P. 1
Celik

Celik

Ratings:
(0)
|Views: 40|Likes:
Published by serzo75
celik
celik

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: serzo75 on Jul 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA

1

TRANSPORT I LOGISTIKA 2006/2007

Predavanje br. 2

ČELIK - MATERIJAL ZA NOSEĆE KONSTRUKCIJE
Među brojnim materijalima za različite konstrukcije, čelične konstrukcije imaju baznu primenu u konstruktivnom mašinstvu. Naziv čelične konstrukcije potiče iz klasifikacije konstrukcija prema materijalima od kojih su izradjene. Metalne konstrukcije formiraju osnovni gabarit mašina, vozila, procesne opreme. Pri tome one prenose osnovne statičke i radne uticaje (težine, radne sile, spoljašnju pobudu). Zato se istovremeno ovakve konstrukcije svrstavaju u noseće konstrukcije. Obzirom na važnost i funkcionalnost nosećih struktura mašina i opreme, često se nazivaju i odgovorne konstrukcije. Čelik je legura gvožđa dobijen iz ruda magnetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3), ili limonit. Početak industrijske proizvodnje se vezuje za pronalazak tehnologije topljenja rude pomoću koksa 1735. Osobina da su odlivci masivni, uticala je da se traže lakše konstrukcije. 1855. englez Bessemer je razvio tehnologiju masovne proizvodnje neumirenog čelika topljenjem. Tako dobijeni topljeni čelici u Americi su zbog ruda sa manje fosfora bili bolji od evropskih čelika pa su zato u Evropi razvijene tehnologije topljenja, poznate kao Simens-Martinov postupak 1865. i Tompsonov postupak 1880. Proizvodnja čelika u konvertorima odvija se produvavanjem vrelog vazduha kroz tečno sirovo gvoždje usled čega sagorevaju ugljenik i fosfor. Ova tehnologija zadržava fosfor (0.10 %) i azot (0.012 %) što povećava krtost čelika. Zato su razvijene savršenije konvertorske tehnologije uduvavanja obogaćenog vazduha kiseonikom ili čistog kiseonika u sirovo gvoždje (Linz-Donawitz - LD postupak). Dobija se kvalitet čelika sa manje od 0.010 % azota, fosfora ispod 0.06 % i sumpora ispod 0.05 %, što je blisko kvalitetu Simens-Martinovog čelika. Danas se čelik dobija iz sivog sirovog gvožđa koje je dobijeno topljenjem rude u visokim pećima na oko 1600 °C. Gvožđe se zbog velikog sadržaja ugljenika i drugih nečistoća odlikuje krtošću. Etapa prerade gvožđa u čelik obavlja se u konvertorima ili u plamenim pećima u kojima se oslobadja od ugljenika i drugih nečistoća a dodaju se potrebni legirajući hemijski elementi. Poslednjih pedesetak godina se primenjuje konvertorski LD postupak za proizvodnju kvalitetnih umirenih čelika pogodnih za zavarivanje. Proizvodnja visokokvalitetnih legiranih čelika se odvija u električnim pećima. Tehnološki dalje, čelik se izliva u manje livačke forme, mase 2÷10 t (ingoti) ili u velike forme, mase veće od 25 t (brame). Ingoti i brame su polazni materijal valjaonica limova i valjaonica profila gde se ponovnim zagrevanjem dovode u testasto stanje i valjaju u finalne polu-proizvode. Posebna grupa čelika dobijena valjanjem, namenjena nosećim strukturama su konstrukcioni čelici. Niskougljenični čelik JUS C.B0.500 iz 1970 i 1972. i najnoviji JUS C.B0.500, iz 1989. definiše više kategorija opštih konstrukcionih čelika:
Č0130, Č0361, Č0362, Č0363, Č0370, Č0371, Č0451, Č0452, Č0453, Č0561, Č0562, Č0563, Č0545, Č0645, Č0745.

Mehaničke i tehnološke karakteristike čelika definisane su navedenim JUS-om. Tako Č0361 (grupa I-opšte konstruktivne namene) ima zateznu čvrstoću Rm =34÷47 kN/cm2 (debljine 3÷100 mm), čvrstoću na granici plastičnosti ReH=23.5÷19.5 kN/cm2, najmanje izduženje posle prekida u procentima A≥ 22% (lo=5⋅do) i sadržaj ugljenika C ≤0.20 %. Čelici za posebne namene (grupa II), su veće čvrstoće. Čelik Č0561 ima maksimalnu zateznu čvrstoću Rm =49÷63 kN/cm2 (debljine 3÷100 mm), ReH=35.5÷30.5 kN/cm2, A≥ 20% (lo=5⋅do), ugljenik C ≤0.23 %. Postoje i jači konstrukcioni čelici koji pripadaju kategoriji finozrnih konstrukcionih čelika, JUS C.B0.502, 1979. To su čelici pogodni za zavarivanje koji se koriste za sudove pod pritiskom, elemente drumskih vozila, mostove, različite zavarene noseće čelične konstrukcije, posebne namene. Umirenog su sastava. Imaju poseban sistem označavanja. Mogu biti kvalitetni i plemeniti: Kvalitetni FINOZRNI čelici čine tri grupe: • • • Osnovni čelici (Č RO250, Č RO280, Č RO310, Č RO350), Čelici za upotrebu na povišenim temperaturama (Č RV 250, Č RV280, Č RV310, Č RV350), Čelici pogodni za upotrebu na niskim temp. garantovane otpornosti prema starenju (Č RN250, Č RN280, Č RN310, Č RN350). Plemeniti FINOZRNI čelici svrstani su prema nameni u tri grupe: • • • Osnovni čelici (Č RO380, Č RO420, Č RO460, Č RO500), Čelici za upotrebu na povišenim temperaturama (Č RV 380, Č RV420, Č RV460, Č RV500), Čelici pogodni za upotrebu na niskim temp. garantovane otpornosti prema starenju (Č RN380, Č RN420, Č RN480, Č RN500). Osnovne mehaničke karakteristike ovih čelika su: Č RO250 Č RO350 Č RO380 Č RO500 Rm=36÷48 kN/cm2, Re=24-25 kN/cm2, A=25 %, (kategorija kvalitetnih čelika), Rm=49÷63 kN/cm2, Re=34-35 kN/cm2, A=22 %, (kategorija kvalitetnih čelika), Rm=50÷65 kN/cm2, Re=36-38 kN/cm2, A=20 %, (kategorija plemenitih čelika), Rm=61÷77 kN/cm2, Re=47-50 kN/cm2, A=16 %, (kategorija plemenitih čelika),

Savremena proizvodnja čelika najviših mehaničkih osobina daje granicu razvlačenja σ02=75÷80 kN/cm2, maksimalno σ02=350 kN/cm2, [Debeljković,M., ČELIČNE KONSTRUKCIJE U INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA, Gradjevinska knjiga Beograd, 1995.].

Simbol na drugom mestu simbolički definiše minimalnu zateznu čvrstoću utvrdjenu u toplo-oblikovanom (normalizovanom) stanju prema tabeli: Tabela II-2 Simbol 0 1 2 3 4 5 6 na drugom 490 590 390 360 330 Nazivna do zatezna 480 580 680 380 350 čvrstoća 320 N/mm2 Grupa simbola na trećem.B0.osnovna oznaka definiše dve osnovne grupe čelika. Simboli na trećem. Pri tome su prisustva ostalih hemijskih elemenata ograničena i kreću se do vrednosti datih narednom tabelom: Tabela II-1 Hemijski element Sadržaj u % maksimalno Si 0. imaju značenje prema nameni. vanadijum (V). Prva grupa čelika . Recimo 0. četvrtom i petom mestu oznake.. Oznaka na drugom mestu je osnovna oznaka.8 Cr 0.999 7 690 – 780 8 790 880 9 890 i više Podgrupa čelika Podgrupa ugljeničnih čelika bez utvrdjenog sadržaja P i S Slobodno Podgrupa čelika sa ograničenim sadržajem P i S.10 Prisustva hemijskih elemenata u čelicima preko ovih granica definišu legirane čelike. Simbol na prvom mestu u osnovnoj oznaci definiše najuticajniji hemijski element. Oznaka na četvrtom mestu je dopunska oznaka čelika koja se definiše sa jednim.79 451 . Grupa simbola na drugom mestu .002/1986. za Ti je 30) pomnoženu procentualnim sadržajem u čeliku. Sastoji se od 4 odnosno 5 brojčanih simbola i definiše vrstu čelika..01 Co 0. legirani čelici i mikrolegirani čelici. To su po hemijskom sastavu ugljenični i legirani čelici.3 W 0. ( . Drugu grupu čelika po osobinama. Oznaka na trećem mestu ima jedan.Mn i dodatkom legirajućih el.99 801 . Pojam uticajnosti ne podrazumeva najveće procentualno učešće u hemijskom sastavu već specifičnu uticajnost hemijskog elementa (za Si je 1.44 101 .Si. dva ili više brojčanih ili slovnih simbola. kojima se dobijaju bolje mehaničke osobine. dakle čelik. Mikrolegirani čelici sadrže neke dodatne hemijske elemente kao niobijum (Nb). četvrtom i petom mestu definisani su prema tabeli: Tabela II-3 Simbol 00 . Prva grupa su čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama. titan (Ti). . za Mo 14.10 Ti 0.Si.449 45 .).. čine čelici sa utvrdjenim hemijskim sastavom i utvrdjenim mehaničkim osobinama.25% C u čeliku ima oznaku 3. Za ugljenične čelike to je simbol 1. za Co 20..AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 2 OZNAČAVANJE I OSOBINE ČELIKA Označavanje čelika i čeličnog liva je izvedeno standardom JUS C. Kod legiranih čelika simbol na drugom mestu se odredjuje prema prisustvu drugog uticajnog legirajućeg elementa. za Cr je 4.3 Ni 0. delimično ograničenim sadržajem C.40 Al 0. Takodje delimično ograničen sadržaj C.čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama imaju na prvom mestu simbol 0. za legirane čelike to je simbol prema tabeli II-4.799 80 . Kod jednostruko legiranih čelika simbol na drugom mestu je 1.1 Mo 0.05 Cu 0. Osnovna klasifikacija čelika izvedena je prema hemijskom sadržaju elemenata. Druga grupa su čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama i hemijskim sastavom. Ugljenik kod ugljeničnih čelika ima odlučujući uticaj na mehaničke osobine.Mn Podgrupa čelika sa ograničenim sadržajem P i S.) Simbol na prvom mestu označava materijal.( .6 M n 0. Čelik se označava oznakom koja ima najviše 4 dela: Č ( ).08 V 0. Shodno tome postoje ugljenični (nelegirani) čelici. kojim su definisana pravila za označavanje stanja i osobina čelika. Oznake čelika po ovom standardu koriste se u svim domaćim standardima koji se odnose na čelik i proizvode od čelika. dva ili više brojčanih simbola koji označavaju po potrebi namenu odnosno stanje čelika. Mikrolegirani čelici se označavaju po istom načinu kao i ugljenični čelici. Tabela II-4 Simbol na prvom mestu Legirajući element 1 C 2 Si 3 Mn 4 Cr 5 Ni 6 W 7 Mo 8 V 9 ostali Simbol na drugom mestu označava kod ugljeničnih čelika desetostruku vrednost ugljenika zaokruženu na desetine. za W je 7.

500: Tabela II-7 JUS C. Osnovne mehaničke osobine konstrukcionih čelika date su tabelom II-8 prema JUS C.B0. Mehaničko ispitivanje zatezanjem se vrši na proporcionalnim epruvetama prema JUS EN 10002-1 iz 1996. Č 0745. Opšti konstrukcioni čelici nisu predvidjeni za termičku obradu osim za normalizaciju i žarenje sa ciljem otklanjanja unutrašnjih napona. šipkastog.V.B2.005. . V-vučenje i Z izrada zavarenih cevi). Opšti konstrukcioni čelici su pogodni za zavarivanje. kvadratnih i pravougaonih cevi. profila. Konstrukcioni čelici se primenjuju za izradu zavarenih konstrukcija.B0. godine.Z) označava čelike namenjene za dalju preradu (K-vruće kovanje ili presovanje. i on je zamenio evropske standarde EU 7-55 i EU 45-63. konstrukcija za spajanje zakivcima i zavrtnjima.H. Osim osnovne oznake (recimo Č 0361) uz oznaku može da ide i dopunska oznaka: 0 ili 1. S-hladno presavijanje. H-hladno oblikovanje valjanjem.A4. 1972. Čelici Č 0545. limova. Č 0545.500/1989 kome su predhodile verzije iz 1970. širokopljosnatog čelika. Standard utvrdjuje uslove za izradu. Č 0645. Uporedne oznake vrsta čelika sa medjunarodnim i nacionalnim standardima daje tabela II-7. Ispitivanje na savijanje vrši se prema JUS C. okruglih. godine.B0. Č 0745 se posle zavarivanja termički obradjuju. i ISO 1052 iz 1982.021 do JUS C.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 3 Opšte konstrukcione čelike definiše JUS C. otkovaka i drugih formi poluproizvoda od konstrukcionih čelika. Nula označava čelike bez odredjene termičke obrade a 1 definiše normalizovano stanje.500 Č 0130 Č 0370 Č 0371 Č 0361 Č 0362 Č 0363 Č 0451 Č 0452 Č 0453 Č 0561 Č 0562 Č 0563 Č 0545 Č 0645 Č 0745 ISO 630 Fe 310-0 Fe 360-A Fe 360-A Fe 360-A Fe 360-C Fe 360-D Fe 430-A Fe 430-B Fe 430-C Fe 430-D Fe 510-B Fe 510-C Fe 510-D Oznaka vrste čelika ISO 1052 EURONORM 25 Fe 310-0 Fe 360-BFU Fe 360-BFN Fe 360-C Fe 360-D Fe 430-A Fe 430-B Fe 430-C Fe 430-D Fe 510-B Fe 510-C Fe 510-D Fe 490 Fe 490-2 Fe 590 Fe 590-2 Fe 690 Fe 690-2 DIN 17100 St 33 St 33-2 USt 37-2 Rst 37-2 St 37-3 U St 37-3 N St 44-2 St 44-3 U St 44-3 N St 52-3 U St 52-3 N St 50-2 St 60-2 St 70-2 Tabela II-8 VRSTA ČELIKA Č 0130 Č 0370 Č 0371 Č 0361 Č 0362 Č 0363 Č 0451 Č 0452 Č 0453 Č 0561 Č 0562 Č 0563 Č 0545 Č 0645 Č 0745 Rm (N/mm ) Debljine 3 ÷100 mm 290 ÷ 510 < 16 185 135 340 ÷ 470 2 Za debljine materijala (mm) 16 ÷ 40 40 ÷ 63 63 ÷ 80 175 205 225 215 215 235 245 315 325 265 305 335 ReH (N/mm ) 80 ÷ 100 195 215 225 235 305 315 255 295 325 2 235 275 275 410 ÷ 540 490 ÷ 630 470 ÷ 610 570 ÷ 710 670 ÷ 830 265 255 355 295 335 365 345 285 325 355 335 275 315 345 1 Predlog ovog evropskog standarda pripremio je Tehnički komitet ECISS/TC po ovlašćenju sekretarijata francuske Asocijacije za standardizaciju AFNOR. Za gasno i elektrolučno zavarivanje su nepogodni čelici Č 0130. Standard je delimično uskladjen sa ISO 630 iz 1980. Slovna oznaka na kraju (K. Primarno svojstvo opšteg konstrukcionog čelika je zatezna čvrstoća i granica razvlačenja. pljosnatog. Čelici posebno pogodni za zavarivanje su označeni brojem 3 na zadnjem mestu u osnovnoj oznaci (Č 0363). Č 0645.B5. Standard je usvojio CEN novembra 1989. isporuku žice.S. Oblik i mere proizvoda od ovog čelika definisane su standardima: JUS C.250. Standard EN 10045 izrađen je prema ISO 83 i ISO 148 i odnosi se na ispitivanje čelika udarom po metodi Sharpy (epruvete sa U i V zarezom). Konstrukcioni čelici se ispituju i na utrošenu energiju udara prema JUS EN 10045-11 iz 1993.

025 Č xxxx Univerzalni (široki) pljosnati čelik definisan je JUS C.B3. dobija se šupljikava struktura sa gasnim mehurima. Poprečni presek je kvadratnog oblika sa zaobljenim ivicama. Ravnokraki ugaonici se isporučuju u dužinama 3÷15 m sa tolerancijom T==±5÷100 mm.024 Č xxxx Ravnokraki ugaonici sa zaobljenim ivicama izradjeni su po JUS C.JUS C. Takav čelik naziva se neumiren čelik.B3. Oni sprečavaju pojavu gasnih mehurića vezivanjem kiseonika. To su čelici kvaliteta ReH > 36 kN/cm2 sa Rm > 52 kN/cm2 . i širine 8÷150 mm. Primera radi.024. Karakteriše ga izduženi poprečni presek.B3. ugaonici.026 Č xxxx Kvadratni čelici su izradjeni po JUS C.JUS C. Rast dimenzija profila ide od 20÷80 mm sa priraštajem od po 5 mm a preko 80 mm priraštaj je po 10 mm.B3. Geometriju ovog profila definiše JUS C.101 Č ×××× . Označava se za nabavku: Široki pljosnati čelik (b x d x lT ) mm . okrugli. ŠTAPOVI Pljosnati čelici izradjuje se valjanjem u debljinama 3÷100 mm. Ovako dobijeni čelici odlikuju se homogenim rasporedom uključaka i elemenata pa se nazivaju umirenim čelicima.JUS C. profilisani nosači i limovi.B3.B3.101 u granicama 20×20 ÷ 200×200 mm.030. univerzalni (široki pljošti) čelik.025 Č xxxx –(b x d x lT) mm JUS C.B3. Oznaka pri zahtevu za isporuku navodi se: Kvadratni čelik ( b x b x lT ) mm . kalcijum. Dezoksidacija je proces u proizvodnji čelika kojim se sirovom gvoždju dodaju hemijski elementi afini prema kiseoniku. sklona izdvajanju ugljenika (segregacija). Posebnu grupu čine mikrolegirani (finolegirani) čelici koje karakteriše finija mikrostruktura čija je posledica kompaktniji materijal i veća čvrstoća. Posle izlivanja čelika. Ovi čelici se isporučuju sa dimenzijama d= 8÷125 mm.B3.026. sklona ubrzanom starenju i koncentraciji fosfora u pojedinim zonama profilisanih poluproizvoda.JUS C.B3.101 Č xxxx ( d x lT ) mm . Dimenzije za izradu su S=10÷80 mm. Debljine je od 5 ÷ 40 mm i širine 150 ÷ 640 (1100) mm.B3. kvadratni i šestougaoni čelik. Ravnokraki ugaonici su debljina 3÷18 mm pri čemu se valjaju za središnu kategoriju u familiji. dužinama l = 3÷15 m. To je titan.B3. T i Z profili kao i mali I i U profili visine do 80 mm. koncentracija fosfora se može i tri puta uvećati na mestu segregacije i dostići koncentraciju od 0. na zahtev do 8 m. Valjane štapove karakterišu male dimenzije preseka u odnosu na dužinu valjanja. Opravdano se primenjuju za konstrukcije koje su izuzetno opterećenje pri čemu je važno smanjenje ukupne težine.JUS C. OBLICI ČELIČNIH POLUFABRIKATA Noseće konstrukcije izradjuju se od valjanih elemenata kao što su štapovi. aluminijum.20 %.B3.030 Č xxxx – (b x d x lT ) mm .021 Č xxxx ø (d x lT ) mm .030 Č xxxx Okrugli čelici valjaju se u opsegu d = 6 ÷ 120 (300) mm. Oznaka pri zahtevu za isporuku je: Šestougaoni čelik ( s x lT ) mm .JUS C.B3.JUS C. Štapove čine pljošti čelik.B3.JUS C. Tolerancija izrade je T= ± 5÷100 mm.101 Č xxxx L (b × b × lT ) mm .JUS C.B3.JUS C. Šipke su dužina 3 ÷ 15 m sa tolerancijom izrade T= ± 5÷100 mm. Označavaju se: Ravnokraki ugaonik (b × b × lT ) mm .025.026 Č xxxx ( s x lT ) mm . Profili do dimenzija od 80 mm se nazivaju štapovi a preko 80 mm “profili”.B3. silicijum. Označava se za nabavku: Okrugli čelik ø (d x lT ) mm . Označava se za nabavku: Pljosnati čelik (b x d x lT ) mm .JUS C.B3. Osnovna dimenzija preseka je S-otvor ključa odnosno prečnik upisanog kruga u šestougaonik. Isporuka može biti i u koturovima za prečnike manje od 16 mm. i tolerancijom T= ± 5÷100 mm.021 Č xxxx a b b d d s b b Slika I1-2 Oblici šipkastih polufabrikata Šestougaoni čelici su izradjeni po JUS C.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 4 Osim ugljeničnih čelika koriste se u konstrukcijama i nisko-legirani čelici. Ovi čelici se isporučuju u dužinama l = 3 ÷ 4 m. dužina 3 ÷ 15 m.

U nosač je geometrije koja je zadata u opsegu: h x b = (65 x 42) mm ¸(300 x 100) mm.3 .111 Č xxxx L ( h x b x d x lT ) mm . Raznokraki ugaonici se takodje isporučuju u dužinama 3 ÷ 15 m sa tolerancijama T= ± 5 ÷100 mm. bageri. I nosač je u čestoj upotrebi za konstrukcije. Izradjuje se dimenzija: b×h=60×30 ÷ 200×100 mm i debljinom d=t=5.JUS C.5÷16.0 mm.131 Č xxxx Potreba za nosačima većih nosivosti dovela je do pojave I profila sa širokom paralelnom nožicom pod nazivom Peiner-ov profil.9 . mm.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 5 Slika 1I-3 Oblici profilisanih polufabrikata Raznokraki ugaonici sa zaobljenim ivicama izradjuju se prema JUS C.111 Č xxxx Z .4 mm.21. Dimenzije profila su: hxb = 30×38 ÷ 200×80 mm.5 ÷ 16. t = 5. Konstrukciju valjanog I profila uveo je francuski inženjer Zores 1845. dužina je 3÷10 m. vozila itd. d = 5.JUS C. U tehničkoj dokumentaciji se označava: T ( h × b ) cm × lT mm . T = ± 5 ÷ 100 mm Slika 1I-4 Geometrija valjanog I profila I nosač se označava za narudžbinu navodom: I nosač (h cm x l T mm ) .B3.6 ± 13 mm.6 mm Isporuka: l = 4 ÷ 15 m.DIN 1024 Č ×××× PROFILISANI NOSAČI Nosači (visina većih od geometrija štapova) predstavljaju osnovni konstruktivni element velikih mašina kao što su dizalice. Isporučuje se u dužinama l=3÷12 m. Njegova najveća dimenzija H x B = 1000 x 300 mm.5÷ 10.DIN 1027 Č xxxx T profil sa širokim nožicama definisan je standardom DIN 1024 i karakterišu ga 2 puta šire nožice od visine h profila.B3. d = 4 ÷ 10 mm. Dimenzije nosača su u granicama: h x b = 80 x 42 mm ÷ 400 x 155 mm.JUS C.ugaonici izradjuju se prema DIN 1027. mm R1 = 4 ÷ 8 mm Isporuka: l = 4 ÷ 15 m. i debljina t = 4. U tehničkoj dokumentaciji i za porudžbinu navode se: Raznokraki ugaonik ( h x b x d x lT ) mm .B3.111. T = ± (5 ¸100) mm Slika 1I-5 Geometrija valjanog U profila .14. godine. Nabavlja se oznakom: Z ( h x lT ) mm .8. t = R = 7.B3. Dimenzije ugaonika se kreću u granicama: h x b = 30 x 20 ÷ 200 x 100 i debljine ivica: d = 3 ÷ 14 mm. d = 3.6 mm R=d R1 = 2.9 .

U tehničkoj dokumentaciji debeli limovi se navode: Čelični lim (d x b x l ) mm .0 ÷ 4. i većom hrapavošću usled otpale kovarine.114 iz 1974. b = 60 ÷150. P2 . 6. platforme stepeništa.5.JUS C. III/2 Srednji čelični limovi debljina 3.Površina sa labavo prionulom kovarinom (ljuskom).0.0.0 mm se isporučuju u širini b = 1000 ÷1400 mm. III/3 Debeli čelični limovi debljina 5. 9. 10 mm. Rebro može biti u obliku romba i suze.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 6 U nosač se označava za narudžbinu navodom: U nosač (h cm × l T mm ) .5 mm.0 ÷ 30. P3 . pokazuje rebraste limove sa površinskim rebrima u obliku romba i suze. Slika 1-3.5 ÷ 4. Na zahtev se mogu isporučiti i u drugim geometrijama: l × b = 1500 × 550 mm. 7.B3.112. Površine talasastih limova su u obliku parabole sa talasom koraka b>2h (h visina).0.75 mm.112 Č xxxx Gde Px označava vrstu površine lima: P1 . (i više) mm.Površina sa čvrsto prionulom kovarinom (ljuskom).Površina lima bez kovarine.B4. Dužine ovih limova su l = 2000. mm.141 Č xxxx LIMOVI Treću grupu finalnih valjaoničkih proizvoda predstavljaju tri vrste limova: III/1 Tanki čelični limovi debljina 0.B4.0 mm se isporučuju u širini b = 800 ÷1250 (1350) mm.110 Č xxxx Px Limovi se prema obliku obrade površina dele na: glatke. 3.75 mm mogu biti dimenzija: b × l = 1200 ÷ 1700 × 5000 ÷7000 mm.0 ÷10.0.5 i 4. sa priračtajem ∆b = 20 mm.111 Č xxxx Px Px Debeli čelični limovi su debljina od 5 ÷ 30 (60) mm. ∆b=50 mm.0.JUS C. mm.JUS C. 8. Konstrukcije: gazišta. U konstrukcijama su u najširoj upotrebi glatki limovi. Limovi debljine d = 5.0. prolazi. Tanki čelični limovi izradjeni su po JUS C.B4. U tehničkoj dokumentaciji srednji limovi se navode: Čelični lim (d x b x l ) mm .B4.2) ÷ 2. Slika 1I-6 Forma valjanih površina rebrastih limova .5 mm mogu biti dimenzija: b × l = 1200 ÷ 1700 × 4000 ÷ 6000 mm. Za b>700 mm. godine) se koriste za sklopove kod kojih se zahteva otpor trenja bilo u sklopu sa nekim drugim elementima ili posebnu funkciju.0. odnosno: Na zahtev naručioca za debljine d = 4.75 mm. mm Na zahtev naručioca za debljine d = 3 ÷ 3. Talasasti limovi se uglavnom koriste kao materijal za krovne i zidne površine čeličnih konstrukcija. Visine rebara iznad površine su 1 ÷ 2.JUS C. 4. P4 . Limovi debljine d = 2.4 (0. Rebrasti limovi (JUS C. 5. Dužine toplovaljanih rebrastih limova su l = 2000 do 10000 mm sa korakom 500 mm.B4. Ostala geometrija rebrastih limova određena je sledećim podacima: Rebrasti limovi su debljina (osnove) od 2. 4.Površina lima bez kovarine sa neznatnom hrapavošću Srednji čelični limovi izradjuju se u dimenzijama: b x l = 1000 x 2000. rebraste i talasaste. Dimenzije limova u isporuci su: b= 400 ÷ 700 mm. l × b = 3000 x 1200 mm U tehničkoj dokumentaciji tanki limovi se navode: Tanki lim (d × b × l ) mm . Limovi obuhvaćeni ovim standardom imaju u isporuci pravougaoni oblik obrezanih stranica i geometrije l x b = 2000 x 1000 mm.

fotometrijsko određivanje nikla i hroma. Rastojanje između zaobljenja leve i desne strane tela epruvete predstavlja ispitnu dužinu epruvete. na primer KV 120. Pojedinačne metode za ispitivanja su: gasno volumetrijsko određivanje grafitnog ugljenika.A1. II-9 pokazuju geometriju proporcionalnih epruveta (k=5. Proporcionalnost se odnosi na odnos površine poprečnog preseka epruvete i početne merne dužine epruvete. po Vikers-u standardom JUS ISO 6507-3 (1995). obeleženo i predviđeno da se njime prati deformacija pri kidanju. Iza ove oznake stoji brojčana oznaka jačine materijala na utrošenu energiju u džulima (J). Nazivni prečnik i početna merna dužina su tolerisane mere epruvete. Proporcionalnost se iskazuje relacijom L 0 = k ⋅ S 0 . Izgled epruveta za ispitivanje na utrošenu energiju udara prema metodi Sharpy-ja date su na slici II-10. L0 je početna merna dužina.005 definiše ispitivanje metala savijanjem. Ispitivanje tvrdoće po Rokvel-u definisano je standardom JUS ISO 6508 (1994). gornji i donji napon tečenja ReH i ReL. Rezultat ovih ispitivanja definiše utrošenu energiju udara za prelom epruvete.) definiše mehaničko ispitivanje zatezanjem. JUS EN 10045-1 (1993). potenciometrijsko određivanje hroma i vanadijuma.040. definisane su metode za ispitivanje hemijskog sastava gvožđa i čelika.A4. Ispitivanje tvrdoće vrši se različitim metodama (Brinel. fosfora. Ovo znači da je standardna V epruveta utrošila 120 J za prelom Sharpy-jevim klatnom nazivne energije udara klatna 300 J. godine. Oznaka jačine na udar definiše se simbolom KU ili KV zavisno od primenjene kategorije zareza. To su proporcionalna okrugla i prizmatična epruveta. fotometrijsko određivanje mangana. definiše ispitivanje metala udarom po Sharpy-ju. Standard JUS EN 10002-1 (1996. Rokvel. JUS C. Ispitni presek S0 je površina nazivnog prečnika epruvete. procentualno suženje poprečnog preseka Z. Tretman uzoraka može biti vrlo složen. Ovaj standard definiše postupke merenja zatezne čvrstoće Rm. Ova dužina je na narednim slikama označena dimenzijama 50 i 62 mm. Ispitivanje definiše standard JUS EN 10045-1(1993). Na crtežima su to dimenzije 55 i 75 mm. gravimetrijsko određivanje silicijuma. maksimalnu silu Fm. procentualno izduženje A. Ispitivanje tvrdoće po Knoop-u definisano je standardom JUS ISO 10250 iz 1996. Naredne slike pokazuje procese ispitivanja: Slika 1I-7 Skice osnovnih mehaničkih ispitivanja čelika Slike II-8. bakra. Knoop). JUS ISO 8491-8496 definiše ispitivanje cevi. To je rastojanje na glatkom delu epruvete.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 7 ISPITIVANJE MATERIJALA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA Standardom JUS C. volumetrijsko određivanje mangana po Volhardt-u.65) izrađenih prema JUS EN 10002-1 za ispitivanje zatezanjem. Slika II-8 Geometrija proporcionalno-okrugle epruvete za ispitivanja čelika kidanjem Slika II-9 Geometrija proporcionalno-prizmatične epruvete za ispitivanje kidanjem Slika II-10 Geometrija epruveea za ispitivanje udarom po metodi Sharpy . Epruvete mogu biti sa “U” zarezom dubine 5 mm i “V” zarezom dubine 2 mm.

peskarenjem ili gasnim plamenom.premazi se sastoje od suvog pigmenta (siva boja). Treći simbol po redu (A) je simbol tehnološkog postupka nanošenja prevlake. Zaštita prskanjem se izvodi kada se štite velike površine i nepristupačni prostori. Ostatak su dodaci i rastvarači.T. U primeni alkidnog minijuma (I-premaz JUS C.361 -1968).327-1979) on sadrži 18÷23 % alkidne smole.7. dodatni štite osnovni premaz od mehaničkog oštećenja. Standardi definišu debljine prevlaka (masu po jedinici površine).T. od alkidnog minijuma (JUS C. osnovnom materijalu nosećih struktura mašina. Zaštitni sloj je od olovnog ili cinkovog belila. Pokrivene površine u spoljašnjoj atmosferi štite se na 20 godina.100 . i čija je debljina drugog (T-tvrdog) sloja od hroma 50 µm. Osnovni premaz štiti od korozije.7. punioce maksimalno 10 %. često korišćenog za zaštitu čeličnih konstrukcija. temperaturom.7.302 (1977. koristi se 13÷18 % alkidna smola. označava galvansku dvoslojnu prevlaku hroma na gvožđu ili čeliku čija je debljina prvog sloja (ML-mlečnog hroma) 20 µm.T7. zatim oznaka broja slojeva prevlake (n) i na kraju (AA) dopunski simbol prevlake za dodatnu obradu. Osnovni premaz od olovnog minijuma nanosi se u dva sloja. Izbor sredstva i njegovo trajanje zavisi i od radnog ambijenta.111 (1991. Poslednja i opšte prihvaćena teorija je elektro-hemijska teorija. Korozija je po njoj posledica hemijskih ili elektrohemijskih reakcija izazvanih reakcijom sa okolinom.) koji omogućava klasifikaciju u 10 (Re0-Re9) stepena. Posebno su razdvojeni prvi I i drugi premaz II. olovni minijum najmanje 78 %. Kao premaz za čelične konstrukcije koristi se i alkidna lak boja.7. vezivnog sredstva (lanenog ulja). Najefikasnije nanošenje je premazivanjem. stepene razvoja korozije na metalnim konstrukcijama. Ovi propisi daju obilje podataka: Definicije. Hemijski postupak. Čelici se štite od korozije prekrivanjem premazima.T. Sve površine se ne premazuju zaštitnim sredstvima. definiše metalne prevlake cinka na gvožđu i čeliku. JUS C. firnis lanenog ulja 11÷16 % a ostatak su dodaci i rastvarači. klasifikuju i propisuju vrste prevlaka na elementima za spajanje. koji se obrazuju prema postupcima navedenim u tabeli II-10: Tabela II-10 Postupak obrazovanja prevlake: Anodna oksidacija.375. Metalizacioni postupak. Toplotni postupak Oznaka-Simbol A D G H K M T Shodno JUS C. Četvrti simbol po redu (Aa) je hemijski simbol metala prevlake. Kosa crta (/) je znak razdvajanja.7. Kada se koristi uljani minijum (JUS C. Priprema površina ostvaruje se čišćenjem koje se izvodi mehaničkim postupcima čišćenja.7. Suve površine u zagrejanim prostorijama traju 30 godina. Dodirne površine nosećih spojeva se premazuju frikcionim materijalima.T.T. Iza toga sledi oznaka sjajnosti prevlake.T.) definisan prema ISO 2081 iz 1985. olovni minijum najmanje 33 %. Kod tretmana površina metanih struktura. on sadrži.7. Primera radi Fe/G Cr20MLCr50T. koristi se za ocenu stepena razvoja korozije JUS C. Zaštita od korozije regulisana je propisima JUS C. Premazi su ograničenog trajanja. Nanošenje prevlaka se vrši premazivanjem. oksid gvožđa maksimalno 12 %. Prevlake se dele na nemetalne i prevlake sa metalima.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 8 ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA OD KOROZIJE Čelična konstrukcija je podložna oksidaciji i smatra se da značajan procenat mase objekata i mašina u svetu. Bojenje se izvodi pri dovoljnim klimatskim uslovima.T. olovni minijum 65 % a ostatak su dodaci i rastvarači. sa visokom vlažnošću. . NNN je debljina prevlake u mikronima. brzinu suženja. Kada se nanosi drugi premaz.Calvert-ova teorija postavljena je 1871. nestaje godišnje. premazna sredstva sa bitumenom (JUS C. Zaštitni premazi imaju trajanje.328 -1979). vibracijama. način ispitivanja. Galvanotehnički postupak. Difuzni postupak. Premazi se izvode u više slojeva. Posebno su koroziji izloženie konstrukcije pod dejstvom atmosferskih uticaja. zauljenost i druge osobine. Konverzioni postupak. Prva teorija o koroziji . prisustvo hemijskih sastojaka značajnih za otpornost na oksidaciju. grafita i aluminijuma. a on može biti oksidacioni. dodaci za zgrušavanje i dodaci za ubrzanje sušenja. prskanjem i umakanjem.100 prevlake se označavaju prema sledećoj šemi: Aa / A (Aa NNN AA) n AA Simbol na prvom mestu (Aa) je hemijska oznaka metala na koji se nanosi prevlaka. Površine izložene atmosferskim uticajima premazuju se na 10 godina. Sredstva .326 -1979).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->