Bajram erif Mubarek Olsun svim vjernicima i vjernicama ! Da vam Allah dz. .

ispuni sve Dunjalucke i Ahiretske elje,da vas na Sudnjem Danu st avi pod svoj hlad kad drugog hlada osim Njegovog nece biti,da vam olak a Kabursku patnju,sve poteskoce Ovog svijeta,i da vam podari Dzennetski Firdevs bez obzira koliki grije nici bili !!! Amin !!!