Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010

.

PROPISI O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA

Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. str.

1/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

1. Uvod 2. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada - Energy Performance of Buildings Directive (EPDB i EPBD II) 3. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (NN 110/08,89/09) HRN EN ISO 13790 : “Energetska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora” 4. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08,89/09)

2/108

1

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

1. Uvod

transport 31%

stambeni i tercijar. sektor 41%

industrija 28%

3/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Potrošnja energije u zgradarstvu

Priprema tople vode 25 %
Priprema tople vode Kuhanje 9% 5% Rasvjeta 14 % Hlađenje 4% Uredska oprema 16 % Grijanje prostora 52%

Kuhanje 7% Grijanje prostora 57 %

Električni uređaji 11 %

zgrade javnog sektora

zgrade stambenog sektora

4/108

2

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Europske direktive
Direktiva
Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings - EPBD Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October2009 etablishing a fremework for the setting of ecodesign requirements for energy – related products (recast) Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings EPBD II Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products

Na snazi
04.01.2003.

Rok za impl.
04.01.2006.

17.05.2006.

17.05.2008.

20.11.2009.

20.11.2010.

21.02.2004.

21.02.2006.

09.07.2010.

09.07.2012.

18.06.2010.

20.07.2011.

27.12.1988.

27.06.1991.

5/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Prijenos Direktive EPBD u hrvatsko zakonodavstvo

EPBD

ZoGP (86/08)

ZoPUiG (76/07,38/09)
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klim. zgrada (03/07) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (110/08)

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (110/08,89/09) TP za prozore i vrata (69/06) TP za dimnjake u građ. (03/07) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energ.cert. zgrada (113/08,89/09)

Pravilnik o energ. certificiranju zgrada (36/10)
6/108

3

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Prijenos Direktive EPBD u hrvatsko zakonodavstvo Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (čl.3.,4.,5.,6.,7.,10.) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada Odluka ministrice o Metodologiji energ.pregleda zgrade Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada Tehnički propis za prozore i vrata Tehnički propis za dimnjake u građevinama NN 76/07, 38/09 NN 110/08, 89/09 NN 110/08 NN 36/10 Od 10.06.2009. NN 113/08, 89/09 NN 03/07 NN 69/06 NN 03/07
7/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

EPBD I

1. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada - Energy Performance of Buildings Directive (EPDB) 2002/91/EC

Donesena 16.12.2002.

Razlozi- zgradarstvo je veliki potencijal uštede energije - ključni izvori energije (nafta, kruta goriva) su ograničeni (sve veća ovisnost o uvozu nafte i plina)- potreba osiguranja sigurnosti opskrbe energijom poštivanje Kyoto protokola (obveze - smanjiti emisije stakleničkih plinova za 8% ispod nivoa iz 1990. g. do 2010.g.

8/108

4

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

EPBD I

ƒ kućanstva troše 2/3 energije koja se troši u zgradama i potrošnja raste ƒ 10 mil. kotlova je starije od 20 g., zamjena štedi 5% energije za grijanje

9/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

ƒ rasvjeta troši 14% energije, moguće uštede u tercijarnom sektoru 30-50% (dnevno svjetlo, kontrolni sustavi, ..) ƒ hlađenje, 2020.g. podvostručenje potrošnje, moguće uštede 25% s min. zahtjevima energ.učinkovitosti ƒ bioklimatski projekt - moguće uštedjeti 60% energije

EPBD I

10/108

5

uključuje unutarnju klimu. vlastitu proizvodnju energije i druge faktore. utjecaj susjednih zgrada. EPBD I Cilj Direktive Promocija poboljšanja energetskog svojstva zgrada u zemljama EU putem isplativih mjera uzimajući u obzir vanjske klimatske uvjete uz očuvanje zadovoljavajuće kvalitete unutarnjeg zraka energetsko svojstvo zgrade (čl.) količina stvarno potrošene energije ili procijenjene za različite potrebe u skladu s pretpostavljenim-standardiziranim korištenjem zgrade i može između ostalog uključiti grijanje. izloženost sunčevu osvjetljenju. EPBD I 12/108 6 . ova količina energije se izražava brojčanim indikatorom izračunatim uzimajući u obzir toplinsku izolaciju.2. zagrijavanje tople vode. tehničke i izolacijske karakteristike. 11/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ventilaciju i osvjetljenje. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. hlađenje.

15 srpnja 2010. klimatizaciju. 15 srpnja 2010. i 2. treba uzeti u obzir pozitivni utjecaj: (a) aktivnih solarnih sustava i drugih sustava za grijanje i električnu energiju utemeljenih na obnovljivim izvorima energije (b) proizvodnju električne energije s kogeneracijom (c) daljinsko grijanje i hlađenje (d) prirodno osvjetljenje EPBD I 14/108 7 . prirodnu ventilaciju. instalacije za grijanje i pripremu potrošne tople vode. 1. metodologija izračuna mora uključiti najmanje: (a) toplinske karakteristike zgrade (ovojnica) može uključiti i zrakonepropusnost (b) instalacije za grijanje i toplu vodu s njihovim instalacijskim karakteristikama (c) instalacije za klimatizaciju (d) ventilacija (e) ugrađena instalacija rasvjete (nestambeni sektor) (f) smještaj i orijentacija zgrade uključujući vanjsku klimu (g) pasivni solarni sustavi i zaštita od sunca (h) prirodna ventilacija (i) unutarnji klimatski uvjeti uključujući projektiranu unutarnju klimu 2.okvir prema dodatku 1. 13/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. pasivne solarne sustave.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ventilaciju. unutarnje klimatske uvjete. dodatak uz članak 3. položaj i orijentaciju zgrade. EPBD I Članak 3. rasvjetu. i zaštitu od pregrijavanja od sunca. za uspostavu opće metodologije dan je: . uspostava opće metodologije za određivanje energetskog svojstva zgrade koja treba najmanje uključiti: toplinske karakteristike zgrade uključujući i zrakonepropusnost.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. te unaprjeđivati u skladu s tehnološkim napretkom od obveze primjene zahtjeva mogu se izuzeti određene kategorije zgrada (kulturni spomenici.decentralizirani sustavi opskrbe energijom na bazi obnovljivih izvora .. 15/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. elaborat tehničke. ekonomske i okolišne isplativosti primjene alternativnih sustava: .zahtjevi se trebaju revidirati u intervalima ne dužim od 5 godina. primjena minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti na nove zgrade i postojeće zgrade zasnovane na metodologiji zahtjevi se mogu razlikovati: .unutarnji klimatski podaci se uzimaju u obzir kako bi se izbjegli negativni utjecaji nedovoljne ventilacije. starost i namjena zgrade .za nove i postojeće zgrade. vjerske.toplinske pumpe .daljinsko grijanje i hlađenje . EPBD I Članak 4. ekonomske i okolišne (TEO) isplativosti za zgrade korisne površine veće od 1000 m2 elaborat tehničke.. zgrade površine manje od 50 m2.kogeneracija 16/108 8 . te različite kategorije zgrada . EPBD I Članak 5. poljoprivredne zgrade. 15 srpnja 2010.

