Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010

.

PROPISI O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA

Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. str.

1/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

1. Uvod 2. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada - Energy Performance of Buildings Directive (EPDB i EPBD II) 3. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (NN 110/08,89/09) HRN EN ISO 13790 : “Energetska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora” 4. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08,89/09)

2/108

1

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

1. Uvod

transport 31%

stambeni i tercijar. sektor 41%

industrija 28%

3/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Potrošnja energije u zgradarstvu

Priprema tople vode 25 %
Priprema tople vode Kuhanje 9% 5% Rasvjeta 14 % Hlađenje 4% Uredska oprema 16 % Grijanje prostora 52%

Kuhanje 7% Grijanje prostora 57 %

Električni uređaji 11 %

zgrade javnog sektora

zgrade stambenog sektora

4/108

2

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Europske direktive
Direktiva
Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings - EPBD Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October2009 etablishing a fremework for the setting of ecodesign requirements for energy – related products (recast) Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings EPBD II Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products

Na snazi
04.01.2003.

Rok za impl.
04.01.2006.

17.05.2006.

17.05.2008.

20.11.2009.

20.11.2010.

21.02.2004.

21.02.2006.

09.07.2010.

09.07.2012.

18.06.2010.

20.07.2011.

27.12.1988.

27.06.1991.

5/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Prijenos Direktive EPBD u hrvatsko zakonodavstvo

EPBD

ZoGP (86/08)

ZoPUiG (76/07,38/09)
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klim. zgrada (03/07) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (110/08)

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (110/08,89/09) TP za prozore i vrata (69/06) TP za dimnjake u građ. (03/07) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energ.cert. zgrada (113/08,89/09)

Pravilnik o energ. certificiranju zgrada (36/10)
6/108

3

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

Prijenos Direktive EPBD u hrvatsko zakonodavstvo Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (čl.3.,4.,5.,6.,7.,10.) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada Odluka ministrice o Metodologiji energ.pregleda zgrade Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada Tehnički propis za prozore i vrata Tehnički propis za dimnjake u građevinama NN 76/07, 38/09 NN 110/08, 89/09 NN 110/08 NN 36/10 Od 10.06.2009. NN 113/08, 89/09 NN 03/07 NN 69/06 NN 03/07
7/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

EPBD I

1. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada - Energy Performance of Buildings Directive (EPDB) 2002/91/EC

Donesena 16.12.2002.

Razlozi- zgradarstvo je veliki potencijal uštede energije - ključni izvori energije (nafta, kruta goriva) su ograničeni (sve veća ovisnost o uvozu nafte i plina)- potreba osiguranja sigurnosti opskrbe energijom poštivanje Kyoto protokola (obveze - smanjiti emisije stakleničkih plinova za 8% ispod nivoa iz 1990. g. do 2010.g.

8/108

4

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

EPBD I

ƒ kućanstva troše 2/3 energije koja se troši u zgradama i potrošnja raste ƒ 10 mil. kotlova je starije od 20 g., zamjena štedi 5% energije za grijanje

9/108

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb, 15 srpnja 2010.

ƒ rasvjeta troši 14% energije, moguće uštede u tercijarnom sektoru 30-50% (dnevno svjetlo, kontrolni sustavi, ..) ƒ hlađenje, 2020.g. podvostručenje potrošnje, moguće uštede 25% s min. zahtjevima energ.učinkovitosti ƒ bioklimatski projekt - moguće uštedjeti 60% energije

EPBD I

10/108

5

EPBD I Cilj Direktive Promocija poboljšanja energetskog svojstva zgrada u zemljama EU putem isplativih mjera uzimajući u obzir vanjske klimatske uvjete uz očuvanje zadovoljavajuće kvalitete unutarnjeg zraka energetsko svojstvo zgrade (čl. izloženost sunčevu osvjetljenju. uključuje unutarnju klimu.2. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 11/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. zagrijavanje tople vode. ventilaciju i osvjetljenje. 15 srpnja 2010. ova količina energije se izražava brojčanim indikatorom izračunatim uzimajući u obzir toplinsku izolaciju. vlastitu proizvodnju energije i druge faktore. hlađenje. tehničke i izolacijske karakteristike. utjecaj susjednih zgrada. EPBD I 12/108 6 .) količina stvarno potrošene energije ili procijenjene za različite potrebe u skladu s pretpostavljenim-standardiziranim korištenjem zgrade i može između ostalog uključiti grijanje.

EPBD I Članak 3. rasvjetu. položaj i orijentaciju zgrade. 1. i 2. klimatizaciju. dodatak uz članak 3. 15 srpnja 2010. za uspostavu opće metodologije dan je: . 15 srpnja 2010. i zaštitu od pregrijavanja od sunca. unutarnje klimatske uvjete.okvir prema dodatku 1. 13/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ventilaciju. pasivne solarne sustave. treba uzeti u obzir pozitivni utjecaj: (a) aktivnih solarnih sustava i drugih sustava za grijanje i električnu energiju utemeljenih na obnovljivim izvorima energije (b) proizvodnju električne energije s kogeneracijom (c) daljinsko grijanje i hlađenje (d) prirodno osvjetljenje EPBD I 14/108 7 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. instalacije za grijanje i pripremu potrošne tople vode. metodologija izračuna mora uključiti najmanje: (a) toplinske karakteristike zgrade (ovojnica) može uključiti i zrakonepropusnost (b) instalacije za grijanje i toplu vodu s njihovim instalacijskim karakteristikama (c) instalacije za klimatizaciju (d) ventilacija (e) ugrađena instalacija rasvjete (nestambeni sektor) (f) smještaj i orijentacija zgrade uključujući vanjsku klimu (g) pasivni solarni sustavi i zaštita od sunca (h) prirodna ventilacija (i) unutarnji klimatski uvjeti uključujući projektiranu unutarnju klimu 2. uspostava opće metodologije za određivanje energetskog svojstva zgrade koja treba najmanje uključiti: toplinske karakteristike zgrade uključujući i zrakonepropusnost. prirodnu ventilaciju.

zahtjevi se trebaju revidirati u intervalima ne dužim od 5 godina.za nove i postojeće zgrade.daljinsko grijanje i hlađenje .decentralizirani sustavi opskrbe energijom na bazi obnovljivih izvora . ekonomske i okolišne (TEO) isplativosti za zgrade korisne površine veće od 1000 m2 elaborat tehničke. poljoprivredne zgrade.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. primjena minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti na nove zgrade i postojeće zgrade zasnovane na metodologiji zahtjevi se mogu razlikovati: . 15 srpnja 2010.toplinske pumpe . elaborat tehničke.. starost i namjena zgrade . te unaprjeđivati u skladu s tehnološkim napretkom od obveze primjene zahtjeva mogu se izuzeti određene kategorije zgrada (kulturni spomenici. 15/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.. EPBD I Članak 4. EPBD I Članak 5. te različite kategorije zgrada . zgrade površine manje od 50 m2. vjerske. ekonomske i okolišne isplativosti primjene alternativnih sustava: .unutarnji klimatski podaci se uzimaju u obzir kako bi se izbjegli negativni utjecaji nedovoljne ventilacije.kogeneracija 16/108 8 .

ukupni troškovi veći od 25% vrijednosti bez zemljišta ili više od 25% konstrukcije zgrade 17/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. novi zahtjevi na cijelu zgradu ili dio koji se obnavlja veća obnova. kod prodaje i iznajmljivanja ne stariji od 10 godina zgrade javne namjene korisne površine veće od 1000 m2 izložen na javnom mjestu (certifikat može sadržavati i izmjerene i preporučene unutarnje temperature) sadržaj: referentne vrijednosti (važeći propisi) i preporuke cilj – pružanje informacija - 18/108 9 . EPBD I Članak 7. energetsko svojstvo se poboljšava prema postavljenim kriterijima za nove zgrade koliko je to tehnički. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. zahtjevi energetske učinkovitosti (na energetsko svojstvo) kod obnove postojećih zgrada zgrade s ukupnom korisnom površinom većom od 1000 m2 koje se podliježu većem renoviranju. funkcionalno i ekonomski isplativo. 15 srpnja 2010. obveza izrade energetskog certifikata kod novih. EPBD I Članak 6.

mogu se ubrojiti i kontrole kojima se ocjenjuje korisnost i prikladnost dimenzioniranja kotla za grijanje U slučaju odabira b) metode države članice imaju obvezu da komisiji podnose izvještaje o istovrijednosti ovog postupka s postupkom a) 19/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. nezavisni stručnjaci države članice su dužne osigurati da kontrole i certificiranje zgrada provode nezavisni kvalificirani i/ili ovlašteni stručnjaci (rade samostalno ili ih angažiraju tijela javnih ili privatnih tvrtki) Članak 12.kotlovi nazivne snage preko 100 kW –kontrola svake druge godine (kotlovi na plin –svake četiri godine) .. kontrola kotlova a) redovita kontrola kotlova za grijanje ovisno o nazivnoj snazi -kotlova na neobnovljiva tekuća ili kruta goriva nazivne snage 20 -100 kW .. Članak 10.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. kontrola sustava za klimatizaciju redovita kontrola sustava za klimatizaciju s nazivnom snagom većom od 12 kW. sustava za grijanje i alternativnim rješenjima . informiranje mogućnost poduzimanja mjera u cilju informiranja korisnika o mjerama za poboljšanje energetskog svojstva 20/108 10 . EPBD I Članak 8.kotlovi nazivne snage preko 20 kW stariji od 15 god. 15 srpnja 2010. EPBD I Članak 9. – kontrola cijele instalacije b) ili – pružanje savjeta o zamjeni kotlova.

rok za implementaciju…...16. ... 2003.…04. EPBD I CEN European Committee for Standardization Aktivnosti: Norme za implementaciju EPBD 343 mandat-41 +2 norme Norme za grijanje Norme za ventilaciju i hlađenje (kontrola) Norme iz građevinske fizike Norme za proračun Norme okvirne Norme podupirujuće 13 7 8 5 1+2 7 22/108 11 .... stupanje na snagu…….. 12.04.. 2006. 15 srpnja 2010.. 01.... EPBD I Rokovi donošenje direktive………… …… .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb... + mogućih 3 godine produženja 21/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010..... 01. ...…………. 2002.

15 srpnja 2010. EPBD I 24/108 12 . 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. norme za EPBD EPBD I 23/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD I 25/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD I 26/108 13 .

nd prema normi HRN EN 13790 :2008 podaci o unutarnjoj zahtijevanoj klimi. ventilaciju. ventilaciju i osvjetljenje uzimaju se u obzir svojstva zagrijavanja prostora. netoisporučena energija vagana parametrima definiranim nacionalnom energ.Smjernice za provjeru ventilacijskih sustava .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.Energy performance of buildings -. .Metode proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava grijanja.Calculation of energy use for space heating and cooling EN 15316 :2007 (Sustavi grijanja u zgradama -. toplu vodu. ventilacija. za toplinske karakteristike zgrade.Smjernice za provjeru sustava pripreme zraka .Metode za izražavanje energijskog svojstva zgrada i za certifikaciju zgrada s obzirom na energiju. Ventilation for buildings -.Energijske značajke zgrada -. Ventilation for buildings -.Nadzor nad kotlovima i sustavima grijanja.norme za proračun isporučene energije 1 2 Proračun indikatora energetskog svojstva (primarna energije.Guidelines for inspection of air-conditioning systems EN 15239:2007 (Ventilacija u zgradama -. hlađenje.Guidelines for inspection of ventilation systems 27/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. pregrijavanje. Overall energy use and definition of energy ratings) EN 15217: 2007 (Energijska svojstva zgrada . i sustav rasvjete i automatizacija kontrole zgrade. Krovni (Umbrella) dokument TR 15615 Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH. 15 srpnja 2010. Važnije norme EPBD I EN 15603: 2008 (Energijska svojstva zgrada – opća uporaba energije i definicija energetskog razredbovanja. CO2 emisije.Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora Energy performance of buildings -. politikom) kombiniranjem rezultata za isporučenu energiju pod 2.Energijske značajke zgrada -. za različite potrebe i iz različitih goriva dobiva se ukupno energetsko korištenje i združeni indikatori svojstva koristeći norme za ukupnu energetsku potrebu (EN 15603:2008) 3 28/108 14 . Energy performance of buildings -.norme koje se odnose na energetske potrebe za grijanje i hlađenje. Heating systems in buildings -. karakteristikama zgrade i vanjskim klimatskim uvjetima.nd i hlađenje QC. hlađenje. unutarnjim toplinskih dobitcima. .Inspection of boilers and heating systems EN 15240: 2007 (Ventilacija u zgradama -.Energy performance of buildings -. Methods for calculation of heating system energy requirements and system efficiencies (13 parts) EN 15378 : 2007 (Sustavi grijanja u zgradama -. potrošna topla voda.Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings EN ISO 13790: 2008 ( Energijska svojstva zgrada -. zaštitu od sunca i unutarnje klimatske uvjete Proračun godišnje isporučene energije tehničkom sustavu za grijanje.

Krovni (Umbrella) dokument TR 15615 . 15 srpnja 2010.definicije 29/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. HZN/TO HZN/TO 163 Toplinska izolacija HZN/TO 541 Sustavi grijanja. 15 srpnja 2010. ventilacije i klimatizacije u građevinama HZN/TO 549 Svjetlo i osvjetljenje 30/108 15 .

te na tehnički sustav bez obzira da li se ugrađuje nov ili se zamjenjuje ili nadograđuje postojeći 4. 2010. 15 srpnja 2010. 5. Rok za implementaciju 9. na primjenu minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo na postojeću zgradu. jedinicu zgrade i elemente zgrade koji podliježu većim obnovama (elementi su dijelovi ovojnice zgrade i tehničkog sustava) i imaju značajniji utjecaj na energetsko svojstvo ovojnice zgrade kada se ona obnavlja ili zamjenjuje. za redovitu kontrolu sustava grijanja i klimatizacije 7. Zahtjevi EPBD II 1. 2010. 31/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Na snazi od 9. 7. za uspostavu neovisnog kontrolnog sustava za izdane energetske certifikate i izvještaje o kontroli sustava za grijanje i klimatizaciju 32/108 16 . na postavljanje općeg okvira za metodologiju za izračun integralnog energetskog svojstva zgrade i jedinicu zgrade (stan) 2. Direktiva o energetskom svojstvu zgrada . na primjenu minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo na novu zgradu i jedinicu zgrade 3. 2012. za donošenje nacionalnih planova za povećanje broja zgrada koje su „skoro 0-energetske“ 5. 7. za energetsku certifikaciju zgrada ili jedinica zgrada 6.Energy Performance of Buildings Directive (EPDB II) 2010/31/EC EPBD II Donesena 19. 15 srpnja 2010.

15 srpnja 2010. • Minimalni zahtjevi EPBD II • postaviti minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti na zgrade i jedinice zgrade (stan) u cilju da se postigne troškovno-optimalna razina • zahtjevi se trebaju postaviti imajući u vidu postizanje troškovno optimalne ravnoteže između uključenih investicija i troškova energije koja se uštedi u životnom ciklusu zgrade • metodologija se treba temeljiti na sezoni u kojoj je zahtijevano grijanje ali mora pokriti i godišnje energetsko svojstvo zgrade • metodologija treba uzeti u obzir europske norme 33/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD II Energetsko svojstvo zgrade • se određuje na temelju izračunate stvarne godišnje energije koja se koristi u svrhu ispunjenja različitih potreba u odnosu na namjenu zgrade Treba uključiti : • indikator energetskog svojstva i numerički indikator primarne energije utemeljen na faktorima primarne energije po energetskom nositelju • uzeti u obzir europske norme i relevantnu legislativu Unije uključujući direktivu 2009/28/EC 34/108 17 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.

EPBD II Nove zgrade bez obzira na veličinu.06. 15 srpnja 2010. energije.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. održavanja i pogona. dobit od proizvedene energije i troškovi za odlaganje) Računaju se prema metodologiji iz dodatka 3 • Troškovno optimalna razina se izračunava u skladu sa okvirom komparativne metodologije koju će pripremiti Komisija (30.2011. ekonomski i okolišni aspekti primjene alternativnih sustava • Postojeće zgrade koje podliježu većim rekonstrukcijama – primjenjuju se zahtjevi kao na nove zgrade ako je to ekonomski. Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrade • Na zgradu ili njezinu jedinicu se postavljaju sa ciljem postizanja troškovno optimalne razine • Računaju se prema metodologiji iz dodatka 3 • Troškovno optimalna razina se izračunava u skladu sa okvirom komparativne metodologije koju će pripremiti Komisija Troškovno-optimalna razina= minimalizirani troškovi u životnom vijeku (uključuju troškove investicija.) • Minimalni zahtjevi se postavljaju i na dijelove zgrade koji čine ovojnicu zgrade • Nije potrebno primijeniti zahtjeve koji nisu troškovno učinkoviti u ekonomskom životnom vijeku zgrade • Revizija postavljenih zahtjeva svakih 5 godina EPBD II 35/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.prije gradnje razmatraju se tehnički. funkcionalno i tehnički opravdano • Dijelovi zgrade koji se obnavljaju trebaju ispuniti minimalne zahtjeve koliko je to opravdano 36/108 18 . 15 srpnja 2010.

EPBD II Skoro 0 energetske zgrade S0EZ . dimenzioniranje. velike ventilacijske sustave .izrada nacionalnih planova za povećanje broja zgrada koje su S0EZ . 15 srpnja 2010.Kontrola sustava uključuje izradu izvještaja i preporuke • Pregledavaju se svi dostupni dijelovi sustava • Kontrole ovisno o snazi 37/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. prilagodbu i kontrolu .Zahtjevi se postavljaju na nove. instalaciju. EPBD II Zahtjevi na sustave . kod obnove i kod nadogradnje postojećih sustava instaliranih u postojeće zgrade . 15 srpnja 2010.Najmanje uključuju : grijanje. toplu vodu.Trebaju pokriti energetsko svojstvo. trebaju biti S0EZ Izuzetci samo gdje to nije troškovno isplativo S0EZ – zgrade sa visokom energetskom učinkovitosti i sa značajnim udjelom obnovljivih izvora 38/108 19 . klimatizaciju.sve nove zgrade od kraja 2020 trebaju biti S0EZ .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.sve nove zgrade koje koriste ili posjeduju tijela javnih vlasti od kraja 2018.

. banke i hotele).. 40/108 20 .2012.od 250 m2) U zgrade javne namjene uključiti trgovine.2013. EPBD II Kontrola kvalitete Uvođenje neovisnog sustava kontrole kvalitete certifikata i izvještaja o provedenim pregledima sustava za grijanje i klimatizaciju Kazne Treba propisati kazne koje su proporcionalne i učinkovite O tome izvijestiti Komisiju.01. 15 srpnja 2010. 39/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.01. supermarkete. Izlaganje certifikata za zgrade javne namjene veće od 500 m2 ( (nakon 09.zemlje je prihvaćaju.07. 15 srpnja 2010.2015. EPBD II Energetski certifikat Preporuke trebaju biti uključene u certifikat. Komisija će donijeti dobrovoljnu shemu za certifikaciju nestambenih zgrada do 2011 .07. Provedba 09. kazališta. Potrebno je da javna vlast bude primjer u primjeni preporuka. Indikator energetskog svojstva u oglasima za prodaju ili iznajmljivanje (ako je primjenjivo). restorane. Uključene upute gdje se mogu dobiti dodatne informacije uključujući troškovnu optimalnost. 09. Prijenos i provedba Prijenos i objava zakona i podzakonskih akata do 09.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.2013.2013. Certifikat može sadržavati udjel obnovljivih izvora energije. ne kasnije od 09.07.

zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata i izlaganje energetskog certifikata.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) 41/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. sadržaj i izgled energetskog certifikata zgrade. izdavanje i važenje. registar izdanih energetskih certifikata zgrada. obveze investitora odnosno vlasnika zgrade u vezi s energetskim certificiranjem zgrade. 2. iznajmljuju ili daju na leasing. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. 15 srpnja 2010. energetsko certificiranje novih zgrada. 15 srpnja 2010. energetski razredi zgrada. nadzor nad provedbom Pravilnika. 42/108 21 . Propisuju se: • • • • • • • • • zgrade za koje je potrebno izdati certifikat o energetskim svojstvima zgrade (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata.

a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje 43/108 • • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. • zgrada s više zona jest zgrada koja ima više dijelova za koje se mogu izraditi zasebni energetski certifikati: ƒ koja se sastoji od dijelova koji čine zaokružene funkcionalne cjeline koje imaju različitu namjenu te imaju mogućnost odvojenih sustava grijanja i hlađenja (stambeni dio u nestambenoj zgradi). ƒ kod koje dijelovi zgrade koji su zaokružene funkcionalne cjeline imaju različiti termotehnički sustav i/ili bitno različite režime korištenja termotehničkih sustava 44/108 22 . • Pojmovi energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. a provodi ga ovlaštena osoba energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema ovome Pravilniku. ili se razlikuju po unutarnjoj projektnoj temperaturi za više od 4° C .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ƒ kod koje je 10% i više neto podne površine prostora zgrade u kojem se održava kontrolirana temperatura u drugoj namjeni od osnovne namjene kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od 50 m2. a izdaje ga ovlaštena osoba energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata energetski razred zgrade jest indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade Ak. 15 srpnja 2010.

Izuzeće od energetskog certificiranja: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ nove zgrade i postojeće zgrade uporabne korisne površine manje od 50 m2. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C ƒ 46/108 23 . ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja . Vrste zgrada za koje se izdaje energetski certifikat prema pretežitoj namjeni korištenja: A. 1. nestambene zgrade: ƒ uredske ƒ školske odgojne i obrazovne ƒ za kulturno umjetničku djelatnost ƒ bolnice i zgrade za zdravstvenu zaštitu ƒ hoteli ƒ za stanovanje zajednica ƒ za promet i komunikacije ƒ sportske dvorane. ƒ zgrade veleprodaje i maloprodaje ƒ druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu B. industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. privremene zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe dvije godine i manje radionice. moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese postojeće zgrade namijenjene za održavanje vjerskih i drugih obreda jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost. 45/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. u skladu sa svojom namjenom.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.2. 15 srpnja 2010. a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energijske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade. proizvodne hale. stambene zgrade: ƒ s jednim stanom i stambene zgrade u nizu ƒ s više stanova B. 15 srpnja 2010.

zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima. ENERGETSKI RAZRED ZGRADE jest indikator energetskih svojstava zgrade Energetski razred stambenih zgrada Q’’H.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.odgojne. zgrade banaka. zatvora. QH. 47/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.nd. 48/108 24 . zgrade trgovina. putničkih agencija.nd. zgrade obrazovne. Zgrade javne namjene ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ poslovne zgrade. hotela.rel % ≤ 15 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 > 250 A+ A B C D E F G Energetski razred zgrade za nestambene zgrade izražen je preko relativne godišnje potrebne toplinske energije za grijanje izraženoj u % u odnosu na zahtijevanu vrijednost. zgrade kulturnih namjena.nd. zgrade bolnica i sl. zgrade državnih tijela. 15 srpnja 2010.ref kWh/(m²a) ≤ 15 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 > 250 A+ A B C D E F G Energetski razred nestambenih zgrada Energetski razred zgrade za stambene zgrade izražen je preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne ploštine zgrade QH. tijela lokalne (područne) uprave. domovi zgrade sportskih objekata.ref . zgrade sudova. vojarni.kWh/(m²a). zgrade prometnih namjena. međunarodnih institucija. restorana.

15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Prva stranica Energetski razred prema izračunatoj Q’’H.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Izgled i sadržaj certifikata 49/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.nd.ref – specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za zgradu u referentnim klimatskim uvjetima. 15 srpnja 2010. 50/108 25 .

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Druga stranica 51/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Treća stranica 52/108 26 .

15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Peta stranica 54/108 27 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE Četvrta stranica 53/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Druga stranica 56/108 28 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Prva stranica 55/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Treća stranica 57/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Četvrta stranica 58/108 29 . 15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010.

15 srpnja 2010. 15 srpnja 2010. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE Peta stranica 59/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA OSTALE ZGRADE KOJE TROŠE ENERGIJU Prva stranica 60/108 30 .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

15 srpnja 2010. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 62/108 31 . ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA OSTALE ZGRADE KOJE TROŠE ENERGIJU Druga stranica 61/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.

15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. investitor je dužan energetski certifikat zgrade dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera. Energetsko certificiranje nove zgrade određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata zgrade s preporukama za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. Za zgrade koje nisu gore navedene energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. Ako izvješće i/ili izjava ukazuju na odstupanja od glavnog projekta koja imaju utjecaja na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu. dodatni podaci za izradu energetskog certifikata utvrđuju se uvidom u relevantnu dokumentaciju na gradilištu. Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2. te po potrebi očevidom na zgradi. • - 63/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. • - Osiguranje energetskog certifikata za nove zgrade Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon. 64/108 32 . • - Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju: podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu. 15 srpnja 2010.

analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite (analizu toplinskih - karakteristika vanjske ovojnice zgrade). 66/108 33 . važ važenje . Rok važenja energetskog certifikata zgrade je 10 godina. analizu energetskih svojstava sustava elektroinstalacija i rasvjete. analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije. . Zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina može imati samo jedan važeći energetski certifikat.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.vrednovanje i/ili završno ocjenjivanje radnji energetskog pregleda zgrade.izdavanje energetskog certifikata zgrade Energetski pregled uključuje: . • Energetsko certificiranje postojeće zgrade uključuje: .energetski certifikat izdaje se za cijelu zgradu. analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitih sustava. certifikata i stranica sa preporukama. . Investitor ili vlasnik osigurava izradu energetskog certifikata te njegovo čuvanje u roku njegovog važenja.izlaže se prva stranica energ. ostvarive uštede. te drugih potrošača energije koji imaju značajan udjel u ukupnoj potrošnji energije zgrade ovisno o namjeni korištenja zgrade. analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade. prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.može se izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu zgrade kao što je na primjer ured. procjenu i razdoblje povrata investicije.za postojeće zgrade koje se prodaju. analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode. 15 srpnja 2010. analizu mogućnosti promjene izvora energije.energetski pregled zgrade. Zgrade javne namjene . . analizu energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja. . 15 srpnja 2010. izvještaj s preporukama za optimalni zahvat i redoslijed prioritetnih mjera koje će se implementirati kroz jednu ili više faza 65/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. potrebna mjerenja gdje je to nužno za ustanovljavanje energetskog stanja i /ili svojstava.za zgradu sa više zona -izdaje se za dijelove zgrade . stan ili slično. iznajmljuju ili daju na leasing . Energetski certifikatcertifikat-izdavanje.

2012.06. Metodologija za certificiranje stambenih i nestambenih zgrada 68/108 34 . Sve zgrade za koje se nakon 31. 67/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na energetsko certificiranje novih zgrada Sve ostale zgrade koje nisu navedene u stavku 1. moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na energetsko certificiranje postojećih zgrada dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU Sve zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata prema ovome Pravilniku moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat u roku od najdulje 36 mjeseci od donoš donošenja metodologije za provođenje energetskih pregleda (10. ovoga Pravilnika. 15 srpnja 2010. a koje se prodaju.2009) . ožujka 2010.06. iznajmljuju ili daju na leasing. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.rok 10.

Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje 2. PRORAČUN ENERGETSKIH POTREBA ZGRADE .energetski certifikat Na drugoj stranici energetskog certifikata navode se: . 1. Godišnja emisija CO2 70/108 35 . Godišnja primarna energija 8.energetske potrebe zgrade za referentne klimatske podatke . Godišnja isporučena energija zgradi 7. Godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne vode 5.energetske potrebe zgrade za stvarne klimatske podatke .meteorološki parametri karakteristični za neko geografsko ili klimatološko područje Stvarni klimatski podaci . 15 srpnja 2010. Godišnja potrebna toplinska energija 6. Godišnji toplinski gubici sustava grijanja 4. 15 srpnja 2010. Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne vode 3.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.dopuštene energetske potrebe Referentni klimatski podaci .statističke vrijednosti dobivene obradom izmjerenih meteoroloških parametara na najbližoj meteorološkoj postaji 69/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

Za gradove i mjesta koji imaju manje od 2200 stupanj dana grijanja godišnje. proračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima za primorsku Hrvatsku. Rijeka stvarni stupanj dan grijanja: 2044 2044 < 2200 → referentni klimatski podaci uzimaju se za primorsku Hrvatsku referentni stupanj dana iznosi 1600. proračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima za kontinentalnu Hrvatsku. broj dana grijanja 135 i vanjska projektna temperatura -4°C 72/108 36 . 71/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Referentne vrijednosti za kontinentalnu Hrvatsku: broj stupanj dana: SD = 2900 broj dana u sezoni grijanja: Z = 180 vanjska projektna temperatura: θe = -12°C Referentne vrijednosti za primorsku Hrvatsku broj stupanj dana: SD = 1600 broj dana u sezoni grijanja: Z = 135 vanjska projektna temperatura: θe = -4°C Npr. 15 srpnja 2010. Referentni broj stupanj dana grijanja utvrđen je uz uvjet da je unutarnja temperatura u zgradi 20 ˚C i da sezona grijanja započinje s padom vanjske temperature u tri uzastopna dana ispod 12 ˚C te da sezona grijanja završava s porastom vanjske temperature u tri uzastopna dana iznad 12 ˚C i iznosi: – 2900 za kontinentalnu Hrvatsku i – 1600 za primorsku Hrvatsku. Referentni klimatski podaci (Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada. 15 srpnja 2010. NN 36/10) Za gradove i mjesta koji imaju 2200 i više stupanj dana grijanja godišnje.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

H. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08. QH. uz sljedeće uvjete: – za proračun gubitaka topline. Izračunava se prema “posebnom propisu kojim se propisuju tehnički zahtjevi glede racionalne uporabe energije i toplinske zaštite novih i postojećih zgrada” i prema normi HRN EN ISO 13 790 i to za referentne i stvarne klimatske podatke. 15 srpnja 2010.ht. – unutarnji dobici topline. ako drugim propisom nije drukčije određeno. za zgradu s uvedenim sustavom za klimatizaciju i nestambenu zgradu gospodarske namjene za unutarnju temperaturu grijanja. gubici topline. primjenjuje se projektom predviđena vrijednost – za proračun gubitaka topline.H = 20 °C. izračunava se u skladu s normom HRN EN ISO 13790:2008. Qsol ne uzimaju se u obzir neprozirne plohe vanjskih građevnih dijelova koje su izložene sunčevu zračenju.set.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. U energetski certifikat potrebno je unijeti i dopuštenu vrijednost (određenu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti NN 110/08) 73/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. – u slučaju prekidanog grijanja (nestambene zgrade javne ili gospodarske namjene). Θint.ht. – kod proračuna solarnih dobitaka topline. 89/09) Članak 14. metoda proračuna po mjesecima.nd (kWh/a). Qint. 15 srpnja 2010. za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene koja nema uveden sustav za klimatizaciju pretpostavlja se da unutarnja projektna temperatura grijanja iznosi Θint. QH. QH. računaju se tako da se unutarnja projektna temperatura grijanja zamijeni s usrednjenom unutarnjom temperaturom. Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade. računaju se s vrijednošću 5 W/m² ploštine korisne površine zgrade. projektno trajanje prekida grijanja kod nestambenih zgrada javne namjene iznosi 7 sati s unutarnjom projektnom temperaturom 16 ºC. 74/108 37 . a kod prozirnih površina potrebno je uzeti u obzir mjeru zasjenjenosti. QH. a za nestambene zgrade gospodarske namjene trajanje prekida grijanja je prema podacima iz projekta. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje QH.set.nd [kWh/a] prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10): GODIŠNJA POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE jest računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja.ht.

koji se koristi kod utvrđivanja stupnja iskorištenja dobitaka topline.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Hve. broj izmjena zraka.2·Ve (m³/h) – za efektivni toplinski kapacitet. dodatni tok zraka uslijed vjetra i uzgona. Norma obuhvaća: . Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08. Cm (W. n. Vx. 15 srpnja 2010. odnosno pomoću izraza Cm = 50·Ve [Wh/(m³·K)]. za zgrade s pretežno laganim unutarnjim zidovima. – kod proračuna koeficijenta toplinskog gubitka provjetravanjem. te za visoke hale. za zgrade s masivnim unutarnjim i vanjskim zidovima bez spuštenih stropova. dozvoljeno je koristiti približne vrijednosti dobivene pomoću izraza Cm = 15·Ve [Wh/(m³·K)].proračun izmjene topline transmisijom i ventilacijom unutar dijela zgrade koji se grije ili hladi na konstantnu temperaturu . 75/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. spuštenim stropovima.h/K). HRN EN ISO 13 790 Norma HRN EN ISO 13790 : “Energetska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora” Norma opisuje postupak proračuna godišnje potrošnje energije za grijanje i hlađenje stambenih i nestambenih zgrada ili dijelova zgrada. 15 srpnja 2010. te može biti grijana i hlađena s prekidima. određuje se prema HRN EN ISO 13789:20XX za srednju razinu nepropusnosti za zrak omotača zgrade. može se računati s vrijednosti Vx = 0. 89/09) Članak 14.proračun utjecaja unutarnjih dobitaka topline kao i dobitaka topline od sunčeva zračenja na toplinsku bilancu . Primjenu ovih približnih izraza treba navesti u dijelu projekta kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu – kod proračuna gubitaka topline prostor garaže s kojim graniči grijana prostorija zgrade promatra se kao vanjski prostor. grijanog dijela zgrade. 76/108 38 . Ako ne postoje točniji podaci.proračun potrebne energije za pogon uređaja za grijanje i hlađenje (konačna energija) Zgrada može imati više zona s različitim postavkama temperatura.proračun godišnje potrebne (korisne) energije za grijanje i hlađenje .

Af (m2) • koeficijenti prolaza topline svih dijelova zgrade Uk (W/m2K) • koeficijenti prolaska topline svih točkastih toplinskih mostova χ (W/K) • dužinski koeficijenti prolaska topline svih linijskih toplinskih mostova ψ (W/mK) • duljine linijskih toplinskih mostova l (m) 77/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. hlađenja. 15 srpnja 2010. ventilacije. Potrebni ulazni podaci HRN EN ISO 13 790 Meteorološki podaci za lokaciju zgrade • prosječna gustoća toplinskog toka sunčeva zračenja za proračunski period Isol (W/m2) • prosječna vanjska projektna temperatura za proračunski period θe (°C) Unutarnji projektni parametri • unutarnje projektne temperature za sve proračunske zone θint (°C) • broj izmjena zraka u svakoj proračunskoj zoni n (h-1) Podaci o dimenzijama i fizikalnim svojstvima zgrade • površine svih građevinskih dijelova zgrade. Ak (m2) • netto površina poda kondicioniranih dijelova zgrade. Potrebni ulazni podaci HRN EN ISO 13 790 Podaci o sustavima u zgradi • karakteristike sustava grijanja.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. pripreme tople vode. 15 srpnja 2010. rasvjete i druge opreme • raspored ugrađenih sustava unutar zgrade • način korištenja sustava • regulacija ugrađenih sustava • karakteristike unutarnjih izvora topline 78/108 39 .

Proračun potrebne energije vrši se u obrnutom smjeru od toka energije (korisna energija → konačna energija → primarna energija): 1. i sl. Dinamički proračun s vremenskim korakom od jednog sata ili kraćim Računalni programi najčešće koriste proračun na MJESEČNOJ BAZI Proračuni omogućuju određivanje potrebne topline za grijanje i hlađenje za svaki mjesec u godini. gubitke topline sustava koji se mogu iskoristiti unutar samog sustava i gubitke topline koji se mogu iskoristiti unutar zgrade). 15 srpnja 2010. Okvirni tijek proračuna potrošnje energije (prema HN EN ISO 13790) . Bilanca energije na razini zgrade .njome izračunavamo potrebnu energiju za pogon tehničkih sustava (konačnu energiju) te gubitke sustava (neiskoristive gubitke topline sustava. stan. zgrada. bilance topline: 1. proračun potrebne energije za pogon tehničkog sustava zgrade koji isporučuje toplinsku energiju prostoru (konačna energija) 3. 15 srpnja 2010. 2.njome se proračunava potrebna korisna energija (tj. Bilanca energije na razini tehničkog sustava .godišnja potrošnja energije – suma mjesečnih potrošnji 79/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.) . potreba toplinske i rashladna energija koju treba dovesti zgradi za održavanje željenog stanja. Kvazi-stacionarni proračun na bazi sezonskih vrijednosti 2. proračun potrebne primarne energije (koristeći faktore konverzije u ovisnosti o izvoru energije) Bilance topline Odvojeno se izračunavaju 2. 80/108 40 .Proračun tokova energije vrši se za definiranu granicu objekta (npr. . proračun potrebne toplinske energije koju treba dovesti u svrhu održavanja željenog stanja u prostoru (korisna energija) 2.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Kvazi-stacionarni proračun na bazi mjesečnih vrijednosti 3. Tipovi proračuna – vremenski korak HRN EN ISO 13 790 Standard opisuje tri različita pristupa proračunu potrošnje energije za grijanje i hlađenje s obzirom na vremenski korak proračuna: 1.

sustav grijanja dovodi toplinu kako bi se povećala unutarnja temperatura na zahtijevanu najmanju postavnu vrijednost) • potrebnu korisnu energiju za hlađenje (ako se zona hladi. 15 srpnja 2010. hlađenja i ventilacije) Dio ove topline se iskorištava kao korisna energija za grijanje i hlađenje te je zbog toga proračun potrebno provesti iteracijski u dva koraka. te toplina oslobođena ili apsorbirana radom ostalih tehničkih sustava) • toplinske dobitke od sunca • potrebnu korisnu energiju za grijanje (ako se zona grije. uređaja. Bilanca energije na razini zgrade obuhvaća • izmjenu topline transmisijom između kondicioniranog prostora zgrade i vanjskog okoliša zbog razlike temperature kondicioniranog prostora i vanjske temperature • izmjenu topline ventilacijom između kondicioniranog prostora zgrade i vanjskog okoliša • izmjenu topline transmisijom i ventilacijom između susjednih zona • unutarnje toplinske dobitke i gubitke (od osoba. 15 srpnja 2010.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. gubici Vent. 82/108 Konačna energija Primarna energija 41 . sustav hlađenja odvodi toplinu kako bi se smanjila unutarnja temperatura na zahtijevanu najveću postavnu vrijednost) • akumuliranu toplinsku energiju koja se oslobađa ili pohranjuje u masi zgrade Bilanca energije na razini zgrade uključuje i povratnu toplinu iz različitih izvora (iskoristivi toplinski gubici iz sustava i iskoristivi toplinski gubici sustava grijanja. Vanjski dobici topline Zgrada ili zona (grijani prostor) Unutarnji dobici topline Trans. gubici Korisna energija Termotehnički sustav Podsustav izmjene topline u prostoru Podsustav razvoda Podsustav spremika Podsustav proizvodnje (izvora) energije Tok energije Tijek proračuna 81/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. rasvjete.

sust. Potrebna korisna energija za grijanje Ventilacijski gubici topline Toplina odvedena ventilacijom Rekuperacija topline 83/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. koristi kogeneracijsko postrojenje za zajedničku proizvodnju toplinske i električne energije) Tehnički sustav općenito obuhvaća sljedeće podsustave: • • • • podsustav proizvodnje (izvora) energije podsustav spremnika podsustav razvoda podsustav izmjene topline u prostoru 84/108 42 . 15 srpnja 2010. Bilanca energije na razini tehničkog sustava obuhvaća • potrebnu energiju za grijanje i hlađenje zone zgrade koje se dobiju zbrajanjem potrebnih korisnih energija za grijanje i hlađenje zona koje koriste zajednički tehnički sustav • energiju iz obnovljivih izvora energije • toplinske gubitke sustava za grijanje i hlađenje prostora zgrade • potrebnu energiju za pogon tehničkih sustava grijanja i hlađenja (konačnu energiju) • potrebnu konačnu energiju za sustav predgrijanja i prethlađenja zraka za ventilaciju. uključivo toplinske gubitke • u posebnim slučajevima proizvedenu energiju tehničkih sustava zgrade (kada se npr.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Zgrada Pregrijavanje Transmisijski gubici topline Dobici od Sunca Tehnički sustav Unutarnji dobici topline Iskoristivi gubici teh.

15 srpnja 2010. Bilance energije zgrade i termotehničkog sustava međuovisne su i proračun je potrebno provesti iteracijski.. Zgrada ili zona (grijani prostor) Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar sustava Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar zgrade Termotehnički sustav Neiskoristivi toplinski gubici sustava Korisna energija Unutarnji dobici topline Dobici topline od ljudi. Interakcija između zgrade i tehničkog sustava . 15 srpnja 2010.. Podsustav izmjene topline u prostoru Podsustav razvoda Podsustav spremika Podsustav proizvodnje (izvora) energije Konačna energija 85/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Proračun se provodi u koracima na sljedeći način: • definiraju se granice svih kondicioniranih i nekondicioniranih zona • odrede se ulazni podaci o okolišu (unutarnji i vanjski klimatski podaci) • za svaku zonu zgrade i za svaki mjesec u godini proračuna se potrebna energija za grijanje i potrebna energija za hlađenje • odredi se godišnja potrebna energija po zonama zbrajanjem mjesečnih potreba • zbroji se potrebna energija po zonama koje opslužuju iste kombinacije tehničkih sustava • odredi se potrebna konačna energije za grijanje i hlađenje uzimajući u obzir toplinske gubitke sustava za grijanje i za hlađenje • zbroje se rezultati za različite zone zgrade s različitim tehničkim sustavima.. 86/108 43 .dio toplinskih gubitaka može se direktno iskoristiti u zgradi za namirenje potrebne toplinske energije.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. uređaja.

parametri) Karakteristika sustav grijanja.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. hlađenja i ventilacije Potrebna korisna energija za grijanje i hl. i vent. hlađenja. za pog. ventilacije i regulacije 87/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje .. gr. Potrebna korisna energija za grijanje i hl. pripreme tople vode.zahtijevana (dopuštena) vrijednost Q''H. (Sustav 2) Gubici energije i potrebna pomoćna energija za sustav grijanja. hlađenja i ventilacije (Sustav 1) Zbroj na razini tehničkog sustava Pot. 15 srpnja 2010. ener. hl. Ukupna potrošnja energije i energetski razred zgrade HN EN ISO 13790 Zbroj na razini zgrade Potrebna konačna energija za pogon sustava grijanja. tipovi tehničkih sustava. 15 srpnja 2010.nd u kWh/(m2a) Druga stranica energetskog certifikata 88/108 44 . meteo. Potrebna korisna energija za grijanje i hl. sust. Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 1 Sustav 1 Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 2 Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 3 Sustav 2 Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar zone Podjela zgrade na zone Određivanje granica zgrade Ulazni podaci (fizikalna svojstva zgrade. kon.

5.03 + 51.20 – za 0. i obujma.20 < f0 < 1.nd [kWh/(m²·a)]. grijanog dijela zgrade.05 – za f0 ≥ 1.31 kWh/(m²·a) Q’’H.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Q’’H. 15 srpnja 2010. f0.faktor oblika zgrade.41·f0) kWh/(m²·a) Q’’H. f0 = A/Ve (m-1).nd = (41.zahtijevana (dopuštena) vrijednost Q''H. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08.05 gdje je: . A (m²). Ve (m³). jest omjer oplošja. Stambena zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili višu mora biti projektirana i izgrađena na način da godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade. 89/108 Q’’H.89/09) 90/108 45 . 15 srpnja 2010. nije veća od vrijednosti: – za f0 ≤ 0. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje .01 kWh/(m²·a) Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.nd = 51. ovisno o faktoru oblika zgrade.nd u kWh/(m2a) Zahtjevi za zgrade grijane na temperaturu 18 °C ili višu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08).nd = 95.

•davanje. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada Članak 10. produžavanje i izmjenu ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. 92/108 46 .prije izdavanja uporabne dozvole odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinog dijela. •nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe i oduzimanje suglasnosti.. Ovlaštenje za izdavanje certifikata izdaje ministarstvo . mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade kojeg izdaje ovlaštena osoba.. •dokumentacija za davanje.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. EPBD: .. •uvjeti i mjerila za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (u daljnjem tekstu: Program izobrazbe). •registar Nositelja Programa izobrazbe.... važenje i izmjena ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. •postupanje i izuzeće ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.. oduzimanje ovlaštenja.države članice su dužne osigurati da kontrole i certificiranje zgrada provode nezavisni kvalificirani i/ili ovlašteni stručnjaci (rade samostalno ili ih angažiraju tijela javnih ili privatnih tvrtki) Članak 15. produžavanje. 15 srpnja 2010. ZoPuG “. i uvjete za osobe ovlaštene za izdavanje certifikata propisuje ministar pravilnikom” 91/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. sadržaj •uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. •nadzor nad obavljanjem poslova ovlaštenih osoba. 15 srpnja 2010.. •registar osoba ovlaštenih za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrada.

uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene pod “zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom” 94/108 47 . centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. . pojmovi zgrade sa složenim tehničkim sustavom jesu: .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. hlađenja. 15 srpnja 2010.stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima sa centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. 15 srpnja 2010. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka. klimatizaciju. ventilacije te s individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode. centralnim rashladnim sustavima. osvjetljenje i proizvodnju električne energije •zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom jesu: -stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. . s razdiobom toplinske energije i sa centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. sa centralnom pripremom potrošne tople vode. rashladna postrojenja. ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. hlađenje.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. pojmovi tehnički sustav zgrade jest tehnička oprema ugrađena u zgradu koja služi za njezino grijanje. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. pripremu tople vode. ventilaciju. 93/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.

96/108 48 . pojmovi alternativni sustavi opskrbe energijom su na primjer: .decentralizirani sustavi opskrbe energijom koji koriste obnovljive izvore .Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.sustavi daljinskog ili blokovskog grijanja i hlađenja . 15 srpnja 2010. • provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. • provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. Vrste ovlaštenja Ovlaštenje (valjanost 3 g.kogeneracija i trigeneracija .) izdaje ministarstvo za: • energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. • energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.dizalice topline .kondenzacijski i niskotemperaturni kotlovi .drugi sustavi s povratom topline 95/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010.

za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim teh. sustavom . 15 srpnja 2010. sustavom Uvjeti: • magistar inženjer arhitektonske. preglede i energ. građevinske. istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima.s. • pet godina radnog iskustva u struci u projektiranju. elek.autom. ovlaštenja za pravne osobe .preglede zgrada sa složenim t. i složenim teh.reguliranje i upravljanjeuvjet struke : strojarske. održavanju. građevinarstvo. strojarske ili elektrotehničke struke. i ispunjava uvjete glede struke. znanstveno-istraživačku djelatnost. strojarske ili elektrotehničke struke odnosno specijalist građevinske.za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim teh. spreme. znanstvene i stručne poslove u području energetike i sl. u dijelu stroj. sustavom Uvjeti: •registracija za projektiranje. sustavom .za energetsko certificiranje zgrada sa složenim teh. •uvjeti za stručnu i imenovanu osobu i za sve koje obavljaju energ. tehničko savjetovanje. odnosno ispitivanju građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. •imenuje jednu stalno zaposlenu osobu za potpisivanje energ. odnosno elektrotehničke struke 97/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. sustavom . stručnom nadzoru građenju.za energetske preglede zgrada sa jedn. 98/108 49 .. stručni nadzor građenja.certif.za energetske preglede zgrada sa jedn. arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo. ili ispitivanju funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. •osiguranje od profesionalne odgovornosti. ispitivanju funkcije energetskih sustava u zgradi. •posjeduje odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti. za energ. provođenju energetskih pregleda zgrade. Ovlaštenja za fizičke osobe . 15 srpnja 2010. i složenim teh... certificiranje kao i za fizičku osobu (M1 odnosno M2). certifikata i supotpisivanje izvještaja o energetskim pregledima.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. iskustva i obuke (M1 odnosno 2). •zapošljava najmanje jednu osobu koja provodi radnje i postupke energ. • uspješno završen Program osposobljavanja (M 1 odnosno 2).

Modul 1 pohađaju: • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvještaje o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom. osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. Modul 2 pohađaju: • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 15 srpnja 2010. 100/108 • • 50 . elektrotehnički dio tehničkog sustava. 15 srpnja 2010. • osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. 99/108 • • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade.

učinkovitost zgrada. 15 srpnja 2010. •sustav rasvjete. Program izobrazbe Nakon završenog Programa osposobljavanja osobe moraju: 9razumjeti ključne postavke i ciljeve EPBD. 15 srpnja 2010. 9biti sposobne za samostalno prikupljanje podataka o zgradi potrebnih za energetsku ocjenu prema metodologiji propisanoj posebnim propisom. 9dati preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. •sustav za pripremu potrošne tople vode.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. 9izraditi energetski certifikat zgrade 102/108 51 . hlađenje. •sustav za automatsku regulaciju i upravljanje. 9dobro poznavati važeće propise kojima se implementira EPBD. 9izvesti potrebne proračune vezano na podatke potrebne za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrade. 9ocijeniti građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energije i toplinske zaštite. 9interpretirati podatke o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevnih dijelova zgrade. 9imati osnovna znanja o drugim izvorima europskog prava koji se odnose na energetsku 101/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. •sustav za grijanje. 9primjenjivati računalne programe namijenjene za provođenje potrebnih proračuna u svrhu dobivanja podataka koji se iskazuju kod provedenog energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrade. Program izobrazbe 9ocijeniti tehničke sustave zgrade: •sustav ventilacije.

Odgovornost ovlaštenih osoba ovlaštene fizičke osobe dužne su ovisno o vrsti ovlaštenja koje posjeduju: • utvrditi mjeru ispunjavanja energetskih svojstava zgrade u odnosu na propisane uvjete. • predložiti. mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. pravilima struke i propisanom metodologijom. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade li sustave automatskog reguliranja i upravljanja povjeriti ovlaštenim osobama koje ispunjavaju dodatne uvjete ako sama ne zapošljava osobe koje ispunjavaju te uvjete. snimanja i sl. 104/108 • • • 52 . dužna je provođenje energetskog pregleda zgrade u dijelu koji se odnosi na strojarski. • čuvati dokumentirane analize svakog procesa (izvještaj o energetskom pregledu i energetski certifikat) u elektronskom ili pisanom obliku najmanje deset godina od provedenih radnji (provedenog energetskog pregleda ili izdanog energetskog certifikata) i dati ih na uvid Ministarstvu kada ono to zatraži. 103/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. mjerenja. osobama koje za obavljanje tih poslova imaju odgovarajuće ovlaštenje pravna osoba ovlaštena za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Odgovornost za štetu. 15 srpnja 2010. uključivanje drugih • ovlaštena fizička osoba odgovorna je za štetu nastalu u obavljaju poslova za koje je ovlaštena prema Pravilniku ovlaštena pravna osoba odgovara za štetu nastalu radom njenih zaposlenika u obavljanju poslova za koje je ovlaštena prema Pravilniku ovlaštene osobe su dužne povjeriti provođenje određenih ispitivanja . za koje same nisu ovlaštene. dokazivanja ispunjavanja bitnog zahtjeva za zgradu u pogledu uštede energije i toplinske zaštite. kada su primjenjive i potrebne. • odrediti energetski razred i izdati energetski certifikat zgrade. 15 srpnja 2010. • poslove za koje su ovlaštene obavljati savjesno i u skladu s važećim propisima. • procijeniti energetska svojstva zgrade.

po cijeni višoj od cijene utvrđene posebnom Odlukom Ministrice. 105/108 • • Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Oduzimanje ovlaštenja Ovlaštenje će se oduzeti ako osoba: • ne ispunjava propisane uvjete prema kojima je dobila ovlaštenje jer je ovlaštenje dobila na temelju netočnih podataka ili je prestala ispunjavati uvjete. 15 srpnja 2010. nostrifikaciji projekta. korisnik. važećim propisima i prema propisanoj metodologiji. u stručnom nadzoru građenja. srodnik vlasnika zgrade ili je zaposlenik osobe koja je naručila izradu energetskog pregleda zgrade ili energetskog certifikata. u skladu s pravilima struke. za koju ne ispunjava uvjete sukladno Pravilniku. ali se može pokrenuti upravni spor. Izuzeće u obavljanju poslova Ovlaštena fizička i pravna osoba ne može provesti energetski pregled i/ili energetsko certificiranje zgrade: • • • za koju nije ovlaštena sukladno Pravilniku. kontroli projekta. • ne obavlja poslove za koje je ovlaštena stručno.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. kojoj je vlasnik. kao odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove na toj zgradi ili je sudjelovala u održavanju te zgrade. 106/108 53 . • obavlja poslove suprotno odredbama o izuzeću • ne obavlja poslove za koje je ovlaštena Žalba nije dopuštena. za koju je sudjelovala u izradi projekta. 15 srpnja 2010.

dr. Hvala na pažnji! Izv. dipl. 15 srpnja 2010.hr 108/108 54 .lenic@riteh. ing. Ovlaštenje za fizičke i pravne osobe. sc. 51000 Rijeka Tel: 051 657 518 E-mail: kristian.Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Vukovarska 58. 15 srpnja 2010. str. prof. Kristian Lenić. registar ovlaštenih osoba 107/108 Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects Zagreb.