1  

Ko smo i odakle smo? Da li je Kosmos oduvek postojao ili je rođen ? Ako je rođen, kako i zašto ? Kada je vreme počelo i šta je bilo pre toga? Ko smo mi i odakle smo došli? Ovo su samo neka od pitanja svakog čoveka na planeti Zemlji na koja, za sada, ima samo deo odgovora. Može li nauka odgonetnuti deo pomenutih tajni? Astronomi su razvili hipotezu koja objašnjava nastanak Svemira. Edwin Hubble je još 1929 godine utvrdio zakonomernost između udaljenosti pojedinih galaksija i brzina kojom se udaljavaju od nas iz koga sledi da je svim galaksijama bilo potrebno isto vreme za kretanje od početnog do današnjeg položaja. Veliki prasak je najviše prihvaćena hipotezu na osnovu koje se smatra da je Svemir stvoren pre oko 13,7 milijardi godina iz jedne tačke koja je počela da se širi (Sl.1). Veliki prasak se dogodio u nemerljivo kratkom vremenu iz tačke nemerljive gustine. Za samo 10-38 sekundi nakon Velikog praska, pri temperaturi od 1029 K, usled fluktuacije u vakumu koja ubrzava širenje stvorio se Svemir koji je za neverovatnih 10-34 sekundi ‟narastao‟ od 10-15 m do veličine koja odgovara deset miliona prečnika Sunčevog sistema. Proces zvuči kao eksplozija zbog čega je i nazvan Veliki Prasak. Treba imati u vidu da Veliki
Sl.1. Veliki prasak.

prasak nije eksplozija već događaj stvaranja svemira, trenutak kada je počelo da otkucava vreme, kada je stvorena materija, energija i sa njima prostor. Hipoteza Velikog Praska nije zadnji odgovor o nastanku Svemira ali ona sadrži sve relevatne naučne činjenice koje trenutno znamo o Svemiru. Hipoteza ne objašnjava zašto se dogodio prasak, ne predviđa koliko ima materije u svemiru i u kakvom je obliku ali daje odgovore na Hablov zakon, kosmičko mikrotalasno zračenje, prisustvo i količinu lakih elemenata u Svemiru itd. Iz Velikog praska ‟iznedrio‟ se Svemir koji se odmah nakon stvaranja počeo da hladi i širi noseći sa sobom svemirsku materiju. U okviru nukleosinteze nastao je vodonik u čijem jezgru je jedan proton oko koga se okreće jedan elektron. Ovaj element ima najprostiju atomsku strukturu u prirodi. Zbog velike zastupljenosti u Kosmosu i pomenute ‟ proste‟ strukture smatra se da je vodonik prvi element rođen u Svemiru. Kasnijim, nuklearnim reakcijama nastali su helijum i litijim koji su sa vodonikom, verovatno prvi ‟šetali‟ Svemirom. Svi drugi elementi, od berilijuma do urana u to vreme nisu postojali. Stvarani su kasnije kada su rođene prve galaksije odnosno zvezde koje su imale svoju nukleosintezu.

 

2  

Zvezde su “svetleće lopte” gasa koje crpe svoju energiju nuklearnim fuzionim procesima uzrokovanim snažnom gravitacijom iz vrelog jezgra. Stvorene su oko milijardu godina nakon Velikog praska (sl.2). Čovek je dete zvezda. Šta se to dogodilo da se većina elemenata iz Zvezda nalaza u nama a i u vama ? Da li je to igra u Svemiru koja je trajala ili traje od vremena njegovog nastanka.? Upitajmo se po ko zna koji put, kako je nastao život? Da li se ‟rodio„ na planeti Zemlji ili ga je u svome repu donela
Sl.2. Mesto gde se rađaju zvezde

ledena kometa došla iz beskraja. Naš dom, planeta Zemlja je jedino mesto u Svemiru za koje znamo da može živeti čovek. Vanzemaljci, ako postojite, javite se. Adresa na koju nam možete pisati a i slati poklone je galaksija Mlečni put, na njegovoj periferiji Sunčev sistem gde je naša kuća, planeta Zemlja. Sunčev sistem Sunčevi sistem je nastao hlađenjem gasne nebule, opšte prihvaćene hipoteze proistekle još od ideja I. Kant-a (1724-1804) i P. Laplace (1749-1827) (Sl.3). Hlađenjem nebule, tj. oblaka prašine i gasa, čestice se sakupljaju, slepljuju, rastu i počinju da kreću. Stvara se gravitaciona energija koja povećava masu tela i ubrzava rotaciju. Nebula se skuplja, povećava se ugaona brzina čestica i oblak prašine i gasa dobija oblik diska. Usled gravitacije u središnjem delu nebule materijal se sabija pod sopstvenom težinom postajući gušći i topliji jer se gravitaciona energija u tim uslovima pretvara u toplotnu. Kada se dostigne temperatura za nuklearnu fisiju atomi vodonika prelaze u helijum oslobađajući ogromnu količinu energije. I rodila se nova zvezda, Sunce, za koju je utrošen najveći deo nebule. Za njeno stvaranje bilo je potrebno oko 10 miliona godina.

Sl.3. Nastanak sunčevog sistema

 

3  

Ostatak nebule, tj. prašine i gasa se vrti oko Sunca a centrifugalna sila ih sprečava da “uđu” u tek rođenu zvezdu. Tako je Sunce u fazi sopstvenog rađanja „odguralo“ višak gasova i prašine. od kojih će nastati planete, asteroidi i komete. Planete su nastale od ostatka nebule istovremeno sa stvaranjem Sunca ili odmah nakon njega (Sl.4). Prašina i komadi stena unutar diska se sudaraju, slepljuju i narastaju stvarajući sve krupnija tela od kojih se stvaraju planete koje su u početku rasle brzo, sa vremenom proces je bio sporiji. Njihovo vreme nastanka je kraće od Sunca. Zavisno od položaja, tj. udaljenosti od Sunca nastale su dve grupe planeta: terestične (stenovite) planete koje su stvorene bliže Suncu. Izgrađene su od silikata koji grade stene po kojima su i dobili ime. Narastanje i slepljivanje komada i stena i čestica prašine koje su formirale terestične planete dogodilo se posle odlaska gasova iz unutrašnjeg dela diska. Zato su terestične planete suromašnije gasovima u odnosnu na Sunčev sistem i gasovite planete. U terestičnu grupu planeta koje se nazivaju i unutrašnje planete jer su bliže Suncu spadaju: Merkur, Venera, Zemlja i Mars.

Sl.4. Planete sunčevog sistema

Daljim hlađenjem nebule lakši elementi, gasovi “napistili” su područje blizu Sunca zbog visoke temperature i male gravitacije i formirali gasovite planete koje su mnogo veće od terestičnih planeta. Izgrađene su od gasova i njihovih jedinjenja, H, C, N, O itd. U grupu gasovitih planeta koje se nazivaju i sploljašnje jer se dalje od Sunca u odnosu na terestične planete spadaju: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Sunčev sistem se sastoji od jedne zvezde, Sunca, 9 planeta, računajuci i Pluton, koji se po strukturi razlikuje od ostalih, 63 meseca i velikog broja kometa, asteroida i međuplanetarnog prostora. Sve planete i asteroidi se okreću oko Sunca u istom smeru u orbitama koje su u približno u istoj ravni koja se naziva ravan ekliptike. Orbite svih planeta, osim Merkura i Plutona su skoro kružne.

ultramafitskih uklopaka iz Zemljinog omotača itd. Ispitivanjem stena. meteorita.9 milijardi godina. Koliko su bila velika tela koja su udarala na površinu Meseca ? Eksperimenti su pokazali da se udarom meteorita stvaraju krateri 10 do 15 puta veći od tela koje ga je napravilo. Ova teorija se slaže sa činjenicom da Mesec ima vrlo malo jezgro od gvožđa a ukupnu gustinu kao i Zemljin omotač. fizički i hemijski jer imaju zajedničku istoriju stvaranja.45 milijardi godina. š to odgovara starosti “rane” Zemlje. Nijedna druga planeta. minerala. Slična starost dobijena je i proučavanjem meteorita. Najstarija stena na Mesecu je 4. Mesec je pretrpeo značajno stapanje u ranoj fazi nastanka. Veliki broj kratera na Mesecu nastao je udarom meteorita koji su stari oko 3. Krater širine od 200 do 300 km stvara telo prečnika 10 do 30 km? Ako je Mesec bombardovan sa meteoritima zašto ne i Zemlja? Krateri na Zemlji postoje ali ih je zntnao manje nego na Mesecu. Kako je nastao Mesec? Smatra se da je nebesko telo veličine oko 1/10 mase Zemlje (veličine Marsa) udarilo u Zemlju dok je ona narasla do polovine današnje veličine a posle stvaranja njenog jezgra. Mesečeva kora sastoji se iz anortozita koji je nastao kristalizacijom i “isplivavanjem” plagioklasa na površinu u tzv. „mesečevim okeanima . nema tako veliki prirodni satelit u odnosu na njenu veličinu.5 do 5 milijardi godina. mehanizam solarne gasne nebule najbolje objašnjava stvaranje naše planete. U snažnom sudaru materijal iz omotača izbačen je u orbitu oko Zemlje.5 milijardi godina. Još jedno od pitanja koje čeka odgovor? Veliki doprinos poznavanju Sunčevog sistema dali su i geolozi. Mada postoje brojni modeli stvaranja. Mesec. Svi ovi podaci ukazuju da su Sunce. pre oko 4. Zemlja i planete Sunčevog sistema obrazovane u približno isto vreme. osim Zemlje. hemijska i geofizička istraživanja stvorene su nove hipoteze o nastanku i razvoju Zemlje i Sunčevog sistema.   4   Zemlja ima jedan prirodni satelit. Zemlja i Mesec su ”blisko vezani”.. uz astronomska. Gabroanortoziti sa Meseca su stari oko 4.morima“. da je osiromašen gasovitim elementima i srednje volatilnim elementima i ima identičan izotopski sastav kiseonika kao i Zemlja. ZEMLJA Razvoj tehnologije i novih analitičkih metoda omogućio je bolje razumevanje stvaranja Zemlje i planeta Sunčevog sistema. Nastanak Zemlje Obrazovanje Zemlje je deo procesa nastanka Sunčevog sistema. . Najstarije stene na Zemlji nastale su pre oko 4 milijardi godina. Vremenom je materija narastala stvarajući Mesec dok nije dobio današnju veličinu i oblik.4 do 4.

geohemijskih i geofizičkih proučavanja utvrđeno je da Zemlja ima slojevitu građu koju čine jezgro. Ovaj proces je oslobodilo i dodatnu količinu toplote za potpuno stapanje unutrašnjeg dela naše planete. dubine i veće je od Marsa. O. pa su planetozimale bivale sve veće. kao atmosfera i voda na Zemlji ili samo kao ledene kape na Marsu. Na planetama gde nema atmosfere. Zbog toga se za proučavanje sastava Zemlje i Zemljine kore koriste geohemijski podaci. ugljendioksida. nema ni erozije. Nazvan je gvozdena katastrofa. stenovite planete. pa je njihova prvobitna morfologija ostala sačuvana. stene zbog č ega se nazivaju terestične. Na osnovu petroloških. naša planeta bi bila spržena. Na. Atmosfera i voda su presudno uticale na stvaranje i održavanje života na našoj planeti. U toku stvaranja naše planete vršilo se razlaganje. omotač i kora. proces poznat kao hladno narastanje. Na. Geofizička proučavanja ukazuju da je jezgro velike gustine. bliže Suncu stvorene se planete koje su izgrađene od Fe. Kada je gravitaciono polje postalo dovoljno jako da izazove sabijanje u unutrašnjosti Zemlje gravitaciona energija je prešla u toplotnu koja je bila dovoljna da stopi gvožđe koje je bilo u stenama koje je potom tonulo ka središnjem delu. podaci ispitivanja stena i minerala sa površine. na Zemlji. između 2900 i 6370 km. da je Sunce veće. tj. kojima pripada i Zemlja delom su zadržale gasove od kojih su formirale atmosferu. ispod površine. omogućio intenzivnu eroziju. akrecija. podaci geofizičkih ispitivanja. Kako su rasle povećavala se i sila gravitacije. podaci dobijeni na živim vulkanima i. naravno. Unutrašnje. azota i uz tektonske pokrete. Ni. Na osnovu . U procesu narastanja tela su vremenom postajala veća i sve više privlačila komade stena i prašinu iz nebule i tako brže rasla stvarajući planetozimale. koji je promenio sastav prvobitne atmosfere. Al. Co. a najdublja bušotina je oko 12 km. podaci o sastavu meteorita. Međusobnim sudaranjem planetozimale su se razbijale ili grupisale sve dok se nije utrošio oblak prašine i gasa blizu orbite Zemlje. K itd koji se javljaju u elementarnom stanju ili grade silikate tj. Zemlja je stvorena od mešavine prašine gasa.   5   Kao što je pomenuto transformacijom gasne nebule u disk. Da je Sunce manje. Najdublji rudnici su oko 2500 m. mrtva planeta. čvršće i gušće a površina ravnija. Rastojanje planeta od Sunca odredilo je u kom obliku su ostali gasovi: kao atmosfera na Veneri. terestične planete. Zemlja bi bila mračna. Gravitacionim silama između č estica prašine formirani su komadi stena.5) Jezgro Jezgro je središnji deo Zemlje. do 13 g/cm3. frakcionisanje i diferencijacija zbog č ega je Zemlja dobila koncentričnu građu koju čine slojevi različitog hemijskog i mineralnog sastava i fizičko mehaničkih osobina. Mg. Ca Si. izdvajanjem slobodnog kiseonika. Samo u pogodnim uslovima stvorio se život. i leda. Prečnik Zemlje je 6370 km ali je mali deo nje dostupan direktnom osmatranju. (Sl. “uglačanija”.

sumpora. Struktura Zemlje spoljašnje jezgro (između 2900 km i 5200 km) koje gradi 30.5. oko 360 Gpa u središnjem delu i 330 Gpa. Magnetno polje Zemlje najverovatnije se stvara u spoljašnjem jezgru. izgrađeno je od Fe i Ni. oko 10 miliona godina nakon kolapsa solarne nebule. Postoje hipoteze da je jezgro nastalo migracijom rastopa Fe i Ni pri čemu su silikati.   6   hemijskog sastava hondrita pretpostavlja se da je izgrađeno od legure Fe i Ni u odnosu 16:1 ali je termodinamičkim proračunima utvrđeno da je manje gustine. pomenuti metali su u čvrstom stanju. Rastop sa Fe i Ni je verovatno u “grudvama” gravitaciono dospeo u jezgro u ranoj fazi nastanka Zemlje. iznad njega “isplivavali” stvarajući omotač i koru. Zbog vrlo visokih pritisaka. zbog vrlo visokih temperatura i konvekcionih strujanja koja su znatno intenzivnija nego u omotaču. kieonika. silicijuma. U jezgru ima i malo sumpora zbog jakog afiniteta ovog elementa prema gvožđu. Za pomenute procese neophodna je spora termalna difuzija i dugo vreme formiranja. Spoljašnje jezgro je takođe izgrađeno od Fe i Ni ali kroz njega ne prolaze seizmički talasi ukazujući da je tečno. verovatno zbog prisustva male količine lakih elemenata. Sastav gvozdenih meteorita ide u prilog ovoj pretpostavci jer sadrže sulfide (troilit). Ovaj deo jezgra verovatno se nalazi blizu tačke stapanja što odgovara temperaturi od oko 50000C u središnjem delu i 4000-50000C na granici sa spoljašnjim jezgrom. kao što je pomenuto. U stopljenim metalima koji su bolji provodnici toplote . i iznose i do nekoliko km za godinu. Zemljino jezgro se deli na unutrašnje jezgro (između 5200 km 6370 km dubine) koje gradi samo 1. Temperature na granici spoljašnjeg i unutrašnjeg jezgra je 4000-50000C a na granici sa Donjim omotačem 3000-40000C. koji imaju višu tačku stapanja i manju gustinu.7% mase Zemlje i Sl. U prilog pomenom je i podataj da sumpora u zemljinom omotaču ima manje nego što očekujemo. na granici sa spoljašnjim jezgrom. Unutrašnje jezgro je. Predpostavlja se da je formiranje jezgra trajalo oko 500 miliona godina.8 mase Zemlje. Kroz njega prolaze seizmički talasi na osnovu č ega se pretpostavlja da je čvrsto. ali ne i silikate ili okside. Sumpor je siderofilan elemenat i u jezgro se „provukao“ sa gvožđem i niklom.

retkih ksenolita u bazaltnim lavama i eksperimentalnih proučavanja na mineralima i stenama na visokim pritiscima i temperaturama. Eksperimentalna proučavanja pokazuju da samo asocijacije sa dominantnim vrlo gustim. Hot spot magme Novija proučavanja ukazuju da i u Donjem omotaču ima magmatizma. Kapljice magmi. Najviše podataka dobijeno je seizmičkim ispitivanjima. Donji omotač je deo Zemlje između 670 i 2900 km dubine i gradi 49. Utvrđena je i prostorna povezanost između zona sa vrlo niskim brzinama seizmičkih talasa i toplih tačaka Anomalija niskih brzina koja je utvrđena ispod Južnog Pacifika i Afrike ukazuje na prisustvo kapljice prečnika od 1000 do 2000 km. na osnovu brzina brzina P i S talasa koje zavise od gustine i sastava sredine kroz koju prolaze. Spoljašnje jezgro je za oko 8-15% manje gustine od unutrašnjeg. jer su u tečnm stanju. Na osnovu malih brzina seizmičkih talasa utvrđeno je prisustvo stopljene faze u Donjem a i u Gornjem omotaču. neophodnu za utvrđenu brzinu seizmičkih talasa koji prolaze kroz donji omotač. izdižu. . na granici sa Gornjim omotačem pritisak je 23 Gpa a tempetatira od 1600 do 18000C Geofizički podaci ukazuju da je Donji omotač za oko 5% gušći od granatskog lerzolita. dok je ispod Havaja na znatno većoj dubini. odnosno 67% mase Zemlje. O sastavu Donjeg omotača znamo indirektno. To se objašnjava prisustvom jednog ili više elemenata sa manjim atomskim brojem. O sastavu Donjeg omotača zaključeno je i na osnovu kosmohemije. Smatra se da je na granici Donji omotač Spoljašnje jezgro pritisak oko 100 Gpa a temperatura od 3000 do 40000C. Na osnovu hemijskog. Pretpostavlja se da ispod 670 km. perovskitskim strukturama. Omotač Omotač gradi oko 84% volumena. stene koja gradi donje delove gornjeg omotača. Parcujalnim stapanjem u Donjem omotaču nastaju kapljice magmi koje se zbog manje gustine. deli se na donji omotač i gornji omotač. Do sada ga nismo videli. Razlike u sastavu gornjeg i donjeg omotača rezultat su geoloških procesa koje je kroz istoriju stvaranja prošla Zemlja.   7   od silikata koji grade omotač konvekcionim strujanjem stvara se električna struja koja generiše magnetno polje. odnosno mineralnog sastava i fizičkog stanja. probijaju litosferu i postaju izvori magmi iz kojih nastaju okeanska ostrva ili bazalti unutar kontinentalnih ploča. sve do granice sa spoljašnjim jezgrom.2% mase Zemlje. Zbog toga se sa porastom dubine verovatno povećava samo gustina minerala. imaju odgovarajuću gustinu. meteorita. sumpora i/ili kiseonika. Prema seizmičkim podacima kapljica magme ispo Islanda je plitka. dodirnuli. nusu moguće dalje strukturne transformacije minerala koji se javljaju u najgušćim pakovanjima. Ovaj prelaz verovatno uzrokuje skok u brzini seizmičkih talasa na 670 km. U gornjem delu. O obliku i veličini kapljica (pluma) i mestu odakle potiču postoje različiti podaci.

U sastav Gornjeg omotača ulazi i deo okeanske i kontinentalne litosfere. Na taj način ona se stalno obnavlja u dubljim delovima omotača. ali se taj "gubitak" nadoknađuje stvaranjem nove okeanske litosfere u područjima razmicanja ploča (okeanskim riftovima). Astenosfera je zona malih brzina seizmičkih talasa. do 125 km u .6. subdukcionim zonama i transformnim rasedima. Okeanska litosfera u subdukcionim zonama biva "pojedena". Prema geofizičkim podacima na granici spoljašnje jezgro-donji omotač gustina je 10 g/cm3. Debljina okeanske litosfere varira od oko 50 km u zoni š irenja ploča. Litosfera je deo Zemlje iznad astenosfere. Smatra se da je ova “ljuska” Zemlje izgrađena od stena ultrabazičnog sastava sa olivinom i piroksenom kao dominantnim mineralima . Sl. “D” sloj koji je. pošto je polutečna. ispod nas (Sl. Okeanska litosfera se nalazi ispod okeanskih područja u kojima je razvijen okeanski tip kore. omogućava kretanja okeanske i kontinentalne litosfere koje po njoj “plivaju”. koju grade gornji deo gornjeg omotača i kora i može se posmatrati kao mozaik ploča koje su ograničene okeanskim riftovima. Astenosfera. U području razmicanja okeanske i kontinentalne litosfere astenosfera se nalazi na znatno manjim dubinama.   8   Pomenimo i parcijalno stapanje na granici spoljašnjeg jezgra i donjeg omotača na dubini 2900 kmkoje gradi zonu širine oko 200 km. do 100 km. prema pojedinim autorima glavni izvor kapljica magmi. On “hrani” tople tačke i omogućava magmatizam u pomenutim tektonskim sredinama Gornji omotač Gornji omotač je deo Zemlje od 670 km. zbog prisustva magmatskog rastopa.6) Gradi 18% mase naše planete. Naziva se “D sloj” koji je mešavina stopljenih metala iz spoljašnjeg jezgra i minerala sa vrlo gustim kristalnim pakovanjem iz donjeg omotača. Ispod kontinentalne litosfere astenosfera je debljine oko 30-50 km. tj izgrađena je od parcijalno stopljenih stena. dok je ispod okeanske litosfere deblja. strukture i fizičkomehaničkih svojstava deli na okeansku litosferu i kontinentalnu litosferu. dubine do Moho diskontinuiteta koji se nalazi samo 20 do 60 km. Gornji omotač Litosfera se na osnovu mineralnog i hemijskog sastava.

samo oko 300C po kilometru dubine. egzotermnih reakcija itd. glina. zbog njegovog velikog volumena. Bez toplote unutar Zemlje nema kretanja ploča litosfere ili dizanja kapljica magmi. odnosno kore. sedimentnih i kiselih magmatskih stena bogatih silicijom. Geotermalni gradijent ne može se univerzalno primeniti jer bi se po njemu dobile nerealno visoke temperature u dubljim delovima okeanske kore i omotača. koja je znatno manja. pritisak 270 bara po kilometru dubine. Radioaktivno raspadanje pre 4. Th i K. granit. “dugo živećih” elemenata U. metamorfizma ili sedimentacije. Debljine je od oko 80 km do 200 km.5 milijardi godina. aluminijom. magmatzma. astenosfere. krečnjaka itd. Toplota koju daje omotač je.3 g/cm3 pritisak po kilometru dubine 330 bara.0 g/cm3 pa je pritisak nešto veći. Prinos toplote u Donjem i Gornjem omotaču dolazi i od konvekcionih strujanja. nema tektonike. U najvećem delu okeanska litosfera je debljine oko 100 km. mikašista. Svaka geološka sredina ima određen geotermalni gradijent. kalcijumom i alkalijama: gnajseva. adiabatske dekompresije. ali se prosečan porast temperature u kontinentalnim delovima Zemlje kreće oko 1000C po kilometru dubine dok je u okeanskim područjima znatno viši. Kontinentalna litosfera se nalazi ispod kontinenenata i znatno je starija od okeanske litosfere. Primarna toplota naše planete stvorena je kada se gravitaciona energija transormisala u kinetičku a ova u toplotnu koja je omogućila narastanje Zemlje i stvaranje jezgra od gvožđa u kome je još uvek “zarobljena”. peščara. Zbog niske termalne provodljivosti stena i velikog prečnika Zemlje (6370 km) malo se toplote provelo od jezgra do omotača. dok je u okeanskoj kori prosečna gustina stena 3. Smatra se da je izvor toplote u gornjem omotaču i kori najvećim delom od radioaktivnih. do nekoliko stotina stepeni po kilometru dubine.   9   područjima dalje od razmicanja ploča gde je starija. frikcionog zagrevanja. uglavnom u kontinentalnoj kori. kada je Zemlja rođena bilo je šest puta a u Arhajiku “samo” tri puta veće nego danas. Pomenimo da je u kontinentalnoj kori gde je prosečna gustina stena 2.7 g/cm3. U gornjem omotaču prosečna gustina stena je 3. prisustva “kapljica” magmi. U stabilniim područjima van tektonske aktivnosti geotermalni gradijent je nizak. Geotermalni gradijent je porast temperature stene sa dubinom i važan je za razumevanje geoloških procesa u Gornjem omotaču. čiji je poluperiod raspadanja nekoliko milijardi godina Ova hipoteza pretpostavlja da su izotopi ovih elemenata usled geohemijskih svojstava (oksifilni elementi) akumulirani bliže površini Zemlje. oko 300 bara po kilometru dubine. Razlike u odnosu temperature i dubine u okeanskoj i kontinentalnoj kori i gornjem delu gornjeg omotača postoje. Uglavnom je izgrađena je od metamorfnih. ali se geotermalni gradijenti različitih geoloških sredina ujednačavaju na dubini od oko 200 km. slična onoj koju daje kontinentalna kora. . Izvor toplote u Zemlji Zemlja je velika toplotna mašina koja “gura” sve geološke procese.

stvaranje magmatskih i metamorfnih stena itd. Subdukcija omogućava podvlačenje. ponekad i vremenske nepogode. jednoslojni model (A) i dvoslojni model (B) Konvekciona strujanja u mnogim tektonskim sredinama prouzrokuju i magmatsku aktivnost.7) i generalno se vezuje za fluide. jezerima morima i okeanima kretanje vode je važno za njihov opstanak. njihovo razmicanje. voda i vazduh svojom energijom eroduju kako bi Zemlju bila ravna. topliji se izduže stvarajući jako strujanje.   Sl. pri č emu je mesto riftova i subdukcionih zona određivano položajem i . njihovo zagrevanje i stapanje kada se stvorena magma i zagrejane stene kao lakše tektonskim pokretima izdižu i ponovo vraćaju na površinu.   10   Unutar Zemlje kretanje termalne energije je važno za razmatranja geoloških procesa. U velikim basenima. Osim temperature konvekciono strujanje u stenama zavisi i od razlike u njihovoj gustini. Teorija tektonike ploča koja bazira na konvekcionom strujanju. Sličan proces je cirkulacija vazduha u atmosferi. hladniji vazduh tone a lakši. konvekcionog strujanja. I mi se svakoga dana srećemo sa konvekcionim strujanjima kuvajući kafu kada zagrejana. Ova neprekidna borba unutrašnjih i spoljašnjih sila omogućava život kakvog poznajemo na Zemlji. Pomenimo Golfsku struju gde voda. Pomenimo hlađenje okeanske litosfere kada ona postaje gušća i teža zbog čega se podvlači pod lakšu kontinentalnu litosferu ili pod okeansku litosferu i dospeva u topli i manje gusti omotač. U početku se smatralo da se ploče litosfere kreću kao ”pasivni putnici” na astenosferi. Konvekciono strujanje je prihvatljivo i za objašnjenje mehanizma kretanja stena. I dok energija iz unutrašnjostu stvara planinske vence i okeane dotle Sunce. One se hlade. postaju teže i proces se ponavlja. podrazumeva kretanje okeanske ili kontinentalne litosfere po astenosferi. toplija voda kao lakša isplivava na površinu a hladnija tone ka dnu. zbog razlike u temperaturi. Konvekciona strujanja i tektonska akivnost omogućavaju neprekidno kretanje delova naše planete. smeštaj "hladnijih i težih" stena na velikim dubinama. Toplija voda je lakša a hladnija teža zbog čega dolazi do njenog kretanja tj. “putuje” više hiljada kilometara. Gušći. podvlačenje ili sučeljavanje. Konvekciona strujanja u omotaču Kretanje uzrokovano razlikom u temperaturi naziva se konvekciono strujanje (SL.7. Konvekciona strujanja u omoču.

Nastanak i razvoj zemljine kore Kora je jedinstvena karakteristika Zemlje. po drugoj. koja je u okeanskoj kori 7 km/sec. u kontinentalnoj kori 6 km/sec. a u gornjem omotaču oko 8 km/sec (sl. c. intenzivnije ako je veća razlika u temperaturi i gustini stena. Postoje dve hipoteze o postojanju Moho diskontinuiteta. drugačijim mineralnim sastavom stena iznad i ispod Moho diskontinuiteta. gde gradi zonu širine oko 0. Postoje dve hipoteze o konvekcionom strujanju: jednoslojni model strujanja i dvoslojni model strujanja. potvrđuju pretpostavku da su i same ploče aktivni učesnici ovih procesa. U jednoslojnom modelu strujanje se javlja u celom (donjem i gornjem) omotaču a u dvoslojnom modelu konvekciono strujanje se javlja u dva sloja. mineralnog sastava i strukture.1).8-3. gnajsevi gde je na osnovu sadržaja izotopa utvrčeno da su nastali pre 3. dok je ispod kontinenata od 20 pa čak i do 80 km. to je porast brzine seizmičkih talasa sa dubinom prouzrokovan povećanjem gustine istih minerala na većem pritisku. okeansku koru. KORA Kora je deo Zemlje iznad Mohorovičićevog (u literaturi se čes to koristi i skraćeni naziv Moho) diskontinuiteta koji je odvaja od omotača. Smatra se da nijedna planeta Sunčevog sistema nema koru koja je slična ili identična zemaljskoj. Konvekciona strujanja u omotaču su važna za razumevanje geoloških procesa na nažoj planeti. Gnajsevi pak sadrže odlomke komatita i bazalta (amfibolita).9 milijardi godina. Konvenciono strujanje u omotaču je. Mohorovičiću ) je određen naglim porastom brzine seizmičkih P-talasa. Mohorovičićev diskontinuitet (ime dobio po istaknutom hrvatskom naučniku A.   11   veličinom konvekcionih strujanja u omotaču. gde gradi zonu širine oko 0. kako pomenusmo. metamorfizma ili tektonike. Moho diskontinuitet je ispod okeanskog dna na dubini od 2 do 12 km. kontinentalnu koru. nema magmatzma vulkanima. Po jednoj.5 km. razlikujemo tri tipa kore: a. Novija. Teorijska i laboratorijska proučavanja o konvekcionim strujanjima se slažu sa dvoslojnim strujanjem u omotaču. 2. Na osnovu hemijskog. mesta i načina pojavljivanja. koji mogu biti ostaci starije okeanske kore. I kao što rekosmo nebi bilo života na Zemlji. Najstariji sačuvani ostaci kontinentalne kore. Bez dovoljne količine toplote unutar Zemlje nema kretanja ploča litosfere ili dizanja kapljica magmi. u Gornjem omotaču. ali većina geofizičkih ispitivanja ukazuje na jednoslojno strujanje u omotaču. u Donjem omotaču a drugi iznad 670 km.1 km. prihvaćena saznanja. . jedan sloj ispod 670 km.

3). Sl. Ø sistema subparalelnih dijabaznih dajkova (sheeted dykes complex) sa karakterističnim zamrznutim rubovima. koje se nalaze iznad. Prosečna debljina ovog dela okeanske kore je do oko 5 km.4-5. Brzina seizmičkih (Vp) talasa u ovom paketu je 1. Kontinentalna kora Zemlja je jedina planeta u Sunčevom sistemu sa kontinentalnom korom. odnosno najviši delovi omotača. rožnaca i klastičnih stena (dominiraju peliti) koji č ine povlatni deo okeanske kore. Širine ”magnetnih traka” su različite unutar svakog okeana. Debljina ovog dela okeanske kore je do 2 km. Okeanska kora Ispod okeanske kore nalaze se tektonitski peridotiti. dajkova i hijaloklastičnih vulkanskih breča. Prelazna zona između dajkova i jastučastih (pillow) lava.) i debljine je od 2-12 km (Sl.52. Ø jastučastih (pillow) lava. slojevite građe i izgrađena od sledećih vrsta stena (od podine ka povlati): Ø kumulatnih ultrabazičnih i bazičnih zrnastih stena u kojima se ponekad javljaju manja tela diorita i albitskih granita.   12   Okeanska kora Okeanska kora se javlja u područjima okeana (Pacifik.8). Erupcijom lava u područjima riftova bazalti zadobijaju namagnetisanje Zemljinog magnetnog polja „zamrzavajući“ njegov položaj u trenutku izlivanja. Debljina sedimenata može biti i do 1 km. Ujednačenog je sastava. Pomenute magnetne karakteristike su paralelne osama srednjeokeanskih riftova i otkrivene su u svim okeanima (sl. širine je od 50-100 m.8.5 do 3 m. Brzina seizmičkih (Vp) talasa u zoni subparalelnih dajkova i zoni sa pillow lavama je 4. pokazuju da je brzina širenja duž centralnih riftnih zona različita. Ø Paketa sedimentnih stena. 2.5-7. Daljim razvojem. Debljina ovog paketa je do 2 km. Magnetna svojstva.0 km/sec. Debljina dajkova je od 0. od nekoliko mm do desetak cm za godinu. da varira s vremenom. rifta (ploča) izlivaju se nove mase bazaltnih magmi sa reversnim polaritetom u odnosu na prethodno formirane. Dva najvažnija faktora su omogućila njeno stvaranje: .0 km/sec. širenjem. Atlantski okean itd.7 km/sec. podređeno pločastih izliva. zavisno od brzine razmicanja ploča. utvrđena u okeanskoj kori. a brzina seizmičkih (Vp) talasa je 6.

  13   Ø Zemlja ima značajnu količinu vode i Ø verovatno je jedina planeta u kojoj je bilo kretanja ploča većih razmera u značajnijem vremenskom periodu. Hess (1962) je . manje gustine.9 milijardi godina) i u jugozapadnom Grenlandu (3. okeanskoj kori. veće gustine. Kontinentalna kora Prisustvo detritičnog cirkona u nekim Arhajskim metamorfisanim sedimentnim stenama ukazuje da je na Zemlji postojala i starija kontinentalna kora koja verovatno nije sačuvana. detaljno su proučavani Atlantski i Pacifički okean. pod uticajem gravitacije Meseca.8 milijardi godina). ploče. godine. različite gustine i sastava (Sl. Pretpostavlja se da su najraniji graniti nastali u zonama subdukcija ili tonjenjem vlažne okeanske kore koja pri malom stepenu stapanja daje granitsku magmu. izgrađen je od visokometamorfisanih i dehidratisanih metamorfnih stena kiselog i bazičnog sastava (beli i crni granuliti. Granica između ova dva sloja naziva se Konradov diskontinuitet. veku. Sl. ali je predloženi mehanizam kretanja za većinu naučnika tog vremena bio neprihvatljiv.9). Stene okeanskog dna nisu bile starije od 160 miliona godina. godine naučno obrazložio nemački geofizičar i meteorolog Alfred Wegener u radu Stvaranje kontinenata i okeana. Najstarije stene kontinentalne kore su u Enderby Land-u na Antartiku (3. iznad Moho diskontinuiteta.9. Alfred Vegener je tragično izgubio život na Grenlandu. Po ovom autoru kontinenti se kreću po čvrstoj podlozi. amfiboliti). Kontinentalna kora može biti debljine i do 80 km. novembra 1930. izgrađen je od oko 90% magmatskih. On je pretpostavio da je pre oko 200 miliona godina postojao samo jedan kontinent Pangea (sva zemlja) koji je tektonskim pokretima komadan u manje delove. kada su otkriveni okeanski grebeni i riftne zone. TEKTONIKA PLOČA Ideja da se kontinenti kreću postojala je još u 17.   "Donji sloj". Izgrađena je od dva "sloja". ne dokazavši svoju hipotezu. ali je ovu hipotezu tek 1915. vulkanska aktivnost i područja zemljotresa. koje su putovale do sadašnjih položaja. Ako ovaj detritični cirkon dolazi iz kiselih magmatskih stena ”ostrva” kontinentalne kore postojala su i pre 4 milijardi godina. Pedesetih godina ovog veka. uglavnom kiselih (granitskih) stena i metamorfita (gnajseva) i oko 10% sedimentnih stena (dominiraju peščari i krečnjaci). "Gornji sloj".

Kao što je pomenuto konvekciona strujanja u omotaču glavni su mehanizam kretanja ploča.10) postoje tri tipa granica ploča: Ø granica razmicanja ili rift. granica bočnog kretanja Veličina i oblik ploča. a Naca ploča od Južnoameričke ploče granicom podvlačenja. mesta razmicanja (odvajanja) kontinenata gde dolazi do izdizanja omotača i izlivanja magmi koje formiraju novu okeansku koru. Antartička i Afrička ploča su najvećim delom ograničene riftovima. Subdukcija i transformni rasedi takođe migriraju. Dodavanjem nove magme u riftnoj zoni ona se povećava. Rift može iznenada da promeni pravac pružanja. kretanja. ploče koje “plivaju” po astenosferi. Prema teoriji tektonike ploča. dok se u subdukcionim zonama smanjuje. riftom. novim istraživanjima i uz pomenute hipoteze. Veličina ploče se tokom vremena menja. Južnoamerička ploča itd.) ili samo od stena okeanske litosfere (Pacifička ploča). Vegenerovog koncepta kretanja kontinenata i Hessove ideje o širenju okeanskog dna. narastaju ili se smanjuju. tj.   14   višegodišnjim proučavanjima okeanskog dna podmornicom otkrio da se u njihovim centralnim delovima javljaju riftovi. jer u područjima subdukcije ona se parcijalno do stapa. astenosfere. stvorena je teorija tektonike ploča. zbog č ega veličina i zapremina Zemlje ostaju isti. GRANICE PLOČA Zavisno od načina kretanja (Sl. Tako na primer. Pravac i brzina njihovog kretanja određuje se na osnovu položaja transformnih raseda. Na obodima kontinenata su područja podvlačenja (subdukcije) kada se okeanska ploča podvlači pod okeansku ili kontinentalnu ploču. 10. subdukcijom. Sl. tj. da postane neaktivan ili da nastane na drugom mestu. Granice kretanja ploča . dok se Pacifička ploča duž severne i zapadne granice smanjuje. gde biva ”pojedena” (parcijalno do potpuno stopljena). određeni su kombinacijom navedenih granica. Zavisno od vrste granica. kao i njihov međusoban odnos. ponekad iznenada prestaju ili se pojavljuju. Ploče se ne kreću istom brzinom. leži čvrsta okeanska ili kontinentalna litosfera koje su podeljena na brojne delove. Ø granica podvlačenja ili subdukcija i Ø transformni rased. ploče menjaju svoj oblik i veličinu. preko gornjeg dela omotača. Kasnih šezdesetih godina. merenjem sa satelita itd. Ova Hesova hipoteza u literaturi je poznata kao Širenje okeanskog dna (Sea floor spreading). koja je polutečna. Granice ploča takođe menjaju svoj položaj. zbog čega se povećavaju (narastaju). Ploče su izgrađene od stena kontinentalne i okeanske litosfere (Afrička ploča. Naca ploča i Pacifička ploča su odvojene granicom razmicanja.

položaj vulkana.) i pripadaju tzv. Pacifička. ostrvski i vulkanski lukovi. U njima se javljaju plitki. Arabijska. međutim. kolizija kontinentalnih ploča. Crveno more je klasičan primer ovakvog razmicanja gde se Arabijska ploča odvojila od Afričke. U pojedinim područjima srednjeokeanski grebeni zauzimaju polovinu površine okeanskog dna. jer se žarišta nalaze na malim dubinama. izgrađena je od stena kontinentalne i okeanske litosfere (Afrička. Sadašnja dinamika kretanja kontinenata započela je pre oko 200 miliona godina otvaranjem Atlantskog i Indijskog okeana. subdukcije. pojedini okeanski riftovi su se više puta otvarali i zatvarali. Većina ploča. širine 1500 do 2000 km i visine 2 do 3 km iznad okeanskog dna. . Razmicanjem unutar kontinenata stvaraju se kontinentalni riftovi u kojima se izliva bazaltna magma koja formira vulkanske kupe ili vulkanske ploče (platoe) koji su mnogo manje veličine u odnosu na okeanska područja. Daljim razvojem riftne doline unutar kontinenta stvara se nova okeanska kora. duž zona podvlačenja. zemljotresa na Zemlji. koja se nalazi u bazi Pacifičkog okeana i izgrađena je samo od stena okeanske litosfere i pripada grupi okeanskih ploča.11). Srednjeokeanski grebeni imaju izražen reljef (morfologiju) i brojne vulkanske strukture koje su se razvile u toku stvaranja nove okeanske kore. koji se još uvek povećavaju.   15   U okeanskim područjima granica razmicanja naziva se i srednjeokeanski rift ili okeanski rift u kome se izliva velika količina bazalta koja pomera (izgurava) “staru” okeansku koru na obe strane rifta stvarajući novu koru i srednjeokeanski greben. Afrička. Filipinska. Javljaju se u svim okeanskim basenima. unese u dubinu Zemlje. Veoma retko mogu biti i iznad nivoa mora (Island). Najveća je Pacifička ploča. Transformnim rasedima često su podeljeni na segmente. Južnoamerička. Ona je danas osnova geologije i prihvaćena je od većine geologa koji u okviru svojih istraživanja prave modele koji baziraju na konceptu teorije tektonike ploča (Sl. uz istovremeno smanjenje Pacifika Srednjeokeanski grebeni su ogromni podvodni planinski venci izgrađeni od bazalta koji su izlivani u riftovima. nova kora u srednjeokeanskom riftu može nastati samo ako se ista količina stena. slabi zemljotresi. odnosno srednjeokeanski rift koji deli kontinent na dve nove ploče. Pošto je veličina Zemlje ista. Pacifik). Evroazijska. Ploče srednje veličine su: Karibska. Dužine su i preko 20 000 km (Atlantski okean. Naca.12). Australijska i Antarktička (Sl. Južnoamerička itd. kontinentalnim pločama. U toku geološkog vremena. stvaranje planinskih pojaseva itd. Na Zemlji postoji sedam velikih ploča: Severnoamerička. Kokos i Skotia Teorijom tektonike ploča objašnjavaju se mnogi geološki oblici i procesi: srednjeokeanski riftovi. Istočno-afrički rift je primer početka razlamanja (riftovanja) kontinenta Afrike uz intenzivnu vulkansku aktivnost.

). Podvlačenje može biti: Ø okeanske ploče pod okeansku ploču.   16   Neki riftovi u kontinentalnim područjima se ne razviju potpuno (tzv. graben Rajne itd. Položaj ploča na Zemlji. Ugao subdukcije menja se sa dubinom. pasivni riftovi) kada se stvaraju samo riftne doline (grabeni). Strelicama su označeni karakteri kretanja Granica podvlačenja ili subdukcije je mesto gde se jedna ploča podvlači (subdukuje) pod drugu. Ø okeanske ploče pod kontinentalnu ploču. . i Ø kontinentalne ploče pod kontinentalnu ploču. Sl. 11. bez vulkanske aktivnosti (rift Rio Grande. verovatno zbog kidanja ili deformacije subdukovane ploče. Ta područja nazivaju se i subdukcionim zonama. sučeljavanja ploča i stvaranja kolizionih ili sutur zona (Himalaji). kada dolazi do sudara tj.

  17   Karakter granice podvlačenja zavisi od sastava stena. Udaljenost ostrvskog luka od okeanskog rova zavisi od ugla subdukcije. obično je od 100 do 200 km.12. a na ploči koja se nalazi iznad formira se ostrvski luk sa bazaltnim vulkanizmom koji je paralelan pružanju okeanskog rova. Okeanski rov je uska zona. položaj i morfološka svojstva okeanskog rova su veoma slični ili identični kao i kod podvlačenja okeanske ploče pod okeansku ploču. a od plutonskih stena granodioriti. širine nekoliko desetina km i dužine nekoliko stotina km. Podvlačenjem okeanske ploče pod drugu okeansku ploču stvara se okeanski rov (trench). Položaj okeanskog rova se menja s vremenom. ugla i brzine subdukcije. Duž subdukcione zone javljaju se jaki i duboki zemljotresi (Beniof seizmička zona). Okeanskih rovova najviše ima u Pacifiku gde se nalazi i Marijanski rov se najvećom dubinom okeana na Zemlji (oko 11 km). dubine preko 10 km. Veličina. zbog čega se menja i položaj ostrvskog luka. Sl. Položaj granica ploča na preseku Gornjeg omotača i kore Podvlačenjem okeanske ploče pod kontinentalnu ploču stvara se aktivna kontinentalna margina i okeanski rov a na kopnenom delu vulkanski ili magmatski luk. U . U vulkanskom luku dominiraju andeziti.

Sudarom dve kontinentalne ploče nema subdukcije zbog male gustine stena koje ulaze u njihov sastav. Ural itd. odnosno turbiditni sedimenti.   18   subdukcionim zonama javljaju se jaki zemljotresi (Beniof seizmička zona) koji počinju u okeanskom rovu i idu duž subdukcione zone duboko u područje omotača. sučeljavanja kontinentalnih ploča i stvaranja sutur zone sa jakim metamorfizmom i magmatskom aktivnošću. zbog intenzivnih tektonskih pokreta. u području bez tektonske aktivnosti. . Najpoznatiji i najbolje proučeni primer ovakvog raseda je San Andreas transformni rased. Transformni rased može biti i granica ploča. kontinentalnu padinu i abisalnu zaravan na kojima se stvaraju flišni. Smatra se da je između dve kontinentalne ploče. tj. Transformi rasedi su specifična horizontalna kretanja ploča subparalelna do paralelna smeru širenja rifta. i praktično je bez vulkanizma i zemljotresa (Istočne obale Severne i Južne Amerike). morao biti okeanski prostor koji je subdukovan ispod jedne od kontinentalnih ploča. bez široke kontinentalne padine i abisalne zaravni. malo područje sedimentacije (uzan kontinentalni šelf). U njima se. Duž nekih transformnih raseda javljaju se plitki zemljotresi ili vulkanska aktivnost. javljaju i aktivne kontinentalne margine. Apalaške planine. Pomenimo da se u područjima subdukcionih zona. stvara i većina magmatskih stena: bazalti srednjeokeanskih riftova. koji je granica između Pacifičke i Severnoameričke ploče. Pasivna kontinentalna margina ima širok kontinentalni šelf. uz složenu tektonsku aktivnost. Imaju izraženu morfologiju. Intenzivnom tektonikom dolazi do međusobne kolizije. Najintenzivniji geološki procesi javljaju se na granicama ploča. Pasivna kontinentalna margina se javlja daleko od zona subdukcije. Alpi. bazične i alkalne stene unutar kontinentalnih riftova. pre sučeljavanja. Sučeljavanjem i kolizijom povećava se debljina kontinentalne kore uz vrlo složenu tektoniki i intenzivnog magmatizam kada se stvaraju ogromni planinski venci. bez njihove destrukcije ili narastanja. vulkanske i intruzivne stene ostrvskih i vulkanskih lukova itd. Tako su nastali Himalaji.

ili amorfno. ljuspasti. CaCO3. prizmatični. One grade rudna ležišta metala i nemetala: olova cinka.1). igličasti. peska itd. retko su izgrađeni samo od jednog elementa: samorodno zlato. srebra. kada su nepravilnog oblika. Kristali kvarca Minerali koji imaju ekonomski značaj nazivaju se rudni minerali. grafit itd. ili hidrotermalnih rastvora pri laganoj kristalizaciji. kada ima dovoljno prostora za njihov razvoj. kada se stvaraju nepravilni do delimično pravilni oblici: zrnasti. Kristali su potpuno razvijeni oblici minerala. zlata. Bubrežasti limonit Sl.2). Sl. SiO2. fizičkih osobina i strukture. Većina amorfnih minerala tokom vremena prelazi u kristalno stanje. bakra. ortoklas. vlaknasti.   19   Minerali Minerali Minerali su tela određenog hemijskog sastava. bubrežasti agregati (Sl. Nastaju iz rastopa (magme). Najčešće se javljaju kao jedinjanja: kvarc. U prirodi se javljaju kao tela pravilnih oblika koje nazivamo kristalima. . glina. samorodni bakar. U toku kristalizacije često se stvara nekoliko minerala istovremeno kada nastaju kristalne druze ili kristalni agregati.1. koji su pravilnih formi (Sl. Amorfni minerali najčešće nastaju pri brzoj kristalizaciji. bez slobodnog. praznog prostora. K2OxAl2O3x6 SiO2. sumpor. dijamant. kalcit. 2. zemljasti.

kada su pljosni različitih oblika. Zavisno od položaja pljosni. Stepen simetrije kristala je definisan brojem elemenata simetrije koji se svrstavaju u 32 simetrijske klase (Sl. osa simetrije i centar simetrije. Granični elementi kristala Pljosni su ravne površine kojima su kristali ograničeni sa svih strana. trougaone. 3. Ivica Rogalj Pljosan Sl. oblika romba i dr oblika romba i dr. pravougaone. Rogljevi su granični elementi kristala koji se formiraju na dodirima triju ivica ili najmanje tri granične pljosni. kvadratne. složenog rombododekaedar. četvorostrani i dr. Primer prostog oblika je kocka ili oktaedar. Svaka klasa sadrži sedam mogućih . mogu biti oštre i tupe. Simetrija kristala Pravilno razvijeni kristali imaju simetriju sa sledećim elementima: ravan simetrije. lagana kristalizacija i dovoljno prostora.4). Rogljevi na kristalima mogu biti trostrani.   20   Granični elementi kristala Minerali kristališu u pravilnim kristalima ako su svi uslovi za njihov nastanak ispunjeni. ivice i rogljevi. Kristali se javljaju u prostim oblicima. Na kristalu se javljaju simetrično raspoređeni granični elementi: pljosni. kada su ograničeni samo jednom vrstom pljosni ali i u složenim. Pljosni mogu biti različitog oblika. Ivice su granični pravolinijski elementi na dodirima dveju pljosni.

 

21  

oblika kristala istog stepena simetrije koji se analitički svode na sedam koordinatnih sistema: Øteseralna sistema ima najviši stepen simetrije, tri jednake i međusobno upravne kristalografske ose. Osnovni oblici ovog sistema su kocka, oktaedar i tetraedar. Minerali ovog sistema su praktično izotropni; Ø tetragonalna sistema ima tri međusobno upravne kristalografske ose od kojih su dve horizontalne jednake dužine dok je treća, vertikalna osa, duža ili kraća. Karakteristični oblici kristala su tetragonalna prizma, tetragonalna bipiramida i dr Ø heksagonalna sistema ima četiri kristalografske ose: tri ose su jednake dužine i njihovi kraci međusobno zaklapaju ugao od 60o dok je četvrta osa, upravna; na njih, kraća ili duža. Kristali su anizotropni. Najvažniji kristalni oblici su heksagonalna prizma heksagonalna bipiramida i drugi;

Sl. 4. Simetrije kristala

 

22  

Ø romboedarska sistema ima isti osni krst i raspored osa kao heksagonalni sistem, ali je niži stepen simetrije. Najvažniji oblik je romboedar; Ø rombična sistema ima tri kristalografske ose nejednake dužine koje su međusobno upravne. Najvažniji oblici su rombična prizma i rombična bipiramida; Ø monoklinična sistema ima tri nejednake kristalografske ose, dve su međusobno upravne, a treća je u odnosu na njih kosa zbog čega ima nizak stepen simetrije. Monoklinični sistem ima samo jednu ravan simetrije i centar simetrije. Najvažniji oblici su monoklinična prizma i monoklinična bipiramida; Ø triklinična sistema ima takođe tri nejednake kristalografske ose, koso položene jedna prema drugoj. Stepen simetrije je veoma nizak - kristalni oblici ovog sistema imaju samo centar simetrije. U prirodi se kristali retko javljaju u prostim oblicima. Obično se nekoliko oblika kombinuje među sobom, tako da na jednom kristalu imamo više oblika koji pripadaju jednom sistemu. Kristali se mogu javiti i kao blizanci (Sl.5). Ova pojava nastaje kada dva kristala iste forme međusobno srastaju ili prorastaju. Polisintetički blizanci nastaju višestrukim prorastanjem ili srastanjem kada se obrazuju različiti oblici, lastinog repa, kolenasti oblici itd.

Sl.5. Blizanci ortoklasa.

 

23  

Fizičke osobine minerala Minerali pokazuju izotropna ili anizotropna fizička svojstva. Kod izotropnih minerala fizičke osobine u jednoj individui su u svim pravcima jednake. Amorfni minerali su najčešće izotropni. Kod anizotropnih minerala fizička svojstva se u različitim pravcima različita. Nju imaju iskristalisali minerali, izuzev onih koji kristališu teseralno. Makroskopska odredba minerala (odredba golim okom) bazira na njihovim fizičkim svojstvima. To su boja minerala, ogreb, sjajnost, cepljivost, prelom, tvrdina, gustina, elastičnost, toplotne osobine, magnetne osobine, električne osobine, radioaktivne osobine i fiziološke osobine. Boja minerala Ova fizička karakteristika proizilazi iz ponašanja minerala u odnosu na svetlost. Minerali se javljaju u boji talasne dužine onog dela spektra koji nije apsorbovan. Neki minerali svetlost propuštaju, drugi je odbijaju, treći apsorbuju itd. Minerali koji propuštaju svetlost su providni minerali, a oni koji odbijaju svetlost neprovidni ili metalični minerali. Boja nije stalna i postojana osobina. Mali broj minerala ima stalnu idiohromatsku boju (grčki: sopstven, boja) boje koja potiče od boje materije od koje je mineral izgrađen. Mnogo veći broj minerala ima alohromatsku boju koja potiče od sitnih mehaničkih primesa ili inkluzija u kristalu. Na primer kvarc, koji je tipičan bezbojan mineral, može biti alohromatski obojen žuto (citrin), ljubičasto (ametist), mrko (čađavac), itd. (Sl.6 )
Sl.6. različito obojeni kristali kvarca

Pseudohromatske boje nastaju površinskim raspadanjem minerala ili hemijskim reakcijama na površinama kristala Ogreb minerala Ova osobina često se naziva i boja praha jer ovu boju mineral ima kada ga mehanički zdrobimo (sprašimo). Ogreb je značajna fizička osobina koja služi za razlikovanje minerala iste boje, ali im je boja praha različita (Sl.7). Hematit, oksid gvožđa,

galenit (sulfid olova) itd.. Ime je dobila po mineralu ugljenika. ispod 1 mm. Sl. Metalična slajnost pirita Ø dijamantska sjajnost je karakteristična za minerale sa velikim indeksom prelamanja svetlosti. Sjajnost minerala je različita: Ø metaličnu sjajnost imaju minerali koji jako odbijaju svetlost. . Ovo je za providne minerale najveća sjajnost. Ogreb se ispituje kada se mineral zagrebe nožem ili se pak mineralom para po hrapavoj porcelanskoj pločici. To je značajna fizička osobina jer pomaže pri makroskopskoj odredbi minerala i pri vrlo malim dimenzijama zrna.8. Ogreb minerala Sjajnost minerala Ova osobina je sposobnost minerala da jače ili slabije odbija svetlost.8). Sl.7. Karakteristična je za minerale metala po kome je i sjajnost dobila ime. To su pirit (sulfid gvožđa) (Sl.   24   može biti različito obojen ali mu je ogreb uvek crven (njegova prava idiohromatska boja). dijamantu. na primer liskuna.

prizmatska cepljivost i sl. Staklasta sjajnost kvarca Sl. Pošto je cepljivost uvek paralelna postojećim ili mogućim pljosnima na kristalu.tada kažemo da ima dve ili više ravni cepljivosti. amfinoli. liskuni (Sl. 9. kod providnih minerala sa srednjim indeksom prelamanja (Sl.oktaedarska cepljivost.10). Cepljivost je osobina koja ukazuje na postojanje pravaca u mineralu po kojima je kohezija između molekula slabija. Mineral kalcit ima tri pravca cepljivosti . Za svaki mineral ravni cepljivosti su određene .).konstantne površine. 10. tj. Sedefasta sjajnost muskovita Cepljivost minerala Ova osobina minerala se manifestuje kada neki kristal izložimo udaru ili pritisku kada se deli u komade po ravnim površinama koje se nazivaju ravni cepljivosti. Ø masnu sjajnost imaju minerali koji nemaju cepljivost. ona se i naziva po tim pljosnima . Ø sedefastu sjajnost imaju minerali koji se javljaju u liskama. minerali sa neravnim površinama preloma. hloriti i svilasta sjajnost. Mineral se može cepati i po više ravni .   25   Ø staklasta. Sl. 9. koju imaju vlaknasti minerali.

Prelom minerala Osim cepljivosti. zemljast. Prelom može biti različit: ravan. katkad i značajan za determinaciju. što je karakteristično kod anizotropnih minerala. Tvrdina minerala Tvrdina je otpor minerala prema paranju.   26   Jedna od važnih karakteristika minerala je i intenzitet cepljivosti. minerali imaju još jednu deljivost koja se ne vrši po ravnim površinama . Karakterističan je za pojedine minerale. Pomenimo da ima minerala koji nemaju cepljivost. nesavršene do nejasne. jasne. neravan. Lome se najčešće školjkasto ili neravno. iverast. Postoji i skala cepljivosti koja ide od vrlo savršene. koji nemaju cepljivost. itd.11. Kod izotropnih i amorfnih minerala tvrdina je u svim pravcima ista. Neke minerale možemo zaparati noktom dok se drugi ne mogu parati ni nožem. granati itd. kvarc. Tvrdina istog minerala u različitim pravcima može biti različita. preko savršene. koji može biti različit i u okviru jednog minerala. Tvrdina minerala može se meriti. Minerali grupe liskuna imaju savršenu cepljivost. š koljkast.prelom minerala Ova osobina je izražena kod minerala koji imaju slabo izraženu cepljivost ili je nemaju. Osim što može imati nekoliko pravaca cepljivosti u okviru jednog kristala neki minerali imaju i različit stepen cepljivosti u raznim pravcima. što je u prirodi česta pojava. Mosova skala tvrdine . Postoji prirodna skala tvrdine minerala koju je predložio naučnik Mos i koja se po njemu naziva Mosova skala tvrdine(Sl.11) Po toj skali minerali prema kojima se određuje stepen tvrdine su sledeći: Sl. Prelom imaju i amorfni minerali.

odnosno gušćih minerala.). Minerali veće tvrdine su otporniji prema fizičkom raspadanju Za određivanje tvrdine nepoznatog minerala treba njegovu tvrdinu uporediti sa tvrdinom minerala iz Mosove skale. Kod kristalnih minerala elastičnost je raznim pravcima različita. kao i gustina materije je gustina jedinice zapremine i zavisi od hemijskog sastava i unutrašnje strukture minerala. kao i cepljivost. aerometar. Precizna merenja tvrdine obavljaju se instrumentima. Toplotna provodljivost. Toplotne osobine minerala Prostiranje toplote zavisi od unutrašnje građe minerala. 9 i 10 seku staklo.   27   Pri ovoj determinaciji treba znati da: Ø minerali iste tvrdine međusobno ne paraju. dok drugi toplotu propuštaju. Ako mineral u tečnosti potone. U ovu grupu spada kvarc. zavisi od unutrašnje strukture minerala. Amorfni minerali imaju istu elastičnost u svim pravcima. dok je u kristalografski identičnim pravcima ista. Treća grupa obuhvata minerale koji pri savijanju ostaju trajno deformisani . gustina mu je ista ili približno ista. Gustina minerala Gustina minerala.za njih kažemo da su plastični. itd. a ako pliva ima manju gustinu. Elastičnost. Postoje minerali sa jako izraženom elastičnošću. Elastičnost minerala Elastičnost je osobina minerala da trpi plastične deformacije i da se po prestanku sile koje su je izazvale vraća u prvobitno stanje. kod . Ø minerali tvrdine 6 i 7 paraju staklo. Kako pri terenskoj determinaciji minerala nemamo uvek pri ruci minerale Mosove skale. Određivanje gustine vrši se i pomoću tečnosti poznate gustine. Određuje se različitim metodima (piknometar.5 mada ima i znatno lakših. Gustina minerala kreće se od 2. nasuprot njima su minerali sa niskim stepenom elastičnosti za koje kažemo da su krti ili neelastični.5 .3. ako lebdi. gustina mu je veća od gustine tečnosti. Ima minerala koji toplotu zadržavaju zbog čega se zagrevaju (metalični minerali). Ovu osobinu imaju minerali glina. na primer liskuni. odredbu tvrdine možemo izvršiti na sledeći nacin: Ø minerali tvrdine 1 i 2 paraju se noktom. od koje zavisi skupljanje i širenje minerala. halit (kuhinjska so). i Ø mekši minerali ostavljaju ogreb na mineralima veće tvrdine. Ø minerali tvrdine 3. 4 i 5 paraju se nožem. Ø minerali tvrdine 8.

Ovaj metod koristi se u geohronologiji. kada ih nazivamo magnetičnim mineralima. Zagrevanjem do temperature kada mineral prelazi u rastopp naziva se tačka topljenja minerala. Minerali koji su loši provodnici toplote i elektriciteta koriste se kao izolatori. u procesu flotacije ili iz zdrobljenih koncentrata. miris i opip. i tek onda će početi da se dalje hladi. Minerali pri topljenju apsorbuju toplotu sve do trenutka dok im i poslednja čestica ne pređe u tečno stanje. Magnetna svojstva minerala Mali je broj minerala koje privlači magnet. geološkoj disciplini koja se bavi određivanjem geološke starosti stena. odnosno starost stene u kojoj se mineral nalazi.hlađenja rastopa i kristalizacije. Ova osobina minerala koristi se za elektromagnetnu separaciju pojedinih minerala iz peska. Fiziološke osobine minerala U fiziološke osobine minerala.   28   teseralnih i amorfnih minerala je ista u svim pravcima. Ove osobine za pojedine minerale veoma su karakteristične. Električne osobine minerala Neki minerali su dobri provodnici elektriciteta. Radioaktivne osobine minerala Radioaktivnost se javlja zbog prisustva radioaktivnih elemenata u rešetki kristala. Minerali koji kristališu u drugim kristalografskim sistemima su toplotno anizotropni. može se izračunati starost radioaktivnog minerala. Kod drugih se ova osobina otkriva pri trenju ili usled pritiska (piezoelektricitet). Najpoznatiji magnetični mineral je magnetit. Tačka topljenja zavisi od procentualnog učešća pojedinih komponenata u smeši. Utrošena količina toplote naziva se latentna toplota topljenja. Kod amorfnih minerala ne postoji određena tačka topljenja već oni preko faze omekšavanja prelaze postupno u tečno stanje. spadaju ukus.koja se naziva latentna toplota kristalizacije. Količina produkata raspadanja vremenom se povećava. Prenošenje toplote je značajna osobina od koje zavisi fizičko raspadanje minerala. Radioaktivni minerali sadrže uran i torijum koji se vremenom raspadaju emitujući radioaktivne zrake. mineral će do potpunog prelaska u čvrsto stanje emitovati svu količinu toplote . oksid gvožđa. ali ima i takvih koji elektricitet ne provode nego služe kao izolatori. koje zapažamo neposredno čulima. Prilikom obrnutog procesa . Poznavajući brzinu raspadanja određenih radioaktivnih minerala i koristeći preostatak raspadnutog minerala. Pojedini mineralu ispoljavaju električne osobine prilikom zagrevanja (piroelektricitet ili pojava razlike u naponu između različitih delova kristala). .

mirišu na beli luk. Miris imaju minerali koji sadrže organske materije (sa bitumenom). crne je boje.12). 12. levo i dijamant. Ovu osobinu imaju lako rastvorljivi minerali. Sl. drugi odaju miris na sumpor (neki sulfidi. azbest i dr. naročito pri udaru).   29   Ukus kod nekih minerala veoma je karakterističan. . Grafit je jedan od najmekših minerala u prirodi. Polimorfizam i izomorfizam Polimorfizam je osobina da se jedan mineral javljaju u više morfoloških oblika tj. Atomi ovog elementa mogu biti poslagani tako da im elementarna ćelija bude š estostrana prizma ili oktaedar. Najmarkantniji primer polimorfizma je ugljenik. oblik) je osobina da minerali različitog hemijskog sastava imaju iste ili slične morfološke i fizičke karakteristike. Izrazito slan ukus ima mineral halit (NaCl). bezbojan ili različito obojen. zbog prisustva amonijačnih jedinjenja u njima. na primer. oni koji su dobri provodnici toplote imaju hladan opip i dr. praškast i neprovidan Dijamant je proziran. Grafit. U prvom slučaju stvara se mineral grafit a u drugom dijamant (Sl. ima izvanrednu sjajnost i jedan je od najtvrđih minerala u prirodi. Izomorfizam (grčki: isti. desno Različit oblik kristalne rešetke uzrokuje kod ova dva minerala velike razlike u fizičkim osobinama i oblicima. Minerali arsena. Specifičan miris emituju gline. minerala. imaju mastan opip. Opip je kod nekih minerala veoma karakterističan: talk. gorkoslanu silvin itd.

plagioklasi. najčešće matičnih magmatskih stena odakle potiču gde se deponuju gradeći žice debljine i do desetak metara. kretanja stena u dubljim delovima Zemlje. koje nazivamo metamorfnim mineralima. višim ili nižim PT uslovima. leda i temperaturnih razlika stene hemijski i fizički razaraju kada nastaju minerali koji grade sedimentne stene. svuda gde se hladila i kristalisala magma. kalceona. feldspati. kalcit oko gejzira) ili posredstvom živih organizama (izdvajanje i obaranje amorfne silicije. Značajno područje stvaranja minerala je kopnena i vodena sredina na površini Zemlje. . vazduha. karbonata itd. Pri stvaranju metamorfnih minerala značajnu ulogu imaju voda ili CO2 koji potpomažu metamorfne procese. Izomorfizam je češći kod minerala koji nastaju na visokim temperaturama.magme. vode. Tople vode iz magme nazivaju se hidrotermalni rastvori sadrže elemente koji u toku kristalizacije magme nisu ušli u sastav bitnih. krupni minerali u pegmatitskoj fazi. Ova genetska grupa minerala je značajna jer se najveći deo rudnih minerala kristaliče iz hidrotermalnih rastvora. U završnoj fazi kristalizacije magme bogate bogate vodom može doći do reakcije novonastalih minerala i vode kada nastaju novi. Minerali u pomenutim uslovima se talože iz prezasiženih rastvora (kuhinjska so u moru. bakar. albita (Na2OxAl2O3x6SiO2) i kalcijumovog alumosilikata. Pomenimo neke od njih: turmalin. Primeri magmatskih minerala su kvarc. nazivamo magmatskim mineralima koji su stvarani u toku cele geološke istorije Zemlje. ispod 5 km. srebro zlato itd. Pomenuti metali najčešće se javljaju kao sulfidi ili samorodni elementi. Hidrotermalni rastvori cirkulišu duž pukotina. strukturne ili hemijske kada se stvaraju novi minerali stabilni u novim. liskune itd. anortita (CaO$Al2O3x2SiO2). liskuni i dr. topaz.   30   Primer za pojavu izomorfizma su široko rasprostranjeni petrogeni minerali.) Povećanjem pritiska i temperature zbog tektonskih pokreta. silikatnih minerala: olovo. Postanak minerala Minerali kristalizacijom iz tečnog usijanog rastopa . cink. snega. dubine ili pod uticajem tople magme. granate. minerali u postojećim stenama trpe promene morfološke. Na kopnu se pod uticajem atmosferilija. Ako se voda u magmi ohladi bez reakcije sa novonastalim mineralim iz nje kristališu hidrotermalni minerali koji se javljaju na temperaturama od oko 4000C pa sve do ispod oko 1000C. koji su izomorfne smeše natrijumovog alumosilikata. opala. beril.

Broj minerala koji bitno učestvuju u građi stena je mali. 13. 13) Sl.   31   Sistematika minerala Broj minerala koji grade Zemljinu koru i omotač je veliki. Iako mali broj elemenata ulaze u njihov sastav u priridi se javlja veliki broj silikatnih minerala zbog specifičnog vezivanja silicijuma i kiseonika (tzv. Vezivanje kiseonika i silicijuma u silikatima . tetraedara silicijuma) koji grade različite osnove na koje se vezuju pomeniti katjoni (Sl. kiseonika. K. okside itd. Prema hemijskom sastavu dele se na silikate. Na. Silikati Silikati su jedinjenja silicijuma. Ima preko 2500 mineralnih vrsta i oko 7000 podvrsta i neprekidno se otkrivaju novi. U narednom tekstu prikazaćemo osnovna svojstva najvažnijih petrogenih minerala na osnovu kojih se može odrediti vrsta stene. Mg itd. Ca. Minerali koji ulaze u sastav stena nazivaju se petrogeni minerali. Fe. oko 100. karbonate.

ametist. crvenkasto pa čak i šareno (Sl. pri čemu se silicijum dioksid oslobođa metamorfnim reakcijama. ljubičasti. zeleno. karbonatima gradeći predivne druze. Kvarc se u ovim stenama javlja i u zrnastim agregatima. najmanje u pustinjama gde je nastao eolskom erozijom. Bitan je mineral sastav kiselih magmatskih stena: granita. neravnog je preloma (Sl. gustine 2.15). Otporan prema fizičko-hemijskom raspadanju zbog čega ulazi u sastav peska i peščara gde je najčešće bitan mineral. Veoma je osetljiv na pritiske. Fizičke osobine kalcedona su kao kod kvarca.6 do 2. fibrozni varijetet kvarca naziva se kalcedon. 7. Često sadrži primese zbog kojih je različito obojen: žuto.14). bakra itd. Zanimljivo je da kristali kvarca iz hidrotermalnih rastvora mogu biti veličine i preko 1 metra. gde razlikujemo više varijeteta: žuti citrin. Kristal kvarca granodiorita i kvarcdiorta. metamorfno i hidrotermalno. Vrlo često se javlja različito obojenim trakama kada ga nazivamo ahat koji se koristi kao poludragi kamen.. crni. Vlaknasti.7 gr/cm3. bezbojan i providan. Ovaj mineral javlja se kao prelazna forma pri rekristalizaciji amorfnog koloidnog SiO2 u kvarc. Sl. U ovim stenama javlja se u zrnima veličine oko nekoliko milimetara. olova. Najlepši kristali kvarca nastaju iz hidrotermalnih rastvora kada se ovaj mineral javlja sa sulfidima metala. Nema cepljivost. plavo. kvarcmonconita. najbolje u rečnoj i marinskoj sredini. Krt je. Kristališe direktno iz magme. Količina vode u ovom amorfnom silicijskom mineralu varira zmeđu tri i dvadesetak procenata. morion. Kvarc se javlja u različitim bojama. pri čemu se silicijum nalazi u centru a joni kiseonika grade rogljeve. U metamorfnim stenama kvarc nastaje rekristalizacijom postojećih SiO2 minerala ili stvaranjem novih minerala. Na pljosnima je staklastog sjaja a na prelomnim površinama masne. Osnovna ćelija ovog minerala ima oblik tetraedra.   32   Kvarc Kvarc je po hemijskom sastavu silicijum dioksid (SiO2). Opal je po sastavu je SiO2xnH2O. gorski kristal. koja su zavisno od dužine i načina transpotra različito zaobljena. Tvrdine je. Nastaje iz niskotrmperaturnih hidrotermalnih rastvora. zinka. . 14. Javlja se u zrnima veličine do 2 mm. Postaje magmatski.

kada ih nazivamo polisintetičkim blizancima. grozdastim i jedrim masama. Bezbojni su do beli.4 do 2. Sjajnosti je staklaste. Zanimljivo je da opal nastaje i pri raspadanju bazičnih i ultrabazičnih stena i pri njihovoj serpentinizaciji. Grade oko 60% magmatskih. dok se albit i anortit mešaju neograničeno. Tvrdine je od 5. staklaste sjajnosti. Obično grade izomorfne smeše: ortoklas i albit u ograničenim količinama. Feldspati Feldspati su veoma značajni i vrlo rasprostranjeni petrogeni minerali. (ortoklas).5. Ova grupa minerala daje materijal za stvaranje oko 70% mase sedimentnih stena. S Sl. krt. Opal se najčešće javlja u bubrežastim. gustine između 2.5 i 2.6.6 gr/cm3. uglavnom na niskim temperaturama. U prirodi se retko sreću kao potpuno čisti minerali. ortoklas i plagioklase. bliskih strukturnih. Feldspati su minerali velike tvrdine. Izomorfnu smešu albita i anortita nazivamo plagioklasima ili kalk-alkalnim feldspatima jer sadrže alkalije (natriju) i kalciju. prosti ili složeni.5 gr/cm3. 15. i važan su faktor u formiranju kore raspadanja. natrijuma (albit) i kalcijuma (anortit). Najčešće se javljaju kao blizanaci. . u tanjim pločicama providni. Imaju jednu savršenu i drugu slabije izraženu cepljivost.5 do 6. Školjkastog je preloma. gustine od 2. 30% metamorfnih i oko 10% sedimentnih stena. masne. fizičkih i optičkih karakteristika. kalija i natrija. Feldspati su grupa minerala srodnog hemijskog sastava.   33   Idiohromatski je bezbojan ili mlečno beo. Pomenućemo najvažnije minerale iz grupe feldspata. Direktno se stvara i oko gejzira ili kiselih toplih voda. oko 1000C. Prema hemijskom sastavu feldspati su alumosilikati kalijuma. Opal Opala ima ga i u sedimentnim stenima kada ulazi u sastav rožnaca. na prelomnim površinama smolaste. između 6 .5. Izomorfnu smešu ortoklasa i albita nazivamo alkalnim feldspatima jer u njihov sastav ulaze alkalije. skramama i prevlakama Nastaje izlučivanjem iz hidrotermalnih rastvora.

dioritu i kvarcdioritu i njihovim vulkanitima. granodiorita. sijenita. sericit a pri potpunoj transformaciji u minerale glina. Nastaje magmatski i metamorfno. idiomorfnim kristalima veličine i preko deset santimetara kada stene imaju porfiroidnu strukturu. Kristal ortoklasa Sreće se i u pegmatitima. Ortoklas je bitan mineral dubinskih kiselih magmatskih stena.   34   Ortoklas Ortoklas je monoklinični kalijski feldspat (Sl. hidrotermalnih rastvora ili atmosferilija ovaj mineral prelazi u sitnoljuspičasti muskovit. Ima dve dobro izražene cepljivosti koje zaklapaju prav ugao. Grade izomorfne smeše natrijskog feldspata. Kristali ovog minerla obično su pravilno razvijeni. Pod uticajem toplih. Albit spada u kisele plagioklase i javlja se u kiselim magmatskim stenama i njihovim vulkanitima (Sl. aplita i pegmatita. U pomenutim stenama javlja se u zrnima veličine nekoliko milimetara. Oligoklas i andezin su prelazni ili intermedijarni plagioklasi i javljaju se u prelaznim ili intermedijarnim magmatskim stenama. turmalinom itd. Plagioklasi Plagioklasi su bitni sastojci najvećeg broja magmatskih stena i veoma su značajni za njihovu sistematiku. kvarcmonocita. 16. kada je udružen sa muskovitom. Ortoklas se javlja i u metamorfnim stenama. Kristali albita . gnajsevima gde je takođe bitan mineral.16). Sl. granita. anortita. kaolinit. CaOxAl2O3x2SiO2.17). zbog prisustva oksida gvožđa može biti crven (avanturin) ili zelen (amazonit). Sl. albita Na2OxAl2O3x6SiO2 i kalcijskog plagioklasa. biotitom. ponekad i u krupnim. Najčešće je bele boje. 17.

Pri površinskom raspadanju bazični plagioklasi se kalcitišu a kiseli prelaze u kaolinske minerale. Muskovit . Sl. 19. KAl2(AlSi3O10) (OH)2. granita i granitoida. Savršene su cepljivosti. 8 gr/cm3. peščara. S Sl. Kada su liske sitne (veličine ispod 1 mm) nazivamo ga sericitom. Ime ovog minerala potiče od italijanskog naziva za Moskvu (Mosca) jer je preko Moskve vršen izvoz muskovita. Javljaju se kao bitni minerali kiselih magmatskih stena.19). U ovu grupu minerala spadaju muskovit i biotit. Liskuni imaju različit hemijski sastav ali slične ili identične fizičke i morfološke karakteristike. Na površinama cepljivosti ima sedefast sjaj. ljuspice su veoma elastične. Za stvaranje liskuna neophodna je voda. gustine od 2. bitovnit i anortit (Sl. tj kristaliušu iz vlažnih magmi (magmi bogatih vodom).7 do 2. U ovu grupu spadaju labrador. Tvrdine oko 2. 18) Pri hidrotermalnim preobražajima kiseli plagioklasi prelaze u sericit i zeolite a bazični u coisit ili prenit.5. Javlja se u listastim agregatima različite veličine (Sl. 18.   35   Bazični plagioklasi se javljaju u bazičnim magmatskim stenama stenama gabrovima i njihovim vulkanskim stenama. u liskama do pločastim oblicima. Pomenućemo najvažnije : muskovit i biotit. gnajseva i mikašista. sedimentnih stena. Bezbojan je i u tankim listićima providan. Kristališu monoklinično. Muskovit Muskovit je po sastavu kalijski alumosilikat sa vodom. Kristal anortita Liskuni Liskuni su silikati u kojima su SiO4 tetraedri povezani međusobno u jednoj ravni. metamorfnih stena.

Krupnije liske muskovita koriste se u elektroindustriji kao izolacioni materijal. . Javlja se kao bitan sastojak aluvijalnih i eluvijalnih nanosa. rekristalizacijom minerala glina i sedimentno kada se već formiran muskovit transportuje i taloži u razlučitim sredinama. atmosferilija ili hidrotermalnih rastvora gvožđe u biotitu prelazi u više valentno stanje (fero u feri) kada se transformiše u hlorit uz uslobađanje limonita. koji su kratko transportovani i brzo taloženi.20). Često je udružen sa biotitom. pustinje itd. granite. amfibolita. Sl. granodiorite. kvarcmonconite. vodenoj. mikašista. Retko se sreče u bazičnim magmatskim stenama U metamorfnom ciklusu biotit se javlja kao sastojak mnogih i regionalno i kontaktno metamorfnih stena: gnajseva. za raliku od muskovita. Zato se biotit veoma retko javlja u nanosima. Biotit Biotit. U prisustvu vode. U pegmatitima liske ovog minerala mogu biti i veličine do 1 m. U regionalno metamorfnim uslovima nastaje reakcijom muskovita (sericita) i hlorita). Pri metamorfnim procesima. Nastaje magmatski i genetski je vezan za kisele i intermedijarne magmatske stene. pri fiziško hemijskom raspadanju nije stabilan mineral. peščara. kornita. Muskovit je glavni mineral nevezanih klastičnih sedimenata psamita (peska) koji se koristi u građevinarstvu. najvećim delom za pravljenje maltera. aridna područja. ostale fizičke osobine kao kod muskovita. kvarcdiorite. Najviše ga ima u kiselim magmatskim stenama granitima i njihovim vulkanskim ekvivalentima. Biotit Biotit je po sastavu izomorfna smeša hidratisanih kalijsko-gvožđevitog alumosilikata i kalijsko-magnezijskog alumosilikata. Boje je tamnomrke do crne (Sl.   36   Muskovit postaje magmatski. 20. Muskovit je veoma otporan na fizičko hemijska raspadanja zbog čega može biti daleko transportovan od mesta nastanka. jezera mora ili kontinentalnoj. (KFe3AlSi3O10)(OH)2 i (KMg3Al3Si3O10)(OH)2. rečni tokovi. iz kiselih magmi bogatih vodom i najčešće poslednji kristališe. diorite i njihove vulkanske ekvivalente gde javlja kao glavni petrogeni mineral. u kontaktno metamorfnim stenama rekristalizacijom ilita (minerala glina) uz prinos gvožđa.

 

37  

Hlorit Hlorit gradi grupu minerala koja će ovde biti prikazana zajedno. Po sastavu je hidratisani alumosilikati magnezijuma i gvožđa (Sl.21). Deo aluminije može biti zamenjen trovalentnim gvožđem i hromom a magnezije i fero-gvožđa manganom i niklom. Hlorit kristališe monoklinično u pločastim ili lističastim agregatima, katkad sitnoljuspičastim ili zrakastim. Ima savršenu cepljivost ali su mu ljuspice neelastične. Boje su zelene boje, u svim nijansama, sjajnosti staklaste. Male je tvrdine, od 1,5 do 2,5, gustine 2,6 do 3.3 gr/cm3.

Sl. 21. Hlorit

Hlorit se javlja u magmatskim i metamorfnim stenama. U magmatskim stenama nastaju na niskim temperaturama i uz veliku količinu vode u magmi ili na račun raspadanja biotita, amfibola i piroksena. Pri metamorfnim procesima hlorit se stvara pri niskim PT uslovima, temperature od 200 do 4000C i pritisci do 5 Kbara U površinskim uslovima hlorit gubi gvožđe i prelazi u minerale glina, najvećim delom u monmorijonit. Serpentini Serpentini su hidratisani silikati magnezijuma i gvožđa i ne sadrže aluminiju. Serpentini nastaju raspadanjem olivina i drugih magnezijsko-gvožđevitih silikata bez aluminije, piroksena na srednjim do niskim temperaturama (Sl.22). Tvrdine su oko 2.5, gustine 2.55 gr/cm3. Regionalnim metamorfizom mogu nastati samo u određenim dubinskim nivoima. Upotrebljavaju se kao izolacioni materijal ili kao sirovina za izradu vatrostalnih materijala.
Sl. 22. Serpentin

 

38  

Minerali glina U izgradnji sedimentnih stena litosfere, u kori raspadanja i u zemljištu na kome rastu biljke, jedan od najzastupljenijih komponenata je grupa minerala koji su obuhvaćeni pod zajedničkim nazivom minerali glina. Najvećim delom nastaju raspadanjem feldspata u površinskim uslovima, ili dejstvom toplih, hidrotermalnih voda na pojedine grupe magmatskih stena. Male su tvrdine, 1-2, gustine oko 2.6 gr/cm3 Mada u grupi minerala glina razlikujemo nekoliko vrsta pomenućemo najvažnije: kaolinit, monmorionit i ilit. Kaolinit je po hemijskom sastavu aluminijski silikat sa vodom Al2Si2O5(OH). Usled gustog pakovanja jona u rešetki kod ovog minerala ne postoji mogućnost infiltracije vode i drugih materija u rešetku, zbog č ega kaolinit ne menja zapreminu, tj ne bubri i ne vrši izmenu jona. U pedološkom smislu kaolinit je neaktivan mineral. Boje je bele (Sl.23), ili zbog primesa različito obojen žuto, crveno do braon, zbog oksida gvožđa, zeleno, mrko do crno kada je pigmentiran organskom materijom. U listićima je sedefaste sjajnosti, masnog opipa. Suv kaolinit lako se prstima drobi u sitan prah.
Sl. 23. Kaolinit

Kaolinit, nastaje preobražajem feldspata, ili liskuna koji su bitni minerali magmatskih stena (granita, kvarcmonconita, granodiorita itd) i metamorfnih stena (gnajseva, mikašista i drugih stena koji sadrže feldspate). Ovaj mineral se takođe stvara i sedimentno, u vlažnim klimatskim uslovima, u kiseloj sredini pa se često sreće u barskim i jezerskim slatkovodnim sedimentima. Klimatski uslovi za nastanak kaolinita u kori raspadanja moraju biti vlažni, jer se u suvim uslovima ovaj mineral razlaže dajući slobodne hidrokside. Monmorijonit Monmorijonit je hidratisani alumosilikat, Al2Si4O10(OH)2xH2O pri čemu je deo aluminijuma zamenjen sa Mg i/ili gvožđem. Kristališe monoklinično. Bele je boje, usled primesa može biti svetlo zelen do sivozelen. Javlja se u u fino zrnastim agregatima ili listićima (Sl.24).

 

39  

Monmoriojonit sadrži slabo vezane molekule vode zbog čega menja zapreminu, bubri. Ova međuslojna voda može se izgubiti zagrevanjem već na oko 100 - 200oC bez poremećaja u strukturi, ali se može isto tako lako i vratiti nazad. Monmorijonit nastaje površinskim raspadanjem stena, tufova, ili bazičnih magmatskih stena. Stvara se u alkalnoj sredini, najčešće marinskoj sredini iz rastvora bogatih natrijumom, zemnoalkalijama i dvovalentnim gvožđem. Naslage monmorijonita nastale alteracijom bazičnih ili neutralnih tufova nazivaju se bentoniti
Sl. 24. Bentonit

Ilit Ilit je po strukturi sličan liskunima, po hemijskom sastavu bliži je mineralima glina (Sl.25). Nastaje preobražajem feldspata, degradacijom muskovita u alkalnoj srediniili rekristalizacijom glinovitih minerala Ilit se od muskovita razlikuje po manjem sadržaju kalije koja je zamenjena hidroksidnom grupom. Bezbojan je, ali od oksida gvožđa ili drugih primesa može biti žut, zelen ili mrk. Ilit je važan sastojak glinaca, laporaca i zemljišta.

Sl. 25. Ilit Pirokseni Pirokseni spadaju u grupu inosilikata gde su SiO4 tetraedri povezani u trake ili beskonačne nizove. Po hemijskom sastavu su silikati kalcijuma, magnezijuma i gvožđa i ne sadrže vodu. Javljaju se u kratko stubičastim agregatima, katkad kao monokristali ili blizanci. Imaju savršenu cepljivost a tragovi cepljivosti zaklapaju ugao od 90o. Tvrdine su

preko raznih nijansi zelene. iznad 5000C i pritiscima preko 5 kbara. U regionalnom i kontaktnom (retko) metamorfizmu stvara se pri visokim PT uslovima. Nastaju magmatski i metamorfno. Pirokseni su bele boje. gabrova. Augit je kalcijsko-magnezijsko-gvožđevi piroksen i sadrži aluminiju (Sl. Kristališu monoklinično i rombično ali su monoklinični pirokseni mnogo značajniji od rombičnih piroksena. augit i alkalni pirokseni.   40   5 – 6. Sl. Augit . U magmaskim stenama najčešće se javljaju u peridotitima (ultrabazične stne) i gabrovima (bazične stene) gde su glavni minerali. Nastaje magmatski i metamorfno. bronzit (Sl.27). opal i okside gvožđa. Među njima najvažniji su diopsid. Bronzit Monoklinični pirokseni su po hemijskom sastavu kalcijsko-magnezijsko -gvožđevi silikati. Sl. Varijeteti bogatiji aluminijumom su svetlo zeleni dok su bogatiji gvožđem tamno zeleni do crni.26) i hipersten. Dejstvom hidrotermalnih rastvora prelaze u serpentin. Transformiše se u amfibole bez aluminije. U magmatsih stenama može biti bitan mineral diorita. zelene. bazalta.2 do 4 gr/cm3. Staklastog do smolastog sjaja. Diopsid je kalcijski piroksen i uglavnom se javlja u metamorfnim stenama nastalim na vrlo visokim pritiscima i temperaturama. hlorit a pri površinskim uslovima u kalcit. aktinolit. ultrabazičnih stena itd. U rombične piroksene spadaju enstatit. andezita. Augit se transformiše u amfibole bez aluminije. Boje je svetlozelene. U metamorfnim stenama nastaju na visokim i vrlo visokim pritiscima i temperaturama. 27. do crne. 26. gustine 3.

boje zelene do tamno zelene (Sl. Kristališu rombično i monoklinično koji su znatno češći. igličastim kristalima.5 . Bezbojan je. Pomenućemo tremolit. Aktinolit je hidratisani magnezijsko .6. gustine 3 do 3. Nastaje magmatski i metamorfno. beo ili siv. Bitan je mineral u kiselim. Tremolit je hidratisan kalcijsko magnezijski silikat.gvožđeviti silikat. Javlja se u fibroznim agregatima.. intermedijarnim i bazičnim stenama. Sl. Nastaju magmatski gde se javljaju u alkalnim dubinskim i vulkanskim stenama i metamorfno u uslovima visokog stepena metamorfizma. prelaznog do bazičnog plagioklasa i drugih metamorfnih minerala. pri niskim pritiscima i temperaturama. Fizičke osobine su slične augitu. tamno zelene do crne. kristalima.5 gr/cm3 . . Savršene cepljivosti. Mg. Boje su zelene. 28. Hornblenda je zelene do tamnozelene boje ponekad crne. granodiorita. tvrdine od 5 do 6. Fe alumosilikati sa vodom. Amfiboli Amfiboli su Ca. Ovaj mineral najčešće se javlja u pritkastim do stubičastim.28) . u regionalno metamorfnim stenama nastaje na srednjim do visokim PT uslovima gradeći stenu amfibolit. Nastaje preobražajem piroksena uz prisustvo vode (uralit). diorita itd. kao i metamorfnih stena. Od alkalnih piroksena najčešći su jadeit i omfacit.   41   Alkalni pirokseni sadrže alkalije. pre svega natriju po čemu su i dobili ime. Nastaju magmatski i metamorfno. kvarcmonconita. aktinolit i hornblendu. u uslovima kontaktnog metamorfizma i regionalno metamorfno. Bitni su minerali kiselih i prelaznih magmatskih stena. Javljaju se u stubičastim. amfibolita. U uslovima površinskog raspadanja a je stabilan ali se lako drobi. Redovan je sastojak metamorfnih stena ali se javlja i kao sekundarni sastojak u magmatskim stenama kada nastaje raspadanjem piroksena.magnezijsko – gvožđeviti alumo silikat sa vodom. Staklaste sjajnosti. kod magmatskih stena. Aktinolit Hornblenda hidratisan kalcijsko . izgrađenu od hornblende.29). Ca2Mg5(OH)2Si8O22. sjajnosti staklaste ili smolaste i savršene cepljivosti (Sl. staklaste do smolaste sjajnosti. tvrdine 5.

Po hemijskom sastavu olivini su silikati magnezijuma (forsterit) i gvožđa (fajalit). tamnozelene do crne boje (Sl. kalcit a pri procesima površinskog raspadanja u kalcit. maslinastozelene. .3 gr/cm3. Sl. epidot. 29. limonit.30) Sl.2 do 4. Raspadanjem serpentina. ređe talk i azbest. Vrlo su slabe cepljivosti. gustine od 3. opal. Ca. 30. na prelomnim površinama masne. Kristališu rombično u kratkostubičastim agregatima ali se najčešće javljaju kao zrnasti agregati nepravilnog oblika. Al. Olivini Olivini su bitni minerali sastojci ultrabazičnih i bazičnih magmatskih stena Mogu nastati i kontaktno metamorfno kada se uz magneiju i gvožđe javlja i kalcija (stvara se mineral montićelit). Hornblenda Olivini Olivini pripadaju grupi nezosilikata koji imaju slobodne SiO4 tetraedre koji su vezani sa Mg.   42   Pod uticajem hidrotermalnih rastvora hornblenda prelazi u hlorit. Na niskim temperaturama. Bele su svetlozelene. Sjajnosti su staklaste. Fe. dejstvom hidrotermalnih rastvora ili pod uticajem atmosferilija prelaze u serpentin. ali nikada sa alkalijama. tvrdine 6. Olivini su nestabilni minerali. minerale glina itd. uz višak olivina nad piroksenima nastaje i magnezit.7.5 .

često se koncentriše u nanosima. 31. Boje je bele. ž ute do svetlozelene. tvrdine od 6 do 7. Sjajnosti je staklaste do svilaste sjajnosti. Pod uticajem hidrotermalnih rastvora prealzi u sericit. Javlja se u stubičastim kristalima. Javlja se u tabličastim. Nastaje kontaktno metamorfno termalnom . Jasne cepljivosti i staklaste sjajnosti. Disten nastaje regionalnom metamorfom glina pri srednjim do visokm PT uslovima na račun glinovitih sedimenata.33). Silimanit Andaluzit kao primese može da sadrži okside gvožđa i mangana (Sl. Alteracijom ovaj mineral prelazi u minerale glina. Tvrdine oko 7. katkad veoma krupnim kristalima savršene cepljivosti. Disten. Boje je bele ružičaste do zelene.31).2 gr/cm3. Sjajnosti je staklaste do sedefaste.32).   43   Alumosilikati U grupu alumosilikata spadaju: disten koji kristališe triklinično. gustine 3.1 gr/cm3. tvrdine na raznim pljosnima. Silimanit se najčeđće javlja u igličastim kristalima koji su obično grupisani u agregate (Sl. gustine oko 3. gustine 3. retko kontakno metamorfno. savršene cepljivosti. 32. termalnom metamorfozom glinovitih sedimenata.6 gr/cm3. U uslovima površinskog raspadanja je stabilan.5 do 3. Silimanit nastaje regionalnom metamorfozom glina u istim i sličnim uslovima kao i disten sa kojim je č esto udružen. od od 4 do 7. izduženim. andaluzit i silimanit koji kristališu rombično. Disten često sadrži malo feri-gvožđa i hroma zbog čega je plave boje (Sl. Sl. Sl.

7. Nemaju cepljivost. Neki od njih sadrže mangan i hrom. gvožđa i kalcijuma. granitskih magmi. Velike su tvrdine: 6. najčešće kiselog sastava (granita). Calcijski granati. Po sastavu su alumosilikati magnezijuma. Pritisci pri ovom tipu metammorfizma su do 3 kbara a temperature do oko 650-7000C. U kiselim magmatskim stenama mogu biti akcesorni minerali. pravilnim kristalima kada se koriste se i kao poludragi kamen. ili pegmatitima (almandin). 33.   44   metamorfozom glinovitih sedimenata na kontaktu sa magmom. crvene do crne (Sl. Kristališu teseralno. grosular i andradit nastaju na kontaktu karbonatnih stena i kiselih. S Sl. peridotitima (pirop).5 do 4 gr/cm3.5 . Zavisno od sastava boja im varira od žute. Granati su otporni minerali zbog č ega se javljaju i u nanosima. Pod uticajem hidrotermalnih rastvora prelaze u hlorit i minerale epidotske grupe . zelene.5. gustine 3. sreću se i u magmatskim stenama. Magnezijsko gvožđeviti granati (pirop i almandin) nastaju regionalno metamofno pri srednjim do visokim PT uslovima. Andaluzit Granati Granati su veoma rasprostranjeni minerali.34) . Dejstvom hidrotermalnih rastvora prelazi u sericit. često u lepim.

35.36). . međutim. Isličnih fizičkoh svojstava kao i epidot.35). bazičnih plagioklasa uz prinos gvožđa. Coisit je kalcijski alumosilikat sa vodom koji sadrži do 5% Fe2O3. sitnozrnim do zemljastim agregatima (Sl. plave do ružičaste (Sl.2 gr/cm3. kristalima. mamgnezijsko. Epidot kristališe monoklinično u stubastim kristalima. gustine oko 3. Kristalliše rombično.35). sreće se u rečnim nanosima i raznim vrstama zemljišta. tvrdine 7. gvožđeviti alumo silikati sa vodom. nastaje preobražajem preobražajem feromagnezijskih minerala sa sadržajem aluminije. Boje je plave do plavozelene. Kristališe heksagonalno i često se javlja u pravilinim. katkad veoma krupnim.   45   Epidot i coisit Epidot i coisit su po sastavu kalcijsko. granata. Boje je svetlosive. Savršene je cepljivosti. Zeleni . Zavisno od sadržaja gvožđa boje je žutozelene do crne. Epidot (levo) i coisit (desno) Epidot je uglavnom sekundaran mineral.5. granitima.6 do 2. hornblende. Beril Beril je po hemijskom sastavu berilijum alumosilikat. jedrim agregatima.9 gr/cm3(Sl. tvrdine 6. Od primesa može biti. različito obojen te razlikujemo nekoliko varijeteta. gustine 2.smaragd i plavi -akvamarin koji spadaju u drago kamenje. Nastaje preobražajem bazičnih plagioklasa ima ga i u metamorfnim stenama niskog stepena metamorfizma. javlja se u izduženim kristalima ili sitnozrnim. Sreće se i u regionalno i kontaktno metamorfnim stenama nastalim pri niskim uslovima stepena metamorfizma.5 – 8. Sjajnosti su staklaste. Sl. Epidot može biti i primarni magmatski mineral u kiselim magmatskim stenama. Pri površinskom raspadanju je otporan. često se javlja i u jedrim.

sreće se i kao sporedni mineral u kiselim magmatskim stenama. žutomrke do crne. ponekad veličine i preko 10 cm. Prema raspadanju je otporan. zbog č ega ga nalazimo i u nanosima Delovanjem hidrotermalnih rastvora prelazi u hlorit i sericit. 37.5. Postaje pegmatitski. ali se dugim dejstvom atmosferilija zamućuje i na kraju prelazi u kaolinit.   46   Nastaje u pegmatitima uz prisustvo velike količine lakoisparljivih komponenata. S S Sl. Spada u grupu otpornih minerala. (Sl. izduženim kristalima. gustine. Turmalin .37). ali se može definisati kao boro-alumo-silikat magnezijuma i gvožđa sa sadržajem kalcije.1 gr/cm3. Može da sadrži oko 15 elemenata što se odražava na boju. koja varira od bezbojne. alkalija i OH grupe. S Sl. preko zelene. Velike je tvrdine 7-7. Beril Turmalin je složenog hemijskog sastava. 3 do 3. 36. Javlja se u trigonalnim. Nema cepljivost.

Oksidi i hidroksidi gvožđa Od oksida i hidroksida gvožđa prikazaćemo magnetit. Hematit . Magnetit je po sastavu FeOxFe2O3.5 . mada može biti i metalno siv do crn. olivini. praškastim nagomilanjima koja su koncentrisana duž ravni cepljivosti ili duž prslina i pukotina. 38. tvrdine oko 6. pirokseni. Kristališe teseralno. U magmatskom ciklusu javlja se u ultrabazičnim stenama gde obrazuje značajna ekonomska ležišta i u bazičnim stenama gde je. hematit i limonit. Nastaje magmatski. često se sreće u lepim pravilnim oktaedrima. Sl. Tvrdine 5. magnetičan (Sl.2 gr/cm3. Raspadanjem prelazi u limonit.6. Metalne sjajnosti. Magnetit Hematit je po sastavu Fe2O3. metalične sjajnosti. amfiboli. Sjajnosti je metalne tvrdine oko 6. Sl. Kristališe heksagonalno i javlja se u ljuspastim agregatima ili veoma sitnozrnim jedrim masama (Sl. Postaje magmatski. 39.39). bez cepljivosti. posebno zemljišta. Najčešće je crvene boje po čemu je dobio ime (grčki: .krv).38). dejstvom atmosferilija prelazi u hematit i limonit.   47   Oksidi i hidroksidi Oksidi i hidroksidi su važni sastojci stena. crnog ogreba. Pomenućemo okside i hidrokside gvožđa i aluminijuma. U kontaktnom metamorfizmu javlja se na kontaktu krečnjaka i kiselih magmatskih stena kada obrazuje rudna ležišta. sedimentno i metamorfno pa je primer minerala koji nastaje u svim uslovima. U površinskim uslovima. zajedno sa ilmenitom sporedan mineral. gustine 5.5. Crne je boje. Pri raspadanju otporan i često gradi magnetitske nanose. transformacijom minerala koji sadrže gvođe. Ogreb mu je uvek crven. kontaktno metamorfno. liskuni (biotit) kada se javlja u sitnozrnim. u skarnovima (Kopaonik). Magnetit nastaje i kao sekundarni mineral. hidrotermalno pa čak i hidatogeno ako su uslovi oksidacioni.

Može da obrazuje veće mase kada predstavlja rudu gvožđa S Sl. olova i cinka.41). Kristališe trigonalno. gvožđem i magnezijom. Postaje raspadanjem svih minerala koji sadrže gvožđe. Tvrdine je od 2 do 4. Nastaje kontaktno i regionalno metamorfno metamorfozom glinovitih sedimenata siromašnih alkalijama. Preloma je neravnog. Limonit Oksidi i hidroksidi aluminijuma Iz ove grupe minerala prikazaćemo najvažnije predstavnike. safir i crveni rubin koji su skupoceno drago kamenje. zlata. Idiohromatski je bezbojan ali od primesa može biti različito obojen: plavi.3 gr/cm3. gustine oko 4 gr/cm3. 41. bez cepljivosti.40. gustine 2.40). Al2O3. Korund je oksid aluminijuma.7 do 4. koncentrišu se u nanosima. Korund . zemnoalkalijama. staklaste sjajnosti. bubrežastim agregatima i zemljastim masama (sl.   48   Limonit Limonit je po sastavu Fe2O3xH2O. Pomenuti minerali su velike je tvrdine. 9. Pri raspadanju su otporni. Amorfan je javlja se u skramama. Prisutan je u svim stenama sa gvožđem koje su površinski alterisane dejstvom atmosferilija. korund i boksite. katkad u lepim oblicima (Sl. Sl. Sreću se i magmatski (javljaju se u pegmatitima kiselih magmatskih stena) pa čak i hidrotermalno pri okolurudnim promenama stena obično vezanih za ležišta bakra. prevlakama.

43) ali gradi i agregate u kojima su zrna nepravilnog oblika. liskunima itd. Javlja se u pločastim kristalima (Sl. gde ulazi u sastav ljuštura ž ivotinja ili biljaka. Nastaje taloženjem iz vode koja sadrži lako rastvorljiv Ca(HCO3)2.7 do 2. hidrargirit. po čemu se razlikuje od kalcita. zbog karakteristične crvene boje. crven. Kalcit Dolomit je po sastavu CaCO3xMgCO3. Boje je bele (Sl. tvrdine 3. . amfibolima. Nastaju površinskim raspadanjem glina u krečnjacima koje nazivamo lateriti ili terra rossa. (Sl. Ima savršenu cepljivost i staklastu sjajnost. ako sadrži organsku materiju tamnosiv do crn. Mogu nastati i hidrotermalno. Rastvara se tek u zagrejanoj hlorovodoničnoj kiselini. Kalcit je po hemijskom sastavu karbonat kalcijuma (CaCO3). Najynačajniji među njima su kalcit i dolomit. gustine 2. 42. pri čemu sadržaji kalcijuma i magnezijuma variraju. Sjajnosti je staklaste i savršene cepljivosti. Kalcit je bitan sastojak krečnjaka. gustine. i mermera. plagioklasima. gustine oko 2. snižavanjem temperature ili absorpcijom CO2 koje biljke uzimaju biljke apsorbuju. Burno reaguje sa razblaženom hlorovodoničnom kiselinom. biogeno. Bezbojan je i u tankim kristalima staklasto providan.5. zelen. po čemu se lako razlikuje od drugih karbonata. Može biti ružičast. 43.44). posebno gvožđa) i osnovna su sirovina za dobijanje aluminijuma. Sl. 2. U ovu grupu minerala spadaju dijaspor. Kalcit nastaje i kao sekundarni mineral po silikatima. Tvrdine su oko 2. Tvrdine 3.42). kristalizacijom iz prezaćenih rastvora sa kalcijum karbonatom.6 gr/cm3. U površinskim uslovima kalcit se lako rastvara i prelazi u kalcijum hidrokarbonat koji se transportuje i obara kada se dostignu povoljni uslovi. Karbonati Sl.9 gr/cm3. džipsit. laporaca.4 gr/cm3.   49   Boksiti su hidroksidi aluminijuma različitog sastava zbog promenljive količine vode i primesa. Boksit Karbonati su značajna grupa petrogenih minerala.5-4. Kristališe romboedarski.

Magnezit Siderit je karbonat gvožđa. Stvara se i sedimentno. S Sl. Ostala svojstva kao i kod prethodno pomenutih karbonata. ili sedimentno. Sl. FeCO3. Zn.5 do 4 gr/cm3. žute do mrke boje (Sl. Najčešće gradi žice debljine do nekoliko desetina santimetara u peridotitima (tzv. gustine od 3 do 3. MgCO3. olivina uz prisustvo CO2. 45).5 gr/cm3. U površinskim uslovima (kora raspadanja) transformiše se u limonit. Tvrdine 4. Služi za proizvodnju vatrostalnih opeka. Tvrdine je 3. Nastaje dejstvom hidrotermalnih rastvora ili hladnih voda bogatih sa CO2 na minerale sa visokim sadržajem Fe. Značajniji je kao rudni nego petrogeni mineral. 46.5 do 4. Sl. Pb.46). Nastaje transformacijom ultrabazičnih stena. javlja se u sitnozrnim. tj. Cu itd. Najviše se stvara metasomatski pri dijagenetskim procesima dejstvom Mg rastvora na kalcijum-karbonatske stene. gustine 3. 44. žični magnezit) ili slojeve. Siderit . kada je udružen sa kalcitom ili hidrotermalno kada je asociran sa sulfidima Fe. Boje je bele. Dolomit gradi stenu koja se takođe naziva dolomite.5. 45. zajedno sa drugim karbonatima i mineralima glina. jedrim agregatima sa karakterističnim školjkastim prelomom (Sl.   50   Postaje na razne načine. Dolomit Magnezit je magnezijumov karbonat.

47. Manje su zastupljeni od karbonata. pustinjska ruža Gips se sreće se i u laporcima i glincima kada gradi konkrecije koje nastaju delovanjem sumporne kiseline na karbonate u tim stenama. Kristališe rombično i javlja se u zrnastim i jedrim masama. bez vode. Male je tvrdine.3 gr/cm3 . CaSO4x2H2O. Ima ga i u oksidacionoj zoni rudnih ležišta olova. Primanjem vode prelazi u gips. i ako su uslovi povoljni javlja se u veoma lepim kristalima ili blizancima. sa lepim staklastim sjajem (Sl. U stenama su manje zastupljeni od karbonata. Nastaju hidrotermalno na niskim temperaurama kristalizacijom iz prezasićenih rastvora ili sedimentno. obaranjem iz prezasićenog jonskog rastvora u morima. Najznačajniji sulfati su gips i anhidrit. ali su č esto prisutni u kori raspadanja.47). Nastaje taloženjem iz hidrotermalnih rastvora. Savršene je cepljivosti. cinka i bakra. Kristališe monoklinično. CaSO4. . Anhidrit je sulfat kalcijuma. Zagrevanjem gubi vodu ali je lako prima nazad. Gips Sl. gustine 2. gutine 2. u morskoj sredini.3 gr/cm3. Savršene cepljivosti. Tvrdine je 3. 48.48). Najčešće se stvara u sonim ležištima. Beo je ili providan do bezbojan. bele boje i sedefastog sjaja. Ponekad gradi ž ice ili skrame koje si nastale dejstvom ponirućih površinskih voda. takođe evaporacijom kada se stvaraju predivni kristali koji se nazivaju pustinjska ruža. najčešće isparavanjem. Sl. u pustinjskim oblastima (Sl. Gips. 2. Gips je kalcijum sulfat sa vodom.   51   Sulfati Sulfati su soli sumporne kiseline. Sitnozrni agregati lepe bele boje zovu se alabaster.

Boje je mesinganožute. ružičasta ili zelena. Pomenućemo samo halit . Obično nije čist. retko javljaju kao petrogeni minerali. Halit je kuhinjska so. Slanog je.5 gustine 5 3 gr/cm .50) ili zrnastim masama i agregatima. Sl. U površinskim uslovima brzo se razlaže u limonit kada se stvara sumporna kiselina koja izbeljuje stene Sl. Spada u najrasprostranjenije sulfide u prirodi i nastaje na sve načine. a usled prisustva primesa Mg slanogorkog ukusa.kuhinjsku so koja se koristi u ljudskoj ishrani. 50.2 gr/cm3. po sastavu natrijum hlorid (NaCl). bela. ređe kao produkt vulkanskih eskalacija. gustin 2. bez cepljivosti. Nastaje kao mineral sonih ležišta. Pirit . 49. kuhinjska so Sulfidi Sulfidi su značajnu grupa. Savršene je cepljivosti. sadrži primese koje utiču na fizičke i fiziološke osobine ovog minerala. magmatski. Javlja se u kristalima oblika kocke (Sl. naročito među metaličnim mineralima. bezbojna. Pirit je po sastavu je FeS2. Kristališe teseralno u vidu kocki ili se javlja u zrnastim masama poznatim kao kamena so (Sl. staklaste sjajnosti. U stenama se najčešće javlja pirit.6. Tvrdine 2. Jako rastvorljiva u vodi i higroskopna. zelenkastocrnog ogreba Tvrdine 6 . metalne sjajnosti.   52   Haloidi Ova grupa ima veliki broj minerala koji imaju mali značaj u gradnji stena ali su neki od njih važni za život čoveka. 49). bisulfid gvožđa. Halit. metamorfno i sedimentno u širokom opsegu pritisaka i temperatura.

2 gr/cm3.5 gr/cm3. ljuspastim agregatima ili gustim masama. Sl. 52. Providan ili prozračan i maksimalne tvrdine 10. U ovoj grupi pomenu’emo najčešće i najvažnije. Dijamant Grafit je ugljenik koji kristališe heksagonalno u tabličastim kristalima. Primarno se javlja kao magmatski mineral. savršene cepljivosti. 51. katkad u vrlo lepim oblicima (Sl. ugljenik i sumpor. 1-2. gustine 2. a kao mineral velike tvrdine koristi se i za izradu kruna za bušenje. Sl. U stenama je takođe mali broj minerala . 52). Dijamant je ugljenik koji kristališe teseralno. Crne je boje (Sl. U zoni površinskog raspadanja veoma je stabilan i koncentriše se u nanosima. gustine 3.elemenata koji su bitni sastojci stena. male tvrdine. Grafit . Savršena cepljivost. pri dodiru prlja prste.   53   Elementi Napomenuli smo da se mali broj elemenata u prirodi sreće u slobodnom stanju gradeći samostalne minerale.51). Metalnog sjaja. Ima važnu primenu kao dragi kamen. Izotropan. Grafit nastaje metamorfozom sedimenata sa visokim sadržajem organske materije.

cinka itd. gustine oko2.5. olova. Velike mase mogu se razviti organogeno. male tvrdine. Sumpor . od 1. 53. Krt je. kristališe rombično ali se češće javlja u skramama. Boje je ž ute (Sl. Najčešće nastaje oko solfatara ili termalnih vrela.5 do 2. prevlakama ili zemljastim masama.53). bakra.   54   Sumpor Samorodni sumpor. Nalazimo ga i u dubljim delovima oksidacione zone rudnih ležišta sulfida metala. Sl.

Stena izgrađena od više minerala naziva se polimineralna stena (Sl. kvarcit od kvarca itd. Ako određuju vrstu stene pripadaju grupi bitnih ili glavnih minerala. Stena može biti čvrsta (granit). Sl. peščar.1). Rudno ležište . eklogit itd. Zemljina kora. Različitog su hemijskog sastava: silikati.   55   OSNOVNI POJMOVI O STENAMA Stena je prirodna zajednica jednog ili više minerala određenog hemijskog sastava i strukture. hidroksidi. andezit (desno) U priodi postoji preko 3000 minerala ali samo oko stotinak njih grade stene. oksidi. litosfera i Gornji omotač izgrađeni su od stena. već mineralnim i rudnim ležištima (Sl. andezit. Minerali koji grade stene su petrogeni minerali. mermer (levo) i polimineralna stena. U ovu grupu spadaju granit. Ako je izgrađena od jednog minerala naziva se monomineralna stena: mermer je izgrađen samo od kalcita. Monomineralna stena. Sl. karbonati.2. nevezana (pesak) ili plastična (glina).1.2). dunit od olivina. U prirodi postoje i druge mineralne asocijacije koje ne pripadaju stenama. Ako njihovo prisustvo na utiče na odredbu vrste stene spadaju u grupu sporednih ili akcesornih minerala.

MAGMATSKE STENE Magmatske stene nastaju hlađenjem i kristalizacijom minerala iz magme. HF. manje viskozne. odnos prema okolnim stenama itd. odnosno okeanskoj i kontinentalnoj kori.). cinka kada nastaju rudna ležišta pomenutih metala (Sl. Ako je sadržaj lakoisparljive komponente povećan. u gasovitom ili tečnom stanju. TiO2. U njima je sadržaj pojedinih minerala ili elemenata i do nekoliko hiljada puta veći u odnosu na prosečnu količinu u Zemljinoj kori i omotaču. U petrologiji su najčešće koristi podela prema načinu nastanka. više pokretljive. Magma najčešće sadrži preko 90% teškoisparljivih i ispod 10% lakoisparljivih komponenata.   56   Mineralna i rudna ležišta u odnosu na stene su manja. fizičko mehaničkim svojstvima itd. K2O. . Detaljna mineraloška i hemijska proučavanja vrše se u laboratorijama gde se na odgovarajućim instrumentima određuje mineralni i hemijski sastav stene na osnovu čega se utvrđuju uslovi njenog nastanka. zatim CO2. U lako isparljive komponente spadaju voda. Hlađenjem lakoisparljive komponente u magmi stvaraju se hidrotermalni rastvori u kojima se često nalaze sulfidi bakra.i Ø lako isparljive komponente koje se u prirodnim uslovima. olova. fluidalni rastop silikatnog sastava. uz korišćenje lupe i sone kiseline (za karbonate). Podela stena Stene se dele prema različitim kriterijumima: mineralnom ili hemijskom sastavu. HCl. Kad god je moguće. Uzrok kretanja magme iz ognjišta i njihovog smeštaja u pliće nivoe ili izlivanje na površinu su tektonski pokreti. Magme potiču iz ognjišta koje se nalaze u gornjem omotaču. smeštaja. izotopska starost itd. hloride. MgO. H2S. tj. FeO. teksturna i strukturna svojstva. iznad oko 5%. fluoride teških metala i dr. CaO. magme su vlažne. SO3. gipsa. Ime dobija prema vodećem korisnom mineralu ili metalu koji se iz njega dobija (ležište bakra. određuje se mineralni sastav stena. Ako mineralno ležište ima ekonomski značaj naziva se rudno leđište. P2O5. Magme koje sadrže male količine lakoisparljivih komponenata ili su bez njih su suve magme.3). Magma Magma je zagrejani. dijamanta itd. promena. SO2. MnO. Al2O3. Metode ispitivanja stena Osnovne podatke o stenama dobijamo na terenu gde se utvrđuje i opisuje njihov način pojavljivanja. Sve stene se dele na: magmatske. Na2O. sedimentne i metamorfne. U sastav magme ulaze: Ø teško isparljive komponente koje se tope na visokim temperaturama: SiO2. Cr2O3 i dr. olova i cinka. okeanskoj i kontinentalnoj litosferi. H2O (najvažnija). Uzimaju se sveži i representativni uzorci stena kako bi se dobili tačni podaci njihovog sastava.

Sl. SO2. HCl. Pirit (žuto) je nastao iz hidrotermalnih rastvora Fizička svojstva magme Na visokoj temperaturi i pritisku magma je homogen silikatni rastop koji često sadrži i zametke kristala. tektonskih zona. antiklinale. 4. Kada se vlažnne magme izliju na na površinu zbog naglog pada pritiska lakoisparljiva komponenta se oslobađa stvarajući snažne. zbog velikog unutrašnjeg pritisaka imaju veliku moć prodiranja i znatno se lakše utuskuju od suvih magmi u strukture okolnih stena. Unutrašnji pritisak ima veliki uticaj na smeštaj magmi u okolne stene ili način njenog izlivanja. tj. eksplozivne erupcije koje mogu razoriti i sam krater vulkana (Sl. takođe su nastali hlađenjem lakoisparljive komponete u magmi. HF itd. solfatare i gejziri koji oslobađaju velike količine sumpora. Procese koji od jedne homogene magme pri kristalizaciji i očvršćavanju daju različite vrste stena nazivamo diferencijacija magme.4). sinklinale ili duž raseda.   57   Eskalacije. fumarole. Temperatura magme Magme koje dolaze iz unutrašnjosti Zemlje imaju temperature između 900o i 1400oC. Lava je magma koja je prešla dugačak put od magmatskog rezervoara do površine gde se izlila. dubine na kojoj se magma nalazi.3. Oslobađanjem lakoisparljive komponente iz lave nastaju eksplozivne erupcije . Sl. hidrotermalnih rastvora. On se menja zavisno od toka kristalizacije magme. SO3. Pritisak u magmi Pritisak u magmi koji se javlja zbog prisustva lakoisparljive komponente je unutrašnji pritisak. Njena temperatura varira i prosečno iznosi između 800 i 12000C. temperature i količine lakoisparljive komponente u rastopu. Magme bogate vodom. Sa padom temperature i pritiska i odlaskom lako isparljive komponente magma počinje da kristališe.

Sl. Padom temperature u magmi povećava viskozitet ali se sa povećanim sadržajem lakoisparljivih sastojaka on bitno smanjuje. tj. Sa porastom spoljnjeg pritiska povećava se viskozitet rastopa. Bazične magme (siromašne silicijom) su slabo viskozne. Spoljašnji pritisak zavisi i od vrste tektonskih pokreta. Izlivanjem na površinu ponašaju se kao guste mase i teško su pokretljive zbog čega obrazuju vulkanske kupe. pokretljive. a na dubini od oko 10 km je oko 2600 bara. Način pojavljivanja magmatskih stena Oblik ohlađenog magmatskog tela zavisi sastava magme i uslova kristalizacije. Magme sa većom količinom silicijuma i aluminijuma imaju veći viskozitet od magmi bogatih oksidima magnezijuma i gvožđa. dubine na kojoj se nalazi i tektonske građe terena gde je magma smeštena (Sl. Kisele magme (bogate silicijom) su viskozne. hemijskog sastava magme i odnosa sadržaja teško i lako isparljive komponente u rastopu. Viskozitet magme Viskozitet magmatskog rastopa je otpor koji magma pruža prema tečenju. Oblici magmatskih tela . ali se ovaj termin koristi kada se tačan oblik intruzivnog tela ne zna. odnosno težine stena iznad i oko magmatske mase je spoljašnji pritisak. 5.5) Pluton je opšti naziv za sva intruzivna tela. Viskozitet zavisi od temperature. brzo teku zbog čega obrazuju prostrane pločaste slivove. Brzina kretanja bazičnih lava može biti i preko 10 km na čas. najveći je u područjima sa usmerenim pritiskom. stresom. Na površini Zemlje spoljni pritisak je jedan bar.   58   Pritisak koji se javlja kao posledica dubine na kojoj se magma nalazi.

Debljina sila varira od nekoliko desetina centimetara pa do preko kilometra.. kada lava izliva duž pukotina ili sistema paralelnih pukotina (izlivi andezita u Istočnoj Srbiji itd. petostranu ili šestostranu izdeljenost čije su duže ose upravne na površinu hlađenja (Sl. Erupcije lava delimo na: Ø centralne. Izlivne stene nastale vulkanskim erupcijama imaju oblik slivova koji zavisi od površine terena po kojoj se lave izlivaju. Sl. Lakolitske intruzije obično se javljaju u grupama.   59   Batolit je magmatska intruzija ogromnih dimenzija Lakolit je konkordantna sočivasta intruzija. Rumunija . kada se lava izliva na velikim površinama (Kopaonik. Rudnik) Lučenje magmatskih stena Lučenje je pojava izdvajanja. Telo je male debljine i velike dužine prostiranja. pri č emu stubovi stoje upravno na površinu sliva. 6. Sil je konkordantan pluton ili konkordantna žica pločastog oblika. Ø arealne. kada lava izliva iz centralnog dovodnog kanala (krater vulkana). Ø linearne. tipa dovodnog kanala itd. Stubasto lučenje. kao na primer Vezuv u Italiji. viskoziteta magme. Dajk ili žica je diskordantno magmatsko telo nastalo utiskivanjem rastopa po postojećoj pukotini ili rasedu. Ako je stenska masa izdvojena u ploče ili bankove koji su paralelni sa granicom magmatske mase kažemo da je lučenje pločasto ili bankovito Stubasto lučenje ima četvorostranu. izdeljivanja magmatskog tela usled kontrakcija stenske mase za vreme njenog hlađenja.6). Stubasto lučenje karakteristično je za izlivne stene a naročito je č esto kod slivova bazičnih stena.). Lece kod Medveđe itd.

7. Ako je stena duže vremena izložena uticaju atmosferilija. Kuglasto lučenje. sneg. Sl. kuglasto lučenje je jasnije. vetar) lako se raspadaju u uglaste odlomke različitih dimenzija. Ovo lučenje je teško primetiti kada je stena sveža. Stvaraju se prizmatična tela različitih dimenzija (sl.7).8). 8. Kopaonik . Kuglasto lučenje je retko (Sl. S Sl. sa karakterističnim ljuspastim raspadanjem. Ovo lučenje je važno kod eksploatacije kamena i dobijanja velikih blokova. Izdvojeni komadi imaju oblike koncentrično građenih kugli. Karakteristično je za izlivne stene i pliće.   60   Paralelopipedsko ili prizmatsko lučenje nastaje usled sistema pukotina hlađenja koje su međusobno paralelne. Ovako lučene stene se dejstvom egzogenih sila (sunce. periferne delove intruzija. Paralelopipedsko lučenje. voda. Boranja Nepravilno ili poliedarsko lučenje javlja se kada se sistemi pukotina hlađenja ukrštaju ili stoje pod kosim uglom.

obično idiomorfni kristali minerala nastali laganom kristalizacijom u dubini nazivaju se fenokristali. 9. Srukture magmatskih stena Strukturu stene određuju oblik. Oni su znatno manje veličine i grade osnovnu masu u kojoj leže fenokristali Osnovna Fenokristali masa Sl. To je zbirni pojam za teksturu i strukturu magmatskih stena. Krupni. Najpovoljnijim se smatraju prizmatična i paralelopipedna lučenja a nepovoljnim kuglasta i poliedarska. Zrnastu strukturu imaju dubinske magmatske stene gde je kristalizacija magme tekla lagano. U drugoj.9). koji zbog naglog pada temperature brzo kristališu. krupnoća i način srastanja minerala koji su posledica toka kristalizacije magme. mlađoj fazi. Stubasto lučenje može biti povoljno kada su stubovi deblji i većih dimenzija.   61   Dobro lučen kamen od je velikog značaja za eksploataciju. Porfirska struktura je karakteristična za stene su izlivene na površini gde su minerali kristalisali u dve faze. pravilnost. ivičnjaka. za njegovu obradu (izradu kocki. kada se lava izlije na površinu. oblaganje itd. Sklop magmatskih stena Sklop stene je odraz toka kristalizacije magme i uslova pod kojima je stena. od ostatka rastopa koji je dao fenokristale nastaju minerali. Zrnasta (levo) i porfirska (desno) struktura . tj. spomenika. Kod magmatskih stena razlikujemo zrnastu i porfirsku strukturu. na jednmom mestu tako da su svi minerali iskristalisali u zrnima približno iste veličine (Sl.).

Mehurasta tekstura nastaje odlaženjem gasova iz lave u toku njenog hlađenja pri čemu zaostaju š upljine. obrazuje se mandolasta tekstura (Sl. Fluidalna tekstura je posledica tečenja magme ili lave za vreme njene konsolidacije. Škriljava tekstura nastaje dejstvom pritisaka u toku ili posle konsolidacije. Škriljava tekstura u granitu sitni kristali u osnovnoj masi i fenokristali (mikro snimak). pirokseni. zeolitima i kalcedonom. Posledica je procesa kristalizacije minerala. Pritkasti i ljuspasti minerali. orijentisani su u pravcu tečenja lave. 1 1. amfiboli. dijabaza i spilita.12) Mandole su obično ispunjene kalcitom. Ako je mehura u steni preko 20% vol. Šljakasta tekstura Ako se šupljine kasnije ispune sekundarnim mineralima.   62   Teksture magmatskih stena Tekstura je prostorni raspored minerala u steni. i mesta u kome je magma smeštena i hlađena. Kada su svi sastojci u steni ravnomerno raspoređeni stena je masivne ili homogene teksture. hloritom. Mehuraste i mandolaste teksture karakteristične su za submarinske izlive bazalta. Mandolasta tekstura . Sl. 10. 12. procenata obrazuje se šljakasta tekstura (Sl. biotit kod ove teksture su orijentisani upravno na pravac dejstva pritiska (Sl.10).11) S l . Mikroliti. Sl. hlađenja magme. Gasovi mogu biti lakoisparljiva komponenta koja je primarno bila u magmi ili zahvaćena morska voda u toku submarinskih erupcija.

Ø hemijske klasifikacija koje baziraju na hemijskom sastavu stena i Ø klasifikacija po mestu stvaranja i načinu pojavljivanja stena. davne 1890 godine. direktnom kristalizacijom iz magme i Ø sekundarne. Hemijski principi klasifikacije stena Hemijske i mineraloško-hemijske klasifikacije su kompletnije ali su za praktična terenska proučavanja manje pogodna.). Mineraloški principi klasifikacije stena Mineraloški principi klasifikacije su najednostavniji. sa 45 . Najčešće se koriste: Ø mineraloška klasifikacija koja bazira na stvarnom mineralnom sastavu stena. ali za detaljna proučavanja magmatskih stena nedovoljni. koji su nastali raspadanjem primarnih minerala. Ø sporedne ili akcesorne minerale. magnetit. Prema sadržaju silicije (sadržaju SiO2 u stenama) magmatske stene se dele na: Ø kisele stene koje sadrže preko 66% SiO2 Ø intermedijarne stene. alkalnni feldspat u granitu. tj. hromit itd.13). koja je kasnije dopunjavana (Sl. sa 52 . koji su nastali u toku stvaranja stene. stene i ne utiču na odredbu vrste stene (apatit. Ø bazične stene. sfen. minerali se dele na: Ø primarne minerale. Prema vremenu nastanka i značaju koje imaju. Hemijske metode klasifikacija magmatskih stena baziraju na hemijskom sastavu.). atmosferilija itd. koji grade do 5% vol. dejstvom hidrotermalnih rastvora. cirkon. Prema ulozi koju imaju u magmatskim stenama minerali se dele na: Ø glavne ili bitne. sadržaju SiO2. koji određuju vrstu stene (kvarc. bazični plagioklas i piroksen u gabru itd. Ø žične i Ø izlivne .   63   Principi klasifikacije magmatskih stena U petrologiji postoje različiti kriterijumi za klasifikaciju magmatskih stena. strukturi i mestu postanka stena dao je Rosenbusch. sa manje od 45% SiO2 Podela magmatskih stena prema mestu stvaranja i načinu pojavljivanja Jedna od najčešće prihvaćenih podela magmatskih stena bazira na mineralnom sastavu. odnosu sadržaja alkalija (K2O+Na2O) i silicije (SiO2) ili međusobnom sadržaju pojedinih mikroelemenata. Ovaj autor je magmatske stene podelio na Ø dubinske.52% SiO2 i Ø ultrabazične stene.66% SiO2.

načinu pojavljivanja. Podela magmatskih stena prema mestu postanka Magmatske stene se. retko. prema mestu stvaranja.   64   Dubinske magmatske stene. obično duž pukotina lučenja ili. Grade batolite lakolite itd. alklnog feldspata i bojenih minerala. Izgrađena je od kvarca. zbog čega imaju porfirsku strukturu. ili kako ih još nazivamo intruzivne ili plutonske. Žične magmatske stene se avljaju u ž icama po č emu su i dobili ime. Imaju znatno veću dužinu u odnosu na debljinu. . vulkanske (efuzivne ili ekstruzivne. Hlađenje magmi koje daju ove stene je brzo. u okolne stene. nastaju hlađenjem magme i laganom kristalizacijom u dubini zbog č ega imaju zrnastu strukturu. Nastaju u završnoj fazi kristalizacije kada se ostatak magme utisne u matičan pluton. Sl. Žične stene su bočni ogranci dubinskih magmatskih stena. kako se još nazivaju) stene nastaju izlivanjem lave na površini ili u morima (submarinske erupcije). Izlivne. koja varira od nekoliko cm pa do nekoliko desetina metara. koja pripada kiselim magmatskim stenama. mineralnom i hemijskom sastavu i strukturi dele na: Ø grupu granita. 13.

Izgrađena je od bazičnog plagioklasa. koja pripada intermedijarnim stenama sa alkalnim feldspatom. Kao i grupa granita spada u kisele stene. podjednakog sadržaja alkalnog feldspata i intermedijarnog plagioklasa i bojenih minerala. izgrađena od intermedijarnog plagioklasa i bojenog minerala. GRUPA GRANITA Dubinske stene Graniti Ime su dobili po latinskoj reči granum . koja ne sadrži salske minerale. Zbog ove osobine koja je česta u magmatskim stenama. u tehničkim priručnicima mnoge zrnaste stene različitog sastava nazivaju se graniti. Prikazaćemo je kao posebnu grupu stena. izgrađena je od kvarca. . Najčešći su dvoliskunski graniti. muskovitski granit. kvarca i bojenog minerala (biotita i/ili hornblende. Praktični značaj imaju i vulkanska stakla.zrno jer se minerali koji grade ove stene javljaju u zrnastim agregatima. nema kvarca i Ø grupu peridotita. koja pripadaju raznim grupama magmatskih stena. bojenog minerala i bez slobodnog kvarca. Ø grupu monconita. bitovnita i bojenog minerala. intermedijarni plagioklas. bojenim mineralom i bez slobodnog kvarca. U ovim stenama se mogu javiti feldspatoidi. intermedijarnog plagioklasa i bojenog minerala. Kao i grupa monconita spada u grupu intermedijarnih stena. Prema hemijskom sastavu pripada intermedijarnim stenama. mikroklina). alkalni amfiboli i pirokseni. izgrađena je od kvarca. dvoliskunski granit. Ove stene izgrađene su samo od bojenih minerala. retko piroksena) U ovim stenama može se javiti i muskovit. Graniti dobijaju naziv prema vodećem bojenom ili karakterističnom mineralu: biotitski granit. Ø grupa kvarcdiorita. olivina i piroksena. u kojoj su bitni minerali kvarc. Ø grupa diorita. Ø grupa sijenita.   65   Ø grupu kvarcmonconita. Granit je kisela magmatska stena izgrađena od alkalnog feldspata (ortoklasa. amfibolski granit itd. sa muskovitom i biotitom (Sl.14). izgrađena od podjednake količine alkalnog feldspata i intermedijarnog plagioklasa. koji preovlađuje nad alkalnim feldspatom i bojeni minerali. labradora. bez slobodnog kvarca. Ø grupa granodiorita. Prema sadržaju SiO2 spada u intermedijarne stene. kvarc i feldspate. Takođe spada u kisele stene. Ø grupu gabrova pripada bazičnim magmatskim stenama.

grus. Granit Bukulje Graniti su zrnaste strukture. U .14. Daljom alteracijom granita zamućuju se feldspati koji se sericitišu a nakon toga prelaze u minerale glina. naročito ako su sitnozrni i povoljno lučeni. kod Vršca. Procesi počinju po obodu zrna feldspata i kvraca kada slabe kohezione sile i stenska masa dovodi u rastresito stanje tzv. Eksploatišu se na više mesta: Bukulji. hornblenda) oni se oksidišu dajući limonit koji impregniše stenu mrkocrvenom bojom. teksture su masivne.   66   Sl. Gorjane Ako u granitu ima minerala sa gvožđem (biotit. Granitski grus. najčešće kaolinit. Od granita se prave kocke za puteve. kamen za gradnju ivičnjaka. (Sl. Ceru. 15. Kuglasto lučeni graniti su nepovoljni za obradu. stepenica.15) Sl. Graniti su otporne stene ali dugotrajnim dejstvom atmosferilija oni podležu raspadanju. Ove stene se upotrebljavaju kao građevinski materijal. itd. za horizontalno i vertiklano oblaganje itd. lučenje je paralelopipedno pločasto ili nepravilno.

5m do 1m koje presecaju matični pluton ili su intrudovane u okolne stene. na Staroj planini itd. obično oko 0. Raspadanje kao kod granita. Nemaju ekonomskog značaja. granit. debljine od nekoliko santimetara pa do nekoliko metara. 16. kod Vršca. Boje su bele. Javljaju se u žicama. Granice aplitskih žica prema okolnoj steni su oštre (Sl. Svaki granitski pluton ima žične pratioce. Apliti Apliti su takođe žične stene. Ima ih u Istočnoj Srbiji (Gornjane). . izgrađene od kvarca i alkalnog freldspata. mikroklina ili albita. zrnaste strukture. uvek svetlije od matičnog plutona koga redovno prate. ponekad svetlosive. Strukture su porfirske ili porfiroidne sa krupnijim. na Bukulji. Žične magmatske stene Granitporfiri su žične stene koje imaju isti mineralni sastav kao i matična plutonska stena. Ž ice su debljine od nekoliko santimetara do. ortoklasa. sitnozrne. Zahtevima ove industrije odgovaraju apliti sa minimalnim količinama minerala koji nose gvožđe. Aplitska žica u granitu Bukulje Najznačajnija primena aplita je u industriji porcelana i keramike. najviše. uglavnom ortoklasa i ne sadrže bojene minerale.   67   masi.16). jedini minerali koji nisu podlegli raspadanju su kvarc i muskovit. ako je bio prisutan. U našoj zemlji graniti su vrlo rasprostranjeni stene. po mogućnosti sa što većim sadržajem kalijskog feldspata. pola metra. koja podseća na pesak. Sl. idiomorfnim zrnima kalijskog feldspata.

17. Pegmatiti Pegmatiti su stene koje nastaju od ostatka granitskog rastopa koji je bogat lakoisparljivim komponentom.Žica pegmatita sa kristalom berila. Pegmatiti sadrže korisne minerala i služe i kao sirovina za dobijanje liskuna feldspata. gore desno. Boranji itd. . kasiterit. epidot itd. berila. Vidojevici Željinu. Kopaoniku. nađeni su berili dužine preko 2 m. uz sve granitske masive. Ceru itd. spodumena. Bukulji. U pegmatitima se javljaju i uranski minerali. po čemu se lako raspoznaju od drugih stena (Sl. biotita. pomenute. Obično su krupnozrne stene. berila. U Africi.   68   U našoj zemlji apliti su veoma česti. na Bukulji. Ponekad sadrže kristale impozantnih razmera. Ceru. u jednom kristalu feldspata u Švedskoj radio je majdan nekoliko godina. molibdena itd. turmalina. Pegmatiti su izgrađeni od ortoklasa ili mikroklina. Sl. Većih pojava aplita ima u okolini Stalaća. kvarca itd. granata i kvarca i minerala koji su nastali dejstvom lakoisparljive komponente na već postojeće. Pegmatiti se javljaju kao pratioci granita na Pasjači. na primer. minerali kalaja. muskovita. topaza.17).

Sl. gde su veoma rasprostranjene. kalcita. Kvarckeratofiri su stene izlivane u morima pre kenozoika. biotita i hornblenda koji leže u osnovnoj masi izgrađenoj od sitnih kristala istih minerala ili stakla. blizu Sicilije. ružičaste (Sl. Mađarska U grupu riolita spadaju vulkanska stakla. bimštajn. Ako su rioliti izlivani pre mezozoika nazivaju se kvarcporfiri. O ovim stenam biće reči u posebnom poglavlju. plovućac Često se za ove stene sreće i naziv lipariti po Liparskim ostrvima. često i sa hidroksidom gvožđa . Riolit. hlorita. kao fenokristal može se javiti albit. albita i niskotemperaturne asocijacije bojenih minerala. neiskristalisala lava) crna. Strukture su porfirske. Među njima razlikujemo obsidijan. Nastale su naglim hlađenjem granitske magme na površini u kojoj nije započela kristalizacija minerala.18). i ponekad sa reliktima primarnih bojenih minerala (uglavnom piroksena) koji leže u alterisanoj sitozrnoj osnovnoj masi izgrađenoj od istih minerala. Strukture su porfirske. sfena. tamnosiva i crvenkasto-mrka. Boje su sivo-bele. 18. coisita. kada stenu nazivamo albitskim riolitom. neiskristalisale stene. epidota. bez fenokristala.   69   Izlivne stene Rioliti su izlivne vulkanske stene granitske magme. izgrađeni od fenokristala kvarca. dok su vulkanska stakla (naglo hlađena. pehštajn. sanidina i bojenih minerala. izgrađene od fenokristala kvarca. U ovim stenama umesto sanidina.

zbog prisustva hlorita i epidota do crveno mrke. ortoklasa i mikroklina i intermedijarnog plagioklasa. kod Prijepolja itd. Najčešće lučenje kvarcmonconita je pločasto i bankovito. veličina zrna kao kod granita. u paleozoiku.19). zbog oksida i hidroksida gvožđa (Sl. apatit i sfen Teksture su masivne. Kvarckeratofiri su u našoj zemlji izlivani pre kenozoika. oligoklasa ili andezina i bojenog minerala. škriljave. Od sporednih minerala u ovim stenama javljaju se cirkon. zbog prisustva pojedinih varijeteta alkalnih feldspata (Sl. podjednake količine alkalnog feldspata. Kvarcmonconiti su izgrađeni od kvarca. šliraste. zatim planparalelne. lakoliti. Teksture su masivne. . Kvarckeratofir. Paraćinska glavica GRUPA KVARCMONCONITA Dubinske stene Kvarcmonconiti Kvarcmonconiti su dubinske magmatske stene svetlosive do tamnosive boje. trijasu i juri.   70   Boje su zelene. krupnih dimenzija. najčešće biotita ili hornblende. često šupljikave i mandolaste.Ima ih u Istočnoj Srbiji. kod Sene. retko kuglaste itd.20). Sl. Strukture su zrnaste.19. štokovi. katkad zelenosive i crvenkaste. Javljaju se kao batoliti. retko kuglasto koje se javlja u perifernim delovima intruzije.

Kvarcmonconit.   71   Sl. hornblenda ili augit. Lučenje kvarclatita je najčešće stubasto kada se obrazuju stubovi različitih dimenzija i oblika koji stoje upravno na površinu hlađenja sliva. Masiv gradi prostrani lakolit i praćen je velikim brojem aplitskih i pegmatitskih žica. Fruškoj gori itd. Najveća masa kvarcmonconita je na planini Cer. Kao sporedni sastojci sreću se sfen. za horizontalno i vertikalno oblaganje itd. ivičnjaka. kupama. Srbovcu. javljaju se kvarc. ploča.21) Osim sanidina kao fenokristali. gde je polifazno utiskivan. izlivima. srednjeg i sitnog zrna. Pomenimo da žične stene prate sve magmatske masive. Cer Kvarcmonconiti su. Kvarclatiti su u našoj zemlji javljaju na Rogozni. apatit i cirkon. Zbog svojih dobrih mehaničkih svojstava koristi se kao tehnički i arhitektonski kamen. (Sl. veličine i do 10 cm.20. U okviru ovog kursa nemaju značaja zbog čega u narednim opisima stena neće biti prikazane. . Upotrebljava se za izradu kocki. na Kotleniku. kao i graniti. To su stene sive boje i izrazite porfirske strukture. Njihov mineralni sastav i struktura je isti kao i matičnih stena odakle potiču. otporni prema površinskom raspadanju ali pri dugotrajnom razaranju prelaze u grus. intermedijarni plagioklas (oligoklas ili andezin). naročito ako je povoljno lučen. hipokristalasta i staklasta. Naročito su karakteristični krupni fenokristali sanidina. oko Trepče. biotit. Zvečana i Sokolice. Osnovna masa stene može biti holokristalasta. Izlivne stene Kvarclatiti se javljaju u većim masama. južnom Kopaoniku.

pri čemu fenokristali sanidina ispadaju iz stene. Od sporednih minerala javljaju se: sfen. Kvarclatiti se lako lome u nepravilne komade. hlorit. kalcit. Srbovac Zbog izrazito porfirske strukture. a od sekundarnih sericit. ako su sveži. monokliničnog piroksena (Sl. mikroklinom) i bojenih minerala: biotita. . limonit i drugi.22). ortit.   72   Sl. Lako podležu raspadanju. Starijih vulkanskih stena iz grupe kvarcmonconita nema jer su ove stene stvarane u kenozoiku. intermedijarnog plagioklasa (oligoklasa i andezina) koji dominira nad alkalnim feldspatom (ortoklasom. cirkon. Uz ove stene. apatit itd. kvarclatiti imaju ograničenu upotrebu kao građevinski kamen. GRUPA GRANODIORITA Dubinske stene Granodioriti su dubinske magmatske stene. po obodu masiva. epidot. 21. Kvarclatit. izgrađene od kvarca. sreću se kvarcmonconiti i kvarcdioriti. teško obrađuju. uglavnom koriste za nasipanje puteva. pa se. krupnih fenokristala sanidina. hornblende.

23). Od granodiorita Boranje sagrađena je glavna pošta i banka u Beogradu. ali su malo bogatiji intermedijarnim plagioklasom. Gorjanu. kao i graniti. ortit.   73   Sl. Na većini pomenutih lokaliteta vrši se eksploatacija granodiorita. limonit i drugi. Javljaju se na Boranji (zapadna Srbija). Od sporednih minerala sreću se sfen. Granodioriti su česte stene. Najveći kamenolomi su na Boranji (Radalj) i na području Surdulice. Ove stene su. apatit itd. hlorit. Zbog svojih dobrih . cirkon. Boranja Fizičko mehanička svojstva i način raspadanja kao i kod prethodno opisanih granita i kvarcmonconita. intermedijarnog plagioklasa (oligoklasa ili andezina). Starijih vulkanskih stena iz grupe nema jer su ove stene stvarane u kenozoiku. i bojenog minerala. biotita i augita (Sl. Željinu. Po mineralnom sastavu. Kopaoniku. Besnoj Kobili itd. Izlivne stene Kvarclatiti Kvarclatiti su vulkanske stene granodiorita. kalcit. izgrađene od kvarca. a od sekundarnih sericit. Surdulici. uglavnom kao arhitektonskog kamena za vertikalna i horizontalna oblaganja. epidot.22. Granodiorit. GRUPA KVARCDIORITA Dubinske stene Kvarcdioriti Kvarcdioriti su intermedijarne stene. hornblende. strukturi i načinu pojavljivanja identične su prethodno opisanim kvarclatitima iz grupe kvarcmonconita. kvarcmonconiti i granodioriti otporne prema površinskom raspadanju ali pri dugotrajnom razaranju prelaze u grus.

Ime su dobili po Daciji. Upotrebljavaju se za izradu kocki. To su stene izražene porfirske strukture i često fluidalne teksture. starom nazivu za Rumuniju gde su dosta zastupljeni. Besne Kobile itd. Boranje. ploča. biotitski dacit. Varijeteti ove stene izdvojeni su na osnovu vodećeg bojenog minerala:.23. Kao fenokristali javljaju se: kvarc. biotit. amfibolski dacit itd. Slovenija Kvarcdioriti se javljaju kao marginalne facije (po obodu masiva zbog bržeg hlađenja u odnosu na središnji deo magme u rezervoaru) oko granodiorita Surdulice. Lučenje dacita je pločasto i stubasto. za tucanik itd. andezin) i bojeni minerali. Sitnozrni varijeteti ovih stena koriste se i kao dekorativni kamen. Izlivne stene Daciti su mlade izlivne stene kvarcdiorita. Kvarcdiorit. Boje su različite. ivičnjaka. Sl. uglavnom sive do mrke. zavisnosto od vrste i količine bojenog minerala i kristaliniteta osnovne mase. Ako su izlivani pre kenozoika nazivaju se kvarcporfiriti. hornblenda. intermedijarni plagioklasi (oligoklas. piroksen koji leže u holokristalastoj do vitrofirskoj osnovnoj masi.   74   mehaničkih karakteristika koriste se kao tehnički i građevinski kamen. naročito ako su dobro lučeni i sitnog do srednjeg zrna. .

Kao sporedni sastojci javljaju se magnetit. granodiorita ili diorita Lučenje sijenita najčešće je pločasto. Daciti se upotrebljavaju se za izradu kocki. koji određuju varijetet stene (Sl. Primena sijenita ista kao i kod granita. granita. Krupnoća zrna varira. Najveći kamenolomi su u Slavkovici. . kvarcmonconita. Kadinoj Luci. okolini Surdulice i Džepu (Momin Kamen). Teksture masivne. lomljeni kamen itd. kod Slavkovice (Sl. zatim biotita i augita.24. na zapadnim padinama Kopaonika. To su svetlosive. bankovito. sive ili crvenkaste stene koje grade manje mase ili bezkvarcne facije po obodima granitoidnih masiva. Daciti Slavkovice GRUPA SIJENITA Dubinske stene Sijeniti Sijeniti su znatno manje zastupljene stene od granita. Strukture su zrnaste. Za razliku od granita ne sadrže slobodnog kvarca. ortoklasa ili mikroklina. retko albita i bojenog minerala.25). kada je nepovoljan za eksploataciju. najčešće hornblende. Ime su dobili po mestu Syene-Asuan u Egiptu.   75   Najveće pojave ovih stena su na Rudniku. ponekad i kuglasto. Zagrađu. Sl. titanit i cirkon. kao i tucanik. kvarcmonconita i granodiorita i kvarcdiorita. u Ibarskoj dolini i kod Surdulice. Sijeniti su intermedijarne stene izgrađene od alkalnog feldspata. ivičnjaka.24). kao kod granita. apatit.

Tanda Najveće pojave sijenita su kod Tande u Istočnoj Srbiji. albitski trahit. Sijenit. gde se ova stena javlja kao bočna facija hercinskog Gorjanskog granita. strukture porfirske sa fenokristalima sanidina i bojenih minerala: biotita. Sadržaj bojenih minerala u trahitima može biti mali ili da izostaju kada stena dobija belu boju i postaje monomineralna. Boje su sive. Sl. Albitskih trahita ima u okolini Brestovačke Banje u istočnoj Srbiji (Sl. U našoj zemlji trahiti ab trahit su malo zastupljeni.25. Kao bezkvarcna facija sijenit se javlja i uz granite Stare Planine. te se ovaj kamen zbog lepog izgleda koristi za oblaganje i popločavanje trgova.   76   Sl. Brestovačka banja .26). Izlivne stene Trahiti su izlivne stene sijenita. Ako su izlivani pre kenozoika nazivaju se porfiri. Na ovom lokalitetu sijeniti su crvene boje usled primesa ferigvožđa koje pigmentira ortoklas. Veličina zrna i povoljno lučenje omogućavaju eksploataciju. 26. sivkastobele do bele boje. hornblende i augita koji leže u sitnozrnoj do staklastoj osnovnoj masi. izgrađena samo od sanidina.

U našoj zemlji javljaju se gde i kvarckeratofiri. dubinske stene izgrađene od približno jednake količinu kalijskog feldspata (ortoklasa ili mikroklina) i intermedijarnog plagioklasa (oligoklasa i andezina). Po sastavu. Ime su dobili po planini Monconi u Tirolu. Od sporednih sastojaka najčešći su apatit. i bojenih minerala. ponekad i porfiroidne. Sa povlačenjem plagioklasa monconiti prelaze u sijenite. niskotemperaturnom asocijacijom minerala.   77   Keratofiri su submarinske. u paleozoiku. ima i nekoliko drugih. izlivne stene sijenita sa primarnom. epidota. a sa povlačenjem alkalnog feldspata u diorite. hlorita i relikata bojenih minerala. U našoj zemlji monconiti se javljaju u Istočnoj Srbiji (masiv Valja Strž) (sl. koji leže u alterisanoj osnovnoj masi izgrađenoj od hlorita.26). izgrađeni od fenokristala albita. manjih pojava. Izlivane su pre kenozoika. Strukture su zrnaste. hornblende. najčešće hipidiomorfno zrnaste. sa krupnim kristalima alkalnog feldspata. kalcita itd.27. sericita. GRUPA MONCONITA Dubinske stene Monconiti su prelazne. biotita. genezi i načinu pojavljivanja veoma su slični kvarckeratofirima od kojih se razlikuju po odsustvu kvarca kao bitnog sastojka. Način pojavljivanja i strukturno-teksturne karakteristike iste kao i kod ranije prikazanih kvarcmonconita. Monconit. magnetit i sfen. retko piroksena i bez slobodnog kvarca. Valja Strž . Sl. Strukture su porfirske. trijasu i juri. najčešće piroksena.

biotitski diorit itd. ponekad i porfiroidne. To su stene tamnosive. raspadanje i grus kao kod granita. hiperstenski diorit. andezina koji su međusobno pojednako zastupljeni.28) i na Fruškoj Gori. izgrađene od intermedijarnog plagioklasa (andezina ili oligoklasa) i bojenog minerala hornblende. izgrađene od fenokristala sanidina. Tekstura stene uglavnom masivna. U našoj zemlji latiti su konstatovani uz kvarclatite Kopaonika. u Istočnoj Srbiji. retko staklastoj osnovnoj masi. Strukture su zrnaste. zelene. augita. Latiti Zlota GRUPA DIORITA Dubinske stene Dioriti Dioriti se dubinske intermedijarne magmatske stene. ponekad i tamnozelene boje. Krupnoća zrna varira kao i kod granodiorita.29). sfen i ponekad cirkon. hornblende i piroksena koji leže u sitnozrnoj.28. i bojenih minerala: biotita. magnetit. Ime dobijaju prema najzastupljenijem bojenom mineralu: augitski diorit. Način pojavljivanja ovih stena i opšte karakteristike sklopa su kao kod kvarclatita. sivozelene. biotita i hiperstena(Sl. masivne teksture. Lučenje i . Strukture su porfirske.   78   Izlivne stene Latiti Latiti su vulkanske stene monconita. Od sporednih sastojaka najčešći su apatit. Sl. na Zlotu (Sl.

Boje je tamno zelene do sivozelene. Obično su kao facija bez kvarca po obodu granodiorita. Dioriti su u Srbiji retke stene. Sitnozrni varijeteti lepih boja upotrebljavaju se kao dekorativni kamen za oblaganje. Kersantita ima u Ripnju (Sl. stepenište na Kalemegdanu. . deo hotela Moskva. Ima ih uz gabre Deli Jovana u istočnoj Srbiji i na Staroj planini. Uz biotit često se javljaju i augit a katkad hornblenda i olivin.30) kod Beograda gde se i eksploatisao. Diorit. Bugarska Kersantit Kersantit je žična stena diorita.29. skupštine. Korišćena je za gradnju važnih objekata u Beoradu. zbog čega je ovde prikazujemo. Strukture je zrnaste. masivne teksture. raspadanje isto kao i kod granita i granitoida. Ako se umesto biotita javi hornblenda stenu nazivamo spesartit. Lučenje i način pojavljivanja. Javlja se u žicama debljine do i preko desetak metara. fontane itd. kvarcmonconita i granodiorita. Dioriti se retko javljaju kao samostalni masivi. sa malom količinom alkalnog feldspata. andezina i biotita. Sl. Tehničke osobine i primena takođe kao kod granita. retko gradi manje mase.   79   način pojavljivanja kao kod granita. Usled velikog sadržaja bojenih minerala kersantit je relativno nestabilnna stena i podleže površinskom raspadanju. bogata biotitom. Izgrađena je od intermedijarnog plagioklasa.

antimon. idiomorfnim. postaju sivožute. Javljaju se kao veliki izlivi. Andeziti su masivne teksture. javljaju se olovo. Strukture su porfirske. Osim pomenutog bakra.31). fenokristalima hornblende. Andeziti su i nosioci mnogih sulfidnih mineralizacija. oglavnom oksidacijom. Ljubovije.Kersantit.   80   Sl. piroksena i biotita. sivozelene do sivocrvene. 30. tamnozelene ili sivozelene boje. ponekad i olivina koji leže u mikrokristalastoj. Andezita ima i u okolini Trepče. cink srebro. Kopaoniku itd. Andeziti izlivani pre kenozoika nazivaju se porfiriti. kriptokristalastoj ili staklastoj osnovnoj masi. biotita augita. Ako su sveži. u Zapadnoj Srbiji. Bor i Majdanpek. Andeziti se javljaju sa krupnim. Andeziti su kod nas rasprostranjene stene. U ovim stenama su i značajna ležišta bakra. Najveće mase su u Timočkom magmatskom kompleksu u Istočnoj Srbiji (Sl. hiperstena. veličine i preko 10 cm. koje pri raspadanju. izgrađeni od fenokristala intermedijarnog plagioklasa. Ripanj Izlivne stene Andeziti su izlivne stene diorita. na Rudniku. andezina i bojenih minerala hornblende. . sitnozrni i povoljno lučeni koriste se građevinski kamen. boje tamnosive. živa itd. arsen. č esto sa stubastim i bankovitim lučenjem.

sa ujednačenm krupnoćom zrna (Sl. Najveća masa ovih stena je na Deli Jovanu u Istočnoj Srbiji. lučenja pločastog. Zrnaste su strukture. Bazični plagioklas često svetluca u plavičastoj boji. Takvih pojava ima na Zlatiboru. siromašna silicijom i alkalijama a bogata kalcijom.32). Andezit. Od jablaničkog gabra izgrađen je spomenik Neznanom Junaku na Avali i popločana Knez Mihajlova ulica. Gabro se javlja i uz peridotite koje i presecaju ili pokazuju postupne prelaze kada se nazivaju gabro-peridotiti. Kada su pravilno paralelopipedno ili bankovito lučeni. kod Bogutovačke Banje. . Teksture su masivne. To su stene zelenosive.31. Gabro je izgrađen od bazičnog plagioklasa. bitovnita i monokliničnog piroksena. Maljenu. bankovitog do nepravilnog. labradora. zelene ponekad i crne boje. javljaju se i rombični pirokseni.   81   Sl. tamnozelene. magnezijumom i gvožđem. srednjezrni i sitnozrni varijeteti gabra su cenjen arhitektonski kamen. najčešće dijalaga. olivini itd. U našoj zemlji gabro je rasprostranjena stena. Veliki Krivelj GRUPA GABRA Dubinske stene Gabro je bazična dubinska stena. Ove stene dobro se glačaju i imaju lep izgled. ponekad trakaste i planparalelne. pojava se naziva labradorizacija. Priboja i itd.

 

82  

Sl.32. Gabro, Priboj

Izlivne stene Bazalti su izlivne stene gabra. Strukture su porfirske, izgrađeni od bazičnog plagioklasa, labradora, biovnita i monokliničnog piroksena, augita, često sadrže i olivin. Od sporednih minerala javljaju se ilmenit, magnetit, titanit i apatit a od sekundrnih kalcit, epidot i oksidi gvožđa.. Bazalti su sitnozrne stene, najčešće crne boje i školjkastog preloma. Lučenje im je pločasto i stubasto, pri čemu stubovi dužim osama stoje upravno na površinu hlađenja. Javljaju se i kao silovi i ploče. Kada su izlivani pod morem mogu biti lučeni i kao pillow lave. Bazaltska lava, koja je slabo viskozna, tj. tečna osim slivova gradi i ploče koje mogu biti veoma debele, naročito ako su erupcije polifazne. Tada pokrivaju ogromne prostore gradeći platoe. Najveći je na poluostrvu Dekan u Indiji gde je sloj lave debeo 3000 m, a pokriva površinu od 650.000 km2. Sličnih pojava ima i u Kolumbiji, Sibiru, Mongoliji. Tekstura bazalta je najčešće masivna ili fluidalna, česte su mehurasta, šljakasta i mandolasta. Obično se pri udaru školjkasto prelama. Bazalt se koristi kao građevinski kamen, za gradnju puteva ili kao ukrasni, arhitektonski kamen. Staklasti bazalti u Mađarskoj se upotrebljavaju za izradu staklene vune - odličnog izolacionog materijala (fabrika na Balatonu). Bazalta, kao izliva pillow jurske starosti ima kod Prijepolja, Č ačka, Kragujevca. Mladih izliva bazlava ima na na Rudniku, Kopaoniku, kod Sjenice (SL.33) itd.

 

83  

Sl.33. Bazalti, Sjenica

Dijabazi Dijabaz je izlivna i žična stena gabra koja ima ofitsku strukturu gde se između pritki plagioklasa javlja monoklinični piroksen. Dijabazi su tamnozelene do crne boje, lučeni kuglasto ili pločasto. Teksture su masivne. Javljaju se kao manje mase, nepravilnog oblika, ploče, silovi, dajkovi, žice, debljine od nekoliko santimetara pa do nekoliko desetina metara. Izgrađeni su od bazičnog plagioklasa, labradora, bitovnita, i monokliničnog piroksenom. U ovim stenama mogu se javiti olivin, hornblenda, biotit i kvarc (kvarcdijabaz). Imajući u vidu da ove stene nastaju u submarinskim izlivanjem bojeni minerali su često hloritisani, kalcitisani, epidotisani zbog č ega stena zadobija karakteristični zelenu boju. Kada su sveži, povoljnog lučenja i strukture (veličine zrna) dijabazi se koriste se za izradu spomenika, kao dekorativni kamen ili za gradnju puteva. Najveće mase dijabaza u Srbiji stvorene se u mezozoiku (srednjoj Juri) i pripadaju ofiolitima Dinariskog ofiolitskog pojasa i Vardarske ofiolitske zone. Dijabaza ima na Maljenu, Ž dralici kod Kragujevca, na Maljenu, oko Prijepolja, Petrovaradina (Sl.34), Novog Pazara

 

84  

Sl. 34. Dijanazi, Petrovaradin.

Spiliti Spiliti su sitnozrne, č esto afanatične stene, zelene boje koje grade slivove, najčešće konsolidovane kao pillow lave (Sl.35). Izgrađeni su od nisko temperaturne asocijacije minerala: albita, hlorita, kalcita, epidota, sfena i relikata monokliničnog piroksena. Postoji nekoliko hipoteza o njihovom nastankuovih stene. Spiliti su česte stene, posebno u mezozoiku.

Sl.35. Spilitske pillow lave, Bistrica

U peridotitma se javljaju ležišta magnetita. Pojedini autori smatraju da peridotiti ne pripadaju magmatskim stenama jer su to č vrste. izgrađene samo od olivina. monoklinični i rombični pirokseni. Ø verlite. alkalijama i kalcijom a bogate magnezijom i gvožđem.   85   GRUPA PERIDOTA Peridotiti su ultrabazične stene. Kao bitni minerali u ovim stenama javljaju se olivini. izgrađene od olivina.36. feldspatoide i kvarc. . aluminijom. Peridotiti. odnosne okeanske i kontinentalne litosfere i gornji omotač. siromašne silicijom. Zlatibor Ove stene grade donji deo okeanske i kontinentalne kore. Osim navedenih bitnih minerala u ovim stenama se kao sporedni minerali javljaju hromit. Ø lerzolite. retko hotnblenda i biotit (Sl. Na osnovu sadržaja bitinih minerala peridotiti se dele na: Ø dunite. pikotit i magnetit koji mogu formirati i značajna rudna ležišta. izgrađene od olivina i monokliničnog piroksena. platine. izgrađene od olivina i rombičnog piroksena. iskristalisale stene koje su u gornje delove Zemljine kore ili na površinu dovedene isključivo tektonskim pokretima. Od sporednih minerala najčešći su hromit i magnetit. Ø harcburgite. Peridotiti ne sadrže feldspate. Sl.36). rombičnog i monokliničnog piroksena. hroma.

Ove stene su najznačajnije u gradnji ofiolitskih masiva Dnaridskog ofiolitskog pojasa i ofiolita Vardarske zone. Površinski raspadnuti peridotiti jako su ispucali i ispresecani žicama opala i magnezita. tamnozelenu pa čak i crnu boju. Obično su serpentinisani. zavisno od sastava i stepena svežine. na Zlatiboru itd.   86   Lučenje ovih stena je nepravilno. Golešu itd. talka i magnezita (Sl. Sekundarni minerali peridotita takođe su ekonomski značajni. Najveće pojave su na Zlatiboru i Maljenu u zapadnoj Srbiji. pehštajn i perlite.37) koji ponekad grade i rudna ležišta. Najčešće prihvaćena klasifikacija ovih stena je prema sadržaju vode gde se vulkanska stakla dele na obsidijan. Vulkanska stakla mogu su različitog hemijskog sastava i strukturno-teksturnih karakteristika. VULKANSKA STAKLA Vulkanska stakla nastaju vrlo brzim hlađenjem lave. . Boje su različite. Naglim padom temperature kada se lava izlije na površinu magmatski rastop u kome nije počela kristalizacija minerala očvrsne kao staklo (Sl. Žice magnezita u serpentinisanom peridotitu. Delimično ili potpuno alterisani peridotiti dobijaju zelenu. Peridotiti su u našoj zemlji veoma rasprostranjene stene. Čajetina Azbest ima u Korlaću (Ibarsko-Kopaonički masiv) a pojave magnezita na Golešu. staklastog do masnog sjaja i veoma jedri. Stena je zbog velike zapreminske težine a i zbog nedovoljne otpornosti na atmosferske uticaje veoma nepodesna.38). 37. Ako su sveži peridotiti su tamnozelene do ž ućkasto zelene boje. posebno azbesta. na Kopaoniku. Sl. Upotreba peridotita u građevinske svrhe je ograničena. Zbog lepe tamnozelene boje i često trakaste građe peridotiti se ponekad koriste kao ukrasni kamen za unutrašnju dekoraciju. u peridotitima Šumadije (okolina Čačka). Peridotiti su vrlo retko sveže stene.

prirodno nabubrela vulkanska stakla. Vulkanska stakla veoma su rasprostranjena. Na tankim ivicama je prozračan. Sl. U našoj zemlji pojava vulkanskog stakla ima u okolini Vranja. u pehštajnu je može biti i do 10 %. toplotnom i mehaničkom izolacijom. Boje su različite: tamnosive. 38. Od dispergovanog hematita može imati crvenkastu boju. naročito kada sadrži veoma retke fenokristale kvarca ili feldspata. Imaju primenu i u industriji hartije. U Jeloustonskom parku izlivi vulkanskog stakla zauzimaju površinu od 260 km2. Vulkansko staklo.   . do 30 puta. gume i boja. Perliti su stakla koja pored ostalih komponenata sadrže i hidratacionu vodu. Dok obsidijan u sastavu ima do 1% vode. crvene i zelene. kao i stakla sa velikom količinom vode koriste se u građevinarstvu kao ekspandirajući materijali za proizvodnju elemenata male specifične težine a sa dobrom akustičnom. U vulkansom staklu se ponekad uočava i smer tečenja lave. mrke. U tankim presecima je prozračan. Stena je karaktersitične crne boje i glatkog školjkastog preloma.   87   Obsidijan je naziv vulksnska stakla sastava od riolita do andezita sa sadržajem do 1% vode. Kvalitetnim staklima smatraju se ona koja se pri zagrevanju odlikuju sposobnošću višestrukog povećanja zapremine. Pehštajn je vulkansko staklo riolitskog sastava i smolastog sjaja. U grupu perlita spadaju i plovućci. Lipari. Procenat kristala u staklu smanjuje sposobnost ekspanzije. Ove šupljikave stene koje plivaju po vodi (po č emu su i dobile ime) nastale su hlađenjem lave koja je u završnoj fazi konsolidacije bila obogaćena lakoisparljivim komponentom. Perliti i plovućci.

Fizičko-hemijski uslovi pri kojima se stvaraju sedimentne stene znatno su niži u poređenju sa uslovima nastanka magmatskih ili metamorfnih stena. izgrađena je samo od 5% od sedimentnih stena. Fizičko raspadanje je najjače na ogoljenim terenima. promeni u temperaturi. Ø taloženje /sedimentacija i Ø dijageneza (litifikacija. površinskom raspadanju.25oC. Zemljina kora. ili kako se još često naziva mehaničko raspadanje nastaje: Ø kolebanjima dnevnih temperatura. Ø zamrzavanjem vode u kapilarima Ø mehaničko struganje stena usled kretanja glečera. Ø kristalizacijom soli u mikroprslinama stena. kada stena gubi samo čvrstinu i hemijsko kada stena menja mineralni i hemijski sastav. Vrsta i brzina površinskog raspadanja zavisi od sastava i strukture stene. Fizičko raspadanje stena. Ø delovanje talasa duž obala. od 1 bara na površini pa do nekoliko stotina bara u depresijama ispunjenim vodom (najviši pritisci su u okeanskim područjima). atmosferilija. Stene Zemljine kore izložene su dejstvu površinskih sila. Ø transport. najveći deo čine magmatske i metamorfne sene. sedimentnih i metamorfnih stena. abrazija. ledom ili gravitacijom. Ø lomljenja i trenja prilikom transporta vodom.   88   SEDIMENTNE STENE Sedimentne stene nastaju fizičkim i hemijskim raspadanjem ranije stvorenih magmatskih. Površinsko raspadanje može biti fizičko. a hemijsko u pokrivenim terenima. Stvaraju se na temperaturama od oko . međutim. očvršćavanje. Prenos se najčešće vrši vodom. do oko 100oC. bez humusa i vegetacije. vetrom. Od prvobitno kompaktnih stena nastaju trošne i rastresite mase koje bivaju duže ili kraće transportovane. Iako su različiti. Ø rastom korenja biljaka. i pri relativno malim pritiscima. bogatih vodom. od karaktera fizičko-hemijskih uticaja kojima je izložena i dužine trajanja procesa. ova dva procesa u prirodi najčešće deluju zajedno. Površinsko raspadanje Površinsko raspadanje je skup procesa pri kojima stena biva razarana. radu vode i vetra podležu tzv. pri čemu fizičko raspadanje znatno olakšava hemijske procese i obratno. Stvaranje sedimentnih stena obuhvata sledeće procese: Ø površinsko raspadanje. .

. Zbog ovih procesa slabe i kohezione sile između zrna minerala. klime. koreni biljaka mehanićki dezintegrišu stenu. morfologije terena. uz ostale procese. Prelaskom anhidrita u gips. insolacija Uticaj dnevnih kolebanja temperature na površinsko raspadanje zavisi od mineralnog sastava i strukture stene. U Africi. Ako nema dovoljno prostora za novostvorene kristale u pukotinama stena stvaraju se naponi koji uzrokuju ili pomažu fizičko raspadanje stena. nadmorske visine. . bez vegetacije i humusa gde je najjača insolacija (uticaj sunčeve toplote) i po pravilu je izrazitiji na tamnim stenama. u stenama ugrađenim u različite objekte.9). pokrivenosti vegetacijom. Intenzitet fizičkog raspadanja uzrokovan kolebanjima dnevnih i sezonskih temperaturnih kolebanja zavisi i od geografske dužine i širine. Zbog uticaja dnevnih i sezonskih temperaturnih kolebanja minerali u stenama se različito šire i skupljaju (tamniji više a svetliji manje) stvarajući različito linearno i zapreminsko širenje i nehomogeno naponsko polje. u pustinjskim predelima. Kristalizacija i hidratacija soli javlja se i u urbanim sredinama. temperatirna razlika je znatno viša. Iako pritisak nije veliki dugotrajnim delovanjem.   89   U područjima rasednih i tektonskih zona stene su polomljene i zdrobljene pa je fizičko raspadanje stena intenzivnije. debljine humusnog pokrivača itd. Kristalizacijom soli u mikroprslinama stena Kristali imaju veću zapreminu od rastvora iz koga su kristalisali zbog čega se kristalizacijom i hidratacijom soli povećava njihova zapremina. kada se hlade. tj. morfologije terena. Najviša je u toku sunčanih dana kada stene najviše upijaju toplotu a najmanja noću ili pred zoru kada je stene oslobađaju. debljine humusnog sloja itd. Temperatura vazduha i stena koje se zagrevaju nije stalna. Stalnim ponavljanjem ciklusa zagrevanja i hlađenja stvaraju se mikroprsline u površinskom delu stene koje su paralelne ili upravne na površinu zagrevanja. Temperaturna kolebanja stena odvijaju se do par desetina centimetara dubine zbog č ega se njihovo mehaničko razaranje dešava najvećim delom na samoj površini terena. Tako se stvaranju naponi koji omogućavaju ili potpomažu fizičko raspadanje stena. U našoj zemlji razlike u temperaturi zagrejanih stena mogu biti i više od 500C. pokrivenosti vegetacijom. klime. kao i hidratacijom drugih soli povećava se zapremina i stvaraju naponi koji dovode do dezintegracije stene. Kolebanje dnevnih temperatura. Rast korenja biljaka Koreni biljaka svojim rastom vrše pritisak na zidove pukotina stene u koje se utiskuju (Sl. nadmorske visine. Ovaj tip raspadanja naročito je intenzivan na ogoljenim terenima (pustinje).

Rad morskih talasa. Delovanjem talasa duž obala. abrazija Površinske vode razaraju stene naročito u obalnim područjima gde je dejstvo talasa najintenzivnije. Kod poroznih stena ovaj pritisak može da nadjača kohezione sile i dovede do trenutnog prskanja stenske mase. I korenje bilja dezintegriše stene Zamrzavanje vode u kapilarima Fizičko raspadanje stene može biti i zbog smrzavanja vode u mikroprslinama i kapilarima stena.   90   Sl. Sl.40. Zapremina vode se pri zamrzavanju povećava za oko 9%. abrazija . Javlja se u predelima sa naglim smenjivanjem visokih i niskih temperatura u toku dana i sa dovoljnom količinom atmosferskog taloga. kada se stvara led koji na temperaturi od -200C vrši pritisak do 2 kb. u zonama velikih vodenih strujanja ili brzog kretanja vodene mase (Sl.39.40). Ovaj tip fizičkog raspadanja je intenzivniji ako se postupak zamrzavanja i odmrzavanja vode u kapilarima više puta ponavlja.

delimično do potpuno zaobljenu. brana. jer ove čestice lebde u vodi. Sl. Veliki je broj primera klizanja i kretanja č itavih brda i njihovog mehaničkog i hemijskog razaranja zbog čovekove nebrige i neodgovornosti. gde su padavine u vidu snega a normalna temperatura ispod 0oC. tunela. planinski potoci i reke. Najdalje se transportuju i talože u mirnim vodama. pa je hemijsko raspadanje bez značaja. š ljunak pesak. površinskih kopova metala koji su izgrađeni na terenima sa izraženom morfologijom a neadekvatno zaštićenih od erozije. U fazama otapanja i zamrzavanja moguće je razorno dejstvo mraza. Nivalna klima javlja se u polarnim područjima ili na visokim planinama (Sl. Čovekova aktivnost ubrzava mehaničko razaranje stena. koje nose sporog toka. puteva. Mogu biti veoma daleko transportovane. narčito u područjima većih inženjersko-građevinskih i eksploataciono-geoloških radova. koju nose reke srednje brzine toka. tj klime gde razlikujemo četiri regiona: Ø regioni sa nivalnom klimom. klaste finog zrna. Ø prašinu i mulj. Ø sitniju frakciju. 41. Fizičko raspadanje je mehaničko struganje stena pri pokretima lednika. Ovako razdeljene komade stena nazivamo mehanički detritus u kome razlikujemo: Ø krupnije i nezaobljene komade (klaste) koje nose. transportuju samo vodeni tokovi velike snage i brzine. Fizičko raspadanje zavisi i od količine padavina i temperature. Regioni sa nivalnom klimom . U ovim oblastima nema tekuće vode (sem lokalno). tj.41). nakon toga transportuju i zaobljavaju u sve sitnije komade. mostova.   91   Mehaničkim dejstvom vode stene se razbijaju u velike blokove. majdana kamena.

. Hemijsko raspadanje je intenzivno a fizičko podređeno. 42. vegetacija je slaba. hemisko podređeno. humusni pokrivač mali ili odsutan. U ovim oblastima nema tekuće vode. Fizičko raspadanje je intenzivno. 43). prikuplja se u depresijama ili otiče u more. Sl. Regioni sa aridnom klimom . Voda teče po površini terena. Regioni sa humidnom klimom Ø regioni sa aridnom klimom Temperature u ovim područjima su visoke. Sl. Područja sa aridnom klimom su pustinjska i polupustinjska područja (Sl. Humidna klima javlja se u tropskim područjima i područjima tajgi. Vegetacija je bujna što uslovljava stvaranje debelog humusnog pokrivača (Sl. osim povremeno. 43. Količina atmosferskog taloga manja je od količine vode koja ispari.   92   Ø regioni sa humidnom klimom imaju veću količinu vodenog taloga od količine vode koja ispari.42).

Hemijsko raspadanje stena Hemijsko raspadanje je proces rastvaranja minerala u stenama pod uticajem vode. lako podležu fizičkom i hemijskom razaranju. Postoje minerali koji su veoma otporni na hemijsko raspadanje i koji praktično trajno ostaju nerastvoreni. takođe imaju značajnu ulogu u hemijskom raspadanju. Za hemijsko raspadanje stena važna je i temperatura vode. Kompaktna i uglačana stenska masa. peridotita i gabra. bez alumijske amfibole. kvarc. Intenzitet hemijskog raspadanja zavisi i od površine stene koja je izložena dejstvu razaranja. veoma je stabilan. pesak. granati itd.   93   Ø regioni sa sezonskom klimom su oblasti u kojima se smenjuju periodi sa mnogo padavina. raznih kiselina. prašina i glina i Ø rastvor raspadanja u kome su rastvoreni minerali i koji se mogu transportovti daleko od mesta odakle potiču. zbog bipolariteta molekula. Sezonska klima je karakteristična za tople priobalne pojaseve. šljunak. vetra. ove kiseline napadaju i silikate i u dugom vremenskom periodu vrše njihovo razlaganje. kiseonika. kao što je pomenuto. Pojedini minerali se brzo i lako rastvaraju. bitni minerali ultrabazičnih i bazičnih stena. gravitacije kada se stvaraju klasti različite veličine drobina. Rastvaračka sposobnost raste sa povećanjerm temperature (osim za gasove). sulfati dok je kod drugih proces rastvaranja znatno duži. feldspata itd. bez obzira na sastav teže podleže hemijskom (i fizičkom) raspadanju nego neravna stenska masa sa prslinama. U reakciji sa vodom prelaze u serpentine. i periodi sa malo padavina aridni uslovi. hlorite. gasova i organske materije. njene kiselosti. sadržaja ugljene kiseline. Voda je. tj. Minerali stvoreni u kasnijim stadijumima magmatskog ciklusa stabilniji su od minarala kristalisalih na visokim temperaturama. Rastvorljivost minerala je različita. kamena so. Rastvaračku sposobnost vode zavisi od sadržaja OH jona. Fizičko i hemijsko raspadanje se menja i međusobno obnavlja omogućavajući najpotpuniju kombinaciju ova dva tipa raspadanja. Humidne kiseline koje se stvaraju pri razlaganju biljnih ostataka u kori raspadanja. Fizičkim i hemijskim raspadanjem od kompaktne stene obrazuju se: Ø ostatak raspadanja ili mehanički detritus koji predstavlja odlomke stena nastalih fizičkim razarenjem i transportuje se zavisno od veličine čestica i snage transportnog sredstva. humidni uslovi. hlora itd. Iako su slabe. kod karbonata. Stabilnost silikatnih minerala na hemijske promene obrnuta je temperaturi njihovog stvaranja. kristališu na visokim temperaturama.   . granitoidima i granitima. kiseonika. vode. liskuni. redovnog i značajnog prisustva najvažniji rastvarač u prirodi. Olivini i pirokseni. Kvarc koji nastaje na niskim temperaturama i jedan je od poslednjih minerala kristalisalih u kiselim magmama.

Nema zaobljavanja materijala niti sortiranja po krupnoći. ima glečera. Materijal transportovan vodom i istaložen na mestu gde snaga transportnog sredstva prestaje naziva se aluvijalni nanos koji je klasirani po krupnoći. Teže se transportuju čestice veće specifične gustine. naročito u pustinjskim oblastima vetar kotrlja krupniji materijal po površini i njegovim nagomilavanjem obrazuje dine. obično heterogenog sastava jer sakuplja materijal sa celokupnog područja sliva. vetrom i ledom u nova. Transport materijala tekućom vodom zavisi od brzine vodenog toka i karaktera fragmentiranog materijala. Transport materijala u većim vodenim basenima vrši se dejstvom talasa. Krupnozrni materijal. Taloženjem materijala transportovanih vetrom stvaraju se eolski sedimenti koji su dobro sortirani. strujanja. Uloga vetra kao transportnog sredstva naročito je značajna u oblastima sa oskudnom vegetacijom i sušnom klimom (pustinje i stepe). Nisu klasirani po krupnoći. teže se kotrljaju po dnu međusobno se sudarajući zbog čega se stalno zaobljavaju. Materijal srednjeg zrna. č esto biva donešen u mora. Razoreni stenski materijal kreće se niz padinu stvarajući sipare. kuglastog oblika. blokovi stena. iznad preko 3000 m. nose reke srednje brzine dok najsitniji materijal putuje vrlo daleko. Sedimenti nastali kretanjem leda nazivaju se glacijalni sedimenti. na nekima od njih. Transport zavisi od specifične gustine. Na svom putu glečer po dnu i bočno. Dužina i brzina transporta zavisi od nagiba padine. površinskog i hemijskog raspadanja. Transport klastičnog materijala ledom vrši se u polarnim oblastima ili na vrlo visokim planinama. javlja se u gornjem toku brzih reka. Komadi stena koji su kratko transportovani gravitacijom nazivaju se eluvijalni nanos. Pri tome specifično lakša zrna mogu biti i krupnija a specifično teža sitnija. . Glečeri transportuju i veoma krupne blokove stena. Po zaustavljanju tj. najviše nekoliko metara na dan. podvodnih tokova i gravitacionog kliženja sutnozrnog do muljevitog materijala. zajedno se talože blokovi stena. manje zaobljeni u odnosu na aluvijalne sedimente i heterogenog sastava. oblika i veličine komada stena i minrala. stepena pošumljenosti i intenziteta fizićkog razaranja. odlomci stena i rastvor raspadanja transportuju se gravitacijom. sa strane odlama komade stena različite krupnoće i sastava. vodom. zapremine i do nekoliko destetina kubnih metara koje voda ne može da nosi. Pri transportu najsitnije čestice plivaju ili lebde u vodi. Transport glečerom je spor. Transport klastičnog materijala vetrom prenose se velike količine klastičnog materijala različite krupnoće.   94   Transport i sedimentacija Nakon. planinskim potocima i bujicama. sitniji komadi i i glinovita frakcija. nezaobljenih su ivica i homogenog sastava. značajna je i za prenošenje finozrnog vulkanskog materijala koji je erupcijom izbačen na velike visine. niža područja: Gravitacioni transport klastičnog materijala Vrši se na strmim padinama brda i planina. lakše manje specifične težine. šljunak. Zrna veće tvrdine teže se zaobljavaju od zrna manje tvrdine. stapanju glečera. gde i danas. ljuspičastog i pločastog oblika. Kod snažnih vetrova.

zatim KCl. Izlučivanje iz koloidnih rastvora vrši se koagulacijom. kalcijum lako prelazi u rastvor u jonskom stanju u vidu lako rastvorljivog bikarbonata. zbog čega se pomenute soli javljaju u sonim ležištima nastalim u toplim lagunama. Brzina očvršćavanja zavisi od nekoliko faktora: postojanja slabog pritiska koji vrši zbijanje čestica (smanjenja međuprostora zrna a time i . hidroksidi. Kao jonski rastvori. Ø oko slapova i vodopada gde biljke uzimaju CO2 iz kalcijumbikarbonata kada prelazi u nerastvorni kalcijumkarbonat koji stvara naslage bigra. izlučuju se nakon isparavanja rastvarača. promene vrednosti pH. Taloženje koloidnih rastvora nastaje i isušivanjem ili mehaničkim razbijanjem naelektrisanog omotača. Sulfati kalcijuma. Ova jedinjenja (NaCl . Pomenimo i obaranje kalcijum karbonata. Na i K sulfati i sl. jonskih ili koloidnih rastvora se događa istovremeno sa njihovim obaranjem. Ca(HCO3)2 koji se taloži: Ø dejstvom organizama iz morske vode koji rastvoreni kalcijum karbonat koriste za gradnju ljuštura. uklanjanjem pojedinih elemenata koji su povećavali rastvorljivost ili isparavanjem rastvarača. gvožđe. Do taloženja dolazi i usled promene temperature vode. mali. karbonati. vode. gips i anhidrit. aluminijum. Izlučivanje soli nastaje isparavanjem rastvarača. Očvršćavanje hemijskih sedimenata. Ovo se najčešće događa dovođenjem suprotno naelektrisanih koloidnih č estica ili delovanja jakih elektrolita ako su prisutni u rastvoru. magnezijum a kao koloidi.) talože se kao slojevi stvarajući sona ležišta. promene pritiska gasova koji povećavaju rastvorljivost itd. silicijum.   95   Transport i sedimentacija rastvorenog materijala Ratvoreni materijal transportuje se kao jonski ili koloidni rastvor. u zatvorenim basenima (lagunama) u kojima je isparavanje intenzivno a priliv rastvarača. Ako vode sadrže CO2. pošto se ukloni zaštitni naelektrisani omotač od molekula vode koji sprečava koagulaciju. Da bi se izlučile soli iz vode neophodna je prezasićenost rastvora koja se u prirodnim tekućim vodama obično ne ostvaruje. Ø isparavanjem rastvarača. Dijageneza (očvršćavanje) Dijageneza ili očvršćavanje obuhvata niz procesa u kojima se bez značajnijeg povećanja pritiska ili temperature rastresiti sediment ili hemijski talog prevodi u kompaktnu sedimentnu stenu.halit. Taloženje jonskih rastvora je usled prezasićenja pojedinih komponenti koje se neprekidno dovode u rastvor. Ø hemijskim taloženjem usled smanjenog sadržaja CO2. u obliku hidroksida. Odlomci stena nakon prestanka transporta se vezuju sitnijim materijalom i postaju čvrste stene. sulfati putuju kalijum. natrijum kalcijum. Ø oko toplih izvora gde se CO2 gubi iz vrlo zagrejanih rastvora zbog manjeg spoljnjeg pritiska.

kristalaste. kod hemijskih taloga č vrste sedimentne stene postaju bez izdvojenog stadijuma dijageneze . uzajamne odnose sastojaka. način vezivanja zrna i ispunjenost prostora. amorfne i organogene. Dijageneza može biti dugotrajan process zbog čega u prirodi srećemo sve prelaze od nevezanih preko poluvezanih do vezanih sedimentnih stena.44). poluzaobljena (subzaobljena). Strukture sedimentnih stena Pod strukturom sedimentne stene se podrazumeva međusoban odnos. itd.   96   manje zapremine sedimenta. tj. Na primer. poluuglasta (subuglasta). zaobljena i dobro zaobljena (okrugla ili ovalna)(Sl. veličina i oblik zrna koji su posledica procesa koji su omogućili njeno stvaranje. Zrna u klastičnim sedimentima prema obliku mogu biti: nezaobljena (uglasta). 44. Klastične strukture karakteristične su za sedimentne stene izgrađene od fragmenata cementovanih prirodnim vezivom. ali se kod pojedinih sedimentnih stena neki stadijumi "preskočeni" ili nisu dostignuti. Klastična struktura kod konglomerata (vezanog šljunka). Strukture sedimentnih stena dele se na: klastične. Sklop sedimentnih stena Sklop sedimentnih strns podrazumevama strukturu i teksturu. kod nekih glina nema transporta. istiskivanje vlage ili dehidratacije sedimenta čime se gubi plastičnost i vlažnost u sedimentu. Sl. cirkulacija vode sa rastvorenim solima koje se izlučuju u međuprostore vezujući zrna i stvarajući kompaktnu stenu. Naveli smo četiri stadijuma kroz koje stenska masa prolazi do nastanka čvrste sedimentne stene.obrazuju se direktno pri taložennju. kod osulinske drobine obavljeni su samo raspadanje i sedimentacija. .

gde spadaju gline. i Ø pelitske (finozrne klastične strukture). silicijski.005 mm. Naročito su česte kod brzo izlučenh silicijskih sedimentnih stena. Ø psamitske (srednjezrne klastične strukture) sa veličinom klasta između 0. gde spada pesak.   97   Prema veličini fragmenata (granulometrijskom sastavu) klastične strukture delimo na: Ø psefitske (grubozrne klastične strukture) sa veličinom zrna preko 2 mm gde spada šljunak. od nekoliko procenata pa do preko 50% njene mase. i u steni može biti različito zastupljen. Karakterišu se trakastom građom i bubrežastim oblicima. laporoviti i gvožđeviti.05 i 2 mm. Sl. Amorfne strukture su nestabilne i kod starijih tvorevina prelaze u kriptokristalaste ili mikrokristalaste. gde spada prašina.005 i 0. Kristalasta struktura (mikro snimak) Ø Amorfne strukture sreću se kod gelnih sedimenata.05 mm. . Srastanje zrna može biti po ravnim površinama ili nazubljenim površinama (Sl. Ø Kristalaste strukture imaju stene gde su zrna minerala međusobno neposredno srasla. glinoviti. sa veličinom zrna ispod 0.45). Pomenuti klasti „vezani“ su prirodnim cemetnom koji je različitog sastava: karbonatni. Neke klastične sedimentne stene mogu biti izgrađeni od klasta različite veličine. Ø alevritske (sitnozrne klastične strukture) sa veličinom zrna od 0. Poroznost (sposobnost upijanja vode) ove grupe sedimentnih stena zavisi od količine veziva i načina vezivanja odlomaka stena i minerala.45.

47.46. . Sl.   98   Sl. gvožđevitih i aluminijskih sedimentnih stena. Dimenzije tih tvorevina su različite. Ooliti su koncentrično slojevite građe (Sl.47).48) čiji vrsta. fosfatnih. Ako su veličine preko 2 mm zovemo ih pizolitima. Amorfna struktura Ø Oolitske i sferolitske strukture su specifični strukturni varijeteti hemijskih sedimenata (sedimentnih stena) i karakterišu se kuglastim i elipsoidalnim tvorevinama gde se kao centar kristalizacije (izlučivanja) obično javlja zrno peska ili fosil. oblik i veličina često utiču na opšti izgled stene. Oolitska struktura Ø Organogene ili biogene strukture definisane su prisustvom većih količina organskih (fosilnih) ostataka (Sl. Ove strukture sreću se č esto kod karbonatnih.

Ostaci organizama u krečnjaku (mikrosnimak) Teksture sedimentnih stena Tekstura je određena rasporedom č estica u masi sedimentne stene i ispunjenošću prostora. Jedna od osnovnih teksturnih karakteristika sedimentnih stena je slojevitost (Sl. Sloj ispod ispitivanog sloja čini njegovu podinu a iznad sloja povlatu ili krovinu. banke debljine 60-200 cm.49. Sloj je geološko telo koje ima ujednačen sastav i koje je ograničeno paralelnim ili subparalelnim graničnim površinama (slojnim površinama ili površinama slojevitosti).49). Slojevi u najvećem broju slučajeva imaju veliko horizontalno i malo vertikalno prostiranje. Slojevi mezozojskih krečnjaka.   99   Sl. Boljetinska reka . ploče debljine 5-50 mm. Zbog ove osobine sedimentne stene se često i nazivaju slojevite stene. slojeve debljine 5-60 cm. Po prostiranju slojevi se istančavaju ili isklinjavaju. Sl.48. liske debljine ispod 5 mm. i masivne sedimentne stene gde su slojevi debljine preko 2 metra. Prema debljini sloja razlikujemo.

  100   Slojevitost može biti gradaciona kada se veličina odlomaka stena i minerala smanjuje od njegove podine ka povlati. vulkanoklastične stene. 50. Laminacija je smenjivanje materijala različite krupnoće ili boje u istom sloju. priobalnih i lagunskih sedimenata.50): Ø klastične sedimentne stene. Podela sedimentnih stena . Sl. ali poreklo materijala vulkansko. Kosa slojevitost nastaje u vezi sa prekidom ili variranjem u sedimentaciji na nagnutim površinama.   Podela sedimentnih stena Prema načinu postanka sedimentne stene delimona tri velike grupe(Sl. ili terigene sedimente koji nastaju od odlomaka stena i minerala Ø hemijske sedimentne stene. mehaničke sedimente. č esta je kod eolskih. Uz sedimentne stene prikazaćemo i jednu grupu stena koje su po načinu nastanka sedimenta. koje nastaju taloženjem iz rastvora i Ø organogene sedimentne stene u čijem stvaranju presudnu ulogu imaju biljni ili životinjski organizmi.

51). breče i tufovi . Ø pelite. Ø psamite.05-2 mm. prašina Ako je razbijeni materijal čvrst (već iskristalisana lava) komadi su uglastih oblika. Vulkanoklastične stene Grupa vulkanoklastičnih stena genetski je vezana za magmatske stene jer materijal za njihovo stvaranje potiče direktno iz vulkana (nije bilo faze raspadanja a transport je specifičan) ali su ove stene po načinu pojavljivanja. gde pripada glina. gde spada prašina i alevrolit. najrasprostranjenije sedimentne stene Zemljine kore. one će biti prvo prikazane.05 mm. šljunak i konglomerat.51. čija krupnoća zrna prelazi 2 mm. krupnoće zrna između 0. U narednim poglavljima daćemo prikaz važnijih grupa klastičnih sedimentnih stena. Podela klastičnih sedimentnih stena bazira na veličini klasta (kao i klastična struktura) na osnovu kojih su podeljeni na: Ø psefite.005 mm. Ovoj grupi pripadaju drobina i breča. krupnoće zrna od 0. nastale su transportom i sedimentacijom odlomaka stena i minerala. Eksplozivnom erupcijom vulkana stvaraju se vulkanski aglomerati. Eksplozijom vulkana usled odlaska lakoisparljive komponente stvaraju se odlomci stena.005-0. krupnoće zrna ispod 0. Vulkanski pepeo Sl. Ove grupi stena pripadaju pesak i pešćar. uslovima stvaranja i po morfološkim karakteristikama klastične sedimentne stene. Imajući u vidu specijalan položaj vulkanoklastičnih stena. prašine i Vulkanske bombe kapljice lave različite Vulkanska veličine i oblika (Sl.   101   Klastične sedimentne stene Klastične sedimentne stene. jer čine prelaz između magmatskih i sedimentnih stena. Ø alevrite.

52. Vulkanska breča.53). pesak. one imaju koncentričnu građu i oblik kapljice. Ako je vezivo od vulkanskog pepela breču nazivamo tufobreča. Često se. (Sl.52). zbog stalne rotacije lave u toku hlađenja. . Uglasti fragmenti preko 32 mm nazivaju se blokovi.Vulkanski aglomerat je po načinu pojavljivanja i postanka veoma sličan vulkanskoj breči ali su kod njega fragmenti zaobljeni. Fragmenti krupnoće između 32 i 4 mm su vulkanski lapili a ispod 4 mm vulkanski pesak i vulkanski pepeo. Lapili. vulkanske breče vezuju tako što nagomilani blokovi bivaju zaliveni kasnije izlivenom lavom. Ovako vezane vulkanske breče nazivamo lavobreče. međutim. Pošto su bombe koje izgrađuju aglomerate izbacivane dok je magma bila u tečnom ili polutečnom stanju. Obično su vezane sitnozrnim vulkanskim materijalom krupnoće peska i pepela. a zaobljeni (oblika kapljice) vulkanskim bombama. Sl. pepeo i prašina mogu biti nošeni vetrom veoma daleko od vulkana. Vulkanske breče i aglomerati Od vulkanskih blokova i nezaobljenog grubozrnog materijala obrazuju se vulkanske breče. Šumnik Nagomilavanjem vulkanskih bombi nastaju stene koje nazivamo vulkanskim aglomeratima (Sl. Najkrupniji fragmenti.25 mm. Pod vulkanskom prašinom podrazumevaju se čestice ispod 0.   102   Od polutečne lave formiraju se fragmenti oblika kapljica. bombe i blokovi padaju najbliže vulkanskom krateru.

rastresita peskovita masa (stena). na primer: andezitski tuf. Santorini Sitniji vulkanoklastični materijal se dalje transportuje.   103   Vulkanske bombe Vulkanska prašina i pepeo Sl. Gore desno vulkan sa erupcijom pepela. itd.Vulkanski aglomerat.meka. minerala izgrađivača stena i/ili od fragmenata vulkanskog stakla (Sl. 53. Obično se javljaju u slojevima. Vrlo se često. Nošen vetrom. dole levo detalj stene. Vezivanjem vulkanskog pepela i prašine obrazuju se vulkanski tufovi ili samo tufovi. 54. Tada su kompaktni i teško se razlikuju od normalnih lava te ih mnogi istraživači na terenu determinišu kao lave. Pošto se daleko transportuju često se talože u basenima gde se delimično mešaju sa sitnozrnim klastičnim stenama. Ove stene imaju mnogo veće rasprostranjenje nego vulkanske breče i aglomerati. Ime su dobili ime po italijanskoj reči tufo . kvarclatitski tuf.54). riolitski tuf. Ime nosi prema prirodi stene koja je fragmentirana. međutim. vodom može otići vrlo daleko. Vezivanje tufova najčešće se vrši zbijanjem čestica pod pritiskom viših masa. događa da se vezivanje vrši slepljivanjem čestica usled prelivanja tufa novodošlom lavom. kako ih uobičajeno nazivamo. Tuf je izgrađen od uglastih fragmenata stena. Sl. . Naslage tufa u Grškoj (Santorini).

tufova i tufita veoma su česte. aglomerata. boja. industriji guma. šljunkom. od 30 -90%. Alterisani tufovi. Količina vulkanskog materijala u ovim stenama jako varira. Novonastale stene izgrađene od vulkanoklastičnog a delom i od sedimentnog materijala i nazivaju se tufiti. Alpi. breča i konglomerat Drobina Drobina se stvara mehaničkim drobljenjem stena na padinama brda. zatim u industriji cementa. Kada vulkanski pepeo i prašina padnu u basen u kojem se vrši normalna sedimentacija tada se meša sa glinovitim materijalom. hartije itd. Sa mesta stvaranja ovaj materijal se gravitaciono (Sl. mada se može naći kod svih stena. drobinu i šljunak i vezane. Porozni su i laki (zapreminska težina svega 1. Sl. U Srbiji značajnih pojava tufova i tufita ima u Timočkoj eruptivnoj oblasti. Tufovi mogu poslužiti i kao dobar građevinski materijal ako su dobro vezani. Stvaranje drobine. na planini Rogozni. Slovenija . Srećemo ih u skoro svim vulkanskim centrima. Veličina odlomaka je veća od 2 mm. sapuna.55. Jačina nošenja im je vrlo promenljiva. peskom. olovki. Psefiti U okviru ove grupe stena prikazaćemo važnije predstavnike: nevezane.4 -2) i lako se obrađuju a dobar su izolator. na Rudniku.   104   Najčešće promene tufova su silifikacija i pretvaranje u glinovite minerale. Pojave vulkanskih breča.55) ili uz kratktrajne bujice spušta u niža područja pri č emu transport nije dug. pretvoreni u minerale glina upotrebljavaju se u livarstvu i rudarstvu. Drobina se najčešće javlja u terenima izgrađenim od krečnjaka i dolomita. zatim na Radanu (područje Leca). Zbog toga odlomci stena imaju uglaste ivice i slabo su sortitani pa se u drobini zajedno sreću blokovi preko jednog metra i fragmenti veličine par centimetara. u Ibarskoj dolini. za proizvodnju insekticida. od Ušća na severu do Zvečana.

Sl. osim fragmenata stena. nastale vezivanjem grubozrnog nezaobljenog vulkanoklastičnog materijala i Ø kontaktne.56). Sastoji se od nezaobljenih fragmenata stena i vezivne materije. breče delimo na: Ø padinske. U brečama se. nastale lomljenjem okolnih stena ili perifernih partija plutona i potom zahvaćenih magmom. Ova nevezana stena ima lokalnu primenu za nasipanje i izgradnju podloga puteva. Prema mestu postanka. nastale drobljenjem materijala fragmentiranog na rasednim površinama (SL. 56. odnosno prema geološkom procesu koji dovodi do fragmentiranja. nalaze i fragmenti skeleta i ljuštura organizama. a neke breče su sastavljene isključivo od takvih fragmenata. Odlomci stena su nezaobljeni i slabo sortirani najčešće vezani karbonatnim vezivom. kod raznih vrsta intruzija i dr. Breča Breča je drobina vezana ili cementovana nekim od prirodnih veziva. Cement u brečama može biti donešen sa strane ili je nastao rastvaranjem materijala same drobine. (o kojima je bilo reči). kada su nastale od padinskog (siparskog) materijala. To su najčešće ljušture školjki ili fragmenti kostiju. . nastale u priobalskim regionima mora ili jezera usled razornog dejstva talasa. Takve breče u kojima preovlađuju organski fragmenti nazivaju se lumakelama.   105   Drobina može ukazati na sastav terena koji se iznad nje nalazi. Ø tektonske. naročito ako je teren pokriven ili vrlo strm. Ø obalske. Arilje Ø vulkanske. Tektonska breča.

Sl. koturaste i druge valutice. U našoj zemlji breče koje se eksploatišu ima na više mesta. vrlo dobro vezana. heterogene itd. dolomitske. naročito ako su lepih boja. Krupan šljunak obuhvata valutice između 0. Breča ima i kod Visokih Dečana u Metohiji i u selu Banjici kod Gostivara (mermerne breče). 57. Šljunak. Nalazimo ga u rečnim koritima sadašnjih (Sl. serpentinske. jer fragmenti od kojih je breča nastala nisu dugo transportovani. Šljunak Šljunak je zaobljeni materijal u kojem krupnoća valutica prelazi 2 mm. kamini i dr. preko 1 m. sa lepim šarama skladnih blagih boja u sivim i crvenkastim tonovima. Najcenjenija breča je iz sela Ropočevo kod Sopota (u blizini Beograda).1 m i 25 mm. vaza itd. Brečama se oblažu stepeništa. Materijal od 0. Prema načinu pojavljivanja breče su u najvećem broju slučajeva neslojevite stene. Oblik valutica šljunka zavisi od dužine transporta i vrste stena.1m do 1 m nazivamo krupicama. pepeljara. šljunak srednjeg zrna između 10 mm i 25 mm i najzad sitan š ljunak između 2 mm i 10 mm. serpentinske i krečnjačke breče. Najkrupnije fragmente. Breče imaju raznovrsnu primenu u građevinarstvu. jajaste. Kao i kod drobine i ovde preovlađuje homogeni materijal.   106   Podela breča vrši se i na osnovu sastava fragmenata na: krečnjačke. Koliko je breča uspešan dekorativni materijal svedoči i podatak da se u nedostatku skupih prirodnih breča proizvode i veštački materijali sa izgledom breče. To je mermerna breča. Obično su masivne teksture jer nisu stvarane u vodenoj sredini nego na kopnu. zbog č ega se pri istoj dužini transporta javljuju kuglaste. naročito za dekorativne svrhe. Morača .57) ili nekadašnjih reka (srednji i gornji tokovi) i priobalskim regionima mora i jezera. Veličina valutica i stepen zaobljenosti variraju. One se uglavnom koriste za oblaganje (arhitektonski kamen) i izradu ukrasnih predmeta (kamena galanterija). mermerne. pribora za pisanje. Najviše se cene dobro cementovane mermerne. u prečniku nazivamo blokovima.

  107   Ukoliko je materijal krupniji bliži mestu odakle potiče manje je zaobljen i obrnuto. Najkvalitetniji šljunak je onaj koji se sastoji od valutica kvarca i kristalastih stena.58). Konglomerat je stena koja se sastoji od zaobljenih krupnih fragmenata stena koji su vezani prirodnim vezivom različitog sastava: karbonatnog. Šljunak je heterogenog sastava. Dunavu. Najveću primenu šljunak ima u izradi betona i posteljica savremenih puteva. naročito kada je u rekama širokog slivnog područja koja eroduju različite vrste stena. vetra. Krupnoća valutica i stepen zaobljenosti su kao kod šljunka. Klasiranja po krupnoći kod šljunka su česta pojava. odnosno morima u njihovim priobalnim Sl. Šljunak prikupljen sa terena jednolične litološke građe je homogenog sastava. laporovitog itd. (gore levou krštena slojevitost) . Glacijalni konglomerati nastaju radom leda i imaju i posebno ime tiliti (nevezani til). 58. sivi. Savi. Istočna Srbija. Drini itd. Moravi. sitniji i dobro zaobljen materijal ukazuje na dug transport i udaljeno mesto primarnog izdanka. Postoji i podela konglomerata prema sredini stvaranja: kopneni. Š ljunka ima i u primorju ali se za građevinarske svrhe mora oprati od morske vode odnosno odstraniti so. Jezerski i marinski konglomerati nastaju u jezerima. Da bi se šljunak upotrebio za beton mora se osloboditi nečistoća. crveni (kada su vezani gvožđevitim cementom) (Sl. Krupnoća valutica betonskog šljunka ne sme da pređe veličinu pesnice Šljunak se u našoj zamlji eksploatiše u velikim rekama. jer ima sposobnost relativno brzog sleganja. lednika i vulkana. Konglomerat Šljunak cementovan nekim od prirodnih veziva daje stenu konglomerat. silicijskog.Konglomerat. Oni sadrže valutke sa strijama tragovima (brazdama) trenja o korito glečera. Boja konglomerata zavisi od boje fragmenata i vrste veziva. šareni. Kopneni se stvaraju radom reka. jezerski i marinski. naročito glinovitih primesa. Mogu biti beli.

05 .   108   delovima. Konglomerati se označavaju i prema geološkoj formaciji u kojoj leži. magnetit. U nanosima koji nisu pretrpeli dug transport javljaju se i feldspati uglavnom albit i ortoklas koji su delimično kaolinisani.2 mm.5 .59). Po načinu postanka pesak delimo na eolski.5 mm i sitnozrni pesak od 0. turmalin i dr. odnosno minerala. Osim pomenutih minerala u pesku se koncentrišu i zrna drugih otpornih minerala: cirkon.0. načina vezivanja. na primer crveni konglomerati u permu. srednjezrni pesak od 0. sjajnim ljuspicama. Ove stene se javljaju kao slojevi debljine i preko desetak metara. Rečni pesak nastaje u rekama sa umerenim tokom vode i u jezerima i morima gde nema jakih vodenih strujanja ili talasa.25 . ili verukano konglomerati i dr. zavisno od sastava valutica i cementa. Psamiti U ovu grupu klastičnih sedimentnih spadaju pesak i peščar. stepena obradivosti itd. Stepen zaobljenosti zrna zavisi od dužine transporta i vrste stena. granat.05 mm i 2 mm. Sl. zaobljenih zrna čiji prečnik varira između 0. rutil. Kao i ostali dugo transportovani klastični sedimenti. stepena. Ujednačenost valutica uglavnom postoji mada ima konglomerata gde sortiranosti nema. rečni. (sl. Dunav Eolski pesak nastaje radom vetra gde su komadi kvarca oštrijih ivica u odnosu na isti mineral stvoren radom vode. Imaju ograničenu primenu. apatit. jezerski i marinski. pesak je homogenog sastava. 59. .25 mm. Pesak.0. Prema veličini zrna razlikujemo krupnozrni pesak sa prečnikom zrna od 0. Pesak Pesak je sitnozrni nevezani materijal. Najzastupljeniji minerali su kvarc i muskovit koji se javlja u sitnim.

Slojevi peščara u sekvenci fliša. Čitavi odeljci pojedinih geoloških formacija izgrađeni su od peščara ( veći deo perma u istočnoj Srbiji). svetlosiv ili žućkast zbog prisustva limonita. dolomitski. Kvarcnog peska staklarca ima u Rgotini kod Zaječara i kod Valjeva. limonitski (gvožđeviti). silicijski. Upotrebljivost im je ograničena i zavisi od vrste cementa. hloritske. ili crvene peščare kada im je vezivo limonitsko. podređeno feldspata. organski (bituminozan) itd. Podela peščara najčešće se vrši na osnovu sastava veziva ili mase ili sastava minerala. Krupnoća zrna i stepen zaobljenosti variraju isto kao kod peska. limonitske. srednjezrne i sitnozrne peščare. Kao i pesak. koji su vezani prirodnim cementom različitog sastava: karbonatni. magnetit. glinoviti. Pesak može biti obogaćen raznim korisnim mineralima. U našoj zemlji u nanosima Peka i Timoka ima samorodnog zlata. 60. Peščari su stene izgrađene od zrna kvarca. glaukonitske.60). Peščari Pesak vezan prirodnim cementnim daje peščar. zatim u livarstvu za kalupe i u industriji stakla. Pesak za prouzvodnju stakla mora biti veoma čist i da sadrži preko 98% SiO2. Sl. zlato. Ljig . Š tetne komponente su oksidi gvožđa i minerali glina. laporoviti. Najveće količine peska koriste se u građevinarstvu za pravljanje maltera. Peščari su uglavnom javljaju u slojevima razližite debljine (Sl. karbonata itd. dijamanti itd. ljuspica muskovita. Tako razlikujemo kvarcne. Pesak je beo. i peščari su veoma rasprostranjene stene. Debljina slojeva peska je između 5 i 10 metara. granat. te razlikujemo krupnozrne. U njemu se mogu koncentrisati monacit. Često se veličina zrna i mineralni sastav menjaju i horizontalno i vertikalno u okviru serije ili samog sloja. ilmenit.   109   Pesak je česta stena koja se javlja u slojevima različite debljine. sastava i veličine zrna. litoklastične (ako sadrže dosta odlomaka stena) peščare.

Vezivo u ovim stenama najčešće je karbonatno ili glinovito. 61. feldspati.05 mm. santimetara. Veće pojave su zapažene u istočnoj Srbiji. karbonati i minerali glina i retko odlomci stena. Peščara koji se eksploatiču ima na više mesta. Sadržaj glinovite materije smanjuje građevinsku vrednost peščara. iz Ostružnice kod Umke itd. Sl. Najotporniji su kvarcni peščari sa silicijskim vezivom ali se oni teško obrađuju.Les. karbonata. sa povečanjem zrna klasta. Slojevi veće debljine mogu se koristiti kao građevinski kamen. Stvara se u stepskim područjima sa bujnom. Najzastupljeniji mineral u ovim stenama je kvarc. Primena alevrolita je ograničena. ili za izradu kamenih ploča. Slankamen . feldspat. minerala glina i dr. ali su slojevi male debljine. U njen sastav ulaze isti minerali koji su navedeni kod praha: kvarc. feldspata. Transportuje se vodom ili vetrom. karbonati. Po spoljnjem izgledu liče na peščare u koje često. liskuna. Alevroliti su slojevite stene.61). liskuni. prelaze.   110   Najpovoljniji materijali za građevinske potrebe (oblaganje i zidanje) su sitnozrni peščari sa karbonatnim vezivom. narožito onih koji se upotrebljavaju za oblaganje građevinskih objekata.005 do 0. niskom vegetacijom (najčešće visokom travom) koja zaustavlja prašinu nošenu vetrom. Les Les je vezana sedimentna stene nastala cementovanjem eolskog alevritskog materijala (Sl.U sastav praha ulaze čestice kvarca. Alevrolit Alevrolit je vezana sitnozrna klastična stena nastala očvršćavanjem čestica praha. Alevriti U grupi alevrita najvažniji predstavnici su: nevezani Alevrit (prah) i vezani Alevrolit. minerali glina. do 50-ak. U ovu grupu stena spada i Les Alevrit Alevrit (prah) je nevezani sediment izgrađen od finih čestica veličine od 0. liskun. Najpoznatiji su peščari iz Belih Voda kod Kruševca.

  111   Les ima izraženu cevastu građu sa nizom vertikalnih šupljina. Gline često. kao primese. Peliti Ovoj grupi stena pripadaju: nevezane. sadrže i hidrokside gvožđa koji stenu pigmentiraju crvenkasto. tj. Gline i vezane. Ova osobina je posledica njegove cevaste građe zbog koje lako propušta vodu (za razliku od glina koje vodu zadržavaju). hidroliskuni (ilit). les može preći u lesnu ilovaču koja se upotrebljava u ciglarskoj industriji kao sirovina za izradu svih vrsta građevinskih opeka. na Titelskom bregu. zatim u Zemunu itd. ipak se mora reći da je stepen cementacije slabiji u odnosu na alevrolit. Sastoje se od minerala glina i raznih primesa.62). Od sporednih sastojaka diminira kvarc. ž uto ili mrkocrveno ili organske supstance (naročito bitumiju) koje steni daju tamnosivu pa i crnu boju. u okolini Beograda kod Višnjice (gde postoje brojne ciglane). Gline i glinci Glina je plastični poluvezan sediment nastao dijagenezom mulja (Sl. Pod uticajem pritisaka ili intenzivnim isušivanjem glina gubi plastičnost i prelazi u čvrstu slojevitu stenu koja se naziva glinac. Les se pod prstima drobi. Zbog toga les lako propušta površinske vode koje cirkulišući kroz stenu. bez opasnosti za odronjavanje. Iako les smatramo alevrolitom. Tek veoma dugim ispiranjem površinskim vodama koje odnose karbonatnu materiju a koncentrišu glinovitu. Među mineralima glina najvažniji su kaolinit. mogu zasecati potpuno vertikalni odseci. Korisne lesne naslage u Banatu. Druga teksturna karakteristika je odsustvo jasno izražene slojevitosti. Male količine mangana boje stenu zalenkasto. monmorijonit i drugi aluminijski silikati. vezanom stenom. U lesu se. Glina predstavlja srednji stadijum u dijagenezi muljevitog materijala. imaju veliko rasprostranjenje i debljinu preko 40 metara. I pored ovakvih dijagenetskih karakteristika les je tlo na kome se može graditi jer podnosi velika opterećenja. rastvaraju jedan deo kalcijum karbonata koga deponuju na dnu cevčica stvarajući konkrecije koje nazivamo lesnim lutkicama. To je najfinija frakcija klastičnog detritusa koji se veoma dugo transportuje vodom. poluvezane. Mulj. Gline i glinci su veoma rasprostranjene sedimentne stene. nastalih truljenjem biljaka koje su bile obložene prašinom. Naslaga lesa ima u Mačvi i Vojvodini. Ovaj pelitski materijal se vezuje isušivanjem ili istiskivanjem vode pod pritiskom gornjih slojeva. što je značajno. Mulj Mulj je nevezana glina taložena u miroj vodi. Glinci. .

Koriste se u industriji fine keramike.   112   Sl. Glina. Peskovita ilovača je nečista glina sa velikim sadržajem peska kao klastičnog komponenta. Prema mestu postanka gline delimo na rečne. peskom i organskom materijom. Ø ilovača je nečista glina koje sadrži pesak i kalcijum karbonat. 62. Debljina slojeva je mala. sadrži kalcijom karbonat . Ø rečne gline su retke. Upotrebljava se u ciglarskoj industriji.obično 5 . koje su izgrađene od kaolinita. Onečišćene su š ljunkom. U nekim krajevima naše zemlje narod je identifikuje sa bentonitskom glinom To je glina sa velikom sposobnošću za upijanje masti te su je nekada upotrebljavali u suknarstvu po č emu je i dobila ime. livačkoj industriji.15%.tufova. Ø laporovita glina. izmenama vulkanskog pepela . često sadrže primese kvarca. Ø barske gline se obično javljaju kako sočiva male debljine. Uma obično sadrži povećanu količinu magnezijuma i kalcijuma. Ø uma ili suknarska zemlja takođe je monmorijonitska glina. . Za industrijske potrebe bentonitske gline moraju imati bar 80% monmorijonita. Ø bentonitske gline su po sastavu monmorijonitske gline koje nastaju. Titel Prema mineralnom sastavu razlikujemo sledeće vrste glina: Ø kaolinitske ili vatrostalne gline. ako sastav gline nije strogo standardizovan. Nastaju u rekama sa mirnim tokom. barske jezerske i marinske. kao š to je pomenuto. tekstilnoj industriji. industriji šećera i dr.

U hemijske sedimente spadaju. Slojevitost je česta. kerogena. ako su čiste. Ø uljni škriljci su pelitske stene koje sadrže preko 10% organske materije.   113   Ø jezerske gline su slojevite i mogu imati znatno rasprostranjenje. U priobalnom delu materijal je slabije sortiran. Ø marinske gline stvaraju se u dubokomorskom i priobalnom region gde nema uticaja talasa. silicijske sedimentne stene i gvožđevite sedimentne stene. Nosivost glina je mala i ove stene podnose samo minimalna opterećenja. Ø šljunkovita ilovača (lednička glina) nastaje od najsitnijeg materijala koji nije transportovan vodom nego ledom. Vreme i mesto taloženja ovih sedimenata zavise od koncentracije rastvora. Ležište je obrazovano u priobalskom delu tercijarnog basena. ali se marinske gline javljaju i kao sočiva. Gline pripadaju kaolinitskom tipu. temperature. koriste se kao sirovina za proizvodnju keramike i u vatrostalnoj industriji. Kod hemijskih sedimenata nema one proizvoljnosti u mineralnom sastavu koja se uočava kod klastičnih sedimentnih stena. bigar mermerni oniks. Kod nas su zapaženi u istočnom delu moravskog jezerskog basena i u nekim drugim neogenim jezerskim basenima Srbije. Pojave ovakvih glina ima kod Aranđelovca. Zbog kraćeg transporta i manjeg dejstva vode heterogenog je sastava. po čemu je dobila ime. Zato se glinovita zemljišta pre gradnje trebaju elektrohemijski konsolidovati. Sem pelitskih čestica u ovom sedimentu ima i krupnijeg detritusa. sedimenti sonih ležišta. U ležištu Metriš u Istočnoj Srbiji osnovni mineral je kaolinit uz koji se javljaju kao primese kvarc. Ø crvenica ili terra rossa je pelitska stena koja se javlja u područjima gde ima krečnjaka. Hemijske sedimentne stene Hemijske sedimentne stene nastaju obaranjem iz pravih ili koloidnih rastvora. Dubokomorske gline obično imaju veliko horizontalno rasprostranjenje i ujednačen sastav. pritiska i dužine trajanja procesa. Sloj gline debeo je 3-11 metara i leži skoro horizontalno u pliocenskim sedimentima. Pomenimo da se na slojevima gline često stvaraju klizišta koja mogu da ugroze sve građevinske objekte. rutil. tamnomrke ili žutomrke stene nastale u većim jezerima i močvarama. . Ledničke gline nisu slojevite stene. Klasiranje materijala po krupnoći veoma je slabo. Ova ležišta daju dobre vatrostalne kaolinitske gline. cirkon i dr. muskovit. Uz okside i hidrokside gvožđa i minerala glina u ovim stenama koncentrišu se često i boksiti (sirovina za dobijanje aluminijuma). To su tamnosive. slična lesu. Ime je dobila zbog karakteristične crvene boje koja potiče od povećanog sadržaja gvožđa. Sadržaj krupnije frakcije u glini raste prema obalskoj liniji. biotit. Kod nas pojava terra rosse i boksita ima u krečnjačkim terenima u području Zlatibora. Gline. visoko su vatrostalne a rezerve su znatne.

Mermerni oniks je jedra stena. Sopotnica Prema mestu postanka bigar može biti jezerski. žutozelena ili zelena. rečni i izvorski. karakteristične trakaste građe (Sl. asimriraju (udišu) CO2 zbog č ega se izlučuje kalcijum karbonat koji ih oblaže. Zato je bigar šupljikava stena. kod mesta zvanog Sige i u izvorišnom delu Ljiga.63. ređe od aragonita. usled intenzivnog raspršivanja u sitne kapljice. rečnog bigra ima kod manastira Bigar u okolini Pirota. Stena se stvara dejstvom biljaka koje iz vode. Bigar. Bigar je dobar građevinski kamen. kod Niške Banje. Lako se obrađuje i prima malter te se upotrebljava za gradnju kuća. Mermerni oniks Mermerni postaje oko toplih i hladnih izvora čije vode sadrže kalcijum bikarbonat. Izgrađen je od kalcita. Obično je prozračna u vrlo lepim bojama. Naročito je korišćen u gradnji naših srednjevekovnih manastira. najčešće žuta kao ćilibar. Stvara se oko hladnih slatkih voda. zatim u selu Brasina u okolini Loznice. Stvaranje bigra. Jezerskog bigra ima i na odsecima Kitke i kod Svetozareva.64).   114   Bigar Bigar je karbonatna stena koja se izlučuje iz vodenih rastvora sa sadržajem bikarbonata.63). ili je pak . Sl. Kada je kompaktna i trakaste građe zove se travertin. najviše oko vodopada gde je obilna vegetacija (Sl. ili kako ga u narodu nazivaju siga je neslojevita stena šupljikave teksture.

što zavisi od sadržaja gvožđa. Najvažniji minerali sonih ležišta su halit (kuhinjska so). Vrlo se lako glača i upotrebljava u dekorativne svrhe. Mermerni oniks. gips kao vezivni materijal.tj.   115   crvenkasto bela ili siva. gips i anhidrit koji se najčešće javljaju kao slojevi ili proslojci koji se smenjuju sa glinama. industriji hartije itd. Obaranje iz rastvora nastupa kada se poveća koncentracija rastvorenih soli u morskoj vodi . Sijarinska banja Naslage soli .evaporati Naslage soli nastaju taloženjem iz rastvora i to obično u zatvorenim basenima i lagunama. 65). Pojave soli su retke ali ali je praktičan značaj ovih stena veliki. Sl. . Pojave mermernog oniksa su konstatovane na Venčacu kod Aranđelovca i kod Sijarinske Banje gde se i danas može pratiti stvaranje ove stene. Halit se upotrebljava u prehrambenoj industriji. kada je priliv nove slane ili slatke vode bude manji od isparavanja (Sl.64. poljoprivredi. u hemijskoj industriji. Mermerni oniks je skupoceni ukrasni kamen koji služi za oblaganje i izradu kamene galanterije. Aridna i žarka klima ubrzavaju proces stvaranja ovih stena. Naslage anhidrita i gipsa ima u okolini Kragujevca. mangana i magnezijuma u ovim stenama.

Stvaranje soli isparavanjem morske vode na obali. .66). Zlatibor. 65. 66. Iz vodenih rastvora pri povoljnim uslovima izlučuje se sitnoljuspasti hematit a u redukcionim uslovima iz vode koja sadrži CO2 stvara se siderit.   116   Sl. Italija Gvožđevite sedimentne stene Gvožđevite sedimentne stene se talože kao hidroksidi i silikati gvožđa koji se obično obaraju kao ooliti (Sl. U marinskim područjima prilikom submarinskih izlivanja bazične lave predaju se moru velike količine gvožđa iz kojih nastaju hematitska eskalaciono-sedimentna rudišta. Sl. Stvaranje sedimentnog gvožđa.

  117   Lidit ili silicijski škriljac Lidit je rasprostranjena sedimentna stena. Može biti i žuta do crvena kada ima okside gvožđa. Krečnjaci Krečnjaci su najrasprostranjenije karbonatne stene i jedne od najrasprostranjenijih sedimentnih stena uopšte. mesto gde se najviše stvara krečnjaka . Organogene sedimentne stene Organogene sedimentne stene nastaju taloženjem ljuštura mikro ili makroorganizama (zoogeni sedimenti) ili od ostataka biljaka (fitogeni sedimenti). koralnim grebenima (Sl. ali o ovim stenama neće biti reči jer se one detaljno proučavaju u nauci o kaustobiolitima. najčešće tankopločasta. Koralni greben. To je slojevita stena. Ovoj grupi stena pripadaju i pisaća kreda. Najveće mase krečnjaka stvaraju se u plitkom moru. Obično se smenjuje sa argilošistima (delimično metamorfisanim glinovitim stenama). silicijski sedimenti (rožnaci) itd. preloma je ravnog i školjkastog.67). Ova stena obično ne sadrži i fosile. Katkad su čitave geološke formacije izgrađene samo od krečnjaka. a kao primese i organsku materiju i grafit. Od zoogenih sedimenata najvažniji su. Sl. 67. verovatno prvo istaložen kao kalcedon. U organogene (fitogene) sedimente takođe spada ugalj. naročito u paleozoiku. Lidit je izgrađen od sitnozrnih agregata kvarca koji je. Katkad sadrži i malo opala. a delimično i nafta i asfalt. krečnjaci i dolomiti. To je jedra i čvrsta stena. Boje je tamnosive do crne jer sadrži organsku materiju.

Organogeni krečnjaci redovno imaju ostatke fosila.   118   Javljaju se kao slojevi različite debljine (od tankopločastih do bankovitih krečnjaka) (Sl. koji sadrže do 40% MgCO3. laporovite krečnjake. Krečnjak je dobar građevinski materijal.25% glinovite supstance. Prelom im je neravan a katkad i izrazito školjkast. kada im se zrna jedva vide golim okom. sive boje sa 5 . brahiopodski. Sadrže primese gvožđa. zatim gline. hemijskoj industriji itd. Često dobijaju ime prema karakterističnom fosilu. gvožđevite krečnjake. naročito za pravljenje spomenika. Uglavnom su jedri ili sitnokristalasti. cefalopodski. peskovite krečnjake. Koriste se i kao kamen za zidanje zgrada i pravljenje kreča. mangana i magnezijuma. Krečnjak se dodaje kao topitelj u visokim metalurškim pećima pri topljenju gvožđa.. Slojeviti krečnjaci. gvožđa. hipuritski. Ovi krečnjaci prema zahtevima industrije treba da su što bogatiji kalcijom uz niske sadržaje magnezije. Pomenimo da ove stene mogu nastati i kao hemijski ili klastični sedimenti. Krečnjak se lako rastvara u hladnoj sonoj kiselini (HCl). u čiju ljušturu je ugrađivan kalcijum karbonat. 68. Oni se u steni zapažaju nekada i golim okom. litotamnijski i dr. Jedri krečnjaci lepih boja upotrebljavaju se kao ukrasni kamen. sa do 5% glinovitih minerala. sa sadržajem oksida gvožđa koji stenu pigmentiraju crvenkasto. zrna peska. Stara planina . Boja je različita u zavisnosti od primesa. fosfora i sumpora. Izgrađeni su od kalcita ali su retko čisti. dolomitične krečnjake. Sl. organsku materiju itd.68) ili mogu biti neslojeviti kada ih nazivamo masivnim krečnjacima.   Krečnjaci se primenjuju u građevinarstvu. koji sadrže zrna kvarca kao komadi stena prinet u vreme njihovogstvaranja. industriji gvožđa i čelika. poljoprivredi. Prema primesama ove stene delimo na: glinovite krečnjake. sive ili sivobele boje. kada šušti. sive do skoro crne boje koji sadrže organsku materiju itd. bituminozne krečnjake ili smrdljive krečnjake.

obično sadrže primese prema kojima razlikujemo. Sadržaj gline u steni varira od 20 do 60%. Čisti . laporovite. gde postoje i fabrike za proizvodnju cementa. Eksploatišu se u Beočinu. U poljoprivredi se koriste trošni i meki krečnjaci i krečnjaci u mlevenom stanju. bituminozne. gvožđevite. Golupca. sivožute boje koje se obično javljaju u slojevima male debljine. Laporci Laporci su mešovite stene izgrađene od kalcita i minerala glina koji se istovremeno talože u marinskim i jezerskim basenima (sl. kao i kod krečnjaka.   119   U hemijskoj industriji koriste se samo visokokvalitetni krečnjaci kao i u industriji šećera gde sadržaj kalcijum karbonata mora biti veći od 95%. kod Užica. Pirota itd. U industriji stakla štetnim supstancama smatraju se oksidi gvožđa. Kosjerića. 69. peskovite i druge dolomite. To su finozrne stene. Eksploatišu se na više kamenoloma. Sl. glinovite.70). kod Novog Popovca itd. U našoj zemlji krečnjaci su veoma rasprostranjeni. Beočin Dolomiti Dolomiti su su karbonatne stene izgrađene od minerala dolomite (Sl. boje uglavnom sive. Laporci. Ogromna mase krečnjaka nalaze se u Zapadnoj i Istočnoj Srbiji. siliciozne.69). Čisti dolomiti su retki. Laporci se upotrebljavaju za dobijanje cementa. mangana i hroma.

minerale glina i organsku materiju. Dolomiti mogu nastati i kao hemiijski sedimenti. naime. pri raspadanju lome u veoma sitne komade oštrih ivica. Trijaski dolomiti. Lako razlikovanje vrši se i pomoću sone kiseline jer su krečnjaci rastvorljivi a dolomiti nerastvorljivi u hladnoj razblaženoj HCl (rastvaraju se tek u toploj kiselini kada penušaju). Pranjana itd. Pečenjem se dobijaju razne vrste kreča.   120   dolomiti sadrže oko 45% MgCO3. jako porozan i higroskopan. Dolomiti se. kod Jarandola. Izgrađena je od mikroskopski sitnih karbonatnih ljušturica. Primena dolomita je kao i kod krečnjaka. Ponekad sadrži zrna peska kao klastičnu frakciju. područje Braneškog polja. u hemijskoj industriji itd. veoma sitnozrn.10 mm. Ova stena može biti Može biti i hemijski talog. čija veličina varira između 0. Ove stene imaju veliko rasprostranjenje. zelenkasta ili crvenkasta. Pisaća kreda je bele boje. ali se može javiti i u poluvezanim pa čak i rastresitim praškastim masama jer se lako drobi. foraminifera. Ima ih na Zlatiboru. kao i krečnjaci.0. Alpi. Slovenija Pisaća kreda Pisaća kreda je karbonatni organogeni sediment. . Dolomit. Služe i kao sirovina za dobijanje veštačkog đubriva. Sl. 70. od primesa često žu ćkasta. često su udruženi i sa krečnjacima od kojih se razlikuju po mlečno beloj boji i načinu raspadanja. kada su ostaci organizama retki. ili kao primese. Postaje u moru ali je ima i u slatkim jezerima. grade velike masive. Obično je slojevita.008 .

dijatomeja. Otporna je orema kiselinama. Primenjuje se kao punilo u industriji hartije. Debljina sloja ke oko 2 metra. kao dodatak sredstvima za čišćenje i poliranje metala. sa sadržajem SiO2 iznad 70% i malom zapreminskom težinom. Jako je porozna i male zapreminske težine (0. zvuk i elektricitet i visoko je vatrostalna. slabo provodi toplotu. Sl. Najveće količine pisaće krede stvarane su u geološkoj periodi kredi koja je po ovoj steni dobila i ime. Javlja se ponekad u slojevitim masama koje su često i trakaste. Kod nas je pisaća kreda malo rasprostranjena i uglavnom nije dobrog kvaliteta. sitnih zrna kvarca i organske materije. Od nje se. Stena je higroskopna. u pastama za zube. svetlosiva ili tamnosiva. gramofonskih ploča. lako razlikuje jer se ne rastvara u sonoj kiselini. Upotrebljava se u izolacione svrhe. plastičnih masa. katkad i praškasta. sapuna. ali zbog sadržaja raznih primesa može biti ž uta. za izradu gita i dr.   121   Koristi se za izradu krede za pisanje u fabrikaciji gume i linoleuma. rastresita.71). lakova. slabo vezana stena. Dijatomejska zemlja. U našoj zemlji ima je u selu Baroševac kod Lazarevca gde je bele boje i veoma čista (Sl. koja po spoljnjem izgledu podseća na pisaću kredu. zelena.4 -0. Dijatomejska zemlja je meka. gume. međutim. U ovom sedimentu č este su primese glina. linoleuma.71.9). Za ove potrebe mora biti čista. Baroševac . Bele je boje. boja. Pojave su konstatovane u okolini Titovog Užica i oko Kragujevca Dijatomejska zemlja Dijatomejska zemlja je silicijski sediment koji je izgrađen od sitnih ljušturica i skeleta algi.

Istočna Srbija . Rožnaci. jedre stene vrlo različite boje.   122   Rožnaci Rožnaci su silicijske stene koje se javljaju ka konkrecije. pre svega radiolarija i silicispongija. tanki slojevi ili proslojci u marinskim glinovitim. laporovitim i karbonatnim sedimentima. crveni (levo) i crni (desno). žutomrku ili crvenomrku boju. Od primesa gvožđa. crvenu. Ponekad grade i samostalne mase kada ih nazivamo radioalriti. U našoj zemlji najviše su stvarane u trijasu. Tom prilikom se morskoj vodi predaju velike količine silicije koju organizmi koriste za stvaranje ljuštura.72. To su kompaktne. Najveće količine rožnaca stvaraju se u vreme submarinskih izlivanja bazaltnih lava. ili se obaraju kao hemijski talog. Gore desno ostaci radiolarija. Izgrađeni su od opala. juri i kredi gde se javljaju kao proslojci u krečnjacima. Sl. smeđu. dobijaju žutu. U rožnacima se često nalaze ostaci mikroorganizama. kalcedona ili kvarca. koje su obično neravnomerno raspoređene u steni.

Usmereni pritisak (stres) ima značajnu ulogu samo u gornjim delovima litosfere. Temperature u ovom metamorfizmu kreću se od 2000 do 8000C a pritisak od 2-10 kbar. Uticaj atmosferilija. tj. Stene se prilagođavaju novim uslovima menjajući svoj mineralni i hemijski sastav i sklop: strukturu i teksturu. stena nastala metamorfozom peščara. stene su zagrejane a zbog težine gornjih slojeva izložene pritiscima. Ova vrsta metamorfizma vezana za najviše pritiske i temperature naziva se ultrametamorfizam. sa porastom dubine. Sedimentne stene su uglavnom osetljivije na uticaj metamorfizma od magmatskih stena obzirom da su nastale na nižim pritiscima i temperaturama. Dejstvom tektonskih pokreta povećavaju se pritisci i temperature. Intezitet metamorfnih promena zavisi od pritiska. Sve stene nisu podjednako osetljive na metamorfne promene. temperatura i fluida promenjene delimo ih na orto i para metamorfne stene. na primer metapeščar. njene strukture i teksture i prisustva fluida. temperatura i prisustvo fluida i gasova. povrčine i nekoliko desetina kvadratnih kilometara. vode koji se dešavaju na Zemljinoj površini ili maloj dubini ne pripadaju metamorfnim procesima. Kada pritisak i temperatura dovoljno porastu stene se delimično do potpuno stapanju kada se stvaraju migmatiti. kada se uočavaju reliktne strukture.   123   METAMORFNE STENE Metamorfizmom je niz fizičko-hemijskih procesa u steni nastalih u uslovima drugačijim od onih na kojima je stvarana. soli. metagabro. sastava stene. Vrste metamorfizma U Zemljinoj kori usled temperaturnog gradijenta. stena nastala metamorfozom gabra itd. . Stoga je u primarno čvrstim stenama teško utvrditi početak metamorfnih promena. Orto metamorfne stene nastaju metamorfozom magmatskih stena. Ako se matemorfizam dešava na velikim područjima naziva se regionalni dinamotermalni metamorfizam. tj. ona se menja prilagođavajući se novim uslovima. Retrogradni metamorfizam ili dijaftoreza je metamorfizam obrnut prethodno opisanom. temperature. Stvaraju se novi minerali stabilni u uslovima nižeg stepena metamorfizma. Najvažniji faktori metamorfnih promena stena su pritisak. Ako su neka magmatska ili sedimentna stena samo delom metamorfišu. leda. klime. Često se javlja na velikom prostoru. Kada metamorfna stena nastala u područjima visokih pritisaka i temperatura tektonskim pokretima dođe u pliće nivoe gde su niži pritisci i temperature. Prema poreklu stena koje su pod uticajem pritisaka. para metamorfne stene nastaju metamorfozom sedimentnih stena. bez značajnijih promena u mineralnom i hemijskom sastavu onda se njen naziv dobija tako što se na ime primarne stene dodaje prefiks meta.

Neophodne su hemijske analize minerala koje se rade na elektronskoj mikrosondi. lavsonit. Karakteristični minerali u stenama ove facije su hornblenda. Kontaktni metamorfizam javlja se intrudovanjem. dolomit. aragonit. Karakteristični minerali su granati. Karakteristični minerali su hlorit. Specifične mineralne asocijacije ove facije su: glaukofan. Ø epidot-amfibolitska facija obuhvata stene stvorene pri nešto povišenim pritiscima i temperaturama u odnosu na predhodnu faciju. almandin. epidot. Kontaktno metamorfne stene imaju posebne facije. hlorit. Ø facija glaukofanskih škriljaca karakteriše se niskim temperaturama i vrlo visokim pritiscima. tj. Prvo pojavljivanje biotita ukazuje na početak ove facije. aktinolit itd. . jadeit. serpentin. Pojava bazičnijeg plagioklasa označava početak amfibolitske facije. Na taj način uslovi metamorfizma. ortoklas. Svaka facija se karakteriše užim intervalima pritisaka i temperatura (Sl. silimanit. tj. hornblenda itd. diopsid. Karakteristični minerali ove facije su albit. plagioklasi. Kao kritični minerali u ovoj faciji javljaju se amfiboli (hornblenda) i intermedijarni plagioklas. talk.. staurolit. bez značajnije promene u mineralnom sastavu. utiskivanjmagme ili izlivanjem lave kada u kontaktu sa okolnim stenama predaje toplotu ili sa njima reaguje. Ø amfibolitska facija obuhvata stene nastale pri visokim pritiscima i temperaturama. Pri ovom tipu metamorfizma stene se mehanički drobe. ribekit itd. Podela metamorfnih stena bazira na stepenu promena koje je pretrpela koji se definiše mineralnom facijom: Mineralna facija obuhvata stene stvorene pod sličnim PT uslovima pri čemu je samo određeni hemijski sastav stene uslovio i stvaranje određene asocijacije metamorfnih minerala. diopsid.73): Ø facija zelenih škriljaca obuhvata stene metamorfisane pri niskim temperaturama i relativno niskim pritiscima. disten itd. hipersten itd. almandin. muskovit.   124   Kataklastični metamorfizam se javlja u područjima tektonskih zona i velikih raseda. Ø granulitska facija obuhvata stene nastale na visokim pritiscima i temperaturama. andezin. pirop. kalcit. aktinolit. biotit. pritisci i temperature mogu se direktno izračunati. disten. Novi termodinamički podaci dobijeni laboratorijskim proučavanjima pojedinih metamorfnih minerala omogućili su i direktna izračunavanja temperature i pritiska na kojima su oni stvarani.

Na primer blastoporfirska struktura je struktura nastala metamorfozom neke vulkanske stene koje imaju porfirsku strukturu.74). blastopsamitska struktura se javlja kod stena nastalih od peščara koji imaju psamitsku strukturu itd. Singenetske strukture nastale su metamorfnim procesima koji je dao stenu. oznavanje strukturno-teksturnih osobina metamorfne stene značajno je za odredbu stepena metamorfizma. veliučina i način srastanja minerala koji su nastali u toku metamorfnih procesa. U okviru homeoblastičnih struktura razlikujemo: Ø lepidoblastičnu strukturu koja se karakteriše prisustvom listastih minerala (liskuni. Reliktne strukture u osnovi imaju strukture primarnih sedimentnih ili magmatskih stena koje su više ili manje preinačene.   125   Sl. talk itd) (Sl. blastezom. novih minerala u čvrstoj ili delimično čvrstoj masi stene nazivaju se blastičnim strukturama. hloriti. vreme nastanka minerala. 73. odredbu stena od koje su nastali itd. Blastične strukture metamorfnih stena delimo na dve grupe: Ø reliktne strukture kod kojih se zapaža primarna struktura stene i Ø singenetske strukture. Metamorfne facije regionalnog i kontaktnog metamorfizma Sklop metamorfnih stena Sklop podrazumeva strukturu i teksturu stene Strukturu stene određuje oblik. nastale istovremeno kada i metamorfne stena i koje ne sadrže elemente strukture primarne stene. Naziv strukture dobija se tako š to se na naziv primarne strukture doda prefik s blasto. . Struktura nastale rastom.

od nekoliko santimetara pa do više od 1 metar. karbonati itd)(Sl. 74. Sl.75). Porfiroblastična struktura . 75. Lepidoblastična struktura Ø Ø granoblastičnu strukturu kod koje se minerali javljaju u zrnima. amfibola i piroksena (Sl. kod magmatskih stena. nematoblastičnu strukturu kada je stena izgrađena od pritkastih minerala. po kojoj je i dobila ime (Sl. Porfiropblasti mogu biti veoma krupni.76). obično izometričnog oblika ( kvarc. Struktura podseća na porfirsku. 76. 75) i Sl.   126   Sl. feldspati.Granoblastična (levo) i nematoblastična (desno) struktura Ø porfiroblastična struktura kada se u steni javljaju krupni minerali koji “leže” u masi izgrađenoj od sitnozrnijih minerala.

  127   Metamorfne stene.. Škriljava tekstura Ova tekstura nastaje dejstvom usmerenih pritisaka i karakteristična je za pliće nivoe regionalnog metamorfizma.78. kažemo da je tekstura plisirana. veličine do par milimetara. Druga grupa struktura nastaje drobljenjem dela ili čitave mase stene. Škriljava stena lako se cepa u ploče i table različite debljine. lineacija kada su minerali orijentisani duž nekog pravca. gde su minerali međusobno paralelno orijentisani. Deljivost na ploče ne mora biti samo posledica parelelne orijentacije sastojaka već i zbog tankih paralelnih pukotina koje su nastale u toku metamorfizma. Ove strukture nazivamo klastičnim strukturama. nematoblastičnu i granoblastičnu. Ubrana tekstura . Sl. Ø ubrana tekstura je vrsta škriljave teksturegde minerali grade sisteme nabora (Sl. na primer klivaža. 77. zavisno od mineralnog sastava mogu imati više struktura istovremeno (granoblastičnu i lepidoblastičnu. Sl.77). Folijacija je kada su minerali orijentisani u jednoj ravni (Sl. lineare. felspata i liskuna. Teksture metamorfnih stena Prema načinu rasporeda sastojaka razlikujemo sledeće teksture: Ø škriljava tekstura.78). Ako su nabori veoma mali. ako je izgrađena od plagioklasa i amfibola itd. ako je stena izgrađena od kvarca. Ubrane teksture nastaju i dejstvom usmerenih pritisaka u plićim nivoima regionalnog metamorfizma.

Ove teksture se najčešće javljaju u metamorfnim stenama nastalim na većim dubinama. Oštra granica između ove dve grupe stena ne postoji jer stene određenog sastava zavisno od vrste pritisaka. (Sl. stepenu kristaliniteta itd. Stene prve grupe nazivamo kristalasti škriljci a druge grupe kao masivne metamorfne stene. bez orijentacije.79. Ø okcasta tekstura sadrži "okca" pojedinih minerala.   128   Ø trakasta tekstura. usmerenog ili hidrostatičkog mogu biti masivne ili škriljave Pomenimo mermer koji je masivna stena. mineralnom sastavu.79) Sl. Jedna od često korišćenih klasifikacija bazira na teksturi gde se stene regionalnog metamorfizma dele na škriljave i masivne metamorfne stene. po kojoj su dobili i ime. mineralna zrna homogeno raspoređeni u prostoru. Stene su škriljave teksture. strukturi. naročito su česte u migmatitima. Klasifikacija regionalno metamorfnih stena Različiti su kriterijumi za podelu regionalno metamorfnih stena: prema stepenu metamorfizma. Ako nastaje u područjima usmerenih pritisaka stena zadobija škriljavu teksturu kada se stvara mermerni škriljac. teksturi. obično kvarca ili feldspata. gde minerali grade nagomilanja. Ova tekstura je karakteristična za kontaktno metamorfne stene. Grupa škriljaca Grupa škriljaca obuhvata srednjezrne do krupnozrne stene srednjeg do visokog kristaliniteta. Za stenu ovakve teksture kažemo da ima homogen sklop. Ø masivna tekstura je kada su sastojci. . Okcasta tekstura Ø bobičava tekstura ima “bobice” koji predstavljaju porfiroblaste ili grupe porfiroblasta pojedinih minerala koji leže u sitnozrnoj osnovi stene. Ova tekstura je karakteristična za metamorfne stene nastale na većim dubinama i za kontaktno metamorfne stene. trake koje se međusobno razlikuju.

spilita. leukoksen. spilita. kristalastim krečnjacima. tufova i vulkanskih breča kada su para porekla. Sl. sa elementima granoblastične i porfiroblastične. kod Rama na Dunavu. aktinolit. keratofira itd kada su orto porekla. hloritsko-sericitski š kriljac. ima ih i u mezozoiku. Hloritski škriljci su č este stene. albita i kvarca. Teksture su škriljave. U našoj zemlji su paleozojske starosti. u Istočnoj Srbiji itd. termolit. aktinolit. Hloritskih škriljaca u okviru ofiolita ima na Zlatiboru. i laporaca. (80) Hloritski škriljci. Ako u steni ima najviše hlorita nazivamo je hloritski škriljac. kada su orto porekla.80) nastaju metamorfozom bazičnih magmatskih stena.   129   Najvažniji minerali grupe škriljaca su filosilikati ili inosilikati: muskovit. Ove stene nastaju metamorfozom bazalta. Brezovici. području Vlasine. Ime dobijaju prema vodećem mineralu. retko ortoklas. ponekad i manganov granat. naročito ako imaju malo kvarca. Javljaju se u Drinskom paleozoiku. zatim epidot. spesartin. kvarc itd. Od feldspata najčešći je albit. piroklastita. ako dominiraju hlorit i sericit. vulkanskih breča. aglomerata. i piroklastičnih stena. Veoma su mekane stene. metamorfozom stena okeanske kore. U ovim stenama često se sreću: sericit. retko masivne. Izgrađeni su od hlorita. na Šari itd. hlorit. metapeščarima. aktinolitski škriljac itd. cojsit. Hloritski škriljci su karakteristične zelene boje zbog čega se č esto nazivaju i zelene stene ili zeleni škriljci (greenschists). dijabaza. u okviru ofiolita kada su nastali u toku zatvaranja okeanskog prostora. ako je najzastupljeniji aktinolit. cojsit. kalcit. Hloritski škriljci (Sl. Hloritski škriljci paleozojske starosti najčešće su asocirani sa filitima. epidot. Povljenu. bazalta. tufova odnosna dolomitično-laporovitih sedimenata kada su para porekla. stilpnomelan. Ram . Strukture su lepidoblastične. Kučajskom teranu. Hloritski škriljci su niskog stepena metamorfizma.

industriji guma. ponekad mogu biti visokog kristaliniteta.     130   Aktinolitski škriljci Aktinolitski škriljci su takođe stene srednjeg do visokog kristaliniteta. vulkanskih breča i aglomerata i dilomitičnih laporaca (para porekla). Nastale su regionalnom metamorfozom peridotita i serpentinita. metamorfozom stena okeanske kore. Paleozojske su starosti (rifeo kambrijum. kada su nastali zatvaranjem okeanskog prostora. Izgrađene su od talka. dijabaza. karbon). Aktinolitski škriljci. cojsita i ponekad kvarca i hlorita. Izgrađeni su od aktinolita.. škriljave teksture. Paraćinska glavica Talkni škriljci (talkšisti) To su stene niskog stepena metamorfizma. kalcit. kozmetike itd. hartije. Nastaju metamorfozom bazičnih stena. 81.(Sl. Aktinolitski škriljci nastaju u uslovima facije zelenih škriljaca. albita. Od sporednih minerala karakterističan je leukoksen.   . epidota. Spadaju u grupu tipskih orto stena. U ovioj steni mogu se javiti i hlorit. Uglavnom prate serpentinite. ima ih i u mezozojskim ofiolitima. Sl. Zelenkaste su boje. spilita (orto porekla). magnetit. Strukture su nematoblastične sa elementima granoblastične. Talkni škriljci su sirovina za dobijanje industrijskog talka koji ima raznovrsnu primenu u keramičkoj industriji. Zelene su do sivozelene su boje. hromit itd. niskog stepena metamorfizma.Pojedini autori smatraju da su prilikom stvaranja ovih stena važnu ulogu imali i hidrotermalni rastvori. Sa porastom stepena metamorfizma prelaze u amfibolite. bazalta. lepidoblastične strukture a škriljave često i plisirane teksture. Sadržaj kvarca u njima jako varira. piroklastičnih stena (tufova. kao i zelene stene sa kojima su č esto udružene. tremolita.81).

Ako sadrže materije nazivaju se uljani škriljci Sl. Cepaju se lako po ravnima škriljavosti. Tada obrazuju tanke. ravne ploče. albit. na jugu Srbije itd. devon. Izgrađeni su od sericita i kvarca. Najviše ih ima u Drinskom paleozoiku. Stene pelitske do metapelitske strukture. Starosti su paleozojske. zemljastog preloma i škriljave teksture. gde su i na nekoliko mesta eksploatisani kao krovni škrilci (Golija). Na ravnima škriljavosti. nemaju sjaj koji je Sl. koji je znatno manje zastupljen.   131   Filiti Filiti su sitnozrne stene. često ubrane ili plisirane. tamnosive do crne boje. Između glinaca i filita postoji prelazna grupa stena argilošisti. biotit.82). Osim sericita i kvarca u ovim stenama sreću se hlorit. Kuća pokrivena filitom . Ivanjica karakterističan za filite jer još uvek sadrže minerale glina dok je količina sericita u njima uglavnom mala. karbon. Teksture su škriljave. rifeo-kambrijum. Ljuspice sericita imaju izrazitu planarnu i linearnu orijentaciju.83. Najčešće su asocirani sa metapeščarima. 82.83) . ima ih i u Istočnoj Srbiji (Kučaj). i retko. rekristalisana organska materija. Filiti su rasprostranjene stene. Filiti. Filiti nastaju metamorfozom glinovitih stena. niskog kristaliniteta i dobro izražene škriljave teksture (Sl. zbog čega imaju karakterističan svilast sjaj. Ako ove stene sadrže do 10% bituminozne koji imaju potencijalno veliki značaj kao energetska sirovina. Izraz argilošist se sve ređe upotrebljava u metamorfnoj petrologiji Filiti su se koristili za pokrivanje krovova kuća zbog čega su nazivani i krovni škriljci (Sl. Struktura filita je lepidoblastična. metaalevrolitima i zelenim stenama. koje su zbog prisustva sericita uvek sjajne.

sreću se i varijeteti sa porfiroblastima granata. staurolita itd. Mikašisti su izgrađeni od liskuna. Retko su trakaste teksture. Otporni su prema hemijskom raspadanju ali lako podležu mehaničkom raspadanju. . Povlačenjem liskuna mikašisti prelaze u kvarcite. Sl. Lebane Mikašisti su lepdoblastične strukture. Gnajsevi Gnajsevi su stene srednjezrne do krupnozrne stene. metamorfnim terenima. epidot amfibolitskoj i amfibolitskoj faciji. povlačenjem kvarca u liskunske škriljce. tj. Od ostalih aluminijskih minerala koji su karakteristični za ove stene treba pomenuti disten. muskovita i/ili biotita i kvarca kao osnovnih sastojaka (Sl. silimanit. alkalne feldspate itd.   132   Mikašisti Mikašisti su rasprostranjene stene. Najviše ih ima u Srpsko-makedonskom teranu. Pomenuti minerali često se javljaju i kao porfiroblasti. 84. staurolit. Mikašisti. U područjima gde se mikašisti javljaju blizu granitskih intruzija česte su pojave K-feldspata koji je metasomatski prinet u stenu. sa elementima granoblastične i porfiroblastiče. To su tipične para stene. visokog stepena kristaliniteta i visokog stupnja metamorfizma. na temperaturama iznad 550 stepeni i pritiscima većim od 5 kilobara. granate. Izrazito su škriljave stene. temperaturama iznad 5500C i pritiscima preko 5 kbara. tj. distena. često se kidaju u tanke ploče. u epidot amfibolitskoj i amfibolitskoj faciji.84). kordijerit. čiji sadržaj u steni varira. srednjeg i visokog kristaliniteta. U našoj zemlji se javljaju u kristalastim. Mikašisti koji sadrže feldspate pokazuju prelaze ka gnajsevima. nastaju metamorfozom glina na srednjem i visokom stupnju metamorfizma.

ubrane itd. Vršac. Orto gnajsevi nastaju metamorfozom granita i njima srodnih magmatskih stena. masivne. naročito ako su izražene škriljave teksture. Tekija. Sl. Gnajsevi su u našoj zemlji veoma rasprostranjene stene.85). naročito kod odredbe stena od kojih su nastali. Javlja se u zrnima različite krupnoće koja redovno pokazuje mehaničke deformacije. Od regionalno metamorfnih minerala u gnajsevima se javljaju: granati. podređeno kvarca iz rastopa koji vode poreklo iz okolne granitske intruzije. zrnastu strukturu. Gnajsevi mogu biti orto i para porekla.   133   Izgrađeni su od kvarca. Liskuni u gnajsevima obično pokazuju jasnu planarnu orijentaciju. 85. Bujanovac. Vranje. Teksture su škriljave. Ponekad se umesto liskuna javlja hornblenda ili piroksen. kada imaju sačuvanu. tj. kordijerit itd. disten. Golubinje itd. Ima ih u kristalastim terenima Srpsko-makedonskog terana (Stalać. zatim porfiroblastična i nematoblastična. veći nego kod granita. trakaste. Najčešće strukture su granoblastična i lepidoblastična. Medveđa . muskovita i biotita (Sl. Sitnozrni gnajsevi slabije izražene škriljavosti koriste se kao građevinski kamen. prinosom alkalnog feldspata. Postoje svi prelazi između orto i para gnajseva što kod proučavanja ovih stena stvara velike teškoće. Ponekad pokazuju postupne prelaze ka granitima. Gnajsevi nisu otporne stene. alkalnog feldspata.staurolit. okcaste. Lebane. reliktnu. Gnajsevi imaju različitu strukturu i teksturu. Duž ravni škriljavosti olakšana je cirkulacija vode čime je proces fizičkog i hemijskog raspadanja znatno intenzivniji. u Istočnoj Srbiji. Paragnajsevi nastaju preobražajem peščara ili feldspatizacijom. Gnajsevi. ortoklasa ili mikroklina i liskuna. Kvarc je obično najzastupljeniji mineral u ovim stenama. silimanit.

96. Sreće se i trakasta. Javljaju se u Proterozoiku i Starijem Paleozoiku. blastopsamitska itd. Međusobno se teško razlikuju jer imaju isti ili sličan hemijski sastav. piroksen. koje ukazuju na primarni sastav i poreklo stene od kojih su amfibolita nastali. U amfibolitima se ponekad uočavaju i dobro sačuvane reliktne strukture. Tulare Amfiboliti su stare stene. Od sporednih minerala karakteristični su sfen. kada se smenjuju nagomilanja svetlih feldspata (intermedijarnog ili bazičnog plagioklasa) sa partijama tamnih. sa elementima granoblastične i porfiroblastične. tamno zelene do crne (Sl. U ovim stenama mogu se javiti granat. andezina. blastoofitska. Ovih stena ima i u ofiolitima gde se nastale metamorfozom bazičnih stena iz okeanske kore na visokim pritiscima i temperaturama. najvećim delom u toku zatvaranja okeanskog prostora. ilimenit i magnetit. Amfiboliti su izgrađeni od amfibola. a od sekundarnih kalcit. ako su prisutni. Amfiboliti imaju nematonblastičnu strukturu. Boje su zelene. Amfiboliti. pa se prilikom njihovih proučavanja mora biti izuzetno obazriv. labradora. Teksture su škriljave ili masivne. leukoksen itd. Nastaju metamorfozom bazaltoidnih magmatskih stena (orto amfiboliti) ili na račun bazičnih tufova i laporaca (paraamfiboliti). hlorit. strukturu itd. bitovnita. epidot. u asocijacji sa drugim metamorfnim stenama. gnajsevima. blastoporfirska. mikačistima itd. cojsit. hornblende i intermedijarnog do bazičnog sastava.86). naročito prilikom definisanja primarne stene od kojih su nastali. ako sadrže krupna zrna granata. zelenih do crnih amfibola ili piroksena. . Sl.   134   Amfiboliti Amfiboliti su stene visokog kristaliniteta i visokog stupnja metamorfizma.

temperaturama do 5000C i pritiscima iznad 8 kilobara. Tekstura ovih stena je. obični eklogiti) kada su nastali metamorfozom bazičnih stena koji su izlivene ili intrudovane u sedimente. rutil. na temperaturama iznad 7000C i pritiscima većim od 8 kbara. Tulara itd. Struktura eklogita je granoblastična sa elementima porfiroblastične i pojkiloblastične. Bojnik. naročito ako su masivne teksture. na vrlo visokim pritiscima i temperaturama.   135   Amfiboliti mogu biti dobar građevinski materijal. Eklogit. ribekitom itd. U ovim stenama mogu se javiti male količine plagioklasa. Praćeni sa asocijacijom metamorfnih minerala karakterističnih za područja visokih pritisaka i niskih temperatura: lavsonitom. ili kontinentalnu litosferu. Nastali su podvlačenjem okeanske litosfere pod okeansku. . Nastaju metamorfozom bazičnih stena u odsustvu vode (u tzv. kao što je pomenuto.97). biotita i kvarca. kod Lebana. hornblenda. kvarc. Od granata javlja se almandin ili pirop (retko) koji su obično idiomorfno razvijeni i veoma krupni. glaukofanom. zbog velikog sadržaja granata. Običnih eklogita ima kod Bojnika (Lebane) i na Poslinskim planinama. Ekologiti se javljaju kao sočiva u gnajsevima (tzv. Izgrađeni su od granata i omfacita (natrijskog piroksena)(Sl. Kao sporedni sastojci prisutni su sfen. Izgrađene su od piropa. Eklogiti su teške stene. Ove stene javljaju se i kao žice u peridotitima. Nastaju na znatno nižim temperatura u odnosu na obične eklogite. kada granat uklapa piroksen. hromnog piroksena i pojedini autori ih ne svrstavaju u grupu eklogita već ih nazivaju granatskim piroksenitima. Veoma retko grade veće. debljine od nekoliko santimetara do preko jednog metra u gnajsevima i mikašistima. suvim sistemima). u okolini Bujanovca. masivna.97. u eklogitskoj faciji. U eklogitima Ogošta. Sl. specifične gustine preko 3. Rasprostranjeni su u Srpsko-makedonskom teranu gde se javljaju kao proslojci. magnetit itd. samostalne masive. Eklogiti se javljaju i u subdukcionim zona. Masivne metamorfne stene Eklogiti Eklogiti su masivne metamorfne stene. kod Bujanovca granati su veličine ljudske šake.

sečenju i poliranju veoma je važna veličina zrna i način njihovog srastanja. albit. masivne teksture Javljaju se kao trake. Štetne primese su pirit. Crni granuliti asocirani su sa amfibolitima. Mermeri su u našoj zemlji veoma rasprostranjene stene. kamen u vajarstvu. Usled sadržaja primesa. sa elementima porfiroblastične. peščara. sočiva u gnajsevima. izgrađeni su od kalcita ili dolomita. kao što je pomenuto masivne. Mermeri Mermeri su stene masivne teksture nastale regionalnom metamorfozom krečnjaka i dolomita. Strukture su granoblastične. hlorit. sivi itd. Mermeri su granoblastične strukture. kvarc. plavkasti. . distena. grafit itd.98). nastali metamorfozom kiselih magmatskih stena. tufoznih do laporovitih sedimenata. bele boje. mogu nastati i termokontaktno. zupčasto do mozaično srasla. hemijskoj industriji itd. piroksena i kvarca. Ove stene asocirane su sa amfibolitima. Izgrađeni su od ortoklasa. Javljaju se kao trake. retko grade veće mase. U mermerima se. kada muskovit nije stabilan i zamenjuje se kalijskim feldspatom i aluminijskim silikatima (distenom. ali postoje i škriljavi mermeri kada ih obično nazivamo mermernim škriljcima. Pri obradi mermera. Boja mermera zavisi od njegove čistoće. sočiva u gnajsevima (leukokratni granuliti). dekorativni kamen. Sitnozrni mermeri su najbolji kao dekorativan kamen i za izradu skulptura. To su temperature iznad 8000C i pritisci preko 8 kilobara. ortopiroksena i granata. silimanita. magnetit. Mermere bogate liskunima koji lokalno imaju elemente lepidoblastične strukture nazivamo cipolini.   136   Granuliti Granuliti su stene koje nastaju pri veoma visokim pritiscima i temperaturama (slično eklogitima). Krečnjački mermeri znatno su više rasprostranjeni. Zrna pomenutih minerala su obično izometrična. oksida i hidroksida gvožđa. Izgrađeni su od bazičnog plagioklasa. strukture granoblastične sa elementima porfiroblastične. granitoida ili klastičnih sedimentnih stena. retko grade veće mase Melanokratni ili crni granuliti. Od akcesornih minerala sreću se klinopiroksen. Ako su čisti bele su boje i saharoidnog sjaja (sl. Od sporednih minerala č esti su rutil i cirkon. Teksture su. crvenkasti. nastali metamorfozom bazičnih magmatskih stena ili. Sadržaj muskovita može biti veliki ako je mermer nastao metamorfozom glinovitog krečnjaka. kvarc. Prema mineralnom sastavu dele se na dve grupe: Leukokratni ili beli granuliti. Crna boja mermera potiče od organske materije i veoma je nepostojana. Boje su crne. kvarc i organska materija. magnetit rutil. mangana mogu biti zelenkasti. silimanitom). Upotrebljavaju se kao arhitektonski. kao sporedni minerali javljaju muskovit. granata.

Kvarcna zrna su u ovim stenama često zupčasto srasla š to steni daje veliku čvrstinu. Pojavom liskuna prelaze u kvarc-mikašiste. silimanit. mrki ili crni.   137   Najpoznatija nalazišta mermera su Venčac. U tim slučajevima primarna klastična zrna kvarca su nešto krupnija a rekristalisala silicijska vezivna masa obrazuje sitnozrne vence oko primarnih zrnca (heteroblastična struktura). Osim navedenih nalazišta postoje brojne manje pojave ovih stena koje se lokalno eksploatišu. zbog primesa. Sl.) ali petrografski pojam kvarcita obuhvata samo metamorfne stene nastale od peščara i rožnaca. grafit. To su izrazito para stene nastale metamorfozom kvarcnih peščara sa silicijskim vezivom ili od rožnaca. Teksture su masivne mada ima i škriljavih kvarcita. Čisti kvarciti su bele boje (Sl.99) ali su najčešće. Kvarciti su monomineralne stene izgrađene od kvarca. 99. Kao sporedni sastojci u kvarcitima se javljaju disten. Kvarcit. Užice . Mermeri. epidot i dr. Venčac Kvarciti Kvarciti su metamorfne stene u kojima kvarc čini više od 80% mase stene. Ponekad mogu imati sačuvanu strukturu kvarcnih peščara (blastopsamitsku). U tehničkoj literaturi ovim stenama se pribrajaju i mnoge druge silicijske stene (dijagenetski stvoreni kvarciti. Kvarciti su granoblastične strukture. Sl. kod Aranđelovca i kod Batočine.98. hidrokvarciti i dr. sivi.

kontaktni uticaj uslovljen je samo privođenjem toplote u okolne stene. Prema karakteru promena kontaktni metamorfizam može biti izohemijski i alohemijski. Eksploatišu se u rejonu Gostivara. i okolnih stena jer u području gde su smeštene imaju veću toplotu latentne kristalizacije od bazičnih magmi. U hemijskoj industriji primenjuju se u izradi različitih materijala otpornih prema kiselinama.   138   Kvarciti se koriste u metalurgiji za pravljenje dinasa. Alohemijski metamorfizam gde dolazi do reakcije magme i okolnih stena. gde spadaju kontaktno metasomatske stene. jer su zbog velike čvrstine jako teško obrađuju. Izohemijski metamorfizam podrazumeva promene pod uticajem toplote magmatskog tela bez hemijske reakcije sa okolnom stenom. Takođe je utvrđeno da diskordantne intruzije imaju šire kontaktne oreole od konkordantnih jer je veća reakcija intruzije (magme) sa okolnim stenama kada ona seče veći broj površina slojevitosti ili škriljavosti. manje su iskristalisale i bogatije su lakoisparljivom komponentom. . U građevinarstvu primena im je ograničena. tj. Ovaj metamorfizam naziva se i termometamorfizam. Termometamorfizam je intenzivniji na kontaktu kiselih magmi. Ovaj metamorfizam lokalnog značaja i ograničen je na zonu kontakta oko magme gde se stvaraju ove stene. naročito kao građevinskog kamena. od bazičnih do kiselih magmi i klastičnih. Termometamorfizam se javlja na kontaktu magmatski intruzija različitog sastava. Veličina i sastav kontaktnog oreola zavise od vrste magme i sastava okolnih stena. nezagrejanih ili delom zagrejanih stena usled temperaturnog gradijenta) formira se zona u kojoj se obrazuju nove stabilne asocijacije minerala nastale u novonastalim uslovima.   Termokontaktni metamorfizam i termokontaktne stene Stene termokontaktnog metamorfizma razvijaju se u kontaktnim oreolima oko dubljih ili plićih intruzija ako nije došlo do privođenja materija iz magme u okolne stene. ali su često trakaste tj. zonarne zbog naglog pada temperature od kontakta sa magmom ili lavom do neizmenjene stene. Kontakne promene su intenzivnije ukoliko je veća razlika u hemijskom sastavu magme i okolnih stena. Kontaktno metamorfne stene nemaju škriljavost. tj. vatrostalnih opeka. Pojava kvarcita u našoj zemlji ima na više mesta. Gnjilana i Vranja Kontaktni metamorfizam i kontaktno metamorfne stene Kontaktni metamorfizam podrazumeva promene na okolnim stenama pod uticajem magme i lave. koji su praktično neprobojne sredine za migraciju komponenti iz magme. Između magme i okolnih. uglavnom glinovitih sedimenata.

(Sl. Osnova stene (matriks. tamne boje i veoma tvrde. glinovitih stena. Kornit. odmah iza zone injekcionih i mešanih stena. Pri termokontaktnom metamorfizmu stvara se pojas izmenjenih stena u kojem se vide pojave rekristalizacije. granita i jako termometamorfisanih glinaca širine par a najviše nekoliko desetina metara. andaluzita. Termometamorfizam se sreće kod bazičnih intruzija visoke temperature. kao se često naziva) izgrađen je od sitnih zrna feldspata. tj. Ø zona pegavih škriljaca i Ø zona nepromenjenih stena. kordijerita i feldspata. premineralizacije. kvarca itd. Ø zona kornita. Sl. Strukture su granoblastične (koja se često naziva i kornitska). pri čemu nema promene u njihovom hemijskom sastavu. U ovim stenama sreću se i granati. izmena strukturno-teksturnih karakteristika stena. rekristalizacija postojećih i kristalizacija novih minerala. ali vrlo siromašnih vodom i na kontaktima svih magmi sa glinovitim sedimentima koji predstavljaju sredine praktično neprobojne za migraciju materije iz magme.100. muskovita (sericita). prelazni do bazični plagioklas). ponekad porfiroblastične. Ø zona bobičavih škriljaca. . augita. pri čemu nema promene u hemizmu stena. kordijerita. Teksture su masivne ili trakaste. Izgrađeni su od biotita. izmena strukturno -teksturnih karakteristika stena. feldspata (ortoklas. Korniti su obično sitnozrne stene. Najbolje razvijeni termokontaktni oreoli suna kontaktu kiselih magmi i glinaca gde se razvijaju sledeće zone: Ø zona injekcionih. hornblende.   Korniti Korniti si termokontaktne stene koje nastaju na samom kontaktu magme i okolnih. Radalj.100) Prema stepenu metamorfizma odgovaraju temperaturama iznad 6000C stepeni i pritiscima do 3 kbara. kada se u stenijavljaju porfiroblasti andaluzite.   139   Pri termokontaktnom metamorfizmu stvara se zona izmenjenih stena. kvarca. mešanih stena.

bobičave teksture (Sl.   Sl.101).101. pege koje leže u sitnozrnoj osnovnoj masi kada stenu nazivamo pegavi škriljac. Boranje itd. kao porfiroblasti. liskuna itd. Korniti se javljaju u kontaktnom oreolu Kopaonika. leže pomenuti minerali. feldspata. Zona kornita udaljavajući se od kontakta postepeno prelazi u zonu bobičavih škriljaca. Sitne ljuspe sericita daju steni folijativan sklop. Radalj. andaluzita. u kojoj. Udaljavajući se od kontakta veličina bobica i kristalinitet osnove se smanjuju pa se u steni javljaju samo začeci porfiroblasta. Termokontaktnom metamorfozom karbonatnih stena stvaraju se mermeri koji su obično krupnozrni i lako se troše (osipaju). naročito ako su nastali metamorfozom peščara. Potpuno razvijen kontaktni oreol sa pomenutim zonama razvijen je na Kopaoniku i Boranji. sačuvani klasti kvarca. U kornitima koji su udaljeniji od kontakta. uočavaju se i reliktne strukture.   Bobičavi škriljci Bobičavi škriljci su stene porfiroblastične stene. . Ove stene idući ka obodu oreola postepeno prelaze u stene koje nisu metamorfisane pod uticajem temperature magmatskog plutona.   140   biotita. Treba napomenuti da se bobičavi škriljci mogu sresti i na samom kontaktu kada temperatura magme nije dovoljno visoka za potpunu rekristalizaciju pelitskih stena (pri čemu su stvoreni bobičavi škriljci umesto kornita). Bobičavi škriljac. Bobice obično predstavljaju porfiroblaste kordijerita. feldspata itd. ponekad nepotpuno razvijenih a koji leže u sitnozrnoj lepidoblastičnoj osnovi (to su ustvari filiti sa porfiroblastima pomenutih minerala).

Reakcije su pritom složenije i intenzivnije ako je razlika u hemizmu između magme i okolnih stena veća. vrši sa okolnim stenama razmenu lakoisparljivih i teškoisparljivih sastojaka. Skarnovi Nastaju na kontaktu kiselih.   141   Kontaktno metasomatske stene Kontaktno metasomatske stene nastaju tako što magma. pri čemu se menjaju okolna stena i magmatska stena (uglavnom spoljni delovi). osim predavanja toplote. ušli u reakciju sa magmom.102). Sl. Udaljavanjem od kontakta opada i temperatura zbog čega se javlja i zonarnost u mineralnom sastavu. Jaram. Metasomatski procesi pritom se odvijaju u oba smera. Zavisno od sastava magme i vrste karbonata skarnovi imaju raznolik mineralni sastav. Skarnovi. ponekad i crne. graintskih magmi bogatih lakoisparljivom komponentom i krečnjaka. bele. Stene stvorene prilikom metasomatskih procesa su skarnovi. crvene. magnezijum i gvožđe (zavisno od sastava karbonata).102. Skarnovi su srednjezrne do grubozrne stene. zavisno od mineralnog sastava. Najintenzivnija kontaktna metasomatoza vrši se između kiselih vlažnih magmatskih stena i karbonatnih stena. masivne do trakaste teksture (Sl. Za stvaranje skarnova sistem mora biti otvoren kako bi se oslobodio CO2 iz karbonata a calcijum. Boje su. . zelene.

) koje se obično dešavaju na kraju procesa konsolidacije intruzivnog tela ili neposredno posle toga. feldspata. Od sporednih sastojaka sadrže hromit. Preobražaj peridotita u serpenzinite nastaje i pod uticajem hidrotermalnih rastvora ili regionalnom metamorfozoma u prisustvu vode kada nastaju velike mase stena ovih stena. magnezit. aktinolit. Serpentiniti su masivne teksture. Suva Ruda) i na Boranji u zapadnoj Srbiji. Skarnovi koji su stvoreni dalje od kontakta sadrže sledeće minerale: tremolit. Takve stene nazivamo skarnoidi. Strukture su granoblastične. zelene do šarene. magnetit. ponekad i amornu siliciju i kalcit koji su prneti u stenu. talk. Serpentinizacija i serpentiniti Serpentiniti su stene koje nastaju dejstvom vode na peridotite. retko nematoblastične porfiroblastične i pojkiloblastične. Prikazaćemo neke važnije autometamorfne procese koji dovode do stvaranja značajnih kompleksa autometamorfnih stena ili do izmena interesantnih kao prospekcijski kriterijum za istraživanje pojedinih metala (bakra. azbesta i drugih sekundarnih minerala. na primer formirana skarnovska ležišta sa magnetitom na kontaktu granodiorita i karbonatnih stena na Kopaoniku (rudnici Suvo Rudište. Autometamorfizam Pod pojmom autometamorfizam podrazumevaju se promene na stenama nastale uticajem sopstvenih lakoisparljivih sastojaka (H2O. U unutrašnjoj zoni skarnova.). vezuvijana. Tako su. diopsida. Serpentiniti su izgrađeni su serpentina koji ima mrežastu građu ako je nastao od olivina ili je rešetkast kada je nastao od piroksena. ima i škriljavih. Ako je voda primarno bila u peridotitima na temperaturama od oko 4000C ona reaguje sa olivinom stvarajući serpentin. neposredno uz kontakt. a od sekundarnih azbest. cojsit. Prilikom stvaranja skarnova sistem mora biti otvoren kako bi se oslobodio CO2 iz karbonata. prenita itd. Skarnovi formirani neposredno uz kontakt sa velikim i dubokom intruzijama mogu biti izgrađeni od augita. plagioklas (albit do andezin). granata (grosularsko-andraditskog tipa). Boje su tamno zelene. magnetita itd. CO2 itd. Sadržaj vode u peridotitima je mali zbog čega ovaj tip serpentinizacije nema značaja. volframit i molibdenit i obrazovati rudna ležišta. Između skarnova i kornita postoje postupni prelazi. olova. volastonita. mogu se stvoriti magnetit. . Skarnovi su nosioci orudnjenja. kada ih nazivamo serpentinskim škriljcima. hedenbergita. Serpentiniti su obično jako polomljeni zbog tektonskih procesa koji su ih doveli i sadašnji položaj. Pri tome se. epidot. cinka itd. zbog stalnog temperaturnog gradijenta u kontaktnom oreolu javlja zonarnost u rasporedu određenih minerala koji grade skarnove.   142   Zavisno od karaktera magme kao i vrste karbonata (kalcita ili dolomita) skarnovi mogu imati veoma raznolik mineralni sastav. malo volastonita i granata. Ove stene su često ispresecane žicama hrizotila.

kao što je pomenuto veoma česte. . Deli Jovan. Rad u serpentinitima je veoma težak. U rudnicima sa podzemnom eksploatacijom i tunelima serpentiniti. prolazi velika količina vode otežavajući eksploataciju u rudnicima i velika su opasnost za rudare. putnički i železnički saobraćaj. povećavaju zapreminu zbog č ega se drobe i lome. zatim u kozmetici. kod Donjeg Milanovca. Serpentiniti su nepovoljne stene kao građevinski kamen jer su jako ispucale. Paleozojskih serpentinita ima u Istočnoj Srbiji. U njima se javljaju ležišta talka. Javljaju se kao članovi ofiolita Dinarida i Vardarske zone Najveće mase serpentinita su na Maljenu i Zlatiboru. kao punilo.   143   Serpentiniti su značajni kao nosioci korisnih mineralnih sirovina. elektro i mašinskoj industriji. usled procesa serpentinizacije. koje su. U našoj zemlji serpentiniti su veoma rasprostranjene stene. Talk se koristi kao sirovina za industriju guma. azbesta i magnezita. Duž pukotina ovih stena. Paraćinska Glavica itd. Samo jedre partije serpentinita lepih boja upotrebljavaju se kao dekorativni kamen. Uglavnom su jurske i kredne starosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful