Dušan N. Kovačević, dipl.inž.

, Loznica LEčENJE GOVEDA JABUKOVIM SIRćETOM Primena jabukovog sirćeta u prevenciji i lečenju bolesti kod goveda kod nas je manje proučavano i, takoreći, nepoznato. Donosimo sažeti pregled proučavanja njegove upotrebe i postignute rezultate. Proučavanja su vršena u Americi nekoliko decenija. Predložene količine sirćeta za tretman kao i dužina trajanja primene odreðuju se približno slično kod posmatranja velikog broja grla. Pojedinačna odstupanja su moguća i odgajivač to treba da uzme u obzir. Sigurnost ovog tretmana povećana je i dvema olaksavajućim ćinjenicama: domaće jabukovo sirće je sigurno neotrovno i grlo će odbiti ponuðenu hranu ukoliko mu sirće ne treba ili je predozirana kolicina. Rezultati primene i recepti 1) U stadu od 54 krave 23 grla nije ostajalo steono preko godinu dana. Od 1.novembra do kraja februara davano im je, uz hranu, po 50 grama jabukovog sirćeta dva puta dnevno. Isto je radjeno i sa bikom.U tom periodu sva grla su ostala steona te otelila zdravu i naprednu telad. 2) Tokom steonosti krave treba joj davati uz dva dnevna obroka po 60 grama sirćeta do teljenja. Poslednja tri meseca steonosti tri puta nedeljno grlu treba davati u gornjoj kolicini sirćeta tri kapi posebnog rastvora joda (rastvoriti 5% elementarnog joda u 1% rastvoru kalijum jodida). Poslednjih petnaest dana pred teljenje grlima davati ovu mesavinu dva puta dnevno uz ostalu hranu. 3) Jednom prilikom je na pašnjak prosuta voda od pranja bureta u kome je bilo jabukovo sirce. Krave su jele ne samo travu vec i zemlju natopljenu tim rastvorom. Skoro da su se pri tome potukle. 4) Za 14 meseci posmatranja stada od 45 krava veterinar je pozvan svega dva puta. 5) Kod slabosti kostiju i nogu kravama treba davati 100 grama sirćeta dnevno. U takvim uslovima, krava koja je davala svega 5 litara mleka dnevno posle tretmana je davala 15 litara. 6) Jabukovo sirće u predlozenim kolicinama treba davati i kod preteranog lučenja sluzi iz gubice i kod kašlja. 7) Ukoliko goveda češće dobijaju 100 grama jabukovog sirćeta sa tri kapi Lugolovog rastvora biće zašticenija od vašiju, stocnih muva, abortusa i stocnih parazita (npr. iz roda Hypoderma~strkalj). Kod pobačaja dobra doza je 50 grama sirćeta i tri kapi Lugolovog rastvora uz svaki obrok. 8) Primećeno je da krave instinktivno traze hranu u koje je dodato jabukovo sirće. 9) Kratak pregled problema u govedarstvu koje jabukovo sirće moze da spreci: akutni i hronicni mastitis, jalovost, bruceloza, slaba potentnost bikova, slab apetit grla, dugo teško teljenje, zapaljenja zglobova, podloznost nazebima, gripozna stanja, paraliza grla usled tzv. mlečne groznice, neujednačena veličina teladi u stadu, slabost teladi, manje izražene rasne karakteristike podmladka … Povećanje količine mleka ide, u ovim proučavanjima, od 2000-2500 kg u laktaciji. Bakteriološka ispravnost nepasterizovanog i pasterizovanog mleka ovako tretiranih goveda je izražena te poželjna pri otkupu i preradi ove sirovine. Ovim sumarnim člankom želeli smo ukazati naprednim stočarima da mogu iskoristiti i druge vidove zaštite svojih goveda osim uobičajenih. Dipl.inž. Dušan N. Kovačević e-mail: dusan61@verat.net Web: www.alternativnolecenjednk.com