P. 1
Muhamed Hadzijahic

Muhamed Hadzijahic

|Views: 49|Likes:
Published by Lejla Omić
:D
:D

More info:

Published by: Lejla Omić on Jul 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET U TUZLI FILOZOFSKI FAKULTET ODSIJEK HISTORIJA

MUHAMED HADŽIJAHIĆ (REFERAT)

Tuzla,2012

Student:

Mentor:

doktor prava te stručnjak za političku historiju BiH. diplomirao je. Zagrebu.sc.Neki su mu radovi objavljeni posmrtno.dr. a potom i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. tako da praktično nema ni jedne epohe bosanske povijesti. o kojima Hadžijahić nije u većoj ili manjoj mjeri pisao i ostavio traga i utjecaja u nauci. časopisa. napisao je iscrpnu 2 . Sličnu pomoć pružao je i predstavnicima drugih konfesija. godine. U javnom životu javlja se još 1934. posebno oko obezbjeđenja potrebne dokumentacije i dozvola za izgradnju novih i adaptaciju starih džamija. gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Prve javne radove. nakon pauze od tridesetak godina. prvu takve vrste u Bosni i Hercegovini. Još kao student počeo se baviti historijom prava. Svoje radove je u pravilu potpisivao punim imenom i prezimenom. on se tokom cijelog svog životnog i radnog vijeka bavio naučno-istraživačkim radom. samo ponekada pseudonimom ili inicijalima. zanimajući se za veoma širok krug pitanja iz prošlosti BiH. godišnjaka. kalendara. Mostaru. Objavio je više stotina članaka. 1955. da bi godinu dana kasnije bio postavljen za predsjednika tog Suda. Zajedno sa rahmetli Teufikom Imamovićem. Gradačcu i na kraju u Sarajevu. Gradačac. godine osnovao je prvo Društvo za borbu protiv alkoholizma u Gradačcu i jedno vrijeme bio njegov predsjednik.Rođen je 1918. pokazujući veliku agilnost u organizovanju pravne službe i uprave. godine sa svojim radom o narodnim pjesmama o Aliji Đerzelezu u listu "Novi behar". godine u Sarajevu. službovao je u Sarajevu. Neumorno je istraživao i pisao.Dinka Muratovic Prof. objavljuje polovinom sedamdesetih. prvoborcem NOR-a i prvim predsjednikom Sreskog narodnog odbora Gradačac. daleko od naučnih centara. Iskazao se i kao vrlo aktivan društveni radnik. Nakon završetka studija. Iz Suda je prešao na dužnost sekretara Skupštine opštine. zatim Raši kod Labina (Istra). Iako je dugi niz godina proveo radeći po malim mjestima (Raša. pa i Mostar). Pravnu pomoć lično je pružao Islamskoj vjerskoj zajednici.Spahić Midhat BIOGRAFIJA: Bosanskohercegovački historičar. od prahistorije do modernih vremena. rasprava i studija u četrdesetak raznih novina i listova. Između ostalog. Za sudiju Sreskog suda u Gradačcu Hadžijahić došao je 1953. uspostavio je službu pravne pomoći građanima. zbornika i enciklopedija.

1974. Bezbrojni clanci i kratki prilozi. Višegradu. Neki rukopisi otkriveni tek nakon njegove smrti (1987). akademski vajar. botimi I. Zvorniku. Njegovi radovi su prevodjeni na engleski. Hronicari su za njega napisali da je bio posljednji veliki bosanski polithistorik. francuski. sa imenima i prezimenima žrtava. Historijska vrijednost njegovog djela je tim veća pošto on uvijek besprijekorno citira konkretne događaje poput masovnog nasilnog pokrštavanja muslimanskog stanovništva. godine. kao i njegovi iscrpniji radovi se danas cuvaju u mnogim medjunarodnim bibliotekama. godine poslao antifasistickoj koaliciji pod pseudonimom Spectator objavljuju se tek posmrtno 1991. -Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana. te Trebinju. kao i u UNESCO-voj zbirci Historije Jugoistocne Evrope. Sarajevo. Monografija je izašla 1961. grupna saslušavanja i strijeljanja istog dana. Njegovi radovi o pokoljima u Istočnoj Bosni 1941-1945 u Foci. Svjetlost. njemacki. godine. -islam i muslimani u Bosni i Hercegovini. Orientalistickom Muzeju BiH. umro 1998. 3 . koja i danas predstavlja najobuhvatniji i najbolji historiografski rad o Gradačcu i njegovoj okolini. Doktor prava Muhamed Hadzijahić je bio i prva kulturna i javna ličnost koja je dokumentovala i sistematski radila na naučnoj obradi genocida počinjenog nad Bošnjacima i bosanskim Muslimanima na područjima u i van BiH. 1974.monografiju (skromnog naslova: nacrt za monografiju) Gradačca i okoline. Preminuo je 1978 a jedna ulica u Sarajevu danas nosi njegovo ime. rođen u Gradađcu. 1977. kao i pokoljima počinjenim nad Bošnjacima Sandžaka u Plavu i Gusinju napisani u suradnji sa čijenjenim Dervišem Korkutom 1941 su prvi konkretni radovi te vrste na teritoriji bivše Jugoslavije. presude na smrt u suđenjima. Nacrt korica te monografije uradio je rahmetli Ibrahim Bilajac. odštampana na šapirografu u svega 300 primjeraka tako da je danas posjeduju samo rijetki kulturni zanesenjaci i poneka biblioteka. poput briljantne politicke studije-pamfleta Posebnost Bosne i bosanskih Muslimana koju je 1943. BIBLIOGRAFIJA: -Od tradicije do identiteta. Duvnu. ceski i italijanski jezik. Sarajevo. Bosnjackom Institutu u Sarajevu. onemogućavanja prava žalbe. i zasniva svoja istraživanja na stvarnim cesto tajnim i javnosti nedostupnim sudskim i vojnim dokumentacijama.

a oni koji to nisu htjeli učiniti izbjegli su u zemlju hercega Stjepana. koji se suprotstavlja tezi o Crkvi bosanskoj kao bogumilskoj. pokušavajući da dokažu kako ona nije bila heretična.-Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini dio I -Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini dio II -Uloga Gazi-Husrevbega i njegova vakufa. Starješinstvo islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini. već počevši od 1867. Sarajevo. Ovo mišljenje je zastupao još apostolski vizitator. prisilivši one koji su pripadali Crkvi bosanskoj da prime katoličku vjeru. prvo pitanje koje se nameće jeste u kakvom odnosu stoji nestanak Crkve bosanske i islamizacija? Ranije je bilo općenito usvojeno mišljenje da su bosanski Muslimani potomci bogumila . Izdavač: El-Kalem. a onda su pojedini autori ustajali i 4 . 1977. On spominje masovni prelaz katoliciziranih bogumila na Islam. -islam i muslimani u Bosni i Hercegovini. 1991. Sarajevo 1990. Anali GHB 1983. godine. god. BOGUMILSTVO I ISLAMIZACIJA: Poglavlje iz knjige: ISLAM I MUSLIMANI U BOSNI I HERCEGOVINI. izdavač Bosna. kada je Mehmed el-Fatih osvojio Bosnu. Našlo se ipak jedan manji broj autora.“ Mišljenje o masovnom prelazu na islam pripadnika Crkve bosanske (bogumila) jedva da je iko ranije i pokušao u nauci osporiti. -Porijeklo bosanskih muslimana.pa da su listom primili islam kada je sultan Fatih osvojio Bosnu 1463. pa su prilikom dolaska Turaka u Bosnu lako prelazili na Islam. učeni Masarechi (godine 1624). Sarajevo. Podsjećajući na te događaje Masarechi kaže: „Vjerujem da su se mnogi sjećali krivovjerja (misli na Bosansku crkvu) i zbog toga bili slabi u vjeri (katoličkoj).kako su se nazivali pripadnici Crkve bosanske . Kada se govori o postanku bosanskih Muslimana. da sačuvaju svoju slobodu. Pred samo osvojenje Bosne bosanski kralj Tomaš izvršio je nečuveno nasilje nad svojim podanicima. godine.

Godine 1550. medievalista Marko Vego. Najizrazitiji je slučaj sa gostom Radinom i drugih 50 do 60 predstavnika Crkve bosanske. u Hrvatsku. autor grbovnika kaže da je kod drugih prevladala ljubav prema domovini i nisu napustili svoju zemlju po cijenu da ostanu pod turskom vlašću.protiv uvriježenog shvaćanja o bosanskim Muslimanima kao potomcima bosanskih bogumila. bila su prilično brojna. „Možda za kaznu toga“ .Masovna iseljavanja iz Bosne spomenuta su i u BorelliVukasovićevom grbovniku skraja XVII stoljeća. Bježali su krstjani Crkve bosanske zajedno sa svojim pristašama. Među bjeguncima našlo ih se mnogo koji su ostali postojani u svojoj vjeri. Tu se navodi da su se poslije tragedije nesretnog bosanskog kraljevstva mnogi Bošnjaci spasili bijegom u Dalmaciju. samo se pojedini autori razilaze u tome u kojoj je mjeri bila heretična. kako od katoličke crkve tako i od srpske pravoslavne crkve. Dubrovnik. ne poriču joj da je u organizacionom pogledu bila potpuno samostalna. A pravoslavlje je pripadnicima Crkve bosanske bilo blisko prije svega po slavenskom jeziku ćirilo-metodske tradicije kao obrednom jeziku. susrećemo se s postojanjem „patarinskih knjiga“ kojima su se pojedinci služili u Dubrovniku. Danas je u nauci više manje usvojeno da je Crkva bosanska doista bila heretična. Prije svega. U pitanju porijekla bosanskih Muslimana stvari se ne smiju simplificirati. pa su neki doprli i do Napulja. tražili da im se omogući boravak na mletačkom području. Nimalo onda ne iznenađuje da se upravo od XVI stoljeća u susjedstvu Bosne masovno u dokumentima govori o „bogumilima“. Poslije turskog osvojenja manji dio pripadnika Crkve bosanske primio je pravoslavnu i katoličku vjeru. kao što je na pr. lz Bosne nisu bježali samo franjevci. Nije zato ni čudo da su se u pravoslavnoj sredini (ali i među bugarskim pavlićanima) 5 . Prelazi na katolicizam javljaju se već u posljednjim godinama državne samostalnosti. neka dođu neka bez straha stanuju u zemljama mog carstva“). Velik dio pristalica ove crkve izbjegao je izvan zemlje. „patarenima“ i „manihejima“. na njezine otoke. O tome pružaju dokaze i najraniji turski katastarski defteri. uglavnom pripadnika Crkve bosanske povodom turskog osvojenja. Apulije. Dajući sliku prilika. lstre i Crkvene države.pobožno zaključuje taj pisac . u kojima se za mnoga zemljišta navodi da su „pusta“.lseljavanja iz Bosne. svi pripadnici Crkve bosanske nisu primili islam prilikom turskog osvojenja Bosne. bijeg je njihov dao povoda izdavanju poznate sultan Fatihove andname („a oni koji su pobjegli neka su slobodni i sigurni. Pa i oni autori koji smatraju da je Crkva bosanska bila ortodoksna. I u ovom pitanju pokazalo se da su ekstremno postavljene teze najčešće neodržive.„mnogi odstupiše od vjere i počeše slijediti Kur'an“. Oni su izbjegli od Turaka i početkom 1466.

našao u bosanskoj sredini neki učeni bosanski krstjanin. U turskom defteru od 1477/1478. I prema bogumilskoj Tajnoj knjizi Satana je stvorio grom. Naziranje da je đavo uzročnik zla odražava dualistični koncept. ne upućuje molitve Bogu. Pronađen je. dakle u Hercegovini i istočnoj Bosni. Zato i Kunovski zapis.anđele. gràd i oblake i nad njih poslao svoje sluge . 6 . Pavlovića i Kovačevića. održavali svoje kultne sastanke. pronađeno u septembru 1960. a moguće nešto i kasnije. i to u zemljama hercega Stjepana. U Kunovu su se još nakon turskog zauzeća Bosne nalazile „krstjanske zemlje“.Kunovski zapis pisan je bosančicom. Okolnost da je stoljeće nakon turskog osvojenja sastavljen na autentičan način jedan komplikovan bogumilski tekst. Zanimljiva je pojedinost da se još oko 1560-1565. kišu. To je magijski zapis sa citatima iz Novog zavjeta koji su pripadnici Crkve bosanske veoma poštovali. zlih vjetrova i sl. I katari su pripisivali đavolu odgovornost za oluje. ali i sa dosta apokrifnih elemenata. a u samom Kunovu ima pećina zvana Kozlodolac u kojoj se nalaze ostaci nekih zidnih slikarija. godine 1905. svjedoči da se Crkva bosanska duže održala u Bosni i nakon 1463. izgleda. u sandžačkom selu Podvrhu više Bijelog Polja. Kunovski zapis. također sa slikarijama. Zapis je bio smješten u stablo jednog bora koji je imao dominantan položaj nad imanjima kunovsklh težaka. napisao za te dojučerašnje vjernike Bosanske crkve tzv. spomenut je u Kunovu gost Cvjetko. To bi moglo biti pećinsko kultno mjesto. Također sinodik cara Borila od 1211. studeni. dijelom i na latinskom jeziku (riječ je o priči o Abgaru. koja je i inače bila popularna u bogumila. Posljednji takav nalaz je Divoševo evanđelje. pa je u južnoslavenskim zemljama prešla u pravoslavnu i u katoličku književnu tradiciju). iako su joj zadati strahoviti udarci još potkraj bosanske državne samostalnosti. gràda. slijedio je svoju raniju vjeru i izvjesno vrijeme nakon turskog zauzeća Bosne. poznato je da su i francuski katari u pećinama. godine u tački 44. zatrpan dublje u zemlju. što indicira da je tu bio jedan od patarenskih centara. u tamošnjoj manastirskoj crkvi. poplave. godine. nastanjenih u selima koja su ranije sačinjavala metoh (manastirsko imanje) u Kunovu kod Foče. izriče anatemu i protiv onih koji „Sotonu označavaju kao davaoca kiše i grada“.da se okane da nanose štetu usjevima u selima Kunova. još nalazi ponegdje u Bosni. gràd. Dio pripadnika Crkve bosanske.našIa evanđelja koja su ranije pripadala Crkvi bosanskoj. lz sadržaja zapisa vidi se da su vjernici Crkve bosanske smatrali da je đavo taj koji prouzrokuje sve ljudske nedaće. Među đavlima koji se nabrajaju spomenut je i Kozodorac. koji je imao svrhu da zaštiti Kunovski metoh od prirodnih nepogoda (udaraca groma. utječući se za spas metoha. pa se prijeti đavlima . vatre. kakvih se. već se prijeti đavIima. koji je na molbu novoobraćenih muslimana.).koji nose imena iz paganske i lokalne tradicije .

postojalo i jako protursko raspoloženje. tvrdi da nose dvostruke zapise. godine. Kasom i dr. jedne od popa. Progon posljednje dvojice bosanskih kraljeva predstavljao je početak kraja. u prvom redu pripadnicima Crkve bosanske. nego uglavnom defteri o poreskim obvezama raje. O njima govori turski anonimus u spisu iz 1585. nasilno pokatoličeni. bilo i u drugim balkanskim zemljama. Mustapa. anonimus. Kunovski težaci. Samo izuzetno.. Durmiš. pojedinci su ostali kroz generacijudvije postojani u staroj religiji. a druge od hodže. odnosno sandžaku u prvo doba prevladavalo povlašteno militarizirano muslimansko stanovništvo. Oslanjajući se isključivo na ove deftere. koji su postali pristupačni nakon drugog svjetskog rata. izvijestio je o tome papu Nikolu V hvarski biskup Toma. obratili su se nekom svom bivšem duhovnom pastiru da im napravi taj zapis. reba uvažiti da je pored otpornih elemenata prema turskim osvajačima (a oni su organizovali i jedan oblik gerilskog rata. Jagub. Nedima Filipovića. prešli su na islam. imenom Hasan. a onda je turskim osvojenjem došlo do egzodusa bogumila iz Bosne. Time su se ovi autori distancinirali od teze o masovnom prelazu na islam bogumila prilikom sultan Fatihova pohoda na Bosnu 1463. najveći dio vjernika Crkve bosanske. koje naziva poturi. uključujući gro onih koji su u jesen 1459. Bio je to učen duhovni pastir. neki autori su postavili tezu. očito vjerujući u djelotvornost zapisa koje su pravili kao bogumili. uostalom. da je islamizacija u Bosni započela istom potkraj XVI stoljeća. Daut. pa do pribjegavanja kršćanskom pravovjerju (katolicizacijom. Za procese islamizacije najkompletnije podatke pružaju turski katastarski defteri.Po svemu se ipak čini da je već u prvo tursko doba u Bosni bilo brojno muslimansko stanovništvo. Toga je. Sarajevo 1976). Međutim. odnosno 1464. Perhat. čija je imanja zapis trebao zaštititi. dvostrukih zapisa. 7 . ističući kako su patareni u porastu i da paktiraju s Turcima. o čemu govori turski savremenik Dursun-beg) među Bosancima. 11. Ovaj zapis predstavlja jedan segment koji podsjeća na rastrojstvo u kome se našla Crkva bosanska. među ostalim. Opisujući bosanske obraćenike na Islam. odličnog poznavaoca turskih katastarskih deftera (Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja XIII. u pojedinim porodicama. godine. Jaho. Samo nam sve postojeće vrste deftera nisu pristupačne. Pajazit. a ispuštajući iz vida da je u bosanskom vilajetu. ali je znao toliko latinski. Godine 1448.Kunovski zapis je dragocjeno svjedočanstvo bogumilsko-muslimanske simbioze. To proizlazi i iz najnovije studije prof. U zapisu je poimence navedeno 29 muslimanskih imena kunovskih domaćina. da je u tekst dodao formulu (na latinskom): „u čast Boga i za oslobođenje domovine“ eksklamirajući tako želju za oslobođenjem Bosne od turske vlasti. On je vjerojatno tekst napisao po već ustaljenim formulama. odnosno primanjem pravoslavlja). Kunovski zapis spada u red široko praktikovanih tzv.

bila podignuta i jedna džamija.Sudeći po defterima stanje Crkve bosanske u prvo tursko doba ponešto se razlikovalo. u hercegovoj zemlji i župi Neretvi sretali ostaci bogumilskog kulta još u drugoj polovici XIX vijeka. de Saint-Marie. koja su bila napuštena 1459. Bosanskom krajištu. Bosanskom krajištu desila se. Tada je podignuta i najstarija džamija u Seonici. kako se vidi iz deftera. ne dođu pod udar konfiskacije s obzirom na to da su vakantna zemljišta po turskim agrarnim propisima postajala državna. Upravo ove zabllježbe o pripadnostl krstjanima pojedinih zemljišnih posjeda indikativne su za praćenje konačne sudbine Crkve bosanske i njenih pripadnika. Defteri pokazuju da je organizacija Crkve bosanske pokrivala čitavo područje koje je osvojeno 1463. Niz okolnosti koje su iznijeli Hifzija Hasandedić i Derviš Buturović upućuju na zaključak o kasnijoj islamizaciji područja srednje Neretve. i Kraljevoj zemlji.Nije. Ponovnim vraćanjem tih krajeva pod kršćansku vlast džamija 8 . podudaraju se sa tradicijom. Pavlovića i Kovačevića. pokazuje da su se na sva ova tri područja nalazile krstjanske zemlje.u tzv. U tim krajevima proces islamizacije bogumila trajao je najduže. ali ih 1468/69. još uvijek drže krstjani. Nakon Fatihova osvojenja Bosne. da je naime pojedino zemljište krstjansko. Mehmed-beg Kapetanović-Ljubušak. U zemljama hercega Stjepana. po kojoj su se u srednjem toku rijeke Neretve. E. fra Grgo Martić. Ove dedukcije iz deftera od 1468/69. kao i u župi Neretvi. gdje se turska vlast uspostavila od 1436. O tome su pripovijedali fra Petar Bakula. Bosanskom krajištu i Kraljevoj zemlji krstjanska zemljišta su samo kao takva registrovana. dakle organizacioni punktovi Crkve bosanske. zemljama hercega Stjepana. godine. Ovaj je poslao izvještaj kako su se patareni počeli sporazumijevati s Turcima očekujući da će im sultan darovati samostanska imanja kada se crkvena dobra sekulariziraju osmanskom okupacijom. kod prvog poznatog katastarskog popisa od 1468/69. dubrovački dopisnik „Timesa“ (od 19. Defter od 1468/69. Pavlovića i Kovačevića. Vid VuletićVukasović i dr. U tome je i smisao zabilježbi koje se sreću u katastarskim defterima. još prije Fatihova osvojenja. pa je dakle u tim krajevima Crkva bosanska preko svojih monaha koliko-toliko aktivna. isključeno da je još krajem XIV odnosno početkom XV stoljeća u tzv. nisu držali krstjani.im povodom papa je odredio specijalnog izaslanika za Bosnu 1450. gdje je Crkva bosanska bila dominantna i pokazivala izvjesnu vitalnost još do kraja XVI stoljeća. Nasuprot tome u tzv. krstjanske zemlje. po svoj prilici. zapravo širem području vrhbosanske župe. odnosno u preostalim dijelovima Kraljevske zemlje u doba Fatihova osvojenja. godine. X 1875). i to u Vrhbosanju. a po nekima od ranije. štaviše.Islamizacija u tzv. negdje oko polovice XVII stoljeća. odnosno za praćenje procesa islamizacije. predstavnicima Crkve bosanske uspjelo je da se osiguraju da im zemljišta gostinjaca. Bosanskom krajištu.

da bi onda. islamizacija Bosanskog krajišta započela je prije Fatihova osvojenja Bosne. koji je. a o tome pripovijeda Kronika Ašik-paša zade. imao je. po krajišniku Pašajigitu. dobre informacije o Bosni u prvo tursko doba. a narodna tradicija za Pašajigitovu ulicu. nakon ponovnog turskog zauzimanja Vrhbosanja. odnosno nasilno pokatoličenih patarena. ocu lshak bega.Autor rukopisa od 1585.. Ona nije u suprotnosti ni sa novootkrivenim katastarskim defterima. već o vremenu kada je uvedena u vilajetu Bosni turska vlast i plaćanje poreza po sistemu dukat na baštinu. Podaci koje je dao o masovnoj islamizaciji uklapaju se u ono što nam pružaju katastarski defteri. ima historijskog osnova.je mogla biti porušena ili prilagođena u druge svrhe. „Postoji zakon da svi mladi janičari (adžami oglani) koji se sakupljaju u Bosni budu muslimani. godine. koji je objavio dr Safvet-beg Bašagić. ostalo sjećanje na tu džamiju u formuli „džemat Pašajigitova mesdžida“. prije nego što je izgrađena nova džamija. kako se po svemu vidi. zna za Pašajigitov džemat.Navodi Jeničarskog zakona u pogledu uvrštavanja Bošnjaka u jeničare stoje u punom skladu i sa podatkom savremenog poljskog ljetoplsca Jana Dlugosza. inače osnivača jedne džamije i u Skoplju. pa se dakle pričanje može odnositi baš na tursko doba još prije Fatihova zauzeća. koji je zabilježio da je sultan Fatih prigodom zauzeća Bosne „do sto hiljada osoba obojega spola odveo u ropstvo. To je najstariji sarajevski predio. bili oslobođeni od rajinskih poreza. Pored toga većina je njih primljena u (carski) dvor u bašču visoke rangove. pošto je osvojeni dio Bosne u to doba doista nosio taj naziv. za sada poznati turski izvor koji govori o masovnijem prelazu na islam („bir ugurden“) za Fatihova osvojenja Bosne jeste navod iz Jeničarskog zakona. pa je na mjestu Pašajigitove ulice mogla biti podignuta najstarija sarajevska odnosno bosanska džamija. sinovi muslimana. On pripovijeda i o prvom katastarskom popisu. nigdje ne govori o Fatihovu osvojenju Bosne. doista i proveden još prije Fatihova nastupa. Na samom početku XV vijeka Pašajigit bio je „in partibus Sclauonie“. Nije nevažno da je upotrijebljen izraz „vilajet“. ali su u vrijeme popisa već bili izgubili sve pozicije. od kojih je trideset hiljada snažnih mladića uvrstio u jeničare“.Glavni. dok je bosanski sandžak osnovan 1463. Realen je i kada govori o dezolatnim prilikama koje su nastale turskim osvojenjem. Stvar je daljih istraživanja da li će se ova hipoteza potvrditi ili odbaciti. iz kojih se može zaključiti da su na području Bosanskog krajišta postojali krstjani. Popis od 1528. u kojima se.U svakom slučaju. prvo u „Kratkoj uputi u prošlost Bosne i Hercegovine“ (Sarajevo 1900). istina.Smatramo na osnovu svih ovih podataka da se može zaključiti da ranije iznesena teza o masovnoj islamizaclji patarena. a onda u svojoj doktorskoj disertaciji „Bošnjaci i Hercegovci u Islamskoj književnosti“ (Sarajevo 1912). kako to pokazuje sačuvani sumarni defter. Zanimljivo je da anonimni autor iz 1585. vojvode zapadnih strana. musIimani masovno 9 .

U etnogenezi bosanskih 10 . a s druge strane južnoslavenskih „lutorana“. Gro krstjanskih zemljišta prelazi u ruke islamiziranog seljaštva i vlaha. koja unosi novo svjetlo u toliku odbojnost ortodoksnih muslimana od lutora. dok su kasniji prelazi koji traju sve do 1878. u ovoj prilici se srećemo s jednim zanimljivim kontaktom s jedne strane islamiziranih bogumila. Objašnjavajući kako je došlo do muslimanske apsolutne većine u Bosni. lzraz „lutor“ dobro do danas poznat među bosanskim Muslimanima za čovjeka koji mnogo ne drži do vjerskih propisa. Bokom Kotorskom.bili daleko manjeg obima. Masarechi kaze: „Rečeno mi je da je prošlih godina u okolici Sutjeske otpalo od kršćanske vjere šest ili sedam hiljada katolika. koji bi mogli vući porijeklo od ovog poturačkog sinkretizma.“ Masovnih konverzija katolika na Islam bilo je i u trebinjskom kraju. napustili pravoslavlje i primili islam. predstavlja jednu zanimIjivu spregu.Do sada najpoznatiji slučaj masovne konverzije katolika zabilježio je apostolskI vizitator Petar Masarechi godine 1624. . dobiva na ovaj način jedno konkretnije uporište. Srbljom i Crnom Gorom. Radi cjelovitosti prikaza treba naglasiti i to da su na islam prelazilli pravoslavni i katolici uglavnom do kraja XVII st. Dalmacijom.ZanimIjivo je da su se sačuvala i dva primjerka Novog zavjeta.Na kraju valja primijetiti da u formiranju bosansko-muslimanskog etnosa važna uloga pripada i migracijama na relaciji sa Slavonijom i Ugarskom. Baš defteri pružaju uvjerljive dokaze da su nekoć bogumilski krajevi s brojnim krstjanskim hižama i posjedima ubrzo s pojavom turske vlasti u potpunostl izgubili bogumilski značaj. jedan u staroj Srpskoj crkvi u Sarajevu.pojavljuju istom s kraja XV stoljeća. Tvrdili su za lsusa da nije pegubljen. njihovo sasvim skromno održavanje do u XVII stoljeće upućuje na zaključak da procesi islamizacije nisu do kraja iskorijenili tradicije stare religije. a jedan u manastiru Gomionici.Postoje također historijska svjedočanstva i o masovnim prelazima pravoslavnih. I prema Ricautu poturi su tumačili da je silazak svetog duha na duhove bio tip i lik Muhamedov. ali to u isti mah ne podrazumijeva da nije bilo u većem broju muslimanskog stanovništva koje nije dolazilo u obzir da bi kao poreski obveznici bilo registrovano u defterima. koji je 1509. Kako se po svemu čini. pa ništa bjelodanije kao to ne govori o tome kako je nestalo bogumila. Na ovaj val islamizacije odnosi se i zapis u pljevaljskom Psaltiru iz 1517. Likom. A još poslije prvog svjetskog rata zabilježen je u Žepi (selo Luka) slučaj da su muslimani seljaci Novi zavjet i vršili upoređivanje tekstova iz Kur'ana i Novog zavjeta. Protestantski planovi o pridobijanju „turaka sve do Carigrada“ i poturački interes za Novi zavjet. koji su oni vrlo vjerojatno dobivali od tih istih protestanata. bez prisile. već da je nestao. Taj je izraz mogao u muslimanskoj sredini dobiti pogrdan prizvuk upravo u vezi s interesom koji su islamizirani bogumili pokazivali prema luteranskim knjigama. lpak. Trag o takvim prelazima ostavio je monah Marko Trebinjac. zabilježio da su mnogi..

Međutim. (Romi).Muslimana (kao uostalom i Srba i Hrvata) važan je udio stranih etničkih skupina. Albanci. Sasi i drugi narodi. slavizirano vlaško-romansko stanovništvo. 11 . raspravljanje o tim pitanjima izlazi iz programa ovog rada. Pri tome dolaze u obzir Turci i druge muslimanske etničke skupine izvan Balkana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->