Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010

.

PROPISI O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA

Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. str.

1/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

1. Uvod 2. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada - Energy Performance of Buildings Directive (EPDB i EPBD II) 3. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (NN 110/08,89/09) HRN EN ISO 13790 : “Energetska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora” 4. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08,89/09)

2/108

1

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

1. Uvod

transport 31%

stambeni i tercijar. sektor 41%

industrija 28%

3/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Potrošnja energije u zgradarstvu

Priprema tople vode 25 %
Priprema tople vode Kuhanje 9% 5% Rasvjeta 14 % Hlađenje 4% Uredska oprema 16 % Grijanje prostora 52%

Kuhanje 7% Grijanje prostora 57 %

Električni uređaji 11 %

zgrade javnog sektora

zgrade stambenog sektora

4/108

2

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Europske direktive
Direktiva
Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings - EPBD Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October2009 etablishing a fremework for the setting of ecodesign requirements for energy – related products (recast) Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings EPBD II Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products

Na snazi
04.01.2003.

Rok za impl.
04.01.2006.

17.05.2006.

17.05.2008.

20.11.2009.

20.11.2010.

21.02.2004.

21.02.2006.

09.07.2010.

09.07.2012.

18.06.2010.

20.07.2011.

27.12.1988.

27.06.1991.

5/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Prijenos Direktive EPBD u hrvatsko zakonodavstvo

EPBD

ZoGP (86/08)

ZoPUiG (76/07,38/09)
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klim. zgrada (03/07) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (110/08)

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (110/08,89/09) TP za prozore i vrata (69/06) TP za dimnjake u građ. (03/07) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energ.cert. zgrada (113/08,89/09)

Pravilnik o energ. certificiranju zgrada (36/10)
6/108

3

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Prijenos Direktive EPBD u hrvatsko zakonodavstvo Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (čl.3.,4.,5.,6.,7.,10.) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada Odluka ministrice o Metodologiji energ.pregleda zgrade Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada Tehnički propis za prozore i vrata Tehnički propis za dimnjake u građevinama NN 76/07, 38/09 NN 110/08, 89/09 NN 110/08 NN 36/10 Od 10.06.2009. NN 113/08, 89/09 NN 03/07 NN 69/06 NN 03/07
7/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

EPBD I

1. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada - Energy Performance of Buildings Directive (EPDB) 2002/91/EC

Donesena 16.12.2002.

Razlozi- zgradarstvo je veliki potencijal uštede energije - ključni izvori energije (nafta, kruta goriva) su ograničeni (sve veća ovisnost o uvozu nafte i plina)- potreba osiguranja sigurnosti opskrbe energijom poštivanje Kyoto protokola (obveze - smanjiti emisije stakleničkih plinova za 8% ispod nivoa iz 1990. g. do 2010.g.

8/108

4

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

EPBD I

ƒ kućanstva troše 2/3 energije koja se troši u zgradama i potrošnja raste ƒ 10 mil. kotlova je starije od 20 g., zamjena štedi 5% energije za grijanje

9/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

ƒ rasvjeta troši 14% energije, moguće uštede u tercijarnom sektoru 30-50% (dnevno svjetlo, kontrolni sustavi, ..) ƒ hlađenje, 2020.g. podvostručenje potrošnje, moguće uštede 25% s min. zahtjevima energ.učinkovitosti ƒ bioklimatski projekt - moguće uštedjeti 60% energije

EPBD I

10/108

5

EPBD I Cilj Direktive Promocija poboljšanja energetskog svojstva zgrada u zemljama EU putem isplativih mjera uzimajući u obzir vanjske klimatske uvjete uz očuvanje zadovoljavajuće kvalitete unutarnjeg zraka energetsko svojstvo zgrade (čl. ova količina energije se izražava brojčanim indikatorom izračunatim uzimajući u obzir toplinsku izolaciju. vlastitu proizvodnju energije i druge faktore. tehničke i izolacijske karakteristike. 15 srpnja 2010.2. zagrijavanje tople vode. hlađenje. izloženost sunčevu osvjetljenju. utjecaj susjednih zgrada. 15 srpnja 2010. 11/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.) količina stvarno potrošene energije ili procijenjene za različite potrebe u skladu s pretpostavljenim-standardiziranim korištenjem zgrade i može između ostalog uključiti grijanje. uključuje unutarnju klimu. EPBD I 12/108 6 . ventilaciju i osvjetljenje.

položaj i orijentaciju zgrade. 15 srpnja 2010. EPBD I Članak 3. i zaštitu od pregrijavanja od sunca. i 2. rasvjetu. metodologija izračuna mora uključiti najmanje: (a) toplinske karakteristike zgrade (ovojnica) može uključiti i zrakonepropusnost (b) instalacije za grijanje i toplu vodu s njihovim instalacijskim karakteristikama (c) instalacije za klimatizaciju (d) ventilacija (e) ugrađena instalacija rasvjete (nestambeni sektor) (f) smještaj i orijentacija zgrade uključujući vanjsku klimu (g) pasivni solarni sustavi i zaštita od sunca (h) prirodna ventilacija (i) unutarnji klimatski uvjeti uključujući projektiranu unutarnju klimu 2. uspostava opće metodologije za određivanje energetskog svojstva zgrade koja treba najmanje uključiti: toplinske karakteristike zgrade uključujući i zrakonepropusnost. dodatak uz članak 3. pasivne solarne sustave. instalacije za grijanje i pripremu potrošne tople vode. 15 srpnja 2010. 1. unutarnje klimatske uvjete. ventilaciju.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. treba uzeti u obzir pozitivni utjecaj: (a) aktivnih solarnih sustava i drugih sustava za grijanje i električnu energiju utemeljenih na obnovljivim izvorima energije (b) proizvodnju električne energije s kogeneracijom (c) daljinsko grijanje i hlađenje (d) prirodno osvjetljenje EPBD I 14/108 7 . za uspostavu opće metodologije dan je: . prirodnu ventilaciju. 13/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. klimatizaciju.okvir prema dodatku 1.

15 srpnja 2010. 15/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb... EPBD I Članak 4.za nove i postojeće zgrade. elaborat tehničke. ekonomske i okolišne isplativosti primjene alternativnih sustava: . te unaprjeđivati u skladu s tehnološkim napretkom od obveze primjene zahtjeva mogu se izuzeti određene kategorije zgrada (kulturni spomenici. poljoprivredne zgrade. 15 srpnja 2010. ekonomske i okolišne (TEO) isplativosti za zgrade korisne površine veće od 1000 m2 elaborat tehničke.decentralizirani sustavi opskrbe energijom na bazi obnovljivih izvora . primjena minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti na nove zgrade i postojeće zgrade zasnovane na metodologiji zahtjevi se mogu razlikovati: .kogeneracija 16/108 8 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. vjerske.daljinsko grijanje i hlađenje .unutarnji klimatski podaci se uzimaju u obzir kako bi se izbjegli negativni utjecaji nedovoljne ventilacije.zahtjevi se trebaju revidirati u intervalima ne dužim od 5 godina. starost i namjena zgrade .toplinske pumpe . EPBD I Članak 5. te različite kategorije zgrada . zgrade površine manje od 50 m2.

energetsko svojstvo se poboljšava prema postavljenim kriterijima za nove zgrade koliko je to tehnički. obveza izrade energetskog certifikata kod novih.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD I Članak 7. zahtjevi energetske učinkovitosti (na energetsko svojstvo) kod obnove postojećih zgrada zgrade s ukupnom korisnom površinom većom od 1000 m2 koje se podliježu većem renoviranju. funkcionalno i ekonomski isplativo. 15 srpnja 2010. kod prodaje i iznajmljivanja ne stariji od 10 godina zgrade javne namjene korisne površine veće od 1000 m2 izložen na javnom mjestu (certifikat može sadržavati i izmjerene i preporučene unutarnje temperature) sadržaj: referentne vrijednosti (važeći propisi) i preporuke cilj – pružanje informacija - 18/108 9 .ukupni troškovi veći od 25% vrijednosti bez zemljišta ili više od 25% konstrukcije zgrade 17/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. novi zahtjevi na cijelu zgradu ili dio koji se obnavlja veća obnova. EPBD I Članak 6. 15 srpnja 2010.

.. informiranje mogućnost poduzimanja mjera u cilju informiranja korisnika o mjerama za poboljšanje energetskog svojstva 20/108 10 . kontrola sustava za klimatizaciju redovita kontrola sustava za klimatizaciju s nazivnom snagom većom od 12 kW. 15 srpnja 2010. Članak 10. nezavisni stručnjaci države članice su dužne osigurati da kontrole i certificiranje zgrada provode nezavisni kvalificirani i/ili ovlašteni stručnjaci (rade samostalno ili ih angažiraju tijela javnih ili privatnih tvrtki) Članak 12. sustava za grijanje i alternativnim rješenjima . EPBD I Članak 9. kontrola kotlova a) redovita kontrola kotlova za grijanje ovisno o nazivnoj snazi -kotlova na neobnovljiva tekuća ili kruta goriva nazivne snage 20 -100 kW . – kontrola cijele instalacije b) ili – pružanje savjeta o zamjeni kotlova.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD I Članak 8.mogu se ubrojiti i kontrole kojima se ocjenjuje korisnost i prikladnost dimenzioniranja kotla za grijanje U slučaju odabira b) metode države članice imaju obvezu da komisiji podnose izvještaje o istovrijednosti ovog postupka s postupkom a) 19/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.kotlovi nazivne snage preko 20 kW stariji od 15 god. 15 srpnja 2010.kotlovi nazivne snage preko 100 kW –kontrola svake druge godine (kotlovi na plin –svake četiri godine) .

. 01. 15 srpnja 2010.. . EPBD I CEN European Committee for Standardization Aktivnosti: Norme za implementaciju EPBD 343 mandat-41 +2 norme Norme za grijanje Norme za ventilaciju i hlađenje (kontrola) Norme iz građevinske fizike Norme za proračun Norme okvirne Norme podupirujuće 13 7 8 5 1+2 7 22/108 11 ... EPBD I Rokovi donošenje direktive………… …… ...... 2006.. .………….... 12.... rok za implementaciju…. 2002.. 01.. + mogućih 3 godine produženja 21/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 2003..16. 15 srpnja 2010... stupanje na snagu…….…04.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.04.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. norme za EPBD EPBD I 23/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD I 24/108 12 . 15 srpnja 2010.

15 srpnja 2010. EPBD I 26/108 13 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. EPBD I 25/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

politikom) kombiniranjem rezultata za isporučenu energiju pod 2. toplu vodu.Guidelines for inspection of ventilation systems 27/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. za toplinske karakteristike zgrade.Inspection of boilers and heating systems EN 15240: 2007 (Ventilacija u zgradama -. Ventilation for buildings -. Važnije norme EPBD I EN 15603: 2008 (Energijska svojstva zgrada – opća uporaba energije i definicija energetskog razredbovanja. netoisporučena energija vagana parametrima definiranim nacionalnom energ. Krovni (Umbrella) dokument TR 15615 Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH.norme koje se odnose na energetske potrebe za grijanje i hlađenje. i sustav rasvjete i automatizacija kontrole zgrade.Guidelines for inspection of air-conditioning systems EN 15239:2007 (Ventilacija u zgradama -.norme za proračun isporučene energije 1 2 Proračun indikatora energetskog svojstva (primarna energije.nd prema normi HRN EN 13790 :2008 podaci o unutarnjoj zahtijevanoj klimi. zaštitu od sunca i unutarnje klimatske uvjete Proračun godišnje isporučene energije tehničkom sustavu za grijanje. za različite potrebe i iz različitih goriva dobiva se ukupno energetsko korištenje i združeni indikatori svojstva koristeći norme za ukupnu energetsku potrebu (EN 15603:2008) 3 28/108 14 . . pregrijavanje. unutarnjim toplinskih dobitcima. karakteristikama zgrade i vanjskim klimatskim uvjetima. 15 srpnja 2010.Calculation of energy use for space heating and cooling EN 15316 :2007 (Sustavi grijanja u zgradama -.Energy performance of buildings -. Methods for calculation of heating system energy requirements and system efficiencies (13 parts) EN 15378 : 2007 (Sustavi grijanja u zgradama -. . hlađenje. ventilacija. ventilaciju i osvjetljenje uzimaju se u obzir svojstva zagrijavanja prostora. Energy performance of buildings -.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Nadzor nad kotlovima i sustavima grijanja.Smjernice za provjeru sustava pripreme zraka .Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings EN ISO 13790: 2008 ( Energijska svojstva zgrada -.nd i hlađenje QC.Smjernice za provjeru ventilacijskih sustava . hlađenje. Ventilation for buildings -. 15 srpnja 2010.Metode proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava grijanja.Energijske značajke zgrada -. CO2 emisije. Overall energy use and definition of energy ratings) EN 15217: 2007 (Energijska svojstva zgrada .Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora Energy performance of buildings -. Heating systems in buildings -.Energy performance of buildings -.Energijske značajke zgrada -. ventilaciju. potrošna topla voda.Metode za izražavanje energijskog svojstva zgrada i za certifikaciju zgrada s obzirom na energiju.

definicije 29/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Krovni (Umbrella) dokument TR 15615 . HZN/TO HZN/TO 163 Toplinska izolacija HZN/TO 541 Sustavi grijanja. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. ventilacije i klimatizacije u građevinama HZN/TO 549 Svjetlo i osvjetljenje 30/108 15 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

Energy Performance of Buildings Directive (EPDB II) 2010/31/EC EPBD II Donesena 19. 2010. za energetsku certifikaciju zgrada ili jedinica zgrada 6. 15 srpnja 2010. Rok za implementaciju 9. 7.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. na primjenu minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo na novu zgradu i jedinicu zgrade 3. 31/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. za uspostavu neovisnog kontrolnog sustava za izdane energetske certifikate i izvještaje o kontroli sustava za grijanje i klimatizaciju 32/108 16 . za donošenje nacionalnih planova za povećanje broja zgrada koje su „skoro 0-energetske“ 5. 2010. 15 srpnja 2010. na primjenu minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo na postojeću zgradu. Zahtjevi EPBD II 1. 7. 2012. 5. te na tehnički sustav bez obzira da li se ugrađuje nov ili se zamjenjuje ili nadograđuje postojeći 4. za redovitu kontrolu sustava grijanja i klimatizacije 7. Na snazi od 9. na postavljanje općeg okvira za metodologiju za izračun integralnog energetskog svojstva zgrade i jedinicu zgrade (stan) 2. jedinicu zgrade i elemente zgrade koji podliježu većim obnovama (elementi su dijelovi ovojnice zgrade i tehničkog sustava) i imaju značajniji utjecaj na energetsko svojstvo ovojnice zgrade kada se ona obnavlja ili zamjenjuje. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada .

15 srpnja 2010. EPBD II Energetsko svojstvo zgrade • se određuje na temelju izračunate stvarne godišnje energije koja se koristi u svrhu ispunjenja različitih potreba u odnosu na namjenu zgrade Treba uključiti : • indikator energetskog svojstva i numerički indikator primarne energije utemeljen na faktorima primarne energije po energetskom nositelju • uzeti u obzir europske norme i relevantnu legislativu Unije uključujući direktivu 2009/28/EC 34/108 17 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. • Minimalni zahtjevi EPBD II • postaviti minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti na zgrade i jedinice zgrade (stan) u cilju da se postigne troškovno-optimalna razina • zahtjevi se trebaju postaviti imajući u vidu postizanje troškovno optimalne ravnoteže između uključenih investicija i troškova energije koja se uštedi u životnom ciklusu zgrade • metodologija se treba temeljiti na sezoni u kojoj je zahtijevano grijanje ali mora pokriti i godišnje energetsko svojstvo zgrade • metodologija treba uzeti u obzir europske norme 33/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.

2011.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.06. energije. 15 srpnja 2010. funkcionalno i tehnički opravdano • Dijelovi zgrade koji se obnavljaju trebaju ispuniti minimalne zahtjeve koliko je to opravdano 36/108 18 . dobit od proizvedene energije i troškovi za odlaganje) Računaju se prema metodologiji iz dodatka 3 • Troškovno optimalna razina se izračunava u skladu sa okvirom komparativne metodologije koju će pripremiti Komisija (30. EPBD II Nove zgrade bez obzira na veličinu. održavanja i pogona. 15 srpnja 2010. Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrade • Na zgradu ili njezinu jedinicu se postavljaju sa ciljem postizanja troškovno optimalne razine • Računaju se prema metodologiji iz dodatka 3 • Troškovno optimalna razina se izračunava u skladu sa okvirom komparativne metodologije koju će pripremiti Komisija Troškovno-optimalna razina= minimalizirani troškovi u životnom vijeku (uključuju troškove investicija. ekonomski i okolišni aspekti primjene alternativnih sustava • Postojeće zgrade koje podliježu većim rekonstrukcijama – primjenjuju se zahtjevi kao na nove zgrade ako je to ekonomski.prije gradnje razmatraju se tehnički.) • Minimalni zahtjevi se postavljaju i na dijelove zgrade koji čine ovojnicu zgrade • Nije potrebno primijeniti zahtjeve koji nisu troškovno učinkoviti u ekonomskom životnom vijeku zgrade • Revizija postavljenih zahtjeva svakih 5 godina EPBD II 35/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

trebaju biti S0EZ Izuzetci samo gdje to nije troškovno isplativo S0EZ – zgrade sa visokom energetskom učinkovitosti i sa značajnim udjelom obnovljivih izvora 38/108 19 . dimenzioniranje.Najmanje uključuju : grijanje. instalaciju.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. toplu vodu. velike ventilacijske sustave . 15 srpnja 2010. kod obnove i kod nadogradnje postojećih sustava instaliranih u postojeće zgrade . prilagodbu i kontrolu .Trebaju pokriti energetsko svojstvo.Zahtjevi se postavljaju na nove. klimatizaciju.sve nove zgrade koje koriste ili posjeduju tijela javnih vlasti od kraja 2018.izrada nacionalnih planova za povećanje broja zgrada koje su S0EZ . EPBD II Zahtjevi na sustave .sve nove zgrade od kraja 2020 trebaju biti S0EZ .Kontrola sustava uključuje izradu izvještaja i preporuke • Pregledavaju se svi dostupni dijelovi sustava • Kontrole ovisno o snazi 37/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. EPBD II Skoro 0 energetske zgrade S0EZ .

39/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Prijenos i provedba Prijenos i objava zakona i podzakonskih akata do 09.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.2015. Provedba 09.07..od 250 m2) U zgrade javne namjene uključiti trgovine. banke i hotele).2013. Izlaganje certifikata za zgrade javne namjene veće od 500 m2 ( (nakon 09. 09. EPBD II Kontrola kvalitete Uvođenje neovisnog sustava kontrole kvalitete certifikata i izvještaja o provedenim pregledima sustava za grijanje i klimatizaciju Kazne Treba propisati kazne koje su proporcionalne i učinkovite O tome izvijestiti Komisiju. 15 srpnja 2010.2013. EPBD II Energetski certifikat Preporuke trebaju biti uključene u certifikat. 15 srpnja 2010. supermarkete.07. .2012.zemlje je prihvaćaju. Uključene upute gdje se mogu dobiti dodatne informacije uključujući troškovnu optimalnost.01.07. restorane. Komisija će donijeti dobrovoljnu shemu za certifikaciju nestambenih zgrada do 2011 . Certifikat može sadržavati udjel obnovljivih izvora energije. 40/108 20 . kazališta.01.2013. ne kasnije od 09. Indikator energetskog svojstva u oglasima za prodaju ili iznajmljivanje (ako je primjenjivo). Potrebno je da javna vlast bude primjer u primjeni preporuka.

registar izdanih energetskih certifikata zgrada. 15 srpnja 2010. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata i izlaganje energetskog certifikata. izdavanje i važenje. energetski razredi zgrada. Propisuju se: • • • • • • • • • zgrade za koje je potrebno izdati certifikat o energetskim svojstvima zgrade (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. sadržaj i izgled energetskog certifikata zgrade. 2. obveze investitora odnosno vlasnika zgrade u vezi s energetskim certificiranjem zgrade.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 42/108 21 . iznajmljuju ili daju na leasing. nadzor nad provedbom Pravilnika. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) 41/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. energetsko certificiranje novih zgrada.

a provodi ga ovlaštena osoba energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema ovome Pravilniku. ili se razlikuju po unutarnjoj projektnoj temperaturi za više od 4° C . ƒ kod koje je 10% i više neto podne površine prostora zgrade u kojem se održava kontrolirana temperatura u drugoj namjeni od osnovne namjene kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od 50 m2. ƒ kod koje dijelovi zgrade koji su zaokružene funkcionalne cjeline imaju različiti termotehnički sustav i/ili bitno različite režime korištenja termotehničkih sustava 44/108 22 . 15 srpnja 2010. a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje 43/108 • • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. a izdaje ga ovlaštena osoba energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata energetski razred zgrade jest indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade Ak. • Pojmovi energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. • zgrada s više zona jest zgrada koja ima više dijelova za koje se mogu izraditi zasebni energetski certifikati: ƒ koja se sastoji od dijelova koji čine zaokružene funkcionalne cjeline koje imaju različitu namjenu te imaju mogućnost odvojenih sustava grijanja i hlađenja (stambeni dio u nestambenoj zgradi). 15 srpnja 2010.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C ƒ 46/108 23 . proizvodne hale. a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energijske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade. u skladu sa svojom namjenom. Vrste zgrada za koje se izdaje energetski certifikat prema pretežitoj namjeni korištenja: A. privremene zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe dvije godine i manje radionice. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja . 1. ƒ zgrade veleprodaje i maloprodaje ƒ druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu B. 45/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. nestambene zgrade: ƒ uredske ƒ školske odgojne i obrazovne ƒ za kulturno umjetničku djelatnost ƒ bolnice i zgrade za zdravstvenu zaštitu ƒ hoteli ƒ za stanovanje zajednica ƒ za promet i komunikacije ƒ sportske dvorane. 15 srpnja 2010. Izuzeće od energetskog certificiranja: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ nove zgrade i postojeće zgrade uporabne korisne površine manje od 50 m2.2. moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese postojeće zgrade namijenjene za održavanje vjerskih i drugih obreda jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost. industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. stambene zgrade: ƒ s jednim stanom i stambene zgrade u nizu ƒ s više stanova B.

nd. 15 srpnja 2010. zgrade kulturnih namjena. putničkih agencija. zgrade trgovina. 48/108 24 . zgrade državnih tijela.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.nd. zgrade bolnica i sl.ref kWh/(m²a) ≤ 15 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 > 250 A+ A B C D E F G Energetski razred nestambenih zgrada Energetski razred zgrade za stambene zgrade izražen je preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne ploštine zgrade QH. QH. 47/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.ref . zgrade prometnih namjena.nd. 15 srpnja 2010. tijela lokalne (područne) uprave. zgrade sudova. zgrade obrazovne.odgojne. Zgrade javne namjene ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ poslovne zgrade. hotela.kWh/(m²a).rel % ≤ 15 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 > 250 A+ A B C D E F G Energetski razred zgrade za nestambene zgrade izražen je preko relativne godišnje potrebne toplinske energije za grijanje izraženoj u % u odnosu na zahtijevanu vrijednost. zgrade banaka. restorana. međunarodnih institucija. vojarni. zatvora. domovi zgrade sportskih objekata. zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima. ENERGETSKI RAZRED ZGRADE jest indikator energetskih svojstava zgrade Energetski razred stambenih zgrada Q’’H.

15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Prva stranica Energetski razred prema izračunatoj Q’’H. Izgled i sadržaj certifikata 49/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 50/108 25 .ref – specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za zgradu u referentnim klimatskim uvjetima. 15 srpnja 2010.nd.

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Treća stranica 52/108 26 . 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Druga stranica 51/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.

15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Četvrta stranica 53/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Peta stranica 54/108 27 . 15 srpnja 2010.

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Prva stranica 55/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Druga stranica 56/108 28 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010.

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Treća stranica 57/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Četvrta stranica 58/108 29 . 15 srpnja 2010.

15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA OSTALE ZGRADE KOJE TROŠE ENERGIJU Prva stranica 60/108 30 . ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Peta stranica 59/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika. 15 srpnja 2010. 62/108 31 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA OSTALE ZGRADE KOJE TROŠE ENERGIJU Druga stranica 61/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.

Energetsko certificiranje nove zgrade određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata zgrade s preporukama za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. • - 63/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. • - Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju: podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu. te po potrebi očevidom na zgradi.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Za zgrade koje nisu gore navedene energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. investitor je dužan energetski certifikat zgrade dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera. 15 srpnja 2010. dodatni podaci za izradu energetskog certifikata utvrđuju se uvidom u relevantnu dokumentaciju na gradilištu. 64/108 32 . Ako izvješće i/ili izjava ukazuju na odstupanja od glavnog projekta koja imaju utjecaja na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu. 15 srpnja 2010. • - Osiguranje energetskog certifikata za nove zgrade Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon. Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2. završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

certifikata i stranica sa preporukama. stan ili slično. 15 srpnja 2010. analizu energetskih svojstava sustava elektroinstalacija i rasvjete. .za postojeće zgrade koje se prodaju. . Energetski certifikatcertifikat-izdavanje. analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade.izdavanje energetskog certifikata zgrade Energetski pregled uključuje: . analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije. procjenu i razdoblje povrata investicije. Zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina može imati samo jedan važeći energetski certifikat. analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode. analizu energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja. ostvarive uštede.može se izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu zgrade kao što je na primjer ured. potrebna mjerenja gdje je to nužno za ustanovljavanje energetskog stanja i /ili svojstava. iznajmljuju ili daju na leasing . 15 srpnja 2010.energetski pregled zgrade. izvještaj s preporukama za optimalni zahvat i redoslijed prioritetnih mjera koje će se implementirati kroz jednu ili više faza 65/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. važ važenje . prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite (analizu toplinskih - karakteristika vanjske ovojnice zgrade).izlaže se prva stranica energ. analizu mogućnosti promjene izvora energije.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Rok važenja energetskog certifikata zgrade je 10 godina. 66/108 33 . te drugih potrošača energije koji imaju značajan udjel u ukupnoj potrošnji energije zgrade ovisno o namjeni korištenja zgrade. Zgrade javne namjene . analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitih sustava. .za zgradu sa više zona -izdaje se za dijelove zgrade .vrednovanje i/ili završno ocjenjivanje radnji energetskog pregleda zgrade.energetski certifikat izdaje se za cijelu zgradu. . Investitor ili vlasnik osigurava izradu energetskog certifikata te njegovo čuvanje u roku njegovog važenja. • Energetsko certificiranje postojeće zgrade uključuje: .

Sve zgrade za koje se nakon 31.06. Metodologija za certificiranje stambenih i nestambenih zgrada 68/108 34 .2012. 67/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.2009) . moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na energetsko certificiranje postojećih zgrada dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU Sve zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata prema ovome Pravilniku moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat u roku od najdulje 36 mjeseci od donoš donošenja metodologije za provođenje energetskih pregleda (10. a koje se prodaju. 15 srpnja 2010. iznajmljuju ili daju na leasing. ovoga Pravilnika. 15 srpnja 2010.06. ožujka 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na energetsko certificiranje novih zgrada Sve ostale zgrade koje nisu navedene u stavku 1.rok 10.

PRORAČUN ENERGETSKIH POTREBA ZGRADE .energetske potrebe zgrade za referentne klimatske podatke .meteorološki parametri karakteristični za neko geografsko ili klimatološko područje Stvarni klimatski podaci . 15 srpnja 2010.statističke vrijednosti dobivene obradom izmjerenih meteoroloških parametara na najbližoj meteorološkoj postaji 69/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne vode 3. 15 srpnja 2010.dopuštene energetske potrebe Referentni klimatski podaci . Godišnja isporučena energija zgradi 7. Godišnja potrebna toplinska energija 6. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje 2.energetski certifikat Na drugoj stranici energetskog certifikata navode se: . Godišnja primarna energija 8. Godišnji toplinski gubici sustava grijanja 4. Godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne vode 5.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.energetske potrebe zgrade za stvarne klimatske podatke . Godišnja emisija CO2 70/108 35 . 1.

Referentne vrijednosti za kontinentalnu Hrvatsku: broj stupanj dana: SD = 2900 broj dana u sezoni grijanja: Z = 180 vanjska projektna temperatura: θe = -12°C Referentne vrijednosti za primorsku Hrvatsku broj stupanj dana: SD = 1600 broj dana u sezoni grijanja: Z = 135 vanjska projektna temperatura: θe = -4°C Npr. 71/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. proračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima za primorsku Hrvatsku. broj dana grijanja 135 i vanjska projektna temperatura -4°C 72/108 36 . Rijeka stvarni stupanj dan grijanja: 2044 2044 < 2200 → referentni klimatski podaci uzimaju se za primorsku Hrvatsku referentni stupanj dana iznosi 1600. 15 srpnja 2010. Za gradove i mjesta koji imaju manje od 2200 stupanj dana grijanja godišnje. NN 36/10) Za gradove i mjesta koji imaju 2200 i više stupanj dana grijanja godišnje.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Referentni klimatski podaci (Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada. proračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima za kontinentalnu Hrvatsku. Referentni broj stupanj dana grijanja utvrđen je uz uvjet da je unutarnja temperatura u zgradi 20 ˚C i da sezona grijanja započinje s padom vanjske temperature u tri uzastopna dana ispod 12 ˚C te da sezona grijanja završava s porastom vanjske temperature u tri uzastopna dana iznad 12 ˚C i iznosi: – 2900 za kontinentalnu Hrvatsku i – 1600 za primorsku Hrvatsku. 15 srpnja 2010.

ht. računaju se tako da se unutarnja projektna temperatura grijanja zamijeni s usrednjenom unutarnjom temperaturom. QH. Izračunava se prema “posebnom propisu kojim se propisuju tehnički zahtjevi glede racionalne uporabe energije i toplinske zaštite novih i postojećih zgrada” i prema normi HRN EN ISO 13 790 i to za referentne i stvarne klimatske podatke. QH. – u slučaju prekidanog grijanja (nestambene zgrade javne ili gospodarske namjene).H = 20 °C. a za nestambene zgrade gospodarske namjene trajanje prekida grijanja je prema podacima iz projekta.nd [kWh/a] prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10): GODIŠNJA POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE jest računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja. U energetski certifikat potrebno je unijeti i dopuštenu vrijednost (određenu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti NN 110/08) 73/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.set. – unutarnji dobici topline. projektno trajanje prekida grijanja kod nestambenih zgrada javne namjene iznosi 7 sati s unutarnjom projektnom temperaturom 16 ºC. gubici topline. Θint. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje QH.ht. 15 srpnja 2010. – kod proračuna solarnih dobitaka topline. računaju se s vrijednošću 5 W/m² ploštine korisne površine zgrade. Qsol ne uzimaju se u obzir neprozirne plohe vanjskih građevnih dijelova koje su izložene sunčevu zračenju. QH. Qint. ako drugim propisom nije drukčije određeno. za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene koja nema uveden sustav za klimatizaciju pretpostavlja se da unutarnja projektna temperatura grijanja iznosi Θint. izračunava se u skladu s normom HRN EN ISO 13790:2008. Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.ht. QH. a kod prozirnih površina potrebno je uzeti u obzir mjeru zasjenjenosti. za zgradu s uvedenim sustavom za klimatizaciju i nestambenu zgradu gospodarske namjene za unutarnju temperaturu grijanja.nd (kWh/a).set. metoda proračuna po mjesecima. 89/09) Članak 14. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08. 74/108 37 . uz sljedeće uvjete: – za proračun gubitaka topline. primjenjuje se projektom predviđena vrijednost – za proračun gubitaka topline.H.

h/K).Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. dodatni tok zraka uslijed vjetra i uzgona. Cm (W. može se računati s vrijednosti Vx = 0.2·Ve (m³/h) – za efektivni toplinski kapacitet. 15 srpnja 2010.proračun utjecaja unutarnjih dobitaka topline kao i dobitaka topline od sunčeva zračenja na toplinsku bilancu . Primjenu ovih približnih izraza treba navesti u dijelu projekta kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu – kod proračuna gubitaka topline prostor garaže s kojim graniči grijana prostorija zgrade promatra se kao vanjski prostor. odnosno pomoću izraza Cm = 50·Ve [Wh/(m³·K)]. te može biti grijana i hlađena s prekidima. 75/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. određuje se prema HRN EN ISO 13789:20XX za srednju razinu nepropusnosti za zrak omotača zgrade. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08. broj izmjena zraka. te za visoke hale. – kod proračuna koeficijenta toplinskog gubitka provjetravanjem. HRN EN ISO 13 790 Norma HRN EN ISO 13790 : “Energetska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora” Norma opisuje postupak proračuna godišnje potrošnje energije za grijanje i hlađenje stambenih i nestambenih zgrada ili dijelova zgrada. n. Hve. dozvoljeno je koristiti približne vrijednosti dobivene pomoću izraza Cm = 15·Ve [Wh/(m³·K)]. 76/108 38 . za zgrade s pretežno laganim unutarnjim zidovima. grijanog dijela zgrade.proračun godišnje potrebne (korisne) energije za grijanje i hlađenje . koji se koristi kod utvrđivanja stupnja iskorištenja dobitaka topline. Vx. spuštenim stropovima. 15 srpnja 2010.proračun izmjene topline transmisijom i ventilacijom unutar dijela zgrade koji se grije ili hladi na konstantnu temperaturu . 89/09) Članak 14. za zgrade s masivnim unutarnjim i vanjskim zidovima bez spuštenih stropova.proračun potrebne energije za pogon uređaja za grijanje i hlađenje (konačna energija) Zgrada može imati više zona s različitim postavkama temperatura. Norma obuhvaća: . Ako ne postoje točniji podaci.

Ak (m2) • netto površina poda kondicioniranih dijelova zgrade.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ventilacije. Potrebni ulazni podaci HRN EN ISO 13 790 Meteorološki podaci za lokaciju zgrade • prosječna gustoća toplinskog toka sunčeva zračenja za proračunski period Isol (W/m2) • prosječna vanjska projektna temperatura za proračunski period θe (°C) Unutarnji projektni parametri • unutarnje projektne temperature za sve proračunske zone θint (°C) • broj izmjena zraka u svakoj proračunskoj zoni n (h-1) Podaci o dimenzijama i fizikalnim svojstvima zgrade • površine svih građevinskih dijelova zgrade. pripreme tople vode. rasvjete i druge opreme • raspored ugrađenih sustava unutar zgrade • način korištenja sustava • regulacija ugrađenih sustava • karakteristike unutarnjih izvora topline 78/108 39 . Potrebni ulazni podaci HRN EN ISO 13 790 Podaci o sustavima u zgradi • karakteristike sustava grijanja. 15 srpnja 2010. hlađenja. Af (m2) • koeficijenti prolaza topline svih dijelova zgrade Uk (W/m2K) • koeficijenti prolaska topline svih točkastih toplinskih mostova χ (W/K) • dužinski koeficijenti prolaska topline svih linijskih toplinskih mostova ψ (W/mK) • duljine linijskih toplinskih mostova l (m) 77/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.

15 srpnja 2010. Bilanca energije na razini zgrade . stan. Dinamički proračun s vremenskim korakom od jednog sata ili kraćim Računalni programi najčešće koriste proračun na MJESEČNOJ BAZI Proračuni omogućuju određivanje potrebne topline za grijanje i hlađenje za svaki mjesec u godini. Okvirni tijek proračuna potrošnje energije (prema HN EN ISO 13790) . proračun potrebne primarne energije (koristeći faktore konverzije u ovisnosti o izvoru energije) Bilance topline Odvojeno se izračunavaju 2. Tipovi proračuna – vremenski korak HRN EN ISO 13 790 Standard opisuje tri različita pristupa proračunu potrošnje energije za grijanje i hlađenje s obzirom na vremenski korak proračuna: 1.godišnja potrošnja energije – suma mjesečnih potrošnji 79/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. bilance topline: 1.njome se proračunava potrebna korisna energija (tj. proračun potrebne energije za pogon tehničkog sustava zgrade koji isporučuje toplinsku energiju prostoru (konačna energija) 3. Bilanca energije na razini tehničkog sustava . i sl. Kvazi-stacionarni proračun na bazi mjesečnih vrijednosti 3. zgrada. 15 srpnja 2010. Kvazi-stacionarni proračun na bazi sezonskih vrijednosti 2.) .Proračun potrebne energije vrši se u obrnutom smjeru od toka energije (korisna energija → konačna energija → primarna energija): 1. gubitke topline sustava koji se mogu iskoristiti unutar samog sustava i gubitke topline koji se mogu iskoristiti unutar zgrade).Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 2. .Proračun tokova energije vrši se za definiranu granicu objekta (npr. potreba toplinske i rashladna energija koju treba dovesti zgradi za održavanje željenog stanja. proračun potrebne toplinske energije koju treba dovesti u svrhu održavanja željenog stanja u prostoru (korisna energija) 2.njome izračunavamo potrebnu energiju za pogon tehničkih sustava (konačnu energiju) te gubitke sustava (neiskoristive gubitke topline sustava. 80/108 40 .

Bilanca energije na razini zgrade obuhvaća • izmjenu topline transmisijom između kondicioniranog prostora zgrade i vanjskog okoliša zbog razlike temperature kondicioniranog prostora i vanjske temperature • izmjenu topline ventilacijom između kondicioniranog prostora zgrade i vanjskog okoliša • izmjenu topline transmisijom i ventilacijom između susjednih zona • unutarnje toplinske dobitke i gubitke (od osoba. rasvjete. Vanjski dobici topline Zgrada ili zona (grijani prostor) Unutarnji dobici topline Trans. sustav hlađenja odvodi toplinu kako bi se smanjila unutarnja temperatura na zahtijevanu najveću postavnu vrijednost) • akumuliranu toplinsku energiju koja se oslobađa ili pohranjuje u masi zgrade Bilanca energije na razini zgrade uključuje i povratnu toplinu iz različitih izvora (iskoristivi toplinski gubici iz sustava i iskoristivi toplinski gubici sustava grijanja.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. gubici Korisna energija Termotehnički sustav Podsustav izmjene topline u prostoru Podsustav razvoda Podsustav spremika Podsustav proizvodnje (izvora) energije Tok energije Tijek proračuna 81/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. te toplina oslobođena ili apsorbirana radom ostalih tehničkih sustava) • toplinske dobitke od sunca • potrebnu korisnu energiju za grijanje (ako se zona grije. uređaja. 82/108 Konačna energija Primarna energija 41 . 15 srpnja 2010. sustav grijanja dovodi toplinu kako bi se povećala unutarnja temperatura na zahtijevanu najmanju postavnu vrijednost) • potrebnu korisnu energiju za hlađenje (ako se zona hladi. gubici Vent. 15 srpnja 2010. hlađenja i ventilacije) Dio ove topline se iskorištava kao korisna energija za grijanje i hlađenje te je zbog toga proračun potrebno provesti iteracijski u dva koraka.

uključivo toplinske gubitke • u posebnim slučajevima proizvedenu energiju tehničkih sustava zgrade (kada se npr. Potrebna korisna energija za grijanje Ventilacijski gubici topline Toplina odvedena ventilacijom Rekuperacija topline 83/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. sust. Zgrada Pregrijavanje Transmisijski gubici topline Dobici od Sunca Tehnički sustav Unutarnji dobici topline Iskoristivi gubici teh. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Bilanca energije na razini tehničkog sustava obuhvaća • potrebnu energiju za grijanje i hlađenje zone zgrade koje se dobiju zbrajanjem potrebnih korisnih energija za grijanje i hlađenje zona koje koriste zajednički tehnički sustav • energiju iz obnovljivih izvora energije • toplinske gubitke sustava za grijanje i hlađenje prostora zgrade • potrebnu energiju za pogon tehničkih sustava grijanja i hlađenja (konačnu energiju) • potrebnu konačnu energiju za sustav predgrijanja i prethlađenja zraka za ventilaciju. 15 srpnja 2010. koristi kogeneracijsko postrojenje za zajedničku proizvodnju toplinske i električne energije) Tehnički sustav općenito obuhvaća sljedeće podsustave: • • • • podsustav proizvodnje (izvora) energije podsustav spremnika podsustav razvoda podsustav izmjene topline u prostoru 84/108 42 .

. Bilance energije zgrade i termotehničkog sustava međuovisne su i proračun je potrebno provesti iteracijski. Proračun se provodi u koracima na sljedeći način: • definiraju se granice svih kondicioniranih i nekondicioniranih zona • odrede se ulazni podaci o okolišu (unutarnji i vanjski klimatski podaci) • za svaku zonu zgrade i za svaki mjesec u godini proračuna se potrebna energija za grijanje i potrebna energija za hlađenje • odredi se godišnja potrebna energija po zonama zbrajanjem mjesečnih potreba • zbroji se potrebna energija po zonama koje opslužuju iste kombinacije tehničkih sustava • odredi se potrebna konačna energije za grijanje i hlađenje uzimajući u obzir toplinske gubitke sustava za grijanje i za hlađenje • zbroje se rezultati za različite zone zgrade s različitim tehničkim sustavima..Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 86/108 43 . 15 srpnja 2010..dio toplinskih gubitaka može se direktno iskoristiti u zgradi za namirenje potrebne toplinske energije. Interakcija između zgrade i tehničkog sustava . Podsustav izmjene topline u prostoru Podsustav razvoda Podsustav spremika Podsustav proizvodnje (izvora) energije Konačna energija 85/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Zgrada ili zona (grijani prostor) Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar sustava Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar zgrade Termotehnički sustav Neiskoristivi toplinski gubici sustava Korisna energija Unutarnji dobici topline Dobici topline od ljudi. 15 srpnja 2010. uređaja.

.nd u kWh/(m2a) Druga stranica energetskog certifikata 88/108 44 . 15 srpnja 2010. ventilacije i regulacije 87/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. hl. Ukupna potrošnja energije i energetski razred zgrade HN EN ISO 13790 Zbroj na razini zgrade Potrebna konačna energija za pogon sustava grijanja. kon. 15 srpnja 2010. Potrebna korisna energija za grijanje i hl. sust. parametri) Karakteristika sustav grijanja. Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 1 Sustav 1 Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 2 Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 3 Sustav 2 Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar zone Podjela zgrade na zone Određivanje granica zgrade Ulazni podaci (fizikalna svojstva zgrade. hlađenja i ventilacije (Sustav 1) Zbroj na razini tehničkog sustava Pot. pripreme tople vode. hlađenja i ventilacije Potrebna korisna energija za grijanje i hl. meteo. Potrebna korisna energija za grijanje i hl. ener. za pog. i vent. hlađenja. gr.zahtijevana (dopuštena) vrijednost Q''H.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. tipovi tehničkih sustava. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje . (Sustav 2) Gubici energije i potrebna pomoćna energija za sustav grijanja.

05 – za f0 ≥ 1. Ve (m³). grijanog dijela zgrade.nd u kWh/(m2a) Zahtjevi za zgrade grijane na temperaturu 18 °C ili višu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08). f0. 15 srpnja 2010. Q’’H.nd = 51.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. A (m²). i obujma. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje .89/09) 90/108 45 . Stambena zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili višu mora biti projektirana i izgrađena na način da godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade.nd = 95.zahtijevana (dopuštena) vrijednost Q''H.nd = (41.41·f0) kWh/(m²·a) Q’’H.faktor oblika zgrade. 5.05 gdje je: . f0 = A/Ve (m-1). Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08. jest omjer oplošja. ovisno o faktoru oblika zgrade.03 + 51.20 – za 0.20 < f0 < 1. nije veća od vrijednosti: – za f0 ≤ 0.31 kWh/(m²·a) Q’’H.nd [kWh/(m²·a)].01 kWh/(m²·a) Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 89/108 Q’’H.

15 srpnja 2010. produžavanje i izmjenu ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. •registar osoba ovlaštenih za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrada. i uvjete za osobe ovlaštene za izdavanje certifikata propisuje ministar pravilnikom” 91/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD: . •registar Nositelja Programa izobrazbe.. •nadzor nad obavljanjem poslova ovlaštenih osoba. važenje i izmjena ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.. •davanje. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada Članak 10.. produžavanje. •dokumentacija za davanje. •nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe i oduzimanje suglasnosti. sadržaj •uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. oduzimanje ovlaštenja.. •postupanje i izuzeće ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. •uvjeti i mjerila za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (u daljnjem tekstu: Program izobrazbe).. mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade kojeg izdaje ovlaštena osoba. ZoPuG “. 92/108 46 . Ovlaštenje za izdavanje certifikata izdaje ministarstvo .države članice su dužne osigurati da kontrole i certificiranje zgrada provode nezavisni kvalificirani i/ili ovlašteni stručnjaci (rade samostalno ili ih angažiraju tijela javnih ili privatnih tvrtki) Članak 15... 15 srpnja 2010.prije izdavanja uporabne dozvole odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinog dijela..

sa centralnom pripremom potrošne tople vode.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. pripremu tople vode. hlađenja. klimatizaciju. centralnim rashladnim sustavima. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene pod “zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom” 94/108 47 . . hlađenje. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. ventilacije te s individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode. ventilaciju. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. pojmovi zgrade sa složenim tehničkim sustavom jesu: .zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji. rashladna postrojenja. .stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima sa centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. osvjetljenje i proizvodnju električne energije •zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom jesu: -stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. pojmovi tehnički sustav zgrade jest tehnička oprema ugrađena u zgradu koja služi za njezino grijanje. s razdiobom toplinske energije i sa centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. 93/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje.

• provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.sustavi daljinskog ili blokovskog grijanja i hlađenja . 96/108 48 . Vrste ovlaštenja Ovlaštenje (valjanost 3 g. 15 srpnja 2010.kondenzacijski i niskotemperaturni kotlovi .kogeneracija i trigeneracija .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.) izdaje ministarstvo za: • energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. pojmovi alternativni sustavi opskrbe energijom su na primjer: .dizalice topline .drugi sustavi s povratom topline 95/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. • energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. • provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.decentralizirani sustavi opskrbe energijom koji koriste obnovljive izvore .

za energetsko certificiranje zgrada sa složenim teh. sustavom . arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo. iskustva i obuke (M1 odnosno 2). i složenim teh.. sustavom Uvjeti: • magistar inženjer arhitektonske. sustavom . i ispunjava uvjete glede struke. • uspješno završen Program osposobljavanja (M 1 odnosno 2). •posjeduje odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti. ispitivanju funkcije energetskih sustava u zgradi.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. •zapošljava najmanje jednu osobu koja provodi radnje i postupke energ.za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim teh.certif. •uvjeti za stručnu i imenovanu osobu i za sve koje obavljaju energ. ili ispitivanju funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. i složenim teh. preglede i energ. odnosno ispitivanju građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. provođenju energetskih pregleda zgrade.reguliranje i upravljanjeuvjet struke : strojarske.s. odnosno elektrotehničke struke 97/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. stručni nadzor građenja. sustavom .autom. certificiranje kao i za fizičku osobu (M1 odnosno M2). održavanju. spreme. strojarske ili elektrotehničke struke odnosno specijalist građevinske. 15 srpnja 2010. znanstvene i stručne poslove u području energetike i sl. za energ. ovlaštenja za pravne osobe . strojarske ili elektrotehničke struke. građevinarstvo. građevinske.za energetske preglede zgrada sa jedn. Ovlaštenja za fizičke osobe .. istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima. •osiguranje od profesionalne odgovornosti. znanstveno-istraživačku djelatnost.za energetske preglede zgrada sa jedn. •imenuje jednu stalno zaposlenu osobu za potpisivanje energ.za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim teh. u dijelu stroj. elek. sustavom Uvjeti: •registracija za projektiranje.. 98/108 49 . stručnom nadzoru građenju. tehničko savjetovanje. • pet godina radnog iskustva u struci u projektiranju. certifikata i supotpisivanje izvještaja o energetskim pregledima.preglede zgrada sa složenim t.

odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom. osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvještaje o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. 15 srpnja 2010. 100/108 • • 50 . zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom. Modul 1 pohađaju: • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava. • osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 99/108 • • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. Modul 2 pohađaju: • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.

Program izobrazbe 9ocijeniti tehničke sustave zgrade: •sustav ventilacije. 9izraditi energetski certifikat zgrade 102/108 51 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. •sustav za automatsku regulaciju i upravljanje. 15 srpnja 2010. 9primjenjivati računalne programe namijenjene za provođenje potrebnih proračuna u svrhu dobivanja podataka koji se iskazuju kod provedenog energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrade. Program izobrazbe Nakon završenog Programa osposobljavanja osobe moraju: 9razumjeti ključne postavke i ciljeve EPBD. •sustav rasvjete. •sustav za grijanje. učinkovitost zgrada. 9ocijeniti građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energije i toplinske zaštite. 9biti sposobne za samostalno prikupljanje podataka o zgradi potrebnih za energetsku ocjenu prema metodologiji propisanoj posebnim propisom. hlađenje. 15 srpnja 2010. •sustav za pripremu potrošne tople vode. 9imati osnovna znanja o drugim izvorima europskog prava koji se odnose na energetsku 101/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 9dati preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. 9izvesti potrebne proračune vezano na podatke potrebne za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrade. 9dobro poznavati važeće propise kojima se implementira EPBD. 9interpretirati podatke o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevnih dijelova zgrade.

za koje same nisu ovlaštene. • procijeniti energetska svojstva zgrade. Odgovornost ovlaštenih osoba ovlaštene fizičke osobe dužne su ovisno o vrsti ovlaštenja koje posjeduju: • utvrditi mjeru ispunjavanja energetskih svojstava zgrade u odnosu na propisane uvjete. snimanja i sl. Odgovornost za štetu. • predložiti. mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. kada su primjenjive i potrebne. 104/108 • • • 52 . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade li sustave automatskog reguliranja i upravljanja povjeriti ovlaštenim osobama koje ispunjavaju dodatne uvjete ako sama ne zapošljava osobe koje ispunjavaju te uvjete. dokazivanja ispunjavanja bitnog zahtjeva za zgradu u pogledu uštede energije i toplinske zaštite. dužna je provođenje energetskog pregleda zgrade u dijelu koji se odnosi na strojarski. • odrediti energetski razred i izdati energetski certifikat zgrade. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. • čuvati dokumentirane analize svakog procesa (izvještaj o energetskom pregledu i energetski certifikat) u elektronskom ili pisanom obliku najmanje deset godina od provedenih radnji (provedenog energetskog pregleda ili izdanog energetskog certifikata) i dati ih na uvid Ministarstvu kada ono to zatraži. mjerenja. 15 srpnja 2010. pravilima struke i propisanom metodologijom. 103/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. uključivanje drugih • ovlaštena fizička osoba odgovorna je za štetu nastalu u obavljaju poslova za koje je ovlaštena prema Pravilniku ovlaštena pravna osoba odgovara za štetu nastalu radom njenih zaposlenika u obavljanju poslova za koje je ovlaštena prema Pravilniku ovlaštene osobe su dužne povjeriti provođenje određenih ispitivanja . osobama koje za obavljanje tih poslova imaju odgovarajuće ovlaštenje pravna osoba ovlaštena za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom. • poslove za koje su ovlaštene obavljati savjesno i u skladu s važećim propisima.

• obavlja poslove suprotno odredbama o izuzeću • ne obavlja poslove za koje je ovlaštena Žalba nije dopuštena. 106/108 53 . 15 srpnja 2010. 105/108 • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. za koju ne ispunjava uvjete sukladno Pravilniku.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. u skladu s pravilima struke. srodnik vlasnika zgrade ili je zaposlenik osobe koja je naručila izradu energetskog pregleda zgrade ili energetskog certifikata. nostrifikaciji projekta. kontroli projekta. po cijeni višoj od cijene utvrđene posebnom Odlukom Ministrice. ali se može pokrenuti upravni spor. • ne obavlja poslove za koje je ovlaštena stručno. Izuzeće u obavljanju poslova Ovlaštena fizička i pravna osoba ne može provesti energetski pregled i/ili energetsko certificiranje zgrade: • • • za koju nije ovlaštena sukladno Pravilniku. za koju je sudjelovala u izradi projekta. Oduzimanje ovlaštenja Ovlaštenje će se oduzeti ako osoba: • ne ispunjava propisane uvjete prema kojima je dobila ovlaštenje jer je ovlaštenje dobila na temelju netočnih podataka ili je prestala ispunjavati uvjete. važećim propisima i prema propisanoj metodologiji. 15 srpnja 2010. kojoj je vlasnik. kao odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove na toj zgradi ili je sudjelovala u održavanju te zgrade. u stručnom nadzoru građenja. korisnik.

Ovlaštenje za fizičke i pravne osobe. 51000 Rijeka Tel: 051 657 518 E-mail: kristian. prof. Kristian Lenić. 15 srpnja 2010.lenic@riteh. ing. dr. str.hr 108/108 54 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. dipl. Hvala na pažnji! Izv. 15 srpnja 2010. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Vukovarska 58. registar ovlaštenih osoba 107/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. sc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful