HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 1 A51 1 A51.0 1 A51.4 1 A52.7 1 A54

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Rani sifilis # # # # # # Primarni genitalni sifilis Ostali sekundarni sifilis

Naziv

Opis Sifilitični čankir BPO Sekundarni(a) sifilitični(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2*) Kasna specifična: upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2) Gonokokni: - cervicitis BPO - cistitis BPO - uretritis BPO - vulvovaginitis BPO

Ostali simptomatski kasni sifilis Gonokokne infekcije

1 A54.0

#

#

1 A54.1

#

#

1 A54.2 1 A54.9

+

# #

# #

Isključuje: ako su sa: Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog - apscesom genitourinarnih ţlijezda (A54.1*) sustava, bez apscesa periuretralnih i akcesornih ţlijezda - periuretralnim apscesom (O54.1) Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog sustava s popratnim periuretralnim apscesom i apcesom akcesornih ţlijezda Gonokokni apsces Bartholinijevih ţlijezda Gonokokni(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.3*) Gonokokni pelveoperitonitis i druge gonokokne infekcije Isključuje: genitourinarnog sustava - gonokokni peritonitis (O54.8) Gonokokna infekcija, nespecificirana Klimatski ili tropski bubon Durand-Nicolas-Favreova bolest Esthiomene Lymphogranuloma inguinale

1 A55

#

#

Klamidijski limfogranulom (venereum)

150159514.xls.ms_office

1/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Uključuje: - spolno prenosive bolesti koje uzrokuje Chlamydia trachomatis Isključuje: klamidijski(a): - limfogranulom (A55)

1 A56

Druge spolno prenosive klamidijske bolesti Klamidijski: - cervicitis - cistitis - uretritis - vulvovaginitis Klamidijski: - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.4*)

1 A56.0

#

#

Klamidijske infekcije donjeg dijela genitourinarnog sustava

1 A56.1 1 A56.2 1 A57 1 A58 1 A59 1 A59.0 1 A59.8 1 A59.9 1 A60

+

# # # #

# # # #

Klamidijske infekcije pelveoperitoneuma i drugih genitourinarnih organa Klamidijska infekcija genitourinarnog sustava, nespecificirana Šankroid Granuloma inguinale Trihomonijaza

Ulcus molle Donovanoza Leukorrhoea (vaginalis) koju uzrokuje Trichomonas (vaginalis)

# # #

# # #

Urogenitalna trihomonijaza Trihomonijaza druge lokalizacije Trihomonijaza, nespecificirana Anogenitalni herpes (herpes simplex) Herpesvirusna infekcija genitalnog i urogenitalnog sustava Herpesvirusna infekcija perianalne koţe i rektuma Anogenitalna herpesvirusna infekcija, nespecificirana

Herpesvirusna infekcija genitalnog sustava: - ţene+ (N77.0-N77.1*)

1 A60.0 1 A60.1 1 A60.9

# # #

# # #

150159514.xls.ms_office

2/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

1 A63 1 A63.0 1 A63.8 1 A64 1 A74.9 # # # # # # # #

Opis Isključuje: Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, - molluscum contagiosum (B08.1) nesvrstane drugamo - papilom cerviksa (D26.0) Anogenitalne (venerične) bradavice Druge specificirane bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane Klamidijska infekcija, nespecificirana

Naziv

Venerične bolesti BPO Klamidijaza BPO Uključuje: - cervikalnu intraepitelijalnu neoplaziju (CIN), stupanj III. sa ili bez spomena teške displazije Isključuje: - melanom in situ cerviksa (D03.5) - tešku displaziju cerviksa BPO (N87.2) Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom plo Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome

2 D06

Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)

2 D06.0

#

#

Karcinom in situ endocerviksa

2 D06.1

#

#

Karcinom in situ egzocerviksa

2 D06.7

#

#

Karcinom in situ ostalih dijelova cerviksa

2 D06.9

#

#

Karcinom in situ cerviksa, nespecificiranog

150159514.xls.ms_office

3/63

0 2 D26.1 2 D28.9 # # # # # # # # # # Vidi Morfologiju novotvorina! M8380/0 Endometroidni adenom BPO M8381/0 Endometroidni adenofibrom BPO M8441/0 Serozni cistadenom BPO M8450/0 Papilarni cistadenom BPO M8460/0 Papilarni serozni cistadenom BPO M8461/0 Papilom seroznih površina M Uključuje: .dobroćudnu novotvorinu maternice sa šifrom za morfologiju M889 i šifrom za ponašanje /0 .HZZO.adenomatozni polip .fibromiom maternice Vidi Morfologiju novotvorina! M8930/0 Endometrijalni stromalni čvor 2 D27 # # Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija) Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ţenskih spolnih organa 2 D28 2 D28.1 2 D26.0 2 D28.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Lejomiom maternice Submukozni lejomiom maternice Intramuralni lejomiom maternice Supserozni lejomiom maternice Lejomiom maternice.xls.2 2 D28.9 2 D26 2 D26.7 2 D26. nespecificiran Ostale dobroćudne novotvorine maternice Dobroćudna novotvorina vrata maternice Dobroćudna novotvorina tijela maternice Dobroćudna novotvorina ostalih dijelova maternice Dobroćudna novotvorina maternice.2 2 D25.1 2 D25.ms_office 4/63 . nespecificirane Uključuje: Opis . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 2 D25 2 D25. nespecificiranog Fallopijeva tuba Maternični ligament (široki) (okrugli) 150159514. Direkcija Zagreb.7 2 D28.0 2 D25.koţu ţenskih spolnih organa Dobroćudna novotvorina stidnice (vulve) Dobroćudna novotvorina rodnice (vagine) Dobroćudna novotvorina jajovoda i sveza (ligamenata) Dobroćudna novotvorina ostalih specificiranih ţenski spolnih organa Dobroćudna novotvorina ţenskog spolnog organa.

salpingo-oophoritis .metritis .xls.1 14 N71.apsces: .ovarija . upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).9 # # # # # # Upala maternice. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).tuboovarijsku upalnu bolest Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.9 # # # # # # Salpingitis i ooforitis Akutni salpingitis i oophoritis Kronični salpingitis i ooforitis Salpingitis i ooforitis.tuboovarijalni . osim vrata (cerviksa) Akutna upala maternice Kronična upala maternice Upala maternice nespecificirana 150159514.0 14 N71.jajovoda . Hydrosalpinx Uključuje: .1 14 N70. nespecificiran 14 N71 14 N71. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .endo(mio)metritis .miometritis . Direkcija Zagreb.0 14 N70.piosalpinks . 14 N70 14 N70.ms_office 5/63 .uterini apsces Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.HZZO.piometru .

8 14 N73. Apsces: .4 14 N73.1 14 N73.0 specificirano kao kronično Svako stanje u N73. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97). 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cervicitis.ms_office 6/63 .4+.1+) Sifilitična zdjelična upala u ţene (A51.6 14 N73.2 * * * * # # # # # # Zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) u ţena Druge specificirane ţenske pelvične upalne bolesti Isključuje: .pelvične peritonealne priraslice (N99.postproceduralne (nakon medicinskih postupaka) .xls.Endocervicitis.9 14 N74 14 N74.3 14 N73. označen kao akutni . sa ili bez erozije ili ektropije . nespecificirana Zdjelična infekcija ili upala u ţena BPO Upalni poremećaji zdjelice ţena u bolestima svrstanima drugamo Tuberkulozna infekcija vrata maternice (A18.Egzocervicitis.7+) Tuberkulozni endometritis # # # # # # 150159514.erozij Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.A52. označen kao akutni .parametrija.5 # # # # # # # # # # # # Akutni parametritis i zdjelični celulitis apsces: Kronični parametritis i celulitis zdjelice Nespecificirani parametritis i zdjelični celulitis Akutni zdjelični peritonitis Kronični zdjelični peritonitis Zdjelični peritonitis nespecificiran 14 N73.1 14 N74.0 14 N73.4) Ţenska zdjelična upalna bolest.1+) Tuberkulozna zdjelična upala u ţene (A18. ţenski. Isključuje: .0 bez oznake kronično ili akutno 14 N72 14 N73 # # Upale vrata maternice Druge zdjelične upale u ţena 14 N73.Zdjelični celulitis.0 14 N74. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).HZZO. sa ili bez erozije ili ektropije Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.2 14 N73.ligamenta lata. Direkcija Zagreb. označen kao akutni Svako stanje u N73. sa ili bez erozije ili ektropije .

senilni (atrofični) vaginitis (N95.0 # # Akutni vaginitis (akutna upala rodnice) 14 N76.BPO .4 14 N76.ms_office 7/63 .2 14 N76.8 14 N75.Vulvovaginitis: .akutni Vulvovaginitis .3 14 N76.0 14 N75.subakutni Vulvitis BPO Furunkul vulve 14 N76 Druga upala rodnice (vagine) i vulve (stidnice) 14 N76.8 14 N77 * # # # # # # # # # # # # # # Subakutni i kronični vaginitis Akutni vulvitis (akutna upala stidnice) Subakutni i kronični vulvitis Apsces vulve Ulceracija vagine Ulceracija vulve Druga specificirana upala vagine i vulve Vulvovaginalna ulceracija i upala u bolestima svrstanima drugamo 150159514.2) Vaginitis BPO .3 * 14 N74.1 14 N75.1 14 N76.kronični .4 14 N74. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).9 * * OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Gonokokna zdjelična upala u ţene (A54. Isključuje: .6 14 N76.xls.1+) Zdjelični upalni poremećaji ţene u drugim bolestima svrstanima drugamo Bolesti Bartholinove ţlijezde Cista Bartholinove ţlijezde Apsces Bartholinove ţlijezde Druge bolesti glandule Bartholini Bolest Bartholinove ţlijezde. nespecificirana Bartholinitis Opis Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 14 N74.5 14 N76.2+) # # # # # # # # # # # # Klamidijska zdjelična upala u ţene (A56.8 14 N75 14 N75. Direkcija Zagreb.HZZO.

8 14 N80.4) 150159514.4 14 N80.tuberkulozi (A18.0 14 N80.5) .1+) Vaginitis.prolaps maternice (N81.0 # # Ţenska uretrokela Isključuje: .ms_office 8/63 .4) .1 14 N77.2+) Adenomioza 14 N81 Prolaps ţenskih genitala 14 N81.herpesvirusne (herpes simplex) infekcije (A60. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N77.infekcije koju uzrokuje Enterobius vermicularis (B80+) Ulceracija vulve u Behcetovoj bolesti (M35.uretrokelu s: .prolaps i herniju jajnika i jajovoda (N83.2-N81. vulvitis i vulvovaginitis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo Vulvovaginalna ulceracija i upala u drugim bolestima svrstanima druggamo Endometrioza Endometrioza maternice Endometrioza ovarija Endometrioza tube uterine Endometrioza pelvičnog peritoneuma Endometrioza rektovaginalnog septuma i vagine Endometrioza crijeva Endometrioza koţnog oţiljka Druga endometrioza Endometrioza.prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije (N99.herpesvirusnoj (herpes simplex) infekciji (A60.0+) .6 14 N80.3+) .genitalni prolaps koji komplicira trudnoću i poroĎaj (O34.cistokelom (N81.kandidijaze (B37.0 * # # Ulceracija vulve u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo 14 N77.1) .9 * * # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Vaginitis.0+) .8 14 N80 14 N80. nespecificirana Opis Ulceracija vulve u: .2 14 N80. vulvitis i vulvonaginitis kod .3 14 N80.xls. Direkcija Zagreb.3) Isključuje: .1 14 N80.HZZO.5 14 N80.

Maternični prolaps trećega stupnja Prolaps maternice BPO Isključuje: .9 14 N82 14 N82. Direkcija Zagreb.4) Deficijentan perineum . nespecificiran 14 N81.2N81.enterokelu s prolapsom maternice (N81.3) .uteroureterična .vezikointestinalnu fistulu (N32.uretrovaginalna .3 14 N81. nespecificiran Fistule koje zahvaćaju ţenski genitalni trakt # # Vezikovaginalna fistula 14 N82.Stara laceracija mišića zdjeličnoga dna Isključuje: .uterovezikalna 14 N81.ms_office 9/63 .1 # # Cistokela 14 N81.xls.Prolaps (prednje) vaginalne stijenke BPO Isključuje: .HZZO.1) Fistula: .cistokelu s prolapsom maternice (N81.drugoga stupnja Procidencija (maternice) BPO .cervikovezikalna .4) Prolaps cerviksa BPO .prvoga stupnja .rektokela s prolapsom uterusa (N81.2N81.6 14 N81.0 # # # # # # Rektokela Drugi prolaps ţenskih genitala Prolaps ţenskih genitala.2 14 N81.4) Prolaps straţnje vaginalne stijenke Isključuje: .ureterovaginalna .8 14 N81.prolaps rektuma (K62.4 # # # # # # Nepotpuni uterovaginalni prolaps Potpuni uterovaginalni prolaps Uterovaginalni prolaps. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cistokela s uretrokelom .2N81.5 # # Vaginalna enterokela 14 N81.Maternični prolaps .1 # # Druge fistule ţenskog genito-urinarnog trakta 150159514.

nespecificirana Neupalni poremećaji ovarija.HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N82.1) Cista Graafova folikula .sindrom policističnih jajnika (E28.0 14 N83.8 14 N82.Hemoragijska folikularna cista (jajnika) Hemoragijska cista ţutog tijela Retencijska cista jajnika .ms_office 10/63 .5 # # Torzija jajnika.7) Sindrom razdora širokog ligamenta (AllenMasters) 150159514.2 14 N83.4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Fistula izmeĎu rodnice i tankog crijeva # # # # Fistula izmeĎu rodnice i debeloga crijeva Druge fistule ţenskoga intestinalno-genitalnoga trakta Opis Rektovaginalna fistula Intestinouterina fistula Fistula: .hematosalpinks s: .2) 14 N83. "peteljke" jajnika i jajovoda 14 N83.1) . jajovoda i širokog ligamenta Folikularna cista jajnika Cista ţutog tijela (corpus luteum) # # # # Isključuje: .ovarijsku cistu: .xls.4 # # # # # # Druge i nespecificirane ovarijske ciste Stečena atrofija jajnika i jajovoda (Falopijeve tube) Prolaps i hernija jajnika i jajovoda 14 N83.razvojnu (Q50.9 14 N83 14 N83.7 14 N83.7) .hematometrom (N85.izmeĎu maternice i trbušne stijenke . Direkcija Zagreb.hidrosalpinks (N70.3 14 N82.5 14 N82.akcesorne tube .6 14 N83.vaginoperinealna 14 N82.8 # # # # # # Haematosalpinx Hematom širokog ligamenta (ligamentum latum) Drugi neupalni poremećaji jajnika.Jednostavna cista jajnika Isključuje: .hematokolposom (N89. jajovoda i širokog ligamenta Torzija: .3 14 N83.hidatidne ciste (Morgagnijeve) Isključuje: .2 14 N82.1 # # # # # # Fistule izmeĎu ţenskog genitalnog trakta i koţe Druge fistule ţenskoga genitalnog sustava Fistula ţenskoga genitalnoga trakta.neoplastičnu (D27) .

polipoidnu hiperplaziju endometrija (N85.endometriozu (N80.neupalne poremećaje cerviksa (N86-N88) .8 14 N84.polipoidna Hiperplazija endometrija. Direkcija Zagreb.hipertrofiju maternice u babinjama (O90.glandularno cistična (ţljezdano cistična) .endometrija .0) Mukozni polip cerviksa Polip labija 14 N84.cistična .8) 14 N85.ms_office 11/63 . jajovoda i širokog # # ligamenta.2 # # Hipertrofija uterusa 150159514.polip tijela maternice .maternice BPO Isključuje: .0 14 N84.upalnu bolest maternice (N71.1 # # # # Glandularna hiperplazija endometrija Adenomatozna hiperplazija endometrija Isključuje: .0 14 N85. atipična (adenomatozna) Zadebljana ili uvećana maternica Isključuje: .BPO .-) Hiperplazija endometrija: .-) . nespecificiran 14 N85 Drugi neupalni poremećaji maternice.adenomatozni polip (D28.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neupalni poremećaji jajnika.3 14 N84.-) .prolaps maternice (N81.polip posteljice (O90.8) Polip: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N83.HZZO.2 14 N84.-) .xls.1 14 N84. izuzevši vrat 14 N85. nespecificirani Opis 14 N84 Polip ţenskoga genitalnog trakta Isključuje: .9 # # # # # # # # # # # # Polip tijela maternice Polip vrata maternice Polip rodnice Polip vulve Polip drugih dijelova ţenskog genitalnog trakta Polip ţenskog genitalnog trakta.

Fibroza maternice BPO Poremećaj maternice.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # Subinvolucija maternice Naziv Isključuje: Opis .8 14 N85. Direkcija Zagreb.6 # # # # Inverzija maternice Intrauterine sinehije (srasline) 14 N85.7) Atrofija maternice.Retrofleksija .HZZO.2) . BPO Dekubitalni (trofični) ulkus cerviksa .ms_office 12/63 .5.8) Anteverzija .one koje kompliciraju trudnoću i poroĎaj (O34.1 # # Erozija i ektropija vrata maternice Displazija vrata maternice # # # # Blaga cervikalna displazija Umjerena cervikalna displazija 150159514.-) Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN).Everzija cerviksa Isključuje: .subinvoluciju maternice u babinjama (O90.hematometru s hematokolposom (N89.xls.s cervicitisom (N72) Isključuje: . stupanj i Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN) stupanj II 14 N85.5 14 N85.7 14 N85.neposrednu porodnićku traumu (O71. stečena .9 # # # # # # Hematometra Drugi specificirani neupalni poremećaji maternice Neupalni poremećaj maternice.karcinom in situ cerviksa (D06.4) Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N85.Retroverzija Isključuje: .2) Hematosalpinks s hematometrom Isključuje: .0 14 N87.poslijeporoĎajnu inverziju maternice (O71. O65. nespecificiran 14 N86 14 N87 14 N87.4 # # Malpozicija maternice 14 N85.

onu koja komplicira trudnoću (O34.ms_office 13/63 .cervikalnu intraepitelnu neoplaziju (CIN) stupanj III sa spomenutom teškom displazijom ili bez nje (D06.3 14 N88.3) Isključuje: .upala vagine (N76.xls.onu koja komplicira poroĎaj (O65.4 14 N88.9 # # # # # # # # Insuficijencija vrata maternice Hipertrofično izduţenje vrata maternice Drugi specificirani neupalni poremećaji vrata maternice Neupalni poremećaji vrata maternice.2 14 N87. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Teška cervikalna displazija BPO Isključuje: . nespecificirana 14 N88 14 N88.upalna bolest cerviksa (N72) .0 # # Drugi neupalni poremećaji vrata maternice Leukoplakija vrata maternice 14 N88.neposrednu porodničku traumu (O71.-) .1) Priraslice vrata maternice (adhezije) Isključuje: .9 # # # # Teška cervikalna displazija nesvrstana drugamo Displazija vrata maternice. Direkcija Zagreb.0) .3) Isključuje: .Ca in situ vagine (D07.8 14 N88.5) Ispitivanje i tretman (suspektne) cervikalne inkompetencije u ţene koja nije trudna Isključuje: .3) Isključuje: .-) Isključuje: .2 # # # # Stara laceracija vrata maternice Striktura i stenoza vrata maternice 14 N88.2) .2) .trihomonasna leukoreja (iscjedak) (A59.HZZO.neposrednu porodničku traumu (O71.senilni (atrofični) vaginitis (N95.1 14 N88.onu koja pogaĎa fetus ili novoroĎenče (P01.0) 14 N87.polip cerviksa (N84. nespecificiran 14 N89 Drugi neupalni poremećaji rodnice 150159514.

2) Rigidni himen .4 # # # # # # Teška vaginalna displazija.ms_office 14/63 .Stari razdor (laceracija) rodnice .4.7 # # # # Čvrst himenski prsten Hematokolpos (haematocolpos) 14 N89. nesvrstana drugamo Displazija vagine. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N89.3) Hematokolpos s hematometrom ili hematosalpinksom Leukoreja (bijelo pranje) BPO .8) .3 14 N89.Pesarski ulkus rodnice Isključuje: .8) 14 N89.staru laceraciju koja zahvaća mišiće zdjeličnoga dna (N81.6 14 N89.stenoza Isključuje: .HZZO.neperforirani himen (Q52.-. O71.8 14 N89.vaginalnu intraepitelnu neoplaziju (VAIN) trećega stupnja sa spomenutom jakom displazijom ili bez nje (D07.postoperativne adhezije vagine (N99.Tijesni introitus Isključuje: .9 # # # # Drugi specificirani neupalni poremećaji rodnice Neupalni poremećaj rodnice.0 14 N89.O71. Direkcija Zagreb.5 # # Striktura i atrezija vagine 14 N89. nespecificiran 150159514.adhezije .neposrednu porodničku traumu (O70.7-O71.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Blaga (laka) vaginalna displazija Umjerena vaginalna displazija Opis Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) prvoga stupnja Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) drugoga stupnja Teška vaginalna displazija BPO Isključuje: .2 14 N89. nespecificirana Leukoplakija vagine Vaginalne: .2) 14 N89.xls.

nespecificirane drugdje Displazija vulve.vulvarnu intraepitelnu neoplaziju (VIN) trećega stupnja.3 # # # # # # # # # # # # # # # # Teška vulvarna displazija.karcinom "in situ" vulve (D07. sa ili bez spomena o teškoj displaziji (D07.0 14 N90.1) Distrofija .9 14 N91 14 N91.1) .0 14 N91. nespecificirana Primarna oligomenoreja 150159514.ms_office 15/63 .8 14 N90.Krauroza Stenoza vulve Hipertrofija labija Adhezija stidnice (vulve) .neposrednu porodničku traumu (O70.8) . nespecificiran Izostala.3 14 N90.1 14 N91.HZZO.7 14 N90.xls.2 14 N90. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N90 14 N90. nespecificirana Leukoplakija vulve Atrofija vulve Hipertrofija vulve Vulvarna cista Drugi specificirani neupalni poremećaji vulve i perineuma Neupalni poremećaj vulve i perineuma.1 # # # # Drugi neupalni poremećaji vulve i perineuma (stidnice i meĎice) Blaga (laka) vulvarna displazija Umjerena vulvarna displazija Opis Isključuje: . BPO Menstruacija koja je oskudna i rijetka od početka 14 N90..2 14 N91.upalu stidnice (N76. oskudna i rijetka menstruacija # # # # # # # # Primarna amenoreja Sekundarna amenoreja Amenoreja.O71.4 14 N90.7-O71. Direkcija Zagreb.disfunkciju jajnika (E28.6 14 N90.Hipertrofija klitorisa Isključuje: .-) Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) prvoga stupnja Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) drugoga stupnja Teška vulvarna displazija BPO Isključuje: .-) Izostala menstruacija (menstruacija nije nastupila) u pubertetu Izostala menstruacija u ţene koja ju je ranije imala Izostala menstruacija.5 14 N90.

postmenustruacijsko krvarenje (N95.N91.5 # # # # Prekomjerno krvarenje u doba predmenopauze Druga specificirana iregularna (neredovita) menstruacija 14 N92.5 14 N92 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Sekundarna oligomenoreja Oligomenoreja.Polimenoreja Iregularno krvarenje izmeĎu menstruacija .3. nespecificirana 150159514.Pubertetno krvarenje Pravilno (redovito) intermenstruacijsko krvarenje Menoragija ili metroragija .krvarenje BPO .premenopauzalna Neredovito: .mjesečnica BPO Isključuje: .Nepravilni skraćeni razmaci izmeĎu menstruacijskog krvarenja .3 # # # # Prekomjerna menstruacija u pubertetu Ovulacijsko krvarenje 14 N92.HZZO.Metroragija Prekomjerno krvarenje povezano s početkom menstruacijskih ciklusa .skraćenim razmacima ili prekomjernim krvarenjem (N92.preklimakterična .6 # # Neregularna menstruacija.4 14 N92.2 14 N92.Pubertetna menoragija .iregularne menstruacije s: .xls. Direkcija Zagreb.klimakterična .Menoragija BPO . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N91.0 # # 14 N92.ms_office 16/63 .5) .menopauzalna .1 # # Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim ciklusom 14 N92.4 14 N91.1) 14 N92. učestala i nepravilna menstruacija Prekomjerna i učestala menstruacija s pravilnim (regularnim) ciklusom Opis Oskudna i rijetka menstruacija u ţene s prije normalnom mjesečnicom Hipomenoreja BPO Isključuje: .Menometroragija .produţenim razmacima ili oskudnim krvarenjem (N91. nespecificirana Prekomjerna.0) Obilne mjesečnice BPO .

3 14 N94.pseudomenstruaciju (laţnu mjesečnicu) (P54.0) .6) Postkoitalno i kontaktno krvarenje Drugo specificirano nenormalno maternično i vaginalno Disfunkcijsko ili funkcionalno uterino ili krvarenje vaginalno krvarenje BPO Nenormalno maternično i vaginalno krvarenje.2) .uretritis (N34.prijevremenu (preuranjenu) menopauzu BPO (E28.postmenopauzalna: .1 14 N94.6) Isključuje: .2 14 N94.8 14 N94.s patološkom frakturom (M80.0 14 N94.4 14 N94.xls.psihogenu dispareuniju (F52.5 14 N94. nespecificirano Bol i druga stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Intermenstruacijska bol Dispareunija Vaginizam Sindrom premenstrualne napetosti Primarna dismenoreja Sekundarna dismenoreja Dismenoreja.ms_office 17/63 .0) Isključuje: .4) . Direkcija Zagreb.9 14 N94 14 N94.8 14 N93.HZZO.0 14 N93.6) .0) . nespecificirana Druga nespecificirana stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Nespecificirano stanje u vezi sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N93 14 N93.6 14 N94.6) 14 N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji 150159514.9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo nenormalno maternično i vaginalno krvarenje Opis Isključuje: .prekomjerno krvarenje u doba premenopauze (N92.psihogeni vaginizam (F52.neonatalno vaginalno krvarenje (P54.osteoporoza (M81.

manjak koncentracije.relativnu neplodnost (N96) 14 N96 # # Ţena s habitualnim pobačajem 14 N97 14 N97.3) Sindrom nakon arteficijalne menopauze 14 N95. povezani s menopauzom Isključuje: .nemogućnost postizanja trudnoće .1 # # Menopauzalna i druga ţenska klimakterična stanja 14 N95.2 14 N95. Direkcija Zagreb.9 # # # # # # # # Postmenopauzalni atrofični vaginitis Stanja povezana s artificijelnom menopauzom Drugi specificirani menopauzalni i perimenopauzalni poremećaji Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi. glavobolja.sadašnju trudnoću (O26.onaj povezan s artificijalnom menopauzom (N95. nespecificiran Ispitivanje ili skrb o ţeni koja nije trudna .0 # # Postmenopauzalno krvarenje Opis Isključuje: .0 # # Ţenska neplodnost Ţenska neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom ovulacije) 150159514.ms_office 18/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N95.krvarenje povezano s artificijelnom menopauzom (N95.HZZO.Relativna neplodnost Isključuje: .2) . nesanica.xls.3) Simptomi kao vrućina obraza ("valunzi") nagla zajapurenost.sterilnost. ţenska BPO Isključuje: .one povezane s artificijelnom menopauzom Senilni (atrofični) vaginitis Isključuje: .s pobačajem u tijeku (O03-O06) Uključuje: .3 14 N95.8 14 N95.

povezana s induciranom ovulacijom 14 N98.1 14 N98.4) . Direkcija Zagreb.blok .ms_office 19/63 .Neimplantacija jajeta 14 N98.1 # # Ţenska neplodnost tubarnog podrijetla 14 N97.4 14 N97.BPO .1 # # Poremećaji genitourinarnog sustava nakon postupaka (operacija) nesvrstani drugamo Postoperativna striktura uretre Isključuje: .iradijacijski cistitis (N30.3 14 N97.9 14 N98 14 N98.s patološkom frakturom (M80.1) .donora .3) Striktura uretre nakon kateterizacije 150159514.HZZO.2 14 N98. nespecificirana Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Infekcija povezana s umjetnom oplodnjom Opis Povezana s priroĎenom anomalijom tube .2 14 N97.8 14 N97.1) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N97.stenoza Povezana s priroĎenom anomalijom maternice .0 # # # # # # # # # # # # Ţenska neplodnost materničnog podrijetla Ţenska neplodnost cervikalnog podrijetla Ţenska neplodnost povezana s muškim čimbenicima Ţenska neplodnost drugog podrijetla Ţenska neplodnost.okluzija .Tubarni: .8 14 N98. nespecificirana Komplikacije umjetne oplodnje od strane: .9 # # # # Druge komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Komplikacija povezana s umjetnom oplodnjom.stanja povezana s artificijelnom menopauzom (N95.xls.3 # # # # # # Hiperstimulacija ovarija Komplikacije pri uvoĎenju oploĎenog jajašca nakon oplodnje in vitro Komplikacije pri uvoĎenju embrija kod prijenosa embrija Hiperstimulacija jajnika: .supruga 14 N99 14 N99.osteoporoza nakon odstranjenja jajnika (M81.

-.1 15 O00. nespecificirana 15 O01 Mola hydatidosa 150159514.Tubarni pobačaj Trudnoća: .HZZO.u vratu maternice .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Postoperativne adhezije rodnice # # # # # # # # # # Prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije Postoperativne zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) Oštećena funkcija vanjskog ušća urinarnoga trakta Opis Drugi postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava Sindrom "rezidualnog" (zaostalog) jajnika Postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava.xls.rupturu izvanmaternične trudnoće Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.3) .ms_office 20/63 .5 14 N99.-. nespecificirani Uključuje: .intraligamentarna .2 # # # # # # Abdominalna trudnoća Tubarna trudnoća Ovarijalna trudnoća 15 O00. Isključuje: .8 14 N99.7) Ruptura tube zbog trudnoće .0 15 O00. Isključuje: . upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N99.2) 15 O00 Izvanmaternična trudnoća 15 O00.3 14 N99.9 # # # # Ostale izvanmaternične trudnoće Izvanmaternična trudnoća.zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći (O36.poroĎaj za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći (O83.4 14 N99. Direkcija Zagreb.8 15 O00.u trbušnoj stijenci Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.malignu hidatidoznu molu (D39.u rogu maternice .2 14 N99.

molom: hidatidoznom (O01. nespecificirana 15 O02 Ostali abnormalni produkti začeća 15 O02.ms_office 21/63 . nespecificiran 150159514.molom: hidatidoznom (O01.odumrlim jajašcem (O02.mesnata .odumrlim jajašcem (O02.0) .8 15 O02.0 # # Odumrlo jajašce i nehidatidozna mola 15 O02.Bolest trofoblasta.karneozna .neostvareni pobačaj s: . BPO . BPO .HZZO.1 # # Neostvatreni pobačaj (Missed abortion) (Abortus retentus) 15 O02. Isključuje: .9 # # # # Ostali specificirani abnormalni produkti začeća Abnormalni produkt začeća.Jajašce s patološkim značajkama Rana fetalna smrt sa zadrţavanjem mrtvog fetusa Isključuje: .-) nehidatidoznom (O02.u maternici.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Klasična mola hidatidoza # # Nepotpuna i parcijalna hidatidozna mola Opis Potpuna mola hidatidoza Vidi Morfologiju novotvorina! M9103/0 Djelomična hidatiformna mola Vidi Morfologiju novotvorina! M9100/0 Hidatiformna mola BPO .9 # # Mola hidatidoza. BPO Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija. Direkcija Zagreb.fetus papyraceus (O31.0) .Vezikularna mola.0) Mola: .xls.0 15 O01.0) Isključuje: .-.-) nehidatidoznom (O02. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O01. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.0) 15 O01.one s: .

3 15 O03.2 # # # # # # 15 O03. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08.1) Spontani pobačaj. bez komplikacija 15 O03.7 # # # # # # 15 O03.1) Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: .legalni .5 15 O03.3O08.8 15 O03.2) Spontani pobačaj. nepotpuni.pobačaj Uključuje: . bez komplikacija Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: . potpuni ili nespecificirani.terapijski pobačaj 15 O03 15 O03.0 15 O03.pobačaj Uključuje: . Uključuje: .xls. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08.terapijski . potpuni ili nespecificirani.0) Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: .6 15 O03.9 # # # # 15 O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj 150159514. potpuni ili nespecificirani.9) Spontani pobačaj. nepotpuni. nepotpuni.pobačaj Uključuje: . potpuni ili nespecificirani.9) Spontani pobačaj.2) Spontani pobačaj.prekid trudnoće .pobačaj Uključuje: . Direkcija Zagreb.4 # # # # Spontani pobačaj Spontani pobačaj. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.3O08. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: .ms_office 22/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Napomena: Nepotpuni pobačaj uključuje zadrţane produkte začeća nakon pobačaja.0) Spontani pobačaj.1 15 O03. nepotpuni.HZZO. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. nepotpuni.

bez .legalni kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa . nepotpuni.xls.terapijski komplikacija . nepotpuni.5 # # 15 O04. kompliciran kasnim ili obilnim .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04.terapijski pobačaj Uključuje: .9) . nepotpuni.1 # # 15 O04.terapijski pobačaj 150159514.3 # # 15 O04.0 # # 15 O04.legalni nespecificirani.1) . potpuni ili . nepotpuni.terapijski pobačaj Uključuje: . nepotpuni. potpuni ili .3.terapijski stanjima u O08.terapijski pobačaj Uključuje: .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. s . .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.2 # # 15 O04.legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski pobačaj Uključuje: . kompliciran infekcijom genitalnog .legalni kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.0) .6 # # Uključuje: . .1) .terapijski O08.2) .legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.4 # # 15 O04. .terapijski pobačaj Uključuje: .legalni nespecificirani.0) .ms_office 23/63 .terapijski krvarenjem (sa stanjima u O08.terapijski pobačaj Uključuje: . Direkcija Zagreb.HZZO.prekid trudnoće .terapijski organa (sa stanjima u O08.legalni ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u .O08.terapijski sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.prekid trudnoće .

potpuni ili .2) Ostali pobačaj.legalni nespecificirani. nepotpuni.terapijski pobačaj Uključuje: . potpuni ili .7 # # # # # # 150159514. potpuni ili nespecificirani. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.xls. nepotpuni.9) Ostali pobačaj.terapijski pobačaj Ostali pobačaj Ostali pobačaj.9 15 O05 # # Uključuje: .2 15 O05.terapijski nespecificirani. potpuni ili . kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04. nepotpuni.terapijski pobačaj Uključuje: .3. kompliciran embolijom (sa stanjima u .7 # # 15 O04.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.2) 15 O05. potpuni ili nespecificirani.4 # # # # # # # # # # 15 O05. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.legalni nespecificirani.terapijski O08. bez komplikacija . nepotpuni.5 15 O05.0 15 O05.2) .0) Ostali pobačaj.8 # # 15 O04.1 15 O05.prekid trudnoće . kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08.9) .1) Ostali pobačaj.legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.0) Ostali pobačaj. s ostalim i neoznačenim komplikacijama . potpuni ili nespecificirani.ms_office 24/63 .6 15 O05. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08. bez komplikacija Ostali pobačaj.1) Ostali pobačaj. nepotpuni.3 15 O05.O08. Direkcija Zagreb.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski (sa stanjima u O08.HZZO.3-O08.

ms_office 25/63 . Direkcija Zagreb. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.2) Nespecificirani pobačaj. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08. nepotpuni.9) Nespecificirani pobačaj.3# # O08.neuspio pokušaj indukcije pobačaja Isključuje: .0 15 O06. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08.2) Nespecificirani pobačaj.xls. nepotpuni. bez # # komplikacija Nespecificirani pobačaj Nespecificirani pobačaj.8 15 O05.2 # # # # # # 15 O06.9) Nespecificirani pobačaj.9 15 O06 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostali pobačaj.9 # # # # Uključuje: .8 15 O06. potpuni ili nespecificirani. potpuni ili nespecificirani. bez komplikacija Nespecificirani pobačaj.1 15 O06. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. bez komplikacija Opis 15 O06. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani.0) Nespecificirani pobačaj. nepotpuni.7 # # # # 15 O06.HZZO.3 15 O06.nepotpuni pobačaj (O03-O06) 15 O07 Neuspio pokušaj pobačaja 150159514. nepotpuni. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani. potpuni ili nespecificirani.1) Nespecificirani pobačaj. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.5 # # 15 O06. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O05.1) Nespecificirani pobačaj.3-O08. nepotpuni.4 # # # # 15 O06.0) Nespecificirani pobačaj.6 15 O06. potpuni ili nespecificirani. potpuni ili nespecificirani.3O08. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08.9) Ostali pobačaj.

4 15 O07.1 sa stanjima u O08.9 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.ms_office 26/63 .0 sa stanjima u O08. Direkcija Zagreb.6 15 O07.Upala jajnika (ooforitis).9 Neuspio pokušaj pobačaja. s # # ostalim i nespecificiranim komplikacijama Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. BPO sa stanjima u O08.3-O08.2 sa stanjima u O08. BPO Opaska: Šifra je prije svega namijenjena za šifriranje morbiditeta.1 15 O07. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .Upala zdjelič 15 O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08.8 15 O07.5 15 O07. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .Upala perimetrija (perimetritis).7 15 O07. Za upotrebu ove kategorije upućuje se na pravila i upute za šifriranje morbiditeta u Svesku 2.2 sa stanjima u O08.1 sa stanjima u O08. # # kompliciran embolijom Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.3 15 O07.2 15 O07.HZZO.0 # # Infekcija genitalnog sustava i zdjeličnih organa nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514.9 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.3-O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O07. Upala endometrija (endometritis).0 sa stanjima u O08. bez # # komplikacija Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran embolijom Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran ostalim i nespecificiranim komplikacijama Drugi i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja bez # # komplikacija Opis sa stanjima u O08.0 15 O07. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .xls.

masna Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .3 # # Šok nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće 15 O08.Intravaskularna koagulacija nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .nespecificirana .1 # # Kasno ili obilno krvarenje nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08.oslabljenje (akutno) .4 15 O08.septični šok (O08.Cirkulatorni kolaps .plodovom vodom .Uremija Neravnoteţa elektrolita nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 15 O08.5 # # # # Zatajenje bubrega nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Metabolički poremećaji nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514.Oligurija .Šok (postoperativni) Isključuje: .Bubreţno .zračna .pijemična .zatajenje .septična ili septopijemična .xls.2 # # Embolija nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće Opis Afibrinogenemija.Sindrom defibrinacije(fibrinoliza). nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 . Direkcija Zagreb.tubularna nekroza .ms_office 27/63 .0) Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .plućna . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .rvnim ugruškom .HZZO.Embolija: .

periuretralnoga tkiva . poroĎaja i babinja Sva stanja u I12 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće. nespecificirana koja se mogu uvrstiti u O00-O07 Uključuje: . kao komplikacija trudnoće. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08.9 # # # # Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: Ostale komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i . Direkcija Zagreb. kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest srca koja je i prije postojala. kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest bubrega koja je i prije postojala.Srčani zastoj molarne trudnoće . perforacija. poroĎaja i babinja 15 O10.2 # # 150159514.xls.Laceracija.6 15 O08.0 # # 15 O10.8 15 O08. rascjep ili kemijsko oštećenje: . poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala.1 # # 15 O10.Infekcija mokraćnog sustava Komplikacija nakon pobačaja i izvanmaternične i Nespecificirana komplikacija nakon stanja molarne trudnoće.vrata maternice .navedena stanja sa prije postojećom proteinurijom Isključuje: .crijeva .mokraćnoga mjehura .ligamentum latuma .ms_office 28/63 .HZZO. poroĎaja i babinja Sva stanja u I11 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće. kao komplikacija trudnoće.maternice 15 O08.7 # # # # Oštećenje zdjeličnih organa i tkiva nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Ostale venske bolesti kao komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Opis Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: . poroĎaja i babinja 15 O10 Hipertenzija koja je i prije postojala.stanja s povećanom ili superponiranom proteinurijom (O11) Sva stanja u I10 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće.

Superponirana preeklampsija Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije Edemi u trudnoći Proteinurija u trudnoći Edemi u trudnoći s proteinurijom Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) bez značajne proteinurije Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) sa značajnom proteinurijom Blaga preeklampsija Teška preeklampsija Preeklampsija.9 # # # # 15 O11 15 O12 15 O12..1 15 O14.ms_office 29/63 .xls. poroĎaja i babinja.0 15 O15. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala kao komplikacija trudnoće. Direkcija Zagreb.2 15 O13 15 O14 15 O14.4 15 O10.2 15 O15.superponiranu preeklampsiju (O11) Naziv # # # # # # # # # # # # # # 15 O15 15 O15. u nespecificiranom razdoblju Hipertenzija u majke. nespecificirana Uključuje: .Blaga preeklampsija Isključuje: .konvulzije nakon stanja u O10-O14 i O16 . nespecificirana Eklampsija. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Sva stanja u I15 navedena kao razlog za Sekundarna hipertenzija koja je i prije postojala kao porodničku skrb za vrijeme trudnoće.0 15 O14.eklampsija s hipertenzijom uzrokovanom trudnoćom ili onom koja je prije postojala Hipertenzija u trudnoći. BPO Prolazna hipertenzija u trudnoći 150159514.0 15 O12.komplicirana povećanom Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa proteinurijom superponiranom proteinurijom .1 15 O15. kao komplikacija trudnoće.3 # # 15 O10. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O10. komplikacija trudnoće.9 15 O16 # # # # # # # # # # Eklampsija Eklampsija u trudnoći Eklampsija u tijeku poroĎaja Eklampsija u babinjama Eklampsija. nespecificirana . postojala.9 # # Opis Sva stanja u I13 navedena kao razlog za Hipertenzivna bolest srca i bubrega koja je i prije porodničku skrb za vrijeme trudnoće.1 15 O12. nespecificirana Stanja u O10.HZZO.

porodničku plućnu emboliju (O88. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O20 15 O20.pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00-O07. započelo nakon navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje uzrokovano bolešću svrstanom drugamo.neravnoteţa elektrolita Prekomjerno povraćanje.xls.ms_office 30/63 . s metaboličkim poremećajima kao: .0 # # Bolesti vena kao komplikacije trudnoće Proširenje noţnih vena u trudnoći 150159514. nespecificirano 15 O22 15 O22.O08.0 15 O20.0 # # Povraćanje u trudnoći.-) .dehidracija .-) Proširenje vena u trudnoći.ugljikohidratni deficit . blago ili nespecificirano. nespecificirano Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis gravidarum) Opis Isključuje: . započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje u trudnoći.trudnoću koja završava pobačajem Krvarenje specificirano kao posljedica prijetećeg pobačaja 15 O21. Direkcija Zagreb.2 # # # # Povraćanje u trudnoći s metaboličkim poremećajem Kasno povraćanje u trudnoći Povraćanje u trudnoći.9 # # # # Ostala povraćanja kao komplikacija trudnoće Povraćanje u trudnoći.1 15 O21.navedena stanja kao komplikaciju: .HZZO. Isključuje: .8 15 O20. BPO 15 O21.9 15 O21 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Krvarenje u ranoj trudnoći # # # # # # Prijeteći pobačaj Ostala krvarenja u ranoj trudnoći Krvarenje u ranoj trudnoći.8 15 O21. započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće.poroĎaja i babinja (O087.blagi oblik 15 O21. kao komplikacija trudnoće Upotrebljava se dodatna šifra ako se ţeli označiti uzrok.7) .

0 15 O23. nespecificirana Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Infekcije bubrega u trudnoći Infekcije mokraćnoga mjehura u trudnoći Infekcije uretre u trudnoći Infekcije ostalih dijelova mokraćnog sustava u trudnoći Infekcija mokraćnog sustava u trudnoći.1 15 O24. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Perinealno .5 15 O22. BPO .ms_office 31/63 .xls. Direkcija Zagreb.3 15 O22.4 15 O24.1 15 O22.8 # # # # # # # # # # # # Proširenje vena u području spolovila u trudnoći Tromboflebitis površinskih vena u trudnoći Tromboflebitis dubokih vena u trudnoći Hemoroidi u trudnoći Tromboza moţdanih vena u trudnoći Ostale venske bolesti kao komplikacije u trudnoći Tromboflebitis noţnih vena u trudnoći Tromboza dubokih vena.flebopatija.3 15 O24.HZZO.flebitis.Vaginalno . nespecificiran Dijabetes melitus nastao u trudnoći Dijabetes melitus u trudnoći.4 15 O23. nespecificiran Dijabetes melitus u trudnoći.Vulvalno Opis 15 O22.5 15 O23.2 15 O22.9 15 O24 15 O24.4 15 O22.2 15 O23.0 15 O24.3 15 O23.1 15 O23. prije poroĎaja Tromboza cerebrovenskog sinusa u trudnoći U trudnoći: .9 15 O23 15 O23.2 15 O24. BPO Uključuje: . BPO . BPO 150159514. BPO 15 O22.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Venska bolest kao komplikacija u trudnoći.tromboza. nespecificirana Infekcije spolnog sustava u trudnoći Ostala i nespecificirana infekcija mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći Infekcija genitourinarnog sustava u trudnoći.u poroĎaju i babinjama # # # # # # # # # # # # Dijabetes melitus ovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus neovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus povezan s neishranjenošću koji je i prije postojao Dijabetes melitus koji je i prije postojao.

4 15 O26. poroĎaju i babinjama Sublukscija simfize (pubisa) u trudnoći.xls.0 15 O26.9 # # Ostala specificirana stanja vezana uz trudnoću Stanje vezano uz trudnoću.8 15 O26.2) Isključuje: .7 # # 15 O26.5 # # # # # # # # Trudnička skrb za ţenu s habitualnim pobačajem Zaostalo intrauterino kontraceptivno sredstvo u trudnoći Herpes gestationis Hipotenzivni sindrom u majke Poremećaji jetrene funkcije u trudnoći.hepatorenalni sindrom nakon trudova i poroĎaja (O90.ms_office 32/63 .1 15 O28.Bubreţna bolest Isključuje: .2 15 O26.s pobačajem u tijeku (O03-O06) . nespecificirano Hipotenzivni sindrom u leţećem poloţaju Isključuje: .Periferni neuritis .HZZO.edeme u trudnoći (O12.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Neishranjenost u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja prije svega vezanih uz trudnoću # # # # Prekomjerno dobivanje na teţini u trudnoći Slabo dobivanje na teţini u trudnoći Opis Neishranjenost u poroĎaju i babinjama Isključuje: .dijagnostičke nalaze svrstane drugamo .ţenu sa habitualnim pobačajem: .6 # # 15 O26.zbrinjavanje majke vezano uz fetus i amnionsku šupljinu i moguće probleme poroĎaja (O30-O48) 15 O28 15 O28.4) Isključuje: .bez postojeće trudnoće (N96) 15 O26.traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) za vrijeme poroĎaja (O71. poroĎaju i babinjama 15 O26.6) Umor i iscrpljenost . O12.2 # # # # # # Abnormalni nalazi antenatalnog skrininga majke Abnormalni hematološki nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni biokemijski nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni citološki nalaz na antenatalnom skriningu majke 150159514. Direkcija Zagreb.0. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O25 15 O26 15 O26.0 15 O28.3 15 O26.

Direkcija Zagreb.0 # # 15 O29.4 # # # # # # # # 150159514.3 15 O28.Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.pobačaja ili izvanmaternične ili molarne Komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće (O Aspiracijski pneumonitis . BPO3 .xls.3 15 O29.1 15 O29.komplikacije zbog anestezije za vrijeme: .8 15 O28.Kompresivni kolaps pluća Srčani: Srčane komplikacije zbog anestezije za vrijeme . analgezije ili drugog sedativnog sredstva za vrijeme trudnoće Isključuje: .komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Abnormalni ultrazvučni nalaz na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni rendgnenološki nalaz na antenatalnom # # skriningu majke Abnormalni kromosomski i genski nalaz na # # antenatalnom skriningu majke Ostali abnormalni nalazi na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni nalaz na antenatalnom skriningu majke.zastoj trudnoće .ms_office 33/63 . # # nespecificiran Opis Uključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O28.slabost Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog Moţdana anoksija zbog anestezije za vrijeme anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće Toksična reakcija na lokalnu anesteziju za vrijeme trudnoće Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije za vrijeme trudnoće 15 O29 15 O29.2 15 O29.Mendelsonov sindrom Plućne komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće .5 15 O28.HZZO.4 15 O28.

nespecificirana Opis 15 O30 15 O30. nespecificirana Isključuje: .0 15 O30.HZZO.1 15 O30. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O29. (O63.2 15 O30.komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću (O31.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostale komplikacije zbog spinalne i epiduralne # # anestezije za vrijeme trudnoće # # # # # # Neuspjela ili oteţana intubacija za vrijeme trudnoće Ostale komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće Komplikacija zbog anestezije za vrijeme trudnoće. trećeg itd.spojene blizance koji uzrokuju disproporciju (O33.odgoĎeni (kasniji) poroĎaj drugog blizanca.2 15 O31.xls. Direkcija Zagreb.5) .0 15 O31.-) 15 O31 15 O31.8 # # # # # # # # Komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Fetus papyraceus Nastavljena trudnoća nakon pobačaja jednog ili više fetusa Nastavljena trudnoća nakon intrauterine smrti jednog ili više fetusa Druge komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Višeplodna trudnoća BPO Isključuje: .5 15 O29.9 # # # # # # # # # # Višeplodna trudnoća Blizanačka trudnoća Troplodna trudnoća Četveroplodna trudnoća Ostala višeplodna trudnoće Višeplodna trudnoća.8 15 O29.s prekidima u poroĎajnim trudovima (O64"Stisnuti" fetus 150159514.8 15 O30.1 15 O31.7) .2) .ms_office 34/63 .nepravilan prikaz jednog ili više fetusa (32.6 15 O29.

hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke.2 15 O32.ms_office 35/63 .9 # # # # # # # # # # # # # # Poloţaj fetusa: .poprečni . nespecificiranog Uključuje: .navedena stanja kao razlog za opservaciju.HZZO. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .8 15 O32.0 15 O32.4 15 O32.5 15 O32. Direkcija Zagreb.xls.navedena stanja s prekidom trudova (O65O66) 15 O33 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije 150159514.navedena stanja kao razlog za opservaciju.kosi Izostanak spuštanja glavice preko ruba Zbrinjavanje majke zbog stava glavice visokog za termin zdjelice Zbrinjavanje majke zbog višeplodne trudnoće s nepravilnim stavom jednog ili više fetusa Zbrinjavanje majke zbog kombiniranog nepravilnog stava fetusa majke zbog drugog nepravilnog stava Zbrinjavanje fetusa Zbrinjavanje majke zbog nepravilnog stava fetusa.1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog utvrĎenog ili suspektnoga nepravilnog stava fetusa Zbrinjavanje majke zbog nestabilna poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava zatkom Zbrinjavanje majke zbog poprečnog i kosog poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava licem. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: . ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .6 15 O32. čelom i tjemenom 15 O32.3 15 O32.navedena stanja s prekidima u trudovima (O65-O66) 15 O32 15 O32.

Fetopelvična disproporcija.navedena stanja kao razlog za opservaciju.xls.4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # deformitetom zdjeličnih kostiju Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # jednakomjerno suţenom zdjelicom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem ulaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem izlaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane i od # # majke i od fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane neuobičajeno velikim fetusom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane hidrocefalijom fetusa Opis Zdjelični deformitet koji uzrokuje disproporciju.9 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane drugim deformitetima fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije izazvane ostalim uzrocima Zbrinjavanje majke zbog disproporcije.meningomijelokela .ascites .Fetalni: . Direkcija Zagreb.8 15 O33.HZZO.navedena stanja s prekidom trudova 15 O34 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti zdjeličnih organa 150159514. nespecificirane Spojeni blizanci .Fetalna disproporcija.akralni teratom .3 15 O33.ms_office 36/63 .5 15 O33. BPO Suţenje ulaza zdjelice koje uzrokuje disproporciju Suţenje središnjega prostora zdjelice . ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .7 15 O33.tumor Cefalopelvična disproporcija. BPO 15 O33.1 15 O33.hidrops .0 15 O33. BPO . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O33. BPO Uključuje: . BPO Suţena zdjelica koja uzrokuje disproporciju.Suţenje izlaza zdjelice 15 O33. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke.2 15 O33.6 # # # # Disproporcija uzrokovana normalno oblikovanim fetusom .

prolapsa maternice u trudnoći .0 # # Zbrinjavanje majke zbog priroĎene malformacije maternice Opis Zbrinjavanje majke zbog: .dvostruke maternice .serklaţe Zbrinjavanje majke zbog insuficijencije vrata maternice .7) Zbrinjavanje majke zbog s napomenom o insuficijenciji vrata maternice ili bez nje): .1 # # Zbrinjavanje majke zbog tumora tijela maternice 15 O34.vaginalni poroĎaj nakon prijašnjega carskog prijašnjom operacijom reza.4) Zbrinjavanje majke zbog oţiljka uzrokovanog prijašnjim carskim rezom 15 O34. Direkcija Zagreb.4 # # 15 O34. BPO (O75.tumora vrata maternice Zbrinjavanje majke zbog: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O34.zbrinjavanje majke zbog tumora vrata maternice (O34.fibroma maternice Isključuje: .Shirodkarova šava Zbrinjavanje majke zbog: .strikture ili stenoze vrata maternice maternice .xls.2 # # 15 O34.HZZO.retroverzije 150159514.5 # # Isključuje: Zbrinjavanje majke zbog oţiljka maternice uzrokovanog .prijašnjih kirurških zahvata na vratu maternice Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti vrata .ms_office 37/63 .polipa tijela maternice .dvoroge maternice Zbrinjavanje majke zbog: .polipa vrata maternice .3 # # 15 O34.inkarceracije Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti .

fibroze perineuma . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Zbrinjavanje majke zbog: .rigidnog dna zdjelice Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti zdjeličnih organa. Direkcija Zagreb.tumora vulve Isključuje: .tumora rodnice Isključuje: .7 # # 15 O34.prijašnjih kirurških zahvata na vulvi ili perineumu .stenoze rodnice (priroĎene).HZZO.9 # # # # 150159514. (stečene) .8 15 O34.Zbrinjavanje majke zbog proširenja rodničnih vena u trud 15 O34.ms_office 38/63 .zbrinjavanje majke zbog proširenja vulvarnih i perinealnih vena u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog: .prijašnjeg zahvata na dnu zdjelice ."venter propendens" Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti zdjeličnih . nespecificirane Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti vulve i perineuma 15 O34.6 # # Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti rodnice Zbrinjavanje majke zbog: .rigidnog perineuma .cistocele .rektokele organa .xls.prijašnjih kirurških zahvata na rodnici .strikture rodnice .podijeljene rodnice (vagina septa) .

6 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa lijekovima Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa zračenjem 150159514.xls.4 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano virusnom bolesti u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa alkoholom Isključuje: .anencefaliju .spinu bifidu Isključuje: .1) oštećenje fetusa uzrokovano infekcijom u majke: .HZZO.kromosomske abnormalnosti fetusa (O35.5 15 O35.virusom rubeole Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano navikavanjem na lijekove (drug addiction) Isključuje: .-) 15 O35.citomegalovirusom .zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije (O33.ms_office 39/63 .2 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na malformaciju središnjega ţivčanog sustava u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na kromosomske abnormalnosti u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na hereditarne bolesti fetusa 15 O35. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .-) Zbrinjavanje majke zbog sumnje na: .1) 15 O35 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti i oštećenja fetusa 15 O35.navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.0 15 O35.3 15 O35. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili dovršenje trudnoće Isključuje: .poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) zbog terapijskog davanja lijekova (O68.1 15 O35.kromosomske abnormalnosti fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na (O35. Direkcija Zagreb.

Izoimunizacija BPO (s fetalnim hidropsom) Hydrops fetalis .listeriozom u majke i oštećenje fetusa .Rh inkompatibilnost (s fetalnim hidropsom) ABO izoimunizacija .neostvareni pobačaj (missed abortion) (O02.sindrom placent Anti-D (Rh) protutijela .8 15 O35.9 # # # # Opis Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: .intrauterinim kontraceptivnim sredstvom uzrokovano ostalim medicinskim postupcima . nespecificirano Uključuje: .toksoplazmozom u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na abnormalnost i oštećenje fetusa.ms_office 40/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O35.intrauterinim kirurškim zahvatom Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: Zbrinjavanje majke zbog sumnje na drugu abnormalnost .3 # # # # Zbrinjavanje majke zbog fetalnog hidropsa Zbrinjavanje majke zbog znakova fetalne hipoksije 15 O36. Direkcija Zagreb.navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.amniocentezom .hematološkim ispitivanjem Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa .-) .0 15 O36.7 # # 15 O35. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za dovršenje trudnoće Isključuje: .xls.4 # # Zbrinjavanje majke zbog intrauterine smrti 150159514.1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog drugih poznatih ili suspektnih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog Rh izoimunizacije Zbrinjavanje majke zbog druge izoimunizacije 15 O36.bez povezanosti s izoimunizacijom Isključuje: .HZZO.poroĎajne trudove i poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) (O68.2 15 O36.BPO .postupkom biopsije .1) Naziv 15 O36 15 O36.

placentarne insuficijencije .2) Prijevremena ruptura ovojnica. početak trudova nakon 17 dana Prijevremena ruptura ovojnica.5 15 O36.1 15 O41. početak trudova nakon više od 7 dana 150159514.HZZO. nespecificiranog Polyhydramnion Ostali poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Opis Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne: . početak trudova nakon Isključuje: 24 sata .0 15 O42.9 15 O42 15 O42. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O36.male teţine (fetusa) za dob (light for dates) .Membranitis .Chorioamnionitis . nespecificiran Hydramnion Isključuje: .fetusa malenog za dob (small for dates) Zbrinjavanje majke zbog fetusa.0 # # # # # # # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog prekomjerna rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih specificiranih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog problema fetusa.8 15 O41. utvrĎeno ili suspektno.prijevremenu rupturu ovojnica (O42.11 15 O42.7 15 O36.6 15 O36.12 # # # # # # Infekcija amnionske vreće i ovojnica Ostali specificirani poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Poremećaj amnionske tekućine i ovojnica.Placentitis # # # # # # Prijevremena ruptura ovojnica Prijevremena ruptura ovojnica. Direkcija Zagreb.-) Oligohidramnion bez spomena o rupturi ovojnica Amnionitis .xls.9 15 O40 15 O41 15 O41.s terapijski odgoĎenim trudovima (O42. početak trudova unutar 24 sata Prijevremena ruptura ovojnica. velikog za dob (large for dates) # # Oligohidramnion 15 O41.8 15 O36.1 15 O42.ms_office 41/63 .

9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv trudovi odloţeni Prijevremena ruptura ovojnica.marginalna .1 # # # # Sindrom placentarne transfuzije Malformacije posteljice 15 O43. bez krvarenja Nisko usaĎena posteljica.infarkcija Nisko usaĎena posteljica."od blizanca k blizancu" Abnormalna posteljica.maternofetalna . nespecificirana Opis 15 O43 Poremećaji posteljice (placente) 15 O43.1 # # Placenta previja s krvarenjem 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O42.ms_office 42/63 .0 # # # # # # Ostali poremećaji posteljice Placentarni poremećaj.5) .8 15 O43. BPO Placenta circumvalata Placenta accreta Placenta increta Placenta percreta Placentarna: .HZZO. BPO ili s krvarenjem .2 15 O42. Direkcija Zagreb.totalna Isključuje: .4) 15 O44. # # terapijski # # Prijevremena ruptura ovojnica.zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa uzrokovana placentarnom insuficijencijom (O36.Placenta previja BPO ili s krvarenjem: .xls.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.parcijalna .poroĎaj kompliciran krvarenjem iz vasa praevia (O69.9 15 O44 15 O44. nespecificiran Placenta previja Placenta previja.0 15 O43.-) Transfuzija: .-) .disfunkcija .fetomaternalna . bez krvarenja Isključuje: .placentu previju (O44.2 # # Patološki urasla posteljica 15 O43.

ms_office 43/63 .1 15 O47.0 15 O46.hiperfibrinolizom .krvarenje u ranoj trudnoći (O20. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O45 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Prijevremano odljuštenje posteljice (abruptio placentae) Opis Prijevremeno odvajanje posteljice s prekomjernim krvarenjem povezanim sa: .-) .diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .8 15 O45.hipofibrinogenemijom Abruptio placentae.HZZO.9 15 O47 15 O47.0 15 O45.krvarenje u poroĎaju koje nije svrstano drugamo (067.9 15 O48 15 O60 # # # # # # # # # # # # # # # # Krvarenje prije poroĎaja sa premećajem koagulacije Druga krvarenja prija poroĎaja Krvarenje prije poroĎaja. tjednu trudnoće ili nakon njega Laţni trudovi.placenta praevia (O44.-) .diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .0 15 O47. tjedna trudnoće Laţni trudovi u navršenom 37. nespecificirano Laţni trudovi Laţni trudovi prije navršenog 37. nespecificirani Produţena trudnoća Prijevremeni poroĎaj Laţno prenesena trudnoća (post-dates) . Direkcija Zagreb.hipofibrinogenemijom 15 O45.-) .-) Krvarenje prije poroĎaja (obilno) povezano s: .afibrinogenemijom .prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.Prenesena trudnoća (post-term) Početak (spontani) poroĎaja prije navršenog 37.xls.afibrinogenemijom .8 15 O46. tjedna trudnoće 150159514.hiperfibrinolizom . BPO Isključuje: .9 # # # # # # Prijevremeno odljuštenje posteljice s poremećajem koagulacije Drugo prijevremeno odljuštenje posteljice Prijevremeno odljuštenje posteljice. nespecificirano 15 O46 Krvarenje prije poroĎaja koje nije svrstano drugamo 15 O46.

2 15 O62.Neujednačeni trudovi .Slabe kontrakcije . BPO Kontrakcijski prsten (distocija) .oksitocina .distoc 150159514.Sekundarna hipotonična disfunkcija maternice Atonija maternice .Tetanijske kontrakcije .1 15 O61.Nekoordinirani trudovi .prostaglandina Neuspješna indukcija: . nespecificirana Nepravilnosti jačine trudova # # Primarno tromi trudovi (primarna inercija) 15 O62.Distocija maternice.HZZO.Kontrakcije maternice u obliku pješčanog sata .3 # # # # Druga tromost maternice (inertia uteri) Ubrzani (nagli) trudovi Izostanak dilatacije vrata maternice .8 15 O61. nekoordinirane i produţene kontrakcije maternice Druge nepravilnosti jačine trudova Isključuje: .8 # # # # Hipertonične. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O61 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspješna indukcija poroĎaja Opis Neuspješna indukcija s pomoću: .4 15 O62.Hipotonična disfunkcija maternice.Nepravilni trudovi .kirurški 15 O61.9 15 O62 15 O62.Tromost (inercija) maternice.mehanički .xls. Direkcija Zagreb.0 # # Neuspješna indukcija poroĎaja lijekovima 15 O61. BPO .ms_office 44/63 .0 # # # # # # Neuspješna indukcija poroĎaja instrumentima Druga neuspješna indukcija poroĎaja Neuspješna indukcija poroĎaja. BPO 15 O62.1 # # Sekundarno tromi trudovi (sekundarna inercija) 15 O62.Hipertonična disfunkcija maternice .Nekoordinirana aktivnost maternice .Primarna hipotonična disfunkcija maternice Zastoj aktivnog razdoblja trudova .

1 15 O65.okcipitosakralnog Zapreka raĎanja zbog nepotpune rotacije glavice fetusa .2 15 O64.1 15 O64.5 15 O64.xls.2 15 O65.9 15 O64 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Nepravilnosti jačine trudova. nespecificiran Zapreka raĎanja zbog nepravilna poloţaja i stava fetusa Opis Produţeni poroĎaj.0) Zapreka raĎanja zbog stava bradom 15 O64. BPO 15 O64.0 15 O63.Zapreka raĎanja zbog ustrajnog stava glavice: .9 15 O63 15 O63. trećeg itd.HZZO.okcipitoposteriornog . Dugotrajni poroĎaj.uklještenje ramena (O66.1 15 O63.0 15 O64. nespecificiranog Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog deformiteta zdjelice Zapreka raĎanja zbog jednakomjerno suţene zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja ulaza zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja sredine i izlaza zdjelice 150159514.3 # # # # # # # # Duboki poprečni stav glavice . Direkcija Zagreb.3 # # # # # # # # # # # # # # # # Zapreka raĎanja zbog stava ramenom Zapreka raĎanja zbog kombiniranog poloţaja fetusa Zapreka raĎanja zbog drugog nepravilnog poloţaja i nepravilnog stava fetusa Zapreka raĎanja zbog nepravilnoga poloţaja i nepravilnog stava fetusa.ms_office 45/63 .okcipitoilijačnog .0 15 O65.9 15 O65 15 O65. BPO Dugotrajni poroĎaj # # # # # # # # Produţeno prvo poroĎajno doba Produţeno drugo poroĎajno doba OdgoĎeni poroĎaj drugog blizanca.okcipitotransverzalnog Zapreka raĎanja zbog stava zatkom Zapreka raĎanja zbog stava licem Zapreka raĎanja zbog stava čelom Ispadanje ručice Isključuje: .0) .2 15 O63.ramena distocija (O66.8 15 O64. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O62.4 15 O64.

fetalnog: .3 15 O66.HZZO.3) Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčinih zdjeličnih Zapreka raĎanja zbog stanja navedenih u organa O34.spojenih blizanaca .tumora .9 # # Zapreka raĎanja.5 15 O65.hidrocefaličnog fetusa Neuspješna indukcija (poroĎaja) s posljedičnim poroĎajem carskim rezom Neuspješna primjena ventuze ili forcepsa.maternalna BPO Uklještenje ramena Naziv 15 O66.BPO .5 15 O66. nespecificirana Neuspješna primjena vakuum ekstraktora i forcepsa.1 15 O66.8 # # # # 15 O66.fetalna BPO .xls.8 15 O65. . nespecificirana 150159514. nespecificirane Ostale zapreke raĎanja Zapreka raĎanja zbog ramene distocije Zapreka raĎanja zbog isprepletenih blizanaca Zapreka raĎanja zbog neuobičajeno velikog fetusa Distocija zbog: . nespecificirana Ostale specificirane zapreke raĎanja 15 O66.4 15 O65. s posljedičnim poroĎajem forcepsom ili carskim rezom Distocija: .distociju zbog abnormalnosti fetusa (O66. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O65.meningomijelokele .2nespecificirane O66.4 # # # # Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti fetusa Neuspješna indukcija poroĎaja.0 15 O66.sakralnog teratoma .2 # # # # # # # # # # # # # # Opis Isključuje: Zapreka raĎanja zbog fetopelvične disproporcije.ms_office 46/63 . Direkcija Zagreb.hidropsa .ascitesa .9 15 O66 15 O66.Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice.

nepravilni srčani rad .tahikardija Isključuje: .-) Krvarenje u poroĎaju (prekomjerno) povezano s: .fetalnu patnju u poroĎaju zbog davanja lijekova Fetalna: .krvarenje prije poroĎaja BPO (O46.bradikardija .xls.0 15 O67.HZZO.s mekonijem u amnionskoj tekućini (O68.8 15 O67. koje nije svrstano drugamo 15 O67.s poremećajem srčane frekvencije (O68.9 # # # # # # Krvarenje u poroĎaju s poremećajem koagulacije Drugo krvarenje u poroĎaju Krvarenje u poroĎaju.3 # # 15 O68.placentu previju (O44.2) 15 O68 PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) 15 O68.ultrazvučni (abdominalni CTG) 150159514.hipofibrinogenemijom Prekomjerno krvarenje u poroĎaju Uključuje: .elektrokardiografski (skalp-elektrode) PoroĎaj kompliciran drugim pokazateljima fetalne patnje . Direkcija Zagreb.diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .afibriniogenemijom .1 15 O68.-) .hiperfibrinolizom .2 # # # # # # PoroĎaj kompliciran poremećajem srčanog rada fetusa PoroĎaj kompliciran mekonijem u amnionskoj tekućini PoroĎaj kompliciran poremećajem srčane frekvencije s mekonijem u anmionskoj tekućini 15 O68.0 15 O68.acidemija patnje .-) .prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.krvarenje nakon poroĎaja (O72. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O67 PoroĎaj kompliciran krvarenjem.ms_office 47/63 .acido-bazna ravnoteţa Pokazatelj fetalne patnje: .8 # # Abnormalna fetalna: PoroĎaj kompliciran biokemijskim pokazateljima fetalne .-) .2) Isključuje: . nespecificirano Opis Isključuje: .

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 15 O68.9 15 O69 15 O69.0 15 O69.1

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom, nespecificiran PoroĎaj kompliciran komplikacijama pupčane vrpce # # # # PoroĎaj kompliciran prolapsom pupkovine PoroĎaj kompliciran pupkovinom oko vrata (fetusa), s kompresijom

Opis

15 O69.2 15 O69.3 15 O69.4

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran drugim zapletajima pupkovine PoroĎaj kompliciran kratkom pupkovinom PoroĎaj kompliciran s vasa praevia

Zapletanje pupčanih vrpci blizanaca u monoamnionskoj vreći - Čvor na pupčanoj vrpci Krvarenje iz vasa praevia Pupčana vrpca: - nagnječenje - hematom - Tromboza krvnih ţilica pupčane vrpce

15 O69.5 15 O69.8 15 O69.9

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran vaskularnim oštećenjem Pupčane vrpce PoroĎaj kompliciran drugim komplikacijama pupčane vrpce Trudovi i poroĎaj komplicirani komplikacijom pupčane vrpce, nespecificiranom

Uključuje: - laceraciju nakon epiziotomije Isključuje: - porodničku visoku vaginalnu laceraciju, izoliranu (O71.4) Perinealna laceracija, ruptura ili razdor (uključuje) (u tijeku raĎanja): - frenulum - labia - koţu - meĎicu - rodnicu - vulvu

15 O70

Laceracija meĎice (perineuma) u tijeku raĎanja

15 O70.0

#

#

Laceracija perineuma prvoga stupnja u tijeku raĎanja

150159514.xls.ms_office

48/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.0, uključujući (u tijeku raĎanja): - dno zdjelice - perinealne mišiće - mišiće rodnice Isključuje: - laceraciju koja uključuje analni sfinkter (O70.2) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.1, uključujući (u tijeku raĎanja): - analni sfinkter - rektovaginalni septum - sfinkter, BPO

15 O70.1

#

#

Laceracija perineuma drugoga stupnja u tijeku raĎanja

15 O70.2

#

#

15 O70.3 15 O70.9 15 O71 15 O71.0 15 O71.1 15 O71.2 15 O71.3

# #

# #

Isključuje: - laceraciju koja uključuje analnu ili rektalnu Laceracija perineuma trećega stupnja u tijeku raĎanja sluznicu (O70.3) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.2, uključujući (u tijeku raĎanja): - analnu sluznicu Laceracija perineuma četvrtoga stupnja u tijeku raĎanja - rektalnu sluznicu Laceracija perineuma u tijeku raĎanja, nespecificirana Druga porodnička ozljeda Uključuje: - oštećenje instrumentima Ruptura maternice za koju nije utvrĎeno da je nastala prije početka trudova Prstenasto otkinuće ušća maternice Laceracija rodnične stijenke, bez spomena o perinealnoj laceraciji Isključuje: - s perinealnom laceracijom (O70.-)

# # # #

# # # #

Ruptura maternice prije početka poroĎaja Ruptura maternice u tijeku poroĎaja Inverzija maternice nakon poroĎaja Porodnička laceracija ušća maternice

15 O71.4

#

#

Porodnička visoka laceracija rodnice, izolirana

150159514.xls.ms_office

49/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

15 O71.5

#

#

Druge porodničke ozljede zdjeličnih organa

15 O71.6

#

#

Porodničko oštećenje zdjeličnih zglobova i ligamenata

15 O71.7 15 O71.8 15 O71.9 15 O72

# # #

# # #

Porodnički hematom zdjelice Druge specificirane porodničke ozljede Porodnička ozljeda, nespecificirana Krvarenje nakon poroĎaja

Opis Porodničke ozljede: - mokraćnog mjehura - uretre Otrgnuće unutrašnje simfizne hrskavice - Oštećenje kokcigealnog nastavka - Traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) Porodnički hematom: - meĎice - rodnice - stidnice

15 O72.0 15 O72.1

# #

# #

Krvarenje u trećoj dobi Drugo krvarenje neposredno nakon poroĎaja

15 O72.2

#

#

Kasno i sekundarno krvarenje nakon poroĎaja

15 O72.3 15 O73 15 O73.0 15 O73.1

# # #

# # #

Poremećaji koagulacije nakon poroĎaja Zaostala posteljica i ovojnice, bez krvarenja Placenta retenta, bez krvarenja Zaostali dijelovi posteljice i ovojnica, bez krvarenja

Uključuje: - krvarenje nakon roĎenja fetusa ili dojenčeta Krvarenje povezano sa zaostalom, prionulom ili adherentnom posteljicom - Zaostala posteljica, BPO Krvarenje nakon roĎenja posteljice - Krvarenje nakon poroĎaja (atonično), BPO Krvarenje povezano sa zaostalim dijelovima posteljice ili ovojnica - Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, BPO Postpartalna: - afibrinogenemija - fibrinoliza

15 O74

Komplikacije anestezije u tijeku poroĎaja

Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, bez krvarenja Uključuje: - Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije, analgezije ili drugih sedativa u tijeku poroĎaja

150159514.xls.ms_office

50/63

zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O75 15 O75.4 15 O74.-) Porodnički šok.sepsu (O85.3 # # # # # # # # Ostale komplikacije poroĎaja.0 15 O75.7 15 O74. nespecificirana Opis Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u tijeku poroĎaja Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u tijeku poroĎaja Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Neuspješna ili oteţana intubacija u tijeku poroĎaja Druge komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacija zbog anestezije u tijeku poroĎaja.2 15 O75.5 15 O74. Direkcija Zagreb.BPO Septikemija u tijeku poroĎaja 150159514.6 15 O74.xls.8 15 O74.zastoj .3 15 O74.ms_office 51/63 .HZZO.Mendelsonov sindromu Kompresivni kolaps pluća zbog anestezije u tijeku poroĎaja Srčani: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O74.u babinjama: . nesvrstane drugamo Distres majke u tijeku poroĎaja Šok za vrijeme ili nakon poroĎaja Povišena temperatura u tijeku poroĎaja.infekciju (O86.1 15 O75. BPO3 .1 # # # # Aspiracijski pneumonitis zbog anestezije u tijeku poroĎaja Druge plućne komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O74.2 15 O74. nesvrstana drugamo Druge infekcije u tijeku poroĎaja Isključuje: .0 15 O74.-) .

ms_office 52/63 .5 # # # # Druge komplikacije porodničkih kirurških zahvata i postupaka OdgoĎeno raĎanje nakon artificijelne rupture ovojnica OdgoĎeno raĎanje nakon spontane ili nespecificirane rupture ovojnica Vaginalno raĎanje nakon prijašnjeg carskog reza Druge specificirane komplikacije poroĎaja Komplikacija poroĎaja.komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja (O74.-) 15 O75.5) 150159514.neuspješnu primjenu vakuumskog ekstraktora ili forcepsa (O66.porodničke (kirurške) rane: Isključuje: .xls.zatajenje . sa ili bez epiziotomije normalan poroĎaj 15 O81 15 O81.4 15 O75.1 # # # # # # Spontani poroĎaj.spontanu prijevremenu rupturu ovojnica (O42.0 15 O81.zastoj .1 15 O80.8 15 O75. nespecificiran Jednoplodno raĎanje forcepsom i vakuumskim ekstraktorom RaĎanje s niskom primjenom forcepsa RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru Uključuje: .7 15 O75. uključujući poroĎaj BPO: .HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nakon carskog reza ili drugih porodničkih kirurških zahvata ili postupaka.8 15 O80.Moţdana anoksija Isključuje: .9 # # # # # # # # # # Jednoplodni spontani poroĎaj Spontani poroĎaj glavicom (tjemenom) Spontani poroĎaj zatkom Drugi jednoplodni spontani poroĎaj Jednoplodni spontani poroĎaj.6 15 O75. nespecificirana 15 O75.9 # # # # # # # # 15 O80 15 O80. Direkcija Zagreb.Srčani: .-) .slučajeve sa minimalnom pomoći ili bez pomoći.0 15 O80. BPO Isključuje: .

8 15 O82.ms_office 53/63 .4 15 O83. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O81.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru s # # rotacijom # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo i nespecificirano raĎanje forcepsom RaĎanje vakuumskim ekstraktorom RaĎanje kombinacijom forcepsa i vakuumskog ekstraktora Jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje elektivnim carskim rezom RaĎanje hitnim carskim rezom RaĎanje histerektomijom (Caesarean hysterectomy) Ostalo jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje carskim rezom. svi spontani Višeplodni poroĎaj.2 15 O83.2 15 O82.2 15 O81.4 15 O81. nespecificirano Kleidotomija (da bi se omogućio poroĎaj) .Kraniotomija (da bi se omogućio poroĎaj) .Embriotomija (da bi se omogućio poroĎaj) RaĎanje uz pomoć.8 15 O83. svi forcepsom ili vakuumekstraktorom Višeplodni poroĎaj.9 # # # Destruktivne operacije pri raĎanju Drugo specificirano raĎanje uz pomoć ruku Jednoplodno raĎanje uz pomoć.9 15 O83 15 O83.1 15 O82. Direkcija Zagreb. nespecificirano Ako se ţeli.1 15 O84. BPO 15 O83. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (O80-O83) za označavanje načina roĎenja svakog fetusa ili dojenčeta.0 15 O83.1 15 O83.3 15 O81.xls. 15 O84 15 O84.8 # # # # # Višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj. nespecificirano Drugo jednoplodno raĎanje uz pomoć Ekstrakcija zatka Drugo raĎanje zatkom uz pomoć ruku Drugo raĎanje uz pomoćne postupke RaĎanje za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći RaĎanje zatka BPO Okret s ekstrakcijom RaĎanje ventuzom Opis RaĎanje forcepsom i ventuzom Ponovljeni carski rez. svi carskim rezom Drugi višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj kombinacijom metoda 150159514.5 15 O82 15 O82.0 15 O84.0 15 O82.2 15 O84.HZZO.

Direkcija Zagreb.povišena temperatura BPO Isključuje: .0 Infekcije urinarnog sustava nakon poroĎaja nakon poroĎaja Infekcije genitourinarnog sustava u Druge infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja babinjama.ms_office 54/63 .vrućicu u babinjama (O85) .HZZO. N30.0 15 O86. nespecificiran Puerperalni: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O84.-.2) 15 O85 15 O86 # # 15 O86.3 # # # # # # # # 15 O86.8 # # # # Povišena temperatura nepoznatoga podrijetla nakon poroĎaja Druge specificirane infekcije u babinjama 150159514.1 15 O86.infekcija BPO .Upala rodnice (vaginitis) Stanja u N10-N12.povišenu temperaturu u tijeku poroĎaja (O75. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (B95-B97) za označavanje uzročnika.3) Infekcija (nakon poroĎaja): .3) Sepsa u babinjama (puerperalna sepsa) . Isključuje: .endometritis .infekciju u tijeku poroĎaja (O75.xls.peritonitis . BPO U babinjama (puerperalna): . N34.groznica .septikemija Opis Ako se ţeli.-.septikemiju u tijeku poroĎaja (O75 Isključuje: Druge infekcije u babinjama .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # Višeplodni poroĎaj. N39.4 15 O86.porodničku pijemičnu i septičnu emboliju (O88.perinealne rane Upala vrata maternice (cervicitis) Druge infekcije genitalnog sustava nakon poroĎaja .rane carskog reza Infekcije porodničke kirurške rane . N15.2 15 O86.

BPO Venska bolest kao komplikacija babinja. nakon poroĎaja .1 15 O87. Direkcija Zagreb.porodničku plućnu emboliju (O88. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .-) .ms_office 55/63 .0 # # Bolesti vena kao komplikacije babinja Tromboflebitis površinskih vena u babinjama 15 O87. nespecificirana .flebitis.Puerperalna (plućna) embolija.O08.0 15 O88.venske bolesti kao komplikacije trudnoće (O22. poroĎaja ili babinja Tromboza moţdanih vena u babinjama Isključuje: .Tromboflebitis zdjeličnih vena. BPO . nakon poroĎaja 15 O87 15 O87. BPO .1 15 O88.3 15 O87.2) 15 O88 15 O88.2 15 O88.tromboza.plućnu emboliju u tijeku trudnoće.9 # # Tromboza cerebrovenskog sinusa u babinjama Proširenje vena spolovila u babinjama Ostale venske bolesti kao komplikacije babinja (varices genitalis) Puerperalni: .u tijeku poroĎaja i babinja Isključuje: .emboliju kao komplikaciju pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00O07.-) Tromboza dubokih vena.flebopatija.8 # # # # # # # # Tromboflebitis dubokih vena u babinjama Hemoroidi u babinjama 15 O87.2 15 O87. BPO Uključuje: .xls.HZZO.3 15 O88. BPO Masna embolija u babinjama 150159514.8 # # # # # # # # # # Porodnička embolija Porodnička zračna embolija Embolija plodovom vodom Porodnička embolija krvnim ugruškom Porodnička pijemična i septična embolija Druga porodnička embolija Porodnička (plućna) embolija.

Mendelsonov sindrom .Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije.2 15 O89.4 15 O89.perinealne laceracije .HZZO.5 15 O89.zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u babinjama 15 O90.3 15 O89.5 # # # # # # # # # # Rascjep perinealne porodničke rane Hematom porodničke rane Kardiomiopatija u babinjama Akutno zatajenje bubrega nakon poroĎaja Postpartalni tireoiditis Rascjep rane od: .4 15 O90.epiziotomije .1 15 O89.Sekundarni perinealni razdor Stanja u I42. Direkcija Zagreb.9 15 O90 15 O90.0 # # Plućne komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89.Hepatorenalni sindrom nakon poroĎaja 150159514.Kompresivni plućni kolaps Srčani: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O89 Komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89.Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.8 15 O89.xls. BPO .6 15 O89.2 15 O90.1 15 O90.0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u babinjama Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u babinjama Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Neuspješna ili oteţana intubacija u babinjama Druge komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacija zbog anestezije u babinjama.3 15 O90. nespecificirana Komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo Rascjep rane carskog reza Opis Uključuje: .ms_office 56/63 . analgezije ili drugih sedativa u tijeku babinja Aspiracijski pneumonitis .zastoj .

8 15 O90.parenhimatozni Uključuje: Drugi poremećaji dojke i laktacije povezani s trudnoćom .navedena stanja u tijeku trudnoće.1 15 O92.ms_office 57/63 .2 15 O92. babinja Infekcije dojke povezane s trudnoćom i poroĎajem ili dojenja Apsces bradavice: .galaktoreju koja nije povezana s trudnoćom i poroĎajem (N64.5 # # Obustavljena laktacija 15 O92.terapijska Isključuje: .BPO .sekundarna . u trudnoći ili u babinjama Primarna agalakcija 15 O92.intersticijalni Nepurulentni mastitis povezan s trudnoćom i poroĎajem . babinja i poroĎajem ili dojenja Uvučena bradavica povezana s trudnoćom i poroĎajem Ragade bradavice povezane s trudnoćom i poroĎajem Drugi i nespecificirani poremećaji dojke povezani s trudnoćom i poroĎajem Agalakcija Hipogalakcija (smanjena laktacija) Agalakcija: .u babinjama Apsces dojke (u trudnoći ili u babinjama) .0 15 O92.Purulentni mastitis \plain\f2\fs20\cf1 (u trudnoći ili u babinjama) Apsces dojke povezan s trudnoćom i poroĎajem .Subareolarni (u trudnoći ili u babinjama) Limfangitis dojke (u trudnoći ili u babinjama) .Mastitis (u trudnoći ili u babinjama): . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O90.3 15 O92.0 # # 15 O91.1 # # 15 O91. nespecificirana Opis Placentarni polip 15 O91 15 O91.navedena stanja u tijeku trudnoće.4 # # # # # # # # # # Uključuje: .6 15 O92.7 # # # # Galaktoreja Drugi i nespecificirani poremećaji laktacije 150159514.2 # # 15 O92 15 O92.3) Puerperalna galaktokela Fisure bradavice.HZZO.elektivna (po izboru) .u trudnoći Infekcija bradavice povezana s trudnoćom i poroĎajem . Direkcija Zagreb.xls.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Druge komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo # # Komplikacija babinja.

HZZO. kada kompliciraju trudnoću. poroĎaja i babinja Protozoalne bolesti kao komplikacije trudnoće.Stanja u A55-A64 Stanja u B15-B19 Stanja u A80-B09. poroĎaj i babinje Tuberkuloza kao komplikacija trudnoće.asimptomatskog nositelja virusa humane Stanja u A15-A19 Stanja u A50-A53 Stanja u A54. poroĎaja i babinja Druge infekcije s prije svega spolnim načinom prijenosa kao komplikacije trudnoće. poroĎaja i babinja Gonoreja kao komplikacija trudnoće.3 15 O98.4 15 O98. Direkcija Zagreb.5 15 O98.0 15 O98.8 15 O98. B25-B34 Stanja u B50-B64 150159514.xls. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: . pogoršana su trudnoćom ili su razlog porodničkog zbrinjavanja Ako se ţeli označiti specifično stanje upotrebljava se dodatna šifra (pogl. poroĎaja i babinja Druge virusne bolesti kao komplikacije trudnoće.9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Infektivne i parazitarne bolesti majke koje su svrstane drugamo. poroĎaja i babinja Sifilis kao komplikacija trudnoće.1 15 O98.I) 15 O98 15 O98. poroĎaja i babinja Druge infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikacije trudnoće. poroĎaja i babinja Nespecificirane infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikaije trudnoće.ms_office 58/63 .6 15 O98.navedena stanja kada kompliciraju trudnoću. poroĎaja i babinja Virusni hepatitis kao komplikacija trudnoće.2 15 O98. poroĎaja i babinja Isključuje: .

O72.ms_office 59/63 .krvarenje s koagulacijskim poremećajima (O46.puerperalnu psihozu (F53.1) 15 O99.3 # # Duševni poremećaji i bolesti ţivčanog sustava kao komplikacija trudnoće. O67. poroĎaj i babinje Anemija kao komlikacija trudnoće. Ako se ţeli označiti specifično stanje.periferni neuritis vezan uz trudnoću (O26.postpartalni tireoiditis (O90.kao komplikacija trudnoće.HZZO.1 # # Druge bolesti krvi i krvotvornih organa i odreĎeni poremećaji koji zahvaćaju imunološki sustav. poroĎaja i babinja 15 O99. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Opaska: Ova kategorija uključuje stanja koja kompliciraju trudnoću.infektivne i parazitarne Stanja u D50-D64 Stanja u D65-D89 Isključuje: . pogoršana su trudnoćom ili su glavni razlog za porodničko zbrinjavanje. metaboličke i nutritivne bolesti kao komplikacija trudnoće. Direkcija Zagreb.-) .0) . poroĎaja i babinja 150159514.5) Stanja u F00-F99 i G00-G99 Isključuje: .2 # # Endokrine. poroĎaja i babinja Isključuje: .0.0.malnutriciju (O25) . poroĎaja ili babinja 15 O99.dijabetes melitus (O24.0 # # Druge bolesti majke svrstane drugamo.xls. 15 O99 15 O99.poslijeporoĎajnu depresiju (F53. upotrebljava se dodatna šifra.8) . kada kompliciraju trudnoću.3) Stanja u E00-E90 Isključuje: .

herpes gestationis (O26.venske komplikacije i trombozu cerebrovenskog sinusa u tijeku: Bolesti cirkulatornog sustava kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Stanja u I00-I99 Stanja u K00-K93 Isključuje: . poroĎaja i babinja 21 Z31 Postupci u vezi s oplodnjom 150159514.0-O86.3) .8 # # Druge specificirane bolesti i stanja kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja 15 O99.Stanja u C00-D48. poroĎaja i babinja (O26.0-O99.HZZO.trudova. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Stanja u I00-I99 Opis 15 O99.infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja (O86.4 15 O99.7 # # Bolesti koţe i potkoţnoga tkiva kao komplikacija trudnoće.porodničku emboliju (O88. M00-M99. .komplikacije udruţene s umjetnom oplodnjom (N98. Direkcija Zagreb.poremećaje jetrene funkcije u tijeku trudnoće. poroĎaja i babinja (O87.-) .zbrin Isključuje: .-) 15 O99.6 # # Bolesti probavnog sustava kao komplikacija trudnoće.4) Kombinacija stanja koja se mogu razvrstati u O99.7 .hipertenzivne poremećaje (O10-O16) .5 # # # # Isključuje: .ms_office 60/63 . poroĎaja i babinja 15 O99.trudnoće (O22 Bolesti dišnog sustava kao komplikacija trudnoće.-) . N00-N99 i Q00-Q99 Isključuje: .infekcije genitourinarnog sustava u trudnoći (O23.6) Stanja u L00-L99 Isključuje: .xls.3) .kardiomiopatiju u babinjama (O90.-) poroĎaja i babinja . H00-H95.

5 21 Z31.1 21 Z31.0 21 Z32.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Plastika jajovoda ili sjemevoda (tuboplasty or # # vasoplasty) nakon prethodne sterilizacije # # # # # # Umjetna oplodnja In vitro oplodnja Druge metode potpomognute oplodnje Propuhivanje tuba Brojenje spermija Opis Hospitalizacija zbog vaĎenja ili umetanja oploĎenih jajašca 21 Z31. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z31.8) Trudnoća BPO # # # # Nadzor nad normalnom prvom trudnoćom Nadzor nad drugim normalnim trudnoćama Nadzor nad trudnoćom. slučajna (neplanirana) Nadzor nad normalnom trudnoćom Isključuje: .0 21 Z34. potvrĎena Trudnoća. još nepotvrĎena Trudnoća.1 21 Z33 21 Z34 21 Z34.8 21 Z31. nespecificiran Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom Nadzor nad trudnoćom s neplodnošću u anamnezi 150159514.6 21 Z31.4 21 Z31.9 21 Z32 21 Z32.ms_office 61/63 .xls. Direkcija Zagreb.HZZO.0 # # # # # # # # # # # # # # # # # Pretrage i testovi u vezi s oplodnjom Genetsko savjetovanje Opće savjetovanje i savjeti u vezi s oplodnjom Drugi postupci u vezi s oplodnjom Ostali nespecificirani postupci u vezi s oplodnjom Pregledi i testovi na trudnoću Trudnoća.9 21 Z35 21 Z35.brojanje spermija nakon podvezivanja sjemevoda (Z30.2 21 Z31.0 21 Z31.8 21 Z34.

5 21 Z35.9 # # # # # # # # # # Nadzor nad starijom prvorotkinjom Nadzor nad vrlo mladom prvorotkinjom Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom zbog socijalnih problema Nadzor nad drugom visokorizičnom trudnoćom Nespecificirani nadzor nad visokorizičnom trudnoćom 21 Z36 21 Z36.Vezikularne mole Isključuje: .7 21 Z35.6 21 Z35.mrtvoroĎenosti Trudnoća: .Mole hidatidoze .višerotkinju bez trudnoće (Z64.smrti novoroĎenčeta .bez trudnoće (N96) Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .4 # # # # 21 Z35.rutinsku pretporoĎajnu skrb (Z34-Z35) Amniocenteza Uzorak posteljice (uzet vaginalno) 150159514.2 # # # # # # Antenatalni skrining (depistaţa) Antenatalni skrining na kromosomske anomalije Antenatalni skrining povišene razine alfa-fetoproteina Ostali antenatalni skrining metodom amniocenteze Isključuje: .xls.3 21 Z35.2) .1) Nadzor nad trudnoćom u ţene u dobi od 35 godina ili starije: -prvorotke -višerotke Nadzor nad prvorotkom mlaĎom od 16 godina 21 Z35. Direkcija Zagreb.stanja uvrstivih u O10-O92 .HZZO.skrb tijekom trudnoće (O26.skrivana Isključuje: .0 21 Z36.2 # # Nadzor nad trudnoćom s ostalim opstetričnim i reproduktivnim nepovoljnim ishodima u anamnezi Nadzor nad trudnoćom s nedovoljnom antenatalnom skrbi u anamnezi Nadzor nad trudnoćom višerotkinje 21 Z35.1 21 Z36.8 21 Z35.abnormalne nalaze pretporoĎajnog screeninga majke (O28.ms_office 62/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .1 # # Nadzor nad trudnoćom s posljedicama prijašnjih pobačaja u anamnezi 21 Z35.bolesnicu s habitualnim pobačajem: .prešućivana .-) .

6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z36.HZZO.3 21 Z36.5 21 Z36.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Antenatalni skrining deformiteta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda Antenatalni skrining fetalnog rasta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda # # # # # # Antenatalni skrining izoimunizacije Drugi antenatalni skrining Nespecificirani antenatalni skrining Opis Skrining hemoglobinopatije 150159514.xls.ms_office 63/63 .8 21 Z36. Direkcija Zagreb.4 21 Z36.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful