P. 1
Prizma - zapremina i površina

Prizma - zapremina i površina

|Views: 541|Likes:
Published by Anja Becirspahic
Prezentacija - Prizme.
Prezentacija - Prizme.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Anja Becirspahic on Jun 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

PRIZMA

P OV R Š I N A I Z A P R E M I N A P R I Z M E

ŠTA JE PRIZMA? • Geometrijsko tijelo (poliedar) omeđeno sa dva podudarna mnogougla kojima su odgovarajuće stranice paralelne i paralelogramima čije su dvije paralelne stranice. zove se prizma. odgovarajuće stranice tih mnogouglova. .

a zovu se strane prizmatične površi. a paralelogrami bočne strane prizme. onda ta prava opisuje dijelove ravnina. Površ koju sve bočne strane skupa čine se zove omotač prizme. • Ti dijelovi ravnina (koji opisuju prizmatični prostor) određuju svi skupa prizmatinu površ. • Ako se prava kreće tako da stalno siječe. a da pri tome ostaje neprekidno paralelna sa svojim početnim položajem.prizmatični prostor.• Mnogouglovi se zovu baze ili osnove. koji svi skupa opisuju jedan dio prostora . u jednoj tački. . proizvoljan mnogougao.

BAZE I MREŽA PRIZME .

Ako je prizma uspravna. zovu se ivice prizmatične površi. • Stranice baza su osnovne ivice. a bočne strane su pravougaonici. • Rastojanje između ravni baza zovemo visina prizme.• Paralelne prave uzduž kojih se sastaju po dvije strane prizmatične površi. a stranice koje spajaju odgovarajuće vrhove baza su bočne ivice. . Sve bočne ivice prizme su jednake i imaju jednake nagibne uglove prema ravni jedne baze. onda je visina prizme jendaka svakoj njenoj bočnoj ivici.

• Prema broju stranica baze .ako su bočne ivice.prizma čije su baze paralelogrami.presjek dijagonalne ravni (ravan kojoj pripadaju jedna ivica i dijagonala prizme) i prizme. • Pravilna prizma . • Uspravna/prava prizma . • Kosi presjek .presjek prizme ravnima koje su okomite na bočne ivice.uspravna prizma čije su baze pravilni mnogouglovi.ako su bočna ivica i visina jednake. • Normalni presjek .presjek uzduž glavne dijagonale (najveća prostorna dijagonala prizme).trostrane... • Dijagonalni presjek .VRSTE Prizmi • Kosa prizma . • Paralelopiped . a time i sve bočne strane prizme okomite na osnove. . peterostrane. četverostrane. n terostrane prizme.ako su bočne ivice kose prema osnovama.presjek prizme ravnima koje su kose naspram baze.presjek prizme sa ravnom paralelnom bazom. • Glavni dijagonalni presjek . Presjeka • Paralelni presjek . • Jednakoivična prizma .

zove se kocka.PARALELOPIPED • Paralelopiped je prizma čije su baze paralelogrami. koje se zovu: dužina. Dijagonalni presjek kvadra je pravougaonik. • Kvadar koji ima dvije jednake dimenzije. zove se kvadratska prizma. • Dužine triju ivica koje izlaze iz jednog istog vrha kvadra. Paralelopiped kome su baze i bočne strane pravougaonici se zove pravougli paralelopiped ili kvadar. • Ako su dimenzije kvadra a. a treću dimenziju veću ili manju. onda za njegovu dijagonalu D vrijedi: D² = a² + b² + c² • Kod kocke je a = b = c. b. Kvadar koji ima sve tri imenzije jednake. c. određuju dimenzije tog tijela. U općem slučaju je paralelopiped kosi. pa je D = 3a² . širina i visina kvadra.

M = AB·H + BC·H + CD·H + DA·H. pvršina omotača prizme. s tim da prethodno moramo izračunati površinu svakog od tih paralelograma.• Površinu prizme dobijamo kad se zbiru površina njenih baza. doda zbir površina bočnih strana.visina prizme • U slučaju kose prizme. M = (AB + BC +CD + DA)·H = S·H • S . čiji se omotač sastoji od pravougaonika.obim baze • H . tj. čiji se omotač sastoji od kosouglih paralelograma. površina omotača je jednaka zbiru površina tih pravougaonika. P = 2B + M POVRŠINA PRIZME • U slučaju uspravne prizme. se za izračunavanje površine omotača M postupa kao i u prethodnom slučaju. P = 2B + M M = S·H .

ZAPREMINA PRIZME V = a·b·c V = B·H • Ako su a. onda vrijedi : V = B·H . b. onda vrijedi: V = a·b·c • Ako se za bazu kvadra uzme pravougaonik. c dimenzije kvadra.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->