AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA

1

TRANSPORT I LOGISTIKA 2006/2007

Predavanje br. 2

ČELIK - MATERIJAL ZA NOSEĆE KONSTRUKCIJE
Među brojnim materijalima za različite konstrukcije, čelične konstrukcije imaju baznu primenu u konstruktivnom mašinstvu. Naziv čelične konstrukcije potiče iz klasifikacije konstrukcija prema materijalima od kojih su izradjene. Metalne konstrukcije formiraju osnovni gabarit mašina, vozila, procesne opreme. Pri tome one prenose osnovne statičke i radne uticaje (težine, radne sile, spoljašnju pobudu). Zato se istovremeno ovakve konstrukcije svrstavaju u noseće konstrukcije. Obzirom na važnost i funkcionalnost nosećih struktura mašina i opreme, često se nazivaju i odgovorne konstrukcije. Čelik je legura gvožđa dobijen iz ruda magnetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3), ili limonit. Početak industrijske proizvodnje se vezuje za pronalazak tehnologije topljenja rude pomoću koksa 1735. Osobina da su odlivci masivni, uticala je da se traže lakše konstrukcije. 1855. englez Bessemer je razvio tehnologiju masovne proizvodnje neumirenog čelika topljenjem. Tako dobijeni topljeni čelici u Americi su zbog ruda sa manje fosfora bili bolji od evropskih čelika pa su zato u Evropi razvijene tehnologije topljenja, poznate kao Simens-Martinov postupak 1865. i Tompsonov postupak 1880. Proizvodnja čelika u konvertorima odvija se produvavanjem vrelog vazduha kroz tečno sirovo gvoždje usled čega sagorevaju ugljenik i fosfor. Ova tehnologija zadržava fosfor (0.10 %) i azot (0.012 %) što povećava krtost čelika. Zato su razvijene savršenije konvertorske tehnologije uduvavanja obogaćenog vazduha kiseonikom ili čistog kiseonika u sirovo gvoždje (Linz-Donawitz - LD postupak). Dobija se kvalitet čelika sa manje od 0.010 % azota, fosfora ispod 0.06 % i sumpora ispod 0.05 %, što je blisko kvalitetu Simens-Martinovog čelika. Danas se čelik dobija iz sivog sirovog gvožđa koje je dobijeno topljenjem rude u visokim pećima na oko 1600 °C. Gvožđe se zbog velikog sadržaja ugljenika i drugih nečistoća odlikuje krtošću. Etapa prerade gvožđa u čelik obavlja se u konvertorima ili u plamenim pećima u kojima se oslobadja od ugljenika i drugih nečistoća a dodaju se potrebni legirajući hemijski elementi. Poslednjih pedesetak godina se primenjuje konvertorski LD postupak za proizvodnju kvalitetnih umirenih čelika pogodnih za zavarivanje. Proizvodnja visokokvalitetnih legiranih čelika se odvija u električnim pećima. Tehnološki dalje, čelik se izliva u manje livačke forme, mase 2÷10 t (ingoti) ili u velike forme, mase veće od 25 t (brame). Ingoti i brame su polazni materijal valjaonica limova i valjaonica profila gde se ponovnim zagrevanjem dovode u testasto stanje i valjaju u finalne polu-proizvode. Posebna grupa čelika dobijena valjanjem, namenjena nosećim strukturama su konstrukcioni čelici. Niskougljenični čelik JUS C.B0.500 iz 1970 i 1972. i najnoviji JUS C.B0.500, iz 1989. definiše više kategorija opštih konstrukcionih čelika:
Č0130, Č0361, Č0362, Č0363, Č0370, Č0371, Č0451, Č0452, Č0453, Č0561, Č0562, Č0563, Č0545, Č0645, Č0745.

Mehaničke i tehnološke karakteristike čelika definisane su navedenim JUS-om. Tako Č0361 (grupa I-opšte konstruktivne namene) ima zateznu čvrstoću Rm =34÷47 kN/cm2 (debljine 3÷100 mm), čvrstoću na granici plastičnosti ReH=23.5÷19.5 kN/cm2, najmanje izduženje posle prekida u procentima A≥ 22% (lo=5⋅do) i sadržaj ugljenika C ≤0.20 %. Čelici za posebne namene (grupa II), su veće čvrstoće. Čelik Č0561 ima maksimalnu zateznu čvrstoću Rm =49÷63 kN/cm2 (debljine 3÷100 mm), ReH=35.5÷30.5 kN/cm2, A≥ 20% (lo=5⋅do), ugljenik C ≤0.23 %. Postoje i jači konstrukcioni čelici koji pripadaju kategoriji finozrnih konstrukcionih čelika, JUS C.B0.502, 1979. To su čelici pogodni za zavarivanje koji se koriste za sudove pod pritiskom, elemente drumskih vozila, mostove, različite zavarene noseće čelične konstrukcije, posebne namene. Umirenog su sastava. Imaju poseban sistem označavanja. Mogu biti kvalitetni i plemeniti: Kvalitetni FINOZRNI čelici čine tri grupe: • • • Osnovni čelici (Č RO250, Č RO280, Č RO310, Č RO350), Čelici za upotrebu na povišenim temperaturama (Č RV 250, Č RV280, Č RV310, Č RV350), Čelici pogodni za upotrebu na niskim temp. garantovane otpornosti prema starenju (Č RN250, Č RN280, Č RN310, Č RN350). Plemeniti FINOZRNI čelici svrstani su prema nameni u tri grupe: • • • Osnovni čelici (Č RO380, Č RO420, Č RO460, Č RO500), Čelici za upotrebu na povišenim temperaturama (Č RV 380, Č RV420, Č RV460, Č RV500), Čelici pogodni za upotrebu na niskim temp. garantovane otpornosti prema starenju (Č RN380, Č RN420, Č RN480, Č RN500). Osnovne mehaničke karakteristike ovih čelika su: Č RO250 Č RO350 Č RO380 Č RO500 Rm=36÷48 kN/cm2, Re=24-25 kN/cm2, A=25 %, (kategorija kvalitetnih čelika), Rm=49÷63 kN/cm2, Re=34-35 kN/cm2, A=22 %, (kategorija kvalitetnih čelika), Rm=50÷65 kN/cm2, Re=36-38 kN/cm2, A=20 %, (kategorija plemenitih čelika), Rm=61÷77 kN/cm2, Re=47-50 kN/cm2, A=16 %, (kategorija plemenitih čelika),

Savremena proizvodnja čelika najviših mehaničkih osobina daje granicu razvlačenja σ02=75÷80 kN/cm2, maksimalno σ02=350 kN/cm2, [Debeljković,M., ČELIČNE KONSTRUKCIJE U INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA, Gradjevinska knjiga Beograd, 1995.].

3 W 0. delimično ograničenim sadržajem C..05 Cu 0.002/1986. Recimo 0.99 801 . Prva grupa su čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama.osnovna oznaka definiše dve osnovne grupe čelika.44 101 . kojima se dobijaju bolje mehaničke osobine. legirani čelici i mikrolegirani čelici. Grupa simbola na drugom mestu . Za ugljenične čelike to je simbol 1.Mn Podgrupa čelika sa ograničenim sadržajem P i S. Ugljenik kod ugljeničnih čelika ima odlučujući uticaj na mehaničke osobine. To su po hemijskom sastavu ugljenični i legirani čelici. Oznake čelika po ovom standardu koriste se u svim domaćim standardima koji se odnose na čelik i proizvode od čelika. titan (Ti).799 80 . Oznaka na drugom mestu je osnovna oznaka. za W je 7.. . Mikrolegirani čelici se označavaju po istom načinu kao i ugljenični čelici.10 Ti 0. imaju značenje prema nameni.8 Cr 0. dva ili više brojčanih simbola koji označavaju po potrebi namenu odnosno stanje čelika.3 Ni 0.08 V 0. Oznaka na četvrtom mestu je dopunska oznaka čelika koja se definiše sa jednim.Si. Kod jednostruko legiranih čelika simbol na drugom mestu je 1. Drugu grupu čelika po osobinama. Simbol na prvom mestu u osnovnoj oznaci definiše najuticajniji hemijski element. Oznaka na trećem mestu ima jedan. Pri tome su prisustva ostalih hemijskih elemenata ograničena i kreću se do vrednosti datih narednom tabelom: Tabela II-1 Hemijski element Sadržaj u % maksimalno Si 0. Druga grupa su čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama i hemijskim sastavom.6 M n 0.. Takodje delimično ograničen sadržaj C. Prva grupa čelika . Simbol na drugom mestu simbolički definiše minimalnu zateznu čvrstoću utvrdjenu u toplo-oblikovanom (normalizovanom) stanju prema tabeli: Tabela II-2 Simbol 0 1 2 3 4 5 6 na drugom 490 590 390 360 330 Nazivna do zatezna 480 580 680 380 350 čvrstoća 320 N/mm2 Grupa simbola na trećem. za Mo 14. za Ti je 30) pomnoženu procentualnim sadržajem u čeliku. dakle čelik.79 451 .B0.( . za legirane čelike to je simbol prema tabeli II-4.Mn i dodatkom legirajućih el. ( . Kod legiranih čelika simbol na drugom mestu se odredjuje prema prisustvu drugog uticajnog legirajućeg elementa. Osnovna klasifikacija čelika izvedena je prema hemijskom sadržaju elemenata.10 Prisustva hemijskih elemenata u čelicima preko ovih granica definišu legirane čelike. četvrtom i petom mestu definisani su prema tabeli: Tabela II-3 Simbol 00 . vanadijum (V).čelici sa utvrdjenim mehaničkim osobinama imaju na prvom mestu simbol 0.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 2 OZNAČAVANJE I OSOBINE ČELIKA Označavanje čelika i čeličnog liva je izvedeno standardom JUS C.40 Al 0. Pojam uticajnosti ne podrazumeva najveće procentualno učešće u hemijskom sastavu već specifičnu uticajnost hemijskog elementa (za Si je 1. Shodno tome postoje ugljenični (nelegirani) čelici.) Simbol na prvom mestu označava materijal. čine čelici sa utvrdjenim hemijskim sastavom i utvrdjenim mehaničkim osobinama. Tabela II-4 Simbol na prvom mestu Legirajući element 1 C 2 Si 3 Mn 4 Cr 5 Ni 6 W 7 Mo 8 V 9 ostali Simbol na drugom mestu označava kod ugljeničnih čelika desetostruku vrednost ugljenika zaokruženu na desetine.01 Co 0. kojim su definisana pravila za označavanje stanja i osobina čelika.)..1 Mo 0.25% C u čeliku ima oznaku 3.449 45 .Si. Simboli na trećem. za Cr je 4. Sastoji se od 4 odnosno 5 brojčanih simbola i definiše vrstu čelika. dva ili više brojčanih ili slovnih simbola. Čelik se označava oznakom koja ima najviše 4 dela: Č ( ). četvrtom i petom mestu oznake. Mikrolegirani čelici sadrže neke dodatne hemijske elemente kao niobijum (Nb).999 7 690 – 780 8 790 880 9 890 i više Podgrupa čelika Podgrupa ugljeničnih čelika bez utvrdjenog sadržaja P i S Slobodno Podgrupa čelika sa ograničenim sadržajem P i S. za Co 20.

okruglih. Uporedne oznake vrsta čelika sa medjunarodnim i nacionalnim standardima daje tabela II-7. Nula označava čelike bez odredjene termičke obrade a 1 definiše normalizovano stanje. i on je zamenio evropske standarde EU 7-55 i EU 45-63. Slovna oznaka na kraju (K. šipkastog. pljosnatog.B0. Opšti konstrukcioni čelici su pogodni za zavarivanje.A4.500/1989 kome su predhodile verzije iz 1970.021 do JUS C.250. Standard utvrdjuje uslove za izradu. Oblik i mere proizvoda od ovog čelika definisane su standardima: JUS C.B0.S. Konstrukcioni čelici se primenjuju za izradu zavarenih konstrukcija. Primarno svojstvo opšteg konstrukcionog čelika je zatezna čvrstoća i granica razvlačenja. kvadratnih i pravougaonih cevi.B5.V. Standard EN 10045 izrađen je prema ISO 83 i ISO 148 i odnosi se na ispitivanje čelika udarom po metodi Sharpy (epruvete sa U i V zarezom).005. Č 0645.H. konstrukcija za spajanje zakivcima i zavrtnjima. širokopljosnatog čelika. V-vučenje i Z izrada zavarenih cevi).B0.500: Tabela II-7 JUS C. Č 0645. Standard je usvojio CEN novembra 1989.B2. H-hladno oblikovanje valjanjem. isporuku žice. Standard je delimično uskladjen sa ISO 630 iz 1980. limova. Ispitivanje na savijanje vrši se prema JUS C. Osim osnovne oznake (recimo Č 0361) uz oznaku može da ide i dopunska oznaka: 0 ili 1. Mehaničko ispitivanje zatezanjem se vrši na proporcionalnim epruvetama prema JUS EN 10002-1 iz 1996. Č 0545. otkovaka i drugih formi poluproizvoda od konstrukcionih čelika. godine. Opšti konstrukcioni čelici nisu predvidjeni za termičku obradu osim za normalizaciju i žarenje sa ciljem otklanjanja unutrašnjih napona. Č 0745 se posle zavarivanja termički obradjuju. Čelici posebno pogodni za zavarivanje su označeni brojem 3 na zadnjem mestu u osnovnoj oznaci (Č 0363).AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 3 Opšte konstrukcione čelike definiše JUS C. Konstrukcioni čelici se ispituju i na utrošenu energiju udara prema JUS EN 10045-11 iz 1993. Za gasno i elektrolučno zavarivanje su nepogodni čelici Č 0130. 1972. Osnovne mehaničke osobine konstrukcionih čelika date su tabelom II-8 prema JUS C. Čelici Č 0545.500 Č 0130 Č 0370 Č 0371 Č 0361 Č 0362 Č 0363 Č 0451 Č 0452 Č 0453 Č 0561 Č 0562 Č 0563 Č 0545 Č 0645 Č 0745 ISO 630 Fe 310-0 Fe 360-A Fe 360-A Fe 360-A Fe 360-C Fe 360-D Fe 430-A Fe 430-B Fe 430-C Fe 430-D Fe 510-B Fe 510-C Fe 510-D Oznaka vrste čelika ISO 1052 EURONORM 25 Fe 310-0 Fe 360-BFU Fe 360-BFN Fe 360-C Fe 360-D Fe 430-A Fe 430-B Fe 430-C Fe 430-D Fe 510-B Fe 510-C Fe 510-D Fe 490 Fe 490-2 Fe 590 Fe 590-2 Fe 690 Fe 690-2 DIN 17100 St 33 St 33-2 USt 37-2 Rst 37-2 St 37-3 U St 37-3 N St 44-2 St 44-3 U St 44-3 N St 52-3 U St 52-3 N St 50-2 St 60-2 St 70-2 Tabela II-8 VRSTA ČELIKA Č 0130 Č 0370 Č 0371 Č 0361 Č 0362 Č 0363 Č 0451 Č 0452 Č 0453 Č 0561 Č 0562 Č 0563 Č 0545 Č 0645 Č 0745 Rm (N/mm ) Debljine 3 ÷100 mm 290 ÷ 510 < 16 185 135 340 ÷ 470 2 Za debljine materijala (mm) 16 ÷ 40 40 ÷ 63 63 ÷ 80 175 205 225 215 215 235 245 315 325 265 305 335 ReH (N/mm ) 80 ÷ 100 195 215 225 235 305 315 255 295 325 2 235 275 275 410 ÷ 540 490 ÷ 630 470 ÷ 610 570 ÷ 710 670 ÷ 830 265 255 355 295 335 365 345 285 325 355 335 275 315 345 1 Predlog ovog evropskog standarda pripremio je Tehnički komitet ECISS/TC po ovlašćenju sekretarijata francuske Asocijacije za standardizaciju AFNOR. i ISO 1052 iz 1982.Z) označava čelike namenjene za dalju preradu (K-vruće kovanje ili presovanje. . Č 0745. profila. godine. S-hladno presavijanje.

Isporuka može biti i u koturovima za prečnike manje od 16 mm.JUS C. Rast dimenzija profila ide od 20÷80 mm sa priraštajem od po 5 mm a preko 80 mm priraštaj je po 10 mm.JUS C. kalcijum. Ovi čelici se isporučuju u dužinama l = 3 ÷ 4 m. ŠTAPOVI Pljosnati čelici izradjuje se valjanjem u debljinama 3÷100 mm.024 Č xxxx Ravnokraki ugaonici sa zaobljenim ivicama izradjeni su po JUS C.B3. Štapove čine pljošti čelik.025.026 Č xxxx Kvadratni čelici su izradjeni po JUS C. silicijum. Šipke su dužina 3 ÷ 15 m sa tolerancijom izrade T= ± 5÷100 mm.B3. Označava se za nabavku: Široki pljosnati čelik (b x d x lT ) mm . Poprečni presek je kvadratnog oblika sa zaobljenim ivicama.025 Č xxxx –(b x d x lT) mm JUS C.101 Č xxxx L (b × b × lT ) mm .B3.JUS C. dužinama l = 3÷15 m.101 Č xxxx ( d x lT ) mm . Ravnokraki ugaonici su debljina 3÷18 mm pri čemu se valjaju za središnu kategoriju u familiji. Osnovna dimenzija preseka je S-otvor ključa odnosno prečnik upisanog kruga u šestougaonik.B3.JUS C. i tolerancijom T= ± 5÷100 mm. okrugli. Oznaka pri zahtevu za isporuku je: Šestougaoni čelik ( s x lT ) mm . sklona ubrzanom starenju i koncentraciji fosfora u pojedinim zonama profilisanih poluproizvoda. aluminijum.B3.101 Č ×××× . Karakteriše ga izduženi poprečni presek.JUS C.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 4 Osim ugljeničnih čelika koriste se u konstrukcijama i nisko-legirani čelici.JUS C. Opravdano se primenjuju za konstrukcije koje su izuzetno opterećenje pri čemu je važno smanjenje ukupne težine.021 Č xxxx ø (d x lT ) mm .B3. i širine 8÷150 mm.B3.B3. Označava se za nabavku: Pljosnati čelik (b x d x lT ) mm . Valjane štapove karakterišu male dimenzije preseka u odnosu na dužinu valjanja. OBLICI ČELIČNIH POLUFABRIKATA Noseće konstrukcije izradjuju se od valjanih elemenata kao što su štapovi. univerzalni (široki pljošti) čelik. Dezoksidacija je proces u proizvodnji čelika kojim se sirovom gvoždju dodaju hemijski elementi afini prema kiseoniku. dobija se šupljikava struktura sa gasnim mehurima. sklona izdvajanju ugljenika (segregacija). Geometriju ovog profila definiše JUS C. Profili do dimenzija od 80 mm se nazivaju štapovi a preko 80 mm “profili”. Takav čelik naziva se neumiren čelik.B3. Primera radi.101 u granicama 20×20 ÷ 200×200 mm. Dimenzije za izradu su S=10÷80 mm.B3.B3. koncentracija fosfora se može i tri puta uvećati na mestu segregacije i dostići koncentraciju od 0.B3. Posle izlivanja čelika. ugaonici.021 Č xxxx a b b d d s b b Slika I1-2 Oblici šipkastih polufabrikata Šestougaoni čelici su izradjeni po JUS C. Ovi čelici se isporučuju sa dimenzijama d= 8÷125 mm. na zahtev do 8 m. Označavaju se: Ravnokraki ugaonik (b × b × lT ) mm .025 Č xxxx Univerzalni (široki) pljosnati čelik definisan je JUS C.B3. To je titan. Tolerancija izrade je T= ± 5÷100 mm.024. Posebnu grupu čine mikrolegirani (finolegirani) čelici koje karakteriše finija mikrostruktura čija je posledica kompaktniji materijal i veća čvrstoća. To su čelici kvaliteta ReH > 36 kN/cm2 sa Rm > 52 kN/cm2 .B3. Ravnokraki ugaonici se isporučuju u dužinama 3÷15 m sa tolerancijom T==±5÷100 mm. Oni sprečavaju pojavu gasnih mehurića vezivanjem kiseonika.B3.20 %.026. Ovako dobijeni čelici odlikuju se homogenim rasporedom uključaka i elemenata pa se nazivaju umirenim čelicima.026 Č xxxx ( s x lT ) mm . kvadratni i šestougaoni čelik.JUS C.030 Č xxxx Okrugli čelici valjaju se u opsegu d = 6 ÷ 120 (300) mm. Oznaka pri zahtevu za isporuku navodi se: Kvadratni čelik ( b x b x lT ) mm .JUS C.JUS C. T i Z profili kao i mali I i U profili visine do 80 mm.030 Č xxxx – (b x d x lT ) mm .B3. Označava se za nabavku: Okrugli čelik ø (d x lT ) mm . profilisani nosači i limovi.JUS C. Debljine je od 5 ÷ 40 mm i širine 150 ÷ 640 (1100) mm. dužina 3 ÷ 15 m.JUS C.B3.030.

B3. U tehničkoj dokumentaciji i za porudžbinu navode se: Raznokraki ugaonik ( h x b x d x lT ) mm . Dimenzije ugaonika se kreću u granicama: h x b = 30 x 20 ÷ 200 x 100 i debljine ivica: d = 3 ÷ 14 mm.21. U nosač je geometrije koja je zadata u opsegu: h x b = (65 x 42) mm ¸(300 x 100) mm. d = 5.131 Č xxxx Potreba za nosačima većih nosivosti dovela je do pojave I profila sa širokom paralelnom nožicom pod nazivom Peiner-ov profil.DIN 1027 Č xxxx T profil sa širokim nožicama definisan je standardom DIN 1024 i karakterišu ga 2 puta šire nožice od visine h profila.3 . Isporučuje se u dužinama l=3÷12 m. Dimenzije profila su: hxb = 30×38 ÷ 200×80 mm.9 . mm.B3. mm R1 = 4 ÷ 8 mm Isporuka: l = 4 ÷ 15 m.6 mm R=d R1 = 2.4 mm. vozila itd. Njegova najveća dimenzija H x B = 1000 x 300 mm.ugaonici izradjuju se prema DIN 1027.111. d = 4 ÷ 10 mm. t = R = 7. t = 5. I nosač je u čestoj upotrebi za konstrukcije.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 5 Slika 1I-3 Oblici profilisanih polufabrikata Raznokraki ugaonici sa zaobljenim ivicama izradjuju se prema JUS C. Raznokraki ugaonici se takodje isporučuju u dužinama 3 ÷ 15 m sa tolerancijama T= ± 5 ÷100 mm. i debljina t = 4.5 ÷ 16.111 Č xxxx L ( h x b x d x lT ) mm .B3. godine.0 mm. Izradjuje se dimenzija: b×h=60×30 ÷ 200×100 mm i debljinom d=t=5. d = 3. Dimenzije nosača su u granicama: h x b = 80 x 42 mm ÷ 400 x 155 mm.JUS C.6 ± 13 mm.8. Nabavlja se oznakom: Z ( h x lT ) mm .5÷ 10. T = ± (5 ¸100) mm Slika 1I-5 Geometrija valjanog U profila .JUS C. Konstrukciju valjanog I profila uveo je francuski inženjer Zores 1845. T = ± 5 ÷ 100 mm Slika 1I-4 Geometrija valjanog I profila I nosač se označava za narudžbinu navodom: I nosač (h cm x l T mm ) .9 .6 mm Isporuka: l = 4 ÷ 15 m.111 Č xxxx Z . bageri. U tehničkoj dokumentaciji se označava: T ( h × b ) cm × lT mm .14.JUS C.B3.5÷16. dužina je 3÷10 m.DIN 1024 Č ×××× PROFILISANI NOSAČI Nosači (visina većih od geometrija štapova) predstavljaju osnovni konstruktivni element velikih mašina kao što su dizalice.

112.0.B4. platforme stepeništa.0 ÷ 30.0 ÷10.141 Č xxxx LIMOVI Treću grupu finalnih valjaoničkih proizvoda predstavljaju tri vrste limova: III/1 Tanki čelični limovi debljina 0.0.JUS C. rebraste i talasaste. III/3 Debeli čelični limovi debljina 5.0. Slika 1I-6 Forma valjanih površina rebrastih limova .JUS C.5 i 4. sa priračtajem ∆b = 20 mm. P4 . 3. Slika 1-3. Dimenzije limova u isporuci su: b= 400 ÷ 700 mm.B4. U tehničkoj dokumentaciji debeli limovi se navode: Čelični lim (d x b x l ) mm . Talasasti limovi se uglavnom koriste kao materijal za krovne i zidne površine čeličnih konstrukcija. Limovi debljine d = 2.Površina sa labavo prionulom kovarinom (ljuskom).B3.2) ÷ 2. P2 .111 Č xxxx Px Px Debeli čelični limovi su debljina od 5 ÷ 30 (60) mm. 7. 8.0 ÷ 4. (i više) mm.75 mm. 10 mm. b = 60 ÷150. Limovi obuhvaćeni ovim standardom imaju u isporuci pravougaoni oblik obrezanih stranica i geometrije l x b = 2000 x 1000 mm. Dužine toplovaljanih rebrastih limova su l = 2000 do 10000 mm sa korakom 500 mm.Površina lima bez kovarine sa neznatnom hrapavošću Srednji čelični limovi izradjuju se u dimenzijama: b x l = 1000 x 2000. Na zahtev se mogu isporučiti i u drugim geometrijama: l × b = 1500 × 550 mm.B4. P3 . i većom hrapavošću usled otpale kovarine. 9.JUS C.5 mm. Ostala geometrija rebrastih limova određena je sledećim podacima: Rebrasti limovi su debljina (osnove) od 2. Površine talasastih limova su u obliku parabole sa talasom koraka b>2h (h visina).0.4 (0. 4. U tehničkoj dokumentaciji srednji limovi se navode: Čelični lim (d x b x l ) mm . Visine rebara iznad površine su 1 ÷ 2. Rebrasti limovi (JUS C. Dužine ovih limova su l = 2000.0 mm se isporučuju u širini b = 1000 ÷1400 mm. prolazi. Tanki čelični limovi izradjeni su po JUS C. godine) se koriste za sklopove kod kojih se zahteva otpor trenja bilo u sklopu sa nekim drugim elementima ili posebnu funkciju.5 mm mogu biti dimenzija: b × l = 1200 ÷ 1700 × 4000 ÷ 6000 mm.5 ÷ 4. ∆b=50 mm.Površina lima bez kovarine.5.0 mm se isporučuju u širini b = 800 ÷1250 (1350) mm.0.B4.JUS C.Površina sa čvrsto prionulom kovarinom (ljuskom).110 Č xxxx Px Limovi se prema obliku obrade površina dele na: glatke. Za b>700 mm. l × b = 3000 x 1200 mm U tehničkoj dokumentaciji tanki limovi se navode: Tanki lim (d × b × l ) mm .114 iz 1974. 4.0. mm. pokazuje rebraste limove sa površinskim rebrima u obliku romba i suze. Konstrukcije: gazišta. Limovi debljine d = 5. 5. Rebro može biti u obliku romba i suze.75 mm.75 mm mogu biti dimenzija: b × l = 1200 ÷ 1700 × 5000 ÷7000 mm. mm Na zahtev naručioca za debljine d = 3 ÷ 3. U konstrukcijama su u najširoj upotrebi glatki limovi.112 Č xxxx Gde Px označava vrstu površine lima: P1 .AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 6 U nosač se označava za narudžbinu navodom: U nosač (h cm × l T mm ) .B4. 6. odnosno: Na zahtev naručioca za debljine d = 4. III/2 Srednji čelični limovi debljina 3.0. mm.

obeleženo i predviđeno da se njime prati deformacija pri kidanju.65) izrađenih prema JUS EN 10002-1 za ispitivanje zatezanjem. gornji i donji napon tečenja ReH i ReL.A4. Izgled epruveta za ispitivanje na utrošenu energiju udara prema metodi Sharpy-ja date su na slici II-10. Rastojanje između zaobljenja leve i desne strane tela epruvete predstavlja ispitnu dužinu epruvete. Proporcionalnost se odnosi na odnos površine poprečnog preseka epruvete i početne merne dužine epruvete. godine.A1. fosfora. Standard JUS EN 10002-1 (1996. Iza ove oznake stoji brojčana oznaka jačine materijala na utrošenu energiju u džulima (J). Na crtežima su to dimenzije 55 i 75 mm. potenciometrijsko određivanje hroma i vanadijuma. Rokvel. Ispitivanje tvrdoće po Knoop-u definisano je standardom JUS ISO 10250 iz 1996. Ovaj standard definiše postupke merenja zatezne čvrstoće Rm. Pojedinačne metode za ispitivanja su: gasno volumetrijsko određivanje grafitnog ugljenika. Ovo znači da je standardna V epruveta utrošila 120 J za prelom Sharpy-jevim klatnom nazivne energije udara klatna 300 J. Ispitni presek S0 je površina nazivnog prečnika epruvete. maksimalnu silu Fm. Slika II-8 Geometrija proporcionalno-okrugle epruvete za ispitivanja čelika kidanjem Slika II-9 Geometrija proporcionalno-prizmatične epruvete za ispitivanje kidanjem Slika II-10 Geometrija epruveea za ispitivanje udarom po metodi Sharpy . procentualno izduženje A. definisane su metode za ispitivanje hemijskog sastava gvožđa i čelika. Proporcionalnost se iskazuje relacijom L 0 = k ⋅ S 0 . To je rastojanje na glatkom delu epruvete. volumetrijsko određivanje mangana po Volhardt-u. To su proporcionalna okrugla i prizmatična epruveta. Oznaka jačine na udar definiše se simbolom KU ili KV zavisno od primenjene kategorije zareza. Ova dužina je na narednim slikama označena dimenzijama 50 i 62 mm. Ispitivanje tvrdoće vrši se različitim metodama (Brinel. JUS C. bakra. L0 je početna merna dužina.) definiše mehaničko ispitivanje zatezanjem. Epruvete mogu biti sa “U” zarezom dubine 5 mm i “V” zarezom dubine 2 mm.005 definiše ispitivanje metala savijanjem. po Vikers-u standardom JUS ISO 6507-3 (1995). Ispitivanje definiše standard JUS EN 10045-1(1993). Ispitivanje tvrdoće po Rokvel-u definisano je standardom JUS ISO 6508 (1994). definiše ispitivanje metala udarom po Sharpy-ju. gravimetrijsko određivanje silicijuma.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 7 ISPITIVANJE MATERIJALA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA Standardom JUS C. JUS EN 10045-1 (1993). fotometrijsko određivanje mangana. II-9 pokazuju geometriju proporcionalnih epruveta (k=5. na primer KV 120. JUS ISO 8491-8496 definiše ispitivanje cevi. Tretman uzoraka može biti vrlo složen. Knoop). Nazivni prečnik i početna merna dužina su tolerisane mere epruvete. procentualno suženje poprečnog preseka Z.040. fotometrijsko određivanje nikla i hroma. Naredne slike pokazuje procese ispitivanja: Slika 1I-7 Skice osnovnih mehaničkih ispitivanja čelika Slike II-8. Rezultat ovih ispitivanja definiše utrošenu energiju udara za prelom epruvete.

Bojenje se izvodi pri dovoljnim klimatskim uslovima. Kod tretmana površina metanih struktura. Korozija je po njoj posledica hemijskih ili elektrohemijskih reakcija izazvanih reakcijom sa okolinom. Sredstva . Zaštitni premazi imaju trajanje. Premazi su ograničenog trajanja.premazi se sastoje od suvog pigmenta (siva boja). često korišćenog za zaštitu čeličnih konstrukcija. olovni minijum 65 % a ostatak su dodaci i rastvarači. zatim oznaka broja slojeva prevlake (n) i na kraju (AA) dopunski simbol prevlake za dodatnu obradu.T. Primera radi Fe/G Cr20MLCr50T. Poslednja i opšte prihvaćena teorija je elektro-hemijska teorija. Zaštitni sloj je od olovnog ili cinkovog belila.T. od alkidnog minijuma (JUS C. Posebno su koroziji izloženie konstrukcije pod dejstvom atmosferskih uticaja. grafita i aluminijuma. temperaturom. Osnovni premaz štiti od korozije. klasifikuju i propisuju vrste prevlaka na elementima za spajanje. Galvanotehnički postupak. Metalizacioni postupak.T. vezivnog sredstva (lanenog ulja). Osnovni premaz od olovnog minijuma nanosi se u dva sloja.T. Hemijski postupak.T. koristi se 13÷18 % alkidna smola. brzinu suženja. Premazi se izvode u više slojeva. Četvrti simbol po redu (Aa) je hemijski simbol metala prevlake. način ispitivanja. punioce maksimalno 10 %. Toplotni postupak Oznaka-Simbol A D G H K M T Shodno JUS C. prskanjem i umakanjem. Kada se koristi uljani minijum (JUS C. koji se obrazuju prema postupcima navedenim u tabeli II-10: Tabela II-10 Postupak obrazovanja prevlake: Anodna oksidacija. Pokrivene površine u spoljašnjoj atmosferi štite se na 20 godina. Kao premaz za čelične konstrukcije koristi se i alkidna lak boja. olovni minijum najmanje 78 %. Zaštita prskanjem se izvodi kada se štite velike površine i nepristupačni prostori. on sadrži. Dodirne površine nosećih spojeva se premazuju frikcionim materijalima. NNN je debljina prevlake u mikronima. Ovi propisi daju obilje podataka: Definicije.100 prevlake se označavaju prema sledećoj šemi: Aa / A (Aa NNN AA) n AA Simbol na prvom mestu (Aa) je hemijska oznaka metala na koji se nanosi prevlaka. koristi se za ocenu stepena razvoja korozije JUS C.7. . Suve površine u zagrejanim prostorijama traju 30 godina. dodatni štite osnovni premaz od mehaničkog oštećenja. Sve površine se ne premazuju zaštitnim sredstvima.7. Površine izložene atmosferskim uticajima premazuju se na 10 godina. Najefikasnije nanošenje je premazivanjem. Treći simbol po redu (A) je simbol tehnološkog postupka nanošenja prevlake.) definisan prema ISO 2081 iz 1985.326 -1979). Priprema površina ostvaruje se čišćenjem koje se izvodi mehaničkim postupcima čišćenja. stepene razvoja korozije na metalnim konstrukcijama. U primeni alkidnog minijuma (I-premaz JUS C. Prevlake se dele na nemetalne i prevlake sa metalima. označava galvansku dvoslojnu prevlaku hroma na gvožđu ili čeliku čija je debljina prvog sloja (ML-mlečnog hroma) 20 µm. JUS C. Difuzni postupak. sa visokom vlažnošću.T. Ostatak su dodaci i rastvarači.100 . vibracijama. definiše metalne prevlake cinka na gvožđu i čeliku. a on može biti oksidacioni.361 -1968).7.) koji omogućava klasifikaciju u 10 (Re0-Re9) stepena. Konverzioni postupak. Čelici se štite od korozije prekrivanjem premazima. peskarenjem ili gasnim plamenom. firnis lanenog ulja 11÷16 % a ostatak su dodaci i rastvarači.7. Nanošenje prevlaka se vrši premazivanjem. prisustvo hemijskih sastojaka značajnih za otpornost na oksidaciju. Standardi definišu debljine prevlaka (masu po jedinici površine).7.7. dodaci za zgrušavanje i dodaci za ubrzanje sušenja. osnovnom materijalu nosećih struktura mašina.327-1979) on sadrži 18÷23 % alkidne smole. nestaje godišnje. premazna sredstva sa bitumenom (JUS C. zauljenost i druge osobine.T.7. olovni minijum najmanje 33 %. Kada se nanosi drugi premaz.T7. Kosa crta (/) je znak razdvajanja.Calvert-ova teorija postavljena je 1871.328 -1979).111 (1991.AUTORIZOVANA PREDAVANJA dr MIOMIR JOVANOVIĆ: ANALIZA NOSEĆIH STRUKTURA 8 ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA OD KOROZIJE Čelična konstrukcija je podložna oksidaciji i smatra se da značajan procenat mase objekata i mašina u svetu. Prva teorija o koroziji .302 (1977.375. Iza toga sledi oznaka sjajnosti prevlake. oksid gvožđa maksimalno 12 %. i čija je debljina drugog (T-tvrdog) sloja od hroma 50 µm. Izbor sredstva i njegovo trajanje zavisi i od radnog ambijenta. Zaštita od korozije regulisana je propisima JUS C. Posebno su razdvojeni prvi I i drugi premaz II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful