P. 1
Utjecaj umora i pospanosti vozaca na sigurnost saobracaja i mjere prevencije

Utjecaj umora i pospanosti vozaca na sigurnost saobracaja i mjere prevencije

5.0

|Views: 455|Likes:
Published by Asmir
Završni - magistarski rad radjen tokom akademske 2012/2013. godine pri Fakultetu za saobracaj i komunikacije u Sarajevu.
Tema rada je "Utjecaj umora i pospanosti vozaca na sigurnost saobracaja i mjere prevencije"
Struktura rada:
1. UVOD
2. CILJ I METODOLOGIJA IZRADE ZAVRSNOG RADA
3. PRIRODA I NASTAJANJE UMORA I POSPANOSTI KOD LJUDI
4. KARAKTERISTIKE NEZGODA UZROKOVANIH POSPANOSCU
5. NAJPODLOZNIJE DRUSTVENE GRUPE
6. STATISTIKA SAOBRACAJNIH NEZGODA NASTALIH USLJED POSPANOSTI
7. MJERE PREVENCIJE UMORA I POSPANOSTI
8. TEHNOLOGIJA ZA PREPOZNAVANJE UMORA KOD VOZACA
9. ZAKLJUCAK

Ovaj rad predstavlja dobru osnovu za dalje istrazivanje problema umora i pospanosti u voznji.
Završni - magistarski rad radjen tokom akademske 2012/2013. godine pri Fakultetu za saobracaj i komunikacije u Sarajevu.
Tema rada je "Utjecaj umora i pospanosti vozaca na sigurnost saobracaja i mjere prevencije"
Struktura rada:
1. UVOD
2. CILJ I METODOLOGIJA IZRADE ZAVRSNOG RADA
3. PRIRODA I NASTAJANJE UMORA I POSPANOSTI KOD LJUDI
4. KARAKTERISTIKE NEZGODA UZROKOVANIH POSPANOSCU
5. NAJPODLOZNIJE DRUSTVENE GRUPE
6. STATISTIKA SAOBRACAJNIH NEZGODA NASTALIH USLJED POSPANOSTI
7. MJERE PREVENCIJE UMORA I POSPANOSTI
8. TEHNOLOGIJA ZA PREPOZNAVANJE UMORA KOD VOZACA
9. ZAKLJUCAK

Ovaj rad predstavlja dobru osnovu za dalje istrazivanje problema umora i pospanosti u voznji.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Asmir on Jul 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $19.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/31/2015

$19.99

USD

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE ODSJEK: SAOBRAĆAJ SMJER: CESTOVNI SAOBRAĆAJ

UTJECAJ UMORA I POSPANOSTI VOZAĈA NA SIGURNOST SAOBRAĆAJA I MJERE PREVENCIJE

MAGISTARSKI RAD

Kandidat: Hakanović Asmir

Mentor: Prof. Dr Osman Lindov

Sarajevo, juni 2013.

PODACI I INFORMACIJE O KANDIDATU MAGISTARSKOG RADA

1. Ime i prezime: Asmir Hakanović 2. Datum i mjesto roĊenja: 3. Mjesto i adresa stanovanja: 4. Naziv završenog fakulteta i godina diplomiranja: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, 2011.

INFORMACIJE O MAGISTARSKOM RADU

1. Naziv master studija: II ciklus studija, usmjerenje Cestovni saobraćaj 2. Naslov magistarskog rada: Utjecaj umora i pospanosti vozača na sigurnost saobraćaja i mjere prevencije 3. Mentor: V. prof. dr Osman Lindov

OCJENA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

1. 2. 3.

Datum prijave rada: Datum sjednice NNV na kojoj je rad prihvaćen: Sastav komisije za ocjenu rada:

4.

Datum odbrane magistarskog rada:

5.

Sastav komisije za odbranu rada:

SADRŢAJ
SAŽETAK........................................................................................................................................................ 1 1. UVOD ........................................................................................................................................................ 2 2. CILJ I METODOLOGIJA IZRADE ZAVRŠNOG RADA ..................................................................................... 4 2.1. Problem istraživanja .......................................................................................................................... 4 2.2. Predmet istraživanja .......................................................................................................................... 4 2.3. Kategorijalno pojmovni sistem .......................................................................................................... 4 2.4. Cilj istraživanja ................................................................................................................................... 5 2.4.1. Naučni cilj ................................................................................................................................... 5 2.4.2. Društveni cilj ............................................................................................................................... 5 2.5. Utvrđivanje hipoteza ......................................................................................................................... 6 2.5.1. Generalna hipoteza .................................................................................................................... 6 2.5.2. Podhipoteze................................................................................................................................ 6 2.6. Način istraživanja.............................................................................................................................. 6 2.7. Naučna i društvena opravdanost istraživanja ................................................................................... 7 2.7.1. Naučna opravdanost istraživanja ............................................................................................... 7 2.7.2. Društvena opravdanost istraživanja ........................................................................................... 7 2.8. Vremensko (i prostorno) određenje istraživanja .............................................................................. 7 3. PRIRODA I NASTAJANJE UMORA I POSPANOSTI KOD LJUDI .................................................................... 8 3.1. Ciklus spavanja i budnosti ................................................................................................................. 8 3.2. Funkcije spavanja ............................................................................................................................ 10 3.3. Deprivacija spavanja ........................................................................................................................ 12 3.4. Utjecaj pospanosti na sposobnosti vozača...................................................................................... 12 3.5. Uzroci pospanosti i vožnje u umornom/pospanom stanju ............................................................. 13 3.6. Procjena pospanosti ........................................................................................................................ 14 3.6.1. Procjena hronične pospanosti .................................................................................................. 15 3.6.2. Procjena akutne pospanosti ..................................................................................................... 16 3.7. Poremedaji sna ................................................................................................................................ 17 3.7.1. Problemi sa spavanjem............................................................................................................. 19 3.7.1.1. Nesanica ili insomnija ...................................................................................................... 19 3.7.1.2. Apneja spavanja ............................................................................................................... 19 3.7.1.3. Sindrom nemirnih nogu .................................................................................................... 20 3.7.1.4. Narkolepsija ..................................................................................................................... 21 3.7.2. Medicinski uzroci nesanice ....................................................................................................... 21 3.7.3. Liječenje nesanice..................................................................................................................... 22

.................. MJERE PREVENCIJE UMORA I POSPANOSTI ........................ Radnici koji rade u smjenama ........................................................................2..2..................... Znakovi upozorenja za pospane vozače i mjere za prevenciju pospanosti ...............4................................................................................. 69 7............................ 24 4................................. 71 7................... 50 5. Koraci u ponašanju radnika ........................................................ 40 5................................ Preporuke panela za usmjeravanje edukacionih kampanja .................................. 33 4............................................2............................................................................................................. Istraživanje među vozačima u BiH.....4 Način izvođenja eksperimenta i zaključci ..................4......... 52 6..1. Mladi ljudi (naročito muškog spola) ................................................................................................ 31 4........ Vozači komercijalnih vozila i putnici koji mijenjaju vremenske zone ....................................................... 71 7..................................................................................... Korištenje tretmana jakim svjetlom .............................1............... Nedostatak sna .............2.............. eksperimenti...................... Konzumiranje alkohola i pospanost .........1.... simulacija vožnje kamiona ..........4...............................2.........................1..........2.........6............................................Upravljanje poslodavca radnim rasporedom .....................4..................................................3...........1...................4................ 43 5............................................5................................1............................2................................................ Upotreba lijekova za smirenje .............................................................................................................................................................................................................. Preporuke za sigurnu vožnju ..3..............4.. STATISTIKA SAOBRADAJNIH NEZGODA NASTALIH USLJED POSPANOSTI .............1................................................................. Analiza i dokaz hipoteze i podhipoteza istraživanja .................................................6............................ 49 5.................................................. Vrijeme vožnje ....................................................................... 70 7.........................1................................. 72 .................................4..... 32 4... KARAKTERISTIKE NEZGODA UZROKOVANIH POSPANOŠDU .... 31 4. 70 7.......................................... Poimanje umora od strane vozača .........4..........1..................... Rizici za nastajanje saobradajnih nezgoda uzrokovanih pospanošdu ......................1. 72 7..........4...................... Mjere na radnom rasporedu ... Prezentiranje rezultata ankete .....1............. Međudjelovanje različitih faktora povedava ukupni rizik ................ 56 6................1....................................... Neliječeni poremedaji sna ........................3.6.... Istraživanje....... 49 5.....1........1.... 33 4........................... 35 4.....................................................3...............5..3. 38 5....................................................................1.............. Medicinske intervencije za liječenje narkolepsije i sindroma apneje spavanja ......... 69 7............................. Intervencije u ponašanju ........................................................................................................................................................................... 33 4................. NAJPODLOŽNIJE DRUŠTVENE GRUPE ......2. 42 5........................................................................ 54 6............ 40 5.......... Obavezni testovi za profesionalne vozače .................. 54 6....... 41 5......................... 71 7................................... Obrazovanje mladih vozača o opasnostima vožnje u pospanom stanju i načinima smanjenja rizika .... Osnovni podaci o eksperimentu ............ Ljudi s neliječenim sindromom apneje pospanosti i narkolepsije................. Rezultati istraživanja provedenih u inostranstvu ................. 37 4...2...................... Uređaji za upozoravanje .............. 54 6......4.... 35 4......................4.................................................3............................. 72 7......... 68 7.........

POPIS SLIKA.........................................................................1. 84 8............................. Sistem zasnovan na pradenju reakcija vozača (deadman switch) ............................. Promoviranje vibracionih ivičnih traka kao efikasne protivmjere za vožnju u pospanom stanju ...................... 74 7..............................4........1............................... 85 8... 89 8................2.. Upozorenja za izbjegavanje sudara (CAS) .................3.............3.......2...................................... ZAKLJUČAK........ Uređaji zasnovani na pradenju fizioloških karakteristika vozača ............................................. SKRADENICE .......................................... TEHNOLOGIJA ZA PREPOZNAVANJE UMORA KOD VOZAČA ........................................................... Sistemi upozoravanja na napuštanje saobradajne trake ........ 76 8...................................................................... 87 8................................... Sistem zasnovan na mjerenju dužine vremena zatvorenih očiju (PERCLOS) ................. 91 10.......................................... 96 12. Dizajn ceste..............................................................................................2................................................................... 90 9.......... 88 8...2.............. BIBLIOGRAFIJA .. 81 8................... 75 7...2..... 77 8................................ 98 PRILOZI ........................................ Raniji pokušaji uočavanja pospanosti za volanom ..................................................................................................................... Tehnologija pradenja otklona glave vozača .................. 87 8.....6..........7................3.6..... 100 ........................................................ 75 7.3................................................. 82 8... 86 8...... 89 8.................. Interaktivna tehnologija koja zahtijeva mentalno angažovanje vozača...6................... 88 8... 93 11................ Educiranje radnika u smjenama o rizicima vožnje u pospanom stanju i kako ih smanjiti .................1..................................2............4.........2...........................................4............... Automatizacija radnji koje bi trebao obavljati vozač ..2......4.........................4................................................ TABELA I GRAFIKA .. 75 7................4........ 81 8............................................ Sistem otkrivanja pospanosti kod Mercedes Benza (Attention Assist) ....2...............2.................. Ostale tehnologije za sprečavanje nastanka nezgoda uzrokovanih pospanošdu.5...................... Ograniĉenja vibracionih traka ...............4............................................7.......1................................4....... Sistem zasnovan na pradenju pokreta očnih kapaka (OPTALERT).............................. Poduzimanje akcije nakon voţnje preko iviĉne vibracione trake.................6..................2.................................................... Organizacije koje mogu obezbijediti edukaciju o problemu vožnje u pospanom stanju .........

but these acts worsen the sleepiness. 1 . but fatigue does not. ABSTRACT Fatigue is behavioral state associated with feeeling of discomfort. one can say that official statistics of traffic accidents severely underestimate fatigue as cause of accident and the number of fatigue related accidents is underreported.SAŢETAK Umor je bihevioralno stanje povezano sa osjećajima istrošenosti i neudobnosti. often accompanied with muscle pain and hostility to continuing current job. Problem of driver fatigue impact on traffic safety is much more significant than it seems at first sight. Fatigue is progressively worsening with length and intensity of task. Problem utjecaja umora vozaĉa na sigurnost voţnje je mnogo znaĉajniji nego se to na prvi pogled ĉini. ali je moguće da bude i pospan i umoran u isto vrijeme. Sleepiness is sometimes causing uncounsciousnes about present time and space. Since the impact of fatigue in contributing traffic accidents is hard to distinguish and to prove. Nije neophodno da ĉovjek bude umoran da bi bio pospan. Pospanost povremeno uzrokuje nesvjesnost o trenutnom vremenu i prostoru. Obiĉno smo svjesniji osjećaja umora nego pospanosti. Obzirom da se utjecaj umora prilikom nastanka saobraćajne nezgode teško uoĉava i dokazuje. It is not necessary to be fatigued to feel sleepy. Therefore drivers' sleepiness is more dangerous than fatigue. People are ususally more aware of fatigue than of sleepiness. a umor ne. moţe se reći da je faktor umora u statistikama o uzrocima nastanka saobraćajnih nezgoda podcijenjen i prijavljen u izvještajima kao uzrok u mnogostruko manjem broju nego što je to realno. ĉesto sa bolovima u mišićima i odbojnošću prema nastavku vršenja trenutne aktivnosti. Umor se ublaţava odmorom i prestankom rada. Fatigue is mitigated by having a rest and discontinuing the work. Stoga je pospanost mnogo opasnija nego umor kod vozaĉa. ali ovim postupcima se povećava pospanost. but it is possible to be sleepy and tired at the same time. Umor se progresivno pogoršava sa duţinom i intenzitetom zadatka.

dogaĊaju se greške pri odluĉivanju i ponekad i kratkotrajni gubici pamćenja. UVOD U modernom vremenu. pokreti upravljaĉa. štete u nezgodama nastalim usljed ovih uzroka doseţu desetine milijardi dolara. Vrlo je teško dokazati da je nezgoda uzrokovana umorom vozaĉa. To sposobnost da mijenja svoja svojstva je veliki nedostatak u sluĉaju obavljanja monotonih poslova koji se ponavljaju. ignorišu se vaţni signali. 2 . i njegova uĉinkovitost kao kontrolora se znatno pogoršava. a to je voţnja raznih vrsta vozila. To moţe imati kobne posljedice. U ekstremnom sluĉaju dolazi do drijemanja.). itd. Tokom dugih razdoblja voţnje ili kao rezultat spomenutih poĉetnih uvjeta. Tehniĉka rješenja koja pomaţu spreĉavanje saobraćajnih nezgoda uzrokovanih pospanošću imaju najveće šanse da uspiju. Sloţenija tehniĉka rješenja podrazumijevaju inteligentna vozila i automatske inteligentne ceste. postoji jedno veliko podruĉje gdje se ruĉna kontrola od strane ljudskog operatera još uvijek koristi. U kritiĉnim situacijama se njegova funkcija kontrole smanjuje. godine. kognitivne aktivnosti (odluka o odgovarajućem ponašanju) i motoriĉke (njegovo/njeno upravljanje vozilom. u razliĉitoj mjeri su pod utjecajem umora. igraju vaţnu ulogu. ĉovjek postaje umoran.1. pospanost.). to je jedna od aktivnosti koju ĉovjek najĉešće izvodi. pozornost opada. umor. moţe uĉiti i prilagoditi se promjeni uvjeta okoliša. koĉenje i sl. a posebno automobila. te naglo moţe nakratko zaspati (drijemnuti). cirkadijalni ritmovi vozaĉa i sliĉno. nego takoĊer moţe nastati i ubrzo nakon poĉetka voţnje ili kao rezultat nekih prethodnih aktivnosti. gubi motivaciju. Prema gruboj procjeni navedenoj u istraţivanju ameriĉkog ministarstva transporta iz 1997. veliki broj ljudskih aktivnosti koje se bave upravljanjem i kontrolom procesa zamijenjene su aparatima koji te aktivnosti obavljaju automatski. Umor je vrlo neodreĊen pojam koji se koristi kao zajedniĉki termin za fenomen uzrokovan mnogim razliĉitim faktorima. Još uvijek nije moguće precizno iskoristiti podatke koje dobiju ovi ureĊaji da se taĉno utvrdi kada će vozaĉ zaspati. kratkoroĉno pamćenje se pogoršava. spol. motivacija za okretanje upravljaĉa opada. dnevno ili noćno vrijeme voţnje. Tokom bilo koje dugoroĉne monotone aktivnosti. Ovu negativnu pojavu ne uzrokuju samo duge voţnje. Sve ove aktivnosti. vrijeme reakcije se produţava. Ljudski operater kao upravljaĉ je vrlo fleksibilan. U literaturi se koriste meĊusobno zamjenjivi pojmovi kao što su gubitak budnosti. svake godine se širom svijeta potroši preko 10 miliona godina ljudskih ţivota na voţnju automobila. optiĉki i akustiĉki signali. Skup drugih faktora kao što su dob. ali zato mogu upozoriti na povećan rizik ili vjerovatnoću da do toga doĊe. MeĊutim. ukljuĉujući i funkcije povezane s pamćenjem. prepreka. Prethodna tjelesna aktivnost ili nedostatak sna imaju posebno negativan uĉinak. te ga upozoravaju ukoliko je njegova sposobnost voţnje narušena. Uzimajući u obzir ukupan broj nezgoda. a 28% od tih nesreća su fatalne. Vozaĉke aktivnosti se mogu podijeliti u perceptivne (razlikovanje smjera. ali ameriĉki nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja procjenjuje da je umor uzrok više od 10% svih saobraćajnih nezgoda. Navedeni ekonomski i sigurnosni razlozi ĉine snaţan razlog za rješavanje problema utjecaja pospanosti na sigurnost voţnje. i taj broj se konstantno povećava. Zapravo. javljaju se sve drugaĉije kontrolne aktivnosti kao odgovor na iste impulse iz okoline. Inteligentna vozila posjeduju opremu koja analizira motoriĉke ili fiziološke signale vozaĉa. znakova.

Jasno je da je stepen umora mjerljiv jedino posredno. Dugotrajni fiziĉki umor dovodi do mentalnog umora. 3 . a smanjuje i uĉestalost ţivĉanih impulsa za poticanje motoriĉkih jedinica. Ova vrsta umora je uzrokovana iscrpljivanjem izvora energije u mišićima. te ĉinjenice pokazuju gdje moţemo pronaći pokazatelje koji najbolje ukazuju na umor.Razlike se primijete meĊu pojmovima fiziĉkog i mentalnog umora. Mentalni umor ĉesto proizlazi iz fiziĉkog umora. postoje hipoteze potkrijepljene eksperimentalnim dokazima. i oba su vjerovatno uzrokovana istim fiziološkim mehanizmom. tj. to smanjuje aktivnost onim dijelovima korteksa (kore velikog mozga) koji su odgovorni ne samo za motoriku. koji je usko povezan s fiziĉkom umorom. Nadalje. Budući da postoji najmanje pet vrsta membranskih receptora za serotonin. ne postoji jedinstvena mjera koja bi pruţila sveobuhvatne informacije o stepenu umora. MeĊutim. Mnogo se više zna o fiziĉkom (mišićnom) umoru. Nakon promjena u aktivnostima korteksa uslijediti će promjene u EEG aktivnosti. nego i za misaone procese. To takoĊer dovodi do niza drugih promjena koje nisu naroĉito bitne za problem koji je tema ovog rada. a obje će izazvati sekundarne promjene u funkciji autonomnih kontrolnih petlji poput varijabilnosti srĉanog ritma. glavna hipoteza o mentalnom umoru tvrdi da viša razina slobodnog triptofana u kombinaciji s niţim nivoom razgranatih lanaca aminokiselina povećava razinu serotonina u krvi. Ukratko. Nema općeprihvaćenog fiziološkog objašnjenja o porijeklu duševnog (mentalnog) umora. mišićima za pokretanje oĉnih kapaka i mišićima za pokrete oĉiju. Centralni umor smanjuje broj aktivnih motoriĉkih jedinica. Mjerenje koncentracija triptofana ili serotonina u krvi vozaĉa je teško izvodivo. subjektivnog i objektivnog. Ove ĉinjenice ukazuju na to da najvjerojatnije. Mnogo manje je poznato o izvoru mentalnog umora. njegova povećana koncentracija moţe da se oĉituje vrlo razliĉito u razliĉitim dijelovima ţivĉanog sistema. Promjene u neuro-motoriĉkom sistemu će biti najuoĉljivije na mišićima sa najmanje ţivaca. U ovom radu će primarno biti obraĊen mentalni (glavni) umor kao uzrok narušavanja sigurnosti saobraćaja. što je glavni uzrok središnjeg (mentalnog) umora. MeĊutim.

Ovaj ritam u mozgu regulira proizvodnju hormona. Cirkadijalni ritam je ponešto individualan. Umor je zapravo mješavina subjektivnih osjećaja i objektivnih promjena koje djeluju na radni uĉinak. istraţivanje statistiĉkih podataka o saobraćajnim nezgodama ĉiji je uzrok umor ili pospanost i ukazivanje na društvene grupe sa povećanim rizikom za takve nezgode. Cirkadijalnim ritmom nazivamo biološki dnevni ritam na koji je naviknuto naše tijelo. Predmet istraživanja Predmet istraţivanja mog završnog rada je istraţivanje i objašnjavanje prirode i uzroka nastajanja pospanosti i umora kod ljudi općenito. Problem istraţivanja je negativan utjecaj koji umor vozaĉa ima na sigurnost saobraćaja kako u svijetu. i kad moţemo najviše pojesti. S obzirom na brzinu nastajanja razlikujemo akutni i hroniĉni umor. cijanoze (plavetnila vidljive sluzokoţe i koţe) ili bljedila i hipotenzije (pada krvnog pritiska).2. Kategorijalno pojmovni sistem Umor je popratna pojava svake ĉovjekove aktivnosti koja smanjuje njegovu radnu produktivnost i negativno utjeĉe na stav prema radu. Vaţnu ulogu u ispravnom cirkadijalnom ritmu igra i dnevna svjetlost. S obzirom na vrstu rada. kao i naĉina za borbu protiv umora prilikom voţnje. ţeludac i druge organe. Ĉeste promjene perioda aktivnosti ne omogućuju organizmu da ispravno funkcionira. Jet lag je naziv za poznatu pojavu nagle promjene ciklusa dana i noći zbog putovanja u druge vremenske zone. Postoji najbolje vrijeme za spavanje.1. te podrţava ispravno funkcionisanje ĉitavog organizma. ali se najĉešće ne razlikuje znaĉajno od ĉovjeka do ĉovjeka. Problem istraživanja Problem istraţivanja u okviru teme „Utjecaj umora i pospanosti vozaĉa na sigurnost saobraćaja i mjere prevencije“ je objašnjenje pojma umora. zatim procjena utjecaja umora vozaĉa na sigurnost saobraćaja.3. a kraće od 10 sekundi pri ĉemu dolazi do promjene općeg stanja u organizmu. Pored toga što je ona prateći simptom odreĊenih bolesti svako u 4 . Apneju prati i odreĊena desaturacija (smanjenje) kiseonika u perifernoj krvi. istine i zablude o umoru prilikom voţnje. Za cirkadijalni ritam bitno je ponavljanje obrazaca dnevnih aktivnosti. tako da se preporuĉuje svakodnevno umjereno izlaganje sunĉanoj svjetlosti kao i fiziĉka aktivnost.2. tako i kod nas. umor moţe biti psihiĉki kao posljedica intelektualnog rada i tjelesni koji je posljedica fiziĉkog opterećenja pojedinih mišićnih skupina ili ĉitavog tijela (opći umor). kao i preporuke za poduzimanje mjera prevencije. utjecaja na sposobnosti vozaĉa. 2. jetru. CILJ I METODOLOGIJA IZRADE ZAVRŠNOG RADA 2. Apneja je kratkotrajni prekid spoljašnjeg disanja (uz oĉuvano unutrašnje disanje) ili pauza u disanju koja traje duţe od 3. a što za posljedicu ima nastajanje saobraćajnih nezgoda. a djeluje i na srce. Ĉovjek se osjeća najbolje ako mu je cirkadijalni ritam stabilan. a postoji i vrijeme kad smo najviše aktivni. 2. bradikardije (usporenog rada srca). prirode njegovog nastanka.

Iako je problem umora i pospanosti u voţnji vaţan problem. Kako bi se postigao ovaj cilj.studeni 2010. Procjenjuje se da je oko 5% odrasle populacije (naroĉito muškog pola) zahvaćeno ovom bolešću. Društveni cilj Istraţivanje s društvenog aspekta ima za cilj pokazati i objasniti vozaĉima kako je umor u voţnji veoma bitan. Cilj istraživanja U ovom završnom – master radu je obraĊena tema “Utjecaj umora i pospanosti vozaĉa na sigurnost saobraćaja i mjere prevencije”.4. je poseban entitet apneje (koji se naziva i bolešću spavanja) sa dosta velikom uĉestalošću kod prividno zdravih osoba. 2. Obstructive sleep apnea). naroĉito kod velikog umora ili nakon konzumacije alkohola u veĉernjim satima. Naučni cilj Istraţivanje sa nauĉnog aspekta ima za cilj utvrditi vaţnost problema pospanosti i umora vozaĉa za sigurnost saobraćaja. 54 5 .1. Osnovni cilj ovog rada je objašnjenje vaţnosti ovog problema u saobraćaju. kao i prijedlog mjera koje bi mogle smanjiti negativan utjecaj umora vozaĉa na sigurnost saobraćaja.4. Nikola Novak: Apneja i umor podmukli su napadači . u statistikama o uzrocima 1 Revija HAK. O apneji (kao bolesti).4.ţivotu moţe imati po koju apneju tokom noći.1 2. Popodnevni odmor (nap) je prirodno vrijeme za odmor.2. te da se njegov utjecaj na sigurnost voţnje ne smije podcjenjivati kao u prošlosti. neophodno je obraditi slijedeće tematske cjeline: Priroda i nastajanje umora i pospanosti kod ljudi Utjecaj umora i pospanosti na sigurnost saobraćaja Istine i zablude o umoru prilikom voţnje Najpodloţnije društvene grupe Istraţivanje statistiĉkih podataka o saobraćajnim nezgodama ĉiji je uzrok pospanost vozaĉa Prevencija umora kod vozaĉa Najpoznatiji sistemi za uoĉavanje umora vozaĉa 2. broj 186 . se govori kada se javlja više od 5 apneja u jednom satu ili kada je zbir apneja ili hipopneja u jednom satu veći od 10 u toku spavanja. Smatra se da je takav kratki popodnevni odmor jednako kvalitetan kao da smo produţili noćno spavanje za 90 minuta. str. Sindrom apneje pri spavanju ili opstruktivni apneja sindrom (eng. Duţe noćno spavanje ne moţe zamijeniti popodnevni kraći odmor (nap) u trajanju od 15 minuta.

5. Podhipoteze Pomoćne hipoteze u planiranom istraţivanju su: . U ovom radu korištene su razliĉite metode. Način istraživanja Da bi se predmet istraţivanja nauĉno istraţio.6. 2. Generalna hipoteza Generalna misaona pretpostavka (hipoteza) u planiranom istraţivanju je slijedeća: . od kojih istiĉem: . Metoda analize predstavlja postupak nauĉnog istraţivanja i objašnjavanja stvarnosti putem rašĉlanjivanja sloţenih tehniĉkih tvorevina – pojmova.1.Vozači u BiH smatraju da je utjecaj umora i pospanosti na sigurnost saobraćaja značajan .Vozači u BiH ne pate od poremećaja spavanja 2. Naime. 6 . objasnio i shvatio neophodni su nauĉni postupci koji se nazivaju "nauĉna metoda". metodologija se definira i kao znanstvena disciplina u kojoj se ispituju i eksplicitno izlaţu razliĉite opće i posebne znanstvene metode.Deskriptivna metoda Komparativna metoda Metoda analize Metoda sinteze Statistiĉka metoda Deskriptivnu metodu sam koristio prilikom objašnjenja pojmova umora i pospanosti.Vozači u BiH spavaju dovoljno .5. Metodu analize sam koristio pri objašnjenju znaĉaja umora vozaĉa. metodologija je znanost o cjelokupnosti svih oblika i naĉina istraţivanja pomoću kojih se dolazi do sistematskog i objektivnog znanja.5. te pri poreĊenju rezultata prethodnih istraţivanja i istraţivanja provedenog pri izradi ovog magistarskog rada. Utvrđivanje hipoteza 2. sudova i zakljuĉaka na najjednostavnije dijelove i elemente kao i izuĉavanje svakog od elementa zasebno i u odnosu na druge elemente. Metoda komparacije je upotrijebljena prilikom istraţivanja razliĉitih studija koje su prouĉavale umor i pospanost vozaĉa. kao i kombinacija istih. Pored toga.saobraćajnih nezgoda je najĉešće neidentificiran i znatno manje prijavljen kao uzrok nego što zaista jeste.Postoji utjecaj umora i pospanosti vozača na sigurnost saobraćaja 2.2.

Metoda sinteze je postupak znanstvenog istraţivanja i objašnjavanja stvarnosti putem spajanja. i poĉetkom 2013.2. godine. Obzirom da je historija problema pospanosti u voţnji stara koliko i saobraćaj. procese i odnose u jedinstvenu cjelinu.7. 2. Finske. sastavljanja jednostavnih tehniĉkih konstrukcija u sloţenije povezujući odvojene elemente. Metoda sinteze je u ovom radu korištena pri evaluaciji spoznaja i izvoĊenju zakljuĉaka. 2.7. Vremensko (i prostorno) određenje istraživanja Prilikom izrade ovog rada korišteni su podaci i publikacije koje su objavljene u posljednjih dvadesetak godina. 7 . 2. pojave. Društvena opravdanost istraživanja Ovo istraţivanje o utjecaju umora i pospanosti vozaĉa na sigurnost saobraćaja je opravdano zbog toga što je naglašavanjem znaĉaja problema i prezentiranjem rezultata istraţivanja moguće utjecati na svijest vozaĉa o ovom problemu i smanjenje broja ţrtava saobraćajnih nezgoda. Prostorno odreĊenje istraţivanja je veoma široko.1. moţe se reći da je istraţivanje i ukazivanje na znaĉaj ovog problema poĉelo veoma kasno. Naučna opravdanost istraživanja Nauĉna opravdanost istraţivanja proizlazi iz njegovog nauĉnog znaĉaja i primjene datog istraţivanja u budućim nauĉnim istraţivanjima sliĉnog karaktera. a istraţivaĉki dio koji je proveo autor ovog završnog rada je vršen krajem 2012. Obzirom da je ovaj problem popriliĉno neistraţen i zanemaren na našem govornom podruĉju. 2. a što će dati doprinos razvoju nauke i prakse u oblasti sigurnosti saobraćaja i saobraćajne edukacije.7. Ĉak ni danas mnogi vozaĉi nisu svjesni ogromnog utjecaja pospanosti na njihove sposobnosti upravljanja vozilom. obzirom da su spomenuti podaci iz Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava. kao i anketa provedena meĊu uzorkom vozaĉa u Bosni i Hercegovini. Naučna i društvena opravdanost istraživanja Funkcija ovog istraţivanja jeste da javnosti predoĉi vaţnost date teme. Novog Zelanda. U radu su korišteni podaci prikupljeni istraţivanjima u posljednjih 25 godina. za oĉekivati je da će u budućnosti ovaj rad biti osnova za još ozbiljnije struĉne i nauĉne radove o ovoj temi. Švedske.8.

biohemijskog. vokalizacije stimulacija koja je kljuĉna za razvoj ţivĉanoga sistema. Otkriće da se spavanje sastoji od dvije razliĉite vrste spavanja.3. ali nijedna ne pruţa jedinstven odgovor o funkciji spavanja u svjetlu ĉinjenica da je spavanje univerzalni fenomen u sisara. Zastupljenost REM3 spavanja u novoroĊene djece iznosi 50% i to je izrazito aktivni stadij kojeg prate mišićni trzaji. PRIRODA I NASTAJANJE UMORA I POSPANOSTI KOD LJUDI Nauka o spavanju još uvijek ne moţe da odgovori na suštinsko pitanje koja je funkcija spavanja sa neurofiziološkog.Ciklus budnost – spavanje . predstavljalo je prekretnicu u izuĉavanju spavanja. da bi se u 90. sporotalasnog spavanja (STS) i paradoksalnog spavanja (PS). Taj se ciklus takoĊer naziva cirkadijalnim ritmom – i to zato što je „circa“ latinska rijeĉ za otprilike. grimase.sa snovima u ĉovjeka. Brojne teorije objašnjavaju da je spavanje neophodno i vitalno za odrţavanje normalnih dnevnih aktivnosti. 59 3 REM faza (skraćenica od engleskog izraza Rapid Eye Movement. „Subjektivno. Kod starijih osoba (iznad 60. spavanje se karakteriše senzacijom ţelje za spavanjem (pospanost) i senzacijom mentalnog i fiziĉkog oporavka poslije spavanja. u posljedicama deprivacije (lišenosti ili nedostatka sna). 2 Veselinka Šušić i Dragana Ţivanović . odnosno brzo pomjeranje oka) je faza spavanja u kojoj su sve funkcije organizma potpuno drugaĉije nego u ostatku spavanja. psihološkog i kliniĉkog stanovišta. Paradoksalno spavanje je "aktivno" spavanje u kome su fiziološki procesi na nivou ĉak višem nego u budnom stanju. Institut za fiziologiju. godine starosti) dolazi do smanjivanja udjela sporovalnog spavanja u ukupnom spavanju. a „dies“ za dan.1.“2 3. dok odrasli obiĉno spavaju samo noću. u vremenu odigravanja. što je izmijenilo ranija shvatanja o spavanju kao pasivnom dogaĊaju u kome su procesi reducirani u odnosu na budnost. Uredan obrazac povezanosti spavanja i budnosti s ciklusom dana i noći djelomiĉno kontroliše mala skupina ćelija u hipotalamusu iznad optiĉke hijazme pod nazivom suprahijazmatska jezgra (SCN4). osmijeh. P. a posebno zbog ĉinjenice što je paradoksalno spavanje povezano sa mentalnim sadrţajem .fah 783. Medicinski fakultet. To je povezano sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti. Jasan ciklus budnosti i spavanja se uspostavlja oko 16. godini ono potpuno izgubilo. a tako razliĉito u duţini. manja djeca ĉesto prilegnu nakon ruĉka. metaboliĉkog. Spavanje je kompleksni fenomen u kome se odigravaju znatne promjene u funkcionisanju svih fizioloških sistema. Beograd . tako da više podsjećaju na budno stanje 4 Suprachiasmatic nucleus (suprahijazmatska jezgra) – dio mozga odgovoran za regulaciju cirkadijalnog ritma koji svojim hormonski i neuronskim utjecajima reguliše mnoštvo procesa u organizmu tokom 24 sata 8 . To je jedina prirodna instanca da se mentalni procesi odigravaju van svijesti. sedmice ţivota. Dojenĉe spava u kratkim vremenskim razdobljima tokom dana i noći. Ciklus spavanja i budnosti Ciklus spavanja i budnosti je endogeni ritam koji postupno tokom prve godine ţivota postaje povezan s ciklusom dana i noći. str.

7 Cirkadijalni faktor kreira i obrazac sa dva izraţena perioda afiniteta ka spavanju koji se najĉešće uoĉavaju 12 sati nakon sredine glavnog perioda spavanja (tokom popodneva kod ljudi koji spavaju tokom noći) i prije narednog duţeg perioda spavanja (najĉešće prije spavanja u noći). a kada noć. koji su neobiĉni po brojnim sinapsama izmeĊu dendrita6 kako bi mogli sinhronizirati zajedniĉko okidanje. MeĊutim. Periodi spavanja i budnosti su takoĊer pod utjecajem ciklusa tame i svjetlosti. svakodnevno je praćen TV kamerama i bio je povezan telefonskom linijom s površinom. TV/radija.braincampaign. osoblja u 5 Web izvor: Spavanje – Brain Campaign. dio su moţdanog biološkog sata. te je u takvoj izoliranoj okolini ubrzo uspostavio pravilan ritam budnosti i spavanja. kalendara. str.] 9 .2013. Ovo je istraţivanje uputilo na postojanje unutarnjeg sata koji reguliše cirkadijalni ritam u ljudi . a spavanje u tami noći.org/comm on/ docs/files/2768/crchap14. Ljudi koji su sudjelovali u istraţivanjima spavanja ţiveći dugo. godine proveo dva mjeseca u spilji ispod zemlje.Slika 1. Osobe kod kojih je spavanje neprilagoĊeno ovim ciklusima.] 6 Kraći produţeci koji s osjetnih organa ili drugih ţivĉanih stanica dovode ţivĉano uzbuĊenje na tijelo stanice 7 Web izvor: Spavanje i sanjanje < https://www. Michel Siffre je 1972.02. njegov je ciklus trajao gotovo 25 sati! Taj je nalaz potvrĊen i u drugim istraţivanjima. kao naprimjer kod radnika u noćnoj smjeni. Imao je mnogo knjiga te sprave za tjelovjeţbu.taj je sat smješten u suprahijazmatskoj jezgri.pdf > [datum pristupa 15. bez ikakvog dodira s danjskim svjetlom. 39 < http://www. Suprahijazmatska jezgra je endogeni biološki sat5 Neuroni te jezgre.ffri. on otkucava ritam tek nešto sporiji od dana. daleko od svih informacija o pravoj dobi dana. usvojili su obrasce aktivnosti koji su bili u slobodnom ritmu ciklusa spavanja-budnosti koji je trajao otprilike 25 sati (izmeĊu 24 ¼ i 24 ¾ sati). bez sata. ali je obiĉno „baţdaren“ ulaznim informacijama iz oka koje govore kad je dan. Kod ljudi.2013S.01.pdf > [datum pristupa 20. što kod većine ljudi implicira budnost tokom dnevne svjetlosti.hr/datoteke/Mladenka/spavanj e_i_ sanjanje_2010_ novo.

Mikro-san ili nevoljni napadi sna ili pospanosti mogu nanijeti mnogo štete unatoĉ najboljim nastojanjima pojedinca da ostane budan u nekoj situaciji. Druge teorije smatraju da je spavanje vrijeme štednje energije ili smatraju da spavanje ima adaptivnu funkciju u promicanju preţivljavanja. testosteron i luteinizacijski hormon pokazuju ritmove izluĉivanja koji su vezani uz spavanje. Ĉinjenica da je kod mladunĉadi sisara kojima je nuţna roditeljska 8 Web izvor: <http://en. Ni trening. Hormon rasta i drugi anaboliĉki hormoni kao prolaktin. Moţda je njihov najbolji dokaz osjećaj koji ujutro ima osoba nakon dobro prospavane noći. voţnja automobila). što bi potvrĊivalo teoriju o spavanju kao procesu oporavka. Rezultati koji direktno potvrĊuju ove teorije ograniĉeni su. niti inteligencija ne mogu promijeniti ili smanjiti potrebu za snom kod ljudi. obrazovanost.zrakoplovima.wikipedia.2.] 10 . pospanost i pad performansi ĉovjeka su odgovor na nedostatak sna.2012.org/wiki/Circadian_rhythm> [datum pristupa 27. Ustvari. zaokupljenost poslovima. putnika koji ĉesto mijenjaju vremenske zone. veoma je izraţena vjerovatnoća da će patiti od nedostatka sna ili isprekidanosti sna što umanjuje opreznost prilikom vršenja nekih uobiĉajenih aktivnosti (npr. Iako se u savremenom svijetu mnogim aktivnostima daje prednost u odnosu na spavanje. 3. motivacija.11. a REM spavanje dovodi do oporavka mozga. Slika 2 Pojedine odlike cirkadijalnog ritma čovjeka8 Struĉnjaci su naglasili da je ciklus spavanja i budnosti unutrašnji i neizbjeţan. Funkcije spavanja Izgleda da spavanje dovodi do oporavka organizma. Na narednoj slici su prikazane samo neke od odlika 24-satnog cirkadijalnog ritma (bioritma) kod ĉovjeka. neki su istraţivaĉi pretpostavili da ne-REM spavanje sluţi oporavku tijela. nije obrazac koji ljudi svojevoljno prihvataju ili odbacuju. nivo vještina.

Svaka osoba sanja svake noći. pri roĊenju mnogo veća uĉestalost REM spavanja nego kod mladunĉadi sisara kojima nije nuţna roditeljska skrb. Nauĉnici kao osnovne funkcije spavanja sisara navode slijedeće: Konzervacija energije Izbjegavanje predatora Restoracija tjelesnih resursa Konsolidacija pamćenja Obzirom da je istraţivanje spavanja kod ĉovjeka veoma sloţeno. Ljudi nisu baš dobri u prosudbi biološke potrebe za spavanjem. te sam odmor nije zamjena za spavanje. mozak je aktivan. Neke manje poznate ĉinjenice o spavanju su: Za vrijeme spavanja mozak se ne odmara. Bez obzira koliko dugo da se radi u noćnoj smjeni. Poremećaji spavanja ne moraju biti povezani s brigama i psihološkim problemima. spavanje tokom dana ne moţe zamijeniti noćno spavanje. Svi ljudi tokom spavanja sanjaju. Hrkanje tokom spavanja ne mora biti bezopasno. dok je narkolepsija genetski uzrokovana. Daljnja istraţivanja moraju pokazati koja od ovih razliĉitih teorija o funkciji spavanja ima najviše empirijskih dokaza. ukljuĉujući ĉovjeka. a da to nema znaĉajnih loših posljedica. U većini sluĉajeva. Ĉinjenica da REM spavanje moţe biti znaĉajno smanjeno kod odraslih osoba zbog ozljede ili upotrebe tvari koje suprimiraju REM spavanje. postavlja pitanje koju funkciju ima REM spavanje za odrasli mozak. Iako ljudi teţe kraćem spavanju kako stare. potreba za spavanjem se ne smanjuje sa starošću. Apneja spavanja je uzrokovana opuštanjem mišića. svakako govori u prilog hipotezi da REM spavanje podrţava maturaciju mozga koji se razvija. Potreba za spavanjem je biološki. ali se svi ne mogu sjetiti svojih snova. Hrkanje moţe biti znak za apneju spavanja koja moţe biti fatalna ako se ne lijeĉi. Dok se tijelo odmara.skrb. te da još uvijek nisu poznate sve ĉinjenice vezane za spavanje. Većina poremećaja spavanja neće nestati bez posebnog tretmana. Većina ljudi ne zna kada im se spava. poremećaji spavanja ne nestaju bez tretmana. odnosno genetski odreĊena. Spavanje je nuţno za zdravlje kao hrana i voda. - - - 11 . Ljudsko se tijelo ne moţe naviknuti na rad u smjenama. jer su tjelesni procesi ĉovjeka pod utjecajem cirkadijalnih ritmova koji funkcionišu prema rasporedu svjetla i mraka. Nije moguće nauĉiti normalno funkcionisati ako se spava jedan ili dva sata manje nego što je uobiĉajeno. ljudi su ĉesto u zabludi o poimanju spavanja. te se u sluĉaju primjećivanja nekih simptoma tih poremećaja preporuĉuje posjeta doktoru. Odmaranjem u krevetu zatvorenih oĉiju ne moţe se zadovoljiti potreba organizma za spavanjem.

nisu poznati. Kribbs. Dinges. Lisper. Eriksson. Pretpostavlja se da smo kao društvo hroniĉno umjereno deprivirani spavanjem zbog liĉnog izbora. Grey 1988.  Deficit u obradi informacija. Obrada i interpretiranje informacija traje duţe. Kim Nagel. Utjecaj pospanosti na sposobnosti vozača Pospanost dovodi do saobraćajnih nezgoda. MeĊutim. Fagerstrom i Lindholm su 1979.3. Naklada Slap. Australia . Hrvatska . No. 3 popodne i u 9 sati naveĉe.3. otimanje. ukljuĉujući povećana razdoblja bez ili sa odgoĊenom reakcijom (Haraldsson i saradnici. Ispitanici su vozili 3 sata i to poĉevši u 3 ujutro. Victoria. godine proveli eksperiment kako bi ocijenili povezanost vremena reakcije sa vremenom voţnje tokom dana. Relevantna umanjenja sposobnosti utvrĊena u laboratoriju i studijama u vozilima ukljuĉuju:  Sporije vrijeme reakcije. 1990. ne slaţu se sva istraţivanja s tom tvrdnjom10. Triggs i Elizabeth M. 9 prijepodne. Deprivacija spavanja Ţivotinje koje su u potpunosti lišene spavanja tokom duţeg vremena (do 30 dana) na kraju će umrijeti uz opću slabost i zatajenje više organa. Performanse na zadacima baziranim na opreznosti opada s povećanjem pospanosti. Nisu primijećene razlike u vremenu reakcije u odnosu na vrijeme poĉetka voţnje. lišenje. Mogući dugoroĉni fiziološki uĉinci hroniĉne umjerene deprivacije spavanja. Haworth. smanjenog radnog uĉinka i narušenog liĉnog. str. taĉnost kratkotrajne memorije se smanjuje. što dovodi do saobraćajnih nezgoda i nezgoda na poslu. 9 Lišenost (lat. pa su autori istraţivanja zakljuĉili da „bioritam kao pojedinaĉna varijabla ima zanemariv utjecaj na sposobnosti vozaĉa“. U eksperimentalnim uvjetima ljudi su mogli podnijeti oko 10 dana potpune deprivacije9 spavanja bez ozbiljnijih trajnih posljedica. Thomas J. 3. 58 10 12 . 2003. lišavanje. oduzimanje) Martin Reite. Nedavna meta-analiza je pokazala da deprivacija spavanja znaĉajno narušava funkcioniranje ĉovjeka i da je raspoloţenje jaĉe narušeno od kognitivnog i motoriĉkog funkcionisanja. 1991). društvenog i porodiĉnog funkcioniranja. 1995). jer narušava elemente ljudskih sposobnosti koje su neophodne za sigurnu voţnju (Dinges. te umjereno pospani ljudi mogu imati povećano vrijeme reakcije koje će onemogućiti zaustavljanje na vrijeme da se izbjegne sudar (Dinges. jasno je da su bitne negativne posljedice povezane s povećanom pospanošću.. No.4.  Smanjena opreznost. Driver fatigue: Concepts. 1994). kakvu uobiĉajeno doţivljavaju odrasli ljudi i osobe koje pate od hroniĉne nesanice. Ĉak i malo povećanje vremena reakcije moţe imati veliki utjecaj na rizik od sudara. posebno pri visokim brzinama. Evaluacija i liječenje poremećaja spavanja . zbog zahtjeva rasporeda rada ili zbog poremećaja spavanja. 25 11 Narelle L. Kribbs. measurement and crash countermeasures. 1995). Human factors group. Ĉesto se najprije javlja izostanak termoregulacije. povećan broj nezgoda usljed pospanosti tokom odreĊenog dijela dana (i noći) upućuje na meĊudjelovanje negativnih faktora kao što su dugo vrijeme voţnje ili deprivacija spavanja koji kulminiraju tokom jutarnjih sati kroz izraţen utjecaj na perfomanse vozaĉa11. privare – lišiti. a performanse opadaju (Dinges. Pospanost povećava optimalno vrijeme reakcija. John Ruddy. str.

Uzroci pospanosti i vožnje u umornom/pospanom stanju Iako alkohol i pojedini lijekovi mogu potaknuti pospanost. je prikaz rezultata eksperimenta (Kribbs. 1994) o reakcijama subjekta na marker koji je pokazivan svake 4 sekunde u 10-minutnom periodu. New York. Reakcija na pokazivanje markera se brţe smanjuje kod pospane osobe nego kod osobe koja je imala normalnu koliĉinu sna.5. Kingman i ostali. str. primarni uzrok pospanosti i voţnje u umornom/pospanom stanju kod ljudi koji nemaju poremećaj spavanja jesu nedostatak sna i isprekidanost sna. Ovdje ćemo nabrojati osnovne uzroke pospanosti za volanom: izostanak sna ili manjak sna manjak sna izazvan radnim rasporedom liĉni prohtjevi i stil ţivota isprekidanost sna cirkadijalni faktori 12 P. 5 13 . National Highway Traffic Safety Administration. kada mirno sjede. maskirajući tako nivo pospanosti. smanjuje se druga veliĉina. D rowsy driving and automobile crashes . obavljaju zadatke koji se ponavljaju (poput voţnje na dugim udaljenostima) ili se dosaĊuju. 3. Dinges. san dolazi brzo. Strohl.Ĉesto ljudi koriste fiziĉku aktivnost i prehrambene stimulanse kako bi se nosili s gubitkom sna. MeĊutim. Kako se povećava vrijeme reagovanja. NCSDR/NHTSA expert panel on driver fatigue and sleepiness 1998. što pokazuje smanjenje mogućnosti percepcije/odgovora. Slika 3. Performanse opadaju što je duže vrijeme nespavanja 12 Na slici 2.

Dangers of sleepiness and inattention while driving u Eberhart et al. 11 14 MSLT – višestruki test latentne pospanosti ( Multiple sleep latency test) 15 MWT – test odrţanja budnosti ( Maintenance of wakefulness test) 14 . Dva najpoznatija objektivna testa pospanosti su Višestruki test latentne pospanosti (MSLT14) i test odrţanja budnosti (MWT15).3. U nastavku su opisani neki alati za procjenu pospanosti da bi ilustrirali razliĉite subjektivne i objektivne odlike hroniĉne i situacijske (akutne) pospanosti i tehnologije u vozilu za ocjenu pospanosti. a postoji i interes za monitoringom baziranim na kretanju vozila.6. Sistem za mjerenje bi trebao biti baziran na odreĊivanju nivoa sposobnosti vozaĉa i smješten u vozilu. Russell i Hu. JAOA. Trenutno ne postoje alati za mjerenje pospanosti vozaĉa u situaciji neposredno nakon nezgode. Supplement to August 2000. Procjena pospanosti Idealno mjerenje pospanosti bi bilo zasnovano na fiziološki temeljenom alatu za provjeru koji je brz i pogodan za ponovnu upotrebu. a na osnovu tih odgovora se moţe procijeniti njihov stepen pospanosti (Epworthova skala pospanosti. itd. No 8. Stanford skala pospanosti. Trenutni alati za procjenu pospanosti temelje se na upitnicima i elektrofiziološkim mjerenjima sna. Foresman. Slika 4.). Procjena na osnovu subjektivnih osjećaja se vrši ispunjavanjem upitnika od strane ispitanika u kojima oni odgovaraju na pitanja. te povezan sa ureĊajima za uzbunjivanje namijenjenih da sprijeĉe spavanje za volanom. 13 Eberhart. Xiaohui i H. str. vrlo je vjerovatno da sam sudar bitno mijenja okolnosti za takvo mjerenje. Dangers of sleepiness and inattention while driving. USA . Brian 2000. Indiana University. Vol 100. Testovi za procjenu pospanosti13 Moţemo reći da se procjena pospanosti vrši na osnovu subjektivnih osjećaja pojedinca ili objektivnim testovima (slika 4). Karolinska skala pospanosti. TakoĊer.

MSLT i MWT su razvijeni za neuro-fiziološke procjene i mjere i akutna kao i hroniĉna stanja gubitka sna. modificirani „nap-test“16 je korišten zajedno s upitnicima za procjenu pospanosti vozaĉa. pojedinci koji pokazuju otpornost na san manje od 15 minuta na MWT su kategoriĉki ocijenjeni kao previše pospani da bi vozili motorno vozilo. Obje pretpostavljaju korištenje standardizovanih postupaka koji ukljuĉuju posebno uvjeţbano osoblje i nisu valjani ako je testirani ispitanik bolestan ili trpi neke bolove. Podaci prikupljeni ovim instrumentima nisu široko primjenjeni pri procjeni uzroka saobraćajnih nezgoda nekomercijalnih vozila. dok ocjena 15 ili veća pokazuje tešku pospanost. gledanja TV-a. Ljudi koji su bodovani sa 10 do 14 su ocijenjeni kao umjereno pospani. a vrijeme koje je potrebno (ukoliko se uopšte i desi) u 20 minuta da zaspu je mjera pospanosti po kriteriju moţdanih valova. Laboratorijski alati za mjerenje pospanosti ukljuĉuju Višestruki test latentnog spavanja (Multiple Sleep Latency Test . Na diskusiji struĉnjaka razliĉitih disciplina je prevladalo mišljenje da korištenje tih medicinskih testova ne moţe biti praktiĉno za procjenu sudara. Pretpostavka u ovom testu je da ljudi koji brţe zaspu imaju i veću pospanost u svakodnevnim situacijama. Pojedinci koji su zaspali u roku od pet minuta ili manje smatraju se patološki pospanim. dok se 10 ili više minuta smatra normalnim. ispitanicima se savjetuje da ostanu budni.1991) je izvještaj u kome ispitanik daje odgovore na 8 pitanja kojima se kvantificira pospanost pojedinca na osnovu sklonosti da zaspi "pri normalnim ţivotnim navikama u posljednje vrijeme" u situacijama poput sjedenja i ĉitanja. Procjena hronične pospanosti Epworth skala pospanosti (ESS) (Johns. Drugi instrumenti zasnovani na pisanju vlastitih izvještaja daju historijske podatke u vezi pospanosti koristeći dnevnike pacijenata i dnevnika spavanja-buĊenja. U MWT. Iako relativni rizik za nastanak nezgoda usljed pospanosti nije utvrĊen.spavanje.MSLT) i test odrţavanja budnosti (Maintenance of Wakefulness Test MWT). Ostali alati za rangiranje pospanosti na osnovu iskustava pojedinca kroz duţe vremensko razdoblje sadrţavaju komponentu ili veliĉinu koja je sukladna s mjerenjem pospanosti u Pitsburg indeksu kvaliteta sna i Inventaru aktivnosti budnost . MSLT mjeri tendenciju ka spavanju u standardizovanoj situaciji koja je poticajna za spavanje tokom ĉetiri ili pet 20-minutnih intervala koji daju priliku za kratki san.1. 16 Nap – drijemanje (spavanje do 20 minuta) 15 . 3.U nastavku ovog rada će biti objašnjeno koji testovi se koriste za procjenu hroniĉne. Spavanje je odreĊeno unaprijed definiranim kriterijem padanja u san u mozgu. MeĊutim. a koji za procjenu akutne pospanosti. te upitnike i poremećajima sna. ili sjedenja u automobilu koji se zaustavio u saobraćajnoj guţvi.6. a koji su rasporeĊeni na 2 sata tokom dana pri ĉemu je pojedincu reĉeno da pokuša zaspati. ESS se koristi u istraţivanju pospanosti vozaĉa i korelacije pospanosti i performansi voţnje kod ljudi s medicinskim poremećajima. ESS nije dizajniran da se koristi za procjenu situacijske pospanosti ili za mjerenje pospanosti koja je odgovor na akutni nedostatak sna.

Ispitanici ocjenjuju njihov trenutni osjećaj o pospanosti stavljanjem crtice na liniji koja oznaĉava koliko pospano se osjećaju. ureĊaji koji detektuju pokrete upravljaĉa i ureĊaji za praćenje koji detektuju promjenu saobraćajne trake. a moţe se primijeniti više puta tokom 24-satnog razdoblja. Ove tehnologije se ispituju u 17 Sestrinski glasnik . Tabela 1. U svim tim pokušajima da se izmjeri subjektivna pospanost. Graniĉne vrijednosti za ocjenu pospanosti su u rasponu od "skoro zaspao" (na lijevom kraju skale) do "budniji ne mogu biti" (desni kraj). monitori moţdanih valova. Ovdje je bitno napomenuti i alate koji su bazirani na praćenju karakteristika voţnje vozila. uskoro padam u san Zaspao Ocjena 1 2 3 4 5 6 7 8 Karolinska dnevnik o spavanju sadrţi pitanja koja se odnose na izvještaje o kvalitetu sna koje piše sam ispitanik. To su.. VAS je prikladan i brzo se primjenjuje u više ponovljenih mjerenja. Vizualna analogna skala (VAS) za pospanost dopušta subjektima da ocijene svoju "pospanost" u kontinuitetu duţ 100-milimetarske linije. 5 16 . Stanfordova skala pospanosti (SSS) je instrument koji sadrţi sedam izjava kroz koje ljudi ocjenjuju trenutni nivo budnosti (npr. Laboratorijske.6. vitalno.3. Procjena akutne pospanosti Akutna pospanost je definisana kao potreba za snom koja je prisutna u odreĊenom trenutku.. tromjeseĉnik hrvatske udruge medicinskih sestara. 20 08. monitori zatvaranja oĉiju. Kao i u SSS. odnosno. skala pospanosti ne korelira dobro s pokazateljima ponašanja pri pospanosti.2. vrlo je osjetljiva na nedostatak sna. nalet spavanja uskoro . budno i potpuno svjesno Funkcionišem na visokom nivou. odgovor osobe ovisi i o predstavljanju uputa i tumaĉenjem tih uputa od strane ispitanika."). U nekim situacijama. ljudi s oĉitim znakovima pospanosti su odabrali ocjenu 1 ili 2 na skali.. primjerice. U VAS-u se ocjenjuje mjerenjem udaljenosti u milimetrima od jednog kraja skale do crtice koja je oznaĉena na liniji. 1 = "osjećaj .. ali i neke studije na terenu ukazuju da najsubjektivnije mjere pospanosti na ovoj skali pokazuju snaţnu kovarijaciju i odnos prema kontinuitetu spavanja u širokom spektru sa duţinom prethodnog intervala sna i njegove fragmentacije. bez ţelje da ostanem budan Borim se sa snom Ne borim se više. ali ne vrhunskom Budan. budan" do 7 = ". nekoliko pitanja se postavlja kako bi se utvrdila skala za subjektivnu pospanost. Pitanja Karolinska dnevnika o spavanju17 Stepen pospanosti Osjećam se aktivno. Zagreb. str. Skala korelira s standardnim mjerama uĉinka.. ali nisam odmoran Magla pred oĉima Pospan. broj 1. Postoje neki sistemi unutar vozila koji su namijenjeni za mjerenje pospanosti ili neko ponašanje povezano s pospanošću u voţnji komercijalnih i nekomercijalnih vozila.. Problemi vezani za te faktore mogu zbuniti pri interpretaciji izmeĊu studija ili meĊu skupinama razliĉite dobi ili kultura.

Obje faze dubokog sna su veoma vaţne da biste se osjećali svjeţe nakon buĊenja.faza ubrzanog kretanja oĉiju (Rapid Eye Movement) 17 . Ovo moţe da bude propraćeno osjećajem padanja. Poremećaji sna Normalno stanje je uvijek se osjećati odmoreno nakon buĊenja i zadrţati taj osjećaj tokom dana. jednako vaţan je i njegov kvalitet. Svaki ciklus traje od 90 do 110 minuta. 3. Osoba se moţe lahko probuditi. 4 i REM18 faza. Slijedeća stanja upućuju na poremećaj spavanja: buĊenje s osjećajem umora nakon sedam ili osam sati spavanja spontano padanje u san za vrijeme sastanaka i društvenih dogaĊanja neugodan osjećaj gmizanja i trnci u nogama praćeni neodoljivom potrebom za pomicanjem nogu. San ima sloţenu strukturu i sastoji se od pet faza koje se u ciklusima ponavljaju tokom noći: faza 1. poznatih kao delta talasi. U ovoj fazi. Pokreti oĉiju i pokreti tijela se usporavaju. Za vrijeme faze 3 veoma je teško nekoga probuditi. Moţdani talasi su kombinacija sporijih talasa. U REM fazi sna se javljaju snovi. Faza 2: Oko 50 posto vremena spavanja provodi se u fazi 2. ĉije izljeĉenje ĉovjeku moţe promijeniti ţivot. REM – san: faza naglih pokreta oĉiju. Ako se probudite u ovoj fazi moguće je da budete dezorijentisani nekoliko minuta. Faza 1: lagani san. Oĉi se kreću brzo. Za vrijeme ove faze zaustavljaju se pokreti oĉiju i usporavaju moţdani talasi.7. ulazak i izlazak iz sna. pogotovo ako se javljaju nakon lijeganja u krevet vrlo glasno hrkanje i nemiran san Ako je bilo koje od tih stanja prisutno moţda se radi o poremećaju spavanja ili nekom medicinskom stanju povezanom s tim poremećajem. 2. san neće biti zadovoljavajući. Za zdravlje ĉovjeka nije vaţan samo dovoljan broj sati sna. a mišići postaju nepokretni. U ovoj fazi je takoĊe veoma teško nekoga probuditi. Ulaskom u REM. 3. Za vrijeme odreĊenih faza i razdoblja ciklusa spavanja luĉi se cijeli niz hormona i drugih tvari koje pomaţu u regulaciji metabolizma i ostalih faktora koji utjeĉu na zdravstveno stanje. skoro iskljuĉivo se javljaju samo delta talasi. Faza 4: druga faza dubokog sna. Mozak reaguje razliĉito u svakoj od ovih pet faza sna. Mogu se doţivjeti iznenadni pokreti nogu ili ruku ili drugih mišića. Faza 3: prva faza dubokog sna. Ritam srca 18 REM . Postoji nedovoljno dokaza u ovom trenutku da bi se mogla procijeniti njegova primjena i uĉinkovitost u nekomercijalnim vozilima.fiziološkim. i brţih talasa. U ovoj fazi povremeno se javljaju nagli i kratki izljevi moţdane aktivnosti. a u drugim fazama ruke i noge su nepokretne. nepravilno je i plitko. disanje se ubrza. Tu se doţivljava drijemanje. Obiĉno spavanje poĉinje od faze 1 i prelazi sve faze dok se ne dosegne REM san. psiho-fiziološkim i oblastima prevencije sudara. Ako su ove faze prekratke. Ovo je prouzrokovano time što se motorni dijelovi tijela spontano stimulišu. Aktivnost mozga postaje sporija. i tada ciklus poĉinje ponovo. U nekim fazama tijelo se pokreće.

Prosjeĉna osoba obiĉno doţivi 4 do 5 REM faza za vrijeme sna.20 Promjena strukture sna moţe dovesti do osjećaja umora i pospanosti.2012. U trećoj i ĉetvrtoj fazi javlja se kombinacija delta i teta moţdanih talasa. Ako je REM faza osobe poremećena. vrijeme provedeno u REM fazi se povećava nauštrb vremena dubokog sna.howstuffworks. U prvoj fazi se javlja jedan mali ciklus REM sna. U REM fazi nema dominantnih moţdanih talasa. Aktivnost mozga je sliĉna kao za vrijeme budnog stanja i zbog toga se ova faza naziva paradoksalni san.sanovnik. Valja razlikovati probleme sa spavanjem.htm > [datum pristupa 13.rs/FAZE-SNA/FAZE-SNA/ > [datum pristupa 30. slijedeća faza neće imati normalni redoslijed. 19 Web izvor: How dreams work < http://science. pa ĉak i povećati rizik od nastanka cijelog niza ozbiljnih medicinskih stanja. i tu se tijelo relaksira i priprema za san. Oni znaju da je ova faza bitna za stvaranje dugoroĉnog pamćenja.2013. Slika 5.01.12. U budnom stanju moţdane aktivnosti su u domenu beta talasa. te poremećaje sna koji su uzrokovani nekim medicinskim stanjem. REM faza poĉinje oko 70 do 90 minuta nakon padanja u san.] 20 Web izvor: Faze sna < http://www.com/life/inside -the-mind/humanbrain/dream2. Faze sna19 Istraţivaĉi ne razumiju u potpunosti REM san i spavanje.] 18 . Prema jutru. primarne poremećaje sna. koji nam omogućavaju svjesno funkcionisanje iz dana u dan.i krvni pritisak se ubrzavaju. U prvoj fazi mozak ima kombinaciju alfa i teta moţdanih talasa. Oko 20 procenata sna odraslih se provodi u REM fazi. sve dok se ne nadoknadi vrijeme REM faze koje je bilo izgubljeno.

poremećaj paţnje. poput rokova na poslu. oteţana koncentracija.7.1.3. Kod opstruktivne apneje dolazi do suţenja grla za vrijeme spavanja što onemogućava protok zraka kroz dišne putove.1. bolovi u mišićima. depresija i stanje pretjerane osjetljivosti poput osjećaja napetosti. 53 19 .2. TakoĊer je primarni faktor rizika za nastanak visokog krvnog pritiska. intenzivno vjeţbanje ili konzumiranje velikih obroka hrane prije spavanja. TakoĊer je moguća pospanost tokom dana. umor. ispita. no najĉešći su nesanica ili insomnija. Taj se ciklus moţe ponavljati cijele noći. Tu su takoĊer i umor uzrokovan promjenom vremenskih zona prilikom putovanja i psihološki stresovi koji dovode do oteţanog uspavljivanja ili spavanja. Takva privremena nesanica obiĉno nestaje kada nestane i njezin uzrok. te znaĉajan gubitak pamćenja. Ove probleme je moguće ublaţiti osmišljavanjem i provoĊenjem dobrog programa higijene spavanja. a tako djeluje i samo oĉekivanje da će san biti loš. 3. Središnja apneja je puno rjeĊa. sindrom nemirnih nogu i narkolepsija. konzumiranje alkohola ili kofeina.21 3. uzrokovana je time što mozak ne šalje signal za disanje. Postoje dvije vrste apneje: opstruktivna i središnja. a da spavaĉ toga nije ni svjestan. emotivnog stresa. bolesti ili akutne boli. a prati razliĉite srĉane i neurološke poremećaje. jadi i opasnosti nesanice. apneja kod spavanja.1. ĉitanja. Problemi sa spavanjem Problemi sa spavanjem ĉesto nastaju zbog loše higijene spavanja. a s druge ga strane san uhvati ispred televizora. Radnje za koje se smatra da pomaţu uvoĊenju u san mogu ĉak imati suprotan uĉinak i oteţati problem. U jednoj studiji u Austriji otkrili su da je uĉestalost apneje u 21 Revija HAK. odnosno loših navika. Uzroci takve nesanice najĉešće su uobiĉajene ţivotne situacije poput nekog stresnog dogaĊaja. str. poremećaja u higijeni spavanja ili poremećaji dnevnog ritma. poremećaj koncentracije i paţnje.7. s glavoboljom i mamurlukom. Apneja spavanja Fizikalna ili mehaniĉka terapija ukljuĉuje primjenu zraka pod tlakom koji se putem maske ili nosnog nastavka upuhuje u dišne putove i drţi ih otvorenima tako da zrak slobodno cirkulira.7. 20 ili 30 sekundi. braĉnih konflikata ili poslovnih kriza. broj 186 . Alarmantni podaci istraţivanja pokazuju da u Hrvatskoj 26 % ljudi pati od nesanice. Apneja je prestanak disanja koji moţe trajati 10. nakon ĉega ĉovjek poĉne grĉevito hvatati zrak. zabrinutosti ili nervoze. Najĉešći simptomi nesanice su pospanost.studeni 2010. Ovaj poremećaj javlja se u 2% ţena i u 4% muškaraca srednjih godina. za vrijeme gledanja filma. Radi se o navikama i faktorima okoline na koje se moţe utjecati i koje je moguće kontrolirati. ali se ujutro budi suhih usta. ćudljivost i ostali problemi. Mnogi ljudi ponekad pate od privremene nesanice koja traje nekoliko dana ili sedmica. javlja se u samo 10% sluĉajeva. Ovdje spadaju pušenje. Primarnih i sekundarnih poremećaja spavanja ima više od 85. Kada padne nivo kisika mozak šalje poruku "probudi se i diši. Nesanica ili insomnija Ĉesto se dogaĊa da ĉovjek ne moţe naveĉer zaspati." Te epizode mogu se javiti ĉak i do 100 puta u jednom satu. dakle njegova uĉestalost je ista kao uĉestalost šećerne bolesti ili astme. Sve to su neugode. pa ĉak i za vrijeme voţnje automobila.1.. Nikola Novak: Apneja i umor podmukli su napadači .

TakoĊer je vrlo teško predvidjeti rezultat hirurškog zahvata. ako se postavi taĉna dijagnoza. te strukturalnih deformacija koje mogu zatvarati dišne putove. što kod lakšeg oblika apneje spreĉava suţavanje dišnih puteva. stopala. ali s obzirom na to da se simptomi mogu javljati sporadiĉno i sa spontanim remisijama stalno uzimanje lijekova opravdano je samo ako se simptomi javljaju najmanje tri noći u jednoj sedmici. te moguće popratne pojave. Postoje razliĉiti postupci. Ovo su klasiĉni simptomi sindroma nemirnih nogu koji onemogućava padanje u san. hirurškog lijeĉenja. odnosno pokretanju prstiju. Oko 15% ljudi. a obiĉno ih postavljaju zubar ili ortodont. ponekad koljena ili kuka. trećeg krajnika.1. Nikola Novak: Apneja i umor podmukli su napadači . apneju je moguće uspješno lijeĉiti putem fizikalne ili mehaniĉke terapije. od neugode do ozbiljnih smetnji koje znaĉajno utjeĉu na ţivot osobe koja od njega pati. naglih pokreta ili savijanja noge. u nogama osjeća trnce. TakoĊer pomaţe izbjegavanje konzumiranja tvari poput alkohola i tableta za spavanje. Nespecifiĉna terapija odnosi se na bihevioristiĉke aspekte koji mogu biti vaţan dio programa lijeĉenja. spavaĉi ne moraju biti svjesni da ovi poremećaji ometaju njihov san i vrlo ih ĉesto tek njihovi partneri ili partnerice upozore na njihovu pojavu. 3. Neki ljudi pate od apneje samo kada leţe na leĊima. 22 Revija HAK. ukljuĉujući anemiju zbog pomanjkanja ţeljeza. Fizikalna ili mehaniĉka terapija ukljuĉuje primjenu zraka pod tlakom koji se putem maske ili nosnog nastavka upuhuje u dišne putove i drţi ih otvorenim tako da zrak slobodno cirkulira. Na sreću.. Osobe koji pate od sindroma nemirnih nogu obiĉno dobro reaguju na terapiju. unutrašnji svrbeţ ili grĉeve. broj 186 .7. Naprave se izraĊuju za svakog pacijenta posebno. str. te nespecifiĉne terapije. a takoĊer moţe ĉovjeka buditi iz sna. Hirurško lijeĉenje sastoji se u uklanjanju tkiva poput krajnika. posebno kada je vrijeme za spavanje. koje se ponavlja za vrijeme spavanja. Sindrom nemirnih nogu Jednako kao i kod apneje za vrijeme sna. koje povećavaju vjerovatnost pojave produţenih epizoda apneje. Druga mogućnost je primjena naprava koje jezik i donju vilicu drţe u poloţaju prema naprijed . praćene neodoljivom potrebom da uklone te neugodne osjećaje energiĉnim pomicanjem nogu.3.profesionalnih vozaĉa kamiona i autobusa ĉak 28 %. Većina ovih ljudi takoĊer pati od poremećaja koji se sastoji u povremenom nekontrolisanom pokretanju nogu.22 To je alarmantan podatak koji traţi hitnu intervenciju. 54 20 . ali nijedan nije u potpunosti uĉinkovit niti bez rizika.studeni 2010. Stoga svakako treba zatraţiti lijeĉniĉku pomoć. tjerajući ga da šetnjom olakša neugodu. što moţe dovesti do smanjenja broja epizoda apneje. nosnih polipa. simptomi ovog poremećaja mogu biti razliĉite jaĉine. Neki od primjera ove vrste terapije su smanjenje tjelesne teţine kod pretilih ljudi. Terapija se dobiva iskljuĉivo na lijeĉniĉki recept i potrebno ju je provoditi pod lijeĉniĉkim nadzorom. Ĉesto se javlja u obliku kratkih trzaja mišića. pa se uz pomoć jastuka ili neke naprave koja im pomaţe da leţe na boku problem moţe smanjiti. Iako se ne smatra medicinski ozbiljnim stanjem. Vaţno je imati na umu da oba poremećaja mogu biti vezana uz niz drugih medicinskih stanja.

7. iznenadnom slabošću ili paralizom ĉesto izazvanom smijanjem ili nekim drugim intenzivnim osjećajem. Stoga je vrlo vaţno lijeĉnika obavijestiti o poremećajima sna koji mogu oteţati znakove primarne bolesti. paniĉni i psihijatrijski poremećaji takoĊer su povezani s poremećajima sna.2. obiĉno izaziva nesanicu. opsesivnim osjećajem brige i pretjeranom mentalnom aktivnošću. Pored toga se za vrijeme odreĊenih faza sna mogu pojaviti cluster glavobolje uzrokovane nedostatnim spavanjem. a propisuju se stimulanti kojima se pokušava povećati nivo paţnje. Osoba takoĊer moţe pokazivati znakove automatskog ponašanja. te alkoholizam.7. njihova doza mora biti individualizirana. postizanje što boljih terapijskih uĉinaka ovisi i o komponenti sna. Još jedan vaţan razlog zbog kojeg lijeĉnika treba obavijestiti o poremećajima sna je to što ti poremećaji mogu biti uzrokovani ili oteţani uzimanjem lijekova poput antidepresiva. lijekova za 21 . a loša higijena spavanja dodatno je oteţava. Prvi simptom je obiĉno pretjerana pospanost tokom dana. poštivanje rasporeda noćnog spavanja. Medicinski uzroci nesanice Nesanica moţe biti uzrokovana cijelim nizom medicinskih stanja. karcinomima i razliĉitim neurološkim poremećajima poput neuropatije uzrokovane dijabetesom. Depresije su gotovo uvijek povezane s poremećajima sna. Ţeluĉani i crijevni poremećaji kao što su refluks ţeluĉanog sadrţaja i ĉir na ţelucu. kako bi ih on mogao ukljuĉiti u cjelokupni plan lijeĉenja. povećana štitnjaĉa. nemogućnošću da se opuste. Narkolepsija Sindrom narkolepsije karakteriziran je spontanim padanjem u san. moţdani udar. o kojoj svakako treba voditi raĉuna. te strateški rasporeĊene dnevne odmore. ĉega se kasnije ne sjeća u potpunosti. mogu izazvati bolove u prsima ĉija je posljedica buĊenje po noći. MeĊutim. Ovaj poremećaj moţe se lijeĉiti bihevioristiĉki ili putem lijekova.3. Narkolepsija je povezana s katalepsijom. Bipolarni. Lijekove treba davati kontrolirano. Radi se o neodoljivoj ţelji za spavanjem u trenutku kada osoba ţeli biti budna. Ljudi koji pate od tjeskobe mogu imati poremećaje sna uzrokovane prisilnim mislima. vrlo zastrašujućom pojavom u kojoj je ĉovjek napola budan. izbjegavanje konzumiranja teških jela i alkohola. Bihevioristiĉka terapija ukljuĉuje izbjegavanje rada u smjenama. Bol uzrokovana artritisom i drugim reumatskim bolestima. njezino je lijeĉenje vezano u prvom redu uz lijeĉenje tog stanja. zatim paralizom u snu. bolovima. odnosno vrlo zornim i zastrašujućim snovima koji se javljaju na poĉetku ili pred kraj sna. pa ĉak i nekim lijekovima. te halucinacijama. nepokretnost uzrokovana paralizom ili Parkinsonovom bolešću. 3. odnosno izvoĊenja rutinskih ili dosadnih zadataka. Ako je neko medicinsko stanje uzrokovalo nesanicu. te stenokardija uzrokovana bolešću srca. ali se ne moţe pomicati. Ostale bolesti koje ĉesto imaju noćne simptome i tako mogu uzrokovati nesanicu su uĉestali nagon na mokrenje uzrokovan povećanom prostatom. oteţano disanje uslijed kongestivnog zatajivanja srca i emfizema.1. Veza izmeĊu razliĉitih medicinskih stanja i poremećaja sna vrlo je sloţena i obostrana i nije u potpunosti jasno kako ti razliĉiti faktori meĊusobno djeluju. te antidepresivi kojima se kontroliraju gore navedena stanja vezana za narkolepsiju.4.

što će olakšati uvoĊenje u san i smanjiti vjerovatnoću buĊenja tokom noći. 3. te ne izazivaju ovisnost. Studije pokazuju da hroniĉna nesanica. Nije dobro satima leţati budan u krevetu. jer pospanost moţe biti opasna.7.Da li glasno hrĉete? 23 Sedacija je stanje smanjene svjesnosti koje se postiţe davanjem odreĊenih lijekova koji djeluju na centralni ţivĉani sistem 24 Web izvor: Poremećaji spavanja . Nesanica se obiĉno lijeĉi na dva naĉina: primjenom lijekova ili bihevioristiĉkih strategija za uspavljivanje.] 22 . to jest korištenje odreĊenih tehnika za relaksaciju tijela i uma. Na taj će se naĉin smanjiti neugodna asocijacija na krevet u kojem se ne moţe zaspati i na kraju se moţe stvoriti pozitivna asocijacija na krevet u kojem se dobro spava. Bihevioristiĉke strategije ukljuĉuju ograniĉavanje spavanja. bilo bi dobro ustati i raditi nešto što smiruje. bronhodilatatora. Svakako je potrebno paziti na higijenu spavanja. kao prema bilo kojem drugom medicinskom stanju. poput ĉitanja knjige. Moguće je i provoĊenje kognitivne bihevioristiĉke terapije u kojoj psiholog pomaţe ukloniti asocijacije vezane za loš san.01. < http://www.3. odnosno manje od šest ili sedam sati sna na noć. što znaĉi da spavaća soba ne bi trebala sluţiti za gledanje televizije ili konzumiranje hrane nego za spavanje. u tim danima ograniĉavanja sna paziti na sigurnost. na primjer pri voţnji automobila. antibiotika. lijekova za stimulaciju središnjeg ţivĉanog sistema. Liječenje nesanice Jedna od strategija je i opuštanje. lijekova protiv zatvora. antihistaminika. Ostale hipnotike bi trebalo koristiti samo kod odreĊenih pacijenata. odnosno mjesta na kojem se spava. kortikosteroida. koji brzo djeluju. to jest korištenje odreĊenih tehnika za relaksaciju tijela i uma. i drugih.hr/aktualno/clanak/ 2284/poremecaji -spavanja.html > [datum pristupa 24. nesteroidnih lijekova s protivupalnim djelovanjem. što će olakšati uvoĊenje u san i smanjiti vjerovatnoću buĊenja tokom noći. te da krevet sluţi samo za spavanje. povećava smrtnost. Odabir bilo kojeg od ovih oblika terapije mora se zasnivati na detaljnoj analizi i postavljanju taĉne dijagnoze.2013. ukljuĉujući pospanost tokom dana i stvaranje ovisnosti. a ĉak da je rizik veći nego kod pušenja. visokog krvnog tlaka ili bolesti srca. diuretika. ne izazivaju poremećaj strukture sna ili njegove kvalitete. lijekova za regulaciju srĉanog ritma. jer se radi o jakim lijekovima koji imaju snaţan uĉinak na kvalitetu sna i mogu izazvati teške popratne pojave. U bihevioristiĉke strategije spadaju i kontrola stimulansa. Osnovna ideja je da se spava iskljuĉivo u krevetu.regulaciju povišenog krvnog tlaka. U medikamentozno lijeĉenje spada uzimanje hipnotika koji ne spadaju u grupu benzodiazepina.24 Za samodijagnozu poremećaja spavanja mogu posluţiti i naredna pitanja: . Ponekad se koriste i neki od lijekova protiv depresije koja je ĉesto povezana s nesanicom. Potrebno je.plivazdravlje. meĊutim. ĉija je popratna pojava sedacija23. Takvo ograniĉavanje spavanja će prije ili kasnije dovesti do umora i pospanosti već rano uveĉer. odnosno do nestanka problema nesanice. Stoga je vaţno nesanici pristupiti vrlo ozbiljno. Još jedna strategija je i opuštanje. Ako se ne zaspi u roku od otprilike 25 minuta. te lijeĉnika obavijestiti o svim simptomima. Nesanica nije samo vrlo neugodna nego i opasna.

- Da li vam je neko rekao da se gušite ili borite za dah tokom spavanja? Da li spavate 8 sati dnevno. 23 . te predstavljaju indikaciju za posjetu ljekaru. a ipak se osjećate umorno? Da li se desi da zaspite u neobiĉnim prilikama kao naprimjer za veĉerom ili na poslu? Da li vam je teško zaspati ili se budite tokom noći? Pozitivni odgovori na ova pitanja predstavljaju potencijalne pokazatelje poremećaja pospanosti.

OECD. godine je preko 1. ali obzirom da se ostale zemlje razvijaju i biljeţe veliki rast motorizacije. teškoća zadatka proizlazi iz dinamiĉkog interfejsa izmeĊu zahtjeva voţnje i sposobnosti vozaĉa. zadatak je lagan. vozaĉ radi na granici svojih sposobnosti i zadatak je veoma teţak. Devet od deset ţrtava su u siromašnim i zemljama u razvoju. povećati teţinu zadatka i potencijalno 25 International Transport Forum. Ireland. Organizacija Ujedinjenih nacija je proglasila Desetljeće akcije za sigurnost cestovnog saobraćaja od 2011. Department of Psychology. Trinity College.3 miliona ljudi poginulo u saobraćajnim nezgodama. KARAKTERISTIKE NEZGODA UZROKOVANIH POSPANOŠĆU Širom svijeta tokom 2010. zadatak je po definiciji preteţak i vozaĉ ga ne uspijeva izvršiti. a oko 50 miliona je povrijeĊeno. U ovom modelu. kada su sposobnosti podjednake sa zahtjevima.4. Ishodi u dinamičkom interfejsu zahtjeva zadatka i sposobnosti26 U TCI modelu (task capability interface) je predstavljeno šta odreĊuje sloţenost zadatka voţnje. Paris/Leipzig. Dublin. Kada sposobnost nadmašuje zahtjeve. Ray 2004. Ukoliko je nivo sposobnosti konstantan. svaki dogaĊaj koji povećava zahtjeve zadatka voţnje će smanjiti razliku izmeĊu sposobnosti i zahtjeva. Kada su zahtjevi veći od sposobnosti vozaĉa. Press Release 2012. Slika 6. ukupni broj ţrtava u saobraćaju se povećava iz godine u godinu25. Road Deaths: Latest traffic safety data released. godine ĉiji je cilj zaustavljanje rasta. Towards a general theory of driver behaviour. Zemlje sa visokim standardom biljeţe smanjenje ţrtava u saobraćaju u posljednjoj deceniji. 1 26 Fuller. str. dolazi do gubitka kontrole što vodi ka nastanku sudara ili izlijetanja vozila s ceste. a zatim i smanjenje broja ţrtava u cestovnom saobraćaju na globalnom nivou. 464 24 . do 2020. str.

Ukoliko sposobnost vozaĉa daleko nadmašuje zahtjeve sloţenog zadatka. jednostavan zadatak će biti izazov ako zahtjevi premašuju dostupne vozaĉeve sposobnosti. Sposobnosti vozaĉa su ograniĉene biološkim karakteristikama ĉovjeka. fiziĉki dohvat. Trinity College. zadatak se percipira kao relativno lagan. napor. 9 25 . za razliku od nezgoda uzrokovanih konzumiranjem alkohola. godine su istraţivanjem došli do zakljuĉka da korištenje mobilnog telefona tokom voţnje povećava vjerovatnoću nastanka saobraćajne nezgode za 500 %. droge. ili drugim faktorima i traţenjem dokaza pospanosti u kategorijama nepaţnje ili umora. jer je pod utjecajem raznih faktora. vrijeme dana. Ovi kriteriji su28: 27 vozilo izlijeće s ceste. Ireland . US Department of Transportation. Department of Psychology. str. Violanti i Marshall 1996. USA. ta sposobnost ne mora biti uvijek na istom nivou. U ovoj formulaciji teţina zadatka je nezavisna od sloţenosti zadatka. Dakle. Znanja ukljuĉuju formalne elemente kao što je poznavanje saobraćajnih pravila na cesti. Kao što je navedeno u prethodnom poglavlju. Azim i saradnici 2007.27 Zajedno ove biološke karakteristike i karakteristike steĉene treningom i kroz iskustvo odreĊuju gornju granicu sposobnosti vozaĉa. U vještine ubrajamo vještine kontrole povezane sa osnovnim upravljanjem vozilom kao i vještine upravljanja u izazovnim situacijama (kao npr. Neki istraţivaĉi su pristupili problemu analizirajući samo one nezgode za koje se zna da nisu uzrokovane alkoholom (jer alkohol moţe uzrokovati pospanost i utjecati na druge promjenjive performanse). proceduralno znanje koje definiše šta treba raditi u odreĊenim situacijama (uslovna pravila) i predstavljanje dinamike puta i scenarija saobraćaja koji omogućavaju predviĊanje kako će se ti scenariji razvijati. naše razumijevanje voţnje u pospanom stanju se temelji na subjektivnim dokazima. Accident analysis & prevention. Sliĉno. MeĊutim. ometenost. Ukoliko su u nezgodi vozaĉi nepovrijeĊeni. Ray 2004. str. Horne i Reyner (1995) su identificirali kriterije po kojima nezgode ĉiji je uzrok pospanost ili umor vozaĉa mogu biti identificirane. 464 28 Eskandarian. umor. Advanced Driver Fatigue Research . vrijeme reakcije. Na primjer. korištenje mobilnog telefona moţe biti dodatni zadatak kojim zahtjevi premašuju sposobnosti vozaĉa. emocije i stres. trenutno ne postoji objektivan test niti kontrola krvi ili daha vozaĉa koji bi na mjestu nezgode pokazali da je pospanost uzrok. pri zanošenju vozila). pospanost. kao što su kapacitet obrade informacija. stav. kao što su policijski izvještaji o nezgodama i izvještaji koje pišu sami vozaĉi nakon nezgode. Snaga pretpostavke je veća kada se razliĉitim istraţivanjima doĊe do sliĉnih zakljuĉaka.ugroziti sigurnost. Towards a general theory of driver behaviour . fleksibilnost ili snaga. Na osnovu ovih karakteristika se razvijaju znanja i vještine kroz trening i iskustvo. Kao rezultat toga. a mogu se osloniti i na druge mjere pospanosti poput trajanja sna u vremenu prije nezgode ili radnog rasporeda. Svaki od ovih faktora moţe utjecati na smanjenje sposobnosti vozaĉa. koordinacija pokreta. naglo uzbuĊenje i povećanje adrenalina obiĉno uklanja moguće vidljive pokazatelje pospanosti koje bi sluţbenici policije mogli iskoristiti da utvrde pospanost kao uzrok nezgode. Ovi faktori su motivacija. Fuller. Dublin 2. poput internog mentalnog videa koji se dešava u trenutku opaţanja neke situacije. Ne postoje jasni kriteriji koji ocjenjuju u kojoj mjeri je vozaĉ bio pospan niti postoji neki prag pospanosti iznad koga vozaĉ ugroţava sigurnost saobraćaja. izvještaji o nezgodama uzrokovanim pospanošću su ĉesto samo pretpostavka. mehaniĉkim problemima.

koja je poticajna za padanje u san. nije u pitanju mehaniĉki kvar. itd.17% su sudari s drugim vozilom u pokretu . - - 26 . NHTSA izvještava o slijedećoj statistici o saobraćajnim nezgodama koje su indirektno povezane sa pospanošću/umorom vozaĉa: najveći broj nezgoda dogaĊa se u razdoblju od ponoći do ranih jutarnjih sati.6% su sudari s parkiranim vozilima. Više od 40% nezgoda se desi u periodu od 01:00 do 07:00 sati. povoljni vremenski uvjeti za voţnju nije u pitanju prebrza voţnja. saobraćajni znak. rukohvat.64% su sudari s fiksnim objektima (drveće. oko 70% nesreća se dogodi na ruralnim cestama s ograniĉenjem brzine od 55 do 65 mph (90 do 105 km/h). što je još jedna karakteristika pospanih vozaĉa .). odlike ovih nezgoda su: .7% prevrtanja .- nema znakova koĉenja. To omogućuje jednoliĉnu i mirnu atmosferu. Vjerovatnost da vozaĉ zaspi je vrlo visoka u tom vremenskom intervalu.

Ĉetiri grafika pokazuju podatke za sljedeće uzraste: (A) vozaĉi do 25 godina (B) vozaĉi izmeĊu 26 i 45 godina starosti (C) vozaĉi izmeĊu 46 i 65 godina (D) vozaĉi stariji od 65 godina. str.Slika 7. Strohl. New York. Podaci se odnose na period od 1990. D rowsy driving and Administration. Kingman i ostali. 29 P. str. New York. 1998. D rowsy driving and Administration. do 1992. godine30. Strohl. National Highway Traffic Safety 10 27 . x osa predstavlja doba dana. NCSDR/NHTSA expert panel on driver fatigue and sleepiness automobile crashes . 30 P. Karakteristike saobraćajnih nezgoda uzrokovanih pospanošću29 Slika 7. a pri ĉemu nije utvrĊeno da je vozaĉ bio pod utjecajem alkohola. 1998. Na svakom grafiku. MeĊutim. y osa je razliĉita za svaki grafik. Kingman i ostali. prikazuje vrijeme nastanka saobraćajnih nezgoda kod vozaĉa razliĉite ţivotne dobi pri ĉemu je policija utvrdila pospanost kao uzrok nastanka nezgode. a y osa je broj nezgoda. National Highway Traffic Safety 10 NCSDR/NHTSA expert panel on driver fatigue and sleepiness automobile crashes .

Sliĉnost u zakljuĉcima moţe ukazati na mogućnost da su poĉetne pretpostavke istraţivaĉa (vještaka saobraćajne struke) utjecali na utvrĊivanje karakteristika nezgoda. kada je oĉekivani vrh usljed cirkadijalnog ritma. Horne. priliĉno jasna slika proizlazi iz dosadašnjih istraţivanja o tipiĉnim nesrećama vezanim za pospanost. Wang. 1994. Uprkos tome. New York State Task Force on drowsy driving. 1985. Umea Universitiy. drţava New York GTSC Sleep Task Force.. Rizik od sudara uzrokovanog pospanošću se povećava tokom noćnih sati kod mlaĊih vozaĉa (25 godina i mlaĊi) i kod vozaĉa u dobi izmeĊu 26 i 45 godina. godine. s manjim sekundarnim vrhom tokom popodnevnih sati (studije policijskih izvještaja o nezgodama: Pack i saradnici.. str. 1996.Karakteristike nezgoda uzrokovanih pospanošću navedene u nastavku sumiraju kriterije koje su istraţivaĉi najĉešće koristili pri donošenju zakljuĉka da je nezgoda uzrokovana pospanošću. s postizanjem maksimuma od kasne veĉeri do zore (Wylie i saradnici. 1988. Mitler i ostali. a vrh grafika i najveća uĉestalost nezgoda je oko 07:00 sati ujutro. Studija provedena od strane NHTSA je pokazala da je pospanost meĊu vozaĉima autobusa i kamiona najizraţenija od 3 do 6 sati ujutro za 46 % ispitanika. Lavie i saradnici. Istraţivanje provedeno u Švedskoj je pokazalo da je rizik od saobraćajne nezgode tokom noćne voţnje veći i do 6 puta nego tokom prijepodnevnih sati. Kada su upitani u kojem godišnjem dobu im pospanost za volanom predstavlja najveći problem. 1995. a 21 % zima. te drugi tokom popodneva. 1994. The Open Sleep Journal.. a najveći rizik je oko 4 sata ujutro. 1986. Knipling. Prema izvještaju iz 1996. Istraţivaĉi nezgoda uzrokovanih umorom i pospanošću su zakljuĉili da vozaĉi imaju 20 puta veću vjerovatnoću da će zaspati za volanom oko 6 sati ujutro nego oko 10 prijepodne. najviše zbog toga što se ĉesto takve nezgode dešavaju pri višim brzinama u kombinaciji s produţenim vremenom reakcije. Izvještaji u Americi pokazuju da se 60 % saobraćajnih nezgoda uzrokovanih umo rom ili pospanošću dogodilo izmeĊu 23 i 7 sati tokom noći. Sweden. U Sjevernoj Karolini.. Pospanost vozaĉa je bila izrazito veća tokom noćne voţnje nego tokom dnevne voţnje. 1996). An Overview of Sleepiness Aspects Reflected in Balance Scale Model . Johannes 2009. vrijeme dana je bio najkonzistentniji faktor koji utjeĉe na umor vozaĉa i budnost. mlaĊi vozaĉi nemaju povećani rizik tokom poslijepodneva. 66 % vozaĉa je izjavilo da je to jesen. Reyner 1995b.31 Saobraćajne nezgode uzrokovane pospanošću imaju veliku vjerovatnoću da budu sa veoma ozbiljnim posljedicama: Stepen povreda i smrtnosti u nezgodama povezanim s pospanošću je visok. studije temeljene na izvještajima pisanim od strane vozaĉa: Maycock. više ovih nezgoda je 31 Van den Berg. Dakle. Problem se javlja tokom kasnih noćnih sati: Nezgode uzrokovane pospanošću se dogaĊaju preteţno nakon ponoći. 38 28 . pa se tako na grafiku pokazuju dva vrha i to izmeĊu ponoći i 6 sati ujutro. postoji i veza izmeĊu pospanosti i godišnjih doba.. MeĊutim.. 1996). Istraţivanja meĊu vozaĉima komercijalnih vozila pokazuju sliĉno. osim povezanosti cirkadijalnog ritma i pospanosti. Department of Nursing. McCartt i ostali. 1996. Rezultati istraţivanja provedenog u Finskoj su sliĉni onima dobijenim u SAD. Noćni i popodnevni vrhovi su u skladu s ljudskim cirkadijalnim uzorkom pospanosti. Langlois i saradnici. Vjerovatnoća pri voţnji oko 16 sati popodne je oko 3 puta veća nego u 10 prijepodne. Vozaĉi stariji od 65 godina imaju veću vjerovatnost da će imati nezgodu uzrokovanu pospanošću tokom popodneva. Vozaĉi u dobi od 45 do 65 imaju manje saobraćajnih nezgoda tokom noći.

Procenat nezgoda uzrokovanih umorom (Novi Zeland. 26 29 . New Zealand . National Road Safety Comitee.5 % sluĉajeva. godine 12 % nezgoda sa smrtnim uzrokom je nastupilo usljed pospanosti vozaĉa. 1995). 8 % nezgoda sa teškim ozljedama uĉesnika i 5 % nezgoda sa lakšim ozljedama kako je prikazano na prethodnoj slici. i 2006. respektivno (Pack i saradnici. str. Pack (1995) i Maycock (1996) su zakljuĉili da je najveći udio u najozbiljnijim nezgodama upravo povezan sa pospanošću vozaĉa.-2006. je pokazan udio saobraćajnih nezgoda zavisno od doba dana u kome se dogaĊaju. godina)32 Na Novom Zelandu izmeĊu 2004. Slika 9. Relativni rizik nastanka saobraćajnih nezgoda zavisno od doba dana 33 32 An Inter-Agency Strategy To Combat Driver Fatigue 2006. 2004.4 % i 0. Slika 8. Na slici 9.smrtni ishod je nastupio u 1. Driver Fatigue Strategy .rezultiralo ozljedama u usporedbi s drugim nezgodama nevezanim s voţnjom pod dejstvom alkohola .

George. Maycock (1996) je utvrdio da se veći apsolutni broj dešava u naseljima. gotovo jedna polovina onih koji su imali nezgodu usljed pospanosti su naveli da su izletjeli s kolovoza. ON. nezgode uzrokovane pospanošću se ĉešće dešavaju na autocestama i glavnim saobraćajnicama s ograniĉenjima brzine od 55 do 65 mph (88 do 104 km/h). 33 C. London Health Sciences Centre.F. Sleep 5: Driving and automobile crashes in patients with obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome . Driver Fatigue Strategy . Department of Medicine. str. Nezgode se događaju na cestama gdje se razvijaju velike brzine: U usporedbi s drugim vrstama nezgoda. MeĊutim. 39 34 An Inter-Agency Strategy To Combat Driver Fatigue 2006. ali nisu doţivjeli nezgodu su takoĊer naveli da su vozilom napustili kolovoz. University of Western Ontario. U anketi provedenoj meĊu vozaĉima New Yorka o njihovom iskustvu s voţnjom pod utjecajem umora ili pospanosti. a jedna ĉetvrtina od onih koji su zaspali za volanom. Slika 10. Podaci o saobraćajnim nezgodama na Novom Zelandu34 IzmeĊu 2004. oko 1 % vozaĉa motocikla i oko 5 % vozaĉa kamiona. 2004. National road Safety Comitee. kao što je prikazano na slici 10. str. NHTSA istraţivanja pokazuju da se većina nezgoda uzrokovanih pospanošću ili umorom dešava na cestama na kojima se postiţu veće brzine i u vangradskim podruĉjima.. Podaci NHTSA sistema opće procjene nezgoda odraţavaju isti trend. Canada.Samo jedno vozilo slijeće s kolovoza: Analiza policijskih izvještaja o nezgodama u Sjevernoj Karolini pokazala je da se većina nezgoda koje nisu uzrokovane alkoholom nego pospanošću vozaĉa desila izlijetanjem vozila s kolovoza. pripisujući ovaj nalaz utjecaju nedostatka sna na povećanje vremena reakcije. i 2006.P. 29 30 . New Zealand . godine na Novom Zelandu je u oko 9 % saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom ĉiji je uzrok pospanost uĉesnik bio vozaĉ automobila ili kombija. Pack i saradnici (1995) su utvrdili da se većina nezgoda uzrokovanih pospanošću dešava pri višim brzinama. Ĉlanovi panela su napomenuli mogućnost da se više nezgoda uzrokovanih pospanošću dešava na cestama gdje se postiţu veće brzine zbog više dugih noćnih putovanja na autocestama. ali takoĊer sugeriraju da pospanost moţe igrati ulogu i u nezgodama pri straţnjim i prednjim sudarima. London.

Obrnuto. Nedostatak sna Kao što je prethodno navedeno. Na primjer.Vozač ne pokušava izbjeći nezgodu: Podaci NHTSA pokazuju da je manja vjerovatnoća da će pospan vozaĉ poduzeti korektivnu akciju prije nastanka udesa nego potpuno budan vozaĉ.budnosti ili prekoraĉuje dozvoljeno vrijeme ili duţinu voţnje. a svi osim medicinskih poremećaja. 4. povećavajući tako rizik voţnje u pospanom stanju. Jedno od troje anketiranih odraslih su po Epworthovoj ljestvici ocijenjeni kao "znaĉajno" pospani (ESS). a svaki dvadeseti ispitanik je ocijenjen „izuzetno“ visokim nivoom pospanosti (anketa National Sleep Foundation. 1995). mogu imati ili hroniĉne ili akutne uĉinke. Rizici za nastajanje saobraćajnih nezgoda uzrokovanih pospanošću Iako su zakljuĉci panela doneseni na temelju ograniĉenih saznanja. Vozač je sam u vozilu: U anketi o nezgodama i incidentima vozaĉa tokom njihovog ţivota u drţavi New York. ispitanici koji su izvijestili da su zaspali za volanom bez da su doţivjeli nezgodu su imali manju vjerovatnoću da su bili sami u vozilu. Ovdje se misli na nedostatak sna. tri od ĉetiri Amerikanca koji su rekli da spavaju dovoljno ili ĉak više nego im je potrebno. dok svaki deseti ĉesto pati od poteškoća sa spavanjem (National Sleep Foundation. vanjski i unutrašnji faktori i trenutni nedostatak znanja o spavanju ili pogrešni stavovi o snu mogu izazvati da mnogi Amerikanci imaju neadekvatan san ili povremenu (akutna pospanost) ili stalno (hroniĉna pospanost). tipa nezgode i ozbiljnosti posljedica. 4. Osim toga.1. oni koji su izvijestili da imaju siromašan ili 31 . Wilkins i saradnici (1997) su potvrdili da nezgode usljed vozaĉeve pospanosti imaju karakteristike sliĉne onima navedenim ranije u vezi starosti vozaĉa. U anketi koja je uslijedila 1997.1.  Hronična pospanost: U nedavno provedenom Gallup istraţivanju. obrasci su postajali izraţeniji. godine. izvijestili su da su pospani tokom dana. Na primjer. Svi ovi faktori mogu uzajamno djelovati. upotreba lijekova za smirenje. kada je i utjecaj alkohola bio u kombinaciji s umorom ili pospanošću. 1997).1. U anketi provedenoj u drţavi New York. otprilike polovica odraslih Amerikanaca su izjavili da ponekad doţivljavaju poteškoće sa spavanjem. nezgode gdje je vozaĉ "zaspao u pijanom stanju" ukljuĉuju veći postotak mladih muškaraca nego nezgode u kojima je vozaĉ zaspao bez uticaja alkohola. 1996). radni raspored vozaĉa koji zanemaruje normalan ciklus spavanja . poremećaji spavanja poput apnejskog sindroma (SAS) i narkolepsije. struĉnjaci su identificirali brojne hroniĉne riziĉne faktore i akutne situacijske faktore koji povećavaju rizik od voţnje u pospanom stanju i saobraćajnih nezgoda uzrokovanih pospanošću. te povećana pospanost i umanjenje performansi koji proizlaze iz konzumiranja alkohola kada je osoba pospana. Oni koji pate od hroniĉnog nedostatka sna i pospanosti mogu kombinovati ovaj ţivotni stil sa situacijskim. Izvještaji svjedoka nezgode takoĊer pokazuju da nema dokaza o korektivnim manevrima. kao što su tragovi koĉenja ili stop – svjetla. u 82 % nezgoda nastalih usljed pospanosti je uĉestvovalo samo jedno vozilo (McCartt i saradnici. akutnim nedostatkom sna. doba dana. uĉestalost voţnje u pospanom stanju je povezana s koliĉinom i kvalitetom sna ispitanika.

a u mnogim studijama većina radnika koji rade u smjenama priznali su da su nesvjesno zaspali tokom noćne smjene.zadovoljavajući kvalitet sna imali su veću vjerovatnoću da voze pospani nego oni ispitanici koji su rekli da je kvalitet njihovog sna dobar ili odliĉan (McCartt i saradnici. Povratak u dnevnu smjenu i jutarnje smjene koje poĉinju izmeĊu 04:00 i 07:00 sati takoĊe mogu dovesti do pospanosti. prekovremeni rad. Najveći udio nezgoda zbog voţnje u pospanom stanju se javlja tokom kasnih noćnih sati. 1996). 1996). i uĉestalom voţnjom na posao. velikom broju radnih sati u sedmici. ispitanici su rekli da ih je rad u noćnoj smjeni doveo do pospanosti tokom voţnje. Pored toga. Osim toga. U istraţivanju provedenom u drţavi New York.  Poslovni raspored koji ne dozvoljava dovoljno spavanja: Rad u noćnoj smjeni. 4. Vozaĉi koji su rekli da imaju poteškoće ostati budni tokom dana pokazali su veću vjerovatnoću da ponekad ili ĉesto voze kada su pospani (McCartt i saradnici. Ostali obrasci voţnje koji povećavaju rizik ukljuĉuju voţnju sve većeg broja kilometara svake godine. 1995a). voţnja tri sata ili duţe bez prekida. 32 . Vrijeme vožnje Obrasci voţnje. veća uĉestalost voţnje u pospanom ili umornom stanju je povezana sa radom u smjenama. druţenje s prijateljima. Loughlin. 1996). Biologija ciklusa spavanje-budnost predviĊa pospanost tokom tog razdoblja. te veći broj sati voţnje svaki dan (McCartt i saradnici. odlazak na spavanje u 19 ili 20 h prije odlaska u dnevnu smjenu u 4 sata ujutro) dva do ĉetiri sata kraće od normalnog noćnog sna (Åkerstedt. Iznenadno povećanje obima posla. briga o djeci. ukljuĉujući doba dana i duţinu trajanja voţnje. priprema za neki izlet ili odmor. ili rad u smjenama povećava rizik za voţnje u pospanom stanju koja moţe biti i hroniĉna i akutna. U britanskom istraţivanju (Maycock. samo jedna neprospavana noć moţe uzrokovati ekstremnu pospanost. U anketi meĊu medicinskim sestrama.  Akutni nedostatak sna: Kako je ranije navedeno. Maycock (1996) je utvrdio da su veći rezultati na ESS proporcionalno povezani sa saobraćajnim nezgodama. 1992). mogu povećati rizik od sudara.2..1. 1996) je utvrdilo viši nivo pospanosti i saobraćajnih nezgoda nakon završenog posla. gotovo polovina pospanih vozaĉa koji su doţivjeli saobraćajnu nezgodu (i više od trećine onih koji su vozili pospani bez da su doţivjeli nezgodu) izvijestili su da su radili noćnu smjenu ili prekovremeno prije nezgode. Osim toga. istraţivanje bolniĉkog osoblja koje radi prekovremeno (Marcus. medicinske sestre u noćnoj ili koje rade u smjenama su ĉešće prijavljivale da su na tren zaspale na poslu ili da su imale saobraćajni incident zbog toga na putu kući (Gold i saradnici. 1996) i voţnje duţe vrijeme bez uzimanja pauze ili još izraţenije. neprospavana noć zbog uĉenja ili zabave su najĉešći uzroci akutnog nedostatka sna. EEG studije meĊu radnicima koji rade u smjenama su pokazale i u prirodnim i u laboratorijskim uslovima da je spavanje po danu nakon noćne smjene ili spavanje tokom noći prije odlaska u dnevnu smjenu ujutro (npr. što je vrh cirkadijalne pospanosti i uobiĉajeno vrijeme mraka.

Više od trećine anketiranih vozaĉa u drţavi New York koji su uĉestvovali u nezgodama uzrokovanim pospanošću. New York State Task Force. drugi je glavni simptom narkolepsije koji povećava rizik od sudara. Ĉini se da je rizik najviši odmah nakon poĉetka terapije ovim lijekovima i pada na vrijednost blizu normale nakon nekoliko mjeseci korištenja (Ceutel. 1994. Huntley. umirujućih antihistamina (H1 klasa). 1987. Konzumiranje alkohola i pospanost Iako pospanost i alkohol spadaju u dvije razliĉite grupe uzroka saobraćajnih nezgoda. 4. kratki prekid protoka zraka i gubitak kisika tokom spavanja remeti i fragmentuje san. nagli gubitak tonusa mišića u rasponu od blage slabosti do potpunog kolapsa. Mnogi istraţivaĉi su pokazali da pospanost i alkohol meĊudjeluju negativno tako da imaju mnogo jaĉi negativan utjecaj na psihomotorne sposobnosti ĉovjeka nego kada je vozaĉ samo pod djelovanjem pospanosti ili samo alkohola (Roehrs i saradnici 1994. MeĊutim. Neliječeni poremećaji sna Nelijeĉena apneja i narkolepsija povećavaju rizik od automobilskih nesreća (Findley i ostali. 1995.4. 1981. Broughton i saradnici. izjavili su i da su pili alkohol prije nezgode. Upotreba lijekova za smirenje Brojne studije pokazuju da korištenje odreĊenih lijekova povećava rizik od nezgoda povezanih s pospanošću. dugodjelujućih hipnotika. slab kvalitet sna ĉesto dovodi do dnevne pospanosti. 1992. 1995). 1989. podaci ipak pokazuju neke dokaze o njihovim sliĉnostima. 1968. 1996). nekontrolisano spavanje duţine 10 do 20-ak minuta je ĉesto u 2 . MlaĊi muškarci imaju veći rizik nego ţene ili druge dobne skupine koje koriste iste lijekove. Centybear. NHTSA je utvrdio u istraţivanjima da je oko 20 % vozaĉa u nezgodama u kojima je jedno vozilo izletjelo s ceste zbog pospanosti bilo pod utjecajem alkohola. Kod sindroma apneje. (New York GTSC Task Force. 1984). Katapleksija. i tricikliĉkih antidepresiva. Iako ljudi s nelijeĉenim sindromom apneje mogu biti nesvjesni kratkih poremećaja spavanja. Ova stanja su neprepoznata i nelijeĉena kod znatnog broja ljudi (istraţivanje National Sleep Foundation.3 satnim intervalima tokom dana. Ameriĉko torokalno društvo. Rekreativna upotreba droga takoĊer moţe pogoršati simptome. 4. 1994). 1997. glasnim hrkanjem. Rizici su veći što je veća doza i kod osoba koje koriste više od jednog lijeka za smirenje istovremeno. Trenutno ne postoje podaci koji bi povezali ostale poremećaje spavanja sa saobraćajnim nezgodama uzrokovanim pospanošću vozaĉa. George i saradnici.4. Narkolepsija je poremećaj mehanizma u ciklusu spavanje-budnost koja takoĊer uzrokuje prekomjernu dnevnu pospanost. 1974. drugi medicinski poremećaji sna koji uzrokuju nemiran san i prekomjernu dnevnu pospanost mogli bi predstavljati rizik.3. Peeke i 33 .1.1. Wilkinson. Broughton i saradnici.5. posebno korištenjem benzodiazepinskih anksiolitika. Aldrich. Stanje je takoĊer povezano sa hroniĉnim. a policija je utvrdila da je u nezgodama uzrokovanim pospanošću više vozaĉa imalo i alkohol u krvi nego kod drugih vrsta saobraćajnih nezgoda. Alpert i saradnici. Kod nelijeĉenih pacijenata. Laboratorijske studije objašnjavaju i utvrĊuju te obrasce.1.

1994. a nakon što je prethodnu noć ispitanicima data mala doza etanola (alkohola) ili placebo36. Obzirom da je razlika u broju napuštanja kolovoza prilikom voţnje u simulatoru izmeĊu ispitanika sa etanolom u krvi i bez etanola velika. a drugoj grupi (kontrolnoj) l ijekovi isti po obliku kao pravi. str. Na ovaj naĉin se ustanovljava stvarno d jelovanje lijekova na pacijente jer uvij ek postoji mogućnost da sama ĉinjenica da se koriste l ij ekovi pacijentima psihološki pomaţe u borbi protiv odreĊenih bolesti.onda se moţe reći da l ijek dj eluje. Ukoliko su rezultati bolji kod pacijenata koji su koristili pravi l ijek od rezultata kod pacijenata koji su koristili laţni l ijek . Slika 11. Kada su rezultati sliĉni ili laţni lijek "bolje dj eluje". Jednoj grupi ispitanika daju se pravi l ijekovi. pri dozvoljenoj koncentraciji alkohola u krvi su se pokazala veća krivudanja na cesti nakon prospavana 4 sata sna nego nakon 8 sati sna (slika 11.). National Highway Traffic Safety Administration. Baumber. ali im to nije saopšteno. ĉak i uz mali nedostatak sna i niske koncentracije alkohola u krvi. a ĉak 15 puta veći nakon 4 sata sna. 1991). onda znaĉi da pravi l ijek nema pozitivno d jelovanje na datu bolest. što ispitanicima nije poznato. Međudjelovanje alkohola i pospanosti35 Podaci prikupljeni u istraţivanju Roehrsa i ostalih (1994. moţe se zakljuĉiti da je i meĊudjelovanje alkohola i pospanosti znaĉajno i dokazano. Horne.. Istraţivanja su provedena ujutro poslije 8. Horne. 14 36 Placebo efekat se najĉešće koristi prilikom ispitivanja d jelovanja novih lijekova. U ovom istraţivanju su u placebo grupi navedeni ispitanici kojima prethodnu noć nije dat etanol. Moguće je da se uĉinci niskog nivoa alkohola u krvi pojaĉavaju zbog cirkadijalnog ritma koji povećava pospanost u popodnevnim satima i naveĉer (Roehrs i saradnici. U istraţivanju simulacije voţnje. 1980). 1991. Simulacijski testovi voţnje posebno pokazuju ovaj efekat. odnosno 4 sata sna. godine) su dobiveni u laboratoriji koristeći simulator voţnje. Broj izlijetanja sa kolovoza (u simulaciji voţnje) je bio 4 puta veći poslije 8 sati sna. New York.saradnici. Nauĉni panel je istraţivao mogućnost da konzumacija 35 P. uporeĊuje se d jelovanje pr avih i laţnih l ij ekova. Gibbons. NCSDR/NHTSA expert panel on driver fatigue and sleepiness 1998. Strohl. D rowsy driving and automobile crashes . ali sa potpuno bezopasnim i beskorisnim sadrţajem. Tada se ispitivanje vrši na više pacijenata (eksperimentalna grupa) kako bi se dobili valjani r ezultati. 34 . Kingman i ostali. Poslij e odreĊenog vremena.

Pospanost povećava vrijeme reakcije ĉovjeka. MeĊutim. te ĉini da se temperatura tijela mijenja tokom dana.2. te mu je potrebno oko 24 sata da napravi puni krug. ovaj sat radi u dnevnom ritmu. kada je pospan. Noć je veoma riskantan period za vozaĉe pošto san brzo moţe postati neodoljiva potreba. Kod većine ljudi. Ipak. narušava svjesnost o okolini. ljudi s hroniĉnim nedostatkom sna koji voze u ranim jutarnjim satima imaju veći rizik nego vozaĉi koji su dobro spavali noć prije i inaĉe dovoljno dugo spavaju. Poimanje umora od strane vozača Osjećaj pospanosti je naroĉito opasan ukoliko se pojavi prilikom voţnje. 4. kada mu je najlakše uĉiti ili skoncentrisati na nešto. Biološki sat je programiran tako da i popodne osjetimo pospanost. koje vrijeme pokazuje taj biološki sat. Međudjelovanje različitih faktora povećava ukupni rizik Neki od faktora koji utjeĉu na nastanak saobraćajnih nezgoda su istraţeni više od drugih. neophodno je da svaki ĉovjek razmisli o sebi i donese zakljuĉke o tome kada se osjeća najbudniji. a time se smanjuju rizici od nezgoda uzrokovanih pospanošću. te slabi mogućnost rasuĊivanja i procjenjivanja. Neki ljudi uţivaju u ranom ustajanju i osjećaju se budnim i sposobnim tokom cijelog dana. a to je ujedno i vrijeme kada vozaĉi doţivljavaju najveći broj nezgoda uzrokovanih pospanošću. ljudski organizam ima svoj vlastiti biološki sat. Na primjer. Kada se govori o biološkom satu i cirkadijalnom ritmu. imaju tendenciju da se bude rano i idu u krevet ranije. baš kao i droge i alkohol. Tinejdţeri i mlaĊi ljudi imaju cirkadijalni ritam zbog kojeg kasnije lijeţu u krevet i spavaju dokasno naredno jutro. pa i taj period moţe biti riziĉan za voţnju.1. Ta potreba je najjaĉa izmeĊu ponoći i 6 sati ujutro. te bilo koja kombinacija hroniĉnih i akutnih faktora znatno povećava rizik od sudara. zavisi od ĉovjeka do ĉovjeka.alkohola prije voţnje u popodnevnim ili noćnim satima moţe predstavljati poseban rizik zbog efekata cirkadijalnog ritma. Mnogo saobraćajnih nezgoda uzrokovanih pospanošću se dogaĊa izmeĊu 13 i 17 sati tokom „popodnevne pospanosti“. 4. Lakše je planiranje aktivnosti kada se ovi faktori znaju. On govori kada je neko pospan. kada je najraspoloţeniji. jasno je da su faktori kumulativni. gladan. To je razlog zašto se utjecaj umora i pospanosti mora ozbiljnije shvatiti ukoliko ţelimo povećati sigurnost saobraćaja. Kako je na poĉetku rada objašnjeno. Studija provedena od strane ameriĉke fondacije za sigurnost u saobraćaju AAA procjenjuje da je u 16.5 % teških saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno ili više lica poginulo uĉestvovao umoran ili pospan vozaĉ. Kako ljudi stare. Ljudi koji su veoma pospani se ponašaju sliĉno kao ljudi koji su pod utjecajem alkohola. odnosno u „cirkadijalnom ritmu“.6. 35 . Panel nije mogao utvrditi da li veći rizik za nastanak nezgode predstavljaju hroniĉni ili akutni faktori. dok „noćne ptice“ ostaju budni do kasno u noć.

Kofein moţe povećati budnost i pozornost. Nekome ko je umoran. Ukoliko vozite. str.U nastavku ovog rada će biti ukazano na najĉešće zablude vozaĉa o pospanosti:  Ukoliko ĉovjek vozi pospan. MeĊutim. a umor ostaje i nakon otrijeţnjenja. odnosno drijemuckanje na nekoliko sekundi. Ukoliko veoma pospana osoba pije kafu. Drţe oĉi širom otvorene i skoncentrisani su na cestu za razliku od pospanih vozaĉa. a istraţivanja su dokazala da je posebno riskantno spavanje kraće od 6 sati dnevno. Istraţivanja su pokazala da je za oko 50 % ispitanika bilo potrebno da spavaju najmanje 2 do 4 minute kako bi priznali da su uopće zaspali37. a rano ustaje. ĉaja. MeĊutim. zna da se ne moţe natjerati da zaspi. konzumiranje alkohola u pospanom stanju samo pogoršava situaciju. Baš kao što je neophodno zadovoljiti potrebu organizma za hranom i tekućinom. vozilo preĊe više od 80 metara za 2-3 sekunde. skoro polovina vozaĉa je izjavila da su bili „malo pospani“ ili „nisu uopće bili pospani“ u vremenu prije nezgode. stvara se „dug spavanja“. Ko god pati od nesanice. Washington. Većini ljudi je dovoljno 8 sati sna dnevno. Spavanje nije nešto što ĉovjek ĉini dobrovoljno i ne daje mogućnost izbora spavanja i nespavanja. Prema nedavnim istraţivanjima. 5 36 . energetskog pića ili slatkiša povećava pozornost.  Vozaĉ ne zna kada će zaspati. To je sasvim dovoljan put i vrijeme spavanja da se doţivi nezgoda. i odmaranje je od velike vaţnosti. Osoba koja je petkom naveĉe prilikom izlaska s prijateljima popila ĉašu ili dvije alkoholnog pića. još uvijek moţe imati tzv. Stoga. Uprkos tome. Pri brzini od 100 km/h. Krajem sedmice takva osoba postaje veoma pospana i ima povećan rizik od saobraćajne nezgode. Sigurni vozaĉi su uvijek oprezni za volanom. „mikro-san“. i neko ko je siguran vozaĉ dok je potpuno budan moţe postati opasan kad je umoran. par sekundi spavanja moţe biti smrtonosno. a prethodnih 5 dana je radila i nije dovoljno spavala. Nekima je potrebno više. Potreba za snom se ne moţe svladati snagom volje i ona neće nestati sama. U istraţivanju nad vozaĉima koji su doţivjeli saobraćajnu nezgodu usljed pospanosti. Kofein iz kafe. 41 % vozaĉa je priznalo da su zaspali za volanom tokom ţivota.  Alkohol može uĉiniti ĉovjeka pospanim. Ukoliko se kasno lijeţe.  Bez obzira što je osoba iskusan i siguran vozaĉ. a nekima manje od toga. Kofein moţe biti dio strategije oĉuvanja budnosti. 85 % ispitanika je izjavilo da je takva voţnja pod utjecajem umora „potpuno neprihvatljiva“. ali mu je potrebno oko 30 minuta da uĊe u krvotok i njegovi efekti popuštaju nakon 2 ili 3 sata. te ne zna koliko dugo je spavao. može zaspati za volanom. a preko ¼ su rekli da su tokom posljednjih mjesec dana vozili toliko pospani da su jedva drţali otvorene oĉi. Moguće je da ĉovjek zaspi. ali on nije zamjena za san. moţe biti strašno pospana na putu do kuće. How To Avoid Drowsy Driving . Spavanje je osnovna potreba svakog ĉovjeka i igra kljuĉnu ulogu za zdravlje i ispravno funkcionisanje ljudskog organizma.  Organizmu je potrebno dovoljno sna. jedna ĉaša pića moţe imati mnogo veći utjecaj nego kad je odmoran. većina ljudi ne shvata da se ne mogu natjerati da ostanu budni. ali on sam nije dovoljan. a da toga nije ni svjestan. unos kofeina u organizam ga neće razbuditi. koje je provela ameriĉka fondacija za sigurnost saobraćaja AAA. U istraţivanju fondacije AAA. više od polovine stanovnika Sjedinjenih Ameriĉkih 37 AAA Foundation for Traffic Safety 2012.

Poĉetak putovanja prati osjećaj uzbuĊenja. Istina je sasvim suprotna. Putovati treba u vrijeme kada ste inaĉe budni. vršenja više poslova tokom dana. Naprimjer. Ĉak i malo smanjenje duţine sna tokom noći moţe vremenom dovesti do ozbiljnog smanjenja sposobnosti tokom dana. ne moţe se ništa uraditi da se sprijeĉi spavanje. Preporuke za sigurnu vožnju Voţnja moţe otkriti pravi stepen pospanosti kod ĉovjeka. jer boluju od nelijeĉenih ili neprepoznatih poremećaja spavanja. Ukoliko je saputnik na prednjem sjedištu. protegnuti se. Ukoliko je osoba umorna i nakon 8 sati sna dnevno. Spavanje manje od 6 sati povećava rizik od padanja u san za volanom. ukoliko se nekoliko noći spava sat vremena manje nego je potrebno organizmu da se odmori. „dugom spavanja“. nije potrebno mnogo sna. 4. na parking ili prostor za odmor. pametnije je negdje prespavati. Oprezan saputnik moţe paziti na znakove pospanosti. pa je u tom sluĉaju neophodno posjetiti doktora. pa ujutro nastaviti put. pa i doktori.  Pospanost može voditi ka greškama. ne planirati cjeloveĉernju voţnju poslije dana provedenog na poslu. nespavanje do kasno u noć. Sve manje od toga moţe voditi ka pospanosti. Kada se „dug spavanja“ dovoljno akumulira.Odspavati nakratko (drijemnuti) ukoliko osjetite pospanost. TakoĊer. Istraţivanje pokazuje da vozaĉ koji je budan preko 20 sati ima povećan rizik da zaspi za volanom.Ne voziti kada ste pospani. normalno rasuĊivanje je narušeno. . parkirajte se pored puta i odspavajte. jer im je potrebno oko 9 sati sna kako bi se potpuno odmorili. Većina poremećaja spavanja je izljeĉiva. odnosno nagomilavanjem pospanosti kroz duţe vrijeme. Hemikalije u mozgu koje uzrokuju potrebu za spavanjem se ispuštaju kasnije tokom kasne adolescencije. Ĉesto mlaĊi spavaju manje zbog drugaĉijih ţivotnih navika. Ukoliko postanete pospani tokom voţnje. ali opreznost vremenom opada i povećava se utjecaj dosade i pospanosti. trebao bi biti budan tokom voţnje.Spavati dovoljno. moguće je da pati od nekog poremećaja spavanja.  Nije istina da mladi ljudi trebaju manje sna. Tako se moţe dogoditi da vozaĉ ne shvati da je krenuo pogrešnim smjerom na autoputu ili da se automobil ispred zaustavlja. posebno u noći prije dugog putovanja. Neke od preporuka za izbjegavanje voţnje u pospanom stanju su: . pa tinejdţeri misle da im.Drţava ima povremene poteškoće sa spavanjem. inţinjeri i vozaĉi postaju manje sposobni kada su pospani.3. Parkirati se pored ceste. . zakljuĉati automobil i odspavati 20-ak minuta. te mozak moţe dovesti u zabludu o nekim problemima i rješenjima. Svi ljudi. rad i školovanje istovremeno i zbog drugih problema sa organizacijom vremena. a spavanje ispod 4 sata je naroĉito opasno. prošetati uokolo i popiti neki kofeinski napitak. Nakon buĊenja. posebno u popodnevnim i veĉernjim satima. Istina je drugaĉija. ali se ne naspavaju.Putovati sa saputnikom. To se moţe desiti zbog rada u noćnoj smjeni. Milioni ljudi imaju probleme sa tzv. . ĉak i u jutarnjim satima. zatvoriti prozore. što je posebno opasno ukoliko voze do škole ili posla. a ukoliko je neophodno da se i vratite istu noć. zbog toga što mogu ostati duţe budni. jer tinejdţeri i mladi ljudi trebaju više sna nego stariji. 37 . Kada je osoba pospana. dolazi do „duga spavanja“ koji će se manifestovati kroz umor i smanjene sposobnosti tokom obavljanja dnevnih aktivnosti. postoje i ljudi koji budu 8 sati u krevetu. Ipak.

- Planirati pauzu svaka 2 sata voţnje ili svakih 100 km. Naravno, ukoliko osjetite pospanost, zaustavite se i ranije. 4.4. Znakovi upozorenja za pospane vozače i mjere za prevenciju pospanosti Ljudi ĉesto ne prepoznaju kada su pospani. Mogu se osjećati budnima, ali ukoliko su umorni, san moţe doći veoma brzo i neoĉekivano. Ukoliko vozaĉ primijeti neki od narednih simptoma, trebao bi odmah naći pogodno mjesto za odmor i odspavati: Poteškoće sa koncentracijom i drţanjem otvorenih oĉiju Poteškoće sa drţanjem glave u uspravnom poloţaju Maštanje, lutajuće i nepovezane misli Ĉesto zijevanje ili trljanje oĉiju Poteškoće sa zadrţavanjem vozila u svojoj saobraćajnoj traci ili voţnja preblizu vozilu ispred Bol u leĊima Grĉenje mišića Nepostupanje po saobraćajnim znakovima Osjećanje umora i iziritiranosti Napuštanje saobraćajne trake i prelazak preko vibracionih iviĉnih traka Zaboravljanje dionice koju ste upravo prošli Disanje postaje plitko

Ukoliko se pojave neki od ovih simptoma, vjerovatno je pospanost uzrok tome i vrijeme je za odmor. Kada se planira duţe putovanje, potrebno je odrediti mjesta gdje se moţe zaustaviti i odspavati ukoliko bude potrebno. Evo neke od akcija koje preporuĉuju organizacije za sigurnost saobraćaja i osiguravajuća društva kako bi se prevenirao umor kod vozaĉa: Redovno vjeţbati Imati zdravu i izbalansiranu ishranu Spavati 7 do 8 sati Ustajanje što ranije ujutro Pojesti lagani obrok prije voţnje Izbjegavati voţnju bez saputnika Voziti dionice umjerene duţine Izbjegavati duge noćne voţnje Vozaĉku kabinu prozraĉivati i ne grijati Izbjegavati laganu muziku, mijenjati radio stanice ĉesto Razgovarati sa putnicima, ali bez ometanja sigurne voţnje Paziti na oznake na putu i pored puta Imati ispravan poloţaj za volanom sa nogama postavljenim pod uglom od 45 stepeni Praviti pauze svaka dva sata ili 100 milja (oko 160 kilometara) Prilikom pauze, izaći iz vozila i prošetati ili se protegnuti Izbjegavati voţnju u vrijeme kada obiĉno spavate Zaustaviti se kako bi se pojeo lagani obrok ili grickalice Izbjegavati alkohol i bilo koji lijek koji bi mogao uzrokovati pospanost 38

- Pjevati, ţvakati ţvakaću gumu, mijenjati brzinu voţnje, slušati radio kako bi se odrţala budnost - Nositi sunĉane naoĉale samo dok je dnevne svjetlosti - Ukoliko je potrebno, zaustaviti se i odspavati kratko, ne duţe od 20 minuta. Duţe od 20 minuta će izazvati nervozu nakon buĊenja. IznenaĊujuće veliki broj ljudi osjeća hroniĉni umor zato što imaju poremećaj spavanja koji nije dijagnosticiran i lijeĉen. Apneja spavanja, ĉest poremećaj disanja, uzrokuje da se grlo spavaĉa toliko opusti da zaustavlja disanje. Spavaĉ se bori za dah, nakratko se probudi i onda nastavlja spavati. Ovo se ponavlja 20 do 60 puta u jednom satu. Posljedica ovoga je osjećaj umora ĉak i kod osobe koja je provela cijelu noć u krevetu. Stoga je vaţno prepoznavanje i lijeĉenje apneje spavanja, a ona se povezuje i sa povećanim krvnim pritiskom, aritmijom srca, te srĉanim i moţdanim udarom.

39

5. NAJPODLOŢNIJE DRUŠTVENE GRUPE Svi vozaĉi koji imaju simptome hroniĉne ili akutne pospanosti opisane u prethodnom poglavlju imaju povećan rizik od nezgode uzrokovane voţnjom u pospanom stanju. Iako niko nije imun na rizike, dosadašnja istraţivanja jasno identificiraju tri populacijske skupine s visokim rizikom za saobraćajne nezgode uzrokovane pospanošću. Njihov veći rizik temelji se na: (1) dokazima na osnovu izvještaja o saobraćajnim nezgodama o većem apsolutnom ili relativnom broju nezgoda usljed pospanosti za volanom ili (2) povećan rizik, na temelju subjektivnih izvještaja o višem nivou pospanosti i više hroniĉnih ili akutnih faktora koji su temelj rizika za svakog pojedinca. Tri skupine s visokim rizikom su:  mladi ljudi,  radnici u smjenama i  osobe s nelijeĉenim poremećajima spavanja. TakoĊe se meĊu ostalim ljudima izdvajaju vozaĉi komercijalnih vozila, ljudi koji zbog posla ĉesto putuju i novopeĉeni roditelji koji ĉesto provode noći bez ili sa nekvalitetnim spavanjem. Naravno, saobraćajnim nezgodama pod utjecajem umora nisu podloţne samo prethodno nabrojane grupe, jer svaki ĉovjek koji je noć prije voţnje spavao manje od 5 sati ima 4 puta veću vjerovatnoću da će doţivjeti udes od onoga koji je odspavao 8 sati38. 5.1. Mladi ljudi (naročito muškog spola) Gotovo sve studije koje su analizirale podatke po spolu i dobnim skupinama utvrdile su da mladi ljudi, naroĉito muškog spola, imaju veću vjerovatnoću da doţive saobraćajnu nezgodu uzrokovanu pospanošću (Pack i saradnici, 1995; Horne, Reyner, 1995b; Maycock, 1996; Knipling, Wang, 1994). Definicija "mladih ljudi" se razlikuje meĊu autorima, no uglavnom se pod tim pojmom podrazumijevaju osobe stare izmeĊu 16 i 29 godina. Knipling i Wang (1995) su utvrdili da vozaĉi mlaĊi od 30 godina ĉine gotovo dvije trećine udjela u nezgodama ĉiji je uzrok pospanost vozaĉa, iako predstavljaju samo jednu ĉetvrtinu broja licenciranih vozaĉa. Ti vozaĉi su imali ĉetiri puta veću vjerovatnoću da će imati takvu nezgodu nego vozaĉi u dobi od 30 godina ili stariji. U studiji koju su proveli Pack i saradnici (1995), najviše nezgoda zbog pospanosti su imali vozaĉi stari 20 godina, dok je u drţavi New York najveći broj vozaĉa pod utjecajem pospanosti (prema izvještaju koji su davali sami vozaĉi) bio star izmeĊu 25 i 34 godina, a i dobne skupine od 18 do 24 i od 25 do 39 godina su bile nadprosjeĉno zastupljene u saobraćajnim nezgodama ĉiji je uzrok pospanost. Horne i Reyner (1995) objašnjavaju da kombinacija više hroniĉnih i akutnih faktora rizika i ĉesto voţnja u noćnim satima (veća izloţenost) moţe objasniti veću uĉestalost saobraćajnih nezgoda usljed pospanosti kod mladih vozaĉa. Carskadon (1990) nalazi više posebnih razloga za ove nezgode kod mladih ljudi, posebno adolescenata. Tokom tog razdoblja, mladi ljudi uĉe voziti,

38

Division of Motor Vehicles North Carolina Department of Transportation 2012, North Carolina Driver’s Handbook ; Chapter 4 – Your driving, Raleigh, USA, str. 34

40

zabava s društvom do kasno u noć. Podaci NHTSA pokazuju da su muškarci pet puta ĉešće nego ţene imali nezgode uzrokovane pospanošću. jer nenaspavana omladina nije svjesna interakcije koju imaju pospanost i alkohol. 1972. deĉki s najvećim brojem vannastavnih aktivnosti su pokazali veću vjerovatnoću da će zaspati za volanom tokom voţnje. Medicinske sestre koje rade u smjenama su imale više nezgoda (ukljuĉujući i automobilske nezgode. pogotovo kombinacija školskih obaveza i honorarnih poslova. Hamilton i dr. Istraţivanja su pokazala da su poremećaji cirkadijalnog ritma uzrokovani radom u smjenama povezani sa nedostatkom paţnje. 1987. jer i momci i djevojke imaju podjednake predispozicije da pate od hroniĉnog nedostatka sna u tim godinama. kulturološke i ţivotne navike dovode do nedostatka sna. Podgrupa s najvećim rizikom su najuspješniji. izvannastavnih aktivnosti. muški vozaĉi su se nalazili za volanom vozila koje je uĉestvovalo u nezgodi ĉiji je uzrok pospanost u tri ĉetvrtine sluĉajeva (Pack i saradnici. U jednoj studiji (Carskadon. a 55 % vozaĉa bili su starosti izmeĊu 16 i 25 godina. 5. a oko trećina njih se ţale da boluju od umora.5 sat manje tokom 24 sata u usporedbi sa radnicima u danjskoj smjeni. Williams i saradnici. ali nisu utvrĊene znaĉajne razlike meĊu spolovima (Harma. Razlozi zašto momci imaju veću vjerovatnoću da doţive ovakve saobraćajne nezgode nisu poznati. te ne mogu prepoznati sliĉne probleme usljed smanjenja performansi koje doţivljavaju pri voţnji. Radnici koji rade u smjenama Većina radnika koji rade u smjenama imaju barem povremene poremećaje spavanja. pogreške na poslu. Rad u smjenama (rad ĉetiri i više dnevnih ili noćnih smjena i ĉetiri noćne smjene ili više unutar mjesec dana) izaziva najteţe poremećaje sna od svih ostalih radnih rasporeda. 1995). ozljede na poslu zbog pospanosti) i više opasnih situacija u saobraćaju nego medicinske sestre sa drugaĉijim radnim rasporedom (Gold i saradnici. 1993). 1959). jer zahtijeva od radnika da se suprotstavi uroĊenom cirkadijalnom ritmu kako bi odspavao tokom dana. 1992)..2. Radnici noćne smjene obiĉno spavaju 1. Studija provedena meĊu bolniĉkim sestrama došla je do sliĉnih zakljuĉaka na temelju iskustava u "stvarnom svijetu". Rad od ponoći do 8 sati ujutro nosi najveći rizik od poremećaja sna. U isto vrijeme. najinteligentniji momci sa najviše ţivotne energije i najmarljiviji tinejdţeri. U Sjevernoj Karolini. promjene u ritmu spavanja koje skraćuju spavanje tokom noći ili dovode do poremećaja cirkadijalnog ritma. Oko 95 posto medicinskih sestara koje rade 12-satne noćne smjene prijavile su da su imale 41 . Ĉini se da stariji smjenski radnici imaju više poteškoća povezanih sa snom nego mlaĊi radnici. Nauĉni panel je ustvrdio da ranjivost ove populacije moţe biti dodatno povećana kada mladi ljudi koriste alkohol ili droge. i smanjenjem performansi (Dinges i saradnici. 1990). ova dobna skupina ima rizik za povećanu pospanost zbog sljedećeg: promjene usljed sazrijevanja koje povećavaju potrebu za snom.eksperimentiraju i rizikuju testirajući svoje granice. povećanim vremenom reakcije.

saobraćajnu nezgodu ili opasnu situaciju u saobraćaju prilikom voţnje s posla prema svom domu (Novak. Ameriĉki torakalnu Društvo. 17 42 . 1996). Caulet. prilikom stajanja pred semaforom. Ohayon. Loughlin. Priest. Pacijent koji moţe 39 P. takoĊer povećava vjerovatnost sudara u iznenadnim situacijama gdje je potrebna brza reakcija (Stradling i saradnici. Auvil-Novak. nego popodnevnu (drugu). dvokratne ili nepravilne smjene. str. 1997). Oko 25 posto izjavilo je da su uĉestvovali u sudaru motornih vozila. Panel je takoĊer oznaĉio radnike koji rade u smjenama kao riziĉnu skupinu.2 posto) i gotovo svaka šesta ţena (15 posto) ne radi u dnevnoj smjeni. bolesnici s nelijeĉenim SAS ili narkolepsijom imaju slabije performanse na simulacijama voţnje i testovima budnosti ili pozornosti nego ljudi bez tih poremećaja (Findley. New York. Filip i saradnici.. 1989). od ĉega se 40 posto dogodilo pri povratku kući s posla nakon odraĊenog noćnog deţurstva. a ne doţive nezgodu. mnogi ljudi s ovim poremećajem nisu doţivjeli saobraćajnu nezgodu. Istraţivanjem meĊu osobljem na velikom gradskom medicinskom fakultetu je utvrĊeno da ispitanici u prosjeku spavaju 3 sata tokom 33 sata kada su deţurni u smjeni. Na primjer. Findley i saradnici (1989) su utvrdili da bolesnici s teškim oblicima nelijeĉene apneje imaju ĉešće nezgode nego li oni s blaţim oblicima. panel vjeruje da se povećan rizik za pospanost radnika u smjenama vjerovatno moţe prenijeti i na povećan rizik za saobraćajne nezgode. te tvornice koje imaju kontinuiranu proizvodnju. u stalnom porastu. koja zna trajati 24 sata ili ĉak i duţe. Kingman i ostali. Trenutno svaki peti muškarac (20. noćnu (treću). 1994. kako rastu i razvijaju se preduzeća koja vrše isporuku robe za jednu noć. rizik od sudara se povećava meĊu ljudima sa nelijeĉenim sindromom apneje (SAS) i narkolepsije. 1996). Ovaj sektor raste po stopi od 3 posto godišnje. Iako ovi dokazi ne pokazuju uvjerljivu povezanost izmeĊu rada u smjenama i nezgoda. obzirom da je SAS ĉešći od narkolepsije. naprimjer. apsolutni broj nezgoda je veći za one s nelijeĉenim SAS (Aldrich. i ostali. Haraldsson i saradnici. 1996. rad u rotirajućim smjenama. ona nisu uvijek povezana s pogoršanjem sposobnosti voţnje. ĉišćenje koje se obavlja tokom noći. Nedijagnosticirano neuredno disanje. 1990). Drugi su izjavili da ĉesto zaspu za volanom. NCSDR/NHTSA expert panel on driver fatigue and sleepiness 1998. Iako ova stanja povećavaju rizik za nezgode uzrokovane pospanošću. jer je broj ljudi koji rade u smjenama. pri ĉemu je fragmentacija sna veoma ĉesta (Marcus. Zahtjevi porodice. Bolniĉki pripravnici i specijalizanti obiĉno imaju nedovoljno sna kada su na smjeni. Ljudi s neliječenim sindromom apneje pospanosti i narkolepsije Iako je apsolutni broj nesreća nizak. Dodatno. Strohl. National Highway Traffic Safety Administration. Welch. 24-satne pijace. MeĊutim. drugi poslovi i rekreacija ĉesto dodatno ograniĉavaju vrijeme dostupno za spavanje i dalje remete plan spavanja. Hanning. 1995. raĉunarsko poslovanje tokom dana i noći. Udio nezgoda je veći za ljude s nelijeĉenom narkolepsijom nego kod ljudi sa nelijeĉenim SAS.39 5. u rasponu od uobiĉajenog hrkanja do prekida disanja koje se ponavlja. 1991.3. D rowsy driving and automobile crashes .. 1996. te su zbog toga više izloţeni riziku od nastanka saobraćajnih nezgoda.

MeĊutim. i tipiĉni pacijenti imaju tendenciju da budu pretili i sredovjeĉni ili stariji. Zakon bi trebao sadrţavati i dio koji bi propisao dopunske mjere kao što su trening i obuka operatora u komercijalnom transportu o opasnostima voţnje u pospanom stanju. Prema istom zakonu bi trebalo regulisati radno vrijeme i vrijeme voţnje. str. Vozači komercijalnih vozila i putnici koji mijenjaju vremenske zone Poslovni putnici ĉesto pate od jet laga. Prije toga je neophodno koordinisanim naporima istraţiti koji su to nedostaci u obuci i znanju tih radnika da bi se kasnije mogla procijeniti efikasnost novodonesenih zakona. s historijom glasnog hrkanja. Brussels. a u nekim sluĉajevima ĉak i 10 puta veći. meĊutim. Trenutno. Ova grupa pokazuje i povećan rizik obolijevanja od poremećaja spavanja. glavni problem je radno vrijeme i prilike koje ono pruţa za odmor i oporavak organizma. The Role Of Driver Fatigue In Commercial Road Transport Crashes . Snaţni ekonomski i društveni faktori utjeĉu i kontrolišu normativni obrazac rada komercijalnih vozaĉa. predstavljaju vaţnu grupu za istraţivanje i preveniranje ovakvih udesa. Ovo stanje se rijetko spominje pri edukaciji vozaĉa ili od strane policije. Kod komercijalnog cestovnog transporta. Uloga umora vozaĉa za sigurnost saobraćaja je veoma sloţena. European Transport Safety Council . Vrijeme od pojave simptoma do dijagnoze narkolepsije iznosi u prosjeku 10 godina. odnosno promjene vremenskih zona. jedan od osnovnih ekonomskih faktora za 40 Dr. i ţene i muškarci. Rizik od nastanka nezgode je veći noću nego danju. bez ovakvog profila takoĊer mogu imati ove.40 Ovo su razlozi zašto svi faktori koji utjeĉu na umor i pospanost moraju biti bolje kontrolisani zakonodavnom politikom i boljim upravljanjem rizikom.4. Osobe s narkolepsijom su ĉešće ţenskog spola. a poremećaj obiĉno poĉinje u doba adolescencije. Medicinski sistemi su djelomiĉno uspješni u identificiranju populacije sa simptomima apneje. 3 43 . Sindrom apneje je nešto ĉešći kod muškaraca nego kod ţena. rizik se povećava što je duţi radni dan i ukoliko vozaĉ radi u smjenama. 5. pa ĉak ni zdravstveni radnici ĉesto ne znaju prepoznati ozbiljnost pospanosti kao faktora rizika za nastanak saobraćajnih nezgoda. nesvjesni potencijalno ozbiljnih posljedica koje moţe imati voţnja u pospanom stanju ili nesvjesni ozbiljnosti poteškoća koje mogu doţivjeti u odrţavanju budnosti. ali ne više od ostalih vozaĉa. Istraţivanja pokazuju da je umor uzrok 30 do 40 % svih saobraćajnih nezgoda teretnih vozila. ali su meĊu riziĉnim skupinama i zbog velike kilometraţe koju prevaljuju i zbog nedostatka sna od kojeg ĉesto pate. Istraţivanja su pokazala da je preko 50 % vozaĉa na duţim relacijama (preko 160 km) nekada zaspalo za volanom. Spavanje za volanom moţe biti glavni faktor koji podstiĉe nedijagnosticirane pacijente da potraţe lijeĉniĉku skrb. Vozaĉi komercijalnih vozila su podloţni pospanosti u voţnji. Radno vrijeme je. McDonald.prepoznati nadolazeću neţeljenu pospanost i poduzeti mjere opreza ima manju vjerovatnoću da će biti u opasnosti od onoga ko nije svjestan ili negira da je pospan. obzirom na veliki broj preĊenih kilometara i ĉestu voţnju u noćnim satima. Najvaţniji faktor koji će obezbijediti sigurniji saobraćaj jeste napraviti efektivne zakone i prisiliti nekako vozaĉe da ih poštuju. uostalom. Nick i ostali 2001. mnogi ljudi u ovom stanju nemaju postavljenu dijagnozu i ne lijeĉe se. TakoĊe.

ali se moţe reći da je stvarni udio ovih nezgoda umanjen zbog sistematskog neprepoznavanja. umor kao uzrok saobraćajne nezgode je prepoznalo 7. prema procjenama. Tako su sluţbeni podaci o 1 -3 % udjela premale. Najobuhvatnije istraţivanje o efektima umora vozaĉa na sigurnost saobraćaja je provedeno u SAD-u. i 1999. Umor kao uzrok saobraćajne nezgode se uglavnom identificira u izvještajima o saobraćajnoj nezgodi.-ih godina je. Korisnici. Zato je neophodno zakonski natjerati subjekte da pri kreiranju radnog rasporeda više paţnje obrate na sigurnost saobraćaja i smanje rizike na cestama nastale usljed umora vozaĉa. neophodno je da se društveni dijalog koji kreira zakone pomakne dalje od balansiranja izmeĊu ekonomskih i društvenih faktora kako bi obuhvatili i kljuĉnu ulogu radnog rasporeda vozaĉa za sigurnost saobraćaja. udio nezgoda ĉiji je uzrok pospanost izmeĊu 1995. McDonald. godine se kreće izmeĊu 16 i 19 %. Tokom 1990. a 23 % u oblasti Midland. Studije provedene u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazuju da je umor uzrok 16 % svih nezgoda u oblastima Devon i Cornwall izmeĊu 1987. Neka istraţivanja su pokazala da je umor vozaĉa znaĉajan faktor u nastanku oko 20 % nezgoda komercijalnih vozila. i 1992. Nick i ostali 2001. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu. dok je u skoro 18 % sluĉajeva vozaĉ priznao da je zaspao za volanom.3 % vozaĉa koji su nezgode doţivjeli u posljednje 3 godine. Sliĉan rezultat i u istraţivanju u Njemaĉkoj iz 1997. 41 NTSB – nacionalno udruţenje za sigurnost saobraćaja (National Transportation Safety Board) 42 Dr. Nekoliko istraţivanja od strane Odbora za nacionalnu sigurnost transporta (NTSB) 41 je ukazalo na znaĉaj pospanosti kao faktora u nastanku nezgoda u kojima uĉestvuju komercijalna vozila. moţe se reći da ne postoje neke sluţbene statistike o uĉestalosti ovakvih nezgoda. Ovo se moţe dokazati velikim brojem provedenih istraţivanja od kojih su neka navedena u nastavku. U Finskoj. Dakle. oko 30 % saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom nastalo usljed umora. a moţe se reći da su uslovi rada postali mnogo teţi i zahtjevniji u posljednjih 30 godina.42 Ova istraţivanja pokazuju da je problem umora podcijenjen i nedovoljno istraţen kao i ĉesto pogrešno prijavljen u statistikama o saobraćajnim nezgodama. Zbog toga je sigurnosni aspekt ĉesto zanemaren zarad komercijalne logike koja zahtijeva fleksibilan i pravovremen transport roba i putnika. U Evropi su istraţivanja o ovom problemu znatno rjeĊa. Studija iz 1991. Tako se u sluţbenim statistikama umor kao uzrok nezgode procjenjuje na 3 % ili manje. The Role Of Driver Fatigue In Commercial Road Transport Crashes . a uglavnom zakljuĉci ukljuĉuju retrospektivne ocjene koje najvjerovatnije podcjenjuju ozbiljnost problema umora u voţnji. godine gdje su 7 % vozaĉa samo autobusa i kamiona naveli umor kao uzrok nezgode u kojoj su uĉestvovali. 9 44 . European Transport Safety Council . NTSB je došao do zakljuĉka da je 52 % nezgoda u kojima je uĉestvovalo jedno teretno vozilo od 102 posmatrane nezgode nastalo usljed umora. koji se ĉesto proteţe tokom cijelog dana. godine. Više istraţivanja pokazuje da je oko 50 % vozaĉa na dugim relacijama nekada zaspalo za volanom.izraĉunavanje produktivnosti transporta. Brussels. te se najvjerovatnije kreću izmeĊu 10 i 20 % u ukupnom broju uzroka saobraćajnih nezgoda. U istraţivanju provedenom 1995. U kontekstu sigurnosti na evropskim cestama. str. godine provedena u Bavarskoj oblasti je pokazala da 24 % od ukupnog broja nezgoda (bez obzira na kategoriju vozila) je uzrokovano umorom vozaĉa. potrošaĉi i novi naĉini proizvodnje zahtijevaju ovaj ritam rada.

3 Sedmično radno vrijeme 60. Role Of Council .Pored predispozicija pojedinih društvenih grupa (ljudi koji rade u smjenama.2 9.). (Garo) Francuska 1999. Driver Fatigue In Commercial Road Brusse ls. Naredna tabela pokazuje da su razlike u broju sati voţnje kod vozaĉa komercijalnih vozila neznatne meĊu razliĉitim drţavama. The Transport Crashes . Nick i ostali 2001. problem predstavlja i namjerno nepoštovanje zakona kod vozaĉa. 17 45 . 16 Driver Fatigue In Commercial Road Brussels. McDonald.5 50. (Hamelin) Francuska 1993.5 Oĉekivano.0 9. McDonald.5 51. Nick i ostali 2001. (Ouwerkerk) Francuska 1983.5 Putniĉki prevoz na kratkim relacijama Putniĉki prevoz na dugim relacijama Prosjeĉan broj radnih dana u sedmici = 5. prekovremeno. (Hamelin) vrijeme vožnje vrijeme čekanja utovar/istovar 7h25 1h45 2h15 0h25 7h 1h30 2h50 0h50 7h35 1h10 2h30 0h30 7h35 0h55 2h25 0h30 7h05 0h55 2h25 Nepoznato 7h40 0h58 2h10 0h24 drugi zadaci 43 Dr. European Transport Safety 44 Dr. Prosječan broj radnih sati prema kategoriji transporta43 Kategorija vozaĉa Transport robe uz naknadu Prevoz za potrebe vlastite N=206 N=79 N=31 N=53 N=43 Dnevno radno vrijeme 11. The Transport Crashes . European Transport Safety Role Of Council . Francuskoj (na dugim relacijama) i Njemačkoj (mješovito)44 Francuska 1975. Usporedba radnog vremena vozača u cestovnom transportu u Holandiji (međunarodni). (Hamelin) Holandija 1986. Tabela 3.5 39. prigradskim i kraćim meĊugradskim linijama najmanje provode vremena za volanom od ove 4 kategorije. itd. U narednoj tabeli su prikazani prosjeĉni sati rada vozaĉa u Evropi prema kategorijama transporta. str.2 7. str. (Hamelin) Njemačka 1996/7. Zakoni propisuju maksimalan broj sati koje vozaĉ moţe dnevno (i sedmiĉno) raditi. Tabela 2. osobe sa dugom spavanja ili poremećajima spavanja. najviše vremena za volanom provode profesionalni vozaĉi kamiona na dugim relacijama. dok vozaĉi autobusa na gradskim.

prijevoznik.ukupno vrijeme rada broj radnih dana/sedmič no broj ispitanih vozača Obuhvat ankete 11h50 12h10 11h45 11h25 11h00 11h12 5. kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju u radnu memoriju i memorijsku karticu. To je jedan od razloga uvoĊenja digitalnih tahografa. Problem sadašnje politike je nedostatak naĉina za efikasno provoĊenje zakona. koju posjeduju vozaĉ.2 5. 46 .1 54 Vozaĉi na dugim i kratkim relacijama n=140 650 vozaĉi na meĊunarodn im relacijama n=650 235 315 79 Vozaĉi kamiona i autobusa na meĊugrads kim i gradskim linijama n=206 345 1006 vozaĉa kamiona na dugim i kratkim relacijama 500 vozaĉa autobusa n=1506 Vozaĉi na dugim i kratkim relacijama plus 1993. a koji omogućava pohranjivanje podataka za period od 365 dana. istovar i drugo. Digitalni tahograf je ureĊaj u cestovnom saobraćaju za biljeţenje brzine i preĊenog puta. Kod vozaĉa kamiona na dugim relacijama prosjeĉno jedna trećina radnog vremena otpada na poslove osim voţnje: ĉekanje.5 5.5 5. vozaĉi autobusa na meĊunarodnim linijama n(83)=940 n(93)=1250 Način prikupljanja podataka Intervju sa vozaĉima i 2sedmiĉni dnevnik rada vozaĉa Intervju sa Intervju sa vozaĉima i vozaĉima pregled 2-sedmiĉnog na dnevnika rada holandskoj granici uz oĉitavanje tahografa za prethodni radni dan Intervju i pregled sedmiĉnog dnevnika rada Intervju sa vozaĉima i pregled 2sedmiĉno g dnevnika rada Treba razlikovati radno vrijeme vozaĉa i vrijeme voţnje.8 5.5 5. utovar. Memorijska kartica je prijenosni ureĊaj za prenošenje i pohranjivanje podataka. radionica i nadzorno tijelo.

te obavlja svoje poslove. tokom kojeg se mobilni radnik nalazi na svom radnom mjestu. te koje se koristi iskljuĉivo za odmor) u trajanju od najmanje 45 minuta. dnevno vrijeme voţnje moţe se produţiti najviše do 10 sati. a koje se koriste tokom perioda voţnje. vozaĉ je obavezan da koristi pauzu (period tokom kojeg vozaĉ ne moţe upravljati vozilom ili obavljati druge poslove. Dnevno vrijeme voţnje (ukupno akumulirano vrijeme voţnje izmeĊu kraja jednog dnevnog odmora i poĉetka sljedećeg dnevnog odmora ili izmeĊu dnevnog odmora i sedmiĉnog odmora. ne smije biti duţe od devet sati. Sedmiĉno vrijeme voţnje (ukupno akumulirano vrijeme voţnje tokom jedne sedmice) ne smije biti duţe od 56 sati i ne smije imati za posljedicu prekoraĉenje maksimalnog sedmiĉnog radnog vremena. a moţe biti:  redovni dnevni odmor je neprekinuti period odmora od najmanje 11 sati. kao i izmeĊu sedmiĉnog odmora i dnevnog odmora). na raspolaganju poslodavcu. ali ne više od dva puta tokom sedmice. Odmor je neprekinuti period tokom kojeg vozaĉ moţe slobodno raspolagati svojim vremenom. Nakon perioda voţnje. Period voţnje moţe biti kontinuiran ili podijeljen. 47 .  podijeljeni dnevni odmor je dnevni odmor koji se koristi u dva dijela. Maksimalno sedmiĉno radno vrijeme moţe se produţiti do 60 sati. Pauza se moţe koristiti u dva dijela.Slika 12. Radno vrijeme je vrijeme od poĉetka do završetka rada. Vozaĉ mora imati dnevni i sedmiĉni odmor. Prosjeĉno sedmiĉno radno vrijeme ne smije biti duţe od 48 sati. od ĉetiri i po sata. i to prvi dio u trajanju od najmanje 15 minuta. Dnevno i sedmiĉno vrijeme voţnje obuhvata svako vrijeme voţnje na prostoru Bosne i Hercegovine ili neke treće zemlje. Digitalni tahograf marke Siemens „Period voţnje je ukupno vrijeme voţnje od trenutka kad vozaĉ poĉne upravljati vozilom nakon perioda odmora ili pauze do trenutka korištenja odmora ili pauze. Izuzetno. Dnevni odmor je dnevni period tokom kojeg vozaĉ moţe slobodno raspolagati svojim vremenom. samo ako prosjek od 48 sati nije prekoraĉen tokom ĉetiri mjeseca. od kojih jedan neprekidni period od najmanje tri sata i drugi neprekidni period od najmanje devet sati. nakon ĉega slijedi pauza u trajanju od najmanje 30 minuta. Ukupno akumulirano vrijeme voţnje tokom 14 dana uzastopno ne smije biti duţe od 90 sati.

januara 2012. 4 48 . U bilo koje dvije uzastopne sedmice. U toku radne sedmice vozaĉ moţe koristiti najviše tri skraćena dnevna odmora. 2012.06. ako je vozilo opremljeno leţajem i nije u pokretu. vozaĉ mora imati najmanje:  dva redovna sedmiĉna odmora ili  jedan redovni i jedan skraćeni sedmiĉni odmor. Sarajevo. po završetku dnevnog ili sedmiĉnog perioda za odmor. U Bosni i Hercegovini se postotak kontrola povećao od 1.godine). godine na najmanje 2%. broj:48/10 od 14. str. Neprekidni sedmiĉni odmor izmeĊu dvije sedmice moţe se raĉunati samo uz jednu sedmicu. a obuhvata redovni sedmiĉni odmor i skraćeni sedmiĉni odmor:  redovni sedmiĉni odmor je odmor koji neprekidno traje najmanje 45 sati. Skraćeno vrijeme odmora mora se nadoknaditi tokom narednog sedmiĉnog odmora. od kraja prethodnog sedmiĉnog odmora. skraćeni dnevni odmor je neprekinuti period odmora od najmanje devet sati. Jasna je namjera evropskog zakonodavstva da se uvede red u oblasti zakona o radnom vremenu. vozaĉ koji upravlja vozilom i vozaĉ u pripravnosti). Vozaĉ je duţan nadoknaditi sedmiĉni odmor najkasnije do kraja treće sedmice od sedmice korištenja skraćenog sedmiĉnog odmora. obaveznim odmorima mobilnih radnika i ureĊajima za evidentiranje i cestovnom prevozu. Ministarstvo komunikacija i prometa. januara 2011. tokom perioda voţnje do 30 sati. ali ne manje od:  36 sati u prebivalištu vozaĉa ili sjedištu firme. godine na 4% ukupnog broja sati koje vozaĉi provode u voţnji. nakon dnevnog ili sedmiĉnog odmora. ali manje od 11 sati. Bez obzira da li vozaĉi imaju digitalni ili analogni tahograf. vozaĉ mora imati novi dnevni odmor. Dnevni i skraćeni sedmiĉni odmor vozaĉ moţe provesti u vozilu van sjedišta prijevoznika.  skraćeni sedmiĉni odmor je odmor koji neprekidno traje manje od 45 sati. obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu u BiH . Sedmiĉni odmor poĉinje najkasnije po isteku šest 24-satnih perioda.  24 sata pod uvjetima da vozaĉ slobodno raspolaţe tim vremenom van mjesta prebivališta ili sjedišta firme. Sedmiĉni odmor je sedmiĉni neprekidni period tokom kojeg vozaĉ moţe slobodno raspolagati svojim vremenom. 45 Vodič kroz Zakon o radnom vremenu. kljuĉno je da na evropskim putevima poštuju radno vrijeme. (zakon objavljen u: „Sluţbeni glasnik BiH“. mora se osigurati neprekidni odmor u trajanju od najmanje devet sati za posadu. U okviru svaka 24 sata od trenutka zapoĉinjanja voţnje.2010. Kod udvojene posade (posada koju ĉine dva vozaĉa. Dnevni odmor moţe se produţiti do redovnog sedmiĉnog odmora ili skraćenog sedmiĉnog odmora. Bosna i Hercegovina.“45 Pravila o radnom vremenu mobilnih radnika u BiH su izvedena iz zakona u EU. Svaki odmor koji se uzima kao nadoknada skraćenog sedmiĉnog odmora dodaje se drugom periodu odmora od najmanje devet sati. a od 1.

 Smanjeni dnevni odmor iznosi devet sati i ne smije se koristiti više od tri puta nedjeljno. a finansiranog od strane Federalnog savjeta za sigurnost motornih prevoznika (FMCSA) ameriĉkog ministarstva za transport (USDOT). a tokom dvije uzastopne nedjelje 90 sati.4. Tako je u Njemaĉkoj i Holandiji obavezno dvogodišnje školovanje profesionalnih vozaĉa. a nakon 2 godine se polaţe test gdje se ocjenjuju steĉene vještine (npr. Sindikati i transportne firme su se sloţili da se provodi trogodišnji program školovanja vozaĉa koji je predstavljen u Njemaĉkoj 2001. te planiranje putovanja. eksperimenti. 49 . gradivom u ovom doškolavanju se obuhvataju aspekti radnog vremena. prvi u trajanju od najmanje 15 minuta. sposobnost da se sigurno obavi povjerena misija prevoza. Iako tema umora nije eksplicitno pomenuta.  Maksimalno vrijeme trajanja nedjeljne voţnje iznosi 56. platiti će kaznu od 300 do ĉak 1200 eura. godine.). jednostavni popravci i odrţavanje vozila. Cilj ovog projekta je bio razviti nenametljiv sistem otkrivanja pospanosti vozaĉa komercijalnih motornih vozila. poznavanje zakona u susjednim zemljama i sl. Kazne u evropskim zemljama za prekoraĉenje dozvoljenog vremena voţnje su rigorozne. Maksimalno trajanje dnevne voţnje je devet sati. simulacija vožnje kamiona Ovaj izvještaj sumira rezultate naprednog istraţivaĉkog projekta o umoru vozaĉa provedenog od strane Centra za inteligentne sisteme istraţivanja (CISR) na sveuĉilištu George Washington (GWU).  Razdijeljen dnevni odmor iznosi 12 sati i dijeli se na jedan period od tri i jedan period od devet sati neprekidno.4.2.  Redovan nedjeljni odmor traje 45 sati.1. Dozvoljeno je i 10 sati dva puta nedjeljno. Tu pauzu je moguće podijeliti u dva perioda. pravilno korištenje tahografa. 5. dok razdijeljen nedjeljni odmor traje 24 sata neprekidno bez obzira na mjesto gdje se vozaĉ nalazi i mora da se kompenzuje do kraja treće uzastopne nedjelje. Istraživanje. propisi o vremenu rada i odmora. Ako se utvrdi da je vozaĉ vozio izmeĊu 10 i 20 odsto više vremena nego što je predviĊeno. 5. pod uslovom da se poštuje ograniĉenje od ukupno 90 sati tokom dvije uzastopne nedjelje. Obavezni testovi za profesionalne vozače Kao naĉin borbe protiv umora i pospanosti u voţnji u zemljama Evropske unije se postavljaju razni testovi pred profesionalne vozaĉe. Kaznu od 400 do 1600 eura platiti će vozaĉi koji premaše limit vremena provedenog u voţnji preko 20 odsto.  TakoĊe mora se imati redovan dnevni odmor koji iznosi 11 sati u kontinuitetu i za to vrijeme se ne smije biti za volanom. a drugi od najmanje 30 minuta. CISR je prethodno razvio sistem detekcije pospanosti za automobile koji se oslanjao iskljuĉivo na pokrete upravljaĉa kao ulazne podatke za detekciju.  Moraju se imati pauze za vrijeme voţnje i to po 45 minuta poslije ĉetiri i po sata neprekidne voţnje. Tako se za 10 odsto više vremena u voţnji od predviĊenog plaća kazna od 30 do 150 eura.

Tokom ove sesije noćne voţnje. na nivou analognom rezultatima dobijenim prethodno kod sistema za otkrivanje pospanosti kod vozaĉa putniĉkih automobila. Ovaj sistem je izdao pravovremeno upozorenje u 100% sudara koji su studirani u ovom projektu. Sistem detekcije pospanosti vozaĉa je pokazao prihvatljiv broj laţno pozitivnih i laţno negativnih oĉitanja i idealnu stopu upozorenja prije sudara. unatoĉ razlikama izmeĊu voţnje kamiona i automobila. Oba ANN sistema ( i prvi baziran na praćenju i oĉiju i upravljaĉa i drugi baziran samo na pokretima upravljaĉa) su se pokazali kao dobri. Nakon uvida u dosadašnja istraţivanja i studije. MeĊutim.3. Osnovni podaci o eksperimentu Cilj ovog projekta je bio razviti sistem detekcije pospanosti vozaĉa komercijalnih motornih vozila. Cilj ovog projekta je dosegnut putem dva specifiĉna cilja. Eksperimenti su potom provedeni na ĉetrnaest vozaĉa.4. Dva ANN sistema su razvijena za otkrivanje pospanosti vozaĉa.Evaluacija ovog projekta potvrĊuje da ovaj pristup jednako vrijedi i za vozaĉe kamiona. Svaki vozaĉ je imao trening. većina ispitanika doţivjela je jednu ili više epizoda pospanosti. Sistem koji se oslanja iskljuĉivo na ulaznim podacima sa upravljaĉa pruţa niz prednosti nad sistemima otkrivanja pospanosti kroz praćenje oĉiju vozaĉa. a onda jutarnju voţnju da bi treću voţnju obavio kasno u noći. u prijašnjim istraţivanjima. a većeg broja makro-ispravki putanje volanom. Sistem koji koristi samo praćenje okretanja kola upravljaĉa je imao taĉnost od 85 % u predviĊanju intervala pospanosti sa stopom laţnih alarma od 14%. Sistem za otkrivanje pospanosti samo putem upravljaĉa je nenametljiv. cilj ovog sistema je da se otkrije stanje pospanosti ili umora kod vozaĉa dovoljno rano da se poduzmu preventivne mjere protiv potencijalnih sudara. 5. Praćenjem aktivnosti kola upravljaĉa i zatvaranja oĉiju vozaĉa. dok je drugi ANN koristio samo aktivnost upravljaĉa. koji su imali prethodno iskustvo u voţnji kamiona i valjane vozaĉke dozvole za komercijalna vozila. Prvi cilj ove studije je doći do eksperimentalno dokazanog sistema za detekciju umora vozaĉa komercijalnih motornih vozila. Voţnja pod utjecajem pospanosti je obiljeţena niţim nivoom opreza pri drţanju putanje u saobraćajnoj traci što dovodi do manjeg broja mikro ispravki usmjeravanja volana. precizan model za istraţivanje ponašanja upravljanja vozilom kod umornih i pospanih vozaĉa je veoma teško razviti. Sistem baziran na podacima dobijenim sa upravljaĉa temelji se na pretpostavci da ljudi okreću volan drugaĉije kada su pospani. u saradnji sa francuskim Nacionalnog institutom za saobraćaj i istraţivanje sigurnosti (INRETS). CISR je uspješno koristio umjetne neuronske mreţe (ANN) da bi uspješno uoĉili obrasce okretanja upravljaĉa umornog i nepospanog vozaĉa. Jedan od sistema kao ulazne podatke je koristio podatke o zatvaranju oba oka vozaĉa i aktivnosti upravljaĉa. Obzirom na mnoge varijabilnosti u stilu voţnje i ponašanja razliĉitih vozaĉa. moguće ga je jeftino implementirati uz minimalnu koliĉinu dodatnih senzora i kompjuterske snage. te je i imun na probleme povezane sa sis temom za praćenje kretnji oka vozaĉa kao što su degradacije performansi pod uvjetima slabog osvjetljenja ili kada vozaĉi nose naoĉale. Naglasak u ovom projektu bio je na 50 . CISR je razvio laboratoriju sa fiksnim simulatorom baziranom na kamionu u realnoj veliĉini. Eksperiment se sastojao od tri sesije voţnje za svakog vozaĉa.

razvoju algoritma sistema za nenametljivo praćenje koji ublaţava potrebu za praćenjem oĉiju koliko je god moguće. Autoput I-70 u Kanzasu46 Uprkos tim razlikama. Varijabilnosti u stilu voţnje za jednu osobu u razliĉitim vremenima i kod više vozaĉa sprijeĉio je razvoj preciznog. analitiĉkog modela upravljanja volanom. Razlike ukljuĉuju dodatno iskustvo i obuku vozaĉa kamiona. sistem umjetne neuronske mreţe (ANN) je bio u mogućnosti da uoĉi odnos izmeĊu pospanosti i ponašanja za upravljaĉem. Za potrebe ovog projekta je napravljen simulator voţnje kamiona.] < http://www. Ovaj sistem prati aktivnosti upravljaĉa i tako procjenjuje nivo budnosti vozaĉa. nije bilo poznato da li će ovaj sistem takoĊer raditi za otkrivanje pospanosti vozaĉa u velikim teretnim vozilima. Drugi cilj je bio istraţiti odrţive protivmjere kao što su sistemi uzbunjivanja kojima bi se smanjila ozbiljnost nezgoda i smanjile ozljede i broj smrti u sudarima na autocestama u kojima su uĉestvovali kamioni. U prethodnim istraţivanjima. ovaj projekat je pokazao da je ovaj pristup jednako primjenjiv za detekciju umora i kod vozaĉa kamiona. MeĊutim. Slika 13.2012. Umoran vozaĉ će imaju tendenciju da manje koristi mikro-ispravke upravljaĉem.flickriver.com/groups/i -70/pool/interesting/ > [datum pristupa 51 . a to će nadoknaditi s više makro -korekcija upravljaĉem. MeĊutim. dinamiku kamiona u odnosu na automobile. CISR je razvio nenametljiv sistem za detekciju pospanosti koji odliĉno obavlja zadaću u eksperimentima sa auto simulatorima.11. Uĉinkovitost sistema za vozaĉe kamiona je testirana u eksperimentima baziranim na simulatorima. te drugaĉiji osjećaj i izvedba upravljaĉkih sistema kod kamiona i automobila. Izmijenjeno ponašanje vozaĉa i upravljaĉkih signala moglo bi ograniĉiti uĉinkovitost ovog pristupa za kamionske prikolice. Dizajniran da bude što realniji za potrebe eksperimenta za izuĉavanje 46 Web izvor: 15. ovaj sistem je detektirao pojavu pospanosti vozaĉa s vrlo visokim stepenom taĉnosti. U prethodnim eksperimentima. Temeljna hipoteza ovog sistema je da na aktivnost zakretanja upravljaĉa utjeĉe pospanost vozaĉa.

pospanosti vozaĉa. Razvijena su dva ANN sistema za otkrivanje pospanosti vozaĉa. obiĉno sljedeći dan.4 Način izvođenja eksperimenta i zaključci Ĉetrnaest vozaĉa. ANN sa praćenjem i oĉiju i zakretanja volana imao je taĉnost od 88% sa stopom laţnih alarma od 9%. dok drugi ANN koristi samo aktivnost upravljaĉa za dobijanje ulaznih podataka. projicirane scene u retrovizorima za obje strane. Prije nego su eksperimenti provedeni. povratne informacije na volanu (force feedback). Simulirana je i cesta temeljena na cesti I-70 u drţavi Kanzas. analogno već testiranim sistemima za otkrivanje pospanosti kod vozaĉa putniĉkih vozila. koji je odrţavan izmeĊu 8:30 i 09:30. ukljuĉujući instrument tablu za sve kontrole u kabini. Zatim je vozaĉ sudjelovao u simulaciji noćne voţnje koja poĉinje oko 01:30. kamere za praćenje oka vozaĉa i video zapis vozaĉa iz razliĉitih uglova. mjenjaĉ. vozaĉi su sudjelovali u jednosatnom jutarnjem treningu. sa prosjeĉnim trajanjem simulirane voţnje oko dva sata. polje vidljivosti od 135 stepeni naprijed . Zbog obje ove korelacije. ANN sa praćenjem zakretanja volana je iznimno dobro obavio zadatak u najvaţnijem kriteriju ocjenjivanja. Tokom dana. Te noći. ovaj simulator je imao kabinu u punoj veliĉini. ispitanici su sudjelovali u uvodnoj voţnji u kojoj su se navikavali na voţnju u simulatoru. Podaci generirani iz tih eksperimenata su temeljito analizirani kako bi se procijenili ulazi za sistem detekcije pospanosti vozaĉa i mjere ponašanja. Jedan od sistema kao ulazne podatke koristi praćenje zatvaranja oĉnih kapaka i aktivnost upravljaĉa. Kljuĉna komponenta oba ANN je obrada i diskretizacija ulaznih signala sa upravljaĉa kako bi se dobio uopćeni signal kojim bi se uklonile varijacije u naĉinima okretanja volana kod razliĉitih vozaĉa i na razliĉitim vozaĉkim platformama. je sudjelovalo u eksperimentu koji se sastojao od tri sesije voţnje za svakog od njih. Simulator ukljuĉuje opremu za prikupljanje podataka. taĉnost i realnost simulatora su potvrdili i vozaĉi kamiona i struĉnjaci za simulatore kamiona. naspavanog i odmornog vozaĉa što je neophodno za dalje istraţivanje. Ta je analiza pokazala korelaciju izmeĊu visokih amplituda korekcija upravljaĉa i pospanosti. i realne odzive na pedale gasa. ĉlan istraţivaĉkog tima bi dovezao testiranog vozaĉa od nje govog doma do simulatora. većina ispitanika doţivljava jednu ili više epizoda pospanosti. i zbog toga što je primarna svrha sistema upozoravanja vozaĉa na pospanost i umor izbjegavanje sudara. 5. ANN koji prati samo zakretanje upravljaĉa imao je taĉnost od 85% uz stopu laţnih alarma od 14%. Oba ANN sistema su se pokazali dobro. vozaĉima je reĉeno da izbjegavaju drijemanje i prekomjeran unos kofeina. Tokom ovih noćnih simulacija voţnje kamiona. koja je trajala oko sat vremena. Nešto kasnije. Svrha jutarnjeg treninga je utvrditi osnovicu ponašanja u voţnji normalnog. mogućnost sistema da detektuje umor ili pospanost i upozori vozaĉa blagovremeno prije nastanka sudara je postavljen kao najvaţniji kriterij procjene uspješnosti. koĉnice i kvaĉilo. Manji dio podataka iz jutarnjih i veĉernjih voţnji u simulatoru je izvuĉen za trening i provjeru ova dva ANN-a. Ova je analiza takoĊer pokazala i veliku povezanost nastanka nezgoda s pospanošću.4. a to je sposobnost da pravovremeno otkrije pospanost vozaĉa i da upozori vozaĉa 52 . koji imaju iskustva u voţnji kamiona i vaţeću komercijalnu vozaĉku dozvolu. Performanse sistema su zatim ocijenjene sa preostalim podacima. Prvo.

6 upozorenja je izdato u toku pet minuta prije nesreće. Budući da je ovaj pristup relativno uspješan u tri razliĉita seta simulatora. a prvo upozorenje se javilo u prosjeku tri minute i 56 sekundi prije sudara. 5. ovaj sistem za otkrivanje pospanosti je spreman za razvoj kao prototipni sistem sa senzorima i raĉunarskim resursima potrebnim za testove na stazi i terenske operativne testove.prije sudara. Sistem je pravovremeno izdao upozorenje u 100% sluĉajeva za prva dva sudara za svakog vozaĉa. S obzirom na uspjeh ovog sistema u eksperimentu provedenom na simulatoru. ovaj pristup sistemima za detekciju pospanosti vozaĉa bi se trebao pokazati dobrim i u realnim uslovima voţnje. U prosjeku. 53 .

ĉesto se u svrhu istraţivanja vozaĉima postavljaju pitanja u kojima identificiraju uzrok nezgode koju su doţivjeli. (n=615) 1977. a ostalih 127 ispitanika je ispunilo online anketu. godine (N=212) Van Ouwerkerk i ostali. Francuska. godine. Torbjörn Åkerstedt. Anketa se sastoji od 36 pitanja koja su grupisana u 11 grupa. 11 54 . Brisel. godine Linklater. SAD. Australija.Dr. Anketu je ispunilo 157 ispitanika. Freek van Ouwerkerk: The Role Of Driver Fatigue In Commercial Driving Crashes. 1993. Anketiranjem vozaĉa teških kamiona kroz nekoliko istraţivanja u razliĉitim drţavama i u razliĉitom vremenu se došlo do rezultata koji pokazuje da je preko 50 % njih zaspalo za volanom. Istraživanje među vozačima u BiH Za potrebe ovog završnog magistarskog rada je provedena anketa sa pitanjima koja su vezana za problem umora i pospanosti u voţnji.6. Pitanja koja su postavljena u anketi su slijedeća: 1.2. godine DA 62% 58 % 60 % 45 % 60 % 64 % 6. Mr. 47 Spol: Starost: Dr. (n=1500) 1973. Ms. 2. Patrick Hamelin. Mr. godine Tilley. (n=44) 1978. Jedan primjerak ankete je dat u prilogu ovog rada. Irska. 2000)47 Pospanost za volanom Hamelin. Tabela 4. (N=650) 1986. godine: „Da li ste ikada u svojoj karijeri zaspali ili trenuli za volanom tokom voţnje?“ vozaĉi kamiona na dugim relacijama zaposleni u firmama 1999. Catherine Garo. str. i 1999. godine (N=345) vozaĉi kamiona na dugim relacijama zaposleni u firmama 1993. Spavanje za volanom (izvor: Hamelin. Rezultati istraživanja provedenih u inostranstvu Obzirom da ne postoje objektivni naĉini utvrĊivanja pospanosti kao uzroka nastanka saobraćajne nezgode. od ĉega 30 u pismenom obliku. godine Fuller.. Anketa je provedena tokom januara i februara 2013. 2001.1. STATISTIKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NASTALIH USLJED POSPANOSTI 6. Nick McDonald. Holandija. Odgovori na pitanje o pospanosti za volanom u razliĉitim istraţivanjima su navedeni u narednoj tabeli.

Prekid voţnje radi kratkog spavanja (do 20 minuta) 11. Koliko ĉesto tokom protekle godine ste vozili motorno vozilo umorni ili pospani? 6. snijeg) Prekoračenje brzine Neiskustvo vozača Agresivna vožnja Alkohol Umor i pospanost vozača Nepažnja vozača 10. koliko bi Vam slijedeći postupci pomogli (ili već pomaţu) u borbi protiv umora i pospanosti tokom voţnje u vozilu? 1. Razgovaranje sa saputnicima 8. Tablete/lijekovi 5. Koliko ĉesto vozite bez prekida 30 minuta ili duţe? 5. Slušanje radija ili muzike 6. Upotrijebite predloţene brojeve kojima ćete najbolje ocijeniti kako se u datom trenutku osjećate.3. Koncentrisanje na voţnju 12. kunjanjem) 3 = imat ću neodoljivu potrebu za spavanjem (drijemanjem. Ĉak i ako se u skorije vrijeme niste našli u nekoj od niţe navedenih situacija. Jelo 4. nekofeinskih napitaka i sliĉno) 3. energetsko piće i sliĉno) 2. Da li ste ikada u ţivotu kao putnik u vozilu doţivjeli opasnu situaciju u saobraćaju ili saobraćajnu nezgodu usljed pospanosti ili umora vozaĉa? 8. Pijenje tekućine (vode. kunjanjem) 1 = imat ću laganu potrebu za spavanjem (drijemanjem. Istraţivanja pokazuju da je svaka ĉetvrta osoba zaspala za volanom tokom voţnje. Pjevanje naglas unutar vozila 11. Kakvo je vaše mišljenje o vaţnosti slijedećih faktora kao uzroka za nastanak saobraćajnih nezgoda: Loše vremenske prilike (jaka kiša. 0 = neću osjećati potrebu za spavanjem (drijemanjem. ĉaj. Koliko prosjeĉno spavate svake noći (u posljednjih 6 mjeseci)? 9. magla. Pušenje cigareta 9. kunjanjem) 2 = imat ću veliku potrebu za spavanjem (drijemanjem. Pijenje kofeinskih napitaka (kahva. kunjanjem) - - Sjedite i ĉitate Gledate TV 55 . Da li se to ikada Vama dogodilo? 7. Po Vašem mišljenju. Otvaranje prozora ili korištenje auto-klime 7. Koliko ĉesto Vam se dogaĊa da osjetite potrebu za spavanjem u niţe navedenim situacijama? U ovim se primjerima radi o uobiĉajenim dnevnim aktivnostima. Koliko kilometara godišnje preĊete vozeći motorno vozilo? 4. Prekid voţnje radi odmaranja i protezanja tijela 10. pokušajte zamisliti kako biste se osjećali.

BIHAMK. godinu prema spolu ima potpuno istu vrijednost. tj. na kojem aktivno ne sudjelujete) Vozite se u automobilu kao putnik sat vremena neprekidne voţnje Nalazite se u automobilu zaustavljeni i stojite u guţvi nekoliko minuta Sjedite i razgovarate s nekim Sjedite nakon obroka bez da ste popili alkoholno piće Leţite i odmarate se u dnevnom boravku kad Vam prilike dopuste Anketa je bila zatvorenog tipa. : „…u BiH u 2011. Prezentiranje rezultata ankete U nastavku će biti predstavljeni rezultati ankete i analiza pojedinih odgovora na anketna pitanja.262 vozaĉkih dozvola…“ „…za period od 01.godine do 31.godine evidentira no je 32% izdatih vozaĉkih dozvola osobama/licima ţenskog pola. 6. procentualno uĉešće prvi put proizvedenih/izraĊenih vozaĉkih dozvola u BiH za period januar – decembar 2011. a na njima je bilo da odaberu odgovor koji smatraju najbliţi vlastitom stavu.“ 56 . dok je 68% izdatih vozaĉkih dozvola osobama/licima muškog pola.. Uslov za ispunjavanje anketnog lista je bio da je ispitanik stariji od 18 godina i da ima poloţen vozaĉki ispit za bilo koju kategoriju vozila.2011.- Sjedite na sastanku (predstavi ili sl. Spol ispitanika 106 (68 %) 51 (32 %) 157 Sasvim sluĉajno.1. ispitanicima su ponuĊeni odgovori na svako pitanje. Spol ispitanika 32% 68% Muški Ženski Muški Ţenski UKUPNO: Grafik 1. 1. april 2012.2011.2.48 48 Informacija o ukupnom broju aktivnih i proizvedenih/izrađenih vozačkih dozvola u BiH u periodu januar – decembar 2011 .01.godini je proizvedeno 85. U prvom pitanju se traţilo da se ispitanici izjasne kojeg su spola.12.

2. Treće pitanje se ticalo kilometraţe koju ispitanici prevale vozilom za jednu godinu dana. 3. Drugo pitanje je traţilo od ispitanika da odaberu kojoj od 3 ponuĊene dobne skupine pripadaju. Godišnja kilometraža 81 52 24 57 . Starost ispitanika 82 45 30 Iz priloţenog grafika se zakljuĉuje da su ispitanici bili uglavnom mlaĊi vozaĉi. Starost 19% 29% 52% 18 do 25 godina 26 do 35 godina preko 35 godina 18 do 25 godina 26 do 35 godina preko 35 godina Grafik 2. Koliko kilometara godišnje pređete vozedi motorno vozilo? 15% 33% 52% do 5000 km između 5000 i 15000 km preko 15000 km do 5000 km izmeĊu 5000 i 15000 km preko 15000 km Grafik 3.

4. Koliko ste često tokom protekle godine vozili motorno vozilo umorni ili pospani? 13% 16% 41% 30% nijednom 1-3 puta 4-10 puta više od 10 puta nijednom 1-3 puta 4-10 puta više od 10 puta 47 64 26 20 Grafik 5. Koliko često ispitanici voze bez prekida 30 minuta ili duže 5. Koliko često ispitanici voze umorni ili pospani 58 . Koliko često vozite bez prekida 30 minuta ili duže? (skoro) svakodnevno svakih 3-5 dana 23% 34% 21% 22% nekoliko puta mjesečno rijetko (skoro) svakodnevno svakih 3-5 dana nekoliko puta mjeseĉno rijetko 33 34 53 37 Grafik 4.

6. Da li ste ikada zaspali pri vožnji automobila? 6% 13% Da Ne 81% Nisam siguran/sigurna Da Ne Nisam siguran/sigurna 20 128 9 Grafik 6. Da li ste ikada u životu kao putnik u vozilu doživjeli opasnu situaciju u saobradaju ili saobradajnu nezgodu usljed pospanosti ili umora vozača? 9% 31% 60% Nisam siguran/sigurna Da Ne Nisam siguran/sigurna 48 94 15 Da Ne Grafik 7. Da li je ispitanik doživio nezgodu ili opasnu situaciju kao putnik u vozilu 59 . Da li je ispitanik ikada zaspao pri vožnji automobila 7.

snijeg) 1% 0% 41% veoma važno 58% prilično važno prilično nevažno sasvim nevažno veoma vaţno priliĉno vaţno priliĉno nevaţno sasvim nevaţno 91 64 2 0 Grafik 9.8. Kakvo je vaše mišljenje o važnosti slijedećih faktora kao uzroka za nastanak saobraćajnih nezgoda: LOŠE VREMENSKE PRILIKE (jaka kiša. magla. Koliko prosječno spavate svake nodi (u posljednjih 6 mjeseci)? 5% 31% 64% ispod 7 sati između 7 i 9 sati preko 9 sati ispod 7 sati izmeĊu 7 i 9 sati preko 9 sati 49 100 8 Grafik 8. Važnost vremenskih prilika za nastanak saobraćajnih nezgoda 60 . Podaci o prosječnoj dnevnoj količini sna 9.

Važnost prekoračenja brzine za nastanak saobraćajnih nezgoda Neiskustvo vozača NEISKUSTVO VOZAČA 4% 1% veoma važno 48% 47% prilično važno prilično nevažno sasvim nevažno veoma vaţno priliĉno vaţno priliĉno nevaţno sasvim nevaţno 73 76 6 2 Grafik 11. Važnost neiskustva vozača za nastanak saobraćajne nezgode 61 .Prekoračenje brzine PREKORAČENJE BRZINE 2% 25% 73% 0% veoma važno prilično važno prilično nevažno sasvim nevažno veoma vaţno priliĉno vaţno priliĉno nevaţno sasvim nevaţno 115 39 3 0 Grafik 10.

Agresivna vožnja AGRESIVNA VOŽNJA 3% 29% 0% veoma važno 68% prilično važno prilično nevažno sasvim nevažno veoma vaţno priliĉno vaţno priliĉno nevaţno sasvim nevaţno 106 46 5 0 Grafik 12. Utjecaj alkohola na nastanak saobraćajne nezgode 62 . Utjecaj agresivne vožnje na nastanak saobraćajne nezgode Alkohol ALKOHOL 7% 0% veoma važno prilično važno 93% prilično nevažno sasvim nevažno veoma vaţno priliĉno vaţno priliĉno nevaţno sasvim nevaţno 146 11 0 0 Grafik 13.

Utjecaj nepažnje vozača na nastanak saobraćajnih nezgoda 63 .Umor i pospanost vozača UMOR I POSPANOST VOZAČA 2% 34% 64% 0% veoma važno prilično važno prilično nevažno sasvim nevažno veoma vaţno priliĉno vaţno priliĉno nevaţno sasvim nevaţno 100 53 4 0 Grafik 14. Utjecaj umora i pospanosti na nastanak saobraćajne nezgode Nepažnja vozača NEPAŽNJA VOZAČA 1% 32% 67% 0% veoma važno prilično važno prilično nevažno sasvim nevažno 106 veoma vaţno 50 priliĉno vaţno 1 priliĉno nevaţno 0 sasvim nevaţno Grafik 15.

Pijenje tekućine (vode. energetsko piće i sliĉno) 2. koliko bi Vam slijedeći postupci pomogli (ili već pomaţu) u borbi protiv umora i pospanosti tokom voţnje u vozilu? Pomaže 1. Slušanje radija ili muzike 6.10. nekofeinskih napitaka i sliĉno) 3. Pijenje kofeinskih napitaka (kahva. ĉaj. Pušenje cigareta 9. Jelo 4. Po Vašem mišljenju. Razgovaranje sa saputnicima 8. Otvaranje prozora ili korištenje autoklime 7. Pjevanje naglas unutar vozila 74 49 33 18 71 78 121 16 140 99 105 52 Ne pomaže naročito 72 85 58 56 66 67 31 37 17 40 45 67 Ne pomaže nikako 11 23 66 83 20 12 5 104 0 18 7 38 64 . Tablete/lijekovi 5. Koncentrisanje na voţnju 12. Prekid voţnje radi kratkog spavanja (do 20 minuta) 11. Prekid voţnje radi odmaranja i protezanja tijela 10.

Pijenje tekudine (vode. Jelo 4. Tablete/lijekovi 11% 42% 21% 37% Pomaže Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako Pomaže 53% 36% Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako 5. Otvaranje prozora ili korištenje autoklime 7% Pomaže 13% 45% Pomaže Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako 42% 43% 50% Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako 65 . čaj. nekofeinskih napitaka i slično) 15% Pomaže Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako 46% 47% Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako 31% 54% 3. Slušanje radija ili muzike 6.1. energetsko pide i slično) 7% Pomaže 2. Pijenje kofeinskih napitaka (kahva.

7. Koncentrisanje na vožnju 4% Pomaže 12. Pjevanje naglas unutar vozila 29% 67% Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako 24% 43% 33% Pomaže Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako Grafik 16. Prekid vožnje radi kratkog spavanja (do 20 minuta) 11% 26% 63% Pomaže Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako 89% 11. Pušenje cigareta Pomaže Pomaže 10% 66% 24% Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako 9. Prekid vožnje radi odmaranja i protezanja tijela 11% 0% Pomaže Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako 10. Percepcija učinkovitosti pojedinih načina borbe protiv pospanosti 66 . Razgovaranje sa saputnicima 3% 20% 77% Ne pomaže naročito Ne pomaže nikako 8.

Pored svih ovih koraka koji su manje ili više djelotvorni. 0 = neću osjećati potrebu za spavanjem (drijemanjem. hodanje i razgibavanje je korisnije nego sjedenje. Najĉešće se za „razbuĊivanje“ i smanjenje umora tokom voţnje koristi crna kahva. leţerni razgovor sa suputnicima. ĉaj). Koliko ĉesto Vam se dogaĊa da osjetite potrebu za spavanjem u niţe navedenim situacijama? U ovim se primjerima radi o uobiĉajenim dnevnim aktivnostima. Vrlo je znaĉajno odmarati se u primjerenim intervalima. kunjanjem) 3 = imat ću neodoljivu potrebu za spavanjem (drijemanjem. reţima voţnje i sliĉno). utjecati na povećanje budnosti. Ne treba pretjerivati ni s pretjeranim hlaĊenjem ni zagrijavanjem prostora u vozilu. praviti kraće odmore. pokušajte zamisliti kako biste se osjećali. kunjanjem) 1 = imat ću laganu potrebu za spavanjem (drijemanjem. kunjanjem)  Sjedite i ĉitate        Gledate TV Sjedite na sastanku (predstavi ili sl. poboljšanje higijene spavanja ili posjeta doktoru specijalisti. ukupni broj bodova moţe biti izmeĊu vrijednosti 0 i 24. te razne promjene koje se dogaĊaju tokom voţnje (promjena okoliša. osvjeţiti se na prikladnom mjestu za odmor uz cestu. raslinja. slušanje primjerene muzike. povrće) i osvjeţavajuća pića (sokovi. Upotrijebite predloţene brojeve kojima ćete najbolje ocijeniti kako se u datom trenutku osjećate. jedini pravi i najdjelotvorniji naĉin za suzbijanje prekomjernog umora je prekid voţnje i san. razgibati se malo. 11. Ĉak i ako se u skorije vrijeme niste našli u nekoj od niţe navedenih situacija. brzine voţnje. Za vrijeme odmora preporuĉljivo je uzimati manje obroke lahkoprobavljive hrane (mlijeĉni proizvodi. promjena pruţanja trase. na kojem aktivno ne sudjelujete) Vozite se u automobilu kao putnik sat vremena neprekidne voţnje Nalazite se u automobilu zaustavljeni i stojite u guţvi nekoliko minuta Sjedite i razgovarate s nekim Sjedite nakon obroka bez da ste popili alkoholno piće Leţite i odmarate se u dnevnom boravku kad Vam prilike dopuste Obzirom da odgovor na svako od 8 pitanja nosi od 0 do 3 boda. Prilikom odmaranja od voţnje. Taĉno je da kahva zbog kofeina. no u drugaĉijem poloţaju nego što se sjedi u automobilu. Bitno je i provjetravanje vozila kako bi se dobilo što više svjeţeg zraka u putniĉkom prostoru vozila. kunjanjem) 2 = imat ću veliku potrebu za spavanjem (drijemanjem. kao i ĉaj zbog teina. ali ne treba pretjerivati. te se preporuĉuje posvećivanje više paţnje adekvatnom snu. mogu kratkotrajno djelovati stimulirajuće na vozaĉa. Zbir bodova 10 ili više pokazuje mogućnost postojanja probl ema sa snom. ali ĉak je dobro i sjediti. 67 .Na smanjenje umora (pospanosti) prije svega povoljno djeluje ugodna atmosfera u vozilu. voće.

Nauka o spavanju preporuĉuje izmeĊu 7 i 9 sati sna dnevno. Oko 2 % ispitanika pokazuje izrazitu pospanost. 68 . TakoĊer. Analiza i dokaz hipoteze i podhipoteza istraživanja Glavna hipoteza o tome da postoji utjecaj umora i pospanosti vozaĉa na sigurnost saobraćaja navedenim rezultatima je potvrĊena. 63). str. zavisno od individualnih potreba. u istraţivanju provedenom meĊu vozaĉima u BiH 13 % vozaĉa kaţe da su nekad zaspali vozeći automobil (anketno pitanje 6. Pored istraţivanja provedenih u inostranstvu u kojima je procenat vozaĉa još i veći. str. Epworthova ljestvica pospanosti ispitanika Oko 2 % ispitanika pokazuje izrazitu pospanost prema Epworthovoj ljestvici (zbir bodova preko 18). ĉak 31 % ispitanika pokazuje mogućnost postojanja poremećaja spavanja.Nivo pospanosti 31% 69% NORMALAN (do 9 bodova) Mogud poremedaj spavanja (10 i više) NORMALAN (do 9 bodova) Moguć poremećaj spavanja (10 i više) 108 49 Grafik 17. Druga podhipoteza da vozaĉi u BiH smatraju da je utjecaj umora i pospanosti na sigurnost saobraćaja znaĉajan je dokazana obzirom da je 64 % ispitanika odgovorilo da je umor i pospanost veoma vaţan. Treća podhipoteza da vozaĉi u BiH ne pate od poremećaja spavanja je opovrgnuta. Prema Epworthovoj ljestvici pospanosti koja se profesionalno u medicini koristi za otkrivanje tendencije ka poremećajima spavanja. 68). te se preporuĉuje posjeta ljekaru specijalisti (anketno pitanje 11. a 34 % priliĉno vaţan faktor za nastanak saobraćajnih nezgoda (pitanje 9f. 60) što se smatra nedovoljnom koliĉinom sna. Ĉak 31 % ispitanika je odgovorilo da u posljednjih 6 mjeseci spavaju manje od 7 sati dnevno (anketno pitanje 8. Podhipoteza da vozaĉi u BiH dovoljno spavaju je opovrgnuta. 6. rezultati narednog pitanja upitnika kaţu da je ĉak 31 % ispitanika doţivjelo saobraćajnu nezgodu ili opasnu situaciju u saobraćaju kao putnik u vozilu ĉime je glavna hipoteza ovog rada potvrĊena.2. 59). str. str.3.

National Center on Sleep Disorders Research. ljudi su nakon tih kratkih drijemanja ĉesto dezorijentisani oko 15 minuta nakon 49 NCSDR/NHTSA Expert panel On Driver Fatigue And Sleepiness. Ovo nisu zamjene za dobre navike spavanja i ne treba ih posmatrati kao „strategiju voţnje“ pomoću kojih će vozaĉi stići do destinacije. Kratki predah i san (duţine oko 15 do 20 minuta) znatno poboljšava performanse. mirna i tamna prostorija). Lung. Naitoh (1992) smatra da je kratko drijemanje svakih šest sati tokom 35-satnog razdoblja (budnosti) veoma uĉinkovito u odrţavanju performansi. Kratko spavanje (drijemuckanje) ima najveći utjecaj na performanse tek nakon nekoliko sati. MeĊutim. 7. Kao što je već spomenuto. Kada vozaĉ postane pospan.. studije su otkrile dvije korektivne akcije koje mogu napraviti razliku u kratkom roku: Drijemanje. Našli su samo nekoliko nauĉnih procjena potencijalnih protivmjera. Kada ovaj pristup nije praktiĉan i kad drugi vozaĉ nije dostupan da preuzme upravljanje vozilom. i ne voziti izmeĊu ponoći i 6:00 sati ujutro. najbolji korak za izbjegavanje sudara je prekid voţnje i spavanje u duţem intervalu. Dvije druge dokazane intervencije pomaţu u izbjegavanju problema pospnosti: ne piti alkohol kad ste pospani. 19 69 . od kojih većinu kroz laboratorijske studije. Panel je naglasio da korektivni efekti buĊenja ne traju dugo. MJERE PREVENCIJE UMORA I POSPANOSTI Panel je podijelio bazu podataka u ĉetiri kategorije protivmjera49: intervencije u ponašanju. and B lood Institute. U najboljem sluĉaju mogu pomoći pospanom vozaĉu da ostane budan dovoljno dugo kako bi pronašao motel. ovu temu je potrebno dodatno istraţiti. Panel je zaključio da sprečavanje pospanosti s dovoljnom količinom sna prije vožnje je i lakše i mnogo uspješnije nego bilo kakve kasnije korektivne mjere. vozaĉi mogu planirati putovanje unaprijed kako bi smanjili rizik od voţnje u pospanom stanju. Izvještaji koji postoje imaju tendenciju da se pospanost rješava biološkom izvodljivosti ili poboljšanjem budnosti.7. ili da prekine voţnju i odspava. 1998. National Heart. ĉak i kod ljudi koji pate od nedostatka sna. Intervencije u ponašanju Pored što će se dovoljno naspavati prije voţnje. Metode dobijanja adekvatne koliĉine i kvaliteta sna podrazumijevaju stvaranje pozitivnog okoliša za spavanje (hladna. Postoje dokazi da kratki san prije duge voţnje moţe pomoći da se kratkoroĉno nadoknadi nedostatak sna i poboljša budnost tokom voţnje. medicinske intervencije. Takve mjere se ĉesto spominju pod pojmom "higijena spavanja". Drowsy Driving And Automobile Crashes . Protivmjere za voţnju u pospanom stanju usmjerene su na spreĉavanje ili na ublaţavanje nakon što se pospanost desi. Zakoni koji zabranjuju voţnju u kasnim noćnim satima mladim vozaĉima mogu pomoći izbjegavanju riziĉnog ponašanja. i spavanje po odreĊenom rasporedu. str. upozoravajući ureĊaji i mjere za rad u smjenama. prije nego intervencijama koje smanjuju pospanost prije nastanka nezgoda.1. pozvao nekog da ga poveze.

nestanak simptoma apneje i povratak normalnim navikama spavanja nije uvijek lako ostvariv za sve pacijente. slušanje autokasetofona ili otvaranje prozora automobila. 7. Jedna studija sugerira da je razgovor na mobitel tokom voţnje povezan s povećanim rizikom od saobraćajne nezgode. vozaĉi s nedostatkom sna koji su konzumirali kofein imali su manje krivudanje na saobraćajnoj traci. neki dokazi sugeriraju da fiziĉki nemir (kao što je sjedenje u neudobnim sjedištima ili pogrešno podešenoj poziciji sjedenja. Panel nije upoznat sa postojanjem studija o vrednovanju drugih mjera protiv pospanosti koje vozaĉi poduzimaju. jer dugoroĉni rizici znatno nadmašuju moguće trenutne koristi. ţvakanje ţvakaćih guma ili leda. TakoĊer. 1992). istraţivanja su potvrdila uĉinkovitost samo jedne vrste ureĊaja koji alarmira ili budi vozaĉe koji su pospani ili spavaju – iviĉne vibracione trake postavljene na cestama za postizanje visokih brzina sa kontroliranim pristupom. kao što su kofeinom obogaćena bezalkoholna pića i tablete. individualne performanse variraju. da pušenje duhana ne bi trebalo biti preporuĉeno u obrazovnim kampanjama kao protivmjera voţnje u pospanom stanju. 7. razgovora preko mobitela ili CB radija. Kofein. 1988). Oĉito je. Kofein je takoĊer dostupan u drugim oblicima. U simulatorima voţnje. Nekoliko studija je dosad procjenjivalo iskustva pacijenata uspješno lijeĉenih od tih poremećaja i pronašlo pozitivne uĉinke. Medicinske intervencije za liječenje narkolepsije i sindroma apneje spavanja Iako su dostupni uĉinkoviti tretmani i za narkolepsiju i za apneju spavanja. meĊutim. ili jelo. Vijeće je utvrdilo da nema dokaza o uĉinkovitosti za općeprihvaćene mjere protiv pospanosti poput kratkih vjeţbi (npr. u ruralnim predjelima. Anketa u drţavi New York pokazala je da je trećina vozaĉa imala potrebu ili je htjela zaustaviti vozilo pored ceste u posljednjih godinu dana. godine). Uređaji za upozoravanje Do danas. mnogi nisu htjeli koristiti odmorište kad su vozili sami po noći. poput razgovora s drugim putnikom. Minimalna potrebna doza moţe se dobiti u oko dvije šoljice procijeĊene kafe iako sadrţaj kofeina u kafi varira. manje potencijalnih nezgoda i manji nivo pospanosti oko sat vremena nakon konzumacije (Horne. ĉak i u malim dozama. Prepreka za dijagnozu je nedostatak obrazovanja kod lijeĉnika pri prepoznavanju pospanosti i poremećaja spavanja (istraţivanje Nacionalne komisije za poremećaje spavanja iz 1993. izlazak iz automobila i šetanje nekoliko minuta) (Horne. Osim toga. ali ureĊen prostor za odmor nije bio dostupan. Konzumiranje kofeina. Iako lijeĉenje moţe poboljšati performanse voţnje u simulatorima. Najnovija sinteza izvještaja o uĉinkovitosti vibracionih traka pokazuje da oni smanjuju nezgode izlijetanja vozila sa ceste za 30 70 . 1995a).2.3. Reyner. drhtanje ili znojenje) takoĊer moţe zadrţati pospane vozaĉe budnim.buĊenja ukoliko su spavali duţe od 20 minuta (Dinges. znaĉajno poboljšava budnost kod pospanih ljudi (a u manjoj mjeri onima koji ne osjećaju pospanost). Nikotin moţe kratkoroĉno znaĉajno poboljšati performanse kod ljudi s kognitivnim oštećenjima ili smanjenim performansama poput onih kod pospanosti. Praktiĉni problemi s ovom strategijom ukljuĉuju nesposobnost nekih ljudi da spavaju tako kratko kao i potreba za osiguranjem odmorišta.

Da bi smanjili smetnje i pomogli zaposlenicima da se prilagode promjenama cirkadijalnog ritma. 7. Na primjer. Prethodno su spomenuti neki tehnološki ureĊaji koji se koriste za detekciju i procjenu pospanosti vozaĉa.jedina protivmjera u bilo kojoj kategoriji za koju je panel pokazao da ima dokazan utjecaj na saobraćajne nezgode. Još jedan uĉinkovit pristup je omogućavanje i olakšavanje kratkih spavanja (drijemanja) za radnike u noćnoj smjeni. Alexander. 1994). Smjenski radnici koji su završili 4mjeseĉni program fiziĉkog treninga prijavili su da spavaju duţe i osjećaju manji umor nego oni 71 . Vibracione trake se ĉine kao relativno jeftino rješenje sa pozitivnim omjerom cijena . i da zaustave njihovo poduzimanje mjera za spreĉavanje ili ublaţavanje. poslodavci bi trebali educirati zaposlenike o problemu (Harma. performanse su slabije s 12-satnim smjenama. potaknuti ih da voze dugo nakon pokazivanja prvih simptoma pospanosti. 1993). Iako uĉinkovit upozoravajući ureĊaj moţe sprijeĉiti jedan sudar.4. Mjere na radnom rasporedu Istraţivanje je pokazalo da su dostupni uĉinkoviti koraci za poslodavce i zaposlenike u smanjivanju vjerovatnoće za prekomjernu pospanost i voţnju u pospanom stanju. djelotvornost vibracionih traka je dokazana samo u saobraćajnih nezgodama izlijetanja vozila s ceste na autoputevima. 6 dana sedmiĉno (Brown. kombinacija više pristupa upravljanja pospanošću će vjerovatno biti najuĉinkovitija. saznavanjem više o biološkim i bihevioralnim faktorima koji odreĊuju ove razlike mogao bi se odrediti smjer za buduće obrazovne napore. rad duţe od osam sati narušava performanse i povećava broj saobraćajnih nezgoda. U poslovima sa produţenim smjenama.korist (Garder. raspored rada i perioda za odmor u skladu s cirkadijalnim ritmom potiĉe bolje spavanje i performanse. 7.2. Istraţivaĉi su takoĊer pronašli razlike u toleranciji pojedinaca na rad u smjenama. Nedostatak svojstven svim vrstama ureĊaja za uzbunjivanje je da mnogi ljudi nastavljaju i dalje voziti ĉak i kada znaju da su pospani i kada se bore da ostanu budni. Zbog sloţenosti pitanja.Upravljanje poslodavca radnim rasporedom Nekoliko pristupa je bilo uĉinkovito u smanjivanju pospanosti uzrokovane nepravilnim radnim rasporedom i noćnim smjenama. okrepljujući san koji će im povratiti performanse (dobra higijena spavanja). vozaĉ koji zaspi jednom vjerovatno će zaspati ponovo osim ako on ili ona ne prestane voziti. Neki struĉnjaci za sigurnost saobraćaja su izrazili zabrinutost da upozoravajući ureĊaji mogu u stvari dati vozaĉima laţan osjećaj sigurnosti. Neki od tih ureĊaja imaju alarme ili druge ureĊaje za uzbunjivanje koji se aktiviraju kada se pokaţu naznake pospanosti. njihova uĉinkovitost s drugim vrstama pospanosti ili nepaţnje ili drugim vrstama nezgoda nije prouĉeno.4. MeĊutim.1. 7. 4 dana sedmiĉno nego s 8satnim smjenama.4. Koraci u ponašanju radnika Sami smjenski radnici mogu poduzeti korake kako bi se smanjili njihovi rizici od voţnje u pospanom stanju tako što će planirati vrijeme i napraviti okruţenje za dobar.do 50 posto . Kontrolirani eksperimenti su potrebni za procjenu korisnosti tih alata. Osim toga. Nacionalna Fondacija za istraţivanje spavanja. juni 1997). 1995.

7. 2. Educirati mlade osobe muškog spola (u dobi od 16 do 24 godine) o opasnostima voţnje u pospanom stanju i kako smanjiti rizike povezane sa njihovim stilom ţivota. U stvari.6. 72 . Educirati radnike u smjenama o rizicima voţnje u pospanom stanju i kako ih smanjiti. Korištenje tretmana jakim svjetlom Nekoliko studija pokazuje da je izloţenost jakoj svjetlosti pomogla smjenskim radnicima i onima koji pate od promjene vremenske zone da se prilagode i prevladaju prekid faza cirkadijalnog ritma. neprekidan san. panel preporuĉuje tri prioriteta za kampanju: 1. Medicinske sestre koje rade u noćnoj smjeni izvijestile su da pomoću bijelog šuma50. telefonskih sekretarica. Iako muškarci do 45 godina imaju povećan rizik od nezgode.6. MeĊutim. Vijeće takoĊer vjeruje da moţe biti korisno educirati i mlaĊe djeĉake. Preporuke panela za usmjeravanje edukacionih kampanja Kako bi se pomoglo NCSDR / NHTSA u razvoju obrazovne inicijative.1. MlaĊa grupa je srednjoškolske dobi i vjerovatno ţive kod kuće s roditeljima. 3. nisu dobro istraţeni. 7. Promovirati vibracione trake na ivicama kolovoza kao uĉinkovite protivmjere za voţnju u pospanom stanju. 7. panel cilja samo mlaĊe skupine kako bi se omogućilo krojenje obrazovnih poruka prilagoĊenih potrebama i ţeljama ove populacije. odgovor pojedinca na stres smjenskog rada varira (Harma. a pozadinski faktori ili strategije suoĉavanja koje omogućuju nekim radnicima da se prilagode uspješno ovoj situaciji. pa da i oni utjeĉu na njihove stavove prije nego se problemi 50 Bijeli šum je zvuk koji sadrţi mješavinu svih zvuĉnih frekvencija jednako rasporeĊenih u rasponu frekvencijskog pojasa. te ţive svoj ţivot i manje su podloţni roditeljskom autoritetu. njihove roditelje i njihove škole. Nauĉni panel nije pronašao podatke koji povezuju ovaj tretman i promjene u stopama saobraćajnih nezgoda. što moţe pomoći smanjenju pospanosti na poslu. i zamraĉenjem prostora za nijansu poboljšavaju kvalitet i koliĉinu dnevnog sna. Sadrţi većinu zvuĉnih frekvencija i ĉesto se koristi da se prikriju drugi zvukovi. dizajneri kampanja bi moţda htjeli još segmentirati ciljanu populaciju. 1993). podići svijest javnosti o rizicima voţnje u umornom ili pospanom stanju i kako ih smanjiti. Obrazovanje mladih vozača o opasnostima vožnje u pospanom stanju i načinima smanjenja rizika Mladi muškarci u dobi od 16 do 24. Ovaj pristup podrţava duţi. imaju prioritet zbog svoje natprosjeĉne zastupljenosti u statistikama ovih saobraćajnih nezgoda i zato što je njihov rizik usljed stila ţivota moguće smanjiti. a i za volanom.koji nisu uĉestvovali u ovom programu. u tom kontekstu.5. dok ĉlanovi starije grupe su vjerovatno zaposleni ili su na fakultetu. stvarajući razliĉite poruke za dobne skupine od 16 do 18 i od 19 do 24 godine.

20-minutni drijemeţ. Mnogi mladi ljudi će se prepoznati u slici hroniĉno pospanog studenta koji takoĊe radi skraćeno radno vrijeme.  Moguće je poduzeti djelotvorne korake ukoliko se postane pospan tokom voţnje. za koji neki vjeruju da su prenaglašene. Zato je vaţno da poruke u kampanjama utjeĉu na svijest ljudi. a nije normalno voziti kada ste pospani. Ciljna skupina istraţivanja je potrebna da se razvije bolje razumijevanje percepcije mlade muške populacije o rizicima saobraćajnih nezgoda usljed pospanosti i vrste intervencija koje bi bile efikasne kod ove dobne skupine. od kojih su mnoge prikladne za svu publiku:  Pospanost je ozbiljan rizik za mlade muške vozaĉe. bolje se prvo naspavati).poĉnu dešavati. Na temelju literature. kao što je motel. voţnja do najbliţeg sigurnog smještaja za odmor. kao i prepoznavanje nekontrolisanog padanja u san pri visokim nivoima pospanosti. obrazovna kampanja bi mogla predloţiti da tinejdţeri nazovu prijatelja ili roditelja da ih voze ili da dozvole prijatelju da ih vozi kući ukoliko su pospani. Razumijevanje koncepta „duga“ spavanja moglo bi biti korisno. Dopunske obrazovne poruke roditeljima bi mogle sugerirati da svojoj djeci tinejdţerima kaţu da ih mogu pozvati u bilo koje doba da doĊu autom po njih ukoliko osjećaju da su previše pospani da bi vozili. Nespavanje tokom cijele noći predstavlja akutnu opasnost. ako je moguće. i spavanje. Ovi koraci ukljuĉuju duţi prekid voţnje. meĊutim. Istraţivaĉi su zakljuĉili da će riziĉno ponašanje mladih muškaraca biti izazov u razvijanju uspješnih obrazovnih pristupa. ne putovati kući s fakulteta odmah nakon završetka ispita. ĉak i pri konzumaciji alkohola u malim koliĉinama. sudjeluje u vannastavnim aktivnostima i ima aktivan društveni ţivot. Preporuĉuje se da se ne zapoĉinje duga voţnja nakon jedne ili više neprospavanih noći (npr. roditelji mogu dopustiti pospanom prijatelju svog djeteta da prenoći radije nego da vozi kući. Zablude da je pospanost neizbjeţna u ovoj dobi i da je hroniĉna pospanost siguran izbor ţivota treba prevladati. Zakazivanje izleta u drugo vrijeme je jednostavan naĉin da se smanji rizik. prijateljeva ili vlastita kuća. jer neprospavanu noć slijedi ekstremni umor. konzumiranje koliĉine kofeina koju sadrţe dvije šoljice kafe. a da zbog toga neće imati nikakve neugodnosti.  Voţnja izmeĊu ponoći i 6:00 je visokoriziĉna. Uspješne strategije iz kampanja o voţnji pod utjecajem alkohola se takoĊer mogu prilagoditi voţnji u pospanom stanju ako ciljne grupe potvrĊuju njihovu uĉinkovitost. a kombinacija alkohola i pospanosti smanjuje uĉinkovitost i povećava rizik. istraţivanje meĊu grupom mladih u drţavi New York otkrilo je bi poruke o voţnji u pospanom stanju mogle biti neprimijećene i ignorisane ako budu kao „ne vozi kad piješ“ poruke. Na primjer. 73 .  Pijenje alkohola povećava pospanost. a nakon toga. istraţivanja opće populacije pokazuju da je znanje o rizicima vjerovatno malo i da bi njihovu svijest o problemu trebalo podići. U drugoj vrsti strategije. Poruke mogu biti slijedeće: pospanost nije neizbjeţna za mlade. MeĊutim. panel sugeriše da dizajneri kampanja razmotre slijedeće ideje poruka.  Aktivan stil ţivota kojim se ograniĉava san je posebna opasnost. pogotovo ako je voţnja duga. Iako se malo zna o znanju i stavovima ove skupine u pogledu pospanosti i rizicima voţnje. Poruka koja će uvjeriti mladiće da ne piju kad su već pospani mogla bi biti veoma korisna. kako bi mladi ljudi i njihovi roditelji postali svjesni rizika i ranjivosti.

str. Primjer ivične vibracione trake na kolovozu Poruke za javnost mogu objasniti sljedeće: Šta su vibracione iviĉne trake i zašto se sve više koriste. a pogotovo za one mlaĊe. 51 Nikola Novak. Politiĉari iz zakonodavne vlasti mogu dobiti potrebne informacije o problemu voţnje u pospanom stanju i posebnim rizicima voţnje u tom stanju za sve vozaĉe.6. Promoviranje vibracionih ivičnih traka kao efikasne protivmjere za vožnju u pospanom stanju Fokusiranje kampanje na korištenje vibracionih iviĉnih traka nudi priliku prenošenja kljuĉnih poruka o voţnji u pospanom stanju. te pokazati koliko je ĉesta hroniĉna pospanost i ukazati na rizike i moguće posljedice voţnje u pospanom stanju. HAK – medicina 10 2010 . Poruke bi mogle promicati vrijednost odluke zakonodavne vlasti koje ne dopušta mlaĊim vozaĉima da voze kasno noću (npr. 54 74 .2. Istraţivanja na evropskim saobraćajnicama gdje su postavljene uzduţne vibrirajuće trake pokazuju da se naizgled malenim promjenama na opasnim cestama broj saobraćajnih nezgoda moţe smanjiti za više od 30 posto. Poruka da su vibracione trake dizajnirane kako bi alarmirale pospane vozaĉe prije nego izlete s ceste mogla bi privući paţnju. pa ĉak i samo viĊenje ovih traka na autocesti u budućnosti moglo bi ljude iznova podsjetiti na poruke. nakon ponoći). Ljudi koji su nekad naišli vozilom na vibracionu iviĉnu traku tokom voţnje mogli bi se sjetiti rizika. 7. ili otvaranje prozora. a koji nisu pokazali da spreĉavaju napade spavanja. kao što su vjeţbanje.51 Slika 14.Kampanja bi se takoĊer mogla suprotstaviti uvrijeţenim zabludama o ponašanju koje pomaţe da bi se "ostalo budan".A pneja i umor podmukli su napadač i . slušanje radija.

budniji vozaĉ moţe preuzeti volan). Kljuĉ za sigurnost je ono što vozaĉ radi nakon što ĉuje alarm.6. posebno iz drţava u kojima se vibracione trake trenutno ne koriste. to je upozorenje da moraju promijeniti ponašanje u vezi voţnje u pospanom stanju kako bi povećali svoju i sigurnost drugih uĉesnika u saobraćaju. Dugoroĉno gledajući.6. ali one neće štititi vozaĉa koji i dalje vozi iako je pospan. jer je tad prirodno predodreĊen period za spavanje. Poduzimanje akcije nakon voţnje preko iviĉne vibracione trake Vibracione trake djeluju kao budilica. Noćni. Politiĉarima takoĊer mogu trebati informacije o rizicima voţnje u pospanom stanju kako bi znali da u budućnosti planiraju potrebu ugradnje vibracionih traka na cestama.7. i radnici u smjenama su potencijalna ciljna publika za obrazovanje o pitanjima problema rada u smjenama i voţnje u pospanom stanju. mogu naglasiti šta su zapravo vibracione trake. naĉin za upozoravanje vozaĉa na ĉinjenicu da je previše pospan da vozi sigurno. Ukoliko vozaĉa probudi voţnja preko vibracione trake. uzimanje kofeina ekvivalentno dvije šoljice kafe. Mnoge nezgode povezane s pospanošću vozaĉa se dešavaju u to vrijeme. Kljuĉne poruke ukljuĉuju sljedeće: Rad u smjenama može povećati rizik od saobraćajnih nezgoda nastalih usljed vožnje u pospanom stanju. njihovu relativnu isplativost. Ograniĉenja vibracionih traka Vibracione trake ne bi trebale dati vozaĉima laţan osjećaj sigurnosti u voţnji ako voze pospani.1. Kratkoroĉne mjere za smanjenje rizika ukljuĉuju momentalno zaustavljanje ako je to moguće (npr. Poruke politiĉarima. 7.2. Trake su korisne kao upozoravajući ureĊaj. Trake nisu ĉudotvorni ureĊaj od kojih će nenaspavanom vozaĉu biti bolje. 7. u motelu ili odmorištu) ĉim je prije moguće i odspavati. Zatim bi vozaĉ trebao stati van ceste (npr. ranojutarnji i radnici sa rotirajućim smjenama rada su ĉesto pospani jer je njihovo radno vrijeme u suprotnosti s prirodnim ciklusom spavanja-budnosti.6. Vožnja između ponoći i 6:00 sati i vožnja kući odmah nakon produžene ili noćne smjene su poseban rizik za nezgode nastale usljed pospanosti. oni i njihove porodice mogu imati koristi od informacija o rizicima voţnje u pospanom stanju i uĉinkovitim protivmjerama.2. Radnici sa ovakvim radnim rasporedom obiĉno imaju manje sna i manji kvalitet sna nego radnici u dnevnoj smjeni. i zašto su vrijedan dodatak autocestama u ruralnim podruĉjima. sindikati. Voţnja tokom kasne noći ili u ranim jutarnjim satima povećava rizik za sve vozaĉe.3.2. te kratko spavanje u duţini od 20-ak minuta. planiranje unaprijed moţe pomoći ljudima u izbjegavanju voţnje dok su pospani. Iako mnogi smjenski radnici nisu u poziciji da promijene ili utjeĉu na njihov raspored rada. te izbjegavanje alkohola i umirujućih lijekova dok je osoba pospana ili nije dugo spavala. Voţnja u pospanom stanju je riziĉno ponašanje koje dovodi do mnogo ozbiljnih saobraćajnih nezgoda svake godine. planiranje putovanja kako bi se izbjegla voţnja izmeĊu ponoći i 06:00 ujutro. Educiranje radnika u smjenama o rizicima vožnje u pospanom stanju i kako ih smanjiti Poslodavci. Voţnja pod 75 . Kljuĉni koraci ukljuĉuju planiranje spavanja i kratkog drijemanja prije dugih putovanja.

00 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pra vno lice ako: … 16) naredi ili dozvoli da vozilom upravlja vozač za kojeg se može zaključiti da zbog umora.fizičkom stanju (umor. te pokušati spavati svaki dan u isto vrijeme. Druga strategija je izbjegavanje voţnje kući s posla kada ste pospani (npr. dejstvo opojnih drog a ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje) da nije sposoban bezbjedno da upravlja vozilom. voţnja taksijem.000. stav (1): „Novčanom kaznom od 1. kao i industrijama gdje je rad u smjenama rasprostranjen. Moguće je poduzeti djelotvorne korake kako bi se smanjili vaši rizici. drijemanje prije polaska kući). Nauĉni panel priznaje da ograniĉenja u resursima neće dopustiti da NCSDR / NHTSA provedu sve potrebne obrazovne intervencije.“ Ĉlan 233 .000. od kojih su mnogi već hroniĉno nedovoljno naspavani. ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu. osiguravajući dovoljno vremena za spavanje. bolesti. Organizacije koje mogu obezbijediti edukaciju o problemu vožnje u pospanom stanju U Bosni i Hercegovini bi se u rješavanje problema umora i pospanosti za sigurnost saobraćaja trebale pobrinuti razne organizacije i udruţenja vezana za saobraćaj. Potencijalni sponzori mogu ukljuĉivati potrošaĉe. kao naprimjer nakon noćne smjene. ili je u takvom psihičkom stanju da je nesposoban za bezbjedno upravljanje vozilom. te da kombinovano pojaĉaju utjecaj poruka o saobraćajnim nezgodama uzrokovanim pospanošću vozaĉa. MeĊutim. Ministarstva za saobraćajnu edukaciju bi morala u svojim programima edukacije vozaĉa veću paţnju posvetiti naglašavanju problema umora i pospanosti u voţnji. Poţeljno bi bilo provesti i medijsku kampanju koja bi skrenula paţnju na ovaj problem u saobraćaju. neka vas kući vozi neki ĉlan obitelji. kao i vlade kantona. Napori koje poduzimaju NSCDR/NHTSA da bi educirali javnost. kao i vozač pod djelovanjem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. 52 Ĉlan 173: „Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan.“ Ĉlan 224 . posebno omladinu.7. drugi sponzori mogu napraviti vaţan doprinos širenju poruke meĊu publikom s visokim rizikom. teretnih vozila i skupova vozila). 7. Radnici u smjenama.utjecajem akutnog umora. posebno mladih. posrednicima i vratarima. Prvo. takoĊer povećava rizik od nezgode. hladnog. ali istovremeno i podcijenjen. Prilikom polaganja vozaĉkih ispita takoĊer posebnu paţnju treba posvetiti osvješćivanju. skupine u industriji i druge vladine agencije. teškog psihičkog stanja ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožn je nije u stanju da bezbjedno upravlja vozilom (član 173. da je pospanost problem koji je veoma bitan. Konzumiranje kofeina ekvivalentno koliĉini koju sadrţe dvije šoljice kafe moţe pomoći poboljšati budnost u kratkom periodu. entiteta i drţava kroz zakonodavne akte (Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini zabranjuje umornom vozaĉu da upravlja vozilom52. zdravstvene djelatnike. vaţno je napraviti preduvjete za dobar san stvaranjem mirnog.).00 KM do 8.“ 76 . a poglavlje 6 govori o propisima trajanja upravljanja motornim vozilom za vozaĉe autobusa. tamnog okruţenja. bolest. takoĊer imaju povećan rizik. stav (1): „Ovlašćeno lice na licu mjesta privremeno će oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača kojeg zatekne da upravlja vozilom ili da pokušava da upravlja vozilom ako je očigledno da je vozač u takvom psiho . volontere. o vaţnosti sna i higijene spavanja bi trebali biti nadopunjeni i drugim inicijativama.

Odjelu administracije za motorna vozila North Karolina. Od 1500 vozaĉa. godine rijetko spominjala pospanost. Istraţivaĉi na Sveuĉilištu Duke su proveli istraţivanje problema pospanosti. Vjeruje se da se nezgode povezane sa pospanošću vrlo ĉesto u izvještajima nalaze u kategorijama umora i nepaţnje. Prema Planque i ostalim (1991). Prema nalazima ove ankete. 1984). Kanagawa.000 ozljeda. Dakle. NHTSA procjenjuje da 100. Sistem za izvještavanje i analizu smrtnosti u Americi (FARS) procjenjuje da se svake godine 1544 smrtnih sluĉajeva dogodi zbog nesreća povezanih sa pospanošću vozaĉa. 64% je odgovorilo da su postali pospani na neko vrijeme tokom voţnje. Nedavna istraţivanja potvrĊuju da je problem voţnje pod utjecajem umora i pospanosti zaista mnogo ozbiljniji nego je ranije percipirano. 75% vozaĉa priznalo je da su vozili pospani. TEHNOLOGIJA ZA PREPOZNAVANJE UMORA KOD VOZAĈA U literaturi o sigurnosti saobraćaja se prije 1985. Skup struĉnjaka je zakljuĉio da podaci o umoru i nepaţnji pruţaju manje podataka i argumenata za definisanje riziĉnih faktora i visokoriziĉnih skupina od podataka o pospanosti. uzrok 9% svih nesreća bila je pospanost. 10% onih koji su iskusili pospanost je reklo da su imali jednu ili više nesreća zbog pospanosti ili padanja u san. pospanost moţe doprinijeti umoru i nepaţnji. Više od 7% je kazalo da su zaspali tokom voţnje na kratko vrijeme. 77 . Osim toga. postoji jaka pretpostavka da je velik broj nesreća u kojima je uzrok gubitka kontrole nad vozilom upravo pospanost. ali je u podacima o uzroku naveden neki drugi razlog. Ĉesto je vrlo teško definisati pospanost kao uzrok saobraćajne nesreće zbog nedostatka fiziĉkih dokaza koji bi dokazali pospanost vozaĉa. umor je uzrok 26% kobnih nesreća na autocestama u Francuskoj. obzirom na nesigurnost u izvještajima o nezgodama. mogu se oĉekivati nepravilnosti i nedosljednosti u osnovnim podacima i literaturi. dijela Nacionalne administracije za sigurnost saobraćaja na autocestama (NHTSA). tako da ni pri istraţivanju i u izvještajima o saobraćajnim nezgodama nije postojala kategorija za pospanost kao uzrok sudara. MeĊutim. a s obzirom na nepostojanje objektivnih testova i jedinstvenih zahtjeva u izvještajima za razlikovanje tih razliĉitih uzroka sudara. više od 31% izjavilo je da nisu bili svjesni svog stanja prije nego su zapravo postali drijemljivi. identificirao je pospanost kao jedan od vodećih uzroka saobraćajnih nesreća u kojima uĉestvuje jedno ili više vozila. pospanost je moguće identificirati. Podijelili su 1500 anketnih listića u Durhamu. U izvještaju iz 1991. stvarni utjecaj ovakvih vozaĉa je najvjerovatnije puno gori nego što to ova statistika pokazuje.8. Prema tom izvještaju. Od 64% koji su odgovorili da su doţivjeli pospanost za vrijeme voţnje. godini. Neke nedavne studije i mišljenja zakljuĉuju da. Još 10% ispitanika je izjavilo da su bili u opasnoj situaciji u saobraćaju koja je nastala zbog umora. a 45% svih smrtnih sluĉajeva u saobraćaju su zbog nesreća uzrokovanih pospanošću vozaĉa. godine Ureda za istraţivanje izbjegavanja sudara (OCAR). Seko takoĊer navodi anketu koju je ranije provela Shizuoko upraviteljska policija u 1973. kategorije umora i nepaţnje u tim izvještajima treba pripisati zapravo pospanosti. jer su se autori uglavnom fokusirali na prevenciju nepaţnje i umora pri voţnji.000 sudara godišnje nastaje zbog umora vozaĉa pri ĉemu nastane više od 40. Dakako. a struĉnjaci su postigli konsenzus da je pospanost nedovoljno puta navedena kao uzrok nastanka nezgoda nekomercijalnih vozila. predvidjeti i sprijeĉiti. Japanska upraviteljska policija je takoĊer provela istraţivanje o umoru vozaĉa (Seko.

1 posto) godišnje u kojima je vozaĉ naveo pospanost kao primarni uzrok. 1995). jer se percepcija. 1981). te je više vjerovatno da će se dogoditi kod vozaĉa koji nisu spavali duţe vremena.4 posto od svih smrtnih sluĉajeva u saobraćaju). Saobraćajne nezgode pri kojima vozaĉ zaspi za volanom su veoma ozbiljne u smislu stepena povreda (Pack i saradnici. Uĉinak neispavanosti je kumulativan i gubitak jednog ili dva sata sna svake noć moţe se akumulirati i izazvati ozbiljan poremećaj sna (Carskadon i Derment. manje sna. 78 .9 posto svih ozbiljnih ozljeda). moţe biti i do 10 puta veći. Ove nesreće su bile u izvještaju. 1997). prepoznavanje i sposobnost vozaĉa za kontrolisanje vozila naglo smanjuje prilikom padanja u san. Pospanost vozaĉa je bila jedan od uzroka u oko 14. godine o statistici nesreća su: Prema policijskim izvješćima. Zaista. u 4% do 25% nezgoda u kojima uĉestvuje samo jedno vozilo (Wang i Knipling. Tehnologije za detekciju pospanosti vozaĉa moţda mogu uticati na izbjegavanje katastrofalnih nezgoda tako što će na vrijeme upozoriti vozaĉa na njegov umor i pospanost. Mitler i saradnici. Horne i Reyner. Nalazi ove studije ukljuĉuju:  Spavanje manje od 4 sata po noći ozbiljno narušava vozaĉke sposobnosti (Naitoh. u 10% do 40% nezgoda na dugim autocestama (Shafer. Nesreće u kojima je vozaĉ bio pospan uzrokovale su 1550 smrtnih ishoda (3. Dokazano je od strane istraţivaĉa da vozaĉi ne mogu predvidjeti kad će doţivjeti ozbiljan nalet pospanosti.000 nesreća godišnje kojima su uzrokovane ozbiljne ozljede (2. 1995). Ometanje sna ili fragmentiran san uzrokuje gubitak sna i dovodi do neispavanosti (Dinges. te vrijeme nastanka nezgode. prisutnost poremećaja spavanja. 1995). 2003). 1994). 1966. te u 15% nezgoda sa smrtnom posljedicom u kojima je uĉestvovalo samo teretno vozilo (Wang i Knipling. a) Najĉešći uzrok pospanosti je nedostatak sna.000 nezgoda (1. više radnih sati. starost vozaĉa. Istraţivanja Univerziteta Duke. 1995). 1992). Faktori koji utjeĉu na umor i pospanost vozaĉa ukljuĉuju veću dnevnu pospanost. 1993. hroniĉni nedostatak sna.Neki od glavnih nalaza OCAR izvješća iz 1991. japanske i francuske ankete pokazuju da broj nezgoda u kojima nije navedena pospanost vozaĉa kao uzrok.  Vozaĉi koji spavaju u prosjeku manje od pet sati povećavaju svoj rizik nastanka nesreće uzrokovane pospanošću gotovo pet puta (Stutts. Mnoge studije su pokazale negativan utjecaj nedostatka sna na voţnju. bilo je 72. Istraţivaĉi su identificirali brojne faktore za koje se moţe reći da su doprinijeli nezgodama povezanim sa pospanošću. teţak raspored na poslu.  Gubitak sna povećava sklonost ka spavanju i smanjuje vozaĉeve performanse (Wilkinson i saradnici. 1993). vozaĉko iskustvo. Nezgode koje ukljuĉuju pospanost vozaĉa imaju visoku stopu smrtnosti. a stvarni broj nesreća koje ukljuĉuju umor vozaĉa bio je i veći. jedna neprospavana noć moţe dovesti do situacije ekstremne pospanosti (Carskadon. Umor je impliciran kao faktor koji je najviše doprinio nastanku saobraćajnih nezgoda pri kojima je vozaĉ kamiona zadobio po ţivot opasne povrede. Procjenjuje se da su umor ili pospanost jedan od uzroka u 2% do 23% svih sudara (O'Hanlon 1978. 1994). Dinges.

Mackie i Miller (1978) i Harris (1972) su utvrdili da postoji korelacija izmeĊu doba dana i nivoa umora. Young i ostali. 1997). 1978). 1988). ljudi osjećaju pospanost tokom popodnevnih i veĉernjih sati. te kumulativni nedostatak sna znaĉajno doprinosi nastanku nezgoda ĉiji je uzrok povezan sa nedostatkom sna. vozaĉke performanse vozaĉa kamiona poĉinju opadati nakon 5 sati voţnje za vozaĉe s nepravilnim rasporedima u odnosu na 8 sati za vozaĉe s dobrim rasporedima (Mackie i Miller. dva najvaţnija faktora koji doprinose razlikovanju nezgoda uzrokovanih nedostatkom sna vozaĉa i svih ostalih jeste trajanje posljednjeg perioda spavanja i koliĉina spavanja u 24 sata prije nezgode. Zbog kruţnog ciklusa spavanja. posebno za vozaĉe komercijalnih vozila:  Istraţivaĉi poput Lin i saradnika (1994) su izvijestili da ukupno vrijeme voţnje uveliko povećava rizik sudara. Raspored rada koji se kosi sa prirodnim kruţnim ciklusom spavanja moţe poremetiti san.  Lavie (1986) tvrdi da vozaĉi kamiona.  Za vozaĉe šlepera koji ne poštuju pravila o duţini voţnje veća je vjerovatnoća da će zaspati za volanom (Braver i saradnici.  Vozaĉi koji su imali saobraćajnu nezgodu zbog pospanosti navode da ĉesto ili uvijek imaju problema sa nesanicom. 79 . Nesreće povezane sa pospanošću imaju veću vjerovatnoću da se dogode tokom ranih jutarnjih sati od 2 do 6.b) c) d) e)  1995. ĉak i ako imaju dovoljno sna (Dinges. akutni nedostatak sna. 1992). Jovanis i saradnici. ukupno trajanje sna tokom 24 sata prije sudara. koji rade nepravilne noćne smjene i prisiljeni su spavati tokom dana. rad u noćnim smjenama i rad više od 60 sati sedmiĉno (Stutts.  Prema jednom eksperimentalnom istraţivanju. te u manjoj mjeri tokom poslijepodneva izmeĊu 14 i 16 sati. 1988. 2003). TakoĊer ĉesto navode da im je ukupni kvalitet sna slab (Stutts. koji podijele svojih 8 sati potrebnog odmora u dvije smjene imaju povećan rizik da budu uĉesnici fatalne saobraćajne nezgode (Hertz. ne mogu imati okrepljujući san koji se ima prilikom noćnog spavanja. 1991). godine je NTSB izvještaj identificirao trajanje razdoblja posljednjeg spavanja prije nezgode. te rascjepkan (fragmetiran) san kao najvaţnije faktore koji doprinose nastanku nezgoda u kojima uĉestvuje jedno teško teretno vozilo. Trajanje kontinuirane budnosti. Poremećaji spavanja takoĊer mogu imati znaĉajan utjecaj na performanse vozaĉa:  Osobe s apnejom za vrijeme spavanja i drugih poremećaja spavanja koji uzrokuju prekomjernu dnevnu pospanost imaju visoki rizik za nesreće (Stoohs i saradnici.  Prema Sweeneyu i saradnicima (1995). 1995).  Harris i ostali (1972) je utvrdio da se rizik vozaĉa da ima nezgodu povećava nakon 4 sata neprekidne voţnje.  Vozaĉi kamiona.  Faktori povezani sa nezgodama uzrokovanim pospanošću ukljuĉuju rad na dva ili više radnih mjesta. 2003). 1993. Mnoge studije ukazuju da vozaĉev raspored rada ima znaĉajan utjecaj na umor vozaĉa. Vozaĉi kamiona koji voze tokom noći su pod većim rizikom da imaju saobraćajnu nezgodu (Hertz.

ANN koristi razliĉite podatke dostupne iz policijskih izvještaja nezgode kako bi utvrdili je li sudar uzrokovan pospanošću vozaĉa ili drugim faktorima koji nisu povezani s tim. 1996).f)        g)     Za neku situaciju se kaţe da je monotona ukoliko poticaji ostaju nepromijenjeni ili se mijenjaju na predvidljiv naĉin (McBain. (2004) su poredili performanse tri starosne skupine u studiji sa simulatorom voţnje i utvrdili da je pogoršanje budnosti povezano sa vozaĉkim greškama za vozaĉe stare 60 godina i više. On nadalje tvrdi da je rizik od pospanosti za volanom veći na pravim. Oni tvrde da su neki vozaĉi više pogoĊeni faktorima u studiji od drugih. Wylie i saradnici. Istraţivanje pomoću simulatora sugeriše da je vjerovatnije da će se umor pojaviti prije kada se vozi po monotonim cestama sa niskozahtjevnom okolinom za voţnju (Thiffault i Bergeron. Artaud i saradnici. Prema jednoj procjeni. Istraţivanjem je takoĊer pronaĊena meĊuzavisnost vozaĉke osobnosti i starosti vozaĉa sa osjetljivošću na umor i pospanost: Mnoge studije su otkrile da postoje velike individualne razlike u otpornosti na pospanost za vrijeme voţnje (Verwey i Zaidel. noćni vozaĉi su posebno izloţeni nezgodama povezanim sa pospanošću (Akerstedt i Kecklund. 1970). 30% saobraćajnih nezgoda na ruralnim cestama se dešava zbog pospanosti vozaĉa (Fell. 2003a). 1999). Monotonija geometrije ceste i okoline je oznaĉena kao uzrok pospanosti vozaĉa u mnogim studijama: Zbog monotonije na autocestama. Performanse voţnje degradiraju brţe na ravnim dionicama cesta nego na cestama sa krivinama (Desmond i Mathews. gdje je vjerovatnije da se pojavi dosada kod vozaĉa. U izvještaju u kome su izjave dobrovoljno davali ameriĉki vozaĉi. 1994). 1994. 1994). 80 . Zatim je bilo moguće utvrditi sliĉnosti u uvjetima nastanka nezgoda nastalih zbog pospanosti vozaĉa. Sagberg tvrdi da uzrok moţe biti geometrija ameriĉkih autocesta i njihov okoliš. Thiffault i Bergeron (2003b) utvrdili su da vozaĉi koji su ţeljni uzbuĊenja više pogoĊeni monotonijom ceste. 1993). Nezgode koje se odnose na umor vozaĉa su klasificirane prema Hamouda i Saccomono (1995) koji su razvili ANN model za identifikaciju uzoraka u nezgodama nastalim usljed umora ili pospanosti. Nezgode povezane sa pospanošću mogu biti ĉešće na dugim pravcima na autoputevima i mogu ĉiniti i 40 % nezgoda sa smrtnom posljedicom (Shafer. Campagne i dr. ANN je usavršavan na podacima iz policijskih izvještaja i baze podataka u pokrajini Ontario u Kanadi. 1998) 40% nezgoda povezanih sa pospanošću se dogodi na autocestama (McCartt i saradnici. monotonim cestama sa slabim tokom saobraćaja. pokazalo se da su ameriĉki vozaĉi skloniji pospanosti za vrijeme voţnje nego norveški (Sagberg. 2000. te time i skloniji vozaĉkim greškama na monotonim i niskozahtjevnim cestama. 1996).

alarm bi se pokrenuo. papuĉica gasa i koĉnica. Drowsy Driver Detection System. Ove tehnike mogu biti implementirane na dva naĉina:  praćenjem promjena fizioloških znakova kao npr. str. moţdani talasi. Canada. iako najtaĉnija. Neki od mehaniĉkih ureĊaja koji su bili dostupni sredinom 1960-ih i poĉetkom 1970-ih su:  elektroniĉki tranzistor sa sigurnosnim alarmom je lagani plastiĉni ureĊaj koji je uvijen iza vozaĉevog uha i koji daje zvuĉni signal kad vozaĉeva glava klimne (usljed umora i padanja u san). brzinom vozila. Toronto. Druga metoda je prihvatljivija za realne uvjete voţnje pošto je nenametljiva zbog korištenja optiĉkih senzora u video kamerama kako bi se otkrile promjene. ali su ograniĉeni vrstom vozila i stanjem vozaĉa. Ako odgovor (lagani pritisak na sirenu) nije bio adekvatan. otvaranje i zatvaranje oĉiju. Svaki put kada bi pritisak na pedalu prestao. oglasio bi se alarm. te bi time bila narušena taĉnost oĉitanja senzora na tijelu. UreĊaj se smatra vrlo nepraktiĉnim. praćenje pokreta vozaĉa praćenje reakcija vozila.  Alert-O-Matic se temelji na odgovoru vozaĉa na svjetlosni signal koji se javljao svakih 60 sekundi. 8. dugo vrijeme voţnje bi imalo za rezultat znojenje. otklon glave. Ovo su takoĊer nenametljivi naĉini uoĉavanja pospanosti.8. Tehnike kojima je moguće otkrivanje pospanosti u vozaĉa mogu se općenito podijeliti u sljedeće kategorije53:     uoĉavanje fizioloških karakteristika.  dugme na volanu sa alarmom je ugraĊeno u auto i postavljeno na upravljaĉu.2. Prva tehnika. Tehnika praćenja reakcije vozaĉa znaĉi povremeno traţenje davanja odgovora 53 Neeta Parmar . puls ili treptanje oka  praćenjem fiziĉkih promjena kao što su saginjanje. najtaĉnije su one zasnovane na praćenju fizioloških promj ena kod ĉovjeka. Alarm bi se oglasio svaki put kada vozaĉ pusti gumb. te bi tako stvarale neugodu vozaĉu i ometale upravljanje vozilom. boĉnog ubrzanja i boĉnog pomaka.  ALERTMASTER je pedala koja se nalazi na podnici vozila lijevo od pedale spojke. 11 81 . Pored toga. Uređaji zasnovani na praćenju fizioloških karakteristika vozača MeĊu ovim metodama. Design Project 2002. nije realno izvodiva pošto bi senzorne elektrode trebale biti priĉvršćene na tijelu vozaĉa. Raniji pokušaji uočavanja pospanosti za volanom U ranije raĊenim istraţivanjima pospanosti korištene su razliĉite metode za otkrivanje i upozoravanje na opasnosti od pospanosti za volanom.1. Ostale metode koje prate pokrete vozaĉa i ponašanje vozila mogu se implementirati praćenjem pokreta upravljaĉa. Ryerson University. praćenje reakcija vozaĉa.

Rizik od saobraćajne nezgode se povećava ĉak 8 puta nakon 6 sati neprekidne voţnje. Glavni dio ovog Mercedesovog sistema je visokoosjetljivi senzor koji omogućuje ekstremno precizno praćenje pokreta upravljaĉa i brzine upravljanja. muških i ţenskih. Attention assist raĉuna 54 Web izvor: Attention Assist < http://www.sistemu od strane vozaĉa kako bi se potvrdila budnost.1. Sama monotonija povećava rizik od spavanja za volanom. Sistem radi pri brzinama izmeĊu 80 i 180 km/h. vrijeme reakcije vozaĉa moţe biti i do 50 % veće54. Sistem otkrivanja pospanosti kod Mercedes Benza (Attention Assist) Testovi provedeni meĊu 550 vozaĉa. Tako se rizik od nezgode povećava za duplo nakon ovog vremena.10.2012. Istraţivanja pokazuju da nakon samo 4 sata neprekidne voţnje.html > [datum pristupa 08.2. jer tada vozaĉi najĉešće imaju pad pozornosti. Attention Assist prati ponašanje vozaĉa i na poĉetku svakog putovanja kreira individualni profil vozaĉa koji se kasnije konstantno uporeĊuje za trenutnim oĉitanjima senzora. Slika 15. Na osnovu ovih podataka. su pokazali da ljudi ne uspijevaju da prepoznaju umor na vrijeme. Inovativni Attention assist sistem razvijen od strane kompanije Mercedes Benz moţe otkriti kada vozaĉ postane umoran i pospan i potaknuti ih da naprave pauzu prije nego bude prekasno. Umor se obiĉno nagomilava tokom duţeg perioda ne pokazujući nagle i jasno vidljive simptome. 8. Problem sa ovom tehnologijom je što nakon nekog vremena postaje dosadna i umara vozaĉa. Mercedes Benz Attention Assist poruka upozorenja na instrument tabli Rizik da vozaĉ zaspe za volanom je najveći pri duţim putovanjima tokom noći ili voţnji u monotonim uvjetima.daimler.com/dccom/0 -5-1210218-1-1210332-1-0-01210228-0-0-135-0-0-0-0-0-0-0-0. Ovaj trajni oblik monitoringa je vaţan za otkrivanje prelaza izmeĊu budnosti i pospanosti i za pravovremeno upozoravanje vozaĉa.] 82 .

Sistem se nudi i u Mercedesima C. 83 . godine odala priznanje kompanijama Ford i Mercedes Benz za doprinos sigurnosti saobraćaja ugraĊivanjem ovih sistema u svoja vozila. E i M klase. godine ima implementiran Attention Assist sistem u svim evropskim zemljama. Sliĉna tehnologija se razvija i od strane drugih proizvoĊaĉa automobila. Ovaj proces dozvoljava sistemu da otkrije tipiĉne pokazatelje pospanosti i da upozori vozaĉa emitujući zvuĉni signal i bljeskanjem jasne poruke na ekranu instrument table: „Attention assist: Pause!“ (Upozorenje o padu paţnje: Uzmite odmor). Eyegaze Analysis System Johns Hopkins APL DDDS RPI Prototype Fatigue Monitor GWU Artificial Neural Network i dr. zahvaljujući elektronskoj upravljaĉkoj jedinici vozila. ali i u komercijalnim vozilima i autobusima.0 SMI InSight™ ASL ETS-PC II LC Tech. Mercedes Benz od 2009. Ovaj obrazac se zatim kontinuirano uporeĊuje sa trenutnim naĉinom upravljanja i prilikama voţnje. koristi kombinaciju akcelerometara i testova reakcija Evropska kuća za provoĊenje crash testova EURONCAP je tokom 2011. Ostale tehnologije koje su razvijene s ciljem otkrivanja i upozoravanja na pospanost kod vozaĉa su:           Attention Technology Driver Fatigue Monitor Delphi Driver State Monitor Seeing Machines faceLAB™ SmartEye Pro 3. od strane EURONCAP izuzetnim je ocijenjen i sistem Ford Driver alert koji se moţe dobiti u boljim paketima opreme modela Focus.individualni obrazac ponašanja tokom prvih nekoliko minuta svakog putovanja. Automobil Mercedes Benz B klase koji se proizvodi od 2011. a najpoznatiji sistemi za prepoznavanje pospanosti i umora vozaĉa su:     Ford: Driver Alert Volkswagen: Fatigue detection system Volvo: Driver Alert Control Anti Sleep Pilot – ureĊaj razvijen u Danskoj koji se moţe montirati na svako vozilo. godine implementira tehnologiju Attention assist u putniĉkim automobilima. TakoĊer.

a zvuĉnik daje zvuĉne signale vozaĉu. Sistem prati pokrete oĉnih kapaka pomoću infracrvene okulografije i procjenjuje stepen pospanosti na osnovu kombinacije razliĉitih karakteristika treptanja. koliĉina reflektovane svjetlosti će zavisiti od treptaja. Dijelovi Optalert sistema Optalert sistem se sastoji od nekoliko dijelova (slika 16. Indikator izvještava u statusu sistema. amplituda svakog reflektovanog impulsa zavisi od boje. Kako vozaĉi postaju pospaniji.).8.). Naprimjer. bjelooĉnica i konjuktiva. 84 . a zatvaranje oĉnih kapaka se usporava. Slika 16. Pošto se ovi omjeri mijenjaju neprestano prilikom kretanja oĉiju i treptanja. Taĉnije. Refleksivna okulagrafija se temelji na ĉinjenici da odnos izmeĊu koliĉine svjetlosti reflektovane od podlogu i koliĉine koja je originalno puštena na podlogu zavisi od same podloge. intuitivno njihove oĉi ostaju duţe vremena zatvorene. U taĉci povezivanja vozaĉ prikopĉava naoĉale i ona ima sistem za brzo otpuštanje u sluĉaju opasnosti. tokom treptaja će znatno veći udio imati kapak nego roţnjaĉa. Sistem zasnovan na praćenju pokreta očnih kapaka (OPTALERT) Optalert je ureĊaj razvijen od strane Sleep Dignostics Pty Ltd Melburn iz Australije koji kontinuirano prati pozornost/pospanost vozaĉa. šarenica. svjetlost se emituje konusno usmjerena prema donjoj ivici gornjeg oĉnog kapka tako da svjetlost obuhvata priliĉno veliku površinu (slika 17. Kod Optalert sistema. To znaĉi da će koliĉina reflektovane svjetlosti zavisiti od prevlaĊujućeg sastava ovog podruĉja. Procesor se koristi za analizu podataka infracrvenog senzora i za upravljanje upozorenjima kada vozaĉ pokaţe znakove pospanosti.2. oblika i teksture površine.2.

Procesorska jedinica izraĉunava vrijednost na tzv. Naime. ali detaljnije o algoritmu se ne moţe znati zbog autorskih prava. nivo okolinskog IC svjetla koji je detektovan prije svakog impulsa se umanjuje na kombinovani nivo prilikom slanja impulsa. Optalert rezultati se dobijaju u prosjeku svakih 5 minuta kako bi se pratila vremenska linije vrijednosti KSS. MeĊutim. Prag u JDS koji razdvaja pospanog vozaĉa od pozornog je priliĉno nejasan. ali još uvijek ima znaĉajnih nedostataka. Mjerenje se obavlja u intervalu od 1 do 3 minute i proraĉunava indeks umora. odreĊuje tajming i druge karakteristike impulsa. ovaj algoritam izraĉunava udio vremena u jednominutnim blokovima kada oĉni kapci zatvaraju preko 80 % površine zjenice. Sistem zasnovan na mjerenju dužine vremena zatvorenih očiju (PERCLOS) PERCLOS (percentage of eye closure) je sistem koji izraĉunava vremensko trajanje zatvorenih oĉiju na osnovu video praćenja oĉiju i zjenica. Maislin i Powell 1998. talasne duţine 935 nm) frekvencije 500 Hz. a LE dioda (LED) i fototranzistor su ispod i ispred oka. JDS je sloţen indikator koji se bazira na mnogo varijabli koje karakteriziraju proces treptanja oka.3. Lewin i Fairbanks 1996. LED emituje kratke impulse infracrvenog svjetla (trajanja 70 µs . godine. 8. te Dinges. Okvir naočala sa pričvršćenim IR tranzistorom (pokazan je smjer IR svjetlosnog impulsa usmjerenog prema oku) Sistem za mjerenje je smješten u okviru naoĉala. PERCLOS vrijednosti su korelirale sa napuštanjem saobraćajne trake i subjektivnim osjećajem pospanosti kod vozaĉa koji pate zbog nedostatka sna. Da bi se ublaţio efekat razliĉitih uvjeta osvjetljenja u okolini. Napojna jedinica i izlaz su prikljuĉeni na eksternu jedinicu za obradu putem kabla. Mikroprocesor. Neki primjeri su omjer brzine amplitude otvaranja i zatvaranja oĉiju i duţina zatvaranja i ponovnog otvaranja oĉnih kapaka. Johnsovoj ljestvici pospanosti (JDS) koja se dobija svake minute kao ocjena pospanosti. Ovaj sistem ima dokazanu uĉinkovitost kroz studije koje su proveli Wierville.Slika 17. godine. Na osnovu provedenih istraţivanja. Mallis.2. vaţan parametar algoritma je odnos izmeĊu amptlitude zatvaranja i maksimalne brzine zatvaranja. 85 . ali je takoĊe kazano da smanjenje sposobnosti nastupa već pri JDS većem od 3. Teţina svake varijeble u JDS se odreĊuje empirijski pomoću multiregresione analize. pokazalo se da je Optalert sistem koji bi mogao imati uspješnu budućnost. U izvještaju stoji da je vozaĉ suviše pospan za voţnju ukoliko je JDS veći od 5. IzmeĊu svakog impulsa. takoĊe smješten u kućištu. Da bi se imalo stalno mjerenje oka. fototrazistor mjeri koliĉinu reflektovanog svjetla. te digitalizuje analogni izlaz podataka senzora.

Slika 18. 86 . U istraţivanju provedenom 2005. te se pokazao kao superiorniji u odnosu na ostale tehnologije za detektovanje umora i visoko je koreliran sa smanjenjem sposobnosti u testu PVT. godine (Kozak i ostali) u kome je praćeno spuštanje oĉnih kapaka. 8. Ovim tes tom se utvrĊuje pad performansi umornih ili pospanih ispitanika. njegova glava poĉinje da se cima kako se opuštaju vratni mišići. PERCLOS je testiran i poreĊen sa EEG algoritmima. ispitanici sa nedostatkom sna su imali veću uĉestalost grešaka i veće vrijeme reakcije. Ova vrsta tehnologije je najefikasnija za otkrivanje poĉetka sna pošto je pojava klimanja glave posljednji znak pospanosti prije nego nastane mikro55 Psihomotoriĉki test budnosti (PVT) je test kontinuirane pozornosti sa zadacima ĉija se uspješnost mjeri brzinom reakcije kojom ispitanici odgovaraju na vizualni podraţaj. softverom za praćenje zatvaranja oĉiju.4. Ove vrijednosti su se povećavale tokom voţnje. tehnologijom praćenja otklona (klimanja) glave. Ovaj sistem se trenutno koristi u DD850 (Attention Technologies) monitoru umora vozaĉa koji se koristi u komercijalnim vozilima (kamionima). Tehnologija praćenja otklona glave vozača Kada vozaĉ postane toliko pospan da polahko pada u san. Ovaj monitoring sistem daje vozaĉu povratne informacije u vidu zvuĉnih signala i vizualno predstavljenih informacija o trajanju perioda zatvorenih oĉiju i preĊenom putu tokom tog vremena.PERCLOS vrijednosti su takoĊer povezane sa PVT55 (psychomotor vigilance task) propustima tako da su uĉesnici sa većim PERCLOS vrijednostima imali više grešaka. veće PERCLOS vrijednosti i subjektivnu pospanost. ureĊaj ispušta zvuĉni signal koji budi vozaĉa. vrijeme reakcije i subjektivna pospanost tokom trosatnog testa u simulatoru voţnje kod osoba sa ozbiljnim nedostatkom sna i potpuno odmornih uĉesnika. Drive Alert uređaj koji prati kretanje glave vozača UreĊaj NoNAP se stavlja iza uha vozaĉa i prati poloţaj glave.2. Kada glava poĉne padati.

vibracione trake i upozorenja o napuštanju saobraćajne 87 . pretpostavlja se da je korisnik postao neaktivan (zaspao) i pali se alarm. MeĊutim. pošto su izlijetanja vozila s ceste karakteristiĉna za nezgode usljed umora. Slika 19. Kao takva. 8.3. Laţne uzbune uzrokuju nepovjerenje korisnika i smetnje u sistemu. kao i tehnologija praćenja cimanja glave i ova vrsta sistema bi pri primjeni u vozilima bila kasni sistem upozoravanja koji identificira pospane vozaĉe tek nakon što padnu u san. Naţalost. ali je uspješno otkrio pospanost. Iako se ĉini da je ova tehnologija efikasna za otkrivanje poĉetka spavanja.san ili pravi san. Sistem zasnovan na praćenju reakcija vozača (deadman switch) Deadman prekidaĉi su dizajnirani tako da je neophodno da korisnik kontinuirano pritišće prekidaĉ. Druge tehnologije na zasnovane na ovom principu su Dozers Alarm i sistem otkrivanja mikro-klimanja. te postoji velika mogućnost laţne uzbune dok vozaĉ razgleda okolinu. Dozers alarm je testiran prilikom simulacije noćne voţnje. Deadmans switch u viljuškaru OslobaĊanje Deadman prekidaĉa se vezuje uz duţe vrijeme reakcije i prisustvo prve i druge faze sna. Kada se prekidaĉ pusti.4. 8. Ovo moţe biti uzrok da vozaĉ ne koristi ureĊaje sa ovom tehnologijom ili da ignoriše prave alarme što moţe rezultirati nezgodom. Ostale tehnologije za sprečavanje nastanka nezgoda uzrokovanih pospanošću Tehnologije koje spreĉavaju nastanak saobraćajnih nezgoda su dizajnirane tako da sprijeĉe nastanak nezgode bez obzira na uzroke. tehnologija koja prati klimanje glave prekasno upozorava vozaĉe na pospanost. vozaĉi su vjerovatno nesposobni za sigurnu voţnju i prije ovog trenutka. Rezultati su pokazali da alarm nije poboljšao zadrţavanje vozila u saobraćajnoj traci i nije poveća o pozornost vozaĉa.

te uzrokuju i manje vibracija i buke. ureĊaj ne samo da otkriva napuštanje trake nego i promjene saobraćajne trake ili krivudanje kako bi se procijenile 56 Jennifer F. Upozoravajući sistemi za izbjegavanje nezgode mogu pomoći umornim vozaĉima kompenzirajući za njihova usporena vremena reakcije. Dizajn ceste Vibracione trake su vrsta dizajna ceste za nadzor krivudanja i upozoravanje vozaĉa za izlijetanje s ceste. Brušene vibracione trake se grade na postojećem kolovozu ili pri gradnji novog. Slika 20. SafeTRAC proizvodi upozorenje i vozaĉu preporuĉuje odmor. Središnje vibracione trake su smanjile broj nezgoda na dvosmjernim ruralnim cestama.56 8. Brušene trake su poţeljnije. Baldwin 2008. Sistemi upozoravanja na napuštanje saobraćajne trake Tehnologija u vozilu koja prati napuštanje saobraćajne trake prima podatke preko video kamere koja prati cestu ispred vozila i oznaĉava granice trake. May. Driver fatigue: The importance of identifying causal factors of fatigue when considering detection and countermeasure technologies .4. UreĊaj takoĊer proraĉunava stalnu ocjenu sposobnosti vozaĉa. Norfolk. Prave se ostavljanjem viška asfalta iznad površine kolovoza i uţe su od brušenih. Prednost vibracionih traka je što su dostupne svim vozaĉima. Sistem za praćenje kretanja vozila unutar saobraćajne trake Alarm se oglašava ukoliko vozaĉ skrene vozilo iz svoje saobraćajne trake.2. jer proizvode više buke i vibracija nego druge.trake mogu smanjiti rizik nastanka tih nezgoda. Jedan od ovih ureĊaja je SafeTRAC. Na ovaj naĉin. SafeTRAC upozorava vozaĉa ukoliko napusti saobraćajnu traku bez paljenja ţmigavca. United States. 221 88 . a imaju konkavna kruţna udubljenja prosjeĉno široka 180 mm. i ako ocjena padne. Old Dominion University. Danas se koriste dvije izvedbe vibracionih traka: brušene i valjane.1. Vibracione trake imaju ţljebove u svojoj izvedbi koja proizvodi glasan zvuk i vibracije u automobilu kada vozilo naiĊe na nju. 8. Department of Psychology. str. duga 400 mm i 13 mm duboka. Carryl L. Vibracione trake su znatno smanjile broj izlijetanja vozila s ceste u Njujorku.4. Valjane vibracione trake se mogu napraviti samo na novim ili rekonstruisanim kolovozima dok je asfalt vruć.

sposobnosti. AutoVue je još jedan od sistema koji radi na ovom principu, a proizvodi ga firma Iteris. Da bi se identifikovale nenamjerne (nesvjesne) promjene saobraćajne trake, sistem prati brzinu vozila, pokazivaĉe pravca (ţmigavce) i oznake na cesti. Ukoliko vozilo napusti saobraćajnu traku, zvuk virtualne vibracione trake se emituje kako bi se upozorio vozaĉ. Ovaj sistem se trenutno koristi u putniĉkim vozilima Infiniti M45 i Infiniti FX. Iz obje spomenute kompanije koje proizvode SafeTRAC i AutoVue reklamiraju proizovode kako imaju nisku stopu laţnih uzbuna, ali ne daju rezultate istraţivanja koji bi to potvrdili. 8.4.3. Upozorenja za izbjegavanje sudara (CAS) CAS57 upozorenja se već ugraĊuju u neka vozila i imaju za cilj upozoriti vozaĉa na potencijalne straţnje i boĉne sudare. Ova vrsta tehnologije je korisna u uvjetima budnosti gdje je mogućnost otkrivanja ovih kritiĉnih dogaĊaja smanjena. CAS upozorenja mogu mjeriti vrijeme do sudara ili vremenski pomak. Vremenski pomak se definiše kao vrijeme potrebno da automobil doĊe u poziciju vozila ispred. Ostali senzori mogu otkriti kada drugo vozilo ili prepreka doĊe na odreĊenu udaljenost boĉno od vozila. Lee, McGeehe, Brown i Reyes su 2002. godine su dokazali u simulaciji da su i kod vozaĉa ometenih u voţnji i onih neometanih upozoravajući sistemi za izbjegavanje sudara umanjili sudare za 80 % u odnosu na vozaĉe koji nisu bili upozoreni . CAS upozorenja u ovom istraţivanju su smanjila i brzinu sudara i minimalno vrijeme do sudara, tako smanjujući ozbiljnost nezgode. Upozorenje za izbjegavanje sudara se sastojalo i od zvuĉnog signala i ikonice vidljive iznad instrument table. 8.4.4. Automatizacija radnji koje bi trebao obavljati vozač Automatizacija se odnosi na prenošenje kontrole sistema ili odreĊene radnje (u ovom sluĉaju dijela voţnje kao npr. kontrola brzine vozila) sa operatora na vozilo. Nedavna studija TR 58 umora je pokazala se sposobnost zadrţavanja saobraćajne trake poboljšala kada je bio ukljuĉen ureĊaj za odrţavanje stalne brzine (cruise control). Prilagodljiva automatizacija moţe smanjiti umor vozaĉa vršenjem odreĊenih zadataka pri voţnji kako bi se optimizirala sposobnost voţnje. Svrha adaptivne automatizacije je da smanji utjecaj vršenja odreĊenih radnji na vozaĉa u zavisnosti od stanja samog vozaĉa. Hancock i Verwey su 1997. godine opisali dva adaptivna sistema automatizacije. Opći inteligentni sistem za podršku vozaĉu koristi kompjuterizovani sistem rasporeĊivanja koji analizira mentalno i vizualno opterećenje vozaĉa, niţe informativne poruke prema prioritetu, šalje ih vozaĉu i odluĉuje kako predstaviti informacije. Ako je vozaĉ pod velikim vizualnim opterećenjem, sistem će informacije prenijeti glasovno ili taktilnim osjetom. Iako ovaj sistem nije nastao prvenstveno zbog umora, on pokušava da smanji opterećenje i pritisak na vozaĉa. Smanjenjem opterećenja vozaĉa, aktivni TR umor moţe biti ublaţen. SAVE sistem se sastoji od jedinice za praćenje, ureĊaja za automatsku kontrolu i upozoravajućeg sistema. Jedinica za praćenje otkriva umorne, opijene i vozaĉe sa inertnim reakcijama. UreĊaj za automatsku kontrolu zaustavlja vozilo pored ceste ukoliko vozaĉ ne reaguje na upozorenja.
57 58

CAS - Colison Avoidance System (sistem za izbjegavanje sudara) TR – task related (umor nastao usljed vršenja neke radnje. fiziĉki umor), a postoji i SR – sleep related (uzrokovan nespavanjem)

89

Sistem za upozoravanje obavještava vozaĉa o njegovom stanju koje je neprikladno za sigurnu voţnju, te alarmira i uĉesnike u saobraćaju u okruţenju i centar za kontrolu saobraćaja. Aktivni ili adaptivni sistem zadrţavanja stalne brzine vozila je napredni sistem koji automatski prilagoĊava brzinu vozila u odnosu na brzinu vozila ispred. Ovaj prilagodljivi sistem automatizacije pomaţe vozaĉima u gustom saobraćaju, ali nije toliko koristan na pravcima s malim saobraćajnim opterećenjem. S.A.M.G-359 prati normalne korektivne male poteze okretanja upravljaĉa vozila, koje vozaĉ poduzima konstantno kako bi zadrţao vozilo u saobraćajnoj traci. Ukoliko ti pokreti prestanu, oglašava se alarmni ureĊaj. Kao oblik prilagodljive automatizacije, postoji opcija da se dozvoli sistemu da ugasi cruise control (ureĊaj za odrţavanje stalne brzine vozila) ukoliko prestanu pokreti korekcije upravljaĉa. Drugi ureĊaji za praćenje pokreta upravljaĉa vozila, kao što su ZzzzAlert i TravAlert sistem za rano upozoravanje takoĊer prate korektivne pokrete na upravljaĉu i proizvode zvuĉna upozorenja ukoliko vozaĉ prestane okretati upravljaĉ, ali ne preuzimaju kontrolu od vozaĉa niti imaju mogućnost upravljanja nekim drugim sistemima u vozilu. 8.4.5. Interaktivna tehnologija koja zahtijeva mentalno angažovanje vozača Istraţivaĉi Vervey i Zaidel su pretpostavili da bi zadavanje izazovnih sekundarnih zadataka vozaĉima kada postanu umorni moglo povećati njihovu pozornost u voţnji. Za istraţivanje su koristili kolekciju igara Car Mate koja je imala verbalni interfejs u automobilu, a sastojala se od 12 razliĉitih igara. Rezultati su pokazali da je voţnja uz pokrenutu igricu imala manje incidenata i nezgoda, kao i manje gubitaka kontrole nad vozilom. Uĉesnici su izjavili da su bili manje pospani i imali manji broj epizoda pospanosti dok su vozili igrajući igru. Interaktivni Knight Warrior alarm za pospanost se aktivira od strane vozaĉa kada postane pospan. Sistem emituje mali zvuĉni alarm u odreĊenom vremenskom intervalu. Vozaĉ treba ugasiti alarm u roku od 1 do 3 sekunde, inaĉe se aktivira sekundarna sirena za buĊenje kako bi probudila vozaĉa. Od svih nabrojanih tehnologija, ureĊaji za spreĉavanje sudara su najlakše izvodivi u smislu njihovog ugraĊivanja u vozila ili dizajn kolovoza. Upozorenja o napuštanju saobraćajne trake i vibracione trake se trenutno koriste kako bi se smanjile nezgode izlijetanja vozila s ceste. UreĊaji za izbjegavanje sudara se takoĊer ugraĊuju u neka vozila kako bi se sprijeĉili ili smanjio broj straţnjih i boĉnih sudara. Sve tri vrste tehnologije su potencijalno veoma korisne za spreĉavanje posljedica SR i TR umora kod vozaĉa. Razdvajanje TR i SR umora (aktivnog i pasivnog) pomaţe pri razvijanju sistema i ureĊaja protiv pospanosti vozaĉa. Na TR aktivni umor vozaĉa automatizacija moţe imati veliki utjecaj i umanjiti ga, smanjujući opterećenje vozaĉa prilikom voţnje. Ali, isto tako, automatizacija će povećati umor i pospanost ukoliko je on uzrokovan monotonim uslovima voţnje i poznatom cestom. SR umor, s druge strane nastaje usljed cirkadijanskog ritma, nedostatka sna i dugog perioda budnosti, te zato ĉesto nije moguće obezbijediti efikasne kontramjere.

59

S.A.M.G-3 (Steering Attention Monitor) – ureĊaj za praćenje pokreta upravljaĉa

90

9. ZAKLJUĈAK Priroda umora je sloţena i nedovoljno istraţena iako se umor manifestuje sliĉno kod svih vozaĉa. Bez obzira na poĉetni elan, ţelju za voţnjom ili putovanjem, odnosno, uţitak koji pruţa voţnja, umor se javlja u pravilu već nakon dva sata voţnje, najĉešće izmeĊu drugog i sedmog sata voţnje, odnosno nakon prevezenih 200 do 500 kilometara, ovisno po kakvoj se cesti vozi. Prezahtjevna cesta i sloţeni uvjeti u kojima se vozi bitno utjeĉu na povećanje nivoa umora. Kod umornog vozaĉa, narušava se psihomotorna sposobnost i spretnost pri izvoĊenju radnji. Narušava se perceptivno misaoni proces, a bitno popušta snalaţljivost u odluĉivanju. Umoran vozaĉ je usporen u percipiranju opasnih situacija i uopće opaţanja elemenata za sigurnu voţnju iz svoga okruţenja. Pod utjecajem umora nepaţnja se povećava, a redoslijed, taĉnost i brzina izvoĊenja radnji su poremećeni, a ĉesto jedno od toga moţe izostati. Reakcije mogu biti iznenadne i ubrzane, ali netaĉne i isprekidane. Umor otupljuje stavove prema voţnji, okolini i opasnosti. Koristeći dostupnu literaturu i provoĊenjem istraţivanja anketiranjem preko 150 ispitanika u Bosni i Hercegovini, kroz ovaj rad je pokazano da su umor i pospanost znaĉajan problem koji ugroţava sigurnost saobraćaja, te da je ovaj problem znaĉajno podcijenjen od strane vozaĉa i organizacija zaduţenih za poboljšanje sigurnosti u saobraćaju. Voţnja u pospanom stanju je tihi ubica kome je dovoljna sekunda ili manje vremena da napravi štetu koju vozaĉi i drugi uĉesnici u saobraćaju ĉesto i ne preţive. Ameriĉka nacionalna organizacija za sigurnost saobraćaja na autoputevima (NHTSA) procjenjuje da se u Sjedinjenim Ameriĉkim Drţavama svake godine usljed umora i pospanosti vozaĉa desi oko 100 000 saobraćajnih nezgoda. Virdţinija institut za tehnologiju saobraćaja je kroz istraţivanje potvrdio da je pospanost vozaĉa znaĉajan faktor nastanka 20 % saobraćajni h nezgoda. U Australiji, na Univerzitetu za medicinske i zdravstvene studije Okland, provedena je studija koja je pokazala da se 19 % saobraćajnih nezgoda iz kojih su uĉesnici kasnije hospitalizirani ili podlegli, nastalo usljed pospanosti vozaĉa, posebno zbog nedostatka sna, voţnje u pospanom stanju ili pri voţnji izmeĊu 2 i 5 sati ujutro. Procjenjuje se da je godišnja šteta od saobraćajnih nezgoda u Australiji nastalih usljed pospanosti vozaĉa oko 2 milijarde AUD (~USD). Centar za istraţivanje spavanja u Adelajdu dokazao je da ĉovjek nakon 17 sati bez sna vozi kao da je ima 0,5 ‰ alkohola u krvi, a nakon 24 sata nespavanja pokazuje performanse kao da ima 1 ‰ alkohola u krvi. Problem pospanosti i umora je naţalost podcijenjen prilikom utvrĊivanja uzroka saobraćajnih nezgoda, a posebno malu zastupljenost kao znaĉajna tema za sigurnost saobraćaja ima pri edukaciji budućih vozaĉa. Mladi vozaĉi ĉesto nisu svjesni koliko je opasna voţnja u pospanom ili umornom stanju, te bi u budućnosti svakako trebalo obratiti posebnu paţnju na ovaj problem prilikom obuke i polaganja vozaĉkih ispita. Prilikom istraţivanja provedenog u sklopu ovog rada, samo 30 % ispitanika je odgovorilo da u posljednjih godinu dana nisu vozili umorni ili pospani. 13 % ispitanika je zaspalo za volanom, ali treba imati na umu da su ispitanici bili uglavnom mladi vozaĉi koji ne prelaze veliku kilometraţu automobilom (52 % prelazi manje od 5000 km godišnje). Oĉekivati je da se ovaj procent

91

ispitanici ocjenjuju koncentrisanje na voţnju (67 % izjavljuje da pomaţe). Kao najefikasnije mjere borbe protiv pospanosti. prilikom ovakvih analiza. Ipak. Istraţivanja pokazuju da je drijemanje do 20 minuta veoma korisna mjera prilikom borbe protiv pospanosti. 92 . Poseban osvrt prilikom edukacije vozaĉa treba obratiti na pojam „duga spavanja“ i njegov negativan utjecaj na sposobnosti voţnje. MeĊutim. 31 % ispitanika izjavljuje da su kao putnici u vozilu doţivjeli opasnu situaciju ili saobraćajnu nezgodu usljed pospanosti vozaĉa.povećava kako se prevaljuje veća kilometraţa tokom narednih godina vozaĉkog iskustva. a 11% sasvim beskorisnim postupkom prilikom borbe protiv spavanja. odnosno nedostatak sna. Zanimljivo je da prekid voţnje radi kratkog spavanja (do 20 minuta) 26 % ispitanika smatra malo korisnim. Još jedan alarmantan podatak je da ĉak 30 % ispitanika izjavljuje da prosjeĉno spavaju manje od 7 sati dnevno. Svi ostali naĉini su djelimiĉno i samo kratkoroĉno uspješni u borbi protiv sna za volanom. U ovom radu je spomenuto koliko je opasna deprivacija. prezentacija i davanja preporuka vozaĉima neophodno je naglasiti da je jedina prava mjera protiv pospanosti zaustavljanje vozila na pogodnom mjestu i dugoroĉno spavanje dok se organizam ne oporavi. razgovaranje sa saputnicima (77 % izjavljuje da pomaţe)i prekid voţnje radi odmaranja i protezanja tijela (89 % smatra da pomaţe u borbi protiv pospanosti za volanom).

Department of Psychology. Work hours. Pittsburgh. mood disturbance. Jennifer i L. Christopher i ostali 2010. Driver Fatigue Strategy. Catharines. u Chest. University of Pennyslvania School of Medicine. T. Vigilance and automobile accidents in patients with sleep apnea or narcolepsy. 4 (Supplement 2) [4] An Inter-Agency Strategy To Combat Driver Fatigue 2006. Driver fatigue and road accidents. Washington. Jane i W. Dublin. USA [9] Dinges. Karel i Poušek. Trinity College. USA [15] Eskandarian. Dangers of sleepiness and inattention while driving. Lubomír i Schreib. Russell i Hu. Department of Medicine. USA [18] Fuller. Drowsy Driver Monitor And Warning System. Why Do People Have Drowsy Driving Crashes? . McDonald. Cote. National road Safety Comitee. Advanced Driver Fatigue Research. Stutts. David i ostali. Bradley 1999. Indiana University. Old Dominion University. Brock University. Norfolk.P.Input from Drivers Who Just Did. Canada [14] Eberhart. USA [16] F. Federal Highway Administration. David i saradnici 1997. USA [12] Dr. Department of Psychiatry. Canada [8] Dinges. Pennsylvania 93 . London Health Sciences Centre. AAA Foundation for Traffic Safety. Sleep Research. Sweden [3] Akerstedt. Foresman. Brian 2000. u Sleep 4. 1997. Xiaohui i H. Charlottesville. Ali 2007. Vaughn. Kimberly 2008. St.. Riaz i Delaigue. The Role Of Driver Fatigue In Commercial Road Transport Crashes. Detecting sleepiness by Optalert. Nick i ostali 2001. Jeremy i Mortazavi. Roman i Hána. Driver fatigue: The importance of identifying causal factors of fatigue when considering detection and countermeasure technologies. Carryl 2008. Center for Intelligent Systems Research (CISR). The Royal Society For The Prevention Of Accidents. Prag [6] C. Washington [7] C.United Kingdom [2] Ahlström. Office Of Motor Carriers. Benefits of napping in healthy adults: impact of nap length. George. National Heart. VIP. National Institutes Of Health. sleepiness and the underlying mechanisms. USA [10] Dinges.F. Wilkins. Problem Sleepiness in Your Patient. May. Sleep 5: Driving and automobile crashes in patients with obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Vol 100. David i ostali 1998. Ray 2004. 1995. Towards a general theory of driver behaviour. Lung. Supplement to August 2000. Carnegie Mellon University. Azim i Sayed. New Zealand [5] Bittner. Jean i V. Brussels [13] E. age. Linköping. and experience with napping. 2004. Pierre i Blum. Final report. United States [17] Findley.10. No 8. Ireland [19] Grace. Philadelphia [11] Division of Motor Vehicles North Carolina Department of Transportation 2012. Journal of. Detecting of Fatigue States of a Car Driver. Cumulative sleepiness. Petr i Vysoký. London. University of Western Ontario. Ontario. JAOA. And Blood Institute. Catherine i A. L. European Transport Safety Council . Milner. 1995. University of Virginia. Sonya 2001. Raleigh. ON. time of day. Department of Internal Medicine. Washington. Department of Psychology. North Carolina Driver’s Handbook. Dangers of sleepiness and inattention while driving u Eberhart et al. PERCLOS: A Valid Psychophysiological Measure of Alertness As Assessed by Psychomotor Vigilance. BIBLIOGRAFIJA [1] A literature review and position paper 2001. and psychomotor vigilance performance decrements during a week of sleep restricted to 4-5 hours per night. Baldwin. University of North Carolina Highway Research Center and University of North Carolina School of Medicine. Petr. Richard i Steward.

Dawn. Naklada Slap.C. Press Release 2012. IRTAD. Road Deaths: Latest traffic safety data released. BNA special report no. Nikola 2010. 32. A Review And Evaluation Of Emerging Driver Fatigue Detection Measures And Technologies. Baltimore. Finland [44] Royal. Helsinki. Jovanis. Kim Nagel. Drive Alert…Arrive Alive [38] Neeta Parmar. Biološki ritmovi: spavanje i sanjanje [35] Narelle L. 2003. Radun. Zagreb 94 . Principles and Practice of Sleep Medicine (3rd ed. New York [37] NATIONAL SLEEP FOUNDATION 2007. i 54. USDOT. Mutanen i K. Finland [31] Maria Thomas. predavanje Biološka psihologija 2010. u M. Finska [21] Horne. Finges. Muller 2001. Nikola Novak. Carroll 2010. Recognizing The Drowsy Driver. France [24] International Transport Forum Press Release 2009. Drowsy Driver Detection System. Robert J. Washington. tromjeseĉnik hrvatske udruge medicinskih sestara. str. Harma . Helsinki. Brain Work Laboratories. Heidi Howarth. 1993: Individual differences in tolerance to shift work: a review. OECD. Toronto. National Highway Traffic Safety Administration. 391–399 [42] Paul P. New York [41] P. Victoria. Oxford University Press. [23] International Transport Forum 2011.A. National Highway Traffic Safety Administration. Road Safety Annual Report. why and how?. Pennsylvania. 2008. Roads and Transport Authority. Drowsy Driving Prevention Week. AAA. AAA Foundation for Traffic Safety. 2012. Van Dongen. OECD. USA [43] Radun. Circadian Rhythms in Sleepiness. measurement and crash countermeasures. USDOT. ĉasopis HAK. Boston. T. New York [34] Mladenka Tkalĉić. Oxford [22] How To Avoid Drowsy Driving. Washington [28] Lawrence Barr. Kun-Feng Wu i Chen Chen 2011. Australia [36] National Road Safety Foundation. R. Ranta. H. Gregory Belenky i ostali 1999. Canada [39] Novak. Hans i F. Grey 1988. Paris/Leipzig [26] Journal of Sleep and Sleep Disorders Research. Washington [45] Sestrinski glasnik. Kingman i ostali. USA [29] Light Motor Vehicle Handbook. Driver fatigue: Concepts. 1988: Why we sleep. USA [27] Kessler E. Kryger. [40] P. and Performance. 1992. Jenni 2009. NCSDR/NHTSA expert panel on driver fatigue and sleepiness 1998. M. Ryerson University.. M. Apneja i umor podmukli su napadači. Evaluacija i liječenje poremećaja spavanja. Institute of Occupational Health. Helen Sing. str 53. Stephen Popkin. The Gallup Organization National Survey of Distracted and Drowsy Driving Attitudes and Behaviors 2002. Convicted of fatigued driving: Who. 2010. David. 2012. Paris. Washington. Vantaa. Ergonomics. Human factors group. P. Volume 35. Shift work: family impact and employer responses. Strohl. DC:Bureau of National Affairs. Alertness. Effects of 24 h of sleep deprivation on waking human regional brain activity. broj 186. Sleep.[20] Harma. The effect of an irregular shift system on sleepiness at work in train drivers and railway traffic controllers. A Guide to Safe Driving. Triggs i Elizabeth M. Sallinen. Hrvatska [33] Medscape Education 2011. Volume I – Findings Report. USA [32] Martin Reite. Design Project 2002. Washington.). Drowsy driving and automobile crashes. Neural basis of alertness and cognitive performance impairments during sleepiness.Roth & W. Dement. Hours of Service and Driver Fatigue: Driver Characteristics Research. Sleepiness Handbook. John Ruddy. Thomas J. Igor i E. Paris/Leipzig [25] International Transport Forum. I. Department of Physiology. J. Finnish Institute of Occupational Health. Road Safety Improved in 2008. Dubai [30] M. Haworth. broj 1.

howstuffworks. Nedostatak sna . obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu u BiH [47] SzeSeen Kee i ostali 2010. University Putra. Švedska [52] Vodič kroz Zakon o radnom vremenu. Beograd.blogspot. Malaysia [48] Šušić. 2009. str..] http://www.godine.] http://science. 33-42. Vodič kroz Zakon o radnom vremenu. (zakon objavljen u: „Sluţbeni glasnik BiH “. broj:48/10 od 14.[46] Sluţbeni glasnik BiH.vozi.] http://www. 2.flickriver.org/wiki/Circadian_rhythm [novembar 2012.] [decembar 95 .ba/novost/152586/Kafa-tokom-voznje-je-dobar-izbor [mart 2013. Adrián Poblano. obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu u BiH.wikipedia.jutarnji. Media Relations Europe [54] Web izvori: http://www. broj 2. Yoaly Arana-Lechuga. Ciklus budnost – spavanje.godine).2010. Bosna i Hercegovina [53] Volvo Trucks.facebook [februar 2013. T 1988: Extreme sleepiness:quantification of EOG and spectral EEG parameters.com/groups/i-70/pool/interesting/ [novembar 2012. Sarajevo. L.php?option=com_content&view=article&id=6550&catid=155 &Itemid=319#. Dragana 2012. 2012. 6-10 [51] Van den Berg. Srbija [49] Torsvali. Veselinka i Ţivanović.html [septembar 2012.] http://nanopatentsandinnovations. Institut za fiziologiju.mojezdravlje.] http://www. Mexican Version of the Epworth Sleepiness Scale u The Open Sleep Journal.UQf8c8eQ8Yo.html?_r=0 [oktobar 2012.htm 2012.06.html [januar 2013.stanford.org/nova/index. Ministarstvo komunikacija i prometa.] http://en.fah 783. str. P. Johannes 2009. An Overview of Sleepiness Aspects Reflected in Balance Scale Model u The Open Sleep Journal. Driving Fatigue and Performance among Occupational Drivers in Simulated Prolonged Driving. Guadalupe Terán-Pérez.html [decembar 2012. u Int J Neurosci [50] Ulises Jiménez-Correa.06.nytimes.com/interactive/2012/09/17/science/driving-safety-in-fits-andstarts.info/lifestyle/zdravlje/44192-Narusava-ciklus-budnosti-spavanja-Vecernjekoristenje-kompjutera-ometa-san.edu/~dement/sss.prava noćna mora.] http://www. Medicinski fakultet.] http://www. broj:48/10 od 14. Reyes Haro. Rosa Obdulia González-Robles and Javier Velázquez-Moctezuma.] http://www. Åkerstedt.hr/pospanost-opasnija-od-pijanstva/191173/ [januar 2013.com/life/inside-the-mind/human-brain/dream2.24sata. 2009.2010.com/2012/08/no-accidents-from-driverdrowsiness.

G-3 . SKRAĆENICE AAA – American Automobile Association – američka automobilska asocijacija ANN – Artificial Neuron Network – umjetna mreža neurona CAS – Colision Avoidance Systems – sistemi za izbjegavanje sudara CISR – Center for Intelligent Systems Research – centar za istraživanje inteligentnih sistema EEG – elektroencefalografija EURONCAP – European New Car Assessment Programme FMCSA – Federal Motor Carrier Safety Administration – federalna administracija za sigurnost motornih vozila GTSC .Steering Attention Monitor – uređaj za praćenje pokreta upravljača SAS – sindrom apneje spavanja SCN – Suprachiasmatic Nucleus or Nuclei – suprahijazmatsko jezgro SR – sleep related (povezan sa spavanjem) STS – sporotalasno spavanje 96 .11.A.M.General Thoracic Surgical Club GWU – George Washington University – univerzitet Džordž Vašington HAK – hrvatski auto klub INRETS – Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (French National Institute for Transport and Safety Research) – francuski nacionalni institut za israživanja u transportu i sigurnosti saobraćaja JDS – Johns Drowsiness Scale – ljestvica pospanosti Johna (Epwortha) KSS – Karolinska sleepiness scale – Karolinska ljestvica pospanosti LED – Light Emitting Diode – dioda koja emituje svjetlost NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration – nacionalna administracija za sigurnost saobraćaja na autoputevima NSCDR – National Center on Sleep Disorders Research – nacionalni centar za istraživanje poremećaja spavanja NTSB – National Transportation Safety Board – nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja OCAR – Office of Crash Avoidance Research – ured za istraživanje izbjegavanja sudara PERCLOS – PERcentage of eye CLOSure PS – paradoksalno spavanje PVT – Psychomotor Vigilance Task REM – Rapid Eye Movement – faza ubrzanog kretanja očiju S.

mogućnosti TR – task related (povezan sa zadacima) USD – US Dollar – američki dolar USDOT – United States Department of Transport – ministarstvo transporta SAD VAS – vizualno-analogna skala 97 .TCI – Task Capability Interface – sučelje zadatak .

............................ Spol ispitanika ....................................... POPIS SLIKA.................................................................................................................... Sistem za praćenje kretanja vozila unutar saobraćajne trake .......................... 9 Slika 2 Pojedine odlike cirkadijalnog ritma ĉovjeka ....................................................... Drive Alert ureĊaj koji prati kretanje glave vozaĉa .................................... 29 Slika 9.... godina) ................................................................................................... Performanse opadaju što je duţe vrijeme nespavanja ..... Suprahijazmatska jezgra je endogeni biološki sat ................. 51 Slika 14................... 57 98 ............... 27 Slika 8........ 56 Grafik 2....................... Testovi za procjenu pospanosti............................ Ishodi u dinamiĉkom interfejsu zahtjeva zadatka i sposobnosti...................... 87 Slika 20.................................................................. 74 Slika 15............. 13 Slika 4................. Deadmans switch u viljuškaru ...... 2000) ... 18 Slika 6.................. Okvir naoĉala sa priĉvršćenim IR tranzistorom (pokazan je smjer IR svjetlosnog impulsa usmjerenog prema oku) ....................................................................................... Podaci o saobraćajnim nezgodama na Novom Zelandu ......................... Francuskoj (na dugim relacijama) i Njemaĉkoj (mješovito) ...................... 88 Tabela 1..................................... TABELA I GRAFIKA Slika 1................... Relativni rizik nastanka saobraćajnih nezgoda zavisno od doba dana ......... Procenat nezgoda uzrokovanih umorom (Novi Zeland............................................................. Pitanja Karolinska dnevnika o spavanju. 24 Slika 7....... Autoput I-70 u Kanzasu ..... Faze sna ......... 85 Slika 18.................................................................... Starost ispitanika .................................... MeĊudjelovanje alkohola i pospanosti ............................................. 16 Tabela 2............................................. 47 Slika 13.................................................. 34 Slika 12....... Prosjeĉan broj radnih sati prema kategoriji transporta ......................................................... Spavanje za volanom (izvor: Hamelin.................................. 54 Grafik 1......................12........... Karakteristike saobraćajnih nezgoda uzrokovanih pospanošću ............. Mercedes Benz Attention Assist poruka upozorenja na instrument tabli ...................................... 45 Tabela 4..................... 29 Slika 10............... 45 Tabela 3............. 30 Slika 11.......... 10 Slika 3................................ 2004.................................................................. Dijelovi Optalert sistema ... 86 Slika 19....... Usporedba radnog vremena vozaĉa u cestovnom transportu u Holandiji (meĊunarodni).............. Digitalni tahograf marke Siemens .................... 84 Slika 17........................... Primjer iviĉne vibracione trake na kolovozu ......................................................................-2006................... 82 Slika 16................. 14 Slika 5..................................

................................... Utjecaj alkohola na nastanak saobraćajne nezgode ............ Vaţnost prekoraĉenja brzine za nastanak saobraćajnih nezgoda ................................................ Vaţnost neiskustva vozaĉa za nastanak saobraćajne nezgode .............. 59 Grafik 8......................... Utjecaj agresivne voţnje na nastanak saobraćajne nezgode ...................................... Utjecaj umora i pospanosti na nastanak saobraćajne nezgode ................................................ Epworthova ljestvica pospanosti ispitanika ........ 61 Grafik 11.................................. Utjecaj nepaţnje vozaĉa na nastanak saobraćajnih nezgoda .......... 63 Grafik 16.. 63 Grafik 15......................... Koliko ĉesto ispitanici voze umorni ili pospani ..... Godišnja kilometraţa ............ Vaţnost vremenskih prilika za nastanak saobraćajnih nezgoda ............. 62 Grafik 13.......................................................... 62 Grafik 14.................................. 60 Grafik 9............. 68 99 ................................... 58 Grafik 6........ Da li je ispitanik ikada zaspao pri voţnji automobila .................................................................. Podaci o prosjeĉnoj dnevnoj koliĉini sna ........ Da li je ispitanik doţivio nezgodu ili opasnu situaciju kao putnik u vozilu ........................... 58 Grafik 5...............Grafik 3............... 57 Grafik 4... Koliko ĉesto ispitanici voze bez prekida 30 minuta ili duţe .......................... 60 Grafik 10............. 66 Grafik 17....... Percepcija uĉinkovitosti pojedinih naĉina borbe protiv pospanosti ................................ 61 Grafik 12............... 59 Grafik 7....

magla. Da li ste ikada u ţivotu kao putnik u vozilu doţivjeli opasnu situaciju u saobraćaju ili saobraćajnu nezgodu usljed pospanosti ili umora vozaĉa?  Da  Ne  Nisam siguran/sigurna 8. Da li se to ikada Vama dogodilo?  Da  Ne  Nisam siguran/sigurna 7. Spol: Starost:  Muški  18-25  Ţenski  26-35  preko 35 3. Koliko ĉesto tokom protekle godine ste vozili motorno vozilo umorni ili pospani?  nijednom  1-3 puta  4-10 puta  više od 10 puta 6. Po Vašem mišljenju. 2. ĉaj. energetsko piće i sliĉno)  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 100 .PRILOZI ANKETNI LIST (ispitanik treba biti stariji od 18 godina i posjedovati vozaĉku dozvolu bilo koje kategorije. koliko bi Vam slijedeći postupci pomogli (ili već pomaţu) u borbi protiv umora i pospanosti tokom voţnje u vozilu? 13. snijeg)  Veoma vaţno  Priliĉno vaţno  Priliĉno nevaţno  Sasvim nevaţno Prekoračenje brzine  Veoma vaţno  Priliĉno vaţno  Priliĉno nevaţno  Sasvim nevaţno Neiskustvo vozača  Veoma vaţno  Priliĉno vaţno  Priliĉno nevaţno  Sasvim nevaţno Agresivna vožnja  Veoma vaţno  Priliĉno vaţno  Priliĉno nevaţno  Sasvim nevaţno Alkohol  Veoma vaţno  Priliĉno vaţno  Priliĉno nevaţno  Sasvim nevaţno Umor i pospanost vozača  Veoma vaţno  Priliĉno vaţno  Priliĉno nevaţno  Sasvim nevaţno Nepažnja vozača  Veoma vaţno  Priliĉno vaţno  Priliĉno nevaţno  Sasvim nevaţno 10. Pijenje kofeinskih napitaka (kahva. Molim Vas za što taĉnije odgovore) 1. Kakvo je vaše mišljenje o vaţnosti slijedećih faktora kao uzroka za nastanak saobraćajnih nezgoda: Loše vremenske prilike (jaka kiša. Koliko kilometara godišnje preĊete vozeći motorno vozilo?  do 5000 km  od 5000 do 15000 km  preko 15000 km 4. Koliko ĉesto vozite bez prekida 30 minuta ili duţe?  (skoro) svakodnevno  svakih 3-5 dana  nekoliko puta mjeseĉno  rijetko 5. Istraţivanja pokazuju da je svaka ĉetvrta osoba zaspala za volanom tokom voţnje. Koliko prosjeĉno spavate svake noći (u posljednjih 6 mjeseci)?  ispod 7 sati  izmeĊu 7 i 9 sati  preko 9 sati 9.

Prekid voţnje radi kratkog spavanja (do 20 minuta)  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 23. kunjanjem) imat ću veliku potrebu za spavanjem (drijemanjem. Pijenje tekućine (vode. Pušenje cigareta  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 21. Slušanje radija ili muzike  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 18. Ĉak i ako se u skorije vrijeme niste našli u nekoj od niţe navedenih situacija. Tablete/lijekovi  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 17. nekofeinskih napitaka i sliĉno)  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 15. Prekid voţnje radi odmaranja i protezanja tijela  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 22. Koliko ĉesto Vam se dogaĊa da osjetite potrebu za spavanjem u niţe navedenim situacijama? U ovim se primjerima radi o uobiĉajenim dnevnim aktivnostima.14. kunjanjem) imat ću neodoljivu potrebu za spavanjem (drijemanjem. Pjevanje naglas unutar vozila  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 11. Jelo  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 16. na kojem 0 1 2 3 aktivno ne sudjelujete) Vozite se u automobilu kao putnik sat vremena 0 1 2 3 neprekidne voţnje Leţite i odmarate se u dnevnom boravku kad Vam 0 1 2 3 prilike dopuste Sjedite i razgovarate s nekim 0 1 2 3 Sjedite nakon obroka bez da ste popili alkoholno 0 1 2 3 piće Nalazite se u automobilu zaustavljeni i stojite u 0 1 2 3 guţvi nekoliko minuta Zbir ________________ Mnogo Vam zahvaljujem na trudu i vremenu izdvojenom za popunjavanje ove ankete! 101 . pokušajte zamisliti kako biste se osjećali. Koncentrisanje na voţnju  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 24. kunjanjem) imat ću laganu potrebu za spavanjem (drijemanjem. kunjanjem) Sjedite i ĉitate 0 1 2 3 Gledate TV 0 1 2 3 Sjedite na sastanku (predstavi ili sl. Razgovaranje sa saputnicima  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 20. Otvaranje prozora ili korištenje auto-klime  Pomaţe  Ne pomaţe naroĉito  Ne pomaţe nikako 19. Upotrijebite predloţene brojeve kojima ćete najbolje ocijeniti kako se u datom trenutku osjećate. 0 1 2 3 = = = = neću osjećati potrebu za spavanjem (drijemanjem.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->