P. 1
06 - Slovenija

06 - Slovenija

|Views: 28|Likes:
Published by Dragan Šipraga

More info:

Published by: Dragan Šipraga on Jun 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

GEOGRAFIJE

Tema:

SLOVENIJA

......................................................................................Šumarstvo................................8 c.......................................................................................................................................................................................................ZELENI MEDITERAN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 g.......................................................................................................................................................................11 a..................................................................................................................Industriia.....................16 a........13 c............................................................................................................................................................................7 a...........6 PRIVREDA...............................................................................17 2 .......TAJANSTVENI KRAS ................................................................................................................................................ godine .........................................................................................................................................................................................................3 Politika .......................................................................................................................................................................................................................Poljoprivreda....................................................S A D R Ž A J: Istorija.....................................................................................................................................................Ribarstvo......................................................DINAMIČNA LJUBLJANA ...............................................4 Demografija.........................7 b....................................................15 Slovenačke pokrajine...........................................................................................................................................................................................................................................Rudarstvo i energetika.............................................................................................................................................................16 LITERATURA.......................................................................14 d.......................................................................Saobraćaj........................................................................14 e...................................................................6 Kultura .....................................................10 Geografija ...............................................................................................................................................................................Opštine..........................................................................15 f........8 d.........................................NASMEJANO POHORJE............................................................................................................... godine po popisu stanovništva .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................Istorijske pokrajine .........................................................................................11 b......................................Turizam.......................................................................SUNČANI ALPI ........................................................................................................................................................................................8 f.......................................................5 Religijska struktura .............................................5 Lingvistička struktura 2002............8 e.........................................................................5 Popis stanovništva 2002...................................................

Oko stotinjak godina ona je bila samostalna kneževina. AustoUgarske. koja opet postaje deo franačke države. Hrvata i Slovenaca (1929. koja se na zapadu graniči sa Italijom. Uz priznanje vazalstva kao zamenu za pomoć. Evropske unije i NATO saveza. Hrvata i Srba. Godine 751. za vreme vladavine kneza Hotimira. na istoku i jugu s Hrvatskom. godine. godine. podigao ustanak. Godine 623. Po propasti Samovog plemenskog saveza 658. sa svojim knezom na čelu. počela se nazivati Karantanijom. prva država Slovenaca i jedna od prvih slovenskih država. veka formira se prilično samostalna „krajina Slovena“ („marca Vinedorum“). zajedno s Bavarskom i Karantanija ulazi u sastav Franačke države Karla Velikog. počinje pokrštavanje Karantanaca. njemu su se priključili i Karantanci. Kraljevine Srba. država je bila deo Rimskog carstva. do sticanja nezavisnosti 1991. Kada je knez donjopanonskih Slovena Ljudevit Posavski 819. severno od današnjeg Celovca. Posle gušenja ustanka 828. Slovenija je članica Ujedinjenih nacija. Tragovi nekadašnje karantanske 3 . „krajina Slovena“ sa središtem u Krnskom gradu. Njih su Bavarci za vreme talaštva pokrstili. ima izlaz na Jadransko more. godine.UVOD Republika Slovenija je primorska i podalpska država na jugu Srednje Evrope. na severoistoku s Mađarskom. godine Franci reorganizuju upravu u Karantaniji i domaće slovenske kneževe zamenjuju franački grofovi. i SFR Jugoslavije od 1945. Sloveni u istočnim Alpama bili su. veku. U 7. Karantanci su morali Bavarcima dati kao taoca sina kneza Boruta. oni su morali priznati njihovu vrhovnu vlast. došlo je čak do tri neuspela ustanka. U različitim periodima istorije Slovenije. na prostoru južne Koruške. Gorazda. Karantanije (samo moderni deo severne Slovenije). preimenovana u Kraljevina Jugoslavija) između dva svetska rata. Pokrštavanje nije išlo glatko. Porazom bavarskog kneza Tasila III 788. godine zamolili Bavarce za pomoć u odbrani od Avara. a na jugozapadu. veku je nastala Karantanija. godine. Svetog rimskog carstva. Kada su Karantanci oko 743. kao i Sloveni u Panoniji. Stanovništvo se pokrštava. zbog nasilja franačkog markgrofa Kadolaha. pod vlašću avarskih kagana. početkom 7. se verovatno pridružila alpskim Slovenima pod vođstvom kneza Sama. i kneževog nećaka Hotimira. te je otada Karantanija vazalna kneževina u okviru Franačke države. u Piranskom zalivu. godine Karantanija gubi nezavisnost i pada pod vlast Bavarske. na severu s Austrijom. 745. Slabljenjem avarske vlasti. Istorija Slovenski preci današnjih Slovenaca verovatno su se doselili na područje Slovenije u 6. Države Slovenaca.

veku veći deo današnje Slovenije pada pod vlast Habzburgovaca. Današnja Slovenija je na temelju plebiscita proglasila nezavisnost od SFRJ 25. Kraljevina Jugoslavija se raspala u Drugom svetskom ratu. godine u posebnom obredu ustoličavanja koruških vojvoda. Slovenija se priključila NATO-u 29.samouprave su se očuvali sve do 1414. koja se 1929. a Italija zauzela pokrajine Primorsku i Istru. Slovenija se tada deli na tri pokrajine: Kranjsku. prvi pisani dokument na slovenačkom jeziku. godine napisani su Brižinski spomenici. marta 2004. Izvršnu vlast ima predsednik Vlade i njegov kabinet ministara. Parlament ima dva doma: Državni zbor i Državni svet. a Slovenija je potom postala deo socijalističke Jugoslavije. godine Oko 1000. strukovne i regionalne grupe i pojedince. Najverovatniji obim Karantanije oko 828. pa i Slovenci imaju politički program koji traži ujedinjenu Sloveniju. Korušku i Štajersku. Godine 1848. Parlamentarni izbori održavaju se svake četiri godine. koji kasnije postaju Austro-Ugarska. koji je vršen na slovenačkom jeziku. službeno proglašene 29. Državni svet ima 40 članova. godine a Evropskoj uniji 1. koji zastupaju važne društvene. brojne narode zahvata narodni preporod. Državni zbor ima 90 članova. ekonomske. maja 2004. preimenovala u Kraljevinu Jugoslaviju. osnovana je Kraljevina Srba. Politika Slovenački predsednik se bira svake pete godine. Kad se 1918. Hrvata i Slovenaca. koji se delom biraju direktno. godine. novembra 1943. 4 . a delom neposredno. juna 1991. godine raspala Austro-Ugarska. kao i delove Dalmacije. U 14.

036 stanovnika.6%.3%).3% a Mađari. Srba 38. Koruško pitanje koje ozbiljno narušava diplomatske odnose između dve države.41%).6% stanovništva.243 (0. i to Slovenaca 1. Prosečeno 51% stanovništva živi u urbanizovanim.972 (0. Muslimana 10. Lingvistička struktura 2002. Sa 99 stanovnika po kvadratnom kilometru. srpski za 1.8%. Bošnjaka 21.98%). godini je bila 72. Po religiji. Slovenija se nisko rangira u poređenju sa ostalim evropskim državama po gustini stanovništva.964. Hrvati. koji je član južnoslovenske grupe jezika.363 (83. Gornja granica starosti u 2003.246 (0.036 stanovnika. Slovenija je imala 1. Bosanci su uračunati u stanovništvo koje se izjasnilo u regionalnoj pripadnosti.6% stanovništva). Makedonaca 3. Prema popisu stanovništva iz 2002. ovaj postotak opao na 71.53%).642 (1.2%). Italijani i Romi 0.964 (1.17%). bošnjački za 1.7% stanovništva (1991 na popisu za 88. za 2. oko 88% slovenaca su bili katolici. dok je već u 1991. Zvanični jezik je slovenački.964.81%).31%). Demografija Glavna etnička grupa u Sloveniji su Slovenci (83%).6% (1991. godine procenat katolika je 57. ne u nacionalnoj.467 (0.32%).06%). Roma 3.542 (1.631. Narodi iz bivše Jugoslavije (Srbi. Katedrala Sv.6%.2 godine za muškarce i 80 godina za žene. dok Osrednjeslovenska regija ima najveću. Postotak i dalje opada i prema poslednjem popisu 2002. a 49% u ruralnim sredinama.10%). Bošnjaci i Muslimani po nacionalnosti) čine 6. hrvatski 2. Hrvata 35. 5 . Nikole u Ljubljani Popis stanovništva 2002. Albanaca 6.186 (0. Etnička opredeljenost 8.062 (0. Bosanaca 8. u delovima oko granica sa Mađarskom i Italijom. Mađara 6. Mađarski i italijanski imaju status zvaničnog jezika u etnički izmešanim sredinama. Slovenci su tradicionalno većinom bili katolici.Dolazak fašista na vlast u Austriji.8% (1991. ponovo je aktuelizovao tzv. godine Ovaj popis je ustanovio 1. godine po popisu stanovništva Slovenački jezik je maternji za 87. Pre socijalizma.9% stanovništva je ili neopredeljena ili nepoznata. Notranjsko-kraška regija ima najmanju gustinu stanovništva.

ostalih protestanskih 1.1591. Jan Cvitković.908 (2. Slovenačka dva najveća pisca su pesnik France Prešeren (1800. 6 .399 i drugih hrišćanskih 1. To su u stvari bile dve knjige Catechismus i Abecedarium. Savremeni filmski režiseri Janez Burger. književnik Franc Miklošić. nazvan Kranjska (koji je postojao kao deo AustroUgarske do početka 20.1586). i Maja Veis su značajniji primer takozvane „renesanse slovanačke kinematografije“. Karol Grosman. izdate 1689.0%.) i pisac Ivan Cankar (1876.za 0. . Janez Lapajne. Zoran Predin. U dvadesetom veku. Beštjan Hladnik i Karpo Godina su jedni od poznatijih filmskih umetnika. srpskohrvatski jezik je maternji za 1.34%).42%). Pero Lovšin. Jože Gale. Bojan Adamič. Slovenija je dom mnogih muzičara i kompozitora. veka) je etnografski i istorijski dobro opisan u knjizi Slava Kranjske (nem. Vlado Kreslin. Damjan Kozole. Ferdo Delak.8% stanovništva (1991. fizičar Jožef Stefan.1918). . za čak 4. Slovenačka kinematografija ima tradiciju dugu više od jednog veka. . uključujući renesansnog kompozitora Jakoba Gala (Jacobus Gallus) (1550. Janko Ravnik. slv.135.82%). Najpoznatiji slovenački slikari u Ivana Kobilica i impresionista Rihard Jakopič. Muslimana 47.877. koje su izdate 1550. Među poznatijim Slovencima se ubrajaju i hemičar i dobitnik nobelove nagrade za književnost Friderik Pregl. Najznačajniji arhitekta je Jože Plečnik koji je radio u Beču i Pragu.2%) i hrvatskosrpski je govorilo 1991.).626 (57. Popularni savremeni muzičari su Slavko Avsenik.736. Kultura Prvu slovenačku knjigu je odštampao protestantski reformator Primož Trubar (1508. od Barona Janez Vajkar Valvosora (1641-1693). fizičar Anton Marko Plenčić i matematičar Jurij Vega. Magnifiko i drugi. Religijska struktura Katolika ima 1. koji je umnogome uticao na centralno evropsku klasičnu muziku. u Tubingenu u Nemačkoj. Slava vojvodine Kranjske). Središnji deo države. Evangelista 14. France Štiglić.2% stanovništva dok danas 0. . godine na popisu 0. Pravoslavaca 45.9% stanovništva). Die Ehre deß Herzogthums Crain. filozof Slavoj Žižek. DiDžej Umek.488 (2.1849.

Mada poljoprivreda ostvaruje samo oko 2. a. Godine 2003. dok obrada zemlje više preovlađuje u ravničarskom delu Slovenije i u dnu većih kotlina.PRIVREDA Slovenija se ubraja u države koje su relativno uspešno prebrodile težak period prelaska na tžišnu privredu.6 %). raž. Glavni proizvodi su meso (190 000 t). Od žitarica gaji se kukuruz . Važne poljoprivredne grane su i voćarstvo i vinogradarstvo. Preovladava proizvodnja krmnog bilja. 656 000 grla svinja i 5. donjem i srednjem delu Vipavske doline. povoljan geografski položaj na raskršću saobraćajnih pravaca. pšenica (123 000 t). na Krasu i u Koperskom primorju. Poljoprivreda Slovenija ima 173 000 ha oranica i vrtova (8. Vinograda najviše ima na brežuljkastoj ivici Panonske nizije Slovenije.proizvodnja zrna (224 000 t) i silaža. U Ljubljanskoj kotlini i Dolenjskoj važna je proizvodnja krompira (108 000 t). U sredozemnom delu Slovenije naročito su povoljni uslovi za gajenje povrća.8 %) 1000 ha livada i pašnjaka (15. živine. najviše silažnog kukuruza. naročito na mesno i mlečnoo govedarstvo. Od industrijskog bilja u Sloveniji gaji se šećerna repa (202 000 t). U sredozemnom delu Slovenije vinogradarstvo je značajno u Goričkim brdima. Slovenija je imala 473 000 grla goveda.5 % BDP. proizvedeno je 104 000 t grožđa i iz njega 480 000 hl vina. kajsije).5 % površlne). 17 000 ha vinograda (0. 1) i jaja. zob i heljda. Slovenija je u vreme SFRJ bila najrazvijniji deo i uveliko usmerena prema zahtevnijim tržištima. mleko (642 mil. kao i blizina zapadnoevropskih i srednjeevropskih tržišta. Godine 2003. 12 000 ha voćnjaka (0. njen društveni značaj je mnogo veći jer pruža snabdevanje osnovnim namimicama i obezbeđuje očuvanje naseljenosti sela i lokalne kulture.3 mil. 7 . a u primorskom voćarskom području voće osetljivije na mraz (trešnje. Druge karakteristike slovenačke privrede pre osamostaljivanja bile su raznolik privredni sistem i preovladavanje malih i srednjih preduzeća. breskve. a u Donjoj Savinjskoj dolini hmelj (1400 t).2 %). a manje ječam. Na panonskom voćarskom području najviše se gaje jabuke i kruške. dobro razvijena saobraćajna i druga infrastruktura. Poljoprivreda je usmerena na stočarstvo.

e. Ulov 2003. a osim njega deluje još TE Trbovlje I-III. elektrotehnička. Glavna ribarska luka je Izola. Instalirana snaga svih elektrana iznosi 2978 MW. Širi se i gajenje slatkovodne ribe u ribnjacima. Ribarstvo Morsko ribarstvo je posle osamostaljenja u velikim teškoćama. Mokro Polje. Od Hidroelektrana najvažniji je sistem od 8 hidroelektrana na Dravi. m3). c. Od nemetala značajno je dobijanje soli u Sečovlju. veliki deo ovog energenta Slovenija uvozi gasovodima iz Rusije i Alžira. industrija drveta i nameštaja. iznosio je 1500 t ribe. Najviše električne energije proizvodi nukleama elektrana Krško (37.24 mil. U Prekomurju se eksploatišu i manjee količne zemnog gasa (4. Jesenice. TE-TO Ljubljana i elektrana na gas u Brestanici.1 mil.2 %). Rudarstvo i energetika Slovenija ima malo rudnog bogatstva i skromne zalihe fosilnih energetskih izvora. Od termoelektrana najvažniji je sistem Šoštanj I-V (745 MW) .26 mil. a u Slovenskoj Bistrici fabrika aluminijumskih poluproizvoda.6 %). u kojoj je Hrvatska suvlasnik 50%. Soči i Savi. Šumarstvo Slovenija ima 1.03 mil. industrija je sve do danas ostala orijentisana na proizvodnju robe široke potrošnje. od ćcgu 1. Po broju zaposlenih najvažnije industrijske grane su metalna industrija i mašinogradnja.5 %) i hidroelektrane (23. a ostalo termoelektrane (38. godine radi NE (691 MW). Ravne na Koroškem i Štore centri su crne metalurgije (1. prehrambena i hemijska industrija. d. U Krškom od 1982. Proizvodnja drveta jc 2. ha šuma (54. Lignit (4. Drtija) i krede (Srpenica). tekstilna. U Kidričevu kod Ptuja nalazi se fabrika aluminijuma (76 000 t).2 % površine). silikatnog peska (Ravno kod Rake. 8 . ha pogodnih za eksploataciju. Mrki ugalj (617 000 t) eksploatiše se samo u Zasavju (rudnici Trbovlje i Hrastnik).9 mil.2 mil. Industriia Pošto Slovenija posle Drugog svetskog rata nije dobila mnogo bazične industrije.b. gde se veliki deo upotrebljava u TE Trbovlje. jer je u nekadašnjoj SFRJ većina ribe lovljena u današnjim hrvatskim teritorijalnim vodama. t) vadi se u rudniku Velenje i većinom iskorišćava u TE Šoštanj. m3. t sirovog gvožđa i čelika).

električna brojila). Celju. Kamniku. Ljubljani. Mariboru. Škofja Loka. Fabrika kućnih aparata Gorenje iz Velenja razvila se u jednog od najvećih proizvodača bele tehnike u Evropi. Glavna središta su Kranj (telekomunikacioni sistemi. Prehrambena industrija je peta po broju zaposlenih. veku (Radeče.Metalna industrija i mašinogradnja su u većim gradovima. Rogaškoj Slatini i Novom mestu. Senožeče). najviše livnice i fabrike metalne opreme. broj zaposlenih smanjio za 50 %. Lendavi. Zagorju na Savi itd. Drvna industdja je nastala na podlozi domaćih sirovina. Industrija papira nastala je još u 19. Goričane kod Medvođa). a kasnije i fabrika celuloze i papira u Krškom. Ajdovščini. U vinorodnim krajevima postoje mnogobrojni vinski podmmi. Celju. Pivki. Elektrotehnička industrija je treća po broju zaposlenih. Mašinogradnja je pre svega u Ljubljani. Središču na Dravi. Trbovlju. Veće fabrike nameštaja nalaze se u Kamniku. U Kopru se proizvode manji motocikli. Šempeter kod Gorice (autoelektrična oprema) itd. Bled. Vevče. Ljubljana (feriti. Fabrike građevinske stolarije Logatec. Voće se prerađuje u voćne sokove. Novoj Gorici i u Šempetru u Savinjskoj dolini. Mozirju. fabrike papirne galanterije Slatkom Vrhu i fabrike kartonske ambalaže u Logatecu. Dobro je razvijena industrija saobraćajnih sredstava. Ljubljani. Viru kod Domžala i Britofu kod Kranja. Nazarje. pre svega u manjim mestima u predalpskom i dinarskom kraškom delu. a deo proizvoda se i izvozi. Prerađuje uglavnom domaće sirovine i snabdeva domaće tržište. U Sevnici je fabrika rublja. Mariboru. a u Polzeli čarapa. navoji. Pivare su u Laškom i Ljubljani. tako da se između 1985. baterije. Maribor. fabrika papira u Količevu. Montažne kuće proizvode se u Škofjoj Loki i Mariboru. Rušama. a mnoga manja preduzeća raširena su po čitavoj Sloveniji. Mariboru. a u Ljubljani bicikli. Odevna industrija je u Murskoj Soboti. i 2002. u velikoj je krizi. Veća preduzeća mesne industrije nalaze se u Murskoj Soboti. Tekstilna industrija je raspršena po čitavoj Sloveniji. Slovenj Gradec. pre svega u Ajdovščini. a uljare u Slovenskoj Bistrici. Ptuju. električni alati). Novoj Gorici i Pivki. 9 . pre svega fabrika putničkih automobila Reno u Novom mestu i sastavnih delova (Koper. Veća preduzeća bazićne hemijske industrije nalaze se u Celju.

t). zidne opeke i crep.5 mil. Hrvatske i Holandije. Najznačajniji turistički centri su Portorož. Podčetrtek i Rogaška Slatina. kreč. Bled. Tržiču. u većinskom vlasništvu države. dok su ciglane u Pragerskom. u Slovenij Gradecu proizvode se prekrivi za automobilska sedišta. od čega 495 km autoputeva. Železnički saobraćaj. Slovenijuje posetilo 1. g. od čega 504 km elektrifikovanih (razmak između šina 1435 mm). Saobraćaj Drumski saobraćaj. Renčama i u Dobruškoj vasi. Godine 2003. fabriku sportske opreme u Begunju na Gorenjskem i staklare (Hrastnik. najviše iz Italije. U Viru kod Domžala smeštena je fabrika sanitetskog materijala.Hrastniku. Slovenija ima 1229 km železničkih pruga. Veća fabrika kože je u Vrhniki. Dekanima i Bregu kod Borovnice.37 mil. Od ostalih industrijskih grana treba pomenuti još gumarsku industriju u Kranju. Križevcima kod Ljutomera. Fabrike keramičkih pločica nalaze se u Ljubečni kraj Celja i Gorenju. Ankaran. Nemačke. f. Izola. Čatež na Savi. Glavni proizvodi su cement (1. Obuća se proizvodi u Žirama. Ukupna dužina puteva iznosi 20150 km (82 % asfaltiranih). Sprovodi se obiman program izgradnje mreže autoputeva na tzv. Austrije. a oba su izrazitro usmerena na izvoz. Turizam Zbog velike raznolikosti predela i lake dostupnosti Slovenija ima mogućnosti za razvoj veoma različitih oblika turizma. a krečane u Zagorju na Savi. Jedini brodski prevoznik je Splošna plovidba iz Portoroža. Kresnicama i Solkanu. Moravske Toplice. Rogaška Slatina). Krahjska Gora. 10 . Cementare su u Trbovlju i Anhovu. Brodski saobraćaj. turista. Industrija gradevinskog materijala zadovoljava veliki deo domaćih potreba. U Domžalama je fabrika kožne galanterije. Ljubljana. U farmaceutskoj industriji najveća preduzeća su u Ljubljani (Lek) i Novom mestu (Krka). Ilirskoj Bistrici. slovenačkom putnom krstu.

ovo čini Sloveniju trećom najpošumljenijom državom u Evropi. a. u opštini Litija. 800 milimetara na jugoistoku i 1.000 milimetara na obali. pograničnih. 11 . Na gradsku opštinu država može preneti poslove iz svoje nadležnosti.).864 m. opština je samoupravna lokalna zajednica. kontinentalna sa blagim letima i hladnim zimama na visoravnima i dolinama na istoku. nacionalnih. U opštine spadaju poslovi lokalnog značaja koje opština može obavljati samostalno i koji se tiču samo stanovnika opštine.471 km².8" SGD i 14°48'55. Klima Slovenije je mediteranska na obali. Prosečne padavine su 1.2" IGŠ i leži u Spodnja Slivna. postoji još 363 km² voćnjaka. ali ima i onih koje zbog geografskih. privredno i kulturno središte područja u kome se nalazi.500 milimetara na Alpima. do čak 3. koja obuhvata područje jednog ili više naselja koja su povezana zajedničkim potrebama i interesima stanovnika. Pašnjaci pokrivaju 5. istorijskih ili privrednih razloga imaju taj status iako imaju manje od 5. Međutim taj status može dobiti i opština zbog istorijskih razloga. Grad može dobiti status gradske opštine ako ima više od 10. Takođe.000 stanovnika i predstavlja geografski. prosečna nadmorska visina države iznad nivoa mora je 557 metara. Geometrijski centar gravitacije Slovenije je lociran na koordinatama 46°07'11. u okolini Vače. Oko jedne polovine države 11. Po slovenačkom Zakonu o lokalnoj samoupravi. Najviša tačka Slovenije je Triglav (2.Geografija Triglav Pogled na Piran Četiri glavna evropska geografska regiona se nalaze u Sloveniji: Alpi.000 stanovnika. odmah iza Finske i Švedske. a koji utiču na razvoj grada.593 kvadratnih kilometara države.400 milimetara u središnjoj Sloveniji. alpska na planinama. a livade i bašče 2. opština mora imati najmanje 5. Opštine Prema Ustavu Repubike Slovenije. Panonska nizija i Sredozemlje. Dinaridi.000 stanovnika.691 km²) je prekriveno šumom. i 216 km² vinograda. Prosečne temerature su od -2°C u januaru do 21°C u julu.

Na gradsku opštinu država može preneti poslove iz svoje nadležnosti. a italijanski u 3 opštine Slovenačkog primorja (Kopar. kanuiste. Međutim taj status može dobiti i opština zbog istorijskih razloga. kao i štruklji koji se pripremaju na 70 različitih načina sa slatkim i mesnim nadevom i 12 . Dobrovnik. bicikliste.Slovenija je od sredine 2006. Ustav Republike Slovenije dopušta šire samoupravne zajednice. Porodice. Osim na opštine. lovce. Piran. Izola). Celje Gradske opštine: U poslove opštine spadaju poslovi lokalnog značaja koje opština može obavljati samostalno i koji se tiču samo stanovnika opštine. Slovenija je podeljena i na 58 upravnih jedinica koje obavljaju poslove državne uprave i ne zadiru u samoupravne poslove opština. na koje pak država može preneti neke poslove iz svog delokruga. alpske i sredozemne . a koji utiču na razvoj grada. Mađarski jezik je drugi zvanični jezik u 3 opštine Prekomurja (Lendava. odnosno na regije. Iako zakonski nigde nije regulisano. poslovni ljudi i ljubitelji aktivnog odmora . odnosno pokrajine. Zvanični jezik: U svim opštinama Slovenije zvanični jezik je Slovenački jezik.potiču i jela slovenačke kuhinje. Grad može dobiti status gradske opštine ako ima više od 10.panonske. jedriličare. godine podeljena na 210 opština.svi oni će u Sloveniji imati šta da rade. ribolovce. živopisne prirodne lepote. Slovenija je podeljena i na pokrajine (u geografskom smislu). igrače golfa. Najstariji osnovni elementi ishrane Slovenaca su jela od testa i kaše. kao jedinice lokalne samouprave. koje im omogućavaju da uživaju u svojim sportovima. Poznati su hlepčići za praznične prilike koji se i danas prave u obliku pletenih veknica ili venčića. među kojima njih 11 ima status gradske opštine (označene s *). Iz tri velike kulture . Hodoš).000 stanovnika i predstavlja geografsko. jahače itd. Šetače će opuštati tišina planina. privredno i kulturno središte područja u kome se nalazi. Tako je za potrebe državne statistike država podeljena na 12 regija. a sportske planinare. skijaše.

smaragdne reke.nadevom od povrća. brojne mogućnosti za aktivan odmor i vrhunsku kulinarsku ponudu i ponudu vina Slovenije dopunjavaju i ljudi koji u njoj žive: ljubazni. Sa brojnim mogućnostima za rekreaciju. čiji se identitet formirao paralelno sa slovenačkim jezikom. Svoju gostoljubivost i ovaj bogati kutak sveta žele da podele sa posetiocima. Izvanredan položaj. a u krajoliku se može uživati i uz pomoć paraglajdera. U bližoj okolini nalaze se skijališta. Slovenija je istovremeno i prava vinogradarska zemlja. Bovec. iz posavskog regiona potiče slovenački specijalitet – „cviček“. veseli. poznat u čitavom svetu. a zimi zbog odličnih terena za raznovrsne oblike skijanja. Bohinj je polazište za brojne planinarske pohode. Na obližnjoj Planici svake godine svoje snage odmeravaju najbolji skijaški skakači na svetu. Međutim. pažljivi. posavski i podravski. a podravski region je domovina renskog rizlinga. paraglajding. živopisne pejzaže. srdačni. Na njegovim obroncima nalazi se Bled. a razlikujemo 14 okruga sa svojim prepoznatljivim karakteristikama. Predeli u dolini Soče. privlače kako one koji traže mir. Tu su na raspolaganju brojni sportovi na vodi. a Bohinjsko jezero i Bohinjska Bistrica predstavljaju prave bisere za ljubitelje aktivnosti na vodi. održao se i zahvaljujući dinamičnom kulturnom životu. Leti je Kranjska Gora privlačna zbog rekreacije i sportova u prirodi. b. SUNČANI ALPI Veći deo Julijskih Alpi nalazi se u okvirima Nacionalnog parka Triglav. Ljudi. predstavlja pravi turistički raj. Primorski region čuven je po karakterističnim crvenim i punim belim vinima. sauvignona i rulandca. tako i one koji žude za uzbuđenjima. 13 . sportsko planinarenje itd. Za Slovence su prisni međusobni odnosi još uvek najveća vrednost. kojim govori dva miliona ljudi. Podeljena je na tri vinorodna regiona: primorski. kockarnicom i igralištem za golf. pravi slovenački specijalitet su »potice« koje se za praznične prilike pripremaju sa raznim nadevima. Kobarid i Tolmin. i »žganci«. staze za trčanje na skijama. zmaja ili planinskog bicikla. kao i odličnih traminaca i penušavih vina. a postoje i mogućnosti za planinski biciklizam. sa kongresnom dvoranom.

a za turiste je uređeno i otvoreno 20 riznica krečnjačkih remek dela koje stvaraju poniruće kraške vode. d. Križna jama. Pivka i Črna jama. ZELENI MEDITERAN Slovenačka obala je dugačka 46. gde se nalazi i kupalište i gde su smešteni hoteli i restorani. a drugo ispod površine -.godine upisane u spisak UNESCA. modernim bazenima. Na površini oni „stvaraju“ kraške vrtače. Turizam je skoncentrisan na južnom obodu naselja. očuvalo je koncepciju uskih ulica i tesno zbijenih kuća koje se od obalne ravnice stepenasto uzdižu ka vrhu slemena. »krivi « su krečnjak i voda. TAJANSTVENI KRAS To što kras ima dva lica . turistički grad sa udobnim hotelima. u Simonovom zalivu.jedno iznad. ulegnuća. Škocjanske jame. Piran. staro pristanišno mesto.c. u celosti je zaštićeno kao kulturno-istorijski spomenik.priča se da je slovenački Kras delić najlepšeg podzemnog sveta naše planete. Najdužom turističkom tradicijom može se pohvaliti Portorož. izvore.6 kilometara. Tako se u Sloveniji nalazi više hiljada kraških jama i ponora. Cerkniško). Izola je primorsko mestašce sa bogatom ribarskom tradicijom. Vilenica itd. Izola i Kopar pozivaju svojim srednjevekovnim izgledom. Za Kopar se kaže da zbog svog istorijskog gradskog jezgra predstavlja jedan od najslikovitijih delova severnog dela Istarskog poluostrva. raznovrsnom ponudom restorana i mnogobrojnim manifestacijama. koje su od 1986. Najposećenije su Postojnska jama. koji okolini daju karakterističan mediteranski izgled. on predstavlja i omiljeno mesto za organizovanje kongresa. Primorski gradovi Piran. Sa slovenačkog Krasa 14 . jarkove i polja (Planinsko. a ispod površine rasprostiru se brojni ponori i kraške jame . škrape.

e. na obale Ljubljanice i na trgove starog gradskog jezgra. Maribor sa kapacitetima za kongresnu aktivnost u hotelu Habakuk postaje i značajno kongresno središte Slovenije. To je grad u kome su se susrele kulture Istoka i Zapada. DINAMIČNA LJUBLJANA Kažu da je Ljubljana.000 stanovnika. Zbog svog geografskog položaja prestonica predstavlja i odlično polazište za otkrivanje izuzetno raznolikih lica i lepota Slovenije. letenja zmajevima i balonima. Rogla. naučno i univerzitetsko središte i grad brojnih poslovnih susreta. a istovremeno može da zadovolji sve potrebe velikih prestonica. To je grad kulture. a ponosi se i jednom od najstarijih filharmonija na svetu. Danas to mesto predstavlja turističko-rekreativni centar sa školom jahanja i poznato je kao međunarodna scena tradicionalnih sportskih priredbi jahanja. dom brojnih pozorišta. poznat po međunarodnom multikulturalnom Festivalu Lent. Mada se svrstava u srednje velike evropske gradove. f. To je grad koncerata i različitih priredbi. grad po meri čoveka. isprepletani su sa više od 50 kilometara vinskih puteva.potiču i plemeniti konji lipicaneri. pored reke je i slikoviti i dinamični Lent. zato se staro harmonično prepliće sa novim. Ponosi se najstarijim čokotom na svetu. Lipica. gde se već više od četiri stoleća razvija Kobilarna. NASMEJANO POHORJE Na području oko 1000 kvadratnih kilometara velikog i igličastom šumom obraslog Pohorja postoje skijaški centri (Areh. koji već dobrih četiri stoleća raste u gradskom jezgru uz Dravu. takođe. 15 . Kope). Prostrani vinogradi. Pohorje posećuju i ljubitelji padobranstva. drugi je najznačajniji grad Slovenije. a i oni koji vole da otkrivaju prašumu i netaknute vode. koja broji oko 276. nastoji da održi prijatnu atmosferu manjeg mesta. koji se sa kraja grada uspinju po mariborskim brežuljcima.000 stanovnika. Maribor. sa nešto manje od 115. važi za kolevku tih konja. muzeja i galerija. Na njima su posejane krčme i turistička seoska domaćinstva. To je. a pored toga se nude razuđene planinske staze namenjene posetiocima i ljubiteljima biciklizma i jahanja. grad u kome u letnjim mesecima brojne kafane i restorani izlaze na ulice.

Istorijske pokrajine Zbog viševekovne podele zemalja unutar Habzburške Monarhije i AustroUgarske. Koruška (nazivana još i Slovenska Koruška). Italiji. 16 . nastala je današnja neslužbena podela Slovenije i to tako da se unutar Kranjske razlikuju Gorenjska. Teško je međutim odrediti precizne granice ovih pokrajina. 5: Prekomurje. Gams tako Sloveniju deli na temelju geografsko-socioloških činilaca na sledeće delove: Alpska Slovenija. Budući da današnja Slovenija nije službeno regionalno podeljena. Kranjska. Štajerska (nazivana još i Donja Štajerska). 4: Štajerska.Slovenačke pokrajine Slovenačke tradicionalne pokrajine su: 1: Primorska. Primorska i Prekmurje. Notranjska. 3: Koruška. Veći dio Goriške nalazi su italijanskoj regiji FurlanijiJulijskoj krajini. Danas je načešće u upotrebi Gamsova definicija. a delovi Goriške i Istre zajedno čine Primorsku. Koruška. Goriška. Starim pokrajinama treba se još pridodati i Prekmurje. Jedan vrlo mali deo Koruške pripao je 1918. a. Sredozemna Slovenija. kao i veći dio Koruške koja čini austrijsku saveznu pokrajinu Korušku. Veći deo Istre pripada Hrvatskoj. još je i danas u upotrebi podela prema područjima tadašnjih krunskih zemalja: Štajerska. Danas su delovi većine tih zemalja (osim Kranjske) izvan granica Slovenije. Dinarskokrška Slovenija. 2c: Dolenjska. Slovenačke pokrajine pojam je koji označava različite teritorijalne jedinice na koje je bila podeljena Slovenija ili u kojima je istorijski živio ili živi slovenački narod. Predalpska Slovenija. kao i na području Trsta i danas postoji znatna slovenska manjina. Trst i Istra. postoje različiti modeli podele. Dolenjska i Notranjska. U tim pokrajinama. Tako se obično navode sledeće pokrajine: Gorenjska. 2b: Notranjska. Na temelju tih istorijskih zemalja. koja se pak temelji na Ilešiču. Tako se Gornja Štajerska nalazi u Austriji. Dolenjska. budući da se one ne poklapaju sa sadašnjom geografskom podelom Slovenije. 2a: Gorenjska. Panonska Slovenija.

LITERATURA 1. drugo izdanje. Beograd. http://bs.org/wiki/Naselje" 17 . 1985. Vojna enciklopedija. 2.wikipedia. Jakac – Lafet. izdanje redakcije Vojna enciklopedija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->