HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 1 A51 1 A51.0 1 A51.4 1 A52.7 1 A54

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Rani sifilis # # # # # # Primarni genitalni sifilis Ostali sekundarni sifilis

Naziv

Opis Sifilitični čankir BPO Sekundarni(a) sifilitični(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2*) Kasna specifična: upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.2) Gonokokni: - cervicitis BPO - cistitis BPO - uretritis BPO - vulvovaginitis BPO

Ostali simptomatski kasni sifilis Gonokokne infekcije

1 A54.0

#

#

1 A54.1

#

#

1 A54.2 1 A54.9

+

# #

# #

Isključuje: ako su sa: Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog - apscesom genitourinarnih ţlijezda (A54.1*) sustava, bez apscesa periuretralnih i akcesornih ţlijezda - periuretralnim apscesom (O54.1) Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog sustava s popratnim periuretralnim apscesom i apcesom akcesornih ţlijezda Gonokokni apsces Bartholinijevih ţlijezda Gonokokni(a): - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.3*) Gonokokni pelveoperitonitis i druge gonokokne infekcije Isključuje: genitourinarnog sustava - gonokokni peritonitis (O54.8) Gonokokna infekcija, nespecificirana Klimatski ili tropski bubon Durand-Nicolas-Favreova bolest Esthiomene Lymphogranuloma inguinale

1 A55

#

#

Klamidijski limfogranulom (venereum)

150159514.xls.ms_office

1/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Uključuje: - spolno prenosive bolesti koje uzrokuje Chlamydia trachomatis Isključuje: klamidijski(a): - limfogranulom (A55)

1 A56

Druge spolno prenosive klamidijske bolesti Klamidijski: - cervicitis - cistitis - uretritis - vulvovaginitis Klamidijski: - upala ţenskih zdjeličnih organa (N74.4*)

1 A56.0

#

#

Klamidijske infekcije donjeg dijela genitourinarnog sustava

1 A56.1 1 A56.2 1 A57 1 A58 1 A59 1 A59.0 1 A59.8 1 A59.9 1 A60

+

# # # #

# # # #

Klamidijske infekcije pelveoperitoneuma i drugih genitourinarnih organa Klamidijska infekcija genitourinarnog sustava, nespecificirana Šankroid Granuloma inguinale Trihomonijaza

Ulcus molle Donovanoza Leukorrhoea (vaginalis) koju uzrokuje Trichomonas (vaginalis)

# # #

# # #

Urogenitalna trihomonijaza Trihomonijaza druge lokalizacije Trihomonijaza, nespecificirana Anogenitalni herpes (herpes simplex) Herpesvirusna infekcija genitalnog i urogenitalnog sustava Herpesvirusna infekcija perianalne koţe i rektuma Anogenitalna herpesvirusna infekcija, nespecificirana

Herpesvirusna infekcija genitalnog sustava: - ţene+ (N77.0-N77.1*)

1 A60.0 1 A60.1 1 A60.9

# # #

# # #

150159514.xls.ms_office

2/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

1 A63 1 A63.0 1 A63.8 1 A64 1 A74.9 # # # # # # # #

Opis Isključuje: Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, - molluscum contagiosum (B08.1) nesvrstane drugamo - papilom cerviksa (D26.0) Anogenitalne (venerične) bradavice Druge specificirane bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane Klamidijska infekcija, nespecificirana

Naziv

Venerične bolesti BPO Klamidijaza BPO Uključuje: - cervikalnu intraepitelijalnu neoplaziju (CIN), stupanj III. sa ili bez spomena teške displazije Isključuje: - melanom in situ cerviksa (D03.5) - tešku displaziju cerviksa BPO (N87.2) Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom plo Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome Vidi Morfologiju novotvorina! M8076/2 Karcinom pločastih stanica in situ s dvojbenom invazijom strome

2 D06

Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)

2 D06.0

#

#

Karcinom in situ endocerviksa

2 D06.1

#

#

Karcinom in situ egzocerviksa

2 D06.7

#

#

Karcinom in situ ostalih dijelova cerviksa

2 D06.9

#

#

Karcinom in situ cerviksa, nespecificiranog

150159514.xls.ms_office

3/63

nespecificiranog Fallopijeva tuba Maternični ligament (široki) (okrugli) 150159514.9 2 D26 2 D26.xls.7 2 D28.7 2 D26.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Lejomiom maternice Submukozni lejomiom maternice Intramuralni lejomiom maternice Supserozni lejomiom maternice Lejomiom maternice. nespecificirane Uključuje: Opis .koţu ţenskih spolnih organa Dobroćudna novotvorina stidnice (vulve) Dobroćudna novotvorina rodnice (vagine) Dobroćudna novotvorina jajovoda i sveza (ligamenata) Dobroćudna novotvorina ostalih specificiranih ţenski spolnih organa Dobroćudna novotvorina ţenskog spolnog organa.0 2 D28.dobroćudnu novotvorinu maternice sa šifrom za morfologiju M889 i šifrom za ponašanje /0 .1 2 D25.adenomatozni polip .2 2 D28. Direkcija Zagreb.fibromiom maternice Vidi Morfologiju novotvorina! M8930/0 Endometrijalni stromalni čvor 2 D27 # # Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija) Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ţenskih spolnih organa 2 D28 2 D28. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 2 D25 2 D25.9 # # # # # # # # # # Vidi Morfologiju novotvorina! M8380/0 Endometroidni adenom BPO M8381/0 Endometroidni adenofibrom BPO M8441/0 Serozni cistadenom BPO M8450/0 Papilarni cistadenom BPO M8460/0 Papilarni serozni cistadenom BPO M8461/0 Papilom seroznih površina M Uključuje: .ms_office 4/63 .1 2 D26.HZZO.1 2 D28.0 2 D25.0 2 D26.2 2 D25. nespecificiran Ostale dobroćudne novotvorine maternice Dobroćudna novotvorina vrata maternice Dobroćudna novotvorina tijela maternice Dobroćudna novotvorina ostalih dijelova maternice Dobroćudna novotvorina maternice.

HZZO.apsces: .9 # # # # # # Upala maternice. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).1 14 N71.piosalpinks . upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).ms_office 5/63 .miometritis .uterini apsces Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.endo(mio)metritis .tuboovarijalni . nespecificiran 14 N71 14 N71.piometru .salpingo-oophoritis .ovarija .0 14 N70. osim vrata (cerviksa) Akutna upala maternice Kronična upala maternice Upala maternice nespecificirana 150159514. 14 N70 14 N70. Direkcija Zagreb.9 # # # # # # Salpingitis i ooforitis Akutni salpingitis i oophoritis Kronični salpingitis i ooforitis Salpingitis i ooforitis.jajovoda .0 14 N71.xls.tuboovarijsku upalnu bolest Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik. Hydrosalpinx Uključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .1 14 N70.metritis .

Isključuje: .Egzocervicitis.Zdjelični celulitis.1+) Tuberkulozna zdjelična upala u ţene (A18.0 specificirano kao kronično Svako stanje u N73.0 14 N73.0 bez oznake kronično ili akutno 14 N72 14 N73 # # Upale vrata maternice Druge zdjelične upale u ţena 14 N73. Direkcija Zagreb.4 14 N73.7+) Tuberkulozni endometritis # # # # # # 150159514.1 14 N73.ms_office 6/63 .1 14 N74.A52.0 14 N74. označen kao akutni . označen kao akutni . sa ili bez erozije ili ektropije Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cervicitis.2 14 N73.ligamenta lata.9 14 N74 14 N74.Endocervicitis.2 * * * * # # # # # # Zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) u ţena Druge specificirane ţenske pelvične upalne bolesti Isključuje: . označen kao akutni Svako stanje u N73.5 # # # # # # # # # # # # Akutni parametritis i zdjelični celulitis apsces: Kronični parametritis i celulitis zdjelice Nespecificirani parametritis i zdjelični celulitis Akutni zdjelični peritonitis Kronični zdjelični peritonitis Zdjelični peritonitis nespecificiran 14 N73.3 14 N73.8 14 N73. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).6 14 N73. ţenski.pelvične peritonealne priraslice (N99. upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97). sa ili bez erozije ili ektropije .HZZO. Apsces: .1+) Sifilitična zdjelična upala u ţene (A51.4) Ţenska zdjelična upalna bolest.erozij Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik. sa ili bez erozije ili ektropije .postproceduralne (nakon medicinskih postupaka) .parametrija.xls. nespecificirana Zdjelična infekcija ili upala u ţena BPO Upalni poremećaji zdjelice ţena u bolestima svrstanima drugamo Tuberkulozna infekcija vrata maternice (A18.4+.

0 # # Akutni vaginitis (akutna upala rodnice) 14 N76.2 14 N76.8 14 N75.kronični .1+) Zdjelični upalni poremećaji ţene u drugim bolestima svrstanima drugamo Bolesti Bartholinove ţlijezde Cista Bartholinove ţlijezde Apsces Bartholinove ţlijezde Druge bolesti glandule Bartholini Bolest Bartholinove ţlijezde.8 14 N75 14 N75. nespecificirana Bartholinitis Opis Ako se ţeli označiti infektivni uzročnik.5 14 N76.1 14 N75.Vulvovaginitis: .3 14 N76.4 14 N74.0 14 N75.2+) # # # # # # # # # # # # Klamidijska zdjelična upala u ţene (A56.6 14 N76.BPO .4 14 N76.HZZO.akutni Vulvovaginitis .1 14 N76.xls. Direkcija Zagreb.8 14 N77 * # # # # # # # # # # # # # # Subakutni i kronični vaginitis Akutni vulvitis (akutna upala stidnice) Subakutni i kronični vulvitis Apsces vulve Ulceracija vagine Ulceracija vulve Druga specificirana upala vagine i vulve Vulvovaginalna ulceracija i upala u bolestima svrstanima drugamo 150159514.3 * 14 N74.9 * * OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Gonokokna zdjelična upala u ţene (A54.senilni (atrofični) vaginitis (N95.ms_office 7/63 .subakutni Vulvitis BPO Furunkul vulve 14 N76 Druga upala rodnice (vagine) i vulve (stidnice) 14 N76. Isključuje: . upotrebljava se dodatna šifra (B95-B97).2) Vaginitis BPO . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 14 N74.

prolaps maternice (N81.2+) Adenomioza 14 N81 Prolaps ţenskih genitala 14 N81.infekcije koju uzrokuje Enterobius vermicularis (B80+) Ulceracija vulve u Behcetovoj bolesti (M35.prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije (N99. vulvitis i vulvonaginitis kod .1) .3+) .0 14 N80.3 14 N80.prolaps i herniju jajnika i jajovoda (N83.4) 150159514.ms_office 8/63 .1 14 N77.8 14 N80. vulvitis i vulvovaginitis u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo Vulvovaginalna ulceracija i upala u drugim bolestima svrstanima druggamo Endometrioza Endometrioza maternice Endometrioza ovarija Endometrioza tube uterine Endometrioza pelvičnog peritoneuma Endometrioza rektovaginalnog septuma i vagine Endometrioza crijeva Endometrioza koţnog oţiljka Druga endometrioza Endometrioza. nespecificirana Opis Ulceracija vulve u: .3) Isključuje: .1+) Vaginitis.2 14 N80.0 * # # Ulceracija vulve u infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanima drugamo 14 N77.8 14 N80 14 N80. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N77. Direkcija Zagreb.genitalni prolaps koji komplicira trudnoću i poroĎaj (O34.9 * * # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Vaginitis.5) .0+) .kandidijaze (B37.xls.tuberkulozi (A18.2-N81.4 14 N80.1 14 N80.6 14 N80.0 # # Ţenska uretrokela Isključuje: .herpesvirusne (herpes simplex) infekcije (A60.HZZO.4) .uretrokelu s: .cistokelom (N81.0+) .herpesvirusnoj (herpes simplex) infekciji (A60.5 14 N80.

uterovezikalna 14 N81.1 # # Druge fistule ţenskog genito-urinarnog trakta 150159514.2N81.cervikovezikalna . Direkcija Zagreb.2N81. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Cistokela s uretrokelom .uretrovaginalna .Maternični prolaps .HZZO.4) Prolaps straţnje vaginalne stijenke Isključuje: .uteroureterična .3) .drugoga stupnja Procidencija (maternice) BPO .2N81.1 # # Cistokela 14 N81.0 # # # # # # Rektokela Drugi prolaps ţenskih genitala Prolaps ţenskih genitala.6 14 N81.xls.1) Fistula: .4 # # # # # # Nepotpuni uterovaginalni prolaps Potpuni uterovaginalni prolaps Uterovaginalni prolaps.ureterovaginalna .prolaps rektuma (K62.Prolaps (prednje) vaginalne stijenke BPO Isključuje: .Stara laceracija mišića zdjeličnoga dna Isključuje: .3 14 N81.enterokelu s prolapsom maternice (N81. nespecificiran Fistule koje zahvaćaju ţenski genitalni trakt # # Vezikovaginalna fistula 14 N82.4) Prolaps cerviksa BPO .rektokela s prolapsom uterusa (N81.2 14 N81. nespecificiran 14 N81.ms_office 9/63 .9 14 N82 14 N82.5 # # Vaginalna enterokela 14 N81.4) Deficijentan perineum .cistokelu s prolapsom maternice (N81.8 14 N81.prvoga stupnja .Maternični prolaps trećega stupnja Prolaps maternice BPO Isključuje: .vezikointestinalnu fistulu (N32.

hematosalpinks s: .xls.1) .hematokolposom (N89.izmeĎu maternice i trbušne stijenke .1 # # # # # # Fistule izmeĎu ţenskog genitalnog trakta i koţe Druge fistule ţenskoga genitalnog sustava Fistula ţenskoga genitalnoga trakta.1) Cista Graafova folikula .hidrosalpinks (N70.3 14 N83.ovarijsku cistu: .ms_office 10/63 .7) Sindrom razdora širokog ligamenta (AllenMasters) 150159514.vaginoperinealna 14 N82.hidatidne ciste (Morgagnijeve) Isključuje: .5 14 N82.2 14 N83. Direkcija Zagreb.sindrom policističnih jajnika (E28.3 14 N82.Hemoragijska folikularna cista (jajnika) Hemoragijska cista ţutog tijela Retencijska cista jajnika .0 14 N83.razvojnu (Q50.7 14 N83.HZZO.2) 14 N83. jajovoda i širokog ligamenta Torzija: .5 # # Torzija jajnika.2 14 N82.hematometrom (N85.Jednostavna cista jajnika Isključuje: .8 14 N82. "peteljke" jajnika i jajovoda 14 N83.8 # # # # # # Haematosalpinx Hematom širokog ligamenta (ligamentum latum) Drugi neupalni poremećaji jajnika.akcesorne tube . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N82.9 14 N83 14 N83.7) .4 # # # # # # Druge i nespecificirane ovarijske ciste Stečena atrofija jajnika i jajovoda (Falopijeve tube) Prolaps i hernija jajnika i jajovoda 14 N83. jajovoda i širokog ligamenta Folikularna cista jajnika Cista ţutog tijela (corpus luteum) # # # # Isključuje: .4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Fistula izmeĎu rodnice i tankog crijeva # # # # Fistula izmeĎu rodnice i debeloga crijeva Druge fistule ţenskoga intestinalno-genitalnoga trakta Opis Rektovaginalna fistula Intestinouterina fistula Fistula: .neoplastičnu (D27) . nespecificirana Neupalni poremećaji ovarija.6 14 N83.

prolaps maternice (N81.-) Hiperplazija endometrija: .0 14 N84.8) Polip: .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neupalni poremećaji jajnika.3 14 N84.-) .2 # # Hipertrofija uterusa 150159514.polip tijela maternice . jajovoda i širokog # # ligamenta.endometrija . izuzevši vrat 14 N85.HZZO.1 14 N84.8 14 N84.xls.0) Mukozni polip cerviksa Polip labija 14 N84.polipoidna Hiperplazija endometrija.polip posteljice (O90.2 14 N84.1 # # # # Glandularna hiperplazija endometrija Adenomatozna hiperplazija endometrija Isključuje: .maternice BPO Isključuje: . nespecificiran 14 N85 Drugi neupalni poremećaji maternice. Direkcija Zagreb.BPO .cistična .neupalne poremećaje cerviksa (N86-N88) .adenomatozni polip (D28.hipertrofiju maternice u babinjama (O90.upalnu bolest maternice (N71.glandularno cistična (ţljezdano cistična) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N83.0 14 N85.9 # # # # # # # # # # # # Polip tijela maternice Polip vrata maternice Polip rodnice Polip vulve Polip drugih dijelova ţenskog genitalnog trakta Polip ţenskog genitalnog trakta.-) .endometriozu (N80.8) 14 N85. nespecificirani Opis 14 N84 Polip ţenskoga genitalnog trakta Isključuje: .polipoidnu hiperplaziju endometrija (N85.ms_office 11/63 .-) . atipična (adenomatozna) Zadebljana ili uvećana maternica Isključuje: .

stupanj i Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN) stupanj II 14 N85.6 # # # # Inverzija maternice Intrauterine sinehije (srasline) 14 N85.one koje kompliciraju trudnoću i poroĎaj (O34.0 14 N87.HZZO.7) Atrofija maternice.Retrofleksija .5.8) Anteverzija .1 # # Erozija i ektropija vrata maternice Displazija vrata maternice # # # # Blaga cervikalna displazija Umjerena cervikalna displazija 150159514.Fibroza maternice BPO Poremećaj maternice. O65.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # Subinvolucija maternice Naziv Isključuje: Opis .-) Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN).Retroverzija Isključuje: .5 14 N85.4) Isključuje: .poslijeporoĎajnu inverziju maternice (O71.Everzija cerviksa Isključuje: .4 # # Malpozicija maternice 14 N85. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N85.s cervicitisom (N72) Isključuje: .hematometru s hematokolposom (N89.9 # # # # # # Hematometra Drugi specificirani neupalni poremećaji maternice Neupalni poremećaj maternice. BPO Dekubitalni (trofični) ulkus cerviksa . nespecificiran 14 N86 14 N87 14 N87. stečena .2) Hematosalpinks s hematometrom Isključuje: . Direkcija Zagreb.subinvoluciju maternice u babinjama (O90.2) .karcinom in situ cerviksa (D06.neposrednu porodnićku traumu (O71.7 14 N85.8 14 N85.ms_office 12/63 .xls.

3) Isključuje: .trihomonasna leukoreja (iscjedak) (A59.3) Isključuje: .0 # # Drugi neupalni poremećaji vrata maternice Leukoplakija vrata maternice 14 N88.0) 14 N87.senilni (atrofični) vaginitis (N95.neposrednu porodničku traumu (O71.onu koja komplicira poroĎaj (O65.-) Isključuje: .9 # # # # # # # # Insuficijencija vrata maternice Hipertrofično izduţenje vrata maternice Drugi specificirani neupalni poremećaji vrata maternice Neupalni poremećaji vrata maternice.-) .2) .neposrednu porodničku traumu (O71.3 14 N88. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Teška cervikalna displazija BPO Isključuje: .9 # # # # Teška cervikalna displazija nesvrstana drugamo Displazija vrata maternice.Ca in situ vagine (D07.cervikalnu intraepitelnu neoplaziju (CIN) stupanj III sa spomenutom teškom displazijom ili bez nje (D06.2) .upala vagine (N76.1) Priraslice vrata maternice (adhezije) Isključuje: .polip cerviksa (N84.onu koja pogaĎa fetus ili novoroĎenče (P01.onu koja komplicira trudnoću (O34. nespecificiran 14 N89 Drugi neupalni poremećaji rodnice 150159514.2 # # # # Stara laceracija vrata maternice Striktura i stenoza vrata maternice 14 N88.ms_office 13/63 .4 14 N88.upalna bolest cerviksa (N72) .2 14 N87.HZZO.5) Ispitivanje i tretman (suspektne) cervikalne inkompetencije u ţene koja nije trudna Isključuje: . nespecificirana 14 N88 14 N88.xls.1 14 N88.0) . Direkcija Zagreb.3) Isključuje: .8 14 N88.

ms_office 14/63 .stenoza Isključuje: .3) Hematokolpos s hematometrom ili hematosalpinksom Leukoreja (bijelo pranje) BPO .8) 14 N89.Tijesni introitus Isključuje: .vaginalnu intraepitelnu neoplaziju (VAIN) trećega stupnja sa spomenutom jakom displazijom ili bez nje (D07.2 14 N89. nespecificiran 150159514.staru laceraciju koja zahvaća mišiće zdjeličnoga dna (N81.Pesarski ulkus rodnice Isključuje: . Direkcija Zagreb. nesvrstana drugamo Displazija vagine.9 # # # # Drugi specificirani neupalni poremećaji rodnice Neupalni poremećaj rodnice.O71.4.7-O71.5 # # Striktura i atrezija vagine 14 N89.postoperativne adhezije vagine (N99.8 14 N89.neposrednu porodničku traumu (O70. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N89.2) 14 N89.4 # # # # # # Teška vaginalna displazija. nespecificirana Leukoplakija vagine Vaginalne: .2) Rigidni himen .3 14 N89.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Blaga (laka) vaginalna displazija Umjerena vaginalna displazija Opis Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) prvoga stupnja Vaginalna intraepitelna neoplazija (VAIN) drugoga stupnja Teška vaginalna displazija BPO Isključuje: .adhezije .8) . O71.neperforirani himen (Q52.HZZO.6 14 N89.0 14 N89.xls.-.Stari razdor (laceracija) rodnice .7 # # # # Čvrst himenski prsten Hematokolpos (haematocolpos) 14 N89.

-) Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) prvoga stupnja Vulvarna intraepitelna neoplazija (VIN) drugoga stupnja Teška vulvarna displazija BPO Isključuje: .ms_office 15/63 . sa ili bez spomena o teškoj displaziji (D07.-) Izostala menstruacija (menstruacija nije nastupila) u pubertetu Izostala menstruacija u ţene koja ju je ranije imala Izostala menstruacija.upalu stidnice (N76.neposrednu porodničku traumu (O70.xls. nespecificirane drugdje Displazija vulve.disfunkciju jajnika (E28.0 14 N91. nespecificirana Primarna oligomenoreja 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N90 14 N90. nespecificirana Leukoplakija vulve Atrofija vulve Hipertrofija vulve Vulvarna cista Drugi specificirani neupalni poremećaji vulve i perineuma Neupalni poremećaj vulve i perineuma.8 14 N90.8) .7 14 N90.4 14 N90..2 14 N91.3 # # # # # # # # # # # # # # # # Teška vulvarna displazija.1) . Direkcija Zagreb.0 14 N90.Hipertrofija klitorisa Isključuje: .7-O71.Krauroza Stenoza vulve Hipertrofija labija Adhezija stidnice (vulve) .2 14 N90.vulvarnu intraepitelnu neoplaziju (VIN) trećega stupnja.5 14 N90.3 14 N90.O71.karcinom "in situ" vulve (D07.1 # # # # Drugi neupalni poremećaji vulve i perineuma (stidnice i meĎice) Blaga (laka) vulvarna displazija Umjerena vulvarna displazija Opis Isključuje: .1 14 N91.6 14 N90. BPO Menstruacija koja je oskudna i rijetka od početka 14 N90.9 14 N91 14 N91.1) Distrofija . nespecificiran Izostala. oskudna i rijetka menstruacija # # # # # # # # Primarna amenoreja Sekundarna amenoreja Amenoreja.HZZO.

HZZO.Polimenoreja Iregularno krvarenje izmeĎu menstruacija .Metroragija Prekomjerno krvarenje povezano s početkom menstruacijskih ciklusa .N91.4 14 N92.5 # # # # Prekomjerno krvarenje u doba predmenopauze Druga specificirana iregularna (neredovita) menstruacija 14 N92.ms_office 16/63 .1) 14 N92.5 14 N92 Opaska OkDx OkPrimarnaDx # # # # Naziv Sekundarna oligomenoreja Oligomenoreja.5) .iregularne menstruacije s: .premenopauzalna Neredovito: .1 # # Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim ciklusom 14 N92.3 # # # # Prekomjerna menstruacija u pubertetu Ovulacijsko krvarenje 14 N92.postmenustruacijsko krvarenje (N95.skraćenim razmacima ili prekomjernim krvarenjem (N92.0) Obilne mjesečnice BPO .Menometroragija .Menoragija BPO . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N91.Nepravilni skraćeni razmaci izmeĎu menstruacijskog krvarenja .menopauzalna . nespecificirana 150159514. učestala i nepravilna menstruacija Prekomjerna i učestala menstruacija s pravilnim (regularnim) ciklusom Opis Oskudna i rijetka menstruacija u ţene s prije normalnom mjesečnicom Hipomenoreja BPO Isključuje: .2 14 N92.krvarenje BPO .produţenim razmacima ili oskudnim krvarenjem (N91.mjesečnica BPO Isključuje: .klimakterična . Direkcija Zagreb.3.Pubertetna menoragija .Pubertetno krvarenje Pravilno (redovito) intermenstruacijsko krvarenje Menoragija ili metroragija .4 14 N91.0 # # 14 N92. nespecificirana Prekomjerna.preklimakterična .6 # # Neregularna menstruacija.xls.

prijevremenu (preuranjenu) menopauzu BPO (E28.s patološkom frakturom (M80.xls.osteoporoza (M81.6) 14 N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji 150159514.HZZO. Direkcija Zagreb.8 14 N93. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N93 14 N93.ms_office 17/63 .0) .6) .9 14 N94 14 N94.4) .prekomjerno krvarenje u doba premenopauze (N92.psihogenu dispareuniju (F52.0 14 N94.6) Postkoitalno i kontaktno krvarenje Drugo specificirano nenormalno maternično i vaginalno Disfunkcijsko ili funkcionalno uterino ili krvarenje vaginalno krvarenje BPO Nenormalno maternično i vaginalno krvarenje. nespecificirana Druga nespecificirana stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Nespecificirano stanje u vezi sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Isključuje: .6) Isključuje: .2 14 N94.pseudomenstruaciju (laţnu mjesečnicu) (P54.5 14 N94.8 14 N94.postmenopauzalna: .0) .0 14 N93.2) .0) Isključuje: . nespecificirano Bol i druga stanja povezana sa ţenskim genitalnim organima i menstruacijskim ciklusom Intermenstruacijska bol Dispareunija Vaginizam Sindrom premenstrualne napetosti Primarna dismenoreja Sekundarna dismenoreja Dismenoreja.6 14 N94.neonatalno vaginalno krvarenje (P54.uretritis (N34.9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo nenormalno maternično i vaginalno krvarenje Opis Isključuje: .4 14 N94.3 14 N94.psihogeni vaginizam (F52.1 14 N94.

sadašnju trudnoću (O26.sterilnost.3) Simptomi kao vrućina obraza ("valunzi") nagla zajapurenost. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N95.2) .8 14 N95.s pobačajem u tijeku (O03-O06) Uključuje: .one povezane s artificijelnom menopauzom Senilni (atrofični) vaginitis Isključuje: . glavobolja.ms_office 18/63 . povezani s menopauzom Isključuje: . nesanica.1 # # Menopauzalna i druga ţenska klimakterična stanja 14 N95. ţenska BPO Isključuje: .3) Sindrom nakon arteficijalne menopauze 14 N95.Relativna neplodnost Isključuje: .2 14 N95.9 # # # # # # # # Postmenopauzalni atrofični vaginitis Stanja povezana s artificijelnom menopauzom Drugi specificirani menopauzalni i perimenopauzalni poremećaji Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi. manjak koncentracije.0 # # Postmenopauzalno krvarenje Opis Isključuje: .krvarenje povezano s artificijelnom menopauzom (N95.0 # # Ţenska neplodnost Ţenska neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom ovulacije) 150159514.3 14 N95.xls.HZZO.relativnu neplodnost (N96) 14 N96 # # Ţena s habitualnim pobačajem 14 N97 14 N97. Direkcija Zagreb.nemogućnost postizanja trudnoće .onaj povezan s artificijalnom menopauzom (N95. nespecificiran Ispitivanje ili skrb o ţeni koja nije trudna .

2 14 N97.1 14 N98.9 14 N98 14 N98.4 14 N97.3 14 N97.supruga 14 N99 14 N99.9 # # # # Druge komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Komplikacija povezana s umjetnom oplodnjom. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 14 N97.s patološkom frakturom (M80.Tubarni: .iradijacijski cistitis (N30.8 14 N98.stenoza Povezana s priroĎenom anomalijom maternice . nespecificirana Komplikacije umjetne oplodnje od strane: .Neimplantacija jajeta 14 N98.1) .povezana s induciranom ovulacijom 14 N98.xls.HZZO.4) .donora .3 # # # # # # Hiperstimulacija ovarija Komplikacije pri uvoĎenju oploĎenog jajašca nakon oplodnje in vitro Komplikacije pri uvoĎenju embrija kod prijenosa embrija Hiperstimulacija jajnika: .osteoporoza nakon odstranjenja jajnika (M81. nespecificirana Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom Infekcija povezana s umjetnom oplodnjom Opis Povezana s priroĎenom anomalijom tube . Direkcija Zagreb.okluzija .stanja povezana s artificijelnom menopauzom (N95.8 14 N97.ms_office 19/63 .1) .BPO .0 # # # # # # # # # # # # Ţenska neplodnost materničnog podrijetla Ţenska neplodnost cervikalnog podrijetla Ţenska neplodnost povezana s muškim čimbenicima Ţenska neplodnost drugog podrijetla Ţenska neplodnost.blok .1 # # Ţenska neplodnost tubarnog podrijetla 14 N97.2 14 N98.1 # # Poremećaji genitourinarnog sustava nakon postupaka (operacija) nesvrstani drugamo Postoperativna striktura uretre Isključuje: .3) Striktura uretre nakon kateterizacije 150159514.

9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Postoperativne adhezije rodnice # # # # # # # # # # Prolaps vaginalnog svoda nakon histerektomije Postoperativne zdjelične peritonealne priraslice (adhezije) Oštećena funkcija vanjskog ušća urinarnoga trakta Opis Drugi postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava Sindrom "rezidualnog" (zaostalog) jajnika Postoperativni poremećaji genitourinarnog sustava.4 14 N99. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08. Direkcija Zagreb.poroĎaj za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći (O83. nespecificirana 15 O01 Mola hydatidosa 150159514.HZZO.u trbušnoj stijenci Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.3 14 N99.2 14 N99.u rogu maternice .intraligamentarna .2) 15 O00 Izvanmaternična trudnoća 15 O00.xls.8 14 N99.u vratu maternice .ms_office 20/63 .7) Ruptura tube zbog trudnoće .8 15 O00.0 15 O00.2 # # # # # # Abdominalna trudnoća Tubarna trudnoća Ovarijalna trudnoća 15 O00.rupturu izvanmaternične trudnoće Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija. Isključuje: .malignu hidatidoznu molu (D39.zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći (O36. Isključuje: .Tubarni pobačaj Trudnoća: .9 # # # # Ostale izvanmaternične trudnoće Izvanmaternična trudnoća. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 14 N99. nespecificirani Uključuje: .5 14 N99.3) .-.1 15 O00.-.

1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Klasična mola hidatidoza # # Nepotpuna i parcijalna hidatidozna mola Opis Potpuna mola hidatidoza Vidi Morfologiju novotvorina! M9103/0 Djelomična hidatiformna mola Vidi Morfologiju novotvorina! M9100/0 Hidatiformna mola BPO . Direkcija Zagreb.ms_office 21/63 .molom: hidatidoznom (O01.xls. BPO . BPO .8 15 O02. Isključuje: .9 # # Mola hidatidoza.0) Isključuje: . nespecificirana 15 O02 Ostali abnormalni produkti začeća 15 O02.u maternici.Vezikularna mola. nespecificiran 150159514.odumrlim jajašcem (O02.fetus papyraceus (O31.Bolest trofoblasta.one s: .molom: hidatidoznom (O01.1 # # Neostvatreni pobačaj (Missed abortion) (Abortus retentus) 15 O02.9 # # # # Ostali specificirani abnormalni produkti začeća Abnormalni produkt začeća.neostvareni pobačaj s: .odumrlim jajašcem (O02. upotrebljava se dodatna šifra iz kategorije O08.0) .HZZO.-) nehidatidoznom (O02.-) nehidatidoznom (O02.0 15 O01.0) .Jajašce s patološkim značajkama Rana fetalna smrt sa zadrţavanjem mrtvog fetusa Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O01.0) 15 O01.0) Mola: .mesnata .karneozna .0 # # Odumrlo jajašce i nehidatidozna mola 15 O02. BPO Ako se ţeli označiti bilo koja povezana komplikacija.-.

8 15 O03. nepotpuni.ms_office 22/63 .pobačaj Uključuje: . potpuni ili nespecificirani.7 # # # # # # 15 O03.3O08. Direkcija Zagreb.4 # # # # Spontani pobačaj Spontani pobačaj. potpuni ili nespecificirani. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08.3 15 O03. potpuni ili nespecificirani. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.9) Spontani pobačaj. nepotpuni. nepotpuni.xls. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.pobačaj Uključuje: .2) Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: .pobačaj Uključuje: . bez komplikacija Spontani pobačaj. nepotpuni. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.6 15 O03. potpuni ili nespecificirani. Uključuje: .2) Spontani pobačaj.1 15 O03.pobačaj Uključuje: . kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani.3O08.2 # # # # # # 15 O03.pobačaj Uključuje: . bez komplikacija 15 O03.9) Spontani pobačaj. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.0 15 O03.HZZO.pobačaj Uključuje: .terapijski pobačaj 15 O03 15 O03. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Napomena: Nepotpuni pobačaj uključuje zadrţane produkte začeća nakon pobačaja.pobačaj Uključuje: .prekid trudnoće . kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.0) Spontani pobačaj.1) Spontani pobačaj.9 # # # # 15 O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj 150159514.pobačaj Uključuje: .legalni .5 15 O03.terapijski .1) Spontani pobačaj.0) Spontani pobačaj.pobačaj Uključuje: . nepotpuni.

legalni kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih .5 # # 15 O04.legalni nespecificirani. nepotpuni.terapijski pobačaj 150159514.1) . Direkcija Zagreb.terapijski O08.1 # # 15 O04.terapijski stanjima u O08.terapijski sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.6 # # Uključuje: .xls. nepotpuni.3. .3 # # 15 O04.2) .terapijski pobačaj Uključuje: .legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.ms_office 23/63 . kompliciran infekcijom genitalnog .9) .2 # # 15 O04.prekid trudnoće .terapijski kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.terapijski krvarenjem (sa stanjima u O08.terapijski pobačaj Uključuje: . kompliciran kasnim ili obilnim .terapijski pobačaj Uključuje: .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.prekid trudnoće . .4 # # 15 O04.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.HZZO.legalni ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u .prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.legalni nespecificirani.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski pobačaj Uključuje: . nepotpuni.legalni kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa . bez . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04. s . potpuni ili .0 # # 15 O04. nepotpuni.legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj.terapijski pobačaj Uključuje: .O08.0) . .0) . potpuni ili .terapijski organa (sa stanjima u O08.1) .terapijski komplikacija . nepotpuni.terapijski pobačaj Uključuje: .

kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.3. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08. nepotpuni. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08.legalni nespecificirani.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. s ostalim i neoznačenim komplikacijama . Direkcija Zagreb.xls. nepotpuni.O08.terapijski (sa stanjima u O08.legalni nespecificirani. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08.2) 15 O05.2) .3-O08.ms_office 24/63 .prekid trudnoće .terapijski nespecificirani.7 # # 15 O04. bez komplikacija Ostali pobačaj.3 15 O05.0) Ostali pobačaj.5 15 O05.2 15 O05. potpuni ili nespecificirani. bez komplikacija .2) Ostali pobačaj.4 # # # # # # # # # # 15 O05.terapijski pobačaj Ostali pobačaj Ostali pobačaj.1 15 O05. nepotpuni. potpuni ili .0 15 O05. nepotpuni. potpuni ili .8 # # 15 O04.terapijski O08.9 15 O05 # # Uključuje: .1) Ostali pobačaj.HZZO.6 15 O05.prekid trudnoće Legalno induciran (medicinski) pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.9) .0) Ostali pobačaj. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08. potpuni ili .legalni Legalno induciran (medicinski) pobačaj. potpuni ili nespecificirani. potpuni ili nespecificirani. kompliciran embolijom (sa stanjima u .1) Ostali pobačaj.9) Ostali pobačaj.7 # # # # # # 150159514. nepotpuni. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis 15 O04.terapijski pobačaj Uključuje: .terapijski pobačaj Uključuje: .

0) Nespecificirani pobačaj. s ostalim i nespecificiranim komplikacijama (sa stanjima u O08. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani.HZZO. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.3# # O08. potpuni ili nespecificirani.8 15 O06. kompliciran embolijom (sa stanjima u O08.3 15 O06. Direkcija Zagreb.ms_office 25/63 . potpuni ili nespecificirani.xls.6 15 O06. kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem (sa stanjima u O08. kompliciran kasnim ili prekomjernim krvarenjem (sa stanjima u O08. potpuni ili nespecificirani.9) Ostali pobačaj.3-O08.5 # # 15 O06. bez # # komplikacija Nespecificirani pobačaj Nespecificirani pobačaj.2) Nespecificirani pobačaj. bez komplikacija Opis 15 O06.8 15 O05. nepotpuni. bez komplikacija Nespecificirani pobačaj. potpuni ili nespecificirani. s ostalim i neoznačenim komplikacijama (sa stanjima u O08. nepotpuni. potpuni ili nespecificirani.7 # # # # 15 O06. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O05.0 15 O06.9) Nespecificirani pobačaj.9 15 O06 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostali pobačaj. nepotpuni.neuspio pokušaj indukcije pobačaja Isključuje: .9) Nespecificirani pobačaj.3O08.2 # # # # # # 15 O06.2) Nespecificirani pobačaj.1) Nespecificirani pobačaj. nepotpuni.1 15 O06.nepotpuni pobačaj (O03-O06) 15 O07 Neuspio pokušaj pobačaja 150159514.4 # # # # 15 O06. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.1) Nespecificirani pobačaj. potpuni ili nespecificirani.9 # # # # Uključuje: .0) Nespecificirani pobačaj. nepotpuni. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih organa (sa stanjima u O08.

1 15 O07. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska 15 O07.9 Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. Za upotrebu ove kategorije upućuje se na pravila i upute za šifriranje morbiditeta u Svesku 2.0 # # Infekcija genitalnog sustava i zdjeličnih organa nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514.9 Neuspio pokušaj pobačaja.0 sa stanjima u O08.2 sa stanjima u O08.1 sa stanjima u O08.1 sa stanjima u O08. BPO sa stanjima u O08.3-O08.xls. BPO Opaska: Šifra je prije svega namijenjena za šifriranje morbiditeta. Direkcija Zagreb.9 OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj. bez # # komplikacija Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran embolijom Ostali i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja # # kompliciran ostalim i nespecificiranim komplikacijama Drugi i nespecificiran neuspio pokušaj pobačaja bez # # komplikacija Opis sa stanjima u O08.Upala zdjelič 15 O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08. kompliciran infekcijom genitalnog sustava i zdjeličnih # # organa Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.7 15 O07.HZZO.3 15 O07.0 15 O07.2 sa stanjima u O08. s # # ostalim i nespecificiranim komplikacijama Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.2 15 O07.0 sa stanjima u O08.8 15 O07. Upala endometrija (endometritis).6 15 O07. # # kompliciran kasnim ili obilnim krvarenjem Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.ms_office 26/63 .3-O08.4 15 O07. # # kompliciran embolijom Neuspio legalno inducirani (medicinski) pobačaj.Upala jajnika (ooforitis).Upala perimetrija (perimetritis). nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 . nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 . nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .5 15 O07.

HZZO.3 # # Šok nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće 15 O08.Bubreţno .zatajenje .0) Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: . Direkcija Zagreb.plodovom vodom .2 # # Embolija nakon pobačaja i izvanmaternične ili molarne trudnoće Opis Afibrinogenemija.Intravaskularna koagulacija nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: . nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .Embolija: .plućna .zračna .Cirkulatorni kolaps . nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 .septični šok (O08.masna Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .Oligurija .Šok (postoperativni) Isključuje: .Sindrom defibrinacije(fibrinoliza).ms_office 27/63 .rvnim ugruškom .xls.pijemična .tubularna nekroza .septična ili septopijemična .1 # # Kasno ili obilno krvarenje nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 15 O08. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08.nespecificirana .4 15 O08.Uremija Neravnoteţa elektrolita nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00-O07 15 O08.5 # # # # Zatajenje bubrega nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Metabolički poremećaji nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće 150159514.oslabljenje (akutno) .

stanja s povećanom ili superponiranom proteinurijom (O11) Sva stanja u I10 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće. poroĎaja i babinja 15 O10. rascjep ili kemijsko oštećenje: . kao komplikacija trudnoće.8 15 O08.Laceracija. kao komplikacija trudnoće. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O08. Direkcija Zagreb. poroĎaja i babinja Sva stanja u I11 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće.1 # # 15 O10.7 # # # # Oštećenje zdjeličnih organa i tkiva nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Ostale venske bolesti kao komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće Opis Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: .xls. poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest srca koja je i prije postojala.navedena stanja sa prije postojećom proteinurijom Isključuje: .periuretralnoga tkiva .Srčani zastoj molarne trudnoće . poroĎaja i babinja Sva stanja u I12 navedena kao razlog za porodničku skrb za vrijeme trudnoće.6 15 O08.2 # # 150159514.9 # # # # Nakon stanja koja se mogu razvrstati u O00O07: Ostale komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i . poroĎaja i babinja 15 O10 Hipertenzija koja je i prije postojala.Infekcija mokraćnog sustava Komplikacija nakon pobačaja i izvanmaternične i Nespecificirana komplikacija nakon stanja molarne trudnoće. kao komplikacija trudnoće. nespecificirana koja se mogu uvrstiti u O00-O07 Uključuje: .HZZO.mokraćnoga mjehura . kao komplikacija trudnoće.crijeva .maternice 15 O08. perforacija.0 # # 15 O10. poroĎaja i babinja Hipertenzivna bolest bubrega koja je i prije postojala.ms_office 28/63 . poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala.vrata maternice .ligamentum latuma .

komplicirana povećanom Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa proteinurijom superponiranom proteinurijom . BPO Prolazna hipertenzija u trudnoći 150159514. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Sva stanja u I15 navedena kao razlog za Sekundarna hipertenzija koja je i prije postojala kao porodničku skrb za vrijeme trudnoće. kao komplikacija trudnoće. Direkcija Zagreb. postojala. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O10. poroĎaja i babinja poroĎaja i babinja Hipertenzija koja je i prije postojala kao komplikacija trudnoće. nespecificirana Uključuje: .konvulzije nakon stanja u O10-O14 i O16 .2 15 O13 15 O14 15 O14.0 15 O12.superponiranu preeklampsiju (O11) Naziv # # # # # # # # # # # # # # 15 O15 15 O15.1 15 O14. u nespecificiranom razdoblju Hipertenzija u majke.3 # # 15 O10.HZZO.9 # # # # 15 O11 15 O12 15 O12.ms_office 29/63 .eklampsija s hipertenzijom uzrokovanom trudnoćom ili onom koja je prije postojala Hipertenzija u trudnoći.0 15 O15.Blaga preeklampsija Isključuje: .4 15 O10. poroĎaja i babinja. nespecificirana . nespecificirana Stanja u O10.1 15 O12.1 15 O15..2 15 O15.xls. komplikacija trudnoće.0 15 O14.9 15 O16 # # # # # # # # # # Eklampsija Eklampsija u trudnoći Eklampsija u tijeku poroĎaja Eklampsija u babinjama Eklampsija.9 # # Opis Sva stanja u I13 navedena kao razlog za Hipertenzivna bolest srca i bubrega koja je i prije porodničku skrb za vrijeme trudnoće. nespecificirana Eklampsija.Superponirana preeklampsija Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije Edemi u trudnoći Proteinurija u trudnoći Edemi u trudnoći s proteinurijom Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) bez značajne proteinurije Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) sa značajnom proteinurijom Blaga preeklampsija Teška preeklampsija Preeklampsija.

nespecificirano 15 O22 15 O22.O08. započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće.ms_office 30/63 .-) .1 15 O21.porodničku plućnu emboliju (O88. s metaboličkim poremećajima kao: . kao komplikacija trudnoće Upotrebljava se dodatna šifra ako se ţeli označiti uzrok. započelo nakon navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje uzrokovano bolešću svrstanom drugamo.pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00-O07.dehidracija .9 15 O21 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Krvarenje u ranoj trudnoći # # # # # # Prijeteći pobačaj Ostala krvarenja u ranoj trudnoći Krvarenje u ranoj trudnoći.neravnoteţa elektrolita Prekomjerno povraćanje.2 # # # # Povraćanje u trudnoći s metaboličkim poremećajem Kasno povraćanje u trudnoći Povraćanje u trudnoći.ugljikohidratni deficit . nespecificirano Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis gravidarum) Opis Isključuje: .0 15 O20.8 15 O20.poroĎaja i babinja (O087. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O20 15 O20.xls. započelo prije navršenog 22 tjedna trudnoće Povraćanje u trudnoći. Isključuje: .9 # # # # Ostala povraćanja kao komplikacija trudnoće Povraćanje u trudnoći.0 # # Povraćanje u trudnoći.8 15 O21. Direkcija Zagreb.-) Proširenje vena u trudnoći.blagi oblik 15 O21.7) .HZZO. BPO 15 O21.0 # # Bolesti vena kao komplikacije trudnoće Proširenje noţnih vena u trudnoći 150159514.navedena stanja kao komplikaciju: . blago ili nespecificirano.trudnoću koja završava pobačajem Krvarenje specificirano kao posljedica prijetećeg pobačaja 15 O21.

Vulvalno Opis 15 O22.HZZO.9 15 O23 15 O23.4 15 O23.0 15 O23. nespecificiran Dijabetes melitus nastao u trudnoći Dijabetes melitus u trudnoći.3 15 O22.8 # # # # # # # # # # # # Proširenje vena u području spolovila u trudnoći Tromboflebitis površinskih vena u trudnoći Tromboflebitis dubokih vena u trudnoći Hemoroidi u trudnoći Tromboza moţdanih vena u trudnoći Ostale venske bolesti kao komplikacije u trudnoći Tromboflebitis noţnih vena u trudnoći Tromboza dubokih vena.9 15 O24 15 O24.xls. BPO Uključuje: .5 15 O22.1 15 O23.1 15 O24.flebopatija. prije poroĎaja Tromboza cerebrovenskog sinusa u trudnoći U trudnoći: .tromboza. BPO .2 15 O23. BPO 15 O22. nespecificirana Infekcije spolnog sustava u trudnoći Ostala i nespecificirana infekcija mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći Infekcija genitourinarnog sustava u trudnoći.3 15 O24.0 15 O24. BPO .2 15 O24. nespecificiran Dijabetes melitus u trudnoći.4 15 O24.5 15 O23.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Venska bolest kao komplikacija u trudnoći. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Perinealno .3 15 O23.u poroĎaju i babinjama # # # # # # # # # # # # Dijabetes melitus ovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus neovisan o inzulinu koji je i prije postojao Dijabetes melitus povezan s neishranjenošću koji je i prije postojao Dijabetes melitus koji je i prije postojao. BPO 150159514.4 15 O22. nespecificirana Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći Infekcije bubrega u trudnoći Infekcije mokraćnoga mjehura u trudnoći Infekcije uretre u trudnoći Infekcije ostalih dijelova mokraćnog sustava u trudnoći Infekcija mokraćnog sustava u trudnoći.1 15 O22. Direkcija Zagreb.2 15 O22.flebitis.Vaginalno .ms_office 31/63 .

hepatorenalni sindrom nakon trudova i poroĎaja (O90.4 15 O26. O12. Direkcija Zagreb.7 # # 15 O26.dijagnostičke nalaze svrstane drugamo .Periferni neuritis .HZZO.1 15 O28. nespecificirano Hipotenzivni sindrom u leţećem poloţaju Isključuje: .4) Isključuje: .2 15 O26.0.zbrinjavanje majke vezano uz fetus i amnionsku šupljinu i moguće probleme poroĎaja (O30-O48) 15 O28 15 O28.traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) za vrijeme poroĎaja (O71.0 15 O28.3 15 O26.2) Isključuje: .9 # # Ostala specificirana stanja vezana uz trudnoću Stanje vezano uz trudnoću.2 # # # # # # Abnormalni nalazi antenatalnog skrininga majke Abnormalni hematološki nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni biokemijski nalaz na antenatalnom skriningu majke Abnormalni citološki nalaz na antenatalnom skriningu majke 150159514. poroĎaju i babinjama 15 O26.8 15 O26.ms_office 32/63 .Bubreţna bolest Isključuje: .0 15 O26.edeme u trudnoći (O12.6) Umor i iscrpljenost .6 # # 15 O26.xls.1 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Neishranjenost u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja prije svega vezanih uz trudnoću # # # # Prekomjerno dobivanje na teţini u trudnoći Slabo dobivanje na teţini u trudnoći Opis Neishranjenost u poroĎaju i babinjama Isključuje: .bez postojeće trudnoće (N96) 15 O26. poroĎaju i babinjama Sublukscija simfize (pubisa) u trudnoći.5 # # # # # # # # Trudnička skrb za ţenu s habitualnim pobačajem Zaostalo intrauterino kontraceptivno sredstvo u trudnoći Herpes gestationis Hipotenzivni sindrom u majke Poremećaji jetrene funkcije u trudnoći.ţenu sa habitualnim pobačajem: .s pobačajem u tijeku (O03-O06) . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O25 15 O26 15 O26.

Kompresivni kolaps pluća Srčani: Srčane komplikacije zbog anestezije za vrijeme .xls.5 15 O28.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Abnormalni ultrazvučni nalaz na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni rendgnenološki nalaz na antenatalnom # # skriningu majke Abnormalni kromosomski i genski nalaz na # # antenatalnom skriningu majke Ostali abnormalni nalazi na antenatalnom skriningu # # majke Abnormalni nalaz na antenatalnom skriningu majke.komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije. BPO3 .1 15 O29.3 15 O29. # # nespecificiran Opis Uključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O28.4 15 O28.0 # # 15 O29.HZZO. analgezije ili drugog sedativnog sredstva za vrijeme trudnoće Isključuje: .zastoj trudnoće .Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.Mendelsonov sindrom Plućne komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće .8 15 O28.3 15 O28.komplikacije zbog anestezije za vrijeme: .ms_office 33/63 .slabost Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog Moţdana anoksija zbog anestezije za vrijeme anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće Toksična reakcija na lokalnu anesteziju za vrijeme trudnoće Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije za vrijeme trudnoće 15 O29 15 O29.2 15 O29.pobačaja ili izvanmaternične ili molarne Komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće trudnoće (O Aspiracijski pneumonitis .4 # # # # # # # # 150159514. Direkcija Zagreb.

2 15 O31. nespecificirana Isključuje: .ms_office 34/63 . nespecificirana Opis 15 O30 15 O30.9 # # # # # # # # # # Višeplodna trudnoća Blizanačka trudnoća Troplodna trudnoća Četveroplodna trudnoća Ostala višeplodna trudnoće Višeplodna trudnoća.6 15 O29. Direkcija Zagreb.1 15 O31.7) .spojene blizance koji uzrokuju disproporciju (O33. (O63.komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću (O31.5) .8 15 O30.-) 15 O31 15 O31.8 15 O29.xls.s prekidima u poroĎajnim trudovima (O64"Stisnuti" fetus 150159514.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Ostale komplikacije zbog spinalne i epiduralne # # anestezije za vrijeme trudnoće # # # # # # Neuspjela ili oteţana intubacija za vrijeme trudnoće Ostale komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće Komplikacija zbog anestezije za vrijeme trudnoće.nepravilan prikaz jednog ili više fetusa (32.2 15 O30.1 15 O30.5 15 O29.2) .8 # # # # # # # # Komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Fetus papyraceus Nastavljena trudnoća nakon pobačaja jednog ili više fetusa Nastavljena trudnoća nakon intrauterine smrti jednog ili više fetusa Druge komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću Višeplodna trudnoća BPO Isključuje: . trećeg itd.0 15 O30.0 15 O31.odgoĎeni (kasniji) poroĎaj drugog blizanca. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O29.HZZO.

navedena stanja kao razlog za opservaciju. nespecificiranog Uključuje: .6 15 O32.0 15 O32.navedena stanja s prekidom trudova (O65O66) 15 O33 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije 150159514.1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog utvrĎenog ili suspektnoga nepravilnog stava fetusa Zbrinjavanje majke zbog nestabilna poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava zatkom Zbrinjavanje majke zbog poprečnog i kosog poloţaja fetusa Zbrinjavanje majke zbog stava licem.kosi Izostanak spuštanja glavice preko ruba Zbrinjavanje majke zbog stava glavice visokog za termin zdjelice Zbrinjavanje majke zbog višeplodne trudnoće s nepravilnim stavom jednog ili više fetusa Zbrinjavanje majke zbog kombiniranog nepravilnog stava fetusa majke zbog drugog nepravilnog stava Zbrinjavanje fetusa Zbrinjavanje majke zbog nepravilnog stava fetusa.navedena stanja kao razlog za opservaciju. ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .navedena stanja s prekidima u trudovima (O65-O66) 15 O32 15 O32.4 15 O32. čelom i tjemenom 15 O32. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .5 15 O32. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke. Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .xls.HZZO.poprečni .ms_office 35/63 .9 # # # # # # # # # # # # # # Poloţaj fetusa: .2 15 O32.8 15 O32.3 15 O32.

5 15 O33.ms_office 36/63 . ili za carski rez prije početka trudova Isključuje: .3 15 O33. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke.xls. BPO Uključuje: .navedena stanja s prekidom trudova 15 O34 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti zdjeličnih organa 150159514. BPO 15 O33. Direkcija Zagreb.tumor Cefalopelvična disproporcija.meningomijelokela .8 15 O33.7 15 O33.1 15 O33.ascites .6 # # # # Disproporcija uzrokovana normalno oblikovanim fetusom .0 15 O33. BPO .hidrops . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O33.akralni teratom .Suţenje izlaza zdjelice 15 O33.Fetalna disproporcija.9 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane drugim deformitetima fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije izazvane ostalim uzrocima Zbrinjavanje majke zbog disproporcije.2 15 O33.navedena stanja kao razlog za opservaciju. BPO Suţenje ulaza zdjelice koje uzrokuje disproporciju Suţenje središnjega prostora zdjelice .HZZO. BPO Suţena zdjelica koja uzrokuje disproporciju. nespecificirane Spojeni blizanci .Fetalni: .4 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # deformitetom zdjeličnih kostiju Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # jednakomjerno suţenom zdjelicom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem ulaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane # # suţenjem izlaza zdjelice Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane i od # # majke i od fetusa Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane neuobičajeno velikim fetusom Zbrinjavanje majke zbog disproporcije uzrokovane hidrocefalijom fetusa Opis Zdjelični deformitet koji uzrokuje disproporciju.Fetopelvična disproporcija.

prijašnjih kirurških zahvata na vratu maternice Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti vrata .3 # # 15 O34.tumora vrata maternice Zbrinjavanje majke zbog: .2 # # 15 O34.4 # # 15 O34.inkarceracije Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti .zbrinjavanje majke zbog tumora vrata maternice (O34.5 # # Isključuje: Zbrinjavanje majke zbog oţiljka maternice uzrokovanog . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O34.1 # # Zbrinjavanje majke zbog tumora tijela maternice 15 O34. BPO (O75.fibroma maternice Isključuje: .polipa vrata maternice .strikture ili stenoze vrata maternice maternice .xls.retroverzije 150159514.HZZO.prolapsa maternice u trudnoći .serklaţe Zbrinjavanje majke zbog insuficijencije vrata maternice . Direkcija Zagreb.dvostruke maternice .4) Zbrinjavanje majke zbog oţiljka uzrokovanog prijašnjim carskim rezom 15 O34.7) Zbrinjavanje majke zbog s napomenom o insuficijenciji vrata maternice ili bez nje): .vaginalni poroĎaj nakon prijašnjega carskog prijašnjom operacijom reza.dvoroge maternice Zbrinjavanje majke zbog: .ms_office 37/63 .0 # # Zbrinjavanje majke zbog priroĎene malformacije maternice Opis Zbrinjavanje majke zbog: .polipa tijela maternice .Shirodkarova šava Zbrinjavanje majke zbog: .

HZZO.prijašnjeg zahvata na dnu zdjelice . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Zbrinjavanje majke zbog: .tumora vulve Isključuje: .stenoze rodnice (priroĎene).strikture rodnice . (stečene) .cistocele . nespecificirane Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti vulve i perineuma 15 O34.rigidnog dna zdjelice Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti zdjeličnih organa.8 15 O34.Zbrinjavanje majke zbog proširenja rodničnih vena u trud 15 O34.9 # # # # 150159514.6 # # Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti rodnice Zbrinjavanje majke zbog: .rektokele organa .tumora rodnice Isključuje: .zbrinjavanje majke zbog proširenja vulvarnih i perinealnih vena u trudnoći Zbrinjavanje majke zbog: .xls.prijašnjih kirurških zahvata na vulvi ili perineumu ."venter propendens" Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti zdjeličnih .fibroze perineuma .7 # # 15 O34.ms_office 38/63 . Direkcija Zagreb.rigidnog perineuma .podijeljene rodnice (vagina septa) .prijašnjih kirurških zahvata na rodnici .

2 # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na malformaciju središnjega ţivčanog sustava u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na kromosomske abnormalnosti u fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na hereditarne bolesti fetusa 15 O35.poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) zbog terapijskog davanja lijekova (O68.spinu bifidu Isključuje: .navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.4 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano virusnom bolesti u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa alkoholom Isključuje: .anencefaliju .-) Zbrinjavanje majke zbog sumnje na: .1) 15 O35 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti i oštećenja fetusa 15 O35.6 # # # # Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa lijekovima Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa zračenjem 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .1 15 O35.1) oštećenje fetusa uzrokovano infekcijom u majke: .5 15 O35.citomegalovirusom . hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili dovršenje trudnoće Isključuje: .virusom rubeole Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano navikavanjem na lijekove (drug addiction) Isključuje: .kromosomske abnormalnosti fetusa Zbrinjavanje majke zbog sumnje na (O35.xls.0 15 O35.zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije (O33.ms_office 39/63 . Direkcija Zagreb.kromosomske abnormalnosti fetusa (O35.3 15 O35.HZZO.-) 15 O35.

HZZO.2 15 O36.hematološkim ispitivanjem Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa .9 # # # # Opis Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: .xls.4 # # Zbrinjavanje majke zbog intrauterine smrti 150159514. hospitalizaciju ili drugo porodničko zbrinjavanje majke ili za dovršenje trudnoće Isključuje: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O35.3 # # # # Zbrinjavanje majke zbog fetalnog hidropsa Zbrinjavanje majke zbog znakova fetalne hipoksije 15 O36.intrauterinim kontraceptivnim sredstvom uzrokovano ostalim medicinskim postupcima .intrauterinim kirurškim zahvatom Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano: Zbrinjavanje majke zbog sumnje na drugu abnormalnost .7 # # 15 O35.poroĎajne trudove i poroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) (O68.sindrom placent Anti-D (Rh) protutijela .navedena stanja fetusa kao razlog za opservaciju.amniocentezom .neostvareni pobačaj (missed abortion) (O02. Direkcija Zagreb.1) Naziv 15 O36 15 O36.-) .8 15 O35.BPO .0 15 O36.toksoplazmozom u majke Zbrinjavanje majke zbog sumnje na abnormalnost i oštećenje fetusa.Rh inkompatibilnost (s fetalnim hidropsom) ABO izoimunizacija .listeriozom u majke i oštećenje fetusa .postupkom biopsije .bez povezanosti s izoimunizacijom Isključuje: .Izoimunizacija BPO (s fetalnim hidropsom) Hydrops fetalis .1 # # # # Zbrinjavanje majke zbog drugih poznatih ili suspektnih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog Rh izoimunizacije Zbrinjavanje majke zbog druge izoimunizacije 15 O36. nespecificirano Uključuje: .ms_office 40/63 .

placentarne insuficijencije .9 15 O42 15 O42.Chorioamnionitis . velikog za dob (large for dates) # # Oligohidramnion 15 O41. početak trudova nakon više od 7 dana 150159514. početak trudova nakon Isključuje: 24 sata .8 15 O36. početak trudova nakon 17 dana Prijevremena ruptura ovojnica.7 15 O36.1 15 O41.5 15 O36.12 # # # # # # Infekcija amnionske vreće i ovojnica Ostali specificirani poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Poremećaj amnionske tekućine i ovojnica. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O36.HZZO. početak trudova unutar 24 sata Prijevremena ruptura ovojnica.xls.male teţine (fetusa) za dob (light for dates) .9 15 O40 15 O41 15 O41.s terapijski odgoĎenim trudovima (O42.1 15 O42.2) Prijevremena ruptura ovojnica.6 15 O36. utvrĎeno ili suspektno. nespecificiran Hydramnion Isključuje: .Placentitis # # # # # # Prijevremena ruptura ovojnica Prijevremena ruptura ovojnica.ms_office 41/63 .8 15 O41. Direkcija Zagreb.11 15 O42.0 # # # # # # # # # # # # Zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog prekomjerna rasta fetusa Zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za ţivot u abdominalnoj trudnoći Zbrinjavanje majke zbog ostalih specificiranih problema fetusa Zbrinjavanje majke zbog problema fetusa.0 15 O42.-) Oligohidramnion bez spomena o rupturi ovojnica Amnionitis .fetusa malenog za dob (small for dates) Zbrinjavanje majke zbog fetusa. nespecificiranog Polyhydramnion Ostali poremećaji amnionske tekućine i ovojnica Opis Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne: .Membranitis .prijevremenu rupturu ovojnica (O42.

totalna Isključuje: .Placenta previja BPO ili s krvarenjem: ."od blizanca k blizancu" Abnormalna posteljica.zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa uzrokovana placentarnom insuficijencijom (O36.0 # # # # # # Ostali poremećaji posteljice Placentarni poremećaj.poroĎaj kompliciran krvarenjem iz vasa praevia (O69. BPO ili s krvarenjem . # # terapijski # # Prijevremena ruptura ovojnica.2 15 O42.1 # # Placenta previja s krvarenjem 150159514.parcijalna . nespecificiran Placenta previja Placenta previja.ms_office 42/63 .8 15 O43. BPO Placenta circumvalata Placenta accreta Placenta increta Placenta percreta Placentarna: .2 # # Patološki urasla posteljica 15 O43.marginalna . bez krvarenja Nisko usaĎena posteljica.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv trudovi odloţeni Prijevremena ruptura ovojnica.-) .-) Transfuzija: .1 # # # # Sindrom placentarne transfuzije Malformacije posteljice 15 O43.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.4) 15 O44.0 15 O43. bez krvarenja Isključuje: .9 15 O44 15 O44.5) .xls.maternofetalna . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O42. nespecificirana Opis 15 O43 Poremećaji posteljice (placente) 15 O43.fetomaternalna . Direkcija Zagreb.disfunkcija .HZZO.infarkcija Nisko usaĎena posteljica.placentu previju (O44.

nespecificirani Produţena trudnoća Prijevremeni poroĎaj Laţno prenesena trudnoća (post-dates) .9 15 O47 15 O47.-) .prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.8 15 O45.placenta praevia (O44.Prenesena trudnoća (post-term) Početak (spontani) poroĎaja prije navršenog 37. nespecificirano 15 O46 Krvarenje prije poroĎaja koje nije svrstano drugamo 15 O46. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O45 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Prijevremano odljuštenje posteljice (abruptio placentae) Opis Prijevremeno odvajanje posteljice s prekomjernim krvarenjem povezanim sa: .diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .-) .hipofibrinogenemijom Abruptio placentae.hiperfibrinolizom .krvarenje u ranoj trudnoći (O20.1 15 O47. tjednu trudnoće ili nakon njega Laţni trudovi.afibrinogenemijom .9 # # # # # # Prijevremeno odljuštenje posteljice s poremećajem koagulacije Drugo prijevremeno odljuštenje posteljice Prijevremeno odljuštenje posteljice. tjedna trudnoće Laţni trudovi u navršenom 37.0 15 O45.hiperfibrinolizom . nespecificirano Laţni trudovi Laţni trudovi prije navršenog 37.0 15 O46.-) Krvarenje prije poroĎaja (obilno) povezano s: . tjedna trudnoće 150159514.krvarenje u poroĎaju koje nije svrstano drugamo (067.hipofibrinogenemijom 15 O45.HZZO.9 15 O48 15 O60 # # # # # # # # # # # # # # # # Krvarenje prije poroĎaja sa premećajem koagulacije Druga krvarenja prija poroĎaja Krvarenje prije poroĎaja.0 15 O47.-) . Direkcija Zagreb. BPO Isključuje: .afibrinogenemijom .8 15 O46.ms_office 43/63 .diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .xls.

BPO 15 O62.0 # # # # # # Neuspješna indukcija poroĎaja instrumentima Druga neuspješna indukcija poroĎaja Neuspješna indukcija poroĎaja.1 15 O61. nekoordinirane i produţene kontrakcije maternice Druge nepravilnosti jačine trudova Isključuje: .8 # # # # Hipertonične.9 15 O62 15 O62.Tetanijske kontrakcije .Nekoordinirana aktivnost maternice .mehanički .xls.oksitocina . Direkcija Zagreb.ms_office 44/63 .4 15 O62. BPO Kontrakcijski prsten (distocija) .0 # # Neuspješna indukcija poroĎaja lijekovima 15 O61.8 15 O61. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O61 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Neuspješna indukcija poroĎaja Opis Neuspješna indukcija s pomoću: .prostaglandina Neuspješna indukcija: .3 # # # # Druga tromost maternice (inertia uteri) Ubrzani (nagli) trudovi Izostanak dilatacije vrata maternice .Tromost (inercija) maternice.Kontrakcije maternice u obliku pješčanog sata .Nekoordinirani trudovi .Hipotonična disfunkcija maternice.Primarna hipotonična disfunkcija maternice Zastoj aktivnog razdoblja trudova .Sekundarna hipotonična disfunkcija maternice Atonija maternice .distoc 150159514.Nepravilni trudovi .Hipertonična disfunkcija maternice .2 15 O62. BPO .Neujednačeni trudovi .kirurški 15 O61.HZZO.1 # # Sekundarno tromi trudovi (sekundarna inercija) 15 O62.Distocija maternice. nespecificirana Nepravilnosti jačine trudova # # Primarno tromi trudovi (primarna inercija) 15 O62.Slabe kontrakcije .

okcipitoilijačnog .0 15 O63. nespecificiranog Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog deformiteta zdjelice Zapreka raĎanja zbog jednakomjerno suţene zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja ulaza zdjelice Zapreka raĎanja zbog suţenja sredine i izlaza zdjelice 150159514.HZZO.2 15 O65.ramena distocija (O66. Dugotrajni poroĎaj. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O62.2 15 O64.Zapreka raĎanja zbog ustrajnog stava glavice: .1 15 O65.0 15 O65.9 15 O63 15 O63.okcipitoposteriornog . nespecificiran Zapreka raĎanja zbog nepravilna poloţaja i stava fetusa Opis Produţeni poroĎaj. Direkcija Zagreb.0) .uklještenje ramena (O66.9 15 O64 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Nepravilnosti jačine trudova. BPO 15 O64.4 15 O64.0 15 O64.okcipitosakralnog Zapreka raĎanja zbog nepotpune rotacije glavice fetusa .3 # # # # # # # # Duboki poprečni stav glavice .2 15 O63.8 15 O64.9 15 O65 15 O65.okcipitotransverzalnog Zapreka raĎanja zbog stava zatkom Zapreka raĎanja zbog stava licem Zapreka raĎanja zbog stava čelom Ispadanje ručice Isključuje: . BPO Dugotrajni poroĎaj # # # # # # # # Produţeno prvo poroĎajno doba Produţeno drugo poroĎajno doba OdgoĎeni poroĎaj drugog blizanca.5 15 O64.ms_office 45/63 .3 # # # # # # # # # # # # # # # # Zapreka raĎanja zbog stava ramenom Zapreka raĎanja zbog kombiniranog poloţaja fetusa Zapreka raĎanja zbog drugog nepravilnog poloţaja i nepravilnog stava fetusa Zapreka raĎanja zbog nepravilnoga poloţaja i nepravilnog stava fetusa.xls.0) Zapreka raĎanja zbog stava bradom 15 O64. trećeg itd.1 15 O63.1 15 O64.

HZZO.5 15 O65.3) Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčinih zdjeličnih Zapreka raĎanja zbog stanja navedenih u organa O34.hidropsa . s posljedičnim poroĎajem forcepsom ili carskim rezom Distocija: .maternalna BPO Uklještenje ramena Naziv 15 O66.8 # # # # 15 O66.sakralnog teratoma .2nespecificirane O66.BPO .spojenih blizanaca .hidrocefaličnog fetusa Neuspješna indukcija (poroĎaja) s posljedičnim poroĎajem carskim rezom Neuspješna primjena ventuze ili forcepsa.8 15 O65.meningomijelokele .0 15 O66.2 # # # # # # # # # # # # # # Opis Isključuje: Zapreka raĎanja zbog fetopelvične disproporcije. nespecificirane Ostale zapreke raĎanja Zapreka raĎanja zbog ramene distocije Zapreka raĎanja zbog isprepletenih blizanaca Zapreka raĎanja zbog neuobičajeno velikog fetusa Distocija zbog: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx 15 O65.ms_office 46/63 .ascitesa .fetalnog: .distociju zbog abnormalnosti fetusa (O66.9 15 O66 15 O66.fetalna BPO . nespecificirana 150159514. nespecificirana Ostale specificirane zapreke raĎanja 15 O66. Direkcija Zagreb.9 # # Zapreka raĎanja.xls.4 15 O65.5 15 O66.Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti majčine zdjelice Zapreka raĎanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice.1 15 O66.tumora . nespecificirana Neuspješna primjena vakuum ekstraktora i forcepsa. .4 # # # # Zapreka raĎanja zbog drugih abnormalnosti fetusa Neuspješna indukcija poroĎaja.3 15 O66.

1 15 O68.0 15 O67.acido-bazna ravnoteţa Pokazatelj fetalne patnje: . Direkcija Zagreb.ultrazvučni (abdominalni CTG) 150159514.8 # # Abnormalna fetalna: PoroĎaj kompliciran biokemijskim pokazateljima fetalne .2 # # # # # # PoroĎaj kompliciran poremećajem srčanog rada fetusa PoroĎaj kompliciran mekonijem u amnionskoj tekućini PoroĎaj kompliciran poremećajem srčane frekvencije s mekonijem u anmionskoj tekućini 15 O68. koje nije svrstano drugamo 15 O67.bradikardija .hipofibrinogenemijom Prekomjerno krvarenje u poroĎaju Uključuje: .-) .tahikardija Isključuje: .HZZO.prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae) (O45.9 # # # # # # Krvarenje u poroĎaju s poremećajem koagulacije Drugo krvarenje u poroĎaju Krvarenje u poroĎaju.s poremećajem srčane frekvencije (O68.krvarenje prije poroĎaja BPO (O46.2) 15 O68 PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom (distres) 15 O68.s mekonijem u amnionskoj tekućini (O68. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O67 PoroĎaj kompliciran krvarenjem.diseminiranom intravaskularnom koagulacijom .xls.nepravilni srčani rad .fetalnu patnju u poroĎaju zbog davanja lijekova Fetalna: .hiperfibrinolizom . nespecificirano Opis Isključuje: .acidemija patnje .0 15 O68.2) Isključuje: .3 # # 15 O68.-) .8 15 O67.krvarenje nakon poroĎaja (O72.placentu previju (O44.elektrokardiografski (skalp-elektrode) PoroĎaj kompliciran drugim pokazateljima fetalne patnje .afibriniogenemijom .-) Krvarenje u poroĎaju (prekomjerno) povezano s: .-) .ms_office 47/63 .

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra 15 O68.9 15 O69 15 O69.0 15 O69.1

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # PoroĎaj kompliciran fetalnom patnjom, nespecificiran PoroĎaj kompliciran komplikacijama pupčane vrpce # # # # PoroĎaj kompliciran prolapsom pupkovine PoroĎaj kompliciran pupkovinom oko vrata (fetusa), s kompresijom

Opis

15 O69.2 15 O69.3 15 O69.4

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran drugim zapletajima pupkovine PoroĎaj kompliciran kratkom pupkovinom PoroĎaj kompliciran s vasa praevia

Zapletanje pupčanih vrpci blizanaca u monoamnionskoj vreći - Čvor na pupčanoj vrpci Krvarenje iz vasa praevia Pupčana vrpca: - nagnječenje - hematom - Tromboza krvnih ţilica pupčane vrpce

15 O69.5 15 O69.8 15 O69.9

# # #

# # #

PoroĎaj kompliciran vaskularnim oštećenjem Pupčane vrpce PoroĎaj kompliciran drugim komplikacijama pupčane vrpce Trudovi i poroĎaj komplicirani komplikacijom pupčane vrpce, nespecificiranom

Uključuje: - laceraciju nakon epiziotomije Isključuje: - porodničku visoku vaginalnu laceraciju, izoliranu (O71.4) Perinealna laceracija, ruptura ili razdor (uključuje) (u tijeku raĎanja): - frenulum - labia - koţu - meĎicu - rodnicu - vulvu

15 O70

Laceracija meĎice (perineuma) u tijeku raĎanja

15 O70.0

#

#

Laceracija perineuma prvoga stupnja u tijeku raĎanja

150159514.xls.ms_office

48/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

Opis Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.0, uključujući (u tijeku raĎanja): - dno zdjelice - perinealne mišiće - mišiće rodnice Isključuje: - laceraciju koja uključuje analni sfinkter (O70.2) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.1, uključujući (u tijeku raĎanja): - analni sfinkter - rektovaginalni septum - sfinkter, BPO

15 O70.1

#

#

Laceracija perineuma drugoga stupnja u tijeku raĎanja

15 O70.2

#

#

15 O70.3 15 O70.9 15 O71 15 O71.0 15 O71.1 15 O71.2 15 O71.3

# #

# #

Isključuje: - laceraciju koja uključuje analnu ili rektalnu Laceracija perineuma trećega stupnja u tijeku raĎanja sluznicu (O70.3) Perinealna laceracija, ruptura ili rascjep kao u O70.2, uključujući (u tijeku raĎanja): - analnu sluznicu Laceracija perineuma četvrtoga stupnja u tijeku raĎanja - rektalnu sluznicu Laceracija perineuma u tijeku raĎanja, nespecificirana Druga porodnička ozljeda Uključuje: - oštećenje instrumentima Ruptura maternice za koju nije utvrĎeno da je nastala prije početka trudova Prstenasto otkinuće ušća maternice Laceracija rodnične stijenke, bez spomena o perinealnoj laceraciji Isključuje: - s perinealnom laceracijom (O70.-)

# # # #

# # # #

Ruptura maternice prije početka poroĎaja Ruptura maternice u tijeku poroĎaja Inverzija maternice nakon poroĎaja Porodnička laceracija ušća maternice

15 O71.4

#

#

Porodnička visoka laceracija rodnice, izolirana

150159514.xls.ms_office

49/63

HZZO, Direkcija Zagreb, 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Poglavlje Sifra

Opaska

OkDx OkPrimarnaDx

Naziv

15 O71.5

#

#

Druge porodničke ozljede zdjeličnih organa

15 O71.6

#

#

Porodničko oštećenje zdjeličnih zglobova i ligamenata

15 O71.7 15 O71.8 15 O71.9 15 O72

# # #

# # #

Porodnički hematom zdjelice Druge specificirane porodničke ozljede Porodnička ozljeda, nespecificirana Krvarenje nakon poroĎaja

Opis Porodničke ozljede: - mokraćnog mjehura - uretre Otrgnuće unutrašnje simfizne hrskavice - Oštećenje kokcigealnog nastavka - Traumatsko razdvajanje simfize (pubisa) Porodnički hematom: - meĎice - rodnice - stidnice

15 O72.0 15 O72.1

# #

# #

Krvarenje u trećoj dobi Drugo krvarenje neposredno nakon poroĎaja

15 O72.2

#

#

Kasno i sekundarno krvarenje nakon poroĎaja

15 O72.3 15 O73 15 O73.0 15 O73.1

# # #

# # #

Poremećaji koagulacije nakon poroĎaja Zaostala posteljica i ovojnice, bez krvarenja Placenta retenta, bez krvarenja Zaostali dijelovi posteljice i ovojnica, bez krvarenja

Uključuje: - krvarenje nakon roĎenja fetusa ili dojenčeta Krvarenje povezano sa zaostalom, prionulom ili adherentnom posteljicom - Zaostala posteljica, BPO Krvarenje nakon roĎenja posteljice - Krvarenje nakon poroĎaja (atonično), BPO Krvarenje povezano sa zaostalim dijelovima posteljice ili ovojnica - Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, BPO Postpartalna: - afibrinogenemija - fibrinoliza

15 O74

Komplikacije anestezije u tijeku poroĎaja

Zaostali produkti začeća nakon poroĎaja, bez krvarenja Uključuje: - Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije, analgezije ili drugih sedativa u tijeku poroĎaja

150159514.xls.ms_office

50/63

nesvrstane drugamo Distres majke u tijeku poroĎaja Šok za vrijeme ili nakon poroĎaja Povišena temperatura u tijeku poroĎaja. BPO3 .0 15 O74.8 15 O74.u babinjama: .xls.5 15 O74. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O74.2 15 O75.zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O75 15 O75.ms_office 51/63 . nespecificirana Opis Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta. Direkcija Zagreb.BPO Septikemija u tijeku poroĎaja 150159514.HZZO. nesvrstana drugamo Druge infekcije u tijeku poroĎaja Isključuje: .2 15 O74.9 # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u tijeku poroĎaja Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u tijeku poroĎaja Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u tijeku poroĎaja Neuspješna ili oteţana intubacija u tijeku poroĎaja Druge komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja Komplikacija zbog anestezije u tijeku poroĎaja.Mendelsonov sindromu Kompresivni kolaps pluća zbog anestezije u tijeku poroĎaja Srčani: .1 15 O75.7 15 O74.zastoj .sepsu (O85.3 15 O74.-) .3 # # # # # # # # Ostale komplikacije poroĎaja.6 15 O74.0 15 O75.1 # # # # Aspiracijski pneumonitis zbog anestezije u tijeku poroĎaja Druge plućne komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja 15 O74.-) Porodnički šok.infekciju (O86.4 15 O74.

6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nakon carskog reza ili drugih porodničkih kirurških zahvata ili postupaka.8 15 O75. BPO Isključuje: . nespecificiran Jednoplodno raĎanje forcepsom i vakuumskim ekstraktorom RaĎanje s niskom primjenom forcepsa RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru Uključuje: . sa ili bez epiziotomije normalan poroĎaj 15 O81 15 O81.9 # # # # # # # # 15 O80 15 O80.0 15 O80.ms_office 52/63 .HZZO.slučajeve sa minimalnom pomoći ili bez pomoći.Moţdana anoksija Isključuje: . nespecificirana 15 O75.8 15 O80.zastoj .komplikacije zbog anestezije u tijeku poroĎaja (O74.4 15 O75.neuspješnu primjenu vakuumskog ekstraktora ili forcepsa (O66.-) .1 15 O80.6 15 O75. Direkcija Zagreb.-) 15 O75.0 15 O81.xls.5 # # # # Druge komplikacije porodničkih kirurških zahvata i postupaka OdgoĎeno raĎanje nakon artificijelne rupture ovojnica OdgoĎeno raĎanje nakon spontane ili nespecificirane rupture ovojnica Vaginalno raĎanje nakon prijašnjeg carskog reza Druge specificirane komplikacije poroĎaja Komplikacija poroĎaja.spontanu prijevremenu rupturu ovojnica (O42.1 # # # # # # Spontani poroĎaj.porodničke (kirurške) rane: Isključuje: .5) 150159514.7 15 O75. uključujući poroĎaj BPO: .zatajenje .9 # # # # # # # # # # Jednoplodni spontani poroĎaj Spontani poroĎaj glavicom (tjemenom) Spontani poroĎaj zatkom Drugi jednoplodni spontani poroĎaj Jednoplodni spontani poroĎaj.Srčani: .

4 15 O81.1 15 O84.9 15 O83 15 O83.ms_office 53/63 .0 15 O84. Direkcija Zagreb. svi forcepsom ili vakuumekstraktorom Višeplodni poroĎaj. nespecificirano Kleidotomija (da bi se omogućio poroĎaj) .2 15 O82. nespecificirano Ako se ţeli.8 15 O82.2 15 O83.1 15 O82.Embriotomija (da bi se omogućio poroĎaj) RaĎanje uz pomoć. svi carskim rezom Drugi višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj kombinacijom metoda 150159514.4 15 O83.5 15 O82 15 O82.0 15 O83. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (O80-O83) za označavanje načina roĎenja svakog fetusa ili dojenčeta. svi spontani Višeplodni poroĎaj.0 15 O82. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O81.9 # # # Destruktivne operacije pri raĎanju Drugo specificirano raĎanje uz pomoć ruku Jednoplodno raĎanje uz pomoć.3 15 O81.8 # # # # # Višeplodni poroĎaj Višeplodni poroĎaj.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv RaĎanje s primjenom forcepsa u središnjem prostoru s # # rotacijom # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Drugo i nespecificirano raĎanje forcepsom RaĎanje vakuumskim ekstraktorom RaĎanje kombinacijom forcepsa i vakuumskog ekstraktora Jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje elektivnim carskim rezom RaĎanje hitnim carskim rezom RaĎanje histerektomijom (Caesarean hysterectomy) Ostalo jednoplodno raĎanje carskim rezom RaĎanje carskim rezom.xls. 15 O84 15 O84. BPO 15 O83.Kraniotomija (da bi se omogućio poroĎaj) . nespecificirano Drugo jednoplodno raĎanje uz pomoć Ekstrakcija zatka Drugo raĎanje zatkom uz pomoć ruku Drugo raĎanje uz pomoćne postupke RaĎanje za ţivot sposobnog fetusa u abdominalnoj trudnoći RaĎanje zatka BPO Okret s ekstrakcijom RaĎanje ventuzom Opis RaĎanje forcepsom i ventuzom Ponovljeni carski rez.HZZO.2 15 O84.1 15 O83.2 15 O81.8 15 O83.

N39.perinealne rane Upala vrata maternice (cervicitis) Druge infekcije genitalnog sustava nakon poroĎaja .groznica .1 15 O86. Direkcija Zagreb.Upala rodnice (vaginitis) Stanja u N10-N12.-.3) Infekcija (nakon poroĎaja): .9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # Višeplodni poroĎaj. BPO U babinjama (puerperalna): .porodničku pijemičnu i septičnu emboliju (O88. moţe se upotrijebiti dodatna šifra (B95-B97) za označavanje uzročnika.0 15 O86.3) Sepsa u babinjama (puerperalna sepsa) .infekcija BPO .endometritis .rane carskog reza Infekcije porodničke kirurške rane . N34.3 # # # # # # # # 15 O86.2) 15 O85 15 O86 # # 15 O86.peritonitis .infekciju u tijeku poroĎaja (O75.8 # # # # Povišena temperatura nepoznatoga podrijetla nakon poroĎaja Druge specificirane infekcije u babinjama 150159514.2 15 O86.septikemiju u tijeku poroĎaja (O75 Isključuje: Druge infekcije u babinjama . N30.-.0 Infekcije urinarnog sustava nakon poroĎaja nakon poroĎaja Infekcije genitourinarnog sustava u Druge infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja babinjama.xls. Isključuje: .vrućicu u babinjama (O85) .4 15 O86.povišenu temperaturu u tijeku poroĎaja (O75.HZZO.septikemija Opis Ako se ţeli. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O84. nespecificiran Puerperalni: .ms_office 54/63 .povišena temperatura BPO Isključuje: . N15.

BPO .2) 15 O88 15 O88.2 15 O88.flebopatija.1 15 O88.O08. Direkcija Zagreb. nakon poroĎaja 15 O87 15 O87.xls. poroĎaja ili babinja Tromboza moţdanih vena u babinjama Isključuje: .porodničku plućnu emboliju (O88. nespecificirana .tromboza. nakon poroĎaja .2 15 O87.ms_office 55/63 .8 # # # # # # # # Tromboflebitis dubokih vena u babinjama Hemoroidi u babinjama 15 O87.0 # # Bolesti vena kao komplikacije babinja Tromboflebitis površinskih vena u babinjama 15 O87.-) .Tromboflebitis zdjeličnih vena.1 15 O87.venske bolesti kao komplikacije trudnoće (O22.3 15 O88.Puerperalna (plućna) embolija.-) Tromboza dubokih vena. BPO Masna embolija u babinjama 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: .emboliju kao komplikaciju pobačaja ili izvanmaternične ili molarne trudnoće (O00O07.u tijeku poroĎaja i babinja Isključuje: .HZZO. BPO .3 15 O87. BPO Uključuje: .flebitis.0 15 O88.8 # # # # # # # # # # Porodnička embolija Porodnička zračna embolija Embolija plodovom vodom Porodnička embolija krvnim ugruškom Porodnička pijemična i septična embolija Druga porodnička embolija Porodnička (plućna) embolija.9 # # Tromboza cerebrovenskog sinusa u babinjama Proširenje vena spolovila u babinjama Ostale venske bolesti kao komplikacije babinja (varices genitalis) Puerperalni: .plućnu emboliju u tijeku trudnoće. BPO Venska bolest kao komplikacija babinja.

4 15 O89.Udisanje ţelučanog sadrţaja ili sekreta.Sekundarni perinealni razdor Stanja u I42.perinealne laceracije .9 15 O90 15 O90. Direkcija Zagreb.ms_office 56/63 .epiziotomije . analgezije ili drugih sedativa u tijeku babinja Aspiracijski pneumonitis .0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Srčane komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacije središnjega ţivčanog sustava zbog anestezije u babinjama Toksična reakcija na lokalnu anesteziju u babinjama Glavobolja zbog spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Druge komplikacije spinalne i epiduralne anestezije u babinjama Neuspješna ili oteţana intubacija u babinjama Druge komplikacije zbog anestezije u babinjama Komplikacija zbog anestezije u babinjama.Kompresivni plućni kolaps Srčani: .0 # # Plućne komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89.4 15 O90.2 15 O89.2 15 O90.HZZO. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv 15 O89 Komplikacije zbog anestezije u babinjama 15 O89.xls.1 15 O89. nespecificirana Komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo Rascjep rane carskog reza Opis Uključuje: .zastoj .Komplikacije u majke nastale davanjem opće ili lokalne anestezije.3 15 O90.Mendelsonov sindrom .3 15 O89.5 15 O89.8 15 O89.6 15 O89.1 15 O90.5 # # # # # # # # # # Rascjep perinealne porodničke rane Hematom porodničke rane Kardiomiopatija u babinjama Akutno zatajenje bubrega nakon poroĎaja Postpartalni tireoiditis Rascjep rane od: .zatajenje Moţdana anoksija zbog anestezije u babinjama 15 O90. BPO .Hepatorenalni sindrom nakon poroĎaja 150159514.

2 # # 15 O92 15 O92.elektivna (po izboru) .2 15 O92.8 15 O90.Mastitis (u trudnoći ili u babinjama): . babinja Infekcije dojke povezane s trudnoćom i poroĎajem ili dojenja Apsces bradavice: .4 # # # # # # # # # # Uključuje: .parenhimatozni Uključuje: Drugi poremećaji dojke i laktacije povezani s trudnoćom .6 15 O92.galaktoreju koja nije povezana s trudnoćom i poroĎajem (N64. babinja i poroĎajem ili dojenja Uvučena bradavica povezana s trudnoćom i poroĎajem Ragade bradavice povezane s trudnoćom i poroĎajem Drugi i nespecificirani poremećaji dojke povezani s trudnoćom i poroĎajem Agalakcija Hipogalakcija (smanjena laktacija) Agalakcija: .navedena stanja u tijeku trudnoće. nespecificirana Opis Placentarni polip 15 O91 15 O91. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 15 O90.ms_office 57/63 .terapijska Isključuje: .u trudnoći Infekcija bradavice povezana s trudnoćom i poroĎajem .HZZO.intersticijalni Nepurulentni mastitis povezan s trudnoćom i poroĎajem .Purulentni mastitis \plain\f2\fs20\cf1 (u trudnoći ili u babinjama) Apsces dojke povezan s trudnoćom i poroĎajem .BPO .sekundarna . Direkcija Zagreb.7 # # # # Galaktoreja Drugi i nespecificirani poremećaji laktacije 150159514.navedena stanja u tijeku trudnoće.0 15 O92. u trudnoći ili u babinjama Primarna agalakcija 15 O92.1 15 O92.3) Puerperalna galaktokela Fisure bradavice.5 # # Obustavljena laktacija 15 O92.xls.Subareolarni (u trudnoći ili u babinjama) Limfangitis dojke (u trudnoći ili u babinjama) .1 # # 15 O91.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv # # Druge komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo # # Komplikacija babinja.u babinjama Apsces dojke (u trudnoći ili u babinjama) .0 # # 15 O91.3 15 O92.

9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # Infektivne i parazitarne bolesti majke koje su svrstane drugamo.1 15 O98. B25-B34 Stanja u B50-B64 150159514. poroĎaja i babinja Virusni hepatitis kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Sifilis kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Druge infekcije s prije svega spolnim načinom prijenosa kao komplikacije trudnoće. poroĎaja i babinja Isključuje: . poroĎaj i babinje Tuberkuloza kao komplikacija trudnoće. pogoršana su trudnoćom ili su razlog porodničkog zbrinjavanja Ako se ţeli označiti specifično stanje upotrebljava se dodatna šifra (pogl.navedena stanja kada kompliciraju trudnoću.3 15 O98.0 15 O98. poroĎaja i babinja Gonoreja kao komplikacija trudnoće.8 15 O98.2 15 O98.5 15 O98.I) 15 O98 15 O98.xls. kada kompliciraju trudnoću. Direkcija Zagreb. poroĎaja i babinja Protozoalne bolesti kao komplikacije trudnoće.4 15 O98. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Uključuje: . poroĎaja i babinja Druge infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikacije trudnoće. poroĎaja i babinja Nespecificirane infektivne i parazitarne bolesti majke kao komplikaije trudnoće.HZZO.Stanja u A55-A64 Stanja u B15-B19 Stanja u A80-B09.ms_office 58/63 . poroĎaja i babinja Druge virusne bolesti kao komplikacije trudnoće.asimptomatskog nositelja virusa humane Stanja u A15-A19 Stanja u A50-A53 Stanja u A54.6 15 O98.

ms_office 59/63 .kao komplikacija trudnoće. O67.3 # # Duševni poremećaji i bolesti ţivčanog sustava kao komplikacija trudnoće. poroĎaja ili babinja 15 O99.HZZO.krvarenje s koagulacijskim poremećajima (O46.postpartalni tireoiditis (O90.periferni neuritis vezan uz trudnoću (O26.5) Stanja u F00-F99 i G00-G99 Isključuje: .0) . 15 O99 15 O99. poroĎaja i babinja 15 O99.-) .2 # # Endokrine.8) . metaboličke i nutritivne bolesti kao komplikacija trudnoće. poroĎaj i babinje Anemija kao komlikacija trudnoće.infektivne i parazitarne Stanja u D50-D64 Stanja u D65-D89 Isključuje: .dijabetes melitus (O24.1 # # Druge bolesti krvi i krvotvornih organa i odreĎeni poremećaji koji zahvaćaju imunološki sustav.malnutriciju (O25) . Direkcija Zagreb.puerperalnu psihozu (F53. Ako se ţeli označiti specifično stanje. kada kompliciraju trudnoću.0. upotrebljava se dodatna šifra.poslijeporoĎajnu depresiju (F53.1) 15 O99.3) Stanja u E00-E90 Isključuje: . pogoršana su trudnoćom ili su glavni razlog za porodničko zbrinjavanje. O72.xls.0. poroĎaja i babinja 150159514. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Opaska: Ova kategorija uključuje stanja koja kompliciraju trudnoću. poroĎaja i babinja Isključuje: .0 # # Druge bolesti majke svrstane drugamo.

poroĎaja i babinja 15 O99.0-O99. poroĎaja i babinja (O87.5 # # # # Isključuje: .ms_office 60/63 .6) Stanja u L00-L99 Isključuje: .hipertenzivne poremećaje (O10-O16) . M00-M99.zbrin Isključuje: .porodničku emboliju (O88. poroĎaja i babinja 21 Z31 Postupci u vezi s oplodnjom 150159514.trudova.venske komplikacije i trombozu cerebrovenskog sinusa u tijeku: Bolesti cirkulatornog sustava kao komplikacija trudnoće.-) .7 .infekcije genitourinarnog sustava nakon poroĎaja (O86.-) .-) poroĎaja i babinja . H00-H95.3) .xls.komplikacije udruţene s umjetnom oplodnjom (N98.kardiomiopatiju u babinjama (O90. Direkcija Zagreb.HZZO.7 # # Bolesti koţe i potkoţnoga tkiva kao komplikacija trudnoće.4) Kombinacija stanja koja se mogu razvrstati u O99.Stanja u C00-D48.infekcije genitourinarnog sustava u trudnoći (O23.-) 15 O99. N00-N99 i Q00-Q99 Isključuje: .herpes gestationis (O26.0-O86.6 # # Bolesti probavnog sustava kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja Stanja u I00-I99 Stanja u K00-K93 Isključuje: . .trudnoće (O22 Bolesti dišnog sustava kao komplikacija trudnoće. poroĎaja i babinja (O26.3) .4 15 O99. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Stanja u I00-I99 Opis 15 O99. poroĎaja i babinja 15 O99.poremećaje jetrene funkcije u tijeku trudnoće.8 # # Druge specificirane bolesti i stanja kao komplikacija trudnoće.

potvrĎena Trudnoća.1 21 Z33 21 Z34 21 Z34.4 21 Z31.5 21 Z31.9 21 Z32 21 Z32.ms_office 61/63 .0 21 Z31.8 21 Z31.8) Trudnoća BPO # # # # Nadzor nad normalnom prvom trudnoćom Nadzor nad drugim normalnim trudnoćama Nadzor nad trudnoćom.1 21 Z31.0 21 Z34.xls.brojanje spermija nakon podvezivanja sjemevoda (Z30. Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z31. još nepotvrĎena Trudnoća.0 21 Z32.3 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Plastika jajovoda ili sjemevoda (tuboplasty or # # vasoplasty) nakon prethodne sterilizacije # # # # # # Umjetna oplodnja In vitro oplodnja Druge metode potpomognute oplodnje Propuhivanje tuba Brojenje spermija Opis Hospitalizacija zbog vaĎenja ili umetanja oploĎenih jajašca 21 Z31.8 21 Z34.2 21 Z31.6 21 Z31.0 # # # # # # # # # # # # # # # # # Pretrage i testovi u vezi s oplodnjom Genetsko savjetovanje Opće savjetovanje i savjeti u vezi s oplodnjom Drugi postupci u vezi s oplodnjom Ostali nespecificirani postupci u vezi s oplodnjom Pregledi i testovi na trudnoću Trudnoća. nespecificiran Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom Nadzor nad trudnoćom s neplodnošću u anamnezi 150159514.9 21 Z35 21 Z35.HZZO. slučajna (neplanirana) Nadzor nad normalnom trudnoćom Isključuje: .

abnormalne nalaze pretporoĎajnog screeninga majke (O28.Vezikularne mole Isključuje: .2 # # Nadzor nad trudnoćom s ostalim opstetričnim i reproduktivnim nepovoljnim ishodima u anamnezi Nadzor nad trudnoćom s nedovoljnom antenatalnom skrbi u anamnezi Nadzor nad trudnoćom višerotkinje 21 Z35.3 21 Z35. Direkcija Zagreb.5 21 Z35.stanja uvrstivih u O10-O92 .2 # # # # # # Antenatalni skrining (depistaţa) Antenatalni skrining na kromosomske anomalije Antenatalni skrining povišene razine alfa-fetoproteina Ostali antenatalni skrining metodom amniocenteze Isključuje: .1 21 Z36.xls.7 21 Z35.2) .skrivana Isključuje: .smrti novoroĎenčeta .9 # # # # # # # # # # Nadzor nad starijom prvorotkinjom Nadzor nad vrlo mladom prvorotkinjom Nadzor nad visokorizičnom trudnoćom zbog socijalnih problema Nadzor nad drugom visokorizičnom trudnoćom Nespecificirani nadzor nad visokorizičnom trudnoćom 21 Z36 21 Z36.mrtvoroĎenosti Trudnoća: .Mole hidatidoze .4 # # # # 21 Z35.-) .bez trudnoće (N96) Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: . 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Opis Nadzor nad trudnoćom s anamnezom: .HZZO.rutinsku pretporoĎajnu skrb (Z34-Z35) Amniocenteza Uzorak posteljice (uzet vaginalno) 150159514.bolesnicu s habitualnim pobačajem: .ms_office 62/63 .skrb tijekom trudnoće (O26.0 21 Z36.1) Nadzor nad trudnoćom u ţene u dobi od 35 godina ili starije: -prvorotke -višerotke Nadzor nad prvorotkom mlaĎom od 16 godina 21 Z35.8 21 Z35.prešućivana .višerotkinju bez trudnoće (Z64.1 # # Nadzor nad trudnoćom s posljedicama prijašnjih pobačaja u anamnezi 21 Z35.6 21 Z35.

3 21 Z36.9 Opaska OkDx OkPrimarnaDx Naziv Antenatalni skrining deformiteta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda Antenatalni skrining fetalnog rasta s pomoću ultrazvuka i # # drugih fizikalnih metoda # # # # # # Antenatalni skrining izoimunizacije Drugi antenatalni skrining Nespecificirani antenatalni skrining Opis Skrining hemoglobinopatije 150159514.5 21 Z36.4 21 Z36.ms_office 63/63 .HZZO.xls. Direkcija Zagreb. 6/6/2013 DIJAGNOZE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BOLOVANJE U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Poglavlje Sifra 21 Z36.8 21 Z36.