P. 1
Demokratija Od Laži Je Upropastila Srbiju

Demokratija Od Laži Je Upropastila Srbiju

5.0

|Views: 3,264|Likes:
Published by tommyness
Demokratija Od Laži Je Upropastila Srbiju
Demokratija Od Laži Je Upropastila Srbiju

More info:

Published by: tommyness on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2015

pdf

text

original

Lažna Demokratija Upropastila Srbiju - I Deo istina ima samo jedno lice Tekst je preuzet od Instituta Paralaks ŠTA

RECI KAO UVOD U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izucava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na odredene licnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguce je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remecenja zakljucka koji se namece. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ogranicio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moci, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podredenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovica bio je, posle americkog i francuskog, treci gradanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u cijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i nacinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona ocigledno nije u institucijama. Ovaj zakljucak proizilazi iz cinjenice da je odredenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, pocetkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tacnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvanicnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Videni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a medu prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da medu srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza cak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugacije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogucavanje gradanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija ucinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo gradana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji pocela tranzicija, strucnjaci su upozoravali da ce prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da ce samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da ce u drugoj fazi tranzicije mnogo više gradana postati dobitnici reformskih procesa. Medutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi strucnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo politicko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena

je ideja tranzicije. Slucajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istocnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije iskljucivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su strucnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog veceg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeca i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnicka klasa postaje pobednicka. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog politickog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujuci politickim vezama, i na taj racun žive dobro. U dobitnike bi se mogao uracunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzecima koji zaraduju više od zaposlenih u kompanijama. Vecina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Prakticno sve velike reforme uradene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada prakticno nije sproveden ni jedan veci reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ogranicenja. Cak i ogranicene i nevoljne reforme doprinele su povecanju standarda prosecnog gradanina. U poredenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statisticke metodologije, bila trecina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetnicke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okoncana privatizacija društvenih preduzeca, privatizacija državnih preduzeca nije ni pocela, ne funkcioniše zakon o stecaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike. NOKTOM PO POVRŠINI Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvecana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno izmedu državljana, uklapaju se u šeme medunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novcanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans placanja sa Kiprom beleži znacajne deficite; d) medunarodni tokovi pokazuju krajnju neobicnost velicine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom izmedu zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Medutim, istraživaci makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suoceni su sa nedostatkom, nepouzdanošcu i neuskladenošcu podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja placanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetnickih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprecila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu odredenog preduzeca, da li je preduzece subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvanicnih racunovodstvenih podataka preduzeca, vec i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne cini, a pomenuti iznos morao je od negde doci i negde da završi.

Od i kod najširih slojeva gradana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ogranicena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje ocigledno. Država pocinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogucen rad. Vecinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševica stajao iza 8 of šor firmi na Kipru ciji su racuni u grckim i kiparskim bankama korišceni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije . Pošto je Beogradska banka osnovala svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na cijim racunima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti cetiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na racune tih of šor firmi ude u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševica definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Rec je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Miloševic bio im je potreban za održavanje moci, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja . Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno ucešce u politickoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moc. Zahvaljujuci politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moci, stara garda osecala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogacenja bio: sediš na celu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije vecinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu politicke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbedivala novac za Miloševiceve politicke projekte, ali i politicki uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radovic, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveci “legalisti” medu novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija . Nisu osecali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta vecno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karic, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorovic Kundak, Miroslav Miškovic, Milan Beko, Marko Miloševic, ubijeni Vlada Kovacevic Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševica. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politicki udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veci . Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogucicu ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševica nije zanimao njihov politicki uticaj, ali jeste gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oploduju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipicnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Miškovic i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karic nastavlja da se koprca, a Marka Miloševica pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodicne veze. Treca vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašcu: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju

zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s politicarima, ali one su iskljucivo tehnicke: oni su politicarima dobri ukoliko im povremeno uskoce s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s politicarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, vec na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i vece zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog cega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti . FILIP CEPTER roden je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek zapoceo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru zapoceo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naucio je nemacki i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posudu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posude“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovici su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošace u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Istice da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuda, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za precišcavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bracni par Cepter vraca se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Jankovic i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi , i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom cetiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Ðindic obezbedio licnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Jankovic nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, vec samo sumnjicavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIC roden je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu prica on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom letovalištu Marbelji. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. U Francusku je otišao 1979, kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. U Jugoslaviji je 1988. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije, a 1990/’91. godine poceo je da se bavi i maloprodajom. Subotic se potom dao na trgovinu. Uvozio je perjane jakne za Robne kuce Beograd, aluminijumski prah za proizvodnju gradevinskih blokova, herbicide, hemikalije, metražu, izvozio tešku konfekciju. Njegova firma, MIA, 1993. godine zaradila je oko milion maraka. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca, dali su mi cigarete Makedonija tabaka. Uvezao sam ih prema važecim propisima. Kasnije sam imao najveci lanac menjacnica u gradu. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa, jedan na prelazu Ðeneral Jankovic, drugi u luci Bar. Imao sam i dva bescarinska magacina, jedan u Ubu, drugi u luci Bar”. Jula 1997. u Suboticev fri-šop na prelazu Ðeneral Jankovic upala je godine policija . MIA je potom

Kasnije. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim cesto rucao i igrao karte. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. opremljenu najsavremenijim tehnickim uredajima. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. S jedne strane. oktobra uništena. Posle oktobarskih dogadaja 2000. Vlast je uvek rado saradivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karici. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano.prestala da radi. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanovic. gorivom. Posao je obnovljen. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. pravi nosilac bogatstva. MARKO MILOŠEVIC je. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. ubijen u februaru 1997. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. podigao je zabavni park „Bambilend“. BRACA KARIC imaju brojnu familiju. kafom. Subotic je postao poznat javnosti. u vreme protesta Koalicije Zajedno. Iako obe strane to poricu. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada precutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. trgovinu cigaretama. tehnickom robom. Pravi razlog pokretanja afere su Suboticeve poslovne veze. godine. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovicem. s premijerom Srbije Zoranom Ðindicem: “Ðindica sam upoznao 1997. pokojnog Vladimira Bokana. Rekao sam mu da može da racuna na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tice preporoda Srbije. a bio je i kandidat za predsednika .000 maraka. izgleda da je Subotic igrao znacajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. i u vecini poslova se ne pojavljuje. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogucio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. Vec tada braca su stekla „mercedese“ i po kucu u Peci i Tivtu. prodavnicu tehnicke robe „Sajbernet“. a na jednoj slici vidi se službena znacka MUP Srbije 014119 . drugim svetskim proizvodacem cigareta. trude se da dokažu elitizam. pocelo je “nošenjem gajbi u kafani”. a potom ministar bez portfelja. Tokom 1998/’99. Slobodana. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemacka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tice se. godine. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. pa guraju novokomponovani grb kao porodicni i druže se s politickim i kulturnim kremom . Najveci udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana.-ih „Kosovouniverzum“. Kazahstanu ili Jermeniji. da bi ubrzo poceli da se šire Dedinjem. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. sa kojom sam u odlicnim poslovnim odnosima”. radio-stanicu i Internet centar. Doselili su iz Peci u Beograd. biznismena jugoslovenskog porekla u Grckoj. Iako nije služio vojsku. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. a firma je promenila ime u D-trade. parfemima. uspeo je da ostvari americki san u Srbiji i to sve. bivšeg predsednika. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. Marko je bio clan Kovacevicevog trkackog automobilskog tima. A s druge. Iz nekog razloga. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. kada ga je zagrebacki „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Ðukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišicem preko Crne Gore švercovao cigarete . koja je 5. Kao vrlo mlad. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. Osnovali su 1970. Rusiji. ciji je ortak bio Vlada Kovacevic Tref. Dok je zemlja propadala. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. Cim je formirao vladu. U Požarevcu je imao najvecu balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. u novembru smo se sreli u Beogradu. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojicic Badža i Mihalj Kertes. direktor Savezne uprave carina. otišao u Moskvu. ako je verovati njegovom ocu. Azerbejdžanu. niko nije objasnio. otvorio pekaru i piceriju. Ðindic se sudario s praznim budžetom. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Miloševic najcešce se misli na njegovog oca.

vec o povlašcenim pojedincima. Nije rec o sposobnim i darovitim preduzetnicima. Niko ne zna šta tacno radi. Hasanovic je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovica. a što se manje zna. Njihovo bogatstvo ce se i dalje uvecavati. njegova cerka Danica na 1. Marinu Gadžic iz Sreske kod Prizrena. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. Mihalj Kertes ga je uhapsio. istice ona. Kao clan Univerzitetske konferencije SSO Beograda.200 kvadrata (od cega je 658 bez dozvole). blizak i s Mirjanom i s njenom kcerkom Marijom. Bio je jedini gost iz Srbije na rodendanu Bila Klintona 1996. godini ostvarila najvecu dobit u Srbiji zato što je na njene racune prebacen najveci deo prihoda „Mobtela“. Nasuprot izjavama nje i Dinkica. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. namestio Dušana Mihajilovica da 1991. tada. sa svom imovinom. koji su zadržali status iz Miloševicevog vremena i u sadašnjim politickim strukturama . tako da izvorna „BK kompanija“ vec godinama ne postoji. godine. godine iznese iz zemlje 12. „Astra grupa“. a Tahir je.je u 2000. skoro clan porodice Miloševic. Njen otac tugovao je što mu se kcerka udaje za Hasanovica. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet clanova porodice Karic. utoliko je uspešniji. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. Dušanu Mihajilovicu. “Lutra”.100 kvadrata. Pomogao je da 1999. uglavnom u trgovini i gradevinarstvu. s tim što je Mihajilovic prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. da oni koji su se u Miloševicevom režimu obogatili nece polagati racune o nacinu sticanja bogatstvu. godine u Beograd dode misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševica da oslobodi zarobljene americke vojnike. c) pripada miljeu moci koji kadrira državne službe. Zoran na 2. Njegov stav o odustajanju od istraga o nacinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuce tajkuna Miodraga Kostica (M&V Investments). kao decko Marije Miloševic. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan nacin. a to treba iskoristiti za povecanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivackog kapitala. a krivicni progon brace Karic objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševica nastupila nova pravila igre. Karici stalno gase i osnivaju firme. ali nije funkcioner stranke. okupljenih u Klubu privrednika. kao ministar finansija. ali nije državni cinovnik. TAHIR HASANOVIC bio je u vreme moci Mirjane Markovic. Dragijana Radonjic-Petrovic.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. Oženio je Srpkinju s Kosova. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. da osnuje Novu demokartiju. Po nalogu Porodice predao je Republicku konferenciju Saveza omladine Srbije. imao je važnu ulogu u ustolicenju Miloševica na vlast. ako budu redovno placali porez. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. Rukovodio je rotari klubom u . Prema njenom mišljenju deset najvecih domacih tajkuna. o ljudima izuzetnog preduzetnickog duha. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogucio Miloševicu da posle prvih višestranackih izbora SPS formira Vladu Srbije. Karici su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. domaca privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujuci naklonosti politicke elite koja zazire od stranih ulaganja.Srbije. a posebno „Astra Simit“.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). Tahir je. tobože uspeo da umilostivi Miloševica da ga pusti iz pritvora. Bogoljub .5 miliona maraka. Rec je. U inostranstvu imaju 41 preduzece. u kojoj postaje generalni sekretar. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. Mladan Dinkic izjavio je. ali nije tajkun ni oligarh.

našao se medu prvima. Tahir Hasanovic. osetio “zahtev vremena”. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. Mihajilovic mu je. Ljiljana Nedeljkovic me je ubedivala da do toga nece doci. Uoci Osme sednice. Pocetkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanovic bio uzoran Titov omladinac. Tema je bila bezvlašce nastalo posle 1945. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljkovic”. gospoda Nedeljkovic mi je poslala jednu knjigu. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moci. medutim. Tahir Hasanovic krece u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. Ljiljana Nedeljkovic je obavestila Komisiju da se nece odazvati pozivu i da nece dati iskaz. poklona Fadilja Hodže. LJILJANA NEDELJKOVIC. To društvo. Od tada pocinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. Za vreme sankcija Hasanovic je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. drži znacajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i politickim progonom. Koštunice.Mihajilovicevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. nekome je još onda bilo muka od njega. na montiranim sudskim postupcima. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. Ostalo je istorija i. Medutim. jednog trenutka je briznula u plac izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hladen’ u samici. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republicke Skupštine koja ne odražava izbornu volju gradana Srbije. Gospoda Nedeljkovic mi je nagovestila buducu sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. I dalje je na celu uvoznickog lobija. Zbog nevidene servilnosti. kako kaže. ali nije želeo da komentariše pisanja da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. Koliko Hasanovic ima firmi na svoje i tuda imena. kao šef kabineta predsednika SRJ. Kad je pocela pljacka bivše republicke omladine pod vodstvom Dušana Mihailovica. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. Potpredsednik Vlade Srbije. avgusta 2001. na pocetku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. a ne republickih organa. Cedomir Jovanovic rekao je na sednici Odbora za pravosude i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih celnika DOS. da ce se sve raspraviti javno i da Koštunica nece dopustiti da se zloupotrebljava vlast. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošcu u razne afere: Perišic. niko ne zna. i spektakularno oduzimanje ormana. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavicajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetnicko društvo “Španac”. Gavrilovic. i trece je da sam vec u predistražnom postupku dala . zastupnik je preduzeca “Radenska”. godine. Fadilj Hodža. Vodio je partijsku službu bezbednosti. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. kako bi prikrio svoje bogatstvo. Mihajilovic mu je ustupio dosijea srpskih politicara i privrednika. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Curuvije predati Ljiljani Nedeljkovic. Njegov ugled kod bracnog para Markovic-Miloševic otišao je dotle da je bio medu prvim kandidatima za zeta. bivši nacelnik RDB MUPR Srbije. naša svakodnevica . prema mišljenju mnogih. Markovic navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševica. Radomir Markovic. Tahir je. u kojem su. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. planirani upad u Vladu Srbije. na žalost. da su dogadaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Državne bezbednosti Momira Gavrilovica “skandal”. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. stradali mnogi nevini rodoljubi. Jula 2002. Protežira preduzeca iz Slovenije i uvozi njihovu robu. trebalo je da nestane iz politike.

koji je opstanak vladajuce koalicije uslovio zahtevima da Milikic obavezno putuje sa delegacijom. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan covek iz Koštunicinog kabineta znao da ce se Gavrilovicu desiti to što mu se desilo. ali i aktivni pripadnici DB-a. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske politicke prilike. To su cinjenice. koji nije clan DSS. do Slaviše Lekica koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanica da se. se ne uklapa. Aprila 2007.000 dinara. Grada Nalic i Rade Bulatovic. Ratomir Milikic (29) koji je 2008. Od septembra 2007. Posebna prica su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. Sin Ljiljane Nedeljkovic. Vladimir Beba Popovic analizirao je u magazinu “Status” kako je moguce da se istraga ubistva Momira Gavrilovica. oktobra poceli cistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. Kako je Zoran Janjuševic iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Ðindica? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. makar su tako oni rekli. ali je znao da je Vlada bila slaba. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljkovic.5 miliona dinara. Onaj ko je Nedeljkovicevu naterao da Gavru zove. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. od državne televizije. šef poslanickog kluba DSS. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. do tada medijski savetnik. jedna od kljucnih tacaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštunicinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovica sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome ucestvovali i penzionisani. On sam. jer ga predsednik zove na razgovor.” Nezadovoljstvo politickim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmocniji. samo osam godina kasnije. godine bio obican operativac (ili vozac) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. njega na stepeništu srece kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vracam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljkovic i Gavrilovica? “Postoje izjave Gavriloviceve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljkovic odložio put u Bec i taj dan je ubijen. spremao puc u policiji i DB-u. ko odlucuje. Press je utvrdio da je Milikic kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1. kao. Gavra odlazi kod Koštunice. desne ruke Frenkija Simatovica. Dodatno me u ovom uverenju drži i cinjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puca. preko “Blica”.5 miliona i napravio telefonski racun od 800. Skoro isti oni koji su kasnije ucestvovali i u ubistvu Zorana Ðindica. taj je znao da ce biti ubijen. a ko presuduje”. a to što je sa Koštunicinom ženom. ko je odmah do njega. do marta 2008. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljkovic. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu.izjavu policiji povodom tvrdnji cetvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da ucinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. a posebno posle ubistva Prike. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudic. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljkovic da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. ovaj ga ne prima. Posle tog sastanka. svedoceci na sudenju za . ZORAN JANJUŠEVIC je 1992. Gavra je mnogo znao. Momir Gavrilovic je imao rezervisanu kartu za Bec kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljkovic i zahtevala od njega da otkaže let. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. Gavra je postao uznemiren. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. bio je samo dodatni razlog. Takode. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. Tako je i bilo. Kad su posle 5. Aleksandar Tijanic. po nalogu Stanišica.

Zoran Obradovic ("Petrobart").1957. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slucajno? Kasnije. smatra on. a skupštinski odbor nadzire. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca. a ako je sprecen. službe su podredene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. Prvi poslovi preduzeca bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. Šef BIA. Po zakonu. godine. predsednik “ALCO GROUP” doo Roden je 26. Zakon o osnovama uredenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. umesto obrnuto. U vreme Ante Markovica. i uskladenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. koji cine 3 fabrike ‘Pionir’-a. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Ðunic ("Eki investments"). trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Cupic (Hipo Alpe grup). Toplica Spasojevic ("ITM") i Dragoljub Vukadinovic ("Metalac"). Takode bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi. koga cine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. Mica Micic ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). 1995. „Alco Group“ danas ima cetiri segmeta: a) proizvodni. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slucajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju gradana clanarina je 100.atentat na Zorana Ðindica. godine Aleksic osniva „Alco banku“. ‘Sloboda’ (Šabac). ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’).Aleksic Company“. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžica. Miroslav Miškovic ("Delta"). Od 1994. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. na javnoj licitaciji kupuje preduzece „Pionir“ u stecaju. Srbija bi. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. do hiperinflacije 1994. Janjuševic se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. godine radio je u PKB banci. ‘Hissar’ iz Prokuplja. Clan Odbora za bezbednost Aleksandar Cotric otkrio je da mu je receno da BIA nikada nece prihvatiti temeljno reorganizovanje. neko skupo placao clanstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbedeni kroz komorsko udruženje.000 evra godišnje i 10. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. ali to dosad nikada nije uradio. Zanimljivo bi bilo znati da li clanovi placaju clanarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja. a 1998. dužan je da pošalje svog zamenika. Šef BIA Rade Bulatovic izlazio je pred odbor godišnje. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. a u planu je još hotela. i zajmom Republike Srbije. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu. Predvideno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. vec po ustolicenju. Saša Vukadinovic. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci.000 evra mesecno. kada je socijalisticki sistem poceo da se menja u kapitalisticki. a zatim i u hotele. Prve cetiri godine poslovanja firme. do 1998. b) trgovinski. pored smanjenja poreske osnove. Slede godine investiranja u „Pionir“. ukljucujuci i na Adi ciganliji. a šefovi vojnih službi nikad. Zoran Drakulic ("Ist point"). koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina. rad sa komercijalnim i blagajnickim zapisima. CLANOVI MIROLJUB ALEKSIC. jer niko ne želi da ostane bez posla. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. izmedu ostalog. a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosice i Izvršni odbor: Miodrag Babic ("Hemofarm"). i d) hoteli: ‘Izvor’ (Arandelovac). u Vranju. dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. c) gradevinarski. Aleksic osniva i svoju „ALCO .03. Diplomirani je inženjer. a nije poslao ni svog izaslanika. . ‘Amasis’ iz Beograda. ni drugu. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksica je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB).

. a firma Neoatal 2. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione.51%. premijeru Vojislavu Koštunici.. fonto. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “vecinu” prakticno cini samo 42% glasova. a Fond PIO oko 10%. ruleti. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). c) iz neobjašnjivih razloga. vec po knjigovodstvenim vrednostima. površine 9. u kojoj 78. rent a car. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima.. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. i na aukciji je ucestvovalo samo preduzece „Amazis”. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. ACMER-M ce u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dode do što veceg dela od preostalih akcija ili kada na drugi nacin dodu do vecinskog paketa. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod cudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. a “bez obeštecenja” pušta najtalentovanije fudbalere. poker aparati . savetnik u Hemofarmu.965 akcija. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. predsednik ACMER-M doo Najveci akcionar Neoplante. a 21. koja malo ili ništa ne koštaju. Akcijski fond ima 16. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. ACMER-M tako obezbeduje prolaz svojih odluka.-tih došli skromnog finansijskog stanja. reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksica.554. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. U prvom timu igraju samo igraci koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevicem.13% akcija. bingo. a kada se pojavi državni paket bice jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu. hot-lajn.11% kapitala.000 kvadrata.da bi nejavno kontrolisali 166. sa 100 soba i 5 restorana. a njegov vlasnik Aleksic i direktor Denic predstavljali su dva kupca samo formalno.1977. sa 48. gradevinska preduzeca. Avgusta 2003. društveni kapital ima 16.9% udruženi mali akcionari Neoplante. Tako su stvorili privid vecine u skupštini. manjinski akcionari imaju 7. Da li su pioni Zecevic i Bjekovic..03%. ili su to Nenad Popovic. neki suptilnije. a danas poseduju velika privatna bogatstva.374 evra.67 puta nižoj ceni od tržišne. Umesto navijaca. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS. MIROSLAV ATELJEVIC. Draginja . U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara. predsednik Holdinga Metalac. auto škole. Nebojša Vujovic. sve su to delovi sistema Partizana. godine sagraden je u centru Šapca hotel „Sloboda”. predsedniku Borisu Tadicu. Dragan Vignjevic direktor JP Elektromreže Srbije. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zecevica. vec i mediji. iz praktickih razloga . Dragoljub Vukadinovic. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašcenje da ih zastupa na Skupštini. U Partizan su 1980. godine prodat je za 25 miliona dinara. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. U Neoplanti. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbedenju. „Amazis”. Ivana Curkovica i njihovih pomagaca. Bjekovicevim zetom. Najveci ugostiteljski objekat u šabackom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne. Klub dovodi anonimna pojacanja. Svoju vecinu ACMER-M postiže na tri nacina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. ACMER-M ima 424.1% kapitala ima beogradska firma Acmer M.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. Nenada Bjekovica.255 akcija Neoplante kao suvlasnicki udeo u Neoplanti Zajedno doo.24%. a Aleksic ga je kupio za 383.000 evra. što je prevara i sukob interesa. Hotel je prodat po 9. otvaranje sumnjivih kompanija.670 evra. U Neoplanti Zajedno. je firma Neoplanta zajedno.700. Procena kapitala nije izvršena realno. a da im niko nije rekao ko je doticna. cime su mali akcionari ošteceni za preko 1. upravi Partizana ocigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. zahtev za novu procenu kapitala. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti.

U slucaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. Andelic. a Mladan Dinkic zna za ovo. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivaca ove televizijske kuce. U pljacki Hemofarma. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. još 1989. 1974. Koreni Miodraga Babica vuku poreklo iz sela Dobrun. Prvi je u generaciji završio fakultet. Nisu SID-ovci. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se placa iz Srbije. Tadic ga je vodao po svetu. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. Ratko Zatezalo. Od 2003. Za ceo slucaj 2006. koji posluju u Srbiji. Glavni titular TV “Avala” je Danko Ðunic. ciji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. Babicev eksponent. kod Vršca. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). Obrad Sikimic. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadica. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzece u vlasnistvu italijanskih gradana Marka i Alberta Vakija. Tu je i “Hemofarm” ciji je direktor Miodrag Babic. ucestvuje udbaš iz SID. u trecoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. a onda i Hemopharm USA.Radonjic. preko svojih konsultantskih kuca. godine. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videce se kad Partizan dobije vlasnika. ministar Rasim Ljajic. Dušan Pavlovic. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadica i direktor konsultantske firme Božidara Ðelica . JUL-ovac. MIODRAG BABIC. vlasnik FASHION CO doo Milija Babovic je od butika “Atila” u garaži porodicne kuce u Beranama došao do suvlasništva u . u kome je Nebojša Vujovic. grobar srpske privrede. Nikola Stankovic i Nebojša Vujovic. Nebojša Vujovic. Bio je prvi na takmicenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. Miroslav Ateljevic vlasnik AcmerM. terete se samo Karici. u 31. pare se iznose u SAD tako što Babic zakljucuje ugovore sa Nebojšom Vujovicem. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. Kljucne licnosti su Babic. odsek Organska hemija. Školovanje je nastavio u Vršcu. nekad pomocnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovica. poput Andelica. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Roden je 29. sa kalašnjikovim je “oslobadao” preduzeca. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadic nije znao da mu je saradnik. direktor Diners Club International. Za iznošenje para. januara 2006. Ne cudi da je Srdan Ðuric sa mesta baš Koštunicinog savetnika prešao za direktora TV Avala. Radmila Babic. godini života. godine. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. koji deluju kao lovci. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. jadili samo Mobtel. u Zrenjaninu. Oktobra 2000. pored Babica. 17. Miodrag Babic je jedan od ljudi iz konzorcijuma. Ovaj metod izmislio je Miodrag Babic: Hemofarm Vršac . a sada. Dušan Stupar. Manojlo Vukotic direktor “Novosti”.Hemopharm GmbH. Babic i Ðunic deluju kao braca blizanci. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. kao “privrednika”. Nebojša Vujovic. Bojan Radovanovic pomocnik direktora Dipos. aprila 1951. generalni direktor Univerzal Holdinga. kum Radeta Bulatovica. kod Višegrada. direktor M&V investments. fakturama za ‘marketinske usluge’. MILIJA BABOVIC. Na celo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. pa je Ðunic bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”. sa 23 godine. gde je završio prve razrede osnovne škole. pa u Pancevu gde je završio srednju hemijsku školu.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac.Branislav Andelic. finansijski direktor Minel trafo. nekad Miloševicev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. a on i Ðelic jadili su Srbiju. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. direktor Petrobart-Avia.

. U “masonskoj” loži. benzinske pumpe “Ciklon”. i akcija je propala. kuma Radeta Bulatovica. Ðindic je ostao predsednik.. Stanišicev sin zaposlio se kod Petra Matica. novinar Milovan Brkic. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanovic je pripreman za to. godine nisu bili u stanju da sklone Ðindica. Miki Manojlovic. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. “Soni”. Let iz Beograda u Glazgov. Kada Cane je prodao avion.. ali su zanemarili Gorana Vesica. Dragan Maleševic Tapi. godine... a i zbog nekih drugih razloga. da bi se Maka sklonio na sigurno.. a zatim podmetuno eksploziv u poslasticarnicu kod železnicke stanice. Slobodana Vuksanovica u masonskoj loži videli su pevac Vladimir Savcic Cobi. avgust 2007. “Masoni” i Oleg Golubovic uložili su u akciju dovodenja Slobodana Vuksnovica na celo DS pola miliona dolara. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Pericic izvisio. “Levis”. “04. Predsednik je Unije poslodavaca. glumac Dragan Bjelogrlic. da ce ga osloboditi optužbe za ratne zlocine. U istoriji srpskog kriminala najveci otkup za otmicu placen je za Miliju Babovica. Na kraju su Dušan Zabunovic. pred mec. “Gudjir” guma. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Ðindic kompromitovan. u smislu objavljivanja podataka.” “Novi predsednik Partizana bice Milija Babovic. Vuksanovicu dodelio treci stepen. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i maceve. postao je prvi nadzornik. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjekovic napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. i neku lentu. Uspeli su da pridobiju vecinu u rukovodstvu stranke. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišicem. Kole Kostovski i Željko Maksimovic pristupili formiranju nove stranke ciji je .“Verano grupi” (zastupnik “Pežo”.. “Armal”. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovica Legije isplaceno deset miliona evra... Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. 1999. Cane je Željku Maksimovicu Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Maticevim avionom. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije.. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševica Tapija. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. Te pare predali su Legiji licno Žarko Zecevic.. što je treca funkcija. Milija Babovic. koje su nekada nosile Ininu firmu. ciji vlasnik nije hteo da mu je proda. trideset drugi stepen. konkurentsku Mihajlovicevoj. što je kod pravih masona nemoguce. a posle mesec dana. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlucili su da Slobodan Vuksanovic ide kod Momcila Perišica. Sin Stanišica bio je pilot kod Stanka Subotica Caneta. Vuk Bojovic. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. Dragoljub Lekic. Kako do jeseni 2000. “Gorenje”. Svojevremeno Perišic je bio veoma blizak Koštunici. odmah posle glumca Mikija Manojlovica. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo. i vozi njegov avion. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovica i Vuka Bajruševica. koji je brojao glasacke listice. “Riplej”. Jedan do drugog sjedimo Darko Pancev i ja. “Bata”. pogotovo kad se Stanišicev sin zabavljao s njegovom cerkom. Dragan Maleševic. on i Dragan Kopcalic primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunovic koji je 5. glumac Dragan Nikolic. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenkovic Bagzi na sudenju pripadnicima zemunskog klana. VIP rentakar. generalni sekretar FK Partizan. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije.” Slobodan Vuksanovic je bio prijatelj Dragana Maleševica Tapija. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina. Milija Babovic…” “Predsednika Jelica i slavodibitnika Marica docekali su vodeci ljudi OFK Beograda: Moma Minic.. Babovic je odustao u korist Karadžica. i izvesni Danko Mladenovic. jer mu je iz Hrvatske bilo obecano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”. i 67% akcija “Banjalucke banke”). direktor zooloskog vrta. iako je još u junu podneo ostavku. u odmazdu. Vuksanovic je dobio zaštitni status. od Dragutina Zagorca. koji ima funkciju cuvara maca lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku. Zagorac je.

“Pricalo da je on bio jedan od bitnih ucesnika operacije „Telekom“. godine Beko bio srpski pregovarac u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grckom Oteu. ali taj slucaj obraduje MUP Srbije”. Slobodan Lalovic. Radni vek poceo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grcku banku gde su racune držale srpske of šor firme. ali nije se desilo ništa od toga. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. Škrbom. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. pogotovo posle otmice Milija Babovica. u cijem su vlasništvu „DiBek“. nikada nije bio formalni clan neke stranke. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. Tada je došlo do razlaza izmedu njih. za Marfin fond (Laiki banka. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u vec postojeci obracun izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice. godine u Herceg-Novom. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da cuva Covica. osnovao je firmu „DiBek“. Poslednja Bekova funkcija u Miloševicevoj vlasti je savezni ministar za privredu.predsednik Slobodan Vuksanovic. Radomir Živanic. Na tom mestu se ne zadržava dugo. novi vlasnik Verano Motors. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Markovic. a Covicev je najbolji prijatelj. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševicev covek za osetljive ekonomske transakcije. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. smer vazdušni saobracaj u Beogradu. sa Cukarice. 1997. Jovica Stanišic. MILAN BEKO. vratio poslanicki mandat JUL u Vecu gradana Savezne skupštine. Milorad Vucelic. a Milija Babovic pokušava da nade druge poluge moci. Završio je Saobracajni fakultet. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio narocito interesantan. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od kljucnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim racunima. Premijer Zoran Ðindic naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. Srdan Nikolic (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. o kojoj Babovic cuti. rekao je sekretar ove Komisije. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjicenih za zaveru protiv Arkana. Slobodan Radulovic. poput Milovana Brkica i Milorada Crnjanina. Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševicev bankar u prodaji „Telekoma“. Plavi i Babovic danas su neprijatelji. i tada je Baji pripao Veranomotors. odnosno njegove firme DiBek. Baja Plavi sada je vezan za Covica. zvanim Plavi. Kao suvlasnik „DiBek“.3 milijardi maraka. Pored Andrije Draškovica. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. LADERNA Roden je 1961. kao direktor marketinga. oktobra 2000. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republickog ministra bez portfelja. ali nikada nije radio u struci. „Rapid“ i „Dimont“. Komisija je u slucaju privatizacije . koji je poslovni partner Nebojše Covica. i oglasio da se povlaci iz politike. Kada je agencija zapala u finansijske teškoce. iako je 1997. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije.. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanicem. Zlatan Perucic. jer nije platio 1. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. jer dobija zadatak da vodi kragujevacku „Zastavu“. kojom se navodno nije bavio. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. Pred 5. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. Milan Beko je 18. koja je trgovala proizvodima od drveta. godine Beko ulazi u republicku vladu i to predstavlja kao patriotski cin. Aleksandra Tijanica i još nekih. Tu leži kljuc otmice Milija Babovica. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Ðunic. Željko Maksimovic Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da ce pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. kao Mladana Dinkica i Žarka Zecevica. Milan Beko. firmu Nebojše Covica.. Politicki prostor nalaze u Koštunicinom politickom krugu. Telekom je prodat za oko 1. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrecama iz Atine u Beograd. Maka je narucio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. Od arkanovaca se culo da su Baja Plavi i Andrija Draškovic organizatori Arkanove likvidacije.

Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da nece biti konkurent vecinskom vlasniku. iza kog stoji Milan Beko. nisu dugo ostali u Vladi. potpredsednik Smucarskog saveza Beograda i clan UO JSD “Partizan”.d. pravnih poslova. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. Poslovnog savetodavnog veca Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. Slicnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. marketing. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. Guverner Americke privredne komore u Srbiji. godine bio je clan Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. Ni on ni Ðunic. Miškovic i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. Na izborima 2000. Krajem devedesetih. Vladimir Cupic je rekao da su preduzeca obavezna da Agenciji za privatizaciju. Clan je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. nije uspeo da pronade strateškog partnera. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. Govoreci o akcionarima “Dijamanta”. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. Dok se cak i o Miškovicu. Sve promene u knjizi akcionara. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. Najpre je ucestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. Mali akcionari tog preduzeca dokazuju da su ošteceni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. Olivera Savovic. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. preko fondova sa egzoticnih ostrva. ali nisu uspeli. kao predsednik UO “Zastave”. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). odnosno da nisu vlasnici Rapida. Slobodan Radulovic. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji nacin se može doci i kako sa može manipulisati . sa Miškovicem. koji ima oko 38% vlasništva. i rukovodilac u Deloitte & Touche. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. do decembra 2006. kao ni Miškovic desetak godina ranije. o Milanu Beku nema mnogo informacija. VLADIMIR CUPIC. Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovica. objasnio je Lalovic. jer se posle privatizacije cesto pojavljivao u ovoj fabrici vode. Vecinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. Dankom Ðunicem. Pod njegovom vlašcu obavljena je prodaja dela “Telekoma”. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. dostave ažurirane knjige akcionara.firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. što je u budžet Srbije unelo 1. interne revizije. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. clan U O Metalac ad. zadužen za privatizaciju. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. Beograd. Slobodana Radulovica. banke (kcerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). a ne više od 50%. poslova upravljanja sredstvima. preko “Primer C”. Beograd. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. Od 2007. Potom je. moraju se pravno obrazložiti. mnogo toga zna. prinudeni da se služe opisom “senka”. Od tada povezuje se s više privatizacija. Milana Beka. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. bio je zvanicno savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. a zatim jeste kaznila konkurenta. Beko je 2005. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od maja 2003.5 milijardi maraka. iako izbegava javnost. u cijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. U februaru. ali se pricalo da je njegova uloga mnogo znacajnija. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. pokušao da preuzme “Merkator”. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševica.

Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. mada je dokument bio spreman.. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. poslao nalog direktoru Culibrku. u koji je Cvetkovic došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. Cvijeticanin. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahovic (ministar privatizacije). likvidirane su 4 velike srpske banke. vec je i predsednik Skijaškog saveza Srbije. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuce. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranackog aparatcika Sašu Vitoševica. To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic i TV voditelj Petar Lazovic. Mirko Cvetkovic je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. AD Grada je za samo pola godine prikazala poslovni minus. Nije cudno što ga je ministar Vlahovic uzeo za svog zamenika. Novembra 2001. tvrdio je Cupic. 2001. Cvetkovic je od 2003.. Mirko Cvetkovic je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezica. Goran Mrda. Savic. Na celo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog coveka beogradskog skijaškog saveza. CesMekon je za racun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Grada sa 31. pa Mirko Cvetkovic. I Siniša Mali. koju je Agencija cesto angažovala. samovoljom guvernera NBJ. godine kao prvi covek Agencije za privatizaciju ucestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija.. . godine. a ni kada su napustili državnu službu 2004. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veci. Mladan Dinkic. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. funkcioner “Telenor”. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuce Deloitte Touche. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. I potpredsednici Saveza poznati su politickoj javnosti. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd. Niz poslova na pocetku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetkovic. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Ðunic. Nepodnošljiv pritisak politicke oligarhije malo je ko mogao da podnese. to nije dosta.. u kome je najveci poverilac bila Beobanka. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetkovic nije pokvario odnose sa Vlahovicem i društvom iz Ekonomskog instituta.12. i potonja direktorka Katarina Toncic došli su iz ove revizorske kuce. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. Bajec. Dinkica. godine pomocnici ministra za privatizaciju Goran Petrovic i Vladimir Cupic potvrdili su da ce se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stecaju. razmotricemo mogucnost da javno preduzece Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. godine. i ekonomista Nebojša Savic. direktori Vladimir Cupic. Pocetkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahovic je bio asistent Mirku Cvetkovicu za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji. U Agenciji za privatizaciju skoncala su najbolja srpska preduzeca. Pitic.. a uskocio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajica. kao i savetnik u agenciji.. Dalje. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. januara 2002. U svom prvom obracanju Dinkic je porucio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. Reputaciju konsultanta broj jedan. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari. Jedan od njegovih najvecih grehova je to što je dok je bio na celu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon.. što je sukob interesa.akcijama. Labus. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Ðunic. do 2004.. medu kojima i “Beobanka”. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. Goran Pitic (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). ZORAN DRAKULIC. CesMekon. Vladimiru Cupicu. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa cela Saveza. pa je Bogdan Petrovic. bivši direktor za tendere. godine. Ali 4. rekao je Dinkic. Slobodan Milosavljevic (ministar trgovine). koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. Gordana Matkovic (ministar za socijalna pitanja). a treci izvor finansiranja ce biti sponzorstva. i ja tu ocekujem pomoc od potpredsednika Cupica. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. koji je blizak Velimiru Ilicu. na zahtev kupaca o sudbini gubitka.

i preselio se u London. kroz prebijanja dugova razlicitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. savetujuci centralno i istocnoevropske vlade o dugovima. tekstilom itd. 1989. Njegov otac bio je nacelnik GŠ JNA. a zatim napustio taj ortakluk. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama.-1992. do oktobra 2000. poceo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. U periodu 1989. reprezentativac a kasnije i trener plivacke reprezentacije. odakle je pokrivala Bliski istok. Drakulicu. Vuk je roden u Beogradu 1949. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. EFT. Njegov otac bio je pukovnik JNA. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. “Jugo-Arab”. obojenim metalima. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. 1987. do 1989. žitaricama. firmu za investiciono bankarstvo. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoce i magistrirao je 1974. u 12 zemalja. 1978. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. širom sveta. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. Zbog rata u Libanu. a otac je do smrti 2002. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. U Srbiji. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. plemenitim metalima. godine. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. Iz ove ideje razvio se. Za vreme njegovog vodstva Energodata je razvila prvi domaci sistem personalnih racunara. na privatan racun njegovog oca Radeta Hamovica prebaceno 500 miliona dolara državnih para. na Kipru. Od 1982. koji je Hamovic podržavao finansijski.-tih više transakcija. Vuk je napustio Beograd. godine živeo u Sloveniji. Nije ništa gradio. Zoran Drakulic. godine. sa Zoranom Drakulicem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. umeo je da naplati svoju podršku Koštunicinoj partiji. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. . i uveo je mladog Hamovica u strukture svih Republika SFRJ. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodecim evropskim komercijalnim bankama. naftnim preradevinama. gde je imao intenzivne kontakte sa vodecim bankama i finansijskim institucijama. Kao akcionar i direktor. niti otvarao nove fabrike. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. kupovao je po Srbiji. TIM 011. godine. odmah po diplomiranju. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini medunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. gde je pohadao osnovnu školu. VUK HAMOVIC nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. Karijeru je. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. Od 1968. Neki pricaju da je za vladavine Slobodana Miloševica. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševiceve vlasti u Srbiji. Dok je nakon obaranja Miloševica bio u milosti DOS. profitabilna preduzeca. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatickog ogranka – Energodate. Vuk Hamovic živi u Londonu. Zoran Drakulic je bio ukljucen u politiku kroz finansiranje DSS. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. Po povratku sa Kipra. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panica 1992. prvo u Beogradu. Od trece godine živi u Beogradu. sticuci iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. 2000. a bio je ukljucen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. za bagatelu. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle.Zoran Drakulic je roden u Ljubljani 1953. Vuk je poceo da radi za “GML International”. napustio je firmu i postao saosnivac “Ist Point Holdings”. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate medunarodnih potraživanja. godine. Bio je uspešan sportista.

Ju-Point u Beogradu itd. jedno vreme covek br. ili bar pogone za preradu bakra. u Racku. . da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka. generalni direktor. Što se nuklearnog otpada tice. Nakon ovog posla firma Mark Ric. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. do tada pred bankrotom. RTB-u taj isti koncentrat. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. Ist Point u Londonu. a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kuci do pocetka sudenja. ministar pravde. u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. Klagenfurtu. Bivši rektor. Njegov šef partije. zadržao se na toj funkciji. da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. . ostvarivali su visoka primanja kao clanovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta). Krajem 1988. odbio je da potpiše nalog.Prof. Cede Kneževica iz RTB-a). Birklinu. . . a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata.Prof. otvaranje privatnih banaka na Kipru. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije.Jova Miloševic. vec je. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om.Dr Filimonovic iz Zajecara. kao potpredsednik DHSS. iz Amerike.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije).Kosta Prstic (kum prof. Obrena Joksimovica). i dalje je zvanicno ostao na toj funkciji. i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. 2 u Srbiji. dr Rajko Vracar. . Manje problema bilo je sa izrucenjem Miloševica nego Šainovica. dr Ceda Kneževic je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. otvara nove filijale: Vest Point. preko Geneksa. Miloš Perovic i Zoran Drakulic i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Ric. da li je slucajno Šainovic postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izrucenju Hagu. koje se odužilo preko godinu dana. 2 u Srbiji. . Kao njeni vlasnici. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt. postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. Cirihu i Srbiji i otkup preduzeca. Rivieru i Glenkor u Njujorku. Šainovic.NIKOLA ŠAINOVIC. DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. prof. Radmilo Bogdanovic. imao uticaj na pocetak. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (clanovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz.000 tona koncentrata bakra. . Vladan Batic. Što se RTB-ovih direktora i ostalih ucesnika tice: . Ponovo se obraca starom partneru. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji. . Direktor komercijalnih poslova RTB. Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada.Zoran Mladenovic (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munda”) postao je direktor marketinga RTB. Firma “Mark Ric” ponudila je kasnije.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. . . nije se pitao kako je Zoran Drakulic za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). .Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Ric u Londonu. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanovic. Njegov rodeni brat Raka Kneževic (tast bivšeg ministra zdravlja.mr Miroslav Jakovljevic.Ninoslav Cvetanovic ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). Atini. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savicevic (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a. Miki Manzalovic (do penzije. svojevremeno je bio nacelnik SUP-a u Boru. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj. tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. Kneževica i Šainovica) postao je pomocnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do pocetka 2001). dr Rade Colic dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. pa je sredinom 1989. . . Milija Grujicic.Nikola Šainovic je meteorskom brzinom napredovao do coveka br. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. u Moskvi.Tomica Raicevic je promenio nekoliko funkcija. spominju se Bora i Marko Miloševic. Solunu. Trstu. a oktobra 2000.

Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler).5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. U takve spadaju Miloševic. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. Ti isti ljudi. godine. Firma Mark Ric je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. Ðunic je za potpredsednka vlade došao iz americke revizorske kuce “Delojt & Tuš”. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzecima. godine u Herceg Novom. Šainovic i najvažniji clanovi SPS. ima banku na Kipru. Osnovana je filijala Drakulicevog Ist Pointa u Beogradu. . Oni zaraduju. Borka Vucic i direktori Jugobanke (medu kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinovic) odigrali su odlucujucu ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajaci i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. Sve ovo. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom.000 tona bakra (oko 6. preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. S pecatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Ðunica. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. Verovatno je Marko slucajno našao utocište baš u Kazahastanu. “Sartida” i “Zastave”. Cak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grcke u trgovini sa RTB. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva.predstavnik RTB u Moskvi). Zoran Drakulic stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. a Milan Beko poceo je rasprodaju srpskih preduzeca. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istocnu Evropu. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. . Vladimir Cupic je direktor Agencije za privatizaciju. “Srbi su najveci neprijatelji srpskog naroda”. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. od Ðevdelije do Banja Luke. Aleksandar Vlahovic preuzima Ministarstvo za privatizaciju. cetiri najvece srpske banke (‘Beobanka’. Kadrovi “Dilojt end Tuša” rasporeduju se na kljucna mesta: Gordana Matkovic za socijalna pitanja. Dankova supruga. Goran Pitic resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. uz pomoc dr Miodraga Zecevica. Ðunic nije se uzbudio. supruga Mikija Manzalovica. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Toncic. Ocigledno nije bila u pitanju samo živa. kao “treca ruka”. Engleskoj. posle Glenkor i Ist Point. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Ðunic je roden 1949. guverner Dinkic poslao je te 4 banke u stecaj. pod punom odgovornošcu garantuje za uspešnost svojih klijenata. Ðunic je kao revizor ucestvovao u privatizaciji ‘Jugopetrola Kotor’. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao vecinski vlasnik Trepce. Simbolicno. Za vreme Slobodana Miloševica. Republici Srpskoj i SRJ. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. Borka Vucic je kontrolisala banke. Vlasnik firme (Mark Ric) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. na Kipru. pod imenom Ju Point. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. vodila je Akcijski fond iz Grcke i uvozila je skupu polovnu opremu. i svako ko im se pridružio iz DOS. Kada je došla nova vlast. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. u Makedoniji. DANKO ÐUNIC. Pava Zecevic (sestra Žarka Zecevica). JUL i SRS. “Beogradska banka’. Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). Švajcarskoj.Seka Manzalovic. a iz revizorskih kuca “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetkovic i Jelena Milenkovic. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. Danko Ðunic postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. Revizorska kuca. nakon uvida u poslovanje odredene firme.

vojni deo Ade ciganlije. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. gde je Veslacki klub “Partizan”. a Babic i Ðunic smenjuju se na mestu predsednika Kluba. hara srpskom privredom. takoreci bez uloženog dinara. hapšenjem isluženih lopova. bio je dugo skrivan. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je pocasni predsednik. kako. Iz te filijale. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. uz proviziju onome ko to sredi. Ðunic je prijatelj sa Miodragom Babicem. direktorom “Hemofarma”. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. Ðunic pripojio sebi. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”... Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. u senci. Vlada pokušava da zamaže oci evropskim izaslanicima i narodu. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Ðunicem srozava im ugled. Siniša Mali. Ekonomski institut je 1991. . Jedan od slucajeva sukoba interesa Danka Ðunica je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kuci. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Ðunicem. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zecevica. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. kao i nacin na koji je to uradeno.. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i . Aleksandar Vlahovic. Ministar Bubalo primecen je. a tom timu prikljucio se Predrag Bubalo. dok je Danko Ðunic pocasni predsednik. Ministar Vlahovic poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeca svojoj bivšoj firmi. Danko zaradi i od države koja placa neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u ciju korist pakuje izveštaje. Po dolasku DOS-a na vlast. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeca koja idu na tender. koji je crna ovca po profesionalnosti. Aleksandar Vlahovic i Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. ulazi u kafic “Ke pasa”. Ðunic je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. na primer. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Ðunica. Ðunic je zakljucio da ce mladi “strucnjaci”.pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. Kao potpredsednik savezne vlade. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. jer neko vreme licno nisam upucen u naše poslove u Srbiji. Srbija nema izgleda da postane clanica zajednice evropskih zemalja. ali najveci ostaju pod okriljem države. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. tako što je kritikovao Miloševicevu vladu i odnosio državna dokumenta. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeca po tako povlašcenoj ceni višestruko isplati.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. koju je sprovodio Aleksandar Vlahovic. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeca. pronašao strateškog partnera u americkoj firmi Diloit & Tuš. pa su pitanje prosledili u Prag. godine.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvecih svetskih firmi u 150 zemalja. Mirko Cvetkovic. Skoro dve decenije. To je nacin da se odbiju potencijalni kupci. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. Nacin na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim gradanima ne može se podvesti pod normalane nacine bogacenja ambicioznih pojedinaca. uz pomoc svog šuraka. grobar srpske privrede. kao poznata istraživacka kuca. željni brze zarade. godine.. Beogradski “Diloit”. Te procene ce biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. iz Ðunicevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. u trenerci i sa tamnim naocarima. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. Ðunic je uspeo da osigura pozicije u svetu.Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. a pre svih Danko Ðunic.

koji bi najstariju revizorsku kucu na svetu naterali da utvrdi odgovornost pocasnog predsednika njihove firme u Beogradu.. Ðuniceva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i znacajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju. banda gospodina Ðunica uspela je da potpuno izoluje Srbiju. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. Sve je prodavala i pokupovala Ðuniceva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. godine u Derventi. jula 1961. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog nacina. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujic. uz proviziju za gospodina Ðunica. Vukom Hamovicem. smenjuje Pavlovica. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. da preda premijeru Koštunici kao Ðunicev “znak male pažnje za pružene usluge”. Aleksandar Nikitovic. Danka Ðunica. Danko Ðunic je Aleksandru Nikitovicu predao dva miliona evra. Baranin. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. Dragan Ðuric je stalno napredovao. Uspela je da je potpuno opljacka. Vlada Srpske drži na racunima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow racuna. osiguravajucih društava i sportskih klubova. zajedno sa Draganom Ðuricem. koristio zajednicke prostorije kucnih saveta širom Beograda. postao suvlasnik “Agroprom banke“. koje predvodi šef kabineta. Sa svojim šurakom Žarkom Zecevicem Ðunic je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeca. Nema ruskih. Tokom svog prvog mandata. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. godine. 1984. navodno. Ðuric je vlasnik “Zekstre”. Zahvaljujuci bandi Danka Ðunica.. koji je postao prepreka da Ðunic. postane vlasnik vecine srpskih banaka. što znaci da je Dodik i njen suvlasnik. “Nolita”. Grupa advokata prikuplja ovlašcenja oštecenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Medunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. Milorad Dodik je. Zahvaljujuci premijeru Koštunici.pravno pitanje odgovornosti americke kompanije za štetu koju je ucinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. 1978. Od samog pocetka svog preduzetništva. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeca. “Šumadije”. poceo je privatni posao u Staroj Pazovi. godine. DRAGAN ÐURIC. Branislav Grujic je Beogradanin. a od svoje trece godine živi u Zemunu. nakon cega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. Veterinarskog zavoda. Ðuric je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovica i Radomira Živanica. i tako premijer državne i svoje pare cuva u svojoj banci. Vojinom Lazarevicem. postavio je advokata Branka Pavlovica za direktora Agencije za privatizaciju. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. Formalno . godine . Aleksandrom Nikitovicem.Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuce “Boska“ u centru Banjaluke. Roden je 14. nemackih i drugih investitora. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Ðuric je roden 1954. godine. kompanija. U to vreme.D. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. BRANISLAV GRUJIC. postupak bi unapred bio osuden na propast. Dragan Ðuric ce biti predsednik FK Partizan bar do 2010. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. Ubrzo. ali zbog uticaja Ðunica i Vojislava Koštunice. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta. Grupa srpskih intelektualaca odlucila je da u SAD pokrene postupak protiv americke revizorske kuce “Diloit & Tuš” iz Njujorka. sa svojom mafijom. kupujuci tridesetak procenata državnog kapitala. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujic (rodena Dedijer). Kao student. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. Osnovnu školu završio je u Nemackoj. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. pod pritiskom svog okruženja.

.diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrovic prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija.. Posle formiranja sopstvene firme. Brokerska kuca ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. regularno sudski overenom ovlašcenju potpisanom s naše strane. da je protivzakonit. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima. koji su pretrpeli štetu: “.. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrovic. koje je Ivona Petrovic u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. nigde ne piše da opunomocenik može prodavati akcije na berzi. jula 2003.. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujic “prodao na berzi”. ciji je jedan od osnivaca i generalni direktor Arkadije Blank.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kucu s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizickim licem.. Umesto mene. u 24.. podstaklo da. Ona je danas postala znacajno ime u svojoj delatnosti. tako kažete. Od tada se. Kad brokerska kuca primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje. godine. Marta 2005. koje glase na moje ime. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. 1992. koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. godine. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevicem. pokazala se kao ispravna. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. posle prvih preduzetnickih koraka dok je još radio u Jugodrvu.. Usavršavanje je odmah pocelo ucešcem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji.. smer mehanizacija. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. i Komisiji za hartije od vrednosti. a Grujic i Blank postali su dva kopredsednika. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. nalog za prodaju je dao Branislav Grujic. Brokerska kuca “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomocja. kako bi se zaštitili mali akcionari. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja.ilegalna. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujica. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”. Grujic istice da ga je tržišno otvaranje Rusije. u prostorijama kompanije o cijim se akcijama radi . godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomocja’. pitala sam Ivonu Petovic da li ce mi isplatiti razliku. U januaru 1985.. 1994. mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujic . godine. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujicu protivzakonita.” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuce “Stockbroker”. Mali akcionari su u septembru 2003. odgovorila je malim akcionarima.. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašcenje potpisano s Vaše strane. predstavnik službe za kontakt s javnoscu je putem telefona osporio navode. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. sa nekolicinom istomišljenika. i da iza njih iz licnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. tj.d. Kompanija je ubrzo postala znacajan partner mnogim svetskim velikim firmama. rekavši da su na zlonameran nacin plasirani podaci iz Bele knjige. pocne stvaranje nove firme. Ona se samo nasmejala. godine u Beogradu. da tako dode do akcija mimo berze. trgovano je na aukciji 07. Znajuci da akcije vrede više. slucaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kuci: “U tom. prva velika transformacija je 1997.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kuci “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujica: “S akcijama preduzeca ‘Jugodrvo’ a. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove. posle pada Berlinskog zida. godine krenuli u akciju. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. godine. otisnuo u privatni posao. Zato je vecina malih akcionara potpisala izjave. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujic.

maja 2008. roden 28. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu. Firma cijim se akcijama trguje na berzi. 5. Veselin Jevrosimovic. koji predvida da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponudaca. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. vec drugom licu cije ime nije otkrila.01.2006. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi. Širenje te kompanije obezbedice i nova radna mesta za tamošnje lokalne strucnjake. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponudac ispunio sve uslove konkursa. dobio je povelju pocasnog gradanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. Osnivanjem kompanije u Bostonu.nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. Predsednik “Komtrejd grupe” pocetkom maja boravio je u Bostonu i najavio da ce u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. Ista brokerska kuca odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujica i potom prebacila novac. Veselin Jevrosimovic.” 5. clanice “Komtrejd grupe”.1965. a 1998. “Jugodrvo” nije prijavilo. predsednik “Komtrejd grupe”. Mali akcionari nisu bili iznenadeni. mora da ima validan i istinit prospekt informacija. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. kao što odreduje zakon. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. i da “Spinnaker New Technologies” poveca prisutnost u americkoj državi Masacusets. isplacivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. Za vreme Branislava Grujica.000 racunara za škole u Srbiji bio neregularan. prodaji njegovoj licnoj of-šor kompaniji”. Stekao sam utisak da ga racunari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. poceo je distribuciju prvih personalnih racunara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. u Srbiji osniva ComTrade Group. godine u Nemackoj. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimovic izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. Na zahtev malih akcionara. ne malim akcionarima. Na konkursu su ucestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. Kao student. “Grujicevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi.12. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. kako nalaže zakon. 1986. stonog racunara nema. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. i zaobilazeci nezakonitosti. ne ostavlja utisak coveka koji se ugodno osjeca za radnim stolom vec u “akciji”. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada. . U slucaju “Jugodrva”. “Komtrejd grupa” je na americko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. kako je uobicajeno za poslovne ljude. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. uz golem rast cene nekretnina u kvartu. “Jevrosimovic je (bivši) sportaš. Na primer. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujic bio predsednik Upravnog odbora. bile su nepotpune i obmanjujuce? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slucaj Komisiji za hartije od vrednosti. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. buduci da su dva clana Komisije bili osnivaci brokerske kuce “Stockbroker” preko koje je Grujic sprovodeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. VESELIN JEVROSIMOVIC. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veci iznos od onog koji je isplacivan malim akcionarima. informacije u prospektu. saopštivši da nije nadležna. Com Trade Group brzo postaje vodeca IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistocnoj Evropi. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”.

000 ljudi. godine. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). proizvodnju. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajednickom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. cime je onemogucena licitacija. medu kojima i “King ICT”. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama cinjenica da su dve firme ispunile uslove. kada je Krsticevic poceo da radi u “M San grupi”. godini ostvario je profit od milijardu dinara. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovica za finansijske malverzacije. LJUBIŠA JOVANOVIC. godine. i tri godine bio je direktor za investicije. do 1970. Od 1968. juna 1945. godine bio je direktor u preduzecu “Moravica”. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. Raniji vlasnici. mi i “Pakom”. Za koliko novca su Amerikanci. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzecu „Anbo“. je tajna. Predsednik Komisije procitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13. Grckoj. Od 2000. To je potvrdeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. godine. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanovic. osim fabrike u Srbiji. zbog cega tri clana komisije nisu potpisala zapisnik. Niš Roden je 20. Radosav Milanovic je i na celu preduzeca „Anbo“. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za ucešce na tenderu bili loše postavljeni. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. Od stranih jezika govori nemacki. Do 1973.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole. medu kojima i opremanje Banskih dvora laptop racunarima. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. što je za 50% više nego u 2006. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije naznaceno koja je original. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. godine. „Pepsi“. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. dve firme iz Lihtenštajna. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj. i to bez tendera. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. godini. Albaniji. kod Novog Sada.. distribuciju i dostavu. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. „Marbo“ ima fabriku u Backom Maglicu. kojom rukovodi general Damir Krsticevic. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. Ukupni prihodi u 2007. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. U AIK banku prelazi 1985. kupili našu industriju cipsa. budi sumnju u regularnost. General Krsticevic. u cijem sastavu su 4 informaticke kompanije. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. godine radi kao asistent za medunarodna tržišta u aleksinackom “Fradu”.5 milijardi dolara godišnje”.. predsednik AIK BANKA ad. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. Bivši direktor „Marbo“. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. vrednim 10 miliona dolara. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. i poceo je s radom 1995. Ova industrija cipsa ima preduzeca i distributivne centre u Hrvatskoj.. koja ima obrt od 2. a 1988. a raniji direktor Radosav Milanovic.“Pakom”. Antic je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju.. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. dok po 25% imaju Bojan Milanovic i Andrej Jovanovic.000 racunara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. oktobra. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. godine. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. ANDREJ JOVANOVIC. godine postaje generalni direktor banke. Hadži Antica i Ljubiše Jovanovica. Nezvanicno se pominje 210 miliona evra. U 2007. a koja kopija! Mi smo bili najznacajniji pretendenti. “MP soft”. AIK banka je bila prinudena da pristupi .

koja je u postupku likvidacije. a poznato je da se clan takvog odbora postaje uz licnu izjavu. saglasnost. juna 2001. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlovic). kada nismo bili u likvidacionom postupku. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvanicen za clana UO neke druge banke. neplacanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. a zauzvrat finansirale Miloševicev režim. Progres (Mirko Marjanovic). i to dve bitnije. ukoliko guverner NBJ Mladan Dinkic ne da saglasnost na njegov izbor. Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševicevog režima kao Mirko Marjanovic.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. U izveštaju se navode neki od Miloševicevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Miškovic). Tako. preživele Miloševicev pad. 350 hiljada obicnih akcija AIK banke sa pravom glasa. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. Ljubomir Mihajlovic. i dokaz da niste krivicno gonjeni. Dibek (Milan Beko). a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karic. autobiografske podatke. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. naime ako je vrednost akcije bila 11. je svega oko 5% ukupnog broja. ratni profiteri. Novokabel (Ðorde Širadovic). Karic (Bogoljub Karic). Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke). pa ni državni ili politicki eksponent. Kapital Banka (Ðorde Nicovic). sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. niti ucestvovao u radu UO. ABC (Radisav Rodic). list “Glas” je dobio pismo. i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodece politicke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanovic).Beogradskoj bankarskoj grupi. FMP (Nebojša Covic). a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. Po clanu 13. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. Mene je neko mogao da imenuje. A direktor Jovanovic je. Po clanu 41. Od tri liste po kojima se banke rangiraju. . i promoteri Miloševicevog režima. AIK je lici na ozbiljnu banku. koji navodi da je vlasnik 82. YU POINT (Zoran Drakulic). rekao je direktor Jovanovic. Preko advokatske kancelarije Ðorda Sibinovica iz Beograda. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanovicu. poput da smo mi zelenaši. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila clanovi upravnog odbora. tvrdi Ljubiša Jovanovic. Simpo (Dragan Tomic). MK Komerc (Miodrag Kostic). izmena i dopuna Zakona o bankama. vec banka koja na zakonit i uspešan nacin vodi racuna o interesima svojih akcionara. Miodrag Kostic. glavni podupiraci. “Nikada nisam bio clan UO te banke. C-market (Slobodan Radulovic). Hemofarm (Miodrag Babic). “AIK banka nije niciji. vec investicioni fond”. Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševiceve diktature profitirale od neformalnih monopola. Jovanovica smo razrešili mesta clana UO i o tome obavestili NBJ. povlašcenih kurseva razmene deviza. njegove paralelne strukture i bracni par Miloševic licno. Vecina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševicevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. I najpovršnijem posmatracu politickih prilika u Srbiji 1990. te da nismo banka. Dmitar Šegrt. AIK banka je na dve bila prva. prema podacima NBJ. Pink (Željko Mitrovic). Željko Mitrovic i drugi. Milorad Miškovic. Zepter (Milan Jankovic). Milan Jankovic.000 dinara. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanovic “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplacivana nikakva naknada”. nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. naveo je dr Crnogorac. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne racunajuci one bez prava glasa). ili nad kojom je pokrenut stecajni postupak”. koja zastupa “AIK banku”.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. a da ja to ne znam”. Pošto nije pozivan. Dragan Tomic. Nebojša Covic i drugi. Krmivoprodukt (Dragoljub Markovic). bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. Milan Beko. Toza Markovic (Dmitar Šegrt). iako ima mali broj ekspozitura. Beograd. On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovica za clana Upravnog odbora. što je Borka Vucic jedva docekala zbog problema sa likvidnošcu.

Neposredno pre Kosticeve price. Poslednjih 20 godina. podgoricke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šecera u Crnoj Gori. koja je vec bila prodata na javnom tenderu grckom vlasniku. rekao je Labus. Ova vest nagovestila je moguci skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. tvrdi da Kostic kupuje najbolje šecerane u Vojvodini. prema uslovima tendera za privatizaciju. na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. Dragan Veselinov. a onda se oteo i državnom kriminalu. Veselinov je zaboravio. Kada je. Medutim. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagradeni. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. Miodrag Kostic pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. EU suspendovala povlašceni uvoz šecera iz Srbije i Crne Gore. Dakle. Milan Prostran. roden u Nikšicu. Clanovi vlade požurili su da demantuju Labusa. Nije teško pretpostaviti da se šecer uvozi i za srpske trgovce. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da ce Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraceni preferencijali EU za izvoz šecera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvodanska šecerana uvezla šecer u vrecama. koji je skuplji od šecera od trske. i onda izvezla. pljackao je samo po nalogu države. Kostic je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. Kao predsednik FK “Vojvodina”. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. što je stavilo šecer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. republicki ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljevic reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šecera povezan sa procesom privatizacije šecerana u Srbiji”. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šecera sa zapadnog balkana u zemlje EU. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu poceo se baviti odžacarskim zanatom. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. koji imaju toliko šecera da ga izvoze u EU. “investicije” ce otici ce na dubiozu! Socijalni program za zaposlene (Kostic je obecao da nijedan radnik njegovih šecerana nece biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. kao što se i Miloševicu redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o . Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da ce investirati. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. U prilog ovoj tvrdnji ide i cinjenica da je Kostic pokazao veliki interes i za šeceranu u Kovinu. Niko od naših zvanicnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. piše Tabloid. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predvidenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šecerane. Ove šecerane trebalo je prvo staviti u stecaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. Ima osnovane sumnje da smo neki šecer kupili od EU po povoljnijoj ceni. MK Komerc kupio je tri velike vojvodanske šecerane. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. ministar poljoprivrede. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. prepakovala ga u kese od kilogram. Ta zgrada trebalo je. ako su kako Kostic kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šecer od repe. zato što se potencijalni investitor suocio sa cinjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušce”). U prvom talasu privatizacije. godine uvezla 28 miliona kilograma šecera. zaboravivši da je vecina velikih srpskih šecerana vec u privatnim rukama. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domacih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih politickih partija koje gube tlo pod nogama”. je iz dodoške familije u Vojvodinu. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”.MIODRAG KOSTIC. ona je samo obnovljena što svedoci i o moci njenog novog vlasnika. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šecera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šecera. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. uz menadžerski posao. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun.

VOJIN LAZAREVIC. “Šecerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odluceno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. dok je novac u korist preduzeca Skvadra i Pima uplacen kao avans za robu. bivši direktor Hajduka Rodic MB Radomir Curovic. izmedu Srbije i Crne Gore. gazda kulskog Hajduka Džomba. Proverama je utvrdeno da je firma Koprom iz Beca u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme.” Medutim. jer tamo proizvodnja šecera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. Posle godinu dana. Iz Novog Sada on je povlacio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). i pošto nemate zajednicku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba.000 evra i dve uplate od po 600. Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o cemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šecer koji se izvozi u EU proizveden u domacim šeceranama. Sve cetiri uplate izvršilo je preduzece Koprom iz Beca. Principal export-import i Dajners klub. Najveci kupci akcija bila su cetiri preduzeca iz Beograda. Ta cetiri preduzeca imala su racune u banci Euro aksis.istraživanom. ali su bili u interesu njegove stabilnosti.000 dolara. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. Veselinov ce izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šecera u EU obicne glasine. Bilo je ocigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajuci nacin da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. Skvadra. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsic (danas predsednik OFS Subotica). stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostic. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj kolicini . dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. predali su Toletu Karadžicu fudbalsku organizaciju Vojvodine. Proverama je utvrdeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potice sa britanskih Devicanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. Tomislav Karadžic povlacio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. septembra 2002. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se. na racun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. Iza te “likvidacije”.45%. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic postali pojedinacno vlasnici najveceg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. Stecajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. Pima. Medu najvecim poveriocima su “Invej”. godine.. NLB banka i AIK banka. pa je u ovo sremacko selo poslao mašine i obezbedenje kako bi mogao da povadi repu. Istog dana. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja mocnicima u EU. Firma Pluto .000 tona šecera. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Moraca… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igraca Vojvodine. Postavlja se pitanje kako je moguce da Srbija svoje potrebe za šecerom podmiri sa cetvrtinom godišnje proizvodnje. voda veternickog klana Nenad Opacic. gde je racun imala i Nacionalna štedionica. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matkovic. I Hrvatsku je potresla “šecerna afera”. zatim. “Delta agrar”. Koletov kum. “Žitomlin”. U takvoj konkurenciji zelenaša. 13. “Sada je šecer glavni izvozni artikal Srbije. Preduzece Pima registrovano je 1995. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimic. Ministar Milovanovic priznao je da je iz Srbije izvezeno 180. “Dunavka”. kada je “Sablja” sekla kriminalce. a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivaniševic.. To je bio najveci argument zbog kojeg su ga smenili 2001. Miodrag Kostic odlucio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što ce sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih racuna. Novac su dobili Dajners klub i Principal.

Preduzece Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing.000. direktor Srboljub Antic. predsednik Branko Terzic.83%. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. Medutim. sedišta preduzeca Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. preduzece Pima kupilo je akcije Toze Markovica.67% akcija. registrovane na britanskim Devicanskim Ostrvima. potpredsednik Goran Malbašic. a država koja je svoj udeo uvecala na 37% prodajuci 2005. a sa 3. „ABB Automatizacija” Moskva. Firma Elim iz Beca osnovana je 1995. kanalizacije i gasovode. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Pešcar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. vlasnicka struktura Nacionalne štedionice je takva da cetiri privatna preduzeca postaju vlasnici 37% akcija. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. Odluka o trecoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. kao podizvodaci . a uplata je vršena u septembru 2003.international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima.5 miliona evra. Vasilije Micic postaje vlasnik najveceg preduzeca za izgradnju puteva na Balkanu. Koste Glavinica 8a. placeno je 41 milion. on gradi puteve. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanovic. grcka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovica i Vojina Lazarevica. predstavnik SCG Prof. gde je postao najveci akcionar. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva.2 miliona dolara. „Metalac ” Gornji Milanovac. Olivera i Vojin Lazarevic. koji su uložili 6. „Clyde&CO“ Beograd. a u kojoj rade njegovi sinovi. Fond za razvoj Republike Srbije. dr Stojan Jevtic. preduzece Dajners klub. U januaru 2003. Osnivac preduzeca je takode firma sa Grenadirskih Ostrva. spajanjem gradevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” niskogradnje. Micic je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. „Deloitte and Touche” SAD. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašic. Kada je tokom 2005.88%.05%. „Farman” Moskva.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrovic”. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rodeni brat Vasilija Micica. direktor Radoje Stefanovic. Tokom 2002.2 miliona evra i 1. Moskva. koji je do 1998. došlo je do sekundarne prodaje akcija. Mica. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. Preduzece Skvadra registrovano je 1999. bio direktor Pime. a osnivaci su Vladan. koja takode radi puteve. Rusija Šef ekonomskog tima Koštunicine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popovic Savetnici Olivera Božic. Pocetkom 2003. i 2006. predsednik ABB AUTOMATION. i koriste zajednicki poslovni prostor. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara.d. udeo cetiri preduzeca koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26. Kupci su bili preduzeca Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beca uloživši po 2. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. energetski strucnjak Dragoljub Vukadinovic. a vlasnicki udeo države pao na 10. kao direktor je upisan Stevan Aksentijevic. predsednikom Srbije Natašom Micic. a “Jedinstvo” izraduje termo i hidro izolacije. VASILIJE MICIC.Novi Sad. opremu i telefone. MMF. vodovode. Privredna komora Srbije. direktor preduzeca “Jedinstvo” iz Užica. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” rade na izgradnji autoputa Beograd . GORAN MALBAŠIC. direktor Branislav Grujic. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sociju. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamovic. student na London School of Economics MICA MICIC. a deo krajem 2002. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v. Posle kupovine akcija dva preduzeca postala su vlasnici po 13. a Srbija poseduje 13.

Akcije firme naglo su skocile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sociju vrednom 100 miliona dolara. Povecanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte.. koja je vlasnik 42% akcija užickih Puteva. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. mora i on od neceg da živi”. a sa njim i imamo predugovor o izvodenju radova ukoliko dobiju koncesiju. a akcija Putevi iz Požege. Da li ce menadžment pristati na vecinskog vlasnika. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je vec u predstavništvu u Rusiji. i na koju je preneo poslove i opremu. „Vinci je tu ozbiljan kandidat. bre. nek nas i kupi“. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. direktor “Puteva Užice” Dušan Jarakovic: “Pitaš odakle Vasiliju Micicu tri miliona evra za “Ratka Mitrovica”? Pa. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. istovremeno. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra. „Glavna ogranicenja jesu resursi i kapaciteti“. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. direktora Jarakovica. skocila je više od 100%..austrijske “Alpina Majreder”. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. ima sopstvene kamenolome. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. Kompanija je posebno usmerena na Soci. a ako se mora. On je uspešan covek. Stav kompanije je da povezivanje sa jacima nije loše sa stanovišta buducnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazecoj konkurenciji. Podrugljivi smešak njegovog podredenog. narodu odmah oci porastu. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. deluje kao gospodin. Micic koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Horgoš-Beograd-Požega. kaže Jarakovic. za dva dana oko 15%. “Šta. prvi se zapitao Mladan Dinkic. Vasilijem Micicem. Vasilijev rodeni brat. ti hoceš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkic platio da me napadaš? Što napadaš mene. Micic je.. asfaltne baze i . Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sociju. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nade u rukama novog vlasnika. uvreda po uvreda. menadžment užickih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. Pa taj Dinkic nema pojma ni o cemu. betonjerke. godine. „Sve to može da bude tacno“. u napade se ukljucio i njegov podredeni. razdrao se Vasilije cim mu se novinar Kurira predstavio. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. “Šta je toliko cudno što sam ja bogat? Cim neko u Srbiji zaradi pare. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jarakovic. Ohrabren nastupom svog gazde. Dok ne progovori. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija. koja je od pocetka godine u vlasništvu užickih Puteva. oteracu ga u politicki podrum i to mu slobodno prenesi”. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinci i Bujik. Libije. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. “Ko su braca Micic i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. Poduhvati u Rusiji poceli su još 1992. Ako ja krenem da se bavim politikom. Alžira. u koji ce narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. neprekidno se unoseci u lice novinaru Kurira. na medunarodnom tenderu dobili su užicki Putevi. govori da je Srbija tužna zemlja. Vasilije Micic. Mica. Vasilije Micic je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. jadnik.. Kompanija uglavnom obezbeduje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. Ako nisi ti.” Psovka po psovka. Menadžment kompanije na celu sa vlasnikom Vasilijem Micicem. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkicem. i na desetak deonica širom Srbije. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš.. iako imaju ponude iz Dubaija. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. pa Bogoljub Karic je bogatiji od mene!”. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji. Priželjkujemo njegovu pobedu.. i opaska “ma šefe pusti novinara. Oktobra 2006. kaže Jarakovic i napominje da je vlasniku Vasliliju Micicu teško je da donese takvu odluku. Pracen direktorom preduzeca “Putevi Užice” Draganom Jarakovicem. direktor je užickog preduzeca “Jedinstvo”.

Van gradevinarstva. ŽELJKO MITROVIC. muzickom urednicom kompanije „Pink“. od sramote..000 radnika.5%. Svejedno mu je bilo što je u meduvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. udelio za dalju prodaju tri-cetiri nacionalne televizije. Željko Mitrovic nije samo gospodar srpskog neba. i radnici „Goše“. U isto vreme. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema cemu da se nada. nekoliko regionalnih i lokalnih. u vlasništvu nemacke „Štade“. A nije ni smeo! Svi njegovi . „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrovic. Putevi Užice ucestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. takode ima dvoje dece. Na gradevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. „Goša FOM“ . Mitrovic poseduje izdavacku kucu „Siti rekords“. i desetak radio-stanica. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji.finansijska korporacija „Metropol“. Bio bi cak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. a upuceni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Jankovic Cepter. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije.14 milijardi dolara. a tek oko 6. Karijeru je poceo kao basista grupe „Oktobar 1864“. „Rekord“ Rakovica . „PSP Farman“ (Branislav Grujic). Najvece stavke su sirovine i repromaterijal. „Target“ Backa Palanka. „Fadip“ Becej moskovska kompanija „Metaloruan“.5% robe široke potrošnje. kao nacionalnom dobru. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. „Pink BiH“. vec i ojadenih srpskih duša. Ružicasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ .naftna kompanija „Lukoil“. „Metalac“ Gornji Milanovac. HTP „Putnik“ . Nije nikakvo iznenadenje što je Koštunica Željku Mitrovicu. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba.. U Rusiji. Iz svoje ružicaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. a slede ABS holding (Nenad Popovic). vode „Hemofarm“. Mitrovic je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija. dilema i sumnji sprecava u uspehu u životu. a u sektoru trgovine „Delta“.transport. prema podacima PKS. fabriku za štampanje CD i DVD izdanja. Ne treba precenjivati Željka Mitrovica. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. a otvorice veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda.. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovica. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoce. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. zbog toga što je Vasilije vecinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradnicke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). Njemu. bili su dovoljni samo pare. On gotovo i ne zna u cemu je ucestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao.moskovska kompanija „Harvinter“. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domace serije. Užicki Putevi su jedna od najuposlenijih gradevinskih firmi u Srbiji. Iz braka sa Hani Mitrovic ima dvoje dece. avioni. uprkos povlašcenom carinskom režimu za Srbiju. i fabriku žvaka. Ucinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stecaj u „Rekordu“. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije. Ako je vec bio od poverenja Miri Markovic i Bebi Popovicu. „Termoelektro“ . za šta je prošle godine placeno oko 2. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrovic ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene.kompanija „Viza“. kuce. iako nam je Rusija dala mogucnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. Program “Pinka” je srpski Nešvil.. vlasnik. dok voce i povrce cine oko 7. Niko sa malo pameti. „Putevi Užice“ (Vasilije Micic). a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru..kompanija „JCS Koks“. producirao je film „Andeli 3“.. Vlasnik je najvece medijske korporaciji u Srbiji koja ukljucuje televizije „Pink“.

U vreme višemesecnih demonstracija ‘97. Željko Mitrovic je krenuo da osvoji Holivud.drugovi i poslovni partneri dobili su metak. kulturni. pošto su postali preveliki za Srbiju. na kome je odluceno da Lupšic isplati Mariji Miloševic pet miliona maraka za TV “Košavu”. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” cešce je boravio Vlada Budala. Za razliku od njega. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. Vidovita Zorka. Planira da se izvuce. Mitrovic je na celu patriotske estrade. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljkovic) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. Prodavao je naftu i oružje. pošto su Miloševic i Mira Markovic pokrali izgubljene lokalne izbore. pa u tim hangarima proizvodi žvake. Svi oni optuženi su za atentat . otišao na kontramiting i zakleo se Miri da ce da puca na neprijatelje. ali verovatno jeste neke druge. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovica. Dušan Spasojevic. taj Lupšic radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Becu. dobio na RRA lutriji. Samo su obicni. Trebalo je unapred naoružati buduce zaracene strane. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. kao nacionalno dobro. Kad mu je zatrebalo još para. Milana Beka i Milorada Vucelica. To je Lupšica preporucilo još više za poverljivog svetskog coveka Vlajka Stojiljkovica i Radeta Markovica. Sada ne može više da placa rate kredita. ako je ranije Mariji Miloševic napravio TV “Košavu”. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. cije su zvezde tada bili Kleopatra. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov kljucni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. A Željko je investirao u njega. Nije Aleksandar Tijanic baš neupucen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. pa je Lupšic stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Ðindica kao mafijaša i švercera cigareta. Cecom. nalazili se oni na ovom ili su vec na onom svetu. bio je dužan da pomogne i Lupšicu. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. nego režima Slobodana Miloševica. Boris Bizetic i Ruška Jakic. koji se u meduvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. kao nagrada Lupšicu. Aleksandar Lupšic je sa Manjom Vukoticem pokrenuo “Blic”. Koštunica je tu bio od reci. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i poceo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. cak i od Bebe. Zoran Ðindic je pobesneo. inace uglavnom gledaoce “Pink”-a. ukljucujuci i ratnog ministra Aleksandra Vucica. bili su to holivudski spektakli. Pošto je sa Arkanom. Zapalio je studio. On i Mitrovic su bili rivali oko Mire Markovic. Bagzi i Kum Lukovic. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. Tijanic se pokolebao. On je ostao u Beogradu kao cuvar njihove zaostavštine. Mira Markovic mu je rekla da je najobicnija picka. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. a da ce mu se to kasnije nadoknaditi. Legija. licno poslužuju. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšica. Tijanic je izgubio. iako je. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. sa Lupšicem i ostalim Miloševicevim ljudima (Danko Ðunic). koji sa Cumetom asfaltira puteve po Srbiji. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. Iako se natcovecanski trudio. Nije iznenadenje što je. koje ce liciti na opozicione. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. Željko je tako postao Veliki Željko. Beba Popovic je organizovao je sastanak Željka Mitrovica. Željko Mitrovic je zgrabio “kalašnjikov”. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanovic zapeva u beckoj Operi i probije sankcije. A kad su dolazili Cume. kao drage goste. on je bio uticajniji i bogatiji. U bivšoj Jugoslaviji. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki nacin uvuce. koji je i “zemuncima” obecavao da ce da ih vodi u Holivud. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševica. koji nije bio njegov. Ulicarska bistrina. A Željko Mitrovic. Covek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. Što je Srbija postajala razrušenija i opljackanija. Kad je nacuo za to. koje je.

uradeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31. bilo je jasno da sa naplatom nece biti problema. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuca potpisala polisu osiguranja sa osiguravajucom kucom “Dunav”. Posle Petog oktobra profesor Cedomir Cupic predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši.1999. uvecana na 2. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. a javnim igracima su dati na licno korišcenje iskljucivo luksuzni stan i hrana.5 miliona.1997. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo mocniji. Mitrovic je i opremu koju je uzeo u najam . uživo. Tu se znaju stroga pravila igre. ali na štetu gradana. Sa osiguranikom. Iz sleda dogadaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braca Stamenkovic” Mitrovic potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. Da ne bude suviše sumnjivo. Nebojša Covic je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrovic. Samo godinu dana pre bio je skromniji. Milan Beko. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti.. godine. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1. Po nacinu na koji je osiguravajuca kuca “Dunav” postupala. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilicno neopranih para. Žarko Zecevic. Kao i Ðunic. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. Cinjenice govore suprotno. pošto ih niko. požar u televiziji Pink.na premijera Ðindica.5 miliona dinara. televizijom Pink i Željkom Mitrovicem. bivši miljenik bivše prve drugarice. Željko Mitrovic je samo vešti “stilista”. ta kuca i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. godine. nije ni tražio u televiziji “Pink”. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa..”. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”.000 nemackih maraka. ali nije Vlade Budale i ostalih. godinu. u rano jutro. Šestog oktobra ujutro. pojavio se Mladan Dinkic u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovicem. Bila je to 1999. kao bespravno podignut objekat. i Željko Mitrovic pomalja se na površini tih “crnih fondova”. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitovic. Željko Mitrovic. Pink televizija nije radila. 22.. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obracuna premije. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronadene.” Bilo je to u oktobru 1998.12. osim Tijanica. ili 800. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. Televizija Pink i Željko Mitrovic. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. da ih slisti. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. a Željko Mitrovic se našao u narucju . Mladan Dinkic. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. sa ugovorenim uvecanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikacevica ondašnje vladajuce partije.”.i na gradevinske objekte. odrekao se Bebe. ali . “osiguranje prenosivih uredaja. u studiju ove televizije. decembra 1999. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba.12. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. Posle atentata na premijera Ðindica. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušicevoj ulici. godina. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. pa je ta cena bila uvecana za 100%. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”. Petog oktobra 2000. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. sa povecanjem od cak 500%! Željko Mitrovic je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvecao za 500%. Željko Mitrovic je jeftino prošao.. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. Vec tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. a Željko Mitrovic omiljen u podmlatku njene partije. za koje ne mora da zna Koštunica. koje su želele da nesmetano vladaju. godinu. aparata i instrumenata.Koštunice. decembra 1999.. kako je to predvideno u osiguravajucim kucama.. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Markovic. Osiguranje je uradeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. ma šta se desilo posle Miloševica. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara. godine izbio je. 24. godine. uradene na osnovu nabavne.

. . Miroslav Miškovic vlasnik je najvece kompanije u Srbiji. zastupanjem stranih firmi. godine . notni zapisi. godine. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo.” Milicevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo. Ima u dokumentu jedna recenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. piše kako je “zbog vece kolicine zapaljivog materijala i visine studija od 9. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. Zakon je tu postojao za humor. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor. uvozom. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. Cedi Jovanovicu. deset kamera i druga oprema.. Prigovor su prihvatili clanovi veca “Dunav osiguranja”.. koja je i propala pljackajuci vlastitu državu. ali da “nije korišcena”. U ovom slucaju. u selu Bošnjanu. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”. Kada nije bio zadovoljan programom Cume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. Uobicajeno je u ovakvim slucajevima da se zapisnici i obracuni obostrano potpisuju. iz kog ce Željko Mitrovic izaci bogatiji za skoro milion nemackih maraka.. izvozom. i zapošljava 16. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera. gde je do tada bio pomocnik generalnog direktora za finansije. Milicev beleži i nešto što bi osiguravajucem društvu trebalo da “bode oci”. a Ljubiša Buha Cume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojcuraka. u delu “Razvoj i gašenje požara”.nakon takozvanih oktobarskih promena. Mitrovic je mogao da sprovede samo uz pomoc vlasti.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. Veci deo novca koji je zaradio naplacivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama. Mitrovic se stavlja na raspolaganje Goranu Vesicu. distribucijom. kod Varvarina. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu. nekretninama. i Koštunica je zažmurio. maloprodajom. po recima strucnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. Nakon požara od 22. Srdanu Ðuricu. strucna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete.”. Prethodno u zapisniku. Potporucnik Milicev u izveštaju beleži kako su culi da nešto u studiju “puca”.od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara.. Mitrovic je ustupao glavarima. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zakljucenja osiguranja pred kraj decembra 2000. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”. koji je potpisao Dušan Milicev. uslugama inženjeringa i konsaltinga. MIROSLAV MIŠKOVIC.ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža. pa je na osnovu toga i utvrdena visina štete. Željko Mitrovic ce i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvecanoj od nabavne za 500%..5 milijardi dolara i raste. Završio je Ekonomski fakultet. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar veceg obima”.. U vlasništvu Miroslava Miškovica je veci deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. Dakle. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona. decembra 1999.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izradene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševicevih s vlasti. piše da “Objekat nije pokriven uredajima za zaštitu od požara.200 ljudi. Mitrovic je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni. Mitrovic podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. a da to ona “dva lica” nisu primetila. predsednik DELTA HOLDING Roden je 1945. pa je narucila vozila Zemuna. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera.. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovica koji je zaradio otimajuci od države i uz pomoc države. Surcina i Batajnice. Uprkos tome što je ova oprema spasena. na kraju pljackajuci se uzajamno. Ovu drsku pljacku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrecni slucaj. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987.

u društvu ljudi iz vrha vlasti. proizvodima od uljarica i stocne hrane. U dogovoru oko dobiti za tu gradu ucestvovali su Radovan Stojicic Badža i Željko Ražnatovic Arkan.. Otkud pare da zapocne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. Za Miškovicevo ime poceli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili.000 hektara zemlje kroz vojvodanske poljoprivredne kombinate. garderoba zara i jana. prerada drveta. alfa romeo. antifriz. tematske restorane i kafice. sirovim i jestivim uljem. Gradi multipleks bioskop. na primer. Automobili fiat. honda. bivši ministar policije. a novac je završio na Kipru. godine. sportska oprema nike. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom .. i ministra policije Dušana Mihajlovica. Na dan otmice. trgovinske firme Namateks iz Subotice. Vladimira Cupica. Istog dana je otet je. Peking. Nikozija. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. otkup stoke. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. ekspresno je placena. viljuškare. protivno zakonu. motorna ulja. 7 miliona maraka. Pocetkom 1990. Miškovic je došao do vlasništva Preduzeca za puteve Beograd. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji ce posle sportskog dogadaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. hipermarketi Tempo. Cinjenica je da državni službenik sa cinovnickom platom. poljoprivrednih preduzeca Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. Iza svih Miškovicevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlovic. pšenicom. Jedan od najvecih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. Od 2007. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. Miškovic je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. Marko (Miloševic). Miškoviceve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. bicikli. reno. pecurke. BMW. poslovni prostori. suncokretom. Strateški je partner s grupom Ðenerali i preko Delta Ðenerali prodaje razna osiguranja. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. i po izrucenju “grupe gradana” od strane francuske policije srpskoj policiji. te gradovi Moskva. Dobio je. kozmetika nivea. lancia. hladnjace. nije mogao sve to da finansira. ne znaci “Delta M”. godine. došlo je do otmice nakon koje je placeno tih 7 miliona maraka. vlasnik banke Delta. da bi se placao manji porez. Ivice Todorica. granulate. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Miškovic imao neizmirene obaveze JSO. koja je u jesen 1995. a Miškovic nije platio “partnerima”. Miškovic je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. gume. Kao direktor HI “Župa”. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovicevih firmi. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. beogradske Obuce. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. celuloza. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. trgovina. Milano. akumulatore i rezervne delove za bicikle. a koje je Miškovic kupio. Gradu je izvozio u Grcku. Miškovic je otet po nalogu Dušana Spasojevica i Mileta Lukovica Kuma. bavi se i preradom mesa. Cena njegovog otkupa. uz Hipo Alpe Adrija. igraonice za decu i fitnes centar. firme Seme iz Sombora. kuglanu. Neki izvori smatraju da su na to racunali oni koji su ga kidnapovali 2001. Proizvodi i trguje kukuruzom. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzece s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi.Pekabeta i C market. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih strucnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. Sibir. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. Logicno. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. Miškovic je sve to stvorio novcem Miloševiceve države. Vecinski je vlasnik i novosadskog Bazara. mineralna dubriva. nego “Delta 3 M”. Marija. Vec sledece godine osnovao je “Delta holding”. O otmici Miroslava Miškovica i danas se malo zna. Otmica se pamti po tome što je Dušan Mihailovic ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slucaj ne reši. U prolece 2001. Firma Delta brokers zauzima trece mesto po tržišnom ucešcu trgovinom na beogradskoj berzi. godine obezbedivala Miškovicevu eksploataciju šumske grade iz sremsko-baranjske oblasti. Londonski Sandej tajms je pisao da je Miškovic svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. Kako je dogovor bio prekršen. jecmom. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzecu Autokomanda. banke. od Mirjana.

krijuci kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevacku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. što je premijer Ðindic kasnije osporio i najavio Tadicevu smenu. vlasnikom “Krmivo produkt”. Kontakt sa Ðindicem ostvario je preko Milke Forcan. odnosno Telekom. Miškovic je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. “Delta Funghi”. teže brojnoj porodici. godine i imala je pet clanica “Delta M”. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. Dok Karici. Kada je Miloševic izgubio vlast. policiju. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahovic optužio sve koji su posumnjali u njegov model . Miškovic. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na racun “Delta banke”. Miškovic je osnovao preduzece “Delta Holding”. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mladan Dinkic nastojao je da to prikrije i omogucio je Miškovicu i njegovim saradnicima da ga sakriju. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. da radi sa Dragoljubom Markovicem. da dokaže poreklo imovine. U stanu porodice Miloševic. cijim parama je Miškovic raspolagao. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. Postojali su planovi da on postane premijer.CZ. Dolaskom Mirka Marjanovica za predsednika Vlade Srbije. Miškovic. “Delta Internacional”. pa pušteni na slobodu. Niko nije osporio da su ljudi izruceni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. da plati neplaceni porez. kada je “Delta” pod cudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. Miroslav Miškovic zapoceo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševica i Mirjane Markovic. nešto ispod pet miliona maraka. Miškovic je dosledno oprezan u publicitetu. “Delta osiguranje”. sudije. “Delta banku”. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. “Delta holding” osnovana je pocetkom februara 1991. saveznim ministrom za telekomunikacije. Miškovic nije davao izjave. Od Narodne banke Jugoslavije Miškoviceva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. kao Moravac. Miškovic je nastavio. Munjeviti uspon imperije Miškovic pocinje 1993. koji je bio koalicioni partner SPS.. kada se porodica preselila na Dedinje. kao što je to radio Bogoljub Karic sa “BK Kompanijom”. Ostaju tajne: ko su osnivaci kompanije “Delta M”. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševicu pripisivano do oktobra 2000. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg nacelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. prebacen na racun Miškoviceve banke. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadicem. preko Slobodana Radulovica. Miroslav Miškovic je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševica. “Detmile”. “Difashion”. Svi oni bili su i na listi osumnjicenih za atentat na premijera Ðindica. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. logicno je da se utvrdi koliko je Miškovic platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. koliko je u njegovim rukama. “Madži”. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. poreklom iz Peci. Posebne špekulativne poslove Miškovic je obavljao uz pomoc Ljubomira Mihajlovica. direktora “Komercijalne banke”. Iako iz socijalisticke direktorske strukture. u kome je imao 25%. oktobra. Ono što mu je razrezano. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. “Delta Auto”. “Delta sport” i “Delta MC”. DMD. naucio je da za odnose sa javnošcu ima svog menadžera. na primer. kceri Jovana Mileusnica. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronade. ali najviše sa firmama ciji je vlasnik Dušan Mihajlovic. “Delta Invest”. Samo “Deltu M”. Miškovic. penzioni fond Srbije je. nema kult brojne porodice . “Delta Agrar”. uz odobrenje Mirjane Markovic i Slobodana Miloševica. godine. tužioce. ali Miloševic je od te namere odustao. uz posrednicku ulogu Dušana Mihajlovica. Miškovic dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veca Srbije. godine u vreme hiperinflacije. “Delta Agrohemija”. Miškovic drži ministre. objektivno nije ni osetio. cine “Delta In”. Mihajlovic nije dao ostavku.. Miškovica niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. izvršnu vlast. kako je stvarno pocela i kako je Miškovic utrostrucio bogatstvo posle 5. Kao kadar JUL-a.

Njegov covek. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znaci . Kada su ga Miloševicevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. kome se trag gubi u Iraku. Entoni Monktona. a posebno kako je i za koliko Miškovic prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. To je godilo Mirjaninoj sujeti. Miroslav Miškovic i Dušan Mihajlovic. dva bliska Miloševiceva saradnika. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševicevog režima je Miroslav Miškovic. Javnost o tome cuti. kao najjeftinijom robom”. a zatim “Delta banku”. Miškovic i Mihajlovic nazdravljali su izrucenju bivšeg predsednika SRJ. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplacuju taj novac. ali je oteta od Miškovicevih dželata. jer Miškovicu ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. poucen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovica Peconija.privatizacije. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. Slobodan Miloševic izrucen Tribunalu u Hagu. Zorana Mijatovica. Nemanja Kolesar. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovica u “Pekabeti”. jer je preko Miškovica obezbedivao sredstva za rad ove organizacije. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. menjaju svoja kola uz simbolicnu doplatu kod Miškovica. ukljucujuci i neke PR strucnjake. ubacen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Ðindicu. Glavno bogatstvo Miškovic je stekao posle 5. Poceo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. Onda je otvorio svoju banku. šefa poslanickog kluba DOS u Skupštini Srbije. zamenika nacelnika Resora državne bezbednosti Srbije. Mijatovicevog sestrica.Dušana Mihajlovica. Cedu Jovanovica. Kada je 28. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevac Beograda i Srbije. Posebno je Miškovic uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. Miškovic je. Marija i Marko. Posle Petog oktobra nagadalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovica. Pojavio se sa nizom velikih. godine. preko Kolesara. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. Novac je iznošen u džakovima i uplacivan na racune “Popular banke” na Kipru i u Grckoj. oktobra. koje su imale fiktivne vlasnike. Miškovic je sa ministrom Borišom Vukovicem. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuce. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. Zemlja je i dalje zaparložena.Mira. dobrih i uspešnih firmi. a Miškovic je gazdi Slobi davao do znanja da je samo cinovnik. bez uloženih para. priredili su veceru u restoranu Miškoviceve “Delte”. Miškovic je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega isticu u javnosti. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. On je. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. a Vesna Arsic instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. a da mu je ministar finansija cestitao? Miškovic danas pocinje da deluje kao klasican siledžija. Ti racuni glasili su na kiparske ofšor firme. i vecinu pripadnika “sedme sile”. Mladan Dinkic morao bi da javno progovori o Miškovicevim kvotama i dozvolama. U vreme Miloševiceve vladavine. Miškovic je licno docekivao goste . smišljeno. Miškovic je bio uspešniji od “Geneksa”. juna 2001. Poslednjih godina Miškovic je. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mladana Dinkica. Tako je “Anteksolu”. šefa kabineta nacelnika RDB. možda i zbog cinjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. koristeci težak ekonomski položaj seljaka. on ceka bolja vremena da zemlju preproda . Ministru Vukovicu rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Markovic. Boru Galica. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. I najzad. predsednik kompanije “Delta”. koji nije viden u Evropi. .

a medu njima najviše je bilo Miškovicevih. Tužilaštvo ceka da je aktivira.482 kvadrata na trecem spratu višespratnice BIGZ. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. na tri zavisna preduzeca.195 kvadrata. Milo Ðuraškovic. time i njegov “Bigz pablišing”.Avia” Radovanovic Bojan. Žužul je kupio samo 2. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIC. Dragomir Petrovic i Saša Jokic. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradovic). predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradovic predsednik je kompanije. direktor SCP. kupio je Fabriku maziva Kruševac. Mladena Spasica i još cetvoro aktera zataškavanja krade para. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštecen. Miškovic ni u ovom slucaju nije seo na optužentcku klupu. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001. kao naslednik holdinga. prvi asfalter Srbije. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovicic. novembra 2002. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizickoj deobi. tajkuni na celu sa Miškovicem ponudili su mu da radi za njih. zajedno sa grupom partnera koje su cinili Zoran Vujovic. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. Na aukciji. godine preduzecu “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemackih maraka u gotovini. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitica. novembra 2002. Kada je Mladan Dinkic posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru. koje je privatizovano. GOJKO MUHADINOVIC. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzecu” 1. Dragan Vasiljkovic (kapetan Dragan). a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara. UO FK Partizan predsednik. Miroljuba Labusa.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajic. podeljen je 29. formiran je Golf Centar u Žablju. RAŠKO MOSKOVLJEVIC. Raško Moskovljevic. izmedu ostalog. blizu Novog Sada i Zrenjanina. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. Jedna od najvecih izdavackih kuca u SFRJ. po kome je “Bigz grafickom preduzecu” pripalo 18. Dinkic je ugasio cetiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. pomocnik direktora preduzeca “Dipos” . a preduzecu “DELTA M” 659. BB COBU davala naloge za uplatu na racun mnogih srpskih firmi. jer je.66 u današnjim evrima. vodeceg snabdevaca Srbije sirovom naftom i derivatima. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivicna prijava protiv Dinkica. pa rukom prepravljani na “Delta banku”.sadašnjeg predsednika Kipra. vecinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Ðuric. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slucajevima nalozi glasili na “Hemslejd”.735. “Bigz graficko preduzece” je još uvek društveno preduzece jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. Tomislav Karadžic potpredsednik Dragoljub Vukadinovic. bivšeg direktora “Požarevacke banke”. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzece koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljevic za 220 miliona dinara. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca. što se nece desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Miškovic. posle NIS. omogucio 1992. predsednik Holdinga “Metalac” G. Beogradski izdavacki graficki zavod.433 kvadrata. Trece tuženo preduzece je “Slovo”. generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart .

kada je INA. od strane vlasti. To je izuzetan kapital. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. To oseca novi vlasnik Beopetrola. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica ukljucenih za kratko vreme u našu mrežu. Crnoj Gori i BiH. na najatraktivnijim lokacijama. jer je ostvaren znatno manji promet tj. vec i direktan gubitak od preko tri miliona americkih dolara. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. zbog cega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojeceg domaceg kapitala i inostranog investitora. To je veliki minus kada se u Srbiji istice. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovica. bez validne dokumentacije. naše pumpe. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. imaju velike šanse i njihova buducnost je sasvim izvesna. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. Slicno se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. vlasnik i direktor firme “Akmer . a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. Ukupni gubici. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. . vecinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petricevic. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. Podsecamo i na nestašice derivata u prolece prošle godine i probleme. vec je traženo da prethodno zadovolji i uslove. otvorenost i regularnost . vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškic. proizvodnju i preradu sirove nafte u domacim rafinerijama.prerada. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. Pocetni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. Pored ovoga. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskracen. godine. kao predsednika Pemed Group Ltd. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile znacajan broj benzinskih stanica.Miroslav Ateljevic. proizvodima i uslugama.M. u nameri da proširi poslove na region jugoistocne Evrope. generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Mitar Nikolic. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babic Duško Jovanovic. otvorio kompaniju i u Srbiji. u Srbiji. Razlog: nesprovodenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inace tu uredbu sami doneli. Na domacem tržistu privatni trgovci ucestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. koji su važili za domace distributere. Petrobart – AVIA je u 2005. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugorocne strategije poslovanja na naftnom tržištu. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. a ostvarili smo samo 50% od toga. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica.gradnja” Radule Karadžic. Mi smo.” Švajcarska Predrag Ðurovic. Svedoci smo iste prakse. generalni direktor i vlasnik “SMB . Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. Obrnut primer imamo u Sloveniji. godine. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. gubitke je inkasirala i država.000 maloprodajnih objekata. svih preradivaca sirove nafte u Srbiji. koji pojedinacno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazecim multinacionalnim kompanijama. da bi od 2000. To i te kako osecaju medunarodni finansijski akteri-banke. posle 2000. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugorocnog karaktera. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na medunarodnom tržištu nafte i derivata. posebno u poslednje dve godine. opremom. u ovom slucaju Petrobarta. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih medunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. koji posluju na domacem tržištu. dostignu vrhunske svetske standarde. koristeci sa jedne strane domace resurse. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. Cilj nam je da u 2006. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. ozbiljno su ugroženi. iznose cca 150 miliona americkih dolara. samo iz razloga nepoštovanja uredbe.

Bilo je i pameti i kapitala na domacem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. godine u Tuzli. beležice i dalje gubitke. ciji je cilj razvoj regionalne saradnje. i ekonomicno poslovanje naftne privrede sa druge. na cijem je celu bio dve godine. . pre svega preradivaca nafte. Autor je više od 30 naucnih radova i dve knjige. Što se tice modernizacije rafinerija NIS-a. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. Verujemo da ce kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. Od ruskog patrijarha Alekseja.” SLOBODAN PETROVIC.tržišta za inostrana ulaganja. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. mora važiti i u naftnoj privredi. osniva Istocnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu.000 ljudi i posluje u Srbiji. koje zapošljava 200 radnika. Rusiji i Kini. predsednik ABS-HOLDINGS Roden je 30. Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. godine on i njegov tadašnji šef odlucili su da krenu u privatni posao. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. Poznat je kao humanitarni radnik. jer na pumpama nece biti dovoljno goriva. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. a 2005. a od 2001. Šta ce za domace rafinerije znaciti ovakvo ponašanje. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. ni jednom od aktera na domacem naftnom tržištu nece padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. Dolazeci na tu funkciju. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. Clan je DSS. isuviše vremena je izgubljeno. po naftne kompanije a posebno preradivace i trgovce. Jedan je od suosnivaca i potpredsednik Srpsko-americkog centra. Popovic u ulaganjima u jug Srbije vidi nacin za rešavanje problema u tom regionu. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. ali istice da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. Bujanovacko preduzece “Lagado”. strucnog tima za razvoj bilateralnih odnosa izmedu vlada ove dve zemlje. i po državu koja ce na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. Epilog ce biti neminovno štetan po sve – potrošace i privredu. Od 2000. U obrnutoj situaciji. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. 1992. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. otkazuje godišnju preradu u domacim rafinerijama i traži uvoz derivata. Lukoil za 2006. bio je kategorican u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. dobio je posao u Moskvi. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. na teret nafte privrede. Na njegov predlog. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. koji danas zapošljava više od 5. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. septembra 1966. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. Neko vreme bio je na celu FK Partizan. Imamo vrlo ambiciozne planove. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. koji su uz pomoc stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. Pokrice i priznavanje realnih troškova proizvodnje. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato strucnim ljudima u NIS. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira izmedu SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. i predsednik je i osnivac fonda “Slavijanski”. možemo da naslucujemo. a sa šesnaest godišna postao je najmladi republicki košarkaški sudija. NENAD POPOVIC. jer nece ispuniti poslovne planove tj. potencijal i kapital. 1994. godine.

Oženjen je i ima dva sina i cerku. Oktobra 2003. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”, Pjotra Prjanišnjikova, sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovicem u glavnoj ulozi. Clanak “Verzije” razoblicava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovica ucinilo uglednim širom sveta, a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”, nego i kao partner. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpaticna coveka, koji su se predstavili kao Nenad Popovic i Miladin Randelovic. “Teški biznis put” u Rusiji, koji su prošli ovi državljani Jugoslavije, bio je veoma upecatljiv. Po njihovim recima, sa njima su imali cast da rade takve kompanije kao “Mark Ric AG”, “Euramin”, “Koalco”, “Mark Ric investments AG” i “Trans vorld grup”. Kao što je normalno u ruskom biznisu, kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Autor piše da su se Popovic i Radenovic u fabrici silicijum gvožda, bez koga ne može da se dobije celik, pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. Nisu došli “praznih ruku”, vec sa predlozima i privlacnim obecanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za racun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude, pa su Popovica i Radenovica prihvatili za ravnopravne partnere. Pojacanje sa stranim pasošima bavilo se više licnim nego problemima proizvodnje. Paralelno s obecanjima, dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”, kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajucih akcija jednog od najvecih preduzeca crne metalurgije. Odmah posle toga prijateljske reci zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se necemo mešati u upravljanje kompanije, a vi cete nam za to placati 50 odsto dobiti preduzeca”. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popovic i Radenovic su našli i kompanjone - sunarodnike Gorana Malbašica, Nebojšu Vlahovica i Branislava Medakovica, pod zajednickom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Ceboksari”, koja pokušava da ude u preduzeca ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije, sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slucaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeca u sudske sporove. Vrlo cesto kao takvi pojavljuju se bivši sitni cinovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik, nego se prilicno dobro snalaze i u našim zakonima, ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog cinovnika i rukovodioca preduzeca, pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. DRAGIJANA RADONJIC PETROVIC, predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rodena je 1.10.1970. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Karijeru pocinje u Beogradskom eskontnom centru 1995, a posle dve godine prelazi u MK Komerc, Miodraga Kostica (u zvanicnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Arandelovac, clan Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin, FK Partizan, i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika, kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. Pohadala je konferencije “Euromoney”, radne grupe EBRD, i berze i druge institucije u inostranstvu, u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. Ucestvovala je kao predavac, moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Milocerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu, i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. Vecinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Arandelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac, a Centralni registar hartija od vrednosti, jedini nadležan da proglasi vlasnika, cuti. Istog dana, kad je to desilo, Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona, ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. Predsednik Komisije Milko Štimac uvece je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili, mada bi to, prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije, bilo uputno. I u

ovoj prici jedan od aktera je Milan Beko. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponudaca za kupovinu arandelovacke punionice minerlane vode, investicionog fonda FPP Balkan iimitid. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda vec samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. U ulozi savetnika Beko se, potom, pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije, koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin clanovi Miškoviceve porodice i Bekove inostrane firme. Interesantno je da se u Luksemburgu, na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduce firma Nordfin, preko koje je prodat C market. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je, kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznacio Goran Mrda. Time je, upozoravali su strucnjaci, pred svršen cin doveo sve ostale male akcionare. Taj isti covek je sada clan Upravnog odbora Luke Beograd. Agencija za privatizaciju je, izgleda, dobar rasadnik specijalnih kadrova jer, i Vuk Delibašic je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners, koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. Interesantno je, takode, otkud Goran Mrda na funkciji clana Upravnog odbora kompanije Novosti, gde je Beko, kao i u slucaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. Zvanicno, vecinski vlasnik Novosti (63,5 % akcija) nije Miškovic vec firme Štadluks i Ardos. Pored clanova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrda , kao predstavnik Milana Beka. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. To je 14. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji, a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostic i direktorka brokerske kuce MV investments Dragijana Radonjic-Petrovic. Direktor Društva je Goran Mrda, bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i clan UO Luke Beograd, ciji je suvlasnik Beko. Brokerska kuca MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda, a ne da bude jedan od suvlasnika, izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjic-Petrovic. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14,24% te kompanije. Dragijana Radonjic-Petrovic je kao fizicko lice kupila 60, odnosno 0,8% akcija Novosti. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore, ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao, ali da uskoro to nece biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”, rekla je. Ta brokerska kuca kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima, i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. OBRAD SIKIMIC, predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. Obrad Sikimic je roden u Beogradu 1961. godine. Završio je Višu turisticku školu u Beogradu. Pocinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982, da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. U meduvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. „Dajners klub” Beograd je 2001. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”. Izabran je 2002. godine za predsednika odbora za karticarstvo u Privrednoj komori Srbije, i za potpredsednika Americke privredne komore Jugoslavije. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”, registrovana u Becu, postala vlasnik 37,1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”, “Pima”, “Principal” i “Dajners klub”. Ova dokapitalizacija izvršena je preko racuna NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi, ciji su suvlasnici Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic. Dana 13.09.2002. firma “Koprom”, ciji su osnivaci firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”, a direktor Jovanka Lajtfut Ivaniševic, platila je po 600.000 evra na racun “Principala” i “Dajners kluba” za

dokapitalizaciju firme, kojima su kupljene akcije NŠ. Kao jedan od upravljaca i osnivaca “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimic. “Napominjemo da se Obrad Sikimic, kao suvlasnik preduzeca “Pincipal” i “Dajners”, vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. Najveci akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. Vlasnik EFT, Vuk Hamovic izašao je pre tri godine iz ove banke, a Vojin Lazarevic je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije, kao Toplica Spasojevic (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimic (Dajners klub). Akcije ove banke imaju i Erste banka, Hipo RS, Nacionalna banka Grcke, Univerzal banka, NLB banka... Decembra 2006. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popovic. Podpredsednici su Dragan Vasiljevic, Nebojša Vujovic, Dragoljub Vukadinovic i Dragijana Radonjic Petrovic. Clanovi upravnog odbora su: Radomir Antic, Maks Vinterfild, Miroslav Ataljevic, Obrad Sikimic, Dušan Stupar, Igor Milanovic, Bojan Radovanovic i Ratko Zatezalo. Vec u junu 2007. Nebojša Vujovic, Obrad Sikimic i Igor Milanovic podneli su ostavke na clanstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlucili jer se ne slažu sa zakljuccima Skupštine FK “Partizan”. RANKO SOCANAC, genaralni direktor NELT Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovica za predsednika kluba. Danilovic je imenovao i upravni odbor kluba, koji sada cine: Vlade Divac, Dragan Todoric, Mladan Šilobad, Živomir Novakovic, Ðorde Colovic, Budimir Krstovic i Ranko Socanac. Potpredsednici su Ðorde Colovic, Živomir Novakovic i Andreja Mladenovic. TOPLICA SPASOJEVIC, predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojevic, predsednik FK „Crvena zvezda“, predsednik ITM „Group“, Udruženja korporativnih direktora, clan Upravnog odbora kluba „Privrednik“, guverner u Privrednoj komori Japana, potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije, clan predsedništva Saveza ekonomista Srbije, poslovni covek 2006. godine, jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji, ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. Toplica Spasojevic roden je 1956. godine u Svilajncu. U Beograd dolazi na studije ekonomije, koje završava 1980. posle cega se, aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Od 1981. godine do 1992. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanovic bio predsednik UO), gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. 1992. godine sa kolegom Sinišom Rakovicem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodecih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope, poslovima urušene Jugoslavija komerc. ITM grup ima, prema izveštaju revizorske kuce Dilojt end Tuš, godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvecih svetskih robnih marki, brokerskim poslovima, konsultacijama, poljoprivrednim i drugim delatnostima. ITM je jedan od clanova konzorcijuma osnivaca TV Avala. Osim u Srbiji, „ITM” ima cerke firme u Austriji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Makedoniji, Kipru, BiH i Crnoj Gori. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija, a vlasnik je i brokerske kuce “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”, “Sinerdži” i “Ros saut ist”, firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka, koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. Kada je Dragan Stojkovic otišao, a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojevic, što se povezuje s željom Delte i Miškovica. Toplica Spasojevic je od 1994. vlasnik firme ITM. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije, ali se proculo da je predstavnik Miroslava Miškovica, koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevica). Miškovic je zamoljen da odustane od toga, pa je Spasojevic došao na celo Zvezde. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki, koju ekskluzivno zastupa Delta.

IVAN STANKOVIC, predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIC, direktor HEMOPHARM GmbH, Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. kao dvoclano društvo. Osnivaci su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara, koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stankovic. Na taj nacin je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”, Akcijski fond i PIO fond imaju 40%, a kod malih akcionara je 7,52%. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. Trgovinski sud u Beogradu je 27. februara 2006. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otudenje i opterecenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”, uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. marta 2007. godine Nikolu Dobrijevic za privremenog upravnika deonicarskog društva “Trudbenik konzorcijum”, ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da ude u ovu firmu, da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji, pa godinu dana ne može da se spreci dalje uništavanje akcionarskog kapitala. Ovakav nacin kupovine akcija, odnosno udela, dugo je osporavan, pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. Odluka, medutim, ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da ce se politi benzinom, a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”, u Agenciji za privredne registre, namerno promenio sedište firme. Kljucne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. Njih ne zanima proizvodnja gradevinskog materijala, cime se “IGM Trudbenik” bavi, vec samo da preuzmu 100 hektara gradevinskog zemljišta preko puta Višnjicke banje ciji je korisnik ovo preduzece. Glavni je Nikola Stankovic, potpredsednik “Hemofarma”, koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi, na opisani nacin, akcije “IGM Trudbenika”. BRANISLAV STOJAKOVIC, generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. Stojkovic je od 1989. godine ušao privatni biznis, od kada se bavi prodajom nameštaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobracaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljevic i više direktora Aerodroma Beograd osumnjicenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzece za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivicnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovica, zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa, bivšeg pomocnika gen. direktora Aerodroma Sladana Ikovica i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Ðordevica”. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popovic, vlasnik i direktor preduzeca “Eurosalon” Branislav Stojakovic, direktor preduzeca “Termoenergo inženjering”, Jovan Ðenadic direktor preduzeca “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišovic, zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Buncic i direktor preduzeca “Abies sistem” Predrag Vukovic. Citavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma, generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljkovic, koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartcika-lopova, pod zaštitom Mladana Dinkica: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju, uocio sam, pregledajuci dokumentaciju o investicijama koje su u toku, da su investicije za VIP salon isuviše velike. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u, UBPOK-u, da ispita te navode”. Stojkovica istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. Slican model, prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama, primenjen je i pri opremanju BIA, za vreme Radeta Bulatovica, samo što je, zbog blokade racuna Evrosalona, isporucilac bila Stojakoviceva firma Evrolak.

jer je bio blizak poraženom taboru. godine. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. Mnogi u firmi bi do direktora . Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . a od 1988. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. kada je Slobodan Miloševic sa cela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolica. brat i sin Slobodana Miloševica. 06. Beograd. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu politickih nauka u Beogradu. cetiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Panceva. “Delta broker” i fizicko lice Dušan Petrovic medu deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Panceva. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pancevo. vec kontrolišu ovo jako preduzece za unutrašnju i spoljnu trgovinu. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr.D. gde i danas živi. do 1988. DUŠAN STUPAR. Nakon osnovne škole u Jaši Tomicu i gimnazije u Zrenjaninu. Rade je bio veoma blizak Miri Miloševic. koji mu je bio komšija na Banjici. Borislav i Marko Miloševic. Iako starijeg Miloševica nema na spisku akcionara. Šetku prvi generalni direktor iz . Tako su “MV investments”. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. u banatskoj opštini Secanj. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. Oženjen je i ima dvoje dece. bliži nego njenom mužu. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. smenjen je i Stupar. preduzeca za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Indije. od 1997. na kom je diplomirao 1973. i krace vreme bio je u fudbalskim telima. direktora firme “Univerzal holding”. “Citadel sekjuritis”. “Univerzal holding” ima vecinsko ucešce u kapitalu nekoliko preduzeca po Srbiji: ugostiteljskog preduzeca “Kaštel” u Eckoj. a u Somboru prati utakmice Radnickog. do 1990. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. godine u Krajišniku. godine zaposlen je u preduzecu “Univerzal” iz Beograda. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku.prolaze samo oni koje ona propusti. nacelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. kao i neka putarska preduzeca u Vojvodini. lekarom dermatovenerologom. Interbru je kupio Apatinsku pivaru.Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Muškovic kaže da je sa Branislavom Stojakovicem provela “13 magarecih godina”. a u fioke smešta zalihe slatkiša. Dušan Stupar je roden 1947. Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji cas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). a rezultat je udeo Bore Miloševica u vlasništvu “Univerzal holdinga”.2008. Oženjen je Vericom. ima dva sina. Od 1990. a planiraju da kupe pancevacku Azotaru. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. Borislav Miloševic i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti.10. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Curcica. Medutim. Od 1973. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevica vodili su Marka u lov. a od 1997. godine. voleli se i pazili. RADE SVILAR. Radomir Markovic i Dušan Stupar. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. indikativno je da je Stupar fizicko lice sa najvecim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. a slucajno ili ne. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševicima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”.secka voce i pravi camcice od kajsija i jabuka. kao i trgovinskog preduzeca “Tamiš” iz Secnja. Zaljubljenik je u fudbal. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeca u Srbiji. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Stupara i Bore Miloševica koji je od 1992. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. gde je od 1990. Miloševici su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeca u Vojvodini. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. Njih dvojica preko Dušana Stupara. godine radio je u Republickom MUP-u.

Radeta Svilara. Dragan Kostic (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Ðuricic (“Hemofarm”). Ucinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. Na jugu se nisu opredelili. odnosno 10 puta više od pocetne aukcijske cene. salveta. Protivnici Svilara isticu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. A onda je sve krenulo korakom kornjace. Miroslav Miškovic (Delta). Nikola Pavicic (“Sintelon”). Mica Micic (“Jedinstvo” Užice). Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. 26. bez njegovog licnog pristanka. predsednik Upravnog odbora kluba. sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. Ljubiša Jovanovic (AIK banka). da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. na severu je “mrtva trka” dva vojvodanska biznismena. Rade Svilar (“Apatinska pivara”). U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša cute. predsednika FSJ bila je predvidena po ubrzanom toku. vec zbog kase.2000. Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv nacin došli do novca. Dragomir Tomic (“Simpo”). sa najvecim domacim privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije..000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju . Milorad Savicevic (“Geneks”). Delegaciju privrednika cinili su Bogoljub Karic (BK). direktora “Apatinske pivare”. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji porucili Miljanu Miljanicu da se mane “coravih poslova”. Dmitar Šegrt (“Toza Markovic”). jednog . po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. Slobodan Radulovic (“C market”). mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. Karadžicu protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazeceg Miljana Miljanica. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za celnim covekom u FSJ iz njegovih redova. Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanica. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. predvodenih premijerom Zoranom Živkovicem i potpredsednikom Vlade Cedomirom Jovanovicem. maramica i slicnih artikala. Tomislava Karadžica i drugog . jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajica. Miodrag Kostic (“MK komerc”). Ljubiša Mitic (“Tigar”). vlasnik kiparske firme „Kapa star“. septembar 2003. koja se bavi proizvodnjom toalet papira. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. ukljucujuci „Jafu“ iz Crvenke. godine Prvobitna izborna procedura za 32. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Curkovic. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. od tela romboidnog oblika. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve nacine želi da postane fudbalska vlast. 7. Dalje. u kojoj znacajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“. Svojevremeno. Gojko Muhadinovic (“Topola”).privatnog. Radenko Marjanovic (“Knjaz Miloš”). Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata.12. NEBOJŠA ŠAPONJIC. Koliko je Šaranovic duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahovic. “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanicno priznaje”. Šaranovicu bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. Džajic je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“. ali se (ne)ocekivano. direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIC. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranovic. da obecanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine. Ljubomir Mihajlovic (Komercijalna banka).. preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. plativši oko 350 miliona dinara.Srbije na celu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. pa tek onda na red dolazi izbor prvog coveka FSJ..državnog. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. ciji je bio “veciti” predsednik. Slobodan Dragicevic (DIN). Izbor za predsednika “kuce fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. nazivaju ga “Jelence”. ministar trgovine Slobodan Milosavljevic i direktor Uprave carina Aleksandar Krstic. U ovoj izbornoj kampanji vanstranacka organizacija “Otpor” nece imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal..

(a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora). treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeca u Srbiji sve moguce.2007. generalni direktor kompanije Heineken Import doo. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeca Kane Export-Import. . ova praksa se nastavila i 16. cija se vecina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu.god. inace njegova drugarica. direktor UNIGROUP. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. Ivana mi je vratila dug”. koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. . Beograd. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog coveka „Delte“.d. koji je poceo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „mocnih“ firmi. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom pred Cetvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na ocuvanju pozicija jednog od najvecih svetskih brendova na tržištu Srbije. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. niti pozivani da u odlucivanju ucestvuju. pa i na silu.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona ocigledno ima više. zapoceo je saradnju sa Heinekenom 1990.god..d.god. a završava njenim izlaskom 15. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeca „Tehnopromet“ a. Nedokucivo je .).000 evra.„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov.drugi cin predstave.01. još 1998. Šaranovic je ranije radio kod Miškovica. zvani Tender za prodaju kapitala. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru. vlasnik Neregelia trading limited Kipar . a koja je imala poslednji sastanak 02. u konzorcijumu. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponudaca“ za društveni kapital kompanije Novi dom .d. preko puta crkve Svetog Marka. I pored cinjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upuceno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje.000 evra za gradnju kuce.d. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi vecinski vlasnici.. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjaca (u kom je trenutku bio „Simpo“). odigran je još u septembru 2005.12. Kulise kupcima. kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95.god.d.god.000m2.. cijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a.prvi cin. zvan pokušaj otimacine vrlo vrednog objekta od preko 2.12. Ovo preduzece kupio je „Univerzal holding“ ad. NENAD ŠARENAC.11.V.000 evra. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac.god. vec je preduzecem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeca potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21.god. vlasnici Aleksandar Vlahovic i Danko Ðunic . Tu se. Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne ucestvuju u ovako režiranoj predstavi: .konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: . gde je preko 700 fizickih lica postalo akcionar „Novog doma“ a.centra papirne industrije.2006. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani. predhodnom kupovinom deonica. a za ostatak sam pitala Šaranovica. uspešnim preduzecima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju.2006. Posle dve-tri nedelje.2006. koju poseduje još od 1966.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjic. na ocigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a. godine. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic. rekao je Šaranovic. nastavlja se ucešcem Kompanije „Simpo“ a. “U sefu sam imala oko 105. Na sudenju Nemanji Kolesaru. “Dao sam joj novac bez problema. u Beogradu.

a “La meson” je dao strucnjake i odao tajnu proizvodnje. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. dok su ovde jasni licni interesi da se.04. 1967. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeca „Eki investment“ koje je ucesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. jer u ovakvoj konstalaciji „mocnih“ kupaca.produženje roka za ponude na tender: prvo.d. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti.Cyprus investment and finance. Dragan Tomic uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem cija je vrednost u 2002. Tomic je odlucio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa. objavljeno. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo. “Simpo” se obavezao da ce da napravi fabriku i uposli lokalne radnike.09. Vodeci kompaniju cetiri decenije.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. vec tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora. . koju je zastupala gospoda Vucic licno i koje je. prema slovu ugovora. sa 15. a sve iz „viših“ interesa. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. vec se izvršavaju nalozi novih vecinskih vlasnika. na 01. a nastavlja se periodom od cetiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od cetiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašcenja sprovode šta im se cefne. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da predu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra.. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeca Popov Andrejom.“. . koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju.09. iako su po socijalnom programu. izvršava naloge maminog sina. ali tek po danu ispunjenosti uslova. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzecem dok „mocni“ kupci ne dodu u poziciju da to mogu i po zakonu.II Deo DRAGAN TOMIC. i drugo.2006. Na preduzece u Nikoziji .15mil evra za 70%) sa preko 36. godine. Napravljen je ugovor izmedu “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. dužni da isplate otpremninu od 250 evra. S Borkom Vucic predstavnici “Simpa” otputovali su. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26.09.godine). ionako jeftino placeno preduzece (17. godini procenjena na 80 miliona evra.09.000 dolara za izgradnju novog preduzeca u Srbiji.07.treci cin predstave zvane „Privatizacija“ pocinje potpisom Ugovora. sa 01.2007. neobjavljeno. u Nikoziju. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. na 29. ili ovaj: „Najbolji lopov najbolje zna kako da organizuje ostale lopove“. stvarno se može pohvaliti „transparentošcu“ (providnost). Pri tom. oslobodi radnika bez da to košta. U svojoj 29-toj godini. godine.. trebalo da obezbedi 130. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je pocetkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahovic. KRAJ PRVOG DELA Prigodni aforizam za opštu upotrebu glasi: „U državi u kojoj vecina krade najveci ugled uživa najveci lopov. pocetkom aprila 1990. “jer su tamo manji porezi”.2006.000 m2 u Beogradu).500 ljudi. više ne upravlja ni generalni direktor. u kome je zaposleno preko 6. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomic je roden u Žbevcu 1937. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogacarevic”. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu. koji su isti „kupci“ potpisali. a srednju ekonomsku u Vranju.2006. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju.

udata je za njegovog sina Gorana. izletelo: “Završena je prva faza fabrike cokolade i uposleno je 60 novih radnika”. to bilo u dubokoj ilegali. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. 20 procenata. Vlasnik “La mesona” opet je. Kao ovlašceno lice. snaje Dragana Tomica. snaja Dragana Tomica. “Simpo” ih je prodavao. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeca s Miroslavom Miškovicem. bilo je reci i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje ce takav potez imati na potrošace. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic. rekla je ona. direktora kompanije “Simpo”. I slagali ga. avgusta 1997. deset odsto od prodtae robe. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. Branka Stankovic. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. Dragana u Švajcarskoj osniva. Predstavnice Delte i Agrokora. koji su optuženom pozajmili novac. kulturno zatražio svoj deo profita. isticuci samo koristi koje ce od spajanja imati srpski i hrvatski proizvodaci. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomic.” Simptomaticno je da je i 1997. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika cokolade “Simka”. Tada je izjavila: . Deset godina fabrika. Posle dve-tri nedelje. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. „I Delta i Agrokor brane domace proizvodace. Sin Dragana Tomica. Prvo je u Beogradu 1997. Uplatili su mu samo 90.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj cokoladi koja je najbolja u zemlji. Ali. sa najlepšom ambalažom.000 dolara. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaceno dovoljno novca na racun. šaranovic je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic. Ali je Vladimiru Arsicu. Ljerka Puljic je istakla da dve kompanije vec podržavaju svoje partnere. tada potpredsedniku kompanije. kako kaže njegov radnik. u nerezvijenom delu Srbije. “U sefu sam imala oko 105. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomic je pustio pricu o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. kada je fabrika cokolade osnovana. posle nekoliko godina. naravno. u nastupu na tržištima obe zemlje. Ivana mi je vratila dug”.000 evra. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. nadgledao je proizvodnju. Rodaka Dragane Tomic. i firmu “Food industries”. Goran. što je nekih šet miliona dolara. video da se srpski partner pravi lud i ne uplacuje ni dolara na njegov racun. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomica i “Simpo” sudu u Beogradu. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu ucini i pozajmi oko 200.d. bez prethodne provere knjiga. ako vas interesuje ko je vlasnik . tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. Umesto da negira. Dragana Tomic. a Džordžis na Kipru cekao svoj deo kolaca.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuce. Kad je. rekla je Veselinovic i dodala da ce narocitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. familije Tomic. Branka je uvek nedostupna. pravila je stvari od bambusa. rodaka Dragane Tomic. hrvatske i srpske proizvodace. predvidenih ugovorom. Tek 2003.000 evra. IVANA VESELINOVIC. koja je smeštena u Bujanovcu. LUKA BEOGRAD a. Vecinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. Goruce pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. inace njegova drugarica. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplacenih dažbina. a za ostatak sam pitala Šaranovica. 2005. kapitalom od 100.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. obrazlažuci spajanje. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”. a trebalo je. . Na sudenju Nemanji Kolesaru. Direktorka “Dunje” je Branka Stankovic.stavljen je katanac.

Miki Savicevic je odbio da ih plati. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeca „Vorldfin“.. i sprecava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIC. Bekovo preduzece „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. godine. zasnovano je na otimanju. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. što je i ucinjeno. ciji su vlasnici. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahovic.2007. sa jednakim delovima. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. proveo je šest meseci u zatvoru. radi monopola. Danko Ðunic. i da je u prodaji Luke Beograd država oštecena za najmanje 21 milion evra. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. gospodin Miškovic krece u surovu pljacku. Dušan Mihajlovic. ”Zahvaljujuci poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. on ga skloni ili uhapsi. Nakon atentata na premijera Ðindica.. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. potpredsednik Slobodan Miloševic. Na taj nacin Delta je otela oko 1. stvarajuci trgovinsku mrežu. i posao je dobio Miškovic. Na mesto Savicevica došao je Andreja Dozet. razoblicava se uloga Aleksandra Vlahovica. Do sada se spekulisalo da to preduzece pripada Beku i porodici Miškovic. vodi na Miškoviceve sina i cerku. potpredsednik Goran Pitic. vec je prepolovio preduzece. ali se na tome završilo. Delta je pocela ni iz cega. Dok je Savicevic bio na celu Geneksa. upitan od predstavnika medunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. Slobodan Miloševic je tražio velike pare za finansiranja SPS. 17. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. koji je dostupan javnosti. Gradanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovica. pljackajuci imovinu Geneksa. godine. 2008. cinili su: predsednik Aleksandar Vlahovic. To je prvi zvanican podatak o vlasništvu nad Lukom.Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. i deca Miroslava Miškovica. potpredsednik Ivan Ðurovic. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovodenju pljackaške privatizacije u Srbiji. Sve što ucini gospodin Miškovic. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinovic. pola-pola. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. i poceo da kupuje trgovinske firme. Osnovno opredeljenje Miškovica nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika.. i blisku saradnicu.. predsednica Saveta Verica Barac rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinovic dala je povodom krivicne prijave izjavu policiji 27. za male pare. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. koji su radili u tim lokalima. Božidar Ðelic. jula 2001. Ko mu se u poslu ispreci. Izgradice ga tako što ce angažovati druge neimare. Ono se gradi parama iz budžeta. mart 2007. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. Ivana Miškovic-Karic i Marko Miškovic. Milan Beko. . Na konferenciji Saveta ovim povodom. odgovorio je da on kupuje srpske firme. Mirka Cvetkovica i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. koja se uselila u zgradu Geneksa. Vlasnik gradevinske firme “Gemaks” Ðordo Antelj. Premijer Koštunica. partner EKI Investment 26. Miškovic je ostao nedodirljiv. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. jer je Miškovic nameracio da bez gradevinske mehanizacije. SD je uverena da su cinjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmocnije srpske firme. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. Miloševicu se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. Ivanu Veselinovic. Mirko Cvetkovic. kakav je Miškovic.06. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog coveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahovic.

Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu clanovi partija.2007. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da ucestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav nacin povezani s vlašcu. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stecajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. i koverte sa „cestitkama“. To su pileci bataci. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka.godine bavila restrukturiranjem. Medutim. Goran Pitic. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahovic. žestoko su se posvadali na sastanku partijskog vrha. bila stvarno transparentna. clan uprave Košarkaškog kluba Partizan. i Mladan Dinkic. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuce “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahovic prešao je u Demokratsku stranku i postao clan Glavnog odbora. od dotadašnjih deset. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahovic . Svi sa spiska dobijali su na kucne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. jer je to idealan nacin pranja novca. drugi sprat.. Glavni razlog. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. a to je bila po zakonu iz 2001. Kovilj. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. cija se privatizacija ocekuje. 05. jeste Vlahoviceva želja da dobije Ministarstvo energetike. Tomica Milosavljevic i Aleksandar Vlahovic. a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprecavanju pranja novca iz 2005. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. bivši ministar za . radi lakšeg snalaženja dostavljaca. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi. Dva broja ispred Vlahovica. nekim cudom.“. sa šesnaestoclanom pobednickom koalicijom DOS. do danas. ucestvovali Aleksandar Vlahovic. pa je njegov kabinet imao cak šest potpredsednika. Aleksandar Vlahovic je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenovic. mesni proizvodi. ušle su i tada nestranacke licnosti kao Božidar Ðelic. a tom timu se prikljucio i Bubalo. cemu se Ðelic protivi jer se boji da njegov stranacki kolega zajedno s Mladanom Dinkicem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Srbije i Elektroprivrede Srbije. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Ðelic i Aleksandar Vlahovic nekadašnji nestranacki ministri. pored paketa. Oni su predvodili grupu koja se 2001. saznaje agencija SINA.. bivši ministar poljoprivrede. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. navodno. JSD Partizan Danko Ðunic. Aleksandar Vlahovic i Dragan Veselinov. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. Koga zastupa poslanik Vlahovic? Uprava za sprecavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o nacinima nesprecavanja pranja novca od 2000. kao i da Zakon labavo odreduju ko može biti ucesnik u postupku. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. bude nemacka elektroenergetska korporacija RWE. To skrece pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u politicku stranku. U tu vladu. Mandatar Zoran Ðindic suocio se 2000. sadrži ime Aleksandra Vlahovica. Paketi su tako veliki da ih jedna prosecna porodica ne može pojesti za mesec dana. bili su „kucni partneri“ industrije mesnih preradevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. Dokument „Kucni adresar poslovnih partnera“. Aleksandar Vlahovic i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. Pancevo. nalazi se ime Dragana Veselinova. kobasice. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovica i Mladana Dinkica SINA je otkrila pre desetak dana. Ova adresa je u Sopotu.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. a posle atentata na Zorana Ðindica visoki funkcioneri Demokratske stranke. pod rednim brojem 132. Neki od partnera dobijali su. nije obavezana da daje ove informacije.clan Politickog saveta DS.02. na mestu broj 134. salame.

Herceg Novi . Seka Sabljic. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. Agenciji za sanaciju. na Toploj. Miroslav Živanov. tvrdi se u dokumentu. Tu planira da na oko 20. roden 28. Dušan Marcicevic. Živomir Novakovic. nakon što je komisija o poreklu kapitala. Vlahovic. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. godine. godine. i Nemanja Kolesar. DRAGOLJUB VUKADINOVIC.. Marcicevic. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižic preselio se u klanicu.Beograd .000 kvadrata. MIROSLAV ŽIVANOV. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade. na kojima je razmatrana privatizacija. od februara 2002. Gradonacelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ogradenog imanja na Luštici. stecajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnovic. Vlahovic je clanovima vlade precutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Vecernjih novosti. sastajali u zgradi vlade. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradicu. U Perastu kucu ima Goran Bregovic.. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. ministar u Vladi Slobodana Miloševica. i. kucu ima Milan Beko. Pored njih. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . Kljajevic. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takode ima kucu u Herceg Novom. pa je 23. Vlahovic je. SPS je vladao u Žitištu. Preko Kolesara i Ignjatovica. Kolesar. do septembra 2003. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. terete se da su se. I nekadašnji genexovac Zoran Obradovic. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra. ima imanje u zašticenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. bankama i dogovarali kako ce prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. U njegovom komšiluku. suvlasnik londonske firme EFT koja je. generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO. Miškovic na Malim Rosama ima oko 1. Bojana Maljevic. atraktivnom delu Herceg Novog. kojom je predsedavao pocela da daje rezultate). Informativna služba Socijaldemokratije (ciji je predsednik Vuk Obradovic pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. Hamovicev kolega iz beogradskog Genexa. Nedavno je proširio plac. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. kada je registrovao firmu „Agroživ“. U njegovom komšiluku je vila Petra Matica. u Beogradu i Smederevu. Branislav Ignjatovic. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. godine. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. januara 2003. sa Milanom Anticem. koji je pružao mogucnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeca putem neposredne pogodbe bez ukljucenja drugih potencijalnih kupaca. bivši direktor „Sartida”.privredu i privatizaciju. Pored vile i bazena posadeni su vinogradi i izgradeni teniski tereni. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Miškovic podigao kucu od oko 300 kvadrata. koncentriše se bogato društvo. Trojica direktora društvenih preduzeca . kuce imaju mnoge poznate domace licnosti: Dragan Nikolic. U blizini je Vuk Hamovic. aprila 1951. a poceo je da kupuje placeve i na Rosama. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajevic. Na Savini. godine.. uspeo je da od 1992. koji je prodavao po pancevackim pijacama pilice na komad. Milena Dravic. prema revizorskim izvještajima.500 kvadrata zemlje i kucu od šezdesetak kvadrata. takode ima vilu u blizini hotela Plaža. na Rosama. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. bivši sudija ovog suda. Na pomenutim sastancima dogovoreno je da to realizuju kroz stecajni postupak. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. Koristeci svoj položaj Vlahovic je na sednicama vlade. Aleksandar Vlahovic je kao „republicki ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjicenih”. Roden 1950. Novakovic. bivši predsednik Trgovinskog suda. On je u Miloševicevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševica. na poluostrvu Luštica.. Uz obalu naselja Savina.Trebinje. vlada prihvatila zakljucak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”.

Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se .. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”. sa prosekom od 10. godine.00 u II i 9. i 4.60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija.. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIC. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedocim iz licnog primera. Petnaestak dana po aukciji. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzece. oktobra.U Srbiji nikome. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosecna cena po knjizi je 10 EUR)... i biraju Zdravka Deurica za svog zastupnika. da se dogovore o daljim koracima. uz sve. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda.. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. Prva je takode neistina – 2007.. “Jaka” bude zastupljena sa 4. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaci univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nadu posao.. kojeg cini 7 clanova.. zbog duga. tadašnji direktor Srdan Kamenkovic. neadekvatnu struktura kadra koji predaje. nemogucnost zaposlenja.000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po recima dekana. prema svedocenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurica. Kome se polažu racuni za trošenje novca .. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. Nijedan cas prakse niti bilo cega primenjenog u toku obrazovanja. Kamenkovic pristaje bez konsultacija sa radnicima. na aukciji 10. Kako društvena preduzeca nisu bila u mogucnosti da isplate ugovorenu sumu. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje.. Kljucna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta. Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore ciji rad odgovara profesionalnim standardima. Megatrend broji 14. Dok je on na putu. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadic bio na otvaranju nove zgrade 2008. radnici prikupljaju zastupnicke izjave kako bi formirali vecinski paket akcija. a da li im je nešto isplaceno u kešu ili na racune . koji je bio aktivno ukljucen u pripreme za prodaju akcija fabrike.. oktobra predlaže tri clana UO ispred malih akcionara. bez obrazloženja. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl.množite to sa 14. PRIDRUŽENI CLANOVI SRÐAN KAMENKOVIC. Radnici – akcionari “Jugoremedije” secaju se da im je bivši direktor septembra 2002..nije utvrdeno. saopštava da odlazi u penziju... (Makedonija).. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41.. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog. pripadne Živanovu. Živanov i Prebiracevic dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeca da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. septembra 2002. 3. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi. ukljucujuci cak i školovanje u inostranstvu.. Kamenkovic mu. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. savetovao je radnike da što hitnije skupe vecinski paket akcija. Direktori društvenih preduzeca potpisali bi ugovore... prof. nemogucnost javne kontrole trošenja novca. Agroživ ih je tužio. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima.000 studenata. Posle privatizacije društvenog preduzeca. Sreca ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju. teorija apsolutno dominira.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”. Deuric dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja. Cinjenica je da su krivci ostajali na funkcijama.. cak i po nekoliko desetina miliona dinara..terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate. a ostali akcionari sa 3 predstavnika. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi. Kamenkovic na poziv Jovice Stefanovica putuje za Skopje... Loši kadrovi znace lošije obrazovne mogucnosti i skromno znanje studenata. Da je druga cinjenica neistina dokazao sam licnim primerom. Sami možete da pretpostavite gde i na koji nacin se troši ostatak novca.

Optuženima u slucaju "Grmec" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. Cinjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanicno i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slucaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. naveo je "Vasington tajms". Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija.zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-vec koga znam”. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. juna 1995.000%. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu.. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. novembra 1996.. i tada i danas. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". Ovo ne važi za vecinu drugih .000. koji ga je preko svog pomocnika Lukica. inace bi posledice bile još teže.. rodake. Kako drugacije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni zapoceli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivicne prijave i zahtevi da pokrenu istragu. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeduje tehnicku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. Zvanicnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zakljucio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehnickoj podršci u razvoju raketnog programa. rekao je u razgovoru za NIN 28.decu. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. Aprila 1998.. inženjer zaštite na radu.. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Cernobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u cernobiljskoj katastrofi 1986. Ova kompanija pominje se i u izveštajima americke obavestajne službe CIA. kumove i ostale. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najvece svetke inflacije od 318. To su ljudi koji studente treba da uce tržišnom privredivanju i koji grade buducnost kompanija kroz studente koje obrazuju. ili brzo odlaze ali zato je vecina njih iz vremena netržišne privrede. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeci da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. predvoden potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. Druga cinjenica jeste da je Rajko Uncanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. Najboljih kadrova nema. Ova pomoc je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zakljucen krajem marta. najveceg diktatora u Evropi. kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. Tragedija u "Grmecu" se nikako ne može posmatrati izvan politike. tvrde zvanicnici Agencije". Pozivajuci se na zapadne obaveštajne službe. RAJKO UNCANIN jedan je od predavaca ovog “fakulteta”. prosledio u "Grmec". Milo Ðukanovic. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je. Prica o nesreci u "Grmecu" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao narucilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu. Dan posle demantija saveznih vlasti. DB preko Radosava Lukica u "Grmecu" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. pisao je "Vasington tajms". Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. Materijal je dovezen cak iz Sente. Veliki broj profesora (i dekan medu njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševica. Taj posao je Slobodan Miloševic dao Jovici Stanišicu. ogradena takvim zidom cutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". godine.. 40 000 tona tehnicke soli i 30 000 tona karbamida. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobicajeni vojni teret bio namenjen Libiji". U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12. u Privrednoj komori Srbije . U optužnici se navodi da je u maju 1995. “Rajko Uncanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmecu".

Na taj nacin IHT ce s 34. direktor fabrike Toza Markovic. AD “MINPROJEKT” Maja 2006. sadrži 15. vlasnik Delta M. u zamenu za traktore. a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. bivšeg ministra za privatizaciju. So nije pomenuo.(PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. Kao . Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehnicke soli. i Ðorde Nicovic. sinteticka vlakna i polietilen visoke gustine. placajuci svaku manje od Nexe. pronašao kupca akcija TM Investa. viski. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujuci bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševicem i visokoj poziciji u SPS bio prvi covek ne samo fabrike. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video nacin da ostane na celu fabrike. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane vecinski vlasnik najvece srpske fabrike opeke i keramickih plocica. generalni direktor "Grmeca" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. Šegrt je u Nicovicu. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. u kome su Miroslav Miškovic. vlasnik IHT. sir. Njima treba da se “pridruži” 11. a da ce uvoz biti obezbeden preko društvenog preduzeca "So produkt". osim Miškovica. koja je preko Našicecement pojedinacno najveci vlasnik (30. Vukovic je od promene režima u inostranstvu. koji je. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”.3%) industrije gradevnog materijala “Toza Markovic”. koji još nije ponuden na prodaju. Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa. LUKA BEOGRAD ad Najveci broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vukovic i Ðorde Širadovic. Šegrt se pozvao na patriotski cin jer. deterdženti. generalni direktor TIGAR ad PAVICIC NIKOLA.8 % postati najveci pojedinacni vlasnik “Toze Markovic”. DRAGAN NIKOLIC. pivo. Nicovic je vec kupio 10% akcija TM Investa. postane vecinski vlasnik fabrike. što ih poseduju tri preduzeca iz holdinga Delta. direktor “Toze Markovic” i prvi covek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deonicara. Zamisao je potekla od Šegrta. ÐORÐE ŠIRADOVIC. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. generalni direktor MLEKOPRODUKT DMITAR ŠEGRT. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. a Širadovic je generalni direktor novosadskog preduzeca „Novkabel“. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije... samo što su u ovom slucaju drugi “igraci”. Metod lici na onaj kojim je slovenacki Merkator onemogucen da kupi C market. 3. je Dmitar Šegrt.8% vlasništva. Sa porezom od 19. votka. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u meduvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. ali je kao predsednik Skupštine deonicara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deonicara prodao beogradskoj kompaniji IHT. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANCEV. Rajko Uncanin. a u toku je kupovina preostalih 13. Dmitar Šegrt. vec i u Kikindi.). Državni paket. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. po njemu. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dionicara. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. Prica bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevic. odmah iza „Progresa“. smenjen je s te dužnosti.1% tako da ce se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. avgusta 2006. Svi putevi vode do Rajka Uncanina. u Kikindi su smislili kako da se spreci da Nexe grupa. Zahvaljujuci debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Uncanina. glavnog protivnika da Nexe grupa postane vecinski vlasnik.4 %.1 milion maraka. Na celu tima. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavlicevic ostavio je poruku za NIN.

„MK Komerc“ (1. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. „Cmarket“ (3. obukao je svecano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke.najupecatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoci zapisnik o kontigentima za uvoz žvakacih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . delovi kompanije „Delta“ (1. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomocnik Boriša Vukovic koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i. prema nezvanicnim informacijama. On se mlad oženio. general major. obecavajuci da ce se glavari stranke kod njega leciti uz punu diskreciju. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftic nije ispunjavao. prvom klasom.. a kabinet cuva vojnik. Cim je ušao u kabinet. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. Širadovic je. Tadašnji ministar odbrane i bivši nacelnik ove ustanove.da.8) (deterdženti). kako priznaje. „Beopetrol“ (7. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca. Širadovic je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. lekari teško utvrduju dijagnoze. Na simpozijume i strucna usavršavanja šalju se mladi lekari. postavio je za vodu smene kuhinje svog kuma Selejmana . Za njegovog sina. koji je na medicinu upisan preko reda. tu je završio medicinski fakultet. para ima. nabavke. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta. a vodi i svog sina. CLANOVI PO POZIVU prof.5).ne“.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. Širadovica. Pukovnik je unapreden u cin general-majora i postavljen je za nacelnika Vojnomedicinske akademije. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomocnika. imao ceste sukobe sa Mihailom Milojevicem i Vlajkom Stojiljkovicem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. general-major Zoran Stankovic.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi. Po recima Ðelica. ostali . tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. nacelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftic je solidan hirurg. D. porucnik Nenad Burnjakovic. „Autotrend“ (1. Nacelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šcekic. On putuje na kongrese. Na VMA su aparati stari. tenderi.. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Andelki Popovic. General je dva puta operisao Borisa Tadica. svuda u svetu. kupovina lekova. i troje rukovodilaca iz ekipe Ðorda Širadovica. Sve ostalo je sredivao tast. studenta medicine. mora da se nade dovoljno deviza. nije imao doktorat. na seminare. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. A. Važno je da general vidi belog sveta. Ipak.7) (automobili).. Bio je skoro bez šansi.. Na telefonske pozive ne odgovara. nije saopšteno. cesto se kvare. odluke potpisivao mimo zvanicne evidencije. Ðorde Širadovic vracen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen.. s obezbedenjem. Nema para za hranu bolesnika. „Nelt“ (1. general Jevtic je stavio ulazna vrata sa šifrom. a novopecenog savetnika. Kako je najavio Ðelic svim firmama sa ovog spiska rešenja ce biti urucena u narednih 15 dana.4). ministri Ðorde Širadovic i Boriša Vukovic svojevoljno i neovlašceno prepravljali su odluke komisije i kolicine i vrednosti kontigenata po nahodenju. koji je otpušten sa VMA zbog nedolicnog ponašanja. u prostorijama JUL-a. gde je bio komandir voda. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. i vracen kada je Jeftic postao nacelnik.2) itd. Zar makar na Vojnomedicinskoj akademiji njen nacelnik ne može da bude najstrucniji lekar. dr MIODRAG JEVTIC. kada je general Jeftic u pitanju. covek koji ce makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftica za nacelnika. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje. V. javlja se samo na vrucu liniju. bivšoj direktorki “Metalurgije”. nesmotreno je izjavio da nacelnik VMA mora da bude general. Preporucivao se. A Boris Tadic je predsednik Republike i gradani.. O kakvoj se operaciji radilo.

Kada smo se vratili.ne mogu da se setim ko. Gde je sastanak održan? Živkovic: Kod Covica u jednoj hali u Železniku. željom da je promeni. pet-šest dana pred 5. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. Takode je u kuhinju doveo i verne poslušnike. ili možda cak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. nasilja. oktobra nego i u pripremama za 5. previše posla. bilo previše. u DSS je i dalje trajala rasprava o Markovicu i Pavkovicu. Ko je bio na tom sastanku? . Zoran Živkovic: Da. 22. pokrene. Pet puta je glasano 17:1. Živkovic: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovica. “Danas” : Kakva je bila Koštunicina uloga u 5. Sat vremena smo izgubili vozeci se po Beogradu kako bismo zavarali trag. Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Ðindica. i u Zoranovoj krvi oni su videli nacin da ponovo budu vlast. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. Za dva sata smo doneli odluku. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. To je i za demokrate. kuvara. neki od nas iz DOS. Protic. vecne krize. oktobra. u reforme. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedocili da je Koštunica maltene cekao kod kuce da mu se saopšti šta se dešava. Nakon nešto manje od dva sata rasprave. oktobar. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje ce Miloševic sigurno da pokrade. previše aktivizma za njega. ništa od svega ne bi bilo! Kako? Živkovic: Tako što je to previše opasno. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. VASILEIOS ENTERTILIS. sa njegovim „snom o Srbiji“. plan dijetalne ishrane se pravi. Ako je Ðindic uterivao u red i poštovanje zakona. Perišic. neizvesnosti. ko je sprecio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. Imali ste sijaset i biznismena i politickih licnosti koje su to radile. koje bije glas da su pragmaticni. korupcije. generalni direktor Viohalco Group za jugoistocnu Evropu OLIVER ROEGL. decembar 2003. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. Janoševic. Covic. jedno vreme Svilanovic.od onih koji su ubili Zorana Ðindica i od onih koji su to želeli. Na sednici Predsedništva DOS 6. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. na dnevnom redu su bili Pavkovic i Rade Markovic. ja i još . To je bilo dvovlašce gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Ðindic. Milan St. pa Šcekic. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva. Koštunica još uvek nije izjavio saucešce. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. . za dva sata im je ona bila urucena i oni su postali deo istorije. Ne samo 5. Ðindic i ja smo otišli kod Mila Ðukanovica u Podgoricu. Crvene beretke su bile osudene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreci da se oni kriju iza bilo koga. Micunovic.Hasanovica. Odlucili smo da u tom slucaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. Da je on odlucivao da li ce se desiti 5. Živkovic: Ðindic.. Od kada su u kuhinju dovedeni. I ko je onda imao veze sa kriminalom. .SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Ðindica sa liste znacajnih licnosti nove srpske istorije. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. Hasanovica i Stojakovica.. oktobar. javnost Srbije branila je sebe od ideja oceva nacije.. oktobar. straha. od haosa. Braneci mesto Ðindica u srpskoj istoriji. Nisu samo tu Crvene beretke. Labus. ili 7. s njegovom energijom. što su verovatno najobuceniji vojnici na Balkanu.. Ljudima je bilo jasno da pobedujemo na izborima i da Miloševic to nece priznati. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Ðindica Živkovic: I to za jedno poslepodne.

. Iz te škole poticu neki od njegovih najlojalnijih saradnika. Miodrag Rakic. zacetnici gusarstva. posle 5. i šef kabineta. i šeta po svetu. Zvanicno. Miodrag Rakic je imao ambiciju da postane šef BIA. neki „dvorjani“. Miodrag Rakic. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. njegova ambicija ocigledno je da bude u senci. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. znacajnu pomoc pruža šef kabineta predsednika Srbije. oktobra. Direktoru BIA.siva eminencija. i predsednicke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. Pancevu i u drugim lukama. koji crpu licnu moc iz blizine sa Borisom Tadicem.” Sedam-osam minuta posle ubistva. on rukovodi Kabinetom predsednika. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovica. medu kojima i Miodrag Rakic. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekriticki? Leta 1992. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. a medu onima. iako se sami bugarski mediji ograduju da su glasine o “38 opljackanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i cak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajucih društava. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde cemo na veceru.srbija. pominju se: njegov savetnik. šef kabineta predsednika države ima vrlo znacajnu ulogu . U svakoj državi. On kupuje ljude. Saši Vukadinovicu. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. za kratko vreme se skucio i obogatio. Prema mnogim izvorima. U recnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. dok covek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskucnik. Srdan Šaper. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. u Smederevu. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanic. ali nije. šef kabineta vodi poslovne knjige.. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. ali to je krada ili razbojništvo. marta pucano na Ðindica? Supruga. Tog dana je slavila rodendan. Nismo znali gde je odvežen. ali prvi do glavne figure . osnivac ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. Kao clan izvršnog saveta opštine Palilula. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. IMA ZAŠTO U jesen 2008. Rakic je iz Žitorade. desna ruka Tadica i generalni sekretar predsedništva DS. Naši tabloidi preuzeli su pricu. bugarski mediji lansirali su pricu da bugarske brodove izmedu Golupca i Smedereva presrecu “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu. a ne piraterija. unapreduje i amnestira od grešaka.. potice politicka škola DS. kada se slikao za plakate u uniformi policajca..Ko je vama saopštio da je 12. Miodrag Rakic nije poznat javnosti.. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. ciji je direktor bio Boris Tadic. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrdivanja stavova i kreiranja. I-mejl adresa: mrakic@predsednik. partijske drugove. Rakic kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. Dunavska komisija. tajkune. odnosno sprovodenja politike. i . Bio je potrebniji u Kabinetu.yu sve govori. nadležno telo za plovidbu Dunavom. Napredujuci iza Tadica. imaju kljucni uticaj i u donošenju krupnih odluka. Dunav je vitalna veza izmedu Crnog mora i zapadne Evrope. Iz perioda Ðindicevog rukovodenja DS-om. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakic približio njihove lidere. mada ko hoce može da ukrade sa barže. Rakic je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. camcima svojih placanih “patriota” blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. Kako god bilo. Rakic je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadica i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadic bio ministar odbrane. Njegov školski drug je Ivica Dacic. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. Dok se predsednik slika za novine.

ali to je bio drugi. gde je. U maju 2002. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. Pajkovicevo bogatstvo danas se ne može proceniti. Cehoslovackoj. Pajkovic je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. 1992.257 i kancelarijskog prostora od 1. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. bio raj i za krijumcare. Montaža je firma ciji su radnici u odmakloj dobi života. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine.. Zaposleni u Montaži. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. Železara-Smederevo. sa 5 zaposlenih.. Dunav je. objekata u Bohumu. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. Libiji. državni posao. njih oko 350. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. Ladari na Dunavu bili su. Sa 2500 zaposlenih. tokom “nezasluženih i nicim izazvanih” sankcija. Angoli. Od tada Pajkovic isplacuje plate preko objekata i gradilišta. Montaža krece na evropsko tržište pa ucestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. Pajkovica. Sadašnja prica je samo bleda senka tadašnje velike price. Samo cena gradevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veca od one koju je Pajkovic platio za celu firmu. novo rukovodstvo.. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemackoj. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pancevacku luku. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” . i ne ocekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju.. prvi deo plate za mart. Zmaj u Zemunu. Kapital seli u Crnu Goru. Direktor Pajkovic zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. Jaka firma postaje plen klanova. bez cijih organa bezbednosti to nije moglo proci. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplacenih potraživanja u inostranstvu.. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji.561 kvadrata. Milenkom Milisavljevicem. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemackoj. IMT u Zemunu. Pocetkom osamdesetih. sa direktorom Montaže. zgrada Savezne skupštine. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sociju…). Ako je bilo koji od ova tri. preko kojih je ugovarao i naplacivao Montažine poslove. uz Dunav. nijedan znacajniji objekat nije se gradio bez ucešca Montaže: Dom sindikata. nego zakonsko pravo na penziju. i tako ostvario transakciju ciji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu licnog profita. Muzej savremene umetnosti. Krajem sedamdesetih godina poceli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. Od 1960. u istocnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje camce i mini tankere. pošte u Dizeldorfu. Miomir Pajkovic postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. Tada. Van Evrope. do 1970. tokom sankcija. ali moguce je plod aktiviranja neke veze bugarskih ladara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. skladišta površine 1. Tehnološki fakultet u Beogradu. i da je Pajkovic iskoristio odnos sa Ðordijem Nicovicem i njegovom privatnom bankom.. Slovensku plažu u Budvi. zgradu Vojno medicinske akademije. i preprodaje. Radenovica. prilicno jasno.. Alžiru. Uz dozvolu Državne bezbednosti. godine. bez ozbiljne istrage. razlog.-tih preduzece Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. IMA RAŠTA Krajem 1950. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. oprema. a mali na manje. finansira sa racuna Montaže iz Beograda.vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate. plus mašine. a naplatu vrši preko MontažeMontenegro. stambene objekte na Novom Beogradu. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je pocetna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. nego da potežu pitanje. Uvidevši da može da kupi preduzece ciji je direktor. koji su mu neophodni. a srpska policija i carina nisu se mešali. sportsku halu “Pionir”. na celu sa Miomirom Pajkovicem. putnicka vozila.. SR Jugoslavija bila je izvan svih medunarodnih ugovora. primili su u novembru 2008. ali samo radnicima. bolnicu u Podgorici. Poslove u Crnoj Gori. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 40-45.–1995. godine. veliki šverceri radili su na veliko. ili da taj trenutak cekaju sa odgovarajucom otpremninom. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. U tom trenutku. to bi. proizvodne površine 2. imajuci u vidu zajednicki imenitelj. Pajkovic zavodi teror i otpušta radnike. Pravio je dvojne ugovore.253 kvadrata. Rekord u Rakovici. ili u kešu. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinicki centar Srbije. alati.

000 dinara. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu. da bi se izdvojio sektor kioska. radi se o coveku kojeg je Mladan Dinkic izbacio iz G17. Politicko imenovanje prvog coveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija. Montaža je osnovana 14. Nebojša Nedeljkovic smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. dolazio je izvesni inspektor. Tu privatizaciju omogucili su Sveta Marovic i Slobodan Orlic.investitora. IMA S KIM Nebojša Nedeljkovic. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). opljackanim milionima uništene firme. Ištvan Pastor je izjavio da SVM nece dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišcena u 2009. a u “Skijalištima Srbije” 1. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanovic. Nedeljkovic koji je imao astronomske plate. i 1950. Ðordije Nicovic je vlasnik ‘Napred’. Pajkovic kupuje. godinu. Postavljenje novog . Cedomira Jovanovica. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe ciji je posao da sprovode zakon. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzece Svetlost (iste godine seli se u Beograd. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U leto 2006. uslovio ovaj zahtev povlacenjem svojih poslanika i ministara. plasman i transport. koje placa beogradska Montaža. što G17 plus demantuje. zakona o republickim i administrativnim taksama. na štetu radnika kojima uskracuje zakonska prava. njegovi sinovi. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. a koji je potom prešao u LDP. Porodicni klan i direktor Milisavljevic letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. ne cudi sudbina ove firme. Dok organi gonjenja. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. zbog nezakonitog korišcenja novca na objektu Duvanske industrije. IMA KO Mladan Dinkic insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. Bio je to kraj nada u službeno lice. Cudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. postavljen je za generalnog direktora novinske kuce ‘Borba’. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak gradana odredenih prihoda. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. “Duvanskoj industriji Vranje”.000 dinara. o trošku Montaže. i da se donesu prateci zakoni kojima se obezbeduje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. objektu novog “Merkatora”. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. Pajkovic. poreska i finansijska policija žmure. a na kraju i novine. dolazi na celo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu izmedu 16. inspektor odlazi na odmor u Pajkovicev hotel u Budvi. piše list Blic.000 dinara mesecno.600. zakona o akcizama. i poneko spreman da robuje iz straha da nece naci posao. jula 1949. Pajkovic u Crnoj Gori daruje škole. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovicevi ljudi. godine. Medutim. Osim što je na celo novinske kuce postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojic.000 i 17. godini. takode iz vojno-gradevinskog kompleksa. kumovi. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. Po prijavi radnika. covek koji je radio kampanju za LDP. Oni su omogucili da privatni kapital ude u državnu “Borbu”. u Aerodromu “Beograd” 800. godini. Dinkic je. crkve i bolnice. a da je osim Nedeljkovica. a radila je na palati “Ušce”. kupuje deci kuce i stanove. menja naziv). rodaci. zakona o carinskoj tarifi. koje nisu mogle da bude privatizovane.

U ‘Borbi’. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. Svako dovodenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom. Radovanovic je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanovic predstavio je 2.. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. sa Tijanicem i Tirnanicem. uredivacki kolegijum i koncepciju novina. radili za Milana Beka) Mladan Dinkic (covek koga je saradnik Radmila Bogdanovica. vrši izbor i razrešen je direktora.” Teško je znati šta je istina. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanovic (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. a izabrala ga je Vlada. nema nikakav odnos. istovremeno da se na ovaj nacin povredi ugled “Novine Borba”. decembra 2008.jer se medijima bavi od 1984. jedini i stoprocentni. vlasnik lista rekao je da je direktor sprecen zbog bolesti i da mu je Nedeljkovic ponudio ostavku. u dnevnom listu “Kurir” od 28. odnosno clan društva. vec je on to postao na predlog G17. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevica. godine. vec su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. godine. kako je naveo list “Kurir”. jer ne predstavljaju informaciju od javnog znacaja. kada je to vec bio”. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotic (covek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. odnosno 40. Objašnjavajuci zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljkovic. odnosno 40. i rodake Vlade Velebita. novinar G.. a sve je ocigledno sracunato da kod citalaca stvori pogrešnu predstavu. covek koji je odradio kampanju za LDP. i dodao da nikada nije bio clan Vlade.2008. Urednik Aleksandar Vasovic zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje. godine i misli da zna kako je moguce osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. Slavko Curuvija.direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova. To znaci da Skupština. Nebojša Nedeljkovic piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevica. za racun Radmila Bogdanovica uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. kao i da je. Što se tice zarada zaposlenih u “Borbi”. sa Srdanom Ðuricem imao zajednicku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. Izbor Nebojše Nedeljkovica za direktora “Novine Borba”.000 kvadrata u samom centru Beograda. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. kapetan Dragan. vlasnik Ivan Radovanovic saopštio je 1. decembra 2008: “Od septembra 2008. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. Radovanovic je istakao da je Borbu kupio iz razloga .08. Krajnje je netacan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio licno Zoran Ostojic. iako je najavljen. sa borbom za osam spratova. Komentarišuci postavljenje Nebojše Nedeljkovica za generalnog direktora Borbe.. pozivajuci se na “dobro obavešteni izvor”. koju nije prihvatio.000 kvadrata u samom centru Beograda. vec samo osnivacki ulog.. osim Nedeljkovica. broj 1. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. novembra 2008. godine vlasnik sam firme Buana. kandidat bio i Ivan Radovanovic. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašica 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. zlonamerno je. i ko je režiser. koja je. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za politicke konotacije iskljuceni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. Katic i odgovorni urednik Rade Jerinic nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. Radovanovic je naveo da je to ucinio u ubedenju da je on dobar menadžer. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovica. i . Povodom izjave potpredsednika vlade Mladana Dinkica da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotic Cane. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogicno: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. generalni direktor. nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovica u javnim preduzecima.

Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. a ne navode da. nije rešeno do danas. i da je to uradeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Cedomir Jovanovic (u politici. sportisti placani gotovinom na ruke... Goran Vesic. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjiceni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. u kome izmedu ostalog piše: „.. Ivica Dacic . Boriša Vukovic. sigurno je da ce OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997. naravno. Radmilo Bogdanovic.Vanje Bokana. koji je neizvestan. oktobra zajednicki nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilica) Slobodan Orlic (saradnik vojnog saradnika Nebojše Covica. A mi smo stvorili novu vrednost.. Zdravko Loncar. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda. i možda cinili privredne prekršaje.. Za svaki utrošen dinar od 1997. A sredstva od privatizacije ce otici u kasu države Srbije. stavljali u službu .. I ne da se ne osecam krivim.. veoma sam ponosan. Iako je osnovno nacelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica. bio je u Telegrafu kada su poceli) Nebojša Nedeljkovic (Dufri je svima bo oci.neki su od mocnika koji su svoje društvene pozicije. pokušana je moja diskreditacija.. policijske i ekonomske elite. Zvezdan Terzic. koji sam i ja zatekao. Od pravosudnih organa ocekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugaciji nacin. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova. i uplacivali im ugovorne obaveze legalno. OFK Beograd kao klub ne bi postojao. vec naprotiv. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netacna. i omoguce mi da svoju odbranu iznesem sa slobode.. Za ovo spreman sam da odgovaram. nije proknjižena u klubu. otvoreno pismo.. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke. Ovako se poslovalo do 2003. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene.. Nede Boškovica) Zoran Ostojic (sa Radovanovicem imao posle 5. Crni fondovi su stvarani na razne nacine. ali sve što sam radio. do danas postoji uredna dokumentacija koja. opstaje zahvaljujuci Milanu Beku. radio sam u interesu kluba. poslao je.. Mirko Marjanovic. iz begstva. umesto dotadašnjih 73 odsto. neevidentiran. vodio savezne organe.. Ocigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moci. krucijalno pitanje.... ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. i zvanicne institucije. i kao sportski rukovodilac.. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju. uz placen porez. Nikola Bugarcic. i država je na precutan nacin aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu. kao i Toma Nikolic. Da nismo radili na takav nacin.. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedocenja koja dokazuju moju nevinost. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto receno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima.. ili ne bi postojao na ovakvom nivou. zeta nacelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Ðukanovica..” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana vec 60 godina predstavljaju stecište politicke. Slobodan Penezic Krcun. Tada smo po prvi put igracima otvorili racune u poslovnim bankama. kroz medije.. Pre nego se realizuje neki transfer. Kada dode vreme za privatizaciju klubova. kao igrac. Slavko Zecevic. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. a sve sa ciljem da više ostane za sport. na koji nije placen porez. Miloševicevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katic (covek zadužen za propagandu kriminala.. . Na taj nacin država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista.

uprkos ociglednim nedostacima. mogu sve. a kompromise je pravio iskljucivo sa „stranim faktorom“. da je vracen na posao ali je to odbio. Pregovore s politickim neistomišljenicima završavao je maksimalnim ucinkom po DSS. a u Sofiji „Pikadili“. Za neke to je bio hobi. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. cak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. koji je bio željan da se što pre izvuce iz zaostalosti. a neki su želeli da svoju moc prošire na sve segmente društva. cime je prakticno izašla na tržište EU. Vojislav Koštunica. potpuno je prestao da mu veruje. VOJISLAV KOŠTUNICA. privredi. godine. što visi kao mac nad vratom demokratskog birackog tela. zbog cega je predsednik LDP. koji je napustio DS vec 1992. Mada mu kao manu pripisuju politicku tvrdokornost. Koštunica balansira medu nezamislivim politickim opcijama. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije izmedu ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko mocni. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem rec da cu. kako sedi u Miloševicevoj skupštini i ceka svojih pet minuta.2008. Predsednik vlade retko odgovara na pitanja. i da se u meduvremenu bavio naucnim radom u dva instituta. na celo otrgnute struje Demokratske stranke. koju je 17. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. koju je tužilaštvo odbacilo. ne diskutujuci previše o njima. „Delta“ je protekle godine. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. Po podacima za 2006. poštovati važeci ustav. medijima. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“. podnela krivicnu prijavu. Miškovic se oglasio pismom u kome je Jovanovica povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002. ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. Taj ustav sa "ociglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. potvrduje i lista najmocnijih za 2007. Cak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštunicin „pecat“. Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zakljucili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. Cedomir Jovanovic. dokle god je on na snazi i da necu prigrabiti nijedno ovlašcenje koje iz njega izricito ne proistice". Iz njegove stranke nastace. „vlasnik najvece kompanije u Srbiji. godine. Pocetkom 2008. neki su pasionirani navijaci. Srpski narod gledao je od 1990.. godine izdržao je bez poteškoca neprijatan napad. i u svoje uprave regrutovali su iskljucivo po politickoj liniji. jedino se na zvanicnom sajtu FK Partizana i FK Crvene zvezde nalazi sastav upravnog odbora. Miroslav Miškovic. ostvario je prihod od 53. Predlog je odbijen jer je u Skupštini. Pravilo: bogatite se i radite šta hocete. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). a „Delta“ je protiv Verice Barac.1. Svoje stavove saopštava. plasirao list “Blic”: 1. dok u košarkaškim klubovima Zvezda i Partizan taj podatak kriju. Narod u Srbiji. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjacu podršku.crveno-belih i crno-belih imperija. U periodu nakon preuzimanja vlasti. pod imenom Demokratska stranka Srbije. 2007. “Veciti” su pokriveni u politici. Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” . U pocetku se kao moguci koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radovic. Mimo obicaja.3 milijarde dinara. U više navrata pokazao je prakticno da snaga politicke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa medu gradanima. a cas je potpuno zanemarujuci. do 1997. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima.. U jednom obracanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. cas dramatizujuci tu stvar. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. DHSS. Licni PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio clan Saveza komunista. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva. na razne nacine. da su cesto prevazilazili državne institucije. Zakljucak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. da bi celokupnu pricu pretvorio u alat za politicku kampanju svoje stranke. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“. stao je jula 1992. Idilicna freska bice zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". Nakon toga se buka u javnosti slegla. mada su mnogi važni za sadašnjost i buducnost Srbije.” 2. . predvodena Vladanom Baticem. izmedu ostalog. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. godine. policiji.

Zvanicnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleci što Vojislav Koštunica nije izjavio da ce "Srbi zauvek ostati na Kosovu". Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doci kod premijera bez Nikitovicevog blagoslova. koji su na najbestijalniji nacin opljackali Srbiju. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je cesto skandalozna. poput Slobodana Miloševica. izjavljuje kako ce "Kosovo uvek biti Srbija". tako slicnog pocivšem diktatoru cija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. jer na Kosovu. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog coveka. smatrajuci sebe iznad svih. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. Demokratska stranka Srbije pociva na autoritetu svog vode. Vukom Hamovicem i biznismenima iz Miloševiceve ere. lako se zakljucuje da svi oni koji su naivno poverovali u cestitost. Poniznost je jedini nacin opstanka u izvršnoj vlasti i clanstvu Demokratske stranke Srbije. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljkovic. sprecavala je stranacke kolege. pravnika iz Bara. predvodenu Vojinom Lazarevicem. Kada se izvrši uvid u spisak clanova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. a Aleksandar Nikitovic njegov šef administracije. Od otvorene mržnje prema nekim politickim oponentima. Vodi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najludi. ustolicio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. izrucio tom istom Tribunalu kompletan politicki i armijski vrh bivše SRJ. ciji otac je bio deklarisani ibeovac. Njegove izjave i postupci pokazuju da je rec o podeljenoj licnosti. u Gracanici. Osim Dragana Jocica i Nebojše Bakareca. Clanovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su iskljucivo na zahtev vode. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. i kao stari doušnik tajne policije. pre svega prema onima sa kojima je poceo da živi životom politicara. unuk ratnog zlocinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. Ova gospoda. i Koštunicine malobrojne prijatelje. a s druge strane. Od kada je postao premijer. Na isti nacin kako je i Miloševic radio. Cim je otišao sa mesta predsednika SRJ. jer je to model koji je prihvatljiv svima. Nikitovic je. nepotkupljivost i pravicnost Vojislava Koštunice. jednog po jednog. Koštunica se na taj nacin štitio od mnogobrojnih sastanaka. ali i o slucaju teškog autizma. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i nacina življenja. od osnivanja. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustolicili i održali. dok citava medunarodna zajednica pokušava da nade manje bolan nacin kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. Na ovaj nacin Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima.Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodeceg coveka. Svi osnivaci i clanovi stranke koji su na bilo koji nacin protivurecili svom vodi odmah su odstranjeni. pod palicom Ljiljane Nedeljkovic. rec reforma u njegovom recniku više ne postoji. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti nacin. Svoj politicki manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio cim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševica. ministre da dodu do njenog šefa. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". Demokratska stranka Srbije nema mnogo clanova. godinama bio prva licnost stranke. Koštunica ume da vlada. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. Koštunica je rekao svoje. došao uz pomoc spleta istorijskih okolnosti. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovica. sa 150 kilograma. Recenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je citav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. Koštunica je svojoj kamarili omogucio najbesprizornije pljackanje. a onda. Velike donatore . Nedeljkovicka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. pa srpske vlade. želeci da na taj nacin bude sa svima na distanci. Umesto Ljiljane Nedeljkovic. u stranci nisu imali šta da traže. Tako je Nebojša Bakarec. pa do još otvorenijeg gadenja prema medunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom saraduje samo kad mora. Ali su oni dobro rasporedeni.

Ali nakon desetak prilika da casno odstupi iz vlade. Ali vec sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim režimom i dalje na gubitku. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumacenju pravoslavlja i svetosavlja. imaju snažnu podršku medu ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. a da ce Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. sve dok jedna glava nije pala. Zoricin otac. postavilo se i pitanje tih sloboda. postala vladajuca snaga. i tu smo predzadnji u Evropi. Nezaposlenost se nije smanjila. Ako podela državnog blaga po stranackim interesima bude kako treba. ali je u osnovi ista . Šta je DSS dala srpskoj politici? Svade i nove podele. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljacki stroj. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. Miloš Radovic. Postoje slucajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. U slucaju Vojislava i Zorice potvrduje se izreka da iver ne pada dalje od klade. Ti pokreti. pokazuju sve simptome vlastoljublja. ništa cega vec nije bilo. nalazimo se medu tri najkorumpiranije države kontinenta. Koštunicin otac Jovan Damjanovic bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. Posle 4 godine njegove vlasti. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovica. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potice iz privatizacija. a isti ti saradnici. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodica "Pasja groblja Miloša Radovica''. rezultati su poražavajuci. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. ova stranka i njen nesumnjivi voda. licno je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opacica broj 16. što u nedostatku kvalitetnih strucnjaka. tvorci su "otacastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. Prema važecem indeksu. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. slicno ekstremistickoj organizaciji Narodni front iz 1945. što u okolnostima neodržive koalicije. Sa samo 16% osvojenih glasova. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. i placa kod Klinickog centra Srbije. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoci. u vrlo širokoj koaliciji. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo cemu lici na Miloševicevu guberniju: . dosadašnja trula koalicija podržace dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radovic imaju mracne biografije. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja pociva na autoritetu Vojislava Koštunice. Kralja Petra 10. sloboda govora i ispovedanja drukcijeg mišljenja. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke.inadžijska prema ostatku sveta. uprkos cinjenici da zvanicno postoji sloboda štampe. manifestaciju apsolutne nemoci da upravlja državom. DSS i njen osnivac najbolji su nastavljaci destruktivne politike. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veca. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. Koste Glavinica 25a. Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotic. opstanka na vrhu po svaku cenu i slicnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne ucine svoje.DSS-a. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajuci svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom coveku nigde ne žuri. dakle. glavni poslodavac je i dalje država. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. Ucinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih gradana tek ce biti pravilno ocenjen. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. dramaticne transformacije u jedno moderno društvo. Dobracinoj 10. Palmoticevoj 33. sa njegovim blagoslovom. Direktne strane investicije su zanemarljive. Privid da Koštunica ''ocima ne može da vidi novac'' prica je za malu decu.

Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. LDP i NS. Zagorkom Golubovic. narocito njegova majka Nevenka. pocetkom osamdesetih godina. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. u Sarajevu. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. Veselinka je bila najradikalnija medu ženskim pripadnicima pokreta. Nevenka je Milovana Brkica. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD.” BORIS TADIC je roden 15. a dogurao je do pukovnika Ozne). na cijem celu su bile vode studentskog pokreta iz 1968. godine) iz Osijeka. . Miladinom Životicem. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovicem. “predsednik Srbije zapoceo je predsednicku kampanju upozorenjem da ce gradani na izborima odluciti da li žele u EU ili u novu izolaciju. Ljubomir Tadic pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna licnost. Mlada i lepa Osjecanka bila je vec aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. zbog konspiracije. Borisovi roditelji. Mladi bracni par Tadic oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. Disidenti ga primaju i 1981. kao drugo dete bracnog para Ljubomira Tadica i Nevenke Kicanovic-Tadic. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. Njihove svirke za ploce izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipovic. jer je bio mlak. gde su stanovali Vesela i Boris.. 3. Boris odlazi od kuce. a 1962. bolešljiv. Otac Ljubomir roden je u Crnoj Gori. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji ucestvuju u politickom životu Hrvatske.. nisu odobravali njihovu vezu. Nebojšom Popovim i Trivom Indicem. Borisov otac bio je ucesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u cinu kapetana. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osijecanke. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasaca DSS. Idoli su mu bili clanovi muzicke grupe "Idoli''. detinjast. 1962. s Dragoljubom Micunovicem. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmoticevoj ulici u Beogradu. Boris Tadic. Posle završene Prve beogradske gimnazije. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kcerkom iz podoficirske porodice. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". Tadic je svestan da. Bracni par izdržavao se tako što su prodavali decje lutke koje je Vesela pravila. Otvorena ignorancija govori da je rec o tihom buntu protiv cinjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. i iz bolje stojece porodice. za profesora filozofije. Ona je više bila sklona komfornom životu. Ljubomira. Njegov otac. Pavluško Imširovic i Dragomir Olujic. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploce. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. Disidentske vode prihvatale su Borisa iskljucivo po tom osnovu. U protekloj godini je cesto saradivao s Koštunicom. godine: Vlada Mijanovic. cemu je uspela da nauci svoju kcerku Vjeru. po nagovoru žene. a majka Nevenka Kicanovic u Bijeljini. Boris Tadic. bio podeljen na više odvojenih grupa. Svetozarom Stojanovicem. niti moralni kapacitet. najjaceg protivkandidata. danas novinara. u kojem su živeli duže od godinu dana. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira.izolovana od ostatka Evrope. koja je tri godine starija. u Knez Miletinoj 40. godine. U Beograd je poslat 1955. januara 1958. da bi savladao Tomislava Nikolica. koji je s Dragomirom Olujicem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. u pivljanskom kraju. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. upoznaje Veselinku Zastavnikovic (rodena 1955. Borisova majka je neuropsihijatar. u stan kod Dragomira Olujica. Mihajlom Markovicem. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. studentkinju novinarstva na Fakultetu politickih nauka. G17. U suterenu u ulici Koce Kapetana broj 47.

i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Cosicem. Kada je 5. Tada. samo da je na vlasti. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadicevih momaka od kojih . za šta je izabran 27. Njegov otac Ljubomir zamenio je kucu u Gospodar Jovanovoj za dva stana. tek izašle iz fakultetskih sala. On putuje po svetu. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. Boris Tadic dobija resor ministra odbrane! Klinicki psiholog je univerzalan. Mašu i Vanju. da "otkaci ženu Veselinku". “zbog bezbednosti”. izabran za sekretara Glavnog odbora. Predsednik stranke je u pocetku Dragoljub Micunovic. kako da se oblace. Slobodana Miloševica). a sam tvrdi da je najveci politicki uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Cavoškog "Stranacki pluralizam ili monizam". koji je u meduvremenu unapreden u cin kapetana i penzionisan. Godine 1999. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. i ceka novu priliku. gde da se sastaju. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavnikovic 2. kako je obrazložio. osnovao Demokratsku stranku. Bojana Dimitrijevica. po uputstvu Dobrice Cosica (koji je paralelno bio i na osnivackom skupu SPS. Boris Tadic pocinje da oponaša Zorana Ðindica. prisilno ih smeštaju u staracke domove. pod pritiskom stranackih kolega. Vodi telekomunikacije. Izraelske i grcke banke su sigurne od provera iz Beograda. cuvan jakim policijskim snagama. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. postao je predsednik Srpsko-jevrejskog društva. i s njom dobija dve kcerke. oktobra 2000. februara iste godine na Skupštini DS. zahvaljujuci uticaju svog oca. godine. Živorada Andelkovica. U oktobru 2000. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. Za svoje pomocnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesica. ultimativno tražio od premijera Ðindica da ministar odbrane ne bude Zoran Živkovic. u kojem Boris Tadic. Ðindic ga upoznaje s grckim milionerom Kokalisom. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. smenjuje Tadica s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. Pravdajuci se da je bez stana. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uredenje ovog rezidencijalnog objekta. u polušali. Ljubomirov kolega s fakulteta. Boris je finansijski ojacao. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. Vuka Jeremica. Nije to više bio isti covek. Boris odlazi u Izrael. Otac Ljubomir. Boris Tadic postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistocne Evrope. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. Veza s Klarom trajala je kratko. Želeci da sacuva bliskost s Ðindicem. oboren Miloševic s vlasti. kada je izvršen atentat na premijera Ðindica. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. a potom Zoran Ðindic.. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. nije pomenuo Legijino ime. zamenik Ðindica u DS-u. Premijer Srbije. Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. Na racun Borisa Tadic pristižu velike pare. Iz omanje kuce nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. Bogoljub Karic je u narednim godinama sacuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. Cim je postao ministar odbrane. marta 2003. koliko da provode u teretani.. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. Kada Ðindic krece da modernizuje partiju. tražio je adekvatan smeštaj. kome je Ljubomir Tadic bio uzor. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. odbranu. Branka Rakica. Život Borisa Tadica menja se iz osnova. godine. Pokojni Ðindic je na Borisa Tadica uticao i s preporukom. gradevinskim inženjerom. bliskom prijateljicom Slobodana Miloševica i Dušana Mihajlovica.Boris Tadic ušao je u politiku pocetkom 90-ih. koji nemaju ni trideset godina. s još 11 istomišljenika. septembra 1997. koji je vanbracno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandic. U Demokratskoj stranci Boris Tadic je. Novi ministar odmah prihvata Miloševicevog tajkuna Bogoljuba Karica kao svog prijatelja. da se ''nauci zanatu'' kako se postaje bogat. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. kao potpredsednik Demokratske stranke. kada njegov otac Ljubomir. u kabinetu Svetozara Marovica. Pokojni Ðindic je protežirao mlade. Boris nikada posle 12. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". Zahvaljujuci Borisu. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovicem Ulemekom Legijom. i danas živi. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Cosica.

Radni dan predsednika Tadica zavisi od njegovog raspoloženja. da njen sin svakog dana uzima 1. se . mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. potpredsednicom najjace srpske kompanije. kada mu je jedan momak nešto dobacio. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. a narocito biznismeni. moraju to da završe preko Rakica. na celu s mandatarom Koštunicom. Jedan od njegovih ministara posvedocio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. tek svršeni student. imamo ministra finansija. Tako smo cesto obaveštavani saopštenjima da je na lecenju na VMA. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. koji mu je prenosio novac u London. tek svršeni student. ministre. Boris Tadic. ali se Boris udario rukom po celu nakon završenog razgovora i obratio stranackim kolegama: "Au. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. godine. Tadic je licno odredivao ministre. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. zbog pada imunološkog sistema. Boris Tadic je bio direktor Demokratske stranke. Boris Tadic je na bio jedini kandidat.neki nisu ni vojsku služili. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. u banku "Berkli". jula 2004. sikce iz kola ostalim vozacima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. jer rotaciona svetla nisu bila ukljucena. U vreme kada je Ðindic bio gradonacelnik Beograda. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. kako se nisam setio coveka! A družio sam se s njim. jer se Vuk Jeremic. Presudnu ulogu na njega imaju Srdan Šaper i lekar Nebojša Krstic. Cesto. Kako kaže jedan od clanova Tadicevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. ukljucujuci i cementare iz Paracina.. Šta su razgovarali. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou ulicnog žargona.. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simic. Kao predsednik. ministar nije mogao da dokuci. Svi. PR ministra odbrane bila je Ana Uroševic. predsednik Srbije zatrcao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladica za gušu. koji naplacuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. Bivši direktor Agencije za privatizaciju vecinu privatizacija. Predsednik Tadic je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstica. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. bivši clanovi grupe "Idoli". predstavljao kao Ðindicev šef kabineta. Od kojih bolesti. Dok je pokojni Zoran Ðindic na izborima u stranci imao protivkandidate.000 miligrama C vitamina i antioksidante. Dan uoci izbora nove vlade Srbije. jula 2004. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simica koji je bio Borisov drug iz mladosti. Eto. odmah po imenovanju. Ðindic je smenio Tadica s mesta ministra za telekomunikacije. U Guci. koji se u civilu zatekao u Zemunu. list Tabloid piše da Boris Tadic održava odnose i s lepuškastom gospodom. bavi se kao diktator. tužioce. Kada se 11. godine uselio u novi dvor na Andricevom vencu. što je bio i stranacki dogovor. koji žele da se sretnu s Borisom. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašcenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakic. Mirka Cvetkovica". Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. Prisutni su vec videli Božu Ðelica na ovoj funkciji. sproveo je na nezakonit nacin. skloni se". sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunisticke nomenklature) je teško frustriran svojim fizickim hendikepom. kaže da je nocu oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvucnika. Srdan Šaper. Simic je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. doneo drugaciju odluku. Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. takode aktivista Crvenog univerziteta. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. u broju od 2. Boris je i javna licnost. predsednik Srbije za najznacajnije savetnike postavlja Vuka Jeremica. ali je Boris. Jedan od policajaca. koji se zabavljao sa kcerkom predsednika kompanije. on sam pada u apatiju. koji svakodnevno pomaže Tadicu da ostane "u sedlu". nije nam objašnjeno. depresiju. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. otišao u vojsku. Stranackim poslovima Boris Tadic.

jer je mesto profesora u gimnaziji. ljudi uvek solidnih primanja.Uprave za analitiku i evidenciju. Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna..kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. predsednika bi optužili za krivokletstvo. jula 1982. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadic radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema politicke edukacije u zemljama jugoistocne Evrope. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe . bilo politicki svakako delikatnije. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavnikovic hapšenja. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. godine. i u svim medijima. Kljucno pitanje je da li je Boris obmanuo gradane. Milan Nikolic. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadic poslao te 1984. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. a predsednik istice u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz politickih razloga. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. Vojni psiholog u to vreme. U vojsci je bio obican redov. preko starih partizanskih veza. Evo nelogicnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji.zašto je napustio tu ustanovu. vec su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama iskljucivo vojna lica! Kada je Boris Tadic bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. sa privilegijama. i tražena je moralno-politicka podobnost kandidata za mesto za katedrom.postoji samo smer psihologija. U registrima udruženja gradana nema traga gde je taj centar osnovan. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivac i prvi direktor Centra za demokratiju i politicke veštine. Boris Tadic je vojsku služio 1984. ili nije? Da li je Boris Tadic kao student radio kao kolporter nije moguce utvrditi. Koji je to sistem. godine. niti mogucnosti da se to proveri. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . Boris Tadic je uhapšen 30. nije bio u formacijskom sastavu. ko su osnivaci.zbog ''povrede nacionalnih osecanja gradana''. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. Ljubomir Tadic je. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. kada. godine. Nebojša Popov. u to vreme.. Tadic je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešic. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venca sa Veselinkom. jer je to prirodno mesto rada za jednog klinickog psihologa? Klinicki psiholog koji prede u gimnaziju za profesora psihologije. Srdan Šaper. ali nema nikakvih dokaza. godine u Capljini i u Sarajevu. Svi ga se secaju kao dobrostojeceg mladica. dalje. Kazna je izvršena odmah . jer nema nijednog svedoka koji se toga seca. Ako je radio u Institutu. On je napisao i predsednikovu biografiju. U biografiji. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i coveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. Iz biografskog navoda zakljucuje se da je Boris Tadic magistrirao na navedenu temu. U stvari. ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". protestovali ispred knjižare "Komunista" noseci majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. Razlozi ne mogu biti politicke prirode. Biografija je lažna i da smo demokratska država. oslonio se na drugove iz detinjstva. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao coveka nauke i struke. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. Službena biografija pobednickog kandidata Borisa Tadica na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. Ne znaci da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. Dušan Gamaser. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekic tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadic! U bolnici "Laza Lazarevic" u kadrovskoj evidenciji nema imena klinickog psihologa Borisa Tadica! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka decji psihijatar). postavlja se logicno pitanje . ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadica. nije moguce utvrditi. propali glumac. Na internetu ne može da se nade nikakav trag o delatnosti takvog centra. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. kojoj se potom izgubio trag. osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadica na izborima koji su održani.

godini života. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili. inace vlasnik hiperbaricne komore u Klinickom centru na Banjici.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava". Ratko Romic.2008. Pavluško Imširovic. koji nije stekao svoj stan. Biografi su zaboravili da je Boris Tadic bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadica. godine. u centru BIA Beograd je sa mesta nacelnika Odeljenja smenjen Srdan Stambolic. u 46. Milorada Ulemeka i Radeta Markovica. od cega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. zbog cega ima nadimak Manijak. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu.000.05. Otkud mu ta uštedevina? Ako je poseduje od ranije. je. Istog tog dana. o cemu svedoci biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. Gordan Jovanovic i Branislava Katic. bez valjanog objasnjenja. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovica.politiku i advertajzing! Juna 2004. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Markovic. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. inace rodak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadica. piše u biografiji. godine. Istoga dana kada je osumnjiceni za ubistvo Slavka Curuvije. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadic naveo u biografiji. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. Ranko Tadic. dobio od Kostunicinog pravosuda nadoknadu od 1. koji mu je poklonio otac Ljubomir. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. koji su bili osudeni na po 60 dana zatvora. Mile Zaric je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišica i sreo se sa Karlom del Ponte. Cetvrti zaverenik je Mile Zaric. Sada. udarili su na one koji su 2001. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. Da li je to iz neznanja. pod okriljem Radeta Bulatovica. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. u kojoj su bili Dragomir Olujic. koji služi za prisluškivanje njegovih politickih protivnika. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Curuvije. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. slucajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševica. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. godini života. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti.koja je 9. sinovac pokojnog Ivana. pojavio se sledeci tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadica. a pomocni deo u Centru "Sava". Milorada Ulemeka Legije. Saša Vukadinovic. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskucnika u 50. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadica. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zlocinackoj kamarili.000 evra. Srdan Šaper radio je kampanju i 2008. Miša Vilotic i Cvijetin Milinkovic. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišica i Franka Simatovica.04. u timu. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. Radmila Karajovic. prave reformu kojoj je cilj da se ni slucajno ništa ne promeni.” Bulatovicev naslednik. navodno. dva . Sa njim. Od 2003. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . je i Zoran Zagorac. Prvi Bulatovicevi reformatori. i to su uocili. godine izabrali smo za predsednika Srbije coveka koji. gde. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadica odjednom navedeno da ima 50. Kao strucnjak za te poslove. Jovica Mihajilovic. 14. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letic. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukica i Dejana Carevica. piše u službenoj biografiji. a radio je tako mnogo. Veselinka Zastavnikovic (tada Borisova devojka). a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavnikovic.2004. Boris Tadic nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. Ari je. Izraelca Arija. koji je prijatelj i Jovice Stanišica. godine. inace. nema rešeno stambeno pitanje. nedodirljivi kadrovi Miodraga Bracanovica. “radi” kao profesor.

Za slogan svoje stranke da je strucnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji strucnjaci nego klasicni politicari koji lepo pricaju. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuca „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. “cesto se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti. turizam i privatizacija.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP. a širice i maloprodajnu mrežu. Živi u Monte Karlu. Zoran Drakulic. Milan Beko. godine komercijalno radio kampanju DS. Roden je u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. silosa u rumunskoj Konstanci.000 evra. Drakulic se u regionu ucvrstio kao lider u recnom brodarstvu.000 radnika. „Bogat sam koliko mi treba. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. Njegova uloga strucnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme . u kojem udeo ima i Cepter. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“.7 miliona evra. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije.4 milijarde dolara. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. Tomislav Nikolic je odgovorio: “Bliski rodak Borisa Tadica. Bugarskoj i Rumuniji. Dinkic je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi cetiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima. a za još nerealizovanu kupovinu 60. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. inace šef centra za prisluškivanje politickih suparnika DS i gradana Srbije. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistocnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. a da li slucajno nije otkrio ni jedan? 4.meseca pred imenovanje Saše Vukadinovica. “ko je Ranko Tadic.2 miliona evra za investicije. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeca. Cepter je na 23. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopionicarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina. Filip Cepter. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“.9 miliona evra..” 6. za koga tvrdite da prisluškuje politicare po Srbiji?”. ponudio je 121. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni gradanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. Bio je u vladi Slobodana Miloševica. ali zvanicno nije vlasnik nijedne. a malo rade“. ali je za izbore 1993. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu.” 5. osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz politickog i privrednog života. pricao o privatnim prislušnim centrima.” O opštem uticaju Radeta Bulatovica. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5. kupio je „Centrotekstil“ za 18. Rade Bulatovic slucajno. „Ist point“ zapošljava 3.1 milon evra za kapital preduzeca i 10. a za kupovinu 94.. ekonomski odnosi sa inostranstvom. julovac. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova. Uprkos verbalnih duela sa clanovima vladajuce koalicije. Da li je. za šta ce investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. svedoci cinjenica da je i ministar Jocic imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin. a njenog muža. regionalni razvoj. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. koja je kuma Radeta Bulatovica. najavljujuci planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji.54% vlasništva Fabrike šecera „Zrenjanin“ ponudio je jedan evro. izjavio je u Drakulic. ali Dinkic se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarac . Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija. Nazivaju ga covekom iz senke kome su sva vrata otvorena. Mladan Dinkic. iz penzije.” 7. U 2007. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100. dostigla skoro milijardu dolara. u koje spadaju ekonomija. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. uz investicije i ulaganje u ekologiju. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara. Drakulic je prodao Zajecarsku fabriku kablova kako bi kupio cetiri puta veci „Novkabel“.. sa vecinom odlicno saraduje. uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji.

. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“.. kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD. iponovo zagovarajuci podelu Kosova. Branislav Grujic i Toplica Spasojevic. vec su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veci Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. tvrdi da bez takvog rešenja nece biti stabilnosti na Balkanu. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Ðindica. navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji.rekli su oni. Kako navodi naš izvor. a na mitinge vodi sportiste i estradu”. godine. koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovica. Kameron Manter. pa Robnih kuca „Beograd“. koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15.” Americki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa clanovima Kluba „Privrednik” i porucio im da treba da podrže „proevropsku vladu”.” 8. avgusta 2007. Rec je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se zacudio što je Manter„obodrio” SPS da ude u vladu sa Demokratskom strankom. U komentaru za „Independent” Roberts. zabranivši mu izdavanje americke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju. rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od cetrdeset vlasnika velikih srpskih firmi.“. a ambasador SAD u Srbiji. u privatizaciji Luke Beograd. nije baš omiljen.u Srbiji. Svestan cinjenice da se sa takvim stavom vecina ovdašnjih politicara i veci deo javnosti ne slažu.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim americkim kompanijama. vec da izaberu na koju ce stranu. kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. A tu Miškovic. ali cemo i ovaj period prevazici. zahvaljujuci Poltu. ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema americkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost izmedu dve . dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Miškovic. Karijeru je poceo u marketinškoj agenciji „Spektra“. kao što smo prevazišli i ranije periode. koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. a Srbiji nije cak olakšala ni vizni režim”. a najviše uvozila žvake. da „stalno govori o novim radnim mestima. a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istocnu Evropu. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi. kupovini „Vecernjih novosti“ i „C marketa“. Siguran sam da cemo i dalje saradivati“. koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt departmenta. studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemackoj. kritikujuci EU koja je „primila Rumune.. Americki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta. a dobrovoljno je radio kao prvi voda Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. a americki ambasador im je rekao da se od privredne elite ocekuje da ima stav o politickim dogadajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. zatim prilikom preuzimanja arandelovackog „Knjaza Miloša“ 2005. je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprecilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine. koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu. godine od strane FPP „Balkan limitida“. Prvom sastanku prisustvovala je vecina clanova. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor. Danko Ðunic. na primer – stavio na „crnu listu”. DS-u su prigovorili „da hoce privatizaciju bez privatnika”. Sadašnji americki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama. “uloga SAD u rešenju statusa Kosova bice presudna. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice. zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode. Miodrag Babic. prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju. pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara.. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“. Clanovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”.

iz perspektive Božidara Ðelica. a uživa poštovanje i Katolicke crkve. Ima nešto i u pitanju kako ste postali bogati. “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju. Aristotel. On je cak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti. Ako bi neko osporio neku od vrednosti ceka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. i pored razlike u stilu. Patrijarh Pavle. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. to nije moj. Crnjanski. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajucu ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari. Božidar Ðelic nije postao bogat u inostranstvu. da mi ogranici kontakte. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pamecu vec su i siromašni vrlinama a. 10. Stekao je nadimak Boža Derikoža. njegovi politicki protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Ðelicev licni imetak. 9. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak. Opametio se medu nama. a u vreme protesta zbog krade glasova na izborima 1996. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje. do 1997. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. Potpuno je drugacija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na celu britanske misije u Beogradu od 1992. nikoga ne odreduju pare vec pamet i dostignuce. bar do sada. koje su napustili da bi pomogali Srbiji. izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. ministar finansija u vladi Zorana Ðindica i bavio se nezahvalnim poslom sredivanja stanja u finansijama. ne mešajuci se mnogo u politicke sporove. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najvece firme u Srbiji. Bio je direktor najvece evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistocnu Evropu. Marks. ništa.interesi trajni. a šta je metafizika prema Ðelicu. bio kandidovan za premijera. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”. Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. Pun samopouzdanja i energije. Hegel. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg americkog ambasadora Vilijema Montgomerija. i nove „intervencionisticke” u kojoj diplomata koristeci znacaj svoje zemlje pokušava da direktno utice na politiku manje države. Položaji na celu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u meduvremenu od DS. i covek se meri po bogatstvu.škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo iskljucivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan. . a prestižni „Forbs“ ga je svrstao medu 100 mladih svetskih lidera. Ðelic je parafirao sporazum sa EU i veruje da ce ga uskoro i potpisati. kojoj je pristupio po atentatu na Ðindica.vodi poslove evropskih integracija. Gradanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika.. pitanje ne zaslužuje odgovor. Inace. “. Van Gog. opozicija se žalila na njegovo ponašanje. Andric. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava strucnost. Božidar Ðelic.. Dakle. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slucaju strpljive tolerancije. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na pocetku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali medu nama. kao i deo njegove vlade. verovatno su imucni samo manama. ne razlikuju se mnogo . koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. ušavši u direktan sukob sa premijerom. Došao nam je u pomoc i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i politickih struktura. vec njegov izbor”. jer ovo je doba Ðelica. „On je odlucio. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševica i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima. ono je samo cinjenica po kojoj se ljudi razlikuju. Copic.” BOŽIDAR ÐELIC je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“. dok je njegov americki kolega Ricard Majls obišao „Sartid” – „tvrdavu socijalisticke privrede”. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. Kant. „Magnohrom” i „Trajal”. oktobra 2000. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana. po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. rekao je Manter. Naše društvo pociva na cinjenici da li ste bogati ili niste. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima. Kocic. Dostojevski.

” 15. nema ni iza jedne privatizacije preduzeca u Srbiji. novembra je na lecenju u VMA i redovno se pricešcuje.” 12.. SAD i Kini. drži najvece šecerane. Miodrag Kostic. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grcke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. „Budimo ljudi“. “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik medunarodne grupacije ABS holding. Od 13. misli su koje patrijarh cesto izgovara. Makedoniju. hoteli „Kasina“ i „Park“. ciji je vlasnik ili zakupac. živi i radi u Londonu. Njegovog imena. Privatnim poslom bavi se od 1989. Cesto su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim politicarima. mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. „Srbolek“. a pokriva znacajan deo uvoza elektricne energije u Grcku. zatim „Albus“.” 11. Vojin Lazarevic. Roden je 11. „Vital“. „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“. i da ce u fokusu njenog rada bice trgovina i poljoprivreda. “u okviru svoje kompanije „MK grupa“. procenjuje se na 75 miliona evra. Crnu Goru i Sloveniju. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeca i uspeo da ih podigne na noge.” 13.000 radnika i posluje na tri najveca svetska tržišta . Kostic je postao i ozbiljan medunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeca iz „Minel holding“. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“. cerke firme Energoprojekta. u slavonskom selu Kucanci kao Gojko Stojcevic. restorani „London“. “jedan od kljucnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja. a promet firme je oko 20 miliona evra. po istom principu ponaša se i u biznisu. Poceo je sa proizvodnjom cigareta. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeca „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta. U školi je imao dvojku iz veronauke.” 14. molitvi. a na austrijskoj berzi energije je medu tri vodece firme po obimu transakcija. zvanicno. obrazlažuci da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“. navodeci da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara. izbegava pojavljivanje u javnosti. a drugi da se molio. pristao bih da nestanem a da ne bude zlocina“. Albaniju. Jedni kažu da se travama sam izlecio od tuberkuloze koju je dobio kada je skocio u nabujalu Drinu da spase svog daka. spavanju i u radu. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu.„Medela“. pa sva posluju sa velikim uspehom. najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. “kao i vecina modernih biznismena. do kada je bio direktor „Energodate“. Kostic poseduje još nekoliko preduzeca i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. fabriku šporeta „Milan Blagojevic“. U Hrvatskoj i Madarskoj se takode smatra vodecim trgovcem. „Sunce“. Nenad Popovic. „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“. „Ratar“. ne pojavljuje se cesto u javnosti. „Kada bih bio i poslednji Srbin. podvigu. koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5.Šta o njemu misle drugi poglavari. a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. Vuk Hamovic. Predrag Rankovic Peconi. septembra 1914..” . Kupio je „Rubin“. u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemackim gigantom „Nordcuker“. a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti. “vlasnik preduzeca „Invej“. kao suvlasnik firme EFT. ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine . preko svoje trgovinske kuce „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Najznacajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju. a od 1992. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu.u Rusiji. posle iskustva sa trgovinom strujom.

godine. Ova firma osnovana je 2004. godine isplatila 480. ali nije. “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca. Slobodan Vucicevic. Mada nije bilo moguce zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okoncanja sudskog postupka. ukljucujuci i više od 2. golf i teniske terene“. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeca “Soko Štark”. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1. kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“. kupio je 350 hektara zemljišta. mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od licnih dohodaka 1990. predsednika komisije. Toplica Spasojevic. „Želim da napravim turisticki brend.. pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca. dostigla skoro šest milijardi dinara. Kako je slovenacka firma “Droga Kolinska” . kaže. te da je vršacko preduzece preuzelo vodecu stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“. “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji.4 miliona evra. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što cine. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22. Stajn Erik Velan.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu. za koji je nemacka kompanija „Štada“ u avgustu 2006.” Kako je preduzece “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. da izgradim hotele. Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. i sekretara Olivere Savovic. sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta. Još 1989. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom racunu iz 2005.” 18. što znaci i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države.8 miliona korisnika u Srbiji.513 milijardi evra. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog coveka 2006. u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007.8% ukupnog kapitala preduzeca. „Telenor“ je jedan od vodecih svetskih mobilnih operatera. pre svega Milka Štimca. a onda i clanova komisije. a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. godine i nije imala promena na racunu kao da nije poslovala. godine. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”. novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. “predsednik „Droga Kolinska“. u saradnji sa lokalnom opštinom. U ovom slucaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”. Preduzece je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara. a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“.” 17.. Ovo je trebalo da povuce krivicnu odgovornost. pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera.” 19. Babic kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. dve najvece prehrambene industrije u Sloveniji. Za pola godine. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. a vrednost akcije pala je na 261 dinar. što je najvrednija kupovina u istoriji nemacke kompanije stare 111 godina. “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe cija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Bec-Moskva. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. Na Srebrnom jezeru. Miodrag Babic.16. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu ucestvovale poznate licnosti. onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. Rešenjem iz juna 2005.

50. nacelnik ABHO. ukljucujuci. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom americke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovica tokom posete Vašingtonu. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. Trenutno je ambasador Nemacke u Londonu. Australiji i Kanadi. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“. u tacki 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. Miroslav Deronjic. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. clan Drinske grupe VRS. velicine bataljona (250 ljudi) u Avganistan... avio-kompaniju „Er Pink“. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popovic optužio je Vojsku da je cuvala Mladica. Milana Zarica. SAD. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . marta bio u kasarni "Topcider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu. “Soko Štark” je mogao biti otuden po zakonu ove zemlje samo na Berzi ili putem Ponude za preuzimanje. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije.. godine je ucestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okoncan rat u Bosni. vlasnik je izdavacke kuce „Siti rekords“. Bugarskoj. osoba koja ce razgovarati sa Amerikancima”.. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“... Mitrovic je pokrenuo sopstvenu produkciju.” General. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio. godine.” 22. 9 maja 1992. Od 2001. mada su analiticari tvrdili da to nece biti moguce.. Vucicevic je samo najamni radnik mnogo jaceg “konzorcijuma”. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. “vlasnik najvece televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“.. ali vecinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. Rade Bulatovic . Makedoniji. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjica. Željko Mitrovic. “predstavnik EU u posrednickoj trojci Kontakt grupe koja je sacinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. bio je nemacki ambasador u Vašingtonu. Pocetkom 2005. do 2006.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Cosic izjavio je da zna za . Krajem 2000. Cesto se pominje po aferam. Napravio je grešku u prezimenu i sledeci dan ispostavilo se da se radi o Puhalu. jer je višestruko kompromitovan. potpukovnik Branislav Puhac. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naredenje za napad i spaljivanje Glogova.” 21. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca.postala vlasnik vecinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”. licni telohranitelj Mladica poslednjih desetak godina. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala ciji su programi veoma gledani u Sloveniji. 1995. ucestvovali su u napadu na Glogovo. Ovo drugo uradeno je mimo zakona. a on je podveo “Soko Štark” slovenackom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede.. fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. navodeci da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topcideru.. Tokom napada. kao pomocnik ministra odbrane SRJ. 2. 20.. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vucicevica.to je državna tajna. U vreme sukoba na Kosovu 1999. u našoj dijaspori u Evropi. Pošto je objavljeno da je na sudenju za atentat na premijera Srbije Zorana Ðindica vojnik po ugovoru Siniša Glišic svedocio da je 12. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zaric.. a optužuju ga da je 2005. ali su celnici Vojske negirali njegovo postojanje. MILAN ZARIC prisustvovao je. decembra 2000.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora. Volfgang Išinger.

preko svojih ljudi. da formalno. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbedenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. Tada se Mladicu gubi trag. Penzionisani pukovnik VSCG. Koštunica. 28. Dok je na celu Vlade bio Zoran Ðindic. na Bežanijskoj kosi. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rodak. jer su pod vidom "pomoci onom coveku" od dobrostojecih pojedinaca i preduzeca. Radi istine treba reci da Zoran Ðindic nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. Oni su živi i mogu da to posvedoce. iskljucivo s ciljem ocuvanja svojih pozicija.. koja bi kao formalno nestranacka institucija bila izvršilac tog prljavog posla.” Imate li dokaze za optužbe na Koštunicin racun? . Ratko Mladic je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. pozadina slucaja: “Prava je istina da su slucaj "Mladicevi jataci". Sve se poklopilo i realizacija je mogla da pocne. godine bio je Vojislav Koštunica. po njemu. licno je odobravao zaštitu i pomoc generalu Mladicu. a potajno. Ðogo je Mladica dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševica i direktora policije Dragomira Andana. Akcija skrivanja Mladica od Haškog tribunala pocinje u junu 2002. logisticke brigade. Kljucna licnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladica od oktobra 2000. penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Jovo Ðogo. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on licno i njegova partija ostanu cisti. a i rešio problem za koji je on bio ubeden da se "jednom mora rešiti". nalaze se i u kasarni u "Tocideru". On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. Medutim. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladicev jatak. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio licno uvredenim i koji je vec i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. Poslednji dan 2005. Citav "slucaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i ucešce u "slucaju general Mladic". uz pomoc dva najveca špijuna iz Republike Srpske. jer "do izbora ima još dve godine".. treba naci nacin da se to nikada ne desi". Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristic. cime bi ga dalje kompromitovao. Cilj je bio prinuditi Ðindica da krene u hapšenje generala Mladica. što mogu da posvedoce najveci funkcioneri iz Republike Srpske.” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reci . a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. Zato je na celo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stankovic. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". delovi 46. Rade Bulatovic i Dragan Jocic. Drugi problem rešen je na nacin na koji se u realizaciju zadatka uvlaci Vojska. Takode. jun 2006. u stan sina optuženog Marka Lugonje. Citav taj period on to nije radio iz ubedenja i patriotskih razloga. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladic. kod porodice Vaskovic. gde su bili njihovi ljudi. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. u Treci bulevar. a zatim u Jurija Gagarina 134. Stanarinu i sve racune placao je vojni pilot u penziji Stanko Ristic. a odatle u Crnotravsku.Puhala. iz jedne kasarne u Kraljevu. u kojoj Puhalo radi. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oci. Na toj adresi je Mladic bio mesec dana. Mladic se ponovo prebacuje na Novi Beograd. u intervjuu. osmislili i montirali licno Vojislav Koštunica. Mladic je odande prebacen na drugu lokaciju u Novom Beogradu. u javnosti. da dode do sukoba i krvoprolica. Jovo Ðogo. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. otkrio je šta je. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. vec iskljucivo iz licnih interesa. Potom Mladic biva smešten u stanu optuženog Ratka Vucetica u Ulici Pede Milosavljevica 24. ali da ga nije vidao u Topcideru. Optuženi Ljiljana i njena deca su rodaci Jove Ðoga. kao predsednik SRJ i glavnokomandujuci u Vojsci. do pocetka 2005.kad su ga postavili. prikriju svoju stvarnu ulogu.

o cemu je uredno obavešten Hag. najveceg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao celik u vrednosti od 664.Nikolic je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj..” . cije je sedište u po tajnovitosti vec cuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmocnijih. prvi covek „Dilojta“ za Srbiju i region. koga je licno Boris Tadic progurao na to mesto .. “od 6. Da li je tacno da se sve do 2005.02. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim medunarodnim organizacijama u Becu: Šef Misije Miroslava Beham. general pukovnik Milan Zaric je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije. Ricard Vic. On je bio jedan od najbližih Mladicevih saradnika. septembra 2006. da je general Mladic i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. Ðunic je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade. general Milan Zaric je zamenik nacelnika Generalštaba. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN receno da su dobili dokumentaciju od zvanicnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladic zvanicno penzionisan u maju 2002.” Pukovnik Ðogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladic koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadredeni silnim generalima? Ko je. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. . Evo.. Tomislav Nikolic. Danko Ðunic.. da stvori uslove kako bi tokom 2008. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zaric. Istina je da je general Mladic bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“.2006. kome je trebalo da pocne sudenje za pomaganje. godine proizveo 2 miliona tona celika.2008. sada jedan od glavnih progonitelja.. Nikolicevu kampanju radi americka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. ni ja ni moja odbrana necemo pristati na bilo kakvo sudenje.” 25. na Aerodromu Nikola Tesla sprecen je beg Marka Lugonje. godine Zoran Stankovic. vidao s generalom Mladicem. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvucen iz aviona na liniji za Moskvu. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvic. 23.. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva. u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . U suprotnom. general Savetnik Miodrag Panceski Prvi sekretar Marija Trifunovic-Ljubojevic Treci sekretar Marina Milanovic-Ilic Menadžer kancelarije Branislav Zdravkovic 11. do 2007. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21.10 maja 2007. godine. “najozbiljniji protivkandidat Borisu Tadicu za predsednika Srbije. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kucevu.2009. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone. Zdravka Ponoša. novembra 2007. Oni su savetovali Nikolicu da bude mekši i. Danko Ðunic je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje. Od 2003. pod uslovom da bude javno.“Postoje svi materijalni dokazi i njih cu izneti na sudenju. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen nacin njegovog penzionisanja i njegov dalji status. godine. Utvrdeno je. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladica da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica. general Milan Zaric ucestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO.” 24. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu. Vic istice da je namera ovog giganta.

i mnoge druge transakcije. kongresa obnove. Matic je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. pa kao takvi. Internešnel trejding partners iz Londona. zgrada BIGZ-a. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devicanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara . koji su tokom tranzicije pokupovali veci deo srpske privrede. stoji neko drugi. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji cine MPC kompa-nija. gde i on ostaje sve do pred sam rat. izmedu niškog autoputa i Bulevara oslobodenja. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. poslovna zgrada u Novom Beogradu. U njegovom posedu su „Imo centri“. navedeni zemljoradnici. Roditelji su se preselili u Benkovac. na novom Beogradu. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. Matic je vrlo kratko živeo u Sloveniji. Matic nikada nije dao intervju. najznacajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. posednici manjih imanja . ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. koji ce graditi na svom delu. Vlasnik bivše zgrade CK na Ušcu zida šoping mol od 131. Peter Matic.“. robne kuce „Planet“ u Beogradu i „Niš“. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989.” 27. godine i Petar Matic. zabeležila prethodne godine. Kao vlasnik kompanije MPC Matic se svrstava medu 10 najbogatijih ljudi Srbije. Roden je u selu Baja u Madarskoj. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. Roden je u Mariboru septembra 1966.200 ljudi. ponovo postati bezemljaši. Navija za Crvenu zvezdu. i on to ne krije. Karakteristicno za ovu. Radovan Jelašic. Naime. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta.. Iz mladalackog perioda upamcen je kao najbrži vozac motora od Šibenika do Benkovca. društvena svojina je degradirana. bogataš je cija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju.” U knjizi rodenih upisan kao PETER MATIC. Ko je. pre nekoliko godina. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu poceli su je "arciti" i prodavati. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. Miškoviceva "Delta" ce morati da se zadovolji samo šoping molom. “stabilan dinar. prvo su brutalno izbaceni od strane JUL-a. kaže Jelašic. pridružio se do marta 2007. zbog "uspešnosti" buducih veleposednika. niti je fotografisan. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Medunarodnom monetarnom fondu u martu 2007.. niti je njegova fotografija ikad objavljena.26.000 kvadrata u Beogradu. sa komadom hleba u torbici. Za razliku od svojih kolega. gde je u dosta slucajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. Medutim. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajucim sudom u Srbiji. Matic je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. „NBS ce biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprecavanja rasta inflacije. Petar Matic kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003.. Bio je najmladi guverner Narodne banke Jugoslavije. a potom. Petar Matic. Ovo zdanje izgradeno iz sredstava clanarine koju su placali clanovi SKJ. Da li su to možda seljaci. clanovi ove organizacije. Umesto toga. posle održanog 14. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. Procene upucenih kažu da spada medu pet najbogatijih ljudi u Srbiji. vlasnik i predsednik "MPC holdinga". osujetio je plan najbogatijeg coveka u Srbiji Miroslava Miškovica da na tom mestu.do 10 hektara zemlje? Da li ce. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji.. godine u Hrvatskoj. Majka i otac su mu stomatolozi. ova politicka organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. vlasnik MPC holdinga. Družini srpskih biznismena. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašic. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. Tek ce se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. da se cesto ne zna ko je stvarno kupac.. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zecevicem.. godine. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. godine.

Miodraga Kostica. a potom kupuje celu zgradu. sin predsednika. Zadru i Šibeniku. za koju je platio 360 miliona evra. gradi novi tržni centar. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Ðindica.” 29. godine. 28. godine Matic je docekao spremno. Centar ce koštati 120 miliona evra. Clan je Udruženja americkih procenitelja. mestu najbogatijih ljudi jugoistocne Evrope. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovica. Petera Matica. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede. kada je sa svojom bandom . “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kucu "Planet". Aleksandar Vlahovic. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. Medunarodnog udruženja racunovoda. Iza njegove kupovine stoji grcki investicioni fond „Marfin“. Matic je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovicem. Stanko Subotic Cane. “vlasnik „Verano motorsa“. Od kada je za njim 15. Ali.” 30. Matic je izgradio nov. godine. ciji je clan od osnivanja. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. Za 2. Na Novom Beogradu. Sa Miodragom Kosticem. Dragan Jocic . Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Radomir Živanic.5 miliona evra. nalazi se van Srbije. nekoliko medija objavilo je da je 1981. “poslanik Demokratske stranke. godine bio umešan u pljacku kioska i zbog toga osuden na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. i uz pomoc Zorana Janjuševica nesmetano nastavio svoj posao. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“.08. Taj centar ce biti duplo veci od Miškovicevog i najveci na Balkanu. Kupuje fabriku carapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na granicnim prelazima bio i Marko Miloševic. uložio 4 miliona evra. u koji je. Graden je po uzoru na americke centre. Dobro upuceni tvrde . aprila 1998. cak su ga Amerikanci dizajnirali.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. kupac Robnih kuca „Beograd“. poznat pod nadimkom Baja Plavi. jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. Filipa Ceptera.000 kvadrata uz zgradu CK. od 28. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara. cigaretama i stranim picima. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti. 23. Saveza ekonomista Srbije. supermoderan poslovni objekt.otkupi u bomba-rdovanju oštecenu zgradu Poslovnog centra "Ušce" i tu izgradi biznis kompleks. Promenu vlasti 2000. UO „Erste banke“. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. suvlasnik „Eki investments“. a kasnije je snabdevao citavu Dalmaciju. sa Milijom Babovicem. tvrde da bi najniža realna cena bila izmedu 15 i 20 miliona evra.. i prodaje Slovencima. a bice izgraden uz pomoc "sindiciranog kredita".” Tabloid 135. a firmu "Progres" još cuvaju ljudi iz Maticevog obezbedenja. Poslovnu karijeru Petra Matica pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. I dalje ne želi da kaže o cemu su on i Rade Bulatovic razgovarali s Miloradom Lukovicem Legijom u noci njegove predaje. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. Strucnjaci. “Dragan Jocic roden je u Beogradu. 1991. Ovaj beogradski biznismen. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini americke ambasade. juna raspisana Interpolova poternica. U ovu kaznu uracunata je i osuda zbog krivicnog dela ucestvovanja u tuci. u ulici Dušana Vukasovica. Petar Matic otvara cetiri fri-šopa.2007. Matic u Beograd dolazi pred pocetak rata. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. Osumnjicen je da je voda jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile medunarodnim švercom cigareta.600 kvadrata platio je 4.. Matic kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta.” 31. Maticeva firma je pocela sa izgradnjom šoping centra od 120. Na Novom Beogradu. „Meril Linc“. i zašto nije poštovana zakonska procedura. “nalazi se na 96.

postavio je svog rodaka Borivoja Tešica. oslobodio je Batica odgovornosti. Imenovanjem Suzane Šulejic na mesto nacelnika Uprave za ljudske resurse. nabavljajuci opremu.uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladic izgubio oko. poznatijeg kao Vlada Klej (licni taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). i pored cinjenice da je više puta krivicno osudivan. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. Ispostavilo se da je vecina rukovodilaca koje je ministar Jocic doveo na kljucne funkcije. bio je i Zoran Amidžic. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevica Gurija. zapošljavajuci ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. preduzecu za trgovinu otpadnim materijalom. Kada je Vladan Batic privoden u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukica postavio potpukovnika Miroslava Miloševica. nakon razbijanja njihove grupe. zvani Lole. komandira ove policijske stanice. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajuci se mladošcu. vozila i odevne predmete za potrebe policije. a Jocic ga je potom penzionisao na mestu nacelnika OUP Vracar. za nacelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. gde su našli utocicte u grupi Ljube Zemunca. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. samo nije velika politicka zvezda. Vec sutradan istražni sudija. General Suzana Šulajic ostace upamcena i po nesvakidašnjem potezu. od koga se razvela. Ocito. U policiji je njen karton debeo. S njim je Jocic. a konacno. Potpredsednik DSS. kao mlad. narodni poslanik u tri mandata. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batica. koji se trudio da od njega napravi advokata i coveka. oružje. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. a potom u “Metalimpeks”. koje je zaposlio ministar Dragan Jocic. Ona se žalila kako tog coveka ne vida i ne zna kako izgleda. . bez jake podrške u “tvrdim strujama”. Mladena Kuribaka. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. a potom postavio za nacelnika Uprave za zajednicke poslove MUP-a Srbije. na predlog javnog tužioca. Jocic je poceo da pljacka fondove ministarstva. sve je to Jocic bio. Unapredio ga je u cin majora. nacelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. Izazvao je pometnju u redovima policije. Dragan Jocic primio je u policiju. godine. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanovic. Cesto se tukla sa svojim mužem. a Nikolu Popovca. da pokrije kriminal svoje rodake Snežane Šulejic i ministra Jocica. navodno. Jocic mu je grubo okrenuo leda. Bio je u Jocicevoj grupi na Zvezdari. i predsednik Odbora za bezbednost. i da nastavlja intenzivnu istragu. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 nacelnika sekretarijata i 15 nacelnika uprava policije. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. kao i Vladan Batic. U njegovoj kriminalnoj grupi. Svog pašenoga. postavio je za nacelnika Uprave policije MUP Srbije. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. Tako tragikomicno zapocece svoj prvi mandat. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbedenje a potom u Specijalnoj antiteroristickoj jedinici. Nacelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. iste veceri oglasio se ministar Jocic. Na ovoj teritoriji je. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. U Smederevu je radio u preduzecu “Fagram”. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. vladavinom uredbama. Gospoda Šulajic je iz Zrenjanina. Dejan Matic je diplomirani ekonomista. spremna da se zakune kako Jocic ispija oštra pica u kafanama u radno vreme ali i posle njega. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. I ona je. pobegao u Nemacku. zloupotrebio službeni položaj. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Baticeve zloupotrebe. kad ga je zapamtila. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragica. ordinirao i Dragan Jocic. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. u cinu pukovnika. Šulajicka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevica. Loleta je ministar Jocic zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije.

ponašajuci se kao ulicar. Protivteroristicku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlucio da on licno njome komanduje. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševicem. Kada je on unapreden. gospoda Milana Jocic.. Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovica. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. Vecina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima politickih stranaka debelo placa ministra Jocica. Jocic kaže . svim policijskim službama rukovodi direktor policije. svojim rodakom Borivojem Tešicem. podneli su tužiocu i zvanicnu krivicnu prijavu. Ludo se provode. a o tome svedoce kamere vojno-bezbednosne službe. koje mu Miškoviceva svita prenosi na inostrane racune. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. ministar mesecno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jocic ucini. ministar Jocic zahteva da budu fiokirane. koji otvoreno. Jocicem. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeca mesta u javnim preduzecima. odmah je reagovao penzionišuci inspektora Damjanca. Kada mu nacelnici kriminalistickih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljacki srpskih oligarha. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. Posebno ogorcenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. za velike pare. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovicem. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsicem. Ulagivao mu se. Bolje upuceni znaju da ministar Jocic nije izlazio iz pantalona bivšem americkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu. opija se do besvesti. sve clanove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. Na sastancima kolegijuma Jocic vreda prisutne. Narcisoidan je. Najveci broj kršenja zakona tajkuna pretocen u krivicne prijave. na rad u Obrenovac. Tahir Hasanovic uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. jer ministar Jocic pokriva sve tajkune. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. komandantom Žandarmerije. a nakon štrajka policajaca. Jocic drži sve poluge rukovodenja. Ministar Jocic javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. i pravi terevenke vikendima. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasic. odlazi u lovišta. Unizan je pred Miroslavom Miškovicem. koji je veštacio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovica. rodak Koštunicine službene žene. neovlašceno. a nacelnika odeljenja je poslao. Supruga ministra policije. Jocic je. U sukob je ministar došao i sa smirenim covekom. Inspektori kriminalisticke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. Zbog muževljeve zauzetosti. nacelnikom Dejanom Svilarom. Ministar Jocic. Na ovoj krivicnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu. Dragan Jocic je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. inspektori ovog odeljenja. Milana Jocic odala se životu. ima Voja da me kara”. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. stavlja ad akta. po kazni.. preko specijalnog tužilaštva. Po zakonu o policiji.“nemojte to nikome da kažete. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jociceve naloge o progonu policajaca. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica .d. služi svom sunarodniku Vojinu Lazarevicu. Ministar Jocic je agresivno primitivan covek. Ministar je narocito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. Okružen je svitom telohranitelja. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. na celu s Petrom Damjancem i v. Oni koji ih bolje poznaju. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštacenje u Beogradu. ili ih. General je odbio da ucestvuje u pljackanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bracnog para Jocic. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. Na celu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radovic. rodaka Koštunicne žene.Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljovic. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. da premijer Koštunica to ne opravda. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivicnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a.

“ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije. i jedan od kandidata na predsednickim izborima. Pohadao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodecih svetskih banaka. Srednju školu je završio u Peci. i predsednik Americke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvecih stranih kompanija u Srbiji. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000.” ÐORÐIJE NICOVIC je roden 1951. rece Dragan Jocic. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. U Narodnoj banci je prešao put od . ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih politickih nalogodavaca. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. od Njujorka i Londona. i dalje su u bekstvu. u vreme pobune “crvenih beretki”. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. Školovao se i obucavao za dilera i brokera. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja odredenu kakofoniju informacija.1 milion evra. drži ministar Jocic. osim Miloša Simovica. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. Hteo je. Jocic je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. Druga velika Nicoviceva kupovina u 2007. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. drugi po velicini u Srbiji. Dejan Cvetkovic. Upravo Jocic je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. Nakon što je pocelo sudenje Ulemeku. godine. Jocic je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumacio kao “vojnicko pismo”. Svi pripadnici zemunskog klana. Jocic je toliko daleko od stvarnog obracuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. može da šteti pogotovo MUP-u i. Po završetku Pravnog fakulteta.” 34. godine u Kolašinu. Ðordije Nicovic poceo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. Ubijen je jedan zašticeni svedok u procesu za Ðindicevo ubistvo. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. jer ce se na taj nacin posle 20. informiše o dogadajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost.” 33. posle državnog PKB. pravosudu. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i clan Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovica koga su Grci uhapsili. Bio je to prvi slucaj da je policija zemlje domacina ušla u neku zgradu americke ambasade u njenoj istoriji. gde je i magistrirao. Bio je gradonacelnik Cacka. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola.(SAJ) obavi vežbu oslobadanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade.” Dragan Jocic je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovica. Jocic smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. prvi opozicioni gradonacelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševica. Ne odustaje od svoje teške retorike.” Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . a Pravni fakultet u Beogradu. “vlasnik preduzeca „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Becej“. Velimir Ilic. do Ciriha i Tokija. po ceni od 30. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice.7 miliona evra. a konferencije po “potrebi”. da mu se ovde nema šta zameriti. uopšte. kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. Vrlo brzo je umesto pravnim poceo da se bavi ekonomskim poslovima.III Deo 32. januara tacno znati koliko u Srbiji ima narkomana“. Ðordije Nicovic. Boravio je i radio nekoliko godina na vodecim svetskim berzama. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Cedomir Jovanovic kandidovao za predsednika.

Od 2002. izmedu 150.. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. kako mnogi navode. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1.. Ðordije Nicovic napušta Narodnu banku i pocinje da se bavi privatnim biznisom. Žarko Zecevic. 35.” 39. i dalje slovi za jednog od najmocnijih ljudi srpskog sporta. Predrag Bubalo. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog. Zecevic nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji.. “predsednik koncerna „Agrokor“.” 41.” 36. godine u Vladicinom Hanu. koja je vlasnik najveceg trgovackog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske. tako da postoji velika verovatnoca da bi Zecevic kroz sportsko društvo mogao da bude ukljucen u jedan od najvecih projekata Partizana. najvece kompanije u regionu. Vecina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u . Za sada. Skip Bornhiter. Ni prica o planiranoj izgradnji stadiona nije završena.dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma. jedini clan Koštunicine vlade sa privrednickim iskustvom. Raspadom bivše Jugoslavije 1992. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije. “bivši generalni sekretar FK Partizan.” 40. Milka Forcan. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je casopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate.” PREDRAG BUBALO roden je 1954.000 i 200.000 evra. U Srbiji saraduje s mnogim privrednicima. “ministar trgovine i usluga. U „Delti“ je punih 15 godina. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u citavoj prestonici. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. U poslednje cetiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. To su najskuplji stanovi u Beogradu. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. Druga lokacija na kojoj je vidan Bubalo ili clanovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorcolu. godini. najvece hrvatske privatne firme. Novaka Ðokovica i Jelene Jankovic. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moci ce da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. DIN.700 ljudi.” 38. ciji proizvodi cine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. zrenjaninskog „Dijamanta“. i bio je clan menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog pocetka. istovremeno i najveceg centra moci u Srbiji. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. Oliver Regl. Ivica Todoric. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. U 1995. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih clanova Saveta da se nadu pod njenim vodstvom. godne. “potpredsednica „Delte“. Proglašen je za bankara 2006. Draško Petrovic. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije vidale ili Bubala ili clanove njegove porodice kako u razlicitim periodima dolazi u "svoje" stanove.. eticko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. zbog cega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. Olimpijskog komiteta. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda.” 37. ali i da privatizacije javnih preduzeca Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. Završila je Ekonomski fakultet. “generalni direktor Duvanske industrije Niš.

godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovodenje Nacionalnog investicionog plana. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševicem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata protiv ondašnjeg režima. Božidar Ðurkovic. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. Vec 2001.” DRAGAN ÐILAS. navodeci kao razlog optužnicu protiv Subotica . Neslužbena biografija govori nešto drugo. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Suboticem. rejting vlade i samog Zorana Živkovica je bio izuzetno nizak. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenaden: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. Ðilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivac „Dajrekt medije“. Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skocila vrednost. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. zvanicno smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrica da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Panceva. februara 2006. godine. do jula 2008. Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. a od maja 2007. Nije Ðilas imao novac. Tek 2005. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. 42. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora.. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. zatražio da mu Ambasada Nemacke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC.koja je podignuta tek 2006. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu vec nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzecu. ne vecem od par hiljada evra. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. Jedino je moguce da vlasnik. Nešto ranije. koja su vremenom požutela. novembra 2008. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. tokom 2004. advokatski tim Stanka Subotica Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. S druge strane. izabran za clana Predsedništva za Beograda. godine. država Srbija. Živkovic izgubila je poverenje gradana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. Svojevremeno je Dragan Ðilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao peruci prozore u Londonu. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih dogadaja i jednog od najvecih oglašivaca u pisanim medijima. Dragan Ðilas osniva firmu Dajrekt medija. Druga kamera. a da je 40 miliona dinara minimum koji ce opštine dobiti. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. nego su mu otvorili vrata medija.. iznosi 47 milijardi dinara. Budžet NIP za 2008. Ðilas je najavio da ce ove godine novcana sredstva biti direktno rasporedena i lokalnim samoupravama. Zato je sasvim logicno da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS Boris Tadic. godine osnovao je poslovni sistem. Prema svim istraživanjima. Od osnivackog uloga. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji. Srucio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovica iz pozicije simpatizera stranke. godine. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. Službena biografija gradonacelnika Beograda Dragana Ðilasa govori o mladom i uspešnom coveku cija slava tece od 1991. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. Od te 2004. 24. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Neverovatno zvuci da je ovaj covek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. Vrata su okrecena u belo. Multikom . do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. i da je odmah postao clan Izvršnog i Glavnog odbora. za razliku od vrata stanara preko puta. godine.stanu broj 2. a drugi u Vuka Karadžica. specijalna. Dragan Ðilas. Pa i samo clanstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živkovic vec Tadic". se nakon izbora za gradonacelnika Beograda našao u sukobu interesa. odluci mimo nas da taj stan izda ili proda”. To je cinjenica i gotovo. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. koja deluje prilicno novo. Vlada koju je predvodio g. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. a bice finansiran 971 projekat. a zapravo lovca na visoku funkciju:". u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. Brava je nova.

BBDO Sarajevo (48%). Kraftfuds. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate gradani. godine zaradio tacno 55 miliona evra. doduše kao razvedeni. Aleksandar Tijanic.u Srbiji. pomocnik ministra. ili 49 % vlasništva.. Knjaz Miloš. u kojima ga je Ilic redovno nazivao lopovom i prevarantom. Imlek. Zašto je baš Ðilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. Cuveni su njegovi televizijski obracuni sa Velimirom Ilicem.8 miliona evra. Frikom. godinu. Ilic 1. ciji je prihod 2006. Njegova sloboda da bira koga ce da reklamira stvorena je protivzakonito. Deo Multikom group cine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn. pretvorila se u sprdnju sa gradanima. EFG Eurobank. Apatinsku pivaru. a osnivaci su bili Dragan Ðilas. Njegova supruga ima kucu od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". Ðilasova. Bambi.4 miliona evra. Podravka. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). Dragan Ðilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. Džonson i Džonson i mnoge druge. Dragan Ðilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. pre svega kroz podršku koju pruža politickoj opciji Borisa Tadica. a Garic oko 200 hiljada evra. i firma Emoušn prodakšn. MDI internacional Prag (28%). a vodio Dragan Ðilas. a prihod njegove kompanije povecan je za skoro 50% u odnosu na 2006. 43. Da li je Dragan Ðilas studirao na Mašinskom. zvanicno. Nektar. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeci ovu budžetsku ustanovu za licnu promociju. sa osnivackim ulogom od blizu 1. Loreal. Osnivac je i predsednica Udruženja . Štark. Henkel. Multikom group je osnovan 2005. Ðilas je uložio oko 1. koji su odjednom prestali. Multikom group je vec 2006. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. i ceo tiraž "Kurira" je isecen. Tokom 2007. ali doci u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. a njegova supruga Milica. mogao je samo neko ko je imao politicke koncesije. Bajersdorf Hamburg. a odštampano. Ðilas je.. Anemicna Antimonopolska komisija ne može Ðilasu ništa. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštunicinoj vladi bio je ministar. Firma Dragana Ðilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. otvarajuci širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. Efes Vajfert. Bilo je za ocekivati da taj monopol ima na televiziji B92 ciji je bio suosnivac. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006.group. a ostali su i u Cvetkovicevoj (Tadicevoj). Ðilas. novi gradonacelnik je covek cije su graditeljske ambicije ocigledne. nocu. Sa g. “samo povremeno se ukljucuje u aktivni politicki život Srbije. cime je ušao medu nekoliko najprofitabilnijih firmi. Dnevnik "Kurir" je odlucio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Ðilasa od supruge Milice Delevic-Ðilas.3 miliona.5 miliona evra. Ðilas je zaradio 83. godine. Delta DMD. i sadašnji. godine. Osim kontrole elektronskog prostora. godine. automobil "SAAB" iz 2003. godine bio oko cetiri miliona evra. Ðilasom nema šale. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Ðilas. niti Ðilas progovara o Ilicu. uštedevinu od 799 evra i oko milion dinara. novo izdanje. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i clan je Predsedništva DS. poseduje stan na Vracaru od 110 kvadrata. Banka Inteza. Dragoslav Ilic i Nebojša Garic. Cak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. Posle mesec dana. razoblicavajuci njegove poslovne i politicke manipulacije. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji poceo je da širi i na druge države u regionu. Niti Ilic više pominje Ðilasa. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. Ružica Ðindic.

” 52. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autisticne dece. Kuca na cijem je celu „uporno“ proizvodi gubitke. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treci covek naše najvece kompanije.” 53. i da bi trebalo da bude promenjen nacin na koji ce se utvrdivati visina penzija. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa. MP3 plejere i navigacione uredaje. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom. koja na tržištu Rusije. Madlen Cepter. Milan Rodic. godine. jedan od najpoznatijih novinara.” 54.” 55.” 49.000 poslovnih partnera. Cedomir Jovanovic. kandidat na predstojecim predsednickim izborima. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Ðindica. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistocnoj Evropi.” 48. Sigurno. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. Stefanos Vafidis. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veca Vojvodine.” 45.” 44. “lider Liberalno-demokratske partije. Od 2003. “mecena umetnika.” 46. “ambasador Nemacke u Srbiji. a trenutno ima više od 1. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuce TV pretplate. Možda sam i zbog toga veci optimista kada je u pitanju buducnost Srbije nego mnogi Srbi“. Ivana Veselinovic. Volfram Mas.” 51. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da ce najveci poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije.” 47. “direktor Javnog servisa RTS. podrška na tom putu nece izostati. izjavio je. Rasim Ljajic. Donedavno je bila jedina žena clan kluba „Privrednik“. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog coveka 2007. ali i da znacajno podigne gledanost. procenjen je na oko 145 miliona evra. Aleksandar Tijanic.” 50. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da ce penzije u Srbiji uskoro biti povecane. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžacke demokratske partije. Veselin Jevrosimovic. prema podacima Agencije za privredne registre. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. Ljajic je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra.500 zaposlenih i 5. „Tempo pridruživanja EU diktirace Srbija. Kapital novosadske pivare. Jevrosimovic je odnedavno sponzor zagrebacke Cibone. Bojan Pajtic. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. Takode je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujuceg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinaci ga u „preporuku“. Jedan od najoštrijih kriticara SRS i. “generalni direktor „Salforda“. Branislav Grujic. kako kaže. najviše u Francuskoj. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore.„Prvo deca“. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuce. vlasnika najvecih mlekara u Srbiji koji je . Slobodan Petrovic. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. “prvi covek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju racunara.

godina. ili ce te Mlada odmah uhapsiti “ . Dušan Petrovic. nekadašnjeg „Krmivo produkta“. Od prošle godine je clan Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. koji se nisu bavili alkoholom. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Backe Palanke. regionalnog lidera u proizvodnji vocnih sokova. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. Rodoljub Draškovic. jedne od vodecih firmi srpske konditorske industrije.bio je Miškovicev ultimatum Rodoljubu Draškovicu. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenacki Merkator. Istice da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. “proslavljeni košarkaš. i namjerava ojacati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. Rodeni brat Vuka Draškovica koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. koja se bavi preradom voca i povrca i proizvodnjom biskvita. 2008. drogama. prodajom oružja . Radun je jedan od najmladih izvršnih direktora u zemlji.” 59. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. Rodoljub Draškovic kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. Svetlana Vukajlovic. koji nisu bili vezani uz državni aparat. postavši vlasnik „Voda vode“. zbog sumnje da su monopolisti. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surcinu. Markovic je imao problema sa naplatom osiguranja. Ivica Todoric kupio je SL Gros. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak.” 56.” 57. Posebno ce se ispitati okolnosti vezane za . “prva žena na celu RZZO u istoriji. Iako su procenitelji ove osiguravajuce kuce. Markovic je Draškovicu prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011.oni su sacuvali slobodu i mogli da posluju”.” 60. koji je vec prisutan na tom tržištu preko trgovackog lanca Konzum. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“.000 evra.” 62. Sajmon Grej. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogucila svim osiguranicima u Srbiji da se lece i na VMA. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. prema kojoj ce Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. Sulejman Ugljanin. isplaceno je svega 100. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. Vlade Divac. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji. Miroslav Miškovic je od Rodoljuba Draškovica.kupio „Bambi“ i fabriku cokolade „Banat“. cije je predsedništvo najavilo je da ce zajedno sa DSS i NS na predsednickim izborima podržati Velimira Ilica. skoro bez naknade. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstice ili precutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. osim uspešnih humanitarnih akcija ukljucio se i u biznis.” Dragoljub Markovic ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškovicu. “vecinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. koji nisu dobijali povoljne kredite. “ministar pravde. oteo sve prodajne objekte. izjavio je).000 evra. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Markovic prodao ovo preduzece jesu finansijske poteškoce. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike.” 58. Bojan Radun. naftom. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. trgovacki deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo ciji je vlasnik Rodoljub Draškovic. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoricu. Ili ceš da mi ustupiš prodavnice ‘Takova’. cigaretama.” 61.

336 deonica. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa. neposredno pre Todoricevog preuzimanja vecinskog vlasništva. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovcani kapital preduzeca upisane su 81. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Kneževic i Todoric prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili nacin kako da izbegnu prodaju akcija na berzi.o. pozvao 27 deonicara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. materijalnu štetu ce neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a. preko svog podredenog Društva Takovo Agrar d. Gospodin Draškovic je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor. bivši direktor Dijamant banke.otkup potraživanja.o. Kneževica su teretili da je. navodno. Cajetina.872 akcije „Dijamanta“.Takovo preko svog podredenog društva Takovo Agrar d.o. zloupotreba dvojice osudenih u vezi je s komisionim poslovima izmedu Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštecena za 1. Koncern Swisslion Takovo.o. Kontrole nema. anonimne firme DSDB. da bi izbegao porez. Podsecam da su svi brujali da je Kneževic mimo berze prodao Todoricu akcije. ciji je vlasnik bila Ljiljana Kneževic. koristeci položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima.D. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljaca. Borivoje Beštic ucio se u Sarajevu. Medutim. što je osnov za pokretanje stecajnog postupka. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza. na osnovu kojih su raspolagali daleko vecim brojem akcija od stvarnog. kojima duguje oko 15 miliona evra.pretvaranje potraživanja u dugorocni kredit sa . Kneževic je osuden na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine.o. Beograd Vam nudi sledece moguce opcije sanacije: . Cajetina je u finansijskoj blokadi vec više od 60 dana. Optužnica protiv Sava Kneževica. Novac je Beštic prebacivao na svoju firmu A. . jer Beštic ima ogromne pare. Na toj listi. Pretpostavlja se da je Ivica Todoric. Kakav je kvalitete mesnih preradevina koje Beštic prodaje po Srbiji. godine. jer je od cinjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. ostale mnogobrojne afere. Poslednja velika prevara tandema Beštic-Janjic je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . u meduvremenu. kao magacioner u Beku. koje je odvezao u Cajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeca Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljaca. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. dobio kaznu od osam meseci zatvora.i 24. Zvanicno. koju je kupio Rodoljub Draškovic je u blokadi.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“. u slucaju pokretanja stecajnog postupka. supruga Save Kneževica. d. spreman da ucestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a. osnivac ovog preduzeca je firma „Adison intertrejd inc. u koji je došao kao izbeglica. Cajetina. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. Beograd“..d. godine. po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. kupio 20. na ime isporucene robe. Trident trust kompani limited“ sa Devicanskih ostrva. Lopovskoj umetnosti. godine. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. Beograd. aditiva. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali.. bilo je i osam pokojnika. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. vecinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. marta 2005.d. ciji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštic. ali nažalost. cija vrednost prelazi 10 miliona evra.o. dok je drugooptuženi Ðuro Kesic. mašina. Beštic se sastaje sa Božidarom Ðelicem i Rodoljubom Draškovicem. preko.o. Fabrika iz Cajetine.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem.d.2 miliona dinara. Cajetina.. U maju 2008. Cak je i sedište kompanije registrovano na kucnoj adresi Kneževicevih u Beogradu. ali je Beštic. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih preradevina. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. Iza Beštica su u Beogradu. uslovno na tri godine. a vlasnik je Ljiljana Kneževic. Industrija mesa Zlatibor a. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a.o. Cajetina. podneta maja 2003. Kneževic je u julu 2001. Evo originalnog rešenja koje je Draškovic ponudio dobavljacima u “pismu o dobrim namerama” 10. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovicem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovicem. Naime.. Ova firma je osnovana 31. uz discount.preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d. Beograd. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževica. odbacena je zbog zastarelosti.

“predsednica Vrhovnog suda Srbije.Jahic da poseti njihove terevenke. "modela" pomažu sami roditelji.. najvecu produkcijsku kucu u regionu.” 68.” 66.. na osnovu ugovora o buducoj poslovnoj saradnji.” 65. ispred studija TV Pink. U dobrom broju slucajeva ulazak u svet modne industrije. Gde su one završile i ko je u javnosti cuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome cuti. ocekujuci pocetak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”. ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu. . 67. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. U Beogradu i Srbiji mnogo toga pocinje preko modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugovic (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). Dragan Ðilas poveo se za predlogom bracnog para Živojinovic .2005. samo ne u meri i na nacin na koji se to danas dešava. Novak Ðokovic. uz minimalnu kamatnu stopu. Sa suprugom Slobodanom Živojinovicem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. bliski saradnik predsednika Borisa Tadica. Dragoljub Vukadinovic. podvodenja u prostituciju i drugih nepodopština. Rec je o vrlo rizicnim grupama. Vida Petrovic-Škero. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog. Slobodan Živojinovic.otpis potraživanja. koje price o slavi. taj posao bivao je sve unosniji. Emir Kusturica. zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delevic-Ðilas. pune tri decenije je u preduzecu. Takode je cinjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo.grejs periodom. Tahir Hasanovic. a koji ce neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu.d. cega u ovom poslu uvek ima. Milan Gutovic. agencije peru ruke od seks trafikinga.” 64. Miodrag Kostic. gde se cesto u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od moguceg "skretanja s pravog puta" angažovanih.” . uz pomoc Verice Rakocevic i slicnih. Srdan Šaper. Poslednjih desetak godina domace agencije aktivno ucestvuju u medunarodnoj trgovini "novih lica". Cinjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-cetiri devojke. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistocnu Evropu i clan Glavnog odbora DS. na cije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. gde mu je bracni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. Fahreta Živojinovic. Miroslav Miškovic i Milija Babovic imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je placen porez na prihod gradana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije.” Mnogo ljudi. Mladic koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlacnijih sportova za mlade u Srbiji. Nenad Canak. . a sa Sašom Popovicem osnovala je „Grand“.” Da li su Fahreta Jahic. “treci teniser sveta. Rodoljub Draškovic. „Metalac“ je 2007. guralo se 26.konverzija potraživanja u kapital. imaju vrlo jake pozicije. inace. Starost devojaka cesto ne prelazi 16 godina. A to nije najsrecniji nacin da se uspe u životu. Cajetina. “najpopularnija pevacica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“. Aleksandar Vulin. 63. medu kojima i Milorad Vucelic. Kako je ekonomsko i politicko stanje u državi bivalo sve gore. U stvari.06. poput "Elita" i slicnih. pomocnik ministra inostranih poslova. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znaci da dovoljno zaraduju i za sebe i za druge). jedna je od osnivaca Društva sudija Srbije.. Uz atmosferu koja prilici balkanskim snobovima. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i decaka. koja je. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise".

Sudija Ðordevic bio je i predsednik veca koje je ukinulo presudu navijacu "Crvene zvezde" Urošu Mišicu. koji se uglavnom završavaju smrcu pacijenata. cijih pet spratova još nije u upotrebi. Medutim. specijalista interne medicine . uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". a to piše na kutijama u koje su pakovani. 69. u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. vrši opite.SONJA MANOJLOVIC. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakic. VSS je preinacio odluku i rešenje. sprovodi reforme u zdravstvu. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. obavljeno istraživanja novih lekova. za racun stranih kompanija. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markovicu. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. za racun farmaceutskih kuca. odbio njegovu molbu za uslovni otpust. koji je pre dvadeset godina. za njegovih mandata.” Sudija Dragiša Ðordevic je bio i predsedavajuci sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Ðindica. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. zapoceo je gradnju zgrade Klinickog centra Srbije. koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanoviceva molba. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. Clanovi veca su bile i sudije Sonja Manojlovic i Miodrag Vicentijevic. u 43 odsto slucajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. Ovaj lek farmaceutske kuce iz Filadelfije (SAD). Farmaceutske kuce. Oni se prihvataju da godišnje vrše. koji nije odobren za prodaju u apotekama. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg nacelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovica iz zatvora "Zabela". kao ministar zdravlja. odnosno stvaranje novih lekova. izmedu ostalih i ICN Milana Panica. Sonju Manojlovic i Miodraga Vicentijevica zbog nesavesnog i nestrucnog vršenja sudijske dužnosti. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevica. Posle žalbe. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. Tomica Milosavljevic. Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovica osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolica i pokušaja ubistva Vuka Draškovica.endokrinolog u Klinickom centru Zvezdara. Ministar nije odgovorio. Nikoli Curcicu i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. poput . Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Ðordevica."avandia" i "actos". U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevica ima dvadesetak profesora univerziteta. koji . i osposobi zgradu KCS. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. odobrio je. clan Munove sekte. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. pokušao da u Srbiji. Tada je Rakicev tim uzeo ogromne pare. koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. voda Munove sekte u Srbiji. Te eksperimente odobravaju Eticki komiteti Klinickog centra Srbije.” TOMICA MILOSAVLJEVIC. Srpski lekari. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakic. na cijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuca da ''nisu za javnu upotrebu''. Zahvaljujuci ministru zdravlja Milosavljevicu. Mentor gospodina Milosavljevica. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove cije delovanje nije ispitano. Ovaj mladic je bio osuden na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovica na beogradskoj "Marakani".

za potrebe centra za onkologiju . Podseca li Tomica Milosavljevica na savremenu verziju nacistickog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevica. radi obuke za primenu BRAHI terapije. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. taj metod lecenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. kako tvrdi. ostali nedoreceni. Doskorašnji americki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. Prema potpisanom ugovoru. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. što je. rec je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. docent Svetlana Žunic. koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. izgleda. da bude pod njenom kontrolom. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. . a u Rusiji cak i zabranjen. Primera radi. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. i placaju se velike pare za njihovo usavršavanje. Novosadski lekar Nikola Vuckovic. Jer. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. zbog cega nam je tržište organa ograniceno. Na nabavkama skupih medicinskih uredaja zgrcu se velike pare.uglavnom pokrivaju najvažnije klinicke centre i institute. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. zbog provizije. Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeca "Maksi tim". nacelnik Klinike za bolesti zavisnosti Klinickog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". A Srbija još uvek nije clanica organizacije "Eurotransplant". Milosavljevic nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. Srbija od medunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lecenje. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. vratio je terapiju opijatom "metodanom". ništa nije uradeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. ljubavnica profesora Ljubisava Rakica. a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. Milosavljevic je ponovo ministar zahvaljujuci jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moci i finansijskim centrima u zemlji. favorizujuci "Simens". oprema je vredna milion evra. a ministar zdravlja Tomica Milosavljevic imao je dogovor s proizvodacem "Simensom" (rec je o kvalitetnijem skeneru). Bolje je proverenim i efikasnim merama spreciti obolevanje ljudi. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja.odeljenje radioterapije. i tako pomažu Milosavljevicu da nabavkama opreme i lekova zgrce velika sredstava. bez imalo stida i srama zapoceo je i svoj cetvrti mandat. kontroverznih lekara i farmakomafije. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlacio kupovinu. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost gradana Srbije. izazvana prvenstveno hronicnim nezaraznim bolestima. Reforma zdravstva nije uspešna. Naime. Odlaskom ambasadora Polta. Iz donacije je obezbeden milion dolara. a "Simens" ministru uobicajeno odobrava proviziju od deset odsto. Tomica Milosavljevic je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. i to odmah posle ubistva premijera Ðindica i raspada narko-tržišta. pa su kljucni problemi. navodimo slucaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Klinickog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. U Klinickom centru u Kragujevcu. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. mada takva oprema ne postoji u Klinickom centru u Kragujevcu. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" ciji se metod vec sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. Covek koji je. Inace. banka je odobrila kredit.

Pobedivao je na opštinskim. Školovao se u inostranstvu. Milija Babovic. Kompanija vec godinama povecava proizvodnju i proširuje delatnost. Aleksandar Karadordevic. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. „Fešn kompani“ u cijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odece i obuce najpoznatijih proizvodaca: „Riplej“. Sloveniji. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. Bugarskoj. Hrvatskoj. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara.Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. Nenad Vucinic. Lihteštajnu. isplate 10. “ministar inostranih poslova Srbije. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala.” 74.” 77. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji.” 72. u vlasništvu „Telekom Austrija“. “predsednica sudskog veca koja je osudila ubice dr Zorana Ðindica. godine u Beogradu. a posluje u Austriji. od fizickog rada na gradevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. u Vucicevoj biografiji piše da “vec od petnaeste godine paralelno sa ucenjem obavlja i razne poslove. bio je savetnik pri NATO.” 73. Nata Mesarovic. i bio stipendista Fondacije za razvoj naucnog podmlatka. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Republika Srpska. Kao i Marko Miloševic.5 miliona evra koliko je platio za oslobadanje nakon otmice 2002. “britanski ambasador u Srbiji od 2006. kao novinar na „Kanalu S“ na Palama.” 78. usavršavao se u Brajtonu. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. Miljko Radisavljevic. „Džeger“. blok iz sveta. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. “potpisao cek na 320 miliona evra za treceg operatera mobilne telefonije u Srbiji. mestu medu 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistocne Evrope prema listi revizorske kuce „Dilojt“. Stiven Džon Vordsvort. 70. U prošloj godini preduzece je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. Zatražio je da mu clanovi zemunskog klana. sin kralja Petra II. i 1993. Vuk Jeremic. „Levis“. Dragan Nikolic. . Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja. izmedu ostalog. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. Nemšic je prvi covek „Mobilkom grupe“.” 76. u Engleskoj. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. Aleksandar Vucic.” 75. intervjue i reportaže. “Bata“ i „Cezare Pacoti“. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. Sa odlicnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radicevic“ i Zemunsku gimnaziju. jednog od najvecih izvoznika u Srbiji.” ALEKSANDAR VUCIC roden je 5. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. Radio je 1992. a u Srbiju se vratio 2001. Milosavljevic je imao. Boris Nemšic. marta 1970. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku. “vlasnik. Tu pare same stižu. Srdan Bošnjakovic.” 80. Kao i veliki broj privilegovane dece komunisticke nomenklature.” 79. “krunski princ.” 71. gradskim i republickim takmicenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu.

postaje i njen generalni sekretar. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. Aleksandar Vucic izabran je za clana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998.000 tadašnjih dinara zbog.758 dinara. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluce u roku od 24 casa. Njegov ministarski angažman ostaje upamcen po kontroverznom Zakonu o informisanju. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. 13 dana pre Zakona. cime je „ugrozio sve gradane. podnosili gradani ili organizacije. godine. U julu 2004. Vucic je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju. drugi put u maju 2000. godine dodelila Vlada. godine Aleksandru Vucicu je odreden porez na ekstraprofit u iznosu od 48. kako je navedeno. godine. marta 1998. Dve godine kasnije. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. SRS. kao i miting u cast Žan-Mari Le Pena. te oko oglasa u stranackom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za clana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. Vucic je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Vece Republika prvi put u februaru 1998. Dok je bio direktor Hale Pinki.200. Dve nedelje kasnije. za vreme cijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. septembra 2000. Ukupne kazne izrecene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24. Aleksandar Vucic postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovica koju cine SPS.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“. po tužbi tzv. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takode donela ova Vlada. juna 1998. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U hali Pinki održani su neki videni mitinzi Srpske radikalne stranke. „Dnevni telegraf“. godine bio je predmet javnog skandala. Ovaj slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. koji je proglašen za pocasnog gradanina Zemuna.000 dinara. Vucic na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“.1993. Niz kazni se nastavlja. Vucic je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora.500 evra. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalistickoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. Slavka Curuvije. a na osnovu tužbi koje bi. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. retroaktivnim dejstvom Zakona.000 dinara. sa 24 godine. „veceg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. 24. godine. kao student trece godine Pravnog fakulteta. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. Danasa. postao je direktor Sportsko-poslovnog centra „Pinki“. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. prolazio je kroz naizmenicne periode saradnje sa i opozicije socijalistima. i. i ukinuo elementarne demokratske principe i medunarodno prihvacene norme.000. sa 1. U maju 2000. i konacno na saveznim izborima 24. kada mu je Telekom Srbije iskljucio telefon zbog neizmirenog telefonskog racuna u iznosu od 150. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. koji nije .400. Sa svojom SRS. pozivajuci se na „protivdržavno i podrivajuce delovanje“ raznih vrsta. nedeljniku „Evropljanin“ odredena je. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. aprila 1999. žene i decu“. U martu 2002. a sam Curuvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. i JUL. koji je uveo visoke novcane kazne za novinare cije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. istice da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih mocnika u vodenju specijalnog rata protiv Srbije“. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. godine Vucic pristupa Srpskoj radikalnoj stranci.

i Dragan Šutanovac. osnovana 2006. Ne samo da su Iracani prevareni vec je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. švajcarska "pirana". Nabavku borbenih oklopnih tockaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. penzionisani general Božidar Delic: “Ocigledno da Ponoš nije želeo da ucestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji.000 radnika u uslovima svetske krize. ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. Iracani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. a za finsko moramo i to da kupujemo. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. kum Borisa Tadica. koji je tragicno nastradao u saobracajnoj nesreci. Naruceno je 150. koji je ispunio sve uslove. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i narucili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragic". Iako ništa nije radio. Sva vozila su kvalitetna. Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. vredan 50 miliona. Vucic je potom brzo pokrio dug. mada je duplo skuplje od ruskog. Vucic je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlacenje iz politickog života. a za ostatak od 65 miliona se ne zna. dobili uzorke kakve su želeli. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili takticko-tehnicke zahteve. za "Zastavu" pet miliona.000 pancira i 300. nakon sukoba izmedu celnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. a vec pocetkom oktobra. na šta je skrenuta pažnja ministru. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. imali su zajednicku firmu koja se bavi prodajom oružja. kum Borisa Tadica. Nikcevic ga je placao kao specijalnog savetnika. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolica. i tako dalje. Potom u mestu Kisac u firmi "Novoteks" prepakuju. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. Zatim. a kao razlog neplacanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije.” . Da ne pricam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog cijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali.placao 15 meseci. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara.5 miliona evra. jedan vredan 4. Na osnivackoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. godine. 15. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme.000 ploca koje proizvodi "Mile Dragic". promovisao je Nikcevica kao ''coveka od poverenja''. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". nekadašnji izbacivac iz diskoteka. posao nabavke relejne i optotehnicke opreme. preduzece "Mile Dragic" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. I kako sve ide preko SDPR. godine sa 500 evra. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomocnik i kum Ilija Pilipovic nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. Na lokalnim izborima 2004. koja direktno utice i na borbenu gotovost vojske. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". Iracani su bili u Zrenjaninu. kome tamo miruje status. sledece 16. drugi 50 miliona evra. saopštio je da se prikljucuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolica. Posao nije dobio jeftiniji ponudac "Novatel". ali izabrano je finsko. finska "patrija" i ruski BTR-90. odakle je Šutanovac doveo Pilipovica. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. Vucic se kandiduje za gradonacelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog coveka sa idejom i energijom. Prve godine se isporucuju cetiri vozila. "Utvu" iz Panceva 20 miliona. Rodeni brat Stevana Nikcevica. Pri tom. Ti ljudi su penzionisani. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. septembra 2008. za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. Prvi posao je dobila firma "Megalink". 81. Dragan Šutanovac.

Bojan Krišto. zaštitno lice „Hjundai“.” 92. 87. 86. 94. 95. preduzeca koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na podrucja koja su najjaca u proizvodnji nameštaja . gradonacelnica Novog Sada. „Mone“. a grad je postao poznat po velikim investicijama. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. Darko Babic. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. “direktorka brokerske kuce „M&V investments“. direktor DHL u Beogradu. 93. 98. „Telekom“. Jovica Stefanovic . koje mu je bilo prvo radno mesto. Nemacku. Maja Gojkovic. odakle je odvezen za Beograd. generalni direktor Elektroprivrede Srbije. cetvrta teniserka na svetu. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treca je na svetu. Ana Ivanovic. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. direktorka Fonda za humanitarno pravo. „Ribok“. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Cili Pepersa“. direktor JKP „Parking servis“. a ne za Srbiju. 85. 82. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. Jelena Jankovic. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. Dragica Pilipovic Cefi. Živorad Andelkovic. cije ucešce u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. Goran Ješic. Privredna komora Srbije uvrstila ga je medu 20 najuspešnijih privrednika Srbije. 84. Dragijana Radonjic-Petrovic. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. Željko Kneževic. ali time je ipak uspeo da spase cast oficirskog poziva. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. Jovica Stefanovic Nini.Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG. preduzeca koje beleži dvocifreni rast. Francusku i u skandinavske zemlje. „Prins“.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. Zdravko Ponoš je bio svestan da ce istupom u javnosti ispasti žrtva. To što imamo odavno je prevazideno i važi za teritoriju SCG.. prvi covek opštine Indija. 96. 90. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Indije. Milan Petrovic. tekstilno preduzece „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. gradski menadžer Beograda. 83.. Nataša Kandic. 88. bivši nacelnik DB Beograda. Vlasnik suboticke „Super TV“. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Secnja. Dušan Stupar. 97. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji.” 22. “vlasnik pet privatizovanih firmi. predsednik „Simpa“ iz Vranja. Vladimir Ðordevic. Stefanovic se sredinom februara vratio u . 91. Dragan Tomic. maja 2003. 89. direktor „Donkafe“. Bojan Stanojevic. Njegov advokat Ljiljana Živkovic kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala. vlasnik „Vinarije Coka“.Italiju.

Prilikom kupovine državnog dela kapitala . kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. Srpskom komercijalnom bankom. zatim kupca akcija te farmaceutske kuce firme “Menta” iz Padeja. Jovica Stefanovic Nini i pored upozorenja Aleksandra Gracanca. i Željkom Ražnatovicem Arkanom. Žitomlin iz Niša. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasnickom statusau u “Jugoremediji”. “nesmetano prelazio granicu”. u vlasništvu “Jugoremedije”. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar nece preduzeti ništa da sprece nepoštovanje sudske presude. u vlasništvu “Jugoremedije”. dok zvanicno nije potvrdeno da je u Makedoniji. i raspolaganje na drugi nacin imovinom fabrike lekova. Time je potvrdena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. benzinska pumpa i druge firme. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. septembra 2002. prodao sebi. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okoncanja spora izmedu menadžmenta i akcionara. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. i da je za ovu robu utajio porez. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. izdati još 1998. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. Prema izvodu iz Centralnog registra. Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. Stefanovic je 1998. kaže Zdravko Deuric. nafte. Stefanovic se sumnjici da je izvesne kolicine lekova. i drugim bankama i firmama u gradu. drogerije. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševicem.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeca zalihe vredne 11 miliona evra. koji su to i bili pre fiktivnog uvecanja kapitala. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. mali akcionari preduzeca “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. dokaz je da. pošto se uverio da Beogradska berza. Govorilo se da je Stefanovic bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. ciji je vlasnik Stefanovic. u ovom slucaju. kao i Vide Uzelac. na cijem celu je Stefanovic.72% akcija ovog preduzeca. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. neposredno nakon dve krivicne prijave zbog privrednog kriminala. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzecu “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otudenje i opterecenje. kojim se potvrduje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. Drugim recima. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. Kupac je opet “Menta”. godine osumnjicen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašcenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. koja poseduje 36. oktobra prodao deo akcija “Medele”. posle koje je “Jaka 80”. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeca “Medela”. oktobra 2006. U vlasništvu Stefanovica su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. Vetprom iz Novog Sada. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. koji cine apoteke. Medela iz Vrbasa. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deuric podneo krivicne prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrecne informacije. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. godine. da krši sudske odluke. Stefanovic je 2. odluceno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuca. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. pošto je Stefanovicev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. pravda konacno trijumfuje. Nini je akcije “Medele”.Niš. Carsija je pricala da je pre ukidanja poternice. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. niškog biznismena Jovice Stefanovica Ninija. postala vecinski vlasnik “Jugoremedije”. Deuric upozorava da Stefanovic ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljacka imovinu “Jugoremedije”. i “vidan u Nišu”. Od sada.

doneta je juna 2006. oktobra 2002.Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. kojom se zabranjuje otudenje. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzece nije dobilo strateškog partnera. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. Ova dvojica biznismena verovatno ce neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajednicku upravu. “Stari” šestoclani UO. koji iako je dobio privremene mere. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji nacin da postanu apsolutne gazde. Nini je samo simbolicno kažnjen za prekršaj. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. rekli su da je ovaj niški biznismen vecinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. maja 2006. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. Malverzacije Ninija razoblicene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” cime preuzima 20% kapitala malih akcionara. Jovica Stefanovic Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. Predraga Rankovica Peconija. Decembra 2005. godine protiv Ninija. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. Mali akcionari znaju da je 31. godine i njom je uvedena privremena mera do okoncanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnicka struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini kozmetika” i “Nini farmacija”. on je to i ucinio. Potpuna promena vlasništva. a to je dokapitalizacija.99%. posle “Jugoremedije”. Jovica Stefanovic Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. sve iz Niša. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzecu. upošljavanje novih 100 radnika i uvodenje standarda za izvoz u EU.5% i ova brokerska kuca. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajednickim delovanjem onemoguce Ninija i Peconija da im na bilo koji nacin obezvredi vlasništvo. Mali akcionari podnose tužbu 9. Ovom radnjom Nini postaje vecinski vlasnik preduzeca. koliko su znali da ima. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. koji ce izabrati i prvog coveka firme. On je preko “zatecenog” Upravnog odbora pre tri dana cak dobio svog coveka za generalnog direktora.05% akcija. ponovo krši zakon. “Vetproma” i “Luksola”. “Medele”. Nini. imajuci u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. brokerskoj kuci koja zastupa firmu “Nini”. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. koji je prisustvovao sednici. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. septembra 2002. godine takode izmedu gorepomenutih strana. opterecenje i raspolaganje imovinom preduzeca “Jugoremedija” AD do okoncanja sudskog spora. medu kojima je sa 1. da bi prešli polovinu neko ce morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva.99%. Medutim u “MV investmentu”. decembra 2007. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zakljucen izmedu “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. jer cim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. a u tome mu pomoc daje Agencija za privredne registre. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja.. verovatno da se pokaže pred Ninijem. 25. na celu sa Oliverom Marcetom. Drugacije po zakonu i nije moglo. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. gde je postao vlasnik 50. nego cak za 48. Medutim.77% akcija pošto ih je u meduvremenu van berze otkupio od Kostica. Sve je uradeno posredstvom firme . iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio.. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. “Sigmapharm”. februara 2004. vecinom glasova smenio je Ilica. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom.

069 akcija. Radoslav Veselinovic. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. Jerkoviceva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. još 1978. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrduje da je on preko povezanih firmi. da bi. bratovu i vlastitu imovinu.410 dinara. medunarodni šverc cigaretama. cerka bivšeg šefa VOS. Nini je bio prinuden da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. Kupovinu „Srboleka“. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevoznickih preduzeca. Posle ubistva Arkana. Draginja Ðuric. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. podižuci ogromne kredite u “Metals banci”. Mile Jerkovic. Jerkovic je i cuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. bez saglasnosti. predsednik „Galeb grupe“ 105.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Backoj Topoli. Vojin Ðordevic. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. vlasnica „Štampe“. Nedeljka Boškovica 108. 100. 99. suprug cerke bivšeg šefa VOS. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). koja je vecinom kupio za 18 meseci. krada i švercovanje motornih vozila. godine osnovali Kostic i Nini i u nju. Sve je stekao otimajuci preduzeca u kojima bi na sumnjiv nacin došao do polovine vlasnickog udela. Veselin Simonovic. geneticar. uz naduvavanje cene do 1.„Marko plus“.970 dinara. 101. cena naglo pala. cim je stekao 40%. Sanja Bokan. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. ocevu. Zdravko Colic. izdavanje menica bez pokrica direkciji za robne rezerve. koju su maja 2006. predsednik Republicke radiodifuzne agencije 104. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija. godine poceo se baviti privatnim preduzetništvom. koje je uz pomoc Gorana Obradovica iz Agencije za privatizaciju kupovao . O tome svedoci preko 20 pokrenutih alii nikada okoncanih krivicnih prijava (krada i nelegalno posedovanje oružja. najpopularniji domaci pevac. kupio deset firmi MILE JERKOVIC je sinonim za divljacku tranziciju u Srbiji. glavni i odgovorni urednik „Blica“. Miodrag Stojkovic. falsifikovanje službenih isprava. zloupotreba službenog položaja. Punih 20 godina Jerkovic je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih mocnika. deo klana Makse Catovica 102. nudenje i primanje mita. a u Istocnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. i dizanjem kredita od 200. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). koji su svi bili manje ili više neuspešni. Nenad Cekic. Kada je Arkan ubijen. kao kapital. Po rešenju Komisije. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. udovica Vanje Bokana. Na taj nacin se ovaj covek naglo obogatio. niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. Nedeljka Boškovica 103. direktorka „Banke Inteze“ 107. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. Petar Petrov. založivši. U njegovom vlasništvu je cak 17 preduzeca. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske maticne celije.

jednu po jednu. postao vlasnik oko 8.4 miliona evra. Sigurno je da je u ovom delu angažovan veci broj lica. apostrofirajuci albanski lobi iz Crne Gore i nemacke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti.2 miliona dinara na 1. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujuci ih i do petostruke vrednosti. unapreden u vozaca viljuškara.000 hektara vojvodanskih oranica. veliki broj krivicnih prijava i sudenja koja su u toku i po nekoliko godina. pre svega po Vojvodini. Mile Jerkovic je po završetku šestog razreda osnovne škole odlucio da više da ide u školu. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije. na novosadskim televizijama. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. samo u poslednjih 18 meseci. Zatim je sa Arkanom ucestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilicno zadužio. vozacem u “Topolatransu” je 1991. policija. gde je uz naoružano obezbedenje preoteo vlast. dok je Jerkovic komentarisao da ce kada Srbija ude u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. Preduzece “Topolatrans” iz Backe Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” ciji je direktor Ananije Pavicevic svesno odobrio ovoliko zaduženje. Treci u plejadi je Ananije Pavicevic koji je kao direktor Metals banke obezbedio. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomocni radnik u Industriji mesa u Backoj Topoli. pocevši od onih koji obezbeduju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkovicu i slicnima za kupovinu svega i svacega. S naoružanim obezbedenjem zauzeo je upravnu zgradu firme.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. juli iz Šapca. Jerkovic je kupio po pocetnoj ceni od 561. cetvrti po velicini poseda u vlasništvu . Pavicevic je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkovicu nikada nije falilo para. U svim novokupljenim preduzecima je potpuno nezakonito. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Backa u Sivcu kod Sombora. odnosno davanje jemstva pravnim i fizickim licima…”). Na kraju je uz pomoc mocnika uspeo da otme ovo preduzece. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. tako da je Ražnatovicevo ubistvo za Mileta bilo kao . oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerkovic kupovao izabrana preduzeca. Deo ovih planova razotkrili su Ðorde Ðordevic. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mircic. gde je ubrzo. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. koji su uspeli da preko nekoliko razlicitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeca po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje.15 milijardi ili 14. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeca “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003.000 evra) pošto mu je prethodno. Ko je (ili ko su) cetvrti sa cuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. sencanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. godine. u saradnji sa lokalnim mocnicima i upravom preduzeca nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. Sa svojim bratom. a od linca radnika spasila ga je policija. dižuci nicim pokrivene kredite iz “Metals banke”. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerkovic je vlasnik 50. kod koje je nastavio zaduživanje bez ogranicenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašcenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zakljucivanje Ugovora za neograniceno finansiranje i davanje jemstva…. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. Drugi u grupi je Milanko Grbic „zaštitnik radnickih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobracaja koji se kod svake otimacine ili upada u novoosvojeno preduzece pojavljuje da bi ovoj otimacini dao kakav takav legitimitet. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Backu Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovicev dugogodišnji zakup. po odluci direktora. do onih koji preko veza i uticaja obezbeduju da lokalne vlasti. tužilaštva i sudovi ništa ne cine da poremete ove planove. a oni zaradili velike pare. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeca. Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. “Backe” u Sivcu. ali je sigurno da su ili iz najviših politickih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe.04% akcija). kada je u nadmetanju s predstavnikom porodicne imperije Matijevic podigao cenu s pocetnih 256. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. Slicno je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takode kupio kao jedini ponudac i po pocetnoj ceni. Preduzece za prevoz putnika 7.

a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. jedan džip i jedan kombi. godine osnovala preduzece “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivackim kapitalom od 500 evra (od cega je uplaceno samo pola). ponovo od kredita Metals banke. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005.000 akcija “Autobanata”. sudenje na kome je prvooptuženi. U preduzecu u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putnickih automobila. 2004. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkorocnih kredita i Metals banci placa preko 3. i uz pritiske i pretnje akcionarima da vec prodate akcije ponovo prodaju njemu. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivicnih dela. po recima Jerkovica. Najpre je Miletova cerka Višnja u martu 2005. što je pokrio fiktivnim placanjem neke robe. Cim je novac pristigao preusmeren je na racune “Višnja produkta” i “Dumetika”. ni sudstvo. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kucu na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. Višnja produkt je uz pomoc kredita od „cika Aneta”. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeca oko 50 miliona dinara. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavicevicu (G17 plus). uz strašne pritiske. gde je trgovao akcijama izmedu svojih preduzeca. godine ucestvovao u medunarodnom švercu cigareta i bio uhvacen. nije mogao da ceka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzece. Pošto je pritisak kredita u svim preduzecima postao pretežak. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grkovic odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkorocnom kreditu od 45 miliona dinara. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrica u vrednosti od oko 60 miliona dinara. Ostaje nejasno ko. Mile je odmah sve racune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrecinske vecine stavio hipoteku na imovinu preduzeca kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeca. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i poceli su da kupuju i najrazlicitija preduzeca. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzece. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. oteo dokumenta i pecate. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovica. Mile je 2000. do maja 2006. Jedino što je obavezno kod cika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. pobrinuo Željko Malušic. Mile je uspeo da osvoji 50.5 miliona dinara mesecne kamate. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. Vec postojeca preduzeca daju fiktivne garancije. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Backe Topole i oko 53. i to po istom scenariju. godine sa cerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovicem osnovao je preduzece “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo placeno samo pola). godine kupila 170. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzece DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. u stvari. ali ga je. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa.nagrada teška nekoliko miliona maraka. u septembru 2005. Krajem aprila i pocetkom maja 2006. godine ali je zataškan. koji su odobravani preko noci i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. podržava Ananija i Mileta i omogucava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja . a potom na više drugih racuna. Ni policiju za privredni kriminal. Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. zamenio sa „Kamel”. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. U novembru 2005. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. Pored toga. Ali. pošto je postao biznismen. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. godine uz ogromnu pomoc Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. nije okoncano. ni tužilaštvo. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeca. a koristi se preko 70 miliona kratkorocnih kredita u Metals banci. Za to se. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile.04% vlasništva nad “Autobanatom”. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu.

Ištvan Pastor. u vlasništvu Dragana Markovica Palme. Pod paravanom sporta i zdravog života. da li sam osudivan. savezni ministri za informacije i telekomunikacije. Markovic je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. Zahvaljujuci brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. Saša Vlaisavljevic. predsednik Srpske akademije nauka 113. Slobodan Petrovic. pradeda. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. “U gardu nije mogao svako da ude! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. Palma je u JNA bio Titov gardista. Vladika Amfilohije. direktor „Jat ervejz“ 117. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. Slobodan Miloševic.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . programski se prikljucuje i TV Jagodina. 111. Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprecavali su “patriotski” organi SPS. opštinska kuca nešto slabijeg kvaliteta. zašta se potrudio Goran Obradovic iz Agencije za privatizaciju) 109. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trecinu realne cene. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Milocevicevih ministara. sklon samoubistvu. Na celu opštine Palma se pokazao kao sposoban. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIC zv. Za mene je bila cast služiti u Titovoj gardi” . JUL i SRS. Tu su sve bili zreli mladici od 25 do 26 godina. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. Dragan Markovic Palma je politicku i poslovnu karijeru napravio kao clan SSJ. Mirko Cvetkovic. doživotno. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. a ja sam sa 19 bio najmladi. A. cukundeda. ministar finansija 112.. formira vecinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. Zoološki vrt nosi naziv. mitropolit crnogorsko-primorski . licno je odredio kriterijume po kojima ce se u izbornoj godini prepoznavati “placenicki” i “patriotski” mediji. Nije cudo što ce. “pod potpunom je finansijskom i politickom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podsticu destabilizaciju Jugoslavije”. posle brojnih provera i komplikovane procedure.“Tigar”. kaže Miloševic u listu Politika. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. Nikola Hajdin. Aleksandar Pravdic. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju.kupovinu novih preduzeca. godine. dobrovoljno. ostati dužnik coveku koji ga je stvorio. ko mo je bio deda. Išak Šeps. Bivši predsednik SRJ. Nebojša Covic. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. iz zahvalnosti. Cudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. Dragan Markovic Palma. jednog iz DS i jednog iz SRS.. predsednik SVM 110. pa naknadno naplacujuci od opštine. uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. u Jagodini se gaji kult nasilja. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. a posebno Goran Matic i Ivan Markovic. izvodeci radove.s ponosom prica Palma.

po kapacitetu i stanju ove dve cementare. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. 70% BFC-a prodato je za nekih 51. marta 2002. sagradena u drugoj polovini '70-tih. Ugovor 5 interesnih strana potpisan je izmedu 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beocinu). a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto nece biti tehnološki višak! U jesen 2002.” Po privatizaciji Beocinske fabrike cementa Nenad Canak oštro istupa u javnosti pretnjama . godine. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. U decembru 2001. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. koštala je oko 300 miliona DEM. Da li je za beocinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša. Ministar Vlahovic dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. a cak ga ni potpisnici nisu videli. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. a za nju je placeno . pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio medu prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre odredivala država. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora .. a cesto i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. Moglo se zakljuciti da se radi o potrccima centrale Lafarža. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. Posle ove posete. vec su stavili "blanko" potpise. Širak tada dolazi sa ciljem: Beocinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. ali vec u aprilu 2002. Martin Turecki. transport. iz menadžerske cetvorka Lafarža. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina nece otpuštati tehnološki višak. u pratnji dva Ceha: Martin Turecki i Ivan Mareš. da je linija za proizvodnju cementa. za 51% BFC-a. godine postojale su mnogo bolje ponude. pogoni za proizvodnju. u Beocin stiže ekipa Lafarža. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. Kamil Befa. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta.9 miliona USD. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje.Ako Beocinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. Lafarž "ulazi u posed" BFC.manje. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC.119. bez stolica i stolova. bice mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljackani. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. godine. danas direktor madarskog Trigranita. 1997. godine. da su kupljeni brojni kamioni za transport. 28. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda. Aleksandar Vlahovic. Aleksandar Vlahovic daje izjavu: ". što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplacen sredstvima BFC. godine. kako posluje ta kompanija ce sama sebe zatvoriti"! Vlahovic je prenebregao cinjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. u jesen 2001. pod pritiskom i torturom.neko je to krio sve vreme pregovora. BFC je bila "teža" za oko trecinu.. održavanje i cinjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. inace nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplacuje Pariskom klubu.1 miliona evra). generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. na stotine ocajnih radnika uzima mizernu otpremninu. Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu povecu prostoriju. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. Rase Starcanin. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno žurio da ovaj "posao" privede kraju. na cijem se celu nalazio Džordž Bobvoš. a Londonski klub ce doci na red 2010. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. da je prethodnih godina uradeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM).

To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beocin.)."bukagijama". Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeca" sa Lafaržom je odbijen.francuskom Lafaržu. Na stotine radnika sa prebivalištem van beocinske opštine radi u remontima BFC. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. osim za vreme bombardovanja i sankcija. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. godini. bez Lafarža. godine vec je izvršeno tajno probno spaljivanje medicinskog otpada u BFC. Lafarž se. 121. Vlada Srbije je u 2008. takode. godini prodala svojih 15% akcija Beocinske fabrike cementa . beogradski nadbiskup . Osim što je oštetio državu Srbiju. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najvece cementare na Balkanu. Kome je pretio Nenad Canak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepter-naselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je.. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagaduju covekovu okolinu u Beocinu i šire. godine. Podaci Doma zdravlja u Beocinu i Instituta za plucne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povecanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beocinu i isplatu dividende malim akcionarima. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kucama. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19. i kakav je uticaj sumporne kiseline. godine opštinu Beocina prekrio sloj prašine. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. gradanima Srbije. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. tipa petrol-koks sa vodom. ostvarivala svake godine. i to zatrpavanje prašinom 2003. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. Istina je bila na drugoj strani. godine. Tako je Lafarž. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova.6 miliona USD deficita BFC. Cak su i strucnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odlicnom stanju . manja je opasnosti od organizovanih protesta gradana. Tanja Mišcevic. To je to krivicno delo. a Bojan Pajtic nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. a pozivali su se na taj dug. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo.6 miliona tona ostvarena još 1984. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" . s druge strane.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beocinske opštine. neko je naneo štetu i malim akcionarima. tokom 2002. Ovde je u pitanju ocita laž. koji su ostali bez licne imovine. što znaci da su krenuli od nule. samo je jedno od otvorenih. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je.otpada. što je. godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . Što manje gradana Beocina u fabrici. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno. na žalost. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je placena malim akcionarima. van berze.popadale. ali je u septembru 2003.. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž placala je jeftinije nego gradani Srbije za domacinstva.3 miliona tona cementa u 2002. U ovom periodu je bilo više teško povredenih radnika. ali ta mogucnost nije omogucena nijednom gradaninu beocinske opštine. Stanislav Hocevar.

profesor Dušan Šcepanovic. jer ga se pravosude plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci. jednoj od najekskluzivnijih. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. restoran „Mediteraneo“. Secam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. ambasador Rusije u Srbiji 134. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. Maja Kovacevic-Tomic. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. i to je maltene ostao do danas. direktor Klinickog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. potrebno je oko 5. razrešen je “velikan sporta”. Bogoljuba Karica. beogradski muftija 124. Berner Kisler. Boris Stajkovac. Covek je sve vreme u protivzakonitom statusu. irski pabovi u Beogradu. Stajkovac je prešao iz DS. sa ogromnim dvorištem i bazenom. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. dobila svoje šampione u školskom sportu. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. vecinu svog života bavio sam se uredenjem enterijera za kafice i klubove. „Kalemegdanska terasa“. ekspert za EU 130.000 evra.1 milion dinara. Best hom. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. direktor „Dunav osiguranja“ 127. vlasnik mesare „Matijevic“ i veliki zemljoposednik 129. Izdavacku kucu „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. Božina Radevic. godine. i napustio ga je tiho. godine na svojoj kucnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobicniji kriminalac! Radi se o lažovu. Veran Matic. Hamdija Jusufspahic. Vojko Ðukic. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. uclanio se u decembru 2004. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. „Rio Bravo“. 2005. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. godine: “Iako sam završio medicinu. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodicne fotografije snimljene u njegovoj. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001.123. strucnjak za transplantaciju jetre 133. dedinjskoj kuci od oko 400 kvadrata. nacelnik VMA 128. što je vrlo profitabilan posao. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. Izdaje casopise Best šop. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. Miroslav Bogicevic. koji je “po Zakonu o radu”. po 35-godišnjoj tradiciji. Nišu. Milica Delevic. U stranku Bogoljuba Karica. prvi covek Radio i TV B92 131. i ubrzo je postao clan Predsedništva PSS. morao da uzme otpremnine od 8. predsednik UO u ostavci decje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. iako mu nikada nije produžen mandat. Gustavo Navaro. . Glam šoping i Men. portparol Specijalnog suda 132. kada je izgledao perspektivan. Jagodini. Petar Matijevic. Bivši direktor Decije klinike. Tužio sam ga. na Zlatiboru. U Pokret snaga Srbije. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. Aleksandar Aleksejev. Jahting end sejling vorld. „Ðardino“ i „Kuba libre“ u Podgorici. godine Srbija nije. Miroljub Jeftic. „O sinema“. Mirko Petrovic.

Predrag Bubalo. direktor i odgovorni urednik Vecernjih novosti 9. Miroslav Miškovic i. Aleksandar Popovic. Krivicnog zakonika. Ðoko Kesic. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141.. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara.. Antonije Kovacevic. vlasnik agencije „Vesko“. Miroslav Miškovic. vlasnik agencije „Jevtovic“. januara 2006. direktor „Petrohemije Pancevo“ 140. Slobodan Milosavljevic. godine. stav 2. Takav položaj Delti su omogucili predstavnici Vlade omogucavanjem .. do 31. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. koje. Atila Mihok. Delta je postala „vlasnik Srbije". Milanko Šarancic. Aleksandar Tijanic. stav 1. KZ. po prijavi cine: 1. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovica sa predstavnicima vlasti u doba Miloševicevog režima kao i kroz identican odnos sa obe Koštunicine vlade. Zloupotreba službenog položaja iz clana 359. cime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Miškovic i Vojislav Koštunica izvršili krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. Predrag Jevtovic. glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od pocetka 2004. Zloupotreba ovlašcenja u privredi iz clana 238.. glavni i odgovorni urednik lista Press 12. Slobodan Milosavljevic. Željko Cvijanovic. ministar poljoprivrede 23. KZ. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojece usluga. 136. Olivera Radonjic.“. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. Obrad Sikimic. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kucevic. Kori Udovicki. direktorka UNDP za Evropu 138. decembra 2008.„audijem TT“. Darko Belišic. a ostali prijavljeni ucestvovali kao pripadnici u vršenju krivicnih dela za koje se može izreci kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. predsednik LDP. Poreska utaja iz clana 229. ministar poljoprivrede. KZ.o. „džipom“ ili motorima. Ðuro Bilbija. Asmir Kucevic. Vojislav Koštunica organizovali zlocinacko udruženje. Manojlo Vukotic. 13. predsednik Vlade Republike Srbije 3. direktor „Blic Pressa“ 139.. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. KZ i Pranje novca iz clana 231. vlasnica agencije „Hedi“. KZ. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. vlasnica agencije „Lazana“. Vojislav Koštunica..11.2007 . Velimir Pantovic. Verica Barac. potpredsednik Vlade 4. vlasnica agencije „Ena“. direktor „Železnica Srbije“ 137. a ostali prijavljeni krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. direktor javnog servisa RTS 10. Njemu su pomagali Miša Stojanovic. U obrazloženju se navodi: “. samo u periodu od 1. U zajednickoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. Božidar Ðelic. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. Mladan Dinkic. ministar ekonomije u Vladi 8. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11. odgovorno lice preduzeca „Protekta“. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeca „Media maks d. Enisa Kucevic. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. Cedomir Jovanovic podneo je krivicnu prijavu protiv zlocinackog udruženja. vlasnik agencije „Darko“.o. i to Zloupoteba monopolistickog položaja iz clana 232. ministar energetike 143. Dragan Jocic. Jano Kuraji.

kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte. šef misije MMF u Srbiji 149. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga. direktorka Beogradske berze 151. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade.II odeljenje. kada je zapocet unutarstranacki udar na sve pristalice Ðindiceve vizije. što nedvosmisleno ukazuje na vezu izmedu Demokratske stranke i Delta holdinga. direktor i urednik „Vecernjih novosti“ Kada je 5.novine i magazini“.2001. . Miroslav Miškovic šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". Slobodan Milosavljevic. godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka ciji je vlasnik Miroslav Miškovic bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. slikar. Pitic. pretio je javno nezavisnim institucijama. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije. predsednik FK Partizan 150. clan Francuske akademije nauka 148. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. zet matije Beckopvica 146. zaštitom od krivicnog gonjenja za najteža krivicna dela iz oblasti privrednog kriminala. direktor „Politika . oktobra Miloševicev režim urušen. koje je bilo monopolska roba. zvani . oktobar 2000.. UKP . a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujuci za njihovu kooperativnost.” Milosavljevic je 5. Gordana Dostanic.06. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zlocinackog udruženja Božidar Ðelic. koji je pripadnik istog zlocinackog udruženja.Miroslav Miškovic je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. Manojlo Vukotic. Lecic i Ðelic). Dokaz za ucešce ministra Jocica u zlocinackom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu. Srdan Janjicijevic. Vladimir Velickovic. a odakle potice i znacajan deo njegovog bogatstva. U Demokratsku stranku uclanio se tek nakon atentata na Zorana Ðindica (kao uostalom i svi “nestranacki” ministri Vlahovic. vec je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu.. Goran Pitic. Tomislav Karadžic. Slobodan Milosavljevic je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoc preduzeca Konzit ciji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andric Milosavljevic uradio naruceno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. ministar poljoprivrede. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovica štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jocic. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljevic dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što ce ukinuti Savet. Advokat Draganic. i bio je ucesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije. godine docekao kao sveži clan DHSS.. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotic. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). javno su poznate.. Vladana Batica. Harald Hiršhofer..nelegalnog poslovanja.. broj Po-392/01 od 08. godine oznacen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina.

Aleksandru Nikitovicu. u kojem je. Tijana Andelic. direktorka Državne lutrije Srbije 154. U saradnji sa najvecim miljenikom Mire Markovic i direktorom carine. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. remeteci poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. ali je bio pošten i castan covek. Crnogorci u Beogradu. ali ga je vec dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno . Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovica. podigla je diplomu. Pavle Bulatovic je bio protivnik politike Mila Ðukanovica. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. koju kontroliše Vojska. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatovic. U vreme najvecih sukoba Srbije i Crne Gore preduzece Habit farm trguje sa VMA. Covek koji se u mladosti odrekao oca cetnika i nikada se sa njim nije sreo u životu. 152. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog dogadaja odnosi izmedu Srbije i Crne Gore su bili na granici kljucanja. imao cak tri važne funkcije: bio je direktor VBA. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotic poklanja samom sebi.bezbednosne agencije. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljacka Srbiju. pod zaštitom Vojislava Koštunice. oktobra 2005. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodic potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotica postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. Radio je paralelne poslove. U novembru 2007. poceo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. godine. Nosio je papir sa pecatom Demohrišcanske stranke. poarcio hiljade evra. nacelnik VBA SVETKO KOVAC je da je pocetkom 2006. Manojlo Vukotic ima preko 70 godina života. Svetko Kovac.000. Svetko Kovac je kao general penzionisan 6. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. ciji je vlasnik. odnosno Mira Markovic. Milutin Mrkonjic. sa platom od nekoliko hiljada maraka. a istraga još uvek stoji u mestu. Ima njegov Aca da odluci kome ce ga dati. Posle dolaska Zorana Stankovica. i isporucuje lekove. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. Bio je novinar i doušnik tajne policije. .. ciji otac je takode bio pod udarom zakona.Manjo. Laletom Sekulicem. Pavle Bulatovic jeste bio protivnik režima Mila Ðukanovica. Ostareli Manojlo Vukotic javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatovic je ubijen! Izvesni major Saša Anovic. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. Na konto Manojla Vukotica slilo se nekoliko miliona evra. predsednicki kandidat SPS 153. koji je morao da pokrene nakon što su doušnicke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i clan Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. Kovaceva cerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu politickih nauka. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanovic. da ga DOS postavlja za prvog coveka svih izdanja “Borbe”. otimaju sve što im pod ruku dode. osnivajuci novo preduzece. i vec sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadica. U tom trenutku Manojlo Vukotic imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji.. takode. u jednom momentu. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekuliceve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. i bio je u izuzetnim odnosima sa Miloševicem i Mirom Markovic. godine. koja ga je slala na specijalne zadatke.000 DEM. stavljajuci ih u svoj džep. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. do izdavanja knjiga. godine. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. iz Bara.

Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. prijatelj Mirjane Markovic. Coveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. koji je podneo ostavku. Sutradan je Ojdanic. modelom i nacinom izvršenja prvog udara. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovac. Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. Kada je ovaj covek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. Bozidar Stevanovic. preuzeo dužnost ministra. Ostale struje. DRAGAN KATANIC roden je 14. srušili su novinari sa kojima je pio. Trecu. pre svega u ime roda RV i PVO. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanica zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. KOS VJ. komandanta RV i PVO. posle sastanka sa Miloševicem. General Aleksandar Vasiljevic odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. baš te kobne veceri razboli se i ne dode na posao. Katanic je na dodeli rekao da je 2008. uspeo je da sacuva svoj bezbednosni integritet. po Katanicu. Kao komandant RV i PVO. pre komemoracije. U prvoj su bili admirali Petar Simic i Božidar Grubešic. General Aleksandar Dimitrijevic. Avgusta 2007. ali to predsednik SRJ nije odobrio. general Veljko Kadijevic i general Canadi. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. da spreci razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. bile su od minornog znacaja. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. posle razbijanja SFRJ. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. covek Aleksandra Vasiljevica. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžic. januara 1956. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovica.Bulatovicev telohranitelj. u penziju. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gracanin. Saša Anovic je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulica. kao izvršenje naredenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. . general-pukovnik u penziji. Ovakvo ponašanje generala Jurjevica neki tumace kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim kljucevima u JNA. nacelnika ove uprave. Krajem osamdesetih i pocetkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. u Becnju kod Cacka. godine General Katanic izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. pre. General Nedeljko Boškovic dobio je ponudu da casno ode. Njemu je sugerisano da cuti. neuspešnih. Dada Vujasinovic iz lista Duga je. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanica da ne dodeli pocasni znak ministru. marta 1999. kroz koje je on proveo radeci u ovom rodu. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevica. Slobodan Miloševic naredio je da prestanu obracuni unutar KOS. znacilo je olakšanje u radu KOS. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. dok je general Božidar Stevanovic to tvrdoglavo odbijao. a drugi. Stevan Mirkovic. godine poklonio je letacki znak ministru odbrane Šutanovcu. marta dali informaciju da ce bombardovanje poceti tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanic. uspeo je ovim presecanjem sukoba izmedu dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. a Pavkovic mesto nacelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slucajnosti. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjic. opet. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. verovatno po necijem nalogu. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. kao gest kojim se zahvaljuje. “Niko u RV i PVO nije bio iznenaden sa pocetkom. Pukovnici Svetozar Matic i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. jedina od grupe žurnalista koji su ga posecivali. Sašu Anovica posle tri meseci Svetko Kovac unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. Katanic je bio kandidat za nacelnika Generalštaba Vojske Srbije. krajem 2008. od 2000. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti.

gradonacelnik Niša 156. popravljao osvetljenje. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanic i Bogdan Tirnanic redovni gosti. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. Smiljko Kostic. Minovica… U svojoj istoriji kuca "Politika" nikada na svom celu nije imala coveka kao što je Dragan Hadži Antic. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". Upravo taj berzanski mešetar. Ima i svog telohranitelja. Struja slovi kao Njen covek. Covek koji lici na bure. i tajanstveni filantrop Soroš. Dragan Hadži Antic i Aleksandar Tijanic gori od Mitevica. Marta 1991. a ne ljubitelji reformi. Dušana Mitevica i urednike TV-Bastilje. bio stipendista americke Vlade . Zavladala je jedna . postavice Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. Iako izmedu njih ništa nije bilo. Da li svi oni imaju veze sa gospodom Markovic. u to vreme sporni novinar "Politike". i od svetih otaca dobija ono "hadzi". pa Radio TV-Politike. Susret sa mladalackim zabludama Sonja Liht ce doživeti u dogadajima od 1968. Stefan Grubac. samo su slušali. povremeno zamenjujuci Zorana Todorovica – Kundaka. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst.000 maraka za iznajmljivanje stana. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. na javnoj sceni. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. Njegov vozac prima 4. zvanim “Joca Amsterdam”. Cutao i slušao. "Politika" mesecno placa 1. sa neogranicenim ovlašcenjima. Tu su i izdaci za placanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. postala je aktivista Crvenog krsta. lista ‘Srpska rec’ piše: “Po dolasku na celo Saveza komunista Srbije. mada živi bezbožnickim životom. odlazi na Svetu Goru. Ureduje i "Pravoslavlje". Njena pojava na prijemima smatrana je znacajnim društvenim dogadajem. Oni koji su krenuli za Miloševicem i njegovom ženom. Hjustona. na celu je "Politike". u ime svoje ideologije.godinu dana je proveo u Americi. Struja predstavlja sebe kao buduceg zeta. danima je plakala. od viskija smrdi na kilometar. I bi tako. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. direktor kuce "Politika". mesecno 5. Bio je elektricar u "Elektrodistribuciji".000 dinara. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj cerki? 26.DRAGAN HADŽI ANTIC danas ima firmu “Treci milenijum”. Kada je na vlast došao Miloševic. iz obezbedenja Kompanije "Braca Karic". Sonja Liht. Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Markovic. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. Struja. Posle Njujorka. poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovica. Škola mu nije išla.000 maraka. videla ga je kao “uplašenog starca” koji vuce Soroša za ruku i objašnjava da su cak i Slovenci obicne barabe. kažu. Elektricar za niski napon.000 dinara. a Dragan Milanovic. i pred njim ce se otvoriti sva vrata. Kad je cula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. odrekli su se moralnih nacela i svojih stavova. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove cerke Marije". zvanog Struja. San Diega. avgusta 1996. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovica. Posle je. piše da ga je stipendirala americka Vlada. koji prima platu od svega 700 dinara. Mesecna plata Dragana Hadži Antica je 15. bio je glavni urednik dnevne "Politike". cesto se vida sa Marijom Miloševic. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumac svih poslanica o ljudskim pravima. poslednjeg premijera Jugoslavije.” 155. ne racunajuci pijacne izveštaje. milijarder. plus honorari za clanstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova.000 dinara. ali uši su ga dobro služile. ukinuo sve novine. predsednica Fonda za politicku izuzetnost Sonja Liht je rodena u Subotici. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocicem. Slobodan Miloševic je. i koji. Srbija je 9. dobro obavešteni Milovan Brkic u broju 157. a danas je prvi covek Novinsko-izdavacke i Radio-TV kuce "Politika". pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. Lidiji Vukicevic. Polupismeni covek pocinje da se penje u kuci "Politika". U službenoj biografiji Dragana Antica. Kao dak osnovne škole. Nosio je burek Vibu. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoce. Danas se oni. a nije lako ceo dan cucati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. iz kojih Struja ne izbija. dele na Njegove i Njene ljude.

naravno u dogovoru sa Udbom. Sonja Liht se nalazila na celu institucije.. Sa mnom i Milanom Nikolicem. Konacno. izjavom da literatura koju sam citao. Autorka je brojnih tekstova u domacim i medunarodnim casopisima. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radnicku partiju. Sredinom osamdesetih ucestvuje u osnivanju više lokalnih i medunarodnih nevladinih organizacija. kako bi “dobili” mene i “grupu”. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajicImširovic. drugarica Liht je dobila i najviše odlicje Francuske.. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. Centra za profesionalizaciju medija. Nagrade za ljudska prava Medunarodne lige za ljudska prava. zbornicima i drugim publikacijama. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovica. za doprinos. vlasti su odmah posle 1968. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalisticke omladine Jugoslavije. cime je postala vitez. i tako održi kontinuitet totalitarizma. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju.postkomunisticka dekadencija. Soroševim stipendistom.deo Mreže škola za politicke studije Saveta Evrope. godine. Pavluško Imširovic: Miloševic je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatovic. danas suprugom Sonje Liht. Poceli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. Od 1991. Sudu to nije smetalo da. dugo godina je radila u Institutu za medunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. predsednica Fonda za politicku izuzetnost. Grupe 484. odlucile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. godinu. Sonja Licht (kako piše na zvanicnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. medu kojima nekoliko ženskih. do 1995. Sonja Liht. Drugarica Liht postala je u meduvremenu fenomen “politicke izuzetnosti”. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolica da je bio saosnivac. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . Niko nema pojma o cemu je rec. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija. Saveta Evropske fondacije za kulturu.cemu god. ujedno je i clan Upravnog odbora East-West Instituta. U tom periodu bila je clanica više upravnih odbora medunarodnih institucija. kada sam izašao iz zatvora. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki moguci pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. Uplašen mogucnošcu da ga rodena majka optuži za laž. Istina je da smo je mi osnovali. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolicevu majku koja je u sud došla na štakama. Kao istraživacica. koristeci se institutom slobodnog .jednog od najvecih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovencana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. gde sam dospeo po Titovom naredenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. Otpor je bio žestok. koalicije razlicitih gradanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-americkih zemalja. posebno 1974. kada osniva Fond za politicku izuzetnost . da se izdržavaju. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. bila je kopredsednica Helsinške skupštine gradana. orden Legije casti. povukao je svoje svedocenje. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991.

. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antica i Dušana Mitevica. direktor agencije „Komjunis“ 158. branili Paragu. direktor JP „Srbijavode“ 161. Dimitrijevic je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. Znali su kuda ce to što kažu otici. A onda je s nama hapšen 1984. Curguza krenula je kad je uhvacen da kao ovisnik krade po apotekama. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. direktor „Kapa Star Limited“ 168. svetski priznati slikar 165. odnosno Aliji Izetbegovicu i grupi. suvlasnik „Grand produkcije“ 162. Velimir Kazimir poceo je u Marksistickom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. vlasnik firme „Nelt“. Soroševe fondacije. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Ðilas. Njegovi izveštaji se. takozvani Dobricin (Cosicev) odbor. stavljaju u dosijea. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetnickih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. pre svega sindikata. Uzlaznom linijom karijera g. SKJ osniva Odbor za ljudska i gradanska prava pri SSRN. Demacija. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Pred njim su u Politici cutali. On je prvobitno oznacavao intelektualnu i politicku nezavisnost od totalitarizma. Curguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. Goran Stamenkovic. ambasador Francuske u Srbiji 160. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. jednog od najvecih uvoznika 159. Uprkos tri decenije u novinarstvu. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. Onda je sve je zaboravljeno. Ljuba Popovic. osnovana oko odbrane Gojka Ðoga. Nebojša Šaponjic. nije poznat široj javnosti. Podredene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. najigranija srpska dramska spisateljica 163. prezentujuci ga kao NVO. Nebojša Nedeljkovic. uglavnom. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. Šešelj je s nama 1983. Neko je brinuo. vec naš. Kao pandan. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. Ali. Veran Matic je angažovao svog druga Velimira Curguza Kazimira. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijevic. Ivan Stankovic. predsednik „Petrobart-Avia“ . cetvoricu u Ljubljani. Saša Popovic. Dok je Politika u Miloševicevo vreme cišcena od nepodobnih. Nebojša Šaranovic. Žan-Fransoa Teral. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala.. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. Za odbranu politike Vlade Srbije. Šeksa. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. jer mi smo pratili sve politicke procese u SFRJ. dolazi 1986. Biljana Srbljanovic. Vasilije Micic. Zoran Obradovic. UN i raznih CIA-ških organizacija. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. Nikola Marjanovic. 157. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima.. Gotovca. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. celni covek producentske kuce „Emoušn“ 164. koji je bio clan Helsinške federacije za ljudska prava.sudijskog uverenja.

direktor „Stratedžik marketinga“ 193. Nenad Canak. Jirgen Bakeberg. Boško Ðukanovic. naš najpoznatiji muzicar u svetu 182. Mile Dragic. veliki tranzicioni gazda 172. direktor KBC „Dedinje“ 180. generalni direktor Novosadskog sajma 185. Aleksandar Nikitovic. vlasnik fabrike „Vujic“ Valjevo 188. Muamer Zukorlic. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošcu. Stavros Joanu. direktor JP „Srbijašume“ 191. Srdan Bogosavljevic. proizvodac i trgovac vojnom opremom 177. Goran Bregovic. Ðura Obradovic. direktor ARRI. Dejan Ilic. Ljubomir Tadic. pocasni predsednik FIBA 192. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. sandžacki muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. Ernst Bode. Miroslav Živanov. vlasnik gradevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. Vladan Živadinovic. šef kabineta premijera Koštunice 173. Bora Stankovic. najveci akcionar „Agroživa“ iz Panceva 175. Ðordo Antelj. predsednik LSV 170. direktor „Medijum Galupa“ 194. Dušan Dunjic. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. Aleksandar Andrejevic. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. posle Kusturice. najuspešniji srpski reditelj 187. Vidoje Vujic.169. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. Goran Vukovic. pravnik i filozof . Andrej Jovanovic. direktor „Nisala“ iz Niša 176. Goran Paskaljevic. Dragan Ðuric. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. direktor TV Avala 181. Srdan Ðuric. kupac nekoliko preduzeca 184. Srbobran Brankovic.

Sa tog mesta. žedna pravih informacija o likvidaciji Curuvije. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Race. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKCEVIC. Savezna vlada imenuje ga za pomocnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. apostrofirajuci vec dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Race. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. Rene Miloševic. koji organizuje Skijaški savez Srbije. U Srbiju se vraca 2003. Nikcevic vrbuje drugog Živkovicevog pomocnika. Kako je ovaj covek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. informacijama i dosijeima. direktor JP PTT Srbije 200. Danica Draškovic ga u oktobru 2000. Ali vec je bilo kasno. posle koje radi u gradevinskom gigantu “VINCI”. Danica Draškovic naseda na ovu provokaciju. Stevan Nikcevic je radni vek poceo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije. Raka Maric.kaže Miloševic. I onda pocinju da se redaju afere. Nikcevic instalira svoju bandu. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. Goran Ciric. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. osniva u Beogradu preduzece “Intermost”. nezaježljiv. Kao takav brzo je napredovao u službi. Podmece dokument o pracenju novinara Slavka Curuvije. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. Kada je DOS preuzeo vlast. direktor „Intermosta“ Rene Miloševic roden je 26. Svi napori da se ubica Slavka Curuvije izvede pred sud ostaju uzaludni. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. februara 1955. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minic. godine u Žabarima kod Velike Plane. Zahvaljujuci ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. i vredi rasvetliti ucinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. Raspolažuci ogromnim kolicinama novca. što su za nas velike pare. direktor ''Jugoimport SDPR".195. zao. Den Bejts. Kao cetrnaestogodišnji decak. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mladan Dinkic izjavio je da ce novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapredenje saobracajne infrastrukture. “Intermost” a. ciji je predsednik Mladan Dinkic. a bice i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvodacu. prihvata dokument RDB o pracenju Curuvije na dan ubista. Stevan Nikcevic. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvodanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. godine. najuticajniji domaci estradni menadžer 198. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. Rade Šerbedžija. kojima se Stevan Nikcevic pere. Sredinom 2006. Dragana Solomon. Nije samo Curuvija stradao od Nikceviceve ruke. Rene Miloševic je sponzor Ski festa. . sve do smaknuca. Beograd je specijalizovano preduzece za izgradnju svih vrsta mostova. Banda Stevana Nikcevica sve uspešno sabotira. Podmukao. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Miloševic. dok nam naši dužnici stalno obecavaju isplatu potraživanja. Srpska javnost. hidrotehnickih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. Nikcevic se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. ali ne dobijamo ništa . Bio je jedan od rukovodilaca. s roditeljima je otišao u Francusku. koju je nekoliko meseci ranije napustio.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. Kasnije ce se ispostaviti da je Nikcevicev udeo u Curuvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. U Francuskoj je poceo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. d. Vec u februaru Nikcevic zaboravlja da se upoznao sa Danom Draškovic i postaje clan Demokratske stranke. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. ubrzo je bila usporena.

Traži da ga Izraelci podrže u americkom kongresu kao demokratskog vodu u Srbiji. koristeci se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinicevo pracenje i razgovore sa americkim ambasadorom Majklom Poltom. 22. prekidajuci vec cvrste i zapocete ugovore o vojno . sklapa neizvršive ugovore o vojno . a Jocic cuti. septembra 2004. obilazi ambasadore. Smena Stevana Nikcevica je bila vec gotova stvar. Stevan Nikcevic je dobio zadatak da od vezanog Stanišica ukrade tašnu. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. I bi tako.tehnickoj saradnji. što gospodina Nikcevica strašno brine. Stevan Nikcevic na racunu "Jugoimporta SDPR-a" zatice 200 hiljada dolara. insistirajuci da se Stevan Nikcevic ne smenjuje. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinica. kada je smena Nikcevica trebalo da se obavi. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. hladno..jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. Boris odlucuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Americkih Država. Ipak niko nije ocekivao da Stevan Nikcevic postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske.. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadica tražeci od njega da utice da Stevan Nikcevic ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPRa". ljude bez staža. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. Njegova osionost toliko se smucila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. koji je obecao svojim pretpostavljenima da ce smeniti i uhapsiti Nikcevica menja odluku i Nikcevic ostaje. cinicno i surovo. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. sa Nikcevicem. jer to nije dobro zbog javnosti. Od ocekivanih Koštunicinih poteza nema ništa. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. Danas je Stanišic na slobodi. Stevan Nikcevic pocinje da uništava namensku industriju. navodno slucajno. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". godine. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogucila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. Smišljeno. Prvoslav Davinic je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikcevica i Dragana Šutanovca. . prijatelje. U pljackanje "Jugomiporta SDPR-a" ukljucen je ministar policije Dragan Jocic. Taj dan ostace upisan crnim slovima u istoriji vojske. General policije Snežana Šulajic sa svojim sugradaninom Miletom Dragicem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. Za svoje savetnike Boris Tadic dovodi kumove. Stevan Nikcevic predaje tadašnjem americkom ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. 20. A Stevan Nikcevic se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domacim mafijašima da je organizovao i kradu tašne Jovice Stanišica. on izricito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. Ministar Tadic obecava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. iskustva.Cak se i Momir Gavrilovic. Ali. I novac i imovina ove ustanove bice meta Nikceviceve bande. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. Na dan kada je sprovoden u Hag. morala. U "Jugoimportu SDPR" Nikcevic kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. Jocic o muckama cuti kao. Nakon tih konsultacija. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic i ministar odbrane Prvoslav Davinic. Njegov ministar Dragan Jocic je državljanin Crne Gore. septembra 2004. Nikcevic je preko svojih ljudi.tehnickoj saradnji sa drugim vojnim silama. Boris Tadic postaje ministar odbrane. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. posebno namenske. Nakon streljanja premijera Ðindica. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadic. i prima lepe pare. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovica. Ministar Davinic. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehnicke saradnje sa Irakom. Stanišic je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata.

Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore slicnim recnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se . saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. a prvi ozbiljniji politicki angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. kao saucesnike u ubistvu svoga brata oznacava Stevana Nikcevica. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. oktobra 1992. Medutim. i 1993. godine. izabran je na Drugom kongresu 26. održanom 18. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Curuvije. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". „Teško je ocekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. Clan SPS-a je od sredine 1991. za clana Izvršnog odbora Glavnog odbora. Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. postavljen za nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. godine. svi osim Stevana Nikcevica. gde je išao u osnovnu školu. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veca gradana Savezne skupštine. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. Gimnaziju je završio u Nišu. ukidanjem sankcija za medunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je medunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. On je na saslušanjima. Na toj funkciji ostaje do do 1992. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Ðindica. i decembru 2002. Na Šestom kongresu SPS. Od 2000.Jovo Curuvija. predsednik SPS IVICA DACIC roden je 1. a prekinuo ga nekoliko minuta uoci streljanja. godine. bivšeg zamenika nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. Savezni poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. godine do januara 2001. godine u Prizrenu. Ivica Dacic. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren nacin završetka ovog procesa. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. izmedu ostalog. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Novinar Slavko Curuvija pracen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikcevic. je bio clan Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veca Savezne skupštine. u svojim cestim obracanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. Predsednik Socijalisticke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševica. uvek tvrdio i sledece: "Iako sam pocetkom aprila 1999. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. pre svega SAD. godine poslednjem radnom danu. u februaru 2000. Iste godine postaje portparol SPS i clan Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. koji je proveo kao portparol stranke. koji se ubrzo ugasio. odlukom tadašnjeg nacelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovica. 202. a od juna 1997. iako sam poznavao vecinu zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. godine postavljen za nacelnika Centra RDB-a Beograda. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve zapocete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikcevicem. izjavio je 11.Na izborima 1992. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. koji je u toku svih operativnih poslova". poslanik je u republickom parlamentu i predsednik poslanicke grupe SPS. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. Bio je savezni je poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ od 1992. januara 2003. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitoradu kod Prokuplja. a Fakultet politickih nauka u Beogradu 1989. U istrazi povodom Curuvijinog ubistva. januara 1966. godine. Uzalud Jovo Curuvija moli da se Stevan Nikcevic makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po cijem je nalogu naredio višemesecno pracenje njegovog brata. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. Milan Radonjic je pocetkom aprila 1999. februara 2000. U najuže rukovodstvo stranke. i clan Odbora za spoljnopoliticke odnose. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko pracenja Slavka Curuvije.

i danas. Trudio se i da svojim stasom i glasom lici na Miloševica.. Tako ce Jovanovic povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. a mislim da je još jasnije... Pronadena je brzo devojka za njega. Njegova zemljakinja. godine. Po nalogu Slobodana Miloševica. da ga obavesti o dramaticnim dogadajima koji predstoje. i legalizovace biznis. Pukovnik Stojadinovic je. Onom podzemnom. Takozvani cuvari nacionalnih interesa dobro su izracunali koliko ce svoj patriotizam naplatiti. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. iz Žitorade. Ivica je bio blizak Ceci. Arkanovim saborcem. . rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. nakon završetka studija. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. koji je bio komadant Srpske dobrovoljacke garde. Policija je Miloševicu opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. On je naterao Ivicu Dacica da ude u koaliciju sa Tadicem i Dinkicem. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. Uoci napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1. uz podršku SAD. Nego. postavljajuci ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. predsednika Socijalisticke partije Srbije. Mica Jovanovic. Ogromne pare Palma i Ivica Dacic zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". Kada je dobio vezu. ne zbog egzodusa Albanaca. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. u formiranju vlade sa Tadicevom i Dinkicevom partijom? Dacic je. Svetlana Velickovic udala se za Željka Ražnatovica Arkana. pa je staro društvo na celu sa Ivicom Dacicem i Zoranom Lilicem krenulo u novo zaludivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. kao i svi njegovi saradnici. Ovih dana. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. pošalji mi po adutantu hiljadu metaka. a bio je prisutan i na njenoj svadbi. Nacelnik General-štaba general Momcilo Perišic pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilica. Malo ko se danas seca Zorana Lilica. Palma je pripadao svetu podzemlja. Ivica Dacic je polako ulazio i u veliki biznis. Zoran Lilic ponovo meša karte. da je u stvari Srbija bombardovana 1999. Kakva je uloga Ivice Dacica. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. tek svršena srednjoškolka Sanja. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilic i Mica Jovanovic."Momo. politikologa Žarka Obradovica. koji je zajedno sa Lilicem vlasnik "Megatrend" univerziteta. Miloševic ga je koristio kao krpu. Tandem Lilic-Jovanovic vuce konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Miloševic postupao sa Lilicem. za Srbe iz Krajine. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. Poseban biznis poceo je sa Draganom Markovicem Palmom. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišic dobio je zadatak da oženi Ivicu Dacica. a i na Arkanovoj sahrani. družio se i sa Arkanom. pukovnik Ljubodrag Stojadinovic posvedocio je da je nacelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. boli me . predsednik Lilic mu je hladno odbrusio . maja) 1995. vlasnik fudbalskog kluba "Obilic'' i više stambenih i poslovnih objekata. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. Tadašnji nacelnik Uprave za moral i informisanje.. ne zbog inacenja svetu. idem u lov na patke''. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. secajuci se ovog mucnog dogadaja. oženio mladom novinarkom. postao portparol SPS-a. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona. i posvetio se biznisu. po trostruko vecoj ceni državnim preduzecima. Zoran Lilic je iz Brze Palanke. i predsedniku Lilicu saopštio informacije o pokretima hrvatske vojske.branila zemlja. Zoran Lilic je oduvek bio poznat kao ništarija. Jovanovic je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez". i uz pomoc Dacica preprodavao je. ciji direktori su morali da slušaju Daciceve naloge. bez ikakvih ovlašcenja. Jasno je bilo i tada. gde je i on odrastao. opisao nelagodu u kojoj se našao nacelnik general-štaba Momcilo Perišic. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. On se razveo od žene Ljubice. Jagodina. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. nažalost.

ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stecenu imovinu legalizuje. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. godine od predvidenih 728.Cuprija i Paracin postali su Palmina "zona interesa''. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini. Ivica je Ceci preporucio da na vreme pobegne na Kipar. i tako. u periodu od 26. ali su oni u tome preterali i Milan Pantic je na licu mesta ostao mrtav. . na inostranim racunima ostavila 26 miliona evra. nije platio dug od 88. godine. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. juna 2001. koji je u to vreme bio i direktor SPS. na celu sa Lilicem i Dacicem. Palma je našao momke da ga prebiju. a sva su bila politicki motivisana. Nijedna ova smrt nije rasvetljena. U toj akciji policije uhapšen je Dacicev kum Vladan Zagradanin. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima.742 evra. U Socijalistickoj partiji Srbije mala grupa ljudi.od nasilnika i ubojice do politicara. U to vreme Dacic je saradivao sa Dinkicevim pljackašima. nacelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simic. i Dragan Markovic je poceo da popravlja svoj imidž . Njen brat je naden mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece.726.582 naplaceno je 57. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatovic. zamenik ministra policije Radovan Stojcic Badža. u koalicionoj administraciji sa DS.. Upuceni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU IV DEO GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu osloboden od krivicne odgovornosti. Kada je pokrenuta prica da se sruši stadion "Obilica".530. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stecenu iskorišcavanjem posebnih pogodnosti. Ministar Dragan Jocic sakrio je ovaj predmet. Dva ratna druga odlucili su da osiguraju svoj kapital. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere. Posebno je zanimljiv slucaj ubistva cetvoroclane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. Glavna preokupacija Dacica bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. jer je istraga pokazala da je nalog za Panticevo ''privodenje razumu'' dao Dragan Markovic Palma. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantica. i tužen je zbog klevete. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. Gradski sekretar za životnu sredinu. 01. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica. ministar odbrane Pavle Bulatovic. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. ???????? 2010. Novinar Slavko Curuvija. Funkcioner SPS. Kako ce Ivica Dacic uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova narocito brine poruka.000 maraka.. dao je mnogo obecanja. Za vreme Miloševiceve vlasti pobijeno je mnogo ljudi.. Dacic mu je omogucio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''.IV Deo istina ima samo jedno lice ?????????. odlucuje u ime stranke. kada je zakon poceo da se primenjuje. nacelnik uprave kriminalisticke policije Beograda Milorad Vlahovic. Goran Trivan.. Pantic je istraživao njegove kriminalne radnje. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. pod optužbom da se nalazi na groblju. Nije slucajno Palma ušao u koaliciju sa Dacicevim SPS-om. umešao se Ivica Dacic. narodnog poslanika. sekretar JUL-a Zoran Todorovic Kundak. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dacica je impresivan. prema nalazima srpske policije. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Sva ova ubistva Ivica Dacic treba da ucini trajnim misterijama. do kraja juna 2002. Dacic nije podneo ostavku na partijsku funkciju.

a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševica. Isto je uradila Mirjana Markovic“.grupom za pritisak. Kao što je Miloševicu svojevremno supruga pripremila klimu za obracun sa Stambolicem. Karadžic je za nas saucesnik i treba da odgovara. niti stvarnog pomaka u levo. sadašnji SKPJ nema ni clanstvo. oblacima i cvrcku u rodnoj požarevackoj kuci. Ili. Jula 1994. iz Nevesinja. Pokusaj puca u Banja Luci nije samo uvredeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju.000 ljudi (0. a kratkovidi tumaci politickih zbivanja. Duvaju mirnodopski vetrovi. Medu njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. stice se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. Licno mi je žao što nije urodio plodom. tako mu i sada obezbeduje odstupnicu dnevnickim beleškama. Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. I tako dalje. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani. generala Stevana Mirkovica. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takode nisu eksponirali. TV Politike. vrši kadrovske popravke sistema. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. da je rec o partiji u ofanzivi. ali su se brave "uticajnih vojnih. okuplja grupa problematicnih ljudi koja piše saopštenja medijima.sve je bilo u funkciji Miloševiceve vlasti. Utisak. godine. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. ili knjigom "Odgovori". nebrojenim intervjuima. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. komandant VO. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. U to ime menja se ratnicka "košulja". Zadaci u skupljanju glasova su bili razlicito rasporedjeni. Rat bi bio završen. bliski prijatelj sa Mirjanom Markovic. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševica i položila venac. jer je vešta. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. ni organizaciju. Mirjana levo.. RTS. decembra 1993. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. Mirjana Markovic je vodu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. sposobna. pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima".19. „To je žena iz senke. 29. ali iz starog centra moci. a supružnici su od prvog trenutka na zajednickom zadatku. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. samo da mu nema žene komuniste. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo.8%). A pre toga. pametna i retko gubi koncentraciju. koji srpski narod drže kao taoce ratne . Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžica i Mladica u Bosni. U delegaciji su bili Uroš Šuvakovic. Kasnije sam razumeo . u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu. godišnjim dobima. Ekspres Politike.SKPJ je grupa aktivista koja prakticno servisira vladajucu partiju. Za Mirkovica . Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sacuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. Savez komunista . sasvim suprotna . Sukob je razrešen odlaskom generala. godine. Miloševic je držao centar. Duge. Nacionalnim elitama odgovara rat. Vecernjih novosti. u SKPJ došlo je do sukoba izmedu utemeljivaca ove stranke. Po recima generala Mirkovica. avgusta 2008. u roku od dva sata povucen je general Pavlovic i doveden na celo RV i PVO Ljubiša Velickovic.. Samo politickim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo. Ne treba je potceniti. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. Miloš Aleksic i Goran Trivan. što nisam mogao da prihvatim. švercera i Karadžica licno. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike. Zoran Cicak. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. ubedenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Markovic. kaže general Mirkovic. Tu je i Slavko Biga." Kada predsednik Zoran Lilic kritikuje "samozvane lidere".. komunisticki put. Da bi se postigao utisak o promeni politike.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posecuju ga inostrane delegacije. aktivista SKPJ. partijski ideolog dr Mirjana Markovic beleži u svoj dnevnik impresije o cvecu. Da u toj prici ima istine pokazuje i nacin na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala.da ga supruga sada vraca na pravi. Nema razlike u doktrini Miloševiceva i njegove supruge. On tokom celog rata ostaje u drugom planu.. da opljackaju svoje podanike.

godine isknjižena je . Rodeni brat ministra pravde. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". pocelo se govoriti o cetvorici ministara iz senke. a Radovan Bijelic. Miodrag Tomaševic i nista nismo dobili“. zajedno sa Zoranom Todorovicem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". ima onih koji su joj bili i ostali bliski. Krajem 1991. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bracni par Miloševic-Markovic. godine. kadar SKPJ. Ni grupa"Metropol". na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. Dragan Kostic. nema clanova ove partije. opasan tip. Oni su veoma slicni. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseca i unutrašnjost. uz put. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS . ali i dalje ima znacajan uticaj. infiltriranu u sve pore privrede i društva". a na racunu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. Ipak. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. Cak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. ili kada direktor kompanije "Politika". miroljubivi gradanin trebalo bi da zaboravi kako su do juce isti lideri "uživali apsolutnu podršku gradana Srbije". Snežana Aleksic je pomocnik ministra za trgovinu i turizam. izbor Bore Mikelica za predsednika vlade RSK. Miloš Simovic. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ pocetkom 1991. osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je clan SKPJ“. Mica Carevic. Posle intervjua koji je Mirjana Markovic dala listu na albanskom jeziku Bujku. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila vec poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. Bora je bio najveci Jugosloven. U Vladi. Radoš Smiljkovic je ambasador u Bugarskoj“. „Nikola Dobrijevic. Dragan Hadži Antic osuduje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zlocinima i ratnom profiterstvu. Kada je SPS formirao vladu. „Od "Kometa" smo trebali da živimo. iznudivanjem i razbijanjem štrajkova. kleo se u Hrvatsku. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viden" za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. Arandela Markicevica. kao clanarina. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". deluje sa tih pozicija u Banja Luci. Slicno se desilo i sa Borom Mikelicem. Zoran Todorovic je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovicem i Aleksandrom Bakocevicem. nema veceg Srbina od njega. Kad je rec o svežim kadrovima. bio je na listi SKPJ. Preduslov za tako mirno "cišcenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovicev program. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naruceno ubistvo. bio direktor mocne firme "Gavrilovic". on je sada njen covek. Andra Milosavljevic . ministar za lokalnu samoupravu. kaže Mirkovic. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. želeli su da budu u našem pokretu. takode kadar RSK. koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševicem. Šešelj kaže da je SKPJ "zlocinacka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. a smenjen je nacelnik. „Veljka Kneževica je progurala Mirjana Markovic. kaže Mirkovic. svojevrsni politicki aktiv Mirjane Markovicc. nipošto nije u društvenom zapecku. Zlatan Perucic smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. protresen je i Kosovski Okrug. Iako me je još 1990.a tu se opet neminovno nailazi na pripomoc SKPJ. koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. u Srbiji režim ih je sacuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. Slobodan Cerovic. sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. poput Knezevica. u njihovoj kuci. otuda se smatra da je ministar pravosuda tim kanalom dobio prolaznost. ministar rudarstva bio je clan SKPJ. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševicu i SPS. oformila teroristicku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. sasvim suprotnog je mišljenja Cicak. analizirao je general Mirkovic. o formiranju SPS u RSK. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. što je tada iznosilo više od milion maraka.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. Sada. za druge je to firma koja obavlja poslove obezbedenja ambasada i drugih objekata. Tahir Hasanovic je generalni sekretar Nove Demokratije. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. kompromituju opozicione vode. ali su u stvari delovali iz senke.politike. ne eksponirajuci se do sada. pod komandom SKPJ. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. medutim. prilagodavamo se novom vremenu“.

i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. Izbor nije lak.. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristic predsednik JUL. a ne voli nas. Milorad Vucelic. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju.. postaje vlasništvo preduzeca "Komet-BTC". Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. govorili su aktivisti SKPJ.. prostor na prvom spratu postaje osnivacki ulog u Polikliniku "Ušce". komentarisao je Cicak. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilic. Snežana Aleksic podsetila je na pocetke politicke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. Kraljeva. On je karijeru poceo u SDB. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. Velibor Veljkovicc. nije morao da vodi pravu borbu za medije. pao je kao žrtva intriga. poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovica. Mirko Marjanovic. Tijanic. Gornjeg Milanovca. iako nema svoje glasilo. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobracaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. Vlasnik firme BTC je dr Nenad Ðordevic. što je znacilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goca. snagu i posebnu boju”. Tako je. koje su bili tumaci nove politike starog supružnickoh para.svi smo mi pomalo socijalisti. "Komet" prelazi u Holding kompaniju . ali bolje nego Grudenka. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi.. prvi covek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antic. te se otvorenim pismom.. Pored kovcega. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kicanovic saopštio je da ce na olimpijskim igrama u Sidneju ucestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) cija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicovic. ciji je Ðurkovic generalni sekretar." Od 28. u Atlanti.juna RTV Politika vidi se i sluša do Cacka. ali se pokazalo . retki su. sa njim imamo dobre odnose. Zorane. usprotivila se Snežana Aleksic. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. a prostor na XXIII spratu. Milorad Vucelic. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalistickim krugovima ili kriminalom“. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz licne simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje. Studio B je poklonio Tijanicu lutku. a Miodrag Tomaševic (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao ucešce "Kometa" u zajednickim projektima sa raznim firmama. sa terasom .. oko 150 kvadrata preduzece "PhilipWilson". pre svega u sopstvenoj partiji. Ne možemo raditi sa Vucelicem ili Mihajlom Markovicem koji je zagazio u nacionalizam. mediji moraju biti na usluzi. partijski drugovi držali su neku vrstu pocasne straže u kapeli. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe.. Milan Milutinovic. pa je "Komet" postao vlasnik 15. obratila predsedniku JOK-a Draganu Kicanovicu zahtevajuci . Onima koji nemaju tako kratko pamcenje ostalo je da prebrojavaju mrtve.. U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku izmedu TV Politike i NTV Studija B.5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf".celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". jer bi se smanjila ratna propaganda. SNEŽANA ALEKSIC. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije. Nebojša Covic. ako ne žele Šešelja ili Arkana. novinaru koga njena ruka vodi. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". direktor državne televizije.. „Nije tacno da sve držimo u rukama. Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac. Dragan "Jugopetrol" Tomic... koji si ovom timu davao nesebican doprinos. urednik "televizije kojoj se veruje". u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. Tijanic prijatelj naše partije. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašic.. Kada je Predsedništvo JOK odlucilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Ðurkovic. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice. Kragujevca. Nikola Šainovic. na primer. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996. clanica Direkcije JUL... Gorica Gajevic.. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. i da prihvate nove stare usrecitelje. objavljenim u “Politici”. gradonacelnik. Licno se nadam da Vucelic nece biti direktor Televizije. Siniša Vucinic. direktor RTS Dragoljub Milanovic. Rudnika i Fruške Gore.nismo zadovoljni.. je svakako medu pet najmocnijih ljudi u Srbiji. koji su bez predaha proživeli prethodnu deceniju.

. Velizar Ðeric. vratila 2000. Dragutin Milovanovic. Gorica Mojovic. visoko profesionalni nacin. septembra glasaju na izborima. generalni direktor „Ikarbusa“ . Ona ne može nekontrolisano ciniti šta joj je volja sa RSJ i rukometom.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Ðeric bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksic. jer nije dobila pismeno. Sigurna sam da cete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja ce na dostojanstven.hitan opoziv svog generalnog sekretara. saradivala kao direktor Radnickog i direktor državnog tima. Rodena sam u Tuzli. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjic. nekada najbolja rukometašica sveta. a ni usmeno obaveštenje. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. clan gradske vlade Beograda 206. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo. Oktobra 2003. predsednik UO RSJ i clan Direkcije JUL-a. Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Ðurkovica nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. Vlada Mikic. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ.. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zakljucilo 31. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza. “Drugarica Snežana Aleksic bira za koje novine želi da govori. predsedniku JOK. Posle mnogih životnih razocaranja u Tuzlu sam se. savezni rukometni selektor.” Bolje srece bili smo u razgovoru sa Radetom Ðurdicem. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala cast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a. moj prijatelj iz Radnickog. sa Goricom Gajevic sam bila nerazdvojna.” 203. Putovao je Rade Bulatovic – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. Džemail Šahovic. kako tvrdi u pismu upucenom Draganu Kicanovicu.. uvoznik cigareta 207. Snežana Aleksic and Uroš Šuvakovic ispred SLOBODE a Ivica Dacic. ne obaziruci se na svoja stvarna ovlašcenja i realne moci. direktor „Topole“ iz Backe Topole 204. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvanicnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. Milorad Vucelic. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. Rukovodstvo SPS izrazilo je pocast SLOBODI za dosledne i odlucne aktivnosti i obecalo punu podršku u buducnosti. Svetlana Kitic.. Zoran Andelkovic. “Ja vec mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksic. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omoguci ispunjenje patriotske i gradanske dužnosti” . “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod. savezni ministar za sport. Žarko Obradovic. 2007. Vladimir Lucic. jula. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte.. o nacinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševica. casno obavljati profesionalnu dužnost. Srecko Nijemcevic. iz Beograda. Vladimir Kršljanin.” Snežana Aleksic.. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radnickog. Snežana Aleksic mi je kuma. poverenik za informacije od javnog znacaja 209. direktor MTS 205. Dušan Bajatovic and Branko Ružic ispred SPS. Rodoljub Šabic. Od 14.. profesor Mirko Zurovac. Vukoje Muhadinovic. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ.” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE.da im se omoguci da 24. godine. nece poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej. U tom gradu mi i sad žive roditelji... kad je bio direktor CIP.. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam. a krajem 2006.

nije uzet u krug izabranih. a politicko rukovodstvo Srbije cekalo je da dokument bude osuden. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik casopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. Kosta Mihailovic i Mihailo Markovic. koji ce potpaliti maštu radoznalih. Postoji teza da je Cosic ipak bio ucesnik na izradi ovog dokumenta.? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. "Memorandum" nikada nije objavljen. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. knji?evnik i potpredsednik SANU. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. Dragoslav Srejovic. tako je i završio. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. cuveni fizicar i Vasa Cubrilovic. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. Robert Coban. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševica odsvirana. vlasnik klinike „Anlave“ 214. Mada mnogi danas misle da je glavna licnost u toj prici bio Dobrica Cosic. . bitan iz inata. Ovaj dokument napali su svi. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno clanova SANU. on nije bio clan Odbora. Slobodan Ivanovic. a Dobrica Cosic javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obilicu. Odbor je imao 16 clanova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. Milka Ivic. Krestic kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta.. Ivan Antic. Ostvarena je kompromitacija postojeceg politickog poretka. neka vrsta kriticke analize postojeceg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. U junu 1985. Stevan Raickovic.. Nastao kao fantomski. Miša Lukic. Bili su to Pavle Savic. To se nije dogodilo. Dobrica Cosic osuduje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o buducnosti svoga naroda. Ivan Curkovic. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestic. zakazana je vanredna skupština SANU. Vec u decembru 1986. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. kao mladog pesnika.. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. Bili su to Desanka Maksmovic. SANU je svesno pomogla ustolicenje Slobodana Miloševica kao neprikosnovenog vladara. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. direktor agencije „Leo Barnet“ 217. Zvezdan Terzic.210. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". Nemanja Vidic. Olga Jevric i Irena Grickat. "spolja" sugerišuci šta treba da piše. Pismo je procitao Matija Beckovic. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. predsednik OKS 213. Vladika Artemije. posebno birokratskom haosu. Matija Beckovic. rejting Akademije dignut u nebesa. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. te ". Tamo nije receno ništa od onoga što javnost nije vec znala. a naivnih falilo. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvucenom stanu.da ne bi provocirao vlast".Radulovic. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. Za predsedavajuceg ovog odbora izabran je Antonije Isakovic. predsednik FSS 216. a i akademici. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. pisac i akademik MATIJU BECKOVICA je svojevremeno. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma". nevažan po sadržaju.

zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadicu). Ako ne drugacije. koji je baš Branko Pavlovic podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike". o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne politicke faktore. a pokojni književnik Miodrag Bulatovic pravdao je svoje clanstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja.1%. a sada svega 24 odsto akcija na papiru. Gde je onda "nestala" razlika od 5. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora izmedu "Politike" i VAC-a. a on ugovornu obavezu nije ispunio. Akademik Matija Beckovic je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice. zubarom Zoranom Vacicem.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8. Celu ovu mutljavinu transparentnom je ucinio Marko Hinic. i Predraga Mihajlovica koji zastupa interese Komercijalne banke.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivackog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji".d. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i politicari i javnost Srbije obicno svrstavaju u tabor DS.o. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. prodaja duvanskih proizvoda imala ucešce od 34. Svi oni. Taj kapital procenjen je na 2. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovica. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvecih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki clanovi SPS po partijskoj liniji. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. . novine i magazini d.o.7%) i ostala izdanja (28.6 miliona evra). Pocev od Emira Kusturice kao predsednika UO. Zet Matije Beckovica (suprug druge akademikove kceri). jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004.d. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. Aleksandrom Simicem. estradno. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna politickim elitama. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimacine. SANU je na izvestan nacin rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno .5 miliona evra. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a. a koji je na Skupštini od 30. Posle 5. koga su za isplacenih 1. suprotnih interesima 6.o. generalni je direktor Politike. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. Predragom Mihajlovicem i drugima.4 %) u prihodu zajedno imala 44.d. Njegovu kcer. Zgodan primer je porodica Beckovic.Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politicka linija prijema u clanstvo ove institucije. Kad se u politicko. analiticar koji je. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU.o. oktobra 2000. Aleksandra Simica koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. izabran u novom sastavu na celu sa predsednikom Emirom Kusturicom i clanovima Matijom Beckovicem. duhovno. ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). Kako je dug "Politike"a. Hinic je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30.d. dok su izdanja PNM-a (15. dakle tadicevaca. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilic o cerki Mariji. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. za razliku od Ilica.umetnicko društvo.6 miliona evra. godine premijer srpske vlade Zoran Ðindic postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. jula 2005. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplacene clanarine od po 1. prisilicemo ih na taj cin štrajkom gladu”. U javnosti Beckovici su. VAC-u. Olju Beckovic. juna 2005. a akademik Beckovic clan je UO Politika a. zajedno sa direktorom "Politike" a. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit). iako se sama nikada nije izjasnila. navodno.2%.366 akcionara koji su nekada imali više od trecine. negdašnjeg poverioca "Politike". Da bi uspeli u pljacki teškoj više miliona evra.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. do Matije Beckovica koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srdana Janicijevica. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovicem. moraju da odu.medijsko zamešateljstvo ukljuce i porodicni odnosi.

zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilic. Milenko Kostic. Dok pojedini ucesnici upozoravaju da je nemoguce da jedan ponudac bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe.. direktor OMV u Srbiji 224. gradsku kucu. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Cacka. posle atentata na premijera Zorana Ðindica. u žestokoj konkurenciji zvucnih imena iz automobilskog biznisa. Ljiljana Smajlovic. Branka Vidic. Posebno ako se ima na umu Koštunicino slikanje sa Zdravkom Colicem. direktor „Zdravlja aktivis“ 220. Kao što je poznato. vlasnik preduzeca „Steko“ 225. a direktorka muzeja Nevenka Bojovic uzalud upozoravala da ce. Milorad Lukovic Legija. tako da necemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. ukoliko cacanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je vec potpisan. bar u prvom izbornom krugu. Ove godine.sam “ktitor” sa porodicom! Kostic je iste godine kupio i tzv. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”. Vojin Starcevic. ovaj Cacanin.poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. Ljuboja Stefanovic. vlasnik „Polimarka“ 221. Aleksandar Boricic. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena. direktor „Ces Mekona“ 226. konzervativnog DSS-a.. Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” vec hapšen u policijskoj akciji Sablja. za ugovor težak oko 2. Kole je pušten posle nekoliko nedelja. Zvonimir Nikezic. DSS podržava Velju Ilica. veka. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. a Kosticu morati da placa ekonomsku cenu zakupa. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. vlasnik „Auto Cacka“ Uprava za javne prihode je odlucila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i deciji vrtic. U emisiji RTV B92 Velja Ilic je rekao da “nije on (Kostic) kriv što je Legija rucao u njegovom restoranu prilikom boravka u Cacku. budu iskljucivo marke “škoda”. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostica narucio 6 kamiona “mercedes”. glavna urednica „Politike“ 222. najbolja atleticarka Srbije 219. po mišljenju mnogih. vlasnika “Auto Cacka”. inace zemljak i prijatelj Milenka Kostica Koleta. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. Olivera Jevtic. Ipak. “Auto Cacak”. on ih je porušio. 218.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. To je javni restoran. iako . iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljac limuzina za državu. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonacelnik Cacka. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. pa koncert Cece Ražnatovic koji je izazvao buru i u samom DSS. jer je Milenko Kostic u rodnom selu pored Cacka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. Kostic je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovica. zbog potkradanja ovog javnog preduzeca. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . a time i liferant vozila za državne organe. Borislav Radosavljevic. Goran Stojiljkovic. kod njega je rucao Jovica Stanišic za vreme jednog boravka pre atentata.

Dušan Ivkovic. Dušan Kovacevic. Milorad Cavic. kompozitorka i najmladi akademik 240. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. vlasnik “Auto Cacka” pobeduje na tenderima. Bosa Nenadic. Ratko Butorovic. Aleksandar Stojanovic. Aleksandar Šoštar. Radislav Rodic. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. predsednik Zajednice prvoligaša 241. biznismen iz Novog Sada 246. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. Ljubica Markovic. Miroslav Ðukic. Vasiljka Radulovic. Vladimir Cupic. Milorad Pavic. generalni menadžer „Egzita“ 247. dramaturg 239. fudbalska legenda 236. najprevodeniji srpski pisac 232. U meduvremenu. selektor košarkaške reprezentacije 243. Predrag Ejdus. Dragan Džajic. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. direktor agencije Beta 235. trener Panatinaikosa. Slobodan Micic. Zoran Višnjic. Uprkos svega. 228. prvaka Evrope u košarci 245. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. najbolji srpski plivac i evropski rekorder . najpoznatiji dramski pisac 238. Bojan Boškovic. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. Aleksandar Milicevic.nisu bili potrebni EDB-u. Isidora Žebeljan. pomocnik ministra za omladinu i sport 251. Željko Obradovic. Kosticu je zabranjeno i da bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. upravnik Narodnog pozorišta 234. Aca Bulic. Jovan Cirilov. vlasnica agencije „Publicis“ 244. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. Žaklina Nikolic-Kušic.

placati 500.000 dolara Majkic je od Jablana (inace Jugovica po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. vlasnik modne konfekcije „Todor“ 255. Uprkos spornim detaljima o Majkicu. Milorad Savicevic. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. uz odobrenje Milorada Savicevica. dobio je zatvorsku kaznu. niti Ministarstva pravosuda Hrvatske. pored menjacnice pokojnog Arkana.300. prevare. tvrdio je da je Majkic bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševica.. i 17. narušavanje javnog reda i mira. Direktor "Genexa". pa ih je pozajmio od onih koji su imali. Marija Šerifovic. otuda ne cudi što se izjašnjava kao Bosanac. Osim lanca kazina "Aleksandar". stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost pocasnog konzula Konga. Takvom odlukom Majkic je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Beckom konvencijom o olakšicama. prvog coveka "Geneksa".covek je imao restoran u Zagrebu. državljanin BiH i SCG. po tadašnjem zakonu. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. Po dolasku u Srbiju. obavezao se da ce hotelu. Mirko Todorovic. do 1983. mogli da ulaze samo stranci. godine. u Višegradu. s Kojicem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica. Prica izmedu "Geneksa" i "Kin Stiba" pocela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". Za 1. kada je izvršio dela silovanja. uz pomoc srpskih zvanicnika u organima vlasti BiH. na Terazijama i u Ulici 29.4. godine.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. privilegijama i imunitetu.000 dolara). Široke narodne mase culi su za njega posle spektakularnog hapšenja. . (isplaceno mu je 1. ali i u JU Biznis centru. Ali.kockarnicu "Aleksandar". falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. imenovan je za pocasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektic. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojic. tadašnji direktor "Interkontinentala". Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novcane kazne. radio je do sankcija. narednih pet godina. poznato je. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. Vlasnik "Kin Stiba". 330. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para.. Tako je otvorio prvi lokal . u Cumicevom sokacetu. gde je živeo do pocetka raspada Titove Jugoslavije. Ulici 29 novembra. oktobra 1989. Kupio je za 2. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu zapocelo je akciju za imenovanje Majkica 2002. Aleksandar Šapic. pokojni Žorž Jablan. augusta 2004. u noci izmedu 16.600. novembra. godine 253. demolirane. Majkic je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom". umesto da dobije odštetu . otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. Ono što je procurelo u javnost . prijavljivan kao višestruki ucinilac krivicnih dela u periodu od 1975.252. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". u pritvoru je odležao ceo mesec. godine. a zagrebacki biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkic. Završio je srednju školu. Vece ministara odobrilo je Majkicevo imenovanje 26. Milorad Majkic. Lepo je proširio posao. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIC roden je 1950. verovatno. Majkicu su cvetale ruže.000 dolara godišnje i 20% od zarade. u Cumicevom sokacetu. a Majkica nije bilo ni u krivicnoj evidenciji beogradske policije. koji je je zapoceo 18. Kazino u koji su. kada su napadaci s automatskim puškama izrešetali automate za igru. januara 2002. onda je zatvoren. samo njemu.000 dolara. Milorad Majkic. i vredanje policajca. pobednica „Evrosonga“ 2007. Njegove su kockarnice. godine. najplaceniji vaterpolista na svetu 254. Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. marta 1998. na Terazijama 43. godine. Šta je sve radio.

proizvodnju. dogada se da investitor. Slican rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlovic zvani Žika muštikla. predsednik Teniskog saveza Srbije 257. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. Nije redak slucaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na odredenoj lokaciji. poznatiji kao Žika Muštikla. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su ukljuceni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek poceli da se kopaju temelji.. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. Oktobra 2005. Slobodan Živojinovic. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da ce završiti samo grube radove. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladica. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailovic zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora. direktor „Eurosalona“ 258. Dragan Tomic.10. To ima svojih prednosti. reorganizovana Naftna industrija Srbije pocela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. ciji je vlasnik Mladicev sin Darko. Naime. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božica na dužnosti clana UO JP za istraživanje. 19. Zoran Andelkovic i Željko Simic. pre svega Tomic.000 kvadrata sa 1. Sednica je prošla tzv. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minic predloži za predsednika prelazne republicke vlade. cija se firma bavi gasifikacijom. prema svojim mogucnostima. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reci clanovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. Sastanak je vodio predsednik stranke Slobodan Miloševic. jeste slucaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. kreira raspored i stepen opremljenosti. Cinjenica je da je najveci broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgradenih stanova. Inace. preradu. Živorad Mihajlovic. Milomir Minic. koji je udružio oko hiljadu nesudenih vlasnika stanova. pa i kada se takav stan nade u posedu kupca.2000. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbaceni iz stranke. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji.. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševica.. Najsvežiji i najdrasticniji primer. ali ima i garaža i . takode. proizvodnju. Branislav Stojakovic.. vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlovic. pošto uspešno okonca fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem. prevareni kupci ugovorenih i uplacenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba izmedu investitora i podizvodaca. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na celu sa Verkom Stevanovicem. dok kupac. pa nije mali broj gradana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. Ipak. U NIS-u a. firma Darka Mladica se sumnjici da je bila finansijer mreže pomagaca Ratka Mladica u njegovom bekstvu. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. godine poceo izgradnju blokova na pet lokacija. Minic. u poslednje vreme. NIS je podeljen na dva javna preduzeca i jedno akcionarsko društvo. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. pa je poslanik Sanja Cekovic (koja je stavljala.105 jedinica medu kojima dominiraju stanovi. d. ukupne površine koja premašuje 40. po pravili nejasni. Tako je. Medutim. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovicevog SPO.256. Stankom je 2004. Marjanovic.

527 evra) a ugovorom izmedu ta dva pravna lica precizirano je da ce za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrdeni broj kvadrata. ali je cudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo.lokala. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice izmedu Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . ali koji „nekom slucajnošcu“ nisu preneti tim preduzecima. Stankom ogradio od prodaje stanova na drugim lokacijama. koje bi trebalo da reaguju. direktor Zavoda za izradu novcanica i kovanog novca 267. Srdan Golubovic. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog slicnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. rektor BU 263. direktor Poreske uprave 264. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arcibalda Rajsa. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. reditelj „Klopke“ ciji su scenario otkupili Amerikanci 260. Veliki broj kupaca obratio se sudu. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju. sa osnivackim ulogom od 2. gde su mu partneri bili Kuming. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. Iako je rec o velikom broju prevarenih gradana. Po istom principu. Artcom LLC. koji se. i pored toga što je vecina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. pa kupce koji u svojim stanovima žive vec dve godine. direktorka kuce „Adrenalin“ 266. Predrag Petronijevic. direktor Uprave carine 268. predsednik opštine Lucani i organizator Sabora u Guci 262. potpredsednik „Intela“ . još nisu primili svoje stanare. 259. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeci da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. Branko Kovacevic. Džon Dejvis. Živadina Mihajlovica. što se po istoj formuli. Slobodan Jolovic.Urban legal (vlasnik tog preduzeca je firma iz Vašingtona. Jelena Drakulic. U to zamešateljstvo uvlace se i brojni podizvodaci. pa ošteceni smatraju da je mala verovatnoca da cetiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. Ljubiša Vuletic. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. Veselin Veskovic. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. Rec je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. bez tendera. to je moguce samo od Stankoma. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. dobija dozvole za gradnju na tom podrucju. jer jedino ta firma. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Cukarica. gle slucajnosti. poznatijeg kao „Žika muštikla“. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivackim ulogom od 4.032 evra). Zapanjujuca je i inertnost državnih institucija. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. bivšim vlasnicima zemlje na cijim parcelama se grade ova naselja. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. a ukupna vrednost naplacenih kvadtrata krece se oko 43 miliona evra. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. koji su takode svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagica 54). Dejan Stojanovic. direktor „Tarketa“ iz Backe Palanke 261. godine. Sumiks i Pionir invest. Aneta Ivanovic. Zbog te cudne koincidencije. mi smo upuceni jedino na pojedinacne sudske sporove. Medutim.

rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. Marina Abramovic. direktor SBB. nagoveštavajuci vecinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalisticke partije Srbije. Vesna Džinic. Nada Kulundžija. jedan og najvecih donatora u Srbiji 278. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). Hristos Panagopulos. Sreten Mitrovic. vlasnica „M plasta“ . Marijana Pajvancic. Jelica Minic. bila je leva i desna ruka druga Covica. Srdan Dragojevic. Zvonimir Ðukic Ðule. Joakim Riker. Nada Kolundžija. bivši šef diplomatije 283. Mladen Radojevic. uspešni režiser 288. ekspert za pitanja EU 272.269. direktorka Agencije za privatizaciju 280. šef OEBS-a u Beogradu 282. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. lider SPO. pravni ekspert 289. episkop zahumskohercegovacki i primorski 271. Mirjana Savic-Udovicic. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dacicem i Palmom? 285. Hans Ole Urstad. Zlata Stepanov. dobitnik MTV nagrade 276. ambasador Grcke 290. ambasadorka Srbije u EU 279. olimpijski prvak u matematici 286. Ðorde Balaševic. sada je šef poslanicke grupe DS u Skupštini Srbije. direktor ocne klinike ABM 273. najpoznatiji domaci kantautor 287. Dragan Šolak. Entoni Barnet. Roksanda Nincic. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. šef poslanicke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i ocekujemo da ce tako biti”. Vuk Draškovic. Vladika Grigorije. Radmila Marinkovic-Neducin. bivši maticar u mesnoj zajednici Palic i aktivista Saveza sindikata. Tadaši Nagai. najveceg kablovskog operatera 270. ambasador Japana. lider benda „Van Gog“. direktor „Erport siti Beograd“ 274. šef Unmika na Kosovu 284. Damir Firšt. Gili Deker. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277.

. dok ga Milan St. sa novinarima. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". ali tadašnji glavni . Protic nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vucela nije imao odgovor. potpisnici su bili svecano najureni iz Saveza komunista. glavni urednik "Književnih novina". Odmah je stavio do znanja ogorcenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". Radovan Pankov. Ana Pešikan. Pocetkom osamdesetih Vucela je bio spreman. 1973). Milan Calasan. osim Milorada Vucelica. srpski fudbalski menadžer 295. sa Patrijaršijom. Jovica se odlucuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. Milorad Vucelic. Politicki je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. Pitanje se odnosilo na 800.000 evra. Neki ninovci to nisu razumeli. Bane Stojanovic. Pratio je modu: malo "Praksis". da se nekome preporucuje za cuvara. vredno glodao. ha!". svacijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. sa nacionalistima. sa komunistima. sa svojom americkom vojnickom torbicom o ramenu. urednik kulturne rubrike "NIN"-a. demokrate. ministarka nauke 298. Backopalanacka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišic. vezanom za Dušana Bogavca. Vucela je: umetnicki direktor Zvezdara teatra. sa akreditivima liberala. Svetlana Velmar-Jankovic. bivšem Domu Udbe. odgovorio je: "Ha. misterioznim putevima. Mihalj Kertes. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. pojavljuje se. ali "levicar" svakako cupav i glasan. Obojica su dodoši crnogorskog porekla iz moralno-politicki besprekornih porodica. ali torbica mu je vec ušla u legendu. Od 1973.293. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. Sredinom osamdesetih. Vucela se odlucuje za javnu karijeru. umetnicki direktor Grada teatra u Budvi. disidenta. bistri i vredni. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. ambiciozni. Mile Isakov. Vucela se pokazao kao prorok. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u realsocijalistickoj kulturi. medu "disidentima". kao glavni urednik "Studenta". savetnik teniske reprezentacije 297. naša najuglednija književnica 294. zapošljavanjima. direktor „Siti rekordsa“ 296. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da ce se Milorad Vucelic ikada postideti i prestati da vice. Vucela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književnicko-intelektualno-umetnicarski polusvet koji je parazitirao na komunistickim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radovic. U jednom od tih slucajeva. nešto manje medu pravim disidentima. ha. što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. malo Dobrica. malo Markuze. osim da potpiše neke peticije. Milorad Vucelic.. Dragoljub Žarkovic. sa Francuskom 7. Tada ga je krenulo: sa troškovima. investirane u školarinu Vuceline cerke. Nikola Pilic. i vec 1973. sa pesnicima i sa celokupnom politickom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. Jovica i Vucela idu u Beograd na studije. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-politicke osetljivosti. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa cetiri pune plate. malo Kardelj. sa umetnicima. u svojstvu sekretara. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. sa disidentima. Vucela je diskretno. levicara i šarmera. projektima. sa NIN-om. ako covek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. Vec je bio ljubimac intelektualno-politicke Caršije. Bilo ga je svud. I dalje se oblaci "levicarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik".

Iz Backe Palanke dolazi Bracika Kertes. To stanje. Vikao je Vucela sa TV ekrana tih godina. a oni nek' vide šta ce. ako treba. Vucelica je krenulo: SPS. kvota i kontingenata. Vladimir Beba Popovic optužio ga je da je od Službe ukrao cetrdesetak miliona maraka. sa pokricem suvlasnika producentske kuce Komuna. Vucelic se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišica s jedne i izvesnih medunarodnih veletrgovaca duvanom. ili ce biti prepušteno spontanim istorijskim procesima.urednik. vidno stagnira. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit.povlašcenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u . Cak se i Miloradu Vucelicu mogu zacepiti usta. najveci proizvodac jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva. u Budvi. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmocnijih i raznih apartcika . bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. zato što su on i Vucela radili zajedno na istom projektu. Iz izbledele americke jakne M-65 Vucela prelazi u odela i kravate. Vucela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. trebalo bi da se secamo da je ista novina. da ce se Srbija otcepiti. ciji je predmet irelevantan. koji je i sam bio u toj prici. Teodor Andelic. Treca strana je kasnila. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. koji su neumitni. Vozilo je pripadalo Miloradu Vucelicu. kraj Svetozareva. i 1989. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. Potom je završio Uciteljsku školu. ušao je cak i u estradu i tamo ostavio utisak. dva nepoznata pocinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnicki automobil "audi". lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike.." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". zanimanje Madar. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. od kada je vecina ovih ljudi postala elitni segment društva. Dragoljub Markovic. opisao je Brana Crncevic. Vucela se smejao: "Vi cete da ginete u tom ratu. pa je sve dozvoljeno". iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima. treba samo argumenata. ne samo u vlasništvu Igora Lupšica. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Ðindica. dok su u milosti. a zajednica vec trecu deceniju. vozao se u crnim limuzinama i leteo. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Miloševic ga izbacuje iz SPS iz razloga neke politicke svade. oružje i heroin bili su sledeci. kao i sve za Vucelu ako nije novac. Jovica postaje Nacelnik. Opredelio se za duvan. Slucajno ili ne. Na pitanje šta se nas ticu njihove komunisticke svade izmedu republickih partija. To je doba sankcija. a ne mi. Vucela je propovedao 1988. Po prirodi stvari. 300. s druge strane. U jednom trenutku 1997. kada okonca “privatizacija” države i. pa i saveznici iz dva svetska rata. onda su stavili na šverc cigareta. oktobra 1934. lepe sankcije. ali ne i neke licnosti za koje svi znaju da su veoma mocne i ciji pipci nisu preseceni. u Koncarevu. RADMILO BOGDANOVIC roden je 7. sa njom povezana. da ce se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. majka Desanka domacica. tecnih goriva i strateških roba svih vrsta. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma izmedu tri strane umešane u izvestan posao. Jedna strana trebalo je da drugoj strani posredstvom trece strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu . "nema Boga. Služba državne bezbednosti vec je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmocnijima. Kao trenutno marginalizovan iz politike. bilo ga je svuda. Bracikina carina pleni i isporucuje heroin Stanišicevoj Službi. partitokratija. Sve se placa u gotovom. Vucela se tu ugraduje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. da Srbe svi mrze itd. RTS itd. jeste. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu.. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis mocnih listova poput Blica. ocigledno.

“Jugoslavija komerc”. iako sam bio dobar clan i nisam stigao da budem clan CK”. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. da bi 1988. smenjivao”. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora.. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. Jednom. marta 1991. clan je uprave “Crvene zvezde”. Radmilo Bogdanovic. ja bih ih. Zbog ovog slucaja nastali su veliki problemi medu tajnim policijama. izborom Milana Martica. Fonda kapetan Dragan.. Kada su odlazili Draža Markovic i Petar Stambolic. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . s uzimanjem para od Dafine. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo.. cemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugacije da reagujemo. i da je “Šešelj bez bontona. i Marka Nicovica. došli su i Radmilo Bogdanovic i Zoran Janackovic. kad je sklonjen Rankovic. srpski ministri policije bili su Slavko Zecevic. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. govoreci o 9. Prema recima Bože Spasica. Vršene su promene svih nacelnika SUP-a”. Na napade da ima ogromnu kucu u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao srece ni da školujem decu. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moc i dalje velika. Sasvim slucajno. tako su se menjali i ministri policija i nacelnici tajnih službi. ima da podnese ostavku. Znam koliko je cesto svima opraštao greške. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne.) da je policija organizator kriminala. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. optužbama inspektora Dragana Mladenovica (1996. povukli su se i Slavko Zecevic i Viobran Stanojevic. Poceo je kao ucitelj u pešterskim selima. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju . Govorio je da je “Vuk Draškovic pre na rumunski nacin jurišao na “TV Bastilju. funkcioner iz Zajecara. martu. ako narod nece Mitevica. to mi je sve. Deveti mart nije moja rana. stalno me napadao. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”.Beogradu i diplomirao 1976. s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. Upuceni tvrde da Bogdanovica na mesto ministra policije nije “lansirao” Miloševic. kako kaže. Za Slobodana Miloševica je tvrdio: “Mnogo je mekan. Biran je i za clana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. ništa nije dokazao”. Zatim je 7 godina bio sekretar republicke Uprave za unutrašnje poslove. ni da pravim svadbe. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. tada clana Direkcije JUL. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešica. Viobran Stanojevic. koju je obavljao 8 godina.. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. iz politicke garniture Kragujevca. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. sekretar OK SK Zajecar. pa nacelnik Uprave za strance. Kada su pali Ivan Stambolic i Dragisa Pavlovic pomereni su i Svetislav Lalovic i Branko Kostic. Svetislav Lalovic. Kako su se menjale politicke garniture u Srbiji. da su kriminalci veci profesionalci od policije. U Glavnom odboru je SPS-a.poslanik u republickom i saveznom parlamentu. drugovi pozvali da prede u policiju: “Nacelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. Ðokic se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kaficu u Malmeu. žalio se. bio kriv ili ne. brate. Ako narod tri puta juriša na Televiziju. Kada je dolazio Slobodan Miloševic. nastavnicom. Prijatelji ga znaju kao društvenog. došao za ministra policije. j. februara 1966. Poslednjih tridesetak godina. vec general Petar Gracanin..” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rodendan kad je postao pocasni gradanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblacio”. Bogdanovic je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK. a danas je miran ko jagnje”. opštinski funkcioner iz Arandelovca. Radmilo Bogdanovic nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolovic. otac Žarka Zecevica. onda su ga. Oženjen je Živkom. Vojvodini i na Kosmetu. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. onda on. Pocasni gradani Jagodine su narodni heroj general Petar Gracanin. ni da ispracam u vojsku. Jagodina nije darežljiva po pitanju pocasnih gradana i dodeljene su tek cetiri titule. ga. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Ðokica (nedavno ubijenog u Stokholmu). Zbog dogadaja od 9. To je cena službe”.. “SK me cesto držao na nišanu. Onda je postao zamenik republickog sekretara za ONO i DSZ. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojovic. koje je imala svake republika bivše SFRJ.

maj. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. koji više nisu medu živima. U Nemackoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. Ta grupa nezvanicno je nazvana vojna linija i cinili su je. odgovorio je Babic. Božidar Andrejic piše: “Da li je zapoceo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno zapoceli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . na cijem celu se nalazio Hrvat Zdravko Mustac. Zato je na to podrucje morao biti upucen neko s mnogo vecim ovlašcenjima od onih koje je imao Frenki.04. nocni klub „Amadeus“. 1994. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežica. Radmilo. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. U Hrvatskoj ce se ginuti tek u proljece naredne godine. mogao sam lako da izvršim Tudmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. Energican. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemacku. Dragan Maleševic Tapi. Bogdanovic je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanovic. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. Vojnoj liniji je bilo jasno da u istocnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreoristicke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojicic Badža. predsednik krajiškog SDS. tu bi pala krv. 9. predlaže Babicu da narod legne pred vozila hrvatske policije. Jovi Simendi i Mirku Vasiljevicu. Ubistvo Andrije Lakonica u kaficu „Nana“ na Senjaku. nafte. Solo-igrac Ranko Rubežic zapoceo je prvi vatreni obracun u Beogradu. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. Prema Spasicevim recima. krajem osamdesetih godina. Babic je proglasio ratno stanje. u želji da izbegne sukob. koji je 2003. cigareta i slicne robe. Giška je tada bio u zatvoru. srpski ministar policije. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. dva dana ranije. Badža se nametnuo kao izbor. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. za koje je bio optužen pa osloboden Darko Ašanin sa svojom grupom. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubic? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. pored Stanišica i Frenkija. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. “Nemamo vremena za mirne proteste”. a Tapi je bio glavni menadžer. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. koji pocinju da se vracaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znaci kada pocne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Ðorda Božovica Giške i da je za to imala logisticku pomoc nekog nemackog kriminalca. Ali. Željko Ražnatovic Arkan. koje. godine. Oni ce uz pomoc Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomocu državnog šverca oružja.pominju se . prepricao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. necu krv! Da sam htio. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mladih kriminalaca. gde je dogovorena njegova likvidacija. Služba nije mogla da dozvoli. Podrucja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. Spekulisalo se i da je glavni „cistac“ u ubistvu Ðurekovica bio kasnije poznati srpski slikar. oko Miloševica se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najveceg poverenja. Posle ove informacije. kako tvrdi Spasic.Stjepana Ðurekovica. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. “Ja. Ðorde Božovic Giška i Dragan Maleševic Tapi otvorili su. Rat u Hrvatskoj zapoceo je bez opaljenog metka. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. Služba je u to vreme pocela da gubi kontrolu nad kriminalcima. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. ucestvovali i saradnici DB-a koji ce kasnije ciniti jezgro Jedinice? Ili je Stanišic tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slucaju. Radmilo Bogdanovic. iako nikada nisu imali potvrdu za to. opsedenut borilackim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. klub je zatvoren. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. Jovan Raškovic. direktora INA. uz pomoc Službe. Stvaranjem kriminalnih organizacija zapocinju i prvi medusobni obracuni. marta 1990. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. On i Arkan u to vreme vidani su zajedno u loži Crvene zvezde. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. 23. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanovic iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obracunao sa tajnom policijom. U Bosni iste jeseni.

. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. Ministar policije je covek koji treba da primeni zakon. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. na utakmicama. koja ukazuje da su Stanic.i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima ucestvuju (Radmilo Bogdanovic). bili su Milutin Mrkonjic. a cesto i Dragomir Tomic. 2001. polako javlja politicki pluralizam. Trece opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivicnog gonjenja Ražnatovica koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuce navijaca Obilica i OFK Beograda. To orocavanje mi se ne dopada. Prava prilika otvara se 1990. Zna se ciji je klub Zvezda bila i koliko je znacilo biti blizak njenoj upravi. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom. poceli da skrecu politicki ka SPO i radikalstvu.. kazao je Borovic i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašcu bili izvanredni. Radmilo Bogdanovic je. Arkan se. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što ce . o izboru Dušana Mihajlovica za republickog ministra unutrašnjih poslova. pored Dafine Milanovic. Visoki funkcioner Socijalisticke partije Srbije. januara 2001. Analiticari se slažu da srpsko-albanski dijalog nece biti ekskluzivno pravo dveju strana. On to postiže veoma efikasno. Ove beleške potpisivao je zapisnicar koji je prošlog cetvrtka Mladanu Dinkicu. Radmilo moli Arkana da uvede red. Mrkonjic. Nikola Stanic. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-politickog establišmenta Srbije. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošceno znaci “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. Zoran (Todorovic). tu treba da bude covek koji ce cetiri godine da radi. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronadena je arhiva. Miodrag Zecevic. Kada se 1989. nije covek koji prvi put tu dolazi. guverneru NBJ. Rec je o ubistvu šefa politicke partije. Mihalj Kertes i Nikola Šainovic. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju gradane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. Radmilo Bogdanovic. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahovic i mnogi drugi. direktor „Simpa“ iz Vranja.” Advokat Borivoje Borovic izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovica “izvedeno na visoko profesionalan nacin” i izrazio sumnju u pogledu mogucnosti da ce MUP “doci do pravih tragova o naruciocu i organizatoru ubistva”. strucan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. Tada nastaje Srpska dobrovoljacka garda. Ako je ucinio i neku grešku cak i stvari koje su protivzakonite. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovicem. kada Miloševicev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. uz pomoc zvezdaša. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. Pošto su Zvezdini navijaci. potvrdio autenticnost dokumenata. Operiše se sa tzv. 12. ali nema ni demantija. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. formalne vlasnice „Dafiment banke“. onda tu postoje normalni uslovi izvodenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. rekao je Borovic. u svojstvu vode “Delija”. navodno “po zvezdaškoj liniji”. Po mom mišljenju nema te cene za koju covek treba da izgubi glavu. Arkanova zvezda raste. zna onoliko koliko mu treba. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovica Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. “kreirali” “Dafiment banku”. za njega su filter tužioci i sud. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojcic. Milomir Minic. Otvara poslasticarnicu u okviru svog imanja. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanovic. Sastancima su cesto prisustvovali Radmilo Bogdanovic. bude na tom mestu covek kome nije nepoznata ta oblast. Redovni ucesnici ovih stanaka. On treba da bude pošten. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševicu. “Cinjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zakljucak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. Šainovic. “Delije”.

kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševicevog režima. JNA je 3. novembra 1991. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“, Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar, od koga su napravili Staljingrad. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara, Života Panic i Blagoje Adžic, bezbedno uživaju generalske penzije. Celnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar, Radmilo Bogdanovic i Zoran Sokolovic, takode nisu kažnjeni. Radmilo Bogdanovic izjavio je 15. maja 2003. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala, ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. maja 1991. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševica, dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u necemu ucestovao”. Bogdanovica Tužilastvu Haškog suda pominje kao clana grupe, u kojoj su Jovica Stanišic i Franko Simatovic, osumnjicene “za udruživanje radi zajednickog zlocinackog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. On je rekao da je vec bio u penziji kada je Stanišic došao ne celo Državne bezbednosti, kada je sa Simatovicem formirana specijalna jedinica i kada je poceo rat. Bogdanovic je ocenio je da je Slobodan Miloševic mogao da spreci prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. “Njemu nije imao ko da se usprotivi, on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. Miloševic nije prihvatao nicije savete, a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”, rekao je Bogdanovic. Za rezultate istrage atentata na Zorana Ðindica, kazao je da nije ocekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolica. Jugoslovenska i srpska štampa, pocetkom devedesetih godina, dovodila je Stanišica u vezu: za dovodenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu, za aktiviranje Sime Dubajica, generala Dušana Pekica, Željka Ražnatovica, za naoružavanje Srba u Bosni, za vodenje rata preko generala Božidara Stevanovica u RV i PVO JNA, kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. Sam Stanišic govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovica poslao u Knin po naredenju Radmila Bogdanovica, ministra srpske policije: “Posle mesec-dva, gospodin Vasiljkovic je napravio neki politicki problem u tom kampu, može se reci neku pobunu protiv politickog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. Ja sam boravio u Kninu 1. avgusta 1991. i povukao sam gospodina Vasiljkovica”. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanovic kao ministar prisluškivao jer se 1990. sumnjalo da je on doušnik CIA. Osloboden je tih sumnji i Zoran Sokolovic ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. Radmilo Bogdanovic deceniju i po se držao “zakona cutanja”, jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”, kako od protivnika, tako i od svojih, pa i Slobodana Miloševica... Bogdanovic je bio ministar policije iz najmocnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševica. Posle nereda 9. marta ‘91. Radmilo Bogdanovic je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. Arkan je tada bio voda navijaca Zvezde. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. marta 1991, ministar policije Radmilo Bogdanovic izjavljuje: “Ne osecam se krivim i ne mislim o ostavci”, a ostao je upamcen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. marta 1991. godine, zbog cega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. Miloševic ga je, koju godinu kasnije, izbacio iz Izvršnog odbora SPS, posle cega se Bogdanovic povukao iz partije, bez obzira što je bio jedan od osnivaca, i približio JUL-u. Razgovor za Kurir, jula 2007. godine, Bogdanovic je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu, navodeci da kao policajac “tacno zna genezu ovog pred cim smo danas kao narod i država… u cemu smo grešili, u vreme Tita, pa Miloševic, i ovi danas”. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovica, 1968, na Kosovu je to iskorišceno za jednu vrstu obracuna sa Službom državne bezbednosti, na koju su bili ogorceni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981. godine nisu bile toliko nasilne, ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj nacin ispoljavali. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovica? Ja to sada citam u novinama. To su pricali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Rankovic

sprovodio na Kosovu. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu, ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu, jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugradana. Secate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin... U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turcin... Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija... Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je, ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana, mada ih nije bilo u nekoj vecoj meri. Možda kasnije... Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. godine niko nije ni spominjao samostalnost, ali je vec 1981. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo - republika”! Pozivajuci se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. godine, oni su tražili otcepljenje od Srbije. Da li je policija u periodu 1968-1981. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republicki organi vlasti. Tada smo mogli da dodemo sa ekipom i da pružimo pomoc u sprovodenju zakonitosti. Postojala je vertikalna hijerarhija. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. godine. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni, posle smene Rankovica. Njihova vertikalna hijerarhija je jaca od javne bezbednosti, ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade, recimo, na nekom krupnijem predmetu... Oni su obezbedili pobunom iz 1968. godine, posebno posle 1981. godine, da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. Moj pomocnik Boro Tomic je 1989/90. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram, gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite, ubijte njega, a ne nekoga ko ne puca... Cim je uzvracena vatra, oni su prestali. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. Nije li to legalno razvlašcivanje službi bezbednosti? Da. Kad se vidi Ustav iz 1974. godine, mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. Jer, i kad su dolazile delegacije u Beograd, u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo, da se žale na stanje na Kosovu, mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. Sve se ostavljalo lokalnim organima. Ispada da su to, u stvari, legalni zaceci rada na “njihovoj stvari”, institucionalno i vaninstitucionalno, gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbedivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima... Sve do 1981. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina, kada mi prakticno nismo više ni imali prave ingerencije. Ali, osecalo se šta se sprema. Godine 1981, kada sam ja bio na Kosovu, njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malici. Kasnije je bio Karakuši. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu... Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. Što se tice javne, sve je bilo na lokalnim organima vlasti, koji su mogli da traže samo pomoc od nas. Kad su tražili našu pomoc, dobijali su je, ali su sve manje to od nas tražili. Mi smo 1981. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora, koji su bili naša veza dole na terenu. To je bila naša pomoc, ali smo time imali i uvid na terenu. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slucaj Martinovic”) i Miloševiceva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova cuvena recenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta recenica, ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija, Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivicnim prijavama... A oni dolaze ispred savezne skupštine, Miloševic dolazi u pola noci i kaže da

ce on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. Nama koji smo radili na tom slucaju. Kako se desilo da je baš Miloševic otišao medu Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam, jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Naravno, jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku, koji su stalno dolivali na postojece informacije i podigli su atmosferu. Ne kažem da nije bilo incidenata... Bilo je teških slucajeva. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe, toliko je sve to iritiralo Šiptare. I posle, koliko se dalje išlo... Ali, do 1989. godine nije bilo pucnjave. Kako-tako, ali smo držali red. Šta zamerate Miloševicu? Miloševic je nastojao da u Beogradu drži vezu sa odredenim brojem Šiptara. Medutim, kad sad analiziramo, shvatam da su to bili probrani Šiptari, koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. To su bili Memet Ajeti, Lugici, Ilijaz Kurteši, koji je bio više u Beogradu nego tamo, pa Ali Šukrija takode. Sad vidim da je to bila velika greška, prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva, što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogucili da oni odaberu svoje rukovodstvo, nego da im ih iz Beograda namecemo. I ti koji su ovde bili, oni nisu imali uporište tamo. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoce da podrže Beograd i vezu sa njim. To Slobodan nije uspeo. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vicuci “Mi smo za vas!”, a nisu imali uporište na terenu. U Prvom opštinskom sudu 1998. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku, Šefku Alomerovicu, po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Cosica i njegovog savetnika Vladimira Matovica. Alomerovic je izjavio da je otmica planirana u Cosicevom kabinetu i na sudenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Cosicevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava, otmica, diverzija, paljenja kuca. Posle otkazivanja sudenja Alomerovic je izjavio kako vec peti put izlazi na sud “koji bi, da je bio tako revnostan u vreme dok je Cosic bio na vlasti, vec odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljevicu, jednom od optuženih za ucešce u otmici. Njemu se sudenje umesto u Bijelom Polju, gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica, zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potice nekoliko ucesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanovic takode iz Jagodine, a zna se Bogdanovicev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukica, jednog od prvooptuzenih u ovom slucaju, Radimilo Bogdanovic castio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Agencija “Bina” je 30. januara 1993. godine objavila studiju, prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju, a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti... Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljacke nije nimalo važno kojih ce dimenzija Srbija na kraju biti. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadice im gubitak teritorije i propast otadžbine... Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativisticka, definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Novac, mediji i delegiranje autoriteta politickog vrha odreduje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. Prema ovoj analizi, vrh srpskog politickog lobija tada cinili su Slobodan Miloševic, Dobrica Cosic, Mihajlo Markovic i akademik Ljubiša Rakic, za koga je navedeno da je mason. Složenim sistemom, za taj vrh su bile vezane SPS, medu cijim tadašnjim bitnim clanovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanovic, DEPOS, medu cijim znacajnim clanovima je kao mason oznacen Dušan Mihajlovic, a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadic, takode imenovan kao mason. Od uticajnih pojedinaca izvan politickih stranaka u strukturi srpskog politickog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije, kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karadordevic, Zoran Nenezic, Milan Panic i Željko Ražnatovic Arkan. U strukturi finansijskog lobija, na cijem se vrhu pominje Slobodan Miloševic, prema istoj analizi, kao masoni se navode Ðorde Zecevic, Dušan Mihajlovic, braca Karic, Zoran Ðindic, Desimir Tošic, Jovica

Stanišic, Vladislav Jovanovic i Vladimir Cvetkovic. U istrazi u kojoj se Džajic, Cvetkovic i Marinkovic sumnjice za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci, a medu njima i Radmilo Bogdanovic, koji je bio clan UO Crvene zvezde. Vecina svedoka izjavila je da se ne seca pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. Bivši celnici crveno-belih osumnjiceni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. Da li je Naser Oric bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republickog MUP-a? Bice Republickog. Da li je Naser Oric napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog, Hamdije Jusufspahica? Da li je Hamdija Jusufspahic prijatelj Radmila Bogdanovica, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Oric održavao vezu sa Markom Miloševicem? Da li je tacna tvrdnja Sretena Jocica da je Naseru Oricu isplaceno, preko Pala, 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”, za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca), kojoj pripada i Radmilo Bogdanovic? Danica Draškovic bila je siromašna gradanka, sve dok nisu poceli da se bave politikom. Ona je radila najprljavije poslove stranke. Tajno se sastajala sa Mirom Markovic, sa Stanišicem, sa Legijom, sa Radmilom Bogdanovicem. Njen pokojni brat Veselin, rekatirao je vlasnike kioska, prodavnica, pumpi, kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Kada je postao nacelnik opštinske službe u SO Savski venac, nije imao ni pristojno odelo. Za samo nekoliko godina postao je bogat. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve, od opljackanog novca podigao je crkvu, u koju su, suprotno kanonu, preneti njegovi posmrtni ostaci. Vojislav Šešelj je 9. avgusta 2002. optužio policiju da se ne trudi da pronade ubicu Boška Buhe iako ministar i kljucni policijski generali znaju da je to Željko Maksimovic Maka. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovica da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvoricemo Nicovicev dosije, pa cemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. Nicovic je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom, ali je prerastao u najveceg trgovca. On zapleni drogu, pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. Radmilo Bogdanovic, bivši ministar MUP-a, licno mi je pricao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovica. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajuci da se domogne funkcije ministra MUP-a. Miloševicu je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije, pa je od toga odustao. Nakon toga Nicovic napušta funkciju”, podseca Šešelj upozoravajuci da ce rasvijetliti Nicovicevu ulogu u privatizaciji preduzeca “Zetatrans”, trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. ŽIVORAD KOVACEVIC roden u Jagodini 30. maja 1930. Novinarska i diplomatska visoka škola, Univerzitet u Beogradu, 1952. Magistratura, Politicke nauke, Kalifornijski univerzitet, Berkli, 1960. Specijalizacija, Meduodnosi, Harvardski univerzitet, 1963. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, 1967.-1972. Potpredsednik Skupštine grada Beograda, 1973.-1974. Predsednik Skupštine grada Beograda, 1974.-1982. Clan Saveznog izvršnog veca, predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom, 1982.-1986. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Americkim Državama, 1987-1989. - povucen na pritisak Slobodana Miloševica i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”, 1989-1991. Otišao u prevremenu penziju 1991. Potpredsednik Medunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti, 1975.-1982.

7. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. bivši gradonacelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. Predsednik Foruma za medunarodne odnose. Beograd. Ne samo „plišani razvod“ Ceške i Slovacke. 2000. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Ðukic Dejanovic. Živorada Kovacevica. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Prvi predsednik je Živorad Kovacevic. ali definitivno nije morao biti krvav. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. 1999. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. Istu ocenu ponovio je obracajuci se clanovima Rotari kluba Zrenjanin. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. predsednica Beogradskog fonda za politicku izuzetnost Nenad Milenkovic.Predsednik Diplomatske akademije. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Sonja Licht. Pregovaracko umece Pregovaracki proces Jezik pregovaraca i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza.Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. Od 1985. 1993-1995. godine bio je direktor . uverljivo ukazuje da je to bilo moguce i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugacijim liderima. vec još ubedljivije. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeci. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delevic. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. 2000. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. koja je uspela. da od jedne lepe i mirne zemlje nacini razbojište i groblje”. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi covek Spoljnopolitickog saveta i Diplomatske akademije. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo ucestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. pored nesumnjivog liderstva u vodenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. Oni. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovacevic. Alibi diplomatija Rešavanje granicnih sporova. Objašnjavajuci svoj pokušaj naucnog osvetljavanja ove teme. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovacevic. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija. za istorijski vrlo kratko vreme. Osnovan Spoljnopoliticki savet Ministarstva spoljnih poslova. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Ðelic. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. Posrednici Metodi pregovaranja. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU cine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju.Clan Saveta Igmanske inicijative. septembar 2007. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. Pregovori o disoluciji. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. 1996-1999. do 1987. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. LJUBOMIR MIHAJLOVIC roden je 1941. Koordinator kursa medunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. i uz vedu pažnju i delotvorniju podršku medunarodne zajednice.

Mihajlovic se iz javnosti povukao u maju 2004. gde i sada boravi. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. medutim porice da se našao s druge strane zakona. zahvaljujuci ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. a na osnivackoj skupštini govorio je Mihajlovicev prijatelj – Matija Beckovic. Program je. jula 1990. ali van Srbije. DUŠAN MIHAJLOVIC roden je 27. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Prve politicke lekcije Mihajlovic je savladao u rodnom Valjevu. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. zbog stvaranja Socijalisticke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalistickog saveza. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”.2008. poznatiji kao Ljuba Šiptar. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunistickog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. Njegova izjava kada je u sefu. nije se uclanio u ND. 10. umesto za nekoliko godina. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanicni poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”.filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraca u Beogradu. suprotno Mihajlovicevom (Dobrice Cosica) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. Mihajlovic im preko novina porucuje da ko god želi da ga nade može to da uradi vrlo lako. napisao takode prijatelj Ljuba Tadic. koji se. u drugom razredu je bio izvidac. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog racuna na ime fudbalera Gorana Drulica u Komercijalnoj banci na cijem se celu Mihajlovic tada nalazio. gde je bio potpredsednik. i novac je. deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. Slobodan Miloševic. Ime stranci dao je Mihajlovicev licni prijatelj Dobrica Cosic. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. bila je: „Policija donela. Dok u policiji nezvanicno najavljuju mogucnost podizanja krivicne prijave. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992.02. Partijsku knjižicu zaslužio je u trecem razredu gimnazije. a u suprotnom mu je poslata poruka da ce biti smenjen. posle 5. Ispostavlja se da je to mudra odluka. Mihajlovic je osnovao jednu od prvih politickih partija osnovanih u Srbiji po uvodenju politickog pluralizma. a da se imovina Socijalistickog saveza dâ opoziciji. Saradnju sa Miloševicem obnovio je u februaru 1994. Desanka Maksimovic ili Brana Crncevic. Bankar Ljubomir Mihajlovic. potom. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja celnika „Crvene zvezde”. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao clanica opozicionog DEPOS. vec duže vreme je u inostranstvu. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojce banci. Posle 12 godina provedenih na celu ove banke podneo je ostavku. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. istakao je i dodao da ce cim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. U vreme završetka Mihajlovicevog gradonacelnickog mandata. Vest da je obuhvacen istragom zatekla ga je u Skoplju. oktobra. od kojih je najveci nastao u Valjevu). pa istraživac) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimirovicu i Crkvi. u vreme sankcija. gde živi i radi više od godinu dana. godine. a onda i gradonacelnik. policija odnela”. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. Pocetkom 1990. pa predsednik gradske vlade. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. Ljubomir Mihajlovic jedna je od najkontroverznijih finansijsko-politickih figura protekle decenije. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajlovicu ponudeno da se sam povuce. septembra 1948. iz koje je nastala Komercijalna banka. Prva saradnja sa Miloševicem završila se relativno brzo. a medu 4 poslanicka glasa koji su obezbedili SPS-u vecinu za izbor . u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Miškovic. legao na racun za nekoliko meseci. isterao bih i njega i sebe”. kao što su Ljuba Popovic. U stvari. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševica i. a potom i u Makedoniju. kao ni drugi Mihajlovicevi prijatelji zvucnih imena. Niko od njih. najvecim delom. Prve ozbiljne politicke funkcije Mihajlovic je zabeležio u takode u Valjevu. 11.

Otvoreno se spekuliše da je preko. ali nije izabran. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. Lutra (formirana 1991. kao i društvo golubara”. pri cemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. poslednjih godina. Zloupotrebljavajuci službeni položaj. gde je bio i odreden krug politicara”. Bio je u novembru 1989. Tezu o Mihajlovicevom poslovnom “umecu” potvrduju i “naduvavanje” faktura sa 140. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur.000 džepnih višenamenskih peroreza. najavio novu ratnu fazu. koji podseca na tender za nabavku i opremanje policije s pocetka 2002. Mihajlovic je u aprilu 2001. u Crnoj Gori. dok je opisujuci drugu naveo imena niz poznatih politicara. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. dobijen od Karic banke. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalic odbijen. Sloga je trajala do sledecih izbora. godine lider DHSS Vladan Batic najavio je podnošenje krivicne prijave protiv Slobodana Vucetica: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. po stupanju na dužnost ministra. godine kao udruženje strucnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. SLOBODAN VUCETIC roden je 10. Sam Mihajlovic rekao je da “u masoneriji nije bilo necasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. oktobra 1941. dve masonske lože”. Tih godina. koji je valjalo vratiti). Posao je dobila Lutra iz Valjeva. u ciju je cast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Cist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesacice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. Sudija Ustavnog suda postao je 1991.000 evra prilikom sprovodenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. da na tenderu za nabavku informaticke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. za koju se veruje da je pre interesna organizacija. otudio svojih 6% u firmi Arius. godine u Vilusima. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. godine.000 DEM. U oktobru 2005. cisto kriminalnu. vezanom za nabavku 23. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. funkcioner LS. obezbedio sebi novcanu nadoknadu za lansiranje price o Vladimiru Popovicu kao ucesniku atentata na Zorana Ðindica. Mileta Tomica. medu kojima i Mihajlovicevo. Bio je kandidat SPS na prvim višestranackim izborima.000 na 287. Mihajlovic je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala madarske policije. Kao ministar unutrašnjih poslova. ND je ušla u vladu. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. oznacila kraj participacije ND u vlasti. omogucio je firmi Arius. koja je nastala 1999.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima.’. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovica. kao i da su za njega “masoni udruženje gradana. Malo je poznato da je. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vuceticevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Ðukanovic. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžicem i Rašom Lazarevicem. a profitirala je samo na cementu. Mionica.predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. Sa opozicione liste. i tako je pokušao da zataška pranje novca. Mihajlovic bio predlog DSS. Broj Mihajlovicevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na cak 36 ili više. Mihajlovic je bio prinuden da ude u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500. a Pravni fakultet u Beogradu. koja je organizovala hapšenje . Gimnaziju je završio u Vrbasu. Krajem 1999. tako što je Miloševicev ulazak u savez sa radikalima. kojim se traži provera nekih transakcija sa racuna Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševica. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. i ta kompanija ucestvovala. iako nema položen cak ni pravosudni ispit. pod njegovom vlasnickom kontrolom. pa je napustio 1991. direktora republicke direkcije za imovinu iz DSS. godine protivkandidat Slobodanu Miloševicu za predsednika Predsedništva Srbije. razrešen je sudijske funkcije zbog clanstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivaca i clan Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. i drugih clanova stranke. bude vracen. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i UBPOK. a manjinski – Dušan Mihajlovic. iako je imala ponudu skuplju za cetiri marke po komadu. u cijem je delu. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000. ciji je vecinski vlasnik Miroslav Stefanovic.

juna 2003. stupilo na snagu ne 5. Privatizujuci program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede.” Problem je što covek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti..predsednika DHSS. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". zahvaljujuci svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milica. pa je postao lak plen za tadašnju Covicevu gradsku skupštinu.. juna 2003. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. svedoce njegove izjave. poput one na pitanje. protivustavno ovlašcenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovicem. prostor i promociju dobio u Studiju B. Oduzimanje mandata poslanika. godine. godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa racuna Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog racuna. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). napisala je novinarka Lila Radonjic u otvorenom pismu Vuku Draškovicu još 1997. prešao kod Borisa Tadica u kabinet. kada . jer je Jezda Vasiljevic prvi telefon. godine u Kninu. a Studio B do finansijskog kraha. Cesto je dolazio u Komesarijat za izbeglice. nakon indicija o politickoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Ðindica. U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. Branko savetuje predsednika vlade.. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. ali kao loš poreznik ona.. Renata Radujko-Milic. do 1996. kada je pala vlada premijera Živkovica. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. vec 10.. dok još nije postao penzioner. pokojnog Zorana Todorovica Kundaka. postao je clan UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. svi su je u JUL-u voleli. kome je on bio šef kabineta. pod njegovim predsedništvom. Vucetic ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvodenju vanrednog stanja. vodila se istraga o tome. godine da su ga u junu 2001. BRANKO RADUJKO. doktora nauka Zorana Ðindica! Branko je. roden je 1974. Ustavni sud.Sestra gospodina Branka. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. kojim je odredeno ukidanje policijskog pritvora. 5. da li ce JP Telekom Srbija postati lider u regionu. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . Kao sudija USS. . Arkanovu i Karadžicevu televiziju.Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinovic na mesto urednika Studija B 1990. nije mi poznato”. pretvarajuci Studio B u Šešeljevu. odakle su je najurili. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. i istog dana pocelo je puštanje iz pritvora. kao izbeglice. O kakvom je strucnjaku rec. sa nepunih 26 godina. kao prvog coveka njegove administracije! Kada je Boris Tadic odlucio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. svi su bili šokirani. ciji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe.. Boris Tadic dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka. DRAGAN KOJADINOVIC. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. juna 2003. Koliko je meni poznato. kao savetnik za Kosovo. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993.. ne želeci da objašnjava o cemu je rec. odgovoran je za programski. Posle godinu dana predsednikovanja. Vucetic je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. a šta je sada s njom. Bila je jako uspešna. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojic je izdeklamovao broj krivicne prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". Bez završene visoke škole. proglasio kao protivustavnu. kad je doneto. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju.

godine radi u Ujedinjenim nacijama. clan G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. Pekic. "zbog delikatnosti tematike". Srbinovic. PRVOSLAV DAVINIC. bezuspešno je tražio. dolazi do politickog rascepa u SANU. kragujevackom nastavniku koga su Nemci streljali 20. koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. tokom „Krvave bajke“. Dobio je ime po svom dedi. Indiji i Turskoj. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševiceva ostavka cini . P. Pantic. godine u Zajecaru. Pavlovic. Stefanovic i N. M.. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na vecem broju projekata u Pakistanu.suviše blaga. Ne verujemo u one koji ga. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isakovic. Bojan Milic. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. avgusta 1950. Dobrica Cosic i Milorad Ekmecic još pocetkom 1992. Garašanin. titulu doktora nauka iz oblasti medunarodnih odnosa. S. Naucnim radom pocinje da se bavi u Institutu za medunarodnu politiku i privredu u Beogradu. jedan od osnivaca Socijalisticke partije Srbije. Peticija je ponudena na potpis i Dobrici Cosicu. godine kao istraživac je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mancester u Velikoj Britaniji. magistrirao. Srejovic. NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. 2006. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. Popovic. kada je procitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševica. Na Skupštini 4. Simic. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. godine. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševica potpisala su mnoga poznata imena. Akademik Mihailo Markovic minimizirao je. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. godine. do 1999. S. rascep. kao i za UNDP u Somaliji. Predsednik SANU. a generalni sekretar SANU. D.. M. Ucestvovao je na medunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti u periodu od 1976. Diplomirao je. Antic.” Apel su potpisali R. Andus. odlazi u Beograd. do 1998. godine optužen je za ucešce u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’.Suprug gospode Renate. Tasic. juna 1992. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". Simovic. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševica i. godine na temu medunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. da se diskusija zatvori za javnost. medutim. vec samo potpisnika”. B. M.to DS odluci. vec nedelikatno je u banjaluckim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isakovic "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". Objavio je veliki broj naucnih radova u domacim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti. Dejan Medakovic. M. D. Selenic. svesno ili nesvesno. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. kada je 18 clanova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. U toku 1985. Od 1999. kao portparoli politickog establišmenta. gde upisuje Ekonomski fakultet. na cije celo ga 1991.Posle završetka gimnazije. Gašic. MIRKO CVETKOVIC je roden 16. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na . godine u Beogradu. Reljic. I. Lj. oktobra 1941. potpiruju. dokazivali su: da je donošenje novog ustava prece od prvih višestranackih izbora. Palavestra. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje mede". roden je 1938. M. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela. u okviru Departmana za razoružanje. B. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. Rajcic. B. ne samo znacaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trecina SANU-a izgleda "šacica"). Na redovnoj sednici. Od 1976. godine postavlja generalni sekretar UN. Dušan Kanazir. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. Ne verujemo u one koji ga vode. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova. a nastavlja ga u Stokholmskom medunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . M.

Radni staž zapoceo je u Rudarskom institutu. U periodu od 2003. Kao naucni saradnik. Diplomirao je 1954. Sa šesnaest godina prikljucio se partizanskom pokretu. elaborata i projekata. Januara 1975. Na dužnost ministra finansija. u Crnoj Gori. bio je clan Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. Nakon toga vodi agenciju za konsalting „Intercon“. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. Nakon povratka u Beograd 1983. kao profesor Beogradskog univerziteta. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. februara 1947. Nakon toga Micunovic odlazi u Nemacku na Univerzitet u Konstancu. zato što je 1948. postaje clan državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. LJUBOMIR TADIC roden 1925. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. Kriticko pisanje za casopis "Praxis" i odluka da. Diplomirao je. na rad na fakultetu sa trecinom radnog vremena. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. godine. U mladosti je robijao na Golom otoku. gde je pohadao gimnaziju. Potom prelazi u Ekonomski institut. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Micunovica. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. gde radi šest godina. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. S Golog Otoka vraca se 1950. do 2001. Nakon isteka tri godine vraca se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. politicki nepodobnim za profesorski rad. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. Nakon rata. godine u Topolici. godine. Aktivan je u redakciji casopisa Filozofija. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. Od 1998. Od januara 2001. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije clan). PETAR ŠKUNDRIC je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije ciji je predsednik dr Mirko Cvetkovic. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. inace clan KPJ. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. studija. na jugu Srbije. godine. Redovni je profesor tog fakulteta i pocasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. i još sedam profesora. podrži studentski protest 1968. savetu casopisa Praxis i u odboru korculanske filozofske škole. gde je radio deset godina. U politicke vode ušao je 1968. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. Clan je više strukovnih udruženja i redakcija strucno-naucnih casopisa. opsovao je majku starešini. gde mu je otac bio u državnoj službi. od tada. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobodenja". po dolasku Miloševica. a zatim osuden na 20 meseci zatvora. Roden je 21. izabran je 15. Objavio je više od 200 naucnih i strucnih radova. a ne . u Smrijecnu. DRAGOLJUB MICUNOVIC roden je 1930. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. maja 2007. on. studirao je u Sarajevu i Beogradu. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. godine kao jedan od voda studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. Prvi od 8 izbacenih profesora bio je vracen. upamcen po govoru na Kontramitingu na Ušcu 1991. Bio je jedan je od osnivaca i prvi generalni sekretar SPS. njegova porodica je proterana u Srbiju. Prvotno je izbacen iz komunisticke partije. 2008. U poslovnim krugovima. (po sopstvenom priznanju. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. S grupom intelekturalaca pokrece list Bagdala. do 2004. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i politickih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kuci „CES Mecon“. Godine 1988. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Uciteljskoj školi i gimnaziji. Nakon bugarske okupacije Makedonije. godine predsednik Republike Boris Tadic poverio je Mirku Cvetkovicu mandat za sastav Vlade Srbije. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rodaku ciji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. iako nije clan. Micunovic.projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. Clan je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare.

960 evra. godine. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52. kvorum. postavljaju tamo samo zarad licne blagodeti ili i zarad neceg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma .Dragoljub Micunovic.4. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju clanova UO.400 evra. Predsednik UO Nikša Stipcevic – 1.Kad je došlo vreme za višestranacje u Srbiji. ostalo su sitnice. godine izbaceni sa Filozofskog fakulteta. ucešce javnih preduzeca i agencija u BDP i u novcanom toku. jedna trecina clanova.840 evra.500 evra. Šef je Tijanic. To ne ometa Nikšu Stipcevica da operiše pojmovima: vecina. devet clanova UO po 1. aktuelni desnicarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za . omogucila i da nastavi i spisateljski rad. a za mandat 110. ucestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševica navukao na osnivackoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Micunovica za predsednika DS. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanic. Ucestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokrece inicijativu za kriticko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. pitanje da li se apartcici. kritikuje "konfederalisticki karakter Ustava iz 1974. za pet godina 263. Takva pozicija mu je. broju clanova i sastavu. ima 2. bivši fudbaler.930 evra mesecno. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otudene i postvarene dominacije" autor koga je. preporucuje: „pogledajte Službeni glasnik. a u zemlji sa Dobricom Cosicem pokušava da pokrene casopis "Javnost". kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog clana Glavnog odbora. Na zvanicnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru. koga je Miloševic želeo da vidi na tom mestu. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. njegovom predsedniku i broju clanova nema ni reci. Anamarija Matic.600 evra za godinu dana. osim ucešca u brojnim politickim polemikama. 1989.400 evra. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Micunovicem. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunistickog režima i jedan od osam profesora koji su 1975.680 evra. a predsednik Upravnog odbora 27. u toku mandata 675. zato što je video da kod Micunovica "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Gradanskog saveza". sa mesecnom zaradom od 2. devet clanova UO po 1.049.550 evra.000 evra. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. Uprkos cinjenici da je jedan od osnivaca DS.300 evra. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruci javnosti. komunisticki režim držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. Ipak. dvotrecinska vecina. nakon 26-godišnjeg clanstva u tada jedinoj partiji. Ljubomir Tadic. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. Clanovi i saradnici prime za 12 meseci 168.390 evra. ocenivši da Kosta Cavoški. dovoljan broj clanova. Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokrece u Engleskoj "Praxis International". menadžerka za odnose sa javnošcu. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovica. ukupan broj clanova.760 evra. Prema zvanicnom sajtu beogradskom aerodroma. Alije Izetbegovica i Dobroslava Parage. O Upravnom odboru. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet clanova medu kojima je i nacionalni radnik Dušan Savic.640 EUR. Ukupno: 1. Iako je imao primedbe na nacin na koji je Zoran Ðindic došao na mesto predsednika DS. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA CAUŠIMA Imajuci u vidu. "ima višak strasti i višak ambicija").

Tijanicu dajemo godišnje 35.008 evra godišnje i 220. niti podataka o Upravnom odboru.600 evra. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. Na zvanicnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu.340 evra.100 evra.839 evra. U okviru pretrage privrednih subjekata. U izveštaju za poslovnu 2007. Predsednik UO ce primiti 12. . svoje usluge naplacuje 41. izbacujuci mrtvog Ðindica sa spiska najznacajnih Srba. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo. a 7 clanova UO po 764 evra. opet necete saznati ko upravlja agencijom.. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinic. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije. bliska saradnica Mladana Dinkica prima 3. do neke nove funkcije 104. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore.200 evra ukoliko patrona Mladana ne oteraju pre vremena. a Stipcevic nas godišnje košta 18. APR omogucava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“.može se procitati sledece: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojecim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradovic. zato. potom još tri godine strucni konsultant necega što se zove STW Fondacije-Nemacka. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilovic ima mesecnu platu od 2.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra.640 evra za godinu i naplatice 208.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. diplomirani pravnik iz Kraljeva“. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“.470 evra. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis necitak). Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 . Od 2003.160 evra. Ukupno: 439. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu. odnosno 175.832 evra godišnje i 164. Vesna Džinic je u vreme kada je Dinkic bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje. Gavrilovic godišnje košta državu 34.000 evra i 384. tj. bivši marksista..000 evra tokom mandata.023 evra.032 evra dok ne dode nova kožna garnitura. Napokon. Gavrilovic se iskazao.200 EUR.736 evra. Legalno je da direktor Obradovic17+ prihoduje 32. Na Upravni odbor ode 96.“. Svestrani Obradovic bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. svoje parce slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanovicu i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Ðindica. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti. Ukupno: 312. Predsednik UO dr Vukašin Pavlovic prima – 1.104 evra tokom mandata.160 evra za mandata.068 evra i dok ga ne zamene ceh ce dostici 170. što je 74. cime se zabavljaju istražni organi.160 EUR.400 evra za 4 godine.300 EUR. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. sanaciju stecaja i banaka. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat. to je godišnje 20. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradovic– 2. Zvonko Obradovic je roden 1966. Žena od Dinkicevog poverenja. pomocnim poslovima za funkcionisanje države. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zaraduje dvostruko manje od vecne pratilje.820 evra. Na zvanicnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi. „Službeni glsnik“. Ovaj kolekcionar funkcija.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164. Upravni odbor staje 55. Clan je najužeg rukovodstva G17+.476 EUR. Ukupno: 634. štampa knjige Slaviše Lekica.276 evra za godinu dana ili 49.srpsku stvar.

600 evra a dok ne dodu neki drugi. Stankov godišnje zaradi 64. razume se.. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika. racunica je sledeca: Na direktora i predsednika UO. a koliko novca primaju. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanic nasledio je decembra 2007. Ukupno: 331. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja.563 evra. poreski obveznici izdvoje godišnje 27. ŽELEZNICE SRBIJE .000 evra. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme.416 EUR.764 što za pet godina iznosi: 113.200 evra. Izvršni direktor vredi godišnje 13.000 evra. još 138. U slucaju tajne organizacije AKL cak i internet posustaje. decembra. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 clanova i njime predsedava zamenik. što se za cetiri godine penje do 55. dok clanovi UO dobijaju po 1.800 evra. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1.780 evra. za cetiri godine 366. odnosno u petogodišnjem mandatu 153. Predstavnicima stranaka je do 1.756 evra.AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5. Za clanove UO godišnje treba spremiti 27.368 evra. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda.804 EUR. nema nijedne reci. REPUBLICKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u licnost dr Jovana Radunovica cija je plata 2. Prosvetni pregled nema Upravni odbor.336 evra.024 evra za pun mandat. Ukupno: 688.908 evra.. Za godinu dana nadoknada UO. Za Albijanica je pocela nova era. Još kad iz njih.416 evra. pripadalo 30.897 evra. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22.820 EUR. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga. decembra 2008.080 evra. Ukupno: 276.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138.756 evra godišnje i 123. izbace da je Zoran Ðindic ubijen u nerazjašnjenom atentatu. izvedena racunica pokazuje da se na Albijanica godišnje baci 30. što na petogodišnjem nivou iznosi 322.584 evra. Na upit o podacima koji se ticu primanja clanova UO. Radoša Ljušica. Polazeci od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanicevih prihoda a naknade clanova UO iz redova partijskih cetvrtinu.200 EUR. kada bi imao samo 5 clanova bila bi 91. Nije moguce doci do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2. Bar da su nam udžbenici dobri. Odjednom je prosecna neto zarada postala Albijaniceva biblija sa tri sveta slova RZS (Republicki zavod za statistiku). po uzoru na Gavrilovica. Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a clanovi UO cetiri puta manje od. Podatka o broju clanova Upravnog odbora nema nigde. Tu su još i izvršni direktor i 4 clana Upravnog odbora. koji se citaju izmedu redova ograde: „napominjemo da clanovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu. Ni clanstvo u UO nije za bacanje. može se utvrditi da za Zavod vreme pocinje da tece od 1.300 evra.

Dok traje razjašnjavanje. Za cetiri godine unapredivanja železnickog saobracaja suma je 172. Zamenik direktora primi 15.032 evra. na sajt Centralnog registra volšebno se. Clanovima UO sleduje 30. Dva dana nakon što je pocela da radi u SDK. Clanovima UO se za godinu dana nadoknadi 128. Reanimirani Andelkovic štrpne 16. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da ce sacekati zvanicno obaveštenje. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slucaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu.240 evra za godinu i 120.264 evra a predsednik UO – 1. .560 evra godišnje. ali je uvek bila protežirana. TANJUG Direktor – 1. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koca Popovic ucio da skace na glavu. Do 1996. clanovi UO ne primaju nadoknadu za rad.720 EUR. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu. kako je i nestala. Predsedniku UO se nadoknadi 15. Uzelceva nikada nije bila rukovodilac.128 evra. rekla je Vida Uzelac.440 evra. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkaci samo „Novosti“.120 evra za jednu. ili.480 evra za cetiri godine.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103. Samo je pao sistem. Ukupno: 751. zamenik predsednika Odbora za saobracaj i veze. šta joj drugo. Njeno devojacko prezime je Zec. istovremeno kao predsednica UO prima – 4. iz cega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železnickom saobracaju. kad su svi vec poceli da spajaju praznike. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju.380 evra. naprasno je ozdravila. vraca zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda).400 evra. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. i druženju s Dinkicevom suprugom Tanjom.080 evra.Direktor Milovan Markovic zaraduje 3. clan skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije. REPUBLICKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zaraduje 1. bivši diplomata SFRJ Budimir Loncar.168 evra tokom godine i 75. navodno zbog problema sa srcem.586 evra.960 za ceo mandat.840 za vreme trajanja mandata. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesecno zaraduje do 14. Godišnja zarada direktora iznosi 20.240 evra dok ne ode u neki novi UO. Roditelji su joj bili cuveni crnogorski komunisti.070 evra. Ukupno: 360. 11 clanova UO po – 1.260 evra.530 evra. radila je cetiri sata dnevno.724 evra.968 EUR.600 evra. 66. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obracun i placanja). i 60. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD. zamenik direktora – 1. Predsednik UO Zoran Andelkovic – 1. Na veliki cetvrtak. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice.000 evra. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda. kao prijatelj njenih roditelja. Za cetiri godine 513. Pretpostavka je da clanovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajuceg i da ih ima ne manje od pet. Markovic je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu. Predsednik UO – 356 evra.

272 evra i 17. TELEKOM SRBIJE – 850.Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeca.954 evra.360 evra godišnje i 91.000 evra TANJUG – 17. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2. Plate direktora i nadoknade clanova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog cega bi poreski obveznici trebalo da brinu .d.888 EUR. Ukupno: 108.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95.600 evra.000 evra ELEKTROMREŽA – 150.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69.000 evra EPS – 253. Hadži Dragan Antic Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanovic Gradonacelnik Lipljana Ljubinko Božic Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirovic Zvanicnik Jugoimport SPDR Jovan Cekovic Gradonacelnik Kline Sveta Dabišljevic Portparol SPS Ivica Dacic Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanovic Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilovic Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Ðedovic Direktor “Takova” Ivko Ðonovic Direktor Komercijalne banke Ljubiša Ðordevic Glavni urednik “Borbe” Živorad Ðordevic Gradonacelnik Decana Milivoje Ðurkovic Zvanicnik Beogradske banke Aleksandar Dobric Gradonacelnik Vucitrna Slobodan Doknic Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišic Clan Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajevic . Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i cije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševica.000 evra PTT SRBIJE – 483.088 evra u cetvorogodišnjem mandatu. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed. Do tada. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije.000 evra JAT – 195.000 evra.602 prosecne plate .000 evra ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69.000 evra AERODROM NT – 126.000 evra RTS – 287.000 evra .800 evra za ceo mandat. Medutim.6. Godišnja nadoknada predsednika UO je 4.000 evra SRBIJAGAS – 184. direktor ce zaradivati 18.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50. zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije : Pomocnik direktora Beogradske banke Slobodan Acimovic Gradonacelnik Suve Reke Stanislav Andelkovic Generalni direktor “Politika” a. SRBIJAŠUME – 550.091. svaki cent je bacen novac.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76.604. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i pice 2.

Sreten i Zoran Karic Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgovic Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanovic Direktor “Galenike” Marija Krstajic Zvanicnik Beogradske banke Ivan Lazarevic Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješevic Zvanicnik Beogradske banke Vladimir Lincevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubicic Direktor “Slobode” iz Cacka Radomir Ljujic Clan Direkcije JUL Nebojša Maljkovic Predsednik Osiguravajuce kompanije “Dunav” Nebojša Maljkovic Portparol JUL Ivan Markovic Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Markovic Zvanicnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvanicnik Beogradske banke Olivera Matic Direktor Železare Smederevo Dušan Matkovic Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlovic Menadžer u EPS Radoslav Mihajlovic Direktor “Pekabete” Nena Mihaljevic Urednik TV BK-Telekom Dejan Milekovic Clan Glavnog odbora SPS Milivoje Miletic Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojevic Gradonacelnik Obilica Zoran Miloševic Clan Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanovic Clan Glavnog odbora SPS Milomir Minic Direktor Delta banke Miroslav Miškovic Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrovic Direktor CIP Milutin Mrkonjic Direktor B-92 Aleksandar Nikacevic Gradonacelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojic Clan Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reci” Bogoljub Pejcic Clan Glavnog odbora SPS Goran Percevic Gradonacelnik Gnjilana Bogdan Peric Predsednik Beogradske banke Zlatan Perucic Zvanicnik Beogradske banke Gordana Popovic Šef Peckog okruga Jovo Popovic Spiker Televizije “Politika” Sanja Puric Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radevic . Milanka.Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Sladana Ivancevic Potpredsednik SPS Živorad Igic Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivkovic Gradonacelnik Leposavica Dragan Jablanovic Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljevic Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšic Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanovic Šef JUL Jagodine Životije Jovanovic Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanovic Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljcanin Clanovi porodice Karic: Dragomir.

Ðorde Nicovic predsednik SPS u Nišu. ugrožavaju i sudski sporovi .Clan Glavnog odbora SPS Dejan Radenkovic Direktor “C-marketa” Slobodan Radulovic Clan Glavnog odbora SPS Tomica Raicevic Clan Glavnog odbora SPS Aleksandar Raicevic Predsednik JUL Ljubiša Ristic Vlasnik “Rodic MB” Milan Rodic Clan Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotovic Clan Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonacelnik Prištine Dušan Simic Gradonacelnik Srbice Sima Simic Clan Direkcije JUL Živko Šoklovacki Clan Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanic Clan Direkcije JUL Srboljub Stankovic Gradonacelnik Ðakovice Momcilo Stanojevic Zvanicnik Beogradske banke Vesna Stevovic Direktor “C-marketa” Tihomir Todorovic Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomaševic Gradonacelnik Podujeva Milovan Tomic Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajkovic Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojevic Direktor “Grmeca” Rajko Uncanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinovic Guverner NBJ Dušan Vlatkovic Direktor Beogradske banke Borka Vucic Bankar Milija Zecevic Bankar Miodrag Zecevic Direktor “GSB” Milan Živanovic Clan Glavnog odbora SPS Života Živkovic Clan SPS Života Cvetkovic direktor “Geneksa”. Medutim. Te firme osnovala je Borka Vucic preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa. Dušan Radovanovic biznismen iz Ženeve. koji dokazuju osnivanje osam “Miloševicevih” of-šor kompanija. pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. Celni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”. i cutanje finansijskih vlasti Srbije. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode placanja štete koja je Srbiji. to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima. Ideju Lazaridesa. poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa. sada predsednika Kipra . U spajanju sa “Marfinom” ucestvuje Kikis Lazarides. suvlasnik “Nivade”. koje su imale preko 250 takode nelegalnih racuna u Popular banci. Braunkort. traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. Radoman Božovic savetnik direktora Beogradske banke. njihovim posredstvom. Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvanicnika nije reagovao . predsednik Laiki banke. a sada Laiki banke. Zoran Cicak privatni bankar.. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol. koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševicevih para). Božidar Vucurevic Zbog nelegalnog držanja para Srbije. naneta do 2000..

novopostavljeni šef Državne bezbednosti. Prvi Zavet bio je sa Nojom. On. važne su Božije reci Noji. jer suzbija pojave zla. kojoj ne dozvoljava da razvija i unapreduje društvene odnose. po tumacenju svih jevrejskih ucitelja.Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo covecanstvo. stvorio tri zasebna Zaveta sa covekom . za politicke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politicki deluju.5 miliona evra. kao i postojanje establišmenta koji. a da se vodeca elita regrutuje iz istog kruga. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Antifašistickog veca u Jajcu. carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševica. Vremenom. na kome iz Srbije. Bilo da se prati Nova srpska politicka misao ili Evropski pokret. Bog je. tokom istorije. za razliku od drugih. Zebica ili Šainovica. jeste na Laiki banci. uci da svaka vlast ima pozitivnu ulogu. NOKTOM PO DUBINI Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi. u suštini. i da je svaka vlast data od Boga narodu. ali da je ne pomešaju sa božanskom. bili oni hrišcani . i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. Pavle. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševica i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca. Marijan Zovic”. uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za licnosti koje vrše vlast. kupila je 90. Bio je to Rade Markovic. 1943. od kojih je najznacajnija bila . i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala racune. dolazio saradnik Radeta Markovica. deponovan pa skinut sa racuna. onemogucava normalno funkcionisanje države. pored potreba vojske i policije. pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima. iz sopstvenih interesa. upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije. a medu njima i Radomira Markovica.Anteksol. te bi hrišcani trebalo da poštuju svetovnu vlast. koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija. advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedocio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batic. u svojoj poslenici Rimljanima. i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije.ali tek posle Velikog potopa. ponudom za preuzimanje. jer. koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija. a drugi primerak je ostajao nama. uspeva da se održi. nisu ucestvovali civilni predstavnici. Laiki Popular banka. koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišcani i nije to zahtevao od drugih naroda.. Markovic mi je rekao kako je Miloševic naredio da. Ocigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da ocuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. preko Gospoda Isusa Hrista. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. Tacni ili ne. koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka. otprilike jednom nedeljno. bavi se i odnosom hrišcana prema svetovnoj vlasti. prepuštajuci njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro cetiri decenije. tokom i nakon II Svetskog rata. drugi sa Avramom. na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoreticari i prakticari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram. taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji. U kontekstu shvatanja vlasti. a treci sa celim covecanstvom. bez obzira na lica i partije. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj covek daj mu iznos koji traži’. koja pokušava da skine odgovornost sa sebe.. godine. smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje. od tada federalnih elemenata. Taj sudski spor sprecava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije. Sveti apostol Pavle.protiv Popular banke na Kipru. U Starom zavetu. Velika odgovornost za sav novac Srbije.. jedan onome koje novac uzeo. Na sajtu Laiki grupe. Mojsijem i ostalim Jevrejima. bez obzira na suštinska neslaganja.4% akcija srpske Centrobanke za 33.

bez zakonskog osnova koji bi opravdao upotrebu sredstava. ne zato što je bio loš ili dobar. sa voljom Tvorca). Društveni sukob iz takvog iskljucivanja stanovništva. kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. koja je opisana kao „kartel porodica“. Za primer današnje Srbije. a ne vlast. iako zagovara prelazak u kapitalizam. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje cine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo covecanstvo. U interesnoj simbiozi. neka pogleda ima li ideoloških razlika izmedu partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. jer vladajuca kuca bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. U situaciji jednopartijske države. U antickoj Grckoj pojavio se izraz “tiranija”. jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. korisno je prisetiti se vladavine porodice Medici u Ðenovi. koja je ostvarena medu grupom porodica. ali i poreklo vodeceg nevladinog sektora. policentrickom etatizmu i tzv. Ono što je važilo tada. u nelegitimnom i nelegalnom vidu. po Hobsu. i kad je najgora. koja je 1981. U Srbiji. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitickoj). koje listom pocivaju na tzv. a cega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da . makar oni bili loši i nepravedni. interesantan za današnju situaciju u Srbiji. Progon. i ekskluzivitet.ili ne. Stavljajuci se tako iznad svakog coveka. Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. protiv svakog. Pitanje je samo da li ce taj scenari biti voden jasnom ideološkom alternativom ili. pojavljuje se progon. Kome ovo nije jasno. izgubio je zaštitu svakog zakona. uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe. poštuje zakone. važice za sva vremena. cak ni one koje je sam doneo. ova grupa je bila prinudena da nešto stvara. izuzev privilegovane grupe. na legalan nacin. kao metod. jer tiranin. progon ne vrši vlast. pa i samog Boga. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo pocetkom sedamdesetih. ne kao javne funkcije. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije. demokratskom centralizmu. zbog same cinjenice da neka kuca ne pripada nekoj interesnoj grupi. prema spolja. vec kao kanalisanja koristi. ni po domacem. U šestoj zapovesti Noji. cime je imala dodirnih tacaka sa radnim i stvaralackim delom stanovništva. koja prakticno koci. Car Irod bio je tiranin. U smislu navedenog. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti). Zakon je dat od Boga. dovodi preduzetne ljude i radništvo da licni napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih iskljucuju iz preraspodele društvenog blagostanja. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. “Tiranicid” se cak nije tretirao kao kažnjivo delo. zapocela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. niti po medunarodnom pravu. Rasporedivanjem u više partija. nego zato što nije poštovao zakone. ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti licnosti. nego tiranija. Slucaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj. a to su izolacionizam. predstavnici nomenklature. u partijskoj državi. iznutra. Tiranija zapravo nije vlast. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga. nego samovlašce pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. Bavljenje pojedinacnim slucajevima progona samo maskira suštinu sukoba. verovao neko u Boga ili ne. odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. koji ne oznacava da je neka vlast loša ili nedemokratska. jer Bog ne poznaje samovlašce kao kategoriju vlasti. Diktatura. svetovnog i svetog. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moc uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moc izraženu u finansijskoj moci. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. Bog takvu vlast ne poznaje. interesnoj grupi. Takva vlast ne mora se trpeti. drugi je istorijski primer organizovanog progona. vec da je nezakonita.

ali mu to. Velimir Vemic. ako budu zarobljeni. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) . po svemu sudeci. major Vladimir Tucovic (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovica. preneo je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosicu.svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka. kasnije cetnicki komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. bio državni projekat. koji su istoricari. maja 1911. kada su komitske vode iz Makedonije zatražili pomoc Beograda od tursko-bugarskog zuluma. major Dragutin Gavrilovic (upamcen po zapovesti braniocima Beograda). Željko Zirojevic i Miodrag Jankovic prvi put objavili u srpskoj javnosti . patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima . To potvrduju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. pocelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. nije uspelo. zauvek. uz saglasnost vlasti . Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . u krajevima gde žive Srbi.txt istina ima samo jedno lice ?????????. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. U Srbiji. Cedomir Popovic.V Deo. nož. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. izmedu ostalih su: vojvoda Vojin Popovic Vuk. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. drugi anarhisticku. i regent Aleksandar je.Dragutin Dimitrijevic Apis. bomba i otrov . bio pripadnik ove tajne organizacije.Spasoje Tadic . Simboli organizacije bili su lobanja. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. Tadic je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. godinom. Pojedini clanovi Uprave otpoceli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvecao. kapetanu Velimiru Vemicu i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanovicu. godine. gde je teško ranjen. Ubistvo kraljevskog para Obrenovic. Ljubomir Jovanovic Cupa. ???????? 2010.. Na spisku clanova koje je popisao Aleksandar. uprkos pritiscima. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojevic. mogli da se ubiju. i u inostranstvu. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . cuveni komita iz sela Smrijecna (Piva). Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine . Najnovija istraživanja ukazuju da je to. Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašica. Bogdan Radenkovic. 01. pronaden je kompletan spisak clanova organizacije. srpski vicekonzul u Skoplju. nije bila njegova ideja. 6. Milan Vasic. Imao je jak uticaj na politicare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. 9. i Milan Gr. a seže do cistki srpskih kadrova u Komunistickoj partiji. Bogdan Radenkovic. pretorijansku. izgleda. Širom zemlje. i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". koji pocinje ubistvom srpskog kraljevskog bracnog para Obrenovic. LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU V DEO TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. osmislio je i organizovao oficirski puc 1903. Nasuprot tome. snage željne da se suprotstave osvajackoj politici Beca. da neguju borbenost. i pitanje je da li i dalje. Imajuci u vidu prisnost koju je imao s vecim brojem pripadnika ‘Crne ruke’. Milovanovic. Dragutin Dimitrijevic Apis. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. Voja Tankosic. ukrštene kosti. . U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom . ali je u noci 29. oktobra 1908. Uvidom u licni notes Aleksandra Karadordevica. teroristicku.. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera . nastaju komiteti ove organizacije ciji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. Ilija Ivanovic. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. maja 1903.

atentator. predvodio je pukovnik Petar Živkovic (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). major Živkovic bio je odreden da komanduje konjicom Timocke divizije. poput Save Popovica. 6. Prota ih je predao Todoru Mihailovicu u Beogradu. Mustafe Golubica i Božina Simica. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. koga su se mnogi plašili. Decembra 1916. šef špijunske mreže. Osuden je na smrt i streljan 14. general NKVD. godine. otac Vladimira Dedijera. 1931. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. bili u ilegali ili. sudenje i streljanje Apisa. januara 1929. do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u cemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). s Drugom armijom. rodom iz Stoca (Hercegovina). Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. ‘Belu ruku’. clan Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. je uhapšen je kao clan organizacije Ujedinjenje ili smrt. Staljinov kadar. juna 1917. rodom iz Stoca. Pronaden je clan Crne ruke. preda nekome ko ce time moci da se pozabavi. .obaveštajnom službom. sklonio Dimitrijevica iz Vrhovne komande. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. da otkljuca kapiju dvora. Njegova jedinica poslata je da. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". u službi sovjetske obaveštajne službe.Mustafa Golubic. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. godine izdan Gestapou i streljan. "namestio" Solunski proces. ali je ipak prihvacen kao zaverenik kraljeubica. . juna 1941. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politicki sudski proces i oznacio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašce. na zahtev regenta Aleksandra. a potom pomocnik nacelnika štaba Trece armije. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hodera. kada zemlja bude slobodna. Aleksandru. Smenio je vojvodu Putnika. Nisu bili clanovi. Hrvata i Slovenaca. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. pred streljanje. kralj Aleksandar bio je politicki i na druge nacine vezan za Petra Živkovica. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovicem i Radetom Malobabicem.Mehmed Mehmedbašic. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku. Crnorukaši su. zatim je bio nacelnik štaba Užicke i Timocke vojske. Major Ljubomir Vulovic napisao je. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. a ovaj Aleksandru Rankovicu. lažni svedoci. Dalji sled dogadaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. Od stvaranja države Srba. Radomir Putnik i Stepa Stepanovic simpatisali su organizaciju Crna ruka . Živkovic mu se odužio tako što je. Optužnica ga je teretila za "prevratnicko delovanje". godine. govore za sebe . Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo iskljucivo o srpskoj stvari. ali njihov odnos prema oficirima. . Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živkovic naterao na homoseksualni odnos s njim. Aleksandar je poceo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande. Komandant Druge armije Stepa Stepanovic zatražio je da Živkovic bude izveden pred vojni sud. i tako je postao voda Aleksandrove kamarile. Imajuci u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu . Posedovao je kompromitujuca dokumenta o buducem kralju. juna 1914. dva pisma o tome šta se dogadalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunovicu zamolivši ga da ih. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i cekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio . U majskom prevratu imao je minornu ulogu. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovica. koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. Živkovic i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. Rankovic je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. 1914. na zahtev kralja. Živkovic je. U egzilu. Ostali optuženi osudeni su na kazne zatvopra. pukovnik u . Cim je postao regent. postavio je Petra Živkovica za predsednika vlade. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. po naredbi Tita i dojavom Milovana Ðilasa. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala cast srpske vojske". a posebno prema Apisu. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosica.Jefto Dedijer. Ljube Vulovica i Radeta Malobabica. Kada je.

navodno zbog prisluškivanja Broza. Da bi ublažili utisak o pobuni.penziji Radoje Lazic. vazduhoplovci – 200. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovica. kojim je predsedavao Svetolik Lazarevic (prijatelj Slobodana Penezica Krcuna). pa su svi osudeni rehabilitovani 1953. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. Mehmeta Hodžu. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristicka dejstva Druge uprave RDB MUPRS. U drugom dokumentu piše da je od pocetka rata 1991. kao i VJ. istaknuto je da je rec o "profesionalnim ubicama. veza 100. Stefanovicem i Lukicem. godine. Avdija Bakalija. Na Brionskom plenumu. pod punom ratnom opremom. pljackaša i sklonih terorizmu. "Vukovi". Ovo ce omoguciti da se 1974. godine. Prvo su. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematicnih lica. zv. To su sprecili neki iz vrha KPJ . novembra 2001. zv. veza. pod komandom nacelnika FRANKA SIMATOVICA. Boca. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osudene i svima su bile isplacene odštete. na vezi majora Kempa. predvodena Rankovicevim saradnicima. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. padobranci. dokazano je da je Solunski proces bio montiran. radila je intenzivno na sprecavanju diverzantsko-špijunskih i teroristickih akcija. regrutni prihvatni centar za izbeglice. U to doba UDB.7. Pred vecem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. politicki je uklonjen Aleksandar Rankovic. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. i dva svedoka koji su lažno svedocili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanovic (Temeljko Veljanovski) i Ðorde Konstantinovic (Konstantinovski Georgi). godine donese Ustav konfederalnih tendencija. a posebno na Kosovu i Metohiji. “rankovicevaca”. ubica. maja 1996. Radi se o jedinici ciji su pripadnici. IMA LI SLICNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. Dževdeta Hamzu. Ovoj grupi i njihovim pomagacima sudeno je u Prizrenu 12. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. Narucena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada). Rad službe bezbednosti do 1966. Bio je to uvod u fizicko-politicke likvidacije tzv.1956. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. 1966. godine. detektivske agencije. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovica Arkana . U izboru modela uniformi.Srbije ili je ta akcija u toku“. Penezicem. artiljerija. ronioci – 100. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovica. Po njihovom odlasku. legionarima okorelim u zlocinima i da su spremni za novac . padobranci – 100. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od pocetka rata na prostorima RSK i RS. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake cinova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. Kao bitno. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. alpinisti. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. razne privatne agencije (za obezbedenje. do 1996. godine. i paravojnu jedinicu Medic Slobodana. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. kopce za ešarpu kao i VJ. telohranitelji i slicno). tehnicka služba 300 i sanitetska služba – 60)“ . vec su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i cinjenica da je sastav ovih jedinica najvecim delom na okupu i da su vec ugradeni u "biznis". i pojedini rodovi (KOV – pešadija. u "saobracajnoj nesreci" poginuli Svetolik Lazarevic i Slobodan Penezic. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. artiljerija 500. Niko od njih nije bio osuden. RM – ronilacka jedinica i službe – sanitetska. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebacene na teritoriju R. 1965. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omoguceno da udu u bazu JSO. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. Crnogorac. teroristima. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. alpinisti 100. tehnicka služba).“ Opremanje JSO predvideno je na principu vojne organizacije: „Bice obuhvacena sva tri vida.

Sa aerodroma u Bratuncu. Medu oznacenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Ðindica . je „zaokružen proces medusobnog povezivanja mafije. ta 2 helikoptera. ukljucen je u JSO. uvezao je. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. neobicnim putevima. koji su 2000. nestao je i sledeci put viden je sa natpisom "Starac Vujadin". U to vreme nabavljen je luksuzni americki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih licnosti. pred ratove 1991. Prema svedocenju Radomira Markovica „predsednik Miloševic ga je koristio samo jednom ili dvaput“. Slobodan Miloševic se 1996. i pocetkom 1998. oduzeta iz Tuzle. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". uz logisticku pomoc Mihalja Kertesa. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na placenom cuvanju aeodromu Pancevo. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbedenju mreže malih aerodroma. u luku Bar. Preuzimanje Saveznog od republickog MUP. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. Rogatici i drugim. a po vracanju u Beograd. U leto 1992. zabeležio je reci Franka Simatovica Frenkija. Mamucovski. 1992. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. laki trasport i izvidanje korišceni su "Cesna 172". opreme. sa još nekoliko. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševicem: „Maja 1991. transportnih i humanitarnih letova... upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. Petrovac. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama.) Takode 1992. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. nije pojavio u Kuli. vraceni. Sarajevsko 'Oslobodenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u cetnickoj avijaciji". ljudstva. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naidu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. (nerazumljivo). Flota je kasnije dopunjena. omogucilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. Sredinom proleca 1996. tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija.Zvezdan Jovanovic. penzionisani pilot RV i PVO. adaptiran za bacanje rucnih i improvizovanih avio-bombi. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. brodovima iz Libana. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". neki cak opremljeni topovima i raketama. Sledece godine. formirana je avio-helikopterska eskadrila. helikopterima i avionima. izvidackih. nokomponovanih "biznismena" i klasicnih kriminalaca veceg "ugleda"“. U prilog tome istice se cinjenica veceg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat medusobnih obracuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. izvršeno je oko hiljadu borbenih. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "letece topovnjace" Mi-24V. a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. Po direktivama Jovice Stanišica i Franka Simatovica. a drugi Federaciji BiH. ratnih profitera. ali jeste vecina njene logistike. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. kao i formiranju borbene eskadrile.za izvršenje i najokorelijih teroristickih akcija. Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. Sokocu. Velika Popina. iz bivše JNA. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodecem kadru. jeste. Treci dokument svedoci da je Obaveštajna uprava RDB sacinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvecim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. Za vezu. Vecina helikoptera JSO. jedan Republici Srpskoj. iznad Bosne. Radomir Markovic svedocio je u . sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. septembra 1996. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. (. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina"." Pocetkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". U sklopu priprema za sukob na Kosovu.

Pogibijom. izgubljen je insajder . juna 2001. Bugarskoj i preusmeravan na racune Aviatrend. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikcevic". pogotkom u polovinu koju je koristio DB. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. "NIN" je objavio reci ocevica „nisu poljoprivredni avioni. PIPCI “SLICNOSTI” Po policijskim saopštenjima. u pokušaju proboja iz opkoljene kuce u Meljaku. Prateci tokove novca. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti vec oktobra 2001. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. uništen aprila 1999. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. Nakon reorganizacije 2002. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. ali je nekako pobegao.. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševica. smešteni su u veliki hangar JAT. Prema Torkildsenu. Valerija Cernija i Aleksandra Cegoljeva. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Miloševic. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobadanje. nije poznato. Anteksol. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. sa sedištem u Gibraltaru. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. Posle naizgled pasivne uloge dogadajima iz oktobra 2000. pred napad na Jugoslaviju. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. posebno Spasojevica. Delta i Astra Banka. gadan je ali bez posledica po tehniku. Najcešci putnik bio je koministar Sead Spahovic. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševica do baze SFOR u Tuzli . Po završetku NATO bombardovanja. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske. a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. ambasador SRJ u Moskvi. "Sikorski S-76" postao je omiljeno letece prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno izmedu saveznih i republickih izbora 2000.418. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. Sportski aerodrom kod Padinske Skele. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevodenim raketama. Na izvidackim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". kao izaslanik Miloševica. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). Oznake na letelicama skrivale su ucešce "crvenih beretki". JSO polako izlazi u javnost.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišic predstavili su se javno tek maja 1995. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. Najupamcenija akcija helikoptera DB bila je 28. Lamoral i Braunkort na racune Aviatrend u Madarskoj. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaceni živi. a Stanišic. nego pravi. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovica Bagzija. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. Švajcarskoj. a hangar je. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. borbeni. Novac je uplacivan od firmi Neokom.. prijatelj Franka Simatovica. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na racune firme Aviatrend. Oni su evakuisani. gde su takode bili helikopteri JSO. u Gibraltar. koji je smirivao pobunu u zatvorima. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu.Hagu da je novac za tehnicko održavanje. Krajem 1998.026 dolara. uplaceno 3. Iz tajne baze kod Bratunca. sa oružjem u ruci. Mi-24 i Mi-17. Dušan Spasojevic i Mile Lukovic lišeni su života. Leta 1998. Nauru i of-šor i države treceg sveta.

a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. Stevana Baste. Goran Matic. ukljucujuci i komandanta jedinice Dušana Maricica Gumara. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. u vezi ubistava Ivana Stambolica i Slavka Curuvije. dugo nedostupnog istrazi. potkradao je fond za pomoc udovicama i sirocadi poginulih pripadnika JSO itd. kao savezni sekretar za informacije. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. Nakon ubistva Slavka Curuvije. bivši nacelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. Ivan Markovic i Nebojša Pavkovic. pocetkom aprila. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. Ako je pitati "ko je ubio Curuviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". Goran Matic je. oznacili su Radomira Markovica kao naredbodavca. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. maja 2000. Dok se to razjasni preko poslovicno sporog Interpola. Branko Ðuric. iz JUL. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o pociniocima krivicnog dela. rekla da ce "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovica i još nekih. Nacelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagic. sredila boravak i pasoš Marku Miloševicu u Moskvi). Kada je otvoren slucaj Stambolic. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". Stevan Nikcevic i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Curuvije i Ivana Stambolica. Tek tada. iako je MUP Srbije potvrdio autenticnost prepisa. Privedeni su Bogoljub Bjelica. ekipa koja je u novembru 2000. avgusta 2002. Matic i Markovic. Policija je zatražila pomoc i Mire Markovic. novembra 2001. kao i još neki. i "navodno vodeni". bivšeg zamenika nacelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. Posle nestanka Ivana Stambolica. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. Svetozara Simovica. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. Milorad Ulemek/Lukovic Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolica. generala Nebojše Pavkovica. nacelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Curuvije i zlocina na Ibarskoj magistrali. koji je slican fotografiji. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je docekao neko iz JSO: jedno od tih lica slicno je objavljenom foto-robotu. Ratka Romica i Milana Radonjica o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. Legije s naocarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. tvrdio je Matic. kad joj je istekao poslanicki imunitet. Milorada Bracanovica. bivšeg pomocnika ministra SMUP iz JUL. rekao je da se taj i još neki slucajevi „nece rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Curuviju“ i druge. To su pokazala privodenja: Uroša Šuvakovica.“ Na tom sastanku su. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševica". Gorana Matica i Ivana Markovica. Ivan Markovic istakao se bestidnim i cinicnim izjavama. Spasojevic je. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB.mafije pod sistemom bezbednosti. žena koju traže bice u Alma Ati. imao legitimaciju RDB MUP Srbije.. Oni. pet osumnjicenih pripadnika JSO. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). u cijem su vrhu tada bili . proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. ali ona je 23. general Dragan Ilic. Kazahstan. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. bivšeg nacelnika Generalštaba. u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. pravosuda i nekih politickih stranaka. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjic. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevica "navodni". bivši nacelnik SUP Beograd. Profesorka je. organi koji istražuju ko je ubio Slavka Curuviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj nacin Goran Matic .. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu pricu. februara.

Branko Crni. Vuk Draškovic je odmah ukazao da su osumnjiceni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoci do Berana u bazu 7. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". komisijski uništavaju. Napori da se ocuva kadrovska struktura bili su ocigledni: nacelnik RDB Goran Petrovic naglašavao je u prolece 2001. Oktobra 2000. ciju je upotrebu odobrio Slobodan Miloševic. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. Ta kolicina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. Ta istraga bila je sabotirana. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. kao naslednik Stanišic Jovice na mestu nacelnika RDB MUP Srbije. 2. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. umesto nadležnim pravosudnim organima. preko 550 kilograma heroina. cime je ucinio krivicno delo zloupotrebe službenog položaja. te je zamenik Andreje Savica. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojne droge. Milorad Bracanovic. Mihalj Kertes. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. Suprotno razumu. smestio je najmanje 600 kilograma cistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio kljuc i ovlašcenje za sef i sadržaj. ni odmah. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. i cuvao je. zaplenjenog u dve akcije na granicnom prelazu Gradina. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg cistog heroina i. Jovica Stanišic. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. i da li je bio svestan posledica. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. Pokušaj Matica da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Curuviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekace. nadenog u martu 2001. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. organizatore i izvršioce. Stanišic Jovici. nije istražen. To nije njegovo privatno mišljenje . rukovali velikom kolicinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. 3. Radomir Markovic. a na celo RDB dovedeni su Savic i Bracanovic. ekipa se naucila taktici .je štitio narucioce. Slucaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. To odobrenje moralo je ici preko nacelnika GŠ Nebojše Pavkovica. za koje su bili JSO i frakcije koje ce ubiti Zorana Ðindica. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojevic poginuo? Može se reci da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. podstrekace. svejedno da li mu je bilo naredeno. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleden. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. Kadrovski. Pravosude Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevica . su predali veliku kolicinu heroina neovlašcenim licima. organizatore i izvršioce ubistva. prikrivali postojanje velike kolicine opojnih droga i tako pocinili krivicna dela zloupotrebe službenog položaja. i krivicno delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". cime je pocinio krivicno delo držanja vece kolicine opojnih droga namenjene prodaji. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. i prebacio uz još neke kolicine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. zloupotrebu službenog položaja itd. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. niti prilikom formiranja BIA. zloupotrebu službenog položaja itd. 4. 5. da ne propadnu u ocekivanom bombardovanju NATO 1999. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zlocina. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovica u Budvi saznalo se da su atentatori izvuceni iz Crne Gore vojnim helikopterom. po identifikaciji i veštacenju. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojnih droga. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. od njega je preuzeo recenu kolicinu opojne droge. kao nacelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje.

savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . Tokom 1993. Oni imaju šta da cuvaju . Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martica. postaje zamenik nacelnika RDB Andreje Savica. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilovic". Mikelic je po naredenju Miloševica izbegavao. RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. "cija cestitost je duga prica". ko je koga štitio i gurao u napredovanju. Nakon toga. pre atentata na Zorana Ðindica. a onda je Jovica Stanišic doveo Milana Babica u Beograd. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu. bio je prijatelj i saradnik Gorana Matica. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovica. Ko je ubio koga. blizu Belog dvora (gde je inace beogradski centar obavestajne uprave Vojske. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Miloševic je pao pod uticaj Rada Markovica i njegovih. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. ko je trgovao heroinom i naftom. koja stoji iza Gorana Matica. lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. ubistva Ivana Stambolica. ciji je "Gavrilovic" bio važan snabdevac. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovica". Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. ali je opstao neko vreme. bio je operativac. presreo i posvadao se oko nekog naftnog aranžmana. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. i sa Republikom Srpskom. izmedu ostalih. BORISLAV MIKELIC. Maticevo objašnjenje. ko je krao. sretali sa Lukovicem i Spasojevicem. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan. Mikelic odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. Onda ga je uzeo Franko Simatovic i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovica. bivši direktor RTS. u koju ce pred bombardovanje NATO Aco Tomic regrutovati Radeta Bulatovica i Gradimira Nalica). sa mnogo najsavremenije tehnike. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL.. ZORAN MANGOTIC. Unutar RDB Mangotic je izašao na glas kao kanal Mire Markovic. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martica. Njegov uspon vezuje se za Petrinju.raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. zahvaljujuci vezama sa JNA. bivši nacelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. Razrešen je nakon 14 meseci. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. kao jedan od retkih. juna 1995. Do 1995. kada su on i trust mozgova iz JUL. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. preko Mire Markovic. u Progresu. Pali su i Aco Tomic i Rade Bulatovic. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. Bracanovic novembra 2001. U Beogradu se politicki angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i saraduje sa Mirom Markovic i Slobodanom Miloševicem. kako su to zvali. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babicem. i udomljuje se u Beogradu. godine uspeo je. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. i u vreme oružane pobune JSO). Pravimo paralelnu "Agenciju" koja ce Miloševicu. "Agencija". bivši premijer Republike Srpske Krajine. i: Dragoljub Milanovic. mimo legalnih. poceo 1999. U akciji “Sablja” pali su.. doturati prave informacije. Mikelic krajem 1993. Andreja Savic smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. koji je uz pomoc Mangotica. Trulim kompromisom. ovaj je predložio Mikelica za premijera. MILORAD BRACANOVIC je pocetkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". Mikelic je postao premijer. Mikelic je roden u opštini Bosanska Kostajnica. kod Mirka Marjanovica. ali ga je.same sebe. a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Markovic. bila je u vili na Dedinju. . nakon nerazjašnjene saobracajke. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. Bracanovic je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. Onda je primljen u SDB. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. u januaru 1991. Kad je Tudman došao na vlast u Hrvatskoj.

Njegov telohranitelj Dragan Vujicic Bego iz Gline. pokušavajuci da saraduje sa "Lastom". i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdica 1994.. poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. bez ograde. stotine putnickih vozila Vlade i opština RSK. Ima indicija da se Mikelic. neke stranke izmicu se iz važnih politickih poteza Vlade Srbije. ambicije da postane predsednik Srpske. koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševica i Zorana Lilica i Goricu Gajevic u upravnom odboru. Mikelicevi i Ilicevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. i pljackali su izbeglice izdajuci im potvrde za pasoše. lansirao pricu kako ce "Duca postati premijer. Od novembra 2001. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevica koristio za uterivanje dugova. U jesen 1995. Radeta Brajovica ("Novosti") i Dragana Antica ("Politika"). neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. ugradivši se za 50%. koji je preko Dragana Garica iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. naizgled nevezano. RDB Srbije. njegovim parama. Dragoljubu Milanovicu dao je VMW. oktobra 2000. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. davao je vozila Kertesu. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. DSS blokira pokušaje razoblicavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". blizak Arkanu. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. bio je drugar. Arkanovoj SDG itd. kada su se posvadali. ali invalidnine i pomoc isplacivao je samo kad je morao. za odredene tarife. pa se sklonio u Srpsku. "Sombortrans" itd." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogacenje od narodne muke: Mikelic je punio budžet Komiteta. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovica. vencanice. neki mediji i stranke. ali je odustao uvidevši da nema šanse. kao savetnik u Progresu.. Cicic je to izvozio u Italiju. bili su zaduženi za lažne saobracajne i vozacke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. objavljivao svoje stavove u "Svetu". uz podršku DB Srbije. pa je Mikelic bio istisnut uz pomoc Mire Markovic i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". pa je veštacko dubrivo iz Kutine Mikelicevim vezama išlo u Kladušu. Legija ministar unutrašnjih poslova. a ostali su se ozbiljno ugradivali. koja je vec otvorila neke teme u tom pravcu: . To je išlo do 1998. sa Predragom Popovicem. Ovi koincidirajuci potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojacao vec postojeci strah "crvenih beretki". cime je i pao u oci policiji u akciji "Sablja".. Najsladi posao izveo je sa Draganom Cicicem iz JUL. Kad je presušio s gotovinom. stotine kamiona i autobusa. krštenice. "Nedeljni telegraf" je cak. sacinio je "Spisak pokretne imovine sa podrucja RSK". i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavicaj". kojim je popisao i vozni park i gradevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". Ovi napori da se atentat na Zorana Ðindica olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. 1995. Tošo Rajic i Ðuro Škaljac. Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. bivši Marticev covek. a Ceca ministar kulture". "Kulatrans". narocito u banjaluckoj regiji. Tu konturu. Nakon 5. Sa Arkanom i Goranom Hadžicem pokrali su ogromne kolicine kvalitetne hrastovine iz Istocne Slavonije.Slom RSK docekao je u Beogradu. Njih dvojica prisvojili su maticne i zemljišne knjige iznete iz Krajine. trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. Sa Jovicom Stanišicem. 40 kamionahladnjaca "Gavrilovica". jer je drvo bilo besplatno. umrlice itd. dezavuiše istragu. pokrenut je list "Nacional". opranim u Bijeljini. Korduna i Like. koje u Hrvatskoj nisu važile. velicaju JSO. Mikelicevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilovic" u Beogradu. Mikelicev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. bavio se kradom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovica (RTS). Imao je 1996–7. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima namece se JSO. preko koga je još 1995. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. Banije. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. medutim. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilicem.

. nego ko je kritikovao Ðindica. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. Radojica Rajo Božovic i Vasilije Vaso Mijovic. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovica? Spasojevic je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. kako koju fioku otvorite. i zlato koje je nadeno. našli coveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. da je on brat Munje. Koštunica je rekao: “kakve veze ima. da me pita da li znam ko je Goran Petrovic. Tog trenutka pocinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. oktobra.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišcen. Tada je bilo jasno. ili 7. ispadaju leševi. Zašto su neki biznismeni. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. Tada je Ljiljana Nedeljkovic koja je kucni prijatelj sa Radetom Markovicem i njegovom ženom. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. ili povezanosti sa JSO.Izvestan broj Crnogoraca u meduvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. svih koji su se plašili otkrivanja istine. Ja sam ga video zbog toga što je izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice vec izbio sukob oko Gradimira Nalica. posle pola sata. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u buducnost. da li može ovaj covek da postane neki nacelnik. Razne televizije. SVEDOCENJE VLADIMIRA BEBE POPOVICA “Saznao sam od Dušana Mihajlovica da postoji Goran Petrovic. Od tog trenutka pocinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Ðindica pricom da je kriminalac. oni se ljute. koji su u meduvremenu bilo postali clanovi DOS. Nije prošlo 15–20 dana. a MUP tvrdi da nije. medijski radnici i strucnjaci osecali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost. protiv funkcionera državne bezbednosti. Zoran mi je dao papiric na kome je pisalo to ime. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanovic za šefa Sedme uprave. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. Tokom oružane pobune JSO. neka ga postave. . kao nismo ih konsultovali. Od tog trenutka pocinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Ðindic i Dušan Mihajlovic uradili.. Važnije je naci one koji su placali i obecavali plate. pa je. Rade Markovic je bio uhapšen i tad pocinju problemi. da je ukljucen u to. kad Radeta Markovica stave u zatvor. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske brace u Hristu poznati su. iz politickih struktura uz Koštunicu iz Miloševiceve strukture vlasti. hirurg iz Sremske Kamenice. znak da se nece libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu. u smislu da je bilo jasno da tu nece da završi. . uz pomoc Gorana Petrovica. pre toga me je pozvao 6. bila prica da je on izdajnik. emitovale su reklamne spotove JSO. Dva visoka oficira JSO. Hapšenje i izrucenje Miloševica je bila kap koja ih je uspanicila. koje je rešeno policijski . godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojevicu. jer "imaju sponzore koji ce ih placati i hraniti". a ni u to se ne ulazi. a do bekstva Legije uredivala mu je kucu. negodovala zbog toga. a niz novina ih je štampao. Postavljenje Gorana Petrovica je iznerviralo Milorada Lukovica. Kroz istu Miloševicevu i Bulatovicevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i kojecega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. i da oni nemaju ništa protiv. da li ce propevati. Ako to nije neki problem i ako je cist..Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. kada se utvrdilo da nije to on. Prilikom izrucenja Miloševica. kada se rukovao sa Slobom. Najveci udarac koji su oni doživeli. Ljiljana Nedeljkovic. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997.. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivicnu evidenciju. Najveci problem bili su Petrovic i Mijatovic. sklonicemo to”. da radi za Amerikance. u novembru 2001. i da treba da obavimo razgovor sa njim.. jer i pored toga što je Zoran Ðindic objasnio Vojislavu Koštunici zbog cega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajloviceva plata. a svaki drugi ce dovesti do JSO. Ne umeju da kažu ko je platio. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovica. što da zaoštravamo. a u Crnoj Gori nema istraga. lopova sa Novog Beograda. više od 50. je rešenje Ibarske magistrale. i rekao: “pitaj Gorana. Pominje se Miroljub Savic. i krivicne prijave koje su ti ljudi podneli.

Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. Savetnici Vojislava Koštunice. znam zato što mi je pricao svedok tog sastanka koji je bio na toj veceri. napuštanje vlade. na koji poziva Zorana Ðindica. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžic”? I šta Zoran misli o Karadžicu. Zoran Mijatovic zamenik nacelnika državne bezbednosti. Ibarska. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. okružni tužilac Rade Terzic. Ali. sutradan izade kao informacija. je skup državne bezbednosti na Kolarcevom univerzitetu. uz pomoc ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. on malo. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševica. Karadžic. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili uradena. ali svejedno. Tu su i Tomic. Hapšenje Miloševica bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Ðindic i njegova vlada. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišic i struktura oko njega. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Ðindic organizovao za borbu protiv trgovine drogom. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. zamenik nacelnika državne bezbednosti Zoran Mijatovic”. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Savicu i Bracanovicu. Rade Bulatovic. on mora da se okrece nekome drugome. Milorad Lukovic (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). prvi put od pocetka Zoranove vlade. Zoran je bio u Parizu. uz institucije kakve u državi imate.. i Vojislav Koštunica. koju navodno vode njegovi ljudi. Zaoštravanje te atmosfere. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Ðindica i Jovice Stanišica. Gradimir Nalic je seirio: “evo. Vojislav Koštunica izjavio je te veceri. da je sledeci potez Zorana Ðindica hapšenje Vojislava Koštunice. ja bih mogao možda da ubedim Martica. ali su brzo stavljeni u isti koš. To je bila udarna vest u svim medijima. Branu Crncevica. U januaru 2002. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tacno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. i tako. pod utiskom prica svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tacno. Gradimir Nalic. Zoran je zvao Karlu del Ponte. medijski linc koji je zapoceo – to je vec treci mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. Zoranov je kadar. žena – penziju. nacelnik Kneževic. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Ðindica. održavaju kontakte sa Bracanovicem i Savicem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlovic. gde je glavni akter Zoran Ðindic i njegov poznanik koga je upoznao cetiri meseca pre toga. Martic i tako dalje. rekao je: “Pa. Stambolic. covek koji je bio nacelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. Franko Simatovic. šef BIA Goran Petrovic. koji je politicar i mora da vodi racuna i o sebi i o stranci. da je sledeci korak hapšenje Koštunice. u zemlji gde Miloševic još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže coveka koga je Zoran Ðindic postavio na mesto zamenika nacelnika – nije on. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on poceo da se raspituje – Hag.komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. Micu Stanišica. Aco Tomic šefa državne bezbednosti. mislim . bivšeg nacelnika policije Republike Srpske. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. cim su i pored toga što je vojska pretila da ce “migovi” srušiti helikopter. izuzev Gorana Vesica. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. da je to državni puc. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kucu jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. Za vreme Radeta Markovica su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Curuvija. Tu je. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruce Jovica Stanišic. i Bulatovic. Cedomira Jovanovica i eventualno Zorana Živkovica. koji organizuje Dušan Mihajlovic. su direktni pokrovitelji JSO. i traže smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. On je te veceri pozvao. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. rasturanje DOS. Ponudio je Martica. to znaci rušenje države i Zorana Ðindica. na kome su bili prisutni ministar policije. kcerka – stipendiju. Cak je i njegova stranka bežala od sukoba.. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. To su ljudi koji od tog trenutka. i Nalic. s obzirom da se bave bezbednošcu predsednika države. i nekoliko najintimnijih prijatelja. a savetnik Vojislava Koštunice. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu.

milionima. u Kotoru – neki iracki dinari. znam da Šešelj drži cetrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojica zbog toga što su u vreme Koštunicine predsednicke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. ko god da ima veze. Poslednja prica koju je pokušavao. ako hocete da znate gde su Simovici ili ne znam još ko. Tu kasetu. optuživani da štitimo Cumeta. i predsednik Boris Tadic. sa Popovicem. Tom prilikom. o nekom zlatu. pošto je vec postojala ta prica koja je izašla iz policije. materijalni dokaz. ali mislim da sam bio i prisutan. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašceno. da to radi njegov štab. Mile Novakovic glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruc oko te grupe. Gorana Bojica pobratima Nebojše Pavkovica iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovica. Nebojša Pavkovic je preko tog svog pobratima došao do Popovica. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. oktobra. jako aktivni. do trenutka pocetka price o njemu kao zašticenom svedoku. njegov zamenik Nenad Milic. znam da je došla do Nenada Milica. Vladimir Milosavljevic. Mislim na bandu Dušana Spasojevica. nije ni svestan kakav je to mrak. Dušan Spasojevic. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora izmedu Nebojše Pavkovica. Na toj kaseti Predrag Popovic kaže da to nije decija igra i da zbog toga Pavkovic ne treba da brine. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. dovoljno je da odete u Beograd cetiri dana u neki kafic u Zemunu ili u Stahinjica Bana ili u inostranstvo. državna bezbednost. za vreme sankcija. kao i danas. ne mogu da se setim tacno kome. Zoranu preneo. ali ne može naša policija i vlast. mislim preko Veruovica. pošto je Zoran znao da se to prica i pošto je video oni se kao gurkaju. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. BMV M5. gde ce da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. Cumeta. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. da to radi Aca Tomic. Predraga Popovica. Bec. formalnog vlasnika lista Nacional. posle 3 dana cete stupiti u kontakt sa njim. šta njemu treba da prica na sastanku da je Cume kriminalac. i Pavkovic. ako želite. Zoran Ðindic je izmedu ostalog rekao. Boro Banjac koji je smenio Kneževica. šta je to sada. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. znaci. Posle 5. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. da je o tome obavešten MUP. znaci sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. Dragoljuba. koju mi je Nebojša Pavkovic predao. sve ih bre. Kada je bilo hapšenje Šešelja. Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Ðindica. Minhen. ne interesuje me. O tome su obavešteni državni organi Srbije. kao. oni su znali. Ništa nije uradeno. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako ce se to dogovoriti. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osecaj napetosti trenutka i ne skriva. Sutradan je Dragoljub. da su to ljudi. Odlucnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlovic. kao “nije to u redu. tražio novu adresu. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. Do juce. šef beogradske policije. jer je sa Cumetom. Aca Tomic ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. on je na tom sastanku rekao: “Ej. to nije bila jedina služba koja je radila na pracenju. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. a dopis je stigao pocetkom . Zoranu Janjuševicu ili nekom drugom. dao sam policiji i Karleuši. Milan Obradovic. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. Na tom sastanku. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandic i tako dalje. da im je zasmetao jer im je politicki protivnik. a štiti Cumeta”. jer oduzima glasove od Koštunice. oktobra ih je bilo tri ili cetiri. koga god. “ tamo je”. ali je zadovoljena forma. ciji je vlasnik bio Momo Mandic. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavkovic snimao tajno. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. na sastanak. sa UBPOK. kako god da se to zove.da je bio Vladan Batic i bio sam prisutan ja. Naravno. u novembru 2001. Svako to može da uradi. glavnog urednika Nacionala. svi o tome imaju podatak vec 2 meseca. pohapsite. Od stranih službi koje su radile. SID. vec uveliko pocela ta saradnja. lociran je u Becu. Zorana Ðindica. analizi. a da se to ne bi na njega Zorana slucajno odnosilo. vi posle terate po svome. od kojih sam spomenuo Engleze. Bebu. to je sve ološ!”.

I. sve ono što je ona imala priliku da cuje ili što je neko ko je svedocio rekao. doveden je osoba. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. Pošto su ovde imali medijski monopol. pisao isti covek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. kao i “Reporter” u Banjaluci. Ko bi zapalio Vuksanovicev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. pa nisu doveli majora Batica da se izvini javnosti što je lagao da su to obicni gradani. kada nema vesti. vladu. i spisak od jedno 140 imena medu kojima su Milorad Lukovic. jesu ljudi koji su radili. a ne Gorana Petrovica. pošto je posle akcija sledio medijski napad. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovica imate izjave da je list “Dan” osnovan. ne zato što je tukao “Otpor”. DB. Vladana Batica. da on okupi ljude. Zorana Ðindica. koji je takode osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. i izrucenja Slobodana Miloševica. Dušana Mihajlovica. Jovicu Stanišica. da li su bile prave. koji je potpisala Karla del Ponte. video sam se sa Ljubišom Buhom. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. rekli smo vam nemojte.. on je jedan nacelnik i njegov zamenik nacelnika”. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. Ti politicki zahtevi nisu pisani u Kuli. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netacan. ali to je list vojne Službe bezbednosti.. znaci Dušana Spasojevica. ili za kabinet Biljane Plavšic. kada je došlo do blokade na Drini. a sa druge strane. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. da joj dostave u najkracem roku podatke koji se odnose na te i te periode. jer. oni su prekomandovani u medije. “Nemojte da ostavljate ljude”. Oni imaju. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. Oni su ga sproveli. ili za kabinet Radovana Karadžica u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. kao i “Ju–info”. i evo. Pismo je na engleskom. Oni su dobili nalog da uhapse dva coveka. a ostao je militantniji deo ali su se posvadali i sa Bulatovicem. jedinicu kao JSO. kao Željko Cvijanovic za vojsku Republike Srpske. dovoljno da ga pošaljete do Legije.. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. Prorokovicevo pismo izmedu pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovica. a onda su neke . rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. koju u to vreme ureduje savetnik predsednika Koštunice za medije. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zlocinci ili nisu. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. jer “Jovica drži sve”. Najcešce. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkic. ili pocetkom oktobra 2001. Od tih 3000. Da li su to bile znacke vojske. Meni je jasno receno “igrali ste se sa vatrom. bez znanja nacelnika RDB i bez znanja ministra policije. Onda se deo rukovodstva SNP posvadao pa su najurili Momira. Gorana Petrovica. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišica. pošto je to bila nedelja. MUP. “. protiv “lopova”. napadali su Miloševica. pa u deset tacaka. držao pres–konferenciju i objašnjavao i citao politicke zahteve. Dobili su nalog od nacelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. tvoje ime”.novembra. po principu pisma Dejana Mihajlova. Onda su našli povod da to može da bude prilika. kao vlasnika “Nacionala”. Kada se završio rat. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. kao posle paljenja Vuksanovicevog automobila. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoc vojske i vojne obaveštajne Službe. dok Zoran Ðindic nije u zemlji. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. Hag. Covek. koje je pocinjalo sa “Kako se krsti. iz vojne obaveštajne Službe. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispricao o zlocinima koje je ucinio i dobio je 15 godina. je. tužioca Terzica.. SNP. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. “nije Goran Petrovic DB. gde podmetnu neke. ali je slucajno. U DB radi 3000 ljudi. vi ne znate šta znaci vlast. da ga ne cudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. i “izdajnika” Mila. nego zato što je uveo blokadu na Drini. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovica. slali smo vam poruke. koji je držao pres–konferencije u Kuli. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovicev automobil” i njegovu izjavu. Zvezdan Jovanovic. Vlast znaci da morate da imate ulicu na svojoj strani. pod izmišljenim imenom Major Batic. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševica da pomogne “casni deo crnogorske javnosti”. dve nedelje pre pobune. osoba koja je izmislila cin i ime. Te noci i tokom sutrašnjeg dana. i operativno ureduje dnevnik BK televizije.. i nije slucajno baš ta osoba koja je dovedena.

Stanka Subotica – ko se vozio avionom. bili mediji gde su svaki dan.. vrlo prikriven. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli . ispred kuce u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevica i onda videli Cedu kada izlazi. i cetiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. koji je trajao 15 minuta. tako što su. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilic. Vladan Batic. napao sam ove iz vlade. ali. gde je po 30. Secate se otvaranja one njegove fabrike.”. ti samo cuti ako te zovu. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milic. navodno. ali sam ga onda pitao i rekao mu. narocito da je povezan sa medunarodnim švercerima cigareta. Dragana Jocica. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. oktobar 2000. naprotiv. “iz izvora bliskih istrazi”.neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševica. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama. Aleksandrom Tijanicem. Onda sam poslao poruku Cedi: “više nemoj da mi se javlja”. videli smo u novinama informaciju. koristeci svoje pozicije i funkcije. zato što se druži i dalje sa Ducom i Legijom”. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milic došao sa Cedom u moju kancelariju. ne znam mu ime. zbog cega on daje svaki drugi–treci dan izjave oko toga da je Zoran Ðindic švercer cigareta i da je vlada švercerska. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i clanaka.. i tako dalje.. šta je rekao Ratko Kneževic. i Vladanu Baticu. Za šefa tehnike dobili su coveka iz vojske i na sva kljucna mesta postavili su ljude iz vojske. a on je tražio je da se sa mnom vidi. ili. Bio sam ubeden da je tako.. u periodu od 10 meseci. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. mislim na savetnika za ljudska prava. videni su. koliko je cigareta Zoran Ðindic prošvercovao. ili me je zvao Ivan Ðordevic iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. i tako dalje).. Kao. to ti je super za stranku. kakvo mišljenje ima Ratko Kneževic. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilic to radi.mogucnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. Oni su. To je rekao meni.” što nije tacno. Ilic je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. Mene Ratko Kneževic zovne iz Londona i kaže: Veljo. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i . da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Ðindicu i Baticu. Na tom sastanku. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batic. gde otprilike piše “prema nepotvrdenim informacijama”. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila prica da ti ljudi sa Kipra nisu proizvodaci. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. bivši savetnik Mila Ðukanovica. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. gde su postavili svoje ljude. razradivali temu Zorana Ðindica. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. mislim na clanove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obracali se javnosti: na Dušana Prorokovica. njegovi napadi na Zorana Ðindica. Zoranu Ðindicu. U kampanju su se ukljucili savetnici Vojislava Koštunice. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to ce vam reci svaki službenik strane ambasade u Beogradu. predstavlja njihovog zaposlenika. nego šverceri cigareta. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Ðindica. za tebe.. mogli da citate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Ðindica. U isto vreme se taj Ratko Kneževic svakodnevno cuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije. ili. ti kaži – to je u redu’”. kakav je “Dan”. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadica. Jovaševica. gde ovaj što se zove direktor. ja sam se sa Cedom pre ubistva pomirio. Njima su listovi. ali to nosi Kosta Cavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. Aleksandra Tijanica. da su pitali on bi to sam objavio. šta je rekao Ivo Pukanic. jer nisam želeo sa njim da se vidim. pa je tako “Reporter” u 5. Urednik je bio Slavoljub Kacarevic. U “Danu” ste tokom 2001. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. a posle toga pojavila se informacija da je Ceda na Kopaoniku sa Legijom. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. pri cemu. godine ušao kao “osvedoceno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juce u nekoj akciji uhapšeni Lukovic i Spasojevic. Gradimira Nalica.

od tog dana pa do dana kada sam procitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovicem na temu atentata. ovo. tako da to. a deset dana pre Zoranovog ubistva. mi smo ih ubili. pošto sam procitao u novinama njegovu izjavu.. i sa svima. meni i Cedi rekao. da li sam mu davao izjavu. i pitao ga: “Šta ovo Milance prica u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. da nije bilo u drugom. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “nocas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivicnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. kada se pojavio sa štakama. to je naša greška”. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popovic: Sa atentatom. pa iz straha da oni to ne urade. nego nije znao ništa. izmedu predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzic to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. 10. Zbog cega je to pitanje postavljeno. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta.” Advokat Božo Prelevic: Nakon atentata na premijera Ðindica. došao u njegovu sobu. Nikada niko od njih nije postavio ne pricu da postoji treci metak. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. pa nije imao razlog da mu ne veruje. i mi smo rekli šta je bilo. Pozvali smo Kacarevica: “Odakle ti to. Mi to nismo demantovali. Ja sam zvao Milana Veruovica da ga pitam. Vladimir Popovic: Zašto vam Veruovic i Vrzic sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšica. I onda kada sam to procitao u novinama pozvao sam Cedu Jovanovica za koga sam znao da su bliski. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. i na Kopaoniku. vlasnika “Blica”. Pa nisu imali dokaz. Na tom sastanku su bili. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevicem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA.da je po 20. pa ne znam. Božo Prelevic: Da li ste 21.. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. Ja sam rekao: “Što ne dodeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. izvinjavam se”. ko ti je rekao ”? “Aajoj. i pitao ga: “Milane. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu cekali na aerodromu. sa Cedomirom Jovanovicem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. ja sam 13. nego bilo šta slicno. Sa vozacem Sašom Bijelicem. da je vlada ubila. pored mene. Božo Prelevic: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obucavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa dogadajima oko Ljiljane Buhe. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. ono”. vec se ne secam. ne da ne zna za tri metka. ustvari. da se okrenuo cuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. Od prvog razgovora. koga je takode išao da ceka na aerodrom. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. gde je rekao da je cuo treci metak. i Nenad Milic i Ceda Jovanovic. šta je ovo”? I onda je on meni poceo da objašnjava nemušto. sem tog jednog stupca. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sacekujem te ljude. Milan Veruovic jeste bio u agenciji “Spektra”. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruovicu pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popovic: Ne. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbedenja zgrade. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevica i Lukovica. marta tako što sam došao medu prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. pošto je 12. bio operisan i u komi. Zna samo. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovicem video prvi put 13. Mislim da je tada Kacarevic rekao: “Izvinjavam se. 2003. prodavali sa nama tona droge. provericu. mi nismo bili sami. ili mu . stranka. i tada sam sa njim razgovarao. uz pomoc tih specijala. Zoran je slao svoje obezbedenje. Onda sam ja pozvao Milana Veruovica. To je sve što se toga tice i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pricao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubacenih lažnih tema. što je 13. Dobio je od jednog clana vlade. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. otkud znam šta je. kao što se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanica i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tacna. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veca: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevica zato što je pravno nedozvoljeno. znali smo da je tokom “Limesa” bio pracen. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojevic i Lukovic da ne bi živi ispricali kako su.

ma kakvi. to rušenje Miloševica i to da jedinice nisu izašle na ulice. ustvari. – “Koji. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševicem. drugi. kako sada to pocinje da se para. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. kakva je motivacija Jovice Stanišica da se on raspituje o tim stvarima. kakve on to savete deli. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. On. Ali imate cinjenice koje pokazuju da to nije tako. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišic za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. Jeste. godine. Momcilo Bulatovic: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. da mu pokojni Zoran Ðindic nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. ono što mi ustvari nismo videli. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvuceš tako što ceš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. Pošto u novinama. Ne znam da li je izlecen. Rade Markovic. navukli su me ovi. On je sebe velicao time što nas nije ubio. ako budu sa Koštunicom nema Haga. narocito u vreme protesta. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. na osnovu cega. Jasno je da u tim režimima istrocnoevropskim kao što je bio i naš. Branko Crni i cela ta ekipa. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. da. ko je stvorio tu Jedinicu. Koji su to razlozi? Vladimir Popovic: On je leceni narkoman. i tako dalje. odakle ti ti drugi. ne posle 5. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre dogadaja 5. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. bez obzira što je penzioner. kako da izvucem štetu”. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popovic: Gradimir Nalic. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševica i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. . a ne daj Bože JSO i Legije. Vladimir Popovic: Odlazio je na proslavu novembra 2000.. Zorana ubili neki drugi.. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treci metak. Nije sporno da su ovi u tome ucestvovali. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Ðindica. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. Zoran se vida sa njim tada. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogucava ovoj drugoj strani. ciju on stranu zastupa. Momcilo Bulatovic: To je jedan. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. Cuva ga JSO. oni su klošari. ali je bio lecen. jer ste. kako si saznao da su ti drugi. gde je bila izjava Milana Veruovica da postoji treci metak. kako su. On se pojavljuje posle 5. Momcilo Bulatovic: Govorite da je Gradimir Nalic trebalo da bude ministar policije. godine. on ima zasluge za to što se desilo 5. dobro. Radi ovde kao pilot. oktobra Gradimir Nalic. Predstavljen je Jedinici kao buduci ministar policije. oni su ubice. dva meseca posle 5. da bi video zbog cega ga ovaj zove i šta ovaj traži. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od kljucnih ljudi koji je pomogao pozadinski. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu kljucni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude dogadalo. nego i u onom periodu kada je smenjen. Ja sam bio prisutan. na osnovu cega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popovic: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. kako to da si se posle 8 meseci setio da si cuo treci metak”? On je rekao: “Pa. oktobra. kao i posle svake bitke kada se pobedi. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševicem i dalje cuvaju pripadnici JSO. Predsednik veca: Po vašoj oceni. Vraca se nazad. oktobra. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. i tako dalje. To se odnosi na to. Milane. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji.nisam davao izjavu. Nismo ni znali gde je. su advokati optuženih jedva docekali i poceli da razraduju kako iza ubistva Zorana Ðindica nema nikakvog klana. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. On svima prica kako mu preti glava. Momcilo Bulatovic: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popovic: Da. On je smenjen 1998. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe.

loš covek. pa je pita da li je to tacno ili nije tacno. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6.. Kakav je odgovor dobijen. godine.. ja sam to rekao. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog . ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. Milan Veruovic je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. ili najavljuje. pa u konkretnom slucaju i JSO. I to je na tome ostalo. Posle slucaja Gavrilovic bilo je jasno da nikakve. i ponovo je prekinut. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kuci: Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sacekali. i sada vi ne znate da li je to tacno ili nije tacno. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. Vece je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Ðindica. dobijao direktno od Miloševica da on rašcisti opoziciju i da. februara 2004. jer je izložen pretnjama smrcu. koji samo gleda kako da dode do vlasti i kada dode na vlast svoje ljude je u stanju da izda. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. ali je Jovica Stanišic bio neko pred kim su stajali mirno. u nekoj kuci u Ubu. Pretres je nastavljen 17. da li znate? Vladimir Popovic: To nije tacno. Posle ubistva Kriještorca. Cija je to kuca? Vladimir Popovic: Tog gospodina Mrguda. Momcilo Bulatovic: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišicem. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micic. je bio “umeren. to je hitno videnje sa pokojnim predsednikom vlade. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. Markovic je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. komandant JSO je bio Legija. Vladimira Milisavljevica. godine pismo Radomira Markovica. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio. Možemo li da dobijemo ime tog coveka? Vladimir Popovic: Samo znam nadimak – Mrgud. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Cume. Tu je pored Jovice bio jedan covek koji se praticno zvao neki njegov prijatelj i saradnik. da se izruce Jovica Stanišic Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Ðindic zove Karlu del Ponte. 1. To su razlozi zbog kojih se Zoran vidao sa njima. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovica. marta 2004. Formalno. maja 2004. Martovski pretres trajao je samo 8. i neposredno pre toga. jednog od ljudi. pošto su advokati Miroslav Šera Todorovic i Mirko Tripkovic demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedocio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata vidao okrivljenog.jer on posle toga više nije bio tu.. za razliku od Badže koji je bio radikalan. Sudija Kljajevic je doneo odluku da se advokatu Todorovicu dodeli obezbedenje MUP Srbije. da ce protiv Jovice Stanišica. i tako dalje. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na nacin koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Ðindica. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovica. jer je advokat Miroslav Todorovic Šera izjavio da ne može da brani klijenta. kada smo saznali da se dva puta tajno vidao sa Koštunicom. Stanišic traži. godine. Pozvani su Brana Crncevic. Momcilo Bulatovic: Govorite o veceri. rekao mi je da je ta njegova igra. Franka Simatovica. bivšeg nacelnika DB. Glavni razlog je bio. Frenkija i svih koji su tamo bili. Mica Stanišic. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. godine sa informacijom da je nešto video. i 9. Momcilo Bulatovic: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001.. da je to koristoljubiv. igra za ocuvanje sopstvene glave i ocuvanje jedinice. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. ali je ponovo prekinut.

saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. kako bi se istog dana sa Milenkovicem. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. prema recima Ulemeka. predao jedan od okrivljenih. Na pretresu. MUP Srbije je 16. Dejan Milenkovic – Bagzi. postojala je ocigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Markovic pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. iz Grcke vratili u Srbiju. Povodom špekulacija oko toga. Vece je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znaci da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. Ulemek je pristao da prenese poruku. Kada je Ulemek ušao u kucu. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganic. Cedomir Jovanovic je prema Ulemekovim recima. advokat Biljana Kajganic zatražila je odlaganje pretresa. pak. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je ukljucen i Dušan Spasojevic.coveka” i da ocekuje da ce Legija potvrditi navode njegove odbrane. godine pola sata pred ponoc. Dana 19. kako bi se “saznala istina”. jula poslao obaveštenje grckim kolegama da postoje indicije da odredena lica tog dana treba da iz Srbije predu u Grcku. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. Miloševic je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkovicu. jula 2004. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševica. a drugi o oružiju nadenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. 16. Dragoljuba Markovica da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je naden u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. pošiljku je preuzeo Zoran Janjuševic. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. dostavio tek u septembru. BiH i Rumunije. godine. juna poslata je zamolnica grckom Interpolu za pružanje medunarodne pravne pomoci u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovica. Preko ministra policije Dušana Mihajlovica. u kasnim vecernjim casovima 16. septembra. jedan o drogi. maja poslalo molbu Interpolu Grcke za informacije o Dejanu Milenkovicu. ali. prema Ulemekovim recima Ivkovic se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. Grcka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. “SLUCAJNI” IZVOÐACI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbedivale telesnu zaštitu licima. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. za kojim je raspisana medunarodna poternica. marta 2001. Milorad Ulemek je izjavio da je Cedomir Jovanovic preko Vladana Batica izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevica iz pritvora i da mu je Spasojevic rekao da je za tu uslugu Batic od njega tražio da uloži pare u renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. Casopis Reporter objavio je u martu 2004. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. To je bio razlog što je Cedomir Jovanovic sa Spasojevicem i Ljubišom Buhom Cumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. juna 2004. zajedno sa Milenkovicem liše slobode. Grcka policija je. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Ðindica. Milorad Ulemek je optužio Cedomira Jovanovica. 9. U izveštaju je potvrdeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. Vladimira Bebu Popovica. 6. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. dobrovoljno se grckoj policiji. Dušan Spasojevic je dobio zaštitu Crvenih beretki. pa je Milenkovic. jer je njen klijent Dejan Milenkovic hapšenjem u Solunu. preko susednih zemalja: Hrvatske. Advokati Slobodan i Marko Milivojevic brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za . Dva dana nakon prekida julskog pretresa. u Solunu.

U tekstu Reportera piše da je Vukasovica kao branioca Zvezdanu Jovanovicu preporucio Jovica Stanišic. koga je osudio na 12 godina zatvora.. Po njegovim recima. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Ðindica. a neki od njih morace da sednu na optuženicku klupu. takode bivši sudija. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. godine. ima još jednog branioca advokata Momcila Bulatovica. Krsto Bobot. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. Advokat Todorovic je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. koji se vodi protiv Veselina Šljivancanina pred Haškim tribunalom. Vukasovic je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim. krivicar. branilac Zvezdana Jovanovica je. To je trajalo satima. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Cume. a oni su me skinuli golog. je u advokaturu otišao iz suda. Rastezali su me nekim spravama. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. Goran Petronijevic je otpao. a Momcilo Bulatovic je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivancanina. ali mu je naredeno da uzme Momcila Bulatovica”. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. Goran Petronijevic. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. Ðakovackoj grupi. iako je za uvidaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. iako je “Veselin Šljivancanin želeo da uzme drugog advokata. “Slucajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevicem u procesu. Mile Lukovic Kum me je kao branio. i sada se ocekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti ukljucujuci i Demokratsku stranku”. Ostace upamcen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoci. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojica”.. a obrt se nazire u panicnim izjavama bivših državnih funkcionera. samo na osnovu spisa. Posle uvidaja. Bio je decembar.. Nenad Vuksovic je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Ðindica i jedan od najoštrijih kriticara sudija iz Veca i tužilacke strane i predstavnika bivše vlasti. Momcilo Bulatovic. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uvidaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. Goran Petronijevic je bio clan sudskog veca u postupku. Todorovica su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. Goran Petronijevic je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoci u sudu u Peci i da je tzv. pored pomenute dvojice. Gospodin Zoran Ðindic je pao zbog svog okruženja. godine. brani okrivljenog Radeta Markovica. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP.” Nenad Vukasovic. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. Ocekujem da ce sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovica u postupku za atentat na premijera Ðindica. što je advokat Todorovic demantovao. koji je voden u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. i naslucuje da ce Legijina predaja doneti veliki obrt na sudenju. Nenad Vukasovic umeo je i ovako . a oni su primenjivali klasicne policijske metode. Pored ovog postupka u kome je sudio. bivši sudija. Miroslava Šeru Todorovica. Poznat je po spisateljskim afinitetima. zato što “nije proverena profesionalna strucnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. ostao je upamcen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Curuviju. protiv Ismeta Berbatija.. Nakon provere.ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. godine. a Dušan Spasojevic napadao i šutirao. Zorana Lukovica i Srdana Jankovica osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevackom tužilaštvu. da Berbati to delo nije mogao uciniti.

a da je to stav vecine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda. Biljana Kajganic radila je kao sekretar Skupštine grada. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izadu Guri i Miloševic i ostali ste u kabinetu sami sa Jocicem i sa Bulatovicem. zahvaljujuci tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Zorana Ðindica. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. U postupku za atentat na Zorana Ðindica istakla se po velikom broju prigovora. pa kao sekretar saveznog MUP.. SUOCENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popovic: Na ministra policije Jocica i na Bulatovica. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovica da je ona sa “starim drugarima” (Jocicem i Bulatovicem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Cumeta. godine. ova dvojica su najmocniji ljudi u državi. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dodete sutra ili prekosutra ovde. Vladimir Popovic: Nisu mi loše informacije. locirala Dejana Milenkovica u Grckoj. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. Advokati Slobodan Boban Milivojevic i njegov sin Marko Milivojevic predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka. i te gluposti.”. u aprilu 2004. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta nacelnika UBPOK. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovica. žalbi. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popovicu. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. Ej. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. U tom tekstu Miloš Vasic je napisao da je UBPOK. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. podnošenju krivicnih prijava protiv sudije predsednika Veca Marka Kljajevica. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. koje je Marko Milivojevic uputio jednom od svedoka na sledeci nacin: “Koliko dugo poznajete NAJVECEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti nacin advokat Marko Milivojevic oslovio je Milorada Ulemeka i na sudenju za ubistvo Ivana Stambolica i za pokušaj atentata na Vuka Draškovica. da vaši advokati sutra izmišljenu pricu sa. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga . Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasica pod nazivom “Saradnici. Vojslav Nedic.da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenkovic Bagzi išao da ubije kamionom. napišite da sam rekao da je Prijiceva optužnica za obdanište”.. ona je odgovrila: “Ma. Slobodan Milivojevic je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noci kada ste dovedeni. godine. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. šta ce im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. organizovao ubistvo Momira Gavrilovica koga je ubio Teca. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda srocila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševicu postave barnioca u postupku.. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojevic naplatio 250. budalo!” Tadašnji nacelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. advokati i stari drugari.000 eura od Dušana Spasojevica za nekoliko sitnijih usluga. odakle je otišla u advokaturu. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenkovic vodio sa advokatom Biljanom Kajganic. Vladimir Popovic: Tacne su mi informacije i. doprinelo je i pitanje. Draganu Jocicu. Zoranu Stojkovicu i nacelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševicu. ali ga je tom prilikom predsednik Veca Dragoljub Albijanic upozorio da okrivljenog oslovljava iskljucivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. U maju. zahteva.

Pred smrt. iza kovcega. To nije rekao na srpskom”. Pred smrt. Pred smrt. da je tacno. ali upravo jedna takva mala zemlja. u Surcinu na veceri. Odmaknut od Bebe i Cede. našao se i intervju Milana Vidojevica u listu Svedok 18. godine uništen je ili sklonjen. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. možda. a onda je premijer Ðindic izašao. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zlocine pocinjene u Drugom svetskom ratu. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevicem i koji nikada nije bio u Šilerovoj. pojedini mediji. napravljen je novi.. tvrdi RTV B92. ali. godine. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. Pred smrt.. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. objavljuju pricu o fotorobotu i kako je premijera Ðindica ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. a 2001. na pitanje novinara Borisa Aleksica: “da li je moguce da je premijer Ðindic stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. maja 2004. jeste srušila mocnu prvu Habsburšku monarhiju”. da ste se bolje raspitali. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. objavljen nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. Ali.. Došli ste. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradnickih mreža sacuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovica. To sa drogom. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netacna. sa izmišljenim doušnicima. Verovatno ste pretpostavili da jesam. koji su se bavili ulogom bivših Ðindicevih saradnika i stranih službi u atentatu. svako naslucuje da Ðindic nije bio samo ono što se videlo. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Ðindic–Srbin pred smrt“. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. razgovarali ste sa njim. CEMU VEROVATI Registar saradnicke mreže državne bezbednosti od 1945. Drugi prst? Taj je bio protiv da Ðindic postane Srbin. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pricali sa mnom o drogi. To je rekao na srpskom. Odmaknut od stranaca. Odmaknut od kriminala. Jedan pripada andelu pakla. Vladimir Popovic: Sada cu vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. predvodeni nedeljnikom NIN. U moru tekstova u tabloidima. pa ste zato to rekli. Dok su cekani rezultati iz Visbadena. Oroz snajpera vuku dva prsta. Prilikom pravljenja novog registra.. Zbog važnosti tih podataka i mogucnosti da se njima manipuliše. odgovara: “To je veoma opširna tema. Preseljen iz Berlina u Vašington. Nemam šta više da razgovaram. Da nije streljan zbog onog što se znalo. Moguce je da se registri nalaze u posedu neovlašcenog lica. Vidojevic. Pred smrt. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanovic. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo.danas ispaštate. Aleksandar Tijanic napisao je: ”Srbin pred smrt. Milorad Ulemek: Ja se toga ne secam. U povorci. koji nikada sa vama u Surcinu nije bio. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. Mudar. Kome je i zbog cega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. a to sam ja. saznali biste da je ta stvar nemoguca i nikada ne biste imali potrebu da pricate. Ovaj podatak ne sprecava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijica. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. Možda ce neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napacene Srbije. vec mrtav. Šalju dve poruke. moguce bivši pripadnik Legije stranaca. Odmaknut iz Zemuna. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju .

dokumentacije. U tom dokumentu navedeno je da su celni ljudi RDB posle 5. oktobra 2000. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. godine. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOS-a i Otpora, mikrofilmovi, pomocni dosijei, izveštaji o radu za te dve godine, i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. To je utvrdeno istragom operativaca službe, a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Curcica, Branka Crnog, Miloša Teodorovica i Milana Ðurovica dostavljena je 2001. godine MUP-u i Vladi Srbije. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovica. Nikola Curcic je na sopstveni zahtev otišao u penziju, a Miloš Teodorovic i Milan Ðurovic ostali su rukovodioci u BIA. Državni tužilac nije reagovao. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatovic je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Ðindica i osumnjicen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti, a krivicne odgovornosti osloboden je, kako je obrazloženo, „na osnovu odgovarajucih zakonskih razloga“. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije, iako nije ispunjavao osnovne uslove. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe, ali njegovim imenovanjem sve je vraceno u politicke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po politickoj podobnosti. Bulatovic nije radio u obaveštajnim službama, nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova, i tako BIA je data amateru. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi, i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države, a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje, ko ce kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih politickih protivnika trebalo bi iskoreniti. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete, jer je rec o specificnom zanatu. Ako je bilo razloga da se na celu agencije nade neko ko nije iz bezbednosne strukture, onda je pitanje da li je licnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. Hapšenje Bulatovica u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata medu ljude bliske predsedniku DSS. Cinjenica da je Bulatovic bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vodama zemunskog klana povlaci sumnju. Advokat Božo Prelevic smatra da privodenje Bulatovica u akciji "Sablja" nema formalnog znacaja u slucaju njegovog imenovanja za šefa BIA, jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu, što jeste problem prethodnih vlasti. Generalni sekretar, za divno cudo, navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet, Veljko Kadijevic, rekao je, na opšte cudenje, da je Bulatovic covek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. On je naglasio da Bulatovic nije laik vec covek koji se bavi tom oblašcu i dobro je upucen u bezbednosnu problematiku. Cinjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova, prema Kadijevicu je još jedan plus, jer Bulatovic uživa ugled u inostranstvu, a funkcija direktora BIA delimicno je i politicka: „Bulatovic se visoko kotira u ovoj politickoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenadenje. Predstoji mu ozbiljan rad, jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebace mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim nacinom rada. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“, ocenio je Kadijevic. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. Preuzimanje tajne službe, bilo mu je neophodno, samo da nastavi "neomiloševicizam". Danica Draškovic tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatovic obecao da ce podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovicem o prislušnim uredajima koji se još nalaze u mojoj kuci. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. Rekla sam mu da, po koalicionom dogovoru, SPO-u pripada to mesto. Bulatovic je rekao da nema ništa protiv

mog izbora. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završicemo to.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Draškovic za šefa Instituta bezbednosti, ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u cemu je problem... Ocigledno postoji problem kada on ceka toliko...“, rekla je Danica Draškovic. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovica, da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije, pošto je njihov kadar Vladimir Božovic postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije, pa smo odbijeni. Tražili smo zamenika ministra policije, ali koalicioni partneri nisu pristali. Na kraju smo dobili obecanje da ce nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. Božovic je odmah postavljen, dok smo sa Institutom cekali…“ Direktor BIA Rade Bulatovic nije odgovarao na pozive. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srdan Ðuric tvrdio je da imenovanja Danice Draškovic na celo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. Ministar Bojan Dimitrijevic rekao je da se to pitanje rešava izmedu lidera DSS i SPO. Clan kadrovske komisije iz SPO, ministar za dijasporu, Vojislav Vukcevic rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada ceka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. Kako je Bulatovic kadar DSS, iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog.“ Portparol DSS Andreja Mladenovic objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatovicu imenovanje Danice Draškovic u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam, BIA ce ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. Kada je dogovor propao, list SPO, “Srpska rec” opisao je pocetAk rada Bulatovica: “Direktor BIA, sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom, i bivšim zamenikom nacelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savica, Miloradom Bracanovic koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije, i operativni organizator politickih zlocina pocinjenih za vreme Slobodana Miloševica, i posle njegovog pada. O cemu pricaju može se zakljuciti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali, za ubistva Zorana Ðindica i Ivana Stambolica. Ocigledni su napori izvršne i sudske vlasti, potpomognute državnom bezbednošcu, da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku, a procesi dovedu u sumnju. Jasno je zašto to radi Bracanovic, ali zašto i u cije ime to radi Rade Bulatovic? Rade Bulatovic je, kao novi direktor BIA, promivisao i novi dan bezbednosti - 17. oktobar (namerno ili slucajno iz doba kralja Aleksandra). Na toj svecanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševicevu pretorijansku gardu, sacuva sve saborce Milorada Lukovica i Milorada Bracanovica, i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud nece dugo rešiti. Do njega su, kako piše “Srpska rec” na toj proslavi stajali Radiša Roksic - clan JUL-a i tajni policajac Mire Markovic, Miša Vilotic - oslonac Radeta Markovica u borbi protiv domacih izdajnika, Cviko Milinkovic - pijani kum Milorada Bracanovica, Mica Jovanovic - glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševica, julovac Mile Jovanovic - ekspert za privatne zabave direktora, Vojislav Mrakovic - pobednik na takmicenju "ko ce pre doneti tortu za rodendan direktoru BIA", Slobodan Mirkovic i Nikola Milenkovic - zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA, Slaviša Miloševic - najbogatiji tajni policajac u Srbiji, i tako redom. Posebnu pažnju na proslavi Bulatovic je poklonio svojoj ekipi iz Carine, iz vremena kada je, kao Mirin dipolomata, švercovao iz Turske i Italije. Tu je predvodnik Predrag Petronijevic, svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova, koji je kredit kod Bulatovica stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovica, kojom je, zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ, lažno optužio svog šefa - Gorana Petrovica. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulic, alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe, i Ðoka Antic iz Niša, "Radetov carinik" iz vremena "krmaca" iz Turske i Italije, nagraden mestom nacelnika niškog centra BIA. Za medijsko pokrivanje svecanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan", uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. Za ovu svecanost preureden je kabinet Radeta Bulatovica, postavljen mermer na ulaznim stepenicama, a hrana i pice pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajic,

leceni alkoholicar nakon krize posle sloma Trece linije 5. oktobra 2000. Na proslavu treba dovuci i politicki krem, ako je moguce i Borisa Tadica, pa je preko Stevana Nikcevica, direktora "Jugoimport SDPR", Bulatovic bio u komunikaciji sa predsednikom. UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovica i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomica, otvoreno je pitanje, ko se i kojim povodom vidao sa osumnjicenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Ðindica. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, Gradimir Nalic, rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. godine, i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza izmedu države, oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovacevic-Vuco demantovala je da je advokat Gradimir Nalic, nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. godine Gradimir Nalic nije izvršni direktor JUKOM-a, i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatovic, a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanovic. Znaci, Gradimir Nalic u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio, neko spajanje sa Unmikom, pre svega zato što nije bio izvršni direktor, a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme, JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih politickih osudenika i nije radio nikakve poslove na oslobadanju zatvorenika, pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". Gradimir Nalic je ponovio da je od oktobra 2000. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM, i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovica, Fljoru Brovinu i maloletnog Vucetica iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. Cedomir Jovanovic u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošcu" piše: “Kampanja protiv nas se pojacava. Stalno je tema bila Hag. Legiju sve vreme toksira Koštunicin kabinet da ce biti izrucen Tribunalu. I pre republickih izbora u decembru 2000. godine, na slavi JSO, na Arandelovdan, Gradimir Nalic, savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota, a ne Ðindicu jer ce ih sve prodati Hagu. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar", porucio im je Nalic. Zbog te smotre, a ne zbog sklonosti krizama, nismo prihvatili Koštunicin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. Tek naknadno smo saznali da Nalic ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujuci za svakoga ko ima profesionalne ambicije. To su problemi prema kojima su Jocicevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. godine.“ Na sudenju optuženim pripadnicima tzv. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS, Gradimir Nalic, ispricao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS, 28. februara 2002, policija je saopštavala da “prevrce nebo i zemlju” ne bi li uhvatila pocinioce, ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo ucinio. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžica u Beogradu. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškacke politike. DHSS je saopštila, što je krunisano kasnije u “Sablji”, da napadaci žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. DSS se pridružuje krivicnom gonjenju protiv ovde optuženih, jer novih dokaza nemamo“. Predsednik sudskog veca Marko Kljajevic pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo

Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam, to može da kaže samo Vojislav Koštunica”, odgovorio je Nalic. U istrazi ste, 8. jula 2003, rekli da je Ljiljana, supruga Ljubiše Buhe, u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovica i Milana Jurišica, da je to uradio “surcinski”, a ne “zemunski klan”. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajevic. “Osvežili ste mi secanje. Dobijena su njena pisma, pretpostavljam da ih imate”, vadio se Nalic. Kad je sudija Kljajevic rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe, Nalic se obavezao da ih nade u stranackoj arhivi i dostavi sudu. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice izmedu DSS i DS, i unutar celog DOS, oko daljeg toka reformi i politike države. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim politickim faktorima. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama, ali nismo išli u revanšizam“, dodao je Nalic Na pitanje advokata Slobodana Milivojevica, branioca prvooptuženog Legije, Nalic je bio izricit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još veceg razdora u DOS. ŽIVOT TECE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. tender po kome je ministarstva privrede, za ekonomske odnose sa inostranstvom, i kulture trebalo da cuvaju privatna obezbedenja. Pocetkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti", ciji je suvlasnik Gradimir Nalic, da preuzmu obezbedenje nekih vladinih zgrada, ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. Neuspelo angažovanje Nalicevog obezbedenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. decembra ujutru došao je jedan covek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbedenje ovog ministarstva". Ja ga pitam gde si radio ranije, a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. Ministri Milan Parivodic, Dragan Kojadinovic i Predrag Bubalo culi su za angažovanje privatnog obezbedenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dode da nas zameni. Kako smo kasnije saznali, Predrag Bubalo, ministar privrede, pogrešno je razumeo da hoce da zamene i njegovo licno obezbedenje, pa je otišao kod ministra policije Dragana Jocica. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate, a nama hoceš da ukineš i ovih nekoliko policajaca." Posle toga, Jocic je odustao od promene i mi smo ostali ovde. “ Angažovanje privatnih obezbedenja u vladinim institucijama nije novost. Vec drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". Oni su na tim poslovima bili rasporedeni u vreme vlasti Slobodana Miloševica, ali ih je nova vlast zamenila policijom. Informacije o nastavku trenda iz Miloševicevog režima potvrdio je Gradimir Nalic: „Taj tender je postojao, ali... nije prošao. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbedenje. Trebalo je da se promeni izmedu cetiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva, ljudi koji rade na portirnici ili neke slicne poslove. Nije bilo predvideno da se zamene policajci koji obezbeduju ministre... Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera, ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. DA LI JE SVE SLUCAJNO I BEZ POCETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši nacelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavkovic je potvrdio da je u noci izmedu 4. i 5. jula 2001. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. Pavkovic je izjavio da naredenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ, vec da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ, Gradimir Nalic. Oko jedan posle ponoci u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i, prema njegovim recima, tamo zatice: „Koštunicu, šefa kabineta Ljiljanu Nedeljkovic, generala Acu Tomica i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalica... Nalic me je, pod uticajem alkohola,

advokat Nalic predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkiceve odbrane. da je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. zapleniti aparate“. koji je vodio glavnu rec“. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuce u sukob unutar DOS i na taj nacin napravi neka vrsta udara u zemlji . On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. Pored Pavkovica. i prikrivao ubistva gradana u prostorijama SUP. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkic neopravdano proganja. bivši nacelnik Uprave vojne bezbednosti. neovlašceno prisustvovao i Gradimir Nalic. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. Pavkovic je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevica. . Brkiceve tvrdnje nisu se ispostavile kao tacne. dao sam znak glavom generalu Pavkovicu da od akcije nema ništa”. rekao je Pavkovic i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkica. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na prici o prisluškivanju. vec se govorilo o „nekakvim kablovima. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novcane naknade. I inspektor Slobodan Pešic nije priznao da je ucestvovao u ubistvu privedenog mladica Milana Jezdovica. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. a novinar Brkic ostao je pri navodima iz svojih tekstova. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je nacelnika SUP Beograda Milana Obradovica.docekao recima da sam covek od akcije i da konacno za mene ima zadatak. da je utvrdeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti. rasturiti je i videti šta ona radi . zgradi kod ‘Beogradanke’. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatovic. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj clanova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlucili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza.rekao je Pavkovic. pa do smene s mesta nacelnika GŠ. i dodao da je Nalic rekao da se „upad mora izvršiti iste veceri jer ce u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. Nakon cetvorocasovnog ispitivanja. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkica da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovica tvrdnjama da je ucestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševica Tapija. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešica. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novcano obeštecenje. što je Pavkovic odbio recima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu cu izvestiti samo predsednika Koštunicu. sem Ljiljane Nedeljkovic. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Ðakovic. Milena Simica i Milana Ðakovica. ali nije osuden. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomic. što bi bilo logicno. On je rekao da je Nalic zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. da im na službene telefone šalje iritirajuce poruke. Izgovor Tomica za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljevic otišao i sve ispricao premijeru Ðindicu i tako onemogucio akciju“. niti je bilo price o istrazi. U višecasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. Pavkovic je svedocio da je na tom sastanku Nalic istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. Medutim. general Obradovic je negirao svoje ucešce u navedenim dogadajima. okrivljenog Brkica i njegovog advokata Gradimira Nalica. koliko je ljudi obezbeduje. kada sam video da Tomic ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. vec i šta je u njoj. u kojima su ucestvovali radnici policije. On je naglasio da se od tada. odgovarajuci na pitanja sudije. zakljucili smo da bi upad bio neovlašcen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noci. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. a da Tomic predložio i hapšenje Vladimira Popovica Bebe.

U prvom timu našli su se Slobodan Samardžic. karijerni diplomata Miroslav Šestovic i pravnik Aleksandar Simic. Ristivojevic je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprecavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. Koštunica je nameravao da Nalica. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politicka pitanja. izdvaja se Slobodan Samardžic. rekao je da su radikali uvek dobro saradivali s njim. Napustio je Karica 2001. što je ovaj negirao. godine kao clan DS. potpredsednik SRS.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoc u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadica. godine. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. mahom su to cinili svojom voljom. Medu onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. godine kao predsednik SRJ. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Ðuric izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. izuzev savetnika Vladimira Galica. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. . Željku Mitrovicu. Savetnik za medije Srdan Ðuric postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. Dugo uz Koštunicu i covek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simic. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljkovic. Oni koji su odlazili. Odlazak Ðurica usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. Petar Ladevic. Osim savetnika. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. u javnosti su se pojavljivali i Koštunicini šefovi kabineta. Bio je urednik spoljnopoliticke rubrike na Studiju B. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštunicinoj vladi). dok je bio šef poslanicke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. ciji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. filozof Mile Savic. Kada se sredinom februara 2008. pre svega o kosovskom pitanju. Iz prve Koštunicine savetnicke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalic. U Koštunicinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodic. Branislav Ristivojevic. Ovi ljudi i dalje imaju znacajnu poziciju i cesto su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetnickim mestima. Leona Kojena i književnika Matije Beckovica. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulica za koga je tvrdila da je štetan za stranku. Ðuric je Koštunicu upoznao 1990. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatovic postavljen je na mesto direktora BIA. Gradimir Nalic. Posle skupštinskih izbora 2007. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoci i podatak da je njegov licni sekretar vec godinama Mirela Vasic. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalovic. da kupi 4. Po profesiji je novinar. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što ce biti napadnut neko ko mu je blizak”. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. Cedomir Jovanovic je. optužio Nalica za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. 2000. Iako zvanicno nisu ni na jednom položaju. Njegovo mesto nezvanicno je zauzeo pravnik. Aleksandar Tijanic. proizvede u ministra policije. a Aleksandar Tijanic je imenovan za direktora državne televizije. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. a kasnije je osnovao firmu za obezbedenje. lojalnu Koštunici. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. Cinjenica da su nakon odlaska iz savetnicke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljkovic.Kada je stupio na vlast. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. Koštunica se ne odrice lako ljudi u koje ima poverenja. Nalic je bio advokat Radeta Bulatovica kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Ðindica. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. Rade Bulatovic.

pocev protiv Crne Gore. za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matica i Ivana Markovica… Vujovica u srpskoj politici zovu “Koštunicin ambasador u Americi”. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujacic malo što i pita na mestu koje pokriva. u vreme Slobodana Miloševica. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovica . nekadašnjeg Koštunicinog savetnika za ljudska prava. do politickih igara koje se nekad otkriju. a onda je licno Miri Markovic ispricao šta su tamo oni govorili. o cemu je tadašnja urednica Tamara Nikcevic progovorila. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. pre svega.oktobra 2000. kada je. shodno Ustavu SRJ. otišao u Kulu. vlasnika PINK. u kojem je bilo reci o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevicem ostalo je u domenu nagadanja. OBRAD KESIC je covek za koga je teško reci šta u stvari radi. kao i kum. Njegov kum Nebojša Vujovic je nominalno zastupnik vršackog “Hemofarma” u Vašingtonu. ta materija bila u iskljucivoj nadležnosti saveznog parlamenta. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naci u svakoj “mucki”. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom politickom krugu. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. znacajno. Navodno je bio vrlo uticajan kada je rec o odnosima s Crnom Gorom. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. . Braun je odmah zvao Željka Mitrovica. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i cudniji od funkcije koju ima.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštunicinog kandidata za ministra policije u Ðindicevoj Vladi. Nikitovic je roden u Baru. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. NEBOJŠA VUJOVIC je kum Radeta Bulatovica. jer ce državom brzo upravljati patriotske snage”. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeduju srpski tajkuni. On je za srpsku opoziciju. odreduje našu sudbinu u svetu. organizovao ucešce u Molitvenom dorucku. Bulatovic je bio medu prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. u svojstvu medijskog “eksperta”. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. od izvorne (republicke) ka delegiranoj (savezni). U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. preko sandžackih kombinacija. Buduci da je DSS zastupao “legalizam” iznenadujuce je bilo insistiranje da taj zakon donese republicka skupština.ZAVERA ILI POLITIKA Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Nebojša Medojevic ga je pozvao u Vašington. bio je. u vreme dok je bio predsednik SRJ. a ovaj Tamaru Nikcevic. ali da to nece dugo trajati. Tako je bio pregovarac sa Karlom del Ponte oko izrucenja Ratka Mladica. Slavka Curuviju. Vujovic je bio JUL-ovac. susreo se sa Legijom. i to na preporuku kuma Bulatovica i Gradimira Nalica. pre 5. aktuelnog šefa BIA. i “informisao” o tome da je ovde vest dana. iako je. a kažu da je imao znacajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. pa je tako savetovao i Radovana Karadžica. Branku Prpu. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV.Kada je 2004. Srdana Darmanovica i ostale. “ANTI-HAŠTVO” . nekad ne. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitovic koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. i nije mogla biti delegirana republickom. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. unutrašnjopoliticki. pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. ali i problem koji.

Nalic je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije clan tima. taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. Moc je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajduciju. s druge strane SNP se konfrontira sa medunarodnom zajednicom u procesu koji ce za finalnu cenu dobiti iznos koji nece placati ni predstavnici SNP ni gradani Crne Gore vec pre svega Srbija. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politicka realnost. hapsi gradane po pijacama. šef poslanicke grupe DOS-a u republickom parlamentu. Da bi se sacinio nacrt zakona. i kombinujuci pravne i partijske interese. Nalic je onda zatražio da se sastanak odloži. onda je automatski i naš sud. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. Na taj sastanak. u potpunosti podržava politika Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. Vesna Rakic-Vodinelic. Sead Spahovic. šef poslanicke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogucnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubaca. rekao je: „To je prakticno rušenje Srbije i meni se cini da je to istovremeno politicki manevar kojem je bio sklon Miloševic. Koliko se secam. Savezni daje samo okvir a republicki ureduje izrucenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. Treci predlog je profesora Grubaca u kome je sadržano izrucenje. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi strucni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na politicko opredeljenje clanova. Dan kasnije. ali o kojem bi odlucivala republicka vlada. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada. Nalic je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubaca uvrsti ekspert iz SNP. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo. s jedne strane. direktorka Instituta za uporedno pravo. savetnik predsednika Koštunice. zakljucio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. Kada to nije prihvaceno. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. Cedomir Jovanovic.Dejan Mihajlov. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izrucivanje tumaci se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji." . pošto je obavio konsultacije. da treba imati u vidu za šta ce da glasa SNP. Gradimir Nalic. jer dok se. zakljucila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrdena zakonom. ne preostaje nam ništa drugo nego da ucinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republickom nivou. republicki javni pravobranilac i Igor Jovicic. kojim se u suštini teži obmani. je preglasan rad grupe je nastavljen. priznajuci kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona .“ Mihajlov je izneo politicku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. odnosno izrucenje. Na prvom sastanku Gradimir Nalic se deklarisao da on nastupa u ime DSS. Sve ostalo vodi ka hajduciji kakvu sada imamo. DOS je formirao strucni tim: Momcilo Grubac (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). Kada se sve ove cinjenice uzmu u obzir." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatovic saopštio je da ce SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. rekao je da se izuzima iz rada ali da hoce bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaceno. Haški tribunal je medunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija clan UN. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagodavanje Grubaceve verzije. zamenik generalnog sekretara savezne vlade. Stav da naši sudovi ne treba da ucestvuju.saveznog i republickog.. sadržavao je i odredbu o izrucenju. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. s tim što predvida odredene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija..

mora ta naredba o privodenju da bude implementirana. Ali je. Vesna Rakic-Vodinelic: Ne. Pera Peric na osnovu ovog rešenja . odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlucivanje od strane Vrhovnog suda. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5. Sead Spahovic: Dobro. Vlada Republike Srbije naucila je lekciju da u interesu naših gradana moramo biti kooperativni sa medunarodnom zajednicom. Vesna Rakic-Vodinelic: Mislim da o tome treba da odlucuje Okružni sud Srbije.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. Tribunal je odlucio. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. jednostavno. bili su kocnica buducnosti cele nacije. godine. Sead Spahovic: Kažite kako da glasi. Na osnovu cega tako mislite? Vesna Rakic-Vodinelic: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluci organ koji ima svojstvo suda. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom. što znaci da državni organ mora da kaže. Ne sme se zaboraviti da je ovde rec o nekolicini Miloševicevih najbližih saradnika. Politicki rizik takve odluke Cedomir Jovanovic je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. nacin na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on ce samo izazvati nove sukobe. i koji su napori cinjeni da se održi. moramo da uvažavamo tu realnost ako hocemo da budemo i prakticni i reformisti i legalisti. Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinacne interese. ali nije odlucio o lišenju slobode.Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. to je nesporno. Da li je njima interes jedna pravno uredena država koja ce imati pravnu i zakonom uredenu saradnju sa Tribunalom gde ce postojati pravila i procedura ili ce oni tu saradnju vršiti tako što ce se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde ce se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni cinili odredene usluge. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. Sead Spahovic: Ovde je sud odlucio o lišenju slobode. On podnosi zahtev državi da se privede odredeno lice. onda cemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope.“ O pravnoj i politickoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. i da „taj zakon nece proci u Skupštini Jugoslavije. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i politickog rizika koji taj posao prati. Da bi se neko priveo. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajednicke države tj.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što ce delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. garantovao da ce on u potpunosti moci da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina gradana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne politicke snage. koji ni po cemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj nacin dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. Ako cemo praviti ekspertski zakon. Tribunal je sud. DSS ce podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. da se zapitamo šta je njima interes. svedoci i sledeca rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakic-Vodinelic: Ponavljam što sam prošli put rekla. a ko je protiv saradnje sa svetom. To je paradoks politickog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP vec zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. oktobra. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštunicin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od gradana Srbije.

jataci nemaju u ovom trenutku mnogo znacaja. Saša Badnjar. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaci sud. Sead Spahovic: To je sad drugo pitanje. I to da ostavimo. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Ðogo. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. Sead Spahovic: Sud je Tribunal. Sead Spahovic: Da ga uhapse i da ga predaju. Sead Spahovic: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlucio. Vesna Rakic-Vodinelic: Nije odlucio o lišenju slobode. Borislav Ivanovic i Tatjana. U CIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Ðindica pred Specijalnim sudom. Dok se ne uhvati 'hajduk'. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakic-Vodinelic: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. vec je država bio JSO. da ga isporuci. i da tako Akcioni plan. Ratko Vucetic. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike . 2001. Stanko i Predrag Ristic. Bojan i Ljiljana Vaskovic. Cedomir Jovanovic je rekao da se Rusija "cudno" ponašala u svim dogadajima od promena. Ali. Sudsko vece kojim predsedava Dejan Dobrosavljevic odredilo je nakon toga pauzu. traži da ga uhapse i da ga predaju. ministre policije i odbrane Dragana Jocica i Zorana Stankovica. direktora BIA Radeta Bulatovica. Tim pre. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovica i da zna da je Gradimir Nalic. Marko Lugonja . Naveo je da su predlagali da Miloševic bude premijer. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladicu Ljubodrag Stojadinovic objasnio je zašto nema razloga da sudenje bude zatvoreno za javnost: „To sudenje nece imati puno znacaja na sudbinu Ratka Mladica i pregovaracku sudbinu Srbije. To je Haški sud. Novinarima nije omoguceno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. Blagoje Govedarica. da bi se on uhapsio. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladica. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema znacaja kada je u pitanju potraga za Mladicem. Sudenje pomagacima haškog optuženika Ratka Mladica u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. Cedomir Jovanovic izjavio je kao svedok da je Radomir Markovic „preko jednog coveka porucio da ce dati ostavku. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Markovic). Saša Badnjar. Sead Spahovic: Slažem se. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veca. Ðogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. i da privede ovo lice. zato što traje istraga protiv osumnjicenog Blagoja Govedarice. Haški sud se obraca organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa . Vesna Rakic-Vodinelic: Cak ni to nije bitno. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. pa bi javnim sudenjem bila ugrožena istraga. mora neko o tome da odlucuje. a u nastavku sudenja odlucilo je da postupak zatvori za javnost. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. a to Vlada Srbije ne zna. važno je ono što se sada dogada. obracajuci se pripadnicima JSO na slavi jedinice. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlucuje sud.ide. Za pomaganje Ratku Mladicu u skrivanju optuženi su Jovo Ðogo. kako su nazvali sudenje zatvoreno za javnost. Sead Spahovic: O tome odlucuje Tribunal. Optuženi Jovo Ðogo rekao je u obracanju sudskom vecu da "živ nece prisustvovati tajnom sudenju". Ljiljana Vaskovic i Stanko Ristic rekli da "nece da ucestvuju u farsi". ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaceno. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovica. nije postojala država. koji je potpuno nejasan. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. ne podrazumeva bilo koji.

na koji ce sa racuna Mire Markovic u kiparskoj banci prebaciti 100. 1995. Pre tri dana su ovde poceli sa restrikcijama struje. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Ðindica: „U septembru 2002. Dok smo stajali na ulici. a da je Koštunica "organizovanom politickom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprecio da oni budu optuženi". Vladimir Beba Popovic izneo je na TV B92. 12. ali ne tako da je u to umešana zvanicno... Marko: Što si poludela.rekao je Jovanovic i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savic i Milorad Bracanovic budu novi celnici DB i da je to odbijeno. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Mira: Da i mama vecera na miru. koje je sacinila hrvatska obaveštajna služba: 27. na šta mislite?". Marko: Slušaj.vojnom bezbednošcu. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. . nego na neke delove ruske obaveštajne službe. on je nekoga zvao i receno mu je da nisu restrikcije. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalic. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvucen i da su ozvuceni mobilni telefoni.000 apoena nepoznate valute. Dodao je da se premijer Ðindic nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko ce biti ministar policije. Miloševiceve patriote. frakcije. Ispred stana Mihajlovica uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. nego neke sanacije.. sedam ili osam meseci pre ubistva Ðindica. sekiram se za tebe. Tu sam kod Zokija.. Prema njegovim recima Koštunica je predlagao da Branko Crni.. gde je tata? Mira: Tata šeta. vidi o cemu se radi. jer bismo izgubili kontrolu. bre! Mira: Ne mogu. jedem prase ovde. 12. zamenik Markovica bude šef DB.. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama.VI Deo istina ima samo jedno lice DEMOKRATIJA OD LAŽI JE UPROPASTILA SRBIJU VI DEO KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karadordeva. a kada to kažem ne mislim na zvanicnu. vec smo to radili kompromisima . On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. 1996. necu 10 puta isto. Jedem se. ali Grci ne priznaju tu karticu. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. Marko: Evo me u Požarevcu. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Ðindica. oko toga vrlo aktivno ucestvuju i rade. Naime. Razgovor Mire Markovic i sina Marka. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti. strašno. moje slatko! Marko: Ej. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Ðindica. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata".“ Popovic je prozvao i bivšeg nacelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomica i direktora BIA Radeta Bulatovica. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. na rucak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. 30. ali da je Bracanovic imenovan za nacelnika uprave za prisluškivanje. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. što je odbijeno. gde nema novca da plati neke racune. Posle završenog rucka zamolio me je da izademo na ulicu. koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljevic zalagao za njih. da to rade neki nezadovoljnici tzv. shvati. struje. Ja sam to tati javio. Mira Markovic urgirala je kod Bogoljuba Karica da pokuša da otvori racun u Nacionalnoj banci Grcke.

Secaš se da niko nije mogao da ude u vodu. Miloševic: Evo ti da cuješ mamu. divno mili.. pa se kupam 42. Treba da bude 18. da smo sve na foru ulazili. u njoj ima topla voda. tajkice? Miloševic: Evo leškarimo u krevetu. kupam se na 40. Miloševic: Pa znam. nije moguce! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. Miloševic: Zdravo. nešto ovde razgovaramo. Marko! Nemoj nikako iznad 31. Marko: Dobro. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. Ima raznorazne sarme. kako cu ja da se ugojim u ovoj kuci. Evo. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom Miloševicem. Nemoj. može samo covek da padne. ovoliko leda nisam vid’o u životu. bre. kažu: "Mi smo distributeri. sad ce u Dnevniku da bude da nema ogranicenja. na 30 je vec vrucina. I to je nezdravo. okitila i tako. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. a ovo da je potpuno covek potopljen u vrelu vodu. dok se ne istušira hladnom. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. Miloševic: Pa znam. kad ih pozovemo. ja nisam mogao jedan korak da napravim. evo cekacu da padne na 32. prasici. bre. Miloševic: E. ledena kiša pada napolju. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. to nisam znao. Mira: Šta cemo. sve. Sad ima klope na sve strane. Veruj mi. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Miloševic: Ti si budala.31. Kako dodem u dakuzi. jagnjici i ostalo. bez veze. Miloševic: Na 32 najviše. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa Markom o useljenju u novi stan. Pošto ja ne nosim papuce. bre. 3. neka je sa srecom. bre! Kako može u vrucoj vodi. Miloševic: E. Reguliši to i nemoj da se zezaš. ima jedno pet santimetara. lepi moj. Miloševic: Ma. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. to je iznad normalne temperature coveka. pada neko cudo. to može covek šok da dobije. Marko: Dobro šta me plašiš sada. Ljubiša me pitao dva dana . Mira: Mili! Marko: Znaš. Drugo je tuširanje. I uopšte više necu da se zajebavam. grejanje. Svi živi donose klopu. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. ali ne sme preko 30.. lepi! Marko: Milica je unela jelku. Mira: Jao. Miloševic: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. Pusti te brojeve.3. pa seti se prošle godine u Karadordevu. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. na 38 stepeni. Miloševic: Da. svaka cast. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuce. ne može da se prode. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. 12.. 1996. kuco." Miloševic: Sad cu da vidim. to je prava stvar. Ne može da se vrši razmena toplote. Šta sad imate kod kuce za jelo? Marko: U. Miloševic: Pa nemoj. ali ne plivaš u dakuziju. Mama je gore. Marko: Pazi. A drugo. 1. divno! Je l’ da je carobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar.. Marko: Šta radite.2.. mama. Bila je temperatura 28. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. lepi! Marko: Šta radite? Miloševic: Evo. divno! Divno. Tu smo negde. to je nedopustivo.. Krevet i muziku sam uneo. nama se to iz Beograda odlucuje. Miloševic: Pa ne. da pitamo. 'Ajde. a mi pricamo ovde. izadeš. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kucu.

Miloševic: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Miloševic: Ne zajebavam te. 1997. ali u porodilištima nema kiretaže. muž ti je jedan muškarac. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. tata. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. bre. u centru pažnje. imam ideju. nego se radaju deca. ogradeno travnjakom. Nego se istim putem vrati. tamo je izvanredno. ej. ali to hocu da ti kažem. bre. Marko: Šta. Medijski su zloupotrebljavali. hocu da pitam mamu. mama.. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. ni u Francusku. Hoceš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. šta misliš. samo ne od srca nego od kuge. Hteo sam tebi da predložim. zaposlim renomirane požarevacke ginekologe. kad ideš da piškiš. naravno. Mira: Nemoj. to je zato što idu na kiretažu. ne bi ih koštalo ništa. a da ne budeš baš. koja traje 3. bice Dojcilo kod nas veceras. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. rekla je super. Marko: A pa onda ne moram. bolje ti je drži “Madonu”. Ko sekirama da me biju po glavi. To je k’o Marinko Rokvic. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. molim te. nego voleo bih da. Ej.. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. Miloševic: Pa. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi.. Miloševic: Kaži.. Tata. nego Francuzi. znaš kako izgleda porodilište? Miloševic: Znam. pravi. Marko: Ma. bar me ti razumeš na tu temu.pred Novu godinu šta hocu da mi kupi za Novu godinu. pa udem u patike. a kamoli da je nešto inteligentnije. koje ce mi i onako trebati za po kuci i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove.. što se kaže. bre. Miloševic: Dobro. Marko: A Francuzi? . 1.5 minuta. u svinjcima. Marko: Ima i kiretarnica pored. nezavisno od diskoteke.. zamisli kad za kiretažu. onako tipican konzervativan. Mira: Ali. pasivan. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad udem u kucu odmah se izujem. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Miloševic: Ne „žabari“. To je seljacki. Miloševic: Razumem te ja. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. Zamisli. Marko: Pa. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Miloševic: Kakvo. dobro ajde. ništa više. on se vraca u ponedeljak ujutro tamo. to je nepristojno. Mislim. je l’ ima opet frka neka? Miloševic: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. i po kuci sam u cistim patikama. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. 1. kako ti kažeš. Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. a istovremeno društveno korisne. Kiretaža košta 150 maraka. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. ti si moja mama. nosi papuce. molim te! Pa uvece kad legneš onda moraš da imaš papuce pored sebe. lepi. jer imam podno grejanje pa mogu bos. o porodilištu? Jedno divno porodilište. pa naravno. Miloševic: Nemoj da se zajebavaš. Miloševic: Marko. cuj. porodilište? Marko: Porodilište. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. sine. nemoj ni da krociš ni u Austriju. da idu u bolnicu. nemoj da planiraš. Ali. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. necu tebe da pitam. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. 3. bre. sa kompletnim komoditetom. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srecni da oni dobiju nešto tako.. zar to nije divno? 15. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. ovde po Požarevcu. da ti odsedneš kod njega.

Miloševic: Pre svega oni, to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. Austrijanci su pisali svašta. Marko: Da, da, da. Dobro, bre, ništa, nema frke, razumeo sam sve. Miloševic: Pa sam mislio, ti ako se tu nadeš koliko se nadeš nije bitno, al’ se vrati istim putem... Pa, i veceras cemo se cuti. Evo da ti dam mamu da je cuješ. Pošto si još u sobi, sad nisi u kolima, ne voziš. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima, jer se boji da negde ne skreneš, a evo sad si u krevetu. Evo dacu ti je sad. Ajd, cao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. Blejim, uživam, sad sam se probudio i cekam. Sinoc bila buka, kafane, diskoteke, crkla baterija i jebi ga. Evo sad sam se sredio, sad cu da pokušam. Slušaj, mama, ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene, odnosno na moj šarm. To ti nije baš neka pozitivna strana, da ti kažem. Slušaj, zvacu Milicu kad-tad. Tvoja rec je za mene zapoved, šta ti je... poslacu joj faks, pa onda telegram, razglednicu, i to, pa cu da je nazovem. Slušaj, ne daj bože da dodemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja, znaš. To je ozbiljna tema, i mora da zvuci tragicno. Mama, ne zajebavaj me više. U redu, skratio sam ti, zvacu Milicu i bicu sve kul. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. I eto tako. 15. 3. 1997. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom o kcerki Mariji. Marko: Pa šta si rekao Mariji, majke ti? Pa, jesam te zamolio da, da joj javiš, a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k.... da li sam umešan ili nisam. Ne, bolje nek budem ja umešan, da se ne pomirimo još narednih godinu dana, nego ti kažem stvar... imace posledice za taj njen popizditis? Miloševic: Ona, Marko, rekao sam lepo da si joj porucio da ceš ti da joj rešiš problem džipa. Marko: Dobro, i šta ti je ona rekla? Miloševic: Da ne ulazi u sumnjive rabote, jer je rec o prljavoj stvari, jer je rec o stvari i tako sve ono što si ti rekao. Ona je rekla: „Jao, kako cu ja, veceras covek treba da putuje za Nemacku, treba da mu dam danas pare.“ Marko: Ni slucajno! Miloševic: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa, kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira, a ti nisi ni krimos, nego si Marija Miloševic. Prema tome baš sve legalno, cisto, normalno!“ Ej, Marko, je l’ se secaš ti naše babe Jele? Marko: Secam se, ona je imala macke. Miloševic: E, sad Marija, pocinje da je hvata sindrom usedelice, samo to nemoj da joj kažeš. Pocela je da skuplja kucice. 26. 4. 1997: Razgovor Marka Miloševica s Nenadom Batocaninom Nešom (ubijen je 26. 11. 2002. godine u Beogradu), covekom iz licnog obezbedenja Slobodana Miloševica i pripadnika MUP Srbije, i Markovim instruktorom za vatreno oružje. Marko mu prepricava svoje doživljaje s vežbi na streljackom poligonu, na kome je ocigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i, pred kraj razgovora, o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea, u šta su obojica dobro upuceni. Marko Miloševic se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života." Marko: Dva tipa koje sam provalio, da im idem na ku..., što sam stalno naoružan do zuba, jer u glavi im je verovatno ona varijanta, kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera", ono u varijanti "šta ce mu sve to, kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz cega prvo da puca". Znaš kako idu ta pljuvanja, interna, znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i cestog menjanja oružja, to su Aca i Gavra. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba, s tim što Aca, naravno, nije prokomentarisao ništa, jer to mu sujeta ne dozvoljava, a Gavro je rekao: "Ajde, malo ti da nas pratiš." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije, razumeš, ja kažem: "Drugovi, ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane, mirno mi srce, cistim pištolj i dolaze neki indijanci. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo, to treba zabraniti! Nešo: Da, da. Marko: Dolazi neka konjina koji, pazi niti me pita, bre, je l' umem, je l' ne umem, ko sam, šta sam. Ne, nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno, kao da, j.... li ga, ko kaže da, da taj "glok"

mali, dobar je, ali samo sa dve ruke, sa jednom nije baš nešto. Nešo: Pa, ne znam o cemu je rec? MARKO: Slušaj, bre, seljacino, opali. I da, znaš šta mi je veceras bio vrhunac. Kad sam ukapirao da me kenja, jer ja sam se plašio, pošto sam cesto menjao oružje, pucao sam iz uzija, iz pumpe, iz "heklera", i ceko sam da me ne zajebe negde, da ne pocnem negde da promašujem, jer vidim da me jedva cekaju. I kad sam provalio da me sere, onda je krenulo klasicno uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "cetrdesetpeticom", ali da ga repetiram jednom rukom. Nešo: Da, da. Marko: I to je, znaš, to je onda bilo "ajmo kuci". Zaista, mislim, bez ikakve prepotencije, da sam malo merodavniji od Sente za to. Ja sam rekao, ako cu vec da se cuvam, daj da se cuvam. Vozilo ispred, vozilo iza, po dva coveka unutra, dugo naoružanje, interna veza. Javljam se kad izlazim, kad ulazim, svi vi pancire, to je naredenje. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. Sinoc, jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. Hteo sam da dodem u Karadordevo da pricam s tobom i sa šefom. Pa da li znaš od koga sam ja sinoc cuo, na primer, celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao strogo poverljivu? Verovali ili ne, od Lile (zapravo - Jelke). Pazi, ti znaš koji je Jelke idiot. On nije kalibar, on nije tigar koji je upucen. Kao potpuno javnu stvar mi je ispricao: "Evo, jebo te bog, ovaj, gadan tip, mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. Al', roknula ga murija." Ja njega gledam belo, reko: "Da izvineš, o cemu pricaš? Nisam cuo za coveka nikad u životu". Isprica mi brate, i da su sinoc našli leš u Savi i da je najverovatnije on, i da je nestao, i da je roknuo Popa, i ovo i ono. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. Nasra se. Ja muvam Ljubišu, reko: "Je l' cuješ ti ovoga šta prica?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis, "s njim je sve strogo poverljivo", meni kaže Bojana Tref, Bojana Vladina i Fiškal. Posle tri dana, ja došao iz Londona, kaže: "Tref, ovaj Oliver Denis, što ga roknula murija prošle nedelje...", a ja kao znam pouzdanu informaciju. Nešo: Ha, ha! Marko: Pa, sine, u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa, bre! Nešo: Nije on ubio njih. On je samo Popa. Secaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim, bermudama, i imao je decje rifle. Imao je decje rifle zato što je imao facu decju, imao je masku decju koju je kupio u Americi. Necu ti pricati, kad se budemo videli, onda cu ti ispricati! Marko: Cekaj, pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam cuo za tog coveka. Nešo: Vojo Raicevic, zvani Vojo Amerikanac. Marko: Vojo Amerikanac, da. I cuo sam samo... To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovicem držao "Stupicu". Pa slušaj, ako te nešto greje, mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simic u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa, naravno, da znam da je tacno, ali hocu da ti kažem da je to neverovatno nešto. Mi kao baratamo nekim podacima. Idioti, bre, po ulici ispiraju usta time. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovica. Marko: Pa, dobro, to je isti k...! Hocu da ti kažem generalno, ne znam je l' pocimamo da otkrivamo rupu na saksiji. Jesi li cuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva ucukaju, tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. I ukucaju, zezanja radi, da vide da l' se negde pominje Badža. 20 sati posle Badžinog ubistva, na pejdžer taj i taj stigne poruka. Provalili su da Badža beži iz grada. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao, "Bel padžet"... ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio, prosledio i nikom nije prijavio. Mislim, to je morbidno, to je neverovatno! Ja kažem, da nije neki drugi Badža. Pošto ne mogu, što se kaže, previše je lepo da bi bilo istinito. Ne mogu, Nešo, možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije, koji jedini u zemlji ima takav nadimak, neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. Nešo: Kažem... rokne nekog, pa i Vojo i naš Amerikanac... Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu, ali koji je lik bio Pop, keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar, koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. Ja stvarno ne zamišljam svoju buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. Ja

bih da prebrinemo te probleme što imamo, pa da se vratimo normalnom životu. Nešo: Bio jedan... kod mene... Marko: Pa, znam, brate, al' mi ovde ne treba da se branimo vec da se odbranimo, razumeš? Pita me Piper veceras: "Je li, brate, a dokle ce ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. E, onda cu sve da vas pustim da idete da cuvate diskoteke." Pazi, kad me decko pita veceras da li bi treb'o da ide u XL, i pazi kad jedna pickurina Mesic, razumeš, rek'o da mora da pita Sentu dokle ce da traje ovo sa mnom. Je l' treba Višnjic da ode u diskoteku? Je l' on normalan, bre, strašno! Sve komarac do komarca. Meni malo neprijatno, pocinjem da razmišljam, daj da ih uzmem ja da ih placam onda. I nek se zovu privatno obezbedenje i ja, u p.... materinu! Zamisli budalu, Piper me lepo, pazi Piper: " kad mi možemo da palimo veceras?" Kažem: "Pa gde radiš veceras?" Piper: "Pa, u XL-u!" "Pa, idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi, a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi... namesti i puca na mene. On je nepouzdana budala. Pa, da li znaš šta je uradio neku noc? Na mesto gde sam ja bio, a oni obezbedivali ispred, pošto sam se ja malo duže zadržao, pozvao je Marinu da dode da mu pravi društvo. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noc. Nešo: Da. Marko: Al', dobro ona nije pricljiva, to ko u crnu zemlju zakopano, to nikada da procuri nece, budi siguran. Znaš kad potegnemo Ljupce i ja valjda ce i oni da opale neki metak bar da drže govna glavu dole, razumeš? A drugo, znaš, plaše ljude. Ipak, kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama, e j... ga, da li ce da te ubiju ili nece. BOŠKO RADONJIC roden je u Užicu. Otac Dragomir, ucitelj, za vreme okupacije bio je clan Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovica, zbog cega je streljan. 1970. godine pobegao je preko Austrije i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu, u Hol Skicneju, u kojoj se godišnje dogadalo po 500 ubistava. Odmah je stupio u SOPO, teroristicku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (vencao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. Boško Radonjic je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. Brzo su se sprijateljili. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bucera (kasapina) 1977, na celo "Vestijes" došao je Mark Splen, koga je brzo zadesila ista sudbina. Tada je došao red na Džona Kupina, koji je izbegao smrt, ali ne i 75 godina robije. Kada je krenuo u zatvor, postavio je Radonjica za šefa irske mafije u Njujorku. Po dolasku 1990. godine, otvorio je na Zlatiboru kockarnicu, u hotelu "Palisad", a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". U Ameriku nije smeo, ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike. U americkom zatvoru Boško Radonjic se našao 31. decembra 1999. godine. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi, odakle je produžio u Kankun. Registrovan je medu putnicima, i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmicivanje porote na sudenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. Radonjic je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode. Americka štampa špekulisala je da su kod njega pronadene fotografije iracke ambasade u Havani, i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji. Posle godinu i po, izašao je kao slobodan covek. Jedini svedok protiv njega, Salvatore Gravano, izgubio je status zašticenog svedoka. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. Docekao ga je Boško Radonjic... „Ubeduju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem, šefom Koza Nostre.“ - Imamo zajednickog prijatelja. Bio sam sa Džonom 1989, u Maloj Italiji u Njujorku, otkrio je Emir Kusturica. „Ja sam ga upoznao pocetkom sedamdesetih, dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. Pomogao sam mu da se prikrije. Tako sam stekao poverenje, koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. Bio sam kum irskog klana. Ja sam jedini stranac,

koji je bio šef u Koza Nostri, i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u americkom podzemlju. Posle smrti Džona, i hapšenja njegovog brata Pitera, koji je jedno vreme bio kum Koza nostre, organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjic. Boška Radonjica i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik, kojim Boško Radonjic nudi svoje goste, bilo da su to Velja Ilic, Vladan Batic, Milovan Ðoric, Dragan Kicanovic, Seka Aleksic, Džej, Petar Panic Pana, Emir Kusturica ili Boškov kum. „Napravicu testament u kome cu reci ko je bio i šta je radio Boško Radonjic u Americi. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i clanovima porodice Gambino, o mom antikomunistickom radu u Srpskom oslobodilackom pokretu Otadžbina, mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi, i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš, jer u Americi nikada nisam bio osudivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa clanovima porodice Gambino. Ja sam samo covek sa jakim vezama u Koza Nostri. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj, koji živi i radi po svojim specificnim pravilima.” “Kao clan Koza Nostre nisam se bavio kriminalom vec organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata, koji su bili pod uticajem komunista. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je mafija, jer su je koristili za obracun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. U meduvremenu klan Gambino, kome sam pripadao, je proširio poslove na organizovanje sindikata vozaca i sindikata glumaca i filmskih radnika. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda.“ „Goti je pao kada su americki politicari odlucili da ga ruše. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonacelniku Njujorka Ðulijaniju da iskoreni Koza Nostru. Reganu je stalo da ga Ðulijani nasledi na mestu predsednika SAD. FBI je pocetkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da ce biti uhapšen. Ðulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija, jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. Zato se Ronald Regan odrekao Ðulijanija. Ja sam u to vreme, krajem 1990. vec bio u Beogradu. Kada su me 2000. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu, i odveli u Njujork, tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubacen Sami Bono, jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI, državni tužilac i americki predsednik. FBI mi je nudila status zašticenog svedoka i vilu na Floridi. Ništa nisam priznao, i Amerikanci su me oslobodili, pa sam se vratio u Beograd.“ - Tu te docekala srpska policija. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš, jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovecuju sa ovdašnjim kriminalcima. Srbija ima banditizam, koji je opasan, jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. Najžalosnije je što je država, umesto da hvata te bandite, od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Ðindica, sa kojim sam mnogo puta caskao u bašti Lotos bara. Ðindic bi svratio na kafu. Jednom je naišao Legija, da valjda vidi šta radi Ðindic sa mnom, pa sam ga ja oterao. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje, a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovica Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. Navodno su imali dokaze da je Maka, kog sam znao petnaestak godina, sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo, u vreme dok sam ja boravio u SAD. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj, koji je tvrdio da sam ja covek Velje Ilica, koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dode na vlast. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilica. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe, pa su proširili na generala Badžu, ministra Pavla Bulatovica i nacelnika policije Vlahovica. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunisticki izrodi ubili mog oca, rodake, prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja, Gišku i Arkana? Tada su islednici ucutali. Pustili su me iz CZ, s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. Ne želim da se svetim zbog zlocina koji su pocinjeni mojoj porodici, jer sam se kao pravoslavac i clan SOPO zavetovao da necu

Jovanovic. godine da ce u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da ce da podrže novu zagrebacku vlast. koji mogu da nas uvedu u rat. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula. od Jovice Stanišica dobila takvo naredenje. oduzela. usred unosnih poslova u proizvodnji. jer je kako Boško Radonjic otkriva. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. To je moj nacin nacionalnog pomirenja potomaka cetnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kuci. služba ga nije dirala. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. Tesla. Jovicom Stanišicem. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. obucavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno. koji je gradio najveci top na svetu za Sadama Huseina. Napravili smo paklenu mašinu. koji nisu bili antikomunisti. dok ga niži šefovi CIA traže. je americki general Trudo. gde je u fabrici "Vitez". iracki predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na celu americke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. Docekali su ga Ðorde Božovic Giška.” “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim politickim emigrantima. raden top.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovicem. Acom Tomicem. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. koji je trebalo da pogada ciljeve na 3. kada sam se vratio u Srbiju. Boško Radonjic izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. Crna Gora ce se odvojiti. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. U Srbiji se podstice anarhija. dok je bio jedan od kljucnih ljudi njujorške mafije. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politicki emigrant i državni neprijatelj. Posle nekoliko godina. Osuden sam pocetkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. Boško Radonjic. izraelski Mosad ubio u Briselu. ali se nadam bez novog rata. Ali. marta 1990. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. a potom mi je. mada sam zatekao užasno loše stanje. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. Naši su obecali Amerikancima 1995. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžica. Predragom Rankovicem Peconijem.“ „Razocaran sam u Ameriku. i Cecom. to nije bio interes Amerike. Dana i Vuk Draškovic. razvodnila je naš antikomunizam dovodenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana porucila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. ali smo odustali od upotrebe.“ „Mi antikomunisti. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA. u Bosni. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. Bošku Radonjicu. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. 48 Kao najznacajnijeg coveka koga je upoznao. okupljeni oko Srpskog oslobodilackog pokreta Otadžbina. jer smo se deca cetnika i deca ibeovaca igrala rata.“ „Kad je najveci americki prijatelj Tito 1980. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obecanja. koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji.“ Milomir Maric . „Nisam clan nijedne stranke. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. a naša vlast se bavi progonom porodice Karic. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin.“ Boško Radonjic se u Srbiju vratio 15. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjicem i SFR Jugoslavijom. i sa njima izveli operaciju Oluja.dozvoliti da udari Srbin na Srbina. Nebojšom Pavkovicem. Draškovic.500 milja.Profil br. Milovan Ðoric i Momo Kapor. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom. jer jedino preko nje naši politicari mogu da vladaju. . Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gadanje. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine.“ „Sa Brozom sam se sreo kao decak. godine umro. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Ilicu. decembra 1990. Frenkijem Simatovicem. zbog cega ga je 23.

Bošku Radonjicu je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. jer je i tada imao legalni pasoš.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Ðoric.Boška Radonjica je amnestirao nacelnik Generalštaba Petar Gracanin. Izrael je od pocetka bio u toku sa otkricima profesora Bula. Edi je ubijen u obracunu izmedu irske i italijanske mafije. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. u slucaju potrebe. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog sudenja Gotiju. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna podrucja. osuden je na 75 godina robije. što ne bi moglo da kompromituje SAD. Boško se još više zbližio sa svojim nesudenim ubicama. ni džak cementa. uložila u Slobodana Miloševica blizu milijardu dolara. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. iako su ga svedoci vidali u njegovom kabinetu. na Kubi. A ona je upala u zamku. pre bekstva na Zapad. On je pijan govorio: "Druže Tito. „Igrom slucaja. U to vreme. Zvali su ga Edi Bucer. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. inace jedan od mojih najboljih prijatelja. ispred luksuzne robne kuce. Boško Radonjic je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. Boško Radonjic je prvo postao šef irske mafije "Vesties". potplatio sa 60. formiranoj u vreme Staljina. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj licno podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se cuju srpski argumenti bez posredništva administracije. koji je izdržavao višegodišnju kaznu. ženi državnom tužiocu smo namestili tipa. Ubrzo smo se sprijateljili. ugledni "Cikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. brzo ga smotamo. tobože da bi joj ocinkario Džana. mnogo te volim! Ali. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gacice tužioca. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. On nikad nije hapšen kao mafijaš. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. kao Mustafa Golubic. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjic. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruce: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora izmedu Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao pricu da Nikola Kavaja (iako je kao komandos ucestvovao u americkom iskcravanju u Zalivu svinja. Cinjenica je da je Kavaja. Clanovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". Od Krcuna je prvi put cuo da Tita neizostavno treba ubiti. i Boško Radonjic. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. lececi se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naucnike na pragu epohalnih otkrica u naoružanju. Tražio je da mu ona pokloni svoje gacice. Nije morao da ilegalno beži. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžic idol . poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". pa se sa Ricardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. Razvijemo tepih. Pred odlazak u zatvor. Boško ne priznaje da je on Miloševicu odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristicne ruske kape. predložio sam mu da bratski saradujemo… „Umeli smo. Boško Radonjic negira da se ikada sastao sa Miloševicem. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). i da otmemo coveka na sred otmene Pete avenije. jer je svoje protivnike kasapio nožem. Pocetkom devedesetih. voleo bih te još više . Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. od kojih su neki. preko Boška Radonjica.“ Ðulijano je okrivio Boška Radonjica da je svog vencanog kuma Džordža Pejpa. a da Karadžic bude iskljucen iz politickog života. proglašeni su za "crnorukaše".000 dolara. niti kilogram gvožda za armaturu. . koji je bio clan Porote. Dragan Džajic je Arnejcica zamolio da Boška Radonjica preveze preko granice. A novi kum Džon Kunin. da ga u zatvoru želja mine. Boško Radonjic je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu pricu. koja nam nije bila naklonjena. i u poteri za Ce Gevarom u Boliviji).“ Poseta Kartera Karadžicu uplašila je Slobodana Miloševica nagodbe bosanskih Srba mimo njega. ali niko nije saznao o cemu su pricali.

niti u bilo kakvom poslu bili. u Crnoj Gori. (Brankica Stankovic) Ilic: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševica. Ilic: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost.” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukic Šljuka bio kriminalac? Ilic: „Ja sam Šljukica samo jednom u životu video. ni Milorada Lukovica Legiju. mislim. u 'Nacionalu'. Od Los Andelesa do Vankuvera i Njujorka. u Pivi. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO. Koliko je poznato. Boško Radonjic je covek koga smo mi ovde znali.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukic Šljuka bio clan Vaše stranke.Velimir Ilic u emisiji "Kažiprst". Inace on je kum Kavaje…” B92: Koji je takode šef irske mafije u Americi i jedan od kljucnih ljudi… Ilic: „Ko. jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. nikakav posao nikada nismo radili. oktobra. Posle toga. kome je doneo trenerku da se presvuce. Ja poticem iz partizanske porodice.Pop Kajevic. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. ko je sve sedeo.” B92: U istrazi ubistva Zorana Ðindica medu prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu.“ NIKOLA KAVAJA pušten je 1995.Broj 616) .” B92: A otkud prica da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilic: „Jedino što su Boškovi momci cuvali parking. družili su se svi. godine. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišic je navratio da poseti Kusturicu. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševiceve vlasti za ucešce u operacijama u južnoj pokrajini. niti je Boško Radonjic bio moj savetnik. Vi ste se ukljucili u program. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Ðuro Ðurovic. Stoiljko Kajevic hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moci. Posle je 1978. godine. 3. U prolece 1998. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Cacka.Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjic mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku. Nije hteo da izade iz zatvora i da mi se pridruži. na Televiziji Cacak. Akcija je propala. U Srbiju se vratio krajem 1997. gde je rucao Jovica Stanišic kad je dolazio.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilic: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. aprila 2003. formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. Taj moj rodak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišic. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? . pošto ispred naše stranke nema parkirališta. od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medakovic.. slucajno. koji je izgraden posle mog bekstva iz zemlje. Boško Radonjic je u Cacku završio školu. proglašen je za americkog neprijatelja broj jedan. kada je došao u društvu Boška Buhe. Popili smo pice i to je bio jedini kontakt. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. Milovan Ðilas i još jedan. Ja sam cuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišica. a ubrzo je deportovan. a da se ne otkrije.“ „Restoran gde je rucao Legija. Suprotno ocekivanjima. Boško Radonjic. *Koje smislio plan akcije? . po cijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne teroristicko-mafijaške akcije. Komunista se nisam bojao. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje cete licno oterati da cuvaju ovce? Ilic: „Informacija da je Sredoje Šljukic clan Nove Srbije objavljena je. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojkovic . bio sam u vojnoj . Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. od coveka koji se celog svog života borio protiv komunista. iz zatvora u Luizijani..

bio sam u Cadu. Ja sam rusofil. godine. od 1941. pukovnik Dragiša Bojovic. ali sam se radovao. Cuvao sam kralja Petra po naredenju Amerikanaca. Kongu. Izveo sam 28 akcija po naredenju. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva americka aviona. Posle za Kubance. Bili smo 7-8 puta zajedno. Zbog federalnog prekršaja.Ne. U pocetku Boško Radonjic je radio na parkingu na Osmoj aveniji. protiv Kastra. godine u Švajcarskoj. Necu da napadam Kajevica što je ispao kukavica. Poslednju 29. * Kako ste dokazali da niste ubaceni ruski agent? . Da ga nisam upoznao. posle u Južnoj Americi i SAD. nijednog u cetnicima. Tri brata su mi poginula u ratu. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . Do 1949. Kljukao je lažnim podacima o Istocnom bloku. Uspeo je preko žene Karin. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa. Južnoafrickoj republici. a Boško ih je odmah sve potkupio. Mileta Miljanic. Odmah bi ga ja skinuo. do trenutka kada sam došao kuci i zatekao majku kako place. Dražin komandant. tada jednim od šefova njujorške mafije? .. Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. svuda gde je išao službeno.Amerikanac u SAD i u Evropi. sve je odjedamput bilo obrnuto. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjicem. godine sam uhapšen sa tri rodena brata i poslat na Goli otok. nisam bio protiv Tita.. Za Amerikance sam radio od 1957. ciji je otac držao “odnošenje smeca” na Menhetenu. Bio sam zadužen za Austriju. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mladenovica (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kuci primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju.. kao i svaki Srbin iz Crne Gore. zvani Majk. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. Radio sam i u obezbedenju Kenedija. sa osam godina. Prvo su nam svakog dana komesari na politickoj nastavi u vojnoj školi pricali. prva je bila napad na jugoslovenske turiste. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. ubijen je na 120 metara od mene. Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? .radiš posao koji UDB ne može.Samo akcijama u Nemackoj. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. i sestra. da ce Staljin da živi 300 godina. najveci diler droge u Evropi. TrojIca su poginula.Uglavnom za CIA. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. Nemacku i Italiju. te kukuruz je u Rusiji ovoliki. prešao iz Grcke u SAD). * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . do 1944. Za Miljanicem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao . a sa federalnim sudovima nema šale. do 1971. . ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). u Africi kao legionar. ali sam to odbio. Sa Ivom sam saradivao i ranije. a 1948. Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju. kada je posecivao izbeglicke kampove.Predrag Radojkovic.. Jakov Dragovic. SOPO i neki organi unutar CIA... Do 1961. bio sam pitomac u vojnoj školi. Austriji. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . Sva braca su mi otišla u partizane. jer su mi udbaši odveli brata. nikada on ne bi pao u zatvor.Ivo Lazarevic. nemoguce ih je potkupiti. Boška sam ja ubacio u CIA. Mlad sam upao u osinjak špijuna . * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). Za CIA su uglavnom radili stranci. Ivo Lazarevic je bio je šofer coveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu.akademiji.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961.Par ludaka. general Kovacevic.Ne. uhapšen je 10. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. na šta je mafija imala tapiju.. u okviru organizacije “Omega 7”. Da je komunizam bio u Nemackoj. U Evropi. da li ste promenili mišljenje? . Aljendea. ciji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradovic. vec kada je dobio azil od SAD i ispricao sve šta je imao! Ako ga ubiješ .U Zapadnoj Evropi. januara 2004.

a. medu kojima su Boško Radonjic i Voja Raicevic.2003. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slucajno vida sa Radonjicem. navodi se saopštenju MUP.” Velimir Ilic o Spasojevicu: „Dušana Spasojevica nisam poznavao. sa ljudima sa kojima je bio. što je bio razlog da u Cacak dodu inspektori iz Beograda. Jovicu Stanišica nikada nisam video s njim. Velimir Ilic je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašcenih službenih lica MUP. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. pitali su me gde se krije Karadžic. koji je registrovan kao udruženje gradana. Miljanicev prijatelj. Bošku Radonjicu i Željku Maksimovicu Maki. general Pavkovic nije silazio s lokalne televizije. kod jednog broja clanova organizovanih kriminalnih grupa pronadene legitimacije Nezavisnog sindikata policije. zbog koje je bio prisluškivan. To su price. Dejan Pitulic.” O Bošku Radonjicu. i sa celnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. MUP Srbije je saopštio da su. sa Boškom Radonjicem. 23. kao i da su clanovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. Van politike. a kasnije i Nove Srbije. godine . Bane Svinjar je jedan od osnivaca SPO. s kim od njih se vidao… Oko ubistva gospodina Ðindica. Zvonka Osmajlica i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Cacak. i Velimiru Ilicu. i otkud to da je u Cacak morala da dode specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. nije mogao to da radi cacanski SUP. Vojislav Šešelj. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Ðindica. iz Cacka je. veceravao tamo gde je veceravao. i Strahinje Ilica (Bane Svinjar). koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. Daniel Bukumirovic) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovica. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. prethodno je pricao da ga proganja ta ista vojska. ova grupa je formirala odrede smrti. 17. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjicevom restoranu "Lotos bar".. dovodeci gradane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. ja sam im rekao da vide medu onima koji su ga nosili. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice.americko i naše. Na konferenciji za novinare lider SRS. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. stajala je na bini Olivera Katarina.. oružje i hapsile kriminalce. u istom razgovoru. (Srboljub Bogdanovic – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanica. Boško .” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim medunarodnim kriminalom? Ilic: „Ja ne znam šta je on radio napolju. gde su se ljudi zaklinjali da ce vratiti Kosovo… Strahinja Ilic: „Ja sam uhapšen jer sam vecerao sa Emirom Kusturicom. General Lazarevic je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. Boško Radonjic. Ja sam ga vidao kao i svi ostali. 21. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije. nisam video ni Puza. gde je Veljo. kad sam video Legiju. Željko Maksimovic Maka i Nikola Maljkovic planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe.prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. koji optužen za ubistvo Zorana Ðindica. moja prijateljica. ulaženje u stanove i vršenje krivicnih dela. u Cacku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanovic. Prema Šešeljevoj tvrdnji. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovica. maja 2003. “Pojedini clanovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje gradana. tvrdio je da su Jovica Stanišic i ljudi iz državne bezbednosti pocetkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. marta 2003.04. sadrži neke politicke instrukcije Radonjicu. otkud to da su roditelji ubice premijera Cacani. ni Legiju nisam video. covekom “bogate prošlosti”. Veze Legije i Cacka ("Kažiprst" Radija B92. prijatelj pokojnog Giške. Jovica Stanišic i Boško Radonjic. U selu nadomak ovog grada pronaden je automobil Ljiljane Buhe. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su videni Legija. u njegovoj kuci pronadeno je oružje. koji je bio general policije. otkud auto gospode Cume tu na periferiji. poklanjao mu je trofejno oružje. Glavna su hapšenja cetvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeca ''Auto Cacak'' Milenka Kostica. Bio je blizak Voji Raicevicu Amerikancu. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. Ima dvojno državljanstvo . i drugi .

godine peticiju za oslobadanje Nikole Kavaje iz americkog zatvora. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreci Vuk Draškovic šest meseci posle pocetka štampanja. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. a zlotovori ti pred tvojim ocima otimaju zavicaj – Kosovo i Metohiju. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. ni vojvoda. Nisi imao kuraži. i 1999. O kakvim knjigama. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Bec jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. Posle nekoliko godina. Knjiga o tebi. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. kao i sve cega se dohvatio Vuk Draškovic. junakom i tako dalje. okrivljuješ mene . ti si pušten iz americkog zatvora. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. svoje šofere. Izdavac mi je urucio odreden broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju.je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. pojavila se 1991. Pokrenuo sam 1991. jun 2007. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na celo srpskih patriota. 15. Bec. svoje adutante. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politicki profitira. niti potencijala jer si najobicnija puna praznina! Umesto toga docekao si da zavisiš ko ce ti udeliti milostinju. partizanski sin i bivši komunisticki pisar kod Špiljka. nemacku. nazivajuce me serdarom. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekica koji je zloupotrebio gostoprimstvo. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. što dovoljno govori o tebi samom. Draškovicev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. bio bi na celu srpske nacionalne armije. urednik ISTINE. „Nikola. govoriš? Je li o primercima koje je izdavac ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priredivacu dela Lov na Tita. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. izdavac je ''Dosije'' iz Beograda. Umesto lovca na Tita ti si postao najobicniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovackim pricama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. a ja sam priredivac. besramnice. ti bi danas imao svoju vilu. Tu laž podlo širiš meni iza leda po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan rucak. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si poceo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. ali jesam principijelan covek da ti saopštin istinu oci: prevrtljivi ljigavce. Ti si se odlicno uklopio u tu tragikomediju. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavace sobe zahvaljujuci nacionalnom štetocinstvu i politickom diletantizmu haških janicara koji vode americku.5 miliona Srba. da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovica. ne izlazi mi na oci kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništacoveku cvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalisticki zloupotrebio meni iza leda. koju sam pripremio. Tu peticiju je potpisalo 450. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalovic. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. vojvodom. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicistickim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavaca ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatovic. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. došao si u Srbiju i vec 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. ciji si pilot bio. šepureci se nepostojecim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovicevog SPO. godine i štampana je u požarevackoj štampariji ''Prosveta''. Došao si iz americkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba.000 Srba.

a najveci akcionar je: Bujkovic Nenad Upravni odbor Bujkovic Nenad.). koji je najviši cin na nivou bratstva zemlje. 13. Nikole Ðurkovica 24. slobizma. koji je znak ovog reda. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja gradana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju cini rukovodstvo reda i skupština. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem.Filip Miloševic Analiticar Centra: Tomislav Kresovic “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu medu narodima”). penzioner Marinkovic Jugoslav. „Juristicijara” i „Riznicara”. biraju clanovi u skupštini.ing.maš.08.godine .o. na prvi pogled podseca na gradansku verziju Malteških vitezova. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petkovic Zoran. sa crvenim malteškim krstom na grudima. Tatjana Cerovic. u SAD.dipl. Zaista je duboka tvoja plitkoca Nikola. Clan IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti.) i Niš (2005. navodno.2007. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi. Austriji. osnovana 2003. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja. Kruševac. Madarskoj.2006. Generalnog Prefekta”.godine Generalni direktor. Dragan Simeunovic. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za ocekivati. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raicevic zvani Meda. Kao takvi nalaze se u Nemackoj.625. direktor ''M-C group'' Petrovic Milorad.12. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo. Beograd Direktor : Vojislav Miloševic Izvršni direktor: Predrag Martinovic Strucnjaci Centra : prof. odakle red širi delatnost. na Fruškoj Gori.Balkanska 40/15 U Kruševcu. Niš Ekonomista.o Beograd. prenosi red iz Amerike u Evropu.što sam kao priredivac knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavaca odreden broj primeraka po Zakonu o izdavackoj delatnosti. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. saopšteno je u srpskoj vladi. Mogucnost prijema u red dobijaju ugledne. rasne i nacionalne razlike. „Prefekata”. Vojvodina (2004. U potrazi za clanovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Ðindica i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 voda i clanova sedam najvecih mafijaških klanova. „Majora”. Ustanovljen je 1961. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. Ekonomski tehnicar. Delatnost: prodaja delova. visokomoralne osobe sa profesijom i licnim težnjama koje se ne kose sa . u Austriju. Srbiji i dr. Sve funkcioniše po nacelima drevnih viteških bratstava. SAŠA VUJKO. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. dr Fronz. Francuskoj. pa imajuci u vidu cinjenicu da je tako. Od tada. Prof. tako cu ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlucnosti za to. Mr.). d. jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. Agropromet AD Kruševac. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. Mileta Miljanic i Saša Vujko.

koja se vratila posle cetrdeset godina provedenih u Parizu. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). zajedno sa Nemackom. Ovom konvencijom se preko zajednickog statuta regulišu i medusobni odnosi bratstava. odlazi 90% ukupne pomoci. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. i 2006. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. treba da bude sledeca. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja gradana. „Juristicijarom” Albertom Almošem. te se utvrduju diplomatski i kulturni odnosi. redu pristupa 2001.osnovnim nacelima reda. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. koja. a veliku podršku imala je u francuskim vozacima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. koji su takode vitezovi Reda Svetog Ðorda primili su svoja pisma o imenovanju u Vece Reda Svetog Ðorda. i 2005. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu. svoj humanitarni rad zapocinje 1992. pa je bio i „domacin” beogradskog okupljanja. clanovi madarske sekcije IBSSA. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). Dokument je stigao posle tri dana. bila je prinudena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. Ovaj dogadaj ima tradiciju od 146 godina. koje su tada bile na snazi. gradske bolnice na Zvezdari. stekli su se uslovi da budem unapreden. Sledece godine organizovali smo Udruženje gradana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. „Generalni Prefekt” SCG. Kasnije su formirane još dve prefekture. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. uzajamno pomaganje. tada. vec su Mijanovic i Gardaševic došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. od apoteke predvidene za rušenje. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braca” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. a otvoreno pismo je vec poslato Austriji. Svake godine ucestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja.000 franaka. Posle mesec dana slike su pronadene. je Aleksandar Vojnovic. Po zanimanju saobracajni inženjer. 2004.. Rumunije. „Riznicarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) cine vrhovno rukovodstvo Medunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. umetnici iz Srbije prisutni su na Božicnoj izložbi u Luvru. Rusije. a za kradu su optuženi Duško Mijanovic radnik obezbedenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardaševic. po pravilu. Oba su osudena na po tri i po godine zatvora. Vojvodina i Niš. Vodena ocevim idejama da sve cega imaju previše treba podeliti s drugima. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. podrška. Naši predstavnici vodeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovicem i Zoricom Ðordevic („Comandeur” reda „Pro Concordatia. Oni. S obzirom na sankcije. Zalaganjem njenog sina Patrika. Bugarske i Rusije. s namerom da ih prosledi kao pomoc Srbiji.”). Tada. medunarodni nivo dogadaja bio je kroz . a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. kada sam primljen u clanstvo. Madarske. u Prefekta Beograda. donirala tamošnje vitezove. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. godine. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uredaj. od 1992. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlovic. Bugarske i Rumunije. Jedna od najspektakularnijih krada se desila pocetkom 98. godine u Segedinu. Krada ovih slika nije bila narucena.. a od novog clana se ocekuje. Odeljenju gerijatrije. Madarske. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno ucestvuje „Veliki Majstor”. a izmedu vitezova Srbije. Danas nosi najviši cin na nivou reda naše zemlje. Aprila 2008. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. godine. do danas. koja ce se registrovati u Strazburu. Nedeljko Gardaševic je postavljen za „Velikog Majstora”. U Francuskoj je 1995. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Medunarodne asocijacije redova. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su clanovi reda.

ovih dana. Nece biti! Revolucija pocinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. „Nemacki autor je umetnicku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. koji je takode clan IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehnickog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje.prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. Bila je to žešca revolucija. „Tako mi je. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. Ovaj ce im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. propustio da odem u zatvor. Organizacija "Otpor" nastavice sa deljenjem DT dok list ne pocne ponovo da izlazi. studenti su citali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrdivanja reprezentativnosti. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uredivati "Politiku" nego ici u zatvor.“ Stevo Žigon se narocito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševicu. Znaci: dete je iz bolje kuce. godine. Prele. sa metkom u potiljku. Svi su se obogatili preko svake mere. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnicki odnosi. staljinistickom. Medunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvanican zahtev da se što pre okonca podela sindikalne imovine. Pocetak rada grupe obecava ali je konacni cilj daleko. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. najeli i napili. Pravi revolucionari su završili sa zatvorskim presudama. nacionalistickom. godine. genocidnom. Zato je prirodno da današnja deca. Šejka. prostackom režimu Slobodana Miloševica nema mesta. kao azilanti. U filmu se pojavljuju Kiš. Bio je to trenutak kada sam. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. gašenja firmi. Podelu sindikalne imovine. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na dubrištu istorije. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. Postoji tu i cuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom. To su godine koje su pojeli skakavci. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. nepotistickom. Velikog priora Srbije Medunarodnog viteškog reda Svetog Ðorda. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. svesni da im u komunistickom. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. To znaci da oni dobro rade i da nerviraju režim. Milja Vujanovic i moja malenkost. prosovjetskom. Vreme je da naucimo da cerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. i da mogu nešto da urade. pretpostavljam imucnijeg. Prema izjavama clanova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. Samo što od toga nece biti nove avangardne umetnosti. Žilnik. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. Oni koji su osudeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. da to znaci da je revolucija na pomolu. Pekic. Za takav pocetak zatvor je dobra škola. koja je iskljucivo u posedu Saveza . Oni moraju da pocnu od nule.“ A kako se zove to kada neciji sin odluci da napravi najvecu diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kcerka jednog njegovog prijatelja. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. inace svetski poznatog umetnika. poput mnogih drugih. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. Mira Trailovic. dopao u ruke jedan nemacki dokumentarni film snimljen pre tri decenije. Kasno se kaje Tirke. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije.

Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. Najveca ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojece države Srbije i Crne Gore . ali deo ne bi bio vracen sindikatima. privatno. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da ce iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. jer je to princip koji važi za citavu EU. smatrao je. Ocekivao se popis sindikalnih kvadrata. a sve preko toga .sindikata Srbije i SSSSCG. tražila rešenja. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog politickih razloga . koje oni i sada koriste.000 metara kvadratnih prostora. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. Ljubisav Orbovic. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. ili neovlašceno iznajamio. Rešavanje tog problema pocelo je sastankom u Vladi Srbije. Pitanje centralne imovine nije pokretano. i brojnih odmarališta širom bivše zajednicke države. predmet razmatranja dve najvece medunarodne sindikalne organizacije. Vrednost 19.ne važi. na kome su ucestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. Slobodan Lalovic. bez utvrdivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. Kada radnici odluce u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu rasporedena pravedno i proporcionalno clanstvu.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni nacin. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol. a neki ne. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašcivanje imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. dogovorili su se. ASNS i UGS "Nezavisnost". Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. dok su ostale zemlje u okruženju vec podelile svoju sindikalnu imovinu. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. bez prethodne sukcesije. Ako nešto fali. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". SSS. Ukoliko je to tacno. Zika ili Laza. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. Do februara 2007. dao JUL ili SPS. Sudski spor o reprezentativnosti vuce se na sudu tri i po godine. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. od cega je u posedu SSS oko 3. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajednicke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanicno potraživala . Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Postignut je nacelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore.000m2. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. osnivac ASNS. Njima toliki prostor nije potreban. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovica da je 94% sindikalne imovine u državnom. nije mala. na nacionalnom nivou. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. iako su je stvarali svi radnici. Oni kažu. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. ministar za rad. ili prodao. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. to je Mika. U korišcenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi zapocela podela imovine. Srbija ima i neke obaveze. Mile Isakov. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. Do kraja 2006. Kao clanica MOR. mora se pitati gde je to. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat.u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da ce država konacno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušicevoj.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujuci rentiranju ogromne imovine koju poseduje. vec to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore.000 kvadrata. da u nije potrebno ukljucivati medunarodne organizacije. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapredenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanovic. i cak 90% iznajmljuju. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . a ostatak u sindikalnom vlasništvu. a onda bi se. bio je ministar za rad i zapošljavanje.

Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestoclane Jugoslavije. i da armija ima Miloševicev dosije. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. U užem centru Beograda SSS Srbije. a i da ih zna. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. i admirala Branka Mamule. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbovic izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. penzionisanja. kada su po naredenju generala KOS. Dom sidikata. clanovi.000 kvadratnih metara. . smatrajuci takav potez nedopustivim.deo imovine nekadašnjeg zajednickog sindikata. i nije poznato za Makedoniju. kao samoproglašeni sukcesor.. pratili razgovore novog srpskog partijskog vode Slobodana Miloševica. koga je najviše prozivao Zoran Cicak. 1988. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. za ambasade. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. navodno. pa je zato formirala komisiju za utvrdivanje odgovornosti nacelnika Dušana Stupara. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrovic.000 kvadratnih metara prostora. jedan hotel na Hvaru. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. jer je to najveca tajna službe. Slobodan Miloševic se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežicni prisluškivac na zidu. Predmet te sukcesije. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševica u njegovom stanu. koji ce najvjerovatnije biti iskorišceni za formiranje Agencije koja ce se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora.. Dom sindikata u Sarajevu. medutim. najavljenaa je zajednicka inicijativa sindikata Hrvatske. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali podelu zajednicke imovine. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. predsednik. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. Milan Tepcevic i Miodrag Pavlovic. Vecernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Cim je. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. Šef beogradske policije Branko Kostic imao je Odsek za politicki kriminal. i u Sloveniji jedan deo. tvoraca Memoranduma SANU. kod garnišne iznad prozora. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela izmedu nekadašnjih republickih sindikata. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašica. radnog staža. ni Mitrovic nisu videli dosije. vredi oko 7. U komisiji su bili Milo Savkovic. Ima za državnu imovinu. ne sme da ih da. a posredovace i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih gradana u Srbiji. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci obavili su u februaru 1987. da li je to moguca pre sukcesije država. dok u Crnoj Gori. nema ništa. Dragana Mitrovica.000 kvadratnih metara. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. Ne postoji ni precizan popis te imovine. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. zlato. Slobodan Miloševic je od šefa državne bezbednosti. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. a ni Stupar. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašica. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. postao prvi covek Srbije. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali deobu zajednicke imovine. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašica. ali i kao jezgro buduce saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona. prenošenja penzija. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolica. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. jer ih Mitrovic ne zna. Bosne i Hercegovine. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore. ima na raspolaganju oko 13. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. od 4. Ilije Ceranica. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguca podela sindikalne imovine pre okoncanja sukcesije bivše Jugoslavije. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. a drugi je udeo novonastalih organizacija. u tom trenutku. oni su zato i dobili procent.5 miliona evra. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obracuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. sin Ranke Cicak. imovina u Hrvatskoj. zahtevao da mu dostavi imena agenata. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlovic još 1986.

Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. Beograda i Jugoslavije ocekivali su kako ce se Dragutin Mitrovic. nezvanicno telohranitelj nacelnika RDB Srbije. u situaciju da ramišlja o novom coveku. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. godine politicar. dr Dragan Simeunovic. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovica i profesora Radoša Smiljkovica. Na mesto Mitrovica došao je 1990. karate majstor. kao Jugosloven.“ . d. bivši v.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Miloševic. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. nacelnika SDB Srbije. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. i reaktivirani penzioner SSUP-a. Stanišic se oslobodio starih kadrova jer. Kad je sam procenio. po njemu. nacelnik tajne službe SFRJ. Jugoslavije. nacelnik SDB Srbije izjasniti . Dobrosav Culafic Toro. Zoran Janackovic. Jovica Stanišic je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. Balkan. Najaktivniji je bio KOS JNA. jer Stanišic ceni profesionalnost. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. borac za srpstvo sa juga Srbije. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubicica. Mile Gajic i Dragan Filipovic Fica. Dolanc i Mikulic. Branislav Nešic. godine nije poceo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. radilo oko dve stotine inspektora. Šešelj je od pocetka bio miloševicevac koga je licno Miloševic pomogao na svakom koraku. vršena su cesta Šešeljeva hapšenja. Kako su svi oni tu ponudu odbili. Branka Mikulica. Bosne. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. i Nikola Curcic. i KGB. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalovic. U RDB je 1995. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg.Mnogi su uvereni da je politicka zvezda Miloševica pocela na Kosmetu. Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politicki progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. Takva politicko-policijska igra oko nacelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. a ne nacionalnost. tek oporavljen od teške bolesti. Mnogi unutar Srbije. koja je u vreme Gorbacova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". šef gradske policije. Otvoreno se stvarala sumnja da je nacelnik Dragan Mitrovic. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politicka policija. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. Vlada Dragicevic. cak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljkovic. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenacko rukovodstvo. ovaj je. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. Evropu i svet. organizatori specijalnih akcija. a kako je dr Borislav Jovic podržavao rad Dragana Mitrovica. Ratko Markovic. bili su dvojica srpskih politicara. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i naoružanih državnih neprijatelja Srbije. strucnjak za elektroniku i poliglota. kome se žurilo da uzme policiju. ministar srpske policije. Bilo je ideja i da Mitrovic postane nacelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. bivši direktor kazneno-popravnog doma. Stanišicevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojevic. Bio je to izbor Slobodana Miloševica i Radmila Bogdanovica. mimo RSUP Srbije. gde je SSUP imao dobre veze. po naredenju Staneta Dolanca. preko GSUP Beograd. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševica prema nacelniku njegove tajne službe. za šefa SDB došao je Jovica Stanišic. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. a istovremeno širio glasine da to Mitrovic radi Slobodanu Miloševicu. Cak je Slobodan Miloševic 1987. i pored ponudene ostavke Slobodanu Miloševicu. godine. Prema podacima Zdravka Mustaca. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševica. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševica da mu ustupi Dragana Mitrovica za nacelnika Službe državne bezbednosti SSUP. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutic. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovica. Prema podacima Mustaca. simpatizeri Moskve. specijalac. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovica. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovica. Tajno. Posle nekoliko meseci Janackovic je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova.

koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda. svedok saradnik na sudenju za ubistvo premijera Zorana Ðindica. bio je vec punoletan. Simatovic je poslao Kurka da bude u obezbedenju Vucelica. prešlo je u odlucno DA! . za koga kažu da je pošten covek“. Nije rec o trafici. u noci u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Ðindica predao. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalistickih interesa na Balkanu i Evropi. pocela je policijska istraga ubistva Curuvije i objavljen je dosije „Curan“. Razlog za Pejovicevu likvidaciju u decembru 2000. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjic. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. Jocic je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadicu po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevicem. Jocic je. tvrdeci da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. vec o montažnoj samoposluzi. Nacin na koji su pripadnici DB pratili Curuviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišcen jedino kada se neko hapsi. Romic i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Curuvije. a u policiji je imao dosije narko-dilera. izabrao da uz Radeta Bulatovica provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. Sumnja se da je Pejovic angažovan za ubistvo Curuvije. a da je njega i pripadnika RDB. optuživši štampu za senzacionalizam. Bivši zamenik nacelnika RDB i osnivac JSO Franko Simatovic odbio je da svedoci o okolnostima da je ubistvo Curuvije izvedeno pod okriljem DB. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. Pejovic je u važio za pripadnika crnogorskog klana. U javnost je procurilo da je u mladosti osudivan kao obijac trafika. Postavši ministar policije u martu 2004. 01. a Jocic i društvo nisu odneli samo cigarete vec i vecu kolicinu robe široke potrošnje. utvrdeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. koga je pred ubistvo Curuvije na mesto nacelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Markovic. a Koštunica ga je podržao. namerno ili slucajno. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. svedocio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romica i Kuraka. Prisustvo Romica i Kurka. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. Miroslava Mikija Kurka. Sve drugo je Dragan Jocic. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vucelica.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio.03. Znate kako. Vucelic je saslušan u istrazi kao svedok. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud. Koncepcija je komunisticka (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalisticki interesi Rusije. Dejan Milenkovic Bagzi. Kako nije ponovio delo. Jocic je odmah upao u nepriliku.) kod premijera stekao toliki kredit i preskocio iskusnije. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Curuvije. Nije jasno cime je ovaj mlad politicar (1960. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. ali ne i iz policijske. Greh koji se Jocicu može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz politickog u antiteroristicki. Suocen sa time da je prekršio zakon. pod Jovicom Stanišicem. Jocic je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog coveka ne bi . nije primetio: . Ratko Romic. NE iz 1948. Romic je koristio svoj telefon. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naredenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. Dobio je uslovnu kaznu.Marko Lopušina. Ministar je tada izgovorio cuvenu recenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. u vreme ubistva Curuvije.Ocevidac ubistva Slavka Curuvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovica. Jocic se ucvrstio kao covek broj dva u DSS. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. podjednako odane.2007 Dragan Jocic predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. svako od nas je imao decacke nestašluke. jer u vreme bombardovanja vecina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. partijske kolege. Pre njegove likvidacije. Vreme.

Jocic je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojnicko. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice.ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju . Ovo su neki od komentara sa foruma. potvrden je dogovor dva Vojislava. Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke. nakon višekratnog odbijanja. A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajucem DOS-u.Zavisi koje oci gledaju na to.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. Ako su patriotske gledaju na heroja. izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanovic lažno optužen. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zlocin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane vecina".Cedomir Jovanovic kaže: „Šešelj je uporište zlocinacke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. Pošto kukavica time opravdava sebe. Jocic je najavio da ce policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Ðindica.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. ako su kukavicke gledaju na krivca. To je politicka analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5. Podržavam svaku Šešeljevu rec. od kojih su neki bili u Žandarmeriji. JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava".izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te veceri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". Kada je dve godine kasnije. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. a slucajno ili ne. Kako narodnjacka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. u sudnici Haškog tribunala. . javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. Kada se u novembru 2001.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera. niti se odreduju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman nacin politicke borbe. dotakli su se i Apisa: .“ . On je sada u Hagu pošteden svega sa cim ce morati da se suoci kada bude dostupan sudovima ove zemlje. Jocic je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica. Zoran Ðindic je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zlocin.70% stanovnika države misli tako.Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograduju se od takvih izjava. a da nije . Nedugo pošto je postao ministar. Srbi su poznati na zapadu po blacenju . nije kriminogeno. Pre ili kasnije Šešelj ce odgovarati pred sudom ove zemlje zbog ucešca u atentatu na Zorana Ðindica. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Licno sam bio srecan kada sam cuo o Ðindicevoj smrti“ . Ne misli samo Voja tako . Jocic je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijuceg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrica u proceduri". koji je i ranije izjavljivao da Ðindica treba ubiti. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio politicke stavove koji su neprihvatljivi za vecinu gradana Srbije. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Da li pakt Šešelj .“ U istrazi za atentat na Ðindica. Kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu. i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. što bi pravno bilo moguce jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine. kako je nagovestio Tomislav Nikolic? Na internet forumu vodena je rasprava o tome. i mogli su se videti sledeci stavovi : .“ Jocic je pomenut u cuvenom transkriptu izmedu Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik u pokušaju da se Milenkovic nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovica. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona. Ostace nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i ocuvanje države. Jocic je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda caskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu.

Ucinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. Ko ude sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš. Jovanovica i dr. Ne ocekujte da se iko iz DSSNS izvini zbog ispada Šešelja. samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tacno. To je povod za pocetak rata. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. On je politicku scenu u Srbiji toliko zagadio da da ce proci decenije da se to ocisti. Proci ce i te cetiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke. zajedno sa Koštunicom. on im je bio realna opasnost. kulminacija nasilja koja ce sem nevinih znaciti i krvav kraj svih celnika sadašnje srpske državne bezbednosti.000 gradana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ. A pitanje je da li ce ikad..Stvari su tragicne utoliko što je sudski postupak protiv Z. isti Šešelj pricao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS.. Danas DSS kontroliše te službe. da bi se dokazao kao najveci i najpravoverniji Srbin.da nije bilo atentata našli bi drugi povod. Ako politicki preživi. atmosferu i masu koja ce slaviti šta god on da kaže. Šešelj i njegovi su najveca sramota Srbije. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio.Treba da se stide njegovi glasaci! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram.Mora da se reši taj slucaj! To je sramota za Srbiju! . Šta je odvratnije. Bajatovicevu izjavu da je "jedan vec platio glavom" . Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog coveka za premijera. Za Šešelja i za . pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. 2. . Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija. Slaviti smrt jednog coveka. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo ocekivati. Šešelj ustvari razbija tvrdavu nacionalizma svojim rasistickim. pošto ga ni sad nemaju. pa istorijski .svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner. koje nisu lustrirane.Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. Još davno je Nenad Canak rekao da treba zabraniti rad SRS. bio farsa. jer žele vlast po svaku cenu. godina poceo.. i siluje DSS..Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? .Šešelj je sramota i štetocina za srpski narod i Srbiju. Šta je bilo ne povratilo se. kada je u pitanju ubistvo Ðindica. Da Zoran nije isporucio Miloševica. kao u komunisticka vremena. Politicka pozadina ubistva Zorana Ðindica nije rasvetljena. .Nema Koštunjavi šta da se ograduje od tog stava kada je on ucestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem.. jer je neko ubio srpskog svata na Bašcaršiji.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. nemoralnim i nenormalnim izjavama. . Iskompleksirani novo Srbin.ozbiljno od strane vlastodržaca. a sada na Koštunicu. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95. kako je moguce da je gospodin Janjuševic koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruovic ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . Neka izade iz te partije i napravi svoju. S kim si onakav si. Setimo se advokata Barovica. Ono „nismo imali izbora“. Oni koji nose bedž sa njegovim likom vredaju i sramote Srbiju. ovaj bi i danas vladao. svežeg hrvatskog porekla.... ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju. a sada Šešelj kao antidemokratska politicka licnost brani nezavisno sudstvo od tzv. a Marko bi bio „premijer“.500. demokrata. . 2003. Povratak u 90-te. bice to raspad srpske države. taj isti covek izjavio jje da ce samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. . a ne uzrok tog rata. a skoro sva politicka ubistva odigrala su se pod patronatom DB. a ubicu nagradivati je umobolno. Onda ce ono da svaka država ima mafiju. A Šešeljeva izjava je odvratna.. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je. Zašto bi se Koštunica ogradivao od Šešelja? U cemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. To treba da shvate i socijalisti. . Za njega je vreme stalo. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB.

Šešelj. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Macvi kotrljale srpske glave od strane nemacke vojske. nema griže savesti. Šešelj je covek pun nekog ponosa. ali više brinu ovi što vide idola u njemu.sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor vec LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. godina. Teško nama. ukinuli bi stranku. Legija rešila 1992 godine kad su pljackali i silovali po Zvorniku. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . Slavljenje cina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj covek da nam ponovo kroji buducnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma.Da živimo u pravnoj državi. Treba da se stidi svojih glupih izjava. vec ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800.Da li je moguce da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. . onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. danas bi i zemlja bila veca. Pogledajte Vucica kakve nebuloze prica sa konstantnim cinizmom. a zna da je samo haški zatvorenik. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. ali je nece pisati pa nece uci "Šešeljevi heroji". koji je po prezimenu Hrvat. Mi se pravismo ludi. Lako je lupati po televizijama. Sigurno da ce jedan deo sugradana apladuirati. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. podržali Antu Markovica. Nije krao. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. Ovo nije pitanje Evrope. Kamo srece da smo svi 89. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemacki bio opasan za Nemacku i za svet). Radikali bi. 1941. uvrede i klevete. . Miloševica. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece. . A on iz zatvora glumi predsednika. Ovako. . Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i . Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede.Citava njegova politika i život se svode na laži. Ja razumem njih. Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. Jedan loš dak uvek upropasti ceo razred. oktobra borio protiv ovakvog nacina razmišljanja? Da se ogradi. za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je vec odležao pa ce ga pustiti odmah) on ce biti predsednik Srbije. . jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu. tu su. kao neko ko se 5. Bijeljini itd. pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obecao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o coveku protiv koga je 5. Ne vidim gde je unapredio Srbe. tada zamena teza. Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izade. Šešelja. onda ce se dosta njih pokajati što su im glas dali. ali kad se vodi država nema zezanja. i ponos neoštecen. a najgore je kada covek izgubi idetitet. Ništa nije sveto. Šešelj ce uci u istoriju. nije galamio.Da se Srbija ovakvih Šešelja.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. Da hoce da ga stvarno puste. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav nacin. Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. nego civilizacija DA ili NE. ako hoce da postanu mudra partija. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linc svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. a izgleda da ih je on jedini i citao. demagogija i primitivizam vladaju. Ide vojvoda do predsednicke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. a posle sve ostalo. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji. zato što je bio veliki Jugosloven. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode. . Toma i Vucic se zalecu da uzmu vlast. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka. ali ih gazda opominje. Šta covek kao on govori ne bi trebalo objavljivati.Oktobra ustala Srbija! Još cemo Miloševica da pravimo od blata. im je bolje. . . 1991: Bošnjaci Karadžic i Mladic napravili sranje. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. Arkana. a glupo je da sva kljucna mesta uzmu DSS i SPS.Cim radikali zaoštravaju retoriku znaci da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. a nisu nigde. Karadžica.Gavrilo nije znamenita licnost u srpskoj istoriji nego poznata licnost što su dva razlicita pojma. PUPS i JS. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". i predstavlja najavu obracuna sa svim neistomisljenicima. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Ðindica.

nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. Bio je. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj nacin da nateraju Radovana Karadžica da izade iz manastira. Gavrilo Princip je svojim "herojskim cinom" unazadio Srbiju 100 godina. jer je imao zaštitu.što gore narodu. a gde ce Srbi iz Srbije. Karadžic je stalno menjao mesto boravka. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. U to sam sasvim siguran“. u leto 2005. januara Vojin Lazarevic došao u Vladu Srbije. a u stvarnosti su to bili Englezi. i video koliko je manastir oštecen. . na zahtev SRS. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. One koji traže njihovo oslobadanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. i u manastiru Ostrog . Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. a radikali su u skupštini Zorana Ðindica nazivali „mafijaškim premijerom“. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. ali je naveo da Legija nece biti svedok odbrane. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skoncaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojic. tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžic u njemu nalazio apsolutno je istinit.drcni). To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolica.. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice.. ne treba ni komentarisati. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. jer prvo. osuden za ubistvo premijera Ðindica. Karadžic se uvek puno kretao. Juna 2007. za razliku od Mladica koji nije imao potrebe za tim. Karadžic je tamo boravio više puta. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. . Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grckoj. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. Potrebno je istražiti koje su stranke. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. kao i ulogu obaveštajnih službi. a drugo. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. pojedinci. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovica. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanovic.Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru.rekao je Vilijer. uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. Lazarevic se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovicem. clanovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. napisao izjavu i bice prosledena u Hag. Aleksandar Vucic potvrdio je susret. Što se tice odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije . Usput. ali nije sigurno gde je on sada. ali ne na Svetoj Gori. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna. pored ostalog. ali do avgusta 2008. Ulemek je. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Ðindica isti? Sve više sam uveren da jeste. a zatim je došlo do svade Lazarevica i Nikitovica s jedne i Mihajlova s druge strane. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. posle posete. specijalni tužilac Slobodan Radovanovic najavio je da je pocela istraga o pozadini atentata. grupe i centri moci stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Ðindica što je rezultiralo ubistvom premijera. Cin ubistva vlastitog Premijera. Da li su Karadžic i Mladic deo iste price? Uveren sam da jesu. gde se Karadžic krio neko vreme. nije lepo ubiti coveka. List Kurir objavio je da je 8. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga velicaju i slave. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih vampira? Šeki nikad nije bio cetnik i rojalista.

1997. do 1995. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. zajednicki uhapse vojno. njegova cerka je putovala u Focu da ga vidi. Ali. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžica. a on u Foci. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. . naloženo mu je da uništi sve fajlove. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. bivšeg celnika francuske obaveštajne službe. O tome su svi cutali jer za one koji su dali obecanje bilo bi kompromitujuce. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. glasine o tajnom racunu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. marta 2006. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. sudije rade na istraživanju diskretno. Njen otac je bio u Beogradu.Prema Vilijerovom saznanju. ali ne znaju tacno šta. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašcenja i u svemu slobodne ruke. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. ako su ga dali. Kada je Rondo otkrio ovaj racun 1996. procurila je vest o tajnom Širakovom racunu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. Prilikom pretresa kuce generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. prošle su tri godine. jul 2008. cija je kci u Parizu. . ali ih je general Rondo. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak nece sukobe sa Srbima. General Rondo je svedok u politickokorupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. veliku ulogu u Karadžicevom životu igra cerka lekara iz Foce. Dr. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonacelnik Pariza. Tajni kod operacije: «Amber Star». i da ce istražne sudije na osnovu ovih papira doci na trag svim kolovodama. Francuski general Filip Rondo. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. morao da opozove operaciju. pokušavajuci da ga vrbuju. Medutim. niti za šta je upotrebljen. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. godine. biznismena bliskog Radovanu.) Od optužnice protiv Radovana Karadžica. MILA ALECKOVIC NIKOLIC (24.tvrdi Vilijer. preneo svojoj kuci. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapreden. Umro je od srcanog udara pre godinu i po dana. juna kada mu istekne imunitet. kako Karadžic to traži. Koriste i jednog tzv. americki izaslanik u Bosni tvrdi da ce on brzo biti uhvacen i da ce mu biti sudeno. 1998. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. a drugi o tome ne znaju. pa ce se istraga fokusirati na ta dva pitanja. godine. kao i u skandal oko izborne krade u istom periodu. od 1977. pokazuju da je Širak otvorio racun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžica i sagledala njihovo prijateljstvo. Ona je vrlo privržena Karadžicu . pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. On nije vidao Karadžica u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd.Upoznao sam i njenu majku i nju. U vreme njegovog saslušanja. Otkad su papiri zaplenjeni. U meduvremenu. Bivšeg predsednika Širaka moci ce da ispitaju posle 16. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžicu nešto obecao. Specijalne snage iz Floride slecu na vojni aerodrom u Tuzli. gde su zaplenjeni. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. godine potresala Francusku. Papiri. Amerikanci zatim pronalaze Karadžicevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovica koji je estetski hirurg u Americi. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog racuna. koji cuva sve svoje beleške. koji je bio njegov najbolji prijatelj. godine.

pozorišnu predstavu i roman. koji je vec deset godina u timu za "nalaženje" dr.. Amerikanci u akciju ulaze sami. generala Filipa Rondoa. I. general Rondo. najverovatnije CIA. Pocetkom 2004. Francuzi su ubedeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. opet zajedno. opet nestaje. Drugo ništa ne mogu. ništa. Borba za trofej. Iste godine 1998. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžicevo prebivalište. NATO napušta Bosnu. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. (2000.10. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foce na crnogorskoj granici.. februara 2002. profit i osvetu. kljucna dva coveka su njima na vezi. nameravaju da sprece Amerikance. i uz pomoc informacija izvesnog M. 23. godine su ga locirali na Trebinju. on stvara price za decu. a od K. Njihova strategija sada je: zamrzavati racune u banci i kupovati ljude oko begunca. odnosno na drugoj zaracenoj strani. K. SFOR saznaje da ce K. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. Francuzi to otkrivaju i. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. ponovo trijumfalno propada. još jedna loša psihološka procena. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i cuvaju brojni prijatelji od kojih se vecina nalazi u Parizu.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogucila neka strana zapadna služba. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. nigde ni traga. Evropske snage više nece da rizikuju. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi voda bosanskih Srba. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. koji je 10 godina bio na tragu Karadžica u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. U meduvremenu. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moc tokom više od jedne decenije. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. krecu na Radovana i Mladica. praveci plan kako da dojave K. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. Medutim. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. 28. Alibabica. pucaju i razbijaju po kuci. Drugom prilikom. a K. Opet promašaj! Ni Radovana. Kvislinzi to uvek rade bolje. npr. Francuzi spasavaju Radovana. ali on je vec nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a.. nece ni da pokušavaju.. jul 2008. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabica je protiv njega.. Francuski obaveštajac. April 2004. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. sve propada. u inat.Radovana.. godine. menja stav i porucuje Amerikancima da se nikada nece predati. aprila K. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu.. sa sedištem u Frankfurtu. definitivno nestaje. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogucavaju hapšenje! Krajem 2004. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. u januaru 2000. i operacija u selu Zaovine. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra. Krajem leta 2000. Rondo je rekao da je hapšenje . Pop i sin su povredeni. Amerikanci krecu bez Francuza u Celebice. godine njegovog telohranitelja kao agenta. Sami Srbi ce to bolje odraditi. Dva momka iz obezbedenja ipak pucaju.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžic dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. Tu je. oportunizam. Zajednicki uspevaju jedino da naprave mrežu ciji je skriveni kod: «Fervant Arcer».. bili su toliko jaka. ne verujuci Francuzima. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. Ali. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. ni Mladica nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». da se spasava dok mornaricke „Foke“ krece u napad. imaju pouzdane informacije. 2001. medu samim Francuzima. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. biti u kuci popa sa Pala. zbog ljudskog faktora. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžica pretpostavljali su da ce se najtraženiji „ratni zlocinac“ pojaviti na podrucju Foce i sela Celebici. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. u zoni koju kontrolišu Francuzi.

Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Trece armije. CIA. Posle obaranja Miloševica. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. Ostala je sumnja. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. zapravo priželjkuje puc. oktobra nije uradio ništa da promeni nasledene civilno-vojne odnose. tekst pod naslovom “Vojni udar”. avgusta 2001. Medutim. on se ponašao potpuno samostalno. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševicevog režima. a Nenad Canak raspirio je sukob u DOS. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. odnosno da se vojska sama transformiše. a novi nacelnici bili su bliski saradnici bivših nacelnika. opaskom da su izjave Canka “spoj diletantizma i neodgovornosti”. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševica. koji bi bio kontrola postavljenja i unapredenja i ogranicenje za zloupotrebe. sa zatecenim aparatom. Posle 5. nerealno zvuci Cankova pretpostavka da je trebalo održati zajednicke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept.olakšano zahvaljujuci Americkoj obaveštajnoj agenciji. kojim se Pavkovic okružio i tek tada mogle su da se ocekuju suštinske promene. koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovica. oktobra. što je potvrdilo internu raspodelu moci. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. Nacrt preuredenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. Dve stvari su kljucne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. ljudi iz Uprave za bezbednost. Pitanje je da li ostanak Pavkovica i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovica. A imenovani su Pavkovicevi ljudi. zatim javna polemika nacelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. Zato . Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za gradane i za najveci deo pripadnika VJ. Personalne uprave. Uprave za moral. Pavkovic je ostao. dva centra moci DOS prigrabila su instrumente sile . “TEORIJA” ZAVERE Banjalucki "Reporter" objavio je 30. otkrile su da ce promene ici teško. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. što jeste element. takode je smatrao da prica o vojnom udaru nije realna. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. Dragan Vukšic. Nisu aktivirani cak ni postojeci mehanizmi parlamentarne kontrole. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . direktor Centra za civilno-vojne odnose. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovica na mestu nacelnika Generalštaba VJ. danima držan na "slucaju Gavrilovic". Jedan od Koštunicinih argumenata za zadržavanje kljucnih ljudi koje je Miloševic izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske.vojsku i policiju. Tvrdnje Pavkovica da nije ucestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlucuje . a posebno tokom 2001. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. oktobra. cime je potvrdeno da je on jedini nadležan da odluci šta ce raditi s vojskom. To ne bi moglo da prode nezapaženo. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. Miroslav Hadžic. a i koji je cilj”. a smene starih i postavljenja novih nacelnika uprava koje su usledile. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica cuvao armijske strukture.nacelnik Generalštaba.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. Pavkoviceva moc u vreme Slobodana Miloševica bila je ogranicena. a da nedeljnik koji je Cankovom opažanju posvetio prostor. bila je osnova za sve dalje promene. Koren price upucuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5.

nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. Dragan Vukšic je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom nacelnika Generalštaba. “Krga nije smeo da služi Miloševicu u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. General Milan Ðakovic (bivši nacelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomic su Pavkovicevi ljudi. Pavkovicem licno”. Novi nacelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škoric nije trebalo da se nade na tom mestu. koji su. Naime. Druge znacajne dužnosti nije obavljao. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca politickih funkcija.je zadatak DOS. a prisustvovali su bivši i sadašnji nacelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. Pored toga. koji bi definisao kontrolu ove službe. Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. morao je da se distancira kada je pocela sramna proslava pobede nad NATO. u nekoj situaciji. s tim što je bivši nacelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapreden u zamenika nacelnika Generalštaba. Posledice su devijacije u VSB i VOS. a to znaci. mogli da budu zloupotrebljeni. pitanje je da li je on adekvatna licnost za taj posao.” objasnio je Vukšic Pocetkom avgusta 2001. što nije dobro i ne može da prode neopaženo. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. u užem krugu. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. U Bulatovicevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momcila Perišica. strucnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topcideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatovic. i pojedinci narocito.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . VOS je vec duže vreme okrenut prema istoku. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. Bio je pomocnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. bio je delikatniji i trajao je do jutra. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od ucesnika. posle hapšenja Momcila Perišica. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno uticu na politicke odnose u zemlji. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. Slicno je bilo i sa promena na celu Vojnoobaveštajne službe. marta 2002. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomicem odgovoran za moguci sukob Jugoslavije sa svetom. Za Radeta Bulatovica.teorijski i prakticki. specijalnom brigadom. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. položaja. Ako ne pre.63. Vojna služba bezbednosti.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIC? 20. Vladan Batic i Zoran Živkovic izjavili su da je Rade Bulatovic organizovao akciju pracenja i hapšenja. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. odlikovanja. S obzirom da je Rade Bulatovic potpuno anoniman. Drugi skup. Oni su radili po njegovim direktivama. a narocito u prvoj. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo nacelno iskljuciti mogucnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politicki cinilac. padobranskom i 72. Rukovodio je Pavkovic. odbrane i bezbednosti i autoritet . Da nije tako. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatovic saopštio je da je podneo krivicne prijave zbog klevete protiv republickog ministra pravde Vladana Batica. koji može na silu da bitno odredi nacin razrešenja krize. Vukšic je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i medunarodnih odnosa. U tom kontekstu. Akt uvodenja vanrednog stanja može se opravdati sprecavanjem unutrašnjih sukoba. uz krizu u politici i ekonomiji. podela cinova. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. stanova i privilegija. koje su podredene nacelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. Umesto da se bavi svojim zadacima. savetnika za nacionalnu bezbednost. upozorio je Dragan Vukšic. uz moje ime su izrecene brojne neistine .

Vecernje novosti objavile su 04.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovica: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. u okviru istrage protiv organizovanog kriminala. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Ðindica. u prisustvu saveznog premijera. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jocic razgovarao sa Ulemekom. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorovic. Uoci hapšenja.” .. Ovo ce meni. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. Ako ima necega on je dužan da pokrene postupak. koji su zabrinuti za sudbinu države. kao i sprovedena akcija. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92.. nego jedino što je uradio i po cemu ce ostati upamcen to je . da je nacelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe. Stojkovic je pitao: “Je l’ vi znate. Kad su ga ovi pitali o cemu se radi. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi cemo se u to ukljuciti.. celokupnu. polovinom maja. To je uradio Rade Bulatovic kad je odlazio u Ameriku. to je takode istina. pitanje je cemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. republickog premijera i više lica. koji je takode još jedan od nezabeleženih slucajeva u istoriji službe. Ako ima nešto. izašao na slobodu. do suda Saveta Evrope. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovica. zbog “licne. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. a što se tice uloge Bulatovica u akciji hapšenja Momcila Perišica. godine. i da ce se u nastavku krivicnog postupka braniti od krivicne prijave koja ga sumnjici za krivicno delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”.i insinuacije. Vlada nema ovlašcenja.” Moglo se videti da su koreni Miloševicevog režima ostali. da je Borislav Mikelic posredovao u organizovanju sastanka Bulatovica i generala Ace Tomica sa vodama zemunskog klana. potpredsednika savezne vlade. Vladimir Božovic. da je Rade Bulatovic. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovica sacuvani i da su u posedu neovlašcenog lica. a novi registar saradnka sacinjen je 2001. Vladan Batic je izjavio: “Ono što sam rekao. neka izvole organi i neka postupe”. To ce.07. kako bi bili iskompromitovani. ako mu nešto bude zatrebalo.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živkovic ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. pri cemu su mnogi saradnici izmišljeni. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. To je sad izašlo na videlo. ucvrstiti poverenje gradana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju buducnost nade zemlje i svih gradana”. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovica i mnoge druge. Amnesti internešenel.. Bulatovic je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Ðindica.po cinu veleizdaje. godine je ili uništen ili sklonjen. ja ne znam. koji su nastavili da prikrivaju tragove zlocina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovica: “Rade Bulatovic je covek koji ne da se ne razume u taj posao. kao i gradanima Jugoslavije. uhapšen Bulatovic zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vodama zemunskog klana Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom. kao Nikola Curcic. Bio je u pritvoru od 8. Utvrdeno je da je izjava koju je Bulatovic prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politicki zatvorenik.. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac cim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea. aprila. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima. zainteresovao se. Za hapšenje Bulatovica. omoguciti upoznavanje sa stvarnim cinjenicnim stanjem koje ce utvrditi nadležni državni organi.. Nadležni organ neka radi svoj posao. aprila da je. to sam cuo iz usta generala Pavkovica. MUP Srbije saopštio je 8. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena.2003. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatovic bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju.

Takode. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu. Stevanom Nikcevicem. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije . Lukavi Bulatovic je medu tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su clanovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije.podršku za njegovo buduce ambasadorsko imenovanje. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja cuda. Vojinom Lazarevicem.Ukoliko postoji CD sa Arhivom. s tim da to sada ne radi srpska. “Uz posredovanje Vojina Lazarevica. nije cudno da Rade Bulatovic. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. Rade Bulatovic za potrebe Amerikanaca obezbeduje izvoz oružja Gruziji. bivši JUL-ovac. I to preko Bert Brauna. koju Aco Tomic nikada nije uspeo da naplati. za koji niko osim Amerikanaca ne zna. ureduje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". vodi Bezbednosno . takode JUL-ovskim diplomatom. koji terorišu pola grada jurcajuci Legijinim džipovima. vec americka obaveštajna služba”.nacelnik za kontakte sa stranim službama. Nakon toga dobio je pristojnu novcanu odštetu. pored hotela Jugoslavija. americkih i ko zna cijih interesa. po cenama vecim od prosecne plate u Srbiji. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao nacelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). Ne mrda bez 6 .informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku buducnost. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda).” Sastavljaci pisma navode Bulatoviceve ucinke u Agenciji. bilo bi zanimljivo uci mu u trag. Bulatovic nareduje korišcenje rezidencija iskljucivo za njegove licne potrebe. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu americkih obaveštajnih službi. zabranjuje ukljucivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. Gospodin Braun je kljucni diplomata na ciju se urgenciju Bulatovic izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Ðindica. tako da prica o depolitizaciji Agencije ceka novi pocetak. zajedno sa trecim Crnogorcem. redakcije). Crnogorac iz Berana. Bulatovic obilazi strane ambasade otkrivajuci im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uredaje. Poput šefova službi klasicnih banana država. Bulatovic spopada sekretarice i okružen je poltronima koji velicaju njegov ogroman uspeh.Bulatovic zapošljava preko hiljadu novih radnika.” Oni opisuju i nacin na koji rukovodi direktor Bulatovic. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti.ko je on i odakle dolazi . Reakcije vlasti nije bilo. dobijajuci pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na cijem je celu bio Zoran Živkovic. Izigravši svoje dojucerašnje najbliže saradnike i prijatelje. da bi sa Aleksandrom Nikitovicem. “U samoj Agenciji Rade Bulatovic zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. a u potragu za Ratkom Mladicem uvodi svoj tim. Stevanom Nikcevicem i kumom Nebojšom Vujovicem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštunicinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. zaustavlja zapocete akcije otkrivanja teroristicke mreže na jugu Srbije. Rade Bulatovic okrece leda svom saborcu Aci Tomicu i svim svojim drugovima. misleci da tako obezbedi svoj reformski imidž.7 telohranitelja. U pismu se navode i drugi detalji. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Curuvije u vreme atentata na njega .omogucuje americkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. tražeci samo jednu protivuslugu . Bulatovic Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. Držeci se ove stare obaveštajne veze. hrvatskih. Bulatovic je. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Curuvije). Da bi izbrisao secanja u Agenciji . vecera iskljucivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi. tako da je vecina naših politicara konacno u pravu kada paranoicno tvrde da su prisluškivani. Tajna Bulatovicevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovicem. prim. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladica i kome to ide u prilog? Usput.

boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžicem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžica. Crnogorci. Glavni finansijer Vojin Lazarevic iz Kotora. pa ukoliko ne ispuniti obecano. U aprilu 2003. Šta je sve Bulatovic predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima. državljanin BiH. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. Gradani mogu zakljuciti da je Bulatovic potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. Ne cudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji.Crnogorac.. teroriše. ali njegova pratnja u to nije upucena. Gospodin Tomic je obecao Dušanu Mihajlovicu da ce DSS apsolutno zaštiti Mihajlovica nakon promene vlasti. Sa njim su u delegaciji putovali i nacelnik Pete uprave BIA Rajko Savic. Kad je Bulatovic postavljen na funkciju direktora BIA. Štampa se bavila onim što je Bulatovic radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000. Upuceni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takode nešto nudio. poput organizovane kriminalne grupe. razara.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vracen za Beograd. Srbijom su vladali. Biografija Radeta Bulatovica nikada nije objavljena. iz zatvora je pušten u julu 2003. što su službenici ove službe na vreme uradili. godine pisala da. otputovao u zvanicnu posetu CIA u Lengliju. Predsednik Srbije Boris Tadic . Jedino cega se Bulatovic plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. u Zmaj Jovinoj broj 39. . glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). Gospoda Jovanovic je ljubavnica i gospodina Savica i gospodina Bulatovica. po ocu Damjanovic. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Ulemekom Legijom. koja. Bulatovicu je to pošlo za rukom. odmah po postavljenju. kada je ušao u politiku. od oca Mila. Svi državljani Crne Gore i novopeceni državljani Srbije. garantovan mu je nemiran san. Bilo je reci i o novcanoj naknadi za Mihajlovica. kao savetnik predsednika SRJ. Direktor tajne službe Rade Bulatovic iz Berana. da je 2002. jer je napravio dogovor sa njim. pa zato nije potvrdeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan.” Direktor BIA gospodin Bulatovic je. uz debelu proviziju za njih dvojicu. Premijer Koštunica. Crnogorac. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladica i gospoda Senka Jovanovic. U Jasenovu je primljen na visokom nivou. ocekuje rusku pomoc oko rešavanja statusa Kosova. koja je bila prevodilac. Kako zvanicna biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. da je na strucni vojni skup na Topcideru došao u ime "vrhovnog komandanta". kao i na dogovor prilikom predaje. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. godine. "Politika" je u martu 2004. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. Dobro obavešteni izvori iz CZa tvrde da je Legija uputio poruku Bulatovicu kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. da mu je nestalo oko 50. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomic uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovica. roden je 19. godine. marta 1958. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovica odlukom suda proglašen za službenu tajnu. (mada on pouzdano nije clan ove organizovane kriminalne grupe). Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitovic iz Bara. Direktor BIA Rade Bulatovic. pak. da je bio clan JUL.koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije.. Bulatovic zapocinje projekat izgradnje stanova na Banjickom visu. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. Koštunice. pljacka. zamenikom direktora za imovinu Srbije. U dilu sa školskim drugom Srbom Panicem. Nakon "Sablje".Crnogorac iz Berana. Zvanicno prebivalište mu je u Beogradu. bio je osumnjicen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Ðindica. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic . godine.

od zakonodavne i izvršne do sudske.Stvari nikada nisu proste.Borisa Tadica. on se na taj nacin prosto samozadovoljava. na što mu je. Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim dogadajima? . nakon njihovog protesta. Spadam u one koji ne priznaju slucajnosti. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. kao što ponekad izgledaju. Kako objasniti da je licno prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti cinjenicu da je licno prikrivao dokaze o zlocinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orica i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje ce Srbija izruciti. uopšte nisu slucajni. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. itd. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadic i Vladimir Vukcevic. Hapšenje dr Karadžica nije jedini negativan potez Borisa Tadica. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih dogadaja koji. Istakao bih trojicu kljucnih . odlicno je radio posao jataka. Savic je postavljen na zahtev Crvenih beretki. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slucaju napravljena je klasicna zamena teza . po njihovom mišljenju. vec po njegovom ukusu. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. Mladic je na slobodi. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. Samo sa takvim predsednikom Srbije moguce je da na mesto tužioca za ratne zlocine dode licnost kao što je Vladimir Vukcevic. Iz njegovog teksta upecatljive su konstatacije da je presecanje tzv. Iz njegovih ociju izbija samo mržnja i zlo. vec da svi dogadaji imaju svoje uzroke. Zašto baš njih? . pa cak ni za zlocine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. vidi da je bolestan. i da ce se “ova akcija izucavati u buducim udžbenicima bezbednosti”. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. u kome piše da je u RDB Srbije postignut narocito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savica. nacija. godine. državni i nacionalni interesi. Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. Na šta mislite? . Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doci bez lekarskog pregleda. po njenoj licnoj izjavi. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije.Srbija je docekala da na njeno celo dode covek za koga se. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. Koji su to uzroci? . Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. On trlja nogu o nogu kada govori.Da bi se ovo desilo. od njegovog obracanja u noci izbora da nece dozvoliti formiranje vlade i skupštinske vecine u skladu sa voljom gradana. uhapšen je Radovan Karadžic. intervju Dejana Lucica Pukovnik Jovan Ðogo. napominjem. Njima je bitan samo licni interes. cijim dolaskom “pocinje proces depolitizacije” ove službe. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. nadu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znace država.Jad i beda. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladica. mirovnih snaga na KiM.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. njihova fotelja i neograniceno podaništvo prema onima koji. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine.umesto da se bave istraživanjem . afere Perišic “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”. Da li ste ikada nešto od toga videli ili procitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? .Mediji su cesto citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. Iz njegovih ociju i pogleda vidi se ludilo. njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu licnost. ako se malo više udubite. gradani. On Ljajicu otima rec da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. predstavljaju centre moci. Vladimira Vukcevica i Radeta Bulatovica. marta 2002.

Rade Bulatovic i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. ali i ono što ce poslužiti da se dokaže „ucešce Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. uhapsio je Stojana Župljanina.Hapšenje dr Karadžica je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanicno zatražilo ukidanje Republike Srpske. A sporazum Karadžic . Ministar unutrašnjih poslova. Kako vidite tok i ishod sudenja dr Karadžicu? . Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. Da li mu verujete? . da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su ucestvovale u sukobima. on je naneo više zla od Tadica. a poznato je i šta se sada dešava.nacin i vreme hapšenja. bio je kljucni momenat da se ovo desi. godine.Holbruk? . definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. Ostalo je poznato . a nije ništa ucinio na kompromitaciji suprotne strane. Oni su Gorbacovu obecali da nece rasporedivati vojne snage na prostoru zemalja bivših clanica Varšavskog ugovora. Šta mislite. Tu se treba vratiti malo unazad. Ivica Dacic. niti da ce ih primati u vojne asocijacije. Verovatno bi to ucinili da su Veran Matic i Aleksandar Tijanic mogli zbog velicine glave da istu gurnu u šolju. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. vec da su se svi „dobrovoljno predali". Zapadne sile. iako mu je to obecao. kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžica? . Kada se uverio da je nova vlada formirana. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. Oni prosto mogu da kažu . ali u velikoj meri i po sudbinu svih gradana u Srbiji. Boris Tadic je to odlicno znao i zato je povukao ovaj potez koji je kljucni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. Isto to ocekujem i za Vojislava Šešelja. Kako to mislite? . Sve poteze Bulatovic je vukao u dogovoru sa Tadicem. nasilnim putem. tvrdi da ništa nije znao o akciji. s obzirom na cinjenicu da je znao kompletan scenario. Pored toga. ugraden je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. formiranoj vladi.Srbi nikada nece shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. Rade Bulatovic. servirao je Borisu Tadicu informaciju o dr Karadžicu. priprema medijske propagande itd. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. I tu ce biti kraj. oni istražuju šta je dr Karadžic jeo. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer sudenje. .pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje. Kao takav. Dacic pokušava da sakrije nešto drugo . oblacio i slicne gluposti. vec izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžicu. samo što ce posledice Tadiceve saradnje imati daleko tragicniji znacaj za srpski narod. cak mu se nije javljao na telefon. prekid rada Skupštine.svoju politicku odgovornost.Tacno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu ucestvovali jer za to nije bilo potrebe. i o zlocinima. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. Njima ce biti dovoljno da procitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv.znacaja ovog dogadaja i njegovim posledicama. Preko njihovih drugih saradnika. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. a prvenstveno SAD. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. a posebno srpskog naroda. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. U završnoj fazi pravljenja nove vlade.Rade Bulatovic je zavrbovan od strane americkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. To samo potvrduje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. Za šta optužujete Bulatovica? . a kasnije i za direktora BIA. o cemu je vec izvestila Nataša Kandic. Rajko Savic.Ubeden sam da ce dr Karadžic doživeti sudbinu Slobodana Miloševica. kao ulog za svoj dalji status. I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog coveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja americke ambasade. eksperata i svedoka. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. šta je citao. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubedivanje da ce podici svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu.

Vlada Vojislava Koštunice ocekuje da ce Bulatovic razotkriti vezu izmedu vlasti i neformalnih centara moci koje su Službu koristile za progon. Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatovic bio clan JUL-a. . Rade Bulatovic podneo je ostavku novom premijeru Srbije. do marta 2003. Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. Slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. marta 2002. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali cekali mesecima". Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. Od novembra 2000.afera Perišic: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momcila Perišica u restoranu motela "Šaric". avgusta 2001. . vec zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. ucenu i eliminaciju politickih protivnika. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korac). nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovicem i savetnikom Gradimirom Nalicem.VREME 688 (Dejan Anastasijevic) Iako zvanicna biografija nikada nije objavljena. tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilovic u njegovom kabinetu. jula. ne zato što ga je neko naterao. posle je tvrdio da je Bulatovic samostalno koordinirao hapšenje. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. Za službovanje u Rimu vezana je afera s kradom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i racunopolagaca nalazio i Bulatovic.afera "cetvorožilni kabl": Rade Bulatovic je uz kolegu savetnika Gradimira Nalica i šeficu Koštunicinog kabineta Ljiljanu Nedeljkovic optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. premijer Mirko Cvetkovic rekao je da na sednici nije bilo reci o eventualnoj smeni šefa BIA i da ce javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena. nacelnik Generalštaba. 15. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. Svi su vraceni za Beograd. bez istrage optužbe protiv njega su povucene. kada se ocekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovica." Bulatovic je posle nepuna tri meseca pušten. Bulatovic se na funkciji direktora BIA nalazio više od cetiri godine. Bulatovic. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlicne odnose s policijom. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. Sam Bulatovic je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišica kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". mimoilazeci službene vojne kanale. Nakon ubistva Zorana Ðindica. na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. na dan ubistva. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomic i Bulatovic tajno sastajali sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Lukovicem Legijom. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. koji je najveci deo karijere proveo u diplomatiji. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. što on nije demantovao. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. KZJ (udruživanje radi neprijateljske delatnosti). Jula 2008. a u vezi sa clanom 125. a Bulatovic je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Canak). te da su bili deo zavere da se ubije Ðindic. Rade Bulatovic i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomic uhapšeni su na osnovu clana 122. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatovic je politicki zatvorenik. Bulatovic je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. Taj period obeležili su: . kaže jedan njegov bivši nadredeni. General Nebojša Pavkovic. Gradani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i orude za obracun s politickim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. Dnevnik "Blic" piše da ce Bulatovic na funkciji najverovatnije ostati do 17. zna se da se Bulatovic krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. .afera Gavrilovic: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilovic ubijen je 3. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsednickom kabinetu. Posle sednice Vlade Srbije.

Hadžic je pobegao. u kojoj se. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. Dakle. BIA je na osnovu utvrdene bezbednosne politike Vlade aktivno saradivala sa Tribunalom. odgovornosti i zaštite od politicke zloupotrebe. ne želeci da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slucaju. škola. i kod gradana Srbije. pretpostavljam. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobodena kadrova Slobodana Miloševica. kako ne bi ugrozio istragu. Goranu Hadžicu. „Nijednom svojom aktivnošcu BIA nije uticala na izbornu volju gradana. u kojoj ga je ona optuživala: „Citao sam delove objavljene u štampi. zamenika. trecina ljudi je otišla. kaže Bulatovic. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. rekao je. nije želeo da nam kaže ko je optužen. Momira Gavrilovica. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dode do savremene. Takvih tamo ima. Bulatovic tvrdi: „Zna se ko je to uradio. demistifikacija službe je znacajno relaksirala odnose sa gradanima. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu bice od koristi. U meduvremenu. Nije niko iz BIA ili MUP. do kulturnih ustanova.Analizirajuci cetvorogodišnje rukovodenje srpskom "tajnom policijom". O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. godinom. jer. Bulatovic je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih politicara. Dosadašnji šef BIA priznao je da je citao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. Rade Bulatovic vodio je cudnu kadrovsku politiku: nije imenovao kljucno operativno mesto. Predali smo arhivsku gradu zakljucno sa 1980. Posao je kreativan i rizican. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. u meduvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. Bulatovic kaže da je situacija u Sandžaku. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima saradujemo. U periodu u kojem sam bio na celu agencije. „Apsolutno nismo ucestvovali u tome. Bulatovic odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. Uz to. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali znacku: „Bilo je zloupotreba. Vracao je iz penzije. znajuci šta o tom licu misle zaposleni. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. oko 700 ljudi je napustilo BIA. Pozivajuci se na pravila tribunala. Inteligentna. prema Bulatovicu. nije ucestvovala u predizbornim kampanjama. odnosno Raškoj. kao i kadrovska obnova agencije. jer su joj se prikljucili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takode. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. Bulatovic je rekao da su najveci rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. To smo saznali tek posle nekoliko dana. . zbog jasne linije subordinacije. Bile su to nedelje. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. stabilna i pored pojave vehabija. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. i još više zbog demistifikacije. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. ali ga je držao neformalno. u dane glasanja u BIA se cak i ne dežura. Nemamo cak ni saznanja o autenticnosti razgovora”. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. kao i svake druge. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jocicu da je stigla jedna zapecacena optužnica. ali i ozbiljnih krivicnih dela. tvrdi Bulatovic. Bulatovic je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. Ne vidim ništa sporno u tome”. Najveci deo navoda koje je iznela je autentican. da izbegne hapšenje. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatovic 2004. BIA. nalaze i dosijei takozvanih politickih neprijatelja. izmedu ostalog. cime mi je život bio ugrožen. a siguran sam da je to najveci doprinos koji smo mogli da damo jacanju demokratije u Srbiji”. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. od nevladinih organizacija. a primao je "mlade i obrazovane" po rodackoj i partijskoj liniji. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne tocak sa automobila u toku vožnje. Za dojavu haškom beguncu. Za razliku od prethodnog perioda. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladicem.

Niti je Bulatovic Stanišic. Saša Vukadinovic od Rada Bulatovica sigurno nece dobiti snimak razgovora Jocica.i covek koji je nosio lap top i sam lap top i ljudi koji su to snimali se nalaze u BIA. ali treba reci da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. Zloupotreba BIA u politicke svrhe postajala je sve teža i rizicnija: prvo. Vukadinovic je bio uspešan. našao se kao kolateralna šteta obracuna Vladimira Popovica. Agencija se neizbežno menjala. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "procitaj pa vrati" izveštaji. i na cinjenicu da su i radikali kao . obaveštajnu i logisticku podršku. I samo Vlada je ta koja. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost".pod uslovom da novi direktor bude imao politicku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. a mnogo mocnih. ljudi su naucili da je to opasno i nezdravo za karijeru. može da da nalog da se ta prica proveri i dovede do kraja. što je mesto koje je postalo veoma znacajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedece sledecih 40 godina u zatvorima. na cijem je celu. radeni s one strane zakona i pristojnosti. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. godinu isporucio CIA. Nezavisne 24. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovica 1998. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . Ono za šta su placeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitickih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja medu vladajucim strankama. a Bulatoviceva odbrana bila je: nisam ja. misleci da se ništa nece desiti. naglašavajuci da je za njega sadašnji šef BIA potpuno beznacajna figura i da se njime ne bi ni bavio da nije one narodne: "Pustio bih ja njega. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovica. Saša Vukadinovic bio je na celu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. Pošto su Popoviceve tvrdnje bile ubitacnije nego što je direktor BIA planirao. Kljucno je da li Vlada želi time da se pozabavi s obzirom da je direktor BIA državni funkcioner. nego moj prethodnik. Popovic je optužio Bulatovica da je izvještaj BIA za 2003. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. A onda je.Beba Popovic jeste ili nije dao dokaze. drugo. do maja 2008. Bulatovica i Stojkovica sa Legijom u noci predaje. medusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. S druge strane. a ta ekipa ima jaku spoljnu politicku. agencija. jer je viden kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije. Stvara se neka pogrešna slika da ja ratujem protiv Bulatovica i on protiv mene". šefa Biroa za informisanje u Ðindicevoj vladi. ali nece on mene". Kao nacelnik SUP Kruševac. Politicari su onda od Službe tražili još. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da politicare snabdeva onim što bi oni najviše vole da cuju. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. pa su oni to demantovali. “Verujem da je on to izjavio. kaže Petrovic u intervjuu za "Nezavisne". septembar 2006. i Radeta Bulatovica. Goran Petrovic. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. naviknutih da malo rade. a ni Jocicev MUP nije bio najsrecniji. zavisno od svoje volje i spremnosti. Upravo s politicke strane preti mu najveca opasnost . pod pritiskom javnosti. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. Saša Vukadinovic je u Agenciju ušao bez hipoteke. plašeci ih i nudeci se kao prijatelj i zaštitnik. Popovic ne može da pruži neke dokaze jer se ti dokazi nalaze u BIA . On je ukazao na jednu stvar i otvorio jednu temu i nije na njemu da to dokazuje. jer se taj sud kod njih loše kotirao. niti je Služba ista kao tada.Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštacki i apstraktni proizvod. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije. saopštila je da on nikada nije ni pominjao Petrovica. Docekace ga front solidarnih rutinera. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobice manje nego što je procitao kod Karle del Ponte. šverca narkotika i ljudi i slicne aktivnosti. ta prica dobila veliki publicitet.” NN: Koliko je za vas uvjerljiva prica vladimira Bebe Popovica? PETROVIC: Neki sada govore da li Vladimir . Sve što Saša Vukadinovic bude radio bice predmet politickih nagodbi i stranackih cenjkanja. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004.

Ne verujem da u Srbiji postoji više od 200. ali da se još ceka objava? PETROVIC: Miroslav Lazanski je u nekom svom nastupu rekao da je ovo neka partiokratija. jer ce Vlada uvek stati iza njih. ako se sve ovo slegne. racunajuci da ce stvari pasti u zaborav. Nespretna Jociceva prica govori o odsustvu želje Vlade.000 clanova svih mogucih partija. koja se ne oglašava. Postoje pokušaji pojedinaca i stranaka vladajuce koalicije da se i DS uvuce u Vladu cime bi se samo betonirala ova prica. da li bilo kakva državna komisija ima interesa da riješi tu stvar? PETROVIC: Pa. NN: Ali.nisam u Vladi. cisto sumnjam jer je ova vlada prelazila i preko mnogo važnijih i vecih stvari. NN: Cesto se tvrdi da Rade Bulatovic nema kompetencije da obavlja dužnost šefa BIA. NN: Da li bi to bilo obznanjivanje diktature? PETROVIC: Pa. kome je ocigledno skinuta zabrana javnih nastupa koju ima od premijera.da im se uvuce. Nema nikakve kontrole. Ali. a na drugoj strani je 10 miliona gradana Srbije koji nemaju ama baš nikakva prava. Znaci. a Vlada na to ne reaguje. NN: Šta je Demokratska stranka ako nije opozicija? PETROVIC: Demokratska stranka je statista. ovo je jedan politicki test za Vladu. NN: Da li to znaci da je Srbija u diktaturi. to su vaše reci.na politickoj sceni Srbije ne postoji opozicija. NN: Kako mislite da ce se završiti ova prica koja bi u svakoj drugoj zemlji bila skandal? PETROVIC: Videli ste da se ministar policije Dragan Jocic. I on je rekao: Ja mislim da on nije! To je privatno mišljenje i mogao je da ga da na konferenciji DSS. i nema tog cinovnika koji ce odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije. obaveštajnim pre svega. Sada se zavrtela prica da Bulatovic želi da bude predstavnik BIA u Vašingtonu. On je šef BIA. pa je to otpalo. bilo bi jasno da ulazimo u jedan totalitarni sistem i da postoje interesi odredenih grupa i stranaka i da nema nikakvog državnog interesa u svemu tome. to ce znaciti da Vlada gradanima šalje jasnu poruku. ako je vec takav amater. usudio da iznese svoje mišljenje. Jer. kako se usudio da arhivu BIA preda Americi? PETROVIC: Ne treba zato biti veliki maher. vaš izraz je preblag. Nije tajna da je covek želeo da bude ambasador u Atini. ako direktor traži izveštaj ili bilo kakvu informaciju . nametne kao neki iskreni prijatelj i saradnik. pa je i to otpalo.najbrojnija opoziciona partija protivnici Bebe Popovica. To je oprobani trik Vlade da se ni o cemu ne izjašnjava. zavjera cutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popoviceve optužbe? PETROVIC: To je vec analiza politicke scene u Srbiji . Pravo svakog gradanina i politickog subjekta je da talasa. Onda bi svi u Vladi mogli da rade šta god im padne pamet. Jedino ako ste clan partije vi možete . Imate Demokratsku stranku koja je nazovi opozicija.da im se dodvori? PETROVIC: Narodski receno . jer tada ni formalno-pravno ne bi bilo nikoga ko bi to posmatrao sa strane i mogao da kaže: moje ruke su ciste . ako jedan državni funkcioner može da bude optužen za veleizdaju. NN: Kojim motivima se ljudi u takvim situacijama najcešce rukovode? PETROVIC: U Bulatovicevom slucaju. NN: Kako komentarišete Jocicevu odbranu Bulatovica tezom da Beba Popovic talasa kako bi zaljuljao jednu novu politicku opciju u Srbiji? PETROVIC: To je Popovicevo legitimno pravo. NN: Da li Jocicev trapavi nastup. Neko moje licno ubedenje je zato potpuno nebitno.000 do 300. zar to nije ludilo? PETROVIC: Dobro. da reši taj slucaj. NN: Ako je Bulatovic iznio i predao arhivu BIA uz asistenciju i znanje tolikog broja ljudi.on je dobija odmah. to je verovatno želja da se on mocnim zapadnim krugovima. Mi sada imamo politicku kombinatoriku i mi ne možemo da znamo kojim se motivima on rukovodio. to znaci da svi drugi clanovi vladajuce koalicije i funkcioneri mogu da rade šta hoce. PETROVIC: Partijski aparatcik je pravi izraz za njega. Mi živimo u vremenu apsolutne dominacije partija i ja se kao gradanin protiv toga bunim. isto kao i epizoda sa snom o ambasadorskoj dužnosti u Rimu. NN: Hocete reci . Ipak. Prica se završava u medijima.

oni koji su cuvali Šljivancanina. a njegovu zaštitu je organizovao takode Rade Bulatovic po nalogu svog vrhovnog komandanta Vojislava Koštunice . I tada. kada sam ja razgovarao sa gospodinom Popovicem pred njegov intervju u emisiji TVB92 "Insajder". NN: Šta ocekujete od sudenja za ubistvo Zorana Ðindica? PETROVIC: Lomljenje kopalja oko tužioca Prijica je samo jedan poligon na kome se vodi rat dva nacina mišljenja u Srbiji . duboko sam uveren da je i ova prica tacna . snimao sam. svako ko svedoci zna da su se za tri-cetiri godine promenila tricetiri direktora i da u policiji. NN: Da li vam je poznato ime Berta Brauna. ti moraš da imaš procenat šuta 100 odsto. I tu je kraj! NN: Kako je moguce da Bulatovic u to ukljuci tolike ljude i na cemu njegov mozak radi? PETROVIC: Kratko i jasno: Slobodan Miloševic je godinama pred bombardovanje dobijao informacije da ce ova zemlja biti bombardovana. obavite razgovor sa 10 do 15 ljudi i na bazi tih izjava imate kompletnu pricu. ne može . ne verujem da bi se ta prica otvarala. potpuno bezvredni ljudi koji nikada ništa u životu ne bi mogli da budu da nisu clanovi partije. javni. Onda se postavlja pitanje na bazi cega je taj ludak procenio da Rusi nece moci da ostanu neutralni i da ce izazvati treci svetski rat. Znaci. Te institucije ne funkcionišu jer profesionalci u tim službama shvataju da im se ne isplati da bilo šta ozbiljno rade. To je naša tragedija i naša stvarnost. Mada postoje indicije da Rade Bulatovic sada silom svog autoriteta vrši pritisak da se ta stvar zataška.evropskog i antievropskog. politicki. Medutim. gde nema mesta za Ðindica. Treba da postoji neka politicka volja i da dobijem nalog i ovlašcenje da to uradim.nešto da postignete. Za pocetak imate cetiri imena. tako da mislim da bi se vrlo lako ustanovila istina jer ne verujem da je bilo ko toliko zaljubljen u Bulatovica da bi ga štitio. Taj. jedino Vlada može da reši slucaj jer se svi dokazi nalaze u BIA. NN: Da li vjerujete da je Bulatovic iznio arhivu BIA? Ili možda znate da je to uradio? PETROVIC: Da ne postoje jake indicije. imate upravu informatike. ne verujem da bi neko bio toliko lud da to radi. Znajuci sa koliko se entuzijazma pripremao za celu pricu i znajuci mnoge druge stvari koje su apsolutno tacne. to je potpuno imaginarno i to je psiha jednog pojedinca. kratko sam mu rekao: ti ne smeš da imaš procenat šuta 99 odsto. ocigledno. odnosno direktor je odseka za jugoistocnu Evropu. antihackog i anticivilizacijskog. a ovaj bi rekao: "Da. nije. Jer. oni. Tako da naravno da oni koji su cuvali Ratka Mladica kao što su Vojislav Koštunica i Rade Bulatovic. Znaci. coveka koji je nosio lap top. njima nije problem da se umešaju i u sudenje. I ova ministarstva sile su zato stavili pod svoje: Jocic i Bulatovic su tu gde jesu iz dva razloga . S obzirom da znaš kako si medijski tretiran. Naglasio sam mu da ne sme da dozvoli sebi da kaže 99 stvari koje su prave i tacne i onda da saopšti jednu koja nije proverena jer ce se svi uhvatiti za tu jednu i po starom sistemu lakirane bubašvabe osporiti tu celu pricu.da slucajno neko ne bi uhapsio nekog haškog optuženika i da slucajno neko nešto ne bi radio na rasvetljavanju ubistva Zorana Ðindica. za kojeg Popovic tvrdi da je organizovao Bulatovicevu posjetu SAD kada je sadašnji šef BIA dokumente te službe predao CIA? Popovic tvrdi i da je Braun bio kažnjen zbog bliskih veza sa licima uhapšenim u akciji "Sablja"? PETROVIC: Tu nema dileme. svi su govorili isto: biceš bombardovan i Rusija nece moci da pomogne.oni koji su takve stvari radili. Braun je americki diplomata koji je radio u Ambasadi SAD u Beogradu i jeste na visokom mestu u Savetu za nacionalnu bezbednost. Nije dobio nijednu informaciju: bice treci svetski rat ako ovu zemlju bombarduju. Ne verujem da bi bilo ko bio lud da kaže da nije snimao. davno pre njegove ideje da da taj intervju. To. To je Rade Bulatovic u svom obracanju za Novu godinu potvrdio kada je rekao da su prioriteti u radu Službe rasvetljavanje ubistava novinara Curuvije i Pantica. neke cinjenice i neki detalji. Neko ce sutra to da tretira na drugaciji nacin. prosto odete u BIA i krenete da razgovarate sa ljudima. rekao bi: "Da. ljude koji su snimali. sudstvu i službama bezbednosti postoji potpuna apatija u radu. Da to nije bez pokrica? PETROVIC: Pa. koga bi pitali. Jer. pošto sam dobio nalog od direktora Bulatovica. jer sam dobio nalog od nacelnika uprave". bivšeg službenika americke ambasade. Bulatovic i Jocic su partijski aparatcici. NN: Ovih dana ste ustvrdili da bi aferu "Bulatovic" riješili za 24 casa. nasnimavali. i gomila u svim drugim strankama. Vrlo jednostavno. jesam dao nalog". svi obaveštajni izvori. ako je to radio. tajni.

obavila razgovor sa tim ljudima i saopštila istinu. a kod nas je 5. Stranci ce svojom opremljenošcu pomoci u skidanju omce oko naše zemlje koja se zove Ratko Mladic. jer cemo dobiti i finansijska sredstva od država ciji ce predstavnici ucestvovati u programu. Pravljenje akcionog plana je . Terorizam postoji kao globalni problem. One poticu od ekstremistickih grupa iznutra. Ko je prednjacio? PETROVIC: Svi do jednog su bili fascinirani. To nije narušavanje suvereniteta zemlje. i verovatno je bio. tehniku i iskustvo s njima. Sadam je tada imao veliki broj pristalica. Bitno im je samo da Mladic ode u Hag. ali nisu uspeli jer smo mi maticni fakultet za to.da funkcioniše bez skupštinske komisije ili nekog anketnog odbora ili. kako ste tvrdili. deo svog suvereniteta smo izgubili. za to nije postojala politicka volja koje u Srbiji ima. vrlo brzo ce ga zauzeti neko drugi. koja postoji 50 godina. Neki državni fakulteti izdali su dopis u kojem se potencijalni kandidati upozoravaju da je vaš Fakultet za diplomatiju i bezbednost "fantomska akademija koja na najsramniji nacin obmanjuje javnost". jer onog trenutka kada smo potpisali povelju UN. Koliko bi. Njime treba da se bavi neuropsihijatar. Da li je to najrealniji scenario u slucaju "Mladic"? . . nema ni približno materijala o liderima DOS-a koliko su oni mislili. iako je jasno da su kamione dosijea imali Dobrica Cosic kojeg je tadašnji režim oznacio kao glavnog neprijatelja i Vuk Draškovic zbog fascinacije jednog bracnog para drugim bracnim parom. Ovaj Akcioni plan mogu da uporedim s kolumbijskim.000 evra i do sada se prijavilo više od 70 studenata.Prema mom mišljenju. Mi imamo sva potrebna rešenja. prema medunarodnoj zajednici. kada smo bili deo državne zajednice. direktor Medunarodnog instituta za bezbednost SCG. Strane službe su. Medunarodna zajednica ne bi imala ništa protiv da se to desi u ovom slucaju. izveli njegovo hapšenje u Španiji. Drago mi je da se jedna važna institucija. a ne ozbiljna državna služba.Dopis je poslat sa Fakulteta politickih nauka. Ako mesto lidera ne zauzmemo mi. Ko može da zabrani tim ljudima da se školuju. Kod njih je školovanje besplatno. komisije Vlade koja bi došla sa strane. odgovorna naša zemlja. Hrvati su optuživani da je Ante Gotovina u Hrvatskoj. Osnivac ste Akademije za diplomatiju i bezbednost. da bi opravdali trogodišnju nesaradnju sa Tribunalom. Ispred nas su Britanci i Amerikanci. i svi ostali. Vreme je vrlo brzo pokazalo koliku vrednost imaju njegove misli. Svi iz DOS su želeli da imaju šest tomova svaki. godine intervju. Ne verujem da ce se plan ograniciti samo na hvatanje Mladica. dao je 2006. Nedavno je vojni analiticar britanskog Tajmsa rekao da su srpske specijalne snage trece u svetu po obucenosti za borbu protiv terorizma. kojim je legalizovana saradnja izmedu te zemlje i americkih obaveštajnih službi. ali bez potpisa. Njima je svejedno da li cemo i mi uspeti da se opravdamo. prema vašim procenama.Srbija je za hapšenje optuženika mnogo pristupacnija od Iraka jer. ali je zajednickim snagama on za nekoliko meseci uhapšen. ORHAN DRAGAŠ. Ne vidim da se povecala opasnost od terorizma spolja zbog naše saradnje s NATO. uplašila akademije koja je tek osnovana. To je trebalo marketinški iskoristiti. Zainteresovani mogu da našu validnost provere u Ministarstvu prosvete i sporta. Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju u Srbiji? Bezbednosne pretnje Srbiji su iste kao i pre godinu dana. ukoliko je država izdala sertifikat? Na FPN su nedavno probali da uvedu katedru za bezbednost. Kod nas je problem tehnicko pitanje. preko legalnih predstavnika u ambasadama i preko svojih mreža na Balkanu sigurno i dosad ucestvovale u u lociranju haških optuženika. I Ðindic. to moglo da traje? . vec ce on biti primenjen i u slucaju svih optuženika za koje je. NN: Svojevremeno ste izjavili da su politicari u Srbiji beznadežno fascinirani tajnim službama i dosijeima u kojima. pak. tehnologiju. kada je svrgnut Sadam Husein. njeno stavljanje u zakonske okvire i mogucnost da naše bezbednosne službe udruže svoje snage. a o Koštunici i njegovoj fascinaciji Vojskom i ministarstvima sile da ne govorimo. iako sam ja rekao da se u životu ne bih bavio Vukom Draškovicem. to je najrealniji završetak celog slucaja. Ovo je formalizovanje odnosa sa stranim službama. ali su oni. a zahvaljujuci svojim kadrovima Srbija može da bude bezbednosni lider u regionu. Akcioni plan ce nam samo koristiti.

tu su kriminalistickoobaveštajna služba u MUP-u. Kako BIA dobro radi a ne može da pronade Mladica? .. On je prvi koji je skinuo anatemu sa BIA kao zlocinacke organizacije. ukoliko se Mladic nalazi u Srbiji. on u narednih nekoliko meseci biti uhvacen. VBA ima ozbiljne terete iz prošlosti i veze s ratovima na prostoru bivše SFRJ. Srbija nije tolika da jedan covek ne bi mogao da se pronade. funkcionišu ostale bezbednosne službe u zemlji? . ali nije nikakva novost. Naša služba je loše tehnicki opremljena i to je njen najveci problem. Kao direktor Medunarodnog instituta za bezbednost mogu da kažem da se Institut ne bavi operativnim. u poslednjih godinu dana ništa ne cine na tom planu. To je posledica loše finansijske situacije u kojoj su bili. ZAVRŠNA REC SRÐE POPOVICA NA SUÐENJU ZA ATENTAT NA ZORANA ÐINÐICA „Poštovani Sude. Sve te službe su. Osnovni razlog je licni strah pripadnika VBA da bi i oni mogli biti predmet istrage. Zaista ne znam na koga je konkretno mislio. Direktor BIA Rade Bulatovic izjavio je da ekstremisti u Vojvodini iz nacionalnih manjina zloupotrebljavaju aktuelne politicke procese kako bi prikriveno ostvarili separatisticke zahteve. ne znam. Da li imaju podatke ili ne. potrebno je primeniti "ceški model". prema vašem mišljenju. a to zakonu ne bismo smeli da radimo. otkad je na njeno celo došao Bulatovic. u Ministarstvu spoljnih poslova imamo dve SID. Kako ocenjujete rad vojnih obaveštajnih službi? . Ali. Ostali su mnogi kompromitovani kadrovi. osim BIA. Osim BIA.. Tvrdim da BIA. a dobro je shvatio proces reforme bezbednosnih službi. Hvalite rad direktora BIA Bulatovica. VOA i VBA. To je zabrinjavajuce.Zadovoljan sam radom Bulatovica. u zemlji. odnosno služba je odbacivala samo one koji su cinili greške.Sadašnji nacelnik VBA Svetko Kovac nije imao mnogo vremena da razmišlja o promenama u agenciji jer je morao da brine da li ce ostati na funkciji. koja deluje u inostranstvu. On je na sednici VSO penzionisan. Pružanje podrške Mladicu je i to što ništa ne rade na njegovom lociranju i hapšenju. kao neko ko je u sektoru bezbednosti želim da verujem da je Bulatovic to rekao na osnovu operativnih podataka koje BIA ima. izgubile i smisao i znacaj.BIA od svih šest bezbednosnih službi. Ovo što me pitate bio bi rezultat obaveštajnog rada. obe vojne službe stavio je pod svoju kontrolu i to je hrabar potez jer ce on biti odgovoran za njihovo cinjenje. Videci šta radi i na koji nacin pokušava da reformiše službu. ali je ponovo postavljen kao civilno lice. U novom odnosu snaga jedino rešenje je da se formira obaveštajno-bezbednosna zajednica. ali on sam ne može da uhapsi Mladica. Da bi se služba ocistila. . vec naucnim radom. Pošto je Mladic bio vojno lice te. Mi smo zakasnili za primenu ovog modela jer je to trebalo uciniti najviše pola godine posle smene prethodnog režima. Ministar Stankovic je uradio odlicnu stvar. radi veoma dobro. Ceški model uspeo je u nekim zemljama jer su kadrovi selektivno odstranjivani. ali ih ne prosleduju. dve vojne. ali. Cesi su otpustili sve ljude koji su imali veze s Komunistickom partijom i izgubili su veliki broj vrsnih profesionalaca. Ali je cinjenica da nisu dobro opremljeni. i Službu bezbednosti. koja ce ih sve objediniti. Pridružujem se u potpunosti završnoj reci zamenika specijalnog tužioca.Mi nemamo mehanizam prisile da prodajemo opremu. Obe službe imaju obavezu da saraduju u hapšenju Mladica. Tek od ove godine BIA ima dobar budžet i nadam se da ce se kvalitetno opremiti. Bulatovic se opredelio za "cišcenje" po nivoima. Kako. prema mojim saznanjima. To što BIA nece da opremu kupi od nas njihova je stvar. imam visoko mišljenje o njemu kao profesionalcu koji nije iz te struke. Na koga je mislio? . Naša firma "Komora sistem" je najozbiljnija firma za promet i razvoj kontraobaveštajne tehnike i naravno da nam je interes da plasiramo svoje uredaje. Da li niste zadovoljni radom BIA zato što nisu želeli da opremu nabave preko vaše firme? . nemam nikakva saznanja o tome. najbolje funkcioniše. što je dobar nacin.Ako me pitate kao gradanina.ubrzavanje tehnickog pitanja i mislim da ce. informacije mogu biti dragocene.

netacno interpretiram da je tužilac u optužnici stavio na teret (okrivljenima) u opisu krivicnog dela delovanje oružane formacije JSO kroz pobunu".kako su se ove dve neistinite konstatacije našle u obrazloženju odluke Suda? Nemam odgovor. Prema tome. i . nalazi se i izvestan broj predloga koji se odnose na dogadaj koji specijalni tužilac u optužnici naziva oružanom pobunom.. Smatram da su predloženi dokazi odbijeni sa neodrživim obrazloženjem. Buduci da su ove konstatacije date u kontekstu obrazlaganja odluke Suda o odbijanju mojih dokaznih predloga.. Mnogo veci problem jesu dalji razlozi koje Sud navodi odbijajuci ove predloge koji se odnose na oružanu pobunu. st. ZKP) može predložiti i optužnica može proširiti samo na osnovu vec izvedenih dokaza na glavnom pretresu.povredom nacela kontradiktomosti postupka.l. februara o. godine. naravno da je meni poznato da se oružana pobuna okrivljenima ne stavlja na teret. Niti sam predlagao ikakve dokaze u predlogu za proširenje optužnice. . jer znamo da ošteceni nemaju pravo na žalbu. i pocetkom 2003. a da sam bio upozoren da to mogu da ucinim "u žalbi".. Razlozi dati za odluku na glavnom pretresu 20. obrazlažuci odbijanje ovih predloga na glavnom pretresu 20. ne bih predlagao proširenje optužnice na ovo delo. Netacne konstatacije Prvo. predsednik Veca iznela dve konstatacije koje su suprotne sadržini spisa: Prvo. februara 2007... ne pominje se niti se optuženima stavlja na teret da su svoju delatnost . ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci da je optužnicom. Predlozi koji se odnose na oružanu pobunu Medu predlozima za dopunu dokaznog postupka koje sam stavio 14. nego se proširenje optužnice PO ZAKONU (clan 342. Sud takode tvrdi da je "punomocnik oštecenih" "U predlogu za dopunu dokaznog postupka ponovio predloge koje je izneo u predlogu za proširenje optužnice". godine. Bilo je vrlo lako iz spisa utvrditi da ja niti ponavljam dokazne predloge iz predloga za proširenje. izuzuzev onaj za saslušanje svedoka ACE TOMICA. naravno. marta zasnovani su: . Ne samo da je ova konstatacija netacna (u predlogu za proširenje optužnice ne nudim ni jedan jedini dokaz). g. Ja sam siguran da Sud poznaje spis . . kao i obrazloženje te odluke. Svaka odluka zasnovana na neistinitim premisama je manjkava. Zašto se nešto ovako tvrdi? Meni to nije jasno. pravno manjkavo. ali to je najmanji problem. februara.. Citiracu: "Javnosti radi.Upravo zato sam specijalnom tužiocu i predložio proširenje optužnice na krivicno delo oružane pobune. Pokušacu da ovo svoje stanovište obrazložim i dokažem.na netacnim cinjenicnim konstatacijama koje su u protivrecnosti sa sadržinom spisa. u obrazloženju odluke Suda se tvrdi: Da ja svojim predlogom: . optuženima stavljeno na teret da su delovali samo u jednom kracem vremenskom periodu i to kako se navodi pod tackom 1 optužnice krajem 2002. Kada bih smatrao da im se to stavlja na teret. te da se verovatno želelo reci "u završnoj reci". Sud je odbio sve te predloge. Ostali razlozi To je ozbiljno. moram da kažem da je. Potpuno mi je nejasno na osnovu cega Sud ovo tvrdi. niti sam ih onda mogao tobože PONOVITI u predlogu za dopunu dokaznog postupka 14...Moja rec ce se odnositi na ispitivanje Vaše odluke o odbijanju svih dokaznih predloga koje sam stavio na glavnom pretresu 14. Vi se secate da sam pokušao da stavim primedbu na tu Vašu odluku. naravno da to nije istina..na medusobno protivrecnim razlozima. ni u jednom segmentu dispozitiva. što je svakako bila omaška. niti da "pogrešno smatram" da se oružana pobuna optuženima stavlja na teret. obrazloženje Suda u ovom delu protivreci sadržini spisa i utoliko je. Drugo.na pogrešnom tumacenju odredaba Zakonika o krivicnom postupku. marta. U narednih par minuta ja cu ispitati osnovanost odluke kojom su moji dokazni predlozi odbijeni.

i onda kada se govori o tome da cilj osvajanja vlasti "najpre podrazumeva promenu personalne strukture vlasti u bitnim segmentima vlasti". atentata. Nije Sud u pravu ni kada je obrazlažuci svoju odluku o odbijanju dokaza predloženih na cinjenice vezane za pobunu.. pravosudnim i dr.Sticanje pozicija u politickim. tj..U tom cilju ukljucivanje JSO. kao i optužnica da se u toj pobuni-protestu radi o "pripremi" osnovnog dela.pocinili organizovano i zapoceli organizovanjem oružane pobune Jedinice za specijalne operacije.Sticanje finansijske moci. Kakvo je to pravilo? Ili je bitan smisao. o pripremnim radnjima koje se. uz korišcenje pozicija koje bi banda ostvarila u odredenim društvenim. ubistvom premijera.. sa strane 32 optužnice: "Cela ta organizacija (Lukovica . 20. To sada nije tema.. pretres. . ne stavljaju na teret prvookrivljenom. Ja mislim da se radi o oružanoj pobuni kao samostalnom krivicnom delu za koje bi (bar) prvookrivljeni trebalo da odgovara u realnom sticaju sa delom koje mu se stavlja na teret. ali su i takvi dometi ohrabrili Spasojevica i Legiju da osnovnu ideju osvajanje vlasti .i onda kada se govori da je u toj ideji iskorišcena cinjenica postojanja haških optužica. obrazloženja ove optužnice u jednoj jedinoj recenici nakon opisa radnji pominje da je priprema tog dela pocela sa pobunom Jedinice za specijalne operacije. U celoj toj ideji iskorišcena je i cinjenica postojanja haških optužnica protiv odredenih lica da bi front delatnosti. pogotovo ne od kriminalne organizacije Spasojevica i Lukovica.. ono što ja smatram samostalnim krivicnim delom oružane pobune." U celom pasusu govori se o oružanoj pobuni kao delu ukupnog plana po kome postupaju optuženi Ulemek i Dušan Spasojevic: . Sofizam je tvrditi da se u svim citiranim iskazima same reci "oružana pobuna" pominju samo jednom. promenu personalne strukture u bitnim segmentima vlasti. Sud. S obzirom da se legalnim putem vlast nije moga osvojiti. Služba). Ali to je sada potpuno nevažno. Nesporno je da se na strani 32.. Sud tvrdi nešto suprotno sadržini spisa. tj.Korišcenje price o haškim optužnicama.. smatra nekažnjivom pripremnom radnjom.Promena personalne strkture u bitnim segmentima vlasti (MUP. mart 2007). po principu supsidijariteta. a sredstva koja planiraju (po optužnici) jesu sledeca: .forsiraju. . To je podrazumevalo najpre. ali sada na drugi nacin. . imao podršku veceg broja ljudi. buduci da je ta "priprema" konzumirana višom fazom izvršenja.. Sud nasuprot meni smatra. drugim sredstvima.Legije i Dušana Spasojevica) bila je koncipirana tako da nakon sticanja odredene finansijske i društvene moci. . pravosudnim i drugim ciniocima. politickim. strukturama. jer su iznudene samo neke personalne promene u MUP Srbije. Ova akcja je imala ogranicen domet. kada se na citavoj toj strani govori o važnom mestu i ulozi oružane pobune u ukupnom planu osvajanja vlasti i pripremanju ubistva premijera. Koliko puta treba da bude pomenuta neka cinjenica da bi bila smatrana važnom i vrednom dokazivanja.i onda kada se govori kako je uspeh pobune ohrabrio optuženog Ulemeka i Spasojevica da nastave svoju delatnost i drugim sredstvima. . znacaj i kontekst u kome se ona pominje? Pripremne radnje Dakle.. . . kako je optužnice i naziva) jeste osvajanje vlasti. Evo te “jedne jedine recenice”.I tek onda (buduci ohrabreni uspehom pobune) organizovanje zavere za osvajanje vlasti i "drugim sredstvima". svoju aktivnost usmeri u pravcu osvajanja vlasti. Legija dolazi na ideju da u realizaciju tog plana bude ukljucena i JSO kao oružana formacija koja je dobro utrenirana i poslušna u odnosu na Legiju. . kao što su ubistva. Prvi test tih ambicija bila je pobuna JSO koja je imala politicku pozadinu kroz svoje zahteve za smenu ministra policije i drugih lica.i onda kada se govori da se u realizaciju toga plana ukljuci JSO. To je nešto o cemu treba razgovarati s Tužilaštvom. .. cilj prvookrivljenog i Spasojevica (dok još funkcionišu kao kriminalna organizacija. pozivajuci se u tome na optužnicu. ali kao što svi znamo Vece je vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice" (gl. drugim recima. 32 optužnice. ustvrdio da se pobuna pominje samo u jednoj jedinoj recenici na str. Drugim recima.

Pa isti ovaj Sud je ovde izveo brojne dokaze na takve cinjenice i okolnosti o kojima nema ni pomena u dispozitivu optužnice. U delu ZKP koji je naslovljen sa "Dokazni postupak". pa i samih okrivljenih. cak i usvajajuci stav optužnice i Suda da se radi samo o pripremnim radnjama. u njenom obrazloženju. 2. ZKP. Predlog za utvrdivanje cinjenica vezanih za radnje kojima se priprema delo uvek je umestan i te cinjenice su važne cinjenice. citiram. Medutim. stav 1."Sud je vezan dispozitivom optužnice" Medutim. MIJATOVICA. pripremne radnje uvek predstavljaju važne cinjenice u smislu clana 326~ st. Nema osnova u Zakonu za razlog koji iznosi Sud. zakonodavac u cl.tako Sud pocinje ovo svoje neobicno tumacenje vezanosti Suda optužnicom. PETROVICA.. Pa u najvecem delu postupka upravo se te cinjenice i dokazuju. 326" st.. marta da je. ZKP. koji je ispitan iskljucivo na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu (a odbijaju se svedoci BULATOVIC i MIKELIC. prilikom odbijanja predloga koje sam stavio u odnosu na pobunu. predmet dokazivanja u postupku NIKADA NISU samo odlucne cinjenice. gde se govori o razlozima za pobijanje presude ("kad je sud neku odlucnu cinjenicu pogrešno utvrdio"). Naravno. iako treba da svedoce o istom konkretnom dogadaju! ). a nipošto time da bi tobož bio ogranicen na dokazivanje samo onih cinjenica koje se pominju u dispozitivu. kako Vece netacno tvrdi i pogrešno poducava javnost. Odlucne cinjenice moraju biti obuhvacene dispozitivom optužnice.. Vece vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice". O tome razlikovanju postoji ogromna literatura. ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci. "Odlucne cinjenice" se. “kao što znamo. JANjUŠEVICA. Protivrecnost razloga Protivrecna je ova odluka i njeni razlozi drugim dokaznim rešenjima Suda.javnosti radi". kako Sud sugeriše kada kaže da je "vezan dispozitivom optužnice". Uostalom kako bi Sud objasnio zašto je u ovom postupku utvrdivao more cinjenica koje se ne pominju u dispozitivu optužnice? Zašto smo danima ispitivali sve one peripetije oko kupovine raznih kamiona upotrebljenih za pokušaj atentata kod "Limesa"? Ili porekla puške? Ili gradevinskih radova u zgradi Vlade 12. Za odnose sa javnošcu Sud ima svog portparola. Isto se odnosi na saslušanje MIHAJLOVICA. Bitno je da sud nije vezan za dokazivanje samo onih cinjenica koje se kao odlucne cinjenice navode u dispozitivu optužnice. Sud nije vezan dispozitivom optužnice u smislu da ne sme ispitivati cinjenice koje se pominju van dispozitiva optužnice. Ova tvrdnja je formalno tacna. Zar za njih ne bi morali važiti isti razlozi koji važe za svedoka KOŠTUNICU I BULATOVICA? . Sudenje je javno.. 2. recimo. ali uprkos tome smatra da cinjenice koje se odnose na pripremne radnje ne mogu ili ne treba da budu predmet dokazivanja? Zakon razlikuje dve vrste cinjenica: "odlucne cinjenice" i "važne cinjenice". odluka o ispitivanju ACE TOMICA. Važne cinjenice Pogotovo je neshvatljivo da Sud prihvata stav optužnice da se pobuna Jedinice tretira kao priprema kasnijeg atentata. POPOVICA. Svi su oni danima ispitivani s obzirom na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu. ali Sud ne cini nikada i ništa . dakle." . Sud NIJE NA TAJ NACIN VEZAN DISPOZITIVOM OPTUŽNICE. ali ona znaci: Sud je vezan dispozitivom optužnice jedino odredbom clana 351. JOVANOVICA. Ono što posebno zabrinjava jeste što ovo potpuno pogrešno tumacenje ZKP Sud. pominju u clanu 370. Sud je. odreduje ovako predmet dokazivanja "dokazivanje obuhvata sve cinjenice. marta? Ili spaljivanja droge? Da ne nabrajam dalje. izricito upucuje laickoj javnosti. Recimo. "Javnosti radi. ZKP. kada kaže na glavnom pretresu 20. vezan optužnicom u pogledu identiteta optužbe i presude. može ga osuditi samo za ono delo koje se opisuje u dispozitivu optužnice. sa svim svojim autoritetom. važne za pravilno presudenje". koji odreduje da Sud može optuženog osuditi samo za ono delo za koje je optužen tj.

"i [da svedok poseduje] nova saznanja [o cinjenicama] kojih nema u optužnici i drugim zvanicnim spisima" (Miloševic). Pretpostavka je. jer navodno zlocinacko udruženje još nije ni stvoreno u doba pobune. Kolizioni dokaz nikada ne može biti odbijen kao suvišan. optuženog Krsmanovica i Pejakovica. po svojoj funkciji. . predloženi dokaz njihovog saslušanja je takozvani kolizioni dokaz. koji su tvrdili da imaju posebno važna i bitna saznanja o odlucujucnim cinjenicama za ovaj postupak. daleko od istine" (Nalic). da pobuna. Sud je.da predloženi svedok Tijanic ima saznanja o tome da je neko platio pripadnicima jedinice koja je ubila Kuma i Šiptara u Meljaku sumu od 50.. Dakle. i pocetka 2003. ne stoji razlog Suda da se moji predlozi koji se odnose na cinjenice vezane za pobunu odnose na vremenski period kada zlocinacko udruženje nije ni postojalo. i . videli smo. postoji od 2000. a to je saslušanje svedoka i citanje javno objavljenih izjava GRADIMIRA NALICA. "Važno pitanje jeste kada kriminalni klan prerasta u neprijateljsko zlocinacko udruženje". Sud navodi. Ovakva interpretacija optužnice je netacna. takode. godine. Apsolutno je nezakonito da kolizioni dokazi budu odbijeni kao suvišni. godine. dok je "verzija data u optužnici. Prema tome. svedoke i krivce". isprobavana šest meseci pre atentata. . .savetniku za bezbednost predsednika Koštunice i kandidatu DSS za položaj ministra unutrašnjih poslova. kao zlocinacko udruženje nastala je na osnovu dokaza izvedenih na glavnom pretresu pocetkom 2000. godine". prema optužnici. Vukašinovica. Time se narušava sama ideja i nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka. Zašto? Ova tri predložena svedoka. Ne može biti nikakve sumnje da bi sva tri predložena svedoka. Tužilac cak eksplicitno i uspešno dokazuje da je pobuna nastala i odvijala se zajednickim organizovanim delovanjem dvojice voda zlocinackog udruženja. koje. rekao je juce u svojoj reci zamenik specijalog tužioca. da se radi o odgovonim licima koja vrše važne javne funkcije i cije se izjave O VRLO VAŽNIM CINjENICAMA moraju uzimati ozbiljno. ne može biti plod delovanja organizovanog zlocinackog udruženja. koji je juce detaljno razmotrio i obrazložio datum nastanka zlocinackog udruženja. protivdokaza. medutim. javnog servisa. a to je bitno za odluku o njima. tj. Tipican kolizioni dokaz je dokaz alibija. Sud nikada ne može uzeti bilo koju važnu cinjenicu za utvrdenu. ako je odbio izvodenje kolizionog dokaza. godine".nacelniku Resora javne bezbednosti. februara postoji jedan broj predloga. Ovo tužilac utvrduje na osnovu iskaza svedoka Šare Nenada. tzv.Sud odbija moje dokazne predloge koji se odnose na dogadaje pre "kraja 2002. Funkcija kolizionog dokaza jeste da se njime osporava do tada utvrdeno cinjenicno stanje. svojim javno iznetim tvrdnjama protivrece i dispozitivu i obrazloženju optužnice. na primer. Tu je napravljena vrlo ozbiljna greška. novembra 2001. kao i svim drugim izvedenim dokazima. Po toj logici Sud je mogao . Kolizioni dokazi Nezavisno od prednjeg. samim tim što im se stavlja na teret zlocinacko udruživanje. podsecam da medu predlozima koje sam stavio 14. Ja upucujem na završnu rec zamenika specijalog tužioca. vrlo verovatno mogla raspolagati saznanjima o cinjenicama o kojima govore.da u optužnici postoji mnogo propusta. MIROSLAVA MILOŠEVICA i ALEKSANDRA TIJANICA.000 evra i da on "zna ko je to platio"." i da su ista lica "pripremila ubistvo. To je teška povreda postupka.. Na primer: .. godine. odbio ove predloge sa paušalnim obrazloženjem da je njihovo izvodenje suvišno. Tužilac onda opširno analizira dokaze i zakljucuje: Zemunska banda.da je "zvanicna verzija optužnice. Sud netacno tvrdi da se optuženima stavlja na teret samo delatnost u vremenskom periodu izmedu "kraja 2002. buduci da se radi o: . on je u koliziji sa do tada izvedenim dokazima. Tako. i pocetka 2003.. Prema tome.generalnom direktoru RTS.

Koštunicinoj strani. kad Radeta Markovica stave u zatvor. i tako dalje. koji su postali clanovi DSS u meduvremenu. odnosno nesposobnosti vojske da spreci ekstradiciju. Znaci. i tako dalje.. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Zbog neuspeha. Mijatovica. politicke pozadine. mislim na Miloševiceve strukture vlasti..mi smo predložili drugu. napušta vladu. Saslušali ste jednu stranu.. koja je bila licna... 13. motiva koje sam predložio 14.[Deo] politickih struktura koji su uz Vojislava Koštunicu. od njega cuo da su uspostavljeni kontakti i sa generalom Tomicem i sa vojnom službom bezbednosti i da ce ono što mi nismo bili spremni da uradimo. "Politicka pozadina" Sud je odbio da izvede dokaze ponudene na cinjenice tzv. oktobra Gradimir N alic. mislim na pripadnike JSO. i zakljucuje: "smatramo da su motivi i politicka pozadina delovanja ove kriminalne grupe za sada dovoljno rasvetljeni". da li ce Rade propevati ili nece. 16.. Nije on rekao da je to državni puc zbog toga što je njemu bilo žao Miloševica... sa obrazloženjem da je vec ranije saslušao veliki broj svedoka iz javnog i politickog života Srbije upravo na okolnosti sa kojih politickih pozicija se delovalo preko JSO.. 11. Ispravno je Sud pozvao svedoka Mihajlova. kao izaslanik Vojislava Koštunice.. svi oni. Smatram da je Sud doneo pogrešnu odluku. i JSO i njemu licno uraditi sada neki drugi. i sve optužbe koje su izrekli. Jocica i Bulatovica. Jovanovica. Popovic. Nalica itd. a to je: što pre rasturiti vrh državne bezbednosti. Poceo je da dovodi u svoj kabinet ljude kojima je jedina zajednicka crta bila mržnja prema Zoranu Ðindicu. koji je javno optuživao Ðindiceve saradnike za atentat. kakva je klima prethodila itd. 54. odn. 29-30. jer je izvedenim dokazima iz optužnice "dovoljno razjasnio cinjenicno stanje". 04. odbija predloge za saslušanje Koštunice.... (str. Sud navodi svedoke Mihajlovica. 13. pa do ostalih saradnika po kabinetima. smenjen je general Ðakovic i na to mesto protivzakonito postavljen general Tomic i ja sam u razgovoru sa Miloradom Ulemekom u jesen 2001. iz istih razloga. morao pozvati i predložene svedoke Koštunicu. kao suvišne. Mijatovic. (str.odbiti i sve dokazne predloge odbrane. 05) Znaci. nema onoga. Znaci on. na racun Vojislava Koštunice. iz razloga što nisu uspeli da ostvare neke funkcije koje su želeli da ostvare. Bulatovica. 04. Rade Markovic. marta. Ace Tomica. Petrovic... Postao je predsednik.. 05. 82-83. Branko Crni i cela ta ekipa. razgovoru koji je organizovan na njegov zahtev.. Tog trenutka postoji samo jedan cilj. 05) . 27. Predstavljen je toj Jedinici kao buduci ministar policije. po povratku iz Grcke. U odsustvu ovih dokaza Sud sada mora prihvatiti sliku politicke pozadine atentata koju su dali svedoci Mihajlovic. (str. nema Haga. A evo zašto: Atentat na premijera Ðindica dogodio se. ali je. da je to državni puc. 05) Vi se secate izjave Vojislava Koštunice te veceri [kada je Miloševic predat Haškom tribunalu]. Janjuševica. mislim i na pripadnike SAJ i na druge delove policije. 04. Jovanovic. (str. 13. u kojim politickim uslovima. odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. što je notorno. nego što je upravo pod utiskom prica svojih saradnika iz struktura koje su ranije 10 godina vladale. februara 2007. verovao. šta ce reci ili nece reci.. vojske i civilnih i vojnih organa bezbednosti: VLADIMIR POPOVIC: Vojislav Koštunica je proglašen za predsednika. 46. pokušavaju da iskoriste onu fotografiju objavljenu u . nema ovoga. Petrovica. 05) VLADIMIR POPOVIC: U toj atmosferi Koštunica ruši vladu. a on je održao njima patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. godine. da. Nemam dilemu koji su ti drugi i nemam nikakvu sumnju u pozadinu kontakata koji su razvijani od tog trenutka pa prakticno sve do 12. ako budu sa Koštunicom. dva meseca posle 5. da sledeci potez Zorana Ðindica jeste hapšenje Vojislava Koštunice. (str.. su se plašili saznanja istine i otkrivanja šta ce se desiti kad se otvori. njena saznanja i njene argumente .. od obezbedenja. u ambijentu žestoke politicke borbe dve politicki strasno sukobljene strane" sa oprecnim politickim ciljevima" oprecnim politickim pogledima" dve strane koje se javno uzajamno optužuju i proglašavaju uzajamno odgovornim za ubistvo. kako je to definisano. 04. Jocica. Drugim recima. Otišao je u kabinet. okružio se ljudima Slobodana Miloševica koji su bili u toj zgradi.

05) GORAN PETROVIC: . 10.. da nece pokušati da utice putem sile na prekid tog protesta.. To je dva meseca bila tema u Srbiji. a o preuzimanju vlasti da i ne govorimo. Znaci. a ostavke koje traži godinama su ostavke ministra Mihajlovica. Pošto je nemocan da te zahteve ostvari. i to je kulminiralo onda ubistvom Gavrilovica. da se može pociniti nekažnjeno bilo kakvo krivicno delo. tu se pojavljuju oni (JSO) koji ce mu u tome pomoci. 11. 71-72. I Gavrilovic je bio potreban da bi se dokazalo. (str. ako je posle toga pitao: "Šta ako dodu u Vladu i izbace me na ulicu. 35.. 05) VLADIMIR POPOVIC: Iz tog razloga kažem da je pobuna "Crvenih beretki" bio samo krajnji.Bilo je dosta tih nekih sitnih detalja koji su ukazivali da cela ta prica.. 04. znaci.. 18. 15. 54.. kao što sam rekao da ni Vojislav Koštunica ni Demokratska stranka nisu nevini u svemu tome. To su njegovi politicki zahtevi. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Onda oni (JSO) prave paralelne strukture moci. to nisu neke formulacije bez neke specificne težine. elitne jedinice u službi Državne bezbednosti i da je stvar ozbiljna . da je Zoran Ðindic mafijaš. puc.. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . apsolutno su ga podržavali. onda je jasno da postoji i te kakva realna ili osnovana pretpostavka da se u svakom trenutku može izvesti državni udar. 03.Nismo imali mogucnosti da se suprotstavimo tom protestu. da mnogi vode nekakve prljave politicke igre i to na bazi tih cinjenica. bave i takvim stvarima. (str. (str. 13... Planovi koji su se vezivali za zauzimanje televizije.. 19. 13.Tada smo znali na osnovu informacija koje su pristizale da se razraduju planovi koji su se vezivali za zauzimanje beogradskog aerodroma... ministra pravde Vladana Batica i istovremeno smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica.. [Legija je smatrao] da je Ðindic taj koji je jednog trenutka njih izdao. nego se upravo zasnivaju na tim i takvim informacijama i podacima do kojih smo mi dolazili i tako se došlo do toga da su Jedinicu organizovali Ulemek i Spasojevic i Buha. iz te vojske. Znaci."Nedeljnom telegrafu". 11. 05. gde su prepoznali prave vrednosti. (str. da ne uvredim nikoga od poštenih pripadnika tih formacija. 04. 04.. ja sam siguran da su oni ubili Gavrlovica. 04.. da je u svemu tome Jedinica imala podršku i Vojske Jugoslavije odnosno pojedinaca ili pojedinih delova službi bezbednosti. 05) GORAN PETROVIC: Ako je pokojni premijer pitao ministra i nacelnika Resora javne bezbednosti: . da nam je neko iza leda pripremio pobunu jedne. Koštunica je ocajnicki želeo da smeni rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova zbog toga što je to definisao kao jedan od svojih politickih prioriteta. (str. šta cete vi uraditi?" a oni odgovorili: "Ništa". 49. otvoreno Vojska Jugoslavije sa svojim specijalizovanim institucijama podržavala je taj protest. 05) DUŠAN MIHAJLOVIC: Shvatio sam da je stvar izmakla kontroli. tada je traženo da mora da se smene Petrovic i Mijatovic zbog toga što se ta fotografija pojavila. 05) .ali da sa tom pobunom koketiraju mnogi.ja ne mogu da tvrdim da je nju organizovao Vojislav Koštunica ili njegovo okruženje . ajde da uradimo to sa Koštunicom.. i da je onda ta pobuna zbog toga takva i bila. kabinet Vojislava Koštunice i te politicke strukture. da je kriminalac. da sa tom pobunom ... 05. 59. Nije postojala nikakva spremnost nijednog državnog organa da nam u tome pomogne. (str. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . Pokušano je pošto ne može da se uradi to sa Ðindicem. šta cete Vi uraditi?" – “Ništa"... 04. (str.. planovi koji su se vezivali za nasilan ulazak u republicku vladu. a da su se onda oni prirodno okrenuli tamo gde i treba da se okrenu. to nisu neke puke izmišljotine. 15. niti ce se suprotstaviti eventualno novim pokretima Jedinice za specijalne operacije. 11. i da se ni Vojska Jugoslavije. Održavani su konstantni kontakti sa komandom JSO. oktobra. odnosno njene službe bezbednosti ili.Ako oni krenu iz Kule i dodu u ministarstvo.. Pružana su uveravanja da se vojska nece mešati. (str. poslednji cin jedne sinhronizovane akcije koja je trajala od 5. neki ljudi iz tih službi. gde su prepoznali tradicionalnu Srbiju i srpstvo i junaštvo i cojstvo... 18..

11. da je to ucinila Demokratska stranka Srbije. Rekao je da ih podržavaju Pavkovic i Tomic. politicka borba. Održavani su redovni kontakti izmedu vrha vojske i komande Jedinice za specijalne operacije. mislim na onaj deo vlasti oko Zorana Ðindica. 34. a mislim i na Vojislava Koštunicu. s obzirom na ovo što sada kažete. kao što sam rekao. ne znam kako se oni oslovljavaju. nezavisnih intelektualaca ili ne znam sve koga. a ako ne. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . prakticno od pobune "Crvenih beretki". jasno vam je da je to jedan isti . 04.. 50.. nego su aktivno sprecavali Ðindica i vladu Srbije da bilo šta rade. zbog podrške. 9. pored onoga koji je javno poznat. zbog podrške Vojske Jugoslavije.. da imaju podršku svih drugih i tu. (str. zašto ne? Svedok Goran Petrovic: Ne. (str. otvoreno je podržavala i logisticki na otvoren nacin koordinirala takode taj protest. da bi po Vašem mišljenju oni jedino poslušali Koštunicu? Da li je postojala ideja da se. 05. i da su te strane bile direktno suprotstavljene jedna drugoj. ta pobuna je uspela. doduše. koji su bili u tonu: "To. to sam vec rekao malopre. tu postoji jedna medusobna igra izmedu nas i njih. kao što sam rekao. 04. tako sam i ja to shvatio. da li Gumar. uslovno receno.GORAN PETROVIC: Ono što je možda interesantno kada govorim o tom politickom kontekstu. recimo.Znaci. Srda Popovic: Da. 11. (str. Koštunica i DSS ne samo da ništa nisu radili. bilo je nekoliko serija tih razgovora pripadnika Jedinice sa Cumetom ili sa Spasojevicem. od tada. 05. zaustavite ovo". pojedinih lidera DOS i pojedinih clanova vlade Srbije. kontakti koji su bili u funkciji davanja garancija i cvrstih uveravanja da se vojska nece umešati u taj sukob." (str. kada kažem “njih”. Adv. 05) GORAN PETROVIC: Zbog sramnog ponašanja Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije i podrške koju su dali pobuni te Jedinice." I u jednom od tih razgovora koji sam ja izneo u javnost (neko od tih pripadnika. i na one koji ne samo da to nisu shvatali ili da to nisu hteli. (str. 18. ali da li je bilo tada. 05) Adv. postojao sukob. sad ih imamo. Jasno je [stavljeno] do znanja da je. dakle.") možete da izvucete taj zakljucak koji je više nego jasan da se organizatori pobune i te kako uzdaju u Vojislava Koštunicu i da njega doživljavaju kao taj neki autoritet koji bi jedini mogao. Svedok Goran Petrovic: Taj apel bi bio kontraproduktivan. 05) VLADIMIR POPOVIC: Znaci. od 2001. Kada kažem "nas". i mnogo i brzo. tadašnji komandant. premijeru javi: "Gospodine predsednice". godine. izdržite još malo. medijski rat.. da u tome imaju što manje uspeha. ali to su sada spekulacije. da je predsednik Savezne Republike Jugoslavije podržao tu oružanu pobunu. nazovite to kako god hocete. ne javne. (str.U tom trenutku Vojska Jugoslavije. da je u nekim medijima objavljeno kako je Maricic. nije pravio. 18. 05. vec su se aktivno ukljucili na sve moguce nacine u onemogucavanje ovih koji su nešto hteli da rade. "molim Vas.. 18. 05) GORAN PETROVIC: . Srda Popovic: Onda bi takav apel bio. mislim na sve njih ostale i na prvooptuženog. pošto ako sam do sada bio dovoljno jasan. Ja sam to otprilike shvatio da bi oni jedino Koštunicu poslušali kada bi im rekao da tu pobunu prekinu. ako bi hteo. 23. ostavljao prostor ni za kakve nedoumice. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: C. Ja nisam cuo za takvu ideju jer je bilo svima jasno da je tokom te. da li neko ko je razgovarao recimo sa Cumetom i Spasojevicem. Socijalisticke partije Srbije i da protest može da prekine iskljucivo Vojislav Koštunica. 7. da utice na njih da se ta pobuna završi. nema prekidanja. 05. sa svim svojim bezbednosnim strukturama i prakticno nacelnikom Genralštaba i prvim covekom vojne bezbednosti. pri tome. da ce sigurno dobiti podršku Srpske radikalne stranke. 18. nema popuštanja. da ce Mihajlovic i Petrovic biti smenjeni. pojedinih medija. ili "Vojo". 51. Jovanovic (citirajuci Dušana Spasojevica): Rekao je da ce protest ici do kraja. došlo do polarizacije na politickoj sceni na one koji su znali i bili svesni da moraju da menjaju. Rekao je da postoji jasan dogovor sa vojskom.. On je rekao: "Ne pada nam na pamet. nego tajne. 2001. i ovaj mu je rekao doslovce: "To sada nema prekidanja dok ne kaže Koštunica. godine. zvao generala Pavkovica i pitao ga da li ce vojska da se meša.

05) CEDOMIR JOVANOVIC Oni su pronašli u Vojislavu Koštunici. 05) Sudija Milimir Lukic: Kako su Vam saopštavane te cinjenice od strane Bracanovica? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. osim kada sam dolazio kao clan Saveta za državnu bezbednost na sastanke. pošto je on imao obicaj da nas pozove na sastanak. ovako da kažem. pošto premijer nije imao vremena. pošto su se svi sastanci održavali na Institutu za bezbednost. tako nešto da sprovedemo. 04. Nismo imali podršku drugih institucija u društvu. 26. više nego aktivna. Znaci. (str. Ja sam kasnije bio u vezi sa gospodinom Nenadom Milicem. objasni i tako dalje. 05) Pobuna "Crvenih beretki" je poraz Zorana Ðindica (i on je toga bio svestan) i njegove Vlade. povremeno sam kontaktirao sa gospodinom Savicem. Znaci. a i oni su protiv tog zakona jer taj zakon ih žulja. Nakon toga su u potpunosti bile prekinute sve komunikacije [sa JSO]. DOS ili republickoj vladi. Predsednik Veca: Na osnovu cega ste utvrdili da Vas Milorad Bracanovic laže dok je radio u Resoru državne bezbednosti kao zamenik nacelnika? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. 13. Ja sam se pojavio da dobijem neke informacije. Kao izbor druge strane i to nije na osnovu ne znam nekog mog politickog stava prema Demokratskoj stranci Srbije. dok sedim tu. 59. znaci. dobijem ekstemo informisanje. 04. tako da i premijer. (str. gore kod sebe. Jedno vreme smo bili na "Vi". nisu se poklapale sa onim što je u stvarnosti. u meri u kojoj je to bilo moguce. Demokratska stranka Srbije [je] protiv Zakona o organizovanom kriminalu.U novembru mesecu 2001. ona utocišta koja nisu mogli da imaju u Demokratskoj stranci.. (str. 11. 13. Prirodno je da se onda dogovaraju Bulatovic. tako da smo morali sami. kao clan Saveta za državnu bezbednost. pa su i oni protiv Specijalnog suda. znajuci da tako predaje Službu njima i zbog toga što je znao da je javnost tog trenutka bila apsolutno na strani Vojislava Koštunice i Jedinice koja je izašla naoružana i zapretila celoj državi. znate šta. a jednim delom usmeno. za tu vrstu obracuna. da isprica. da prenesem premijeru eventualno šta se dešava i tako. mnoge stvari koje je on pokušao na neki nacin meni da kaže. godine nama je postalo jasno da se moramo sa tim ljudima obracunati i zapoceta je priprema. posebno vojne službe bezbednosti. 05) VLADIMIR POPOVIC Znaci. Kada sam shvatio da u stvari on mnoge stvari mene laže. nego na osnovu tih realnih interesa koji su postali kompatibilni. (str. . kasnije smo bili na "Ti". pošto je on mislio verovatno da ja sam baš toliko nepismen u tome svemu. 05) ZORAN JANjUŠEVIC Predsednik Veca: Kakav je odnos bio u profesionalnom smislu i saradnja sa Miloradom Bracanovicem tokom Vašeg rada? Svedok Zoran Janjuševic: ja sam se gore pojavio kao covek koji ce da kontaktira sa njima. odnosno u vojsci. a sa gospodinom Bracanovicem cešce sam se vidao.. dobijali smo informacije. koji je i dalje funkcionisao i dalje postojao.front. 14. moj. (str. jednim delom kroz. 72.. 8-9. Nisam toliko kontaktirao. zbog toga što je bio prinuden da postavi Bracanovica na to mesto. Demokratska stranka Srbije je protiv Specijalnog suda. (str. da nam na nešto ukaže. Bukvalno tako. 03. ne zbog toga što je morao da smeni Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. kljucno u tome je bilo što premijer više to nije ni citao i što je to dao meni zato što on to više nije mogao da proguta te papire i laži. 14.. 13. Jocic i Ulemek oko strategije daljeg rušenja ove institucije. 03. što je bio prinuden da ih smeni.. . 04. gospodin Bracanovic je prezentirao druge podatke i ja sam tada video da to nešto nije u redu. da ta je veza izmedu te grupe i Koštunicinog kabineta. Javna bezbednost je imala druge podatke o nekim stvarima. koji je bio zamenik ministra unutrašnjih poslova. 20. godine najjasnija je slika naših medusobnih odnosa. u stvari. znaci organizovanje države. dok nisam shvatio da on mene neke stvari laže i da on pravi budalu od mene. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Taj protest Jedinice za specijalne operacije u novembru mesecu 2001. godine. 04. ja sam odlucio da poptuno prestanem da dolazim gore. 76. tada tokom cele te 2002. profesionalni odnos je bio cisto profesionalan.

U odnosu na ostale izvedene dokaze. odbijanjem ovih predloga sudenje je politizovano. tako što se koriste izjave onih koji su optuženi za najteža krivicna dela. RADE BULATOVIC. Sud tim iskazima ne pokloni veru koje ce dokaze suprotstaviti saslušanim svedocima? Takvih dokaza u spisu nema. DRAGAN JOCIC. (str. mart. ni o odbijanju ovog predloga. mislim tu na ubistvo generala Boška Buhe i sve ono što je posle toga usledilo. savetnici Vojislava Koštunice. Znaci. ustvari odbio da ove iskaze proveri. . Takode je bio svestan da u toj državi ne postoji nijedan mehanizam. (str. Kada je Zoran Ðindic rešio i doneo definitivno odluku da sa njima mora da se obracuna.Prirodno je da se tako nešto radi. ili iz nekog drugog razloga. Da se osporava Prijic. sledeci datum u tom kalendaru je 12. danas moram da priznam da je možda bio u pravu. 05) VLADIMIR POPOVIC: Vracam se na ono što sam malopre rekao da cu se vratiti. narocito i posebno iz razloga jer u to vreme više to nije tajna i više se to ne radi krišom. u stvari. i ne mora da se sudi. 04. radi? Po mom mišljenju.Ako Sud pokloni punu veru ovim svedocima i njihovom prikazu politicke pozadine ovog dela. Sud je. Sud je izbegao da visoke predstavnike izvršne vlasti dovede u situaciju u koju je bio doveden svedok Dejan Mihajlov. politicku pozadinu opisuju jedini svedoci koje je Sud na ove okolnosti saslušao i cijim iskazima je. 69. 13. tu nema šta mnogo da se prica. (str. Medutim. zasnivajuci svoju odluku na protivrecnim i nerazumljivim razlozima. GRADIMIR NALIC. godine. da poreknu svoje izjave i da moraju da objašnjavaju zašto su takve izjave davali i zašto su radili ono što su radili. Svojevremeno sam. sa podacima i na okolnosti kao iz predloga za dopunu dokaznog postupka podnetog na glavnom pretresu 14. jesu ljudi koji su direktni ji pokrovitelji JSO. Da rezimiram: S obzirom da je Sud odbio predloge koje sam stavio na glavnom pretresu 14. 11. šefa državne bezbednosti. ako se 20. 04. februara 1. naprotiv. novembra okoncala pobuna JSO. Odluka koju je Sud doneo po mojim predlozima može biti formalno ispravna jedino ako Sud smatra da je iskazima ovih svedoka tacno i istinito opisana politicka pozadina. 3. 05) Novembar je konacan rastanak. ali je ona i u tom slucaju materijalno manjkava kada je Sud. mislim na Radeta Bulatovica. Naime: . MIROSLAV MILOŠEVIC. 4. 2. Sud mora odluciti o svim predlozima koji stranke daju tokom postupka pre nego što okonca dokazni postupak. Acu Tomica. O cemu se onda ovde. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. 69. Da li zato što sa optuženima predstavljaju “jedinstven front". u isto vreme je znao da nema mehanizme vlasti da to može da uradi. bio pod utiskom povike da se time "politizuje sudenje".. mislim. 11.Ako. 70. a dalji dokazi postaju suvišni.. po oceni Suda. 05) Ovako tzv. i da je svojom odlukom povredio nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka – ponavljam svoj predlog da se u ponovo otvorenom glavnom pretresu ispitaju kao svedoci: VOJISLAV KOŠTUNICA. to profesionalno zamerio sudiji Kljajevicu. Ovaj dopis UBPOK je citan na glavnom pretresu ali nije izveden kao dokaz jer Sud nije doneo rešenje ni o citanju. Ako ne može da se sudi. kako ce u presudi objasniti da je odbio da proveri njihove iskaze? . priznajem. prirodno. ALEKSANDAR TIJANIC. 04. odbijajuci moje predloge. BORISLAV MIKELIC. institucija ili grupa ljudi na koju može da se osloni i sa kojom može njima da se suprotstavi. zasnivajuci svoju odluku na netacnim tvrdnjama o sadržini spisa. kako tvrdi svedok Goran Petrovic. a. s druge strane. "dovoljno rasvetljena" politicka pozadina atentata. februara 2007. zasnivajuci svoju odluku na pogrešnom pravnom tumacenju ZKP. Ne smemo da zaboravimo da je prethodni predsednik Veca Marko Kljajevic u ovom predmetu demisionirao sa javno datim obrazloženjem da je na njega vršen pritisak. Podsecam Sud da nije nikada odlucio po mom predlogu da se izvede dokaz citanjem Informacije UBPOK koja protivreci razlozima Suda iznetim u odluci o odbijanju moga predloga za citanje transkripta presretnutog razgovora izmedu svedoka Dejana Milenkovica i Biljane Kajganic. na Gradimira Nalica.

kao i kroz masovne organizacije poput sindikata. koji servisiraju interese plutokratije. Ne tako davno. Odbrana optuženih prilicno je ocajnicka i može se sažeti u tri reci: "sve je montirano": * materijalni dokazi su podmetnuti. . Oni se time samo izruguju: . koji su oduvek poštovali zakon. i . Ta laž je izgubila casnu svrhu obmanjivanja. * dokazi o njihovoj nevinosti su uništeni. pre 39 godina. i tim mehanizmima. omladine i socijalisti. * veštaci su pristrasni. kao i da ih obaveže da svi solidarno oštecenoj naknade troškove postupka po troškovniku koji prilažem. kako rece prvooptuženi.oštecenoj porodici Ðindic. Ukoliko bi Sud odlucio da. * Albanci. * foto-robot. Krivica ovih ljudi koje sede na optužnickoj klupi je banalna.pravdi. zastupao sam ga u više navrata.ovom Sudu. Dozvolite da u jednoj jedinoj recenici iznesem svoje videnje ovog dela. Da li optuženi i oni koji im pomažu da lansiraju ovakve teorije stvarno misle da to neko može poverovati? Pa naravno da ne. koja samo simulira demokratske procese. nešto napakovalo. . znam da ga je celog života UDBA proganjala i vidim: UDBA ga je na kraju i ubila.ne mnogo sposobni ali veoma lojalni. Kao i uvek.Da su optuženi izvršioci krivicnog dela koje im se stavlja na teret u potpunosti je dokazano. * priznanja su iznudena. Upoznao sam Zorana Ðindica. Ali vidim da za tu drugaciju rec nema potrebe. * Ceda Jovanovic. * svedoci su nauceni da lažu. kroz partijski sistem nomenklature koji je lokalnim partijskim šefovima omogucio kontrolu nad svim važnim nameštenjima i zaposlenjima. kao klijenta. Problem je što danas taj stalež više nema snažnu partijsku državu iznad sebe. samo da bi se ovim nevinim ljudima. uradili su ono što im je receno da urade. kroz mehanizma poput politicke policije.kog saveza. Šta o tome reci? To je nekakva zavera u kojoj ucestvuju stotine i stotine ljudi. * strane obaveštajne službe.poštovaocima premijera Ðindica. u partitokratskoj državi. Drugacije sam zamišljao svoju završnu rec kada sam ulazio u ovaj postupak. uspostavljen je u Srbiji stalež koji je održao tu kontrolu nad društvenim procesima. ne otvara ponovo postupak. Ocekujem da cemo sada cuti i ko je "u stvari" ubio premijera. Kada se bude sudilo onima koji su ovo organizovali i naredili. kada je u Jugoslaviji (i u Srbiji) uspostavljena vlast Komunisticke partije (a još perfidnije kada je partija postala Savez komunista).">ŠTA RECI ZA KRAJ? Demokratija je umrla kada su ljudi na vlasti shvatili da državna sredstva mogu da koriste nekažnjeno u privatne svrhe. dok u odnosu na imovinskopravni zahtev zadržavamo pravo da isti ostvarujemo u parnici. Ona je i sama postala sredstvo nasilja. U okviru tog poretka. Za drugaciju završnu rec možda cu imati priliku na nekom sledecem sudenju za ubistvo premijera Ðindica. ipak. nametnuta je partijska kontrola nad svakim aspektom života. Tokom postupka je nagoveštavano da su to "u stvari" trecim metkom ucinili: * narkodileri.” ht:bold. Predlažem Da optužene proglasi krivim i osudi po zakonu. Na sceni je “nomenklatura” . .

osvojili vlast i vladali Srbijom. a još tragicnije... godine.. zajedno su se kroz život probijali.. Ipak. Pred Osmu sednicu Mira Markovic je sa ondašnjim direktorom "Politike" Živoradom Minovicem napisala za "Ekspres" onaj cuveni clanak u kojem se oštro napada ondašnji predsednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda Dragiša Buca Pavlovic zbog toga što je na konferenciji za štampu kritikovao Slobodana Miloševica. Dr Mirjana Markovic je vodila kadrovsku politiku Slavoljub Ðukic.. Postao je sekretar za informisanje . koji bi “aristokratiju”.. doživeti sudbinu svoga supruga bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševica.. Kraj Slobodana Miloševica se nazire... na kraju kaže: