P. 1
Imena Ustanova Preduzeca Skola

Imena Ustanova Preduzeca Skola

|Views: 2|Likes:
Maternji 3
Maternji 3

More info:

Published by: Мира Божовић on Jul 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2014

pdf

text

original

Imena ustanova, poduzeća i škola

Ime i prezime: _____________________________________________
1. Prepiši ove rečenice pisanim slovima.
DARKO J J!"R #IO ! KA$A%I&'! KO(DIJA.
_____________________________________________________________________
)*+A ID ! O*+O)+! &KO%! ,'RA ,RRADO)I-A.
_____________________________________________________________________
(OJ 'A'A RADI KAO )O$A" ! $A.R#A"KO( %K'RI"+O(
'RA()AJ!.
___________________________________________________________________
(A(A J ,RO/*ORI0A +A !"I'%J*KO( /AK!%''!.
____________________________________________________________________
2. Napiši pet naziva ustanova, poduzeća i škola u tablicu.
Ime ko1e se sasto1i od 1edne ri1e2i Ime ko1e se sasto1i od više ri1e2i
3. Napiši kako se zove škola koju pohađaš, u kojoj ulici se
nalazi i u kojem radu.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Imena uli3a i tr4ova
!. " kojoj ulici stanuješ#
_____________________________________________________________________
$. Napiši pisanim slovima
'R. *%O#OD ________________________________________
!%I0A )%ADI(IRA +A$ORA ___________________________________
#R.O)I'A 0*'A __________________________________________
'R. #A+A JO*I,A J%A"I-A
______________________________________________

!%I0A '!%I,A+A ___________________________________________
%. " mjestu u kojem &iviš treba imenovati tri nove ulice.
'oje bi ti ime dao(dala tim ulicama#
____________________________ ____________________________________
_________________________________________
). Prepiši ove rečenice pisanim slovima.
,RIJA'%J (A'IJA 5I)I ! +O)O( $A.R#!. 5I)I ! !%I0I *)'O.
(A'JA #ROJ 6.
ID ! O*+O)+! &KO%! D!.A) ! 7.A RA$RD. )O%I ,%I)A+J I
RDO)I'O ,%I)A +A
#A$+! ,%I)A"KO. K%!#A D!.A). )O%I( * DR!5I'I * +JI( JR
!,O$+AJ( $A+I(%JI)O*'I +O)O. $A.R#A.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
)1e89a
Prepiši tekst pisanim slovima i ispravi poreške u njemu.
Izlet
(arko 8ivi u za4re9u na marulićevom tr4u. Ide u treći Razred
osnovne škole (ate %ovraka ko1a se nalazi u !li3i Kral1a
tomislava.
O9itel1 ša:ranić ovo4 1e )ikenda odlu2ila poći na izlet. !m1esto
odlaska na medvedni3u, krenuli su prema karlov3u. Karlova3 1e
4rad na 2etiri Ri1eke: Kupi, Korani, do9ri i mre8ni3i. 0il1 im 1e 9io
pos1etiti plitvi2ka 1ezera. 'amo su odlu2ili prenoćiti. !ve2er su
4ledali +e9o puno $vi1ezda. +a11asni1e se vidio (1ese3. tata 1e
marku pokazao $vi1ezdu *1evern1a2u i pokra1 ne velika Kola.
O91asnio mu 1e da se ne9o 1asno vidi iz svako4 kra1a ;rvatske.
$a ta1 dan uz9u<en1a 1e 9ilo i previše. I dok su (ama i 'ata
ostali pri2ati na terasi, (arko 1e u9rzo utonuo u du9oki san.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Napiši pisanim slovima TRG SLOBODE ________________________________________ ULICA VLADIMIRA NAZORA ___________________________________ BREGOVITA CESTA __________________________________________ TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA ______________________________________________ ULICA TULIPANA ___________________________________________ .3. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Imena ulica i trgova 4. U kojoj ulici stanuješ? _____________________________________________________________________ 5. u kojoj ulici se nalazi i u kojem gradu. Napiši kako se zove škola koju pohađaš.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->