P. 1
PDV novi

PDV novi

|Views: 21|Likes:
Published by kata_tomic9369

More info:

Published by: kata_tomic9369 on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

Sadržaj

Sadržaj...........................................................................................................................1 Uvod..............................................................................................................................1 1.1. Pojam, nastanak i cilj poreza na dodatnu vrijednost (PDV) .................................2 1.2. Povijest poreza na dodanu vrijednost ..............................................................3 1.3. Razlog uvođenja PDV u BiH? ..........................................................................5 2. Osnovna obilježja PDV-a u BiH...............................................................................6 2.1. Načela PDV-a ...................................................................................................6 3. Europska unija i PVD...............................................................................................9 3.1. Poljska..............................................................................................................12 3.2. Rumunjska.......................................................................................................12 3.3. Srbija i Crna gora.............................................................................................13 3.4. Slovačka...........................................................................................................13 3.5. Slovenija..........................................................................................................13 3.6. Turska..............................................................................................................13 3.7. Mađarska..........................................................................................................14 3.8. Češka................................................................................................................14 3.9. Hrvatska...........................................................................................................15 Zaključak.....................................................................................................................15 Literatura.....................................................................................................................16

Uvod

naravno opet pod uvjetom da se taj račun i izda kupcu. nastanak i cilj poreza na dodatnu vrijednost (PDV) Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije poseban niti novi oblik poreza. žalbe i tako do u nedogled. s tom razlikom što se do tada plaća ovaj porez po stopi od 10% a PDV se obračunava po stopi od 17%. Logika je vrlo jednostavna svaki isporučeni proizvod ili uslugu prati račun. naime ne može prebiti naš iskazani PDV-e od 17% i onaj važeći u svojoj zemlji od 22%. na ispostavljenome računu moramo obračunati i PDV-e.Od uvođenja PDV-a u BiH svi proizvodi i usluge su u određenoj mjeri poskupjele. Ne može samo kroz poreze i namete uzimati. Uvođenjem PDV-a sasvim zasigurno uvelo se reda u platnome prometu i smanjio utjecaj sive ekonomije. Međutim. a on to ne može. Do tada se plaćao porez na promet proizvoda i usluga. Na taj način automatski postajemo skuplji i nekonkurentniji. S obzirom na poslovanje naši trgovina i lov u mutnom. Slijede upiti relevantnim institucijama što učiniti.. Proračun države će se sigurno bolje puniti nego do uvođenja PDV-a. a zauzvrat niša ne davati. Često nam se događa da nemamo problema i glavobolja sa samom prodajom već naše glavobolje započinju kad prodamo robu u inozemstvo. Čim naš račun stigne do kupca on nas zove i ima prigovor na iskazani PDVe. 1. naplata PDV-a je samo još jedan način nelegalne zarade pojedinaca. Vrlo lako se može izračunati koliko je trebalo biti eventualno poskupljenje. jer im to bitno poskupljuje kupljeni proizvod ili uslugu. Sve me to podsjeća na neka iskustva iz susjedstva kada su se kod njih enormna poskupljenja opravdavala također uvođenjem PDV-a. Ako je državi stalo do stimuliranja i povećanja izvoza trebalo bi napraviti određene promjene u zakonskoj regulativi. sva tržišta su nam potencijalno zanimljiva. znači samo 7%. Jedna od velikih nelogičnosti je fakturiranje i plaćanje PDV-a na izvoz proizvoda i usluga. On. nerad poreznih inspektora. Da bi opstali mi moramo proizvoditi i prodavati. molbe. Traži od prodavača da makne PDV-e. PDV je višefazni porez koji se plaća kontinuirano u svim fazama proizvodnoprometnog 2 . Pojam. ne usuđujem se ipak javno reći možda i korumpiranost pojedinih. država itekako mora voditi računa o stvaranju okvira za uspješno funkcioniranje privrede.1. Kada mi prodamo određeni proizvod ili uslugu u inozemstvo primjerice u Hrvatsku.

što znači da se ne prikuplja direktno od lica koje je porezni obveznik. Cilj oporezivanja porezom na dodanu vrijednost je da se ovim porezom optereti samo promet koji služi krajnjoj potrošnji. On u velikoj mjeri onemogućava različite oblike prevara. Za PDV se može reći da je neto svefazni porez. već samo na dodatnu vrijednost. već samo dodanu vrijednost (višak vrijednosti ) zbog čega se i zove porez na dodanu vrijednost.2.2006.01. Sistem poreza na dodanu vrijednost državi omogućava veće javne prihode. Novom Zelandu ili Singapuru. Kanadi. PDV je porez koji se zaračunava i plača kontinuirano u svim fazama proizvodnoprometnog ciklusa i od svih učesnika u tom prometu. nastalu u konkretnoj fazi prodaje. jer se obračunava u svakoj fazi prometa dobara i usluga podložnih oporezivanju. Zato porez na dodanu vrijednost ne opterećuje cjelokupni promet. naročito u zemljama koje su u klasičnim sistemima imale mnogo problema sa prikupljanjem poreza. jer se ne obračunava na ukupnu prodajnu vrijednost u svakoj od faza. Primjenjuje se u preko 120 država svijeta. PDV je u BiH zamijenio dosadašnji sistem poreza na promet proizvoda i usluga počevši od 01. Porez na dodanu vrijednost je indirektni porez. a neto. to je oblast za koju se najveći broj utaja i veže.ciklusa i od svih učesnika u tom prometu. Mnogo je manja mogućnost različitih utaja. Generalno se oporezuje svaki promet. mada se na razvijenijim tržištima svi ovi efekti pomalo gube zbog mnogo širih mogućnosti za malverzacije. Pošto je izvoz oslobođen plaćanja PDV-a. a u nekim od njih se javlja i pod drugačijim nazivima na primjer u Ujedinjenom Kraljevstvu. već od lica koja se smatraju krajnjim 3 . ali se poreska obaveza umanjuje za iznos poreskog odbitka. Povijest poreza na dodanu vrijednost Porez na dodanu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu. 1. gdje je poznat kao porez na dobra i usluge.godine. ali je i meta brojnih kritika zbog toga što je to regresivni porez. dok je u Japanu poznat kao porez na konzumiranje.

1970. kao i ostale bivše socijalističke zemlje koje pretendiraju za članstvo u Europskoj uniji. Jačanjem Europskih integracija pojavio se problem harmonizacije oporezivanja.godine još 51 zemlja uvela je u svoj fiskalni sistem PDV . 1990. travnja 1954. ali je vremenom njegovo djelovanje prošireno na sve oblasti poslovanja. ubrzati porast životnog standarda. Od 1991.god. a prihvaćena je od 15.god.potrošačima.godine. PDV se primjenjuje u svijetu već 40 godina. Zanimljiv je podatak o dinamici i povećanju broja zemalja koje su uvele PDV. Trenutno se u svijetu u preko 120 zemalja primjenjuje PDV. 1993. Luksemburg. Finska. gotovo sve zemlje u tranziciji svjesne i suočene sa ekonomskim i političkim značajem koji Unija ima u Europi. U Francuskoj je PDV najznačajniji izvor javnog financiranja i procjenjuje se da donosi oko 45% prihoda. U cilju harmonizacije sistema indirektnog oporezivanja u EU-Europskoj uniji. Uspostavom zajedničkog tržišta. Do 1991.kao oblik oporezivanja prometa dobara i usluga. čiji je cilj bio određivanje zajedničke porezne osnovice. 1971. medu posljednjim Europskim zemljama koje su uvele PDV. uvela taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Tom trendu usvajanja PDV-a priključuje se i BiH. te razviti što bliskije odnose među članicama Unije.god. a zatim 1969.05.1977. Holandija. 1 www. od kojih je najznačajnija šesta smjernica koja je značajna za PDV. isprva uveden kao opterećenje za velike kompanije.1 U Europi među prvim zemljama koje su uvele PDV bile su Francuska i Njemačka kao članice EEZ (Europske ekonomske zajednice). PDV je izumio francuski ekonomista Maurice Lauré 1954. izvoz nije predmet oporezivanja.godine taj porez bio je uveden u 56 zemalja svijeta. U zadnjih 10-tak godina. odlučile su se na reformu svojih poreznih sistema u smjeru uvođenja PDV-a. On je bio direktor francuske porezne službe koja je 10. Belgija.org 4 . članice EU su željele unaprijediti privredni razvoj. su i novoprimljene članice EU.-2002. izdano je niz smjernica. U širenju EU primjena PDV-a postavljena je kao jedan od osnovnih uvjeta za primanje novih članica. S obzirom da je PDV zamišljen kao porez na konzumiranje. Da bi se to ostvarilo bilo je neophodno izvršiti i harmonizaciju zakonodavnih rješenja zemalja članica u pogledu indirektnog oporezivanja u okvirima zajedničkog tržišta.god Italija.god. godine.god.wikipedia.

davanje državi financijskog suvereniteta za financiranje (zajedničkih) institucija i servisiranje vanjskog duga. Nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja na državnom nivou povjerene su Upravi za indirektno oporezivanje UIO kao nezavisnoj instituciji na državnom nivou. 6. jačanje fiskalnog i financijskog suvereniteta BiH. odnosno smanjenje porezne evazije. uvođenje i primjena sistema PDV-a na nivou države Obzirom da BiH ide u pravcu približavanja Europskim integracijama i približavanju EU. sav prihod od indirektnog oporezivanja koji prikuplja UIO se uplaćuje na jedinstveni račun. što je opet bitan element vanjske politike. 9. stvaranje uvjeta za uspješno funkcioniranje institucija i izmirenje međunarodnih obaveza BiH. korištenje PDV-a kao instrumenta uspostavljanja makroekonomske stabilnosti na jedinstvenom tržištu. prenošenja fiskalnog suvereniteta sa entiteta na državu za indirektne poreze. Razlog uvođenja PDV u BiH? Porezne reforme u BiH idu u pravcu jačanja fiskalnog i financijskog suvereniteta BiH kao države. 2. kreiranje uvjeta da država uspješno vodi vanjskotrgovinsku i carinsku politiku. Ta reforma ide u pravcu: 1. 8.1. uključivanje BiH u međunarodne integracije posebno u EU.3. 3. Prema Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja. U osnovne razloge za uvođenje PDV-a u BiH spadaju: 1. 7. efikasnija borba protiv korupcije na nivou BiH. uvođenje PDV-a koji je i jedan od osnovnih uvjeta za prijem u EU i to na državnom nivou je suštinski dio ovog procesa reformi. 2. sa kojeg se vrši državnih 5 . 4. sigurnije i veče punjenje budžeta svih teritorijalno-političkih jedinica (što će opet osigurati). izgradnja jedinstvenog ekonomskog prostora. 5. kao faktor reintegracije privrede BiH. 3.

Glasnik 55/04). postiže tek indirektno. Osnovna obilježja PDV-a u BiH Uvođenje PDV-a. 52/04).redovna distribucija i državnom budžetu. Sam naziv poreza na dodanu vrijednost upućuje na to da se u prometnim transakcijama između poreznih obveznika oporezuje samo dodana vrijednost. 6 . u cilju fiskalne transformacije u BiH. glasnik 93/05 i 21/06) i Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ( Sl.Oporezivanje dodatne vrijednosti u pojedinim fazama prometa se. Na ovaj način PDV je neutralan za porezne obveznike. Neki od ključnih aspekata koji su relevantni u kontekstu razumijevanja uvođenja PDV-a u našoj zemlji su političko okruženje koje je pored domaće javnosti pod velikim uticajem međunarodne zajednice.uino. U cjelini sistema PDV-a svaki učesnik u prometu obračunava i stječe obavezu za plaćanje PDV-a na onu vrijednost koju je dodao u toj fazi prometa. 3 2. 2. glasnik BiH 44/03. političkom i socijalnom situacijom na prostoru BiH.gov. RS) i Distriktu Brčko na osnovu njihovog udjela u krajnjoj potrošnji. a ukupni poreski teret snosi krajnji potrošač. Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjelu prihoda (Sl. kroz mehanizam priznavanja odbitka ulaznog poreza. međutim. uvjetovano je ukupnom ekonomskom.2 Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost (“Službeni glasnik BiH br: 9/05 i 35/05 ) uvodi se obaveza i regulira sistem plaćanja poreza na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini.1.ba Isto. Ostali zakonski propisi koji se odnose na provedbu PDV-a u našoj zemlji su: • • • Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost (Sl. Načela PDV-a 2 3 http://www. kao i entitetima (FBiH.

načelo mjesta obavljanja usluge. U cjelini sistema PDV-a svaki učesnik u prometu obračunava i stiće obavezu za plaćanje PDV-a na onu vrijednost koju je dodao u toj fazi prometa. Iz navedenog proizlazi da se načelo odredišta naziva još i načelo potrošnje. uglavnom.efzg. tj. fiskalni razlozi odlučuju i u određivanju visine poreske stope. tj. Na kraju poreznog perioda vrši se utvrđivanje porezne obaveze na slijedeći način: Od ukupnog izlaznog PDV obračunatog po izlaznim fakturama vrši se oduzimanje ulaznog PDV-a obračunatog na primljenim fakturama za određeni porezni period. ali za ostvarenje prava na odbitak ulaznog PDV-a mora postojati porezna faktura sa svim zakonom propisanim elementima. Ulazni PDV je PDV obračunat na nabavke dobara i usluga.Izlazni PDV iskazuju PDV obveznici na svojim izlaznim fakturama prilikom prodaje dobara i usluga. što zna i da se dobra i usluge oporezuju tamo gdje se i troše. prioritetno primjenjuje načelo porijekla. Načelo odredišta 2. Načelo dodane vrijednosti 3. Načelo ulaznog PDV-a 4.4 Sam naziv poreza na dodanu vrijednost upućuje na to da se u prometnim transakcijama između poreznih obveznika oporezuje samo dodana vrijednost. Osnovna načela PDV-a su: 1.hr/dok/FIN/gkordic//PDV_1. S obzirom na to da su pored političkih i socijalnih faktora. bez obzira na to da li su proizvedena u toj zemlji ili su uvezena.dio. dok se pri oporezivanju usluga u međunarodnoj razmjeni. kroz mehanizam priznavanja odbitka ulaznog poreza. Plaćanje ulazne fakture dobavljaču pa i ulaznog PDV-a nije uvjet mogućnosti odbitka ulaznog PDV-a. Načelo izlaznog PDV-a. Izlazni PDV je PDV obračunat na prodaju dobara i usluga. Suština sistema PDV-a je mogućnost odbitka ulaznog poreza (pretporeza).Promet dobara i usluga oporezuje se prema načelu odredišta. Ovdje je neophodno naglasiti da se načelo odredišta dosljednije primjenjuje pri oporezivanju dobara. a ukupni poreski teret snosi krajnji potrošač. Oporezivanje dodane vrijednosti u pojedinim fazama prometa se postiže tek indirektno. promet dobara i usluga na teritoriji BiH oporezuje se standardnom stopom 17% i stopom 0% za izvoz. ulazni PDV ne mora biti plaćen.Na ovaj način PDV je neutralan za poreznog obveznika. 4 http://web.pdf 7 .

te igre na sreću. usluge iz oblasti sporta i fizičkog odgoja koje pojedincima pružaju lica čija djelatnost nije usmjerena ka sticanju dobiti Financijske i novčane usluge: • • • • usluge osiguranja i reosiguranja. promet nepokretne imovine. medicinske usluge i usluge zdravstvene zaštite. industrijskih ili ribarskih aktivnosti 8 . izuzev prvog prijenosa prava svojine ili prava raspolaganja novoizgrađenom nepokretnom imovinom. administrativne i sudske takse. trgovanje dionicama/akcijama ili drugim vidovima učešća u preduzećima. izdavanje u zakup i podzakup stambenih objekata na period duži od 60 dana. usluge povezane sa upravljanjem depozitima. porezne markice. osim telekomunikacionih.Dobivena razlika može biti u vidu obaveze za uplatu PDV-a kada je izlazni PDV veći od ulaznog PDV-a ili ta razlika može biti u vidu prava poreznog obveznika za povrat PDV-a ali samo u slučaju da je izlazni PDV manji od ulaznog PDV-a). upravljanje investicionim fondovima) • • • važeće poštanske marke. usluge socijalnog osiguranja. vođenjem platnih transakcija. Međunarodni prijevoz: snabdijevanje plovnih objekata gorivom i drugim dobrima koji se koriste za spašavanje i pomoć na moru te plovidbu na otvorenom moru i koji su namijenjeni za obavljanje komercijalnih. Djelatnosti koje su oslobođene plaćanja PDV-a u BiH Djelatnosti u javnom interesu: • • • • • javne poštanske usluge. financijske usluge (odobravanje i upravljanje kreditima. ušteđevinom i bankovnim računima. usluge obrazovanja.

). Kanarska Ostrva. kao i snabdijevanje gorivom i drugim dobrima navedenih zrakoplova. Azorska Ostrva i Madeira (Portugal).5 3. ali ponegdje postoje i snižene do 5%. Åland (Finska) su svi izvan EU sistema poreza na dodanu vrijednost. drvo za grijanje. za određene vrste usluga važe specifična pravila o mjestu oporezivanja i. Gibraltar (Velika Britanija).. Šesta direktiva zahtijeva da određena dobra budu oslobođena od PDV-a.html www..hr/clanci. 10% za vodu i drvo za grijanje i u poduzetničke svrhe itd. Uobičajena stopa je 15%. hotelske usluge. prijevoz osoba itd. 6% za vodu. Ceuta i Melilla (Španija). 0% za novine i sl. osiguranje i bankarske usluge i drugo). poštanske usluge. Na primjer.6 Kada se usporede stope shvatimo da smo u samom vrhu sa stopom od 22% i da su daljnje promjene moguće samo u vidu smanjivanja. U nastavku dajemo pregled stopa PDV-a u nekim zemljama članicama EU: Austrija .ba/b/Porezi/PDV/Opce_informacije.. Europska unija i PVD Porezni sistem Europske Unije je označen serijom direktiva od kojih je za PDV najznačajnija Šesta direktiva. kao i kod nas. ali i povišene gdje je maksimum 25%.• kupovina. Tim više. Također. 5% za vodu. neke države su uspjele stvoriti različite stope za određene regije i teritorije. za uslugu prehrane u restoranima.uino. Iako postoje osnovne smjernice. plin. popravka i davanje u zakup zrakoplova koje avio-prijevoznici koriste za letove na međunarodnim linijama. Cipar .wikipedia. jedan od glavnih ciljeva EU je usklađivanje poreznih sustava i poreznih stopa. iako nije predviđeno Šestom direktivom.ekonos.php?grupa=2&clanak=36 9 .com http://www. Različite stope postoje i unutar nekih drugih država Europske Unije.redovita stopa 15%. 8% za prijevoz putnika u pomorskom prometu. Konačno.gov. pak. za prodaju pića u ugostiteljskim objektima. Važna napomena je da to nije isto što i oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost.redovita stopa 20%. 12% za vino. Na primjer. Belgija . neophodno je sagledati propise kako bi se znao njihov status. 12% za energetske proizvode (ugljen i sl. imaju nešto nižu stopu nego je to u kontinentalnom dijelu Portugala. medicinska njega. 0% za prodaju prehrambenih proizvoda i pića (osim u ugostiteljstvu) i farmaceutskih 5 6 http://www. neke države za izvjesna dobra i usluge imaju "nultu stopu".redovita stopa 21%.

redovita stopa 25%. sokove. snižena stopa 7% za vodu.. loživo ulje.5%..redovita stopa 22%. hotelske usluge itd. Slovenija redovita stopa 20%. ribu itd. snižena stopa 7% za vodu. najam brodova i zrakoplova i državnih. usluge rent-a-car-a i sl. hotelske i ugostiteljske usluge itd. meso. diesel. snižena stopa 12% za vino. prijevoz osoba u tuzemstvu. 3% za mliječne proizvode. drvo za ogrjev i poduzetničke svrhe.5% za biljke za prehranu. stanogradnju. energente. hotelske i ugostiteljske usluge. prijevoz osoba u tuzemstvu. prodaju biljaka.4% za određene prehrambene proizvode. snižena stopa 5. hotelske usluge i sl. prijevoz osoba. te radio i televiziju. 2.redovita stopa 19. usluge hotela.redovita stopa 22%.redovita stopa 19%. snižena stopa 17% za vodu. prodaja nekretnina.. prijevoz putnika. Njemačka . Poljska . 8% za radijske usluge i usluge u hotelijerstvu..proizvoda. Finska . 4% za određene prehrambene i farmaceutske proizvode. 7% za vodu. hotelske i ugostiteljske usluge itd. 6% za prijevoz osoba u tuzemstvu. 0% za tisak i lijekove.. Velika Britanija . 4% za knjige.redovita stopa 19%..redovita stopa 21%. ugostiteljske usluge. usluge radija. Irska .. Danska redovita stopa 25%. Mađarska ... prijevoza osoba u tuzemstvu. Italija . energente. snižena stopa 13. 0% za knjige. snižena stopa 9% za vodu.5% za vodu.6%. sokove i prodaju bilja za prehrambene svrhe. drvo za ogrijeva. snižena stopa 10% za vodu.1% za radijske pristojbe. snižena stopa 12% za vodu. mineralnu vodu. hotelske usluge i stanogradnju.redovita stopa 17. sokove. 0% za knjige i slično. Češka .redovita stopa 20%. hotelske i ugostiteljske usluge i stanogradnju. 4. hotelske i ugostiteljske usluge.redovita stopa 16%. Španjolska . sokove. sokove. prijevoz osoba. 0% za novine. prijevoz osoba u tuzemstvu. prijevoz osoba. hotelske i ugostiteljske usluge. struju. Švedska . sokove. 4.redovita stopa 20%. 5% za sokove.. stanogradnju itd. za biljke za prehranu i sl. vodu. hotelske usluge.5% za vodu.redovita stopa 18%. umjetnička djela itd.5% za energiju. prijevoz osoba u tuzemstvu i inozemstvu. 0% za novine. novine i časopise. hotelske i ugostiteljske usluge i stanogradnju. Grčka redovita stopa 19%. Estonija . drvo za ogrjev.redovita stopa 21%.. zemni plin i struju. 5% za drvo za ogrjev. Francuska . prijevoz putnika.redovita stopa 16%. snižena stopa 6% za vodu. Nizozemska . 5% za vodu. stanogradnju itd. 0% za prodaju. stanogradnju itd. 10 . snižena stopa 15% za vodu. snižena stopa 8. prijevoz osoba u tuzemstvu i inozemstvu. sokove. sokove.. knjige i novine. biljke za prehranu i dekoraciju. Portugal .

studenog 1999. ona je zapravo tvorac tog sustava. Åland u Finskoj su izvan sustava poreza na dodanu vrijednost. Nekim novim članicama EU je bilo omogućeno prijelazno razdoblje za ukidanje nulte stope PDV-a. tri pokrajine u Španjolskoj. U Europskoj uniji je kruh primjerice tržišna kategorija i ima sniženi PDV.01. vodu.snižena stopa 5% za energente. prehrambene proizvode. neke države su uspjele stvoriti različite stope za određene regije i teritorije. U Češkoj je snižena stopa PDV-a iznosi 5 posto. a početkom 2001. medicinska njegu. a to se prije svega odnosi na poštanske usluge. godine. Kasnije je na turističke usluge za strane goste uvedena snižena stopa od 10 posto. Spomenute stope su one u Sloveniji 8 posto i Slovačkoj 6 posto. Valja spomenuti da je najveći iznos snižene stope od zemalja u našem okruženju onaj u Mađarskoj od 12 posto. dakle imale su prijelazno razdoblje više od pet godina. zatim Gibraltar u Velikoj Britaniji. ali su u njenim članicama i snižene cijene prehrambenih proizvoda. a Cipar 5 i 8 posto.2010.8 Drugačija situacija je u zemljama zapadne Europe jer je stupanj razvoja njihovih poreznih sustava puno viši. Ukidanjem nulte stope PDV-a u Hrvatskoj bi se znatno postavila razlika između ekonomske i socijalne politike. Porezni sustav Europske unije je definiran različitim direktivama od kojih je za PDV najznačajnija Šesta direktiva. Važno je napomenuti da Šesta direktiva zahtijeva da određena dobra budu oslobođena od PDV-a. 0% za knjige. Poljska. stanogradnju. 7 8 Isto. Poljska je uvela sniženu stopu od 7 posto. Na primjer. Nulta stopa PDV. se počela primjenjivati i na turističke usluge za inozemne goste u organiziranom boravku koje se plaćaju doznakama iz inozemstva. Malta je počela primjenjivati tu stopu od 5 posto. Ne smijemo ni zaboraviti da je Francuska prva zemlja koja je uvela poreze. pa su tako pojedine zemlje sa nižim BND dobile odgodu i do 5 godina. godine. prijevoz osoba itd. Malta je imala pravo koristiti nultu stopu za farmaceutske i poljoprivredne proizvode do 01. Ekonomisti se slažu s ukidanjem nulte stope PDV-a jer smatraju da to ne bi dovelo do značajnijeg porasta cijena. Malta i Cipar su ušle u Europsku uniju u svibnju 2004.7 U europskoj uniji postoji niska i snižena stopa PDV-a. osiguranje i bankarske usluge. stanogradnju. a u Rumunjskoj 11 posto. http://dalje.com/hr-hrvatska/cemu-strah-od-eu-nude-nize-cijene-hrane-i-snizenu-stopu-pdv-a-od-5posto/320037 11 . farmaceutske proizvode. časopise.a počela se primjenjivati u Hrvatskoj 1. Iako postoje osnovne smjernice.

Prijava je obvezna za društva s prometom iznad 10. umjetnosti. lijekove i hotelske usluge. Izuzeća uključuju financijske usluge i usluge vezane uz znanost.3.hr/UserDocsImages/cardsanalize24052006/MacroCompetitivnesAssessmentCRO. Standardna stopa poreza je 19%. osim ako za njihove transakcije vrijedi mehanizam obrnute naplate. obrazovanja. Poljska Od 1. Porez na dodanu vrijednost obračunava se na većinu novčanih transakcija. obrazovne.hr/UserDocsImages/cardsanalize24052006/MacroCompetitivnesAssessmentCRO. potrebno je imenovati poreznog predstavnika.mingorp. društvene. U slučaju poreznih obveznika izvan EU koji prijavljuju PDV u Poljskoj. sporta i zdravstva. financijske i bankarske usluge. razvoj tehnologije.pdf 12 .pdf 10 http://www.direktive EU. usluge vezane uz poljoprivredu i šumarstvo i neke medicinske proizvode. Za izvoz se primjenjuje nulta stopa. Stopa od 3% obračunava se za određene poljoprivredne proizvode i neobrađene prehrambene proizvode. Rumunjska Standardna stopa PDV-a 19%. i 13. 9 3. Dobavljači nerezidentni moraju imenovati predstavnika za PDV u Rumunjskoj. Za izvoz vrijedi nulta stopa. također je dozvoljena dobrovoljna prijava. novine. svibnja 2004. ali moguća je i dobrovoljna prijava poreza ispod ove razine. U pravilu.10 9 http://www. kulture. Poljska omogućava povrat PDV-a na temelju 8.mingorp.2. Predmeti za koje se obračunava stopa poreza od 7% uključuju knjige i novine.000 €.1. većina poljskih propisa vezanih uz porez na dodanu vrijednost (PDV) usklađeno je s direktivama EU. Prijava je obvezna za trgovačka društva s godišnjim oporezivim prometom iznad 2 bilijuna RON-a. Izuzeća uključuju zdravstvene. a smanjena stopa od 9% obračunava se na knjige. PDV se obračunava na većinu transakcija (nabavu robe i usluga) po standardnoj stopi od 22%.

dok je za Crnu Goru 17% . nerezidentni koji imaju prijavljen PDV u inozemstvu imaju mogućnost povrata ulaznog poreza plaćenog u Slovačkoj. obrazovanje i nabavu zemlje i objekata. 3. financijske i osiguravajuće usluge. Prijava PDV-a je obvezna za trgovačka društva nakon što im ostvareni promet premaši 1. Za izvoz vrijedi nulta stopa.4. Turska 11 Isto. Za izvoz se primjenjuje nulta stopa. Oslobođenja u Srbiji uključuju bankarstvo.5% Porez na dodanu vrijednost (PDV) se obračunava na većinu transakcija po standardnoj stopi od 20%.6.5% obračunava se na prehrambene namirnice. 3. 13 . osiguravajuće i obrazovne usluge te usluge emitiranja programa. U Srbiji se niža stopa od 8% primjenjuje na osnovne prehrambene namirnice. Niža stopa od 8. Oslobođenja uključuju financijske. Porez na dodanu vrijednost (PDV) obračunava se na većinu transakcija po standardnoj stopi od 18% u Srbiji (17% u Crnoj Gori). javne usluge i hotelski smještaj. Slovačka Standardna stopa PDV-a je19% PDV se obračunava na većinu transakcija po standardnoj stopi od 19%. Prijava je obvezna za trgovačka društva s godišnjim prometom iznad 5 milijuna SIT-a. Izuzeća uključuju bankarstvo.3. Obrnuta naplata se primjenjuje na nabavu određenih usluga od strane nerezidenata. financijske i osiguravajuće usluge i izvoz. neke lijekove.3. gnojiva.5 milijuna SKK u razdoblju od 12 mjeseci. Slovenija Standardna stopa PDV-a je 20% Niža stopa 8. Srbija i Crna gora Standardna stopa PDV-a je 18% za Srbiju. a moguća je i dobrovoljna prijava.5.11 3. Za kupovinu zemlje se računa za sve kupovine osip prve. poljoprivredne proizvode i lijekove. zdravstvene usluge.

PDV se plaća za većinu transakcija po stopi od 25%. Smanjena stopa od 15% odnosi se na hranu i ostale osnovne proizvode i predmete od društvenog značaja. Niža stopa od 8% odnosi se na osnovne prehrambene namirnice.8. Izuzeća uključuju transakcije koje podliježu porezu na bankarske i osiguravajuće transakcije. 1% Porez na dodanu vrijednost (PDV) se obračunava na većinu transakcija po standardnoj stopi od 18%. Financijske usluge. 3. niža stopa 15% i 5%. pružanje usluga u inozemstvu. Stopa od 5% obračunava se na udžbenike i određene medicinske materijale i proizvode. Njegova prijava je obvezna za trgovačka društva s godišnjim prometom iznad 1 14 . knjige. Češka Standardna stopa od 19% niža stopa 5%. međunarodni prijevoz. privatno obrazovanje i zdravstvene usluge.Standardna stopa PDV-a je 18% Niže stope 8%. Mađarska Standardna stopa 25%. nabavu brodova iIi zrakoplova i nabavu robe i usluga u građevini za izgradnju i održavanje morskih i zračnih luka. Prijava je obvezna u svim slučajevima gdje se isporuka robe i usluga vrši u Turskoj osim gdje se primjenjuje obrnuta naplata. Stopa od 1% primjenjuje se na nabavu poljoprivrednih proizvoda. zdravstvene i obrazovne usluge i najam stambenih prostora oslobođeni su plaćanja poreza. novina I određenih nekretnina. Porez na dodanu vrijednost (PDV) se primjenjuje na većinu transakcija. neke usluge zabavne industrije. 3. Inozemna društva bez trajnog sjedišta u Turskoj ne mogu se prijaviti samo radi plaćanja PDV-a.7. Prijava PDV-a je obvezna za trgovačka društva. najam nekretnina i cjevovodni prijenos sirove nafte i petroleja. rabljenih automobila. Nulta stopa odnosi se na izvoz proizvoda.

PDV se primjenjuje na većinu transakcija. HRK. financijske i osiguravajuće usluge. Na izvoz se primjenjuje nulta stopa.mingorp. Prijava je obvezna za društva s godišnjim prometom iznad 85. osiguravajuće i zdravstvene usluge. Niža stopa od 5% odnosi se na prehrambene namirnice. 12 Zaključak 12 http://www. 3. zdravstvene usluge i obrazovanje.hr/UserDocsImages/cardsanalize24052006/MacroCompetitivnesAssessmentCRO.milijuna CZK.9. a moguća je i dobrovoljna prijava za niži iznos od navedenog. farmaceutske proizvode i većinu usluga.pdf 15 . Oslobođenja od poreza uključuju najam stambenih prostora te financijske.000. Oslobođenja uključuju prijenos i najam zemlje i objekata. osnovne prehrambene namirnice i određene poljoprivredne i ribarske proizvode porezna stopa je 0%. Hrvatska Standardna stopa PDV-a u ovoj zemlji je 22%. Za izvoz.

Literatura www. najveći PDV ima Mađarska u iznosu od 25%. Tim zemljama članicama EU dozvoljeno je «prijelazno» razdoblje Geografska stopa je snižena standardna stopa PDV-a za određeni postotak. ali i transport putnika i njihove prtljage su isto pod nižom stopom PBD-a. «Super» snižene stope one stope koje su ispod 5% su iz skupine prometa navedenih u Aneksu Parking stopa se primjenjuje na određene promete dobara i usluga u onim zemljama EU koje su imale uveden PDV prije 1. farmaceutske proizvode koji se koriste za zdravstvene i preventivne potrebe. Direktive 2006/112/EC propisuje skupine prometa i usluga na koje se može primijeniti snižena stopa. dječje sjedalice za automobile. pomoć i druge stvari koju koriste invalidi samo za osobnu upotrebu.com 16 . uključujući kontracepcijske proizvode i sanitarni materijal. uključujući popravke i dijelove za takvu opremu. Nulta stopa nije u skladu s Šestom smjernicom ali je koristi većina članica EU Snižena stopa se može primjenjivati na: Hrana i piće.. Bosna i Hercegovina sa svojom stopom od 17% je skoro za trećinu niža po ovom načinu oporezivanja.Kao što se moglo i primjetiti. Dodatak III.1991.wikipedia. za medicinske i veterinarske potrebe. Medicinska oprema. opskrbu vodom.1. koju koriste pojedine zemlje članice EU u posebnim područjima kao što su turističke regije. otoci. te im je standardna stopa PDV-a za pojedine tuzemne promete bila ispod 15%. slobodne trgovinske zone i sl.

uino.http://www.ba/b/Porezi/PDV/Opce_informacije.gov.efzg.html 17 .dio.gov.hr/clanci.pdf http://www.com/hrhrvatska/cemu-strah-od-eu-nude-nize-cijene-hrane-i-snizenu-stopu-pdv-a-od-5posto/320037 http://www.pdfhttp http://www.hr/UserDocsImages/cardsanalize24052006/MacroCompeti tivnesAssessment-CRO.php?grupa=2&clanak=36http://dalje.bahttp://web.ekonos.mingorp.hr/dok/FIN/gkordic//PDV_1.uino.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->