energetsko svojstvo se poboljšava prema postavljenim kriterijima za nove zgrade koliko je to tehnički. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. kod prodaje i iznajmljivanja ne stariji od 10 godina zgrade javne namjene korisne površine veće od 1000 m2 izložen na javnom mjestu (certifikat može sadržavati i izmjerene i preporučene unutarnje temperature) sadržaj: referentne vrijednosti (važeći propisi) i preporuke cilj – pružanje informacija - 18/108 9 . EPBD I Članak 7. obveza izrade energetskog certifikata kod novih. zahtjevi energetske učinkovitosti (na energetsko svojstvo) kod obnove postojećih zgrada zgrade s ukupnom korisnom površinom većom od 1000 m2 koje se podliježu većem renoviranju. funkcionalno i ekonomski isplativo.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD I Članak 6. novi zahtjevi na cijelu zgradu ili dio koji se obnavlja veća obnova.ukupni troškovi veći od 25% vrijednosti bez zemljišta ili više od 25% konstrukcije zgrade 17/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

kontrola kotlova a) redovita kontrola kotlova za grijanje ovisno o nazivnoj snazi -kotlova na neobnovljiva tekuća ili kruta goriva nazivne snage 20 -100 kW . sustava za grijanje i alternativnim rješenjima . EPBD I Članak 8..kotlovi nazivne snage preko 20 kW stariji od 15 god. nezavisni stručnjaci države članice su dužne osigurati da kontrole i certificiranje zgrada provode nezavisni kvalificirani i/ili ovlašteni stručnjaci (rade samostalno ili ih angažiraju tijela javnih ili privatnih tvrtki) Članak 12.mogu se ubrojiti i kontrole kojima se ocjenjuje korisnost i prikladnost dimenzioniranja kotla za grijanje U slučaju odabira b) metode države članice imaju obvezu da komisiji podnose izvještaje o istovrijednosti ovog postupka s postupkom a) 19/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. informiranje mogućnost poduzimanja mjera u cilju informiranja korisnika o mjerama za poboljšanje energetskog svojstva 20/108 10 . EPBD I Članak 9. 15 srpnja 2010. – kontrola cijele instalacije b) ili – pružanje savjeta o zamjeni kotlova. 15 srpnja 2010.. Članak 10. kontrola sustava za klimatizaciju redovita kontrola sustava za klimatizaciju s nazivnom snagom većom od 12 kW.kotlovi nazivne snage preko 100 kW –kontrola svake druge godine (kotlovi na plin –svake četiri godine) .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

12. 2002.. rok za implementaciju…. 01...………….. 2006. stupanje na snagu…….... 2003. 01... . 15 srpnja 2010... EPBD I CEN European Committee for Standardization Aktivnosti: Norme za implementaciju EPBD 343 mandat-41 +2 norme Norme za grijanje Norme za ventilaciju i hlađenje (kontrola) Norme iz građevinske fizike Norme za proračun Norme okvirne Norme podupirujuće 13 7 8 5 1+2 7 22/108 11 ..... .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb...04. EPBD I Rokovi donošenje direktive………… …… .16. + mogućih 3 godine produženja 21/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.... 15 srpnja 2010..…04.

15 srpnja 2010. norme za EPBD EPBD I 23/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD I 24/108 12 . 15 srpnja 2010.

EPBD I 25/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. EPBD I 26/108 13 .

ventilaciju. netoisporučena energija vagana parametrima definiranim nacionalnom energ. Krovni (Umbrella) dokument TR 15615 Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH.Inspection of boilers and heating systems EN 15240: 2007 (Ventilacija u zgradama -.Smjernice za provjeru ventilacijskih sustava . Ventilation for buildings -.Guidelines for inspection of ventilation systems 27/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. za različite potrebe i iz različitih goriva dobiva se ukupno energetsko korištenje i združeni indikatori svojstva koristeći norme za ukupnu energetsku potrebu (EN 15603:2008) 3 28/108 14 .Calculation of energy use for space heating and cooling EN 15316 :2007 (Sustavi grijanja u zgradama -.Energijske značajke zgrada -.Smjernice za provjeru sustava pripreme zraka . i sustav rasvjete i automatizacija kontrole zgrade. Heating systems in buildings -. Ventilation for buildings -. potrošna topla voda.Nadzor nad kotlovima i sustavima grijanja.Metode za izražavanje energijskog svojstva zgrada i za certifikaciju zgrada s obzirom na energiju. Methods for calculation of heating system energy requirements and system efficiencies (13 parts) EN 15378 : 2007 (Sustavi grijanja u zgradama -.Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings EN ISO 13790: 2008 ( Energijska svojstva zgrada -. unutarnjim toplinskih dobitcima. toplu vodu.norme za proračun isporučene energije 1 2 Proračun indikatora energetskog svojstva (primarna energije. 15 srpnja 2010.Guidelines for inspection of air-conditioning systems EN 15239:2007 (Ventilacija u zgradama -. CO2 emisije.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. politikom) kombiniranjem rezultata za isporučenu energiju pod 2. ventilacija. hlađenje. karakteristikama zgrade i vanjskim klimatskim uvjetima.Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora Energy performance of buildings -. .nd prema normi HRN EN 13790 :2008 podaci o unutarnjoj zahtijevanoj klimi. Overall energy use and definition of energy ratings) EN 15217: 2007 (Energijska svojstva zgrada .Energy performance of buildings -. ventilaciju i osvjetljenje uzimaju se u obzir svojstva zagrijavanja prostora. 15 srpnja 2010. .Energy performance of buildings -.Metode proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava grijanja.norme koje se odnose na energetske potrebe za grijanje i hlađenje. za toplinske karakteristike zgrade. pregrijavanje.nd i hlađenje QC. Važnije norme EPBD I EN 15603: 2008 (Energijska svojstva zgrada – opća uporaba energije i definicija energetskog razredbovanja. Energy performance of buildings -. hlađenje. zaštitu od sunca i unutarnje klimatske uvjete Proračun godišnje isporučene energije tehničkom sustavu za grijanje.Energijske značajke zgrada -.

Krovni (Umbrella) dokument TR 15615 . 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010.definicije 29/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ventilacije i klimatizacije u građevinama HZN/TO 549 Svjetlo i osvjetljenje 30/108 15 . HZN/TO HZN/TO 163 Toplinska izolacija HZN/TO 541 Sustavi grijanja.

Direktiva o energetskom svojstvu zgrada . 7.Energy Performance of Buildings Directive (EPDB II) 2010/31/EC EPBD II Donesena 19. 5. za redovitu kontrolu sustava grijanja i klimatizacije 7. 2010. 15 srpnja 2010. za uspostavu neovisnog kontrolnog sustava za izdane energetske certifikate i izvještaje o kontroli sustava za grijanje i klimatizaciju 32/108 16 . na primjenu minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo na novu zgradu i jedinicu zgrade 3. za energetsku certifikaciju zgrada ili jedinica zgrada 6. za donošenje nacionalnih planova za povećanje broja zgrada koje su „skoro 0-energetske“ 5. 7. 15 srpnja 2010. na primjenu minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo na postojeću zgradu. jedinicu zgrade i elemente zgrade koji podliježu većim obnovama (elementi su dijelovi ovojnice zgrade i tehničkog sustava) i imaju značajniji utjecaj na energetsko svojstvo ovojnice zgrade kada se ona obnavlja ili zamjenjuje. Zahtjevi EPBD II 1. Na snazi od 9. 2010. Rok za implementaciju 9.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 31/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 2012. te na tehnički sustav bez obzira da li se ugrađuje nov ili se zamjenjuje ili nadograđuje postojeći 4. na postavljanje općeg okvira za metodologiju za izračun integralnog energetskog svojstva zgrade i jedinicu zgrade (stan) 2.

EPBD II Energetsko svojstvo zgrade • se određuje na temelju izračunate stvarne godišnje energije koja se koristi u svrhu ispunjenja različitih potreba u odnosu na namjenu zgrade Treba uključiti : • indikator energetskog svojstva i numerički indikator primarne energije utemeljen na faktorima primarne energije po energetskom nositelju • uzeti u obzir europske norme i relevantnu legislativu Unije uključujući direktivu 2009/28/EC 34/108 17 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. • Minimalni zahtjevi EPBD II • postaviti minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti na zgrade i jedinice zgrade (stan) u cilju da se postigne troškovno-optimalna razina • zahtjevi se trebaju postaviti imajući u vidu postizanje troškovno optimalne ravnoteže između uključenih investicija i troškova energije koja se uštedi u životnom ciklusu zgrade • metodologija se treba temeljiti na sezoni u kojoj je zahtijevano grijanje ali mora pokriti i godišnje energetsko svojstvo zgrade • metodologija treba uzeti u obzir europske norme 33/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010.

Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrade • Na zgradu ili njezinu jedinicu se postavljaju sa ciljem postizanja troškovno optimalne razine • Računaju se prema metodologiji iz dodatka 3 • Troškovno optimalna razina se izračunava u skladu sa okvirom komparativne metodologije koju će pripremiti Komisija Troškovno-optimalna razina= minimalizirani troškovi u životnom vijeku (uključuju troškove investicija.prije gradnje razmatraju se tehnički. 15 srpnja 2010. održavanja i pogona.) • Minimalni zahtjevi se postavljaju i na dijelove zgrade koji čine ovojnicu zgrade • Nije potrebno primijeniti zahtjeve koji nisu troškovno učinkoviti u ekonomskom životnom vijeku zgrade • Revizija postavljenih zahtjeva svakih 5 godina EPBD II 35/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD II Nove zgrade bez obzira na veličinu.2011.06. 15 srpnja 2010. dobit od proizvedene energije i troškovi za odlaganje) Računaju se prema metodologiji iz dodatka 3 • Troškovno optimalna razina se izračunava u skladu sa okvirom komparativne metodologije koju će pripremiti Komisija (30.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. funkcionalno i tehnički opravdano • Dijelovi zgrade koji se obnavljaju trebaju ispuniti minimalne zahtjeve koliko je to opravdano 36/108 18 . ekonomski i okolišni aspekti primjene alternativnih sustava • Postojeće zgrade koje podliježu većim rekonstrukcijama – primjenjuju se zahtjevi kao na nove zgrade ako je to ekonomski. energije.

dimenzioniranje. 15 srpnja 2010.Trebaju pokriti energetsko svojstvo.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.sve nove zgrade od kraja 2020 trebaju biti S0EZ . EPBD II Zahtjevi na sustave . EPBD II Skoro 0 energetske zgrade S0EZ . prilagodbu i kontrolu .Kontrola sustava uključuje izradu izvještaja i preporuke • Pregledavaju se svi dostupni dijelovi sustava • Kontrole ovisno o snazi 37/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. kod obnove i kod nadogradnje postojećih sustava instaliranih u postojeće zgrade .sve nove zgrade koje koriste ili posjeduju tijela javnih vlasti od kraja 2018. toplu vodu. klimatizaciju.Najmanje uključuju : grijanje. instalaciju.izrada nacionalnih planova za povećanje broja zgrada koje su S0EZ .Zahtjevi se postavljaju na nove. velike ventilacijske sustave . 15 srpnja 2010. trebaju biti S0EZ Izuzetci samo gdje to nije troškovno isplativo S0EZ – zgrade sa visokom energetskom učinkovitosti i sa značajnim udjelom obnovljivih izvora 38/108 19 .

Potrebno je da javna vlast bude primjer u primjeni preporuka. ne kasnije od 09. banke i hotele).2013. Uključene upute gdje se mogu dobiti dodatne informacije uključujući troškovnu optimalnost.2012.od 250 m2) U zgrade javne namjene uključiti trgovine. 39/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.. Komisija će donijeti dobrovoljnu shemu za certifikaciju nestambenih zgrada do 2011 .01.07. 15 srpnja 2010. 09. Izlaganje certifikata za zgrade javne namjene veće od 500 m2 ( (nakon 09. EPBD II Kontrola kvalitete Uvođenje neovisnog sustava kontrole kvalitete certifikata i izvještaja o provedenim pregledima sustava za grijanje i klimatizaciju Kazne Treba propisati kazne koje su proporcionalne i učinkovite O tome izvijestiti Komisiju. 40/108 20 . restorane. supermarkete. EPBD II Energetski certifikat Preporuke trebaju biti uključene u certifikat.2013. kazališta.zemlje je prihvaćaju.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Prijenos i provedba Prijenos i objava zakona i podzakonskih akata do 09.2015.07. Certifikat može sadržavati udjel obnovljivih izvora energije. Provedba 09.01. Indikator energetskog svojstva u oglasima za prodaju ili iznajmljivanje (ako je primjenjivo).2013. . 15 srpnja 2010.07.

energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. 15 srpnja 2010. energetsko certificiranje novih zgrada. 2.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. sadržaj i izgled energetskog certifikata zgrade. nadzor nad provedbom Pravilnika. obveze investitora odnosno vlasnika zgrade u vezi s energetskim certificiranjem zgrade. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) 41/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. energetski razredi zgrada. iznajmljuju ili daju na leasing. 42/108 21 . Propisuju se: • • • • • • • • • zgrade za koje je potrebno izdati certifikat o energetskim svojstvima zgrade (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. izdavanje i važenje. registar izdanih energetskih certifikata zgrada. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata i izlaganje energetskog certifikata.

a izdaje ga ovlaštena osoba energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata energetski razred zgrade jest indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade Ak. 15 srpnja 2010. • zgrada s više zona jest zgrada koja ima više dijelova za koje se mogu izraditi zasebni energetski certifikati: ƒ koja se sastoji od dijelova koji čine zaokružene funkcionalne cjeline koje imaju različitu namjenu te imaju mogućnost odvojenih sustava grijanja i hlađenja (stambeni dio u nestambenoj zgradi). ƒ kod koje je 10% i više neto podne površine prostora zgrade u kojem se održava kontrolirana temperatura u drugoj namjeni od osnovne namjene kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od 50 m2. ƒ kod koje dijelovi zgrade koji su zaokružene funkcionalne cjeline imaju različiti termotehnički sustav i/ili bitno različite režime korištenja termotehničkih sustava 44/108 22 . a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje 43/108 • • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ili se razlikuju po unutarnjoj projektnoj temperaturi za više od 4° C . • Pojmovi energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. a provodi ga ovlaštena osoba energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema ovome Pravilniku. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

proizvodne hale.2. industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. stambene zgrade: ƒ s jednim stanom i stambene zgrade u nizu ƒ s više stanova B. nestambene zgrade: ƒ uredske ƒ školske odgojne i obrazovne ƒ za kulturno umjetničku djelatnost ƒ bolnice i zgrade za zdravstvenu zaštitu ƒ hoteli ƒ za stanovanje zajednica ƒ za promet i komunikacije ƒ sportske dvorane. moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese postojeće zgrade namijenjene za održavanje vjerskih i drugih obreda jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost. Izuzeće od energetskog certificiranja: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ nove zgrade i postojeće zgrade uporabne korisne površine manje od 50 m2. 15 srpnja 2010. u skladu sa svojom namjenom. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja . ƒ zgrade veleprodaje i maloprodaje ƒ druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu B. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C ƒ 46/108 23 . Vrste zgrada za koje se izdaje energetski certifikat prema pretežitoj namjeni korištenja: A. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. privremene zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe dvije godine i manje radionice. 1. 45/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energijske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade.

nd. domovi zgrade sportskih objekata. vojarni. zgrade obrazovne. 15 srpnja 2010. 48/108 24 .nd. međunarodnih institucija. QH.nd. zgrade kulturnih namjena.odgojne.rel % ≤ 15 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 > 250 A+ A B C D E F G Energetski razred zgrade za nestambene zgrade izražen je preko relativne godišnje potrebne toplinske energije za grijanje izraženoj u % u odnosu na zahtijevanu vrijednost.ref . zatvora. ENERGETSKI RAZRED ZGRADE jest indikator energetskih svojstava zgrade Energetski razred stambenih zgrada Q’’H. restorana. hotela. Zgrade javne namjene ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ poslovne zgrade. zgrade banaka.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.kWh/(m²a). 47/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. putničkih agencija. zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima. zgrade sudova. 15 srpnja 2010.ref kWh/(m²a) ≤ 15 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 > 250 A+ A B C D E F G Energetski razred nestambenih zgrada Energetski razred zgrade za stambene zgrade izražen je preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne ploštine zgrade QH. zgrade prometnih namjena. zgrade trgovina. zgrade bolnica i sl. zgrade državnih tijela. tijela lokalne (područne) uprave.

15 srpnja 2010. 50/108 25 . Izgled i sadržaj certifikata 49/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.nd. 15 srpnja 2010.ref – specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za zgradu u referentnim klimatskim uvjetima.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Prva stranica Energetski razred prema izračunatoj Q’’H.

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Druga stranica 51/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Treća stranica 52/108 26 .

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Četvrta stranica 53/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Peta stranica 54/108 27 .

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Prva stranica 55/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Druga stranica 56/108 28 . 15 srpnja 2010.

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Četvrta stranica 58/108 29 . 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Treća stranica 57/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA OSTALE ZGRADE KOJE TROŠE ENERGIJU Prva stranica 60/108 30 . 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Peta stranica 59/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA OSTALE ZGRADE KOJE TROŠE ENERGIJU Druga stranica 61/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika. 62/108 31 . 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. 64/108 32 . • - Osiguranje energetskog certifikata za nove zgrade Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon. dodatni podaci za izradu energetskog certifikata utvrđuju se uvidom u relevantnu dokumentaciju na gradilištu. 15 srpnja 2010. Energetsko certificiranje nove zgrade određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata zgrade s preporukama za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. Ako izvješće i/ili izjava ukazuju na odstupanja od glavnog projekta koja imaju utjecaja na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu. 15 srpnja 2010. • - Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju: podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2. te po potrebi očevidom na zgradi. Za zgrade koje nisu gore navedene energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. investitor je dužan energetski certifikat zgrade dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera. • - 63/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. analizu mogućnosti promjene izvora energije. Rok važenja energetskog certifikata zgrade je 10 godina. te drugih potrošača energije koji imaju značajan udjel u ukupnoj potrošnji energije zgrade ovisno o namjeni korištenja zgrade.analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite (analizu toplinskih - karakteristika vanjske ovojnice zgrade). analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode. analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade. Zgrade javne namjene . 66/108 33 . . ostvarive uštede. analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije. Energetski certifikatcertifikat-izdavanje. .vrednovanje i/ili završno ocjenjivanje radnji energetskog pregleda zgrade.izlaže se prva stranica energ.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. potrebna mjerenja gdje je to nužno za ustanovljavanje energetskog stanja i /ili svojstava. certifikata i stranica sa preporukama. stan ili slično. Investitor ili vlasnik osigurava izradu energetskog certifikata te njegovo čuvanje u roku njegovog važenja.izdavanje energetskog certifikata zgrade Energetski pregled uključuje: . . 15 srpnja 2010. iznajmljuju ili daju na leasing .energetski pregled zgrade. 15 srpnja 2010. • Energetsko certificiranje postojeće zgrade uključuje: . analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitih sustava. izvještaj s preporukama za optimalni zahvat i redoslijed prioritetnih mjera koje će se implementirati kroz jednu ili više faza 65/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. procjenu i razdoblje povrata investicije. analizu energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja.za zgradu sa više zona -izdaje se za dijelove zgrade . Zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina može imati samo jedan važeći energetski certifikat.za postojeće zgrade koje se prodaju. . analizu energetskih svojstava sustava elektroinstalacija i rasvjete.može se izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu zgrade kao što je na primjer ured. važ važenje .energetski certifikat izdaje se za cijelu zgradu.

iznajmljuju ili daju na leasing.06. a koje se prodaju.06. 15 srpnja 2010.rok 10. Sve zgrade za koje se nakon 31. 67/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na energetsko certificiranje novih zgrada Sve ostale zgrade koje nisu navedene u stavku 1. Metodologija za certificiranje stambenih i nestambenih zgrada 68/108 34 .2009) .2012. ovoga Pravilnika.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na energetsko certificiranje postojećih zgrada dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU Sve zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata prema ovome Pravilniku moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat u roku od najdulje 36 mjeseci od donoš donošenja metodologije za provođenje energetskih pregleda (10. ožujka 2010. 15 srpnja 2010.

1.statističke vrijednosti dobivene obradom izmjerenih meteoroloških parametara na najbližoj meteorološkoj postaji 69/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Godišnja emisija CO2 70/108 35 .meteorološki parametri karakteristični za neko geografsko ili klimatološko područje Stvarni klimatski podaci .dopuštene energetske potrebe Referentni klimatski podaci . Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje 2. Godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne vode 5. 15 srpnja 2010.energetski certifikat Na drugoj stranici energetskog certifikata navode se: . Godišnja potrebna toplinska energija 6. Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne vode 3. Godišnji toplinski gubici sustava grijanja 4.energetske potrebe zgrade za referentne klimatske podatke . Godišnja isporučena energija zgradi 7. PRORAČUN ENERGETSKIH POTREBA ZGRADE .energetske potrebe zgrade za stvarne klimatske podatke . 15 srpnja 2010. Godišnja primarna energija 8.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

Referentni klimatski podaci (Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada. 71/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. NN 36/10) Za gradove i mjesta koji imaju 2200 i više stupanj dana grijanja godišnje. 15 srpnja 2010. Referentne vrijednosti za kontinentalnu Hrvatsku: broj stupanj dana: SD = 2900 broj dana u sezoni grijanja: Z = 180 vanjska projektna temperatura: θe = -12°C Referentne vrijednosti za primorsku Hrvatsku broj stupanj dana: SD = 1600 broj dana u sezoni grijanja: Z = 135 vanjska projektna temperatura: θe = -4°C Npr. proračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima za primorsku Hrvatsku.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Za gradove i mjesta koji imaju manje od 2200 stupanj dana grijanja godišnje. Referentni broj stupanj dana grijanja utvrđen je uz uvjet da je unutarnja temperatura u zgradi 20 ˚C i da sezona grijanja započinje s padom vanjske temperature u tri uzastopna dana ispod 12 ˚C te da sezona grijanja završava s porastom vanjske temperature u tri uzastopna dana iznad 12 ˚C i iznosi: – 2900 za kontinentalnu Hrvatsku i – 1600 za primorsku Hrvatsku. proračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima za kontinentalnu Hrvatsku. Rijeka stvarni stupanj dan grijanja: 2044 2044 < 2200 → referentni klimatski podaci uzimaju se za primorsku Hrvatsku referentni stupanj dana iznosi 1600. 15 srpnja 2010. broj dana grijanja 135 i vanjska projektna temperatura -4°C 72/108 36 .

set. metoda proračuna po mjesecima. računaju se tako da se unutarnja projektna temperatura grijanja zamijeni s usrednjenom unutarnjom temperaturom. Θint.H = 20 °C. a kod prozirnih površina potrebno je uzeti u obzir mjeru zasjenjenosti.ht. Qint. za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene koja nema uveden sustav za klimatizaciju pretpostavlja se da unutarnja projektna temperatura grijanja iznosi Θint. 74/108 37 . Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08. 15 srpnja 2010. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje QH. Izračunava se prema “posebnom propisu kojim se propisuju tehnički zahtjevi glede racionalne uporabe energije i toplinske zaštite novih i postojećih zgrada” i prema normi HRN EN ISO 13 790 i to za referentne i stvarne klimatske podatke. QH. ako drugim propisom nije drukčije određeno. – unutarnji dobici topline.nd (kWh/a). 89/09) Članak 14. a za nestambene zgrade gospodarske namjene trajanje prekida grijanja je prema podacima iz projekta. uz sljedeće uvjete: – za proračun gubitaka topline. 15 srpnja 2010. QH.ht.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. – kod proračuna solarnih dobitaka topline.nd [kWh/a] prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10): GODIŠNJA POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE jest računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja. QH. QH. gubici topline. računaju se s vrijednošću 5 W/m² ploštine korisne površine zgrade. Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade. izračunava se u skladu s normom HRN EN ISO 13790:2008. U energetski certifikat potrebno je unijeti i dopuštenu vrijednost (određenu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti NN 110/08) 73/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.ht. projektno trajanje prekida grijanja kod nestambenih zgrada javne namjene iznosi 7 sati s unutarnjom projektnom temperaturom 16 ºC.set. Qsol ne uzimaju se u obzir neprozirne plohe vanjskih građevnih dijelova koje su izložene sunčevu zračenju.H. – u slučaju prekidanog grijanja (nestambene zgrade javne ili gospodarske namjene). primjenjuje se projektom predviđena vrijednost – za proračun gubitaka topline. za zgradu s uvedenim sustavom za klimatizaciju i nestambenu zgradu gospodarske namjene za unutarnju temperaturu grijanja.

može se računati s vrijednosti Vx = 0. odnosno pomoću izraza Cm = 50·Ve [Wh/(m³·K)].proračun potrebne energije za pogon uređaja za grijanje i hlađenje (konačna energija) Zgrada može imati više zona s različitim postavkama temperatura. 75/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. – kod proračuna koeficijenta toplinskog gubitka provjetravanjem.proračun izmjene topline transmisijom i ventilacijom unutar dijela zgrade koji se grije ili hladi na konstantnu temperaturu .h/K). Norma obuhvaća: . spuštenim stropovima. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08. za zgrade s pretežno laganim unutarnjim zidovima.2·Ve (m³/h) – za efektivni toplinski kapacitet.proračun godišnje potrebne (korisne) energije za grijanje i hlađenje . te može biti grijana i hlađena s prekidima. broj izmjena zraka. 15 srpnja 2010. Hve. dodatni tok zraka uslijed vjetra i uzgona. dozvoljeno je koristiti približne vrijednosti dobivene pomoću izraza Cm = 15·Ve [Wh/(m³·K)]. koji se koristi kod utvrđivanja stupnja iskorištenja dobitaka topline. te za visoke hale. za zgrade s masivnim unutarnjim i vanjskim zidovima bez spuštenih stropova. Vx. 89/09) Članak 14. Cm (W. HRN EN ISO 13 790 Norma HRN EN ISO 13790 : “Energetska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora” Norma opisuje postupak proračuna godišnje potrošnje energije za grijanje i hlađenje stambenih i nestambenih zgrada ili dijelova zgrada.proračun utjecaja unutarnjih dobitaka topline kao i dobitaka topline od sunčeva zračenja na toplinsku bilancu . Ako ne postoje točniji podaci. grijanog dijela zgrade. n. određuje se prema HRN EN ISO 13789:20XX za srednju razinu nepropusnosti za zrak omotača zgrade. 76/108 38 . Primjenu ovih približnih izraza treba navesti u dijelu projekta kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu – kod proračuna gubitaka topline prostor garaže s kojim graniči grijana prostorija zgrade promatra se kao vanjski prostor. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

rasvjete i druge opreme • raspored ugrađenih sustava unutar zgrade • način korištenja sustava • regulacija ugrađenih sustava • karakteristike unutarnjih izvora topline 78/108 39 . 15 srpnja 2010. Ak (m2) • netto površina poda kondicioniranih dijelova zgrade. Potrebni ulazni podaci HRN EN ISO 13 790 Podaci o sustavima u zgradi • karakteristike sustava grijanja. Af (m2) • koeficijenti prolaza topline svih dijelova zgrade Uk (W/m2K) • koeficijenti prolaska topline svih točkastih toplinskih mostova χ (W/K) • dužinski koeficijenti prolaska topline svih linijskih toplinskih mostova ψ (W/mK) • duljine linijskih toplinskih mostova l (m) 77/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. Potrebni ulazni podaci HRN EN ISO 13 790 Meteorološki podaci za lokaciju zgrade • prosječna gustoća toplinskog toka sunčeva zračenja za proračunski period Isol (W/m2) • prosječna vanjska projektna temperatura za proračunski period θe (°C) Unutarnji projektni parametri • unutarnje projektne temperature za sve proračunske zone θint (°C) • broj izmjena zraka u svakoj proračunskoj zoni n (h-1) Podaci o dimenzijama i fizikalnim svojstvima zgrade • površine svih građevinskih dijelova zgrade. ventilacije. pripreme tople vode.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. hlađenja.

proračun potrebne energije za pogon tehničkog sustava zgrade koji isporučuje toplinsku energiju prostoru (konačna energija) 3. proračun potrebne toplinske energije koju treba dovesti u svrhu održavanja željenog stanja u prostoru (korisna energija) 2.) . gubitke topline sustava koji se mogu iskoristiti unutar samog sustava i gubitke topline koji se mogu iskoristiti unutar zgrade).Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Proračun potrebne energije vrši se u obrnutom smjeru od toka energije (korisna energija → konačna energija → primarna energija): 1. zgrada. . 15 srpnja 2010.Proračun tokova energije vrši se za definiranu granicu objekta (npr. proračun potrebne primarne energije (koristeći faktore konverzije u ovisnosti o izvoru energije) Bilance topline Odvojeno se izračunavaju 2. Bilanca energije na razini zgrade . 15 srpnja 2010. 80/108 40 .njome izračunavamo potrebnu energiju za pogon tehničkih sustava (konačnu energiju) te gubitke sustava (neiskoristive gubitke topline sustava. potreba toplinske i rashladna energija koju treba dovesti zgradi za održavanje željenog stanja. Kvazi-stacionarni proračun na bazi mjesečnih vrijednosti 3. stan. Okvirni tijek proračuna potrošnje energije (prema HN EN ISO 13790) . i sl. Kvazi-stacionarni proračun na bazi sezonskih vrijednosti 2.godišnja potrošnja energije – suma mjesečnih potrošnji 79/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.njome se proračunava potrebna korisna energija (tj. 2. bilance topline: 1. Dinamički proračun s vremenskim korakom od jednog sata ili kraćim Računalni programi najčešće koriste proračun na MJESEČNOJ BAZI Proračuni omogućuju određivanje potrebne topline za grijanje i hlađenje za svaki mjesec u godini. Bilanca energije na razini tehničkog sustava . Tipovi proračuna – vremenski korak HRN EN ISO 13 790 Standard opisuje tri različita pristupa proračunu potrošnje energije za grijanje i hlađenje s obzirom na vremenski korak proračuna: 1.

sustav hlađenja odvodi toplinu kako bi se smanjila unutarnja temperatura na zahtijevanu najveću postavnu vrijednost) • akumuliranu toplinsku energiju koja se oslobađa ili pohranjuje u masi zgrade Bilanca energije na razini zgrade uključuje i povratnu toplinu iz različitih izvora (iskoristivi toplinski gubici iz sustava i iskoristivi toplinski gubici sustava grijanja. Vanjski dobici topline Zgrada ili zona (grijani prostor) Unutarnji dobici topline Trans. hlađenja i ventilacije) Dio ove topline se iskorištava kao korisna energija za grijanje i hlađenje te je zbog toga proračun potrebno provesti iteracijski u dva koraka. 82/108 Konačna energija Primarna energija 41 . gubici Vent. gubici Korisna energija Termotehnički sustav Podsustav izmjene topline u prostoru Podsustav razvoda Podsustav spremika Podsustav proizvodnje (izvora) energije Tok energije Tijek proračuna 81/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. te toplina oslobođena ili apsorbirana radom ostalih tehničkih sustava) • toplinske dobitke od sunca • potrebnu korisnu energiju za grijanje (ako se zona grije. 15 srpnja 2010. rasvjete. Bilanca energije na razini zgrade obuhvaća • izmjenu topline transmisijom između kondicioniranog prostora zgrade i vanjskog okoliša zbog razlike temperature kondicioniranog prostora i vanjske temperature • izmjenu topline ventilacijom između kondicioniranog prostora zgrade i vanjskog okoliša • izmjenu topline transmisijom i ventilacijom između susjednih zona • unutarnje toplinske dobitke i gubitke (od osoba. 15 srpnja 2010. sustav grijanja dovodi toplinu kako bi se povećala unutarnja temperatura na zahtijevanu najmanju postavnu vrijednost) • potrebnu korisnu energiju za hlađenje (ako se zona hladi.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. uređaja.

15 srpnja 2010. uključivo toplinske gubitke • u posebnim slučajevima proizvedenu energiju tehničkih sustava zgrade (kada se npr. sust. Bilanca energije na razini tehničkog sustava obuhvaća • potrebnu energiju za grijanje i hlađenje zone zgrade koje se dobiju zbrajanjem potrebnih korisnih energija za grijanje i hlađenje zona koje koriste zajednički tehnički sustav • energiju iz obnovljivih izvora energije • toplinske gubitke sustava za grijanje i hlađenje prostora zgrade • potrebnu energiju za pogon tehničkih sustava grijanja i hlađenja (konačnu energiju) • potrebnu konačnu energiju za sustav predgrijanja i prethlađenja zraka za ventilaciju.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. koristi kogeneracijsko postrojenje za zajedničku proizvodnju toplinske i električne energije) Tehnički sustav općenito obuhvaća sljedeće podsustave: • • • • podsustav proizvodnje (izvora) energije podsustav spremnika podsustav razvoda podsustav izmjene topline u prostoru 84/108 42 . Potrebna korisna energija za grijanje Ventilacijski gubici topline Toplina odvedena ventilacijom Rekuperacija topline 83/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Zgrada Pregrijavanje Transmisijski gubici topline Dobici od Sunca Tehnički sustav Unutarnji dobici topline Iskoristivi gubici teh.

dio toplinskih gubitaka može se direktno iskoristiti u zgradi za namirenje potrebne toplinske energije. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 86/108 43 . Interakcija između zgrade i tehničkog sustava . Proračun se provodi u koracima na sljedeći način: • definiraju se granice svih kondicioniranih i nekondicioniranih zona • odrede se ulazni podaci o okolišu (unutarnji i vanjski klimatski podaci) • za svaku zonu zgrade i za svaki mjesec u godini proračuna se potrebna energija za grijanje i potrebna energija za hlađenje • odredi se godišnja potrebna energija po zonama zbrajanjem mjesečnih potreba • zbroji se potrebna energija po zonama koje opslužuju iste kombinacije tehničkih sustava • odredi se potrebna konačna energije za grijanje i hlađenje uzimajući u obzir toplinske gubitke sustava za grijanje i za hlađenje • zbroje se rezultati za različite zone zgrade s različitim tehničkim sustavima. Podsustav izmjene topline u prostoru Podsustav razvoda Podsustav spremika Podsustav proizvodnje (izvora) energije Konačna energija 85/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. uređaja.. Bilance energije zgrade i termotehničkog sustava međuovisne su i proračun je potrebno provesti iteracijski. Zgrada ili zona (grijani prostor) Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar sustava Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar zgrade Termotehnički sustav Neiskoristivi toplinski gubici sustava Korisna energija Unutarnji dobici topline Dobici topline od ljudi...

hl. hlađenja i ventilacije (Sustav 1) Zbroj na razini tehničkog sustava Pot. 15 srpnja 2010. tipovi tehničkih sustava. i vent. parametri) Karakteristika sustav grijanja. hlađenja i ventilacije Potrebna korisna energija za grijanje i hl. gr. 15 srpnja 2010.zahtijevana (dopuštena) vrijednost Q''H. Potrebna korisna energija za grijanje i hl.. Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 1 Sustav 1 Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 2 Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 3 Sustav 2 Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar zone Podjela zgrade na zone Određivanje granica zgrade Ulazni podaci (fizikalna svojstva zgrade. Potrebna korisna energija za grijanje i hl. (Sustav 2) Gubici energije i potrebna pomoćna energija za sustav grijanja. hlađenja. Ukupna potrošnja energije i energetski razred zgrade HN EN ISO 13790 Zbroj na razini zgrade Potrebna konačna energija za pogon sustava grijanja. pripreme tople vode. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje . za pog.nd u kWh/(m2a) Druga stranica energetskog certifikata 88/108 44 . kon. sust. ventilacije i regulacije 87/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. meteo. ener.

Stambena zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili višu mora biti projektirana i izgrađena na način da godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade. i obujma.nd = 95.31 kWh/(m²·a) Q’’H. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08.faktor oblika zgrade. ovisno o faktoru oblika zgrade.05 – za f0 ≥ 1.zahtijevana (dopuštena) vrijednost Q''H. 89/108 Q’’H. f0 = A/Ve (m-1). grijanog dijela zgrade.nd = (41.03 + 51.nd u kWh/(m2a) Zahtjevi za zgrade grijane na temperaturu 18 °C ili višu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08). 5.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.nd [kWh/(m²·a)].05 gdje je: . Ve (m³). Q’’H.01 kWh/(m²·a) Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.20 – za 0. jest omjer oplošja.89/09) 90/108 45 . A (m²). nije veća od vrijednosti: – za f0 ≤ 0. 15 srpnja 2010.20 < f0 < 1. f0.nd = 51.41·f0) kWh/(m²·a) Q’’H. 15 srpnja 2010. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje .

•registar osoba ovlaštenih za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrada.. •registar Nositelja Programa izobrazbe. produžavanje i izmjenu ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.prije izdavanja uporabne dozvole odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinog dijela. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada Članak 10. 15 srpnja 2010. ZoPuG “. •uvjeti i mjerila za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (u daljnjem tekstu: Program izobrazbe).države članice su dužne osigurati da kontrole i certificiranje zgrada provode nezavisni kvalificirani i/ili ovlašteni stručnjaci (rade samostalno ili ih angažiraju tijela javnih ili privatnih tvrtki) Članak 15.. EPBD: . sadržaj •uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. •dokumentacija za davanje.. važenje i izmjena ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. i uvjete za osobe ovlaštene za izdavanje certifikata propisuje ministar pravilnikom” 91/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.... •nadzor nad obavljanjem poslova ovlaštenih osoba. produžavanje... oduzimanje ovlaštenja. 92/108 46 . •postupanje i izuzeće ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. •nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe i oduzimanje suglasnosti. Ovlaštenje za izdavanje certifikata izdaje ministarstvo . •davanje. mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade kojeg izdaje ovlaštena osoba.

pojmovi zgrade sa složenim tehničkim sustavom jesu: . . osvjetljenje i proizvodnju električne energije •zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom jesu: -stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. pripremu tople vode. klimatizaciju. . ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom.stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima sa centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. hlađenja. centralnim rashladnim sustavima. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. s razdiobom toplinske energije i sa centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. rashladna postrojenja. 15 srpnja 2010. ventilaciju. sa centralnom pripremom potrošne tople vode. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka. pojmovi tehnički sustav zgrade jest tehnička oprema ugrađena u zgradu koja služi za njezino grijanje. ventilacije te s individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene pod “zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom” 94/108 47 . 15 srpnja 2010. 93/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. hlađenje.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

15 srpnja 2010. pojmovi alternativni sustavi opskrbe energijom su na primjer: .dizalice topline . 96/108 48 . • provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.decentralizirani sustavi opskrbe energijom koji koriste obnovljive izvore .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.kondenzacijski i niskotemperaturni kotlovi .kogeneracija i trigeneracija .) izdaje ministarstvo za: • energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. Vrste ovlaštenja Ovlaštenje (valjanost 3 g. • provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.sustavi daljinskog ili blokovskog grijanja i hlađenja . 15 srpnja 2010.drugi sustavi s povratom topline 95/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. • energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim teh. iskustva i obuke (M1 odnosno 2).preglede zgrada sa složenim t. stručnom nadzoru građenju. • uspješno završen Program osposobljavanja (M 1 odnosno 2). •imenuje jednu stalno zaposlenu osobu za potpisivanje energ.za energetsko certificiranje zgrada sa složenim teh. sustavom . sustavom .reguliranje i upravljanjeuvjet struke : strojarske. •osiguranje od profesionalne odgovornosti. certificiranje kao i za fizičku osobu (M1 odnosno M2). 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. za energ. znanstvene i stručne poslove u području energetike i sl.autom. Ovlaštenja za fizičke osobe .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. i složenim teh.. istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima. elek.. odnosno elektrotehničke struke 97/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. preglede i energ. ili ispitivanju funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. •zapošljava najmanje jednu osobu koja provodi radnje i postupke energ. u dijelu stroj. •posjeduje odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti. provođenju energetskih pregleda zgrade.za energetske preglede zgrada sa jedn. održavanju. stručni nadzor građenja. građevinarstvo. strojarske ili elektrotehničke struke. ispitivanju funkcije energetskih sustava u zgradi.s.za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim teh. spreme.za energetske preglede zgrada sa jedn.. ovlaštenja za pravne osobe . • pet godina radnog iskustva u struci u projektiranju. znanstveno-istraživačku djelatnost. strojarske ili elektrotehničke struke odnosno specijalist građevinske. građevinske. i ispunjava uvjete glede struke. arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo.certif. sustavom . odnosno ispitivanju građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. sustavom Uvjeti: •registracija za projektiranje. tehničko savjetovanje. i složenim teh. •uvjeti za stručnu i imenovanu osobu i za sve koje obavljaju energ. certifikata i supotpisivanje izvještaja o energetskim pregledima. sustavom Uvjeti: • magistar inženjer arhitektonske. 98/108 49 .

elektrotehnički dio tehničkog sustava. osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom. 15 srpnja 2010. 100/108 • • 50 . 99/108 • • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom. fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvještaje o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. Modul 1 pohađaju: • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. • osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Modul 2 pohađaju: • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade.

•sustav za grijanje. 9izraditi energetski certifikat zgrade 102/108 51 . 9dati preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. 9biti sposobne za samostalno prikupljanje podataka o zgradi potrebnih za energetsku ocjenu prema metodologiji propisanoj posebnim propisom. 9ocijeniti građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energije i toplinske zaštite. 15 srpnja 2010. 9imati osnovna znanja o drugim izvorima europskog prava koji se odnose na energetsku 101/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. hlađenje. 9primjenjivati računalne programe namijenjene za provođenje potrebnih proračuna u svrhu dobivanja podataka koji se iskazuju kod provedenog energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrade. •sustav rasvjete. Program izobrazbe 9ocijeniti tehničke sustave zgrade: •sustav ventilacije. •sustav za pripremu potrošne tople vode. 9izvesti potrebne proračune vezano na podatke potrebne za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrade. •sustav za automatsku regulaciju i upravljanje. 15 srpnja 2010. 9interpretirati podatke o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevnih dijelova zgrade. učinkovitost zgrada.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 9dobro poznavati važeće propise kojima se implementira EPBD. Program izobrazbe Nakon završenog Programa osposobljavanja osobe moraju: 9razumjeti ključne postavke i ciljeve EPBD.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. • čuvati dokumentirane analize svakog procesa (izvještaj o energetskom pregledu i energetski certifikat) u elektronskom ili pisanom obliku najmanje deset godina od provedenih radnji (provedenog energetskog pregleda ili izdanog energetskog certifikata) i dati ih na uvid Ministarstvu kada ono to zatraži. 15 srpnja 2010. 104/108 • • • 52 . osobama koje za obavljanje tih poslova imaju odgovarajuće ovlaštenje pravna osoba ovlaštena za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom. 103/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. pravilima struke i propisanom metodologijom. mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. 15 srpnja 2010. uključivanje drugih • ovlaštena fizička osoba odgovorna je za štetu nastalu u obavljaju poslova za koje je ovlaštena prema Pravilniku ovlaštena pravna osoba odgovara za štetu nastalu radom njenih zaposlenika u obavljanju poslova za koje je ovlaštena prema Pravilniku ovlaštene osobe su dužne povjeriti provođenje određenih ispitivanja . dokazivanja ispunjavanja bitnog zahtjeva za zgradu u pogledu uštede energije i toplinske zaštite. kada su primjenjive i potrebne. za koje same nisu ovlaštene. • poslove za koje su ovlaštene obavljati savjesno i u skladu s važećim propisima. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade li sustave automatskog reguliranja i upravljanja povjeriti ovlaštenim osobama koje ispunjavaju dodatne uvjete ako sama ne zapošljava osobe koje ispunjavaju te uvjete. dužna je provođenje energetskog pregleda zgrade u dijelu koji se odnosi na strojarski. • predložiti. • procijeniti energetska svojstva zgrade. Odgovornost ovlaštenih osoba ovlaštene fizičke osobe dužne su ovisno o vrsti ovlaštenja koje posjeduju: • utvrditi mjeru ispunjavanja energetskih svojstava zgrade u odnosu na propisane uvjete. mjerenja. • odrediti energetski razred i izdati energetski certifikat zgrade. Odgovornost za štetu. snimanja i sl.

srodnik vlasnika zgrade ili je zaposlenik osobe koja je naručila izradu energetskog pregleda zgrade ili energetskog certifikata. nostrifikaciji projekta. po cijeni višoj od cijene utvrđene posebnom Odlukom Ministrice. 15 srpnja 2010. kojoj je vlasnik. korisnik. 106/108 53 . kao odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove na toj zgradi ili je sudjelovala u održavanju te zgrade. za koju je sudjelovala u izradi projekta. kontroli projekta. 105/108 • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. u skladu s pravilima struke. važećim propisima i prema propisanoj metodologiji. u stručnom nadzoru građenja. 15 srpnja 2010. ali se može pokrenuti upravni spor.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. • ne obavlja poslove za koje je ovlaštena stručno. za koju ne ispunjava uvjete sukladno Pravilniku. Izuzeće u obavljanju poslova Ovlaštena fizička i pravna osoba ne može provesti energetski pregled i/ili energetsko certificiranje zgrade: • • • za koju nije ovlaštena sukladno Pravilniku. • obavlja poslove suprotno odredbama o izuzeću • ne obavlja poslove za koje je ovlaštena Žalba nije dopuštena. Oduzimanje ovlaštenja Ovlaštenje će se oduzeti ako osoba: • ne ispunjava propisane uvjete prema kojima je dobila ovlaštenje jer je ovlaštenje dobila na temelju netočnih podataka ili je prestala ispunjavati uvjete.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. dr. Ovlaštenje za fizičke i pravne osobe. prof.lenic@riteh. ing.hr 108/108 54 . Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Vukovarska 58. Kristian Lenić. dipl. Hvala na pažnji! Izv. 51000 Rijeka Tel: 051 657 518 E-mail: kristian. sc. registar ovlaštenih osoba 107/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful