HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 1 A51 1 A51.0 1 A51.4 1 A52.7 1 A54

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Rani sifilis # # # # # # Primarni genitalni sifilis Ostali sekundarni sifilis

Naziv

Opis Sifilitični čankir BPO Sekundarni(a) sifilitični(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2*) Kasna specifična: upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2) Gonokokni: - cervicitis BPO - cistitis BPO - uretritis BPO - vulvovaginitis BPO

Ostali simptomatski kasni sifilis Gonokokne infekcije

1 A54.0

#

#

1 A54.1

#

#

1 A54.2 1 A54.9

+

# #

# #

Isključuje: ako su sa: Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog - apscesom genitourinarnih ţlijezda (A54.1*) sustava, bez apscesa periuretralnih i akcesornih ţlijezda - periuretralnim apscesom (O54.1) Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog sustava s popratnim periuretralnim apscesom i apcesom akcesornih ţlijezda Gonokokni apsces Bartholinijevih ţlijezda Gonokokni(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.3*) Gonokokni pelveoperitonitis i druge gonokokne infekcije Isključuje: genitourinarnog sustava - gonokokni peritonitis (O54.8) Gonokokna infekcija, nespecificirana Klimatski ili tropski bubon Durand-Nicolas-Favreova bolest Esthiomene Lymphogranuloma inguinale

1 A55

#

#

Klamidijski limfogranulom (venereum)

150159514.xls.ms_office

1/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Uključuje: - spolno prenosive bolesti koje uzrokuje Chlamydia trachomatis Isključuje: klamidijski(a): - limfogranulom (A55)

1 A56

Druge spolno prenosive klamidijske bolesti Klamidijski: - cervicitis - cistitis - uretritis - vulvovaginitis Klamidijski: - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.4*)

1 A56.0

#

#

Klamidijske infekcije donjeg dijela genitourinarnog sustava

1 A56.1 1 A56.2 1 A57 1 A58 1 A59 1 A59.0 1 A59.8 1 A59.9 1 A60

+

# # # #

# # # #

Klamidijske infekcije pelveoperitoneuma i drugih genitourinarnih organa Klamidijska infekcija genitourinarnog sustava, nespecificirana Šankroid Granuloma inguinale Trihomonijaza

Ulcus molle Donovanoza Leukorrhoea (vaginalis) koju uzrokuje Trichomonas (vaginalis)

# # #

# # #

Urogenitalna trihomonijaza Trihomonijaza druge lokalizacije Trihomonijaza, nespecificirana Anogenitalni herpes (herpes simplex) Herpesvirusna infekcija genitalnog i urogenitalnog sustava Herpesvirusna infekcija perianalne koţe i rektuma Anogenitalna herpesvirusna infekcija, nespecificirana

Herpesvirusna infekcija genitalnog sustava: - ţene+ (N77.0-N77.1*)

1 A60.0 1 A60.1 1 A60.9

# # #

# # #

150159514.xls.ms_office

2/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

1 A63 1 A63.0 1 A63.8 1 A64 1 A74.9 # # # # # # # #

Opis Isključuje: Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, - molluscum contagiosum (B08.1) nesvrstane drugamo - papilom cerviksa (D26.0) Anogenitalne (venerične) bradavice Druge specificirane bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane Klamidijska infekcija, nespecificirana

Naziv

Venerične bolesti BPO Klamidijaza BPO Uključuje: - cervikalnu intraepitelijalnu neoplaziju (CIN), stupanj III. sa ili bez spomena teške displazije Isključuje: - melanom in situ cerviksa (D03.5) - tešku displaziju cerviksa BPO (N87.2) Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom plo Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome

2 D06

Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)

2 D06.0

#

#

Karcinom in situ endocerviksa

2 D06.1

#

#

Karcinom in situ egzocerviksa

2 D06.7

#

#

Karcinom in situ ostalih dijelova cerviksa

2 D06.9

#

#

Karcinom in situ cerviksa, nespecificiranog

150159514.xls.ms_office

3/63

9 # # # # # # # # # # Vidi Morfologiju novotvorina! M8380/0 Endometroidni adenom BPO M8381/0 Endometroidni adenofibrom BPO M8441/0 Serozni cistadenom BPO M8450/0 Papilarni cistadenom BPO M8460/0 Papilarni serozni cistadenom BPO M8461/0 Papilom seroznih površina M Uključuje: .fibromiom maternice Vidi Morfologiju novotvorina! M8930/0 Endometrijalni stromalni čvor 2 D27 # # Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija) Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ţenskih spolnih organa 2 D28 2 D28.0 2 D28.7 2 D28.0 2 D25.dobroćudnu novotvorinu maternice sa šifrom za morfologiju M889 i šifrom za ponašanje /0 . nespecificirane Uključuje: Opis .xls.ms_office 4/63 . nespecificiran Ostale dobroćudne novotvorine maternice Dobroćudna novotvorina vrata maternice Dobroćudna novotvorina tijela maternice Dobroćudna novotvorina ostalih dijelova maternice Dobroćudna novotvorina maternice.adenomatozni polip .2 2 D25.1 2 D26. Direkcija Zagreb.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Lejomiom maternice Submukozni lejomiom maternice Intramuralni lejomiom maternice Supserozni lejomiom maternice Lejomiom maternice.2 2 D28.0 2 D26.9 2 D26 2 D26.koţu ţenskih spolnih organa Dobroćudna novotvorina stidnice (vulve) Dobroćudna novotvorina rodnice (vagine) Dobroćudna novotvorina jajovoda i sveza (ligamenata) Dobroćudna novotvorina ostalih specificiranih ţenski spolnih organa Dobroćudna novotvorina ţenskog spolnog organa. nespecificiranog Fallopijeva tuba Maternični ligament (široki) (okrugli) 150159514.1 2 D28.7 2 D26. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 2 D25 2 D25.HZZO.1 2 D25.

1 14 N71.0 14 N71. Hydrosalpinx Uključuje: .apsces: .uterini apsces Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).0 14 N70. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).piosalpinks . nespecificiran 14 N71 14 N71.9 # # # # # # Salpingitis i ooforitis Akutni salpingitis i oophoritis Kronični salpingitis i ooforitis Salpingitis i ooforitis.ms_office 5/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: . osim vrata (cerviksa) Akutna upala maternice Kronična upala maternice Upala maternice nespecificirana 150159514.9 # # # # # # Upala maternice.salpingo-oophoritis .ovarija .tuboovarijsku upalnu bolest Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.jajovoda .xls.metritis .HZZO.miometritis .piometru . Direkcija Zagreb. 14 N70 14 N70.endo(mio)metritis .tuboovarijalni .1 14 N70.

0 14 N74.5 # # # # # # # # # # # # Akutni parametritis i zdjelični celulitis apsces: Kronični parametritis i celulitis zdjelice Nespecificirani parametritis i zdjelični celulitis Akutni zdjelični peritonitis Kronični zdjelični peritonitis Zdjelični peritonitis nespecificiran 14 N73.2 14 N73.parametrija. sa ili bez erozije ili ektropije . nespecificirana Zdjelična infekcija ili upala u ţena BPO Upalni poremećaji zdjelice ţena u bolestima svrstanima drugamo Tuberkulozna infekcija vrata maternice (A18.A52.0 bez oznake kronično ili akutno 14 N72 14 N73 # # Upale vrata maternice Druge zdjelične upale u ţena 14 N73.pelvične peritonealne priraslice (N99.3 14 N73.Zdjelični celulitis. Apsces: .6 14 N73.4) Ţenska zdjelična upalna bolest.Endocervicitis.1 14 N74.1+) Sifilitična zdjelična upala u ţene (A51.4+. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).Egzocervicitis.9 14 N74 14 N74.ligamenta lata.erozij Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.postproceduralne (nakon medicinskih postupaka) .ms_office 6/63 . označen kao akutni .HZZO. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).2 * * * * # # # # # # Zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) u ţena Druge specificirane ţenske pelvične upalne bolesti Isključuje: .xls. sa ili bez erozije ili ektropije Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.7+) Tuberkulozni endometritis # # # # # # 150159514. sa ili bez erozije ili ektropije . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cervicitis. označen kao akutni Svako stanje u N73.0 14 N73. Direkcija Zagreb.0 specificirano kao kronično Svako stanje u N73.1+) Tuberkulozna zdjelična upala u ţene (A18. ţenski.8 14 N73. Isključuje: .1 14 N73. označen kao akutni .4 14 N73.

4 14 N76. nespecificirana Bartholinitis Opis Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.subakutni Vulvitis BPO Furunkul vulve 14 N76 Druga upala rodnice (vagine) i vulve (stidnice) 14 N76.HZZO.2) Vaginitis BPO .3 14 N76.0 14 N75.9 * * OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Gonokokna zdjelična upala u ţene (A54.akutni Vulvovaginitis .3 * 14 N74.1 14 N76.Vulvovaginitis: .senilni (atrofični) vaginitis (N95. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 14 N74.kronični .8 14 N75 14 N75. Isključuje: .0 # # Akutni vaginitis (akutna upala rodnice) 14 N76.BPO .2 14 N76.xls.6 14 N76.2+) # # # # # # # # # # # # Klamidijska zdjelična upala u ţene (A56. Direkcija Zagreb.1 14 N75. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).4 14 N74.8 14 N77 * # # # # # # # # # # # # # # Subakutni i kronični vaginitis Akutni vulvitis (akutna upala stidnice) Subakutni i kronični vulvitis Apsces vulve Ulceracija vagine Ulceracija vulve Druga specificirana upala vagine i vulve Vulvovaginalna ulceracija i upala u bolestima svrstanima drugamo 150159514.ms_office 7/63 .8 14 N75.5 14 N76.1+) Zdjelični upalni poremećaji ţene u drugim bolestima svrstanima drugamo Bolesti Bartholinove ţlijezde Cista Bartholinove ţlijezde Apsces Bartholinove ţlijezde Druge bolesti glandule Bartholini Bolest Bartholinove ţlijezde.

1 14 N80.cistokelom (N81.8 14 N80.uretrokelu s: .4) .5 14 N80.1) .6 14 N80.9 * * # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Vaginitis.kandidijaze (B37.2 14 N80.xls.3 14 N80.infekcije koju uzrokuje Enterobius vermicularis (B80+) Ulceracija vulve u Behcetovoj bolesti (M35.3+) .prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije (N99.genitalni prolaps koji komplicira trudnoću i poroĎaj (O34.3) Isključuje: .2+) Adenomioza 14 N81 Prolaps ţenskih genitala 14 N81.0 # # Ţenska uretrokela Isključuje: .0 14 N80.ms_office 8/63 . vulvitis i vulvovaginitis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo Vulvovaginalna ulceracija i upala u drugim bolestima svrstanima druggamo Endometrioza Endometrioza maternice Endometrioza ovarija Endometrioza tube uterine Endometrioza pelvičnog peritoneuma Endometrioza rektovaginalnog septuma i vagine Endometrioza crijeva Endometrioza koţnog oţiljka Druga endometrioza Endometrioza.1+) Vaginitis.tuberkulozi (A18.0 * # # Ulceracija vulve u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo 14 N77.4 14 N80.2-N81.0+) .5) . Direkcija Zagreb. vulvitis i vulvonaginitis kod . nespecificirana Opis Ulceracija vulve u: .1 14 N77. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N77.0+) .4) 150159514.HZZO.prolaps i herniju jajnika i jajovoda (N83.herpesvirusne (herpes simplex) infekcije (A60.herpesvirusnoj (herpes simplex) infekciji (A60.prolaps maternice (N81.8 14 N80 14 N80.

2N81.cervikovezikalna .1) Fistula: .9 14 N82 14 N82.2N81.uretrovaginalna .Prolaps (prednje) vaginalne stijenke BPO Isključuje: .1 # # Cistokela 14 N81.0 # # # # # # Rektokela Drugi prolaps ţenskih genitala Prolaps ţenskih genitala.uterovezikalna 14 N81.Maternični prolaps .ureterovaginalna .HZZO.prolaps rektuma (K62.uteroureterična .3) .ms_office 9/63 .2N81. nespecificiran 14 N81. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cistokela s uretrokelom .6 14 N81.Maternični prolaps trećega stupnja Prolaps maternice BPO Isključuje: .8 14 N81.Stara laceracija mišića zdjeličnoga dna Isključuje: .4) Deficijentan perineum .drugoga stupnja Procidencija (maternice) BPO .cistokelu s prolapsom maternice (N81.5 # # Vaginalna enterokela 14 N81.3 14 N81. Direkcija Zagreb.rektokela s prolapsom uterusa (N81.enterokelu s prolapsom maternice (N81. nespecificiran Fistule koje zahvaćaju ţenski genitalni trakt # # Vezikovaginalna fistula 14 N82.1 # # Druge fistule ţenskog genito-urinarnog trakta 150159514.2 14 N81.4) Prolaps straţnje vaginalne stijenke Isključuje: .xls.4 # # # # # # Nepotpuni uterovaginalni prolaps Potpuni uterovaginalni prolaps Uterovaginalni prolaps.prvoga stupnja .vezikointestinalnu fistulu (N32.4) Prolaps cerviksa BPO .

1) .Jednostavna cista jajnika Isključuje: .xls.7 14 N83. "peteljke" jajnika i jajovoda 14 N83.razvojnu (Q50.HZZO.7) Sindrom razdora širokog ligamenta (AllenMasters) 150159514.2 14 N82.sindrom policističnih jajnika (E28.7) .0 14 N83.neoplastičnu (D27) .1) Cista Graafova folikula . Direkcija Zagreb.hematometrom (N85.8 14 N82.4 # # # # # # Druge i nespecificirane ovarijske ciste Stečena atrofija jajnika i jajovoda (Falopijeve tube) Prolaps i hernija jajnika i jajovoda 14 N83.3 14 N83.ovarijsku cistu: .5 # # Torzija jajnika.2) 14 N83.vaginoperinealna 14 N82.5 14 N82.Hemoragijska folikularna cista (jajnika) Hemoragijska cista ţutog tijela Retencijska cista jajnika .akcesorne tube . jajovoda i širokog ligamenta Torzija: .hematokolposom (N89.9 14 N83 14 N83.2 14 N83.4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Fistula izmeĎu rodnice i tankog crijeva # # # # Fistula izmeĎu rodnice i debeloga crijeva Druge fistule ţenskoga intestinalno-genitalnoga trakta Opis Rektovaginalna fistula Intestinouterina fistula Fistula: .6 14 N83. jajovoda i širokog ligamenta Folikularna cista jajnika Cista ţutog tijela (corpus luteum) # # # # Isključuje: .hidrosalpinks (N70.ms_office 10/63 .hidatidne ciste (Morgagnijeve) Isključuje: .hematosalpinks s: .8 # # # # # # Haematosalpinx Hematom širokog ligamenta (ligamentum latum) Drugi neupalni poremećaji jajnika. nespecificirana Neupalni poremećaji ovarija. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N82.izmeĎu maternice i trbušne stijenke .1 # # # # # # Fistule izmeĎu ţenskog genitalnog trakta i koţe Druge fistule ţenskoga genitalnog sustava Fistula ţenskoga genitalnoga trakta.3 14 N82.

3 14 N84.adenomatozni polip (D28.0 14 N84.1 14 N84.2 # # Hipertrofija uterusa 150159514.1 # # # # Glandularna hiperplazija endometrija Adenomatozna hiperplazija endometrija Isključuje: .polipoidnu hiperplaziju endometrija (N85.polip tijela maternice .prolaps maternice (N81.-) Hiperplazija endometrija: .cistična .0 14 N85.endometrija .8) Polip: .-) .polip posteljice (O90.HZZO.hipertrofiju maternice u babinjama (O90.-) .-) .8 14 N84. izuzevši vrat 14 N85. nespecificiran 14 N85 Drugi neupalni poremećaji maternice.8) 14 N85.2 14 N84. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N83.endometriozu (N80.glandularno cistična (ţljezdano cistična) .upalnu bolest maternice (N71.neupalne poremećaje cerviksa (N86-N88) .0) Mukozni polip cerviksa Polip labija 14 N84.9 # # # # # # # # # # # # Polip tijela maternice Polip vrata maternice Polip rodnice Polip vulve Polip drugih dijelova ţenskog genitalnog trakta Polip ţenskog genitalnog trakta. jajovoda i širokog # # ligamenta.BPO .xls. nespecificirani Opis 14 N84 Polip ţenskoga genitalnog trakta Isključuje: .polipoidna Hiperplazija endometrija. Direkcija Zagreb.maternice BPO Isključuje: .ms_office 11/63 . atipična (adenomatozna) Zadebljana ili uvećana maternica Isključuje: .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neupalni poremećaji jajnika.

4) Isključuje: .6 # # # # Inverzija maternice Intrauterine sinehije (srasline) 14 N85.Everzija cerviksa Isključuje: .2) Hematosalpinks s hematometrom Isključuje: .2) .9 # # # # # # Hematometra Drugi specificirani neupalni poremećaji maternice Neupalni poremećaj maternice. stečena .5.8 14 N85.HZZO.s cervicitisom (N72) Isključuje: .4 # # Malpozicija maternice 14 N85.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # Subinvolucija maternice Naziv Isključuje: Opis . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N85. Direkcija Zagreb.Retroverzija Isključuje: .7 14 N85. BPO Dekubitalni (trofični) ulkus cerviksa .Fibroza maternice BPO Poremećaj maternice.8) Anteverzija .hematometru s hematokolposom (N89.5 14 N85.subinvoluciju maternice u babinjama (O90. nespecificiran 14 N86 14 N87 14 N87.7) Atrofija maternice.one koje kompliciraju trudnoću i poroĎaj (O34.karcinom in situ cerviksa (D06.Retrofleksija .-) Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN). stupanj i Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN) stupanj II 14 N85.ms_office 12/63 .poslijeporoĎajnu inverziju maternice (O71.1 # # Erozija i ektropija vrata maternice Displazija vrata maternice # # # # Blaga cervikalna displazija Umjerena cervikalna displazija 150159514. O65.0 14 N87.xls.neposrednu porodnićku traumu (O71.

onu koja komplicira poroĎaj (O65.9 # # # # Teška cervikalna displazija nesvrstana drugamo Displazija vrata maternice.2 14 N87.2) .0) 14 N87.neposrednu porodničku traumu (O71.3) Isključuje: .neposrednu porodničku traumu (O71.5) Ispitivanje i tretman (suspektne) cervikalne inkompetencije u ţene koja nije trudna Isključuje: .2) .3 14 N88.polip cerviksa (N84. nespecificirana 14 N88 14 N88.8 14 N88.ms_office 13/63 .4 14 N88.1 14 N88.cervikalnu intraepitelnu neoplaziju (CIN) stupanj III sa spomenutom teškom displazijom ili bez nje (D06.Ca in situ vagine (D07.3) Isključuje: .onu koja komplicira trudnoću (O34.0 # # Drugi neupalni poremećaji vrata maternice Leukoplakija vrata maternice 14 N88.3) Isključuje: .-) .senilni (atrofični) vaginitis (N95.xls. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Teška cervikalna displazija BPO Isključuje: .2 # # # # Stara laceracija vrata maternice Striktura i stenoza vrata maternice 14 N88.upalna bolest cerviksa (N72) .onu koja pogaĎa fetus ili novoroĎenče (P01.trihomonasna leukoreja (iscjedak) (A59.-) Isključuje: . Direkcija Zagreb. nespecificiran 14 N89 Drugi neupalni poremećaji rodnice 150159514.1) Priraslice vrata maternice (adhezije) Isključuje: .upala vagine (N76.0) .9 # # # # # # # # Insuficijencija vrata maternice Hipertrofično izduţenje vrata maternice Drugi specificirani neupalni poremećaji vrata maternice Neupalni poremećaji vrata maternice.HZZO.

HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N89. nesvrstana drugamo Displazija vagine. Direkcija Zagreb.0 14 N89.postoperativne adhezije vagine (N99.8) .Tijesni introitus Isključuje: .adhezije .6 14 N89.2 14 N89.neposrednu porodničku traumu (O70. nespecificirana Leukoplakija vagine Vaginalne: .vaginalnu intraepitelnu neoplaziju (VAIN) trećega stupnja sa spomenutom jakom displazijom ili bez nje (D07.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Blaga (laka) vaginalna displazija Umjerena vaginalna displazija Opis Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) prvoga stupnja Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) drugoga stupnja Teška vaginalna displazija BPO Isključuje: . O71.stenoza Isključuje: .3) Hematokolpos s hematometrom ili hematosalpinksom Leukoreja (bijelo pranje) BPO .5 # # Striktura i atrezija vagine 14 N89.7 # # # # Čvrst himenski prsten Hematokolpos (haematocolpos) 14 N89.7-O71. nespecificiran 150159514.9 # # # # Drugi specificirani neupalni poremećaji rodnice Neupalni poremećaj rodnice.staru laceraciju koja zahvaća mišiće zdjeličnoga dna (N81.3 14 N89.2) 14 N89.Pesarski ulkus rodnice Isključuje: .Stari razdor (laceracija) rodnice .8 14 N89.-.xls.4.2) Rigidni himen .neperforirani himen (Q52.O71.ms_office 14/63 .4 # # # # # # Teška vaginalna displazija.8) 14 N89.

upalu stidnice (N76.xls.8 14 N90.0 14 N91..ms_office 15/63 .1) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N90 14 N90.5 14 N90. nespecificirane drugdje Displazija vulve.7 14 N90. BPO Menstruacija koja je oskudna i rijetka od početka 14 N90.7-O71.1 # # # # Drugi neupalni poremećaji vulve i perineuma (stidnice i meĎice) Blaga (laka) vulvarna displazija Umjerena vulvarna displazija Opis Isključuje: .2 14 N90. Direkcija Zagreb.3 # # # # # # # # # # # # # # # # Teška vulvarna displazija.Krauroza Stenoza vulve Hipertrofija labija Adhezija stidnice (vulve) . nespecificirana Primarna oligomenoreja 150159514.1) Distrofija .HZZO.vulvarnu intraepitelnu neoplaziju (VIN) trećega stupnja.9 14 N91 14 N91.4 14 N90.8) .3 14 N90.neposrednu porodničku traumu (O70.6 14 N90.1 14 N91. sa ili bez spomena o teškoj displaziji (D07.-) Izostala menstruacija (menstruacija nije nastupila) u pubertetu Izostala menstruacija u ţene koja ju je ranije imala Izostala menstruacija.karcinom "in situ" vulve (D07. nespecificirana Leukoplakija vulve Atrofija vulve Hipertrofija vulve Vulvarna cista Drugi specificirani neupalni poremećaji vulve i perineuma Neupalni poremećaj vulve i perineuma.Hipertrofija klitorisa Isključuje: . nespecificiran Izostala.-) Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) prvoga stupnja Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) drugoga stupnja Teška vulvarna displazija BPO Isključuje: .O71.2 14 N91. oskudna i rijetka menstruacija # # # # # # # # Primarna amenoreja Sekundarna amenoreja Amenoreja.0 14 N90.disfunkciju jajnika (E28.

ms_office 16/63 . nespecificirana 150159514. nespecificirana Prekomjerna.N91.0) Obilne mjesečnice BPO .3 # # # # Prekomjerna menstruacija u pubertetu Ovulacijsko krvarenje 14 N92. Direkcija Zagreb.2 14 N92.1 # # Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim ciklusom 14 N92.xls.4 14 N91.5 14 N92 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Sekundarna oligomenoreja Oligomenoreja.Pubertetno krvarenje Pravilno (redovito) intermenstruacijsko krvarenje Menoragija ili metroragija .Pubertetna menoragija .5) .3.postmenustruacijsko krvarenje (N95. učestala i nepravilna menstruacija Prekomjerna i učestala menstruacija s pravilnim (regularnim) ciklusom Opis Oskudna i rijetka menstruacija u ţene s prije normalnom mjesečnicom Hipomenoreja BPO Isključuje: .skraćenim razmacima ili prekomjernim krvarenjem (N92.Menometroragija .4 14 N92. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N91.preklimakterična .produţenim razmacima ili oskudnim krvarenjem (N91.mjesečnica BPO Isključuje: .premenopauzalna Neredovito: .Nepravilni skraćeni razmaci izmeĎu menstruacijskog krvarenja .5 # # # # Prekomjerno krvarenje u doba predmenopauze Druga specificirana iregularna (neredovita) menstruacija 14 N92.6 # # Neregularna menstruacija.Metroragija Prekomjerno krvarenje povezano s početkom menstruacijskih ciklusa .iregularne menstruacije s: .menopauzalna .1) 14 N92.Menoragija BPO .krvarenje BPO .HZZO.klimakterična .0 # # 14 N92.Polimenoreja Iregularno krvarenje izmeĎu menstruacija .

0) Isključuje: .pseudomenstruaciju (laţnu mjesečnicu) (P54.4) .0 14 N94.osteoporoza (M81.8 14 N93.3 14 N94.prijevremenu (preuranjenu) menopauzu BPO (E28.6) Isključuje: .6) 14 N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji 150159514.4 14 N94.8 14 N94.postmenopauzalna: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N93 14 N93.psihogenu dispareuniju (F52.s patološkom frakturom (M80. nespecificirana Druga nespecificirana stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Nespecificirano stanje u vezi sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Isključuje: .0) .0 14 N93.uretritis (N34.1 14 N94.9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo nenormalno maternično i vaginalno krvarenje Opis Isključuje: .HZZO.2 14 N94.9 14 N94 14 N94.6 14 N94.2) .neonatalno vaginalno krvarenje (P54.ms_office 17/63 .5 14 N94.0) .prekomjerno krvarenje u doba premenopauze (N92. Direkcija Zagreb.6) Postkoitalno i kontaktno krvarenje Drugo specificirano nenormalno maternično i vaginalno Disfunkcijsko ili funkcionalno uterino ili krvarenje vaginalno krvarenje BPO Nenormalno maternično i vaginalno krvarenje. nespecificirano Bol i druga stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Intermenstruacijska bol Dispareunija Vaginizam Sindrom premenstrualne napetosti Primarna dismenoreja Sekundarna dismenoreja Dismenoreja.psihogeni vaginizam (F52.xls.6) .

3) Simptomi kao vrućina obraza ("valunzi") nagla zajapurenost. nespecificiran Ispitivanje ili skrb o ţeni koja nije trudna .krvarenje povezano s artificijelnom menopauzom (N95. nesanica.1 # # Menopauzalna i druga ţenska klimakterična stanja 14 N95.ms_office 18/63 .9 # # # # # # # # Postmenopauzalni atrofični vaginitis Stanja povezana s artificijelnom menopauzom Drugi specificirani menopauzalni i perimenopauzalni poremećaji Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi. Direkcija Zagreb.0 # # Postmenopauzalno krvarenje Opis Isključuje: . glavobolja. povezani s menopauzom Isključuje: .nemogućnost postizanja trudnoće .3) Sindrom nakon arteficijalne menopauze 14 N95. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N95.relativnu neplodnost (N96) 14 N96 # # Ţena s habitualnim pobačajem 14 N97 14 N97.sadašnju trudnoću (O26.sterilnost.xls.one povezane s artificijelnom menopauzom Senilni (atrofični) vaginitis Isključuje: .0 # # Ţenska neplodnost Ţenska neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom ovulacije) 150159514. manjak koncentracije.s pobačajem u tijeku (O03-O06) Uključuje: .Relativna neplodnost Isključuje: .2) .3 14 N95.onaj povezan s artificijalnom menopauzom (N95.8 14 N95.HZZO.2 14 N95. ţenska BPO Isključuje: .

9 # # # # Druge komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Komplikacija povezana s umjetnom oplodnjom.1 14 N98. nespecificirana Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Infekcija povezana s umjetnom oplodnjom Opis Povezana s priroĎenom anomalijom tube .3) Striktura uretre nakon kateterizacije 150159514.s patološkom frakturom (M80.1 # # Ţenska neplodnost tubarnog podrijetla 14 N97. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N97.1 # # Poremećaji genitourinarnog sustava nakon postupaka (operacija) nesvrstani drugamo Postoperativna striktura uretre Isključuje: .3 14 N97.4) .Tubarni: .iradijacijski cistitis (N30.8 14 N98.HZZO.1) .9 14 N98 14 N98.supruga 14 N99 14 N99.2 14 N97.0 # # # # # # # # # # # # Ţenska neplodnost materničnog podrijetla Ţenska neplodnost cervikalnog podrijetla Ţenska neplodnost povezana s muškim čimbenicima Ţenska neplodnost drugog podrijetla Ţenska neplodnost.okluzija .Neimplantacija jajeta 14 N98.2 14 N98.osteoporoza nakon odstranjenja jajnika (M81.xls.4 14 N97.3 # # # # # # Hiperstimulacija ovarija Komplikacije pri uvoĎenju oploĎenog jajašca nakon oplodnje in vitro Komplikacije pri uvoĎenju embrija kod prijenosa embrija Hiperstimulacija jajnika: .donora .8 14 N97.povezana s induciranom ovulacijom 14 N98.1) .stenoza Povezana s priroĎenom anomalijom maternice .stanja povezana s artificijelnom menopauzom (N95.BPO .blok . Direkcija Zagreb.ms_office 19/63 . nespecificirana Komplikacije umjetne oplodnje od strane: .

malignu hidatidoznu molu (D39. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N99.-.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Postoperativne adhezije rodnice # # # # # # # # # # Prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije Postoperativne zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) Oštećena funkcija vanjskog ušća urinarnoga trakta Opis Drugi postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava Sindrom "rezidualnog" (zaostalog) jajnika Postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava.7) Ruptura tube zbog trudnoće .-.u trbušnoj stijenci Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.2 14 N99.0 15 O00.xls.2) 15 O00 Izvanmaternična trudnoća 15 O00. nespecificirani Uključuje: .5 14 N99.u rogu maternice . Isključuje: .ms_office 20/63 .8 15 O00.zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći (O36. Direkcija Zagreb.3 14 N99.1 15 O00. Isključuje: .3) .poroĎaj za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći (O83.HZZO. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.Tubarni pobačaj Trudnoća: .intraligamentarna .8 14 N99.u vratu maternice .2 # # # # # # Abdominalna trudnoća Tubarna trudnoća Ovarijalna trudnoća 15 O00. nespecificirana 15 O01 Mola hydatidosa 150159514.4 14 N99.rupturu izvanmaternične trudnoće Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.9 # # # # Ostale izvanmaternične trudnoće Izvanmaternična trudnoća. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.

neostvareni pobačaj s: .mesnata .odumrlim jajašcem (O02.0) 15 O01. Direkcija Zagreb.0) Mola: . nespecificiran 150159514.0) . BPO Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.0) .Vezikularna mola.u maternici.ms_office 21/63 .-) nehidatidoznom (O02. Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O01.8 15 O02.odumrlim jajašcem (O02. BPO . upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.0 15 O01.HZZO.-) nehidatidoznom (O02.9 # # # # Ostali specificirani abnormalni produkti začeća Abnormalni produkt začeća.one s: .fetus papyraceus (O31.Jajašce s patološkim značajkama Rana fetalna smrt sa zadrţavanjem mrtvog fetusa Isključuje: .9 # # Mola hidatidoza. nespecificirana 15 O02 Ostali abnormalni produkti začeća 15 O02.molom: hidatidoznom (O01.0) Isključuje: .1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Klasična mola hidatidoza # # Nepotpuna i parcijalna hidatidozna mola Opis Potpuna mola hidatidoza Vidi Morfologiju novotvorina! M9103/0 Djelomična hidatiformna mola Vidi Morfologiju novotvorina! M9100/0 Hidatiformna mola BPO .-.1 # # Neostvatreni pobačaj (Missed abortion) (Abortus retentus) 15 O02.Bolest trofoblasta.0 # # Odumrlo jajašce i nehidatidozna mola 15 O02.molom: hidatidoznom (O01. BPO .xls.karneozna .

terapijski pobačaj 15 O03 15 O03.2) Spontani pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.8 15 O03.pobačaj Uključuje: .9 # # # # 15 O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj 150159514.xls.pobačaj Uključuje: . kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08.prekid trudnoće .1 15 O03.3O08.pobačaj Uključuje: . nepotpuni. potpuni ili nespecificirani.pobačaj Uključuje: . kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Napomena: Nepotpuni pobačaj uključuje zadrţane produkte začeća nakon pobačaja.pobačaj Uključuje: .2 # # # # # # 15 O03.pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: .2) Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: . nepotpuni. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08.9) Spontani pobačaj. Uključuje: . nepotpuni.ms_office 22/63 . potpuni ili nespecificirani. bez komplikacija Spontani pobačaj.1) Spontani pobačaj.5 15 O03.legalni .pobačaj Uključuje: .0 15 O03.HZZO.9) Spontani pobačaj.4 # # # # Spontani pobačaj Spontani pobačaj. potpuni ili nespecificirani. potpuni ili nespecificirani.pobačaj Uključuje: .0) Spontani pobačaj.3 15 O03. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. nepotpuni. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08.6 15 O03. nepotpuni.terapijski .1) Spontani pobačaj. bez komplikacija 15 O03. Direkcija Zagreb.3O08.7 # # # # # # 15 O03. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.0) Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: .

1 # # 15 O04.prekid trudnoće .legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski pobačaj Uključuje: . bez . kompliciran kasnim ili obilnim .HZZO. nepotpuni.terapijski pobačaj 150159514. s .legalni kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa .legalni kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih .9) . Direkcija Zagreb.terapijski organa (sa stanjima u O08.0) .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.2 # # 15 O04.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. nepotpuni.3 # # 15 O04.terapijski krvarenjem (sa stanjima u O08.terapijski pobačaj Uključuje: .terapijski pobačaj Uključuje: .1) .terapijski sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.legalni ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u . nepotpuni.0 # # 15 O04. .2) .ms_office 23/63 .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski pobačaj Uključuje: .3. nepotpuni. . potpuni ili . kompliciran infekcijom genitalnog .terapijski komplikacija .terapijski pobačaj Uključuje: .terapijski kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. .legalni nespecificirani. potpuni ili .0) .legalni nespecificirani.6 # # Uključuje: .terapijski stanjima u O08.5 # # 15 O04.legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj. nepotpuni.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.1) .terapijski O08.xls. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04.terapijski pobačaj Uključuje: .4 # # 15 O04.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.prekid trudnoće .O08.

potpuni ili nespecificirani.legalni nespecificirani.1) Ostali pobačaj.0 15 O05. potpuni ili nespecificirani. nepotpuni.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.2) .3.1) Ostali pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.O08.terapijski (sa stanjima u O08. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08.9 15 O05 # # Uključuje: .1 15 O05. potpuni ili .6 15 O05.terapijski nespecificirani.9) . bez komplikacija Ostali pobačaj. nepotpuni. potpuni ili .terapijski O08.HZZO. potpuni ili .5 15 O05. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.terapijski pobačaj Uključuje: .0) Ostali pobačaj. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04.3 15 O05.prekid trudnoće .8 # # 15 O04.ms_office 24/63 .legalni nespecificirani. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08. Direkcija Zagreb.3-O08. kompliciran embolijom (sa stanjima u .terapijski pobačaj Uključuje: .xls. bez komplikacija .legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08.2 15 O05.4 # # # # # # # # # # 15 O05.0) Ostali pobačaj. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.terapijski pobačaj Ostali pobačaj Ostali pobačaj. nepotpuni.7 # # # # # # 150159514.2) 15 O05. s ostalim i neoznačenim komplikacijama .9) Ostali pobačaj.7 # # 15 O04.2) Ostali pobačaj. potpuni ili nespecificirani.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. nepotpuni. nepotpuni.

HZZO. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.3# # O08.3O08. bez # # komplikacija Nespecificirani pobačaj Nespecificirani pobačaj. potpuni ili nespecificirani.6 15 O06.3-O08.1 15 O06.1) Nespecificirani pobačaj. potpuni ili nespecificirani. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.3 15 O06.0) Nespecificirani pobačaj.2) Nespecificirani pobačaj.5 # # 15 O06. nepotpuni.9) Ostali pobačaj.neuspio pokušaj indukcije pobačaja Isključuje: . nepotpuni.9 # # # # Uključuje: . Direkcija Zagreb. potpuni ili nespecificirani.9) Nespecificirani pobačaj.2) Nespecificirani pobačaj.xls. potpuni ili nespecificirani. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O05.1) Nespecificirani pobačaj. nepotpuni. nepotpuni.nepotpuni pobačaj (O03-O06) 15 O07 Neuspio pokušaj pobačaja 150159514. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08.8 15 O05.2 # # # # # # 15 O06.4 # # # # 15 O06.ms_office 25/63 .9 15 O06 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostali pobačaj. potpuni ili nespecificirani. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08. bez komplikacija Opis 15 O06. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.7 # # # # 15 O06.8 15 O06. potpuni ili nespecificirani. potpuni ili nespecificirani. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08.0 15 O06. bez komplikacija Nespecificirani pobačaj. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08. nepotpuni.9) Nespecificirani pobačaj.0) Nespecificirani pobačaj.

Direkcija Zagreb.5 15 O07.Upala zdjelič 15 O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08.2 sa stanjima u O08. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. bez # # komplikacija Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran embolijom Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran ostalim i nespecificiranim komplikacijama Drugi i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja bez # # komplikacija Opis sa stanjima u O08.0 15 O07.2 15 O07.3-O08.3-O08. # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.9 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. Za upotrebu ove kategorije upućuje se na pravila i upute za šifriranje morbiditeta u Svesku 2.7 15 O07.0 sa stanjima u O08. # # kompliciran embolijom Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .1 sa stanjima u O08.Upala perimetrija (perimetritis).6 15 O07.4 15 O07.9 Neuspio pokušaj pobačaja. BPO Opaska: Šifra je prije svega namijenjena za šifriranje morbiditeta.ms_office 26/63 .Upala jajnika (ooforitis).xls. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .0 sa stanjima u O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O07.2 sa stanjima u O08. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .1 sa stanjima u O08. BPO sa stanjima u O08. Upala endometrija (endometritis).8 15 O07.1 15 O07.9 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.HZZO. s # # ostalim i nespecificiranim komplikacijama Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.3 15 O07.0 # # Infekcija genitalnog sustava i zdjeličnih organa nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514.

4 15 O08.Bubreţno .rvnim ugruškom .masna Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .5 # # # # Zatajenje bubrega nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Metabolički poremećaji nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514.tubularna nekroza .plodovom vodom . nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .Uremija Neravnoteţa elektrolita nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 15 O08.1 # # Kasno ili obilno krvarenje nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08.zatajenje .septična ili septopijemična . Direkcija Zagreb.Intravaskularna koagulacija nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .Embolija: .zračna .septični šok (O08.0) Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .Cirkulatorni kolaps .3 # # Šok nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće 15 O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08.plućna .Šok (postoperativni) Isključuje: .xls.pijemična .Oligurija .nespecificirana .oslabljenje (akutno) . nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .HZZO.Sindrom defibrinacije(fibrinoliza).2 # # Embolija nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće Opis Afibrinogenemija.ms_office 27/63 .

poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest bubrega koja je i prije postojala.stanja s povećanom ili superponiranom proteinurijom (O11) Sva stanja u I10 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće. poroĎaja i babinja Sva stanja u I11 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće.ligamentum latuma .2 # # 150159514. kao komplikacija trudnoće.crijeva .navedena stanja sa prije postojećom proteinurijom Isključuje: .Infekcija mokraćnog sustava Komplikacija nakon pobačaja i izvanmaternične i Nespecificirana komplikacija nakon stanja molarne trudnoće.9 # # # # Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: Ostale komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i .HZZO. rascjep ili kemijsko oštećenje: .6 15 O08.1 # # 15 O10.maternice 15 O08.Laceracija. poroĎaja i babinja 15 O10 Hipertenzija koja je i prije postojala. poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala.ms_office 28/63 . poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest srca koja je i prije postojala. perforacija. poroĎaja i babinja 15 O10.vrata maternice .mokraćnoga mjehura .0 # # 15 O10. kao komplikacija trudnoće. kao komplikacija trudnoće.8 15 O08.Srčani zastoj molarne trudnoće .periuretralnoga tkiva .7 # # # # Oštećenje zdjeličnih organa i tkiva nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Ostale venske bolesti kao komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Opis Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: . poroĎaja i babinja Sva stanja u I12 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće. nespecificirana koja se mogu uvrstiti u O00-O07 Uključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08.xls. Direkcija Zagreb. kao komplikacija trudnoće.

ms_office 29/63 .Superponirana preeklampsija Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije Edemi u trudnoći Proteinurija u trudnoći Edemi u trudnoći s proteinurijom Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) bez značajne proteinurije Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) sa značajnom proteinurijom Blaga preeklampsija Teška preeklampsija Preeklampsija.1 15 O12.konvulzije nakon stanja u O10-O14 i O16 .9 # # Opis Sva stanja u I13 navedena kao razlog za Hipertenzivna bolest srca i bubrega koja je i prije porodničku skrb za vrijeme trudnoće.4 15 O10. u nespecificiranom razdoblju Hipertenzija u majke. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Sva stanja u I15 navedena kao razlog za Sekundarna hipertenzija koja je i prije postojala kao porodničku skrb za vrijeme trudnoće.1 15 O14. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O10. postojala.komplicirana povećanom Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa proteinurijom superponiranom proteinurijom . BPO Prolazna hipertenzija u trudnoći 150159514.0 15 O15.2 15 O15. nespecificirana Uključuje: . poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala kao komplikacija trudnoće. nespecificirana Stanja u O10. komplikacija trudnoće. Direkcija Zagreb.9 15 O16 # # # # # # # # # # Eklampsija Eklampsija u trudnoći Eklampsija u tijeku poroĎaja Eklampsija u babinjama Eklampsija.Blaga preeklampsija Isključuje: .HZZO.2 15 O13 15 O14 15 O14.xls. poroĎaja i babinja. kao komplikacija trudnoće.0 15 O12.superponiranu preeklampsiju (O11) Naziv # # # # # # # # # # # # # # 15 O15 15 O15.3 # # 15 O10. nespecificirana .0 15 O14.9 # # # # 15 O11 15 O12 15 O12..eklampsija s hipertenzijom uzrokovanom trudnoćom ili onom koja je prije postojala Hipertenzija u trudnoći.1 15 O15. nespecificirana Eklampsija.

blago ili nespecificirano.poroĎaja i babinja (O087.0 # # Bolesti vena kao komplikacije trudnoće Proširenje noţnih vena u trudnoći 150159514.7) .8 15 O20.2 # # # # Povraćanje u trudnoći s metaboličkim poremećajem Kasno povraćanje u trudnoći Povraćanje u trudnoći.0 15 O20. s metaboličkim poremećajima kao: .0 # # Povraćanje u trudnoći.1 15 O21. nespecificirano 15 O22 15 O22.9 # # # # Ostala povraćanja kao komplikacija trudnoće Povraćanje u trudnoći.trudnoću koja završava pobačajem Krvarenje specificirano kao posljedica prijetećeg pobačaja 15 O21.ms_office 30/63 .9 15 O21 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Krvarenje u ranoj trudnoći # # # # # # Prijeteći pobačaj Ostala krvarenja u ranoj trudnoći Krvarenje u ranoj trudnoći.blagi oblik 15 O21.-) Proširenje vena u trudnoći.ugljikohidratni deficit . Direkcija Zagreb.O08.pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00-O07.porodničku plućnu emboliju (O88.HZZO.xls. BPO 15 O21. započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće.navedena stanja kao komplikaciju: . nespecificirano Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis gravidarum) Opis Isključuje: . započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje u trudnoći. kao komplikacija trudnoće Upotrebljava se dodatna šifra ako se ţeli označiti uzrok.-) . Isključuje: .8 15 O21.dehidracija . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O20 15 O20. započelo nakon navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje uzrokovano bolešću svrstanom drugamo.neravnoteţa elektrolita Prekomjerno povraćanje.

2 15 O22.1 15 O23. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Perinealno .5 15 O23.1 15 O22.2 15 O24.tromboza. BPO .3 15 O23.4 15 O23.Vaginalno .xls.8 # # # # # # # # # # # # Proširenje vena u području spolovila u trudnoći Tromboflebitis površinskih vena u trudnoći Tromboflebitis dubokih vena u trudnoći Hemoroidi u trudnoći Tromboza moţdanih vena u trudnoći Ostale venske bolesti kao komplikacije u trudnoći Tromboflebitis noţnih vena u trudnoći Tromboza dubokih vena.0 15 O24.4 15 O22.3 15 O22.4 15 O24. nespecificiran Dijabetes melitus u trudnoći.flebopatija.u poroĎaju i babinjama # # # # # # # # # # # # Dijabetes melitus ovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus neovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus povezan s neishranjenošću koji je i prije postojao Dijabetes melitus koji je i prije postojao.ms_office 31/63 . prije poroĎaja Tromboza cerebrovenskog sinusa u trudnoći U trudnoći: . nespecificirana Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Infekcije bubrega u trudnoći Infekcije mokraćnoga mjehura u trudnoći Infekcije uretre u trudnoći Infekcije ostalih dijelova mokraćnog sustava u trudnoći Infekcija mokraćnog sustava u trudnoći.9 15 O23 15 O23.1 15 O24.5 15 O22. BPO . nespecificirana Infekcije spolnog sustava u trudnoći Ostala i nespecificirana infekcija mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći Infekcija genitourinarnog sustava u trudnoći.flebitis.0 15 O23.9 15 O24 15 O24. BPO 15 O22.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Venska bolest kao komplikacija u trudnoći.2 15 O23. BPO 150159514.3 15 O24. nespecificiran Dijabetes melitus nastao u trudnoći Dijabetes melitus u trudnoći. Direkcija Zagreb.HZZO. BPO Uključuje: .Vulvalno Opis 15 O22.

9 # # Ostala specificirana stanja vezana uz trudnoću Stanje vezano uz trudnoću.ţenu sa habitualnim pobačajem: .ms_office 32/63 . poroĎaju i babinjama Sublukscija simfize (pubisa) u trudnoći.1 15 O28.2) Isključuje: .5 # # # # # # # # Trudnička skrb za ţenu s habitualnim pobačajem Zaostalo intrauterino kontraceptivno sredstvo u trudnoći Herpes gestationis Hipotenzivni sindrom u majke Poremećaji jetrene funkcije u trudnoći. O12. Direkcija Zagreb.HZZO.0.hepatorenalni sindrom nakon trudova i poroĎaja (O90. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O25 15 O26 15 O26.s pobačajem u tijeku (O03-O06) .3 15 O26. nespecificirano Hipotenzivni sindrom u leţećem poloţaju Isključuje: . poroĎaju i babinjama 15 O26.4 15 O26.Bubreţna bolest Isključuje: .zbrinjavanje majke vezano uz fetus i amnionsku šupljinu i moguće probleme poroĎaja (O30-O48) 15 O28 15 O28.Periferni neuritis .7 # # 15 O26.2 15 O26.bez postojeće trudnoće (N96) 15 O26.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Neishranjenost u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja prije svega vezanih uz trudnoću # # # # Prekomjerno dobivanje na teţini u trudnoći Slabo dobivanje na teţini u trudnoći Opis Neishranjenost u poroĎaju i babinjama Isključuje: .0 15 O26.8 15 O26.dijagnostičke nalaze svrstane drugamo .traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) za vrijeme poroĎaja (O71.6) Umor i iscrpljenost .4) Isključuje: .xls.0 15 O28.edeme u trudnoći (O12.6 # # 15 O26.2 # # # # # # Abnormalni nalazi antenatalnog skrininga majke Abnormalni hematološki nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni biokemijski nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni citološki nalaz na antenatalnom skriningu majke 150159514.

ms_office 33/63 .komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije.3 15 O29. BPO3 .1 15 O29.8 15 O28. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O28.0 # # 15 O29.HZZO.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Abnormalni ultrazvučni nalaz na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni rendgnenološki nalaz na antenatalnom # # skriningu majke Abnormalni kromosomski i genski nalaz na # # antenatalnom skriningu majke Ostali abnormalni nalazi na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni nalaz na antenatalnom skriningu majke.3 15 O28.Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.Kompresivni kolaps pluća Srčani: Srčane komplikacije zbog anestezije za vrijeme .komplikacije zbog anestezije za vrijeme: .slabost Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog Moţdana anoksija zbog anestezije za vrijeme anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće Toksična reakcija na lokalnu anesteziju za vrijeme trudnoće Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije za vrijeme trudnoće 15 O29 15 O29. Direkcija Zagreb.pobačaja ili izvanmaternične ili molarne Komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće (O Aspiracijski pneumonitis .xls.2 15 O29.zastoj trudnoće .5 15 O28. analgezije ili drugog sedativnog sredstva za vrijeme trudnoće Isključuje: .4 # # # # # # # # 150159514.Mendelsonov sindrom Plućne komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće . # # nespecificiran Opis Uključuje: .4 15 O28.

komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću (O31.nepravilan prikaz jednog ili više fetusa (32. nespecificirana Opis 15 O30 15 O30.9 # # # # # # # # # # Višeplodna trudnoća Blizanačka trudnoća Troplodna trudnoća Četveroplodna trudnoća Ostala višeplodna trudnoće Višeplodna trudnoća.xls.0 15 O30.2) .odgoĎeni (kasniji) poroĎaj drugog blizanca.0 15 O31.ms_office 34/63 .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostale komplikacije zbog spinalne i epiduralne # # anestezije za vrijeme trudnoće # # # # # # Neuspjela ili oteţana intubacija za vrijeme trudnoće Ostale komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće Komplikacija zbog anestezije za vrijeme trudnoće.1 15 O30.-) 15 O31 15 O31.5 15 O29.2 15 O31. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O29.s prekidima u poroĎajnim trudovima (O64"Stisnuti" fetus 150159514.6 15 O29.1 15 O31.8 # # # # # # # # Komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Fetus papyraceus Nastavljena trudnoća nakon pobačaja jednog ili više fetusa Nastavljena trudnoća nakon intrauterine smrti jednog ili više fetusa Druge komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Višeplodna trudnoća BPO Isključuje: .7) .8 15 O29.5) . trećeg itd.8 15 O30. nespecificirana Isključuje: .HZZO.spojene blizance koji uzrokuju disproporciju (O33. (O63.2 15 O30. Direkcija Zagreb.

HZZO.2 15 O32. čelom i tjemenom 15 O32.5 15 O32.4 15 O32.8 15 O32. nespecificiranog Uključuje: . Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: . hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .navedena stanja kao razlog za opservaciju.1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog utvrĎenog ili suspektnoga nepravilnog stava fetusa Zbrinjavanje majke zbog nestabilna poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava zatkom Zbrinjavanje majke zbog poprečnog i kosog poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava licem.xls.9 # # # # # # # # # # # # # # Poloţaj fetusa: .3 15 O32. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke.0 15 O32. ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .navedena stanja s prekidima u trudovima (O65-O66) 15 O32 15 O32.ms_office 35/63 .kosi Izostanak spuštanja glavice preko ruba Zbrinjavanje majke zbog stava glavice visokog za termin zdjelice Zbrinjavanje majke zbog višeplodne trudnoće s nepravilnim stavom jednog ili više fetusa Zbrinjavanje majke zbog kombiniranog nepravilnog stava fetusa majke zbog drugog nepravilnog stava Zbrinjavanje fetusa Zbrinjavanje majke zbog nepravilnog stava fetusa.navedena stanja kao razlog za opservaciju.poprečni .navedena stanja s prekidom trudova (O65O66) 15 O33 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije 150159514.6 15 O32.

hidrops .8 15 O33.akralni teratom .tumor Cefalopelvična disproporcija. BPO 15 O33.navedena stanja kao razlog za opservaciju.4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # deformitetom zdjeličnih kostiju Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # jednakomjerno suţenom zdjelicom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem ulaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem izlaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane i od # # majke i od fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane neuobičajeno velikim fetusom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane hidrocefalijom fetusa Opis Zdjelični deformitet koji uzrokuje disproporciju. BPO Uključuje: .HZZO.ascites . ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .Fetalna disproporcija.1 15 O33.Fetalni: . BPO Suţenje ulaza zdjelice koje uzrokuje disproporciju Suţenje središnjega prostora zdjelice .Fetopelvična disproporcija.meningomijelokela . hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke.7 15 O33.9 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane drugim deformitetima fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije izazvane ostalim uzrocima Zbrinjavanje majke zbog disproporcije.5 15 O33.navedena stanja s prekidom trudova 15 O34 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti zdjeličnih organa 150159514.6 # # # # Disproporcija uzrokovana normalno oblikovanim fetusom . nespecificirane Spojeni blizanci .Suţenje izlaza zdjelice 15 O33.ms_office 36/63 . Direkcija Zagreb.2 15 O33. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O33.3 15 O33. BPO .0 15 O33.xls. BPO Suţena zdjelica koja uzrokuje disproporciju.

polipa tijela maternice .strikture ili stenoze vrata maternice maternice .tumora vrata maternice Zbrinjavanje majke zbog: .0 # # Zbrinjavanje majke zbog priroĎene malformacije maternice Opis Zbrinjavanje majke zbog: .xls. BPO (O75. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O34.dvostruke maternice .retroverzije 150159514.4) Zbrinjavanje majke zbog oţiljka uzrokovanog prijašnjim carskim rezom 15 O34.fibroma maternice Isključuje: . Direkcija Zagreb.zbrinjavanje majke zbog tumora vrata maternice (O34.polipa vrata maternice .5 # # Isključuje: Zbrinjavanje majke zbog oţiljka maternice uzrokovanog .prijašnjih kirurških zahvata na vratu maternice Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti vrata .4 # # 15 O34.dvoroge maternice Zbrinjavanje majke zbog: .3 # # 15 O34.7) Zbrinjavanje majke zbog s napomenom o insuficijenciji vrata maternice ili bez nje): .serklaţe Zbrinjavanje majke zbog insuficijencije vrata maternice .1 # # Zbrinjavanje majke zbog tumora tijela maternice 15 O34.HZZO.Shirodkarova šava Zbrinjavanje majke zbog: .prolapsa maternice u trudnoći .vaginalni poroĎaj nakon prijašnjega carskog prijašnjom operacijom reza.ms_office 37/63 .2 # # 15 O34.inkarceracije Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti .

6 # # Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti rodnice Zbrinjavanje majke zbog: . (stečene) .rigidnog perineuma .7 # # 15 O34.prijašnjih kirurških zahvata na vulvi ili perineumu .8 15 O34.podijeljene rodnice (vagina septa) ."venter propendens" Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti zdjeličnih .cistocele .fibroze perineuma .zbrinjavanje majke zbog proširenja vulvarnih i perinealnih vena u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Zbrinjavanje majke zbog: .strikture rodnice .tumora rodnice Isključuje: .prijašnjih kirurških zahvata na rodnici .HZZO.stenoze rodnice (priroĎene).rigidnog dna zdjelice Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti zdjeličnih organa.9 # # # # 150159514.Zbrinjavanje majke zbog proširenja rodničnih vena u trud 15 O34.rektokele organa .xls.tumora vulve Isključuje: . Direkcija Zagreb.ms_office 38/63 .prijašnjeg zahvata na dnu zdjelice . nespecificirane Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti vulve i perineuma 15 O34.

virusom rubeole Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano navikavanjem na lijekove (drug addiction) Isključuje: .-) Zbrinjavanje majke zbog sumnje na: .spinu bifidu Isključuje: .navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.2 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na malformaciju središnjega ţivčanog sustava u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na kromosomske abnormalnosti u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na hereditarne bolesti fetusa 15 O35.-) 15 O35.anencefaliju . hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili dovršenje trudnoće Isključuje: .5 15 O35.kromosomske abnormalnosti fetusa (O35.kromosomske abnormalnosti fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na (O35.3 15 O35.ms_office 39/63 .0 15 O35.1 15 O35.HZZO.xls.zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije (O33.poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) zbog terapijskog davanja lijekova (O68. Direkcija Zagreb.4 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano virusnom bolesti u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa alkoholom Isključuje: .6 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa lijekovima Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa zračenjem 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .1) 15 O35 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti i oštećenja fetusa 15 O35.1) oštećenje fetusa uzrokovano infekcijom u majke: .citomegalovirusom .

7 # # 15 O35.2 15 O36.neostvareni pobačaj (missed abortion) (O02.intrauterinim kirurškim zahvatom Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: Zbrinjavanje majke zbog sumnje na drugu abnormalnost .Izoimunizacija BPO (s fetalnim hidropsom) Hydrops fetalis .amniocentezom . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O35.bez povezanosti s izoimunizacijom Isključuje: .intrauterinim kontraceptivnim sredstvom uzrokovano ostalim medicinskim postupcima .poroĎajne trudove i poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) (O68.-) .BPO .4 # # Zbrinjavanje majke zbog intrauterine smrti 150159514.8 15 O35.ms_office 40/63 . Direkcija Zagreb.HZZO. nespecificirano Uključuje: .postupkom biopsije .hematološkim ispitivanjem Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa .listeriozom u majke i oštećenje fetusa .navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.Rh inkompatibilnost (s fetalnim hidropsom) ABO izoimunizacija .sindrom placent Anti-D (Rh) protutijela .toksoplazmozom u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na abnormalnost i oštećenje fetusa.xls.1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog drugih poznatih ili suspektnih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog Rh izoimunizacije Zbrinjavanje majke zbog druge izoimunizacije 15 O36.9 # # # # Opis Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: .3 # # # # Zbrinjavanje majke zbog fetalnog hidropsa Zbrinjavanje majke zbog znakova fetalne hipoksije 15 O36.0 15 O36. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za dovršenje trudnoće Isključuje: .1) Naziv 15 O36 15 O36.

0 # # # # # # # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog prekomjerna rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih specificiranih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog problema fetusa.12 # # # # # # Infekcija amnionske vreće i ovojnica Ostali specificirani poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Poremećaj amnionske tekućine i ovojnica.prijevremenu rupturu ovojnica (O42.-) Oligohidramnion bez spomena o rupturi ovojnica Amnionitis .2) Prijevremena ruptura ovojnica.placentarne insuficijencije . nespecificiranog Polyhydramnion Ostali poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Opis Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne: .0 15 O42. Direkcija Zagreb. utvrĎeno ili suspektno.8 15 O41.9 15 O40 15 O41 15 O41. velikog za dob (large for dates) # # Oligohidramnion 15 O41.9 15 O42 15 O42.6 15 O36.xls. početak trudova unutar 24 sata Prijevremena ruptura ovojnica.Chorioamnionitis .fetusa malenog za dob (small for dates) Zbrinjavanje majke zbog fetusa.male teţine (fetusa) za dob (light for dates) .HZZO. početak trudova nakon više od 7 dana 150159514.5 15 O36. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O36. početak trudova nakon 17 dana Prijevremena ruptura ovojnica.1 15 O41.1 15 O42.Placentitis # # # # # # Prijevremena ruptura ovojnica Prijevremena ruptura ovojnica.s terapijski odgoĎenim trudovima (O42.ms_office 41/63 .8 15 O36.11 15 O42.Membranitis .7 15 O36. početak trudova nakon Isključuje: 24 sata . nespecificiran Hydramnion Isključuje: .

5) .placentu previju (O44.infarkcija Nisko usaĎena posteljica.xls. # # terapijski # # Prijevremena ruptura ovojnica. nespecificirana Opis 15 O43 Poremećaji posteljice (placente) 15 O43. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O42.4) 15 O44.-) Transfuzija: . BPO Placenta circumvalata Placenta accreta Placenta increta Placenta percreta Placentarna: .ms_office 42/63 .prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.HZZO.9 15 O44 15 O44.2 # # Patološki urasla posteljica 15 O43.1 # # Placenta previja s krvarenjem 150159514."od blizanca k blizancu" Abnormalna posteljica.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv trudovi odloţeni Prijevremena ruptura ovojnica. bez krvarenja Isključuje: .disfunkcija . BPO ili s krvarenjem . bez krvarenja Nisko usaĎena posteljica.2 15 O42.0 15 O43.0 # # # # # # Ostali poremećaji posteljice Placentarni poremećaj.1 # # # # Sindrom placentarne transfuzije Malformacije posteljice 15 O43.Placenta previja BPO ili s krvarenjem: .poroĎaj kompliciran krvarenjem iz vasa praevia (O69. nespecificiran Placenta previja Placenta previja.8 15 O43.maternofetalna .marginalna .totalna Isključuje: .parcijalna . Direkcija Zagreb.fetomaternalna .-) .zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa uzrokovana placentarnom insuficijencijom (O36.

HZZO.8 15 O46.krvarenje u ranoj trudnoći (O20.placenta praevia (O44.-) Krvarenje prije poroĎaja (obilno) povezano s: . nespecificirano Laţni trudovi Laţni trudovi prije navršenog 37.1 15 O47.Prenesena trudnoća (post-term) Početak (spontani) poroĎaja prije navršenog 37.hiperfibrinolizom .hipofibrinogenemijom Abruptio placentae.0 15 O46.krvarenje u poroĎaju koje nije svrstano drugamo (067.9 15 O47 15 O47.diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .-) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O45 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Prijevremano odljuštenje posteljice (abruptio placentae) Opis Prijevremeno odvajanje posteljice s prekomjernim krvarenjem povezanim sa: .hiperfibrinolizom . tjedna trudnoće Laţni trudovi u navršenom 37.9 15 O48 15 O60 # # # # # # # # # # # # # # # # Krvarenje prije poroĎaja sa premećajem koagulacije Druga krvarenja prija poroĎaja Krvarenje prije poroĎaja.8 15 O45.ms_office 43/63 .-) .-) . BPO Isključuje: .xls.diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .0 15 O45. tjedna trudnoće 150159514. nespecificirani Produţena trudnoća Prijevremeni poroĎaj Laţno prenesena trudnoća (post-dates) . nespecificirano 15 O46 Krvarenje prije poroĎaja koje nije svrstano drugamo 15 O46.afibrinogenemijom . tjednu trudnoće ili nakon njega Laţni trudovi.afibrinogenemijom .0 15 O47.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.9 # # # # # # Prijevremeno odljuštenje posteljice s poremećajem koagulacije Drugo prijevremeno odljuštenje posteljice Prijevremeno odljuštenje posteljice. Direkcija Zagreb.hipofibrinogenemijom 15 O45.

kirurški 15 O61. BPO 15 O62.1 15 O61.9 15 O62 15 O62.Sekundarna hipotonična disfunkcija maternice Atonija maternice . BPO . Direkcija Zagreb.mehanički .Neujednačeni trudovi .Slabe kontrakcije . nekoordinirane i produţene kontrakcije maternice Druge nepravilnosti jačine trudova Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O61 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspješna indukcija poroĎaja Opis Neuspješna indukcija s pomoću: .oksitocina .Hipertonična disfunkcija maternice .xls. nespecificirana Nepravilnosti jačine trudova # # Primarno tromi trudovi (primarna inercija) 15 O62. BPO Kontrakcijski prsten (distocija) .8 15 O61.0 # # Neuspješna indukcija poroĎaja lijekovima 15 O61.HZZO.Primarna hipotonična disfunkcija maternice Zastoj aktivnog razdoblja trudova .prostaglandina Neuspješna indukcija: .3 # # # # Druga tromost maternice (inertia uteri) Ubrzani (nagli) trudovi Izostanak dilatacije vrata maternice .Nepravilni trudovi .Nekoordinirani trudovi .Tetanijske kontrakcije .8 # # # # Hipertonične.Nekoordinirana aktivnost maternice .4 15 O62.2 15 O62.Hipotonična disfunkcija maternice.distoc 150159514.1 # # Sekundarno tromi trudovi (sekundarna inercija) 15 O62.ms_office 44/63 .Kontrakcije maternice u obliku pješčanog sata .0 # # # # # # Neuspješna indukcija poroĎaja instrumentima Druga neuspješna indukcija poroĎaja Neuspješna indukcija poroĎaja.Tromost (inercija) maternice.Distocija maternice.

xls.2 15 O63.ms_office 45/63 .1 15 O64.5 15 O64.4 15 O64.3 # # # # # # # # Duboki poprečni stav glavice .okcipitotransverzalnog Zapreka raĎanja zbog stava zatkom Zapreka raĎanja zbog stava licem Zapreka raĎanja zbog stava čelom Ispadanje ručice Isključuje: .HZZO.3 # # # # # # # # # # # # # # # # Zapreka raĎanja zbog stava ramenom Zapreka raĎanja zbog kombiniranog poloţaja fetusa Zapreka raĎanja zbog drugog nepravilnog poloţaja i nepravilnog stava fetusa Zapreka raĎanja zbog nepravilnoga poloţaja i nepravilnog stava fetusa.0 15 O65.0) Zapreka raĎanja zbog stava bradom 15 O64.0 15 O63.uklještenje ramena (O66.8 15 O64.okcipitoilijačnog .okcipitoposteriornog .Zapreka raĎanja zbog ustrajnog stava glavice: . BPO Dugotrajni poroĎaj # # # # # # # # Produţeno prvo poroĎajno doba Produţeno drugo poroĎajno doba OdgoĎeni poroĎaj drugog blizanca.okcipitosakralnog Zapreka raĎanja zbog nepotpune rotacije glavice fetusa .2 15 O64.0 15 O64.9 15 O65 15 O65.ramena distocija (O66. trećeg itd.2 15 O65. BPO 15 O64.0) . nespecificiran Zapreka raĎanja zbog nepravilna poloţaja i stava fetusa Opis Produţeni poroĎaj. Direkcija Zagreb.1 15 O65. nespecificiranog Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog deformiteta zdjelice Zapreka raĎanja zbog jednakomjerno suţene zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja ulaza zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja sredine i izlaza zdjelice 150159514. Dugotrajni poroĎaj.9 15 O64 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Nepravilnosti jačine trudova.9 15 O63 15 O63.1 15 O63. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O62.

4 # # # # Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti fetusa Neuspješna indukcija poroĎaja.meningomijelokele .ascitesa . s posljedičnim poroĎajem forcepsom ili carskim rezom Distocija: .spojenih blizanaca . Direkcija Zagreb.1 15 O66.2 # # # # # # # # # # # # # # Opis Isključuje: Zapreka raĎanja zbog fetopelvične disproporcije.ms_office 46/63 .8 15 O65. .4 15 O65.xls.0 15 O66.3) Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčinih zdjeličnih Zapreka raĎanja zbog stanja navedenih u organa O34.Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice.BPO .9 # # Zapreka raĎanja.9 15 O66 15 O66.tumora .5 15 O65.fetalna BPO .distociju zbog abnormalnosti fetusa (O66. nespecificirane Ostale zapreke raĎanja Zapreka raĎanja zbog ramene distocije Zapreka raĎanja zbog isprepletenih blizanaca Zapreka raĎanja zbog neuobičajeno velikog fetusa Distocija zbog: . nespecificirana 150159514.8 # # # # 15 O66.3 15 O66.sakralnog teratoma .5 15 O66. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O65.maternalna BPO Uklještenje ramena Naziv 15 O66.hidrocefaličnog fetusa Neuspješna indukcija (poroĎaja) s posljedičnim poroĎajem carskim rezom Neuspješna primjena ventuze ili forcepsa.2nespecificirane O66.hidropsa .HZZO. nespecificirana Neuspješna primjena vakuum ekstraktora i forcepsa. nespecificirana Ostale specificirane zapreke raĎanja 15 O66.fetalnog: .

HZZO.-) .elektrokardiografski (skalp-elektrode) PoroĎaj kompliciran drugim pokazateljima fetalne patnje .tahikardija Isključuje: .afibriniogenemijom .krvarenje prije poroĎaja BPO (O46.-) Krvarenje u poroĎaju (prekomjerno) povezano s: .0 15 O67.8 15 O67.1 15 O68. koje nije svrstano drugamo 15 O67.xls.hipofibrinogenemijom Prekomjerno krvarenje u poroĎaju Uključuje: .diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .9 # # # # # # Krvarenje u poroĎaju s poremećajem koagulacije Drugo krvarenje u poroĎaju Krvarenje u poroĎaju.fetalnu patnju u poroĎaju zbog davanja lijekova Fetalna: .ms_office 47/63 .3 # # 15 O68.2) Isključuje: .s mekonijem u amnionskoj tekućini (O68. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O67 PoroĎaj kompliciran krvarenjem.s poremećajem srčane frekvencije (O68.krvarenje nakon poroĎaja (O72.8 # # Abnormalna fetalna: PoroĎaj kompliciran biokemijskim pokazateljima fetalne .-) .placentu previju (O44.nepravilni srčani rad .-) .2) 15 O68 PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) 15 O68.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.bradikardija .0 15 O68.acidemija patnje . nespecificirano Opis Isključuje: .ultrazvučni (abdominalni CTG) 150159514.2 # # # # # # PoroĎaj kompliciran poremećajem srčanog rada fetusa PoroĎaj kompliciran mekonijem u amnionskoj tekućini PoroĎaj kompliciran poremećajem srčane frekvencije s mekonijem u anmionskoj tekućini 15 O68.hiperfibrinolizom .acido-bazna ravnoteţa Pokazatelj fetalne patnje: . Direkcija Zagreb.

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 15 O68.9 15 O69 15 O69.0 15 O69.1

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom, nespecificiran PoroĎaj kompliciran komplikacijama pupčane vrpce # # # # PoroĎaj kompliciran prolapsom pupkovine PoroĎaj kompliciran pupkovinom oko vrata (fetusa), s kompresijom

Opis

15 O69.2 15 O69.3 15 O69.4

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran drugim zapletajima pupkovine PoroĎaj kompliciran kratkom pupkovinom PoroĎaj kompliciran s vasa praevia

Zapletanje pupčanih vrpci blizanaca u monoamnionskoj vreći - Čvor na pupčanoj vrpci Krvarenje iz vasa praevia Pupčana vrpca: - nagnječenje - hematom - Tromboza krvnih ţilica pupčane vrpce

15 O69.5 15 O69.8 15 O69.9

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran vaskularnim oštećenjem Pupčane vrpce PoroĎaj kompliciran drugim komplikacijama pupčane vrpce Trudovi i poroĎaj komplicirani komplikacijom pupčane vrpce, nespecificiranom

Uključuje: - laceraciju nakon epiziotomije Isključuje: - porodničku visoku vaginalnu laceraciju, izoliranu (O71.4) Perinealna laceracija, ruptura ili razdor (uključuje) (u tijeku raĎanja): - frenulum - labia - koţu - meĎicu - rodnicu - vulvu

15 O70

Laceracija meĎice (perineuma) u tijeku raĎanja

15 O70.0

#

#

Laceracija perineuma prvoga stupnja u tijeku raĎanja

150159514.xls.ms_office

48/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.0, uključujući (u tijeku raĎanja): - dno zdjelice - perinealne mišiće - mišiće rodnice Isključuje: - laceraciju koja uključuje analni sfinkter (O70.2) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.1, uključujući (u tijeku raĎanja): - analni sfinkter - rektovaginalni septum - sfinkter, BPO

15 O70.1

#

#

Laceracija perineuma drugoga stupnja u tijeku raĎanja

15 O70.2

#

#

15 O70.3 15 O70.9 15 O71 15 O71.0 15 O71.1 15 O71.2 15 O71.3

# #

# #

Isključuje: - laceraciju koja uključuje analnu ili rektalnu Laceracija perineuma trećega stupnja u tijeku raĎanja sluznicu (O70.3) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.2, uključujući (u tijeku raĎanja): - analnu sluznicu Laceracija perineuma četvrtoga stupnja u tijeku raĎanja - rektalnu sluznicu Laceracija perineuma u tijeku raĎanja, nespecificirana Druga porodnička ozljeda Uključuje: - oštećenje instrumentima Ruptura maternice za koju nije utvrĎeno da je nastala prije početka trudova Prstenasto otkinuće ušća maternice Laceracija rodnične stijenke, bez spomena o perinealnoj laceraciji Isključuje: - s perinealnom laceracijom (O70.-)

# # # #

# # # #

Ruptura maternice prije početka poroĎaja Ruptura maternice u tijeku poroĎaja Inverzija maternice nakon poroĎaja Porodnička laceracija ušća maternice

15 O71.4

#

#

Porodnička visoka laceracija rodnice, izolirana

150159514.xls.ms_office

49/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

15 O71.5

#

#

Druge porodničke ozljede zdjeličnih organa

15 O71.6

#

#

Porodničko oštećenje zdjeličnih zglobova i ligamenata

15 O71.7 15 O71.8 15 O71.9 15 O72

# # #

# # #

Porodnički hematom zdjelice Druge specificirane porodničke ozljede Porodnička ozljeda, nespecificirana Krvarenje nakon poroĎaja

Opis Porodničke ozljede: - mokraćnog mjehura - uretre Otrgnuće unutrašnje simfizne hrskavice - Oštećenje kokcigealnog nastavka - Traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) Porodnički hematom: - meĎice - rodnice - stidnice

15 O72.0 15 O72.1

# #

# #

Krvarenje u trećoj dobi Drugo krvarenje neposredno nakon poroĎaja

15 O72.2

#

#

Kasno i sekundarno krvarenje nakon poroĎaja

15 O72.3 15 O73 15 O73.0 15 O73.1

# # #

# # #

Poremećaji koagulacije nakon poroĎaja Zaostala posteljica i ovojnice, bez krvarenja Placenta retenta, bez krvarenja Zaostali dijelovi posteljice i ovojnica, bez krvarenja

Uključuje: - krvarenje nakon roĎenja fetusa ili dojenčeta Krvarenje povezano sa zaostalom, prionulom ili adherentnom posteljicom - Zaostala posteljica, BPO Krvarenje nakon roĎenja posteljice - Krvarenje nakon poroĎaja (atonično), BPO Krvarenje povezano sa zaostalim dijelovima posteljice ili ovojnica - Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, BPO Postpartalna: - afibrinogenemija - fibrinoliza

15 O74

Komplikacije anestezije u tijeku poroĎaja

Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, bez krvarenja Uključuje: - Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije, analgezije ili drugih sedativa u tijeku poroĎaja

150159514.xls.ms_office

50/63

6 15 O74. nesvrstane drugamo Distres majke u tijeku poroĎaja Šok za vrijeme ili nakon poroĎaja Povišena temperatura u tijeku poroĎaja.xls.1 15 O75.Mendelsonov sindromu Kompresivni kolaps pluća zbog anestezije u tijeku poroĎaja Srčani: .7 15 O74.3 # # # # # # # # Ostale komplikacije poroĎaja.BPO Septikemija u tijeku poroĎaja 150159514. nespecificirana Opis Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta. nesvrstana drugamo Druge infekcije u tijeku poroĎaja Isključuje: .2 15 O75.0 15 O74. BPO3 .0 15 O75.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u tijeku poroĎaja Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u tijeku poroĎaja Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Neuspješna ili oteţana intubacija u tijeku poroĎaja Druge komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacija zbog anestezije u tijeku poroĎaja.u babinjama: .4 15 O74.-) Porodnički šok. Direkcija Zagreb.zastoj .infekciju (O86.zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O75 15 O75.5 15 O74.1 # # # # Aspiracijski pneumonitis zbog anestezije u tijeku poroĎaja Druge plućne komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O74.ms_office 51/63 .HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O74.8 15 O74.-) .sepsu (O85.2 15 O74.3 15 O74.

xls.-) .Moţdana anoksija Isključuje: . Direkcija Zagreb.porodničke (kirurške) rane: Isključuje: .neuspješnu primjenu vakuumskog ekstraktora ili forcepsa (O66.9 # # # # # # # # 15 O80 15 O80.HZZO.4 15 O75.ms_office 52/63 . nespecificiran Jednoplodno raĎanje forcepsom i vakuumskim ekstraktorom RaĎanje s niskom primjenom forcepsa RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru Uključuje: .zatajenje . uključujući poroĎaj BPO: .zastoj . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nakon carskog reza ili drugih porodničkih kirurških zahvata ili postupaka.-) 15 O75.0 15 O80.Srčani: .spontanu prijevremenu rupturu ovojnica (O42.1 15 O80.0 15 O81. BPO Isključuje: .6 15 O75.1 # # # # # # Spontani poroĎaj.komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja (O74.9 # # # # # # # # # # Jednoplodni spontani poroĎaj Spontani poroĎaj glavicom (tjemenom) Spontani poroĎaj zatkom Drugi jednoplodni spontani poroĎaj Jednoplodni spontani poroĎaj.5) 150159514.5 # # # # Druge komplikacije porodničkih kirurških zahvata i postupaka OdgoĎeno raĎanje nakon artificijelne rupture ovojnica OdgoĎeno raĎanje nakon spontane ili nespecificirane rupture ovojnica Vaginalno raĎanje nakon prijašnjeg carskog reza Druge specificirane komplikacije poroĎaja Komplikacija poroĎaja. sa ili bez epiziotomije normalan poroĎaj 15 O81 15 O81. nespecificirana 15 O75.8 15 O80.8 15 O75.slučajeve sa minimalnom pomoći ili bez pomoći.7 15 O75.

1 15 O84.9 # # # Destruktivne operacije pri raĎanju Drugo specificirano raĎanje uz pomoć ruku Jednoplodno raĎanje uz pomoć. svi spontani Višeplodni poroĎaj. nespecificirano Ako se ţeli.0 15 O83. Direkcija Zagreb.1 15 O83.2 15 O84.4 15 O81.8 15 O83. svi forcepsom ili vakuumekstraktorom Višeplodni poroĎaj.4 15 O83.2 15 O83.8 # # # # # Višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj. nespecificirano Kleidotomija (da bi se omogućio poroĎaj) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O81.ms_office 53/63 .1 15 O82.0 15 O82. svi carskim rezom Drugi višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj kombinacijom metoda 150159514.Embriotomija (da bi se omogućio poroĎaj) RaĎanje uz pomoć.3 15 O81.5 15 O82 15 O82.8 15 O82.2 15 O81.0 15 O84. 15 O84 15 O84.2 15 O82.Kraniotomija (da bi se omogućio poroĎaj) .HZZO.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru s # # rotacijom # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo i nespecificirano raĎanje forcepsom RaĎanje vakuumskim ekstraktorom RaĎanje kombinacijom forcepsa i vakuumskog ekstraktora Jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje elektivnim carskim rezom RaĎanje hitnim carskim rezom RaĎanje histerektomijom (Caesarean hysterectomy) Ostalo jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje carskim rezom. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (O80-O83) za označavanje načina roĎenja svakog fetusa ili dojenčeta.9 15 O83 15 O83.xls. nespecificirano Drugo jednoplodno raĎanje uz pomoć Ekstrakcija zatka Drugo raĎanje zatkom uz pomoć ruku Drugo raĎanje uz pomoćne postupke RaĎanje za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći RaĎanje zatka BPO Okret s ekstrakcijom RaĎanje ventuzom Opis RaĎanje forcepsom i ventuzom Ponovljeni carski rez. BPO 15 O83.

N39.0 15 O86.3) Sepsa u babinjama (puerperalna sepsa) .perinealne rane Upala vrata maternice (cervicitis) Druge infekcije genitalnog sustava nakon poroĎaja .3) Infekcija (nakon poroĎaja): . nespecificiran Puerperalni: .septikemija Opis Ako se ţeli.endometritis .peritonitis .4 15 O86. N30.ms_office 54/63 .povišenu temperaturu u tijeku poroĎaja (O75. N15. Isključuje: .2) 15 O85 15 O86 # # 15 O86.3 # # # # # # # # 15 O86.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # Višeplodni poroĎaj.0 Infekcije urinarnog sustava nakon poroĎaja nakon poroĎaja Infekcije genitourinarnog sustava u Druge infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja babinjama.vrućicu u babinjama (O85) .infekcija BPO .infekciju u tijeku poroĎaja (O75.HZZO. N34.Upala rodnice (vaginitis) Stanja u N10-N12.septikemiju u tijeku poroĎaja (O75 Isključuje: Druge infekcije u babinjama .-.2 15 O86.-.groznica . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O84. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (B95-B97) za označavanje uzročnika.povišena temperatura BPO Isključuje: .8 # # # # Povišena temperatura nepoznatoga podrijetla nakon poroĎaja Druge specificirane infekcije u babinjama 150159514. BPO U babinjama (puerperalna): .xls.porodničku pijemičnu i septičnu emboliju (O88.1 15 O86.rane carskog reza Infekcije porodničke kirurške rane . Direkcija Zagreb.

Puerperalna (plućna) embolija. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .3 15 O88.xls.2 15 O87.2) 15 O88 15 O88.u tijeku poroĎaja i babinja Isključuje: . Direkcija Zagreb.8 # # # # # # # # Tromboflebitis dubokih vena u babinjama Hemoroidi u babinjama 15 O87.1 15 O87.tromboza.ms_office 55/63 .venske bolesti kao komplikacije trudnoće (O22. BPO Venska bolest kao komplikacija babinja. nespecificirana . BPO Masna embolija u babinjama 150159514.9 # # Tromboza cerebrovenskog sinusa u babinjama Proširenje vena spolovila u babinjama Ostale venske bolesti kao komplikacije babinja (varices genitalis) Puerperalni: .0 15 O88. BPO .flebopatija. BPO .emboliju kao komplikaciju pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00O07. BPO Uključuje: .Tromboflebitis zdjeličnih vena.0 # # Bolesti vena kao komplikacije babinja Tromboflebitis površinskih vena u babinjama 15 O87.O08.-) .1 15 O88.plućnu emboliju u tijeku trudnoće.HZZO. nakon poroĎaja 15 O87 15 O87.porodničku plućnu emboliju (O88.8 # # # # # # # # # # Porodnička embolija Porodnička zračna embolija Embolija plodovom vodom Porodnička embolija krvnim ugruškom Porodnička pijemična i septična embolija Druga porodnička embolija Porodnička (plućna) embolija.flebitis. nakon poroĎaja . poroĎaja ili babinja Tromboza moţdanih vena u babinjama Isključuje: .3 15 O87.2 15 O88.-) Tromboza dubokih vena.

epiziotomije . BPO .1 15 O90.zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u babinjama 15 O90.Mendelsonov sindrom .Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.2 15 O89.3 15 O90.Hepatorenalni sindrom nakon poroĎaja 150159514.8 15 O89.5 # # # # # # # # # # Rascjep perinealne porodničke rane Hematom porodničke rane Kardiomiopatija u babinjama Akutno zatajenje bubrega nakon poroĎaja Postpartalni tireoiditis Rascjep rane od: . Direkcija Zagreb.9 15 O90 15 O90.0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u babinjama Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u babinjama Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Neuspješna ili oteţana intubacija u babinjama Druge komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacija zbog anestezije u babinjama.1 15 O89.4 15 O89. nespecificirana Komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo Rascjep rane carskog reza Opis Uključuje: .3 15 O89.Kompresivni plućni kolaps Srčani: .0 # # Plućne komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89.zastoj .2 15 O90.4 15 O90.5 15 O89.6 15 O89. analgezije ili drugih sedativa u tijeku babinja Aspiracijski pneumonitis . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O89 Komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89.Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije.ms_office 56/63 .Sekundarni perinealni razdor Stanja u I42.xls.HZZO.perinealne laceracije .

navedena stanja u tijeku trudnoće.terapijska Isključuje: .3 15 O92.2 15 O92.Purulentni mastitis \plain\f2\fs20\cf1 (u trudnoći ili u babinjama) Apsces dojke povezan s trudnoćom i poroĎajem . babinja Infekcije dojke povezane s trudnoćom i poroĎajem ili dojenja Apsces bradavice: .8 15 O90.sekundarna .6 15 O92.xls.7 # # # # Galaktoreja Drugi i nespecificirani poremećaji laktacije 150159514.HZZO.4 # # # # # # # # # # Uključuje: .navedena stanja u tijeku trudnoće. nespecificirana Opis Placentarni polip 15 O91 15 O91.2 # # 15 O92 15 O92.ms_office 57/63 . u trudnoći ili u babinjama Primarna agalakcija 15 O92.BPO .u babinjama Apsces dojke (u trudnoći ili u babinjama) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O90.1 # # 15 O91. babinja i poroĎajem ili dojenja Uvučena bradavica povezana s trudnoćom i poroĎajem Ragade bradavice povezane s trudnoćom i poroĎajem Drugi i nespecificirani poremećaji dojke povezani s trudnoćom i poroĎajem Agalakcija Hipogalakcija (smanjena laktacija) Agalakcija: .galaktoreju koja nije povezana s trudnoćom i poroĎajem (N64.intersticijalni Nepurulentni mastitis povezan s trudnoćom i poroĎajem .elektivna (po izboru) .0 15 O92.Mastitis (u trudnoći ili u babinjama): .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Druge komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo # # Komplikacija babinja.5 # # Obustavljena laktacija 15 O92.1 15 O92.3) Puerperalna galaktokela Fisure bradavice. Direkcija Zagreb.0 # # 15 O91.parenhimatozni Uključuje: Drugi poremećaji dojke i laktacije povezani s trudnoćom .u trudnoći Infekcija bradavice povezana s trudnoćom i poroĎajem .Subareolarni (u trudnoći ili u babinjama) Limfangitis dojke (u trudnoći ili u babinjama) .

ms_office 58/63 . poroĎaja i babinja Gonoreja kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Protozoalne bolesti kao komplikacije trudnoće. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .HZZO. poroĎaja i babinja Druge infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikacije trudnoće. poroĎaja i babinja Druge infekcije s prije svega spolnim načinom prijenosa kao komplikacije trudnoće.navedena stanja kada kompliciraju trudnoću.6 15 O98. pogoršana su trudnoćom ili su razlog porodničkog zbrinjavanja Ako se ţeli označiti specifično stanje upotrebljava se dodatna šifra (pogl.8 15 O98.3 15 O98. poroĎaja i babinja Sifilis kao komplikacija trudnoće.9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Infektivne i parazitarne bolesti majke koje su svrstane drugamo.2 15 O98.0 15 O98. poroĎaja i babinja Virusni hepatitis kao komplikacija trudnoće.1 15 O98. poroĎaj i babinje Tuberkuloza kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Isključuje: .xls.asimptomatskog nositelja virusa humane Stanja u A15-A19 Stanja u A50-A53 Stanja u A54.4 15 O98.5 15 O98. Direkcija Zagreb. poroĎaja i babinja Nespecificirane infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikaije trudnoće. B25-B34 Stanja u B50-B64 150159514.I) 15 O98 15 O98. poroĎaja i babinja Druge virusne bolesti kao komplikacije trudnoće. kada kompliciraju trudnoću.Stanja u A55-A64 Stanja u B15-B19 Stanja u A80-B09.

3 # # Duševni poremećaji i bolesti ţivčanog sustava kao komplikacija trudnoće.0) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Opaska: Ova kategorija uključuje stanja koja kompliciraju trudnoću. O67.krvarenje s koagulacijskim poremećajima (O46. metaboličke i nutritivne bolesti kao komplikacija trudnoće. Ako se ţeli označiti specifično stanje.1 # # Druge bolesti krvi i krvotvornih organa i odreĎeni poremećaji koji zahvaćaju imunološki sustav.dijabetes melitus (O24.puerperalnu psihozu (F53.poslijeporoĎajnu depresiju (F53.5) Stanja u F00-F99 i G00-G99 Isključuje: .ms_office 59/63 .infektivne i parazitarne Stanja u D50-D64 Stanja u D65-D89 Isključuje: . poroĎaj i babinje Anemija kao komlikacija trudnoće. poroĎaja i babinja 150159514. upotrebljava se dodatna šifra.xls. poroĎaja i babinja Isključuje: .-) . O72.0 # # Druge bolesti majke svrstane drugamo. poroĎaja i babinja 15 O99. 15 O99 15 O99. kada kompliciraju trudnoću.8) .postpartalni tireoiditis (O90.0.periferni neuritis vezan uz trudnoću (O26.0.HZZO.1) 15 O99. Direkcija Zagreb.3) Stanja u E00-E90 Isključuje: . poroĎaja ili babinja 15 O99.kao komplikacija trudnoće.malnutriciju (O25) .2 # # Endokrine. pogoršana su trudnoćom ili su glavni razlog za porodničko zbrinjavanje.

poroĎaja i babinja Stanja u I00-I99 Stanja u K00-K93 Isključuje: .-) . poroĎaja i babinja 21 Z31 Postupci u vezi s oplodnjom 150159514.7 # # Bolesti koţe i potkoţnoga tkiva kao komplikacija trudnoće.komplikacije udruţene s umjetnom oplodnjom (N98.poremećaje jetrene funkcije u tijeku trudnoće.-) 15 O99. H00-H95.porodničku emboliju (O88.3) .trudnoće (O22 Bolesti dišnog sustava kao komplikacija trudnoće.ms_office 60/63 .Stanja u C00-D48.8 # # Druge specificirane bolesti i stanja kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja 15 O99. poroĎaja i babinja (O26. M00-M99.hipertenzivne poremećaje (O10-O16) .6) Stanja u L00-L99 Isključuje: .infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja (O86.zbrin Isključuje: .0-O86.xls.venske komplikacije i trombozu cerebrovenskog sinusa u tijeku: Bolesti cirkulatornog sustava kao komplikacija trudnoće.HZZO.infekcije genitourinarnog sustava u trudnoći (O23.3) . poroĎaja i babinja (O87.6 # # Bolesti probavnog sustava kao komplikacija trudnoće.trudova.4) Kombinacija stanja koja se mogu razvrstati u O99.5 # # # # Isključuje: . N00-N99 i Q00-Q99 Isključuje: .herpes gestationis (O26. Direkcija Zagreb.4 15 O99.kardiomiopatiju u babinjama (O90.0-O99.7 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Stanja u I00-I99 Opis 15 O99. poroĎaja i babinja 15 O99.-) poroĎaja i babinja .-) . .

9 21 Z32 21 Z32.9 21 Z35 21 Z35.8 21 Z34. Direkcija Zagreb.8 21 Z31.2 21 Z31.xls. potvrĎena Trudnoća.0 21 Z34.0 # # # # # # # # # # # # # # # # # Pretrage i testovi u vezi s oplodnjom Genetsko savjetovanje Opće savjetovanje i savjeti u vezi s oplodnjom Drugi postupci u vezi s oplodnjom Ostali nespecificirani postupci u vezi s oplodnjom Pregledi i testovi na trudnoću Trudnoća.ms_office 61/63 .brojanje spermija nakon podvezivanja sjemevoda (Z30.5 21 Z31.1 21 Z33 21 Z34 21 Z34. nespecificiran Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom Nadzor nad trudnoćom s neplodnošću u anamnezi 150159514.8) Trudnoća BPO # # # # Nadzor nad normalnom prvom trudnoćom Nadzor nad drugim normalnim trudnoćama Nadzor nad trudnoćom.HZZO.0 21 Z32.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Plastika jajovoda ili sjemevoda (tuboplasty or # # vasoplasty) nakon prethodne sterilizacije # # # # # # Umjetna oplodnja In vitro oplodnja Druge metode potpomognute oplodnje Propuhivanje tuba Brojenje spermija Opis Hospitalizacija zbog vaĎenja ili umetanja oploĎenih jajašca 21 Z31. još nepotvrĎena Trudnoća.6 21 Z31.0 21 Z31. slučajna (neplanirana) Nadzor nad normalnom trudnoćom Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z31.4 21 Z31.1 21 Z31.

1 21 Z36.xls.8 21 Z35.1 # # Nadzor nad trudnoćom s posljedicama prijašnjih pobačaja u anamnezi 21 Z35.HZZO. Direkcija Zagreb.rutinsku pretporoĎajnu skrb (Z34-Z35) Amniocenteza Uzorak posteljice (uzet vaginalno) 150159514.Vezikularne mole Isključuje: .2) .5 21 Z35.prešućivana .skrb tijekom trudnoće (O26.9 # # # # # # # # # # Nadzor nad starijom prvorotkinjom Nadzor nad vrlo mladom prvorotkinjom Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom zbog socijalnih problema Nadzor nad drugom visokorizičnom trudnoćom Nespecificirani nadzor nad visokorizičnom trudnoćom 21 Z36 21 Z36.2 # # Nadzor nad trudnoćom s ostalim opstetričnim i reproduktivnim nepovoljnim ishodima u anamnezi Nadzor nad trudnoćom s nedovoljnom antenatalnom skrbi u anamnezi Nadzor nad trudnoćom višerotkinje 21 Z35.bez trudnoće (N96) Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .6 21 Z35.1) Nadzor nad trudnoćom u ţene u dobi od 35 godina ili starije: -prvorotke -višerotke Nadzor nad prvorotkom mlaĎom od 16 godina 21 Z35.3 21 Z35.-) .abnormalne nalaze pretporoĎajnog screeninga majke (O28.bolesnicu s habitualnim pobačajem: .Mole hidatidoze .višerotkinju bez trudnoće (Z64.7 21 Z35.mrtvoroĎenosti Trudnoća: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .smrti novoroĎenčeta .ms_office 62/63 .skrivana Isključuje: .2 # # # # # # Antenatalni skrining (depistaţa) Antenatalni skrining na kromosomske anomalije Antenatalni skrining povišene razine alfa-fetoproteina Ostali antenatalni skrining metodom amniocenteze Isključuje: .stanja uvrstivih u O10-O92 .4 # # # # 21 Z35.0 21 Z36.

xls.HZZO.5 21 Z36.8 21 Z36. Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z36.3 21 Z36.ms_office 63/63 .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Antenatalni skrining deformiteta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda Antenatalni skrining fetalnog rasta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda # # # # # # Antenatalni skrining izoimunizacije Drugi antenatalni skrining Nespecificirani antenatalni skrining Opis Skrining hemoglobinopatije 150159514.4 21 Z36.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful