Sadržaj

Sadržaj...........................................................................................................................1 Uvod..............................................................................................................................1 1.1. Pojam, nastanak i cilj poreza na dodatnu vrijednost (PDV) .................................2 1.2. Povijest poreza na dodanu vrijednost ..............................................................3 1.3. Razlog uvođenja PDV u BiH? ..........................................................................5 2. Osnovna obilježja PDV-a u BiH...............................................................................6 2.1. Načela PDV-a ...................................................................................................6 3. Europska unija i PVD...............................................................................................9 3.1. Poljska..............................................................................................................12 3.2. Rumunjska.......................................................................................................12 3.3. Srbija i Crna gora.............................................................................................13 3.4. Slovačka...........................................................................................................13 3.5. Slovenija..........................................................................................................13 3.6. Turska..............................................................................................................13 3.7. Mađarska..........................................................................................................14 3.8. Češka................................................................................................................14 3.9. Hrvatska...........................................................................................................15 Zaključak.....................................................................................................................15 Literatura.....................................................................................................................16

Uvod

Logika je vrlo jednostavna svaki isporučeni proizvod ili uslugu prati račun. s tom razlikom što se do tada plaća ovaj porez po stopi od 10% a PDV se obračunava po stopi od 17%. Vrlo lako se može izračunati koliko je trebalo biti eventualno poskupljenje. Sve me to podsjeća na neka iskustva iz susjedstva kada su se kod njih enormna poskupljenja opravdavala također uvođenjem PDV-a. Kada mi prodamo određeni proizvod ili uslugu u inozemstvo primjerice u Hrvatsku.1. naplata PDV-a je samo još jedan način nelegalne zarade pojedinaca. Čim naš račun stigne do kupca on nas zove i ima prigovor na iskazani PDVe. Na taj način automatski postajemo skuplji i nekonkurentniji. Uvođenjem PDV-a sasvim zasigurno uvelo se reda u platnome prometu i smanjio utjecaj sive ekonomije. Traži od prodavača da makne PDV-e. Ne može samo kroz poreze i namete uzimati. 1. naime ne može prebiti naš iskazani PDV-e od 17% i onaj važeći u svojoj zemlji od 22%. naravno opet pod uvjetom da se taj račun i izda kupcu.Od uvođenja PDV-a u BiH svi proizvodi i usluge su u određenoj mjeri poskupjele. Pojam. jer im to bitno poskupljuje kupljeni proizvod ili uslugu. Jedna od velikih nelogičnosti je fakturiranje i plaćanje PDV-a na izvoz proizvoda i usluga. On. Ako je državi stalo do stimuliranja i povećanja izvoza trebalo bi napraviti određene promjene u zakonskoj regulativi. Proračun države će se sigurno bolje puniti nego do uvođenja PDV-a. država itekako mora voditi računa o stvaranju okvira za uspješno funkcioniranje privrede. Slijede upiti relevantnim institucijama što učiniti. žalbe i tako do u nedogled. Često nam se događa da nemamo problema i glavobolja sa samom prodajom već naše glavobolje započinju kad prodamo robu u inozemstvo. molbe. Međutim. S obzirom na poslovanje naši trgovina i lov u mutnom. nastanak i cilj poreza na dodatnu vrijednost (PDV) Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije poseban niti novi oblik poreza.. znači samo 7%. sva tržišta su nam potencijalno zanimljiva. a on to ne može. a zauzvrat niša ne davati. na ispostavljenome računu moramo obračunati i PDV-e. Do tada se plaćao porez na promet proizvoda i usluga. ne usuđujem se ipak javno reći možda i korumpiranost pojedinih. PDV je višefazni porez koji se plaća kontinuirano u svim fazama proizvodnoprometnog 2 . Da bi opstali mi moramo proizvoditi i prodavati. nerad poreznih inspektora.

Porez na dodanu vrijednost je indirektni porez. jer se ne obračunava na ukupnu prodajnu vrijednost u svakoj od faza. PDV je porez koji se zaračunava i plača kontinuirano u svim fazama proizvodnoprometnog ciklusa i od svih učesnika u tom prometu. već samo na dodatnu vrijednost. a u nekim od njih se javlja i pod drugačijim nazivima na primjer u Ujedinjenom Kraljevstvu. Povijest poreza na dodanu vrijednost Porez na dodanu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu. Kanadi. On u velikoj mjeri onemogućava različite oblike prevara. ali se poreska obaveza umanjuje za iznos poreskog odbitka.2. već samo dodanu vrijednost (višak vrijednosti ) zbog čega se i zove porez na dodanu vrijednost.godine.2006. a neto. Cilj oporezivanja porezom na dodanu vrijednost je da se ovim porezom optereti samo promet koji služi krajnjoj potrošnji. Sistem poreza na dodanu vrijednost državi omogućava veće javne prihode. Pošto je izvoz oslobođen plaćanja PDV-a. to je oblast za koju se najveći broj utaja i veže.ciklusa i od svih učesnika u tom prometu. što znači da se ne prikuplja direktno od lica koje je porezni obveznik. Zato porez na dodanu vrijednost ne opterećuje cjelokupni promet.01. Generalno se oporezuje svaki promet. Novom Zelandu ili Singapuru. mada se na razvijenijim tržištima svi ovi efekti pomalo gube zbog mnogo širih mogućnosti za malverzacije. Za PDV se može reći da je neto svefazni porez. PDV je u BiH zamijenio dosadašnji sistem poreza na promet proizvoda i usluga počevši od 01. već od lica koja se smatraju krajnjim 3 . dok je u Japanu poznat kao porez na konzumiranje. 1. nastalu u konkretnoj fazi prodaje. jer se obračunava u svakoj fazi prometa dobara i usluga podložnih oporezivanju. ali je i meta brojnih kritika zbog toga što je to regresivni porez. gdje je poznat kao porez na dobra i usluge. Primjenjuje se u preko 120 država svijeta. Mnogo je manja mogućnost različitih utaja. naročito u zemljama koje su u klasičnim sistemima imale mnogo problema sa prikupljanjem poreza.

god. Finska. travnja 1954. Luksemburg. U zadnjih 10-tak godina.org 4 . 1990. gotovo sve zemlje u tranziciji svjesne i suočene sa ekonomskim i političkim značajem koji Unija ima u Europi. ali je vremenom njegovo djelovanje prošireno na sve oblasti poslovanja. isprva uveden kao opterećenje za velike kompanije.god. 1993. Od 1991.god Italija. Uspostavom zajedničkog tržišta. članice EU su željele unaprijediti privredni razvoj. godine. od kojih je najznačajnija šesta smjernica koja je značajna za PDV. a zatim 1969. U cilju harmonizacije sistema indirektnog oporezivanja u EU-Europskoj uniji. Jačanjem Europskih integracija pojavio se problem harmonizacije oporezivanja. odlučile su se na reformu svojih poreznih sistema u smjeru uvođenja PDV-a.kao oblik oporezivanja prometa dobara i usluga. U Francuskoj je PDV najznačajniji izvor javnog financiranja i procjenjuje se da donosi oko 45% prihoda.1977. Da bi se to ostvarilo bilo je neophodno izvršiti i harmonizaciju zakonodavnih rješenja zemalja članica u pogledu indirektnog oporezivanja u okvirima zajedničkog tržišta.05. PDV se primjenjuje u svijetu već 40 godina.potrošačima. PDV je izumio francuski ekonomista Maurice Lauré 1954. Zanimljiv je podatak o dinamici i povećanju broja zemalja koje su uvele PDV. 1970. ubrzati porast životnog standarda. izdano je niz smjernica. izvoz nije predmet oporezivanja. U širenju EU primjena PDV-a postavljena je kao jedan od osnovnih uvjeta za primanje novih članica. su i novoprimljene članice EU.-2002.godine još 51 zemlja uvela je u svoj fiskalni sistem PDV . Holandija. Tom trendu usvajanja PDV-a priključuje se i BiH. Belgija. uvela taxe sur la valeur ajoutée (TVA). te razviti što bliskije odnose među članicama Unije. kao i ostale bivše socijalističke zemlje koje pretendiraju za članstvo u Europskoj uniji. medu posljednjim Europskim zemljama koje su uvele PDV.god. Do 1991. S obzirom da je PDV zamišljen kao porez na konzumiranje.1 U Europi među prvim zemljama koje su uvele PDV bile su Francuska i Njemačka kao članice EEZ (Europske ekonomske zajednice). a prihvaćena je od 15. 1971.godine. čiji je cilj bio određivanje zajedničke porezne osnovice.god. Trenutno se u svijetu u preko 120 zemalja primjenjuje PDV. 1 www. On je bio direktor francuske porezne službe koja je 10.god.wikipedia.godine taj porez bio je uveden u 56 zemalja svijeta.

sigurnije i veče punjenje budžeta svih teritorijalno-političkih jedinica (što će opet osigurati). uključivanje BiH u međunarodne integracije posebno u EU. 7. Razlog uvođenja PDV u BiH? Porezne reforme u BiH idu u pravcu jačanja fiskalnog i financijskog suvereniteta BiH kao države. uvođenje PDV-a koji je i jedan od osnovnih uvjeta za prijem u EU i to na državnom nivou je suštinski dio ovog procesa reformi. efikasnija borba protiv korupcije na nivou BiH. što je opet bitan element vanjske politike. 5. jačanje fiskalnog i financijskog suvereniteta BiH. 2. prenošenja fiskalnog suvereniteta sa entiteta na državu za indirektne poreze. korištenje PDV-a kao instrumenta uspostavljanja makroekonomske stabilnosti na jedinstvenom tržištu. sav prihod od indirektnog oporezivanja koji prikuplja UIO se uplaćuje na jedinstveni račun. 4. kao faktor reintegracije privrede BiH.1. Ta reforma ide u pravcu: 1. 3.3. izgradnja jedinstvenog ekonomskog prostora. Nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja na državnom nivou povjerene su Upravi za indirektno oporezivanje UIO kao nezavisnoj instituciji na državnom nivou. 9. kreiranje uvjeta da država uspješno vodi vanjskotrgovinsku i carinsku politiku. stvaranje uvjeta za uspješno funkcioniranje institucija i izmirenje međunarodnih obaveza BiH. U osnovne razloge za uvođenje PDV-a u BiH spadaju: 1. 3. sa kojeg se vrši državnih 5 . 8. 6. uvođenje i primjena sistema PDV-a na nivou države Obzirom da BiH ide u pravcu približavanja Europskim integracijama i približavanju EU. Prema Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja. odnosno smanjenje porezne evazije. 2. davanje državi financijskog suvereniteta za financiranje (zajedničkih) institucija i servisiranje vanjskog duga.

52/04). kroz mehanizam priznavanja odbitka ulaznog poreza.ba Isto. Glasnik 55/04). Neki od ključnih aspekata koji su relevantni u kontekstu razumijevanja uvođenja PDV-a u našoj zemlji su političko okruženje koje je pored domaće javnosti pod velikim uticajem međunarodne zajednice. postiže tek indirektno. U cjelini sistema PDV-a svaki učesnik u prometu obračunava i stječe obavezu za plaćanje PDV-a na onu vrijednost koju je dodao u toj fazi prometa. Načela PDV-a 2 3 http://www. u cilju fiskalne transformacije u BiH. 6 . međutim.1.Oporezivanje dodatne vrijednosti u pojedinim fazama prometa se.2 Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost (“Službeni glasnik BiH br: 9/05 i 35/05 ) uvodi se obaveza i regulira sistem plaćanja poreza na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini. 2. glasnik BiH 44/03. RS) i Distriktu Brčko na osnovu njihovog udjela u krajnjoj potrošnji.redovna distribucija i državnom budžetu. 3 2. uvjetovano je ukupnom ekonomskom. Osnovna obilježja PDV-a u BiH Uvođenje PDV-a. Ostali zakonski propisi koji se odnose na provedbu PDV-a u našoj zemlji su: • • • Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost (Sl. glasnik 93/05 i 21/06) i Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ( Sl. političkom i socijalnom situacijom na prostoru BiH.uino. kao i entitetima (FBiH.gov. Sam naziv poreza na dodanu vrijednost upućuje na to da se u prometnim transakcijama između poreznih obveznika oporezuje samo dodana vrijednost. Na ovaj način PDV je neutralan za porezne obveznike. Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjelu prihoda (Sl. a ukupni poreski teret snosi krajnji potrošač.

tj. dok se pri oporezivanju usluga u međunarodnoj razmjeni. 4 http://web.efzg. bez obzira na to da li su proizvedena u toj zemlji ili su uvezena. kroz mehanizam priznavanja odbitka ulaznog poreza. tj. ali za ostvarenje prava na odbitak ulaznog PDV-a mora postojati porezna faktura sa svim zakonom propisanim elementima. Načelo ulaznog PDV-a 4. Načelo dodane vrijednosti 3. Ovdje je neophodno naglasiti da se načelo odredišta dosljednije primjenjuje pri oporezivanju dobara. što zna i da se dobra i usluge oporezuju tamo gdje se i troše. Načelo izlaznog PDV-a. uglavnom. U cjelini sistema PDV-a svaki učesnik u prometu obračunava i stiće obavezu za plaćanje PDV-a na onu vrijednost koju je dodao u toj fazi prometa.dio. Na kraju poreznog perioda vrši se utvrđivanje porezne obaveze na slijedeći način: Od ukupnog izlaznog PDV obračunatog po izlaznim fakturama vrši se oduzimanje ulaznog PDV-a obračunatog na primljenim fakturama za određeni porezni period. S obzirom na to da su pored političkih i socijalnih faktora. ulazni PDV ne mora biti plaćen. Oporezivanje dodane vrijednosti u pojedinim fazama prometa se postiže tek indirektno. Izlazni PDV je PDV obračunat na prodaju dobara i usluga. Iz navedenog proizlazi da se načelo odredišta naziva još i načelo potrošnje. Osnovna načela PDV-a su: 1.Izlazni PDV iskazuju PDV obveznici na svojim izlaznim fakturama prilikom prodaje dobara i usluga. promet dobara i usluga na teritoriji BiH oporezuje se standardnom stopom 17% i stopom 0% za izvoz.hr/dok/FIN/gkordic//PDV_1. Načelo odredišta 2. Ulazni PDV je PDV obračunat na nabavke dobara i usluga. Suština sistema PDV-a je mogućnost odbitka ulaznog poreza (pretporeza). načelo mjesta obavljanja usluge.4 Sam naziv poreza na dodanu vrijednost upućuje na to da se u prometnim transakcijama između poreznih obveznika oporezuje samo dodana vrijednost.Na ovaj način PDV je neutralan za poreznog obveznika. Plaćanje ulazne fakture dobavljaču pa i ulaznog PDV-a nije uvjet mogućnosti odbitka ulaznog PDV-a. fiskalni razlozi odlučuju i u određivanju visine poreske stope.pdf 7 . prioritetno primjenjuje načelo porijekla.Promet dobara i usluga oporezuje se prema načelu odredišta. a ukupni poreski teret snosi krajnji potrošač.

vođenjem platnih transakcija. trgovanje dionicama/akcijama ili drugim vidovima učešća u preduzećima. financijske usluge (odobravanje i upravljanje kreditima. promet nepokretne imovine. usluge iz oblasti sporta i fizičkog odgoja koje pojedincima pružaju lica čija djelatnost nije usmjerena ka sticanju dobiti Financijske i novčane usluge: • • • • usluge osiguranja i reosiguranja. upravljanje investicionim fondovima) • • • važeće poštanske marke. ušteđevinom i bankovnim računima. usluge povezane sa upravljanjem depozitima. industrijskih ili ribarskih aktivnosti 8 . Djelatnosti koje su oslobođene plaćanja PDV-a u BiH Djelatnosti u javnom interesu: • • • • • javne poštanske usluge. izdavanje u zakup i podzakup stambenih objekata na period duži od 60 dana. usluge obrazovanja. te igre na sreću. administrativne i sudske takse.Dobivena razlika može biti u vidu obaveze za uplatu PDV-a kada je izlazni PDV veći od ulaznog PDV-a ili ta razlika može biti u vidu prava poreznog obveznika za povrat PDV-a ali samo u slučaju da je izlazni PDV manji od ulaznog PDV-a). porezne markice. usluge socijalnog osiguranja. Međunarodni prijevoz: snabdijevanje plovnih objekata gorivom i drugim dobrima koji se koriste za spašavanje i pomoć na moru te plovidbu na otvorenom moru i koji su namijenjeni za obavljanje komercijalnih. medicinske usluge i usluge zdravstvene zaštite. osim telekomunikacionih. izuzev prvog prijenosa prava svojine ili prava raspolaganja novoizgrađenom nepokretnom imovinom.

Kanarska Ostrva.wikipedia. Europska unija i PVD Porezni sistem Europske Unije je označen serijom direktiva od kojih je za PDV najznačajnija Šesta direktiva. neophodno je sagledati propise kako bi se znao njihov status.gov. ali i povišene gdje je maksimum 25%. medicinska njega.uino. 0% za prodaju prehrambenih proizvoda i pića (osim u ugostiteljstvu) i farmaceutskih 5 6 http://www.php?grupa=2&clanak=36 9 .6 Kada se usporede stope shvatimo da smo u samom vrhu sa stopom od 22% i da su daljnje promjene moguće samo u vidu smanjivanja. Iako postoje osnovne smjernice. Tim više.html www.. Šesta direktiva zahtijeva da određena dobra budu oslobođena od PDV-a. za uslugu prehrane u restoranima. Također. neke države su uspjele stvoriti različite stope za određene regije i teritorije. poštanske usluge. imaju nešto nižu stopu nego je to u kontinentalnom dijelu Portugala. jedan od glavnih ciljeva EU je usklađivanje poreznih sustava i poreznih stopa. 10% za vodu i drvo za grijanje i u poduzetničke svrhe itd.• kupovina. Belgija .ekonos. Na primjer. Gibraltar (Velika Britanija). 6% za vodu.ba/b/Porezi/PDV/Opce_informacije. osiguranje i bankarske usluge i drugo). Konačno. Važna napomena je da to nije isto što i oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost.com http://www. 0% za novine i sl. plin. prijevoz osoba itd. Cipar .redovita stopa 20%. za prodaju pića u ugostiteljskim objektima. za određene vrste usluga važe specifična pravila o mjestu oporezivanja i. ali ponegdje postoje i snižene do 5%. Åland (Finska) su svi izvan EU sistema poreza na dodanu vrijednost. pak.redovita stopa 15%.).. iako nije predviđeno Šestom direktivom. 5% za vodu. Na primjer. Uobičajena stopa je 15%.hr/clanci. kao i snabdijevanje gorivom i drugim dobrima navedenih zrakoplova. Azorska Ostrva i Madeira (Portugal). 12% za vino. Različite stope postoje i unutar nekih drugih država Europske Unije. neke države za izvjesna dobra i usluge imaju "nultu stopu". hotelske usluge. 12% za energetske proizvode (ugljen i sl. Ceuta i Melilla (Španija).5 3. popravka i davanje u zakup zrakoplova koje avio-prijevoznici koriste za letove na međunarodnim linijama. drvo za grijanje. 8% za prijevoz putnika u pomorskom prometu.redovita stopa 21%. U nastavku dajemo pregled stopa PDV-a u nekim zemljama članicama EU: Austrija .. kao i kod nas.

snižena stopa 5. snižena stopa 15% za vodu. hotelske i ugostiteljske usluge itd.. Slovenija redovita stopa 20%. 0% za knjige i slično. te radio i televiziju. stanogradnju. drvo za ogrjev i poduzetničke svrhe. ribu itd. prijevoz osoba u tuzemstvu.redovita stopa 25%. 8% za radijske usluge i usluge u hotelijerstvu. snižena stopa 12% za vodu. snižena stopa 12% za vino. vodu. prijevoza osoba u tuzemstvu.redovita stopa 19%. stanogradnju itd.redovita stopa 22%. ugostiteljske usluge. 3% za mliječne proizvode. sokove i prodaju bilja za prehrambene svrhe. hotelske usluge i stanogradnju. usluge rent-a-car-a i sl. snižena stopa 17% za vodu. prijevoz osoba u tuzemstvu. prijevoz osoba u tuzemstvu i inozemstvu.5% za vodu. prijevoz osoba. 7% za vodu. 0% za prodaju. energente. 4. snižena stopa 7% za vodu.redovita stopa 16%. usluge hotela.redovita stopa 19. 5% za drvo za ogrjev.. 6% za prijevoz osoba u tuzemstvu. 4% za knjige. prodaju biljaka. sokove. snižena stopa 10% za vodu. biljke za prehranu i dekoraciju. hotelske usluge itd. 5% za sokove. sokove.redovita stopa 20%..5%. 2.5% za vodu. 0% za tisak i lijekove. Mađarska . hotelske usluge. hotelske i ugostiteljske usluge.. 0% za novine. knjige i novine. energente. drvo za ogrjev. hotelske usluge i sl.redovita stopa 22%. Irska . Španjolska . sokove. usluge radija.. Velika Britanija . najam brodova i zrakoplova i državnih. Italija . novine i časopise. meso. prijevoz osoba.proizvoda.4% za određene prehrambene proizvode.. Njemačka . prodaja nekretnina.redovita stopa 20%. umjetnička djela itd. 0% za knjige.5% za biljke za prehranu.redovita stopa 21%.. snižena stopa 13. prijevoz putnika. prijevoz osoba. snižena stopa 8. snižena stopa 6% za vodu. hotelske i ugostiteljske usluge itd. Danska redovita stopa 25%. Estonija . drvo za ogrijeva. Finska .. Nizozemska .redovita stopa 19%. za biljke za prehranu i sl. hotelske i ugostiteljske usluge.redovita stopa 21%.. stanogradnju itd. hotelske i ugostiteljske usluge i stanogradnju. prijevoz osoba u tuzemstvu i inozemstvu.redovita stopa 18%. Francuska . sokove. Grčka redovita stopa 19%.redovita stopa 17. hotelske i ugostiteljske usluge. Poljska . zemni plin i struju. Češka . sokove. snižena stopa 9% za vodu. prijevoz putnika. 10 . Švedska .. 4% za određene prehrambene i farmaceutske proizvode.5% za energiju. mineralnu vodu.redovita stopa 16%. sokove.. 4. snižena stopa 7% za vodu. 0% za novine. struju. 5% za vodu.. diesel.6%. prijevoz osoba u tuzemstvu. sokove. Portugal . stanogradnju itd. hotelske i ugostiteljske usluge i stanogradnju.1% za radijske pristojbe. loživo ulje.

U Češkoj je snižena stopa PDV-a iznosi 5 posto. Ne smijemo ni zaboraviti da je Francuska prva zemlja koja je uvela poreze.a počela se primjenjivati u Hrvatskoj 1. zatim Gibraltar u Velikoj Britaniji.7 U europskoj uniji postoji niska i snižena stopa PDV-a. Ekonomisti se slažu s ukidanjem nulte stope PDV-a jer smatraju da to ne bi dovelo do značajnijeg porasta cijena.01. a početkom 2001.snižena stopa 5% za energente. dakle imale su prijelazno razdoblje više od pet godina. Malta je imala pravo koristiti nultu stopu za farmaceutske i poljoprivredne proizvode do 01.com/hr-hrvatska/cemu-strah-od-eu-nude-nize-cijene-hrane-i-snizenu-stopu-pdv-a-od-5posto/320037 11 . Ukidanjem nulte stope PDV-a u Hrvatskoj bi se znatno postavila razlika između ekonomske i socijalne politike. Nulta stopa PDV. se počela primjenjivati i na turističke usluge za inozemne goste u organiziranom boravku koje se plaćaju doznakama iz inozemstva. Spomenute stope su one u Sloveniji 8 posto i Slovačkoj 6 posto.8 Drugačija situacija je u zemljama zapadne Europe jer je stupanj razvoja njihovih poreznih sustava puno viši. ona je zapravo tvorac tog sustava. stanogradnju. prijevoz osoba itd. a u Rumunjskoj 11 posto. Kasnije je na turističke usluge za strane goste uvedena snižena stopa od 10 posto. vodu. Iako postoje osnovne smjernice. pa su tako pojedine zemlje sa nižim BND dobile odgodu i do 5 godina. medicinska njegu. Na primjer. a to se prije svega odnosi na poštanske usluge. http://dalje. a Cipar 5 i 8 posto. prehrambene proizvode. Åland u Finskoj su izvan sustava poreza na dodanu vrijednost. Poljska je uvela sniženu stopu od 7 posto. Malta je počela primjenjivati tu stopu od 5 posto. Porezni sustav Europske unije je definiran različitim direktivama od kojih je za PDV najznačajnija Šesta direktiva. časopise. 7 8 Isto. osiguranje i bankarske usluge. Malta i Cipar su ušle u Europsku uniju u svibnju 2004.2010. ali su u njenim članicama i snižene cijene prehrambenih proizvoda. godine. Važno je napomenuti da Šesta direktiva zahtijeva da određena dobra budu oslobođena od PDV-a. 0% za knjige. Valja spomenuti da je najveći iznos snižene stope od zemalja u našem okruženju onaj u Mađarskoj od 12 posto. tri pokrajine u Španjolskoj. studenog 1999. Nekim novim članicama EU je bilo omogućeno prijelazno razdoblje za ukidanje nulte stope PDV-a. farmaceutske proizvode. godine. Poljska. U Europskoj uniji je kruh primjerice tržišna kategorija i ima sniženi PDV. stanogradnju. neke države su uspjele stvoriti različite stope za određene regije i teritorije.

Dobavljači nerezidentni moraju imenovati predstavnika za PDV u Rumunjskoj. većina poljskih propisa vezanih uz porez na dodanu vrijednost (PDV) usklađeno je s direktivama EU. Predmeti za koje se obračunava stopa poreza od 7% uključuju knjige i novine.mingorp.1. Izuzeća uključuju financijske usluge i usluge vezane uz znanost. financijske i bankarske usluge.hr/UserDocsImages/cardsanalize24052006/MacroCompetitivnesAssessmentCRO. također je dozvoljena dobrovoljna prijava. sporta i zdravstva.10 9 http://www. Porez na dodanu vrijednost obračunava se na većinu novčanih transakcija.hr/UserDocsImages/cardsanalize24052006/MacroCompetitivnesAssessmentCRO.3. usluge vezane uz poljoprivredu i šumarstvo i neke medicinske proizvode. Poljska omogućava povrat PDV-a na temelju 8. lijekove i hotelske usluge. razvoj tehnologije. obrazovanja. U slučaju poreznih obveznika izvan EU koji prijavljuju PDV u Poljskoj. Za izvoz vrijedi nulta stopa. i 13. Za izvoz se primjenjuje nulta stopa. novine. Standardna stopa poreza je 19%. Rumunjska Standardna stopa PDV-a 19%. osim ako za njihove transakcije vrijedi mehanizam obrnute naplate. potrebno je imenovati poreznog predstavnika. Prijava je obvezna za društva s prometom iznad 10.2. 9 3. Prijava je obvezna za trgovačka društva s godišnjim oporezivim prometom iznad 2 bilijuna RON-a. Poljska Od 1. Stopa od 3% obračunava se za određene poljoprivredne proizvode i neobrađene prehrambene proizvode. obrazovne.000 €.pdf 12 .direktive EU. U pravilu. a smanjena stopa od 9% obračunava se na knjige. društvene.pdf 10 http://www. Izuzeća uključuju zdravstvene. umjetnosti. ali moguća je i dobrovoljna prijava poreza ispod ove razine. svibnja 2004. PDV se obračunava na većinu transakcija (nabavu robe i usluga) po standardnoj stopi od 22%. kulture.mingorp.

13 . Oslobođenja u Srbiji uključuju bankarstvo. financijske i osiguravajuće usluge i izvoz. Srbija i Crna gora Standardna stopa PDV-a je 18% za Srbiju.3.5% Porez na dodanu vrijednost (PDV) se obračunava na većinu transakcija po standardnoj stopi od 20%. Niža stopa od 8. poljoprivredne proizvode i lijekove. javne usluge i hotelski smještaj. nerezidentni koji imaju prijavljen PDV u inozemstvu imaju mogućnost povrata ulaznog poreza plaćenog u Slovačkoj. 3.5% obračunava se na prehrambene namirnice.6.3.11 3. U Srbiji se niža stopa od 8% primjenjuje na osnovne prehrambene namirnice. Obrnuta naplata se primjenjuje na nabavu određenih usluga od strane nerezidenata. a moguća je i dobrovoljna prijava. Oslobođenja uključuju financijske. Prijava PDV-a je obvezna za trgovačka društva nakon što im ostvareni promet premaši 1. obrazovanje i nabavu zemlje i objekata.4. dok je za Crnu Goru 17% .5 milijuna SKK u razdoblju od 12 mjeseci. Za izvoz vrijedi nulta stopa. Slovačka Standardna stopa PDV-a je19% PDV se obračunava na većinu transakcija po standardnoj stopi od 19%. zdravstvene usluge. Turska 11 Isto. gnojiva. Porez na dodanu vrijednost (PDV) obračunava se na većinu transakcija po standardnoj stopi od 18% u Srbiji (17% u Crnoj Gori). Prijava je obvezna za trgovačka društva s godišnjim prometom iznad 5 milijuna SIT-a. Za kupovinu zemlje se računa za sve kupovine osip prve. Slovenija Standardna stopa PDV-a je 20% Niža stopa 8. osiguravajuće i obrazovne usluge te usluge emitiranja programa. Izuzeća uključuju bankarstvo.5. 3. financijske i osiguravajuće usluge. Za izvoz se primjenjuje nulta stopa. neke lijekove.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) se primjenjuje na većinu transakcija. PDV se plaća za većinu transakcija po stopi od 25%. zdravstvene i obrazovne usluge i najam stambenih prostora oslobođeni su plaćanja poreza. novina I određenih nekretnina. najam nekretnina i cjevovodni prijenos sirove nafte i petroleja. Stopa od 5% obračunava se na udžbenike i određene medicinske materijale i proizvode. Financijske usluge. rabljenih automobila. 1% Porez na dodanu vrijednost (PDV) se obračunava na većinu transakcija po standardnoj stopi od 18%. Njegova prijava je obvezna za trgovačka društva s godišnjim prometom iznad 1 14 . Češka Standardna stopa od 19% niža stopa 5%. nabavu brodova iIi zrakoplova i nabavu robe i usluga u građevini za izgradnju i održavanje morskih i zračnih luka. međunarodni prijevoz. privatno obrazovanje i zdravstvene usluge. pružanje usluga u inozemstvu. 3. Stopa od 1% primjenjuje se na nabavu poljoprivrednih proizvoda.8.Standardna stopa PDV-a je 18% Niže stope 8%. Prijava PDV-a je obvezna za trgovačka društva. Prijava je obvezna u svim slučajevima gdje se isporuka robe i usluga vrši u Turskoj osim gdje se primjenjuje obrnuta naplata. Smanjena stopa od 15% odnosi se na hranu i ostale osnovne proizvode i predmete od društvenog značaja. niža stopa 15% i 5%. Izuzeća uključuju transakcije koje podliježu porezu na bankarske i osiguravajuće transakcije.7. knjige. Mađarska Standardna stopa 25%. neke usluge zabavne industrije. 3. Inozemna društva bez trajnog sjedišta u Turskoj ne mogu se prijaviti samo radi plaćanja PDV-a. Niža stopa od 8% odnosi se na osnovne prehrambene namirnice. Nulta stopa odnosi se na izvoz proizvoda.

12 Zaključak 12 http://www. Oslobođenja od poreza uključuju najam stambenih prostora te financijske. Hrvatska Standardna stopa PDV-a u ovoj zemlji je 22%. HRK. Prijava je obvezna za društva s godišnjim prometom iznad 85. zdravstvene usluge i obrazovanje.milijuna CZK.9. Za izvoz. a moguća je i dobrovoljna prijava za niži iznos od navedenog. financijske i osiguravajuće usluge. osiguravajuće i zdravstvene usluge.000. Oslobođenja uključuju prijenos i najam zemlje i objekata. 3. Niža stopa od 5% odnosi se na prehrambene namirnice.mingorp. osnovne prehrambene namirnice i određene poljoprivredne i ribarske proizvode porezna stopa je 0%. PDV se primjenjuje na većinu transakcija.pdf 15 . Na izvoz se primjenjuje nulta stopa. farmaceutske proizvode i većinu usluga.hr/UserDocsImages/cardsanalize24052006/MacroCompetitivnesAssessmentCRO.

Tim zemljama članicama EU dozvoljeno je «prijelazno» razdoblje Geografska stopa je snižena standardna stopa PDV-a za određeni postotak. Medicinska oprema.1991. slobodne trgovinske zone i sl. te im je standardna stopa PDV-a za pojedine tuzemne promete bila ispod 15%. pomoć i druge stvari koju koriste invalidi samo za osobnu upotrebu.Kao što se moglo i primjetiti. Dodatak III.1.wikipedia. za medicinske i veterinarske potrebe. koju koriste pojedine zemlje članice EU u posebnim područjima kao što su turističke regije.com 16 . Bosna i Hercegovina sa svojom stopom od 17% je skoro za trećinu niža po ovom načinu oporezivanja. Direktive 2006/112/EC propisuje skupine prometa i usluga na koje se može primijeniti snižena stopa. Nulta stopa nije u skladu s Šestom smjernicom ali je koristi većina članica EU Snižena stopa se može primjenjivati na: Hrana i piće. dječje sjedalice za automobile. opskrbu vodom. «Super» snižene stope one stope koje su ispod 5% su iz skupine prometa navedenih u Aneksu Parking stopa se primjenjuje na određene promete dobara i usluga u onim zemljama EU koje su imale uveden PDV prije 1. uključujući kontracepcijske proizvode i sanitarni materijal.. ali i transport putnika i njihove prtljage su isto pod nižom stopom PBD-a. uključujući popravke i dijelove za takvu opremu. najveći PDV ima Mađarska u iznosu od 25%. farmaceutske proizvode koji se koriste za zdravstvene i preventivne potrebe. Literatura www. otoci.

gov.efzg.ba/b/Porezi/PDV/Opce_informacije.com/hrhrvatska/cemu-strah-od-eu-nude-nize-cijene-hrane-i-snizenu-stopu-pdv-a-od-5posto/320037 http://www.http://www.hr/dok/FIN/gkordic//PDV_1.html 17 .hr/clanci.uino.ekonos.dio.pdfhttp http://www.php?grupa=2&clanak=36http://dalje.gov.uino.pdf http://www.hr/UserDocsImages/cardsanalize24052006/MacroCompeti tivnesAssessment-CRO.mingorp.bahttp://web.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful