Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010

.

PROPISI O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA

Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. str.

1/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

1. Uvod 2. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada - Energy Performance of Buildings Directive (EPDB i EPBD II) 3. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (NN 110/08,89/09) HRN EN ISO 13790 : “Energetska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora” 4. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08,89/09)

2/108

1

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

1. Uvod

transport 31%

stambeni i tercijar. sektor 41%

industrija 28%

3/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Potrošnja energije u zgradarstvu

Priprema tople vode 25 %
Priprema tople vode Kuhanje 9% 5% Rasvjeta 14 % Hlađenje 4% Uredska oprema 16 % Grijanje prostora 52%

Kuhanje 7% Grijanje prostora 57 %

Električni uređaji 11 %

zgrade javnog sektora

zgrade stambenog sektora

4/108

2

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Europske direktive
Direktiva
Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings - EPBD Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October2009 etablishing a fremework for the setting of ecodesign requirements for energy – related products (recast) Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings EPBD II Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products

Na snazi
04.01.2003.

Rok za impl.
04.01.2006.

17.05.2006.

17.05.2008.

20.11.2009.

20.11.2010.

21.02.2004.

21.02.2006.

09.07.2010.

09.07.2012.

18.06.2010.

20.07.2011.

27.12.1988.

27.06.1991.

5/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Prijenos Direktive EPBD u hrvatsko zakonodavstvo

EPBD

ZoGP (86/08)

ZoPUiG (76/07,38/09)
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klim. zgrada (03/07) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (110/08)

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (110/08,89/09) TP za prozore i vrata (69/06) TP za dimnjake u građ. (03/07) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energ.cert. zgrada (113/08,89/09)

Pravilnik o energ. certificiranju zgrada (36/10)
6/108

3

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Prijenos Direktive EPBD u hrvatsko zakonodavstvo Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (čl.3.,4.,5.,6.,7.,10.) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada Odluka ministrice o Metodologiji energ.pregleda zgrade Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada Tehnički propis za prozore i vrata Tehnički propis za dimnjake u građevinama NN 76/07, 38/09 NN 110/08, 89/09 NN 110/08 NN 36/10 Od 10.06.2009. NN 113/08, 89/09 NN 03/07 NN 69/06 NN 03/07
7/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

EPBD I

1. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada - Energy Performance of Buildings Directive (EPDB) 2002/91/EC

Donesena 16.12.2002.

Razlozi- zgradarstvo je veliki potencijal uštede energije - ključni izvori energije (nafta, kruta goriva) su ograničeni (sve veća ovisnost o uvozu nafte i plina)- potreba osiguranja sigurnosti opskrbe energijom poštivanje Kyoto protokola (obveze - smanjiti emisije stakleničkih plinova za 8% ispod nivoa iz 1990. g. do 2010.g.

8/108

4

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

EPBD I

ƒ kućanstva troše 2/3 energije koja se troši u zgradama i potrošnja raste ƒ 10 mil. kotlova je starije od 20 g., zamjena štedi 5% energije za grijanje

9/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

ƒ rasvjeta troši 14% energije, moguće uštede u tercijarnom sektoru 30-50% (dnevno svjetlo, kontrolni sustavi, ..) ƒ hlađenje, 2020.g. podvostručenje potrošnje, moguće uštede 25% s min. zahtjevima energ.učinkovitosti ƒ bioklimatski projekt - moguće uštedjeti 60% energije

EPBD I

10/108

5

zagrijavanje tople vode. ova količina energije se izražava brojčanim indikatorom izračunatim uzimajući u obzir toplinsku izolaciju.2. 15 srpnja 2010. 11/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.) količina stvarno potrošene energije ili procijenjene za različite potrebe u skladu s pretpostavljenim-standardiziranim korištenjem zgrade i može između ostalog uključiti grijanje. 15 srpnja 2010. uključuje unutarnju klimu. hlađenje. utjecaj susjednih zgrada. ventilaciju i osvjetljenje. EPBD I 12/108 6 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. izloženost sunčevu osvjetljenju. vlastitu proizvodnju energije i druge faktore. tehničke i izolacijske karakteristike. EPBD I Cilj Direktive Promocija poboljšanja energetskog svojstva zgrada u zemljama EU putem isplativih mjera uzimajući u obzir vanjske klimatske uvjete uz očuvanje zadovoljavajuće kvalitete unutarnjeg zraka energetsko svojstvo zgrade (čl.

metodologija izračuna mora uključiti najmanje: (a) toplinske karakteristike zgrade (ovojnica) može uključiti i zrakonepropusnost (b) instalacije za grijanje i toplu vodu s njihovim instalacijskim karakteristikama (c) instalacije za klimatizaciju (d) ventilacija (e) ugrađena instalacija rasvjete (nestambeni sektor) (f) smještaj i orijentacija zgrade uključujući vanjsku klimu (g) pasivni solarni sustavi i zaštita od sunca (h) prirodna ventilacija (i) unutarnji klimatski uvjeti uključujući projektiranu unutarnju klimu 2.okvir prema dodatku 1. za uspostavu opće metodologije dan je: . EPBD I Članak 3. i 2. i zaštitu od pregrijavanja od sunca.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. instalacije za grijanje i pripremu potrošne tople vode. položaj i orijentaciju zgrade. 13/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. klimatizaciju. unutarnje klimatske uvjete. prirodnu ventilaciju. 1. rasvjetu. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. ventilaciju. treba uzeti u obzir pozitivni utjecaj: (a) aktivnih solarnih sustava i drugih sustava za grijanje i električnu energiju utemeljenih na obnovljivim izvorima energije (b) proizvodnju električne energije s kogeneracijom (c) daljinsko grijanje i hlađenje (d) prirodno osvjetljenje EPBD I 14/108 7 . pasivne solarne sustave. uspostava opće metodologije za određivanje energetskog svojstva zgrade koja treba najmanje uključiti: toplinske karakteristike zgrade uključujući i zrakonepropusnost. dodatak uz članak 3.

starost i namjena zgrade .toplinske pumpe . poljoprivredne zgrade.kogeneracija 16/108 8 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. te različite kategorije zgrada . vjerske. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. ekonomske i okolišne isplativosti primjene alternativnih sustava: . te unaprjeđivati u skladu s tehnološkim napretkom od obveze primjene zahtjeva mogu se izuzeti određene kategorije zgrada (kulturni spomenici. EPBD I Članak 4. elaborat tehničke.za nove i postojeće zgrade.. zgrade površine manje od 50 m2..daljinsko grijanje i hlađenje . primjena minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti na nove zgrade i postojeće zgrade zasnovane na metodologiji zahtjevi se mogu razlikovati: .unutarnji klimatski podaci se uzimaju u obzir kako bi se izbjegli negativni utjecaji nedovoljne ventilacije.zahtjevi se trebaju revidirati u intervalima ne dužim od 5 godina. EPBD I Članak 5. 15/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.decentralizirani sustavi opskrbe energijom na bazi obnovljivih izvora . ekonomske i okolišne (TEO) isplativosti za zgrade korisne površine veće od 1000 m2 elaborat tehničke.

ukupni troškovi veći od 25% vrijednosti bez zemljišta ili više od 25% konstrukcije zgrade 17/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. kod prodaje i iznajmljivanja ne stariji od 10 godina zgrade javne namjene korisne površine veće od 1000 m2 izložen na javnom mjestu (certifikat može sadržavati i izmjerene i preporučene unutarnje temperature) sadržaj: referentne vrijednosti (važeći propisi) i preporuke cilj – pružanje informacija - 18/108 9 . EPBD I Članak 6. 15 srpnja 2010. obveza izrade energetskog certifikata kod novih.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. zahtjevi energetske učinkovitosti (na energetsko svojstvo) kod obnove postojećih zgrada zgrade s ukupnom korisnom površinom većom od 1000 m2 koje se podliježu većem renoviranju. energetsko svojstvo se poboljšava prema postavljenim kriterijima za nove zgrade koliko je to tehnički. EPBD I Članak 7. 15 srpnja 2010. funkcionalno i ekonomski isplativo. novi zahtjevi na cijelu zgradu ili dio koji se obnavlja veća obnova.

kotlovi nazivne snage preko 20 kW stariji od 15 god. Članak 10.mogu se ubrojiti i kontrole kojima se ocjenjuje korisnost i prikladnost dimenzioniranja kotla za grijanje U slučaju odabira b) metode države članice imaju obvezu da komisiji podnose izvještaje o istovrijednosti ovog postupka s postupkom a) 19/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD I Članak 9.. 15 srpnja 2010. – kontrola cijele instalacije b) ili – pružanje savjeta o zamjeni kotlova. kontrola kotlova a) redovita kontrola kotlova za grijanje ovisno o nazivnoj snazi -kotlova na neobnovljiva tekuća ili kruta goriva nazivne snage 20 -100 kW . 15 srpnja 2010.. sustava za grijanje i alternativnim rješenjima . informiranje mogućnost poduzimanja mjera u cilju informiranja korisnika o mjerama za poboljšanje energetskog svojstva 20/108 10 . nezavisni stručnjaci države članice su dužne osigurati da kontrole i certificiranje zgrada provode nezavisni kvalificirani i/ili ovlašteni stručnjaci (rade samostalno ili ih angažiraju tijela javnih ili privatnih tvrtki) Članak 12.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. kontrola sustava za klimatizaciju redovita kontrola sustava za klimatizaciju s nazivnom snagom većom od 12 kW.kotlovi nazivne snage preko 100 kW –kontrola svake druge godine (kotlovi na plin –svake četiri godine) . EPBD I Članak 8.

2006. ... 01.. 01. stupanje na snagu……..…04. . EPBD I Rokovi donošenje direktive………… …… .. 12. 2003. EPBD I CEN European Committee for Standardization Aktivnosti: Norme za implementaciju EPBD 343 mandat-41 +2 norme Norme za grijanje Norme za ventilaciju i hlađenje (kontrola) Norme iz građevinske fizike Norme za proračun Norme okvirne Norme podupirujuće 13 7 8 5 1+2 7 22/108 11 . rok za implementaciju…... 15 srpnja 2010.. 15 srpnja 2010.... + mogućih 3 godine produženja 21/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb......…………..16. 2002.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.....04.

15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. norme za EPBD EPBD I 23/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD I 24/108 12 . 15 srpnja 2010.

EPBD I 25/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD I 26/108 13 .

Smjernice za provjeru ventilacijskih sustava . 15 srpnja 2010.Energy performance of buildings -. ventilaciju. . toplu vodu. potrošna topla voda. i sustav rasvjete i automatizacija kontrole zgrade.Inspection of boilers and heating systems EN 15240: 2007 (Ventilacija u zgradama -. hlađenje.Guidelines for inspection of ventilation systems 27/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Metode za izražavanje energijskog svojstva zgrada i za certifikaciju zgrada s obzirom na energiju.Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings EN ISO 13790: 2008 ( Energijska svojstva zgrada -. 15 srpnja 2010. politikom) kombiniranjem rezultata za isporučenu energiju pod 2.Metode proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava grijanja. Methods for calculation of heating system energy requirements and system efficiencies (13 parts) EN 15378 : 2007 (Sustavi grijanja u zgradama -. Krovni (Umbrella) dokument TR 15615 Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH. za različite potrebe i iz različitih goriva dobiva se ukupno energetsko korištenje i združeni indikatori svojstva koristeći norme za ukupnu energetsku potrebu (EN 15603:2008) 3 28/108 14 .norme za proračun isporučene energije 1 2 Proračun indikatora energetskog svojstva (primarna energije. ventilacija.Smjernice za provjeru sustava pripreme zraka .nd i hlađenje QC. Heating systems in buildings -. pregrijavanje. Ventilation for buildings -.Energijske značajke zgrada -.Guidelines for inspection of air-conditioning systems EN 15239:2007 (Ventilacija u zgradama -. za toplinske karakteristike zgrade. Overall energy use and definition of energy ratings) EN 15217: 2007 (Energijska svojstva zgrada . hlađenje. Energy performance of buildings -. .Calculation of energy use for space heating and cooling EN 15316 :2007 (Sustavi grijanja u zgradama -.norme koje se odnose na energetske potrebe za grijanje i hlađenje.Energy performance of buildings -. Važnije norme EPBD I EN 15603: 2008 (Energijska svojstva zgrada – opća uporaba energije i definicija energetskog razredbovanja.Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora Energy performance of buildings -.Energijske značajke zgrada -. unutarnjim toplinskih dobitcima. karakteristikama zgrade i vanjskim klimatskim uvjetima.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. netoisporučena energija vagana parametrima definiranim nacionalnom energ. zaštitu od sunca i unutarnje klimatske uvjete Proračun godišnje isporučene energije tehničkom sustavu za grijanje. Ventilation for buildings -.nd prema normi HRN EN 13790 :2008 podaci o unutarnjoj zahtijevanoj klimi. ventilaciju i osvjetljenje uzimaju se u obzir svojstva zagrijavanja prostora. CO2 emisije.Nadzor nad kotlovima i sustavima grijanja.

definicije 29/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. HZN/TO HZN/TO 163 Toplinska izolacija HZN/TO 541 Sustavi grijanja. Krovni (Umbrella) dokument TR 15615 . 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ventilacije i klimatizacije u građevinama HZN/TO 549 Svjetlo i osvjetljenje 30/108 15 .

2012.Energy Performance of Buildings Directive (EPDB II) 2010/31/EC EPBD II Donesena 19. 15 srpnja 2010. Na snazi od 9. 5. 7. na postavljanje općeg okvira za metodologiju za izračun integralnog energetskog svojstva zgrade i jedinicu zgrade (stan) 2. 15 srpnja 2010. te na tehnički sustav bez obzira da li se ugrađuje nov ili se zamjenjuje ili nadograđuje postojeći 4. na primjenu minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo na novu zgradu i jedinicu zgrade 3. za donošenje nacionalnih planova za povećanje broja zgrada koje su „skoro 0-energetske“ 5. na primjenu minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo na postojeću zgradu. Rok za implementaciju 9. 2010. za redovitu kontrolu sustava grijanja i klimatizacije 7. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada . jedinicu zgrade i elemente zgrade koji podliježu većim obnovama (elementi su dijelovi ovojnice zgrade i tehničkog sustava) i imaju značajniji utjecaj na energetsko svojstvo ovojnice zgrade kada se ona obnavlja ili zamjenjuje.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. za energetsku certifikaciju zgrada ili jedinica zgrada 6. 31/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. za uspostavu neovisnog kontrolnog sustava za izdane energetske certifikate i izvještaje o kontroli sustava za grijanje i klimatizaciju 32/108 16 . 7. 2010. Zahtjevi EPBD II 1.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. • Minimalni zahtjevi EPBD II • postaviti minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti na zgrade i jedinice zgrade (stan) u cilju da se postigne troškovno-optimalna razina • zahtjevi se trebaju postaviti imajući u vidu postizanje troškovno optimalne ravnoteže između uključenih investicija i troškova energije koja se uštedi u životnom ciklusu zgrade • metodologija se treba temeljiti na sezoni u kojoj je zahtijevano grijanje ali mora pokriti i godišnje energetsko svojstvo zgrade • metodologija treba uzeti u obzir europske norme 33/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD II Energetsko svojstvo zgrade • se određuje na temelju izračunate stvarne godišnje energije koja se koristi u svrhu ispunjenja različitih potreba u odnosu na namjenu zgrade Treba uključiti : • indikator energetskog svojstva i numerički indikator primarne energije utemeljen na faktorima primarne energije po energetskom nositelju • uzeti u obzir europske norme i relevantnu legislativu Unije uključujući direktivu 2009/28/EC 34/108 17 .

Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrade • Na zgradu ili njezinu jedinicu se postavljaju sa ciljem postizanja troškovno optimalne razine • Računaju se prema metodologiji iz dodatka 3 • Troškovno optimalna razina se izračunava u skladu sa okvirom komparativne metodologije koju će pripremiti Komisija Troškovno-optimalna razina= minimalizirani troškovi u životnom vijeku (uključuju troškove investicija. održavanja i pogona. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.prije gradnje razmatraju se tehnički.2011. energije. 15 srpnja 2010.06. dobit od proizvedene energije i troškovi za odlaganje) Računaju se prema metodologiji iz dodatka 3 • Troškovno optimalna razina se izračunava u skladu sa okvirom komparativne metodologije koju će pripremiti Komisija (30. ekonomski i okolišni aspekti primjene alternativnih sustava • Postojeće zgrade koje podliježu većim rekonstrukcijama – primjenjuju se zahtjevi kao na nove zgrade ako je to ekonomski.) • Minimalni zahtjevi se postavljaju i na dijelove zgrade koji čine ovojnicu zgrade • Nije potrebno primijeniti zahtjeve koji nisu troškovno učinkoviti u ekonomskom životnom vijeku zgrade • Revizija postavljenih zahtjeva svakih 5 godina EPBD II 35/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD II Nove zgrade bez obzira na veličinu. funkcionalno i tehnički opravdano • Dijelovi zgrade koji se obnavljaju trebaju ispuniti minimalne zahtjeve koliko je to opravdano 36/108 18 .

instalaciju. toplu vodu. prilagodbu i kontrolu .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. velike ventilacijske sustave .sve nove zgrade od kraja 2020 trebaju biti S0EZ . 15 srpnja 2010.Najmanje uključuju : grijanje. EPBD II Skoro 0 energetske zgrade S0EZ . dimenzioniranje. klimatizaciju.sve nove zgrade koje koriste ili posjeduju tijela javnih vlasti od kraja 2018. 15 srpnja 2010.Zahtjevi se postavljaju na nove. trebaju biti S0EZ Izuzetci samo gdje to nije troškovno isplativo S0EZ – zgrade sa visokom energetskom učinkovitosti i sa značajnim udjelom obnovljivih izvora 38/108 19 . EPBD II Zahtjevi na sustave .izrada nacionalnih planova za povećanje broja zgrada koje su S0EZ .Kontrola sustava uključuje izradu izvještaja i preporuke • Pregledavaju se svi dostupni dijelovi sustava • Kontrole ovisno o snazi 37/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Trebaju pokriti energetsko svojstvo. kod obnove i kod nadogradnje postojećih sustava instaliranih u postojeće zgrade .

Uključene upute gdje se mogu dobiti dodatne informacije uključujući troškovnu optimalnost.01. Indikator energetskog svojstva u oglasima za prodaju ili iznajmljivanje (ako je primjenjivo). 40/108 20 . 15 srpnja 2010. Izlaganje certifikata za zgrade javne namjene veće od 500 m2 ( (nakon 09.2012.2013.01.od 250 m2) U zgrade javne namjene uključiti trgovine.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 39/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb..07. Certifikat može sadržavati udjel obnovljivih izvora energije. Prijenos i provedba Prijenos i objava zakona i podzakonskih akata do 09. banke i hotele). . Komisija će donijeti dobrovoljnu shemu za certifikaciju nestambenih zgrada do 2011 .2013.2013. 15 srpnja 2010. restorane.zemlje je prihvaćaju. Potrebno je da javna vlast bude primjer u primjeni preporuka. EPBD II Kontrola kvalitete Uvođenje neovisnog sustava kontrole kvalitete certifikata i izvještaja o provedenim pregledima sustava za grijanje i klimatizaciju Kazne Treba propisati kazne koje su proporcionalne i učinkovite O tome izvijestiti Komisiju.07.07. 09. ne kasnije od 09. EPBD II Energetski certifikat Preporuke trebaju biti uključene u certifikat. kazališta. supermarkete. Provedba 09.2015.

obveze investitora odnosno vlasnika zgrade u vezi s energetskim certificiranjem zgrade. Propisuju se: • • • • • • • • • zgrade za koje je potrebno izdati certifikat o energetskim svojstvima zgrade (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. sadržaj i izgled energetskog certifikata zgrade.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. iznajmljuju ili daju na leasing. 15 srpnja 2010. 2. nadzor nad provedbom Pravilnika. 42/108 21 . energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata i izlaganje energetskog certifikata. izdavanje i važenje. energetski razredi zgrada. energetsko certificiranje novih zgrada. 15 srpnja 2010. registar izdanih energetskih certifikata zgrada. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) 41/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

15 srpnja 2010. ƒ kod koje dijelovi zgrade koji su zaokružene funkcionalne cjeline imaju različiti termotehnički sustav i/ili bitno različite režime korištenja termotehničkih sustava 44/108 22 . ƒ kod koje je 10% i više neto podne površine prostora zgrade u kojem se održava kontrolirana temperatura u drugoj namjeni od osnovne namjene kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od 50 m2. a izdaje ga ovlaštena osoba energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata energetski razred zgrade jest indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade Ak. a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje 43/108 • • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. a provodi ga ovlaštena osoba energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema ovome Pravilniku. 15 srpnja 2010. ili se razlikuju po unutarnjoj projektnoj temperaturi za više od 4° C . • Pojmovi energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. • zgrada s više zona jest zgrada koja ima više dijelova za koje se mogu izraditi zasebni energetski certifikati: ƒ koja se sastoji od dijelova koji čine zaokružene funkcionalne cjeline koje imaju različitu namjenu te imaju mogućnost odvojenih sustava grijanja i hlađenja (stambeni dio u nestambenoj zgradi).

proizvodne hale. industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. 1. u skladu sa svojom namjenom. ƒ zgrade veleprodaje i maloprodaje ƒ druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu B. 45/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. nestambene zgrade: ƒ uredske ƒ školske odgojne i obrazovne ƒ za kulturno umjetničku djelatnost ƒ bolnice i zgrade za zdravstvenu zaštitu ƒ hoteli ƒ za stanovanje zajednica ƒ za promet i komunikacije ƒ sportske dvorane. 15 srpnja 2010. privremene zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe dvije godine i manje radionice. Izuzeće od energetskog certificiranja: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ nove zgrade i postojeće zgrade uporabne korisne površine manje od 50 m2. stambene zgrade: ƒ s jednim stanom i stambene zgrade u nizu ƒ s više stanova B. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja . 15 srpnja 2010. a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energijske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade. Vrste zgrada za koje se izdaje energetski certifikat prema pretežitoj namjeni korištenja: A.2. moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese postojeće zgrade namijenjene za održavanje vjerskih i drugih obreda jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C ƒ 46/108 23 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

zgrade trgovina. zatvora. 15 srpnja 2010. zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI RAZRED ZGRADE jest indikator energetskih svojstava zgrade Energetski razred stambenih zgrada Q’’H. domovi zgrade sportskih objekata. 47/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.rel % ≤ 15 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 > 250 A+ A B C D E F G Energetski razred zgrade za nestambene zgrade izražen je preko relativne godišnje potrebne toplinske energije za grijanje izraženoj u % u odnosu na zahtijevanu vrijednost.nd. QH. vojarni. zgrade bolnica i sl. međunarodnih institucija. zgrade kulturnih namjena.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. putničkih agencija. restorana.nd. tijela lokalne (područne) uprave. 48/108 24 . zgrade sudova. zgrade obrazovne. Zgrade javne namjene ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ poslovne zgrade.odgojne. zgrade državnih tijela.ref kWh/(m²a) ≤ 15 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 > 250 A+ A B C D E F G Energetski razred nestambenih zgrada Energetski razred zgrade za stambene zgrade izražen je preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne ploštine zgrade QH. hotela. zgrade prometnih namjena.nd.kWh/(m²a). zgrade banaka.ref .

Izgled i sadržaj certifikata 49/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.ref – specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za zgradu u referentnim klimatskim uvjetima. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Prva stranica Energetski razred prema izračunatoj Q’’H.nd. 50/108 25 .

15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Treća stranica 52/108 26 . 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Druga stranica 51/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Četvrta stranica 53/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Peta stranica 54/108 27 .

15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Prva stranica 55/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Druga stranica 56/108 28 . 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Četvrta stranica 58/108 29 . 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Treća stranica 57/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA OSTALE ZGRADE KOJE TROŠE ENERGIJU Prva stranica 60/108 30 . ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Peta stranica 59/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA OSTALE ZGRADE KOJE TROŠE ENERGIJU Druga stranica 61/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 62/108 31 . 15 srpnja 2010.

završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Ako izvješće i/ili izjava ukazuju na odstupanja od glavnog projekta koja imaju utjecaja na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu. • - Osiguranje energetskog certifikata za nove zgrade Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon. 64/108 32 . 15 srpnja 2010. Za zgrade koje nisu gore navedene energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2. te po potrebi očevidom na zgradi. • - 63/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. Energetsko certificiranje nove zgrade određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata zgrade s preporukama za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. dodatni podaci za izradu energetskog certifikata utvrđuju se uvidom u relevantnu dokumentaciju na gradilištu. • - Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju: podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu. investitor je dužan energetski certifikat zgrade dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera.

prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina može imati samo jedan važeći energetski certifikat. ostvarive uštede. 66/108 33 .energetski pregled zgrade.za zgradu sa više zona -izdaje se za dijelove zgrade .energetski certifikat izdaje se za cijelu zgradu. procjenu i razdoblje povrata investicije.analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite (analizu toplinskih - karakteristika vanjske ovojnice zgrade). analizu energetskih svojstava sustava elektroinstalacija i rasvjete. Zgrade javne namjene . Rok važenja energetskog certifikata zgrade je 10 godina. . . Energetski certifikatcertifikat-izdavanje. • Energetsko certificiranje postojeće zgrade uključuje: .izdavanje energetskog certifikata zgrade Energetski pregled uključuje: . analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade. stan ili slično. analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitih sustava. 15 srpnja 2010.za postojeće zgrade koje se prodaju. 15 srpnja 2010. iznajmljuju ili daju na leasing .vrednovanje i/ili završno ocjenjivanje radnji energetskog pregleda zgrade. . izvještaj s preporukama za optimalni zahvat i redoslijed prioritetnih mjera koje će se implementirati kroz jednu ili više faza 65/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. te drugih potrošača energije koji imaju značajan udjel u ukupnoj potrošnji energije zgrade ovisno o namjeni korištenja zgrade. Investitor ili vlasnik osigurava izradu energetskog certifikata te njegovo čuvanje u roku njegovog važenja. analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije. certifikata i stranica sa preporukama.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.može se izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu zgrade kao što je na primjer ured. analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode. analizu mogućnosti promjene izvora energije. analizu energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja.izlaže se prva stranica energ. . važ važenje . potrebna mjerenja gdje je to nužno za ustanovljavanje energetskog stanja i /ili svojstava.

15 srpnja 2010.2012. moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na energetsko certificiranje postojećih zgrada dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU Sve zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata prema ovome Pravilniku moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat u roku od najdulje 36 mjeseci od donoš donošenja metodologije za provođenje energetskih pregleda (10. ovoga Pravilnika.06. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na energetsko certificiranje novih zgrada Sve ostale zgrade koje nisu navedene u stavku 1.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.rok 10.2009) . iznajmljuju ili daju na leasing. ožujka 2010. Metodologija za certificiranje stambenih i nestambenih zgrada 68/108 34 . 15 srpnja 2010.06. Sve zgrade za koje se nakon 31. 67/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. a koje se prodaju.

energetski certifikat Na drugoj stranici energetskog certifikata navode se: . 1.dopuštene energetske potrebe Referentni klimatski podaci . Godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne vode 5. Godišnji toplinski gubici sustava grijanja 4.energetske potrebe zgrade za referentne klimatske podatke . PRORAČUN ENERGETSKIH POTREBA ZGRADE . Godišnja emisija CO2 70/108 35 . Godišnja potrebna toplinska energija 6. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje 2.meteorološki parametri karakteristični za neko geografsko ili klimatološko područje Stvarni klimatski podaci . Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne vode 3. Godišnja primarna energija 8.energetske potrebe zgrade za stvarne klimatske podatke .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.statističke vrijednosti dobivene obradom izmjerenih meteoroloških parametara na najbližoj meteorološkoj postaji 69/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Godišnja isporučena energija zgradi 7. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. proračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima za primorsku Hrvatsku. 15 srpnja 2010. proračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima za kontinentalnu Hrvatsku. Za gradove i mjesta koji imaju manje od 2200 stupanj dana grijanja godišnje. Referentne vrijednosti za kontinentalnu Hrvatsku: broj stupanj dana: SD = 2900 broj dana u sezoni grijanja: Z = 180 vanjska projektna temperatura: θe = -12°C Referentne vrijednosti za primorsku Hrvatsku broj stupanj dana: SD = 1600 broj dana u sezoni grijanja: Z = 135 vanjska projektna temperatura: θe = -4°C Npr. Referentni broj stupanj dana grijanja utvrđen je uz uvjet da je unutarnja temperatura u zgradi 20 ˚C i da sezona grijanja započinje s padom vanjske temperature u tri uzastopna dana ispod 12 ˚C te da sezona grijanja završava s porastom vanjske temperature u tri uzastopna dana iznad 12 ˚C i iznosi: – 2900 za kontinentalnu Hrvatsku i – 1600 za primorsku Hrvatsku. NN 36/10) Za gradove i mjesta koji imaju 2200 i više stupanj dana grijanja godišnje. Referentni klimatski podaci (Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada. 15 srpnja 2010. 71/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. broj dana grijanja 135 i vanjska projektna temperatura -4°C 72/108 36 . Rijeka stvarni stupanj dan grijanja: 2044 2044 < 2200 → referentni klimatski podaci uzimaju se za primorsku Hrvatsku referentni stupanj dana iznosi 1600.

ht.set. izračunava se u skladu s normom HRN EN ISO 13790:2008. Izračunava se prema “posebnom propisu kojim se propisuju tehnički zahtjevi glede racionalne uporabe energije i toplinske zaštite novih i postojećih zgrada” i prema normi HRN EN ISO 13 790 i to za referentne i stvarne klimatske podatke. Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade. za zgradu s uvedenim sustavom za klimatizaciju i nestambenu zgradu gospodarske namjene za unutarnju temperaturu grijanja. QH. Θint.H = 20 °C. QH.nd [kWh/a] prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10): GODIŠNJA POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE jest računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja. – unutarnji dobici topline. projektno trajanje prekida grijanja kod nestambenih zgrada javne namjene iznosi 7 sati s unutarnjom projektnom temperaturom 16 ºC.H.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. a kod prozirnih površina potrebno je uzeti u obzir mjeru zasjenjenosti. 74/108 37 . U energetski certifikat potrebno je unijeti i dopuštenu vrijednost (određenu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti NN 110/08) 73/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.nd (kWh/a). – u slučaju prekidanog grijanja (nestambene zgrade javne ili gospodarske namjene). – kod proračuna solarnih dobitaka topline. gubici topline. Qsol ne uzimaju se u obzir neprozirne plohe vanjskih građevnih dijelova koje su izložene sunčevu zračenju. za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene koja nema uveden sustav za klimatizaciju pretpostavlja se da unutarnja projektna temperatura grijanja iznosi Θint.ht. QH. 15 srpnja 2010. a za nestambene zgrade gospodarske namjene trajanje prekida grijanja je prema podacima iz projekta. računaju se s vrijednošću 5 W/m² ploštine korisne površine zgrade. 15 srpnja 2010. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje QH. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08. QH.ht. ako drugim propisom nije drukčije određeno. 89/09) Članak 14. Qint. primjenjuje se projektom predviđena vrijednost – za proračun gubitaka topline. uz sljedeće uvjete: – za proračun gubitaka topline. metoda proračuna po mjesecima. računaju se tako da se unutarnja projektna temperatura grijanja zamijeni s usrednjenom unutarnjom temperaturom.set.

dodatni tok zraka uslijed vjetra i uzgona. – kod proračuna koeficijenta toplinskog gubitka provjetravanjem. te može biti grijana i hlađena s prekidima. koji se koristi kod utvrđivanja stupnja iskorištenja dobitaka topline. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08. za zgrade s pretežno laganim unutarnjim zidovima. HRN EN ISO 13 790 Norma HRN EN ISO 13790 : “Energetska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora” Norma opisuje postupak proračuna godišnje potrošnje energije za grijanje i hlađenje stambenih i nestambenih zgrada ili dijelova zgrada. Ako ne postoje točniji podaci.proračun godišnje potrebne (korisne) energije za grijanje i hlađenje .2·Ve (m³/h) – za efektivni toplinski kapacitet.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. grijanog dijela zgrade. može se računati s vrijednosti Vx = 0. Norma obuhvaća: . 75/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. spuštenim stropovima. dozvoljeno je koristiti približne vrijednosti dobivene pomoću izraza Cm = 15·Ve [Wh/(m³·K)]. te za visoke hale.h/K).proračun utjecaja unutarnjih dobitaka topline kao i dobitaka topline od sunčeva zračenja na toplinsku bilancu . 15 srpnja 2010. odnosno pomoću izraza Cm = 50·Ve [Wh/(m³·K)]. 89/09) Članak 14.proračun izmjene topline transmisijom i ventilacijom unutar dijela zgrade koji se grije ili hladi na konstantnu temperaturu . 15 srpnja 2010. Primjenu ovih približnih izraza treba navesti u dijelu projekta kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu – kod proračuna gubitaka topline prostor garaže s kojim graniči grijana prostorija zgrade promatra se kao vanjski prostor. 76/108 38 .proračun potrebne energije za pogon uređaja za grijanje i hlađenje (konačna energija) Zgrada može imati više zona s različitim postavkama temperatura. za zgrade s masivnim unutarnjim i vanjskim zidovima bez spuštenih stropova. Hve. n. Cm (W. broj izmjena zraka. Vx. određuje se prema HRN EN ISO 13789:20XX za srednju razinu nepropusnosti za zrak omotača zgrade.

pripreme tople vode. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. Af (m2) • koeficijenti prolaza topline svih dijelova zgrade Uk (W/m2K) • koeficijenti prolaska topline svih točkastih toplinskih mostova χ (W/K) • dužinski koeficijenti prolaska topline svih linijskih toplinskih mostova ψ (W/mK) • duljine linijskih toplinskih mostova l (m) 77/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. hlađenja. ventilacije. Potrebni ulazni podaci HRN EN ISO 13 790 Podaci o sustavima u zgradi • karakteristike sustava grijanja. Ak (m2) • netto površina poda kondicioniranih dijelova zgrade. Potrebni ulazni podaci HRN EN ISO 13 790 Meteorološki podaci za lokaciju zgrade • prosječna gustoća toplinskog toka sunčeva zračenja za proračunski period Isol (W/m2) • prosječna vanjska projektna temperatura za proračunski period θe (°C) Unutarnji projektni parametri • unutarnje projektne temperature za sve proračunske zone θint (°C) • broj izmjena zraka u svakoj proračunskoj zoni n (h-1) Podaci o dimenzijama i fizikalnim svojstvima zgrade • površine svih građevinskih dijelova zgrade.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. rasvjete i druge opreme • raspored ugrađenih sustava unutar zgrade • način korištenja sustava • regulacija ugrađenih sustava • karakteristike unutarnjih izvora topline 78/108 39 .

godišnja potrošnja energije – suma mjesečnih potrošnji 79/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Kvazi-stacionarni proračun na bazi sezonskih vrijednosti 2. proračun potrebne energije za pogon tehničkog sustava zgrade koji isporučuje toplinsku energiju prostoru (konačna energija) 3. proračun potrebne toplinske energije koju treba dovesti u svrhu održavanja željenog stanja u prostoru (korisna energija) 2. proračun potrebne primarne energije (koristeći faktore konverzije u ovisnosti o izvoru energije) Bilance topline Odvojeno se izračunavaju 2. bilance topline: 1.) .Proračun tokova energije vrši se za definiranu granicu objekta (npr. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. potreba toplinske i rashladna energija koju treba dovesti zgradi za održavanje željenog stanja. i sl. Dinamički proračun s vremenskim korakom od jednog sata ili kraćim Računalni programi najčešće koriste proračun na MJESEČNOJ BAZI Proračuni omogućuju određivanje potrebne topline za grijanje i hlađenje za svaki mjesec u godini. Tipovi proračuna – vremenski korak HRN EN ISO 13 790 Standard opisuje tri različita pristupa proračunu potrošnje energije za grijanje i hlađenje s obzirom na vremenski korak proračuna: 1.njome se proračunava potrebna korisna energija (tj. zgrada.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Kvazi-stacionarni proračun na bazi mjesečnih vrijednosti 3.Proračun potrebne energije vrši se u obrnutom smjeru od toka energije (korisna energija → konačna energija → primarna energija): 1. . gubitke topline sustava koji se mogu iskoristiti unutar samog sustava i gubitke topline koji se mogu iskoristiti unutar zgrade).njome izračunavamo potrebnu energiju za pogon tehničkih sustava (konačnu energiju) te gubitke sustava (neiskoristive gubitke topline sustava. stan. 2. Bilanca energije na razini tehničkog sustava . Bilanca energije na razini zgrade . 80/108 40 . Okvirni tijek proračuna potrošnje energije (prema HN EN ISO 13790) .

82/108 Konačna energija Primarna energija 41 . gubici Vent.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. gubici Korisna energija Termotehnički sustav Podsustav izmjene topline u prostoru Podsustav razvoda Podsustav spremika Podsustav proizvodnje (izvora) energije Tok energije Tijek proračuna 81/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. rasvjete. 15 srpnja 2010. uređaja. Bilanca energije na razini zgrade obuhvaća • izmjenu topline transmisijom između kondicioniranog prostora zgrade i vanjskog okoliša zbog razlike temperature kondicioniranog prostora i vanjske temperature • izmjenu topline ventilacijom između kondicioniranog prostora zgrade i vanjskog okoliša • izmjenu topline transmisijom i ventilacijom između susjednih zona • unutarnje toplinske dobitke i gubitke (od osoba. te toplina oslobođena ili apsorbirana radom ostalih tehničkih sustava) • toplinske dobitke od sunca • potrebnu korisnu energiju za grijanje (ako se zona grije. 15 srpnja 2010. hlađenja i ventilacije) Dio ove topline se iskorištava kao korisna energija za grijanje i hlađenje te je zbog toga proračun potrebno provesti iteracijski u dva koraka. sustav grijanja dovodi toplinu kako bi se povećala unutarnja temperatura na zahtijevanu najmanju postavnu vrijednost) • potrebnu korisnu energiju za hlađenje (ako se zona hladi. Vanjski dobici topline Zgrada ili zona (grijani prostor) Unutarnji dobici topline Trans. sustav hlađenja odvodi toplinu kako bi se smanjila unutarnja temperatura na zahtijevanu najveću postavnu vrijednost) • akumuliranu toplinsku energiju koja se oslobađa ili pohranjuje u masi zgrade Bilanca energije na razini zgrade uključuje i povratnu toplinu iz različitih izvora (iskoristivi toplinski gubici iz sustava i iskoristivi toplinski gubici sustava grijanja.

Zgrada Pregrijavanje Transmisijski gubici topline Dobici od Sunca Tehnički sustav Unutarnji dobici topline Iskoristivi gubici teh. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. Bilanca energije na razini tehničkog sustava obuhvaća • potrebnu energiju za grijanje i hlađenje zone zgrade koje se dobiju zbrajanjem potrebnih korisnih energija za grijanje i hlađenje zona koje koriste zajednički tehnički sustav • energiju iz obnovljivih izvora energije • toplinske gubitke sustava za grijanje i hlađenje prostora zgrade • potrebnu energiju za pogon tehničkih sustava grijanja i hlađenja (konačnu energiju) • potrebnu konačnu energiju za sustav predgrijanja i prethlađenja zraka za ventilaciju.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Potrebna korisna energija za grijanje Ventilacijski gubici topline Toplina odvedena ventilacijom Rekuperacija topline 83/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. koristi kogeneracijsko postrojenje za zajedničku proizvodnju toplinske i električne energije) Tehnički sustav općenito obuhvaća sljedeće podsustave: • • • • podsustav proizvodnje (izvora) energije podsustav spremnika podsustav razvoda podsustav izmjene topline u prostoru 84/108 42 . sust. uključivo toplinske gubitke • u posebnim slučajevima proizvedenu energiju tehničkih sustava zgrade (kada se npr.

dio toplinskih gubitaka može se direktno iskoristiti u zgradi za namirenje potrebne toplinske energije. 15 srpnja 2010.. Bilance energije zgrade i termotehničkog sustava međuovisne su i proračun je potrebno provesti iteracijski. uređaja. Zgrada ili zona (grijani prostor) Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar sustava Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar zgrade Termotehnički sustav Neiskoristivi toplinski gubici sustava Korisna energija Unutarnji dobici topline Dobici topline od ljudi.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.. 86/108 43 . Proračun se provodi u koracima na sljedeći način: • definiraju se granice svih kondicioniranih i nekondicioniranih zona • odrede se ulazni podaci o okolišu (unutarnji i vanjski klimatski podaci) • za svaku zonu zgrade i za svaki mjesec u godini proračuna se potrebna energija za grijanje i potrebna energija za hlađenje • odredi se godišnja potrebna energija po zonama zbrajanjem mjesečnih potreba • zbroji se potrebna energija po zonama koje opslužuju iste kombinacije tehničkih sustava • odredi se potrebna konačna energije za grijanje i hlađenje uzimajući u obzir toplinske gubitke sustava za grijanje i za hlađenje • zbroje se rezultati za različite zone zgrade s različitim tehničkim sustavima.. 15 srpnja 2010. Podsustav izmjene topline u prostoru Podsustav razvoda Podsustav spremika Podsustav proizvodnje (izvora) energije Konačna energija 85/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Interakcija između zgrade i tehničkog sustava .

hl. ventilacije i regulacije 87/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Potrebna korisna energija za grijanje i hl. kon. gr. hlađenja i ventilacije Potrebna korisna energija za grijanje i hl. Ukupna potrošnja energije i energetski razred zgrade HN EN ISO 13790 Zbroj na razini zgrade Potrebna konačna energija za pogon sustava grijanja. pripreme tople vode.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. hlađenja.zahtijevana (dopuštena) vrijednost Q''H. hlađenja i ventilacije (Sustav 1) Zbroj na razini tehničkog sustava Pot. parametri) Karakteristika sustav grijanja..nd u kWh/(m2a) Druga stranica energetskog certifikata 88/108 44 . 15 srpnja 2010. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje . Potrebna korisna energija za grijanje i hl. sust. za pog. tipovi tehničkih sustava. ener. Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 1 Sustav 1 Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 2 Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 3 Sustav 2 Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar zone Podjela zgrade na zone Određivanje granica zgrade Ulazni podaci (fizikalna svojstva zgrade. meteo. (Sustav 2) Gubici energije i potrebna pomoćna energija za sustav grijanja. 15 srpnja 2010. i vent.

nd [kWh/(m²·a)]. A (m²).41·f0) kWh/(m²·a) Q’’H.nd = 51.nd u kWh/(m2a) Zahtjevi za zgrade grijane na temperaturu 18 °C ili višu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08).01 kWh/(m²·a) Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Ve (m³). Q’’H.20 – za 0.31 kWh/(m²·a) Q’’H. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje .89/09) 90/108 45 . f0 = A/Ve (m-1). Stambena zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili višu mora biti projektirana i izgrađena na način da godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade. 15 srpnja 2010.zahtijevana (dopuštena) vrijednost Q''H. ovisno o faktoru oblika zgrade.nd = 95. jest omjer oplošja. grijanog dijela zgrade. f0.20 < f0 < 1.faktor oblika zgrade. 89/108 Q’’H.03 + 51. 5. 15 srpnja 2010. i obujma.nd = (41. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08.05 gdje je: . nije veća od vrijednosti: – za f0 ≤ 0.05 – za f0 ≥ 1.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. •davanje. •nadzor nad obavljanjem poslova ovlaštenih osoba.. sadržaj •uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.. Ovlaštenje za izdavanje certifikata izdaje ministarstvo . produžavanje i izmjenu ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada..države članice su dužne osigurati da kontrole i certificiranje zgrada provode nezavisni kvalificirani i/ili ovlašteni stručnjaci (rade samostalno ili ih angažiraju tijela javnih ili privatnih tvrtki) Članak 15.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada Članak 10. 92/108 46 . •registar osoba ovlaštenih za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrada. •postupanje i izuzeće ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade kojeg izdaje ovlaštena osoba. ZoPuG “... •nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe i oduzimanje suglasnosti.. •registar Nositelja Programa izobrazbe. važenje i izmjena ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. EPBD: . produžavanje.prije izdavanja uporabne dozvole odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinog dijela... i uvjete za osobe ovlaštene za izdavanje certifikata propisuje ministar pravilnikom” 91/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. oduzimanje ovlaštenja. •dokumentacija za davanje. •uvjeti i mjerila za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (u daljnjem tekstu: Program izobrazbe).

stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima sa centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. . pripremu tople vode. pojmovi zgrade sa složenim tehničkim sustavom jesu: . . ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji. 93/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. rashladna postrojenja. centralnim rashladnim sustavima. hlađenje. ventilacije te s individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. hlađenja.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. ventilaciju. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. pojmovi tehnički sustav zgrade jest tehnička oprema ugrađena u zgradu koja služi za njezino grijanje. sa centralnom pripremom potrošne tople vode. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. osvjetljenje i proizvodnju električne energije •zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom jesu: -stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene pod “zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom” 94/108 47 . s razdiobom toplinske energije i sa centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. klimatizaciju.

Vrste ovlaštenja Ovlaštenje (valjanost 3 g.sustavi daljinskog ili blokovskog grijanja i hlađenja . • energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.dizalice topline . 96/108 48 . • provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.) izdaje ministarstvo za: • energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.kondenzacijski i niskotemperaturni kotlovi .drugi sustavi s povratom topline 95/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.decentralizirani sustavi opskrbe energijom koji koriste obnovljive izvore .kogeneracija i trigeneracija . • provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. pojmovi alternativni sustavi opskrbe energijom su na primjer: .

za energetske preglede zgrada sa jedn. za energ. certificiranje kao i za fizičku osobu (M1 odnosno M2). strojarske ili elektrotehničke struke odnosno specijalist građevinske.reguliranje i upravljanjeuvjet struke : strojarske. i složenim teh. sustavom . 15 srpnja 2010. sustavom Uvjeti: • magistar inženjer arhitektonske. arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo. građevinske. u dijelu stroj. elek. odnosno elektrotehničke struke 97/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. građevinarstvo. 15 srpnja 2010. i ispunjava uvjete glede struke. 98/108 49 . sustavom Uvjeti: •registracija za projektiranje. održavanju.za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim teh.certif. tehničko savjetovanje.. sustavom . stručnom nadzoru građenju.s. •imenuje jednu stalno zaposlenu osobu za potpisivanje energ. •osiguranje od profesionalne odgovornosti. odnosno ispitivanju građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu.za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim teh. •posjeduje odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.za energetske preglede zgrada sa jedn. provođenju energetskih pregleda zgrade.autom. strojarske ili elektrotehničke struke. iskustva i obuke (M1 odnosno 2). ovlaštenja za pravne osobe .. sustavom .preglede zgrada sa složenim t. preglede i energ. •uvjeti za stručnu i imenovanu osobu i za sve koje obavljaju energ. Ovlaštenja za fizičke osobe .. spreme. znanstveno-istraživačku djelatnost. stručni nadzor građenja. ili ispitivanju funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi.za energetsko certificiranje zgrada sa složenim teh. certifikata i supotpisivanje izvještaja o energetskim pregledima. istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima. • uspješno završen Program osposobljavanja (M 1 odnosno 2). • pet godina radnog iskustva u struci u projektiranju. i složenim teh. •zapošljava najmanje jednu osobu koja provodi radnje i postupke energ. ispitivanju funkcije energetskih sustava u zgradi. znanstvene i stručne poslove u području energetike i sl.

odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. Modul 2 pohađaju: • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava. 99/108 • • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. Modul 1 pohađaju: • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. 15 srpnja 2010. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 100/108 • • 50 . • osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. 15 srpnja 2010. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom. osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvještaje o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava.

9biti sposobne za samostalno prikupljanje podataka o zgradi potrebnih za energetsku ocjenu prema metodologiji propisanoj posebnim propisom. 9dati preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. 9izraditi energetski certifikat zgrade 102/108 51 . 9interpretirati podatke o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevnih dijelova zgrade. 9imati osnovna znanja o drugim izvorima europskog prava koji se odnose na energetsku 101/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 9ocijeniti građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energije i toplinske zaštite.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. •sustav za automatsku regulaciju i upravljanje. 15 srpnja 2010. 9izvesti potrebne proračune vezano na podatke potrebne za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrade. Program izobrazbe 9ocijeniti tehničke sustave zgrade: •sustav ventilacije. učinkovitost zgrada. 9primjenjivati računalne programe namijenjene za provođenje potrebnih proračuna u svrhu dobivanja podataka koji se iskazuju kod provedenog energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrade. •sustav rasvjete. 15 srpnja 2010. 9dobro poznavati važeće propise kojima se implementira EPBD. •sustav za grijanje. hlađenje. Program izobrazbe Nakon završenog Programa osposobljavanja osobe moraju: 9razumjeti ključne postavke i ciljeve EPBD. •sustav za pripremu potrošne tople vode.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade li sustave automatskog reguliranja i upravljanja povjeriti ovlaštenim osobama koje ispunjavaju dodatne uvjete ako sama ne zapošljava osobe koje ispunjavaju te uvjete. mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. mjerenja. • čuvati dokumentirane analize svakog procesa (izvještaj o energetskom pregledu i energetski certifikat) u elektronskom ili pisanom obliku najmanje deset godina od provedenih radnji (provedenog energetskog pregleda ili izdanog energetskog certifikata) i dati ih na uvid Ministarstvu kada ono to zatraži. • poslove za koje su ovlaštene obavljati savjesno i u skladu s važećim propisima. 15 srpnja 2010. dokazivanja ispunjavanja bitnog zahtjeva za zgradu u pogledu uštede energije i toplinske zaštite. dužna je provođenje energetskog pregleda zgrade u dijelu koji se odnosi na strojarski. kada su primjenjive i potrebne. osobama koje za obavljanje tih poslova imaju odgovarajuće ovlaštenje pravna osoba ovlaštena za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom. uključivanje drugih • ovlaštena fizička osoba odgovorna je za štetu nastalu u obavljaju poslova za koje je ovlaštena prema Pravilniku ovlaštena pravna osoba odgovara za štetu nastalu radom njenih zaposlenika u obavljanju poslova za koje je ovlaštena prema Pravilniku ovlaštene osobe su dužne povjeriti provođenje određenih ispitivanja . Odgovornost za štetu. • odrediti energetski razred i izdati energetski certifikat zgrade. • procijeniti energetska svojstva zgrade. pravilima struke i propisanom metodologijom. za koje same nisu ovlaštene. 104/108 • • • 52 . snimanja i sl. 103/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Odgovornost ovlaštenih osoba ovlaštene fizičke osobe dužne su ovisno o vrsti ovlaštenja koje posjeduju: • utvrditi mjeru ispunjavanja energetskih svojstava zgrade u odnosu na propisane uvjete. • predložiti. 15 srpnja 2010.

Oduzimanje ovlaštenja Ovlaštenje će se oduzeti ako osoba: • ne ispunjava propisane uvjete prema kojima je dobila ovlaštenje jer je ovlaštenje dobila na temelju netočnih podataka ili je prestala ispunjavati uvjete. • obavlja poslove suprotno odredbama o izuzeću • ne obavlja poslove za koje je ovlaštena Žalba nije dopuštena. kontroli projekta. u stručnom nadzoru građenja. 15 srpnja 2010. za koju je sudjelovala u izradi projekta. ali se može pokrenuti upravni spor. za koju ne ispunjava uvjete sukladno Pravilniku. kojoj je vlasnik. 105/108 • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. korisnik. nostrifikaciji projekta. po cijeni višoj od cijene utvrđene posebnom Odlukom Ministrice. 15 srpnja 2010. Izuzeće u obavljanju poslova Ovlaštena fizička i pravna osoba ne može provesti energetski pregled i/ili energetsko certificiranje zgrade: • • • za koju nije ovlaštena sukladno Pravilniku. • ne obavlja poslove za koje je ovlaštena stručno. kao odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove na toj zgradi ili je sudjelovala u održavanju te zgrade. srodnik vlasnika zgrade ili je zaposlenik osobe koja je naručila izradu energetskog pregleda zgrade ili energetskog certifikata.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. važećim propisima i prema propisanoj metodologiji. u skladu s pravilima struke. 106/108 53 .

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Vukovarska 58.hr 108/108 54 . dr. sc. ing. registar ovlaštenih osoba 107/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. str.lenic@riteh. Ovlaštenje za fizičke i pravne osobe. Hvala na pažnji! Izv. dipl. 15 srpnja 2010. Kristian Lenić. prof.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 51000 Rijeka Tel: 051 657 518 E-mail: kristian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful