HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 1 A51 1 A51.0 1 A51.4 1 A52.7 1 A54

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Rani sifilis # # # # # # Primarni genitalni sifilis Ostali sekundarni sifilis

Naziv

Opis Sifilitični čankir BPO Sekundarni(a) sifilitični(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2*) Kasna specifična: upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2) Gonokokni: - cervicitis BPO - cistitis BPO - uretritis BPO - vulvovaginitis BPO

Ostali simptomatski kasni sifilis Gonokokne infekcije

1 A54.0

#

#

1 A54.1

#

#

1 A54.2 1 A54.9

+

# #

# #

Isključuje: ako su sa: Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog - apscesom genitourinarnih ţlijezda (A54.1*) sustava, bez apscesa periuretralnih i akcesornih ţlijezda - periuretralnim apscesom (O54.1) Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog sustava s popratnim periuretralnim apscesom i apcesom akcesornih ţlijezda Gonokokni apsces Bartholinijevih ţlijezda Gonokokni(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.3*) Gonokokni pelveoperitonitis i druge gonokokne infekcije Isključuje: genitourinarnog sustava - gonokokni peritonitis (O54.8) Gonokokna infekcija, nespecificirana Klimatski ili tropski bubon Durand-Nicolas-Favreova bolest Esthiomene Lymphogranuloma inguinale

1 A55

#

#

Klamidijski limfogranulom (venereum)

150159514.xls.ms_office

1/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Uključuje: - spolno prenosive bolesti koje uzrokuje Chlamydia trachomatis Isključuje: klamidijski(a): - limfogranulom (A55)

1 A56

Druge spolno prenosive klamidijske bolesti Klamidijski: - cervicitis - cistitis - uretritis - vulvovaginitis Klamidijski: - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.4*)

1 A56.0

#

#

Klamidijske infekcije donjeg dijela genitourinarnog sustava

1 A56.1 1 A56.2 1 A57 1 A58 1 A59 1 A59.0 1 A59.8 1 A59.9 1 A60

+

# # # #

# # # #

Klamidijske infekcije pelveoperitoneuma i drugih genitourinarnih organa Klamidijska infekcija genitourinarnog sustava, nespecificirana Šankroid Granuloma inguinale Trihomonijaza

Ulcus molle Donovanoza Leukorrhoea (vaginalis) koju uzrokuje Trichomonas (vaginalis)

# # #

# # #

Urogenitalna trihomonijaza Trihomonijaza druge lokalizacije Trihomonijaza, nespecificirana Anogenitalni herpes (herpes simplex) Herpesvirusna infekcija genitalnog i urogenitalnog sustava Herpesvirusna infekcija perianalne koţe i rektuma Anogenitalna herpesvirusna infekcija, nespecificirana

Herpesvirusna infekcija genitalnog sustava: - ţene+ (N77.0-N77.1*)

1 A60.0 1 A60.1 1 A60.9

# # #

# # #

150159514.xls.ms_office

2/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

1 A63 1 A63.0 1 A63.8 1 A64 1 A74.9 # # # # # # # #

Opis Isključuje: Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, - molluscum contagiosum (B08.1) nesvrstane drugamo - papilom cerviksa (D26.0) Anogenitalne (venerične) bradavice Druge specificirane bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane Klamidijska infekcija, nespecificirana

Naziv

Venerične bolesti BPO Klamidijaza BPO Uključuje: - cervikalnu intraepitelijalnu neoplaziju (CIN), stupanj III. sa ili bez spomena teške displazije Isključuje: - melanom in situ cerviksa (D03.5) - tešku displaziju cerviksa BPO (N87.2) Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom plo Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome

2 D06

Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)

2 D06.0

#

#

Karcinom in situ endocerviksa

2 D06.1

#

#

Karcinom in situ egzocerviksa

2 D06.7

#

#

Karcinom in situ ostalih dijelova cerviksa

2 D06.9

#

#

Karcinom in situ cerviksa, nespecificiranog

150159514.xls.ms_office

3/63

nespecificirane Uključuje: Opis .9 2 D26 2 D26.0 2 D26.HZZO.2 2 D25.dobroćudnu novotvorinu maternice sa šifrom za morfologiju M889 i šifrom za ponašanje /0 . Direkcija Zagreb.xls.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Lejomiom maternice Submukozni lejomiom maternice Intramuralni lejomiom maternice Supserozni lejomiom maternice Lejomiom maternice.fibromiom maternice Vidi Morfologiju novotvorina! M8930/0 Endometrijalni stromalni čvor 2 D27 # # Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija) Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ţenskih spolnih organa 2 D28 2 D28.9 # # # # # # # # # # Vidi Morfologiju novotvorina! M8380/0 Endometroidni adenom BPO M8381/0 Endometroidni adenofibrom BPO M8441/0 Serozni cistadenom BPO M8450/0 Papilarni cistadenom BPO M8460/0 Papilarni serozni cistadenom BPO M8461/0 Papilom seroznih površina M Uključuje: .1 2 D28.adenomatozni polip .ms_office 4/63 .0 2 D28.7 2 D26. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 2 D25 2 D25.0 2 D25.koţu ţenskih spolnih organa Dobroćudna novotvorina stidnice (vulve) Dobroćudna novotvorina rodnice (vagine) Dobroćudna novotvorina jajovoda i sveza (ligamenata) Dobroćudna novotvorina ostalih specificiranih ţenski spolnih organa Dobroćudna novotvorina ţenskog spolnog organa. nespecificiran Ostale dobroćudne novotvorine maternice Dobroćudna novotvorina vrata maternice Dobroćudna novotvorina tijela maternice Dobroćudna novotvorina ostalih dijelova maternice Dobroćudna novotvorina maternice.2 2 D28.1 2 D26. nespecificiranog Fallopijeva tuba Maternični ligament (široki) (okrugli) 150159514.1 2 D25.7 2 D28.

9 # # # # # # Salpingitis i ooforitis Akutni salpingitis i oophoritis Kronični salpingitis i ooforitis Salpingitis i ooforitis.0 14 N70.xls.1 14 N71. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .jajovoda .uterini apsces Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.endo(mio)metritis .HZZO.piometru . Direkcija Zagreb.ms_office 5/63 .salpingo-oophoritis .1 14 N70.0 14 N71.metritis . osim vrata (cerviksa) Akutna upala maternice Kronična upala maternice Upala maternice nespecificirana 150159514. nespecificiran 14 N71 14 N71. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97). Hydrosalpinx Uključuje: .miometritis .ovarija . 14 N70 14 N70.tuboovarijsku upalnu bolest Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.tuboovarijalni .apsces: .9 # # # # # # Upala maternice. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).piosalpinks .

Isključuje: .9 14 N74 14 N74.6 14 N73.HZZO.0 14 N73. označen kao akutni Svako stanje u N73. označen kao akutni . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cervicitis.1+) Sifilitična zdjelična upala u ţene (A51.xls.2 * * * * # # # # # # Zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) u ţena Druge specificirane ţenske pelvične upalne bolesti Isključuje: .ms_office 6/63 .3 14 N73. nespecificirana Zdjelična infekcija ili upala u ţena BPO Upalni poremećaji zdjelice ţena u bolestima svrstanima drugamo Tuberkulozna infekcija vrata maternice (A18.postproceduralne (nakon medicinskih postupaka) . upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).4) Ţenska zdjelična upalna bolest. označen kao akutni .ligamenta lata.5 # # # # # # # # # # # # Akutni parametritis i zdjelični celulitis apsces: Kronični parametritis i celulitis zdjelice Nespecificirani parametritis i zdjelični celulitis Akutni zdjelični peritonitis Kronični zdjelični peritonitis Zdjelični peritonitis nespecificiran 14 N73.0 specificirano kao kronično Svako stanje u N73.erozij Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.1 14 N73. sa ili bez erozije ili ektropije .2 14 N73.4 14 N73.1+) Tuberkulozna zdjelična upala u ţene (A18.0 bez oznake kronično ili akutno 14 N72 14 N73 # # Upale vrata maternice Druge zdjelične upale u ţena 14 N73. sa ili bez erozije ili ektropije Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.parametrija.Zdjelični celulitis.Endocervicitis. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).A52. Apsces: .8 14 N73.4+. ţenski.7+) Tuberkulozni endometritis # # # # # # 150159514.Egzocervicitis. sa ili bez erozije ili ektropije .1 14 N74. Direkcija Zagreb.pelvične peritonealne priraslice (N99.0 14 N74.

Vulvovaginitis: .5 14 N76.2 14 N76. Isključuje: . Direkcija Zagreb.HZZO.senilni (atrofični) vaginitis (N95.3 14 N76.8 14 N75.1 14 N75.2) Vaginitis BPO . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 14 N74.ms_office 7/63 .akutni Vulvovaginitis .kronični .BPO .3 * 14 N74.0 # # Akutni vaginitis (akutna upala rodnice) 14 N76.4 14 N74.8 14 N77 * # # # # # # # # # # # # # # Subakutni i kronični vaginitis Akutni vulvitis (akutna upala stidnice) Subakutni i kronični vulvitis Apsces vulve Ulceracija vagine Ulceracija vulve Druga specificirana upala vagine i vulve Vulvovaginalna ulceracija i upala u bolestima svrstanima drugamo 150159514.6 14 N76.1 14 N76. nespecificirana Bartholinitis Opis Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.2+) # # # # # # # # # # # # Klamidijska zdjelična upala u ţene (A56.4 14 N76. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).9 * * OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Gonokokna zdjelična upala u ţene (A54.8 14 N75 14 N75.0 14 N75.1+) Zdjelični upalni poremećaji ţene u drugim bolestima svrstanima drugamo Bolesti Bartholinove ţlijezde Cista Bartholinove ţlijezde Apsces Bartholinove ţlijezde Druge bolesti glandule Bartholini Bolest Bartholinove ţlijezde.xls.subakutni Vulvitis BPO Furunkul vulve 14 N76 Druga upala rodnice (vagine) i vulve (stidnice) 14 N76.

0+) .0+) .2-N81.herpesvirusnoj (herpes simplex) infekciji (A60.0 * # # Ulceracija vulve u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo 14 N77.ms_office 8/63 .prolaps maternice (N81.0 14 N80.genitalni prolaps koji komplicira trudnoću i poroĎaj (O34.xls.0 # # Ţenska uretrokela Isključuje: .5 14 N80.tuberkulozi (A18. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N77.prolaps i herniju jajnika i jajovoda (N83.4) .4 14 N80.6 14 N80.1) . vulvitis i vulvovaginitis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo Vulvovaginalna ulceracija i upala u drugim bolestima svrstanima druggamo Endometrioza Endometrioza maternice Endometrioza ovarija Endometrioza tube uterine Endometrioza pelvičnog peritoneuma Endometrioza rektovaginalnog septuma i vagine Endometrioza crijeva Endometrioza koţnog oţiljka Druga endometrioza Endometrioza.prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije (N99.infekcije koju uzrokuje Enterobius vermicularis (B80+) Ulceracija vulve u Behcetovoj bolesti (M35.uretrokelu s: .9 * * # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Vaginitis.HZZO.1 14 N80.2 14 N80.1 14 N77.8 14 N80.2+) Adenomioza 14 N81 Prolaps ţenskih genitala 14 N81. nespecificirana Opis Ulceracija vulve u: .cistokelom (N81.8 14 N80 14 N80. vulvitis i vulvonaginitis kod .3 14 N80. Direkcija Zagreb.4) 150159514.3) Isključuje: .5) .herpesvirusne (herpes simplex) infekcije (A60.3+) .kandidijaze (B37.1+) Vaginitis.

uretrovaginalna .9 14 N82 14 N82.4) Prolaps cerviksa BPO .1 # # Cistokela 14 N81.Prolaps (prednje) vaginalne stijenke BPO Isključuje: . nespecificiran Fistule koje zahvaćaju ţenski genitalni trakt # # Vezikovaginalna fistula 14 N82.1) Fistula: .6 14 N81.xls.2 14 N81.uterovezikalna 14 N81.prolaps rektuma (K62.cervikovezikalna .rektokela s prolapsom uterusa (N81. nespecificiran 14 N81.2N81.vezikointestinalnu fistulu (N32.3 14 N81.Maternični prolaps . Direkcija Zagreb.0 # # # # # # Rektokela Drugi prolaps ţenskih genitala Prolaps ţenskih genitala.3) .enterokelu s prolapsom maternice (N81.cistokelu s prolapsom maternice (N81.2N81.4) Prolaps straţnje vaginalne stijenke Isključuje: .drugoga stupnja Procidencija (maternice) BPO .5 # # Vaginalna enterokela 14 N81.ms_office 9/63 .1 # # Druge fistule ţenskog genito-urinarnog trakta 150159514.Maternični prolaps trećega stupnja Prolaps maternice BPO Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cistokela s uretrokelom .HZZO.ureterovaginalna .2N81.8 14 N81.Stara laceracija mišića zdjeličnoga dna Isključuje: .4) Deficijentan perineum .prvoga stupnja .uteroureterična .4 # # # # # # Nepotpuni uterovaginalni prolaps Potpuni uterovaginalni prolaps Uterovaginalni prolaps.

5 14 N82.4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Fistula izmeĎu rodnice i tankog crijeva # # # # Fistula izmeĎu rodnice i debeloga crijeva Druge fistule ţenskoga intestinalno-genitalnoga trakta Opis Rektovaginalna fistula Intestinouterina fistula Fistula: .2) 14 N83.6 14 N83.neoplastičnu (D27) .ovarijsku cistu: .vaginoperinealna 14 N82.hidrosalpinks (N70.Hemoragijska folikularna cista (jajnika) Hemoragijska cista ţutog tijela Retencijska cista jajnika .hematokolposom (N89.hematometrom (N85.Jednostavna cista jajnika Isključuje: .akcesorne tube . jajovoda i širokog ligamenta Torzija: .5 # # Torzija jajnika.3 14 N82.1) .0 14 N83.9 14 N83 14 N83.4 # # # # # # Druge i nespecificirane ovarijske ciste Stečena atrofija jajnika i jajovoda (Falopijeve tube) Prolaps i hernija jajnika i jajovoda 14 N83. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N82.2 14 N82.7 14 N83. "peteljke" jajnika i jajovoda 14 N83.3 14 N83. nespecificirana Neupalni poremećaji ovarija.HZZO.hidatidne ciste (Morgagnijeve) Isključuje: .8 # # # # # # Haematosalpinx Hematom širokog ligamenta (ligamentum latum) Drugi neupalni poremećaji jajnika.xls.7) Sindrom razdora širokog ligamenta (AllenMasters) 150159514.izmeĎu maternice i trbušne stijenke .1) Cista Graafova folikula .razvojnu (Q50.ms_office 10/63 . Direkcija Zagreb.1 # # # # # # Fistule izmeĎu ţenskog genitalnog trakta i koţe Druge fistule ţenskoga genitalnog sustava Fistula ţenskoga genitalnoga trakta.7) .hematosalpinks s: . jajovoda i širokog ligamenta Folikularna cista jajnika Cista ţutog tijela (corpus luteum) # # # # Isključuje: .8 14 N82.2 14 N83.sindrom policističnih jajnika (E28.

ms_office 11/63 . jajovoda i širokog # # ligamenta.-) .polip tijela maternice .0 14 N84.1 # # # # Glandularna hiperplazija endometrija Adenomatozna hiperplazija endometrija Isključuje: .-) Hiperplazija endometrija: .1 14 N84.endometriozu (N80.2 14 N84.polipoidnu hiperplaziju endometrija (N85.0) Mukozni polip cerviksa Polip labija 14 N84. izuzevši vrat 14 N85.-) .polipoidna Hiperplazija endometrija.-) .adenomatozni polip (D28.upalnu bolest maternice (N71.HZZO.9 # # # # # # # # # # # # Polip tijela maternice Polip vrata maternice Polip rodnice Polip vulve Polip drugih dijelova ţenskog genitalnog trakta Polip ţenskog genitalnog trakta.hipertrofiju maternice u babinjama (O90.8) 14 N85.2 # # Hipertrofija uterusa 150159514.polip posteljice (O90. nespecificirani Opis 14 N84 Polip ţenskoga genitalnog trakta Isključuje: .8) Polip: .prolaps maternice (N81.3 14 N84.BPO .glandularno cistična (ţljezdano cistična) .8 14 N84.xls.maternice BPO Isključuje: . Direkcija Zagreb. atipična (adenomatozna) Zadebljana ili uvećana maternica Isključuje: .cistična .0 14 N85.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neupalni poremećaji jajnika. nespecificiran 14 N85 Drugi neupalni poremećaji maternice. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N83.endometrija .neupalne poremećaje cerviksa (N86-N88) .

stečena . nespecificiran 14 N86 14 N87 14 N87.HZZO.Retrofleksija .2) Hematosalpinks s hematometrom Isključuje: .0 14 N87.ms_office 12/63 .Fibroza maternice BPO Poremećaj maternice.-) Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN).xls. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N85.subinvoluciju maternice u babinjama (O90.one koje kompliciraju trudnoću i poroĎaj (O34.karcinom in situ cerviksa (D06.8) Anteverzija .7) Atrofija maternice. stupanj i Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN) stupanj II 14 N85.5.5 14 N85.4 # # Malpozicija maternice 14 N85.6 # # # # Inverzija maternice Intrauterine sinehije (srasline) 14 N85.s cervicitisom (N72) Isključuje: . O65.4) Isključuje: .neposrednu porodnićku traumu (O71.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # Subinvolucija maternice Naziv Isključuje: Opis .7 14 N85.9 # # # # # # Hematometra Drugi specificirani neupalni poremećaji maternice Neupalni poremećaj maternice.8 14 N85.poslijeporoĎajnu inverziju maternice (O71.Everzija cerviksa Isključuje: .Retroverzija Isključuje: .2) . BPO Dekubitalni (trofični) ulkus cerviksa . Direkcija Zagreb.hematometru s hematokolposom (N89.1 # # Erozija i ektropija vrata maternice Displazija vrata maternice # # # # Blaga cervikalna displazija Umjerena cervikalna displazija 150159514.

0) .3) Isključuje: .8 14 N88.2) .upalna bolest cerviksa (N72) .onu koja komplicira trudnoću (O34. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Teška cervikalna displazija BPO Isključuje: .2 14 N87.HZZO.0 # # Drugi neupalni poremećaji vrata maternice Leukoplakija vrata maternice 14 N88.0) 14 N87.-) Isključuje: .2 # # # # Stara laceracija vrata maternice Striktura i stenoza vrata maternice 14 N88.ms_office 13/63 .1 14 N88.trihomonasna leukoreja (iscjedak) (A59.Ca in situ vagine (D07.1) Priraslice vrata maternice (adhezije) Isključuje: .-) .xls.onu koja pogaĎa fetus ili novoroĎenče (P01.3 14 N88.3) Isključuje: .upala vagine (N76.neposrednu porodničku traumu (O71.5) Ispitivanje i tretman (suspektne) cervikalne inkompetencije u ţene koja nije trudna Isključuje: . nespecificiran 14 N89 Drugi neupalni poremećaji rodnice 150159514.9 # # # # Teška cervikalna displazija nesvrstana drugamo Displazija vrata maternice.neposrednu porodničku traumu (O71.2) .onu koja komplicira poroĎaj (O65.senilni (atrofični) vaginitis (N95.4 14 N88. nespecificirana 14 N88 14 N88.3) Isključuje: .cervikalnu intraepitelnu neoplaziju (CIN) stupanj III sa spomenutom teškom displazijom ili bez nje (D06.9 # # # # # # # # Insuficijencija vrata maternice Hipertrofično izduţenje vrata maternice Drugi specificirani neupalni poremećaji vrata maternice Neupalni poremećaji vrata maternice.polip cerviksa (N84. Direkcija Zagreb.

2 14 N89. Direkcija Zagreb.7 # # # # Čvrst himenski prsten Hematokolpos (haematocolpos) 14 N89.adhezije .vaginalnu intraepitelnu neoplaziju (VAIN) trećega stupnja sa spomenutom jakom displazijom ili bez nje (D07.HZZO.8) 14 N89.3) Hematokolpos s hematometrom ili hematosalpinksom Leukoreja (bijelo pranje) BPO . nespecificirana Leukoplakija vagine Vaginalne: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N89.xls. nespecificiran 150159514.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Blaga (laka) vaginalna displazija Umjerena vaginalna displazija Opis Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) prvoga stupnja Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) drugoga stupnja Teška vaginalna displazija BPO Isključuje: .8 14 N89.2) Rigidni himen .8) .neperforirani himen (Q52.3 14 N89.neposrednu porodničku traumu (O70.0 14 N89.9 # # # # Drugi specificirani neupalni poremećaji rodnice Neupalni poremećaj rodnice.Pesarski ulkus rodnice Isključuje: .staru laceraciju koja zahvaća mišiće zdjeličnoga dna (N81.Stari razdor (laceracija) rodnice .ms_office 14/63 .stenoza Isključuje: .O71.4.7-O71.Tijesni introitus Isključuje: . nesvrstana drugamo Displazija vagine.4 # # # # # # Teška vaginalna displazija.6 14 N89.-. O71.postoperativne adhezije vagine (N99.2) 14 N89.5 # # Striktura i atrezija vagine 14 N89.

nespecificiran Izostala.1 # # # # Drugi neupalni poremećaji vulve i perineuma (stidnice i meĎice) Blaga (laka) vulvarna displazija Umjerena vulvarna displazija Opis Isključuje: ..-) Izostala menstruacija (menstruacija nije nastupila) u pubertetu Izostala menstruacija u ţene koja ju je ranije imala Izostala menstruacija. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N90 14 N90.5 14 N90.Krauroza Stenoza vulve Hipertrofija labija Adhezija stidnice (vulve) .0 14 N91.2 14 N90. BPO Menstruacija koja je oskudna i rijetka od početka 14 N90.6 14 N90.0 14 N90.O71.2 14 N91.1) Distrofija .8) . nespecificirane drugdje Displazija vulve.vulvarnu intraepitelnu neoplaziju (VIN) trećega stupnja.3 14 N90. Direkcija Zagreb. nespecificirana Leukoplakija vulve Atrofija vulve Hipertrofija vulve Vulvarna cista Drugi specificirani neupalni poremećaji vulve i perineuma Neupalni poremećaj vulve i perineuma.4 14 N90.3 # # # # # # # # # # # # # # # # Teška vulvarna displazija.upalu stidnice (N76.7 14 N90.HZZO.ms_office 15/63 .disfunkciju jajnika (E28.-) Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) prvoga stupnja Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) drugoga stupnja Teška vulvarna displazija BPO Isključuje: .7-O71.Hipertrofija klitorisa Isključuje: .8 14 N90.9 14 N91 14 N91.karcinom "in situ" vulve (D07. nespecificirana Primarna oligomenoreja 150159514. sa ili bez spomena o teškoj displaziji (D07. oskudna i rijetka menstruacija # # # # # # # # Primarna amenoreja Sekundarna amenoreja Amenoreja.1 14 N91.neposrednu porodničku traumu (O70.xls.1) .

produţenim razmacima ili oskudnim krvarenjem (N91.1) 14 N92.ms_office 16/63 . nespecificirana Prekomjerna.5 14 N92 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Sekundarna oligomenoreja Oligomenoreja.mjesečnica BPO Isključuje: .premenopauzalna Neredovito: .menopauzalna .3 # # # # Prekomjerna menstruacija u pubertetu Ovulacijsko krvarenje 14 N92.klimakterična .xls.iregularne menstruacije s: .skraćenim razmacima ili prekomjernim krvarenjem (N92.Menoragija BPO .5 # # # # Prekomjerno krvarenje u doba predmenopauze Druga specificirana iregularna (neredovita) menstruacija 14 N92.4 14 N92.preklimakterična .N91.5) . učestala i nepravilna menstruacija Prekomjerna i učestala menstruacija s pravilnim (regularnim) ciklusom Opis Oskudna i rijetka menstruacija u ţene s prije normalnom mjesečnicom Hipomenoreja BPO Isključuje: . Direkcija Zagreb.3.1 # # Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim ciklusom 14 N92.Metroragija Prekomjerno krvarenje povezano s početkom menstruacijskih ciklusa .HZZO.Menometroragija .0) Obilne mjesečnice BPO .Pubertetno krvarenje Pravilno (redovito) intermenstruacijsko krvarenje Menoragija ili metroragija .postmenustruacijsko krvarenje (N95. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N91.2 14 N92.Polimenoreja Iregularno krvarenje izmeĎu menstruacija .Nepravilni skraćeni razmaci izmeĎu menstruacijskog krvarenja .0 # # 14 N92.Pubertetna menoragija . nespecificirana 150159514.6 # # Neregularna menstruacija.4 14 N91.krvarenje BPO .

1 14 N94.uretritis (N34.s patološkom frakturom (M80.2 14 N94.osteoporoza (M81.psihogeni vaginizam (F52.HZZO.2) .4 14 N94.5 14 N94.6) Postkoitalno i kontaktno krvarenje Drugo specificirano nenormalno maternično i vaginalno Disfunkcijsko ili funkcionalno uterino ili krvarenje vaginalno krvarenje BPO Nenormalno maternično i vaginalno krvarenje.9 14 N94 14 N94.0) Isključuje: .6 14 N94.6) Isključuje: .ms_office 17/63 . nespecificirano Bol i druga stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Intermenstruacijska bol Dispareunija Vaginizam Sindrom premenstrualne napetosti Primarna dismenoreja Sekundarna dismenoreja Dismenoreja.psihogenu dispareuniju (F52.postmenopauzalna: .0 14 N94.3 14 N94.6) 14 N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji 150159514.4) . nespecificirana Druga nespecificirana stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Nespecificirano stanje u vezi sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Isključuje: .prekomjerno krvarenje u doba premenopauze (N92.pseudomenstruaciju (laţnu mjesečnicu) (P54.0) . Direkcija Zagreb.8 14 N94.0 14 N93.0) .9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo nenormalno maternično i vaginalno krvarenje Opis Isključuje: .6) .8 14 N93. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N93 14 N93.xls.prijevremenu (preuranjenu) menopauzu BPO (E28.neonatalno vaginalno krvarenje (P54.

nemogućnost postizanja trudnoće .xls. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N95.3) Sindrom nakon arteficijalne menopauze 14 N95.2 14 N95.0 # # Postmenopauzalno krvarenje Opis Isključuje: . manjak koncentracije.3 14 N95.krvarenje povezano s artificijelnom menopauzom (N95.sterilnost. povezani s menopauzom Isključuje: .3) Simptomi kao vrućina obraza ("valunzi") nagla zajapurenost.2) .0 # # Ţenska neplodnost Ţenska neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom ovulacije) 150159514.9 # # # # # # # # Postmenopauzalni atrofični vaginitis Stanja povezana s artificijelnom menopauzom Drugi specificirani menopauzalni i perimenopauzalni poremećaji Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi.onaj povezan s artificijalnom menopauzom (N95.Relativna neplodnost Isključuje: . glavobolja.relativnu neplodnost (N96) 14 N96 # # Ţena s habitualnim pobačajem 14 N97 14 N97.one povezane s artificijelnom menopauzom Senilni (atrofični) vaginitis Isključuje: .8 14 N95.HZZO.1 # # Menopauzalna i druga ţenska klimakterična stanja 14 N95.ms_office 18/63 . Direkcija Zagreb. nesanica.s pobačajem u tijeku (O03-O06) Uključuje: .sadašnju trudnoću (O26. nespecificiran Ispitivanje ili skrb o ţeni koja nije trudna . ţenska BPO Isključuje: .

Tubarni: .okluzija .xls.8 14 N98. nespecificirana Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Infekcija povezana s umjetnom oplodnjom Opis Povezana s priroĎenom anomalijom tube .0 # # # # # # # # # # # # Ţenska neplodnost materničnog podrijetla Ţenska neplodnost cervikalnog podrijetla Ţenska neplodnost povezana s muškim čimbenicima Ţenska neplodnost drugog podrijetla Ţenska neplodnost.3 14 N97.iradijacijski cistitis (N30.2 14 N98.4 14 N97.povezana s induciranom ovulacijom 14 N98.1 # # Poremećaji genitourinarnog sustava nakon postupaka (operacija) nesvrstani drugamo Postoperativna striktura uretre Isključuje: . Direkcija Zagreb.3 # # # # # # Hiperstimulacija ovarija Komplikacije pri uvoĎenju oploĎenog jajašca nakon oplodnje in vitro Komplikacije pri uvoĎenju embrija kod prijenosa embrija Hiperstimulacija jajnika: .8 14 N97.blok .stanja povezana s artificijelnom menopauzom (N95.stenoza Povezana s priroĎenom anomalijom maternice .9 # # # # Druge komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Komplikacija povezana s umjetnom oplodnjom.donora .1 # # Ţenska neplodnost tubarnog podrijetla 14 N97.1) .1 14 N98.BPO .4) .HZZO.9 14 N98 14 N98.Neimplantacija jajeta 14 N98. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N97.2 14 N97.supruga 14 N99 14 N99.3) Striktura uretre nakon kateterizacije 150159514.ms_office 19/63 .1) . nespecificirana Komplikacije umjetne oplodnje od strane: .s patološkom frakturom (M80.osteoporoza nakon odstranjenja jajnika (M81.

upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.poroĎaj za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći (O83.3 14 N99.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Postoperativne adhezije rodnice # # # # # # # # # # Prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije Postoperativne zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) Oštećena funkcija vanjskog ušća urinarnoga trakta Opis Drugi postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava Sindrom "rezidualnog" (zaostalog) jajnika Postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava.1 15 O00.9 # # # # Ostale izvanmaternične trudnoće Izvanmaternična trudnoća.u vratu maternice .HZZO.rupturu izvanmaternične trudnoće Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.0 15 O00.malignu hidatidoznu molu (D39.4 14 N99. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N99. Direkcija Zagreb.2 # # # # # # Abdominalna trudnoća Tubarna trudnoća Ovarijalna trudnoća 15 O00.8 15 O00.7) Ruptura tube zbog trudnoće . Isključuje: . nespecificirani Uključuje: .u rogu maternice .xls.8 14 N99.Tubarni pobačaj Trudnoća: . Isključuje: .2) 15 O00 Izvanmaternična trudnoća 15 O00.-.5 14 N99.3) . nespecificirana 15 O01 Mola hydatidosa 150159514.-.u trbušnoj stijenci Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.ms_office 20/63 .zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći (O36.2 14 N99.intraligamentarna .

upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.mesnata .0 # # Odumrlo jajašce i nehidatidozna mola 15 O02.-) nehidatidoznom (O02.0) Isključuje: .9 # # # # Ostali specificirani abnormalni produkti začeća Abnormalni produkt začeća. nespecificiran 150159514.0) 15 O01. nespecificirana 15 O02 Ostali abnormalni produkti začeća 15 O02.-.xls.ms_office 21/63 . BPO Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.karneozna .odumrlim jajašcem (O02.0) Mola: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O01.0) .molom: hidatidoznom (O01.HZZO.0) .-) nehidatidoznom (O02. Isključuje: .odumrlim jajašcem (O02.molom: hidatidoznom (O01.Bolest trofoblasta.one s: . Direkcija Zagreb.Vezikularna mola.0 15 O01.Jajašce s patološkim značajkama Rana fetalna smrt sa zadrţavanjem mrtvog fetusa Isključuje: . BPO .1 # # Neostvatreni pobačaj (Missed abortion) (Abortus retentus) 15 O02.neostvareni pobačaj s: .8 15 O02. BPO .1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Klasična mola hidatidoza # # Nepotpuna i parcijalna hidatidozna mola Opis Potpuna mola hidatidoza Vidi Morfologiju novotvorina! M9103/0 Djelomična hidatiformna mola Vidi Morfologiju novotvorina! M9100/0 Hidatiformna mola BPO .u maternici.9 # # Mola hidatidoza.fetus papyraceus (O31.

9 # # # # 15 O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj 150159514. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani. nepotpuni. nepotpuni.HZZO. potpuni ili nespecificirani. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.prekid trudnoće . kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. nepotpuni.pobačaj Uključuje: . potpuni ili nespecificirani.6 15 O03.0) Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: . bez komplikacija 15 O03. potpuni ili nespecificirani.8 15 O03.2) Spontani pobačaj.3O08. Uključuje: .2) Spontani pobačaj.0 15 O03.9) Spontani pobačaj.1 15 O03. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Napomena: Nepotpuni pobačaj uključuje zadrţane produkte začeća nakon pobačaja.pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: . bez komplikacija Spontani pobačaj.1) Spontani pobačaj. potpuni ili nespecificirani.pobačaj Uključuje: .terapijski pobačaj 15 O03 15 O03.3O08.0) Spontani pobačaj.9) Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: . nepotpuni. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08.4 # # # # Spontani pobačaj Spontani pobačaj.ms_office 22/63 .3 15 O03. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. nepotpuni.xls.pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: .2 # # # # # # 15 O03. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.5 15 O03.pobačaj Uključuje: . kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08.pobačaj Uključuje: .1) Spontani pobačaj.terapijski .legalni .7 # # # # # # 15 O03. Direkcija Zagreb.

legalni nespecificirani. kompliciran infekcijom genitalnog .terapijski pobačaj Uključuje: .legalni ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u .2) .legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.1) . nepotpuni. kompliciran kasnim ili obilnim .legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.prekid trudnoće . nepotpuni.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski organa (sa stanjima u O08.terapijski pobačaj Uključuje: .5 # # 15 O04.1 # # 15 O04.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. nepotpuni.1) .terapijski stanjima u O08.terapijski O08. nepotpuni. .terapijski komplikacija .6 # # Uključuje: .xls.terapijski pobačaj 150159514.terapijski pobačaj Uključuje: . bez . potpuni ili .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.3. potpuni ili .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. s .ms_office 23/63 .terapijski pobačaj Uključuje: .legalni kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih .terapijski pobačaj Uključuje: .4 # # 15 O04.O08. Direkcija Zagreb.3 # # 15 O04.0) .terapijski sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.HZZO.legalni nespecificirani.prekid trudnoće .terapijski krvarenjem (sa stanjima u O08. .9) .legalni kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa . . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04.2 # # 15 O04. nepotpuni.0 # # 15 O04.0) .terapijski pobačaj Uključuje: .

nepotpuni. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.3-O08.terapijski O08.0 15 O05.7 # # 15 O04.0) Ostali pobačaj. potpuni ili nespecificirani.8 # # 15 O04.legalni nespecificirani. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08. potpuni ili .3.9) Ostali pobačaj. nepotpuni.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. Direkcija Zagreb. nepotpuni.terapijski pobačaj Uključuje: .2 15 O05.xls. potpuni ili nespecificirani.1) Ostali pobačaj.terapijski pobačaj Uključuje: .ms_office 24/63 . kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. bez komplikacija Ostali pobačaj. potpuni ili . potpuni ili nespecificirani.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.O08.9) .3 15 O05.0) Ostali pobačaj.4 # # # # # # # # # # 15 O05.6 15 O05. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08. kompliciran embolijom (sa stanjima u .terapijski (sa stanjima u O08.5 15 O05. bez komplikacija .terapijski nespecificirani.2) 15 O05.7 # # # # # # 150159514. s ostalim i neoznačenim komplikacijama . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04.2) .1 15 O05. potpuni ili .legalni nespecificirani.9 15 O05 # # Uključuje: .2) Ostali pobačaj.legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.prekid trudnoće . kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. nepotpuni.terapijski pobačaj Ostali pobačaj Ostali pobačaj. nepotpuni. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.1) Ostali pobačaj.HZZO.

nepotpuni. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08.8 15 O06. potpuni ili nespecificirani.3 15 O06.1 15 O06. potpuni ili nespecificirani.7 # # # # 15 O06.HZZO. potpuni ili nespecificirani. potpuni ili nespecificirani. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. nepotpuni.3O08.4 # # # # 15 O06. potpuni ili nespecificirani.9) Ostali pobačaj.3-O08. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08. nepotpuni.neuspio pokušaj indukcije pobačaja Isključuje: .3# # O08.2 # # # # # # 15 O06. nepotpuni.9 15 O06 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostali pobačaj.0 15 O06. Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O05.0) Nespecificirani pobačaj.9) Nespecificirani pobačaj.1) Nespecificirani pobačaj.1) Nespecificirani pobačaj.8 15 O05. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08. bez # # komplikacija Nespecificirani pobačaj Nespecificirani pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.5 # # 15 O06. potpuni ili nespecificirani.nepotpuni pobačaj (O03-O06) 15 O07 Neuspio pokušaj pobačaja 150159514. potpuni ili nespecificirani.2) Nespecificirani pobačaj.9) Nespecificirani pobačaj.6 15 O06.2) Nespecificirani pobačaj. nepotpuni.xls.ms_office 25/63 . bez komplikacija Nespecificirani pobačaj. bez komplikacija Opis 15 O06.9 # # # # Uključuje: .0) Nespecificirani pobačaj.

2 sa stanjima u O08.2 sa stanjima u O08. # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O07.1 15 O07. Direkcija Zagreb.2 15 O07. # # kompliciran embolijom Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .9 Neuspio pokušaj pobačaja. BPO Opaska: Šifra je prije svega namijenjena za šifriranje morbiditeta.5 15 O07. BPO sa stanjima u O08.Upala perimetrija (perimetritis). nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .0 sa stanjima u O08. bez # # komplikacija Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran embolijom Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran ostalim i nespecificiranim komplikacijama Drugi i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja bez # # komplikacija Opis sa stanjima u O08.Upala jajnika (ooforitis). nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .8 15 O07.0 15 O07.0 # # Infekcija genitalnog sustava i zdjeličnih organa nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514. Upala endometrija (endometritis). s # # ostalim i nespecificiranim komplikacijama Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.ms_office 26/63 .3-O08.3-O08. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. Za upotrebu ove kategorije upućuje se na pravila i upute za šifriranje morbiditeta u Svesku 2.9 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.6 15 O07.1 sa stanjima u O08.9 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.3 15 O07.HZZO.0 sa stanjima u O08.4 15 O07.7 15 O07.Upala zdjelič 15 O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08.xls.1 sa stanjima u O08.

Direkcija Zagreb.plućna .zatajenje .ms_office 27/63 .tubularna nekroza .Intravaskularna koagulacija nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08.plodovom vodom .Embolija: .rvnim ugruškom .Sindrom defibrinacije(fibrinoliza).masna Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .pijemična .3 # # Šok nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće 15 O08.zračna .Oligurija .Uremija Neravnoteţa elektrolita nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 15 O08.Bubreţno .HZZO. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .0) Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .Cirkulatorni kolaps .4 15 O08.2 # # Embolija nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće Opis Afibrinogenemija.xls.septična ili septopijemična .septični šok (O08.1 # # Kasno ili obilno krvarenje nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08.oslabljenje (akutno) .Šok (postoperativni) Isključuje: .nespecificirana . nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .5 # # # # Zatajenje bubrega nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Metabolički poremećaji nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514.

Infekcija mokraćnog sustava Komplikacija nakon pobačaja i izvanmaternične i Nespecificirana komplikacija nakon stanja molarne trudnoće.6 15 O08.stanja s povećanom ili superponiranom proteinurijom (O11) Sva stanja u I10 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće. kao komplikacija trudnoće.ms_office 28/63 . poroĎaja i babinja 15 O10 Hipertenzija koja je i prije postojala.HZZO.crijeva . nespecificirana koja se mogu uvrstiti u O00-O07 Uključuje: .8 15 O08. rascjep ili kemijsko oštećenje: .mokraćnoga mjehura . kao komplikacija trudnoće.2 # # 150159514.Laceracija.maternice 15 O08. poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala.vrata maternice . poroĎaja i babinja Sva stanja u I11 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće.1 # # 15 O10.navedena stanja sa prije postojećom proteinurijom Isključuje: . Direkcija Zagreb.ligamentum latuma .7 # # # # Oštećenje zdjeličnih organa i tkiva nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Ostale venske bolesti kao komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Opis Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: . poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest bubrega koja je i prije postojala. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08. perforacija. kao komplikacija trudnoće.periuretralnoga tkiva .Srčani zastoj molarne trudnoće .9 # # # # Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: Ostale komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i . kao komplikacija trudnoće.0 # # 15 O10.xls. poroĎaja i babinja Sva stanja u I12 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće. poroĎaja i babinja 15 O10. poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest srca koja je i prije postojala.

poroĎaja i babinja.9 # # Opis Sva stanja u I13 navedena kao razlog za Hipertenzivna bolest srca i bubrega koja je i prije porodničku skrb za vrijeme trudnoće. nespecificirana .1 15 O14. kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Sva stanja u I15 navedena kao razlog za Sekundarna hipertenzija koja je i prije postojala kao porodničku skrb za vrijeme trudnoće. nespecificirana Eklampsija. Direkcija Zagreb. BPO Prolazna hipertenzija u trudnoći 150159514.HZZO. nespecificirana Uključuje: .2 15 O13 15 O14 15 O14.1 15 O15. nespecificirana Stanja u O10.9 15 O16 # # # # # # # # # # Eklampsija Eklampsija u trudnoći Eklampsija u tijeku poroĎaja Eklampsija u babinjama Eklampsija.xls. komplikacija trudnoće.0 15 O15.9 # # # # 15 O11 15 O12 15 O12.4 15 O10.Superponirana preeklampsija Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije Edemi u trudnoći Proteinurija u trudnoći Edemi u trudnoći s proteinurijom Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) bez značajne proteinurije Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) sa značajnom proteinurijom Blaga preeklampsija Teška preeklampsija Preeklampsija.0 15 O14.komplicirana povećanom Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa proteinurijom superponiranom proteinurijom .superponiranu preeklampsiju (O11) Naziv # # # # # # # # # # # # # # 15 O15 15 O15.ms_office 29/63 .konvulzije nakon stanja u O10-O14 i O16 .1 15 O12. postojala.3 # # 15 O10.Blaga preeklampsija Isključuje: .0 15 O12. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala kao komplikacija trudnoće..eklampsija s hipertenzijom uzrokovanom trudnoćom ili onom koja je prije postojala Hipertenzija u trudnoći. u nespecificiranom razdoblju Hipertenzija u majke.2 15 O15. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O10.

Isključuje: . blago ili nespecificirano.O08.pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00-O07.0 15 O20.7) .0 # # Povraćanje u trudnoći.8 15 O21.ms_office 30/63 .-) Proširenje vena u trudnoći. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O20 15 O20.blagi oblik 15 O21.1 15 O21. Direkcija Zagreb. započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće.poroĎaja i babinja (O087.neravnoteţa elektrolita Prekomjerno povraćanje.2 # # # # Povraćanje u trudnoći s metaboličkim poremećajem Kasno povraćanje u trudnoći Povraćanje u trudnoći. nespecificirano Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis gravidarum) Opis Isključuje: .porodničku plućnu emboliju (O88.dehidracija . nespecificirano 15 O22 15 O22. BPO 15 O21.ugljikohidratni deficit .8 15 O20.xls.trudnoću koja završava pobačajem Krvarenje specificirano kao posljedica prijetećeg pobačaja 15 O21.HZZO.-) .0 # # Bolesti vena kao komplikacije trudnoće Proširenje noţnih vena u trudnoći 150159514. s metaboličkim poremećajima kao: . započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje u trudnoći. započelo nakon navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje uzrokovano bolešću svrstanom drugamo. kao komplikacija trudnoće Upotrebljava se dodatna šifra ako se ţeli označiti uzrok.9 # # # # Ostala povraćanja kao komplikacija trudnoće Povraćanje u trudnoći.navedena stanja kao komplikaciju: .9 15 O21 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Krvarenje u ranoj trudnoći # # # # # # Prijeteći pobačaj Ostala krvarenja u ranoj trudnoći Krvarenje u ranoj trudnoći.

9 # # # # # # # # # # # # # # # # Venska bolest kao komplikacija u trudnoći.ms_office 31/63 .2 15 O24. BPO Uključuje: . Direkcija Zagreb.5 15 O22.Vaginalno . BPO 150159514.xls.flebopatija. nespecificiran Dijabetes melitus u trudnoći.0 15 O24.4 15 O24.Vulvalno Opis 15 O22.1 15 O23. BPO .1 15 O24.4 15 O22.9 15 O24 15 O24. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Perinealno .3 15 O24. nespecificirana Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Infekcije bubrega u trudnoći Infekcije mokraćnoga mjehura u trudnoći Infekcije uretre u trudnoći Infekcije ostalih dijelova mokraćnog sustava u trudnoći Infekcija mokraćnog sustava u trudnoći.0 15 O23.1 15 O22.flebitis.8 # # # # # # # # # # # # Proširenje vena u području spolovila u trudnoći Tromboflebitis površinskih vena u trudnoći Tromboflebitis dubokih vena u trudnoći Hemoroidi u trudnoći Tromboza moţdanih vena u trudnoći Ostale venske bolesti kao komplikacije u trudnoći Tromboflebitis noţnih vena u trudnoći Tromboza dubokih vena. nespecificirana Infekcije spolnog sustava u trudnoći Ostala i nespecificirana infekcija mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći Infekcija genitourinarnog sustava u trudnoći.9 15 O23 15 O23.3 15 O22.tromboza.HZZO.5 15 O23. BPO 15 O22.3 15 O23.2 15 O22. BPO .2 15 O23. nespecificiran Dijabetes melitus nastao u trudnoći Dijabetes melitus u trudnoći.4 15 O23.u poroĎaju i babinjama # # # # # # # # # # # # Dijabetes melitus ovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus neovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus povezan s neishranjenošću koji je i prije postojao Dijabetes melitus koji je i prije postojao. prije poroĎaja Tromboza cerebrovenskog sinusa u trudnoći U trudnoći: .

edeme u trudnoći (O12.Bubreţna bolest Isključuje: .0.4) Isključuje: . O12. nespecificirano Hipotenzivni sindrom u leţećem poloţaju Isključuje: .dijagnostičke nalaze svrstane drugamo .s pobačajem u tijeku (O03-O06) .ţenu sa habitualnim pobačajem: .Periferni neuritis . poroĎaju i babinjama 15 O26.5 # # # # # # # # Trudnička skrb za ţenu s habitualnim pobačajem Zaostalo intrauterino kontraceptivno sredstvo u trudnoći Herpes gestationis Hipotenzivni sindrom u majke Poremećaji jetrene funkcije u trudnoći. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O25 15 O26 15 O26.2) Isključuje: .0 15 O28.zbrinjavanje majke vezano uz fetus i amnionsku šupljinu i moguće probleme poroĎaja (O30-O48) 15 O28 15 O28.3 15 O26.hepatorenalni sindrom nakon trudova i poroĎaja (O90.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Neishranjenost u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja prije svega vezanih uz trudnoću # # # # Prekomjerno dobivanje na teţini u trudnoći Slabo dobivanje na teţini u trudnoći Opis Neishranjenost u poroĎaju i babinjama Isključuje: .HZZO.7 # # 15 O26. poroĎaju i babinjama Sublukscija simfize (pubisa) u trudnoći.4 15 O26.ms_office 32/63 .bez postojeće trudnoće (N96) 15 O26.1 15 O28.2 # # # # # # Abnormalni nalazi antenatalnog skrininga majke Abnormalni hematološki nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni biokemijski nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni citološki nalaz na antenatalnom skriningu majke 150159514.2 15 O26. Direkcija Zagreb.9 # # Ostala specificirana stanja vezana uz trudnoću Stanje vezano uz trudnoću.xls.6 # # 15 O26.traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) za vrijeme poroĎaja (O71.8 15 O26.0 15 O26.6) Umor i iscrpljenost .

zastoj trudnoće .ms_office 33/63 .4 # # # # # # # # 150159514.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Abnormalni ultrazvučni nalaz na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni rendgnenološki nalaz na antenatalnom # # skriningu majke Abnormalni kromosomski i genski nalaz na # # antenatalnom skriningu majke Ostali abnormalni nalazi na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni nalaz na antenatalnom skriningu majke.Kompresivni kolaps pluća Srčani: Srčane komplikacije zbog anestezije za vrijeme .2 15 O29.5 15 O28.3 15 O28. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O28.3 15 O29.Mendelsonov sindrom Plućne komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće .pobačaja ili izvanmaternične ili molarne Komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće (O Aspiracijski pneumonitis .komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije. analgezije ili drugog sedativnog sredstva za vrijeme trudnoće Isključuje: .xls. # # nespecificiran Opis Uključuje: .8 15 O28. Direkcija Zagreb. BPO3 .Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.HZZO.1 15 O29.komplikacije zbog anestezije za vrijeme: .4 15 O28.slabost Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog Moţdana anoksija zbog anestezije za vrijeme anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće Toksična reakcija na lokalnu anesteziju za vrijeme trudnoće Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije za vrijeme trudnoće 15 O29 15 O29.0 # # 15 O29.

6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O29.s prekidima u poroĎajnim trudovima (O64"Stisnuti" fetus 150159514.HZZO. (O63.komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću (O31.9 # # # # # # # # # # Višeplodna trudnoća Blizanačka trudnoća Troplodna trudnoća Četveroplodna trudnoća Ostala višeplodna trudnoće Višeplodna trudnoća.ms_office 34/63 .0 15 O31.-) 15 O31 15 O31.odgoĎeni (kasniji) poroĎaj drugog blizanca.2) .5) .2 15 O31.nepravilan prikaz jednog ili više fetusa (32.1 15 O30.0 15 O30. nespecificirana Opis 15 O30 15 O30.8 15 O30. nespecificirana Isključuje: .1 15 O31.5 15 O29. Direkcija Zagreb. trećeg itd.xls.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostale komplikacije zbog spinalne i epiduralne # # anestezije za vrijeme trudnoće # # # # # # Neuspjela ili oteţana intubacija za vrijeme trudnoće Ostale komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće Komplikacija zbog anestezije za vrijeme trudnoće.8 15 O29.6 15 O29.spojene blizance koji uzrokuju disproporciju (O33.7) .2 15 O30.8 # # # # # # # # Komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Fetus papyraceus Nastavljena trudnoća nakon pobačaja jednog ili više fetusa Nastavljena trudnoća nakon intrauterine smrti jednog ili više fetusa Druge komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Višeplodna trudnoća BPO Isključuje: .

xls.1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog utvrĎenog ili suspektnoga nepravilnog stava fetusa Zbrinjavanje majke zbog nestabilna poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava zatkom Zbrinjavanje majke zbog poprečnog i kosog poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava licem.4 15 O32.navedena stanja kao razlog za opservaciju.poprečni .navedena stanja s prekidima u trudovima (O65-O66) 15 O32 15 O32. ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: . čelom i tjemenom 15 O32. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: . hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke.6 15 O32.5 15 O32.9 # # # # # # # # # # # # # # Poloţaj fetusa: .ms_office 35/63 .2 15 O32.kosi Izostanak spuštanja glavice preko ruba Zbrinjavanje majke zbog stava glavice visokog za termin zdjelice Zbrinjavanje majke zbog višeplodne trudnoće s nepravilnim stavom jednog ili više fetusa Zbrinjavanje majke zbog kombiniranog nepravilnog stava fetusa majke zbog drugog nepravilnog stava Zbrinjavanje fetusa Zbrinjavanje majke zbog nepravilnog stava fetusa. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .8 15 O32.0 15 O32.navedena stanja s prekidom trudova (O65O66) 15 O33 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije 150159514. Direkcija Zagreb.3 15 O32.HZZO. nespecificiranog Uključuje: .navedena stanja kao razlog za opservaciju.

navedena stanja kao razlog za opservaciju.xls.8 15 O33.HZZO.ms_office 36/63 . hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke.7 15 O33.5 15 O33.hidrops .Fetalni: .0 15 O33. BPO Uključuje: .1 15 O33.akralni teratom . BPO Suţenje ulaza zdjelice koje uzrokuje disproporciju Suţenje središnjega prostora zdjelice .4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # deformitetom zdjeličnih kostiju Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # jednakomjerno suţenom zdjelicom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem ulaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem izlaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane i od # # majke i od fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane neuobičajeno velikim fetusom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane hidrocefalijom fetusa Opis Zdjelični deformitet koji uzrokuje disproporciju. nespecificirane Spojeni blizanci . BPO Suţena zdjelica koja uzrokuje disproporciju.6 # # # # Disproporcija uzrokovana normalno oblikovanim fetusom .meningomijelokela .9 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane drugim deformitetima fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije izazvane ostalim uzrocima Zbrinjavanje majke zbog disproporcije.Fetalna disproporcija. BPO 15 O33.ascites .3 15 O33. Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O33.tumor Cefalopelvična disproporcija.Suţenje izlaza zdjelice 15 O33.navedena stanja s prekidom trudova 15 O34 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti zdjeličnih organa 150159514. BPO . ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .Fetopelvična disproporcija.2 15 O33.

prijašnjih kirurških zahvata na vratu maternice Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti vrata .dvoroge maternice Zbrinjavanje majke zbog: .polipa tijela maternice . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O34.xls.2 # # 15 O34. BPO (O75.prolapsa maternice u trudnoći .vaginalni poroĎaj nakon prijašnjega carskog prijašnjom operacijom reza.Shirodkarova šava Zbrinjavanje majke zbog: .fibroma maternice Isključuje: .5 # # Isključuje: Zbrinjavanje majke zbog oţiljka maternice uzrokovanog .dvostruke maternice .ms_office 37/63 .1 # # Zbrinjavanje majke zbog tumora tijela maternice 15 O34.4 # # 15 O34.HZZO.retroverzije 150159514.0 # # Zbrinjavanje majke zbog priroĎene malformacije maternice Opis Zbrinjavanje majke zbog: .zbrinjavanje majke zbog tumora vrata maternice (O34.polipa vrata maternice .tumora vrata maternice Zbrinjavanje majke zbog: . Direkcija Zagreb.7) Zbrinjavanje majke zbog s napomenom o insuficijenciji vrata maternice ili bez nje): .inkarceracije Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti .serklaţe Zbrinjavanje majke zbog insuficijencije vrata maternice .4) Zbrinjavanje majke zbog oţiljka uzrokovanog prijašnjim carskim rezom 15 O34.3 # # 15 O34.strikture ili stenoze vrata maternice maternice .

Zbrinjavanje majke zbog proširenja rodničnih vena u trud 15 O34. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Zbrinjavanje majke zbog: .prijašnjeg zahvata na dnu zdjelice .rigidnog perineuma .stenoze rodnice (priroĎene).8 15 O34.9 # # # # 150159514.rektokele organa .7 # # 15 O34.prijašnjih kirurških zahvata na vulvi ili perineumu .rigidnog dna zdjelice Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti zdjeličnih organa.zbrinjavanje majke zbog proširenja vulvarnih i perinealnih vena u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog: . Direkcija Zagreb. nespecificirane Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti vulve i perineuma 15 O34.strikture rodnice .fibroze perineuma . (stečene) .6 # # Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti rodnice Zbrinjavanje majke zbog: .tumora vulve Isključuje: .prijašnjih kirurških zahvata na rodnici .ms_office 38/63 .HZZO.tumora rodnice Isključuje: .cistocele .xls."venter propendens" Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti zdjeličnih .podijeljene rodnice (vagina septa) .

3 15 O35.5 15 O35.2 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na malformaciju središnjega ţivčanog sustava u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na kromosomske abnormalnosti u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na hereditarne bolesti fetusa 15 O35.anencefaliju .virusom rubeole Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano navikavanjem na lijekove (drug addiction) Isključuje: .poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) zbog terapijskog davanja lijekova (O68.6 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa lijekovima Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa zračenjem 150159514.0 15 O35.citomegalovirusom . hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili dovršenje trudnoće Isključuje: . Direkcija Zagreb.1 15 O35. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .HZZO.1) oštećenje fetusa uzrokovano infekcijom u majke: .kromosomske abnormalnosti fetusa (O35.navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.-) 15 O35.zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije (O33.spinu bifidu Isključuje: .ms_office 39/63 .xls.-) Zbrinjavanje majke zbog sumnje na: .4 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano virusnom bolesti u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa alkoholom Isključuje: .1) 15 O35 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti i oštećenja fetusa 15 O35.kromosomske abnormalnosti fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na (O35.

neostvareni pobačaj (missed abortion) (O02. Direkcija Zagreb.toksoplazmozom u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na abnormalnost i oštećenje fetusa.HZZO.1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog drugih poznatih ili suspektnih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog Rh izoimunizacije Zbrinjavanje majke zbog druge izoimunizacije 15 O36.intrauterinim kontraceptivnim sredstvom uzrokovano ostalim medicinskim postupcima .poroĎajne trudove i poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) (O68.0 15 O36.navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.1) Naziv 15 O36 15 O36.sindrom placent Anti-D (Rh) protutijela . nespecificirano Uključuje: .BPO .-) .listeriozom u majke i oštećenje fetusa .ms_office 40/63 .postupkom biopsije .3 # # # # Zbrinjavanje majke zbog fetalnog hidropsa Zbrinjavanje majke zbog znakova fetalne hipoksije 15 O36.bez povezanosti s izoimunizacijom Isključuje: .amniocentezom .7 # # 15 O35.hematološkim ispitivanjem Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa .8 15 O35.Izoimunizacija BPO (s fetalnim hidropsom) Hydrops fetalis .xls.intrauterinim kirurškim zahvatom Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: Zbrinjavanje majke zbog sumnje na drugu abnormalnost .9 # # # # Opis Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: .Rh inkompatibilnost (s fetalnim hidropsom) ABO izoimunizacija .2 15 O36.4 # # Zbrinjavanje majke zbog intrauterine smrti 150159514. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za dovršenje trudnoće Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O35.

0 15 O42. početak trudova nakon više od 7 dana 150159514. početak trudova nakon 17 dana Prijevremena ruptura ovojnica. nespecificiranog Polyhydramnion Ostali poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Opis Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne: .ms_office 41/63 .8 15 O36.7 15 O36. utvrĎeno ili suspektno.11 15 O42.6 15 O36.2) Prijevremena ruptura ovojnica.0 # # # # # # # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog prekomjerna rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih specificiranih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog problema fetusa. nespecificiran Hydramnion Isključuje: .placentarne insuficijencije . velikog za dob (large for dates) # # Oligohidramnion 15 O41. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O36.5 15 O36.1 15 O42. početak trudova nakon Isključuje: 24 sata .Chorioamnionitis .-) Oligohidramnion bez spomena o rupturi ovojnica Amnionitis .9 15 O40 15 O41 15 O41.Membranitis .12 # # # # # # Infekcija amnionske vreće i ovojnica Ostali specificirani poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Poremećaj amnionske tekućine i ovojnica. početak trudova unutar 24 sata Prijevremena ruptura ovojnica.s terapijski odgoĎenim trudovima (O42. Direkcija Zagreb.prijevremenu rupturu ovojnica (O42.HZZO.xls.1 15 O41.9 15 O42 15 O42.8 15 O41.male teţine (fetusa) za dob (light for dates) .fetusa malenog za dob (small for dates) Zbrinjavanje majke zbog fetusa.Placentitis # # # # # # Prijevremena ruptura ovojnica Prijevremena ruptura ovojnica.

nespecificirana Opis 15 O43 Poremećaji posteljice (placente) 15 O43. bez krvarenja Isključuje: .0 # # # # # # Ostali poremećaji posteljice Placentarni poremećaj.zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa uzrokovana placentarnom insuficijencijom (O36.poroĎaj kompliciran krvarenjem iz vasa praevia (O69. Direkcija Zagreb."od blizanca k blizancu" Abnormalna posteljica.-) Transfuzija: .8 15 O43.Placenta previja BPO ili s krvarenjem: . bez krvarenja Nisko usaĎena posteljica.parcijalna .placentu previju (O44.fetomaternalna .2 # # Patološki urasla posteljica 15 O43.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.1 # # # # Sindrom placentarne transfuzije Malformacije posteljice 15 O43.marginalna .0 15 O43. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O42.-) .HZZO.5) .totalna Isključuje: . BPO Placenta circumvalata Placenta accreta Placenta increta Placenta percreta Placentarna: .maternofetalna .9 15 O44 15 O44. nespecificiran Placenta previja Placenta previja.1 # # Placenta previja s krvarenjem 150159514.xls.ms_office 42/63 .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv trudovi odloţeni Prijevremena ruptura ovojnica.disfunkcija . # # terapijski # # Prijevremena ruptura ovojnica.4) 15 O44.infarkcija Nisko usaĎena posteljica. BPO ili s krvarenjem .2 15 O42.

-) Krvarenje prije poroĎaja (obilno) povezano s: .ms_office 43/63 .placenta praevia (O44.0 15 O45.0 15 O47.hiperfibrinolizom . tjedna trudnoće 150159514. tjedna trudnoće Laţni trudovi u navršenom 37.Prenesena trudnoća (post-term) Početak (spontani) poroĎaja prije navršenog 37.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45. tjednu trudnoće ili nakon njega Laţni trudovi.8 15 O45.hipofibrinogenemijom 15 O45.9 15 O47 15 O47. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O45 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Prijevremano odljuštenje posteljice (abruptio placentae) Opis Prijevremeno odvajanje posteljice s prekomjernim krvarenjem povezanim sa: .0 15 O46.hiperfibrinolizom .8 15 O46. nespecificirano 15 O46 Krvarenje prije poroĎaja koje nije svrstano drugamo 15 O46. BPO Isključuje: .afibrinogenemijom .HZZO.afibrinogenemijom . Direkcija Zagreb.diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .9 15 O48 15 O60 # # # # # # # # # # # # # # # # Krvarenje prije poroĎaja sa premećajem koagulacije Druga krvarenja prija poroĎaja Krvarenje prije poroĎaja.9 # # # # # # Prijevremeno odljuštenje posteljice s poremećajem koagulacije Drugo prijevremeno odljuštenje posteljice Prijevremeno odljuštenje posteljice.krvarenje u ranoj trudnoći (O20.hipofibrinogenemijom Abruptio placentae.1 15 O47.-) .diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .xls.-) . nespecificirani Produţena trudnoća Prijevremeni poroĎaj Laţno prenesena trudnoća (post-dates) .krvarenje u poroĎaju koje nije svrstano drugamo (067.-) . nespecificirano Laţni trudovi Laţni trudovi prije navršenog 37.

prostaglandina Neuspješna indukcija: .Hipotonična disfunkcija maternice.Nekoordinirana aktivnost maternice .Nepravilni trudovi . BPO .1 # # Sekundarno tromi trudovi (sekundarna inercija) 15 O62.8 15 O61.oksitocina .kirurški 15 O61.Primarna hipotonična disfunkcija maternice Zastoj aktivnog razdoblja trudova . BPO Kontrakcijski prsten (distocija) .ms_office 44/63 .Kontrakcije maternice u obliku pješčanog sata . nespecificirana Nepravilnosti jačine trudova # # Primarno tromi trudovi (primarna inercija) 15 O62.4 15 O62.9 15 O62 15 O62.Distocija maternice.3 # # # # Druga tromost maternice (inertia uteri) Ubrzani (nagli) trudovi Izostanak dilatacije vrata maternice .xls.2 15 O62.Neujednačeni trudovi .Hipertonična disfunkcija maternice .HZZO.0 # # # # # # Neuspješna indukcija poroĎaja instrumentima Druga neuspješna indukcija poroĎaja Neuspješna indukcija poroĎaja.mehanički .1 15 O61.Nekoordinirani trudovi .distoc 150159514. nekoordinirane i produţene kontrakcije maternice Druge nepravilnosti jačine trudova Isključuje: .Tromost (inercija) maternice.Sekundarna hipotonična disfunkcija maternice Atonija maternice .Slabe kontrakcije .8 # # # # Hipertonične.Tetanijske kontrakcije . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O61 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspješna indukcija poroĎaja Opis Neuspješna indukcija s pomoću: . BPO 15 O62.0 # # Neuspješna indukcija poroĎaja lijekovima 15 O61. Direkcija Zagreb.

okcipitosakralnog Zapreka raĎanja zbog nepotpune rotacije glavice fetusa .1 15 O64.okcipitoposteriornog .1 15 O63.uklještenje ramena (O66.0 15 O63.5 15 O64.ramena distocija (O66.Zapreka raĎanja zbog ustrajnog stava glavice: .0 15 O64.0 15 O65.3 # # # # # # # # Duboki poprečni stav glavice .HZZO.3 # # # # # # # # # # # # # # # # Zapreka raĎanja zbog stava ramenom Zapreka raĎanja zbog kombiniranog poloţaja fetusa Zapreka raĎanja zbog drugog nepravilnog poloţaja i nepravilnog stava fetusa Zapreka raĎanja zbog nepravilnoga poloţaja i nepravilnog stava fetusa.xls.ms_office 45/63 .8 15 O64.2 15 O64.okcipitoilijačnog .4 15 O64.2 15 O63. BPO Dugotrajni poroĎaj # # # # # # # # Produţeno prvo poroĎajno doba Produţeno drugo poroĎajno doba OdgoĎeni poroĎaj drugog blizanca. nespecificiran Zapreka raĎanja zbog nepravilna poloţaja i stava fetusa Opis Produţeni poroĎaj.9 15 O63 15 O63.0) Zapreka raĎanja zbog stava bradom 15 O64.9 15 O64 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Nepravilnosti jačine trudova.0) . nespecificiranog Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog deformiteta zdjelice Zapreka raĎanja zbog jednakomjerno suţene zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja ulaza zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja sredine i izlaza zdjelice 150159514. Dugotrajni poroĎaj.1 15 O65. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O62. trećeg itd. Direkcija Zagreb.okcipitotransverzalnog Zapreka raĎanja zbog stava zatkom Zapreka raĎanja zbog stava licem Zapreka raĎanja zbog stava čelom Ispadanje ručice Isključuje: .9 15 O65 15 O65.2 15 O65. BPO 15 O64.

ms_office 46/63 .8 # # # # 15 O66. s posljedičnim poroĎajem forcepsom ili carskim rezom Distocija: .3) Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčinih zdjeličnih Zapreka raĎanja zbog stanja navedenih u organa O34.hidropsa .2nespecificirane O66.5 15 O66. Direkcija Zagreb.9 15 O66 15 O66.4 # # # # Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti fetusa Neuspješna indukcija poroĎaja.5 15 O65.4 15 O65.meningomijelokele .9 # # Zapreka raĎanja.ascitesa .xls.tumora . nespecificirana Neuspješna primjena vakuum ekstraktora i forcepsa.distociju zbog abnormalnosti fetusa (O66.HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O65.fetalnog: .sakralnog teratoma .3 15 O66. .hidrocefaličnog fetusa Neuspješna indukcija (poroĎaja) s posljedičnim poroĎajem carskim rezom Neuspješna primjena ventuze ili forcepsa.fetalna BPO . nespecificirana Ostale specificirane zapreke raĎanja 15 O66. nespecificirana 150159514.Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice.1 15 O66. nespecificirane Ostale zapreke raĎanja Zapreka raĎanja zbog ramene distocije Zapreka raĎanja zbog isprepletenih blizanaca Zapreka raĎanja zbog neuobičajeno velikog fetusa Distocija zbog: .maternalna BPO Uklještenje ramena Naziv 15 O66.2 # # # # # # # # # # # # # # Opis Isključuje: Zapreka raĎanja zbog fetopelvične disproporcije.8 15 O65.BPO .spojenih blizanaca .0 15 O66.

xls.3 # # 15 O68.s poremećajem srčane frekvencije (O68. Direkcija Zagreb.8 15 O67. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O67 PoroĎaj kompliciran krvarenjem.0 15 O67.-) .2 # # # # # # PoroĎaj kompliciran poremećajem srčanog rada fetusa PoroĎaj kompliciran mekonijem u amnionskoj tekućini PoroĎaj kompliciran poremećajem srčane frekvencije s mekonijem u anmionskoj tekućini 15 O68.nepravilni srčani rad .2) 15 O68 PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) 15 O68.krvarenje nakon poroĎaja (O72.afibriniogenemijom .-) . koje nije svrstano drugamo 15 O67.hiperfibrinolizom .diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .8 # # Abnormalna fetalna: PoroĎaj kompliciran biokemijskim pokazateljima fetalne .hipofibrinogenemijom Prekomjerno krvarenje u poroĎaju Uključuje: .ms_office 47/63 .1 15 O68.acido-bazna ravnoteţa Pokazatelj fetalne patnje: .-) .9 # # # # # # Krvarenje u poroĎaju s poremećajem koagulacije Drugo krvarenje u poroĎaju Krvarenje u poroĎaju.s mekonijem u amnionskoj tekućini (O68.0 15 O68.tahikardija Isključuje: .placentu previju (O44.fetalnu patnju u poroĎaju zbog davanja lijekova Fetalna: .2) Isključuje: .-) Krvarenje u poroĎaju (prekomjerno) povezano s: .krvarenje prije poroĎaja BPO (O46.elektrokardiografski (skalp-elektrode) PoroĎaj kompliciran drugim pokazateljima fetalne patnje .ultrazvučni (abdominalni CTG) 150159514.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.bradikardija .HZZO.acidemija patnje . nespecificirano Opis Isključuje: .

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 15 O68.9 15 O69 15 O69.0 15 O69.1

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom, nespecificiran PoroĎaj kompliciran komplikacijama pupčane vrpce # # # # PoroĎaj kompliciran prolapsom pupkovine PoroĎaj kompliciran pupkovinom oko vrata (fetusa), s kompresijom

Opis

15 O69.2 15 O69.3 15 O69.4

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran drugim zapletajima pupkovine PoroĎaj kompliciran kratkom pupkovinom PoroĎaj kompliciran s vasa praevia

Zapletanje pupčanih vrpci blizanaca u monoamnionskoj vreći - Čvor na pupčanoj vrpci Krvarenje iz vasa praevia Pupčana vrpca: - nagnječenje - hematom - Tromboza krvnih ţilica pupčane vrpce

15 O69.5 15 O69.8 15 O69.9

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran vaskularnim oštećenjem Pupčane vrpce PoroĎaj kompliciran drugim komplikacijama pupčane vrpce Trudovi i poroĎaj komplicirani komplikacijom pupčane vrpce, nespecificiranom

Uključuje: - laceraciju nakon epiziotomije Isključuje: - porodničku visoku vaginalnu laceraciju, izoliranu (O71.4) Perinealna laceracija, ruptura ili razdor (uključuje) (u tijeku raĎanja): - frenulum - labia - koţu - meĎicu - rodnicu - vulvu

15 O70

Laceracija meĎice (perineuma) u tijeku raĎanja

15 O70.0

#

#

Laceracija perineuma prvoga stupnja u tijeku raĎanja

150159514.xls.ms_office

48/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.0, uključujući (u tijeku raĎanja): - dno zdjelice - perinealne mišiće - mišiće rodnice Isključuje: - laceraciju koja uključuje analni sfinkter (O70.2) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.1, uključujući (u tijeku raĎanja): - analni sfinkter - rektovaginalni septum - sfinkter, BPO

15 O70.1

#

#

Laceracija perineuma drugoga stupnja u tijeku raĎanja

15 O70.2

#

#

15 O70.3 15 O70.9 15 O71 15 O71.0 15 O71.1 15 O71.2 15 O71.3

# #

# #

Isključuje: - laceraciju koja uključuje analnu ili rektalnu Laceracija perineuma trećega stupnja u tijeku raĎanja sluznicu (O70.3) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.2, uključujući (u tijeku raĎanja): - analnu sluznicu Laceracija perineuma četvrtoga stupnja u tijeku raĎanja - rektalnu sluznicu Laceracija perineuma u tijeku raĎanja, nespecificirana Druga porodnička ozljeda Uključuje: - oštećenje instrumentima Ruptura maternice za koju nije utvrĎeno da je nastala prije početka trudova Prstenasto otkinuće ušća maternice Laceracija rodnične stijenke, bez spomena o perinealnoj laceraciji Isključuje: - s perinealnom laceracijom (O70.-)

# # # #

# # # #

Ruptura maternice prije početka poroĎaja Ruptura maternice u tijeku poroĎaja Inverzija maternice nakon poroĎaja Porodnička laceracija ušća maternice

15 O71.4

#

#

Porodnička visoka laceracija rodnice, izolirana

150159514.xls.ms_office

49/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

15 O71.5

#

#

Druge porodničke ozljede zdjeličnih organa

15 O71.6

#

#

Porodničko oštećenje zdjeličnih zglobova i ligamenata

15 O71.7 15 O71.8 15 O71.9 15 O72

# # #

# # #

Porodnički hematom zdjelice Druge specificirane porodničke ozljede Porodnička ozljeda, nespecificirana Krvarenje nakon poroĎaja

Opis Porodničke ozljede: - mokraćnog mjehura - uretre Otrgnuće unutrašnje simfizne hrskavice - Oštećenje kokcigealnog nastavka - Traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) Porodnički hematom: - meĎice - rodnice - stidnice

15 O72.0 15 O72.1

# #

# #

Krvarenje u trećoj dobi Drugo krvarenje neposredno nakon poroĎaja

15 O72.2

#

#

Kasno i sekundarno krvarenje nakon poroĎaja

15 O72.3 15 O73 15 O73.0 15 O73.1

# # #

# # #

Poremećaji koagulacije nakon poroĎaja Zaostala posteljica i ovojnice, bez krvarenja Placenta retenta, bez krvarenja Zaostali dijelovi posteljice i ovojnica, bez krvarenja

Uključuje: - krvarenje nakon roĎenja fetusa ili dojenčeta Krvarenje povezano sa zaostalom, prionulom ili adherentnom posteljicom - Zaostala posteljica, BPO Krvarenje nakon roĎenja posteljice - Krvarenje nakon poroĎaja (atonično), BPO Krvarenje povezano sa zaostalim dijelovima posteljice ili ovojnica - Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, BPO Postpartalna: - afibrinogenemija - fibrinoliza

15 O74

Komplikacije anestezije u tijeku poroĎaja

Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, bez krvarenja Uključuje: - Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije, analgezije ili drugih sedativa u tijeku poroĎaja

150159514.xls.ms_office

50/63

BPO3 .2 15 O75.8 15 O74. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O74.zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O75 15 O75.infekciju (O86.0 15 O74.BPO Septikemija u tijeku poroĎaja 150159514.3 # # # # # # # # Ostale komplikacije poroĎaja.4 15 O74. nespecificirana Opis Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.HZZO.u babinjama: .5 15 O74.1 15 O75.2 15 O74.1 # # # # Aspiracijski pneumonitis zbog anestezije u tijeku poroĎaja Druge plućne komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O74.0 15 O75.-) .3 15 O74.zastoj . nesvrstana drugamo Druge infekcije u tijeku poroĎaja Isključuje: .ms_office 51/63 .6 15 O74.xls.Mendelsonov sindromu Kompresivni kolaps pluća zbog anestezije u tijeku poroĎaja Srčani: .sepsu (O85. Direkcija Zagreb. nesvrstane drugamo Distres majke u tijeku poroĎaja Šok za vrijeme ili nakon poroĎaja Povišena temperatura u tijeku poroĎaja.-) Porodnički šok.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u tijeku poroĎaja Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u tijeku poroĎaja Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Neuspješna ili oteţana intubacija u tijeku poroĎaja Druge komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacija zbog anestezije u tijeku poroĎaja.7 15 O74.

1 # # # # # # Spontani poroĎaj. nespecificiran Jednoplodno raĎanje forcepsom i vakuumskim ekstraktorom RaĎanje s niskom primjenom forcepsa RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru Uključuje: .5 # # # # Druge komplikacije porodničkih kirurških zahvata i postupaka OdgoĎeno raĎanje nakon artificijelne rupture ovojnica OdgoĎeno raĎanje nakon spontane ili nespecificirane rupture ovojnica Vaginalno raĎanje nakon prijašnjeg carskog reza Druge specificirane komplikacije poroĎaja Komplikacija poroĎaja.5) 150159514.-) 15 O75.-) .0 15 O80. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nakon carskog reza ili drugih porodničkih kirurških zahvata ili postupaka.Moţdana anoksija Isključuje: .Srčani: .zatajenje .6 15 O75.slučajeve sa minimalnom pomoći ili bez pomoći. nespecificirana 15 O75.4 15 O75.ms_office 52/63 .xls.8 15 O75. BPO Isključuje: .komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja (O74. uključujući poroĎaj BPO: .8 15 O80.HZZO.0 15 O81.zastoj .spontanu prijevremenu rupturu ovojnica (O42. Direkcija Zagreb.9 # # # # # # # # # # Jednoplodni spontani poroĎaj Spontani poroĎaj glavicom (tjemenom) Spontani poroĎaj zatkom Drugi jednoplodni spontani poroĎaj Jednoplodni spontani poroĎaj.1 15 O80. sa ili bez epiziotomije normalan poroĎaj 15 O81 15 O81.porodničke (kirurške) rane: Isključuje: .neuspješnu primjenu vakuumskog ekstraktora ili forcepsa (O66.9 # # # # # # # # 15 O80 15 O80.7 15 O75.

0 15 O82.1 15 O83.2 15 O84.9 # # # Destruktivne operacije pri raĎanju Drugo specificirano raĎanje uz pomoć ruku Jednoplodno raĎanje uz pomoć.Kraniotomija (da bi se omogućio poroĎaj) . nespecificirano Ako se ţeli. nespecificirano Drugo jednoplodno raĎanje uz pomoć Ekstrakcija zatka Drugo raĎanje zatkom uz pomoć ruku Drugo raĎanje uz pomoćne postupke RaĎanje za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći RaĎanje zatka BPO Okret s ekstrakcijom RaĎanje ventuzom Opis RaĎanje forcepsom i ventuzom Ponovljeni carski rez.ms_office 53/63 .4 15 O81.0 15 O83.4 15 O83. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O81. svi spontani Višeplodni poroĎaj. BPO 15 O83. svi carskim rezom Drugi višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj kombinacijom metoda 150159514. nespecificirano Kleidotomija (da bi se omogućio poroĎaj) . 15 O84 15 O84.3 15 O81. svi forcepsom ili vakuumekstraktorom Višeplodni poroĎaj.0 15 O84.xls.8 15 O82.1 15 O84.Embriotomija (da bi se omogućio poroĎaj) RaĎanje uz pomoć.HZZO.2 15 O82.8 15 O83.2 15 O81.2 15 O83. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (O80-O83) za označavanje načina roĎenja svakog fetusa ili dojenčeta.8 # # # # # Višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj. Direkcija Zagreb.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru s # # rotacijom # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo i nespecificirano raĎanje forcepsom RaĎanje vakuumskim ekstraktorom RaĎanje kombinacijom forcepsa i vakuumskog ekstraktora Jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje elektivnim carskim rezom RaĎanje hitnim carskim rezom RaĎanje histerektomijom (Caesarean hysterectomy) Ostalo jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje carskim rezom.1 15 O82.5 15 O82 15 O82.9 15 O83 15 O83.

8 # # # # Povišena temperatura nepoznatoga podrijetla nakon poroĎaja Druge specificirane infekcije u babinjama 150159514.vrućicu u babinjama (O85) .0 15 O86.povišenu temperaturu u tijeku poroĎaja (O75.groznica . nespecificiran Puerperalni: .3 # # # # # # # # 15 O86.3) Sepsa u babinjama (puerperalna sepsa) .peritonitis .endometritis .perinealne rane Upala vrata maternice (cervicitis) Druge infekcije genitalnog sustava nakon poroĎaja .3) Infekcija (nakon poroĎaja): .rane carskog reza Infekcije porodničke kirurške rane .ms_office 54/63 .infekcija BPO .2) 15 O85 15 O86 # # 15 O86.infekciju u tijeku poroĎaja (O75. Isključuje: .xls. N39.4 15 O86.1 15 O86. N30. N34.porodničku pijemičnu i septičnu emboliju (O88.-. Direkcija Zagreb.septikemiju u tijeku poroĎaja (O75 Isključuje: Druge infekcije u babinjama . BPO U babinjama (puerperalna): .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # Višeplodni poroĎaj.Upala rodnice (vaginitis) Stanja u N10-N12. N15.povišena temperatura BPO Isključuje: .-.2 15 O86. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (B95-B97) za označavanje uzročnika. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O84.0 Infekcije urinarnog sustava nakon poroĎaja nakon poroĎaja Infekcije genitourinarnog sustava u Druge infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja babinjama.septikemija Opis Ako se ţeli.HZZO.

nakon poroĎaja 15 O87 15 O87.emboliju kao komplikaciju pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00O07.0 15 O88.ms_office 55/63 . nespecificirana .HZZO.venske bolesti kao komplikacije trudnoće (O22.tromboza.1 15 O88.3 15 O88.9 # # Tromboza cerebrovenskog sinusa u babinjama Proširenje vena spolovila u babinjama Ostale venske bolesti kao komplikacije babinja (varices genitalis) Puerperalni: .porodničku plućnu emboliju (O88.u tijeku poroĎaja i babinja Isključuje: . poroĎaja ili babinja Tromboza moţdanih vena u babinjama Isključuje: . BPO Uključuje: .2) 15 O88 15 O88. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: . BPO Venska bolest kao komplikacija babinja.8 # # # # # # # # Tromboflebitis dubokih vena u babinjama Hemoroidi u babinjama 15 O87.2 15 O88.Tromboflebitis zdjeličnih vena.8 # # # # # # # # # # Porodnička embolija Porodnička zračna embolija Embolija plodovom vodom Porodnička embolija krvnim ugruškom Porodnička pijemična i septična embolija Druga porodnička embolija Porodnička (plućna) embolija. Direkcija Zagreb.plućnu emboliju u tijeku trudnoće.0 # # Bolesti vena kao komplikacije babinja Tromboflebitis površinskih vena u babinjama 15 O87.xls.flebitis.1 15 O87.O08.-) Tromboza dubokih vena.Puerperalna (plućna) embolija.flebopatija. BPO Masna embolija u babinjama 150159514.-) . BPO .2 15 O87. BPO . nakon poroĎaja .3 15 O87.

HZZO.0 # # Plućne komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89.Sekundarni perinealni razdor Stanja u I42. BPO .3 15 O89.Kompresivni plućni kolaps Srčani: . analgezije ili drugih sedativa u tijeku babinja Aspiracijski pneumonitis .4 15 O90.zastoj .Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O89 Komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89. nespecificirana Komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo Rascjep rane carskog reza Opis Uključuje: .Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u babinjama 15 O90.5 15 O89.3 15 O90.1 15 O89.2 15 O89.2 15 O90.epiziotomije .Hepatorenalni sindrom nakon poroĎaja 150159514.6 15 O89.ms_office 56/63 . Direkcija Zagreb.perinealne laceracije .5 # # # # # # # # # # Rascjep perinealne porodničke rane Hematom porodničke rane Kardiomiopatija u babinjama Akutno zatajenje bubrega nakon poroĎaja Postpartalni tireoiditis Rascjep rane od: .9 15 O90 15 O90.Mendelsonov sindrom .xls.4 15 O89.1 15 O90.0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u babinjama Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u babinjama Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Neuspješna ili oteţana intubacija u babinjama Druge komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacija zbog anestezije u babinjama.8 15 O89.

parenhimatozni Uključuje: Drugi poremećaji dojke i laktacije povezani s trudnoćom . babinja Infekcije dojke povezane s trudnoćom i poroĎajem ili dojenja Apsces bradavice: .0 15 O92.0 # # 15 O91.7 # # # # Galaktoreja Drugi i nespecificirani poremećaji laktacije 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O90.BPO . Direkcija Zagreb.ms_office 57/63 .xls.3) Puerperalna galaktokela Fisure bradavice.2 15 O92.Mastitis (u trudnoći ili u babinjama): .intersticijalni Nepurulentni mastitis povezan s trudnoćom i poroĎajem .3 15 O92. babinja i poroĎajem ili dojenja Uvučena bradavica povezana s trudnoćom i poroĎajem Ragade bradavice povezane s trudnoćom i poroĎajem Drugi i nespecificirani poremećaji dojke povezani s trudnoćom i poroĎajem Agalakcija Hipogalakcija (smanjena laktacija) Agalakcija: .u trudnoći Infekcija bradavice povezana s trudnoćom i poroĎajem .HZZO.1 15 O92. nespecificirana Opis Placentarni polip 15 O91 15 O91.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Druge komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo # # Komplikacija babinja.navedena stanja u tijeku trudnoće.Subareolarni (u trudnoći ili u babinjama) Limfangitis dojke (u trudnoći ili u babinjama) .8 15 O90.Purulentni mastitis \plain\f2\fs20\cf1 (u trudnoći ili u babinjama) Apsces dojke povezan s trudnoćom i poroĎajem .4 # # # # # # # # # # Uključuje: .galaktoreju koja nije povezana s trudnoćom i poroĎajem (N64.u babinjama Apsces dojke (u trudnoći ili u babinjama) .elektivna (po izboru) .6 15 O92.5 # # Obustavljena laktacija 15 O92.2 # # 15 O92 15 O92.sekundarna . u trudnoći ili u babinjama Primarna agalakcija 15 O92.1 # # 15 O91.navedena stanja u tijeku trudnoće.terapijska Isključuje: .

I) 15 O98 15 O98. kada kompliciraju trudnoću.5 15 O98. poroĎaja i babinja Gonoreja kao komplikacija trudnoće.navedena stanja kada kompliciraju trudnoću.9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Infektivne i parazitarne bolesti majke koje su svrstane drugamo.HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .0 15 O98.asimptomatskog nositelja virusa humane Stanja u A15-A19 Stanja u A50-A53 Stanja u A54. poroĎaja i babinja Druge infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikacije trudnoće.8 15 O98. Direkcija Zagreb.xls. B25-B34 Stanja u B50-B64 150159514.6 15 O98. poroĎaja i babinja Nespecificirane infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikaije trudnoće.4 15 O98. poroĎaj i babinje Tuberkuloza kao komplikacija trudnoće.3 15 O98. poroĎaja i babinja Sifilis kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Virusni hepatitis kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Isključuje: . poroĎaja i babinja Protozoalne bolesti kao komplikacije trudnoće.Stanja u A55-A64 Stanja u B15-B19 Stanja u A80-B09.ms_office 58/63 . poroĎaja i babinja Druge virusne bolesti kao komplikacije trudnoće.2 15 O98. pogoršana su trudnoćom ili su razlog porodničkog zbrinjavanja Ako se ţeli označiti specifično stanje upotrebljava se dodatna šifra (pogl.1 15 O98. poroĎaja i babinja Druge infekcije s prije svega spolnim načinom prijenosa kao komplikacije trudnoće.

poroĎaj i babinje Anemija kao komlikacija trudnoće. poroĎaja i babinja 15 O99.2 # # Endokrine. O72.kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Isključuje: .postpartalni tireoiditis (O90. metaboličke i nutritivne bolesti kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja 150159514.periferni neuritis vezan uz trudnoću (O26.0 # # Druge bolesti majke svrstane drugamo.xls.0.ms_office 59/63 .puerperalnu psihozu (F53.-) .3 # # Duševni poremećaji i bolesti ţivčanog sustava kao komplikacija trudnoće. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Opaska: Ova kategorija uključuje stanja koja kompliciraju trudnoću. 15 O99 15 O99. Direkcija Zagreb. poroĎaja ili babinja 15 O99. pogoršana su trudnoćom ili su glavni razlog za porodničko zbrinjavanje.krvarenje s koagulacijskim poremećajima (O46. kada kompliciraju trudnoću. upotrebljava se dodatna šifra.3) Stanja u E00-E90 Isključuje: .HZZO.0.0) .5) Stanja u F00-F99 i G00-G99 Isključuje: .malnutriciju (O25) .infektivne i parazitarne Stanja u D50-D64 Stanja u D65-D89 Isključuje: . Ako se ţeli označiti specifično stanje.1 # # Druge bolesti krvi i krvotvornih organa i odreĎeni poremećaji koji zahvaćaju imunološki sustav.8) .1) 15 O99. O67.poslijeporoĎajnu depresiju (F53.dijabetes melitus (O24.

porodničku emboliju (O88. poroĎaja i babinja 21 Z31 Postupci u vezi s oplodnjom 150159514.3) . . M00-M99.ms_office 60/63 . H00-H95.HZZO.trudnoće (O22 Bolesti dišnog sustava kao komplikacija trudnoće.-) .poremećaje jetrene funkcije u tijeku trudnoće. poroĎaja i babinja (O26.0-O86. poroĎaja i babinja 15 O99.venske komplikacije i trombozu cerebrovenskog sinusa u tijeku: Bolesti cirkulatornog sustava kao komplikacija trudnoće.6 # # Bolesti probavnog sustava kao komplikacija trudnoće.8 # # Druge specificirane bolesti i stanja kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja 15 O99.4) Kombinacija stanja koja se mogu razvrstati u O99.-) poroĎaja i babinja .herpes gestationis (O26. Direkcija Zagreb.xls.infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja (O86.Stanja u C00-D48.3) .-) 15 O99.infekcije genitourinarnog sustava u trudnoći (O23.5 # # # # Isključuje: .komplikacije udruţene s umjetnom oplodnjom (N98.trudova. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Stanja u I00-I99 Opis 15 O99. poroĎaja i babinja Stanja u I00-I99 Stanja u K00-K93 Isključuje: .kardiomiopatiju u babinjama (O90.6) Stanja u L00-L99 Isključuje: .7 .4 15 O99.-) .hipertenzivne poremećaje (O10-O16) .zbrin Isključuje: . poroĎaja i babinja (O87.7 # # Bolesti koţe i potkoţnoga tkiva kao komplikacija trudnoće.0-O99. N00-N99 i Q00-Q99 Isključuje: .

8) Trudnoća BPO # # # # Nadzor nad normalnom prvom trudnoćom Nadzor nad drugim normalnim trudnoćama Nadzor nad trudnoćom.0 21 Z31.ms_office 61/63 .1 21 Z33 21 Z34 21 Z34.1 21 Z31.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Plastika jajovoda ili sjemevoda (tuboplasty or # # vasoplasty) nakon prethodne sterilizacije # # # # # # Umjetna oplodnja In vitro oplodnja Druge metode potpomognute oplodnje Propuhivanje tuba Brojenje spermija Opis Hospitalizacija zbog vaĎenja ili umetanja oploĎenih jajašca 21 Z31.8 21 Z31. nespecificiran Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom Nadzor nad trudnoćom s neplodnošću u anamnezi 150159514.8 21 Z34.9 21 Z35 21 Z35. potvrĎena Trudnoća.0 # # # # # # # # # # # # # # # # # Pretrage i testovi u vezi s oplodnjom Genetsko savjetovanje Opće savjetovanje i savjeti u vezi s oplodnjom Drugi postupci u vezi s oplodnjom Ostali nespecificirani postupci u vezi s oplodnjom Pregledi i testovi na trudnoću Trudnoća.HZZO.6 21 Z31.brojanje spermija nakon podvezivanja sjemevoda (Z30.5 21 Z31. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z31.xls.0 21 Z34.9 21 Z32 21 Z32.4 21 Z31. još nepotvrĎena Trudnoća.0 21 Z32. Direkcija Zagreb. slučajna (neplanirana) Nadzor nad normalnom trudnoćom Isključuje: .2 21 Z31.

mrtvoroĎenosti Trudnoća: .bolesnicu s habitualnim pobačajem: .rutinsku pretporoĎajnu skrb (Z34-Z35) Amniocenteza Uzorak posteljice (uzet vaginalno) 150159514.0 21 Z36.ms_office 62/63 .bez trudnoće (N96) Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .6 21 Z35.skrb tijekom trudnoće (O26.1) Nadzor nad trudnoćom u ţene u dobi od 35 godina ili starije: -prvorotke -višerotke Nadzor nad prvorotkom mlaĎom od 16 godina 21 Z35.skrivana Isključuje: .2 # # Nadzor nad trudnoćom s ostalim opstetričnim i reproduktivnim nepovoljnim ishodima u anamnezi Nadzor nad trudnoćom s nedovoljnom antenatalnom skrbi u anamnezi Nadzor nad trudnoćom višerotkinje 21 Z35.-) .2) .4 # # # # 21 Z35.9 # # # # # # # # # # Nadzor nad starijom prvorotkinjom Nadzor nad vrlo mladom prvorotkinjom Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom zbog socijalnih problema Nadzor nad drugom visokorizičnom trudnoćom Nespecificirani nadzor nad visokorizičnom trudnoćom 21 Z36 21 Z36.stanja uvrstivih u O10-O92 .8 21 Z35.2 # # # # # # Antenatalni skrining (depistaţa) Antenatalni skrining na kromosomske anomalije Antenatalni skrining povišene razine alfa-fetoproteina Ostali antenatalni skrining metodom amniocenteze Isključuje: .smrti novoroĎenčeta .HZZO.Mole hidatidoze . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .Vezikularne mole Isključuje: . Direkcija Zagreb.abnormalne nalaze pretporoĎajnog screeninga majke (O28.5 21 Z35.7 21 Z35.xls.1 21 Z36.1 # # Nadzor nad trudnoćom s posljedicama prijašnjih pobačaja u anamnezi 21 Z35.3 21 Z35.višerotkinju bez trudnoće (Z64.prešućivana .

HZZO. Direkcija Zagreb.8 21 Z36.ms_office 63/63 .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Antenatalni skrining deformiteta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda Antenatalni skrining fetalnog rasta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda # # # # # # Antenatalni skrining izoimunizacije Drugi antenatalni skrining Nespecificirani antenatalni skrining Opis Skrining hemoglobinopatije 150159514.5 21 Z36.4 21 Z36. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z36.3 21 Z36.xls.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful