P. 1
Celik

Celik

|Views: 44|Likes:
Published by serzo75
celik
celik

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: serzo75 on Jul 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA

1

TRANSPORT I LOGISTIKA 2006/2007

Predavanje br. 2

ČELIK - MATERIJAL ZA NOSEĆE KONSTRUKCIJE
Među brojnim materijalima za različite konstrukcije, čelične konstrukcije imaju baznu primenu u konstruktivnom mašinstvu. Naziv čelične konstrukcije potiče iz klasifikacije konstrukcija prema materijalima od kojih su izradjene. Metalne konstrukcije formiraju osnovni gabarit mašina, vozila, procesne opreme. Pri tome one prenose osnovne statičke i radne uticaje (težine, radne sile, spoljašnju pobudu). Zato se istovremeno ovakve konstrukcije svrstavaju u noseće konstrukcije. Obzirom na važnost i funkcionalnost nosećih struktura mašina i opreme, često se nazivaju i odgovorne konstrukcije. Čelik je legura gvožđa dobijen iz ruda magnetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3), ili limonit. Početak industrijske proizvodnje se vezuje za pronalazak tehnologije topljenja rude pomoću koksa 1735. Osobina da su odlivci masivni, uticala je da se traže lakše konstrukcije. 1855. englez Bessemer je razvio tehnologiju masovne proizvodnje neumirenog čelika topljenjem. Tako dobijeni topljeni čelici u Americi su zbog ruda sa manje fosfora bili bolji od evropskih čelika pa su zato u Evropi razvijene tehnologije topljenja, poznate kao Simens-Martinov postupak 1865. i Tompsonov postupak 1880. Proizvodnja čelika u konvertorima odvija se produvavanjem vrelog vazduha kroz tečno sirovo gvoždje usled čega sagorevaju ugljenik i fosfor. Ova tehnologija zadržava fosfor (0.10 %) i azot (0.012 %) što povećava krtost čelika. Zato su razvijene savršenije konvertorske tehnologije uduvavanja obogaćenog vazduha kiseonikom ili čistog kiseonika u sirovo gvoždje (Linz-Donawitz - LD postupak). Dobija se kvalitet čelika sa manje od 0.010 % azota, fosfora ispod 0.06 % i sumpora ispod 0.05 %, što je blisko kvalitetu Simens-Martinovog čelika. Danas se čelik dobija iz sivog sirovog gvožđa koje je dobijeno topljenjem rude u visokim pećima na oko 1600 °C. Gvožđe se zbog velikog sadržaja ugljenika i drugih nečistoća odlikuje krtošću. Etapa prerade gvožđa u čelik obavlja se u konvertorima ili u plamenim pećima u kojima se oslobadja od ugljenika i drugih nečistoća a dodaju se potrebni legirajući hemijski elementi. Poslednjih pedesetak godina se primenjuje konvertorski LD postupak za proizvodnju kvalitetnih umirenih čelika pogodnih za zavarivanje. Proizvodnja visokokvalitetnih legiranih čelika se odvija u električnim pećima. Tehnološki dalje, čelik se izliva u manje livačke forme, mase 2÷10 t (ingoti) ili u velike forme, mase veće od 25 t (brame). Ingoti i brame su polazni materijal valjaonica limova i valjaonica profila gde se ponovnim zagrevanjem dovode u testasto stanje i valjaju u finalne polu-proizvode. Posebna grupa čelika dobijena valjanjem, namenjena nosećim strukturama su konstrukcioni čelici. Niskougljenični čelik JUS C.B0.500 iz 1970 i 1972. i najnoviji JUS C.B0.500, iz 1989. definiše više kategorija opštih konstrukcionih čelika:
Č0130, Č0361, Č0362, Č0363, Č0370, Č0371, Č0451, Č0452, Č0453, Č0561, Č0562, Č0563, Č0545, Č0645, Č0745.

Mehaničke i tehnološke karakteristike čelika definisane su navedenim JUS-om. Tako Č0361 (grupa I-opšte konstruktivne namene) ima zateznu čvrstoću Rm =34÷47 kN/cm2 (debljine 3÷100 mm), čvrstoću na granici plastičnosti ReH=23.5÷19.5 kN/cm2, najmanje izduženje posle prekida u procentima A≥ 22% (lo=5⋅do) i sadržaj ugljenika C ≤0.20 %. Čelici za posebne namene (grupa II), su veće čvrstoće. Čelik Č0561 ima maksimalnu zateznu čvrstoću Rm =49÷63 kN/cm2 (debljine 3÷100 mm), ReH=35.5÷30.5 kN/cm2, A≥ 20% (lo=5⋅do), ugljenik C ≤0.23 %. Postoje i jači konstrukcioni čelici koji pripadaju kategoriji finozrnih konstrukcionih čelika, JUS C.B0.502, 1979. To su čelici pogodni za zavarivanje koji se koriste za sudove pod pritiskom, elemente drumskih vozila, mostove, različite zavarene noseće čelične konstrukcije, posebne namene. Umirenog su sastava. Imaju poseban sistem označavanja. Mogu biti kvalitetni i plemeniti: Kvalitetni FINOZRNI čelici čine tri grupe: • • • Osnovni čelici (Č RO250, Č RO280, Č RO310, Č RO350), Čelici za upotrebu na povišenim temperaturama (Č RV 250, Č RV280, Č RV310, Č RV350), Čelici pogodni za upotrebu na niskim temp. garantovane otpornosti prema starenju (Č RN250, Č RN280, Č RN310, Č RN350). Plemeniti FINOZRNI čelici svrstani su prema nameni u tri grupe: • • • Osnovni čelici (Č RO380, Č RO420, Č RO460, Č RO500), Čelici za upotrebu na povišenim temperaturama (Č RV 380, Č RV420, Č RV460, Č RV500), Čelici pogodni za upotrebu na niskim temp. garantovane otpornosti prema starenju (Č RN380, Č RN420, Č RN480, Č RN500). Osnovne mehaničke karakteristike ovih čelika su: Č RO250 Č RO350 Č RO380 Č RO500 Rm=36÷48 kN/cm2, Re=24-25 kN/cm2, A=25 %, (kategorija kvalitetnih čelika), Rm=49÷63 kN/cm2, Re=34-35 kN/cm2, A=22 %, (kategorija kvalitetnih čelika), Rm=50÷65 kN/cm2, Re=36-38 kN/cm2, A=20 %, (kategorija plemenitih čelika), Rm=61÷77 kN/cm2, Re=47-50 kN/cm2, A=16 %, (kategorija plemenitih čelika),

Savremena proizvodnja čelika najviših mehaničkih osobina daje granicu razvlačenja σ02=75÷80 kN/cm2, maksimalno σ02=350 kN/cm2, [Debeljković,M., ČELIČNE KONSTRUKCIJE U INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA, Gradjevinska knjiga Beograd, 1995.].

10 Ti 0. Sastoji se od 4 odnosno 5 brojčanih simbola i definiše vrstu čelika. Oznaka na četvrtom mestu je dopunska oznaka čelika koja se definiše sa jednim. Prva grupa su čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama.) Simbol na prvom mestu označava materijal. četvrtom i petom mestu oznake. četvrtom i petom mestu definisani su prema tabeli: Tabela II-3 Simbol 00 .. To su po hemijskom sastavu ugljenični i legirani čelici. Mikrolegirani čelici se označavaju po istom načinu kao i ugljenični čelici.osnovna oznaka definiše dve osnovne grupe čelika.40 Al 0. za Mo 14.). Kod jednostruko legiranih čelika simbol na drugom mestu je 1.99 801 .Si. za W je 7. Pri tome su prisustva ostalih hemijskih elemenata ograničena i kreću se do vrednosti datih narednom tabelom: Tabela II-1 Hemijski element Sadržaj u % maksimalno Si 0. Čelik se označava oznakom koja ima najviše 4 dela: Č ( ). Shodno tome postoje ugljenični (nelegirani) čelici.6 M n 0. za Co 20. kojim su definisana pravila za označavanje stanja i osobina čelika.05 Cu 0. za legirane čelike to je simbol prema tabeli II-4. ( . Kod legiranih čelika simbol na drugom mestu se odredjuje prema prisustvu drugog uticajnog legirajućeg elementa. vanadijum (V).79 451 . za Ti je 30) pomnoženu procentualnim sadržajem u čeliku. Druga grupa su čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama i hemijskim sastavom. Simbol na prvom mestu u osnovnoj oznaci definiše najuticajniji hemijski element. Drugu grupu čelika po osobinama. Ugljenik kod ugljeničnih čelika ima odlučujući uticaj na mehaničke osobine.08 V 0. legirani čelici i mikrolegirani čelici.44 101 ..449 45 .10 Prisustva hemijskih elemenata u čelicima preko ovih granica definišu legirane čelike. za Cr je 4. Recimo 0.799 80 . Prva grupa čelika .čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama imaju na prvom mestu simbol 0. . Za ugljenične čelike to je simbol 1.. Grupa simbola na drugom mestu .8 Cr 0.01 Co 0.Si.999 7 690 – 780 8 790 880 9 890 i više Podgrupa čelika Podgrupa ugljeničnih čelika bez utvrdjenog sadržaja P i S Slobodno Podgrupa čelika sa ograničenim sadržajem P i S. dva ili više brojčanih simbola koji označavaju po potrebi namenu odnosno stanje čelika.002/1986.1 Mo 0. Oznaka na trećem mestu ima jedan. Simbol na drugom mestu simbolički definiše minimalnu zateznu čvrstoću utvrdjenu u toplo-oblikovanom (normalizovanom) stanju prema tabeli: Tabela II-2 Simbol 0 1 2 3 4 5 6 na drugom 490 590 390 360 330 Nazivna do zatezna 480 580 680 380 350 čvrstoća 320 N/mm2 Grupa simbola na trećem. kojima se dobijaju bolje mehaničke osobine.B0. Takodje delimično ograničen sadržaj C.Mn Podgrupa čelika sa ograničenim sadržajem P i S.. dakle čelik. dva ili više brojčanih ili slovnih simbola. Pojam uticajnosti ne podrazumeva najveće procentualno učešće u hemijskom sastavu već specifičnu uticajnost hemijskog elementa (za Si je 1. Mikrolegirani čelici sadrže neke dodatne hemijske elemente kao niobijum (Nb).25% C u čeliku ima oznaku 3. imaju značenje prema nameni. titan (Ti). Osnovna klasifikacija čelika izvedena je prema hemijskom sadržaju elemenata. Oznaka na drugom mestu je osnovna oznaka.Mn i dodatkom legirajućih el.3 W 0. čine čelici sa utvrdjenim hemijskim sastavom i utvrdjenim mehaničkim osobinama. delimično ograničenim sadržajem C. Oznake čelika po ovom standardu koriste se u svim domaćim standardima koji se odnose na čelik i proizvode od čelika. Simboli na trećem. Tabela II-4 Simbol na prvom mestu Legirajući element 1 C 2 Si 3 Mn 4 Cr 5 Ni 6 W 7 Mo 8 V 9 ostali Simbol na drugom mestu označava kod ugljeničnih čelika desetostruku vrednost ugljenika zaokruženu na desetine.( .3 Ni 0.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 2 OZNAČAVANJE I OSOBINE ČELIKA Označavanje čelika i čeličnog liva je izvedeno standardom JUS C.

Mehaničko ispitivanje zatezanjem se vrši na proporcionalnim epruvetama prema JUS EN 10002-1 iz 1996. Nula označava čelike bez odredjene termičke obrade a 1 definiše normalizovano stanje. okruglih. Č 0545.A4. H-hladno oblikovanje valjanjem.500/1989 kome su predhodile verzije iz 1970. godine.250. kvadratnih i pravougaonih cevi.Z) označava čelike namenjene za dalju preradu (K-vruće kovanje ili presovanje. Za gasno i elektrolučno zavarivanje su nepogodni čelici Č 0130. šipkastog. 1972. i ISO 1052 iz 1982.500 Č 0130 Č 0370 Č 0371 Č 0361 Č 0362 Č 0363 Č 0451 Č 0452 Č 0453 Č 0561 Č 0562 Č 0563 Č 0545 Č 0645 Č 0745 ISO 630 Fe 310-0 Fe 360-A Fe 360-A Fe 360-A Fe 360-C Fe 360-D Fe 430-A Fe 430-B Fe 430-C Fe 430-D Fe 510-B Fe 510-C Fe 510-D Oznaka vrste čelika ISO 1052 EURONORM 25 Fe 310-0 Fe 360-BFU Fe 360-BFN Fe 360-C Fe 360-D Fe 430-A Fe 430-B Fe 430-C Fe 430-D Fe 510-B Fe 510-C Fe 510-D Fe 490 Fe 490-2 Fe 590 Fe 590-2 Fe 690 Fe 690-2 DIN 17100 St 33 St 33-2 USt 37-2 Rst 37-2 St 37-3 U St 37-3 N St 44-2 St 44-3 U St 44-3 N St 52-3 U St 52-3 N St 50-2 St 60-2 St 70-2 Tabela II-8 VRSTA ČELIKA Č 0130 Č 0370 Č 0371 Č 0361 Č 0362 Č 0363 Č 0451 Č 0452 Č 0453 Č 0561 Č 0562 Č 0563 Č 0545 Č 0645 Č 0745 Rm (N/mm ) Debljine 3 ÷100 mm 290 ÷ 510 < 16 185 135 340 ÷ 470 2 Za debljine materijala (mm) 16 ÷ 40 40 ÷ 63 63 ÷ 80 175 205 225 215 215 235 245 315 325 265 305 335 ReH (N/mm ) 80 ÷ 100 195 215 225 235 305 315 255 295 325 2 235 275 275 410 ÷ 540 490 ÷ 630 470 ÷ 610 570 ÷ 710 670 ÷ 830 265 255 355 295 335 365 345 285 325 355 335 275 315 345 1 Predlog ovog evropskog standarda pripremio je Tehnički komitet ECISS/TC po ovlašćenju sekretarijata francuske Asocijacije za standardizaciju AFNOR. širokopljosnatog čelika.V. isporuku žice.B0.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 3 Opšte konstrukcione čelike definiše JUS C.B0. Slovna oznaka na kraju (K. godine. Osim osnovne oznake (recimo Č 0361) uz oznaku može da ide i dopunska oznaka: 0 ili 1. Standard je usvojio CEN novembra 1989. Standard EN 10045 izrađen je prema ISO 83 i ISO 148 i odnosi se na ispitivanje čelika udarom po metodi Sharpy (epruvete sa U i V zarezom). Čelici Č 0545. Č 0745. konstrukcija za spajanje zakivcima i zavrtnjima. Opšti konstrukcioni čelici su pogodni za zavarivanje. Čelici posebno pogodni za zavarivanje su označeni brojem 3 na zadnjem mestu u osnovnoj oznaci (Č 0363).B0.B2. i on je zamenio evropske standarde EU 7-55 i EU 45-63. Č 0645.005.H. limova.B5. Č 0645. V-vučenje i Z izrada zavarenih cevi). Konstrukcioni čelici se ispituju i na utrošenu energiju udara prema JUS EN 10045-11 iz 1993. Oblik i mere proizvoda od ovog čelika definisane su standardima: JUS C. Standard utvrdjuje uslove za izradu. pljosnatog. Uporedne oznake vrsta čelika sa medjunarodnim i nacionalnim standardima daje tabela II-7. Osnovne mehaničke osobine konstrukcionih čelika date su tabelom II-8 prema JUS C. Konstrukcioni čelici se primenjuju za izradu zavarenih konstrukcija.500: Tabela II-7 JUS C. profila. Č 0745 se posle zavarivanja termički obradjuju. Standard je delimično uskladjen sa ISO 630 iz 1980. S-hladno presavijanje. .S. Ispitivanje na savijanje vrši se prema JUS C. Primarno svojstvo opšteg konstrukcionog čelika je zatezna čvrstoća i granica razvlačenja.021 do JUS C. otkovaka i drugih formi poluproizvoda od konstrukcionih čelika. Opšti konstrukcioni čelici nisu predvidjeni za termičku obradu osim za normalizaciju i žarenje sa ciljem otklanjanja unutrašnjih napona.

021 Č xxxx ø (d x lT ) mm .JUS C.030 Č xxxx – (b x d x lT ) mm . univerzalni (široki pljošti) čelik. Oni sprečavaju pojavu gasnih mehurića vezivanjem kiseonika.JUS C. Šipke su dužina 3 ÷ 15 m sa tolerancijom izrade T= ± 5÷100 mm. Takav čelik naziva se neumiren čelik.026 Č xxxx ( s x lT ) mm . To su čelici kvaliteta ReH > 36 kN/cm2 sa Rm > 52 kN/cm2 .101 Č xxxx ( d x lT ) mm .101 u granicama 20×20 ÷ 200×200 mm. Debljine je od 5 ÷ 40 mm i širine 150 ÷ 640 (1100) mm. silicijum. Osnovna dimenzija preseka je S-otvor ključa odnosno prečnik upisanog kruga u šestougaonik.024 Č xxxx Ravnokraki ugaonici sa zaobljenim ivicama izradjeni su po JUS C.025 Č xxxx Univerzalni (široki) pljosnati čelik definisan je JUS C. kvadratni i šestougaoni čelik. Označava se za nabavku: Pljosnati čelik (b x d x lT ) mm .024.101 Č ×××× . Označavaju se: Ravnokraki ugaonik (b × b × lT ) mm .B3. Ravnokraki ugaonici se isporučuju u dužinama 3÷15 m sa tolerancijom T==±5÷100 mm.B3. T i Z profili kao i mali I i U profili visine do 80 mm. okrugli.B3.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 4 Osim ugljeničnih čelika koriste se u konstrukcijama i nisko-legirani čelici. sklona izdvajanju ugljenika (segregacija).JUS C.B3. Karakteriše ga izduženi poprečni presek. i tolerancijom T= ± 5÷100 mm.B3. Ovi čelici se isporučuju u dužinama l = 3 ÷ 4 m. kalcijum. profilisani nosači i limovi. Profili do dimenzija od 80 mm se nazivaju štapovi a preko 80 mm “profili”.B3.B3. Oznaka pri zahtevu za isporuku navodi se: Kvadratni čelik ( b x b x lT ) mm .021 Č xxxx a b b d d s b b Slika I1-2 Oblici šipkastih polufabrikata Šestougaoni čelici su izradjeni po JUS C. Rast dimenzija profila ide od 20÷80 mm sa priraštajem od po 5 mm a preko 80 mm priraštaj je po 10 mm. Geometriju ovog profila definiše JUS C.026.B3.JUS C. Tolerancija izrade je T= ± 5÷100 mm.JUS C.B3.JUS C. Valjane štapove karakterišu male dimenzije preseka u odnosu na dužinu valjanja. sklona ubrzanom starenju i koncentraciji fosfora u pojedinim zonama profilisanih poluproizvoda. Posle izlivanja čelika.B3. aluminijum.025 Č xxxx –(b x d x lT) mm JUS C. Ovako dobijeni čelici odlikuju se homogenim rasporedom uključaka i elemenata pa se nazivaju umirenim čelicima. Dezoksidacija je proces u proizvodnji čelika kojim se sirovom gvoždju dodaju hemijski elementi afini prema kiseoniku.JUS C. Štapove čine pljošti čelik.B3.B3. Posebnu grupu čine mikrolegirani (finolegirani) čelici koje karakteriše finija mikrostruktura čija je posledica kompaktniji materijal i veća čvrstoća.JUS C.026 Č xxxx Kvadratni čelici su izradjeni po JUS C. dobija se šupljikava struktura sa gasnim mehurima. To je titan.B3. koncentracija fosfora se može i tri puta uvećati na mestu segregacije i dostići koncentraciju od 0. ugaonici.B3.030.030 Č xxxx Okrugli čelici valjaju se u opsegu d = 6 ÷ 120 (300) mm.025. i širine 8÷150 mm.JUS C. Primera radi. Označava se za nabavku: Okrugli čelik ø (d x lT ) mm . na zahtev do 8 m. Isporuka može biti i u koturovima za prečnike manje od 16 mm. Poprečni presek je kvadratnog oblika sa zaobljenim ivicama. Oznaka pri zahtevu za isporuku je: Šestougaoni čelik ( s x lT ) mm .B3. Dimenzije za izradu su S=10÷80 mm.B3. Ravnokraki ugaonici su debljina 3÷18 mm pri čemu se valjaju za središnu kategoriju u familiji. ŠTAPOVI Pljosnati čelici izradjuje se valjanjem u debljinama 3÷100 mm.20 %.101 Č xxxx L (b × b × lT ) mm . Označava se za nabavku: Široki pljosnati čelik (b x d x lT ) mm . Opravdano se primenjuju za konstrukcije koje su izuzetno opterećenje pri čemu je važno smanjenje ukupne težine.JUS C. OBLICI ČELIČNIH POLUFABRIKATA Noseće konstrukcije izradjuju se od valjanih elemenata kao što su štapovi.JUS C. dužinama l = 3÷15 m. dužina 3 ÷ 15 m.B3. Ovi čelici se isporučuju sa dimenzijama d= 8÷125 mm.

JUS C.6 ± 13 mm. Dimenzije profila su: hxb = 30×38 ÷ 200×80 mm.0 mm.6 mm Isporuka: l = 4 ÷ 15 m. i debljina t = 4. T = ± 5 ÷ 100 mm Slika 1I-4 Geometrija valjanog I profila I nosač se označava za narudžbinu navodom: I nosač (h cm x l T mm ) .JUS C. vozila itd.B3.21. d = 5. d = 4 ÷ 10 mm.111. t = 5. dužina je 3÷10 m. Isporučuje se u dužinama l=3÷12 m.B3.DIN 1024 Č ×××× PROFILISANI NOSAČI Nosači (visina većih od geometrija štapova) predstavljaju osnovni konstruktivni element velikih mašina kao što su dizalice. Dimenzije ugaonika se kreću u granicama: h x b = 30 x 20 ÷ 200 x 100 i debljine ivica: d = 3 ÷ 14 mm.5 ÷ 16. I nosač je u čestoj upotrebi za konstrukcije.14. T = ± (5 ¸100) mm Slika 1I-5 Geometrija valjanog U profila .5÷ 10. mm. d = 3.9 . Raznokraki ugaonici se takodje isporučuju u dužinama 3 ÷ 15 m sa tolerancijama T= ± 5 ÷100 mm.9 .JUS C.111 Č xxxx Z . U tehničkoj dokumentaciji se označava: T ( h × b ) cm × lT mm . t = R = 7. Njegova najveća dimenzija H x B = 1000 x 300 mm.3 . bageri.131 Č xxxx Potreba za nosačima većih nosivosti dovela je do pojave I profila sa širokom paralelnom nožicom pod nazivom Peiner-ov profil.B3.8.B3.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 5 Slika 1I-3 Oblici profilisanih polufabrikata Raznokraki ugaonici sa zaobljenim ivicama izradjuju se prema JUS C. Izradjuje se dimenzija: b×h=60×30 ÷ 200×100 mm i debljinom d=t=5. Konstrukciju valjanog I profila uveo je francuski inženjer Zores 1845. U tehničkoj dokumentaciji i za porudžbinu navode se: Raznokraki ugaonik ( h x b x d x lT ) mm . Nabavlja se oznakom: Z ( h x lT ) mm . mm R1 = 4 ÷ 8 mm Isporuka: l = 4 ÷ 15 m.5÷16. Dimenzije nosača su u granicama: h x b = 80 x 42 mm ÷ 400 x 155 mm.DIN 1027 Č xxxx T profil sa širokim nožicama definisan je standardom DIN 1024 i karakterišu ga 2 puta šire nožice od visine h profila.4 mm. U nosač je geometrije koja je zadata u opsegu: h x b = (65 x 42) mm ¸(300 x 100) mm.111 Č xxxx L ( h x b x d x lT ) mm . godine.ugaonici izradjuju se prema DIN 1027.6 mm R=d R1 = 2.

112.114 iz 1974. mm. sa priračtajem ∆b = 20 mm. ∆b=50 mm. Za b>700 mm.5 i 4.B3.4 (0. P3 .0. III/2 Srednji čelični limovi debljina 3. Limovi obuhvaćeni ovim standardom imaju u isporuci pravougaoni oblik obrezanih stranica i geometrije l x b = 2000 x 1000 mm. III/3 Debeli čelični limovi debljina 5. odnosno: Na zahtev naručioca za debljine d = 4. Dužine ovih limova su l = 2000. platforme stepeništa.75 mm.JUS C.B4. U konstrukcijama su u najširoj upotrebi glatki limovi. Rebrasti limovi (JUS C.5. Dužine toplovaljanih rebrastih limova su l = 2000 do 10000 mm sa korakom 500 mm. Limovi debljine d = 5. P2 . Slika 1I-6 Forma valjanih površina rebrastih limova . P4 . 8. pokazuje rebraste limove sa površinskim rebrima u obliku romba i suze. godine) se koriste za sklopove kod kojih se zahteva otpor trenja bilo u sklopu sa nekim drugim elementima ili posebnu funkciju.0.0. Visine rebara iznad površine su 1 ÷ 2.111 Č xxxx Px Px Debeli čelični limovi su debljina od 5 ÷ 30 (60) mm. Dimenzije limova u isporuci su: b= 400 ÷ 700 mm. Na zahtev se mogu isporučiti i u drugim geometrijama: l × b = 1500 × 550 mm. prolazi.B4.2) ÷ 2.B4. (i više) mm. b = 60 ÷150. i većom hrapavošću usled otpale kovarine.Površina sa labavo prionulom kovarinom (ljuskom).0.0 ÷ 30. 9. 3. mm Na zahtev naručioca za debljine d = 3 ÷ 3. Limovi debljine d = 2.112 Č xxxx Gde Px označava vrstu površine lima: P1 . 4. U tehničkoj dokumentaciji debeli limovi se navode: Čelični lim (d x b x l ) mm . 4. U tehničkoj dokumentaciji srednji limovi se navode: Čelični lim (d x b x l ) mm .0.JUS C.0 ÷ 4. 6.0. Ostala geometrija rebrastih limova određena je sledećim podacima: Rebrasti limovi su debljina (osnove) od 2.75 mm.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 6 U nosač se označava za narudžbinu navodom: U nosač (h cm × l T mm ) .0.JUS C.141 Č xxxx LIMOVI Treću grupu finalnih valjaoničkih proizvoda predstavljaju tri vrste limova: III/1 Tanki čelični limovi debljina 0. 10 mm. Površine talasastih limova su u obliku parabole sa talasom koraka b>2h (h visina).Površina lima bez kovarine.0 mm se isporučuju u širini b = 1000 ÷1400 mm.5 ÷ 4. l × b = 3000 x 1200 mm U tehničkoj dokumentaciji tanki limovi se navode: Tanki lim (d × b × l ) mm .0 mm se isporučuju u širini b = 800 ÷1250 (1350) mm. rebraste i talasaste.75 mm mogu biti dimenzija: b × l = 1200 ÷ 1700 × 5000 ÷7000 mm.110 Č xxxx Px Limovi se prema obliku obrade površina dele na: glatke. 7. Talasasti limovi se uglavnom koriste kao materijal za krovne i zidne površine čeličnih konstrukcija. mm. Slika 1-3.Površina sa čvrsto prionulom kovarinom (ljuskom).B4. Rebro može biti u obliku romba i suze.Površina lima bez kovarine sa neznatnom hrapavošću Srednji čelični limovi izradjuju se u dimenzijama: b x l = 1000 x 2000.JUS C.5 mm mogu biti dimenzija: b × l = 1200 ÷ 1700 × 4000 ÷ 6000 mm.5 mm.0 ÷10. Konstrukcije: gazišta. Tanki čelični limovi izradjeni su po JUS C. 5.B4.

fosfora.005 definiše ispitivanje metala savijanjem.040. Slika II-8 Geometrija proporcionalno-okrugle epruvete za ispitivanja čelika kidanjem Slika II-9 Geometrija proporcionalno-prizmatične epruvete za ispitivanje kidanjem Slika II-10 Geometrija epruveea za ispitivanje udarom po metodi Sharpy . Ispitivanje tvrdoće vrši se različitim metodama (Brinel. Ovaj standard definiše postupke merenja zatezne čvrstoće Rm. procentualno izduženje A. fotometrijsko određivanje mangana. gornji i donji napon tečenja ReH i ReL. bakra. Rastojanje između zaobljenja leve i desne strane tela epruvete predstavlja ispitnu dužinu epruvete. maksimalnu silu Fm. na primer KV 120. Ispitivanje tvrdoće po Knoop-u definisano je standardom JUS ISO 10250 iz 1996. Ova dužina je na narednim slikama označena dimenzijama 50 i 62 mm. Rokvel. Knoop). Naredne slike pokazuje procese ispitivanja: Slika 1I-7 Skice osnovnih mehaničkih ispitivanja čelika Slike II-8. Oznaka jačine na udar definiše se simbolom KU ili KV zavisno od primenjene kategorije zareza. To je rastojanje na glatkom delu epruvete. volumetrijsko određivanje mangana po Volhardt-u. Iza ove oznake stoji brojčana oznaka jačine materijala na utrošenu energiju u džulima (J). JUS ISO 8491-8496 definiše ispitivanje cevi. Tretman uzoraka može biti vrlo složen. Izgled epruveta za ispitivanje na utrošenu energiju udara prema metodi Sharpy-ja date su na slici II-10. Nazivni prečnik i početna merna dužina su tolerisane mere epruvete. Proporcionalnost se iskazuje relacijom L 0 = k ⋅ S 0 . Ovo znači da je standardna V epruveta utrošila 120 J za prelom Sharpy-jevim klatnom nazivne energije udara klatna 300 J. Standard JUS EN 10002-1 (1996. JUS C.A4.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 7 ISPITIVANJE MATERIJALA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA Standardom JUS C. fotometrijsko određivanje nikla i hroma. II-9 pokazuju geometriju proporcionalnih epruveta (k=5. JUS EN 10045-1 (1993). potenciometrijsko određivanje hroma i vanadijuma.65) izrađenih prema JUS EN 10002-1 za ispitivanje zatezanjem. Rezultat ovih ispitivanja definiše utrošenu energiju udara za prelom epruvete. definiše ispitivanje metala udarom po Sharpy-ju. godine. Ispitni presek S0 je površina nazivnog prečnika epruvete. To su proporcionalna okrugla i prizmatična epruveta. procentualno suženje poprečnog preseka Z. Ispitivanje definiše standard JUS EN 10045-1(1993). definisane su metode za ispitivanje hemijskog sastava gvožđa i čelika. Proporcionalnost se odnosi na odnos površine poprečnog preseka epruvete i početne merne dužine epruvete. gravimetrijsko određivanje silicijuma.) definiše mehaničko ispitivanje zatezanjem.A1. po Vikers-u standardom JUS ISO 6507-3 (1995). Epruvete mogu biti sa “U” zarezom dubine 5 mm i “V” zarezom dubine 2 mm. Ispitivanje tvrdoće po Rokvel-u definisano je standardom JUS ISO 6508 (1994). Na crtežima su to dimenzije 55 i 75 mm. obeleženo i predviđeno da se njime prati deformacija pri kidanju. L0 je početna merna dužina. Pojedinačne metode za ispitivanja su: gasno volumetrijsko određivanje grafitnog ugljenika.

Bojenje se izvodi pri dovoljnim klimatskim uslovima. vezivnog sredstva (lanenog ulja). Premazi su ograničenog trajanja. Hemijski postupak. peskarenjem ili gasnim plamenom. temperaturom. koristi se 13÷18 % alkidna smola.) koji omogućava klasifikaciju u 10 (Re0-Re9) stepena. Primera radi Fe/G Cr20MLCr50T. od alkidnog minijuma (JUS C.111 (1991. U primeni alkidnog minijuma (I-premaz JUS C.327-1979) on sadrži 18÷23 % alkidne smole. Četvrti simbol po redu (Aa) je hemijski simbol metala prevlake. on sadrži.7. Nanošenje prevlaka se vrši premazivanjem. Sve površine se ne premazuju zaštitnim sredstvima. Pokrivene površine u spoljašnjoj atmosferi štite se na 20 godina. prisustvo hemijskih sastojaka značajnih za otpornost na oksidaciju. Suve površine u zagrejanim prostorijama traju 30 godina. često korišćenog za zaštitu čeličnih konstrukcija. dodaci za zgrušavanje i dodaci za ubrzanje sušenja. Prva teorija o koroziji . stepene razvoja korozije na metalnim konstrukcijama. Posebno su razdvojeni prvi I i drugi premaz II. Kada se nanosi drugi premaz. osnovnom materijalu nosećih struktura mašina.T. Kod tretmana površina metanih struktura.T7. Zaštitni premazi imaju trajanje. Difuzni postupak. Ovi propisi daju obilje podataka: Definicije. Osnovni premaz štiti od korozije. . Kao premaz za čelične konstrukcije koristi se i alkidna lak boja.361 -1968).375. dodatni štite osnovni premaz od mehaničkog oštećenja. Treći simbol po redu (A) je simbol tehnološkog postupka nanošenja prevlake. zatim oznaka broja slojeva prevlake (n) i na kraju (AA) dopunski simbol prevlake za dodatnu obradu. Metalizacioni postupak. Kada se koristi uljani minijum (JUS C.302 (1977.100 . označava galvansku dvoslojnu prevlaku hroma na gvožđu ili čeliku čija je debljina prvog sloja (ML-mlečnog hroma) 20 µm.T.T.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 8 ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA OD KOROZIJE Čelična konstrukcija je podložna oksidaciji i smatra se da značajan procenat mase objekata i mašina u svetu. Sredstva . olovni minijum 65 % a ostatak su dodaci i rastvarači. Posebno su koroziji izloženie konstrukcije pod dejstvom atmosferskih uticaja. a on može biti oksidacioni. Premazi se izvode u više slojeva. klasifikuju i propisuju vrste prevlaka na elementima za spajanje. olovni minijum najmanje 33 %.Calvert-ova teorija postavljena je 1871.premazi se sastoje od suvog pigmenta (siva boja).328 -1979). grafita i aluminijuma. prskanjem i umakanjem. NNN je debljina prevlake u mikronima. Čelici se štite od korozije prekrivanjem premazima. Standardi definišu debljine prevlaka (masu po jedinici površine). zauljenost i druge osobine.T. Zaštitni sloj je od olovnog ili cinkovog belila. Priprema površina ostvaruje se čišćenjem koje se izvodi mehaničkim postupcima čišćenja. Konverzioni postupak. vibracijama. Toplotni postupak Oznaka-Simbol A D G H K M T Shodno JUS C. Poslednja i opšte prihvaćena teorija je elektro-hemijska teorija. Prevlake se dele na nemetalne i prevlake sa metalima.T. i čija je debljina drugog (T-tvrdog) sloja od hroma 50 µm. Galvanotehnički postupak. Ostatak su dodaci i rastvarači. Najefikasnije nanošenje je premazivanjem. JUS C. Površine izložene atmosferskim uticajima premazuju se na 10 godina.7.T. nestaje godišnje. sa visokom vlažnošću.7.) definisan prema ISO 2081 iz 1985. firnis lanenog ulja 11÷16 % a ostatak su dodaci i rastvarači. način ispitivanja.7. Korozija je po njoj posledica hemijskih ili elektrohemijskih reakcija izazvanih reakcijom sa okolinom. Osnovni premaz od olovnog minijuma nanosi se u dva sloja. definiše metalne prevlake cinka na gvožđu i čeliku. oksid gvožđa maksimalno 12 %.7. koji se obrazuju prema postupcima navedenim u tabeli II-10: Tabela II-10 Postupak obrazovanja prevlake: Anodna oksidacija. Dodirne površine nosećih spojeva se premazuju frikcionim materijalima. brzinu suženja.7. punioce maksimalno 10 %.7.T.100 prevlake se označavaju prema sledećoj šemi: Aa / A (Aa NNN AA) n AA Simbol na prvom mestu (Aa) je hemijska oznaka metala na koji se nanosi prevlaka. koristi se za ocenu stepena razvoja korozije JUS C. Zaštita prskanjem se izvodi kada se štite velike površine i nepristupačni prostori. Zaštita od korozije regulisana je propisima JUS C. Izbor sredstva i njegovo trajanje zavisi i od radnog ambijenta. olovni minijum najmanje 78 %.326 -1979). Kosa crta (/) je znak razdvajanja. premazna sredstva sa bitumenom (JUS C. Iza toga sledi oznaka sjajnosti prevlake.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->