P. 1
ecdl01_knjiga_testovi(1)

ecdl01_knjiga_testovi(1)

|Views: 53|Likes:
Published by wm240

More info:

Published by: wm240 on Jul 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1.1.1 Računalno sklopovlje (engl. hardware)
 • 1.1.1.2 Vrste računala
 • 1.1.1.3 Prijenosna računala
 • 1.1.1.4 Glavni dijelovi računala
 • 1.1.1.5 Ulazno-izlazni priključci
 • 1.1.2.1 Središnja jedinica za obradu (engl. CPU) i grafička kartica
 • 1.1.2.2 Frekvencija takta i drugi čimbenici brzine procesora
 • 1.1.3.1 Memorija
 • 1.1.3.2 Kapacitet memorije
 • 1.1.3.3 Uređaji za pohranu
 • 1.1.4.1 Ulazni uređaji
 • 1.1.4.2 Izlazni uređaji
 • 1.1.4.3 Ulazno-izlazni uređaji
 • 1.2.1.1 Računalni programi
 • 1.2.1.2 Operacijski sustav
 • 1.2.1.3 Korisnički programi (aplikacijski programi)
 • 1.2.1.4 Razlika između operacijskog sustava i korisničkih programa
 • 1.2.1.5 Proširenje pristupačnosti
 • 1.2.1.6 Razvoj računalnih programa
 • 1.3.1.1 LAN i WAN
 • 1.3.1.2 Korisnik/poslužitelj (engl. client/server)
 • 1.3.1.3 Internet
 • 1.3.1.4 Intranet i ekstranet
 • 1.3.2.1 Skidanje i stavljanje podataka na računalo
 • 1.3.2.2 Brzina prijenosa podataka
 • 1.3.2.3 Načini spajanja na internet
 • 1.3.2.4 Komunikacijski kanali
 • 1.3.2.5 Značajke stalne veze
 • 1.4.1.1 Informacijska i komunikacijska tehnologija
 • 1.4.1.2 Internetske usluge
 • 1.4.1.3 E-učenje
 • 1.4.1.4 Rad na daljinu
 • 1.4.2.1 Elektronička pošta
 • 1.4.2.2 Istovremene poruke (engl. instant messaging)
 • 1.4.2.3 Zvučna komunikacija preko interneta (VoIP)
 • 1.4.2.4 Stvarno jednostavne vijesti (RSS)
 • 1.4.2.5 Web dnevnik (blog)
 • 1.4.2.6 Digitalne audio i video datoteke
 • 1.4.3.1 Online zajednice
 • 1.4.3.2 Objava i dijeljenje sadržaja na mreži
 • 1.4.3.3 Mjere zaštite pri sudjelovanju u virtualnim zajednicama
 • 1.4.4.1 Ergonomija
 • 1.4.4.2 Osvjetljenje
 • 1.4.4.3 Položaj tijela pri radu s računalom
 • 1.4.4.4 Poboljšanje radnih uvjeta
 • 1.4.5.1 Recikliranje potrošnog materijala
 • 1.4.5.2 Ušteda energije
 • 1.5.1.1 Korisničko ime i lozinka
 • 1.5.1.2 Tajnost
 • 1.5.2.1 Pričuvne kopije podataka
 • 1.5.2.2 Vatrozid (engl. firewall)
 • 1.5.2.3 Sprječavanje krađe podataka
 • 1.5.3.1 Računalni virus
 • 1.5.3.2 Širenje virusa
 • 1.5.3.3 Mjere zaštite od virusa
 • 1.6.1.1 Autorsko pravo u području računalnih sustava
 • 1.6.1.2 Licenca
 • 1.6.1.3 EULA
 • 1.6.1.4 Vrste i distribucija programa s gledišta autorskih prava
 • 1.6.2.1 Zakonska regulativa i konvencije
 • 1.6.2.2 Osnovna prava ispitanika
 • 1.6.2.3 Odgovornost korisnika i voditelja zbirke osobnih podataka

Darko Grundler

Modul
Osnovni pojmovi informacijske tehnologije

1

Modul sadrži prikaz i objašnjenje temeljnih pojmova informacijske tehnologije. Načelno su opisane vrste računala i njihova osnovna građa. Uz objašnjenje uloge i obilježja dijelova računala (CPU, memorija, sabirnice i sl.) opisano je i njihovo međudjelovanje. Dan je kratak pregled ulaznih i izlaznih računalnih uređaja (npr. tipkovnice, skenera, monitora, pisača i sl.) i usporedne značajke različitih tehnoloških rješenja. Opisani su i uređaji i mediji za pohranu podataka. Objašnjeni su osnovni pojmovi vezani za računalne programe, uključujući razliku između pojedinih vrsta programa (npr. operacijski sustav, korisnički programi itd.). U okviru informacijskih mreža opisani su uređaji za povezivanje računala kao i primjena računalnih mreža, uključujući internet. Kratko je prikazana praktična primjena informacijskih tehnologija u svakodnevnom životu. Dan je pregled primjene informacijske tehnologije sa zdravstvenog i ergonomskog gledišta kao i savjeti za zaštitu korisnika. Opisana je sigurnost informacijskih sustava s obzirom na sigurnost podataka uključujući i opis i način zaštite od računalnih virusa. Poseban je odjeljak posvećen autorskim pravima, načinu distribucije i pojmu licence računalnih programa.

1.1.1

Informacijska tehnologija

Informacijska i komunikacijska tehnologija (engl. information and communication technology, ICT ) je tehnologija potrebna za obradu informacija. U užem smislu to je tehnologija uporabe elektroničkih računala, računalnih uređaja i računalnih programa pri pretvorbi, pohrani, zaštiti, obradi, prijenosu i dobavi podataka. 1.1.1.1 Računalno sklopovlje (engl. hardware) Pod sklopovljem računala (engl. hardware) razumijevaju se svi oni električni, elektronički i mehanički dijelovi od kojih je građeno računalo i pojedini njegovi priključci. To su, primjerice, tiskana pločica, integrirani krugovi, kutija, kabeli itd. Pojednostavljeno može se reći da je sklopovski dio računala sve ono što se može opipati. 1.1.1.2 Vrste računala Računala se mogu podijeliti s obzirom na različita svojstva. Glede snage ili moći računanja, računala se danas dijele uglavnom u tri skupine: osobna računala, radne stanice i velika računala. Osobna računala (engl. personal computer) su računala koja su dovoljno niske cijene da ih mnogi mogu nabaviti za kućnu uporabu. Ako ih nabavlja tvrtka, onda su takva računala redovito namijenjena samo jednoj osobi. Sposobna su obrađivati podatke dovoljne za potrebe malih tvrtki pa se često rabe i za obradu poslovnih podataka. Postoje dvije velike skupine osobnih računala. Prva je skupina poznata pod nazivom PC i u nju pripadaju računala koja su temeljena na prvom osobnom računalu tvrtke IBM koje se nazivalo IBM PC. To je računalo prvi put proizvedeno 1981. godine i otada mnogi proizvođači proizvode računala sukladna (kompatibilna) tom računalu. Na većini tih računala instalirana je naka od inačica operacijskog sustava Microsoft Windows. Druga je skupina računala poznata pod nazivom Mac i u nju se ubrajaju računala tvrtke Apple. Namijenjena su istim poslovima i približno su istih računalnih mogućnosti kao i računala iz prve skupine, ali nisu s njima sukladna (kompatibilna). To znači da je na njima instaliran drugačiji operacijski sustav, da se programi pisani za Mac računala ne mogu izvršavati na PC računalima, te da se i neki sklopovski dijelovi toliko razlikuju da se ne mogu ugraditi u PC računala.

PRO-MIL

I-3

1 Osnove

1.1 Računalno sklopovlje (engl. hardware)

Slika 1.1 Osobno računalo

Radne stanice (engl. workstation) jesu računala namijenjena opsežnijoj obradi podataka, a odlikuju se velikom brzinom obrade podataka, znatno većom radnom i ostalom memorijom od osobnih računala te odličnim mogućnostima grafičkog prikaza podataka. Prema vanjskom izgledu i temeljnoj građi ne razlikuju se bitno od osobnih računala, ali zbog ugrađenih komponenti odlikuju se većom računalnom snagom i znatno višom cijenom od osobnih računala. Najčešće se rabe za obradu slikovnih podataka, npr. crteža, shema, nacrta itd. Velika računala (engl. mainframe) jesu računala najveće snage od svih do sada spomenutih i rabe se kada ostale vrste računala ne mogu zadovoljiti potrebnu brzinu obrade podataka. Relativno visoka cijena ograničava njihovu uporabu samo na velike tvrtke. Najsnažnija od tih računala, koja se često odlikuju posebnim tehnološkim rješenjima i namjenskom arhitekturom, nazivaju se superračunala (engl. supercomputer). Proizvode se pojedinačno, a cijena im je tako visoka da su često dostupna samo vladama pojedinih zemalja (vojna primjena) ili najvećim svjetskim tvrtkama. Granice između navedenih skupina nisu jasno izražene pa je katkad teško odrediti kamo svrstati pojedino računalo. Uz to, s razvojem tehnologije pomiču se i granice pojedinih područja pa, primjerice, snagu koju su prije desetak godina posjedovale radne stanice, danas imaju osobna računala. Uz to, računala se mogu svrstati i prema namjeni pa, primjerice, postoje tzv. poslužiteljska računala (engl. server) koja služe kao glavna mrežna računala i svojim su obilježjima prilagođena toj namjeni.

I-4

MODUL 1

Glede prenosivosti mikroračunala mogu se podijeliti na stolna i na prijenosna. Stolna računala (engl. desktop computer) predviđena su za smještaj na jednomu mjestu i nije predviđeno njihovo često prenošenje. Prijenosna računala predviđena su za prenošenje pa su lakša i manjih dimenzija. Opremljena su baterijama kako bi mogla rabiti se na mjestima gdje nije dostupan priključak na gradsku električnu mrežu (zrakoplov, vlak i sl.). S obzirom na dimenzije prijenosna računala mogu se svrstati u ove skupine: Računala približno veličine knjige (od većeg prema manjem): engl. laptop (engl. lap hrv. krilo, koljena), engl. notebook (engl. notebook hrv. bilježnica), engl. subnotebook. Posebna vrsta prijenosnih računala su računala poznata pod nazivom engl. tablet. Glavna razlika prema prethodno navedenim prijenosnim računalima je u tome što se kod tablet računala podaci mogu unositi tipkovnicom ili pišući po zaslonu koji je osjetljiv na dodir. Neka tablet računala nemaju tipkovnice i jedini način unosa podataka je posredstvom zaslona.

Slika 1.2 Tablet računalo

Ručna računala (računala približno veličine kalkulatora): engl. hand-held (engl. hand hrv. ruka, engl. held hrv. držati), engl. palmtop (engl. palm hrv. dlan) i engl. PDA - personal digital assistant.

Slika 1.3 Ručno računalo

PRO-MIL

I-5

1 Osnove

1.1.1.3 Prijenosna računala

Novije generacije mobilnih telefona zasnovane su na digitalnom prijenosu podataka, pa je omogućeno relativno jednostavno povezivanje mobilnih telefona i računala. Iako svaki mobilni telefon ima ugrađenu neku vrstu procesora i zapravo je malo računalo koje se brine o prijenosu glasa pretvorenog u digitalni oblik, ovdje nas zanima ona vrsta računala koja je dostupna korisniku. U tom smislu mobilne telefone možemo podijeliti u tri skupine. U prvu skupinu pripadaju mobilni telefoni kojima ugrađeno računalo služi samo za zabavne i multimedijalne sadržaje: igre i reprodukciju glasa i slike. Takva računala ograničena su samo na navedenu namjenu i korisnik ih ne može rabiti ni za što drugo. Zbog potrebe za većim zaslonom, takvi mobilni telefoni često su nešto većih dimenzija. U drugu skupinu pripadaju mobilni telefoni koji imaju ugrađeno računalo za pristup internetu. To se uglavnom svodi na slanje i primanje elektroničkih poruka preko interneta (engl e-mail ) i gledanje web stranica. I ovdje je korisnik ograničen samo na funkcije koje program izvorno nudi. Kako je zaslon mobilnog telefona vrlo ograničenih dimenzija i tipične je približne veličine 30 mm x 20 mm, prikaz slikovnih sadržaja s interneta vrlo je ograničen. Postoji poseban protokol koji koriste mobiteli za prikaz web stranica prilagođenih malim zaslonima mobilnih telefona, a koji je poznat pod nazivom WAP. S razvojem tehnologije izrade mobilnih telefona, a posebno sa sve većim i kvalitetnijim zaslonima visokih rezolucija, uz adekvatnu softversku podršku sve češće moguće je prikazivanje standardnih web stranica na mobilnim telefonima. U treću skupinu pripadaju mobilni telefoni koji su zapravo ručna računala s dodatkom mobilnog telefona (engl. smartphone). Takvi mobilni telefoni imaju sve mogućnosti obrade podataka kao i ručna računala pa su im i izgledom vrlo nalik. Takvi mobilni telefoni imaju najveće računalne mogućnosti od svih spomenutih, uključujući i mogućnost instaliranja programa po želji korisnika. Najveći su od svih spomenutih vrsta mobilnih telefona, a to im je ujedno i najveći nedostatak. Dok se većina jednostavnijih mobilnih telefona može nositi za pasom ili u džepu bez veće neugodnosti, mobilni telefoni iz ove skupine zbog svojih dimenzija nisu za to pogodni. I glasovni razgovor s takvih je uređaja nepraktičniji nego s malih i praktičnih mobilnih telefona. Glavna prednost je veliki zaslon pogodno za rad s internetom i drugim programima i što su u jednom uređaju objedinjena 2 ili čak više uređaja. (npr. mobilni telefon i ručno računalo).

Courtesy of Apple

Slika 1.4 Mobilni telefon i računalo iPhone

I-6

MODUL 1

Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT)

MP3 player.6 Prijenosni uređaj za reprodukciju zvuka ( engl. multimedia player. Sklopovlje i ugrađeni programi bitno pojednostavnjuju snimanje i reprodukciju video i audio sadržaja. MP3 player) PRO-MIL I-7 1 Osnove Najveći uspjeh u području uređaja koji su ujedno i računalo i mobilni telefon postigao je model iPhone tvrtke Apple. privlačno korisničko sučelje i veliki zaslon. Posebice su popularni prijenosni uređaji za reprodukciju zvuka poznati pod nazivom engl. . Među poslovnim korisnicima popularan je i model Blackberry. Postoje stolni i prijenosni uređaji.Slika 1. MP) je računalni uređaj namijenjen i prilagođen ponajprije za reprodukciju video i audio sadržaja. posebice zbog mogućnosti jednostavnog slanja elektroničkih poruka (engl. e-mail ). Slika 1.5 Mobilni telefon i računalo Blackberry Multimedijski uređaj za reprodukciju (engl. Glavni razlog tome su velike računalne mogućnosti tog uređaja.

Središnja jedinica za obradu brine o tome da se sve te aktivnosti sinkroniziraju i koordiniraju kako bi sustav djelovao usklađeno i bio svrhovit pa se može reći da. Ovdje su navedene glavne skupine u koje se mogu svrstati pojedini dijelovi računala. zbrajanje dvaju brojeva.1. pohrana i dobavljanje podataka itd.8 Procesor I-8 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . obavljaju se različite logičke i aritmetičke operacije. central processing unit.7 Načelna građa računala Središnja jedinica za obradu Središnja jedinica za obradu (procesor. po čemu je jedinica i dobila ime. Obrada podataka uključuje obavljanje aritmetičkih i logičkih operacija s podacima. rukuje njima na temelju naredbi i prerađene binarne podatke predaje okolini. osim obrade podataka.1. Tijekom obrade podataka u računalu podaci putuju iz jednog dijela sustava u drugi. premještanje podataka s jednog mjesta u računalu na drugo itd. engl. usporedba dvaju brojeva.4 Glavni dijelovi računala Glede sklopovlja računalo se može podijeliti na različite dijelove s obzirom na njihovu funkciju i zadaću.1. ima i ulogu nadzora nad sustavom. processor. CPU ) prihvaća binarne podatke. primjerice. Slika 1. Slika 1. To se naziva obradom podataka. Obrada podataka je. postupke premještanja i svrstavanja podataka te ostale moguće operacije s podacima koje se obavljaju pod nadzorom programa.

godine) je približno 500 GB. Slika 1. memorija u kojoj se čuvaju podaci s kojima program trenutno radi. brisati ili upisivati novi podatak. Kod velikih i starijih računala središnja jedinica za obradu sastoji se od više poluvodičkih komponenata.9 Radna memorija (RAM) ROM je memorija u koju se podatak može upisati samo jednom. Pohranjeni podaci ostaju u ovoj memoriji dok se namjerno ne promijene ili dok se ne prekine napajanje memorije električnom energijom. HD) koji je obično ugrađen u unutrašnjost računala. Memorija elektroničkog računala ima sposobnost pohrane ili čuvanja određene količine podataka. Magnetski i optički diskovi Za pohranu velike količine podataka rabe se magnetski i optički mediji. Odlikuje se velikom brzinom (u odnosu na druge medije za pohranu velike količine podataka) i relativno niskom cijenom po pohranjenom bitu. povećanje kapaciteta radne memorije. To je radna memorija računala. MB. Računala su građena tako da je moguća naknadna dogradnja RAM-a tj. Dvije su glavne vrste memorija ugrađenih u računalo: RAM i ROM. GB itd. dok se kod manjih i osobnih računala najčešće sastoji samo od jednog poluvodičkog integriranog kruga nazvanog mikroprocesor ili kraće procesor. RAM je radna memorija u koju se mogu upisivati i iz nje čitati podaci onoliko puta koliko želimo. . Najveća količina podataka koju memorija može pohraniti naziva se kapacitet memorije i najčešće se izražava u bajtovima ili većim jedinicama: KB. Za pohranu podataka i programa koji se često rabe koristi se tvrdi disk (engl. ali ne i mijenjati. Kapacitet suvremenih tvrdih diskova (stanje početkom 2009. Zato je primjena ove memorije ograničena na pohranu podataka koji su uvijek jednaki i nepromijenjeni.Memorija Program i podaci pohranjeni su u dijelu računala koji se zove memorija. tj. Nakon upisa podatak se može čitati onoliko puta koliko se želi. hard disk. PRO-MIL I-9 1 Osnove Središnja jedinica za obradu uvelike određuje značajke računala i njegovu cijenu.

matične ploče.. tj.10 Matična ploča PRO-MIL I-10 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) 17 . Sabirnice se mogu podijeliti u dvije skupine: untarnje i vanjske sabirnice.. Najrasprostranjenija sabirnica računalima je mnogo toga. memorije skupljih komponenti u vidu različitih kartica (grafičke. Spomenimo samo da računalo koje je namijenjeno Matična ploča (engl. Unutarnje su sabirnice izvedene kao vodovi na matičnoj ploči računala.) koje se montiraju na MBD. smještaju za priključak vanjskih uređaja i sl. grafički podsustav. da sami prošire funkcionalnost Pričvršćivanje matične ploče u kućište vrši se isključivo na računala ugradnjom Sklopovi mogu biti zalemljeni na matičnu ploču ili se mogu dodati u za to predviđena odstojnike kako ne bismo napravili „kratke spojeve“ te je kvalitetnijih. memorija. mainboard. motherboard ) matične ploče opremljenije znati osnovnu namjenu (kućno računalo. računala. jer ne može se svaki procesor O dok se primjerice tvrdi disk (HDD). uredsko ili server) (imaju integrirani zvučni te na osnovi toga odabrati i kvalitetu odnosno performanse podsustav. Prema toj definiciji u sabirnice se ubrajaju sve veze za razmjenu podataka. podnožja i priključnice. Kupujete ploču. mrežne norme itd. unutarnja sabirnica i dr. Format matične ploče (engl. Opće je namjene i komponente neophodne za rad računala (procesor. a druge pločica na prvenstveno igricama mora ispunjavati dosta stroge ostavljaju na volju korisnicima kriterije odnosno mora imati dobre performanse. motherboard. ploče izabrat ćemo procesor memorija.). form factor) govori o fizičkim dimenzijama umeću u odgovarajuće utore napriključnica samoj ploči. kojoj su smješteni glavni dijelovi računala: procesor. neke su li novu matičnu ploču ili novo računalo. systemboard .. MBD) osnova je svakogu suvremenim osobnim kućište računala. Za priključak dodatnog uređaja na te priključnice izboru potrebno je otvoriti ploče ovisit će Matična ploča (Mother Board. peripheral component interconnect bus ). Utori za RAM memoriju (DIMM DDR 2) Napajanje IDE konektor SATA konektori Baterija Podnožje procesora Chipset (pokriven hladnjakom) Floppy konektor 12 V napajanje PCI utori PS/2 konektori COM konektor LPT konektor USB konektori LAN konektor Audio konektori PCI-X 1x utor PCI-X 16x utor Slika 1. Tu pripadaju sve norme paralelne i serijske veze opisane na sljedećih nekoliko stranica. morali biste mu Matična ploča (engl. Unutarnje sabirnice služe za razmjenu podataka u računalu. predviđena za priključak različitih dodatnih sklopova (kartica). Pojam sabirnice češće se koristi u užem smislu. PCI bus .. MBD-a. Matična ploča se često prodaje zasebno. DVD-RW i disketna montirati na svaku matičnu jedinica (FDD) spajaju preko dodatnih kablova. Osim toga.. Obično su te priključnice zalemljene za matičnu 15. Osobna računala građena su tako da su priključnice unutarnjih sabirnica na koje se mogu priključiti dodatni sklopovi (kartice) smještene unutar kućišta računala.Sabirnice U širem smislu sabirnica (engl. ali i mnogo tako uništili. bez procesora. mobo ) je tiskana mrežni adapter.. Na njoj su ili se na nju vežu sve ostale ovisno o modelu matične PCI sabirnica (engl. normirane veze za razmjenu podataka unutar računala ili između računala i istodobno više priključnih uređaja. Matična ploča (MBD) matične ploču računala. Naime. mrežne. i dodatnih sklopova (kartica) kako bi kupac sam mogao sastaviti računalo prema svozvučne. bus) je normirana veza za razmjenu podataka između dvaju ili više uređaja. otvorima za pričvršćenje u kućište.) koje se jim potrebama. grafička kartica .

pogonskog mehanizma CD ROM-a. pisača. serial port) i paralelni priključak (paralelna vrata. Jedna od glavnih primjena je povezivanje računala i uređaja za prijenos video zapisa.Vanjske sabirnice služe za razmjenu podataka između računala i vanjskih uređaja. Obično su smještene na stražnjoj strani računala i na njih se može priključiti bez otvaranja računala. skenera. Najpopularnija vanjska sabirnica je USB sabirnica koja omogućuje istodobno spajanje do najviše 127 uređaja s najvećom brzinom prijenosa 12 Mbps (USB 1. Zbog toga na novijim računalima serijski i paralelni priključak ponekad nisu niti ugrađeni. miš ili tipkovnica. engl. poznata još i pod nazivom FireWire. ali je znatno skuplja od nje. USB sabirnica je predviđena za spajanje miša. Suvremena računala ne rabe više te priključke. engl. Priključnice vanjskih sabirnica izvedene su na vanjskom dijelu kućišta.1. high performance serial bus). a na paralelni pisač. Slika 1. jest sabirnička norma za serijsko spajanje velikom brzinom prijenosa (engl. Načelna namjena je ista kao i USB norme. vanjskog tvrdog diska.5 Ulazno-izlazni priključci . palice za igru i dr. već se svi uređaji priključuju na USB sabirnicu.1) ili 480 Mbps (USB 2. Slika 1. Vodič vanjskih sabirnica najčešće je višežilni kabel.1. pisač. primjerice videokamere i videorekordera. Na serijski priključak najčešće se priključivao modem. parallel port). Zbog toga ova sabirnica nije primjerena uporabi s relativno sporim uređajima kao što su to npr. PRO-MIL I-11 1 Osnove 1.12 FireWire priključnice Kod starijih računala mogu se pronaći još serijski priključak (serijska vrata.11 USB priključnice Norma IEEE 1394.0).

npr. Te podatke treba prikladnim pretvornicima (senzorima) i njima prigrađenim sklopovima pretvoriti u oblik električnih veličina prihvatljivih računalu.Ulazni uređaji računala jesu svi oni koji omogućuju unos podataka ili programa iz okoline u računalo. Proizvode se od tankih diskova silicija koji se zovu engl. skener i sl.1 Središnja jedinica za obradu (engl.2. Primjerice prvi mikroprocesor 4004 imao je staze široke 10 mikrometara (to je stotinka milimetra). Tako izrezani mikroprocesor bez kućišta naziva se engl. Pod vanjskim ili perifernim uređajima razumijevaju se računalni uređaji koji se nalaze izvan računala.1. central processing unit.2 Karakteristike računala 1. microprocessor) jest poluvodička komponenta kod koje su na jednoj pločici poluvodiča smješteni svi važni dijelovi središnje jedinice za obradu. to nastoje tako da smanjuju širinu vodljivih staza u poluvodiču. Uz ostalo. Podaci u okolini računala. pa su to onda prikazi u vizualnom ili zvučnom obliku. zvuk. gotovo uvijek su u nepogodnu obliku za izravan unos u računalo. Izlazni uređaji pretvaraju podatke iz računala u oblik prihvatljiv okolini. temperatura itd. a s računalom se povezuju priključnim kabelom ili bežično. modem. Na takvoj pločici odjednom se fotokemijskim postupkom izradi mnogo mikroprocesora koji se zatim rezanjem odijeljuju jedan od drugoga. aritmetičko-logička jedinica. CPU) i grafička kartica Procesor (engl. Građeni su tako da imaju svoje kućište i čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. U takve se uređaje ubrajaju pisač. I-12 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . CPU ) ili mikroprocesor (engl. processor. Ta okolina mogu biti ljudi. wafer (ploška). chip (čip). nadzorni sklopovi itd. godine su imali širinu vodljivih staza 45 nanometara (što je približno dvadeset puta manje od tisućinke milimetra!). slika. npr. jeftino i djelotvorno pretvaranje digitalnih električnih veličina iz računala u oblik prihvatljiv okolini. pokret. Osnovni materijal od kojeg se proizvode mikroprocesori je silicij. ili strojevi kada su prikazi u obliku električnih veličina. unutarnji spremnici. U tom je smislu temeljna zadaća ulaznih uređaja djelotvorna i jeftina pretvorba podataka iz okoline u oblik prihvatljiv računalu. Suvremeni procesori su najsloženije poluvodičke komponente koje se sastoje od više desetaka milijuna tranzistora smještenih na jednu pločicu poluvodiča veličine samo nekoliko desetaka kubičnih milimetara. Cijena procesora bitno se smanjuje smanjenjem dimenzija pa proizvođači nastoje proizvesti što više logičkih sklopova u što manjem volumenu poluvodiča. 1. napona ili struje. I u jednom i u drugom primjeru zadaća je izlaznih naprava brzo. monitor.1. npr. a mikroprocesori proizvedeni 2009.

2. a ovisi o više čimbenika (vidi poglavlje 1. Grafička kartica Monitor se spaja s računalom sklopom koji se naziva grafička kartica (engl. Svi podaci prolaze kroz pomoćne integrirane krugove i svi ostali dijelovi računala komuniciraju s procesorom posredstvom pomoćnih integriranih krugova. graphic card ). PRO-MIL I-13 1 Osnove . diskove.1. Pomoćni integrirani krugovi zalemljeni su na matičnu ploču i nije ih moguće mijenjati kao mikroprocesor. Unutar pomoćnih integriranih krugova sadržan je sklop za upravljanje memorijom. za razlučivost od 1. ATA sučeljem itd. Primjerice. Dio memorije grafičke kartice koji se koristi za pohranu slike zove se video-memorija ili video-RAM. Grafička kartica može biti izvedena kao posebni sklop koji se može zamijeniti ili je ugrađena na matičnu ploču računala i ne može se mijenjati.024 x 768 i 16 milijuna boja potrebno je najmanje 3 MB video-RAM-a grafičke kartice. Kako pomoćni integrirani krugovi bitno utječu na cjelokupan rad računala. matične ploče često nose njihovu oznaku npr. tipkovnicom. Često se kaže da je jedna vrsta procesora računalno snažnija ili da ima veću moć od druge vrste.13 Procesor ugrađen na matičnoj ploči sustava: memoriju.Za povezivanje procesora s ostatkom računala rabi se skup od nekoliko pomoćnih integriranih krugova poznat pod nazivom engl. Grafičke kartice sastoje se od tri glavna dijela: grafičkog procesora. SiS 748. PCI sabirnicom. sabirnice i dr. chipset.2. VIA KT600 itd. Suvremene grafičke kartice imaju kapacitet mnogo veći od navedene minimalne vrijednosti (tipično 128 MB ili 256 MB). O kapacitetu video-RAM-a ovisi razlučivost i broj boja koje može prirediti grafička kartica. Suvremene grafičke kartice složeni su sklopovi. koji su zapravo malo zasebno računalo. memorije i digitalnog-analognog pretvornika. Računalna snaga središnje jedinice za obradu ovisi o količini podataka koju može obraditi u jedinici vremena. Pri tome se pod računalnom snagom podrazumijeva sposobnost obrade podataka. s procesorom. Glavna je zadaća tih pomoćnih integriranih krugova povezati na što bolji način različite dijelove Slika 1. Zadaća grafičke kartice je pretvorba digitalnih signala iz računala u oblik prihvatljiv monitoru. mišem.).

Težnja je izraditi CPU sa što većom frekvencijom takta kako bi mogla obaviti što više operacija u jedinici vremena. To je još jedan od razloga da se procesor proizvede što manji kako bi signali putovali što kraćim putovima. pa je za pretpostaviti da će uskoro sva osobna računala biti 64-bitna. Tipičan slijed pri obradi podataka je: • dobava prvog podatka iz memorije u procesor • dobava drugog podatka iz memorije u procesor • obrada podataka (npr. U prvim osobnim računalima procesori su mogli obraditi u jednom koraku 8 bitova te su se nazivali 8-bitni.1. Sve je više 64-bitnih procesora. Procesori koji se rabe u suvremenim osobnim računalima jesu 32-bitni. a taj je podatak toliko važan da je redovito naveden kao bitna značajka cijelog računala. Jednostavnije operacije obavljaju se u jednom koraku.2. zbrajanje) • pohrana rezultata u memoriju. 6800.). Računalna snaga može se mjeriti na razne načine. clock) procesora jer se podaci obrađuju u koracima.1. Svaka nova generacija procesora radi većim frekvencijama takta od prethodne. Neki procesori imaju mogućnost istodobne obrade podataka (npr. Cjelokupna građa procesora prilagođena je količini bitova koju obrađuje u jednom koraku (unutarnji spremnici.2 Frekvencija takta i drugi čimbenici brzine procesora Prvi od čimbenika računalne snage središnje jedinice za obradu je frekvencija takta (engl. ovisno o tome koja značajka sustava je bitna korisniku. Računalna snaga I-14 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . množenje) u više koraka. čime se znatno ubrzava ukupna obrada podataka. 8080. Svaka od navedenih operacija zbiva se u jednom ili više koraka ili takta pa je računalu za obavljanje cjelokupnog posla u ovom primjeru potrebno nekoliko koraka. zbrajanja) i dobave novog podatka iz vanjske memorije. unutarnje sabirnice itd. Treći čimbenik koji bitno utječe na računalnu snagu jest građa (arhitektura) procesora i osobito način na koji dobavlja i obrađuje podatke. a često se i računalo naziva 32-bitnim računalom. Z80 itd. Procesor koji može u jednom koraku obraditi 32 bita ima veću računalnu snagu od onog koji istodobno može obraditi 8 bitova. Prva osobna računala početkom sedamdesetih godina 20.) pa su se nazivali 8-bitni. Glavno ograničenje povećanja frekvencije koraka je ograničenje brzine poluvodičkih integriranih sklopova i brzine širenja električnih signala kroz spojne vodove između pojedinih dijelova računala. Drugi važan čimbenik koji određuje računalnu snagu jest količina bitova koju procesor istodobno može obraditi. Suvremena osobna računala imaju procesore koji u jednom koraku mogu obraditi 32 i 64 bita. Prvi procesori upotrijebljeni u osobnim računalima mogli su također u jednom koraku obraditi 8 bitova (npr. a složenije (npr. Takvi procesori nazivaju se 32-bitni. stoljeća radila su s procesorima frekvencije takta do 2 MHz što je značilo da je takvo računalo obavljalo dva milijuna operacija u sekundi. Suvremena računala rade frekvencijama takta od približno 3 GHz što znači da su u tom pogledu više od tisuću puta brža od onih od prije desetak godina.

Međutim. To je radna memorija u koju se mogu upisivati i iz nje čitati podaci onoliko puta koliko želimo. o kojoj je ovdje riječ. Od pojave željene adrese na adresnim sabirnicama pa do pojave podatka pohranjenog u traženoj lokaciji na podatkovnim sabirnicama protekne određeno vrijeme.1 Memorija S obzirom na postojanost podataka radnu memoriju računala možemo podijeliti u dvije skupine: RAM i ROM. Spomenuto je već da je za čitanje nekog podatka iz memorije potrebno navesti adresu memorijske lokacije u kojoj se taj podatak nalazi.1.1. Želi li se pohraniti bajt u memorijsku lokaciju. RAM gubi svoj sadržaj prekidom napajanja pa se naziva i nepostojana memorija (engl. Radna memorija je ona memorija koju procesor koristi za neposrednu pohranu i dobavu podataka.1. Ovo mjesto naziva se memorijska lokacija. Brzina rada RAM-a određena je brzinom kojom ova memorija pohranjuje i izdaje podatke. Također. Isključi li se računalo. Pohranjeni podaci ostaju u ovoj memoriji dok ih računalo namjerno ne promijeni ili dok se ne prekine napajanje memorije električnom energijom. random access memory) je upisno-ispisna memorija (naziva se još i memorija s neograničenim pristupom). Glavne značajke RAM-a su kapacitet i brzina rada. želi li se pročitati neki bajt iz memorije. Za ilustraciju može poslužiti podatak da jedan ASCII znak (npr. Obično se nekoliko bitova (najčešće jedan bajt) skuplja i pohranjuje na određeno mjesto u memoriji. računalo s velikim kapacitetom memorije je skupo. 1. potrebno je navesti adresu memorijske lokacije u kojoj je on pohranjen. jedno slovo) zauzima jedan bajt memorije. Dakle. Dok je računalo uključeno i dok obrađuje podatke. Vrijeme pristupa ograničava brzinu kojom I-15 PRO-MIL 1 Osnove uglavnom se mjeri tako da se mjeri vrijeme potrebno računalu da obavi određenu obradu podataka ili pak se mjeri količina podataka koje računalo može obraditi u jedinici vremena (obično jednoj sekundi). potrebno je navesti adresu te lokacije. To se vrijeme zove vrijeme pristupa memoriji (engl. Memorijske lokacije možemo zamisliti kao niz pretinaca. zove se radna memorija ili RAM i ugrađena je u samo računalo. Poželjno je da je RAM što većeg kapaciteta kako bi se pohranilo što više podataka. RAM RAM (engl.3. od kojih svaki ima svoju adresu i može pohraniti jedan bit ili određenu količinu bitova. najčešće jedan bajt.3 Memorija i uređaji za pohranu Memorija. volatile memory). benchmark. ti podaci i programi nalaze se u radnoj memoriji. brišu se svi podaci koji su pohranjeni u RAM-u i oni se nepovratno gube. . Različiti računalni programi koji omogućuju takva mjerenja zovu se zajedničkim imenom engl. memory access time).

se mogu čitati podaci iz memorije i upisivati u nju pa može znatno ograničiti brzinu rada cijelog računala. brza priručna memorija (engl. Ponekad se SRAM memoriji dogradi baterija kako bi se sadržaj memorije zadržao i nakon prekida napajanja računala. Kapacitet te memorije je mali (obično 64 KB). npr. a u njoj se čuvaju podaci koji moraju biti prisutni u trenutku uključenja računala. uvriježilo se rabiti ga za vrstu SRAM radne memorije osobnih računala koja ne gubi svoj sadržaj prekidom napajanja računala. Lozinku koja se ovdje spominje ne treba miješati s različitim lozinkama vezanim za operacijski sustav ili internet. Podatke u CMOS memoriji moguće je prema potrebi mijenjati odmah po uključenju računala pokretanjem odgovarajućeg programa. SRAM-ovi su znatno manjeg kapaciteta od kapaciteta dinamičkih memorija (za jednaku površinu poluvodiča). Nedostatak SRAM-a su relativno velike dimenzije bistabilnog sklopa što ograničava broj bistabila koji se mogu smjestiti na jednu pločicu poluvodiča. a drugo logičkom 1. pohrana karakterističnih parametara računala. Prednosti SRAM-a su jednostavnost građe. Bez vanjskih poremećaja. CMOS memorija napaja se iz baterije ili izuzetno minijaturnog akumulatora. S obzirom na način rada postoje dvije glavne vrste ove memorije: statička i dinamička. cache) i sl. I-16 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Zbog toga se u računala nastoji ugraditi RAM sa što kraćim vremenom pristupa. Kod osobnih računala ta je memorija poznata pod nazivom CMOS memorija. Jedno od stanja može se predočiti logičkom 0. različite postavke vezane za memoriju. dok je istodobno cijena za isti kapacitet znatno veća od cijene dinamičke memorije. Ti se podaci nazivaju konfiguracija sustava. Lozinka u CMOS memoriji služi samo za pristup podacima u CMOS memoriji. Podaci u CMOS memoriji ostaju nepromijenjeni sve dok se ne prekine napajanje što je moguće vađenjem akumulatora ili otvaranjem odgovarajućeg kratkospojnika. To je međutim malokad potrebno raditi. bistabilni sklop trajno zauzima jedno od dva stabilna stanja. Suvremeni su RAM-ovi građeni od poluvodičkih integriranih krugova. Pogrešnim unošenjem podataka moguće je onesposobiti računalo pa pri promjeni tih podataka treba biti oprezan. primjerice: broj i tip disketnih jedinica i tvrdih diskova. Statička radna memorija ili skraćeno SRAM vrsta je radne memorije kojoj je svaki bit pohranjen u jednom od bistabilnih sklopova smještenih u memorijskom integriranom sklopu. lozinke i sl. Tehnologija izrade poluvodičkih komponenata od kojih su građeni suvremeni RAM-ovi ograničava brzinu pristupa na nekoliko desetaka nanosekundi. Upisani podatak ostaje pohranjen do prekida napajanja ili namjerne promjene. Prelazak iz jednog stanja u drugo potiče se odgovarajućim signalom izvana. U SRAM-u se pohranjuju male količine podataka. medij na kojem se nalazi operacijski sustav. Iako taj naziv govori o tehnologiji izrade. obično pri prvom pokretanju računala ili pri promjeni sklopovlja računala. jednostavnost pogona i veoma brz pristup memoriji. Brisanje CMOS memorije potrebno je samo zbog pogrešno upisanih postavki zbog kojih računalo neispravno radi ili zbog brisanja upisane lozinke koju je korisnik zaboravio.

a zatim obnavljaju naboj svakog kondenzatora prema očitanoj vrijednosti. memorijskim modulima. Memorijski modul je tiskana pločica na koju su zalemljeni memorijski integrirani krugovi i na čijem se jednom rubu nalaze konektori. Suvremeni DRAM-ovi mogu pohraniti stotine milijuna bitova na jednoj jedinoj pločici poluvodiča. Različitim se postupcima komuniciranja s DRAM-om pokušava povećati brzina njegova rada pa postoje različite izvedbe DRAM memorija.Dinamička radna memorija ili DRAM vrsta je radne memorije kojoj je svaki bit pohranjen kao naboj u minijaturnom kondenzatoru smještenom u memorijskom integriranom sklopu. Prednost DRAM-a su male dimenzije kondenzatora koji pohranjuje bit informacije pa je moguće smjestiti mnogo takvih kondenzatora na jednu pločicu poluvodiča. Kako se to ne bi dogodilo. potrebno je naboj obnoviti prije nego se kondenzator potpuno isprazni. Nedostatak DRAM-a je potreba za relativno složenim pogonskim sklopom i sporost u radu uzrokovana obnavljanjem memorije. tako da je radna memorija u suvremenim osobnim računalima DRAM. Takvo se povećanje kapaciteta memorije naziva proširenje memorije. Zbog nesavršenosti izolatora u kondenzatoru naboj pohranjen u kondenzatoru se postepeno gubi. Postoji nekoliko različitih modela memorijskih modula koji nisu međusobno zamjenjivi. Zbog svoje važnosti i cijene radna memorija računala građena je tako da se može lako naknadno ugrađivati i mijenjati. Cijena dinamičkih memorija kojima je kapacitet veći od nekoliko desetaka KB. niža je od cijene statičkih memorija. pa se time gubi i podatak pohranjen u tom kondenzatoru. Na matičnoj ploči postoje odgovarajući konektori u koje je moguće utaknuti memorijski modul.14 Memorijski moduli PRO-MIL I-17 1 Osnove . Naboj se obnavlja pomoću posebnih sklopova koji najprije čitaju podatke. U slučaju potrebe memoriji se može povećati kapacitet tako da se ugrade dodatni memorijski integrirani krugovi. Slika 1. Kupac tako može birati kapacitet radne memorije prema svojim potrebama i cijeni. uključivši i pogonske sklopove. Taj se postupak zove obnova ili osvježavanje memorije (engl. memorija se prodaje i ugrađuje u tzv. Da bi se olakšalo proširenje memorije. Zbog toga je razmjena podataka s DRAM memorijom sporija i kompliciranija nego razmjena sa SRAM memorijom. Ovisno o izvedbi matične ploče postoje dva ili više konektora za memorijske module. memory refreshing) i događa se svakih nekoliko milisekunda pa i kraće.

flash memory) posebna je vrsta poluvodičkih memorija čija je glavna značajka da se ponaša poput RAM memorije. Pri tome to nije moguće na samo jednoj memorijskoj lokaciji. Moraju se ugrađivati u paru. Postoje izvedbe sa 168 i 184 kontakta. ali joj je sadržaj neovisan o napajanju. Postoje izvedbe s 30 (DRAM) i 72 (FPM) kontakta. već se mora izbrisati cijelo područje uzastopno smještenih memorijskih lokacija (engl. S druge pak strane znatno viša cijena po bitu pohranjenih podataka i ograničen vijek trajanja ograničava njenu uporabu na posebna područja primjene. 184 pins. SDRAM) i 184 (DDR) konektora. chunck). Postoje izvedbe sa 168 (FPM. I-18 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Rambus inline memory module) je namijenjen RDRAM memorijama. Trajnost flash memorije pri uobičajenoj uporabi približno je 10 godina. znači da je riječ o memorijskom modulu DIMM sa 184 kontakta. najveća brzina razmjene podataka je 2100 MB u sekundi i vrsta memorije je DDR SDRAM. Mogu se ugrađivati pojedinačno. Ako je trgovački naziv memorije: DIMM PC2100. 266 MHz. memorija radi s taktom 266 MHz. S jedne strane flash memorija objedinjuje dobra svojstva RAM memorije (nema pokretnih dijelova) i medija za trajnu pohranu podataka. Približno je 100. Iz flash memorije mogu se čitati podaci. single inline memory module) je najstarija vrsta memorijskog modula i ne rabi se više u suvremenim računalima. EDO). Takav postupak znatno usporava rad i praktično ograničava uporabu ove vrste memorije kao uobičajene radne memorije računala. kapacitet je 128 MB. SDRAM) i 200 kontakata (DDR).000 puta moguće ponoviti postupak upisa podataka prije nego flash memorija postane neupotrebljiva. DIMM (engl. Postoje izvedbe sa 72 (FPM. SODIMM (engl. 144 (FPM. DDR RAM. EDO. small outline dual inline memory module) su memorijski moduli namijenjeni prijenosnim računalima pa su najmanjih dimenzija od svih modula.SIMM (engl. 128 MB. ali je za pohranu novih podataka potrebno prethodno izbrisati postojeće. RIMM (engl. dual inline memory module) je trenutno najrasprostranjenija vrsta memorijskih modula. Flash memorije rabe se uglavnom kao praktična zamjena za tvrdi disk relativno malog kapaciteta (od 1 GB do 16 GB). Najviše se primjenjuju kod osobnih računala kao prijenosni medij za pohranu i kod digitalnih fotoaparata. Flash memorija Flash memorija (engl. primjerice tvrdog diska (sadržaj neovisan o napajanju). EDO.

pisačima i dr. Kako na računalu ne postoji priključnica na koju bi se mogla priključiti bilo koja od navedenih flash kartica. Memorijski ključići proizvode se u rasponu kapaciteta od 512 MB do 128 GB. ručnim računalima. ograničenje trajnosti flash memorije i brzina upisa nisu prepreka.16 Memorijski ključići PRO-MIL I-19 1 Osnove Jedna od uobičajenih primjena flash memorije kod suvremenih osobnih računala jest njena uporaba za pohranu BIOS-a umjesto ROM memorije (tzv. Memory Stick i MultiMedia Card MMC. Mala potrošnja energije. To je mali uređaj koji se pomoću USB priključnice priključuje na računalo. To omogućuje zamjenu BIOS-a novim inačicama. a na sebi ima utore u koje se mogu priključiti flash kartice. Smart Media. flash RAM.15 Flash memorija za digitalne fotoaparate Memorijski ključić Memorijski ključić (engl. USB memory key. .Najveću primjenu flash memorija ima u digitalnim fotoaparatima. a služe kao praktičan medij za prijenos podataka s jednog računala na drugo. flash BIOS). male dimenzije i odsustvo pokretnih dijelova čine ju upravo idealnom za pohranu slika. potrebno je nabaviti čitač kartica. Compact Flash. Slika 1.pen drive. keydrive. USB stick) je popularna inačica flash memorije smještene u praktično kućište na čijem se jednom kraju često nalazi privjesak za ključeve. Osim u fotoaparatima. MS Windows XP operacijski sustav “vidi” tako priključeni memorijski ključić kao dodatni tvrdi disk i njime se može rukovati jednako kao i tvrdim diskom računala. MP3 prijenosnim uređajima. ponekad se ova vrsta memorija rabi i u drugim uređajima: video kamerama. USB flash drive. Na kućištu se nalazi USB priključak kojim se može izravno priključiti na računalo. USB flash memory drive. USB key. thumb drive. BIOS je objašnjen u poglavlju Operacijski sustav. Slika 1. a kako se to čini malokad. keychain drive.pocket drive. Razvijeno je nekoliko inačica flash memorija za tu primjenu u obliku praktičnih flash kartica : Secure Digital (SD) Media Card. xDPicture Card.

6 mm x 54. ovisno o potrebama korisnika. Podatke u ROM upisuje proizvođač računala i korisnik ih nikada ne mijenja. Prvo takvo proširenje. npr. Isprva se za te kartice rabio naziv PCMCIA kartice. Zato je primjena ove memorije ograničena na pohranu podataka koji su uvijek jednaki i nepromijenjeni. U ROM-u su najčešće pohranjeni podaci potrebni operacijskom sustavu računala pa korisnik malokad izravno koristi te podatke. 128 KB). PC Card kartice mogu umjesto memorije sadržavati i različite druge uređaje.PC Card (PCMCIA) Male dimenzije prijenosnih računala ograničavaju količinu sklopovlja koje se može izravno ugraditi u računalo pa je. ali je zbog teškog izgovaranja naziva izabran novi naziv PC Card. read only memory) ispisna je memorija. Takvih nepromjenljivih podataka ima relativno malo pa je ugrađeni ROM malog kapaciteta (npr.: modem. ali ne i mijenjati. PC Card kartice malokad se rabe kao flash memorija. Takvi su. bile su memorijske kartice pomoću kojih se povećavala radna memorija računala. dijelovima operacijskog sustava itd. Veličine su otprilike poput kreditne kartice (85. memorija u koju se podatak može upisati samo jednom. dodatke potrebno prigrađivati izvana. CMOS memorija namijenjena je pohrani male količine podataka o I-20 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . tvrdi disk itd. tj. Slika 1. brisati ili upisivati novi podatak. Nakon pojave memorijskih ključića. a debljina im ovisi o građi. Kartice su normiranih dimenzija kućišta i priključnica (priključnica ima 68 priključaka) i mogu se priključiti na bilo koje računalo opskrbljeno PC Card priključkom.0 mm). podaci u vezi s prikazom slova na zaslonu. koje se pojavilo znatno prije memorijskih ključića. mrežno sučelje.17 PC Card ROM ROM (engl. Nakon upisa podatak se može čitati onoliko puta koliko se želi. Kod starijih računala ROM i CMOS su bile jedine memorije koje nisu gubile svoj sadržaj prekidom napajanja. U PC Card kartice može biti ugrađena DRAM memorija ili flash memorija. primjerice.

PRO-MIL I-21 1 Osnove . Brza priručna memorija smještena na istu pločicu poluvodiča s mikroprocesorom naziva se primarna brza priručna memorija ili L1 (engl. second level cache. Tu memoriju treba razlikovati od radne memorije računala. uvelike bi i neprihvatljivo povećalo cijenu. a to je onaj pohranjen u ROM memoriji. osim u slučaju promjene ROM-a što je za prosječnog korisnika nepraktično. Istodobno ona je jeftinija i sporija od L1 memorije pa je na neki način kompromis između cijene i brzine pristupa. Bez tog početnog programa nije moguć rad računala. Brza priručna memorija (engl. Riječ je o flash EPROM (FEPROM) memoriji koja omogućuje brisanje i pisanje podataka koji zatim ostaju trajno zapisani i kad nema napajanja. Brza priručna memorija (engl. Level 1 cache) i kapaciteta je od 1 do 128 KB. Građa i uporaba brze priručne memorije zavisi o njezinoj namjeni i proizvođaču.konfiguraciji računala i nije pogodna za pohranu dijelova operacijskog sustava pa su oni bili pohranjeni u ROM memoriji. Level 2 cache) i kapaciteta je od 128 KB do 1 MB. cache) Između memorije i procesora postoji nesrazmjer u brzini. Tako se pri uključenju računala mogao početi izvršavati jedini raspoloživ program. cache) brza je memorija relativno malog kapaciteta koja pohranjuje dio sadržaja radne memorije te tako ubrzava razmjenu podataka između procesora i radne memorije. odnosno skraćenje vremena pristupa. skuplja i manjeg kapaciteta od radne memorije. ROM memorija je jeftinija od bilo koje druge vrste memorije. Zasebna brza priručna memorija koja se nalazi izvan procesora naziva se sekundarna brza priručna memorija ili L2 (engl. Taj se program upisao u ROM kod proizvođača računala i korisnik ga više nije mogao mijenjati. a bitna je razlika da je L2 memorija mnogo brža. Suvremena računala zato za pohranu dijelova operacijskog sustava i programa koji se pokreće pri uključenju računala rabe flash EPROM memoriju u koju korisnik po potrebi može upisati noviju inačicu programa pomoću relativno jednostavnog postupka i bez otvaranja računala. Povećanje brzine rada memorije. Kod nekih procesora dio brze priručne memorije ugrađen je na istu pločicu poluvodiča na kojoj je i sam smješten što dodatno ubrzava rad. Tek izvršenjem tog programa operacijski sustav bi se s tvrdog diska premjestio u radnu memoriju računala i zatim počeo izvršavati. Procesor može slati i primati podatke brže nego što može memorija zbog čega je ograničena ukupna brzina razmjene. a sastoji se od vrlo brze memorije višestruko manjeg kapaciteta od radne memorije i složenog upravljačkog sklopa. Zbog tehnoloških ograničenja i visoke cijene ugrađena brza priručna memorija manjeg je kapaciteta od zasebne brze priručne memorije. ali je nemogućnost promjene upisanog programa kod korisnika dovela do zamjene ROM memorije flash memorijom.primary cache.

776 bajta U dekadskom brojevnom sustavu oznaka “k” (početno slovo od grčkoga kilo. pri prijenosu podataka internetom i dr. primjerice.824 bajta 1terabajt = 1TB = 1.511.073. 1. što znači s tisuću. Zato brzina brze priručne memorije diska treba biti prilagođena brzini radne memorije i može biti građena od istih komponenti.0243 bajta = 1. disc controller). Upravljačka elektronika smještena je unutar mehanizma tvrdog diska (točnije unutar sklopa za upravljanje diskom. disc cache) ima zadaću ubrzati razmjenu podataka između relativno sporog tvrdog diska i znatno brže radne memorije računala. GB itd. I-22 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) .099.048. MB.Brza priručna memorija diska (engl. U binarnom brojevnom sustavu “K” označava prvu najbližu vrijednost koju je bilo moguće dobiti eksponiranjem broja 2 (osnova binarnoga brojevnog sustava). Načelo djelovanja brze priručne memorije koristi se i u mnogim drugim područjima gdje se brzina prijenosa podataka može ubrzati pohranom u memoriju koja može brže razmjenjivati podatke s okolinom.576 bajta 1 gigabajt = 1 GB = 1. Te jedinice odgovaraju ovim vrijednostima: 1 kilobajt = 1 KB = 1. a to je 210 = 1024.627. Obratite pozornost da se rabi veliko slovo “K” (1024) za razliku od dekadskog označavanja gdje se rabi malo slovo “k” (1000). engl. izvan mehanizma tvrdog diska (redovito je dio radne memorije računala) ili oboje. postoje brze priručne memorije kod mrežnih kartica.741.024 4 bajta = 1. Tako.0242 bajta = 1. koji ima tisuću) označava vrijednost 1000 (103).024 bajta 1 megabajt = 1 MB = 1.1.3.2 Kapacitet memorije Najveća količina podataka koju memorija može pohraniti naziva se kapacitet memorije i najčešće se izražava u bajtovima ili većim jedinicama: KB.

Cijena pohrane obično se izražava u cijeni po bitu pohranjene informacije. a da za njihovo održavanje nije potrebno dovoditi energiju. • Upis i čitanje podataka trebaju biti što brži. Disk se okreće oko svojeg središta. Magnetski disk Magnetski disk je okrugla ploča izrađena od nemagnetske tvari (npr.3. koji se sastoji od pogonskog mehanizma i samog medija za pohranu. Iznad diska je magnetska glava koja je prislonjena uz površinu diska ili lebdi iznad nje. Na istu osovinu. Navedene zahtjeve danas s uspjehom zadovoljavaju tri tehnologije: poluvodička. Podaci su na magnetskom disku zapisani kao niz magnetiziranih čestica smještenih u koncentričnim krugovima u magnetskom sloju diska. Loša svojstva magnetskih diskova su osjetljivost na elektromagnetsko polje i nečistoće te ograničenje maksimalne gustoće podataka. Optička tehnologija. a priključak na računalo što jednostavniji. Magnetska glava može pri upisu magnetizirati površinu diska. aluminij.Razvojem elektroničkih računala neprekidno raste potreba za pohranom sve veće količine podataka. smješteno je PRO-MIL I-23 1 Osnove 1. Medij za pohranu podataka mora se odlikovati sljedećim svojstvima: • Pohranjeni podaci trebaju što dulje ostati nepromijenjeni i neoštećeni.1. Poluvodička tehnologija odlikuje se najvećom brzinom. Dobra svojstva magnetskih diskova su veliki kapacitet. Materijal magnetskog sloja obično je vrsta željeznog oksida. a pri čitanju registrirati magnetske čestice na površini diska. ali i najvišom cijenom pa se rabi za pohranu relativno male količine podataka u odnosu na ostale dvije spomenute tehnologije. najstariji su i danas već potpuno razvijeni mediji. koji se za pohranu podataka koriste svojstvima magnetskih tvari. treba biti što niža. Tvrdi disk Tvrdi magnetski diskovi (engl. jedan iznad drugoga. koja se za pohranu podataka koristi svojstvom svjetlosti. • Medij za pohranu mora biti jednostavan za rukovanje i mora biti što manjih dimenzija. Poluvodičke memorije opisane su u poglavlju o temeljnog građi računala pa će ovdje biti izostavljene.3 Uređaji za pohranu . a može se pomicati radijalno po disku (prema središtu i od središta). dobra postojanost podataka i brzi pristup bilo kojem podatku na disku. mlađa je i još je uvijek u intenzivnom razvoju. presvučena tankim magnetskim slojem. magnetska i optička. staklo ili polimer). Magnetski mediji. hard disk) obično su građeni u obliku aluminijskih diskova presvučenih magnetskom tvari. • Cijena ukupnog sustava za pohranu.

Taj se postupak u načelu provodi samo jedanput. VAŽNO: Postupkom formatiranja brišu se svi postojeći podaci na disku i disk postaje potpuno prazan!!! Ako se taj postupak provede s diskovima na kojima ima podataka. dok na disku još nema podataka. Kapacitet suvremenih tvrdih diskova je od 100 GB do 2 TB. izvedbe tvrdih diskova koji se mogu jednostavno izvana priključivati na računalo. Jedna je izvedba s ladicom u koju je ugrađen tvrdi disk i koja se može jednostavno umetati i vaditi iz računala. koje su učvršćene u jedan sklop i pomiču se zajedno i istodobno. Pritom se umeće i vadi tvrdi disk s kućištem i cjelokupnim pogonskim mehanizmom. HDD. tako da diskovi nisu vidljivi korisniku. međutim. Za svaki disk postoje po dvije magnetske glave (za svaku stranu diska po jedna). a u računalu je ugrađeno ležište u koje se umeće ladica. svi će podaci biti nepovratno izgubljeni! Pogonski mehanizmi tvrdih diskova (engl. Sve zajedno smješteno je u zatvoreno kućište. Nezgodna strana takvog rješenja jest da se disk može umetnuti samo u računalo koje ima ležište za upravo takvu ladicu.18 Načelna građa tvrdog magnetskog diska I-24 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Postupkom formatiranja na disk se zapisuju posebni podaci koji određuju njegovo logičko ustrojstvo. Pogonski mehanizmi tvrdih diskova (engl. Postoje dvije izvedbe. hard disc drive. Slika 1. Svaki je magnetski disk prije prve uporabe potrebno formatirati kako bi se priredio za rad na određenoj vrsti računala i operacijskog sustava.nekoliko diskova. hard disc drive) izrađuju se najčešće kao uređaji za unutarnju ugradnju u računala. Zbog složenosti postupka tvrdi se diskovi formatiraju kod isporučitelja diska ili računala i korisnik dobiva formatiran disk spreman za rad. Druga i danas popularnija je izvedba zasebno kućište u koje je ugrađen tvrdi disk i koje se posredstvom USB sabirnice i odgovarajućeg kabela spaja s računalom. HDD) izrađuju se u načelu kao uređaji za ugradnju u unutrašnjost računala. Postoje.

MBps) i kod suvremenih diskova je od 20 MBps do više od 100 MBps. To se provodi redom za sve cjeline podataka pa su nakon defragmentiranja podaci pohranjeni mnogo povoljnije s obzirom na brzinu čitanja. Sučelje osigurava točnu i brzu razmjenu podataka između pogonskog mehanizma tvrdog diska i računala. Brzina razmjene podataka (engl. Jedinica MTBF (engl. Katkad se kao mjera pouzdanosti upotrebljava jedinica FPMH (engl. Defragmentacijom se ne mijenja sadržaj tvrdog diska nego samo način na koji su podaci raspoređeni na disku. tj. Postupkom defragmentacije raštrkani podaci prikupljaju se u cjelinu i smještaju na jedno mjesto na disku. mean time between failure) jest iznos sati koji u prosjeku protekne između dva kvara. Podaci se spremaju na disk tako da se nastoje iskoristi sva slobodna mjesta na disku. • Vrijeme traženja (engl. • Vrijeme čekanja na sektor (engl. Riječ je o postupku kojim se može znatno ubrzati čitanje podataka s tvrdog diska. external data rate. Mjeri se u MB u sekundi (engl. Kapacitet suvremenih tvrdih diskova je od 100 GB do više od 2 TB. Zbog toga se podaci često podijele u dijelove koji se smjeste na područja diska gdje ima dovoljno slobodnog prostora. Moguće ga je izračunati ako se zna brzina okretanja diska. data transfer rate. rotational latency) prosječno je vrijeme potrebno da pred glavu koja se već nalazi na dobrom tragu dođe željeni sektor. Obično se izražava kao prosječno vrijeme čekanja. što je više od 100 godina neprekidnog rada. disk interface). Kod suvremenih tvrdih diskova iznosi nekoliko ms. Brzina razmjene podataka tvrdog diska i računala uvelike određuje brzinu cijelog računala pa je važno ostvariti brzu i pouzdanu vezu. DTR) najveća je brzina kojom je moguće izmjenjivati podatke između tvrdog diska i računala. Tehnologija izrade tvrdih diskova toliko je usavršena da je pouzdanost suvremenih diskova približno milijun MTBF. S gledišta korisnika postupak defragmentacije provodi se vrlo jednostavno pokretanjem odgovarajuće naredbe. Iako je kod nekih ovdje spomenutih sučelja zapravo riječ o sabirnici (npr. PRO-MIL I-25 1 Osnove . a to je zapravo vrijeme potrebno da se disk okrene za pola kruga. Disk se spaja s računalom posredstvom sučelja (engl. seek time) jest vrijeme potrebno glavi da se postavi na traženi trag. obično se navodi vrijeme potrebno da glava iz početnog položaja dođe na srednji trag diska. Za čitanje tako raštrkanih podataka računalu treba više vremena nego da su podaci pohranjeni kao cjelina na jednom mjestu na tvrdom disku. Važnije su ove: • Kapacitet diska najveća je količina podataka koja se može pohraniti na disk. Kvaliteta tvrdog diska ocjenjuje se na temelju više značajki. failure per million hours). external transfer rate. Kako je to vrijeme zavisno o relativnom položaju glave prema traženom tragu. očekivani broj kvarova u milijun sati rada. Bilo bi uzaludno u računalo ugraditi disk velikoga kapaciteta i kratkog vremena pristupa ako bi sučelje sporo razmjenjivalo podatke s računalom.Nakon određenog razdoblja uporabe uputno je disk defragmentirati. latency.

novije inačice ATA sučelja omogućuju spajanje i ostalih uređaja. parallel ATA. serial advanced technology attachment. Sklop ATA sučelja često se ugrađuje na matičnu ploču računala pa se ugradnja tvrdog diska svodi na priključenje diska spojnim kabelom s matičnom pločom. SATA (engl. a drugi podređeni (engl. Postoji mnogo inačica ATA norme. PnP) tehnologiju. Sva upravljačka elektronika tvrdog diska kod ATA norme smještena je na pogonski mehanizam. dijelova računala. master). SATA) je sučelje (norma) za serijsku razmjenu podataka između tvrdog diska i računala koju je predložila tvrtka Intel. engl. Uz to. Diskovi se povezuju kablovima sa 7 vodiča čija dozvoljena maksimalna dužina iznosi 1 metar. RAID. Kod većine suvremenih računala diskovi su s računalom povezani ATA ili SATA sučeljem. redundant arrays of inexpensive disks) je sustav koji povezuje i objedinjuje više tvrdih diskova čineći tako cjelinu koja se prema računalu ponaša I-26 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . serial ATA. Na jedan te isti priključni kabel mogu se priključiti dva tvrda magnetska diska (ulančiti. Niz tvrdih diskova (engl. Moguće je priključiti više diskova. slave). računajući disk i sučelje niža je nego kod bilo koje druge norme. Potencijalna opasnost gubitka podataka pri kvaru tvrdog diska nagnala je korisnike mreža da potraže bolje i sigurnije rješenje. plug and play. daisy chain). CDROM i Iomega Zip pogonskih mehanizama. nije u stanju brzinom slijediti rad ostalih.USB ili ATA). a SATA podržava “uključi i radi” (engl. samo im je sučelje prema računalu različito. Tanji i duži kabel znatno olakšava povezivanje diskova. npr. brzine rada i pouzdanosti. ATA (engl. parallel advanced technology attachment. Sve je to razlog velike popularnosti i široke uporabe ATA norme. Neprekidno povećanje brzine rada računala dovelo je do nesrazmjera između brzine rada središnje jedinice za obradu (engl. u potpunosti poluvodičkih. naponske razine bitno su manje nego kod ATA sučelja što poboljšava pouzdanost i smanjuje smetnje i utrošak energije. Diskovi su građeni slično kao i ATA diskovi. Navedeni nedostaci tvrdog diska osobito su izraženi kod lokalnih mreža. pri čemu je jedan nadređeni (engl. Sučelje između diska i računala sastoji se od jednostavnog i jeftinog digitalnog sklopa i spojnog kabela koji prenosi samo digitalne signale. Drugi veliki nedostatak je relativno niska pouzdanost tvrdog diska u odnosu prema ostalim dijelovima računala pa se smatra da je tvrdi disk najnepouzdaniji dio računala. čiji rad zahtijeva gibanje mehaničkih dijelova. Jedna od prednosti spajanja zasebnim kabelom i upravljačkim sklopom jest mogućnost rada svakog diska s punom brzinom razmjene podataka s računalom (za razliku od ATA sučelja kod koga diskovi dijele isto sučelje). Tvrdi disk. a kod suvremenih računala uglavnom se rabe inačice ATA/ 100 i ATA/133. kod kojih je tvrdi disk ključna komponenta glede potrebnog kapaciteta. hot swapping). PATA) je sučelje (norma) za paralelnu razmjenu podataka između tvrdog diska i računala. u ovom ćemo ih odjeljku zvati jedinstvenim nazivom: sučelje. CPU ) i tvrdog magnetskog diska. a priključak na računalo je jednostavan. posebice kad ih je u računalu više. Diskove je moguće mijenjati i u radu (engl. svaki na zasebni upravljački sklop zasebnim kabelom. Ukupna cijena. Osim tvrdih diskova.

Riječ je o samostalnom uređaju koji se priključuje na mrežu i dostupan je svakom sudioniku mreže. a ugrađen je i poseban operacijski sustav s odgovarajućim aplikacijama. Takvo računalo nema tipkovnicu niti priključak za monitor.jednako kao i jedan jedini disk velikoga kapaciteta i velike brzine rada. data availability) i tolerancija na pogreške (engl. Glavna prednost uporabe NAS uređaja u mreži u odnosu na pohranu podataka na poslužiteljskom računalu je rasterećenje poslužiteljskog računala jer se sve radnje pohrane i dobave datoteka odvijaju posredstvom NAS uređaja. nizovi tvrdih diskova svrstani su u skupine nazvane RAID 0 do RAID 5. Povećanje brzine rada postignuto je istodobnim upisivanjem i čitanjem podataka s više diskova. poslužiteljska računala za usluge elektroničke pošte. Osnovne prednosti niza tvrdih diskova jesu raspoloživost podataka (engl. NAS Naglim širenjem računalnih mreža javila se potreba za uređajem za pohranu podataka koji bi bio zajednički za pojedinu lokalnu mrežu. U odnosu prema odgovarajućem jednom tvrdom disku jednakog kapaciteta. Takav uređaj naziva se NAS (engl. Osnovno načelo rada niza tvrdih diskova jest raspodjela podataka na diskove (engl.19 NAS PRO-MIL I-27 1 Osnove . Ponekad osim ove glavne namjene NAS uređaji mogu poslužiti i kao uređaji za pričuvnu pohranu podatka. Glavna zadaća NAS-a je omogućiti pohranu i dobavu podataka svojih tvrdih diskova svim sudionicima mreže. Slika 1. network-attached storage). Raspoloživost podataka postiže se povećanjem brzine rada niza tvrdih diskova u odnosu prema svakom pojedinačno ugrađenom disku. fault tolerance). niz tvrdih diskova ima veću brzinu. veću otpornost na pogreške i nižu cijenu. NAS je zapravo posebna vrsta računala s ugrađenim tvrdim diskovima velikog kapaciteta. a ne poslužiteljskog računala. a sastoji se od istodobnog i usporednog upisa podataka na više diskova. web stranica i dr. striping). Glede načina raspodjele podataka i mogućnosti naknadne obnove podataka.

Sekvencijalni zapis je karakteristično i neodvojivo svojstvo magnetskih vrpci. Magnetskim poljem glave upisuju. Slika 1. Ako se magnetska glava za čitanje nalazi na početku vrpce. Zapis kod kojega se podaci nižu jedan iza drugoga i kod kojeg je za pristup do zadnjeg podatka potrebno pročitati (ili barem proći) sve prethodne podatke naziva se sekvencijalni zapis. a treba pročitati podatak s kraja vrpce. čitanje i brisanje. Na magnetski sloj nanijet je zaštitni završni sloj koji smanjuje trenje vrpce s glavom i čuva magnetski sloj od mehaničkih oštećenja. Ako dođe do kvara na računalu i oštećenja podataka na ostalim medijima pohrane. Uska i dugačka vrpca putuje ispred glava za upisivanje. tjedno ili godišnje upisuju na magnetsku vrpcu koja se zatim odlaže na sigurno mjesto. brišu ili čitaju podatke s magnetske vrpce. Postupak sigurnosne pohrane obvezan je postupak kod svih profesionalnih sustava za obradu podataka. Tijekom upisivanja podataka vrpca putuje ispred magnetske glave i podaci se upisuju jedan iza drugoga. potrebno je premotati vrpcu do željenog mjesta. podaci se ponovo čitaju s vrpci. Osnovni nedostatak magnetskih vrpci je sekvencijalnost zapisa. Magnetska vrpca izrađena je od uske polimerne savitljive vrpce na koju je nanijet magnetski sloj. Prematanje vrpce s početka na kraj traje približno jednu minutu.Magnetska vrpca Poput magnetskih diskova i magnetske vrpce za svoje djelovanje koriste fizikalna svojstva magnetskog polja. backup). Važni podaci se jednom dnevno. već se za pričuvnu pohranu podataka rabe optički diskovi. Glavna prednost magnetskih vrpci u odnosu prema drugim medijima za pohranu je veliki kapacitet. Kod osobnih računala magnetske vrpce rabe se malokad. I-28 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . niska cijena i dobro razvijena tehnologija proizvodnje. Sve vrste magnetskih vrpci u načelu rade na isti način.20 Magnetska vrpca Najčešća primjena magnetskih vrpci je pričuvna pohrana podataka (engl. npr. Magnetski sloj izrađuje se od raznih magnetskih materijala od kojih su najčešći željezni oksidi i oksidi kroma. tvrdom disku. Novi se podaci mogu dodati samo na kraju već postojećih podataka. što je u svijetu računala vrlo dugo razdoblje.

Tako se. knjižnici. baze podataka iz različitih područja itd. već su podaci namijenjeni onom tko pruža uslugu korisniku: trgovini. Primjena CD-ROM-a zato je ograničena na distribuciju računalnih programa i podataka pa se često CD-ROM-ovi nazivaju i bibliotekama. Za upis podataka rabi se više različitih postupaka. Površina na kojoj su neravnine nastale upisom podataka. mogu nabaviti CD-ROM-ovi na kojima je upisana enciklopedija. Mjerenjem količine odbijene svjetlosti moguće je razlučiti od kakve se površine zraka odbila te tako čitati logičke “0” i “1”. Slika 1. Kao izvor svjetlosti pri upisu i čitanju podataka na optičkim diskovima rabi se laser. Taj se magnetski sloj dobro vidi na poleđini kartice kao tamna vrpca po cijeloj dužini kartice. Trebaju imati posebna svojstva: nisku cijenu. što bi se moglo prevesti kao: memorija za iščitavanje u obliku kompaktnog diska. npr. izobličenje podloge laserskom zrakom te kombinacija optičkoga i magnetskog upisa. Na taj sloj podaci se upisuju i s njega čitaju slično kao s magnetske vrpce. pouzdanost i jednostavnu uporabu. magnetic card ) služe za pohranu male količine podataka. male dimenzije.: lijevanje u kalupima. Različiti faktori odbijanja svjetla tumače se kao različite informacije logičkih “0” i “1”. na primjer. CD-ROM CD-ROM su početna slova engleskog naziva compact disc read only memory. zdravstvenoj ustanovi itd. zdravstvene iskaznice i kreditne kartice. primjerice. Za čitanje se rabi svojstvo odbijanja ili refleksije laserske zrake od površine optičkoga diska. raspršuje upadnu lasersku zraku. Tipični primjer magnetskih kartica su. CD-ROM-ovi proizvode PRO-MIL I-29 1 Osnove Magnetska kartica . rječnik ili neki skup podataka određenog područja. Ravna površina na kojoj nisu upisivani podaci odbija upadnu lasersku zraku u paralelnom snopu.Magnetske kartice (engl.21 Magnetska kartica Optički disk Načelo djelovanja optičkih diskova temelji se na fizikalnim svojstvima svjetlosti. Na njih je nanesen magnetski sloj s kapacitetom pohrane podataka od nekoliko KB. Korisnik kartice ne upisuje niti čita podatke. Laser ima mogućnost stvaranja vrlo uskog snopa svjetlosti. CD-ROM-ovi isporučuju se s upisanim podacima koje korisnik ne može ni mijenjati ni brisati.

Nedostatak je nemogućnost promjene tvornički upisanih podataka i nemogućnost upisa novih podataka te znatno manja brzina čitanja od magnetskih diskova. jednom upisane podatke nije moguće naknadno brisati ni mijenjati. CD-R (engl.22 Optički diskovi CD-R Posebna vrsta optičkih diskova jesu zapisivi diskovi. a promjer 120 mm. Disk s upisanim podacima jednakog je formata kao i CD-ROM i moguće ga je čitati na bilo kojemu CD-ROM pogonskom mehanizmu. tzv. u velikim serijama. Moguće ga je čitati u uobičajenom pogonskom mehanizmu za CD-ROM-ove. pa je njihova primjena ograničena na tri glavna područja: izradu prototipova CD-ROM-ova radi provjere sadržaja i promidžbe novih diskova. pri čemu se površina zagrijava i mijenja svojstvo refleksnog sloja. Podaci su na CD-ROM snimljeni samo s jedne strane i to u neprekinutoj spirali od središta prema rubu diska. Slika 1. I-30 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . velik kapacitet. S pomoću odgovarajućega pogonskog mehanizma korisnik može upisati podatke na prazan disk. Taj je postupak moguće ponoviti mnogo puta pa su pogodni za pohranu velike količine podataka koje ne treba dulje čuvati i koji se češće mijenjaju. Cijena praznog diska CD-R višestruko je veća od proizvodne cijene CD-ROM-a. Kapacitet CD-ROM-a je 650 MB ili 700 MB. a postupak upisa podataka relativno dugotrajan (u odnosu na vrijeme izrade CD-ROM-a). CD-RW CD-RW je naziv za diskove na koje je moguće snimati i s njih brisati podatke. Prednosti CD-ROM-ova su niska cijena. što bitno pojeftinjuje pojedini primjerak. izdavanje CD-ROM-ova ograničene naklade (od 20 do 100 diskova) te za pričuvne kopije. normirani format zapisa i dugotrajnost upisanih podataka. Podaci se upisuju djelovanjem relativno snažne laserske zrake na površinu optičkoga diska. Postupak je nepovratan. Prazan CD-RW višestruko je skuplji od CD-R-a pa se rabi malokad. tj. compact disk recordable). a isporučuje se prazan (bez podataka). Dimenzije i format zapisa na CD-ROM-u su normirani pa se diskovi mogu izmjenjivati između pogonskih mehanizama različitih proizvođača.se postupkom lijevanja polimera u alatima. CD-R je istih dimenzija i slične građe kao CD-ROM.

Istih je dimenzija kao CD i DVD diskovi. Uz to pogonski mehanizmi razlikuju se i prema brzini kojom mogu čitati i upisivati podatke na optičke diskove. a diskovi na koje se može višekratno zapisivati i brisati podatke oznaku BD-RE. a moguće su i različite kombinacije jednoslojni-dvoslojni. Kapacitet Blu-ray diska je dovoljan za pohranu igranih filmova televizijske slike visoke definicije (engl. jednostrani-dvostrani disk. Za ilustraciju kapaciteta Blu-ray diska može poslužiti podataka da na njega stane približno 25. Blu-ray diskovi na koje se može jednokratno snimiti podatke imanju oznaku BD-R. postoje pogonski mehanizmi koji mogu samo čitati CD-ROM-ove. Danas se računalni programi isporučuju na DVD-ovima. Postoje izvedbe DVD-a koji se kupuju prazni i na koje korisnik može upisivati podatke. primjerice. na DVD s oznakom DVD-R i DVD+R moguće podatke zapisati samo jednom (kao na CD-R). Najveći mogući kapacitet DVD-a je 17 GB (dvostrani disk s dva sloja). ali se ne može čitati u CD/DVD pogonskim mehanizmima. umjesto jednog. DVD može imati dva sloja podataka i zapis s obiju strana. Blu-ray disk rabi laser kraće valne duljine (plavo-ljubičasta boja) od CD i DVD diskova (crvena boja) pa se može fokusirati na manju površinu i zato pohraniti više podataka na istu površinu diska. ali su ostala obilježja bitno promijenjena kako bi se povećao kapacitet. Jednostrani DVD s jednim slojem ima kapacitet 4. Tako je. digital video disc) su posebna vrsta optičkih diskova velikog kapaciteta.DVD (engl. PRO-MIL I-31 1 Osnove DVD .000 fotografija snimljenih digitalnim fotoaparatom osrednje razlučivosti ! Većina ljudi cijelog života ne snimi toliko fotografija. čija je trajnost i kvaliteta reprodukcije mnogo bolja nego s magnetskih vrpci (videokaseta). HD TV ).38 GB. Vanjske dimenzije DVD-a jednake su dimenzijama CD-ROM-a. DVD se uz ostalo rabi za pohranu igranih filmova. ali i takvi koji mogu čitati i upisivati na sve ovdje spomenute vrste optičkih diskova. Pogonski mehanizmi optičkih diskova razlikuju se po mogućnostima i cijeni. digital versatile disc. primjerice. high-definition video. smanjene su dimenzije površina za zapis logičkih “0” i “1” tako da ih na istu površinu na DVD stane više nego na CD-ROM. a na diskove s oznakom DVD-RW i DVD+RW podatke je moguće pisati i brisati više puta. što je bitno više od CD-ROM-a. Nadalje. Blu-ray Blu-ray disk (ili skraćeno BD) je optički disk koji ima kapacitet 50 GB (podatak za dvoslojni disk) pa može pohraniti oko deset puta više podataka od jednoslojnog DVD diska. Ponajprije. Tako.

Namjena: • tvrdi disk: radna memorija. online media center). online file storage service. pohrana programa i podataka koji se relativno često rabe • optički disk: distribucija podataka i računalnih programa. Korisnik koji pohrani podatke posredstvom interneta na takav sustav ne zna gdje su fizički podaci smješteni niti mu je to važno. Tvrtka se brine za sigurnost pohranjenih podataka i održavanje sustava.Usporedba uređaja za pohranu Kapacitet (od većeg prema manjem): • tvrdi disk • optički disk • magnetska vrpca • magnetska kartica. Brzina pristupa podacima (od bržeg prema sporijem): • tvrdi disk • optički disk • magnetska kartica. file hosting service. I-32 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Važno mu je da su podaci sigurni i da podacima može pristupiti s bilo kojeg računala koje ima pristup internetu. pričuvna pohrana mnogo podataka • magnetska vrpca: pričuvna pohrana mnogo podataka • magnetska kartica: praktična prijenosna pohrana male količine podataka koji se malokad mijenjaju. Online pohrana podataka Internet je omogućio pohranu podataka u načelu na bilo kojem računalu ili uređaju spojenom na internet. magnetska vrpca. Korisnik ne mora brinuti o održavanju i zaštiti sustava niti o pričuvnim kopijama. Pojedine tvrtke nude uslugu pohrane podataka na svojim računalima i medijima za pohranu uz određenu naknadu (engl. Sve to za njega obavlja pružatelj usluge.

već je namijenjen crtanju ili pomicanju kazala po zaslonu monitora. pointer) na zaslonu monitora. Tipkovnica Tipkovnica (engl.4. Posebno je pogodna i za sada gotovo nezamjenjiva za unos teksta. Pritiskom na neku od tipki ostvaruje se električni kontakt. npr. Miš nije pogodan za unos teksta. temperatura itd. Podaci u okolini računala. slika. tablet. Sastoji se od označenih tipaka koje su mehanički vezane za pripadne sklopke. U tom smislu temeljna zadaća ulaznih uređaja je djelotvorna i jeftina pretvorba podataka iz okoline u oblik prihvatljiv računalu.1. Tipkovnica je spojena s računalom savitljivim priključnim kabelom i to na priključnicu za tipkovnicu koja se nalazi sa stražnje strane računala ili na USB sabirnicu. keyboard ) jedan je od najstarijih i najčešćih ulaznih uređaja računala. PRO-MIL I-33 1 Osnove .1 Ulazni uređaji Ulazni uređaji računala jesu svi oni koji omogućuju unos podataka ili programa iz okoline u računalo. Svakoj tipki pripada po jedna sklopka. Miš je povezan s računalom pomoću spojnog kabela ili bežično. pokret. digitizing tablet). gotovo uvijek su u nepogodnom obliku za izravan unos u računalo. mouse) je pokazna naprava koja služi za pomicanje kazala (pokazivača) i davanje naredbi računalu pritiskom jedne od tipki miša. engl.1. a najpogodniji ulazni uređaj za tu namjenu je grafička ploča (engl. Postoje i bežične tipkovnice koje podatke s računalom razmjenjuju posredstvom radiovalova. Miš Miš (engl. Grafička ploča Izrada crteža s pomoću računala jedno je od važnih područja njegove primjene. Te podatke treba prikladnim pretvornicima (senzorima) i njima prigrađenim sklopovima pretvoriti u oblik električnih veličina prihvatljivih računalu.4 Ulazni i izlazni uređaji 1. Sklop na temelju primljenih napona (a ovi ovise o pritisnutoj tipki) stvara prikladne električne impulse i prosljeđuje ih računalu. Zatvaranjem kontakata zatvara se električni krug koji dovodi napon na odgovarajuće nožice ugrađenog sklopa. Pomicanjem miša po podlozi obično se pomiče kazalo (pokazivač. mišem se može rukovati bez posebne izvježbanosti. Upravljanje nekim programom mišem svodi se na postavljanje kazala na jednu od ponuđenih mogućnosti na zaslonu monitora i zatim izborom te mogućnosti pritiskom na tipku miša. a pritiskom na jednu od tipaka na gornjem dijelu miša računalu se daje određena naredba.1. zvuk. Za razliku od tipkovnice.

Grafičke ploče za uporabu sa stolnim računalima sastoje se od radne plohe uobičajenih dimenzija 30 x 30 cm i debljine oko 1 cm i pokaznog uređaja u obliku miša ili olovke. Dio radne plohe (npr. 15 x 15 cm), odnosno splet vodiča smješten ispod tog dijela radne plohe, osjetljiv je na pokaznu napravu i u stanju je registrirati njen položaj. Pomicanje pokaznog uređaja po površini ploče prenosi se spojnim kabelom u računalo te tako nastaje crtež pohranjen u računalu.

Slika 1.23 Grafička ploča

Pomična kuglica (engl. trackball ) Pomična kuglica (engl. trackball ) djeluje na sličnom načelu kao i miš, a izgleda kao naopako okrenuti miš. Kućište miruje na podlozi. S gornje strane kućišta proviruje kuglica koju je moguće okretati prstima, a uz rub kućišta nalazi se nekoliko tipki. Korisnik polaže ruku na kućište i prstima okreće kuglicu. Dodatne naredbe moguće je ostvariti pritiskom na jednu od nekoliko tipki (jedna, dvije ili tri) smještenih uz rub kućišta. Primjenjuje se za iste poslove kao i miš. Pomičnu kuglicu nije potrebno pomicati po podlozi pa zato pomična kuglica zahtijeva znatno manju radnu površinu od miša, što joj je i glavna prednost. Dodatna prednost je bolji nadzor pokreta kuglice nego kod miša. Najčešća uporaba pomične kuglice je uz CAD programe pri izradi crteža.

Slika 1.24 Pomična kuglica

I-34

MODUL 1

Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT)

Palica (engl. joystick) pokazna je naprava koja služi za pomicanje kazala ili nekih drugih objekata na zaslonu monitora i davanje naredbi računalu pritiskom jedne od tipki palice. Palica se sastoji od kućišta koje miruje na podlozi i palice koja izlazi uspravno iz kućišta. Korisnik drži palicu u ruci i naginje je u smjeru lijevo-desno i naprijed-natrag. Na vrhu palice je tipka koja na pritisak daje računalu naredbu. Pokreti palice pretvaraju se u električne impulse i priključnim kabelom prenose računalu. Jednostavnije i jeftinije palice rabe se uglavnom za računalne igre, dok su kvalitetnije i skuplje palice namijenjene uporabi u područjima gdje cijena nije presudna, npr. u vojnoj industriji.

Slika 1.25 Palica

Zaslon osjetljiv na dodir Zaslon osjetljiv na dodir (engl. touch screen) jest zaslon monitora koji ima sposobnost otkriti mjesto na kojemu je dodirnut. Podaci o mjestu dodira rabe se zatim za iste namjene kao i miš. Zaslon je dovoljno dotaknuti prstom na željenu mjestu da bi se stvorili električni impulsi koji odgovaraju položaju dodirnutog mjesta. Zbog jednostavnosti uporabe i pouzdanosti, zaslon osjetljiv na dodir prikladan je za javne informacijske sustave (npr. banke, kolodvori, turističke informacije, informacijski kiosci, internet kiosci i sl.). Zaslon osjetljiv na dodir primjenjuje se i kod ručnih računala. Zbog malog zaslona, umjesto prstima, kod ručnih računala zaslon se dodiruje prikladnim štapićem.

Slika 1.26 Zaslon osjetljiv na dodir

PRO-MIL

I-35

1 Osnove

Palica

Osjetilna ploha Kod prijenosnih računala miš je nepraktičan, posebice kad se računalo rabi na putovanju, primjerice u vlaku ili zrakoplovu. Zbog toga većina prijenosnih računala opremljena je drugačijom vrstom pokaznih uređaja. Većina prijenosnih računala rabi osjetilnu plohu (engl. touchpad, trackpad ) kao pokazni uređaj. Osjetilna ploha je ploha približne veličine 60 mm x 20 mm smještena ispred tipkovnice. Korisnik lagano dodiruje i prstima klizi po osjetilnoj plohi i tako pomiče kazalo na zaslonu monitora. Uz osjetilnu plohu nalaze se dvije ili više tipki koje imaju istu funkciju kao tipke miša.

Slika 1.27 Osjetilna ploha prijenosnog računala

Skener Skener (engl. scanner) jest ulazni uređaj računala namijenjen izravnom unosu crteža i slika s papira u računalo. Za razliku od miša i grafičke ploče skener ne zahtijeva precrtavanje crteža, već je u stanju crtež izravno pretvoriti u električne veličine prihvatljive računalu. Načelo djelovanja skenera temelji se na pretvorbi svjetlosti odbijene od slike u električne veličine. Slika koja se želi unijeti u računalo osvjetljava se ugrađenim izvorom svjetlosti. Zrake svjetlosti odbijene od površine slike usmjeravaju se sustavom leća i ogledala osjetilima (senzorima) za pretvorbu svjetlosti u električnu struju. Osjetilo ili senzor pretvara svjetlost u električnu struju, i to obično tako da je iznos struje proporcionalan jakosti svjetlosti. Osjetila su uglavnom integrirani poluvodički sklopovi osjetljivi na svjetlost, tipa CCD (engl. charge coupled devices). Slika se dijeli u točke, pri čemu je svaka od točaka predočena jakošću električne struje koja odgovara intenzitetu odbijene zrake svjetlosti. Takav postupak očitavanja, pri čemu se slika dijeli u niz točaka koje se očitavaju u vremenskom slijedu, zove se skeniranje. Slika je to vjernije prenesena što ima više točaka na jedinici površine osjetila, tj. što je veća razlučivost (rezolucija, engl. resolution) skenera.

I-36

MODUL 1

Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT)

display) na samom fotoaparatu. U unutrašnjosti kućišta skenera nalazi se izvor svjetlosti. otpada trošak nabave filma i izrade fotografija te tako ukupna cijena uporabe za mnogo snimaka može biti manja nego za klasične fotografije. Danas su najrasprostranjenija vrsta skenera. leća i osjetila giba s donje strane stakla cijelom duljinom slike koja se očitava. sustav leća i osjetila odbijene svjetlosti. Na gornjoj strani kućišta skenera nalazi se prozirno staklo na koje se. Stolni skeneri odlikuju se relativno dobrom kvalitetom. dobrom razlučivošću i jednostavnim rukovanjem.Slika 1. Rukovanje digitalnim fotoaparatom vrlo je slično rukovanju običnim fotografskim aparatom. flatbed scanner) sastoje se od kućišta čije su dimenzije prilagođene veličini papira koji se želi skenirati i mehanizma smještenog unutar kućišta. Slika se očitava tako da se sklop svjetiljke. dpi. Jednom od glavnih prednosti digitalnoga fotoaparata smatra se zaštita okoliša jer se ne rabi film i postupak kemijskog razvijanja. Korisnik tražilom bira prizor koji želi snimiti te.28 Stolni skener Stolni skeneri (plošni skener. a s računalom se uglavnom povezuju USB sabirnicom. licem prema dolje. engl. Osim toga. prihvatljivom cijenom. Digitalni fotoaparat Digitalni fotoaparat umjesto filma ima osjetilo svjetlosti. slika se može uređivati. Nakon prijenosa slike u računalo. polaže slika koju se želi skenirati. pritišće okidač. Neki modeli digitalnih fotoaparata mogu se povezati izravno s pisačem i tako bez posredovanja računala otisnuti sliku. Na digitalnim fotoaparatima snimljenu sliku moguće je vidjeti na ugrađenom LCD zaslonu (engl. Izravan unos slika u računalo daljnja je prednost uporabe digitalnoga fotoaparata. engl. dots per inch). PRO-MIL I-37 1 Osnove Razlučivost skenera mjeri se brojem točaka po jedinici dužine (točaka po palcu. namjestivši parametre snimanja. . Prizor se projicira na osjetilo svjetlosti gdje se pretvara u električne veličine.

U trgovinama je. bar code). Nekoliko je vrsta čitala crtičnoga koda: u obliku olovke. brz i praktički nepogrešiv unos podataka o obilježenom objektu u računalo. I-38 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . i elektroničkog sklopa koji te impulse pretvara u oblik prihvatljiv računalu. Slika 1. Najčešće rabljena tehnologija automatskog raspoznavanja je tehnologija crtičnoga koda (engl. Automatsko raspoznavanje omogućuje izravan. Najbolji primjer djelotvorne primjene je očitavanje podataka o robi u trgovini (oznaka ili šifra robe). na primjer. Pri tome se treba jedino pobrinuti da je crtična oznaka okrenuta prema dolje kako bi bila dostupna ugrađenom čitalu. Umjesto ručnog unosa podataka o robi koju je kupac donio na blagajnu. osjetila koje pretvara odbijenu zraku u električne impulse. Takva oznaka može sadržavati samo brojke ili brojke i slova. u obliku pištolja i lasersko čitalo crtičnoga koda. lasersko čitalo često ugrađeno u prodajni pult tako da pri prolasku tekućom vrpcom predmeti prelaze i preko čitala. Ti objekti mogu biti proizvodi. tolerancije itd. Lasersko čitalo proizvodi se u obliku ručnog pištolja ili kao ugrađeni nepokretni uređaj kojemu je dovoljno približiti crtičnu oznaku. Način prikaza propisan je međunarodnim normama. Unos crtičnim kodom mnogo je brži i točniji od ručnog unosa.29 Čitalo crtičnog koda Čitalo crtičnoga koda (engl. roba na skladištu. Objekti se u toj tehnologiji obilježavaju oznakom u obliku debljih i tanjih tamnih crta na svijetloj podlozi. ljudi itd.Čitalo crtičnog koda Jedno od važnih područja primjene računala je automatsko raspoznavanje. To je zapravo posebna vrsta skenera. a svaka od tih normi podrobno opisuje dimenzije i raspored pruga. uređajem za automatsko raspoznavanje podaci o robi automatski se unose u računalo. bar code reader) sastoji se od izvora svjetlosti koji osvjetljava crtični kod.

Kod primjene prijenosa ili snimanja govora posredstvom interneta računalo ne mora „razumjeti“ govor. headset). Raspoznavanja govora (engl. speech recognition) složena je zadaća pa su takve primjene mikrofona mnogo rjeđe od prijenosa govora i snimanja. To u usporedbi s digitalnim fotoaparatom zahtijeva mnogo više memorije i mnogo više obrade podataka u istom vremenu. Pri diktiranju računalo izgovorene riječi mora pretvoriti u oblik u kojem se te riječi mogu prikazati u obliku prihvatljivom programu za obradu teksta.Mikrofon je ulazni uređaj koji ima dvije namjene. Najčešće se rabi za prijenos govora posredstvom interneta. Digitalna video kamera Građa digitalnih video kamera slična je građi digitalnog fotoaparata. čavrljanje. snima manje od potrebnih 25 sličica pa programski konstruira sličice koje nedostaju itd. Mikrofon može poslužiti i za snimanje govora. reproducirati. U oba slučaja računalo mora „razumjeti“ što se kaže i postupiti sukladno rečenom. Govor se može pohraniti kao datoteka i naknadno obrađivati..30 Mikrofon i slušalice Druga i mnogo rjeđa primjena mikrofona je za glasovno davanje naredbi računalu ili za diktiranje te kod slijepih i slabovidnih osoba. poslati elektroničkom poštom i dr. Slika 1. već ga samo na prikladan način treba pohraniti ili prenijeti do odredišta. CCD pretvornik digitalnih PRO-MIL I-39 1 Osnove Mikrofon . Kod takvih primjena mikrofon je redovito u kompletu sa slušalicama (engl. Npr. Raznim postupcima digitalne videokamere nastoje riješiti poteškoće koje nastaju pri tom. engl. ako se kaže „otvori novi dokument“. Danas se takav komplet najčešće rabi za internetsku telefoniju (najpoznatija takva usluga je Skype) i međusobnu komunikaciju između dva ili više sudionika posredstvom interneta (brbljanje. računalo mora otvoriti novi dokument u programu u kojem se radi. Tako primjerice video kamera raznim postupcima sažima video zapis (obično u omjeru 5:1) što u određenoj mjeri smanjuje kvalitetu slike. Ključna razlika je u tome što video kamera mora svake sekunde pohraniti barem 25 sličica kako bi ljudsko oko pri reprodukciji doživjelo prihvatljive pokretne slike. chat).

Zato su danas sve popularnije kamere visoke definicije . To je ujedno i broj točkastih osjetila na CCD pretvorniku. mora se dograditi naknadno.svaki za jednu osnovnu boju. high definition) koje podržavaju snimanje u standardnim rezolucijama 720p i 1080p.video kamera u načelu je isto građen kao i CCD pretvornik digitalnih fotoaparata. a jednim punjenjem može se snimati.000 točaka. Uobičajeno je rabiti FireWire (IEEE1394) vezu. Digitalne video kamere troše mnogo više energije od digitalnih fotoaparata. a takvih je većina. optički diskovi i čvrsti diskovi. Razlog manje razlučivosti je relativno mala razlučivost televizijskih prijemnika na kojima će se reproducirati slika. Digitalni zapis može se bez pretvorbe i gubitka podataka prenijeti u računalo i obrađivati prikladnim programom. I-40 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) .000 do 680. a za uživanje u snimkama s takvih kamera. Zbog toga su njihove baterije veće i mnogo većeg kapaciteta.31 Digitalna video kamera Treba upozoriti da je to bitno različita vrsta zapisa od one koju snimaju analogne video kamere. Jeftinije video kamere. Kako to nije uobičajena oprema većine prosječnih računala. Zapis video kamere zauzima mnogo memorije pa je za prijenos na tvrdi disk računala u kratkom vremenu potrebno osigurati brzu vezu. od 1 do 3 sata.HD (engl. potreban je televizor ili monitor koji podržava visoke rezolucije. I tu je riječ o akumulatorima koji se mogu puniti. Razlučivost digitalnih video kamera standardne razlučivosti mnogo je manja od razlučivosti digitalnih fotoaparata i u rasponu je od 460. Slika 1. ovisno o modelu. Kod analognog zapisa potrebno je zapis najprije pretvoriti u digitalni pri čemu nužno dolazi do gubitka podataka i kvalitete. Bolje video kamere imaju tri CCD pretvornika i tri pripadna elektronička sklopa koji obrađuju zasebno svaku od osnovnih boja. Za mnogo podataka koje treba pohraniti koristi se poluvodička memorija. primjerice VHS formata. imaju jedan CCD koji se sastoji od tri vrste točkastih pretvornika .

pa su to onda prikazi u vizualnom ili zvučnom obliku. presnimavati na digitalni medij bez gubitka kvalitete itd. Monitor Monitor je izlazni uređaj koji podatke iz računala prikazuje na svom zaslonu u čovjeku razumljivu obliku. Što je više točaka na zaslonu monitora. I u jednom i u drugom primjeru zadaća je izlaznih naprava brzo. Imaju veću razlučivost pa je i slika oštrija. a mjera za kakvoću slike u tom smislu zove se razlučivost ili rezolucija. To je kamera koja se smješta uz računalo i spaja s računalom posredstvom USB sabirnice. Osnovni element slike na zaslonu monitora je zaslonska točka (engl. Slika 1. ali je dostatna za jednostavnu vizualnu komunikaciju.4. webcam.32 Webcam 1. Razlučivost i kvaliteta slike tih kamera lošija je od kvalitete slike digitalnih fotoaparata ili digitalnih video kamera.5 mm ili pravokutnik podjednakih dimenzija. mnogo su osjetljivije na svjetlo pa mogu snimati pri slabijem osvjetljenju. Kamera je usmjerena prema korisniku koji sjedi za računalom i pomoću odgovarajućeg programa omogućuje da se dva udaljena sugovornika vide na zaslonu monitora. Tako. Sama kamera ne može pohraniti sliku već se slike spremaju i obrađuju na računalu. jeftina i praktična izvedba videokamera poznata pod nazivom engl. snimljeni materijal može se obrađivati na računalu bez gubitka kvalitete. monitor razlučivosti 800 x 600 može prikazati PRO-MIL I-41 1 Osnove Digitalne video kamere imaju brojne prednosti pred analognim. Skuplji modeli kamera mogu se rabiti i za videonadzor. na primjer. Ta okolina mogu biti ljudi. npr. jeftino i djelotvorno pretvaranje digitalnih električnih veličina iz računala u oblik prihvatljiv okolini.1 do 0.1. to je slika bolja. Prikaz se sastoji od teksta. crteža. napona ili struje.2 Izlazni uređaji Izlazni uređaji pretvaraju podatke iz računala u oblik prihvatljiv okolini.Webcam Pojavom interneta pojavila se posebna. ili strojevi kada su prikazi u obliku električnih veličina. a izražava se kao umnožak vodoravne i uspravne razlučivosti. . Zaslonska točka je krug promjera od 0. razumljivih simbola itd. pixel. picture element) koja je po cijeloj površini jednake boje i intenziteta svjetlosti. Razlučivost monitora je podatak o najvećem broju zaslonskih točaka koje na zaslonu može prikazati monitor. Kakvoća slike monitora ponajprije ovisi o broju zaslonskih točaka od kojih je slika sastavljena.

liquid crystal display monitor) trenutno su najpopularnija vrsta monitora. green. blue). Ta vrsta monitora omogućuje projekciju prikaza na platno ili zid. Za istodobni prikaz računalnih podataka većem broju gledatelja rabe se projektori koji sliče dijaprojektorima. Veličina zaslona monitora mjeri se duljinom dijagonale zaslona izraženom u palcima (1 palac = 1 inč = 25. a koji imaju ugrađen LCD zaslon. Višebojni monitori prikazuju sliku kombinacijom triju osnovnih boja: crvene. pa se zovu RGB monitori. LCD monitori odlikuju se malim dimenzijama i vrlo malom potrošnjom energije. Monitori s tekućim kristalom (engl.4 mm).560 x 2. Omjer između vodoravne i uspravne stranice monitora najčešće je 5:4 ili 16:10 pa se iz podatka o duljini dijagonale mogu odrediti dimenzije zaslona.048. S obzirom na mogućnost prikaza višebojne slike monitori se dijele na jednobojne (monokromatske) i višebojne (kolor). Jednobojni monitori mogu podatke prikazati samo u jednoj boji na crnoj podlozi (ili crne podatke na jednobojnoj podlozi). Nedostaci su mu relativno velike dimenzije i relativno velika potrošnja energije (mnogo veća od LCD monitora). Monitor s katodnom cijevi do nedavno su bili najrasprostranjenija vrsta monitora.najviše 480. red. RGB. Raspon razlučivosti suvremenih monitora kreće se od 800 x 600 pa do 2. zelene i plave (engl. Slika 1. Kombinacijom intenziteta tih triju boja moguće je dobiti bilo koju drugu boju. Dobili su ime po pokaznom dijelu monitora čije se djelovanje temelji na svojstvima tzv. Dobra kakvoća slike. LCD monitor.33 LCD monitor (lijevo) i monitor s katodnom cijevi I-42 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) .000 točaka (800 točaka vodoravno i 600 točaka uspravno). dobra pouzdanost i umjerena cijena glavni su razlozi tome. tekućega kristala.

Podatke iz računala na papir ispisuju izlazni uređaji koji se nazivaju pisači (engl. printer). Suvremeni pisači osim teksta s velikim izborom izgleda znakova (engl. font) mogu otisnuti i različite slike. Višebojni pisači stvaraju višebojnu sliku kombinacijom triju tzv. komplementarnih boja: modrozelene (engl. cyan), ljubičastocrvene (engl. magenta), žute (engl. yelow) i crne (engl. black) ili skraćeno CMY (ili CMYK). Primjenom boja CMY rabi se tzv. suptraktivni postupak kojim se od temeljne boje (bijela) oduzima postotak boja CMY (tri se točke otiskuju jedna preko druge). Komplementarne boje CMY propuštaju svjetlost svih boja osim osnovnih RGB. Modrozelena propušta sve boje osim crvene, ljubičastocrvena sve boje osim zelene i žuta sve boje osim plave. Otiskivanjem jedne preko druge boje CMY i izborom odgovarajućeg intenziteta može se dobiti dojam svih ostalih boja. Višebojni pisači rabe slične tehnologije kao i jednobojni, uz nužne dodatke za ispis svih triju osnovnih boja i crne boje, što ih čini složenijima. Kakvoća slike u velikoj mjeri ovisi o primijenjenoj tehnologiji, a cijena višebojnih pisača veća je nego jednobojnih. Najrasprostranjeniji pisači u boji su pisači s mlazom tinte. Pisači s mlazom tinte (engl. ink jet, bubble jet) sliku na papiru stvaraju štrcanjem mlaza tinte. Glava takvog pisača ima sposobnost štrcanja vrlo tankog mlaza tinte u smjeru papira. Na papiru kap tinte osuši se ostavljajući obojenu točku. Dobra svojstva pisača s mlazom tinte jesu bešuman rad i vrlo dobra kakvoća otiska, tek nešto lošija od otiska laserskog pisača. Pisači s mlazom tinte stekli su popularnost zbog mogućnosti relativno jeftinog i kvalitetnog ispisa u boji, pa su danas najpopularnija vrsta pisača. Pri kupnji pisača s mlazom tinte treba usmjeriti pozornost na cijenu tinte. Ako je riječ o pisaču u boji, cijena jednog punjenja tinte može stajati jednako kao i jeftiniji pisač. Laserski pisači (engl. laser printer) najkvalitetnija su vrsta pisača, a načelo svog djelovanja naslijedili su od fotokopirnih strojeva. Podaci iz računala dolaze u pogonski sklop laserskog pisača koji je, zbog složenosti upravljanja svim dijelovima, pravo malo računalo. Uski snop laserske zrake i precizno upravljanje omogućuje kakvoću otiska kakvu ne može postići ni jedna druga vrsta pisača. Laserski snop usmjerava se na fotoelektrostatički bubanj koji se zbog toga električki nabija i privlači obojeni prah. S bubnja prah se prenosi na papir i zagrijavanjem trajno veže s papirom. Visoka kakvoća otiska i relativno pristupačna cijena razlog su popularnosti laserskih pisača. Boja u prahu, kojom se koristi laserski pisač (engl. toner), nalazi se u posebnom spremniku (engl. toner cartridge) i nakon što se istroši, baca se kompletan spremnik. Jedno pakovanje može otisnuti nekoliko tisuća kopija, a cijena mu nije zanemariva i iznosi od 10% do 20% cijene pisača. Neki od proizvođača uz spremnik za boju vežu i fotoelektrostatički bubanj pa se promjenom boje mijenja i cijeli sklop bubnja, što dodatno povećava cijenu zamjene. Laserski pisači u boji višestruko su skuplji od jednobojnih pa se rabe malokad.

PRO-MIL

I-43

1 Osnove

Pisač

Slika 1.34 POS termički pisač

Termički pisač (engl. thermal printer) stvara otisak na posebnom papiru toplinskim djelovanjem termičke glave. Papir, na koji djeluju grijači, temperaturno je osjetljiv i na zagrijanim mjestima površina papira prelazi u crnu boju. Pomicanjem papira i zagrijavanjem izabranih grijača stvara se slika na papiru. Dobra svojstva termičkih pisača jesu male dimenzije, bešuman rad i relativno niska cijena. Glavni nedostaci su potreba za posebnom vrstom papira ili termičke vrpce i mala brzina. Primjenjuju se u uređajima ograničenih dimenzija i težine, npr. u pisačima za izdavanje računa u trgovinama (engl. point ofsale printer, POS printer), kalkulatorima, faksimiluređajima, prijenosnim pisačima itd.

Matrični ili iglični pisači (engl. dot matrix printer) stvaraju znak sastavljen od točaka koje su raspoređene u matrični oblik i ispisuju se s pomoću iglica smještenih u glavi pisača. Broj iglica u glavi određuje najveći broj točaka koje glava može otisnuti u jednom položaju. Što je broj iglica veći, može se postići bolji otisak jer se otisnuti znak sastoji od većeg broja točaka. Matrični pisač ostvaruje otisak udarcem iglica preko obojene vrpce (engl. ribbon). Buka koju pritom proizvodi nipošto nije zanemariva i u prostoriji u kojoj se nalazi može ozbiljno ometati rad. Nakon određenog broja otisaka vrpcu treba zamijeniti. Matrični pisači danas nisu više toliko rasprostranjeni jer su ih zamijenili pisači s mlazom tinte i laserski pisači. Matrični pisači ostali su u uporabi ponajprije za ispis teksta kod kojeg kvaliteta nije bitna. Crtalo Crtalo (engl. plotter) izlazni je uređaj namijenjen izradi crteža i nacrta. Sva se crtala temelje na istom osnovnome načelu: relativnom pomicanju pera za crtanje u odnosu prema mediju na kojemu se crta. Pomak u bilo kojem smjeru ostvaruje se kombinacijom dvaju neovisnih i međusobno okomitih pomaka koji se označuju kao pravac x i y. Crtalo s nepomičnim papirom (engl. flatbed plotter) sastoji se od nepomičnog postolja i pokretnog pera. Papir na kojemu se želi izraditi crtež učvršćuje se na ploču postolja tako da je nepomično priljubljen uz nju. Iznad tako učvršćenoga i nepomičnog papira kreće se pero crtala. Upravljanjem pomaka pera u pravcu x i y, podizanjem i spuštanjem pera, moguće je izraditi crtež.

I-44

MODUL 1

Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT)

Slika 1.35 Crtalo s nepomičnim papirom

Crtalo s pomičnim papirom (engl. drum plotter) prihvaća papir u sustav pokretnih valjaka koji ga mogu pomicati u jednom pravcu. Iznad oboda glavnog valjka nalazi se pokretno pero koje se pomiče također samo u jednom pravcu, i to pravcu koji je okomit na pravac gibanja papira. Pero se osim toga spušta na papir i podiže s njega. Valjci pomiču papir u pravcu y, a istodobno se pero pomiče u pravcu x te je tako moguće iscrtati crtež. Kako je pomicanje papira u pravcu y ograničeno samo dimenzijama papira koji je uložen u crtalo, ta vrsta crtala može izrađivati crteže velikih dimenzija. Širina crteža ograničena je dimenzijama pogonskih valjaka, a duljina mu je praktično neograničena. Crtalo s pomičnim papirom ne može se smjestiti na stol, već je samostojeći uređaj, a rabi se uglavnom za profesionalnu izradu tehničkih crteža većih dimenzija.

Slika 1.36 Crtalo s pomičnim papirom

PRO-MIL

I-45

1 Osnove

Primjer takvog uređaja je zaslon osjetljiv na dodir (engl. Pomoću takvih je uređaja moguće i unositi podatke u računalo i primati podatke iz računala. Sintetizatori zvuka izrađuju se najčešće kao kartice za ugradnju u računalo i popularno se nazivaju zvučne kartice (engl. I-46 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . speaker) koji se priključuju na zvučna kartice.Sklopovi za stvaranje zvuka Sklopovi za stvaranje zvuka koji se nazivaju još i sintetizatori zvuka (engl. touch screen) opisan u odjeljku Ulazni uređaji ili modem opisan u odjeljku Razmjena digitalnih podataka.3 Ulazno-izlazni uređaji Postoje računalni uređaji koji su ujedno i ulazni i izlazi. Najčešće je riječ o pretvorbi u ljudski govor i glazbu.4. Slika 1. Zvučne valove stvaraju zvučnici (engl.37 Zvučna kartica 1. sound card ).1. kod računalnih igara). Glavno područje primjene zvučnih kartica je tzv. multimedija gdje se podaci korisniku priopćuju u obliku pokretnih i nepokretnih slika i zvukova (npr. sound synthesizer) izlazne su naprave sposobne digitalne podatke iz računala pretvoriti u zvuk raspoznatljiv čovjeku.

1.2. OS. Slično je i s računalom. Ovisno o programu (engl. software) . operating system). software) koji se izvodi.Sposobnost računala za izvršavanje različitih programa jest svojstvo koje ga bitno razlikuje od ostalih strojeva. Jedna od mogućih podjela jest podjela u dvije velike skupine. Instaliranje programa relativno je jednostavno i ne čini veću teškoću ni korisniku koji ne zna previše o računalu. Dio programa korisnik redovito kupuje već pri nabavi računala. To je određen postupak izražen na dogovoren i razumljiv način. Operacijski sustav treba što je više moguće olakšati uporabu sklopovskih dijelova računala s gledišta korisnika i istodobno osigurati maksimalnu djelotvornost. 1. U prvu skupinu ubrajaju se operacijski sustavi (engl. namjenski programi.2 Operacijski sustav Operacijski sustav (engl. application software). jedno te isto računalo može obavljati različite poslove. Programer (naredbodavac) naredbom naređuje računalu (izvršitelju) obavljanje željene radnje.1 Računalni programi Programskim dijelom računala ili programskom podrškom zove se skup svih programa koji se mogu izvršavati na računalu. operating system) jest program ili. skup programa koji povezuju i objedinjuju sve sklopovske dijelove računala i omogućuju njihovu djelotvornu uporabu. Svaki računalni program sastoji se od naredbi. PRO-MIL I-47 1 Osnove 1. a u drugu korisnički programi (aplikativni programi. kojim naredbodavac upućuje izvršitelja na obavljanje radnje. Program je skup naredbi nanizanih strogo utvrđenim redoslijedom. aplikacije. a izbor programa ovisi o potrebama korisnika. Pojam naredbe je u svakodnevnu životu jasan.1 Temeljni pojmovi 1. čijim izvršenjem se obavlja željeni posao. 1. Programski dio računala (instalirani programi) najčešće vrijedi više od njegova sklopovskoga dijela. što je mnogo češće. a drugi dio može instalirati prema vlastitim potrebama. engl. Naredba je temeljni element programa.2.1. Programi se mogu svrstati u skupine s obzirom na različita svojstva. On je podloga svim ostalim programima koji se izvode na računalu.2 Računalni programi (engl. Programi kojima se korisnik često služi pohranjeni su najčešće na tvrdom disku računala i kaže se da su instalirani na računalu.2.

kako dobaviti podatke s magnetskog diska ili tipkovnice itd. Predstavlja se tako da na početku upiše korisničko ime (engl. Drugim riječima. izraditi drugi operacijski sustav.Operacijski sustav brine se za to na koje mjesto u memoriji pohraniti koji podatak. Za razliku od njega. Pri pokretanju jednokorisničkog operacijskog sustava moguće je odmah pokrenuti neki od korisničkih programa bez posebne prijave korisnika. Operacijski sustav je program koji se prvi pokreće pri uključenju računala i njegova jezgra ostaje cijelo vrijeme u memoriji računala upravljajući radom računala i cjelokupnim protokom podataka. Korisničko ime i lozinku korisniku dodjeljuje osoba koja upravlja radom višekorisničkog računala. engl. Ako je korisniku dopušten rad. a zove se sistemski operater ili sistem-operater (popularno sistemac). a to su praktično sva osobna računala. I-48 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . mora djelovati pod nekim operacijskim sustavom jer je bez njega beskorisno. user name) i lozinku (zaporku. password ). Lozinka je također jedna riječ duljine pet do osam znakova. Lozinkom korisnik dokazuje da je to upravo on i sve što se događa na računalu bit će pripisano korisniku koji je naveo tu lozinku. Korisnik pri prvom susretu s višekorisničkim i jednokorisničkim operacijskim sustavom odmah će uočiti razliku. višekorisnički operacijski sustav omogućuje istodobni rad više korisnika i više programa na istom računalu. Ostali dijelovi operacijskog sustava mogu se dobavljati u radnu memoriju i pokretati prema potrebi. Korisničko ime obično je jedna riječ duljine pet do osam znakova koja je javna i korisnik je slobodno može objaviti. Unix. Operacijski sustav na temelju unaprijed pridijeljenog dopuštenja dopušta mu (ili ne dopušta) rad na računalu. Na primjer. Zbog toga lozinku treba tajiti jer njezina zloporaba može prouzročiti korisniku velike neugodnosti. MSDOS. Sistem operater određuje i što će sve korisnik moći raditi na računalu. Svako višenamjensko računalo. i operacijski su sustavi građeni za sasvim određenu vrstu ili porodicu mikroprocesora. To je postupak kojim se korisnik predstavlja računalu. računalo je istodobno u stanju komunicirati samo s jednim korisnikom i samo jednim programom. Linux. Postoje operacijski sustavi za osobna računala koji su građeni pod pretpostavkom da je računalo istodobno namijenjeno jednom korisniku i jednom programu. korisnik može pristupiti samo dopuštenim podacima pohranjenim na tvrdi disk. Pri nabavi je korisničkog programa potrebno provjeriti jesu li korisnički program i operacijski sustav sukladni. a za razliku od korisničkog imena strogo je povjerljiva i korisnik je ne bi trebao nikom priopćiti. Pri pokretanju višekorisničkoga operacijskog sustava od korisnika se zahtijeva prijava (engl. Poznatiji operacijski sustavi jesu: Windows. u načelu. Budući da je središnja jedinica za obradu u osobnom računalu mikroprocesor. Tijesno je vezan za sklopovsku građu računala pa je za svaku vrstu računala potrebno. Svaki korisnički program građen je tako da pretpostavlja postojanje nekog od operacijskih sustava i pri svom radu rabi njegove funkcije. tada operacijski sustav na temelju unaprijed određenih parametara ograničava rad korisnika na dopuštene radnje. dok su mu svi ostali podaci nevidljivi i nedostupni. logon).

Operacijski sustavi koji komuniciraju s korisnikom znakovima i slikovnim simbolima zovu se operacijski sustavi s grafičkim korisničkim sučeljem (engl. sličica sa satom aktiviranje prikaza vremena itd. basic input-output system) je program pohranjen u postojanoj poluvodičkoj memoriji računala (ROM-u ili flash memoriji). Slika 1. te učitava i pokreće operacijski sustav. Tipičan primjer jednokorisničkog operacijskoga sustava jest MS DOS. Računalo. memorije i ulazno-izlaznih sklopova. GUI. . provjerava ispravnost pojedinih dijelova računala. Može biti zaseban program ili dio operacijskoga sustava. osim s pomoću tipkovnice. Tako npr. a postavljaju povećane zahtjeve na računalo glede središnje jedinice za obradu.38 Grafičko korisničko sučelje PRO-MIL I-49 1 Osnove Višekorisnički operacijski sustavi namijenjeni su za rad u mreži. Korisnik svoje poruke računalu. To je program koji se prvi izvršava pri uključenju računala i koji. može predavati i s pomoću miša pokazujući na prikazane slike na zaslonu i birajući na taj način željene radnje. predaje poruke korisniku s pomoću sličica koje se zovu ikone (engl. a koje likovno opisuju i podsjećaju na predočenu akciju ili objekt kojim korisnik može rukovati. a višekorisničkog Unix. user interface). Korisničko sučelje Dio programa koji je zadužen za komunikaciju s korisnikom zove se korisničko sučelje (engl. osim s pomoću slova i brojki (znakova). icon). sličica koša za smeće označuje operaciju brisanja podataka. graphic user interface).BIOS BIOS (engl. uz mnoge ostale zadaće. Taj je program zadužen za prihvat naredbi i podataka od korisnika i predaju podataka korisniku. Primjer takvog operacijskog sustava je Windows.

aplikacije) namijenjeni su rješavanju nekog specifičnog zadatka čiji je rezultat korisniku neposredno zanimljiv. Programi za obradu zvuka omogućuju jednostavno rukovanje zvukom: generiranje. ispis. snimanje i reprodukciju zvuka. pohranu i dr. Ima mnogo namjenskih programa pa se ovdje spominju samo glavne skupine. namjenske programe možemo podijeliti u sljedeće skupine: • Programi za obradu teksta (engl. Primjer takvog korisničkog sučelja je MS-DOS. Stolno izdavaštvo (engl. primjerice. Primjer takvog programa je Microsoft Access. bazu podataka. optical character recognition). Jedina prednost znakovnoga korisničkog sučelja je mogućnost rada na slabim računalima (računalima koja imaju malu moć računanja). Za korisnika je takav način komuniciranja s računalom bio teži i neprirodniji od grafičkog korisničkog sučelja.1. programi za crtanje. smanjivanje i povećavanje slike ili njezinih dijelova. Korisnik je podatke i naredbe upisivao pomoću tipkovnice. • • • • • I-50 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . S obzirom na vrstu zadatka koji rješavaju. prepravke.Starija računala rabila su tzv. sintetiziranje zvuka. Sustav omogućuje unos otisnutih ili rukom napisanih podataka u računalo bez posredo vanja čovjeka (obično skenerom). pisama itd. Primjer takvog programa je InDesign. kopiranje cijele slike ili njezinih dijelova. Namjenski programi za obradu slike omogućuju jednostavnu i brzu obradu slika: crtanje. Primjer takvog programa je Microsoft Word. textprocessor. knjiga. članaka.2. Ta vrsta programa treba na što prikladniji način omogućiti: crtanje i brisanje slike ili dijelova slike. Primjer takvog programa je Recognita. ubrajaju programi za obradu teksta. bojenje. obli kovanje i ispis teksta: dopisa. U programe za obradu baza podataka ubrajaju se namjenski programi koji omogućuju obradu velike količine istovrsnih podataka pohranjenih u tzv. a računalo je rezultat priopćavalo ispisom teksta ili brojeva. promjenu i izobličenje zvuka. 1. brojkama i još nekim znakovima. znakovno korisničko sučelje. wordprocessor) služe za pisanje. DTP. pohranu slike itd. desk top publishing) jest računalni sustav koji omogućuje priređivanje teksta u obliku spremnom za tisak. Tu se. Sustav koji računalu omogućuje izravno strojno “čitanje” napisanog teksta zove se su stav za optičko raspoznavanje znakova ili OCR (od engl.3 Korisnički programi (aplikacijski programi) Korisnički programi (aplikacijski programi. programi za obradu baza podataka itd. pohranu zvučnog zapisa itd. Komunikacija korisnik-računalo tekla je isključivo slovima. Primjeri takvog programa su CorelDraw i AutoCAD.

Za pristup i uporabu interneta razvijeno je mnogo različitih programa. programi za elektroničku poštu. Inženjerski programi su posebna skupina namjenskih programa koji omogućuju i olakšavaju rješavanje specifičnih inženjerskih zadaća.• • Programi za prezentacije služe za pripremu i prezentaciju različitih sadržaja koji se žele prikazati prilikom predavanja ili izlaganja. shema. uglavnom brojčanih. engl. Primjer takvog programa je Microsoft Excel. korisnički programi rješavaju zadaće iz područja izravnog zanimanja korisnika. tehničkih crteža. U širem smislu pojam se odnosi na cjelokupni proizvodni sustav koji je pod nadzorom računala (računala. primjerice. Tako. PRO-MIL I-51 1 Osnove Namjenski programi za tablično računanje (proračunske tablice. 1. Osim navedenih postoji još mnogo drugih namjenskih programa za različite namjene.1. programi. Korisnički programi relativno su jednostavni za uporabu i korisnik takva programa ne treba znati gotovo ništa o djelovanju i građi računala. Ti se programi mogu svrstati u dvije skupine: Programi za projektiranje pomoću računala (engl.2. spreadsheet) omogućuju jednostavno i djelotvorno računanje s mnogo.4 Razlika između operacijskog sustava i korisničkih programa • • • • • Dok operacijski sustavi rješavaju zadaće objedinjenja i usklađivanja rada računalnog sustava. programi za prijenos datoteka (ftp) itd.). podataka. trodimenzionalnih modela. computer aided design) namijenjeni su izradi projekata pa se tu npr. strojevi upravljani računalom itd. Programi za proizvodnju s pomoću računala (engl. . Većina namjenskih programa izrađena je tako da su predviđeni za rad s određenim operacijskim sustavom i bez njega ne mogu raditi. Pojam CAD često se rabi u širem smislu i odnosi se na primjenu računala pri nastanku nekog proizvoda ili usluge. Ovisno o potrebama i sklonostima korisnik može izabrati neki od mnogih raspoloživih programa kako bi što jednostavnije i brže riješio svoj zadatak. proračuna različitih vrsta. sustav za komuniciranje. computer aided manufacturing) omogućuju proizvodnju uz pomoć računala (strojevi upravljani računalom. Primjer takvog programa je Microsoft PowerPoint. ubrajaju programi za izradu: nacrta. CAD. postoje web preglednici (za pregledavanje web stranica). CAM. simulacijskih modela itd. Namjenskih programa ima mnogo više nego operacijskih sustava i s gledišta korisnika to su programi koji neposredno rješavaju njegov zadatak. Program služi tome da se sadržaj pomoću računala i priključenog projektora projicira na platno kako bi ga moglo vidjeti više ljudi.

izgled i veličina kazala itd. ljevorukim osobama uobičajeni miš može biti nespretan pa postoji mogućnost podešavanja miša. Slabovidne osobe mogu imati poteškoća pri čitanju sa zaslona. Za unos podataka potrebno je mišom kliknuti na odgovarajuće mjesto na slici tipkovnice. pa osobe sa slabijom koncentracijom ili poteškoćama u razumijevanju mogu podesiti po volji dulje vrijeme prikaza poruka. Osobe oštećenog sluha ne čuju zvučne poruke pa se može podesiti da se umjesto zvučnih poruka prikazuju slikovne poruke. speech recognition) i mikrofona. paralizirane osobe) podaci se mogu unositi glasom uz uporabu odgovarajućeg programa za raspoznavanje govora (engl.2. Npr. Može se podesiti i kako dugo će neka poruka biti vidljiva na zaslonu. Svaki tekst prikazan na zaslonu monitora bit će glasno pročitan kako bi ga takve osobe mogle čuti. To je ponekad mnogo lakši način unosa podataka takvim osobama od tipkanja na uobičajenoj tipkovnici. Ako se rabi operacijski sustav koji nema takve mogućnosti. pritiskom na strelice na tipkovnici). Ponekad glas može opisati i što se događa u video prikazu na zaslonu. moguće je dodatno instalirati programe koji to omogućuju. Kod osoba koje imaju poteškoća s koordinacijom pokreta prstiju ili su im takvi pokreti otežani može se za unos podataka rabiti prividna tipkovnica prikazana na zaslonu monitora.1. Osobama koje se ne mogu služiti mišem moguće je podesiti da se kazalo pomiće pomoću tipkovnice (npr. I-52 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Podesiti se može i brzina pomicanja kazala (engl . Za slijepe osobe može se uključiti glasovna reprodukcija teksta sa zaslona. Vista) bez instaliranja bilo kakvih dodatnih programa. Korisničko sučelje može se podesiti tako da prikazani tekst bude veći od uobičajenog i lakše čitljiv takvim osobama.cursor). Osim toga može se promijeniti kontrast i boje prikaza. povećati ikone ili uključiti povećalo kojim je moguće znatno povećati bilo koji dio prikaza na zaslonu. Većinu gore navedenih mogućnosti moguće je podesiti u operacijskom sustavu (npr.5 Proširenje pristupačnosti Suvremeni operacijski sustavi imaju mogućnost podešavanja značajki kako bi se korisničko sučelje prilagodilo korisnicima s različitim tjelesnim nedostacima.1. Za osobe koje uopće ne mogu pokretima unositi podatke (npr. Ovdje će biti nabrojane neke od mogućnosti proširenja pristupačnosti korisničkog sučelja takvim osobama. Primjerice moguće je promijeniti namjenu pojedinih tipki kako bi odgovarala ljevorukim osobama.

računalo) koji posjeduje samo memoriju i sposobnost logičkog rasuđivanja. već samo točan opis što je na raspolaganju i što se želi dobiti kao rezultat. to će konačni rezultat svih tih postupaka biti računalni program. Zato se kaže da se algoritam sastoji od niza mehaničkih radnji. I ne samo to. intuicijom. Iako se na prvi pogled može činiti da je zadatak jasan. osjećajima. računala imaju samo dva od tih obilježja: pamćenje i logičko rasuđivanje. Zbog toga je prije svega potrebno analizirati zadatak. Za razliku od čovjeka. Što se više napreduje pri rješavanju zadatka. tada je dovoljan da osoba koja nikad nije rješavala taj zadatak na temelju algoritma može doći do rješenja. dijagramom tijeka i dr. Ti su postupci međusobno povezani i redovito se sljedeći postupak oslanja na prethodni. planiranjem se mogu predvidjeti i rasporediti pojedine faze izrade programa.1.2.Pri rješavanju svakodnevnih zadaća čovjek se služi znanjem. Analizu zadatka programer mora provoditi usko surađujući s korisnikom koji dobro poznaje zadaće koje treba riješiti. Pritom se pod mehaničkim radnjama razumijevaju takve radnje za PRO-MIL I-53 1 Osnove 1. Prvi korak u rješavanju bilo kojeg opsežnijeg zadatka jest planiranje. čovjek se služi mnogim pomoćnim postupcima: planiranjem. Što je zadatak koji treba riješiti na računalu složeniji. logičkim rasuđivanjem itd. Svi ti postupci služe samo jednom: olakšati i pojednostavniti prikaz zadatka u oblik prihvatljiv računalu. Specifikacija je dokument koji sadržava podroban popis i opis zadataka i željenih rezultata. opisom zadatka. vremena i novca. Zato se zadaci koje računalo treba riješiti moraju pretvoriti u oblik koji uključuje samo te dvije sposobnosti računala. slijedeći upute algoritma. kada i što raditi. Kako je jedini oblik koji računalo razumije programski jezik računala. Pri izradi složenih programa često sudjeluje mnogo ljudi pa je planiranje veoma važan dio pripreme kako bi se uskladio rad svih. Specifikacija zadatka nije prijedlog kako ga riješiti. tako i pri izradi računalnog programa planiranje može uštedjeti mnogo truda.6 Razvoj računalnih programa . razlučeniji na manje zadatke i sličniji konačnom računalnom programu. Primjerice. Planiranjem se predviđa tko će. algoritmom. pseudokodom. Prvi preduvjet da bi se neki zadatak mogao uspješno riješiti jest znati kako zapravo zadatak glasi. podrobnijim razmatranjem često se ustanovi da zadatak nije u potpunosti jasno određen. prikaz zadatka postaje sve podrobniji. koja sadržava dovoljno podataka da bi se taj zadatak mogao riješiti. Da bi si olakšao pretvorbu zadataka iz svijeta koji ga okružuje u oblik prihvatljiv računalu. Ako je algoritam jasno i podrobno napisan. algoritam je naputak za pripravak nekog jela ili rukovanje mobilnim telefonom. Analiza zadatka jest raščlamba i potpuno razumijevanje zadatka i željenih rezultata. to je u načelu više pomoćnih postupaka potrebno da bi se došlo do računalnog programa čijim se izvršavanjem rješava zadatak. Algoritam je naputak kako riješiti neki zadatak ili obaviti neki posao. zadatak u načelu može riješiti i stroj (npr. Algoritam redovito svodi cjelokupan zadatak na rješavanje više jednostavnijih i manjih zadataka. iskustvom. Rezultat takve analize je specifikacija zadatka. Čak ako program izrađuje samo jedan čovjek. Kao i u svakom drugom poslu.

a vizualizira zadatak i on postaje pregledniji. a to je moguće izradom pseudokoda. Na slici su prikazani uobičajeni geometrijski likovi i njihova uobičajena uporaba u dijagramu tijeka.laž) jer premda nalikuje na računalni program. Pri izradi složenih tvorevina ljudi si nastoje pomoći različitim pomagalima kako bi olakšali i ubrzali posao pa si tako i pri izradi programa za računalo pomažu raznovrsnim postupcima. Izrada računalnog programa često je složen i dugotrajan postupak u kojem sudjeluje mnogo ljudi. slijedeći upute. Pseudokod je tobožnji program (grč. Važno je uočiti da ti izrazi trebaju biti napisani na svakodnevnom govornom jeziku. Dijagram tijeka može pomoći objasniti i drugima prenijeti što se događa i što se treba dogoditi pri rješavanju zadatka. flow chart) je grafički prikaz programa koji olakšava izradu programa. Tako usmjerene crte pokazuju tijek rješavanja zadatka pa odatle i naziv dijagrama. zapravo nije napisan u programskom jeziku koji bi se mogao izravno primijeniti na bilo kojemu računalu. S pomoću geometrijskih likova i usmjerenih crta prikazuje se način na koji se zadatak može riješiti. Zbog bolje čitljivosti i razumljivosti pseudokoda. Trebao bi biti napisan kao popis izraza koji slijede jedan za drugim. Može se reći da je dijagram tijeka slikovni prikaz algoritma. On olakšava analizu. onda je algoritam uputa računalu kako može riješiti postavljeni zadatak. primjerice: Dijagram tijeka (engl. Ako je riječ o računalima. već na neki prikladni opisni način. a ne programskom jeziku računala. Dijagram tijeka sastoji se od nekoliko jednostavnih geometrijskih likova spojenih crtama na čijim su krajevima strelice. dobro je uvlačiti pojedine skupine izraza koje čine logičku cjelinu.čije izvršenje nije više potrebna posebna inteligencija. Pri izradi računalnog programa postupak se može pojednostavniti tako da se najprije riješi manji i jednostavniji zadatak. To je pomoćno sredstvo koje je neovisno o programskom jeziku i računalu. već ih može. pseudos . bolje razumijevanje zadatka i uočavanje logičke povezanosti pojedinih manjih zadataka koje treba riješiti da bi se postiglo dobro rješenje. Riječ je o izrazima koji su razumljivi svima koji govore taj jezik. navedene pomoću naredbi programskog jezika. izvršiti bilo tko (uključujući i stroj). Jedan od najčešćih postupaka za rješavanje složenog zadatka je podjela tog zadatka u jednostavnije i manje zadatke koji se mogu sagledati i riješiti u mnogo kraćem vremenu i s mnogo manje truda. Pseudokod se sastoji od kratkih izraza na govornom jeziku koji opisuju i ukratko objašnjavaju pojedine zadatke algoritma. Te operacije ne moraju biti. Algoritam je načinjen na temelju specifikacije. I-54 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Pseudokod bi trebao biti napisan tako da bilo koji programer u bilo kojemu programskom jeziku za računalo može na temelju njega napisati program. Pseudokod ne bi trebao sadržavati naredbe bilo kojeg programskog jezika za računalo jer bi time bio razumljiv samo onom tko razumije te naredbe. i najčešće nisu. a napisan je na način na koji se može pretvoriti u naredbe računalnog jezika. To je redovito niz relativno jednostavnih operacija čijim se slijednim izvršavanjem može na temelju ulaznih podataka dobiti rezultat.

Čovjek koji piše program naziva se programer. program Windows 95 ispitivali su deseci tisuća neovisnih korisnika prije puštanja u prodaju. Upravo zbog te složenosti teško je napisati program bez pogreške. O vještini programera uvelike ovisi stabilnost i kakvoća programa (građevine). Unatoč opsežnom ispitivanju. Provjera ili testiranje programa provodi se kod proizvođača programa i neovisnih ispitivača. Primjerice. često se pogreška otkriva tek kod krajnjeg korisnika. Logički način na koji programer može predočiti jedan te isti zadatak jest višestruk i uključuje i maštovitost programera. Da bi mogao uspješno napisati program. Programer mora znati raspoložive naredbe računala. Upoznavši dobro značenje i način djelovanja svake naredbe. a naziva se sintaksa. Događa se zato da i PRO-MIL I-55 1 Osnove Programiranje . Zato su dobri programeri cijenjeni i traženi. dijagram tijeka i druga pomagala koja trebaju osigurati logičku ispravnost programa. Može se slikovito reći da je programer graditelj koji slažući naredbe (cigle) na određen način gradi program (kuću). Unatoč tome. programer može započeti s kombiniranjem tih naredbi u program. Pogreška dovodi do neželjenog ponašanja računala. Taj je korak tijesno vezan za programski jezik u kojemu se program piše. Bug se može ispraviti samo tako da se prepravi program ili otkloni sklopovska pogreška. kao i količina i način ugrađenih naredbi (materijala). programer mora prije svega dobro poznavati njegove sastavne dijelove . a katkad može izazvati i opasne posljedice. Bug je ime za trajnu pogrešku u programu ili sklopovlju računala. Razlog tome je složenost suvremenih programa. treba ga provjeriti. bug (čita se bag). Glede logičke ispravnosti programa može se osloniti na algoritam. na programeru ostaje najveći dio odgovornosti za logičku ispravnost programa jer uporabom neodgovarajuće naredbe može poremetiti logičku ispravnost. čijim se izvršenjem obavlja željeni posao. a postupak nastanka programa naziva se programiranje ili kodiranje. Nakon što je program gotov. Složene zadaće zahtijevaju složene programe pa je potreban sustavni pristup i uporaba različitih tehnika i pomagala pri izradi takvih programa: algoritama.Program je skup naredaba nanizanih strogo utvrđenim redoslijedom. pseudokoda i dr. U računalom nazivlju pogreške su dobile i posebno ime: engl. a često i sklopovsku opremu na kojoj se program izvodi. Jedna te ista radnja može se izvršiti pomoću više različitih naredbi. brisanje podataka s diska. Pri tome on pri ugradnji svake naredbe (cigle) mora imati na umu i cijeli program (građevinu). pseudokod. Programiranje je pisanje niza naredbi koje tvore program. njihovu funkciju i ispravan oblik.naredbe. dijagrama tijeka. Pogreške u programu često su skrivene i pojave se tek stjecajem niza posebnih okolnosti. primjerice. nakon što je mnogo primjeraka programa već prodano. Način korištenja naredbi u programu i njihovo slaganje strogo je propisano pravilima programskog jezika.

U tom primjeru praktično nije moguće održavati program kod svakog korisnika pa se održavanje svodi na instaliranje nove inačice programa. otkrivena skrivena pogreška u programu i dr. Rašireno je. To je neizravno održavanje programa na koje korisnik može malo izravno utjecati i pogodno je samo za programe koji se prodaju u velikim količinama (npr. mišljenje da se riječ bug u značenju pogreške rada računala rabi od 1940. godine. I-56 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Potpora kupcima je mogućnost kontaktiranja službe za korisnike telefonom ili elektroničkom poštom. Postupak provjere i ispravka programa je iterativan (opetovni) i često je potrebno nakon postupka provjere vratiti se na pisanje programa ili čak korake koje mu prethode. priručnici za korisnika. Tijekom uporabe računalni program treba održavati. To je dobro za korisnika jer može tražiti izmjenu programa sukladno svojim potrebama. te mu je značenje prošireno s pojavom računala.velike i poznate tvrtke prodaju programe za koje se tijekom uporabe ustanovi postojanje pogreške. promijenjeno sklopovlje na kojem se program izvršava. Razlog za izmjene mogu biti promijenjene potrebe korisnika (npr. To znači osigurati da on radi upravo ono što korisnik od njega očekuje i da to radi bez pogrešaka. Korisniku se obično isporučuje samo uputa za instaliranje programa i priručnik za njegovu uporabu. program Windows). ali pogrešno. zbog izmjene zakona ili načina rada). Ostala dokumentacija nalazi se kod proizvođača programa i samo se u iznimnim slučajevima isporučuje korisniku. Obično program pri isporuci korisniku zadovoljava njegove potrebe. Važan dio izrade programa je izrada dokumentacije za korisnika i za kasnije održavanje programa. Točno je da je pojam u upotrebi od sredine devetnaestog stoljeća kao naziv za skrivenu pogrešku u različitim tehničkim uređajima. Postupak mijenjanja programa tijekom životnog vijeka programa i poduka korisnika o uporabi programa naziva se održavanje programa. Neke tvrtke pri prodaji programa nude korisniku ugovor o održavanju kojim mu jamče da će uvijek urediti program prema njegovim potrebama i da će tu izmjenu brzo provesti. uz program za obradu teksta Microsoft Word dobije se priručnik koji ima nekoliko stotina stranica. primjerice. već u određenim vremenskim razdobljima izdaju nove inačice (verzije) programa. Većina tvrtki ipak to ne radi. Primjerice. U dokumentaciju ubrajaju se. ali su tijekom vremena potrebne manje ili veće izmjene. tehnički opis programa i samo katkad izvorni program. Riječ bug na engleskom jeziku znači kukac ili stjenica. Stručne osobe će kupcu pružiti nužne informacije o uporabi programa i o mogućem otklanjanju pogrešaka koje je korisnik uočio. zavukavši se između kontakata releja računala. kada je jedan noćni leptir izazvao pogrešan rad računala Mark I. uputa za instaliranje programa.

laserski pisači. obično smještenih na jednom katu neke zgrade ili u cijeloj zgradi. Mreža stvara okoliš u kojem korisnici mogu djelotvornije razmjenjivati i rabiti podatke i programe smještene na različitim računalima u mreži. a osim razmjene jednostavnih i kratkih poruka uključuje i razmjenu opsežnih poslovnih podataka. magnetske vrpce). PRO-MIL I-57 1 Osnove 1. network). Razlozi koji opravdavaju povezivanje informatičke opreme u mrežu jesu: • jednostavan pristup podacima koji se nalaze na nekom drugom računalu u mreži (svaki od korisnika ima mogućnost sa svog računala pristupiti podacima kao da su smješteni upravo na njegovu računalu) • jednostavna i djelotvorna razmjena podataka među korisnicima . • raspodijeljena obrada podataka .takva je razmjena podataka poznata pod nazivom elektronička pošta (engl. e-mail. electronic mail ). crtala i sl. Znatno složenija zadaća je povezivanje računala koja se nalaze u različitim zgradama.računala povezana u mrežu omogućuju raspodjelu opsežnih poslova obrade podataka na više računala u mreži koja se ponašaju gotovo kao jedno veliko računalo. trebalo je međusobno povezati i njihove priključne uređaje. potreba za povezivanjem informatičke opreme tvrtki.Zbog rasprostranjenosti uporabe osobnih računala i u poslovne svrhe bilo je potrebno međusobno ih povezati.). djelotvorniji i jeftiniji način razmjene podataka među korisnicima kao i uporabu raspoloživih priključnih naprava. skupi izlazni uređaji (npr. skupi uređaji za razmjenu podataka itd. programa itd. Osim računala.3 Računalne mreže . koji u određenom smislu čini sklopovsku i programsku cjelinu zove se mreža (engl. I u jednom i u drugom primjeru sustav za povezivanje trebao bi omogućiti što jednostavniji. Tako povezan sustav. Povezivanje pojedinačnih dijelova informatičke opreme u mrežu zahtijeva ugradnju sklopovske i programske opreme te njihovo međusobno povezivanje spletom spojnih vodiča. gradovima ili čak državama. • jednostavna uporaba zajedničkih uređaja u koje se ubrajaju mediji za pohranu velike količine podataka (npr. Tipičan primjer za to je npr.

a optičkim kabelima svjetlošću. Bežične mreže Bežične mreže (engl. Moguće je i bežično povezivanje pri čemu se podaci prenose radiovalovima. Bežične mreže sukladne normama 802. On povezuje računala diljem svijeta u jedinstven sustav za razmjenu podataka. wireless fidelity). local area network). prema međusobnoj udaljenosti čvorova mreže.1. wireless LAN ) su računalne mreže koje se kao prijenosnim medijem koriste prostorom. Lokalne mreže najčešće služe za povezivanje informatičke opreme neke tvrtke na jednoj lokaciji. WLAN.1 LAN i WAN LAN Mreže ograničene na relativno malo zemljopisno područje (npr. Rasprostranjene mreže znatno su složenije od lokalnih. Odlikuju se pristupačnom cijenom. I-58 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) .1. optičkim kabelima. hotspot).3. Tipičan primjer lokalnih mreža jest sustav koji povezuje računala u jednoj zgradi. WAN Mreže koje pokrivaju široko zemljopisno područje (nekoliko stotina kilometara pa i nekoliko tisuća kilometara) nazivaju se rasprostranjene mreže ili skraćeno WAN (engl. prema mediju za prijenos podataka. wide area network). za veće brzine i udaljenosti. zemljama i kontinentima. a uključuju povezivanje čvorova u različitim gradovima. Najpoznatiji WAN je internet. Potreba za bežičnim mrežama naglo je porasla uporabom prijenosnih i ručnih računala. U primjeru povezivanja na internet pristupni čvor naziva se vruća točka (engl. To.11 poznate su još i pod nazivom Wi-Fi (engl. promjer od nekoliko kilometara) zovu se lokalne mreže ili skraćeno LAN (engl. Sve više korisnika nosi računalo sa sobom i želi se povezivati u mrežu ili spajati na internet bez nespretnog povezivanja žicama. Često se Wi-Fi uređaji rabe za bežični pristup internetu.1 Vrste mreža Mreže se mogu svrstati u skupine prema različitim kriterijima. Uređaji u mreži međusobno se povezuju bakrenim žicama ili. a podaci se prenose radiovalovima. primjerice. Bakrenim žicama podaci se prenose s pomoću električne struje. Primjer popularne uporabe bežičnih mreža je u hotelima ili restoranima gdje se namjernici mogu bežično vezati u mrežu i na internet.3. prema ustrojstvu mreže itd. npr. relativno jednostavnom instalacijom i uporabom. 1. omogućuje korisniku koji je u krugu desetak metara od Wi-Fi pristupnog čvora da s pomoću ručnog ili prijenosnog računala ostvari vezu s internetom.

client) je računalo na kome radi korisnik mreže. Računalo poslužitelj (engl. PRO-MIL I-59 1 Osnove Bežično povezivanje u načelu je skuplje i sporije od povezivanja žicama ili optičkim kabelima.39 Načelni prikaz bežične mreže 1. . Računalo korisnik (engl. client-server) dijeli obradu podataka između računala koje treba uslugu (to je računalo korisnik. ali mnogo praktičnije za prijenosne uređaje. Korisniku mreže omogućava pristup uslugama i podacima koji se nalaze na poslužitelju.3. client/server) Korisnik-poslužitelj mreža (engl.Slika 1. server).2 Korisnik/poslužitelj (engl. Njegov program zadužen je za korisničko sučelje. Internet je najpoznatiji primjer korisnik-poslužitelj ustrojstva mreže. klijent) i računala koje pruža uslugu (to je računalo poslužitelj. slanje zahtjeva. Na njemu su pohranjeni podaci i programi za pružanje raznih usluga. Bitno obilježje organizacije mreže korisnik-poslužitelj jest podjela i specijalizacija posla između dviju strana. Zadaća mu je primiti zahtjeve. Zadatak poslužitelja je dati na uporabu usluge. obraditi podatke sukladno zahtjevu i poslati obrađene podatke računalu korisniku.1. podatke i uređaje ostalim računalima u mreži. server) redovito je udaljeno računalo koje korisnik mreže fizički ne vidi. slanje podataka i prijam obrađenih podataka.

slike i zvuka itd.3. elektronička pošta je moguća zamjena za tradicionalno poštansko dopisivanje. Primjerice. ali s mnogo kraćim vremenom putovanja poruke i redovito s mnogo nižom cijenom.. Korisnik može birati kada. Prvi put u povijesti korisnik s malo truda i sa skromnim sredstvima može putem interneta i web stranica objavljivati informacije u cijelom svijetu (pojam web stranica opisan je u nastavku). računala i računalne mreže nude nove i poboljšane mogućnosti rukovanja informacijama. Glavne usluge koje uobičajeno nudi računalni informacijski sustav jesu: I-60 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Uz to pojavila se mogućnost bitnog ubrzanja i pojeftinjenje nekih tradicionalnih postupaka komuniciranja. telefonskog sustava. pohranjenih informacija i organizacije koja održava takav sustav. brz dvosmjerni prijenos teksta. računalnih mreža. radiodifuznog i televizijskog sustava. Uporabom računala. tiskanih publikacija i dr. server) na temelju kojih im poslužitelj dostavlja tražene podatke 1. clients) šalju zahtjeve poslužitelju (engl. koliko i kojim slijedom želi primati informacije.1. mogućnost pretraživanja i izdvajanja informacija. Nova tehnologija omogućila je nastanak potpuno novih izvora informacija koji se zajedničkim imenom zovu računalni informacijski sustavi. Računalni informacijski sustav Računalni informacijski sustav sastoji se od računala. modema i računalne mreže korisnik se može povezati s izabranim informacijskim sustavom i koristiti se raspoloživim uslugama. To su. Temeljna zadaća informacijskog sustava je omogućiti korisniku djelotvorno pretraživanje i dobavu informacije.Slika 1. npr.40 Korisnici (engl. primjerice.3 Internet Razvoj računalnih mreža stvorio je preduvjete za djelotvornu i relativno jeftinu distribuciju i razmjenu informacija. Za razliku od ostalih informacijskih sustava.

organizacije ili vlade. ali neće morati posebno plaćati uporabu samog interneta. ISP naplaćuje svoju uslugu povezivanja s internetom i taj trošak ne treba miješati s uporabom interneta koja je besplatna. Korisnik će imati trošak nabave opreme. Internet nije zemljopisno smješten na jednomu mjestu. primjerice elektronička pošta. CARNet omogućuje priključak na internet praktično svim obrazovnim i istraživačkim ustanovama.• • mogućnost oglašavanja na elektroničkoj oglasnoj ploči i uvid u poruke koje se već nalaze na takvoj ploči. internetworking). tražilice. godišnje. internet nije u vlasništvu nijedne osobe. pa tako nije pod izravnim nadzorom nijedne institucije. ISP. forum.). U Hrvatskoj posebnu ulogu ima davatelj internetske usluge CARNet. ali i mogućnost da vlastita dostignuća prikažu svijetu. mogućnost pretraživanja i dobave informacija koje je prikupio i nudi na uvid informacijski sustav. CARNet ne naplaćuje svoje usluge te je najpogodniji način uključenja učenika ia akademske zajednice na internet. pa tako i nastavnicima i učenicima srednjih škola. prijenos podataka na daljinu i sl. PRO-MIL I-61 1 Osnove mogućnost razmjene podataka između sudionika. trošak uspostave komunikacijske veze s internetom i dr. The Web. cyberspace. Internetskom korisniku nudi mnogo različitih informacijskih usluga među kojima su najpopularnije elektronička pošta i www. Za razliku od svih ostalih računalnih mreža i sustava. Organizacije koje omogućuju priključak korisnika na internet zovu se davatelji internetske usluge (engl. Zadatak je CARNet-a graditi računalno-komunikacijski i informacijski sustav obrazovnih i znanstvenih ustanova. a može se slikovito zamisliti kao golema elektronička mreža koja obuhvaća cijelu kuglu zemaljsku i povezuje računala i računalne mreže. npr. Internet je skup međusobno povezanih raznovrsnih računalnih mreža razmještenih diljem svijeta.. Cjelokupni se internetski prostor u fizičkom i informacijskom smislu popularno zove jednom riječju engl. . prema vremenu provedenom na internetu i sl. Na taj način hrvatska znanost i školstvo imaju na raspolaganju svjetsko znanje i informacije. npr. Uporaba interneta je besplatna. CARNet je dio interneta i svaki je sudionik CARNeta ujedno uključen i u internet. internet service provider) i obično naplaćuju svoju uslugu (mjesečno.. Zato se internet često naziva jednostavno engl. već doslovno obuhvaća cijeli svijet. • Internet Posebno mjesto među informacijskim sustavima zauzima internet (kratica od engl.

npr. Nakon naziva protokola za prijenos slijedi dvotočje i dvije kose crte. URL (engl. a prepoznaju se i po tome što kazalo mijenja oblik kad se nalazi na vezi. Najčešći protokoli jesu: http. Opera i dr. www ili popularnije web stranica (od engl. a mogu se rabiti i telnet.) naziva se veza ili engl. često nudi više od jedne stranice. link. gopher. Kad je stranica prenesena na računalo korisnika. Neobično je važna činjenica da korisnik ne mora znati na kojemu se računalu na internetu nalazi tražena informacija. news. a sliči stranici knjige. Nakon imena računala je kosa crta pa zatim put koji pokazuje mjesto na računalu gdje se I-62 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . home page) može se pristupiti svim ostalim ponuđenim stranicama. Takva su mjesta obično podvučena i naglašena bojom. već je dovoljno samo mišem kliknuti na označeno mjesto na web stranici za pristup željenim informacijama. Microsoft Internet Explorer. browser). Internet bez dvojbe svoju veliku popularnost duguje ponajprije sustavu www. Klikom miša na vezu otvorit će se odabrana stranica. moguće ju je pregledavati uporabom nekog od web preglednika (engl. Web stranica dokument je koji se može prikazati na zaslonu monitora. Svaki takav dokument koji je dio sustava www ima svojstveni URL oblika: protokol: / / imeracunala/put/informacija U gornjem obliku adrese “protokol” označava protokol kojim će se prenositi informacije koje pruža informacijski sustav. Glavni razlog velike popularnosti www jednostavnost je uporabe i privlačan prikaz informacija. a zatim ime računala koje nudi informacijsku uslugu. podebljano i sl. Mozilla Firefox. Svaka riječ ili slika može biti veza (engl. tj. Pružalac informacija. wais itd. world wide web). Protokol je propisani način kojim će se podaci prenositi mrežom. Može sadržavati tekst. vlasnik web stranice.www (web) Internet je omogućio korisniku pristup velikoj količini informacija. uniform resource locator) jedinstvena je adresa kojom se može pristupiti nekom dokumentu koji je dostupan preko interneta i sustava www. link. pokretne i nepokretne slike i zvuk. Svaki put kada kazalo promijeni oblik u vrpci stanja pojavi se adresa stranice na koju ta veza vodi. Web stranice zasnovane su na tehnologiji hipermedije. www na jednostavan i korisniku ugodan način povezuje cijeli internet u jedinstven informacijski sustav. Jedan od najčešćih i korisniku najprihvatljivijih načina prikaza informacija jest s pomoću tzv. Web stranice su redovito zasnovane na tehnologiji hipermedija tako da korisnik može jednostavnim klikom miša na pojedine dijelove stranice dobaviti nove informacije (vidi odjeljak o HTML-u i hipermediji). webmaster). S prve ili uvodne stranice (engl. ftp. odnosno na kojemu je informacija pohranjena. www sustav omogućuje prijenos i prikaz web stranica. hyperlink) s nekom drugom web stranicom na internetu. Na uvodnoj stranici obično je naveden i onaj tko održava i uređuje stranice (engl. Takvo označeno mjesto (podvučeno.

Ponekad je potrebno dio podataka i usluga lokalne mreže dati na raspolaganje korisnicima koji nisu u nadležnosti vlasnika lokalne mreže. Ako jest povezana. npr.3. Treba reći da je opisani način adresiranja web dokumenata prikladan čovjeku jer relativno lako može zapamtiti nekoliko riječi odvojenih točkama. biti povezana s internetom. No da bi se računalo pronašlo na internetu mora se svaka slovčana adresa pretvoriti u brojčanu. a uz to i jednostavno se povezati s internetom. Brojčane adrese teško se pamte pa je smišljen sustav DNS kako bi ljudima olakšao pamćenje. Zbog velikog broja korisnika interneta.167 i mogu se navesti umjesto slovčane adrese.56. Takvo se računalo zajedno s prikladnim programima naziva vatrozid (engl. Intranet je vlasništvo korisnika i on upravlja njime i nadzire ga.hr/ Pomoću URL-a i web preglednika korisnik može na zaslonu monitora vidjeti dokument koji se “krije” iza tog URL-a. PRO-MIL I-63 1 Osnove tražena informacijska usluga može dobaviti. informacije ili usluge koja se želi dobaviti. Značenje pojedinih dijelova adrese je preporuka i ne obvezuje onoga tko dodjeljuje adresu pa je moguće i drugačije značenje.carnet . onda je obično povezana posredstvom posebnog računala koje nadzire i filtrira sav protok podataka između Intraneta i vanjskog svijeta. Treba istaknuti da www nije isto što i internet. extranet). domain name system) i korisnik to i ne primjećuje niti se mora za to posebno brinuti. Lokalna mreža koja je zasnovana na istoj tehnologiji kao i internet naziva se intranet. Brojčane adrese sastoje se od četiri broja odvojena točkama. S gledišta računala pogodniji je način adresiranja brojkama pa su računala zapravo obilježena brojevima.37. ali ne mora. Ponovno slijedi kosa crta i na kraju ime dokumenta.1. Slovčane u brojčane adrese pretvara DNS (engl. za uvid u web stranice ustanove CARNet treba navesti URL: .4 Intranet i ekstranet Razvojem interneta razvijani su i različiti sklopovi i programi koji omogućuju djelotvoran rad. Na primjer.http:// www. sklopovlje i programi potrebni za uporabu interneta proizvode se u velikim količinama pa im je i cijena relativno niska. firewall ). Takva lokalna mreža može.: 104. 1. Zbog toga su mnogi korisnici svoje lokalne mreže utemeljili na istoj tehnologiji kako bi mogli rabiti jeftine sklopove i provjerene programe. kupcima ili poslovnim partnerima. Dio intranet mreže koji je uz određena ograničenja dostupan vanjskim korisnicima naziva se ekstranet (engl. npr. www je jedna od mnogih usluga koje internet nudi.

Ako se podaci žele prenositi nekim od postojećih sustava koji nisu građeni za prijenos digitalnih signala. složenost ili način građe.2 Prijenos podataka Uporaba mnogo računala stvorila je potrebu razmjene podataka među njima.Slika 1.41 Lokalna mreža (LAN) spojena na internet 1. ali i složenih sustava za povezivanje više stotina ili čak tisuća. Ima sasvim jednostavnih sustava za povezivanje samo nekoliko osobnih računala. treba rabiti uređaje koji će na predajnoj strani digitalne podatke pretvoriti u oblik pogodan za prijenos. I-64 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Bez obzira na vrstu. svaki sustav za razmjenu podataka ima istu osnovnu zadaću: prijenos digitalnih podataka između dvaju fizički odvojenih mjesta. često i vrlo udaljenih računala. svojstvima i cijenom. Danas ima mnogo sustava za povezivanje računala koji se međusobno razlikuju namjenom. Unutar računala i računalnih uređaja podaci su u digitalnom obliku pa i sustavi za razmjenu podataka među njima moraju biti građeni tako da mogu prenositi digitalne podatke.3. a na prijemnoj ponovo rekonstruirati digitalne podatke.

podaci se predočavaju pomoću dva moguća stanja: maksimalni napon i minimalni napon (npr.2.3. Digitalni sustav. Kod digitalnih elektroničkih računala. jest sklopka za paljenje svjetla jer može biti samo u jednom od dvaju stanja: uključeno ili isključeno.1 Skidanje i stavljanje podataka na računalo . Ukoliko se podaci prenose s udaljenog računala na korisničko računalo rabi se naziv skidanje podataka ili engl. Takav prikaz omogućuje jeftinu građu pouzdanih elektroničkih sklopova. a takva su praktički sva računala danas u uporabi. Za razliku od digitalnih sustava. Digitalni i analogni sustavi Sustavi koji mogu imati konačan broj stanja i kod kojih ne postoje međustanja zovu se digitalni sustavi. to se u svakodnevnom govoru najčešće rabi naziv digitalna računala ili samo računala. upload. stanjima. računala se zovu binarnima. postoje i analogni sustavi koji mogu poprimiti bilo koje stanje između krajnjih vrijednosti (u načelu beskonačno mnogo stanja). crveno-žuto.Pri prijenosu podataka između računala udomaćila su se dva naziva. namještanje glasnoće kod radioprijamnika jest analogno jer ima beskonačno mnogo mogućih stanja.3. Digitalna binarna računala su. Kako su velika većina računala u uporabi upravo digitalna binarna računala. download. 1. a zbog toga što je riječ o odvojenim i jasno razlučivim stanjima. Digitalni sustav jest i prometna svjetlosna signalizacija (semafor) koja može biti u jednom od nekoliko stanja (crveno. Zbog toga što je riječ o dvama stanjima. žuto. zovu se digitalnima. U razmjeni podataka sudjeluju najmanje dva sudionika: jedan koji želi predati poruku (kojeg ćemo zbog jednostavnosti zvati predajnik) i drugi kojemu je poruka upućena ili koji treba primiti poruku (kojega ćemo zvati prijamnik). primjerice. Prijenos digitalnih podataka Pod prijenosom podataka u užem smislu razumijeva se prijenos podataka između računala i okoline.2 Brzina prijenosa podataka Postoji mnogo načina na koje bi se podaci mogli predočiti električkim veličinama. računala unutar kojih se podaci predočuju samo dvama. dakle. U ovom poglavlju pod prijenosom podataka razumijevat će se razmjena digitalnih podataka između više računala ili između računala i vanjskih uređaja. 0 V i 5 V). i to jasno odvojenim i razlučenim. Razmjena podataka među sudi- PRO-MIL I-65 1 Osnove 1.2. Primjerice. isključeno). Ako se podaci prenose s korisničkog računala na udaljeno računalo rabi se naziv stavljanje podataka ili engl. zeleno. ali se pokazalo da je za električki prikaz podataka najpogodniji prikaz s dva stanja.

Komuniciranje iznajmljenim komunikacijskim kanalom najbolji je. 1. Jedna od mogućnosti povećanja brzine prijenosa digitalnih podataka jest prethodno sažimanje podataka. U Hrvatskoj je to. vlasnik izvora informacija nema s time ništa ni glede opskrbe korisnika tom mogućnosti ni glede naplate uporabe komunikacijskoga kanala. Sažimanje podataka (engl. public switched data network. Tu ćemo “vezu” zvati prijenosnim kanalom. bits per second ) ili višekratnicima Kbps. korisnik ga i plaća (slično kao uporabu telefona). I-66 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . primjerice.onicima moguća je ako među njima postoji “veza” kojom poruke mogu putovati s jednog mjesta na drugo. Mbps. Uporabom iznajmljenog komunikacijskoga kanala korisnik je neprekidno u vezi s informacijskim sustavom. Sustavi za prijenos digitalnih podataka grade se tako da brzina prijenosa podataka bude što veća. Komunikacijski kanal je npr. ali i najskuplji. data compression) je postupak pretvorbe podataka na takav način da konačan rezultat ima manje bitova od izvornih podataka. public switched telephone network. Budući da se prenosi manje bitova. Sukladno utrošenom vremenu uporabe komu nikacijskog kanala.” Umjesto devet slova i dva razmaka napisana su samo tri slova i točka. PSDN ) korisnik se prema potrebi samo povremeno povezuje s informacijskim sustavom. Dvije su glavne vrste komunikacijskoga kanala: iznajmljeni komunikacijski kanal i javna telefonska mreža. Postoje i posebne inačice povezivanja s internetom posredstvom javne telefonske mreže. Primjer sažimanja u svakodnevnu životu je pisanje kratica. PSTN ili engl. informacijskog sustava moguća je ako je između njih uspostavljen komunikacijski kanal. U načelu je korisnikova briga ostvariti takav komunikacijski kanal. postiže se veća brzina prijenosa. Nasuprot tome ostvarenje veze s pomoću modema i javne telefonske mreže jednostavno je i jeftino. Nedostatak komuniciranja modemom je relativno mala brzina komunikacije i moguće zauzeće telefonske linije. Uz to sažeti podaci zauzimaju manje memorije pa se postupak sažimanja često rabi za djelotvorniju pohranu podataka. Korisnik se mora obratiti organizacijama koje mu mogu osigurati ostvarenje takve komunikacijske veze. telefonska linija. Na prijamnoj se strani niz bitova pretvara ponovno u izvorni oblik. Iznajmljeni se komunikacijski kanal plaća cijelo vrijeme najma bez obzira na to rabi li ga korisnik ili ne. Brzina prijenosa digitalnih signala mjeri se brojem bitova prenesenih u jednoj sekundi ili skraćeno bps (engl. Uporabom javne telefonske mreže (engl. CARNet (dostupan učenicima i članovima akademske zajednice) ili neki od komercijalnih davatelja usluga. Gbps itd.3 Načini spajanja na internet Razmjena podataka između korisnika i izvora informacija. primjerice kad se umjesto “i tako dalje” napiše “itd.” u “i tako dalje”.3. Čitatelj će u mislima pretvoriti “itd. tj. način komuniciranja pa ga rabe samo oni korisnici koji moraju imati praktički neprekidnu vezu s izvorom informacije.2.

kao što je to slučaj s telefonskim priključkom. a priključuje se na ISDN. Fizički medij za prijenos podataka mreže ISDN su telefonske linije pa se sustav može primijeniti na postojećem telefonskom sustavu. network terminator). elektroničku poštu. Glavna razlika ISDN-a prema klasičnom telefonskom sustavu je u načinu prijenosa podataka od korisnika do telefonske ili komunikacijske centrale. slike i digitalnih podataka jednim te istim prijenosnim kanalom. ISDN kartica ili skraćeno TA (engl. To je uređaj koji isporučuje telekomunikacijska tvrtka. U mrežni zaključni uređaj korisnik može uključiti do osam različitih uređaja: ISDN telefon. Kod klasičnog telefonskog sustava prenosi se analogni signal. Izrađuje se kao kartica za ugradnju ili kao vanjski uređaj. Korisnik ISDN-a može posredstvom jednog priključka. mogućnost priključka više terminala na jednu telefonsku liniju te mogućnost prijenosa zvuka i digitalnih podataka iz računala. zapravo je pogrešan jer ovdje nije riječ o modulaciji i demodulaciji. istodobno mogu raditi samo dva od uređaja. digitalne podatke. razmjenjivati zvučne informacije. To je uređaj koji se s jedne strane povezuje s računalom posredstvom PCI ili USB sabirnice. Pri uporabi ISDN-a korisnik mora imati opremu koja analogne signale pretvara u digitalne. Za računalni priključak na ISDN korisnik mora imati dva uređaja. faks poruke. a s druge strane s NT uređajem. Slika 1. ISDN modem bitno je različit uređaj od klasičnog modema jer on ne pretvara digitalne podatke u analogne. Iako je naziv “modem” uobičajen.42 Priključak uređaja na ISDN PRO-MIL I-67 1 Osnove ISDN . terminal adapter). slikovne informacije.ISDN (engl. faks-uređaj. već samo prilagođava digitalne podatke iz računala u digitalne podatke prilagođene prijenosu ISDN-om. Prednosti ISDN-a u odnosu na klasičnu telefonsku mrežu su: brže biranje. ISDN modem itd. integrated services digital network) je sustav koji omogućuje objedinjeni prijenos zvuka. Za slanje računalnih podataka korisnik mora imati još jedan uređaj koji se naziva ISDN modem. Prvi od njih je mrežni zaključni uređaj ili skraćeno NT (engl. veća brzina prijenosa podataka. Premda svaki od tih uređaja može imati različit pozivni broj. dok se kod ISDN-a prenosi digitalni signal.

opremljeni nadzornim LED-sijalicama koje prikazuju stanje modema i priključnicama za spoj s računalom i telefonskom linijom. Glavne prednosti unutarnjih modema jesu male dimenzije i niža cijena od vanjskih. Unutarnji modemi (engl. smješteni su u prikladno kućište. Građeni su u obliku kartice s priključnicom koja se priključuje na sabirnicu računala. nije potrebno pri svakom povezivanju na internet ostvarivati vezu. internal modem) ili modemi za ugradnju ugrađuju se u računalo. Naziv modem nastao je iz početnih slova riječi modulator i demodulator. I-68 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . external modem) proizvode se kao samostalni uređaji. digital subscriber line) je tehnologija koja iskorištava puno raspoloživo frekvencijsko područje telefonskih linija između korisnika i telefonske centrale te tako omogućuje mnogo veću brzinu prijenosa podataka od analognog modema ili ISDN-a. Na prijamnoj strani modem pretvara signale zvučne frekvencije ponovno u digitalne signale. Da bi to bilo moguće. Umjesto pretvorbe u analogni signal i slanja analognih zvučnih signala telefonskim linijama. Postupak pretvorbe digitalnih signala u signale zvučne frekvencije naziva se modulacija. Zato ADSL omogućuje mnogo veće brzine primanja podataka. Modem Modem je uređaj koji omogućuje prijenos digitalnih podataka putem telefonskih linija. a sklop koji to obavlja modulator. Telefonske linije građene su za prijenos govornih signala.DSL i ADSL DSL (engl. a postupak demodulacija. kod korisnika i u telefonskoj centrali mora postojati poseban uređaj koji omogućuje takav prijenos. Na predajnoj strani modem pretvara digitalne podatke u signale zvučne frekvencije. Uporabom modema moguće je i s pomoću javne telefonske mreže relativno jednostavno razmjenjivati podatke između dva udaljena računala. DSL šalje digitalne signale slično kao i ISDN. DSL je cijelo vrijeme “na vezi” (engl. DSL se obično naplaćuje prema količini prenesenih podataka. pa je velik dio raspoloživog kapaciteta neiskorišten. Zbog toga je prije prijenosa digitalne signale potrebno pretvoriti u signale za koje su građene telefonske linije. tj. Za razliku od analognog modema i ISDN-a kod kojih se naplaćuje trajanje veze. Glavna prednost DSL-a jest velika brzina prijenosa podataka. online). a najpopularniji je ADSL (engl. Vanjski modemi (engl. nego slanja. Uočilo se da većina korisnika pri korištenju interneta mnogo više podataka prenosi na svoje računalo nego što ih šalje. asymetric digital subscriber line) čije je osnovno obilježje različita (asimetrična) brzina prijenosa podataka pri primanju i slanju. Sklop za tu pretvorbu naziva se demodulator. Za razliku od ISDN-a. relativno su uskog frekventnoga područja i nepogodne za prijenos digitalnih signala. Postoji više inačica DSL-a.

a često i nemoguće. Korisnik mora imati satelitsku antenu („tanjur“). Kako je provođenje takve instalacije skupo. . Nije potrebno provoditi dodatnu kabelsku instalaciju što je uvijek skupo.2. PRO-MIL I-69 1 Osnove Prijenos podataka modemom je prespor za suvremene zahtjeve pa se rabe samo ako ostali načini povezivanja nisu mogući. odgovarajući prijamnik i programe.1. Povezivanje posredstvom telefonske linije To je najrasprostranjeniji način povezivanja jer na mnogim mjestima već postoji telefonska linija i priključak. Podatke prima tako ostvarenom satelitskom vezom. ne može slati satelitskom vezom već ih samo primati. Prikladan je za osobe koje nemaju mogućnost ostvarenja brze internetske veze na drugi način. Zbog česte promjene mjesta spajanje prijenosnih i ručnih računala kabelima je nespretno.3. a dostupna je samo onima koji imaju instalaciju kabelske televizije i ako pružatelj nudi i uslugu spajanja na internet. hotela i ostalih mjesta okupljanja više ljudi imaju mogućnost bežičnog povezivanja s internetom. Suvremeni mobilni telefoni također imaju mogućnost bežičnog spajanja na internet. obično je prisutna samo na određenim mjestima. To je pogodna mogućnost za brzu vezu s internetom. Nakon pojave ADSL-a mogućnosti povezivanja taj način povezivanja više nije popularan. dakle. Bežično povezivanje Bežično povezivanje posebno je pogodno za povezivanje prijenosnih računala. DSL i ADSL su posredstvom telefonske linije.4 Komunikacijski kanali Osim prema vrsti usluge i brzini razmjene podataka povezivanje na internet može se svrstati u skupine prema fizičkom ostvarenju komunikacijskog kanala. a šalje ih nekim od gore spomenutih kanala. Često se pri instalaciji kabela za kabelsku televiziju korisnicima nudi mogućnost priključka na internet tom instalacijom. Zbog toga sve više ustanova. Satelitska veza Za osobe koje skidaju veliku količinu podataka pogodna je satelitska veza. Podatke. tvrtki. Opisani načini povezivanja modemom. Povezivanje kabelom velikog kapaciteta prijenosa podataka Do pojedinih mjesta provedena je kabelska instalacija s kabelima velike propusne moći podataka pa je u tom slučaju moguća i brza veza s internetom.

Zbog toga pri stalnoj vezi korisnik mora računalo opremiti odgovarajućim programima za zašittu. Kad je korisnik samo povremeno spojen s internetom ta je opasnost mnogo manja jer računalo većinu vremena nije dostupno na internetu.5 Značajke stalne veze Korisnici koji su s internetom povezani stalnom vezom (npr. I-70 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . • Korisnik je cijelo vrijeme spojen na internet (engl. npr. ADSL-om ili kabelom velikog kapaciteta prijenosa podataka). online) i ne mora uspostavljati vezu svaki put kad želi pristupiti internetu. • Trošak stalne veze ovisi o davatelju internetske usluge. video zapise) jer za plaćeni iznos mogu prenositi neograničenu količinu podataka. Davatelji internetskih usluga nude različite brzine prijenosa podataka o čemu onda ovisi i cijena za korisnika. • Kako je računalo korisnika cijelo vrijeme povezano s internetom mnogo je veća opasnost od nedobronamjernih pokušaja upada u računalo korisnika.3. antivirusnim programima i dr. zaraziti računalo virusom. Drugi je model naplate plaćanja određenog stalnog iznosa bez obzira na količinu prenesenih podataka (engl. vatrozidnim programima (engl. To je s gledišta korisnika povoljno jer ne mora gubiti vrijeme na uspostavu veze. postoji i stalni mjesečni trošak koji korisnik mora platiti i u okviru koga može prenijeti određenu količinu podataka. Zlonamjernici mogu cijelo vrijeme pokušavati prodrijeti u računalo korisnika i dočepati se podataka s korisničkog računala ili mu nanijeti kakvu drugu štetu. firewall software).2.1. to će više i platiti. Uz to. trebaju imati na umu dobre i loše značajke takve veze. Jedan model korisniku naplaćuje količinu prenesenih podataka. • Brzina prijenosa podataka kod stalnih veza je velika i zadovoljava većinu korisnika. flat rate). Postoje dva osnovna modela naplate. npr. Što više podataka korisnik prenese. Taj je model pogodan za korisnike koji prenose velike količine podataka (npr.

Nabrojit ćemo ovdje neke od poslova u kojima je računalo djelomično ili u potpunosti zamijenilo čovjeka. U takve poslove ubrajaju se npr. gluma) i sl. isplate i prikaza stanja računa klijentu. U slučaju bankomata računalo preuzima cjelokupan posao provjere bankovnog računa. To nije točno i postoje brojni poslovi u kojima je čovjek bolji od računala ili pak računalo uopće ne može zamijeniti čovjeka. pjevanje. PRO-MIL I-71 1 Osnove 1. Sveopća prisutnost računala katkad navodi na pomisao da je računalo pogodno za sve poslove i da može zamijeniti čovjeka u bilo kom području. poslovi za koje je važna izravna ljudska komunikacija. Računalo je velika pomoć pri obavljanju različitih administrativnih poslova: izrada. spremajući i prikazujući mu potrebne podatke. treba procijeniti hoće li računalo moći uspješno obaviti posao koji radi čovjek. Moguće uništenje računalnih sustava pojedinih tvrtki moglo bi izazvati njihovu propast. a u nekim slučajevima i daktilografe (računala kojima se može diktirati glasom). Računalo je iz uporabe praktično istisnulo pisaće strojeve. plaćanja i druge bankovne transakcije. I njihovo poslovanje nezamislivo je bez računala. Tvrtke koje se bave rezervacijom i prodajom zrakoplovnih karata već duže vrijeme taj posao obavljaju pomoću računala i računalnih mreže. a već i djelomična oštećenja. I njihova bi djelatnost bila u današnjim uvjetima nemoguća bez računala. poslovi u kojima je potreban osjećaj zdravog razuma i rasuđivanja. stvaralački poslovi (pisanje. kamata i sl. Pri tome se cjelokupan posao obavlja bez posredovanja čovjeka. primjerice zaraza računala računalnim virusom. automatizirana je i posao službenika svodi se na unos podatka i manipulaciju s novcem.4 Informacijska i komunikacijska tehnologija u svakodnevnom životu . Cjelokupna obrada bankovnih računa.Računalo je danas prisutno u svim ljudskim djelatnostima. Većina banaka nudi klijentima mogućnost poslovanja posredstvom interneta pa tako klijent bez dolaska u banku i bez kontakta sa službenikom banke može obaviti uplate. pohrana i ispis najrazličitijih dokumenata. U tvrtkama koja se bave osiguranjem računala su preuzela cjelokupni posao evidencije klijenata i obrade podataka. Odluka što poduzeti na temelju takvih podataka ostaje na čovjeku. U većini slučajeva računalo pomaže čovjeku pri obavljanju posla obrađujući. Takve tvrtke redovito su povezane u cijelom svijetu tako da se rezervacija i kupovina karte može obaviti u bilo kojem uredu u svijetu. Uloga računala u poslovnom i svakodnevnom životu velika je pa postoje poslovi koji se danas više ne bi mogli obavljati bez računala. Zato prije zamjene ljudskog rada računalnim. može izazvati goleme štete. poslovi za čije su obavljanje potrebni osjećaji. Banke ne mogu zamisliti svoje poslovanje bez uporabe računala i kvar računalnog sustava praktično obustavlja rad banke i može izazvati goleme gubitke.

EC ) sastoji se od kupovine.4.2 Internetske usluge Internet je omogućio nov način pružanja različitih usluga čineći ih jeftinijim. Elektroničko poslovanje je naziv za vođenje poslovne komercijalne komunikacije i upravljanje poslovanjem elektroničkim putem. njihovim umrežavanjem i posebice njihovom masovnom uporabom stvorili su se uvjeti za nov način komuniciranja i poslovanja među ljudima. information and communications technology. Elektronička trgovina (engl.). tehnologija obrade podataka (računala svih vrsta i njihovi vanjski uređaji). kopirati obrađivati i putovati s mjesta na mjesto brzo i jeftino. Riječ je o trgovanju koje se obavlja posredstvom www ili web stranica. electronic commerce. Ako je riječ o elektroničkoj trgovini koja se obavlja posredstvom interneta.Postoje i mnoga druga područja ljudskog djelovanja u kojima je rad bez računala bitno otežan ili nemoguć. rabi se ponekad naziv engl. mobilna telefonija. 1.1 Elektronički svijet Pojavom računala.4. bržim i dostupnijim. ICT je. tehnologije za prijenos podataka (radio. npr. računalni programi i usluge. elektroničkom naplatom ili razmjenom podataka.1. televizija. skraćeno ICT) podrazumijevaju se tehnologije za rukovanje informacijama.1. e-commerce. 1. oglašavanja i promidžbe proizvoda ili usluga posredstvom računalnih mreža.).1 Informacijska i komunikacijska tehnologija Pod pojmom informacijskih i komunikacijskih tehnologija (engl. računalne mreže. I-72 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Web commerce. dakle. prijenos računalnih podataka i dr. 1. pojam koji obuhvaća mnoštvo tehnologija namijenjenih rukovanju informacijama. poluvodičke memorije i dr. Tu se primjerice ubrajaju tehnologije za pohranu podataka (magnetski i optički mediji. Postoji mnogo načina na koji se rabe prednosti razmjene i obrade informacija u elektroničkom obliku.4. prodaje. Informacije u elektroničkom obliku mogu se umnažati.

Iako je načelno moguće "ukrasti" podatke koji putuju internetom. Naime kupac mora upisati i poslati podatke koji su dovoljni da netko zlonamjeran iskoristi te podatke i nanese štetu kupcu (troši njegov novac. S gledišta kupca plaćanje je jednostavno i brzo jer cjelokupnu transakciju može obaviti na internetu. Kupac tako može platiti nepostojeću uslugu ili robu koju nikad neće dobiti zbog prevaranata koji se na www stranicama predstavljaju kao pouzdane i poštene tvrtke. slijedeći upute s www stranica naručuje i plaća željenu robu ili uslugu • Ponuđač nakon naplate šalje korisniku naručeno. Posrednik pri plaćanju nudi određena jamstva kupcu i prodavaču da neće doći do zlorabe pri transakciji. Osim plaćanja kreditnom karticom. Najčešće se za šifriranje rabi SSL protokol (engl. secure sockets layer). Kod takvih tvrtki korisnik može otvoriti račun i na račun položiti određeni iznos novaca. Nakon toga kupac dobiva korisničko ime i lozinku pomoću kojih može plaćati usluge na internetu. Najbrži i najjednostavniji je plaćanje kreditnom karticom. posredstvom banke i sl. Zato je s gledišta kupca jako važno na neki način provjeriti vjerodostojnost objavljenih informacija na www stranicama i pouzdanost tvrtke kojoj plaćaju robu ili uslugu. većina ponuđača se od toga brani šifriranjem poruke pri slanju i prijamu. promiče i nudi na prodaju robe ili usluge • Potencijalni kupac posredstvom www preglednika pregledava www stranice ponuđača i bira što će kupiti • Ako se odluči na kupovinu. Kako kupac ne upisuje broj svoje kreditne kartice nema opasnosti od krađe. ali su svi ti načini plaćanja sporiji ili skuplji od plaćanja kreditnom karticom. već plaćanje robe ili usluge koja ne odgovara oglašenoj.). pa tako internetom putuju šifrirane poruke beskorisne zlonamjerniku. Najpoznatiji posrednik pri plaćanju je PayPal. PRO-MIL I-73 1 Osnove ..Uobičajeni postupak elektroničkog poslovanja odvija se u nekoliko koraka: • Ponuđač objavljuje www stranice na kojima oglašava. Taj je strah uglavnom mnogo veći od stvarne opasnosti. Ovaj način naplate izaziva kod kupca najveću sumnju i strah od zlouporabe. Postoje tvrtke koje nude posredništvo pri plaćanju i na određeni način štite kupca od moguće krađe. a istodobno ponuđaču nude jednostavnu naplatu prodanih usluga ili roba. Kupac upisuje potrebne podatke izravno u formular objavljen na www stranici i nakon potvrde kupnje automatski se tereti njegova kreditna kartica za cijenu naručene robe ili usluge. Najveća stvarna opasnost za kupca nije krađa. Ovisno o ponuđaču kupljeno se može platiti na više načina. zlorabi njegov identitet i sl. plaćati se može pouzećem.

newsgroups). publikacije u digitalnom obliku. osigurati prikaz sadržaja www stranice prilagođen svakom kupcu ovisno o njegovim sklonostima. I-74 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . objašnjenje načina uporabe proizvoda. cirkularnim elektroničkim pismima i sl. tehnološkom i svakom drugom pogledu.) • suziti područje roba ili usluga koje se nude (specijalizirati se za relativno usko područje) • nuditi robu ili usluge koje su suvremene i nove i neprestano pratiti razvoj. video zapisi i sl. pouzdane i sigurne www stranice • poticati kupca na kupovinu različitim akcijama (popustima. objašnjenje tehnologije izrade proizvoda i sl. mrežnim novinama (engl. 356 dana u godini (kupac može robu razgledati u bilo koje doba i može je razgledati koliko god želi) • podroban opis robe i mnogo popratnih informacija vezanih za robu ili uslugu • mnogo proizvoda među kojima se može birati brza i jednostavna usporedba roba i cijena različitih ponuđača brzo i jednostavno pronalaženje roba i usluga koje je teško pronaći u svom okolišu • praktično trenutna dobava roba ako je riječ o robi u digitalnom obliku (računalni programi.Obilježja elektroničkog trgovanja Iako je po mnogočemu elektroničko trgovanje slično uobičajenom trgovanju. društvenom. potrebama i željama. ipak se od njega razlikuje po mnogim obilježjima. posebnim ponudama i sl. uslužan i prijateljski odnos s kupcom uz brzu reakciju na njegove zahtjeve (posvetiti pozornost svakom kupcu i stvoriti osobni odnos s kupcom) • osigurati privlačne www stranice na kojima se nude robe ili usluge sa slikovnim i tekstualnim opisom onog što se nudi i s mogućnošću jednostavnog snalaženja na www stranicama. osigurati stalno dostupne.). Prednosti elektroničkog trgovanja s gledišta kupca Temeljne prednosti elektroničkog trgovanja s gledišta kupca su ove: • dostupnost 24 sata na dan. • pružiti kupcu mogućnost dodatne pomoći i informiranja posredstvom www stranica koje će mu olakšati odluku pri kupnji (to može biti usporedba cijena sa sličnim proizvodima drugih ponuđača.) • stvoriti zajednicu kupaca različitim alatima za komuniciranje: specijaliziranim brbljaonicama (engl. chat). ponuđač mora osigurati organizaciju koja mora neprestano biti pripravna i brzo reagirati na promjene na tržištu u ekonomskom. Za uspješno elektroničko poslovanje važni su ovi čimbenici: • ponuditi robu ili uslugu koja za kupca ima vrijednost po povoljnoj cijeni • osigurati odgovoran. zvučni zapisi. nagradnim igrama.

U poteškoće uspješnog elektroničkog trgovanja se ubrajaju i ovi čimbenici: • zabrinutost kupca za sigurnost podataka koje šalju internetom. PRO-MIL I-75 1 Osnove Poteškoće elektroničkog trgovanja . • precjenjivanje vlastitih mogućnosti i sposobnosti • nedovoljna motiviranost. skupe elektroničke komponente. posebice podataka kreditnih kartica koji bi se mogli zlorabiti (mnogi ljudi ne žele te podatke slati internetom i time praktično odustaju od elektroničkog poslovanja) • nemogućnost trenutnog preuzimanja robe (za razliku od uobičajene trgovine gdje kupac dolazi u posjed robe trenom plaćanja i može je odmah rabiti. video zapisi. želja i razloga za kupovanje potencijalnih kupaca • zanemarivanje potencijalne konkurencije pri osnivanju i radu elektroničke trgovine • nesposobnost predviđanja reagiranja potencijalnih kupaca i konkurencije • zakonske regulative i sl. za elektroničku trgovinu su u načelu pogodne robe i usluge ovih obilježja: • robe koje su po svojoj naravi u digitalnom obliku (računalni programi. što je posebno prisutno u siromašnim i nerazvijenim zemljama i područjima • društvene navike kupovanja. obilazak trgovina i fizički dodir s robom i sl. razgovor s ostalim kupcima u trgovini. zvučni zapisi. kod elektroničke trgovine kupac mora čekati danima ili čak tjednima da roba stigne) • nemogućnost pristupa internetu.) • robe koje imaju veliki omjer odnosa cijena/težina kako bi udio transportnih troškova u ukupnoj cijeni za kupca bio što manji i ne bi bitno povećavao cijenu robe (primjerice dragocjenosti. a nakon plaćanja se moraju transportirati do kupca.) • rezervni dijelovi za različite strojeve i uređaje koje kupac ne može lako pronaći u trgovinama u svojoj blizini • roba koju je iz bilo kog razloga kupcu nelagodno kupovati u uobičajenim trgovinama. publikacije na optičkim diskovima.Kao i svaki drugi oblik poslovanja i elektroničko poslovanje i trgovanje ima svoje specifične poteškoće i opasnosti: • nerazumijevanje potreba. knjige i sl. koje često uključuju razgovor s prodavačem. Robe i usluge pogodne za elektroničko poslovanje S obzirom na specifičnosti elektroničkog poslovanja. kod koga se roba i usluge nude na uvid u digitalnom obliku. usluge pohrane i obrade podataka i sl. navika. koordinacija i posvećenost poslovanju zaposlenika ponuđača • loša procjena potrebnog vremena i sredstava za ostvarenje i vođenje elektroničkog poslovanja • nedosljedno ostvarenje poslovnog plana.

trajni nalozi za plaćanje. Za uporabu usluge elektroničkog bankarstva korisnik obično mora: • imati otvoren račun u banci • sklopiti ugovor o uporabi usluga elektroničkog bankarstva. kupovanje udjela u investicijskim fondovima i dr.) • imati pristup internetu.• preuzeti informacije.Robe koje u načelu nisu pogodne za elektroničku trgovinu su ove: • robe koje imaju mali omjer odnosa cijena/težina zbog relativno velikih transportnih troškova • pokvarljiva roba ili roba koja ima neugodan miris ili zahtijeva poseban transport • roba koja zahtjeva izravan fizički uvid ili probu prije kupnje (npr. obuća). I-76 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . e-goverment) je naziv za pružanje javnih usluga posredstvom računala i računalnih mreža što danas znači uglavnom internetom. U usluge elektroničke vlade ubraja se: • povezivanja informacijskih sustava tijela državne uprave čime se pojednostavnjuje prikupljanje različitih potvrda. plaćanje različitih doprinosa. U usluge elektroničkog bankarstva ubraja se: • plaćanje svih vrsta računa u zemlji i inozemstvu • plaćanje kreditnih obveza • pregled stanja računa i prometa po računima • ugovaranje različitih financijskih usluga (različite vrste štednje. tu se ubraja i roba kod koje je važna vjernost boje jer nije moguće jamčiti istovjetnost boje prikazane na zaslonu monitora i stvarne boje robe.). Elektronička vlada (e-vlada. e-banking) je naziv za pružanje bankarskih usluga posredstvom računala i računalnih mreža što danas znači uglavnom internetom. otvaranje nove tvrtke. Elektroničko bankarstvo (engl.odjeća. engl. elektronički token. karticu i dr. svoju šifru – pin. • pružanje različitih usluga vezanih za zakonski propisane postupke evidencije nekretnina • uvid u različite službene dokumente • mogućnost sklapanja pravno važećih ugovora na daljinu rabeći elektronički potpis. uvid u propise i dokumente i dr. dokumente i uređaje za sigurnu identifikaciju (npr. uvjerenja i ostalih dokumenta • pružanje različitih usluga građanstvu vezanih za poslovanje s tijelima državne uprave • pružanje različitih usluga poduzetnicima vezanih za poslovanje s tijelima državne uprave čime se bitno olakšava i ubrzava npr.

manji troškovi putovanja vezanih za provođenje nastave. fakultetima u tvrtkama za održavanje tečajeva i drugdje. brbljaonica (engl. Sve te tehnologije razvijene su neovisno o e-učenju i zatim prilagođene i primijenjene za poučavanje. chat). manje prostora. S gledišta ustanove koja provodi poučavanje prednosti e-učenja su ove: • smanjeni sveukupni troškovi poučavanja (manje nastavnika.3 E-učenje . wiki. elearning) je način poučavanja kod kojeg je medij za razmjenu informacija između nastavnika i učenika ICT tehnologija. learnig management system.4. sustavi za upravljanje poučavanjem (engl.: blog. bolja iskoristivost vremena zaposlenika itd. Postoje različiti oblici e-učenja: poučavanje bez izravnog kontakta nastavnika i učenika. npr. E-učenje se primjenjuje na školama. konferencijski sustavi itd.) • skraćeno vrijeme potrebno za poučavanje (brže svladavanje predviđenog nastavnog gradiva) i time djelotvornije poučavanje • suvremenost obrazovnih materijala i postupaka PRO-MIL I-77 1 Osnove 1. optičkih diskova itd. televizije. electronic learning.Elektroničko učenje (e-učenje. e-learning. Slika 1. engl. e-učenje kao potpora tradicionalnom učenju itd. računalnih mreža. audio i video zapisa.43 E-učenje omogućava praćenje nastave s bilo kog mjesta koje ima pristup internetu Pri e-učenju rabe se različite ICT tehnologije prilagođene namjeni poučavanja. elektronička pošta.1. Takvo poučavanje uključuje prijenos nastavnih sadržaja posredstvom interneta. LMS). poučavanje s povremenim izravnim kontaktom nastavnika i učenika.

područja u kojim treba svladati motorne vještine. I-78 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . To ovisi o predmetu poučavanja.• • • ujednačen način poučavanja u poučavanje je moguće uključiti vrhunske eksperte pojedinog područja automatizirana provjera znanja i automatizirana provjera zadovoljenja svih uvjeta za uspješan završetak školovanja. nedostupnost komunikacijskih kanala • tiskani udžbenici i ostali materijali za poučavanje često su kvalitetniji i učenicima prikladniji od materijala u obliku primjenjivom za e-učenje • smanjena kulturna i društvena interaktivnost zbog smanjenog izravnog međusobnog kontakta učenika. Zbog moguće velike kulturne raznolikosti učenika (zbog međusobno velike zemljopisne udaljenosti učenika) može se dogoditi da način poučavanja nije svima prikladan. E-učenje ima i nedostataka u odnosu na tradicionalno učenje. a u kojim nedostaci. nedostupnost potrebne opreme. pripremljenosti ustanove koja poučava za e-učenje. S gledišta učenika nedostaci e-učenja su ovi: • tehnološka ograničenja (nepoznavanje ICT tehnologije nužne za e-učenje. S gledišta učenika prednosti e-učenja su ove: • dostupnost nastavnih materijala i poučavanja na daljinu (nastava se može pratiti s bilo kog mjesta) • ritam poučavanja može se prilagoditi svakom učeniku što smanjuje stres i povećava zadovoljstvo učenika (poučavanje u bilo koje vrijeme i bilo kojim ritmom) • interakcija potiče učenike na kreativno usvajanje znanja i na aktivnu ulogu u poučavanju • povjerenje da se poučava suvremeno stanje područja poučavanja. sposobnosti učenika rabiti ICT tehnologiju. S gledišta ustanove koja provodi poučavanje nedostaci e-učenja su ovi: • početna investicija za uspostavu e-učenja veća je od investicije u tradicionalno e-učenje (priprema ICT infrastrukture i priprema obrazovnih materija u obliku prikladnom za e-učenje) • relativno brzo zastarijevanje ICT infrastrukture te potreba za stalnim investiranjem i obnovom • tehnologija igra ključnu ulogu u poučavanje pa je potrebna stalna tehnološka potpora i održavanje • učenici moraju posjedovati znanja potrebna za uporabu ICT tehnologije i moraju imati odgovarajuću opremu i komunikacijske kanale • neka područja je teško ili nemoguće poučavati samo e-učenjem (npr. dostupnosti ICT tehnologije itd. Ne postoji jednoznačan odgovor u kojim će slučajevima prevladati prednosti.

Među vještine koje moraju imati zaposlenici posebno su važne ove: • motivacija • samodostatnost • komunikacijske sposobnosti • poznavanje tehnologije potrebne za rad na daljinu. computer aided manufacturing) do cjelovitog i objedinjenog poslovanja tvrtke pomoću računala (engl. brzo i jednostavno prenijeti na udaljeno mjesto pa ljudi koji rade na računalima mogu biti fizički međusobno udaljeni. preseljenje i sl.) • mogućnost zadržavanja kvalitetnog zaposlenika koji više ne može iz bilo kojih razloga dolaziti u ured (roditeljstvo. Rad na daljinu za drugog poslodavca Nisu svi poslovi pogodni ni mogući za rad na daljinu.Većina tvrtki danas rabi računala za različite poslovne djelatnosti od projektiranja pomoću računala (engl. manji stres i sl.) PRO-MIL I-79 1 Osnove 1. uređivanje publikacija i sl. Među poslove koji jesu pogodni ubrajaju se ovi: • promidžba i prodaja na daljinu (potpora klijentima. Nisu ni svi zaposlenici pogodni za rad na daljinu čak i kad je riječ o poslovima koji se mogu obavljati na daljinu. bolja koncentracija. Računala su omogućila da su mnogi poslovi neovisni o fizičkom mjestu gdje se obavljaju. teleworking) ili rad kod kuće. Pri tome se posao može djelomično ili u potpunosti obavljati na daljinu. Podaci koji se obrađuju na računalu mogu se jeftino. • određeni administrativni poslovi.rad na daljinu (engl. Možemo ih naći čak i udaljena od prostora tvrtke.) • mogućnost biranja zaposlenika iz mnogo veće skupine ljudi koji mogu biti fizički vrlo udaljeni od ureda tvrtke ili su zbog drugih razloga u nemogućnosti izbivati duže iz kuće (roditelji. CAM. CIM. Omogućiti zaposlenicima rad na daljinu za poslodavca ima ove prednosti: • povećanu produktivnost i motiviranost zaposlenika (manje izostanaka s posla. To je omogućilo novu vrstu zaposlenja .4 Rad na daljinu .1. bolji radni okoliš. proizvodnje (engl. Zaposlenike koji rade na daljinu može se podijeliti u dvije skupine: zaposlenici koji rade za drugog poslodavca i osobe koje vode vlastiti posao. lektoriranje. savjetodavne usluge) • pisanje. computer integrated manufacturing). CAD. computer aided design). manje vremena provedenog na putu na posao i s posla. prevođenje. invalidi i sl. Računala možemo naći u svim dijelovima tvrtke: od ureda do proizvodnih pogona.4.

I-80 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . energiji (rasvjeta.• • ušteda u radnom prostoru. Glavni nedostatak zaposlenika koji rade na daljinu. grijanje) i ostalim troškovima. a da je uspjeh neizostavan. telefaksa i sl. početna investicija u uspostavljanje radnog mjesta na daljinu (oprema. naplatu i sl. S gledišta zaposlenika rad na daljinu (točnije rad od kuće) ima ove prednosti: • nema putovanja na posao i s posla na koji mnogi zaposlenici gube mnogo vremena i živaca • radno vrijeme se u mnogo slučajeva rada na daljinu može prilagoditi potrebama zaposlenika (posebno važno roditeljima male djece) • nema pretpostavljenog koji je fizički prisutan i nadzire rad i koji odobrava izlaske i način rada. uključujući promidžbu. Rad na daljinu za poslodavca ima i nedostataka: • teškoće u nadzoru i upravljanju zaposlenicima (moguća degradacija vještina i kvalitete rada zaposlenika. Glavni razlozi pokretanja vlastitog posla od kuće su ovi: • nema putovanja na posao i s posla • radno vrijeme se u mnogo slučajeva rada na daljinu može prilagoditi potrebama zaposlenika (nema pretpostavljenog.)) • poteškoća u obrazovanju i obuci zaposlenika • smanjena sigurnost podataka • povećani telekomunikacijski troškovi • opasnost od prekida telekomunikacijskih veza i time veze s zaposlenikom (nema povezanosti između zaposlenika i osjećaja pripadnosti timu. komunikaciju s klijentom. je izostanak socijalnog kontakta i druženja s ostalim zaposlenicima. jednostavno i jeftino. posebice onih koji rade od kuće. Ovdje se pod vođenjem posla od kuće razumijeva posao za koji ne treba poseban poslovni prostor već se sve poslovne aktivnosti. obuka i sl. financijski dobitak (većina zaposlenika smatra da vrijedi više nego je plaćena pa vlastiti posao nudi mogućnost veće zarade)). obavljaju iz vlastitog doma uz pomoć računala. telefona. prodaju. interneta. Treba upozoriti na neke tipične zablude pri pokretanju vlastitog posla od kuće. neki poslovi ne mogu se obavljati na daljinu). zaposlenici mogu živjeti i raditi u blizini klijenata. Vođenje vlastitog posla od kuće Vođenje vlastitog posla od kuće ne razlikuje se puno od vođenja bilo kojeg drugog posla. Pri pokretanju vlastitog posla može se na prvi pogled učiniti da je to lako.

Zbog mnogo razloga. postoje mnoga druga područja poslovanja koja zahtijevaju ulaganja pa osnivač mora predvidjeti ta sredstva (početna promidžba. internetu.4. praktički bez obzira na udaljenost. E mail ) je oblik dopisivanja putem računala i sustava koji ta računala međusobno povezuju. Temeljna funkcija svakog poslovanja je prodati robu ili uslugu koja se nudi pa se od tog dijela posla ne može pobjeći. pa tako i ovaj od kuće. Poslovanje može biti uspješno samo ako se nudi roba ili usluga koju kupac želi kupiti. relativno niske cijene i mogućnosti izravnog prijenosa teksta iz računala u računalo. Iskustvo pokazuje da su potrebni mjeseci prije nego se na vlastitom poslu počne zarađivati isto ili više nego na poslu koji je osnivač napustio. Nisu potrebne investicije. Neće biti potrebno prodavati. Iako nije potrebno investirati u poslovni prostor. nerazumijevanje. plaćanje vanjskih usluga. Zbog velike brzine prijenosa podataka.2 Komunikacija Postoji mnogo načina na koji se rabe prednosti razmjene i obrade informacija u elektroničkom obliku. 1. Porodica i prijatelji podržavat će posao. među kojima su zavist.2. pa je s tog gledišta vrlo bitno o kojem je proizvodu ili usluzi riječ.). To je samo privid jer će neizravno posao nadzirati klijenti što je često veći psihički pritisak nego nadzor jednog pretpostavljenog. skepsa i sl. Prijatelji i rođaci će kupovati. To će biti istina samo ako se nudi nešto što oni trebaju i žele kupiti.• • • • • • • Ne treba nikakvo iskustvo. ozbiljno i oprezno. Osoba ili organizacija koja se želi dopisivati elektroničkom poštom treba imati računalo i pristup nekom od računalnih informacijskih sustava. Proizvod ili usluga nije bitna. PRO-MIL I-81 1 Osnove . ne treba previše računati na to. Uspješan posao ne može se razviti temeljeći ga samo na prijateljima i rođacima.1 Elektronička pošta Elektronička pošta (engl. npr. Mnogo je vjerojatnije da će osnivač izgubiti mnogo novaca u kratkom roku ne pristupi li poslu krajnje odgovorno. 1. electronic mail. To je velika zabluda jer je za svaki uspješan posao. a jedna od najrasprostranjenijih je elektronička pošta. Moguće je odrediti radno vrijeme prema želji. nabava opreme i sl. U svijetu se na dan razmijeni više bilijuna elektroničkih poruka pa je to vrlo rasprostranjeni način pisanog komuniciranja. Radno vrijeme će ovisiti o klijentima i njihovim potrebama želi li se ostvariti uspješno poslovanje.4. Zaradit će se brzo i mnogo novaca. elektronička pošta danas je vrlo popularan način dopisivanja. određeno iskustvo u području u kom se misli poslovati važno. Nema pretpostavljenog.

ali može biti i neki drugi.t-com.hr ili dgrund@sk. Lijevo od razdjelnog znaka je ime i prezime. a desno naziv računala (sk). I-82 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . osoba koja upravlja informacijskim sustavom i održava ga.hr. Npr. a zatim slijedi ime računala na kojemu korisnik ima elektroničku poštu. Poruka se može poslati jednoj osobi ili više njih istodobno tako da se navedu adrese svih primatelja. Adresu primatelja treba upisati u okvir uz koji piše “To:” Programi za rukovanje elektroničkom poštom obično osim okvira u kojem se upisuje adresa primatelja imaju i okvir za istodobno slanje kopija poruke označen “Cc:” (engl. Ta adresa jedini je način razlikovanja korisnika u mreži i jedini podatak koji je potrebno znati želi li se nekome poslati elektronička pošta.t-com.grundler@sk. organizacija koja upravlja tim računalom i država u kojoj se računalo nalazi. prema korisnikovoj želji izabrani naziv. tj. Informacijski sustav osigurava da svaka poruka naslovljena na određenu adresu završi upravo na toj i samo na toj adresi. ustanove (t-com) i države (hr .: darko. Uobičajen oblik internetske adrese jest: ime.Na zahtjev takva korisnika administrator sustava. U okvir “Subject:” treba s nekoliko riječi sažeti sadržaj poruke kako bi primatelj na prvi pogled mogao zaključiti o čemu je u poruci riječ. elektronička adresa autora ovog poglavlja: darko. primjerice. U tom okviru mogu se napisati adrese svih primatelja kojima se želi poslati poruka.hr.Hrvatska).zemlja Ime i prezime je obično stvarno ime i prezime korisnika.44 Elektronička pošta je jedan od najrasprostranjenijih načina pisane komunkacije Korisničko ime može biti stvarno ime ili se zbog praktičnosti rabi kraće zamjensko ime. Razdjelni je znak @ (čita se et ili master spejs).t-com. Značenje pojedinih dijelova elektroničke adrese je preporuka i ne obvezuje onoga tko oblikuje adresu. dodijelit će korisniku jedinstvenu elektroničku adresu. Tako je. carbon copy).organizacija. Slika 1.grundler@sk. Bitno je samo zadržati oblik adrese.prezime@računalo.

Većina korisnika interneta zna otvoriti web stranicu. PRO-MIL I-83 1 Osnove . Besplatna elektronička adresa može se otvoriti na web stranicama tvrtke koja nudi takvu uslugu. Microsoft Outlook).yahoo. Kod istovremenih poruka primatelj mora poruku primiti praktično istodobno kad je pošiljatelj šalje inače će poruka biti nepovratno izgubljena. www. Mnogi pružatelji usluge elektroničke pošte korisnicima daju mogućnost otvaranja besplatne elektroničke adrese. Mnogim korisnicima to je prekomplicirano pa elektroničkom poštom rukuju pomoću usluge poznate pod nazivom webmail.hr. Uz to. Nakon otvaranja stranice kliknuti na vezu registracija. a primatelj će je primiti kad se uključi u ICT sustav.hotmail. instant messaging) Istovremene poruke (engl. Komunikacija se odvija tako da pošiljatelj tipka poruku koju primatelj istodobno čita na svom zaslonu i na nju odgovara..Uporabom nekog od programa za rukovanje elektroničkom poštom (npr. Postupak otvaranja besplatne elektroničke adrese sličan je kod svakog od spomenutih pružatelja usluge tog tipa. AOL Instant Messenger i dr.4. postupak slanja i prijama pošte jednostavan je i svakom dostupan. Nakon toga otvara se prozor u kojem se nalaze objašnjenja kako postati korisnikom te koje se sve vrste korisničkog odnosa mogu zasnovati. no to je zbog ograničenih kapaciteta prijenosnih kanala manje popularno od pisanih poruka.2 Istovremene poruke (engl. Program za rukovanje elektroničkom poštom potrebno je instalirati na korisnikovo računalo i podesiti mu postavke za svakog korisnika posebno (ako se više korisnika služi istim računalom). a rukovanje webmail uslugom je jednostavno pa je to popularan način rukovanja elektroničkom poštom.2. Elektroničkoj pošti pristupa se ovaranjem odgovarajuće web stranice i upisivanjem svog korisničkog imena i lozinke. treba naučiti rabiti takav program. npr.: www. 1. Riječ je o razmjeni pisanih poruka u stvarnom vremenu (sinhrona komunikacija). instant messaging. Skype. elektroničke pošte (asinhrona komunikacija) kod koje pošiljatelj može poslati poruku bilo kada. U stvarnom vremenu znači da sudionici komunikacije moraju istodobno biti za računalom žele li razmjenjivati informacije. Takve tvrtke redovito nude i webmail uslugu. Za početak potrebno je otvoriti web stranicu koja nudi mogućnost besplatne elektroničke adrese.com. Popularnije usluge istovremenih poruka su: Windows Live Messenger. Takva adresa može se otvoriti na web stranicama.t-com. www. To je različito od npr. Nisu potrebna nikakva podešavanja niti instalacija posebnog programa (osim web preglednika kojeg većina korisnika ima instaliranog). IM) je način komunikacije između dvoje ili više ljudi posredstvom ICT tehnologije (najčešće posredstvom interneta). Postoje inačice usluga istovremene poruke kod kojih se može prenositi i glas i slika.com i dr.

2. Kako se zvuk može digitalizirati i prenositi internetom. Slika 1. Ako oba sudionika komunkacije rabe VoIP tehnologiju.3 Zvučna komunikacija preko interneta (VoIP) Internetom se razmjenjuju digitalni podaci. internet telephony). osim one koju korisnik plaća za uporabu interneta.1. pa je za spore veze takva komunikacija neprikladna ili nemoguća. I-84 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Glavna prednost je velika ušteda u naknadama koje je potrebno plaćati telekomunkacijskoj tvrtki. ne treba plaćati nikakvu dodatnu naknadu. VoIP tehnologija je povezana i s klasičnom telefonskom mrežom pri čemu naknada za uspostavu takve veze ovisi o telekomunikacijskog tvrtki koja nudi uslugu. Rabi se još i naziv internetska telefonija (engl. tada je skup tehnologija poznat pod nazivom Voice over Internet Protocol (VoIP). Ako je riječ o glasovnoj komunikaciji posredstvom interneta.45 VoIP omogućava glasovnu komunikaciju posredstvom interneta Korisnik koji posjeduje računalo i ima pristup internetu za uporabu VoIP tehnologije treba instalirati prikladni program (obično besplatan) i nabaviti mikrofon i slušalice. To je tehnologija koja omogućava razgovor koji je vrlo sličan telefonskom razgovoru posredstvom interneta.4. Kvaliteta razgovora bitno ovisi o brzini i kvaliteti internetske veze. moguća je razmjena glasovnih poruka posredstvom interneta. Trenutno najpoznatija VoIP usluga je Skype. Kod prijenosnih računala koja obično imaju ugrađen mikrofon i slušalice dovoljno je instalirati VoIP program. posebice ako je riječ o međunarodnim razgovorima. Za ugodnu i praktično primjenjivu glasovnu komunikaciju bitna je brzina prijenosa podatka kako bi se moglo komunicirati bez zastoja i prekida.

S gledišta onog tko objavljuje vijest prednost RSS zapisa je mogućnost automatske objave informacija. podcasting. Mnogi blogovi su osobnog karaktera na kojem njihovi vlasnici pišu o događajima iz vlastitog života.5 Web dnevnik (blog) Blog je skraćenica od engleske riječi weblog. Korisnik se „pretplaćuje“ na zapise koji ga zanimaju.4. really simple syndication) podrazumijeva se skup formata zapisa podataka namijenjenih objavi informacija koje se često mijenjaju.4. RSS dokument koji je poznat pod nazivom engl.6 Digitalne audio i video datoteke Posredstvom interneta moguće je prenositi digitalizirane audio i video zapise. burzovnih podataka i sl.Pod nazivom RSS (engl. Pri tom korisnik mora sam pronaći audio ili video zapis i provjeravati postoje li novi zapisi. Na internetu ima na milijune blogova i njihovi vlasnici su ljudi različitih zanimanja i interesa. istoj web stranici) i automatski prikaz RSS dokumenata pri svakoj izmjeni. Blog je web stranica koju piše pojedinac i na njoj uglavnom kronološkim redom bilježi svoja razmišljanja i stavove. PRO-MIL I-85 1 Osnove 1. audio ili video zapis. Odgovarajući program može automatski pronaći zapise u podcast formatu. Nakon „pretplate“ program će u zadanim vremenskim intervalima provjeravati RSS zapis i prikazati ga korisniku. datum i sl. a program će obaviti sve ostalo potrebno da bi korisnik čuo ili vidio zapis i da bi uvijek bio obaviješten o novim zapisima i promjenama. a s gledišta korisnika informacije mogućnost uključivanja RSS zapisa s više izvora na jednom mjestu (npr. Korisnik se „pretplaćuje“ na vijesti unošenjem URL adrese u odgovarajući program ili klikom na RSS ikonu na web stranici u web pregledniku. Sastoje se od komentara i veza na druge web stranice. Jedan od načina prijenosa je da korisnik prenese na svoje računalo (engl. podcast. Informacije sadržane u RSS dokumentu mogu se prikazati uporabom odgovarajućeg programa poznatog pod nazivom RSS čitač (engl. Osim što služe za zabavu. 1.).2. feed sadrži informaciju koja se želi objaviti i opisne podatke o informaciji (autor.2. Takvi audio i video zapisi nazivaju se engl.4 Stvarno jednostavne vijesti (RSS) . a osoba koja stvara takve datoteke engl. Uporabom tehnologije poznate pod nazivom Web syndication može se automatizirati postupak prijenosa i osvježavanja audio i video zapisa. Postupak automatskog prijenosa podcast datoteka naziva se engl. download ) takav zapis te ga zatim reproducira na svom računalu. vijesti. Normirani format RSS zapisa omogućuje prikaz zapisa unutar mnogih programa. Ti podaci mogu biti tekst.4. što u doslovnom prijevodu znači mrežni dnevnik. blogovi povezuju pojedince s zajedničkim interesima. RSS reader). 1. provjeriti jesu li izmijenjeni od zadnjeg pregleda i pohraniti ih na računalu korisnika. Svaki korisnik interneta može otvoriti svoj blog i na njemu stvarati sadržaje kakve god želi i na način koji želi. podcaster.2. npr.

4. istovremene poruke itd. Sudionici su najčešće anonimni jer se pri slanju poruke na forum ne mora navesti pravi identitet. formiranje grupa korisnika. virtualna zajednica može biti skup ljudi koji su zajedno pohađali školu. članovi istog sportskog kluba i sl. Za razliku od uobičajenih zajednica. To nalikuje na oglasnu ploču (engl. međutim. forume. brbljaonica i dr. Za razliku od uobičajenih zajednica. istovremene poruke. članovi su iste porodice. Primjerice.3.3 Virtualne zajednice Virtualne društvene zajednice (engl. virtual social network) su skupovi ljudi međusobno povezani računalima i ICT tehnologijom.46 Logotipovi popularnih online zajednica Internetski forum je usluga interneta koja omogućuje razmjenu mišljenja među sudionicima uporabom web preglednika. web stranice koje služe stvaranju i održavanju virtualnih zajednica opće namjene poznate su pod nazivom društvena web mjesta. Članovi pojedine zajednice su ljudi koje vežu zajednički interesi ili zajednička djelatnost. Sve poruke koje korisnik napiše i pošalje na forum vidljive su svim ostalim sudionicima foruma. 1.4. Uz to. Zbog lakšeg snalaženja forum je obično I-86 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . dok je kod drugih potrebno steći uvjete za pristup. Na takvim web stranicama moguće je jednostavno stvoriti virtualnu zajednicu bilo koje namjene i u nju uključiti po volji mnogo ljudi. Najpopularnije takva društvena web mjesta su MySpace i Facebook. Sva komunikacija članova virtualnih zajednica odvija se posredstvom računala i računalnih mreža (najčešće interneta). Ograničavanjem pristupa osigurava se da članovi virtualne zajednice dijele slične interese. massage board ) na kojoj sudionici ostavljaju poruke. članovi virtualnih zajednica malokad se ili nikad ne sreću izravno. Neke od zajednica otvorene su svima.1. Za stvaranje virtualne zajednice dovoljna je web stranica i elektronička pošta. Najčešće se takvim zajednicama pristupa web preglednikom i posredstvom web stranica. forum.1 Online zajednice Virtualne zajednica nazivaju se još i online zajednice. Slika 1. virtualne zajednice omogućuju povezivanje ljudi bez obzira na mjesto boravka. nudi mnogo više različitih usluga koje olakšavaju djelovanje virtualne zajednice: prijava članova zajednice. slanje skupnih poruka članovima zajednice. jednostavno publiciranje fotografija. članovi takvih zajednica rabe i ostale mogućnosti komunikacije: elektroničku poštu. Najčešće se. U načelu poruke na forumu mogu ostavljati i čitati sudionici interneta bez ograničenja.

Često su to ljudi koji nemaju dovoljno znanja da bi znali jednostavno publicirati svoja djela ili komunicirati bez teškoća. network games. Različite usluge za dijeljenje i publiciranje video sadržaja (npr. . YouTube) pojednostavnjuju postupak objave PRO-MIL I-87 1 Osnove podijeljen u nekoliko skupina prema temema razgovora. 1. instat messaging). Istovremene poruke obično se rabe za razgovor između sudionika koji se poznaju. Kako obično ima mnogo sudionika razgovora. U brbljaonicu se može uključiti otvaranjem odgovarajuće web stranice. dok se brbljaonica najčešće rabi za razbibrigu i razgovor između nepoznatih osoba. Primjerice forum i blog i nevješti korisnici mogu naučiti rabiti u vrlo kratkom vremenu i uz minimalni trud. poruka se briše i primatelj (ili primatelji) više je ne mogu vidjeti. Jednostavnost uporabe i mogućnost rasprave o različitim temema jedan je od glavnih razloga popularnosti foruma.4. Većina usluga omogućuje korisniku da se nakon prijave vrlo jednostavno uključi u rad zajednice uporabom samo web preglednika i slijedeći jednostavne upute. U stvarnom vremenu znači da primatelj mora poruku pročitati praktično istodobno kad je poslana. igrati u skupinama jedni protiv drugih ili igrati protiv programa. Igrači mogu sudjelovati neovisno i igrati jedan protiv drugoga. ona je vidljiva u prozoru koji vide svi sudionici razgovora.2 Objava i dijeljenje sadržaja na mreži Članovi virtualnih zajednica žele međusobno komunicirati. To pak znači da sudionici razgovora u brbljaonici moraju istodobno biti za računalom. poruke su kratko vrijeme na zaslonu (obično manje od minute) i onda nepovratno nestaju. chat). Zato se nastoji sve postupke vezane za moguće aktivnosti članova virtualnih zajednica što više pojednostavniti i učiniti lakim za uporabu. To je bitno različito od. elektroničke pošte kod koje se poruka čuva duže vremena i primatelj je može pročitati mnogo kasnije nego je poslana. Brbljaonica ima mnogo i korisnik ih može birati prema svom ukusu. Mrežne računalne igre (engl. Ta je poruka tako dugo na zaslonu dok je ne “izguraju” nove poruke drugih sudionika. Razgovara se tako da sudionici pišu svoje poruke pomoću tipkovnice i čitaju ih na zaslonu monitora. U popularnim igrama često istodobno sudjeluje mnogo igrača. Onog trena kad sudionik u razgovoru napiše poruku.3. dok je za brljaonicu dovoljan web preglednik. Riječ je o usluzi koja omogućuje razgovor sudionika koji su uključeni u internet u stvarnom vremenu. primjerice. Najčešće za uporabu istovremenih poruka potrebno je instalirati odgovarajući preglednik. Zbog toga svi sudionici u razgovoru moraju biti istodobno za računalom. To je jedna od glavnih razlika između brljaonice i istovremenih poruka (engl. a međusobno su povezani računalnim mrežama (najčešće internetom).Jedna od popularnih usluga razmjene informacija na internetu je usluga poznata pod nazivom brbljaonica (engl. multiplayer game) su računalne igre u kojim sudjeluje više osoba koje se nalaze na raznim mjestima. Ako je ne pročita neposredno nakon što je poslana.

npr.3. Najčešće se ti podaci prodaju tvrtkama zainteresiranima za promidžbu ili prodaju određenih proizvoda. Zaštita privatnosti Osobni podaci su u načelu tajni i bez dozvole vlasnika ne bi smjeli biti dostupni javnosti.4. Postoje i usluge koje omogućuju da korisnik drugima dozvoli pristup određenim datotekama na svojem računalu te tako s njima dijeli određene sadržaje. Opasnost od lažno predstavljenih osoba prijeti posebno djeci koja nemaju dovoljno iskustva. Korisnik bi morao imati mogućnost zabraniti slanje svojih podatka bez svoje posebne privole. Takve osobe mogu nagovoriti djecu na izravni osobni kontakt s mogućim neželjenim i štetnim posljedicama. obrazovanje itd. Zbog toga bi korisnik prije unošenja osobnih podataka morao provjeriti politiku davatelja usluge i provjeriti postoji li jamstvo da će te podatke vidjeti samo onaj kome to korisnik dopusti. Primjerice. može se dogoditi da ga kasnije smeta objava njegovih osobnih podataka. Zbog toga u virtualnim zajednicama treba biti osobito oprezan i nepovjerljiv pri upoznavanju i održavanju odnosa s osobama za koje se ne može provjeriti stvarni identitet. Iako pri prijavi korisnik može misliti da je nevažno što će davatelj usluge činiti s tim podacima. kritičnosti i opreza za takve situacije. Opasnosti se mogu svrstati u dvije glavne skupine. Zlonamjerne osobe mogu tako prevarom uspostaviti odnos iz kojeg mogu izvući materijalnu ili kakvu drugu korist. tjelesne značajke. datum rođenja. 1. Pri sudjelovanju u virtualnim zajednicama može se dogoditi da se zlorabi naivnost ili neoprez korisnika. imovinski status. Poznati su slučajevi prijevara i zlostavljanja koje su bile posljedice lažnog predstavljanja u virtualnim zajednicama. adresa stanovanja i sl. porijeklo. To znači da se osoba može lažno predstaviti krijući svoju dob. krivičnu odgovornost ili kažnjavanje. I-88 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) .toliko da praktično svatko može objaviti svoj uradak. Može se dogoditi da davatelj usluge zlorabi te podatke za namjenu s kojom se korisnik ne slaže. pri prijavi u virtualnu zajednicu od korisnika se traže osobni podaci.3 Mjere zaštite pri sudjelovanju u virtualnim zajednicama Sudjelovanje u virtualnim zajednicama krije i određene opasnosti koje treba imati na umu pri sudjelovanju u njihovim radu. Druga je mogućnost da davatelj usluge te podatke javno objavi što korisnik možda ne želi. Opasnost od anonimnih osoba Pri uspostavi odnosa u virtualnoj zajednici najčešće ne postoji pouzdan način provjere identiteta osobe s kojom se korisnik upoznaje.

površine namještaja) • umjetna rasvjeta treba biti takva da se može podešavati jakost rasvjete (jakost približno 700 lx) • izbjeći blještavost koja može nastati izravno od izvora svjetla. 1. PRO-MIL I-89 1 Osnove . neizravno refleksijom ili zbog prevelike razlike u osvijetljenosti pojedinih dijelova vidnog polja • treba nastojati da su svjetlosni izvori smješteni tako da nema njihovog odraza na zaslonu • preporuča se uporaba LCD monitora s velikim antireflesknim zaslonom. probleme s mišićima i dr. treba obratiti pozornost na sljedeće: • osvjetljenje u prostoriji treba biti razmjerno nisko kako bi se osigurao odgovarajući kontrast na zaslonu monitora • dodatno treba osvijetliti dokumente kojima se čovjek služi pri radu s računalom (dodatna podesiva lokalna rasvjeta na radnom mjestu) • prostoriju treba urediti tako da je što manja i difuzna refleksija pri osvjetljenju dnevnim svjetlom (boje zidova.1. glavobolju. osvjetljenja i dr. interakcija se može optimirati uglavnom prilagodbom okoliša. Osvjetljenje radnog mjesta koje uključuje rad s računalom je važno i može znatno utjecati na rezultate rada i na zdravlje u ugodu osobe koja radi za računalom. 1. Pri osvjetljenju radnog mjesta koje podrazumijeva rad s računalom.4.4. pad koncentracije. namještaja. Kako se malo može utjecati na ljudska psihofizička ograničenja. priključnih uređaja.4 Zdravlje Danas postoje mnogi poslovi koji od zaposlenika zahtijevaju dnevni višesatni rad za računalom. računalnih programa. Postoje tvrtke koje su specijalizirane za projektiranje i izvedbu rasvjete i koje pri tom uzimaju u obzir mnogo čimbenika koji mogu poboljšati stanje s ergonomskog gledišta. kako bi čovjek bio što djelotvorniji u onom što radi.4. pri radu s računalom to podrazumijeva takvu građu računala.4.1 Ergonomija Ergonomija je znanstvena grana koja se bavi prilagodbom ljudskog okoliša ljudskim potrebama. Njen konačni cilj je optimirati ljudsku interakciju s okolinom na takav način da je ta interakcija djelotvorna i svrsishodna. Takav rad može uzrokovati različite zdravstvene probleme pa korisnik treba biti upoznat s mogućim posljedicama rada za računalom i mjerama prevencije. kako bi mu taj rad bio što manje naporan i kako bi što je manje moguće negativno utjecao na njegovo zdravlje.4. Neprikladna rasvjeta može prouzročiti zamor očiju i pogoršanje vida. Primjerice. Zbog toga treba nastojati osigurati primjerenu rasvjetu radnog mjesta. a za čovjeka što manje štetna i što ugodnija.2 Osvjetljenje Dugotrajan rad s računalom s ergonomskog gledišta zahtjeva posebnu rasvjetu.

Zbog toga je posebno važno namjestiti pogodnu mikroklimu (temperaturu i vlažnost zraka) radnog prostora.47 Računalno radno mjesto treba prikladno urediti I-90 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Ako je monitor smješten prenisko ili previsoko. svrbeža i upala. prevelik ili premali kontrast. Pri radu s računalom oči se povećano umaraju zbog više razloga.4. Slika 1.) ili velika razlika svjetline između zaslona monitora i okoliša. sitna slova i sl. 1. nakon dužeg rada korisnik može osjetiti bolove u vratu.Uz sve navedene mjere. Te se mjere mogu podijeliti u skupine s obzirom na vrstu zdravstvenih problema koje mogu izazvati.4. Oči manje trepću pa je zamijećena njihova povećana suhoća što dovodi do povećanog umora. Monitor treba smjestiti tako da je pri normalnom radu glava u uspravnom položaju. Očima može smetati i loše podešena slika monitora (mutna. Oči se umaraju i zbog neprekidnog fokusiranja na relativno bliski zaslon monitora pa povremeno treba gledati u daljinu i pogled skrenuti s zaslona. To znači da pri uspravnom položaju glave monitor treba biti smješten tako da je pogled uprt u gornji rub zaslona. treba odmarati oči i to po mogućnosti svakih 15 minuta rada.3 Položaj tijela pri radu s računalom Jedna od prvih i najvažnijih mjera sprečavanja negativnih zdravstvenih posljedica dugotrajnog rada za računalom jest uređenje radnog mjesta i radnog okoliša sukladno ergonomskim načelima.

jedna od najvažnijih mjera prevencije zdravstvenih tegoba jest razgibavanje i promjena položaja. Kut u laktu mora biti pravi kut ili nešto veći.5 Okolina Računala i računalni uređaji utječu na svoj okoliš na razne načine.4. Ruke trebaju pri radu biti u takvom položaju da su podlaktica. Postoje računalni programi koji će blokirati rad računala nakon određenog neprekidnog rada i uputiti osobu koja radi za računalom kako vježbati. Nepridržavanje ovih smjernica najčešće uzrokuje bolove u leđima koji mogu biti vrlo neugodni i dugotrajni. buka (posebno nekih vrsta pisača) i sl. utrošak električne energije.4 Poboljšanje radnih uvjeta S obzirom na činjenicu da se pri radu s računalom sjedi. koljenima koja su nešto niže od bokova. U određenim vremenskim razmacima treba prekidati rad i vježbati ili se barem prošetati ta odmarati oči (vježbe za odmaranje očiju). 1. zastarjela računalna oprema itd. istrošeni toneri laserskih pisača. Navest ćemo ovdje neke od mjera u tom smislu. Treba. Program će omogućiti rad tek nakon što prođe određeno vrijeme predviđeno za odmor. s radnom plohom koja je malo niža od laktova. međutim. primjerice. npr. Svakako treba s vremena na vrijeme mijenjati položaj i razgibavati se.4. PRO-MIL I-91 1 Osnove . Posebno opterećenje pri radu s računalom trpe šake i zglobovi ruku. a stolica treba imati oslonce za ruke.Korisnik treba nastojati sjediti uspravno. Korisnik koji je svjestan čimbenika koji utječu na okoliš može različitim mjerama smanjiti taj utjecaj te tako pomoći očuvanju okoliša. Zbog mnogo pokreta koje ti dijelovi tijela učine za vrijeme rada s računalom potrebno je posvetiti posebnu pozornost mjerama zaštite. Stolac na kome se sjedi trebao bi biti na kotačićima s naslonom za leđa i mogućnošću podešavanja visine i naslona. Ramena trebaju biti opuštena. stopalima na podlozi.. 1. Zato se uz sve navedene mjere preporuča povremeno mijenjanje položaja i razgibavanje. šaka i prsti na jednom pravcu.4. skrenuti pozornost da nisu svi ljudi jednako osjetljivi na bolove u leđima pa neće jednako osjetiti posljedice nepravilnog položaja pri radu s računalom. Svakako s vremena na vrijeme razgibavati zglobove i prste. Nepridržavanje ovih načela može za posljedicu imati ozbiljne zdravstvene poremećaje koji se ponajprije očituju bolovima u šaci i zapešću. Tipkovnica treba biti na tvrdoj podlozi s osloncem (podmetačem) za ruke. dok su drugi neizravni. elektromagnetska zračenja koja emitira računalo i računalni uređaji (posebice monitor). Neki su izravni i trenutni.

pošteđeno je drveće. I-92 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Isto je moguće i kod različitih drugih računalnih uređaja. tvrdog diska. Ušteda energije i materijala može se postići i prelaskom s papirnog na elektroničko poslovanje. Razmjena i obrada podataka umjesto na papiru može se provoditi elektronički pa se tako može uštedjeti mnogo papira i time značajno utjecati na okoliš (ušteda energije. Većina suvremenih računala i monitora ima mogućnost štednog načina rada. Drugi je primjer isplata novca posredstvom bankomata kod koga također nema papirne dokumentacije.1. što znači da se nakon određenog razdoblja neaktivnosti može automatski isključiti dio sklopova računala i monitora i time smanjiti utrošak energije. nema otpadnog papira itd. skenera i dr. Otpadni papir. 1. Važno je da to korisnik zna i da namjesti uređaje tako da se iskoristi ta ugrađena mogućnost. pisača. istrošeni toneri laserskih pisača i spremišta za boju pisača s mlazom tinte (patrone) mogu se reciklirati te tako korisno iskoristiti i smanjiti zagađenje okoliša.1 Recikliranje potrošnog materijala Zbrinjavanje otpadnog materijala ili računalnih uređaja koji više nisu za uporabu važna je mjera zaštite okoliša.4. Ako korisnik zna da duže razdoblje neće rabiti računalo.). treba ga isključiti kako se ne bi nepotrebno trošila energija.4. Primjer za to je bankovno poslovanje posredstvom interneta gdje se plaćanje računa može provesti u potpunosti elektronički bez uporabe papira.5.2 Ušteda energije Uporabom prikladne računalne opreme i namještanjem obilježja operacijskog sustava i programa može se značajno smanjiti utrošak energije. Zbrinjavanje računalnih uređaja koji više nisu za uporabu predajom sabirnim centrima koji su osposobljeni za njihovo zbrinjavanje uvelike doprinosi zaštiti okoliša. npr.5.

5. Sigurnost . a ne samo odjela koji se bavi održavanjem informacijskog sustava. Mogućnost pristupa informacijskom sustavu posredstvom interneta višestruko povećava opasnost narušavanja sigurnosti informacijskog sustava. information security management) zadatak je cjelokupne tvrtke odnosno korisnika informacijskog sustava.48 Računalnoj sigurnosti treba posvetiti veliku pozornost Upravljanje informacijskom sigurnošću (engl. integritet i raspoloživost podataka. Zbog toga je važno sigurnosti informacijskog sustava pristupiti ozbiljno i temeljito. a ne zadatak određenog vremenskog trajanja. Tri temeljna cilja svakog upravljanja informacijskom sigurnošću su osigurati tajnost. Narušavanje sigurnosti može biti raznovrsno: od kvara računalne opreme ili pogrešnog rukovanja pa do neovlaštenog upada u sustav. PRO-MIL I-93 1 Osnove 1. Upravljanje informacijskom sigurnošću trajna je djelatnost. Slika 1.Informacijski sustavi često su ključni za djelovanje nekog poslovnog ili privatnog sustava pa je s tog gledišta važna i njihova sigurnost.

logon). Takav način provjere identiteta traži dodatne uređaje koji su ponekad skupi i dodatne radnje koje korisnik mora napraviti prije nego može pristupiti računalnom sustavu. engl. Identifikacija mora biti vjerodostojna. mora osigurati da se na temelju identifikacije može bez dvojbe utvrditi identitet korisnika. Sustav mu na temelju unaprijed pridijeljenog dopuštenja dopušta (ili ne dopušta) rad na računalu. šarenice oka i sl. tj. I-94 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Svaki korisnik ima određene ovlasti koje propisuju što može raditi na takvom sustavu. tada sustav na temelju unaprijed određenih parametara ograničava rad korisnika na dopuštene radnje. Svaki korisnik mora biti siguran da su njegovi podaci (ako to želi) tajni i dostupni samo njemu. 1. user name) Korisničko ime i lozinku korisniku dodjeljuje davatelj informatičkih usluga koji određuje i što će sve korisnik moći raditi u okviru informacijskog sustava. Upis identifikacijskih podataka jednostavan je i brz. Korisničko ime obično je jedna riječ duljine pet do osam znakova koja je javna i korisnik je slobodno može objaviti. password ). Predstavlja se tako da na početku upiše korisničko ime (engl. tj. već (ako želi) to mora zahtijevati od davatelja informatičkih usluga.1.1 Korisničko ime i lozinka Pri uporabi višekorisničkog informacijskog sustava zahtijeva se od korisnika prijava (engl. Ako je korisniku dopušten rad.5. mjerenjem neke od značajki ljudskog tijela: otiska prstiju. Druga mogućnost provjere identiteta koja je trenutno najrasprostranjenija je provjera na temelju podataka koje zna samo pojedini korisnik. To je postupak kojim se korisnik predstavlja sustavu. Korisničko ime (engl.5. Računalni sustav zahtjeva od korisnika upis podataka koji su poznati samo tom korisniku i koji ga nedvojbeno identificiraju. Postoji više načina kako računalni sustav može utvrditi identitet osobe koja mu pristupa. Korisničko ime je ime pod kojim je korisnik poznat i vidljiv unutar informacijskog sustava.1 Identitet i vjerodostojnost Većina suvremenih računalnih sustava je višekorisnička što znači da na istom sustavu može raditi više korisnika (često i istodobno). username. a računalu nije potrebno dodavati nikakve dodatne uređaje ni programe pa je zbog toga to najrasprostranjeniji način identifikacije. Kod suvremenih računalnih sustava riječ je o dva podatka: korisničkom imenu i lozinki (opisano u nastavku). Zbog toga računalni sustav mora „znati“ identitet korisnika koji pristupa sustavu.1. user name) i lozinku (zaporku. npr. Najsigurnija provjera identiteta je biometrijska. Korisničko ime korisnik ne može sam promijeniti. Na temelju ta dva podatka računalo prepoznaje o kojem je korisniku riječ i sukladno tome dopušta mu pristup i pripisuje ovlaštenja. staviti prst na uređaj za prepoznavanje otiska.

Lozinka je jedna riječ.49 Korisničko ime i lozinka identificiraju korisnika 1.2 Tajnost Lozinka osigurava korisniku ulaz u informacijski sustav pa je zato i potencijalna opasnost za sigurnost podataka.).5. PRO-MIL I-95 1 Osnove Lozinka (zaporka. engl. mora imati na umu da se zlorabom njegove lozinke ponekad može ugroziti sigurnost podataka ostalih korisnika. Tako primjerice treba poštovati preporuku o minimalnoj dužini lozinke (npr. Zato se pri određivanju i promjeni lozinke korisnik mora držati sigurnosne politike. password ) . ne rabiti uobičajene riječi. ime bliske osobe. Lozinkom korisnik dokazuje da je to upravo on i sve što se događa na računalu bit će pripisano korisniku koji je naveo tu lozinku. a za razliku od korisničkog imena strogo je povjerljiva i korisnik je ne bi trebao nikom priopćiti (čak niti davatelju informatičkih usluga). ljubimca.1. Informacijski sustav pak zbog razloga sigurnosti može biti uređen tako da nakon tri uzastopno neispravno upisane lozinke spriječi daljnji rad korisnika. ne kraća od šest znakova). u određenim vremenskim intervalima mijenjati lozinku. Zbog toga lozinku treba tajiti jer njezina zloporaba može prouzročiti korisniku velike neugodnosti. ne rabiti pojmove vezane za osobu korisnika (npr. Čak i kad korisnik smatra da sigurnost njegovih podataka nije važna. Slika 1. rabiti mala i velika slova i brojeve. datum rođenja i sl. Mogu se uvesti i različite druge mjere koje smanjuju opasnost da druge osobe dođu u posjed lozinke korisnika. čuvati tajnost lozinke i sl.

Za izradu sigurnosnih kopija zadužen je i davatelj informacijskih usluga i korisnik.1 Pričuvne kopije podataka Jedna od važnih mjera osiguranja sigurnosti podataka jest izrada sigurnosnih kopija programa i podataka. prirodnih katastrofa.5.2 Vatrozid (engl.1. norma ISO/IEC 17799). Vatrozid za zaštitu jednog računala naziva se još i osobni vatrozid (engl. koji se sastoje od računala. ne mogu se smatrati apsolutno pouzdanim i sigurnim. firewall) Vatrozid (engl. programa. a pristup podacima nadziran i ograničen na ovlaštene korisnike. tako da u slučaju katastrofe (požar. Važno je pri tome da se sigurnosna kopija nalazi fizički odvojena i po mogućnosti udaljena od izvornika. firewall ) je sustav koji nadzire promet prema i od računala ili računalne mreže propuštajući samo podatke koji ne mogu štetiti korisniku. backup) razumijeva se istovjetna kopija pohranjena fizički na drugom mjestu od izvornika. sastoji se od posebnog računala i programa namijenjenog samo tom poslu. 1.5. provala i sl. Informacijski sustavi. potres. može doći do gubitaka ili iskrivljavanja podataka. Sav promet prema i od računalne mreže odvija se preko vatrozida pa su tako sva računala unutar mreže zaštićena.2. Zbog kvara.5. Jedno od temeljnih načela zaštite sigurnosti podataka jest načelo vlasništava pohranjenih podataka koje jasno određuje čija je odgovornost osigurati zaštitu sigurnosti podataka i tko određuje mogućnost pristupa podacima (npr. To je program koji nadzire i filtrira promet jednog računala osiguravajući tako da na računalo ne dođu neželjeni podaci. Vatrozid može ograničiti i podatke koji se iz računalne mreže šalju u okolinu. Pod pričuvnom. Vatrozid za zaštitu više računala.2 Sigurnost podataka Sigurnost podataka je pojam koji označava takvo stanje i rukovanje podacima kod kojeg su podaci zaštićeni od iskrivljavanja. personal firewall ).2.) na lokaciji izvornika ne strada sigurnosna kopija. Tako se niti podaci pohranjeni u informacijskom sustavu ne mogu smatrati apsolutno sigurnima. primjerice računalne mreže. sukladno sigurnosnoj politici. pogrešaka u programima i sl. 1. Pod iskrivljenjem podataka razumijeva se neželjena promjena podataka koja dovodi do pogrešnog djelovanja sustava. Ljudi koji rukuju informacijskim sustavima nisu apsolutno pouzdani u smislu sigurnosti podataka pa tako mogu nesvjesno ili zlonamjerno promijeniti ili zlorabiti podatke. sigurnosnom ili rezervnom kopijom (engl. I-96 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Medij za pohranu podataka može biti magnetski (diskovi i vrpce) ili optički (optički diskovi). komunikacijskih uređaja koji ih povezuju i ostale računalne opreme.

Pri donošenju sigurnosne politike uputno je rabiti postojeće norme. Posebno koristan može biti dokument “Sigurnosna politika informacijskih sustava za članice CARNeta (prijedlog). Organizacija upravljanja sigurnošću Za osiguranje sigurnosti podataka mora postojati jasno definirana organizacija i propisana pravila za sve koji mogu utjecati na sigurnost. PRO-MIL I-97 1 Osnove 1. Raspoloživost razumijeva osigurati dostupnost podataka ovlaštenim osobama.5. integritet i raspoloživost podataka. a ne samo odjela koji se bavi održavanjem informacijskog sustava. A Technical Guide” te dokument RFC1855 . U tom smislu treba odrediti tijela i osobe i propisati njihova prava.Upravljanje informacijskom sigurnošću (engl. Ovaj odjeljak knjige temeljen je na tom dokumentu. posebice norme ISO/IEC 17799 i BS7799-2:2002. Uprava vlasnika informacijskog sustava mora osigurati donošenje sigurnosne politike. information security management) zadatak je cjelokupne tvrtke odnosno korisnika informacijskog sustava. Temeljna zadaća sigurnosne politike je odrediti prihvatljive i neprihvatljive načine ponašanja pri rukovanju informacijskim sustavom. svojim djelovanjem i odlukama jasno podržavati njeno provođenje te podrobno upoznavati djelatnike koji rukuju informacijskim sustavom i korisnike sa sigurnosnom politikom. Integritet podataka razumijeva osiguranje konzistentnost podatka i sprečavanje promjena mimo ovlaštenih procedura.CARNet prosinac. Pod tajnošću razumijeva se osiguravanje zaštite uvida i dostupnosti povjerljivih podataka neovlaštenim osobama. jasno i jednostavno napisana i usklađena sa zakonima i propisima. Može pomoći i prijedlog norme koji je objavljen u SAD pod nazivom “Draft: Internet Security Policy. Sigurnosna politika Zbog svih navedenih razloga vlasnik informacijskog sustava mora osigurati provođenje sigurnosne politike informacijskog sustava. 2003. a ne zadatak određenog vremenskog trajanja.Netiquete Guidelines. Za ostvarenje navedenih ciljeva treba ustanoviti i provoditi brojne postupke zaštite sigurnosti podataka.carnet. odrediti zadatke odgovornosti i sankcije za slučaj nepridržavanja sigurnosne politike. obveze i sankcije za kršenje propisa.hr/.” Objavljen je na internetu na adresi http://sistemac. Sigurnosna politika mora biti u pisanom obliku. Tri temeljna cilja svakog upravljanja informacijskom sigurnošću su osigurati tajnost. Hrvatska akademska i istraživačka mreža . Upravljanje informacijskom sigurnošću trajna je djelatnost.3 Sprječavanje krađe podataka .2.

briga o sigurnosnim kopijama podataka kojima rukuju i sl. Ovdje treba spomenuti činjenicu da je fizička sigurnost računalne opreme važna za korisnika čak i ako ne rabi informacijski sustav. mijenjati i brisati podatke. zaštitari i sl. korisnici moraju poštovati određena pravila među koja se ubrajaju: uporaba informacijskog sustava sukladno sigurnosnoj politici i sukladno zakonima i pravilima prihvatljive uporabe. Najčešće te osobe pripadaju organizaciji koja je neovisna o davatelju informacijskih usluga kako ne bi bila pod njenim utjecajem. Mora biti jasno propisano kako su prostori fizički osigurani (ključevi. skupina zadužena za sigurnost čija je posebna zadaća briga za sigurnost informacijskog sustava. skupina zadužena za administriranje računala koja se brine o instalaciji i održavanju računala. video-nadzor. Prva od tih skupina su korisnici koji se mogu služiti informacijskim sustavom. Da bi im vlasnik informacijskog sustava omogućio korištenje informacijskog sustava. npr. ali nisu odgovorni za instalaciju i održavanje programa na sustavu niti za njegov ispravan rad. skupine za upravljanje mrežom. skupine za instalaciju programa i sl. I-98 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) .). Fizička sigurnost informacijskog sustava Jedna od prvih i djelotvornih zaštita sigurnosti informacijskog sustava jest fizičko ograničenje pristupa opremi neovlaštenim osobama. prijenosnom ili ručnom računalu. ima povjerljive podatke koji mu mogu nanijeti štetu ili neugodnost dođu li u tuđe ruke. Naime korisnik redovito na svom stolnom. Unutar ove skupine mogu biti osnovane i različite podskupine. uporaba lozinka sačinjenih prema savjetima iz sigurnosne politike. Zbog toga krađa takvih uređaja ili pristup drugih osoba može biti vrlo opasno s gledišta sigurnosti podataka. prijavljivanje uočenih sigurnosnih propusta. U sigurnosnoj politici moraju biti jasno označeni i osigurani prostori u kojima su smješteni dijelovi informacijskog sustava i propisano tko i pod kojim uvjetima može ući u te prostore. ispravnom radu sklopovlja nužnog za rad sustava (računala i računalni uređaji.). pa čak i na mobilnom telefonu. Druga skupina su davatelji informatičkih usluga koji se brinu o uspostavi sustava.Skupine osoba koje dolaze u dodir s informacijskim sustavom Osobe koje dolaze u dodir s informacijskim sustavom mogu se podijeliti u dvije skupine s jasno razgraničenim pravima i obvezama. Također mora biti propisano tko i pod kojim uvjeti preuzima i brine za opremu. Posebnu skupinu mogu sačinjavati osobe zadužene za provjeru (audit) sigurnosnog sustava. mreže i sl. Osobe iz ove skupine redovito su zaposlenici vlasnika informacijskog sustava. tko može i pod kojim uvjetima ovlastiti osobe da mogu ulaziti u određene prostore i sl. mijenjanje lozinka sukladno preporukama sigurnosne politike. tko i pod kojim uvjetima može servisirati opremu i sl. mogu pregledavati.

Sigurnosne mjere pri radu s elektroničkom poštom (engl. provođenje istrage u slučaju zlorabe informacijskog sustava. izmijeniti sadržaj ili adresu pošiljatelja i sl. načina uporabe informacijskog sustava i sl. • Sadržaj poruke može se vrlo jednostavno i brzo proslijediti drugoj osobi ili javno objaviti na internetu pa pošiljatelj to treba imati na umu. treba uvesti sigurnosne mjere koje se odnose na njenu uporabu. Kako je i ta usluga mogući put napada na sigurnost informacijskog sustava. • Iz adrese pošiljatelja mogu se ponekad saznati podaci o tvrtki u kojoj pošiljatelj radi. Kako se pri nadzoru zadire u privatnost podataka korisnika. Posebno treba upozoriti na potencijalno opasna obilježja elektroničke pošte. programe i podatke informacijskog sustava. Osobe ovlaštene za nadzor moraju posebno poštovati privatnost podataka korisnika. Uobičajeni razlozi nadzora su osiguranje povjerljivosti i dostupnosti podataka. pri otuđenju opreme korisnik može ostati i bez podataka koje nema pohranjene nigdje drugdje. Zbog toga se svakako preporuča izrada sigurnosnih kopija podataka koji se nalaze na računalnim uređajima korisnika (vidi odjeljak Pričuvne kopije podataka). • Sadržaj poruka elektroničke pošte relativno je lako presresti na putu do odredišta. Dodjela i ukidanje adrese elektroničke pošte korisnika mora biti u skladu sigurnosne politike. Osim opasnosti od zlorabe podataka. Zato se preporuča uporaba nekog od načina šifriranja (skrivanja) sadržaja poruke. e-mail ) Mnogi informacijski sustavi omogućuju razmjenu poruka poznatu pod nazivom elektronička pošta. Nadzor informacijskog sustava Pod nadzorom informacijskog sustava razumijeva se mogućnost uvida u ustrojstvo informacijskog sustava. korisnik treba podatke na tim uređajima zaštiti lozinkama i drugim postupcima kako bi otežao pristup podacima neovlaštenim osobama. država ili grad u kojem živi i sl. pročitati sadržaj. PRO-MIL I-99 1 Osnove . To prosljeđivanje može biti zlonamjerno ili slučajno. Uz to. korisnik može povjerljive podatke poslati krivoj osobi ili više njih. provjere provođenja sigurnosne politike i sl. • Pri sastavljanju i posebno pri slanju poruke nepravilnom uporabom programa za elektroničku poštu ili zabunom. sigurnosnom politikom mora se propisati pod kojim uvjetima i koje osobe mogu obavljati nadzor.Korisnik u tom smislu mora fizički osigurati pristup svojim uređajima i na odgovarajući način ih osigurati od krađe i neovlaštenog pristupa. Korisnike treba upoznati s njihovim pravima i obvezama sukladno sigurnosnoj politici pri preuzimanju adrese elektroničke pošte. Lozinku i ostalo što omogućuje pristup podacima treba čuvati odvojeno od uređaja kako se krađom uređaja ili neovlaštenim pristupom uljez ne bi istodobno domogao i sredstva za pristup podacima.

primjerice brisanje svih podataka s tvrdog diska računala. popravka štete i sl. U slučaju narušavanja sigurnosti podataka prvi je korak spoznaja o tome. nadzirati. neočekivano i štetno ponašanje računala.3 Virusi Virus je naziv za posebnu vrstu programa koji oštećuju ostale programe i podatke na računalu ili izaziva kakvo drugo. mora biti propisan postupak izvještavanja. a da on toga nije svjestan. Nakon provedene istrage provode se sankcije prema prekršiteljima i mjere za otklanjanje štete odnosno propusta. pa pri njihovom preuzimanju i pohrani na svoje računalo treba biti oprezan. U načelu svaka napisana poruka smatra se dokumentom i sukladno tome podliježe Zakonu o autorskom pravu. ovdje ćemo ih zvati zajedničkim imenom virusi. 1. Na internetu najčešća posljedica virusa je slanje mnogobrojnih poruka elektroničke pošte s računala korisnika. dužan je o uočenom događaju koji narušava ili ugrožava sigurnost podataka izvijestiti nadležna tijela ili osobe. Prilozi primljene poruke mogu sadržavati viruse ili druge štetne sadržaje. s gledišta korisnika neželjeno. Iako se pojedine vrste programskih nametljivaca zovu i posebnim imenima. Nakon prijave nadležno tijelo mora provesti istragu i radnje za otklanjanje opasnosti sukladno sigurnosnoj politici. Virusnom je programu jedini cilj više ili manje ometati korisnika u radu.• • Pri primitku poruke korisnik mora provjeriti je li sadržaj poruke zaštićen autorskim pravom te s porukom postupati sukladno tome. Svaku takvu prijavu treba dokumentirati i pohraniti. Sve te radnje trebaju što podrobnije biti opisane u sigurnosnoj politici. otklanjanja. Prvi korak takve istrage obično je snimanje stanja sustava kako bi se na kopiji moglo istraživati zatečeno stanje. To ometanje može biti relativno bezazleno (prikazom poruke na zaslonu ili neočekivana reprodukcija zvučnog zapisa) ili vrlo opasno. I-100 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Postupanje u slučaju narušavanju sigurnosti podataka Ako se unatoč svim mjerama ili zbog propusta dogodi događaj koji je narušio sigurnost podataka. Tko god je ovlašten upravljati. rukovati ili rabiti informacijski sustav.5. Važno obilježje računalnog virusa jest da se on razmnaža stvarajući svoje kopije i smještajući te kopije na računalo korisnika ili na računala u računalnoj mreži. U tom smislu davatelj informatičkih usluga mora propisati i o tome obavijestiti svakog koga se to može ticati o načinu izvještavanja o sigurnosnim incidentima.

makro virusi koji mogu zaraziti datoteke koje nastaju kao rezultat rada s programima iz paketa Microsoft Office. .com). vrsta virusa su virusi koji se šire prilogom elektroničke pošte. primjerice. Virus može iskoristiti tu mogućnost i u datoteku . a time i virus.exe i . U mnogim zemljama puštanje virusa u opticaj zakonom je kažnjiv čin pa su poznati i slučajevi zatvorskog kažnjavanja osoba kojima je takvo dijelo dokazano.5. pokrenut će se i virus i zaraziti datoteke izvršnog programa na korisnikovom računalu.Virusi su ozbiljna prijetnja i mogu prouzročiti veliku štetu pa korisnik treba poduzeti sve mjere opreza kako bi se što bolje zaštitio. trenutno narasprostranjenija.3.doc.1 Računalni virus Virusi se mogu grubo podijeliti u tri skupine. Posebno je opasna vrsta virusa koja mijenja datoteke operacijskog sustava jer se pri svakom pokretanju računala pokreće i operacijski sustav. Virusi se pokreću (aktiviraju. 1. Te su datoteke tekstualni dokumenti.50 Virus može prouzročiti veliku štetu U drugu skupinu virusa ubrajaju se tzv. Primjerice. ne znajući da su datoteke zarežene. ako korisnik čije je računalo nezaraženo pokrene na svom računalu zaraženu datoteku izvršnog programa. izvršavaju) u trenutku kad korisnik pokrene prilog elektroničke pošte.doc dodati program koji štetno djeluje. Ti virusi promijene datoteke tako da se pokretanjem izmijenjene datoteke aktivira i virus koji onda mijenja datoteke drugih izvršnih programa koje pronađe. neku datoteku prenese na drugo računalo i tako zarazi i to računalo. program Word koji je dio tog paketa stvara datoteke s nastavkom . Tako se virus relativno brzo širi s računala na računalo. Nakon toga moguće je da korisnik. Treća. Kako takvi virusi mogu zaraziti samo datoteke koje stvaraju programi iz paketa Microsoft Office njihovo djelovanje i širenje mnogo je manjeg opsega od virusa koji mogu zaraziti bilo koju datoteku izvršnog programa. Nakon pokretanja virus šalje poruke elektroničke pošte na sve adrese koje nađe u adresaru programa za elektroničku poštu korisnika ili na adrese PRO-MIL I-101 1 Osnove Većina virusa nastala je iz dokolice i s namjerom autora da pokaže svoje poznavanje građe računala. U prvu se skupinu ubrajaju virusi koji mijenjaju datoteke i to redovito datoteke izvršnih programa (. ali mogu u sebi i sadržavati dio programa koji se može izvršiti samo ako se taj dokument otvori programom Word. Tako. Slika 1.

kopirati ili uništavati sadržaje pohranjene na tvrdom disku korisnikovog računala. Tako će zapravo korisnik izazvati štetu na potpuno ispravnom i nezaraženom računalu. a on to ne zna niti zna koji je sadržaj tih poruka. Korisnik može npr. dovodi korisnika u neugodan položaj jer primatelji misle da im poruke šalje korisnik. hoax) Obavijest o lažnim virusima je poruka koju. najčešće elektroničkom poštom. Glavni cilj takvih poruka jest pokušaj zarade nagovaranjem korisnika na kupnju nekog proizvoda ili usluge ili na poduzimanje neke radnje od koje će autor spam poruke imati koristi. spam. To može biti nazivanje određenog telefonskog broja. Iako ta radnja ne šteti izravno programima i računalu korisnika. neprimjerena poruka elektroničke pošte najčešće upućena na mnogo adresa nepoznatih primatelja. Takav poziv korisnika I-102 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . posredstvom interneta) pristup računalu korisnika. Crv Crv (engl. dobiva korisnik. neželjena pošta (engl. Druga loša posljedica ove vrste virusa jest opterećenje komunikacijskih kanala interneta kojim zbog toga putuje mnogo nepotrebnih i neželjenih poruka. worm) je podvrsta virusa koja može samostalno djelovati. junk mail ) ometa korisnika i opterećuje komunikacijske kanale interneta slično virusu. najčešće će sam izazvati štetu na svom računalu brišući datoteke potrebne za normalan rad računala. a u kojoj ga se obavještava da mora poduzeti određene radnje kako bi uništio tobožnji virus. Trojanski konj Trojanski konj (engl. Spam je neželjena. Ako korisnik doista napravi to što se od njega traži. trojan horse) je program koji prikriveno radi ono što nije navedeno u njegovom opisu i čega korisnik nije svjestan. Neželjena pošta (spam) Iako se ne ubraja u viruse. instalirati i pokrenuti program za crtanje koji je ujedno i trojanski konj i koji bez znanja korisnika omogućuje izvana (npr. Nisu im potrebne nikakve dodatne datoteke koje bi zarazili.koje skuplja s interneta. Pokretanjem priloga elektroničke pošte pokreće se i crv i nastavlja svoje širenje. Crvi stvaraju svoje kopije i šalju ih elektroničkom poštom na mnogo adresa. Lažni virusi (engl. Širenje im je ograničeno isključivo na svjesnu razmjenu programa između korisnika ili snimanje programa s interneta. Po primitku takve obavijesti korisnik treba prije poduzimanja bilo kakvih radnji navedenih u toj poruci provjeriti njenu vjerodostojnost. Programi ove vrste ne razmnožavaju se sami niti se bez znanja korisnika šalju elektroničkom poštom. Najčešće je riječ o programima koji se nude besplatno i na prvi pogled izgledaju kao korisni programi. Tako netko neovlašten može pregledavati.

Manja šteta je takvu poruku obrisati ili provjeriti kod pošiljatelja je li je on poslao. računalo ne treba spajati s lokalnom mrežom ili internetom jer je to moguć izvor zaraze računala virusom. backup) svih važnih programa i dokumenata. zauzimaju memoriju računala na internetu i smetaju korisnika jer mora trošiti vrijeme na izdvajanje korisnih poruka od spama. Ako nije siguran u izvor. kopiranjem programa ili podataka s jednoga računala na drugo. To se može osigurati fizičkom zaštitom (smještanjem računala u prostor koji nije svima dostupan) ili različitim zaštitama lozinkom koje ograničavaju pokretanje programa na računalu korisnika. treba biti posebno oprezan. Važna mjera opreza je izrada sigurnosnih kopija (engl. korisnik treba provjeriti izvor.5. Ako je moguće urediti da je računalo spojeno s internetom samo kad je to potrebno tj.2 Širenje virusa Virusi se s jednoga računala na drugo šire na dva načina.3 Mjere zaštite od virusa U temeljne mjere zaštite koje bi trebao poduzeti svaki korisnik koji želi zaštiti svoje podatke i programe ubrajaju se strogi nadzor pristupa računalima. attachment). kad korisnik šalje ili prima podatke s interneta. provjera svakog medija za pohranu podataka prije uporabe. Jedna od najvažnijih mjera zaštite je provjera izvora podataka. a dio tog iznosa na neki način pribaviti će autor spama. Dobra mjera zaštite je ograničenje pristupa računalu na pouzdane i ovlaštene korisnike. PRO-MIL I-103 1 Osnove će skupo koštati. Drugi način širenja virusa je bez izravnog djelovanja korisnika.1. karantenskom računalu i dr. provjera ponašanja svakoga novog programa na izdvojenom tzv. korisnik može obrisati zaražene dokumente i sa sigurnosnih kopija vratiti na računalo nezaražene dokumente.5. 1. a kako je adresa pošiljatelja često adresa nekog s kim korisnik doista komunicira. Ako dođe do zaraze računala.3. Najčešće se šire uz pomoć samog korisnika. Ako to nije nužno. attachment). odnosno s medija za pohranu (disketa. Zbog sigurnosnih propusta u programima moguće je preko interneta pristupiti računalu korisnika i na njegovo računalo instalirati neki od virusa. Posebno se to odnosi na prilog porukama elektroničke pošte (engl. npr. . nego je pokrenuti i zaraziti svoje računalo. CD ROM) na računalo i otvaranjem nepouzdanih priloga elektroničke pošte (engl. Prije nego pokrene bilo koji program ili presnimi neku datoteku na svoje računalo. Kako su takve poruke i prilozi koje stvaraju virusi često prikrivene bezazlenim tekstom ili pozivom da se pogleda prilog.3. Kako je spam poruka mnogo one opterećuju komunikacijske kanale interneta. primjerice u računalima koja su spojena u mrežu ili internet. uporaba samo originalnih programa. ne treba pokretati program ili snimati datoteku.

uključujući i elektroničku poštu. Takvi programi pretražuju memoriju računala te pronalaze i uklanjaju viruse. potrebno je što češće nabavljati nove inačice programa za pronalaženje virusa. AVG. Takvi programi mogu se obnavljati posredstvom interneta. Sophos). treba poduzeti niz mjera za njegovo uklanjanje i oporavak računala. Avira. odnosno nove dodatke (datoteke) takvim programima u kojima su zapisani podaci na temelju kojih se virus može pronaći (engl. Treba ipak imati na umu da nijedan program za zaštitu od virusa ne pronalazi sve viruse koji postoje pa unatoč uporabi programa postoji mogućnost zaraze. NOD32. Nakon brisanja tih datoteka potrebno ih je ponovo snimiti na računalo sa sigurnosnih kopija i prema potrebi ponovno instalirati programe.Antivirusni programi Jedna od najpopularnijih. Comodo). Ako je moguće ustanoviti vrstu virusa ili njegovu točnu oznaku. Najjednostavnije je ako je cjelokupan postupak moguće provesti nekim od programa za uklanjanje virusa jer je takav postupak najbrži i za korisnika najjednostavniji. ali ipak nedostatnih mjera zaštite jest uporaba programa koji pronalaze i uništavaju viruse (engl. I-104 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . anti virus. ali mnogi su ipak besplatni za osobnu uporabu i korištenje u nekomercijalne svrhe (Avast. uputno je pogledati stranicu nekog od proizvođača antivirusnih programa i proučiti kakvo je djelovanje virusa i kako ga se uklanja. Postupak u slučaju zaraze računalnim virusom Ako se unatoč svim mjerama računalo zarazi računalnim virusom. Nakon što je korisnikovo računalo očišćeno od virusa i dovedeno u ispravno stanje. treba provjeriti i vanjske medije za pohranu podataka: diskete. Na kraju korisnik treba upozoriti sve koji su od njega na bilo koji način mogli primiti virus na potencijalnu mogućnost zaraze. Pri tom se može dogoditi da je potrebno obrisati i datoteke s korisnim podacima korisnika ili datoteke nužne za ispravan rad određenih programa. Kod nekih virusa potrebno je neke datoteke obrisati ručno. To u velikoj mjeri smanjuje opasnost od zaraze i štiti korisnikovo računalo od virusa svih vrsta. CD-RW i ostale medije te pokušati ustanoviti s kojeg je izvora virus stigao na računalo korisnika pa ograničiti pristup tom izvoru. Norton. Kako se neprestano pišu i u optjecaj puštaju novi virusi. CD-R. Tako se pri svakom priključenju na internet antivirusni program obnovi novim podacima i mogućnost zaraze računala virusom smanji na najmanju moguću mjeru. Oni se pokreću odmah nakon pokretanja operacijskog sustava i cijelo vrijeme rada na računalu su aktivni pregledavajući podatke koji stižu na računalo. Zato je uz uporabu programa za obranu od virusa potrebno poduzeti i ostale mjere zaštite. virus killer). Kasperski. Većina antivirusnih programa je komercijalna (McAfee. virus signatures). U načelu takvi programi mogu pronaći samo poznate viruse.

Osobe koje se time bave poznate su kao pirati. prikaže. izvede ili prenese tuđe autorsko djelo.Računala su danas dio praktično svake ljudske djelatnosti pa je sukladno tome u uređenom društvu potrebno donijeti zakone koji reguliraju odnose vezane za računalne sustave. Pirat (engl.” 1. tj. računalni je program vrlo jednostavno i jeftino kopirati tako da se kopija ni po čemu ne razlikuje od originala. neovlašteno kopiranje i prodaja programa relativno je jednostavan i unosan posao. bez obzira na vrstu. Europska unija i Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo donijeli su odgovarajuće dokumente glede zaštite proizvođača programa. slikovne. Zakon . proizvođači štite i različitim sklopovskim ili programskim dodacima (engl. slike ili skulpture. Pod prijetnjom kazni zabranjeno je umnažanje i uporaba programa bez odobrenja vlasnika. pirate) jest ime za osobu I-105 PRO-MIL 1 Osnove 1. način i oblik izražavanja”. copy protection).6. U većini zemalja postoje zakoni koji uređuju prava autora ili vlasnika programa. pa u to pripadaju i djela objavljena u elektroničkom obliku i na internetu. Zbog činjenice da su računala relativno nove naprave. Za zlorabu autorskih djela u Hrvatskoj u Zakonu o autorskom pravu propisana je i kazna: “Tko pod svojim imenom ili pod imenom drugoga objavi. uređuje i mijenja. na sličan se način štite prava autora.6. Zato nije dozvoljeno bez dopuštenja autora s interneta snimati i zatim objavljivati kao svoje tekstualne.1 Autorsko pravo u području računalnih sustava Računalni program jest nematerijalni plod ljudskog uma. tako je i u svijetu računala potrebno donijeti zakone koji reguliraju načine njihove uporabe i sankcioniraju zlouporabu.1. Sukladno tome. npr. znanosti. Ograničenja i kazne razlikuju se od zemlje do zemlje. Autorsko pravo Svi oblici autorskih prava u Republici Hrvatskoj štite se Zakonom o autorskom pravu.1. kaznit će se za krivično djelo zatvorom do pet godina. umjetnosti i drugih područja stvaralaštva. pojavom automobila bilo potrebno ozakoniti način njihove uporabe. Kao što je. Krađa. ali im je zadaća ista: zaštititi prava autora ili vlasnika programa.6. Za razliku od umjetničkog djela. zakonska regulativa se neprestano donosi. Zato se osim zakonskim mjerama. ili dozvoli da se to učini. zvučne ili bilo kakve druge materijale. primjerice. 1. odnosno onoga na koga je autor prenio prava. usporediv s umjetničkim djelom. Autorska djela koja se štite Zakonom o autorskom pravu određena su kao “tvorevina s područja književnosti.

Otvaranje pakiranja smatra se prihvaćanjem licence. I-106 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . Korisnik može saznati serijski broj (engl. Katkad se zabunom rabi naziv haker za osobe koje se bave nedopuštenim aktivnostima vezanim za računala. Neki proizvođači zahtijevaju dodatnu registraciju posredstvom interneta te tako onemogućuju višekratno instaliranje program s istim serijskim brojem. mogući su i različiti drugi uvjeti koje licenca propisuje. 1. Većina licenci priložena je programu i zapakirana zajedno s medijem na kojem je program pohranjen tako da se bez oštećenja pakiranja program ne može instalirati. To je amoralan. a često i zakonski kažnjiv čin. Ako se pri instalaciji upiše pogrešan serijski broj. Uz to.2 Licenca Licenca računalnog programa svojevrstan je ugovor između proizvođača i korisnika programa kojim proizvođač određuje uvjete pod kojima korisnik može rabiti program.6. i dokazivati vlastite sposobnosti. Takvom instalacijom svaka je kopija programa jednoznačno označena i može se utvrditi s kojeg je medija instalirana. Jedna od mjera zaštite kojoj pribjegavaju proizvođači programa jest serijski broj otisnut na pakiranju programa. U novije doba naziv se rabi za osobe koje pokušavaju neovlašteno prodrijeti u tuđe računalne sustave. kod mnogih program treba kliknuti na Help/About da bi se vidjeli podaci o programu uključujući serijski broj. instalacija se prekida. dijeli ili prodaje tuđe programe. npr. Haker je poznat i po tome što voli mijenjati djelovanje postojećih komercijalnih programa dokazujući time svoje poznavanje računala. Neki programi prilikom instalacije predočuju korisniku licencu i traže od njega da se izjasni glede njena prihvaćanja. end user license agreement (skraćeno EULA).1. umnaža.3 EULA Licenca se često naziva engl. Npr. program se neće instalirati. hacker) u vrijeme nastanka tog naziva bio je naziv za osobu “zaljubljenu” u računala. a ako odbije. prepravljati i distribuirati program.1. Pri instalaciji programa potrebno je upisati taj serijski broj. uglavnom iz dokolice. nastavlja se instalacija. Treba znati da korisnik licencom kupuje pravo korištenja programa istodobno samo na jednom računalu (ako licenca nije drugačije propisala) i ne kupuje autorsko pravo pa zato nije ovlašten djelo rabiti na način koji brani Zakon o autorskim pravima. 1. odstranjenje zaštite programa od kopiranja. Ako prihvati. product ID) instaliranog programa tako da izabere odgovarajuću naredbu.6. koja odlično i podrobno poznaje građu računala i programe za računala. Svako pakiranje programa ima drugačiji serijski broj. Korisnik zato ne smije kopirati. Temeljna namjena licence jest zaštiti autorska prava proizvođača programa i ograda od štete koju bi program mogao nanijeti korisniku.koja neovlašteno i protuzakonito presnimava. Haker (engl.

dodatke programu. nema ni posljedica za takav čin. Otvoreni kod (engl. free software) program može korisnik rabiti bez naknade. Postupak prijave korisnika zove se registracija. Komercijalni programi distribuiraju se putem trgovačke mreže: u trgovinama. većina programa pripada u jednu od ovih skupina: Komercijalni programi su oni nad kojima postoji autorsko pravo i za čiju se uporabu plaća naknada pri kupnji. instalirati). dužan je to prijaviti vlasniku programa i platiti propisanu naknadu.4 Vrste i distribucija programa s gledišta autorskih prava . Program u javnom vlasništvu (engl.1. public domain. a u obveze različita ograničenja preprodaje. Mnogi korisnici svjesno ili iz neznanja zanemaruju obvezu registracije i plaćanja naknade pa na taj način vrše povredu autorskog prava. npr. Registracijom programa i plaćanjem naknade korisnik redovito stječe dodatne pogodnosti. open source) je naziv za programe koji glede autorskih prava i distribucije zadovoljavaju ove kriterije: • program se može distribuirati bez naknade (presnimavati. ali je nakon izmjene program mora zadovoljavati kriterije otvorenog koda (distribuira se pod istim uvjetima). Probni rok obično je od 7 do 30 dana. Uz freeware program obično je licenca koja dopušta distribuciju programa i kopiranje. umnažanja i dr. ali zabranjuje komercijalnu uporabu i prodaju kopija programa. PD) naziv je za programe koj is e mogu slobodno rabiti. robnim kućama. Uz program je redovito priložen ugovor o uporabi kojim se kupac obavještava o obvezama i pravima. Freeware (čita se friver. Ako korisnik nastavi rabiti program i nakon probnog roka koji je naveden u prilogu takva programa. Priručnici nekih programa imaju više tisuća stranica i bez njih nije moguća uporaba programa. Shareware (engl. shared software) program može korisnik isprobati i rabiti stanovito vrijeme prije odluke o tome hoće li ga rabiti i dalje. umnažati i mijenjati bez ikakva ograničenja ili plaćanja naknade autoruprograma. • dozvoljeno je mijenjati izvorni program (kod). prodajom putem pošte i sl. Komercijalni programi isporučuju se u prigodnoj ambalaži i s odgovarajućim tiskanim priručnicima. • uz program mora biti dostupan i izvorni program (kod). Kako ne postoji jednostavan način za provjeru rabi li korisnik program nakon propisanog roka. U prava pripada uporaba programa. engl.Glede naknade za uporabu programa i načina naplate i distribucije. PRO-MIL I-107 1 Osnove 1.6. dobiva tiskani priručnik za uporabu programa. Kupnjom takva programa kupac preuzima zakonom propisana prava i obveze. a naknada je niža od cijene skupih komercijalnih programa. obavijest o novim inačicama programa.

• • • • • • • iznimno. Zbirka osobnih podataka je svaki skup osobnih podaI-108 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . licenca koja se distribuira uz program odnosi se na sve koji rabe ili mijenjaju program. drugu oznaku inačice i sl. rođenju. spolu.. jeziku. već samo da dozvoljavaju da se za njihova prava ne plaća naknada.2 Zakonska zaštita osobnih podataka Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju. Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima.6. licenca ne smije ograničavati programe koji se isporučuju ili su dio programa koji se distribuira. bilo automatskim sredstvima ili ne.2. 1. prilagodba ili izmjena. licenca ne smije ovisiti o tehnologiji. U zakonu su definirani sljedeći pojmovi (ovdje su navedene skraćene definicije): Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik). kao što je prikupljanje. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi. može se zabraniti distribucija programa s izmijenjenim izvornim programom (kodom) ili se može tražiti da izmijenjeni program ima drugi naziv. političkom ili drugom uvjerenju. licenca ne smije ovisiti o licencama koje se odnose na dijelove programa.1 Zakonska regulativa i konvencije Zakonom o zaštiti osobnih podataka uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem. nacionalnom ili socijalnom podrijetlu. korištenje itd. uvid. U Republici Hrvatskoj zaštita osobnih podataka propisana je Zakonom o zaštiti osobnih podataka (2003) i dopunama i izmjenama tog zakona (2006. snimanje. obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. 1. imovini. 2008). obradi i korištenju osobnih podataka (Zakon o zaštiti osobnih podataka). vjeri. boji kože. spremanje.6. Treba uočiti da je riječ o programima za čiju se uporabu ne plaća naknada i može ih se slobodno i bez naknade distribuirati. društvenom položaju ili drugim osobinama. organiziranje. To ne znači da autori programa nemaju autorska prava. program ni u kom smislu ne smije diskriminirati osobe ili skupine ljudi. povlačenje. program ni u kom smislu ne smije diskriminirati područje primjene. naobrazbi.

• Ako je ispitanik sam objavio te podatke. vjerska ili druga uvjerenja. potpuni i ažurni. tj. koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni. Voditelj zbirke osobnih podataka je fizička ili pravna osoba. Privola ispitanika je slobodno dano i izričito očitovanje volje ispitanika kojom on izražava svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u određene svrhe. • Ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka. • Osobni podaci moraju biti točni. • U svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak. Bez privole ispitanika osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati: • U svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.2. PRO-MIL I-109 1 Osnove . politička stajališta.2 Osnovna prava ispitanika Ispitanik. osoba čiji se podaci prikupljaju sukladno zakonu ima ova prava (djelomični izvadak iz zakona): • Osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat. državno ili drugo tijelo kojem se osobni podaci mogu dati na korištenje. • Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.taka koji je dostupan prema posebnim kriterijima. • Osobni podaci moraju se čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. 1. državno ili drugo tijelo koje utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka. Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo. zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku. odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. sindikalno članstvo. • Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati: uz privolu ispitanika ili u slučajevima određenim zakonom. Korisnik je fizička ili pravna osoba.6.

6. netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona. odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti. o korisnicima ili kategorijama korisnika osobnih podataka te da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskrate davanja podataka. sukladno općim propisima o naknadi štete. odnosno neovlaštenog davanja na korištenje njegovih osobnih podataka drugim korisnicima ili fizičkim i pravnim osobama. Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev ispitanika.3 Odgovornost korisnika i voditelja zbirke osobnih podataka Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka. Prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima voditelj zbirke osobnih podataka dužan je o tome informirati ispitanika.2.1. o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni. Pravo na naknadu štete od voditelja zbirke osobnih podataka ispitanik može tražiti i u slučaju neovlaštenog korištenja. Za štetu koja je ispitaniku nastala zbog obrade osobnih podataka protivno odredbama Zakona odgovara voditelj zbirke osobnih podataka. izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni. I-110 MODUL 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) . voditelj zbirke osobnih podataka ili izvršitelj obrade dužan je informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka. Ispitanik ima pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose ne smiju obrađivati u tu svrhu.

propyx. pogledajte primjere sa sljedećih nekoliko stranica. PRO-MIL I-111 1 Osnove . posjetite naš sustav za online provjeru znanja Propyx na www.Ako želite provjeriti stečeno znanje.com i izaberite ECDL provjeru znanja. Želite li vidjeti kako će izgledati službena provjera znanja.

I-112 Dodatak 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) .

PRO-MIL I-113 .

I-114 Dodatak 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) .

PRO-MIL I-115 .

I-116 Dodatak 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) .

PRO-MIL I-117 .

I-118 Dodatak 1 Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT) .

PRO-MIL I-119 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->