HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 1 A51 1 A51.0 1 A51.4 1 A52.7 1 A54

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Rani sifilis # # # # # # Primarni genitalni sifilis Ostali sekundarni sifilis

Naziv

Opis Sifilitični čankir BPO Sekundarni(a) sifilitični(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2*) Kasna specifična: upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2) Gonokokni: - cervicitis BPO - cistitis BPO - uretritis BPO - vulvovaginitis BPO

Ostali simptomatski kasni sifilis Gonokokne infekcije

1 A54.0

#

#

1 A54.1

#

#

1 A54.2 1 A54.9

+

# #

# #

Isključuje: ako su sa: Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog - apscesom genitourinarnih ţlijezda (A54.1*) sustava, bez apscesa periuretralnih i akcesornih ţlijezda - periuretralnim apscesom (O54.1) Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog sustava s popratnim periuretralnim apscesom i apcesom akcesornih ţlijezda Gonokokni apsces Bartholinijevih ţlijezda Gonokokni(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.3*) Gonokokni pelveoperitonitis i druge gonokokne infekcije Isključuje: genitourinarnog sustava - gonokokni peritonitis (O54.8) Gonokokna infekcija, nespecificirana Klimatski ili tropski bubon Durand-Nicolas-Favreova bolest Esthiomene Lymphogranuloma inguinale

1 A55

#

#

Klamidijski limfogranulom (venereum)

150159514.xls.ms_office

1/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Uključuje: - spolno prenosive bolesti koje uzrokuje Chlamydia trachomatis Isključuje: klamidijski(a): - limfogranulom (A55)

1 A56

Druge spolno prenosive klamidijske bolesti Klamidijski: - cervicitis - cistitis - uretritis - vulvovaginitis Klamidijski: - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.4*)

1 A56.0

#

#

Klamidijske infekcije donjeg dijela genitourinarnog sustava

1 A56.1 1 A56.2 1 A57 1 A58 1 A59 1 A59.0 1 A59.8 1 A59.9 1 A60

+

# # # #

# # # #

Klamidijske infekcije pelveoperitoneuma i drugih genitourinarnih organa Klamidijska infekcija genitourinarnog sustava, nespecificirana Šankroid Granuloma inguinale Trihomonijaza

Ulcus molle Donovanoza Leukorrhoea (vaginalis) koju uzrokuje Trichomonas (vaginalis)

# # #

# # #

Urogenitalna trihomonijaza Trihomonijaza druge lokalizacije Trihomonijaza, nespecificirana Anogenitalni herpes (herpes simplex) Herpesvirusna infekcija genitalnog i urogenitalnog sustava Herpesvirusna infekcija perianalne koţe i rektuma Anogenitalna herpesvirusna infekcija, nespecificirana

Herpesvirusna infekcija genitalnog sustava: - ţene+ (N77.0-N77.1*)

1 A60.0 1 A60.1 1 A60.9

# # #

# # #

150159514.xls.ms_office

2/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

1 A63 1 A63.0 1 A63.8 1 A64 1 A74.9 # # # # # # # #

Opis Isključuje: Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, - molluscum contagiosum (B08.1) nesvrstane drugamo - papilom cerviksa (D26.0) Anogenitalne (venerične) bradavice Druge specificirane bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane Klamidijska infekcija, nespecificirana

Naziv

Venerične bolesti BPO Klamidijaza BPO Uključuje: - cervikalnu intraepitelijalnu neoplaziju (CIN), stupanj III. sa ili bez spomena teške displazije Isključuje: - melanom in situ cerviksa (D03.5) - tešku displaziju cerviksa BPO (N87.2) Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom plo Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome

2 D06

Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)

2 D06.0

#

#

Karcinom in situ endocerviksa

2 D06.1

#

#

Karcinom in situ egzocerviksa

2 D06.7

#

#

Karcinom in situ ostalih dijelova cerviksa

2 D06.9

#

#

Karcinom in situ cerviksa, nespecificiranog

150159514.xls.ms_office

3/63

nespecificirane Uključuje: Opis .1 2 D25.9 # # # # # # # # # # Vidi Morfologiju novotvorina! M8380/0 Endometroidni adenom BPO M8381/0 Endometroidni adenofibrom BPO M8441/0 Serozni cistadenom BPO M8450/0 Papilarni cistadenom BPO M8460/0 Papilarni serozni cistadenom BPO M8461/0 Papilom seroznih površina M Uključuje: .adenomatozni polip .koţu ţenskih spolnih organa Dobroćudna novotvorina stidnice (vulve) Dobroćudna novotvorina rodnice (vagine) Dobroćudna novotvorina jajovoda i sveza (ligamenata) Dobroćudna novotvorina ostalih specificiranih ţenski spolnih organa Dobroćudna novotvorina ţenskog spolnog organa. nespecificiranog Fallopijeva tuba Maternični ligament (široki) (okrugli) 150159514.fibromiom maternice Vidi Morfologiju novotvorina! M8930/0 Endometrijalni stromalni čvor 2 D27 # # Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija) Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ţenskih spolnih organa 2 D28 2 D28.0 2 D28.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Lejomiom maternice Submukozni lejomiom maternice Intramuralni lejomiom maternice Supserozni lejomiom maternice Lejomiom maternice.dobroćudnu novotvorinu maternice sa šifrom za morfologiju M889 i šifrom za ponašanje /0 .1 2 D26.0 2 D25.xls.2 2 D28. Direkcija Zagreb. nespecificiran Ostale dobroćudne novotvorine maternice Dobroćudna novotvorina vrata maternice Dobroćudna novotvorina tijela maternice Dobroćudna novotvorina ostalih dijelova maternice Dobroćudna novotvorina maternice.7 2 D26.HZZO.2 2 D25.7 2 D28.1 2 D28.9 2 D26 2 D26.ms_office 4/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 2 D25 2 D25.0 2 D26.

salpingo-oophoritis .ovarija .1 14 N71. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).metritis .ms_office 5/63 . nespecificiran 14 N71 14 N71. Hydrosalpinx Uključuje: .jajovoda .endo(mio)metritis .xls.HZZO.9 # # # # # # Salpingitis i ooforitis Akutni salpingitis i oophoritis Kronični salpingitis i ooforitis Salpingitis i ooforitis. osim vrata (cerviksa) Akutna upala maternice Kronična upala maternice Upala maternice nespecificirana 150159514.uterini apsces Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.piosalpinks . Direkcija Zagreb.apsces: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .miometritis .0 14 N71.tuboovarijalni .9 # # # # # # Upala maternice.piometru . 14 N70 14 N70. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).1 14 N70.tuboovarijsku upalnu bolest Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.0 14 N70.

ms_office 6/63 .2 14 N73.5 # # # # # # # # # # # # Akutni parametritis i zdjelični celulitis apsces: Kronični parametritis i celulitis zdjelice Nespecificirani parametritis i zdjelični celulitis Akutni zdjelični peritonitis Kronični zdjelični peritonitis Zdjelični peritonitis nespecificiran 14 N73. nespecificirana Zdjelična infekcija ili upala u ţena BPO Upalni poremećaji zdjelice ţena u bolestima svrstanima drugamo Tuberkulozna infekcija vrata maternice (A18.4+.Zdjelični celulitis.3 14 N73.1+) Tuberkulozna zdjelična upala u ţene (A18.2 * * * * # # # # # # Zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) u ţena Druge specificirane ţenske pelvične upalne bolesti Isključuje: .0 bez oznake kronično ili akutno 14 N72 14 N73 # # Upale vrata maternice Druge zdjelične upale u ţena 14 N73.1 14 N73. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cervicitis. Apsces: .parametrija. sa ili bez erozije ili ektropije Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97). označen kao akutni .A52.0 specificirano kao kronično Svako stanje u N73.1 14 N74.9 14 N74 14 N74.8 14 N73.postproceduralne (nakon medicinskih postupaka) . ţenski.Endocervicitis.6 14 N73. označen kao akutni Svako stanje u N73. sa ili bez erozije ili ektropije .7+) Tuberkulozni endometritis # # # # # # 150159514.xls.4 14 N73. Direkcija Zagreb. Isključuje: .ligamenta lata.0 14 N73. označen kao akutni .Egzocervicitis.erozij Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik. sa ili bez erozije ili ektropije . upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).1+) Sifilitična zdjelična upala u ţene (A51.HZZO.0 14 N74.pelvične peritonealne priraslice (N99.4) Ţenska zdjelična upalna bolest.

nespecificirana Bartholinitis Opis Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 14 N74.2+) # # # # # # # # # # # # Klamidijska zdjelična upala u ţene (A56.6 14 N76.BPO .1 14 N76.akutni Vulvovaginitis .2) Vaginitis BPO .3 14 N76.8 14 N77 * # # # # # # # # # # # # # # Subakutni i kronični vaginitis Akutni vulvitis (akutna upala stidnice) Subakutni i kronični vulvitis Apsces vulve Ulceracija vagine Ulceracija vulve Druga specificirana upala vagine i vulve Vulvovaginalna ulceracija i upala u bolestima svrstanima drugamo 150159514.5 14 N76. Isključuje: .3 * 14 N74.xls. Direkcija Zagreb.2 14 N76.0 14 N75.4 14 N74.senilni (atrofični) vaginitis (N95.4 14 N76.ms_office 7/63 .HZZO.1 14 N75.8 14 N75.kronični .Vulvovaginitis: . upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).9 * * OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Gonokokna zdjelična upala u ţene (A54.8 14 N75 14 N75.0 # # Akutni vaginitis (akutna upala rodnice) 14 N76.1+) Zdjelični upalni poremećaji ţene u drugim bolestima svrstanima drugamo Bolesti Bartholinove ţlijezde Cista Bartholinove ţlijezde Apsces Bartholinove ţlijezde Druge bolesti glandule Bartholini Bolest Bartholinove ţlijezde.subakutni Vulvitis BPO Furunkul vulve 14 N76 Druga upala rodnice (vagine) i vulve (stidnice) 14 N76.

0 * # # Ulceracija vulve u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo 14 N77.prolaps i herniju jajnika i jajovoda (N83.3) Isključuje: .1+) Vaginitis.4) 150159514.1) .ms_office 8/63 .9 * * # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Vaginitis.4 14 N80.kandidijaze (B37.xls.1 14 N80.uretrokelu s: .0+) .2-N81. nespecificirana Opis Ulceracija vulve u: .8 14 N80.0+) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N77.5) .4) .5 14 N80.3 14 N80.prolaps maternice (N81.6 14 N80.2+) Adenomioza 14 N81 Prolaps ţenskih genitala 14 N81.HZZO. vulvitis i vulvovaginitis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo Vulvovaginalna ulceracija i upala u drugim bolestima svrstanima druggamo Endometrioza Endometrioza maternice Endometrioza ovarija Endometrioza tube uterine Endometrioza pelvičnog peritoneuma Endometrioza rektovaginalnog septuma i vagine Endometrioza crijeva Endometrioza koţnog oţiljka Druga endometrioza Endometrioza.8 14 N80 14 N80.0 14 N80.tuberkulozi (A18.cistokelom (N81.genitalni prolaps koji komplicira trudnoću i poroĎaj (O34.herpesvirusnoj (herpes simplex) infekciji (A60.infekcije koju uzrokuje Enterobius vermicularis (B80+) Ulceracija vulve u Behcetovoj bolesti (M35.1 14 N77.0 # # Ţenska uretrokela Isključuje: .prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije (N99.2 14 N80. vulvitis i vulvonaginitis kod .herpesvirusne (herpes simplex) infekcije (A60. Direkcija Zagreb.3+) .

