PNEUMATICI

Funkcija pneumatika
Pneumatik ("guma") je u osnovi elastično telo ispunjeno vazduhom koje povezuje vozilo sa tlom. Osnovne funkcije se mogu nabrojati kao:
• • • • •

Sposobnost nošenja tereta Sposobnost amortizacije Prenos snage (trakcija) Prenos upravljanja Sposobnost održavanja na podlozi

Ove karakteristike ne smeju da se menjaju tokom eksploatacionog veka pneumatika. Osim toga pneumatik mora da nas sigrno nosi preko što većeg broja kilometara. Osim ovih osnovnih zahteva od modernih pneumatika očekuje se još jedan niz ne manje važnih osobina:
• • • •

Mali otpor kotrljanja Nizak nivo buke Mogućnost opravke, protektiranja, narezivanja Sposobnost podnošenja velikih brzina uz visok komfor

Konstrukcija pneumatika
Pneumatici u opštoj upotrebi se u stvari proizvodi sastavljeni od više komponenti: gumenih mešavina, tekstilnih i čeličnih ili sintetičkih pojačanja. Ovde vidimo uobičajenu sliku radijalnih pneumatika sa čeličnim pjasevima:

• • • • • • • • • • • • •

Gazeći sloj - obezbećuje primarni prenos snage i momenata, obezbeđuje i zaštitu karkase ispod sebe. Pojasevi – višestruki čelični prepleti pod malim uglom daju čvrstoću pneumatiku, stabilizuju gazni sloj i sprečavaju proboj do karkase. Bokovi – štite gumu i obezbeđuju čvrstoću na savijanje i uvijanje. Platna – prenose opterećenja i sile kočenja i upravljanja između pneumatika i puta i potpomažu nošenje velikih težina pod radnim pritiskom. Hermetizujući sloj – gumeni sloj koji u tubeless pneumaticima sprečava gubitak vazduha. Žičani obruč – snop čeličnih žica obezbeđuje pravilno držanje, poziciju na naplatku i hermetičnost. Umeci – Gumeni ispunjivači u stopu i donjem delu bokova obezbeđuju progresivni prelaz iz kruće regije stope u gipkije bokove. Čelični kablovi (Chipper) – sloj čeličnih kablova preko savijenog kraja redijalnog platna pojačavaju i učvršćuju prelaznu zonu stopa-bok. Obvoj (Chafer) – sloj tvrde gume koja sprečava koroziju i oštećenja uzrokovana ivicom naplatka. Unutrašnja guma – odvojena vazdušna komora, od smeše koja sprečava gubitak vazduha, koja se nalazi unutar Tube-Type pneumatika (sa unutrašnjom gumom). Štitinik – gumena traka koja se postavlja između unutrašnje gume i naplatka. Sprečava uvrtanje unutrašnje gume i oštećivanje unutrašnje gume od naplatka. Tube-Type – Pneumatik kome je neophodna unutrašnja guma. Tubeless – Pneumatik koji se koristi bez unutrašnje gume.

Tipovi konstrukcije
U zavisnosti od konstrukcije pneumatici se mogu podeliti u tri grupe:
• • •

Dijagonalni Dijagonalno opojasani (pojasni) Radijalni

Dijagonalni pneumatici su oni kod kojih se niti korda u karkasi (K), od jedne do druge stope pružaju pod uglom u odnosu na centralnu obimnu liniju gazećeg dela, i međusobno se ukrštaju u susednim slojevima.

Dijagonalno opojasani pneumatici imaju djagonalnu konstrukciju karkase, koja je dodatno opojasana u zoni gazećeg dela sa dva ili više pojaseva (B - brejkera), koji su isto tako pod određenim uglom i međusobno ukršteni u susednim slojevima.

Radijaln pneumati su oni ko kojih se n korda kar ni ici od niti rkase pružaju pod uglom od 90 step m peni u odnosu n centralnu obimnu linij gazećeg d na ju dela. One su opojasane u zoni gazeć dela sa d ili u ćeg dva više poja (brejkera koji su pod određenim uglom u od asa a) d m dnosu na cen ntralnu obim liniju gaz mnu zećeg dela.

Definic i dim cije menzije
Proizvođ pneumat đači tika su udru uženi u regio onalne asocij jacije preoizvođača (u E Evropi – ETR RTO) koje odre eđuju dimen nzije i tolera ancije za pn neumatike, n njihovu nosi ivost i pritis pumpan za ske nja različite k kategorije i veličine. v

Osnovni pojmovi i dimenzije pneumatika i naplataka su dati kao: Spoljni prečnik (OD): Prečnik neopterećenog pneumatika montiranog na preporučeni naplatak i pod preporučenim pritiskom. Širina sekcije (SD): Širina naduvanog pneumatika ne računajući napise i ukrase. Visina sekcije (SH): Razmak od ležišta stope na naplatku do najveće visine gazećeg sloja mereno na središnjoj liniji gaznog sloja. Radijus statičkog opterećenja (SLR): Razmak između površine podloge i centra naplatka pod nominalnim uslovima opterećenje/pritisak. Opterećena širina: Širina poprečnog preseka pod nominalnim uslovima opterećenje/pritisak. Minimalni parni razmak: Najmanji preporučeni razmak između osa dva pneumatika montirana u paru kojim se obezbeđuje da među njima ne dolazi do dodirivanja u gipkom delu. Profil pneumatika: Procentualno dat odnos visine (SH) i širine (SD) sekcije.

Obeležavanje pneumatika
Svaki pneumatik (auto guma) na svom boku ima niz oznaka. Posebno se ističu oznaka proizvođača, modela pneumatika i dimenzije. Dimenzija pneumatika prikazana je nizom koji izgleda ovako: primer: 175/70 R 13 82 T 175 – širina balona (mm) 70 – serija pneumatika (odnos širine i visine pneumatika u %) R – konstrukcija pneumatika (R - radijalna) 13 – nominalni prečnik naplatka (inch) 82 – indeks opterećenja (LI - load index) T – indeks brzine (SI - speed index) Pored ovih "osnovnih" oznaka na boku pneumatika postoje još i oznaka datuma proizvodnje (primer: 253 – prva dva broja označavaju broj nedelje u godini a treći poslednji broj godine – 25. nedelja 2003. godine), stepen habanja gazećeg sloja (primer: TREADWEAR 220 – što je broj veći to je stepen habanja manji), držanje na putu (primer: TRACTION A – A najbolje, C

najgore), stvaranje teperature unutar pneumatika u toku vožnje (primer: TEMPERATURE B – A najbolje, C najgore), kao i oznaka TWI koja predstavlja ispupčenje na dezenu koje služi za kontrolu istrošenosti pneumatika. Pored svih pomenutih oznaka na pneumatiku takođe postoje i upozorenja koja se odnose na montiranje, navedeno je da li je guma TUBELESS ili je potrebna unutrašnja guma, za koje sezonske uslove je pogodna (M+S – mogu se koristiti kao zimske gume, ALL SEASON – za sve uslove), maksimalni pritisak duvanja, zemlja proizvodnje, konstrukcija, mogu sadržati i razna upozorenja ili oznake koje se odnose na tržišta određenih zemalja. Neka laka dostavna vozila mogu imati iste oznake veličine pneumatika kao i pneumatici za putnička vozila uz dodatak C (commercial). Ovakvi pneumatici nisu namenjeni za vožnju na putničkim vozilima .

Tabela zamena nižim serijama
Serija 82 135 R12 145 R12 155 R12 Serija 80 Serija 70 dimenzija Serija 65 dimenzija Serija 60 dimenzija 165/60 R13 Serija 55 dimenzija Serija 50 dimenzija dimenzija dimenzija

135/80 R12 155/70 R12

145/80 R12 145/70 R13 165/65 R13 175/60 R13 155/80 R12 155/70 R13 165/65 R13 185/60 R13 125/80 R13 145/70 R13 185/60 R13 195/55 R13 165/60 R14

135 R13 145 R13 155 R13 165 R13 175 R13 185 R13 145 R14 155 R14 165 R14 175 R14 185 R14

135/80 R13 155/70 R13 165/65 R13 145/80 R13 165/70 R13

175/65 R13 185/60 R13 195/55 R13 165/65 R14 175/60 R14 205/60 R13 205/55 R14 195/50 R15 185/60 R14 185/55 R15 225/50 R15 205/50 R16

155/80 R13 175/70 R13 175/65 R14

165/80 R13 185/70 R13 185/65 R14 195/60 R14 195/55 R15 205/50 R15 175/80 R13 195/70 R13 195/65 R14 205/60 R14 205/55 R15 185/80 R13

185/65 R15 205/60 R15 215/55 R15 225/50 R15 205/55 R14 205/50 R15 195/55 R15 225/50 R15 205/50 R16

145/80 R14 165/70 R14 185/65 R14 195/60 R14

155/80 R14 175/70 R14 195/65 R14 205/60 R14 205/55 R15

165/80 R14 185/70 R14 185/65 R15 195/60 R15 215/55 R15 205/50 R16 175/80 R14 195/70 R14 195/65 R15 205/60 R15 205/55 R16 225/50 R16 185/80 R14 205/70 R14 205/65 R15 215/60 R15 215/55 R16 215/50 R17

Serija 82 145 R15 155 R15 165 R15 175 R15 185 R15 195 R15
   

Serija 80

Serija 70 dimenzija

Serija 65 dimenzija

Serija 60 dimenzija

Serija 55 dimenzija

Serija 50 dimenzija

dimenzija dimenzija

165/70 R15 185/65 R15 195/60 R15 215/55 R15 205/50 R16 175/70 R15 195/65 R15 205/60 R15 205/55 R16 225/50 R16 165/80 R15 185/70 R15 205/65 R15 215/60 R15 215/55 R16 215/50 R17 195/70 R15 215/65 R15 225/60 R15 225/55 R16 185/80 R15 205/70 R15 225/65 R15 235/60 R15 195/80 R15 215/70 R15

Tabela indeksa brzine - SI (speed index)
SI max (km/h) SI max (km/h) SI max (km/h) SI max (km/h) A2 10 A3 15 A4 20 A5 25 A6 30 A7 35 A8 40 B C D E F G J 50 60 65 70 80 90 100 K L M N P Q R 110 120 130 140 150 160 170 S T H V W Y 180 190 210 240 270 300

ZR +240

Tabela indeksa opterećenja - LI (load index)
LI 68 69 70 71 72 73 74 max (kg) 315 325 335 345 355 365 375 LI 98 99 max (kg) 750 775 LI max (kg) LI max (kg) 128 1800 129 1850 130 1900 131 1950 132 2000 133 2060 134 2120 158 4250 159 4375 160 4500 161 4625 162 4750 163 4875 164 5000

100 800 101 825 102 850 103 875 104 900

LI 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
   

max (kg) 387 400 412 425 437 450 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615 630 650 670 690 710 730

LI

max (kg)

LI

max (kg)

LI

max (kg)

105 925 106 950 107 975 108 1000 109 1030 110 1060 111 1090 112 1120 113 1150 114 1180 115 1215 116 1250 117 1285 118 1320 119 1360 120 1400 121 1450 122 1500 123 1550 124 1600 125 1650 126 1700 127 1750

135 2180 136 2240 137 2300 138 2360 139 2430 140 2500 141 2575 142 2650 143 2725 144 2800 145 2900 146 3000 147 3075 148 3150 149 3250 150 3350 151 3450 152 3550 153 3650 154 3750 155 3875 156 4000 157 4125

165 5150 166 5300 167 5450 168 5600 169 5800 170 6000 171 6150 172 6300 173 6500 174 6700 175 6900 176 7100 177 7300 178 7500 179 7750 180 8000 181 8250 182 8500 183 8750 184 9000 185 9250 186 9500 187 9750

Eksploatacija pneumatika
• •

Proveru pritiska pumpanja vršiti obavezno dva puta mesečno. Pritisak održavati na propisanoj vrednosti. Veoma je opasno voziti sa podpumpanim pneumaticima jer se narušavaju vozne karakteristike i dolazi do strukturne degradacije kao posledice prekomernog razvoja toplote. Preporučeni pritisak od strane proizvođača

• •

autoguma i vozila treba da se posmatra kao minimum. Provera pritiska pumpanja vrši se na hladno. Povećanje pritiska u vožnji, koje može dostići i 20%, normalno je i predviđeno konstrukcijom pneumatika. Kada postoji razlika u pritiscima pumpanja na prednjoj i zadnjoj osovini (gume na istoj osovini uvek treba da imaju isti pritisak pumpanja), pritisak kod rezervne gume treba da je najmanje 0,3 bar veći od preporučenog većeg pritiska pumpanja po osovinama. Neadekvatan pritisak pumpanja izaziva nepravilno habanje gazećeg dela i smanjuje eksploatacioni vek gume. Nikada ne preopterećujte pneumatike jer ćete ubrzano smanjiti njihov radni vek.

Trošenje pneumatika
Svi savremeni pneumatici imaju indikatore habanja (istrošenosti). To su ispupčenja u osnovi dezena visine 1,6mm koja opominju da je guma dostigla maksimalnu granicu eksploatacije i da je treba zameniti novom gumom. Treba znati da se držanje za podlogu progresivno smanjuje sa trošenjem gazećeg sloja i iz tog razloga nebi se trebale koristiti pneumatici sa dubinom dezena manjom od 1,6mm.

Starenje pneumatika
Pneumatici stare čak i kada se ne koriste. Sitne pukotine u dezenu ili na bokovima pneumatika ponekad praćene i deformacijom znak su starenja pneumatika. Stare

gume moraju pregledati stručna lica da procene da li su one pogodne za dalju upotrebu. Posebno treba pripaziti na starenje rezervne gume naročito ukoliko stoji ispod haube motora (Zastava). Treba obratiti pažnju i na oštećenja na pneumatiku. Ukoliko na pneumatiku postoji vidljivo oštećenje ili je isti pretrpeo veći udar (rupa, ivičnjak) trebalo bi ga demontirati i pregledati od strane stručnjaka. Ukoliko je potrebno i moguće popravku treba izvršiti što ranije da ne bi došlo do strukturne degradacije pneumatika. Posebnu pažnju treba obratiti i na korišćenje različitih tipova pneumatika (radijalni, dijagonalni) jer njihovo korišćenje značajno smanjuje vozne karakteristike. Ukoliko je pak neophodno koristiti različite gume treba obratiti pažnju na to da bar isti tipovi guma budu na istoj osovini. U prodaji se mogu naći i pneumatici označeni kao II klasa. To je oznaka od strane proizvođača koja označava da pneumatik ima nedostataka (estetskih, manje geometrijske nepravilniosti) ali da oni ne utiču na eksploatacione osobine ili vek trajanja takvog pneumatika.

Skladištenje pneumatika
Uslovi i način skladištenja (lagerovanja) pneumatika značajno utiču na njihov kvalitet i eksploatacioni vek. Pneumatici se skladište u zatvorenim prostorijama bez direktnog uticaja sunčeve svetlosti, jakog veštačkog osvetljenja, bez uticaja toplote, ozona i ugljovodonika. Od izuzetne važnosti je da prostorija bude suva i provetravana da bi se izbeglo stvaranje vlage i kondenzacija. Temperatura u prostoriji mora biti manja od 35°C, a bilo bi dobro kada bi bila niža i od 25°C. Ukoliko su automobilske gume bile izložene niskim temperaturama duže vreme pre montiranja na vozilo trebalo bi ih zagrejati na oko 20°C. U skladištu ne sme biti generatora ozona, fluorescentne lampe, električni motori ili oprema koja izaziva električna pražnjenja. Takođe ne smeju se u skladištu držati ni goriva, maziva, rastvarači, kiseline, i sl. Ukoliko se pneumatici lageruju na kraći vremenski period (do četiri nedelje) mogu se lagerovati jedna preko druge na drvenoj paleti ali ne preko 1,2m visine. Posle četiri nedelje donju gumu premestiti na vrh i obrnuto.

Kod dugotrajnog lagerovanja pneumatike treba držati poređane uspravno na posebnim regalima gde je prva polica udaljena bar 10cm od tla. Da bi sprečili deformacije jednom mesečno ih treba zaokrenuti za mali ugao. Da bi se štetni uticaj lagerovanja pneumatika sveo na minimum poželjno je da se autogume ne skladište na duži vremenski period, odnosno treba u skladištu ostavljati one gume koje su poslednje proizvedene i dopremljene.

   

   

~ Prezentacija o pneumaticima ~  Pripremio: Strahinja Nikolić  Kontakt: strale991@gmail.com   
All right reserved. © Strahinja Nikolić   maj 2009.