HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 1 A51 1 A51.0 1 A51.4 1 A52.7 1 A54

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Rani sifilis # # # # # # Primarni genitalni sifilis Ostali sekundarni sifilis

Naziv

Opis Sifilitični čankir BPO Sekundarni(a) sifilitični(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2*) Kasna specifična: upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2) Gonokokni: - cervicitis BPO - cistitis BPO - uretritis BPO - vulvovaginitis BPO

Ostali simptomatski kasni sifilis Gonokokne infekcije

1 A54.0

#

#

1 A54.1

#

#

1 A54.2 1 A54.9

+

# #

# #

Isključuje: ako su sa: Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog - apscesom genitourinarnih ţlijezda (A54.1*) sustava, bez apscesa periuretralnih i akcesornih ţlijezda - periuretralnim apscesom (O54.1) Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog sustava s popratnim periuretralnim apscesom i apcesom akcesornih ţlijezda Gonokokni apsces Bartholinijevih ţlijezda Gonokokni(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.3*) Gonokokni pelveoperitonitis i druge gonokokne infekcije Isključuje: genitourinarnog sustava - gonokokni peritonitis (O54.8) Gonokokna infekcija, nespecificirana Klimatski ili tropski bubon Durand-Nicolas-Favreova bolest Esthiomene Lymphogranuloma inguinale

1 A55

#

#

Klamidijski limfogranulom (venereum)

150159514.xls.ms_office

1/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Uključuje: - spolno prenosive bolesti koje uzrokuje Chlamydia trachomatis Isključuje: klamidijski(a): - limfogranulom (A55)

1 A56

Druge spolno prenosive klamidijske bolesti Klamidijski: - cervicitis - cistitis - uretritis - vulvovaginitis Klamidijski: - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.4*)

1 A56.0

#

#

Klamidijske infekcije donjeg dijela genitourinarnog sustava

1 A56.1 1 A56.2 1 A57 1 A58 1 A59 1 A59.0 1 A59.8 1 A59.9 1 A60

+

# # # #

# # # #

Klamidijske infekcije pelveoperitoneuma i drugih genitourinarnih organa Klamidijska infekcija genitourinarnog sustava, nespecificirana Šankroid Granuloma inguinale Trihomonijaza

Ulcus molle Donovanoza Leukorrhoea (vaginalis) koju uzrokuje Trichomonas (vaginalis)

# # #

# # #

Urogenitalna trihomonijaza Trihomonijaza druge lokalizacije Trihomonijaza, nespecificirana Anogenitalni herpes (herpes simplex) Herpesvirusna infekcija genitalnog i urogenitalnog sustava Herpesvirusna infekcija perianalne koţe i rektuma Anogenitalna herpesvirusna infekcija, nespecificirana

Herpesvirusna infekcija genitalnog sustava: - ţene+ (N77.0-N77.1*)

1 A60.0 1 A60.1 1 A60.9

# # #

# # #

150159514.xls.ms_office

2/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

1 A63 1 A63.0 1 A63.8 1 A64 1 A74.9 # # # # # # # #

Opis Isključuje: Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, - molluscum contagiosum (B08.1) nesvrstane drugamo - papilom cerviksa (D26.0) Anogenitalne (venerične) bradavice Druge specificirane bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane Klamidijska infekcija, nespecificirana

Naziv

Venerične bolesti BPO Klamidijaza BPO Uključuje: - cervikalnu intraepitelijalnu neoplaziju (CIN), stupanj III. sa ili bez spomena teške displazije Isključuje: - melanom in situ cerviksa (D03.5) - tešku displaziju cerviksa BPO (N87.2) Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom plo Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome

2 D06

Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)

2 D06.0

#

#

Karcinom in situ endocerviksa

2 D06.1

#

#

Karcinom in situ egzocerviksa

2 D06.7

#

#

Karcinom in situ ostalih dijelova cerviksa

2 D06.9

#

#

Karcinom in situ cerviksa, nespecificiranog

150159514.xls.ms_office

3/63

nespecificiran Ostale dobroćudne novotvorine maternice Dobroćudna novotvorina vrata maternice Dobroćudna novotvorina tijela maternice Dobroćudna novotvorina ostalih dijelova maternice Dobroćudna novotvorina maternice.7 2 D28.adenomatozni polip .ms_office 4/63 .dobroćudnu novotvorinu maternice sa šifrom za morfologiju M889 i šifrom za ponašanje /0 .fibromiom maternice Vidi Morfologiju novotvorina! M8930/0 Endometrijalni stromalni čvor 2 D27 # # Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija) Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ţenskih spolnih organa 2 D28 2 D28.9 # # # # # # # # # # Vidi Morfologiju novotvorina! M8380/0 Endometroidni adenom BPO M8381/0 Endometroidni adenofibrom BPO M8441/0 Serozni cistadenom BPO M8450/0 Papilarni cistadenom BPO M8460/0 Papilarni serozni cistadenom BPO M8461/0 Papilom seroznih površina M Uključuje: .9 # # # # # # # # # # # # # # # # Lejomiom maternice Submukozni lejomiom maternice Intramuralni lejomiom maternice Supserozni lejomiom maternice Lejomiom maternice.koţu ţenskih spolnih organa Dobroćudna novotvorina stidnice (vulve) Dobroćudna novotvorina rodnice (vagine) Dobroćudna novotvorina jajovoda i sveza (ligamenata) Dobroćudna novotvorina ostalih specificiranih ţenski spolnih organa Dobroćudna novotvorina ţenskog spolnog organa.0 2 D28.HZZO.0 2 D26. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 2 D25 2 D25.7 2 D26.0 2 D25.xls.9 2 D26 2 D26.2 2 D25. nespecificirane Uključuje: Opis .2 2 D28.1 2 D25.1 2 D28. nespecificiranog Fallopijeva tuba Maternični ligament (široki) (okrugli) 150159514.1 2 D26. Direkcija Zagreb.

9 # # # # # # Salpingitis i ooforitis Akutni salpingitis i oophoritis Kronični salpingitis i ooforitis Salpingitis i ooforitis. nespecificiran 14 N71 14 N71.HZZO.miometritis .ovarija .0 14 N71. osim vrata (cerviksa) Akutna upala maternice Kronična upala maternice Upala maternice nespecificirana 150159514.metritis .salpingo-oophoritis .1 14 N70.jajovoda .uterini apsces Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.ms_office 5/63 .tuboovarijalni .0 14 N70. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .piosalpinks . Hydrosalpinx Uključuje: .piometru . upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).xls.1 14 N71. 14 N70 14 N70.tuboovarijsku upalnu bolest Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.9 # # # # # # Upala maternice.endo(mio)metritis .apsces: . Direkcija Zagreb. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).

6 14 N73. Direkcija Zagreb.5 # # # # # # # # # # # # Akutni parametritis i zdjelični celulitis apsces: Kronični parametritis i celulitis zdjelice Nespecificirani parametritis i zdjelični celulitis Akutni zdjelični peritonitis Kronični zdjelični peritonitis Zdjelični peritonitis nespecificiran 14 N73. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cervicitis.Egzocervicitis. Isključuje: .0 bez oznake kronično ili akutno 14 N72 14 N73 # # Upale vrata maternice Druge zdjelične upale u ţena 14 N73.0 14 N74.ms_office 6/63 .Zdjelični celulitis.9 14 N74 14 N74.A52. označen kao akutni . označen kao akutni Svako stanje u N73.1+) Tuberkulozna zdjelična upala u ţene (A18. sa ili bez erozije ili ektropije Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik. sa ili bez erozije ili ektropije .1 14 N73.ligamenta lata. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).3 14 N73. ţenski.1 14 N74.xls.Endocervicitis.4 14 N73.HZZO. sa ili bez erozije ili ektropije .8 14 N73.postproceduralne (nakon medicinskih postupaka) .4+. nespecificirana Zdjelična infekcija ili upala u ţena BPO Upalni poremećaji zdjelice ţena u bolestima svrstanima drugamo Tuberkulozna infekcija vrata maternice (A18. Apsces: .4) Ţenska zdjelična upalna bolest.erozij Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.1+) Sifilitična zdjelična upala u ţene (A51.pelvične peritonealne priraslice (N99.0 14 N73.parametrija.0 specificirano kao kronično Svako stanje u N73. označen kao akutni .7+) Tuberkulozni endometritis # # # # # # 150159514.2 14 N73. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).2 * * * * # # # # # # Zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) u ţena Druge specificirane ţenske pelvične upalne bolesti Isključuje: .

5 14 N76.8 14 N77 * # # # # # # # # # # # # # # Subakutni i kronični vaginitis Akutni vulvitis (akutna upala stidnice) Subakutni i kronični vulvitis Apsces vulve Ulceracija vagine Ulceracija vulve Druga specificirana upala vagine i vulve Vulvovaginalna ulceracija i upala u bolestima svrstanima drugamo 150159514.2 14 N76.3 14 N76. nespecificirana Bartholinitis Opis Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.senilni (atrofični) vaginitis (N95. Direkcija Zagreb.2+) # # # # # # # # # # # # Klamidijska zdjelična upala u ţene (A56. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 14 N74.1 14 N75.2) Vaginitis BPO .6 14 N76.kronični .HZZO.subakutni Vulvitis BPO Furunkul vulve 14 N76 Druga upala rodnice (vagine) i vulve (stidnice) 14 N76.0 # # Akutni vaginitis (akutna upala rodnice) 14 N76.0 14 N75.8 14 N75 14 N75.4 14 N74. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).Vulvovaginitis: .ms_office 7/63 .8 14 N75.akutni Vulvovaginitis .9 * * OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Gonokokna zdjelična upala u ţene (A54. Isključuje: .BPO .1+) Zdjelični upalni poremećaji ţene u drugim bolestima svrstanima drugamo Bolesti Bartholinove ţlijezde Cista Bartholinove ţlijezde Apsces Bartholinove ţlijezde Druge bolesti glandule Bartholini Bolest Bartholinove ţlijezde.4 14 N76.xls.1 14 N76.3 * 14 N74.

8 14 N80 14 N80. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N77.4) . vulvitis i vulvonaginitis kod .ms_office 8/63 .3+) .2+) Adenomioza 14 N81 Prolaps ţenskih genitala 14 N81.3) Isključuje: .tuberkulozi (A18.0+) .infekcije koju uzrokuje Enterobius vermicularis (B80+) Ulceracija vulve u Behcetovoj bolesti (M35.prolaps maternice (N81.8 14 N80.1+) Vaginitis. Direkcija Zagreb.prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije (N99.herpesvirusne (herpes simplex) infekcije (A60. nespecificirana Opis Ulceracija vulve u: .cistokelom (N81.2-N81.6 14 N80.genitalni prolaps koji komplicira trudnoću i poroĎaj (O34.1) .5 14 N80. vulvitis i vulvovaginitis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo Vulvovaginalna ulceracija i upala u drugim bolestima svrstanima druggamo Endometrioza Endometrioza maternice Endometrioza ovarija Endometrioza tube uterine Endometrioza pelvičnog peritoneuma Endometrioza rektovaginalnog septuma i vagine Endometrioza crijeva Endometrioza koţnog oţiljka Druga endometrioza Endometrioza.kandidijaze (B37.0 14 N80.4 14 N80.2 14 N80.0+) .0 # # Ţenska uretrokela Isključuje: .1 14 N77.xls.9 * * # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Vaginitis.4) 150159514.prolaps i herniju jajnika i jajovoda (N83.HZZO.1 14 N80.uretrokelu s: .0 * # # Ulceracija vulve u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo 14 N77.herpesvirusnoj (herpes simplex) infekciji (A60.3 14 N80.5) .

3) .uretrovaginalna .prolaps rektuma (K62.9 14 N82 14 N82. Direkcija Zagreb.vezikointestinalnu fistulu (N32.4) Prolaps straţnje vaginalne stijenke Isključuje: .Maternični prolaps .2N81.0 # # # # # # Rektokela Drugi prolaps ţenskih genitala Prolaps ţenskih genitala.1 # # Druge fistule ţenskog genito-urinarnog trakta 150159514.uteroureterična .2 14 N81.ureterovaginalna .1 # # Cistokela 14 N81.cervikovezikalna . nespecificiran 14 N81.cistokelu s prolapsom maternice (N81.HZZO.4) Prolaps cerviksa BPO .Prolaps (prednje) vaginalne stijenke BPO Isključuje: .prvoga stupnja .enterokelu s prolapsom maternice (N81.4) Deficijentan perineum .3 14 N81.uterovezikalna 14 N81.drugoga stupnja Procidencija (maternice) BPO .rektokela s prolapsom uterusa (N81.xls. nespecificiran Fistule koje zahvaćaju ţenski genitalni trakt # # Vezikovaginalna fistula 14 N82.ms_office 9/63 .2N81.Maternični prolaps trećega stupnja Prolaps maternice BPO Isključuje: .4 # # # # # # Nepotpuni uterovaginalni prolaps Potpuni uterovaginalni prolaps Uterovaginalni prolaps.5 # # Vaginalna enterokela 14 N81.1) Fistula: .6 14 N81.Stara laceracija mišića zdjeličnoga dna Isključuje: .8 14 N81.2N81. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cistokela s uretrokelom .

jajovoda i širokog ligamenta Torzija: .hematosalpinks s: .hidatidne ciste (Morgagnijeve) Isključuje: . Direkcija Zagreb.ms_office 10/63 . jajovoda i širokog ligamenta Folikularna cista jajnika Cista ţutog tijela (corpus luteum) # # # # Isključuje: .2 14 N83. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N82.hematokolposom (N89.1) Cista Graafova folikula .ovarijsku cistu: .3 14 N82.xls.sindrom policističnih jajnika (E28.5 # # Torzija jajnika. "peteljke" jajnika i jajovoda 14 N83.vaginoperinealna 14 N82.Jednostavna cista jajnika Isključuje: .4 # # # # # # Druge i nespecificirane ovarijske ciste Stečena atrofija jajnika i jajovoda (Falopijeve tube) Prolaps i hernija jajnika i jajovoda 14 N83.hidrosalpinks (N70.2) 14 N83.Hemoragijska folikularna cista (jajnika) Hemoragijska cista ţutog tijela Retencijska cista jajnika .8 # # # # # # Haematosalpinx Hematom širokog ligamenta (ligamentum latum) Drugi neupalni poremećaji jajnika.6 14 N83.neoplastičnu (D27) .razvojnu (Q50.2 14 N82.7) Sindrom razdora širokog ligamenta (AllenMasters) 150159514.8 14 N82. nespecificirana Neupalni poremećaji ovarija.3 14 N83.1) .izmeĎu maternice i trbušne stijenke .HZZO.7 14 N83.9 14 N83 14 N83.0 14 N83.akcesorne tube .4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Fistula izmeĎu rodnice i tankog crijeva # # # # Fistula izmeĎu rodnice i debeloga crijeva Druge fistule ţenskoga intestinalno-genitalnoga trakta Opis Rektovaginalna fistula Intestinouterina fistula Fistula: .1 # # # # # # Fistule izmeĎu ţenskog genitalnog trakta i koţe Druge fistule ţenskoga genitalnog sustava Fistula ţenskoga genitalnoga trakta.7) .hematometrom (N85.5 14 N82.

9 # # # # # # # # # # # # Polip tijela maternice Polip vrata maternice Polip rodnice Polip vulve Polip drugih dijelova ţenskog genitalnog trakta Polip ţenskog genitalnog trakta.8) 14 N85.3 14 N84.hipertrofiju maternice u babinjama (O90.upalnu bolest maternice (N71.neupalne poremećaje cerviksa (N86-N88) .endometrija .polipoidna Hiperplazija endometrija.1 # # # # Glandularna hiperplazija endometrija Adenomatozna hiperplazija endometrija Isključuje: . nespecificiran 14 N85 Drugi neupalni poremećaji maternice.8) Polip: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N83.maternice BPO Isključuje: .-) .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neupalni poremećaji jajnika.BPO .2 14 N84.glandularno cistična (ţljezdano cistična) . jajovoda i širokog # # ligamenta.adenomatozni polip (D28.xls.HZZO.ms_office 11/63 .0) Mukozni polip cerviksa Polip labija 14 N84.0 14 N84.0 14 N85.8 14 N84.-) Hiperplazija endometrija: .cistična . izuzevši vrat 14 N85.1 14 N84.polip posteljice (O90. atipična (adenomatozna) Zadebljana ili uvećana maternica Isključuje: . Direkcija Zagreb.prolaps maternice (N81.polip tijela maternice .2 # # Hipertrofija uterusa 150159514. nespecificirani Opis 14 N84 Polip ţenskoga genitalnog trakta Isključuje: .endometriozu (N80.polipoidnu hiperplaziju endometrija (N85.-) .-) .

4) Isključuje: .neposrednu porodnićku traumu (O71. Direkcija Zagreb.-) Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN).1 # # Erozija i ektropija vrata maternice Displazija vrata maternice # # # # Blaga cervikalna displazija Umjerena cervikalna displazija 150159514.5.8 14 N85.Retroverzija Isključuje: .xls.0 14 N87.karcinom in situ cerviksa (D06.9 # # # # # # Hematometra Drugi specificirani neupalni poremećaji maternice Neupalni poremećaj maternice.subinvoluciju maternice u babinjama (O90.2) .Retrofleksija . O65.s cervicitisom (N72) Isključuje: .Everzija cerviksa Isključuje: .hematometru s hematokolposom (N89.7) Atrofija maternice.6 # # # # Inverzija maternice Intrauterine sinehije (srasline) 14 N85.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # Subinvolucija maternice Naziv Isključuje: Opis . stupanj i Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN) stupanj II 14 N85.8) Anteverzija .4 # # Malpozicija maternice 14 N85.poslijeporoĎajnu inverziju maternice (O71.HZZO.one koje kompliciraju trudnoću i poroĎaj (O34.ms_office 12/63 .7 14 N85.Fibroza maternice BPO Poremećaj maternice.5 14 N85. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N85. stečena . BPO Dekubitalni (trofični) ulkus cerviksa .2) Hematosalpinks s hematometrom Isključuje: . nespecificiran 14 N86 14 N87 14 N87.

upala vagine (N76.-) .1 14 N88.3 14 N88.Ca in situ vagine (D07.0 # # Drugi neupalni poremećaji vrata maternice Leukoplakija vrata maternice 14 N88.9 # # # # # # # # Insuficijencija vrata maternice Hipertrofično izduţenje vrata maternice Drugi specificirani neupalni poremećaji vrata maternice Neupalni poremećaji vrata maternice.3) Isključuje: .onu koja komplicira trudnoću (O34.onu koja pogaĎa fetus ili novoroĎenče (P01.HZZO.senilni (atrofični) vaginitis (N95.2 # # # # Stara laceracija vrata maternice Striktura i stenoza vrata maternice 14 N88.1) Priraslice vrata maternice (adhezije) Isključuje: .3) Isključuje: . nespecificiran 14 N89 Drugi neupalni poremećaji rodnice 150159514.2) .8 14 N88.2) .neposrednu porodničku traumu (O71. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Teška cervikalna displazija BPO Isključuje: .9 # # # # Teška cervikalna displazija nesvrstana drugamo Displazija vrata maternice.xls. nespecificirana 14 N88 14 N88.4 14 N88.neposrednu porodničku traumu (O71.2 14 N87.0) .cervikalnu intraepitelnu neoplaziju (CIN) stupanj III sa spomenutom teškom displazijom ili bez nje (D06.-) Isključuje: . Direkcija Zagreb.trihomonasna leukoreja (iscjedak) (A59.ms_office 13/63 .3) Isključuje: .onu koja komplicira poroĎaj (O65.5) Ispitivanje i tretman (suspektne) cervikalne inkompetencije u ţene koja nije trudna Isključuje: .upalna bolest cerviksa (N72) .polip cerviksa (N84.0) 14 N87.

adhezije .Pesarski ulkus rodnice Isključuje: .Tijesni introitus Isključuje: . nespecificiran 150159514.ms_office 14/63 . O71.2) 14 N89.vaginalnu intraepitelnu neoplaziju (VAIN) trećega stupnja sa spomenutom jakom displazijom ili bez nje (D07.xls.9 # # # # Drugi specificirani neupalni poremećaji rodnice Neupalni poremećaj rodnice. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N89.O71.stenoza Isključuje: .Stari razdor (laceracija) rodnice .neposrednu porodničku traumu (O70.8 14 N89.neperforirani himen (Q52. nespecificirana Leukoplakija vagine Vaginalne: .7-O71. Direkcija Zagreb.HZZO.8) 14 N89.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Blaga (laka) vaginalna displazija Umjerena vaginalna displazija Opis Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) prvoga stupnja Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) drugoga stupnja Teška vaginalna displazija BPO Isključuje: .8) .7 # # # # Čvrst himenski prsten Hematokolpos (haematocolpos) 14 N89.4 # # # # # # Teška vaginalna displazija.3 14 N89.3) Hematokolpos s hematometrom ili hematosalpinksom Leukoreja (bijelo pranje) BPO .2 14 N89.4.5 # # Striktura i atrezija vagine 14 N89.6 14 N89.postoperativne adhezije vagine (N99.2) Rigidni himen .staru laceraciju koja zahvaća mišiće zdjeličnoga dna (N81.0 14 N89. nesvrstana drugamo Displazija vagine.-.

.O71.Krauroza Stenoza vulve Hipertrofija labija Adhezija stidnice (vulve) .Hipertrofija klitorisa Isključuje: .5 14 N90.3 14 N90.3 # # # # # # # # # # # # # # # # Teška vulvarna displazija.neposrednu porodničku traumu (O70. sa ili bez spomena o teškoj displaziji (D07.2 14 N90.upalu stidnice (N76.6 14 N90. oskudna i rijetka menstruacija # # # # # # # # Primarna amenoreja Sekundarna amenoreja Amenoreja. nespecificiran Izostala. Direkcija Zagreb. BPO Menstruacija koja je oskudna i rijetka od početka 14 N90.1) .HZZO.9 14 N91 14 N91. nespecificirana Leukoplakija vulve Atrofija vulve Hipertrofija vulve Vulvarna cista Drugi specificirani neupalni poremećaji vulve i perineuma Neupalni poremećaj vulve i perineuma.1 # # # # Drugi neupalni poremećaji vulve i perineuma (stidnice i meĎice) Blaga (laka) vulvarna displazija Umjerena vulvarna displazija Opis Isključuje: .1 14 N91. nespecificirane drugdje Displazija vulve.4 14 N90.0 14 N90.karcinom "in situ" vulve (D07.0 14 N91.vulvarnu intraepitelnu neoplaziju (VIN) trećega stupnja.8) .7 14 N90.2 14 N91.-) Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) prvoga stupnja Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) drugoga stupnja Teška vulvarna displazija BPO Isključuje: .xls.disfunkciju jajnika (E28.ms_office 15/63 .7-O71.-) Izostala menstruacija (menstruacija nije nastupila) u pubertetu Izostala menstruacija u ţene koja ju je ranije imala Izostala menstruacija.8 14 N90. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N90 14 N90. nespecificirana Primarna oligomenoreja 150159514.1) Distrofija .

1) 14 N92.Pubertetna menoragija .iregularne menstruacije s: .ms_office 16/63 .4 14 N92.klimakterična .3 # # # # Prekomjerna menstruacija u pubertetu Ovulacijsko krvarenje 14 N92.5 # # # # Prekomjerno krvarenje u doba predmenopauze Druga specificirana iregularna (neredovita) menstruacija 14 N92.premenopauzalna Neredovito: .produţenim razmacima ili oskudnim krvarenjem (N91.preklimakterična .4 14 N91. nespecificirana 150159514.HZZO.Pubertetno krvarenje Pravilno (redovito) intermenstruacijsko krvarenje Menoragija ili metroragija .Menoragija BPO .N91.6 # # Neregularna menstruacija. nespecificirana Prekomjerna. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N91.0) Obilne mjesečnice BPO .Menometroragija .5) .1 # # Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim ciklusom 14 N92.0 # # 14 N92.mjesečnica BPO Isključuje: .krvarenje BPO .Nepravilni skraćeni razmaci izmeĎu menstruacijskog krvarenja .skraćenim razmacima ili prekomjernim krvarenjem (N92.Polimenoreja Iregularno krvarenje izmeĎu menstruacija .3.Metroragija Prekomjerno krvarenje povezano s početkom menstruacijskih ciklusa . učestala i nepravilna menstruacija Prekomjerna i učestala menstruacija s pravilnim (regularnim) ciklusom Opis Oskudna i rijetka menstruacija u ţene s prije normalnom mjesečnicom Hipomenoreja BPO Isključuje: .menopauzalna .xls.5 14 N92 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Sekundarna oligomenoreja Oligomenoreja. Direkcija Zagreb.postmenustruacijsko krvarenje (N95.2 14 N92.

6) . nespecificirano Bol i druga stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Intermenstruacijska bol Dispareunija Vaginizam Sindrom premenstrualne napetosti Primarna dismenoreja Sekundarna dismenoreja Dismenoreja.6) Isključuje: .8 14 N94.0 14 N93.6) 14 N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji 150159514.HZZO.6 14 N94.8 14 N93.3 14 N94.9 14 N94 14 N94.neonatalno vaginalno krvarenje (P54.xls.1 14 N94.pseudomenstruaciju (laţnu mjesečnicu) (P54.prekomjerno krvarenje u doba premenopauze (N92.2 14 N94.psihogeni vaginizam (F52.psihogenu dispareuniju (F52.uretritis (N34.0) .osteoporoza (M81.4) .0) .prijevremenu (preuranjenu) menopauzu BPO (E28.0 14 N94.2) .0) Isključuje: .6) Postkoitalno i kontaktno krvarenje Drugo specificirano nenormalno maternično i vaginalno Disfunkcijsko ili funkcionalno uterino ili krvarenje vaginalno krvarenje BPO Nenormalno maternično i vaginalno krvarenje.ms_office 17/63 .postmenopauzalna: . nespecificirana Druga nespecificirana stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Nespecificirano stanje u vezi sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Isključuje: .9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo nenormalno maternično i vaginalno krvarenje Opis Isključuje: .5 14 N94.4 14 N94. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N93 14 N93. Direkcija Zagreb.s patološkom frakturom (M80.

8 14 N95. povezani s menopauzom Isključuje: .3 14 N95. nesanica.Relativna neplodnost Isključuje: . manjak koncentracije.onaj povezan s artificijalnom menopauzom (N95. Direkcija Zagreb.0 # # Postmenopauzalno krvarenje Opis Isključuje: .1 # # Menopauzalna i druga ţenska klimakterična stanja 14 N95.9 # # # # # # # # Postmenopauzalni atrofični vaginitis Stanja povezana s artificijelnom menopauzom Drugi specificirani menopauzalni i perimenopauzalni poremećaji Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi.krvarenje povezano s artificijelnom menopauzom (N95.2) .HZZO.0 # # Ţenska neplodnost Ţenska neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom ovulacije) 150159514.one povezane s artificijelnom menopauzom Senilni (atrofični) vaginitis Isključuje: . glavobolja.relativnu neplodnost (N96) 14 N96 # # Ţena s habitualnim pobačajem 14 N97 14 N97.nemogućnost postizanja trudnoće .xls.3) Simptomi kao vrućina obraza ("valunzi") nagla zajapurenost. ţenska BPO Isključuje: .3) Sindrom nakon arteficijalne menopauze 14 N95.2 14 N95.ms_office 18/63 .sadašnju trudnoću (O26. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N95.sterilnost.s pobačajem u tijeku (O03-O06) Uključuje: . nespecificiran Ispitivanje ili skrb o ţeni koja nije trudna .

4) .1) .BPO .1 # # Ţenska neplodnost tubarnog podrijetla 14 N97.povezana s induciranom ovulacijom 14 N98. nespecificirana Komplikacije umjetne oplodnje od strane: .s patološkom frakturom (M80.3) Striktura uretre nakon kateterizacije 150159514.xls.donora .8 14 N98. nespecificirana Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Infekcija povezana s umjetnom oplodnjom Opis Povezana s priroĎenom anomalijom tube .stanja povezana s artificijelnom menopauzom (N95.stenoza Povezana s priroĎenom anomalijom maternice .9 # # # # Druge komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Komplikacija povezana s umjetnom oplodnjom.1 14 N98.blok .0 # # # # # # # # # # # # Ţenska neplodnost materničnog podrijetla Ţenska neplodnost cervikalnog podrijetla Ţenska neplodnost povezana s muškim čimbenicima Ţenska neplodnost drugog podrijetla Ţenska neplodnost.3 14 N97. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N97.1) .supruga 14 N99 14 N99.osteoporoza nakon odstranjenja jajnika (M81.Tubarni: .HZZO.Neimplantacija jajeta 14 N98. Direkcija Zagreb.9 14 N98 14 N98.4 14 N97.8 14 N97.okluzija .ms_office 19/63 .2 14 N98.3 # # # # # # Hiperstimulacija ovarija Komplikacije pri uvoĎenju oploĎenog jajašca nakon oplodnje in vitro Komplikacije pri uvoĎenju embrija kod prijenosa embrija Hiperstimulacija jajnika: .iradijacijski cistitis (N30.1 # # Poremećaji genitourinarnog sustava nakon postupaka (operacija) nesvrstani drugamo Postoperativna striktura uretre Isključuje: .2 14 N97.

2 # # # # # # Abdominalna trudnoća Tubarna trudnoća Ovarijalna trudnoća 15 O00.3) .intraligamentarna .2 14 N99. nespecificirani Uključuje: .2) 15 O00 Izvanmaternična trudnoća 15 O00.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Postoperativne adhezije rodnice # # # # # # # # # # Prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije Postoperativne zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) Oštećena funkcija vanjskog ušća urinarnoga trakta Opis Drugi postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava Sindrom "rezidualnog" (zaostalog) jajnika Postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava. Isključuje: . upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.HZZO.xls.Tubarni pobačaj Trudnoća: .3 14 N99.malignu hidatidoznu molu (D39. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N99.0 15 O00. nespecificirana 15 O01 Mola hydatidosa 150159514.u trbušnoj stijenci Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.8 15 O00.u vratu maternice .7) Ruptura tube zbog trudnoće .1 15 O00.poroĎaj za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći (O83.4 14 N99. Direkcija Zagreb.rupturu izvanmaternične trudnoće Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.u rogu maternice .-.9 # # # # Ostale izvanmaternične trudnoće Izvanmaternična trudnoća.8 14 N99.ms_office 20/63 .5 14 N99.zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći (O36.-. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08. Isključuje: .

HZZO.0 15 O01.0) Mola: . nespecificirana 15 O02 Ostali abnormalni produkti začeća 15 O02.neostvareni pobačaj s: .ms_office 21/63 .9 # # Mola hidatidoza.u maternici. Isključuje: .fetus papyraceus (O31. BPO .0 # # Odumrlo jajašce i nehidatidozna mola 15 O02. BPO Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.karneozna .odumrlim jajašcem (O02. Direkcija Zagreb.one s: .-) nehidatidoznom (O02.molom: hidatidoznom (O01.0) .xls.Vezikularna mola.0) .mesnata . BPO .9 # # # # Ostali specificirani abnormalni produkti začeća Abnormalni produkt začeća.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Klasična mola hidatidoza # # Nepotpuna i parcijalna hidatidozna mola Opis Potpuna mola hidatidoza Vidi Morfologiju novotvorina! M9103/0 Djelomična hidatiformna mola Vidi Morfologiju novotvorina! M9100/0 Hidatiformna mola BPO . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O01.0) Isključuje: .0) 15 O01. nespecificiran 150159514.odumrlim jajašcem (O02. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.8 15 O02.-) nehidatidoznom (O02.Jajašce s patološkim značajkama Rana fetalna smrt sa zadrţavanjem mrtvog fetusa Isključuje: .molom: hidatidoznom (O01.1 # # Neostvatreni pobačaj (Missed abortion) (Abortus retentus) 15 O02.-.Bolest trofoblasta.

2) Spontani pobačaj. potpuni ili nespecificirani. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Napomena: Nepotpuni pobačaj uključuje zadrţane produkte začeća nakon pobačaja.terapijski pobačaj 15 O03 15 O03.1) Spontani pobačaj. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08.pobačaj Uključuje: .3 15 O03.pobačaj Uključuje: . kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.pobačaj Uključuje: .4 # # # # Spontani pobačaj Spontani pobačaj. potpuni ili nespecificirani. potpuni ili nespecificirani. nepotpuni.1) Spontani pobačaj.xls. bez komplikacija 15 O03. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08.0) Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: .9) Spontani pobačaj. nepotpuni. bez komplikacija Spontani pobačaj.HZZO. nepotpuni.pobačaj Uključuje: .prekid trudnoće . kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08.0) Spontani pobačaj. nepotpuni. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.9 # # # # 15 O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj 150159514.pobačaj Uključuje: .ms_office 22/63 .pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: .6 15 O03. Uključuje: .terapijski . kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. nepotpuni.pobačaj Uključuje: .0 15 O03. potpuni ili nespecificirani.2 # # # # # # 15 O03.8 15 O03.5 15 O03. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.9) Spontani pobačaj.1 15 O03.pobačaj Uključuje: .3O08. potpuni ili nespecificirani.pobačaj Uključuje: .3O08.7 # # # # # # 15 O03. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.2) Spontani pobačaj.legalni . Direkcija Zagreb.

prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski komplikacija .legalni kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.1 # # 15 O04. .xls.legalni nespecificirani.0 # # 15 O04.O08.prekid trudnoće .3. nepotpuni.terapijski pobačaj Uključuje: .terapijski organa (sa stanjima u O08. kompliciran infekcijom genitalnog .9) . nepotpuni. nepotpuni.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.4 # # 15 O04. bez . kompliciran kasnim ili obilnim .terapijski pobačaj 150159514.0) .terapijski sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.legalni ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u . nepotpuni.ms_office 23/63 . Direkcija Zagreb.0) .terapijski kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.terapijski pobačaj Uključuje: .legalni nespecificirani. .prekid trudnoće .1) . nepotpuni.5 # # 15 O04. . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.2 # # 15 O04.terapijski stanjima u O08.terapijski pobačaj Uključuje: . potpuni ili .terapijski O08.terapijski pobačaj Uključuje: .legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj. potpuni ili .terapijski krvarenjem (sa stanjima u O08.legalni kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih .terapijski pobačaj Uključuje: .terapijski pobačaj Uključuje: . s .HZZO.2) .3 # # 15 O04.legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.6 # # Uključuje: .1) .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.

potpuni ili .xls.prekid trudnoće . kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08. nepotpuni.7 # # # # # # 150159514. potpuni ili nespecificirani. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04.4 # # # # # # # # # # 15 O05.8 # # 15 O04. bez komplikacija Ostali pobačaj.6 15 O05.terapijski pobačaj Uključuje: . kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.3-O08.3 15 O05.legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.1) Ostali pobačaj.terapijski pobačaj Ostali pobačaj Ostali pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.0) Ostali pobačaj.O08. Direkcija Zagreb. s ostalim i neoznačenim komplikacijama .terapijski pobačaj Uključuje: .9 15 O05 # # Uključuje: .0 15 O05.2) 15 O05.HZZO. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.0) Ostali pobačaj. potpuni ili .2) Ostali pobačaj.7 # # 15 O04. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.5 15 O05. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08.terapijski nespecificirani. nepotpuni. kompliciran embolijom (sa stanjima u . nepotpuni. nepotpuni. bez komplikacija .terapijski O08.terapijski (sa stanjima u O08.9) .2) . potpuni ili nespecificirani.9) Ostali pobačaj. potpuni ili nespecificirani. potpuni ili .legalni nespecificirani.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.2 15 O05. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. nepotpuni.ms_office 24/63 .legalni nespecificirani.1 15 O05.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.1) Ostali pobačaj.3.

potpuni ili nespecificirani.3 15 O06.8 15 O06. potpuni ili nespecificirani. potpuni ili nespecificirani. nepotpuni. potpuni ili nespecificirani. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08.7 # # # # 15 O06.3O08. nepotpuni.9 # # # # Uključuje: . Direkcija Zagreb.9) Nespecificirani pobačaj.2) Nespecificirani pobačaj.0 15 O06.9) Nespecificirani pobačaj. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.0) Nespecificirani pobačaj.3# # O08. nepotpuni. bez komplikacija Nespecificirani pobačaj. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08.6 15 O06.9) Ostali pobačaj.8 15 O05.2) Nespecificirani pobačaj. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.0) Nespecificirani pobačaj. potpuni ili nespecificirani.3-O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O05.1) Nespecificirani pobačaj.xls. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.ms_office 25/63 . kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08. nepotpuni. bez komplikacija Opis 15 O06. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08.1) Nespecificirani pobačaj.2 # # # # # # 15 O06.4 # # # # 15 O06.HZZO. bez # # komplikacija Nespecificirani pobačaj Nespecificirani pobačaj. potpuni ili nespecificirani.9 15 O06 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostali pobačaj.neuspio pokušaj indukcije pobačaja Isključuje: . potpuni ili nespecificirani.nepotpuni pobačaj (O03-O06) 15 O07 Neuspio pokušaj pobačaja 150159514.1 15 O06. nepotpuni. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.5 # # 15 O06.

Upala zdjelič 15 O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08.9 Neuspio pokušaj pobačaja. bez # # komplikacija Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran embolijom Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran ostalim i nespecificiranim komplikacijama Drugi i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja bez # # komplikacija Opis sa stanjima u O08.2 15 O07. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O07.6 15 O07.9 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .1 sa stanjima u O08.0 sa stanjima u O08.1 sa stanjima u O08.4 15 O07. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 . Upala endometrija (endometritis).1 15 O07. s # # ostalim i nespecificiranim komplikacijama Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.3-O08.Upala perimetrija (perimetritis). Za upotrebu ove kategorije upućuje se na pravila i upute za šifriranje morbiditeta u Svesku 2.5 15 O07. BPO sa stanjima u O08.8 15 O07.2 sa stanjima u O08.9 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.3-O08. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.3 15 O07.ms_office 26/63 . BPO Opaska: Šifra je prije svega namijenjena za šifriranje morbiditeta. nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .0 # # Infekcija genitalnog sustava i zdjeličnih organa nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514. # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. Direkcija Zagreb.7 15 O07.xls.0 15 O07.HZZO.Upala jajnika (ooforitis). # # kompliciran embolijom Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.2 sa stanjima u O08.0 sa stanjima u O08.

masna Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .xls.Oligurija .nespecificirana .Uremija Neravnoteţa elektrolita nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 15 O08.septična ili septopijemična .Sindrom defibrinacije(fibrinoliza). nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .zračna .rvnim ugruškom .pijemična .septični šok (O08.1 # # Kasno ili obilno krvarenje nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08.2 # # Embolija nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće Opis Afibrinogenemija.HZZO.Bubreţno . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08.ms_office 27/63 .tubularna nekroza .Cirkulatorni kolaps .0) Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .Embolija: . Direkcija Zagreb.3 # # Šok nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće 15 O08.plodovom vodom .zatajenje .oslabljenje (akutno) .Intravaskularna koagulacija nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: . nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .5 # # # # Zatajenje bubrega nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Metabolički poremećaji nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514.Šok (postoperativni) Isključuje: .plućna .4 15 O08.

6 15 O08.0 # # 15 O10.ligamentum latuma .HZZO.maternice 15 O08. poroĎaja i babinja Sva stanja u I12 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće.ms_office 28/63 . perforacija.9 # # # # Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: Ostale komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i .2 # # 150159514. kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja 15 O10. poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest srca koja je i prije postojala. poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest bubrega koja je i prije postojala.Infekcija mokraćnog sustava Komplikacija nakon pobačaja i izvanmaternične i Nespecificirana komplikacija nakon stanja molarne trudnoće.vrata maternice .1 # # 15 O10.8 15 O08.Laceracija.crijeva .7 # # # # Oštećenje zdjeličnih organa i tkiva nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Ostale venske bolesti kao komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Opis Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: . kao komplikacija trudnoće. nespecificirana koja se mogu uvrstiti u O00-O07 Uključuje: . Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08.xls. kao komplikacija trudnoće.Srčani zastoj molarne trudnoće . rascjep ili kemijsko oštećenje: .navedena stanja sa prije postojećom proteinurijom Isključuje: . poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala.mokraćnoga mjehura .stanja s povećanom ili superponiranom proteinurijom (O11) Sva stanja u I10 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće. poroĎaja i babinja Sva stanja u I11 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće. poroĎaja i babinja 15 O10 Hipertenzija koja je i prije postojala.periuretralnoga tkiva . kao komplikacija trudnoće.

nespecificirana Stanja u O10. nespecificirana Uključuje: .xls. poroĎaja i babinja.komplicirana povećanom Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa proteinurijom superponiranom proteinurijom . u nespecificiranom razdoblju Hipertenzija u majke.Superponirana preeklampsija Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije Edemi u trudnoći Proteinurija u trudnoći Edemi u trudnoći s proteinurijom Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) bez značajne proteinurije Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) sa značajnom proteinurijom Blaga preeklampsija Teška preeklampsija Preeklampsija.HZZO. BPO Prolazna hipertenzija u trudnoći 150159514.0 15 O15.2 15 O13 15 O14 15 O14.Blaga preeklampsija Isključuje: .0 15 O14..9 15 O16 # # # # # # # # # # Eklampsija Eklampsija u trudnoći Eklampsija u tijeku poroĎaja Eklampsija u babinjama Eklampsija.2 15 O15. nespecificirana .1 15 O12. nespecificirana Eklampsija.4 15 O10. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O10. Direkcija Zagreb.eklampsija s hipertenzijom uzrokovanom trudnoćom ili onom koja je prije postojala Hipertenzija u trudnoći.1 15 O14. postojala. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala kao komplikacija trudnoće.9 # # # # 15 O11 15 O12 15 O12. kao komplikacija trudnoće.0 15 O12. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Sva stanja u I15 navedena kao razlog za Sekundarna hipertenzija koja je i prije postojala kao porodničku skrb za vrijeme trudnoće.3 # # 15 O10.9 # # Opis Sva stanja u I13 navedena kao razlog za Hipertenzivna bolest srca i bubrega koja je i prije porodničku skrb za vrijeme trudnoće.ms_office 29/63 .1 15 O15.konvulzije nakon stanja u O10-O14 i O16 .superponiranu preeklampsiju (O11) Naziv # # # # # # # # # # # # # # 15 O15 15 O15. komplikacija trudnoće.

9 15 O21 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Krvarenje u ranoj trudnoći # # # # # # Prijeteći pobačaj Ostala krvarenja u ranoj trudnoći Krvarenje u ranoj trudnoći.9 # # # # Ostala povraćanja kao komplikacija trudnoće Povraćanje u trudnoći.navedena stanja kao komplikaciju: .2 # # # # Povraćanje u trudnoći s metaboličkim poremećajem Kasno povraćanje u trudnoći Povraćanje u trudnoći.HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O20 15 O20. nespecificirano 15 O22 15 O22. započelo nakon navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje uzrokovano bolešću svrstanom drugamo.0 15 O20. s metaboličkim poremećajima kao: . započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje u trudnoći.xls.dehidracija .7) .-) . blago ili nespecificirano. kao komplikacija trudnoće Upotrebljava se dodatna šifra ako se ţeli označiti uzrok.8 15 O20.poroĎaja i babinja (O087.blagi oblik 15 O21.ms_office 30/63 .porodničku plućnu emboliju (O88.0 # # Povraćanje u trudnoći. BPO 15 O21. Isključuje: . Direkcija Zagreb.0 # # Bolesti vena kao komplikacije trudnoće Proširenje noţnih vena u trudnoći 150159514.-) Proširenje vena u trudnoći.ugljikohidratni deficit .8 15 O21.neravnoteţa elektrolita Prekomjerno povraćanje.pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00-O07. nespecificirano Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis gravidarum) Opis Isključuje: .trudnoću koja završava pobačajem Krvarenje specificirano kao posljedica prijetećeg pobačaja 15 O21. započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće.1 15 O21.O08.

ms_office 31/63 .0 15 O23.4 15 O22.9 15 O23 15 O23. Direkcija Zagreb. BPO .5 15 O23.3 15 O24.Vulvalno Opis 15 O22.HZZO.2 15 O23. BPO 150159514. BPO 15 O22.1 15 O22.8 # # # # # # # # # # # # Proširenje vena u području spolovila u trudnoći Tromboflebitis površinskih vena u trudnoći Tromboflebitis dubokih vena u trudnoći Hemoroidi u trudnoći Tromboza moţdanih vena u trudnoći Ostale venske bolesti kao komplikacije u trudnoći Tromboflebitis noţnih vena u trudnoći Tromboza dubokih vena.3 15 O22.1 15 O23.flebopatija.Vaginalno . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Perinealno .0 15 O24.flebitis.4 15 O24.u poroĎaju i babinjama # # # # # # # # # # # # Dijabetes melitus ovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus neovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus povezan s neishranjenošću koji je i prije postojao Dijabetes melitus koji je i prije postojao.2 15 O22.2 15 O24.1 15 O24. BPO Uključuje: . nespecificiran Dijabetes melitus u trudnoći.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Venska bolest kao komplikacija u trudnoći.5 15 O22.3 15 O23.xls.tromboza.9 15 O24 15 O24. nespecificiran Dijabetes melitus nastao u trudnoći Dijabetes melitus u trudnoći.4 15 O23. prije poroĎaja Tromboza cerebrovenskog sinusa u trudnoći U trudnoći: . nespecificirana Infekcije spolnog sustava u trudnoći Ostala i nespecificirana infekcija mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći Infekcija genitourinarnog sustava u trudnoći. BPO . nespecificirana Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Infekcije bubrega u trudnoći Infekcije mokraćnoga mjehura u trudnoći Infekcije uretre u trudnoći Infekcije ostalih dijelova mokraćnog sustava u trudnoći Infekcija mokraćnog sustava u trudnoći.

0. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O25 15 O26 15 O26.6) Umor i iscrpljenost .bez postojeće trudnoće (N96) 15 O26.0 15 O28.7 # # 15 O26.traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) za vrijeme poroĎaja (O71.ţenu sa habitualnim pobačajem: .1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Neishranjenost u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja prije svega vezanih uz trudnoću # # # # Prekomjerno dobivanje na teţini u trudnoći Slabo dobivanje na teţini u trudnoći Opis Neishranjenost u poroĎaju i babinjama Isključuje: .2 15 O26.edeme u trudnoći (O12.0 15 O26.dijagnostičke nalaze svrstane drugamo .2) Isključuje: .2 # # # # # # Abnormalni nalazi antenatalnog skrininga majke Abnormalni hematološki nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni biokemijski nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni citološki nalaz na antenatalnom skriningu majke 150159514.8 15 O26.hepatorenalni sindrom nakon trudova i poroĎaja (O90. poroĎaju i babinjama Sublukscija simfize (pubisa) u trudnoći.HZZO.1 15 O28.3 15 O26. nespecificirano Hipotenzivni sindrom u leţećem poloţaju Isključuje: . poroĎaju i babinjama 15 O26. O12.4) Isključuje: .5 # # # # # # # # Trudnička skrb za ţenu s habitualnim pobačajem Zaostalo intrauterino kontraceptivno sredstvo u trudnoći Herpes gestationis Hipotenzivni sindrom u majke Poremećaji jetrene funkcije u trudnoći.9 # # Ostala specificirana stanja vezana uz trudnoću Stanje vezano uz trudnoću.ms_office 32/63 .xls.zbrinjavanje majke vezano uz fetus i amnionsku šupljinu i moguće probleme poroĎaja (O30-O48) 15 O28 15 O28.4 15 O26. Direkcija Zagreb.6 # # 15 O26.Bubreţna bolest Isključuje: .Periferni neuritis .s pobačajem u tijeku (O03-O06) .

HZZO.slabost Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog Moţdana anoksija zbog anestezije za vrijeme anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće Toksična reakcija na lokalnu anesteziju za vrijeme trudnoće Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije za vrijeme trudnoće 15 O29 15 O29.4 # # # # # # # # 150159514.Kompresivni kolaps pluća Srčani: Srčane komplikacije zbog anestezije za vrijeme .pobačaja ili izvanmaternične ili molarne Komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće (O Aspiracijski pneumonitis .zastoj trudnoće .8 15 O28.Mendelsonov sindrom Plućne komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O28.2 15 O29.4 15 O28.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Abnormalni ultrazvučni nalaz na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni rendgnenološki nalaz na antenatalnom # # skriningu majke Abnormalni kromosomski i genski nalaz na # # antenatalnom skriningu majke Ostali abnormalni nalazi na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni nalaz na antenatalnom skriningu majke.1 15 O29.3 15 O29.5 15 O28.komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije.xls. # # nespecificiran Opis Uključuje: . Direkcija Zagreb.ms_office 33/63 . BPO3 .komplikacije zbog anestezije za vrijeme: .0 # # 15 O29.Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta. analgezije ili drugog sedativnog sredstva za vrijeme trudnoće Isključuje: .3 15 O28.

odgoĎeni (kasniji) poroĎaj drugog blizanca.ms_office 34/63 .1 15 O31.8 15 O30.8 15 O29.8 # # # # # # # # Komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Fetus papyraceus Nastavljena trudnoća nakon pobačaja jednog ili više fetusa Nastavljena trudnoća nakon intrauterine smrti jednog ili više fetusa Druge komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Višeplodna trudnoća BPO Isključuje: .9 # # # # # # # # # # Višeplodna trudnoća Blizanačka trudnoća Troplodna trudnoća Četveroplodna trudnoća Ostala višeplodna trudnoće Višeplodna trudnoća.xls. trećeg itd.komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću (O31. nespecificirana Isključuje: .s prekidima u poroĎajnim trudovima (O64"Stisnuti" fetus 150159514.1 15 O30.0 15 O31.5 15 O29.6 15 O29.spojene blizance koji uzrokuju disproporciju (O33.2 15 O31. nespecificirana Opis 15 O30 15 O30.2 15 O30.HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O29.nepravilan prikaz jednog ili više fetusa (32.2) .0 15 O30.-) 15 O31 15 O31.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostale komplikacije zbog spinalne i epiduralne # # anestezije za vrijeme trudnoće # # # # # # Neuspjela ili oteţana intubacija za vrijeme trudnoće Ostale komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće Komplikacija zbog anestezije za vrijeme trudnoće.5) .7) . Direkcija Zagreb. (O63.

Direkcija Zagreb.navedena stanja s prekidima u trudovima (O65-O66) 15 O32 15 O32. nespecificiranog Uključuje: .6 15 O32.kosi Izostanak spuštanja glavice preko ruba Zbrinjavanje majke zbog stava glavice visokog za termin zdjelice Zbrinjavanje majke zbog višeplodne trudnoće s nepravilnim stavom jednog ili više fetusa Zbrinjavanje majke zbog kombiniranog nepravilnog stava fetusa majke zbog drugog nepravilnog stava Zbrinjavanje fetusa Zbrinjavanje majke zbog nepravilnog stava fetusa.0 15 O32.HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .2 15 O32.poprečni .5 15 O32.navedena stanja kao razlog za opservaciju. čelom i tjemenom 15 O32.xls.navedena stanja s prekidom trudova (O65O66) 15 O33 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije 150159514. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .9 # # # # # # # # # # # # # # Poloţaj fetusa: .8 15 O32.1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog utvrĎenog ili suspektnoga nepravilnog stava fetusa Zbrinjavanje majke zbog nestabilna poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava zatkom Zbrinjavanje majke zbog poprečnog i kosog poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava licem.4 15 O32. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke.navedena stanja kao razlog za opservaciju. ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .3 15 O32.ms_office 35/63 .

BPO Suţena zdjelica koja uzrokuje disproporciju.akralni teratom . ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .HZZO.6 # # # # Disproporcija uzrokovana normalno oblikovanim fetusom .ms_office 36/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O33.Fetalna disproporcija.Suţenje izlaza zdjelice 15 O33.ascites . BPO Uključuje: . hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke.0 15 O33. BPO .meningomijelokela .3 15 O33.Fetopelvična disproporcija.navedena stanja s prekidom trudova 15 O34 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti zdjeličnih organa 150159514.2 15 O33. BPO Suţenje ulaza zdjelice koje uzrokuje disproporciju Suţenje središnjega prostora zdjelice .Fetalni: .xls.8 15 O33.5 15 O33. BPO 15 O33. Direkcija Zagreb.9 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane drugim deformitetima fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije izazvane ostalim uzrocima Zbrinjavanje majke zbog disproporcije.7 15 O33.hidrops .1 15 O33.4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # deformitetom zdjeličnih kostiju Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # jednakomjerno suţenom zdjelicom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem ulaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem izlaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane i od # # majke i od fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane neuobičajeno velikim fetusom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane hidrocefalijom fetusa Opis Zdjelični deformitet koji uzrokuje disproporciju.navedena stanja kao razlog za opservaciju.tumor Cefalopelvična disproporcija. nespecificirane Spojeni blizanci .

HZZO.dvostruke maternice . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O34.strikture ili stenoze vrata maternice maternice .ms_office 37/63 .polipa tijela maternice .xls.polipa vrata maternice .retroverzije 150159514.5 # # Isključuje: Zbrinjavanje majke zbog oţiljka maternice uzrokovanog .4) Zbrinjavanje majke zbog oţiljka uzrokovanog prijašnjim carskim rezom 15 O34.tumora vrata maternice Zbrinjavanje majke zbog: .fibroma maternice Isključuje: .prijašnjih kirurških zahvata na vratu maternice Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti vrata .1 # # Zbrinjavanje majke zbog tumora tijela maternice 15 O34. BPO (O75.inkarceracije Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti .Shirodkarova šava Zbrinjavanje majke zbog: .dvoroge maternice Zbrinjavanje majke zbog: .7) Zbrinjavanje majke zbog s napomenom o insuficijenciji vrata maternice ili bez nje): .prolapsa maternice u trudnoći .2 # # 15 O34.zbrinjavanje majke zbog tumora vrata maternice (O34. Direkcija Zagreb.0 # # Zbrinjavanje majke zbog priroĎene malformacije maternice Opis Zbrinjavanje majke zbog: .3 # # 15 O34.vaginalni poroĎaj nakon prijašnjega carskog prijašnjom operacijom reza.4 # # 15 O34.serklaţe Zbrinjavanje majke zbog insuficijencije vrata maternice .

ms_office 38/63 .prijašnjih kirurških zahvata na vulvi ili perineumu . (stečene) .8 15 O34.rigidnog dna zdjelice Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti zdjeličnih organa.strikture rodnice .9 # # # # 150159514.prijašnjeg zahvata na dnu zdjelice .7 # # 15 O34."venter propendens" Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti zdjeličnih .prijašnjih kirurških zahvata na rodnici .podijeljene rodnice (vagina septa) .tumora vulve Isključuje: . nespecificirane Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti vulve i perineuma 15 O34.tumora rodnice Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Zbrinjavanje majke zbog: .zbrinjavanje majke zbog proširenja vulvarnih i perinealnih vena u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog: .6 # # Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti rodnice Zbrinjavanje majke zbog: . Direkcija Zagreb.rigidnog perineuma .xls.Zbrinjavanje majke zbog proširenja rodničnih vena u trud 15 O34.rektokele organa .stenoze rodnice (priroĎene).HZZO.fibroze perineuma .cistocele .

3 15 O35.navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.anencefaliju .kromosomske abnormalnosti fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na (O35.6 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa lijekovima Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa zračenjem 150159514.kromosomske abnormalnosti fetusa (O35.HZZO.spinu bifidu Isključuje: . hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili dovršenje trudnoće Isključuje: .1) oštećenje fetusa uzrokovano infekcijom u majke: . Direkcija Zagreb.5 15 O35.2 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na malformaciju središnjega ţivčanog sustava u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na kromosomske abnormalnosti u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na hereditarne bolesti fetusa 15 O35.citomegalovirusom .ms_office 39/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .1 15 O35.0 15 O35.xls.4 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano virusnom bolesti u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa alkoholom Isključuje: .zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije (O33.poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) zbog terapijskog davanja lijekova (O68.virusom rubeole Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano navikavanjem na lijekove (drug addiction) Isključuje: .-) 15 O35.1) 15 O35 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti i oštećenja fetusa 15 O35.-) Zbrinjavanje majke zbog sumnje na: .

nespecificirano Uključuje: .1) Naziv 15 O36 15 O36.ms_office 40/63 .amniocentezom .intrauterinim kontraceptivnim sredstvom uzrokovano ostalim medicinskim postupcima .listeriozom u majke i oštećenje fetusa .xls.7 # # 15 O35.8 15 O35.1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog drugih poznatih ili suspektnih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog Rh izoimunizacije Zbrinjavanje majke zbog druge izoimunizacije 15 O36.intrauterinim kirurškim zahvatom Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: Zbrinjavanje majke zbog sumnje na drugu abnormalnost .0 15 O36.hematološkim ispitivanjem Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa .bez povezanosti s izoimunizacijom Isključuje: .-) .poroĎajne trudove i poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) (O68.sindrom placent Anti-D (Rh) protutijela . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O35.4 # # Zbrinjavanje majke zbog intrauterine smrti 150159514.3 # # # # Zbrinjavanje majke zbog fetalnog hidropsa Zbrinjavanje majke zbog znakova fetalne hipoksije 15 O36. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za dovršenje trudnoće Isključuje: . Direkcija Zagreb.neostvareni pobačaj (missed abortion) (O02.BPO .9 # # # # Opis Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: .navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.HZZO.Rh inkompatibilnost (s fetalnim hidropsom) ABO izoimunizacija .postupkom biopsije .Izoimunizacija BPO (s fetalnim hidropsom) Hydrops fetalis .toksoplazmozom u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na abnormalnost i oštećenje fetusa.2 15 O36.

fetusa malenog za dob (small for dates) Zbrinjavanje majke zbog fetusa.9 15 O42 15 O42. Direkcija Zagreb.0 15 O42.Chorioamnionitis .11 15 O42. nespecificiran Hydramnion Isključuje: .s terapijski odgoĎenim trudovima (O42.xls.5 15 O36.12 # # # # # # Infekcija amnionske vreće i ovojnica Ostali specificirani poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Poremećaj amnionske tekućine i ovojnica. početak trudova nakon Isključuje: 24 sata . početak trudova nakon više od 7 dana 150159514. velikog za dob (large for dates) # # Oligohidramnion 15 O41.0 # # # # # # # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog prekomjerna rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih specificiranih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog problema fetusa.9 15 O40 15 O41 15 O41. početak trudova nakon 17 dana Prijevremena ruptura ovojnica.ms_office 41/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O36.2) Prijevremena ruptura ovojnica.-) Oligohidramnion bez spomena o rupturi ovojnica Amnionitis . početak trudova unutar 24 sata Prijevremena ruptura ovojnica.8 15 O41.1 15 O42.prijevremenu rupturu ovojnica (O42.1 15 O41. utvrĎeno ili suspektno.7 15 O36.HZZO.Placentitis # # # # # # Prijevremena ruptura ovojnica Prijevremena ruptura ovojnica.Membranitis .male teţine (fetusa) za dob (light for dates) .6 15 O36.8 15 O36.placentarne insuficijencije . nespecificiranog Polyhydramnion Ostali poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Opis Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne: .

8 15 O43.xls.totalna Isključuje: .0 # # # # # # Ostali poremećaji posteljice Placentarni poremećaj.maternofetalna .marginalna . bez krvarenja Nisko usaĎena posteljica.0 15 O43.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv trudovi odloţeni Prijevremena ruptura ovojnica.9 15 O44 15 O44. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O42. # # terapijski # # Prijevremena ruptura ovojnica.Placenta previja BPO ili s krvarenjem: .1 # # # # Sindrom placentarne transfuzije Malformacije posteljice 15 O43. BPO Placenta circumvalata Placenta accreta Placenta increta Placenta percreta Placentarna: .fetomaternalna .-) Transfuzija: . nespecificirana Opis 15 O43 Poremećaji posteljice (placente) 15 O43.parcijalna .placentu previju (O44.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45. bez krvarenja Isključuje: .HZZO.infarkcija Nisko usaĎena posteljica.disfunkcija .-) .4) 15 O44.2 15 O42. nespecificiran Placenta previja Placenta previja. Direkcija Zagreb.5) .2 # # Patološki urasla posteljica 15 O43. BPO ili s krvarenjem .zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa uzrokovana placentarnom insuficijencijom (O36.ms_office 42/63 .poroĎaj kompliciran krvarenjem iz vasa praevia (O69.1 # # Placenta previja s krvarenjem 150159514."od blizanca k blizancu" Abnormalna posteljica.

hiperfibrinolizom .8 15 O46.placenta praevia (O44. tjednu trudnoće ili nakon njega Laţni trudovi.ms_office 43/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O45 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Prijevremano odljuštenje posteljice (abruptio placentae) Opis Prijevremeno odvajanje posteljice s prekomjernim krvarenjem povezanim sa: .diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .krvarenje u poroĎaju koje nije svrstano drugamo (067.afibrinogenemijom .krvarenje u ranoj trudnoći (O20. nespecificirani Produţena trudnoća Prijevremeni poroĎaj Laţno prenesena trudnoća (post-dates) .-) .diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .0 15 O45.hipofibrinogenemijom 15 O45. BPO Isključuje: .hiperfibrinolizom .1 15 O47.9 15 O48 15 O60 # # # # # # # # # # # # # # # # Krvarenje prije poroĎaja sa premećajem koagulacije Druga krvarenja prija poroĎaja Krvarenje prije poroĎaja.HZZO.xls.8 15 O45.9 15 O47 15 O47. nespecificirano Laţni trudovi Laţni trudovi prije navršenog 37.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.afibrinogenemijom .0 15 O47.-) . tjedna trudnoće 150159514. nespecificirano 15 O46 Krvarenje prije poroĎaja koje nije svrstano drugamo 15 O46.hipofibrinogenemijom Abruptio placentae.9 # # # # # # Prijevremeno odljuštenje posteljice s poremećajem koagulacije Drugo prijevremeno odljuštenje posteljice Prijevremeno odljuštenje posteljice.-) . Direkcija Zagreb.-) Krvarenje prije poroĎaja (obilno) povezano s: . tjedna trudnoće Laţni trudovi u navršenom 37.0 15 O46.Prenesena trudnoća (post-term) Početak (spontani) poroĎaja prije navršenog 37.

Distocija maternice.Tetanijske kontrakcije .Hipertonična disfunkcija maternice .oksitocina .2 15 O62.0 # # # # # # Neuspješna indukcija poroĎaja instrumentima Druga neuspješna indukcija poroĎaja Neuspješna indukcija poroĎaja.Tromost (inercija) maternice. BPO .4 15 O62.1 15 O61.Kontrakcije maternice u obliku pješčanog sata .1 # # Sekundarno tromi trudovi (sekundarna inercija) 15 O62.distoc 150159514. BPO Kontrakcijski prsten (distocija) . nekoordinirane i produţene kontrakcije maternice Druge nepravilnosti jačine trudova Isključuje: .mehanički .Primarna hipotonična disfunkcija maternice Zastoj aktivnog razdoblja trudova .8 # # # # Hipertonične. BPO 15 O62.ms_office 44/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O61 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspješna indukcija poroĎaja Opis Neuspješna indukcija s pomoću: .prostaglandina Neuspješna indukcija: .Sekundarna hipotonična disfunkcija maternice Atonija maternice .xls.8 15 O61. nespecificirana Nepravilnosti jačine trudova # # Primarno tromi trudovi (primarna inercija) 15 O62. Direkcija Zagreb.HZZO.kirurški 15 O61.9 15 O62 15 O62.3 # # # # Druga tromost maternice (inertia uteri) Ubrzani (nagli) trudovi Izostanak dilatacije vrata maternice .Neujednačeni trudovi .Slabe kontrakcije .Nepravilni trudovi .Nekoordinirani trudovi .Nekoordinirana aktivnost maternice .0 # # Neuspješna indukcija poroĎaja lijekovima 15 O61.Hipotonična disfunkcija maternice.

2 15 O65. BPO Dugotrajni poroĎaj # # # # # # # # Produţeno prvo poroĎajno doba Produţeno drugo poroĎajno doba OdgoĎeni poroĎaj drugog blizanca.ramena distocija (O66.0) .3 # # # # # # # # # # # # # # # # Zapreka raĎanja zbog stava ramenom Zapreka raĎanja zbog kombiniranog poloţaja fetusa Zapreka raĎanja zbog drugog nepravilnog poloţaja i nepravilnog stava fetusa Zapreka raĎanja zbog nepravilnoga poloţaja i nepravilnog stava fetusa.xls.okcipitosakralnog Zapreka raĎanja zbog nepotpune rotacije glavice fetusa . trećeg itd. Direkcija Zagreb. Dugotrajni poroĎaj.0) Zapreka raĎanja zbog stava bradom 15 O64.ms_office 45/63 .1 15 O63.8 15 O64. nespecificiranog Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog deformiteta zdjelice Zapreka raĎanja zbog jednakomjerno suţene zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja ulaza zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja sredine i izlaza zdjelice 150159514.4 15 O64. nespecificiran Zapreka raĎanja zbog nepravilna poloţaja i stava fetusa Opis Produţeni poroĎaj. BPO 15 O64.okcipitotransverzalnog Zapreka raĎanja zbog stava zatkom Zapreka raĎanja zbog stava licem Zapreka raĎanja zbog stava čelom Ispadanje ručice Isključuje: .5 15 O64.0 15 O63.HZZO.9 15 O63 15 O63.0 15 O64.uklještenje ramena (O66.okcipitoilijačnog .0 15 O65.9 15 O64 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Nepravilnosti jačine trudova.okcipitoposteriornog .9 15 O65 15 O65.Zapreka raĎanja zbog ustrajnog stava glavice: .1 15 O64. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O62.2 15 O64.1 15 O65.3 # # # # # # # # Duboki poprečni stav glavice .2 15 O63.

maternalna BPO Uklještenje ramena Naziv 15 O66.spojenih blizanaca .hidropsa .2nespecificirane O66. nespecificirana Neuspješna primjena vakuum ekstraktora i forcepsa.Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice.8 # # # # 15 O66.BPO .meningomijelokele .5 15 O66.3) Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčinih zdjeličnih Zapreka raĎanja zbog stanja navedenih u organa O34.fetalna BPO .fetalnog: .xls.4 # # # # Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti fetusa Neuspješna indukcija poroĎaja. Direkcija Zagreb.sakralnog teratoma .2 # # # # # # # # # # # # # # Opis Isključuje: Zapreka raĎanja zbog fetopelvične disproporcije.0 15 O66. s posljedičnim poroĎajem forcepsom ili carskim rezom Distocija: .3 15 O66.tumora .HZZO.hidrocefaličnog fetusa Neuspješna indukcija (poroĎaja) s posljedičnim poroĎajem carskim rezom Neuspješna primjena ventuze ili forcepsa. nespecificirane Ostale zapreke raĎanja Zapreka raĎanja zbog ramene distocije Zapreka raĎanja zbog isprepletenih blizanaca Zapreka raĎanja zbog neuobičajeno velikog fetusa Distocija zbog: .9 # # Zapreka raĎanja.ascitesa .1 15 O66.distociju zbog abnormalnosti fetusa (O66. .8 15 O65.5 15 O65. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O65. nespecificirana Ostale specificirane zapreke raĎanja 15 O66.ms_office 46/63 .4 15 O65. nespecificirana 150159514.9 15 O66 15 O66.

-) Krvarenje u poroĎaju (prekomjerno) povezano s: .-) .2 # # # # # # PoroĎaj kompliciran poremećajem srčanog rada fetusa PoroĎaj kompliciran mekonijem u amnionskoj tekućini PoroĎaj kompliciran poremećajem srčane frekvencije s mekonijem u anmionskoj tekućini 15 O68.diseminiranom intravaskularnom koagulacijom . koje nije svrstano drugamo 15 O67.acidemija patnje .s poremećajem srčane frekvencije (O68.bradikardija .3 # # 15 O68.s mekonijem u amnionskoj tekućini (O68.9 # # # # # # Krvarenje u poroĎaju s poremećajem koagulacije Drugo krvarenje u poroĎaju Krvarenje u poroĎaju.ms_office 47/63 .hiperfibrinolizom .prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.8 # # Abnormalna fetalna: PoroĎaj kompliciran biokemijskim pokazateljima fetalne .fetalnu patnju u poroĎaju zbog davanja lijekova Fetalna: .nepravilni srčani rad .tahikardija Isključuje: .0 15 O68. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O67 PoroĎaj kompliciran krvarenjem.1 15 O68. nespecificirano Opis Isključuje: .0 15 O67.afibriniogenemijom .elektrokardiografski (skalp-elektrode) PoroĎaj kompliciran drugim pokazateljima fetalne patnje .HZZO.hipofibrinogenemijom Prekomjerno krvarenje u poroĎaju Uključuje: .xls.-) .2) Isključuje: .-) . Direkcija Zagreb.2) 15 O68 PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) 15 O68.krvarenje nakon poroĎaja (O72.acido-bazna ravnoteţa Pokazatelj fetalne patnje: .krvarenje prije poroĎaja BPO (O46.ultrazvučni (abdominalni CTG) 150159514.placentu previju (O44.8 15 O67.

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 15 O68.9 15 O69 15 O69.0 15 O69.1

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom, nespecificiran PoroĎaj kompliciran komplikacijama pupčane vrpce # # # # PoroĎaj kompliciran prolapsom pupkovine PoroĎaj kompliciran pupkovinom oko vrata (fetusa), s kompresijom

Opis

15 O69.2 15 O69.3 15 O69.4

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran drugim zapletajima pupkovine PoroĎaj kompliciran kratkom pupkovinom PoroĎaj kompliciran s vasa praevia

Zapletanje pupčanih vrpci blizanaca u monoamnionskoj vreći - Čvor na pupčanoj vrpci Krvarenje iz vasa praevia Pupčana vrpca: - nagnječenje - hematom - Tromboza krvnih ţilica pupčane vrpce

15 O69.5 15 O69.8 15 O69.9

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran vaskularnim oštećenjem Pupčane vrpce PoroĎaj kompliciran drugim komplikacijama pupčane vrpce Trudovi i poroĎaj komplicirani komplikacijom pupčane vrpce, nespecificiranom

Uključuje: - laceraciju nakon epiziotomije Isključuje: - porodničku visoku vaginalnu laceraciju, izoliranu (O71.4) Perinealna laceracija, ruptura ili razdor (uključuje) (u tijeku raĎanja): - frenulum - labia - koţu - meĎicu - rodnicu - vulvu

15 O70

Laceracija meĎice (perineuma) u tijeku raĎanja

15 O70.0

#

#

Laceracija perineuma prvoga stupnja u tijeku raĎanja

150159514.xls.ms_office

48/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.0, uključujući (u tijeku raĎanja): - dno zdjelice - perinealne mišiće - mišiće rodnice Isključuje: - laceraciju koja uključuje analni sfinkter (O70.2) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.1, uključujući (u tijeku raĎanja): - analni sfinkter - rektovaginalni septum - sfinkter, BPO

15 O70.1

#

#

Laceracija perineuma drugoga stupnja u tijeku raĎanja

15 O70.2

#

#

15 O70.3 15 O70.9 15 O71 15 O71.0 15 O71.1 15 O71.2 15 O71.3

# #

# #

Isključuje: - laceraciju koja uključuje analnu ili rektalnu Laceracija perineuma trećega stupnja u tijeku raĎanja sluznicu (O70.3) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.2, uključujući (u tijeku raĎanja): - analnu sluznicu Laceracija perineuma četvrtoga stupnja u tijeku raĎanja - rektalnu sluznicu Laceracija perineuma u tijeku raĎanja, nespecificirana Druga porodnička ozljeda Uključuje: - oštećenje instrumentima Ruptura maternice za koju nije utvrĎeno da je nastala prije početka trudova Prstenasto otkinuće ušća maternice Laceracija rodnične stijenke, bez spomena o perinealnoj laceraciji Isključuje: - s perinealnom laceracijom (O70.-)

# # # #

# # # #

Ruptura maternice prije početka poroĎaja Ruptura maternice u tijeku poroĎaja Inverzija maternice nakon poroĎaja Porodnička laceracija ušća maternice

15 O71.4

#

#

Porodnička visoka laceracija rodnice, izolirana

150159514.xls.ms_office

49/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

15 O71.5

#

#

Druge porodničke ozljede zdjeličnih organa

15 O71.6

#

#

Porodničko oštećenje zdjeličnih zglobova i ligamenata

15 O71.7 15 O71.8 15 O71.9 15 O72

# # #

# # #

Porodnički hematom zdjelice Druge specificirane porodničke ozljede Porodnička ozljeda, nespecificirana Krvarenje nakon poroĎaja

Opis Porodničke ozljede: - mokraćnog mjehura - uretre Otrgnuće unutrašnje simfizne hrskavice - Oštećenje kokcigealnog nastavka - Traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) Porodnički hematom: - meĎice - rodnice - stidnice

15 O72.0 15 O72.1

# #

# #

Krvarenje u trećoj dobi Drugo krvarenje neposredno nakon poroĎaja

15 O72.2

#

#

Kasno i sekundarno krvarenje nakon poroĎaja

15 O72.3 15 O73 15 O73.0 15 O73.1

# # #

# # #

Poremećaji koagulacije nakon poroĎaja Zaostala posteljica i ovojnice, bez krvarenja Placenta retenta, bez krvarenja Zaostali dijelovi posteljice i ovojnica, bez krvarenja

Uključuje: - krvarenje nakon roĎenja fetusa ili dojenčeta Krvarenje povezano sa zaostalom, prionulom ili adherentnom posteljicom - Zaostala posteljica, BPO Krvarenje nakon roĎenja posteljice - Krvarenje nakon poroĎaja (atonično), BPO Krvarenje povezano sa zaostalim dijelovima posteljice ili ovojnica - Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, BPO Postpartalna: - afibrinogenemija - fibrinoliza

15 O74

Komplikacije anestezije u tijeku poroĎaja

Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, bez krvarenja Uključuje: - Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije, analgezije ili drugih sedativa u tijeku poroĎaja

150159514.xls.ms_office

50/63

8 15 O74.2 15 O75. Direkcija Zagreb.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u tijeku poroĎaja Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u tijeku poroĎaja Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Neuspješna ili oteţana intubacija u tijeku poroĎaja Druge komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacija zbog anestezije u tijeku poroĎaja.u babinjama: .-) .1 # # # # Aspiracijski pneumonitis zbog anestezije u tijeku poroĎaja Druge plućne komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O74.0 15 O74.Mendelsonov sindromu Kompresivni kolaps pluća zbog anestezije u tijeku poroĎaja Srčani: .4 15 O74. BPO3 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O74.ms_office 51/63 .sepsu (O85.infekciju (O86.BPO Septikemija u tijeku poroĎaja 150159514.7 15 O74.3 15 O74. nespecificirana Opis Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.5 15 O74.-) Porodnički šok. nesvrstana drugamo Druge infekcije u tijeku poroĎaja Isključuje: .3 # # # # # # # # Ostale komplikacije poroĎaja. nesvrstane drugamo Distres majke u tijeku poroĎaja Šok za vrijeme ili nakon poroĎaja Povišena temperatura u tijeku poroĎaja.0 15 O75.xls.HZZO.zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O75 15 O75.zastoj .6 15 O74.2 15 O74.1 15 O75.

-) 15 O75.zatajenje .Moţdana anoksija Isključuje: .4 15 O75. sa ili bez epiziotomije normalan poroĎaj 15 O81 15 O81.-) . uključujući poroĎaj BPO: .HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nakon carskog reza ili drugih porodničkih kirurških zahvata ili postupaka. nespecificiran Jednoplodno raĎanje forcepsom i vakuumskim ekstraktorom RaĎanje s niskom primjenom forcepsa RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru Uključuje: .6 15 O75.0 15 O81. Direkcija Zagreb.ms_office 52/63 .8 15 O80.5) 150159514.slučajeve sa minimalnom pomoći ili bez pomoći.porodničke (kirurške) rane: Isključuje: . BPO Isključuje: .7 15 O75. nespecificirana 15 O75.0 15 O80.xls.Srčani: .spontanu prijevremenu rupturu ovojnica (O42.8 15 O75.9 # # # # # # # # # # Jednoplodni spontani poroĎaj Spontani poroĎaj glavicom (tjemenom) Spontani poroĎaj zatkom Drugi jednoplodni spontani poroĎaj Jednoplodni spontani poroĎaj.1 15 O80.zastoj .9 # # # # # # # # 15 O80 15 O80.neuspješnu primjenu vakuumskog ekstraktora ili forcepsa (O66.komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja (O74.1 # # # # # # Spontani poroĎaj.5 # # # # Druge komplikacije porodničkih kirurških zahvata i postupaka OdgoĎeno raĎanje nakon artificijelne rupture ovojnica OdgoĎeno raĎanje nakon spontane ili nespecificirane rupture ovojnica Vaginalno raĎanje nakon prijašnjeg carskog reza Druge specificirane komplikacije poroĎaja Komplikacija poroĎaja.

nespecificirano Drugo jednoplodno raĎanje uz pomoć Ekstrakcija zatka Drugo raĎanje zatkom uz pomoć ruku Drugo raĎanje uz pomoćne postupke RaĎanje za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći RaĎanje zatka BPO Okret s ekstrakcijom RaĎanje ventuzom Opis RaĎanje forcepsom i ventuzom Ponovljeni carski rez.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru s # # rotacijom # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo i nespecificirano raĎanje forcepsom RaĎanje vakuumskim ekstraktorom RaĎanje kombinacijom forcepsa i vakuumskog ekstraktora Jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje elektivnim carskim rezom RaĎanje hitnim carskim rezom RaĎanje histerektomijom (Caesarean hysterectomy) Ostalo jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje carskim rezom.1 15 O82. nespecificirano Ako se ţeli.0 15 O83.9 # # # Destruktivne operacije pri raĎanju Drugo specificirano raĎanje uz pomoć ruku Jednoplodno raĎanje uz pomoć. svi carskim rezom Drugi višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj kombinacijom metoda 150159514. 15 O84 15 O84.1 15 O84.4 15 O81.0 15 O84. svi spontani Višeplodni poroĎaj.8 # # # # # Višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj.3 15 O81.0 15 O82.ms_office 53/63 .4 15 O83.8 15 O82.2 15 O84.xls.8 15 O83.2 15 O82. BPO 15 O83.2 15 O83. svi forcepsom ili vakuumekstraktorom Višeplodni poroĎaj. Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O81. nespecificirano Kleidotomija (da bi se omogućio poroĎaj) .5 15 O82 15 O82.1 15 O83.Embriotomija (da bi se omogućio poroĎaj) RaĎanje uz pomoć.2 15 O81. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (O80-O83) za označavanje načina roĎenja svakog fetusa ili dojenčeta.HZZO.9 15 O83 15 O83.Kraniotomija (da bi se omogućio poroĎaj) .

septikemiju u tijeku poroĎaja (O75 Isključuje: Druge infekcije u babinjama . Direkcija Zagreb.3 # # # # # # # # 15 O86.endometritis .HZZO. N15.xls.2 15 O86.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # Višeplodni poroĎaj.2) 15 O85 15 O86 # # 15 O86.0 15 O86. N30.3) Sepsa u babinjama (puerperalna sepsa) .povišenu temperaturu u tijeku poroĎaja (O75.0 Infekcije urinarnog sustava nakon poroĎaja nakon poroĎaja Infekcije genitourinarnog sustava u Druge infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja babinjama. N39.povišena temperatura BPO Isključuje: .4 15 O86. BPO U babinjama (puerperalna): .8 # # # # Povišena temperatura nepoznatoga podrijetla nakon poroĎaja Druge specificirane infekcije u babinjama 150159514.rane carskog reza Infekcije porodničke kirurške rane . nespecificiran Puerperalni: .vrućicu u babinjama (O85) . Isključuje: .Upala rodnice (vaginitis) Stanja u N10-N12.peritonitis .infekcija BPO .septikemija Opis Ako se ţeli. N34.3) Infekcija (nakon poroĎaja): . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O84.1 15 O86.-.perinealne rane Upala vrata maternice (cervicitis) Druge infekcije genitalnog sustava nakon poroĎaja .porodničku pijemičnu i septičnu emboliju (O88.ms_office 54/63 .-.infekciju u tijeku poroĎaja (O75.groznica . moţe se upotrijebiti dodatna šifra (B95-B97) za označavanje uzročnika.

ms_office 55/63 .1 15 O87. BPO .Tromboflebitis zdjeličnih vena.0 # # Bolesti vena kao komplikacije babinja Tromboflebitis površinskih vena u babinjama 15 O87.plućnu emboliju u tijeku trudnoće.2) 15 O88 15 O88.8 # # # # # # # # # # Porodnička embolija Porodnička zračna embolija Embolija plodovom vodom Porodnička embolija krvnim ugruškom Porodnička pijemična i septična embolija Druga porodnička embolija Porodnička (plućna) embolija.2 15 O87. BPO Masna embolija u babinjama 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .porodničku plućnu emboliju (O88.emboliju kao komplikaciju pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00O07.xls.HZZO. nakon poroĎaja 15 O87 15 O87.-) Tromboza dubokih vena. Direkcija Zagreb.3 15 O88.1 15 O88. BPO Venska bolest kao komplikacija babinja.u tijeku poroĎaja i babinja Isključuje: .8 # # # # # # # # Tromboflebitis dubokih vena u babinjama Hemoroidi u babinjama 15 O87. poroĎaja ili babinja Tromboza moţdanih vena u babinjama Isključuje: .9 # # Tromboza cerebrovenskog sinusa u babinjama Proširenje vena spolovila u babinjama Ostale venske bolesti kao komplikacije babinja (varices genitalis) Puerperalni: .flebitis.Puerperalna (plućna) embolija.tromboza. BPO Uključuje: .venske bolesti kao komplikacije trudnoće (O22.2 15 O88. nakon poroĎaja .0 15 O88.flebopatija.3 15 O87. nespecificirana . BPO .O08.-) .

ms_office 56/63 .2 15 O89.Mendelsonov sindrom .1 15 O90.Kompresivni plućni kolaps Srčani: .epiziotomije .HZZO. nespecificirana Komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo Rascjep rane carskog reza Opis Uključuje: . BPO .Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije. Direkcija Zagreb.8 15 O89.Sekundarni perinealni razdor Stanja u I42.0 # # Plućne komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89.9 15 O90 15 O90.2 15 O90.3 15 O89.zastoj . analgezije ili drugih sedativa u tijeku babinja Aspiracijski pneumonitis .Hepatorenalni sindrom nakon poroĎaja 150159514.perinealne laceracije .xls.3 15 O90.0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u babinjama Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u babinjama Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Neuspješna ili oteţana intubacija u babinjama Druge komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacija zbog anestezije u babinjama.Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O89 Komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89.6 15 O89.4 15 O89.4 15 O90.5 15 O89.1 15 O89.zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u babinjama 15 O90.5 # # # # # # # # # # Rascjep perinealne porodničke rane Hematom porodničke rane Kardiomiopatija u babinjama Akutno zatajenje bubrega nakon poroĎaja Postpartalni tireoiditis Rascjep rane od: .

Subareolarni (u trudnoći ili u babinjama) Limfangitis dojke (u trudnoći ili u babinjama) .BPO .0 15 O92.3 15 O92.sekundarna .5 # # Obustavljena laktacija 15 O92. babinja i poroĎajem ili dojenja Uvučena bradavica povezana s trudnoćom i poroĎajem Ragade bradavice povezane s trudnoćom i poroĎajem Drugi i nespecificirani poremećaji dojke povezani s trudnoćom i poroĎajem Agalakcija Hipogalakcija (smanjena laktacija) Agalakcija: .0 # # 15 O91.2 15 O92. nespecificirana Opis Placentarni polip 15 O91 15 O91.galaktoreju koja nije povezana s trudnoćom i poroĎajem (N64.3) Puerperalna galaktokela Fisure bradavice.8 15 O90.u trudnoći Infekcija bradavice povezana s trudnoćom i poroĎajem .6 15 O92.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Druge komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo # # Komplikacija babinja.1 15 O92.terapijska Isključuje: .navedena stanja u tijeku trudnoće. babinja Infekcije dojke povezane s trudnoćom i poroĎajem ili dojenja Apsces bradavice: .xls.HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O90.7 # # # # Galaktoreja Drugi i nespecificirani poremećaji laktacije 150159514.Purulentni mastitis \plain\f2\fs20\cf1 (u trudnoći ili u babinjama) Apsces dojke povezan s trudnoćom i poroĎajem .ms_office 57/63 .4 # # # # # # # # # # Uključuje: .intersticijalni Nepurulentni mastitis povezan s trudnoćom i poroĎajem .elektivna (po izboru) . u trudnoći ili u babinjama Primarna agalakcija 15 O92.2 # # 15 O92 15 O92.Mastitis (u trudnoći ili u babinjama): .1 # # 15 O91. Direkcija Zagreb.navedena stanja u tijeku trudnoće.parenhimatozni Uključuje: Drugi poremećaji dojke i laktacije povezani s trudnoćom .u babinjama Apsces dojke (u trudnoći ili u babinjama) .

I) 15 O98 15 O98. poroĎaja i babinja Gonoreja kao komplikacija trudnoće.4 15 O98. poroĎaja i babinja Protozoalne bolesti kao komplikacije trudnoće.HZZO.asimptomatskog nositelja virusa humane Stanja u A15-A19 Stanja u A50-A53 Stanja u A54. poroĎaja i babinja Isključuje: .1 15 O98.5 15 O98.8 15 O98. poroĎaja i babinja Sifilis kao komplikacija trudnoće. pogoršana su trudnoćom ili su razlog porodničkog zbrinjavanja Ako se ţeli označiti specifično stanje upotrebljava se dodatna šifra (pogl.6 15 O98.navedena stanja kada kompliciraju trudnoću.ms_office 58/63 .3 15 O98. B25-B34 Stanja u B50-B64 150159514. poroĎaja i babinja Druge infekcije s prije svega spolnim načinom prijenosa kao komplikacije trudnoće. poroĎaja i babinja Nespecificirane infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikaije trudnoće. kada kompliciraju trudnoću. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .0 15 O98. poroĎaja i babinja Virusni hepatitis kao komplikacija trudnoće.9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Infektivne i parazitarne bolesti majke koje su svrstane drugamo.Stanja u A55-A64 Stanja u B15-B19 Stanja u A80-B09. poroĎaja i babinja Druge infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikacije trudnoće.2 15 O98. poroĎaja i babinja Druge virusne bolesti kao komplikacije trudnoće.xls. poroĎaj i babinje Tuberkuloza kao komplikacija trudnoće. Direkcija Zagreb.

O72. 15 O99 15 O99.dijabetes melitus (O24.poslijeporoĎajnu depresiju (F53.HZZO. pogoršana su trudnoćom ili su glavni razlog za porodničko zbrinjavanje.0.1 # # Druge bolesti krvi i krvotvornih organa i odreĎeni poremećaji koji zahvaćaju imunološki sustav.postpartalni tireoiditis (O90. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Opaska: Ova kategorija uključuje stanja koja kompliciraju trudnoću.kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja 15 O99. O67.0 # # Druge bolesti majke svrstane drugamo. poroĎaj i babinje Anemija kao komlikacija trudnoće.3) Stanja u E00-E90 Isključuje: . Direkcija Zagreb. Ako se ţeli označiti specifično stanje.xls.5) Stanja u F00-F99 i G00-G99 Isključuje: .puerperalnu psihozu (F53.ms_office 59/63 .infektivne i parazitarne Stanja u D50-D64 Stanja u D65-D89 Isključuje: .2 # # Endokrine.0.0) . poroĎaja ili babinja 15 O99. metaboličke i nutritivne bolesti kao komplikacija trudnoće.periferni neuritis vezan uz trudnoću (O26. poroĎaja i babinja Isključuje: .-) .3 # # Duševni poremećaji i bolesti ţivčanog sustava kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja 150159514.1) 15 O99. upotrebljava se dodatna šifra. kada kompliciraju trudnoću.krvarenje s koagulacijskim poremećajima (O46.8) .malnutriciju (O25) .

M00-M99.5 # # # # Isključuje: . .ms_office 60/63 . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Stanja u I00-I99 Opis 15 O99. H00-H95.7 . N00-N99 i Q00-Q99 Isključuje: .trudova. poroĎaja i babinja 15 O99.HZZO.0-O86.xls. poroĎaja i babinja (O26. poroĎaja i babinja 21 Z31 Postupci u vezi s oplodnjom 150159514.herpes gestationis (O26.trudnoće (O22 Bolesti dišnog sustava kao komplikacija trudnoće.4 15 O99.zbrin Isključuje: .infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja (O86.-) 15 O99.7 # # Bolesti koţe i potkoţnoga tkiva kao komplikacija trudnoće.-) .0-O99.porodničku emboliju (O88.3) .6) Stanja u L00-L99 Isključuje: .-) . poroĎaja i babinja 15 O99. Direkcija Zagreb.poremećaje jetrene funkcije u tijeku trudnoće. poroĎaja i babinja Stanja u I00-I99 Stanja u K00-K93 Isključuje: .Stanja u C00-D48.venske komplikacije i trombozu cerebrovenskog sinusa u tijeku: Bolesti cirkulatornog sustava kao komplikacija trudnoće.kardiomiopatiju u babinjama (O90.4) Kombinacija stanja koja se mogu razvrstati u O99.hipertenzivne poremećaje (O10-O16) .6 # # Bolesti probavnog sustava kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja (O87.komplikacije udruţene s umjetnom oplodnjom (N98.3) .-) poroĎaja i babinja .8 # # Druge specificirane bolesti i stanja kao komplikacija trudnoće.infekcije genitourinarnog sustava u trudnoći (O23.

3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Plastika jajovoda ili sjemevoda (tuboplasty or # # vasoplasty) nakon prethodne sterilizacije # # # # # # Umjetna oplodnja In vitro oplodnja Druge metode potpomognute oplodnje Propuhivanje tuba Brojenje spermija Opis Hospitalizacija zbog vaĎenja ili umetanja oploĎenih jajašca 21 Z31.0 21 Z31.xls. Direkcija Zagreb.4 21 Z31.0 21 Z32. nespecificiran Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom Nadzor nad trudnoćom s neplodnošću u anamnezi 150159514.0 21 Z34. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z31.5 21 Z31.8) Trudnoća BPO # # # # Nadzor nad normalnom prvom trudnoćom Nadzor nad drugim normalnim trudnoćama Nadzor nad trudnoćom.6 21 Z31.9 21 Z32 21 Z32.ms_office 61/63 .0 # # # # # # # # # # # # # # # # # Pretrage i testovi u vezi s oplodnjom Genetsko savjetovanje Opće savjetovanje i savjeti u vezi s oplodnjom Drugi postupci u vezi s oplodnjom Ostali nespecificirani postupci u vezi s oplodnjom Pregledi i testovi na trudnoću Trudnoća. slučajna (neplanirana) Nadzor nad normalnom trudnoćom Isključuje: .1 21 Z31.8 21 Z31.2 21 Z31.brojanje spermija nakon podvezivanja sjemevoda (Z30. potvrĎena Trudnoća.1 21 Z33 21 Z34 21 Z34.HZZO. još nepotvrĎena Trudnoća.9 21 Z35 21 Z35.8 21 Z34.

rutinsku pretporoĎajnu skrb (Z34-Z35) Amniocenteza Uzorak posteljice (uzet vaginalno) 150159514.-) .1) Nadzor nad trudnoćom u ţene u dobi od 35 godina ili starije: -prvorotke -višerotke Nadzor nad prvorotkom mlaĎom od 16 godina 21 Z35.xls.bez trudnoće (N96) Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .3 21 Z35. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .prešućivana .HZZO.bolesnicu s habitualnim pobačajem: .Mole hidatidoze .2 # # Nadzor nad trudnoćom s ostalim opstetričnim i reproduktivnim nepovoljnim ishodima u anamnezi Nadzor nad trudnoćom s nedovoljnom antenatalnom skrbi u anamnezi Nadzor nad trudnoćom višerotkinje 21 Z35.4 # # # # 21 Z35.višerotkinju bez trudnoće (Z64.stanja uvrstivih u O10-O92 .ms_office 62/63 .5 21 Z35.skrb tijekom trudnoće (O26.smrti novoroĎenčeta .0 21 Z36.1 # # Nadzor nad trudnoćom s posljedicama prijašnjih pobačaja u anamnezi 21 Z35.8 21 Z35.skrivana Isključuje: .2) .7 21 Z35.Vezikularne mole Isključuje: .abnormalne nalaze pretporoĎajnog screeninga majke (O28. Direkcija Zagreb.mrtvoroĎenosti Trudnoća: .2 # # # # # # Antenatalni skrining (depistaţa) Antenatalni skrining na kromosomske anomalije Antenatalni skrining povišene razine alfa-fetoproteina Ostali antenatalni skrining metodom amniocenteze Isključuje: .9 # # # # # # # # # # Nadzor nad starijom prvorotkinjom Nadzor nad vrlo mladom prvorotkinjom Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom zbog socijalnih problema Nadzor nad drugom visokorizičnom trudnoćom Nespecificirani nadzor nad visokorizičnom trudnoćom 21 Z36 21 Z36.1 21 Z36.6 21 Z35.

HZZO.xls.4 21 Z36.5 21 Z36. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z36.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Antenatalni skrining deformiteta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda Antenatalni skrining fetalnog rasta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda # # # # # # Antenatalni skrining izoimunizacije Drugi antenatalni skrining Nespecificirani antenatalni skrining Opis Skrining hemoglobinopatije 150159514.ms_office 63/63 . Direkcija Zagreb.3 21 Z36.8 21 Z36.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful