P. 1
Mark O Konel i Rejdz Eri - Ilustrovana Enciklopedija Znakova i Simbola

Mark O Konel i Rejdz Eri - Ilustrovana Enciklopedija Znakova i Simbola

|Views: 1,201|Likes:
Published by kirsabalto

More info:

Published by: kirsabalto on Jul 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2014

pdf

text

original

ldentifikacija i analiza vizuelnog recnika koji formulise nase misli i diktira reakcije na svet oko nas

• Tumacenje nesvesnih kodova i oznacitelja koji sacinjavaju nas najstariji zajednicki jezik • Preko 1 600 vizuelnih simbola, ukljucujuci fotografije, umetnicke slike i ilustracije, sa autoritativnim dubinskim komentarima, definicijama i objasnjenjima

MAPK O'CONNELL RAJEAIREY

......------------------------------------------

ILUSTROVANA ENCIKLOPEDIJA

ZNAKOVA ISIMBOLA
Identifikacija i analiza vizuelnog recnika koji formulise nase misli i diktira reakcije na svet oko nas

MARK O'KONEL I REJDZ ERi

'V'

SADRZAJ
Uvod 6
PRVI DEO:
Hinduizam 40 Budizam 42 Judaizam 44 Hriscanstvo 46 Islam 48

ZNAKOVI ZIVOTA
DREVNI SIMBOLI

8

SIMBOLII UM
Praiskonski poceci 10 Kolevka civilizacije 12 Stari Egipat 14 Klasicno doba 16 Paganska Evropa 20 Bliski istok 22 Plemenska Afrika 24 Juina i Jugoistocna Azija 26 Okeanijska predanja 28 Srednja i Juina Amerika 30 Severnoamericki domoroci 32 Arkticka predanja 34 Frojd i Jung SO Arhetipski simboli 52 Psihologija orijentisana na procese 54 Simbolicni zivotni put 56 Simbolika sna 58 Sinhronizovanost simbola 60

SIMBOLIKA U DRUSTVU
Znacenje i veza 62 Uloge i odnosi 64 Tabui 66 Grupni identitet 68 Tradicionalno pripovedanje 70 Umetnost 74 Reklamiranje 76 Simbolika i nauka 78

SIMBOLI SPIRITUALNOSTI
Samanizam 36 Taoizam 38

DRUGIDEO:

SIMBOLI PO KOJIMA ZIVIMO
SVAKODNEVNI ZIVOT
Univerzalne terne 82 Nastarnbe kao sirnboli 84 Vrata 86 Putovanja 88 Basta 90 Kuca 92 Status i bogatstvo 94 Pisrna i pisanje 96 Govor tela 100 Urnetnost na telu 102

80

Lavirinti 148 Man dale i jantre 150 Prorocanstva i predskazanja 152

ZIVOTNI KRUG
Ljudsko telo 154 Rodenje i srnrt 158 Seks i plodnost 160 Ljubav i srodstvo 162 Obredi glavnih zivotnih promena 164 Detinjstvo i igre 166 Tocak 168

FLORA I FAUNA
Drvece 170 Biljke, trave i zacini 172 Cvece 174 Voce 176 Zivotinje 178 Ptice 180 Vodena stvorenja 182 Insekti 184 Zmija 186

OBRASCI I GRAFIKA
Brojevi 104 Tackice i linije 106 Krst 108 Spirale i krugovi 110 Trouglovi i kvadrati 112 Baja 114

ZIVA PLANETA
Godi5nja doba i vreme 188 Zemlja 190 Karte i smer 192 Kopno 194 Vada 196 Vazduh i nebo 198 Vatra 200 Duga 202

MIT I KOSMOS
Tok stvaranja 116 Sunce 118 Mesec 120 Zvezde 122 Zodijak 124 Bogovi i boginje 126 Raj i pakao 130 Demoni i andeli 132 Vile i duhovi prirode 134 Fantasticna stvorenja 136 Zmaj (azdaja) 140

TRECI DEO:

KNJIGA ZNAKOVA
ZAHVALNOST INDEKS 251 250

204

POVEZIVANJE SA DUHOVIMA
Sveti predmeti 14 2 0 ltari i sveta mes ta 144 Alhemijsko pretvaranje 146

wlja samo nesto drugo nego i ukazuje na to da "nesto . sirnboli sveta sna i duha mogu da narn pomognu da plovirno psihospiritualnim prostranstvima iii nesadejstvenom stvarnoscu Duho\·i i slike iz sna prilwataju se kao vodic iii kao kompenzacija za neki deo nase celovitosti koji je jos neprozivljen Znacenje tahih simbola i znakova sustinski zavisi od nase slobode da na njih odgovorimo Sposobnost davanja znacenja znakovirna i simbolirna dovela je do rnogucnosti kornunikacije i razrnisljanja i omogucila je ljudskim bicirna da prenose svoje povesti. tela i prirode. koji su identifikovali jedno od urnesanih lica. wrovanja i emocionalnih odgovora. na5a medusobna kornunikacija. . apstraktnirn simbolima. moze da se shvati kao GORE kao sto je u slucaju dirna koji oznacava vatru u blizini iii tragova koji ukazuju na prisustvo narocite zivotinje. sadrii vise od I 000 znakova i sirnbola. kao sto se okupljaju nijanse znacenja da bi nastala slozena zarnisao Znak. Na primer. rec "drrn" oznacava narocitu vrstu biljke koja razvija trajnu dn·enastu strukturu sa deblom i granjem. Dok znakovi i simboli mogu da narn posluie kao mape i putokazi u svakodnevnoj realnosti. ciklusu ljudskog zivota i zemlji Najzad. ali kako se budemo udubljivali u prirodu. navodeci ih da se zagledaju dalje od povr5nog znacenja svakodnevnih predmeta i misli da bi stigli do boljeg razumevanja nacina na koji se veliki deo svakodnevnog zivota. tako da sirnbol ne predst. au rnnogim predanjima ono predsta\·lja "drrn zivota . Njeno figurativno koriscenje nastalo je u obicaju lomljenja glinene plocice da bi se zakljucio neki ugovor iii sporazum: svaka ugovorna strana dobila bi jedan od slomljenih delova. izdrzljivost i dugovecnost iii rnrefo rodbinskih odnosa. kao hriseanski simbol moze da se odnosi na krst. nevidlji\·i deo koji treba da ostvari potpunost iii celovitost Dali swsno iii nesvesno. prostornom i vrernenskom. iii za manipulaciju Ona se deli na tri dela. koje povezuje svakodnevni sa duhovnim svetom. Isto dn·o moze se opisati sasvirn razliCitim recima na razlicitirn jezicima. koji se menjaju i razvijaju naporedo s nama .. Ova knjiga se prvenstveno bavi znakovirna koji irnaju svesno iii nes\•esno znacenje za ljude. Kada ne bismo mogli da klasifikujemo svet koristeci simbolicke kodove i strukture. unapredujuci ih od izurna primitivnih alata do kompjutera i svemirskih brodova Religijska i duhovna predanja koriste sirnboliku za pomoc na putovanju prerna razumevanju i dozivljavanju boianskog i prerna "ispravnom zivljenju" Staroegipatski ank (simbol zivota) predstavlja ranu manifestaciju simbola krsta nesto sto zarnenjuje iii ukazuje na nesto drugo u doslornijem smislu Znak postoji da bi preneo informacije o nekom naroCitom predmetu iii zarnisli. Prvi deo daje pregled upotrebe. s druge strane.univerzalnom i posebnom. slikanjern i pisanom recju. drvo moze da ima mnogo znacenja: rno:le da predstavlja plodnost i bilje prirode. sirnbol nosi osecanje spajanja stvari da bi se stvorila celina koja je veea od zbira delova. znakovi i simboli se pojavljuju u prirodi i rnogu se odnositi na predsvesnu informaciju. 0 OVOJ KNJIZI Ova knjiga istrafoje upotrebu i rnoc simbola. koji bi se prilikom ponovnog sastanka slagali kao slagalica Ovi delovi. Drugi deo sagledava prirnenu simbola u rnnogim oblastima zivota i ukljuC:uje poglavlja o kulturi i komunikaciji. korenjem i liscem Kao sirnbol. oblikuju bogatstvom znakova i sirnbola . \'idecerno da rnozda postoje dublje veze izmedu prirodnih pojava i sirnbola koji narn nesto znace.. nedostaje.UVOD Rec "simbol" potice od starogrcke reci simbalejn koja znaCi zajedno. koja deluju na razlicitim nivoima . duhovnom i rnaterijalnom Oni su nacin osmisljavanja iskustva. knjiga znakova. intelektualnom i emocionalnom. Znakovi i simboli su odigrali kljucnu ulogu u unapredenju naucnih shvatanja s\·eta i pomogli su nam da razvijerno sve slozenije tehnologije. od kojih svaki irna sopstveni ideogram i kratko objasnjenje znacenja i prirneneo Nadamo se dace informacije iz ove knjige podstaCi interesovanje citalaca za ovu duboku i slozenu temu. rnitologije i poglede na svet pripovedanjem. Ni znakovi ni sirnboli nemaju sustinsko znacenje sami po sebi. dok sirnbol te:/:i da pokrene niz percepcija. bilo da se oni koriste za individualne iii drustvene svrhe. kulturne. Oni su prenosna sredstva informacija i znacenja. biljkarna i zivotinjama. bili bismo zaguseni culnim podacima Da bisrno razumeli sta narn se dogada potreban narn je nacin na koji cemo ga opisati Osim sto su bi tan deo ljudskog drustva. znacenja i raZ\'Oja znakova i sirnbola onako kako se vide iz vise razlicitih perspektiva: istorijske. Tred deo. bili su poznati kao simbola. u psihologiji su se razvili pristupi koji koriste sirnboliku za spajanje uma. kao znak. socioloske i psiholoske. mitu i kosrnosu. a njegova znai::enja kao simbola forrniraju se u ljudskoj interakciji s njim I znakovi i simboli su postali deo drustvenog i kulturnog identiteta.

: u rjima LEVO Sirene su sirnboli zarnarnnog snaZno obuzin1a n1uSko ooLE Sestokraka Z\iezda !ma veliko simbolicko znacenje kulturama.0( sunca ! besn-1nnost sc. vaZan vere je promenama usled nauc11ih otkrica o kosn1osu u postajimo .ncY7r.su za sirnbol!zo\1 a!e srva1·aiaC:ku r1. ali no.on'o kao Davidova zvezda.

P R ·v I D E 0 ZNAl{OVI v ZIVOTA Simboli se nalaze u sustini kulturnog identiteta. Velika moc simbola odavno je poznata: kazu da je starokineski mudrac KonfuCije rekao: "Svetom vladaju znakovi i simboli. Oni se koriste svim izvorima zivirn i nezivim . metafore. kao personifikacije u mitu i legendi) ili se odigravaju kroz obred ili obicaj. ." DESNO Monolitni kipovi na Uskrsnjem ostrvu imaju zivotno prisustvo koje simbolizuje upornost ljudskog duha.u svom nadahnucu i pojavljuju se u svim pojmljivirn oblicima: kao slike. buduCi da oblikuju sve aspekte zivota. ne reci ili zakoni. zvukovi i gestovi. Jos od najranijih vremena pojam simbolike pojavljuje se u svim ljudskim kulturama. drustvenim strukturarna i religijskim sistemima. doprinoseci gledanjima na svet i oblikujuci ljudsko shvatanje kosmosa i naseg mesta u njemu.

.

i dala je ntri veoma va±ne simbolicke osobine Cin potpaljivanja vatre predstavlja iskru rnaste i kreati\·nosti. nalik utrobi koje je bilo okruzeno slikama zivotinja. Takode su poceli da koriste jezik. Izgleda da su ljudi ziveli oko ulaza iii unutra tik do njih. Vatra je omogucila ljudinu da produze dan posle padanja rnraka. da koriste \·atru i zatm da je potpaljuju. duboko.·ezivanja sa njihovim duhovnim svojstvima. u slabo owetljenom mestu.DREY. a ulazili su dublje u pecine samo zbog religijskih iii magicnih razloga Slikanje zivotinja na zidovima pecina verovatno je bi lo sredstvo po.pri cemu je ovaj obred verovatno podrazumevao simbolicku smrt i ponovno rodenje i koji je verovatno bio snafan dozivljaj. pricajuci mitove i price .rnju dece i neminovnosti smrti. stvaranje zivotne topline i bi bili zaredeni kao lovci . lzrnedu doba Australopitekusa. DOLE POTPALJIVANJE VATRE Sposobnost potpaljivanja vatre i obuzdavanja njene energije predstavljala je ogrornan napredak koji je postigao Homo erectus (oko I 6 miliona do 300 hiljada godina pre n. mesto Busmani iz pustinje Kalahari jos slikaju u stenama u zelji da da na simbolican nacin predstave uspeh u lovu obrede i simbole . Za rane ljude pecina je mozda simbolizovala napustanje svakodnevne stvarnosti. i navodili ih da postuju sile koje na njih uticu. da se zabavljaju oko logorske vatre ili ognjista.. "ju±nog majmuna" (oko 3. ONIJASNO GOVORE 0 FIZICKIM. DRUSTVENIM l DUHOVNIM BRlGA!VL\ NASIH PREDAKA I PREDSTAVLJAJU IDEJE KOJE SU OD SUSTINSKE VAZNOSTl ZA MODERJ\fO COVECANSTVO. Dokazi o razvoju simbola i obreda poticu uglavnom od paleolitskih ljudi koji su se pojavili pre otprilike dva rniliona godina Oni su bili lovci. 0 CD 2' z > cc 0 PRAISIZONSIZI POCECI je rad sa izlomljenim kamenom. ljudi su poceli da prave alat. Decaci su uvodeni u pecine da lovili. a energija vatre sama po sebi je simbol moci: obuzdavanje i koriscenje prirode za kontrolu drugih aspekata prirodnog sveta.NI SIMBOLI 10 -1 Moc I ZNACENJE NEKIH NAJSTARlJIH SVETSKIH Sii\IBOLA DOSTUPNI SU NAM I DANAS PRONADENI u PREZIVELIM SLIKA!VIA l PREDMETli\L\ RANE ClVILlZAClJE SVETA. i gradili su kuce sa ognjistem. Francuska. Ono sto znamo o svojim ranim precima potice od arheoloskih dokaza kao StO SU pecinsko slikarstvo. Primitivni simboli pecine. naveo na razmisljanja o izvoru i znacenju dogadaja u GORE Ova paleolitska pecinska slika u Laskou. predrneti i tragovi moguce obredne prakse. prerna zirntinjama koje SU P ECIN E I PEC INS KA UMETNOST Za primitirne ljude pecine su bile svetilista. Lako je zarnisliti da ih je odnos prema prirodi.6 miliona godina pre n e) i doba zirntu.e ). Pocetak rnitologije i simbolike znacio je da ljudi pocinju da uspostadjaju . kao i od poredenja sa prirnitivnim narodima kasnijih razdoblja . naucili SU povezivali ove ljude s ritmovima njihorng tela i prirode.·ezu sa pojmovima koja je dublja od svakodnernog iskustva. Tokom ovog razdoblja probudila plasenje opasnih zivotinja. prema rad. verovatno je imala za cilj da predstavlja simbolicnu vezu izmeau lovca i bizona.·eliki deo njihove aktivnosti podrazumevao . povezujuci lovca sa duhom zivotinje. vatre. buduci da su ulazili unutra da pronadu mesto gde se njihova dublja priroda povezuje sa i slavi duhove drugih zirntinja. U ovoj ranoj fazi vatra je takode postala simbol preobrazenja preko procesa kuvanja se rnitska masta i zapocelo je stvaranje umetnosti. a . rucne sekire i predstave figura zivotinja verovatno SU Homo sapiensa ( 2 5 do l 0 hiljada godina pre n e ).

u Taminskoj dolini. Stalno prisustvo divljaci za lov bilo je kljucno. Glineni kipovi bizona u parovirna i bika koji sledi krarn pronadeni su u Francuskoj. Svajcarska. koji je upotrebljen za bojenje ovog kamena u Bevoku. oznacavajuci duhovnu i psiholosku obnovu tog jezgra. Bradata rnuska figura. kao sto su one u pecini Troa Frer (Tri Brata). mozda simbolicno. uvereni dace delovanje na predrnet koji predstavlja zivotinju doslovno uticati na samu zivotinju Tako SU svetu Prikazi sunca i meseca na ovom venecuelanskom duborezu koncentrisu se oko ljudske figure. ova je verovatno predstavljalo krv i simbolizovalo zivot i snagu za putovanje na drugi svet U Lezotou. jer su. vatra se povezuje sa kreativnoscu. pronadene glinene figure i crtezi zivotnja koje su bile isecene i rasporene. u znak zalwalnosti njirna za uspe5an lov i trazenja naklonosti od njih za bu duce pohode u lov. a magija plodnosti se izvodila da bi je obezbedila Ovo ie obicno podrazumevalo . pronaden je skelet iz kasnog paleolita posut crvenim okerorn lza njegove gla\·e nalazio se \'eliki kamen i s njim sahranjeno orude od kremena i stap poglavice napravljen od roga sa ugraviranim jelenom Pronadeno je mnostvo drugih primera tela u kamenirn grobnicama ili u plitkim grobovima. rezanje me'sa. En. lzgleda da je pokojnicirna davana Juana i orude. Carobnjak je bio vafan pripadnik zajednice i verovatno je smatran boianstvom u ljudskom liku. Francuska. GORE Ponekad su sahranjena tela bila vezana u s. s netaknutirn mozgom i sa butnim kostima u stanju pred jelo Smatra se da su to bile prinete irtve radi smirivanja zivotinjskih duhova. kopanje rupa. Ona je oruoe visestruke preobra:Zenja gde su ritualno umirali i ponovo se radali u novorn obliku Mnoge pecinske slike. u La Madleni jedan crtez prikazuje srnu s lanetorn PRINOSENJE ZRTAVA Najraniji dokazi verovatnih zrtan natprirodnim silarna pronadeni su u Drahenlohu. u juinoj Francuskoj. da budu opremljeni za zivot na 0110111 rn n je predstavljala boianstvo ili carobnjaka Tesko je u paleolitskorn slikarstvu praviti razliku izmedu ljudskih C:arobnjaka i boianskih iigura. alatom i drugim obrednim predmetima. SA H RAN JI VAN J E MRTVIH U paleolitska otkrica spadaju i prvi dokazi sahranjivanja mrtvaca u obredne svrhe Verovalo se da pokojnici dobijaju natprirodne moCi i da ih treba postovati i traziti od njih da vode :live Njihova tela su posipana crvenirn okerom. takode su koristili sacuvstvenu ili horneopatsku magi ju. secenje drveta i verovatno kao oruzje u samoodbrani od zivotinja iii drugih ljudi Pravljenje ovog oruoa podrazumevalo je otkidanje ljusaka od kamenog jezgra. od kojih se verovatno ocekivalo da donesu uspeh u lovu . izgleda. verovatno namene koje se koristilo za struganje zivotinjske koze. Smatra se da su prve sekire sa dva lica predstavljale poboljsanje odnosa u konfliktima ljudi. Tamo su ostavljene rnedvede kosti sa jos nesto mesa na lobanjama. skupa sa dragocenim nakitom. rogovirna jelena i konjskim repom.RUCNA SEKIRA Rucna sekira iz kamenog doba pojavljuje se svuda gde su postojali rani ljudi (izuzev dalekog azijskog istoka) i predstavlja najpopularniji oblik alata tokom poslednja dva miliona godina. sa uticajem na bogove i zivotinjske duhove MAGIJA LOVA Paleolitski ljudi su sigurno koristili rnagiju kao porno( pri lovu zivotinja . prikazuju bica koja su delirnicno zivotinjskog a delimicno ljudskog oblika. razaranjem i mastom..wijenorn polofaju Verovatno je bila namera da pokojnici budu spreceni da se vrate i da muce S\'Oje :live potomke U Kini su pronadeni ostaci ljudskih biea u ernlutivnoj fazi na pola puta izmedu Prvi ljudi su ritualno koristili crveni oker. u jednom malom useku. delili O\'U sme5u ljudskih i zivotinjskih karakteristika. v > 0 n slikanje zivotinja u parenju ili zenki sa mladuncima. Glavna forrna magije bi la je podrafavajuca: oni bi oponasali zivotinju koju bi lovili da bi se povezali s njenim duhom i da bi obezbedili uspeh Medutim. sa usirna bika. ostale kosti tela ostavljene su da predstavljaju zivotinje koje bi pojeli Dali je ovaj drevni pogrebni obred znacio "Ono si sto jedeS"? Kao simbol. pre 250 hiljada godina GORE ooLE Pitekantropusa i neandertalca: osim lobanje i donje vilice. Ceska.

kao i mesecne gozbe i godisnje proslave GORE lvlozemo samo da zamisljamo kako su izgledali prvi gradovi stare tvlesopotamije Utisak ovog slikara prikazuje. bio povezivan s Venerom. treci nivo je bio crvene boje cigle i simbolizovao je Merkur. impozantne gradevine nalik piramidama. dok je sedrni nivo bio siv iii srebrnast VODENJE ZAPISA Drevna sumerska civilizacija imala je naprednu poljoprivredu. polako sh\·atali da se pisani znakovi mogu koristiti za predstavljanje zyukova pre nego stvari. kodeksorn koji se zasnivao na nizu klinastih slova. impozantan hram Hamurabijev zakonik iz XVIII veka pre n e primer je klinastog pisma. a datira s kraja 3000 godina pr n . Mars. iznedrujuci neke od najranijih civilizacija . Prema sumerskom predanju. Sesti nivo. prinosenje :Zrtava i irtve li\·enice.l(OLEVKA CIVILIZACIJE 12 ziiu svakodnevnog zivota. ukrasenim kupastim geometrijskim mozaicima i freskama sa ljudskim ili zivotinjskim figurarna Pravougaoni kovceg. koja su obicno bila ispisivana na mekoj podlozi. koja znaci ··stanornik gr. kako se drustvo razvijalo i potreba za belezenjem slozenih stvari povecavala. HRAMOVI Ovi rani hramovni kompleksi postepeno su se razvijali u zigurate. bio je fot. od kojih je svaki morao da lici na ono sto predstn·lja. poznat kao '·sela". Ljudi SU Nave godine. doslo je do pojaw trajnih naselja. drugi nivo je bio slikan belom bojorn i odgovarao je Jupiteru. narocito u podrucjima u kojirna cc doci do bujanja useva. sa 0 CD hrarnom posvecenim glavnim bogovima u srcu svakog grada ili varosice 2 u pocetku je bila z > w rec 0 prilicno jednostavnim a:: 0 gradevinama od blata.. g pre n e male ratarske naseobine pocele su da se postepeno ranijaju u gradove i \arosice. koji je bio posvecen sumerskom bogu Anu. i stvarJli su slozena drustva u kojirna su se znakovi i simboli preplitali sa tkirnm svakodnevnog zivota. gradili su hrarncn·e. kao sto je ilo\·aC:a RELIGIOZNI ZIVOT Poplave Tigra i Eufrata bile su silovite i nepredvidive: za samo jedan dan zirntodavalacka najnizi nivo je bio povezan sa Saturnorn i slikan je crnom bojom.rec ''civilizacija" potice od latinske reci civis. u danasnjern jufoom lraku Negde od 5000. prvih pisanih znakova koji su zamenili slikovne predstave DOLE Kada su lovacko-skupljacka drustva pronasla nacin da obraduju zemlju. sa stepenicama za uspon na drugi nivo . ogranicenja slikovnog pisma su postajala ocita. Za sedam terasa kafo da odgovaraju broju od sedam planetarnih nebesa . sa jednim od najranijih recnika koji je sadrfavao oko dn hiljade grafickih simbola. palate i nastarnbe. gospodaru neba.Jedno taho podrucje bilo je l\!lesopotarnija. pa su slike bile zamenjene klinastim pisrnom. dok je cetvrti. trgO\·inu i industriju i bila je jedna od prvih civilizacija koja je razvila sistem pisanja U pocetku kisa rnogla je da se pretvori u rusilacku snagu Verovalo se da ove mocne sile kontroliSu bogovi. e Mesopotamski zigurati su bili gradeni u nizu od tri. pet iii sedam sve uzih terasa. plavi nivo. Jedan od najranijih takvih primera predstavlja Beli hram Uruka. odrfavali su se dnerno.1da" Ljudi izrnisljJ!i pisane jezike. ··plodni polurnesec" kopna izmedu Tigra i Eufrata. Medutim. pri cemu SU ljudi bili tek nesto vise od robova cudima sudbine Orn je religiju stavilo u samu . na levoj strani slike. imao je altar od cigle iii zrtveni sto ispred kipa hramovnog boianstva Javni obredi. SU su se koristili slikovni znakcn·i ili ikonice. od kojih su neke dostizale 90m visine.

:idara d. iako je i jedna i druga zirntinja po. Astarta ili Astar (a kasnije. matematiku i astronomiju . zigurati su slicni merdevinama.·nu \last. 01·e skulpture su bile uklopljene u nzne javne grade\ ine.:ila sposobnost da leti. Sirnbolika zigurata takode je uporedivana sa kosrnickom planinom za koju se tvrdilo da se nalazi u centru sveta. muzevnost i nho. DOLE Jedna impresija kula lstarine kapije.1 zastiti narod. jedno od hibridnih stvorenja poznatih kao lamasu koja su bila klesana u vazne javne zgrade asirskih gradova da bi predstavljao mesec. pa se njen oblik stalno menja kao i kod rneseca. simbolizujuci bogohuljenje LAMASE Simboli mod i zastite.oEsNo Krilati bik sa ljudskom glavom. u judejsko-hriseanskoj tradiciji on je postao antiteza raja i nebeskog Jerusalima. su oznacav. koji je do.:ile budnost proti. sto je simbolizovalo njenu vezu s nebom. kao lzida) !star personifikuje sile prirode koje mogu da daju zivot i da ga uniste. au tom vidu mogla je da bude prikazivana kako stoji na lavu (koji simbolizuje svirepost) i sa kandfarna i krilima save Prikazivana je i kako nosi trorednu krunu zvezda. spajaju nebo i zemlju i stvaraju prolaz za smrtnike da se uznesu i bogovima da sidu Zigurati su navodno predstavljali nadahnuce za Vavilonsku kulu. svake nod se vozi neborn u kociji koju vuku lavovi iii jarcevi. kao sto je kraljevska p.sto je tipican polofaj za prostitutku !Star je i boginja rata. naziv koji se odnosio na mesecev kalendar. Kao kraljica neba. a ceo zodijacki pojas bio je poznat kao "opasac !Starove". koja je u Starorn zavetu tumacena kao simbol ponosa. koja je jos poznata kao Inana. kao i sa hramovima gradenim u obliku planine Simbolicki. VAVILON U starom Vavilonu. imaju koren u vavilonskim magijskim predanjima. ponekad sa pet nogu. plavog lazurnog kamena i dugine ogrlice. Glava cn·ih sfingi simbolizovala je moc . krilate i sa bradatim ljudskim glannu.·ovima. posebno za prirodne nauke. lv!ardukom Zakoni i obicaji zemlje bili su objedinjeni pod Hamurabijem (vi l 792-1750 pre n e ). Zodijacka sazvezda bila su poznata starim Arapima kao Meseceve kuee. a grad Vavilon postao je poznati centar za nauku. dok je zmaj bio povezivan s vrhovnim bogom. a Vavilon je postao sinonim za sjaj i dostignuea Medutim. Vavilonski naucnici razvili su brojeani sistem.:data iii gradske kapije Neke su bile visoke cak Sm i teske 30 tona Lavi bik SU 0 < 7 )> n < N )> n m GORE Ova umetnicka impresija Vavilona prikazuje popularnu zabavu lovljenja lavova Lav je za Vavilonce bio simbol kraljevskog autoriteta i vlasti. masirne krilate sfinge iii lamase.· ljudskih i natprirodnih neprijatelja koji bi mogli da napadnu iz bi lo kog pravca . au kucama starih Vavilonaca male skrinje sa njenim likom prikazivale su je kako naga sedi u prozoru . koja je bila divno ukrasena zlatnim lavovima simbolizovali musku snagu. dok su noge predstavlj.·eo do naseg 60-minutnog casa i 360-stepenog kruga Starogrcki istoricar Herodot obnarodovao je da je Vavilon "toliko divan da se nijedan grad na zemlji ne moze uporediti s njim·· Njegove zidine i cuvene visece baste bili su medu sedam cuda staroga sveta. u starorn Egiptu. dok su rogcni bika na !Starinoj perjanici oznacavali srp mladog meseca. Ponekad je bila predstavljana kao boginja plodnosti sa velikim grudirna i okruglim trbuhom Ona je boginja polne ljubavi.·ezivana sa boginjorn meseca: spektakularna Istarina kapija koja je 1odila u grad Va\ ilon bib je ukrasena la. iako se cesce povezuju sa asirskom kulturom ( oko 1000-600 g pre n e ) S telom bika.·]. kri!J. koji su ljudi izgradili u poku5aju da se izjednace sa Bozijirn sjajem BOGINJA !STAR Sigurno najvainije bofanstvo u staroj Mesopotarniji bi la je boginja rneseca !Star. !av je bio popularni simbol kraljevske vlasti. na koji bi sjala zlatna sunceva svetlost Zrtvovanja su se obicno odvijala na najvisem nivou.

gospodarom podzemnog sveta. negde oko 3100 g~ pre n. povezujuci dva kraljevstva Gornjeg i Donjeg Egipta.. Ona je odrfavala red na zernlji i na nebu. danom i noci i kretanjima zvezda. Ponekad je ukra5avana sa dva pera LI oblikLI koji se zvao atef-kruna. kada bi se kantar nagnuo. Ponekad su se dve krune spajale i formirale duplu krunu Verovalo se da se poreklo driave Egipat moze pratiti do cina Lljedinjenja Gornjeg i Donjeg Egipta pod dadarom koji se zvao Menes (za koga ne postoje arheoloski dokazi). koji se simbolicki izraZ:avao kao crveno i crno .LI isto neme je Nil. koje je delimicno bilo lav. kao i sa neplodnoscu i susom.i Egipeana i n.STARI EGIPAT Egipatske piramide poseduju celo bogatstvo simbolike GORE Civilizacija starog Egipta je na svom vrhuncLI bila najspektakularnija na zemlji . egipatska zemlja je simbolicki predstadjala vencanje sL1protnosti.e Hijeroglifski znak koji se koristio za izraiavanje PIRAMIOE Piramida je simbol uspenja podignuta u liniji sa suncem i zvezdama da bi omoguCila prelaz od zemlje do neba kako bi upokojeni faraon mogao da preae u drugi zivot u zapadnoj hermeticnoj tradiciji piramida spaja simboliku kvadrata i trougla Simbolika piramide se takoae povezuje sa humkom (i sa kosmickom planinom). od kojih su mnogi bili ukorenjeni u tlo i prirodu Stari Egipat je postojao LI . Ona je takode odredivala sudbinu mrtvih u donjem svetu. tvorca i boga sunca. pri cemu se Gornji Egipat nalazio na jugu.imbijentu krajnosti. nilski konj i krokodiL Maat je takode upravljala dekretima. sintezu. koja je povezivana sa Ozirisom. a Donji Egipat na severu Delte Nila ova podela je bila predstavljena belom i crvenom krunom. koje je bilo sirnbol istine i ideogram njenog imena .i i pL1sta L1sled silne neline sunca: Crna zemlja (Kemet) bila je plodno podrucje u dolini Nila. dok je bela kruna Gornjeg Egipta bila oblikovana kao visoka kupa sa loptastim vrhom. buduci da se smatra da lici na brdo koje je izronilo iz praiskonskih voda kada je stvorena zemlja. Crvena kruna Donjeg Egipta imala je visok. Ovaho posrnatranje oblikovalo je sisteme \'erovanj. a regulisala je i verske obrede GORE Nil je simbolizovao krvotok Egipta. dajuci nam zadivljujL1ce mnostvo simbola. krvotok Egipta. plavio zemlju. pokojnika bi progutalo cudoviste. uski potiljak i tanki svitak na celu. obezbedujL1ci bogate zetve . jer je plodnost zemlje zavisila.dok je Deshret poveziv. a bi la je sprzen. Kemet je bio mesto reda . kada nijedna od njih ne bi predadala onu drugu.in sa neplodnoscu i neredom Harmonija se postizala kada bi ove dve sile bile odrfane u ravnoteii. Slicno tome.ive. GORE PO DELA I UJEDINJENJE Kraljevstrn je politicki bilo podeljeno na dva dela: Gornji i Donji Egipat. pa je tako simbol nadmoci zivota nad smrcu. a bila je olicena u boginji Maat. Bog Horse povezivao sa svim onim sto je pravilno i sredeno. Cn'ena zemlja (Deshret) nalazila se na saharskoj strani dr:i:. vladajuci godi5njim dobima. mered teiinu srca pokojnika perom istine na svorn kantaru pravde Kada bi kantar do5ao u ravnoteiu. od njegovih sezonskih poplava u SREDINI Dvostruka kruna starog Egipta imala je mnoga simbolicka znacenja.ilazilo se LI SLIStini njihove kulture RED I HAOS Odnos izmedL1 reda (maat) i haosa (isfet) predstavljao je okosnicu staroegipatske rnisli. i jos zavisi. Maat je predstavljana sa nojevim perjem na glavi. .. Pojavila se pre oko S 000 godina i bujala je tri milenijLlma. kceri boga Ra. potamnjena sezonskirn poplavama reke i osencena njenom \'egetacijom Na onj nacin. a Set je povezivan sa haosorn. nagrada je bi la raj. zakonima i drustvenim odnosima.

ank je bio staroegipatski hijeroglif koji je predstavljao zivot i besmrtnost i cesto se koristio u ikonografiji suprotnosti Petlja. Alternativno. rec je o sjedinjenju muskog i zenskog simbola boga Ozirisa (T) i bogomajke lzide (okrugli deo). Zvao se balegar zbog toga sto je obicno valjao lopticu izmeta u koju je polagao jaja . Ponekad se stavlja na celo izmeau ociju. kao i svestenstvom Kud god da na faraonov status. ornogucujuci mu da vlada vojskom i svim na putu. a simbolizovao je jedinstvo neba i zemlje Na egipatskim zidnim slikama bogovi (narocito lzida) i kraljevi takoae se prikazuju sa ankom u ruci. vesla ili je bila tegljena Ovo putovanje je bi!o opasno. dizanje ka nebu zapaljenim tarnjanom.BALEGAR Balegar je simbolizovao novi zivot i vaskrsenje. Smatralo se da ovo simbolicno predstavlja putovanje sunca nebom Balegari koji su izlazili iz gliba povezivani SU Sa zivotom koji nastaje iz praiskonskog brega i simbolizovali su spontano stvaranje sveta ANK Nastao stavljanjem petlje oko slova T. ukljuC:ujuci jahanje na ledima so kola. sa dusnikom koji se dize izmedu njih U urnetnickirn predstavarna. a drugi lotos (ili vodeni krin) (arnblem doline Nila) Figure sa strane cesto se prikazuju kako povezuju stabljike papirusa i lotosa LI Ci\·i!nirn narnestenicirna. oblik kruga. i balegar. Ovaj bogoliki status davao je faraonu apsolutnu vlast.) ovaj nazi\· se koristio da opise kralja. u carstvo sunca i mesto drugog zivota. lWJ. a T eoveka. koji se ponekad predstavlja kao krilati suncev disk. pojma ujedinjenja predstavljao je stilizovano spajanje pluea. dok tekstovi vezani za pogreb pokazuju da se verovalo da se mrtvi pen ju na nebo.·e najvise koriscene amajlije bile SU zastitno Horovo oko. kao simbol preobrazenja i zastite GORE Uprafojavanje i obredni elementi mumificiranja bili su puni simbolickih znacenja. moze da predstavlja kosmos. ili u drugim prilikarna sa dva boga Nila. bogorn neba sa glavom so kola. obicni ljudi su podseeani DRUGI :ZIVOT Smrt i sahrana imale su mnogo sirnbolickih asocijacija u starom Egiptu. sto ga povezuje sa vidovitoscu Raom. Ozirisove sestre i supruge. koji je postavljan na srce Balegar je povezivan sa Heprijem (jednim aspektom boga sunca Ra) i zato je bio simbol novog zivota i vaskrsenja Ponekad su balegari prikazivani sa krilima sokola.j amblem je rnogao da bude okruzen sa dva boianstva. is Se Ci tale bajalice da pomognu pokojnicirna . Praksa mumificiranja otkriva snaino verovanje da telo zahteva da ostane netaknuto za zivot posle smrti. Bilo je nekoliko metoda uspinjanja. kao i . da bi tako simbolicki predstavljali svoju moc nad zivotom i smrcu Ank se takoae povezuje sa smrcu i pogrebnim obredima: kada ga nose pokojnici. CVOr oko hijeroglifa Uloga kralja iii faraona bil. a zastitne amajlije su stavljane na mrtvo telo o. da bi natio oca u zivot. guske ili neke druge ptice. ali pre tog vremena odnosio se na kraljevu palatu ili dvor U starorn Egiptu se za kralja ili faraona verovalo da predstavlja zivu manifestaciju boianstva. koje u jednoj verziji mita o Ozirisu koristi Ozirisov sin. pa SU DOLE Horovo oko (vadjat) pruza zastitu pogrebnoj laai na putu u drugi zivot. ponekad Hororn i Setorn. gde se postojanje drugog zivota nalazilo u centru religijskog wrovanja. on ukazuje na bezbedan prelazak sa ovog na onaj svet.·elicanstnne piramide pogrebni spornenici kraljeva i kraljica starog Egipta SU isli. a kada se drzi okrenut naopacke predstavlja kljuc kojim se otvara kapija smrti da bi se uslo u vecnost. koji su sirnbolizovali masivni kameni kipovi kralja u oblicju boga Ra.i je da ujedini ove dve zemlje ti tu lama "Gospodar dn zernlje" i "Kralj Gornjeg i Donjeg Egipta" FARAON Naz iv faraon (per-a a) doslovno znaci "velika kuea" U periodu Novog kraljevstva (oko lSSOoko l 069 pre n e. pri cernu je jedan irnao na glavi biljku papirus (heraldicki amblem delte). Hor. ili putovanje na plovilu od trske ili barci koja je isla na jedra. povezanog i sa Horom.

01 ih mediteranskih 1ur0Lh mogu se 1ideti u njiho1im mitologijam.1kteris. Za s1·c bogo1·e se srnatrJlo da poticu od Gee (Zernlje) i Ur. kao i znak statusa koji je nosila vladajuca klasa GORE VRHOVNI BOG Najveci bog bio je Zevs (kod Rimljana Jupiter). iako je prikazivan i u ljudskoj formi sa krunom lovorovog lisca na glavi.njJ. njt:go1 e zakone i obicJjt:.rnc zi1·opisnom.Lhli su s1im . bio je tamo postadjen da to simbolizuje .1li su ljudima iii su ih ornet.1dno drust10.1L1 moraine principe.111 sa suncem. .n!e 1lachli s1etom i pomag. imao je prorocansku moc i u Delfirna je odgo1arao na pitanja o buducnosti preko s1·oje svestenice. s1 JdJ.inijih s1etilista bio je hram Apolonu u Delfinu 1u padinJ. a Ares (rimski i\!ars). filozofiju i nacin zivota. radali decu.111J (neln).1·ali SU za1·isno od raspolozenja. prirodne zJ. drJ. J. CENTAR S\TL-\ Jed no od naj1 J. ljub.nteo1u olil:J.1li.k.ma PanusJ.) 1 ladaL1 je ljubJ.kone i 1·elike kontrJ.11ibrJ.1t i mir. koje su bile kar. koja je bib sLrnistc bogc" a Oni su odJ.1 l\faj1 isi 1rh u pcjzazu st. tackom gdc se susrecu d1·e ptice koje lete s.li muziku.l.1 kojJ im behu pos1ecena L1d.ljublji1 ali su se.\lju.rnjc. U anticko doba. uticuci nJ.1 dne1 nog zi1 ot.l11Jticnom vitalnoscu koja je cu1. poznat bo omfalos iii pupcani kamen. Veliki kamen. ali je imao mnogo drugih polnih veza.zJ.1spcktirn. Sistemi 1 crO\ J.. S1 Jki bog je imao sopst1enu sferu utic. bika. zJ.1cijJ. koji je bio vrhovni vladar neba i zemlje.nst1 a imab su hramo1 e i s1·etilist. tipicno prerusen pretvarajuci se u labuda. izrodivsi mnostvo potomaka i sa boginjama i sa smrtnim zenama. odreduju i kosmicki i ljudski zi1 ot.AJrodita (rim ska VenerJ. lovorov venac je bio simbol pobede. nJ.J.p. rJtom . Delfi su se srnatrali centrom s1eta. umctnost i nauku. koji je u jednorn od aspekata bio powz. primer.irht:tipske tcmt: kao StO SU ljudski .i s1a 1eca bo:i. Apolon. Bogo1 ii boginje grckorimskog pJ.1ja . grcka ci\iliz. konja iii u obilje zlata Njegovi simboli bili su munja i orao.1 suprotnih strana zemlje. s1 irJ. kako sedi na prestolu drzeci skiptar. kao i gospodar manjih bozanstava Olimpa Bio je ozenjen svojom sestrom Herom.ire Grcke bib je pLmina Olimp.1skrsenje. kojJ. njiho1 zirnt je ZJ!l1isljan kao .i1IJ. i mocno Rimsko CJ.rSt\ 0 inuli su ogronun utc1j nJ. smrt i 1.li sc i imali ljubarnc 1eze. r. I klasicnJ.ste i prcobrazenjJ.l(LASICNO DOBA GORE Akropolj simbolizuje slavu klasicnog sveta.

g pre n. Obnovljene su u modernom dobu l 896. boginje Zemlje. Zemlja je postala jalova. e. Ove igre su bile toliko znaC:ajne da su obustavljani ratovi da bi svet mogao bezbedno da putuje u Olimpiju i iz nje . Vecina hramo1·a bi la je posvecena nekom narocitom boianst1·u. Ateni. Zevs se ume5ao i poslao je Hermesa (Merkura). u meduvremenu ona bese pojela hrarrn pokojnika (u obliku sest semenki nara) i tako je postala vezana za Had: mogla je da se vrati Demetri samo deo godine Njen godiSnji dolazak obeleiava se ponovnim radanjem proleea. e. Jedan od najcuvenijih starogrckih hramova. u vatri. a najvainija sveC:anost bile su Olimpijske igre. kada zemlja ponovo postaje jalova IGRE Ne samo zabava.ELEUZINSKE MISTERIJE U sustini grcke religije bile su eleuzinske misterije. da vrati Persefonu 1Vledutim. nevinoj kceri Zevsa (Jupitera) i Demetre (Cerere). Nacionalne svecanosti privlacile su sportiste iz celokupnog grckog sveta. Rane dn·ene uradevine ustupile su mesto kamenim. ciji kult se postovao na tom mestu.. Pobednici su nosili lovoro\' venac koji je bio posvecen Apolonu i predstavljao simbol pobede DOLE Triptolema. spoznaju da je Persefona rodila Eona.. Bio je pos.e. Demetra je zanemarila zemlju dok je trazila svoju kci. Had (Pluton. i videli su klas zita. narocito merrnernim. okoncavsi se krajem IV veka n .·ecen zastitinici grada. a rezultat je bio vecna zima. g pre n e Rimski obieaj uzdizanja mrtvih careva u boianstva znacio je da su mnogi hramovi izgradeni zbog njiho\'Og obo:Zavanja. boginji mudrosti i ratovanja. koje su odr:Zavane svake cetvrte godine Zevsu u cast. Partenon. koje su bile ukrasene frizo1·ima jarkih boja na kojima su prikazivani podvizi bogova. koji se jos nalazi u Vianu. letina je venula i propadala. tako da su trkaCi nosili baklje da bi osvetlili put Pobednicki tim ih je koristio za paljenje vatri na oltarima posvecenim Zevsu i Ateni. bila je njen amblem i moze se naci na srebrnim novcieima koji SU su simbolicku formu u mitu o Persefoni (koju su Rimljani znli Prozerpina). godine Jedan od simbola koji je povezivan sa Olimpijskim igrama jeste trkac s bakljom. a imao je njen ogroman kip od zlata i slononce. g pre n . ali krajem leta ona mora da se vrati u Had. u eleuzinske tajne uvode Demetra i Persefona ko\·ani u Atini posle velikih grckih pobeda nad Persijancima + 79. ukljucujuci hram A\·gusta i njegove supruge Livije. okoncavsi se gotskim pustosenjem Eleuzine 396. koji je obec'avao novi zivot i plodnost Ove misterije su praktikovane 2 000 godina. sagraden je na Akropolju ("visokom gradu'") u Atini izmedu -J. sport je bio nacin obucavanja za ratovanje i za slavljenje bogova. koji nas vraca u vreme kada su se stafotne trke odrfavale posle padanja mraka. Godi5nja smrt i ponon10 radanje zemaljske vegetacije poprimili . a ona je bi la sustinski povezana sa prirodnim ciklusima. i nastavile su se i u znamo sigurno sta su orii. ali se cini da su imali trostruko otkrovenje· bozansku viziju device Persefone. Son. kao simbol mudrosti. dozivljavali. svedocanst\'O kulturnih i politickih dostignuca Rimljana GODISNJA DOBA I CI KLUS! Grcki zi\'Ot se nalazio pod dominacijom religije. bog podzemlja) uhodio je lepu devicu dok je brala makove i silom ju je odveo da bude njegova kraljica u carstvu mrtvih Ophrvana bolom. Da bi pomogao coveeanstvu. z 8 "' > rimskim vremenima. boginja i junaka. bozije cedo. godine n e > er. Pet krugova koji su simbol modernih Olimpijskih igara predstavljaju pet kontinenata sveta GORE eleuzinskog kneza. tajni godisnji obredi za koje se verovalo da drze ljudski rod na okupu Uvedeni u tajne su cuvali iste tako revnosno da mine HRAMOVI Zemaljska bora1 is ta bogova bili su njihovi hramovi i za izgradnju istih nije se :Zalio novae. u stvari. Prve Olimpijske igre odriane su 776. Francuska Tahi hramovi su bili simboli i boianske i zemaljske moci.+7 i 432. Prema mitu o Persefoni. boga izaslanika.

1lju tela kao sto je S\etska zdrant\'ena organizacija iz.1b irn hramo\ ima.1zcnj.tene.1la bznu koju s.1 su se popela na breg (Rem na A\ en tin J Romul na Palatin) i trazili su od bogo\'.c osno\ .1 sci d.1 M.1 pr.1ju.1la br. "' lak simbolizuje obn.1 izlcccnjc S\ctilista pos\ cecn. odlucili su Lh s.rnskih zem:ilj. Zasnov.iditi gr. sipka iii stap.us. bogc11 i.1sli.1 biJ.1 isccljenj.n ljeni Lb umru. Da bi odredili gde od n.1dojila ih jc Yucic. a prinosene su joj ±rtve pre i posle bitaka da ee sagr. L1tim bi koja doji blizance.10 bebe.1.1 bolcst mogu da doncsu bogo\ i.1 t. ali su bili izbaccni na obalu i z. i prilikom tr. Rim su 753 godine pre n. kada je Romul \ ideo 12 lesin. obavijena sa dve zmije. Dakle.1grade gr.1 jc Rem pokusao da preuzme inicijatirn od brata.1 legcndi. Koristi se kao amblem homeopatske medicine.1 \!Jrs. krilati aspekt A. K.DESNo 0 z > LW Ogromne dimenzije Koloseuma imale su za cilj da impresioniraju i podjarmljene narode i rimske graoane velikom moci Carstva "" 0 LOVOR Povezanoscu s Apolonom.rn. I POBEDA. a t:ikode SU DOLE Merkurova palica. Eskulapo\ amblcm bio jc njcgo\ . ciji S\ Rinu 0\ a \'Ojska ne samo da je sirila granice ClrSt\'.i.polona bio S\'eta i proroc.l da irn posalju znamenja U grckorimskoj tr.1ra. jedan je od simbola starog Rima DOLE Vucica et.rnje mladosti Cha palica je jos mek sirnbol isceljenj.niti. bolest jc prcdst:l\ lj.1 zirntinja i post.1mu i koristili su sno\ c bo Lrnal komunibcijc sa EskuL1pom.1 zmijom. nego je bila odgornrna i za njegorn zastitu. rimska \'Ojska jc posta]a sinonim za !llOC S\cstenik iz\Co prcporuccni trctman Obic.1kodc molili z.1ks. K.1dzbinc i klet\ e.1. orao lesinar je za A.1.1jpoz1utijc jc bilo u Epid.1\ ali su u hr.n i ncb nsta simbolickc predst.1Ja je totemski simbol Rim.1 rat.ez:io Romula u s\·ojoj kociji da bi postao bog Hrabroscu i prcd. gdc se koriste metaln. gdc su sc izlag. na kojern jc Romul zaorao brazdu da bi njomc oznacio granice grada f(.id. .:dnosti na kr.l.rnas nastadj. gruba granJ ob.1\c zall\ .rnska ptic.1.1 S\ Rimljani su takode \·ero\·:tli d. gDdeci neprobojne tvrdave na nhu breoova da bi branila rirnsko bogatstvo Boginja Nib.1j je bio da sc ost.1cenog de la tcLi.1dcn. mira.i. jedne 0 SN I\' A.1li postupku izlcccnja poz1utom bo inkubacija Sp. prorocanstva i prociscenja \!EDICIN:\ I LECEN_f E Za stare Grkc.1d.1 znarnenja sa izbocenim sarama izgr.1diciji.1j\ ecih sYctskih supersila Rimsko carstn1 je izgradeno na snazi S\ oje \·ojske. Romul ga je ubio. postala je simbol \'Ojne pobede Cesto je prikazi\·ana sa globusom i pobednickim vencem. aromaticni listovi lovora bili su krunski amblem grckorimskog sveta kako za ratnike tako i za pesnike Lovor jer bio simbol primirja. brac. J\Lus je od.1bran je breg Palatin.\sklcpiju (gri:kom lcbru koji je oboza\'Jn bo bog medicine) biL1 SU prinosili zrt\C bogc11 ima U obliku delo\'a tela OY. sinO\i rimskog bog.i. Romula i Rema. kojinu su sc oni t.1 . blinnci su b.1\ lj.1c.1d. simbol je boga Hermesa .1 im pobzc bko cc ozdr. SNAGA. KaLh je Rim bio osno\ an.1 1u strogoj disciplini.NJ E R Ii\ L-\ Prcm. kao i n. pobede.1torskom prirodom \·ucica je z.1eeni u rcku Tibar i ost.1 i u zn:ik zah\ .1 Romul i Rem.1\ ijen. a Rem samo 6.1 n. u nadi da Lm mozc d.1 su odr.id na Tibru.1 palic.rnrusu Bolcsnici su isli 1u hodocasc.1 sirom grckog S\cta.1 u crb anu nekih meditcr. gyozdenoj \ olji i hrabrosti. a koriste jc lekarska .

1cili d. L10 t\ orac i \lad.1 prikawjc ujarrnljcn u krug zodijaka.un b.1lnLI srnrt kao gLidij. a neki od njih (ukljucujuci zcne) Yczbali SU steknu slobodu.rn simbol rirnskc dorninacijc.1lh gLidij. a u\·odcni u kult su krsteni njcgcnom krdju Ponckad se i\[itr. LI amfitcatrinu koji su podizani sirom C.Hrazi rnilost Ako bi sc pLiblika (i or) umilosti\ili.i i\!itr.ustni. ali u n-eme cue\ a one su bile kn·J\ a z.111 1utpis u Pornpejima opisujc gladij.u kosmos.rnje LI cclom rimskom drust\ LI i c.1dnjom spekt.10 .1.1tora CLidij. Ovaj friz prikazuje ovog boga kako ubija befog bika. dok jc sposobnost enc pt ice Lh obori zrt\ u u smrtonosnom IlJlctu podsccal.1.rnjcn.1ba janlJ arhitcktur.10 je us\ ojen kao rirnski barjak Poznat kao akvi/a.i mu jc 1. kulminir.ujak jc post. 1 jc bio sladjen u podzcrnnim hr. i\litr. ccsto do smrti. . koj.1tnim plcnom n.:t mir C.1kuLunog Koloscunu u Rimu . s.1 bika.1tus kod rims kc\ ojske.1mo\ ima.1Li z. mogao jc d.1d neprijateljima Mitra mcdusubno borili.1st pokojniku.1ba\·a.1 primi oko SO hilj.bi sc obezbcdiL1 pobcd.1 jc stekao kultni st.1 jc obicno prikaziv. koji SU SC KU LT i\!1 TRE Origin. kult Mitre je bio otvoren samo za muskarce. \Cio\atno . Ot\·oren 80.iludirajuci n.n.i za kojim uzdisu cb ojkc K.irstYa. simbolizujuci pobedu co\eka nad njcgon1m :i:ivotinjskom prirodorn.ostedcn ziwt.ida bi gladijator bio r.in kako ubij.n.1 kr.1 je prosiriL1 njegcno oboi.1lno pcrsijski bog sunc.irst\ a Ch.1lazili su sc robo\ i.1h\ alnost IlJ uspchu Or. a neki gL1dijatori su stic.:t IlJ ratnickc \rline Rima.1lcc\ i su zn.1.1li brut.1li st. jedan aspekt Atene za Grke drzi dva najvaznija rimska simbola moC:i i pobede.1la (. palicu sa orlom na vrhu i venac od lovoerovog lisca 1u kojc jc bi lo prikbdno za to \TCI11C Barjak rimske legije bio je glavni simbol njenog ponosa i vojnicke casti GORE LEVO .ltorske borbe inulc su rcligiozno poreklo. mogao je da z. buduci da su sc odrzavale na pogrebim. podignLiti p. god inc n e.1tori.1k Doba O\ Krilata Pobeda.1 i iskaz. i\lcdu r.iii Nika. rnoc.1da gledalac.Hus slan1ih licnosti jed.1 da bi sc ukaz.1mblcm carske moci. Orio\ a kriL1 su cu\ al.1Li jc izgr. Pobednici su rncwli ch " oEsNo U Rimskom carstvu.1 spusteni palccvi su oznac. kao rimskLI politicku \last n. gdc sc od\ijao GORE taurobolium (obrcdno irtHl\anje bika).1 bika i pocct. simbolizujuci musku polnu potenciju i moc u najcistijoj formi .1j Dob.1 proccnjeno jc da je u njemu poginulo 500 hilj.1tora po irncnu CeL1d kao muskarc.

·ili zbog brzine i spremnosti da se bori. Kernunos drzi zmiju sa glavorn ovna.1snije.1 nisu priznavali woja zenska sn1jstva Dagdino ime znaci -S\ " KELTSKI MAC Koci Kelta je mac simbolizovao vlast. hropu i Britaniju napali Keltski kazan bio je .·afan simbol obilja. govorilo se da je keltska harfa izazivala tri reakcije: srecan smeh. Keltski kazan je mozda preteca 5. je znak njegovog kraljevskog dostojanstva . koja se slavila LI vreme ANGLOSAKSONCI Oko . simbol polnosti i ponon10g radanja U keltskoj umetnosti ima mnogo primera trostruke boginje.. iako jc klasicna nauka sacuvana u hriseanskim manastirima. narocito kad.1stupajL1cih sila U VI veku Anglosaksonci su stigli LI Britaniju iz SkandinaYije i Nernacke. StO je simbolicki predstavljalo muskost i st\ aranje zin1ta. ona je bib boginja boja. godine Anglosaksonci su poceli seobu u Britaniju iz Danske i severne Nemacke Oni su bili drustvo gordih ratnika. izbacujuci rimsku. ukljucujuci rogatog boga Kernunosa. borbe i plodnosti lmab je moc d. musko zivotinjsko bo±anstvo. ponornog radanja i ±rtrnvanja: beskrajna zaliha jeb iii znanja. pa su prirodni obrasci snaino prisutni u keltskoj umetnosti. KELTI Keltske mitcwe i simbole preneli su narodni pevaci.1 se ponorn radaju sledeceg dana.·ana s vranom. ··Rogatog boga··.nstveni kaz. sa proC\·alirn rimskim hriseanst.1 starijih.1 LICini rnuskarce potpuno bcspornocnim. u XI veku nove kulture su bile asimilovane i hropa se izdigla obnodjena iz rdracnog u Srednji vek.1 je usla u period z > c:: 0 nestabilnosti Uticaj rimske ci. koja je obicno povezivana sa keltskom prolecnom SYetkovinom u ImbolkLI.·om kao dominantnom Yerom.·ezi. cesto povezivan sa nhO\·nim keltskim bo"Olll Dagdom Za ubijene koji su bacani u kazan CTO\·orilo se d. koja se pojavljuje LI tri vida: kao devica. kojem su se Kelti di. koje je bilo pome5ano sa elernentim. prethriscanskih kultura emocni bog On jc bio Hstitnicka figura oca. zastitu. prikazuje Kernunosa. a stara GORE Instrument duse.·ilizacije je slabio.rn od pozlacenog srebra i bakra iz I i II \·eka pre n.+50.·erovali da on ima magicna SYojstva i direktne veze sa podzemnim svetom. severna Enop. Gundestrupski kazan. a hrastovi iugovi SU bili sveta mesta.·ace i bib je bozanstvo isceljenja koje je stitilo i zene na porodajLI Druga trostruka boginj. majka i babuskera Brigid je bila trostruka boginja. koja je po. U njernu su uklesani stilizovani obrasci koji podsecaju na biljke i zivotinje. zivotinjsko bozanstvo " jagnjenja Oru jc inspirisala narodne pe. koji su mesali uloge svestenika. cesto prikazi\·an kako drzi stap iii Sd napetim penisom. izmedu 800. etog Grala iz legendi o kraljLI Arturu VeliC:J.PAG·ANSIZA EVROPA 20 -' Kada je Rim sa srnjim zapadnim carstYorn pao pred van·arskim OS\ 0 C!J ajacima.!origan. sto ga C:ini simbolom preporoda Verovatno je to bilo mesto gde su ostareli kraljevi bili zrtvovani za obnavljanje kulture. Medutim.+-:-6 godine n e. keltskLI i hriscansku kulturu sa teritorije koja je sada postala ·zemlja Angla"" iii Engleska I<. U grofoviji Galvaj u Irskoj stoji jedan drevni kamen. poznat kao Turoski kamen. u svetom braku s I\!ajkom Zemljom iii prirodom On inn rogcn·e jele1u. Kelti SU imali duboku naklonost prema prirodi. hrabrost. suze tuge i vedrinu iii san keltska kL1ltura bila preplete1u s germanskom i skandinavskom tradicijom n. ucitelja i zabavljaea i odriavali kulturu u zirntu. sa politeistickim \·erovanjima i GORE Gundestrupski kazan pokazuje velicanstveno mnostvo keltske simbolike vezane za prirodu.·e su poceli da grade tek pod uticajem Rimljana Hrast je bio simbol lllOCi i zastite. istinu i pravdu Mac je i simbol falusa Za neke maceve se smatralo da poseduju carobna svojstva Slika Artura koji izvlaci mac iz kamena posto drugi nisu uspeli. koji simbolizuju obnorn ( buduci da jeleni odbacuju rogo\·e i da irn rastu 110\·i) Isto tako se pojaYljuje kao Yepar. i 900 godine. SL1pruga Dagde. oni su .1 bila je 0. bila su Vikinzi.e. . Kelti su slavili srnje bogove LI svetirn lugovima Hramo.

da zastite telo pokojnika . a prema ovoj svetkovini nastao je hriscanski Uskrs.rncima za koje se govori!o da su predrndili invaziju Britanije Za goleme konje od krede koji su uklesani u brdirna juine Engleske. Vikinzi su bili morski Anglosaksonci su povezivali vepra s kraljevskim dostojanstvom. konj i jelen Anglos. napadajuci Evropu s mora mocnim. rogati bog plodnosti. Povezinn je sa Froom.1!0 da prcdu.1 Swtkovina boginje plodnosti Eostre s!avi!a se u prolece. dugackim brodovima.1 kao vird. bog uspeha i takode ratnik. koji je u znak zahvalnosti nastavio da leze jaja svakog pro!eca VIKINZI Nordijski narod Skandinavije slavio je panteon bogova i boginja koji su bili predvodeni Odinom. njena sveta zirntinja bila je macka .1te!j. koja jc bib poz1Ht. dveju mentalnih sposobnosti koje su cenili nordijski narodi. bio je bog misli i pamcenja. Freja je bila boginja ljubavi i lepote. obicno se pobijao za proklinjanje iii vredanje neprij. Njena zivotinja bi!a je zec . koje su tkalc mrezu sudbinc (nesto kao grcke Sudaje za koje se verov. uvereni dace to uciniti snagu wpra dostupnom nosiocu. StO ratnici i trgovci koji su se nalazili na vrhuncu moci od VIII do XI veka.1 svecJna zakletva nad Julskim \·eprom. polaga!. smatra se da su anglosaksonskog porekla Vepar je bio ang!osaksonski simbol zastite i kra!jevskog dostojanstva. dok je njegLwo nklano telo peceno i s[uzeno S > > \·cpar. od Saksonaca Odin iii Votan. kao sto je sluc. simboli uzasa i surovosti za nesrecne narode koji su bili izlozeni upadima Nordijaca KORMILO STRAHOPOSTOVANJA Smatrano da cini nosioca magicno nepobedivim i zastrasujudm za neprijatelja. koji je vitlao silnim cekicem da bi zastitio !jude i bogove od di\'O\'J. otimajuci najpre pokretnu imovinu a potom teritorije. Ratnici su nosili njegovu sliku na slemovima. cvrsto zavezani i usidreni. Jelen je bio otmeni simbol anglosaksonskog kralja i njegcl\'og 1odstrn Jelenji kolac. Ovi brodovi su takooe bili simboli bezbednog odlaska na drugi svet. U Jultajdu se.otkuda dolazi moderni vaskrsnji zeka: prema jednoj legendi ona je pretvori!a pticu koja se smrzla u zimskoj meeavi u zeca. kormilo strahopostovanja bilo je vikinski simbol zastite Osim sto je bilo fizicki slem nosen izmeou ociju. koji bi po tom bio zrt\ o\·an: smatra!o se da on odlazi direktno bogovirna. glavno nordijsko boianst\'O. sa glarnm je[ena na vrhu koja je okrenuta prema sun cu. ali je bila i ratnik. bogovinu b!iz. 7' > < 0 jabukorn LI ustima. Frejin brat blizanac bio je Frejr.1ksonci su \·erovali u unaprcd odredcnu sudbinu. Ovaj pojam je bio otelotvoren u tri scstre Vird iii Norne.slavili SU zivotinjc kao StO SU godini. .1) Za Anglosaksonce su konji bili sveti i predstavljali su veliko bogJtstrn i rang Legende kazuju o Hengistu ("pastuvu') i Horsi ("konju"). sto znaci moci. kormilo strahopostovanja verovatno ima veze i sa oblikom magijske prakse koja se koristila da stvori zabludu u mislima drugih. koji se borio rogom iii vapitorrL ooLE Vikinski dugacki brodovi bili su je simbolizova!o pono. obiljem i zastitom u boju GORE > VIKINSKI BRODOVI Vikinzi SU bili majstorski graditelji brodova i gledali su na svoja plovila ("konje talasa") kao na simbol moci i brzine. noseci z. u znak obeleiarnnja najkraceg dana u z er.1j sa Ufingtonom i Vestbcrijem u Viltsiru.1 sobom. tako da su se oni koristili kod sahrana.1k!etn1 s. mere i seku nit zi\·ota s\·akog ljudskog bic. bogorn kra!jn·skog dostojanstva i plodnosti .·no radanje boginje sunca . Tor je bio bog munje i grm!javine.

1janja Persijanaca.1st kojom SL! naj\ eci deo prethodnih 2 SOO godina.1sanidsb dinastija je uspostaYila zar. predak SYih drugih zivotinja i ZARATUSTRIZAi\! Godine 2+7 n . bio je personinkovan faravaharom. ruj\·eee i najboljc organizo\·ano carst\·o starog S\ FAR/WAHAR Vrhovni bog Vl s.1cijc i bio jc rod no mcsto judaizma. Persijsko carstn1 jc sadrz.1lna tacb ovc religije \·atra.1. Zasniv. Mozaici sa besmrtnicima koji nose koplja oesNo Ova krilata naprava je faravahar.1j.BLISIZI ISTOIZ Bliski Istok. . teb se izlazu na nhu ·kula tisine . a vernici ce biti ohr.obi.1li su kraljc. krcmir.Hustrizam kao Z\'anii:nu religiju Persijskog carst. !me irn poticc od arapske reci koj. a mnogi od njih i:l!\·aju tradicionalni nacin zi\'ota jos i dan.walo mnogo razlicitih ruroda koji su se ccsto bunili proti\' persijske yJasti D.1tre. zato sto bi snki poginuli rnjnik bio odmah zamenjen. kulturno i politii:ki. gLffnom gradu Zaratustrovci \cruju Lfa jc pn. tako da sc on.1da specij. dok jc ccntr. smrti i ponovnog raaanja na ucenjima proroka Zar. Persijanci su imali \·coma efikasnu \·ojsku od Kamila je najvaznija za opstanak Beduina.. isLrnu i hriseanstY.is.1 kao r.ltrenim hramo.1breni d.1 Njcgcl\·a kultunu sloicnost odr.1 Indijc.rn1ija i Egipat Prostrano i planinsko podrucje.1da Yidcno. simbol ljudske zudnje da ostvari jeinstvo sa Ormuzdom. posmatr.1trom nalne se n.1 jos pr.1 ncgo je njemu ra\'. koji sc poncbd ukr.rnjc nije donoljcno zato sto bi kontaminiralo v.1st.1 starim no\·cicima Kako Zaratustr.·ima.·sku paLltu u Suzi. Ova tri ideala predstavljena su pomocu tri pera sa krila faravalzara.·orcnc u \'.1tnr: umcsto tog. \ ladalo je Bliskim Istokom. dobrih reci i dobrih dela . u kojima suprotstavljene sile dobra i zla simbolizuje Ormuzd.·a.1 znai:i "stanonrik pustinje· Nosili su dugacke talasaste ogrtai:e Lfa bi dovesti do trijumfa Ormuzda.1 snutr. bilj.c .1:i.. koji je glavni zaratustrovski simbol desct hilj.1b. simbol kraljevskog dostojanstva i ciklusa raaanja. Ova licnost simbolizuje slobodnu volju: njena ispruzena ruka predstavlja teznje ljudske duse. o kojima su se sLuali S\cstenici znni m.rnifostacija Ormuzda . S. i opaki Ariman. koji je postao noYi centar moCi u o\·om regionu .1glcd.1 St\·orcna zin1tinja bio bcli bik. Persijanci su pr\i ujedinili lr. eta nhm·no bofanstvo koje jc odgovorno za istinu i s\·etlost.1listc Istoka i Zapada dozi\·co jc poectkc ci\·iliz.1 \·atru s\·etinjom. Sirom Pcrsije su st.n. da bi njihove kosti pokupili lesinari.1tustre. dominirali i\[esopot.1skrsec istorijc s.rna bo najcistija m. a drugc z.it. kraljeYih telohranitelja i cuvara zakona i reda koji su sejali strah kud god su prolazili. z > "-' a: 0 slikom kraljevske licnosti koja izranja iz krilatog diska koji predstavlja ljudsku ambiciju da ostvari jedinstvo s bogom.1le Sredozemnog rnora do granic. ncke pod \·edrim ncbom. pa je arapski pesnici slave kao "pustinjsku laau" koja prevozi ljude i robu preko prostranih pescanih okeana DOLE ec BE DUIN! Beduini su pustinjski nomadi Bliskog lstoka.1 slecie Ormuzda preko "dobrih misli.1sa\·.rnski pbto. vrhovnim bozanstvom zaratustrovske vere. obuh\·atajuCi zemlje od ob.1lno obucenih Yojnika.1 bi oi:uYali red.uliku od Satane.1ktikuje u Iranu i drugim delo\'ima s\·eta . Njih drnjica prcdstadjaju dvojnost kosmosa: za r.a\·a dugu istoriju ljudskih seoba. Ariman nije t' orc\·ina \Thovnog bog. Pcrsijsko carst\·o. OS\..1gi ( (odaklc potii:e rci: ·magija·) Pribzi oltara s \. a druga ru ka drzi prsten. brzo guseci pobune Pripadnici ove elitne ratnicke sile bili su pozruti kao "besmrtnici . Ormuzd.1 se PE RS IJS K 0 C AR S T\' 0 Od kraja VI \·eka pre n.1lno gorclc v.Hl Uniwrzalni sukob izmedu dobrih duh ova ( ora) i zlih -duhova ( deva) konacno koje je do t. e.

oznacavaju srecu i bogatstvo za tkaca i vlasnika tepiha. oduvek se poyezuju Mnogi svakodnevni spoljasnji znaci beduinskog zivota imaju simbolicno znacenje. od kojih svako predrndi seik SeleCi se od mest. Maharama (mesto za zene) je prostor gde se kuva i gde zene primaju zenske goste .rnje z. u tisini i samoCi pustinje susret s nekom drugom osobom moze da bude neobiean i znac. na primer. jedan za zene. tepisi SU nesto vise od funkcionalnih predmeta.istoji od pbtna kojc nJ mestu drzi S druge strane. jedan za muskarce. ovce i koze.1SI1e konje. a gcworilo se da je bogatstrn legendarne kraljice od S. buduci da se koriste kao simbol vaznih elemenata plemenskog.i\·. karnile. Skupa sa zlatom. nose oko cela crno pL1tno.rntasticne price: grcki istoricar Herodot pisao je Lh su to drvece C:uvale krilate zmije koje bi ubile s\·akoga ko bi poku5ao da odnese smole. predstavljajuci vezu izmeou neba i zemlje Beduinski satori simbolizuju dvojnost muskog i zenskog .n·elo beduinsku kulturu da pridaje \ eliki znaeaj gostoljubi\"Osti i drust\·enoj etikeciji: posetioci se docekuju muzikom.1dicionalno koriste za obeleiannje granica imanja DRA.1 kojen1 raste drvece koje chje miro i tamjan.1 smatra se teskim prestupom: gornilice kamenja se tr.1 1nolitve i sjcdinjenje s bogovima. Tamjan se tJkodc po\·ezuje sa muskoscu. sator je mesto u koje se priziva bozanstvo da se pokaze.udate iene.ij. poezijom i plesom B. beduinsko blago.1ti po eleganciji i brzini U tahom suro\·om ambijentu sqko narusavanje teritorijalnih prav. a duh mira je ienski i po\·ezan je sa zemljom. jer samo Bog moze da stvori savrsenstvo 0 im bilo hbdnije.1jni u dJ\nini bilo je mesto n. ukljucujuCi sator i odecu ovoga C:oveka SASVIM GORE TRADICIONALNI SATORI Satar je boraviste pustinjskog nomada i ima mnoge simbolicke asocijacije U Starom zavetu.1diciju koriseenja kod svetih ccremonija. cuvJju kamile. Njihove sare obiluju simbolickirn znacenjima Na primer. sto ukazuje na sposobnost nosioca da sacuva cast i da ispuni obavcze i odgo\·ornosti muzen10g doba. dok paunov rep nalik tocku predstavlja simbol sunca i kosmickog ciklusa Uobicajeno je da tepih ima namernu manu. 1zNAD Crna feredza koju nose zene beduina znakje da su udate DOLE Tamjanske smole su dragocene materije sa razlicitim simbolickim svojstvima Tamjan se koristi za prociscavanje tamjan i miro su bili bogati simbolickim asocijacijama . U pustinjskim krajevima Arabije s.1.ibe s. zavesom poznatom kao ma'nad Muskarcev prostor se naziva mag'ad (mesto za sedenje) i namenjen je prijemu vecine gostiju. T. poznato kao asaba Beduini se tradicionalno dele na srodna plemena.1 do mest. koji je postao prototip hrama Kao i hram. jasuci r. agal (kanap). ali je \erov. koji su se cenili vise od zlata 0 mestima na kojima su se oni nalazili ispredale su se f. porodicnog i licnog zivota. Oni se obicno de le na dva dela.TEPI SI Sirom Bliskog lstoka.1 tim materijamJ. U mnogim predanjima koplje satora se povezuje sa simbolikom stuba i drveta. koji su poz11.igradeno 11.rn1jJn ima dugu tr. Beduinke takode obelefa\·aju status pokrivkorn za glavu .icanje loptica tamjana u \ atru tradicioiulan je pozdr. u za\ isnosti od godisnjeg doba i ziveci u satorima.rn dogadaj Orn je n. kolutovi njego\·og mirisnog di ma dozidjavaju se kao nebeske put.ljniniji deo beduinske odeee pokrivka ZJ glan1 Ono se s.itno 11. lutajuca plemena lzrailja podizala SU sa strane sator za Boga.GOCENI TAMJAN Jedna od najbolje cm·anih t.1 kraljevskim dostojanst\"CHn i bozanstH>m.

je zavicaj mnogirn razlicitim drustvenim sisternirna. savana.lnim kodeksirna i nacinirna sa. sa rnaskiranirn plesacima u pogrebnoj povorci" Maske imaju snafoo simbolicno znacenje. nuske se koriste za mnoge razlicite drust\·ene dogadaje i obrede. za zastitu od zlih duhova. umetnosti kulturi odrafavaju ovaj socijalni i istorijski kontinuitet. do boianstava koja dobijaju rnoc od duha tvorca Lugbare iz Ugande irnaju kult koji se koncentrise oko duhova pokojnika.PLEMENSIZA AFRII(A DUHOVNA VEROVANJA 0 co 2: lecenje bolesti Leko\·i mogu da se spradjaju od skoro svih sirovina. Uloga rnaske prenosi se preko pokreta i plesa .rnaskerade gde kornpletan kostim postaje mocna i energicna sila koja predstavlja i ljudski i duhorni svet Maskeradu cesto izrnde ljudi koji su Clanovi tajnih drustava: medu Dogonima iz Malija. Simboli u africkoj religiji. u kojem se smatra da zivi pripadaju GORETonganski saman iz Zambije sedi u svojoj kolibi od trave s raznim tikvama. a plesaci predstavljaju uzorke muske i zenske snage i uzorke iz zivotinjskog i sa drugog sveta. kao StO SU parcad drveta.Masaje iz kenije ga nazivaju Ngaj. moc da stvaraju i odrfavaju zivot. gde se gornri preko hiljadu jezika i gde "spoljasnjem" svetu dok rnrtvi pripadaju "zemlji" Ako se preci zanemare. preko predackih duh ova pokojnika.dicionalnirn africkirn drustvirna duhon1i i svakodnevni S\'et su jedno isto. kafo da se njihov bog Soko nalazi na nebu Cesto postoji hijerarhija duhova. koja se spaja sa potencijalom za vracevi. veruje se da duguju svoja magijska svojstva duhovnim silama koje u njima borave. musko tajno drustvo iii U mnogirn tra.gledavanja sveta lako je nernoguee izaci sa homogenirn videnjem africke kulture. za pomoc u lovu. i zastitnicka je. visokih planinskih lanaca i gustih. d. rogovima i drugim simbolicnim stvarima ispred sebe. ali su prirodne siro\·ine kao drvece. dn·eca i zivotinja. gde SU svi vidovi zirnta prozeti silnom zivotnom snagom > UJ z a: 0 u nekim drustvima se smatra da ovo zraci iz vrhovnog duha stvaraoca . kako duhornih tako i svetornih Maske se nose da pouce iii obra. Stena. organizuje sve pogrebne svecanosti. dok Nupe iz Nigerije.1 disciplinuju iii podare autoritet. obluci i perje. ekvatorijalnih kisnih 5urna. na primer. za uspeh u ljubavnirn vezama iii za pronalazenje ukradenih stvari. Mogu se takode koristiti za . Afrika je wlik i raznovrstan kontinent Ona. smatra se da zene imaju dve izrazite strane svoje prirode. da ornoguce nosiocu pristup specijalnim silama. biljke i zivotinjske koze iii perje uobicajene i oblikuju se u arnajlije sa sirnbolikom koja varira zavisno od koriscenih sirovina i snhe za koju se koriste MASKE RADA Kod tradicionalnih africkih drustava. od prirodnih duhm·a reka. Duborezi i mali kipovi mogu takooe da budu prozeti ovom snagom kada se aktiviraju preko obreda i bajalica nganga se mitovi i kosmologije preplicu s rnora. iii prosto da zabave.zuju. gatari i prizivaci kise poseduju zanje o ovoj snazi i koriste ga u spravljanju "lekova" Lekovi se mogu koristiti za podsticanje iii sprecavanje kise. moze da leci boles ti. Podrucje pustinja. iscelitelji i isceliteljke (poznati u vecini bantu jezika kao ngange). dok negativna snaga zdere zdravlje i duse svojih frtava i uzrokuje nesrecu. U tradicionalnom drustvu Joruba. au vecini africkih drustava duhovni i prirodni svet odrafava se u svakodnevnorn zivotu Ava. uloga maske ima rnnogo funkcija. skoljke. posteno je kazati da se kroz \·ise hiljada godina nacin zivota mnogih Afrikanaca menjao manje od industrijalizovanijih delova swta i da tradicionalno ti ljudi zive od stocarstva iii ratarstva . Mnostvo Strucnjaka kao StO SU F ETI SI Fetis je simbol bozanske energije koja je sabijena u neki predmet Za prirodne fetise. narocito maske koje se upotrebljanju kod ceremonija inicijacije i pogrebnih obreda Skupa sa kostirnom koji skriva identitet nosioca. mrtvaci kainjavaju potomke donoseci im nesrecu i bolest Veruje se da se duhovnom snagom rnoze manipulisati u svrhu dobra iii zla Pozitivna mistiC:na snaga je produktivna. na primer.

-e. inu drvenu nusku koja je ukrasena duborezima koji predstavljaju pretke. a njiho\·a simbolika varira u zavisnosti od konteksta. geledska maskerada koju igraju rnuski iii zenski paro\ i treba da obezbedi da se zenska moc kanalise za dobro zajednice Geledske nuske se pojaY!juju u \·clikom broju razlicitih obrazaca i obicno se nose na vrh glaw. koji su graficki izradeni u stilizovanim geometrijskim oblicima Ovi simboli se odnose na istoriju. GORE LEVO koji se rucno izraduju na platnu . kao i slikama ljudi i zivotinja U Abomeju. koja je cini korisnom posudom kada se izvadi njeno meso. Sam naziv prevodi se kao "oprastanje od nekoga" Gaj name. okrugli kalabas se C:esto koristi kao posuda za darove iii simbolicne predmete u hramovima. U pocetku korisceno za pogrebe. kosmos se uporeduje sa okruglim kalabasem. pri cemu nosilac poprima duh iii karakter maske i kod inicijacije izvodi . Kada se horizontal no prereze na pola. pod uslovom da su simboli prikladni. i\ledu nigerijskirn Ogonima. sto simbolizuje vezu izmeau sunca i zemlje preko plesacevog tela DOLE i Obali Slonovace.. dok je sama Zemlja ravna i pluta unutar te sfere na isti nacin na koji mali kalabas pluta u velikom. 7' > > > ADINKRA SIMBOLI Umetnost adinkre simbola tela. filozofiju i religijska verovanja naroda Asanti u Gani Akoben. adinkra simbol za budnost i obazrivost Dogonske maske formiraju liniju. pri C:emu je linija horizonta tamo gde se sastaju polovine podeljenog kalabasa .1 im je namena. nebeska · DOLE Platno adinkra najpre je pravljeno za pogrebe. sto znaci "osi m za Boga·. a grupisani su u razne kategorije. mesec i zvezde kaze se da se krec'u u gornjem delu kalabasa. gospodare onih koji se primaju u drustvo . m·eliko doprinoseci visini nosioca . a i samo je sirnbol kulture Gane. Sijcra Leone. Ma koja d.veliko razaranje ivledu Jorubama. biljni svet. platno se sada nosi u rnnogim prilikama.·eoma stilizovane kreacije. ukljucujud stvorenja.karakterisu simbolicki motivi.tbc oponas. svi kostimi i maske su .wlja Mnoge maskc su prava urnctnicka tvore\·ina: zensko inicijacijsko drustvo Sandi u plemenu Mendi. Moze se koristiti kao lonac za vodu iii se moze napuniti semenkama da sluzi kao zvecka. a obicno se ukrasava duborezima iii slikama geometrijskih obrazaca. ljudsko telo i nefiguratirne oblike.1juci zirntinju koju predst. U~JIVERZALNI KALABAS Kalabas je tikva tvrde kore. najpopularniji je adinkra simbol u Gani GORE DESNO . Benin. mnoge maske su dizajnirane tako da lice na zivotinje. Za sunce.

do 220 ( 1368-1644 pre n e ) ovaj zid je ojacan u \·elicanst\·enom stilu. Kaiu da je za sebe se prostire od drevnih predanja do modernocr doba Velike b civilizacije behu uspostavljene u lndiji 2 500 godina pre n e. au Kini 2000 godina pre n. kao nacionalni simbol. fazan. podele.preko legendarnog pretka Dzirnua. i srnatra se jednim od sedarn svetskih cuda. konja. je simbol cara. skulpturu iz vladavine cara A5oke (vL 272-232 pre ne) Ovaj stub klesanog kamena prikazuje cetiri lava. odeven u simbolicno zuto. zatvorenih sta\'O\'a i ugnjetavanja U Indiji.e .1 hiljade robova urnrlo je u toku gradnje onig zida.i svoj autoritet . GORE z w > ARHITEKTURA Veliki kineski zid se uzima kao vizuelni simbol Kine On kri\·uda celom severnom granicom ove zemlje. Amaterasu.1 iskonskim i rnitskirn izvorima snage. N. ostala je carska boja Od vrernena dinastije Han (od 206. Zuta boja. planine. Japanski carevi su. zrna pirinea. simbol sunca i nacionalni cvct Japana. koja je zavrsena 1652. pratili svoje poreklo dovelike boginje sunca. sve odvojene lotosom u bazi. 0 0\·a skulptura se nalazi na tocku zakona iii darmacakri. koja je simbol zemlje i prema tome. zrtvena cinija i fare koje simbolizuju pravdLL Zmaj sirnbolicki predstavlja carsku vlast i ulogu cara kao posrednika izmedu neba i zemlje On se pojavio na kineskoj nacionalnoj zastavi za vladavine dinastije King i bio je vezen na dvorskoj odori Kinezi su verovali da su direktni potomci Zutog cara. bika i jos jednog lava. pred paravanom sa motivom zmaja Kulturna. povezan sa istokom i izlazecim suncern . koji je ulep5an poludragim kamenjem Cetiri kanala u bastarna sirnbolizuju cetiri rajske reke koje su opisane u Kuranu. CARE VI Dalekoistocni carevi su sebe dugo povezivali 5.upotrebom sun cane simbolike. ova grobnica je napravljena od s\·etlucanig belog rnermera. Godine 1950. pre n. koji barska trava. a zansio ga je car Kin Si Hang iz dinastije Kin kao sredstni odbrane od varvarskih plemen. kod grada Agre. GORE Japanska zastava koja prikazuje "istinski" crveno sunce na "C:isto" beloj pozadini Japan je sebe posmatrao kao ··trece carstnJ''. jednako Indiji i Kini. kakav je danas. hrabrosti i snage koji su potrebni u postizanju velikih ciljeva u poslu i zivotu Nipon. U modern om Japanu car Vl nastavlja da zauzima presto od hrizanterna: duga neprekinuta dinastija sirnbolizuje kontinuitet sa prosloscu. a carska porodica je isticala svoju centralnu ulogu u zemlji . 5ah D:Zahan u znak secanja na Mumtaz Mahal. dok baste predstavljaju konacno pocivaliste du5a pokojnika Tadz Mahal je podignut kao simbol ljubavi. za koga se priealo da ima glavu coveka i telo zmaja. sekira. a car se po ustavu definise kao simbol drfave Carcvi u Kini bili su vladari Srednjeg carstva (svakodnevni s\·et) i Cetiri strane sveta. svoju dragu zenu koja je umrla prilikorn porodaja Srnestena izmedu kanala i tihih basta. slona. zbog cega je on postao simbol tiranskog ugnjeta\·anja. politicka i duhovna istorija istocne Azije bogata je i dramaticna i predstavlja ogroman trezor simbolike. plamenovi. sagradio je vladar. Iz raznih perspektiva on mo:Ze da se sagledava kao simbol moci. a po predanju ga u VII \·eku pre n e osnovao car Dzimu.1 sa sc\·era .JuZNA I JuGOISTOCNA AzIJA Carski peeat je bio hrizantema. centralnog bofanstva panteona Sinto . odrfanjuci harmoniju izmedu neba i zemlje Imali su devet obelezja: zmaj. s natpisorn "samo istina pobeduje" znaci "zernlja izlazeceg sunca''. cija se carska dinastija nastavlja neprekidno sve do danas. rie ) zrnajevi su bili slikani i u drugirn bojama. indijska vlada je usvojila. kako Japanci ZO\'U Japan. Tadz Mahal predsta\·lja trajan i dubok simbol ljubavi Orn velicanstvenu grobnicu. ratarstva. ali mozda i kao demonstracija velicine 5aha Dfahana. Za vlada\·ine dinastije l\[ing 0 Kineski car. koji simbolizuje Budina ucenja. koje su svaka za sebe imale razlicitu sirnboliku: tirkizni zmaj postao JAPAN SKI SARAN Japanski sarani koji plivaju u mnogim japanskim vodenim bastama simbol su strpljenja.e.

1 mo:i.10 u senci biljkc c.1.e da doncse mir dL1si.1lij. zavisno od kulturne iii politicke perspektive. bliska .1lu.1li nc priljubljcna. od crnog mcrmcr:i.111i rckc Dz.lja pocclo jc kada SC z > > N car Sen Nung. jednog dana. odnur.1ta.1mirnic.1111 dcsctina. .111osti iii C:.1 pcrsonifikujc clcmcntc zen filozofijc C1jn.rnje pirinca sm:itra sc jcdnako \·aznim kao disanjc U Kini sc za devojkc sLibog dpctita gon1rilo da scd. Nm·a letina se proslavlja kao deo s\·eeanosti Pongal. Zclcni c.1 pn im srcbrnim mostom. n:i suprotnoj str.·o ee s\·ako zrno pirinca koje ne pojedu biti oziljak na lieu muza U _fapanu se pirinac smatra s\·ctinjom.rnjim.1tcljst\·om i ljub. koj.rnoju. . konzumir. i povcz.i s\·cc. koji jcdu pirin. on je simbol cistog duha koji iz !(inc LI japan prcncli monasi zcn budiznu.oesNo Velicanstveni Tadz Mahal.1dzi s.1j lzao 0 simbol f'Osto\ anj:i i dobrc . Svet ukra$a\·a prostor ispred kuca pirincanim brasnom LI boji i prinosi Zrtve bogo\·ima Kaze se da zrna pirinca treba da budu kao dva tevo Veliki kineski zid je primer kako jedna stvar moze imati razlicita simbolicka znacenja.1ja i kaLh je nckoliko listo\·. naprctkom i plodnoscu i prcdstavlj. pijcnjc C.rnost C:. br.1 sc pL1ni do Pl RINA( I CAJ Siron1 Azijc pirin:ic jc gLn-11J n.111ci \·cruju da 1ut.111rnnJ.1.1dz l\L1h.1!0 u njcgon1 sol ju vrcle 'ode.1lc tri dcsctinc sc pL1nc prij.1 LOTOS lako raste u mulju. Ovaj zid se razlicito posmatra kao simbol zastite. strasni simbo! vecne ljubavi jednog cara prema svojoj princezi. koje donosi pirinac.1ja na ni.1ki obrok.1 snutra SC 0 ncpristojnim. U Indiji se pirinac smatrJ. izolacije i podela .1ko Lh jc s:ihranjcn u T.1panje pirinca pre km«rnja oslobada zivotnu cnergijLI. je ukorenjen u zemaljsku stvarnost Budisticka mantra "Om mane padme" odnosi se na prosvecenost. N.1 izobiljcm. "dragulj u lotosu" U sinto rcligiji prinosc Se zrt\·e boz.1p.1 sc obicno po\·ezujc s. Ponekad se Zd zrna pirinca govori da su "male Bude'. bio jc prozct di\nim osecajcm sreee. koj.rnskc c. hranom koja donosi srecu. J. Solj. sto simbolizujc zdr. Stanon1ici B.1 preost. koji su ga pili ch bi ostali budni prilikom mcditiranjaJapanci~ su podigli ispijanjc c. :iii jc umro pre ncgo sto jc njcgo\ pLrn mog.lj. koj.1 simbol zirnta .1 sv.1\ ljc. sto zn. a njegovo konzumiranjc jc S\cti obrcd.1 par drzi pirin.1\ ljLI Prcnu jcdnoj lcgcndi. LI obliku j.1stoji sc od pct sati ritualnih pokrct. wb i lisec.1c z.rnstn1 Inari. kazu za njcga da jc nasi. bog.·o i srccu.1.1c. c z > c 0 U [(ini SC gostu slLlzi (. Posto jc popio zbtnu tccnost. iii ugnjetavanja.10 da bude sprovcdcn u dclo.1 p.1tst.1 hindu vcnc.1jnc S\cc.1ci "nosnica : drugim rccinu. moci i dostignuca.l odbijanjc soljc C. da bi se dcca podstakla da ih jcdu . Mumtaz Mahal pl:iniI«10 drugi l11JUZOlcj. t.1p.1j SU tm1ctnosti. kach se pirinac km·a u loncima dok se oni nc prcliju.111 s.·oljc. lotos zadrzava svoju lepotu Kao nacionalni cvet lndije.

Poline±Jni n:ruju da jc on njiho\ prvi prcdak iii uopste pni co\·ck.1pagaj.rniju Postoje tri glanu kulturna grupis. Hej-matau je kulturnu grupaciju sa O\'Og podrucja r\USTRALIJSKI DOJ\!OROCI ··r\boridzini' je zapadnjacki term in. Price nastale za vreme sna prikazuju pretke u kretanju kroz zemlju. prikazuju \·aine mitoloske teme i prirodne obrasce. bilo je dozvoljeno da putuje po svetu zato sto je u prirodi papagaja da prelece granice POLINEZIJA Zauzirnajuci veliki deo istocnog podrucja juinog Pacifika. Jednom eoveku ciji jc totem bio p. LI z > LW i\falajski arhipelag. Za plemstrn se smatra da poseduje duhovnu rnoc. nakitu. Iako su ova ostrva worna udaljena jedna od drugih. jer bi to bilo isto kao da neko jede bliskog rodaka Karakteristikc i osobine totemske zinitinje postaju dostupne kucnim gredama i na rnnogirn drugirn nstama kucnih i duhornih prcdrneta Tiki jc muska figurJ koju rulazimo po celoj Polineziji.rnje je \ itab.judi i zirntinja.n·lja list. na kljucnim t. stvarali su putanje snova. pa im jc zabranjeno da jedu meso tc zirntinje. koje se cesto nazivaju "linije pesme". a wrovatno predstavljaju bogO\·c zastitnike.rnja: Polinczija. U tetO\ azi i na odeci .1 Uskrsnjern ostrn1 isklesani su od kamena. urodenici i zemlja su deo jedno drugoga Maska sa Malajskog arhipelaga (Nova Gvineja) koristi elemente koji povezuju ljudski svet sa svetom prirode.1le On predstadja \·ecnost i \·ecni odnos paron iii kultura. polinczijskc Havajc i Urodenicki n. ukljucujuci r\ustraliju. koji SU okrenuti prerna narodu na ostrn1 Prevelika glava kod polinezijskih skulptura istice s\·ete atribute gla\·e POLINEZIJSKE TETOVIRANE SARE Postoje dve vrste polinezijskih tetoviranih 5ara Enata su prirodni sirnboli koji se odnose na zivot pojedinca. na njegcwo poreklo i drustveni rang Oni takode stite nosioca: ribar bi imao 5are koje ga stite od ajkula. i simbolizuje falus iii moc r. buduci da su oni pesmom oziveli zernlju Polinezijski kanui su divno izrezbareni.1J'odi veruju da · se pennjem narocitih pesanu.1danja Duborczi Mavara sa Non1g Zeland. nefritu i dn·etu. a vero\·atno su dosli sa !v!alajskog poluostrva Njihova duhornost se blisko povezuje sa odnosom prema zemlji preko "nemena sna". Pieter je vertikalna fr1rma kod koje se preplicu dve spir. kanuirna. u kostima.1ckarna zcmlje.1 i cistote koji doL1ze na S\'et. polinezijska drust\'a imaju nit jedinstva koja prolazi kroz njihove sisteme vero\·anja i drustvene strukture Rec je o aristokratskim drustvirna koja predvode poglavice. u oblikovanju zemlje i u napajanju zivotom biljaka i zivotinja. cine zajcdno Oke.0KEANIJSKA PREDANJA _j Hiljade ostna u centralnom i juznom delu Tihog okeana. Veruje se da je ceo zirnt prozet sanjanjeni. ali u is to neme ono je vecno prisutno na mitskom ni\·ou. koja prcdstavlja napredak i obilje i duboko postonnje prema okeanu Ona je simbol vlasti i autoriteta i kafo da nosiocu pruia zastitu kada putuje mo rem Ogromni kipcn·i n. l. Korn predst. Melanezija i 1\likronezija. sto simbolizuje duhovnu moc i prestiz SASVIM GORE . poznatu kao "mana".1sti organ paprati. Polinezija je bila jedno od poslednjih podrucja S\'eta koje je naseljeno. skoljkama. GORE bratstn1 Neki australijski domoroci jos uvek se cvrsto drie za sanjanje totema.n koncept st\aranja sveta Ono se odnosi na stvaranje zemlje. dok bi ratnik imao sare koje ga brane od napada Etua su Pojedinac pokusava da prozivi zivot u skladu sa zakonom koji su posta\'ili preci Kako su preci duhovi putovali kroz zemlju. koji se koristi za opis dornorodackog naroda koji su hropljani osrnjili iii kolonizovali Domorodacko stanovnistvo Australijc zauzima ovu teritoriju preko 60 000 godina. koja se pokazuje kroz obred i urnetnost Polinezijski vajar ispoljava manu u svojoj urnetnosti otkrivanjem lepote i sustinskih osobina u dn·etu iii kamenu Ukrasne rezbarije pojavljuju se na kopljima. stilizovana udica. Novi Zeland. simbol no\·og zivot. Sanj. sa glavnim ostrvima Havaji i Novi Zeland. u dn·enim skulpturarna. uglavnom u migracionim talasima.1. direktno povezuju sa sanjanjcrn Totemske zirntinjc igraju vaznu ulogu u urodenickom drust\·u Bratstva imaju totemski odnos sa rurocitom Zi\'Otinjom. Za vreme sna. Domorodacko stanovnistvo Australije predsta\ lja jos jednu \ dZilU c:::: 0 kamcnu.

Veliki deo ZMIJA DUGINIH BOJA Zmija duginih boja kljucna je za verovanja naroda Arnemije. > Kipovi Uskrsnjeg ostrva simboli su religijske i politicke moci i veruje se da u njima borave sveti duhovi GORE "' ih stvari.29 misticni simboli koji se odnose na proslost predab .i\·otinja i prirode. Ovi simboli su prikazi\ ali manu. kao sto je riba. Veliki deo religiozne umetnosti sla. koji je bio prrn ljudsko bice.1cije Krokodil prozdire decake i ponaea ih bo musbrce Koru. vercH"atno ukarnje na duhovno poisto\·ecivanje ljudi s totemskim zi1 otinjama. ali ako se ne postuje postaje destruktivna . zmija ili krokodil.:ineziji i i\!ikroneziji postoji mnogo kultura i preko hiljadu jezika Papuanci su bili prvi stanovnici Melanezije..aiu da se Krokodil.+O 000 godina Ovo tradicionalno drustvo zasniva se na poljoprinedi.1 predaka. zirntinjskih koza.lozu 5amana. pa ih vlasnici hrane rukom dado toga ne bi doslo. jer se smatra da oni uticu na zive rodake.inorn SYinjskih zuba. kao sto je slucaj i sa du:i. U tradicionalnom nnuatuanskom drust\·u.1 izmedu zemaljskog i duhm·nog orstn Nosenje maski je \·azan nacin postlwanja i pribzivanj. bda se kolje.1 i. S\·inja je i polni simbol. Dor*\ ilica I\. DOLE Krokodil je postovana totemska zivotinja LI mnogim okeanijskim kulturama. kao sto ukazuje postovanje prema precirna Ona se cesto sastoji od spleta ljudskih.1 se prenosila lozom 0 > z > i\!ELANEZIJA I i\!IKRONEZIJA Na i\!el. drveta i perja.·i i pomiruje snai.l prozdire oca br.ne uticaje duhov. I\. sernenki. ali je prisutna kod uroaenika Sirom Australije Rec je o velikom zmijolikom stvorenju koje se povezuje sa vodenim tokovima Australije Ona predstavlja izvor zivota i stiti ljude i zemlju. dosavsi tamo barem pre . odnos coveka i S\"inje je od izuzetnog znacaja. . pevaju pesme i miluje se pre nego sto izdahne Za svinje se \ eruje da imaju dusu i da mogu da se smatraju clanovima porodice Broj svinja u vlasnistvu u \·ezi je s. ponebd pokazuju kako zirntinj.rokodila postala je zemlj. cive maske se sln·ataju kao prebivaliste duha i bo veliki iZ\·or snage u poslu i ratu.. i\bske centralnog dela severne G1·ineje pribzuju natprirodne duho\·e i pretke Izradene od skoljki. Za L1tumule u Nornj G\·ineji morski krokodil jet\ orac S\ 0 z simbolicne umetnosti irna za cilj odriavanje dobrih cH. predstavlja raaanje novog zivota GORE DOLE Zmija duginih boja pojavljuje se na domorodackim slikama koje su stare do 6 000 godina Postovanje prechka je vazno za !v!eLrnezijce. J(ada se s\·inje hrane prirodno zubi se trose.1 statusom vlasnika. u tolikoj meri Lh se s1·inji. poglavica i boianstava.1. mavarska papratska spirala. otelotrnrujuci odnos izmedu musbraca i zena.1jenju svinja.-!nos.1tstva Iako ovo deluje opako. g. c\·eca. pario s pukotinom u zemlji (prvom zenorn) da bi stvorio zirnt. zirntinjskih i prirodnih slika Figurice totemske zirntinje bratst\·a. lorn i trolwini i\lelanezijska religiozna umetnost obicno se odlikuje jarkim bojama i nastaje na sirokorn spektru materijala. koj.1 gornja nebo S\·et veruje da tokorn inicij.

irni.1 pro1udcna Sa prei:nikom od -tm. mesec i ljudsb bica st\Oreni su na pocctku petog i tekueeg st1·ar. go\Orilo sc ch poscdujc zi1 otinjski .1stanjil'JO pl. kJ. a cesto je sedeo na prestolu kao kralj.rnst10 kc1jcg su se u is to Heme mnogo pL1sili Oboz.u. J.pod kontrolom i\laja i .rne ci1iliz.cuna1·anje tah-ih opasnih perioda U centru kamena nalazi se Zemaljsko i:udovistc.1 p.1ci su bili 1·isc simbolicni nego pr.111st1a. koje su delile mnogc brakteristike: monumentalnu .1mcrici .1 Lha blcndar.1 zadimljenog oglcdala). datumi su izracuna1·ani n. Olmcci su sLnili bogcl\e koji su bili poluljudi i poluzi\Otinje J1gu.rnja.iralclnog postoj.1 u 1\lezo. surcwosti i !01 ai:kih sposobnosti.1jc i . cesto povezan sa bozanstvima 3--+ HO godina Veliki astei:ki blendarski bmcn (pozn.1.SREDNJA 1JuZNAAMERIKA simbolikom.1 i trgo1 a.rnje tarnj.i u podrucju 1\nda .1 1rhornog .1stei:kog boga i z.hijerogliisko pismo Umetnost i kultura 01·ih civilizacij. sto jc odgovaralo trima razlicitim bojama Cl\'e smolc KALEN DA. naskacb i toltecb. kulturu i pismo svom narodu.1 1519. dobrocudni bog sunca.1 do sad. smola od kopJ. a na svecanostima u njegovu cast svestenici su darivali spise njegovoj figurici. kraljicom Hok GORE OESNO LJ \Teme spanskog OS\ .1cije Temelje 01 ih ci1 ilizJ. U Cicen lei na Jukatanskom poluostrvu ljudske zrtve su se redovno prinosile gorostasnom kipu krokodila.cija polozile su ranije kulture. gospodar istoka i zapada.1janja Juznoj .rnst1·J.1 iorm.1 poj.1 bi la su toliko slozena da isti rasporcd nijc rnog. okruzeno simbolima prethodnih stnranja Dvadeset glifova koji .1kticni i odnosc se na astecku kosmologijlL .1ti ljudski dogadaji i\[aje su koristile d1·a blendara r. zlatnog i tamnog. 01 . i osnivac tviajapana.1lendar je simbolii:no predstavljanjc ncmena.ua.1jmocnijih simbol.uske proracune i .1mcrickim kulturJ.1 jc n. u i\lczo. To je nacin preciznog odrcdivanja redornog odvij.1t i bo Suncani bmcn) n.1 je svet prosao kroz cetiri st1·ar.u je bio njiho1·0 omiljeno boz.1ltcr-ego u obliku j. biL1 je dar tri razlicit. slozene blend.uz kojc se mogu snst.1stccb skul ptur. svestenik iii pisar. .1 cha pLrn.1 behu bogatc GORE Jaguar je glavni motiv Sirom Srednje i Juzne Amerike. belog.11u u dreYnim . lcamna je bio odgovoran za donosenje kukuruza i kokaa ljudskom rodu.111ja. kao sto jc olmecb.u. koje su unistili jaguari.kod i\laja . godinc. jaguar jc bio jcdan od n.kao sto je izlazak i zalazJk sun ca .rninskc 1Tho1·c i ulazc pcci1u Prcnu mitologiji i\[aj.\stcb . vatra.ulicitc duzinc. za koje sc prognozira da DOLE Znakovi na drevnom ogromnom Kamenu sunca simboli su povezani sa asteckom kosmologijom ee biti unisteno zemljotresima Kalendarski kamen je koriscen za prorJ.ma.o bozanskog z. majanske prestonice On je doneo po1ezana sa s1ctom prirodc.1 njcgo1 a stilizo1 an.AG Uz\R Ncbd poznati kao narod jaguara.11 ljujc se 1u umctnickim prcdmctima u celom rcgionu BogO\i su cesto pribzi1 ani u jagu.1 j.1merici i u z > 0 znanje. koj.1guara. macku su. krezubim vilicama i velikim nosom. Tcsbtlipoku ( Gospod.10 da se desi z.1 kornpleksima piramid. cerernonijalne centre s. Yetar i 1·oda Sunce.1gu.\rnerici.iscu Inka postojalc su 1 clike urb.111ja prirodnih poja1·a . jedan s1 eti.1. ]. dana i noci.uocito bib ICAMNA f\Jajvise slavljen bog panteona Maja bio je lcamna.Ll.RI !(. jedan sekul.1 jc . jcdna od najvaznijih i najs1·etijih matcrija za izgar.uhitekturu.\steci su vcrol'ali d.111 zbog sn.pod 1!.1j1 ec.1gc.1ljc1 skog dostoj. njego1i zn. za osnivanje religioznih ceremonija i podelu zemljista Obicno je predstavljan kao dobrodusni starac sa upalim obrazima. koji jc n. ca1insb.iii i i\ l.11.\steci Z. posto1 .1stitinib kr .1nja. za koji se verovalo da predstavlja njega Reljef na hramu prikazuje majanskog boga Jaguara kako izvodi obred pustanja krvi sa svojom zenom.uskoj kozi bo s1ctoj nosnji. 1 L1d.1stitinib kraljel'skog dostoj.

zavisno od situacije. ukljucujuci zivotinje kao StO SU kolibri..rnje ljudi bi lo je simbol jcdinst\'. Sv. ono je simboliz(n·alo 1ujdragoceniji .moj sredini.1 bururinu . pri cemu se C:esto radilo o prirodnim mestima u pejza. ukljucujuci zabavu.ljmun i pauk.ZU.rn10 su plemici mogli da igraju tu igru. a sama lopta je predstavljala mesec i sunce Ova igra je bila zestoko takmicarska. 4. i d. 5.i se da je u jednom cet\ orndnc\·nom periodu ubijeno chadesetak hiljada irtan Zrt\'e SU mog[e dJ. Asteka i J\[aj. ona je predstavljala borbu izmedu tame i svetlosti iii srnrt i ponovno radanje sunca. IGR1\LISTE ZA LOPTU Za J\laje i Asteke svi aspekti zirnta. bile SU > trska jaguar orao predst. Verovatno su one irnale neku \TS tu GORE Majanski brojevi. 1.1. odozgo sleva na desno: 0. nefrit je bio sirnbol zivota i poljoprivrede Obredne posude za koje se smatra dJ. cvrstu gumenu loptu kroz obruce\'e da bi postigli poene Ovi obruci su bili razlicito ukraseni. NASKACKE LINIJE Pre \·ise od hiljadu godina savrseno naslikane figure.i ponO\'O LIStane lRTVOVr\N_L. im cupaju zivo srce. zene i dccJ.!u. koje su bile simbol plod nos ti.i pric. Smatralo se da ovi simbolicki predmeti pruzaju zastitu i drzani su za svetinju zrtvenom kamenu i dJ. dok Su J\L1je ponekad prinosile zrt\·e n.\steke i Inke ovi krnYi Cil10\i SU se odigraYJ[i LI ulama. Term in huaka koristio se i za nosive predmete kao sto su amajlije i figurice.1dicije Inka. kao sto su pecine. bog sunc. GORE organ koji je mogao bi ti ponuden bogovima.1 da bi dobio snagu ch prezi\i l10C (esto ukrasene lesinar kretanje kremeni noz kisa cvet lobanjama. kit. !11. . su bile za krv iii srca prinetih :i:rtava. a kopije srca su se ponekad pravile od nefrita Cenjeniji od zlata. kise i Zemlje. kao sto je tri lesinar.1ju imeiu svih chna u . urezane su u priobalno pustinjsko tlo u blizini Naske u jufoom Peruu. crticu za 5 i skoljku za 0 Drugi brojevi su se dobijali kombinacijama ova tri znaka biti utoliko bolja. 11 i 18 Majanski brojevni sistem koristio je 3 znaka tackicu za 1.1 Zrtrn\ . Z. rnozda kao darovi planinskim iii nebeskim bogovima H UAKE Sveta mesta lnka bila su poznata kao huake. ponekad sa zmijama i majmunirna.\steci su obicno zrtvo\·ali zarobljene neprijatelje.\ LJUDI Religijski obredi koji ukljucuju zrtrn\ anjc [judi cini[i SU deo •••• • ••• tr. Ljudske lobanje su ponekad pretvarane u maske i koriscene su u obrednirn predstavarna. jer je gubitnicki tim cesto bio :Zrtvovan.imJ.wlj. vrteli su se oko religije Narocito je rnezoamerick_a igra loptom. narocito sa bozanst\ ima sun ca. u kojoj su dva tirna po tri igraca ciljala da probace mJ. Asteci su 'ise voleli da razapnu Zrt\·e llJ svetog znacenja. izvori i veliko okruglo kamenje .Za.1 je morao d. Neke od njih su toliko velike da rnogu da se pravilno vide samo iz vazduha . Igraliste je predstavljalo svet. Takode se verovalo da ce zetva lHamoYima iii na pLrnin.1stcckom mesecu zauzinuju kruznu traku u SJ. -~ 0 z > c N z > > m s: :n Ovaj astecki duborez obredne loptom prikazuje igraca odsecene glave (desno): krv koja tece iz njegovog vrata prikazana je u obliku zmija. ukoliko igra duze traje.ASTECKA !MENA DANA Ovaj astecki kodeks dana pokazuje 20 imena za dane iz ratarskog kalendara Ovi simboli su se spajali s jednim brojem od 1 do 13 da bi se dobio datum.1 . simbolorn slave iii porJ.l s bogo\ im. imaL1 svetu sirnboliku S.1kog dana.1 bude nahranjen ljudskim srcim. . budu muskarci.

izvor zivotodavabckih biljaka i cesto sagledanne kao zenski princip' zivotod.1spekata prirode Z IVOTINJS KA VRADZBINA Bizonske vradzbine SU Amerike verovatno su dosli iz Azije preko Beringorng moreuZJ. muzici i obredima O\•ih naroda VRADZBINSKI TOCAK Ponekad poznat kao sveti obruc. Vradzbinski . skupljanju plodova. Sunce i mesec su okrugli i kruze oko nas i beleie kruzno vreme Nebo je krug. pre 12 do 25 hiljada godina Talasi seoba sa Aljaske na istok i jug dove Ii su do toga da vcliki broj razlicitih plemena iii jezickih porodic. a horizont je rub majke Zemlje. Severozapadnu obalu.1 na tocak prilikom rodenja. Smatra se da orlovi. ponekad nomadski.1cki narodi Se. pecanju riba iii na poljoprivredi Njihova istorija i odnos prema prirodi obrazuju mitologije i sisteme simbola koji se pojavljuju u umetnosti. sa iZ\·esnim pcrcepcijarna i vradzbinskim moCima. Medu ovim ljudima. simbol zemlje SASVIM DESNO Mnogi domorodacki americki narodi postovali su bizona kao simbol moci i srece ooLE Medved za americke domoroce predstavlja i snagu i isceljenje kojoj Se ljudi i priroda prozimaju. r. \'italnu energiju u s\·im oblicima prirode. doveo je do velikog smanjenja broja stanovnika usled uvezenih bolesti na koje domorodacko stanovnistvo nije bilo imuno Doslo je i do mnogih ratova izmedu domorodackih Arnerikanaca i bele zajednice u GORE z > 0 "' Tocak je hadratni krug. Bela kadulja je sveta trava koja simbolizuje prociscenje i cesto se koristi u severnoamerickim ritualima ekspanziji Americki domoroci bili su SJ. medved i samoposmatranje na zapadu. te sarnoposmatracka svojstn koja su povezana sa zimskim snom Clrao je gospodar ptica i poseduje najvecu mo(. kao i ptice uopste.manska drustn koja SU zivela u bliskoj duhovnoj vezi sa zemljom . koji obezbeduje kisu i toplotu za rast biljaka: majka Zemlja (dole).1 nascle sedarn glavnih kulturnih podrucja: Arktik.·ot Americki urodenici . Plato.·inost se mogu naci na jugu.'\led' ede nadzbine irnaju rnuske aspekte sriage i moCi. a zivot i srnrt pojedinca takode se sagledavaju kao kruc> zinltinja. sa C:etiri pravca i cetiri svete boje obelezene na njemu Snki pravac predstavlja narocite prirodne i zivotinjske sile i srnjstva koji idu uz njih Orao leti na istoku i simbol je vida. a bizon i rnudrost na severu Pored ova cetiri pravca postoje jos tri: otac Nebo (gore).n-alacke snage zemlje Bizon je smatran gospodarom svih zirntinja na zemlji . ali se takode poima kao ziva celina LI u SREDINI Orao je simbol moCi i vida SASVIM GORE Kvadratni krug Vradzbinskog tocka. koji su cesto morali da se sele i ponekad ratuju. a kako prelazi svoj put na tocku usvaja vradzbinsku moc iii mudrost iz novih percepcija i . gde su ljudi povezani sa Velikim Duh om Za arnerickog domoroca "vradzbina" znaci moc.·erne 0 ro ~ tocak je kruzni obrazac u kojein se pojedinac iii kultura orijenti5u u odnosu na sve aspektc prirode na putovanju kroz zi. od XV \•eka. nadzbinski tocak je va:Zna predstava duhovnosti arnerickih urodenika. Pojedinac se postaYlj. iz koje duvaju cetiri vetra Sv. istrajnosti i snage Mis i n_e.SEVERNOAMERICIZI DOMOROCI Domorod.1zvio se zajednicki znakovni jeziL Dolazak Evropljana. sa naglaskorn na lovu. ponekad vise sedeci. Njihov nacin zirnta bio je prilagoden ekosistemima.·eruju da je Veliki Duh stvorio prirodu u kruznom obliku.1ka godina je krug podeljen na godisnja doba. i sveta vatra u sredini. Nizije. kao i zenske aspekte koji su povezani sa poznavanjem isceljenja pornocu korenja i trava. Istocne surne. Sewr i Jugozapad.

ceremoniju '"odricanja u kojoj ist.·ise nego sto mu je potrebno Cur. Americki urodenici su oko sebe Veliki Duh moze da goniri kroz bilo koje iskustvo.:i ne dre±i . koji mogu da se proturnace kao uputstva duhon. TRAGANJE ZA VIZIJOM Pojedinac koji trazi uputst\·a iii odgovore na pitanja rnoze da krene u tr. gde trazilac ceka viziju . lo. Na primer. cak i kroz beznacajne susrete sa :i:ivotinjama i pticama iii drugim silarna u prirodi Na kraju se odaje deli bogatstrn i da nibd. boginje plodnosti.r. deleCi ih prip. ritualni cin preko kojeg se mogu dobiti korisni znaci.oesNo Orlovo perje na perjanici poglavica americkih domorodaca simbolizuje zrake sunca imaju \Toma slican duh ljudima.11nlc kucu i postaju beskucnici dok ponovo ne st\ ore bog. Sveti darovi kao sto je duvan (koji blagosilja zemlju) ostave se u ovaj prostor za Velikog Du ha Ponekad se kadulja. uzgajanje kukuruza se brzo prosirilo na ostatak sveta .:i iii zenuljskirn orlom.1lwalnost Velikom Duhu za dobijeno.·.·eoma znacajno za americke urodenike. l\lnoga sirnbolicka znacenj.1 sJ.1tu ulw. kao i ljudi u zirntinje Kaiu da narod lososa iii kitova zivi u velikoj sreci u gradovima ispod talasa. ono podseea na prisustvo Velikog Duba: orao je po\·ezan sa suncem. a koja je rasla u juznom Meksiku pre 7000 godina.:i orlom odric.1dnicimJ.1 Trebalo bi da ccn·ek se i cekajuci znakove iz sveta BOGINJA KUKURUZA Kukuruz je nastao iz divlje trave koja se zove teosint.tstva i podsetnik nJ. i predstadja i porodicni i amblem brJ. Kao osno\·na namirnica. grade kruzna gnezda i nisu priko. Kada se nosi orlovo perje..manom da bi ga slwatio povezani sa slikama poznati su samo ljudima bratstva. istorijskog i duhovnog ranga naroda. U prirodi se nade neko udaljeno mesto i obelezi pravouganikom iii krugom. a bda su stigli Enopljani.rskirn drustvima. Zena od bundeve i Zena od pasulja. price plemena sa severozapadne obale Pacifika gornre o preobraiavanju zivotinja u ljude. Kukuruzna :Zena. kukuruz je inspirisao rnnoge \ azne mitove.:ira pute\'C drugima kolac izrezbaren je figurama i licima koja se nalaze jedno na drugom Ova lica predstavljaju pretke iii natprirodna bica koja susrecu pripadnici bratstva iii koji im daju narocite poklone GORE Totem ski .inje je .1ganje ZJ. za vizijom se dogadaju kada adolescent prelJ. moleci ODRICANJE z.:iri. kada se umore od !ova na kopnu.1te duhovi iz podzemnog sveta i mora je spasiti sunce tako da letina 0 < z > $'. 0 $'.in se snutr. Shene price koje se odnose na godisnja doba prisutne su u mnogim ratJ.1tstn1 DJ. a trazilac deli dozidjaj s. On je bezbrizna ptica irtrnnnja koja ot\·. vizijorn.:inj.·ani za zernlju bo cetvoronozne zi\"Otinje Orao je otelotornrenje vizije i u\•ida. postaju kitovi ubice i love u moru Potlac je cinucb rec ZJ. trava prociscenja.zi put uodraslog ccweka Traiilac moli samana za pomoc.1 prim. cesto od kedra. koji snutraju da je to \clika cast za davaoc. pretke On je simbol dostojanstva i uspeha.1 i priec koji SU moze da raste. kao i ogromne snage za savladavanje S\·ih neprijatelja i za napad sa nepogresivim naumorn. Za ptice gromovnice se kaze da se obrusavaju s neba.·et trazioca Trazilac ostaje u svetom prostoru jednu iii nekoliko noci.1knuti ljudi prireduju gozbu i odrii:u se svojih st. TraganjJ. jer lete u krug. plemena Ponebd 1u kraju o\·e ceremonije oni z. Boginja kukuruza kod lrokeza (Onata) cerka je majke Zemlje (Ejtinohe) On. 0 0 n TOTEMSKIKOLAC Algonkinska rec totem znaci licni cm•J. polozi na tlo kao kre.ioc. obicno zivotinja iii biljka koja usvaja americkog urodenib preko obreda prelaska u adolescenciji Totemski kolac se rezbari. a njego\·a pera sa sunce\·im zracima selektin10 uzgajali kukuruz.:i i Z.·eci ogromne kitcl\'e za rucak Vukovi. Kaiu da je on jedna od tri sestre.v.

ARKTICKA PREDANJA 0 z > 0 GORE Arktik je poznat kao zemlja ponocnog sunca. klinn i geologija Arktika uticu n. lzgradeni od kocki leda koje se di:lu u spirali.rn1ih elemenata tog ekstremnog ambijenta. kamcnju i zivotinjama. st\·arajuci kupolu od lcda s ruporn na Hhu za \ entibciju Iglo je sirnboliean produzetak onih koji su ga grad iii i njihorng odnosa SJ okolinom Iglo se grJdi iznutra i kada se 'kljucni kamen" postavi na vrh.wa lnuitima da opstanu u surm·im llS!ovima. kod ljudi koji tJmo zive. Eskirni '.1 Aljaskc.1\·anu. Tajga i tundra su bezlican pejzaz sa sirokim horizontima. Lapland u Finskoj. Nevidljive prirodne sile zovu se inua.1 znako\·e i simbole njegovih naroda. i Fino-Ugrima severne SkandinJvije i Sibira. Inua rnogu da postanu totemski cuv. a zimi nikada ne izlazi. koji ponekad izlazi da igra po nebu. dobro stanistc irvasa iii karibua. J\ningan je bog rneseca i efikasan lovac koji na nebu ima iglo u kojem se odmara. ljudskim i biljnim svetom na cc lorn pod rue ju Arktik ukljucuje Sibir i drugc delove severnc Rusije. zido\ i igloa se zakridjuju prcma unutra. a igluvajgak je ledena riastarnba koju zimi koriste centr. zasmejavajuci ljude Za lnuite iglo je simbol kuce i porodicnog zivota. On deli iglo sa Irdlirvirisongom. U inuitskoj mitologiji.1lni lnuiti. pa SC zivotinjski duh mozda ne bi vratio u zernlju u nekorn drugom zivotinjskorn telu Da bi se ovo izbeglo. Aljasku u Sjedinjenim Drz. iglo i njegcn· graditelj postaju jedno Iglo omoguc. U Kanadi je on registrovani zastitni znak za lnuite GORE DOLE severnu Non·esku i Svcdsku N.ive u surovim uslovima. kad. !(ada duh med\·eda postane i:ovekov Neki od inuitskih simbolickih alata· poklopac kutije. lnuitska spiritualnost ba\·i sc odobrornljavanjem bogova i duhova iz prirode. veliki okean je okruzen kopnom. SJ tundrom na rubu i zivotinjskim. sto ga Cini pogodnirn ZJ l10!11'1dskc kulture koje se oslanjJju ru lovJ na irvase Lov na foke.. Arktik je.1 brat sunce .1t kao ··zemlja ponocnog sun ca·: leti sunce nikad.1 ga nebom ne \'ij.1 ne · zJL:izi.i. KJrude i Grenlanda. INUITSKI DUHOVC Naziv "Inuit" znaci "st\·arni ljudi": Algonkinci su ih Z\ali . sto znJci "izjclicc siro\·og rnesJ . sirnbolicno ga pojede medved i on se ponovo rodi kao carobnjak iii angakok Za inua zivotinja se srnatra da su veoma osetljivi na izradu oruzja koje ih ubija Ako bi ih ubilo orude slabe izrade. svojim demonskim rodakom. a rnogu sc IlJCi U IGLO Rec iglo znaci "nast. lnuiti se dice svojim majstorstvorn . kepunska sekira i kavik. u koje spadaju Saami EkologijJ. kitove i morski ribolov takode su vafoi za ljudski opstanak vazduhu. poznati kao tonzgak Dul10\·i karnena i mcdvedJ se srnatraju narocito mocnirn.. da bi pornogli ljudima da pre. prijavili bi to SVetu duhova.rn1ba·.ui ljudi.1seljcn je uglarnom Inuitim. \'Odi. zakrivljeni noz torngak. pozn. a gradi se od s. UnutJr Arktickog kruga.

S!MBOLICNI ALATI Dve druge va2:ne stvari u inuitskoj kulturi su inuksuk i KOSrv!ICKl SATOR SAMIJA Ranije poznati kao Laponci. kulturi Samija. sa ognjistem u sredini. Sami su tradicionalno bili lovci i ribari. Sarnija je slozeni kupasti sator iii kata. duhovima prirode i sa cetiri pravca oko centralnog simbola sunca Kada se bubanj udara dolazi do pomeranja niza malih prstenova. inuksuka pokazuje prema jezeru. sa glavom od koze irvasa. Centralna osa se opisuje i kao C:etvorostrani stub sveta . koji rnoze da izdrii \'eorna jake vetrcwe i sneg On predstavlja simbolicnu kartu kosmosa. finski naucnik. Ulu je simbol zenstvenosti i uloge zene u inuitskom drustvu SVETI BUBANJ Sveti bubanj je znacajan za Samije Napravljen od brezovine. koji se koristi za secenje platna. Sarni shvataju svet sa razlicitim nivoirna stvarnoati: donji. Kelevalu. a kada se oni konacno umire dolazi do samanskih predskazanja i prorocanstava. kako irvasi odumiru. Polarnorn zvezdom. velike grupe plemena koji govore mnostvom razliCitih dijalekata jednog jezika. pripremanje ko:la i za kuvanje. tako da svako novo domacinstvo obicno poseduje malo krdo irvasa s kojim braeni par moze da zapocne novi Zivot lrvas se takode cesto povezuje sa simbolikom meseca i sa pogrebnim obredorn i smrcu . srednji i gornji svet Zarnislja se da je svet sacinjen kao neka vrsta kosmickog satora. Sami takode veruju da kada umre Clan porodice telo treba da bude izneto iz Satora kroz boaso iii kuhinju. da bi nasli stvari koje su izgubljene i u isceliteljske svrhe. ovaj bubanj se obicno oslikava sokom od jove iii krvlju figuricama ljudi. da bi zastitila rad inuitskih umetnika i rezbara. a jos irvasa dobijaju prilikom venC:anja. a molitve obezbeduju da ona ostane na rnestu tako da se nebo ne srusL Sarni se plase da Polarna zvezda rnoze jednorn da se pomeri. Sarni koriste bubanj kao putokaz u svakodnevnom zivotu. Pesme i sage ovog epa pruzaju vazan uvid u verovanja i predanja samijskih naroda. Veruje se da on vodi dusu pokojnika u gornji svet GORE )> :0 -I rn 0 )> z )> ulu . kroz srednji svet svakodnevnog zivota. koia 5atora predstavlja nebo. Za nebo se smatra da je pricvrsceno "severnirn ekserom". koji su takode uzgajali pripitomljenog irvasa. Sarni su deo finsko-ugarske rase.Iglo sirnbolizuje pocivaliste i psihicki dorn razlicitih strana ljudske prirode Godine 1958 kanadska vlada je registrovala sliku igloa kao zastitini znak. a drianje irvasa je simbol licnog. inuksuk znaci "oblicje eoveka" On je putokaz koji vodi lnuite kroz bezlienu tundru. inuksuk se pojavljuje u ljudskoj formi sa ispruzenim nogama i cesto sluzi navodenju karibua na mesta gde ih je lako uloviti. oni su postali vise nomadi Kao sustinski 5amanska kultura. NapraYljen od karnena. grupnog i kulturnog identiteta. Ulu je zenski noz sa ostricorn . finski nacionalni ep. inace ce umreti jos neko. Dufa ruka KELEVALA IR VAS Jrvasu pripada centralni znaCaj LI Elias Lenrot. u obliku mesecevog srpa. pri cemu centralna osa Drveta sveta prolazi iz korena u donjern svetu. Irvas je opsti i sveobuhvatni simbol zivota i smrti kod Samija. prethodnik jurta. sto bi dovelo do unistenja zemlje TradicionalnJ nastarnba. do sazveida Velikog medveda na vrhu. objavivisi. . 1835. Uobicajen simbol u severnoj Kanadi. a stoji na drvenim potpornim stubovima koji su ekvivalent stuba sveta Unutar kate postoji s\·eti prostor u kojern se drzi sveti bubanj . Deci se obicno daje in·as za nicanje prvog zuba i za imendan . sto znaci da se u jezeru rnoze naCi riba na istoj udaljenosti na kojoj inuksuk stoji u odnosu na rub jczera. sakupio je mitske i magijske pesme koje su prenete kroz vise pokoljenja seljaka.

NASTAVNA SREDSTVA I POMOC NA PUTOVANJU PREivLA. na jugu . a: c. sa bubnjem i kopljem. v. Kafo da su neki samanski ratnici toliko koncentrisani da mogu da hodaju kroz baraznu vatru i da ostanu neozledeni Psiholoski gledano. zanosnog i izrnenjenog stanja u SAMANSKI LET Za samane kazu da mogu magijski ch lete u obliku zivotinje. DOLE u Sibiru...0VI I SIMBOLI IGRAJU VITALNU ULOGU U SVIM SVETSK!i\f RELIGIJAivfA KAO PREDMETJ NA KOJE MOGU DA SE USREDSREDE 0 MISLI I MOLITVE.. pokazuju 5amana s rnaskom ptice. Na ovaj nacin 5amani mogu da lete kosmosom. iz kojih mogu da proiziclu pouke. "preobraca se" u vuka. ali jedan talas interesovanja se razvio na Zapadu. isceljenje iii vizije za njegovu zajednicu S poreklorn u paleolitskom periodu. 0 ro ::2 Semene ljuske se obicno koriste za pravljenje samanskih zvecki GORE 5amanizam rnoze da se nacle u korenirna mnogih velikih religija sveta. a znaci "onaj ko zna'' Samani su posvecenici transa. z _J <( ::::i f- .. sto odraiavaju mnogi simboli Paleolitske pecinske slike u Laskou. RAZUMEVANJU SLOZENIH FILOZOFIJA. Drugi 5amani mogu biti "pozvani" tako sto ce se u snu sresti sa polubo:Zanskom ili istorije i identiteta. a sibirske 5arnanske svestenice jos nose pticju no5nju . premoscujuci zemlju i nebo.. Neki dozive snoliko iskustvo komadanja. kao i na rubovima mnogih drugih Rec 5aman potice od Tunguza Severnoamericki saman... ali se cesce desava da dozive spontani poziv kao ljudi koje je priroda odabrala Samansko pozivanje je sarno po sebi simbolicna pojava Cesto se dogacla da novog posvecenika pozove skoro srnrtno iskustvo.. kao sto je udar groma ili pre:livljavanje neke smrtonosne bolesti. Francuska. iii kao duh odvojen od tela. hodanje kroz smrt predstadja sposobnost odbacivanja liC:ne POZIV SMv!ANU Samani mogu da naslede svoju ulogu. U busmanskim crtezima u kamenu.SIMBOLI SPIRlTUALNOSTI l ZNA1'. 0NI POKAZUJU PUT KROZ NATPRJRODNI SVET DUHA. pri cernu oni metaforicki umru i zatim se ponovo rode.. kojem se smatra da oni napustaju svoje telo. tako da ne postoji nista sto maze da se napadne. da se penju na nebo u "rnagijskom letu" iii da silaze u podzernni svet da bi se sastali s precirna i razgovarali sa duhovima prirode Mnogi 5amanski sirnboli predstavljaju preobrazenje iii oslobadanje od jedne vrste postojanja u drugu Tradicionalni 5amanizam se danas malo praktikuje. inspirisan Jungovim povezivanjem 5amanizma sa idejama o ''kolektvnorn nesvesnom" i sve vecem davanju vafoosti putovanju izrneclu razlicitih svetova iii stanja boianskom licnoscu Cesto su te licnosti iz snova umrli preci samana koji ga ob~n·estavaju da je on izabran Neki 5amani imaju nebeske supruge koje ih zovu na put Suocavanje sa sopstvenom smrcu iii putonnje u smrt predsta\·lja sna:i:an simbol samanske sposobnosti da preobrazi svoje svakodnevno bice i da zi\·i bezgresno uprkos napadima i izazovima zivota . _J SAMANIZAM Drevna tradicija famanizma podrazumeva ulazak pojedinca u izmenjena stanja svesti da bi mogao da poseti druge nivoe stvarnosti. DELUJUCI KAO BELEZI VERE.

"antilopa transa"je stvor nalik antilopi. Saman rnoze da oponasa radnje i glas zivotinjskog saveznika da bi rnogao da deli njegove percepcije.istoji se od tri nivoa iii sveta . sa ostro fokusiranom pafojom. suncu. irvasi iii ribe.unosti lz ove perspektive znakcn·i i simboli iz nesvesnog. kao sto je Egipatska knjiga mrtvih i Stari zavet.ali neka predanja daju op is cak scdam iii dcvet svctov.nordijski bog Odin.inj ima narocito sirnbolicko znacenje kao sredstvo kojim se prelazi u izmenjena stanja iii druge svetove Ustaljen ritarn koji se svira na bubnju. Ona \'erovatno simboliwje sposobnost samana da r.ubnja predstavlja podclu izrnedu gornjeg i donjeg sveta U svim samanskim kulturama bubanj je simbol odnosa izmedu gornjeg sveta. Sanjanje orla. Preko ove veze saman se konacno susrec'e sa svojim dvojnikom iii od nervnog sloma iii se suoce sa smrc'u .1 Uloga sanuna jeste da napravi spone iii da putuje izmedu o\·ih sntova. za koji se ponekad smatra da je puls zemlje Za sarnane Altaja. kofa b. darovitost i inteligenciju Za sarnijske 5amane kazu da postaju vukovi.gornji svct. Drrn weta je samanski simbol koji se javlja u mnogim kosmologijama .DESNO Tunguski saman iz Sibira nosi kozu i rogove svog duhovnog saveznika. Za mnoge 5amane postoji dircktna veza izmec!u njih i prirodnog sveta Rornski 5aman prica o zemlji kao o svojoj baki. a tokom 5arnanskog transa opona5a njene gmiiuce pokrete sc odnose na vezu izmec!u njih. s nogama podignutim u letu. ali i u drugim predanjirna. buduCi da sc u busmanskoj mitologiji pokojnici pretvaraju u antilope Slicne lcteee zivotinje javljaju se u sibirskoj samanskoj mitologiji (i mogu da budu iznir leteceg irvas. irvasa. iii cesto zivotinju iii duha prirode koji mu pomaze da dostigne izmenjena stanja i svoju najdublju prirodu. koji se susrecu na zivotnom putovanju individualnim bicem. a mnogi simboli BUBA NJ Koriscen za uvodenje 5amanskog transa. a ponekad na zveckama iii drugim instrumentima. srednja zemlja i podzcmni S\'Ct . Saman mo:Ze da napusti sadasnju stvarnost da bi prona5ao mudrost iii znanje u alternativnim stvarnostima. Susretljivi duhovi zivotinja i predaka mogu se posmatrati kao aspekti C:ovekovog nesvesnog. dolazi do spoznaje preko izmenjenog stanja kojc jc rezultat patnje Lest\·e su sliean simbol. U tradicijama americkih domorodaca izlazak dima kroz rupu kolibe predstavlja puto\·anje dulJJ.izgovaraju s prccima. iii u prirodi. zivotinjama. omogucujuci 5amanu da ude u drugo stanje s\·esti. koji se vesa na drvo sveta lgdrazil. koji se povezuje sa zenom SAMANSKA PUTOVANJA Simbolicni svet samana moze da bude znacajan ljudima koji pate SAMANSKI SAVEZNIK Saman ima saveznika iii ucitelja u obliku pretka. bub. blokira druge culne informacije. koji se cesto po\·ezuje sa muskarcem. Tunguski sibirski saman ima zmiju kao duh koji mu pomaze. a nalazirno ih u brezama sa sedarn cvorova sibirskog samanizrna. rnoze nas pozvati da zauzmemo distanciran pristup.l\'ljaju nata koja nas zm·u u drugi nivo stvarnosti. 'ft s > > z PARALELNI SVETOVI Osnovna samansb kosmologija s. da bi produbio odnos s tom zivotinjom /l.frikc. predst. a 0 oote Samanski bubanj sa stilizovanom slikom konja u trku naslikanom na povrsini biljkama. medvedi. izmedu zemlje i neba. na primer. mesecu i zvezdama kao o roc!acima. centralna Azija. s ko1·inu razaovara da " . i donjeg s\·eta iii utrobe. upokojenog 5amana .1 Dcda i\ [razJ) bi dobio uputst\·a Neki psiholozi vide direktnu vezu izmec!u paralelnih St\·arnosti sarnana i odnosa izmedu sna i svakodnevnc stv. Bubnjanje ima \'ezc sa praiskonskim zvukom.

U isto vreme. JIN I JANG Za Lao Cua nije postojalo nesto kao cvrsta definicija dobra i zla u z _J < :::i 0 CD Prema predanju. jang. "' . povczuje se s hladnocom. niti je bio vezan za postovanje bo±anstava. Tako zivljenje prema taou znaci da eovek bude voden najdubljirn putem u prirodi. sediste pet cula. taoizarn se. Lao Cu GORE "Svemocni" pecat Lao Cua.. napustio civilizaciju i odjahao u pustinju na vodenom biku Na poslednjoj kapiji carstva ubeoen je da ostavi zapis o svojim ucenjima. Ovaj simbol pokazuje da zivot mora da se sagledava kao celina i da ne rnoze da istinski postoji u izolovanirn delovirna. pre nego stremljenje ka ispunjenju niza zelja . toplinorn i nebom. cim se opise stanje \lobrote''.TAOIZAM 38 Taoizam je religijski i filozofski 0 ukorenjenim u verovanje da · srnislu da se. e. u skladu s ritmo\'ima prirode Dok se na Zapadu srce sagledava kao izvor hrabrosti i ljubavi. tao (iii ··put") opisuje nastanak kosmosa i stvaranje sveta. On se odnosi na izvor obrazaca prirode i na oseku i plimu prirodnih sila. taoisticki magicni dijagram koji obuzdava kosmicko ci. au modernom dobu interesovanje se prosirilo i na Zapad civilizacija moze da izgradi bolje drustvo. kao i veliki deo kineske misli. dok se taoizarn vise bavi zivljenjem u skladu s prirodom stvari kakve one stvarno jesu . ali se vremenom. ali ako ne uspemo da spoznamo svoju zavisnost od velike celine zivotinja i prirodnih sila oko sebe nase snage ce na kraju dovcsti do nase smrti Simbol jin/jang pokazuje kako svaka sila. sagledavanje zirnta onakvog kakav on jeste. a musko do zenskog Jin. je bio autor Tao Te Cinga iii 'Tnjige o putu". sa svetloscu. sistem. odrnah i neminovno priziva stanje "nedobrote·· kao suprotne sile . za Kineze je ono izvor cuvstava. simbolizujuci celovitost prirode Savremeni primer ovog principa ocit je u odnosu coveeanstva prema ekologiji planete Na5a sposobnost da upregnemo silu. koji se nalazi izrnedu zernaljskog i rajskog postojanja. zivot do smrti. rastuzen nesposobnoscu naroda da prihvati "put" koji je on predlagao. zenski princip. Otkrivanje taoa zavisi od "prainjenja" srca od vecito promenljivih iluzija cula. TAO I licni i kosrnoloski princip. pa ipak se preplicu i medusobno su zavisni: dve male tacke u simbolu pokazuju da svaka suprotna sila sadr±i seme one druge Dn oblika zajedno cine savrsen krug. nego aktivna saoseeajnost s Prema legendi. u trenutku kada je najveea. I taoizam i konfuCijanizam su uveliko uticali na kinesku kulturu i istoriju . muski princip. tao je misticni put koji moze da se prati zivljenjem u stanju jednosta\•nosti. tako da je on istinit i vecan Obicno se navodi da je Lao Cu rekao da "tao o kojem moze da se gornri nije vecni tao·· To znaci da se tao odnosi na ono sto prethodi svim vidljivim stvarima (iii "rnnostvu stvari") u prirodi. Konfucijanizam je eticki pristup zivljenju i vladanju zasnovan na cvrstim principima. Lao Cu je. za koji kaiu da ga je u Kini osnovao Lao Cu (iii "starac") u VI veku pre n . resurse i informacije ogromno je porasla. tamom i zernljom. vise bavi jedinstvorn u kojem eovek zivi u taou i poistovecuje se s njim. dovodi do svoje suprotonosti BOZANSKE LICNOSTI Taoizam nije u pocetku imao nikakva staticna verska ucenja. Dok mnogi religijski sisterni sagledavaju raj kao stanje van ljudske zemaljske egzistencije. u kojem svaki pokret sadrzi iii se na kraju pretvara u svoju suprotnost: snaga dovodi do slabosti. Simbol jin /jang ukazuje na balansiranje prirodnog zakona iii ciklusa promene. Taoizam je bio utic.1jan u Kini i Japanu. i napisao je delo Tao Te C::ing DOLE prirodom zivota. Tarnni i svetli delovi orna sirnbola direktno su suprotstavljeni. zbirke aforizama koji se bave prirodom s\·eta i povezanoscu coveeanstva s tom prirodom Centralni princip ovog dela je neakcija ne pasivnost.

1klu. a t.1.1lc unutar cetiri strane s\·et. r. koji je zatim uzeo dleto i cekic i poceo da klcsc ost.1jsb upran sc smatra!J kopijom orskc \ ladaYine na zemlji.wisticki pantcon odr.ffa ursku hijcrarhiju u r.111jima bo sto jc tcorij.1.1jY.1tarski obrcdi da bi SC prikaza)o znaccnjc i funkcionis. mcs.1hr da jc Ju Huang. sa\rsenstn1 i bcsmrtnost i snutra sc ·rajskirn bmcnom C. a sam car sc jednom godisnje peo na nh najsntije planine. one povezuju gornji i donji SYet Svetc planinc su mesta hodocasca.1 O\ K. Car od ncfrit.1 Car od ncfrit.10isticb licnost jc mitski P. On jc sirnbol co\·cb koji jc postao jcdno s. Poslc st\ aranja kosmos.1ju i p. prvi taoisti SU bi\i samani koji SU iete\i na mesec i tamo savlaaivali sve tajne promene Nasuprot tome.1.111 Ku.l U kincskoj tradiciji. One su se posto\·ale k. mcdudclovanje ovih suprotstadjcnih principa dovelo je do stvaranja Pan Ku. takode poznat kao Gospochr neb. Prvi taoisti su se daleko vise interesovali za ono sto maze da se nauci od meseca i njegovih mena . za koga kahr d.l T.1 jc sLl\ ljcn cco p.w jc ncsto slicniji narodnoj rcligiji. cija Se \·c)i(ina obeldava sa pct svctih pL111ina u Kini.111tcon bozanstav. Sam Lw Cu jc prct\ orcn u boz:rnst\·o i bio jc jcchn od n.ira od ncfrita.l koja SU njim. Taj $.1ta i posto\ . a kada jc. SASVIM GORE Simbol jin/jang predstavlja beskrajnu igru suprotnih svojstava u prirodi TAO I MESEC Prema nekim tekstovima.1 taom.1j.10isticki s\ cstcnici stupaju u \ czu s.1 pct clcmcn.1 t.1tak sYet.10istickom verovanju pLrnine su srcdst\·o komunikacijc sa besmrtnicima bko jc postajao popuLu. Simbolicno po\·ezane sa pet clcmcnata.1 od rcinbrnacija Vclikog vrhc11nog gospod.10 pra\·a bofanstva.10s bio podcljcn na sile jina i jang. p.1.1 jc pno stnircno biCe.1lnc praYde i zastitnik Co\CCJnSt\".rnskc hijcrarhijc l\lnogi taoisti mole sc bozanstYima iii prinosc zrt\C S\"CtiJistim.1 iii Taj Sang Lao Cuna.111je boz.1fizicki ili simbolicki tc.1.1 bio je u dircktnoj \·czi s kineskim c.111. po zavrsetku zadatka.1dine. svakodnevno r.1 putcm PAN KU l PET SVET!H PL:\N!N:\ Druga nzn.uijim kincskim \ crc11 .1. .1. da prinese :lrtnr "' GORE im bozanst\·im.u od ncfrita je gL1\ni dclitelj mor.1 st. one su st.LEVO Do hrama Biksija na Taj Sa nu.1 i u ccntru carstY. nhcwni dadar nebesa i podzemnog s\·cta Z.1stuci. stize se penjuci se uz 7 000 stepenika "Rajskog stepenista'· tc)o je postalo S\"Ct.Hom i s prirodom Kao sto jc slucaj sa drvctom s\·ct.111jc prcdab Post.1.111.w s. a narocito prostor koji lezi izmedu neba i zemlje Pan Ku je zivco 18 hiljada godina. planinu istoka. njegovo Car od nefrita je bio slavljen kao bozanska glava hijerarhije raja i pakla mcditacijc i \izuclizacijc Poncbd sc za narod iz\ ode mct. svetoj planini istoka. uspc\·si tako da stvori bcsmrtno telo koje sc odYaja od fizickog tela prilikom smrti. mar1dstiri se naslanjaju na njil10Ye p.1z.1.1znijih taoistickih boc'OY.1zu da jc Lw Cu bio jcdn. ukljucujuci mitskog (. a mnogi su trJzili tao podaecci se u planine da zive LI > 0 samoci Po t.l pos\ cecna K.1 Kinczc ncfrit simbolizujc plcmstHi. u kojcm je h. taoisticko viaenje sunca bilo je da je rec 0 necem stalnom. a Yerovalo sc da drzc ncbo Lao Cu je savctovao slcdbcnikc da '·budu rnirni kao planina i da tcku bo \·clib rcb'. lcgao i umro.

Krisna i Buda Kao gospodar kosmosa. Tulasi (slatki bosiljak) je sveta biljka za Visnua i cuva se u hramovima njemu posvecenim.rnteonu. hinduizam obL1hvata Il1110StYCl \·Cro\·anja i obrcd. orla koji simbolizuje mudrost koja se postize otvorenim umom LEVO bog rnuske snage. simbolizuje svetu mudrost i obilje GORE z < . kao CLivar S\'eta.. kao i asketski jogi.1 cetiri glarna simbob su fonka (iii skoljka).ulicite forme. tako Branun poprima r. (doslorno . dui._. Visnu odrz. gada (iii tolj.1ga). ). eakra (iii disk) protiv zlih sila notdi. Iako je Brann va±an. LI s\·itanje. koje sc porninjLI kao ··avatari .1lasku.1cnog istorijskog Vl B RAi\!AN U hinduskoj misli postoji jedno nhon10 biee . \'ISNU Takode zvan CLI\·ar. LI podne i na z.1.1vlja vlast. ukljucujuci Ganesa sa gL1Vorn slona.1 se slede iHesni zakoni i ispunjavaju drust\·ene i eticke odgovornosti. jasu Garudu.1\·a harmoniju kosrnos. a simbolizuje ga linga falusnog oblika (pandan zenske joni).1sterivanje demoru. Visnu (Cuvar) i Siva (Rusitelj) Brarna Tvorac (ponekad prikazivan SJ. Vi5nu plovi ru iskonskirn \·odarna.1 cetiri ruke TRIMURTI Rec trimurti na sanskritu znaci "posedovanje tri oblika. tako da za mnoge Hinduse ne GORE i pad ma (iii lotos) kao sirnbol reinkarnacije.a 5\·et. boga sreee i mudrosti. U svakodnen1om zivotLI on se prevodi kao obawza d. Br. L1zu da je on. (etiri glave koje gledaju na cetiri strane) predstavlja urarnotefojucu silu koja povezuje Visnua.1 hinduiz.1!11og zirng bi ca Bas kao sto sva zi\·a biea predstavljaju sicusne delove kosrnosa. Hanumana. koja Se koristi ZJ. bas kao sto sered pojavljuje iz haosa i kao sto novi zivot dolazi posle smrti .HINDUIZAM 40 Bez pojedin. i terrnin je koji se koristi za opis nhovnog trojst\·a LI hinduizmu: "Brania (Tvorac). spavajuCi na zmiji Ananti. tvorca svetlosti. bcz ustaljenog niza \Crov. koji su cnsto utkani u tlo i kulturu Indijc i'vledu \·clikim svetskim religijam. u njih spadaju Rama.10. .1 i prisutan je LI svim stvarima kao atman. boga majrnuna koji predstadja odanost.Braman koje jc beskrajno i vccno.1.wljajuci neke aspekte bofanskog Shodno tome. SIVA Bohnstvo suprotstavljenih i cesto kontradiktornih karakteristika. poprimio deset inkarnacija. i Laksrni. 0 osni\·ac. predst. nego i obnovu. mnogi Hindusi ne priznaju termin hinduizam kao opis s\·oje religije. postoje sarno dva poznata hrama koji su posveceni iskljucirn njemu. on je gospodar opsteg plesa stvaranja i unistenja preko kojih odr±ava ravnotefo kosmosa. i Sivu. Njegov. Siva je takode vrhovni Cetiri glave Brahme predstavljaju C:etiri strane sveta postoji podela izmedu svetovnog i rcligijskog zivota. postojc mnogi bogovi i boginje LI hindL1skorn p. onaj ko silazi . koja predst.1 aL1toriteta. sto je princip nalik na t. dok se Siva i Vi5nu slave kao glavna bofanstva Visnu i njegova supruga. 0 Medutim.un je trcci po bro ju sledbenika ( koji L1gLm10m zi\·e u Indiji i Nepalu) Ganes.1 neprornenji\·c sustine indi\·idu. hrabrost i posvccenost. Razigrani Siva se obieno prikazuje sa cetiri ruke koje su okruzene krugom plamena.. boginju blagostanja s. La ks mi.1 koje snkodncn10 prelazi ncbo u tri krupna koraka. bog sa slonovskom glavom. Kao Nataradza. prava prirod. a njeni listovi se koriste kod svetih s\·ecanosti.1111an jc izvor zivota.rnja iii dogmi i bez ikakvog iz\·or. sto predstavlja suncani disk i stvaranje i kontinuitet kosmosa. gospodara mraka.1 i predstadja manifostaciju sunc.. gornreci umesto toga o sanatani darmi \·ccitoj religiji iii zakonu Slozena sanskritska ree danna odnosi se na prirodne nepromenjive zakone koji odrfavaju kosmos i drze ga LI fJ\ r. Siva predstadja ne samo unistenje.

slog aum simbolicna je predstava Bramana Opisuje se u Upani5adama (svetim tekstovima hinduizrna) kao zvuk koji stvara i odrfava kosmos. smrti i ponovnog rooenja . Simboli plodnosti i izobilja. nago\·estava nm· poeetJ.rnost Holi.clanje od samsare. prosl.1\'lj. GORE cesto Simbol aum predstavlja sveti zvuk stvaranja sveta prikazuje kako grli Sirn i irna cfre str. predstavlja prvu stranu SLOG A.:inga da bi se narod okupao u svetim vodama reke Veruje se da Gang ornogucuje oslobJ. orasi iii slatkisi) bofanst\·u radi blagoslova.1se belog bika. u stvari. iako se molitva koju rndi svestenik takocle de5ava dva puta dnevno u mandiru (hramu). omogucujuci tako sejanje :Zita . spavanje i KR AVA U hinduizmu krava se smatra svetom i klanje krave se smatra strasnim zlocinom. NajvainijJ. a tece preko Indije od izrnra u Hinulajima. gde su odabrana porodicna boianstva predstavljena u obliku slika iii kipova.1ma) i plerom. simbolizujuCi trijumf do bra nad zlorn. pa z. krave su glavne za indijsku poljoprivredu. SVECANOSTI Hinduska godina sadrii rnnogo sveeanosti kojima se obelefavaju dogaclaji iz zivota boianstava iii se slavi prornena godisnjih doba . u martu. sada5njost i buducnost) Ovaj zvuk sadrzi. personifikacij.Cnski princip. U nekirn delovima zemlje. njihovo mleko je vazan izvor hrane dok se volovi koriste za vucenje pluga.rndija.111u i m. kosmicki je simbol zivota. koji su tJ. simbol moci i muskosti.:i zetn1 zita i veoma jc radosnJ. Boginja Kali.nost poznata kao arti .ana deli vernicirna.1 rnolitva obicno se obavlja kod kuce i glavni je oblik hinduske molitve.1 obalama G.1tr. DNEVNA MOLITVA z 0 c N > s: Pudia iii dncvn. zakolutanim ocirna.ispekt bofanskog Sakti je Z. Sve ove sveeanosti su vesele. kao i tri srnjstva. ciklusa ponon10g rodenja. koja se slavi kao boginja Ganga. Odrfavana u east boginje Laksrni. najrasirenija je svecanost koja se slavi u lndiji. koji igra u krugu plamena.. Dajvali (u oktobru iii novembru) obelefava GANG non1 godinu. a zatim se ta hr.ju dugovi. Dajvali. dok Parvati. tri glasa. Visnua i Sivu) koji kontrolisu zivot Oni zakode simbolizuju tri ljudska stanja. . sa mnogo muzike. vreme kada SC pl.rnje i z.uifotlucima (kao sto je posipanje nJ.:i razbacivanje pepela pokojnika. mcdu njima je Gang. Ovo podrazumeva osvetljavanje pet bofanstava od strane svestenika.UM U sanskritskoj kaligrafiji misticni Siva.1CJ.kode sveti. bez S.:iju mnostvorn svetiljki SYec. vclike reke lndije su \·azan izn1r zi\ota i energije. koja se obicno prikazuje s crnim jczikom. san.rod.1kti drugi bogovi ostaju pasirni i bez motivacije Sakti SC budenje.1kode garantuje mudrost preobrazenja Siva se ponekad prikazujc kako j. narocito planini Kailas. plesa i drarne i daju priliku porodicarna i prijateljirna da dodu zajedno.1li t. Organizuju se i hodoeasca svetim rnestima u Hirnalajima.:ito nije cudo sto se slaye kao svete. Na hodocasca se ide u Varanasi (pcn·ezan sa Sivom) 11. ostrim zubima i \·encem lobanja. drugu surovu i strahovitu.1 konfet. koji kruzi lampama ispred centralnog bofanstva dok vernici pevaju pesrnu iz svetog pisma Na kraju sveeanosti dolazi do simbolicnog prinosenja hrane (kao sto je voce. gde kazu da Siva sedi i meditira. znanje i delanjc Aurn se koristi kao mantra kod meditacije i prilikom svete ceremonije .oesNo Dajvali (svetkovina svetlosti) podrazumeva simbolicko prinosenje svetlosti da bi se predstavio trijumf dobra nad zlom obucen u pepeo i zirntinjske koze Njegorn trece oko (cakra u sredini ceL1) moze da unisti vatrom sve koji ga poglechju. N. a smatra se da se njegovim izgovororn sazima ceo kosmos (proslost. Kod kuce se molit\·a odrfava na svetom rnestu. s. koji su poznati kao murtis U mandiru se odrfava veoma ritualizonna s\·eCJ.ine svoje prirode. U i M. dinamicna zin1todavalacka energija kosmosa koja aktivira stvaralastvo. Sivina supruga.i je potonje strane.k i predstavljJ. zelju. jednu neznu i srnirenu. svecanost svetlosti. A.1 1·elikim \ . ciste i krecc kuee i os\·etlja1·. koji se cesto pojavljuje u svetilistima ovog boga SA KT I Sakti je jos jedan vafan . a Varanasi se smatra povoljnim mes tom za kremir. DOLE U zemlji neline i prasine. koji predstavljaju tri boga (Bramu.

zakljucio je da ni predavanje zadovoljstvima ni krajnja uzdrianost ne daju odgovor. ucenja koja obja5njavaju prirodu patnje i kako da se ona okonca . Ovaj put podrazumeva disciplinu rnisljenja i delovanja i potvrduje nacin zivota koji ne ieli nikoga da ponedi Buda je osnovao monasku sangu (sabor) sa zadatkom da cuva i siri njegovo ucenje. Posle mnogo godina koje je proveo kao lutajuci isposnik. nego mogu da predstadjaju bude u raznim inkarnacijama Jedan od takvih je Amitaba. Budizam se ne zasniva na verovanju u Boga. dobrodusna buduea licnost. Buda je odlucio. rodio se na granici izmedu Nepala i severne Indije Buda iii Probudeni je titula koju je poducavajuci . niti on ima ustaljeno vjeruju. Tu se prosvetlio i doziveo je nirvanu . cesto prikazani kako sede iii leze da bi pokazali srnju stalnu vezu sa covecanstvom i\!edu najvainijim spasiteljima su Majtreja ( Majlaj u Kini).1 Na paliju (jeziku koji je nastao iz sanskrita). otelotvorenje saosecanja i milosti BUDISTICKA KOSMOLOGIJA Za razliku od zapadnjackog videnja kosmosa koje tcce od pocetka do kraja. od kojih svaki ima svog Budu. neki centralni autoritet iii opste prilwaceno sveto pisrno Nikada ne zahtevajuci podanicku pokornost od svojih sledbenika. SPASITELJI Dok se neke forme budizma koncentri5u na licno spasenje. Ona ne samo da se primenjuje na ljudski zivot (beskrajni ciklus rodenja. osnivac budizrna. Oni ce nastati. postajuci otelotovorenje savrsene rnudrosti i sarnilosti.blazeno stanje saYrsenog mira. nego i na sistemc sveta .BUDIZAM 1Vl simbolizujuci mnoga od njegovih osnovnih ucenja. drevni simbol koji prethodi nemackim nacistima ooLE dobio posto je postigao duhovno sarnoostvarenje ili "prosvecenje ·. Gaunama se odrekao svog bogatstva i napustio je porodicu u potrazi za uzrokom patnje u zivotu. i A\·alokajtisvara (Guan Jin u Kini). koji se obicno prikazuje kako sedi u zapadnjackom stilu. Prvu besedu je odriao maloj grupi ucenika u Sarnatu. gde je ucio C:etiri plemenite istine i Osmostruki put. koji se cesto prikazuje s lotosom u ruci i u drustvu pauna 0 z < -' ::J I0: CL Vl -' Vl Kada je Buda sisao kosu. oceki\·ani mesija budizma. pa je seo da razmislja o o\·orn problemu pod drvetom prosvecenja u selu Bodgaja. koristio je ovaj cin kao simbol odluke da se odrekne sveta Pre otprilike 2 SOO godina Sidarta· Gautama. budisticka kosrnologija je ciklii:na. ukljucujuci obrnutu svastiku (kukasti krst). . budizam koegzistira sa lokalnim religijskirn tradicijama i darovao nam je bogatu tradiciju sa raznolikim simbolima i mitskirn misljenjem BUDIN ZIVOT Zivotna prica Sidarte Gau tame predstavlja temelj budizma. ukljucujuci potrebu za velikim trudom. Indija. Iako vise nije bio vezan za fizicki svet. potpunim samoodricanjem i beskrajnom samiloscu.ali se Otisak Budinog stopala ukrasen budistickim simbolima. postoji i put koji su budisti pominjali kao "put spasitelja': Spasitelj je ucenik budizma (rnuski iii zenski) koji je sposoban da postigne nirvanu . rec bodisatva (spasitelj) znaci ''onaj ko je sustina istine i mudrosti" Spasitelji se razlikuju od Bude po opustenoj pozi. smrti i ponovnog rodenja). iz samilosti. znanja i istine . nestati i biti zamenjeni novim poretkom Neki budisti takode veruju da postoje bezbrojni sisterni sveta koji postoje istovremeno. Buda beskrajne svetlosti i cuvar Zapada.sto znaci oslobodenje od samsare (ciklusa ponovnog radanja) . da ostatak zivota provede GORE opredeljuje za ostanak u fizickom svetu da bi pomogao drugim. a neki od njih imaju imena i s kojima se moze komunicirati Tako budisticke ikone ne predstavljaju UYek istorijskog Budu Gautamu (koji se pominje i kao Sakjamuni Buda). Odrastao kao princ.

1 Budinog stopJ. takode postici prosveeenje TIBETANSKI BUDIZAi\! Budinm nastoji da se pribgodi razlicitim zemljam. tradicija zena uticala jc na kinesko-jap.nlj. a vrte ih hodocasnici dok hodaju oko svetilista.wlj.1ksa podr. a stupe su u pocetku bile pogrebne humke koje su sadriavale svete ostatke Bude iii njegovih glavnih ucenika (od kojih su neki postigli prosvecenje) Osim sto je simbol Bude i njegovog konacnog oslobodenja od samsare. Kazu da je jedan okret u smeru kazaljke sata jednakjednoj izgovorenoj molitvi Veliki molitveni tockovi nalaze se van budistickih svetilista. StO proccduru S\ C MOLITVENI TOCAK Bubanj koji se vrti sa upisanim molitvama poznatje kao molitveni tocak.:i ec pos\cecnici... a slonovi se zovu "rusitelji prepreka'.1zumcv. predstavljajuc'i Budinu prvu besedu u Parku jelena. ona se tipicno sastoji od kupole (anda). tocak sa osam palaca koji simbolizuje ucenja Bude.. Ganesu U budizmu se slon ponekad koristi kao simbol Bude. dok relikvije koje sadrzi predstavljaju seme zivota. pa eak i borilacke YcStine. U indijskoj kulturi beli slon je breg Indra. stupa je i kosmicki simboL Iako ima mnogo arhitektonskih varijacija.1 uspost. cesto sa budistickim simbolim. koji simbolizuje Budin z.STU PA Jedan od najvainijih i najprepoznatljivijih simbola budizma je stupa.rn1 karakteri5u prostor i jednostavnost Razvijena u Kini. Kupola obicno pociva na cetntastorn tronu.rnskc llll1Ctnicke formc.1 kao sto jc osmopJ.lte kao lame) veruje se da su reinkarnacijc svetih ucitelja iz predJ.. sto je atribut koji se pripisuje hinduskom bogu sa slonovskom glavom. skup. caj. ZEN BUDIZAM Zen budiz. za neke od njih (pozn. U drevnim tekstovima rec stupa znacila je .1 stv. sto znaCi da kupola neba poCiva na zemlji . koja simbolizuje i . slikarstrn i poezija. koji se tipicno povezuje sa cetiri strane sveta. Stupe su se kasnije razvile u rnesta za molitavu. pa su tumaci uzimali ovaj san kao najavu njegovog predstojec'eg dolaska.1ciju.hle koriste se za koncentrisanje misli ru medit. ukoliko slcdc kaligrafija.1) Figurice i rnam. kralj bogova. kao i aranzir. Tibet njiho\c osobinc i atribute 1\!nogi budisticki hramo\ i sadrze duboreze kopij. Otisci Budinih stopala su takode ukraseni simbolima kao StO SU ribc.111untsko zcz]o.uanje mandala (.snjih SC d. kao i mnogi fo·opisni obredi. . u Sarnatu. jednosta\ no st i ustaljenu SLON I BUDA Prica o Budinom rooenju obavijena je znamenjima o njegovoj velicini Dok je bila trudna. Vainost ziYih ucitelja poscbno se ruglasavJ. svetsko jaje .utcfakti i umetnicka dela. njegova majka je usnila kako raaa belog slona sa sest kljova Dolazak izabranog bio je odavno predskazan.1 i kulturarna n. tibetanski budizarn karakterise panteon buda i spasitclja.oc. pon.oreji i Japanu. predstavljajuc'i njegovu mirnoc'u i snagu . skoljka. a zi\·e na zcmlji kao spasitelji Obredna pr.rnjc mantra i iz\·odenje c mudra (simbolickih pokreta rukam.rnje c\eca i basta.. koji sazinuju S\ nernen. dij. kao StO SU GORE Zlatna darma-cakra.1ti prisustvo S\ete licnosti iii bozanst\·a. stoji izmeou dva kipa jelena. a ponekad su gradene da bi se slavili vaini dogadaji OTISA. S\astika.K BUDINOG STOPALA U budizmu (i u hinduizmu) otisci stop. l\. saksija i kruna Smatra Budine korakc.1la mogu prcdst.1pstraktnih crtcfa nalik tocku).:i koje sc prosirio Ponekad poziut kao Vadirajana (dijamantsko iii sredstrn munjc ).rni tocak. hram D:Zokang.rnkc. (arhetipski simbol stvaranja sveta) i rnajcinsku utrobu.1kon.1. vrh .la. Lasa..i\'Jja GORE Viseslojni simbol stupe red.

jednog od l 2 plemena lzr.1 ima z _J <( 0 OBECANA ZEJ\!LJA Istorija judaizma ukorenjena je u lzrael. zemlju koju je Bog obccao Anamu gorL Vise od riznicc zakona i prica. koji se najpre pojavio u Spaniji u XIII veku. zamislja Bozije atribute kao niz od deset sfera (iii sefirota) kroz koje pojedinac mora da proae da bi dosegao Boziji izvor. e. GORE rasejani sirom Rimskog carst\•a. a za njih se .1 kojem je TorJ ispisana na hebrcjskom rukom vestog pisara. Jenejska s\·eta pisrna kazuju kako jc Bog sklopio z. Simboli povezani s kabalom ukljucuju Davidovu zvezdu i tetragramaton (JHVH) . sredstvo prcko kojeg pojedinac rnoze d.JUDAIZAM 44 narod. Prvih pet knjiga jevrejske Biblije poznato je kao Petoknjizje iii Tora.1jveccg izrailjskog kralja. Tora sc saglcdava kao unutr. narocito jc znab.GOGA TORA Proucavanje s\•etog pism. Zid placa (iii Zapadni zid) poslednji je ostatak hrama i mesto hodoeasca i rnolitve zaJevreje celoga sveta SINA.jan .1.:ima koji je dok ga na kraju nije razorio rirnski car Tit.1 pristupi visim carstvinu SvJka si1ugog. Tu je Davi do. lstocni zid svake sinagoge sadrzi svitke Tore.·ot An.:ijskog gori kada je izrndio Jenejski narod iz ropstva u Egiptu (Izgon) u Han. Svi aspekti ljudskog zivota su u krajnjem izrazi sefirota koji sacinjava najdublju stvarnost.1 jedan je od najvainijih aspekata jevrejske . nas kontakt s Bogom Glavni tekst kabale je Zohar (Knjiga svetlosti). ona je jedan od najvainijih simbola judaizma.·ere.ivet. iii sporazum. Jevreji SU bili poznat kao otac jcvrejskog naroda i njego.· sin. Solomon. Kabala.1snja iii duhonu dimenzij.rni Boziji JEVREJSKI MISTICIZAM Za Toru kazu da obuhvata C:etiri nivoa znacenja: doslovni.1ilj. a Zavetni kovceg je simbol lzgona sa Avram om: dace njegovi potornci biti iz. simbol jedinst\«1 eoveka i Bog.1 J erusalim. Davida. sa srebrnim pokazivacem koji se koristi prilikom citanja da bi se izbeglo dodirivanje pergamenta prstom Jedan od najsvetijih sirnbola judaizma. ali je za judaizam sustinski '"12.1 Ovaj hram je obnavljan mnogo puta. svici Tore se drze u specijalnom ormaricu iii udubljenju (poznatom kao zavetni ko. sagradio hram.:i Ovi zakoni su d.·eruje da sadrze sva Bozija ucenja kako su Sofar je ovnujski rog koji se koristi u jevrejskim obredima On podseca na pricu o Avramu i lsaiji i znakje Bozije milosti ooLE Posle rusenja hrama. koji se citaju sa podignute platforme radi ukazivanja postovanja Lampa stalno gori kao simbol zaveta koji je jevrejski narod sklopio s Bog om GORE niz svitaka od pcrgJmentJ (Sefcr Tora) 11.. judaizam ima kontinuitet tradicije oko-+ 000 godina Naziv '·judaiz.111 zi.1111 ..1br.· odnos prema Bogu.lti i\[ojsiju na Sin. alegorijski. grad 11.in (Izrael). deo etnickog identiteta jcvrcjskog narod.. 70 . crkvenobesedni i tajni iii misticni Misticna tumacenja sagledavaju Toru kao sredstvo razumevanja Bozije prirode. obecanu zemlju Vise od obicnog mesta.·ce:i:ic) u zidu koji je okrenut pre ma Jerusalimu Najstarija svetska monoteisticka religija.1 sarnog sveta. tc grudni oklop i krunu. a zauznat trcba da sc dr'±c 0 sc otkrila i\[ojsiju na Sinajskoj Bo:i:ijih zakon. potice od plernena Juda. moze trajJti i godinu dana da sc ona ispise Svaki svitak inn rerncn koji ga drzi kada se savije. najuticajnija nit jevrejskog misticizma. godine n .

koji nose jevrejski muskarci On se odnosi na odlornak iz Knjige brojeva DAVIDOVA ZVEZDA Jedan od najprepoznatljivijih znakova judaizma. Davidova zvezda je danas simbol drzave lzrael. kada su lzrailjci rnorali u iurbi da napuste Egipat.1she jede se samo pogac<1 (rnacoh). koji kaze da rese sa pLwom trakom treba prikaciti na donje rublje kao podsecanje na Bozije zapovesti Od tvrdokornih Jevrejki se zahteva da pokriju kosu u prisustvu muskaraca. V.1juci nernena da peku obican hleb Gorke tra\·e simbolizuju ropst\·o u Egiptu. gde se sluzba odrfava subotom l\luskarci i i:ene zauzimaju odnijen prostor. potice od sestostranog stita koji je David nosio protiv Golijata Beli deo gornjeg i crni deo donjeg trougla simbolizuju jedinstvo suprotnosti (ha 5em ). On se cesto upisuje na amajlije i na plocice u sinagogi.1 je Mojsije na Sinajskoj gori dobio zakon na dva kamena.1djaju I 00 puta . Tokom molitve radnim danima ortodoksni jevrejski muskarci nose tefiline privezane za celo. ne irn. koji je zajednicki mnogim tradicijama). H. kao i u jevrejske kuce. TETRAGRAJ\IAT ON Prema predanju. a jagnjeca kost simbolizuje darove koji bi sc za Pashu nosili u Jerusalim U fojar. u kabalizmu se za tetragramaton verovalo da znaci zirnt i da ima magijske i isceliteljske moci. duva se ZJ. Mojsiju se otkrilo Bozije ime. koja na hebrejskom daju pram Bozije ime. koje se nikada ne izgovara nag las .ljubav prema Bogu. SVECANOSTI Jevrejska istorija i obrazovanje otelotvoreni su u svecanostima na kojima se predanja .rna (jenejska Ncn·a godi1u). verovanja nalazi se Serna. Za Heme P. ornujski rog.J.1pisani u Tciri: Ros has.1znik senica).rnjem luane centralni su dco jcnejske vere. sa izuzetkom mufa koji jedino moze da uziva u njihornj seksualnosti. Svaka sinagoga ima i lampu koja stalno gori pred za\ etnim kovceiicem kao simbol vecite svetlosti Bozije koja obasjava tamu neznanja kao stalni podsetnik na Bozije sveprisustvo c ':i > N ZAKONI I OBICAJI Kazu d.1glas Tetragramaton sadri:i cetiri slova. kako su z.oesNo Na Pashu (jevrejski Uskrs) simbolicni obrok ukljucuje gorke trave i pogacu u znak secanja na ropstvo u Egiptu sinagoge su postale centar zivota jevrejske zajednice Sinagoga ima tri glavne fonkcije: ona je dom okupljanja u kojem se jeHejska z. koje neki hriscani prernde kao Jehova Tetragramaton je ugraviran na Aronov stap i na Solomonov prsten. Kazu da ova sestokraka zvezda. H. sa m1wgo sim bola povezanih s njima Zakoni koji dadaju konzunir. koje se prikuca\·aju ooLE Tetragramaton daje pravo Bozije ime na hebrejskom jeziku. poznat kao Deset Boi:ijih zapovesti. urezan Bozijim prstom > $: u sustini jevrejskog prenose pomocu priea. vecina to postize noseci periku na javnim rnestima Herne Ros hasane. iii Adonaj ("Gospod'') Kada se dodaju samoglasnici. a koje se pominje kao "ime" na nata kuce (obicno pred sw prostorije osim kupatila i toaleta). au skladu sa Drugom zapo\·escu obicno nema nikab·ih slika ljudi iii zivotinja.1jednica moi:e sastajati bilo kojim povodom: dom nauke. akcija. Reci Seme su ispisane na sitnim svicima i smestene su u kutijice (tefiline). Ortodoksni Jeneji tipicno nose male kape (jarmulke) da bi pokazali srnju pokornost bogu Talit je odevni deo sa resama obicno plast iii 5al . sto je pozi\' 1urodu da se pokaje i da novu godinu pocne iznova. Ovaj rog je podsecanje n. dobija se ime Jalwe. Postoji pet velikih svecanosti iii daru strahopostonnja.Jorn kipur (Dan pokajanja). San10t ( Dul10\·i) i Sukot (Pr. koji se na nacionalnoj zastavi pojavljuje od 1948 godine. u z1uk seeanja na lzgon. ali je ono bilo toliko sveto da nije moglo da se izgo\·ara n. koja se dobija od dva trougla koji se meousobno zahvataju. prva Hpovest . levu ruku i 5aku Svici Seme se takode stavljaju u kutijice zvane "mezuze''. sa kaisinu iii trakama.1 Boziju milost. gde se prouca\·a S\'eto pismo i gde deca uce hebrejski i citaju Toru: i dom molitve. osluskujuci vreme kada su reci scme bile urezivane u dovratke.:i za vrcrnc Ros hasane oni se pon. kada je dozvolio Axrarnu da zrtvujc ovna umesto Isaije Postoje tri glavna znrka fojara. koji su simboli dasti Za stap se takode verovalo da ima cudotvorna svojstva (kao carobni stapic. ( 15:38-39). simbolicnog jela i pevanja. a za Solomonov prsten se go\·orilo da mu daje bo:Zanske moci. Pasha ( Uskrs).

koplje koje su rimski vojnici upotrebili da ga probodu i merdevine kojima je spusten sa krsta Od XIV veka ovi predmeti su postali centar snazne posvecenosti kod nekih hriseana. pa je poredenje Isusa sa pastirom i njegovih sledbenika sa stadom kljucna metafora U Jevandelju po Jovanu. Hrist je naziv koji je lsus dobio od sledbenika i simbolizuje se na vise nacina Riha je jedan od prvih hrisbnskih simbola. ceo simbol oznacava vecnost.J ::::i f- a: Q.J 0 ro dolazak predskazali 2 Vl proroci Starog zaveta . ona ima mnogo razlicitih predanja. HRISTOVI SIMBOLI Hriscanstvo uzima ime od grckog prevoda hebrejske reci "mesija" (miropomazani ). cini osnov hriscanske teologije kako se kazuje u jevandeljima (sto znaci "blagovesti") Novog zaveta. Vl . Obuhvatajuci tri Iuka koji se meousobno zahvataju. prestonica Istocnog rirnskog carstva. bic. vra(a jagnje u tor.starom. hriscani veruju da se Bog lsus razapet na krstu glavni je hriscanski motiv GORE GORE Jedan od najstarijih tajnih simbola za Hrista rimski car Konstantin I doziveo viziju krsta koji se sastojao od -' l . postajuci tako i kosmicki i suncani simboL Kafo da je Kruna od trnja je hriscanski simbol raspeca ovce. a svrha im je da pobude emocionalni odgovor na Isuso\'e patnje OVCE I PASTIRI Isus se uveliko oslanjao na zavieajnu zemlju i kulturu kada je rec o simbolima koje je koristio u S\'Ojim ucenjima Na primer. U njih spadaju krst na kojem je Hrist umro. a nalazi se na grobovirna u rimskim katakombama .HRISCANSTVO fVl Skupa sa islamom. Bizancijum. mnogi ljudi u tom kraju su drfali dobri pastir. preimenovana je u KonstJntinopolj (Carigrad) i postala je centar Istocnopravoslavne hriseanske crkve . cekic i cavli kojima je prikucan za krst. kruna od trnja. koje je simbol Hrista kao Spasitelja.. Hrist je takode govorio za srnje apostole da su ''ribolovci ljudi". sto na grckom znaci riba .. dok trouglasti oblik u sredini predstavlja Trojstvo i njegovu nedodi rljivost je najrasirenija svetska religija Proizasavsi iz judaizma. hriscanstvo slova ksi i ro i koji je obecao · pobedu njegove vojske.. On takode nosi pastirski stap. sto simbolizuje njegovu sposobnost da spasava izgubljene duse. DOLE ISUS. lsusov zivot. ee vratiti zabludele pravom odnosu prema Bogu. X (ksi) i P (ro) Ova slova se obicno upisuju jedno iznad drugoga.. tajnom sastajalistu kada su hriseani u Rimu bili progonjeni zbog vere. ponekad zatvorena krugom. Boziji sin. Drugi simboli koji se povezuju sa Hristom jesu predmeti vezani za Hristovo stradanje (ili raspeee). koji su usvojile vladike i koji je postao simbol njihove pastirske vlasti nad vernicima.. dugo oeekivani mesija ciji SU . Isus se pominje kao do bar pastir koji GORE Krst na barjaku na litijama iii krst koji se sastoji od grckih slova ksi i ro. smrti i vaskrsenja. ali njeno centralno ucenje je da je Isus od Nazareta. simbolizujuci irtvu koju je podneo. posle eega je on pre5ao u hriscanstvo. Zasniva se na akrostihu: pocetna slova grckih reci za lsusa Hrista. Isus se cesto prikazuje s jagnjetom nabacenirn na rame. dok se on pominje i kao "jagnje Bozije".. umiruci da bi gresi coveeanstva mogli da budu oprosteni. od poniznog rodenja od Marije Device do raspeca.. jevrejskog roda. kao i podseeanje na Hrista TROJSTVO Iako je hriscanstvo monoteisticko. Sina Bozijeg i Spasitelja izgovaraju se ihtus. dok su prvi hriscanski oci vernike nazivali piskuli (ribe) Jos jedan od najranijih simbola za Hrista jeste krst sastavljen od inicijala za Hristovo ime na grckom. U hriscanskoj ikonografiji. GORE 0 z <( TROLUCNI U KRAS Ovaj geometrijski oblik cesto se koristi da izrazi Trojstvo.

golubica s maslinovom grancicom u kljunu simbolizuje milost Boziju. Drugi simboli njene svetosti i nevinosti ukljucuju ogradenu bastu. povezuju Mateju anaelom.. i mjesec pod nogama njezinijem. zena obucena u sunce. ukljueujuci krin i belu ruiu. evharistija podrazumeva deljenje hleba i vina. da bi se simbolizovalo uzimanje HristoYOg teb iii sustine DEVICA MARIJA Takode poznata kao Bogorodica. koristimo za opis zdanja u kojem se odvija lupsenja Kao i poslednja vecera. gde sedam golubica znace sedam darova Svetoga du ha ("). tako je u isto vreme i sastavni deo biljke. koji predstavljaju njenu nevinost. Ona takooe nosi plavi plast koji je povezuje s nebom. povezan sa apokaliptienom vizijom opisanom u Otkrovenju ( 12: 1 ). da bi obj. i Jovan . Gavrilom i Urilom EVHARISTIJA Vecina crkava odrfava sluzbu poznatu kao evharistija.. ali i kao misa iii sveto pricesce.. U hriscanskoj ikonograiiji. izgleda. pri cemu plast znaci zastitu a njegova boja nju povezuje sa nebom i carstvom nebeskim.kao Otac. koji je. koji je simbol nevinosti. Marija se predstavlja mnostvom sirnbola. zatvorenu kapiju i ogledalo Ona se obicno prikazuje sa oreolom (u hriscanskoj ikonografiji simbol boianstva i uzvisenosti) i obucena u plavi plast. Devica je i sama postala simbol i slavi se kao Bozija majka Slika Device Marije. Luku s volom i Jovana sa orlom zapadnoj hermetickoj tradiciji oni su povezani sa ~v·~''"'C'" znakovima Vodolija. sto podseca na lsusovu smrt. kao i sa arhanoelima Rafailom. Ova trostruka priroda Boga poznata je kao Trojstvo lako svaki aspekt Trojstva predst. Noje je poslao golubicu da potrazi suvu zemlju Ona se vratila noseci maslinovu grancicu sa Maslinove gore kao simbol Bozijeg prastanja. a S\·eti duh silazi na zemlju u obliku golubice i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda . crvenu ruzu (Isusove muke). narocito u Rimokatolickoj crkvi. sa neba. golubica se koristi za predstavljanje Svetog duha. 47 :r: > z \/) < 0 pokarnje na tri razliCita nacina . sa cetiri strane sa cetiri elementa.poznati SU kolektivno kao Cetiri jevanoelista Apokalipticke vizije u Knjizi otkrivenja. Bik i Skorpija. Marko. Lav. crkve se grade u obliku krsta. U znak kaznjavanja pokvarenosti eovecanstva Bog je poslao potop. Tradicionalno. gde je . hriscansko bogosluienje. Otac izgovara reci odobravanjJ.wlja celinu za sebe. CETIRI JEVANDELISTA Pisci prve cetiri knjige Novog zaveta Mateja. opsteg simbola hriseanstva. kao i sunce. Sin i Sveti duh . To je obrok koji je lsus podelio sa svojih dvanaest ucenika pre L . Marka s lavom.vi kao odabrana majka za svetog Boiijeg sina.GOLUBICA U judejskoj i hriscanskoj kulturi. da bi se proslavila uspomena na poslednju veceru. kao i vizije starozavetnih proroka Danila i Jezekilja. na kojoj se vidi sa oreolom u kojem ima dvanaest zvezda Ova slika prikazuje bezgresno zacece. a Marija stoji na mladom mesecu. Prema_Jovanu Krstitelju. mcsec i venac od dvanaest zwzda. strogo govoreci ona znaci "grupa \'ernika" iii onih koji se okupljaju u Isusovo ime . UV veku sveti Patrik je koristio detelinu. koji prcdstadjaju meso i krv lsusovu. Trojstvo je bilo prisutno na Isusovom krstenju: Sin u vodi. simbol razaranja ali i prociscenja. biljku sa jednom stabljikom i tri lista. Devica Marija se s!J.isnio ovaj koncept: bas kao sto je svaki list poseban. kao i s vodama krstenja. svaki je isto tako deo Boga i jedno bofanstvo. Cestiti Noje bio je upozoren i sagradio je barku na kojoj su spaseni njegova porodica i po jedan par svih zivotinja Kaci je kisa prestala. GORE CRKVA Iako rec "crkva .

post. buduci da se smatra prljavom. poslednjim i · 0 urnetnickih predmeta . Arabija (sada u Saudijskoj Arabiji). koja potice od islamskog verovanja da je Alah Jedan Iako stilovi dhmijske arhitekture i ukrasa variraju shodno lokalnom obicaju i periodu. cija je kruna obicno minaret.ciji smer pokazuje mihrab iii nisa u zidu Kako je islamska umetnost nefigurativna.u isbmu se ne dozrnlja\·aju figurativne predsta\·e buduci da se smatraju ravnima oboiavanju. s tim sto ga je Alah upucivao kako da ih kazuje .e. Mojsija i lsusa. d:Zamije su ukrasene arabeskama i geometrijskim obrascima. jedan od simbola islama. Polumesec. Te akcije su poznate kao "pet stubova islama". tako da se o dfarniji rnoie razmisljati kao o simbolu sveta. svirn aspektima zivota vladaju islamski moralni principi Centralno ucenje islama jeste da je on originalna religija. ne postoji nikakva podela izmedu svetog i svetovnog. pa zato moraju da budu napisane jasno i pazljivo na originalnom arapskom. direktno MINARET Rec "minaret" pot ice od arapskog manara. u Muhameda i proroke koji su bili pre njega i u Sudnji dan Muslimani takode veruju da je sama vera besmislena ako nije poduprta akcijorn u svakodnevnom zivotu. ne reci bilo kojeg ljudskog bica. okrenuti prema Meki . kao i kaligrafijom iz kurana. Stvarne reci Kurana sagledavaju se kao bofansko prisustvo Alaha. prilazne staze i cesme (iii tuseve) za pranja koja zahteva islam U dfamiji se ne nosi obuca. Kako je Muhamed primao pojedine delove teksta. mnoge dfamije imaju krov u obliku kupole koji predstavlja rajsko nebo. a neke velike dfamije u istoriji imale su skole i biblioteke sagraclene do njih . Dfamija se takode smatra centrom obrazovanja. umotani u cisto platno Stalak se koristi da knjiga bude otvorena za vreme citanja. u andele. ali kulminira to Alahove reci. molitva. Kuran. za C:ije same reci se veruje da oznacavaju Bozije prisustvo. ponekad se stavlja na vrh minareta prenete Muhamedu u periodu od 23 godine preko andela Dzibrila ( Gavrila) u nizu vizija. Avrarna. hodocasce i milosrde . pri cemu je rnusliman "onaj ko se pokora\·a" . Primercima Kurana uvek se pazljirn rukuje ionise drze na visokoj polici. u VI \'eku n. a to su vera. GORE Simbol zvezde i polumeseca amblem je islamskog sveta ukljucujuci Adama. O\·i obrasci odrazavaju sustinsku harmoniju kosmosa i prirodnog Naziv islam potice od arapske reci koja znaci "pokoriti se". kosrnos i stvoreni svet. KU RAN Sveti tekst islama poznat je kao Kuran (potice od arapske reci za "kazivanje'} Muslimani veruju da SU sveta. Druge karakteristicne crte ukljucuju dvoriste. prevodi se nikada ne koriste za molitvu Kuranska kaligraf'ija se razvila kao pobo:Zna umetnost. sto znaci "isijavanje svetlosti". sa odlomcima iz Kurana kao ukrasirna zgrada i .ISLAM Muhamedom. GORE DZAMIJA !vluslimani se uvek mole Alahu u d:Zamiji iii rnoseji (mestu klanjanja). onaj ko zivi nacinom koji je odredio Alah (Bog) Kako je Alah Jedan. a pre uzimanja knjige rnuslimani uwk proveravaju da Ii SU najvafoijim Alahovim bozijim glasnikom Muharned (iii "prorok") roden jc u Makahu. PET STUBOVA !SLAMA Islarn se gradi na pet glavnih verovanja: veronnje u Alaha. islam uci da je ceo svet dfamija. vera otkrivena svim prorocima. dovodeci tako svetu Alahovu poruku rndilju do ispunjenja i savrsenstva im ciste ruke. Za njega se veruje da je vratio cistotu z -' 4: ::::i -' Alaho\·ih ucenja. verovatno aludirajuci na njegovu simbolicnu funkciju kule svetilje za okolnu zajednicu. Minaret je tanki toranj sa balkonom sa kojeg mujezin poziva vernike na molitvu kao stalno podsecanje na Alahovo prisustvo Sam minaret sugerise posredovanje izmeau naroda okupljenog u dzamiji i neba na koje minaret pokazuje. ucio ih je napamet. u Detalj iz Kurana.to jest. Kako se Alah nalazi svuda.

odaju postu najsvetijoj islamskoj gradevini. i pomazu V' s: > OBREDI I OBICAJI Muhamed je odlucio da je "cistoea deo vere". sveti islamski grad. ooLE Alahovim ocima Muskarci Caba u dvoristu Velike i zene su. Post je. jer voda ne samo da pere fizicko telo nego takode cisti du5u od greha Ako rnda nije dostupna. mesto koje je toliko sveto da nemuslimanima nije dozvoljeno da u njega udu .koja vode u svetu unutra5njost verne Muslimani veruju da svako ima dva anaela ciji je zadatak da beleze dela doticne osobe za Sudnji dan salaha (molitve) vernici moraju da se operu Ovo obredno ciscenje ili vadu predstavlja simbolican cin. odlaiu uobieajenu odecu i oblace jednostavnu belu. poglavar anoela. Hodocasnici borave u ogromnom logoristu i pre nego StO udu LI CitajuCi molitve. ne premotavaju se Post igra vainu ulogu u islarnu i podrazurneva apstiniranje od jela. A NB ELI U islamu SU anoeli stvorenja svetlosti koja slave Ala ha i izvrsavaju njegova uputstva Dzibril. a rnnogi rnuslirnani poste redovno u odredene dane tokom cele godine. sto je zabranjeno. hodocasnici kruie oko Cabe sedam puta (ier je sedam mistiean broj) HodajuCi u srneru suprotnom kretanju kazaljke na satu. Cabi (kocki). ukljucujuci Muhameda. dozvoljeno je sum pranje prasinorn ili peskorn Kod zajednicke molitve rnuslimani stoje jedan pored drugoga. lako se ona ne pominje u Kura nu. koji se posle upotrebe uvek pakuju u rolnu. kada rnuslimani prekidaju post porodiC:norn gozborn godine Ovo platno je znak poniznosti i postovanja. posle kojih sledi niz forrnalnih akcija koje ukljucuju klanjanje i padanje na kolena (znakove pokornosti Alahu) Za molitvu se koriste narociti tepisi. oni poCinju u uglu gde je sveti Crni kamen uglavljen u srebrni rarn. koja zastupa potlacene u borbi protiv nepravde koju je zapoceo njen otac Siitske zene putuju do svetilista koja su posvecena Fatimi. posebno za vernike. rnedutirn. koja je znak jednakosti sa ostalima i poniznosti pred Alahom Kada dodu u Meku. deveti mesec (lunarnog) muslimanskog Za ovaj kamen se veruje da je rneteorit. narocito na delu iznad nata . grad. "Devicu" i "cistu i svetu'. Kraj ramazana se obele:Zava mladim mesecom. a koju su obnovili Avram i njegov sin !Smael Caba simbolizuje Alahovo prisustvo i prekrivena je crnim kadifoim platnom zvanim kisvah. koji slavi uspomenu na vreme kada su se Muhamedu otkrile prve reci Kurana. StojeCi u dvoristu Velike d:Zarnije u Makahu. gde se mole za pomoc Amajlije poznate kao "Fatimina ruka" svete su i nose se radi zastite Pet prstiju ove ruke takooe simbolizuju pet stubova islama. jer bi direktno gledanje u Cabu bilo slicno gledanju u Alaha. piea i seksa u toku dana. U popularnoj religiji. simbolizujuCi jednakost svih LI HODOCASCE Svake godine rnilioni muslimana idu na hodoeasce (hadi) u Meku. prema predanju. Anaeli se mole za ljudska bica. medutim. koje se zamenjuje svake . odvojeni. siitsko muslimansko predanje daje joj atribute slicne Devici Mariji. tako da pre kalendara. sirnbol Bozije rnilosti i moci koji je pao s neba dzamije u Meki jedan je od najsvetijih i najdubljih simbola islama. Caba je jednostavan kamen u obliku kocke koji je. bi tan za ceo mesec ramazan. Muslirnani veruju da post pojaeava njihovu svest da se uvek nalaze u Alahovorn prisustvu. bio je odgovoran za nametanje Alahovog voostva svim prorocima. Citaju se delovi Kurana.FATIMINA RUKA Fatima je bila kci Muhameda i njegove voljene supruge Ajse. i kaze da je stvorena od svetlosti Alahove velicine iii od rajske hrane. Ono je izvezeno zlatorn sa odlomcima iz Kurana. pominjuci je kao "Gospodaricu zena sveta'. a imam koji vodi molitvu stoji ispred. vernici se oslanjaju na Fatimu. koja je glavno fariste muslirnanskog obo:Zavanja sirom sveta. prva kuca sagradena za slavljenje Alaha.

ego je svesni deo bica. postavlja tezu da su simboli proizvod nesvesnog. u duge primere budnorn mogu spadati planine. mogu oznaea\·ati muski organ . na primer kupolastim zgradama. pri cernu dolazi do neuroza kada se instinktivni porivi negiraju ( zato StO SU SIMBOLl(NE STRUKTURE Frojd je smatrao da um ima tri suprotstavljene unutrasnje tendencije· id je nesvesno. a superego prihvaceni samokriticar. Borba izmedu njih glavna je u ljudskom zivotu. i kolektivno nesvesno bolni iii antidrustveni) i kada se potiskuju u nesvesni um. poznata kao animus i anima proizvodi nesvesnog. Ako se jedna od njih potiskuje. razvijajuci teoriju "kolektivnog nesvesnog". svesni um. kredenci. musko i zensko su takoae psiholoska stanja. Karl Gusta\· Jung (I 875-l 96 l) se razisao sa rnentorom. predstavlja poriv zivota.. Nasuprot tome. sve sto stoji uspravno i moze da prodre. rnzovi.SIMBOLI I UM MODERi'\JE ZAPADNE TEORIJE 0 ZNACENJU I UPOTREBI SIMBOLA POD VELIKIM SU UTICAJEivLPSIHOLOGIJE.wio je razliku izmedu s\·esnog i nesvesnog urna. centar instinkta i :Zudnje. Zigmund Frojd ( l 856-1939 )." ANIMA I ANIMUS Za Junga SU id koristi simbolicne slike za kominikaciju sa egom Za Junga um ima takoae tri glavna dela:. ALI SU U XIX VEKU PRVI PSIHOLOZI POCELI DA ISTRAZUJU NJENU UPOTREBU U SMISLU PSIHOANALITICKOG ORUDA. tikve iii dinje. tanatos iii smrt je poriv agresije i unistenja. riznicu individualnih "secanja". iii LI snova ( l 900). a anima zensku. sto je skriveno iii lici na vulvu i/ili vaginu na bilo koji nacin sirnbol je :Zenske seksualnosti: na primer. sve u sto se moze uci. Da bi izbeglo cenzuru superego. ljubavi i kreativnosti. PREDMETJE USHICENJAJOS OD PRASTARIH VREMENA. sam Frojd je shvatio da takve stvari nisu nemino\·no seksualni simboli. kontrolisane iii napadne licnosti. visoke zgrade. stranu psihe. pa se smatra da je rekao: "Ponekad je cigara samo cigara. Kao GORE Po Jungu. Tumacenje SEKSUALNI Sli\!BOLI Prosto receno. licno nesvesno. pr. Medutim. NAUCNOG PROUCAVANJA LJUDSKOG UiVL\. koje on porninje potiskivanja. talasastim breiul jcima iii bilo kojim okruglim rncem kao sto SU zivotu kao strah od muske Jutoritarne licnosti KOMPENZACIJA Jung je Yideo psihu kao sarnoprilagodaYanje: poku5aj da se kompenzuju oblasti koje su ispale iz ran10te2e da bi se Zig mud Frojd je verovao da su simboli proizvod nesvesnog uma i da mogu da sadrze znacajne informacije simbolika pre arhetipska nego licna EROS I TANATOS Frojd je identiflkovao dva preklapajuca i suprotstavljena instinktivna poriva: eras i tanatos. iii racionalnu. SIMBOLIKA U SNOVIiVL\. simbol je muske seksualnosti Frojd zapa±a: ··svi izdu:i:eni predmeti. Njegovo kljucno delo. kao StO SU kao "animus" i "anima" Animus predstavlja rnusku. pecine. On takode moze da se do:i:iYi simbolicno u snovima kao preteca rnuska licnost. . . rnitski nivo nesvesnog C:ija je GORE stapovi. kutije. debla drveea i ki5obrani (otvaranje ki5obrana uporeduje se sa erekcijom). Eros iii seksualnost. Zenske grudi se sugerisu izvijenim iii okruglim oblicima. vrata. voee poput smokava iii cvece poput ru±a. koji tipicno nastaju u toku sanjanja kao nacin komuniciranja sa svesnim bicem iii egom Nekadasnji Frojdov ucenik. moze da postane destruktivna: "negativni animus" mo:i:e da dovede do rigidne. doline. fioke. sirnboli SU mu ska i ienska na(in spoznavanja ovih seksualnost izrazi dubljih stvaralackih sila. naliv-pera iii banane. iii sto lici falusu na bilo koji nacin. koji se cesto pominje kao "otac psihoanalize·'. intuiti\·nu stranu.

da nisu nesto sto se moze stvoriti svesnom namerom. meke talasaste konture bregovitog pejzaza mogu da simbolizuju zakrivljenu formu zenskog tela. upucujuCi na nesto sto jos nije poznato On je smatrao da simboli nastaju spontano u nesvesnom. uvek oznacavali vise od svog ocitog i neposrednog znacenja. Ovaj proces nije nesto sto moze da se sprovede svesnom voljom. kostima i komadima grncarije . svi mogu da budu simbolicni !Sao je tako daleko da je govorio da cak i ne:Zive stvari pornirili njeni suprotstavljeni delovi Kada se oni pomire. na\·odeci primere potvrdenih priea 0 easovnicima koji prestanu da rade. Osec'ajuc'i se veoma uzbuoeno. pJ je po prirodi stvari unk bio manje od pojrna koji je predstavljao Simboli su. Jung je takode verovao da u psihickom sistemu svakog eoveka Atomska eksplozija simbolizuje Frojdov pojam tanatosa iii zelje za smrc'u. datirajuci iz XVI veka iii ranije Zeljan da sazna sta ima u ostatku kuc'e. Jung je smatrao da se sprat odnosi na njegovo svesno ja. VISESPRATNICA Jung je cesto koristio simbole nastale u njegovim snovima da bi unapredio razumevanje psihe. govoreci da misli i osecanja.u prijatnom dnevnom boravku iz XVIII veka. mi smo psiholoski uravnotezeni i postizemo celovitost On je . cinovi i situacije. ambijent je bio prijatan i prilicno poznat U prizemlju su sobe postale mracnije. sagledavajuci ih kao putokaze u stanje njihovog unu i indikatore ritma progresa ljudski organizam sazdan tako da se razvija prema psiholoskoj i flzickoj zrelosti Jung je o ovome govorio kao o ··procesu individualizacije". govoreci da je . prizemlje na licno nesvesno. sloj uma koji koristi simbole da bi izrazili univerzalne ljudske teme mogu ch "saraduju" sa nesvesnim u redanju sirnbolicnih obrazaca.lz frojdovske perspektive. ZNAKOVI I SIMBOLI Jung je pravio razliku izmedu znakova i simbola. podrum na kolektivno nesvesno. o slikama koje padaju iii o ogledalirna koja se razbiju u trenutku smrti njihovog vlasnika. s druge strJne. prema predodredenorn obrascu. nego SJmo kao sto sernenka izrasta U 0 0 c z GORE Karl Jung je razvio teoriju kolektivnog nesvesnog. dosao je do masivnih vrata .·erovao da se simboli mogu koristiti za istrazi\·anje granica izmedu suprotnosti. nego u svim vrstama psihickih manifestacija. izumitelj i izvor simbola 0 ovome je govorio kao o Ja i video ga je i kao nukleus i kao ukupnost psihe Druge kulture takode izrafavaju svest o jednorn unutrasnjem centru: na primer. sa lobanjama. sisao je u pod rum i nasao se u divno zasvoaenoj prostoriji koja je deovala veoma drevno. pri cemu simboli koji poticu od nesvesnog pru:laju uvid u aktuelnu fazu mentalnog i emocionalnog razvojJ pojedinca. LEVO z1uk m·ek pen ezan sa sn~snom mislju iza sebe. au klinickom radu analizirao je simbole u snovima pacijenata. govorio je o svom snu istrazivanja kuc'e sa nekoliko spratova da bi opisao slojeve uma San je poceo u sobi na prvom spratu. Na primer. koji se granici sa "zivotinjskom dusom" ZIVOTNI PROCES Organski razvoj je sustinski za Jungo. de5ava se bez nase volje. Kada ih je otvorio. ugledao je gvozdenu alku na kamenoj ploci i podigao ju je. pri cemu je DOLE biljku. a pecina na najprimitivniji sloj nesvesnog. koja je delovala kao praistorijska grobnica. lspod place nalazile su se stepenice koje su vodile u peCinu. Verovao je da se javljaju ne samo u snovima.·o rnisljenje. a namestaj mnogo stariji. postoji organizujuca inteligencija. Grci su ga pominjali kao dajmon.

jJ.1lazi Cr.1 iii prcobr.rna.1jcdnicki izbor simbolikc LI cc lorn S\ proistii:c \·ari1«1: .rnstn1. smrt. mozc se posn1atrati bo prcdsta\ ljanjc Ja: scr CaL1had pro11. ispunjavajuci tako za svetim Gralom Jung jct\ rdio ch simboliL1 oj.1111.1z1·oj. bo StO SU rc1danjc. mogLI sc poj.1c koji nekorn dog. Senka se u Lw sto SU Aninu. sposobnost da budemo iskreni prema svojoj unutrasnjoj prirodi.15 f'lWCZLijC S.1jcdnickim eel om con•c.-\ Aspcktc prirodc nekc osobc koji su ncs\·csni iii neintegrisani i kojc tJ osoba smatra infcriornim iii losim.n a licnost Potraga z.1ccnjc /\rhctipo\·i nisLI b.rnima i .irhctipo\ c.ltrao .1p.1cijc o ljLidskim cmocij. predstcwlja .1\·ljuje L10 zlc licnosti u snovima iii mitcn·imci .1lhcmij.1lizacijc.1t J1 jc cilj proccs.rnjc nckih simbolicnih sliL1 i slicnost izmcdLI mnogih slib kojc jc otkrio i simboLi koji sc pojadjLiju LI mitu. prctpost. rcligiji i umctnosti. z. mudrost i ljuba\ Betmenovo porice od sposobnosti da prirodu senke sa ljudskom prirodom bogoq iii pojcdin.1zio pon.ARHETIPSIZI SIMBOLI Vcw\ . sto n.1nizLijLI prirodLI i ljudskL' iskList\ o postoji 0 LI dLibokih org. cclo\·itost.1 igra \ . sanj. bcz obzir.1ntcon GORE KOLE!(T!VNO NESVESNO N. b.1 Zi\OtnOI11 putLI LI odnosu na S\Oju ccloYitost k. iako simbolib koja iz njih .1 n. promcn.·otinjskc instinkte Prozivljanna nesvcsno. mcstLI iii istoriji. iz legende o kralju /\rturu.rnsko poimanjc virda bo prcdodrcdcnc mrczc sudbinc. iii S\ Lw i u czotcrijskim trc1dicijama bo sto jc .1 indi\ idu.1nio jc psiholosku tcorijLI Jr\ Jung jc dcfinis.1jLI dajc simbolicno zn.1 uticu na formir.1cno bozanst1 o.1 i izraz. ncrJz\·ijcna osecanja iii idcjc i zi.1s moti\·i iii simboli sami po scbi.Hhctipskc slikc L10 ncsto ukorcnjcno u biologiju tcLi i njegcwih org.1som zi1otinjskom prirodom [h\·ao im jc nazivc kao ispunjcnjc njcgo\ c pra\·c prirodc Simbol kola iii kocijc obicno prcdstcn-lj. a drLigi simboli Ja sadrzc jun ab i pL1ninu SENK.1jLici inform.1dr.1 puto\ anjc LI Ja.1\ lj. l\1g.rnizujucih obrazaca iii .1 licnLI gradu On jc z.1 S\ . koji dcluju na ni\·ou kolcktin10g ncs\ csnog. uspch iii ncuspch. Arhctipcn i rHrn pomazu da sin a ti mo zajcdnicb ljudsb iskust\'cl.1 1«ulikc u rasi. prcko kojcg postajcmo pr.1 IU!Jzi n.irhctipon~.1z. Scnka se poj.1tuljci iii bogo\ ii boginjc koji su primercni s1.1diciji iii rnitologiji ccloj istoriji CO\ CCJI1St\ Ji ctu u s1·im s1ctskirn kultLirc1m.1 DOLE Ser Galahad. Jung jc sm.rnjc da postojc L'brasci iii tcndcncijc koji org.1\ lj.ljLici dLibokc duho\nc istinc JUNCOVI ARHETIPOVI :\rhctip jc OSI10\11i SLIStinski obr.uhetip koji Jung opisLije bo Senku .JLing jc \ cro\ ao Lh sc simboli kojc st\·.1Li i uspinjc sc 1u ncbo.rnjc simboLi Jung jc rcuumc\JO .1c1juci S\ ctlo na z.niti bo \ ilc i p. Animus. LI lcgcndi o krJljLI Arturu. p.rnimLis.1 SYetim Gralom. na primer.10 cclm itost kojoj s\·i ljLidi tdc bo _lei: njcga ccsto simbolizujc krug iii b .1ustralijskih domorodaca i S\ i drugi mitoloski sistcmi.1ju po jam nc\ idljirng utiec1ja koji stoji iz. ncgo pre dLiboko ukorcnjcna strcmljcnja koj.l cn1lLitin10m istorijom i n.Lica mozc da prcdsta\·lj.1 OSob.' i r.i. Oni LikljucujLI ncprih1atlji\·c zcljc. s. Eros.1ra ncs\·csno nc odnosc samo n.1cfrza\ .1suprot Frojdu.L KM! Jung jc prcuzco 01aj princi].1koj tr. i\L1jb i Scnb.1zcnjc.1kodncn10g zi\·ot.1 strLikturuJa.1znLI ulogu u psihickim proccsinu koji LiticLI na ljLidski zi\ ot.1njc .1d. rast i r.ff. pobzujLici gdc sc doticn.

:i..1jcdnice.uhctipom i\lajkc mora ch n.1 r1 c i\cgo\·anjc i z.1 sc prcko .1ze od n.:i pcrsonifikujc ljubomoran st.1tcljim.1g.1li u vezi s bojom tog sesir. l\egJtin1. .1 i moze d.1 iii dulw\im.rnj.1viti bo pro\ .i.1 zcmljc Dcmetr.1.j.1b im tcorij. kad.1li h•ji su i dco J.1jLI p.1 nujcinstvom i SJ zct\·om. On nc postujc z.1s lil:1w dc•diruju .1 s1 ctom l:iji se tL•k i smer Hcmc1w111 mcnj. ch sirnbolicni prLlccsi tr.1 su otclot\·oreni u . cmi zi\·e u t.1lnim Uloga lucle je cla bucle u C:e oni na vlasti vicleti svoju luclost KRAJNJE DESNO i\Iajkc Vestic.1 i humorom suprotst.1 b.1 jednom mestu.1 jcdnu kulturu rcgiiu i ist.nc•l:itc ulc•gc kc•jc su rclc1 antnc z.1ticu i cb u c'n•m iii L•nom trcnutkLI ul. t.1 slib Senke Im.1spckt i\farije n.1Ylj.11 lj.1 d.11 .1 s.1je ist.1CI1Z.1knutij. Dakle. Jed.n koji sc suprotst.'Oj.1111 .1 iii sistcma \ere.1lnik istog poL1 bo osob.1j. prij.kukuruza i zetve snu mozc f.1 i izaziv.1 zi1inw u nckc•j n:..1jcdnicki \·ccini kultura u svetu U Sckspiro\ im dr.1c.1mpiri su jedn.1ti111 ncst.1m i ~ l i.rnci d.c LI s1.rnja stv.uhetipa Ludc. Scnk.1 i odnos.1ko StO pc1st.1ju . Vcsticc u snovima i bajbnu mogu takode d.1 mozc d.irh cti r•sku iii mitsku maticu kc•j.1 predstavljaju ncgativni aspckt arhetipskc Vesticc mozemo da s.1t.:oncq•t formalize•\ .ui.1 .1jcdnici.1.rnirnjc naSc' iskust\ o i t1Ti uticaj n.:i negujc scbc i sopst\ cnu krcatirnu zin1tnu snagu d.1 m.1\ lja promeni ncke drugc oso be iii njenom ranoju On. drnrsb luda jc cest lik.:i i\Iajke ocitiji jc kod hinduskc boginjc Kali.1ko u S\ ojoj \ L1sti 1 j.rn n.dnc\1wrn iii c'tLI .1li i boginja stvaranja i nstite.1 drug.uno u \Tcmcnu promen.1ni.:i n.1 cbje zi\·otnu energiju deci.1 SJ .1 koji n.1 jc jcd1u polo\·ina bi la cn·cna .1jLI d.1 i:ini 1u ljudc ch ih hipnotisc.1.1n1i simboli su jcCJ. licnost jc koj.1 (rimsb Cercra) po\·ezujc sc i s.111j.1 rcstrikti\nim drustvenim zakonim.11 !juju sc 1i.1k(1g ljudskog sukob.1 jestc ch iz.1 bi izbcgb ch budc dcstruktirna Arhetip i\ Iajkc n.mo ll!"l111jeni LI akodnen10g s\·ct.1Ciju t.1 kc•jc istc•nc111e1w LU[).1\ lj.1 bo sto jL' S AR/\( l<AO \/REt\!1ENSl<I DUH m. ljubomorn. a uloga mu jc ch sc dosetbm.1kodne\11og iskustL1 sugcrisc d. Edsu je bio bog luda koji sc \·coma zabadj.1 postojc mi ts kc price koic pokus.ui\·amo ·norm.1 pL1\·a.i nJtkriljujc mJjcinsku z.1 zcna kojJ je j.1kcij.1 \last klon10\ i su z.1cin zi\ot. usc\'i bitni ZJ zirnt.1g11ctsk. \Ii n de I z.1mi.1l:in sh1 . ovim marifctlukom pomagao je ljudima da uvide da postoji vise nacin.1c. indircktno mu nudcci mudrost U nigcrijskoj mitologiji.rn LI t.1 SC prozi\ c S\ CSl!Ll.1konc S\ c•rg.1 Hsi kOI11f. uspalljujc ih iii ih zarnbljav. koja jc rusiteljb .1 1us k.1g.1riju pok.1.:ilazi sc u boginj.1 jc tciiko napustiti ncki n.1 z.rntna.uuju :.1z.1 c•st. s.1 skri\enim zclj..u temclj S\ pomognu u zonama sukoba i:inilo .rnu zcmljc i ncba i u drugim licnostim.1 uzmc iii unisti zivot.1 c•\ .:istit.1 i z.ti polj. kc•ii nisu st. i inL1cc snagu iz onog.1111.m i kukuruz. \'.1 posnutr.:ijb je domin.rnj. a njeni gl.10 inzivajuci s\ adu mcdu cL111ovinu z.1 VREMENSKI DUHOVI Savremcni terapeut dr Arnold Mimic! upotrcbio jc rcci "vremenski duh" da bi opisao sc odmot.rn1. iako SC m.1 pcwezJ1u je i s.:iljic.1ju.1ko da bi sc ljudi prcpir.1stitu Crcb boginj.1 rcprodukcijom i bujnim r. i\!Jjcinski .1.1lazi sc u njenoj poja\·i bo Kr.1 S\ .1 koncqit s1w1 ic1enjskih iii mitskih c•br.1 zcmlje Dcstruktivni aspckt arhctip.1~ih .:i U kultur.1stom u prirodi.\ i\Iudrost u ludosti prcdst.1k.irhctipskih ulog..1 sto mi n. Z.:i Velikc nujkc EgipJtsb boginjJ ncb.1ie ch .1 kc•ii :.rnumJ.1ko po\·ezan.lS d.1 inu destrukti\·an utic.:irhetipu i\Iajkc On. Nosio jc scsir cij.11na.1 koja s.1 strogoj \ L1sti \·bdar.1juci ljudsko oblicje.1til:ni ncgc• c1·oluti\11i ('ln f'i"df. l\ut.. drzcci ih t. l\eki jun go\ ci t\Tdc d.

ali is to tako moze se naci u drugim signalirna i odgovorirna. 5amanizrna i t. zivotne promene i globalni konf1ikti. jungovske filozofije. cvrstih identiteta. Kada terapeut turnaci neki simbol iz sna. najbolja tumacenja se ogledaju i potvrduju signalima i odgovorirna ispitanika Pozitivna reakcija predstavlja informaciju koja ukazuje na iii pokazuje put kod postupka neke osobe .rnu na procese iii procesni postupak Mindel je prona5ao nesto zajednicko u teoriji i mudrosti kvantne fhike.dok stvarno zivimo u s\·etu procesa . znamenja i uniforme koje nose policajci. sirnboli se sagledavaju ne sarno kao nesto sto irna fiksna znacenja. da SU Sanjanje izmaglice iii mag le predstavlja zatamnjenje nasih uobicajenih percepcija. vatrogasci iii lekari sirnbolizuju njihovo identifikovanje sa ulogom i profesijom. lako sirnbol rnoie da bude proturnacen od strane nekog strucnjaka. mogu se slwatiti kao arheti pske i simbolicne manifostacije koje traze da budu otkrivene i svesno prozivljene preko 1us u svakodnevnom iskustvu PROCES PROTIV STANJA Mindel istice da mi nastojimo da sagledavamo zivot u smislu stanja .10izma. Prirnarni simboli su poznate stvari s kojima se identifikujemo Na primer. koji je kasnije preirnenovao u psihologiju orijentis. TUMACENJE REAKCIJE SIMBOLA Glavni koncept kod procesnog postupka. i za njih predstavljaju primarne simbole Nacionalne zastave i himne sportista na Olimpijskirn igrama takode su primarni simboli Kada ljudi ukorenjeni u arhetipske obrasce Telesni simptorni. stanja Eksplozija koja se dogaaa na rubu svesti u snu iii kod "eksplozivnih" fizickih simptoma moze da znaci potrebu da budemo emocionalno izrazajniji GORE DOLE DESNO Rubovi se javljaju u prirodi tamo gde se sastaju dva ambijenta Psiholoski "rubovi" nalaze se ta mo gde nailazimo na granicu onoga sto znamo iii sto verujemo da mozemo da shvatimo Sezdesetih godina XX veka psiholoski teoreticar i terapeut Arnold J\!indel postavio je opus zasnovan na snu. koji jc svojstven taoizrnu i mnogim drugim tradicijama orijentisanim na prirodu. skupa sa drugim socioloskim i psiholoskirn pristupirna Procesni postupak predstavlja fonornenoloski pristup koji nastoji da poveca svest ljudi o obrascu. kao sto su nesvesni pokreti.dobijajuci stalni dotok signala i informacija On pravi analogiju zivotnog procesa sa prugom kojom se krece voz. osecanja i cuvstva. Osnovu procesnog postupka terapeuta .cvrstih sirnbola.·L PRIMARNI I SEKUNDARNI PROCES lz perspektive procesa rnogli bismo razrnisljati o simbolima kao o snimcima u datorn vrernenu i na datom rnestu. nego i kao deo aktuelnog fluidnog procesa koji zahteva stalan oprez Jung je tvrdio da neki sirnboli imaju fiksna znacenja. teska mentalna stanja. pri cemu stanice predstavljaju prinemena stanja Kod proccsnog pristupa. cvrstih znacenja. prisiljavajuCi nas tako da koristimo druga cula za dozivljavanje sveta DOLE arhetipovi koji nadilaze kulturne i vremenske razlike . pozitirna reakcija moze i ne rnora da bu de verbalni odgovor na turnacenje. jestc da ga rndi reakcija . karakteru i toku onoga sto dozivljavaju urna . vizuelna iskustva iii nenarnerni zvuko.PSIHOLOGIJA ORIJENTISANA NA PROCESE Procesni postupak doprinosi proucavanju znakova i simbola zato sto se priblizan i najekstremnijim iii najhaoticnijirn dogadajima na bazi toga StO SU vodi reakcija pacijcnta na ncko tumacenje pre nego samo tumacenje.

na ljude kojima se divimo. izmedu svesnog i nesavesnog. a njihove karakteristike mogu se odraziti na nase fizicke simptome kada smo budni > SIMPTOM\ Mindelovo interesovanje za odnos izmeau simbolike snova i informacija koje se kanalisu kroz telo dovelo ga je u situaciju da radi s i':ovekom koji je imao veliki tumor na zelucu Uvelicavajuci iskustvo vezano za tumor. razvijajuci svest da srno deo toka LI sirnbolicnom kosmosu.1 sekundarna svojstva samih rug.1ju o ncecm napctorn i ncpopL1stljin1n1 u njcgcl\·om telLI. kada se grupa ljudi rugJ. rub izmedu dana i noc'i predstavlja granicu izmeclu sntlosti svesnog i tame nesvesnog.rna primarni proces sc 1ulazi u ulogama.1snjih standarda Procesni postupak trazi od nas da re\·idirarno krut pristLlp zi\·otu i simbolicnom znacenjLI. Kao suma. srnrt moze da simbolizuje corsokak iii gubitak . iako je rec o ciklicnom rubLI koji se ritmicki ponavlja Mnoge kulture smatraju C:asove sutona prelaznim vremenom u kojem srno najblizi duhovima rnrtvih.1sanjcm. l(ada zamislimo tclo kao cclinLI koja s.1 nase dublje procese i cvoluciju. njihov primarni proces iii identitct poja\·iee se u snovima kao simbolicne licnosti kojc su im poznatc.rnjc tcla i\!edL1tim.1lica Sekundarni simboli u snovima su oni koji su nam nepoznati: medvcdi. sekundarnih procesa kao "rub" Rub odreduje granice onoga sto mislimo da jesmo. neki co\·ek se idcntifikovao sa flcksibilnosc'LI i komotnim pon.1 i perspektive Rub je nafa rastuca granica i psihicka "kofa" Kad god se suocimo s necim nepoznatim iii s neC:im sto naru5ava nase viclenje svcta.1pct i dobio je glarnboljLI koja je kao i. izrnedu ljudskih carstava i prirode . gurui.mozda gncv. iii nemenom kada vile izlaze da se igraju Nasuprot tome. KA.1 o kojima noc'L1 sanjamo trcba t. iii kao aspckti njihove proslosti Sanjac cc govoriti o tome da jc L1ko prcpoznao te ljudc. izncnadio sc kada jc otkrio da ljL1di pric. ali je u isto vreme simbol strasnosti i ushicenja Videne s mora.1 ncmc d. r.1kodc da sc izr. nekoj drugoj grupi.1dosti iii riade .koji je zakljucan Sekundarne inforrnacijc ovc vrste mogu se pojaviti u toku dana kao potistenost iii kao napetost tela. sveze videnje stvari Rub stene ima konotacije straha i propasti. cini nam sc r.ue LI n. nalazimo se na rubu. ncprijatelji.rn. On jc odreden svesnim iii nesvesnim uverenjima koja posedujemo o sebi i boji nasa gledist.lem pritiskab njcgm LI glan1 Sa rnalo vise nagbska na o\·e sirnptorne i pojac.1. To je rnesto na kojem napustamo poznato zbog nepoznatog. misteriozno cvece.uurnno da lic.spavaju. IZ SNOVA.1 Na primer. zora simbolizLlje radost i budenje.JU LICA. Tokom d.1\·si napetosti u njima. RUB Mindel definise aranicu izmedu naseg primarnog idcntiteta i cesto predstavljen grobom "' Kao metafora. osobine koje ismavaju mogu da budu projektovan. nacinu pona5anja i u drugim signalima koji su bliski idcntitetu doticne osobe Sckundarna simbolika mozc da nas inspirise iii uznemiri: ona predstavlja nase aspckte s kojirna sc nc identifikujemo tako lako. Sekundarni proces narusav·a licni identitet neke osobc i dozivljan se kao nc5to ··drugo' Na primer. mutnc licnosti.KO KOi\!UNICIRA. 1n sc konccntrisao na opL1st. Sckundarna sirnbolika obicno se projektuje na "neprijatelja" iii. suprotno torne.1sern tclu z.rnj. Najznacajniji rub jeste onaj izmeclL1 zivota i srnrti. C:ovek je osecao da ce eksplodirati Bio je podrzan da nastavi i kada je "eksplodirao" izrazio je osecanja koja je godinama zadrzavao Kasnije se setio da je sanjao bombu koja eksplodira u centru grada u kojem je ziveo. vode. Simboli ruba su zajednicki mitologiji. sln·atio je da stoji i hoda popL1t viteza LI crnom oklopu Besc otkrio da je prcvise opL1sten i da treba da se drii svojih L1nutr. napadaci i ljubavnici naseg svcta sna Sanjanjc medveda u kavezu.•1li moze takode GORE 0 0 > 0 z z > z ch znaci prcobrazcnje iii prclazak na novi ni\ o LI zi\·otu. snaga iii veza sa zernljom . moie da predstavlja medvedi aspekt idcntiteta tc osobe . Licnosti kao StO je "crni vitez" pojavljuju se simbolicno u snovima. ali ukazuje n. na primer.10 jc 11. govoru tcla. ali su stene isto tako mesta samoL1bistva. sto se nunifostovalo njcgon1m pozom Post. folkloru i snovima Rub sume je linija izmedu bezbednosti i ufasa. stene mogL1 da budu simbol nade za putnika koji se vraca i snage protiv neprijatelja.

postajem deo njih Trave. more je opisivano kao nepoznato prostranstvo. natprirodno bice u obliku rnuve zunzare. zapoceo je putovanje zalwaljujuci jedinstvenoj sposobnosti da izvuce mac iz kamena. neurnorni kralj Gilgames pozvan je u avanturu preko susreta sa svojim pomocnikom Enkiduom. nego kao osnovnu stvarnost " Australijski uroaenici Na pocetku traganja. kukavicluk. ukljucujuCi svakojake izazove. simbolika se odnosi na ljudsku borbu za nalazenje identiteta i smisla znacenja i snhe. snaga i magija Duh cuvar kod Navaho Indijanaca. zastitila je ratnike blizance tokom njihovog putovanja ka suncu. Junacki ciklus se rnoze opisati u tri izrazita dela: poziva na avanturu. ponos. sagledavajuc'i to ne kao simbolicnu. mora da bude pobedena iii prihvacena i integrisana To moie da znaci borbu s nekim neprijateljern . Odisej je bio zarobljen na ostrrn Ogija. svernir je postao novi simbol nepoznate teritorije. Svaka junacka pobeda u stvari je pobeda junaka nad sopstvenim slabostima. putujuci "gde nijedan i:ovek nije ranije do5ao" INICIJACIJA I PROVERE Prelazak praga podrazumeva suocavanje s novim izazovima koji nadrna5uju svakodnevno postojanje Ovo je svrha inicijacije ( uvodenja) u mnogim kulturarna. kuci njihovog oca . licnosti cm·ara simbolizuju celu psihu individue. da bi na kraju proputovao kroz Iran do jedne sume da se bori egoizam. prag se prelazi ulaskorn u svemir. U starirn sagama i junackim prii:arna. vratila je u zivot atua. zastita. koje su poslali njegovi roditelji PRAGOVI Junacko putovanje uvek podrazumeva prelazak praga EKOLOSKO JA Filozof Arne Nes uveo je pojam ekoloskog ja. lenjost. 2001: Odiseja u svemiru. Zena pauk. preko kojeg ljudi shvataju duboko poistovec'ivanje s prirodom Ekolosko ja je poznato mnogim kulturama koje odrzavaju blisku vezu sa svetom prirode Jedna nabrajalica plemena l\lavaho glasi "Planine. junak se poziva da prede fizicki iii psiholoski prag i da ude u nepoznato iii u carstvo nesvesnog U starom sumerskorn spevu. koja otelotvoruje poricane liene slabosti kao StO SU Kako nalazimo put u zivotu? Sta cini zivotni put znacajnim i ispunjenim? Komparativni mitolog DfozefKembel znao je da bzc s1ojim studentima. uvodenje i ponataL Licnosti pomagaca iii cuvara otelotvoruju osobine koje su potrebne za kretanje na junacko putovanje Junak je u poeetku cesto slab iii neiskusan. Mentori i cuvari otelotvoruju svojstva kao sto su ljubav. koga su braca maltretirala i zatim ubila. U jungovskom smislu Senka. gde je bio suzanj nimfe Kalipso GORE izmedu civilizacija iii izmedu poznatog sveta i didjine iii nepoznatog U filmu Stenlija Kjubrika. postajem deo njih preko inicijacije dozivljavaju sustinsko poistovec'ivanje sa zemljom. posle cega je pocelo njegovo traganje Kralj Artur. Zevso1· glasnik. otkrivanje junaku sopstvenih rnoci i slabosti . preko koje pojedinci iii grupe prosiruju svoj identiteL Kada junak krene na put. 1·era. bitke i zavodenja. Ona ih je snabdela zastitnim obrucem sa orl01·im perjem da odbija neprijatelje. U avanturama Zvezdanih staza u kapetanovom dnevniku svernir se pominje kao "konacna granica" u kojoj i:e Enterprajz traziti nove civilizacije. uz porno( Merlina.\[itologija i simbolika mnogih kultura predoea1·aju zivot kao put samoostvarenja putem razHlj<1 s1·esti o. drvo. "Sleditc s1·oju srecu". sebienost. suocava se s nizorn mocnih neprijatelja iii uvodnih provera. 1·erujuci da je to najbolji nai:in da se otkrije pravi zirntni put . neprestano odolevajuCi nimfi Kalipso koja je pokusala da owoji njegovo srce. puno rnisterija U rnodernom do bu. ali dobija podrsku cuvara koji moze da bude stariji. i 1·eze sa s1·etom oko n<1s PUTOVANJE JUNAKA U arhetipskom putovanju junaka. CUVARI Odisej je bio zastic'en i zarobljen sedam godina u pec'ini nalik utrobi. konacno je rekao Kai ipso da ga oslobodi. dok je Homerov Odisej putovao rnorem. mudriji C:ovek. Bog Hermes. ljubomoru i ambicioznost. vatra. neka zivotinja iii boianstrn. U psiholoskorn smislu. vernost. Mladi mavarski junak Hatupatu. hrabrost.SIMBOLICNI ZIVOTNI PUT s dcmonom Humbabom U Homerovoj Odiseji.

1 otpL1tL1je iz zivota u carstvo smrti . da ne bi skocio na stene JL1nak takode cesto mora d.:ik se sada koleba izmedL1 sveta wakodnevne stn. ali je naredio mornarima da ga zave:Zu za jarbol.n.rnja. vile i dernonske ljubavnice koje pokusavaju da savladajLI snagL1 njihove volje iii da ih L1spavaju Odisej je naterao clanove posade da napL1ne LISi voskom da bi se spasli od zavodljive pesme zanosnih sirena On sam nije mogao da odoli zado\·oljstvLI da ih cL1je. U arturovskoj prici Gavejn i Zeleni vitez.:io bogo1·ima da bi ljL1dski zivot LICinio podnoslji\·im Blaga nesvesnog sc retko oslobadajLI dok eovek ne razvije sposobnost da se suoci sa s1·ojim dL1bokim strahovima Neki jL1naci moraju se pomiriti s. Bersilak. simbolirna nase rnehanisticke prirode. Gavejnovo lovljenje nevinog jelena. Za duse asteckih ratnika srnatralo se da dobijaju razlicit raj. posto LIS\'Oje sva iskL1stva trag.postajL1ci bog JL111. da bi vratila ljubarnika u zivot. savremene simbole novog mehanistiC:kog gledanja na svet koji su zamenili stara cudovista. koje cun u-sp. simbolicno oslobadajuCi ili stiteCi svoju dusu ili :l:enski aspekt od pustosenja ljubomore ili sile U kasnosrednjovekovnoj prici. ili se drzi pod cinima ili transom. rnoze da se vrati sa bogatstvorn ili vizijom koji ce koristiti zajednici Moze to da bude veliko blago skriveno LI . POVRATAK Kada junak shvati ciljeve traganja. pretvarajuci tako jedno prljavo mesto (iii nepozeljni deo sebe) u nesto prihvatljivo Junacki bojevi cesto podrazumevaju da junak izla:l:e sopstveni zivot za neku drugu osobu ili ideal. ser Gavejn mora da se odupre nasrtajima zene Zelenog viteza. divljeg vepra i lubwe lisice od kojih nekoj pecini. postajL1Ci tako jedno s torn zivotinjorn . GORE svako predstavlja jednu od osobina koje koristi Bersilak LI pokusajima da ga zavede prikazuje njegovo odbijanje da podlegne njenim zavodenjima J unake obicno op cine \·estice. ali je nai5ao na vetrenjace. Sve vise se od modernih junaka trazi da se rvu sa tehnoloski naprednirn neprijateljima.iii suocavanje s nekim drugim izazovom Jedan od zadataka koji dobija Heraklo (Herkul) jeste da za jedan dan ocisti vise desetina dubrista nagomilanih od vise stotina goveda u Augijevirn stalarna. oznacavajL1ci trenL1tak kada mogLI da prcLIZ!TlLI L1logL1 koja im pripada LI drustn1 Neki drugi. ali se on vraea kLlci sa rnL1droscL1 o sopst\·enoj smrtnosti i sa sposobnoscu da zi\·i i uziva u zivotu. vitez Don Kiliot je izjahao da se bori protiv divova. Jona LI Starom zavetu zavrsava u utrobi kita. ona silazi u podzemni svet. da bi se kasnije ponovo rodio s novim mocirna. zavisno od vrste junastva koje su pokazali Ovo bi se jednako odnosilo na ratnike koji poginu u boju i na :l:ene koje urnru u toku porodaja Mnogi junaci su ubili zmaja da bi spasili dernjku u mukama. dozivljavajL1ci srnrt. prave osobine junaka se pokazL1jL1 preko SL1sreta za vreme putovanja Svaki neprijatelj koji se pokaze sirnbolicna je strana jLlnakove celovitosti koja ceka da se preobrazi i integrise Junacki Prometej donosi dar vatre C:ovecanstvu ooLe Don Kihot je imao plahovit karakter i bio je resen da zivi punim zivotom kao dace uskoro da umre.1 ocem.:ini zmaj Moze da bL1de dragoceni predmet.rnosti i s\·eta bogova Gilg. U sumerskoj legendi o lnani. Junak je cesto izlozen zavodenju ili ponudama moci.1mesu se ne otkriva tajru besrnrtnosti. kao sto je vatra koju je Prometej L1kr. posti:Zu apoteozLI . da bi dokazao da je pravi vitez. Ma kakvo iskL1senje da je u pitanju. boginji neba. Mnoge totemske kLllture prik~zuju vodu plemena kako ga prozdire totemska zivotinja.

1c.:i.i stral10\·e pronalazcci nove sopstvene zenske moci Zivotni mit je osnovni obrazac iii mitski potencijal koji oblikuje i organizuje zivotni put Co\'eka. a posle smrti se reinkarnira u druc 0 bice Chi 7 " . Na primer. osnazujuci iskustvo t.iko d.uocgipatskom ka (duhu zivotne sile koja je stvoren. masti. iii prema Ja.111ci pronalaze zirntni put sledcci uputstva koja dobijaju u snovima Za snove u detinjst\'u se kaze da sadrze obrascc koji su simbolicni 2. bez potrebc za testiranjima i tumaccnjima Kach se pacijent analizira. Dr Arnold Mindel govori o ovom mitskom potencijalu kao o "Velikom ti". oca iii ZIVOTNI MIT koji predstavljaju aspckte nasc celovitosti n. neka dernjka rnoze da pati od uiasnih snova u kojima je \'ija \·es ti ca.i se odrnota. prva faza podrazumeva izvestan stepen "sirnbolickog prenosenja" u kojem pacijent nesYesno prenosi sirnbolicki sadr:Zaj na terapeuta. Medutim.rne saveznik inc oda s\·ojc tajne TE HNI KE PO J ACA \!ANJA Velika pa:lnja pokLrnja se znakovima i simbolim.idrzaj.1\·lj.1ralelc u unutra5njem dajmonu Grka. koji se nalazi u njiho\•om srcu.is um nego i mudrost teb i GORE Jacanje simbola u snovima maze da utice na Vas budni zivot Prema Jungu.i u skladu s nasim r.SIMBOLIIZA SNA zavisnost iii gubitak uloge iii identiteta. telu iii prirodi.11110razumey. koje je Jungov Indij.ipeut mozc predsta\·ljati negativnu iii pozitivnu majku. bilo u snovim.1li podsticanjc d. sa poluostrva Labrador. Jcti iii talas. ukupnost ccn·eko\'og zivota u snu predst. kao sto je prekid veze.1.n-anje se odnosi nJ koncentrisJnje na simbolicki s. u primiti\·nijim kulturama pojam duha vodica vidi se u totemskim zivotinjama i biljkama koje stite pripadnike bratstva Indijanci iz plernena Naskapa. koji drzi ove projekcije dok pacijent ne bude spreman da ih integrise Na primer. J. kada im pridcmo celovitijc. hronicno oboljenje.icionalnim razumcvanjern i spoznajorn njihovog znaecnja.n-laduje neki snazni rnitski lik kao sto je vestica.1 njego\· potencijal individualizacije Dok odgovaramo na licni s\·et simbolike mi putujemo stazom koja vodi ka s. ter. DOLE Arhetipski lik vestice maze simbolizovati zensku moc koja je dobra iii zla prototip celo\·itosti JUNG OVA AKT!VNA J\L\ ST A Aktivna rnasta je psiholosko orude koje moze doprincti postizJnju celovitosti iii individualizacijc Om podrazumeva direktnu vezu iii konfrontaciju sa nes\·esnim. koje je temelj preokreta u nasern zivotu. . bile bi zato po\·ezanc SJ zivotnim mitonL Jz.rnju.i sama igra ulogu Yestice rnoze joj pomoci da savlad.i koje cemo naici u toku zivot.1 ima p.lZO\ s\·. Sve poteskoce u zinitu. ornogucujuci njegoYoj mudrosti da buja nas zivotni mit iii put Oni obicno prikazuju svakodnevnu licnost kojoj prcti iii je s.1 prirodc Poj. u geniju Rimljana i u st. postaje ocito da Cc dublje razume\·anje znakova i simbola psihe ukljuciti ne sJmo n.1 sa individuorn i koja sc s njom ponovo spaja prilikom smrti).1kodnernom ja iii ··i\!alom ti' jeste da serves Velikim ti dok ono ne post. \·eruju da je njihova dufa unutrasnji pratilac koji se zove Mica'peo (iii "Veliki C:ovek").

na primer sna u kojem pada. et rccima. vodicima u delove sebe za koje je osecala da su van kontrole i da bole .1ti wet putcrn slika iii prcko Z\uka i reci. dok drugi tunucc S\ SENOJ TEMIJARI Z.:rvanje zivota u sno\·ima koristi se za un.l\'orizujc ··osecanje iii pokret kazc sc da zauzinu kincsteticne ka1ulc pcrcepcije U svakom sluC:. preko terapcutske \'cze pacijcnt moze da n.:rlji\"i oblik tr.1drzajima iz snova i pojac.l\·.1uzctc kan.1lim.1 kojc sc dcs.1juci se u pcsku i klesuCi kamcnc skulpturc kod kucc u Bclingenu. bilo da su dobri iii losi. Osnovni pristup aktivne maste jeste da bude sto vise sarna i ncuznemiravana. Jung je govorio da vodi duge i duboke razgovore sa mudrom unutrasnjom licnoscu zvanorn Filomena.zi aktivne maste.1 nunje poznate . jer je ona direktno povezana sa arhetipovima i njihovim pojacavanjern i izrafavanjern. igr. onda on.:r istrazi\·anjc i izra:l.1\ .lju.i DRAGULJ U RAN I Rouz-Emili Rotenberg koristila je aktivnu mastu u borbi s koznim poremecajem koji je imala od detinjstva Ona je opisala kako je preoblikovala sebe preko kreativne igre U pocetku je gledala na oziljke na telu kao na inferioran deo sebe.1cij. Ncki ljudi zamisljaju i poim. Ako ncka osob.-i prcl\odio zaokupljcn akti\110m nustom.1ju fizicka cu\·stva prvcnstvcno u slikama. te da bez aktivne maste covek ne bi nikada mogao da postane istinski nezavis.1li ih .1ju u 1. pa ipak u isto ncme mogu da imaju znac.111 simbolicni sadr:laj.1j. relati\no nczauzeti lnformacije .1 zauzima vidne iii slusne kan. pa ako se dete plasi nekog sna. Jung je uveliko sagledavao aktivnu mastu kao nesto sto zarnenjuje vaznost sanjanja.1 pcrccpcije l(ao indi\ idue im. .1lc. koji je zelela da ukloni.1lc.-ijc. ali je vremenom pocela da se odnosi prema oziljcima kao pre ma "zvezdama" iii draguljima.autoritativnu licnost za pacijcnta. drugi kanali vreme dorucka. Senoj Temijari takode podsticu pricanjc snova z. veruje se da sadrze obrasce koji simbolizuju nas zivotni put situaciji poja\•iti slika ili zvuk. koncentrisuci se na sve ono sto dolazi od nesvesnog C:esto $: w 0 > \J) z > ee se u ovoj U potonjim godirHnu. Za osobu koja prirodno f.:mje simbola sna predstavlja drugu prirodu Scnoj Ternijari iz severnc l\Lllczije pridaju \·cliki znacaj zivotu u snovima.1c. U neme kada bi se nalazio u posebno niskoj zirntnoj tacki i kada bi se osecao deprimiranirn. od koje je dobijao velike uvide .111ju.rnci da intcgrisc osobine koje su projekto\·ane Jung je jednorn rekao da je ulazak u snove i koriscenje aktivne mastc sustinska druga polovina analize.1spckte nase licnosti GORE Za snove adolescenata i dece.uska POJA. pojaca\·.Jung je \cliki dco Hcmen.11110 omiljcne iii ·zauzctc kanale perccpcije (iii cula) i ncomiljenc iii ·ncz. ovaj postupak neminovno uvodi u igru pripovedacevo nesvesno Jung je takode govorio o razgovorima koje je vodio sa personifikovanim glasovima nes\•esnog kao o kasnijoj fo. kojc zaista zauzimaju ove kanale nastoje da 1us uznemire.1predivanje drustvenog zivota i projekata zajednice Oni koriste s. zapisivanjem ili izra:lavanjem istog pokretima ili plesom Posredniji pristup aktivnoj masti predstavlja pisanje prica o nekoj drugoj osobi. kojima ne sme da se dozyoJi da ponovo potonu u nesvesno: to se moze postiCi crtanjem iii slikanjem.1zlicitim kan.1 neke kulture. ukarnjuci n. S\ .rnsnog plesa i zajednickog pevanja da bi se povczali sa s.1 tcii Lfa sh\ .CAVANJE PROCESA lnspirisanJungo\im pristupima poj. dr Arnold l\[indel jc raZ\ io cksplicitniji pristup pojacavanju snolikih inform.111 od psihoterapeuta. roditelji ce pomoci detetu da nauci da sanja razumljivo da bi moglo da kontrolise tok sna tada dete ec biti moie da promeni nekontrolisano padanje u kontrolisan let.

1 koji sc pricJlo da sc z. primctili d.1 ZJ 0 C'. koja jc lupaLi u prozor.1 perspekti\ .1 2cnb rn.111osti. bda su 19 52.1).1son1ib u trenutku smrti njihlwih dasnib snutra sc cestom poja\ om i \'Crovatno simbolizujc kr.1cijcntkinja pric.1 unutrasnjeg i spolj.1 casO\ nik s kLitnorn z.1 i tumaeenjc t.1 p.1zlatu.1\·io u trcnutku kad.1snjcnjc i1ucc ncobjasnji\ih fcnomcna bo StO SU tcJcpatij.1 celokupnog zi\ota .1 pacijcntkinjc prcma situ. st\ ari kojc pri\·idno ncnuju nikahe mcdusobnc Yczc stojc u \ ezi zato sto.SIN"HRONIZOVANOST SIMBOLA Sat koji se zaL1stavlja LI trenL1tkL1 smrti vlasnika dobar je primer sinhronizovanosti.n u jc opisao Ken Kiz u knjizi Stoti majmun ( 1981) _/Jp.1 jc. mitsku dimcnziju koj. cuo je u istom trenutku kucanjc u staklo i iznenadio se bdJ jc ugled.1j.1snjih psihickih stanja koja uticu na spolj.1legara.1ciji bil.1j POKLAPANJE U ISTO \'REl\fE NA RAZLIC:ITil\I l\fESTll\L\ Do otkrica poncbd dolazi u isto Hcmc 11.1 proui:.1.rnjJ zcmaljskc slikc unus mzrndusa iii "jcdnog s\·et.l kojc je OSCCaO ltJ ne mogu d.1c. Odbljesci svetlosti LI vodi predstavljajLI primere nacina na koji pokret i svetlost mogLI da nas privL1kL1 i da "koketirajLI" s nasom paznjom POKLAPANJA U ISTO VREME IN. postojc mnogi opisi ogledaL1 iii slika kojc padaju 1u pod i razbij. stvarajL1ci tako "fL1nkcionalnL1 koincidencijLI" SASVIM DESNO Jung je sko\ao tcrrnin "sinhronizo\ .1jmuna r.111j.1cio1uln.1snjeg iskust\ a nijc u \las ti principa buz.w bub.1snjc dogadajc 0\ . umro pruski cJr Fridrih Veliki.:da o snu u kojcm jc dobila zbtnog balcg. Teorija sinhronizovanosti koristi simbole da bi saopstila znacenje dva inace sasvim razlicita dogaaaja. izlozio je tcoriju dam .1r jc egipatski simbol suncc\'og ciklusJ i ponon10g rodcnja (iii prcobrazcnj.1lcg.1 b.1\'ali majmuna iVIacacca fuscata.rnst.1 razlicitim mcstimJ.uota. U slucaje\·i1n. sto prcdst.i koji uticu na strukturni razyoj On1 poj.1lnosti. . prcma biologu Rupcrtu Scldrejku O\ o sc dcs.rnski naucnici su 30 godin.1. roLL1ku DOLE I DOLE DESNO ncme1u i prestanak rJda srcJ Slicno tome.111je Lha iii\ ise dogadaj.1 promenjcna on1m epizodom Drugi Jun go\ primer odnosio se 11. po Jungo\·om misljcnju.1z.1 no\·o ponasJnjc: poccla jc da pcrc u potoku indijske .1 sc nalazi iz.1 nsta "funkcion. dcle zajcdnicko tlo sinhronizo\Jnosti. Sinlzronizovanost: akauzalni vezivni princip.wa uslcd arhetipskih obr.1strologij.1 Jung. pJ je iskljuciYo r.1 U knjizi iz 1952 godine.u.10 jcdan od sopstYenih dozidjaj. ZaustJdjanjc c.1 sinhroniZOY.1\ ljJ simboliku razbij.111ost da bi opisao poklap. G. Tahi dogadaji prcnose funkcionalne simbolc preko praga koji sc naL1zi izn1edu ncs\·csnog i s\·csnog.1ju sc u trcnutku nccijc smrti. I :-86.1 budu samo st\·~u sluc.1j konccpt jc iskoriscen za obj.1lnog poklap. u kojcm mu je jedn. ncgo je st\ ar unutr.\ ISTOM MES TU Jung je dirno ispric.1nij. koji je bio ledima okrcnut prcma prozoru.

1 i posm.i\·a biLi pon~zana s promcnom u arhctipskom obrascu bda jc dostignuta kritic1u m.rnj.1sniY.idcnjc da sc on.1ju tr.1z\·oj kYantne !hike i istr.1\ i put.iLizilo kratko .oscc. Vragolije prirode pokazuju se u ovim obrascima skoljki duginih boja v.rniju i bio jc vconu izncnadcn da jc rl.rnci. igrom slucaja.i predsignalnog nin1a na kojcm st\· Mi postoje bo stremljcnja pre nego sto se nunifcstuju On jc opisao O\'O Jedan jedini list u pad u koji hvata svetlost moze koketirati za nasu paznju c.i i\L1Lljskom arhipeL1gu i dos.i istonerncno prosiril.izcci 'dodatnu p.Hclja .i jc bilo pn o .1da dn ct.1b .\rnold i\[indcl koristi rec koketir.1\' zin1t sustinski po\ ezan Orn jos nijc opstc prill\aecno u znnicnoj n.10 o Sp. godinc r.\lfrcd.\lindel smatra ch kokctiranja dolaze iz carst\ . DOLE st\ . glcd.unosti.1 ulicom koja Yodi do trg.1lu .iktin10sti U ccloj < c > popuL1ci ji maj rn u1u na ostn u Jos jc \cCC z 0 izncn.rn romski s.ltr.i nujmunskc kolonijc na drugim ostnima.\NJE U R.1 kokctiqnja mogu da budu putobz u ncku drugu st\ arnost: nalct pticc.1.1gaocu Konccpti sinhronizo\anosti i kokctir.1:i:i\'.rnjc da bi opisao razmenu i rcflcksiju snolikih signaLi izmcdu posnntrac. Kach jc zamabo u ugao ugledao je lcpu kociju koju su rnkli konji Lida se probudio. NajYisc p. ali nc i st.1himu Nojnunu. s.\ZL!CITO \'RH!E l(.rnju tcorije o poreklu nst. pa su pn i ljudi 1uz. koji je uzco grcki pseudonim Ne.1lijsko111 LlrodenikLI koji opisLljc mistcrioznu snagu KO KET! R. s.1ci 1Hsu paznju.1 O\ 0 kopnu Scldrcjk k.i neki prcdmct z.1mcrickih urodcnib z.1 principu sinhronizo\·anosti i kokctir.iriji majmuni.1ksc i dcle ga n1nogi urodcniCki narodi i\lindcl prica o jcdnom . .···-----·---------------------------------- krornpirc pre ncgo sto bi krcnula Lh ih jcclc Chu 110\U Pn·c fosilnc ostatkc nenadcrt.rnog.1.i poj.lsao trg.111j.1 LI prirodi koja sc j.111jc.iznjc posn~cujcmo rcflcksirnoj GORE \estinu z ::. dobilo irnc u XVII \cku po loblnom p.10 jc do zakljucab ncz. ispric.1storu. pri ccmu jc ncmogucc odrcditi st.ici 'no\ co\ ck tcrnclj cclokupne samanskc pr.rndcr.ijmunc n.\N_l E .1 Yizijsb traganj.rniji. Carls Darvin jc 1858 dobio pismo od prirodnj.ijuci scbc kako set.1 nuzno poYLii:c za sobom prctpostavku da jc s. i\[indcl b:lc ch mi poscdujcrno razlii:itc Hstc paznjc i S\ csti. ali jc 1958 doslo do izncnadnog sircnja O\C 0 z N . lc:i:cei LI polju da bi se poYcz. katcdralu i kociju iz srng s1u (h.izc da jc .ihtc\.idnici u bmcnolomu Ncandcrskc dolinc u Ncm.1 .1sa.10 sa zcmljom i pro1usao pr. kojc prid. ali na rubu on1g iskust\ .1ckoj. koje jc toliko prcplctcno ch ga jc ncrnoguec razc-h-ojiti. Jcd.Jo.1li kokctir.1 rnnogi sign.rniju ako polozi ispitc Student sc toliko uzbudio da jc s.10 ncsto nalik sistcmu korcnja izmcdu cfra dn·eta.ij d. Vcrcn·anjc da su zemlja i ljudi duboko po\·czani predstadja . ani po toj dolini O\o podrui:jc jc.1 u oku prij.1scla \'olas.10 jc san prijatcljima. pa ipak r.P. gcwori rum i bzujc pricu. sto zn.n "1Lhlc su nujkc i mL1dc rnajkc.idcsct godina u formulis.1.l\ isno od Dan inon1g r.10 ubcdlji\ primer prnfridanja u sno\·inuJung kazujc san jcdnog SYog stud en ta komc jc otac ponudio puto\·anjc u Sp.1lca pro1usli su 1856.n ljaju tr.1snjcnjc 1uci1u na koji se nstc raZ\'ij.1ju prirodnom sclckcijom \'olas jc radio n.iii\ co nu slicno obj.1 R.:.1J1j.rnun opisao jc S\ oju Priroda je puna ritmova i obrazaca lvioderna nauka pokazuje da akauzalne veze postoje u vremenu i prostoru GORE LEVO inicijacijLI.rznju POl(L\.1 procesne psihologijc pobzuju u oYom smcru. u kojcm sc n.1 n.ust\o k. odbljcsak sYctlosti 1u Yodi iii zamisljc1u suz. otputovao jc u Sp.1 na kojoj je uglcdao gotsku katcdr.1tr.1 cunta\·a koja su jcdnab Jungm·orn kolcktin10rn ncs\·csnorn. a posto jc polozio ispitc.1 pa:lnju iii samo posm.111j.1ju se 11. -i L10 i 1u rn.rnstr. Pro\·c\·si Lh.

to da ljudi posmatraju svc 1. dok onima koji ne gornre engleski ne mor.tri crna trougla u krugu na 2utoj podlozi . Za vozace Sirom sveta. crveno svet/o na semaforu predstavlja univerzalni simbol za "stop" SASVIM GORE na oEsNo Ima mnogo razlicitih reci za "macku''. ZNACENJE SIMBOLA NIJE SUSTINSKO PO SAiv!OJ STVARI. On je tvrdio da znakovi koje koristimo mogu izgledati proiz\•oljno. nego su usadena u na5u drustvenu strukturu i vrednosne sisteme. koja prede i mijauce (oznaceno) Oznacivac je simbolican znak: ista formacija slov. za De Sosira su implikacije bile duboke. u stvari.iii crveno svetlo r semaforu kao znak za "st1 Pirs je zapazio da. A SIMBOLIKA ~!OZE DA NASTJ\NE KROZ AKCIJE. repom i brkovima. mace. ali oni. Americki fllozof Carls Sanders Pirs ( l 8391914) i svajcarski lingvista Ferdinand de Sosir ( 185 7-1913) bili su osnivaci serniotike. cica.:t-.roz filter licnog i kulturnog isku'.\ NA NJEN KULTUR-1\!l I ISTORIJSKI KONTEKST l MOZE DA SE PROMENI U ZAVISNOSTI OD VREMENA I PROSTORA. KULTURNE KONVENCIJE Dok ovo rnoie da izgleda sasvim ocito. da mi prilwatamo svet i dajemo mu srnisao preko kodova S\'Oje kulture De Sosir je takode istakao da znacenja deluju unutar paradigme: mi biramo znakove iz celog niza alternativa. sireci se daleko van dometa obicnih formacija reci . Semioticari kao sto je De Sosir tnde da ne zi\'irno medu fizickim predmetima i dogadajima. postoji nekoliko alternatirnih oznacivaca mackica maca.·a. slovna fornucija c-a-t (oznacivac) u engleskom jeziku opisuje krznenu zivotinju sa cetiri noge. isti simbol moze da ima razlic. koji je sarn po sebi sistem znakova koji nastoji da prenese informacije i znacenje . slova i brojeva da bi preneli prakticne informacije GORE znacenja za razlicite ljude Pirsov savremenik. MISLI !LI OSECANJA. a do kojeg se stiie kulturnom konvencijom) Na primer.i mogla bi se veoma lako upotrebiti da predstavi bilo sta drugo. s obzi 1 . a .i da znaci nista kao o "normama" Ovo glediste je pomerilo naglasak od predstave da "tamo" postoji neka vrsta objektivne realnosti do predstave da je "realnost" uvek kodirana. Ova znacenja nisu ·'prirodna" iii neminovna. filozofske nauke o znakovima i znakon1irn sistemima i o nacinu na koji se znacenje stvara i menja unutar jedne kulture SEMIOTIKA Pirs je govorio o tri vrste znakova: "slikovni" iii znakovi koji jasno predstavljaju predmete koje prikazuju (na primer.SIMBOLIIZA u DRUSTv·u SlMBOL MOZE DA BUDE PRIRODAN ILI NEKI ARTEFAKT. otelotvoruju kulturne ideologije i vrednosti o kojima tada pocinjemo da razmisljamo (na primer. NEGO SE OSLAN}. a svaka od njih nosi malo drugacije znacenje. dim je sadr:laj "vatre"): i '·simbolicni" znakovi. cija znaeenja SU odredena konvencijon1 i koji ne lice na originalni predmet na koji se odnose (na primer. DA BI PREDOCILA NEKI SUSTINSKI KONCEPT lvfEDUTIM. medunarodni simbol za nuklearni otpad . De Sosir je identifikovao dva dela znaka: "oznacivaea" (sam znak) i "oznaceno" (pojrnovno znacenje koje se znaku pripisuje. nego medu sisternima znakova sa znacenjirna. saobraeajni znak koji prikazuje siluetu automobila iii motocikla): ·'saqr:Zajni" znakovi koji predstavljaju pojmove koje smo naucili da povezujemo s narocitim znakom Ulicni znakovi koriste "vizeulnu stenografiju" slika. prirnenio je ovu teoriju izricito na jezik. Da ponovo upotrebimo predasnji primer. 0 < --' ZNACENJE I VEZA U XX veku pocele su da se raz\·ijaju teorije o znacenju i poreklu znakova i simbola u ljudskom drustrn. koje bismo mogli upotrebiti urnesto '·macke·'. De Sosir. GESTOVE. a svaki od njih bi nosio razlicitu nijansu znacenja.

kolima.1 ( 191 S-80 ) . koji su slicni iii suprotni U knjizi Siravo i kuvano ( l 96+ ). Levi-Stros je bio zaintcresovan za objasnjavanje slicnosti medu mitovima r. ne s.uocito paro\·i suprotnosti. Bart je istrazivao moze kim ozeniti. knjizen10st. majke. svetlost od mraka.1 nesto nedno (miraz) Le\·iStros jc uporno tndio da se odnos unutar jednc strukture ochija u parovima. ova slika pankera mogla bi da uputi na lepotu iii na opasnost 63 ST RU KT UR AL I Z A i\1 De Sosir je istraziv. deca). z m N < > jedan termin ima prednost nad drugim "kuvano" (kultura i imcnuju ci\·ilizacija) je bolje ncgo "sirovo · (prirodno i "prirnitivno '). pogreb). Kao sto je slucaj s jezikom. tndeci da sc ov•1j metod moie jednako primeniti na bilo koji sistem stvaranja znacenja: na plemcnski obred iii obred neke zajednice (vencanjc. i na \·izeulne umetnosti. dok jc Roland Bart istrazivao savremene zapadne kulturne "znakove'. porodicne grupe mogu da "daju · zcne nckoj drugoj porodici u z. Levi-Stros tndi da binarni p. s pravilirna z.1 njihovo povezinnje: ovo sc moze predstaviti \'izuelno kao rodoslovni dijagram Srodst\·eni sistemi odrcduju kako sc roba.oboje su prevozna sredstva . cine osnovnu strukturu svih ljudskih kultura (muskarac i zcna. na kulturne organizacije i mit. decijim igrackama i popularnoj zabavi.izlicitih kultura Umesto da gleda u njihO\· sadriaj. zene i deca) kojc SC N z > ['. zainteresovan za analizu onoga o cemu je govorio kao o "mitovima" koji kruze u savremenom drustvu i koji grade svet i nase mesto u njemu nasledi sta i od koga. dok sveze voce i povrce simbolizuju prirodnu dobrotu i povezuje se sa zdravljem SRODSTVENI SISTEMI Levi-Stros je doSJ. De Sosir je utvrdio da je oznacujuci sistem bilo koja struktura iii sistern iii organizacija koja stnra znacenje iz kulturnih znakova Kao antropolog.iju medusobne odnose koji se zasnivaju n. i 1956. na primer) i rucine razmisljanja (dobro i zlo) On zapa:l:a da kod svakog para Vencanje.11110 unutar lingvistikc. nego unutar proucavanja svih komunikacija Ono je utic.1111enu z. narocito u popularnoj kulturi .izmenjuju' unutar jedne kulture: na primer. reklamama.1!0 na sociologiju i prilwaceno je od vodccih prcdstavnika strukturalistickog pokreta. kao svaki drugi obred u bilo kojem drustvu. ljudi i ideje "r. mit jc sastavljen od jcdinica koje sc spajaju prcma odredenim pravilinu iii ko1wencijama (kao sto je ponadj. sportska kola i skromno porodicno vozilo dele istu funkcionalnu namenu .111je. ko 1110Ze da ove sekundarne signale. Sistem srodstva jc struktura koja sadrzi jedinice (muskarci. dobro jc pozcljnije od zla. n. pricanje price po slojevima).oEsNo Strukturalizam istra2uje jezik mode i kako se nase percepcije formiraju pomocu nizova signala. ima sopstveni niz pravila iii signala koji su slicni pravilima iii signalima jezika GORE DOLE Brza hrana je zastitni znak modernog drustva.10 jezik kao strukturu. on je primenio strukturalnu analizu. reklame i bioskop De Sosiron1 delo imalo je dalekose:Zne implikacije. Roland Bart je napisao niz od 54 i'lanka o raznim temama za jedan francuski levicarski casopis Pod kolektivnim nazivom "Mitologije'.uo\·ima iii suprotnostirna. Bartje bio opcinjen znacenjem stvari koje nas okruzuju u svakodnevnom zivotu i zeleo je da ospori njihovu prividnu "nevinost"i "prirodnost" Na primer. Levi-Stros je primenio clVe ideje na srodstvene sisterne. fotografiji. (ocevi. a ove jedinice formir.ali sugerisu razlicite stvari u vezi sa svojim vlasnicima . .uovi. raklania i odcvanja.u filmovima. novinama i casopisima. sto daje osno\· za strukturu. antropologa Kloda Levi-Strosa (r l 908) i filozofa Rolanda Bart.1 binarnim p. tndcci da oni dcle zajednicku strukturu . narocito u carstvu hranc. i kako se ovi odnosi zovu. kisni pies. ovi clanci pru:Zaju uvid u Bartove ideje o konstruisanju znai'enja. jclu i imovini). a musko (u mnogim kulturarna) od :lenskog Kao i Jung. svi sistemi kulturne organizacije dele iste fundamentalne strukture Jedan od njih je srodstvo: svako drustvo ima neki sistern kojirn odreduje ko SC MITOLOGIJE lzmeou 1954. na ·modu" (u odevanju.o do zakljucka da bez obzira na sadr:l:aj.

pojedinac s\·e vise igra istinske viscstruke Llloge LI r. kada su crni velovi postali revolucionarni simbol Posle uspostavljanja Islamske Republike. kulture iii po la. strukture uloga unutar njih U modernim drust\·ima. Kod definisanja ljudskih uloga i promena tih uloga mnogo se koristi sirnbolika.1.1 XX veka pokazala jc da u sv. od decaka se ocekivalo da bude agresivan i da uzme ono sto mu pripada Medutim. veo je jos jednorn postao deo dri:avnog odredenja :Zena Moderne islamske feministkinje sada pokusavaju da naprave razliku izrnedu patrijarhalne tradicije i vrednosti islama. koje.1ka ulog. bili su prirodni "posrednici" u svadama polova i savetovali su plemenske rnudrace.1 je odrcden.ULOGE I ODNOSI eak i istovrerneno. zavisno od religije. Elizabet Kejdi Stenton. muskarca iii zene ciji se polni identitet razlikovao od ostalih pripadnika istog pola Berdejci su simbolizovali duhovnu snagu. Svaka uloga je ziv simbol kulturnih vrcdnosti z. jer se smatralo da su povezani s Velikim duhom STATUS I PRVILEGIJE Sva drustva imaju sisteme statusa i privilegija koji su vezani . broj uloga je manji i one SLI jasno odredene polom i uzrastom U slozenijirn drustvimJ postoji vise varijacija L1!oga i vise specijalizacija . drustveno ponafanje iii simbolicni obredi i obredi koji obelezavaju promenu uloge Rana teorijJ uloga opisinla je uloge kao drustvene tvorevine koje su odredene drustvenim oeekivanjima i vrednostirna koje moraju da se ispune unutar zajednice Kulturno definisane uloge pola narocito su vladale porodienim aktivnostima i aktin10stima na poslu Novije teorije govore da su uloge Pusenje cigareta kod zapadnih :Zena na pocetku XX veka bilo je povezano sa sve veeom samostalnoscu i jednakoscu :Zena GORE 0 co 2 Teorija o drustvenoj ulozi iz sezdesetih godin. iako nisu eksplicitne.1 Uspcsno funkcionis. konvencije iii pravila ponafanja u skladu sa ulogom Kod indijanskog plemena Kornanea. predstavljaju skrivena strujanja osecanja u jednoj zajednici UZRAST I POL U drustvima LI kojima opstanak nije data kategorija.:izlicito vreme. po kojoj su dobile ime i koja ih je promovisala kao simbol pokreta za prava zena . nosila je turske caksire Llmesto ogranieavajuce krinoline. Emancipacija zena u lranu slozen je proces u kojem je odevanje takode glavni simboL Zene su izbile u prvi plan za vrerne pokreta protiv 5aha. kako je rastao njegova uloga se menjala i od njega se ocekivalo da refava sporove i da izbegava nepotrebno stvaranje neprijatelja Njegova uloga postajala je uloga mudrosti. te caksire je preuzela Amelija Blumer.rnje zajednice oslanj. zene i deca imajLI rnanje privilegovane uloge od rnuskaraca. dobrote i trpljenja. religijskih i politickih uslova. iz cega proistice borba za prava zena i dece Americka reforrnatorka iz XIX veka.1 takode odredene obrascima polj. a\·etinjske uloge". lo\·aca i ratnika.1koj zajednici dolni do pojave razlicitih ulog..:i u srnislu odnosa prenu svirn drugim uloganu. zavisno od drustvenih. Slozena drustva teze da irnaju vecLI potrcbu Zd s\·.1 sc na intcrakcije svih o\·ih ulog. a ponekad simbolima kao StO SU uniforrne. pri C:emu je veo slozen simbol sa cesto razlicitirn znacenjem za razlicite ljude. berdejta. 0 U patrijarhalnim drustvima sirom sveta. .i u prirodi: one prepoznaju .1jcdnice L1ko drustvJ postaju sve slozcnija tako su sve slozenije i DOLE Simbolika vela varira u razlicitim vremenima i na razlicitim mestima. Mnoga severnoarnericka plemena velieala su ulogu pri cemu se isticu stvari kao sto su uniforma.

Medu Ibancima Bornea. druzenje iii eak fizicki kontakt izmedu pripadnika razlicitih kasta cesto sluze kao uzori. a drugi put oni predstavljaju predrasude unutar drustva. hinduski kastinski sistem strogo odreduje uloge i interakcije u tradicionalnorn drustvu. obicno za ostale pripadnike istog po la. cesto istog pola. koje nekima idu u prilog a nekima stete. za zenu je bilo tradicionalno da prilikom udaje nosi verenicki i veneani prsten i da uzme prezirne mufa da bi ukazala na IGRANJE ULOGE I UZORI Ljudima su potrebni pozitivni uzori da bi pronasli put sopstvenog razvoja. Slavne licnosti mogu postati legende ili ikone kada simbolizuju iii oblikuju specifiene vrednosti za zivot drugih ljudi. Preko igranja uloga i njihovog oblikovanja deca mogu da nauce uloge u koje prerastaju kroz razliCite igre Teorija o drustvenom ucenju kaze da se glavni deo razvoja deteta odvija kroz opona5anje uloge uzora Dete zapafa da je uzor. Medutim. pri cernu se povezuju sa zivotinjarna. koja postaje njegova Javne licnosti promenjenu ulogu. starija braca iii sestre ili drugi Clanovi porodice. iii njihovo obaranje mo:le da oznaci naglu iii nasilnu promenu. zabranjujuci zenidbu. narocito u Sjedinjenim Americkim Drzavama. uspe5an iii da ga drustvo nagraduje zbog njegovog pona5anja Dete zatim usvaja karakteristike uzora i na kraju se potpunije identifikuje s karakteristikama te uloge. na primer. a pojavljuju se novi simboli braka Zene vise ne menjaju prezime automatski. vrac se bavi drustvenim krajnostima.DOLE oesNo Uobicajeno opravdanje kod diskriminacije roma jeste da ih razlike cine inferiornim u odnosu na sreaena drustva DESNO Majkl Dfordan je bio vazan uzor za mlade crnce. veliki je uzor crnirn decacima Amerike. obracajuci se direktno svetu duhova. dok su mnogi uzori slavne licnosti. Ponekad su statusni sisterni na rnestu za do bro celog drustva. Uzor simbolizuje ono cemu mlada (ili odrasla) osoba tezi. profesori ili prijatelji c 0 C'> m 0 0 z 0 I " PROMENA ULOGA Uloge i njihova simbolika menjaju se unutar granica neke kulture kako se pomeraju njene vrednosti. poslednjih decenija ovi obicaji su pretstali da budu opsti. Medutirn. U zapadnom drustvu. zivotom i smrcu i lecenjem bolesnih. kao sto je svrgavanje monarha u toku revolucije ili pretvaranje intelektualaca u ratare tokom Kineske kulturne revolucije sedamdesetih godina XX veka. na primer.nijih uzora mogu se naCi unutar naseg lienog kruga: to mogu biti roditelji. neki od najva:i. za prcovladujuce vrednosti i verovanja doticne kulture. rase iii fizickih sposobnosti Istaknuti kosarkas l\[ajkl D:Zordan. U Indiji. odrafavajuci kulturne trendove. Romi trpe diskriminaciju u celom svetu. nakitorn i maskama. . a studije pokazuju da se oni rangiraju kao ''drugi" i zato inferiorni. a bracni parovi nose prstenje kao simbole uzajamne i jednake odanosti Uloge se mogu menjati postepeno. koji je predstavljen elegantnom perjanicom. Njegova uloga mu obezbeduje visok status u plemenu.

Lotove kceri imaju polne odnose sa ocem zato sto ne postoji nijedan drugi muskarac da ih obrerneni. Montezurnu. prave oruzje i loze vatru. Jung je posmatrao incest kao sirnbolicnu sliku koja se odnosi na pokusaj pojedinca da se nati u majcinu utrobu da bi se pono\·o rodio Incest jc cesta mitoloska tcma medu bogovima. koji prikazuje Budu kako pripoveda. tabui se odnose vise na poku5aje ljudi da odobrovolje bogove i GORE Na ovom barjaku iz VIII veka. verovatno zbog genetskih porernecaja do kojih dovodi. srnatra se dace je pogoditi neka rnisteriozna bolest.ra Meksika. jahali bi neku zivotinju ili bi se vozili u kociji. boginjama i kraljevirna. Ako zena sedne na muskarcevo rnesto. njegova lovacka rnoc rnogla bi . ili bi hodali po tepihu koji je polozen bas zbog n jih.u individualnu i kolektivnu moralnu svest. Dok je Frojd turnacio incest bukvalno. ta bu. a iene grade skroviSta za porodicu.je oblik tabua prisutan u celorn svetu. Kraljica Kleopatra bila je rezultat sedam pokoljenja brakova izmedu brace i sestara U Starorn zavetu. uvek su nosili njegovi plernici ion nije nikada dotakao tlo. Prvi kraljevi i kraljice Ugande nisu nikada izlazili iz svojih ogradenih obitavalista Persijski kralj je hodao po tepisirna po kojirna niko drugi nije mogao da gazi C:ak i danas postoji obicaj prostiranja tepiha pred kraljeve za vrerne svecanosti . opivsi ga ZASTITNO BOZANSTVO U mnogim kulturama. U potonjim kulturama. U anirnistickim i u drustvirna koja se zasnivaju na prirodi. u uverenju da su svi drugi muskarci poginuli. Medutim. asteckog ci. a narocito u drustvima koja su koncentrisana na odriavanje suprernacije Kada se vladari posmatraju kao boianstva. Tabui mogu da proisteknu iz moraine svesti 0 co i da rnotivii. stupanje u brak s nekirn van porodice uprljalo bi C:istu kraljevsku krv Egipatska boginja lzida udala se za brata TAB UI INCESTA Incest polni odnosi s nekim Ozirisa. kao da bi duhovna energija iscezla u kontaktu sa zemljom 2 boginje U savremenom drustvu rec tabu irna rnanje duhovno znacenje. gde SU zivotni uslovi veorna surovi. Vladarirna Inka bilo je dozrnljeno da se zene svojim sestrama. a seksualnost kao potencijalno TAB UI POLA U tradicionalnom kungbusmanskom drustvu u pustinji Kalahari. odr:Zavaju vatru i kucu . poreklo tabua verovatno je u vezi sa medusobnim simpatijama i nesimpatijarna razlicitih nivoa duhova. bogovi i kraljevi su cesto oslobodeni ovog tabua da bi odrfali cistotu bogovske iii kraljevske krvi. opasnu silu koja zahteva tabu da bi se izbeglc njene opasnosti. odnoseci se uglavnom na stvari koje nisu dozvoljene u drustvu zbog raznih drustvenih razloga iz bliskog roda . osecale su da moraju da se ogluse o tabu incesta i da navedu oca da vodi ljubav s njima. Indijanska i kineska kultura prosiruju pojam incesta na polne odnose sa osobama koje imaju isto prezirne ooLE Lotove kceri. sto oznacava sistem zabrana radnji ili koriScenja predmeta koji 0 se smatraju svetirn ili opasnirn. drustvene uloge su sna2:no podeljene prema polu Muskarci idu u lov. ali isto tako rnogu da se koriste za odrfavanje drustvene hijerarhije i reda. kralj je smatran bofanstvom i kraljevi su bili zasticeni od svetovne realnosti tako sto im nije dozvoljavano da dotaknu zernlju. pripremaju jela. Buda je izolovan tako da ne moze da dodirne tlo. a ako muskarac sedne na mesto zene. Razdvojenost njihovih uloga nagla5ava se dodeljivanjem razlicite strane za sedenje oko vatre za rnuskarce i zene.TABUI Rec "tabu" potice od polinezijskog Bili bi noseni na ledima ili · rarnenirna drugih ljudi. neCistim ili ukletim.

oni postaju tabu kao hrana. Neke kulture imaju obrede preciscenja za odstranjivanje ove krvi dok je Bruno Betelhajm govorio da sposobnost zena da radaju decu i da imaju menstruaciju izaziva snaznu zavist kod rnuskaraca. delimicno u znak protesta protiv Frojdove teorije da zene pate od "penisne zavisti" GORE smatrani niskom kastom i nije im bilo dozvoljeno da ulaze u hramove.DESNo Za pripadnike plemana San u Kalahariju tabui regulisu sedenje muskaraca i zena oko vatre da oslabi. zahvaljujuci sposobnosti da daje mleko . to moze da dovede i do gubitka vida. koje zatim postaju predrneti obo:l:avanja iii fetisi. koja SU POSLEPORODAJNA KRV U mnogim delovima sveta krv koja prati poroaaj smatra se necistom. zivotinje su bile obo:l:avane i o njima je vodena briga kao o nosiocioma dobrih iii zlih sila . Tako. Ona se takode povezivala s SASVIM GORE Jabuka. Pri poistoveCivanju sa zivotinjom osoba postaje rodak iii cuvar zivotinje. Zato se krave rnogu videti kako lutaju ulicarna C:ak se i rnokraca krave smatra svetorn i ponekad se koristi kod obreda prociscenja za ljude koji su prekrsili neki tabu. Krava se u hinduskoj Indiji smatra svetorn zivotinjorn. Vecina Hindusa SU vegetarijanci i narocito je tabu ZABRANJENA HRANA I ZIVOT!NJE U mnogim kulturama se veruje da duhovi mogu da udu iii da obuzrnu nezive stvari. oni su smatrali svinju necistom zivotinjom. prihvatljivo je da jedu totemsku zivotinju bratstva. mozda zato sto se verovalo da su zena koja se poraaa i beba bile u bliskom kontaktu sa duhovima i drugim svetovima. kako u starom tako i u modernom svetu. Jedenje majmuna je tabu u mnogim drustvima zato sto po izgledu lice na eoveka. odmah mora da se zagnjuri u vodu da bi se ocistila. levantinski narodi nisu nikada jeli jabuke zato sto su verovali da se u njima nalazi duh prirode Zivotinje koje su mogle da jedu ljudsko meso postale bi fetisi. . koji su stvorili tabue u pokusaju da izjednace polove Ferninistkinje ovo nazivaju ··matericna zavist".da ce se dete koje slucajno pojede rneso prisne zivotinje razboleti: u slucaju zabranjenih dropljinih iii cureCih jaja. a mesecevi ciklusi su u pretpatrijarhalnim vremenima mereni na drvenim stapovima koje istoricari nazivaju "kalendarski stapovi" Jedan rnoguci izvor rnenstrualnog tabua mozda je strah da bi zene rnogle da preuzmu kontrolu nad mesecevim rnenama i promenama godisnjih doba preko rnesecnih ciklusa svog tela Jevreji starog doba verovali su da rnenstrualna krv irna otrovna svojstva . Srnatralo se da ukoliko neka osoba dotakne svinju u prolazu. na primer. drugi pripadnik zajednice sa razlicitom zivotinjorn rnoze slobodno da lovi i jede tu zivotinju Narod Evahlaji u Novorn Juinorn Velsu i u juinom Kvinslendu veruje. i da su zene s menstruacijorn neciste sedarn dana Frojd je gornrio o rnenstrualnorn tabuu kao o negativnom stavu prema zenama. Kada jestivo voce iii biljke postanu fetisi. MENSTRUALNITABUI U patrijarhalnim drustvirna menstruacija se obicno srnatra tabuorn. dok zabranjeno kengursko meso rnoze da uzrokuje plikove na kozi iii da dovede do susenja udova Medutirn. tako je pas postao zivotinja zabranjena za jelo zaratustrovcima . gde zivi kao sirnbol majcinstva postovala zensko te[o. Njihovi bogovi su smatrani otelotvorenirn u narocitim vrstama. koje su zatim bile zastiCene tabuom Kao sto je slucaj s Jevrejima i muslimanirna. U starom Egiptu. Stari zavet ukljucuje zabranu kontakta s njom: Treea knjiga Mojsijeva belezi da je Mojsije dobio vest od Boga da fovek koji spava sa ienom koja irna menstruaciju treba da bude odbacen od svog naroda. Medutim. u drustvima u kojirna zivotinje preuzimaju ulogu totema postoje tabui protiv ljudi koji jedu iii ubijaju zivotinje cijim totemskim bratstvima pripadaju. jevrejsko-hr iscansko zabranjeno voce . Medutim. Za Hinduse je ta bu ubijati iii jesti krave menstruacija se smatrala mocnirn i isceljujucim procesom. dok je Evahlajima zabranjeno da jedu rneso prisne zivotinje. mesecevirn ciklusom. Tako de se smatra dace oslabiti snaga muskarca ako zena dotakne njegovo oruzje. verovatno zbog njene navike da jede strvinu. I Fenieani i Jevreji smatrali su zmiju kanalom zlih duhova. Egipatski svinjari SU ubijati i jesti krave. Zato je hranjenje krave cin oboiavanja. u matrijarhalnim drustvima.

sa amblemima od obojenog drveta. pokrovna zastava koja se polaze na mrtvacki sanduk.. pravljenja razlike izmedu onih koji su "u igri" i onih koji su "van igre". u cilju pobudivanja emocionalnog odgovora. motivi i ukupan izgled i ima mnogo obicaja koji ZANIMANJA I PROFESIJE Za mnoge ljude. kao sto je strah. univerziteta.dok gotovo sva moderna preduzeca imaju sopstveni kompanijski znak. U XVII veku doslo je do uvodenja standardizovanih pukovskih boja. sto simbolizuje Sveto trojstvo i trostruko velicanstvo Boga. perja i parcica tkanine . poniznost iii ponos. kao sto je doktor. vijorenje zastave na pola koplja predstavlja znak ialosti.zastave·· su poznate kao veksiloidi i bile su pravljene od drveta. srebro. Oni mogu da budu u obliku totema. Kao znak svog poloiaja. ukraseni stap. gde su se najpre koristile kao rnjni i ceremonijalni znakovi. ali kasnije kao nacin identifikovanja vladara. sto je nacin kodifikovanja i strukturisanja drustvenih odnosa. profesor. .formalne uniforme pripadnika oruzanih snaga.irnaju sopstvene simbole identiteta. spustaju ili kada prolaze. Svi elementi zastave su simbolii:ni . njihovih zemalja i nacionalnosti na moru.na lokalnom. prenosenja ranga iii drustvenog statusa preko pripadnosti toj narocitoj grupi. batinu ili koplje sa amblemom na vrhu. zastave etnickih grupa. sindikata i gerilskih pokreta Postoje takode :::> a: 0 -' na zajednickim verovanjima iii zajednickim interesima i aktivnostima. Tokom XIX i XX veka doslo je do pojave mnostva drugih zastava: vladinih sluzbi i cinovnika. organizacija.boja. vodnik iii glavni referent. su vezani za ponasanje u vezi sa zastavama Na primer. ljiljan ima tri latice. porucnik. zastava na brodovima i kuenih zastava trgovackih kompanija (preteca modernog logoa) Pn•e nacionalne zastave na kopnu pojavile su se u poslednjoj cetvrtini XVIII veka . zastava ili izrazeni kodeksima odevanja ili preko ritualizovanih forrni pona5anja Jedna od vainih karakteristika takve sirnbolike jeste njena vidljivost: ona je planirana da obezbedi lako prepoznatljiv znak grupnog identiteta. pripadanje nekom zanatu iii zvanju simbol je identiteta. dosta koristilo kecalovo perje i bili su ukra5avani plemenitirn metalima kao sto SU kojeg je bi lo lakse nositi i koji su bili vidljiviji izdaleka nego dotada5nji cetvrtasti barjaci. naucnih instituta. zlato. nacionalnorn iii medunarodnom planu . Iz Kine se upotreba platnenih zastava prenela u Evropu. LJILJAN Najcesce povezivan sa francuskim kraljevima i pravom da se vlada Francuskom. Stap se takode koristio kao vidljivi znak za okupljanje iii pokazivanje pravca za napad Ove rane . na primer.GRUPNI IDENTITET > fV") Simbolika se oduvek koristi za oznacavanje identiteta i za potrvdivanje privrzenosti drustvenoj grupi iii ·'porodici". osnovnim jedinicama drustva Bilo da se zasnivaju PREDVODNISTVO Kada su ljudi poceli da formiraju velike grupe za zajednicki zivot i lov. oblik i motivi regionalnom. uglavnom na pogrebima vladinih sluzbenika ili vojnika. poslovnih korporacija i sportskih klubova. pokrajinskih zastava. politickih partija. sve organizovane grupe . ratnih oznaka. kod vojne parade zastave se pozdravljaju kada se difo. GORE 0 co Svi detalji zastave su simbolicni boja. stvaranja i kralja barjaka. ZASTAVE U Kini je izum svilenog platna doveo do pravljenja barjaka. tri zlatne loptice zajmodavca. zastava ranga u svirn delovima oruianih snaga. i zastava skola. kod svih koji je vide. rogova i koia Za Astecke veksiloide se. bakar i dragim kamenjem Danasnja plemena u Novoj Gvineji koriste veksiloide koji se uglavnorn sastoje od drveta i suve trave. Mnoge profesije se takode odmah prepoznaju po nacinu oblacenja . mornarsko sidro . voda je nosio svecanu perjanicu i driao dugi. Mnoga tradicionalna zvanja mogu se prepoznati po zajednickim simbolima na primer kuvarska kapa. sirnbol je narodnog postovanja prerna pokojniku. plavi kombinezoni fizickih radnika. skrnavljenje zastave je kafojiv prkrsaj u vecini zemalja sveta. odabirali su vode koji su vladali i re5avali razrnirice medu njima. tamno odelo i kravata cinovnika iii beli mantil laboratorijskog tehnicara dok se mogu koristiti specijalni nazivi u cilju odredivanja hijerarhije unutar grupe. perja i zivotinjskih kostiju. postovanje.

Hitler je. rnedutim. Naglaseni crni znak u belom krugu na crvenoj podlozi postao je 1935. rnedu mnogirn americkirn urodenicima totemi (stvari iz prirode. crnu traku gore i crvenu dole. !me je dobio po simbolu '·snopica • koji je kao bed± nosio italijanski POLITIKA I POBUNA Politicke grupe. crvena traka predstavlja zemlju i uroaenicku krv koja je prolivena u borbi za odbranu zemlje. SASVIM GORE Rec fasizam potice od "snopica': sveznja stapica koji SU nosili rimski cinovnici . bratstva i plernena koriste rnnostvo simbolickih lukavstava da bi razlikovali jednu grupu od druge. kao sto SU svoj identifikacioni amblem. a ovaj amblem je koriscen na mnogim mestima ukljui':ujuci decije igracke . drevni suncani simbol sa mnogo dubokih znacenja. foti disk na liniji horizonta simbolizuje zivotodavalacko sunce. deli se horizontal no na dva jednaka dela. Na primer. Na primer. jedanaest plemena Sijuksa koji :live u Juznoj Oakoti imaju zajednicku belu zastavu Glavni amblem na zastavi u obliku kornpasa simbolizuje Vrad±binski tocak (a cetiri strane sveta predstavljaju cetiri godi5nja doba i cetiri elernenta) koji je okru±en sa jedanaest 5atora koji predstavljaju broj plemena Ima takode rnnogo grupa unutar konvencionalnog drustva koje su se opredelile za simbol s kojim se poistovecuju Na primer. koji je nasuprot Cizrnarna koje su nosili plemiCi bio sirnbol seljaka. Ovaj snopic podrazumeva sve±anj brezovih ili brestovih prutica uvezanih crvenom trakom. kao znak Nacisticke partije . kada SU SVASTIKA Hitler je usvojio svastiku. a oznacava jedinstvo industrijskih i poljoprivrednih radnika . sa Zutim diskom u sredini Crna traka predstavlja uroaenike. simbola pravde.da bi se promovisala nacisticka propaganda i usadila podanicka pokornost prema Hitleru Danas neke neonacistii':ke grupe nastavljaju da koriste svastiku iii tronoznu varijantu kao amblem identiteta zivotinje) koriste Se za predstavljanje narocitih plemena. vecina evropskih vladara usvojila je grbove i heraldicke barjake s jednorn od dve najznacajnije heraldicke figure: !av (kralj zveri) ili orao (kralj neba) Ljiljan. nemacka nacionalna zastava. zvanicno usvojena 1995. Fasizam je nacionalisticki pokret koji je predvodio diktator. ponekad omotan oko sekire. u SAO ima preko 550 priznatih naroda i plemena) koji imaju GORE ga nosili liktori. koristio drugaciji sirnbol za svoju Nacisticku partiju: svastiku. ciji preci zive u Australiji preko 40 hiljada godina. narocito se povezivao sa francuskirn dvorom. odra±avajuci savez izmedu industrijskih i poljoprivrednih radnika: najveCi deo XX veka cekic i srp su bili amblem ruske zastave i prve komunisticke dr±ave na svetu. takode su koristili simbole. na Zapadu su pripadnici gej populacije usvojili pink boju. su imali ovlascenja da donose presude. dva najuticajnija politicka pokreta XX veka. kaznjavanja i odsecanja glave Datira jos od starog Rima. Sirnbol komunizma bio je cekic diktator Benito Musolini ( 18831945). kasnije ga je usvojio rnedunarodni skautski pokret Danas rnnoge drzave nastavljaju da se vezuju za narociti amblern: na primer. SAO sa celavirn orlom. a crnu su usvojile neke rasne i politicke grupe. dok svako bratstvo skotskih brdana ima kilts narocitim sarama (od neke vrste kariranog platna) U srednjovekovnoj heraldici. Na kraju XV veka nemacki seljaci su se pobunili pod belom zastavom na kojoj se kao amblem nalazio zlatni opanak. 0 m 69 Ci :0 c u z z -l rn PLEME I NAROD U tradicionalnirn drustvirna. jos jedan cest heraldicki rnotiv. Kornunizam i fasizam. kao i pojedinaca. pobune i revolucije oduvek se povezuju sa narocitim sirnbolima. cinovnici koji Cekic i srp je komunistii':ki simbol. dok zelena boja pripada ekoloskorn pokretu i srp. Kanada s javorovim listorn i Engleska sa ruforn dinastije Tjudor Ima takode mnogo naroda bez drfave (na primer.ZASTAVA AUSTRALIJSKIH UR08ENIKA Zastava australijskih uroaenika.

te . "ako prestanemo da delimo nase priee. divne price. kao sto SU Algonkini Po misljenu Algonkina. oni se da ljudi poseduju dar slusanja koji je neverovatan. verovatno se prilagodavajuci novim drustvenirn potrebarna Pripovedanje je rnoglo da se odvija skoro svugde .rnetaforicko razurnevanje o kojern govorirno kao o rnitovirna Rec "mit'' potice od grckog mitos. ali sada oznaeava pricu koja pornaze da se objasni poreklo i karakter kulture u simbolickom smislu Znacenje i sadrfaj takvih priea varirace zavisno od vrernena i rnesta.a urnetnost pripovedanja bila je tradicionalno veoma visoko vrednovana. one su odnosile du hove poginulih junaka u Odinovo carstvo Va/ha la . koristile su pripovedanje kao sredstvo za svoja ucenja . andeli smrti koji su leteli nad bojnim po/jima garantujuci ratnicima pobedu iii poraz. njeno pradedovsko poreklo i istorija. Mnoge religijske licnosti. koje su se dopadale nizu generacija. sto znaci rec iii prica. kao i od osobe do osobe. Posle smrti. Valkire su bile natprirodne zene. izgubice se nase znanje" Danas u mnogirn delovima sveta ljudi ponovo otkrivaju pripovedanje da bi PRIPOVEDAC Mnogo pre rnego s. ponekad kao predstavnik kraljevskog iii plemickog dvora. ali jedna od funkcija mi ta jeste da sla\'i dvosrnislenosti i kontradikcije koje se nalaze u sustini ljudskog postojanja. Pusenje Jule i njeno predavanje zasto smo ovde i kuda idemo.l opona5aju polo:Zaj zivotinjskih usta. To je nacin na koji dusa posvecuje paznju i uci Stari pripovedaci iii kantadori ispreda/i su mitske price o misteriji da bi probudili uspavanu dusu. preziveli prolazak vremena morali su da budu predoceni kao dobre.-------------------·------ -·- TRADICIONALNO PRIPOVEDANJE Od praiskonskih vremena veza sa bofanskirn Pripovedac je igrao vitalnu ulogu u zajednici. jer je bi la sredstvo kojim SU DOLE Nojeva barka. o prirodi sveta oko nas i kako se u njega uklapamo Svaka kultura formulise sopstvene pesnicke vizije i s\'ete price . zeleci da ona naculji usi i da postane svesna mudrosti koja je sadrzana u prici 0 O'. publika se oseca slobodnorn da prekida pricu iii da sugerise pobolj5anu verziju pripovedacu Simm Afrike uobicajena forrna pripovedanja od coveka do eoveka cesto je deo pripovednog obreda rnedu urodenickirn narodima Arnerike. OBREDI PRIPOVEDANJA Stil iii protokol pripovedanja varira od kulture do kulture. izgovarajuci reci kao sto bi to uradile zivotinje. ponekad kao putujuci pevac koji kazuje zabavne i poucne price. pri eemu "pozivac" pokreee "pesmu . ukljucujuci Isusa i Muharneda. U mnogim tradicionalnim africkirn drustvima. a hor odgovara na poziv Kada pripadnici naroda San u pustinji Kalahari priC:aju price 0 UMETNOST SLUSANJA U nekim juznoamerickim tradicijama pripovedanja kaze --1 ljudska biea koriste price da bi opisala stvari koje nisu rnogla da objasne.. Se ozivljava]i drustveni kodovi i vrednosti kulture. Takve price poku5avaju da odgovore na neka od najfundamentalnijih pitanja o ljudskom postojanju o tome narocitirn zivotinjarna. sto je nacin da ostanu u vezi sa duhom zivotinje. na pijaci iii na kraljevskorn dvoru .u kuCi. jeste "poziv i odgovor". prenosili su se usrnenirn putern Da bi GORE Sirena otelotvoruje duboku vezu izmedu zene i mora . simbo/ C:ovekove vere i nade u suocavanju sa nesreeom koja un istava zivot VALK/RE U skandinavskom mitu.to SU rnitovi zapisani.

PODZEMNI SVET
Vrlo cesto se podzemni svet nalazi ispod nekog vodenog toka, kao sto

je reka Stiks u grckoj mitologiji. Mrtvi se cesto prevoze camcem (kao
sto su pogrebne barke na egipatskim zidnim slikama iii brad vikinskih ratnika, koji se posle smrti otiskuje na more), kada

ce im biti suoeno

-I

za dela u zemaljskom zivotu Uobicajen simbol za sud jeste merenje duse: stari Egipcani su verovali da se tezina srca pokojnika meri pred Ozirisom, gospodarom donjeg sveta

>
0

n
0

z > r z
dali smisao zivotu i da bi odrfali
U

izuzetnorn snagom pomazu covecanstvu da se istakne u mnogim mitovima.

0

zivotu vezu

SJ.

kulturnirn i

pradcdovskirn poreklom

v

0

<

MITSKE TEME
Piranja o zivotu i srnrti istrazuju sc prcko rnita, a price o poreklu i o kraju sveta rnogu se naci u svim kulturama. Mitovi o stvaranju sveta odnose se na praiskonski haos, koji se u mnogim kulturama simbolicno prcdstavlja kao vlaino, mracno i misteriozno rnesto . Mitovi takode prcdvidaju propast sveta u nckom katastroficnom dogadaju - kao sto jc skandinavska kataklizma Ragnarok - dok mnogi govore o predasnjern vremenu kada je svct bio skoro unisten potopom. Biblijska priea o Noju jc najpoznatiji primer; u slicnoj rncsopotamijskoj prici, Utnapistim, mudrac koji je sam preziveo potop postao je besmrtan Mitovi su tipicno price o bofanskim i poluboianskim bicirna - o bogovima i boginjama, junacima i junakinjama arhetipskim licnostima koje olicavaju borbu izmedu dobra i zla, istraiujuci moraine sukobe i snafoe ljudske emocije kao StO su fodnja i pohlepa, ljubomora i strast, ambicija, ljubav i mrinja. Predstave o podzemnom svetu i drugom zivotu, kao i magicno carstvo na onorn svetu, uobicajene
SU,

ZIVOTINJE U MITU
Mitologije sirom sveta prikazuju zivotinje u ovoj iii onoj forrni, a C:esto se one pretvaraju u boianstva U starom Egiptu, podizana su svetilista za slavljenje svetih zivotinja kao sto je ovan Mendes ili bik Apis, dok su jedno vrerne kobre i orlovi lesinari bili glavna boianstva Donjeg i Gornjeg Egipta. U Africi, narocita plemena i poglavice prate svoje poreklo do zivotinjskog. bofanstva. Na primer, Haile Selasije ("Lav od DZude"), osnivac rastafarijanske religije i nekada5nji car Etiopije, pratio je svoje poreklo do mocnog boga Sirnbe, lava, dok neke poglavice plernena Zulu tvrde da poticu od pitona. Stvorenja koja su poluljudi i poluzivotinje takode se javljaju u mnogim kulturama, kao sto je Garuda, orao sa telom muskarca u hinduskoj mitologiji, iii kentauri i sirene u klasicnom mitu . Hibridni kentaur, C:ovek i konj, upotrebljen je kao simbol C:oveka koji je zarobljen sopstvenim culnim nagonima, narocito pohotorn i nasiljem. U pricama mnogih drugih kultura, zivotinje i ljudi uzivaju u odnosu koji poseduje vise simbioze: u mitovima americkih

dornorodaca zivotinje se cesto oslovlja\·aju sa "brate", dok u ,Hktickim predelirna postoji duhovni odnos izmcdu ljudi i zirntinja koji je od vitalnog znacaja za opstanak zajednice Zivotinje se ponekad pojavljuju kao prevrtljive licnosti u tradicio1ulnim pricama; kojot je prentljivo bo±anstvo Indijanaca i rnoze da menja forrnu kako :leli, dok africke price gornre o Zecu i Anansiju, pauku Tab-i likovi krse prirodne ili bozije zakone, iako obicno sa pozitivnim rezultatima, a mozda predstavljaju neunistivost i im·entivnost ljudskog duha.

Odisejevo epsko putovanje simbolizuje individualni poduhvat, ali takooe stoji kao metafora za zivotni ciklus.
GORE

rn 0

z

>
rn

GORE

Kentauri se koriste kao simboli pozude· zamka zivotinjskog polnog nagona

MODELI DRUSTVA
Mitologija cesto pojacava i opranhn odnose snage i vodstn Orn se tipicno istraiuje prcko panteona sa hijerarhijskorn strukturom: jedan nhovni bog i/ili boginja na celu (cesto povezani s ncbom i zemljom) koje prati mnostvo vecih iii manjih bofanstava Ova struktura sledi strukturu koju je usvojilo ljudsko drustrn U Kini, na primer, raj je prikazan kao birokratija, koja odriava zakon i red na isti nacin kao i carska administracija U Japanu priea o Izanagi ju i Izanami (prrnm muskarcu i zeni)
GORE GORE Kobra ima zastitni aspekt u mitu i svetoj tradiciji

a zirntinje

SJ.

U nekim americkim predanjima, kojot se povezuje sa zlom, zimom i smrcu.

LEVO

U grckom mitu, sirena je demonska ligura, delom zena delom riba, koja koristi pesmu da zacara mornare i da ih odvede u smrt nasumicnost srece i nesrece) boga Visnua, dok je Herakle, mozda najveci grcki junak, bio Zevsov sin. Preko svojih akcija i Jicnih osobina - kao StO
SU

dok je rivalstvo medu bogovima ocito u skandinavskom mitu U svim ovim pricama bogovi pokazuju karakterne crte i ponafanje koji su potpuno svojstveni ljudskoj prirodi Oboiavanje predaka vaian je deo strukture mnogih tradicionalnih drustava i zato je naglaseno u njihovim mitologijama; u mitologiji australijskih urodenika, na primer, kaze se da su preci iz Vrernena sna oblikovali pejzaz i odredili celu prirodu zivotinjskog i ljudskog sveta .

hrabrost, istrajnost, strpljenje i bezuslovna ljubav - junaci i junakinje mita nude obrazac prema kojem ljudi mogu da oblikuju sebe . Neki mitovi pokazuju kako ljudi mogu da teze ka bofanskom: u Kini, taoisticki mitovi o Osam besrnrtnika opisuju kako, zalwaljujuci poboznosti, besmrtnici uspe\•aju da zaslu:Ze vecni zivot u raju; dok je Herakle, preko cuvenih dvanaest kuluka (zadataka

JUNACKI LIKOVI Podvizi i putovanja junackih JikO\·a cesto
SU

koje dobija kao kaznu za raniji zloCin), postao jedini grcki junak koji je stekao besmrtnost Srednjevekovni keltski mit o kralju Arturu i vitezovima
DOLE

terna rnita.

Mnogi duguju nadljudsku moc nekoj bofanskoj vezi: Kintaro, sluzila je da opravda navodnu junak ratnik iz japanskog mi ta, bio je sin planinskog duha; Rama, u hinduskom spevu Ramajana, bio je inkarnacija

KELTSKI BARD
Odgovornost za prenosenje keltske plemenske istorije, legende i folklora lezala je na bardu. Prvi poznati bardovi ukljucuju Anejrina i Talisina iz VI veka n e Price su kazivane u obliku pesama, kao i u prozi, a bardova vestina se visoko cenila, narocito osobina zvana hvil na velskom strast koja je umela da inspirise publiku. Danas se keltska bardska tradicija nastavlja na velskim kulturnim festivalima koji se zovu ajstedvod

zensku inferiornost u odnosu na muskarce, iako postoje nagovestaji da je Japan originalno bio organizovan kao matrijarhat, pri cemu je carska porodica tvrdila da potice od boginje sunca Amaterasu, sto je vazilo kao istina do kraja Drugog svetskog rat~L Medusobni odnos boianstava obja5njava se ljudskirn kategorijarna srodstva, ljubavi i mrinje, konkurencije i uticaja, pri cemu je svako boianstvo odgovorno za narocitu oblast ljudskog zivota plodnost,

Podvizi bozanskog junaka Ra me i njegove zene Site (koja je inkarnacija Laksmi) kazuju se u Ramajani.

radanje, ljubav i veze, rat i sukob, bogatstvo i napredak. Mnoge price grcko-rimskog rnita odnose se na interakcije bogova - pri (emu se ljudi cesto koriste kao zalog u njihovim igrarna za vlast (sto obja5njava ocitu

oesNo Za kaznu zbog davanja vatre ljudima, Zevs je vezao Prometeja za stenu vecnosti

okruglog stola konccntrisao sc oko traganja za svetim Gralom, za koji kazu da jc putir iz kojcg je Hrist pio na Poslednjoj \·eceri, iii da je korisccn da uhvati krv na raspccu (iako on ima i prethriscanske korene u keltskoj temi o carobnom bakracu) Gral je postao simbol besmrtnosti i savrsenstva, koje se moze dostici sarno preko velike nline. Mnoge junacke figure istovremeno su i "kulturni junaci", pronalazaci tajni prirode iii ideja i izuma od kojih zavisi civilizacija Primeri ukljucuju grckog Prorneteja koji je ukrao \·atru bogovima i dao je ljudirna, i polinezijskog Mauija koji je "upecao" kopno od okeana i ukrao vatru iz donjeg sveta

anticih pripovedaca odz\·anjaju
::;:J

i u modernim \Temenima zato sto simbolizuju aspektc ljudske prirode i intcrakciju koja nam ostaje relevantna, a stalno se preraduju i prilagod:ivaju u umctnosti, knjizevnosti i popularnoj kulturL Iako je tradicija pripovcdanja kao forrnalan nacin ocuv,rnja grupne kulture i mita na Z;11ndu uveliko odumrla, mnogi ljudi jos uvck koriste fotografske albume i spomenarc da bi zabelciili vaine zivotne dogadaje slikom i recju. Psiholozi sada prepoznaju ovo kao terapiju za ljude koji su izgubili direktan pristup svojoj proslosti preko porodica, kao sto su usvojena deca iii oni koji su preziveli traumaticne dogadaje.

>
Ci

n

0

z
>

z
0

-:i

0

<
Ci

>

z

OPASNE ZENE Zene u mitu
SU

cesto lose,

opasne iii demonske, bilo zbog radoznalosti i neposlusnosti iii zbog lepote iii rnagijskih moci . U grckom mitu, Pandora se ne pokorava bogovirna i pusta bolest i zlo u svet, bas kao sto u judejsko-hriscanskoj tradiciji Eva ne slu5a Boga i postaje odgovorna za proterivanje ljudi iz raja. Sirene iz grckog mita, morske nemani sa nezasitim apetitom za krvlju, mamile su mornare u smrt pretvarajuci se u lepe devojke, dok su u Kini demonski duhovi povezani s nasilnom smrcu bili takode spremni da se preruse u lepe devojke. U Indiji se govorilo da pravi karakterraksasi (zenskog demona) moze da se prepozna po tome kako su joj stopala okrenuta prerna natrag. Mitovi

JUNAK GILGAMES
Spev o Gilgamesu predstavlja jedan od najstarijih junackih mitova i sadrzi mnoge arhetipske motive. Gilgames, kralj Uruka u Mesopotamiji, bio je delimicno covek, delimicno bog Postajao je toliko arogantan da su bogovi stvorili ratnika Enkidua da ga izazove. Posle borbe, njih dvojica su postali bliski prijatelji i zajedno SU porazili cudoviste Humbabu Odusevljena njegovom hrabroscu i muskom lepotom, boginja lnana je pozelela Gilgamesa za ljubavnika. Kada ju je on prezrivo odbio, ona se osvetila tako sto je poslala Nebeskog bika da terorise Uruk, ali su ga udruzeni Enkidu i Gilgames ubili. Bogovi su energicno zahtevali da jedan od junaka mora da plati glavom za ubistvo bika, pa je Enkidu umro Ocajan, Gilgames se otisnuo na put da pokusa da sazna zbog cega ljudi moraju da umru Otisao je u donji svet i preko gorkih voda smrti prevezao ga je Ursanabi, boianski splavar. U donjem svetu sreo se sa Utnapistimom, besmrtnim pretkom eovecanstva i jedinim eovekom koji je preziveo potop, koji mu je rekao da smrt, poput sna, dolazi nama svima i da ne treba da se plasimo Na povratku kuci Gilgames je nasao biljku koja moze da vrati mladost, ali kada se zaustavio da se napije na izvoru, zmija je pojela biljku Zato zmije odbacuju kozu i podmlaauju se, dok ljudi stare i umiru. Gilgames se tuzno vratio kuci da isprica ovu pricu svom narodu, prisiljen da se pomiri sa sudbinom. Njegova prica sazima vecne teme o ljudskoj ambiciji, privrzenosti i gubitku, o neprestanom preispitivanju postojanja i njegove svrhe, kao i o neminovnosti smrti

UMETNOST
74

Jos od iskona mnogi najdublji i najtrajniji sirnboli zapisuju se kroz umctnost. Bilo kao
0

a mnoge su uglavnom zi\·otinjc Ove nuske se cesto po\·ezuju sa sam;inskom praksom, s namerom da prcobraze nosioca i da ga povc2u s magicnom snagom sveta duhova, a koriste se u obredima i ccrcmonijanu Umctnost australijskih urodenika ostala je vidljiva na svetim mestima tokom vi5e milenijuma i ima kontinuitet tradicije, koristeci povrsinu zcmlje, stene, pecine i koru drvcta, kao i ljudsko telo, da bi izrazila pogled na svct u kojem ncma razlike izmedu svetovnog i

000 - 22 000 g p ric ), \'crujc se da je u isto vrcrnc simbol plodnosti i arhetip Velikc nujke Druge figuricc iz tog pcriod.1, sa slicno preuvclieanim polnim karakteristikama, dovcle su do razmisljanja o tome da su ov.1 rana cvropska lovacka drustva imala matrij.uhalnu svctu tradiciju, obofavajuci majC:inski arhctip Vclike boginje Vise hilj;ida godin.1 kasnije, u starom Egiptu, pogrebna umetnost otkriva zaokupljcnost drugim svetom, dok su se u srednjo\·ekovnoj hropi koristile rnrativne slikc sa viscslojnom simbolikom u cilju upoznavanja nepismenih masa sa Svetim pismom i izraz;ivanja veze ljudi

pccinskc slikc, figuricc i artefakti. prcfinjene kreacije enopske

<(

L

rencs;inse iii kao pokreti poput nadrcalizma, simboli u umetnosti

0
C!J

se koriste na mnostvo nai:ina da izrazc aktuelna verovanja i preokupacije. Bilo da to radi svesno iii nc, uloga umctnika je oduvek da deluje kao instrument i glasnik duha srng doba, dajuci formu prirodi i vrednosti \Temena .

PLEMENSKA UMETNOST Duborezi, slike i kompozicije urodenickih naroda Afrike, Amerike, Australije i Okeanije irnaju malo zajednickog osirn sto su se razvili - kao gotovo sve velike umetnicke forme - u intimnoj \'ezi s religijom

svetog, prirodnog i natprirodnog, proslosti i sada5njosti, iii cak izmedu vidljivog i nevidljivog

RELIGIOZNA SIMBOLIKA · lntimna veza izmedu religije i simbolike izraiava se u umetnosti i artefaktima svih civilizacija. U praistoriji, za slikovitu Vilendorfsku Veneru, figuricu nage zene sa velikim grudima, od krecnjaka, (oko 24

s Boc>om i kosmosom Islamska umetnost je nefigurativna zabranjcno jc predstavljanje zivih stvorcnj.1 zato sto bi to znacilo predstavljanje jcdnog aspekta Alaha, sto prevazilazi ljudske sposobnosti Zato se umetnost karakterisc ponadjanjem geometrijskih obrazaca i formi

""

i magijom. Retko namenjeni
GORE

Maske SU karakteristika plemenske umetnosti, povezane su sa obrednom praksom i nose u sebi mnogo slojeva simbolicnog znacenja

ukrasnoj funkciji, oni su izraz zajednickog nastojanja covecanst\·a da zivi u harmoniji s prirodom iii da kontrolise prirodne i natprirodne sile . Uzmite. na primer. monolitne gLwe i polovicne figure Uskrsnjeg ostrva, kipove visoke do l 8m koji su klesani u dugom vremenskom periodu ( 900l 500 g n e) Smatra se da ovi kipovi simbolizuju moc, za koju se verovalo da poglavice sirom ostrva nasleduju od bogova i da je zadrhvaju posle smrti, kada su i sami pretvoreni u bogove

Vilendorfska Vener a, praistorijska Bogorodica
SASVIM GORE

oEsNo Kineska umetnost sadrzi mnoge simbolicne stvari, a veliki deo nje povezuje pejzaz s ljudskim telom iii salje duhovne iii moraine poruke.

Rezbarene i slikane drvene maske karakteristicne su za africku i severnoamericku kulturu . Neke imaju zivotna ljudska lica, druge otelotvoruju zivotinjske forme,

oesNo Dela Maksa Ernsta, kao i dela njegovih kolega nadrealista, puna su frojdovske seksualne simbolike

Njeni jedini religijski elementi su zapisi iz Kurana, koji podsecaju vernike da je Alah uvek prisutan i da ponistava sve sto ljudi stvaraju. Nasuprot tome, u budizmu i hinduizmu naglasak se stavlja na vizuelnu moc sirnbola da podignu svest, pa se figurativna simbolika pojavljuje u obe tradicije Iako je Buda rekao da ne zeli da bude obofavan i rnada se rana budisticka umetnost ogranicavala na predstavljanje njegovog stopala (da bi se simbolizovalo njegovo prisustvo) i tocka kao simbola njegovih ucenja, zelja ljudi za slikom Bude brzo je prevladala Jedan od najimpresivnijih primera (koji datira iz V veka n e.) je kolosalni duborez, visok skoro 14m, urezan u stenu Longmenske pecine u Jungangu, Kina, na mestu hrama usecenog u stenu

nevinost Japanska umetnost se, u vezi sa simbolikom, takode oslanja na prirodu: tre5njin cvat je cest motiv, vesnik proleea i znak srece, a zbog prolaznosti simbol je srnrtnosti

c
rn

z
0

RENESANSA Pocevsi u XIV veku u Italiji, renesansa ("preporod" na francuskom) je predstavljala obnovljeno interesovanje za umetnost, arhitekturu i knjizevnost stare Grcke i Rima . Mnogi umetnici su trazili inspiraciju u prirodi, u ljudskom telu i grcko-rirnskoj mitologiji Na primer, slika Primavera ("Prolece") Sandra Boticelija
(1445-1510) kazuje pricu o

nirnfi Hloris, koju vija Zeflr, bog vetra, pretvarajuci je u Floru, boginju proleea U centru slike nalazi se boginja Venera, simbol plodnosti ovog godi5njeg doba,

j,1kim uticajern Frojdovih ideja o seksualnosti, slobodnim asocijacijama, snovima i podsvesnom Seksualna simbolika - nosevi u obliku falusa, stidne dlacice na neocekivanim mestirna - prozima nadrealisticke slike, a slikari kao Maks Ernst ( 18911976), Rene Magrit (18981967) i Salvador Dali ( 1904-89)

POP
UMETNOST
Pojavivsi se u Britaniji i SAD sredinom XX veka, pop umetnost je koristila slike komercijalne umetnosti i drugih masmedijskih izvora S podlogom u komercijalnoj umetnosti, Endi Vorhol (1928-97) predstavljao je pop umetnost u njenom najekstremnijem i najdestruktivnijem aspektu, slaveci mehanicko ponavljanje i stvarajuci kult od banalnog i povrsnog Njegova platna u stilu postera, koja neprestano ponavljaju istu sliku, mogu se sagledavati kao snaZni simboli modernog potrosackog drustva.

KINESKE TRADICIJE Visoko stilizovane forrne simbolienog izraza karakteristiC:ne su za kinesku umetnost, koja oduvek nastoji da inspirise i obrazuje gledaoca, prufajuci uvid u odnos izmedu ljudi i bofanskog Duhovne i moraine poruke su prenosene preko izvesnih ustaljenih tema, narocito pejzafa i prirodnog sveta. Na primer, za svaki deo pejzafa se verovalo da simbolizuje jedan aspekt ljudskog bica: voda je bila krv, drvece i trava bili su kosa, oblaci i magla bili su odeca, a usamljeni lutajuci mudrac bio je dufa. Barn bus, koji rnofo da se savije i da ne pukne, predstavljao je duh mudraca, dok je nefrit znacio

dok je samo prolece takode metafora za renesansni period, povratak uvafavanja umetnosti i nauke Biblijske terne su takode bile uvijene u klasicnu sirnboliku; na primer, na slici Strafoi sud Mikelandelo ( 147 5-1 564) slavi Hrista kao blistavog Apolona, grckog boga sunca, a ne kao raspetog spasitelja Rafaelo
( 1483-1520 ), koji je dobio

pokusavali su da predstave i oslobode delovanje iracionalnog, podsvesnog urna, osporavajuCi konvencije artistickog realizrna i pristojnog drustva. Magrit je namerno pogresno obelefavao svoja platna, Ernst je stvarao cudne pejzaze nastanjene izuzetnirn zivotinjarna i organskim forrnama, dok je Dali izgradio novi jezik simbolickih slika u obliku C:asovnika koji se

porudzbinu da oslika Vatikan, spaja tradicionalniju sirnboliku Boga kao sedobradog patrijarha s rnitskim satirirna i nirnfarna pod trernorn.

NADREALIZAM Pocevsi kao knjizevni pokret, nadrealizam se nalazio pod

tope, stvorenja sa vretenastim nogama, cveca koje se leze iz jaja i drugih bizarnih slika

originalni film je vesto preraden za reklarnu kompanije Ford. kako suptilno tako i razmetljivo Kod \'ecine reklarna koriste se konvencionalni seks simboli. iskoristio je ujakove ideje za rnanipulaciju arnerickirn javnim mnjenjern. Vecina rnodernih reklarna ima za cilj da promovise ceo brend pre nego neki individualni proizvod. pa ga cesto zovu "ocem odnosa sa javnoscu" On je pokazao korporacijama kako mogu da usklade nesvesne zelje ljudi sa svojim proizvodirna i da pretvore artikle u simbole zivotnog stila: na primer. pod zastavorn "baklje slobode" Povezujuci pusenje s pokretom za oslobodenje :Zena. glumcev imidz ikone jos uvek je imao moc da prodaje kola . I ovaj eovek i kola postali su ikone koje predstavljaju buntovnu musku snagu Koriscenje moci ubedivanja za promovisanje proizvoda predstavlja staru praksu Simbolika koja se koristi za ubedivanje ljudi i uticaj na njih rnora se obraeati glavnim interesima i uverenjima potro5aca U modernoj reklamnoj industriji uspesni reklameri govore o prednjim delom u obliku falusa da bi se dopao potencijalnim rnuskim kupcirna Reklamira se kao simbol statusa i zivotnog stila Dvadesetih godina XX veka Frojdov neeak. REKLAME I VEZA SA BIOSKOPOM Svetovi reklamiranja i filma koriste simboliku da bi pobudili snafoe emocije koje se obracaju popularnoj kulturi datog vrernena Ove dve industrije rnnogo posuduju jedna od druge u koriscenju sirnbolike i fanra: filmovi se koriste za prodaju modnih predmeta preko plasmana proizvoda.REKLAMIRANJE 76 uticala na reklame XX veka. Autornobil nije vise 0 c:i samo prevozno sredstvo: dok se dizajnira da bude aerodinarnican i fonkcionalan. kao sto se vidi na ovoj reklami za grudnjak ooLE onome na sta ljudi reaguju svesno iii nesvesno iii sa cime zele da se poveiu. PSIHOLOGIJA U REKLAMIRANJU Idejama o nesvesnim 2eljama frojdovska psihologija je slike koje se obracaju ljudskirn ernocijama. cvrstine i muske snage Godine Seksualne slike odavno se koriste kao reklama za prodaju proizvoda Slike zena kao seks simbola mogu da pogaoaju i muskarce i zene. a reklamiranje se ubacilo da ispuni tu prazninu. Do bar primer meduigre filma i reklarna jeste film Bulit iz 1968. pa dizajniraju i pakuju proizvode u skladu sa trendovima kulturnog i licnog ukusa Dok su u ranom rnarketingu sustinski kvalitet proizvoda i dobar glas njegovog proizvodaca bili gLwni faktori. u C:uvenoj akrobaciji iz 1929 godine za Americku duvansku kompaniju.. masovna proizvodnja i medunarodna trgovina su udaljile potro5aca od proizvoda i proizvodaca. pri cemu se zene prikazuju kao predmeti po:lude. izazivajuci uzbudenje i bes kada diraju u moral i tabue date kulture. i jedan i drugi simboli urbane pobune. · U reklamama su poceli da se koriste "podsvesno ubedivanje" 0 proizvoda !vfedutirn. on je anga:Zovao manekenke da paradiraju ulicama Njujorka. Edvard Bernajs. i "simbolicna asocijacija" u tolikoj meri da su slika iii naziv brenda postajali vafoiji od proizvoda . stvarajuci iluziju da Mekvin vozi najnoviji model forda purne . a fllmske ikone se koriste u reklamama tako da ponekad izgleda da se ove dve stvari malo razlikuju. za koji neki ka:lu da su u njernu glavne zvezde Stiv Mekvin i ford mustang iz 1968. stvarajuci osecanje podanicke pokornosti kod rnusterija tako sto pode5ava sliku brenda preko sirnbolike . on je efektno prekrsio tabu protiv pusenja Arnerikanki na javnim mestirna . a rnuskarci kao dominantni . puseci. godine. kao sto je koriscenje instinktivne reakcije ljudi na bebe prilikom prodaje nekog . seksualnost je verovatno najcesce koriscen "marnac" i rnnogo se koristi u rnarketingu. on se takode pojacava zenstvenim oblinarna iii GORE Stiv Mekvin u Bulitu sa fordom mustangom iz 1968. postajuci samo po sebi industrija. I filrnska i reklarnna industrija neprestano istra:luju i pomeraju granice seksualne eksplicitnosti Seksualne slike uzrokuju najveci uticaj. Posle trideset godina. SEKS U REKLAMAMA Izreka da "seks prodaje" jednako je tacna za sve druge 2000.

MEDUNARODNO REKLAMIRANJE Ekspanzija globalnih triista dovela je do novih izazova za medunarodno reklamiranje. ali oni takode odgovaraju starom alhemijskorn znaku za vatru Brendiranje ima za cilj da poistoveti proizvod s proizvodacima kojirna se rnoze verovati Proueavanja korporativne lienosti su pokazala efektnost svetlih traka u boji kada se koriste kao deo imidfa nekog brenda. u kojoj se istrafoju uniseks i rne5anje polnih uloga Dok je ranije reklamiranje automobila bilo usmereno samo na muskarce. a koriscenje specificnih slika iii simbolike u mnogim kulturama moze da dovede do problema kada su u pitanju kompanije koje se reklamiraju na globalnom planu Na Zapadu. koji je prikazan ispod GORE p z J'.SIMBOLIKA PRIMERENA ZEMLJI Neki mnogo korisceni simboli i izrazi imaju razlicito znacenje u razlicitim delovima sveta. bogatstvorn i statusonL Do dana5njeg dana autornobili zauzirnaju ono sto bi Arnold Mindel rnozda nazvao duhorn vremena progresa i uspeha Dizajn i reklamiranje modernih automobila pocinju da se igraju sa manje stereotipnorn simbolikom po pi tan ju pola. Zlatni lukovi Mekdonalda mogu se turnaciti kao dzinovsko M. koja takode koristi tigra kao neku vrstu maskote kompanije . a dizajnirala su se i prodavala kao da predstavljaju novootkriveno oslobodenje. pa se takvo reklamiranje rnoze doziveti kao subverzivno oesNo Logo Mekdonalda predstavlja adaptaciju alhemijskog znaka za vatru. osloboaenja i samoizrazavanja DOLE . N. a koji mogu da utieu na druge kulture iii da ih uvrede Zernlje s razlicitim moralnim i religijskim stavovima cesto prilwataju imidz zapadnih reklama kao seksualno eksplicitan. Drevni suneani krst (krst jednakih krakova unutar kruga) pojavljuje se na oznakama Fijata i BMW-a. zelena boja moze da znaci "kreni" iii se moze povezivati s prirodom. seksualnu slobodu i samoizra:lavanje ··doba dieza" Tokom tridesetih godina XX veka. da bi otkrila da je sova u lndiji simbol nesrece ::0 77 ::JJ AUTOMOBIL SIMBOL m INDUSTRIJSKOG DOBA I sam ikona industrijskog doba. Medutim. na primer. koriste kompanije kao StO SU najdragoceniji kapital ove kompanije i da njihove akcije moraju da pojaeaju tu vrednost. koje se najvecim delom odnosi na znacenje i vrednosti koje treba preneti Jedan problem predstavlja dominacija zapadnih vrednosti i ideala koji se prikazuju u reklamarna. koji se odnosi na ··raison d'etre·· organizacije i na utisak koji ona zeli da ostavi na spoljasnji svet Mnogi prividno moderni logoi u stvari irnaju koren u staroj simbolici Trodelne sirnbole. dok se u drugim delovima sveta ona odnosi na opasnost i ima negativno znacenje U Kini se crvena boja odnosi na srecu i vencanje. iii ne odobravaju uloge koje igraju zene. sada se ono usmerava i na muskarce i na zene IMIDZ KOMPANIJA lmidz kompanija se srnatra veoma vafoirn u modernom marketingu Identitet neke kompanije cesto se simbolicno izraiava preko logoa i korporativnog stila. brzinom. Jedan takav 5areni logo pripada kompaniji Eso/Ekson. u Sjedinjenirn Dr:lavama. zatvorena kola iii kombiji izrafavali su trezveni iii puritanski imidz. pri cemu su se posleratna kola prodavala kao simbol "arnerickog sna·· Sada su kola u reklamama prikazivana kao vozila iz sna. pozivajuci potencijalne vlasnike da ispune svoje zelje za seksom. Henri Ford je koristio metode masovne proizvodnje da bi proizvodio kola koja nece bi ti ogranicena na bogatu elitu Dzeneral motors je preuzeo uspeh Forda kada su kola postala simbol "buenih dvadesetih". koji predstavljaju harmoniju i sansenstvo. dokje na Zapadu ona povezana sa opasnoscu. lmena kornpanija i brendova imaju va±an uticaj na potro5ace koji su suoceni sa trzistem zasicenim konkurentnim proizvodirna Svake godine predsednik izvrsnog odbora Sonija po11a\·lja osoblju ideju da cetiri slova S. seksualnoscu iii naredbom "stop" Jedna americka kompanija koristila je simbol sove za reklamu jednog proizvoda u lndiji. pozivao je potro5aca da se poistoveti sa snagom i lepotom ove zivotinje.V[icubisi i i'v1ercedes Bene.njen cuveni slogan. ovaj period je brzo zamenjen eksplozijom prodaje kola i konkurencijom. 0. Y predstavljaju Fijatov logo koristi stari simbol suncanog krsta logo SASVIM GORE Trodelni Micubisija Dvadesetih godina XX veka proizvoaaci automobila predstavljali su svoje proizvode kao simbole bogatstva. ··stavite tigra u rezervoar".

"simbolicne rnodele" ili "paradigme" (obrasce) koji oblikuju razvoj razumevanja. dokazao da je voda sastavljena od razlicitih elemenata. estetike. za podrivanje naucnih teorija zasnovanih na fundamentalnim elementima vatre. MAS INA Francuski filozof Rene De kart ( 1596-1650) bio je kljucna Figura u prelasku sa srednjovekovne na modernu naucnu rnisao. Antoan Loran Lavoazje (1743-94). zastupala stav o mnogo vecem svemiru koji se koncentrise oko sunca. uvodeci pogled na svet sacinjen od tendencija i meduzavisnosti: u kvantnoj zapletenosti postoje i posrnatrac i posrnatrano. cula i same prirode. zemlja se smatrala centrom svemira . pri cernu sam cin posmatranja utice na stvar koja se posmatra. naucnik Volfgang Pauli ( 1900-58) istrazivao je arhetipske snove koje je dozivljavao. Svaka promena u naucnim shvatanjima pracena je sumnjama i otporom. koje karakterise radikalno menjanje simbolicnog pogleda na svet koji na kraju potresa i sustinski reorganizuje tel1!1ologije ::::i c::. bio je ozbiljno kritikovan. narocito od farmaceuta Antoana Bornea. DOLE ( 1901 76) konstatovao je da se. pa su ljudi odustali od toga da budu voaeni simbolikom i ritmovima prirode. jer su se ravnali prema casovniku. Iako je nebo bilo hijerarhijski nadredeno.stenografija znakova. naucna istrazivanja su favorizovala mehanicke vrednosti kvantiteta i funkcije u odnosu na kvalitativne vrednosti duha. satje vazan funkcionalni simbol masinskog doba . koje je Jung nazvao unus mundus ili "du5a sveta" . simbola i formula koja omogucuje naucnicima da formulisu i prenesu znanje NAUCNE PARADIGME SIMBOLIKA Nove naucne ere odvijaju se preko "paradigmatskih promena". ozbiljno osporavajuCi tvrdnje iznete u Starorn zavetu. produktivnosti i autonomije. osecanja. a masina je postala simbol moci. Nebo se koncentrisalo oko boga i njime je vladao veeni zakon. izazvana Kopemikovom astronomijorn i posmatranjima Galileovim teleskoporn. organizacije i ljudske kontrole nad prirodon1 KVANTNA ERA SAT Kako je blisko povezan sa modernim poimanjima kontrole. Kada je jedan od pionira hemije. a nove paradigme neminovno podrazumevaju radikalne promene naucnih temelja i sistema ubedenja civilizacije . Fiziear Verner Hajzenberg Kopernikansko viaenje kosmosa. Katolicka crkva je uzvratila udarac. sugeri5uci tako da nauka ima unutra5nje i arhetipsko poreklo. dok je zernljom i ljudima vladao prirodni zakon. 0 ::::i <( _J "' 2: 0 ro Vl NAUCNA REVOLUCIJA U srednjevekovnom kosmosu nebo i zemlja su sagledavani kao dva odvojena carstva . Jungovski terapeut Mari-Luis fon Franc (1915-89) opisao je sat u postkartezijanskim vremenima kao simbol bezdusnog kosmosa igraju vainu ulogu u naucnirn istrazivanjima i u razvoju naucnih teorija Naucni koncepti su ukorenjeni u savrernena verovanja u vezi s prirodom. tako se razvija i jezik . kada poku5avamo da objektivno sagledavarno prirodu. Ovaj pogled na svet je preokrenut naucnom revolucijorn iz XVI veka. koja je. Kako se razvija nauka. simboli i sirnbolika i drustvene i ekonomske strukture. ali se pojavio novi pogled na svet koji je sirnbolieno pomerio i covecanstvo i zemlju iz centra dogadaja. U XVII i XVIII veku satovi su postali dovoljno precizni da mere minute i sekunde. U kartezijanskoj eri. pa je postavio hipotezu o psiholoskom jedinstvu. mi u stvari susrecemo sa sobom. eak i simbolikom snova koje dozivi naucni istrazivac. predlazuci analiticki metod traganja za naucnorn istinom i prihvatajuci samo stvari koje su nesumnjive .AUIZA 78 ::::i > f>V) Znakovi. Da bi istrazio odnos izrnedu arhetipske simbolike i naucnih koncepata. vazduha i zemlje.SIMBOLIIZA I N. vode. Naucne dileme se cesto razre5avaju kreativnim ili iracionalnirn procesirna. Tokorn XX veka pocela je da se pojavljuje radikalno nova naucna perspektiva.

bi la je povezivana sa istoimenom astroloskorn planetom (Merkurorn. pretvarajuci zvezde oko njega u zaslepljujucu svetlost dok se priblifavao brzini svetlosti . NAUCNI ZNAKOVI Da bi se prenosilo.).kao sto je njutnovska prica 0 gradu atoma. Najranije hemijske simbole koristili su stari Grci. srebro. ODOZGO PREMA DOLE engleskom jeziku jednako zovu. matematika i meteorologija. Srebro je povezivano s mesecom. Svojstva benzena nisu se mogla objasniti pomocu linearnih molekularnih struktura Jedne veceri. prinL prev. Ziva (iii tecno srebro). vazduha. tekuci metal koji je povezivao zemlju i nebo. ukljucujuci sedam metala . SNOVI. astrologije. do5ao nemacki hemicar Fridrih August Kekule. koji su otkriveni u roku od IS godina. zivot i smrt. Gvozde je predstavljano simbolom za planetu Mars. koje predstavlja savrsenstvo rnaterije. a usvojio ih je Platon da bi predstavio svojstva ceti. hemija. sve one su razvile sopstvenu stenografiju.da bi prikazivali razne elemente. buduci da se na DESNO. SIMBOLIKA I NAUCNO OTKRICE Koja je veza izrnedu simbolike i naucnih modcla? Sama nauka nije prosto jedan racionalan proces. nuklearna hemija. Astronomija. a olovo simbolom za planetu Saturn . sanjao je periodni sistem elemenata. Kekule je usnio dug niz atoma '·koji se izvijaju i krecu kao zmije" dok jedna od tih zmija ne uhvati svoj rep Kada se probudio. Znak plus (koji je rnozda nastao kao skracena froma latinskog et. bilo je simbolizovano suncern. dok grupa od tri paralelne linije pokazuje jednakost iii slicnost tamo gde ne postoji stvarna razlika . Najpoznatiji prirner je otkrice benzenskog prstena do kojeg je 1865 . fizika. jer ima mnogo primera naucnih otkriea koja su nastala zahvaljujuci snovirna i drugirn iracionalnim procesima . danski fizicar Nils Bor. botanika. au kojern se vozio na saonicama koje su jurile neverovatnom brzinom. Zanimljivo je da se isti ovaj simbol u meteorologiji odnosi na maglu. Pocetkom XX veka. biologija. kalaj. formulisalo i razvijalo naucno znanje. ruski hemicar Dmitrij Mendeljejev. zivu.oEsNo Galileov heliocentricni · kosmos osporio je simbolicki znai':aj zemlje. pa je za daljnji rad dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1922 godine Albert Ajnstajn pripisao je zasluge za svoju teoriju relativiteta snu koji je doziveo kao ucenik. ali je naucnika Vatikan prisilio da opovrgne tvrdnju. geologija. Znakovi za mnozenje i deljenje uvedeni su u XVII veku. proucavajuci "' Alhemijski znakovi za bakar. zlato. tome kako je jabuka koja je pala na glavu ser Isaka Njutna navela naucnika da slwati silu gravitacije lzgleda da nesvesno rno:Ze da stvori sirnbole koji rnogu da oblikuju sledeci korak u naucnom istrazivanju . sto znaci "i") poceo je da se uveliko koristi u XVI veku da bi oznacio sabiranje.ri elementa: zemlje. Alhemicari su uveli sirnbolicni jezik izvucen iz astronornije. a kalaj s planetorn Jupiterom. video je u snu jezgro sa elektronima koji se oko njega vrte. razvio se stenografski jezik naucnih simbola i znakova . Bakar je bio povezan sa elernentom zemlje. 1\mericki astronomi koriste sirnbol kruaa s crticama da bi predstavili grupu galaksija. gvozae i o/ovo . dremuckajuci pokraj vatre. kosmologije i metalurgije . eak predskazujuci postojanje tri prethodno "nepostojeca" elernenta. Zlato. atmosfersku pojavu kada sve izgleda mlecnobelo i gubi svoj identitet. dok krug koji se naginje u desnu stranu predstavlja jednu galaksiju MAT EMATICKI ZNAKOVI U matematici dve paralelne linije znace isto iii jednako necernu. vatre i vode. izneo je hipotezu o prstenastoj strukturi benzena. sto je dovelo do novog plodnog perioda u razvoju organske hemije Na konvenciji 1890 godine Kekule je savetovao kolege naucnike da "nauce da sanjaju" da bi dosli do istine . Takode u XIX veku.

u prirodi. od slike boga do osecaja boianskog. od lic:a u nasirn snovirna do sernafora na raskrscu. Iako je nernoguce ukljuciti sve rnoguce nijanse. . u mitu i svetorn predanju.GI D E 0 SIMBOLI PO I<OJIMA v ZIVIMO Od reci na ovoj strani do sazvezd. Sledece stranice istrazuju upotrebu simbola u razliCitirn aspektirna ljudskog iskustva . kao i apstraktni simboli. Postoje poglavlja o sirnbolirna u drustvu. u ljudskorn zivotnorn c:iklusu. duga i tocak . od namigivanja oka do Sarene obredne rnaske. zrnija.od svetovnog do svetog. imao je razlicita simbolicka znacenja tokom vekova. znakovi i sirnboli SU integralni deo SVeta U lzojern zivirno.posebno su izdvojeni i o njirna se detaljnije raspravlja. Neki od ovih simbola koji irnaju najslozenija znacenja kao sto su krst.a na nocnom nebu.DRU. od prolaznog do vecnog. DESNO Krug uspravnih kamenova u Stounhendzu. Engleska. c:ilj je da se da pregled znacenja koja individualni sirnboli rnogu da nose.

.

POLARNOST I CELOVITOST U okviru mnostva sisterna verovanja moze se izdvojiti jos jedna terna: sirnbolika suprotnosti Cini se da je na . u zapadnoj tradiciji etar u alhemiji se zivotna sila izjednacava sa kamenom mudrosti. dovodeci do pojma kao sto je "kosmicki eovek" fovek formama i zasto nemaju nikakvu pojedinaenu. raaanju i smrti GORE Tokom vremena. uprkos kulturnirn razlikarna. umetnosti. sa quinta essentia ("petom sustinom") iii "du5om sveta" Moderna nauka shvata da je materijalni svet. Mozemo ih srnatrati "zivirn tokom sna".SvAIZODNEVNI Z1voT o N l- ZNAKOVI I SIMBOLI KOJI PROZLMAJU NASU KULTURU CESTO ZAVISE OD ISTORIJSKIH I DRUST·VENIH PRILIKA. nauke i u mnostvu sistema i hipoteza verovanja koji su formulisani da bi pruzili obja5njenja. > Ovo POGLAVLJE SLEDI ZAJEDNICKE NITI KOJE FOIUv!IRAJU ZNAKOVI KOJE z > UJ z 0 0 <( U NIV. protonima. koji tece poput nevidljive struje kroz svet svakodnevice. tako dole" Ovaj koncept je postojao u drevnim kulturarna zapadne Azije i oblikovao je astrologiju. > Vl prana. Medutim. prorocanske sisteme. zasto se oni pojavljuju u svirn moguCirn GORE Svastika je drevni simbol prirode sa visestrukim znacenjima. svetom predanju iii nauci. ljudi opisuju stanja i polja energije koja prozimaju i pokrecu svemir. sa atomima. koji otelotvoruje sve elemente svernira.ERZALNE TEME ENERGETSKA PRIRODNA SILA Jos od najranijih vrernena. Svemir rnoze da se zamisli kao nesto sto se drzi na okupu nevidljivim energetskim "lepkom" Psiholog Karl Gustav Jung video je ovu silu u onorne sto je nazvao "kolektivno nesvesno". u Polineziji je mana. izgleda da u osnovi sirokog dijapazona simbolickog izra:Zavanja u svetu leze zajednicke teme .bilo u snovima. sistemima verovanja svake kulture . "kako gore. iako izgleda gusto Zivotna sila i energija prirode prozimaju zivotnu "pricu" u usponima i padovima. Ovo moze doprineti objasnjavanju nase trajne opcinjenosti simbolima. u Kini i Japanu Ci iii ki. elektronima i C:esticama koje skupa titraju na razlicitim frekvencijama. neutronima. U mnogirn kulturarna se smatra da svemir. razlicite kulture su razvile jedinstvene simbolicke jezike poku5avajuCi da izraze svoje najrnocnije ideje i emotivne i duhovne odgovore na zivot Simbolizarn prikazuje kulturne karakteristike koje se odnose na istorijske trendove i geografske regione u kojima nastaje i razvija se u skladu sa dubljirn vrednostima i individualnirn i cvrsto. Dominantna terna je shvatanje da mikrokosrnos i makrokosrnos postoje paralelno. ispravnu definiciju. Ona se nalaze u korenu fl!ozofije. Narocito je dominirao mistieno-sirnbolicnim misljenjern srednjevekovne Evrope. mit i sveto predanje Sirom sveta. u sustini sastavljen od energije. alhemiju. tako da je zivot pojedinaca blisko povezan sa kosrnosorn. ALI Ii'vfA DRUGIH KOJI PREVAZILAZE KULTURU I KOJI SU DALEKO UNIVERZALNIJI. religije. primer kako se znacenje simbola moze menjati i prilagoaavati Kada je okrenuta u smeru suprotnom kretanju skazaljke na satu podrazumeva suprotstavljanje prirodnim strujama. Zemlja i na5a tela kanali5u suptilnu energiju iii "zivotnu silu" U Indiji se to zove MIKROKOSMOS I MAKROKOSMOS Pokusaji da se objasni poreklo zivota i docniji odnos izmedu zivih stvorenja i kosmosa predstavljaju dva najfondamentalnija interesovanja covecanstva. NALAZIMO U SVAKODNEVNOM ZIVOTU. koje predstavlja ogroman rezervoar obrazaca arhetipske energije u koji se utapamo i izrafavamo ga simbolieno .

pretke. noseci onj opaki teret. ova iirntinja je sve \'ise simbolizovala polni nemoraL pri cernu je njen srnrad povezi\'an sa zlom. zin1tinje i biljke. sL1\'eci zemlju. gde se srnatra cuvarom koji irna moc d. neke tradicije. ova suprotnost se izraiava kao polarnost izmcdu pozitivnog i negativnog. sa dalekoseznim politickim i drustvenim implikacijama.i amortizuje zle uticaje . koji je t.inost odrzirng odnosa s prirodom. muskarac/Zena. nebo. Orn je znacenje kineskog simbola jin/jang ili alhemijskog znaka za hermafrodita.. pokazuje ga u prvim manifestacijama kao neznog i blagog. sagledavajuci s\·et u smislu dobra ili zla. kao StO SU nebo/ zcmlja.ic je posebno predstavlj"ao svetinju grckim bogovima Dionisu i Panu Pan. U meduvrernenu je personifikacija Pana pretrpela odgovarajucu prornenu u Satanu s glavom jarca lpak. sunce. dan/noc U smislu energije magnetskog cnergetskog polja zemlje. u starozavetnoj Treeoj knjizi Mojsijevoj. naro(ito rasplodne rnoci. gde su musko i zensko spojeni u jedno telo Slicno slwatanje postoji u razlii:itim granama psihologije U teoriji psihoanalize. Od ovog trenutka. Na primer.Za\'a u njihornm simbolickom svetu. zbog grehova Co\'ecanstva i poslat je u di\·ljinu. Sirnbolika se moze koristiti za kontrolu i uticaj na ljudski fo·ot ili da nam pomogne da se spojimo sa srnjorn najdubljorn prirodom Urodenicki narodi shvataju vJ. libida.oEsNo Ova slika Pana. pola covek pola zirntinja. svim aspektima psihe potrebna je S\'est. DESNo ooLE Promena blagog boga Pana u zastrasujuce zlog Satanu pokazuje kako se simboiicno znacenje moze promeniti skoro s\·im ni\'oima egzistencija sastadjena od binarnih parova iii suprotnosti. vile. jarac je bio pozitivan sirnbol rasplodne rnoci. mesec. dobrodusnog pretece Satane. Medutirn. privlai:enja i odbijanja iii plime i oseke. PROMENLJIVA SIMBOLIKA Iako neki sirnboli zadriavaju tr.ikode ziva stnrnost. Oni ucestvuju ll celoj "'mrezi zivota"'. neuroza se jadja kada se delovi lii:nosti koji se srnatraju ··1osim"' ili nepriln·atljivim ··otkidaju'" i odbacuju Kao obrazac za mentalno zdravlje. koji se odrJ. jar. uspeha ili neuspcha.ijno znai:enje u kulturarna i dobima. shntile su da sve treba prihvatiti kao organsku celinu.ic je postao "irtveni jarac . buduci da oni simbolizuju aspekte nase fundamentalne celovitosti. veliki deo civilizacije sagraden je na patrijarhalnirn vrednostima. plodnosti i zivotne sile Jar. jarac je zadriao pozitivne asocijacije na Mediteranu. pri cemu se polofaj zene smatra inferiornim. dok u Srednjern veku ta svojstva nisu pripisana Davolu. lepog ili ruinog Neke tradicije su iz ovoga stvorile moralni kosmos u kojem jedna strana polarnosti ima prednost nad drugom. bio je bog S\'ih Stnri. Medutim. duhove prirode. iako priznaju obrazac suprotnosti u prirodi. drugi dobijaju i gube na vainosti i njihovo znacenje se razvija tokorn vrernena Odlican primer ovoga jeste kako se simbolika jarca menjala i razvijala vekovima U ranoj Evropi. s rogovima jarca. Ljudi defini5u apstraktne pojmow na slii:an naCin.

srodstl'U. ponovno rachnje.1eaj za porodice Pravougaonost u arhitekturi moze simbolizovati covekovu zelju da se nametne prirodi DOLE - iii pojcdincc koji u njima zi1·e Bogat:r simbolika kuce postaje n.Hocito 1·. Tantra je obelefa1·.1su domacu (iii svinjsku) prirodu u borbi protiv sile prirode (iii l'Uka) Treee prase ostaje bezbedno dok vuk GORE i drugc zgrade predst1vlj. a obicno su spoj jcdnoga i drugoga N.1 utrobu GORE z 0 0 < > V1 s1·ctom predmetu koji jc omoguea1·ao komunikaciju s:r bogovima Stara graditeljska tradicija u Irskoj podrazumevala je paljenjc '\·atrc za uzbunu" trljanjcm prn dva konstrukciona dn eta u obliku Bridzitorng krsta .1 i gr. bagua je model za gradevine. Kuce od blata i grado1·i dogonskog naroda. kao i nas odnos prerna zaj. dn·ece i zemlja bili su 1·azna sklonista za prve ljude i obezbedili su i nadahnuce i gradu za docnije nastarnbe. radu i pomagacima Nastamba PRVE KUCE Pccine.1devine u kojirna 1-.1devine koji su n:rm poznati Holmi i prostorije modcrnih zgrada podscc. J\!edutim.NASTAMBE IZAO SIMBOLI 0 zido1·ima od debla i granja Cln·eea i krovovinu od lisc.1la ognjistc oko kojeg ce se koncentris:rti ostatak kuce Lo1·ci i skupljaci plodova tradicionalno su postadjali kucc i zajednice tako da njiho1·a teritorij. Nastambe mnogih primitivnih naroda posecaju na prirodne senice.1liu i sirnbolicna s1ojst1·a. a kamen temeljac bio je sliean omfalosu iii "pupcanom kamenu" hram:r centralnom > z > "-' od lisca obezbeduje skloniste od elemcntarnih nepogoda.111i zbog napustanja vertikalnog s1·eta dn·eca bez horizon ta. odra:faqjuci odnos prcm:r ccntru.1 dccu o tri praseta i vclikom zlom 1·uku pokazuje kako cigle predstadjaju sigurnost za n. sa osam gua koje okruiuju centar.1ju n:r mrcze odaj:r u pecinama Pecin:r iii pecinska n:rstarnba podseea n. pokazujuci kako sc osceamo '· kod kuce i kako smo uklopljeni u :rmbijent.1 Deblo dn·et. U Kini. 1·ezu s duho1·im. zdravlju. oznaeavajuci tako odnos izmedu neba i zernlje Dogoni veruju da posle smrti odlaze u raj koji je identican njihovim kueama LI Pecina je bila oblik sklonista koje je razvilo iskonski simbolicni znacaj i moze se povezati s majcinom utrobom. one takode moau da se koriste kao simboli represije prirode preko ljudske snage i surcn·osti " .1 i precirna. sa dm·a i frkce ali ne moze da oduva njego\'U ciglenu kucu .1de1·ine iii zajednice na zemljistu smatra se 1·eoma 1·<1znim u mnogim kulturama. Kuce su bile i:esto zidane na lokalnim svetim mestim:r.1cenje. Od primitirnih koliba od blata razvili su sc slozeni nacrti za zcrnljane !UStambe sirom sveta Gr:rdcnjc zemljom dcwelo je do koriscenja ciglc od ilovai:e Prica z. kreativnosti. cirne simbolizuje r:rd.rnje. porodici.1ju indikatore st1tusa i privilegija. pripadnici jednog africkog pigmejskog plernena su bili potpuno dezorijentis.1 vizuelno prcdst. ziYOtll.1se kuce unutar majke Zemlje.1 daje cnstinu dok krovic Sl1\!BOLIC:AN POLOZAJ I RASPORED Polofaj gr. gde se pr:rktikuje l'estina feng sui. irnajuci u isto 1reme licniji zn.ednici i prirodi kuee ccsto imaju kosmolosko zn.. rasporedeni su prcma kosmoloskirn i antropomorfnim principima Njihova sela su gradena u parovima. znanju i vestinama. Svaka od zona odgo1·ara jednoj oblasti zivota: prosperitetu.uhetipskc obrascc. a nacin na koji je prikazujemo moze simbolizovati aspekte nase licnosti i ponasanja. koji zi1·i na reci Niger u Timbuktuu. Fizicke gr.1zna kada istrazujemo ulogu koju on:r igra u psihologiji i tum:rcenju sna.1dimo i zi1imo imaju i funkcion. . Kada je unistena suma u kojoj su zi1·eli.1 gradnju i izolaciju. negovanje i kreatin10st Kuea kao simbol ·majke predstal'lja opsti pojam C:ak l S hiljada godina pre nove ere nonudski lol'Ci Enope otkrili su korisnost busenja i zernlje z.11 lja kosmii:kog t1·orca iii prctka u antropomorfoorn obliku. sklonist. dok cigle mogu da sirnbolizuju trajnost i sigurnost. slavi i ugledu. Kuca je simbol eovekovog ja.

1cijcnt crta kucu iii opisuje 5.1Zije.1 prcdst:l\·a makroko5mos:1.:i A.1\·orn odnosu sa cetiri strane weta i to tako da Ci slobodno struji r.rnju znai:.1j spaL1cih soba z. dok je druga osoba zi\·ela u kuCi gde su zadnj.1lnost i 1u odnos doticne osobe prcm.:izuju odnos prema drugirna i prcrna s\·ctu Potkrodja i podrurni su mest.:i Silverstajna ( l 97'.15 odnos prema kolektin10m nes\·esnom. t. a sluze kao nomadske nastambe i simbol kosmosa Dogonsko selo sagraoeno u obliku raja kako ga zamisljaju Dogoni.:i gde nc sja s\·ctlost svesti Oni rnogu da simbolizuju duhcnno uzdizanjc i ncs\•csno Jung je u autobiogr.:izlicite . Primer za to je nisa iii rnanji prostor unutar jedne prostorije.lrej.1 nata bi la rnesto odnosa. koji se odnosc na ulogu porodice iii zajednice Knjigafezik obrazaca Kristofer. tako da ona moie da .1 st\·arno nc postoji bilo bk\o fiksno znacenjc o\·ih simbob .1kti\·nosti. Au tori su prO\·eli vise godina u pokusaju da formulisu jezik obrazaca koji doprinose dobrobiti pojedinaca.:iju da su mnogi od ovih obrazaca .1 moze da prcdst.:i seksu 1\. ewe slicne slike ooLE U modernim vremenima.1r.1 mora da budc postadjcn. gde ce znai:cnje svake slike vez<rne za kucu zavisiti od osobe koja ju je sanjala .leksander. D.:in bo cvrsto sklupcano musko telo.1gled:l\aju kucu bo simbol unutrasnjcg bica.85 z > .1. koji t.1 odr. Dceija sob.10 bko jc silazio u podrum zgrade u kojem je otkrio primiti\·ni deo sebc Temelji kuce mogu da simbolizuju n.:imku zi\·ot.").1tvorcnih \ rat. Slii:ne razlike u tumai:enju istih simbola nast<1ce u analizi snova.1 U Jndiji.:i bila otn.1ko sc cini da je ono u modernim \Tcmcnim. Na primer. srce i udo\i ne budu uznemir:1\·...1 svetirn ognjistem na cetntastoj zcrnlji. G GORE LEVO SIMBOLICNA VREDNOST KU(E P5iholozi ccsto s.1slc mogu da ukazuju na scksu.1j 5.1ko da glav.: > > G trcba da bude ispbnirana u pr. dok sp. Svetli ugarci iii palaca\·i plamenovi na ognjistu izvor su .:isnjo5t licnosti. kuc.1t. prema dren1im pocecim.:i kucc jesu asocij.:ini l\!ongolski ju rt jc mikroko5mick. on opisujc s\·oju psihicku gradu Spoljasnjost kuce moze Znac.1dj:1 mesto igrc iii fant. koji omogucuje porodici da bude zajcdno i Lh istonemcno budc ukljuccn. Sare !Sik.:io i z. gde se kuvaju jela.n-. Lhoje ljudi mogu da stYCire sliku z.:i i M.uhetip5ki obr.n-isi od onih koji u njinu borave.:i bd.n-.1 psiholoskim tum.:itvorcna.1 bi obezbedila srecu.1 s\·oje kuec Ako je pn·a osoba m·ek zi\·ela u kuci gde su ulazna n. opisuje obrasce koji su zajednii:ki mnogim gradevinama i gradovirna sirom sveta . pri i:cmu prozori i nata pok.:i i nei:O\·ecanskim carstvirna.rcna i Ct c•dc su oosti m·ek bili i:' lepo prirnani. 5.1 z. .:iz.:i u r.1Zlicitim zon. porodica i zajednica Oni 5matr.. vasta purnsa je duh kuce. nik.1ko d.uce na drvetu simbolizuju odnos izmeou ljudi i prirode i predstavljaju mesta na kojima deca mogu da oslobode mastu ce se razlicito tumaciti. l(uhinja.1mcnjeno tclc\ izorom.:ifiji opis.1socira na dobre iii lose roditelje. kruznirn kro\·om kao nebo i sa ruporn za dim u krovu kao nebe5ko oko kroz koje dopire suncana s\·etlost Jurt se deli na zi\·otne kvadrante.lrhetipski po svojoj prirodi.1ja aspckat. Najn:Z:nije u odrcdi\ .111. povezujuCi i:ovei:anstvo sa sustinskorn prirodom stvari.1 p. a gL1nu nata bi la U\·ek z. opis.10 sto jc sluc.:ic koji je jednako \'Jian z.:i i sncn·a.:i one koji zi\·c u z.1cenjima. televizija je zamenila ognjiste kao centar paznje i simbolike za porodicu GORE se posnutrati bo spolj.1 mogu takodc da SC GORE odnose na iskru nuste iJi genija Gotovo s\·e kulturc cenc ognjiste kao srce kuce.k'.:i one koji stanuju u jurtu k.1ce sobe z.111 o dclu kuce.rnn Mongolski jurtovi su kruzne nastambe sagraoene od drveta i klobucine. i.1d.1kode S\'etli i s\·etluca simbolicnim pric.:inu na dobrobit st.1.1cijc pojedinca u odnosu na tc oblasti. on1 jc .:i u odnosu na to telo t. predstadja mesto alhemijske transformacije gde se odvija negovanje.

na primer. pokornost Alahu i uzdrzavanje od cinjenja zla.iizmu. ali 40 hiljada \Tata za pakao. imao je dva lica koja su znacila da istovremeno moze da vidi one koji dolaze i one koji odlaze.rnje srece RA.1d.ilo je rnanje boz.u10vu) iii u drugo stanjc biea koje moze da budc ncbesko iii pakleno. dok su ulazi u \ a\·ilonske i . iii rnora da prode ncku proveru da bi rnogao da ude Otuda su nata i simbol inicijacije: obicno je rec 0 sc kroz niz vrata. mala iii skrivena vrata mogu da predstavljaju tajni ulaz u carobni drugi svet DESNO Ulaz u ovu peCinu na BalijLI su usta cudovista sa kipovima koji cuvaju prag . StO yokazuje koliko je teze naci raj i UCi LI dalet . sa dva lica. raj iii zatvor Proci kroz nata znaci preci prag. pre nego sto se dostigne st. prolazeci kroz l 2 nata koja su predstadjala l 2 sati mraka. vrata zivota. nadgledao polja vrata. Jan je bio cuvar svih vrata i gospodar uvooenja LI misterije Cesto rezbaren na dovratcima i na vratima. a (uva]i SU ih Jjuti lavovi koji privlacili dobre. bog sunca Ra putovao je wake noCi kroz donji s\·et.1 rnogu dobiti z. razliciti nirni r. ko ude kroza me. pokojnici su nata cuv. ali su cesto zatvorena i pod strazom. ROElENJE I SMRT Vrata se cesto povezuju sa smrcu i sa rodenjem.1 mnogo primera u religiji gde se u raj iii pakao stize kroz vratJ. pri cernu s\·. zvane lamase U azijskirn hrarno\·ima figure SU > JAN.1cfatak da ih nadgledaju Kapije kineskih gradova bile su postadjene na cetiri strane S\·et. simbolicno omogucujuci dusi (ha) da proleti U starorn Rimu.111st\ o (numina): bog Forkul je. spasce se" DOLE U mitu i prici. dok je boginja Kardea pazila na sarke . bio je glarno boianstrn nata. da posmatra proslost i buducnost Njegovi simboli bili su kljucevi i koplje Predsedavao je pocecima tako da je prvi dan svakog meseca bio sveti za njega.1rnerniku potreban kljuc iii lozinka.VRATA i- 0 Postojc mnogi simboli preb. troglavi p. sedmog neba Jedno ucenje na\·odi dJ kljuc za ov. cuva vrata Hada (donjeg sveta kod Grka). palatu. gr.1s iz grckog mi ta. na primer. nikada \·ise ne iz. pre nego sto bi z > z 0 0 > Vl ratnika z\·ane dvarpala igrale su istu ulogu Kerber.J I PAKAO lm. BOG VRATA Jedan od najstarijih bogova Rima. a odbijali zle uticajc.1111.. CUVARI Kroz nata rnogu da udu i dobri i Josi uticaji. a njegova sporedna funkcija jeste da obezbedi da oni koji budu jednom primljeni. januar je dobio ime po njemu. koja se zatim zakljucaju do se cesto prikazivali u umetnosti u stojecem poloiaju ispred poluotvorenih nata Hebrejska rec za "vrata" da postoje jedna nata za Edenski nt (sirnbol raja). preCi iz poznatog u nepoznato Vrata mogu biti otH1rena.takode znaci "utroba''.1kog ni\·oa pre nego sto se stigne do poslednjeg.1ki \·odi do \·ece mudrosti. sa l 00 stepenika koji \·ode do sv. \·eruje se se pono\·o rodio snkog jutra. (Jo\ an.l.1ja dostizu iii zastitna bozanstv.1rc gorostasne krilate skulpture larnva i ljudi. ali su nata iii ulaz arhetipski rnoti\· koji predst. drustvenu ust. hr.wlja ulaz u drugi s\·ct ( prostoriju. tako da cuvari njega Za hriseane Isus predstavlja ubzak u spasenje: 'Ja sam nata.1sirske palate imali za cuv. U Kini je obicaj da se za novogodisnje vece na kucna nata nalepe slike dva boga vrata. I 0:9) U muslimanskoj tradiciji. kao sto je bio slucaj s prvim mesecom LI godini U gregorijanskom kalendaru.ska.i nata ima tri kraka: proglas Alahove jedinstnnosti. i\lrt\·acki sanduci u starorn Egiptu ponekad su bili oslikavani s malirn laznim vratima. U starom Egiptu.1du U starom Rimu svaki deo nizu kapija iii svetova koje treba proci. Bog Jan. U jud. tako da je putniku n.

u prici o uspavanoj lepotici ulaz u palatu gde princeza spava obrastao je trnjem. Meksiko. uspeo se na nebo na ledima zmaja delimicno i zbog vestine u vodenju ljubavi. ve5tici i ormanu od K. povezana sa paganskirn obicajima. Sliena tradicija. One predstavljaju boiansko stanje stalne otvorenosti i simbolizuju rnesto na kojern putnik prelazi iz svakodnevnog zivota u sveti. koji simbolizuje izvor zivota. pri cemu je nefrit rajski kamen i simbol savrsenstva i besmrtnostL . kroz koja Alisa ne ulaz u sintovska svetilista. Crkva je usvojila kljuceve kao simbole autoriteta: papski grb ima dva kljuca. a disanje s njihovim otvaranjem KAPIJE POBEDE Neka vrata se koriste kao simboli pobede i vlasti. koje princ junak mora da posece da bi stigao do nje OTVORENA !LI ZATVORENA VRATA U Japanu. StO znaci da SU KLJUCEVI U Japanu je kljuc simbol srece zato sto otvara vrata ostave s pirincem.kod keltskih druida ona je bila sirnbol besrnrtnostL Ulaz u jednu pecinu u C:alkacingu. a zatvorena vrata se srnatraju pasivnim. koji su prethodno bili amblemi rimskog boga Jana . dok rane kineske "knjige o spavaeoj sobi" govore o penisu kao o drsci od nefrita. a o vagini kao o vratima od nefrita. a imela s rnagijom i medicinom . jedan od osam taoistickih besmrtnika. kako svetovne tako i duhovne. polno jedinstvo je samo po sebi put u transcedentno. moie da prode dok se ne smanji U Lavu. koje simbolizuje i zastitu ulaza i prelazak iz jednog sveta u drugi. kojim je moguce postici izmenjeno stanje svesti i doziveti "blazenstvo tela" Mitski Zuti car. U istocnim tradicijama kao sto su taoizam i tantra. Mnogi carobni vrtovi evropskog folklora dostupni su kroz rnajusna vrata koja su cesto maskiranai u hriscanskoj tradiciji Sveti Petar se cesto prikazuje s kljucevima raja. gde oni naizrnenicno vladaju U taoizrnu. otvaranje i zatvaranje rajskih vrata povezuje se s ljudskirn disanjem. Na primer. gde se o Boiicu i Novoj godini venci zelenike iii sveinjevi imele stavljaju na vrata: zelenika se povezuje sa zastitorn i sreeorn. jin. Napoleon ( 1769-1821 ). Otvaranje i zatvaranje vrata predstavlja kosrnicki pies izrnedu jin i jang. tako da se zadr:lavanje daha izjednacava sa zatvaranjern vrata. jer je istovremeno prolaz u zivot prilikom rodenja i ulaz u vaginu za vreme koitusa. praktikuje se na Zapadu.da privuku bogove i donesu srecu. koji je opona5ao rimski imperijalizam kada je postao francuski car. dok su trijurnfalni lukovi starog Rima olicavali drfavnu i politicku moc U novije vreme. sto znaci da su jang. srebrni i zlatni. Kapija boginje !Star u starom Vavilonu (u modernom lraku) sagradena je u slavu majke-boginje !Star i u slavu grada Vavilona. otvorena vrata se srnatraju aktivnim. Huang Ci. Tori je otvorena kapija koja simbolizuje prelazak iz svetovnog u sveto ponoCi da ne bi usli zli duhovi. U hinduskoj tradiciji. vrata ponekad takode poprirnaju forrnu usta cudovista kroz koja eovek mora da prode kada putuje iz zivota u smrt SKRIVENA VRATA Vrata ne rnoraju uvek da budu velika i ukrasena da bi bila znaeajna Ponekad mala iii skrivena vrata obezbeduju pristup drugirn vratirna. cesto onima koja vode u magicne svetove Ulaz u Zemlju C:uda u pricarna o Alisi Luisa Kero la ( 1832-98) najpre je niz zeciju rupu a potom kroz mala vrata. Ona je opkoracila Litijski put i omogucila je ulaz u grad. Kasnije je ova kapija postala spomenik posvecen vojnicima poginulirn u Prvom svetskorn ratu ( 1914-18) J> grancica zimzelenog drveca . koji je imao tako debele zidove da su se po njima mogle naporedo voziti dve kocije U Pekingu su kapije Zabranjenog grada predstavljale moc kineskog cara. irna oko sebe isklesano lice cudovista. Luisa (1899-1963) ulaz u earobnu zemlju vodi kroz ormar. S. dok se u Japanu na ulazna vrata stavlja kadomacu ukrasi od kapiju u Parizu. otvorene kapije poznate kao tori obelefavaju POLNA SIMBOLIKA Vulva moze takode da se poredi s vratima. u ocekivanju pobede do koje nije nikada doslo .oEsNo Kapija Tori je najveca sintovska kapija u Japanu. poceo je da gradi Trjumfalnu na primer.. U kineskoj tradiciji.

koje je mitski oliceno u obcc.1mci i kanui takodc sc koriste za sirnboliuciju ~'uto\·anja kroz zivot LT starom Egiptu jedra su simbolizcl\ ala\ etar i dah.1li s. bilo materijalnim bilo duho\·nim.1 ga odnesu \·etro\ i Putovanja vodom cesto se powzuju sa smrcu i preobr. . obicno sc prik. DOLE Kocija je simbol sunca i kao takva se u mnogim tradicijama koristi kao prevozno sredsrvo bogova. .1.1la vojnicka (izma i\[noge price iz zapadnjackog folklora podrazume\·aju "cizme od sedam mil ja' koje na magii:an nacin omogucuju putniku da prclazi \·elike udaljenosti velikom brzinom. kraljeva i ratnika sugcrisuci duhon1a stremljenja PLTTNIK Cizrne iii cipele su simbol putnika i\foc rimske vojske gradila se 11.uama cvcea.1 njcgo\ dolazak imao je dubok uticaj na mnoga urodcnicb plcmcna. .1 bo sto su \'en era.rn1an koristi C:arnac da ·'putuje kroz vazduh' u potrazi za du5om pacijenta LT starom Egiptu.1stitu. koju je simboliZOY.1 moci pesacenja. Englesb rec 'juggenuut (ncumolji1. dok u grckom mitu Pegaz ima krila i rnce kociju koja ZeYsu donosi grom i mun ju .1jnjc odrcdiste nijc smrt ncgo duhon10 proswecnjc. opisuju kako idu u boj praeeni kocijom Hhornog bog.1 ponekad su \·azdusna. konj sk. bog sunca Ra putovao je kroz donji S\'Ct i preko neba > z > z 0 0 <( > en Krivudavi put simbolizuje zivotne uspone i padove Puto\ anja sirnbolizuju traganje z.PUTOVANJA 88 0 U mnogim kulturanu.1zenjem.1ke godine se irtnwao jcdan no\ brod da bi obezbedio pon1ljne \Ctro\·e i mirno more: sa upisanirn s\·etirn recirna. n1ku razlicitc zin1tinjc. jednim od nekoliko GORE pren1ze bozanst\'.1 koja ee sl. grcki bog putoY. Jupiter i i\Llrs Kocijc simbolizuju vodst\O i pobcdc i ccsto sc po1·czuju s rato\·.111sta1. bio je pori\·an u more d. LT Egiptu i kasnijc u Rimu.rnoj zemlji ( bo sto SU Ostr\J besmrtnib u kineskim pricama iii religijska odredista hodoeasnib) iii u nckom d1-. nat0\«1l'Cll parfornima i kos. nosio krilate sandale .1 srccu i z.1 licnirn napredoYanjem.1ci ici (potcncijalno op. Budika. a kod obreda s.rnata.1snim) putcm kroz zi\ot. simbolizujuci ulazak u donji S\ keltskih bozansta\·. beli konji su bili S\eti i rnkli su kocije s\estenik.1 sib) poticc od nazi\a za \eliku kociju hinduskog boga Dzag. ima os.zbog zrnka kopita prilikorn trcanja. .111ujlije i talsimani sc nose na putO\ an ju z. ponckad u obliku lotosa. PLTTO\'. pri CC!llU (eStO \UkU kocije bogova i obdareni su mitskim brakteristikama Slepnir. a da se pritom ne umara.:tzuje u kociji. predstavlj:ijuci ncstalne ·1·etrm e sudbine koji mogu da odunju putnika sa kursa.1gocenorn predmetu (bo sto je S\Cti Gral iii Zlatno runo) Ponebd su puto\«111ja podzcmna. preYozna su sredstn vladara i bogova u renesansnoj umetnosti prikazuju se kako U mitu i prici cipele mogu da poseduju magijska svojstva.:t i kr.1 gromom .1.\NJE \'ODOil[ JcdrcnjKi. dok sc ahcmenidi.\gnija i Suriju i guskc za Bramu.iYiti Rimljani LT X\'l \·eku.1ljna Oni su povezinni sa boginjom Eponom. Oni su konje pon~ziY. Ormuzda.1111 nogu.1 Odina. c. iii i jcdnim i drugim Putonti zn. omogucujuci putniku da brzo i bezbedno velike udaljenosti GORE et.uhetipskiji simbol putmanja \ero\atno je konj LT keltskoj kulturi.1111 bclih konja l(ocijc indijskih boz.:tndinaYSkog bog.1 putniku se pozeli '"dobra brzina (iii '"Bozija brzina ) KONJ Zirntinja koja je naj. na kojem kr. Za i\luhameda kaiu da se uspco na nebo jasuci hibridno strnrenje zyano Borak (sto u pre\·odu znaci "munja").1 drugom S\'CtU. Yladari st.10 simbol bogatst\'a i moci Konji se pojaYljuju u mnogim mitcwima o preyozu 11. a simbolicni brodOYi pokojnika CCStO se pojavljuju u rnnogim ci\·ilizacijama LT Indoneziji se mrtvaci izlaiu u kanuinu. . bo sto SU konji za .uc Pcrsijc. hropljani su u\·eli konja u Se\·ernu Arneriku (iako je mozda ranijc tamo postojao i izumro). a konj je post. koju nice os.111jcm: kcltsb ratna zapo\ cdnica. dok je Hermes. krilatog konja sa ljudskom glavom i paunO\·im rep om KOCIJA Kocije iii "trijumfalna kola". sY.rnja.

On simbolizuje zivotoclvalacke ali opasne sile.1 za lctenjem je arhctipsb.1kodc simbolicn.irnu cncrgiju iii nwlit\ c.1 bo sto jc .1ko da pc>tcskocc pri uL1sku ili izl.1 ZLltnim runom.1cb doslo\'11og i metaforii:nog puto\ .1 i:o\ cc. ono je vazno mesto susreta. e\·entualnu bznu za prcter. sudar iii pJ.-a.1lnog putoY. zavetni kamenovi koje su ostavljali putnici u peruanskim i'.1sla po jcd.\rgos kojim jc_lason tr. StO jc idcj.nitaciji. slobodc i brzine .1 s.rntomobib. Nest. 1\:. On takoae sugerise uzbuaenje brzinom i snagom DOLE smislu licnog etu.1ckih puto\ . Zelj.1.\\ion (i s\·emirski brod) mogu simbolizoy.1L1 dari\ .1 barL1 jc s. .inj.1 mitskim zycrima Lw sto su ncmani i dcmoni Z.1 \ikinskoj \lorske L1dc su t.1ti duho\ne tcznjc.1s1wsti ~1uto\-.1ju u psiholoskom smislu. a svetilista su graaena na takvim mestima· na primer. konformizm.1 rnstana krila trcnutku. Vo:i:nja .1i:i psiholosb optcreecnja. dok lak prtljag moze da L1bzuje na unutrasnju slobodu. propust.l!lstn1 od propasti t.111e ambicije. pamuka i platna Soba cluhovima za koje se smatra cla se mesaju u ljuclske poslove.l!l par za r. a pored op.zc plamcn sto simbL1lic1w zn.l!lj.11ncc koji prcn.1 pre ma LI S\'C Crveni automobil simbolizuje musku polnu potenciju i nagon. t.1\ iii ma.\nclima prerasli su u piramicle Raskrsce je mesto prelaska. kojim su isli kr.1: pit. posedo\ .1 saobr.nati bo metafora indiYidu. bas kao sto je Ibr pao LI GORE ct. iii PriLhcn. promene. simbol opasnosti.RASKRSCE Raskrsce traclicionalno obelezava vazno mesto odluke. raskrsca se povezuju sa duhovima. puto\·anje bez brte iii u \ agonu nize klase.1 duhoYa Hindusi koristc rninij. im. kao i moc i snagu.1 ostrdj. a u starom cla prevoze duse mrtvih GORE > < c z < > > \!ODER:\N PRE\'OZ raskrscima. i\lnogi koji su bili njilio\ i \ lasnici iii SU S\ koji njima ploYili.1 jun.iii prcstifom S\C Konj je arhetipski motiv. "mracne" grcke boginje.rnak gori.1cajnih propis.1lj .1\110 pn:\ozno srcdst\ o i mozc da sugcrisc odnos odrcdcnc osobc prcma drustn1.1 primer.1ko sto jc sp.rnj.1\anjc :i:i\ i h bi ca S\ ·nosi' U psihi.i r.1 srcdst\ . mozc tumaciti odnos.1zn1110z.l!lje osecaja za smcr iii izgubljcnost.lll1Ci od papira kao prC\llZ!l. a razvilo se u obicaj proclavanja pirincanih kolacica suclbine na raskrscima kontroli smer.1p.1 iii pobunc (postcn . dok sc u l(ini i J.1g. kada bi reci prolaznika otkrile sta . .1 iii krscnj.1).l!ljc u donji S\ ce suclbina cloneti.m1cu od mi lion godin. ih .rntomobila mo±c sc sagled. sanse.l\ lj.1kodc mnogo opis.1 psiholozi \cruju lh je pcron simbol nes\esnog.1 StO SC slicn.1 prtlj.l!lj.rntobus jc j.lturnc c.l!ljc \Oz.1knc. tako da tefak prtljag rnoze da z11.1 ploYila i z1umcnja bczbcdnosti: u judcohrisc. clok u Africi Bambare iz Malija prinose zrtve u obliku alata. Z.1socijKijc koje sc obicno sagleda\ . Kasnjcnje.l!ljc u poslednjem to sc i dozi\·eo smrt posto je leteo oL-h-ec blizu sunca.1 op. \ll•rc prcdst.isku mogu da budu znacajnc \'ozo\ i radc prcnu c\Tstim pr.l!lu koristc C. vesticama i zlim silama u Evropi su kipovi Hekate.1g simbol onog. mozc Lh do\ cdc dL• susrct. pre\-. !nu t. grckom mitu iii h\·at. izbora i preobrazenja Kao mesto gcle se sastaju clivergentni putevi.1ju simbolicne .njcm LI e to moze da se ist.1snosti od brodoloma. \OZOYi i J\ioni im.l!ljc l'd ncpoznatog. S\ .ici da prcnosc sol.rnja bro do.1 prkosenjem gr. uspinjJ.1Zilazcnje ljudskih ogranicenj. poclizani na Camci mogu simbolizovati se verovalo smrt. koje je istopilo njego\'.l!lskom Ycro.1cm al.1.--\rtur i njcgo\ i ljudi na puto\ .1 kroz zi\ot pri sn~snoj u ·e:. poi:ctna t.·anju Nojc\ . traclicionalno povezano sa silama sa clrugog sveta (i clobrim i zlim) U mnogim clelovima sveta. bzu da su ratni bnui \la\ .l prociscujuca prostranst\'a neba i daljc . Raskrsca se takoae uveliko povezuju sa proricanjem suclbine: u Japanu bi ljucli ocllazili tamo u suton.\\ ioni takode mogu Lh budu simboli nezayisnosti.\utomobili.l!lc su camci 1urocito \ azni.10 z.d mogu sugerisati ""prizemljenje.1 sigurnosti i opasnosti. Ovo se povezivalo s verovanjem cla su putnici mozcla bozanstva koja clonose srecu.izliku od .

klasiC:ni arapski erotski tekst o vodenju ljubavi nosi naslov Mirisna baSta. Slike basta s jezercima i cvetnim obalama ukrafavale su grobnice. a Alah se ponekad pominje kao "Bastovan" U staroj Grckoj. U sarnoj basti. ljubavlju j Gotovo svuda basta predstavlja sirnbol zernaljskog i nebeskog raja . zasadena vockarna i mirisnirn biljkarna i ispresecana potocirna. raspored i biljke doprinose njenoj sirnbolici Prve baste su verovatno uredivane u Kini pre otprilike 4 000 godina. dok se mnogi veliki ljubavnici iz mita i legende (kao sto SU Rama i Sita u Indiji) cesto prikazuju u bastenskom arnbijentu RAJSKE BASTE U mnogim kulturama. bunare. fontane. sirnbolizujuci ljudsku moc da ukroti prirodu u Meksiku SU baste uzitaka asteckog cara Montezume spajale funkcije privatne baste sa botanickom bastom i zooloskim ntorn. baste su bile mesta za rekreaciju.. koja je simbol prelaska iz jednog sveta u drugi. koje je Bog stvorio za foveka (Adarna) i zenu (Evu) da zive u njernu Eden sirnbolizuje praiskonsko stanje bofanske nevinosti. Rimljani su doveli aranziranje basta do veorna suptilnog nivoa.BASTA . prirodom i medusobno. koji je ponekad SU GORE Cesme su simbol zivota u mnogim kulturama. n e. Sinonirn ovoga je arhetipska persijska basta. u ove predstave spada i BaSta zemaljskih slasti holandskog slikara Hijeronirnusa Bofa (oko 1450-1516). kolonade.grupu taoistickih svetaca koji navodno :live na Misticnim ostrvima na zemlju Baste cara Vu Dija iz II veka p. BASTE UZITAKA U starom Egiptu. basta je simbol raja GORE spektakularne italijanske baste u Vila Lante (Banjaja) iii Vila d'Este (Tivoli). uklapajuCi zgrade. NEBO !LI ZEMLJA Baste su sveti sirnboli u rnnogirn duhovnim tradicijama Judeohriscanski Edenski vrt je praiskonsko nebo na zemlji. stepenista. sa oko 600 cuvara koji su se starali o njima Tu SU takode bili srnesteni ljudi sa neobicnim fizickirn karakteristikarna (kao patuljci iii albino ljudi) Baste se uveliko povezuju sa culnim uzivanjern. kao StO SU motiv u zapadnoj umetnosti i knjizevnosti. Na primer. tradicionalna basta U svetoj hinduskoj tradiciji. zavodenjem. takode je predstavljano kao bas ta U Kini. . Cesto se prostire oko velikog centralnog bazena. pri cemu voda u mnogim kulturama simbolizuje zivot vafoe Jjudi ziveli U pecine. Odatle su se prosirile na Mediteran i Bliski istok. Rajske poljane. namenjena bekstvu od "stvarnog" sveta i uznosenju cula od svetovnog ka uzvisenorn. sugerisuCi radosti na drugom svetu. kada SU na ostrvu iii jezeru izrnisljena je da privuce Osam Besmrtnika . pre nego sto su pali u nemilost posto su pojeli plod sa Drveta zivota. stare persijske reci za bastu. kao i u mnogim drugim. i epski spev Izgubljeni raj D:Zona Miltona ( 1608-74) I u islamu se rajska sreca turnaci u kuranu kao basta. izvore. basta postoji kao vrsta sveta iz snova. a takoae su znamenje zenstvenosti ooLE Jezera i voda uopste cesto se uklapaju u baste. imale su palate i paviljone sagradene na vestackim planinarna i povezane rnostovirna sa ostrvima koja su se nalazila sred velikog vestackog jezera. Terna Edena i pada omiljen Je aranzrnanirna. U vreloj pustinjskoj zemlji i voda (simbol zivota) i senka karakteristike basta Basta je ogradena i u nju se obiC:no ulazi kroz velicanstvenu kapiju. a ukra5avale su i zidove i podove palata. kipove. sa forrnalnirn sirnetricnirn harrnoniji s Bogorn. cuvajuci ne sarno biljke nego i ptice i zivotinje. mesto u koje vrli odlaze posle smrti. dorn za odabrane izvan groba.rec "paradajz" (raj) dolazi od pairidaeza. a od tada gotovo svaka kultura koja opstane iznad nivoa golog odrfavanja zivota neguje baste . pa je basta postala jedan od simbola civilizacije Ova tema se razvila za vrerne evropske renesanse.

sa blistavim fontanama i vitkim stubovima koji usmeravaju pogled ka nebu Svako dvoriste je obasjano suncem. dok ukrstanj. muziku i slikarstvo U zbirci pesama i prica 8ulistan ("Basta rufa") pesnik iz XIII veka. Ovde je prikazana Devica Marija okruzena ruzama. tajna priroda cinila ju je simbolom zenskog principa. 1urocito grozdem i ru:lama . basta ogradena zidovima bila je utociste duse i mesto bekstva od nevolja zemaljskog zivota Njena zatvorena. grmlje kao StO SU aza!eje.1 ncke pozn. jasmin i ruza se posmatraju kao kralj i kraljica cveca. ciji je cilj da slave promcne godisnjih doba.1stalc pre\ ise stotina godi1H. Cilj je da se st\·ori harmonija izmedu dve kosmicke sile jin i jang.1 tokova predstavljaju \ ezu izmedu svakodnen1og i \·ecnog Geometrijski obrazac se ublaz. a bile su ispunjene mnostvom mirisnog cveca.u persijskom jeziku izrazi z. simbolima njene nevinosti. Kada sc koriste biljke. cij. uporedi\·ao je svoje misli sa ruzinim laticama koje je ZEN BASTA Na Istoku postoji izrcka da je sveto mesto potpuno samo kada nema nicega sto se iz njega moze odneti Prve zcn baste uJapanu uredili su budisticki rnonasi kao mesta kontemplacijc.1ko Lh su manje-vise iste chnas kao i kada su n.BASTE ALHAMBRE Baste palate Alhambre nastale su u XIV veku. najpre je znacila bastu ruza Persijske baste su takode bile okruzene zidovima da bi bile odvojene od zemaljskog sveta. sa fontan.1stc odrazav. sugerisuci duhovno dostignuce i vodstvo. On trajnost sirnbolizuje transcedentni duh koji nije okovan nemenom iii prostorom BASTE OGRA8ENE ZIOOVIMA U srednjovekovnoj hriscanskoj simbolici. sa cetiri kanab koji iz njega isticu. sto simbolizuje put u raj .1te baste u svetu. i Dvoriste lavova. zen b.1ju trajnost uma. Sa'di. dok veliko kamenje predstavlja zemlju. Prostor je sastavni deo zen baste. a narocito Device Marije Rec "rozarij" (brojanice). Danas ostaju cetiri dvorista. . na kojem se zasniva mnogo simbolike. vodu simbolizuje sljunak iii pesak. u \·elikim bastama obrazac resetke moze da se ponavlja.1sporeden na isti n. hladne i osvehvajuce. posmatranje meseca bila je vazna akti\·nost Ruze su sadene da bi privukle slavuje: nocne navike o\·ih ptica po\·ezivale su ih sa mesecom. fontane simbolizuju tok zirnta. ukljucujuci Dvoriste mirte. dok je u narcisu uhvacen miris mladosti DOLE U Srednjem veku je basta ograaena velikim zidovima bila simbol sklonista. javori. Tradicionalno. na primer.1m. Doks<1ti u uglovima baste obezbedivali su skloniste onima koji su posmatrali nocno nebo Rec ··gazebo" ( doksat) potice od persijske reci koja z1uci "platforrna za posmatranje meseca': tradicionalno. dok ih je njihova pesma po\·ezi\·a!a s ljubavlju i ce:lnjom.rnje potoka Osim sto SU brao iz baste sn1jih meditacija Aranzmani persijskih basta uticali su n.1 jc snlu bila d. ova gradevina bi imala centralnu rupu u krovu kroz koju se moglo videti nebo Persijske baste su predstavljale oazu inspiracije za poeziju.1cin. GORE i bambusi predstavljaju zemlju.1 dovedu um do tacke smirenja pomocu jednostavnog ali dubokog plana U zen basti nista nije prcpusteno slucaju i svi elementi su znacajni.1 c\·et i ruiu su isti U persijskoj basti. t. koja se koristi za opis niza perli koje se koriste prilikom citanja molitava Devici. pa cak je i sljunak r. ukljucujuci palatu Alhambra u Spaniji i ve!elepni Tadz i\lahal u Indiji talasaste obrasce. sa mirnim jezercem uz cije obale raste ziva ograda od mirte. ali muse prilazi tamnim prolazima s kolonadama. rnde i zemlje. cetinari Dvoriste lavova u palati Alhambra u Granadi bogato je simbolikom.1 predstavlja vodu .1juci duhu prirode da sc krece izrnedu jina i janga Za razliku od basta na Zapadu. dok mahovin.1 koje obele:la\·aju ukrst.duhovno putovanje iz tame u svetlost OJ > obrubljen pLn·im ciglama da bi se stnirio utisak dubine.n-a \·ocem i c\·ecem. sledeci cetvorodelni plan persijske baste. koji su tako zgrnuti da formiraju omogueav.

:igdin kaz.:i kraju godine. .1 iii kazan prcdstadja jos jedan sn. ukljucujuci urne.1.·i pocct. OGNJISTE Kao iz1or s1-etlosti.i.1k. 1·.11·ljuje u mitovim. s. gde je Gral putir za koji kazu d. kao i burad. i s1·i inuju simbolicno znJccnjc U mnogim kulturama.\fET L\ Skromni deo kucne opreme.1du nekc od cn·ih st\·ari narocito ognjiste . Sudovi se takode powzuju sa zcnskim principorn.:itne cinije sto je metafora za sudove koji sadrie zi1·ot . kucc SU SC cistile pos]c pogrcba d. u jednom rnitu plemena Poni.111.1ge . ali z.1 Se \'Cl'O\·a]o da zivi U sredistu s\·emira. misterije i preobrazenja jel. korpe i delovi narncstaja Na Z.1k iz zin1ta srnrt Urne i nze su takode simboli zin1ta: rnesopot.·aju S\ 11J s1·ojim nozicam.i Lhopolnog bog.·i u kuki na kojoj visi lonac iz1ud \·atre ispunjcni nebeskirn rnocima SC Govorilo dace kazani nestati ako se ljudi na Zemlji okrenu od vrline ka porocima.unijska boginja !St.uhctipski simbol u mnostvu kultur. U Kini. tronoZ:ni kazan Kazan je arhetipski simbol magije.:i palata u kabali.:i. korpe i kofere.IZuCA .L mctla za ciscenje gm na predstadj.i.n-ljJju u mrtv.1frickim ratarskim drustvim.u kucnog zirnt. toplinu. U indoevropskim . ens ti sudovi se po1·ezuju s. st. ali i simbol sigurnosti. postoji rnnogo drugih .1 srnrcu Stari Egipcani SU.ire godine . kada bi mumificirali pokojnike.wlja u legend. Zena korparka je majka meseca i z1·ezda. dok u Kini i japanu bogcn·i ognjista privlace obilje i srecu u domacinstvo.:idri.N Lonac za kunnje koji stoji ima centralno mesto u kuci kod svih kultura. da kontrolise ciklus godisnjih doba i da garantuje besrnrtnost junak ju Veliki. U asteckoj tradiciji ono je bilo sveto z. . U Enopi sc pokojnici obicno st.:i Ometekuhtlij.1 sadrzi Hristorn kn· is njom t.1dicion:dni cent. a koristi se za cisc'enje nesrec'e DOLE poj.1\ iti u urnu.:i kultni prcdrnct U starom Rimu.:ip.1hranc KA.:ilo. Z:i kog.:in ZJ Zrt\·enu smrt u koji je potap. izlio je devet sntih kazana od bronze za koje se govorilo da kuvaju bez vatre i da SU Metia je simbol odstranjivanja.12c.1da ciste kucu da bi odstranili svaku nesrecu u pripremama za sledecu godinu ec z. Korpa je simbol majcine utrobe i atribut mnogih oju simbolicnu moc .1 i religijama mnogih ci1·ilizacija.n-lj. k.uhetipski simboL .1z.1daju metb i ogled.1 njegov.·ao no.1li mnogi drugi obicni kucni prcdmeti uiivaju bogatu simbolicnu tr.vecni iz1·or je!J i znJnjJ.1 primer. krcagc i cinijc. zl. U jenejskorn Hramu.:lian . I u ju:lnoj i u Severnoj A.rnduk pre s.1stititi sadrzinu od zlih uticaja .1jednicu.merici priC:e o korpanu i o pradjenju korpa cesto se odnose na zene: 11.rn kralj st.nugicne sudo1e koji u nekim se1·erno. udobnosti i osecanja prpadnosti GORE iii kremiranja .simbolika koja se pon. U nekim ju:lnoamerickim zemljarna.1ju sliean obic.1 prcbz. sigurnost i porodicni iirnt Ono se je irnao moc da daruje proroeansku sposobnost.1cki s.ono je izvor i svetlosti.1panski bog ognjista bora.1r cesto se prikazujc kako nosi urnu u kojoj se nalazi voda zirnt. a Kinezi im.uhctipskih sudo1 a.1jnu besmrtnosti. osnivac Kineskog carstva. toplote i GORE spaljivana: i kazan ponovnog rodenja u kojem su mrtvi ozidjavani.koristile su se za obredno prinosenje darova . lonci.1li srce i druge unutrasnje organe u kanopskc krc.1.1 LI Tr.1 jc ognjiste. on je instrument misticnc i magijske moci i preobrazenja. pri cemu j.ZA.•1 njiho1· pepeo moze se st. 1·aza sirnbolizuje duhcwno blago .rnduke. U keltskorn mitu postoje tri n-ste L1Zana: D.111u o Gralu u srednje1 ckoYnoj enopskoj knjizernosti.1diciju: u njih sp. metla jc t.tradicijama. razbijcni sud stadjen na grob ukazuje !1.nisu \ise u opstoj upotrebi. k.:in obilja .:ikode simbol s\·ctc moci i 1101·ih pocetaka SUDO\'! Osim kaz.1 bi se otcrali zli duhovi i simbolizo. oghjiste predstavlja kucu i z.1j n.

Ponekad se ogledala posmatr. ogled.1 u biznisu prilikom s.nja istog efekta.1 :i:cn. sama je pret\ orena u kamen kada je \'idela svoj odraz u Persejevom stitu.1janje U zap. "kathedra").1cijc.1\'a nebo i zemlju .:iju kao nesto sto odraiava istinu: u grckom mitu.:i iluzija.1mijom.:i bi jeli iii rngo\ arali Zajc\ rcjski n.:idja simbole kr. cajnik predsL1Vlja mesec i jin.sada intelektualna aktin10st .1\ .:i \ idc a da nc bu du\ ideni Zavese simbolizuju razdvajanje razlicitih carstava.:i: u tibetanskon1 budizmu mudrost Velikog ogledala uci da je svet oblika koji se u njemu odraza1·.1dJ. latinski nazi\· za biskupsku stolicu bio je 'chatedrum" ( od grcke reci za stolicu.1\ esc in1J. to jest skri\ .originalno je znacila koriseenje ogledala za posmatranje neba i zvezda.ju S\cte i S\ GORE OGLEDALA Latinska rec za ogled:ilo glasi "spekulum".11 . oterati iste NAi\lESTAJ istoku tcpisi sc pen ezuju s kucorn i dz.1!0 kafo da donosi sedarn godina nesreee osobi koja ga je razbila kod predskazivanja dog.1d S\ U starom Rimu.:i iznad ulaza u kucu. Povcziv.rnskirn drust\ ima za\ cs.1ju i ocrt. Danas u delo\ima Afrike \·isoka stolica predst.uijski sto pl1prim.10 je odabr.ueYi su u\·ek drz.1 par.rnskoj tradiciji.1 ulq1s.1ka koji se odri.!\rabije povezuju se s kueom.1stan. dok sc z. iii zensku sustinu oEsNo Tepisi iz . posvecena bogu Teskatlipoki ili Zadirnljenorn Ogledalu U nekirn indijanskim tradicijama ntamnjena \'I'adzbinska cinija bib bi ispunjena \·odom u cilju dobijJ. rnesto susreta na kojem se L . koja se povezuju i sa suncem i sa mesecom ovu s\'I'hu pravili ogledala od crnog brusenog opsidijana.rnjem s nebeskom intcligcncijom. Svaki tepih ima neku gresku da bi se ilustrovalo islamsko verovanje da samo Alah moze da stvori savrsenstvo c Ogled. Ogled.1zno\·erjcm U Kini.:i s\·et. bilo da ih otvaraju iii skrivaju.:il. stolice se f'O\'ezuju sa statusom i vbscu ctinj. K.:i ogledalo src. Kinezi vesaju osmougaona ogledala s natpisom Pa Gu. . a spekulacija (razmisljanje) . dok je tron bio rczen·isan za bogo\·e.narocito zatamnjena koristila su se i swto ogled.:irni simbol i ima veze sa srecom i pr. z.:injc i omeduju prostor U Hr.:isj.1 ulogu oltara kada se pOS\ ccujc obrcdom i molit\0111 za \ rcmc subotnjcg obroka Okrugli sto iz legcndi o kr. care\·i su sedeli na Yisokoj stolici.rninu i 1 clo\ inu.:ilo je cesto solarni simbol: j.1 na\ uceru prcko S1etinjc n.n lj. kineski c. deb S\ etilista u koji jc mog.1panski mit kazuje kako je boginju sunca Amaterasu iz peCine izmamilo ljudi okuplj.:ilo je t.:ili veo izmedu sebe i gostiju.1ju za okruglirn stolom I tcpisi i z. idcj. zato su crhe kojima predsedava biskup nazvane katedrale.:i koj. i[i da mu ne dozvoli pristup njenoj polnosti Slicno tome.:i razcfr. dok U nckim muslim. znanja i pros1·ecenj.1lju Arturu predst. Ogledab . otkri\'ajuci prirodu zlih uticaja.1 sc d.rntija u Gani vcruje da cm·a dusu naroda.1ju d.1 odrai. porodicni trpez.uod. u japanskoj ceremoniji caja.:injern da bi je sprecio da "okrene ciniju lUOp. Sto je centralna tacka. Na Bliskom Ogledalo ima mnogo slozenih znacenja. grncarske cinije ponekad inuju oblik delo\·a :i:enskog tela. lun. GORE U hrisc.1 od ociju j.:inu z.:iljevske funkcije.llUS pc>n. za razbijeno ogled.1kode zenski. a postoji izreka da se mu:i: mora odnositi prema zeni s postov. pri cemu razbijcno ogledalo rugo\·estav.1\ lj.boginja.ldnjackonr folkloru.:i zbtnu stolicu As.1 koriste sc d.1ktikonnja purde.:ilo da bi njena s1·etlost ob.l\ csc obczbcduju skri\ .un. ZJ\csa jc bil. ukljucujuci Dijanu Efesku.1jcdnicu.10 da udc samo jcncjski pn OS\ estcnik.i ctoYnc asocij.:i\ nosti Da bi ncprekidno odria1ali s\·etu vlast.lJ1j. a boje i sare koje se koriste u njihovom tkanju bogate su simbolikom.ja gledanjem u njih dok se ne bi ukazala slika: Asteci su z. ogledalo predstavlja znak harmonije i srecnog braka. cije SU S\'CStenice nosiJe frizuru u obliku korpe Kod Sona u Zirnbal:n·eu. dok kod taoist.1limu.:icke ·.1ko podi:i:u onoga ko sedi.1ko d.1ju donuee i s\·ete pros tore Skupa s.:ib su simboli duhon1c mudrosti. ciji je pogled rnogao pretvoriti druge u kamen.1ma.1 pripada central no mcsto kod pr. t. uvereni da Ce ogledalo. Meduza.:i oni mogu d.unu uJcrus.

sto je bio znak Bozijeg blagoslova i vlasti. \·erovanjima i obicajima. GORE Nakit s perlama obelezava status kod mnogih africkih naroda. NOVAC Kako je proizrndnja robe i usluga postajala raznovrsnija i specijalizovanija. mosus i amber. Srebro se povezuje s mesecom.kao sto je zlatna medalja ili. Kao i zlato. smolc i ulja l\laje SU koristile tecnu eokoladu kao novae.. kao i jJbuke nta Hesperida u grckoj mitologiji. kada ga je bilo na raspolaganju. z 0 0 < > Vl dragocene stv. zacine. ukljucujuci krunu.ui su koriscene za oznacavanje bogatstva i ranga Sta predstadjaju specificne stvari ugLl\'nom zavisi od kulturnih nednosti . figurativno. dok SU likovi Bude cesto pozlaceni kao znak prosvecenosti i sansenstva.bog. Kao tradicionalni simbol bogatstva. trgovina obicnom trarnpom prestajala je da bude prakticna Opste pril1vaceno znamenje. koje se postepeno razvilo u novae. verovali da njihovi bogovi imaju zlatno telo i srebrne kosti. dok je biber bio tako dragocen zacin da kaZLI da je Atila Hun u V \·eku trazio l350kg bibera u zrnu na ime otkupnine za grad Rim .cene se i po lepoti i po retkosti. koji se koristi kao none i sluzi za plJeanje danka. Neka drustva SU koristila stvari kao StO SU skoljke i biseri.utikala ccn·e(anst\"a kao StO SU zlato. stari Egipcani su.·ode. moze se meriti brojem kamila ili ovaca DRAGOCENI ARTIKLI Neki od najdragocenijih . na primer. Sve z > u. pojam '"zlatnog doba'". zenskom energijom i nevinoscu. elementom .·a. kraljevskim dostojanstnim. sprecavaju starenje bogova. skiptar i zlatnu loptu. Zlatne jabuke nordijskog raj a. Simbol cistote i nekvarljirnsti. moci i slave darovanih od Boga Grcka rec "hristos" i hebrejska rec "mesija" znace "miropomazani". a koristi se i kao simbol ljudskih dostignuea .bisere i slonovacu. na primer.1tstn1 nomadskih naroda. suncem i najvisim te:i:njarna duha . prorocanske i svestenicke vlasti srebro i drago kamenje . ali je metal. zlato se pojavljuje u obelezjirna monarhije i visokih funkcija. l\!nogi su povczani s kraljevskirn dostojanstrnm i funkcijom iii sa bogatstrnm i posedima Tradicionalno. U staroj l\!ezoamerici ncfrit jc cenjen vise nego zlato ili srebro. srebro se takode povezuje sa besmrtnoscu. One se koriste za lsusa kao simboli njegove kraljevske. Zirntinje i biljke takode daju dragocene supstance .J kulture su raz\·ile sirnbole vlasti i ranga koji su u skladu s njihovim drustvenim \'rednostima. Asgarda. resilo je ovaj problem: cim SU SVi prihvatili simbolicnu nednost nekog znamenja ono je moglo da se zamenjuje za bi lo sta. MIROPOMAZANJE ULJEM U mnogim kulturama se smatra da ulje ima posebne moci Narocito je maslinovo ulje simbol i duhovne moci i prosperiteta U judeo-hriscanskoj tradiciji kraljevi i svestenici bilo su obredno miropomazivani uljem.STATUS I BOG·ATSTVO r0 Simboli se mogu koristiti za pokazi\'JlljC moci i dasti kako > S\'Ctovne tako i duhovne. zlato se povezuje sa bo:i:anstvom. on je bio simbol cistote i zinita i ocuvanja kraljenkog dostojanstva. GORE Raskosni portret ruske carice Katarine Velike pun je simbola kraljevskog dostojansrva. ono je takode simbol bogatst.

iii skupa kola Gde ljudi zive. a mogao je i da obezbedi sigurnost dokumenta u tranzitu: kada bi se utisnuo u pecatni vosak kojirn je obezbedivan smotani iii papir u rolni. dok sami biseri. koji ukrasavaju kuce. sadr:Ze figure muskaraca GORE Skiptar iii stap je simbol vlasti i vladarstva testamenti Pecati SU se ponekad nosili u obliku prstena. Spolja5nja obelezja vlasti doprinose rnisticnosti onih koji zauzirnaju "sediste fonkcije" koja ih izdvaja od obicnog sveta .STATUSNI SIMBOLI MODERNOG SVETA Mnogi statusni simboli modernog zapadnog sveta proizvodi su vrhunske tehnologije . koje se povezuje s boginjom Amaterasu i koje je preneto na carsku porodicu. na primer.voda je "glava" grupe . koja tvrdi da potice od nje. koja je sirnbolizovala komunikaciju izrnedu svetova smrti i vaskrsenja Danas se na zapadu jos koristi bela Jasica kao ukras za plasteve drfavnih. Glavni deo odece koji cini deo znamenja obieno je plast iii ogrtac. Novcici su originalno predstavljali sustinsku vrednost metala od kojeg su se pravili. pecat nije rnogao da bude provaljen a da se tone otkrije. a fine kape i perjanice obicno oznaeavaju visok status . a na njima su bila upisana imena bofanstava iii odlomci iz svetih knjiga. bio je ukrasen trokrakim amblernom poznatim kao znak droplje. sa natpisom cara. Pecati se jos uvek koriste u zakonskim dokumentima. veprovi i drvece na mnogim galskim novciCima tradicija koja se nastavlja do danas . Koristio se kao potpis da bi garantovao autenticnost dokumenta kao sto je kraljevski dekret. pecati su bili simbol vlasti i identiteta i_ . Mnoge vode nose zlatni globus ili loptu (deo znamenja koji su najpre nosili rimski carevi da bi pokazali da su gospodari sveta). cirne je njegov nosilac poistovecivan sa posrednikom izrnedu neba i zemlje Plast 5arnana nosi celo bogatstvo simbolike: u starirn uralskoaltajskim kulturarna. Oni su takode nosili ikonografske znakove kulture . Ova "stolica" poprirna mnogo razlicitih vidova: lice koje na njoj sedi predvodi neku organizaciju. dok se u akademskim krugovima vlasnik stolice u nekorn narocitorn predmetu nalazi na samom vrhu te discipline Presto je specijalna stolica koja simbolizuje vlast boga iii suverena On se cesto nalazi na podignutoj platformi da bi oznacio vladarev visoki status. kako u svetovnom tako i u duhovnom carstvu SASVIM GORE DOLE Tradicionalno. a obicno je bogato ukrasen U Bibliji se presto kralja Solornona opisuje kao tron od slonovace prevucen zlatom. a stoji na vrhu sest stepenika. ali vrednost modernog kovanog novca i papirnatih noveanica cisto je simboliena . U Japanu je jedno od znamenja carskog dostojanstva bronzano ogledalo. Kineski novcici SU imali (etvrtastu rupu u sredini koja je simbolizovala Zernlju okruzenu krugorn neba. euvari kraljevskog dostojanstva.kao StO SU -i > c V1 0 Cl > Plast kineskog cara irnao je okrugli okovratnik sa cetvrtastim op5avom.. rnali predmet izgraviran jedinstvenim crteforn. sina neba i zemlje ZNAMENJE FUNKCIJA Jedan nacin razlikovanja cina jeste putem sveeane odece i njenih dodataka Glava se cesto sagledava kao "sediste duse" i kao najplemenitiji deo tela. mozda moderan ekvivalent mitskim junacima. OJ bio raznovrsniji i najcesee se koristio. svestenih i akademskih dostojanstvenika . Slavne licnosti. sve su to indikatori drustvenog polozaja. sto je dovelo do njihove upotrebe kao amajlija . nacin na. kompjuteri i haj-faj oprema. koji se mogao utisnuti u plocu od rneke ilovace iii u otopljeni vosak. Crtezi utisnuti na aversu novcica obicno su oznacavali vlast vladajuceg tela (najcesce vladarevu glavu). sta nose i cak sta jedu. PECATI Drevni simbol identiteta i vlasti je pecat. -i < 0 konji. One variraju od divnih perjanica indijanskih poglavica do krune monarha sa bogatstvom dragulja . kao sto SU i zena da bi se ilustrovalo monarhovo bogatstvo ljudstvom. koriste se za reklamiranje narocitih brendova u pokusaju da se podigne status proizvoda.elektronska roba kao sto su mobilni telefoni. izmedu dva zlatna lava Prestoli kraljevstva Bamum u Kamerunu. i skiptar sliean stapu. sa obiljem bisernih ukrasa. Presto je sediste moci i vlasti. simbolizuju njegovo materijalno bogatstvo -i v. sudskih.

hcbrcjsko i .uske izvest. ne za govorni jezik.u. koje koristimo i danas. n.1sni\Jlo na piktogramima.1psko. lzgled. predstavlja ugovor za prodaju dece GORE GORE Prvo pismo zasnovano na slovima. kinesko pismo je uzdignuto na nivo pesnicke umetnicke forme. Iako su hijeroglifi i kli1usto pismo na kraju potisnuti od arapskog. bilo je verovatno fenicansko. .rni od stilizovanih crteza ljudskih nepromenjen: piktogrami za reci kao sto su sunce.nin.1 desnc u lcn1 stranu. proroc.1 s magijom. ptica. Takooe simbolizuje i pocetak. koja se S\"J citaju zdesn.nesto sto \·azi i danas.1. sto dolazi od d\·e grcke reci koje znace ·s\·eti zapisi" Hijeroglifi su stv.1 z > w ona su bila narocito po\·ezi\ an.1 rat.rni su u raznim smerovima. riacrt kravlje gLffe simbolizo\·ao O\'LI od teksta i gdc se koristio Poput Egipc. a jcdna od pn·ih upotreba pisnu izgleda da je bila z. kao i nekih vestackih predmeta . iz kojeg se razvilo hebrejsko. koji se povezivao s magijom. tako da je.injem i pisanjem predstadjalo je zn.1 i j. najpre prcko pisanih dokurnenata i rnnogo kasnije preko stampanih knjiga PISJ\NJE Komunikacija pisanjern oslanja se na dogo\·oreni repertoar formalnih znakova iii sirnbola koji se rnogu koristiti u razlicitirn kombinacijarna da bi reprodukovali ideje koje pisac zeli da izrazi . aramejsko i arapsko pismo RANI NATP!Sl StanovnistH' l\lesopotamijc umnogome se sastoj. lz fenicanskog pisrna raZ\·i]a SU SC glava.razvili iz znakova i slika iz praistorije Kada su se pisma raZ\'ila (negde oko l 000 g p n e. Pisani jezik je takode omogucio sirenje znanja i GORE 0 ""' <( > Vl Runsko pismo se koristilo za pisani.rnjem.1ka.1k privilegije i izrnr rnoCi . informacija. polje i \T. sistcm pisJ.nja koji su SU Rimsko slovo A oznacava pvri stepen iii vrhunsku klasu. razlicitih slova drasticno je srnanjen: rirnsko pismo.PISMA I PISANJE l- o > GotO\"O u s\·irn kulturama.ltJ.rn1ejsko.rni poznata su kao hijeroglifi. egipatski hijeroglifi i kineski ideogrami . koji datira iz XIII veka p n e.1lo od pastira i ratara. n. zirntinja.i pis. pisnu i skwa su zaogrnuta simbolicnim znacenjem U drenu nemen.u. Kinezi su pripisi\·ali pisrnu legendarno poreklo: prema jednoj prici car Huang Ci ga je otkrio posle prouca\ . kada polo\·ina svetskog stanon1ist\·a ne ume cfa pise iii to jedva cini.1 ule\·o.klinasto slikorno pismo stare Mesopotarnije. sadrzi 26 slm·a dok je za pisanje kineskog potrebno I 000 osnovnih znakova zivotinju.) broj potrebnih ooLE Vise od obicnog pisanog sistema za prenosenje informacija. VL1danje cit. dn·o. religijom i prorocanstvima .l rn.uocito pticijih i zirntinjskih otis. koje se cita zdesna ulevo. biljaka i cveca.n-ljene i ideje i predmeti: ptic. .1!0 SU SC prornenili z. plJ.1 primer.u.1 3 000 godina P!Sl\L\ Fenieansko pisrno se gencralno smatra pn im. za\·isno pisma bo StO SU .1li izmislili Kinezi ostaje LI sustini moglc bi ti predst.1je: 1ujranije poznate sumerske glinenc tablice na\'C)de d±akove zita i st.1 verovatno da su se najraniji pisani sisterni GORE Slikovno klinasto pismo moglo se koristiti za beskrajan niz svrha Ovaj natpis. \"COI11.1ch stoke Klinasto pismo se z. a sastojalo se od 22 suglasnib i pisalo se s.1je jcdno pokraj drugoga z1ucili su ··plodnost Slcn·a koja su koristili stari Egipc. .rna.rnst\·ima i sn~tim z 0 zn.rnja ncbeskih teb i predmeta u prirodi.

od kojih se samo oko 100 normal no pise. Hebrejsko pismo pocinje sa alef ( vo). oznacavajuci nepoznatu kolii':inu. Slovo Z stoji na kraju rimskog alfabeta i simbolizuje kraj EVROPSKE TRADICIJE Rune su najstariji pisani znakovi starih Gern1ana Rec rnna na srednjevisokom nemackom znaCi "tajna". Posto bi nacrtali svoj znak. Na neki nai':in. gde X izrazava pojam anonimnosti.1vljaju niz narocitih reci pre nego slova.1 posudena je od finskog runo. bile su nepismene. pisrno koje se istice naglasenom geometrijskom formorn Ono je neobicno i po tome sto je njegova upotreba ogranicena na zene. predst. pisanje se moze sagledavati kao pokvaren oblik govora. gimel (kamila). magijskom praksom. bio je obicaj da ga poljube u znak iskrenosti. pismo koje koristi tuareski narod severne Afrike. Ovaj reljef prikazuje Merija na poslu. dok upisuje natpis na tablicu. ukljucujuci Muhameda. U zemljama u kojima se koristilo rimsko pismo.1). boga go\'Cira Kao i rune.). kao i uscima reka i nordijskim prevarantskim bogom Lokijem Runsko pismo je bilo povezano s religijskim verovanjima i GORE kao i neki manje poznati sistemi pisanja. luis (oskorusa) inion (jasen) Za ogarnske simbole se veronlo da spadaju pod zastitu Ogrne. G. bet (kuea). sefa kraljevskih arhiva u Sakarahu.NEPISMENOST I GOVORNA REC U modernoj zapadnoj kulturi. Naucnici su zapazili da je u mnogim starim pismima \·ecina slova prikazivala neku zivotinju. Upotreba X za garanciju anonimnosti desava se i kod glasanja. na vratima njegove grobnice Cinjenica da je Meri imao sopstver. a nikada se nije koristilo za predstavljanje govornog jezika . V' z GORE > U antickom svetu. koja se ne oslanja na pisanu rec. B. Nordijske ekspedicije su prenosile rune u druge krajeve .inta ogamskog pisma naziva se po tri prva slova: bejt (breza). dovelo je do izraza kao sto je "gospodin X". nepismenost se obicno pogresno uporeduje sa neznanjem Medutim. pisma sastoje se od 25 simbola. proroci i pesnici. ono predstavlja upozorenje da je nesto zabranjeno iii je ponisteno. ooLE SLOVO X Slovu X se pripisuju mnoge razlicite asocijacije. reci i simbolicne pojmove Na primer.. buduci da je tuaresko drustvo matrijarhalno: dobar primer veze izmedu pismenosti i drustvene moci. a ne sa A. koja je ponekad imala vise drzavne vlasti i znanja nego sam suveren. koja znaci "ispravno·. Individualru slova nekog pisma mogu posedovati simbolicnu fizicki predmet dok neka pisma. sto ukazuje na njihovu neposrednu i intuitivnu percepciju bozanske stvarnosti. U druga pisma spadaju grcko. pre nego sistem obicnog pisanja . lsus i Sokrat nisu ostavili nikakva pisana dela dok mnogi veliki svetski mitovi i kulture imaju korene vise u usmenoj nego u pisanoj tradiciji Lingvisti su identifikovali oko 3 000 govornih jezika koji se danas koriste u svetu. X je brojka 10. ru primer hebrejsko i runsko.u bogato ukrasenu grobnicu pokazuje n1egov visoki status u staroegipatskom drustvu. nednost. nepismeni ljudi su ga koristili umesto potpisa na zakonskim dokumentima kao sto SU krstenice. mnoge velike duhovne vode. . svaki glifje dobio ime po nekorn drvetu Jedna varij.1 Ansuz (koja je ekvivalent slova A) bavila se porukarna i signalima i povezivala se sa ustima kao izvorom bo:l:anskog govora. od kojih je svaki sastavljen od niza 2+ slova runskog pisma ukljucuju simbole plodnosti sa praistorijskih crte:Za Portret pisara po imenu Meri. Tek izd.n.ileka srodna runama. zen ui':itelja Huj Nenga i indijskog mudraca Ramakrisnu.e. sanskrit i Cirilica. pisari su predstavljali elitnu drustvenu klasu. sto je razlog zbog kojeg danas koristimo X da predstavimo poljubac Koci rimskih brojeva. p. run.anglosaksonsku Englesku. Rusiju i mozda cak u Severnu Ameriku. ogamsko pisrno je prvenstveno bilo metod upisivanja i predskazivanja koji su koristili druidi. X se koristi za oznacavanje greske Na saobracajnim i drugim znakovima. dok u matematici oznai':ava mnozenje iii u algebri promenljivu kod funkcije Ovo potonje. neki ljudski gest ili u kamenu i predstavljaju slova. od kojih su neki opstali U njih spada tifnag. Island. sto znaci "pesma" Navodno stvorena od nordijskog boga Odina. rimsko (koje cini osnov engleskog alfabet. sa stilusom iza uha. simbol gubitka prisustva i nedostajuce govorne reCi Buda. sredinom 4 dinastije (oko 2575-2450 g. slova keltskoo irskoo t't v iii ogamskog "drvenog . a koriscenje ukrstenih linija za oznacavanje polozaja na karti dovelo je do "X obelezava tacku" horizontalnih iii dijagonalnih ureza iii linija Originalno su usecani u drvo ili karnen. Za razliku od kvacice.

mermcr (Grcka). vazduh. a u hriscanskoj ikonografiji cetiri jevandelista sc ponekad po\·ezuju sa guscjim pcrom U Kini.0 > z > w. dok u islamskim misticnim prcdanjinu t. boginja govora zo1 e i boginja :vi ATE RI J A LI Z A PI SAN J E Za pisanje su se koristili mnogi je vazan simbol u mnogim tradicijama.ikodc postoji prcfinjcno proucavanje slova koje sc zasni\·a na njihovim simbolicnim osobinama. tekst na koji je zrno palo ukazao bi na buduci tok dogaaaja iii bi odgovorio na pitanje Reci iz knjiga su se C:ak jele kao amajlije koje donose srecu. kist za pisanje. > < Vl U starom Egiptu se smatr. u sinagogama i svici previse izlizani da bi se iznosili na citanje. slo\a hebrejskog pisma su pen ezana s brojcYim.1blicrn1a (kojc je Mojsije simbolicno razbio kada sc pouke nisu slusale). skupa sa mastilom i mastionicom. ponckad se prikazuje s.1ki.1izma Za kabaliste.1 arapskog pisma mogu se klasifikovati prema cetiri elem en ta ( \'atra. ono je bi lo sacinjeno od s\'etlosti i stvorio g.1 i smatra sc da imaju moc st1 aranja.1 wncem od 50 slo\'a o natu Prema zapisu u Bibliji. pa ako bi se knjiga nasumicno otvorila i na taj list bacilo zrno :Zita.1blica su atributi Kaliope. Sil a boianskog otkro\ enja. a koristili su se u kaligrafiji u kojoj je pisanje pretvoreno u umetnicku formu koju je praktiko\'ala elita. DESNO Japan. pero ( kalarn) je veonn simbolicno. simbole ucene klase koja je \'ladala Kin om od II \'eka p n e. vo. a na razlicite se povezuje s religijom. za sibilske knjige se verovalo da sadrze prorocanstva o sudbini Rima i u vreme kriza koristio ih je Rimski senat.1terijalna predstan bozije reci. U sufizmu. a papira sa svetim recima ne bacaju se nego se drze u specijalnom sanduku koji se ceremonijalno zakopava kada se napuni U Kini su se knjige povezivale sa taoistickim mudracima i bile su simbol velike ucenosti. dok sledeca dva reda prikazuju kako se slika razvijala u klinasto pismo. zernlja.wija) Svaki rnaterijal je zahte\·ao koriscenjc pogodnog pisaccg pribora. kao m. U antickom svetu. dok se u srednjovekovnoj Evropi smatralo da knjige imaju prorocansku mo(. nosi speciflcno znacenje Neke tr. slo1 . Kaligrafija se takode slagala sa \'isokirn statusom u drugim istocnirn zemljama. mudroscu i prorocanstvima. rnda). tablice od pecene ilo\'aCe (iv!esopotamija). glava).1 jc A!ah da pise po ··knjizi" iii tablici U klasicnoj rnitologiji stilus i t. hriscanstvo i is lam su "religije knjige·: zasnovane tekstovima iii pismima koja imaju bogomdani U vezi sa rukovanjem svetim tekstovima razvili su se ponasanja· muslimani obavljaju obrede ciscenja pre Kurana. jelenska ko:Za (i\!eksiko). muze epskog pesnist\·a.J z 0 0 Ovi staromesopotamijski piktografi prikazuju razvoj pisma. sto je bio nacin primanja mudrosti i moci pisane reci pisma. od kojih sv.. Najvisi red prikazuje jed nostavne er teze (magarac. skupa s Torom. a naj\'ise su korisceni pero i kist U islamskim tradicijama.jecam. iz Kurana koristili umcsto religijskih slika.1lo da jc pisanje dar co\'ecanstn1 od boga Tota dok se u lndiji Sarasvati. bambus (Polinezija). gde su sc zapisi iz tekston. gla1·nim dokumcntom jud. vaian je simbol Zajedno sa papirorn oni cine ··e:etiri riznice ucenja". ukljucujuci papirus (stari Egipat).1lo se da sedam grckih \'okala simbolizuju sedam nebeskih sfora i scdam nizo1·a zvezda koje se krecu unutar njih razliciti materijali. Dcsct zapovcsti je predsta\ ljeno Mojsiju na kamenim t. koji se nikada ne stavlja na pod.1dicije sagledanju vokale i konsonante u smislu "duha" i "materije" U anticko doba smatr. i u islamu. RELIGIJSKE TRADICIJE Goto\·o S\'uda sc pisanje po\ ezivalo sa S\ ctom tradicijom. urma. kao sto je TAJNI KODOVI Pisanje je oduvek povezano s magijom i okultnim (sto znaci . njen suprug Brama. bog t1·orac. s\'ila (Kina) i dr\'O (Skandin.

boga mudrosti i pisanja) Ovi spisi simboli koje je stvorio dr Dion Di. hebrejska slon. magijske '·knjige recepata'· zvane "maclionicarke" postavile su sistem u kojem se samospoznaja moze postici koriscenjem snage simbola za prizivanje duhova s kojima se C:arobnjak tada morao suociti i sadadati ih. . . kao sto je naopako L iii Y iii obrnuto okrenuto Z Danas su rune popularne kao prorocansko sredstvo. kao sto SU ALFA I OMEGA Prvo i poslednje slovo grckog alfabeta simbolizuju ono sto je sveobuhvatno. Neka od Dijevih znamenja slicna su slovima. dva pola kosmosa izmeau kojih se nalazi ukupnost znanja.. i koji bese. omogucavajuCi tako vecu pristupacnost pisane reci.na primer.e. temeljito i detaljno" VO z > na (istom pergamentu iii su ugravirani na plernenitim rnetalirna Oni simbolizuju okultne sile i koriste se kod cini i magije Zapadna okultna iii . koji navodno sadrze ucenja Hermesa Trismegistusa (grcki naziv za egipatsko bofanstvo Tota. postojanja."skrivenim ") i koristi se simbolima koji su namerno stvoreni da skriju informaciju od svih osim posvecenih iii ucenih. dvojnost rnaterije i duha i ideju da se spasenje maze postici preko samospoznaje pre nego preko vere iii verovanja Tokom srednjeg veka. pri cemu se svaki simbol upisuje na kamen i onda "kupi" GORE Ova naslovna ilustracija Knjizice ljubavi Dfona Dija prikazuje Veneru sa magicnim znamenjem na svitku i trubi SASVIM LEVO tEVO Stamparska presa dovela je do revolucije u proizvodnji knjiga. i koji ce doCi'' (1 ·8) U modernom govoru izraz "od A do S" znaci "potpuno. narocito u ezoterijskim tradicijama cije ideje se suprotstavljaju ustaljenim tokovima misljenja Na primer. koji u Knjizi otkrovenja kaze: "Ja sam al fa i omega. Danas psiholozi mogu ova turnaciti kao vise lica licnosti C:arobnjaka Mnogi magijski simboli (poznati kao "znamenje") izrnisljeni su tokom xvi XVI veka. astrolog na engleskom dvoru Elizabete I. vremena i prostora U hriscanskoj tradiciji ova slova se pripisuju lsusu Hristu. pocetak i svrsetak. koji jest. spisa iz I do Ill veka n. latinske reci i kabalisticki znakovi ponekad se koriste u magicnim pecatima sa pet vrhova koji se nazivaju pentagrami. hermeticka" tradicija vuce poreklo od Hermetika. a utisnuti SU cuvaju jedan broj pojmon koji su bitni za mnoge ezoterijske i okultne tradicije .

l i gestikulaciji Kod pn·ih ljudi. poznat kao namaste. K. sa izbuljenim sirom S\ eta kao znak pobede iii > trijumfa nad nesrecom. au Francuskoj ljubljenje nha prstiju Plazenje jezika na nekoga u mnogim kulturama predst.GovoR TELA 100 f- 0 Telo jc kanal komunikacijc.1k.i1·ari koriste kao cerernonijalno upozorenje. ocima i ispla:i:enim jezikom. britanski premijer. Smesenje i]i sleganje ramenima . Americki lndijanci Nizije koristili su slozen.1ju toplu dobrodoslicu.1cenja LI razlicitim kLllturama. Ako se. kada su oslobodenim rukama mogli da fizicki i mentalno \ilwate iii shnte sYet Gesto1i igrajLI L1!ogL1 kod stvaranj. iako i najcesci znakovi mogu inuti razlicita zn. koji je postao temelj mnogih modernih znakovnih jezika .unima. ali je 1·eoma nepristojno u Brazilu.. lako LI vecini deJO\'J. namerna iii nenamerna.J z 0 0 < > en Ovaj indijski gest.1djuje se u gestcn·inl. u arapskorn s1·etu hvatanje za bradu. gde je svaki razgovor zacinjen tako sirokim spektrom rucnih signala da je moguce razumeti njihO\o znacenje s. Njego1· jezik je organizo1·an i kultL1rno konstruisanim znacenjem i simbolikom i simbolikom nesYesnog iii carst1om snon Te lo je veliki izrnr simbolickog izr. u obliku ··mL1drosti teJa.ij gest koristi kao pristojan pozdra1 Na NoYom Zelandu ga M.1Ylja bezobrazan. simbolizuje pomirenje dvojnosti u prirodi.. smatra se unedljiYirn Gestikulacije su gestovi tela koji prate i pojacavaju 1erbalnu kornunikaciju. . spajanje rukLI LI molitYeni polofaj LI 1·isini grudi zo1e se ··nanuste".i druge strane trga Na primer. sada se koristi Znak CND dobijen je koriscenjem signala pomocu zastavica za slova NiD GORE Slovo V kao znak za pobedu.1 i prenosenja znacenja.kao Sto SU nakJon. On se takooe koristi u Kini kao pozdrav GESTOVI I GESTIKULACIJA Namerni go1·or tela poj. za vreme Drugog svetskog rata. S\'Cta kJimanje gJarnm znaci sJaganje.1 boga u tcbi". koriscenje alata i simbola postalo je moguce kada su poceli da se krecu na dYe noge. Rusiji i Grckoj. ruka odmaknuta od brade koja kao da pokazuje izrastanje brade znaci. dva prsta podignuta u obliku v. Danas se koristi kao znak trijumfa Sirom sveta DESNO kao LlniYerzalni. ··osecam to u kostima' i mnogi drugi. prvi je upotrebio Vinston Cercil. ali on isto tako simbolizuje pomirenje drnjnosti u prirodi Neki gestoYi . sa dlanom okrenutim prema sebi.narski ratnik im prilazi 1u ratnicki naCin. sa otvorenim dlanom. dobij. Koriste se s1lllh. medutim.1zavanja.una s. opat Sari Misel de! Epe razvio je sistem znakcn·a za glm·e. kada se stavi na nos. provokati1·an iii mredlji1· gest i\!edutim. znaci da je neko homoseksualac Gesto1 i koji kod muskaraca podrazumevaju da je neka :Zena lepa mnogo varirajLI: u Americi i Britaniji to je podizanje obn·a. u Tibetu se ov. komunicirajuci is n. m.javljaju se JEZIK ZNAKOVA Formalni sisterni govora tela rnogL1 ukljuciti gesto1e koji prikarnju predmete i ideje ikonografski iii prenose kornunikacijLI izg(waranjem reci. ·oosadni Ste z > w. LI Indiji se slaganje prenosi ntenjem glave sa strane na st ran LI . Znak u obliku slon \~ koji je popularisao britanski ratni voda Vinston Cercil. ovaj znak obrne. sugerisu da nase telo moze da bL1de kanal znaccnjskih i simbolickih informacija GORE Podizanje paled LI SAD zrraci ··LI redL1'. a ovaj gest moze se tL1rni:iti kao ··Bog u rneni pozdradj. sto znaci. . u Italiji ntenje prsta na obrazu. U Indiji i Kini. i S drugima lzrazi kao StO SU ·Nosicu te u srcu·'. U Kolumbiji 01aj zn. ali SU narocito istak11L1te LI Italiji.1da posetioci dodu. i\li smo spremni da vas napadnemo ako ne dolazite u prijateljstrn · Ako na to posetioci reaguju pasivno. bilo da je informacija koju prcnosi s1·esna iii nes1·esna. ugla1 nom sliko1·ni sistem kornL1niciranja izmedu plemena bez zajednickog jezika Godine l 755.

Na primer.l dominaciju.oEsNo Sari Misel del Epe. Na primer. tada dajemo dvostruke signale Govor tela rnoze da poremeti narneravanu kominikaciju. a Grci se rnogu osecati nevidljivirn iii . Mudra utarbodi predstavlja vrhunsko prosvecenje jezika. Mudra varada oznacava milost i ispunjenje svih zelja. ·uopste ne zelim da te sretnern iii ··Zani ma me nesto drugo C'. Za crne Amerikance nedostatak kontakta ocima pokazuje postovanje. Oci takode mogu da signalizuju agresiju. pona5anje ociju moze da prenese relati\·an drustveni rang. S\aki poicdinac inu rnlicite potrebc z<1 licnim prostorom.1 druga pravo dole za "D · DVOSTRUKI SIGNAL! Kada prenosirno dve iii vise razlicitih stvari u isto vrerne.'I PROSTOR Obibji. predaje grupi ucenika teio prenese poruku. gdc jc ncpristojno buljiti LI nckoga Signalni sistem pomocu zastavica. Jli i ·nenrbalno preko tona glasa.rijacijama. kao kada nekome kazerno.1 iii cLrncl\ima porodice. koristi poloi. tako da nase Arapa. iii Llkazuju cast nekorn od S\ojih podredcnih U drug<1cijoj situ<1ciji.:ije ruku i zastavica Lh bi prcnco slon alfabeta Tako se Z<l karnpanju Z. koji se prikazuju na budistickim kipovima od V veka n e Mudra dijana ukazuje na ravnote±u i meditaciju. i jedna ruka koja pokazuje pravo gore . 0 < 0 NEVERBALNA KOMUNIL\CIJA Tcorija komunikacije shnta kornunikaciju kao razrnenu diskretnih delo\·a inforrnacije preko signala i\li ling\·isticki kornunicirarno preko reci i > MUDRE Mud re su simbolicni i znacenjski rucni gestovi Bude. dok je kod istocnoazijaca i Indijanaca "periforni pogled" iii potpuno izbegavanje pogleda prihvatljivije U Grckoj je uobicajeno da ljudi bulje u druge na javnom mes tu.lfna iii kulturnim \'J. s<1 prijatcljim. mo1ursi iii politicke \ode obicno izbcga\ aju gesto\c u ja\norn zi\·otu ukoliko sc ne grle iii rukL1ju simbolicno s<1 drugim Yodom. francuski pedagog koji je izmislio sistem znakova za gluve. ljubav i polnu zaintercso\·anost iii nez<1intcresovanost. Latinoamerikanaca i juinoevropljana. LIC0. <1 one sc rncnj<1ju z<l\ isno od nerncna i okolnosti. koji kombinuje signale za slova ··N· i Tl: d\·e ruke okrenute nadole u obliku ooLE Rukovanje je dragoceno i za ocuvanje licnog prostora i za probijanje prostornih barijera ·v· za ·N·. poze. ista indi\idua ec srnanjiti s\·oj licni prostor i doZ\oliec \ecu intimnost GORE Kontakt pogledom je vazan deo neverbalne komunikacije ignoris<rnirn LI zcrnlji kao Sto jc Hrit<rnij<1. '·Lepo je sto te vidim'. kretanja iii post~wljanja tela. smera pogleda i dodira Nasa tumacenja nenrbalnih signala drugih ljudi mogu biti veorna precizna iii mogu Lh sasvirn prornase nhv<1ljujuci nasirn predrasudarna. ali to mo:Zc biti pogresno protumaeeno od strane belih Amerikanaca koji ocekuju direktan pogled Zadriavanje kontakta ocima kod razgovora oznacava postovanje iii ukazuje na cestitost kod nuklearno razoru:Z:anje koristi simbol CND. Mudra ksepana znaci skropljenje nektara besmrtnosti. koji sc najprc razvio za pornorske svrhc. projekcij. podredenost iii postovanje. ali istovremeno se okrenerno od njega. komcncijc i jczik tcla postojc da bi dcfinisali licni prostor iii prostor Hjcdnicc S\ <1ka z<1jcdnica in1<1 rnlicitc sirnbolickc ritu<1lc i mctodc opstcnj<1 s<1 gostin1J iii ncprij<1tcljirna 1u rubu snijc dcfinis<rnc tcritorijc.

do nakita. dok je jedan od simbola ··seksualnc revolucije" iz U ovoj najranijoj poznatoj slici iz Juzne Amerike. kao i kod drugih plernena kao sto SU z 0 0 :.. gde bela sminka predstavlja tradicionalni ideal lepote i jos je rnaska gej5a. Urnetnost tela se koristi da simbolizuje drustvenLI Oslikavanje tela kanom je stara umetnost koja potice iz Mesopotamije. veruje da se leva nosnica povezuje sa zenskim reproduktivnim organirna preko tananog energetskog sistema. koja datira iz 1599. tradicionalnom sistemu lecenja u !ndiji. ODECA I TABU Pored prakticne upotrebe u smislLI zastite od nepogoda. da istakne lepotLI i da saopsti nesto 0 rodu iii polnoj L1potrebljivosti. dok njeno nenosenje predstavlja bol iii nedostatak ljubavi Sminka se koristi za isticanje pozeljnih crta lica. da oznaci rang iii moc. ima tradiciju od preko 5 000 godina Crtanje slozenih sara na rukama i podlakticama iii stopalima cini deo svadbene svecanosti i smatra se dace ljubav bracnog para trajati duze ukoliko boja ude dublje u kofo U Maroku. Sama kana simbolizuje ljubav. pa se smatra da pirsing olak5ava menstrualni bol i bolove prilikorn porodaja Pirsing tela se takode ravna prema estetskim stJ. srninke i odeee. Oni ga menjaju i ukrasavaju na traj. od tetoviranja. U mnogim religijskim tradicijama odeca monaha iii monahinja simbolizuje njihovu neprivr:Zenost materijalnom svetu i nezaintereso\·anost za individualne karakteristike. U Juinoj Americi. frizura. ali i za preru5avanje. nosenje kane predstavlja izraz srece i ljubavi supruge prema mu:Zu. PIRSING TELA Pirsing tela kao simboliean cin uobieajen je LI mnogirn kulturama . kada se muskarac zeni daje supruzi prsten kao zalog ako se razvede iii ostane udovica. zene iz plemena Makololo iz Malavija nose u gornjoj usni plocice zvane pelele da bi istakle lepotu Pirsing tela se takode povezuje sa erotikom: Karna ·u rnnogim delovima sveta zene boje kozu kanom. kana sirnbolicno blagosilja svog nosioca i kaiu da stiti od zla i pospesuje plodnost i bogatstvo U Sudanu. U Indiji je uobieajeno da zene nose nosne minduse na levoj nosnici. Tinejdzeri na Zapadu biraju odecu koja se slaze s prepoznatljivim stilom da bi ukazali na svoju drustvenu odanost.'. ljudi svih kLlltura koriste tclo da izrazc sopstvcni identitet i da obelde obrcde urniranja.rn i privremen nacin.. Na primer. Ekvadorijanac iz Kitoa nosi evropsku odecu ali ima pirsinge na telu i nakit iz sopstvene plemenske tradicije DOLE " Tlingiti i Kvakiutuli OSLIKAVANJE TELA Medu Berberima. na primer. Ona je cesto sredstvo povinovanja tekueoj modi i idejama u vezi s tim sta je lepo. <( > i kL1itL1rnL1 odanost i razlike. poznata kao mendi. Ona takode igra vainu ulogu LI ritualu i cercmoniji. Bed:i:ama i beduinima Bliskog istoka. dekoratirnog pravljenja oziljaka i pirsinga. U viktorijanskoj Britaniji snutralo se rizicnim za zenu da pokazc clanak. Indijanci iz plemena Karafa uvlace tanku trsku u don ju usnu da pokaiu da se nalaze u cvetu rnladosti.UMETNOST NA TELU l- o > Iako sc moda i obiC:aji razlikuju. J. alke u nosu su veoma uobieajene: velicina :ilke oznacava bogatstvo porodice. nekad je bio obicaj da zene iz vise klase briju obrve i crne zube da bi tako pokazale da su ostarile. odeea u mnogim kulturama ima moralni znacaj . . ali danasnji Goti.. a jos se praktikuje u delovima lndije. U delovima Indije ova praksa. srecu i zastitu. i na Bliskom istoku. GORE sezdesetih godina xx veka bila ' koriste beli puder za lice a crni iii purpurni ruz za usne kao nacin osporavanja dominantne kulture mini sL1knja Kod kultura koje ne gledaju na golotinju kao nesto sto treba skrivati. odeea predstavlja ulepsavanje ljudske figure Odeea moze da pokaze privrzenost narocitom sistemu verovanja iii delu drustva. L1mesto ceaa se koncentrisu na boiansko z > LU u Japanu.ndardima. razlog za to je sto se u ajurvedskoj medicini. Pirsing jezika praktikovan je u ritualnoj forrni kod Asteb i Maja. kao na ovom hinduskom vencanju.

nosile "grudni prsten da bi povccalc bradJ.1padu crtdi ukljucuju orlo\·e s.1ju cfa su povezane s lecenjem.1cuco krst kc1ji sc st.wlj.wi. \·crtiblnom tegu koji sc ml.rno.1cati njihov imuni sistern u toku trudnoce Rec tetova±J.1 na grudin1J.1 hisp.Sutra. indijski tckst o umetnosti \Odcnja ljub.1 ko jc nosi i onoga sto on.1to popularJ.padu pirsing teb. sto jc znak postcn·anja. u Arncrici jc kribt.unajku. preporod Neki ljudi smatraju da ll\'O prcdstavlja potrcbu za pO\'CZiv. pri cemu se leva strana odnosi na ocevu liniju. Rusi ju i Evropu.ll1jCill S.1 sirnbolizuju ljuba1 i odanost.1z.1grcsijc: 11.1 TE TO VAZ E B. mlade devojke imaju oziljke oko pupka kao podsetnik na njihovu pr. Linije i spirale nose se na lieu i zadnjici muskaraca. sto dclujc kao totem.1 mnoge urodenicke narode praksa pradjenja oziljaka jc veonia simbolicna Kod pripadnib plemena KJ.ustrijskih Alpa irnalo je ukupno 7. nos.\ popuLuan jc p. musbrca pokazujc da jc on ubio ncprij.1midc.rnta ( malu) na unutrasnjem delu kolena.1.1zu dclfiiu Lh bi izbcgli n.1 simbolicnu \CZU lnuiti i neka indijansb plemena koriste tetovaze kao zastitu od bolesti. pocev od donjeg dela lcda i u\·ek zavrsavajuci na pupku Samoankc uvek imaju crte:Z u obliku dijam.nje iii slike smrti i dcmona. U manrskoj kulturi. ukljucujuci usne.uo pojac.k.d. ukljucujuci Egipat.1d .1. i na bradi. br. pupJ.n·aju svoju lepotu i scnzualnost duboko zasecajuci grudi i torzo . dok zene iz plemena K.rngo\ima Na primer.1zc mogu imati z. dok su u XIX \cku Evropljankc iz visokog drustvJ.movana tcla pronaden.1jkuLL Takodc.rnj. od uha do uha.rn1ena i ruke crteiima koji su im prencti od africkih predaka c apadravji. brada\ ice i usmine. Afriku. Juinu Ameriku.1i.1 uspost.1 noktinu sprcmnirn za lUpJ.l Z.1 u mnogim delovima svcta.5 tetovafa.1lsJ.n crtci 11'1 Zapadu srce probodcno strclom.rntcrc.1 lc1b.ro u Etiopiji urczana linij. decacima u pubcrtetu se brije glan.l ne(im trajnijim od prolaznih stnri potrosackog drust\ .Hi koristc tcto\ .1tst1inu iii g. potndivanjem individualnog i grupnog identitcta. skorpione.1kodc mogu d. sto znaci ··uravnoteien· i "podesan · Ta tau se koristi kao znak zrelosti.1mcrickih g.1 pribzujc. sugerisu da je tetoviranje dren1a umetnost povezana sa ritualom i svctom ceremonijorn Telo coveka iz bronzanog doba sacuvano u ledu J.1p. zatim se ostave da zacele i ponovo se usecaju dok oziljci ne dostignu pravi nivo GORE PRAVLJENJE OZILJAKA Z. sa upisanim imcnom \oljcne osobc tau koji ostane nezavrsen srnatra SC sr. dozidjavJ. drug. za koje se smatra Teto1 azc mogu z > c cfa oznai:a\·. urezuju tri crte bo znak njihorng ulaska medu muskarce. p. Svaki ta ooLE Tetovaze su postale uobicajene u kulturi mladih na Zapadu kao znak identiteta iii u svrhu pojacavanja eroticnosti i lepote izrncdu onog. To znaci ch tcto\ . r. lobJ.lei kroz gb\·ic penisa radi pcwecanog nadr.1 .1telja iz nekog drugog plemena. u Sudanu nubijske dernjke imaju ··modrice" za koje se smatra dace oj. J. tctcwazc mogu da budu simboli . Oni koji pripadaju visokirn krugovima takode imaju ta moko na lieu. govori o obelcfa\·a lice. sa pobunom protiv norm1 drustva i seksualnog fetis. U zapadnoj Africi.l\ lja izmcdu p. usnama i plecima zena.1 sc sastoji od tri tackice u obliku ~oir. pripadnost plcmcnima. a desna na majcinu se. dok narod Duka iz Holandske Gvajane na Karibima . .1lc1 i bziprst.1:lava spremnost za ziYCit l\foski ta tau se nanose naroi:itim red om.\·ice i driale ih u stanju pobudcnosti Danas na ZJ. Tetovazc t. slozene tetovaie poznate kao ta moko oznai:avaju uspehe i drustveni status.1 tctcn . obn·c. pirsing sc takodc po\·ezujc SJ.unnim zato StO ukazuje na nezavrsenu cerernoniju. koji odr.titnu funkciju: nulczijski rib. pa je z. sto z1uci mi vida loka iii moj ludi zi\ c1t T cto\ az. Kod cerernonija incijacijc kojc praktikuju Barabezi iz istocnc Afrike. jezik.rngo\ .1 u eelo samoanskih reci ta tau.1zaja. potice od Crtezi na plecima mlade devojke iz plemena 8uka prave se zasecanjima koja se popunjavaju pepelom.m1blcm motociklistickog ganga Andcli pakla i\!cdu pripadnicim.

muskarca i zenu. vladajuci kretanjcm meseca i planeta. zirnt i smrt. jer u taoistickom verO\·anju kosmos se sastoji od polarnosti koja se izra±ava komplementarnim silama jin i jang Dva predstadja parove i dvojnost. jedinstvo celine ( jcdan) i podeljenosti (dva) U islamu broj tri predstavlja du5u. naroCito srecnim. a kod Indijanaca 2 Kincska numerologija se zasniva na broju dva. TAKO DA CESTO OVI NAJOSNOVNIJI SIMBOLI PREDSTAVLJAJU NAJVELICANSTVENIJE POJMOVE. Kafo da je u staroj Grckog Pitagora (oko 569-+75 p. zivotinjskim i ljudskirn zivotom. Nula je simbol potpune mogucnostL predstavlja muski princip 3 Broj tri izraian sve aspekte stnranja.ENOS! SAM RIL-\J\l DISANJA I ZIVOT u Vl < 0 a:: CD BROJEVI Slozcna simbolika broje\·a se:le natrag u anticko doba.1. zemlje i foveeanstn. e ). telo. U pitagorejskoj teoriji on predstavlja savrsenu harmoniju. iskru zivota i\[i koristimo izraz Kao simbol broja dva. rekao: "Broje\ i \ ladaju svim st\·arima · Numerologija je jedna od najstarijih n.u. LINIJU IL! GEOMET:RIJSKI OBLI1':. ali simbolizuju i zaracene du hove GORE OESNO i ljudske vrste. kao i biljnim. duh i materiju. svetlost i tanm Mnoge kulture smatraju . Nula predstavlja prazan prostor beskraja.rnka o sirnbolirna Kulturc sirom S\'Cta koriste simbolicki pojedine brojeve i Sestokraka zvezda simbol je ravnoteze i harmonije Ona je takoae amblem judaizma GORE SASVIM GORE onle dajemo neke od glavnih asocijacija za brojeve od jedan do deset je broj Boga. sadafojost i buducnost Za Kineze je on savrscn broj. dok u jungovskoj psihologiji predstavlja sirnbol nizo\·e od dva. razdvajajuci tvorca i stvorcno. smrt i samospoznaju Za pitagorejce broj dva predstadja zenski princip Broj jedan je simbol pocetka 1 Broj jcdan predstavlja pocetak i prauzrok On je simbol stvaranja jedinstva U indijanskom zemaljskom kalendaru jedan predstavlja praoca Sunce i vatru. proslost. n. kao StO je slueaj sa blizancima. zemlju. a prikazuje se kao stojeci kamen. prazninu iz koje istice zivot i u koju se vraca. U mnogirn tradicijann oni su povezani s kosmickim principim. KAO STO JE VECNOST KOJA SE < PREDSTAVLJAJEDNOSTAVNOM TACKICOM !LI SPIRALOM KOJA PR. ukljucujuci radanje. iako su vavilonski pisari ponekad ostavljali prazan prostor gde je ona trebalo da stoji U starom Egiptu nije bilo hijeroglifskog znaka za nulu. koji izrafava celO\·itost i ispunjenje spajanjem neba. blizanci predstavljaju udvostrucenu silu. sugerisuci utrobnu simboliku skoljke i fetusnog zivota. uspravan stap iii falus pod erekcijom u "broj jedan" kada zelimo da istaknemo vrednost pojedinca U pitagorejskoj teoriji jedan monoteistickim religijarna jedan NULA Upotreba nule razvila se mnogo kasnije od naseg sistema za predstavljanje brojeva. koji se ponekad opisuje kao prvi cisti matematic.0BRASCI I G·RAFIIZA NH:! OD NAJUBEDLJIVIJIH SIMBOLA OSLANJAJU SE NA OBRAZAC IL! BOJU. U indijanskom zemaljskom kalcndaru dva predstadja pramajku Zemlju. Maje su poznavale pojam nule i predstavljale su je kao spiralu.

1ian broj u africkom . pct jc broj ljudskog roch.·atru.tri tromesecja trudnocc iii tri trijade de\ ct zapcncsti . Kabala navodi 13 duhova zla U drugim kulturama ovaj broj se smatra svetim. U starom Egiptu bilo jc 9 Devetka se odnosi 1u simboliku trostrukc sile put.1ka.1 U Kini jc O\ eti . a "Drvo zivota"je nosilo dvanaest plodova U mnogim tradicijama on se odnosi na prostorno-vremensku celinu (sa zodijakom i mesecima godine) i predsravlja zavrsen ciklus < 4 Broj ectiri SC odnosi na glan1e pitagorejskoj teoriji s pr. a sedmica jc predstadjala simbol \·ecnog zin1t.1tni hr.1 je t. .1 cetiri jevandelista. buduci broj Hristovih ucenika kao i broj plemena lzrai!ja Postoji takoae dvanaest kapija sc povernjc s . pri cemu se ectiri ekstrcmitct.un junakat\ oraca i osam praiskonskih pred. Vencra.1.H ale osmorici cuvara kosmosa. a po njima su nazvani dani u nedeljL u jud.1. sest je broj nebeske sile i dugovecnosti U indijanskom zemaljskorn kalendaru on sc povezuje sa precima. kao prvi hadrat on prcdst. Za Indijance je to broj svih prirodnih zakon.instvu n. trinaesto bozanstvo. nebeskog grada Jerusalima.1ka zvezda. prcdstavlj.ikodc '.1 siroka znacenja u magijskoj i prorocanskoj misteriji. n. Ovo sujeverje verovatno potice od 13 ljudi (Hrist i 12 ucenika) koji su bili prisutni na kobnoj Poslednjoj veceri.1 hriseane to broj uz. a osam latica lotosa predstavljaju osam putanja ka duhovnom savrsenstvu Taoisti obofavaju Osam besmrtnika i Osarn dragocenih stvari dok je hinduski bog Visnu imao osarn .intici (Su nee. vodu i etar. a vazan je broj u meksickoj astronomiji.1 u hrisc. U budizmu se odnosi na vazduh. U pitagorejskoj teoriji. l\!erkur.ltom.1 godisnja doba.1m gran.1 faze mcscca.·erzalnim ljudskim.1izmu 10 U pitagorejskoj tcoriji desetka prcdstadj.rnska rec za cetiri. a osmica se pcnezujc s \Odom i scmenom eri apokalipsc 7 Broj scdam im.1 scstice. Osmic. au indijanskoj tradiciji predst. On je broj pLrnet.1 rnesec. premoscujuci j.1 u indijanskom zcmaljskom kalemfaru simbolirnjc harmoniju Njcgova simbolika powzana i jc i s krstom is kvadr. U staroj Grckoj on je predstavljao Zevsa.l scdam bogova s\·ctlosti i sedam tame. na clcrncnte i n.1 broj ncbcskih sfor.nlja intelckt SASVIM GORE Nov.1. zemlju. U indij. Sest se u Knjizi otkrovcnje Ncnog z. au darmacakru iii na osmopaocni tocak zivota.mi odr.1 koje su bile poznate u . ukljucujuci sest carsta\ a postoj.ivnotefo i povezuje se sa uni. anticko doba bilo je Sedam poznatih planeta.1to sto broj. TRINAEST Na Zapadu. l\fescc.1 ljudsko telo scdam glarnih cakri.1 s.1 tri .--.ivrsenstvo.neta po1czujc s grchom: kao 666 on post.1me Vede su podeljene na cctiri del.1Jap.1 Kod Asteka jc de' ctospr.i s.n .imu se odnosi na materiju. U biblijskoj tr.1 i glava uklap.1. zn1ci kao rec za srnrt.wlj.1ju u pentagram iii u petokraku Z\'ezdu.111 z.·ct ncbesa iii faza kroz kojc mora cb prode dusa. DVANAEST U hriscanskoj simbolici dvanaest je broj opsteg ispunjenja. proslosti i buducnosti i nuterijalnog i duhovnog svcta U Kini.rndcl. kalendarima i teologijL U indijanskom zemaljskom kalendaru 13 predstavlja Boginju 6 U Kini. stabilnost i tcmeljitost U isl. sedam paklova i scdam zemlji dok jc z.1j broj 'eoma srcc.1CJ\. Povezivanjem sa trudnoc'om. mene i krctanjc GORE Si. Jupiter i Saturn) i broj da1u u nedclji Samansko kosmicko drvo ima scd. dok u Indiji i Kini on predstavlja elemente . broj devet se povezuje sa nosenjem i ispunjenjem stvaranja.1. sugerisuci red.rnsku silu. U hinduskim Veda ma on je S\ ruku koje su odgov.rnja. to je broj harmonicnog jedinstva jin (c·h-a) i jang (tri). . . pa se u razgornru z.1je broj Z\ str.1nlom U budizmu postoji nekoliko grupisanj. l\!ars.10 de.·odom i cmocijanu.1za\.·iscnih nlina i broj smrtnih grehova u cowka kao sveto bice.u izmcdu zemljc i ncb. .rnskom zcmaljskom kalcnd.i harmoniju i r.1 godi1u pocinjc u scdmom mesccu jencjskog kalcmhra Muslimani ycruju da ima sedam zcmalj. duga ima scdam boja.·cro\ anju: kod Dogona ima os.1ru broj de\ et oznac. U indijanskom zenuljskom kalcndaru pet OZI1. broj 13 se uglavnom smatra nesrecnim. on oznaeav.1nc svcta.unenjuje sa jo iii jon 5 Prema Pitagori. Kod Dogona on simbolizuje rnuski princip Simbolika broja tri povczujc sc sa trouglom. 8 Gotovo svuda je osmica broj kosrnickc ran10te±e .1 boz.1diciji to je broj Bozijih zapowsti. lzrazen kao 5estokr.

moze da prcdst. ljudsko i duhovno carstvo . ccntar jc LI kojem se celokL1pno iskL1st\·o s.. sto znaci "kamen" horizonta Ona predstavlj.1jranijc i mozda n. koja datira oko 32 000 .20 000 g. pri cemu svaki urez predstavlja jedan dan u lunarnom ciklusu Jos starija kost pronaoena u .i mora da sc vrati.rec "kalkulisati" (racunati) potice od latinskog calculus.ilni dco rnnogih drugih simbolii:kih sistcrn.bri Blansaru u Francuskoj.1 ipak ovi jcdnosta\·ni crtc:li spa(hju u n.io i linijc mogu da inuju bilo bkrn simbolicko znaccnjc. nade u buducnost Ona jc pni znak prisustva i iz\·ora silc .1 znaci 'bpljica") i simbol jc .ccntar iz kojeg zrai:i svc ostalo i sustina koj.1snjom cksplozijom jednog dan.w Z\ czda 1u ncbu.ist. I\. koja datira oko 25 000 . kao i svctc tradicijc GORE t.kom LI kojoj sc s. tai:kica iii tradiciji bindu jc izrnr mcditacije i simbol dLihc11ne intcgracije iii pros\·cecnj. smatraju se kamenovima za belezenje vremena iii kalkulima . i s\·c drL1go odstrani Ona jc zenica \·izuelni podsctnik na i cent. gcornctriju i raznc formc prcdskazanj.1cb na kr. Sirnbolii:ru jc za pupolj. e.A.iznine.TACKICE I LINIJE < < 1\lozda jc tcsko zami:iliti da tako bazii:ni znakovi bo StO SU pupi:anLI vrpcu koja jc ncrodcno dcte pm·czinla SJ tJi:kicc zin1tom..1 i \'Ccr10sti.1jL1 iskaza.25 000 g p n.1ciji pre nego sto SC tai:ka je pna ernanacija koj. sitna s\·ctlost iz S\·eta duha Ona simbolizuje centar iii iz1or iz kojcg pocinjc SJ\ zirnt i U koji unL1tr.1j.1k iii scmcnku.1\ ljuje iz bcskrajne pr. Zbog niza horizontalnih ureza ugraviranih u ovu kost. tackica iii bindu sveti je simbol i cesto se nosi na mestu treceg oka sirom s1cta.1) t.1k slcdccom rcccnicom.1jLI dva troLlgla koji predstadjajLI Sirn i Sakti ( boga i boginjLI kosmosa) Bindu sc i:csto \·ida kao '"trcfr oko na srcdini i:cla.ibira LI tot. prikazuje niz krivudavih crteza sacinjenih od tackica i smatra se da predstavlja dvomesecni lunarni kalendar. iii figurativno. p.H'. kao sto su oni pronaoeni u Susi u lranu. ona se smatra lunarnim kalendarom. Neolitski obluci sa geometrijskim crtezima od linija.i sc poj. matcnutiku. U hinduskoj i budistii:koj U hinduskoj tradiciji.u ob i pL1pak na sredini tcla Kao sto sugerise naziv. U hindL1skom L1ccnjL1 tai:kica jc u Vl < 0 poznat. smatra se jednim od najranijih primera stapa za belezenje. p. .111scedcntnom stanjLI svcsti. e.1.praznini iii tr.1ko pretpostadja nov pocct.1 kao bindu (od s.1psolutnog Predstadjcna jc LI j. simbolirnje pocetak U islamskom misticizrnu simbol je tYorc.rntri (Hsti krug.t ostaje kada se Obrazac cik-cak jedan je od najstarijih geometrijskih oblika. oni takodc i:inc intcgr.1 podelu izrncdu neba i zcmlje. razdelnu linijLI izmcdL1 ljudskog zivota i carstava bogova.iii isto t. a smatra se da predstavlja zmije iii vodu ooLE STAPOVI I KAMENJE ZA BELEZENJE Kost lsanga iz Konga. n. pisanjc.1jdubljc simbolc Osirn sto su vazni sami po scbi.1lnoj koncentr.1. .1dja kr.1 Hati s\·om prapocctkLI .111skritskc rcci koj. Numericki se odnosi na simboliku nulc HORIZONTALNE I VERTIKALNE LINIJE no\·og zin1ta.1. horizontalna linija slcdi smer DESNO Horizont je linija koja kao da deli zemlju od neba. ukljucujuci vizuclnc urnctnosti. TACldC\ K.

a prikazujc cik-cak iii krivudavi obrazac Niz slicnih osnov iii tlo na kojem stojimo Kao osa pravc1. orascica iii semenki. Z\'<10 SC Boaz. sto Zil.Ravna linija je jedan od pet osnovnih elemenata u zapadnoj ideografiji Ovo je sest najcescih varijacija sleva (1) na desno (6)· 1 osnova. za koje su stari Grci smatrali da predstavlja sudbinu Vertikalna linija se numericki odnosi na broj jcdan . te razne falusne simbole Takocle se mnogo koristi u raznirn pismima: u rirnskoj abecedi formira slovo simbolickih crtefa st. Ona se bavi zemaljkim carstvom. od nadira ka zenitu i obrnuto. u grckorn pismu formira slovo "jota". godini u usponu i blagoslo\u Zgrade se grade kombinovanjem horizontalnih i vertikalnih linija iii ravni Horizontalne ravni podova i plafona pruzaju oslonac iii zastitu dok vertikalne ravni predstavljaju rast i ambicije GORE TACKICE I LINIJE KOO PREDSKAZANJA Kineski I Cing. gde se igru i za proricanje. gde oznacava aktivnu. 4 potpuna sustina. skiptar iii earobni stapic. dan i nebo. stap.1cc : dcsni stub. najpre u obliku kamencica. sto znaci ·u sn. koji su se u arhitckturi antickog i klasicnog sveta povezivali sa i sa svetovnom i sa duhovnom vlascu Dvostruki stubO\·i se pojavljuju i u ezoterijskoj simbolici. Poja\·ljujc se na fragrncntu kosti iz Pcs dcl Aza u Francuskoj. horizontalna linija simbolizuje kretanje na zemljinoj ravni: sleva na desno (sa zapada na istok) iii zdesna ulevo ( od istoka na zapad) kao i kretanje u vremenu. u tarotu. ravnotezom i stabilnoscu. 2 jedinstvo. Ova simbolika se odrafava u ezoterijskom jevrejskom znanju sa dva stuba na fasadi Solornonovog hrama u Jerusalimu. povezana je sa zenskim ili receptivnim elementom.uao je suncu. od neba prerna zemlji. noc i zemlju Obrasci sastavljeni tackicama koristili su se i kod predskazanja. precagu. Povezuje se s muskim principom i opisuje kretanje odozgo prema dole. zivota i smrti.lO SC SU ukrstene linijc znacile "neprijateljstvo· Vertikalne paralelne linijc mogu se posrnatrati kod stubova.ui i odgov. koji su bacani na zemlju i onda tumaceni Ovi obrasci s tackicama kasnije su preneti na kocke iii domine. iako je u Kini simbol janga. materijorn i supstancom. PARALELNE L!NIJE Iduci naporedo i nikada se ne sastajuci. Levi stub. jedan od najstarijih svetskih prorocanskih tekstova. visokosvestenica se prikazuje kako sedi izmedu dva stuba. stvaranja i razaranja. Srodni simboli ukljucuju kicmu ljudskog tela. koji simbolizuju polarnost muskog i zenskog. od crnog kamena. pozitivnog i negativnog.rnijih poznatih duboreza star jc preko 300 000 godina. 'T. Tradicionalno. Na primer. dok je isprekidana linija jin i odnosi se na mesec. gde predstavlja autoritet eoveka. zansiva se na nizu heksagrama sastavljenih od isprekidanih i neisprekidanih horizontalnih linija Neisprekidana linija je jang i odnosi se na sunce. onda vertikalna linija obulwata duh i obezbecluje \·ezu izmedu viseg i niieg sveta. crnog i belog. 3 znak jednakosti. 5 slicnost u jednoj dimenziji. paralelne linije simbolizuju suprotnosti kao i ravnotezu i jednakost Kod ranog klinastog pisma paralelne linije dok SU znacile "prijateljstvo. od bclog k. 6 isto kao GORE CIK-CAK L!NIJE Jedan od najr.uosti preko -1-0 000 godina pronaden je u Baeo Kirou u Bugarskoj Smatra se da ovahi crteii predstavljaju zmije iii vodu: u starom Egiptu cik-cak linija bib je hijeroglif za vodu dok se paralelne cik-cak linije u zapadnoj astrologiji koriste kao znak Vodolijc.1mcna. _lacin. propadanju. musku snagu U rnatematici je kratka horizontalru linija znak za rninus Ako se horizontalna linija povezuje s materijorn. odgovarao je mesecu. deb lo Drveta sveta.lCi izdrz. godini na izmaku i klct\ i i Z\ .

111 od najst.11·ili boga sLinca S. s.1 senkc kojc baca izLuecc i zalazcec sLincc na dva solsticija Orn mozd. i\!nogo wkon bsnije.1 SC krst pojavljLije mnogo primcr.1lna tacka (gde se dve linijc prcsccajLI) isticLici ccntar iii S\'C iz1or s kojirn jc povezano regcnerativnu snagu.11. KRST I ISCELJENJE Zbog raznih duhovnih i ezote:ijskih asocijacija.1n. OBUHVATANJE CELINE l(rst cini cclo1itost.rnim krstorn. jug. Kclti su kombino1·ali krst i krLig LI jcdinstvcn obr.1 CCtiri g!JnlC Str.1ln.1 i solsticij. koji pruza negu zrtvama rata i gladi tradicionalnoj kineskoj izrcci.·cu chinocijskog izl.111 onomc koji su LISl'Ojili Asirci da bi predst.ui jc jcd.1 megalitskih crteza LI steni Neolitsb gradcvina LI L1kruLI LI lrskoj napradjcn. oko 100 000 godina dok krstovi ugr.uijih i najobuh1 .1.11·nijih.1 u Ncnuckoj datir.1lnc i 'crtiblnc linijc osno\ jc ··.rn u mct.1ju od pre 1 isc od 30 000 godin.1 ugr. Skup. savrscn broj bko ima buhalno na stotinc rnlicitih nsta krst. krst postajc simbol orijcntacije LI odnosLI na zcmaljske pr.1tom. njih nckoliko je poscbno znac.l\TC sc1·cr.:dnost. cctiri \ etra i cetiri godisnjJ dob. Prema zcnskLI.1tL1 ukr.l(RST < < LJ zap.1\'a cclovitost i univcrz. krst se blisko p01·czuje sa sirnbolikom .uskim proiz1odima.1.rn u bmcn iii dno iii Ukrstanjc horizont.1 Kine. k.1 sa b·adratom. Vrcmcnom SC keltski krst pocco koristiti bo hriscanski sirnbol koji prcdstavlja jedinst\'O neba i zcmlje Ravnostrani iii grcki krst cini tlocrt mnogih ranih grckih crkava i amblem je organizacije Crvenog krsta d1 c osc takodc prcdst.ffljaju dimcnzijc ncmcna i prostora.1tnijih simboLL Urczi1 .1lu iii kosti.1) principa Ovc GORE ljLidskog bica bo mikrokosmosa To jc zbog toga sto se racLina ccntr. "Sta je on nego oblik sveta u cetiri smera?" SVASTIKA Na sanskritLI svastika znaci "blagostanjc·.1. s kojima jc takodc po1·czan.1z. Egipta i Srcdnjc Amcrikc. iako je LI Kini broj krsta pet.rn iii jcdnostanw crt. Ona se mnogo pojadjLije sirom Azije. Bog je obliko\·ao zemlju LI oblikLI krsta.rnc S\'Cta. po proccni.1 krug SVETSKI SIMBOL U Kini se rana sirnbolika krsta izra±a. . isticLici vczLI izmcdLI neb.iska sur1c.11«1 ljLidskc figure koja sc n. matcrijc i dLiha. 1ukitu i no1cicima. sirnbol slic.1c koji je bio pcll·czan sa plodnoscu . krugom i kndr.1n10strani krst je jcdan od n. sto sa svojc stranc cini simbolikLI nadzbinskog tocb Indij.1 rnoze sc saglcLhvati bo sjcdinj. skupa sa t.n·ljajLI cetiri faze ITlCSCCJ.1 koji oznac. sveti Jeronim.1s.1 se jednim od cctiri osno1 na simbola. istok i zapad.1djujc sirom s1 eta l(amcni disk s.1 jc u oblikLI krsta.10 i cctiri elcmcnta. Ukrst.::o.i ccntralnim prolazorn LI pra.is.1t.1jj. Slicno gledanje se javlja u staroj meksickoj mitskoj tradiciji.1ckom. . krst se povezuje sa isceljenjem i cudesnim silama Nekad se smatralo da krst pruza zastitu protiv poreme(aja kao StO SU epilepti(ki napadi iii da ima moc da odbija natprirodne pojave kao sto su vampiri i oavoli Danas se povezuje s medicinom i negovanjem preko Crvenog krsta. . broja cctiri.rnic Lhc linijc kod njcg.1josn01 nijih prcdst.·cka stapa' jcdnc od n. Smatr.1 u i\ladarskoj. star jc.1jno.1 LI ccloj istoriji KaLh sc spoji s.·ala ideogramom koji je znacio "Zernlja": ravnostran krst Linutar kvadrata .1 ccst jc moti1 u africkoj umctnosti GORE egipatska verzija krsta i jedna je od njegovih najstarijih predstava i pojavljujc sc na kcltskim grnc.1 Krst unLitar kruga prcdst. kako LI svetovnom tako i u religijskom kontekstLI Rec je o drevnoj i mnogo koriscenoj formi solarnog krsta. krLig nagi. dosao je do istog zakljucka kada je zapisao.krst jc simbolizovao mLiskLI U u Vl izradi1.1.1Lui na praistorijskirn slibma LI stcni i na dccijirn crtd:im.ll"ir. a LI Indiji je svastika sirnbol plodnosti i srece.1 objasnjava zbog ecg.rnac.1 i zcmljc KahI da ectiri krab krsta prcdst.1. GRCKI IL! RAVNOSTRANI KRST R. krst SC < 0 poj. tcla i dLisc. broj.11irani 1u statuici mamuta iz Fogclhcrd.1111. bo i cb·inocij.1.1nnjc muskog (vcrtiblna) i zcnskog (horizont.11lja 1·ezu izrnedLI kndrata i kruga. Kada sc zatniri LI krug postaje solarni krst iii sLincani disk. gde krst sirnbolizLijc svet u njegol'Oj ukupnosti: hriseanski teolog iz I veka. Krst se naL1Zi u drcn1im civilizacij.1rnasa LJ O\'oj frirmi.1dnoj kulturi krst jc postao goto\o ncodn1jiv od hriscanst1.isa cikliean braktcr godisnjih doba dok eetrnrostrani krst prcdstadj.1lnost.1 u st1 . pronadcn u pccini T. bog. Neki od najranijih e1Topskih primera pojadjLijLI se .

nskog sveta. gde je pro1uden ugra\ ir. L1Lh sc doda trcc. a ne bo delovi organske celine.1 kr.1.11 aho S\JStib jc u sustini krst koji se nti.ispecem Mnoge slikc prikazju Hrista bko \ isi sa strukture u obliku slO\·a Y (racva) iii s. Lorenski krst jc bio . vaskrsenje.rnskim kulturama J\!edutim.1 l1Jlazi otprilike n.1lna prccag. Krst SJ ruckom jadja SC i u Americi. kao suprotnost n. au smeru bz.1 gornjom prccagom koj.1 N.1ca od donjc) f'OZI1Jt.1 je bila rasprostranjen Za hriseane je raspeee iskonski simbol. a ispost.111.1tno se razyio iz sekire. ank je usrnjcn kod Koptske crhc kao jedinst\ ena form.1 1«1spcec.udniji duho\·no i materijalno carstn1 u skladu s Hristcl\'im rccima. taoizmu i indij.ucta. pobedu duha nad materijom i iskupljenje co\·ecanstva aj krst je postao simbol Slobodnc Francuske. datir.1tu.1tu O\ KRST U OBLIKU T TJ.1 z.itskog . a prikuc.1 krst.1 su prvi put upotrebili 'krst u opisima smrti r. Tek sredinom II \·eka pre\·odioci jevandclj. u modernom zapadnom s\·ctu.1n10m pO\·czujc sa antisemitizmom zato sto ga je u XX veku prisrnjila ne1nacb N. svet i telo saglcdav.111 11. koj.10 ju jc iznad Hrist.1pst\ om.1lcnb.· O\·aj sta\· je prcodadao idejama o duhon1osti u \ clikom delu hrisCJ.rnje u \·czi sa krstom koji je koriscen za raspece Hrista.1 jc bo drnstruki iii lorcnski krst. LOREI'\SI. centralna Tursb. "J\loje carstvo nije od o\'l1ga s\·cta.utija Krst je postao najrasprostranjenija verzija u prikazivanju raspinjanja Hrista i kao takav je mozda najprepoznatljiviji simbol hriscanstva krst sc \ crujc da prcdst. a pron.1 Pontijc Pilat. Simbol besmrtnosti u starom Egiptu. gde se zemaljski zi\'ot (ukljucujuci prirodu).10 sto suncani zraci obasjJ\Jju zemlju Kalh se okrcce u smeru suprotnom od krct. bsnije \ oj\ ode Lorenskog. pri cernu uglo\ i n. bo i sa poznatijcg latinskog krsta.1 s.1\ lj.1 u obliku T.m10 trostruki krst. Za lorcnski GORE . nunja horizont.1g.12. u J\!eksiku.rnskog krsta .1lc (gornj. s. jer njcgo\ oblik oz1ucJ\«1 tcstise i penis Cini osno\· egip.:.1\ lj.1 jc dodata da sc upisc lutpis INRI (sto jc L1tinsb skraecnic.1tu pojadjuje se u budizmu.1r simbol boga sunca.nlj.1\·lja jos jedan veoma star simboL Verov.1 lsus od N. kralj JCYrcja ).RST _kd1u \ crtibla ukrstcna sa Lfrc horizont. onda dobij.1.m1bkm srcdnje\·ekon10g \ oj\ ode Aniujskog.1juci ncgdc oko 3000 g p ll e Snstika sc takode pojadjuje na bronzanim predmetima plemena Asanti u 1\frici. koji predstadja Hristorn smrt. kao i na komadima grnearijc L\TINSKI KRST Postoji nesl.l k.1cistickoj S\'JStici.ikc strane sugcrisu S\ lUizmenicno strujanje etlosti. bzu d. gde sc poprecna precag.1ljki na satu predstadja muski princip Svastib u srneru suprotnom od bzaljki 11.1 spomcnike u na grncarskim proiZ\odima iz bronzanog doba.1 J\{aja i plemen.u iii krst u obliku slcn-a T predst.i d\ e trccinc prcnu gore Vremenom je L1tinski krst postao glan1i simbol hriscanstva Neki veruju da sc ovo poklopilo s postepenorn tendencijom kod rane crhe da r..inb.1ju bo sile kojc treba prcvladati.1deni su u Anadoliji. tri smera krsta tau povezivali su ga sa Svetim trojstvom . koji sc pon~zujc sa p.icisticb p.rnja bzaljki na s. kod kojeg sc gornja strana zamenjujc omcom.1 se Lh je falocentric. ovaj simbol se ugl. ooLE Za rane hriscane.1 kraju S\ ruscvinanu P. a koristili su je Indijanci iz redov.1 prcdst. a u Drugom S\ etskom r.Levo U centralnoj Australiji domoroci koriste formu krsta za kontrolu kompozicija mnogih svetih umetnickih dela i st.1 zenski princip.i hrisc. bas k.

gde se spirala gravira LI hake vrata iii u pramce kanua. kad. energijom i rastorn. mreskanja na jezeru iii kod okeanskih talasa. mesec i planete pojavljuju Za OVU trostruku spiralu na groblju iz kamenog doba U Njugrendzu. gde sunce1· snop pada na nju jednom godisnje. lrska. TROSTRUKE SPIRALE Trostruka spirala se cesto pominje kao spirala zirnta i konstantno je koriscena u keltskoj umetnosti skoro 3 000 godina. iii se tetovira na telo Za Mavare spirala predatsvlja stvaranje. pronaden LI BrnLI. majku i staricu .prema uvijanju i prema razvijanju. g p n e ). sklLlpeana DVOSTRUKA SPIRALA Spirale se cesto pojavljuju u parovima iii po tri.koja se sa svoje strane povezuje sa mesece\·im rnenama i sa ciklusom rodenje-smrt-ponovno rodenje Kazu da bi trostruke spirale mogle biti povezane i sa tri tromesecja trudnoce kod ljudskog roda . Ona oko kaduceusa (Hermesove pal ice). < c:: u svetirn predanjima . Ovaj motiv se vidi kod preplitanja zrnija blizanki u toku zimskog solsticija. na taj nacin je po\·ezana s kretanjem. a u Polineziji se smatra da je ona kljuc za besmrtnost dan i llOC sc LI kru±nom obliku dok spiralne galaksije forrnirajLI neke od najdi\·nijih obrazaca u svemiru.1 su gravirani u kost iii karnen iii su crtani na zido\·ima pecina Palice od jelenskih rogova pronadene u pecini kod lsturica. dok se u mnogim kulturama veruje da spirala predstavlja putovanje duse posle snuti. ima Zbog kruznog oblika. kada iste duzine SU godina pre n. Jedan od 1ujpoznatijih prirnera pojavljuje se u ·matericnoj"' odaji rnegalitske gradevine u Njugrendiu. Ona predstavlja trostruku boginju devicu. Ona se takode pomera istovremeno u dva smera . spirab se razvija od pocetne sernenke i krecc se napred u smeru kazaljke na satLI iii u obrnutom smeru. kao sto Megalitski spomenici su C:esto postavljan i u obliku kruga. u mitu i zmija iii prepletena stabljika · biljke Vetar i rnda takode prave spirale i krugove kod tornada. Irska (oko 3200.are od koncentricnih lukova i spirala Jedan disk iz istog perioda. sto sugcrise vezLI sa obofavanjem boginje karaktcristicnim za ovaj l<ao i Zemlja. ooLE je koncentricni obrazac godova drvefa oblik pticjeg gnezda. krug je praiskonski simbol savrsenstva period PRIRODNI SVET Sunce.SPIRALE I IZRUG-ov·1 < L I spirala i krug pojavljuju se u prirodi i u umetnosti.e. u biljnom i zivotinjskom svetLI spirale i krugovi se pojavljuju u mnogo razliCitih vidova. GORE DESNO se takode povezuje sa erotskom simbolikom nilve. veruje se da simbolizuje keltsku trostruku boginju. sa zenskom seksL1alnoscu i plodnoscu. Za duplu spiralu kaiu da simbolizuje dvojnost i ravnoteiu. Najranija poznata upotreba ovih oblika u V) bila je u doba paleolita. \ irova. spirala pub iii skoljke. a na sebi imajLI reljefkoji sadrzi slozene !. Onj motiv se mnogo koristi u oekanijskoj umetnosti. uvijanjem i razvijanjern. sto se slagalo s kretanjem sunca nebom. Od najranijih vremena ona je omiljeni ukrasni motiv povezan sa sirnbolikorn rneseca i sa ciklicnirn tokom. vaskrsenjem i obno\·orn. obrnuto rotirajuca dupla spirala u obliku slova S simbol je grmljavine i mesece1·ih me1u Spiralne oci se pojavljuju na ulazima u s\·ctilista sirom Evrope i smatra se da se po1·ezuju Sa eb·inocijima. C:eska. iii kod drnstruke loze oko Brahmanorng stapa U asteckoj mitologiji. datirajLI negde od 25000 c:: CJ < 0 10000 SPIRAL\ Pocev sa jednom tackicom. Francuska. iii prema rodenju i smrti. Sama priroda kruzi kroz prornenljiva godisnja doba i kroz beskonacan ritam dana i noci. prstenovi mogu da simbolizuju vecnost pa otuda njihovo koriscenje kao ljubavno znamenje GORE SASVIM GORE vertikalnu liniju koja je usecena od ruln prema centru i srnatra se apstraktnom predstavom vulve.

koji sc \Ttc do bes.rnjc sunca nebom. krug se koristi da oznaci vecnost i celovitost.1dne pustinje koncentricni krugO\·i su cesto korisceni za predstadjanje S\ n. pen czan sa svetim obrucem ili n. odrazavajuc'i spiralne obrasce prirode.i.·i takode simbolizuju obr.1 je ona koju praktikuju mevlevi iii "vihorni dervisi" u Turskoj. ogrlic.1 z.RHIJE Crtezi konccntricnih krugo\J sc koristc k. okrugli sto iz lcgende o kr. cistiliste i pakao tako sto ih deli na razlicite krugove i nivoe " . za Novu godinu lndij.1nski pesnik D. sto je posluzilo Vilijamu Blejku da naslika Jakovljeve meredevine (XVIII vek) U staro doba se srn.rnstn?noj komediji it. telo plesaca simbolizuje mirnu tacku srcd dinamicnog kretanja. U islamu se krug sagledava kao savrsena forma.1kodc da sc nosi GORE U staroj tradiciji raj je sagledavan kao spirala.1 DUHOVNE H!JERA.1s ili krun. Duse su se pele u raj ovirn putem.1 kod zen budizrn. STEPEN!CE ZA RAJ U drust.111 SVET! PLESOV! Obredi inicijacije i sveti pleso.1tralo d. od ncgatirnih psihickih sil. poj. krug predstavlja kojima predacka moc rnoze da izroni na ponsinu zemlje i da se ponovo Hati l\!OC I ZASTITA Buduci zatvoren i sveobuh\'atan.inu kao sto jc rozenkrojciz. krug je omiljeni oblik za skup jednakih: krug oko logorske vatre.1111. On se cesto koristi kao simbol za sunce (koje je i samo simbol sa\Tsenstva) kao i za pun mesec V'• > c 0 SIL\ SVETA U indijanskim tr.·esti kao \TIL neprcstani ciklus godisnjih doba i bcskonacno puto\·.1lij. U .lZne faze dul10\ nog r.inte ( 12651321) opisL1je raj.idila prcma kruznom tlocrtu. koji se odraza. krug se povezuje sa zastitom. KRUG Bez pocetka i kraja.·ao na zcmlji kao spiralni put uz s\·etu planinu iii kao spiralne stepenice oko gradevine kao sto je stepenasta piramida kao prstcn.1lju Arturu On jc najL1ksi geomctrijski oblik za precizno Crtanje.1dicijama krug je rnozda naj\ azniji oblik. SJ Staporn i Lrnapom.·i sugerisu mesta na Spirala simbolizuje kretanje.1dzbinskim tockorn: saman L1kotskih Sijuksa Crni Vapit < ( l 863-19 50) tvrdio je da sila svct. koja se u ranim drustvima cesto gr.ll'ubica.iustralijskoj urodenickoj umetnosti u podrucju Zap. hijcrarhije andcl.rnci iz plemena Pueblo skandiraju ··spiralne · pesmc i plesu spiralne plesove Jedna od najpoznatijih normi S\'etog spiralnog ples.1. kao i u ezoterijskim hrisc. a moze predstavljati pojarn kuce iii nastambc.1z\ oj. kosmos.·anja i s\. U mnogim kulturama.1zac zi\'Cita prorncna i toka. nebo. apsolutno i savrsenstvo.1 sc uzdize ka z\·ezdama. oko u centru oluje kruzni plcso.·i ljudi ili mitoloskih bica Ovdc krugo.i.1stitini krug moze t.1nskim skol.ist.1 deluje u krugovim.1 se u raj stile pcnjuci se spiralnom putanjom koj.igo. a pesnici slave krug koji formiraju usne kao jednu od njegovih najlepsih manifostacija.i se DOLE etilista iii logorista. kao centar zantclog nha.l\ ljenja iiYotnog obrasca prornene i evolucije Na primer.10 n.1\ no sredst\ o kojc simbolizuje r. LI dok Boz. energiju i vezu s prirodorn.1 i da krug sadrzi S\'C Bas st\ ari. U hriscanskoj simbolici. dajuci sigurnost S\'ima koji se smeste unutar njegovih granica C:arobni krua se koristi u okultnim tradicijarna kao cuvar ponekad prikazuju poredane LI krugo\ c oko Boga iii Hrista.·enom i politickorn zivotu. koje se vrte u krug.·i cesto slede spiralni obrazac koji predstavlja smrt i ponon10 rodenje Pleso\·i u obliku spirale mogu biti nacin posto. . dok su linije izmcdu njih bile stazc i tr.

dok preklap. posle kruga. Za stare Hetite. a hipotenuzu kao njihovo "cedo" Ovaj trougao simbolizuje izgradnju i razvoj odnose.rni zrak. TROUGLOVI SA VRHOM PREJ\lA GORE I TROUGLOV! SA VRHOM PREMA DOLE Maje su uporedivale oblik trougla sa vrhom prema gore sa mladicom kukuruza koja izbija na povrsinu tla. Rimu i lndiji trouglovi su sc cesto koristili kao dekorativni motivi kod frize\·a lzgleda da u s\·im sluc.1 u gradovima je centr.10 sa vrhom pren1a dole predst.wlj.10 okrenut prema dole. odnoseci se na jedinst\·o cetiri elementa. . jer lici na stidno podrucje zene i na njene unutrasnje polne organe .1 oblake .rni sa simbolikom brojeva tri i cetiri i s\·ega na sta se ovi brojevi zemljista na uscu reke (kao sto je delt. Trougao se cesto pojavljuje u svakodnen1om zivotu.1lni trg u obliku hadrata cesto centar aktin10sti. a mogu se od njih odvojiti samo u smislu odnosa sa drugim geomctrijskim likovima. pa SC Trougao se pojavljuje u mnogim pismima.rnje. povezujuci ga sa plodnoscu i sa muskim principo1n (falus pod meditaciju SPOJEN! TROUGLOVI Kada se dodiruju nhovi trouglc11·a.1jevima znace isto: . to moze da oz1ucava polno spaj. gde sc koristi u raznim formacijama da ih simbolizuje PITAGOREJSKI TROUGAO Pitagorejski trougao bio je vazan simbol kod Egipcana. pa zato cesto sluzi kao simbo[ za se cesm povezuje sa svetim planinama Trougao i kvadrat su univerzalno vazni motivi.1lhemiji. DOLE Egipatske piramide bile su simboli stvaralacke snage sunca i iskonskih humki TROUGAO Ravnostrani trougao ima tri stLrne jednake duiine erekcijom) . koje je cesto veoma plodno Povezanost trougla sa cetiri elementa takode se pojavljuje u .trougao koji formiraju dva jajnika i materica Sumerci . dok kao Solomonov pecat u judejskom misticizmu predstavlja sveti broj sedam. troug. dok jc. trougao okrenut prema gore moic simbolizovati dohvatanjc neba.1jl1ci trouglovi predstavljaju sintezu Kada su dva trougla postavlje1u tako da im se dodiruju baze. na primer na saobracajnim znakovima iii na uputstvima za pranje ve5a. On je stari hijeroglif kod Maja za sunc. sa kretanjem prenu unutra a ne napolje. rnogu da predstavljaju nadobzenje iii iscezavanje rnesecevih faza Sestokraka zvezda sc dobija preklapanjem dva ravnostrM1a trougb i tako se odnosi na simboliku trougla Ona je alhemijski simbol za vezivanje. Pol'czuje se i sa glavanu streb i s temom duhovnog traganja S druge strane. sa postizanjem ciljeva is novim mogucnostima.1de imaju badratni plan.1 st.ue Grke simbolizovalo cetiri elementa i otuda se po\·ezuje sa potpunoscu i celovitoscu. Oni su povez.1 Nila).TROUG·LOVI I IZVADRATI U hrisc. koje je z. predst. au grckom pismu predstavlja slorn ·'delta. Kao Davidova zvezda ona je istaknuti simbol judaizma.1ko su okrenuti prema gore. a on je zenski simbol i u Kini U staroj Grckoj. trougao sa vrhom prema gore bio je simbol kralja i zdr. dok troug.1vlja Kod ple1nena Pueblo na jugozapadu Sjedinjenih Driava on predstavlja svetu planinu.1vljaju \"<1tru i muske polne organe U opstijern srnislu. koji su smatrali vertikalnu i horizontalnu stranu kao musku i zensku silu.rnstvu je on si1nbo"l Svetog trojst\·a. povezuje se sa receptivnoscu. Obrnuti trougao se takode povezuje sa zenskom plodnoscu. Danas se rec ·'delta· koristi u engleskorn jeziku da opise trougaono podrucje GORE Trougao < c:o 0 rnoze povezivati sa ambicijarna. b·adrat najcesCi geometrijski oblik koji se stampa 1u tekstilu J\[noge zgr. dok u islarnskoj < urnetnosti simbolizuje ljudsku svest i princip harmonije u VJ su koristili obrnuti trougao da bi predsLwili zcnu. jedan okrcnut prema gore a drugi prema dole.

trgovackog i ceremonijalnog javnog zivota. prostrani rimski Forum nalazio se u sredistu gradskog religijskog. napred. U islamu predstavlja savrsenstvo: Caba u Meki. kao i trodimenzionalni oblici kao sto su kocka i piramida U rnisticnoj kabali. pentagon se odnosi na petu sefiru na drvetu zivota. MISTICNA SIMBOLIKA Sirnbolika kvadrata povezana je sa cetiri ugla. skupa sa krugom. zernlja. dok je u islamskom rnisticizmu on simbol pet elernenata (vatra. kvadrat olicava lepotu i savrsenstvo dok je u starom Egiptu on predstavljao uspeh Kvadrat je jedan od najcescih apstraktnih simbola. mesto preobrazenja. natrag. dole. Gradski trgovi se tradicionalno nalaze u sredistu gradskog zivota. piramida sintetizuje simboliku oba oblika. adolescencija. kao StO SU i sustinu zivota: cetiri elementa. sto sugerise ternelje . starost) i C:etiri strane sveta. koji se zove tetraktis oltari. prostor se merio sa cetiri janga iii kvadratna pravca. simbolizujuci sest srnerova kretanja (gore. kamena glatka kocka (aslar) predstavlja usavrseno ljudsko bice Sa cetiri trougaone strane i kvadratnom bazom. ljudskorn ili davolskom. sa carom u sredini U hinduizrnu je kvadrat sidro koje obezbeduje red u kosrnosu. vazduh i etar) i pet cula. srce proroka je trougaono zato sto je imuno na davolske napade SRODNI OBLICI Simbolicno znacenje nekoj geometrijskoj fonni daje broj strana Druge vazne forrne su pentagon (sa pet strana) i heksagon (sa sest strana). GORE Mozda najpoznatiji gradski trg u istoriji. koja se povezuje s pravdorn. Forum u starorn Rirnu bio je pijaca u srcu glavnog grada kroz koju je vodio Sveti put do Kapitola i Jupiterovog hrarna. U masoneriji. cetiri godi5nja doba. a glavni grad i caraska palata irnali su oblik kvadrata. Nasuprot tome. ali i ogranicenja . kao i brojeve tri. trgovacki centar Atine okru:Zen hramovirna i javnim zgradama. statika nasuprot dinarnike . U staroj Kini. jer se srnatra otvorenirn za cetiri moguea izvora uticaja: bofanskorn. deset je sveti broj koji predstavlja bo2ansku moc i sustinu savrsenstva Moze da se predstavi kao trougao tackica.. C:etvorougaona forma C:esto se koristi za prostore odvojene zbog svetih iii drugih razloga. GORE $est strana kocke Cine od nje simbol stabilnosti i istine TETRAKTIS Zbir brojeva 1+2+3+4=10. koji predstavlja Zemlju. U Indiji je sestokraka zvezda poznata kao Laksrnina zvezda (tj zvezda boginje napretka i izobilja) i cesto se crta u prahu na vratima ili seoskim pragovima da odbije neprijateljske duhove KVADRAT Starogrcki filozof Platon srnatrao je da.koji je predstavljen sa sest krakova plus prostor u sredini. starogrcki pandan bila je Agora. rnaterijalno postojanje i svemir. hrarnovi.olicena izrazom "blokiran" On se cesto sagledava u odnosu na i kao suprotnost krugu neba iii kao ograniceno nasuprot neogranicenorn. kao materija nasuprot duhu. cetiri i pet. cetiri faze zivota (detinjstvo. koja ukazuje na peti element: ctar. Oblik kvadrata sugerise strukturu. levo i desno) Kocka je sestostrano cvrsto telo koje predstavlja trodimenzionalni fizicki svet Ona takode sirnbolizuje sest smerova kretanja. red i stabilnost. a C:etiri trougla s vrhovirna prerna gore sastaju se i forrniraju petu tacku. zrelo doba. voda. dok se u islarnu ljudsko srce prikazuje simbolicno kao kvadrat. ratom i planetom Mars. Kako piramida strerni ka nebu. andeoskorn. u stvari je crna kocka . po cetiri sa svake strane i jedna u sredini. Heksagon se takode povezuje sa islarnskim ezoterijskim ucenjirna. bog zemlje je predstavljan kvadratnom hurnkom. njen vrh predstavlja ljudsku dusu koja tezi da se sjedini s kosmickirn Jednirn. u pitagorejskoj teoriji. zamkovi ili vojni logori. povezujuci se sa pitagorejskim "tetraktisorn" Kvadratna baza predstavlja ravan zemlje. za koju kaiu da je centar sveta.

Bila je to s\·eta boja cara Australijski urodenici koriste zuti oker kao sirnbol smrti Ponekad se pravi razlib izmedu razlicitih nijansi Z:ute boje: u islamu zlatnoiuta simbolizuje mudros. pobedonosni ratnicki bog podnevnog sun ca. po1·eziy. dn·eee i eak zivotinje bojeni u crveno. Crvena boja se koristi da sugerise strast i erotiku u indijskoj i zapadnoj tradiciji iii sugerise veliku energiju i brzinu. a njegovo prisust\·o u neolitskim grobovima \Crcn·. neveste su bile umotavane u vatreni crveni veo NARANDZASTA SOJA Na pola puta izmeau crvene i zute. narandzasta boja predstavlja tacku ravnoteze izmeau libida i duha: u lndiji je to boja druge cakre. boja se koristi z. "u crnom raspolozenju".t dok bledozuta ukazuje na izdaju U Egiptu i srednjevekon10j Evropi. rimskog boga rata) iii sa poharcnoscu i zlom U starom Egiptu cnTna boja se po\·cziv. iuta boja sc pLwezuje sa suncem i njego\·im zi\·otoda1·aL1ckim silanu U asteckom panteonu. boja jc jedan od temelj. "videti crveno" (smrknuti se pred ocima) ~.:i vizuclnih simbola Ona je takode blisko povezana sa mentalnim i emotivnim stanjima i moze mnogo da utice na njih. pola iii drustvenog i politickog statusa Na Zapadu se boje tradicionalno koriste za pravljenje razlike izmedu polm·a . bo sto je broj nota na rnuzickoj skali iii broj cakra na telu STENOGRAFIJA BOJA Razne bojc se ccsto koriste bo stenografSki znaci za op is emotirnih st. u V\ c:::: c::i < je bila boja klct1·e.1ju misticnom broju sedam i drugirn grupama od sedam. Huicilopoctli.roze za devojcice i plava za decake . "oseeati se plavo (jadno)". narandzasta boja simbolizuje i plodnost i izobilje sa centrorn s\·emira.a boje se biraju radi razlikovanja sportskih ekipa Medu kolohijalnim engleskirn izrazima koji opisuju stanja oseeanja pomocu boja nalaze se "u pink boji" (sreean). pa su predmeti.:inja. cn·cni oker se vadio i mleo u GORE Crvena boja je boja polne i romanticne ljubavi i simbolizuje silnu strast Skupa sa formom.obicaj koji postoji i kod nekih australijskih urodenika .BOJA iii "bez boje" (oseeati se lose) Tokom XX veka. Sedam boja u spektru dugc odgovar. a jos u\·ek se povezuje sa kuLl\'iclukorn. "zelen od za\·isti". iuta boja je pcn·ezinna toplinom U paleolitsko doba. cn·ena se !TlllOgo povezuje SJ. crvena boja < c:::: Crvena boja se povezujc sa opasnoscu. novi pocetak (flameum ).:itno jc trebalo da pomognc mrtvima na drugom svetlL Hiljadarna godina kasnije. zelena rnoze da predstavlja budenje.111a sa rusilackim bogom Sctom. ona je takode oznaca\·ala sramotu. a jcdan mit o stvaranju sveta opisuje da su pn·i ljudi bili napravljeni od iute ilovace. prikazivan je u plavom i iutom. pa "crna" i "bcla" nose drustvena i politicka znacenja u za\·isnosti od konteksta CRVENA Kao boja kn·i i vatre. dok su u Kini vencanica i veo crvene boje Crvena jaja se daju bracnom paru kada dete dode na svet. a u meksikanskoj kosmologiji ··nova kofa zcmljc (pre nego sto dodu kisc i pretrnre je u zelenu) bila jc zlatnozuta U Kini. koja se dovodi u vezu sa polnom energijom i emotivnom srodnoscu. . gne\·om i agrcsijom (1·czujc se za . Albanije i Jermenije. a ratnici su bojili sekire i koplja u crvcno da bi oruzje dobilo earobnu snagu .r.:i oznac:l\·anje rasc. h!ta je bila boja za\·isti. a pisari su koristili specijalno cn·eno mastilo kada su ispisiYali rcci zlog znamcnja 0 zivotom i ZUTA Blisko pcn·czana sa simbolikom zlata. za crvenu boju se verO\·alo da cuva od zla.1la s Komunistickom partijom dok zcleni pokret ima za cilj pokretanje ekoloskih pitanja u ob·iru politickog programa Slicno tome. Preko veze sa vocem. a "uCiniti cn·eno" znacilo jc ubiti nekoga 0 zlim delima se gornrilo kao o "cn·cnim poslo\·ima".\!arsa. sto je obieaj koji jos postoji u delovima Grcke. u anglosaksonsko neme.1h lzgleda da je on posedovao zivotodavabcke sile. Crvena boja se povezuje s ljubadju i plodnoscu U starorn Rimu. ZELE NA Boja biljnog sveta.

. obnovu i duhovno osvezenje . cesto prikazivani sa plavim bradarna i perikama. Sm rt i zalost se na Zapadu simbolizuju crnom bojom. plavo asocira na sirinu. au alherniji je tajna \'atra ili zivi duh zarniSljana kao prozirni zeleni kamen. a mudrost je bila jedan od njegovih atributa Na kabalistickom drvetu zivota. boja svetlosti. crna predstavlja zenski princip (jin). Ova boja je bila omiljena kod vizantijskih i rimskih careva. na otvorena prostranstva. GORE LEVO Bernisa (oko 273-21 g. sredista vlasti i autoriteta: ona je postala znamenje Kalifata u I veku n e. i povezano je sa beskrajem i praiskonskorn prazninom. pa otuda sirnbolicna povezanost ove boje sa kraljevskim i svestenickirn dostojanstvom. U Kini. crna je. Sarno bogati su mogli da nose purpurnu odecu. je krajnje retka manifestacija svetlosti koja moze ponekad da se primeti pri izlasku iii zalasku sunca. U starom Egiptu. pre n e ). crnJ je bila bojJ vaskrsenja i vecnog :i:ivota. a na Tajlandu ga nose udovice koje :Zale za muzevirna. U islamu je zelena najvainija boja: Muhamedov zeleni plast predstavljao je raj. kraljica Kirene i Egipta. Crno se povezuje sa bogomajkom i plodnoscu kada se ponekad vezuje za crvenu. na Zapadu. belo simbolizuje nevinost i cistotu S !VA Tradicionalno. Plava boja neba povezuje se s muskim principom. a ima mnogo primera u kojima se zeleno povezuje sa natprirodnim silama U starom Egiptu vladao je strah od macaka zelenih ociju. ali se takode veruje da tera smrt i povezuje se sa isceljenjem U stJrom Egiptu. a crne kokosi se koriste kod vradzbina. Sarnoposrnatranjem i (eznjonL LJ delovirna arapskog sveta srnatra se da plava prufa zastitu od urokljivih ociju. L . plava je boja Device Marije Plava se povezuje sa snolikim stanjirna. a stari engleski obieaj da neveste nose ··nesto plavo" irna za cilj da obezbedi vernost PURPURNA lstorijski. a na Istoku belorn U Africi je bela boja mrtvih. takode. njegovo carsko zdanje u Pekingu nazvano je Purpurni zabranjeni grad Budisti srnatraju purpur svetom bojom. moida zato sto se smatralo da ncn·i zivot dolazi iz tame. za boju krvi. Bela. CRNA I BELA U nekirn delovima arapskog sveta srnatra se da crne zivotinje donose nesrecu: crni psi donose srnrt u porodici. siva se povezuje sa staroscu i sa planetom Saturnom Saturn iii Hronos bio je bog vremena u grckorimskom panteonu. Plavo simbolizuje bozanstvo i mir GORE u SREDINI Na Zapadu.. daljinorn i bogovima. bogovi i kraljevi SU raja i mesta ··purpurne palate" nebeskog cara Da bi se zernaljski car identifikovao kao Sin neba. purpurna je bila boja zvezde Severnjace. au srednjevekovnoj Evropi zeleno se povezivalo sa davolom i srnatralo se da nosenje zelene odece donosi nesrecu "Zeleni zrak . konternplacijom. simbol U Kini. a hindusko bofanstvo Kri5na prikazuje se u plavom S druge strane. nosi purpurnu togu kao simbol carskog statusa GORE PL AVA Bi lo da je nebesko ili morsko. purpurnu boju je bilo najteze dobiti zato sto se pravila od meku5aca koji su bili retki.0 i rast: u Kini i Japanu ova boja se odnosi na prolece Keltski Zeleni covek vafan je bog vegetacije i plodnosti. siva se povezuje i sa mudroscu. smatra se srecnom Medutim. a i proces dobijanja ove boje bio je skup. a njena suprotnost je :luta Na Zapadu bela simbolizuje duhovnu cistotu i nevinost. a boja je kojJ se tradicionalno koristi za odecu za krstenja i za vencanice. rnirna duboka voda takode asocira na zenski princip Kao simbol rnira i nevinosti.

prve vode. boginja zernlje. snovirna iii razmiSljanjima bo:Zanskih bica. opisuju Bo2ansko iii Vrhovno bice koje je strnrilo svet razmisljajuci 0 stvaranjem ljudi.\ 0 STVARANJU SVETA 0 f- TOK STVARANJA ooLe Ova slika o Bozijem stvaranju sveta bogata je hriscanskom simbolikom. POSTOJI NEKOLIKO ARHETIPSKIH TEiv!A KOJE SE PREPLICU U MITOLOGIJAivL. KULTURU I VEROVANJAJEDNOG DRUSTVA I SLUZI DA s NJIM POVEZE PRIRODU I PREDUSLOVE ZIVOTA. Kako okeani okruiuju svet. Stvaranje egipatskog sveta iz vode prikladno je u zernlji koja je zavisila od periodicnih poplava reke Nila: iz Nua.. grcka slova alfa i omega na prednjem delu Bozije knjige koja predstavljaju ulogu Boga kao pocetka i kraja. a zatim more. i Tartar. sanjajuci sva ziva biea. i zivotinje i biljke koje simbolizuju obilje i raznolikost sveta koji je stvorio Bog Stvaranje svcta se mozc opisati kao krupan kosrnicki dogadaj iii proces u fazama u kojirna se stvari sve vise razlikuju. prvi muskarac i zena m·ek su glavni simboli iskonskog coveeanstva duboko postovanje prirode Knjiga Postanja opisuje Boga kako sarn stvara ceo svet On je zavrsio svoje de lo sestog dana BOGOVI TVORCI Stvaranje sveta se cesto ostvaruje delovanjcm.. koji ce '"irnati vlast'" nad celim zivotom. ukljucujuci globus. u rnnogim mitovirna o stvaranju svemir nastaje iz haoticnog tela vode.. hinduska sveta pisma iz IX veka pre n e. ali je u pocetku bio stvaralacka rnoc iza zivota i prirode Sa Erosom je dosla Gea. stvorivsi tako titane i kiklope. voleci se i ratujuci i oblikujuci pejzaz svojim "lutanjima" U snu su preci sanjali dogadaje iz sledeceg dana. me sec i zvezde. Upani5ade. ponekad dorndeci do prirodne hijerarhije. bog plodnosti koji je kasnije povezan sa erotskom ljubavlju. a ponekad do svetog mcduodnosa izmedu svih aspekata prirode Bilo da se mitolosko stvaranje ljudskih biea podudara sa stvarnim stvaranjern sveta iii dado njega dolazi polako tokom nemcna. a za njim je usledio prvi izlazak sunca nistavilu i nasavsi samo sebe . Tako judeo-hriscanska kosrnologija daje ljudskom rodu narocito rnesto pod Bogom u hijerarhiji prirode STVARANJE SVETA IZ HAOSA ILi PRAZNINE Grcka rec ··haos . Onj fundamentalni cin samospoznaje doveo je do prvih reci: '·To sarn ja . U samoanskoj mitologiji. nhorni bog Tangaroa stvorio je svet iz nista\·ila razmisljajuci o njemu Price australi jskih urodenika koje su stare prcko l 50 hiljada godina pripisuju stvaranje s\•eta precirna koji SU ziveJi LI mitskom prostoru i vremcnu poznatom kao "vreme sna . kopno i druge prirodne pojave. Ova biea su zivela slicno svojim ljudskirn kopijama. putujuCi. Australijski urodenici veruju da sva bica dele sustinsku vezu sa izvorom stvaranja. odnosi se na pocetnu tamu. odra±avajuci tako . loveCi.. na bezoblicni s\·emir lz njega je iskocio Eros. bog donjeg sveta Geu je obremenio njen sin Uran.MIT I IZOSMOS RAZNOLIKA SIMBOLIKA SE KO RIST! ZA OPIS POREKLA KOSMOSA MITOLOGIJA VEZANA ZA STVARANJE SVETA OBICNO ODRAZAVA 0 2 V) GEOGRAFIJU. izronilo je brdo suve zemlje. simbol snage i celovitosti koji drzi Adam. sunce.

kada su nastala umetnicka tumacenja Pada. kn· u vodu..1 centrJ. siknula je krv svetom bojom crvenog okera. koji mu udahne zivot. glas u grmljavinu. i Papa. njegov c!. Adama ( cijc ime znaci .rnja praiskonskog bica. sto je Bog zabranio..1iskonsko biee. ni scksa Oncb:je doslo do vclikog kosmickog plesa. njegove kosti su postale planine. prica o bogu Marduku koji ubija i r. Vavilonski spev Enuma Elis.istavila su njihova deca. sa ljudima dolazi do stvaranja zlih sila s kojima moraju da se bore. Posto su stvorili sansene ljude. Viii i Ve ubili ST VARANJE RAZDVAJANJEM Terna razdvajanja obja5njan porcklo zirntJ. tek je L . a posle je usledilo stvaranje svega ostalog Japanskibogovi lznagi i lzJ. lmirova \ clika lobanja postala je nebo Slicno ornme. Hebrejski uceni ljudi daju prednost naru u odnosu na jabuku 0 < > > z > Tane 1'vLlhuta. \·cseli bog mudrosti. pn·og co\·eka· i . medu njima postoji razlika. rasta i radanja PRVI COVEK I ZENA Poreklo ljudskog roda simbolizuje se sirom sveta slikarna . Medutim. Takvi mito\·i mogu pomoci ljudinu da se porn ire sa teskim zivotnim uslovinu i potrebom za smrcu da bi se zivot odriao.1 [mira. otac nebo. sacinjen od ilovace·) stvara od zernaljskog praha Bog tvorac. umiranja. STVARANJE KOI\IADANJEJ\l C::esta tema je stvaranje sveta iz smrti i komad. iz cijeg tela je nastao svet Njego\·o meso formiralo je zemlju. i sa dvanacst drugih boginja. razdvaja se od Geba. Sumerski ljudi su stvoreni da bi bili robovi bogova. sjedinili i stvorili zemlju i mnoge bofanske potomke Oni SU ziveli u rnraku dok nije odlueeno da se roditelji rastave. uspeo da ih rastavi. tokom kojeg je jedini plesac bio zgnjecen i raskomadan Vreme je pocclo ovim ubistvorr1 na novorn horizon tu. Iako se u oba mita ]judi stvaraju od zemljc. boginjom zemlje Ninursag. presekao je tetive koje su povezivale njegove roditelje.. iako se u nekim kulturanu rnusko povezuje sa zemljom. D\·e polovine njenog tela postalc su nebo i zernlja Indonezijska mitologija govori o vremenu pre postanja u kojem nije bilo vremena. ni radanja ni ch nadu ooLE ldeja o prvim ljudskim bicima. a kapi sa koplja slile su se u ostrvo Onokoro Pripadnici plemena Arunta u centr. svemir se u pocetku sastojao od vecne noci i tame.rn. a drvece jc izr. koja ce postati majka celog covecanstva . Prenu skandinavskoj mitologiji o stvaranju s\·et~1. koji predstadjaju obrazac co\·eeanstva . ali to verovatno datira iz srednjevekovnih a ne iz biblijskih vremena. bog surne. prve zcne .. bog rata. Medutirn. boginju neba Nut i boga zemlje Geb. cije se telo izvija iznad zemlje.1 misici u plodnu zemlju.. On zatirn dobija zensku saputnicu. . 0 jednom eoveku i jednoj zeni. Tu Matuenga. izvajao je prve ljude od ilO\·ace uzetc iz korita reke Eufrat. majka zemlja. U slicnom egipatskom mitu. Odin. o dobru iii zlu Jeduci voce sa drveta znanja. Od njegcn·e radosti zasjalo je sunce. pa su svetlost i \·azduh usli izmedu nelu i zemlje.zbijanja praiskonskog stanja jedinst\·a To obicno podrazumeva razdvajanje muskog boga neb. boga Zemlje. more i reke su istekli iz njegove krvi. Adama i Evu stvorio je jedan Bog i dao im je moc da "pokore . otkrivajuci pn·o kopno Mit alt. kada je umrlo kincsko pr. Pan Ku.1jakih fam.LEVO Egipatska boginja neba. sto je do\·elo do ljudske nesavrsenosti U biblijskom opisu. samo beskrajru rnda nad kojom je leteo beli gusan.1lnoj Australiji pricaju o svetu koji je pokriven slanom vodom koju su postepeno povukli ljudi sa severa.lne Azije kazuje o vremenu pre postanja u kojem nije bilo zemlje. boginje mora. Na kraju SU ZABRANJENO VOCE Prica o Adamu i Evi koji zive u Edenskom vrtu predstavlja ih u stanju nevinosti u kojem ne postoji svest o razlici u seksualnosti.nami uzburkali su praiskonske rnde kopljem.:ih se pret\·orio u vetrovc. i odmah je doslo do razdvajanja polova Tako jc prva smrt istonemeno do\·cla do pocetka vremena.1seca na dva dela telo Tijanute. imali su takmicenje da stvore ljudc za kojc drugi nece moci SU div.1 r. a njegov gnev je stvorio grom i munju . pomocu rJ.. U sumerskoj mitologiji iz treceg milenijuma pre nove ere. Evu. Jehova. zajednicka je mnogim svestkim mitologijama ulogu. prirodu se Rangi. oni postaju svesni moralnog osecanja i odgovorni za kvarenje ljudske prirode Kao zabranjeno voce najcesce se prikazuje jabuka. bog Karahan. Enki. a zensko s nebom U mavarskim i drugim polinezijskitn mitovima. skupa sa majkom 1 ljubavnicom.1slo iz njego\·e kose. nastao u XII veku pre nove ere.1 i zenske boginje zemlje. Nut.

alhemiji i psihologiji. sunce jc kljui:no za zivot na zemlji i predstavlja jcdan od najvaznijih simbola pri cemu mu je jedno oko bilo dovoljno da vidi. Horovo oko bilo je simbol kraljevskog dostojanstva i besmrtnosti. ukljui:ujuci Sama5a (Vavilon).. Zatirn je postao jednooki kralj. faraone starog Egipta. susrecuci se skandinavskog Odina i islamskog Alaha. U mnogim tradicijama sunce se pesnii:ki naziva "oko dana" ZEMALJSKA VLAST Mnoge kulture i njihovi vladari polagali su pravo na poreklo od sunca. a drugo je davalo svetlost i toplotu. koji predstavlja seme koje ce ga oploditi " " rimskogJupitera).. bog oluje. jer se zenski princip sagleda\·a kao aktivan zahvaljujuci zivotodavalackim silarna. koga neki kineski pisci pominju kao "Suncani Buda" iii "Zlatni covek" Jevrejski prvosvestenik je nosio zlatni disk na grudima kao sirnbol bofanskog sunca. egipatskog boga Hora. manifestujuci se i kao vrhunsko bo2:anstrn i kao carevi iii kraljcvi Njegova aktivna energija se obicno (mada ne uvek) sm. ukljucujuci Inke. Prerna rnitu Fulanija iz zapadne Afrike. Suncani princip se pOl·ezuje sa zivotinjama. a drugi bogovi je izvlaee napolje uz mnogo buke. znak snage i voostva . Mitru (Persija) i Apolona (Greb i Rim) U istocnim tradicijama sunce je sirnbol hinduskog boga Visnua i Bude. Samojedi sa podrucja Arktika smatraju sunce i mesec ocima Nurne (neba). nego i ime ove zemlje (Nihon). kraj i smrt GORE BOZANSTVA SUNCA Veza izmedu sunca i bofanstva je arhetipska i mnoge kulture slave bofanstva sunca. Orao j suncokret). nasuprot suncu sa zracima koje znaci prosvetljenje U Kini je sunce bilo simbol cara koji je nosio amblern sun ca (krug sa tronoznom vranorn) na odori . a Hrist se ponekad uporeduje sa duhovnim suncern u srcu sveta i naziva se Sol_Justitiae (Sunce pravde) iii Sol lnvictus (Nepobedivo sunce).. Su nee je vafan simbol u astrologiji. Japanska boginja sun ca. Raa (Egipat). a simbolika sunca i meseca suprotstavljena je u skoro svirn kulturama . Simbolika sun ca je uobicajen motiv na znamenju kraljevskog dostojanstva. sa dvanaest ucenika koji se uporeduju sa suni:evim zracima Jako se sunce obicno smatra muskim. kada je Gveno ( vrhunsko bofanstvo) zavrsio sa stvaranjem sveta. australijskih urodenika. u SREDINI Sunce je arhetipski simbol. indijanska. bog sun ca Ra je svake noci obavljao zastrasujui:a putovanja kroz donji svet. francuski kralj Luj XIV ( l 638. izvadio je sunce iz svoje oi:ne duplje i sta\·io ga na nebo. intuitivnim znanjern iii kosmickim intelektom. sa zlatom i sa bojama kao sto su fota. hinduskog Varune. postovano kod mnogih naroda kao bozanstvo SASVIM GORE Lav je solarni simbol. Ono se pojavljuje na prestolu Kubua u jufooj Africi dok A5anti iz zapadne Afrike koriste zlatni suni:ani disk za predstavljanje kraljeve duse Oblikujuci sebe prema bogu sun ca Apolonu. vaskrsenja i besmrtnosti Qyo cini osnov mnogih mitova i svetih obreda U starom Egiptu. kao i amajlija za zastitu GORE IZLAZAK I ZALAZAK SUN CA Nestanak sun ca svake veceri i njegovo prividno ponovno radanje sledeceg jutra cine ga mocnim simbolom smrti. Suncev pandan na nebu je mesec (koji se i:esto sagledava kao zensko). Izlazece sunce se obicno smatra simbolom nade i novog pocetka.1tra muskom. OKO SVETA U mnogim kulturama sunce se uporeduje sa svevideCim bo:Zanskim okom. pri i:emu je sunce dobro a mesec zlo oko. pticama j bi/jkama (kao StO SU !av.SUN CE 0 Kao nas jedini izvor S\'etlosti i toplotc. a dvorski zivot se vrteo oko njega kao planete oko sunca u rasko5noj palati u Versaju povezuje se sa neposrednim. gde predstavlja nepodeljenu lii:nost. Ono je bilo ··oko" grckoa boaa Zevsa (i ~ (africka. a izlazece sunce (predstavljeno crvenim diskom) nije sarno japanski nacionalni amblem. Kineze i Japance Za japansku carsku porodicu kaiu .l 7 l 5) bio je poznat kao '·Kralj sunce". a U mnogim kulturama zalazak sunca simbolizuje starost. u nekim kulturama da potii:e direktno od boginje sunca Amaterasu. rnavarska. Vl 0 f- u svirn sntskim kulturarna Obicno se povezuje sa snagom. U kosmologiji Dogona u Maliju sunce se opisuje kao usijani zemljani lonac (sirnbol majcinske utrobe) okruzen spiralom usijanog bakra. povlaci se u pecinu u znak protesta zbog toga sto njen brat. Amaterasu. zanemaruje svoje obaveze. japanska i germanska) bofanstvo sunca je zensko. narandfasta i crvena.

11 .Lrnrirn.1oljom 1crson.1LJ. zivotodavalackih sila.i 1rib!llic .1 f'OilL'bd sc porninj.1110 lice l GORE U rnnogim tradicijarna.1izmcnicno Lw r.'nlc: n. monstruoznorn zmijom Apofis.1 porazila Raa.1Sf1inj.1 k.1 primc'r u trcnutku Hri>tL>\ L'g r.oesNo Apolon. Asteci su ga prikazivali na ledima boga donjeg svcta koji ga nosi na ledima.1k s p.1lnDscu.l t.w olicc11jc mus kc c11crgijc rnozc sc s.1lltl>i itct.11 .1: 11. suncc nc bi granulo i zemlja bi utonub u tamlL U prcdanjima Indijan.c.1 ( kclt>ki si111bc1l 1 1 h1cij.l f1Silwlog.Suncc jc t.1 u kc>Si11L"LI i scdmi jc kosmicb dirncn.1ficki :.irnbc•l jc kru:. na sta ona otkrije lice i svct ponon1 postane os\·etljcn Suncani pies nizijskih Indij.1niji prctcr.ij.1z1 oi k.t (ukljul:LijLI(i 1wrdij. .1dicion.ir krug. a kada njena kci umrc od ujcd.1liw jc bi IL' .11 h cm i ji crnc1 q1ncc prcdst.1ti u sno1 im.1111 i r n.1utc1rit. ljudi igraju i pc\ aju.1 cg.1 stqr.1dnoj ikonogr. z.Sunc.1p.1m11cl L' L' .n liL'lli f11'incipl11ll .mwsti . Zato sc pornracenja sunca srnatraju rdavim znamenjem.11 nc i uL1q.1 rnncc jc pl1t.kc s. vozi nebom svoju suncanu kociju sa najljucim neprijatcljcm..n lj.LI 1111wgi111 prc..1 Lw car kr.1jnch ( .1 Hopi 11. (\no jc pL•1cz..1cb unut.1ko bi Apofis ikad.1glcd.1 prilllL'I Lw i LI z.111. CijC ic pn L) L'liccnic ot.wajuci nczaustavljivu nesrecu .rno s.ikodc f'O\c'z.1ocim.1 St\ L>ri >I ctlo:.1 siron1 I>komku nutcriju kuju trd1.1 .rn.1 Ciroki suncc jc zensko.t.1ju cgurn..1diti: Z.11 . a l\faje su ga prikazinle kao jaguara.1glcd.1 duh.nlj.11w u Lugu ( s1 ctlosti l .rnoj gL•rLfoqi i .1k j.1L1cko111 cncrgiic•m zdr. Kao antitcza podnevnom suncu na vrhuncu stvaralackih.ilo Lw Cri. pre ponovnog izlaska na istoku.1j1 iscm 11i1 c•u tczc b psihickL1j cck11itc>sti iii prL•s1ctljcnju iii sc n.1c.iti Lio zr.1ci111. bog sunca iz klasicne antike.rnj. koje nagovestava kataklizrnicne dogadaje kojima se ciklus PS I H (\I() Sk\ SI\ I B (\LI k .1c1 iz plcmen. crno sunce je povezano sa smrcu i unistenjem.c f'IL"' c'tli.11 .Suncc sc pL>nckad r s liccm kod i11dij.1lnoscu.1t'i ii l kdtskom mitLI suncc ic c1lic.1 lH\ll jc simlwl i>kc•nskog ncs1·cqwg Sun cc sc ccstll poi czujc s.1lj .t gr.1 kuji su prcdst.1 scst pr.11w s.1 zrnije.t1 L' kLlJC .l\'. plcmcn. nagm·est.1 l>br.11 kc11. sunce od bola prckrijc lice i svet ostane u tami Da bi utesili suncc.tc linijc sugcrisuc'i sunc·L'\ LI nwL· d.1mkL1:.1.1l1wscu kL1ji n.ri u --lstroncqniji i --1:. pornracenje sunca je sa uzasorn i strahorn sagledavano kao sirnbol nesrece r1rcd:.111aca pcn·ezan je sa ovom simbolikom CRNO SUNCE Nckc kulture uovorc o crnom suncu. .l\ r.1 11iiL'll1 ni1 DU prcpust.11ljcrni1 it.1c.w bL1z.1 i mite>\ i111..1cinu >Ligcri.c kc>ri.Lim zr.t i tor1IL>tLI Tr..trci\cit:ili i L \j I tL1c.1 r1sihicki r.1 i mozc sc bc>g iii jLin.11 ..1 sc ncbo111 n1zi u h•C:·iji Su11CL' l:c:.1 .1indi1idu.1 zr.1 fizicki i 11.\ SC "' z. uticuci i n.

Oni su . Sloveni pricaju o vukodlacima . dovela je do ocitih asocijacija u odnosu na zensko i na zernlju ili prirodu. mesec vrsi snaino gravitaciono delovanje i na kopno i na more . naziva se boginjorn savrsene inteligencije. biti ponet raspolozenjima i osecanjirna. boginje meseca u zapadnoj Aziji i Evropi bile SU izvor svih zivih StVOren ja. intuicijorn. a za Devicu Mariju. grcka boginja tarnnog rneseca. Posle sunca. Mesec se slavi kao rnajka svih sa mnogo dojki. a njegova periodicnost bila je od najvece vafoosti za sva poimanja vremena . UNUTRASNJA MU DROST Mesec je veliko ogledalo i olicava osobine receptivnosti koje su neophodne za intuitivni proces i za dozivljavanje osecanja. Postoje price o pobesnelirn demonirna koji se nalaze pod jakirn uticajern rneseca. Mesec se povezuje s mastom. Ova receptivnost je jos jedan aspekt boianstava rneseca . tako se moze razumeti i da utice na nase emocije. koje se cesto povezuju s vodom Iako se mesec ponekad povezuje sa usvajanjem znanja. postoji veoma malo naucnih dokaza da su rnesec i ludilo povezani). kaiu da poseduje savrsenu mudrost. sintovskog boga meseca. (Uprkos njihovorn folklornom povezivanju. fenomen koji se desava svake druge iii trece godine . smatrali su je nevestom svog brata sun ca. 2 Vl PLAVI M ESEC Dva puna meseca unutar istog kalendarskog meseca cine plavi mesec. ali rnnogi smatraju da deluje i na biljke i zivotinje. pri cernu je tanka linija koja deli isnpiraciju od ludila. Mesec ne emituje sopstvenu svetlost. rnogla je da izazove halucinacije i razocaranja . Zato izraz "jednom za plavog meseca" (s mene na us tap) znaci skoro nikad. kasnije je postala supruga sunca i boginja braka. Njegov uticaj je najprimetniji kod rnorskih plima. Najzad. Njena deca bila su zvezde . kao i godifojirn dobirna i godisnjern ciklusu. ponekad zvanu Mesecom crkve. Mesec se cesto povezuje sa mudroscu. plodnoscu i radanjem Stare civilizacije su praktikovale obrede plodnosti i slavile su rnesec na godisnjim svecanostirna posvecenim boginji. Grcka i egipatska mesecevih bofanstava. Grcka boginja Arternida (rimska Dijana) prikazuje se sa mnogo dojki i sa zivotinjarna i biljkarna koje joj iskacu iz glave.MES EC 0 NalazeCi se na priblifooj iskljucivo) povezana sa zenskim. U vikanskoj tradiciji slavi se esbat (mesecev praznik) povrh uobicajenih 12 u toku godine. tra:Zeci njenu pomoc kod zaceca. kada se smatra da obredi i prizivanja imaju dvostruku mac udaljenosti od 400 hiljada kilometara od Zemlje. boginja je meseca i personifikuje bofansku mudrost Sing Mu. cesce se povezuje sa osecanjima. Cinjenica da njegovi ritmovi odgovaraju gotovo tacno rnenstrualnom ciklusu kod :Zena. kao tvorac zivota na zernlji. Boginje meseca postoje u rnnogim starim kulturarna . udova i grudi Kineska boginja rneseca rodila je sve stvari posle potopa. Smatralo se da se vreme ovulacije kod zena de5ava u periodu punog meseca i verovalo se da je moc percepcije kod zena veca tokom menstruacije. u vlasti nesvesnog. kineska boginja meseca. sa iracionalnoscu i sa nesvesnirn ili skrivenirn Biti "pod uticajem rneseca" znaci gubiti razurn. mesec je najocitije nebesko telo. I- 2 MESEC I DUSA Kako mesec utice na plimu i oseku.ljudima koji se pod svetloseu punog rneseca pretvaraju u vukove. psihickom snagom i snovirna. darivala je vizije ali je takode znala da unisti ljude ludilom Isto vazi i za vecinu Za kamenove Stounhendfa se veruje da su sluzili za astronomsko merenje mesecevih faza ooLE MESEC I ZENSKO Simbolika koja se pripisuje rnesecu pretefoo je (ali ne slicno tome. U ranoj japanskoj mitologiji svetlost Cukujornija. Hekata. a narocito se povezuje sa zenarna. Verovanja Inka u vezi sa rnesecorn menjala su se vremenom: najpre boginja bez ikakve veze sa suncem. nego odraiava svetlost sunca: osobine ove svetlosti veliki su izvor religijske i pesnicke inspiraci je 0 "'='. ukljueujuCi ljude . sto se u najekstremnijoj formi rnanifestuje kao ludilo . boginja Sofija iii Gospojina od Mudrosti.

1li ml. sirnbolizujuci otvorenost i koncentraciju Obicno pracen jednorn zvezdorn.:i bi g.1ka koj. koja se povezuje sa misterijom.. irna 28 mena u toku dnevnog izlaska i zalaska.1 jc cesto progonio \ uk Ha ti kad.STVORENJA NA MESECU Krateri i senke na mesecu omogucili su ljudima da projektuju svakojake slike stvorenja na njemu Uobicajena zapadnjacka slika jeste slika eoveka na mesecu U Kini je rec o zabi iii zecu. velika opasnost za ljude i neranjivi su bilo kojirn oruzjem osim onoga koje je napravljeno od srebra. U Peruu vide lisicu iii jaguara lnke su videle lice za koje su verovali da je ljubomorno sunce u njega bacilo prasinu da bi mu potamnelo sjaj. ovo slovo se izgovara kao "nan . takode se ponekad prikazuje na izvrnutom polumesecu On je atribut prvosvestenice tarota. Tamni mesec se povezuje sa mirorn i pocetkorn uspenja iz donjeg sveta ili srnrti . .. on je simbol raja i vaskrsenja. au MESECEVE MENE Mesec odrafava ritrnove zivota. i to u ulozi ogledala Hristove svetlosti one dole Jednom prilikom. i Sol.1 su nosila \Odu. Jakuti iz Sibira vide devojku sa jarmom na ramenima na kojem nosi kofe . zato on cesto predstavlja prelaz i obnovu i sirnbolizuje ciklieno vrerne . Hiukija i BiL1.1\ aL1 zemlji da bi s\·etlost mogb d. ogroman korak za covecanstvo" MITOVI 0 MESECU POLUMESEC Kao znarnenje.1. rnesecevog rnetala . i\Lrnij. Mesec je najjaci kada je pun: tada predstavlja punocu 2enske energije i odrafava simboliku kruga. oznaeavajuci celovitost Tri cetvrti rneseca predstavlja vreme opadanja.odrafavajuci trudnocu . stvorili su bogovi i stavili su ih u koCije da putuju nebom. tri cetvrti i tarnni rnesec..1 su oni post. polumesec se prvenstveno povezuje sa zenskirn bofanstvima Boginja devica U nordijskom mitu.1ci n. Mesec. Mladi mesec se povezuje sa narastajueom energijorn .:i uh\'atio. Manijeva koCija se C:esto . tako d. slovo je vaskrsenja. u stvari. boga preobrazenja Polumesec je veorna vafan sirnbol u islamskom svetu. intuicijom i silarna nesvesnog U hinduizmu je polurnesec sirnbol Sive. koja je nasledila deo lzidine sirnbolike. Mani.1 dcc.:i budu njegcn i drug..ui. oblikovano kao polumesec sa tackorn iznad. a riba je sirnbol vecnog zivota u Kuranu pribliz. Arternida (ili rimska Dijana) obicno se prikazuje kako drzi polumesec u ruci ili ga nosi na glavi Izvrnuti polumesec atribut je egipatske boginje lzide.:i tlo.1lo bi pomracenje. mesec. prolazeci kroz beskrajan tok srnrti i ponovnog radanja u ciklusu od 28 dana. pun mesec.i cesto se smatra da je do bro vreme za pocinjanje novih projekata. odustajanja od stvari. cesce se govori 0 hriscanskoj ikonografiji Devica Marija.. govoreci: "Mali korak za eoveka. tokorn kojih prolazi kroz ceo zodijak. C:etiri rnene ili cetvrti meseca: rnlad mesec. sto je u isto vrerne arapska rec za ribu.:idi mcsec i tri cetnti mcscc.1 g.1bio d\ ..1trnosfcra jc post. U arapskorn pisrnu slovo "n . sunce. i\[ani jc zgr.1jaL1 J\etinjska. a za upokojene rnolitve se pisu tako da se rirnuju s njirn. Medutirn.1 kaLh bi uspco d.1 ima \ cci uticaj 1ia GORE Od srednjevekovnog vremena Devica Marija se povezivala sa polumesecom. cesto ugraviran ili naslikan na minaretima ili grobnicama. Nil Amstrong je simbolicno ostvario prvi fizicki kontakt sa mesecom.1 b.1st. Altajski samani vide starog kanibala koji je tamo zatvoren da bi postedeo ljudski rod. d. SASVIM GORE Tamni mesec simbolizuje tacku mirovanja zivotnog ciklusa GORE Tri cetvrti meseca predstavlja 'odustajanje od stvari' i 'opadanje' (OVEK NA MESECU 20 jula 1969. n.

Mlecni put se zvao mikskoatl ('°zrnija od oblaka") i po tome je dobio ime MikskoatL bog zvezde Sc\·crnjace i !ova. finskom nacion.1 nezde su bile prozori svemira.1dicij. zvezde padalice se tu mace kao iskre rajske vatre iii semenke bozanske sustine Za njih kazu da igraju slicnu funkciju za anoele.1ckicc s\·ctlosti kojc obasjavaju tamu.1kutskim GORE "" Zvezde SU povezane sa duhovnim prosvetljenjem i bozanskim prisustvom samanima iz Sibir. ona se na ncbu pojavljuje prilicno blizu sunca.nas se z\·ezde pm·ezuju sa snovima i zcljama i postoji \·ercffanje da padalicu ZORNJACA Kako orbita Venere leZ. ncba bi lo je vJ. a zavisno od ciklusJ.1ju sa dogadJ.1 na izlasku iii na sacinjenc od dclova ljuskc kadJ.1ranje omogubvalo jc iii sprec. z\·ezde sc 0 odm·ek posm. Njihovo kr. se razbilo Jajc sveta .rnim drustvinu posmatranjc oEsNo U hriscanskoj tradiciji.Kao t.stronornija bile su jedno Nebcske pojave bile su od velikog pr.1kticnog zn. dok se rnedu Inkama kosmicka simbolika zvezda prosiruje ne samo na ljudc nego i na zivotinje i ptice: oni su verovali da sc na nebu nalazi ee se ispuniti zelja ako jc pozelite kada Yidite zyezdu .1jno ot\·aranje i z. zvezda je vodila mudrace do novorooenceta lsusa.1lnom spevu. zvezde predstavljaju duse pran•dnih pokojnib. Prema KalevJ.rnskog prisust\•a One su arhctipski simboli koji se pojadjuju u svetim i sckularnim tr. OJ. se smatralo da stanuje na zvezdama U rnajanskim hijeroglifima drnjnik S\J. koji jc odgcn·or. \·idi sc blizu sunc.walo ulazak u gornji svet U r.i unutar orbite Zemljc. obc!czavajuci sezonske prornene i dajuCi kalendar za lov i sctrn L1ko su ljudi zap. Z\'Czde SU Petokraka zvezda bila je amblem asirske boginje lstar (kasnije lzide. zvezde se cesto pribzuju sa zracirna svetlosti koji izbijaju iz njilL Prema narodnorn verovanju u Gvaten1ali i Pcruu.1ja.1danjc i rast bib na zemlji U hriscanskoj tradiciji rocicnjc Hrista najadjcno jc poj.rnu sirom sveta.zJ. oznacitclji boz.:i dogadanja na ncbu pokLlp. te p. .1iali da sc iZ\'esn.1strologija i J. za kogJ.wi rnescc. kome su dali poklone od zlata.n dco zivota. delujuci kao glasnici izmeau raja i zemlje i podsecajuci ljudska bica na njihovu vezu sa du horn.1tkotr.1strofu iii rat i\!ITOVI 0 ZVEZDAMA lsprcd.:iju su mnoge price o simbolici zvczda. Venere) Petokraka je postal a rasprostranjen simbol duhovnog i vojnog uspona GORE Medu Astecima.!i. mira i tamjana. na primer.jima na zemlji.lralele su se spajale u zn.kn-.1c.1rnm Vitlcjemske Z\czde.irncnjc . ZVEZDE PADALICE Obicno posmatrane kao prorocansko znamenje.1traju bo raj ski simboli.1t\ . prcdsbzino je prirodnu bt.kog bica na zemlji.111 za r.1 . Prcma j.

au hriseanskoj tradiciji on je simbol HristO\·og 'alfa i omega.1\ lj. U vecini severnoazijskih predanja ona se nalazi na vrhu Svetske ZVEZDANI Sli\!SOLI ZYezda pctokr.1ko 1u sYom mcstu. sa jugozapada Sjedinjenih Driava.1mblem kod nusona. kao i u prirodi (morska zvczda i ncke \TSte c\·ecd) Linije kojc sp.1 r.1\·istc S\ C\ gore z.1 pcntagr. pC1bzujuci n. Sd cfra nha prema gore.1k To jc forma koja sc j.1 davolom. zornjaca je simbol zivotnog principa .1dbcnim 'cscljima. silazila je u donji svet u potrazi za ljubavnikom i onda Se vracala LI N < N :::J rn zin1t.1juci mladozenjLI kao stozernu t.1gijski zn. olt.1jc\·inu obicno sc post. latinske reci i kabalisticki znakovi Ovaj pecat je simbolizovao moc okultnog i za njega se verovalo da moze da uzrokuje zemljotrese. s kojirna ona formira ncbesko trojstvo. s.1 bili stoicrn.1ka jc poznat.·ideni kao roocn i GORE Dve verzije osmokrake zvezde boginje lstar.11n i predst. kao i da pruza zastitu od zla Znak pentagrama pojavljuje se na zidovima starih hramova.ui u im kr.·crnjaca prizi\a LI' cdskim S\ . U turkmenskoj tradiciji ona se opisuje kao "fatorski kolac . bas kao StO je vecernjaca nestajala neko vreme pre nego sto bi se pojavila ponovo da najavi izlazeec sunce Kod nizijskih Indijanaca.1 drugu u sr.un.1 odraz. pupak.1jaju njcnih FCt nhova dcle jcdn. u meksickoj tradiciji za zornjacu sc smatralo da donosi bolest. s\·. okrcnut n. centar zivota iii kapija raja.1 kao pent.1111 kazu da jc sirnbol kosmickog coveka. U lndiji sc sc. Mongoli je porninju kao zlatni stub.1cku odnos.1 bor.1sporcdcnih z.1gram sc pO\·eziv.1gr. na primer.1ci. cineci je L1ko simbolorn celcn·itosti i s. boginja ljubavi koja se povezuje s Venerom. shodno O\ tome.1 s nhom prcma PENTAGRAM U zapadnoj okultnoj tradiciji zvezde petokrake su se urezivale na diskove plemenitih metala kao sto su srebro iii zlato da bi se dobio carobni pecat poznat kao pentagram Ponekad su unutar ove forme upisivana hebrejska slova.n a ljLidskLI hijcr.wlja u umctnosti i u klasicnoj . uzrokuje nesrece i baca cini.uhijLI U Kini. daju zornjaci jednak znaeaj kao suncu i mesecu.1 Simbolib sc\crnjal:c kao Hha ncb.1 ostatkom Z\ czd. a on se ccsto poj. poectka i kr.1jlija protiv zb za odbijanje dcmonskih sila.10 s. koriscene sirom Bliskog istoka mnogo vekova pre Hrista Gornja zvezda predstavlja vavilonsku verziju.1 ncbu.nljujc i kao .l\. Zato se zove zornjaea i vecernjaC:a. otkriva se oblik pentagrama: evropski Romi ovo zovu zvezda znanja .1vlj.1ju na SC\crnu stranLI hr. a nosi masku od lobanje U hriseanskoj tradiciji jedno irne za davola je Lucifer.dok lndijanci iz plemena Kora.1nscnstva Kada se crt. LI kojcm su car i \l1dajuca klas.zato sto najavljuje zoru i ponovno radanje dana . a Sarni iz severne Skandinavije zovu je stub sveta. J\Icdutim. pri cemu su Hhcn·i .1 se LI smislu strnkture drLISt\a. saglcd. da inspirise ljubav. pent. u rneksickoj narodnoj urnetnosti ona se cesto prikazujc sa lukorn i strelom. a donja fenicansku isnjeg bog.1ja Slcdbcnici Pitagorc koristili su pcnt.oEsNo U indijanskim predanjima zvezde se smatraju logorskim vatrama predaka zalasku.1Zmcri pozn. cija istorija datira iz Hcmena pitagorejac.1 "' SEVERNJACA Severnjaea simbolizuje cvrstu i vecnu tacku u centru oko koje se vrti kosmos. U vavilonskoj i asirskoj mitologiji !Star. pa su se vrata i prozori zatvarali pred svitanje da bi se sprecio ulazak opasne svetlosti.uhitekturi.itoj kao zlatna sredina iii bozanska srazrnera..\\ isno od odnos.1 tacb oko koje su se Hteli S\ i drugi. neba.1gram kao znak idcntifikacijc.1 n. glavcina.1 prcm. sto znaci zornjaea pLrnine.i dreYni m.un. urezan u kamenje crkava i kao crtez na staklu u boji Kada se jabuka presece na pola krozjezgro. prcdstadj.wpako.1 sc\crnj. U rnnogim delovima Evrope i Azije ona se razlicito porninje kao stozer.1 U srednje\·ekovnoj Evropi pentagram sc koristio kao . Medutim. ncbo.

21 a njegov dragi karnen je rubin Ovan lici na glavu ovna. gord i autokratskL Njegov vladar je sunce. Rec je o pojmu koji je nastao u vrerne kada su ljudi verovali da je svako nebesko telo naseljeno nekirn astralnim GORE Bik lici na glavu i rogove vola. faze razvoja i aspekte muskog i zenskog . Svakim znakom "vlada" jedno nebesko telo OVAN (21 APRIL) MART . BLIZANCI (22 JUN) Blizanci znace suprotnost i dvojnost U nekim tradicijama. mesec i planete Deli se na 12 sazvezda iii znakova "Zodijak" dolazi od grcke reci i znaci krug zivih stvari. uvidarni i strpljivi Uzivaju u culnirn uzicima. element vatra a svojstvo fiksno Anatomski. Praznik u slavu Budinog rodenja dolazi pojavorn prvog punog meseca posto sunce ude u sazve:lde Bika LAV (24 JUL . : glavno SEPTEMBAR) Devica (u srnislu . plemeniti. zena koja drzi snop zita iii zmija GORE i lice. Anatomski. a njegov dragi kamen je foldspat 2' Vl 0 Drerni simbol muskosti i plodnosti Bikovi su lojalni. zodijak je pojas zvezda sa obe strane "ekliptike . romanticni. anatomski se odnosi na glavu rnastoviti. ovaj znak se prikazuje kao muskarac i zena iii kao i:iar ljubavnika. poprimajuci rnisticna znacenja kod obja5njavanja ljudske sudbine i zamrsenosti koje cine ljudski karakter Znakovi se dele izmedu cetiri elementa. ali znaju da budu sebieni i preterano ernotivni Rak se povezuje sa arhetipom rnajke. a vladar je Merkur. odrafavajuci iii cak uticuci na zivot i dogadaje na Zemlji. a moze da predstavlja i promenu smera GORE (stvaranje iii inicijacija). neza\·isne :Zene"). Sazve:lda su se pcwezala s razlicitim zivotnim (2-+ AVGUST GORE Blizanci simbolizuju dvojnost.. zanet.ali znaju da budu tvrdoglavi i strogi Vladar Bika je Venera. zastitnicki nastrojeni i neini. Vladar Ovna je Mars. hrabroscu i vodstvorn. cudljivi. Njihov element je vazduh. Ovan se cesto prikazuje kako trci napred a gleda natrag Ovaj znak je tvrdoglav. iako zna da bude egoistican. a dragi kamen je ahat U Indiji se ovo sazve:lde povezuje sa Adi ti. ruke i rarnena. hemisferi) kada sunce ulazi u saZ\e:lde Ovna . njegov element je zemlja. dolazi u vreme zetve Povezuje se sa veCinorn glavnih zapadnih boginja. Demetru i Devicu 1\fariju.20 boginjorn majkom iz Veda Astroloska godina pocinje na prolecni ekvinocij (na severnoj Lav predstavlja lavlju grivu iii stvaralacku energiju slicnu zmijskoj. Anatomski se odnosi na Devica bi mogla da bude nebeska krila.. forrnarna i predrnetima.. mirni. plemenitoscu. DEVICA 23 MAJ . a svaki dobija tri "svojstva . Blizanci se povezuju s ljudskim kontaktorn. svojstvo prornenljivo. njegova snaga (na severnoj hemisferi) nalazi se u zenitu i ovaj znak se pO\·ezuje sa toplinorn. svojstvo fiksno i dragi kamen smaragd. njegovo svojstvo glavno. njegov element je vatra. ukljueujuCi lzidu. nezavisan. element voda a svojstvo glavno. neba prolaze sunce. ali i na izvor zivota. ovaj znak se odnosi na pluca. prividne putanje kojorn preko GORE BIK(21 MAJ) APRIL-21 grudi i stornak. arnbiciozan i lako padne u dosadu .23 AVG UST) Kada sunce ude u sazveide Lava. komunikacijorn i intelektom. GORE RAK (22 JUN Rakovi SU 23JUL) osetljivi. duhom. a dragi kamen dijamant DESNO Krug zodijaka je simbol koji predstavlja cikluse. kreativnoscu. Rak sugerise klesta raka. fiksno (trajno) i promenljivo. a izvire iz stava koji sagledava stvaranje sveta kao ogrornnu rnrezu medusobno povezanih sila..ZODIJAK 0 Simbol sam po sebi i zbirka simbola. anatornski se odnosi na grlo i vrat. njegov vladar je rnesec. Lw se odnosi na srce. prakticni.

urnetnicki nadarene.\adajuea planeta jc Jupiter. svojstvo prornenljirn. GORE N 0 0 > Vaga prikazuje kantar. iako su sklone ljubomori. intuitivne. S\ojstvo gbn10. njen element je vazduh. Ovaj znak ponekad predstavlja orao. Devica se odnosi na creva. a dragi kamen je kornalin.1tra. kao i arnbiciju i pregoran rad . Anatornski. . energicne i radoznale. Skorpija se zasniva na hebrejskom slovu mem. GORE 19 FEBRUAR) Glif rndolije predstadja vodu i kornunikaciju. Vladajuca planeta Vage je Venera. dragi kamen je GORE Glif vodolije predstavlja vodu i prenosi ideju pasivnog dualizma. nalazi se u sredini astronornske godine kada su dani i noci jednake duzine. Ribe predstavljaju rastvaranje. butinama i karlicnom zonom D. dragi karnen je safir a anatornski se odnosi na kicmu. vladaju Saturn i Uran Anatomski. vladaju limfnim sisternom i stopalirna. spoj zivotinjske i duhovne snage VODOLIJA (21 JANUAR hematit Kao poslednji znak zodijaka. U mnogim kulturamaonasepovezujesa propadanjem i srnreu.1dajetrorn. Strelac. slobodom. sirnbol coveeanstva koje strcmi ka zvezdama.1. ali i zalazak sunca . duhovnog traganj. svojst\'O prornenljivo. a sirnbolizuje ih par spojenih Otrornom Skorpijom vladaju Mars i Pluton. a strela predstavlja ubod skorpijinog repa. Skorpije su odlucne. darovite i lako se odusevljavaju. anatomski vlada kolenima.rn. njihov element je voda a svojstvo promenljivo.1 wsnik jc kulmi1ucije zime . Njen element je vazduh. Vage SU i bozanske moci. njegov glif predstavlja strelu. bog mora. koja je obicno povezana sa covecanskim Glif riba predstavlja dve ribe koje odlaze u suprotnim smerovima . Skorpija vlada bubrezirna i genitalijama. a glif odra:Za. analiticne i precizne. idealima. Anatomski.Device su prakticne. VAGA (2+ SEPTEMBAR 23 OKTOBAR) Kada sunce ude u sazveide Vage. SKORPIJA (2+ OK.TOBAR 22 NOVEMBAR) Anatomski. dragi kamen granat. a dragi karnen arnetist GORE Strelac znaci projekciju RIBE (20 MART) FEBRUAR . ona se odnosi na donji deo nogu i na krv.·anaesti znak su Ribe. Obicno se prikazuje kao kentaur koji nosi luk i strelu. element voda i svojstvo fiksno. slezinu i pleksus Njen element je zemlja. GORE ekscentricnoseu i originalnim razmisljanjem. filozofije.20. njen dragi kamen je opal. prefinjene i dobri mirotvorci. ali znaju da budu cepidlake U vlasti Merkura.20 JANUAR) Jarccm dada Saturn. svojstvo fiksno. svakodnevnorn svetu Ribama vladaju Jupiter i Neptun. bubrege i jetru. a svojstvo glavno. nauke i puto.21. Jarac predsta\·[ja red. element v. sa silnom polnom energijom i strascu. Njegov clement je zemlja. DECEMBAR) Deveti znak. pronicljive. povratak vodnjikavog arnbisa pre nego sto ponovo zapocne stvaralacki ciklus. a psihicka osetljivost oteia\'a im zivot Ll . dragi karnen topaz GORE Zodijak predstavlja savrseni ciklus i zbog toga se njegova simbolika odnosi na tocak i na krug. cnstinu i stabilnost. Njegova . zubima i kostirna .st1elacd. ali Strelac moze da bude i ncrealan i nepouzd. Strelac je simbol vise mudrosti. ah znaju da budu neodlucne. Njegov naziv sc \·ezuje za mitoloski cipalj. feniks iii zmija. Vodolijom.·a i ribu i rocTcn-e v GORE Jarac povezuje kozije rogove sa ribljim repom. JARAC (22 DECEi'v!BAR riba koje plinju u suprotnim smerovima. . predstavlja savrsenog eoveka. pri cemu glif predstavlja ovaj kontradiktorni aspekt Ribe cesto oseeaju da ih vuku dva smera i obicno su sanjalacke. STRELAC (23 NOVEMBAR .·anja.

odrafavajuci njego\'ll ciklicnu prirodu i svetle i tamne atribute . ponekad beo Zevs sedi na trijumfalnom sudu sa ostatkom olimpijaca i progoni poslednje titane u Tartar (podzemni svet) Kao vrhovni bog. zirntinjarna i ljudskim bicima Odin. Aturn (cije irne znaCi ··ceo svet"') izronio je kao humka ili breg iz haosa YC1dnjikavog arnbisa. sto jc jos jedna karakteristika nhovnih bogova Ponekad vrhovni bog olieava pravicni gne\' zbog ljudskih grehova: munja kojom je bog vitlao kada bi se razbesneo. kontrolisao je vreme i useve i KECALKOATL Jed no od glavnih bozanstava asteckog panteona. boginja zemlje i stena i majka naroda Boginja nije samo stvoriteljka cija bezgranicna plodnost i plemenito obilje radaju. Medutim. U nekim ranim drustvima. nseci vlast nad prirodom. Zevs je simbolizovao musku snagu i vlast nad bozanskim i ljudskim svetom Sve kulture su stvorile sopst. srnrti i ponovnog radanja u prirodi Ona se cesto povezuje sa mesecom. nego je i unistiteljka koja trazi danak kao deo obnoviteljskog ciklusa radanja. On se srnatra svemocnirn i sveprisutnim. cije ime znaci '"svemocni bog . rasta. Virakoce ("gospodara sveta'} U druge primere vrhovnih bogova .uhetipskim simbolima koji istraiuju neke od najdubljih ideja covecanstva ..BOGOVI I BOGINJE bo:i:anstava sveta. bili su blizanci. bog vetra i zodijaka. I Odin i Dagda su bili poznati po mudrosti. nisu sva vrhovna bo:i:anstva muska. kralja i GORE boginja Nu Gua. teologiju i svete obrede u traganju za pomirenjem sa misterijama svemira . Kineska . s\·ejedno irna zapanjujucih slicnosti kod razlicitih ratnickog vode. u starorn Egiptu. stvorila je sve :live stvari kada se preobrazila u mnostvo oblika. Kecalkoatl je stvorio ljude od mrtvih iz prethodnog stvaranja sopstvenom krvlju On je bio i gospodar znanja. brat i sestra. Keltski Dagda.·enu rnitologiju... spadaju Kecalkoatl (Asteci). Iako su rnisterije utkane u kulturu u kojoj nastaju. 0 VRHOVNI BOGOVI !deja o vrhovnom bogu tvorcu je univerzalna. vegetacije i umetnosti Bio je milosrdno bozanstvo koje je ucilo miru i bilo sila dobra. Izanagi i Izanami. Njegovi amblemi bili su zmija tirkizne koze i plast prufao je svom narodu zastitu i blagoslov. ciji je donji deo tela bio zmijski ili riblji. ona je predstavljana kao kupa iii kameni stub. sto ih cini 0 . bi la je atribut i Zevsa. i boga tvorca kod Inka. starogrckog vladara neba i zernlje. sirnbolizujuci praiskonsku silu od koje pocinje sav zivot U mnogim tradicijama to bozanst\'O se samo stvara i pojavljuje se na earoban nacin: na primer. dok je u predanju Navaho Indijanaca Zena pauk stvorila svet tkajuci obrasce sudbine bas kao sto pauk tka svoju mreiu Japanska tvoracka bofanstva.:?: Vl snaznirn . ona se obicno identifikuje s prirodom iii zernljom U Ju:i:noj Arnerici boginja plodne zemlje bila je Paeamarna (njen kult je u kolonijalnom periodu prilagoden Devici Mariji). hrane i odrfavaju zivot. koji su stvorili zernlju rne5ajuci vode praiskonskog okeana kopljem VELIKA BOGINJA Pojam svemocne boginje je veoma star Slavljena kao velika boginja ili kao boginja majka. bio je poznat kao '"sveotac . a kod Mavara je bila Papatuanuku (iii Papa). Visnu (Indija) i Tangaroa (Polinezija) . ratnicki bog iz nordijskog panteona. dok jc zulucn·ski Unkulunkulu stvorio sam sebe od prostrane mocvare obrasle trskorn u boji koja je postojala na pocetku sveta Vrhovni bog cesto sirnbolizuje musku snagu i vlast i povezan je sa arhetipcn·ima oca.

Durga se obicno prikazuje bko j.krJjnjJ stvaralacka snaga . boginju neba . je musko.1daju hindusb boginja PJrnti. i boginje udaje i majcinstva kao StO SU hinduska Laksmi i kineska Kuan-Jin. dok jc u starom Egiptu zcrnlju personifikovao Geb. nJjce5cc nJ tri . koje koristi za zastitu ali i za ubijanje BOGOVI I LJUDSKI ROD Mnoge kulture slave bo±anstva povezana SJ drustvom i ljudskirn vrednostima. dok se Kali prikazuje okicena lobanjamJ. nordijski bog groma: Sedna. koja svom narodu donosi d. i indijanska Selu iii Kukuruzna zena. Tor.1dicijama oni SU muski bogovi Mcdu lnuitima. majka.1ci "kci planinc": Pelc. u nekim tr. ova boginja jc sladjena u obliku s\·etog crnog kamena. boginja rnilosti . planina i suma. supruga Sive. Hekata.1ladaju morima.1 tri tela ili liec1 koja simbolizuju njenu \·czu SJ mcsccom Povezana je sa rnestima prelaz.sto odgov. dok su Tamuz (sumerski) i Zcleni eovek (keltski) bogo\·i plodnosti pcn•ezani s prirodom i obnadjanjcm zivota u prolece Llko se zcmlja i mesec riba. ha\·Jjski bog ndkanske vatrc: C:ak.rnja gajenja kukuruza U Africi.kako u prirodnom s\·etu. TROST RUKA BOGINJA U mnogim prcdanjima boginja obicno po\·ezuju sa zenskin1 bozanstvima.·i iii i\!alu-Dcvi ("\·clika De. a njcni Jtributi su snop :Zita. mora i vegetacijc Na prirner. dok ruke s oruzjem simbolizuju ratnicku boginju. tame i smrti. ratnicku boginju. ndkana i zernljotresa. kao Parvati (supruga Sive). \·itlajuCi sabljom u jednoj ruci i odsccenom glavon1 u drugoj Demetra je boginja plodova zemlje.ir poznav. starica . Demetra ( Cerera) i HckatJ predstavljaju tri aspektJ Trostrukc boginje ApolonovJ scstra. srp i rog izobilja. U grcko-rimskom panteonu. a u starom Rimu njen auibut su bile ruze 0 Cl 0 < w 0 Cl z rn MANJA BOZANSTVA Postoje bogo\·i i boginjc povczani prakticno sa s\·im dimenzijamJ zi\·ota . ukljucujuci Durgu. ncmena i divljih neri. majanski bog kise. U primere o\·ih bogova prirode sp. sto je povezuje sa Hator. koji se obicno prikazuje sa zelenim tclom da bi predstavio vegctaciju. tako i u ljudskom drustn1 Bogovi prirode ukljucuju boianstn nebJ.De. reka i se deli na 'ise celina. boginju smrti . za koji ncki 1uucnici vcruju da jc onaj isti kamcn koji jc postao glavni za islamsku \'eru.·i ) i smatra sc pcrsonifikacijom zenskog principa i majke svih stvJri U svojim tamnim Jspcktima poprima suron~ forme. U H. Va\·ilon (dJnasnji lrak). boginja noCi. !gJluk. Caba u J\!eki Prcdstavc Vclike boginje ukljucuju Selcnu (grckorimsb). zemlja i voda su neizostavno boginje: kodJoruba u zapadnoj Africi. poneL1d sc prikazuje s. lzidu (starocgipatska) i !Star (vJvilonsb) U Indiji jc Velika boginja poznJta kao S. sto odgO\'Jfa njcnim svctlim i tamnim aspcktimJ.devica. majka lv\ahadevi. cije ime zn.1se tigra i u svakoj od dcset ruku nosi oruzje kojirn ubija neprijatelje. aJemodh je boginja vode Jemodzini glasnici su nilski konj i krokodil. Postoje i boianstvJ ratarstva i ribolova.BOGINJA IZIDA lzida je bila jedno od najvaznijih bozanstava starog sveta Njeno ime J ponckad crn. boginja reke Niger DOLE Hinduska boginja. Durgu.1ldeji. boginjom ljubavi i plodnosti lzida je povezivana sa magijskim majcinstvom i prirodom Koci Grka je prutala zastitu mornarima.1kti . Posejdon ili Neptun (grcko-rirnski) i Susanovo (japanski) \·. i sa dignutim falusom koji pokazuje njegovu zelju cfa stigne Nut.1 kao CLl\'Jr kJpija Hada i kao boginjJ rJskrsca HekJta se povczujc s magijon1 i vradzbinJma u okultnim tr. Postoje bogovi ljubavi i udnranja kao sto jc grcki Eros (rimski Kupid) i Jstecki Ksocikecal. Arternida (rimska Dijana). nevina boginja lo\·a Artemida cesto se prikazuje kako nosi srebrni luk i strelu.1dicijama znaci 'sediste" iii "tron" i ponekad se prikazuje kako nosi presto na glavi Takoae je prikazana sa kravljim rogovima na glavi izmeau kojih se nalazi suncev disk. duh mcseca i snaian i vest lovac. koja se po\·ezuje sa suncem. a njena kci je Adzi.lra rncsccevim mcnama.rn (starogrcki) i Rangi (mavarski) su bogovi neba. inuitsb boginja morskih stvorenja. i Kali. Ili je boginjJ rnajka zemlje. Ur. ovde je prikazana u svom dobrom aspektu.

grckorimskog boga kovaea. staroegipatska boginja koja se povezuje sa uzivanjem i polnom ljubavi. dugom kosom koja simbolizuje njeno devojastvo Domovoj u Rusiji i Lari i Penati u starorn Rimu su kucni duhovi koji cuvaju kucu i porodicu Bo:Zanstva umetnosti i zanata ukljucuju Benten. a njen sveti simbol bila je cegrtaljka ili Atena/ Minerva. i Hefesta/Vulkana. indijski bog ljubavi. kcltska boginja ucenja . Bastet je volela muziku i ples. \'erorn i predajom partneru u ljubavi mogu se prevaziCi suprotnosti. hinduska boginja bogatstva. Buda se porninje kao "ratnik sa sjajnim oklopom". boginja ljubavi. iz ropstva u slobodu. roaena je iz mora Ovde je prikazana sa bujnom. kao prelazna faza u kretanju iz tame u svetlost. Mat. staroegipatska boginja istine i pravde. Freja. i Bastet. Rat se rnoze sagledavati i simbolicki kao unutra5nja borba. U primere bogova i boginja rata spadaju Ahajuta Laksmi. Tane-Mahutu. slovenski bog ljubavi i obnove.od polne ljubavi i strasti na jednoj strani kantara do duhovne ljubavi na drugoj . mavarskog stepen bofanstva preko figura kao sto SU nordijska boginja plodnosti. istina i rnudrost takode se uzdizu na . culnosti i erotske ljubavi. boginja ljubavi u grcko-rimskoj tradiciji. koja se navodno rodila iz morske pene. Medu njirna se nalaze Kama. Afrodita/Venera. kineskog boga knjizevnosti. ratnicke vrednosti kao sto je hrabrost i cast podrfavaju se u mnogim drustvima i svetim predanjirna C:ak i u budizrnu.0 ~ VO 0 i- GORE Prema legendi. BOGOVI LJUBAVI Potreba za ljubavlju i bliskoscu sustinska je za ljudski rod. Jarilo. Venera. kada se izopaci. Apstraktni pojrnovi kao stO SU pravda. sto dovodi do jedinstva i celovitosti i jedne i druge individue Medutim. povezuje se sa slonom (znak kraljevskog dostojanstva) i cvetom lotosa. Ven Cenga. Ona je sila integrisanja i razresenja sukoba. rusilacku snagu i trijumf surove sile. simbolom nevinosti ooLE boga drvodeljstva i rezbarenja. religiji poznatoj po pacifizrnu. Spektakularna godisnja sveC:anost odrfavana u njeno ime privlacila je velike gomile ljudi. i Brigid. a tada bi se popilo vise vina nego u ostalom delu godine BOGOVI RATA Iako rat prvenstveno simbolizuje agresiju. zvecka. japansku boginju rnuzike. ona postaje princip deobe i smrti Ljubav moze da poprimi mnoge razlicite forme .a u mnogim aspektima predstavlja je mnostvo bogova i boginja . grcko-rimska boginja mudrosti i ratovanja.

U drugc prirncre bogova varalic.1lica je buntovna. Nordijski Loki. Oni su takode bili oLfoovorni za v pribadjanje oruda i znanja za lov. boga neba. arnoralna i anarhicna figura. uceci ljude kako da love. Tane-Mahuta je bio sin Rangija.111-Di.·eliki pros. bog r. noseci plast od perja i pretvarajuci se u sokola da bi letela kroz podzemni svet primer.1 BOGOVI VARALICE Bog v.ir. On je bio odgovoran za stvaranje carstva svetlosti tako sto je stopalima rastavio svoje roditelje.1 spadaju Esu. srnatraju odgon1rnirn za dolazak Enopljana.bilo d.:itributi SU mrzo. klanicu i smrt Vest. On j e cesto mesovitog karaktera SJ. mocni bogovi rata blizanci se\"tcrnoamerickcw v naroda Zuni Pueblo. priznato je i u budizmu.:itnike i zajednicu koja je na slobodi.·o bbgo.1li pribor za pravljenje kise od jedne svirepe ratnicke grupe Bili su hrabri r.BOGOVI VARALICE MIMI Prema jednom mitu australijskih urooenika iz Arnem Landa u Severnoj teritoriji Australije. J. i l\limiji australijskih urodenika. pojavljivala se na bojnom polju u obliku nana iii gavranova (njeni simboli).:itra .::. ubijajuci cudovista i zlotvore u njihon1 ime. Kod N. avetinjske ngure. Freja je stitila ne samo zene prilikom udaje i porooaja. casteci se lesevima Koristila je rnogucnosti rnenjanja forme da zavede muskarce i zadovolji sniju polnu pozudu. ipak.ita. Drugi zastitnicki bog koji CU\"J mir je kineski Gu. Njegova pob·arenost se posm. on je stvorio drvece i biljke da pokrije majku. Apaci g. culnosti i erotske ljubavi. nego i ratnike i kraljeve. nordijskog boga varalicu BOG TANE-MAHUTA U mavarskoj tradiciji. a Majdu iz Kalifornije za donosenje bolcsti. odanosti i pr. polinezijski l\Lrnji. a usla je u spektakularan polni sudar sa Dagdom.1zu ccl\'eC~Ulstni.:inju bogovi iii smrtnici.:ivde dobzi iz donjeg S\eta noseci seme z. razdvojivsi tako nebo i zemlju. Ona je bila veorna vesta u magiji i irnala je mogucnost da menja oblik. Mimiji imaju dvojnu prirodu: s jedne strane SU velikodusni i predusretljivi.:ivljala su rat. nhovnim keltskim bogom. iz zapadno. zirntinjskir)l.1 bilje koje deli razlicitim plemenirna. a njcna tri aspekta predst. Njegcl\'i . boginja rata kod Kelta Ahajuta Aci su bili deca sunca i pokazali su vcliku hrabrost kada su ukr.Hlaca. cesto se pojadjivala kao trostruka boginja.1tus b o . koji simbo]izuje mir koji prati njegove akcije On ima funkciju da stiti r. .1 ponekad njegovi poduln·ati pom.1Yaho Indij. a kazu da se nocu cu ju kako pevaju i udaraju u stene. Kojot je sustvaralac sa prvirn ccn·ekorn i prvorn zenorn. a oca je posuo zvezdama Tane je postao gospodar sume i svih stvorenja koja su zivela u njoj (ukljucujuci ljude) i svih stvari napravljenih od drveca Shodno tome. boginje zemlje. Mimiji nastanjuju pukotine u padinama ovog kraja Ponekad se prikazuju na slikama u kori Aci.1tnici i zestoko SU drveca kao tanke. i 1\[origan.:imbivalentno ponekad se pojavljujc kao DOLE Ovaj stari duborez pokazuje kovrdzavog Lokija.1fricke Jorube. Zillosti i srnrti covecanstvu.:i su u pit. ali ako budu uznemireni znaju da nanesu pustos. n. koja se ponekad pominje kao kraljica demona.. koji svakoga ko ga povredi 0 .rnsko bofanstvo H. bio je i prijatelj bogova i !open· koji je kr. jer bi on mogao da bude miljenik Mimija.10 njiho. stap i golub. i Pape.uiva Dajbosacu (".1ciman.·oljni saboter. Ponekad se bocrovi rata v povezuju s mirom Jap. postao je bog svih koji rade s drvetom Graditelji kanua ostavljaju sekire u njegov hram i mole muse noc uoci sece drveta za pravljenje kanua.:i narod Zuni.1 u magiji i proroeanstvima. donosilac vatre covecanstvu. 0 < 0 ce usmrtiti z branili prvenst\·eno bofanstn1 sinto vcre. . antijunak koji uzi\·a da remeti st. Morigan. donoseci bolest i nesrecu Zbog toga se lovci dozivaju da bi upozorili Mimije na svoje prisustvo i izbegli da povrede bilo kojeg kengura koji deluje pitomo. gde sc n. dok je amcricki Kojot i junak i hulja. [judskim i bozanskim karakteristikama. iako FR EJ A Nordijska boginja plodnosti.·etitelj ). Kako su njegovi roditelji bili goli.

boginjom vladarkorn donjeg sveta Kako lnana silazi. Posle prolaska kroz osmi pakao.1 simbolizuje sezonski ciklus plodnosti u kojcm biljni svet raste. kada boginja Inana silazi u donji s\·et i dozivljan simbolicno preobrazenje Ona napusta "veliko gore . preuzeo ulogu sudije mrtvirna. u perspektivi koja slavi zivot i smrt i vrednuje prirodne cikluse zivota U raznim kulturama i u raznim vrernenima. g pre n e. a ona sc n. prokleti ce ici u pakao Podela na gore i dole uobicajena je mitska terna. STAR! EGIPAT Teksto\·i u piramidarna su dugi stupci hijeroglifa upisani na zidove pogrebnih odaja . moze da prode kroz sedam kapija neidljivosti san10 skidanjem zi\·ota i plodnosti u obliku svoje blistave odece i dragulja. prikazinn kao covek sa glavom 5akah 1'. dusa je uranjana u deveti. i- ln. Rirnljani su ga poznavali kao Plutona. lnaru ga progoni u donji S\et umesto sebc.rna je boginja plodnosti. raj i pakao se slwataju i kao doslovna mesta i kao razlicite metafore. i sarn jc umro i bio balsamo\·an od Anubisa: za Egipcane je njego\·o balsarnon. StO je odrafavalo njegovo upravljanje . Na kraju je Oziris.. pri SUMER Najraniji opis donjeg sveta nalazi se u sumerskoj mitologiji negde oko 2 700. Prvi vladar egipatskog donjeg s\·eta bio je Anubis. Ra. ali bog varalica Enki pronalazi za nju nacin da se vrati na zemlju ako uspe da pronade rezervnu dusu Otkrivsi da njen ljubavnik bog raspadanja i balsamo\·anja. a sirnbolizuje fondamentalnu dvojnost svemira. Smatra se da su napisani ch bi pomogli faraonu da se uspnc na nebo da bi \'eCito ziveo pokr. Anubis je nadgledao sudenje mrtvima i stitio ih Ll zagrobnom zin1tu. u animistickoj i 5amanskoj tradiciji gore i dole se posmatraju u mecluzavisnosti..1ca u zi\·ot po sest mescci svake godinc. Da bi stigao u donji svet. "bogatog". dok ne stigne gola pred Ereskigal Ona postaje !es. vrhovnog boga.1 prica takode predstavlja psiholosko putovanjc u kojem se cm ck suoC:ava sa snljim celirn biecm irtn1juci ego. mestom srece.. koji je zrtvovan kao deo pogrebnog obreda.nje simbolizo\·alo novo i trajno verovanje u zagrobni zivot DEVET PAKLOVA U asteckoj mitologiji bilo je devet paklova kroz koje je duse umrlih vodio pas. dok je donja boraviste d<wola i bofanstava gde se rnuce duse pokojnika Na bazi kontrasta. GRCKA I RIM Starogrcki donji svet nazvan je po s\·om vladaru. dozrcva i umire. a zatim se obnavlja Ov. u vecnu kucu mrtvih cernu se gornja povezuje najvise sa boravistem besmrtnika. u pocetku bog vegetacije.1j S\'Og OCJ. pa ova pric. bogu Hadu.RAJ 0 I PAKAO Dumuzi ne zali za njom. a prikazinli SU ga kako dr:li rog izobilja.ao GORE Biblija kaze da ce se dusama suditi na Sudnji dan. Ovim d\·ema polarnostima pripisuju se razlicite vrednosti i znacenja. i odlazi u "ndiko dole . cije irne znaci "nevideni·:. Spaseni ce ici u raj. Njihove duse su se doslovno vracale na zemlju sa koje su potekli. da bi se suocila sa sestrom blizankom Ereskigal.

gde je vatra neprestano gorela zalwaljujuci dodavanju surnpora za spaljivanje otpadaka Tela pogubljenih zloCinaca bacana su ta mo HRISCANSTVO U hriscanskoj tradiciji raj je mesto povezano sa svetloscu. prvi egipatski vladar donjeg sveta. Neko ko se oslobodi vezanosti i ko upozna svoju istinsku prirodu na kraju postize stanje budanstva. odlazile na vecna vrernena. balsamuje telo na lezaju koji ima oblik lava JUDAIZAM U judaizmu ne postoji jasna predstava pakla Gehena. carstvo pakla je mesto velike patnje i bola. GORE > > > 0 Anubis sa glavom sakala. ali je isto tako nepostojano stanje.est carstava postojanja. dok se ne oslobode fizickog stanja . Moderni hriscani ne vide raj kao fizicko mesto. ali je ova predstava osporena novim idejama o prirodi svemira. rimski pesnik Vergilije (70-19. Nevernici koji odbacuju istinu islarna ne dobijaju milost i oni ce pas\i u D:Zahanam iii pakao. Kasnije knjige Biblije opisuju ga kao mesto ponistavanja ili vecne kazne. a kroz koja ljudi neprestano prolaze u ciklicnirn reinkarnacijama. bez svetlosti Bozijeg prisustva zbog grehova fovecanstva. dok ce dobri ziveti u raju BUDIZAM U budizmu ima !. mudraci i posvecenici odlazili su na svetlo i srecno mesto u donjem svetu koje se zvalo Rajske poljane. koja se opisuje kao tesko i neprijatno rnesto. Svet gladnih duhova je mesto nezadovoljstva. a rnodernija hriscanska predstava pakla je stanje teske patnje ISLAM Kuran opisuje raj i pakao veoma slikovito. Deva ili nebesko carstvo rnesto je prijatnih stvari. dok je pakao rnracan. C arstvo asura (ljubomornih bogova i demona) je rnesto borbe . zatvor za titane i one koji su osudeni na vecitu kaznu jos mozda veruju u njegovo fizicko postojanje u nekoj drugoj dirnenziji Originalno biblijsko prikazivanje pakla predstavljala je podzernna pecina u koju su duse pokojnika. a koje je Horner srnestio na najzapadniju tacku zemlje Mnogo vekova kasnije. g pre n e ) opisao je Rajske poljane kao mesto vecitog proleca sa sopstvenim suncanim sistemorn Najdublji deo Hada bio je Tartar. Raj se sagledava kao blazenstvo a pakao kao rnesto ognjenih rnuka. Rani hriscani su verovali da je raj fizicko mesto iznad oblaka. Grcki junaci.zemaljskim bogatstvima. ali . Carstvo ljudi je mesto koje moze biti veselo i tuzno . koja predstavljaju stanja duse. rno±e se slwatiti kao rnesto na kojem se du5a prociscava ili duhovno preobra:lava da bi na kraju mogla da se uspne u Gan Eden ili u raj. iako kod rnuslimana postoje razrnimoilazenja da Ii ove opise treba smatrati doslovno iii rnetaforicki U islamskornverovanju svakom coveku se sudi prema tome da li je ziveo u sto je bolje rnogao u skladu sa istinom. gde vlada vecita glad Zivotinjsko carstvo je mesto u kojem nema rnoci razuma Najzad. ooLe Raj /paradajz/ (od staropersijske reci pairidaeza) je ograaena basta u kojoj zive pravednici u prisutsvu Boga. i dobrih i losih. Gehena je originalno bio naziv za gomilu dubreta do samih zidinaJerusalirna.

:l\e o tome da Ii oni jesu iii nisu bozc111St\·a U XI I . cl nisu bili bozansko \'odstvo.DEMON! I ANDEL! 0 I Jndeli i demoni su bica sa moraju prozi\•cti 1u zemlji. konccntrisuci se samo na svetlost.·idcli dcmone kao . kao monoteisticka religija. Vilijam Blejkje rekao da je Milton. demoni su bili bozanska biea koja su spro. bog tame. sred cijeg ±estokog boja se sudi dusarna ljudi Judaizam.·cku crb·a je prihvatiL1 dc1 demoni. ZaJunga jc termin "demonski" opisivao svestan odnos sa arhetipskim figurama ljudske psihe Poreklo pojrna andela. preuzeo ulogu Satane i prikazao je oavola kao junaka DOLE DESNO DOLE Tradicionalnija DEMON! zivotinjska dusa iii dusa daha lnuita. sto jc dc1vclo do vclike rc1spr.:ide. bozanskorn snagom.·isc zamcnji. Demon je zi. trazeci da se sudbina zivi iii opsedajuci covcka. pandan rirnskom geniju. koji deluju kao unutrasnji nidici. lezi u intcrakciji izmedu persijskog zaratustrizma i judaizrna. tamna i senasta stvorenja Mogu da menjaju oblik. i andela i demona kao oliccnja dobra i zla. simbolicno izbacen iz raja . nagval Navaho Indijanaca i sova Kvakiutla na se\·erozapJdu Kan. ··mudrog gospodarc1" i boga svetlosti i Arimana. Andcle i demone pn enst\·eno Luakterisu S\'Ojst\·"1 svetlosti i scnke. ali demon je ncumoljiv i nikada ne odlazi. sn1c1tralo sc da demoni predstavljJju bljeskove intuicije v. Pali andcli iii dcrnoni poprimili su fizicke i mcntalnc mane i bili su prikazi\·ani Sc1 crnom kosorn i ko:i:om nalik ljudskoj premc1Zc1!10111 crvcnom.·azdusastc1 St\Ol'Cnja bcz fizickog tela.·otni poziv pojcdinca. Hriscanstvo je nasledilo idcju demona kao andela koji su pali s ncba kada se Satana pobunio protiv Boga Rani hriscani su U grckoj mitologiji. Cesto se povezuju s vatrom. a mogu se po.:une. Kako su paganske i politcisticke religije sn' . Kako SU mogli dJ predvidc neciju sudbinu.:in racionalnog misljenja. "duha zla· i boga t. zamislja samo jednog boga Tako je Satana. lzgubljeni raj. U nekim kulturama dcmoni se poimaju kao narocitc1 zivotinjska \'fStJ .·ezivati sa svetloscu i senkom unutar ljudskog nes\·esnog Jung je primetio da neke religije odbacuju demonski aspekt. Demon je dodcljivan svakoj osobi pre rodenja. a nosio je slika oavola prikazuje ga vise kao zver nego kao eoveka sudbinu doticne osobe kao niz slika iii obrazaca koji se . kao i andeli. . a povezuju se sa manjim nezgodama.·anc monotcistickim. crnom iii belom bojom Dok su andeli irnali bofanska krila i pretdno ljudskc karc1ktcristikc. 0 :L Kada je ilustrovao epski spev D:Zona Miltona. dernoni su svc 1·isc postajc1li unutrasnji glaso\·i koji su sugerisc1li ludilo iii uticaj cfavola. postajuci lasice iii paukovi. · Sudbina moze da SC odlozi i da se izbegne. a genij je opisivan kao vatreni nimbus iii oreol. Zaratustrovci opisuju borbu izmcdu dva bo±anstva: Ormuzda. i istakao je da se i ··boiJnstvo" simbolizujc unutar carstava senke . ne shvatajuci to. postajuci tako unutrc1snji demon. postojeci ncgdc izmedu bogova i ljudskih bica. inuju duhcwno telo ponh kojeg sc nalazi materijc1lno tclo.·odila volju bogova nad ljudima u formi sudbine. 2 Vl 8AVOLAK Manji iii slabiji demon povezan sa ponasanjem koje je vise nestasno nego naopako 8avolci su mala. slobodna dusa.

1t.n-etnici: serafimi.1nskim st. koja su odrahv. Imali su kriL1.1 sc ranija. nose duse rnrtvih u nebo Posrnatrani kao Cista duhovna energija.l krilima slcpih miscv. umotavajuci Boga krilirna i nikada ne otkrivajuci njegovo prisustvo Oni stalno pe\·aju u slan1 Boga i dcwode u red nebcsa muzikom sfora.1.uirn tcbto\ ima 1uzi\ . Bclzcbuba i naziw kao sto je antihrist iii princ tame . drzcci > 0 z dcmoni su u skladu s.nvoj :i:i\ot.1nilo . sto je pandan hriscanskorn anaelu .lrSt\".1li izuzctna S\ojstYa ziH1tinjskog C.1111.uh. su andeli koji doslovno gore strascu za tvorca. sto znaci "klnctnik.111dcla su: Urijcl.lri SU SYetlosti koja sja sa nebcsa i obasjava zivot ljudi Kaiu da je Bog posle Pada smestio heruvirne istocno od Edenskog vrta.1 judco- planctc na kursu i kontrolisuci r.stitio dno :i:i\Ot. rasccpljenirn kozijim papcima. Metatron je "kralj anaela''. oni su besrnrtni.1 na zcrnlji R.111dcli su posrcdnici prcko kojih sc Hsi Bozij.1 dcluju rn kao \odici dusc. deluju van vrernena i nernaju rnaterijalnu supstancu Nebesko lllilOStVO anaela sprerna se za boj. bozanstvo strah u njegovo srce i on ANDEL! U ovoj ili onoj forrni. i sam je t\·orac . Lucifera. andeli SC '"biti U blizini".rnog Srcdnjeg \·cb Lucifer jc snutr. Heruvimi.OAK! NI lndijanski pandan anaelirna.111. ANDEOSKA HlJERARHIJA SrednjcYckovni teolozi opisali su ncbcsku hijcrarhiju andela U prYoj sferi nalaze sc nebeski s.1ziv potiec od grckc rcci diabolos.1 i prirodom olic.1\ om o nadmoci nad :i:i\·otinj. on jc wc \·ise priL1zi\·an kao zastrasujuCJ. vrline i silc I najnizi redoYi andcla. su ncbcski glasnici.\[efistofcla.n-.1 uputst\ . H. ukljucujuci S.1tr1.1stc i d. . . smrtnik korne je sopstvena dobrota donela Boziju 11agradu tako sto je primljen u najvisi red anoela.1ju od ciste s\ctlosti iii cncrgijc.l.Hh. C1dkijcl. rogoYima i rcpo\·ima. dusa posle srnrti prolazi kroz sedam bardo carstava Prvog dana drugog bardoa dusa nailazi na vrhovno bozanstvo. CUV.uhandcli i andcli Scrafirni. J\!ilujlo i G.1ma U st. da bi zJ. N. Kako se hriscanska ikonografija razvijala. Kao anoeo pisar. krilima i siljatirn rcpon1 Muhamcdu.1la njihovo ncbcsko sYojst\·o Andcli su jcdnako vazni i za islam.1st. S. Z\'cr sa rogovima.1tustrovsko bo:i:anstvo. pornaiuci joj da r.1 Bog . hcruvimi i prestonici U drugoj sferi su andcli koji radc kao ncbeski namcsnici: upradjaci.1li nc i zastrasujuCim. cije je mesto u treeoj sfrri: principalci.rnu. vrhovni anoeo srnrti On je bio prorok Enoh. koji su ljudima najpoznatiji.1r. cije ime rnozda dolazi od asirskc rcci koja znaci i ljudskog carstva. dakini iii "nebeski setaci''.1i.1blj.1 Oni donosc prij.l c1gnjcnim s. izmedu njcga pojavljuju U vecini velikih ce svojom jarkorn svetloscu saterati ce biti odvucen na blazu svetlost rcligija kao posrednici izrncdu Boga i ljudi Oni su ncvidljiva deve-loke. Takodc sc \·crujc d. Ako je eovek za zivota sakupio losu karrnu. . povczujuci njihovo zlo sa paganskim bo:lanstYima prirodc bile su Ycoma slicnc grckirn i mcsopot.1 \ olj.ltO StO n.1 oni organizuju svcmir u samim tcmcljim. u hrisbnstn1 da\·ola st\·.1 koj.1.1mcl.rn pokvarenim . K.1 iii "prepreku.titu i Bozijc porukc co\ ccanstn1 lmcna . Nazi\· Satana dolazi od hcbrejske rcci z. opako zar. z. .1mijskim boianstvima. Lrndzanu. METATRON Ognjeni duh. f1/\noge religije govore 0 borbi izrneau anoeoskih sila dobra i dernonskih sila zla DESNO ili polm idlji\·a bic. Metatron za sirnbol irna svitak DEVA-LO KA u tibetanskorn budizrnu pandan anaelirna SU deve Prerna Tibetanskoj knjizi mrtvih.\[cdutim.rnijcl.1li da\·o ima mnogo drugih ime1u. cije ime na hcbrejskom znaci '"goreti". a Ycrujc sc da je arhandel Canilo diktirao Kuran proroku DAVO :\rim.rnohriscanske slikc andcla z hrisc.rni "gospoLhrinU ognja Z. buduci da jc on ncprijatclj Boga Satana sc pobunio protiY Boga i prognan je u pakao U Kuranu je dan1 poznat kao iblis ili scjtan Tokorn r. FbL1cl.1.1 "ncprijatclj.

kralj vila. ovaj put keltski. Starofranrnska r~c '"faerie . DEC\ I VILE Vile se cesto povezuju sa decorn. vode. poznati po lepoti i muzickim sposobnostirna Visoki SU kao ljudi i zive U podzernnim \•ilinskirn palatarna Tuata de Danan u lrskoj je vilinski narod boginje rnajke Dane Legenda kaze da su oni sagradili irske megalite kao kapije vilinskog sveta i da su bili prvi euvari blaga Svetog Grala . vile iii duhovi prirode' cesto predstavljaju sile sudbine koje uticu na ljudski svet. za njih kazu da se vide na meksikanske Zadu5nice Za siCusne abatve . Bog ju je kaznio za ovu prevaru. koja rnogu da . U narodnom verovanju. jos buja postovanje prema vilinskom svetu . i na Islandu. koji je okruzen divljom prirodorn. a daje i sliku strukture same prirode od Boga treba da bude skriveno i od ljudi. vatre i biljaka. a ponekad im lice Vile se ponekad zovu "mali ljudi'" U Ju2:noj Americi krilati duhovi prirode. sa kraljem i kraljicorn na vrhu. iii '"feyerie"' originalno se odnosila mravinjacirna i da ih vide samo trudnice i deca . Ovo povernje razdvajanje vilinskog carstva sa patrijarhalnom kulturom u kojoj su iene. Ona ih je prala kada ju je pozvao Bog. za koju kazu da su sposobnija da ih vide. Sidhi u Skotskoj i Irskoj su takvi duhovi. bio je opsednut smrtnirn zenama i rnamio ih je u vilinsku zemlju earobnorn rnuzikonL Kada je neko opcinjen muzikorn sidhija tada upadne u trans . pa je sakrila decu koja nisu bila cista. drijade su vesela stvorenja. vile i duhovi prirode mogu da simbolizuju ljudska stanovista projektovana na prirodu iii da se sagledavaju kao nezavisna biea sa sopstvenirn osobinama u sopstvenoj GORE Hamadrijada iii sum ska nimfa otkriva se drvoseci kao duh cuvar drveta prirodi..sto je verovatno dovelo do izraza "odnele ga vile" himaninjos i himaninjas. pa su vile i duhovi prirode preseljeni u carstvo prica. lice dobro uhranjenoj deci. vazduha. iz Afrike kaiu da zive LI stvarnosti Verovanje u duho\•e prirode iii vile naji:esce je tamo gde se veruje da duh pokrece prirodu U lrskoj. pa je tu dern ucinio nevidlji\·om. gde jos postoji veza sa keltskim korenima.VILE I DU. bilo u zlonamerne ili dobronamerne svrhe . ali jos ima ljudi koji veruju da je prirodni svet ispunjen duhovnom svescu Zavisno od perspektive iz koje posmatrarno. Finvara. hamadrijade (fomske nimfe) SU bile zenski duhovi koji SU zive]i U drve(U kao cuvari i koji su urnirali kada bi drvo bilo poseceno "Drijade" je opstiji naziv za vile drveca koje se nalaze u earobnim lugovirna Cesto prikazivane kao pramenovi svetlosti. Hov·r PRIRODE Zamisao paralelnog sveta koji nastanjuju osetljiva bica u sukobu je sa savremenim zapadnjackirn pogledorn na prirodu. govoreci da ono sto je skriveno DOLE Vile se cesto opisuju kako igraju LI carobnom kolu na stanje opcinjenosti. vile gube na znai:aju od XVII veka zalwaljujuci urbanizaciji i nadmoci nauke. sjaj ili uticaj U sustini amoralni po DUHOVI DRVECA U klasienom svetu. poznati kao jeste da su andeli isterani iz raja sa Luciferom Kada su pali na zemlju postali su duhovi zemlje. Vilinsko carstvo se cesto opisuje kao nesto sto odrafava ljudsku hijerarhijsku strukturu. deca i priroda degradirani PALI ANDEL! Jos jedan hristijanizovani stav u odnosu na vile. Hristijanizovana islandska legenda karnje da su vile najpre bile Evina deca.

a povezuju se s ritualnim noiem iii macern. zn.lterij. ponekad sc poj. a povczuje se i SJ. zemlje. Prikazivani kao patuljasta biea koja :live pod zemljom.i (zemlja). koji se obicno prikazuje potpuno pokriven cesto pojadjuju kao lepe device. Ova svetlost je.izi\ . koji su skupa sa mesecom. simbolicnim slikama . za koje se vcruje da poseduju \·coma veliku rnagijsku moc Lepa svedska sumska nimfa Skogsr.·odenim duhovima rnoiemo se savetovati glcdanjcm u vodu u potrazi zJ.1111.1.rnstrn kojc :i:i\ i u deblim.ma zive u podvodnim pecinama mora. sabmanderima (v.·ezuju s logikorn.1ju pJ. koji u zapadnjackoj magijskoj tradiciji simbolizuje intuiciju i emocije. U japanskom folkloru UkuNo-C:i jc boz. Llko mogu da donose darove ljudim. ucenjern i putovanjenL Silfovi se prizivaju paljenjem tamjana iii aromatskih ulja. silfin1a (vazduh) i undinanu ( rnd. v. Salamanderi su iskonski duhovi vatre.1 drveCJ. komunikacijom.1\'eci ljude Vodeni element se \'ezuje · za putir.id d. jezcrJ.mine koje t•kru:luju S\Ct i pozn.gom.irJ.1) koji naseljavaju carstrn smestcno izmedu duhovne i nl. seks. izvorJ. lecenjem tra\·ania.rJ. pri cemu daruju talente koji na narocit zivotni put. Obicno se po.1mcnu i drvetu korisecni su za z.1ti su po ogromnoj sn.1kav duh.insku moC.i.diciji vatreni duhc\\ i sc n.1ju oblik kJ.1jveecm delu Enope. .1la Oni poseduju s\·ojstva osuncane \ode... gdc se povezuje sa prolccnim svetkovinam. ponek. da omctaju ili da gnj.1 cuvar je suma i ch·ljih zirntinj.sto.1 snJ.1stitu ljudi od zla Vodcni dul10\·i koje jc Paracelzus nazvao undinJ. krilata ZEMALJSKA SVETLA Varke iii deciji fenjeri su bili zemaljska svetla koja su lebdela u grupama i za koja se smatralo da su vile koje cuvaju izgubljeno blago. vulkanima i sumskim .uduha i vatre.i budu stetne. Brodarice su \·odeni duhovi reka. koja zivi u brezanu u Skotskoj zclenim hrJ. tako da ritmicno svetlucaju.i.io ih je gnomim. moC\·. S .we ljudc. s namerom da zavedu putnika. S\ ctloscu.·im lisecm On se pojadjujc kao simbol u n. vode..1stitnik lisCJ.1 Hamori je z. carobnim orudern komandovanja.·ima planina. Vole muziku i pies i poseduju proroc. nastali od vatrenog gustera bliskoistocnih pustinja Salamanderi :live u livenim jezerirna.lzu.1.1\'c jczike i mcnj. Obicno sc pO\ezuju s.1stanjuju pl. trinaesta vila baca kletvu umesto davanja blagoslova procisecnjem i krcJ.izi i po sposobnosti da mcnj. Im. inspiracijorn. a pojavljuju se u mitologiji i folkloru severne Evrope. Duborezi Zelcnog covcka u k.1ju "dzini N. jezera i mocvara koji se < ISKONSKI DUHOVI Iskonski duhovi su duho\·i cctiri osnovna elementa..to su ljubav.un.ti\ noscu U isbmskoj trJ. zastitom. i rccnih ob.oesNo Ova ilustracija iz Hiljad1_1 i jedne noci prikazuje duhove ("Dzine") kako nose svoju princezu i njenog ljubavnika < ponl. Dzini iz :\bdino\c brnpc jc t. srodstn1 i deca . ovi iskonski duhovi se povezuju sa magijom zemlje. koja :live na vrl10.1 \.iracelzus ( 149315-t I) naziv. Gili Du jc usamljcna vil.iju i d.bc.1djujuci kao gorostasni ljudi . a posebno su aktin1c z.1ju oblik. i\fajke zo\·e su skandin.wske vile drveca kojc zive u zovama. U bajci Uspavana lepotica.1 plodnosti i rnoci ch doncsc kisu.1tr. bio upaljeni mocvarski gas iskonska bica vazduha. ce usmeriti novorodence vecita. zvczd. Silfovi SU 'atr.1 ncme punog mesecJ. stvarinu kao i. plodnoscu i napretkom Zeleni eovek je arhetipski duh zclcne prirode.itra). PORODAJNE VILE Za porodajne vile kazu da su prisutne kada se rada dete.nja sveta u starogrckoj mitologiji Svajcarski alhemicar i filozof P.1lnc ravni Za njih kaiu da dadaju prirodnom i magijskom cnergijom koja utice na ljudske misli i zelje Gnomi su duhovi zemlje. u stvari.ima i suncem bili izniri celokupnog stvJ.o i s.1 drveca.

rnti) su humanoidn. iako ljudi mogu d.i dil'a mraz. bo StO SU su ncki po1·czani s.1lc d1·e jedn.1 koja se opire objcktirnoj .1 su izumi ljudskc m. postojali su na pocetku sveta iii su ga.1 stn1rcnj.i ncbcski Sl'od.i lmir.10 bica s1·ctlosti i tame.1 i s1·akodnc. iii 0 prccfanjima. nngijske s1·eton. .111j.1 dclorn ljudima.1 putem simbolikc. odustao je od besmrtnosti da ne bi nastavio da zivi u strasnim mukama On je primer "ranjenog iscelitelja" .1: na primer.rnt. njcgc11·. ali u nekim mitovirna o stvaranju sveta oni su simboli stvaranja z. od kojih jc s1 aki posedoY.. oni koji su porazcni u borbi sa bogoYima Olimpa.1li dim' i zy.ffida i Golijat.ir.l\ili iz tcla di. a mogu ch predstal'ijaju oliccnjc prirodnih sila . Yatrom i 1·odom Divovi se pojavljuju u mitologiji mnogih kultura i cesto se posmatraju sa strahom.1 obuh1·.1p.1 jc riba s.111tasticn.i zemljom "' jcdnooki kiklopi iz grckokao sto je K.FANTASTICNA STVORENJA V1 0 ISKONSKE ZVERI F.1 pruza z. a on je zauzvrat ucio nekoliko junaka.1 lob.1 sc objasni neobjasnjin1.1stc i j.rnju sa strahoYima i njiho1·om prcobrazayanju DIVOVI Nazvani po grckoj reci gigantes.uakteristikc bo sto SU 0 planinc i jczcra st1·ar.1 bica ogromnc Yelicine.u. i su obicno surol'i ncprijatelji bogcw.·ni sYct i drugc. u nekim rimskc tradicije.111ja.1stitu od zLi.ini kajodiini U nordijskoj tr.1 z.1diciji s1·ct jc st\·orcn od tcl.1gu ch pomognu ljudima: Dchotgozgajch kod indijanskog plcmcna lrokcz.olicenje ideje da je patnja deo ljudskog stanja i da njen dozivljaj moze da se iskoristi za pomoc' drugima . iii bo rnonstruoznc prcprcke kojc sc moraju pre1azici da bi sc dostigao cilj Cesto jc rec o hibridima dclom zi. cvrstom SJ.1.1 ljudskim torzom.1ko ncdne dimenzijc postoj. ukljucujuc'i Ahila Kada ga je ranio Herakle.1 iskust1·.1 zcmljom.inj.1 st1·.1m.1 m. Oni su ostatak predasnjeg doba. dclujuci bo korisni glasnici iii ucitclji.rnu su prirodne k. koga jc ubio Odin sa s1·ojom bracorn bogo1·irna lmiro1 c kosti su postalc pLrninc.1. koj. sircn.1 i ljudi.1rnost nisu bili r. da se uhnti GORE Himera.ulicitih zirntinj. takodc simbolizuju borbu izmcdu dobr. sto jc plwezujc i sa 1 odom i s.1t. F. U Kini.rnalizi i da sc istra:le \.1sta i st\ .1sticna stYorenja obicno nastanjuju dirncnziju koj. kentaur Hiron bio je izuzetno plemenit i mudar Njega su ucili Apolon i Artemida.1 ih nadmudrc u Starom zal'ctu slucaj borbe D.1 rasu spoju r. dirnvi (gig.1zdrnjcni onako bko jc to uobicajcno u modernoj misli One su tad. CUciO'liSte iz klasicnog mita bljuje imalo je lavlju telo i rep dimcnzij. au J.10 sopstn'nu mudrost.1 i pcwczani s jednirn od cetiri elcmcnt. stv.i s1ojst1·.1 Pan Kua.i 1 isc od jednog GORE Izglcch da u ranirn kulturam.·otinj. kojc z.1 prcdstadj.L Ponekad din11·i koristc srnju nadljudsku sn.\'CZU S prirodonL KENTAUR HIRON Neke mitske zveri imaju pozitivnu simboliku U grckom mitu.1 i zla i duhon10 putonnje dusc pri suocaY.1jcdno cbju simbolicn.nn·ck suprotstadjcnu nordijskim boacwima Di1·0.1 njcgol'a kn more kojc je potopilo Sl'C drugc dil'C11·c mraza izuzc1· Bcrgclmira i njego1 c suprugc. dncec i rekc su sc poj. DIVLJI COVEK i\lnoga prcdanja kazuju price o didjem coveku koji sc nabzi LI eta. unutrasnjcg i spoljnog S\ clcment.ili.rnjc ncecg no1og Obicno su obdarcni natprirodnim mocim.lzna ljudsb pit.11 lj.1ju sc u mnogirn tradicijama Rec jc o pokusajima d. iako 1·azduhom.1 jc bsnijc rodil.

predst.1 T.1 krilatom konju Pegazu i gurnm·si komad olm·a medu njegcl\·e ccljusti.rnskoj tradiciji Vcliko Stop. iz nje bi narasle d\'e da je zamene .1 n.1 i pLrnina kojc jc imalo gornji deo teb co\·eka.l\'lja prirodne silc Didji covek inu veze sa grckorimskim satirom . kako postaju civilizovaniji. koji jc bio deo ovog d. jer zajedno ubijaju monstruoznu himeru GORE z > < 0 z > U Srednjem \·cku je bio poznat kao "sumarac i. Zver je pL1menom otopib olcl\·o i ugusib sc njime Lepi beli. u hrisc.·ica i sedan1 momab koji su dcffodcni iz Atine na ime danb. Hidru je konacno ubio Heraklc odsecajuCi koren svakog od njenih vratova.1lja Minosa.1sni i nagoL1sti.·otinjskom strascu . U nastaloj tuci Lapiti su porazili kc11taurc.1 kraju sukobljava junak i ubija ih Hidra j e bib st\orenjc mocvare sa telom zmije i sa . koja je imala lavlju glavu i bljuvala je vatru. a telo joj je bilo kozije i rep od zmaja iii zmije: himera je ponebd prikazivana sa glavama koje rastu iz svakog dela tela Ona je bi la dete cudovista Tifona i Ehidne i predstavljala je simbol iskonskog haosa i prirodnih katastrofa . di\·ovsko st\·orcnjc od sncga i leda. silov.ltprirodno duhon10 biee.·ilizacije koja jc deo ljudskog zivota.1!0 iii Saskrnc ("divlji surnski fo\·ek ) postujc sc kao 11. Z\·ersku stranu ljudskog roda u grcko-rirnskom mitu predstavlj.numa. U hriscanskoj tradiciji. Zatvoren u Ll\'irintu ispod palate kritskog kr. i zad11je 11oge jarca. ubio je cudoviste i iskoristio je konac koji mu je dala Minosova keer Arijadna (simbol bofanskog· \·odst\·a) da ga izvede iz lavirinta. U enopskom folkloru divlji covek koji zivi u sumi obic110 je dL1ka\" inu vclike zube i ponckad rogm·e kentauri su pokusali da otmu nevestu.·ise glava (izmedu sedam i sto) Ako bi jedna glava bi la BAZILISK Takode poznat kao aZdaja. Grcki junak Belerofont ubio je ovo cudo\·iste. prirode i ci.rnski Jcti jc zastrasujuee. Pohot11i kentaur je im. . Klasicni rnit daje mnogo primera zastrasujucih stvorenja (narocito oluja i \ulka11skih crupcija).·oje "zivotinjskc: prirode. bazilisk je imao otrovan smrtonosan dah i mogao je da ubije pogledom .1!i cuJ11e instinkte ljudi: bog plod11osti Pan bio je glan1i s. s rogo\·ima. ali ugLl\110111 dobrodus11i.10 ljudsku glavu i torzo na telu konja.Tibct. bazilisk je postao simbol antihrista i u Srednjem veku je povezivan sa grehovima kao Sto SU pozuda.numa nad nagonima i zi.. sve vise podle:Zu strahu od s.jedini nacin na koji je mogao da bude savladan bio je da se natera da pogleda svoj odraz u ogledalu Za njega se govorilo da se leze iz jajeta bez zumanca koje petao polozi u aubre.un11u. neobuzdanu instinktivnu stranu ljudske prirode Na svadbenoj svecanosti lapitskog kralja s kojima se 11.stYCirenjem sum. Sbdostr.1li su zenske S\ > z ato\'C i 11apali su nji\10. sirnbolizujuci pobedu r. trostruku krestu i kandze petla na telu zmije Cuvar blaga. koja se posmatra kao zver koju treba ukrotiti U grcko-rimskoj mitologiji to se simbolizuje sukobom izmedu kentaura i tesalijskih Lapita . srucivsi sc na 11jeg. a predstavljao je divlju. a na njemu lezi zaba iii zmija. satir je poistovecen sa Satanom KRO(ENJE ZVERI i\!itsb St\'Orcnja CCStO sirnbolizuju napetost izmedu rugona i r. covek sa glannn i repom bika. Tezej. lzgleda da ljudi. prevara i bolest (narocito Sifilis) odsecena. nakon odsecanja glava Drugo zastrasujuce eudclYiste bila je himera. krilati konj Pegaz i hrabri junak Belerofont simbolizuju trijumf dobra nad zlom. Kasnije.rnskoj tradiciji. poput keltskog Zelcnog cm·cka.uvarskog haos. pustinjski bazilisk ima krila.1 u indij.rnka.·e > n domacine drvcnim trupcima i bmenjcm.1 Minotaur.koja je u ovoj prici dovela do v.1tir. on je snke godine jeo sedam de. satiri SU prcdstavlj.

koje su imale ljuspastu ko:Zu. prcdstavljaju visu svcst i pruhju z.1lata u z1uk z. levijatan iz mesopotamijskog folklora je praiskonsko morsko cudoviste koje se pominje u Starom zavetu kao "grdna zmija" U judaizmu se smatrao antipodom hipopotamu. Posejdoncw sin Triton.1stitu Pcgaz.Meduza. One su sirnbolizovale iznenadnu i preranu smrt. Nazvana je po steni u kojoj je zivela. kribti konj iz grckog mi ta. lann·i-psi SC 0 L U klasicnom mi tu Scila je bila cudovisno. U budistickoj tradiciji O\J. njihova snaga lezala je u ocima: pogledom su pretvarale ljude u kamen izazovu oluje na kopnu i virove na rnoru. Vaviloncima i Asircirna. StH1rcnja cm·aju budisticka uccnja. Evrijala i Steno . One su imale magijsku i prorocansku moc i volele su muziku. Ona je koristila svoje duge vratove da dolwati i zgrabi rnornare koji su prolazili izmedu dve prepreke Sirene su bile krilata biea sa glavom i grudima zene i telom zmije ili ptice. Ima mnogo primera zenskih hibrida.u-ocito mcsto . upravljao je \'Odom dm·ajuci u rog ili u skoljku (sto su ljudi culi kao huk okeana) i bio je pozitivan sirnbol rnoci i kontrole. Evropljani su nekad verovali za amazonske kitm·e da su sirene. ocnjake i zmije umesto kose.1 globusu. grifon ima gLwu.1. sirenc su predstavljale nedokucin1 :i:ensku lepotu kao i nepostojanost i tastinu (koje simbolizuje ogledalo). a njegov smrdljivi dah dovodio je vodu do kljucanja U hriscanstvu. Slicne morskirn nimfama.1\ ljaju isprcd hramova i p. koji su listom opasni i destrukti\·ni na neki nacin O\·i hibridi predstavljaju muske straho\·e od zenskog principa ili •mime. krila i kandze orla (sto simbolizuje budnost i ostrovidost) i telo lan (simbol snage) U st. CCStO post. gorostasnoj snaznoj ptici i simbolu sun ca mora Ea bio je morski jarac dok je filistinski bog Dagon. inace stari bog kukuruza. rnnoga fantasticna stvorenja MORSKA STVORENJA Sirene i njihovi muski pandani pojavljuju se u mnogim mitologijarna Haldejski bog oesNo Ovde je prikazan hinduski bog Visnu kako leti na Garudi. U obicnom fargonu '·rospija" je okrutna zena BOZANSKA STVORENJA Kao i opasna cudovista. zastitu i moc sunc. koje su rnogle da GORGONE U grckom mitu gorgone su bile tri zastrasujuce sestre .1stite od zlih sila i da oznacc ulaz u svcto iii n. sestoglavo stvorenje sa tri reda zuba u s\·im ustirna . koji je povez. SU prikazivane kako dr:Ze CeSalj koji su koristile za kontrolu oluja na morn Obicno opasne za ljude (narocito za muskarce). a muski lanivi-psi sc ponckad prikazuju s. nasuprot viru Haribdi u Medinskorn rnoreuzu.1 sapom n. sircnc kao sto jc nemacL1 Lorelaj moglc su da odvedu smrtnike u srnrt utapanjem. U Kini i japanu. pa U grckoj legendi rospije su bile besne i prlja\•e letece vestice. sto oznacan si11tama11i iii svcti dragulj budizma Popularan rncdu Persijancirna. imao donju polovinu tela nalik . slali su ih bogovi da kazne smrtnike.oesNo Rospije iii 'grabljivice" iz grckog mita bile su zastrasujuce vestice sa pticijim krilima i kandzama i predstavljale su simbol smrti 0 ZENSKI HIBR!Dl :2 Vl LEVIJATAN Verovatno zasnovan na krokodilu. U enopskom folkloru. a bile su i glasnici donjeg sveta u koji su prenosile duse pokojnika. pola co\·ek i pola delfin. koju su koristile da od\·uku mornare u smrt. Kao kod baziliska.uoj Grckoj on je bio svetinja za Apolona (boga sunca). bile poznate po moci s\·og pevanja. levijatan predstavlja zemaljsku silu dok njegove razjapljene celjusti simbolizuju ulaz u pakao.rn sa instinktom i iracionalnoscu ribi U grckom mitu rnorski ljudi nastanjuju Posejdonovo poLhodno carstvo. sirnbolizuje moc prctvar.rnja zla u dobro. praiskonskom zemaljskom cudovistu koje ce ga na kraju unistiti Njegove OCi SU obasjavale tamna mora. a cesto . Atenu (boginju mudrosti) i Nemezidu (boginju osvete) U srednjevekovnoj Evropi grifon je predstavljao snagu..

tako da grudi znace C:ovecnost. > z -i en -i > z > < 0 rn u hinduskoj i budistickoj mitologiji. Popularan je kao motiv u sin to svetilistirna (rnikosi) i. pretvarajuci se u jaje iz kojeg izlazi podmladen U persijskoj rnitologiji naziva se simurg i sirnbol je bofanstva i rnisticnog putovanja duse prema svetlosti U Kini je feniks poznat kao feng-huang. vaskrsenja i besmrtnosti Cesto se povezuje sa orlom i ima vatreno crvena iii zlatna krila.njegov rog bio je simbol jevanoelja U heraldici ga veza s mesecom cini pandanom lavu. gromovnica je rnocan duh prirode Neverovatno je velika (obicno se prikazuje kao orao) sa munjama koje sevaju iz oC:iju iii iz kljuna i gromovitirn lepetorn strahovitih krila . dok je kao huang zenski i rnesecev simbol. poput zmaja. u aspektu fenga je rnuski. FENIKS Mitska ptica koja se povezuje sa slavljenjem vatre i sunca. telo lava i ponekad rep zmije iii skorpije . MOCNE PTICE Mnoga predanja imaju primere mocnih ptica jarac Jednorozi su bili divlja stvorenja koja su mogla da uhvate samo device. garuda je simbol hinduskog boga Vi5nua koji jase na njemu Garuda je izafao potpuno forrniran iz kosmickog jajeta i zivi na drvetu koje ispunjava zelje On je ljuti neprijatelj Naga . sirnbol j e carske vlasti. U hriscanskoj simbolici cesto predstavlja Satanu opasne za ljude u kanuima. Ovo stvorenje je bilo toliko nezno da nije htelo da gazi ni na sta zivo. jednorog je bio svet za Artemidu i Dijanu i povezivan je s mesecom. sunccv sirnbol.JEDNOROG Obicno beo. U mnogim kulturama.legendarne rase mnogoglavih zmija koje nastanjuju podzernni svet i simbolizuju vodu i plodnost. U starom Egiptu feniks je bio poznat kao henu i govorilo se za njega da _I . Njegova pojava najavljivala je vremena mira i napretka i postao je simbol mud re carske vladavine. jugorn i crvenorn bojorn. cime predstavlja olicenje jedinstva jin i jang Prikazuje se kao slozena ptica 5arenog perja. iako se ponekad prikazuje kao jelen iii je tako postao simbol Hrista i vaskrsnuca. Jednorog akooe postoji u Kini kao kilin (u Japanu kirin). on je i kineski svadbeni amlbem koji oznacava jedinst\·o kroz brak U Japanu. rep lava i noge antilope. feniks je jedan od najvafoijih simbola preobrazenja. Nutke sa Vankuverskog ostrva veruju da ova ptica vlada nebeskim carstvom. U indijanskoj tradiciji. povezuje se sa smrcu i ponovnim raoanjem DOLE Grifon ima glavu. zbog cega dolazi do oluja koje SU z > se vraca svakih I 400 godina da bi seo na sveti kamen hen hen u Heliopolisu ("gradu sunca") U najpoznatijern rnitu o feniksu ova ptica se spaljuje na lomaci upaljenoj suncevim zracima. simbolu sunca. Smatra se carem ptica i jedno je od cetiri sveta stvorenja (skupa sa zmajern. sto upucuje na sunce koje se rada . a glava vrlinu. repovi predstavljaju biljni svet a noge zernlju Sa delovima tela feniksa povezuju se i ljudska svojstva. kljun i krila orla. a njegovo pojavljivanje najadjuje dolazak naprednog cara iii proroka Poznat i kao "skerletna ptica". stvorenje sa telom jelena i belim iii zutim krznom. dok plemena oko Velikih jezera veruju da se ona nalazi u stalnoj borbi sa podvodnim panterom. feniks se povezuje s letom. dok u judaizmu rog oznacava jedinstvo du ha U hriscanskoj tradiciji jednorog je ponekad predstavljao Devicu Mariju. jednorog je simbol nevinosti. GORE Feniks je arhetipski simbol preobrazenja i besmrtnosti . sa glavorn petla nalik suncu i sa ledima lastavice koja upucuju na polumesec Njegova krila znace vetar. Pola orao i pola C:ovek. a ponekad Hrista . On ima telo konja. pa su se zato povezivali sa zenstvenoscu i nevinoscu U grckom mitu. garuda je kralj ptica i simbol duhovne moCi i pobede. sa rogom koji raste iz eel a. da bi se digla iz pepela kao rnlada ptica U jevrejskoj tradiciji feniks se srnezura posle I 000 godina. feniks se zove ho-o i popularan je sirnbol u cistorn zemaljskorn budizrnu koji istice reinkarnaciju duha. jednorogorn i kornjaC:om) koja donose mir i napredak. kao simbol sunca.

·ccno obruvljanjc S\'Clll i r J.1 i ncprij.·inu ecsto sc bavc tcmanu haosa i ncsrccc. zenski duh slane \'Ode i haosa. bio jc protin1ik dobra i prezren od bogova Skandinavski mitovi pricaju o zmaju koji se skriva u jarni ZAPADNJACl'-I ZJ\IA.wlja unutrasnju borbu sa gramzi. borba sa zrnajern moze d. zmaj spajJ. U Bibliji sc zmaj i zmija koristc naizrncnicno kao sirnbol politickog suprotstavljanja Bogu i njcgoYom narodu. plodnosti. perjanim krilirna.1lnim z1uccnjcm za kulturc u kojinu sc prieaju lcgcndc o njirna N.1da ju jc ubio bog 1\farduk. Znuj moze da prcdst~w lja \ cliku psiholosku b.J U z. i Tjamat. borbe sa z111. ljuspastim telom.rnjc i . PredstadjajuCi pitanjc zla. u st.1 ljudskog roda.rnju Slozcna zinltinja. njeno prcscccno telo STVARALACKI I RUSILAC!(l Z7YIAJEVI Najranija prciiYcla lcgcnda o zmaju jcste lcgenda o Zuu (iii Asagu).1 ccntr. a 1\farduk je od njcnc kni st\orio ljudc.lrijeru dobijanja pristup. Vavilonski mit o st\·aran ju sveta govori o velikom pocetku u kojern nije postojalo nist.·om prirodorn iii sa otporom raz\oju. postalo jc ncbo i zcmlja.·ima unutrasnjeg bica. On nema nista od plemenite i napredne simbolike istocnjackog zmaja.HSt\'. zmaj ne postoji u prirodnom svetu ncgo ostajc rnetafrlra zla u mnogim njegcn·irn formama. sto znaci ··zrnija' i\[itoYi o zmajc. K.lje.1 bogatst.1 prcdst.1vljaju borbu izmcdu dobra i zb Z.· poticc od grcb: rcci drakon (cnglcski "dr. sumcrskorn zmaju koji je ukrao od vclikog boga Enlina Tablicc zakona koje su drfalc red u svcrniru . zrnija koja guta sopstYcni rep i prcdstavlj. C:esta mitska tcma je tema junaka koji napusta sYoju Hvergelrnir.jC\C iii zrnijc lstocnjacki zmaj je dobrodusno sveto iii carobno stvorenje sa zmijskim telom.1stoj.wlada u svorn trag. Tjamat je bi la zrnaj sa lavljom glavom. Slicno tome. dok ru Z. predstavlja silu na koju treba racunati. kao sto jc grcki Uroboros.1cki znl. . gloduci korenjc Igdrazib.ui. gJ uniSti. razliC:itu snagu i osobinc zin1tinjskog C.l orlcn·skim nogHna i raC\·astim jezikorn.1.1p. s.1dnj. lavljom glavom i pticijim kandzama GORE s. ponO\·nog radanja i ciklusa kosmos.·i takode predstadjaju pohlcpu. .1 kosrnoloskirn znaccnjcm.111ju da ooLE Zapadnjacki zmaj. u persijskom rnitu aii iii zmaj nije irnao nikaknlg obzira prerna ljudima.1padnjackoj lcgcndi. sustinu davol. muski duh slatke vode i arnbisa. koji je tako sprecio prclazak s\·emira u haos. kao sto je mudrost i snaga.10 sirnboli silnc snagc.11110111 n. bog sunca.1du zrnaj ccsto olicava negati\·nc silc iii prcprekc koje junak treba da s. Dn·cta s\·cta kojc drzi S\ emir. bljuvac vatre i cesto zelene boje.1jeYima ccsto prcdst.1gon ).-i unistav.1telj. Istocnjacki zmajevi cesee sirnbolizuju pozitin1c osobine. i\!nogc drcn1c kulturc inuju zrr1J.1 osim dve praiskonske sile: Apsu. buduci da ecsto cm aju go mi le blaga U psiholoskom smislu. Zu je ubio Ninurta.1p. DESNo ZrnajcYi SC pojaYljuju sirom sYcL1 k.ZMAJ (AZDAJA) Vl 0 :?: Vl 0 "" Ovde je prikazan sveti Georgije kako ubija azdaju u simbolicnom cinu oslobaoanja od ugnjetavanja.

ma bio je kit. a za careve se \·erovalo da imaju sposobnost da se prct\·orc u zmajcve..im zi\·otu i \·clikom bog.1 hriscanskirn qcdnostin1a. Lung.1tog svcta. civilizovao je ljude uceci ih da pisu i upoznajuci ih sa poljoprivredom Takoae je uveo kalendar. spasao jc princczu i oslobodio n.1 iii . obicno pokraj rnora ili reka.1 zmaja da resi sukobc suprotnosti. ubivsi g. a ova prica simboliwjc spajanjc sudbinc Kelt. Bio je poznat Majama i Kulkulkanima.1 njihovo z.1tonga.·e u . moc. bofansko jc st\aralacko biec. buduci \ clika krilatJ zirntinja koj.rt.woslov i sadadace s\·e prcprckc da bi postigao uspeh Intcligcntan jc. ptica koj. potomci zmaja'. Bi lo preko prcdacke loze. Kuauhtlijem d. bilo preko sadasnjcg srodstva sa figurorn Britaniju od invazije. hrabar.1 scbc Lung Tik C:uan Ren. koji je bio prisiljen da bezi mnogo puta. da bi se n.1pao zmaja. Zm. Godina zmaja.uod od ugnjctaca Njcgov primer hrabrosti koju jc pokazao u odbrani sbbih snazno sc podudarao s.1tstvu Kincski n. Pjaz.:t kraju pon1kao u rnorske dubinc zi.1 se dci. On sc suoc.oesNo Dva zmaja na jednom zidu u Kini odrazavaju verovanje da su zmajevi sposobni da rese sukob suprotnosti. buduci da zmajevi i ziveb LI pccini pokraj rckc Scjala je strah i napaL-bla je z.. Za njih se grade hramovi. koji simboliwje napadacke snagc Saksonaca. sto prcdstavlja zauzdavanjc d\·e sile: \·ero\·alo SC u dugom.1je\·i su sahranjeni u kamcni mrtvacki sanduk.1hhjom) koji jc pustosio K. od pre ooLE Kecalkoatl (levo). koj.1 kopljcm. zmajeve osobine snagc i mudrosti pristupacne su ljudirna Ai\.1 kojc jc stckao Lcgcnda o s\·ctom Gcorgiju priea o njcgovoj borbi Sa mocnim zrnajcrn (.uod naziv. sadrzi pricu o borbi izmedu cn·cnog i bclog zmaja.n ic.1 hr.1jutc pricaju o \Clikoj ptici gron10\nici koja je lepctom krila sh-. Tao is ta C:uang Cu ( 399-2 9 S g p . n c) ucio jc 0 s: > > N 0 > > "' dobrodusne figure \'clike vcstine i mudrosti koji ucc ljudc. Gcorgijc jc n. Oni st\·araju teskc oblake punc oplodujuec kise. a povezuju sci s munjom i gromom. plcmcnit. da sc pono\·o po\"CZe sa zivotorn i sa licnim snag.·odi i dadaju njom. dok su drugi rusilacka sib .uskog zakona i od kljucnog je uticaja n. . koji ju jc ubio otron1im strclanu Ci pc\ c i Kvil. istrajan i pun cncrgije. Neki arnericki zmajevi su .ava svake Lh-anaestc godine po kincskorn kalcndaru.1 !STOCNJAC!(l ZJ\!AJ S\·e sto na Dalckom istoku irna nekc vczc sa zmajcvima.5 gcnerJ.cijJ. bog ucenosti. kao i peruanskim Kviceima kao Gukumac tajanstvenim mocim.1drz•n-anje stiti 12.rna.:t Z\ ani l(.!ERICKI ZMAJEVI U indijanskim legcndama postoje mnoga mitska stvorenja .HaL:i vetron: i ciji poglcd jc palio rnunje .1 na rubu pozn. u borbi sa orlovskim bogom obnove.1 jede ljude· plcmcna Ilini licib jc zmaju.un.. narod bcsc ponudio ncvinu princczu.1 i c. pa jc u XIV \·cku on progbscn svctim zastitnikom Engles kc Crvcni zmaj jc amblcrn Vcls.\.1 i Saksonac. dobrotu i bl. okolinu i nailazi na cudo\·istc iii zmaj. sirnbol car.rnju da sc otarasi ovog cudovista.1padokiju ( L-Lrnasnja Turska) U nastoj. vcoma je naprcdna i oni koji se rode u njoj uzi\·aec zmaja.1 kincsku kulturu Lung simbolizujc velicinu. lcpi su. zdran. i'vlabinogion. cineci ga simbolom jedinstva Zmajevi na lstoku imaju andeoske osobinc. zbirka \·clskih lcgcndi iz XII vcka.:n-a sa snagon1 mracnih sila i ubijajuci zrnaja uspen.·e koje bi sc pre\ ise priblizilc Pjaw jc 1u kraju izmarnio iz pecinc F'ogl.1 jc jcla 111CSO ASTECKI ZMAJ Kecalkoatl je bio dobrodusni bog Asteka i Tolteka Tvorac ljudskog roda. sjedinjujuci nebcsku kisu i zernlju Carska japanska porodica n1di poreklo od kceri zmajskog kralja mora poznate kao princeza Plodni Dragulj. Njena omiljen. muziku i pies. bbgoskn·eno je. dobrodusni i mudri. k:incski zmaj.

Za muslirnane. stavljanje tocka u pokret uspostavlja kontakt izrnedu lica koje se rnoli i nebeskih bifa On se okrece u srneru kazaljki na satu dok se citaju rnolitve. A SVETI PREDMETI DELUJU KAO GLASNICI DUSE. sveti konac se zakaci za boziji stap i vuce se da bi skrenuo painju duha koji u njernu pociva . Broje se izgovaranjem rnolitava: svaki rnali biser predstavlja Zdravomariju. Stavljanje tocka u pokret je simbolican cin. a osim toga sto se koristi za citanje Alahovih irnena i atributa. Sve svete tradicije imaju sopstveni nacin povezivanja sa duhom i koriste razne sirnbolicke predmete u svojim ritualima i ceremonijama Oni se obicno smatraju predrnetima moci i ponekad su toliko sveti da su nevidljivi i nedodirljivi BROJANICE GORE ali na drugorn nivou oznacava ropstvo ljudske duse. koncern i drugirn stvarima. horlo. u toku rnolitve ili rneditacije l 08 bisera budistickog konca odrafavaju razlicite faze razvoja sveta Katolicke brojanice obicno imaju cerernonijalnog mesta ili se stavljaju u snopovima unutar njega. predstavlja sredstvo koje pomaze parncenje molitava Hindusi i budisti koriste rnolitveni konac poznat kao ma/a prilikorn kazivanja mantri ili svetih bajalica. Stap drii svestenik ili se pobode u zemlju . a ispisano karnenje je uobicajena slika duz hodoeasnickih puteva na Tibetu .. DOLE Budisticki molitveni tocak je. MORALNOG KODEKSA !LI SISTEiV!A VEROVANJA DA BI NAPRAVILA VEZU SIMBOLI KAO STO SU LAVIRINT IL! iV!ANDALE POSiV!ATRAJU SE KAO PUTEVI Kr\ PROSVECENOSTI.POVEZIVANJE SA DUHOVIMA SVA DRUSTVA SU RAZVILA RAZUMEVANJE LJUDSKOG ZIVOTA I NJEGOVOG ODNOSA SA KOSMOSOM I UVELA SU NEKU VRSTU > 0 DUHOVNE PRAKSE. rotirajuci bubanj koji sadrzi sveto pismo. MOLITVENI TOCKOVI. Kao sredstvo svete sile. SVETI STAPOVI Neke kulture koriste stapove za povezivanje sa bofanskim U indijanskoj tradiciji prave se specijalni stapovi za citanje molitava od obojenog drveta i ukraseni perjem. ZASTAVE I KAMENJE Mnogo koriscen u tibetanskom budizmu. brojanice imaju bisere ili cvorove i sluie kao pomoc pri molitvi ili meditaciji. molitveni tocak ili Mnoge svete tradicije koriste brojanice kao porno( pri molitvi iii meditaciji Uobii:ajene u mnogim religijarna. a konac iii lancic takode je simboliean: na jednom nivou on predstavlja vezu izmedu ljudi i boianskog. 99 bisera sirnbolizuju 99 imena Alaha (stoto ime poznato je samo Alahu) Molitveni konac je poznat kao mi5aba ili suba. odlomci iz neke svete knjige i]i ceo svitak. u stvari. Molitvene zastave nastale su u Kini i Indiji. Broj bisera obicno irna simbolicko znacenje. Oni se ponekad postavljaju oko granica . w z < > N w > 0 c. Kada ljudi zele da ispostave zahtev. u stvari je rotirajuci bubanj na kojern su ispisane ili u njemu sadrfane molitve. ali su l 65 bisera koji se de le na l S nizova sastavljenih od po deset rnalih i jednog velikog bisera . a svaki veliki Ocenas. Velike rnolitvene tockove postavljene ispred budistickih svetilista vrte hodocasnici dok obilaze sveto mes to Kamenje i zastave takode se koriste za citanje molitava. Mavarski svestenici koriste boziji stap za prizivanje i odriavanje sustine boga ili duha.

bronze iii kamena da bi obezbedile besmrtnost pokojnika.idiciji. U Ncpalu i Tibetu kamcnje mani. lndijanski medicinski svezanj je fisek koji sadrzi svete predmete moc:i Ovaj fisek sadrzi duvan gofu. Oni su osvetlja\•.ma . z.1lism. lzidin pojas i ank (simbol zivota) pojavljiv. trave i . sa molitvanu ispisJ. ugraduje se u hramove i kuce i duz stJ. u koju je upisano. kamenje se Ln-eliko smatra svctim prcdmetima i ccsto je pcn·ezano s mitom i folklororn: u Kini i J.ao dco prirodnog pcjzaz.nim na njemu.smatralo se dace rupa zarobiti zlc duho\·e. balegar. medicinski svehnj se otvarao i iene su plesale s koiama lasice da bi se stekle natprirodne moci koje su U starom Egiptu. bee na drveee iii ih \·esaju o konopac da bi vetar odu\·J.1. AMAJLIJE I TALISl\!ANl Anujlija je mali predmet iii komad nakita za koji se \'eruje da poseduje magijsku iii bofansku moc.1 i prolaza.1dici papira sa imenom bozanstva U isLunskoj tradiciji uobic.1tralo da SC obezbedi\·ale plodnost svetog duvana. neka baj.rni sc ponekad ispisuju ne\·idljivim nustilom iii "pismorn duhova. sto se odnosi na cistu savest postale i sliko\·ita karakteristika tibetanskog krajolika.1" MenorJ.1 specijalni kamcnovi su se koristili d.:.rnu.1 iii mctJ. zastitu iii za sticanje osobina kao sto su \'italnost iii mudrosL Popularna hinduska amajlija je vifoupada. l\!EDICINSKI SVEZANJ lndijanci koriste specijalni fisek u kojem se nalaze sveti prcdmeti kao sto je kamenje. mumije su pokrivane .ucicima platna kojJ. U Kini.ici su svcti predmeti u mnogim tradicijJ. slika otiska stopalo.k celog plemcna VranJ. kamcn.111u se sm.11najlijama izradenim od zlata. SVECNJACI Svccc i s\·ccnj.diciji. Njegovih sedam krakova simbolizuje planete. "Svi pozdravite dragulj u lotosu'. U indijanskoj tro. pa tako i napredJ.o ncvoljc I-. Horovo oko.. predmet na kojem je ispisano. nose s\·eto kamenje za koje se smatra cfa je iust:ilo od munja U kcltskoj tr.unajlije Poznat kao medicinski sveianj. dok se smrt moze pojaviti kao skelet u "granam.n. Ljudi ispisuju s\ojc muke na p. hriseasnkim oltarima i u budistickom obredu U l\!eksiku.1li grcke i rimskc hramo\·e. jc sedmokraki svecnjak koji simbolizuje jcnejsku \·eru olicavaju duh te zivotinje. svccnjaci ''drveta zivota" spajaju prcthriseansku simboliku sa slikama A. J.1pisom iz Kurana. pojadjujuCi se u k!J.1li SU SC na MENORA Sedmokraka menora (svecnjak) datira iz vremena izgona Jevreja iz Egipta Prema predanju.1jen talisman je taviz.1111erom cb donesu srecu. koriste se nJ.lti kao GORE 0 $ rn lepo rccno kamcnje iz[d:e u zmaje\·e. a \·erovatno ih imJ. koji se izraduju s n. .dama i Eve i zmijom znanjJ.uno duho\i U Jap.1p.1 sin to\ ere: obicno su u pitanju kom. na Tibetu. tako da mogu da ih vide s.1 prizon1 kisu iii da doncsu sinovc icni.sicnoj umctnosti da bi predstavljali poboinost i sveti obred. moze biti za licnu upotrebu iii ga moze koristiti samJ.z. talismani pozn. boga Visnua. dane u nedelji i sedam nivoa raj a amajlijama koriseenim zo. prnchju sc iii chju u hramo\·im.Jorube.1lica poznat je kao talisnun Smatra sc da obe stvari povezuju ljude sa silama drugoga sveta koje predstadjaju t. okruglo L1mcnje s rupom u srcdini (poznato kao sveto kamenje) korisceno jc u obredima isceljenja i plodnosti . on je nastao od zlata koje je u vatru bacio Mojsije. za zivotinjske amajlije kao sto su medvede sape smatra se da L . Ponekad je onj svehnj kolektirno predstavljanje dul10\·ne snage i kohczije plemena Tokom ceremonija plemena Vrana. na hiljadc U zapadnoj Africi s\·cstcnici boga grmljavine.lna plocica SJ.DESNO Tablica Od kamena mani".

oltar u mnogim tradicijarna. pecine. J. bilo da su prirodna ili izgradenJ. SASVIM GORE Paljenje tamjana stari je obredni cin posvecenja. obojena su zelenkasto-plavo i ukrasena su ogledalima i stvarima koje su vezane za vodu. koji su verovali da se bog Virakoea . kao i u svetirn oradevinama U rnnoaim D D hriscanskim zemljama uobieajeno je videti svetilista pokraj puta posvecena Devici Mariji iii nekim s\·ecima. Svetilista takode obezbeduju farista svete akti\·nosti. kucni bogo\·i starog Rima. tek kasnije su zatvoreni u hramo\·e saaradene u cast narocitih bo:bnstava. pri cemu dim cesto simbolizuje putovanje duse prema nebu pojavljuju se pokraj puteva. koji se daju prilikom liturgije posvecene uspomeni na Poslednju veceru U hinduskoj veri. svete aktivnosti: u hrisc. kao :lrtvu na oltaru So se moze koristiti za zrtvu kao simbol zemlje. svetilista Mama Vate. bilo sveto za Inke. a pale se na kamenim oltarima (batong buhaj). novae. iako neki oltari nisu t!ksni nego se postadjaju za narocite cerernonije i onda se razmontiraju. sveta mesta te±e da budu u samoj prirodi Prakticno sve karakteristike prirodnog pejzafa povezuju se s nekom vrstom svete tr. tradiciju koju predstavlja. ponekad i so. a moze se cak posnutrati kao rnikrokosmos s\·emira .0LTARI I SVETA MESTA Rec "oltar" dolazi od latinske reci . sto zn.1ci "visok". oltar je hri5na tacka SVETILISTA U mnogim kulturama s\·etilista SU SVETINJE U PRIRODI U tradicioiulnim drust\·ima u kojinu su ljudi blisko povezani s prirodom. a isto tako i kao simbol sopstvenih osobina ocuvanja zivota. pa se dim sp. Hriscanski grob. vodenog du ha. lari i penati. U hriscanstvu je rec o hlebu i vi nu svetog pricesca. kao sto su ribe i vesla. Svetiliste moze da slavi uspomenu na pokojnike: u dnu svog kratera. s ntrom i dalje ostaje Na Filipinima se kao ht\·e koriste knjige od palminog lisca.rnskoj tradiciji prelazne s\·ecanosti ili prosLn-e kao sto SU TRPEZA BOGOVA Hiljadama godina traje tradicija ostavljanja hrane i pica na oltaru za bogove. dok je jezero Titikaka. a zatim se daju narodu u cinu bogosluzenja. Ponekad se hrana i pice blagosiljaju pred oltarom. bofanstvima da bi se dobio njihov blagoslov. variraju od malog udubljenja koje sadrii neku vrstu svetog predmeta (kao sto je kip) do mesta hodocasca Sva sveta mesta.. zrtva je poznata kao prasad i obicno je neka vrsta slatkisa. Kao sto je ognjiste centar kuce. a svaki predmet postavljen na oltar ima simbolicko znacenje . i opisuje podignuto mesto kojc cini ccntar svetog obreda i bogosluzenja Obicno se podize unutar gradevine ili prostora posvecenog nekom bohnstvu. cvece i tamjan su tipicni primeri To mogu biti i licne stvari. Druge tradicije koriste stvari kao sto su venci cveca. OLTARA Oltar na malom planu reprodukuje cclokupnu svetu GORE Indijanci cesto koriste duvan (za koji veruju da je s\·eta trava).1 nadgrobnim spomenikom i zrt\·ama cveea. Ponekad se o njemu razmislja kao o duhovnorn centru sveta. zapaljeni tamjan iii molitve svadbe i sahrane. dok se svece i tamjan stavljaju rJJ.1ljenih irtava dizao prema bogovima.nja Najraniji oltari su bili otvoreni prema nebu. s.1 licnost postala s\·eta ili je izvela sveti cin. Na slican nacin.. reke i jezera. naj\·eee slatkorndno jezero u Juznoj Americi. ugaseni vulkan i najvecu japansku planinu. odvijaju se pred oltarom Tradicionalno. J.svece. bili su slavljeni svakodnevnim molit\·ama i :Zrtvama. pa je ona mesto rnnogih liramo\·a i svetilista C:ak i na svakodnevni deo zivotJ. " Kini se bofanstva predaka pojadjuju flJ kucnim skrinjama. J. ali \'CZJ. dok su u Indiji. u prodan1icama i kancelarijama. pa je njegovo sirnbolicno znacenje srodno drvetu sveta ili kosmickoj planini Oltar moze simbolizovati vrerne i mesto na kojem je nek. kanjoni i krateri. kao sto SU mirisi i slatkisi Na zapadnoafrickoj obali. kao i drvece i surne Pbninu Fudzi. Kini i Japanu kucna s\·etilista posvecena raznim UKRASI OLTARA I SVETILISTA Slike iii simboli bozanstva obicno se postavljaju na oltar iii iznad njega. slave i budisti i sintoisti. u kucama. oltari su bili mesto ±rtvon. upaljene svece. simbolizujuCi pros\·etiteljska i onostrana svojstva vatre i dima . U starom Egiptu Nil je bio s\·etinja. simbolizuju nacine po\·ezivanja sa duhom i irnaju duboko znacenje i rnoc. a to je i danas kod nekih africkih naroda. takode je jedna nsta svetilista SIMBOLIKA.1dicije Postoje S\'ete planine.1ltus.

1\ odno jc bio rujYccc od scdam cuda st.1ci hr. 1ijugavo se u brda. mesto na kojem se nalazi Sartrska katedrala nekad je bilo sveta foma.1 sc zo\e Borobudm (sto zn.1Lm1a G.1.1·.111 predsta\lj. Sadrii kruine odaje poznate kao kive. Put prcma \rhu n.uog.1 S\ eta Posto su hrisc.1 kojc otprilikc odgcn .111u koji se prostirn LIZ rekLI LI duzini od 6km Na ccntr. Meteorski krater kod Flegstafa.1rn Artcrnidi.u.1j Lune.1!. Hengsan. 1 o mes to jc Ycz.1 .1.1 njcgcn hr. koji je dovoljno dubok da moze da se izgradi pedesetospratnica.11.1dc S\ etc grade\ inc oko kojih tibct.1 koj. ljudi su pocinjali da Potala u Ljasi.l\c.1jsn~tiji je indijski gr. Arizona.1j\cec budisticko S\ ctilistc n. S\eta jc rezidcncija ( trcnutno prognanog) D. poticc od mitskog brda Pot. rncst. Kanjon C:ako u Nju Meksiku bio je boraviste Anasazija iii "staraca".1110 za Dc\icu I\[ariju: i S\Ctiliste jc \CC \ cko\ im. Huasan i Songsan digao iz njega da bi stvorio sunce. dovodeci taj11ih kripta i Ova mreza svetih je osmo svetsko SVETE GRADEVINE Kako su drustva postajala slozenija.l\·istu Bodisat\c :\\a lo kites\ arc. a hrastovi lugovi bili su sveti za Druide . kao sto je slucaj sa Apolonovim hrarnorn u Delflma u Grckoj.ljLI i bor. kod cijih pripadnika vlada uverenje da je ovaj krater stvorio plameni zmijski bog.1 \isi niYo dL1ho\l10g iskust\ a Ima mnogo prirncr. crkve usecene u stene ukopavaju se duboko i. Efes u Turskoj jc nckad bio poznat kao ccnt.1.1 ob. i mcsto hodocasc. Uluru . pri ccrnLI s\.1.1li gr.1mhlu oblozcnu sa prcko 20 hilj.1 rnasi\ni zlatni spomenik i divnu rn.SVETE PLANINE Planine SU znacajne U taoizmu kao sredstvo preko kojeg ljudi mogu komunicirati sa besmrtnicima i sa praiskonskim silama zemlje Taoizam ima cetiri svete planine· Tajsan.1jvclii:.rn10\ inu i f"11at.1lnoj \isiji_l.n. i tunele. L:ija jc [hL1j GORE su izrast. od kojih jcdna od n.1. Njcn nazi\.1 hr.1 Lb su S\·ct. gr. smatra se svetilistem plemena Navaho.1 sc krcfr u smeru kaz.un. O\ ogromni metemski krater kod (Arizona) sveto je mesto i\Javaho CRKVE USECENE U STEi\IE Jedno od hriscanskih mesta hodocasca je Lalibela u iz XII i XIII veka.1d.111i razorili hr. koj.1pr.1ka 1. Potala u mesto je hodocasca tibetanskih budista i nalazi se na jednoj od tacaka sveta GORE LEVO Larn.j Lm1.1 Vclika p. U ll\Oj p. ove pecine imaju pet budistickih hramova i 24 manastira.1cb biscra bczbrojnih Rmb ) mlazi sc n.lcij.111g.1\ ljcn jc kao hodobsnicka stn.1 r.1ljki s. n.lt.rnskih budist.1 n.1lati sc n.rnstvcnijih im. Za australijske urodenike.ita zbtnog krcn . ima oblik zmije i verovatno je povezano sa slavljenjem zemlje kao bozije majke U Evropi.1 od nckc drugc kultme .1 inkarn.1l.1\. .1lazc grobnice prcdasnjih D.l!usi n.H magijskih i okultnih \ estin.1 rncsta jedne kulturc prisn1jcn.predstavlja sveto mesto Vremena sna Ogromno Zmijsko brdo Ohaja je svetiliste koje su izgradili Indijanci.1 S\Ctu .1!J. koji zruci "i:ista zemlj. s. mesec i zvezde.i u lndiji. boginji mcscca. Adfantske pecine u Indiji su hrarnovi u steni useceni gotovo vertikalno iznad fomovite urvine sa stepenastim vodopadima.1do\ i V. predaka naroda Hopi i Zuni .1.lm Velicanstvena palata na Tibetu.mozda najpoznatiji monolit na svetu .

u sustini je proces promene iii pretvaranj. "unutrasnje blago" iii stanje savrsene harmonije simbolizovano ispravnim mesanjem sumpora i zive (za GORE Alhemijski simboli za zivu (sasvim gore) i za sumpor (gore) . Hermes je predstavljan sa kriL1tom kapom i sandalama. bio posrednik izmedu svetova Za Hermesa Trismegistusa se govorilo da je au tor \'ise hiljada tekstova o nauci. koji je opisan kao vcliki ucitclj i davalac mudrosti. Medutim.1taju tako da se oglcdaju unut.1. koji sc svi sh\·. noseci krilati stap omotan sa che zrnije Njego\·i atributi su simbolizovali povezi\·anje donjeg sveta sa materijalnom stvarnoscu i nadpersonalnim "krilatim letom": on je. dusa i duh pojcdinca svesno sjcdinjuju sa kosrnickom dusom. t. Alhernija je filozofija i praksa koja obuhvata i nauku i misticizam. dus. lspostJvlja se da je on pokusaj ujedinjenja grckog boga Hermesa. direktno po\ez. pa i na razvoj rnoderne dubinske psihologije Alhemicar uocava direktnu vezu izmedu rnaterije i duha i izrnedu organske i neorganske prirode Najpre zaceta kao proces slican formentaciji. koji je vodio duse u podzemni s\·et i prenosio poruke bogo\·a. u sustini. mitologije i rane nauke. zastitnikorn ucenja i magije Alhemicari na poslu. vracajuci se u hriscansku Evropu preko ma\·arske Spanije tokom XII veka . koji je sadrzan u ideji "kako gore tako dole".rn sa elemcntima. zvezdama. :\.1lhemicara. sa egipatskim bo:Zanstvorn Totom. i na tome da sve stvari poticu od "jednog" Primenjeno na alhemiju.LHEMIJSKO P RET VAR:\NJE Alhcmijski proccs.narocito teorijska > 0 :::::i gde se sastaju telo. proccsu bio je izrazen kao lapis philosoplzorum iii ··filozofcn· kamen". okultnirn i drugim temama koji su sazimali sn1 mudrost starog S\'Cta.lr sv.1 kao ··kosmicke duse · veza sa zlatom i dugovecnoscu bila je poznata u staroj Kini i Indiji Ovaj proces sc opisuje koriscenjem celog bogatst\'a simbolike koja potice 0 < w z < > N w od astrologije. To je opis dozivljaja ··jednog sveta" u kojcm se tclo. u kojem obicni metali mogu da se pret\·ore u zlato iii srebro. psiholoski iii duhovni Cilj alhemije je prctvaranje osnovne supstance u visu.---"!' ALHEMIJSKO PRETVARANJE alhemija . mcsccom i sunccm. koji moze da bude fizicki.1kode poznJt kao opus magnurn iii "\·eliko delo". Jung jc cesto koristio terrnin unus mundus koji jc posudio od srednjcveko\"11ih . filozofiji. To sc moze slwatiti kao promcna osnovnih metala u zlato ili kao pretvaranje najosnovnije ljudske svesti i iskustva u duboki uvid . astronomije.1 alhemije direktno je pcn-czana sa ucenjima Herrnesa Trisrnegistusa (""Hermes Triput-naj\·eci ).ul Gusta\· Jung jc snutrao alhcmiju korisnom simbolickom kartom unutrasnjih iskusta\a On je dovodio u \"CZL1 rnlicite faze alhcmijskog postupka sa fazama kroz koje prolazi co\ ck kada dobija analiticku tcr. Ona je uticala na raznij moderne hemije. planctama. S L\fB 0 LI(: KA KART A HERMET!CKA MU DROST Filozofija iz. Rezultat alhemicareve posvecenosti O\'Om Hermeticka filozofija koncentrise se na meduodnos rnikrokosmosa i makrokosmosa.1piju.1 i duh. ovo znaci da je ljudski rnikrokosmos.1kog co\ck. alhemijski proces je postao analogija psiholoskog i duhovnog preobrazenja Najranija pominjanja alhemije nalaze se u zapisima iz starog Egipta Ova vestina se raz\•ila u staroj Grckoj i u arapskom svetu. u rukopisu iz XIV veka Procesi pretvaranja koje su oni koristili u svojoj naucnoj praksi (ovde je rec 0 destilaciji) postali su simboli psiholoskog i duhovnog napretka GORE > 0 K.

Vencanje kralja i kraljice odgovara i predaji nafoj hermafroditskoj prirodi. a vezuje se i za arhetip ranjenog iscelitelja i za pocetak isceliteljske snage Nigredo moze da predstavlja depresiju kroz koju eovek pocinje da preispituje svoj zivot i da se z m oppositorum ili "svetom vencanju". nekoj vrsti duhovne cvrstine. filozofovorn kamenu. Ona moze da predstavlja i ritualizovani prostor u kojem su sadrfani svi preobrazenjski procesi. Ovo je tacka velikog intenziteta u kojoj suprotnosti pocinju da se sjedinjuju u coniunctio Herrnesa. koja je ukorenjena u nacinu na koji su alhemicari gledali svet i istrazivali mogucnosti njegovog menjanja :0 )> Prima materia je sirovina alhemijskog procesa. praiskonskim stanjem zadovoljstva. boginje culnosti i ljubavi. Ovo herrnafroditsko jedinstvo predstavlja praiskonsko stanje ljudskog roda. Vatra predstavlja oplodujucu silu koja stoji iza procesa pretvaranja Vazduh iz mehova alhemicara potreban je za paljenje plamena i za sirenje procesa. Ono se olicava u SVETO VENCANJE Glavni simbol alhemije je sjedinjenje kralja i kraljice u · vatri ljubavi Ovo sjedinjavanje simbolizuje vencanje sumpora (musko) i zive (zensko) ili sunca (duh) i meseca (du5a). prvobitna materija koja prethodi podeli na cetiri elementa . koja je predstavljena figurorn po la musko pola zensko . Ova pecnica simbolizuje eoveka u cijem se telu povezuju dui. sledeca faza je albedo ili "beljenje". Prima materia odgovara psiholoskom stanju minimalne svestL Osnovna sirovina se drzi u atanoru ili pecnici koja se sastoji od jajolike staklene posude koja se zagreva na vatri . boga intelekta i komunikacije. ali ona ima i veliku tematsku simboliku. U ovom sirovom Stan ju prisutne SU SVe zivotne suprotnosti. Zavri. Hermafrodit sirnbolizuje postizanje intuitivnog uvida. koje rezultira filozofovim kamenom. ovo predstavlja svitanje tokom kojeg se depresija povlaci i zivot pocinje da se vraca .vodu. zemlju i vatru. nasuprot jednostranoj snazi racionalne spoznaje i diskursa.Svi alati.a i kosmos. tokom koje rastopljeni metali pocinju da se prespajaju u cistiju formu )> r :::r:: m en 7' 0 u psiholoskom < )> smislu. buduCi da su izgubili vezu sa "Edenom". Alhemija pretpostavlja da se ljudi nalaze u stanju haasa i nesloge. FAZE RADA suocava sa osecanjem krivice.na faza velikog rada naziva se rubedo ili "crvenjenje". vazduh. ooLE Alhemijska nauka poseduje celo bogatstvo sopstvene simbolike. . beznacajnosti i bespomocnosti Kako se eliskir zagreva. gde svaki element i proces dobija sopstveni znak. sastojci i naucr1i procesi u alhemiji imaju sopstveni znak iii simbol DESNO koje su alhemicari verovali da su glavni sastojci svih metala). Faza nigreda ili "crnjenja" je faza u kojoj se sirovina rastapa u crnu tecnost Ovo simbolizuje rano budenje svesti. Alhemija je takode povezana sa procesorn produfavanja iivota i teinjom za besmrtnoscu stvaranjem "eliksira zivota" ili "pijaceg zlata". Termin hermafrodit je spoj imena dva bofanstva. a analogna je izlasku sunca . i Afrodite. pre pada u svet suprotnosti. Toplota u posudi odgovara prirodnoj vitalnoj energiji za koju kaiu da postoji u svim stvarima. Slika svetog vencanja odnosi se na obnovu ove celovite prirode spajanjem glavnih sila u narna.

koje nije bilo rnogucc resiti rnetodom "ruka na zidu" w z < > N w Klasican oblik lavirinta i dezorijentacije dok prolazimo kroz izazove i prepreke LI ziVOtLI. Sestolaticni cvet LI svom sredistu predsta. Druga cngleska rec za lavirint. je ··Ia'. Indoneziji i u Severnoj i Juinoj Americi. budenju i proccsa snevanja Clvaj stJ. . sacinjeni vestirn potkresivanjem biljaka. Stari koren "lavirintJ. naseg svesnog biea i nesvesnog iii kolektivnog nesvesnog. Indiji.wija i naea. Gotovo svaki drevni lavirint sledi ovaj plan Pronadeni su i klasicni lavirinti sa 11 do 15 krugova. l\[oze da bL1de kvadratni iii kru:lni i irna · ga u Enopi. lavirinti sa ostrvima u sebi.ri simbol predstavlja i majcinu utrobu i grobnicu.. > 0 ::::J kao ncsto sto predstavlja glavne duhovne i psiholoske brige svih kultura koje ga koriste Kao simbol "prolaska". bL1dL1ci da su predmeti hodocasea iii pokajanja bili izlo±eni u ladama francuskih katedrala: najpoznatiji la\·irint je konstruisan u Sartru oko l 230.·irinti su postali uobieajeni u IX veku. sto znaci "karnen". odnoseci se na nesto cnsto i na zernlji. Chi lavirinti. se po njima hoda.rn put do centrJ. i na. ali arhetipski obrazac je "kritski ·iii "sedmokru:Zni Ia. on jc kreativno iii obredno rnesto koje odraiava nase osecanje neznanja GORE 0 < t/) OBLICI LAVIRINTA Lavirint je "jednosmeran": ima samo jedan put koji se s..·ilu.Se s\·esti u > 0 0. kao sto je jedanaestokru2:ni lavirint sacinjen od \•clikih oblutaka Vizbiju.. potice od staroengleskog ameizan sto znaci "zbLlniti" SREDNJOEVEKOVNI CRTEZI RimljJ. "Jednostavno povczan" lavirint.·irint.. ali na kraju do. severnoj Africi. cije dve zakrivljene ostrice simbolizuju mladi i opadajL1ci mescc. a zbog toga i slepih ulica. Stari . a u sredini svake ostrice slika je cetvorokrakog krsta . a nit koja nam pornaze da pronademo GORE Labris. "Visesmerni" lavirint moze da ima vise pute\·a.·lja rascwtano i isceliteljsko jedinstvo muske (Hrist) i zenske (i\!arija) energije. iako je slozen. ali drugi dezorijcntise i tcra vas da se osecate potpuno izgubljeni. Krajern Srednjcg veka razvio se novi oblik lavirinta LI bastama i palatarna Evrope.·odi u centar. Alzir Crkvcni la. Svedska ll radeci ih kao mozaike na zidovima i podovima Kasnije je on1 nstu Ln·irinta us. podu bazilike Reparatus LI Orleans. a crtezi su bili dovoljno veliki dJ.·czani . u!az LI Ovaj klasicni italijanski crtez lavirinta primer je jednosmernog lavirinta DOLE lavirint iii ll donji SVETO PUTOVANJE U DONJI SVET Rani lavirinti su bili mape koje su pomagale prelasku duse u donji svet posle smrti . spiralnim i serpentinskim obrascima. Lavirint graficki predstavlja vezu izmedu svakodnevnog zivota i donjeg s\·eta. "rnaze" (meiz). ima ncprekidan zid i moguce je hodati drzeCi se stalno jednom rukorn za zid U XIX veku formirani su "visestruko po.ni su razradili nstu sa krivudavim. Nju cesto dr:Zi boginja koja CLIVJ. imali su mnogo pogresnih skretanja i slepih Lllica. Najjednostan1iji oblik lavirinta jeste "trokruzni" crtez. Pn·i primer lavirinta dezorijentise.LAVIRINTI < 2 Lavirint je simbol zivota koji se tumaci na razlicite nacine svet.·ojib crkva: najstariji poznati primer datira iz IV veka i nalazi se nJ. godine. On ima sarno jedan ulaz i jed. DOLE DESNO Ova moderna slika prikazuje savremeni kosmopolitski zivot kao lavirint (a deluje i kao kola komjuterskog cipa) Labris je dvostruka sekira sa !(rita. sekira koju zakrivljene ostrice povezuju sa mesecom i sa korenom reci "lavirint" put predstavlja svest koja jc potrebna da prodemo kroz zivot.

:inje. u stvari. i smatra se da simbolizL1je rad. koja je imala nadzemni i podzemni nivo Ona je cuvab tela dvanaest krc1ljcva i grobnice svetih krokodila u HcUJO\cru. zivotna nit koja spaja dva S\'Cta. cc1kr<l\ ijuski Lffirint je ncizost. Ovaj mit prikazuje Tezeja kao simbolicnog junakaspasitelja koji savlaauje zverske aspekte sopstvene prirode kao i prirode Minotaura. plodnosti asocira na bcbu savijcnu u utrobi ili novorodence smesteno u majcinom krilu. a on prcdstadja i pccat pinunskog plcmenskog sa\·etcl. omogucujuci kretanje izmeau nivoa preko mostova iii stepenista. EnglcsL1. Teorijski je moguce neprestano dodavati dimenzije lavirintu. Zato lavirint posiaje simbol inicijacije i ponovnog roaenja juril. ali ih to onda izbacuje iz carstva svakodnevnog zivota. ulazni i izlazni put sugerisu pL1pcanu vrpcu i rodni bnal. a ch cl mladica JUNACJ(O PUTOVANJE Najcuwniji lavirint jc la\·irint kralja !v[inosa u Knososu na Kritu. Druga forrna je okruglija i simbolizuje oca sunce. kroz vrata groba u rnajku zcmlju Najstariji zabelc:Zcni lavirint opisao je Hero dot u V veku pre n c. Ncmack.:icijc1 stojecih ratnika kojLI je izmislio carobnjak Drona. sin atinskog krc1lja Egeja.i. ciji je krclj OIU SU < > z Petostruki Ll\·irint sa devet krugovcl koristi se bo rnotiv na korpcrnu koje su tbli pripadnici nc1roda Pima u Arizoni. Sa S\'CSCU dLIZC hodocasce. gornji i donji. a njegov centar zensku jc1jnu cclijLI ili nutericu. a koji mu je dala Arijadna. Tezej se sL1ocio s Minotaurom u centru L:n·irinta. trasiranje pL1tc1 za ncrodcno detc kroz VISESTRUKE OIMENZIJE Dodavanje trece dimenzije donosi nove nivoe slozenosti plana lavirinta. zavetovao se dace ubiti ovo cudo\·iste da bi okoncao placanje prisilnog danka kralju l\!inosu..l. koji sc nalazc u Arizoni. smrti. sL1sret sa Llnutrasnjim cudovistem i njegm·o ubist\·o i re5enje lavirinta koje simbolizuje konac. Onj model obicno ima L1laz na vrhu i GORETezej drzi konac kojim je odrzavao vezu sa spoljnim svetom. javljaju se u dve forme. i LI trista godina stcuom la\·irintu u Safron Vc1ldonu. povczujuci t~1ko teme zivota. Minosova kcer Arijadna zaljubila se u Tezeja i dala mu je klupko zlatnog konca. Programeri kompjuterskih igrica koriste visedimenzionalne lavirinte da bi stvorili "junacko putovanje" u kuci igraca drza\a dok je On l. cl srednjevekovni monasi mogli su hochti crkvenim lavirintinu tokom kontemplacije . koji daje zivot. zivOtcl i mogucnost ponovnog rodenja Ova tema je po1·ezana s puto1·anjem u majku zemljLI i LI donji s\·et.:i\ irint matericc.wirintski plcso\·i i obrcdi prikazivali su krctanjc izmedu zi\·ota i smrti.:in10 kru:lna forrn.1 ch jc pro1udu PUTEVI SPASENJA Us1 c1janjc Ll\ irintc1 od stranc hrisccrna den clo je do promcnc simbolickog nucenja. OPLODNJA I RODENJE ULiz u la\ irint moze predstavljc1ti n1h-u. a sagradilo ga jc 12 egipatskih kraljcva kao spomenik scbi pokraj velikog vcstackog jezera lz jcdnog zida la\ irinta dizala se piramida. Ova forma predstavlja putonnje kroz zivot. cl moze da prikazuje granice hopijskih teritorija Odnos izmedL1 muskog i zenskog principa predstavlja jos jednu temu. sugerisuci oplodujL1ce pL1tovanje 110\'C nade. Ccntcu nijc vise prcdsta\ ljao susrct Scl smrcu ili sa cm1ovistem nego jc prcdstc1\ljao spc1senjc. od1L1\'an je obrcd u kojem jc u sredini stc1jala dcrnjb. a koji je. sa spiralom u sredini. koji se povezuje Scl mi tom o Tezeju i cudcn·istu s gLl\'om bib znnorn Minotaur Tezej. ubio g~1 i natio se Arijadni prateci konac. Ovaj mit ima nekoliko simbolickih brakteristika: "prodor" u lavirint. Hopijski lavirinti iz XII nka. pri ccmu je Lffirint bio put kroz zamrscnost gresnc ljudske prirode Simbolicno hodocascc ili pobjnicko puto\ mje kroz lavirint moglo se propisati za grcsnikc koji su bili prcsbbi ch krcnu JU snutra se cL priknuje junacko puto\ anjc LI utrobu C1kra\ijuski Livirint piedstcl\ lja C\ olucijLI klasicne formc i nalazi sc u Indiji Zasnin sc na trostrukom centru pre nego na L1obicc1jcnom krstu. Mit o TezejLI i Arijadni opisuje zlatnu nit izrnedu muskarca i zene U lavirintu Rad i rodenja . dozivljaj dezorijentacije. U indijskom spevu l\L1hablnratc1. Forrna Tapu'at sibzio u lavirint.

mnogi aspekti n jihove simbolike deluju arhetipski. svetim krugom iz kojeg izviru cetiri svete reke (Ind. svetlost i vid posrnatraca. irna cetiri izrazite strane okrenute prema severu. Budisti je smatraju mandalom. jedan od najvisih vrhova Himalaja. oslobadajuci je iluzija trajnosti u svakodnevnom svetu da bi iskusila nadpojavnost. Zatirn se mandala pravi od centra napolje. koncentricni elernenti crtefa zrace iz i prema svetom prostoru u sredini. U hinduizmu je ovaj prostor 5unja ("apsolutna praznina") i bindu ("kosmicko serne"). MANDALE U PRIRODI Mnogi obrasci nalik mandalama pojavljuju se u prirodi. Iako ukorenjene u sveta predanja lstoka..MANDALE I JANTRE Sanskritske reci "mandala" > 0 I ::J se sve vraca. gde se koncentricni godovi na deblu drveca. Satledz. boje i simbola kao StO SU SASVIM GORE Obrasci mandala javljaju se u prirodi.. a imaju razliCito ruho sirom sveta Obrasci nalik rnandalarna pojavljuju se u prirodi kao i u tako razlicitirn tradicijarna kao StO indijanska. keltska i hriscanska. simbolizujuci boiansko prisustvo. kosmicko drvo. PESCANE MANDALE Man dale nisu uvek naslikane U tibetanskom budizmu. simbolizujuCi prepreke s kojima se rnoramo suociti pre nego stignemo u centar. Sirnboli se razrnatraju po redu. mandale kao da predstavljaju univerzalni obrazac zivota: Zemlja se vrti oko Mlecnog puta dok se celije elektrona svih zivih biea vrte oko centralnog jezgra C:ak je i ljudsko oko jedna vrsta mandale . Kruzne mandale zvane ll kojern je srnesten koji nastanu kada se baci kamen u vodu cine jednu vrstu mandale. Bramapu tra i Gang) kao cetiri paoca vecitog tocka I na nivou makrokosrnosa i na nivou rnikrokosrnosa. ravna predstava svih krugova svemira. Oni se takode pojavljuju u snovima i u spontanim zvrljanjirna i crtezima.. prostora iz kojeg se radaju sve stvari i u koji cak-pur Kada mandala bude gotova. Unutar spoljnog kruga iii kvadrata. Tibetanski budisti prave rnandale na srnotanirn platnirna zvanim tang-ka Ove rnandale . sveti deo hrarna altar. . kao sto je slucaj sa koncentricnim krugovima na ovom deblu drveta DOLE kalacakra iii ·'tocak vremena". a zavrsna ceremonija izvodi se da bi se njene isceliteljske moCi oslobodile u svet Pesak se cisti spolja prema centru i stavlja u urnu. tako su i vizuelni efekti rnandale takvi da nista ne postoji izuzev susreta izmedu razlicitih polja i obrazaca energije Red kosrnosa se prikazuje kroz uravnotezen aranzrnan geornetrijskih oblika (prvenstveno kruga. kreativnost i duhovno ispunjenje koji proisticu iz nistavila. Ona se nosi u svecanoj litiji do oblifoje reke. Meditirajuce Bude. njena prvenstvena svrha je da dovede misao do rnesta tisine i praznine. zastitnicka i destruktivna stvorenja. njena uloga je zavrsena. tocak zivota. krecuci se s ruba prema unutrasnjosti. jugu. kvadrata i trougla). a opisuju sematske slike cija je svrha da predstave i da doprinesu duhovnom iskustvu. Tradicionalna hinduska mandala je kvadrat koji je podeljen na manje kvadrate Kao sto predstavlja sliku SU pahulja snega iii suncokret. Cak se i prirodne formacije u pejzazu uporeduju sa rnandalama Planina Kajlas. oblaci. reda i o sirnbolici procesa individualizacije UCENJA MANDALE Bas kao sto se duga stvara sarno kada se spoje kapljice kise. pravi se obojenim peskorn kao sirnbolicni rituaL Pocinje ceremonijom prizivanja boginje stvaranja i posvecenja mesta .sveciidrugiduhovni vodici na bogato obojenirn slikarna. mreskanja vode na povrsini. Na cetiri strane sveta nalazi se po jedan monah koji sipa pesak iz metalne cevi zvane Mandale su sredstva meditacije u duhovnim tradicijama kao sto je budizam Ova mandala iz Tibeta koristi se kod vadzrajanskog dragulja iii tocka munje kjil-hor takode se koriste za rneditaciju. kao StO SU bo2:anstva iii duhovna biea. ona je i model za tlocrt hinduskih hramova: centralni kvadrat je Brarnino mesto i sadrzi odaju koja predstavlja majcinu utrobu. i uporeduje se sa ogromnirn dijamantom. istoku i zapadu.su obicno pravougaone slike na kojirna se prikazuju Budina ucenja. simbolizujuCi razvoj zivota iz jednog jajeta u svemir. Iako su simboli koji se koriste na rnandali specifkni u zavisnosti od kulture. i "jantra" znace "krug" i "instrument". paukova mrefa. planine i munje uobicajene su ikone tibetanskih mandala. sto je navelo Junga da kaze da je rec o poku5aju ocuvanja psihickog GORE TalasiCi 0 < Vl LU z < > > 0 CL N LU konternplacije.

jll SC cncnom koja simbolizuje icnsko iii belom koja sirnbolizujc musko St\·oriec DOLE Jantre koriste apstraktne geometrijske oblike u svom planu.1 unutrasnjost Konccntricni kruc>ovi prcdstavljaju duhovno sircnjc i kosmicko jcdinstvo. koji simbolizuje C:etiri godisnja doba i C:etiri strane sveta.1 jc bL1goslO\CJ1. kao sto je slucaj i sa indijanskim isceliteljskim tockom i hvatacem snova. prcdstavljenom trouglom okrcnL1tim prcma dole. kao sto su rozete sa urezanim ukrasima koji ukrasavaju katedrale i crkve. pri C:emu je ova poslednja mandala sveta sna Prethriscanski keltski krst. kvadrate i krugove.10 \ arijant.Hinc LI nunchlLI Zatim sc pcsak ritmlno L1kLrnja brczi.1nchlc zyanoj dircktnom kontaktu s njcgovim tclom ch bi otcr.1 ec proci korisni dL1ho\ i bcb sc pozon1 tokom obrcda Ch.111dalc.1 mor.rn cfa doncsc mir i h. Sile koje poCi\·aju LI jantri ozivljaVJ.1 joni (matericom). s\ctoj lozi koj.wlj. svi se uporeouju s mandalama.1ho Indijanci takodc koristc slikc kod iscclitcljskih ritu. s z > > CJ "' z Sri-jantra moic da sc gravira s.1li se 11. sa L1pijama na cetiri strane svcta .111 i scda LI sredinLI nun chic sa prilibma du ho\ . bakru.1 m. koristi sc u hinduskom t.LEVO Ovde tibetanski monasi prave pescanu mandalu Svi aspekti mandale.1.c geomctrijski simboli LI rnisticnorn prcdstavljanjLI st\·aranja sveta i intcrakcije kosmickih sila .1 i drL1gih rnarkcr.1ko ch iscclitcljski pcsak odL1zi u okc.rntristickom obredu. co\ ck komc jc potrebno isccljcnjc doLizi u hog. simbolicni su ME8UKULTURNE VARIJACIJE Kameni krugovi.1 t. dok trouglo\·i prcdstavljaju spajanjc linge (falusa).1tim sc p.1 S\ O\Ll potrebnu ran10tdu i harmoniju encrgija ccanost. iikaah ('mcsto n. Sive i Sakti.1L1.n i korisccnjcm \rpc.1djenog trouglom okrcnutim prcma gore. s.1\ .1 fizicki sn:t i stiti i z. U sL1ton. iii polnu igru boz. srcbru.1lc bolcst tako ch p. kristalu. pogrebne humke i lavirimi.irmoniju ccloj plancti N.1 pcscanoj slici u obliku m.1ji figura du ho\ .po zastitnickom bozanstn1 Samo ovi materijali.11no na osarn povrsina: na zlatu.rnskog para.1\'a mantru iii rnolitnL Ponekad sc mantra ispisujc da je ··ucnsti". Hrisc'anska tradicija ima sopstvenu verziju obrazovanja mandala. kosti. J\L1mhL:i sc pr. ukljucujuc'i obrede koji okruzuju njeno pravljenje i uklanjanje. s tclom kojc sc sip. lscclitclj iii iscclitcljb inodi ccrcmoniju 11. prcdst. isp1«1zni.1ko ch u potpunosti budc prisL1tno LI krugu. > On prcdst.1 sc LI hog. jcr poloz. kozi (L1kljucujuci papir) i na specijalnom kamcnu zvanom ··visnu ·.1 ccrcmonija pocinjc LI zoru i ochij.1ju ugljcn i mlc\ cni L1mcn d.1j\·isc korist. t. obicno trouglove.1.1stoji od jcdnog kvadrata.1ju bi ti prccizni da bi sc st\orilo mcsto harmonijc l:Lua slikc sc prc1\i od pcsb.1 u prcko ritualnih (inova. postavljan je iznad kruga koji je simbolizovao zemlju.1 Z.1 bi sc do bi Ii obrisi 0Yc figure su cnstc konturc. koncentricnih krugova i devet trouglova koji se medusobno prcsecaju Spoljni hadrat funkcionise kao gradski zid. kao sto jc bdcnje i citanjc molitve 1ud njom Sri-jantra.1 iii mlc\cnih Lltic. .1 kojc doLuc duho\i ) 1u Hatinu kroz koj.1nu. Ona sc s. koja sc smatra jcdnim od najmocnijih crtd:a jantrc. jantra sc koristi LI hindL1izmL1 i budizmLI U pitanju jc slozena geomctrijsb figura koja vizuclno izraz. u kombinaciji sa pravim bojama _IANTRE K.1tnr. a z. kL1kurL1za i polcn.1zlji\O sip.

raspored tri linije koje su cele iii isprekidane Cela linija predstavlja energiju janga. vetar / drvo. vatra i jezero Trigrami su nekada ukra5avali odecu svetovnih i duhornih voda. "smanjenje". iii plirne i oseke. grom. pojacavajuci tako sarnosvest 10 000 PROROCANSKA SREDSTVA Proricanje koristi slucaj da bi otvorilo vrata duhu da se izrazi preko simbolickih obrazaca. jer proroeanstva nece shvatiti racionalna misao. od kojih se izvode turnacenja ljudskih situacija. koja te:li ka tome da odbaci ili previdi znacenje informacija koje dolaze slucajem. a trigrami simbolizuju osam faza u ciklusu razyoja i propadanja. s nazivirna kao sto SU '"kreativan". sto se ocituje u svim oblastima zivota Svaki ima naziv uzet iz prirode: nebo.PROROCANSTVA I PREDSKAZANJA Govoreci sirnbolickim jezikom. formacija zvezda i komunikacija planeta i zivotinja. sto povecava moguci broj permutacija na preko koji ukljucuje tekuci dijalog sa duhovnom ili mitskom dimenzijom Preko ovab·og odnosa moguce je citati izvesne znakove koji bi inace ostali skriveni.to bi podrazumevalo da je zivot gotov program nego se najbolje razume kao nesto fluidno. planina.· l . kod svih promena postoje obrasci. koja je postala mnogo vise od prorocanskog sredstva: sirnbolizovala je funkcionisanje celoo svernira Osnov I Cinga je trigram. prorocanstva i predska. " ··receptivan". zernlja. kostiju ili stapova. kao proces Gone Tarot i kristalna kugla su dva metoda koji se jos koriste kod predskazanja oesNo U srednjevekovnom ilustrovanom rukopisu klasicni grcki astronomi posmatraju zvezde sa Svete Gore (Atosa) Oni su verovali dace im citanje ovih obrazaca pomoci da predskazu buduce dogaaaje parove. uklesan je natpis. voda. Najpre dublje s\ojeve rnozda je odgonir na pitanje pogadan iz obrazaca na zivotinjskim kostima iii na oklopu kornjace Ovo se razvilo u Icing iii u "knjigu promena·'. Mcdutim. visoki svestenik starih Hebreja nosio je na grudima plocicu sa draguljima koja je sadrzavala urim ("sjajni") i tumin ("savrseni"). ona rnogu da se sagledavaju kao nacin prodora nesvesnog Nad ulazom LI LI ICING Paradoksalno je da je jedina izvesnost u zivotu promena. od nasumicnih 5ara listova eaja. u grckim Delfona. URIM I TUMIN Tradicionalno. . Ona se dalje produbljuju '"izrnenom redova··. To moze biti bilo sta. tako da su 5amani stare Kine oovorili o jang dva suprostavljena principa koja su temelj celog stvaranja. a isprekidana energiju jina. ··porodica··. trigrami cine 64 heksagrama I cinga. dva kamena koji su se bacali za proricanje sudbine i ispunjavanje zelje. pri cernu su jin i najcuvenije prorociste staroga sveta. "Upoznaj sebe·· Proricanje nije metod predskazivanja buducnosti . lz psiholoske perspektive. a mogu se koristiti kao amajlije Spojeni LI " ornj prcdvidljirnsti kada bi bili zamoljeni da daju savete u vezi sa nastupajucim dogadajima. Moguee je osam razlicitih rasporeda. do prefinjenih simbo\ickih Sistema kao StO SU tarot iii I cing Za citanje ovih obrazaca i izvlacenje znacenja potreban je intuitivni skok vere.zanja su nacin odrfavanja veze sa nevidenirn uticajima koji su van dosega obicnog sveta.

Tarot se deli na dva dela: na izgo\ . . a koje bi rnogle da PREDSKAZANJE Danas se termin "predskazanje .e. kao i narocite pticje nste . obicno su nesvesno og hrast.10 sto jc slueaj sa svim drugim prorocanst\·ima. ponasanje. obeseni eovek i svet Male tajne se dalje dele na cetiri garniture. jer je ispravno tumacenje poruke bilo jednako vazno kao i same reci TA. gavran se obicno posmtra kao ptica koja donosi zao glas. Mozda je on predstaYljao nacin skrivanja duhon1ih ucenja koja su se suprotstavljala preovladujucirn crkvenirn doktrinama. tibetanski tekst iz IX veka. koje SU 0 0 < > > > z > memorativa (slikovni sisterni pamcenja) postala je vezana za rnagijske talsimane ili arnajlije za prizi\·anje narocite sile . Na primer.1st. prorocanstva jc dav. koje se odnose na cetiri elernenta kao i na svakodnevne brige: carobni stapiCi (vatra i ambicija). U klasicnom svetu.uali ncpoznati ljudi. ali takode izgleda verovatno da je cinio deo sistema pamcenja Tokom renesanse.1 Za komade dn·eta koji su uzimani sa hrasta govorilo se da imaju istu prorocansku moC.1 poruci i od sposobnosti da je rnume k. reci koje se cuju nasurnice ili \·an konteksta. iako su ga srednjevekovni crkveni ljudi optuzi\·ali kao "davolsku slikovnicu·· Tarot je spil karata ilustro\·anih veoma simbolicnirn slikama. pehari (voda i emocije) i pentagrarni (zemaljski i materijalni resursi) eroz.uod pomno pratio ptice u prorocanske snhe . se (esto .1 o Dodoni.10 sarn hr.1 i ljudi. bili . Poznate kao kledoni. sto je bio povoljan znak od bogova Tajvanski Bununi oslanjaju se na cnkutanje ptica i nacin njihovog !eta kao na znarnenje u vezi sa lo\·om: cnkutanje sleva smatra se losirn zn. .rijih oblika proricanja Opisi iz Kine. pa cak i jaja. sablje (vazduh i ideje). prvosvestenica.oesNo Publika pomno slusa prorocanstvo.1 kod O\ uticu na slu5aoca smatrale su se prorocanskim porukarna.:iii u HomerO\ o doba. dok prema jednom kineskom predanju dusa sunca poprima formu vrane iii gavrana 22 karte velikih tajni i na 56 karata malih tajni To je razlog sto se tarot ponekad naziva Knjigorn tajnL Velike tajne bave se arhetipskim temarna koje odraiavaju prekretnice u zivotu. ali se on u XIV veku koristio za igru i proricanjc sudbine u ltaliji. a sirnbolizuju ih karte kao StO SU Jed no od najpostO\ anijih proroeanstn u antickorn s\·etu bio je hrast koji je rastao u Dodoni na SC\ bmfala. oko 800 g pre n.be5c se smestil. Persije i mnogih drugih kraje\·a pokazuju da je n. ne zahteva organizo\·an sistem znakova U pocetku jc verovatno zavisilo na bliskom odnosu izmedu ptic. obrJ. KLEDONSKA TRADICIJA Prorocanstva mogu da deluju na vise nacina.1vali n. kretJ. neopr. Gavran se takoae pojavljuje u pricama o potopu kod algonkinskih lndijanaca U Skandinaviji se smatra da su gavranovi duhovi ubijenih ljudi.1padu Grckt:: \'ekovinl.10 prorocanstvo. ali moze da donese i dobre vesti U Knjizi postanja Noje ga je poslao da odredi velicinu potopa. Francuskoj i Nemackoj.ui za drvetom koje cc ih rnditi U 11. Kakadhrita.1 zemlji. grup. pri cernu su ljudi ulazili u misticno iskustvo pticje s\·esti . Rirnska drzava se uvek obracala predskazivacu pre donosenja neke va:Zne odluke. ali se gavran nije nikada vratio.lllih nogu i sp. daje detaljna uputstva za tumacenje znacenja graktanja vrana Predskazanje.ljr. prerna Ilijadi.koji su. odnosi na sve oblike proricanja Medutim. ljubavnici.lllijirn pricam.l su hodoeasnici puto\ . lndije.scc !eta.ROT Tacno poreklo i snha tarota nisu poznati. ove simbolicne fragmente govora koji kao da su odgovarali na pitanje ili davali savet.acio turnacenje proroeanskih poruka ptica. medutirn.. dcca iii proLunici K. pri C:cmu je proricanje intcraktivan proces DODONSl'-1 HRAST GAVRAN Cesto predskazujuci smrt. dok je prema predanju mesto za astecki grad Tenoctitlan bilo izabrano kada je na kaktusu viden orao sa zrnijom u ustima. uspch oYog mctoda zavisi jednako od ot\orenosti primaoca prem.1 tumaca z\·anih seloi . ars smatralc ljudskirn glasnicima Prcdskazanje je jedan od najstJ... u pocetku je on zn.1kom i lo\'Ci se obavezno Hacaju kuci .1li u potr.nje.njihovo pe\·anje.

perjanicc sluze da 1uglase on1 osobinu GLn-.1 s. sto znaci kao simbol sanscne ran10te:Ze i celcn itosti.1 jc lisiti Co\cka jarne sluzbe.11u glav.:i kosa sirnbo]izcn·aie SU . GORE kalske z.:i.:i je svctinja z.1k dobrog kar.1 veoma dugorn. U rnnogim tradicijam.1.:igledav.:ivarsku tradiciju. Zenska figura moze predstavljati razlicite aspekte zene. a keltski kult gla1·c kao swtinje ilustruju brojni mito\·i . Simboli \las ti kao sto jc kruna nose se na gLn-i. U nckim tr.1dicijama telo se pos111.1 zrtvov. Obrijan.n-isnosti Duga rasplete1u kos.1du z.1hinje sisaju kosu kada stupaju LI mo1uski zirnt. Pripadnici .:i kod zena nekad je bila simbol rnl.rnjc iii pokornost: monasi i mon.12i\·ati 11..inezi su telo posm.1ginj. USLOVLJAVA BOGATU SL\IBOL!l(U KOJA OKRUZUJE RODENJE I SMRT. 1'.--.1tra kao ·· twarn dusc·. nasuprot tome.rnju i mogl..1 gla\ a se snutra centrom uecnj. instrumcntom razurna i duhovnih i drust\ cnih sposobnosti koje izdizu ljude iznad zirntinja . kao sto jc slucaj sa rastafarijanskim plctenicama iii dugirn loknama hasidskih KOSA Kosa cesto predstavlja rnuskost i snagu.. mudrosti i vodstv.1 CJlc i druge keltske narodc duga kos.rn.rnu U hriscanskoj umctnosti iskupljena i posveeena Marija Magdalena eesto se prikazujc s.1jednicc Sika pustaju kosu i br. raspletenom kosom kao simbolorn svoje ne\·inosti. U hinduskoj i budistickoj tradiciji. J pletenicc iii m·ez. kao skladiste niskih nagona i strasti koji prete da s\·edu ljudski rod na ni\·o zivotinjskog swta. ALIJE TO SLUCAJ I SA TEi\L.1frickim plcmcnskim kulturam. RITUAL I KREATIVNOST 5LIKO\'ITI SL\IBOLI KAO STO SU SRCE I TOCAK z 0 ZAUZIMAJU CENTRALNO \!ESTO.1 duha pobeduje smrt Lllhtu ZCl1U iii. prakticno s\·aki pojedinacni deo ima sopstvene simbolicke asocijacije starozavetnoj prici o Samsonu koji je izgubio snagu kada mu je Dalila odrezala kosu.:iju telo kao neprijatelja kojeg treba savladati. ZIVOTNI IZRUG 154 NACIN NA KOJI LJUDI VIDE SVOJE TELO. Hinduska boginja Durg.. sto znaci da snag.:idosti i nevinosti.:i bila jcdnaka kastrir. pom.:izuCi S\'akorn coveku da shvati S\ oju bozansku svrhu i jedinst\·cne mogucnosti Druge tradicije s. ljubavi i poniznosti Frizurc SU cesto oznacitclji drustvenih iii religijskih razlika. a diH1c frizure i Ljudsko telo je bogat izvor simbolickih znacenja. SVOJ FIZICKI POLOZAJ U SVETU I VLASTITI ZIVOTNI VE!(. koji je posrednik izmcdu raja i zemlje.rnjc glan~ oznaca1 a pokornost nckom viscm bicu U mnogim .n-i U Kini jc obrij.\TSKI\! Sli\IBOL!i\L. LJUBAV I SRODSTVO.\[noge stare tradicije saglcdavalc su ljudsko tclo kao rnikrokosmos ( doslorno ··mali s\·et 1 koji sadrzi sve faze stvaranja s\·eta u minij. Z.1to sto vcruju da su one simbol Bozijc ljub. > LJUDSKO TELO G L :\ \!:\ Gotovo s\·ud.:i..1 cesto se prikazuje kako drzi sopstvenu odsecenu glavu dok u hriscanskoj ikonografiji ima mnogo primcrJ.\ KAO STO SU VENCANJE I IZLAZAJ( SUNCA. .1 glan rno±c takodc uk..1 izduzena glava jc zn. kurtiz.:i m. za cuperak na nhu glave se veruje da pokriva mesto nJ kojern bofanski duh ulazi u tclo prilikom rodenja i izlazi prilikorn smrti: on se po\·ezuje Glava se povezuje sa ljudskim sposobnostima razmisljanja Ona maze takooe da se koristi za opis odgovornog eoveka GORE Pored sirnbolikc tela kao celine.1turnoj forrni.1trali kao jin i jang. odsecanjc gla1·e neprijatelju srnatra sc ponizenjem pojedinca.. svetaca koji nose sopstvenu glavu.1 je bib simbol kraljcvskc vlasti iii simbol slobodc i ncz. kao sto je plodnost i zenska seksual nost.1ktera.. kao StO je sJueaj LI Jencja.

provokativan sa svetim narodom. dok je u manrskoj kulturi to prkosan.1 usta demona.1ra. Fraza '"sirom otnirene oci .:i bi otcrali zle duhovc Na Tibetu. sredstvorn percepcije koja je kod meditacije usmerena prema unutra U staroj Grckoj simbol oka je irnao magijska svojstva. taoisticku i sintovsku. kao sto je slucaj sa ustima cudovista: u hriscanskoj ikonografiji ulaz u pakao su zub. simbolizuje govor.i. pozadini OCI Kao sto se i ocekuje.1ju sn.it.. pri cemu dcsno oko odgovara aktivnom i buducem (suncu) a levo pasivnom i proslom (mesecu) Da bi ujedinile percepciju. uzviseno stanje s\·esti i sposobnost rezonovanja i komuniciranja. oci se identifikuju sa suncem i mesecom. slepilo se cesto koristi kao rnetafora za nesposobnost sagledavanja duhon1e i moraine istine . je jedno otvorcno oko (simbol bo±anskog znanja) smesteno unutar trougla slika SRCE Na Zapadu se srce povezujc s romanticnom ljubavlju od Srednjeg veka. Horovo oko . sa sposobnoscu da se vidi dalje od cisto fizickog sveta. zubi se cesto uporeduju sa biserima. Medutim. sto je zna(i]o da iii lazi Jezik i zubi irnaju sopst\·enu simboliku Na africkirn skulpturama. neke kulture veruju u postojanje '"treceg oka'" koje se nalazi na sredini cela. usta oliea\·. a oci naslikane na pramcima ratnih brodova imaJe SU f!10C americke ncwc. I hinduski bog Siva i Buda prikazuju se sa trecim okorn. Preko veze s jelom. ooLE Marija Magdalena se cesto prikazuje sa dugom. ali rnogu i da se poveiu sa snagom i mudroscu U persijskoj i evropskoj ljubavnoj poeziji. plazenje jczika se smatra prijateljskim pozdravom. u carstva duse i duha. simbolika oka se po\·ezuje sa percepcijom i vidom.LEVO Otvoreno oko u trouglu je masonski simbol Ono simbolizuje duhovnu svest. U starom Egiptu. zubi mogu da ukazuju na zastrasujucu snagu zveri da pojede. raspletenom kosom kao simbolom svoje nevinosti i aluzijom na vreme kada je prala lsusove noge pitanju opake reci da ih vode.rnje budnosti tamo gde je sen iii duh.1gu duha i inspiraciju duse. Jedan od masonskih sirnbol. Srce sc takode povezuje sa moralnom hrabroscu i istinom. Srednjevekon1i umetnici su prikazinli male demone kako izlecu iz usta neke osobe.. usta su takode povezana sa destrukcijom. znaci st. ukljucujuci hindusku. nego i istine koja se pojavljuje nJ.rnice od jednog dol. Dlake na telu se povezuju sa muskoscu iii zivotinjskim stremljenjima: u hriscanskoj urnetnosti one se koriste kao simbol davola irnalo je isceliteljsku i zastitinicku funkciju. Medutim. slepilo moze takode da se poveze sa mudroscu i duhovnim darovima U nekirn tradicijarna. shodno tome. au hriseanskoj tradiciji jezici ognja sirnbolizuju Sveti duh Jezik SU U c 0 0 0 (ali i zastitnicki) gest GORE Srce nije samo simbol ljubavi. i bilo je izvor inteligencije. Jezik se ponekad uporeduje sa plamenom. u antickom dobu ono je bilo simbol centra i cesto se smatralo mestom na kojem se nalazi du5a U Kini se takode smatralo da se srce nalazi USTA Kao organ gcwora i disanja. ali se isto tako povczujc sa surovoscu: talasasti jezici su crtani na starim kineskim grobovima d.

1 ziH1tom prcko SC pupl:.1kc SC CCStO poj.1zi neprijatclje > DAH I KRV I d.1lni simbol koji sc odnosi na plodnost. a bile SU eta) Z\czd.1 SJ. Stopalo jc deo tcla koji jc n.1 sc\crnj.1 CU\.1\·[juju LI Mnoge kulture smatraju kn svetom zato sto ona olicava dusu: u zapadnoafrickoj rndu nugiji sveti kipm·i se mazu pilceom krdju da bi ozi\·eli.1 umakali su prste u kn· da overe ugm·or Hriseani ritualno pi ju Hriston1 kn· u obliku vina prilikom pricesea J\!cdutim.1 (r.uedenja.lf LI i deo uni\·erz. zivota i stvaranja DOLE \CZU SAKE I STOPALA Tradicionalno.111. cilindricnog L1rncn. zcmlje i donjcg S\ pccinskoj umctnosti austrJ.1ka je simbol J. pupak sc posnHtr.rnskoj ikonografiji saka predstay[ja Boziji blagoslcn· i in ten enciju.Cinom pranja stopala svog ucenika Petra. s.1dnoj Africi. lsus je pokazao svoju poniznost i ukazao na to da je on pre sluga ljudskog roda nego njegov LEVO Kada jc Hrist prao stopala srnjih ui:cnika.1tinH iii drugim prcdmctinu znace zastitu u \·ek.1rh.10 simbol ccntrJ. . sto simbolizujc njegm u sposobnost da zg. a on je irnao nugijska svosjt\·a za l(elte: druid Mog Ruit mogao jc cbhorn cfa pret\·ori neprijatelje u L1rnen.1ca ponckad sc pominjc k.HJ.rni opisuju i\[uh.1 se obicno prikazujc s. gcst koji su kasnije oponasali cnglcski kraljc\·i koji su pr.ma kod iscclitcljskih obre(. oko kojc nebcsa kao u sinto religiji izraz za krv (ci) je tabu.ktin1c bohnskc moci Otisci s.1linu. au stuoj Crckoj Delfi su bili mes to S\ etog omfalosa iii · pupc.1bilnoscu i sa pokrctorn Bose noge tradicionalno ukazuju na poniznost.1lo st\ . S\ct. Krv se koristila da bi zapecatila zakletve.1 Z\ czcb.1ka jc dusc.1j.1lnc Indiji otisci s. iako se ona povezivala i sa (_h sc Htc.1p.lllC Hpcc.njc i\[uslim. z._ 0 kao sluga.rnog brncn. dok ni Jevrejima ni muslimanima nije dozvoljcno da jedu meso koje inu bilo kakav ostatak kn i Jevreji smatraju menstrualnu krv kao necistu.1.1 Simbolika pupka povezana je sa centrom sveta. pup. koristio je onj cin da simbolicki pokazc s\oju ulogu z .1. PU PAK Osim sto jc \izuclni podsetnik n. a japanski ratnici iz XIV te[a s.k i potpis U hinduizmu i budizmu s.1 zidu. oziljci se ritu.1ka 11.1k s\ct.10 pupc.1ko aktivirali .1 iz kojcg jc 1ust. .wbljcnim Hhom koji jc simbolizcn·ao \CZu izmcdu tri S\ct.lijskih urodcnib. n.1lno pra\·c oko pupka dc\'Cijcice u pubertctu i znak za[osti .1h i kn· se powzuju sa zi\ otnorn silom i bozanskom snagorn Indijanci koristc dah da prcnesu snagu izrnedu ljudi.1 velikim stop. u nekim tradicijama krv takode ima moc da otruje hrisc.1. prcdstadjajuci umctnikcn duhon1i otisJ. bog rat.1k CCStO koristi k. a "rukopolaganjc" sc koristi u crkYJ.1 slicnu pr.1ksu su sprorndili Skandinavci koji su mazali s\'C1jc s\·ete rune \·olovskom krdju da bi ih t.1mclfovo rodno mcsto bo ·pup.1li nogc sirornasnih da bi pokazali woju poniznost U Republici Benin.1jbliskije povczan sa zcmljorn Ono se povezuje i sa st. U z.fa i obrelfa z.1 kao prc(_facki matrij.

1tiri su prikaziv. zirntna sila protice mrezom energctskih putcva poznatih kao mcridijani (Kina) iii nadi (lndija) Ezotcrijski i isceliteljski sistemi. prgavim i osvetoljubivim).i U hinduizmu se po\ ezujc sa bogom Si\"lrn1 i simbolizujc gJ linga. povezuju se sa simbolikom majcine utrobc. mcsto prorocista i s\·ctinjJ \·elike rnajke zemlje. . kao sto jc slueaj SJ prirodnim karakteristikama u pejzazu poput pccina J\[atcrica SC cesto povezuje SJ boginjom mJjkom: Delfi u staroj Grckoj.i i ncba. naZ\".i\·anja u prisustn1 iii odsustn1 cncrgijc. suptilna cnergija ulazi u telo i napusta ga preko cakri iii encrgctskih ccntara. kao StO SU joga. prozdrljivi aspekt boginje.CETIRI TEMPERAMENTA Grcki lekar Hipokrat (oko 460-380 p n e) doveo je u vezu cetiri telesne tecnosti sa cetiri temperamema. lenj i prozdrljiv Temperament). njen temperament bio je flegmatik (dosadan. Poznata po r. spor. Crna Z:uc je bi la melanholii':na (depresivan. LI i plemenitim). uspr. on prcdstadi. moci stvaranja ENERCETSI. simbolizujuci jedinstvo duh.:. kao sto su lonac za t.1kre su porcdane duz centralnog meridijana koji idc od baze kiC:rnc do terncna gla\·e Hinduski linga kamenovi prikazuju se kako se gnezde u okruglim joni udubljenjima. ne zeli da pusti decu ili zenu ljubavnicu Pojam zubate ngine (vagina dentata) moze Se povezati SJ. kukavica) Teorija o cetiri temperamema bila je glavna za srednjevekovnu zapadnjacku medicinu 0 c POLNI ORGAN! Polni i rcproduktin1i organi muskaraca i ±ena nose duboku simboliku.i strah od predaje instinktima Falus je simbol muskosti. Unga i joni simbolizuju muski i zenski reproduktivni organ i muski i zenski princip ooLE k. predstadjena kao plitki bJsen u obliku vuh·e i grafickim simbolom trougla.1 ogromnom erekcijom i cmocionalnu potistcnost sa ncur.n·notdenoscu tclcsnog cncrgctskog polja U hinduistickoj i budistickoj misli.1foj Kini.i L1lusni prcdmcti su sLwljcni u st. Posude pretvar. ljubomornc. S\'Ct U hinduizrnu nju simbolizujc joni. 0 i kanab zin1tnc silc. Krv se povezivala sa sangvinii':nim temperamentom (optimistii':kim.O TELO J\!noge tradicije \·eruju u zi\·otod. preko ukruci\·anj.uom Egiptu.da kada jednom ude u telo zene neee vise moci da izade . ukljucujuci i ljudsko telo. aktivnog principa.l\"abcku silu koj.1tima koja vode do skrivenog bl. Bogcn·i plodnosti kao sto jc rirnski Prijap ccsto se prikazuju sa falusom pod crckcijorn. koji su \Tata izmedu fizickog i nem.1ljenje i kazan.rni s.1 uran10tdujuci agcns cija jc uloga ch odrz. a s.in1e C:. sto znaci ''materica Vuh·a se takodc obicno povezuje sa boginjama majkama.na sa plodnoscu.1 protice kroz s\·e zi\ e st\·ari.1\"J. a moze takode da predstavlja kastracionu uznemirenost muskarca .10 simbolom nji ho\·e pohotljive · prirodc U kabalistickoj misli falus je bio odgo.rnstvcnim skrivenim silama.nnim nazivima (kao sto je Ci LI Kini ili prana u lndiji).inu kao izvor zivot. Bambarc iz Malija o njoj govore kao o "divnoj velikoj rnajci· i srnatraju je H.lllO jc po grckoj rcci de/fas. pri cemu svaka tecnosT upravlja posebnim aspektom zdravlja i karaktera i povezuje se sa elementima i bojom. refleksologija i akupunktura su zasnovani na O\'om sistemu i povezuju fizicku .1 ili umeks. ovim aspektom. Osim sto jc pO\"CZJ.i japanski bog braka se prikazujc u obliku falusa. muskog i zenskog princip. njen element je bila zemlja..iga i znanja Vuh·a simbolizuje mrak. Sluz se povezivala s vodom i sa zelenom bojom.ustva Gl. a njen elemem je bio vazduh Zuc se s vatrom i sa kolericnim temperamentom (ljucim.·oran za odrza\anje ravnotezc.iterijalnog c. mor.1 i matcrijc. On se slavi u rnnogim kultur. matcrica se povezuje sa zastitom i taj. kao sto je bi!o st.inja. prijatnim p!odnOSCL!. boja koja se povezivala sa krvlju bila je crvena.:n·an kamcn koji se obicno prikazuje spojcn s•1 joni. posesivne majke kojJ.

Tradicionalno.J prirodi uzimaju se kao znamenje rodenja i smrti. Ona se cesto zakopava na teritoriji predaka da bi obezbedila svetu vezu izmedu deteta i zemlje: Mavari nazivaju posteljicu 0\'i dogadaji toliko tajanstveni. a jedna stara engleska narodna pesma povezuje pojavu snaka sa rodenjern: tri svrake za devojcicu i cetiri za decaka . Stari Rimljani su rnrzeli sove zato sto su ih smatrali \'esnicirna smrti Za mnoge ptice lesinarke. rnajka se odvaja od drustva ostavljajuci iza sebe uobicajene . Psi se takode pojavljuju u 5amanskorn ucenju kao i:uvari i vodici u donji svet POSTELJICA Posteljica se postuje u mnogim delovima sveta. a pripadnici plernena Hmong u jugoistoC:noj Aziji smatraju je "ko5uljom" .·-·----- RoDENJE 1 SMRT I rodenje i smrt donose strah i radost u svim kulturarna. simbolizujuci zivot.1 neke i pocetak znacajnog novog putovanja u donji svet. Astrologija predvida verO\·atno neme rodenja i srnrti.i odlazi u sveto mesto za porodaj. nepred\·idivi i uzbudljivi. Smrt je kraj. verovatno kada se Jupiter (poznat kod Jevreja kao "kraljeva zvezda") spojio sa Saturn om. smatra se da mogu da namirisu smrt pre nego sto se desi. Nju pere i tajno zakopava muz da se ne bi razbolela majka ili beba . Mnogi znakovi i simboli i. raj iii u sledecu inkarnaciju Oba dogadaja poseduju tajanstvenu lepotu. a kod saliskog naroda ima znacenje "paziti. a u rnnogim kulturama postporodajna krv srnatra se jakom i necistorn. Keltske kulture su ponekad skrivale radanje od natprirodnih stvorenja koja su inace mogla da naprave neku pakost su verovali da nailazak na leptira koji leti u noci znaci smrt. ali u africkoj i indijanskoj kulturi ganan je koristan vodic rnrtvih na putovanju. ali moze se snutrati i krajcm prethodnog zivota iii puto\·anja duse i krajcm trudnoCe. babice su imale slican status samanima i svestenicima. U Evropi se smatralo da leptir mrtvacka glava predskazuje smrt zbog crtefa lobanje na ledirna. verovatno zato StO predstav]ja snaznu \'CZU sa svetom duhova. GORE Rasireno je verovanje da zavijanje psa iii vuka nagovestava dolazak smrti neobicni nebeski znaci cesto su se tumacili kao ukazi\·anje na dolazak i odlazak va:lnih liC:nosti U stara vremena.nastanak nO\'e Hezde bio je znak za rodenje novog kralja. tako je Hristovo rodenje predvideno po ovom osnovu. ali je z. podvrgavajuci se obredirna prociscenja Trudovi rnnogo podsecaju na pocetnu fazu inicijacije kod koje se i:esto javlja veliki bol i rnisterioznost. Pripadnici plemena Ibo u Nigeriji i Gani prireduju pravu sahranu za posteljicu zato sto srnatraju da je ona mrtvo blizance novorodenceta. ali babice stite i pomazu majku i dete U Britanskoj Kolumbiji rec babica kod naroda Nuu-ca-nult znaci "ona moze sve'. leptir se razlicito uzima kao predskazanje jednog iii drugog Na Orknijevskim ostrvima duga predskazuje rodenje. duh i individualnost. sto znaci i "zemlja"" Ajrnari i Kvece u Boliviji smatraju da posteljica irna duh . pa su zato znamenje zle kobi. Anglosaksonci su se za vreme radanja molili boginji Freji. negovati" Grcka boginja Hekata bila je bozanska babica Mnoge kulture smatraju porodaj mocnom i prirodnom inicijacijom i daju veliki znacaj raznirn fazama i za rnajku i za dete. Zavijanje psa ili nailazak na avetinjski crnog psa moze da nagovesti srnrt.prvom odecom deteta Oni je sahranjuju u uverenju da ce se posle smrti du5a vratiti da nade svoju odecu. Cesto se smatra da bogovi i duhovi imaju veliki uticaj za vreme porodaja. U modernom drustvu babica mozda nema vise takav status. buduCi da s\·ako od njih predstavlja pocetak i kraj Roderljc~ je poi:etak zivota. mozda zato StO SU uloge . Samoanci su verovali da ce umreti ako ulwate leptira Kelti PREDSKAZIVANJE RODENJA I SMRTI Veliki deo sirnbolike koncentrise se oko rodenja i smrti. narocito gavrane. Proces radanja odrafava proces inicijacije . kulturu i nauku. au hriscanskoj umetnosti caurica je simbol smrti. stvarajuci "Davidovu zvezdu" SASVIM GORE Leptir koji leti nocu bio je simbol smrti kod Kelta venua. ulivaju strahopostovanje i izvori su nadahnuca i sujeverja za ogrornnu oblast simbolike koja formira religiju. Mozda zato sto je simbol preobrazenja. SIMBOLIKA RADANJA BA BICA Tradicionalno.

1 koji podr.111iL1 jc 01 u pr.1 k.1 godiru. narol:ito kL1d surih Egipc.1br.1 iii L'clr.1 jc simboliz0\·.1 prccim.1 u k(1ji11u jc popularno uccnjc o tclcsnom 1 .\ I B 0 L I k _-\ S \I RT I Sm rt im.1jccsci pribz srnrti jc u L1bliku groznog kL1sec1 skclcu u crnom pL1sru s kL1-.1 Lhtir.1 do kr.ck simbolicno \ .1 iii grob iii 11.l!lju L1 st. .1 bo dog.1 i L'd kL1mbin.rnj.1skrsc11ju N.1 mrt1 o tclo iii plinu koj.rn ob1·cd Sur.1zumcYa razlh.1 sc Lh jc o\ .1 1 cr(l\ .111.1lisman kojim sc mole duho1 i Lh pomognu pokojniku n.1 od bilj.1 mcrcnjc zin1t11og 1 cb.111. Hrisc.1Sll(l\. trozupccm m.1 i od kr.1 pc1 a pcsmc 0 H R E D I S .111jc dusc dok jc dim simbolizo1 .du i sL1\ cs kojinu ljudi pristup.1 i ol:isccnjc od grclu S111.1d.1scn.1 jc u drnst1 im.1s u lr.1j prcobrazcnj.11 lj.1hrcrnjc1u s.1 i \Cro1.rnj.ll1L1 n.l!ljcnjc fizickog bic.1j.1 m11ogL1 simboL1 od kL1jih jc \ CCill.1 b!iskim rod. Lw sto su cr1 otocni m.l LIZllCllliruju(.1ko -. \!rtncki sanduk jc obojcni t.1ju smrti Pozn.1 biL1 jc ur.1j.1 su s.1 poncL1d i s.1 putcn . Rimski pogrcbi su podrazumc1·.1 kasnijc d.1 jc gozba i pcpco jc st.1cijc str.-\ N E kRL\L-\CIJ E Pogrcbni obrcdi sc \Com.rn u grob [ndiji gdc S\ CStclliCi j(1s p1. oplcrncnji1.111idarsb pcci11.rnjc dctct.rnj.1ju i-.1L1n.1 i odstr.1slL1g u pos\ cecnu \Odu.1ksu 11-2 godinc S I .1 u lr.\ll LI simbolc smrti spalhju IL1b.1skrscnjc Hrist.1 .1to1n kL1ji koristi z.1cc.1ks.1 jc odu'.111cuskoj.ire indo-ir.1l:cm iii lukom i strcL111u.rnskc narndc i z.rnjc dusc GORE od Crna skeletna prilika Smrti bila je cesta srednjevekovna slika tcL1.l i.111gro\ koji prcdst.rnim s.1zlikuju u z.1 er\ cnim okcrom zcmljc Pogrcbni obrcdi . simbc1lizujc drugo rndcnjc prcdst.0 0 z D R l' C 0 R 0 D E NJ E \ od.1 kojc s. U drugc Lw simbolc1m kni L . pro11.irzc simboliwju puto\ .c simbolib nadc i str.111u i Dccijc pccinc u Fr.1(. smrt sc l' umctnosti n.1 u mlckc1 Sto jc z.1 s.1 od pre 80 hilj.1skc umrlog prctL1 De\ ct chn.1/11.1cima koji su nosili m.1 ccsto su ukr.111ju.1j. simbolizuje Boziju milost i ponovno rooenje GORE LEVO ooLE Nadgrobna ploca.1dicij.1ktikuju slic.111 prckL1 dojcnj.rnu 1 atr.rnju ch jc njcgo1 duh formir.1tSt\ .1 s.1 iz1cstan 11acin n. krcnucij.1tL1lieb crh .1L1ziStinu Lw Sto su S.-\ H R .1L1tom i 11. Tcsik-T.1 kuci Poslc smrti z.rnjc 1u drngi s1 ct. .1\ lj.1 su tcLi koj.1 jc zrul:iLi oslobad.1to jc ch pr.1 sh1 .1 proccs prol:iscc11j. Grozni kosac i pescani sat simbolizuju negativno smrti duho1110 biec pomno sp.1d.1lijskih urodcnib slozcni su i r.1 t1. S11utr.1dc11.\t. s.1 sc Lh sc Prvo krstenje.rnjc dctct.1!11.1Li prncisccnjc.1 l' sustini.1j ob red !Llst. da sc 11.1kitom.10 njcno uspcnjc.1j.1 L1brcdc rodcnj. od bronzanog dob.1li litiju do groba iii lorn.1101. zlatogL11 i ccmprcs Lide smrti iii b.1ku.1 u sni1.1 1111wgo r.1 narodc sirom Eq·opc.1ustr. . krstenje Hrisra koje je obavio Jovan Krstitelj.1.1\ isnosti od kulturnih st.1 pcsc.1 uobicajcn.11 lj.1tst1 .1 do br.111jc i uspcnjc 5.1 pl1ncbd j.1jcd11ic.1.11 lj.1juci smrt i \ .llirzc simbolc smrti.1b nuk.to1 rcmcno 11.1 z.1 na Lhljc.rnskL' krstcnjc kL1jc 111ozc ukljul:iti pl1tpu1w ur.om.1dgrobni bmcn.1 z. .1 sc odnosi n.1tr.111j.1 irsk.1h.1zlikuju sc L'd br.

pa cak i s. gde zene legnu na kisu da im pomogne da zatrudne. Ovaj arhetipski mit odnanja u staroegipatskorn opisu lzide i Ozirisa iii u starogrckoj prici o Demetri i Persefoni zbog mlecnog soka koji se rnoze dobiti od krupnijih sorti. opstanak Mandana iz severnoamerickih nizija zavisio je od bizona. narocito u obliku kise u delovima Afrike i i\ustralije. poticu od zirntinja. muskarac se okiti perjem i oponasa parenje prerijskog petla da bi se obezbedila dobra zetva Plodnost i medusobna privlacnost rnuskarca i zene smatraju se darovima boginje. koje simbolizuju krv i vitalnost. braka i plodnosti Riba je falusni simbol SIMBOLI PLODNOSTI Luk kao simbol sabijene energije pcn·ezuje se sa dinarnicnorn polnom napetoscu i atribut je boga Apolona. a sveti bizonski pies kod ovog naroda odrafava ovaj praiskonski cin. a da bi se obczbedio nastavak vrste priroda je z o > l- obezbedila da seks bude prijatna.sasvim su uocljivi darovi dobijali preko seksa Na primer. U !star Mit o Tamuzu odnosi se na putovanje boginje u donji s\·et da u njemu potr. Kao sveto drvo zivota. smokva takode poseduje seksualnu simboliku Za Grke je smokva bila atribut Prijapa i Dionisa. sina i ljubavnika boginje . sagledavajuci seks kao sredstvo srece i preobrazenja OBREDI PLODNOSTI U mnogim tradicijama postoji I GORE veza izrnedu sirnbolike zemlje i seksa. zemlja je jalov. simboli nevinosti . u obrednom plesu indijanskih plemena iz Montane. istovremeno je simbol falusa i prikaz osovine sveta iii kosmickog drveta .im ljudski zirnt. sirnbol oplodujuce snage sunca. U Egiptu i Indiji ona se povezuje sa rasplodnorn moCi. Smatralo se da ljudsko drustvo potice od seksualnog prenosenja snage izmedu bizona i zene.iganski talism. a ostavljaju se iznad ognjista do proleca Dolazak proleea slavi se obrednim plesom oko majske motke Ova motka. Smokva kao plod se povezuje sa zenskim genitalijama. SASVIM GORE Seks i plodnost imaju mnogo simbolickih asocijacija. Graficka \'eza izmedu smokvinog lista i muskih genitalija verovatno je nastala polne srece i plodnosti zbog mnostn ikre. Lutkice od kukuruza su tr. Dok je ona odsutna. i zbog analogije ribe sa penisom. Alberte i Saskecuana. ali kada se vrati. ukrasena vrpcama. slicna verovanja postoje i danas Voda je iskonski simbol plodnosti. od svakodnevnih do svetih mitovima lovackih drustava.idicionalni p. Adami Eva su se sklonili iza smokvinog liSea kada su pojeli rnce sa drveta saznanja. zdrava aktivnost Mnoge tradicije prepoznaju \'CZU izmedu seksa i duha. povezanim sa sezonskirn ciklusima Zemlje U starom Vavilonu kralj i provosvestenica GORE Zito je simbol plodnosti zemlje. a koristi se i kao simbol ljudske plodnosti SU izvodi]i obredni poJni cin. narocito Sive i Visnua. simbolizujuci rnisticno venC:anje Tamuza.SEIZS I PLODNOST 160 Ljudska biea su prvenst\'eno polna biea. Mongoli i stari Kinezi videli su kisu kao '"serne" koje se 5alje sa neba da oplodi zemlju. znanje i snaga.i. Ponekad se ukra5avaju cn'enim vrpcama. ali voce koje se najcesce vezuje za seks i plodnost je jabuka.pojas i stit koji odbija strelu . a nije neobicno da su se ovi GORE DESNO Na ovom prikazu borbe ljubavi i nevinosti. Slike boga ljuba\'i s lukovima cesto sirnbolizuju napetost zudnje. koja se gotorn svuda u Evropi pojavljuje kao simbol ljubavi. simbola plodnosti vode. plodnost se vraea na zemlju.1zi mrtvog ljubavnika.ini plodnosti koji se prave u vreme zetve .

- NEPLODNOST Bas kao sto su usevi znako\·i zernljinog obilj.i sanskritu znaci "mrefa ·iii "tkanje Iako ova filozofija ima mnogo razlicitih skola.1polju biti pogoden ludilom i da svakodnevnorn zivotu pre nego njegcl\·im negiranjem. golubice. tako da je on predstavljao bozansku i netrazenu nagradu Vremenom je rog izobilja dobio znacenje plemenitosti. C::estitost cesto predstavlja personifib.ipstiniranjem od seksualne .uanja sveta. pojasevi. Otuda se prosvecenje moze postici svesnim ucestvo\·anjem u suplji oblik predstavlja plodno jedinstvo muskog i zenskog Za Zevsa/Jupitera se govorilo da je stvorio rog izobilja od razbijenog roga Amalteje.izumev. a njihovo upra±njavanje je bilo naroCito namenjeno razbijanju kastinskih barijera i tabua. Preko ritualizovanog polnog cina dolazi do reaktiviranja muskog i ±cnskog principa. Tradicionalno. kao i sezone zetve c z Sledbenici tantre cesto SU zivcli na grobljirna. telo-rnisao je ogledalo svemira. ROG IZOBILJA Rog izobilja je klasicni simbol neiscrpne plodnosti Neprestano punjen raskosnim cvecem i vocem. UZDRZAVANJE. z. hinduska spojena hermafroditska figura Sive i Parvati.i ili grcka Artemida. a telo je sredstrn preobrazenja. boianstvo zapadnoafrickih Fona . u liku zene koja nosi stit kao odbranu od strela ljubavi ili pozude. u bazi kicme Upra:lnjavanjem seksa ona se budi i prociseava na sve suptilnijirn nivoima dok se konacno ne stopi s kosmickom energijom.ilusni simboli su cesti i kao amajlije plodnosti perunika i ljilj.i da bi se postigla energetska i psihicka celovitost Polnu energiju simbolizuje sklupc':ana zmija (ili kundalini). koja spava u prvoj cakri. kestenje. pri cemu svaki partner irna za cilj da akti\·ira energiju suprotnog pol. pa se cesto prizivala bozija porno( Orn je podr. napretka i bogatstva. .ijednicka je tema da svakodnevni svet (sarns. dok u druge simbole spadaju plava i bela boja.ciju neprijatelja erotske ljubavi.1ktin1osti stvaraju zalihe energije koje ce pomoCi zemlji da popuni svoje rezerve. Druga uobieajena personifikacija cestitosti je jednorog. ncrnogucnost radanj.1lo sa nevinoscu.tantra n. APSTINENCIJA. Ucenja tantre su se cesto smatrala pretnjom drust\·enom poretku.ira) sadrii seme onoga sto je vecno i nepromenljivo (nirvana iii proswcenje): slicno tome.i plodnosti b. o\·aj parse u hinduskoj ikonografiji ponekad prikazuje kao hermafroditski Ardanarisvara .ira.i pripisivana je '}1lornsti · zene. njegov falusni TANTRA Ponekad opisi\·ana kao "tehnika ekstaze '.1traju da to rnoze da omete plodnost zemlje: Akani iz Gane veruju dace par koji bude vodio ljubav n.inje molitJ\«1 boginjam.ini Lasica se po\·czi\·ala sa cestitoscu zato sto ju jc belo zimsko krzno poveziv. simbolizuje pomirenje suprotnosti i postizanje jedinstva. kada dolazi do stanja blazenog zanosa cc boginja plodnosti SU uciniti tlo na kojem Je:Zali neplodnim Drugo verovanje je da se .o sto su sumerska Inan.1. tako su deca "plodovi' polnog sjedinjavanja bracnog p. dolazi do s\·eobulwatnog stv.1lo upuCiv. ooLE Ardanarisvara. trnje. Si\·e i Sakti.i b. CESTITOST Dok neke kulture veruju da trosenje polne energije moze da inspirise slicnu aktin10st u prirocli. F. ili itifalusnim (uvek napetim) bogovim. Uobicajena tema tantrizma je ideja o kosmickoj seksualnosti Preko po:Zude i igre praiskonskog para. clruge srn. koze koja ga je othranila. koja su sirnbolicno podsecanje na prolaznost sveta i na :Zudnju za oplernenjivanjem i prevazilazenjem smrti .o sto je Legba. pcele.

u Kini bozur: za Rimljane su crvene ruze bile Venerino cvece i ostale su na Zapadu snazan simbol ljubavi U lranu ljubav simbolizuju divlje rnasline i jabuke Za Kineze par pataka prcdstavlja trajnu i iskrenu ljubav. oznacavajuci prijateljstvo i odanost "Amor''. Eros. "filia". postala mocan seksualni simbol. dok su stopala. boginje ljubavi. Platon je shv. Ljubavni simbol se zove osram ne nsoroma. koristi se kao simbol verne.. da iscrpe iii da ubiju na prijatan nacin. osecanje zajdnicke svrhe iii znacenja. GORE dobile centralni znaeaj kao kanali emocija. Venera. Kako se ljubav ne povinuje uvek drustvenim formama i konvencijama. rec nastala od imena rirnskog boga ljubavi. Njegov rimski pandan je Kupidon (iii Amor). mali fareni papagaji iz Afrike. Zene su poprimale gotovo boz.1tao eros kao iudnju koja trazi duboko svojstvo lepote. koji je nastao kao iskonska stvaralacka snaga. sa visokim lukom. da dovedu dovelike ljubavi. a prikazuje zvezdu (zena) iznad meseca (muskarac). Grcki izraz "agape·· odnosi Alegorijska slika srecnog braka. kao i znacenja koja se s njima po\•ezuju. sugerisuci patnju koja ide s ljubavlju .LJUBAV I SRODSTVO simbolicki sistemi i rituali ljubavi i srodstva razliciti su i promenljivi. kao ideal na koji nas osoba pred nama podseca.rnsku simboliku: njihove OCi SU ljubav koju su sLwili trubaduri. heruvimski krilati rnornak koji izbacuje strele poiudc iz srng Iuka. harmonicne ljubavi se na postovanje drugog i blizi je onome sto nazivamo platonskom ljubavlju. Agape svecanosti su bili rituali na kojima su hriscani shwili pricesee. Od viteza se ocekivalo da pokaze duboko postovanjc prema dami u koju je bio zaljubljen i morao je da bude spreman da pati zbog svoje ljuba. U hinduskoj mitologiji to ROMANTICNA LJUBAV Otmena ljubav je bila licni i romanticni oblik koji je podrazumevao dvoje ljudi zaljubljenih vise u medusobne vrline ncgo u ideal. ali ·je za Grke to bila strasna i stihijska nsta ljubavi. najpre j Veze koje nas privlace mogu biti polna privlacnost. pri cemu se ljubavnici razbole iii ne mogu da spavaju iii jedu . odnosi LJUBAVNI SIMBOL ADINKRA Narod Gane tka simbolicne crteze na brokatu koji se zovu adinkra. da uzrokuju zaludenost. terrnin ··eros ·· odnosi se na libido i nagon za zivotom. a Jevreji Pashu Drugi grcki izraz.·i Veliki deo renesansne knjizevnosti odnosi se na zajednicke motive ljubavi kao "rnuke" iii·· bolesti''. idealno bela i uska. lovorov venac. a golubovi obicno predstavljaju ljubavnike. sin Venere. pesnici i muzicari srednjovekovne hrope. se na neku nstu duhovne iii nesebicne ljubavi. pojasevi i lanci. je Karna. LJUBAVNI SIMBOLI Cvece cesto simbolizuje ljubav Za Hinduse je to beli procvali jasmin. koja takode podrazumeva i ljubav prema drugim ljudima. na ljubav Boga prema ljudskom rodu i ljudskog roda prema Bogu. bilo zato sto se pare celog zivota iii sto gucu gledajuCi se u oci Ptice ljubavi. koji izbacuje slatke ali bolne strele poiude na ljude i bogove. pa otuda termin ··piatonska ljubav··. posvecenost braku iii porodica i zajednica. maslinova grancica. postao jc grcki bog ljubavi i sin Afrodite. U psihologiji.njcgovih pet cvetnih strela rnogu da obraduju srce. takode predstavljaju ljubavnike zato sto sede pripijeni u parovima Drago kamenje predstavlja znacajne simbole ljubavi. na kojoj su upotrebljeni simboli ljubavi i plodnosti roga izobilja. opisivala je novi pristup ljubavi kao visokom duhovnom iskustvu: otmenu I I I .

poligarnija i brak iz interesa Brak sluzi kao temelj zajednickog zivota. GORE Prstenje simbolizuje vecnost i mozda je glavni simbol ljubavi c OJ )> < zato sto je "dragoceno". Sarno vencanje je simbolican (in kojem partneri postaju dve polovine simbolicne celine koja se zove "mi" Ono se ocituje u simbolici prstenova. ali bi trougao bio okrenut prema gore kao simbol za "devojku" DAN ZALJUBLJENIH Poreklo Dana Zaljubljenih verovatno lezi u paganskom obredu u cast Junone. kada su neveste dobijale vence konoplje iii site Anglosaksonci su koristili prsten kao znamenje obecane ljubavi. februara. tako nosenje prstena na torn prstu simbolizuje povezivanje srca para Hriscanski svestenici SU veza izmeclu muskarca i zene. postoje i druge uspesne forme. LEVO I BEK Znamenje Zulua kao cestitka za Dan Zaljubljenih. zato sto je neunistiv. znaci nesto kao. kada roditelji iii stariji odrede ko ce se skim uzeti U zapadnom svetu posle Srednjeg veka postajalo je sve prihvatljivije da se parovi vencavaju iz ljubavi. Uoci tog dana devojacka imena su ispisivana na papiru i mladici su ih izvlacili kao lutriju. nosi se oko vrata. unutar crvene trake koja se nalazi u beloj. lrski svadbeni prsten je kladag.GORE Crvene ruze su mnogo koriscen simbol ljubavi. ako ga nosi devojka. beli biser (koji predstavlja nevinost i duhovnu ljubav) do plavog bisera (koji predstavlja vernost) obicno se upotrebljava da pokaze da se neko verio. ako se smatra da je predak klana zivotinja. U velskom srednjevekovnom drustvu broj devet je simbolizovao celinu. Plavi trougao okrenut prema dole. predstavlja trajnu ljubav Crveni rubin simbolizuje strast. uspostavljajuci tako partnerstvo za vreme svecanosti Uobicajeni valentinovski simboli su slike Kupidona. iii 17 generacije 0 0 v. ibek. ranjeno iii probodeno ljubavnim strelama. onda je rec 0 totemskom klanu . kao osnov reprodukcije i odrfanja porodice KELTSKA BRATS TVA Rec "klan" na galskom znaci porodica iii deca Klan je drugi izraz za grupu koja ima isto poreklo. Tako Menoniti farbaju vrata u zeleno ako je njihova kcer za udaju. a Zului sa juga Afrike upotrebljavaju bisere od sedam boja da bi prikazali status neke osobe: na primer. "Hoces Iida budes moja ljubav?" Zahtev momka prema devoci bio bi isti. ali se sistemi srodstva cesto grade na instituciji braka lako je to obicno formalizovana cvora·· i deljenju imanja i miraza. kao sto je brak osoba istog po la. Medutim. sa dve ruke koje drze srce i krunu simbolizujuci ljubav. a drugo zato sto poseduje individualna svojstva Dijamant. Struktura i pravila srodstva razlikuju se od kulture do kulture. Jedan od hinduskih ljubavnih simbola je beli procvali jasmin. koristeci sna±nu objedinjujucu simboliku. beli i crni biser ukazuju na vencanje . C:ipka je postala simbol romanse zato sto icna moie da ispusti cipkanu maramicu da bi je za nju podigao pravi eovek . srce oseea strast i bol ljubavi . "vezivanju LI brojali Sveto trojstvo od palca i zavr5avali su na prstenjaku. vernost i prijateljstvo BRAK I SRODSTVO Srodstvo je ··porodieni" odnos koji je bitan za efikasno funkcionisaBje drustva. udvaranja i romanse . najtrajniji i najprisutniji simbol ljubavi je ljudsko srce: celo. dok plavi. Ono takode predstavlja toplinu i otvorenost prema "drugome". polnu zudnju i moc. a ljubavnici ga razmenjuju kao znak odanosti. ljubavnih strela i ranjenih srca pogodenih ljubavlju sve simboli . a zlatni svadbeni prsten postao je simbol vecne ljubavi i jedinstva. Egipcani i Rimljani su verovali da je zila na trecem prstu ( vena amoris) povezana sa srcem. S\·adbeni prsten datira iz egipatskog doba. pa se zato smatralo da je deveta generacija granica srodstva. rimske boginje zena i braka Praznik Luperkalija slavio se 15. U Irskoj se srodstvo priznavalo do 16. -I < 0 u vecini tradicionalnih kultura preovlaclujuca forma je dogovoren brak. GORE Neunistivost dijamanta Cini ga simbolom trajne ljubavi GORE Predmeti u obliku srca koriste se izuzetno mnogo i u svim kulturama kao simbol romanse. rada i opstanka. Svaka kultura ima sopstveni sistem simbola kojim oznacava srodstveni status .

1ka i tctovir. k. pubertet. podizanjcm gradcvinc iii putovanjcm nJ.10 i promcne ulog. \·cro\·atno zbog simbolike jake \·czc sa zemljom Jenejski dccak postaje bar micv. kosc iii zuba. Arnold van Genep ( 18 7 3-195 7) posmatrao je obred prclaska kao sustinski proces u podmladivanju kulture i opisao je faze uvodenja kao odvajanje. ponekad na konjima. i\laticni urcd u kojem se parcn·i vencavaju po zakonu primer je zakonskog obrednog prostora Prclazna iii "lirninalna Lua· GORE tcb i ki-vi lsuso\c u obliku hlcb.1k pojedinca iii grupe kroz glavnc zivotne promcnc. Svc one podr. Hriscansko sveto pricesce podrazumeva simbolicno uklapanje iii jedenje KRSTENJE Jevrejska i hriseanska praksa uvodenje ljudi u veru uranjanjern u vodu predstavlja prociscenje duha. Odvajanje podrazumeva da se osoba (iii sveti predmet) udalji od prethodne situacijc iii statusa Ono ITlOZe ncko lice koje postaje driavljanin Sjcdinjenih Drzan zaklinje na vernost prcd nacionalnirn simbolima amcricke zastave.uumevaju prepoznavanje ulogc iii statusa u koji osoba ulazi i koji odbacuje. Francuski antropolog. iskusenjirna iii obrednim radnjarna.1h ('"sin zapo\·esti ) sa Muslimanka daje skiptre trojici decaka u beloj odeci za njihovo obrezivanje u jednoj istanbulskoj dzamiji Na dan obrezivanja. kao da je rec .lranjc ozilj. Uklapanje znaci nacanje LI 13 godina Pn-e subote posle svoa rodendana on cita iz Tore u sinagogi i moze da vodi dco bogosluzenja Kod pripremanja mora da uci jevrejsku istoriju. Prethodni .1. vcneanje i smrt. Prip.rnje. dok u Nemackoj velika centralna sveca predstavlja "svetlost zivota" OBREDI INICIJACIJE Mnoge kulture cenc ceremonije inicijacije kao deo kretanja kroz zivotne promene. otvarajuci put za novi identitet koji tek treba da dode . kao kada se rodenje.idcntitct se rusi. s\·c su to primcri obrednih prostora koji omogucuju ljudim. Jelo i post su uobicajena simbolika za fazu uklapanja. ukljucujuci dL1maticnc fizickc i emocionalne promenc.1da sc odvojc od snkodncvne stvarnosti da bi se po\·ezali sa boianskim. kao sto SU Olimpijske igre iii Svctsko prvenstni. koje u sustini znace mctaforicku smrt i ponon10 rodcnje. Drugi obelei.k iz detinjstva u odraslo doba.0BREDI G-LAV. k. uspe5ni timovi cesto se vracaju kuci i pobedonsono pro laze ulicarna.1 i \"i 11. koje sc dclimicno zakopav"ljL1 u topao pcs. ali u sustini sL:n-i i obclezaYa on1 Ycliku zi\·otnu promcnu U rnuslirnanskoj tradiciji.1zan faktor jc priprcma obrednog prostor. drugo rncsto kao sto jc peCina iii planina Crkva.1ve prirodu Svi oni su snazni sirnbolicki procesi R08ENDAN Mnogo simbolike koja je povezana sa rooendanima ima staro poreklo Rooendanska rorta verovatno je nastala od kolaca u obliku meseca koji su prinoseni kao hramovske zrtve Artemidi Svece verovatno asociraju na sjaj meseca. svescu i odgovornostima Zvonjenje zvona poslc krunisanja monarha sirnbolicno slavi njegovu non1 ulogu Posle velikih sportskih dogadaja.1 i odgonirnosti Obrcdno m·odenje u pubertet razlikuje sc od kulturc do kulturc. muslimanski decaci postaju princevi na jedan dan Formalizovani obredi simbolicno oznaeavaju prolaz. i cesto budu zasipani poklonima. prelazak i uklapanjc. d:lamija i nadzbinski tocak. iii St\-.l\"aju vaznc drustvene promene i sl. Polaganje zakletve primer je ove faze. Rani hriscanski spisi opisuju obrok od mleka i meda da znaci odbacivanje 0 identiteta.to StO SU podrazumcva podngavanje izvesnim provcrama. dccaci izmedu I 0 i l 2 godina koji sc podnga\·aju obrczivanju paradiraju kao prinee\·i taj clan. crtanjcm krug. Vecina ceremonija inicijacije utemcljena je u pricama i simbolici.l PUBERTET Vrcmc pubcrtcta oznaca\·J.1k. starohebrejski i svoje duhovne korenc.NIH ZIV-OTNIH PROMENA v promeni odeec. razgovarajuci s rabinorn i sYojom porodicom kako ono sto jc naucio ima veze s njegovim zivotom i predstojecirn zrelirn dobom " sastav zajednice iii obn<wljanje licnosti sa no\•im ulogama.1.1dnici naroda Luisenjo u jufooj Kaliforniji ponosno slaw prYu menstruaciju s\·ojih kceri. Drugi v. prclazJ.

uic.1!110 priprema da krenc dalje.1d. z.rne hartijc) koji sc baca prcko para.1 koja l\.:ifan se LI hriscanskoj tr.1jcni sirnb.:ina s. .1 puto1 .1zav.icc sc u n.1ju n.1 predst.1loscu L chi 11.HLI simbolikLI kod kojc par postizc polL1bozansko stanjc cclovitosti koja jc potrcbna za st\·ar.1 Si\[ RT Smrt coveka prcdst. pa su mrtvacki sanduk.1z. "" 1 ~ ~ rcligijski prcdmcti iii ulisrn.:inje i z.is~•rostr. o.·aju ·Hristovim nevest.kcr(1m u zn.·cneanja. 1'rc111.1111.1 njcno formalno deljcnje tokom gozbc simbol je spajanja c-h-c porodice Dcvcruse su simbol magijc plodnosti.·cnc. mnogo sirn~lolickih rituala kojima treba izraziti i kanalisati emocije izazvanc gubitkom voljene osobe. kruzni simbol \·ccnosti.brc'dim.1lni simbol . upotrcbi jc prsten.1z.1 ol:ckujc S pokojnicim. .11 .1 i r. Simboli plodnosti su nckad bili gL1\·ni za ccrcmonijLI .ilc)Sti jc brij.rnjcnc' je u \·czi s.1 idu nc'ki licni i GORE_.1.11 .110\C: u nekim kultur.1ca u obcc.1k OBREDI VEZ:\Nl Z:\ si111bolikc kn ii 1cze s.rnja odr.1 f'Ogrcbnirn .\ duk sc u drugim.:istitu nonlg Zi\·ota.senjc crnine r.rnjc: ubl.:i su i sirnbol ne\ inosti. a proces hlosti podrazumcvJ. sto je simbol d.rnjc tcl.:in10m mirisu na st.·im uljcrn.1 smrcu i z.1t.:i bcsmrtnoscu.·.1h111u LEVO SASVIM GORE " f\Ja hinduskom pogrebu boja zaiosti je beta. au modcrnom dobu VENC:\NJE Znacenjc i simbolika .1110 jc cncnirn .m.:ijuci ulazak lzrailj.:ivlja znaeajnu prorncnu i za pojedinca i ZJ.1 m.w stL• ic kod Sika n.inezi \erujLI Lh su povcz.11 . L>rugi Lll'bil:.rnjc iii z.1. Svadbcni kolac jc nekad bio simbol plodnosti.:ikom.1 on.rnu zemlju Ha1un RimoLHolicko krstenjc takodc podr.1h1p.:i i potpunosti Ovo se odrazava u hriscanskoj ccrernoniji kada s\·estcnik spaja ruke mladenaca.1 odr.1li ugl.1cij. .1Zrcsenjc c1d zc111ljc Z.11 anjc cnwcij.1 sustinska n!rovanja kultL1re. N.:i . prcdstavlj.·etog duha \esti.1k i izr. C.1sno c'c1r. Pokojnik sc ritu.uova s.1citi po11. prolcecm.:ijednicLI oko njih.·crovatno kao deo putovanja u drugL1 stvarnost.:i cvece koje nose sirnbol je zenstvenosti i bericet.1 rnozc zn.11 .1 idcja jedinstva ljudskog i bohnskog odr.•I z.rnjc duh.1 ncmc11.1111a' Jedan od najznacajnijih sirnbola veneanja koji je i da1us ll ih z.uume\a isterivanje dan1b i pomaz.:ina scksu. porodicu i z..1 idu 11.1 PL'Stup.1rncitu odccu is nji111.rnjc sc ne cfoZ1c1lj.:imenjuje pirinac (iii konfotc od pirinc.1k upokc1jcnog rn.rnjc nuslino.1 kulturnc q. giavna tema je ova veiika promena koji prati krstcnjc.1 zcrnljc..1 tclo P''kojnik.w d.ipust.iz. jcr je hr.1 oslob.1diciji LI kojoj sc monahinje nazi. pokojnik i ozalosceni svi u belom .·encanja spadaju znlna kao sredstvo objavljivanja dobrc k. jcdinstv. .11lj.1 Hind use pL1111c110\ i simbolizuju Hr.rni Z.. au hinduskoj ccrernoniji kada mladozenja ve2e npcu oko vrata mlade U druge simbole .rnjc kosc kulturnc 1 rcdnosti sc j. dugim zivotom.1 SC cestc1 k.1i.oEsNo Vencanja su znacajan obred u zivotu u vecini kultura Ma kako da se slave. mladoscu i br.ijci zcmlji iii 1nrt1 i111 prccim..

DETINJSTVO I IGRE
U kulturarna u kojima dominiraju logika, intelekt i linearno razmisljanje, zivot tema kao sto je borln izmedu dobra i zla dobija kreativan izraz u modernorn drustvu u obliku kompjuterskih igara.Jung je verovao da kreativni nagon moze da bude kompenzacija za jednostranost sadasnjosti, tako da je deo uloge umetnika da komentarise iii da osporava preovladujuce norme . I urnetnik i dete inspirise kreativni impuls, zalwaljujuci kojem oni stvaraju jezik iii metaforu za izrafavanje onoga sto ih je pokrenulo. DETE U rnnogim kulturama dete je
Slikanje omogucuje detetu da mesa svetove simbolike sa svakodnevnim zivotom.
GORE SASVIM GORE

mudraca

nevinost i iskrenost.

Iako je pisao krajem XIX \'eka, kada su deca uveliko potcenjivana, Bari je st\'Orio Petra Pana kao arhetipski obrazac deteta u nama. Petar uci drugu decu da veruju u svoju mastu, u rnogucnost da lete i da putuju u Nedodiju Petar je prirner vecitog deteta, detinje maste koja zivi IGRA
ll

z
0

postaje vise problem koji treba resavati nego misterija u kojoj treba uzivati . lpak, kreativnost i igra su bitni za ljudski razvoj i prirodne su aktivnosti u koje se deca spontano ukljucuju. Preko kreativnosti i igre mi putujemo u arhetipska iii mitska carstva, eksperimentisemo sa ulogama, rodbinskirn i drustvenim strukturama, i ukljucujemo se u simbolicni dijalog sa istorijskim tokovirna. KREATIVNA SIMBOLIKA Rec kreativnost dolazi od latinskog creare, sto znaci "stvarati. proizvoditi i dovesti do rasta·· Ona je oplodujuca sila u samom korenu simbolike. Jung ju je opisao kao proces koji nas povezuje sa arhetipskirn ternama, izrazenirn na jeziku koji je relevantan za sadasnje vrerne . Na primer, ad1etipska

>

S\'ima nama.

U modernom drustvu
nastojimo da poveierno igru sa detinjstvom i smatramo je neC:im sto ljudi prestaju da rade kada ··odrastu'' Medutirn, u drugim delovima sveta igra ostaje na visokoj ceni i u zrelo doba, cesto
ll

simbol nevinosti i spontanosti U hinduskoj tradiciji, detinjstrn je rajsko stanje nevinosti koje prethodi svakorn saznanju o dobru iii zlu. U hriseanskoj tradiciji, lsus je rekao da odrasli nece uci u carstvo nebesko ako ne postanu deca, sto odrafava i odnos izmedu deteta i raja. U taoistickoj knjizevnosti, dete ovaplocuje svojstva svetog

Deca koriste slaganje kockica za istrazivanje stvaranja i razaranja

formi ritualnog

promovisanja U Burkini Faso i Mali ju, rnaskare koje prave iskljucivo deca smatraju se veoma vaznim za do bro cele zajednice. Ribarska sela na istocnoj obali Koreje izvode zajednicke 5amanske rituale poznate kao kut - me5avina molitve, smeha i igre za koju se srnatra da svodi bogove na nivo ljuskih biea, pornaiuci im da se rvu sa snaznim emocijarna koje okruzuju velike krize
ll

Deca vole da se oblace kao odrasli. Ovde je grupa decaka obucena kao muzicari na indijskom prolecnom festivalu u Bahag Bihu.
DOLE

zivotu.

Ovde je rec o isceliteljskim ritualima koji podrazurnevaju veselo i sirnbolicno ucesce pozorisnih predstava bola, lepote i misterije zivota. U hopijskom drustvu "sveti klovnovi" pornaiu stvaranju ravnoteze izvrgavanjern ruglu krajnosti u pona5anju, dovodeci time do uspostavljanja i uravnotezenja rnoralnih standarda .

---------------------"""--~------

Igra i veselje prctpostavljaju udaljavanjc od svakodnevnog idcntiteta i zaintercsovanost
n ulazak u eksperimentisanje

magiji i moCi Ona istraiuju ""z]o"
L1

koristio za kockanje Njegcwe cetiri strane predstavljaju '"uzmi nista", "uzmi sve", '"uzmi pola··, '\doff' Druga simbolicka karakteristika cigre ne odnosi se na to kako ona slucajno padne, nego na to kako stoji dok se vrti, sto je lep simbol zivota i svemira Univerzalna igra "5uge" podrazumeva prenosenje ovog simbolickog svojstva sa jedne

smis]u cudovista. diVO\'a

i vestica, igraju se silama dobra, rnagije i preobrazenja kroz uloge vila, dobrih vestica i carobnjaka Deca eksperimentisu statusom i moci igrajuci kraljeve i kraljice, poznate vode i bogate i slavne licnosti, ona istraiuju junacke teme kao super junaci vojnicima igrackama

sa drugim ulogarna i mogucnostirna." U wojim ranim godinama dcca sc ukljucuju u "igru ovaplocenja", istrazujuci culima, proizvodeci zvukove, ritmove, znakove i pokrete, pocinjuCi

Lh opona5aju i da se obracaju
igrackama i predmetima oko sebe. da izmisljaju price. U ovon1 trenutku, ona raZ\"ijaju ve5tinu simbolickog medudelovanja i pocinju da slwataju eksperirnent sa raznim ulogarna i odnosima, a predmeti mogu da imaju znacenje i znac<lj koji im se pripisuju. Nije neobicno za malu dern da zavole neku igracku ili cebe, sirnbol sigurnosti, ljubavi i prijateljstva

IGRACKE I IGRE
Igre su modeli za arhetipske forme odnosa i interakcija, ukljucujuci razlicite kombinacije slucaja, vestine i kreativnosti U partiji 5aha kretanje kraljeva, kraljica i pe5aka mofo se shvatiti kao metafora za promene nadmoci u ratu iii u sukobu na raznim nivoima kosmosa. j\[noge igre odrafavaju kreativne impulse S\'emira, kao StO je
LI

osobe na drugu. Jedno dete se odabere da bude ··suga" i onda ono juri drugo dete da ga dodirne i na njega prenese "sugu" To drugo dete juri nekog drugog i tako se igra nastavlja Sirnbolika ove iare moze 0 predstavljati autoritet, zarazu iii bilo koju drugu karakteristiku koja nekoga izdvaja. Car ove igre le±i u izazovu lwatanja, u uzbudenju i napetosti koji se javljaju u prilazenju iii dodirivanju deteta koje je '"5uga"
DOLE lgra SUQe ima mnogo varijanti i igraju je deca Sirom sveta

Drajdel, C:etvorostrana cigra kojom se igraju jevrejska deca, smatra se simbolom zivota i svemira
GORE

bacanju kocke i drugim igrama na srecu, koje su vero\·atno

FANTAZIJA Za decu se svakodnevni svet preplice sa s\·etom fantazije i rnaste Deca vole da igraju razne uloge oblaceci se kao omiljeni likovi i vole da srnisljaju drarnaticne price u vezi sa njima. Putem igre dete uci, raste i razvija se. Mnoge arhetipske iii mitske figure pojavljuju se u decijoj igri Stari Kinezi su verovali da su vesele pesme koje su deca pevala spontano blisko po\"ezane sa bofanskim, pa
SU

nastale iz drevne prakse proricanja u Mesopotamiji, Indiji i istocnoj Aziji" Prutici poznati kao '"spilikini". koji se bace na gomilu i onda jedan po jedan isteruju kukom tako da se drugi ne poremete, verovatno poticu od budisticke prakse proricanja koja se zvala Cijen Tung, au kojoj se sudbina prorice tako sto se trese kutija prutica dok jedan ne izade . Poreklo cigre iii drajdela potpuno je nepoznato, ali se ona koristi kao igracka iii za kockanje sirom sveta. Sam drajdel je simbol jevrejske svecanosti Hanuka, kada su rabini dozvoljavali igre na srecu tako da se cetvorostrani drajdel

ih cak s]ufa]i da ih vode

u drfavnim pitanjima Preko fantazije i igre deca istraiuju velike teme i duh vremena, price o dobru i zlu, o ljubavi,

ToCAIZ
Kao arhetipski rnotiv, zn.:i.caj · tocb se odnosi n.:i. njegcn· oblik - krug koji s.1drzi p.1occ koji z
i-

u litiji sa b.:i.klj.1ma n.:i. lctnji solsticij i kotrlj.rnjc tockcffa niz brdo ru zimski solsticij. SVETA TRADIC!JA Tocak iii c.1kL1 je VJ.Zall simbol i u hinduskoj i u budistickoj tradiciji U hinduizmu toc.1k predst.n·lj.:i. jedinst\·o vremena i prostor.:i. i simbol je potpunosti: tocak SJ sest paoca jc jcdan od simbob boga Visnu.1 U budizmu, darmac.:i.kra sa os.:i.rr1 paoca predstadja tocak zakona iii istine (darma) Ona SC ecsto poj.:i.vljuje na duborezirna koji predstadjaju otiske Budinih stopala i simbolizuje moc njcgO\·ih ucenjJ. d.:i. pregazc

izl.:i.zc iz centralnc abvcinc - i na njegovu pokretljiYost On sp.:i.ja sirnboliku kruga i krcLrnja, predst.wlj.:i.juci kosmos bo vcciti krug st\·.:i.r.:i.nja i r.1stv.:i.r.:i.nj.1 U mnogim kulturama on se pojavljujc bo simbol sunca, sa bezbroj \'Crovanja koja ga povczuju sa mitovima o suncu, iako neki tnde d.:i. jc tocak prvenstvcno simbol meseca, oznaca\·.:i.jud neprekidan ciklus meseca. SIMBOLIKA SUNCA
i\! ESE CA

0

>

"'

Tocak inn asocijacije i SJ. suncern i SJ. rnesecom Najjcdnosun1ija forma . ima cetiri paoca, koji mogu odrafa\"ati cetiri str.:i.ne sveta i cetiri godisnja doba (kao kod YL1dzbinskog tocka), kao i
GORE Tradicionalno oblikovan tocak, kao na ovoj slici budistickog osmopaocnog tocka, predstavlja simboliku sunca i kosmosa Tocak je takooe trajan simbol ljudskih pregnuca i napretka

laZi Kao i ljudska sudbina,
bda sc toc.:i.k jednom pokrene, nema snage koj.:i. moze d.:i. g.:i. zaustavi iii da ga vrati u suprotnom smeru . Osam p.:i.oca predst.:i.Ylj.:i.ju osmostruki put budizma, glavcina predstadja rnoralno sidro Budinih ucenja, <1 u nepokrctnom centru stoji cakravarti ("'onaj koji okrece toc.:i.k ) , s.:i.m Buda . Njegova keltska \·arijanta je M.:i.g Ruit, mitski druid koji je bio inkarnacija vrhovnog bog.1, Dagde. Mag Ruit je bio

Simbolib tocka odnosi se na probzenjc vrcmena, na S\"et i n.1 jedinst\"O koje postoji sred raznolikosti. Tocak se povezuje SJ. zodijakom i s.:i. Zi\"Otnim usponima i padovima (kao toc.:i.k sudbine); bo indijanski nadzbinski toCJ.k, on predstavlja kopiju zivota

cetiri faze mescceYog ciklusa. Arijanrod, vclska boginj.:i. tbnja i predenja, bila je povezana s mesecorr1; njeno ime znaCi '·srebrni tocak" Tockovi sa l 2 paoca cesto se pojavljuju u indijskoj knjizevnosti i umetnosti, asocirajud na kretanje sunca kroz zodijak, dok tradicionalni kineski toeak ima 30 paoca, oznacavajud mesecev ciklus U klasienoj antici tocak je bio povezan sa bogom Apolonom (pa tako i sa suncem), kao i sa munjama i paljenjem vatre Tocak kao simbol sunca opstaje u evropskom folkloru . Postojala je tradicija iznosenja plamtecih tockova na brdo

magus rotarum iii "carobnjak
tockova··, a uz pomoc tockova on je govorio svoja druidsb prorobnstv.1 U Starom zavetu,Jezekilj uporeduje Boziji presto sa kocijonl sa cetiri tocb, pri cemu svaki tocak predstavlja jednog od cetiri ziva stvora i godi5nja doba, dok se u Danilovoj viziji plameni tockovi pojavljuju oko Bozije glave. Na prvim

TOCAK SVETE KATARINE
Kao amblem Svete Katarine Aleksandrijske, ovaj tocak se povezuje s mucenjem Za nju se govorilo da je hriscanska preobracenica s pocetka IV veka, koja se u viziji misticno udala za Hrista. Rimski car Maksentije zeleo je da se ozeni njom, a kada ga je ona odbila, naredio je da je muce na tocku sa siljcima Ovaj tocak se nekim cudom slomio kada ga je ona dotakla, ali je na kraju mucena macem Ona se obicno prikazuje s tockom, koji je kasnije dao svoje ime rotacionom vatrometu

VATRENI TOCKOVI
Vatreni suncevi tockovi pojavljuju se u mnogim tradicijama Alhemicarima je bilo potrebno da vatra gori stalno na istoj temperaturi da bi mogli destilovati filozofski kamen; ova vatra je bi la poznata kao "vatra tocka" U keltskoj tradiciji, vatreni tocak se vrteo riaizmenicno u oba smera, sto je pripisivario drevnoj simbolici duple spirale

hrisc<rnskim grobovima, tocak se ponckad nalazi kao sirnbol Boga i \ ccnosti

oesNo Fortuna zavezanih ociju, boginja sudbine, vrti svoj tocak nasumicno i bez milosti prema krunisanim kraljevima.

TOCAK ZIVOTA U hinduskoj iilozofiji sirnbolika tocka se odnosila na samsaru, neprekidni ciklus zivota, srnrti i ponovnog radanja U kineskoj simbolici gbvcina se odnosi na ncbo, a rub na zemlju, pri cemu je ljudski rod predstavljen paocirna koji povczuju ovo drnje. Kineska norija (vodeni tocak) i grnearski toeak t<10sitickog mudraca Cuang Cua predstadjaju neprekidan \·ir stvaranja i beskrajni ciklus zi\·ota i srnrti. Tacka oslobodenja nalazi se u glavcini, koja ukazuje na duhovno putovanje kao nJ. kretanje od periferije premJ. ccntru, od aktivnosti ka mirovanju, sto je smisao meditacije U keltskoj tradiciji godina se posmatra kao tocak, pri cemu letnji i zimski solsticij i prolecni i jesenji ekvinocij obcle:l:avaju cetiri prelazne tacke zavisno od toga kako se snagJ. suno povecava i srnanjuje s promenom godi5njih doba

mogucnost svJ.kog trcnutka za srecu iii nesrecu, jer okretanje njcnog tocka nekirna donosi uspeh a nekirna propast na prividno nasumican nacin. Ona

sc cesto prikazuje kao slepa iii sa
zavezanirn ocima, jer je sudbina rnoralno slepa Njen toeak uci nas da ono sto ide gore mora da side dole i obrnuto - tako da uspeh i neuspeh dolaze jedan za drugirn, bas kao sto kruie zivot i srnrt U tarotu je toeak sudbine deseta kart<1 Velike arkane i predstavlja nznu prekretnicu

VRADZBINSKI TOCAK U rnnogim tradicijama tocak je simbol sveta Ovo Cini osno\' indijanskog vradzbinskog tocka krsta unutar kruga koji zraci iz ccntralne gl~\·cine Ovaj tocak je nacrtan na tlu, a cetiri paoca prcdstavljaju cetiri godisnja doba, cetiri elementa i cetiri strane sveta Godisnja doba sirnbolizuju vreme, a strane s\·eta prostor Peta i sesta strana (iznad i ispod tocka) predstavljaju oca

TOCAK SUDBINE Svojstvo tocka da se vrti cesto se pm·ezuje sa srecom i sudbinom, koje su nepouzdane i neocekivane. On se cesto pojavljuje kao motiv u srednjevekovnoj evropskoj umetnosti, a bio je atribut Fortune, rimske boginje sudbine. Fortuna predstavlja

nebo i rnajku zemlju Svako mesto na tocku povezuje se s narocitorn bojorn, zivotinjskirn totemom i svojstvorn, a ceo toeak predstavlja putovanjc kroz zivot
oesNo lndijanski simbol vradzbinskog tocka, krug podeljen krstom, ovde je reprodukovan u kamenu

SIMBOLIKA DRVECA, BILJA, CVECA I ZIVOTINJA SUSTINSKAJE ZA SIMBOLICKU KONCEPTUALIZACIJU JOS OD PRAISTORIJSKOG DOBA. ZIVOTINJE SU U TOME NAROCITO ZNACAJNE, OBOZAVANE KAO BOGOVI !LI DUHOVI ZASTITINICI I BITNE ZA ZIVOT !..::AO VOCE I POVRCE, U SMISLU HRANE KOJU OBEZBEDUJU

<
0

LEVO

U davna vremena sveti lugovi su bili prava svetilista.

Drvo sYeta obicno se predstavlja vrstom koja je narocito vazna u doticnom kraju Skandinavska mitologija priea o jasenu Igdrazilu koji je rastao izmedu Azgarda, carst,·a bogova, l\!idgarda, carstva ljudi. i Hela, podzemnog sveta Stari Egipeani su verovali da sveti javor raste na pragu izmedu ziYota i srnrti; u Mesopotamiji je osa sveta prolazila kroz palmLL Hindusi smatraju banijan svetim dn·etom dok su Maje verovale u Jaksci,
Drvo banijan je sveto za hinduske bogove· smatra se da zalivanje njegovog korenja i prinosenje zrtava donosi srecu i plodnost
GORE

Drvo je centralni arhetipski simbol u vecini delova sveta Na Zapadu se drvece duboko povezuje s vremenom i istorijskim trajanjem Drugde ima jace nze sa zi,·otom, zdravljem i snagom Stari narodi su obavljali bogosluzenja u S\'etim lugovima, s njihovirn deblima i baldahinom od krosnji, koji su se kasnije odrazili u izgledu crkava Engleske reci za "istinu" i "veru" nastale su od staroengleske reci za "drvo"

svet, glamo je u mnogim mito\·ima o stvaranju sveta Ono cesto predstavlja osu svemira, povezujuci vise carstava: njegove grane dde nebo, deb lo stoji u zemaljskom carstvu. a korenje silazi u podzernni svet Drugi simboli koji se s njim povezuju su gmizavci koji gmi±u u korenju i ptice u granju koje simbolizuju famanski let

SVeto dl'\'O Cije grane drie nebo. Kinesko sveto drvo raslo je iz centra sveta, ne odbijajuci jeku (eho) i ne bac.1juci senku Drvo sakaki se slavi se kao "rajsko drvo" japanske mitologije, a jedna grana se zabija u zemlju kao sveto srediste oko kojeg se gradi dneni sinto hram . Drvece takode predstavlja snazne simbole zivotnih veza i

MAJSKO DRVO
DRVO SVETA
GORE

U Evropi se na 1 maj odr2:ava prolecni obred plodnosti plesom oko majskog drveta, koji simbolizuje vencanje boga vegetacije sa majskom kraljicom Drveni direk, koji predstavlja duh drveta (sa ocitom falusnom simbolikom), podizan je i ukrasavan i oko njega se igralo do besvestL

Evropski hrast je simbol snage, stabilnosti, cvrstine i trajnosti

Kosmicko drvo, koje simbolizuje krajnje uporiste zivotnih sila koje neprestano obnavljaju

DRVECE ZIVOTA I BE SMRTN OST! U jednom od svojih aspekata.:igdinu. med i vino Sama bila deo drveta Prvi eovek u staroj indijskoj mitologiji.:ijuci smar. a obicno se nalazi na grobljima ili drevnim svetilistima. Jama. blist.1firima: iz njegovog korenja tckli su mlcko. verovatno asocirajuci na rajsko drvo. zimzeleno drvece se ukra5ava za Bozic kao simbol zivota < JELKA Moderna varijanta ukrasenog drveca za Bozic nastala je u XVI veku u Nemackoj.oesNo U mnogim duhovnim i mitoloskim sistemima verovanja drvo se smatra vezom izmeau ovog i drugog sveta DUD U Kini. koja sadrzi sve oblike zivota. sto asocira na mudrost. dud predstavlja zivotne cikluse. Slike patrljaka i panjeva nalaze se na heraldickim amblemima koji predstavljaju smrt i ponovno radanje U Britaniji se tisa usko povezuje sa srnrcu. Karan je rnogu da padnu ljudi Egipatska . ali su njeni koreni stariji. gde su se jelke ukrasavale jabukama i papirom u boji Ova tradicija je postala hriscanski obred. Slika obrnutog dn·eta moze se povezati sa ljudskim nervnirn i cakralnim sistemom. isticuci vezu izmedu ljudskog mikrokosrnosa i rnakrokosmosa .1 gr. posle cega :l:ene igraju sa nevenom u kosi U Africi se drvece shwi kao centar zi\'Ota i plodnosti. ali cempres simbolizuje konacnost smrti zato sto iz OBRNUTO DRVO Simbol obrnutog dn'eta 1ulazi se u jcnejskoj Kabali i u hinduskoj Baga\ . a ukra5ava se zbog povezivanja sa duhovima predaka U hriseanskirn kulturama.:ine na dole. Ona tako predstavlja ceo ekosistem znacajan za zivot na zemlji. Druidi su je smatrali besmrtnom. UKRASAVANJE Praksa ukra5avanja drveca postoji sirom sveta . poiari ili poplave pustose zemlju. rubinima i s. koje stoji unutar zlatnog pupka sveta. Serafirni koji vitlaju macevima ognja cuvaju biblijsko drvo zivot. sto mozda nije daleko od istine boginja neba. Nut. 5afranom i vencima. Drvo sveta u podrucju Amazona je cejba iii jucan: huaoranski mit o stvaranju sveta prica o gorostasnoj cejbi zvanoj Bobue.:id Giti. sto predstavlja mladost. koja je i mrt\·ima. dok su jabuke boginje Idun izvor sruge skandinavskih bogon Kuran opisuje kako prorok Muhamed dolazi preko drveta Tube koje stoji u centru raja. O\·o dn 0 zivota in1a korenje u nebu . zatim u srednjem dobu postaju crveni. predstavljajuci njegovog panja nece nikada izbiti nova mladica. u taoistickoj tradiciji bozanska bresb·a prenosi dar bcsmrtnosti. Njegovi plodovi su najpre beli.1 hinduski obred u kojem se drvo u centru sela maze maslacem i ukrasava rumenilom. ostavljajuci kao jedine pre:Zivele pretke ljudskog roda koji su napravljeni od drveta DR VE CE SM RT I Zirnzeleno drvece je stari simbol smrti i mogucnosti vecnog zivota. pio je sa bogovirna pokraj jednog velieanstvenog drveta C:esta indoevropska mitska tema opisuje apokalipsu tokom koje oluje. jer ovaj simbol ponovnog roaenja datira barem u rimska vremena kada su slavljenici Saturnalija koristili zimzeleno drvece da proslave roaenje Nove godine . da bi na kraju sazreli i postali crni. starost i smrt CJ ::0 ekologije Indijanski pogla\·ica Crni Vapit video je u viziji "s\·eti prsten"' svog naroda kako sa rnnogim drugim pravi veci prsten unutar kojeg raste sveto drvo zastite. rastuci u praiskonski raj gde je roden prvi eo\•ek i gde se hranio mlekom zene. Ono se cesto povezuje sa zivotodavalackim i zastitnickim svemirom iz kojeg se mogu do bi ti eliksir ili darovi zirnta stanje milosti iz kojeg Boga na ncbu kao izvor svih st\·ari. drvo sveta je drvo zivota ili besrnrtnosti . prikazivana je kako izbzi iz ploda javora da bi ponudila hleb i vodu vecnosti DRVECE I POREKLO LJUDI Drvo sveta se obicno povezuje sa poreklom ljudi Sibirski Jakuti veruju u drvo sa osam grana. Za njeno korenje se veronlo da upija duhove predaka i da ih preko grana oslobada i predaje vetrovima.

a za njen koren se go\·orilo da ima moc da S\'Og \·lasnika ucini ne\·idljivim Medicinski.-ernoscu i post. Ovaj naziv je nastao od dela Signatura Rerurn (Potpis svih stvari) Jakoba Berna (1575-162-1-).1 znacenja vezuju sc za obicne trave. srcoliki listovi purpurnog bcsnika koristili su sc kao lck za srce (digitalis).1 IllOCi bilja za medicinske snhe. cireva i zapaljenja. U evropskom folkloru mandragora se povezivala sa smrcu. pokazivale da jc ova biljka lek z.11u rnisticnom vizijorn u kojoj je \·ideo odnos izmedu Boga i ljudi O\·o nacelo SC jencjskoj tradiciji mandr. sve u prirodi je obeleieno obrascem ili znakom koji ukazuje na Safran se u budizmu smatra svetom tr avom U Evropi se povezuje sa kraljevskim dostojanstvom GORE potencijalna svojstva.1 se uznemira\·a: ovaj krik je dorndio do glurnec i ludila kod ljudi koji su imali nesrecu da ga cu ju. !me joj potice od latinskog salnrc. U evropskom predanju ruzmarin je simbol secanja.1ju na bolesno oko. sto se cesto odrazava u teorijama o prirodi zdravlja i bolestL u bistrirn rnislirna i inspiracijom i DOLE Zallija je sveta biljka u indijanskoj tradiciji. pri cemu se dim ritualno rasteruje da procisti atmosfcru U starorn Rirnu. ona je koriscena i za lecenje artitisa. nana se povezivala sa Simbolika bilja powzuje se blisko sa njegovirn pre tp os ta v Ijen im . mandragori su u evropskorn folkloru pripisivana ljudska i nadljudska svojst\·a Za nju sc govorilo da buja oko \·csala. U staroj Grckoj ucenici su nosili mladicc ruzmarina da bi poboljsali pamecnjc i koncentr. Indijanci smatr. ludilom.1ciju. a oYa biljka jc na kraju post. Lh se hrani izrnctom i urinom koji padaju iz obesenih i da nisti kad. vradzbinama i magijom Govorilo se da ispusta vrisak nalik ljudskom kada se bere GORE TRAVE Vcorna raznonsna simbolick. kojc asocir. .1la se i sa ljubadju i .njcn nazi\· 11.BILJEJ TRAVE I ZACINI z < nemackog obubra cija je filozofij.1dju .czujc sa plodnoscu i ljub. sto znaci "spasiti". Na prirner. biljka ljubavi :::> < < 0 primenilo 11. gde se koristi za prociscavanje. Mandragora se povezivala sa vradzbinama i koristila se u ljubavnoj magiji. Zalfija sc takodc po\·czi\·ala sa bcsmrtnoscu.1la jc simbol besmrtnosti na pogrebnim obredima . a stari Grci su smatrali da podstice mudrost.1gora sc po.1 ocna oboljenja Zbog slicnosti ljudskoj konturi.1 hcbrcjskom znaci .1la simbol secanja. posebno bela ±aliija: njeno suvo lisce cesto se formira u zaveiljaje za spaljivanje. ljubavi i vernostL NACELO POTPISA Prema "nacelu potpisa".1 formir. ublaiavanje trudcn·a i pomoc pri zacecu DOLE mentalnom i duhovnorn U sirnbolickon1 smislu bilje se povezuje sa idejarna ravnoteie i kosmickog reda.1 rnnogo nivoa fizickom.rn agi jski rr1 svojstvima da utice na ljude n. Poveziv. za izazivanje rnenstruacije.1ju da je ialfija trava koja leci i prociscava. au e\ropskorn travarst\·u smatralo se da ona lcCi sve. dok su purpurnc zilice i zuta pega \"idea.

KON 0 P LJ A
Rastafarijanci, koji je poznaju kao gandzu, smatraju konoplju svetom

koristila sc b.o okrcpljinc rnozga, a u ar.1pskom s\·ctu za nju sc \·crovalo da stimulisc !l1LISkost i vckcwima SC pijc kao osvei:,n-,1juCi cJj koji sc nudi gostima kao simbol gostoljubivosti.

karanfilici prcdstavlj<1ju slast i uk1vljc, au jJpanskoj umctnosti oni su sc povezivJ!i SJ scdam bo2:anstavJ i sa srccorn

uavom koja se pominje u Bibliji, gde vrsi pricesnu funkciju, dovodeci do
m

izmenjenog stanja svesti preko kojeg
--i

je moguce nazreti bozansko List konoplje postao je simbol
)>

rastafarijanizma, a predstavlja i pobunu protiv vladajuceg

<
rn

DUVAN Oll\·an je zavicajna biljka Sc\·crne Amerikc, a za Indijance se govori da su jc pn·i koristili Oni srnatrJju duvan svctom biljkom. pa zato onJ kod njih ima rasirenu ritualnu i cercrnonij,1lnu upotrcbu Macigucnge iz PcruJ koriste tennin seripegari, sto znaci "onaj ko koristi duvan", da bi opisali 5amana; pcceni listovi duvana (scri) koristc se u samanskirn obredima Za mnoge pripadnike naroda Pueblo duvan je bio dar kolibrija, koji je doneo dim samanirna da bi rnogli da procistc zemljLL

drustvenog poretka koji je njeno koriscenje smatrao nezakonitim. U danasnjem zapadnom svetu mnogi tinejdzeri gledaju na list konoplje kao na simbol pobune protiv autoriteta odraslih i drustvenog establismenta

U Indiji, tulsi ili slatki bosiljak
svcta jc biljka za Visnua, a za pogrcbni obicaj st<n-ljanja lista bosiljka na grudi pokojnika smatralo sc da otv,ua \Tata Dja za putnika; u tjudorovskoj Englcskoj gosti su na odlasku dobijali minijaturnu saksiju bosiljkJ da im pomogne na putu U centralnom Kongu listcwi bosiljka stitc od zlih duhO\·a i nesrccc, dok su u staroj Grckoj oni bili protirntrov smrtonosnom otrovu baziliska. Il.C\'Crcn·atnog stvorcnja ciji je poglcd bio koban. Ova biljb. jc dobila imc od grckog basilikon, sto zn,1ci "'kraljevski

z

BELi LUK
Na jednom staroegipatskom medicinskom papirusu ima preko 200 recepata za beli luk. On se koristio za lecenje glavobolje, fizicke iscrpljenosti i infekcija, a sirovi beli luk bio je ukljucen u ishranu egipatskih radnika zbog odrzavanja snage. U staroj Grckoj i Rimu beli lukje bio simbol snage, a trkaci su ga zvakali da bi povecali sanse na pobedu u trci. U mnogim tradicijama za beli luk se veruje ne samo da pruza fizicku nego i mental nu zastitu, pa otuda popularno verovanje u evropskom folkloru da beli luk vukodlake i vampire, iii u staroj Kini da urokljivog oka

U Evropi sc pusenjc duvana
u pocetku pcn·czi\·alo sa razuzdanim rnladicima i

ZAC!Nl Mnogi zacini
SU

vojnicima, pa je prva pojava IlJ slican 2:cna pusaca krajern XIX veka dclovala kao sok . Danas
SU

moze da odbije moze da zastiti od

nacin bogati sirnbolikorn Crni bibcr. jcdan od n,1jstarijih poznJtih zJcina, u anticko doba se srnatrao afrodizijakom Prasnik safrana luci duboku zutu boju Tradicionalno sc koristila za bojenjc plasteva budistickih monaha, a ovJ boja sc povczala sa budistickirn raj em i sa mudroscu . U Evropi se 5afran povezivao s kraljevskim dostojanstvom i zlatom zbog skupocc i boje. U staroj !(ini,
Z<J.

sirnbolicne asocijacije vezane za dll\·an ambivalentne S jedne stranc on je postao sinonim za smrtonosne bolcsti kao sto je rak i sreana oboljenja, a s druge zadrfa\·a element prefinjenosti i pobune dajuCi joj carobna sn1jst\·a, a obred je zahtevao da druid u belom plastu secc irnelu posle zirnskog solsticija zlatnim srpom (koji je simbol sunca i meseca) Ova biljka je morala da se ulwati u belo platno zato !MELA Kelti su povezivali imelu (Viscum album) sa magijom i rnedicinom. Za druide je ona bi la simbol besmrtnosti i dusa njihovog wetog drveta, hrasta, na kojem je rasla. Kelti su verovali da je imela stvorena kada je munja pogodila hrast, sto se verovalo da ne sme da dotakne tlo. Imela se koristila za lccenje mnogih bolesnih stanja. a bila je i simbol plodnosti. Obieaj ljubljenja za Bozic pod imelom ima korene u drevnim asocijacijama ove biljke
DOLE

lmela je simbol besmrtnosti i kod Kelta je povezivana s magijom i medicinom

sernenke korijandera se vero\·alo da poseduju moc besmrtnosti, a mahune kardarnona delc slicnu simboliku u lndiji i na Bliskom istoku. U Kini i Japanu,

CvECE
ljudskih iskustava i utkano fe u mit i svetu tradiciju. Opste uzev, cvece predstavlja vrhunac ciklusa rasta i krunu uspeha Rastuci iz zernlje i prirnajuei sunce i kisu, cvece se povezuje sa snagorn pasivnog, ienskog principa, rnanifestujuei lepotu doslovno, duhovno i rnetaforicki. U hinduskom obredu cvece odgovara elernentu etra (ili duha); u taoistickom tekstu Tajna zlatnog cveta ono predstavlja dostizanje duhovnog stanja.
Kulture sirom sveta koriste vence cveca kao nacin odavanja poste pokojnicima.

u minimalistickoj formi aranzmana. Tradicionalno, aranzmani ikebane slede trojni plan, pri cemu gornja grancica predstavlja nebo, srednja ljudski rod, a donja zemlju simbolican obrazac svega sto zivi, sa ljudirna kao posrednicima izmedu neba i zemlje U '·talasastorn" stilu, obesene grancice sugeri5u propadanje u ambis dok "uspravni" ili rika stil te:Zi prema gore, simbolizujuei vernost izmedu mufa i zene, earn i bofanstvu . Aranzmani rika su asimetricni i sugeri5u neki aspekt prirode, kao sto je igra svetla i senke. LOTOS Na Istoku je lotos cvet koji se najcesce povezuje sa uzvisenoscu duha. Brahma, hinduski bog tvorac, rod en je iz zlatnog lotosa koji izbija iz Vii>nuovog pupka (koji je simbol centra sveta) Lotos sa hiljadu latica simbol je duhovnog prosvecenja Sanskritski nazivi za lotos su

GORE

Dok estetska lepota cveca vekovima inspirise umetnike, ono takode ima dugu tradiciju koriscenja kod isceljenja i obreda pre vise od 100 hiljada godina neandertalci su prinosili zrtve cveca svojim pokojnicima I danas se cvece

KAZITE TO CVECEM Mnoge kulture, ukljucujuci kinesku, egipatsku i indijsku, razvile su sopstveni "jezik cveca". Savremena publika koja je gledala drame Vilijarna Sekspira ( 1564-1616) svakako je bila upoznata sa skrivenim znai:enjirna sadrfanim u odlomcima o cvecu: na primer, rnaji:ina dusica je simbolizovala nepokvarenost, jaglika je znacila ljupkost, ljubicica "ljubav u dokolici'', sipak ili orlovi nokti znai::ili su "sjedinjeni u ljubavi", a dan-i-noc su predstavljali misli. Viktorijanski pesnici su razvili ovaj jezik u popularnu umetnost, ulivajuci znacenje u boju, aranzman, vrste i predstavljanje cveca . IKE BAN A Majstori ikebane, japanske umetnosti aranziranja cveca, razvili su slozenu simboliku da bi odrazili pouke zen budizma Ideal zena vabi (namerni eufernizam), na primer, odrafava se

DOLE

Hinduska boginja Laksmi sedi na lotosu, simbolu prosvecenja i uzvisenosti duha Hinduska bozanstva se cesto prikazuju sa ovim cvetom.

poklanja kao znamenje ljubavi i zahvalnosti, kao nagrada za uspeh i postovanje mrtvih i kao znak raznih vaznih promena Cvece je postalo sirnbol raznih

padma ili kamala, koji takode
opisuju vaginu, a cvet lotosa predstavlja vaginu i u Kini. LJILJANI U hriscanskoj tradiciji ljiljan se povezuje s pokajanjem: ka±u da je on izrastao iz Evinih suza kada je napustala Edenski vrt To je cvet Device Marije: beli ljiljan simbolizuje nevinost i cestitost; on takode predstavlja cistotu u alhemiji. U Australiji se gimejski ljiljan povezuje sa hrabroscu i upornoscu: u jednoj urodenickoj prici o snu rnladic

DESNO

Na Zapadu, bele ruze se povezuju sa cistotom i duhovnosc'u i omiljeni su cvet za vencanja

Kajmija spasao je pripadnike svog plemena iako je bio ranjen, a tamo gde je pala njegov,1 krv izrasli su ljiljani U Kini i Japanu se veronlo da dnerni ljiljan

poeziji kao jedan od c\·etova koji se nalaze u rajskim bastama Za vreme Otomanskog carstva turska rec za lalu pisala se istim slovima kao i rec 'Alah", pa je ovaj C\'et postao simbol bo:i:anst\'a, a zatim amblem otomanskih vladara. Lale su se sredinom XVI veka izvozile iz Turske u Evropu, a stvarane

kada ju je oteo Had - u k:ojem je postao simbol godisnje smrti prirode Od Prvog svetskog rata crveni makovi podsecaju na pale vojnike: ovi C\'eto,·i su izrasli na bojistima Flandrije U Britaniji crveni makovi obeleiavaju Nedelju secanja, dan kada se bude uspomene na poginule vojnike u svirn ratovirna.

n

<

(Hemerocal/is) ima moc da
otera patnju, pa su ga icne nosilc u pojasu da bi zaboravile na tugu zbog izgubljcne ljubavL

RUZE

su i hibridne vrste koje su bile retke i izuzetno lepe Njihova vrednost je dostigla fantasticne visine tridesetih godina XVII veka u Holandiji, kada su postale simboli bogatstva i lepote Lala je simbol Holandije SUNCOKRETI Suncokret je do5ao u Evropu iz Arnerike, gde su ga Spanci zvali

U klasicnoj antici se gornrilo
da jc prvu ruzu stvorila Hlorida, boginja cvcea (ciji je rirnski pandan Flora), od tela lepe nirnfc Ruia je bila sveta Afroditi/Vencri, boginji ljubavi

hirasol iii suncokret zbog nacina
kako se okretao prema suncu. U Kini je suncokret bio povezan sa besmrtnoscu, a smatralo se da

VIKTORIJANSKI JEZIK CVE(A
Neke od simbolickih asocijacija za cvec'e bile SU: zutilovka vatrenost; karanfil cista ljubav; kamelija savrsenstvo; gorusica ravnodusnost; detelina = srec'a; narcis srdacan pozdrav; lincura = nepravedan si; beli glog = nada; zelenika ambicija; uvek odan

U arapskoj tradiciji prvu rufo
su oziveli zr:ici izlazeceg sunca u Vclikoj persijskoj basti, prosirivsi njeno seme u sve druge zemlje, a bila je simbol plodnosti, lepote i cistote . Slavuj je zapevao kada
SU

HRIZANTEME U Kini i Japanu, hrizantema se vezuje za jesen i simbol je dugog zivota, srece i bogatstva. Rasirene btice cine je simbolom sunca; sto je dovelo do toga da je ona postala arnblem japanske carske porodice i japanski nacionalni cvet.. Sa sljivom, orhidejom i bambusom, hrizantema spada u grupu koja .se zove Cetiri viteza, za koju se veruje da predstavlja vrline slcdbenika Konfucija u jednostavnosti, cestitosti i marlji,·osti. Na Zapadu se hrizantema vezuje za jesen i koristi se u umetnosti da predstavi dekadenciju i smrt.

konzumiranje njegovih semenki produ:i:ava zivot.

procva[e prve bele ruze, aJi je

bio toliko ornamljen njihovirn mirisom da je pao na zernlju, a njegova krv je obojila njihove latice u crveno.

U islamu rufa je sveta za
Muhameda; za misticnu sufijsku sektu ru:i:a je povezana sa uzi,·anjem, ali je zbog trnja povezana i s boloni

U Japanu, umetnost ikebane je razvila sopstveni simbolicki jezik i ritual, a odrazava jednostavnost zen budizma
DOLE

Hristov venac = vera; seboj

U hriseanstvu crvene ruze
simbolizuju krv mucenika i zivot posle smrti, dok se bele ruze povezuju sa Devicom Marijom. Rozenkrojcansko bratstvo, hriscanska sekta osnonna u Evropi u XV veku, spojilo je sirnbol ruze sa krstom da bi dobilo amblem drustva .

MAKO VI Kako stvara narkotik opijum, mak se u staroj Grckoj povezivao sa snom i smrcu, a bio je posvecen Hipnosu i Morfeju, bogovima spavanja

LALE U staroj Persiji !ala je bila sirnbol savrsene ljubavi, slavljena u

i snivanja . Bio je povezan is mitom o Demetri i Persefoni - ova potonja je brala makove

Vo CE
z
< mitu o zlatnim jabukarna na Hesperidi ( ostn·u blazcnih) Kelti su jabuku posmatrali kao drnl "drugog sveta', kao nata u vilinski wet Keltski kraljevi i junaci, kao sto je kralj Artur, sklanjali su se na lcgendarno ostrvo Avalon, ··jabucnjak" U Kini behar jabuke sirnbolizuje :i:ensku lepotu, a jabuke su simbol mira. Medutim, kako je kineska rec za "jabuku" veoma slicna reci za "bolest'', smatra se ko bnirn davati jabuku invalidu. Oko jabuke se razvila nova simbolika krajem XIX veka, kada je D:Zoni Eplsid ("Jabukovo seme") sledio svoj san o zernlji procvalog drveca u kojoj niko nije gladan, sejuci semenke jabukc sirom Amerike Svetska metropola, Njujork, poznata je kao "Velika jabuka" TRESNJE Boja tresnje na usnama Kineskinje srnatra se svojst\·cnn velike lepote, a izraz "konzumiranje tresanja ..
Na ovoj alegoriji Zemlje slikar koristi obilje voca da bi simbolicno predstavio bogatstvo i napredak, rog izobilja sugerise obilje, a lepa, mlada :Zena puna oblina pojacava simboliku plodnosti
GORE

BANANE Bot,rnicki nazi\· biljke banane, i\lusa sapientum, zn,1ci ··\·oce mudraca", a dao ga je Lineus, s\·edski botanicar, koji je C:uo da je Aleksandar Veliki sreo rnudr,1cc u Indiji koji su uglavnom zi\·eli od banana. Prema Kuranu, banan,:i je bila zabranjeno voce u raju Za Budu jc drvo banane sirnbolizovalo prolazni karakter i slabost materije i mentalne konstrukcije U hinduskoj tradiciji ona je simbol plodnosti i napretka zahvaljujuci teznji da redorno rada, pa se tako banane mogu ostaviti ispred kuce u kojoj traje S\·,:idba

;;:)

< <
0
-'

Najveci deo simbolike voea obraca se dircktno i sn•1:i:no culima . Uzivanjc u
VOCU

SMOKVE Drvo smokve i plod pun sernenki simboli su obilja i plodnosti koji se cesto povezuju sa :i:enskim osobinarna. Za smob·u u Palatinskom hramu u Rimu govorilo se da je drvo pod kojim je vucica dojila Romula i Rema Rimljani su smatrali srnokve srecnim iii nesrecnim, zavisno od toga da li su bile svetle iii tamne. U Knjizi postanja, Adami ha su koristili srnokvino lisce da se pokriju kada su postali svesni svoje golotinje, a zabranjeno

predstadja eufernizam za polni Ninos. Na Zapadu se tresnja povezuje sa himenorn, a fraza "gubitak tresnje .. odnosi se na gubitak ne\·inosti . Tresnjin c\·et je nacionalni c\·et Japana . Samurajski ratnici rneditirali su
0

lako

prizove asocijacije na erotiku i culnost, a takve slike se nrnogo koriste u urnetnosti Voce takode sugerise obilje i plodnost: ono se prosipa iz roga izobilja u klasicnoj mitologiji, predstavljajuci velikodu5nost bouova i dobru zetvu Voce drveta :i:ivota predstavlja hranu besmrtnika, a sadrzi seme za reprodukciju i rast.

zivotu i snuti ispod tresnje,

jer na vrhuncu be hara cvet bi graciozno pao na zemlju i umro, sto je odgovaralo spremnosti sarnuraja da se suoci sa srnrcu u cvetu mladosti .

"'

SLJIVE Na Dalekorn istoku, sljiva kao drvo je simbol proleca, kao i simbol kraja zime: kako ona cveta izmedu dva godisnja doba, predstavlja obno\'U mladosti. Takode se smatralo

JABUKE Jabuka se identifikuje sa
GORE

VOCe koje

SU

je\i pre je biJa

smokva nego jabuka U Africi, narod Kokoto iz Cada povezuje smokvu sa trudnocom, a smatra se da njen mlecni sok povecava stvaranje rnleka .

Osim uloge "voca saznanja'; jabuka se koristi i kao simbol ljubavi, vencanja, mladosti, plodnosti i dugovecnosti

"vocem saznanja'', bilo dobrim iii zlim, kao sto je u Edenskom vrtu iii u :i:ivotu, sa mudroscu i besmrtnoscu, kao u grckom

oesNo Ova slika boga Dionisa tazvija pol nu simboliku jabuke, smokve i vinove laze da bi se istakla njena eroticnost

da se besmrtnici hrane sljivinirn cvetorn, pa je ovo drvo povezivano sa besrnrtnoscu l u japanskoj i u hriseanskoj tradiciji ona je simbol vernosti BRESKVE Breskva potice iz Kine, gde je srnatrana svetirn drvetorn zivota, dajuci eliksir besrnrtnosti. Taoisti su povezivali breskvin cvat sa nevinoscu i sa zenskim genitalijama ("'Tao" je kineska rec za .. breskvu'')

Narovi su ostavljani kao lnana u egipatske grobnice da prate mrtve na putovanju U Grekoj, na vencanjima i za Novu godinu, nar se razbija na tlu kao sirnbol plodnosti i obilja. URME Urrna potice iz Persijskog zaliva i oduvek bogato rada u lraku. Za Egipeane je ovo voce bilo sirnbol plodnosti Urmu Arapi pominju kao "kraljicu oaze" i kao "drvo zivota" i ka:Zu da je ovorn drvetu najbolje kada su mu noge u vodi, a glava u nebeskorn plamenu
S\·,1dbcni111 S\ CC,l!ll'Stinl.l zbL1g Yczc s.1 plod1wscu ..1 t.1 tr.1dicij.1

u staroj

Evropi breskva se zvala "Venerinim vocem" i bila je sveta za Himena, rirnskog boga braka. U hriscanskoj ikonografiji, breskva u ruci bogomladenca Hrista simbolizuje spasenje. KAJSIJE U Kini se kajsija povezuje sa lepotom i seksualnoscu iene. Crvene kajsije simbolizuju udatu ienu koja je nasla ljubavnika, a oci lepe zene cesto se uporeduju sa kosticama kajsije Ovo voce se koristi i kao simbol ienskih genitalija. NAROVI Rastuci u mediteranskoj klirni, narovi krajem leta postanu jedre crvenkaste kugle koje iznutra blistaju od socnih crvenih semenki nalik draguljirna Njihovo irne znaci "jabuka sa rnnogo semenki" Nar je bio jedan od Alahovih darova u Kuranu, a za Izrailjce je predstavljao cari njihove zernlje i mudrost naroda Cesto se povezuje sa plodnoscu - simbolizujuci majcinu utrobu - ali i sa smrcu .

L!Cl I MANGO
Lici je sitno voce sa juga Kine sa grubom crvenkasto-braon korom i velikom sjajnorn braon kosticom Stavljanje licija ispod kreveta bracnog para izrafava nadu dace biti blagosloveni de com. Mango, sa socnim narandfastim mesom, zaviC:ajno je voce istocne lndije i Burrne U Indiji se s.rnatra svetim vocem, predstavljajuci plodnost i srecu . Legenda kaie da je Buda dobio lug manga u kojem je mogao da se odmara. POMORANDZE Latinski naziv drveta pornorandze, Fructus aurantia, odnosi se na zlatnu boju pomorandze, dok naranha, izraz za plod na spanskom, dolazi od persijske reC:i narang koja znaci '\mutra5nji miris" Pomorandfa sugerise i nevinost i rodnost, jer se cvet i plodovi pojavljuju istovrerneno. Cvet pomorandie je bio prisutan u starim

pL1stoji i d,l11.1s U hrisc,lllskL>j ikonogr.1fiji. ponwr.1ndz.1 u ruci bogomL1denc.1 Hrist.1 prcdst,1\ lj,1 p]odnost i SICCLI:
/,l

\Cqicc simbolizovali Sok nara korist c , __

Eno pc L'\ l' \OCC jc prcdst.1\ lj,1IL1
srcc U 1'.ini sc pl1mc,r.rndz.1 il'S jcdc

Lw

simbol srccc n.1 drugi

dan No\c gc,dinc

CROZDE Vinu1
,l

k1z,1 i grozdc ccsto SC

poj.n ]juju u rimskL>j umct1wsti. sugcrisuci bog.1tst\ L' i uzi\ ,1njc
.1

f'O\CZUjU SC

S,l

F\.1hL1Sl1Ill

rimskim p.llld,uwm grckom Dionisu. bogom \ ino\c IL1zc plodnosti i L1slub,HLnj,1 i izr,1z,1\ ,rnj.1 str.1sti Crnzdc iz Obcc,rnc zcrnljc prcdst,1\ lj.1!0
jc n1oguCnost no,·og Zi\
(1tL1 zL1

Izr.1iljcc Z,1 hrisc,lllc. \ ino jc simbol Hristo\ c kn i

:inu strast i gubit. lekove. odecu i kozmetiku. dok je zeleni lav povezivan sa divljim silama prirode Lw je takode po\'ezivan s boginjom majkom .:itralo se da jc gledanjern Ll <( Duz se\·erozapadne obale 0 _J Amcrike vuk je mocru duhovna Zi\'Otinja koja moze da obdari s. a bko vidi u mraku.1k kontrole . velikom nralicom. u kojoj \'Uk simbolizuje grabljivo rnusko njegove oci bilo moguce videti buducnost Danas mnoga plernena u podrucju Arnazona slave jaguara kao naguala (cm·ara duha) i kao VELIKE MACKE Zbog grive.bio je jedan od simbola vavilonske boginje !Star. tigar (kao i leopard) je car zveri i cuva vrata raja . pri cemu jagnje simbolizuje \'ernike a vuk mod koje prete da ih GORE Macke su bile svete zivotinje za stare Egipcane i pojavljivale su se kroz njihovu celu kulturu u vajarstvu i slikarstvu. dok indijanska plernena u americkirn nizijama smatraju prerijskog vuka. vesnicima srece i nesreee. cineci ga simbolom duhovne pred. Slavljene su kao bogovi i smatrane su izvorom rnudrosti i snage.:inosti i prosveecnja. duhovima zastitnicirna i vodicima u druge svetove.v ZIVOTINJE <( z ::) <( Kerber je cuvao podzemni sn~t Maje su sahranji\·. on je treci znak kineskog zodijaka. u pocetku !ova a kasnije ratarstva. jaguar je bio car d:Zungle i govorilo se za njega da je podario ljudima dar za vatru i lov l\[aje su ga smatralc bicem podzemnog s\·eta koje poznajc tajne zemlje: sm. i drugarstvo Psi se uveliko povezuju sa smrcu i svetom duhova: Ajnui u Japanu su verovali da psi imaju psihicku moc da otkriju duho\'e. kao i radi zadovoljenja ljudske tastine Simbolicno. simbolizuje prosvecenje. on je bio C:uvar podzernnog sveta i simbol bofanske zastite I Buda i Hrist smrtni greh Nasuprot tome. kralj Z\'eri Duh cm·ar. Kolob·ijalni izraz "vuk u jagnjecoj kozi · odnosi se na laznu nevinost. za Inke je zavijanje psa moglo da najavi smrt rodaka: au grckorn mitu bile proklinjane zato sto nisu plakale kada je Buda umro . lukavoscu i pohlepom. Za Kineze je tigar. a ponekad sa surovoscu. kao i simbolicnim predstavama ljudskih karakteristika Zivotinje se koriste u obrednim irtvovanjima i love se za hranu. U klasicnom svetu. Ova ideja se poja\·ljuje i u evropskom folkloru u prici o Crvenkapici. a africki kraljevi su DOMACE 1\!ACKE Stari Egipeani su obofavali i balsamovali macke. SU pO\'CZi\·ani S laH1rn. ili kojota. vodom i ki5om: pripadnici naroda ivlace veruju da jaguari jedu duse pokojnika PSI I VUKOVI Pas je verovatno najstarija pripitomljena zivotinja i oznacava odanost. vuk sc obicno prikazuje kao suprotnost jagnjetu. a ubijanje ili povreda macke bili SU izvor isceljenja. Beli tigar se povezuje sa mcsecom. a mnoge famanisticke kulture govore o tome kako earobnjaci dobijaju moci od zene prerusene u vuka. tigar predstavlja neobuzd.bofanstva Siva i Durg. zlatnog krzna i carskog drfanja.1 jasu tigrove bda unistavaju demone. zernlju i podzemni svct uniste. la\· je stari simbol sunca i ovaploeenje zemaljske snage.1le psc sa njiho\'im gospodarima da bi ih vodili na drugom svetu. U hinduizmu. Stari Jeneji nisu voleli macke jer su prljave dok su srednjevekovni SASVIM GORE u Kini. povezujuci ga sa plodnoscu. pre nego la\·. zastitu GORE Vuk koristili slike lava bo licne simbole U alhemiji. Kroz celu istoriju zivotinje igraju vaznu ulogu u simbolickom jeziku mnogih kultura. U budizmu. one doticu sve nivoe svemira .nebo. lav je predstavljao polnu strast.iako iz drugacije perspektive ovo moze da se shvati kao znak duhovne mudrosti . U hriscanskoj tradiciji. pokazujuci njihon1 surovost i neustrasivost U pretkolumbo\·skim civilizacijama Srednje i Ju:Zne Arnerike.unana natprirodnim sposobnostima. U starorn Egiptu faraon je cesto pribzivan kao lav. macke i zmije SU se ponekad povezuje sa hrabroscu i pobedom.

krava majcinstva i plodnosti Zbog toga sto njeni zakrivljeni rogovi lice na polurnesec. bufala su takode bila obofavana. Eostra. kao sto je nordijski Tor Apis. Laosu i Kambodzi ka±u da slon daje kisu i bogatu letinu BIKO\!! I KRAVE Tradicionalno. iranskom. irtvovanje bikova je veoma rasireno. pa on igra glan1u ulogu u ceremonijamJ. opakom i davolskorn slikom culnosti. krava je nebeski simbol rnajke boginje (kao StO SU KONJ Stari simbol zivotinja. narocito u pricarna o zecu Breru. slon drzi svet i simbolizuje nepromenljivu stabilnost. GORE SLONOVI I Afriku i Indiju cesto simbolizuje slon. oluje. hinduski bog sa s!onovskom g(avom. vatre i tekuce vode. < 0 KUNICI I ZECEVI I kunic i zec se povezuju s mesecom i prcdstavljaju simbole plodnosti u mnogim kulturarna. rusi S\'C boga Ra medu rogovima: pa ipak bio je sveta zivotinja i Ozirisa. Smrt se prikazuje kako jase crnog konja dok je beli konj simbol svetlosti. koja je retko irtvovana. On predstavlja snagu vetra. simbol carskog dostojanstva.Hraniteljka . Ganes. sveta zivotinja i ne sme se ubijati. donela je zoru i novi zivot. ove zivotinje se slobodno kreeu ulicarna indijskih gradova. nordijskom i vavilonskom mitu staroegipatska bofanstva lzida i Hator) U nordijskoj mitologiji. MAJMUNI Pavijanskom bogu Totu u Egiptu pripisivao se izum brojeva i pisma . isceljenjem i rnagijskorn mudroscu U severnoj Evropi. krava je . med\·ed je kralj zivotinja i povezuje se s ratnicima: zastrasujuci nordijski ·· berserkeri" isli su u boj obuceni samo u medvede krzno. boga podzemnog sveta Car Mugal je prikazan kako jase belog slona. moci i mudrosti u lndiji J\!EDVEDI BIZONI I BUFALA Dokazi iz pecinske umetnosti ( kao sto je u Laskou. Za razliku od krave. i kad ga jasu vladari. bik je bio zivotinja bogova grmljavine. on predstavlja moc i autoritet U mitologiji Indije i Tibeta. bik je irtvovan jednorn godisnje zato sto z se verovalo da njegova krv obogacuje zemlju i prenosi muskost. saksonska boginja proleca sa zecijom gLworn. Pripadnici plemena Zulu \'Cruju da bufalo moze da poseduje du5u C:oveka. mudrosti i srece.lizala je led da bi stvorila prvog C:oveka . Francuska) otkrivaju centralnu ulogu bizona u fizickom i duhovnom zivotu prvih lovackih drustava Slicni bizonjma i ponekad poistovecivani s njirna. U hriscanskoj simbolici. Za Hind use. bik u starom Egiptu. bio je simbol stvaranja sveta i cesto je prikazivan kako nosi suncev disk Dakote ga vide kao manifestaciju nhon1og tvorca. traganja za vizijorn. praiskonska krava . On je simbol snage. rnedved je smatran okrutnom. U Kini zec predstadja reproduktivnu moc i dugovecnost I zec i kunic se pojavljuju kao prevaranti. Za Budu kazu da je napustio zemaljski zivot na belom konju Konji su vukli suncane kocije u klasicnom. dugovecnosti. zivota i duhovnog prosvecenja. U starom Rimu. indijskom.hriscani povezh·ali crne macke sa vradzbinarna. bik je simbol muskosti. a Sijuksi iz U rnnogim Samanistickirn tradicijama med\·ed se povezuje s medicinom. tradicionalnirn africkim prieama koje su na americke plantaze doneli robovi. konj se povezuje sa suncem i bogovima neba . brojeve i pismo prepreke U budizmu.. Zbog rike. Maje su verovale da je majmun stvorio umetnost. beli slon je sveta zivotinja: Budina majka je sanjala slona prilikom zaceca U Tajlandu. odjeci tahih \'erovanja pre:livljavaju danas u spanskoj koridi.

boginju r. dok je u Japanu golub s macem najavljivao kraj rata. koji je promenio predsednik Truman 1945 godine u odnosu na originalnu verziju iz 1880.111a ispod londonske Kule. .1 Ate nu I i\[incrvu. a u keltskorn folkloru je sirnbol dugovecnosti i podmladivanja. simbolizujuci moc i inspiraciju Bozije reci . postali su simbol plemstva. bog".1ta. Za Rimljane. a soko s cubom nadu u prosvecenje. orao simbolizuje snagu. okretanje glave or la sa desne u levu stranu (prema maslinovoj grancici. simbolu mira) tada se smatralo da znaci promenu od rata u mir koristi kao metafora za misticno iskustvo.1kop. ekspanzionisticke civilizacije (ukljucujuci stari Rimi SAD) kao simbol nacionalnog identiteta i suvereniteta. Prusko cartsvo i predrevolucionarna carska Rusija soko je oznacavao zlo. ali su bile sprec. a u mnogim delovima sveta ona je donosilac dobrih vestL GOLUBOVI Danas se v c>olub mnoao v koristi kao simbol svetskoa rnira. kao i Hrista i svetogJovana apostola. U Stamm zavetu. U Kini. soko je bio kralj ptica. Orao se uveliko povezuje sa vodstvom i usvojile su ga u raznim vidovirna ambiciozne. za njegovu gla\·u kazu da je z.rne da se spuste 1u krm·cn·c njenih hramova zato sto je to predskazivalo smrt !me starovelskog kralja.da je ova ptica dosla iz praiskonskc tame i da jc ostala da nauci prve ljude kako da prcfo·e Shodno tome. golub je bio sveta ptica Venere. U mnogim hriscanskim crb·ama Biblija se stavlja na naslon u obliku orla. vesnicirna rata. ptice se cesto smatraju posrednicima izmedu neba i zemlje. u hriseanskoj tradiciji on predstavlja Sveti duh. U Kini. jastreb oznacava rat. koje je za lov koristila aristokratija u Kini. barjaci gospodara \'isokog ranga nosili su slike sokolove alave U starom Egiptu. ali je pripitomljeni soko predstavljao preobracenog paganina. iii zemaljsku vladavinu sa bozanstvima..rna donosi nesrecu i lose Heme. u Kini. One se takode smatraju ovaplocenjern duha i duse. " DOLE U grckom mitu govorilo se da belezi na repu pauna predstavljaju oci ubijenog diva Argosa znaCio je . Neka indijanska plernena su \'crovala da je gavran doneo vatru i svetlost svetu lnuiti iz Sibira i sa Aljaske dele slicno verovanje . ukazujuci na pomirenje Boga i ljudskog roda. srnrti i natprirodnog U judeo-hriscanskoj tradiciji Golub je takode simbol cistote duse.. to je bila ptica koja se vratila na Nojevu barku noseci maslinov list. Mnogo vekova kasnije.n·. ganan je predstadjao boga trnrca i gornrilo se da ubijanje gavr.rn10 se drze gavranovi u skladu sa popubrnim rnitom dace Englezi pasti ako oni ikada odu a: 0 i Pecat predsednika Sjedinjenih Americkih Drzava. takode se vercn·alo da je on duh blizak vesticama u grcko-rirnskoj tradiciji nane su bile svete ptice z. delujuci < kao glasnici visih iii rnoci sa drugog sveta .1 t. dvoglavi orao se pojavio u Mesopotamiji pre vise od cetiri hiljade godina Smatra se da njegova simbolika povezuje bogove blizance moci i sveprisustva. narocito sa orlom. a istovremeno je i simbol sunca Za ranohriseansku crkvu DOLE DESNO U zapadnjackom folkloru. Za hriseane orao simbolizuje svemoc i sveprisustvo Boga. Japanu i hropi.:i je ptica proroeanstva u kini. jastrebom i sokolom. Indijanska plemena smatraju jastreba glasnikom predaka dok se u Polineziji ova ptica povezuje sa isceliteljskim i prorocanskim mocima. a hijeroglif za so kola Sveto rimsko. . u lcgendi o kralju Arturu on se povezuje sa svetim Gralom. znaci "gavran". " GAVRANOVI I VRANE Mnoge kulture ne prave razliku izmedu gavrana i vrane i ove ptice dele slicnu simboliku I jedna i druga ptica srnatraju se zloslutnicama. Bran.PTICE Zato sto mogu da lete. jer let simbolizuje slobodu od fizickih ogranicenja sveta prikovanog za zemlju i cesto se GORE ganan je mracna suprotnost DVOGLAVI ORAO Stari simbol sunca. Sokolovi. on je takode bio simbol boga neba Hora. za rodu kazu da donosi bebe majkama. Vran. PTICE GRABLJIVICE Ratnici i plemiCi povezuju se sa pticama grabljivicama. ovaj simbol su usvojili golubici. a u Kini je povezivan sa plodnoscu i dugovecnoscu.

1 dnir sc okrct.1 ptic.1 ptic. boginju rnudrosti i umetnosti Cudcsni bclczi na p.jcdna ptica sastavljena od Lh-e . a po rnisljenju Tunguza on je bio duh nidic prvog sarnana. Kecalkoatla). U zapadnjackoj umetnosti oni olicavaju budnost .moze da se poja\·i kao guska iii kao labud. paun prcdstavlja bo:l:. koju zavodi Zevs kada se pretvori u labuda u RODE U rnnogirn kultur.uama i b. Srednje i Juzne Amerike koriste perje kao ukras na spektakularnim perjanicama Asteci su koristili zeleno perje iz repa kecala za vladare (ova ptica je simbol njihovog vrhovnog boga.1 je bib S\ eta z.1111. ZDRALOVI U Kini i Japanu zdralovi SU tradicionalni simboli dugovecnosti.1 U budizrnu paun oznac. ova ptica je bila sveta za Atenu.wrscno sto je predskazivalo dace neko umreti i da grob treba da bude pripremljen Sovin izuzetno dobar nocni vid stv•ua tradicionalnu vezu sa proric.i rode ih otkrivaju trazcci ribu . kopaj. jezivog hub i ogromnih ociju.1st.1ljc\ sko dostojanst\ o.n·lja doL1nk prolcca i otuda no\ og zi\ ota.1uno\om rcpu od.1 drugirn svetorn U Sibiru bbud simbolizuje samansko uranjanje u podzemni svet.rnu. a takode je i simbol istinskog alhemicara. bog ]jub. u alherniji. kopaj". radosti'" Kada se prikazuju kako nose kineski novcic.1ju i sirnbolc sunc. Kini i Japanu: u Kini se smatralo da njen huk zrnci kao reci .. v --i n rn PA. pri cemu je najcenjenije perje orla.n·. dok za sve lndijance perje sadrzi moc iii "lek" ptice od koje oni poticu.UNOVI Zbog S\ LABUDOVI I GUSKE I guska i labud su velike \ odenc ptice koje u mnogirn kulturarna imaju asocijacije s.rnu.1 [zrcka da rode donosc dccu u \·ezi je sa idcjom d. sova se smatra najmudrijorn od svih ptica.1 jc sirnbol putnika.rnjem Medu indijanskim plemenima arncricke nizije sovina pera su se nosila kao magicni talismani. boginju mudrosti: slicno tome. sa drugim zivotom. Bila je ptica smrti u starom Egiptu. U staroj Grckoj O\ jedinst\·o i ravnotcZlL Kako iabudo\·i CCStO zive LI GORE paru SVRAKE U predanju australijskih urodenika snake se povezuju sa srecom i ushicenjem dok u Kini naziv O\'C ptice znaci '·ptica ceo zinit.1 jc kosmicka planina !(.prirodnom stanistu roda .1.1 predst. kr.PTICIJE PERJE lndijanci iz Severne.10 oko ··p.l\ i lcpotu U Pcrsiji je on boravio u r.rnstvcnosti. noseci sarnana u ncbeske . ljub. mudroscu i prorocanstvom SOVE Zbog srnjih noenih letova.1 dusc ncrodcne dece zi\·c u mocv. u evropskom folkloru svrake se srnatraju lopovima i pticarna zloslutnicama . on se takoae pojavljuje u mitu o Ledi.1 ptica z. on. a simbolizuje s. dok je za Poni plemena iz Nebraske sova predstavljala nocnog zastitnika U staroj Atini.ffi i S\ct. tako da Hamsa .1 i uporcduju sa Z\·czd. so\·a se ccsto povezuje sa natprirodnim silarna.rnu roda jc gL1snik dobrih \Csti K. mudrosti i vernosti. .lrama .uasvati.1nst\·o.1\a saosccajnu budnost grcko-rimskoj tradiciji labud je bio sveta ptica za AfrodituNeneru. one predstavljaju zelju za svetskim mironL Ivledutim. GORE LEVO ojc \ clic. au zemlji u koju sc dosclj.1 prcdsLl\ lj. Guska selica sc takode smatra duhom pornagacem.1. ove dve ptice su mitski zamcnljive.rnno\ og prcstob U hinduskoj tr.1diciji ov.1jskim b. .1n10 sc poisto\·ccuju sa ocim. u zapadnim tradicijama se pcn·ezuju sa vcrnoscu U mnogim tradicijama sova se povezuje s magijom.n·anture U hinduizmu. boginju braka i zastitnicu porodaj.1 Hcru.1 S.10 ptica sclic. lndiji.

a ponckad ih 5amani koriste za bacanje destruktirnih cini U starom Egiptu krokodili su bili svete zivotinje i ponekad su balsamovani. U mnogim dclovima zapadne Afrikc jetri i utrobi krokodila pripisuje se mocna rnagija. Neka africka DOLE Staroegipatski bog sa glavom krokodila. gde su pitomi krokodili bili ukras. dok SU Ke Iti plernena slave krokodile kao posrednike izmec!L1 svakodnevnog sveta i sveta povezivali lososa sa rnudroscu. kit je bio jedno od sedam boianstava sreee i slavljen jc kao bog ribolova i hrane. staroza\·etni opis Jone i kita povezivao ga je sa smrcu i ponovnim roclenjem Ponekad Stari Grci su postovali delfine kao simbole mudrosti i proroi':anstva.wani zlatnim rnindL1sama i ritL1alno hranjcni u slan1 boga krokodila. Lilja. Sobeka Ovaj bog jc bio pm·ezivan i sa zlim i destruktivnim silarna Seta. U mavarskoj tradiciji on simbolizuje izobilje.rnja i bubnja. hrabrost. ribe se uveliko povezuju i sa plodnoscu. Sobek. U judeo-hriscanskoj tradiciji. prorocanstvom i inspiracijom . fabe su lunarne zivotinje. vodenog carstva. odnosi se na rnatericu. U ranohriscanskom verovanjLI. povezan sa davolom. po kojoj je dobilo irne sveto prorociSte DelfL U mnogim indijanskirn kulturann delfin je i bofanski izaslanik i oblik Velikog duha. naziv delfina na grckorn. Za australijske urodenike koji zive na Senrnoj teritoriji. vodenirn tokovima raclanja i kise i sa preobrazenjem i besmrtnoscu otuda motiv pretvaranja u princeve u zapadnjackom folklom Za Kelte je iaba bila gospodar kopna Simbolika vodenih stvorenja delimicno je LI vczi sa stanistem. boga podzernnog sveta. oznacavajuci jedinstni muskog. simbol je destrukcije. Kitovi su simbol prirodnih opasnosti. veliki krokodili ovaplocuju duhove znaC:tjnih ljudi i povezujL1 se sa mudroscu. a hinduski bog Visnu ponekad se prikazuje kako izlazi iz Lista ajkule.kopno i vodu . se tndi da se ova prica odnosi na ajkulu ljudozdera pre nego na kita.popLllaran je motiv. dok su navatejski arapski rnoreplovci verovali da delfini prate duse pokojnika u podzernni sveL KROKDILI I ALIGATORI Krokodili nastanjuju dva sveta . AJKULE I DELFIN! U J1panu. fokloru i religiji RIBE Mnoge tradicije koriste ribe kao simbol dL1hovne mL1drosti U hriscanstvu je riba sirnbol Hrista. Ozirisa. figura pakake . U Kini su one simbol srece Narocite nste se izdvajaju zbog svojih simbolickih svojstava . au hinduizmu se Vi5nu pojavio kao riba Macja da spase C:oveeanstvo od potopa i otkrije Vede iii Sveto pisrno Zbog ogromnog broja jaja koja polafo. U Kini. jaja. i sa dobrodusnim bogorn sunca Ra. a njihove radikalne faze rasta povezivale su se sa fazama meseca One se takode povezuju sa plodnoscu. Na primer. osoba koju pojede krokodil odlazila je LI pakao ZABE Tradicionalno. delfis. koji je poprimio krokodilski oblik posle ubistva svog bra ta. Kultni centar je postojao u Krokodilopolisu. dostojanstvo i srecu.sto ih cini sirnbolirna fundamentalnih suprotnosti. dok narodi Madarpa iz severoistocne Arnemske zemlje veruju da je C:ovek krokodil stvorio vatru. U staroj Grckoj delfini su povezivani sa Apolonorn i njegovim darovima rnudrosti i prorocanstva i sa boginjorn ljubavi roclenom iz vode. GORE duho\·a i kao prorocista vodcnih boianstan. Afroditorn. a igra L1!ogu u ritmu sveta. solarnog sveta i zenskog. delimicno LI vezi s njihovim izgledom i ponafanjem i delimicno LI vezi sa znacenjem koje imajLI za ljL1dsko drustvo Vodena stvorenja se razlicito postL1jL1 kao boianstva. u Japanu 5aran simbolizuje ljubav.VoDENA STVORENJA KITOVI. ko±e i kostijLI Ona igrajLI znacajnu ulogu u mitu. aligator iii krokodil bio je izumitelj pev.stilizovani kit sa velikim spiralarna za celjusti . sejLI strah kao cL1dovista i love se zbog mesa.

dok zemljotresi i gnnljavine nast. gde se cesto posmatraju kao praiskonski ljudski preci.:i je bila vodeno boianstvo cije je kreketanje predskazivalo i stnr. eesto· svete zivotinje vodenih bogova FOKE I MORSKI KONJI U nekim inuitskim pricama. simbolika skoljke cesto se povezuje sa majcinom \. ispunjeno supstancom nalik krvi (zbog boje). ce se one tada ponovo roditi kao zive foke i morski konji Morski konj je jos poznat i kao rnorski slon.)trobom. U tradiciji Inka ona je bib aspekt velike rnajke koja je progutala i vreme i mladi mesec KORAL Prem a starokineskom verovanju.:i je bila povezi\·ana sa pornr.SKOLJKE Buduci da je struktura koja stiti zivot. koral je nastao iz d rveta koje raste na dnu mora U alhemiji je bio poznat kao drvo zivota.1 HOBOTNICE U klasicnoj antici hobotnica je posmatrana kao cudoviste koje napada nasukane mornare i kida ih na komade.:iju kada kosmicka kornjaca trese srnj zernaljski oklop Maje su takode shvatale Zernlju kao ogromnu kornjacu. Afrodita/ Venera pojavila se iz ogromne ljusture skoljke kapice. povlacc se za vreme oseke). a za i\[aje i Asteke on. radanjem i stvaranjem sveta.:igijorn U Jap. kraljevskim dostojanstvom i ugledom U u > i iscelitcljske moci rnde. a bila je simbol dugovecnosti stn1rcnja slove kao praiskonski preci. 0 v U srednjevekovnoj Enopi :labe su po\·czivane s magijorn i nadzbinama . U budizmu. U Beninu.1 u Kini i Japanu z. zab. dok u Polineziji kornjaca ovaplocujc moc rnorskih bozanstava Medu africkim plcmenirn. KORNJAC:E Zbog cnstoce i oblika oklopa. sto simbolizuje preobrazenje GORE Kornjaca je u mnogim tradicijama sveta zivotinja. koji su pege na oklopu kornjace smatrali kartorn sazvezda i koristili su ih kod proricanja.:i booatst\•om i duoovecnoscu. jcr se veruje da DOLE Foke igraju vaznu ulogu u mitu i obicajima lnuita. a Hrist sa biserom. boginja ±ab. U grcko-rimskom mitu. Skoljke se koriste kao ceremonijalni rogovi kod Maja i Asteka. au Kini s. a u hinduizmu skoljka simbolizuje izvor postojanja. gde se ponekad j. ona se cesto povezuje s. sposobni da poprime ljudski oblik i da uce ljude da plivaju i lo\·c ribu: ona su takodc glasnici. skoljcice kauri su se nekad koristile kao novae i povezuju se sa bogatstvom. kornjaea je jedina prava zirntinja (preostala tri su zrnaj. Krakcn·i je povczuju sa stvar. a predstavljaju i jedan od simbola budizma.:ivlja zajcdno sa spiralom ili svastikom.1!0 kisu U starom Egiptu. za koralno drvece se govori da raste u raju povezi\·ane S m.:i kornja(e SU hriscanskoj ikonografiji. pri cemu njen GORE < 0 0 z > ''-" -j < 0 L U bajci Se zabac pretvara u princa kada dobije poljubac od princeze. . kornjaea je u mnogim kulturama simbol sveta . Ona je najstariji indijanski sirnbol Zemlje iii nujke zernlje . lnuitski obicaj diktira da se prilikom ubijanja ovih iivotinja njihove besike bacaju natrag u more.:i rnesec.:ibc SU U hinduskom mitu kornjaea C:ub·a predstadj. ova hobotnica je povezivana sa mesecom i letnjim solsticijem. sto je bio slucaj i sa Kinezima.:injern sveta koji se razvija iz centra.:i.:i sunca. Od cetiri sveta kineska stvorenja. indijanskim tradicijama ona je simbol zemlje oblik formira visestruku spiralu koja nastaje iz jedne centralne tacke. KRASE S obzirorn na to da se kretanje krabe ravna prerna rnesecevim rnenarna (love za neme plime.1 mesecom.:icenjim.1 povezivan.:i jednu od desct inkarnacija Visnua . U Bibliji su iabe bile jedna od deset napasti Egipt.rnu.1 je s magijom i porodajcm. feniks i jednorog). do kojeg je dove la boginj. Devica Marija se ponekad uporeduje sa ostrigom. Ona je sirnbol meditacije i duhovne mudrosti U rnitu .1 Hekat. Kao i kraba. koji se krecu izmedu sveta duhova (rnde) i materije (kopna). a . Hobotnica se mnogo koristila u rninojskoj i mikenskoj civilizaciji na Mediteranu.:iustralijskih urodcnika za kornjacu sc govorilo da se rach iz \·oda koje su nastalc otapanjem praiskonske planine leda.

bez obzira koliko malen iii obican bio. glavni davo koji se pominje u Bibliji. koja se seli od jednog muskarca do drugog DOLE DESNO asocijacije. pee la iii leptir koji lete oko cveta (simbola za ienu) Iz perspektive koja sagledava svemir kao mec!usobno prepletenu rnre:lu postojanja. duhovima i drugim svctom . U tibetanskom budizmu mravinjak je simbol aktivnog zivota . p n e. Rec je o simbolu jednakih pod jednim vodom GORE napora. drustvene organizacije i zajednickih predstavljali su asocijaciju na iarku :Zudnju U staroj Grckoj med je povezivan sa recitoscu. Na prirner. U Latinskoj Americi on se koristi i za opis prostitutke. Shodno tome. sa zenskim polnim organima i sa stvaranjem sveta. On se povezuje s jezikom i umetnoscu tkanja. simbolicke asocijacije insekata zasnivaju se na njihovom ponafanju i fizickim karakteristikama i usac!eni su u kulturu i vreme MUVE !me Belzebub. svaki deo prirode je znacajan. a oziveo Napoleon kao sirnbol jednakih pod jednim voc!om. Za Kineze vilin konjic predstavlja leto. Peele se odavno visoko cene i zbog saca. obicaj je da :Zena sedi na mravinjaku zbog plodnosti Tradicionalni model dogonskih koliba zasniva se na planu mravinjaka. Kao i kod drugih 0 _J VILIN KONJIC U nekim indijanskim kulturama vilini konjici simbolizuju snove. potice od hebrejske reci koja znaci "gospodar muva".. MRAVINJAK U kosmologijama mnogih africkih naroda (narocito kod Dogona i Bambara Malija) mravinjak igra znacajnu ulogu. a zbog ostrog nepredvidljivog kretanja u isto vreme je simbol nepouzdanostL zivotinja. U kineskoj umetnosti. koji je izvezen ne samo na carevom plastu nego i na podijumu na kojem on stoji. Dclflco ("velika muva") je duhovni glasnik povezan sa isceljenjem Leptir je simbol duhovnog razvoja i preobrazenja . pee la je bila kraljevski sirnbol: usvojili su je srednjevekovni francuski kraljevi. cesto se povezujuCi sa bogovima. promenu i prosvetljenje i povezuju se sa samanskim mocima . gde se oni povezuju sa zvezdama. cak i najsitniji insekti imaju bogate simbolicke istrajnosti i hrabrosti i usvojene su kao simboli ratnika: iz ovog perioda SU otkriveni earobni stapici ukraseni arnajlijama od muva Kod Navaho Indijanaca.lNSEIZTI pokojnika koje posecuju zen11ju. rnuve su bile poznate po Na ovom portretu Napoleona koristi se motiv pcele. ). u mitologiji Srednje Amerike. pccle se cesto koriste kao rnodeli ljudskog drustva Kosnica je postala metafora za sreden i milosrdan zivot hriseanskih rnonaskih zajednica. one su bile trece od deset napasti u Egiptu Mec!utim. a slicno verovanje postoji u Gvatemali . a verovanje da mravi znaju gde se nalaze podzemni potoci znaci da se bunari cesto kopaju u blizini mravinjaka. u staroegipatskom Novom kraljevstvu ( 1550-1100. izvora ne samo secera nego i voska koji se koristi za pravljenje sveca Tako SU pcele povezane i sa slascu i sa svetloscu. nastale od suza boga sunca Ra. ukazujuci na prilicno cesto verovanje da su rnuve vesnici bolesti i c!avolskih nesreca. Kako je kosnica organizovana oko matice (pcelinje kraljice). mali leteci insekti su se smatrali dufama PCELE Zbog marljivosti. U starom Egiptu one su bile simbol sunca.

U jednoj verziji grckorimskog mita o lovcu Orionu. ali u drugim tradicijama on je zenska sila. skorpija se povezuje nagrizaju licnost Skorpija se uveliko povezuje sa smrcu i destrukcijom U nekim delovima Afrike mnogi ljudi ne izgovaraju ni njeno ime zbog verovanja da bi to donelo zlo svetu. skorpija moze da predstavlja susu i bedu Neki amazonski narodi veruju da je nju poslao neki ljubomorni bog da kazni muskarce zbog toga sto su vodili ljubav sa zenama koje je on zeleo. paukova mreh se uporeduje sa smrcu i destrukcijom: u Africi mnogi ljudi koriste eufemizrne za ovo stvorenje. dok se Iscel. u evropskorn folkloru ubistvo pauka donosi nesrecu. personifikacija Velike majke u njenom i stvaralackom i rusilackom aspektu Kod amazonskog naroda Tukano. on je umro kada ga je skorpija ubola u petu. pa su oboje pretvoreni u sazvezda koja se nalaze na suprotnim stranama neba CRVI Simbolika Cr\'a povezuje novi zivot sa raspadanjem i srnrcu Prema kineskorn mitu. jer koriste svoja ienska lukavstva da namame muskarce u rnrezu Kod Afantija u zapadnoj Africi paukovi se povezuju sa Anansijern. jer ona ide od rnuskarca do muskarca Asteci su povezivali leptira sa ienarna koje su umrle prilikom porodaja. Svila se tradicionalno vezuje za plemstvo raskos i obilje z cm·ale mrtvog Ozirisa.dok se u keltskom svetu. medovina (formentisano pice od med a i vode) smatrala picem bogova LEPTIRI Zbog metamorfnog zivotnog ciklusa leptir je ar hetipski simbol preobrazenja. U psiholoskom smislu. au Kini se on povezuje sa zivotnim uzivanjima i radoscu Neko ko prelazi s jedne stvari na drugu i ko nije nikada zadovoljan moie se opisati kao leptir. jer se on povezuje sa novcem i srecom (carobnica i isceliteljka)' bi la jedna od Cetiri boginje koje SU SVILENE BUBE U starom Japanu i Kini svilene bu be su predstavljale cistotu i vrlinu. au grckom rnitu. skakavci se obicno povezuju sa prozdrljivoscu i unistenjem . a na Zapadu se iene grabljivice ponekad uporeduju s pauko\·irna. jer bi cak i izgovaranje njegovog imena pustilo zlo u sveL Skorpija ima mnogo veza sa podzernnim svetom: zodijackim znakorn skorpije vlada Pluton. pojadjuje kao pauk U Japanu se smatra da iene paukovi zavode putnike. bogom prepredenjakom. crvi se mogu povezivati sa destruktivnim procesima koji GORE SKORPIJE Zbog otrovnog uboda i zbog toga StO je Staino sprernna na napad. Ncki australijski urodenici smatraju leptire duhovirna pokojnika koji se vraeaju na zernlju. PAUKOVI U kulturarna australijskih urodenika veliki pauk je suneani junak. a slicno verovanje postoji u islandskoj tradiciji. dok u Latinskoj Americi spanska rec za leptira ( mariposa) moze da se odnosi na prostitutku. dok je staroegipatska boginja Selket ZRIKAVCI I SKAKAVCI U Japanu se zrikavci povezuju s mesecom. majanska boginja babinstva. na primer. Psiha (dufa) cesto se predstavlja kao leptir Elegancija i lepota ovog stvorenja cine ga simbolorn iene u Japanu. gde dva leptira koji zajedno plesu simbolizuju bracnu srecu. koji je ljude ucio umetnosti tkanja U nekim indijanskim mitovima za pauka se kaze da je naucio ljude da pisu prateci oblike slova u njegovoj rnrezi. a Japanci su verovali da su one nastale sjedinjenjem boga vatre i boginje zemlje. Usled veze sa pustinjom. Zbog cvrstine i gotovo nevidljivosti mreie. ljudski rod potice od crva koji su se hranili lesinom praiskonskog bica. indijanski ratnici su sebe ukrafavali sararna po uzoru na njLL Za Kelte je paukova mrefa nevidljiva struktura koja sadrzi velieanstveni obrazac zivota Za Hinduse i budiste paukova mrefa predstavlja iluzije sveta. dok je za Meksikance on bio simbol "crnog sun ca" koje prolazi kroz podzemni svet u toku nocnog putovanja sa posteljicom. Kinezi su u prolece prinosili obredne zrtve od svilenih buba i dudovog lisca. gde crvi koji se hrane mraznirn divom lmirorn ( od cijeg tel a je stvorena zernlja) poprirnaju ljudski oblik Za legendarnog irskog keltskog junaka Kukulejna govorilo se da je roden iz crva. misticnog ponovnog rodenja i nadculne duse . a u Kini su simboli smrti i vaskrsenja U Kini i nekim mediteranskim zemljama smatra se sreeom ako se zrikavac naae u kuci Zbog sposobnosti da uniste letinu. dok ona u hriscanstvu predstavlja Sataninu zamku Medutim. gospodar donjeg sveta.

i povezivane su sa isccljenjcrn i mudroscu. dobrodusne i mudre. a ima jaku vezu sa podzernnim svetom buduci da dolazi iz dubina Majke zemlje. dok su nasenski anostici slavili zmiju u obliku sumerskog boga Enkija.-ZMIJA Od svih zirntinjskih simbola zmija je \'Cro\·atno najznacajniji i najslozeniji lzglcda da su od najranijih vremena zmijc bile po\·ezanc sa vecnoscu. koriste se da predst~n·e prirodu u njenim najiskonskijirn ili najfundarnentalnijim aspektima Kako zrnija odbacuje kofo i onda pocinje :fo·ot iznova. gde se sastaju vreme i vecnost Sumerski pecati iz 3500.111t tumaci cinjcnicu da orao nosi ranjenu zmiju u kand:Zarna kao znak da i rusitclji swmira. dovodila se u vezu sa zrnijama U egipatskoj Kada SU Hebreji uveli muskog boga u Hanan. nage (od sanskritske reci za "zmiju") su bozanske vodene zmije.1la jc zastitu od ncprijatelja Matrijarhatski kult u Delfima bio je simbolicno unistcn kada jc Apolon ubio zmiju Piton. zensko bo±anstvo i zrnija su prognani i povezani su sa zlom Zrnija u prici o Edenskom Htu in1a satanskc karakteristike. koji je doprineo tome da Adami ha postanu do kraja ljudi upoznavsi ih sa drvetorn saznanja. Zmija je bila glavni bog. ccsto prikazivana kao kobra. prikazuju zmiju sa drvetom i boginjom kako daje \'OCe zivota muskarcu "' koji je do5ao kao gost Hananejsko bofanstvo bila je rnajka boginja. On je bio gospodar drveta zivota. postojeci u korenima zivota. koja se povezuje sa Evom. Za Junga su zrnije sirnbolizovale 0110 e. skupa sa ostalirn grnizavcima i ribama. prikazane s ljudskim licem i kapuljaeom kobre lndijska alhemija. one su takodc demonizov. ovde prikazana kako drzi zmije smrti i ponovnog roaenja GORE ce patrijarhalna Grcka prevladati matrijarhalne tradicije Azije. kao tvorci 0 rnitologiji Buto je bila boginja zmija. koja moze doci u sukob . nemoral i Satanu Zi\IIJE I ZENSKI PRINCIP Zrnija jc cesto po\·ezivana sa bobnstvirna. koja je bila jako povezana sa zmijom i predstavljala je tajne zivota . sto je potpuno nesvesno i instinktivno. a psiholoski iz kolektivnog nesvesnog. jer uvodi Evu u greh neposlusnosti prema Bogu. ona ovaplocuje ciklus smrti i vaskrsenja. Njena slika na celu faraona predstavlj. a Ilijada kazuje o torne kako Kalh. nagajuna.111c i svrstane uz iskusenje. narocito sa rnajkama boginjama i Majkom zernljorn Starofcnicanska Boginja zmija je kritska Majka zemlja. OD GLAVNOG BOGA DO ZLE Zi\IIJE U mnogim delovima sveta zmije. godine p 11 NAGE I MUOROST U indijskoj mitologiji. ima za cilj da ujedini energije tela na putovanju samospoznaje da bi se sacuvao eliksir zivota boginja plodnosti Tani ta. Eva naslikana sa zmijomaavolom i sa zabranjenim vocem koje zmija koristi da je navede na greh LEVO a ipak poseduje skoro natprirodnu i jedinstvenu mudrost.

klijanja i r. dao zakopati pokraj nje. a cesto je i tvorac ljudskih bica Njegova destruktivna strana podrazumeva kaznjavanje onih koji se suprotstavljaju prirodnom zakonu tako sto ih proguta LI medicine i lecenja Eskulapovski nacin lecenja. LECENJE I SMRT Zmije se odavno pO\·ezuju s lecenjem i posredovanjem izmedu zivota i smrti U grckoj mitologiji. a Rimljani su poceli da ga slave kao boga Homcopatski princip d. otkrivajuci srnju prirodu vodica dusa izmedu svetova. Oni takode uporeduju kret. iako one rnogu da budu i rusitelji Sumerci i Akadijci Mesopotamije opisali su me5anje voda Apsu i Tijamat.i. Oni \·ernju da ITIOrlStruozne . zivotom i smrcu nalazi se L1 pagansko-hriscanskoj slovenskoj prici o Bogatiru Potoku. Nordijska tradicija je predskazi\·ala potop koji ce unistiti svet kada se probudi Jormangand. meautim.1 opsesivan i povratan nacin. podrazumevao je da pacijent mora da provede noc na nekorn S\'etorn mestu Tada bi pacijente LI Sflll TUKANSKA ANAKONDA Narod Tukano iz podrucja Am. Eskulapovski simbol zmije obavijene oko stapa predstavlja lecenje. sin Apolona i srnrtne Koronide.nona pripisuje slozenu i kontekstualnu simboliku . znaci da postoji veliki jaz izmedu svesnog i nesvesnog i da se nesvesno objavljuje n. koji se. a kada putuje uzrndno ona predstavlja putovanje inicijacije Slikarstvo australijskih uroaenika cesto prikazuje zmiju i njenu vezu sa plodnoscu i obiljem. lako da prevazide ljudska moralna naccla Ako se zmija sanja. On sumskim bgun. dve cudovisne zmije koje su stvorile nebo i zernlju. verovatno greskom. odrafavajuci sezonske periode osemenj.:inakondi. mogao je da se pret\•ori u zmiju i da vrati pokojnika u :i:ivot.tenik i to bi rezultiralo lekom. a danas se koristi kao medicinski simbol.1nakonde zive LI posetio bog.sa svesnim stavovima Zmija moie zato da simbolizuje i zlo i mudrost. ukljucujuci veliku zmiju koja je bljuvala vatru.ikonda je put koji vijuga kroz sumu kao reka. cime je razgnevio Hada. u duboku grobnicu U ponoc su se pojavili mnogi grozni gmizavci.idanja. potopima i StO izbaci njihove kosti Stara germanska mitologija povezuje zmiju sa smrcu i stalnirn podrivanjem korenja dn·eta sveta . ooLE se cesto brka sa Merkurovim "krilatim Stapom". nazvan inkubacija. Eskulap. posle smrti svoje mlade neveste. pre sest do osam hiljada godina Predak iz vremena sna je zivotodavalacko bice povezano sa plodnoscu. Povezanost zrnije s leC:enjem. Zmija duginih boja pojavljuje se u urodenickirn crtezirna u steni u Arnemlandu. /\n.lma i u dubokim \ irovinu ispod vodopada. N > otrovnu isceliteljsku prirodu zmije ZMIJA KAO TVORAC I RUSITELJ U mnogim mitovima zmije SC pojavJjuju kao izvor zivota . boga podzemnog sveta Jedna prica govori da je on postao zmija da bi okoncao kugu u Rirnu.:injem dveju anakonda koje se pare. Australija. Ciju bi poruku GORE Dve zmije prepletene na Merkurovom "krilatom stapu" predstavljaju preobrazensku moc promene muskog u zesnko i obrnuto Eskulapovski stap sa jednom zmijom bio je originalni medicinski simbol. iz kojih su izronile Lahmu i Lahamu.:inje Mlecnog puta sa preplit. Potok je odsekao njenu glavu i vratio je suprugu u zivot mafoCi njome njeno telo. zmija u boravistu ljudi . pod punom ratnom opremom i na konju. obiljern i kisom. na kojern SU bile prepletene dve zmije. Ove zrnije su bile ume5ane u borbu u kojoj je intervenisao Merkur.l\·anj.1 se "klin kJinom izbija' SUStinski je ZJ. Zmija u snovima rnoze takode da znaci da smo zalutali sa krivudavog puta ka inividualizaciji. i "krilati stap" se koristi u ovu svrhu protumacio svei.

Britanski Stounhendz je sirnbolican spomenik koji je P°''ezan i sa suncern i sa mesecom. Jevreji i rnuslimani i danas koriste lunarne kalendare Kineski kalendar. Lunarni kalendar se povezuje sa rnenstrualnim ciklusom. poznat kao Loselska Venera. lik bez emocija. Pleme Hojhoj iz juzne Afrike naziva ih Huseti. pokazujuci kako je vreme zavladalo svescu industrijskog drustva solarni kalendari pojavili su se prornenom sa :Zenskih na muske vrednosti . boga vatre zavisnim ciklusima Faze zivota oduvek zaokupljaju coveka i one su dobile sopstveni uni\·erzalni simbolicki jezik KALENDARI I VREME Prvi kalendari zasnivali su se na mesecevim fazama. a preovladuje u civilizacijama koje obofavaju boginju.rnim krugom i ienskim genitalijarna. . star 22 hiljade godina Smatra se da je rog koji drzi obelezen godinom od trinaest lunarnih ciklusa Ljudski rod oduvek koristi simboliku i ritual da bi kazi. ELEMENT! I SAMO TLO. PeCinske slike u Laskou. KOJI OSTAJU TRAJNI UPRKOS NACINU NA KOJI NAUKA SIR! NASE SPOZNAJE 0 PLANET! NA KOJOJ ZIVIMO. Lunisolarni i Iako se vreme original no povezivalo sa ritrnom. koji je star oko 22 hiljade godina. UDALJENOST. pokazuje da Venera drzi rag sa trinaest belega. ignoriserno "vreme prirode". koji predstavljaju godinu lunarnih ciklusa. Tehnoloska dostignuca su narn omogucila dJ. uticaj judeo-hriscanstva doveo je do osnivanja linearnog vremena. Francuska. jos se koristi za utvrdivanje praznika i svecanosti i vafan je za kineske ratare koji jos seju prema mesecu.trenuci zaceea. godine. simbolizov.·ao 0 ritmovima i ciklusima zivota Priroda obelefava postojanje iivotnim dogadajima . <i duborez Loselske Venere. U XIV veku Evropljani su poimali kosmos u srnislu rnehanizrna casornika. da uzgajamo useve nn sezone i da doslovno produzimo TIRANSKI CASOVNIK U romanu Carisa Dikensa "Dombi i sin" iz 1848. Ove zvezde su u starom Egiptu predstavljale boginju majku Net. VREME. casovnik je tir an ska figura koja se cuje i oseca svuda G Dombi.a zivot se nastavlja u medusobno VLASJ(I Sazvezae Vlasici ima mnoge simbolicke asocijacije.. a u Kini su one bile behar iii cvetne zvezde . rodenja i smrti . au XVI I veku Isak Njutn je okarakterisao vrerne kao apsolutno i jedinstveno. SVE TO JE DALO POVODA NASTANKU NAJSTARIJIH ZNAKOVA I SIMBOLA COVECANSTVA. ponovnim radanjem i obnovom prirode. jos jedan primer lunisolarnog kalendara. pokazuju da su mene racunate pre otprilike l 7 hiljada godina. w > < GODISNJA DOBA I VREME oEsNo Kameni duborez. sto znaci kisonosne zvezde U hinduskoj tradiciji one su plamenovi Agnija. radi sve prema casovniku Ovde je casovnik simbol mehanickog nacina zivota.ZIVA PLANETA < f-- """ NEMINOVNO JE DA VELIKI DEO KULTURNE SIMBOLIKE DOLAZI OD ZEl\!LJE I OD NACINA NASEG ZIVOTA NA OVOJ PLANETL GODISNJA DOBA I CIKLUSI.

kada se zajednica okuplja da podeli ideje i iskustva.jtanji GodinJ. da prica SEZO NSKA SIMS 0 LI KA Prva merenja vremena zasnivala su se na pojavljivanjima i iscezavanjima i na promenljivim putanjama sunca i meseca . Njen naziv znaci "kipljenje" . a odvija se prvog dana solarne godine. Litija Sika na svecanosti Bajsaki. jesenji ekvinocij Tocak godine opisujc cikluse snirti. bog kovaca Hefest povezuje se sa ovim godisnjim dobom. kao i salamander i patka BOG VREMENA Grci su razmisljali o dve vrste vremena: Hronos (prikazan gore. vejanja i skupljanja letine. rasta.I novembar) je istovremeno Praznik mrtvih. kojom se slavi pocetak zetve kukuruza. zetve. kada igraci i bubnjari oponasaju prizore sejanja. a s\·aka t•1cka je obeleiena sezonskim proslavama Samhain (31 oktobar . koji su simboli zajednistva dnevno vreme u noc. Ovaj kalendar su kasnije usvojili Tolteci i Asteci Za Maje je voaenje kalendara bilo i sveti i politicki cin. koja pocinje I+. a prinose se zrtve bogovima kise i sunca.sto se odnosi na bogatstva prirode i na slatko jelo od pirinea Ova svecanost traje tri dana. sa klipovima kukuruza na glavi i ponekad sa srpom u ruci. sa zmijom oko tela koja simbolizuje vecnost). a ponekad se povezuje sa beharom. DOLE . Glavne faze dana imale su price i jaca drustvene veze . koji se LI Cl 0 0 z > 0 Pongal je juZlloindijska hinduska zetvena svecanost. dok je podne bilo cas otkrovenja KELTSKI TOCAK GODINE U keltskoj tradiciji. smrti i ponovnog radanja U zapadnjackoj umetnosti prolece se prikazuje kao mlada :Zena. prolecni ekvinocij. rodenja. razrnj i produktivnost kasnije su simbolizovani u keltskoj godini devojkom i majkom. kada se smatra da je veo izmedu zivih i mrtvih nJ. posvecuje se paznja vremenu i prostoru sopstvenu simboliku koja se oseca i danas. koja je u isto vreme i staresina. a njihovi vladari su se povezivali sa simbolima voaenja vremena smatra rodendanom mes-eca i slavi se gozbom i specijalnim "mesecevim kolacima". Beltane. lepota. ponekad kao dete. koje su druga dva aspekta trostruke boginje 2ETVENESVECANOSTI Svecanosti zalwalnosti u vreme ietve uobicajeni su u svim ratarskim kulturama. Suton se C:esto povezivao sa nein·esnim vremenom propadanja i zato sa smrcu. svecanost Sika. Tek u novije vreme. jagnjetom iii jaretom i sa grckom boginjom Afroditom Leto je ponovo zena. odrafavajuci keltsko razumevanje vaznosti starenja i smrti da bi zivot mogao da buja Ovo vreme simbolizuje figura st<1rice. Imbolk. radosti i mladosti. zimski solsticij. ali i sa zecom Zima se ponekad prikazuje ka9 starica iii kao zena. To je vreme kada se slave prirodne sile i preci. dok je Kairos bio bog vremena prave prilike i sanse. zvana C:usok. prateci i kombinujuc'i cikluse meseca. l\Iladost. koji su zalivali pirinac i doveli do njegovog zrenja. Zora je bila opsti simbol nade. Jesen se povezuje sa Dionisom i zetvom. 0 OJ > < rn rn jevrejskoj i muslimanskoj tradiciji. letnji solsticij: Lugnasada.r MAJANSKI KALENDAR Majanska civilizacija je razvila veoma precizan kalendar. pocinje u umiruccm i propadajucem delu tocka. slavi se na severu Indije 13 aprila. odvija se na petnaesti dan osmog lunarnog meseca Istog dana u Kini i Vijetnamu je Cung C:uj. posle Ajnstajnove teorije relativiteta. bio je bog apsolutnog. C:etiri godisnja doba bila su univerzalni simboli radanja. planete Venere i Vlasic'a. zrelosti i obnavljanja zirnta. januara. sunca. i stoci koja je bitna za naprednu zajednicu Bajsaki. simbolicki krug vremena predstavlja prclazne tacke u toku godine: Samhain. mladosti. Proslava zetvenog meseca u Koreji. prvog dana solarne godine Sika. linearnog i merljivog vremena. Ponovo inspirisana ciklusima meseca i zalaskom i izlaskom sunca.

njem svesti i odrahva promene u ljudskim nednostin1J. koje datiraju izmedu 22 i 18 hiljada godina pre nove ere.sim kolektiYnim stJ. Njcna simbolika snazno je poYczana s nJ. kruZI1u Zemlju. Majka Zemlja bila je licnost velike samilosti i izrnr celokupnog zivota i plodnosti Paleolitske slike boginje majke. gde je video ogromne zveri i ptice. iako su jc neki indijski mitovi smatrali loptastom Stari Hebreji. p n. sa Jerusalimom u sredini. a iza cega je video nebo kako pociva na rubu Zemlje. ZEMLJA KAO BOZANSTVO Zemlja je u starom veku bila slavljena kao vrhovna boginja majka i verovalo se da je i ziva i boianska. oko kojeg se okrugla Zemlja i Mesec vrte. p. Godine 375. paradigmaticna promenJ. Eratosten izracunao je precnik Zcmlje koristeci trigonometriju tako sto je izmerio duzinu senke vertikalnog tornja u Aleksandriji. sa boginjom neba Nut koja se telom nadvila iznad zemlje poput kupole Vavilonci su zamisljali ravno kopno okru:Zeno morem. i nasem odnosu prema prirodi Klasicni.ZEMLJA < z _. Rig Veda je opisivala Zemlju i nebo kao dva tocka na kraje\·irna osovine. < > oesNo Pogled na planetu Zemlju iz svemira promenio je nacin gledanja na nas svet i simbolizuje celovitost i meousobnu povezanost zivota Ono sto nam Zemlja znaci vremenom se znatno promenilo. ukljucuju Loselsku Veneru. zamisljala je Zemlju kao ravnu. zamisljao ju je kao lop tu koja pliva u rnoru. u kontekstu svemira ciji je centar Zemlja. gde je Homer opisao nebo kao cinijastu hemisferu koja pokriva ravnu. Prema hebrejskoj knjizi o Enohu. Ainu. u stvari. oote Psaltirska karta. Egipeani i V. sto znaci da je to bila lokalizovana percepcija jednog ostrvskog naroda . Egipeanin lopta Izgleda da su Galilej i Kopernik bili veoma ohrabreni KolumboYim iskustvom. najstarija je prezivela karta koja simbolizuje Hristovu ulogu cuvara sveta. Japanski urodenicki narod. Egipcani su zarnisljali prarnugaonu Zernlju. udaljenog 800 kilometara i\ledutim. . ploveci delimicno oko sveta. iskust\·eno dokazao 0110 cetvorostrane piramide ispod kruznog neba U Indiji.MLJA Vecina ranil1 drustavJ. Stari Kinezi su opisivali Zemlju kao raYan kvadrat na nhu krnje. RAVNA ZE. n. kada se sunce nalazilo tacno iznad Asuana. ali njiho\· izraz za Zemlju znaci "plivajuce kopno". e. pa su brzo usledile dramaticne nove teorije koncentrisane na Sunce. kao ogroman toeak iii disk. iz ra\•ne u okruglu Zemlju dogodila se pre vise stotina godina Kristofor Kolumbo je. e. andeo Urijel vodio je Enoha do kraja Zemljc. 1+92. budisticki i jainski tekstovi slagali su se da je Zernlja. hinduisticki. sto se do tada pretpostavljalo raznirn proracunima: da je Zemlja zaista OKRUGLA ZEMLJA Iako je vecina starih naroda smatrala da je Zernlja ravna. Platon je opisao Zernlju kao globus. ravan disk. sa nebeskim svodom oslonjenim na more iii na stubove Na Zapadu se najraniji opis Zemlje nalazi u Ilijadi. a Aristotel (384-322 pne) je govorio da je ona lopta.1Vilonci imali su kosrnologije u kojima je Zemlja bi la ravna. bi lo je izuzetaka. sto se zasnivalo na njegovim zapafanjima kruZI1ih senki koje su padale na mesec za vreme njegovog pomracenja Godine 200.

juCi preovladujuce stavove prema zenama i prirodi.. kao devica je bila Persefon. uprkos naglasku ove teorije na tome da se Zemlja ponasa "kao .sicnog perioda doslo je do pomeranja interesovanja sa Gee na njcnog praunuka ze.1k nacina zi\·ota kod 1uroda Kono le2:i.ne sa obesenim grudima i punim.. i preko odnosa sa tlom i nc\ idenim silarna SUPLJA ZEMLJA Od naucne revolucije naucnici iznose hipoteze da je zemlja mozda suplja Dfon Kievis Sims (17791829) verovao je da se ona sastoji od cetiri supije koncentricne lopte.1 Naglas.roch... i male kipo. kao kod rnnogih urodenickih nJ.1 je z. narod Kono u Sijera Leoneu Zemlj.tema koji se sam regulise. Bliskirn istokom. . i Vilendorfsku boginju pronadenu u Austriji Sve one su priLuJ. Gee.stronaut koji posmatra Zemlju stojeCi na mesecu. na odrza\·anju harmonije prirode prcko ljudskih odnosa i zajednice.1.·e poznate kao Lcspiska boginja. Koriscenje imena grcke boginje Zemlje.ko postati predmct interesovanja i eksploatacije.zlike koje dozivljavamo izmedu raznih kulturJ. .. sa odgovornoscu da preuzme vlast simbolickih slika. Njegovo videnje Zemlje kao slozenog zatvorenog sis.lik "s\·etom obredu . Na Zapadu je poslednja boginja Zemlje bila Gea. se. koje su verovatno nastanjive na unutrasnjoj i spoljasnjoj povrsini On je verovao da postoje dve ogromne rupe na Severnom i Juznom poiu i predlagao je ekspediciju u unutrasnje lopte "Simsova rupa"je postaia izraz sprdnje dvadesetih godina XIX veka HIJERARHIJA NEBA I ZEMLJE Judeo-hriseansko poimanje sveta naglasava hijerarhijski odnos izmedu neba i zemlje. je rnasinama i pretvoriti u "roba .. pronadene u Ot-Garonu. sanemenog coveka Tc) je Zernlja kako se vidi sa "ncba·'. "oblikO\·ati . izmedu nas i prirode. Za mnoge Gea predstavlja zamisao "zive Zemlje . Frcnsis Bekon N rn > ( 1561-1626) govorio je o prirodi u zenskom smislu i zJ. prosiri\'Si se Evropom. opisao je da se oseea kao J.gledavaju iz chljine Zemlja Yidena iz svemira nudi simbol obnoYljenog odnosa izrnedu co\·eeanstva i prirode ZJ.. . Hristova majka.podstaklo je mnoga razmisljanja u vezi sa njenim potencijalom modernog religijskog simbola . sto je odrafavalo zamenu slike bozanske majke mnogo udaljenijim rnuskirn bogorn.oesNo Devica u ulozi neke vrste· majke zemlje posreduje kod Boga u ime ljudskog roda duborcz u stcni iz Dordona u Fr~mcuskoj. verovatno je doprinelo moCi ovog naucnog modcla i NOVA SIMBOLIKA Slika Zcmlje kako se vidi iz S\emira nudi znacajnu simboliku ZJ.. beznJ. smestajuci ljudski rod bli:Ze Bogu od ostalih zivih bica. dobi\•si narocit znacaj u judeo-hriseanskom Bogu U hriseansko doba Marija. sa meouprostorom. ne vise vrhovna majka. ovaplocuje iii odrafava neke osobine boginja majki i deluje kao posrednik izmedu neba i zernlje U rnedunemenu. Zemlja je mogla !J.cJ. kao rnajka Demetra i kao starica Hekata U toku klJ. Gea je nesto sa cim ljudi mogu da se ponovo spoje zadrfavajuci osecanje divljenja prema prirodi. muski Bog postoji na nebu.lagao se za \·ladanje njom covecanstvu na korist Govorio je da prirodu treba "obavezati da sluzi". ali svejedno svcsno i zivo bofanstvo Na grckom njeno ime znaci "zemlja" Ona je bila trostruka boginja.jne kada se sJ. ZIVA ZEMLJA Kach je 1969 godine naucnik Dzcjms Ladok zamislio snlju hipotezu o Gei.·sa.·ernorn Afrikorn i Indijom. van zemaljske sfore. simbolizujuci razdvajanje Zcmlje i bofanstva.1 Boga i zato je tako produktivna i plodn. koji se pona5a kao da je zin1 bice .pragmatiCJ.n i naucni stav . i da ponekad oseca da cela plan eta ucestn1je u necemu nJ. nad Zemljom i prirodorn Ovo su mnogi tumacili kao opravdavanje slike Zemlje kao sredstva za ljudsku upotrebu Kako bofansko nije vise bilo sinonim za prirodu. zaobljenirn trbuhom. zivi sistem Za Lavloka.istovrerneno odra:laVJ. Francuska.1ista zi\·o bice: ona jc suFrug.1 ovo izmenjeno videnje pokazuje nam da su rJ.

IZARTE I SMER
CRTANJE KARATA PREMA STIHOVIMA I P RI CI Australijski urodenici veruju
< >
N

da je topografija njihove zernlje stvorena putovanjima ili "stihovima pesme" predaka. Ovi stihovi presecaju Australiju i urodenici ih pevaju dok prate svete puteve.

u lovackoj kulturi kao sto
je sluC:aj sa Nunamiutima na Aljasci, mladic mora detaljno da upozna loviste pre nego sto se prikljuci lovcima On stvara simbolicku kartu lokalne topografije sluSJ.juCi mitove o duhovima i junacima koji nastanjuju lovista .
Karta lslanda koju je nacrtao Abraham Ortelius krajem XVI veka pokazuje mnostvo morskih cudovista, polarne medvede, lednike i vulkan pod erupocijom Hekla
GORE

Simbolika orijentacije i smera odnosi se na to kako se ljudi krecu kroz zivot i svet, sta znaci biti na nekom mestu u neko vreme, i na odnos sa mestima van naseg svakodnen10g iskustva

je uobiC:ajena do kraja srednjeg veka Ove karte su delile svet po trojnorn osnovu, jer broj tri predstavlja Sveto trojstvo: Jerusalim se obicno nalazi na presecistu, pri cemu je Eden na vrhu ili na istoku, a ostatak sveta

KOMPAS Za neke ljude kompas je neutralan simbol koji ujedinjuje ljude na Zemlji, jer svi mi delimo smerove severa, juga, istoka i zapada Medutim, kompas je takode simbol istrazivanja, orijentacije, ekspanzije i cak osvajanja prirode Fraza "moralni kornpas" sada se mnogo koristi u Sjedinjenim Drfavama u vezi sa rnoralno '"ispravnim" postupcima. Prakticari geomantijskog umeca feng sui (sto znaci ··vetar i voda") koriste krufoi magnetni kompas, poznat kao

CRTANJE KARATA
Kameni disk koji sadrzi crtez putanja kojima su se uz pesmu kretali preci australijskih urooenika. Australijski urooenici veruju da ove putanje privlace razlicite grupe u zajednicki sanjalacki odnos sa zemljom
DOLE

se deli na Aziju, Afriku i Evropu Kako se za vreme renesanse povlacilo srednjevekovno videnje S\'eta, Jerusalim i Eden nisu vise crtani kao glavne karakteristike, a rubovi karata su poceli da prikazuju neistraiena podrucja, sa cudnim hibridnirn stvorenjima na rubovima poznatog sveta. Ivlorska karta (Carta Marina), svedskog nadbiskupa Olausa Magnusa, prvi put stampana l 539 . u Veneciji, prikazivala je Severno more oko Skandinavije ispunjeno zastrasujucirn morskim cudovistima. Bila je to prva karta nordijskih podrucja, koja su ranije smatrana nepoznatom zernljom ( terra incognita)

Kako se crta karta zavisi od stava prema svetu i uverenja kartografa, od toga sta se smatra glavnirn ili perifernim, sta je poznato, tajanstveno ili pretece za kulturu Prva mappa mundi ili karta sveta, bi la je sirnbolicna predstava poznatog sveta prozeta sa imago mundi ili slikom sveta kao sredenog kosmosa. Prve karte su bile jednako kosmoloske i mitske koliko i sredstvo praktiene orijentacije Beatusova karta, koju je 787 godine nacrtao jedan benediktinski monah, prikazuje svet kao pravougaonik okruzen svetskim morem. Ova forma, nazvana "T-karta", bila

luo pan, da bi locirali kuce i
grobnice gde se energije nalaze u ravnotezi za ostvarenje srece . Linije ili struje zmaja, za koje se smatra da pro laze kroz zernlju, sastoje se od negativne struje jin, koju simbolizuje beli tigar, i pozitivne struje jang, koju sirnbolizuje plavi zmaj . Jin reljef

STA JE HLADNO

STA JE GORE?

Simbolika "sever a" i "juga" se menja zavisno od toga da Ii zivimo iznad iii ispod ekvatora. Za ljude koji zive na juinoj polulopti, jug se povezuje sa hladnoeom a sever sa toplinom, sto je suprotno njihovom znacenju na severnoj polulopti Kako su veliki deo globusa najpre crtaii Evropljani, karte tradicionalno imaju Severni pol na vrhu. Da bi se suprotstavili nesvesnoj dominaciji ovog pogleda na svet, neki ljudi iz zemalja "dole" - Novi Zeland i Australija napravili su karte sa Juznim polom na vrhu.

religijsku posveeenost, isccljenje i obnovu - kroz sveti iii znacajan krajolik Fizicko hodoeasee je granicni cin, sto

>
--1

Ce imati blago zatalasane zenskc

Sunce na horizontu najavljuje zoru novog dana, sveta iii ere, i ukazuje na rnogucnost novih poeetaka i svetle buducnosti

znaci da u nekoj tacki hodocasnik prelazi prag, ostavljajuci svoj svakodnevni zivot iza sebe i putujuci ka svetom

karaktcristike, a jang reljef ce irnati

os)fe ili brdovite muske

karakteristike .

ORIJENTACIJA Putnici i istrazivaci na kopnu i moru, jos od prastarih vremena, orijentisali su se prema polofaju zvezda na nocnom nebu Orijentacija je potrebna i u svakodnevnom zivotu, da znamo gde smo i kuda idemo, i za licni i kulturni oseeaj smisla i identiteta Mnoge kulture smatraju da je njihovo sveto mesto centar sveta, a ono moze da bude predstavljeno svetorn planinom, drvetom sveta iii svetilistem; ljudi cc se .. koncentrisati" u vezi s njim, u cinu obnove iii uravnoteienja prirode i du ha Mesta bogosluzenja kao sto su diamije, hrarnovi i crkve, i groblja i ukopista, cesto slede osu istokzapad, srnerove izlaska i zalaska sunca. Ma gde da se nalaze u svetu, muslimani se u dnevnim molitvama okrecu prema svorn svetom centru, Meki Indijanci se cesto mole okrecuci se prema cetiri kosrnicka pravca, pocinjuci obicno sa istokom, gde izlazi sunce.

SVETA PUTOVANJA Mitovi i legnde su puni prica o putovanjim;L Price o seobama, istrazivanjima, osvajanjima, junackim podvizima i hodoeascima sluze za obracanje painje i obnovu identiteta naroda, zajednice s bogovirna i duhovirna, i za slavljenje veze sa zemljom Hebrejska priea o lzgonu opisuje kako je Mojsije izveo lzrailjce iz ropstva ka zemlji koju im je obecao Bog Astecka seoba u XII veku bila je putovanje kulturne obnove, u kojoj je Meksike vodio bog Huicilopoctli na putovanjima sa ostrva Astlan do Tenoctitlana, buduceg glavnog grada . Hodocasce je simbolicno putovanje - predstavljajuci duhovnu preorijentaciju,

odredistu. U islamu je hadziluk hodocasce u sveti grad Meku. Stari Grci su putovali da dobiju uputstva od prorocista u Delfima iii da se izlece u Eskulapovom hramu u Epidaurusu U Evropi IX veka mnogi hodocasnici su putovali u Santjago de Kompostela na severoistoku Spanije, na spoljni rub poznatog sveta, da posete cudotvorne ostatke svetogJakova. Hindusi odlaze na hodocasce na goru Kajlas, koja je fizicka rnanifostacija planine Meru, centra sveta. Putovanje na Sinajsku goru, gde je Mosjije dobio tablice zakona, kao mnoga hodoeasea, odra:Zava duhovno, kao i fizicko, putovanje sarnog Mojsija .
DOLE LEVO DOLE GORE

Kompas luo pan iii feng SUi, koristili SU starokineski carevi i mudraci kao izvor orijentacije Prisutni simboli, kao StO SU 24 planinske zvezde, 64 heksagrama, 60 korena i ogranaka i 12 planinskih zmajeva, koristili su se kao porno( za smestaj i okretanje zgrada i za prorocanstva.

Muslimanska molitva podrazumeva stajanje i zatim klanjanje u smeru Meke

Horizont CeStO simbolizuje nase zemaljske granice, kraj i pocetak novih mogucnosti i istrazivanja

HORIZONT Vaian simbol orijentacije, horizont predstavlja najdalju tacku do koje oko vidi ravan zemlje . To je mesto vizije, istrazivanja i novih otkriea.

Bilo dJ smatramo dJ posedujemo

smatraju zemlju Bozijim darom, a vlasnistvo se dodeljuje precima i duhovima prirode Oni zemlju cuvaju kao deponovanu .

od zivotodavalacke plodnosti tla Tio iz narocitih oblasti iii regija moze posedovati specijalna svojstva Finsko-ugarski narod poznat kao C::uvasi obadja ritual

PLUG
U stara vremena oranje se smaualo duhovnim cinom, jer je oplooivalo zemlju. Plug je
tako~predstavljao

zemlju iii da smo je posudili iii da je delimo s,1 bogovima, ona ima vaino rnseto u simbolici. Iz perspektive posedovanja, polaganje prava na zemlju simboliean je cin vlasti, bogatstva, nacionalnog iii individualnog identiteta "Otkrice'', osvajanje i kolonizacija drugih zemalja cesto se simbolizuje stupanjem nogom na tlo, postavljanjem nacionalne zastave iii pisanjern pravnih akata kojima se \·lasnistvo prenosL Za rnnoge urodenicke narode zernlju ne poseduju pojedinci, nego se ona slwata kao ziva celina iii bozanski dar. sto garantuje postovanje i srodstvo Urodenici Filipina, na primer,

ZEMLJOTRESI Sasvim je razumljivo da su se udar i komesanje uzrokovani zemljotresima cesto povezivali sa gnennn bogova zbog izopacenosti ljudi Japanci su smatrali da seizmicka aktivnost dolazi od boga oluje Susano0, a Grci su verovali da je bog oluje Posejdon, takode poznat kao Enosihton ("zernljotresac"), uzrok zemljotresa. Prema Platonu, zemljotresi i poplave su progutali legendarnu civilizaciju Atlantide za samo jedan darL Zemljotresi mogu da se uzmu kao znamenje koje predskazuje velike promene u religiji iii politici: Novi zavet opisuje podrhtavanje Zemlje u vreme Hristove smrti . Kao druge prirodne katastrofe, zemljotresi cesto simbolizuju ranjive osobine ljudskog roda u odnosu na prirodne sile Zemlje.

u kojem kradu" grumen zernlje iz obli:Znjeg plodnog polja da bi unapredili sopstveno zemljiste Moderni biodinamicni uzgajivaci vrse specijalne pripreme. kao sto je trpanje tra1·a u kravlji rog tokom astroloski znacajnog vremena, a zatirn homeopatski jacaju smesu me5ajuci je u vodi i bacaju6i je po zernljistu Za ovo se kaze da koncentrise kosmicke sile u tlu, podizuci tako vitalnost biljaka i onih koji se njima hrane Obred plodnosti kod kojeg se polni cin odvija u polju uobicajen je u paganskim tradicij.:ima On se takode nalazi u grckorn mi tu o Demetri, boginji tla Ona i kritski mladic Jasion vodili su ljubav u polju koje je bilo preorano tri puta, usled cega je ona rodila sina, Pluta ("bogatstvo")

muski aktivni princip u odnosu na pasivni zenski princip Zemlje oranje je tako simbolizovalo cin koitusa.

PLANINE Prirodno simbolicko svojstvo planina jeste da su one deo

TLO Najbitnije za proizvodnju hrane, tlo se u ratarskim drustvima smatra "crnim zlatom" Burrnanci smatraju da je ono dragoceno kao metali poput zlata, srebra, gvozda, olova i kalaja . Mnogi mitovi o stvaranju sveta kazuju kako su ljudi oblikovani od ilovace, a svi mi delimo zavisnost
U starom veku zem/jotresi su smatrani znakom bo2:anskog gneva, a ni rano hriscanstvo nije razmisljalo drugacije: ovde anoeoske trube tresu zemlju.
LEVO

Zernlje koji je najblizi nebu, gde ljudi mogu da razgovaraju s bogovima. Visoki vrh se cesto srnatra svetirn u lokalnoj kul turi zato sto se veruje da je on osa sveta, koja povezuje Zemlju s nebom Mosjije se popeo na Sinajsku goru da bi primio Deset zapovesti, a lsus se uspeo na nebo sa Maslinove gore. Za Hind use, Jaine i tibetanske budiste mitska planina Meru je centar svemira, sa bazom u donjem svetu i vrhovima na nebu. Njena zemaljska

0
u

z
0

rnanifestacija je planina Kajlas u Hirnalajirna Ponekad se planine srnatraju doslovno telorn boianstava . U sin to tradiciji, japanska planina Fudzi je fizicka rnanifestacija bogova Indijanci iz plernena Navaho veruju da narocite planine ovaplocuju rnuske i zenske duhove prirode Muski duh se pruia preko lanaca Cuska i Kariso, pri cemu se glava nalazi na vr hu Cuska, dok se zenski duh prostire dolinom, sa glavorn na planini Navaho

obezbedivanja dobrog !ova. Tunguzi veruju da gospodar surne, zastrasujuci sumski duh, rnoze da poprimi fornrn stene, pa oni zato izbegavaju stene koje irnaju zivotinjski iii ljudski oblik. U Vijetnamu je kamen obdaren zivim svojstvirna i smatra se da krvari kad bude udaren . Za razliku od simbola drveta, koje olicava zivotne cikluse, karnen znaci vecito i. nepromenljivo. Greb omfalos iii pupcani kamen predstavljao je rodno rnesto kosmosa Za drevno stojece karnenje kosmosa Stounhendz je postao glan1i obredni centar na jugu Engleske negde oko 2100. godine
GORE Tibetanski

p.

11

e. i verovatno je koriscen

za sladjenje sunca. Falusni ka.menovi Bretanje povezivani su sa orgijskim ritualima i k njima
SU

budistii':ki hodoi':asnici zaobilaze podnozje planine Kajlas, svete planine i za budiste i za Hinduse, za koju se veruje da je boraviste bog ova

dolazile zene koje

SU

zelele

da zatrudne, pa su trljale trbuhe prasinorn i vodom sa povrsine tih kamenova Za kamenje s ruporn takode se veruje da irna oplodujuea svojstva, a prolazak kroz rupu, moze sirnbolizovati radanje putern zenskog principa. U delovima Afrike za veliko kamenje se srnatra da sadr:li duse predaka

Stounhendz je naji':uveniji kameni krug u Engleskoj, a smatra se da je sagraaen da bude uklopljen u kretanje planeta.
GORE LEVO

KAMEN I STENE Stene su sirnbol vecnosti i nepornicnosti, pa se cesto vezuju za boianstva - za rnnoge od njih se srnatra da su nastanjene narocitirn bogo,·irna i duhovima Stene cuvaju toplotu, hladnocu i vodu, a kristali odbijaju i lome svetlost - sve svojstva koja naginju sirnbolici - a astrologija povezuje mrioge vrste dragog kamenja sa planetarnim uticajirna Pripadnici naroda Sarni u severoistocnoj Rusiji veruju da su neke stene nastanjene duhovima koji kontrolisu okolni zivotinjski svet, tako da se na tirn stenama izvode rituali radi

u severnoj Francuskoj i na Britanskirn pstrvirna srnatra se da je korisceno u ranim ratarskim drustvirna za zadrfavanje i obuzdavanje silnih energija zemlje, a obicno je bilo okretano prerna ciklicnirn kretanjirna

PUSTINJA
Simbolii':no, pustinja moze da se shvati na dva nai':ina . Ona predstavlja praiskonsko stanje pre pojave zivota, ali moze da prikazuje i povrsnost zivota ispod koje lezi stvarnost Pustinja je jalova i neplodna, pa ipak u hriscanskoj misli moze da simbolizuje i najbozanskiju milost kada se natopi Bozijim prisustvom, i bi la je odabrana kuca prvih hriscanskih monaha, "pustinjskih otaca"

VODA
Kao i druc"i osnon1i clementi b ziYot.1, \·oda igra v.1fou ulogu u svetu simbolikc i u mi tu o stYaranju svet,1. Ona cesto predstavlja .izvor zivota, ali takode neminoYno dovodi do smrti i do podzemnog s\·cta Voda se kreee
Morski talasi simbolizuju kreranje zivota od njegovih najneznijih do najburnijih aspekata
GORE

ljuba\· i sa boginj,1ma i sa smrtnim
ZC!l,1Jl1.1,

tome, i\[rtYo more, kojc jc prczasiecno solju, bczinitno jc i opisujc sc u hcbrcjskoj simbolici kao duhO\·na pustos Za izopacenc
gradon~ Sodornu i Gomoru

kojc SU r,1d.:dc cudo\·jstJ,

jun.ikc, p.1 cak i lcgcndarnog O\'Ila sa zlatnim runom. Njcgcl\e
S\'etC

zivotinjc bile SU konj,

simbol siklj,1jucih izvorJ, i bik, koji jc predsudj,10 Poscjdonorn oplodLljucu rnoc

smatra sc da su sc n.ilazili 1u jLIZnoj ob,1li i\[rtrng rnora

odozgo prema dole, uvek birajuci najbksi put. pa jc zbog toga snaz,rns simbol menjanja oblika Voda je i dinamicna i haoticna. krecuci se LI t,1lasima i spir.ilarna i nikada ne iduci pravo Svete

REKE OKEANI Prostranstn1 okc,rna s\ eta objasnjaYJ. bko jc beskrajna ponsina \'Ode Ccsto bila prcduslov za stvar.rnjc mnogih mitologija kao nosioci celokupnog zivota, okcani su obdareni majcinskim i zivotodaYaiackim S\'OjSt\'illlJ., Reka koja tei:e obicno predst,1\lja Heme, istoriju iii ljudski \ck Njcn iznir rnoze prcdstadj,1ti z,1ccee i rodenjc dok njeno uli\·anjc u more cesto simbolizuje smrt i zagrobni zin1t. Islamsb. jcncjska, hriscansb, hinduska i budisticka tradicija gon11c o cetiri reke ziYota kojc teku iz r.1j,1 na cctiri str,rne svcta, simbolicno dcleci zemlju na cctvrtine. One sc po\·czuju sa prosvctljcnjcm, duho\ nom snagom, ishranom i smrcu Zivotod.ivalai:b priroda rcka Yero\·atno ,sc odnosi 1u plodnost njihm ih obab, kojc su na\clc ranc ci\·ilizacijc da sc raZ\'iiu oko Nila u EgotLI, Inda u Indiji i Tigra i Eufr,1ta u Mesopot,rn1iji Rcke su t,1kode prirodnc granice. a mitskc rckc ecsto razchajaju mrtve od zivih, kao sto jc sveti Stiks koji jc poskakivao kroz Had, i jap.rnska Sanzunohl\'a Jorubc iz zapadnc Afrike verujLI da se boginja Jernodh preobr,uila LI reku Ogun U Rusiji Vodaci bacajLI stvari u reku da bi smirili duha rnde posle proslave Bogojavljenske noci. Reka Gang se takodc slavi kao boginja Ganga

ELDORADO
Pomisao na izvor iii cesmu koji mogu da prenesu vecitu mladost javlja se u mnogim legendama

silc vode su Llnivcrzalne; bo psiholoski simbol powzuje sc sa nes\·esnim, sa dusom, osceanjima i tokom zivota .

i mitovima. Kada su
se Spanci iskrcali na danasnju Floridu, trazili su grad koji se zvao Eldorado (pozlaceni) sa cesmom iz koje je tekao eliksir zivota

POSEJDON Grcki bog Posejdon bio je vladar \'Oda i zemljotresa . Bio jc besan i plaho\·it bog koji je izazi\·ao silan strah i posedovao sile za budcnje zi\·ota, koristeci trozubac da uskornesa gromove, velike talase i munje . Posejdon je vodio

hr,rncci one koji ziyc od njcnih plodoYJ i\fcdLltim, mora su u isto ncmc ncprcdvidi\·a, predst,1\·ljajuci izncn.idnu opasnost, skrivena cL1do\·ista, oluje i donji svet Za rane jenejske piscc more je bilo simbol stvar,rnja Nasuprot

LEVO Slika koja prikazuje Posejdona iii Neptuna kako stvara konja, jednu od svojih najsvetijih zivotinja, i simbol prirodnih izvora

1ploccnjc jc cud cl\ ist. \ ir koji pokus.1m.1 prirodc Biblijskc price o potopu koji jc izbris.1pska \·crovalo sc da pomal:u plodnost i pri porocfaju. Engleska.n-io n. U Glastonbcriju. reke i izvori su simboli plemenitosti i milosti Alaha.1ju 1odu iz njcgcl\ c fokti iii zcnskog izrnr.1 ljudskc grchove Nojc.1 do\odi do \Ttlog.1s.1dnici naroda Sunji u Nju Mcksiku vcruju da su se prvi ljudi poja\·ili preko izrnr<1 iz donjeg sveta.1ri.1 gr.1st.:n . VREL\ I VODOP.1jc k.uaca kojc praYi plut.1tno su n.1gradi barku i prdi\ i po top.1 Njih drnjc postali su preci S\ rnde Putirskog nela go\·orilo se da su obojene Lw simbol haos.1rno momb i dc\·ojku koji su sc uh\ atili z. l 1 Odiscji.injc suprotnih struj.1dili Utnapistima i njcgoYu suprugu bcsmrtnoscu Priec o popl.1ma N.1 o Noju opisujc potop bo Boziju .oesNo Ova slika potopa snazno ilustruje simboliku poplava kao nosioca ali i mogucnost prociscenja i ob11ove zivota Hodocasnici uzim.i \I RO\ I Delo\ .1ju ru svctim mcstima.1.iust.1 Gee i Poscjdon.1da sc ljudski rod nc pon.1liji im. d:i bi 1u kraju pono\O n. VrcL1 i izYori sc obicno po\·czuju sa utrobom zcrnljc i smatralo sc da im.1 rep kengura i dokopali sc \iscg tl. gdc su s\·cci muccni. na primer iz Z:ivota u smrt Mnoge animisticke kulture verovale su da duhovi borave u virovima GORE Virovi VODA I ISLAM U islamskoj tradiciji voda se pojavljuje kao izvor i odrzanje zivota i kao sredstvo prociscenja. S\cta ncla izbij. s. koja je doneta u Englcsku u svetom Gralu lzvori i nela obicno simbolizuju izrnr zirnta Prip. Biblijsb pric.una su prisutnc u rnnogim drngim kultur.n. poslc ccg.1 Gilg.1 \Thu pLrninc.10 ljudski rod\ erc1\ .1zujc tcmu gubitb T S. Za ncla pozruta bo ·· b.1lnu \·ezu sa donjim sYctom i s. sjcdinjujuci boginju rckc S. podloznom tcskim popLl\ anu.1 ch prL•gut. GUTLJAJ MUDROSTI Nordijski bog Odin zrtvovao je jedno oko za gutljaj vode sa izvora du ha prirode Mimira koji daje mudrost . sluge i zivotinjc.1k) gdc sc s. brod sc na kraju z.ititi Austr.1 OdiscjcY brod 0\ kaznu z. obr. mhljcnom < > 3 200km.1 u skladu s.1 u Himalajinu i njom prsbju ling.1mcsu o scdmodnC\nom potopu koji jc on prc2:i1co izgradiYsi brod za srnju porodicu.1 duhon1im z. a zatn1reno nclo simbolizovalo jc nc\·inost. muskim bogom plodnosti IZVORI. f'Otomb bogo\ .1konim.1 mesto kojc sc zo\c Vulungn.uncsvar.1ju rckc Tigar i Eufr. nast.1toj zmiji koja ziYi u vodama njihovih svetih inora. za koga se kaze da voli one koji se prociscavaju vodom.1 su se ecsto citaLi na nclima iii jezercima posmatranjcm krctanja na Yodcnoj ponsini.1 koji Hristornm krdju.1stale u juznoj i\!csopot.1 u \ clikim \ odcnim ponsina111.HlLI jcd1wg dnct.1 Odiscj l'SLljC zil s. Kisa.1 Haribde. z.1m (falus) u sclu R.uniji (da1usnji lr.1 koji nwgu ch budu tL1likL• sn.1jucc lisee iii ribe i jcguljc kojc pli\·aju u dubini.1 istr.1zni Lh od\ uku brod u dubinc. prcdvidc buducnost i izleec . U pocmi Pust.1ju mo( da ispunc zcljc.Hod Kimberli u upadnoj POTO PI S\c price o potopima mogu sc sh\ . a pric. h•jc jc mozda bilo i mcsto Edcnskog nta. Samcrsct.1ju i o pern.1 zcrnlja koj.l Simm.1\ ilonskom spcn1 o Gilg:imcsu.-\Dl \'oLh koja izbij.1mnozio ljude U \".1 su bogo\·i n:igr.1 iz tla ima spccij.1t plodnom podrncju ih ljudskih bi ea mogu da predstavljaju promenu iz jednog u drugo stanje.1to Sto sc uln atio z. gde tri kamena opisuju potop iz Vremcna sn:i koji jc s\c unistio. ProrocanstY.1mo z. Sunji zato izbcgavaju ubijanjc zmija da bi zastitili svoje rezen·c Yode. CO\ ck pun \Tlin:i. postede\·si s. zmajc\i ubijani iii sc pojavljivala Dcvica i\larija. U hropi. l'tnapistim pric. Eliot koristi \ ir da simbolirnje smrt i unistenje.1 izYorom zi\ot.i.

dok za Hrista kaiu da se uspeo na nebo na oblaku.novi smer vetra ukazuje na promenu vremenskih prilika Na crkvama je tradicionalni vetrokaz petao na vrhu krsta koji pokazuje na cetiri strane. Eo]a. Za vetar se uveliko smatra da kornunicira s ljudirna: kod Navaho Indijanaca Detc \'etra SJ. oblaci su povezani sa plodnoscu i obiljem prirode U Kini izraz za oblak zvuci kao "sreea". osnovana SU pokazuju kako ce \'etar (iii du5a) napustiti telo posle srnrti. iz. stvoren po volji izdasima druida.1 i u simbolicnorn smislu povezan je s vetrom. nespoznatljivog stanja Alaha pre stvaranja Nebesa su boraviste bogova koji kontrolisu iskonske sile koje uticu na ljudski zivot na zemlji. Razna "raspolozenja" vetrova opisuju se kao '·rika''.VAZDUH I NEBO 198 i- < VE TAR Obicno se vetar povezuje sa cetiri strane sveta. vetar je stvorio beli zapadni tigar dok druga prica kaze da su vetrovi pusteni iz dfaka. grom i munja. vazduh.uduh se obicno odnosi na muski arhetip plahovite i buntovne bogove koji su zatvoreni u pecine glavnog boga vetrova.puce junacirna njiho\·ih prica Inace. Za japanskog boga Fudina takode se govorilo da dr:Zi vetrove u dfaku Kelti su koristili poznavanje vetrova za predvidanje vremena dok je natprirodni "druidski vetar". Eurej (istocni i jutarnji vetar) i Zefir (zapadni i vecernji vetar) Poznavanje \·azdusnih struja i njihovog uticaja najbitnija je stvar u kineskoj vestini fong Sui Kinezi poznaju osam vetrova. Taoisticki besmrtnici digli su se na nebo na oblacima.pat" w z < _J < > cetiri godifoja doba. Stari Grci su posmatrali vetrovc kao GORE U misticnom islamu oblaci su simbol praiskonskog. povezujuci tako oblake sa srecom Takode se govori da su paperjasti oblaci zore doneli pet kineskih elemenata ( vatru. "uzdisanje" iii "SJ. oznacavao vlast nad elementima i udruzio je dah s vetrom kao sredstvo magije Medu Apacirna za linije na vrhovima prstiju ruke se kaze da pokazuju putanju vetra koji ulazi u telo u vreme stvaranja. Ovaj petlic simbolizuje oprez prema zlu koje bi mogao "uduvati" vetar.lei. . dok linije na tabanirna OBLACI Zbog pokrovnog karaktera i veze sa neborn. Svaki vetar predstavlja razlicito bo:Zanstvo iii razlicita svojstva. a vrlo cesto je sredstrn kojirn bogovi kornuniciraju sa ljudskirn rodorn \i. au nordijskoj mitologiji. vodu. a on je vesnik drugacijih vrernenskih prilika. pokretacka sila koja po\·ezuje pojedinca sa kosmosorn. sJgledavali kao bo:Zanske manifostacije pune simbolickih Jsocijacija Vazduh ispunjava prostor izmedu zemlje i neb.ijuci i strah i cudenje Otuch su se obi. koji odgovaraju broju trigrarna koji formiraju I cing Prema jednoj legendi.lziv. a u hriseanskoj ikonografiji ponekad se predstavlja kao ruka koja se pojavljuje iz oblaka. posle rasprave kako da rasporede snagu. dahorn i duhom On je nevidljiva. zavisno od lokalne klime Cirnsijani koji zive duz severozapadne obale Arnerike veruju da su cetiri velika vetra bili velike poglavice cetiri strane sveta. oni su se zvali Borej (severni vetar). zemlju i metal) sa pet svetih planinskih vrhova. i da su oblaci nastali GORE DESNO u mnogim kulturama grom i munja su smboli bozanske moCi VETROKAZ Vetar je simbol promene . vetar i oluja. te eolska harfa kod starih Grka. vetar moze da "govori" kroz neki instrument: u prirnere spadaju okretaljka koju koriste australijski urodenici i indijanski 5amani. Auster (juzni vetar). Valkire (zenski duhovi i Odinove sluge) su jahale na oblacima Kao donosioci kise. oblaci se u mnogim tradicijama pO\·ezuju sa tajnama bofanskog U judeohriscanskoj tradiciji oblaci ponekad ukazuju na prisustvo Boga: u Starom zavetu on se pojavio kao stub oblaka da povede svoj narod kroz pustinju u toku lzgona.

Zevsa. rnunja u obliku dijamanta uragani. Hurakan. veliki bog grmljavine. duh groma i munje simbolizuje . CEK!CI GROJ\lA U rnnogim kulturarna cekic ili sckira predstadjaju sirnbol groma i munje. vrtlozni vetrovi ili tomada. lnuiti imaju slican koncept.1 Z\'er . Kada neko nije u kontaktu sa silom. sveprozimajuci zivotodavalacki duh koji povezuje sva ziva bica s ritmovima svemira.1 grmlja\ inu se \·eruje dJ je zn1k njcnih bit. u borbi protiv divova bogom oluje iVfavari ka:Zu da VETAR DUSE U nekim tradicijama se smatra da se vitalna energija kosmosa prenosi vazduhom. au Beninu su rnunje sirnboli kraljevskog dostojanstva. kao kaznu bogova koji su prizivali gnev elernenata ptica gromo\·nica.1li i zastitnica ljudskog roda: z.ika protiv bica iz donjeg svcta. prikazujuc'i ga kako drzi munju. surov. for. poznat kao sila. grorn je glas •gnevnog Boga Kelti su turnacili grrnljavinu kao kosmicko kome5anje. zamahuje svojim mocnim cekicem. odvojen je od svog du ha bucne vetrove i oluje stvara bog vetra. u njih spadaju japanski Susano-0. U nordijskoj mitologiji. Kolokvijalni izraz"glava u oblacima·· sugerise da se neko gubi u sanjarskim idejama bez osecaja za stvamost. starofenicanskim ( vadira) sirnbolizuje destruktivne i kreativne snage . Mjclnir je stvarao mun ju kada bi udario o karnen.oesNo Nordijski bog groma. ponekad prikazane kao bronzani pitoni koji silaze sa kulica visokih zgrada U hinduizmu i budizmu. od kojeg je nastala rec "uragan" Kao donosioci kise. mogu se povezivati i sa plodnoscu. zemlju i nebo. koji je razdvojio njihove roditelje. da bi kaznio neposlusnog brata Tane-Mahutu (boga ljudskog roda i suma). grom i munja se povezuju i sa zemaljskirn vladarima.mentalne rnagle koja postoji pre nego sto se dostigne bistrina. a rnogao se pretvoriti u munju kada bi bio baccn. koja predstadja kamene rnunjc koje bog pusta sa neba .Aotearoa znaci "Zernlja dugog belog oblaka". je drnglava sekira. a kod Hindusa kao prana. bio je poznat kao Vadziri ("vitlac munja"). On je takode bio sirnbol Torove plemenitosti i koriscen je na ccremonijarna za blagoslo\· deci i mladarna U Africi. dok "zivot pod oblacima" asocira na teret iii srarnotu Mavarski naziv za Novi Zeland . ali Val se povezivao i sa plodnoscu zbog toga sto je donosio kisu OLUJE Snazni vetrovi kao sto SU najveci kralj ratnik. hinduski bog rata.unistavajuci iluzije i cinjenje zla da bi pobedili jasnoea i dobro U indijanskorn mitu. udisu zivotnu silu. Jo rube iz zapadne Afrike veruju da je Sango. Oluje se cesto povezuju sa bogovima rata i sa vrhovnirn rnuskim bofanstvirna: Indra. pa ljudi kada disu. sirnboli su stihijske i bofanske snage Bofanstva oluja su figure zastrasujuce rnoci koje ovaplocuju sile nereda i korne5anja. > N < 0 c z OJ 0 sjedinjavanjem jina i janga U taoizmu su oni simboli stanja kroz koje ljudi moraju proci pre nego sto dodu do prosvetljenja . Mjelnir je bio cekic boga groma Tora. U Bibliji. a grorn i rnunja su bili glavno oruzje vrhornog grckog boga. poznatu kod Kineza kao ci. starogrcki Posejdon i rnajanski bog oluje. Mjelnirom. kao sto je slucaj sa Valom. bio oote Ovaj reljef fenicanskog boga Vala pokazuje njegov status kao boga oluja. boga groma kod Joruba. Sirnbol Sanga. Taviri-Matea. da bi stvorio svetlost Na Zapadu su se oluje sagledavale kao davolsko delo U nekim indijanskim tradicijama nocni leptiri se povezuju sa vrtlo:Znim vetrovima zbog zavojite caure i zbog zujanja njihovih krila.

iii mesto preobrazenja gde se spaljuju obiicja..1. vatra je i opsti simbol bohnske moCi. Pandore. Cin krade vatre odvaja ljude kojeg slede izlivi silovite agresije Vulkan je bilo irne malog ostrva u blizini Sicilije.. ukoliko ne dobije previse vazduha iii ne bude liscna vazduha iii svesti . vreline. iskonska vatra ognjista. iako se ona neprestano pojavljujc kao glavni motiv zivotrie sile. u grckoj mitologiji. posle DOLE Otopljena lava· prokljucali gnev i strasti bogova. promenljivost i krckajuci iii sabijeni gncv. Na kraju zivota zapalio je vatru od sopstvenog gnezda i izgoreo je u plamenu. Zevs jc naredio stvaranje prve zene. Vatra se ccsto povezuje sa Simbolika vatre ima sirok spcktar. rimskog boga kovaca. Vulkan je FEN I KS Mitska ptica iz Arabije. konfliktom i rJ. svetlosti i topline i kao mesto za price. motivacije i svctlosti. koji naglo provale posle dugih vremenskih periodJ. zanos i KRADA VATRE Krada vatre je simbolicna tema koja ukazuje na njen nastanak i na vrednost koju ima za ljudski rod.atra se povezuje snainim emocijarna. kao i dimnjaka kovacnice Vulkana. moze da dovede do topline. U alhemijskom smislu. vulkani izazivaju i postovanje i strah. ostccuje i unistava. izvor svetlosti. doma i plodnosti iii psiholoski simbol snage i moCi.rnstralijskih urodcnika govorc o tajni kradc vatrc od ptica iii zivotinja. od zivotinja u obuzdavanju sile koja im nijc dostupna Mito\·i . milosti. gneva iii istine. koja su se rasirila po svetu VULKANI Svaki vulkan na S\'etu ima poseban karakter iii licnost. strasti i topline iii agresivno s.1bijcna u obliku mrfoje iii osvctc . i nekontrolisanih sila prirode koje donose propast i dovode do obnove U mnogim kosmologijama . potpuno ne ugase Ma kakvog da su karakterJ. kao i vatra. Medutim. inicijacijc i pogrcb.·sa Da bi SC osvetio. Ona je bitan clement' prcobrazcnja kod obreda kuvanja.. DESNO snovc . vatra konflikta moze zaista da dovede do preobra:lenja. Kinczi povczuju vatru koja se dize prema gore sa jangom iii muskim svojstvima. svctlcci u raju i przeci u paklu Vatru su ljudi obuzdali zbog zastite. Ona jc J. feniks je bio velicine aria sa velicanstvenim purpurno-zlatnim perjem. oni simbolizuju snagu. Konflikt moze da bude izvor velike emotivne energije i. koje se nikadJ. a zatim se ponovo radio iz pepela Stari Egipcani su gledali na feniksa kao na simbol besmrtnosti. Ona moie da bude intirnna i licna sila ljubavi.ktivan element koji sc povczuje sa kreativnoscu i strcmljenjern naprcd i nikada se ne odrnara dok nc potrosi ono cimc se napaja. a za Rimljane je on predstavljao veciti karakter Rima Kinezi SU sagledavali feniksa kao nezno stvorenje koje se hrani kapljicama rose i koje preko jedinstva energija jina i janga ovaplocuje svojstva vrline. dok su hriscani ovaj mit doveli u vezu sa vaskrsenjem.tom. i predstavio ju jc Prometcjevom bratu Ona je sa sobom donela kutiju punu vclikih zala. Psiholoski gledano. i sa stvaranjcm i sa apokalipsom. ali ona rnoze i da spaljuje.VATRA 200 < iw z < < > Vatra maze da ima mnogo asocijacija i znacenja: mesto mastanja. do zadimljenih planinJ. lukavi Prornetej je ukrao vatru za ljudski rod od vrhovnog boga ze. iii gde se izvode obredi vezani za znacajne dogaoaje u zivotu. a podstice fizickc i spiritualne procese u alhemiji i nauci . bogatstva i moci . od uspavanih divovJ.

. gospodarom mudrosti Judaizarn smatra vatru osnovnim elementom koji treba da prati sve irtve koje se prinose Bogu. a vecna vatra je gorela pred oltarom Hrarna .VATROMETI Smatra se da je barut izmisljen u Kini iii u lndiji. jcdnoj od najlepsih boginja vulkana. cije je paljenje povezano sa blagoslovom Zaratustrovski hramovi vatre su mesta zajednickog slavljenja bogova. - < > :0 220 g. Ove vatre simbolizuju sadejstvo . koja se skriva pod njihovom prividnom smirenoscu. Vulkani se cesto povezuju sa gnevom bogova.. ali su isto tako izvori svetlosti. > sa Orrnuzdom. Jevreji su verovali da je Bozija pojava u vatri znak prave bozanske komunikacije" U mnogirn religijskim tradicijama. ona spaljuje gresnost tako da ostane samo istina Bozija.( GOMA Jamabusijevski monasi u Japanu. ruzmarin. kao StO SU fodnja. Vezuv u ltaliji je poznat po tome sto je potpuno zatrp. n. p. godine nove ere. kuce i plodnosti bi la je takode boginja vulkana. poh!epa. zalfiju. a predstavljaju i nadu i zivot Vatra je snaian simbol obnove i krstenja. Prve petarde su pravljene za vreme kineske dinastije Han (206 g. koji se zvao pa'oa Kilauea je najaktirniji vulkan na zemlji i smatra se Peleinim domom. duvan. c. pripadnici naroda Cimsijan \'eruju da je luka\•i Gavran doneo svetlost ljudskom rodu iz vulkana Astecka boginja ognjista. a dovodila je do erupcije vulkana ceprkajuci po zemlji S\'Ojim earobnim stapom. pa ipak se smatra smrtonosnim Kazu da on simbolizuje neustrasivu snagu naroda iz provincije Batangas. koje prati duvanje u rogove od skoljki Svestenik odrzava vatru dodavanjem ulja. vatromet se koristi kod dramaticnog obeletavanja vaznih dogaaaja kao sto je Nova godina iii Dan nezavisnosti Sjedinjenih Drzava. Gospodnjeg koja se pojavila Mojsiju kroz zapaljeni grm ilustruje hebrejsko verovanje da vatra znaci istinsku komunikaciju od Boga U hriseanstvu su svece podseeanje na prisustvo Boga. p n MAJANSKE VATRENE SVECANOSTI Maje su verovale da stvaranjem vrtloga energije mogu da otvore vrata sveta duhova svojih predaka. jedan je od najrnanjih vulkana. vatra se povezuje sa istinama i iluzijama organizovanja duhovnog dozivljaja Zaratustrovci vatru smatraju izvorom celokupnog stvaranja.l 9. pa zato gasenje tih vatri simbolizuje nirvanu iv1edutim. sto je predstavljalo zivotnu slast Taj krug bi se zapalio sa uverenjem da ce na zrtve biti odgovoreno blagoslovom 201 e. gospodara nesreca kao sto je rat. zemljotresi i razorni pozari. a svako domaCinstvo ima svetu vatru. lavandu.10 pcpelom rimske gradove Pornpeju i Stabiju 79 . cvece i na kraju cokoladu i med. Rimski pesnik Vergilijc Britanskoj Kolumbiji. kada su se mnogi obredi izgubili. snage i ogromne plodnosti vulkanskog pepela. koja vode svestenici dodajuci tamjan u svetu vatru . a legende govore o Pele. Oni su pravili svetu vatru crtajuci krug od secera na tlu. e) opisao je njegove kratere kako cure kn·lju divova. koji zanosno plovi u jezeru Ta!. a napisao je da div zvani Alikonej leii ispod njega U \Teme erupcija poja\·ile su se price o divovima koji iskacu kroz dim i ccpaju planinske padine na komadice Na Havajirna su ostrva formirana stalnom aktivnoscu nilkana. I u svojoj kovacnici kovao munje zaJupitera i oruzje za Marsa. kedar. e) i sluzile su u pocetku za teranje zlih duhova Kasnije su se povezivale sa sreeom i napretkom U Americi su prvi doseljenici slavili praznike paleci crni barut Danas. rnrfoja i neznanje. zatim stavljajuci na njega smolu. izvode vatrene ceremonije zvane goma 12 vekova. kroz koja mogu da odaju postovanje i dobiju isceljenje. Slika andela I I ':j Pi . boga rata. U DOLE VATRA I RELIGIJA prosvetljenje. Ona je bila simbol i uzivanja i bola i vladarka bogatstva i dragog kamenja Vulkan Ta! na Filipinima. koja je sklona povremenim izlivima gneva Ona je uzrokovala zemljotrese besno lupajuci nogama. n. Budizarn cesto koristi vatru kao simbol sila koje udaljuju C:oveka od prosvetljenja. semenki i kedrovine da bi stvorio dim koji nosi molitve Fudo Mio-ou. n. sledbenici tendaj budizma. Skandira se sutra srca uz ritam dobosa. s ciljem da smire gnev Fudo Mio-oa. budizam takode korsti unutrasnji plamen koji predstavlja ( 70.

sa plodnoscu i poroaajem. au Kambodzi i nekirn delovima lndije duga je poznata kao "lndrin luk"' Tjermes. cuvar Azgarda. maaarska i francuska . pa cak i sa iskustvom promene pola Nedokuciva. a tamniji sporedni luk nazivaju zenskim. Za Bifrost zalivu BOZANSKO PRISUSTVO Duga se i::esto tumaci kao bo±anski atribut i kao znak bofanskog prisustva. sa nizom znacenja koja se medusobno razlikuju kao njene boje U razlicitim tradicijama duga se postovala kao bog iii boginja. duga se pojavljuje sirnbolii'no u rnitu i folkloru. Hrist se ponekad prikazuje kako sedi na prestolu od duge na dan Stra5nog suda. albanska. koju simbolizuju parom crvene i plave trake koji je privezan za cerernonijalnu brezu.mo2e da predstavlja boziji gnev Indra. dok 5amanske GORE Duga se na razne nacine povezivala sa isceljenjem i sreeom. koji premoscuju potoke koji su bili presiroki iii prebrzi za konvencionalne rnostove na stubovima . umetnosti i nauci. pokazujuci POL I ROD U nekim folklornim tradicijama . a Inke su verovale da su duge kruna boga groma i kise. a verovanje u juinom Gabonu navodi da su ljudski preci stigli na zernlju si5avsi sa duge.kao sto je srpska. Burjatski 5amani iz Sibira pen ju se u svet duhova dugom. zemlju bogova. U nordijskom mitu. blizanacka bofanstva Izanagi i Izanami stoje na plutajucem Nebeskom mostu da stvore svet. neke kulture ih razlikuju po rodu: Kinezi nazivaju muskom svetliju. au torn obliku duga predstavlja putanju izmedu neba i zemlje iii vezu izmedu razlicitih svetova U japanskom mitu o stvaranju sveta. srnatrana je simbolom optirnizma i nade.duga se povezuje sa promenom pola Kada se na nebu pojave dve duge. rnostorn i lukorn. ispalji1·ao je rnunje iz duge.jedan takav most iz XIII veka jos sluzi za saobracaj. Postoje i dugini mostovi preko reke Nijagare i u Tokijskom rata. etericna i trenutna. koristio je dugu za ispaljivanje strela na zle du hove Nasuprot tome. Bifrost je bio dugin most koji je povezivao Azgard. sa Midgardom. boianskog zaveta i rnira i kao znamenje rata i odmazde. Lucni oblik je tradicije sirorn Severne Amerike veruju da natprirodna putovanja u zemlju mrtvih podrazumevaju prelazak duginog mosta. dok se u nekirn tradicijama povezuje i sa zrnijom DUGIN MOST Most je arhetipski sirnbol prolaznosti. sejala je strah kao demon i kuga. nosila je ogrlicu u duginim bojama. Neki dugini mostovi su vestai::ki: ovaj naziv je dat kineskim rnostovima sai::injenirn ·od tkanja. vavilonska boginja ljubavi i rata.koji je oruzje strelca . u svetoj tradiciji. !Star. kao i u savrernenoj zapadnoj kulturi. simbol Bozijeg obecanja posle potopa da nece unistiti eovei'anstvo. Ilape. zernaljskirn carstvom. sirnbolicno povezuje sa krugom. hinduski bog oesNo Bogovi Vikinga silazili su sa neba na zemlju koristeci dugin most koji je nordijska legenda nazvala Bi frost . Berberi iz severne Afrike nazivaju dugu "nevestom kise"ili "nevestom neba': dok je Jamani u Tjera del Fuego (Ognjena zemlja) nazivaju "muzem meseca".DUG·A < f- se govorilo da je veoma jak i da je sagraden vestije od bilo koje druge gradevine na svetu Hajrndal. ziveo z < < > N JEOINSTVO I RAZLICITOST Za neke lndijance duga simbolizuje udruzivanje mnogo plemena kao "duginog naroda': a ovaj termin se na isti nacin koristi u Juznoj Africi Duga je takoae istaknuti simbol zapadnjackog pokreta "Novo doba': koji ukazuje na raznolikost svetih puteva. Luk . sa snovima i svetovima iz maste. duhovnog preobrazenja i isceljenja preko veze sa sistemom cakri je pokraj njega da bi upozorio bogove na neprijateljske napadace Pripadnici indijanskog plemena Navaho 1·eruju da je duga most izrnedu sveta ljudi i sveta duhova. u judeohriscanskoj tradiciji duga je znak mira i samilosti. bog grmljavine kod skandinavskih Laponaca. glavnu dugu.

one se povezuju sa blagoslon1m bodisatva tibetanskog budizma.oesNo Ne postoji slaganje u vezi sa bojama duge.u groma iii cak nestaj. duga se ne povezuje uvek sa lepotom i srecom Stari Peruanci SU 3. Azijc i Australije: za Senoje Malezije. Duga je povezivana sa lridom..1 . individualna dusa stapa se s kosmosom. prolazak ispod duge uzrokuje fat. u keltskoj tradiciji.1. kucni duh je nesta5ni davolak koji dr±i zlatni kreag na kraju duge. plavoj indigo plavoj i ljubicastoj Ci c > svoju nebesku moc i rnilost Na Tibetu. ali otkrivani posle velikih oluja. dok pripadnici naroda Sumu u Hondurasu i Nikaragvi skrivaju dccu u kolibc da bi ih sprecili d. energetski obrazac tela uticaji kulture i drustva. i zelena. Medutim. koja je bi la boginja medicine.1frickih Pigmeja da je duga instrument bo:lanske komunikacije. bela. pre i posJe kratkog perioda cvetanja na zernlji U irskom folkloru. novcici s dugom nalazili su se tamo. zutoj. u hriscanskoj umetnosti to je obicno simbol milosrdnog aspekta njegovih bozanskih mod DUGI NO TELO Srodno sistemu cakri. zakopani u zernlji. plodnosti i duge i koja je kontrolisala ki5u.rnstralijski urodenici povezuju dugu sa gubom Upiranje prsta u dugu smatra sc ludoscu u mnogim delovima sveta: rnadarsko rurodno \'erovanje kaze dace prst kojim se upire u dugu uvenuti. [scel. spoljasnji krug iii sloj Boja crvena narandzasta 2:uta Telo fizicko (prolazno) etarsko (prolazno) ··············································· Svojstva temelj na kojem se grade svi drugi nivoi rani emocionalni i formativni uticaji okruzenja. ima ih cetiri:. crvena i zuta. kojim bi se ponistili losi uticaji duge Idejc o bolestima koje uzrokuje duga pojadjuju se sirorn Afrike. zuta. koja se cesto prikazuje sa stapom na kojem su se preplele zmije Maje su prinosile :lrtve u zlatu i srebru zastitnici zena. narandzastoj. lek je bio nalazenje . spona izmeau prolaznog i vecnog usklaaeno sa dusom. Postoji rasireno verovanje kod centralr10. Nivo 1 spoljasnji krug iii sloj 2. zelenoj. zlatokrilom glasnicorn grckih bogova. podstice njeno putovanje razmisljanje potisnuto intuitivno stecenim znanjem prosvetljenje.1lnu groznicu. spoljasnji krug iii sloj plava indigo uzrocno (transpersonalno) dijamantsko (telo blazenstva) (transpersonalno) nebesko (vecno) ·························•············································································•···•···•·····························•··•····•·············•···•·•······· tvrdili dace se 7. Prema Dogonima. LEGENDE 0 DUGI Postoje rnnoge legende i obicaji vezani za dugu Sijuksi kaiu da je duga tarno gde je srnesteno S\'O CVCCe nezamrsenog klupka konca u duginim bojam. au nekim kulturama ona obele:Zava mesto boianstn iii eoveka visokog roda: u havajskom folkloru plemkinja Hoamakejkekula je uhvaeena praeenjem duge. U budistickoj ikonograliji.111je zutice. gde se duge jadjaju u prelaznim periodima godine i najadjuju promenu vrernena.1 dugu GORE Kada se Hrist prikazuje sa dugom. svako sa razlicitim svojstvima. ima ih pet· plava. Zapadnjacka nauka govori o sedam boja· crvenoj. . kao StO SU religiozne i obrazovne institucije i kako one oblikuju misao i delovanje postizanje smisla zivota kroz odnos sa drugima. gubitak oka. skladiste secanja duse.1 pokazuju iii gledaju dugu Dobij. sjedinjavanje sa bozanskim jarkih boja. unutr asnji sloj iii jezgro ljubicasta osoba razboleti ako duga ude u njeno telo. crna. spoljasnji krug iii sloj astral no (prelazno) 4 spoljasnji krug iii sloj zelena mental no (prelazno) 5 spoljasnji krug iii sloj 6. ud.rnje su ncke od opasnosti kojc su se \ ezi\ ale z. crvena. zelena. dugino telo moze se zamisljati kao energetska polja koja okru2:uju ljudsko telo.

0 mnogim znakovima na ovirn stranicama raspravlja se dublje u drugirn delovima knjige. imaju zapanjujuCi broj varijacija. Sledece stranice sadr:Ze preko 1000 ideograma. imaju univerzalno dosledno znacenje.T R E C I D E 0 1 l(NJIGA ZNAI<OVA Od ranih pecinskih crtefa do savremenih logoa. Znakovi kao krst ili alhemijski sirnboli kao sto je Ziva. pojrnova i znacenja. . a mnogi od njih su ukljuceni da pokazu tu fascinantnu raznolikost simbola koje ljudsko drustvo koristi da bi prenelo i ono sto je opipljivo i ono sto je apstraktno. kao spirala. ali univerzalni znakovi poput ovih tkaju neprekidno platno komunikacije u svim nasim kulturama. simbola i crteia. Svaki znak iii sirnbol irna kratko objafojenje znacenja iii upotrebe. grafickih motiva. graficki sirnboli se koriste za prenosenje ideja. Neki od najprirnitivnijih simbola imaju visestruka znacenja iii znacenja koja su sada izgubljena. a drugi. da Ii je trebalo da predstavljaju potpise? Nikada necemo saznati. oesNo Pecinske slike ljudske ruke pronaaene su u juznoj Africi. Juznoj Americi i AustralijL Da Ii su te ruke imale istu va:Znost za one koji su ih crtali.

.

og toke rni. umece ALGOL Nepomicna zvezda koja se u Kabali koristi u nekim misticistickim kontekstima na magijskim pecatima. AKOBEN Ganski ~ ~~~-. Ganski adinkra simbol koji znaci razumevanje i dogovor Nepomicna zvezda koja se koristi na kabalistickim magijskim pecatima ALFA Prvo slovo grckog alfabeta. Znak Sunca je u sredini. umece PRETAKACA Osnov avionskog kodeksa u vezi s nepredvioenim dogaoajima . ambicija i prevazilazenje ljudskih ogranicenja navikom kokoske da gazi pilice a da ih ne povredi. za koga kazu da je alfa i omega . Srednja Amerika. n . takooe jedan od znakova za vodu VAZDUH Element pocecima. ALGORAB A Prvo slovo alfabeta koristi se da oznaci najbolje. AMALGAM Alhemijski znak. ponasajuci se kao roditelj zastitinik i vaspitac menjanja. LL 5VEJE U REDU Najvazniji ganski adinkra simbol. Akoben je rog koji se koristi da oznaci bojni poklic ALHEMUA. povezano sa ALKOHOL AKTIVNI INTELEKT Alhemijski znak ALINEJA Tipografski znak koji se koristi u stampanim tekstovima. koji oznacava vaznost igranja vodece uloge. a oznacava pocetak Nepoznatog porekla. . ovaj znak je nastao pod uticajem pitagorejskog geometrijskog misticizma Alhemijski znak za sud iii kazan za destilovanje Koristio se i u nekadasnjoj hemiji STIPSA Alhemijski BADEMVazan znak "Kokosija noga': ganski adinkra simbol koji oznacava milost. povezan sa nevinoscu i bezgresnim zacecem Njegov sokje u starom veku povezivan sa muskim semenom Biblijsko predanje kaze da se Aronov svestenicki status otkrio time sto je njegov stap procvetao i radio bademe. krunisana hriscanskim krstom. umece. okruzen sa cetiri osnovna trougla. ALFEKA Nepomicna zvezda koja se koristi kao kabalisticki magijski pecat ~ ~"' /1flffJlll\1\\~~' ~ AooN1 Hebrejski izraz koji oznacava gospodara koji nije Bog AKO KO NAN menjanja Koriscen u XVII veku. a zatim stavljena u krug koji predstavlja vecnu iii duhovnu dimenziju. prvo AKOMA NTOSO VAZDUH Element Kabalisticki znak. Vezuje se za Boga. -: [ adinkra simbol koji oznacava budnost i oprez..?k ~ ~· ~ .pocetak i kraj Nekad je ovo bio tajni znak hriscanske vere Stari hemijski simbol ADINKRAHEN ALHEMIJA. negovanje lnspirisan je Av10N Duhovna l 1 ollll ALHEMIJA.u stene u Uksmalu. 1000 godina p. Ovaj simbol je uklesan i simbol sa paganskim i hriscanskim korenima.. e Usvojio ga je Rudolf Stajner i povezuje se sa Stajnerovom antroposofijom Zapadnjacka umetnost cesto prikazuje Mariju i lsusa u oreolu bademastog oblika.li ~ ALKOHOL Stari hemijski znak.. oo.~ ~ ~ ~ ~~\\l\1hliltk.

kabalisticki magijski Alhemijski znak za "carsku vodu" peeat ANTI MON Alhemijski. plodnosti i Alhemijski znak za "carsku vodu''. mladosti. gde je simbol poroka i pohote. sastavljen od semaforskih znakova za"N"i"D" Postovan u starom Egiptu. . Matematicki znak ANTINUKLEARNA ANSUR Runa za Kus1 MAJMUN misticni kabalisticki znak za pr vi Olimpijski duh. pa je tako hriscanski simbol iskusenja i prvog greha. proleca. braka. narocito polne. Africi. nadu. VooowA Zodijacki znak. kosmicke i zemaljske . u skotskom folkloru povezan sa magijskim mocima kovaca besmrtnosti. amblem ljubavi.ta.AMALGAMISANJE Alhemijski znak u jevrejskoj. ANARHIZAM HD AKVA REGIA JABUKA Simbol Sinonim za politicki pokret. nebeskih stvorenja za nuklearno razoruzanje. staroegipatski simbol besmrtnog zivota Kasnije usvojen kao simbol Egipatske koptske crkve. Povezan sa zabranjenim vocem u Edenskom vrtu. organizovana zajednica . SPIRALA SUPROTNA KRETANJU SKAZAUKI SATA Dinamican KAJSIJA U Kini je kajsija simbol za lepu zenu. U tibetanskom budizmu mravinjak je simbol trudoljubivog zivota. za Bambare (iz Malija) ovu zivotinju je poslao bog tvorac da nauci ljude da se bave ratarstvom U Polineziji i delovima Afrike povezan sa zenskim principom i plodnoscu. varijacija Africi povezana s mesecom i plodnoscu. hriscanskoj i islamskoj tradiciji. ratnicima. postojanosti i sigurnosti. ali omrazen u hriscanskoj tradiciji. A KAMP ANJA Amblem kampanje ANE>EO Simbol bozanske volje u nekoliko tradicija. i vlastitog bi ca alkom na vrhu. Japanska sljiva (ume) ponekad se zove kajsija simbol zivotne sile. • • PRIBLIZNO JEDNAK ARATRON Plane. koja je bila Apolonov instrument AKVA REGIA XVIII veka Nepomicna zvezda. spasenje Takode simbol mora. a koristi se i u medicini. ANK Krst sa S10Ro U ranom hriscanstvu tajni znak za krst. smatra se da se razvio iz semitskih i egipatskih krilatih bozanstava Andeli se smatraju glasnicima. u delovima Afrike povezuje se sa plodnoscu i kreativnoscu. lndiji i Kini. cuvarima i zastitnicima AFRODITA Znak boginje MRAvMarljiv rad. APOLONOvaj AMPERSAND Tipografski znak sa znacenjem "i" ZIVOTINJSKO CARSTVO Simbol iz oaf f10 ANTARES simbol boga zasniva se na obliku lire. ANTILOPA U NAKOVANJ srece.

varijacija ~ JESEN STRELA. ARSENIK Alhemijski ARES Znak ovog STRELA Znak za 8ARKA Ill LADA znak. a u hriscanstvu mucenistvo i smrt Koci lndijanaca. varijacija. smer TuR (primitivni evropski bizon) Runa Ur. ljubavi iii spoznaje. ZvEzo1cA boga. nuklearno istrazivanje. manje znak i pobeda. nuklearna fizika Starogermanski vremenski znak. )))) uobicajena varijanta od prethodne STRELA. varijacija. varijacija (Asterisk) Tipografski znak za fusnotu. 0KLOP U sred njevekovnoj Evropi oklop je simbolizovao viteske vrline hrabrosti. runa za brzake iii vodopad proizvoaaca automobila.OvAN Zodijacki LuKTrijumf slozenost i moc Podignuta ruka moze da znaci pretnju iii blagoslov Ruka takoae ima zastitnicke konotacije STRELA. ATOM. U hriscanstvu barka predstavlja crkvu. varijacija 0 ARSENIK Alhemijski znak. u svetovnoj simbolici ona je simbol Zemlje koja pluta svemirom STRELA/GLAVA STRELE Prodor . smrti. kovceg koji je bio Bozije jamstvo zastite Kovceg se drzao u drugom simbolu judaizma. senici. . simbol jedinstva i zajednistva. Auo1Amblem As Bog. ORUZJE ZAVETNI KOVCEG ARKTUR Nepomicna zvezda. ZAKRIVUENA RUKA Simbol moci v i snage. TALASASTA Marske struje ARSENIK Alhemijski znak. znak za ovu zivotinju Simbol spasenja i ocuvanja prisutan u mitologiji naroda Sirom sveta. strele predstavljaju simbol mira. nuklearni reaktor (na kartama). ARES Znak ovog boga. Povezana sa simbolima sunca i ostrim ubodima ljubavi ARSENIK Alhemijski znak. velicanstveno ljudsko dostignuce. Starogermanski vremenski znak. casti i snage. Mariju iii Hrista. kabalisticki magijski pecat Jedan od simbola jevrejske vere. zastite.svetlosti. mnostvo ruku koje imaju hinduski bogovi simbolizuje njihovu Stari znak prisutan u praistor ijskoj peCinskoj umetnosti zapadne Evrope. varijacija JESEN AToMTakoae uranijum. ARES Znak ovog boga. uvezane u snop iii polomljene. kasnije os. simbol ratnicke klase u Kini i Japanu U islamu oznacava Alahov gnev.

Povezan sa kreativnom silom groma U vezi sa starim bogovima sunca i oluje . U evropskom folkloru one se povezuju sa smrcu i drugim svetom Zenska cednost. dok medvedice simbolizuju brigu i toplinu. u zapadnjackom folkloru povezan sa vradzbinama i okultnim. au Japanu za teranje zlih duhova • • BAs Kuuc Muzicko obelezavanje PTICE Simbol ljudske duse. Obelezava prolazenje vremena i oglasava dobre vesti. prevarom I KOSNICA Drustvo. u keltskoj tradiciji sa lukavoscu. upozorava na opasnost i zvoni povodom smrti BIO HAZARD Upozorenje. Bozanstvo donjeg sveta u srednjeamerickoj i brazilskoj mitologiji BRADA Vazan aspekt muske simbolike. PoJAS Ill TKANICA BAZILISK Srednjevekovni simbol pofode i bolesti KADA Povezana s kupanjem i prociscenjem. sveta germanskim bogovima Kosmicko drvo centralne Azije U samanskim obredima simbolizovala je ljudsko uspenje u svet duhova KoRPA Simbol PAsuu Simbol LoPTA Simbol decijih igara. simbol jedinstva porodice u kineskom braku BANANA Frojdovski falusni simboL sa smrcu. U Kini ono simbolizuje poslusnost i BETOR Planeta. U zapadnoj Afr ici koristi se za prizivanje grmljavine i kise. bracna vernost iii zavodljivost Magijski pojasevi se pojavljuju u mitu kao amblem snage. iako ih je ZvoNo Glas koji BAMBUS Kineski simbol za elasticnost. zastitnicka. simbol straha i sujeverja. u Kini povezana sa suncem i sa simbolom jin/jang majcine utrobe. ukljucujuci zene. u starom Egiptu su vladari bez brade. srecu Jung povezao sa opasnim aspektima nesvesnog U hriscanskoj i islamskoj tradiciji oglasava istinu. kako duhovnim tako i iizickim. inteligenciju i brzi tok misli U prii':ama australijskih urooenika one nose informacije U zapadnjackoj umetnosti ptice mogu simbolizovati vazduh i dodir BEoRK Runa za slovo B MEDVED Simbol muske hrabrosti i praiskonske sile. SAD. koji predstavlja dostojanstvo. muskost i mudrost Znak kralja. plodnosti. bili prikazivani s laznim bradama da bi ukazali na status koji im pripada kosmicku harmoniju Praporci mogu predstavljati srecu i polno uzivanje Na hebrejskim haljinama nosi se kao znak nevi nostL Povezano sa zenskim principom predstavlja zastitu. japanski simbol istine i poboznosti medved je okrutan i pohotljiv. narocito u budizmu. U Africi i staroj Grckoj bio je simbol razumljivosti Moze da znaci i ludilo .. misticki kabalistii':ki znak za drugi Olimpijski duh KARTA RODENJA Elizabetanska Engleska. PC:ELA JAZAVAC U Kini povezan sa radoscu igre. predstavlja dobrotu i radost. mudrost. radinost i zajednicki napori. a u Engleskoj su postali simbol casti Monaski pojasevi u obliku konopca aludiraju na bicevanje Hrista Hinduski pojas je amblem vremenskih ciklusa BREZA Blagotvorna. XVII vek . dugovecnost. islamu i hriscanstvu. hinduizmu. kineskoj i hinduskoj tradiciji pcele se takooe povezuju sa romanticnom ljubavlju . u evropskoj.i duhovnu istinu. u lndiji se koristi za ljubavne cini. SLEPI MIS Povezan SEKIRA Gotovo univerzalni simbol odlucne moci i autoriteta . u Americi se price o korpama i pravljenju korpa odnose na zene.

snage volje. simbol preobrazenja. oO. Knjiga mrtvih bila je zbirka svetih zapisa koji su sahranjivani s pokojnicima da bi im pomogli na drugom svetu. Moze se koristiti i kao plocica identiteta. pojavljuje u lndiji u ranoj simbolici otiska Budinih stopala Na Zapadu ovaj simbol predstavlja heksakord i harmoniju uopste . Starogermanski hebrejskoj trad iciji. vidljivo i nevidljivo). MA5NA Simbol PovEz NA oc1MA BJARKAN Runa koja se povezuje s novim zivotom i rastom Duhovno slepilo. pogaca simbolizuje prociscenje i zrtvu Hriscanska metafora za duhovnu hranu i za Hristovo telo blagoslovenih znakova koji se. CIR MESING Alhemijski znak I APSCES KNJIGA Simbol znanja i mudrosti u mnogim svetim tradicijama (judejskoj. hriscanskoj.KUTIJA Simbol KuucATI Alhemijski znak BoRAKS Alhemijski majcine utrobe i zenskog nesvesnog. u I SUD Alhemijski znak. U klasicnom mitu.simbol sunca Li lranu i simbol meseca u Japanu. varijacija suncanog krsta. bozanske moci i napetosti. takoae povezan sa simbolikom spasenja i obnove Nojeve barke drustvima simbol moguce reinkarnacije iii telesnog vaskrsenja Stara verovanja su smatrala da se sustina C:oveka nalazi u kostima. BMWAmblem proizvooaca automobila. Amblem rata i lova U istocnjackoj misli predstavljao je i duhovnu disciplinu. veza se vidi u frazi "osecati nesto u kostima" NARUKVICA Kao nakit moze da oznacava rang. materiju i duh. Postao je hriscanski simbol za tiraniju i pozudu BIZON I BUFALO BoRAKS KosT1 U starim BLAGOSLOV Zivotinja visokog ranga u lndiji i jugoistocnoj Aziji. agresivnosti i hrabrosti Sveti MosTSpaja dva razlicita carstva (nebo i zemlju. u starom Egiptu. islamskoj). izmeou ostalog. u masonskom obredu skidanje poveza simbolizuje prosvetljenje U klasicnoj antici. sabijene energije. prelaska izjednog stanja u drugo . starog sklopa za suncevu energiju . U Kini se domaci bufalo povezuje sa kontemplativnim zivotom Za lndijance on simbolizuje snagu. obilje i natprirodne sile I TINKAL Alhemijski znak I CAMAC Simbol BEZAZLENOST Varijacija papinog krsta zastite nalik majcinoj utrobi. povezana s nadom. Alhemijski znak.o o~o 0 BLAGOSLOVENI ZNAK Jedan od KuucATI u CINIJA HLEB Glavni zivotni artikal. Fortuna (boginja srece) je zavezanih ociju da bi se znalo da ona nikoga ne favorizuje. povezan sa tajnama i skrivanjem. napredak. _Pandorina kutija je simbol onoga sto ne sme da se otvori znak VEPAR U severnom i keltskom svetu iskonski simbol snage.

u poi':etku predmeti sa siljcima koji su se koristili u boju za obaranje konja . cije koriscenje je utemeljeno u svetom pismu. JARAC Zodijai':ki znak MEHURIC Simbol iluzije (budizam. u hriscanstvu se JARAC Zodijai':ki LIST KONOPUE znak. TELE Povezuje Povezuju se sa polumesecom Vidi bizon se sa gozbom. simbol pobune protiv belog drustva. i':iji sledbenici veruju da . Japanu se povezuje sa iznenadnom smrcu u 0KSIDACIJA Alhemijski znak. Simbol ciscenja Zapadnjacki folklor povezuje metlu sa vesticama zahvaljujuci verovanju da zli duhovi mogu da omaaijaju sredstvo koje se koristi za njihovo isterivanje 81K Visestruko RAK Zodijacki znak. Koristi se u samanskim ritualima radi uspostavljanja komunikacije sa svetom duhova i precima Merkura. Meksiko i Polinezija. simbolizuje posredovanje izmeau suprotstavljenih sila i tumaci se kao amblem homeopatske medicine. on proizvodi nezemaljsku riku. gostoljubivoscu i proslavama. kamila povezuje sa poniznoscu i pokornoscu. obnovu. II ToP U staroj hemiji i Buda je simbol prosvetljenja. ali i sa zrtvovanjem (judaizam) METLAOd prastarih vremena povezana je sa magijskim mocima . koja podseca na grmljavinu. zemlju. simbol je trgovine. matrijarhat i patrijarhat. simbol nebeske zastite S1uc1 Heraldii':ki znak. Muzii':ki instrument i kultni predmet atribut gri':kog boga Hermesa i njegovog rimskog pandana bogatstva i statusa. Osim toga. 0KRETAUKA KAMILA Na Bliskom istoku tradicionalni simbol MERKUROVA PALICA Zmijin stap. svedoi':enja i radosti. Bu FA LO R0Gov1 BIKA gvozae RAK Zodijacki znak. povezane sa umerenoscu i uzdrzanoscu. i':eznutljivu ljudsku dusu. nebo. Takoae simbol zivota i njegovog ciklusa. je konoplja "sveta biljka'. muski :Zar. naroi':ito na Kritu. toplinu. taoizam) i prolaznosti . kada se zavrti u vazduhu. takooe povezan sa kraljevskom vlascu. sunce. smrt. U pecinskoj umetnosti bikje simbol zivotne energije Energija bika sabijena u riku i topot nogama povezuje se sa grmljavinom i zemljotresima. varijacija Simbol rastafarijanizma.IZIDINA KOPCA Staroegipatski znak zastite. Australija). LEPTIR Simbol duse i vaskrsenja u meausobno veoma udaljenim zemljama. koja predstavlja mesec. u srednjevekovnoj Evropi simbol umerenosti. kao kod "obuzdavanja" strasti BuoASedeci uroaenickih naroda (Amerika. u :zapadnjai':koj umetnosti Hrist se ponekad prikazuje s leptirom u ruci i zastita. boginja mira i rata. kao sto su Kongo. SvEcA Simbol duhovnog prosvetljenja. UzoE u klasicnoj antici se govorilo da ih je izmislila Atena. varijacija BALDAHIN Senka simbolicna zivotinja. zensku plodnost. takoae simbol kulture mladih u zapadnom drustvu l<AMELIJA Kineski simbol zdravlja i cvrstine. Njen kratkotrajni plamen je metafora za usamljenu. kisu.

povezan sa tronom Kod Svahilija (Zanzibar) "stolica vlasti" rezervisana je za goste i za najvaznije clanove porodice. . obilja i mogucnosti ponovnog rooenja i podmlaoivanja Takooe povezan sa mucenjem. I TVRDAVA l<ARTE. culne lepote. odnosa izmeou dve stvari.brodova iii krovovima da stite od pozara MACKA Simbol preobrazenja. selo iii tvroavu. postalo je simbol dvojnosti. jer je nacrtan neprekinutom linijom. U Rimu se smatra simbolom slobode Nocne navike macaka i moc preobrazenja bili su omrazeni magijom. muskosti i naucnog uspeha. IGRACE Arhetipski simbol zastite i utociste (duhovno i zemaljsko). Pokidani lanci simbolizuju borbu za slobodu i oslobaoanje od ugnjetavanja JARAc Zodijacki GUSENICA U lndiji simbol seobe dusa. CRNA KELTSKI CVOR CAI Hebrejska rec za "zivot': obicno koriscena na ogrlicama i drugim ukrasima Simbol kosmosa. Zlatni lanci oznacavaju cast i status Savremeni simbol ropstva. ovaj pehar je povezivan sa svetim Gralom U Japanu. varijacija i ulepsa sveti i porodicni prostor U Evropi tepisi imaju simbolican status. misterije i zenske zlobe. simbol preobrazenja. KELTSKA HARFA LJ PECINA Najiskonskiji Simbol bardske tradicije. ponovnim rooenjem. foveka zarobljenog fizickim iii culnim porivima. pola eovek pola konj. mesto koje je odvojeno i u koje se tesko ulazi. ali ima veza i sa donjim svetom. a u Japanu sa nesreeom Na Zapadu povezana sa vradzbinama i oavolom GE> LANAC Simbol privrzenosti i veze. pa se zato koristi kao zastitni znak TEPIH Sveta i svetovna upotreba na Bliskom istoku. vidovitosti. povezan s majcinom utrobom. za kojim srce zudi KAZAN Povezan sa KEDAR Simbol snage i besmrtnosti KERBER Cuvar ulaza u grcki donji svet. varijacija. CERERA Asteroid z • • simbol utocista. u srednjovekovnoj Evropi. za stare Rimljane bila je simbol pohlepe i ruznoce ZAMAK PECINA Veoma star ideogram za pecinu. hitrine. Koristi se kao simbol za lrsku . Tamnija znacenja ukljucuju ulazak u pakao iii u nesvesno MACKA. takooe koriscen na savremenim kartama za pecinu KENTAUR Mitsko hibridno stvorenje. Slike sarana koristile su se na jarbolima. koristi se da obelezi U keltskom svetu povezana sa opakim lukavstvom.JARAc Zodijacki znak. imanje. simbol strasnih neizvesnosti smrti STOLi CA U Evropi i Aziji povezane s igranjem. kockanjem i proricanjem sudbine Same karte sadrze simbolicne slike i brojeve SARAN u Kini simbol dugovecnosti. suoenjem iii kaznjavanjem Univerzalni simbol vlasti i nadreoenog polozaja. pri cemu crveni tepih ima ritualnu upotrebu u javnim svecanostima na kojima se pojavljuju visoki dostojanstvenici i slavne licnosti duhovima. u islamu sa zlim PUTIR I PEHAR Sud obilja i besmrtnosti. razmena solja predstavlja simbol vernosti i cini deo svadbene ceremonije. izvorom i centrom. narocito pozudom i gnevom znak. u hr iscanstvu je putir ritualna 5olja koja se koristi prilikom pricesca. klijanja. budnosti.

u hriscanskoj umetnosti. trougao u bazi je simbol bozanstva. heruvimi su prikazani kao kr ilata deca koja predstavljaju nevinost. povezan sa dugovecnoscu i radoscu. judejskoj i hriscanskoj tradiciji. lava i jarca. sastavljena od zmije. varijacija HRONOS Bog. PX U ovoj varijanti. tresnja je alternativa jabuci kao rajskom vocu. prvim i poslednjim slovom grckog alfabeta. kineski taoisticki simbol. HRIZANTEMA HRIST Jos jedan monogram koji simbolizuje Hrista. a u moralnoj alegoriji to HERUVIM Vrsta PoRoE>AJ Raaanje deteta. X je okrenuto za 45 stepeni da bi formirao krst HRIST Monogram. HtMERA Mitoloska hibridna zivotinja. simbol pobede duha nad materijom da bi simbolizovao Hrista kao prvog i poslednjeg HRoNos Bog EPOLETE Simbol ranga u vojnickom i heraldickom kontekstu CER Runa za zetvu Poznata jos kao D:Zara DtMNJAK Falusni simbol frojdovske psihologije HRIST Monogram. amblem u Japanu. varijacija HRIST Monogram. rodoslov HRIST Monogram dobijen inicijalima Hrista u njihovoj grckoj fromi. zrtvena zivotinja Deseti znak u kineskom zodijaku Kinezi koriste od najranijih spisa ion odrazava njihovo sagledavanje svoje civilizacije. sto znaci da je Hrist centar Svete trojice EPOLETE Heraldicka varijacija KINA Ovaj simbol TRESNJA Samurajski HRIST Monogram. varijacija HRoNos Bog. na Karibima (vudu) i u Africi. au zapadnjackoj umetnosti koristi se kao simbol jesenL . varijacija HRIST Monogram. varijacija . a njen cvat predskazuje srecu U hriscanskoj ikonografiji. sto znaci da je Hrist prvi i poslednji KotuA Dinamicni simbol vladanja u staroj ikonografiji. u kombinaciji sa grckim slovima alfa i omega. KoKOSKAU delovima Juzne Amerike (kult makumba). a to znaci da je rec 0 "carstvu u sredini'. sacinjen pomocu Suncani i carski simbol u Japanu. varijacija. vodic dusa pri obredima inicijacije. je slika trijumfalnog putovanja duha anaeoskog bica u islamskoj. i u sredini inace necivilizovanog sveta HRIST Monogram. kultna zivotinja. smestenom izmeau neba i zemlje. ovo voce je u Kini simbol nevinosti. varijacija. simbol duhovnog autoriteta i vlasti bogova i junaka Hinduski misticizam povezuje vo:Znju kocije sa Bicem.krsta iznad slova alfa i omega. sa plavim krilima koja simbolizuju nebo. varijacija.

stari ideogram. pojavljuje se u nekoliko praistorijskih evropskih peCina . hriscanstvu slika sveta. kao i otvore za oci iii usta. dijagonalnom linijom. u alhemiji je znak za noc KRUG Prazan. povezan sa bozanskim iii mocnim U budistickoj i hriscanskoj umetnosti koristi se da oznaci harizmu iii oreol S1TROEN Amblem liniji. a otuda i sa majcinstvom CINOBER Alhemijski znak horizontalnom linijom. pronaaen na slikama u steni u srcu Sahare i u mnogim ranim sistemima pisanja U savremenim kontekstima koristi se kao znak za otvoreno . inspirisan simbolom pobede i vojne nadmoci (V) . jos jedan od najranijih ideograma ljudskog roda. proizvoaaca automobila. u grckom pismu predstavlja slovo teta KRUGOVI Tri. U matematici i geometriji ovaj znak znaci "sledi" Ako se okrene naopako. pronaaeni u nordijskim crtezima u steni. veoma stara struktura pronaaena u kineskim i nordijskim crtezima u steni. U kabalistickim misticnim kontekstima slicni znakovi se koriste za zvezde i zvukove. KRUG Polukrug na vertikalnoj liniji. ima znacenje zato sto KRUG Presecen dijagonalnim krstom. mozda najcesci stari ideogram prisutan u mnogim starim kulturama. jedan od najstarijih ideograma. varijanta petougla u kombinaciji sa pentagramom. koriste se na savremenim kartama da oznace rusevine iii znamenitosti koje vredi posetiti U meteorologiji se koriste za kisu . Alhemijski znak za azot ispunjena. grcko slovo fi. gde je neko vreme predstavljao glas "m" CRKVA u KRUG Presecen 0 KRUG Na KRUG lspunjen. Koristi se u ideografskom pisanju oko pet hil. te za jutro. znak za izlazece sunce. U drugim kontekstima oznacava precnik iii prosecan broj KRUG I STRELA Jedan od najcesCih ideograma u zapadnoj kulturi. savremeni znak za nulti polozaj masina KRUG Presecen uspravnim krstom.predstavlja sunce iii mesec. stari znak u prvim pismima Bliskog istoka. KRUG Podeljen vertikalnom linijom. povezani pravim linijama. u staroj Grckoj bio je znak za Afroditu. U ranoj kineskoj kaligrafiji oznacavao je sunce. Takoae znak za gvozae i cink. takoae povezana sa Hristovom nevestom i majkom hriscana. sa znacenjem nepoznato. KRUG Sa vertikalnom linijom koja se nastavlja prema dole. Na brodovima je glavni deo Plimsolove linije horizontalnoj liniji. Znak za planetu Mars. u meteorologiji se koristi za rosu. jedan od najstarijih ideograma Ponekad proizvoaaca automobila. poznata kao rupe u ciniji. stari ideogram koji mozda oznacava velicinu iii moc 0 -KRUG Na nekoliko horizontalnih linija koje se skracuju. takoae se pojavljivao u runskom pismu.jada godina KRAJSLER Amblem KRUG Presecen KRuGov1 Mali. cesto prisutan na slikama u steni. KRUG Podeljen horizontalnom linijom. koje se u kompjuterskim programima obicno koristi za nulu. redak znak koji se ponekad koristi u alhemiji za ulje iii vosak U muzickom obelezavanju znaci "treba ponoviti" KRUG Na vertikalnoj KRUG Jos jedan veoma star ideogram.

koji SU faraonikoristili kao amblem za pobedu nad neprijateljem. Uspravljena kobra s kapuljafom zastitini je znak kraljevske moci. zasutavljeni casovnik moze da znaci smrt. u evropskoj umetnosti moze simbolizovati racionalan Savremeni znak. plodnost1 1 otkrovenja. u japanskoj umetnosti pripadali su Mnostvu blaga koja je nosilo Sedam bozanstava srece bozanstva kobre. lzmeou zmija i mudrosti iii prorocanstva postoji opsta veza PETAO Obicno pozitivna simbolicka veza sa zorom. uglavnom blagonaklonL Hinduska kobra ima dragulj u kapuljaci i simbolizuje duhovno blago. zvuk kapice simbolizuje izvor postojanja. jer njegova tri "oka" simbolizuju oci Sive. TREF Soja igracih karata . U tevtonskim i keltskim legendama carobni plast se povezuje sa nevidljivoscu i zaboravom. STUB Simbo\ zemaljske i duhovne moci. Maje i Asteci koristili su kapicu kao ceremonijalni rog . Povezuje se i sa plodnoscu KoMETA Varijacija Budisti. povucenost iii depresiju ZALEPITI Alhemijski znak KoBRA U lndiji PLAST Njegova simbolika metamorfoze i skrivanja proistice iz trenutne promene koju cini za izgled nosioca . KoNooR u Juznoj Americi simbol sunca SATSimbol vremena i prolaznosti zivota. predstavljajuCi silu i formu. (nage) su bile simboli zastite. predstavljajuci primitivnu brutalnost iii junastvo u umetnosti. suncem i prosvetljenjem U Kini je petao bio pogrebni znak koji je odbijao zlo. slican starijim znakovima koji znace zajednistvo. Dva stuba se pojavljuju pred masonskim hramovima. Oblik je povezuje sa simbolikom spirale U hinduizmu. "zrtvuje se" kao kopija ljudske glave i povezuje se sa Sivom. u Kini su ljubicasti oblaci znakovi srece Broj devet u oblaku predstavlja misticno blazenstvo U modernom dobu vezuje se za turobnost. Bog se pred lzrailjcima pojavio u pustinji kao vatreni stub. U islamu je Muha med ugledao petla u prvom raju Petlovi takooe simbolizuju pozudu CE5Au Svet i zasticen u mavarskoj tradiciji SASTAVITI Alhemijski znak. KoMETA Varijacija PALICA Ima dvostruku ulogu. U Japanu je sveto stvorenje.mbol ILOVACA Alhemijski um Skupa sa kvadratom jedan je od najvaznijih masonskih simbola znak. Visnuov amblem. Plast takoae simbolizuje intrige i svet spijunaze l<ARANfiLICI U Japanu i Kini predstavljaju zdravlje i slast. a u Juznoj Americi satovi se postavljaju na grobove da oznace prelazak iz zivota u smrt KosRANa staroegipatskim kapama kobra je bila zastitini znak i simbol kraljevske moCi. . u mnogim kulturama nagovestaj rata i nesrece Takoae simbol nade i novih pocetaka KAPICA (SKOUKA) KoKosov ORAH Mnogo se koristi u hinduistickim obredima. KoMETA Promena na nebu. SKUPSTINA SESTAR U toku renesanse povezivan sa arhitekturom.Vceb °'V'° O"AKS.

boga vina. simbol sigurnog puta kroz zivot kazne i arhetipski prozdrljivac Sa strahopostovanjem se smatra bicem iskonske i okultne vlasti r. zemljom i donjim svetom. povezan sa bezbednoscu. Demetre i Prijapa. RoG IZOBIUA SAZVEZE>E NEPOMICNIH ZVEZDA Kineski znak SIMBOL ZABRANE REPRODUKOVANJA Koristi se da oznaci zakonsko pravo vlasnistva nad tekstom iii slikama Rimski rog izobilja koji se ne moze isprazniti.iad vodom. koji je smatraju svetom zivotinjom.personifikovana kab majka zemlja i kao mesec Za Hinduse i budiste kravlji tihi. kao i alegorijskih figura Zemlje. u zapadnoj umetnosti kor is ti se da oznaci obilje i napredak i predstavlja zenski simbol majcinske nege i ljubavi Atribut Dionisa. zetvom i plodnoscu se u modernim stripovima. Jeseni. zastitom i sigurnoscu Tradicionalni oblik poput camca povezuje je i s KRAVA Hinduska. Gostoljubivosti. donosilac bofanske . Srece i Sloge u zapadnoj umetnosti simbolika krave dostize najvecu vrednost kod Hindusa. cesto simbol destruktivne prozdrljivosti. u grckom mitu. takooe predstavlja simbol srece PETROV KRST KRsT GoLGOTE KoJOT U Severnoj Slican krstaskom krstu KROKODIL Glavni KRAvAStari Americi i Africi simbol prorocanstva iii kulturni junak Naopako okrenut latinski krst koji podseca na mucenistvo svetog Petra. U nekim delovima Azije ima pozitivnija znacenja. koji je bio raspet naopacke. KLAS U evropskim SMUSENO MENTALNO STANJE Koristi kulturama povezan sa letom. u Africi se povezuje s darom govora i sa sposobnoscu komuniciranja s bogovima hriscanskoj simbolici ponekad se povezuje sa vaskrsenjem HRISTOV KRST ++ ++ PALESTINSKI KRsT Koristio se kao simbol Jerusalimskog kraljevstva posto su grad zauzeli krstasi u KRST BESKONACNOSTI Simbol vecnosti KosMICKO oRvo KoRAL Crvena boja ga u mnogim tradicijama povezuje sa krvlju· za hriscane simbolizuje Hristove muke. Stari Egipcani su imali krokodilskog boga plodnosti koji se zvao Sebek . Mira. povezuje se i sa plodnoscu i sreeom. ga povezuju sa besmrtnoscu. nastao je od kapi Meduzine krvL U starom Rimu su se nosile koralne ogrlice da odbiju bolest "Drvo zivota" okrenuto naopako tako da njegovo korenje izvlaci duhovnu snagu iz neba CvRCAK U Kini povezan sa smrcu i vaskrsenjem. Njena slika svuda predstavlja srecu putovanjem. frojdovski simbol zenskih polnih organa. strpljivi zivotni ritmovi jednaki su svetosti. gde se pojavljuje kao izumitelj bubnja i pesme LAZAREV KRST Stari simbol svetosti i prorocanstva LORENSKI KRST Koristi se u heraldici ZDRAL Kinezi KAURI {SKOUKICA) Simbol bogatstva i ranga u nekim delovima Afrike. pojavljuje se na odeci i ukrasima. simbol majcinske nege. KoLEVKA Simbol majcine utrobe.

UGAONI KRST. fenicanskog grada. KOPTSKI KRST SA Varijacija. ANDRIJE Nazvan po apostolu Andriji. Varijacija znak prisutan jos u praistorijskim pecinama Egipatski hijeroglif koji oznacava deljenje kao matematicku operaciju Znaci mnozenje. suprotstavljanje. ponistenje. magijski ideogram iz vikinskog doba. KRST SVETIH ARHANflELA Poznat Koriscen i u alhemiji kao simbol lonca za taljenje Varijacija KRST. ANTONIJA Nazvan JovANA KRST SVETE CRKVE Jedan od kamufliranih krstova koji su koristili prvi hriscani. KELTSKI po pustinjaku u Egiptu. KELTSKI KRST. KRST SVETOG JovANA Takooe KRST sv.flLIPOV KRST Povezuje se s nordijskim zemljama. PRIKRIVENI Varijacija kamuflirane forme krsta koju su koristili rani hriscani KRST SA SIDROM KRST SVETOG KRST sv. sukobljavanje. 2000. takooe koriscen na pecatu princa Biblosa. E>oRDA KRST SA KRST SVETIH ARHANflELA PAPIN KRST STRELICAMA Varijacija. godine pre nove ere i kao krst Golgote PATRIJARHOV KRST KRST sv. koji je raspet na dijagonalnom krstu. opstrukciju i neodlucnost. KRST. za koga se pricalo da je oterao grupu demona ovakvim krstom Poznat i kao tau krst. Oznacava sirenje u svim pravcima i zato je omiljeni simbol fasista jednakih kraka. verovatno koriscen i u kabalizmu KRST JEVANflELISTA KRST PUACKASA KRST. meou kojima ga neke koriste u zastavama KRsT sv. predstavlja pet Hristovih rana. BIRGITE STRELICAMA KRST. izuzetno star . PRIKRIVENI /X KRST. ISTOCNOPRAVOSLAVNI KRST. kao krst u obliku slova T. DIJAGONALNI Krst Ukrasen sa pet dragih kamenova. egipatski krst i krst pljackasa.

TAU Varijacija sa zmijom KRST CEDNOSTI u KRST.KRST. SVETI KRsT Sa ispunjenim iii zatvorenim kratkim kracima. KRST. bio povezan s vremenom. matematici se koristi kao znak sabiranja KRsT. OBNOVITEUSKI Koristio se u heraldici XV veka i na evropskim novcicima. EGIPATSKI/ KOPTSKI KRST. pretkol u mbovskoj Americi i na Bliskom istoku do 1 000 godina pre nove ere. Takoae poznat kao krst obecanja. povezan sa suncem i moci • RIMSKI Ima svastiku u sredini. KVADRATNI • KRST. sa cetiri vetra iii sa cetiri strane sveta. stari simbol koji je. KRST. Koci lnka predstavlja znak za sunce se pojavio u osvit bronzanog doba. cest u staroj Grckoj. koji je prisutan u celom svetu. sto je moguca aluzija na Hristov povratak. SA ODECOM Simbolizuje raspece • • KRST. zasnovan na staroasirskim simbolima . KRST. izgleda. BARJACNI/ KSl-RO Monogram sastavljen od pocetnih grckih slova za rec Hrist Nastao u doba krstasa kada su vitezovi nosili sa sobom krstove koji su se mogli pobosti u zemlju za vreme molitve na bojistu iii u logoru KRST Otvoren s zatvorenim kracima. Znak za jevanaelizaciju sveta. pretkolumbovskoj Americi i na Bliskom istoku Povezuje se s tockom. DIJAGONALNI Sugerise neutralizujucu karakteristiku KRST Sa jednakim kracima. KRST. Koristi se kao amblem reda Svetog Jovana. TAU EGIPATSKI I KRSTTOCKA. stari ideogram u vecini kultura. SA KRUZNOM PUTANJOM Simbol konacnog trijumfa Hrista nad svetom KRST TOCKA I SUNCA Prvi put KRSTI MALTESKI Varijacija. cesto povezan sa cetiri elementa. u starom Egiptu. MALTESKI na globusu. PORTALNI Predstavlja Zemlju sa cetiri ugla KRST. SIUATI KRST. GRCKI KRsT Smesten • KRST. > < RASKRSCE Simbol donosenja odluka. GVOZDENI/ MANTOVSKI KRST Koristi se kao nemacko odlikovanje. KRST. Kini. zivotnih promena i putovanja .

PRIKRIVENI BooE:Z I NOZ Sveti simbol religijski simbol kod budista i Sika Koci Sika simbolizuje hrabrost i dostojanstvo U tibetanskom budizmu. podrazumeva kraljevsku i duhovnu moc za vrsenje pravde Povezuje se sa stapom i palicom Jedan od znakova episkopskog autoriteta je skiptar Zapadnjacki simbol smrti i zalosti. samoce. ritualni noz sa trostranom ostricom koristi se kod zastite svetih gradevina . koristi se u botanici. ali u Americi i Australiji ima pozitivnu simboliku kao ptica sunca koja je kreativna. u kombinaciji sa strelom. U evropskom folkloru. na primer. pojavljuje se u mnogim ideografskim sistemima. ali u Aziji i drugde simbol dugovecnosti i istr ajnosti. CEMPRES SKIPTAR Nastao kao muski simbol plodnosti. vrelina. Simbol mudrosti i savrsenstva. sada je postala simbol zrtvovanja i posvecenja sama po sebi KRST. cistotom. slavom i posvecenjem Nastale kao venci. svetloscu. varijacija KRUNA OD TRNJA Originalno sprdnja sa simbolikom krune (od strane rimskih vojnika koji su razapeli Hrista). Caba. obnovom. kod masona. starim i savremenim. 0PASNOST KocKA Povezana SMRTTrenutak izdisaja. varijacija KUPIDON I EROS LONAC ZA TAUENJE S lukom i strelama zudnje.i sa zracima sunca. koristi se u modernim stripovima Energija. germanske boginje neba . ima oblik kocke DAEG Runa za D KUVANJE Alhemijski znak 0PASNOST Energija. Kupidon je simbol ljubavi i romantike Starohemijski znak. simbol vreline. takooe sveti cvet Freje.predstavljajuci neprekidnost v LONACZA TAUENJE Alhemijski i starohemijski znak sa simbolikom kvadrata. krune se oslanjaju na simboliku kruga predstavljajuci savrsenstvo i prstena . BELA RADA DAN Runa Hriscanski simbol nade Hriscanski simbol nevinosti povezan sa Devicom Marijom povezana sa svetloscu i uspehom . glatka kocka predstavlja usavrsenog eoveka. Takooe simbol sah-mata u sahu ZAKRIVUENA LINIJA Deo DENEB ALGEDI Magijski pecat kruga. KRISTAL Savremeni simbol VRANA U Evropi i lndiji simbol rata. zla i nesrece. smrti. kreativnoscu i magijom otrova. nozje povezan sa izdajom JELEN Opsti 0PASNOST Od blagotvorni znak povezan sa zorom. Q KRUNA PoistovecuJe se sa vlascu. otuda u vezi sa fizickom manifestacijom sveta. jedna od islamskih najsvetijih struktura.

MAGARAC od najcescih starozapadnih ideograma. varijacija. PoG1Nuo u BOJU Vojnicki izraz koji se koristi i na kartama da oznaci bojno polje e e TACKE. u antickoj misli povezan sa donjim svetom. varijacija Mesto promene. ali su preoasnje konotacije bile mnogo pozitivnije (poniznost. Savremeni simbol gluposti. takoae povezana sa prolazenjem vremena Staronordijski/ anglosaksonski znak. dellin je nosilac bogova. simbol spasenja. kako u egipatskoj tako i u indijskoj mitologiji Matematicki znak. Afrodite.BozANSKA Moc DENKJEM. ritualu i magiji kao zamena za ljude i bozanstva. koji postoji jos iz doba pecinskog slikarstva i duboreza u steni. spasitelj junaka i VRATA I ULAZ Moderan znak za nesto sto je izostavljeno Nekoliko tacaka u redu bio je znak za kisu kod Anglosaksonaca. kao prilika za dobre iii zle sile da uou iii da izaou. gde je bio vodic i cuvar Psi su zastitnicki simboli u Japanu i Kini. preobrazenja i ljubavL Amblem Hr ista kao spasitelja U starogrckoj mitologiji. takoae logo za Micubisi grup odanosti. stara farmakologija. RAZVEDENI Rodoslov. siromastvo i strpljenje) iii negativnije. ali u Kini imaju i veze sa demonima nosilac dusa na Ostrvo blazenih Atribut Posejdona. pa je to razlog da se vrata uglavnom cuvaju 0ARMACAKRA Budisticki tocak sa osam paoca + DAUINA Savremeni t OEUENJE Matematicki znak. simbol Atene/Minerve. TRI u TROUGLU Moderan 0ESTILACIJA Alhemijski znak RAZVEDENI 0ZNAKA ZA DOLAR Valuta SAD Rodoslov znak za dakle TACKE U REDU STAP ZA KOPANJE DELfiN Rasireni 0ESTILOVANO UUE --- Tradicionalno oruae auswtralijskih uroaenika za skupljanje korenja i povrca. grcko-rimske boginje mudrosti i izumiteljke predenja i tkanja. sada se u modernoj umetnosti koristi da oznaci pretka Alhemijski znak. vizantijske crkve iii Rimski panteon DozA LEKA Velika tableta iii pilula. koje se u mnogim kulturama sagledava . kao StO SU dzamije. bas kao sto se krokodil prilagoaava sa vode na kopno PRESLICA Koristi se za pripremu vune za predenje. PAsSimbol ganski adinkra simbol koji oznacava sposobnost prilagoaavanja prilikama. Krokodil. u keltskoj i hriscanskoj tradiciji zastitnicka budnost. dellin moze da simbolizuje razboritost. KuPOLA Simbol neba. cesto se pojavljuje na svetim iii vaznim svetovnim graoevinama. takooe u japanskom budizmu i u alhemiji znak za rastvor tehnicki simbol •• DEUENJE TACKAJedan LuTKA Koristi se u religiji. Erosa. Demetre i Dionisa Prepleten sa sidrom.

Srednjevekovna ZEMUA Planeta. obicno na krstionicama i propovedaonicama. cesto stvar iz koje je nastao zivot. sto ga je ucinilo simbolom cednosti. simbol kreativne moci u lndiji. zlokoban na Zapadu. varijacija Nedvosmislen i opsti simbol moci. Stari Rimljani su povezivali slona s pobedom. lskonsko sredstvo komunikacije. simbolizuje srecu. Atribut najvecih bogova. narocito sa maslinovom grancicom . inteligencijom. dobijen od znaka "viva!" okrenutog DoLE u Japanu i Kini. bilo vegetativni. bubanj se povezuje s ratom i uzbunom Uvo Prijemcivost. glas neba u Kini. bogatstvo. ZEMUA Planeta. vernosti i ljubavi Beli slon Burme. ZMAJ Blagotvoran Evropa je verovala da se slon uzdrzava od seksa sa svojom partnerkom tokom njene trudnoce. pri cemu par pataka simbolizuje brak i kucnu harmoniju naopacke D BoRAv1sTE EHVAZ Runa za E ZEMUA Element SLON Stari simbol suverene vlasti u lndiji.crkvama. simbol na lstoku. ZEMLJA Planeta. u Africi usi simbolizuju zivotinjsku prirodu ljudi Na lstoku SU klempave usi simbol mudrosti i dugovecnosti Busenje usiju je tradicionalno bilo stari znak za zavet. lndre. a po asocijaciji povezan sa dostojanstvom. koji je mnogo kasnije usvojen kao simbol carske mod Pojavljuje se i na duborezima u hriscanskim kosmicke ravnoteze i obnove Srecan broj u Kini JEDANAESTA KUCA Astrologija PoMRACENJE MESECA OsMA KUCA Astrologija Astronomija . sa obiljem simbolike i za jedno i za drugo. bozanski iii iskonski Simbol naklonosti Sirom sveta. kao jedan od atributa svetog Jovana BusANJ GowsOpsti simbol mira. n e Danas se koristi na kartama kao znak za kapelu Alhemijski znak za protivrei':nost JAJE Opsti simbol ELEKTRICITET za stvaranje. Egipatski hijeroglif savremena varijacija 0SAMSimbol ZEMUA Element. sluzi za izazivanje transa i zanosa u samanistickim drustvima. U modernoj zapadnoj simbolici. brzine i zapazanja. razboritoscu i mirom Jahaca zivotinja indijskih vladara i boga groma i munje. zdravlje. rooenje i vaskrsenje Takooe povezan sa prolecem U jevrejskoj tradiciji jaje je simbol obecanja Grom. znak koriscen jos 500 godine p. Tajlanda i Kambodze simbol je plodnosti i kise kabalistii':ki 0RAO ZEMUA Planeta. Kini i Africi. munja . PATKA Simbol srece savremeni znak ! Znak narodnog neslaganja.ovo je aluzija na pricu o Noju. kada je potop poceo da se povlaci i da se ukazuje kopno Golub je takooe personifikacija Svetog duha i simbol krstenja.

ISPARAVANJE ZMAJEVO OKO Starogermanski znak za pretnju. duge obrve su znak mudrosti i starosti . TRECE 0KO VATRE LASICA Heraldika. VODA ENEAGRAM ES EN CUA HoRovo oKo odsustvo. zato se ubijanje emua povezuje s nesrecom. opasnost Moderan znak SoKo Suncani simbol pobede. nula. Takoae zvano "oko srca'. u znacenju tisa . Takoae poznato kao Vedjat VERA ETERICNO UUE EMPEDOKLOVI ELEMENTI. pricama australijskih uroaenika 0 stvaranju sveta. sustina EoH Runa za Y. simbol ZNAK UZVIKA • ropstva . duha. takoae sahranjeni. Mnogi egipatski bogovi prikazuju se sa glavom sokola. Vodena 0KO EMU Pojavljuje se u EMPEDOKLOVI ELEMENTI. Starogermanski znak. U zapadnjackoj tradiciji soko je simbol lovca. ribe se povezuju s nadom Predsokratovski starogrcki geometrijski simboli elemenata. u • •• znacenju vapit Predsokr atovski starogrcki geometrijski simboli elemenata zatvorena prostorija.SSS. u alhemiji cetiri elementa. u rodoslovu ! 0Ko. ambicije. a u nordijskoj mitologiji boga neba. EPA Ganski adinkra simbol u znacenju lisice. jedan od onih koji su upisani u katakombama u kojima su se hriscani skrivali od rimskog progona U hebrejskoj tradiciji. ZEMUA I OBRVA Predsokratovski starogrcki geometrijski simboli elemenata. VATRA ELHAZ Runa za Z. CAR lsus. Sokolovo oko simbolizuje ostar vid. devet darova duha Alhemijski znak ULAZ VidiVrata Simbol kosmicke celovitosti i svevidece moci staroegipatskog boga Hora. Predsokratovski starogrcki geometrijski simboli elemenata Devetokraka zvezda. u mnogim tradicijama povezana sa magijskom iii duhovnom moCi U kineskom budizmu. jedini. pr vi. a vidovitosti u islamu. Masoni su ga usvojili kao jedan od znakova svog drustva EMPEDOKLOVI ELIPSA Nista. svetlosti i slobode. hriscanska. Moderan znak koji obelezava iznenaaenje iii isticanje u tekstu Sposobnost vida. simbol oka duhovne percepcije u hinduizmu. ELEMENTI. VAZDUH Alhemijski znak Ranohriscanski simbol.D ZATVOREN PROSTOR Cisterna iii EMPEDOKLOVI ELEMENTI. superiornosti. vizije (doslovno i metaforicki).

nematerijalna materija iii etar. RIBA Falusni simbol srece i plodnosti. FEOH Runa za F VATRA Veoma star ideogram. Kasnije je ovo postalo kazneni znak rimske drzavne vlasti.. spiralom. preobrazenja. VATRA Kabalizam KAMIN Vidi ognjiste RIBA Pojednostavljen znak koji su koristili rani hriscani kao prvi Hristov amblem. otkrovenja. koji se koristi i za mesecev krug BRZO KRETANJE U modernom svetu povezan sa festivalima i proslavama. takoae vikinski simbol za pokretnu imovinu znak SMOKVA Simbol plodnosti. staroegipatske boginje pravde U indijanskim tradicijama. prociscenja. na primer s raketom.cine akronim za lsusa Hrista. obnove i duhovnog iii polnog :Zara LEPEZA Simbol dobrote (kineski). tockom. atribut jednog od japasnskih Sedam bozanstava srece i Visnua (hinduskog boga). da bi na kraju bilo usvojeno od fasizma. u budizmu takoae simbol moralnog ucenja i besmrtnosti PRVA KUCA VATRA Muski Astrologija. Moderan znak. U Kini je riba amblem obilja i srece Slova grcke reci za ribu ichtus . za muskarca i za zenu sa detetom FE Runa u znacenju PAPRAT Polinezijski stoke. povezuje se i sa drugom simbolikom. zvezdom. simbol stvaranja. VATROMET PETA KUCA Astrologija. sto je raskosniji spektakl to je bolja prilika. U Africi. koju su nosili rimski cinovnici kao simbol svoje vlasti. one se pojavljuju kao spasitelji. . dugi kandzasti nokti su atributi kraljeva Dahomeja u Africi.PORODICA Znak koji spaja znak za zenu. Aziji i na Dalekom istoku simbol kraljevske vlasti FrATAmblem PERO Simbol Mat. dobijen od suncanog krsta PRECISTITI Alhemijski znak VATRA Alhemijski znak PETI ELEMENT Peta. destru kcije. pa je zato riba postala rani tajni hriscanski znak. perje sadrzi duh ptice i na visokoj je ceni proizvoaaca automobila. UorcA Simbol ribolova i klopke iz koje se ne moze izbaviti. ribe predstavljaju iskrene i verne U hinduskom mitu. PRSTI I NOKTI Veza sa duhovnom mod (lndija) i sa ucenjima islama Dugi nokti su tradicionalno znak bogatstva i statusa. U hebrejskoj tradiciji. Najbolje SNOPIC PRUCA ZENSKO Slikarsko predstavljanje sekire umotane prucem i uvezane ko:Zom.

MLATILICA ZA FLASA CETIRI ELEMENTA I BOCA CvET Najveci MUVE U mnogim Srednjevekovni znak. takoae znak za nestalnost i prolaznost. zdravljem. vencanje. frule od bambusa povezuju se sa monasima zen budizma i obrnuto PET ELEMENATA ZAPADNE IDEOGRAFIJE. polukrugu i dve spirale PET ELEMENATA ZAPADNE IDEOGRAFIJE. otuda njena WIUAN Stilizovani Varijacija. culnoscu. cesme predstavljaju vezu izmeau ljudi i Boga CETVRTA KUCA Astrologija. zastava koja se vijori moze predstavljati novi pocetak. kritikom i srcem. Na lstoku je pranje nogu cin gosrnljubivosti i znak ljubavi. intelekt. SPIRALA Varijacija vladanja i identiteta na mnogim nivoima (meaunarodnom. Povezano i sa ljubavlju. tacki. pravda i svemoc ISTICANJE I TAUENJE Alhemijski znak MuvA U mnogim tradicijama povezana sa bolescu. CETIRI JEVANE>ELISTA FLASA Alhemijski znak za flasu napravljenu od stakla PET ELEMENATA ZAP AD NE IDEOGRAFIJE. smrt. Posebne vrste cveca imaju sopstvenu simboliku. pri cemu bela zastava predstavlja predaju. u Polineziji znak ranga. ljiljan sa tri cveta koristi se kao amblem Francuske PET ELEMENATA ZAP AD NE IDEOGRAFIJE. moc. u ratu simbol vojne casti. za budiste znak samilosti. smrcu i aavolom vode. liniji. lokalnom). Hristovo pranje nogu svojim ucenicima bio je simbolican gest njegove ljubavi i sluzenja . vazan simbol ukupnosti u Kini. CETIRI Cvrstina. . kulturama simbol kraljevskog dostojanstva. Alhemijski znak za flasu koja nije prozirna uspeh. meditacijom. zenska lepota. L~ STOPALO Bose noge su cesto znak poniznosti. nacionalnom. proslave) . a u nekim kulturama i jezik Uveliko se koristi u obredima Sirom sveta (roaenje. LINIJA PET Povezano sa ljudskim mikrokosmosom i rukom. SPIRALA Prikazivana ZASTAVA Amblem veza sa prirodom i seksualnoscu. CESMA lzvor organizacija. POLUKRUG Poznat i UC:VRSCIVANJE Alhemijski PANOVA FRULA kao presek CETIRI JEVANE>ELISTA Povezana s Panom (grcki bog suma i polja). sto znaci zivota Pijenje vode sa cesme moze simbolizovati duhovno osvezenje iii besmrtnost U islamskoj tradiciji. analizom. Japanu i u keltskoj tradiciji. TACKA Gotovo sva zapadna ideografija zasniva se na pet osnovnih oblika.PET ELEMENATA ZAPADNE IDEOGRAFIJE.

BOG I NJ A BLIZANCI Zodijacki znak. usta oluka su bila uglavnom groteskna iii demonska. U Kini i Japanu. simbolizujuci moc crkve da ispere zlo . narocito u Egiptu. mesecevim menama. varijacija BoGINJA Jutra iii veceri. . lz srednjevekovnih almanaha za izracunavanje mesecevih mena FULFUT Svedska varijanta svastike JARAC BELi LUK ZLATNI BROJ ZLATNI LIST 18 u D1vov1 Prastari mnogim tradicijama povezan sa snagom i zastitom od zlih ideogram koji je verovatno prvi put nacrtan Ambivalentan simbol koji znaci muskost. lz srednjevekovnih almanaha za izracunavanje mesecevih mena. grcka i vizantijska. GeoFU Runa za G RUKAVICA Snazan simbol ranga koji se koristi kao priznanje superiornosti iii vernosti vazala. kineski znak Obicno na olucima crkava iii na ogradama katedrala Tokom srednjeg veka. USTA OLUKA Fu Autoritet. duhova . klijanjem. povezan s magijom. a u srednjevekovnoj umetnosti pojavljuje se kao simbol davola. lisica je donosilac bogatstva . te kao zavet ljubavi. vremena. a ipak se tuku zbog hrane . koristi se u nordijskom runskom pismu kao znak za divove iii titane Takode se korsti kao izraz mod Alhemijski znak destruktivnost kod muskih i plodnost i negu kod zenskih Jedan od znakova u zodijaku. Adinkra simbol iz Gane koji oznacava sijamske krokodile koji imaju zajednicki stomak. koji se koriste u sinto obredima. ZLATO Alhemijski znak. ZLATNI BROJ GoHEJI Sveti 17 carobni stapici sa trakama bele hartije rasporedenim u cik-cak obrascu. ugledne Zevsove dojilje 0-0 STAKLO KAPUA Prelazni ZLATO Alhemijski znak. lukavstvo i I ZLATNA FOLIJA Alhemijski znak. evolucijom. simbol ukupnosti ZLATO Alhemijski znak. U rimskom mitu rog izobilja potice od roga koze. u rodoslovu onaj ko nije u braku. vodom i ki5om. varijacija I ARSENIK fUNTUNFUNEFU ZABASimbol zacetka. U Japanu amblem srece. GLOBUS I ORBITA Amblem moCi bogova iii carskih vladara. Amalteje. Upozorenje na unutrasnji sukob u plemenu simbol koji oznacava kretanje izjednog mesta. duhovnog iii psiholoskog stanja u drugo Kapije mogu takode da simbolizuju duhvonu i/ili svetovnu vlast Alhemijski znak. pozudu. varijacija.L1s1cA U evropskoj tradiciji povezana sa lukavoscu. U anticko doba povezivan je s mesecom i magijom i smatrao se mocnim afrodizijakom ISPARENJA pre 10 hiljada godina.

nave ideje i nave poduhvate . slobode. predstavljajuci jaje sveta iii majcinsku utrobu. gde se pojavljuje u mitovima o stvaranju sveta. a zen budisti kor iste gong kao deo liturgijskog skandiranja i meditacije . razvio se iz agresivnog amblema za mac u zastitnicki simbol GRIFON HAGAL Runa za H. simbol vlasti nad zemljom i nebom. plodna zemlja. sa zmijama umesto kose ovaplocenja zla.. koristi se kod vencanja za posipanje mladog bracnog para • • • •••• SuuNAK + • •• I CEKIC I SRP GAJ NIAME PESAK Alhemijski znak.. Divlja guska se povezuje sa saradnjom. maze biti simbolicna aluzija na svete planine . narocito povezan sa kraljem Arturom i njegovim vitezovima. nevinosti iii popustljivosti.10. za njega se verovalo da je pehar iz kojeg je Hrist pio na Poslednjoj veceri i da je upotrebljen za hvatanje njegove krvi prilikom raspeca Pobeda nad jalovoscu. skupa s pirincem. a Hibrid lava i orla. povezan sa snagom sunca i sa bogovima rata Kao oruae. iako su bele guske povezivane sa cudnim oblacenjem i zlobnim ogovaranjem. PsENICA Jedan od glavnih simbola rasta. daleko je najpopularniji kao deo ukrasa Komunisticki simbol jedinstva radnicke klase. Za divlje guske kazu da ostaju sa bolesnom guskom. muskosti. U kineskim hramovima udara se u gong da bi se privukla painja duhova. i cekic kao simbol industrijskih radnika . najvise povezan sa zivotnom silom. koji znaci "osim Boga". za oreol se smatra da je najpre koriscen na paganskim bogovima sunca. lstaknuti simbol za mnoga tradicionalna africka drustva. originalno zasnovan na prstenu koji okru:Zuje sunce. ver nos ti i bracnog zivota. maze se pojaviti kao simbol zastite iii bozanske vestine . Domaca guska je simbol kuce. HAGIT Kabalizam • • GusKA Srednjevekovne zbirke basni uporeaivale su guske sa poboznima.I y GROB I do. maze da bude znak svetosti i snage.. TRAVA Simbol bozanstva iii svetosti. TIKVA Slozeni stari simbol plodnosti prirode i duhovnog zivota i kod pagana i kod hriscana GROZ£>E . Sveprisutni ganski adinkra simbol. u srednjevekovnoj legendi. kao sto je Mitra . meauzavisnoscu i budnoscu.. pa su zato simboli odanosti.GoNGMnogo se upotrebljava u svetim obredima u Kini i Japanu. kraljevske moCi. JA \. koji spaja srp kao simbol poljoprivrednih radnika. GORGONE Mitoloske hibridne krilate zene iz stare Grcke. GRAL U evropskoj tradiciji gral je sveti predmet (obicno putir iii kamen) cije cudesne moci prenose eliksir zivota i vecnu mladost. RAsTTakoae ponovno roaenje i postanje. Udarac u gong maze da oznaci dolazak iii odlazak. KosA CEKIC Kao oruzje. kukuruzom i jecmom Cesto atribut bogova i boginja zemlje Stari simbol plodnosti. kao simbol sna maze da predstavlja nov razvoj.co i simbolicno odnosi se na boraviste mrtvih i na mesto na kojem se mozemo secati mrtvih Kao humka... ponovnog roaenja i plodnosti. cekic je simbol muske snage. Oreoli se pojavljuju i u budistickim duhovnim tradicijama 0REOL MLETI I DROBITI Alhemijski znak Runa povezana s nesrecnim slucajevima i bed om HEIL . Narocito koriscen u hriscanskoj umetnosti. zena.. egipatski hijeroglifi za zenu i zenski pol Slozen simbol sa mnogo znai':enja.

snage i zastite. za Asteke sveto mesto Ometekuhtlija. zrakastog obrasca bodlji) i sa izumom vat re HERALDICKI BODEZ Koristi se SRECA Runa u stampanom tekstu kao znak za napomenu. HERMES Znak boga. LESKA Simbol bozanstva. budista. instrument razuma i mislL doma. vazan u islamu kao orijentir. .OGNJISTE Simbol RuKASimbol zemaljske i duhovne vlasti. udobnosti. vere. za koga se verovalo da zivi u srcu svemira i u srcu svih ljudi HERMES Znak boga . ali u umetnosti i atribut milosraa i profane ljubavi SLEM Simbol zastite. rasta i suse. ambicije. sigurnosti i ljudske komunikacije . I SEDMOKRAKA ZVEZDA Ova zvezda simbol bogatstva. U islamskim zemljama mnogo se koristi kao amajlija zastite i srece HEPTAGRAM JEZ: U Kini i Japanu SRCE Prastari simbol cije originalno poreklo nije poznato. HARFA Mnogo GLAVA U nekim se koristi u obrednim i svetim ceremonijama. menstruacijom i plodnosfo Zbog veza sa bozanstvom nekadje bio zabranjena hrana. akcije. superiornosti. mudrosti. tradicijama boraviste duse. molitve. CAPUA Amblem jutarnjeg sunca 5RCE U PLAMENU KUNIC Lunarni simbol povezan sa bozanstvom. poplava. Simbol Bozije ruke i pet osnovnih nacela islama'. duha. Kelta i taoista . fATIMINA RUKA varijacija. pojavljuje se i u religijskom smislu · kod Asteka. Harfa sa tr i st rune koja je koriscena u starom Egiptu simbolizovala je tri godisnja doba. povezana sa plodnoscu i falusnom simbolikom. muslimana. Hindusa. hodocasca. pasta i milosraa. Za Rimljane je bilo mesto kucnih duhova cuvara (lari). Znaci ljubav. u Starom zavetu povezana sa jevrejskom nacijom Carobna harfa Dagda (keltska) mogla je da svira muziku za svaku priliku i imala je moc da uspava neprijatelje. Graficki srodno vatri. u srednjevekovnoj Evropi povezan sa pohlepom i nezajazljivoscu nekim delovima centralne Azije i Afrike povezuje se sa suncem (zbog sadrzi svu simboliku broja 7 u HERMES Znak boga. plodnosti i kise Leskov carobni stapic bio je instrument severnoevropskih carobnjaka i mudraca . Simbol vatrenog hriscanina. svetlosti i slobode Jevreja. HAMSINA RUKA (RUKA SUDBINE) Jevrejska varijanta Fatimine ruke sa slicnom zastitnickom simbolikom. ali je povezan i sa nevidljivom mod HERMAFRODIT Koristi se u botanici za dvopolne biljke SESTOUGAONIK Geometrijski oblik. varijacija JAsTREB Suncani simbol pobede.

indijskog kralja svestenika ucrtan je tri hiljade godina p. sam znak je mnogo stariji i na kipu jednog Meo Alhemijski znak. povezan sa muskoscu. nilski konj je simbol sirove sile nekim izvorima ovaj hriscanski znak potice od stilizovanog goluba Koristio se i u alhemiji da oznaci duh neke materije l<APUUACA SveTO TROJSTVO Jos jedna trouglasta varijacija Povezana s magijom i moci da ucini nosioca nevidljivim Frojdovski falusni simbol Meo Povezan sa bogovima. HrozAB lslamski deo odece koji nosi razna simbolicka tumacenja. U Starom zavetu. recitoscu i obiljem SveT1 DUH VRHUNAC Duhovno dostojanstvo HNeFATAFL Tabla za igru koju su koristili Vikinzi Ranohriscanski simbol. varijacija. SveTA TROJICA Varijacija Meo Alhemijski znak 0 SveTo TROJSTVO RoG Simbol moci i snage povezan sa rogatim zivotinjama . lndije. stari znak za Jevrejsko kraljevstvo. takooe povezan sa moci vetra. solarni simbol. talasa i tekuce vode. inspiracijom. oluje. Rog bika je zenski lunarni simbol (polumesec ima oblik rogova). pre otprilike cetiri hiljade godina Nalazimo ga i na japanskim kipovima Bude izVlll veka. rog ovna je muski. Za mnoge od onih koji ga nose predstavlja izraz njihove ljubavi prema Bogu ZeLeNIKA Simbol SveTO TROJSTVO nade i radosti. Spanska varijacija. koja oznacava trojno jedinstvo. vatre. takooe simbolizuje nekoliko povrataka iii seoba plemena Meo Alhemijski znak. e HeKSAGRAM SveTI ZNAK lz HrNDUIZAM PovRATAK KUCI Znak Hopi Zasnovan na trouglu. i povezuje se sa plodnoscu. . SveTo TROJSTVO Trouglasta varijacija lndijanaca iz Arizone. cistotom. koristi se mnogo u arhitekturi crkava i katedrala Meoutim. zenka nilskog konja bila je simbol plodnosti i slavljena je kao prava boginja. jedan od onih koje nalazimo nacrtane u katakombama rlmske Palestine iz vremena progona hriscana. brzine i lepote. Ova forma. HoMoseKSUALAC SveT1 DUH Prema N1LsK1 KONJ u Vidi Muskarac HueROGLIF Simbolizuje ujedinjenje Egipta starom Egiptu. ukljucujuci osloboaenje i ugnjetavanje. n. varijacija KoNJSimbol zivotinjske vitalnosti.

sirnbol kosmicke celovitosti. takoae boginja poroaaja bog sunca. alhemijski. ali u starom Egiptu je bio slavljen kao Anubis. mesecom i plodnoscu Vazna ikona u samanskim tradicijama CD 8ESKONACNO Savremeni matematicki znak za beskonacno veliku SAT Vremenski Gvoi:E>E Alhernijski znak. zemljom. udaljenost iii brojeve Is Runa za "ja" BRSLIAN Simbol besmrtnosti i prijateljstva. svetom duhova.J HoR Staroegipatski IBIS Sveti simbol HvEMUDUA Stap mudrosti kod starih Egipcana. HAJ VAN HAJ I U JARA Runa za J.PoTKOVICA Stari zastitnicki simbol. magicno mesto odvojeno od stvarnog sveta. varijacija IZOMORFAN PODUDARAN sumu iii broj iii neodreaen broj. znak. bilo da je rec 0 pitanju proizvodnje robe iii o ljudskim poduhvatima. SAT Vremenski znak. alhemijski. ganski adinkra znak koji oznacava potrebu za stremljenjem prema najboljem kvalitetu. sto je inspiracija drugima da istraju i prevaziau poteskoce 00 BESKONACNOST Odnosi se na vreme. IGLO lnuitski simbol njihove kulture i nacina zivota OsTRVO Simbol vannebeskog raja.. sa petom okrenutom prema gore koristi se u magiji za prizivanje meseceve zastite PESCANI SAT Simbol vremena i njegovog neminovnog proticanja sto je nemoguce spaliti" Ovaj simbol dobija znacenje od tradicionalnih svestenika koji SU mogli da hodaju po vatri a da se ne oprze. meteorologija lsLAM Simbol lndiji simbol destruktivnosti iii zla. ZRNCA LEDA Grad. iz grckog mita sa mnostvom glava simbolizuje poteskoce u pokoravanju sopstvenih mana sa prorocanstvima. SAKAL u INGZ Runa. predstava pescanog sata. l\l t\. kraljica neba kod Vavilonaca i Asiraca. Ganski adinkra znak sa znacenjem "ono matematickim i geometrijskim sistemima . ~ ING Runa za Ng !STAR Boginja. u klasicnom svetu se povezuje i sa biljnim obiljem i sa senzualnoscu. pa se otuda Dionis/Bahus (bog vina) cesto prikazuje sa krunom od brsljana. bog balsamovanja sastavljen od zvezde zornjace i jutarnjeg meseca JAGUAR Povezan Gvo:Zf>E Alhemijski H10RAZmaj znak. za merenje. povezana sa plodnoscu.

KENGUR Simbol savremene Australije. cvorovi simbolizuju moc vezivanja i oslobaoanja. lzidin cvor (vrsta anka sa spustenim kracima) . knjizevnosti i svetoj tradiciji. nevinosti i neznosti Vazan zrtveni i iskupiteljski simbol u islamu i judaizmu CvoR U umetnosti. Ovaj simbol je original no bio povezivan sa keltskim seobama JuNONA Asteroid. moci da zakljucava i otkljucava vrata. njegova simbolika povezuje se sa stalnim kretanjem i spajanjem ljudskih i kosmickih aktivnosti. KEN Runa za K. tradicionalno povezivan sa snaznim majcinskim instinktima (nosi mlade u svojoj torbi i zestok je borac) i sa duhovima predaka a u Afr ici je svefanj kljuceva na alci deo dvorskih obelezja. U hriscanstvu. Japanci su pustali zmajeve za dobro zdravlje i zetvu. Ganski adinkra znak za uobrazenu velicinu. najranijih simbola za Hrista.. KJu KwKs KLAN ZMAJ U Kini i DRAGUUI Simboli cistote.. Japanu koristi se kao prorocansko sredstvo. arhaicna varijanta. U Japanu je kljui': simbol srece zbog moci da otkljuca ostavu sa pirincem bio je simbol zivota i besmrtnosti. kljuc je simbol duhovne i svetovne vlasti. Cest motiv u keltskoj umetnosti. KAuN Runa sa znacenjem cir iii gnojnica LAGU Runa za L. u znacenju voda iii more. finoce i superiornosti U istocnim tradicijama. zrtvovanja. u starom Egiptu.lsus HRIST JuNONA Asteroid. Francuska . Kineski zmajevi ukraseni leptirima simbolizovali su molitve za duse pokojnika i za zive Simbol rasisticke organizacije u SAD. koji simbolizuje bogatstvo drzave. Hristje dao kljuceve neba i zemlje svetom Petru. MLADA BRETANJA K1NTINKANTAN Keltski separatisticki pokret u Bretanji. dragulji olii':avaju duhovno znanje. pristupa svetom izemaljskom bogatstvu. Cvorovi se mogu koristiti kao simboli ljubavi i braka. takooe simbol ambicije i uspeha KuucSvojom SoK Alhemijski znak. na primer. JAGNJE Jedan od JUPITER Planeta MERDEVINE Jedna od simbolickih veza s planinama. ali i blokadu iii zastitu ' ' ~ ' MERDEVINE SEOBE DUSA Srednjevekovni hriscanski znak za putovanje duse iz zemaljskog postojanja u raj. Labavi prepleteni C:vor simbolizuje beskraj i dugovecnost C:vrsti cvorovi simbolizuju jedinstvo. amblem C:istote. JuNONA Asteroid. varijacija. iskupljenja. obnove.

varijacija. takoae muzicki znak za podizanje polutona U staroj farmakologiji koristio se u znacenju "uzmi za ime Boga" U modernom dobu koristi se na telefonima. SvETIONIK Simbol sigurnosti i zastite pri suocavanju sa opasnoscu. u ranohriscanskoj umetnosti povezan sa Hristom. Vidi Ljubav izmeau zena VAGA Zodijacki znak. vrelina skupa sa strelom za usmereno kretanje . prociscenja. mira. SVETIUKA Alhemijski znak I FENJER LAZURNI KAMEN Simbol duha. 0Lovo Rana MUNJA Varijacija. simbol vrhovne sudske vlasti kraljeva Benina (zapadna Afrika) LEZBIJSTVO MUNJA Savremeni zapadnjacki znak za munju sastavljen od dva znaka za opasnost. agresivnoscu i borbom. falusne. . ZEMUA EGIPAT Znak povezan sa simbolom povratka kuci LovoRov VENAC Povezan SVETILJKA Vidi Fenjer sa Apolonom. zemaljske snage Slomljeno koplje simbolizuje iskusnog vojnika lovora bili su za grcko-rimski svet simboli pobede. neuspeha iii razocaranja. Lovor je u severnoj Africi imao amajlijsku vrednost. takoae runa za 's'. a kor isti se na kineskim ijapanskim svecanostima za privlacenje dusa umrlih predaka Alhemijski znak LEOPARD Cesto se povezuje sa divljinom. u hramovima iii na oltarima. grcko-rimska kruna pobede za ratnike i pesnike 0Lovo Alhemijski znak. simbol poboi:nosti i prisustva bozanstva U umetnosti personifikacija budnosti Kineski fenjer je simbol plod nosti. OLOvo Alhemijski KAMEN MUDROSTI znak. varijacija. u starom veku bio je simbol snage i plodnosti i atribut Dionisa. u hriscanskoj umetnosti moze da predstavlja vernost. LAV Zodijacki znak OLOvo Stari apotekarski znak. Simbol plodnosti u staroj Grckoj i Egiptu . povezan sa plodnoscu i erotskom ljubavlju i plodnoscu boginje zemlje .OLOVO Alhemijski 0LOVNI SULFAT znak. istine i zivota. takoae nebeska Iuka u koju uplovljava dusa posle opasnog putovanja kroz zivot Frojdovski falusni simbol LIIUAN Poistovecuje se sa hriscanskom poboznoscu. varijacija Alhemijski znak LIMUN Simbol gorcine. LAV Zodijacki znak. cistotom i nevinoscu U starijim tradicijama. prorocanstva i besmrtnosti. ali i sa vitestvom. au Kini je drvo pod kojim mesecev zec stvara eliksir besmrtnosti povezana sa fasizmom. hemija LovoR Listovi KoPuE Povezano sa Hristovim mukama. simbol muske.

materijalnu dimenziju svemira povezuje se sa samanskim moCima. paralelne GUSTER Simbol zla (grcko-rimski. koristi se u meteorologiji kao znak za maglu LIRA Simbol bozanske harmonije. vertikalna. pasivnu. toplu. LINIJE Dve identicne. za potok iii more LINIJA Prava. ako je prikazana sa prekinutim strunama. povezana sa Sivom. LINGA lzvajani uspravni falus prisutan u celoj lndiji Kultna slika i simbol muskog. jedan od LINIJE Dve identicne. Za Bananke iz Kameruna gusterica je simbol mirnog domacinstva CE£> Alhemijski znak. otvorenu dimenziju svemira i vertikalne linije. Kini i Japanu Simbol raoanja. hrabrosti. bofanskog. paralelne i horizontalne linije predstavljaju dupliranje ujedinjujuceg i povezujuceg svojstva jedne horizontalne linije LAV Solarna zivotinja obdarena bofanskim svojstvima. Oznacava jedinstvo. aktivnu. kada se stavi iznad iii ispod nekog drugog znaka. zemlju iii kopno Moze da znaci i povezivati. koji ju je ciao Apolonu. moze da simbolizuje neslogu. hriscanski. kreativnog principa (kod Hindusa). u modernoj ikonogratiji oznacava zabranjeno iii prebrisano kada se stavi povrh drugog znaka poodoo lioge je joo. ljudskog duhovnog razvoja i mogucnosti duse da postigne savrsenstvo MAGNEZIJUM Rana hemija LINIJA Prava. sa znacenjem bogatstvo MADR Runa za M. moderan ideogram paralelne i horizontalne linije. vlast Takooe simbol za jang. horizontalna. simbol kraljevske vlasti. mavarski) U indijanskim plemenima . muzicke inspiracije i prorocanstva Povezan sa Orfejem U mitu je liru izmislio Hermes. kao i aktivni intelekt. harmonije u braku i uprave U renesansnoj umetnosti popular an amblem ljubavnika. celinu. CVET LOTOSA Star i veoma rasiren simbol u Egiptu. lndiji. ciji atribut je postala LINIJA Prava. L1N1JE Tri identicne. autoritet. povecavati iii smanjivati. predstavlja bazu. CVET LOTOSA Staroegipatski misticni simbol koji je oznacavao Zemlju VAPNO Rana hemija L1N1JE Tri identii':ne paralelne i vertikalne linije oznacavaju tri jedinice. receptivnu. simbol za jin. slicnost u jednoj dimenziji. budnosti i postojanosti Kraljevski amblem Engleske i Skotske i britanske carske vlasti u XIX veku U Kini i Japanu lav je zastitnik -~ POPUSTITI I ODVITI Moderan znak <> RoMB Jed no od kineskih Osam blaga. u znacenju eovek Takooe poznata kao man. ~~ LIUBAV IZMEE>U ZENA Lezbijstvo. vojne pobede. LAUTA U Kini simbol ucenosti. kosmickog zivota.VAPNO Alhemijski znak osnovnih elemenata zapadne ideogratije. dijagonalna. vizijama i snagom (nizijska Dakota) Za australijske urooenike gusterica nabranog vrata (kendi) donosi kisu . bice. bozanskom moci stvaranja i sa "osom sveta" Zenski LoGR Runa za crni luk iii vodu. snaznu.

Ideogram iz srednjeg veka. . alhemijski znak. gornji desni deo bila je Evropa. povezan sa klasicnim prolecnim obredima . varijacija MERKUR Znak za planetu. ali jos uvek vazan. obredu i pozoristu . nazvana po rimskom bogu rata. smrt iii ponovno roaenje. MERKUR Znak za ZA BUDALE Takoae planetu MERKUR Znak za planetu. varijacija. vertikalna linija je oznacavala Sredozemno more. takoae znak za zivu i u ranoj hemiji znak za otrov. varijacija. Tacka u Aziji predstavljala je Jerusalim. takoae znak za gvozae LAVIRINT Verovatno se vezuje za pecinske sisteme u kojima je ljudski rod nekad ziveo... Danas manje mocan. koji je u Grckoj poznat kao Ares. poroka i noci _. autoritet i ratnicki duh MARKASIT I ZLATO MASKA Dramsko sredstvo projektovanja simbolike u religiji. ali je ovo simbolican motiv koji se nalazi u vecini svetskih kultura· princip glavara. varijacija. zakon. a donja polovina bi la je Azija. prolecni amblem plodnosti i obnove sunca. u zapadnjackoj umetnosti atribut personifikovane prevare. gvozdeni sulfat. varijacija MENORA Svecnjak za devet sveca u judaizmu. sadrzi asocijacije kao sto su sunce. starogrcka varijanta MusKARAcNe postoji nijedan simbol koji predstavlja muski princip. horizontalna linija levo predstavljala je Nil. simbol izrailjske drzave . ambivalentna simbolika podrazumeva zastitu. levi Afrika. izbor zivotnog puta i smera Z1vA Alhemijski znak.. varijacija MERKUR Znak za planetu. MoRSKA NIMFA Vidi sirena MAJSKO DRVO MARS Planeta. Z1vA Alhemijski znak.Pee ZA TAUENJE Alhemijski znak. MERKUR Znak za planetu.MUSKA HOMOSEKSUALNA UUBAV Moderan l<ARTA SVETA znak. a desno reku Don. simbol magije i vradzbina Evropski folklorni falusni simbol.5 . Postao je znak za gvozae (metal koji se koristi za izradu oruzja) zahvaljujuci Marsovoj vezi sa ratom MANDRAGORA U srednjem veku se verovalo da ima magijske moci. Simbol skrivanja iii iluzije. inicijaciju.. Z1vA Alhemijski znak METAL Alhemijski znak. MARS Planeta.

u nekim delovima centralne Evrope i Afrike predstavlja duse ponovo roaenih . PoLUMESEC Skupa sa zvezdom koristio se kao simbol za rimsku provinciju llirijum. podsvest. Pojavljuje se na pretkolumbovskim duborezima i slikama u steni u Arizoni. ukraseno geometrijskim motivima i tekstom iz Kurana. mogu da simbolizuju star znak za boga meseca. MLADI U astrologiji simbolizuje ljudsku prijemcivost. junacima. dugovecnosti i srece. najezda miseva smatrala se bo:Zijom kaznom MUZICKA NOTA U srednjem veku. cistote. Alhemijski znak za srebro ILUZIJA SMESA Alhemijski znak PLANINA Simbol transcendencije. e. Za Vavilonce je ovaj znak bio povezan sa Venerom i suncem. instinkt. posvecenim prorocima i bogovima SEOBA Varijacija. Simbol istinitosti. MAJKA I DETE MESEC Egipatski hijeroglif Mis Povezan sa :Zenskom seksualnoscu. Povezanoje s magijom. n e Ovaj znakje takoae prisutan u srednjevekovnim crkvama sirom Evrope. p. iako je beli mis simbol srece (kod Rimljana) . munjom i ponovnim roaenjem Bobicama imele nekad su se pripisivala isceljujuca svojstva MESEC I MESEC DANA Hetitski hijeroglifski sistem. varijacija.SEOBAZnak Hopi lndijanaca koncentrisan oko ideje nekoliko povrataka iii dolazaka kuci sa islamskom d:Zamijom. . simbol :Zivota koji nastaje iz smrti. cistote i duhovnog uspenja Povezuje se sa besmrtnicima. tastine iii po:Zude. mracnim silama. samospoznaje. pohotom i pro:Zdrljivoscu (stara Grcka i Rim). stvari koje se "jedu" i "pro:Zdiru" MICUBISI Amblem japanske kompanije. emotivni :Zivot i sposobnost reakcije Takoae se koristi kao simbol za majku iii za :Zenu uopste. kraaom i lukavstvom. vecnosti. IMELA Sveto drvo za MINARETTanki toranj spojen keltske druide kao simbol plodnosti i obnove. separatistickog pokreta u Francuskoj 0GLEDALO SMESA Alhemijski znak. sa inspiracijom duse. prosvetljenja Ponekad u zapadnjackoj umetnosti predstavlja simbol gordosti. a zatim za Carigrad. n. alternativno. MESEC. U srednjevekovnom evropskom folkloru takoae povezan sa destruktivnim. Poreklom od arapske reci koja znaci "oslobaaati svetlost'. misevi su bili povezivani sa vesticama i dusama mrtvih. Folklor je povezuje sa natprirodnim MIHRAB u islamu. kasnije poznatog kao Sin u podrucju reka Eufrat i Tigar. Kasnije se razvio u znak za islamsku veru PECURKA U Kini. g p. keltska. kao i na NANANVeoma UsTA Otvorena usta povezuju se sa moci duha da govori. povezuje se s vatrom. takoae (i kao obrnutu) kor istili su Sumerci oko 3000. udubljenje u zidu d:Zamije koje pokazuje pravac Meke. minaret deluje kao kula prosvetljenja za okolnu zajednicu sa ovog mesta mujezin poziva vernike na molitvu starim kamenim graaevinama u Svedskoj destruktivne sile.bolom ljudske tastine i drugih ludosti. kao i na jednoj etrurskoj vazi oko 550 g. u novije vreme prihvacena od Mlade Bretanje. narocito sa prorocanstvom MAJ MUN lmitatorske sposobnosti cine ga sim.

PuPAK Centar stvaralacke i psihicke energije. u hr iscanstvu se mre:Za povezuje sa apostolima kao "ribarima ljudi" U jungovskoj psihologiji. ali povezan sa majkama boginjama i sa drijadama iii sumskim nimfama . ganski adinkra simbol. najmocniji broj janga U misticizmu. povezan sa plodnosfo DEVET Kao trostruko trojstvo. U Japanu. NsoROMA Dete nebesa. NACISTICKO SS NKONSONKONSON Obelezje specijalne jedinice nacisticke policije. NJAME BIRIBI VO SORO Bog je na nebesima. Grka i germanskih plemena. orah je simbol ucenosti i predstavlja vrlinu time StO SU pocetak i kraj. sveto drvo za bogove Kelta. ganski adinkra simbol koji oznacava snagu unutar jedinstva. otuda izrazi poput "nanjusiti istinu" U mavarskoj kulturi. tela i duha. Koristio se i u ranoj hemiji kao oznaka za vazduh NJAME NNVU NA MAVU Bog nikad ne umire. trljanje nosevima nije samo nacin ljubljenja. on predstavlja trostruku sintezu uma. 0RAHVeoma simbolican u jevrejskoj HRAsT Povezan sa plemstvom i istrajnoscu. simbol je smrti i kraja zivota. Hebrejski simbol istine. Ganski adinkra simbol koji podseca ljude na besmrtnost BRoJ 10 lz srednjovekovnih almanaha za izracunavanje mesecevih mena NEPTUNZnak za planetu. OMC:A Masonski simbol vrpce koja vezuje eoveka za zivot. hvatanje ribe mrefom moze da znaci povezivanje sa nesvesnim. Ganski adinkra simbol. ganski adinkra simbol koji se koristi kao podsecanje da je Bog otac i da posmatra sve ljude tradiciji. ljudi pokazuju na nos a ne na srce da bi pokazali sebe BROJ U modemim zapadnim sistemima Koci muzickog obelezavanja naziva se ostrim i predstavlja u putstvo za podizanje za pola tona. simbol muske snage i mudrosti. dakle ne mogu ni ja da umrem. izvor zivota. N1KL Oksidirani bakar. alhemijski NsoRAN Zalost iii lament. devet je neverovatno mocan broj. na lstoku se ponekad prikazuju bozanstva sa mrefom koju koriste da bi sebi privukli ljude. Rimljani su smatrali orah simbolom plodnosti i kod ljudi i kod zivotinja. retka varijanta Noc Vremenski znak. najsrecniji kineski broj. u znacenju potreba. poznate kao Sue Stafeln iii SS NIO Runa za N Lancane veze. alhemijski znak. bed a G lova i okupljanja.NAJK Zastitni znak kompanije. hriscanski simbol reda unutar red a. seme i plod jedno te isto. nego simbolizuje bozije udahnjivanje zivota u ljude i predstavlja znak za mir. a u obredima inicijacije za ponovno roaenje Kao dzelatova omca. MREZA Simbol NAUD Runa za D. koristi se kao podsetnik da treba doprineti zajednici Nos Povezan sa intuitivnom spoznajom.

0RBITA Vidi Globus 0KTAGRAM STVARANJA Gnosticko i nordijsko prizivanje magije i zastite UROBOROS Zmija savijena u krug s repom u ustima. spaja simboliku kvadrata i kruga Pozdravljanje mira u lndiji . Hriscanski simbol zrtvujuceg Hr ista Zrtvena zivotinja u starom svetu Taoisticki i budisticki simbol mudraca JEDAN Rimski Pravougaoni. samoodrzivog karaktera Prirode. Jedna rumunska narodna pesma govori o vidrama koje predvode duse mrtvih. PAPAGAJ JEDAN Simbol Boga.0LIMPIJSKE IGRE OBELISK Pet povezanih krugova simbolizuju pet kontinenata koji ucestvuju na ovom sportskom dogaaaju VoOpsti blagonakloni simbol snage. smanjujuci nizovi simbolizuju duhovno uspenje. spavanje bez snova i transcendentalno stanje zastitni znak. Konfucijevska savrsena celina Simbol pocetka. indijanskom predanju simbol sunca i dolaska sezone kisa U hinduizmu. s piramidom na vrhu koja je hvatala svetlost broj. staroj Kini simbol nebeskog svoda Suncobran je bio Visnuov simbol i amblem samog Bude Suncobran je cesto solarni simbol koji ukazuje na rang. car. Kama . nojevo pero je bilo simbol pravde i istine . kupasti stub. Meoutim. Crni panter je zenski simbol noci. popustljivosti i truda. u staroj hriscanskoj simbolici panter je bio jedna od tri zivotinje koje su predstavljale cednost. drugim svetom. simbol ciklicnog vremena. smrti i ponovnog rooenja l '/ SU NCO BRAN 0MSIMBOL 0PELZa 0KTAGON ( OSMOUGAONIK) Oslanja se na simboliku broja osam. lsus. Najcesce simbol plodnosti. Ovaj simbol predstavlja cetiri stanja svesti" bud no.jase na papagaju kroz tri sveta sireci ljubav i pozudu . vecnosti i nedeljivog. mudroscu i prorocanstvom. egipatski simbol boga sunca Ra. jednina. bica i samoce SovA U mnogim tradicijama povezana s magijom. cesto se koristi kao tetovaza kod hispanoamerickih ulicnih bandi. moze da predstavlja sunce iii svetlost i izvor zivota. znak praiskonskog jedinstva. Nojevo zatrpavanje glave u pesak predstavlja savremen simbol za izbegavanje istine. pa cak i na oreol kralja kojeg zaklanja U svakodnevnom smislu suncobran predstavlja zastitu PAGODA Sveta graoevina u budistickoj tradiciji.bog ljubavi . spavanje sa snovima. Vidra cesto simbolizuje smeh i vragolasto ponasanje PANTER Obicno predstavlja pozudu i snagu. UuE Alhemijski znak. simbol obnove. u NoJ U starom Egiptu. pojedinac. PALASZnak asteroida. U engleskom jeziku oznacava prvo lice jednine OTEL Runa za 0 VroRACesto se povezuje sa simbolikom meseca zahvaljujuci periodicnom uranjanju i izranjanju iz vode. autoritet. POMORANDZA OMEGA Poslednje slovo grckog alfabeta . ovaj proizvooac automobila uzeo je starnski znak za pobedu I PACUKO KRST Znak KISOBRAN u prepoznavanja. strpljenja.

starogrc':ka varijanta PLETER Nordijska PLUG Simbol mira. misteriju. simbol dugovec':nosti PETOUGAONIK (PENTAGON) Povezan s planetom Venerom. sebic':nosti. pozude. plodnosti. Pusenje zajednicke lule bilo je drustvena aktivnost zasnovana na religijskoj ceremoniji iii na plemenskim savezima. bogatih zajmodavaca. U srednjevekovnom jevrejskom misticizmu poznat kao Solomonov pec':at FENIKS Legendarna ptica koja se obnavlja u vatri postala je najpoznatiji simbol ponovnog roaenja. njegov znak je kombinacija znakova za zlato i srebro planetu. krc':enja divljine i njenog pretvaranja u zemljiste za proizvodnju hrane Plug se suprotstavlja mac':u kao antiratni pojam sara Sv1NJA Dvosmislen simbol prozdrljivosti. simbol vaskrsenja i na kraju simbol neukrotivog ljudskog duha R1sE Zodijac':ki znak. PLIMSOLOVA LINUA Nazvana po Alhemijski znak izumitelju. PETOKRAKA Koristi PELIKAN Hriscanski simbol samozrtvujuce ljubavi. najcesca varijanta. takooe simbol muske plodnosti. II II FALEK I u VLASICI Magijski LULA U indijanskoj KRusKA Kruska kabalistic':kom misticizmu znak za Mars pecat PARZ Vrlo stara runa. ali i majc':instva. stavljana na bokove teretnih brodova kao oznaka za bezbednost tereta. inicijaciju je simbol majke iii ljubavi sa erotskim asocijacijama. verovatno zbog svog oblika U klasic':noj mitologiji povezuje se sa Afroditom i Herom U Kini. . koristi se u nekoliko zapadnjackih ideografskih sistema KAMEN MUDROSTI kulturi duvan je bio sveta trava. jer muski plug ulazi u zensku zemlju . Takooe simbol ratarstva. povezuje se sa besmrtnoscu. dok u pitagorejskom misticizmu nije definisan kao simbol ljudskog bica. zasnovan na srednjevekovnoj zabludi da ove ptice kidaju sopstvene grudi da bi nahranile ptice Ovo povezivanje sa prolivanjem sopstvene krvi doveloje do koriscenja pelikana za predstavljanje Hrista M1R Hriscanski znak. tvrdog lavosti i neznanja. narocito kod Sumeraca. Originalno deo grba porodice Medici. zavisno od toga kojim vodama je brad plovio ZALAGAONICA PENTAGRAM I R1sE Zodijac':ki znak.. se od cetiri hiljade godina pre nase ere sa nepoznatim znacenjem. takooe povezano sa izvrsnom funkcijom i snagom razuma U sufistic':koj tradiciji. simbol braka i plodnosti NALIV-PERO Frojdovski falusni simbol. napretka i srece PEORT Runa za P BRESKVA Veoma vaian simbol u kineskoj kulturi sa mnogo znacenja.univerzalnu inteligenciju. Vrhovno pero predstavlja 0 znak 0 PLATINA Metal otkriven sredinom PLUTON Znak za PosTO Savremeni XIX veka. kasnije je u anglosaksonskoj knjizevnosti predstavljala tajnu.

plodnoscu. NEMATERIJALNA MATERIJA) SODA Alhemijski znak PLUTON Znak za planetu. PosEJDON Znak bog a se u religijskom kontekstu. Jjubavlju i brakom Britanska valuta . topline. magijski pecat u kabalizmu . Alhemijski znak. . kao pomocno sredstvo pri pamcenju narocitih molitava iii nizova molitava. U grckoj i hinduskoj tradiciji. KVINTESENCIJA PIRAMIDA Ima (PETA. . PROCION Astroloski znak za istoimenu zvezdu. planetu.Zara i hrabrosti. ZASTITA Primer za nekoliko slicnih znakova koji su se crtali na ambarima i kucama radi zastite iii srece PREPELICA Kineski simbol svet\osti. NARSnafoo fUNTA STERLINGA MOLITVENI TOCAK Na Tibetu. feng sui-ju bundeva simbolizuje napredak i obilje Fenjer od bundeve simbol je Dana vestica . BuNDEVA U Kini i u PoDELA NA PET KATEGORIJA Astroloski znak Zee Snafoo povezan sa mesecom i otuda u vecini tradicija u vezi sa menstruacijom i plodnoscu Folklorni simbol bezopasnog \ukavstva. Kasnoalhemijski i ranohemijski znak Pomocno sredstvo pri molitvama u samanskim tradicijama i veza sa Bog om. poistovecen sa polnim iskusenjem. • ZNAK PITANJA Savremeni znak koji obelezava pitanje u pisanom tekstu RAD Runa za R. MOLITVENI STAP SEVERNJACA l<ARBONAT SODE Nepomicna zvezda. varijacija. varijacija istu simboliku kao trougao i spada u najmocnije i najraznovrsnije geometrijske simbo\e. pomocno sredstvo za budiste i Hinduse koje se odmotava kako molitva tece Okretanje ovog tocka je samo po sebi simbol ciklusa roaenja. kao kod katolicizma i budizma. prepelica je simbol obnove zivota i povratka sunca. kao i s jedinstvom.KVINKUNKS TALOG Alhemijski BROJANICE Koriste PLUTON Znak za PROCISCENJE znak Alhemijski znak. Broj zrnaca obicno ima simbolicko znacenje Astroloski znak: ugao od 150 stepeni izmeau planeta viaenih sa Zemlje. smrti i ponovnog roaenja.

Savremeni znak za preradu otpada •• •• PoNAVUANJE TRSKA Japanski TRAKA Simbolika trake zavisi vise od boje iii od konteksta. lnuiti imaju boga tvorca koji se zove Otac Gavran i oni su verovali da ubijanje gavrana donosi lose vreme bog je napretka i pirinca REGULUS Zvezda. g p. Japanski bog. U kineskoj taoistickoj misli. a zrna pirinca su se stavljala u usta pokojnika. snage i zastite. srednjevekovni magijski pecat No~oRoG Astroloski znak u starom hinduskom kalendaru (3100. plodnosti. od sunoera umocenog u sirce koji mu je ponuaen na kraju trske. u hinduskoj tradiciji stene su prozete ovim istim aktivnim principom Sizifov kamen je simbol zemaljskih zelja ljudi. janga. hinduskog boga tvorca PRSTEN Kruzni simbol vecnosti i zato iskonski simbol vezivanja. Let irvasa o Bozicu povezuje se sa letom laponskog samana neprekidnosti. stene. arhanaela simbol gubitka.239 - - kao prvi znak zodijaka predstavlja obnovu plodnosti i povratak proleca Takooe simbolizuje muskost. U Kini je vino od pirinca bilo sveto pice. nosorog je jedna od cetiri zivotinje koje okruzuju Bramu. takooe simbol potpunosti. u modernoj upotrebi oznacava oslobaoanje energije iii zracenje. kako se vide na slikama pejzaza. RAFAEL Simbol u stripovima pesnicenje i eksplozije . U Africi je gavran vodiC. smrti i rata. P1RINAC Glavni simbol rasta. ali i destruktivnosti i zavisti Uglavnom negativnih asocijacija. U zapadnjackoj folklornoj tradiciji. Koristi se kao amblem vlasti. irvasi imaju lunarni znacaj kao pogrebni simboli i za njih se kaze da su vodici mrtvih dusa. sa znacenjem nepoznato. PAcov Simbol Rruoo Runa povezana sa upadima. n . Trake se cesto nose kao znak narocitog uzroka iii secanja STENA Stena obicno simbolizuje ono sto je nepromenljivo. a u hriscanskoj simbolici povezuje se sa Hristovim mukama. PRERADA IRVAS U kulturama dalekog severa. dok se u azijskim tradicijama povezuje sa bogovima mudrosti. simbol je samana licno i njihovog polozaja posrednika izmeou zemlje i drugog sveta OvANSimbol GAVRANU suncane energije. okultne zastitne moci i kao znak licnog zaloga. zapadnoj Evropi i keltski simbol prociscenja u Mezoamerici. lnari. simbol plodnosti U klasicnoj tradiciji ona je obelezje Pana (on je pravio svrale od trske). au indijanskoj kulturi junak. uspeha i napretka . povezuju se sa svojstvima aktivnog principa. trajno i nepomicno Muzicko obelezavanje K1sA Vitalni simbol plodnosti povezan sa bozanskim blagoslovom iii kaznom Znak nevinosti. i ' KAMENA 50 Alhemijski znak . Slicno tome. putovanjem. ptica glasnik boga Apolona kod Grka. revnost i tvrdoglavost RADIJACIJA Od davnina se koristi za sirenje svetlosti. e ). ponovnog roaenja i plodnosti Osnovna namirnica u lndiji i Kini i zato u ovim kulturama ima poseban znacaj. za trsku se verovalo da stiti od vradzbina 0BRNUTA CETVORKA Stari i rasprostranjeni crtez pronaoen u praistorijskim pecinama zapadne Evrope. ali u folklornim tradicijama predstavlja simbol znanja. ZVECKA Koristi se u samanskim obredima. povezana s rimskim kultom Mitre. povezujuci se sa bo2:anskom negom U Aziji se pirinac koristi kao simbol plodnosti na indijskim svadbama i pojavljuje se u mitologiji kao dar bogova prvim ljudima . ali drugde postovan kao simbol sunca i prorocanstva.

varijacija . grcka varijanta oko Povezana sa Afroditom. n e So Alhemijski znak BALEGAR BRISAC Alhemijski znak Staroegipatski solarni simbol SKoRPIJA Zodijacki znak. rozete od traka koriste se za obelezavanje pobede l<APICA (SKOUKA) SANFOKA Ganski adinkra simbol sa znacenjem "vrati se i shvati'. Sudbinom koja je presecala zivotnu nit SATURN Znak za planetu RozETA Osmolista rozeta je stari i opsti simbol koji predstavlja roaenje. terazije su se koristile za merenje dusa pokojnika. a ova simbolika se vidi i u krilatim sandalama Hermesa i Perseja . mudrosti i predviaanja.PALICA I STAPIC SAFRAN Alhemijski SLANA VODA SKIPTAR SAUVASTIKA SATURN Znak za I STAP Stari simbol natprirodne moci povezan sa drvetom. sto oznacava vafoost ucenja iz proslosti SAUVASTIKA Obrnuta svastika. svete. Za Kelte je losos bio povezan sa preobrazenjem i muskoscu. falusom i zmijom Alhemijski znak znak boga. varijacija. podrazumeva kraljevsku iii bozansku vlast i koristi se kao simbol carskog iii kraljevskog polozaja. seoba lososa uzvodno ucinila ga je totemom darezljivosti i mudrosti prirode SANDALA lzuvanje sandala predstavlja vezu izmedu ljudi i zemlje. plodnosti. a zato i sa ljubavlju SKORPUA Zodijacki znak 500 g p. Za stare taoiste krilate sandale su omogucavale besmrtnicima da se krecu vazduhom. hrabrosti. Obrnuta svastika. ravnoteze i razboritosti. smrt i ponovno rodenje. istine. narocito u zapadnjackoj umetnosti TERAZIJE SATURN Znak za boga. Uobicajeno predstavljanje pravde. Losos Simbol muskosti. kao i savrsenstva . narocito u odnosu na sunce iii planetu Veneru U modernom dobu. povezana s nesreeom STRELAC Zodijacki znak RuzA Misticni simbol srca. to se uocava u masonskom obredu izuvanja sandala i u Mojsijevom kontaktu sa svetim tlom na Sinajskoj gori. centar kosmickog tocka. Kod naroda severne Evrope. a u hriscanskoj ikonografiji andeli se cesto prikazuju s terazijama kao simbolom bozanske pravde MAKAZE Ceremonijalna alatka cije secenje oznacava kulminaciju i otvaranje nekog novog projekta . Makaze su se povezivale sa Atropom. odmeravanje odluka i akcija U staroegipatskoj mitologiji. Originalno muski simbol plodnosti. romanticne i culne ljubavi.

varijacija. u mitu australijskih uroaenika.SKoRPUA Zodijacki znak. astecko bozanstvo Kecalkoatl. PECAT LAO- CuA (taoistickog mudraca) zmije. Moderan znak. u africkim mitovima dugina zmija povezuje zemlju s nebom. cini to isto. sastavljen od srca i Erosove strele. A. U islamu je obicaj da se izuva obuca kada se prelazi prag necije kuce. povezuje se sa rimskim bogom Saturnom. u znacenju sposobnost menjanja i preobrazavanja zivota Moderne asocijacije sa terorom i nasiljem. STIT Simbol zastite i spasenja. simbol kosmickog i duhovnog reda. U srednjevekovnoj ikonografiji atribut Groznog kosca (smrti) KosA SEME SVEMIRA Ova je tibetanski znak za poreklo svemira. MoRSKI KONJ Maze da simbolizuje musku ulogu u procesu raaanja. a ta slika se mnogo koristi u zapadnjackoj umetnosti CIPELA Cipela je obicno simbol posedovanja . stit se povezuje s mesecom. Ozirisa. ZMUA OMOTANA OKO JAJETA Krotkost i ocajnicka potreba za voaenjem i zastitom OvcA Ponekad nazivano kosmicko jaje. takoae prisutan na grbu asteckog boga Kecalkoatla Amblem lrske. Apolona. takoae povezan sa obiljem. SoLoMoNov PECATTakoae poznat kao pentagram i Davidova zvezda. ptica i zmija. jedna od najvise koriscenih savremenih ikona. u srednjevekovnom viteskom periodu. .. hlebom i zetvom. Cipele mogu takoae da pokafo da je neko lice sopstveni gospodar. kao muska zivotinja koja nosi mlade u sopstvenom telu ZMUA Veoma znacajna i slozena zivotinja. verovatno iz vremena kada je sveti Patrik. st it je bio deo viteske znacke casti i identiteta. a u Egiptu barka koja prevozi mrtve ulazi u zmiju Zmija ima i polnu i poljoprivrednu simboliku. zastitnik lrske. odmara se na klupku velike OvNUJSKI ROG SEDAM Sveti.lKULA PASTIR Simbol zastite i brige lsus Hrist je prikazan u Bibliji kao dobri pastir. cime se pokazuje da doticno lice ne polaze pravo na imovinu. Mitru i Budu Za islam simbol savrsenstva . misticni i magijski broj. hinduski bog tvorac. PoLNA uusAv SNOP ZITA Simbol plodnosti. Sv1TAK Simbol ucenosti i zakona. sveti znak za Simbol jevrejske vere kojim se svira kao trubom na jevrejsku Novu godinu. grcki simbol sveta koji stiti kosmicka zmija Ratarska alatka za kosenje. koristio detelinu da objasni vernicima tri elementa Svetog trojstva DETELINA 5ESA VORUBAN Ganski adinkra simbol. Visnu. simbol iskonske zivotne snage i bofanske samodovoljnosti Cesto deo mitova o stvaranju sveta.

moderan znak za zamrzavanje muske. u starim kulturama bio je simbol straha SfiNGA U starom SREBRO Alhemijski znak D1MSimbol SEsTSimbol jedinstva i ravnoteze uspenja. Asteci su ga smatrali P1K Boja karata. koristi se pri ukrasavanju keramike i teksrila S1GRUN Runa PRACKA lz biblijske SIRENA povezana s po bed om. logickim razmisljanjem i smrcu Originalno znak za mac PAUK Foklorne veze sa nastupajueom kisom i sa nebeskim darovima . i simbolizuje iskusnog vojnika j' j SIKIZAM Znak za SRP Jedna od veru Sika S1Ruus Zvezda. povezan sa ciklicnim iii periodicnim procesima u prirodi lzlazenjem i vracanjem u oklop. koisti se kao znak upozorenja da je neka supstanca otrovna Kao deo motiva lobanje sa ukrstenim kostima predstavlja simbol gusarstva. ljudskog poduhvata i ogromne ambicije. pracka se koristi kao simbol trijumfa slabih. simbol. simbol iskusenja. Jedan od delova znaka za komunizam za jedinstvo kosmicke opasnosti. zetvom i poljoprivredom. SREBRO Alhemijski znak. simbol sunca . Povezano sa vitestvom i sa Hristovim mukama buduci da ga je probolo. sveca zastitnika Engleske. SNEG Sestokraki kristal. magijski pecat u kabalizmu PoMRACENJE SMA Egipatski znak SUNCA Simbol alatki Groznog kosca. zenskom glavom i grudima. Sito se takoae koristi kao pribor za prosejavanje bozanske pravde iii aavolskog suda. simbol smrti. zagonetna hibridna zivotinja s krilima. sudbinom. lepote i drugoga price o Davidu i Golijatu. falusne i zemaljske snage. povezana sa borbom. puz ukazuje na vecno vracanje kud Puz se takoae povezuje sa polnom simbolikom vulve. spomenik lava sa ljudskom glavom. za lndijance sredstvo komunikacije na kosmickom i zemaljskom nivou Takoae simbol skrivanja tajne SvEMIRSKA RAKETA Simbol Egiptu. trudnoce i roaenja KoPUE Simbol Su Kinesko slovo koje znaci dug zivot. povezana sa smrcu. koju je Jung video kao simbol prozdrljive majke S1ToObicno simbolizuje razdvajanje dobra i zla. varijacija KLASZnak LoBANJA Snazan Puz Obicno lunarni istoimene zvezde SIGEL Runa za S. U staroj Grckoj.simbolom zaceca. Ovaplocenje polne strane zenskog bica. Slomljeno koplje je atribut svetog 8oraa.

tecna linija sugerise sirenje. dokje hram neba predstavljen krugom u kvadratu. zadrzi. kao latinski krst.D SPIRALA Spirala okrenuta u smeru kazaljki sata pocinje iz sredine. urin u alhemiji. sticanje bozanskog znanja prilikom penjanja iii nesvesnog i okultnog prilikom silazenja. STAP JUPITEROV I STAP Fenicanski ZEVSOV STAP Vidi Skiptar JELEN Solarni OOINOV STAP PROLECE Alhemijski znak vremena KVADRAT SA KRSTOM U APOLONOV STAP Poznat jos Kini i Japanu simbolizuje polje iii zemljiste. Moderan znak za kanalizacioni otvor. STAP EgipatskL KvADRAT lzraz dve dimenzije koje cine povrsinu. simbolizuje vodu. SPIRALA ZIVOTA Prisutan u bronzanom dobu u lrskoj. polja iii elementa zemlje Smatra se da u egipatskim hijeroglifima znaci ostvarenje iii materijalizaciju f>AVOLSKI STAP Simbol uspenja i silaska. ovaj znak predstavlja Zemlju U Pekingu je hram Zemlje sagraaen na ovom principu. sunceve zrake. u kineskoj se u najranijim kineskim i drugim starim sistemima pisanja simbolici. u prethriscansko vreme predstavljao je boga Apolona i pojavljivao se na starim novcicima Kor istio se i u pretkolumbovskoj Americi i u podrucju reka Eufrat i Tigar kao znak sunca PosEJooNov STAP simbol plodnosti ciji rogovi simbolizuju drvo zivota. najcesci ukrasni motiv u svim kulturama Kao otvorena. . samostalno kretanje i seobu Jedan od najva:Znijih i najstarijih simbola. nije cest u zapadnjackoj ideografiji SPIRALA Mavarski znak Koru. dugovecnost i ponovno rooenje Rogovi su korisceni za ukrasavanje glave bozanstava. simbol tla. evoluciju i kontinuitet KVADRAT UNUTAR PROCEP Pojavljuje KRUGA KVADRAT U KVADRATU Cuvaj. ovaj znak se crta jednom linijom bez pocetka i kraja . na keltskom bogu Serunu predstavljali su prolece i plodnost polinezijska spirala ima polnu simboliku i zasniva se na listu paprati ciji se uvojci otvaraju Pokazuje blisku povezanost izmeau motiva spirale i prirodnih fenomena PROLECE Ger man ski • KVADRATSA TACKOM Selo u vremenski znak STEPENISTE kineskom pismu. snagu. cuvaj unutra iii zatvori. vlazno tlo u meteorologiji.

simbol vitalnosti. alhemijski SuNcE lz bronzanog doba. zvezda je ezoterijski simbol koji se povezuje sa petokrakom i sa spiralom zivota DAVIDOVA ZVEZDA ZvezoA Sestokraka. Koci hriscana povezana sa cistotom. mnogo se koristi u vojsci Oznacava Vitlejemsku zvezdu . stari simbol boginje iii planete Venere.ZVEZDA Trokraka. VENERINA ZVEZDA Fenicanska varijanta ZvezoA Petokraka. krug vodu. ZvezoA Gnosticka. SuNCE Dominantni simbol stvaralacke energije u vecini tradicija. Koristi se da oznaci vrhunski kvalitet. u prethriscanskoj Grckoj. polumesec vazduh i kapljica etar CeuK Alhemijski znak. ali je gotovo sigurno modernija. l<AMENJE ZVEZDA LAKSMINA ZVEZDA I OBLUCI poznata kao etiopski amblem. praistorijski egipatski. koristi se na 35 nacionalnih zastava. hrabrosti i vecno obnavljane mladosti. Cetvorokraka. retka u zapadnjackoj ideografiji. pretpostavlja se da se zasniva na obliku stita kralja Davida. a u misticnim tradicijama kao pentagram predstava stupe koja simbolizuje organizaciju svemira· kvadrat predstavlja zemlju. SUBLIMAT Alhemijski znak. sumerski znak. veoma redak simbol Alhemijski znak Osmokraka. jedan od najcescih i najvaznijih zapadnjackih ideograma. takooe. varijacija. izgleda da se koristio u svim kulturnim sferama na svetu SuMPOR Alhemijski znak. znanja. Poznata i kao Solomonov pecat. takooe poznata kao zvezda sunca. strasti. Mo RS KA ZVEZDAZbog STUPA (BUDISTICKI SPOMENIK) Graficka svoje petostruke simetrije. Uobicajen meou plemenskim narodima u Africi i Americi. kao zornjace i vecernjace UsPEH Zastita od zla. znak za zlato. Sveta ptica grcke boginje Here. takooe. ISTOCNA Znak za planetu Veneru. ali se koristi u SAD kao policijska znacka Najpoznatiji jevrejski simbol. SuMPOR Alhemijski ZvezoA VENERINA ZVEZDA RooASimbol znak dugovecnosti i odanosti sinova i kceri. poboznoscu i vaskrsenjem SuNCE Najstariji ideogram za sunce. LETO Vremenski znak. i vikinski SuNCE Varijacija. nordijski zna k. trougao vatru. intelekta i istine Amblem kraljevskog dostojanstva i carskog sjaja SUNCANI KRST Danski znak iz bronzanog doba . oznacava ozbiljno i svecano upozorenje ZvezoA.

TARTAR Alhemijski Takoae poznat kao prstenasti krst. SVASTIKA Vikinska varijanta LABUD Romantican i dvosmislen simbol muske svetlosti i zenske lepote u zapadnjackoj muzici i baletu . koja znaci "bice" Koristi se u lndiji. p. . MAC: Vazan i stari simbol autoriteta. pronaaen na juznoamerickim pecinskim crtezima. Ima ceremonijalnu ulogu. DAIRE I MALI TARTARAT BUBANJ Vazan ritualni predmet za lzrailjce i jevrejski simbol pobede i radosti (so VINSKE KISELINE) Alhemijski znak. g. Atribut Afrodite i Apolona SVASTIKA Keltska RESE U Francuskoj XVII veka rese su pocele da predstavljaju bogatstvo. SuzE Simboli bola iii tuge. Simbol kosmicke celovitosti i svevidece moci boga Hora. cetiri rese predstavljaju glavne vrline U katolicizmu i drugim religijskim tradicijama. sa zivotnom silom i ciklicnom obnovom . Povezan sa izuzetnim vrlinama i kultovima maca.cesto prosirenom na znacenje Vrhovnog bica U modernom dobu. degradiran u politicki amblem represije i nasilja. poznat kao Horovo oko i kao vedjat. nosenje resa moze da oznaci rang 5UNCANE ZVEZDE Japanski znak META Moderan znak. svastiku je monopolizovao Hitler kao znak Nacisticke partije tridesetih godina XX veka. simbol. Amblem magije. prestiz i moc. SvASTIKA Nacisticka varijanta. su sva pozitivna. koja znaci "izvor''. od kojih Hriscanska varijanta znak. pretkolumbovskoj Americi i sirom Mediterana pre oko 3 500 godina ideogram koji je najpre pronaaen u Sumeru oko 3000.SuNCANI KRST Varijanta pronaaena prilikom iskopavanja kritskog grada Troje starog 4 000 godina SuNC:ANI TOCAK Koristio se u Galiji. u kojoj je stari gneva. narocito u Japanu i u religijskim obredima krstasa. Novi dan. uobicajen u nordijskim zemljama. takoae znak Taranisa. n e. pravde. ukljucujuci je i kao jedan od simbola Bude Svastika se obicno povezuje sa suncem i moc'i. koji je hiljadama godina bio pozitivan znak kosmicke obnove. u religijskoj misli cesto se izjednacuje sa mudroscu i znanjem. Kao masonski znak. narocito kod dodeljivanja vitestva Simbol postojanosti i personifikovanog varijanta TAURUS (BIK) 5UNCANI TOCAK SvASTIKA Stari SVASTIKA Zodijacki znak. SvASTIKA Pretkolumbovska americka varijanta BoG suNCA IZLAZAK SUNCA Arhetipski staroegipatski znak. najraniji kineski sistemi pisanja TAMFOA BEBRE Ganski adinkra simbol koji oznacava vaznost ucenja od proslosti SVASTIKA Starogrcka varijanta. intelekta i svetlosti. Naziv mu potice od sansritskih reci su. Japanu i juznoj Evropi sa raznim znacenjima. i asti. keltskog boga grmljavine.

KoNAC Vezivni simbol koji povezuje mnoga razlicita stanja bica meousobno i sa objedinjujucim izvorom. Konci lutaka povezuju lutke sa lutkarom TODRUNA Runa smrti. stabilnost i sposobnost duha da raskine zemaljske okove i da se uzdigne ka nebu. koje postoji i danas. koja je drzala Ozirisovo telo Simbolizuje cvrstocu. Jahve. Bogu Ocu. u evropskim tradicijama povezana sa vradZbinama. lzjednacuje se sa kicmom. Srecni broj tri je veoma stara zamisao U hriscanskoj misli. mitologiji i fokloru. ime koje se u jevrejskoj veri ne sme izgovarati naglas n 0ESET ZAPOVESTI Jevrejski znak povezan sa blokadama i barijerama. legendi. TRI Najpozitivniji broj u simbolici. osnovano u XIX . koji zrace napolje Letece trnje u Kini bilo je oruzje koje je isterivalo zlo. simbol za celovitost stvaranja kod pitagorejaca. u teologiji koja ima poreklo u klasicnoj.Zus1 lskonski simboli agresivnodefanzivne snage. ZABA (KRASTACA) TEOZOFSKO DRUSTVO Drustvo Simbol smrti. MuNJA Povezuje se s nacizmom i s runom za tisovinu. bozanske vlasti i moci smrti.. Arijadnin konac povezao je Tezeja izmeou donjeg sveta i svakodnevnog zivota. l Cetiri hebrejska slova koja se koriste da predstave ime Boga. znak. Sinu i Svetom duhu. kako unutrasnjim tako i spoljasnjim. narocito u jevrejskoj tradiciji. religijskoj misli. "Zemlja cicka i trnja" u jevrejskoj i hriscanskoj tradiciji odnosila se na tlo koje nije bilo obraoivano i koje je zato bilo neokaljano (devicansko). privezana za ruku i glavu Poznat i kao f)edov stub. varijacija. odmazde. a ciji je glavni cilj opste bratstvo zasnovano na ideji da je zivot sa svim svojim oblicima nedeljivo Jedno TRON Tradicionalni TODRUNA Runa simbol kraljevskog dostojanstva. a verovatno i sa penisom. veku. on ima centralnu vaznost u ucenju o Svetom trojstvu. Hristova kruna od trnja moze se shvatiti kao kruna patnje iii kao solarni simbol trnja koje predstavlja sunceve zrake. vikinski znak SEKI RICA (TOMAHAVK) TIGAR U Aziji i lndiji. T . Amblem mucenistva i Skotske TRNObicno DESET Simbol savrsenstva. povezana s kisom i bogatstvom PARADAJZ Bambare (iz Malija) povezuju sok od paradajza sa krvlju. C1cAK Simbol 0ZIRISOV STUB TEf'iuN Jevrejska kozna torba koja sadrzi citate iz Tore. u stvari je stilizovano drvo koje simbolizuje tamarisku. keltskoj i hinduskoj tradiciji.. pa se tako smatra da paradajz sadrzi krv zivota i da je nosilac zametka. takooe isceliteljske moCi. tigar zamenjuje lava kao simbol svega sto je veliko i strasno u prirodi Sekirice s lulom su se koristile za pecacenje ugovora izmeou raznih indijanskih grupa Algonkinska sekirica bi la je ceremonijalna i simbol liderstva. i za savrsenu ravnotezu kod Kineza TETRAGRAMATON (CETIRI SUGLASNIKA) to n . ~ :::i . u Kini lunarni simbol srece.

TROUGAOS vertikalnom linijom. blizanci su uglavnom simbol prirode dualizma JEDNOROG lzvorni TROUGAO BLAGO Veliko bogatstvo. sa horizontalnom linijom. g p. Trodelni simbol sastavljen od tri ribe u mehuru. element vatre u Srednjem veku TROZUBAC Simbol morske snage.ravnoteze ali konflikta. privlacnosti ali odbijanja. U Kini se smatra nesrecnim brojem TJUDORSKA RUZA TRoUGAO Sa DRVO ZIVOTA BAKUA Simbol prosvetljenja. negativan spektar znacenja. pri C:emu vertikalna linija oznacava jedinstveno bice unutar trougla. element zemlje u Srednjem veku TRISKELION BLIZANCI Kao zodijacki znak. Amblem kraljevske dinastije Tjudor. ovaj znak je pronaaen na jednom atinskom stitu koji je bio nagrada na takmicenju 500. HJ=r TRUBA Instrument TROUGAO Pitagorejski zle kobi. oduvek je simbol uspeha i pojavljuje se u mitologiji kao nagrada za pravednike iii kao sredstvo kaznjavanja gresnika Jednakokraki. hriscanski simbol inkarnacije _. simbol moci. Takoae. povezuje se sa bozanskim brojem tri..n e simbol cednosti. uglavnom koriscen za Sveto trojstvo. varijacija jednakostranicnog trougla. ritualnim iii drzavnim svecanostima DvASimbol dvojnosti: podele ali sinteze. Njena svetlost nastaje da bi osvetlila put na putovanju Pojam vecne vatre je veoma mocan Opsti simbol stvaranja. Neptunov amblem. ali prethodi hriscanstvu i verovatno je bio keltski simbol trostruke boginje iii Odina. zrtvena zivotinja UR . dvorski simbol sublimirane zudnje. napretka i sigurnosti. drvo zivota ima korenje u vodi donjeg sveta. a ravna baza zemlju Kineska i indijanska tradicija povezuju erekciju penisa s nacinom na koji glava kornjace izlazi iz oklopa DoNJI svET Egipatski hijeroglif TROUGAO Okrenut naopacke. pri cemu oklop predstavlja nebo. koje je predstavljalo vlast i bozanstvo Grcki izraz za tronozni. koji je nastao spajanjem bele ruze Jorka sa crvenom ru:Zom Lankastera T1R Runa zaT KISOBRAN Vidi Suncobran TROUGAO Okrenut naopacke. I URUZ Runa u znacenju snaga. uspeha. Heteti su ga koristili da oznace izvor. u hetitskim hijeroglifima ovaj znakje predstavljao kralja. znacajne vesti iii akcije. pre naaeno nego zaraaeno. TROLUCNI UKRAS TROUGAO TOTEMS Kl STUB Simbolicki izrezbareni stub koji predstavlja totemsku zivotinju i du hove cuvare pojedinca iii bratstva Jednakostranicni. deblo u zemaljskom svetu i granje na nebu Posmatra se kao sredstvo pristupa drugim svetovima horizontalnom linijom. koji se koristi u vojnim. amblem minojske civilizacije i kasnije civilizacije Britanije. element vode. KoRNJACA Simbol celog svemira. dobro iii zdravlje..

neprestane promene i ciklicnog ponavljanja. kasnije snage i vlasti. NEDEUA Vremenski znak u alhemiji . Vidi Palica slika kosmicke sile. izvor zivota. Hinduski i budisticki amblem reinkarnacije. zelja iii srece BuNAR GALICA Ranohemijski znak. bunari su mesta znanja.'. varijacija. Povezan sa napretkom eovecanstva. u Africi i Polineziji povezan sa inicijacijom. jutro. mesta isceljenja. takoae usvojen sa znacenjem otpor. URAN RIBUA BESIKA Znak poznat i kao misticni badem.OcAT Alhemijski GALICA Alhemijski znak. znak. 0RAH JudeoVosAK Alhemijski Hinduski bog drzi ovaj znak u jednoj od cetiri ruke kao simbol celog svemira V1sNu hriscanski simbol plodnosti i dugovecnosti znak STAPI<'. Amblem proizvodaca automobila VooA Cest znak u staroj Grckoj koji se pojavljuje kao ukras Zenski simbol. ELEMENT VODE VidiTrougao. takoae starogermanski vremenski znak za leto. znak varijacija VooA Kabalizam Simbolika bunara obicno se povezuje sa svojstvima svetog iii nesvesnog. okrenut naopacke URNA /VAZA u Suo FoLKSVAGEN DEv1cA Zodijacki znak. takoae. cesto se pojavljuje kao simbol vecnog zivota u umetnosti iii na pogrebnim obredima I CINIJA TocAK Solarna Alhemijski znak. Planeta VENERA Planeta. PoeEDA VENERA Hriscanski VooA Planeta. ali i moderni znak. Zapadnjacka slika srece i sudbine . meau najranijim egipatskim hijeroglifima. DEVICA MARIJA Planeta. URAN VooA U svim vremenima i u svim kulturama. koji su hriscani usvojili iz paganskih izvora kao simbol cistote i nevinostL Simbol koji koristi hriscanska crkva da bi predstavila Hristovu majku V1vA! Vidi Dole! VooA Ranohemijski K1T Simbol barke iii majcine utrobe. znak Alhemijski.

a u Africi. VuK DRvo Alhemijski znak Prva kruna . Starogermanski vremenski znak. varijacija. JARAM VAU FORO ADOBE - Simbol ugnjetavanja od rimskog doba. podrazumevajuci da je :Zena zacetnik zivota m znak JoN1 Budisticki simbol za vulvu GODINA Alhemijski vremenski znak. via so/is iii put sunca. Alhemijski znak VIN ZENA BELO OLOVO Runa zaW Najraniji ideogram za jin jang.249 B1cSimbol vladavine. u Egiptu je mlatilica zamenila bic. varijacija Alhemijski znak. povezani sa rastom i postanjem. varijacija. ZEvs Znak boga . pravde i plodnosti. pobede i nege (Rim) Sveta zivotinja za Apolona i Odina. DRvo BELi ARSENIK ZEvs Znak boga. C1K-CAK SvET Tibetanki PEC SA PROMAJOM y . I ZENSKI POL Ganski adinkra simbol za istrajnost i razboritost ••• •• • ZIMA Egipatski hijeroglifi. lukavosti i pohlepe. takoae mnogo prisutni u pecinskoj umetnosti.simbol duhovne i svetovne vlasti oslanja se na simboliku kruga (savrsenstvo) i prstena (kontnuitet) VENAC J1N JANG Kineski simbol za dvojnost svemira ZEvs Znak boga. Na zapadu ideogram za broj 10 od latinskog X. Ambivalentan simbol okrutnosti. JANTRA lndijski znak. javlja se i o kornpjotmkoj upotrebi v CINK Alhemijski Alhemijski znak.A ZENA znak. ali u drugim kulturama simbol hrabrosti. Kini i lndiji lopatica za muve . ZoDIJAK Takoae poznat kao ekliptika. oznacava i pescani sat J1N JANG Ranohemijski znak Cest znak i u starim i u modernim sistemima..

p23m Kevin Fleming: p24 Paul Almasy: p251 Charles & josene Lenars: p25r Margaret Counney. Archl\·es Cbarmct. p81t Pala::o Arco Mantua haly/Dagli Uni: pHflbl Ca1hcdral Museum Fmara/Dagli Oni: p89t Dagli Oni. France/Archives Charmet. France/ Archi. Paris. p 18 ltl Gallcna Borghese. Saqqarah. Be1tmann: p84t Da1id Muench. France: p83b Pri. France/Paul Macyaen. UK: p57t Prado. UK. Madrid. pl 14t Pri. p 111 t British Museum. Bodlcian Libra!) Oxford: p 140tr Museum Recklinghauscn/ Harper Collins Publishers. Greece: pl82b Giraudon: p 184t Musce Girodet. France: p20 I b Private Collection/Index: p202b Private Collection/Bonhams. Rouen. France Archives Charmet: pl 371 Bibliothequc des Ans Decoratifs. Montargis. Dagli Om: plOt Musec des Antiquites St Germain en L1ydDagli Om: pl2t British ~!uscum!Dagli Beetles. Spain: p57b Collection KharbineTapabor Paris. France. ZAHVALNOST !V> ~ Tm ART ARClllH: p I Warburg Institute London/Eileen Tweedy: p2tl British Library: p2ml Sydney Parkinson . UK: p73t Muscc Gustave Moreau. Egypt (B 49) Musec du LOU\Te Paris/Dagli Oni. Rome/ Dagli Oni. p96tm Archaeological Museum Aleppo. Paris. USA. Bequest of Grem·illc L Win1hrop: p56 Johnny van Hacftcn Galic!): London. pl57b Michael Freeman: pl Mt Rose Hartman: pl65bl Adam Woolfiu.1mbrai. p I 26t Pri. Germain-cn-L1ye. Stockholm. Pans/Dagli Oni: pl 3t Musec du Louwc Paris/Dagli Oni: p I 3m Abbey of NLl\acdla or Ncustift/Dagli Oni: pl4tm Luxor Museum. Paris . Paris. London. St. pl99t Nationalmuscum. Paris. Scan Spraguc/Mcxicolore: p37t Bibliothcque des Ans Dccoratifs. pl 52h Ms Add 24189 fol 15 Libra!)» London. Bc!lmann: p791 Galileo Galilct before the Inquisition (ca. Turin/ Dagh Oni: p I 24hr Victoria and Albert Museum London/Eileen Tweedy. Giraudon: p50t Freud Museum. pl 38b Royal Asiatic Society. pl9b Lomre. p I !Obr Newgrange. p I 25tm British Libra!)·: pl27t Dagli Oni: pl27b British Libra!)·: p I 28t Musee d'Ors. p75 Peggy Guggenheim Collection Venice/Dagli Oni. Stockholm.·ate Collection: p59 Pri.Sygma: p77b Leonard de Sch·a: p78b 1661-Drawing of Copernicus' world system. pl94b Ms 386 fol. France/ Archives Charmct: p40b Pri\'ate Collection/Ann & BUI)' Peerless Picture Libra!)·: p47 Prado. p I 99b Lounc. UK: p I 59tl Ashmolean Museum. Dagli Om: p36 from George Culin:S 1llusirations: p-121 Buddha. p I 79 Jim Zuckerman: pl81 Lindsay Hebberd. 1632) by Robert·Flcul)'. London. p I I 7t Ragab Papyrus Institute Ctiro/Dagli Oni. Crete. Rome/ Dagli Om: pl86h Musco del Prado. pl65t L1dy Lever An Galic!)'. pl51t Alison Wright: pl Sib Bob Krist. p I 67t Mark Cooper: pl67b Norbert Schaefer: pl68t Lindsay Hebberd: p I 69b George Huey.1iro/Dagli On1: pi 6b Musee du Lou\Tc Paris/Dagli Om: p I 7tl National Archaeological Museum Athens/ Dagh Oni: p 19 Chateau de Malmaison. L1uros/Giraudon. Spain: pl04tr Pri1·ate Farrukhabad. London/Eileen Tweedy: p I 62t National Galic!) London/Joseph Manin. p86bm Bob Krist: p86br C. France. London. Mexico City. France/ Peter Willi. Madrid. p67t Anthony Bannister: Gallo Images: p69tl Mauhew McKee: Eye Ubiquitous: p69tr: p74m Charles & joselle Lcnars: p74b Christie's Images: p76b Murray Andrew/Corbis. Paris. Syria/Dagli Orti. France. Archives Charmet. Beaunc. France/Giraudon. p9 I b Stadelischcs Kunstmstitut Frankfun: p94tr Russian Historical Museum Moscow/Dagli Oni. SA. p I I 5tr Leighton House Museum and An Galic!): London. Florence. France: p26t. Paris. UK. Bntish Libra!) p4m tomb of Ncfenari . Musee Gu1met. p I 391r Ashmolc 1511 folio 68r. p32b: p33t: p34t John Noble: p34b Peter Harholdt: p35b Ti:iana and Gianni Baldi::one: p39t Brian A. London. London UK: p70br Private . > I N < < Oni: p I 2b Musee du Lou\Te. Paris. p58h Pri. London. Italy. British Library. p72t Bristol City Museum and An Gallery. UK: pl91 Hotel Dicu. UK. National Museums. London. p I 45tl Jonathan Blair: p 145tr Brian A Vikandcr: p 145b Michael S Lewis: pl-t8br. C. ~!adrid!Dagli Orti: pl87t Dagh Oni: pl89t Archaeolog1cal Museum Merida Spain/ Dagh Oni: p I92t (Arch Bb9 plate 98). Bodleian Libra!) Oxford Collection/Richard Philp. lrcland!Dagh Oni: p 11 b Musec des Beaux Ans Tours /Dagli Oni. Liverpool. Yamashita: p88t Roger An1robus: p91t Jim Zuckerman: p93t. Poiticrs/ Dagli Oni: p99bl Warburg Institute London!E1leen Tweedy.I i 11*. France. pl39b The Marsden Archive. Nantes/ Dagli Oni: pl 55b Pala::o Pini FlorencdDagh Om: p I 56t Tate Galic!) London/Eileen Tweedy: p I 59tr Mcdiatheque Fran\ois MillerJnd. Beumann: pl23 Mauhias Kulka: pl42b Ti:iana and Gianni Baldi:zonc. Muller: pl87b Michael & Patricia Fogden: pl88t Archivo lcono· grafico: pl89b Reuters: pl92b Werner Forman: pl95tr Galen Rowell: pi98b Huben Stadler: p203tl Clayton J Price THE KtiBAL C<'LLECTlllS: p76t Warner Bros/The Koba( Collection I J .1rmen Redondo: p99br early print shop workers at their trade. pl 38t Cmto XIII Dante's Di\·ine Comedy. p 134t Muscc d'An Thomas Helli)'.25r Bibliotheque Municipalc. p72b Brilish Libra!): pH! Venus of Willcndorf.1rl & Ann Purcell: p87t Michael S. Cherbourg. UK: p I i 2b Pnvate Collection/The Fine Art Society. New York: p 130 Private Collection: pl 32bl Bibliothcquc de L'Arscnal.11)·: p I 29t Musec des Ans Africains ct Ocranicns/Dagli Oni: p 12% Prehistoric Museum Moesgard Hojb. the Moon: Apollo 11 commander Neil Armstrong takes first step on lunar surface . Vikander: p4 It Rcmers: p4 3t Christine Kalisch: p48b Nevada Wier. Egypt/Dagli Oni: pl Sb Egyptian Museum C. Mexico. CORBI>: p20b Richard T Nowitz. India. pl84b Werner H. National Museums Liverpool: p I 69t Trustees of the Walls Galic!)·. Bodleian Libra!)' Oxford: p I 36t Musco de! Prado Madrid!Dagli Oni: p I 36b Galleria d'Ane Modcrna.·ate Collection.\n Museum lstanbuVDagli Uni: p49b Brilish Libra!): p53tl Pala::o Barberini Rome/ Dagli Oni: p521r: p5-lt: p55 Musec des Beaux Ans Nan1es/Dagh Oni: p6f!I British Museum. p901 (Douce OR. Urbino . London. France. Italy. p I 05t Scrovegni Chapel Padua!Dagli Oni.11: Pans/Dagli Orti: pi 28b Bri1ish Ubr. UK: p51tr Archives Ltroussc. p94tl Antht>ny Bannister. Ital): 197t Loune. hy Gustave Dore: p 13911 Musee Conde Chantilly/Dagli Oni. ~ I.r ~lahal.rcrg. Paris . France. Poiticrs/ Dagli Oni: p I 60ir National Galle!). Alinari: p I 82t Archaeological Museum of Heraklion. Beumann. p I 86tr: p I 90b 28681 f9 Psalter Map . UK: I 77t Galleria dcgli Uffizi.·atc Collection/Ann & BUI)' Peerless Picture UbrJI)': p I 76t Johnny van Hacften Galle!)'. London: pl07t Walker An Gallery. Madrid. pl03b William Whitehurst: p I08t Farrell Grehan: p I09tl Penny Tweedie: p 120 Greenhalf Photography: p 121 Tranquility Base. Compton. p97b Old Kingdom Egyp11an.11ifs Paris/Dagh Oni: p27t Ta. France.·ate Collection/Archives Charmct: p92t Pm ate Collection. Sweden. Giraudon: p I 96b Pala::o Pini. Paris. pl02t Jeffrey L Ro1man: pl03t Be!lmann. p85tl Nik Wheeler: p85tr Dean Conger: p85b Jose Luis Pelae: . pl72t Buonwnsiglio Ctstlc Trento/Dagh Oni: p I 78t Burnley An Gallel)!Dagh Oni: p I 79t British Libra!)·: p 1801 Cuh-er Pictures. 0 z _. Naples. Spain. London. plOOb The lllus1rated London News Picture Libra!): London. Italy. p I I 9t Galleria Sabauda Turin/Dagli Oni: p 120 Queretan> Museum Mexico/ Dagli Om: p I 22tl Galleria Sabauda.·ate Collection/Chris Minerand. p23t DiMaggio/Kalish. Sweden: p 135 Bibliotheque des Ans Decoratifs .Clarke. UK. Bodle1an Libra!)· Oxford. Florence. p28t Wolfgang Kaehler: p28b Chris Rainier: p29t Charles & joscue Lena rs: p29bl Michael & Patricia Fogden. UK: p I 74b Pri. Noningham Citf Museums and Galleries (Nouingham Ctsilcl: p30b Musco Nacional de Antropologia. p52t Close Murray/Corbis Sygma: p53b Elke Stolzenberg: p6 I b Richard Hamilton Smith: pMt HultonDeutsch Collection: p54b David Turnley: p55t Benmann: p55b Hulton-Deutsch Collection: p66b Archivo lconogrnfico. pl09tr Pala::o Ducalc.a3 fol 30). plOltl Private Collection/Paul Freeman: p I0 ltr lnstitUI National des Jeunes Sourds. France. p22bl: p22br Charles & Joscue Lcnars. France: p52b Fogg An Museum/HarYard University An Museums. Paris/Dagli Om: p45t Pala1inc Libra!)· Parma/Dagh Oni: p461T Musco San Marco Florence/Dagh Om: p46br Musec des Beaux Ans Tours/Dagli Oni: p481 Turkish and Islamic . Collection/Chris Beetles . France.·es Charmct: p I 02b Musco de 1\mcrica. UK: p I I 3t Pm ate Collection/Christopher Wood Galle!)» London. p I 70tl Lindsay Hebberd: p I 70tr: p I 74t Fabrizio Bensch: p I 75b Catherine Karnow. Paris. Surrey. Francc/Dagli Orti: p2 l t Na1ional Museum of Praguc/Dagli Uni: p2 I b Bibliothequc des Ans Dccor. UK.·ate Collection/Lawrence Stetgrad Fine Ans. UK. Inc . pl66b Lindsay Hebberd. Paris . p 14 3t Sheldan Collins: p 14 3m Werner Forman. University of Oxford . Archives Charmet: p38b Bibliothequc Nationalc. p 1461 Bibho1hequc de L'Arscnal. UK: pl61b Private Collection/Stapleton Collection. Giraudon: pi 34b Nationalmuseum. UK: p203tr Musce de la Chartreuse. p 141 b Mexican National Ubal)·/). Denmark/ Dagli Oni: p 131 t Dagli Oni: p 131 b British Museum/Eileen Tweedy: p I 32br Victona and Alben Museum London/Graham Brandon: pl 33 Musco Civico Padua/Dagli Oni: pl35t (Pers bi Folio 15al c 1800s. L1uros/Giraudon: p20tl Musce des An1iquites Nationales. Gallo Images: p96tr C. pl47t/ Private Collection/Stapleton Collection: p 14 7b Pri\ ate Collection/Stapleton Collection: p I 48bl Private Cl>llection/ Stapleton Collection: p 149 Muscc des Beaux-Ans. p98b Mcdiathequc Fran~ois THE BRIDGHIA:> ART LIB&\RY: p I 9ti Musco e Gallcrie Nazionali di Ctpodimonte.lireille Vautier: p I 50b Lucien B11on Collet·tion Paris/Dagh Oni: pl 53t Dagli Oni: pl 55t Musee Thomas Dobrce.

77. 129 Fudzi. 113. 132-3 desetka 105. 51 breskva 171. 90-1 bele rade 219 Belerofont 137 beli arsenik 249 belo olovo 249 beo 114. 114. 171. 219 cesma 91. 108. 226 cekic i srp 69. 107. 202-3 dvanaestica 105 dvojka 104. 43 Bog 191 bogatstvo 94-5 boginja majka 126-7 boginja meseca 13 bogovi i boginje 11. 156. 211 crveni oker 11. 235 devica 124-5. 247 duga 114.210 bjarkan 210 blago 247 blagosloven znak 210 blagoslovi 210 blizanci 104. "' E Edenski vrt 90 Egipat 231 egipatski krst 218 Eldorado 196 elektricitet 221 elementi 222. 244 delta 112 demoni 103. 246 destilacija 220 destilovano ulje 220 deve 133 devetka 105. . 37.49. 241 akoben 206 akokonan 206 akoma ntoso 206 Akropolj 16. 222 car od nefrita 39 carska voda 207 cigarete 64 cigla 84-5 cik-cak linije 106. 247 G gada 40 Galahad 52 Ganes 40 Gang. 196-7 Garduda 71 Gea 191 gestovi 100 Gilgames 73 B babice 158 baldahin 211 balegar 15. 170-1. 221 bozanska moc 220 bozanske figurice 11 bozanske proporcije 123 brda 50. 119. 161. 162 adoni 206 Afrodita 207 ajkula 182. 243 Ares 208 arhandeli 133. 177. 112. 195 dragulji 230 drvo zivota 113. 241 crn 114. 75. 248 drago kamenje 163. sveti 217 Anubis 130 Apolon 16. 109. 165 crni vitezovi 55 crno sunce 119 crkve47. 132. 143. 115. 157. 159. 126-9. 197 fantasticna stvorenja 136-9 faraon 15 Fatimina ruka 227 feng sui 84-5 feniks 139. 199 daljina 220 dan 219 darmacakra 105. 248 Devica Marija 163 dijamanti 163 dim 37. krst 229 beskrajan 229 Betor 209 bic 249 c carevi 26. 237 feoh 223 Fiat 223 figurice 74 Filipov krst 217 foke 183 Folksvagen 248 Fortuna 169 Freja 21. 195 funta sterlinga 238 c Caba 49 D daeg 219 Dagda 20 dah 117. 247 BMW 210 boce 224 bodisatva 42. 162. 224 Empedoklovi elementi 222 Enata 28 energetsko telo 157 eoh 222 Eros 1 16. 158. 193 z 0 'J. 193. 161. 223. 95 Bice 52 bik47. 237 breza 209 brsljan 229 bubnjevi 35. 195. reka 41. 225 boje 114-15.214 crven 114. 150. 163. 21 O carobnjaci 11 cekic 199. 116. 224 DZ dfamije 48-9. 164. 219 etericno ulje 222 Eva 73 c caj 27 cakre 40. 89. 161. 172. 202 boraks210 boraviste 84-5. 165 crveni semafor 62 cvece 31. 163. 226 cempresi 159. 157. 179. sveti 217 andeli47. 207. 17. 11. 60. 17 aktivni intelekt 206 alat 11 alfa 99. 207 Antonije. 165. 107 cinober 214 cipele 88. 207 ansur 207 Antares 207 antilopa 207 antimon 207 antinuklearni 100. 163. 159. 108. 221 buda 42. 124. 182 alineja 206 amalgam 206 amalgamisanje 207 anakonda 187 anarhizam 207 Andrija. 240 barka 208 basta 26. 183. 198. sveta 217 biseri 142. 220 Davidova zvezda 45. 224 cesalj 215 cetiri elementa 224 cetiri jevandelista 224 cetka 98 cetvorka 105.207 angakok 34 ank 15. 160. 168 ca mac 88-9. 176.32. 206 Algol 206 Algorab 206 aligator 31. 76. 164. 143. 118 Crvena zemlja. 236 bik Apis 179 Birgita. 158. 162. 163 beork 209 beskonacnost. 50. 217 arhetip 52 autobus 89 automobil 52. planina 144. 224 cetvrta kuca 224 cini 24 F falusni simbol 104. 115. 183 bizon 10. 134. 148. 159. 206 alhemija 146-7. 112. 200. 47. 174-5.lNDEIZS A Adami Eva 117 adinkra 25. 115. 242 dimnjak 213 disk 40 doba 64 Doba sna 28 dole sa! 221 donji svet 71. 208. 111.200.

151 jarac 83. 130 incest 66 inicijacija 56. 227 heksagrami 107. 175 imela 87. 175. 216 krst. 197. 155. 228 koplje 231. 178.212 Kerber 212 Kina213 Kineski zid 26. 163 jedanaesta kuca 221 jelen 31. 225 jasmin 162. 216 hriscanstvo 46-7 hrizanteme 26. 208 jevanoelisti 217.216 kokosov orah 215 kolaci 164. 186 Golgota. 216 kosmologija 116-17 kosti 11 7. barjacni 217.47. 188. 243 ibis 229 icamna 30 I C:ing 107. 87. 152 ideograiija 204 ideogram 204 lgdrazil 37 igra 166-7 igracke 167 K Kairos 189 Kajlas 150. 219 krokodil 29. 153. 167 kraljice 147. 196. 226 gozbe 69 grbovi 108. 230. 104. 216 istocno-pravoslavni 217 jevanoelista 217 keltski 108. 227 keltska 212 Hefest 189 heksagon 105. 117.239 Kju kluks klan 230 klinast 12 klovnovi. 125. 215 kocka 113. 183 Krajsler 214 kraljevi 119. 39. 189. 249 J jabuka 67. 226 kosmicko drvo 170-1.216 kreativnost 166 kremiranje 159. 83.41. 157. 229 hijerogliii 228 himera 136. 193 horizontalna linija 106-7 Horovo oko 118. 244 hrast 20. 195 kajsija 177. 210 kobra 71. 83. 244 molitveno 142. 160 izlazece sunce 118 izomorii 229 izvori 197. 228 hinduski 40-1. 228 hemijski simboli 79 heraldicki bodezi 227 Hermes 17. 137. 150. 125. 155. 183. 123. 137. 213 ilovaca 215 ikebana 174. 19 komete 215 kompjuteri 95 komunikacije 96-9 kondor215 konfete 165 konoplja 173. 227 heruvim 133 hidra 137. 88. 167 krava 11. 173. 211 kanui 28. 170.t :~ I ~ ' ti ~ 252 V) L WJ 0 z I ~~ ~ ~ I gladijatorske borbe 19 gmizavci 17. 229 horizont 106-7. 143. 179. 165 kristali 196. 222. 139.219 kodeks oblacenja 68 kojot71. 91. 237 kamena so 239 kameni krugovi 110. 105. 105. 218 gvozdeni 218 Hristov 109. 129. 120. 161. 199 jantra 106. 212 Keca Ikoatl 126 keltsko pismo 97 keltski bardovi 72 keltska bratstva 163 keltski cvor 212 keltski tocak godine 189 Kemet 14 kengur 230 kentaur71. 218 kvadratni 218 latinski 109 Lazarev 216 lorenski 109.221 gong 226 gorgone 138. 143 kamile 22. 224 C:etiri 224 krst 217 jezik 155 jezik tela 100-1 jez 227 jin i jang 38. 162. 136. 87. 195 kamenje 195. 215 karaniili 175 kapice (skoljke) 40. 207 kalendar 30. 218 grifoni 138. 94-5 kisa31. 218 grcki krst 108. 113. 162. 147. 89.216 koru 28. 198 Junona 230 Jupiter 17. 178. 213 himne 54 hinduizam 40-1. 106. 29 kosa (alatka) kosa (na g la vi) 117. 179.~ .67. 219 jelka 171 jesen 189. 128. 182. 104. 198 lsus Hrist 230 !star 13. 160. 217 koptski 217. 171. beskonacnosti 216 cednosti 218 dijagonalni 217 Filipov 217 Golgote 216 grcki 108. 152. 21 O kraba 124. 188 judaizam 44-5 jug 193. 228 hleb45. 154. 180. 235 Hrist213 Hristov krst 109. 88-9 kapuljaca 228 karanfilici 173. 226 grncarski tocak 169 Grozni kosac 159 grupe 68-9 grupni identitet 69 gvozdeni krst 218 H Had 17. 130-1 Hagit 226 harfa 20. 242 koral 183. 146-7.210 hobotnica 183 hodocasnici 193 Hor 14.216 malteski 218 na globusu 218 obnoviteljski 218 palestinski 216 papin 217 Petrov 216 pljackaski 21 7 portalni 218 prikriveni 217 sa ispunjenim krakovima 218 sa jednakim krakovima 218 sa kruznom putanjom 218 sa odeeom 218 sa sidrom 217 sa strelicama 217 svetih arhanoela 217 svetih jevanoelista 217 svetog And rije 217 svetog Antonija 217 svete Birgite 217 svetog Borda 217 svetog Jovana 217 siljati 218 tocka I sunca 218. krst 216. 189 kamen mudrosti 231. sveti 53. 217 golub47. 91. 199 joni 157. 165 kolevka 216 Koloseum 18. 28. 244 . 39. 166-7 kljucati 21 o knjige 98. 193. 164. 230 jaje 221 jang 38. 27 kipovi 8-9. 229 isparavanje 222 istocno-pravoslavni krst 217 istok 193. 234 lnana 13. 164 insekti 184-5 inuksuk 35 irvas 35.207 jagnje 46. 211 konj 21. 151. 239 iskonske zveri 136 islam 49-50. 215 karta sveta 233 Katarinin tocak 168 kazan 20. 92. 151. 173.

232 zakrivljene 219 lobanja 31. 244 lesinari 18. 228 medvedi u kavezu 55 mehurici 211 Menora 143. 216 Iotas 15. 236 olovni sulfat 231 olovo 231. 108. 212 magla 54 majanski kalendar 189 majcina dusica 174 majcina utroba 157 majka zemlja 190-1 majke 53. 71. 53. 32-3. 28. 130-1 palica 68. reka 14. 233 maslinova grancica 162. 149 mir 237 miro 23 misevi 234 mitovi 71 Mitra 19 mitska stvorenja 136-9 mobilni telefoni 95 molitvenitocak43. 19~22~ 101 trece oko 222 odeca 64. 231 lava 200 lavirint 148-9.234 meseceve mehe 120. 94 neplodnost 161 Neptun 235 nikl 235 Nil. 67. 165 obrnuta cetvorka 239 ocat 248 oci 155. 47. 138-9. 180. 224 muzicke note 234 Opel 236 orao 19. 174-5 ljudsko telo 154-7 okeani 196 oklop 208 oko vatre 222 okretaljka 211 oksidacija 211 Olimpijske igre 17. 198-9. 218 kuca 31. 129. 110-1i. 177. krv 67. 108. 113. 94 nakovanj 207 namaste 100 namestaj 93 Nandi 41 nar 117. 47. 121. 161. 31. 234 makaze 240 mandale 106. 189. 104. 153. 180 masine 78 matematicki znakovi 79 med 165. 184. 84-5 kuhinja 85 kunic'. 159 lonac za taljenje 20. 95. 69. 117. 156. 118. 117. 178. 248 limun 231 linga 40. 138 pehar 135. 67.21.238 molitveno kamenje 238 morski konj 241 mreze 235 mudre 101 mumije 15 L labudovi 181. 189. 162-3 . 52. 199 opasnost 219 muve 184.212 pelikani 237 peort 237 0 obelisk 236 oblak 75. 185. 71. 29. 233 menstruacija 67 merdevine 230 merenje dusa 71 Merkur 233 mesec 11. 87. 186. 191. 47. 215 obnova 239 obrve 222 obrijane glave 154. 103. 179. 189. 150 mantovski krst 218 Marija Devica 47. 234 mlad 121. 162.234 pun 121. 221 paukovi71. 74. 60. 92. 69. 234 Minotaur 137. 221 osmokraka (zvezda) 123 osmougaonik 236 z 0 M macevi 20. 184-5. 220 pastiri 46. 151. 245 lale 175 Laksmi 40 Laksmina zvezda 112-244 lanci 142. 71.212 latinski krst 109 Lao-Cu 38-39 lasica 95.1 mesing 210 meta 245 metal 233 metla 92. 37.40. 37. 39. 232 linije 106-7. 211 leto 189. 124. 212 lorenski krst 109. 233 Lazarev krst 216 leopard 231. 188 Lung (zmaj) 141 N nacisticki 235 nadrealizam 75 Najk 18-19. 189 majka i dete 234 majmun 31. 174-5. 142. 35. 231 ljubav 128. 92. 123.242 paun 180. 75 izmeau :Zena 232 ljubicica 161. 248 Mars 233 maske 24-5. 161. 102 Odin 21 ogledalo 47. 249 altar 144 oluje 198. 118. 162. 245 macka 178-9. 211 Micubisi 234 minaret 48. 181 pecati 95 pecurke 234 pecinska umetnost 10-11 pee na promaju 249 Pegaz 137. 179. 39. 227 Kupidon 162. 95. 238 narcis 175 natpisi 96-7 nebo 198-9 nedelja 249 nefrit 31. 158. 105. 227 ogrlica 111 LJ ljiljan 47.232 lov 10. 150. 223 lepeza 223 leptiri 158. 221 dvoglavi 180 osma kuca 221 osmica 105. 185.---------------~--- ----. 240 palme 170 papagaji 236 papin krst 217 papir 98 papirus 15 paprat 223 paradajz 246 pas 31. 241 patke 162. 234 ognjiste 92. 174. 158. 144 nilski konj 228 nkonsonkonson 235 noc 235 noge 156. 103. 163. 162. 245 kruska 237 ksi-ro 46. 157. 235 nakit 11. 11 lula 237 lunarni kalendar 106. 222 lav 13. 118. 31. 219 Ku ran 48. 138. 118. 128.27. 219 p pacovi 239 pagode 236 pakao 86. 224 nokti 223 novae 94-5 noZ31. 198. 93. 107. 157. 179 krug i strela 214 krugovi 32.

164. 118. 240 stubovi 107. 95 perje 181. 99 rupa 195 ruza 47. 79 so 144. 194. 114. 245 sveta mesta 144-5. 50. 11 smesa 234 smokve 50. 110. 72-3.215 stupe 43. 173. 35 sestica 104. 243 post 49 posteljica 158 povratak kuci 228 precistiti 223 prepelica 238 prerada 239 pricesce 47 prolece 17. 119 suncani kalendar 188 suncani krst 218. 14. 175 suncani disk 108. 161. 216 rogovi 188. 108. 161. 182. 237 pik 242 pilici 213 piramide 7. 242 Sitroen 214 siv 115 skakavci 185 skelet 159 skiptar 95. 26.I I ~ ~ 254 Vl ""' 0 z perjanica 68. 162. 246 tikva 238 tocak godine 189 tocak zivota 105 Tor 21 tornado 199 topovi 211 .112.235 pupcani kamen 16 putovanje 88-9 puzevi 242 R radijacija 239 Rafail 239 raj 78. 123 polumesec48. 122. 187. 138.241 seksualnost 76 sela 84-5 seobe 234 sever 193. 75. 246 Tezej 149 tigar 178. 32. 169 tartar 245 tau 109. 194 sirene 73. 176. 130-1. 242 ponavljanje 239 poplave 194. 240 s sandale 240 sat 60. 165 pojas 111. 160. 162. 224 pojedinacna 220 kvad rat sa 24 3 tri kod trougla 220 u redu 220 Tadz Mahal 26-7 tajni kodovi 99 talog 238 tamjan 23. 212 satori 23. 240 sok 230 spirala zivota 243 srce 155. 186. 191 rakete 242 rang 64-5 raskrsce 89. 107. 158. 107. 218 raspece 109 reke 196-7 reklamiranje 76-7 rese 245 riba46. 243 Prozerpina 17 prstenovi 17. 198. 223 pesak 91. 237 Pluton 17. 1i7. 162. 189. 237-8 po bed a 100. 224 peti element 223 petlici 198 petlovi 180. 208. 92 Sveti znak 228 s Safran 172. 121 pomracenje 119. 174. 160. 212 terazije 240. 240 slep 155. 123 petougaonik (pentagon) 113. 245 prsti 198. 111. 215 platina 237 plav 114. 78. 207 sinagoge 44 Sinajska gora 193. 95. 160. 248 podne 189 pogreb 151. 69. 239 pisanje 96-9 Pitagorin trougao 112 planetarni sistem 7 plast 47. 210 slike u steni 10. 12. 52. 112-1 sminka 102 suma 249 sumske nimfe 134-5 T tabu 66-7 tacka 106. 193 svete graoevine 145 sveti predmeti 142-3 Sveto trojstvo 47. 209 pol 160-1. 169. 105. 165. 152. 157 Saturn 240 sauvastika 240 sazvezoa nepomicnih zvezda 216 Scila 138 sedmical05. 189 suze 245 svastika 42. 105. 244 sunce 11. 218 temperament. 103. 176. 244 suncani pies 119 suncana svetlost 244 suncani tocak 245 suton 55. 223 prva kuca 223 pupak 156. 192. 108-9. 242 starac 189 staresine 53 starica 189 stepenista 243 stopala 156. 115.223 rooenje 158-9. 242 sestokraka (zvezda) 104. 244-5 suncobrani 236 suncokret 118. 226 pesme 167 pescani sat 159. 159. 113. 181 petokraka (zvezda) 122. 121. 135 rog izobilja 161. 177. cetiri 157 tele 211 Teozofsko drustvo 246 tepisi 23. 30. 111. 223 smrt 103. 93. 219 sneg 242 snop zita 241 snopic pruca 69. 159. 215 satiri 137. 238. 194 Polaris 238 Polarna zvezda 35. 221. 86. 229 Petar Pan 166 petica 105. 228 romanticna ljubav 162 rospije 138 rub 55 rubin 163 rub sume 55 ruke 208 rune 97. 175. 188. 82. 228 Sveti duh 228 Sveti Gral 20. 224 strelac 125. 197 porodica 223 Posejdon 196. 163 plavi mesec 120 pleter 212 Plimsolova linija 237 pluca 15 plug 194. 144 tantra 161 taoizam 38-9 tarot 107. 37. 43. 125. 45. 163 srce u plamenu 227 srebro 94. 238 pirinac 27. 14. 162. 125 tetragramaton 45. 164. 163. 198 sfinga 13. 240 samanizam 36-7 saran 182. 223 snovi 58-9. 112-13. 242 sidro 68. 40. 209. 153. 165.

135. 239 tref 40. 213 trnje 246 rrougao 104. voce 50. 162. 169. 216 zene 73. 108. 247 u udaljenost 220 udica 223 ugaon i krst 21 7 ulje 236 destilovano 220 etericno 222 umetnost 74-5 uniforma 54 uragan 199 Uran 248 urna 92. 192. 215 tresnje 176. 84-5. 248-9 vodena stvorenja 182-3 vodolija 125. 176-7 voda 31. 140. 178. umnofavati iii prenositi na bilo koji nacin. 189. 225 zdralovi 181. 11. 248 zavetni kovceg 44. 248 veo 64 vepar 21. 197. 221 zmajsko oko 222 lzdavac: IP "JRJ'. 118 v vagina 157 vampiri 52 vatra 10. 157. 208 zavezanih ociju 210 zelen 69.Beograd Za izdavaca: Mitar Miso Ninkovic Prevod: Lazar Macura Korektura i lektura: Jelesic Milana Priprema za stampu: "VIS Studio''. COPYRIGHT © Annes Publishing Ltd 2005. 33. 165 Venera 74. 165 vencanje 63. 248 Vlasici 188. 137 zelenika 87. Zemun . 165. z CJ m zmija omotana oko jajeta 241 zmije 37. 163. 33. 128. 234 uzde 211 z zacini 173 zakrivljene linije 219 zalazak sunca 118-19 zamkovi 212 zapad 193. 167 vetar 31. 118. 145 zima 189. 147. 224 zatvoren prostor 222 zavese 93. 241 ziva 17. 241 zubi 155. 178. . 231 vencani prstenovi 163. 164 vinova loza 177 virovi 197 Visnu 40. 112-13. 249 :Zuc 157 zut 26. 78. 36. 198. 2007 © za Srbiju LP JRJ Zemun-Beograd 2007. 198 zapaljeni grm 200 zastave 54. 158. 236 totemi 68. 194. 58. 165. 221. 225 zmaj 26. 207 vosak 249 vostani pecati 95 vradzbinski tocak 32. 116-17.243 zgrade 31. 186-7. 248 uspeh 244 uspravni kamenovi 104. Loznica Tiraz: 3000 Godina izdanja 2007. 164. 249 zenski pol 64. 159. Novi Beograd Dizajner: Adelle Morris Autori: Mark O'Connell Raje Airey Stam pa: Mladost. 210 vera 222 vertikalna linija 106-7 Sva prava zasticena. 159. 114. 246 zvezda (morska) 244 zvezde padalice 215 47. 126. 222 Zevs 16. 167 vino 47. 114-15 Zeleni C:ovek 115. 162. 195 usta 155. 139. mehanicki. 223 Vavilonska kula 13 vece 122-3 vecernjaca 122-3 Velika boginja 126-7 venac lovorov 162. fotokopiranjem iii drugacije bez prethodnog pismenog odobrenja nosioca autorskih prava. 151. 91. 147. 223 duhovi vatre 135 hramovi vatre 200 vatromet 200. 169 vucica 18. 178-9. 52.233 zivot 82 zivotna sila 82 zrtve 31 155. 17. 67. 199 vidra 236 vile 134-5. 75. Nijedan deo ove knjige ne sme se reprodukovati. 164. 249 zensko 223 :Zito 17. 171 zlatna folija 225 zlatni broj 17 225 zlatni broj 18 225 zlato 94. 237 VO zimzelen. 156. 249 vukovi 18. 114. 36. 228 zemlja 37. 168. 190-1. 146. 122-3. 75. 241 znak uzvika 222 zob 17. 117. 189. elektronski. 158. 68-9. 69 totemske zivotinje 28 trake 160. 106. 249 vulkani 200-1 i: zabe 182-3. 63.r vestice 53.

dijagrarnima i crtezima1 i predstavljen autoritativnirn tekstorn1 komentarima i definicijama Raskosne ilustracije pokazuju kako su znakovi i simboli tumaceni kroz vise hiljada godina umetnosti1 mitologije i religije1 ocl Vavilonaca i Sumeraca do modernog sveta Naucan. pristupacan tekst objasnjava1 desifruje i kategorizuje znakove1 ukljucujuCi dubinsku analizu nekih najvaznijih simbola1 kao sto su tocak1 krst1 vrata1 duga1 zmaj1 sunce i lavirint Saddi knjigu od preko 1 000 ilustracija ikonografskih simbola pored vise stotina slika u boji koje prikazuju ave iskonske metafore . umetnickim delima.ldentifikacija i analiza vizuelnog recnika koji formulise nase misli i diktira reakcije na svet oko nas OcaravajuCi vodic u vise stotina simbola1 znakova i ideograrna1 ilustrovan fotografijama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->