4 # # # # # # Nepotpuni uterovaginalni prolaps Potpuni uterovaginalni prolaps Uterovaginalni prolaps.4) Prolaps cerviksa BPO .2N81.rektokela s prolapsom uterusa (N81.cistokelu s prolapsom maternice (N81.Maternični prolaps .8 14 N81.0 # # # # # # Rektokela Drugi prolaps ţenskih genitala Prolaps ţenskih genitala.4) Prolaps straţnje vaginalne stijenke Isključuje: .uretrovaginalna .6 14 N81.cervikovezikalna .2N81.3 14 N81.prolaps rektuma (K62. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cistokela s uretrokelom .drugoga stupnja Procidencija (maternice) BPO .1 # # Druge fistule ţenskog genito-urinarnog trakta 150159514.5 # # Vaginalna enterokela 14 N81.HZZO.1 # # Cistokela 14 N81.3) .Prolaps (prednje) vaginalne stijenke BPO Isključuje: .vezikointestinalnu fistulu (N32.1) Fistula: .2N81.4) Deficijentan perineum .9 14 N82 14 N82.2 14 N81.Stara laceracija mišića zdjeličnoga dna Isključuje: .xls. nespecificiran Fistule koje zahvaćaju ţenski genitalni trakt # # Vezikovaginalna fistula 14 N82.prvoga stupnja . Direkcija Zagreb.ms_office 9/63 .Maternični prolaps trećega stupnja Prolaps maternice BPO Isključuje: .uterovezikalna 14 N81.enterokelu s prolapsom maternice (N81.uteroureterična . nespecificiran 14 N81.ureterovaginalna .

"peteljke" jajnika i jajovoda 14 N83.2 14 N82.0 14 N83.vaginoperinealna 14 N82.2) 14 N83.hidrosalpinks (N70.6 14 N83.8 14 N82.neoplastičnu (D27) .razvojnu (Q50.3 14 N82.hematometrom (N85.7 14 N83. jajovoda i širokog ligamenta Folikularna cista jajnika Cista ţutog tijela (corpus luteum) # # # # Isključuje: .4 # # # # # # Druge i nespecificirane ovarijske ciste Stečena atrofija jajnika i jajovoda (Falopijeve tube) Prolaps i hernija jajnika i jajovoda 14 N83. Direkcija Zagreb.Hemoragijska folikularna cista (jajnika) Hemoragijska cista ţutog tijela Retencijska cista jajnika .1) .1 # # # # # # Fistule izmeĎu ţenskog genitalnog trakta i koţe Druge fistule ţenskoga genitalnog sustava Fistula ţenskoga genitalnoga trakta.7) .8 # # # # # # Haematosalpinx Hematom širokog ligamenta (ligamentum latum) Drugi neupalni poremećaji jajnika.ms_office 10/63 .5 14 N82.hematokolposom (N89. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N82.akcesorne tube .izmeĎu maternice i trbušne stijenke .hidatidne ciste (Morgagnijeve) Isključuje: .1) Cista Graafova folikula .9 14 N83 14 N83.2 14 N83.3 14 N83. jajovoda i širokog ligamenta Torzija: .7) Sindrom razdora širokog ligamenta (AllenMasters) 150159514.hematosalpinks s: .xls. nespecificirana Neupalni poremećaji ovarija.HZZO.Jednostavna cista jajnika Isključuje: .ovarijsku cistu: .sindrom policističnih jajnika (E28.4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Fistula izmeĎu rodnice i tankog crijeva # # # # Fistula izmeĎu rodnice i debeloga crijeva Druge fistule ţenskoga intestinalno-genitalnoga trakta Opis Rektovaginalna fistula Intestinouterina fistula Fistula: .5 # # Torzija jajnika.

0 14 N84.hipertrofiju maternice u babinjama (O90.3 14 N84. nespecificiran 14 N85 Drugi neupalni poremećaji maternice.2 # # Hipertrofija uterusa 150159514.polip tijela maternice .1 14 N84.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neupalni poremećaji jajnika.-) .endometriozu (N80.-) . Direkcija Zagreb. izuzevši vrat 14 N85. jajovoda i širokog # # ligamenta.8 14 N84.adenomatozni polip (D28.0 14 N85.upalnu bolest maternice (N71.9 # # # # # # # # # # # # Polip tijela maternice Polip vrata maternice Polip rodnice Polip vulve Polip drugih dijelova ţenskog genitalnog trakta Polip ţenskog genitalnog trakta. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N83.8) Polip: .polip posteljice (O90.-) Hiperplazija endometrija: . nespecificirani Opis 14 N84 Polip ţenskoga genitalnog trakta Isključuje: . atipična (adenomatozna) Zadebljana ili uvećana maternica Isključuje: .BPO .polipoidnu hiperplaziju endometrija (N85.cistična .8) 14 N85.maternice BPO Isključuje: .HZZO.glandularno cistična (ţljezdano cistična) .xls.2 14 N84.polipoidna Hiperplazija endometrija.1 # # # # Glandularna hiperplazija endometrija Adenomatozna hiperplazija endometrija Isključuje: .ms_office 11/63 .prolaps maternice (N81.endometrija .-) .neupalne poremećaje cerviksa (N86-N88) .0) Mukozni polip cerviksa Polip labija 14 N84.

Retrofleksija .s cervicitisom (N72) Isključuje: .ms_office 12/63 .Fibroza maternice BPO Poremećaj maternice. BPO Dekubitalni (trofični) ulkus cerviksa .Retroverzija Isključuje: .8) Anteverzija .5 14 N85. nespecificiran 14 N86 14 N87 14 N87.HZZO.0 14 N87. stečena .hematometru s hematokolposom (N89.one koje kompliciraju trudnoću i poroĎaj (O34. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N85.7 14 N85.karcinom in situ cerviksa (D06.2) Hematosalpinks s hematometrom Isključuje: .subinvoluciju maternice u babinjama (O90.6 # # # # Inverzija maternice Intrauterine sinehije (srasline) 14 N85.-) Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN).7) Atrofija maternice.9 # # # # # # Hematometra Drugi specificirani neupalni poremećaji maternice Neupalni poremećaj maternice.neposrednu porodnićku traumu (O71.5.poslijeporoĎajnu inverziju maternice (O71.4 # # Malpozicija maternice 14 N85. O65.Everzija cerviksa Isključuje: .1 # # Erozija i ektropija vrata maternice Displazija vrata maternice # # # # Blaga cervikalna displazija Umjerena cervikalna displazija 150159514. Direkcija Zagreb.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # Subinvolucija maternice Naziv Isključuje: Opis .8 14 N85.2) .4) Isključuje: . stupanj i Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN) stupanj II 14 N85.xls.

onu koja pogaĎa fetus ili novoroĎenče (P01.3) Isključuje: .trihomonasna leukoreja (iscjedak) (A59.2) . Direkcija Zagreb.4 14 N88. nespecificirana 14 N88 14 N88.0) 14 N87.3) Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Teška cervikalna displazija BPO Isključuje: .polip cerviksa (N84.1) Priraslice vrata maternice (adhezije) Isključuje: .ms_office 13/63 .0) .1 14 N88.neposrednu porodničku traumu (O71.senilni (atrofični) vaginitis (N95.upala vagine (N76.2) . nespecificiran 14 N89 Drugi neupalni poremećaji rodnice 150159514.-) Isključuje: .2 14 N87.9 # # # # # # # # Insuficijencija vrata maternice Hipertrofično izduţenje vrata maternice Drugi specificirani neupalni poremećaji vrata maternice Neupalni poremećaji vrata maternice.0 # # Drugi neupalni poremećaji vrata maternice Leukoplakija vrata maternice 14 N88.cervikalnu intraepitelnu neoplaziju (CIN) stupanj III sa spomenutom teškom displazijom ili bez nje (D06.3 14 N88.xls.2 # # # # Stara laceracija vrata maternice Striktura i stenoza vrata maternice 14 N88.Ca in situ vagine (D07.-) .onu koja komplicira trudnoću (O34.3) Isključuje: .onu koja komplicira poroĎaj (O65.neposrednu porodničku traumu (O71.5) Ispitivanje i tretman (suspektne) cervikalne inkompetencije u ţene koja nije trudna Isključuje: .9 # # # # Teška cervikalna displazija nesvrstana drugamo Displazija vrata maternice.HZZO.8 14 N88.upalna bolest cerviksa (N72) .

8 14 N89.adhezije .8) .1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Blaga (laka) vaginalna displazija Umjerena vaginalna displazija Opis Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) prvoga stupnja Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) drugoga stupnja Teška vaginalna displazija BPO Isključuje: . Direkcija Zagreb.ms_office 14/63 .O71.8) 14 N89.2) Rigidni himen . O71.postoperativne adhezije vagine (N99.7-O71.-.HZZO. nespecificiran 150159514.stenoza Isključuje: .vaginalnu intraepitelnu neoplaziju (VAIN) trećega stupnja sa spomenutom jakom displazijom ili bez nje (D07.3) Hematokolpos s hematometrom ili hematosalpinksom Leukoreja (bijelo pranje) BPO . nespecificirana Leukoplakija vagine Vaginalne: .4 # # # # # # Teška vaginalna displazija.xls.staru laceraciju koja zahvaća mišiće zdjeličnoga dna (N81.5 # # Striktura i atrezija vagine 14 N89.4. nesvrstana drugamo Displazija vagine. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N89.9 # # # # Drugi specificirani neupalni poremećaji rodnice Neupalni poremećaj rodnice.Stari razdor (laceracija) rodnice .2) 14 N89.0 14 N89.7 # # # # Čvrst himenski prsten Hematokolpos (haematocolpos) 14 N89.6 14 N89.2 14 N89.3 14 N89.neposrednu porodničku traumu (O70.neperforirani himen (Q52.Tijesni introitus Isključuje: .Pesarski ulkus rodnice Isključuje: .

nespecificirana Leukoplakija vulve Atrofija vulve Hipertrofija vulve Vulvarna cista Drugi specificirani neupalni poremećaji vulve i perineuma Neupalni poremećaj vulve i perineuma.vulvarnu intraepitelnu neoplaziju (VIN) trećega stupnja. nespecificirana Primarna oligomenoreja 150159514.upalu stidnice (N76.2 14 N90.8 14 N90.5 14 N90.karcinom "in situ" vulve (D07.-) Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) prvoga stupnja Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) drugoga stupnja Teška vulvarna displazija BPO Isključuje: . nespecificiran Izostala.1) Distrofija .8) .7-O71. oskudna i rijetka menstruacija # # # # # # # # Primarna amenoreja Sekundarna amenoreja Amenoreja.6 14 N90.3 14 N90..Hipertrofija klitorisa Isključuje: .3 # # # # # # # # # # # # # # # # Teška vulvarna displazija.-) Izostala menstruacija (menstruacija nije nastupila) u pubertetu Izostala menstruacija u ţene koja ju je ranije imala Izostala menstruacija.0 14 N91. sa ili bez spomena o teškoj displaziji (D07. Direkcija Zagreb.1 # # # # Drugi neupalni poremećaji vulve i perineuma (stidnice i meĎice) Blaga (laka) vulvarna displazija Umjerena vulvarna displazija Opis Isključuje: .Krauroza Stenoza vulve Hipertrofija labija Adhezija stidnice (vulve) .ms_office 15/63 .2 14 N91.disfunkciju jajnika (E28.neposrednu porodničku traumu (O70.xls.O71.9 14 N91 14 N91.1) .1 14 N91. BPO Menstruacija koja je oskudna i rijetka od početka 14 N90.0 14 N90.7 14 N90. nespecificirane drugdje Displazija vulve.HZZO.4 14 N90. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N90 14 N90.

nespecificirana 150159514.HZZO.1) 14 N92. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N91.N91.mjesečnica BPO Isključuje: .4 14 N91.1 # # Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim ciklusom 14 N92.Nepravilni skraćeni razmaci izmeĎu menstruacijskog krvarenja .5 # # # # Prekomjerno krvarenje u doba predmenopauze Druga specificirana iregularna (neredovita) menstruacija 14 N92.menopauzalna .postmenustruacijsko krvarenje (N95.Metroragija Prekomjerno krvarenje povezano s početkom menstruacijskih ciklusa .Pubertetno krvarenje Pravilno (redovito) intermenstruacijsko krvarenje Menoragija ili metroragija .4 14 N92. učestala i nepravilna menstruacija Prekomjerna i učestala menstruacija s pravilnim (regularnim) ciklusom Opis Oskudna i rijetka menstruacija u ţene s prije normalnom mjesečnicom Hipomenoreja BPO Isključuje: .premenopauzalna Neredovito: .preklimakterična .Menometroragija .krvarenje BPO .5) .klimakterična .ms_office 16/63 .skraćenim razmacima ili prekomjernim krvarenjem (N92.6 # # Neregularna menstruacija.5 14 N92 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Sekundarna oligomenoreja Oligomenoreja.0) Obilne mjesečnice BPO . Direkcija Zagreb.3 # # # # Prekomjerna menstruacija u pubertetu Ovulacijsko krvarenje 14 N92.xls.iregularne menstruacije s: .Menoragija BPO .3.Pubertetna menoragija . nespecificirana Prekomjerna.0 # # 14 N92.2 14 N92.produţenim razmacima ili oskudnim krvarenjem (N91.Polimenoreja Iregularno krvarenje izmeĎu menstruacija .

Direkcija Zagreb.6) .5 14 N94.prijevremenu (preuranjenu) menopauzu BPO (E28.4) .ms_office 17/63 .1 14 N94.prekomjerno krvarenje u doba premenopauze (N92.2 14 N94.3 14 N94.6) Postkoitalno i kontaktno krvarenje Drugo specificirano nenormalno maternično i vaginalno Disfunkcijsko ili funkcionalno uterino ili krvarenje vaginalno krvarenje BPO Nenormalno maternično i vaginalno krvarenje.pseudomenstruaciju (laţnu mjesečnicu) (P54.neonatalno vaginalno krvarenje (P54.8 14 N94.0) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N93 14 N93.0) Isključuje: .0) . nespecificirana Druga nespecificirana stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Nespecificirano stanje u vezi sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Isključuje: .HZZO.0 14 N94.4 14 N94.psihogenu dispareuniju (F52.8 14 N93. nespecificirano Bol i druga stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Intermenstruacijska bol Dispareunija Vaginizam Sindrom premenstrualne napetosti Primarna dismenoreja Sekundarna dismenoreja Dismenoreja.uretritis (N34.osteoporoza (M81.s patološkom frakturom (M80.6 14 N94.psihogeni vaginizam (F52.postmenopauzalna: .9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo nenormalno maternično i vaginalno krvarenje Opis Isključuje: .xls.2) .0 14 N93.6) Isključuje: .6) 14 N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji 150159514.9 14 N94 14 N94.

onaj povezan s artificijalnom menopauzom (N95.3) Sindrom nakon arteficijalne menopauze 14 N95.ms_office 18/63 .sterilnost. manjak koncentracije.relativnu neplodnost (N96) 14 N96 # # Ţena s habitualnim pobačajem 14 N97 14 N97.krvarenje povezano s artificijelnom menopauzom (N95. ţenska BPO Isključuje: .HZZO. glavobolja.one povezane s artificijelnom menopauzom Senilni (atrofični) vaginitis Isključuje: . nespecificiran Ispitivanje ili skrb o ţeni koja nije trudna .xls.2) .3 14 N95.s pobačajem u tijeku (O03-O06) Uključuje: .1 # # Menopauzalna i druga ţenska klimakterična stanja 14 N95.0 # # Postmenopauzalno krvarenje Opis Isključuje: .3) Simptomi kao vrućina obraza ("valunzi") nagla zajapurenost.0 # # Ţenska neplodnost Ţenska neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom ovulacije) 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N95.Relativna neplodnost Isključuje: .9 # # # # # # # # Postmenopauzalni atrofični vaginitis Stanja povezana s artificijelnom menopauzom Drugi specificirani menopauzalni i perimenopauzalni poremećaji Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi.sadašnju trudnoću (O26.nemogućnost postizanja trudnoće . Direkcija Zagreb. povezani s menopauzom Isključuje: .8 14 N95. nesanica.2 14 N95.

1 # # Ţenska neplodnost tubarnog podrijetla 14 N97.8 14 N98.ms_office 19/63 .9 # # # # Druge komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Komplikacija povezana s umjetnom oplodnjom.supruga 14 N99 14 N99.HZZO.stanja povezana s artificijelnom menopauzom (N95. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N97.povezana s induciranom ovulacijom 14 N98.1 # # Poremećaji genitourinarnog sustava nakon postupaka (operacija) nesvrstani drugamo Postoperativna striktura uretre Isključuje: .xls.2 14 N98.BPO .0 # # # # # # # # # # # # Ţenska neplodnost materničnog podrijetla Ţenska neplodnost cervikalnog podrijetla Ţenska neplodnost povezana s muškim čimbenicima Ţenska neplodnost drugog podrijetla Ţenska neplodnost.2 14 N97.8 14 N97.3) Striktura uretre nakon kateterizacije 150159514.3 14 N97.blok .donora .1) .s patološkom frakturom (M80. nespecificirana Komplikacije umjetne oplodnje od strane: .Neimplantacija jajeta 14 N98.stenoza Povezana s priroĎenom anomalijom maternice .4 14 N97.3 # # # # # # Hiperstimulacija ovarija Komplikacije pri uvoĎenju oploĎenog jajašca nakon oplodnje in vitro Komplikacije pri uvoĎenju embrija kod prijenosa embrija Hiperstimulacija jajnika: .Tubarni: .iradijacijski cistitis (N30.1 14 N98. Direkcija Zagreb.okluzija .1) . nespecificirana Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Infekcija povezana s umjetnom oplodnjom Opis Povezana s priroĎenom anomalijom tube .osteoporoza nakon odstranjenja jajnika (M81.4) .9 14 N98 14 N98.

poroĎaj za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći (O83.2 14 N99.u trbušnoj stijenci Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.u vratu maternice .xls.rupturu izvanmaternične trudnoće Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Postoperativne adhezije rodnice # # # # # # # # # # Prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije Postoperativne zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) Oštećena funkcija vanjskog ušća urinarnoga trakta Opis Drugi postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava Sindrom "rezidualnog" (zaostalog) jajnika Postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava.ms_office 20/63 .u rogu maternice .1 15 O00.3) .HZZO.5 14 N99.3 14 N99.2 # # # # # # Abdominalna trudnoća Tubarna trudnoća Ovarijalna trudnoća 15 O00.9 # # # # Ostale izvanmaternične trudnoće Izvanmaternična trudnoća.-.0 15 O00. nespecificirani Uključuje: . Direkcija Zagreb.7) Ruptura tube zbog trudnoće .intraligamentarna .4 14 N99. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N99. nespecificirana 15 O01 Mola hydatidosa 150159514.Tubarni pobačaj Trudnoća: . Isključuje: . Isključuje: .zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći (O36.8 14 N99.2) 15 O00 Izvanmaternična trudnoća 15 O00.8 15 O00.-. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.malignu hidatidoznu molu (D39.

-.-) nehidatidoznom (O02.0) .Vezikularna mola.0) Mola: .mesnata . BPO Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.9 # # Mola hidatidoza.fetus papyraceus (O31.odumrlim jajašcem (O02. nespecificiran 150159514. BPO .molom: hidatidoznom (O01.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Klasična mola hidatidoza # # Nepotpuna i parcijalna hidatidozna mola Opis Potpuna mola hidatidoza Vidi Morfologiju novotvorina! M9103/0 Djelomična hidatiformna mola Vidi Morfologiju novotvorina! M9100/0 Hidatiformna mola BPO . upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.-) nehidatidoznom (O02.ms_office 21/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O01.xls.odumrlim jajašcem (O02.0) .neostvareni pobačaj s: . BPO .molom: hidatidoznom (O01. Direkcija Zagreb. nespecificirana 15 O02 Ostali abnormalni produkti začeća 15 O02.Jajašce s patološkim značajkama Rana fetalna smrt sa zadrţavanjem mrtvog fetusa Isključuje: .0) 15 O01.karneozna .0 15 O01.one s: .0 # # Odumrlo jajašce i nehidatidozna mola 15 O02.0) Isključuje: .1 # # Neostvatreni pobačaj (Missed abortion) (Abortus retentus) 15 O02.u maternici.8 15 O02.HZZO.Bolest trofoblasta.9 # # # # Ostali specificirani abnormalni produkti začeća Abnormalni produkt začeća. Isključuje: .

kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08.9) Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: . kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.terapijski .pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: . kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08. nepotpuni.pobačaj Uključuje: .3 15 O03.9 # # # # 15 O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj 150159514.pobačaj Uključuje: .0) Spontani pobačaj.8 15 O03.2) Spontani pobačaj. Direkcija Zagreb.1) Spontani pobačaj. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Napomena: Nepotpuni pobačaj uključuje zadrţane produkte začeća nakon pobačaja.0) Spontani pobačaj. nepotpuni.4 # # # # Spontani pobačaj Spontani pobačaj. potpuni ili nespecificirani.2) Spontani pobačaj. bez komplikacija Spontani pobačaj.2 # # # # # # 15 O03.HZZO. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08. bez komplikacija 15 O03. potpuni ili nespecificirani.ms_office 22/63 . s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08.pobačaj Uključuje: .0 15 O03.9) Spontani pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.pobačaj Uključuje: . kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.3O08.terapijski pobačaj 15 O03 15 O03.5 15 O03. potpuni ili nespecificirani.pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: .xls. nepotpuni.6 15 O03.prekid trudnoće . potpuni ili nespecificirani.pobačaj Uključuje: . nepotpuni. potpuni ili nespecificirani.1 15 O03. nepotpuni.7 # # # # # # 15 O03.3O08. Uključuje: .legalni .pobačaj Uključuje: .1) Spontani pobačaj. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.

4 # # 15 O04.9) .terapijski komplikacija .legalni ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski pobačaj Uključuje: .terapijski pobačaj Uključuje: .terapijski kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.HZZO.O08. nepotpuni. s .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski pobačaj 150159514. kompliciran infekcijom genitalnog .terapijski pobačaj Uključuje: . nepotpuni. kompliciran kasnim ili obilnim .terapijski organa (sa stanjima u O08.terapijski krvarenjem (sa stanjima u O08.3 # # 15 O04.1) .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.3.0) . .0) .terapijski O08.prekid trudnoće . potpuni ili .ms_office 23/63 . . bez . nepotpuni.terapijski stanjima u O08. nepotpuni.terapijski sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.1) .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. .prekid trudnoće .legalni kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih .2 # # 15 O04.legalni nespecificirani.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.5 # # 15 O04.0 # # 15 O04.legalni kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa .6 # # Uključuje: .terapijski pobačaj Uključuje: .terapijski pobačaj Uključuje: .xls.legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.legalni nespecificirani. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04.legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj. Direkcija Zagreb. nepotpuni.1 # # 15 O04.2) . potpuni ili .terapijski pobačaj Uključuje: .

3 15 O05. nepotpuni.xls. nepotpuni.9 15 O05 # # Uključuje: . kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.5 15 O05.7 # # 15 O04.HZZO.terapijski pobačaj Uključuje: .terapijski nespecificirani.prekid trudnoće .3. potpuni ili .9) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04. nepotpuni. Direkcija Zagreb. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08. potpuni ili .legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.O08.2) .terapijski (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani.1 15 O05.9) Ostali pobačaj. kompliciran embolijom (sa stanjima u . kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.1) Ostali pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.3-O08.8 # # 15 O04.4 # # # # # # # # # # 15 O05.2) 15 O05. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.terapijski pobačaj Ostali pobačaj Ostali pobačaj.legalni nespecificirani.terapijski O08.terapijski pobačaj Uključuje: .2 15 O05.6 15 O05. bez komplikacija .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. nepotpuni.2) Ostali pobačaj. bez komplikacija Ostali pobačaj.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.0 15 O05. nepotpuni.0) Ostali pobačaj. potpuni ili .legalni nespecificirani. s ostalim i neoznačenim komplikacijama .1) Ostali pobačaj.0) Ostali pobačaj.ms_office 24/63 .7 # # # # # # 150159514. potpuni ili nespecificirani.

1) Nespecificirani pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.nepotpuni pobačaj (O03-O06) 15 O07 Neuspio pokušaj pobačaja 150159514.6 15 O06. bez # # komplikacija Nespecificirani pobačaj Nespecificirani pobačaj.0 15 O06.4 # # # # 15 O06. potpuni ili nespecificirani.3-O08.2 # # # # # # 15 O06. nepotpuni. potpuni ili nespecificirani.1) Nespecificirani pobačaj.5 # # 15 O06.ms_office 25/63 .9 15 O06 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostali pobačaj.xls.0) Nespecificirani pobačaj.9) Nespecificirani pobačaj.1 15 O06.9 # # # # Uključuje: . potpuni ili nespecificirani. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O05. nepotpuni.3 15 O06.8 15 O05.3O08.HZZO. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.2) Nespecificirani pobačaj. potpuni ili nespecificirani.neuspio pokušaj indukcije pobačaja Isključuje: . nepotpuni.8 15 O06. bez komplikacija Opis 15 O06. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani.7 # # # # 15 O06. nepotpuni. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani.2) Nespecificirani pobačaj. nepotpuni. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08. bez komplikacija Nespecificirani pobačaj.0) Nespecificirani pobačaj.3# # O08. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08.9) Nespecificirani pobačaj.9) Ostali pobačaj. Direkcija Zagreb.

7 15 O07.1 sa stanjima u O08.ms_office 26/63 . BPO Opaska: Šifra je prije svega namijenjena za šifriranje morbiditeta.4 15 O07.3-O08.HZZO.0 sa stanjima u O08. Direkcija Zagreb.2 sa stanjima u O08. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .Upala perimetrija (perimetritis).1 15 O07. bez # # komplikacija Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran embolijom Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran ostalim i nespecificiranim komplikacijama Drugi i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja bez # # komplikacija Opis sa stanjima u O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O07.xls. s # # ostalim i nespecificiranim komplikacijama Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.1 sa stanjima u O08. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .0 # # Infekcija genitalnog sustava i zdjeličnih organa nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514.3 15 O07.9 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.9 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.8 15 O07. # # kompliciran embolijom Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.0 15 O07. BPO sa stanjima u O08.Upala jajnika (ooforitis). # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.2 sa stanjima u O08. Za upotrebu ove kategorije upućuje se na pravila i upute za šifriranje morbiditeta u Svesku 2.6 15 O07. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .9 Neuspio pokušaj pobačaja.3-O08.0 sa stanjima u O08.5 15 O07.Upala zdjelič 15 O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08.2 15 O07. Upala endometrija (endometritis).

Oligurija .Sindrom defibrinacije(fibrinoliza).zatajenje .zračna . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08.septična ili septopijemična .nespecificirana .pijemična .Uremija Neravnoteţa elektrolita nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 15 O08.Embolija: .tubularna nekroza .xls.0) Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: . nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .Intravaskularna koagulacija nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: . nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .ms_office 27/63 .4 15 O08. Direkcija Zagreb.Šok (postoperativni) Isključuje: .5 # # # # Zatajenje bubrega nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Metabolički poremećaji nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514.oslabljenje (akutno) .plućna .3 # # Šok nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće 15 O08.rvnim ugruškom .Bubreţno .septični šok (O08.plodovom vodom .1 # # Kasno ili obilno krvarenje nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08.HZZO.masna Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .Cirkulatorni kolaps .2 # # Embolija nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće Opis Afibrinogenemija.

poroĎaja i babinja Sva stanja u I11 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće.Srčani zastoj molarne trudnoće .6 15 O08.7 # # # # Oštećenje zdjeličnih organa i tkiva nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Ostale venske bolesti kao komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Opis Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .8 15 O08.2 # # 150159514.ligamentum latuma . poroĎaja i babinja 15 O10. kao komplikacija trudnoće.Laceracija.crijeva . perforacija.1 # # 15 O10. rascjep ili kemijsko oštećenje: . kao komplikacija trudnoće.stanja s povećanom ili superponiranom proteinurijom (O11) Sva stanja u I10 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće.Infekcija mokraćnog sustava Komplikacija nakon pobačaja i izvanmaternične i Nespecificirana komplikacija nakon stanja molarne trudnoće.maternice 15 O08. poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest srca koja je i prije postojala.xls.periuretralnoga tkiva .0 # # 15 O10. nespecificirana koja se mogu uvrstiti u O00-O07 Uključuje: . poroĎaja i babinja Sva stanja u I12 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće.navedena stanja sa prije postojećom proteinurijom Isključuje: . kao komplikacija trudnoće.ms_office 28/63 .mokraćnoga mjehura . kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala. poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest bubrega koja je i prije postojala. Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08.HZZO. poroĎaja i babinja 15 O10 Hipertenzija koja je i prije postojala.9 # # # # Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: Ostale komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i .vrata maternice .

ms_office 29/63 .2 15 O15. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Sva stanja u I15 navedena kao razlog za Sekundarna hipertenzija koja je i prije postojala kao porodničku skrb za vrijeme trudnoće. kao komplikacija trudnoće.0 15 O14. nespecificirana Stanja u O10.9 # # # # 15 O11 15 O12 15 O12. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O10.1 15 O15. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja.xls. postojala.Blaga preeklampsija Isključuje: .komplicirana povećanom Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa proteinurijom superponiranom proteinurijom .HZZO.konvulzije nakon stanja u O10-O14 i O16 . Direkcija Zagreb.0 15 O15. nespecificirana Eklampsija.. nespecificirana . nespecificirana Uključuje: .Superponirana preeklampsija Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije Edemi u trudnoći Proteinurija u trudnoći Edemi u trudnoći s proteinurijom Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) bez značajne proteinurije Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) sa značajnom proteinurijom Blaga preeklampsija Teška preeklampsija Preeklampsija. u nespecificiranom razdoblju Hipertenzija u majke.eklampsija s hipertenzijom uzrokovanom trudnoćom ili onom koja je prije postojala Hipertenzija u trudnoći.0 15 O12.3 # # 15 O10.1 15 O14.1 15 O12.2 15 O13 15 O14 15 O14. komplikacija trudnoće. BPO Prolazna hipertenzija u trudnoći 150159514.superponiranu preeklampsiju (O11) Naziv # # # # # # # # # # # # # # 15 O15 15 O15.4 15 O10.9 # # Opis Sva stanja u I13 navedena kao razlog za Hipertenzivna bolest srca i bubrega koja je i prije porodničku skrb za vrijeme trudnoće.9 15 O16 # # # # # # # # # # Eklampsija Eklampsija u trudnoći Eklampsija u tijeku poroĎaja Eklampsija u babinjama Eklampsija.

ms_office 30/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O20 15 O20. započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje u trudnoći.-) . nespecificirano 15 O22 15 O22. Isključuje: .8 15 O21. započelo nakon navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje uzrokovano bolešću svrstanom drugamo.9 # # # # Ostala povraćanja kao komplikacija trudnoće Povraćanje u trudnoći.pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00-O07.0 # # Povraćanje u trudnoći.0 15 O20. započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće.neravnoteţa elektrolita Prekomjerno povraćanje. BPO 15 O21.ugljikohidratni deficit .8 15 O20.-) Proširenje vena u trudnoći. blago ili nespecificirano.porodničku plućnu emboliju (O88. Direkcija Zagreb.7) .poroĎaja i babinja (O087.2 # # # # Povraćanje u trudnoći s metaboličkim poremećajem Kasno povraćanje u trudnoći Povraćanje u trudnoći.blagi oblik 15 O21. s metaboličkim poremećajima kao: .navedena stanja kao komplikaciju: .1 15 O21. nespecificirano Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis gravidarum) Opis Isključuje: .9 15 O21 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Krvarenje u ranoj trudnoći # # # # # # Prijeteći pobačaj Ostala krvarenja u ranoj trudnoći Krvarenje u ranoj trudnoći.dehidracija .HZZO.0 # # Bolesti vena kao komplikacije trudnoće Proširenje noţnih vena u trudnoći 150159514.xls.trudnoću koja završava pobačajem Krvarenje specificirano kao posljedica prijetećeg pobačaja 15 O21.O08. kao komplikacija trudnoće Upotrebljava se dodatna šifra ako se ţeli označiti uzrok.

9 # # # # # # # # # # # # # # # # Venska bolest kao komplikacija u trudnoći. prije poroĎaja Tromboza cerebrovenskog sinusa u trudnoći U trudnoći: . BPO 15 O22. nespecificiran Dijabetes melitus nastao u trudnoći Dijabetes melitus u trudnoći.Vulvalno Opis 15 O22.4 15 O23.9 15 O24 15 O24.Vaginalno .3 15 O24. nespecificirana Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Infekcije bubrega u trudnoći Infekcije mokraćnoga mjehura u trudnoći Infekcije uretre u trudnoći Infekcije ostalih dijelova mokraćnog sustava u trudnoći Infekcija mokraćnog sustava u trudnoći. BPO Uključuje: .3 15 O23. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Perinealno . Direkcija Zagreb.0 15 O24.1 15 O23.2 15 O22.tromboza.2 15 O23.ms_office 31/63 .4 15 O24. BPO .2 15 O24. BPO 150159514. nespecificirana Infekcije spolnog sustava u trudnoći Ostala i nespecificirana infekcija mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći Infekcija genitourinarnog sustava u trudnoći.flebopatija.u poroĎaju i babinjama # # # # # # # # # # # # Dijabetes melitus ovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus neovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus povezan s neishranjenošću koji je i prije postojao Dijabetes melitus koji je i prije postojao.0 15 O23. nespecificiran Dijabetes melitus u trudnoći. BPO .1 15 O24.4 15 O22.9 15 O23 15 O23.flebitis.8 # # # # # # # # # # # # Proširenje vena u području spolovila u trudnoći Tromboflebitis površinskih vena u trudnoći Tromboflebitis dubokih vena u trudnoći Hemoroidi u trudnoći Tromboza moţdanih vena u trudnoći Ostale venske bolesti kao komplikacije u trudnoći Tromboflebitis noţnih vena u trudnoći Tromboza dubokih vena.HZZO.xls.5 15 O23.1 15 O22.3 15 O22.5 15 O22.

Bubreţna bolest Isključuje: .s pobačajem u tijeku (O03-O06) .traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) za vrijeme poroĎaja (O71.0 15 O26.ms_office 32/63 .4 15 O26.bez postojeće trudnoće (N96) 15 O26. Direkcija Zagreb.2 # # # # # # Abnormalni nalazi antenatalnog skrininga majke Abnormalni hematološki nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni biokemijski nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni citološki nalaz na antenatalnom skriningu majke 150159514.zbrinjavanje majke vezano uz fetus i amnionsku šupljinu i moguće probleme poroĎaja (O30-O48) 15 O28 15 O28.8 15 O26.2) Isključuje: .HZZO.7 # # 15 O26.6 # # 15 O26. poroĎaju i babinjama Sublukscija simfize (pubisa) u trudnoći. nespecificirano Hipotenzivni sindrom u leţećem poloţaju Isključuje: .dijagnostičke nalaze svrstane drugamo .5 # # # # # # # # Trudnička skrb za ţenu s habitualnim pobačajem Zaostalo intrauterino kontraceptivno sredstvo u trudnoći Herpes gestationis Hipotenzivni sindrom u majke Poremećaji jetrene funkcije u trudnoći.1 15 O28.0. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O25 15 O26 15 O26.xls.3 15 O26.edeme u trudnoći (O12.6) Umor i iscrpljenost .1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Neishranjenost u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja prije svega vezanih uz trudnoću # # # # Prekomjerno dobivanje na teţini u trudnoći Slabo dobivanje na teţini u trudnoći Opis Neishranjenost u poroĎaju i babinjama Isključuje: .ţenu sa habitualnim pobačajem: .9 # # Ostala specificirana stanja vezana uz trudnoću Stanje vezano uz trudnoću. poroĎaju i babinjama 15 O26.Periferni neuritis .4) Isključuje: .0 15 O28.hepatorenalni sindrom nakon trudova i poroĎaja (O90.2 15 O26. O12.

# # nespecificiran Opis Uključuje: .3 15 O28. BPO3 .3 15 O29.slabost Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog Moţdana anoksija zbog anestezije za vrijeme anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće Toksična reakcija na lokalnu anesteziju za vrijeme trudnoće Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije za vrijeme trudnoće 15 O29 15 O29.komplikacije zbog anestezije za vrijeme: .zastoj trudnoće .5 15 O28.4 15 O28.xls.HZZO. Direkcija Zagreb.0 # # 15 O29.komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije.ms_office 33/63 .4 # # # # # # # # 150159514.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Abnormalni ultrazvučni nalaz na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni rendgnenološki nalaz na antenatalnom # # skriningu majke Abnormalni kromosomski i genski nalaz na # # antenatalnom skriningu majke Ostali abnormalni nalazi na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni nalaz na antenatalnom skriningu majke.Kompresivni kolaps pluća Srčani: Srčane komplikacije zbog anestezije za vrijeme .1 15 O29.pobačaja ili izvanmaternične ili molarne Komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće (O Aspiracijski pneumonitis .8 15 O28. analgezije ili drugog sedativnog sredstva za vrijeme trudnoće Isključuje: .Mendelsonov sindrom Plućne komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće .Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.2 15 O29. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O28.

trećeg itd.komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću (O31.2) .2 15 O31.-) 15 O31 15 O31.spojene blizance koji uzrokuju disproporciju (O33. nespecificirana Opis 15 O30 15 O30. Direkcija Zagreb.6 15 O29. (O63.8 15 O30.9 # # # # # # # # # # Višeplodna trudnoća Blizanačka trudnoća Troplodna trudnoća Četveroplodna trudnoća Ostala višeplodna trudnoće Višeplodna trudnoća. nespecificirana Isključuje: .0 15 O31.8 15 O29.7) .1 15 O31.odgoĎeni (kasniji) poroĎaj drugog blizanca.xls. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O29.1 15 O30.8 # # # # # # # # Komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Fetus papyraceus Nastavljena trudnoća nakon pobačaja jednog ili više fetusa Nastavljena trudnoća nakon intrauterine smrti jednog ili više fetusa Druge komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Višeplodna trudnoća BPO Isključuje: .ms_office 34/63 .5) .s prekidima u poroĎajnim trudovima (O64"Stisnuti" fetus 150159514.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostale komplikacije zbog spinalne i epiduralne # # anestezije za vrijeme trudnoće # # # # # # Neuspjela ili oteţana intubacija za vrijeme trudnoće Ostale komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće Komplikacija zbog anestezije za vrijeme trudnoće.0 15 O30.5 15 O29.HZZO.2 15 O30.nepravilan prikaz jednog ili više fetusa (32.

0 15 O32. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .xls.navedena stanja s prekidom trudova (O65O66) 15 O33 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije 150159514.5 15 O32. ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .3 15 O32.8 15 O32.ms_office 35/63 .6 15 O32.1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog utvrĎenog ili suspektnoga nepravilnog stava fetusa Zbrinjavanje majke zbog nestabilna poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava zatkom Zbrinjavanje majke zbog poprečnog i kosog poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava licem. nespecificiranog Uključuje: .poprečni .9 # # # # # # # # # # # # # # Poloţaj fetusa: .kosi Izostanak spuštanja glavice preko ruba Zbrinjavanje majke zbog stava glavice visokog za termin zdjelice Zbrinjavanje majke zbog višeplodne trudnoće s nepravilnim stavom jednog ili više fetusa Zbrinjavanje majke zbog kombiniranog nepravilnog stava fetusa majke zbog drugog nepravilnog stava Zbrinjavanje fetusa Zbrinjavanje majke zbog nepravilnog stava fetusa.navedena stanja kao razlog za opservaciju. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke. čelom i tjemenom 15 O32. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .2 15 O32.navedena stanja kao razlog za opservaciju. Direkcija Zagreb.HZZO.navedena stanja s prekidima u trudovima (O65-O66) 15 O32 15 O32.4 15 O32.

ascites .Fetopelvična disproporcija.meningomijelokela .Suţenje izlaza zdjelice 15 O33.5 15 O33.4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # deformitetom zdjeličnih kostiju Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # jednakomjerno suţenom zdjelicom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem ulaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem izlaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane i od # # majke i od fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane neuobičajeno velikim fetusom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane hidrocefalijom fetusa Opis Zdjelični deformitet koji uzrokuje disproporciju.navedena stanja kao razlog za opservaciju.ms_office 36/63 .tumor Cefalopelvična disproporcija. BPO 15 O33.8 15 O33.6 # # # # Disproporcija uzrokovana normalno oblikovanim fetusom .1 15 O33. Direkcija Zagreb.navedena stanja s prekidom trudova 15 O34 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti zdjeličnih organa 150159514.3 15 O33. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke.xls. BPO Suţenje ulaza zdjelice koje uzrokuje disproporciju Suţenje središnjega prostora zdjelice . BPO Uključuje: .hidrops .Fetalni: . ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .2 15 O33.Fetalna disproporcija. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O33.7 15 O33. BPO Suţena zdjelica koja uzrokuje disproporciju.9 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane drugim deformitetima fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije izazvane ostalim uzrocima Zbrinjavanje majke zbog disproporcije. BPO . nespecificirane Spojeni blizanci .0 15 O33.akralni teratom .HZZO.

polipa tijela maternice .4 # # 15 O34.3 # # 15 O34.2 # # 15 O34.inkarceracije Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti .1 # # Zbrinjavanje majke zbog tumora tijela maternice 15 O34.7) Zbrinjavanje majke zbog s napomenom o insuficijenciji vrata maternice ili bez nje): .zbrinjavanje majke zbog tumora vrata maternice (O34. Direkcija Zagreb.HZZO.prijašnjih kirurških zahvata na vratu maternice Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti vrata .Shirodkarova šava Zbrinjavanje majke zbog: .4) Zbrinjavanje majke zbog oţiljka uzrokovanog prijašnjim carskim rezom 15 O34.dvoroge maternice Zbrinjavanje majke zbog: .xls.strikture ili stenoze vrata maternice maternice . BPO (O75.vaginalni poroĎaj nakon prijašnjega carskog prijašnjom operacijom reza.retroverzije 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O34.fibroma maternice Isključuje: .ms_office 37/63 .serklaţe Zbrinjavanje majke zbog insuficijencije vrata maternice .prolapsa maternice u trudnoći .polipa vrata maternice .0 # # Zbrinjavanje majke zbog priroĎene malformacije maternice Opis Zbrinjavanje majke zbog: .5 # # Isključuje: Zbrinjavanje majke zbog oţiljka maternice uzrokovanog .tumora vrata maternice Zbrinjavanje majke zbog: .dvostruke maternice .

rigidnog dna zdjelice Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti zdjeličnih organa.8 15 O34.6 # # Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti rodnice Zbrinjavanje majke zbog: .strikture rodnice ."venter propendens" Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti zdjeličnih .prijašnjeg zahvata na dnu zdjelice .prijašnjih kirurških zahvata na vulvi ili perineumu .HZZO.podijeljene rodnice (vagina septa) .zbrinjavanje majke zbog proširenja vulvarnih i perinealnih vena u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog: . (stečene) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Zbrinjavanje majke zbog: .7 # # 15 O34.Zbrinjavanje majke zbog proširenja rodničnih vena u trud 15 O34. nespecificirane Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti vulve i perineuma 15 O34.prijašnjih kirurških zahvata na rodnici .9 # # # # 150159514. Direkcija Zagreb.rektokele organa .tumora rodnice Isključuje: .ms_office 38/63 .tumora vulve Isključuje: .rigidnog perineuma .fibroze perineuma .xls.stenoze rodnice (priroĎene).cistocele .

xls.4 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano virusnom bolesti u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa alkoholom Isključuje: .citomegalovirusom . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .anencefaliju .-) Zbrinjavanje majke zbog sumnje na: .6 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa lijekovima Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa zračenjem 150159514.2 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na malformaciju središnjega ţivčanog sustava u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na kromosomske abnormalnosti u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na hereditarne bolesti fetusa 15 O35.virusom rubeole Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano navikavanjem na lijekove (drug addiction) Isključuje: .HZZO.spinu bifidu Isključuje: .1) oštećenje fetusa uzrokovano infekcijom u majke: .ms_office 39/63 .poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) zbog terapijskog davanja lijekova (O68.5 15 O35.kromosomske abnormalnosti fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na (O35.zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije (O33.3 15 O35.1 15 O35.0 15 O35.-) 15 O35.1) 15 O35 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti i oštećenja fetusa 15 O35.kromosomske abnormalnosti fetusa (O35. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili dovršenje trudnoće Isključuje: . Direkcija Zagreb.navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.

listeriozom u majke i oštećenje fetusa .1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog drugih poznatih ili suspektnih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog Rh izoimunizacije Zbrinjavanje majke zbog druge izoimunizacije 15 O36.HZZO.4 # # Zbrinjavanje majke zbog intrauterine smrti 150159514.ms_office 40/63 .postupkom biopsije .9 # # # # Opis Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: .toksoplazmozom u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na abnormalnost i oštećenje fetusa.2 15 O36.Izoimunizacija BPO (s fetalnim hidropsom) Hydrops fetalis . nespecificirano Uključuje: .8 15 O35.bez povezanosti s izoimunizacijom Isključuje: .0 15 O36. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za dovršenje trudnoće Isključuje: .3 # # # # Zbrinjavanje majke zbog fetalnog hidropsa Zbrinjavanje majke zbog znakova fetalne hipoksije 15 O36.poroĎajne trudove i poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) (O68.7 # # 15 O35.1) Naziv 15 O36 15 O36.sindrom placent Anti-D (Rh) protutijela .xls.intrauterinim kirurškim zahvatom Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: Zbrinjavanje majke zbog sumnje na drugu abnormalnost .Rh inkompatibilnost (s fetalnim hidropsom) ABO izoimunizacija .BPO . Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O35.neostvareni pobačaj (missed abortion) (O02.-) .navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.amniocentezom .intrauterinim kontraceptivnim sredstvom uzrokovano ostalim medicinskim postupcima .hematološkim ispitivanjem Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa .

početak trudova unutar 24 sata Prijevremena ruptura ovojnica.Placentitis # # # # # # Prijevremena ruptura ovojnica Prijevremena ruptura ovojnica.6 15 O36. nespecificiranog Polyhydramnion Ostali poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Opis Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne: .11 15 O42. Direkcija Zagreb. utvrĎeno ili suspektno.0 15 O42.9 15 O40 15 O41 15 O41.8 15 O41.0 # # # # # # # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog prekomjerna rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih specificiranih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog problema fetusa.-) Oligohidramnion bez spomena o rupturi ovojnica Amnionitis . početak trudova nakon više od 7 dana 150159514.7 15 O36. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O36.prijevremenu rupturu ovojnica (O42.fetusa malenog za dob (small for dates) Zbrinjavanje majke zbog fetusa. početak trudova nakon Isključuje: 24 sata .male teţine (fetusa) za dob (light for dates) . velikog za dob (large for dates) # # Oligohidramnion 15 O41.1 15 O41.placentarne insuficijencije .HZZO. nespecificiran Hydramnion Isključuje: .xls.Membranitis .8 15 O36.9 15 O42 15 O42.1 15 O42.s terapijski odgoĎenim trudovima (O42.2) Prijevremena ruptura ovojnica.12 # # # # # # Infekcija amnionske vreće i ovojnica Ostali specificirani poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Poremećaj amnionske tekućine i ovojnica.Chorioamnionitis .5 15 O36.ms_office 41/63 . početak trudova nakon 17 dana Prijevremena ruptura ovojnica.

2 # # Patološki urasla posteljica 15 O43.parcijalna . BPO Placenta circumvalata Placenta accreta Placenta increta Placenta percreta Placentarna: .8 15 O43.ms_office 42/63 .fetomaternalna . nespecificirana Opis 15 O43 Poremećaji posteljice (placente) 15 O43.maternofetalna . nespecificiran Placenta previja Placenta previja.marginalna .placentu previju (O44. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O42.totalna Isključuje: .-) . Direkcija Zagreb.1 # # Placenta previja s krvarenjem 150159514.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv trudovi odloţeni Prijevremena ruptura ovojnica.zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa uzrokovana placentarnom insuficijencijom (O36.5) .4) 15 O44. bez krvarenja Nisko usaĎena posteljica.-) Transfuzija: .0 15 O43.infarkcija Nisko usaĎena posteljica."od blizanca k blizancu" Abnormalna posteljica.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45. BPO ili s krvarenjem .HZZO.Placenta previja BPO ili s krvarenjem: .poroĎaj kompliciran krvarenjem iz vasa praevia (O69.1 # # # # Sindrom placentarne transfuzije Malformacije posteljice 15 O43.2 15 O42.0 # # # # # # Ostali poremećaji posteljice Placentarni poremećaj. # # terapijski # # Prijevremena ruptura ovojnica. bez krvarenja Isključuje: .disfunkcija .9 15 O44 15 O44.xls.

-) .hiperfibrinolizom .8 15 O45.1 15 O47. tjedna trudnoće Laţni trudovi u navršenom 37.HZZO.9 15 O48 15 O60 # # # # # # # # # # # # # # # # Krvarenje prije poroĎaja sa premećajem koagulacije Druga krvarenja prija poroĎaja Krvarenje prije poroĎaja.9 # # # # # # Prijevremeno odljuštenje posteljice s poremećajem koagulacije Drugo prijevremeno odljuštenje posteljice Prijevremeno odljuštenje posteljice.placenta praevia (O44. nespecificirano 15 O46 Krvarenje prije poroĎaja koje nije svrstano drugamo 15 O46. tjedna trudnoće 150159514.diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .hipofibrinogenemijom Abruptio placentae. tjednu trudnoće ili nakon njega Laţni trudovi.krvarenje u ranoj trudnoći (O20.-) .0 15 O46.afibrinogenemijom .-) .Prenesena trudnoća (post-term) Početak (spontani) poroĎaja prije navršenog 37.diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .ms_office 43/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O45 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Prijevremano odljuštenje posteljice (abruptio placentae) Opis Prijevremeno odvajanje posteljice s prekomjernim krvarenjem povezanim sa: . nespecificirano Laţni trudovi Laţni trudovi prije navršenog 37.xls.hipofibrinogenemijom 15 O45.0 15 O45.afibrinogenemijom .krvarenje u poroĎaju koje nije svrstano drugamo (067.-) Krvarenje prije poroĎaja (obilno) povezano s: .9 15 O47 15 O47.hiperfibrinolizom .8 15 O46. Direkcija Zagreb.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.0 15 O47. nespecificirani Produţena trudnoća Prijevremeni poroĎaj Laţno prenesena trudnoća (post-dates) . BPO Isključuje: .

distoc 150159514.0 # # # # # # Neuspješna indukcija poroĎaja instrumentima Druga neuspješna indukcija poroĎaja Neuspješna indukcija poroĎaja.Nekoordinirana aktivnost maternice .Nepravilni trudovi .Tetanijske kontrakcije .Hipertonična disfunkcija maternice .1 # # Sekundarno tromi trudovi (sekundarna inercija) 15 O62.2 15 O62.8 15 O61.Kontrakcije maternice u obliku pješčanog sata .oksitocina . nekoordinirane i produţene kontrakcije maternice Druge nepravilnosti jačine trudova Isključuje: .mehanički .1 15 O61.HZZO.Hipotonična disfunkcija maternice.xls.Tromost (inercija) maternice.kirurški 15 O61.9 15 O62 15 O62.Distocija maternice. nespecificirana Nepravilnosti jačine trudova # # Primarno tromi trudovi (primarna inercija) 15 O62.4 15 O62.Sekundarna hipotonična disfunkcija maternice Atonija maternice .Primarna hipotonična disfunkcija maternice Zastoj aktivnog razdoblja trudova .0 # # Neuspješna indukcija poroĎaja lijekovima 15 O61.8 # # # # Hipertonične. BPO Kontrakcijski prsten (distocija) .prostaglandina Neuspješna indukcija: . BPO .Neujednačeni trudovi .3 # # # # Druga tromost maternice (inertia uteri) Ubrzani (nagli) trudovi Izostanak dilatacije vrata maternice .Slabe kontrakcije . Direkcija Zagreb.ms_office 44/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O61 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspješna indukcija poroĎaja Opis Neuspješna indukcija s pomoću: .Nekoordinirani trudovi . BPO 15 O62.

BPO Dugotrajni poroĎaj # # # # # # # # Produţeno prvo poroĎajno doba Produţeno drugo poroĎajno doba OdgoĎeni poroĎaj drugog blizanca.1 15 O65.1 15 O64. Dugotrajni poroĎaj. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O62.2 15 O63.9 15 O63 15 O63.okcipitoilijačnog .okcipitosakralnog Zapreka raĎanja zbog nepotpune rotacije glavice fetusa .1 15 O63.2 15 O64.Zapreka raĎanja zbog ustrajnog stava glavice: .okcipitotransverzalnog Zapreka raĎanja zbog stava zatkom Zapreka raĎanja zbog stava licem Zapreka raĎanja zbog stava čelom Ispadanje ručice Isključuje: .ms_office 45/63 .xls.3 # # # # # # # # Duboki poprečni stav glavice .4 15 O64.0 15 O64.0 15 O65.0) Zapreka raĎanja zbog stava bradom 15 O64.9 15 O64 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Nepravilnosti jačine trudova.0 15 O63.2 15 O65.8 15 O64. trećeg itd. nespecificiranog Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog deformiteta zdjelice Zapreka raĎanja zbog jednakomjerno suţene zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja ulaza zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja sredine i izlaza zdjelice 150159514.9 15 O65 15 O65.5 15 O64. BPO 15 O64.HZZO.okcipitoposteriornog . nespecificiran Zapreka raĎanja zbog nepravilna poloţaja i stava fetusa Opis Produţeni poroĎaj.ramena distocija (O66.0) .3 # # # # # # # # # # # # # # # # Zapreka raĎanja zbog stava ramenom Zapreka raĎanja zbog kombiniranog poloţaja fetusa Zapreka raĎanja zbog drugog nepravilnog poloţaja i nepravilnog stava fetusa Zapreka raĎanja zbog nepravilnoga poloţaja i nepravilnog stava fetusa.uklještenje ramena (O66. Direkcija Zagreb.

hidropsa .Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice.spojenih blizanaca . nespecificirana 150159514.9 15 O66 15 O66.meningomijelokele .2nespecificirane O66.3) Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčinih zdjeličnih Zapreka raĎanja zbog stanja navedenih u organa O34.0 15 O66.BPO .4 # # # # Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti fetusa Neuspješna indukcija poroĎaja. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O65.maternalna BPO Uklještenje ramena Naziv 15 O66. Direkcija Zagreb.ascitesa .HZZO.distociju zbog abnormalnosti fetusa (O66.xls.ms_office 46/63 . .3 15 O66.8 15 O65.2 # # # # # # # # # # # # # # Opis Isključuje: Zapreka raĎanja zbog fetopelvične disproporcije.5 15 O65.5 15 O66.fetalnog: . s posljedičnim poroĎajem forcepsom ili carskim rezom Distocija: .9 # # Zapreka raĎanja.1 15 O66.tumora . nespecificirane Ostale zapreke raĎanja Zapreka raĎanja zbog ramene distocije Zapreka raĎanja zbog isprepletenih blizanaca Zapreka raĎanja zbog neuobičajeno velikog fetusa Distocija zbog: .4 15 O65.fetalna BPO . nespecificirana Ostale specificirane zapreke raĎanja 15 O66.sakralnog teratoma . nespecificirana Neuspješna primjena vakuum ekstraktora i forcepsa.hidrocefaličnog fetusa Neuspješna indukcija (poroĎaja) s posljedičnim poroĎajem carskim rezom Neuspješna primjena ventuze ili forcepsa.8 # # # # 15 O66.

2) 15 O68 PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) 15 O68.-) .ultrazvučni (abdominalni CTG) 150159514.-) .HZZO.2 # # # # # # PoroĎaj kompliciran poremećajem srčanog rada fetusa PoroĎaj kompliciran mekonijem u amnionskoj tekućini PoroĎaj kompliciran poremećajem srčane frekvencije s mekonijem u anmionskoj tekućini 15 O68.-) Krvarenje u poroĎaju (prekomjerno) povezano s: .1 15 O68. koje nije svrstano drugamo 15 O67.tahikardija Isključuje: .hipofibrinogenemijom Prekomjerno krvarenje u poroĎaju Uključuje: .s mekonijem u amnionskoj tekućini (O68.8 # # Abnormalna fetalna: PoroĎaj kompliciran biokemijskim pokazateljima fetalne . Direkcija Zagreb.0 15 O67.hiperfibrinolizom .9 # # # # # # Krvarenje u poroĎaju s poremećajem koagulacije Drugo krvarenje u poroĎaju Krvarenje u poroĎaju.-) .krvarenje nakon poroĎaja (O72.s poremećajem srčane frekvencije (O68.ms_office 47/63 .xls.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.fetalnu patnju u poroĎaju zbog davanja lijekova Fetalna: .0 15 O68.8 15 O67.acido-bazna ravnoteţa Pokazatelj fetalne patnje: .bradikardija . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O67 PoroĎaj kompliciran krvarenjem.placentu previju (O44.nepravilni srčani rad .diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .2) Isključuje: . nespecificirano Opis Isključuje: .3 # # 15 O68.elektrokardiografski (skalp-elektrode) PoroĎaj kompliciran drugim pokazateljima fetalne patnje .krvarenje prije poroĎaja BPO (O46.afibriniogenemijom .acidemija patnje .

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 15 O68.9 15 O69 15 O69.0 15 O69.1

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom, nespecificiran PoroĎaj kompliciran komplikacijama pupčane vrpce # # # # PoroĎaj kompliciran prolapsom pupkovine PoroĎaj kompliciran pupkovinom oko vrata (fetusa), s kompresijom

Opis

15 O69.2 15 O69.3 15 O69.4

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran drugim zapletajima pupkovine PoroĎaj kompliciran kratkom pupkovinom PoroĎaj kompliciran s vasa praevia

Zapletanje pupčanih vrpci blizanaca u monoamnionskoj vreći - Čvor na pupčanoj vrpci Krvarenje iz vasa praevia Pupčana vrpca: - nagnječenje - hematom - Tromboza krvnih ţilica pupčane vrpce

15 O69.5 15 O69.8 15 O69.9

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran vaskularnim oštećenjem Pupčane vrpce PoroĎaj kompliciran drugim komplikacijama pupčane vrpce Trudovi i poroĎaj komplicirani komplikacijom pupčane vrpce, nespecificiranom

Uključuje: - laceraciju nakon epiziotomije Isključuje: - porodničku visoku vaginalnu laceraciju, izoliranu (O71.4) Perinealna laceracija, ruptura ili razdor (uključuje) (u tijeku raĎanja): - frenulum - labia - koţu - meĎicu - rodnicu - vulvu

15 O70

Laceracija meĎice (perineuma) u tijeku raĎanja

15 O70.0

#

#

Laceracija perineuma prvoga stupnja u tijeku raĎanja

150159514.xls.ms_office

48/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.0, uključujući (u tijeku raĎanja): - dno zdjelice - perinealne mišiće - mišiće rodnice Isključuje: - laceraciju koja uključuje analni sfinkter (O70.2) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.1, uključujući (u tijeku raĎanja): - analni sfinkter - rektovaginalni septum - sfinkter, BPO

15 O70.1

#

#

Laceracija perineuma drugoga stupnja u tijeku raĎanja

15 O70.2

#

#

15 O70.3 15 O70.9 15 O71 15 O71.0 15 O71.1 15 O71.2 15 O71.3

# #

# #

Isključuje: - laceraciju koja uključuje analnu ili rektalnu Laceracija perineuma trećega stupnja u tijeku raĎanja sluznicu (O70.3) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.2, uključujući (u tijeku raĎanja): - analnu sluznicu Laceracija perineuma četvrtoga stupnja u tijeku raĎanja - rektalnu sluznicu Laceracija perineuma u tijeku raĎanja, nespecificirana Druga porodnička ozljeda Uključuje: - oštećenje instrumentima Ruptura maternice za koju nije utvrĎeno da je nastala prije početka trudova Prstenasto otkinuće ušća maternice Laceracija rodnične stijenke, bez spomena o perinealnoj laceraciji Isključuje: - s perinealnom laceracijom (O70.-)

# # # #

# # # #

Ruptura maternice prije početka poroĎaja Ruptura maternice u tijeku poroĎaja Inverzija maternice nakon poroĎaja Porodnička laceracija ušća maternice

15 O71.4

#

#

Porodnička visoka laceracija rodnice, izolirana

150159514.xls.ms_office

49/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

15 O71.5

#

#

Druge porodničke ozljede zdjeličnih organa

15 O71.6

#

#

Porodničko oštećenje zdjeličnih zglobova i ligamenata

15 O71.7 15 O71.8 15 O71.9 15 O72

# # #

# # #

Porodnički hematom zdjelice Druge specificirane porodničke ozljede Porodnička ozljeda, nespecificirana Krvarenje nakon poroĎaja

Opis Porodničke ozljede: - mokraćnog mjehura - uretre Otrgnuće unutrašnje simfizne hrskavice - Oštećenje kokcigealnog nastavka - Traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) Porodnički hematom: - meĎice - rodnice - stidnice

15 O72.0 15 O72.1

# #

# #

Krvarenje u trećoj dobi Drugo krvarenje neposredno nakon poroĎaja

15 O72.2

#

#

Kasno i sekundarno krvarenje nakon poroĎaja

15 O72.3 15 O73 15 O73.0 15 O73.1

# # #

# # #

Poremećaji koagulacije nakon poroĎaja Zaostala posteljica i ovojnice, bez krvarenja Placenta retenta, bez krvarenja Zaostali dijelovi posteljice i ovojnica, bez krvarenja

Uključuje: - krvarenje nakon roĎenja fetusa ili dojenčeta Krvarenje povezano sa zaostalom, prionulom ili adherentnom posteljicom - Zaostala posteljica, BPO Krvarenje nakon roĎenja posteljice - Krvarenje nakon poroĎaja (atonično), BPO Krvarenje povezano sa zaostalim dijelovima posteljice ili ovojnica - Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, BPO Postpartalna: - afibrinogenemija - fibrinoliza

15 O74

Komplikacije anestezije u tijeku poroĎaja

Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, bez krvarenja Uključuje: - Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije, analgezije ili drugih sedativa u tijeku poroĎaja

150159514.xls.ms_office

50/63

Mendelsonov sindromu Kompresivni kolaps pluća zbog anestezije u tijeku poroĎaja Srčani: .0 15 O75.3 # # # # # # # # Ostale komplikacije poroĎaja.ms_office 51/63 .BPO Septikemija u tijeku poroĎaja 150159514. Direkcija Zagreb.u babinjama: .-) Porodnički šok. nesvrstana drugamo Druge infekcije u tijeku poroĎaja Isključuje: .7 15 O74.-) .9 # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u tijeku poroĎaja Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u tijeku poroĎaja Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Neuspješna ili oteţana intubacija u tijeku poroĎaja Druge komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacija zbog anestezije u tijeku poroĎaja.zastoj . nespecificirana Opis Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.5 15 O74.HZZO.infekciju (O86.0 15 O74.8 15 O74.2 15 O75.1 # # # # Aspiracijski pneumonitis zbog anestezije u tijeku poroĎaja Druge plućne komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O74.xls.4 15 O74.2 15 O74.3 15 O74. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O74.sepsu (O85. BPO3 .1 15 O75. nesvrstane drugamo Distres majke u tijeku poroĎaja Šok za vrijeme ili nakon poroĎaja Povišena temperatura u tijeku poroĎaja.6 15 O74.zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O75 15 O75.

komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja (O74.0 15 O80. nespecificiran Jednoplodno raĎanje forcepsom i vakuumskim ekstraktorom RaĎanje s niskom primjenom forcepsa RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru Uključuje: . Direkcija Zagreb.porodničke (kirurške) rane: Isključuje: .HZZO. nespecificirana 15 O75. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nakon carskog reza ili drugih porodničkih kirurških zahvata ili postupaka.5 # # # # Druge komplikacije porodničkih kirurških zahvata i postupaka OdgoĎeno raĎanje nakon artificijelne rupture ovojnica OdgoĎeno raĎanje nakon spontane ili nespecificirane rupture ovojnica Vaginalno raĎanje nakon prijašnjeg carskog reza Druge specificirane komplikacije poroĎaja Komplikacija poroĎaja.5) 150159514. BPO Isključuje: .6 15 O75.ms_office 52/63 .xls.spontanu prijevremenu rupturu ovojnica (O42. sa ili bez epiziotomije normalan poroĎaj 15 O81 15 O81.1 # # # # # # Spontani poroĎaj.slučajeve sa minimalnom pomoći ili bez pomoći.1 15 O80.0 15 O81.zastoj .neuspješnu primjenu vakuumskog ekstraktora ili forcepsa (O66.-) .7 15 O75.Moţdana anoksija Isključuje: .-) 15 O75.9 # # # # # # # # # # Jednoplodni spontani poroĎaj Spontani poroĎaj glavicom (tjemenom) Spontani poroĎaj zatkom Drugi jednoplodni spontani poroĎaj Jednoplodni spontani poroĎaj. uključujući poroĎaj BPO: .9 # # # # # # # # 15 O80 15 O80.8 15 O80.8 15 O75.Srčani: .4 15 O75.zatajenje .

2 15 O83.HZZO.2 15 O84. BPO 15 O83.1 15 O82. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (O80-O83) za označavanje načina roĎenja svakog fetusa ili dojenčeta.Embriotomija (da bi se omogućio poroĎaj) RaĎanje uz pomoć.3 15 O81.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru s # # rotacijom # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo i nespecificirano raĎanje forcepsom RaĎanje vakuumskim ekstraktorom RaĎanje kombinacijom forcepsa i vakuumskog ekstraktora Jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje elektivnim carskim rezom RaĎanje hitnim carskim rezom RaĎanje histerektomijom (Caesarean hysterectomy) Ostalo jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje carskim rezom.xls. 15 O84 15 O84.4 15 O83.8 # # # # # Višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj.0 15 O83.2 15 O81.1 15 O84.9 # # # Destruktivne operacije pri raĎanju Drugo specificirano raĎanje uz pomoć ruku Jednoplodno raĎanje uz pomoć. nespecificirano Kleidotomija (da bi se omogućio poroĎaj) . svi spontani Višeplodni poroĎaj.8 15 O83. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O81.8 15 O82. svi carskim rezom Drugi višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj kombinacijom metoda 150159514. Direkcija Zagreb. svi forcepsom ili vakuumekstraktorom Višeplodni poroĎaj.ms_office 53/63 .9 15 O83 15 O83.0 15 O82.4 15 O81.0 15 O84.Kraniotomija (da bi se omogućio poroĎaj) .2 15 O82.5 15 O82 15 O82. nespecificirano Ako se ţeli. nespecificirano Drugo jednoplodno raĎanje uz pomoć Ekstrakcija zatka Drugo raĎanje zatkom uz pomoć ruku Drugo raĎanje uz pomoćne postupke RaĎanje za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći RaĎanje zatka BPO Okret s ekstrakcijom RaĎanje ventuzom Opis RaĎanje forcepsom i ventuzom Ponovljeni carski rez.1 15 O83.

xls. N15.2 15 O86.-.3) Infekcija (nakon poroĎaja): .3 # # # # # # # # 15 O86. N39.endometritis .perinealne rane Upala vrata maternice (cervicitis) Druge infekcije genitalnog sustava nakon poroĎaja .povišena temperatura BPO Isključuje: .rane carskog reza Infekcije porodničke kirurške rane .HZZO. nespecificiran Puerperalni: . N34.2) 15 O85 15 O86 # # 15 O86.povišenu temperaturu u tijeku poroĎaja (O75.porodničku pijemičnu i septičnu emboliju (O88.septikemija Opis Ako se ţeli.septikemiju u tijeku poroĎaja (O75 Isključuje: Druge infekcije u babinjama .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # Višeplodni poroĎaj.4 15 O86. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O84.0 Infekcije urinarnog sustava nakon poroĎaja nakon poroĎaja Infekcije genitourinarnog sustava u Druge infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja babinjama.8 # # # # Povišena temperatura nepoznatoga podrijetla nakon poroĎaja Druge specificirane infekcije u babinjama 150159514. Direkcija Zagreb.peritonitis . N30.infekciju u tijeku poroĎaja (O75.3) Sepsa u babinjama (puerperalna sepsa) .-. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (B95-B97) za označavanje uzročnika.vrućicu u babinjama (O85) .0 15 O86.groznica . BPO U babinjama (puerperalna): .ms_office 54/63 . Isključuje: .infekcija BPO .1 15 O86.Upala rodnice (vaginitis) Stanja u N10-N12.

BPO Venska bolest kao komplikacija babinja.emboliju kao komplikaciju pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00O07.Puerperalna (plućna) embolija.0 # # Bolesti vena kao komplikacije babinja Tromboflebitis površinskih vena u babinjama 15 O87. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .9 # # Tromboza cerebrovenskog sinusa u babinjama Proširenje vena spolovila u babinjama Ostale venske bolesti kao komplikacije babinja (varices genitalis) Puerperalni: .8 # # # # # # # # # # Porodnička embolija Porodnička zračna embolija Embolija plodovom vodom Porodnička embolija krvnim ugruškom Porodnička pijemična i septična embolija Druga porodnička embolija Porodnička (plućna) embolija.2 15 O87. nakon poroĎaja .1 15 O87.flebitis. nakon poroĎaja 15 O87 15 O87.HZZO.0 15 O88. BPO Masna embolija u babinjama 150159514.Tromboflebitis zdjeličnih vena.2) 15 O88 15 O88.venske bolesti kao komplikacije trudnoće (O22.plućnu emboliju u tijeku trudnoće.tromboza. poroĎaja ili babinja Tromboza moţdanih vena u babinjama Isključuje: .porodničku plućnu emboliju (O88.3 15 O88.2 15 O88.8 # # # # # # # # Tromboflebitis dubokih vena u babinjama Hemoroidi u babinjama 15 O87.-) Tromboza dubokih vena.xls.1 15 O88.flebopatija. BPO . BPO .u tijeku poroĎaja i babinja Isključuje: . BPO Uključuje: . nespecificirana . Direkcija Zagreb.ms_office 55/63 .3 15 O87.O08.-) .

3 15 O89.zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u babinjama 15 O90.4 15 O90.3 15 O90.9 15 O90 15 O90.HZZO. nespecificirana Komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo Rascjep rane carskog reza Opis Uključuje: .5 15 O89.Kompresivni plućni kolaps Srčani: .epiziotomije .Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta. Direkcija Zagreb.4 15 O89.perinealne laceracije .1 15 O89.Mendelsonov sindrom .zastoj .Hepatorenalni sindrom nakon poroĎaja 150159514.0 # # Plućne komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89. BPO .2 15 O89.xls.1 15 O90.8 15 O89.2 15 O90.6 15 O89.0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u babinjama Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u babinjama Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Neuspješna ili oteţana intubacija u babinjama Druge komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacija zbog anestezije u babinjama. analgezije ili drugih sedativa u tijeku babinja Aspiracijski pneumonitis .Sekundarni perinealni razdor Stanja u I42.Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije.ms_office 56/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O89 Komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89.5 # # # # # # # # # # Rascjep perinealne porodničke rane Hematom porodničke rane Kardiomiopatija u babinjama Akutno zatajenje bubrega nakon poroĎaja Postpartalni tireoiditis Rascjep rane od: .

nespecificirana Opis Placentarni polip 15 O91 15 O91.BPO .0 15 O92.1 15 O92.u babinjama Apsces dojke (u trudnoći ili u babinjama) .4 # # # # # # # # # # Uključuje: .6 15 O92. Direkcija Zagreb.navedena stanja u tijeku trudnoće.sekundarna .Subareolarni (u trudnoći ili u babinjama) Limfangitis dojke (u trudnoći ili u babinjama) .7 # # # # Galaktoreja Drugi i nespecificirani poremećaji laktacije 150159514.3) Puerperalna galaktokela Fisure bradavice.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Druge komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo # # Komplikacija babinja. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O90. u trudnoći ili u babinjama Primarna agalakcija 15 O92.0 # # 15 O91.xls.u trudnoći Infekcija bradavice povezana s trudnoćom i poroĎajem . babinja i poroĎajem ili dojenja Uvučena bradavica povezana s trudnoćom i poroĎajem Ragade bradavice povezane s trudnoćom i poroĎajem Drugi i nespecificirani poremećaji dojke povezani s trudnoćom i poroĎajem Agalakcija Hipogalakcija (smanjena laktacija) Agalakcija: .2 # # 15 O92 15 O92.navedena stanja u tijeku trudnoće.terapijska Isključuje: .3 15 O92.elektivna (po izboru) .Mastitis (u trudnoći ili u babinjama): .HZZO. babinja Infekcije dojke povezane s trudnoćom i poroĎajem ili dojenja Apsces bradavice: .parenhimatozni Uključuje: Drugi poremećaji dojke i laktacije povezani s trudnoćom .galaktoreju koja nije povezana s trudnoćom i poroĎajem (N64.ms_office 57/63 .2 15 O92.intersticijalni Nepurulentni mastitis povezan s trudnoćom i poroĎajem .Purulentni mastitis \plain\f2\fs20\cf1 (u trudnoći ili u babinjama) Apsces dojke povezan s trudnoćom i poroĎajem .8 15 O90.1 # # 15 O91.5 # # Obustavljena laktacija 15 O92.

B25-B34 Stanja u B50-B64 150159514. poroĎaja i babinja Gonoreja kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Virusni hepatitis kao komplikacija trudnoće.9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Infektivne i parazitarne bolesti majke koje su svrstane drugamo. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .I) 15 O98 15 O98.navedena stanja kada kompliciraju trudnoću. poroĎaja i babinja Isključuje: . Direkcija Zagreb. poroĎaja i babinja Protozoalne bolesti kao komplikacije trudnoće. poroĎaja i babinja Druge virusne bolesti kao komplikacije trudnoće. poroĎaja i babinja Nespecificirane infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikaije trudnoće.4 15 O98.2 15 O98.1 15 O98.0 15 O98.xls.asimptomatskog nositelja virusa humane Stanja u A15-A19 Stanja u A50-A53 Stanja u A54.Stanja u A55-A64 Stanja u B15-B19 Stanja u A80-B09. kada kompliciraju trudnoću. poroĎaja i babinja Druge infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikacije trudnoće.HZZO. poroĎaj i babinje Tuberkuloza kao komplikacija trudnoće.6 15 O98.ms_office 58/63 .5 15 O98.3 15 O98. poroĎaja i babinja Druge infekcije s prije svega spolnim načinom prijenosa kao komplikacije trudnoće.8 15 O98. pogoršana su trudnoćom ili su razlog porodničkog zbrinjavanja Ako se ţeli označiti specifično stanje upotrebljava se dodatna šifra (pogl. poroĎaja i babinja Sifilis kao komplikacija trudnoće.

6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Opaska: Ova kategorija uključuje stanja koja kompliciraju trudnoću.0.1 # # Druge bolesti krvi i krvotvornih organa i odreĎeni poremećaji koji zahvaćaju imunološki sustav.3) Stanja u E00-E90 Isključuje: . O67.1) 15 O99.puerperalnu psihozu (F53.kao komplikacija trudnoće. poroĎaja ili babinja 15 O99.periferni neuritis vezan uz trudnoću (O26. poroĎaja i babinja 150159514.0. 15 O99 15 O99.5) Stanja u F00-F99 i G00-G99 Isključuje: .0) . metaboličke i nutritivne bolesti kao komplikacija trudnoće.dijabetes melitus (O24.malnutriciju (O25) .0 # # Druge bolesti majke svrstane drugamo.krvarenje s koagulacijskim poremećajima (O46. pogoršana su trudnoćom ili su glavni razlog za porodničko zbrinjavanje.postpartalni tireoiditis (O90. kada kompliciraju trudnoću.8) .HZZO. O72.infektivne i parazitarne Stanja u D50-D64 Stanja u D65-D89 Isključuje: .ms_office 59/63 .3 # # Duševni poremećaji i bolesti ţivčanog sustava kao komplikacija trudnoće. Direkcija Zagreb.-) . poroĎaja i babinja 15 O99.poslijeporoĎajnu depresiju (F53. poroĎaj i babinje Anemija kao komlikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Isključuje: .2 # # Endokrine. Ako se ţeli označiti specifično stanje. upotrebljava se dodatna šifra.xls.

trudnoće (O22 Bolesti dišnog sustava kao komplikacija trudnoće.poremećaje jetrene funkcije u tijeku trudnoće. M00-M99.8 # # Druge specificirane bolesti i stanja kao komplikacija trudnoće. .-) 15 O99.3) .HZZO.komplikacije udruţene s umjetnom oplodnjom (N98.Stanja u C00-D48.4) Kombinacija stanja koja se mogu razvrstati u O99. poroĎaja i babinja 15 O99.trudova. poroĎaja i babinja 15 O99.-) poroĎaja i babinja .zbrin Isključuje: . H00-H95.-) .kardiomiopatiju u babinjama (O90.ms_office 60/63 .infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja (O86.6) Stanja u L00-L99 Isključuje: .infekcije genitourinarnog sustava u trudnoći (O23.porodničku emboliju (O88.3) . poroĎaja i babinja (O26.-) .0-O86.xls.venske komplikacije i trombozu cerebrovenskog sinusa u tijeku: Bolesti cirkulatornog sustava kao komplikacija trudnoće.7 # # Bolesti koţe i potkoţnoga tkiva kao komplikacija trudnoće.5 # # # # Isključuje: .6 # # Bolesti probavnog sustava kao komplikacija trudnoće.herpes gestationis (O26.0-O99. Direkcija Zagreb. N00-N99 i Q00-Q99 Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Stanja u I00-I99 Opis 15 O99.4 15 O99.hipertenzivne poremećaje (O10-O16) . poroĎaja i babinja 21 Z31 Postupci u vezi s oplodnjom 150159514.7 . poroĎaja i babinja Stanja u I00-I99 Stanja u K00-K93 Isključuje: . poroĎaja i babinja (O87.

ms_office 61/63 .1 21 Z33 21 Z34 21 Z34.brojanje spermija nakon podvezivanja sjemevoda (Z30.0 21 Z31.xls. nespecificiran Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom Nadzor nad trudnoćom s neplodnošću u anamnezi 150159514.8 21 Z34.0 # # # # # # # # # # # # # # # # # Pretrage i testovi u vezi s oplodnjom Genetsko savjetovanje Opće savjetovanje i savjeti u vezi s oplodnjom Drugi postupci u vezi s oplodnjom Ostali nespecificirani postupci u vezi s oplodnjom Pregledi i testovi na trudnoću Trudnoća. slučajna (neplanirana) Nadzor nad normalnom trudnoćom Isključuje: .2 21 Z31. Direkcija Zagreb.4 21 Z31.0 21 Z32.8) Trudnoća BPO # # # # Nadzor nad normalnom prvom trudnoćom Nadzor nad drugim normalnim trudnoćama Nadzor nad trudnoćom.1 21 Z31.8 21 Z31. potvrĎena Trudnoća.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Plastika jajovoda ili sjemevoda (tuboplasty or # # vasoplasty) nakon prethodne sterilizacije # # # # # # Umjetna oplodnja In vitro oplodnja Druge metode potpomognute oplodnje Propuhivanje tuba Brojenje spermija Opis Hospitalizacija zbog vaĎenja ili umetanja oploĎenih jajašca 21 Z31. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z31.0 21 Z34. još nepotvrĎena Trudnoća.6 21 Z31.HZZO.9 21 Z32 21 Z32.9 21 Z35 21 Z35.5 21 Z31.

skrb tijekom trudnoće (O26.stanja uvrstivih u O10-O92 .smrti novoroĎenčeta .9 # # # # # # # # # # Nadzor nad starijom prvorotkinjom Nadzor nad vrlo mladom prvorotkinjom Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom zbog socijalnih problema Nadzor nad drugom visokorizičnom trudnoćom Nespecificirani nadzor nad visokorizičnom trudnoćom 21 Z36 21 Z36.2 # # Nadzor nad trudnoćom s ostalim opstetričnim i reproduktivnim nepovoljnim ishodima u anamnezi Nadzor nad trudnoćom s nedovoljnom antenatalnom skrbi u anamnezi Nadzor nad trudnoćom višerotkinje 21 Z35.2) .8 21 Z35.1) Nadzor nad trudnoćom u ţene u dobi od 35 godina ili starije: -prvorotke -višerotke Nadzor nad prvorotkom mlaĎom od 16 godina 21 Z35.5 21 Z35.xls.-) . Direkcija Zagreb.rutinsku pretporoĎajnu skrb (Z34-Z35) Amniocenteza Uzorak posteljice (uzet vaginalno) 150159514.Vezikularne mole Isključuje: .4 # # # # 21 Z35.7 21 Z35. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .1 21 Z36.prešućivana .2 # # # # # # Antenatalni skrining (depistaţa) Antenatalni skrining na kromosomske anomalije Antenatalni skrining povišene razine alfa-fetoproteina Ostali antenatalni skrining metodom amniocenteze Isključuje: .abnormalne nalaze pretporoĎajnog screeninga majke (O28.mrtvoroĎenosti Trudnoća: .0 21 Z36.Mole hidatidoze .bolesnicu s habitualnim pobačajem: .6 21 Z35.1 # # Nadzor nad trudnoćom s posljedicama prijašnjih pobačaja u anamnezi 21 Z35.višerotkinju bez trudnoće (Z64.HZZO.ms_office 62/63 .skrivana Isključuje: .bez trudnoće (N96) Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .3 21 Z35.

ms_office 63/63 .xls.8 21 Z36.3 21 Z36.5 21 Z36.4 21 Z36.HZZO. Direkcija Zagreb.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Antenatalni skrining deformiteta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda Antenatalni skrining fetalnog rasta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda # # # # # # Antenatalni skrining izoimunizacije Drugi antenatalni skrining Nespecificirani antenatalni skrining Opis Skrining hemoglobinopatije 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z36.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful