Katedra za marketing Strateški brend menadžment Prof. dr Vesna Babić-Hodović V. ass.

Adi Alić, MA

UPUTE ZA PISANJE ESEJA (Vidjeti syllabus)

Esej je aktivnost koju studenti rade kontinuirano, tokom cijelog semestra. Studenti imaju zadatak da pročitaju dva članka iz određene oblasti brendiranja (postavljena na web stranici) i da pripreme kritički osvrt o stavovima iznesenim u članku, rezultatima i metodologiji istraživanja i primjenjivosti u konkretnoj oblasti. Važno je da studenti iznesu svoj stav i analizu onoga što su pročitali. Esej se može pisati indvidualno ili u „parovima“ – po dva studenta.