OPIS PREPARATA SPECIJALNA PATOLOGIJA PATOLOGIJA KRVNIH ŽILA I SRCA 1. Preparat je poprečni presjek arterije (HE).

Lumen je sužen, postavljen ekscentrično, zatvoren trombotičkom masom. Preostali dio stijenke je višestruko zadebljan čvrstim vezivom u kome se vide brojni kolesterinski kristali, krvarenje i kalcifikati. Dg. ATHEROSCLEROSIS ARTERIAE THROMBOTICA 2. Preparat je bubreg (HE). Nalaze se promijenjene srednje velike arterije, a promjene u njima su u različitim fazama. U stijenkama nekih nalazi se fibrinoidna nekroza s okolnim leukocitima. Kod drugih je lumen opstruiran trombotičkim masama. Oko nekih su umnožene kapilare s gustom infiltracijom leukocita, limfocita, plazma stanica. Dg. POLYARTERITIS NODOSA 3. Preparat je miokard (HE). Mišićna vlakna su dijelom očuvana, a dijelom su pojačano eozinofilna i bez jezgara, tj. u koagulacijskoj nekrozi. Između mišićnih vlakana u područjima nekroze vide se infiltrati leukocita, mjestimice je prisutno krvarenje, a na periferiji nekrotičnih područja mjestimice se vidi granulacijsko tkivo i tkivo mladog ožiljka. Dg. INFARCTUS MYOCARDII RECENS 4..Preparat je miokard (HE). Mišićna vlakna su dijelom očuvana, a dijelom su nadomještena vezivnim tkivom. Dg. CICATRIX MYOCARDII 5..Preparat je srčani zalistak (HE). S jedne strane endokard nije održan, a na površini se nalazi trombotska naslaga (verruca). Dg. ENDOCARDITIS VERRUCOSA 6..Preparat je srčani zalistak (HE). Tkivo zaliska manjim dijelom je pravilne građe, a većim dijelom nalaze se područja hijalInog vezivnog odebljanja, mjestimice s kalcifikatima. Dg. ENDOCARDITIS CHRONICA FIBROSA PATOLOGIJA DIŠNOG SUSTAVA 1. Preparat je pluće novorođenčeta (HE). Plućevina je najvećim dijelom atelektatična, a očuvani zračni prostori obloženi su eozinofilnim, fino zrnatim, gotovo homogenim, debelim membranama, dok epitel alveola nije održan. Kapilare u zidovima alveola prepune su krvi. Dg. MEMBRANAE HYALINAE PULMONUM 2. Preparat je pluće (HE). Vide se prošireni bronhi čija je stijenka stanjena i obilno prožeta mononuklearima i granulocitima. Lumen je proširen i ispunjen gnojnim eksudatom s uključenim deskvamiranim epitelom bronha. Dg. BRONCHIECTASIAE ET BRONCHITIS CHRONICA SUPPURATIVA 3. Preparat je pluće (HE). Vidi se žarište upale u čijem centru je bronhiol ispunjen gnojem, dok su pripadne alveole gusto infiltrirane neutrofilima uloženim u fibrinsku mrežicu. Periferno od upalnog žarišta alveole nisu ili su slabo zahvaćene upalom. Dg. BRONCHOPNEUMONIA 4. Preparat je pluće (HE). Histološki vide se brojni čvorići čiji je centar eozinofilan, bestrukturan, a na periferiji se nalaze epiteloidne stanice i limfociti, a vide se i rijetke orijaške stanice tipa Langhans. U okolnim alveolama nalazi se eozinofilni materijal. Dg. TUBERCULOSIS MILIARIS PULMONIS 5. Preparat je stijenka bronha (HE). Tumorsko tkivo nalazi se u stijenci bronha i polipoidno se izbočuje u lumen bronha. Tumor je građen od nakupina atipičnih pločastih epitelnih stanica. U središnjem dijelu nakupina tumorske stanice poprimaju obilnije eozinofilne citoplazme, mjestimice se vidi i orožnjenje, a prisutna je i nekroza. Uz stijenku bronha vidi se i limfni čvor u kojem nema tumora. Dg. CARCINOMA PLANOCELLULARE BRONCHI 6. Preparat je pluće (HE). Pluće je prožeto tumorom koji je građen od mase sitnih okruglastih do vretenastih stanica s hiperkromnim jezgrama i oskudnim citoplazmama. Mjestimice se nalaze veća područja nekroze. Dg. CARCINOMA MICROCELLULARE BRONCHI 7. Preparat je pluće (HE). U perifernom dijelu pluća vidi se tumorsko tkivo građeno od atipičnih žlijezdanih formacija koje prožimaju vezivnu stromu. Tumor dijelom pokazuje osobine bronhioloalveolarnog načina rasta u obliku krupnih atipičnih stanica koje oblažu očuvana alveolarna septa i stvaraju papilarne formacije. 1

Dg. ADENOCARCINOMA PULMONIS (s bronhioloalveolarnom komponentom) 8. Preparat je pluće (HE). Stijenka bronha je proširena i obilno prožeta mononuklearnim upalnim infiltratima. Obložena je dijelom pravilnim cilindričnim epitelom, dijelom mnogoslojnim pločastim, a dijelom epitel nedostaje. Lumen je proširen i ispunjen gjivičnim hifama. Dg. ASPERGILLOMA BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I LIMFNIH ČVOROVA 1. Preparat je jetra (HE). U proširenim portalnim prostorima vide se gusti infiltrati atipičnih limfocita. Dg. LEUKAEMIA LYMPHATICA HEPATIS 2. Preparat je koštana srž (HE). Koštana srž je hipercelualrna na račun umnožene mijelopoeze koja sadrži sve razvojne oblike stanica. Dg. LEUKAEMIA MYELOICA CHRONICA 3. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumor je građen od mase stanica s eozinofilnim citoplazmama i tamnim, periferno smještenim, ovalnim jezgrama (plazma stanice). Dg. PLASMACYTOMA 4. Preparat je koštana srž (Giemsa). Između koštanih gredica vidi se hiperplastična srž na račun intersticijskih infiltrata atipičnih plazma stanica dok su stanice hematopoeze reducirane. Tumorske stanice imaju polimorfne, ekscentrično postavljene jezgre s istaknutim nukleolima unutar obilne citoplazme. Dg. MYELOMA MULTIPLEX 5. Preparat je limfni čvor (HE). Limfni čvor koji sadrži folikule s velikim centrima klijanja različitog oblika i veličine, građenim od limfocita u različitim stadijima blastične transformacije. U sekundarnim folikulima vidi se aktivnost makrofaga. Dg. LYMPHADENITIS FOLLICULARIS 6. Preparat je limfni čvor (HE, Giemsa). Tkivo limfnog čvora prožeto je tumorskim nodulima građenim od stanica folikularnog centra. Prevladavaju male stanice zarezanog oblika, a između njih vide se i krupnije stanice koje imaju svijetle jezgre s više nukleola. Dg. LYMPHOMA NON HODGKIN (folikularni tip) 7. Preparat je limfni čvor (HE). Pravilna građa limfnog čvora nije održana, najvećim dijelom čvor je prožet tumorskim tkivom difuzne građe, a manjim dijelom vidi se tkivo limfnog čvora građeno pretežno od malih limfocita. Tumorske stanice imaju krupne, svijetle jezgre s jednim ili više nukleola i eozinofilne citoplazme (centroblasti i imunoblasti), izražena je mitotska aktivnost. Dg. LYMPHOMA NON HODGKIN (velikostanični tip, high grade) 8. Preparat je limfni čvor (HE). Pravilna građa limfnog čvora nije održana, vide se samo brojni sekundarni folikuli, a preostali dio limfnog čvora nadomješten je tumorskim tkivom. Tumorske stanice tipa mononuklearnih Hodgkinovih i multinuklearnih RS stanica razbacane su između reaktivnih stanica koje čine mali limfociti, histiociti, plazma stanice i eozinofili. Dg. LYMPHOMA HODGKIN (mješovita celularnost) 9. Preparat je limfni čvor (HE). Na površini limfnog čvora nalazi se zadebljana kapsula, a parenhim je pregrađen snopovima veziva u nodule različite veličine. Unutar nodula vide se mali limfociti i histiociti te tumorske stanice tipa mononuklearnih Hodgkinovih stanica i lakunarnih RS stanica. Dg. LYMPHOMA HODGKIN (nodularna skleroza) PATOLOGIJA MOKRAĆNOG SUSTAVA 1. Preparat je bubreg (PAS). U kori bubrega svi su glomeruli promijenjeni. Vidi se proširenje mezangija i to više matriksa nego stanica. Stijenke kapilara su tanke. U nekim glomerulima se vidi segmentalna ili globalna skleroza klupka. Intersticij je proširen što se vidi po razmaknutim tubulima, u njemu je prisutan edem, fibroza i mononuklearni upalni infiltrat. Tubuli su u područjima fibroze atrofični. Krvne žile su zadebljalih stijenki, sklerotične, a u arteriolama se uz sklerozu vidi i hijalinoza. Dg. GLOMERULONEPHRITIS MESANGIOPROLIFERATIVA DIFFUSA ARTERIO ET ARTERIOLOSCLEROSIS RENIS 2. Preparat je tkivo bubrega. Bojenje po Masson-u (trikromno bojenje).Svi glomeruli su globalno promijenjeni, s blagom proliferacijom stanica, te grubim imunim depozitima koji izrazito zadebljavaju glomerularnu bazalnu 2

membranu, mjestimice poput "žičanih petlji". U okolnom intersticiju se fokalno vidi fibroza, atrofija tubula sa hijalinim i eritrocitnim cilindrima. Dg. LUPUS NEPHRITIS 3. Preparat je bubreg (HE). Gotovo svi glomeruli su hijalino obliterirani i pretvoreni u hipo i acelularne sklerotične kuglice tako da se ne može otkriti etiopatogeneza procesa. Krvne žile su hijalino zadebljalih stijenki i sužena lumena. U srži se vide atrofični tubuli razmaknuti umnoženim vezivom te infiltrati mononukleara Dg. GLOMERULONEPHRITIS CHRONICA SCLEROTISANS (terminalis) 4. Preparat je bubreg (HE). U gotovo svim glomerulima na periferiji se vide ovalne, homogene, eozinom crvenkasto obojene, hijaline nakupine. Pojedine arteriole imaju hijalino zadebljale stijenke i sužen lumen. Dg. GLOMERULOSCLEROSIS NODULARIS DIABETICA 5. Preparat je bubreg (HE). U intersticiju se nalaze infiltrati polimorfonukleara, koji mjestimice formiraju apscese sa destrukcijom bubrežnog parenhima. Dg. PYELONEPHRITIS ACUTA SUPPURATIVA 6. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumorsko tkivo je građeno od solidnih nakupina stanica s obilnim, svijetlim citoplazmama i ovalnim okruglim jezgrama koje se nalaze uglavnom u centru stanica. Tumor je bogat vaskularnim prostorima.Vide se područja hijalinizacije i nekroze. Dg. CARCINOMA RENIS (tip svijetlih stanica) 7. Preparat je bubreg i stijenka nakapnice (HE). Na površini stijenke nakapnice vidi se tumorsko tkivo građeno od papilarnih formacija obloženih atipičnim urotelom ,blago izražene polimorfije jezgara, oskudnih mitoza , poremećene stratifikacije (gradus I). Tumorsko tkivo ne infiltrira nakapnicu niti bubrežni parenhim. Dg. NEINVAZIVNA PAPILARNA NEOPLAZMA NISKOG MALIGNOG POTENCIJALA (CARCINOMA TRANSITIOCELLULARE PAPILLARE PYELI G I – pTa) 8. Preparat je stijenka mokraćnog mjehura (HE). Na površini pratimo prijelazni epitel koji se mijenja u karcinom in situ te kontinuirano u slabo diferencirani karcinom nepapilarnog tipa. Tumorsko tkivo solidnih područja i otočića atipičnih epitelnih stanica izražene polimorfije, hiperkromazije i mitoza, infiltrira oba sloja mišićnice. Perivezikalno masno tkivo te presjek kroz sjemeni mjehurić su bez tumora. Dg. CARCINOMA TRANSITIOCELLULARE NONPAPILLARE G III- pT2 9. Preparat je transplantirani bubreg (HE). Histološki većina glomerula je sklerozirana, a samo su rijetki održani. U intersticiju se vidi fibroza i atrofija i nestajanje kanalića. U intersticiju je difuzan, obilan mononuklearni upalni infiltrat. Nalaze se područja sviježeg krvarenja. Izražena su suženja sa zatvaranjem lumena u velikih krvnih žila i slikom obliterirajućeg transplantacijskog arteritisa, a nalazi se i nalazi se aktivni intimalni arteritis. Dg. REJECTIO CHRONICA TRANSPLANTATI RENIS PATOLOGIJA PROBAVNOG SUSTAVA 1. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumor je građen od žljezdanih, cističnih i papilarnih tvorbi koje su obložene s dva reda stanica. Bazalno su smještene niske, kubične stanice, a prema lumenu nalaze se visoke, cilindrične stanice s jezgrama orjentiranim prema lumenu. U stromi se nalazi obilan mononuklearni upalni infiltrat sa stvaranjem sekundarnih limfatičnih folikula. Na periferji se vidi tanka vezivna čahura. Dg. CYSTADENOMA LYMPHOMATOSUM PAPILLARE (WHARTINOV TUMOR) 2. Preparat je stijenka želuca (HE). U dijelu preparata vidi se defekt površine, dno defekta prekriveno je fibrinoidnim materijalom i staničnim detritusom, a u dubljim dijelovima nalaze se infiltrati polimorfonukleara te granulacijsko tkivo građeno od novostvorenih krvnih žila te infiltrata eozinofila, limfocita i plazma stanica. Ispod toga nalazi se vezivo čiji tračci konvergiraju prema defektu. Dg. ULCUS VENTRICULI CHRONICUM 3. Preparat je želudac (HE). U jednom dijelu preparata na površini se nalazi tumor građen od atipičnih žljezdanih formacija koje su obložene pseudostratificiranim, cilindričnim epitelnim stanicama . Tumor prožima i mišićni sloj. Dg. CARCINOMA VENTRICULI (intestinalni tip) 4. Preparat je želudac ( HE ). U obilnoj vezivnoj stromi nalaze se stisnuti tračci i vrpce atipičnih epitelnih stanica. Mjestimice se na površini nalaze stanice oblika prstena pečatnjaka. Dg. CARCINOMA VENTRICULI (difuzni tip) 5. Preparat je želudac (HE). Sluznica je stanjena, žljezde su atrofične, foveole su obložene ili pravilnim epitelom ili epitel ponegdje pokazuje intestinalnu metaplaziju. U lamini propriji je obilni mononuklearni upalni infiltrat. U sluzi među foveolama mogu se naći štapićasti HLO mikroorganizmi. Dg. GASTRITIS CHRONICA 3

6. Preparat je tanko crijevo (HE). Sluznica je na jednom mjestu ulcerirana, a cijela stijenka je difuzno infiltrirana upalnim stanicama, pretežito mononuklearima, unutar upalnih infiltrata mjestimice se vide sekundarni limfatični folikuli. U mišićnom sloju se nalazi se apsces okružen granulacijskim tkivom s obilnim mononuklearnim upalnim infiltratima te rijetkim orijaškim stanicama. U dubokom dijelu mišića (uz rub preparata) nalazi se i granulom od epiteloidnih stanica, okruženih limfocitima te orijaškim stanicama tipa Langhans. Dg. MORBUS CROHN 7. Preparat je stijenka crijeva (HE). Svi slojevi stijenke crijeva prožeti su tumorom građenim od atipičnih žljezdanih formacija, a ponegdje i solidnih nakupina atipičnog epitela. Vide se područja krvarenja i nekroze. Dg. ADENOCARCINOMA COLONIS 8. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumor je građen dijelom od tubularnih struktura, a dijelom od prstastih izdanaka obloženih cilindričnim epitelom. Dg. ADENOMA TUBULOVILLOSUM COLONIS 9. Preparat je debelo crijevo (HE). U stijenci debelog crijeva nalazi se tumorsko tkivo građeno od gnijezda i tračaka malih okruglastih stanica oskudne citoplazme, okruglastih jezgara. Tumor se nalazi u submukozi i ne infiltrira mišićnicu. Dg. CARCINOIDES 10. Preparat je jetra (HE). Obilno vezivo pregrađuje jetreno tkivo. Nađu se veći ili manji otočići hepatocita, krupne, eozinofilne citoplazme sa žarišnim nekrozama i Councilmanovim tjelešcima. Nađu se umnoženi žučni kanalići, obilan limfocitni upalni infiltrat te piece-meal (oštećena lamina limitans) nekroza. Dg. HEPATITIS CHRONICA 11. Preparat je jetra (HE). Struktura jetrenog parenhima je promijenjena. Obilno vezivo pregrađuje jetru, okružujući pojedine režnjiće, stvarajući pseudolobule, u kojima nema pravilne radijarne strukture (stanice ne stvaraju gredice). U vezivu se nalaze umnoženi žučni vodovi te nešto upalnog infiltrata, uglavnom mononukleara. Dg. CIRRHOSIS HEPATIS 12. Preparat je tkivo jetre s tumorskim tkivom (HE). Tumor je građen od tračaka i alveola atipičnih stanica koje podsjećaju na hepatocite, s blijedo eozinofilnom citoplazmom i jezgrama s malim nukleolima. Mjestimično se vidi lučenje žuči. Tumorsko tkivo infiltrira okolno tkivo jetre s promjenama u smislu ciroze. Dg. CARCINOMA HEPATOCELLULARE 13. Preparat je tkivo pankreasa (HE). Žljezdano tkivo je pregrađeno vezivnim tračcima, izvodni kanali su zadebljane stijenke, prožeti vezivom. Nađe se mjestimično mononuklearni upalni infiltrat, koji je na više mjesta žarišno organiziran. Dg. PANCREATITIS CHRONICA 14. Preparat je pankreas sa tumorskim tkivom (HE). Tumorsko tkivo građeno je od atipičnih žljezdanih formacija obloženih atipičnim žljezdanim epitelom. Tumorsko tkivo infiltrira okolno tkivo pankreasa. Vidi se i perineuralna invazija. Pankreas pokazuje promjene u smislu kroničnog pankreatitisa. Dg. ADENOCARCINOMA PANCREATIS 15. Preparat je žučni mjehur (HE). Nabori sluznice su izraženi i obloženi pravilnim epitelom. Nalaze se duboki AR sinusi. U stijenci se vidi obilni mononuklearni upalni infiltrat, a u jednom dijelu i žučni pigment s granulomatoznom upalnom reakcijom. Dg: CHOLECYSTITIS CHRONICA 16. Preprat je stijenka žučnog mjehura (HE). Stijenka je prožeta tumorom građenim od atipičnih žlijezdanih formacija koje su uložene u obilnu vezivnu stromu. Tumor prožima sve slojeve stijenke. U jednom dijelu nalazi se sluznica s papilarnim izdancima obloženim atipičnim epitelom. Dg: ADENOCARCINOMA VESICAE FELLEAE 17. Preparat je jetra (HE). U tkivu jetre nalazi se šuplja tvorba građena od čvrstog vlaknatog veziva uz koje se prema tkivu jetre nalaze upalne stanice, a prema unutrašnjosti ciste nalazi se lamelarno građena hidatidna memrana. Dg. ECHINOCOCCUS HEPATIS PATOLOGIJA ŽENSKOG GENITALNOG SUSTAVA 4

1. Preprat je tkivo vrata maternice (HE). Na većem dijelu površine pločasti epitel je u cijeloj debljini građen od stanica poremećene stratifikacije i maturacije s mitozama u površnim slojevima. Cilindrični epitel je pravilan. Dg: CIN III (CERVIKALNA INTRAEPITELNA NEOPLAZIJA) 2. Kiretmanom su dobiveni komadići endometrija (HE). U celularnoj stromi su endometrijske žlijezde različitih veličina, neke i cistični proširene, a obložene proliferirajućim epitelom. Dg: HYPERPLASIA SIMPLEX ENDOMETRII 3. Dio stijenke tijela maternice (HE). U području endometrija je tumorsko tkivo građeno od gusto zbijenih atipičnih žljezda obloženih endometrioidnim tipom epitela, s žarištima pločaste diferencijacije. Tumorsko tkivo invadira miometrij. Dg: ADENOCARCINOMA ENDOMETRII (endometrioidni tip s pločastom diferencijacijom) 4. Dio stijenke tijela maternice (HE). Endometrij je uredan u proliferaciji, u miometriju su otočići strome i žlijezda endometrija. Dg: ADENOMYOSIS 5. Preparat je tkivo jajnika (HE) sa šupljom tvorbom obloženom endometrioidnim tipom epitela. U stijenci su brojni siderofagi kao i mononuklearni upalni infiltrat. U preostalom tkivu jajnika su žarišta strome i žlijezdi endometrija. Dg: ENDOMETRIOSIS OVARII 6. Dio cističnog tumorskog tkiva jajnika, (HE) u lumen prominiraju brojne resice obložene seroznim tipom epitela.Epitel pokazuje proliferaciju sa stvaranjem mikropapila, atipiju i rijetke mitoze. Nema znakova invazije strome resica ili stijenke čahure. Dg: TUMOR SEROSUM ATYPICUM PROLIFERANS OVARII 7. Tumorsko tkivo jajnika (HE), resičaste ili solidne građe koje stvaraju atipične stanice seroznog tipa epitela. Vidi se jasna invazija tkiva jajnika. Dg: ADENOCARCINOMA SEROSUM OVARII 8. Tkivo jajnika (HE) infiltrirano tumorskim tkivom, koje je građeno od tubula kao i manjih nakupina, tračaka ili pojedinačnih atipičnih epitelnih stanica izgleda poput prstena pečatnjaka. Dg: CARCINOMA METASTATICUM OVARII 9. Preparat je poprečno prerezan jajovod (HE). Lumen jajovoda je ispunjen pretežito granulocitima.. Nabori sluznice su zadebaljali, pokriveni pravilnim epitelom. Kroz sve slojeve stijenke je pretežito mononuklearni upalni infiltrat. Dg: SALPINGITIS CHRONICA SUPPURATIVA 10. Preparat je poprečno prerezan jajovod (HE) proširenog lumena u kojem se nađe tkivo posteljice. Dg:GRAVIDITAS TUBARIA 11. Preparat je tkivo posteljice (HE). Korijalne resice su vrlo krupne, acelularne, hidropski promijenjene s“ cisternama “.Trofoblast pokazuje cirkumferentnu proliferaciju i žarišnu atipiju. Ne nalaze se djelovi ploda. Dg. MOLA HYDATIDOSA COMPLETA PATOLOGIJA MUŠKOG GENITALNOG SUSTAVA 1. Preparat je prostata (HE). Vide se umnožene žlijezde obložene pravilnim cilindričnim epitelom. Neke su proširene. Dg. HYPERPLASIA GLANDULARIS PROSTATAE 2. Preparat je tumorsko tkivo prostate (HE). Građeno je od srednje velikih i malih žljezdanih formacija, obloženih svijetlim atipičnim epitelnim stanicama krupnijih jezgara, s istaknutim eozinofilnim nukleolima. Žlijezde su gusto raspoređene ili čine kribriformne formacije, a uložene su u fibromuskularnu stromu. Dg. ADENOCARCINOMA PROSTATAE (umjereno diferencirani, Gleason 2+3) 3. Preparat je tkivo testisa (HE). U jednom dijelu preparata u intersticiju između zavinutih kanalića nalaze se upalni infiltrati pretežno limfocita i plazma stanica, ima i histiocita te rijetkih neutrofila. U preostalom dijelu preparata unutar zavinutih kanalića kao i između njih nalaze se infiltrati neutrofila, vide se i područja u kojima su zavinuti kanalići potpuno razoreni i pretvoreni u nakupinu gnoja. Dg. ORCHITIS CHRONICA SUPPURATIVA

5

4. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Građeno je od nakupina stanica koje su vezivnim septima podijeljene u režnjiće. Stanice su okrugle ili poligonalne, imaju obilne svijetle citoplazme te okrugle jezgre u kojima se vide nukleoli. Unutar vezivnih septi nalaze se nakupine limfocita. Dg. SEMINOMA 5. Preparat je tkivo testisa s tumorom (HE). Vide se atrofične promjene te tumorsko tkivo dvojako građeno: dijelom od solidnih područja poligonalnih atipičnih stanica svijetle citoplazme, dobro izraženih staničnih membrana, polimorfnih jezgara s više od 3 mitoze na 10 vidnih polja. Stroma je oskudna, s infiltratima limfocita (slika anaplastičnog seminoma). Tumorsko tkivo je dijelom građeno od ploha atipičnih epitelnih stanica izrazite polimorfije s mjestimice bizarnim jezgrama. Stanice ponegdje formiraju pseudoglandularne formacije (slika embrionalnog karcinoma). Dg. Nalaz odgovara miješanom tumoru zametnih stanica testisa i to anaplastičnom seminomu i embrionalnom karcinomu 6. Preparat je tkivo testisa sa tumorom (HE). Tumorsko tkivo je građeno od nakupina atipičnih epitelnih stanica izražene polimorfije i hiperkromazije jezgara mjestimice sa stvaranjem tubularnih struktura (slika embrionalnog karcinoma). Dio tumora čine krupne stanice , eozinofilne citoplazme , multinuklearne , sitnih , hiperkromatskih jezgara koje odgovaraju sinciciju korijalnih resica (slika horiokarcinoma). Dg. Nalaz odgovara miješanom tumoru zametnih stanica testisa i to embrionalnom karcinomu i horiokarcinomu. 7. Preparat tkivo testisa (HE). Germinativni epitel nedostaje , stanjeni tubuli sadrže samo Sertolijeve stanice. Bazalna membrana je zadebljana , homogenizirana. U intersticiju je izražena fibroza. Dg. ATROPHIA TESTIS PATOLOGIJA DOJKE 1. Preparat je tkivo dojke (HE). U preparatu fibrocistično promijenjene dojke vide se cistično dilatirani kanalići čija stijenka je rupturirana s izraženom okolnom upalnom reakcijom u kojoj prevladavaju makrofazi, plazma stanice i limfociti. Neutrofilni granulociti su rijetki. Dg. MASTITIS 2. Preparat je tkivo dojke (HE). U tkivu dojke prevladava umnoženo vezivo u kojem se nalaze cistično dilatirani kanalići obloženi s jednim slojem niskog epitela. Blizu jednog od rubova preparata nalazi se grupa kanalića koji su obloženi epitelom koji proliferira do stupnja teške epitelne hiperplazije. Radi se o fibrocističnoj promjeni dojke s proliferacijom epitela bez atipije. Dg. MASTOPATHIA FIBROSA CYSTICA 3. Preparat je tumorski čvor (HE). Građen je od umnožene, hijalinizirane vezivne strome u kojoj se nalaze umnoženi kanalići obloženi s jednim do dva sloja stanica. Dg. FIBROADENOMA 4. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Histološki radi se o neoplastičnom tkivu građenom od tračaka atipičnih epitelnih stanica i atipičnih žljezdanih formacija u obilnoj vezivnoj stromi. Na periferiji opisanog vidi se širenje tumora u lobularne jedinice ( kancerizacija lobula ). Dg. CARCINOMA DUCTALE INVASIVUM MAMMAE 5. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Histološki radi se o tumorskom tkivu koje u obliku pojedinačnih nizova neoplastičnih stanica infiltrira tkivo dojke ( indijanski nizovi ), a targetoidno se šire oko održanih kanalića dojke. U jednom dijelu preparata vidi se limfna kapilara ispunjena neoplastičnim stanicama ( lymphangiosis ). Stanice su malene, unimorfne, s oskudnom citoplazmom. Dg. CARCINOMA LOBULARE INVASIVUM MAMMAE 6. Preparat je tumorsko tkivo dojke (HE). Građeno je od stanica koje rastu u širokim, nepravilnim poligonalnim poljima. Između stanica postoji znatna limfocitna infiltracija, a naročito na rubovima tumorske mase. Dg. CARCINOMA MEDULLARE MAMMAE 7. Preparat je tumorsko tkivo kože mamile (HE). Histološki radi se o tumorskom tkivu koje zahvaća epidermis, a građeno je od tumorskih stanica nazvanim Pagetove stanice – krupne, s hiperkromatskim jezgrama, okružene svijetlim haloom. Lateralni resekcijski rubovi i resekcijska ploha u dubini su bez tumora. Dg. MORBUS PAGET MAMMAE PATOLOGIJA ENDOKRINOG SUSTAVA 1. Preparat je štitnjača (HE). Štitnjača je građena od različito velikih i proširenih folikula koji su ispunjeni gustim koloidom, a tireociti su stanjeni. 6

Dg. STRUMA COLLOIDES GLANDULAE THYREOIDEAE 2. Preparat je tkivo štitnjače (HE). Građeno je od velikih folikula s brojnim žarištima mononukleara, uglavnom limfocita i plazma stanica, koji djelomično stvaraju i germinativne centre. Dg. THYREOIDITIS CHRONICA 3. Preparat je tumorsko tkivo štitnjače (HE). Histološki se redi o čvoru građenom od resica, koje imaju vezivnovaskularnu stromu u centru, a na površini su obložene s jednim ili više redova kubičnih do niskih cilindričnih stanica. Vide se jezgre poput mliječnog stakla. Tumorsko tkivo infiltrira tkivo štitnjače koje je strumozno promijenjeno. Dg. CARCINOMA PAPILLARE GLANDULAE THYREOIDEAE 4. Preparat je tumorsko tkivo štitnjače (HE). Tumorski čvor je građen od malenih folikla, na površini ima debelu vezivnu čahuru koja je na jednom mjestu penetrirana tumorskim tkivom koje infiltrira okolno tkivo štitnjače. Dg. CARCINOMA FOLLICULARE GLANDULAE THYREOIDEAE 5. Preparat je tumorsko tkivo štitnjače (Kongo crvenilo). Tumor je građen od trabekula, gnijezda i tračaka atipičnih epitelnih stanica. Stanice su poligonalne i vretenaste, sa centralno smještenom okruglastom jezgrom i istaknutim nukleolom. Stroma je obilna s depozitima amiloida koji se s Kongo crvenilom boji ciglasto. Tumorske stanice se nalaze i u vaskularnim prostorima. Na periferiji štitnjače vidi se tkivo štitnjače. Dg. CARCINOMA MEDULLARE GLANDULAE THYREOIDEAE 6. Preparat je tumorsko tkivo štitnjače (HE). Tumor se sastoji od solidnih područja koja su građena od vretenastih stanica. Tumor infiltrira okolno tkivo štitnjače. Dg. CARCINOMA ANAPLASTICUM GLANDULAE THYROIDEAE 7. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumor je građen od tumorskih stanica koje variraju u veličini i obliku, od nepravilnih do poligonalnih. Raspoređene su u gnijezda i tračke koji su odvojeni vaskulariziranom vezivnom stromom. Jezgre imaju izražen polimorfizam, neke su lobulirane, a negdje se vide i multiple jezgre. Dg. PHEOCHROMOCYTOMA PATOLOGIJA KOŠTANOG SUSTAVA 1. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Građeno je od koštanih gredica i hrskavične “kape”. U površnim dijelovima hondrociti su nepravilno raspoređeni, a prema bazi lezije, u području enhondralne osifikacije, lakune poprimaju pravilniji, vertikalni raspored. Duž koštanih gredica vidi se izrazita osteoblastička aktivanost. Dg. OSTEOCHONDROMA 2. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Građeno je od mase okruglastih do ovalnih mononuklearnih stanica između kojih se vide brojne orijaške stanice koje podsjećaju na osteoklaste. Nalaze se i ostaci koštanog tkiva, a mjestimice se vide siderofagi kao znak starog krvarenja. Dg. TUMOR GIGANTOCELLULARIS 3. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Sastoji se od režnjića hrskavičnog tkiva. Režnjići su građeni od atipičnih hondrocita uloženih u hijalini, dijelom miksoidni matriks. Tumor infiltrira okolna meka tkiva. Dg. CHONDROSARCOMA

TUMORI MEKIH TKIVA 1. Preparat je koža (HE). Na površini se nalazi hiperplastični epidermis, s pojačanom pigmentacijom u bazalnom sloju epitela, a u dermisu se vidi tumorsko tkivo. Građeno je od snopića stanica nalik na fibroblaste i pjenušavih histiocita, uloženih u vezivnu stromu bogatu krvnim žilama i kolagenom. Dg. DERMATOFIBROMA 2. Preparat je tumorsko tkivo (HE). U jednom dijelu tumor je nekrotičan, a većim dijelom građen je od nakupina atipičnih vretenastih stanica koje su mjestimično raspoređene u radijarne oblike poput žbica na kotaču (storiformne). Stanice su polimorfne, nađu se patološke mitoze, multinuklearne tumorske stanice te bizarni stanični oblici. U preparatu se vide i nakupine stanica s pjenušavim citoplazmama ispunjene lipidima. Dg. HYSTIOCYTOMA FIBROSUM MALIGNUM 3. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Građeno je od stanica koje manjim dijelom nalikuju na zrele masne stanice, a većim dijelom pokazuju osobine lipoblasta: jezgre su krupne i hiperkromne, citoplazme vakuolizirane. Tumorske stanice uložene su u obilni sluzavi matriks. Na jednom rubu preparata tumor postaje celularniji, nezrelog je mezenhimnog izgleda, slabije diferenciran. 7

Dg. LIPOSARCOMA 4. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumor je bifazičnog izgleda, građen od guste mase stanica koje su dijelom vretenstog izgleda i raspoređene u snopiće, a dijelom formiraju atipične žljezdane formacije. Dg. SARCOMA SYNOVIALE PATOLOGIJA KOŽE 1. Preparat je koža (HE). Vidi se epidermis sa znakovima akantoze, papilomatoze i hiperkeratoze. Dg. KERATOSIS SEBORRHOICA 2. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Na površini kože je krater ispunjen roževinom, sa strane se izdiže proliferirani epidermis. U papilarnom dermisu je upalni infiltrat mononukleara i nešto granulocita. Dg. KERATOACANTHOMA 3. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumorsko tkivo građeno je od solidnih nakupina i tračaka dobro diferenciranih atipičnih epitelnih stanica sa dosta centara orožnjavanja. U stromi je upalna infiltracija mononukleara. Dio površnog epitela je ulceriran . Dg. CARCINOMA PLANOCELLULARE CORNEUM 4. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Na površini je višeslojni pločasti epitel, a u dermisu oštro ograničen čvor građen od nakupina sjenastih stanica, područja kalcifikata te nakupina multinuklearnih orijaških stanica. Dg. PILOMATRIXOMA 5. Preparat je koža (HE). Uz dermoepidermalnu granicu te unutar dermisa nalaze se gnijezda nevus stanica. Dg. NAEVUS COMPOSITUS 6. Preparat je koža (HE). Na površini je ulceriran epidermis, a ispod ulceracije je tumorsko tkivo građeno od solidnih nakupina i tračaka atipičnih, pretežno epiteloidnih melanocita istaknutih nukleola, izražene mitotske aktivnosti, sa žarištima nekroze i hemoragije. Tumorsko tkivo infiltrira granicu papilarnog i retikularnog dermisa. Pigment je odsutan, radi se o amelanotičnom tipu melanoma. Dg. MELANOMA MALIGNUM PATOLOGIJA ŽIVČANOG SUSTAVA
1. Preparat je tkivo mozga obojeno (HE). Slobodno u osnovnoj supstanci se ističu plavičasto obojena homogena okrugla tjelešca čije je nakupljanje izraz degenerativnih promjena uslijed starenja neurona i astrocita, lokalizirana su najčešće perivaskularno i subpijalno. Dg. CORPORA AMYLACEA CEREBRI 2. Preparat obojen (HE) pokazuje obilne slobodne nakupine krvi s uključenim otočićima fibrina prožetog granulocitima, otočiće meningocita i pojedina psamozna tjelješca. Dg: SDH (HAEMATOMA SUBDURALE ) 3. Preparat je parenhim mozga obojen HE, u kojem su nakupine slobodne krvi s rijetkim otočićima fibrina prožetog leukocitima čine hematom, u stijenci hematoma tkivo mozga pokazuje različite tipove oštećenja i mjestimice točkasta krvarenja koja se očituju pojavom eritrocita u Virchow Robinovim prostorima. Dg. HAEMATOMA INTRACEREBRALE 4. Preparat obojen (HE) je tkivo mozga u kojem su umnožene kapilare, kronični upalni infiltrati limfocita i plazma stanica, a ima i manjih nakupina neutrofila. Dg. ABSCESSUS CHRONICUS CEREBRI 5. Preparat je tkivo mozga s odebljanim moždanim ovojnicama (HE ). U proširenom subarahnoidalnom prostoru nalazi se obilni eksudat građen od leukocita i gnojnih tjelešaca. Dg. LEPTOMENINGITIS ACUTA SUPPURATIVA 6. Preparat obojen HE je tkivo mozga s infiltratima atipičnih limfoidnih stanica oko krvnih žila i u parenhimu (IH reakcija na markere B limfocita je snažno pozitivna). Dg. LYMPHOMA CEREBRI 7. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Građeno je od glija stanica s okruglastim i ovalnim monomorfnim jezgrama i svijetlim citoplazmama omeđenim jasnim citoplazmatskim membranama. Mjestimice se vide manji i veći mikrocistični prostori, a prisutni su i obilni kalcifikati. Dg: OLIGODENDROGLIOMA

8

8. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumorsko tkivo je građeno od atipičnih glija stanica polimorfnog izgleda, nalazi se patološka vaskularizacija te nekroze s palisadiranjem jezgara. Dg. GLIOBLASTOMA 9. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Tumorsko tkivo građeno je od monomorfnih stanica vretenastog izgleda koje stvaraju vrtloge i tračke. Nalaze se i brojna psamozna tjelešca. Dg. MENINGEOMA 10. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Na površini tumorskog tkiva nalazi se tanka vezivna kapsula, a tumorsko tkivo je građeno od hipercelularnih (Antoni A) i hipocelularnih (Antoni B) zona. Izraženo je nizanje jezgara sa stvaranjem palisada. Dg. NEURINOMA (Neurilemmoma, Schwanoma) 11. Preparat je tumorsko tkivo (HE). Građeno je od isprepletenih snopića stanica s vretenastim i valovitim jezgrama s uključenim ganglijskim stanicama. Na površini se nalazi kapsula. Dg: GANGLIONEUROMA 12. Preparat je koža (HE) s tumorskim tkivom građenim od isprepletenih snopića vretenastih stanica izdužene citoplazme i štapićastih jezgara. Tumorsko tkivo uključuje rezidualne strukture kožnih adneksa te stoga unutar tumora mogu zaostati retencijske epidermoidne ciste. Prema subkutanom masnom tkivu tumor je relativno dobro ograničen, ali nije inkapsuliran. Dg: NEUROFIBROMA 13. Preparat je mozak (HE). U tkivu mozga nalazi se vaskularna malformacija koja se sastoji od nakupina proširenih krvnih prostora nalik na venozne, ali hijalino promijenjene stijenke. U lumenu se nalazi krv ili ugrušak, u stromi se vide kalcifikati te metaplastička osifikacija. Okolno tkivo mozga pokazuje gliozu, saćastu mikrogliju te nakupine hemosiderina. DG: ANGIOMA 14. Preparat su komadići hijaline i vezivne hrskavice sa znacima propadanja koje se očituje nekrozom, distrofičkom kalcifikacijom i uraštanjem granulacijskog tkiva na rubu hrskavice. Dg. HERNIA DISCI INTERVERTEBRALIS

9