Lažna Demokratija Upropastila Srbiju - I Deo istina ima samo jedno lice Tekst je preuzet od Instituta Paralaks ŠTA

RECI KAO UVOD U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izucava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na odredene licnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguce je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remecenja zakljucka koji se namece. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ogranicio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moci, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podredenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovica bio je, posle americkog i francuskog, treci gradanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u cijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i nacinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona ocigledno nije u institucijama. Ovaj zakljucak proizilazi iz cinjenice da je odredenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, pocetkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tacnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvanicnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Videni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a medu prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da medu srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza cak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugacije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogucavanje gradanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija ucinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo gradana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji pocela tranzicija, strucnjaci su upozoravali da ce prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da ce samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da ce u drugoj fazi tranzicije mnogo više gradana postati dobitnici reformskih procesa. Medutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi strucnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo politicko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena

je ideja tranzicije. Slucajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istocnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije iskljucivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su strucnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog veceg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeca i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnicka klasa postaje pobednicka. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog politickog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujuci politickim vezama, i na taj racun žive dobro. U dobitnike bi se mogao uracunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzecima koji zaraduju više od zaposlenih u kompanijama. Vecina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Prakticno sve velike reforme uradene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada prakticno nije sproveden ni jedan veci reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ogranicenja. Cak i ogranicene i nevoljne reforme doprinele su povecanju standarda prosecnog gradanina. U poredenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statisticke metodologije, bila trecina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetnicke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okoncana privatizacija društvenih preduzeca, privatizacija državnih preduzeca nije ni pocela, ne funkcioniše zakon o stecaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike. NOKTOM PO POVRŠINI Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvecana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno izmedu državljana, uklapaju se u šeme medunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novcanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans placanja sa Kiprom beleži znacajne deficite; d) medunarodni tokovi pokazuju krajnju neobicnost velicine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom izmedu zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Medutim, istraživaci makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suoceni su sa nedostatkom, nepouzdanošcu i neuskladenošcu podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja placanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetnickih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprecila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu odredenog preduzeca, da li je preduzece subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvanicnih racunovodstvenih podataka preduzeca, vec i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne cini, a pomenuti iznos morao je od negde doci i negde da završi.

Od i kod najširih slojeva gradana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ogranicena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje ocigledno. Država pocinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogucen rad. Vecinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševica stajao iza 8 of šor firmi na Kipru ciji su racuni u grckim i kiparskim bankama korišceni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije . Pošto je Beogradska banka osnovala svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na cijim racunima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti cetiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na racune tih of šor firmi ude u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševica definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Rec je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Miloševic bio im je potreban za održavanje moci, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja . Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno ucešce u politickoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moc. Zahvaljujuci politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moci, stara garda osecala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogacenja bio: sediš na celu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije vecinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu politicke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbedivala novac za Miloševiceve politicke projekte, ali i politicki uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radovic, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveci “legalisti” medu novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija . Nisu osecali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta vecno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karic, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorovic Kundak, Miroslav Miškovic, Milan Beko, Marko Miloševic, ubijeni Vlada Kovacevic Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševica. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politicki udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veci . Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogucicu ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševica nije zanimao njihov politicki uticaj, ali jeste gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oploduju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipicnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Miškovic i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karic nastavlja da se koprca, a Marka Miloševica pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodicne veze. Treca vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašcu: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju

zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s politicarima, ali one su iskljucivo tehnicke: oni su politicarima dobri ukoliko im povremeno uskoce s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s politicarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, vec na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i vece zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog cega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti . FILIP CEPTER roden je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek zapoceo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru zapoceo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naucio je nemacki i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posudu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posude“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovici su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošace u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Istice da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuda, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za precišcavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bracni par Cepter vraca se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Jankovic i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi , i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom cetiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Ðindic obezbedio licnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Jankovic nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, vec samo sumnjicavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIC roden je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu prica on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom letovalištu Marbelji. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. U Francusku je otišao 1979, kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. U Jugoslaviji je 1988. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije, a 1990/’91. godine poceo je da se bavi i maloprodajom. Subotic se potom dao na trgovinu. Uvozio je perjane jakne za Robne kuce Beograd, aluminijumski prah za proizvodnju gradevinskih blokova, herbicide, hemikalije, metražu, izvozio tešku konfekciju. Njegova firma, MIA, 1993. godine zaradila je oko milion maraka. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca, dali su mi cigarete Makedonija tabaka. Uvezao sam ih prema važecim propisima. Kasnije sam imao najveci lanac menjacnica u gradu. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa, jedan na prelazu Ðeneral Jankovic, drugi u luci Bar. Imao sam i dva bescarinska magacina, jedan u Ubu, drugi u luci Bar”. Jula 1997. u Suboticev fri-šop na prelazu Ðeneral Jankovic upala je godine policija . MIA je potom

i u vecini poslova se ne pojavljuje. niko nije objasnio. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovicem. da bi ubrzo poceli da se šire Dedinjem. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. Iako nije služio vojsku. tehnickom robom. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. otišao u Moskvu. podigao je zabavni park „Bambilend“. Slobodana.-ih „Kosovouniverzum“. pokojnog Vladimira Bokana. Kazahstanu ili Jermeniji. radio-stanicu i Internet centar. s premijerom Srbije Zoranom Ðindicem: “Ðindica sam upoznao 1997. trgovinu cigaretama. S jedne strane. gorivom. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. u vreme protesta Koalicije Zajedno. Tokom 1998/’99. Iz nekog razloga. Posao je obnovljen. prodavnicu tehnicke robe „Sajbernet“. koja je 5. Rekao sam mu da može da racuna na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tice preporoda Srbije. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim cesto rucao i igrao karte.prestala da radi. godine. Iako obe strane to poricu. direktor Savezne uprave carina. U Požarevcu je imao najvecu balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. otvorio pekaru i piceriju. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. kafom. Vlast je uvek rado saradivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karici. Subotic je postao poznat javnosti. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojicic Badža i Mihalj Kertes. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. sa kojom sam u odlicnim poslovnim odnosima”. parfemima. Vec tada braca su stekla „mercedese“ i po kucu u Peci i Tivtu. pa guraju novokomponovani grb kao porodicni i druže se s politickim i kulturnim kremom . a na jednoj slici vidi se službena znacka MUP Srbije 014119 . a potom ministar bez portfelja. BRACA KARIC imaju brojnu familiju. pravi nosilac bogatstva. Osnovali su 1970. Ðindic se sudario s praznim budžetom.000 maraka. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemacka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tice se. u novembru smo se sreli u Beogradu. kada ga je zagrebacki „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Ðukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišicem preko Crne Gore švercovao cigarete . drugim svetskim proizvodacem cigareta. Dok je zemlja propadala. Posle oktobarskih dogadaja 2000. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada precutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. opremljenu najsavremenijim tehnickim uredajima. Azerbejdžanu. ubijen u februaru 1997. a bio je i kandidat za predsednika . njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. izgleda da je Subotic igrao znacajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. Najveci udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. oktobra uništena. Marko je bio clan Kovacevicevog trkackog automobilskog tima. MARKO MILOŠEVIC je. ciji je ortak bio Vlada Kovacevic Tref. ako je verovati njegovom ocu. pocelo je “nošenjem gajbi u kafani”. A s druge. godine. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. Pravi razlog pokretanja afere su Suboticeve poslovne veze. trude se da dokažu elitizam. bivšeg predsednika. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Miloševic najcešce se misli na njegovog oca. Rusiji. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. Cim je formirao vladu. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. a firma je promenila ime u D-trade. Doselili su iz Peci u Beograd. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. uspeo je da ostvari americki san u Srbiji i to sve. biznismena jugoslovenskog porekla u Grckoj. Kao vrlo mlad. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanovic. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogucio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. Kasnije. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“.

godini ostvarila najvecu dobit u Srbiji zato što je na njene racune prebacen najveci deo prihoda „Mobtela“. tako da izvorna „BK kompanija“ vec godinama ne postoji.200 kvadrata (od cega je 658 bez dozvole). Dušanu Mihajilovicu. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogucio Miloševicu da posle prvih višestranackih izbora SPS formira Vladu Srbije. blizak i s Mirjanom i s njenom kcerkom Marijom. okupljenih u Klubu privrednika. i njena porodica nije prisustvovala svadbi.100 kvadrata. c) pripada miljeu moci koji kadrira državne službe. namestio Dušana Mihajilovica da 1991. a krivicni progon brace Karic objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševica nastupila nova pravila igre. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan nacin. istice ona. a to treba iskoristiti za povecanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. Rukovodio je rotari klubom u . tobože uspeo da umilostivi Miloševica da ga pusti iz pritvora. a Tahir je. Prema njenom mišljenju deset najvecih domacih tajkuna. Njegov stav o odustajanju od istraga o nacinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuce tajkuna Miodraga Kostica (M&V Investments). “Lutra”. Bogoljub . Po nalogu Porodice predao je Republicku konferenciju Saveza omladine Srbije. Oženio je Srpkinju s Kosova. Dragijana Radonjic-Petrovic. Nije rec o sposobnim i darovitim preduzetnicima. Marinu Gadžic iz Sreske kod Prizrena. a što se manje zna. Njen otac tugovao je što mu se kcerka udaje za Hasanovica. Bio je jedini gost iz Srbije na rodendanu Bila Klintona 1996. godine. imao je važnu ulogu u ustolicenju Miloševica na vlast. njegova cerka Danica na 1. Karici su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. Mladan Dinkic izjavio je. vec o povlašcenim pojedincima. godine u Beograd dode misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševica da oslobodi zarobljene americke vojnike. sa svom imovinom. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivackog kapitala. godine iznese iz zemlje 12. uglavnom u trgovini i gradevinarstvu.je u 2000. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. Mihalj Kertes ga je uhapsio. U inostranstvu imaju 41 preduzece. ali nije državni cinovnik. utoliko je uspešniji. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. ali nije funkcioner stranke. Njihovo bogatstvo ce se i dalje uvecavati. TAHIR HASANOVIC bio je u vreme moci Mirjane Markovic.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. Niko ne zna šta tacno radi. ako budu redovno placali porez. Pomogao je da 1999. Rec je. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. kao ministar finansija. Nasuprot izjavama nje i Dinkica. u kojoj postaje generalni sekretar. skoro clan porodice Miloševic. domaca privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujuci naklonosti politicke elite koja zazire od stranih ulaganja. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. tada. Zoran na 2. ali nije tajkun ni oligarh. s tim što je Mihajilovic prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. Tahir je. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet clanova porodice Karic. Hasanovic je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovica. o ljudima izuzetnog preduzetnickog duha.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). da osnuje Novu demokartiju. „Astra grupa“. da oni koji su se u Miloševicevom režimu obogatili nece polagati racune o nacinu sticanja bogatstvu. Karici stalno gase i osnivaju firme. kao decko Marije Miloševic. a posebno „Astra Simit“. Kao clan Univerzitetske konferencije SSO Beograda. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. koji su zadržali status iz Miloševicevog vremena i u sadašnjim politickim strukturama .5 miliona maraka.Srbije.

u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko.Mihajilovicevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. I dalje je na celu uvoznickog lobija. Za vreme sankcija Hasanovic je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. Jula 2002. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. Mihajilovic mu je. Ljiljana Nedeljkovic je obavestila Komisiju da se nece odazvati pozivu i da nece dati iskaz. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. Mihajilovic mu je ustupio dosijea srpskih politicara i privrednika. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. Fadilj Hodža. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. godine. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošcu u razne afere: Perišic. i spektakularno oduzimanje ormana. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. zastupnik je preduzeca “Radenska”. Od tada pocinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. Njegov ugled kod bracnog para Markovic-Miloševic otišao je dotle da je bio medu prvim kandidatima za zeta. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. Tahir Hasanovic. niko ne zna. nekome je još onda bilo muka od njega. a ne republickih organa. planirani upad u Vladu Srbije. Pocetkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanovic bio uzoran Titov omladinac. drži znacajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. na montiranim sudskim postupcima. kako kaže. Radomir Markovic. na žalost. Koštunice. To društvo. kao šef kabineta predsednika SRJ. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljkovic”. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moci. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Curuvije predati Ljiljani Nedeljkovic. osetio “zahtev vremena”. Tahir Hasanovic krece u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. ali nije želeo da komentariše pisanja da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. naša svakodnevica . da su dogadaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Državne bezbednosti Momira Gavrilovica “skandal”. prema mišljenju mnogih. Koliko Hasanovic ima firmi na svoje i tuda imena. na pocetku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. Gospoda Nedeljkovic mi je nagovestila buducu sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. našao se medu prvima. da ce se sve raspraviti javno i da Koštunica nece dopustiti da se zloupotrebljava vlast. medutim. gospoda Nedeljkovic mi je poslala jednu knjigu. Vodio je partijsku službu bezbednosti. Ljiljana Nedeljkovic me je ubedivala da do toga nece doci. Uoci Osme sednice. Gavrilovic. poklona Fadilja Hodže. Potpredsednik Vlade Srbije. Cedomir Jovanovic rekao je na sednici Odbora za pravosude i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih celnika DOS. i trece je da sam vec u predistražnom postupku dala . avgusta 2001. LJILJANA NEDELJKOVIC. jednog trenutka je briznula u plac izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hladen’ u samici. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republicke Skupštine koja ne odražava izbornu volju gradana Srbije. Kad je pocela pljacka bivše republicke omladine pod vodstvom Dušana Mihailovica. Tahir je. bivši nacelnik RDB MUPR Srbije. Medutim. Tema je bila bezvlašce nastalo posle 1945. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavicajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetnicko društvo “Španac”. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i politickim progonom. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. trebalo je da nestane iz politike. Markovic navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševica. Ostalo je istorija i. u kojem su. stradali mnogi nevini rodoljubi. Zbog nevidene servilnosti. kako bi prikrio svoje bogatstvo. Protežira preduzeca iz Slovenije i uvozi njihovu robu. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti.

Skoro isti oni koji su kasnije ucestvovali i u ubistvu Zorana Ðindica. Tako je i bilo. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. do Slaviše Lekica koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanica da se. do tada medijski savetnik.” Nezadovoljstvo politickim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. taj je znao da ce biti ubijen. od državne televizije. svedoceci na sudenju za . Vladimir Beba Popovic analizirao je u magazinu “Status” kako je moguce da se istraga ubistva Momira Gavrilovica. Press je utvrdio da je Milikic kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1. oktobra poceli cistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. do marta 2008. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”.5 miliona dinara. samo osam godina kasnije. se ne uklapa. godine bio obican operativac (ili vozac) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu.izjavu policiji povodom tvrdnji cetvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da ucinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. Ratomir Milikic (29) koji je 2008. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. ali i aktivni pripadnici DB-a. Gavra je postao uznemiren. koji je opstanak vladajuce koalicije uslovio zahtevima da Milikic obavezno putuje sa delegacijom. a ko presuduje”. po nalogu Stanišica. Kako je Zoran Janjuševic iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Ðindica? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. Aprila 2007. šef poslanickog kluba DSS. a to što je sa Koštunicinom ženom. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan covek iz Koštunicinog kabineta znao da ce se Gavrilovicu desiti to što mu se desilo. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmocniji. a posebno posle ubistva Prike. desne ruke Frenkija Simatovica. koji nije clan DSS. Gavra je mnogo znao. Takode. Sin Ljiljane Nedeljkovic. bio je samo dodatni razlog. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljkovic da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. njega na stepeništu srece kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vracam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljkovic i Gavrilovica? “Postoje izjave Gavriloviceve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljkovic odložio put u Bec i taj dan je ubijen. On sam. Posebna prica su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. jedna od kljucnih tacaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštunicinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovica sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome ucestvovali i penzionisani. Grada Nalic i Rade Bulatovic. ovaj ga ne prima. preko “Blica”. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudic. ko odlucuje.5 miliona i napravio telefonski racun od 800. Onaj ko je Nedeljkovicevu naterao da Gavru zove. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. jer ga predsednik zove na razgovor. ko je odmah do njega. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske politicke prilike. ali je znao da je Vlada bila slaba. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljkovic. spremao puc u policiji i DB-u.000 dinara. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljkovic. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. Dodatno me u ovom uverenju drži i cinjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puca. Aleksandar Tijanic. Od septembra 2007. Momir Gavrilovic je imao rezervisanu kartu za Bec kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljkovic i zahtevala od njega da otkaže let. Posle tog sastanka. ZORAN JANJUŠEVIC je 1992. Kad su posle 5. kao. To su cinjenice. Gavra odlazi kod Koštunice. makar su tako oni rekli.

Slede godine investiranja u „Pionir“. c) gradevinarski. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. Prvi poslovi preduzeca bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. Predvideno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. godine Aleksic osniva „Alco banku“. smatra on. a u planu je još hotela. ukljucujuci i na Adi ciganliji. . umesto obrnuto.000 evra godišnje i 10. godine. Prve cetiri godine poslovanja firme.03. Zakon o osnovama uredenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. izmedu ostalog. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksica je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. a zatim i u hotele. i zajmom Republike Srbije. vec po ustolicenju. trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. Mica Micic ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). ‘Hissar’ iz Prokuplja. ‘Sloboda’ (Šabac). koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. dužan je da pošalje svog zamenika. Zoran Drakulic ("Ist point"). Po zakonu. do 1998. i uskladenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. Diplomirani je inženjer. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. a ako je sprecen. Zoran Obradovic ("Petrobart"). Od 1994. b) trgovinski. a 1998. neko skupo placao clanstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbedeni kroz komorsko udruženje.atentat na Zorana Ðindica. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. koga cine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. Šef BIA Rade Bulatovic izlazio je pred odbor godišnje. 1995. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. ni drugu. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Ðunic ("Eki investments"). a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosice i Izvršni odbor: Miodrag Babic ("Hemofarm"). U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Cupic (Hipo Alpe grup). i d) hoteli: ‘Izvor’ (Arandelovac). Aleksic osniva i svoju „ALCO . službe su podredene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. Miroslav Miškovic ("Delta"). predsednik “ALCO GROUP” doo Roden je 26. Clan Odbora za bezbednost Aleksandar Cotric otkrio je da mu je receno da BIA nikada nece prihvatiti temeljno reorganizovanje. koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina.1957. koji cine 3 fabrike ‘Pionir’-a.000 evra mesecno. jer niko ne želi da ostane bez posla. rad sa komercijalnim i blagajnickim zapisima. ‘Amasis’ iz Beograda. Šef BIA. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slucajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju gradana clanarina je 100. u Vranju. Saša Vukadinovic. CLANOVI MIROLJUB ALEKSIC. „Alco Group“ danas ima cetiri segmeta: a) proizvodni. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu. a nije poslao ni svog izaslanika. godine radio je u PKB banci. Takode bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi.Aleksic Company“. do hiperinflacije 1994. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžica. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slucajno? Kasnije. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. pored smanjenja poreske osnove. ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’). a skupštinski odbor nadzire. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. Srbija bi. U vreme Ante Markovica. na javnoj licitaciji kupuje preduzece „Pionir“ u stecaju. Toplica Spasojevic ("ITM") i Dragoljub Vukadinovic ("Metalac"). kada je socijalisticki sistem poceo da se menja u kapitalisticki. Janjuševic se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. a šefovi vojnih službi nikad. Zanimljivo bi bilo znati da li clanovi placaju clanarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja. ali to dosad nikada nije uradio.

godine prodat je za 25 miliona dinara. površine 9. ili su to Nenad Popovic. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona.da bi nejavno kontrolisali 166. manjinski akcionari imaju 7. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. zahtev za novu procenu kapitala. vec i mediji.67 puta nižoj ceni od tržišne. Avgusta 2003. neki suptilnije. poker aparati . naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. a danas poseduju velika privatna bogatstva.-tih došli skromnog finansijskog stanja. a “bez obeštecenja” pušta najtalentovanije fudbalere.. Nebojša Vujovic. sve su to delovi sistema Partizana. „Amazis”. Klub dovodi anonimna pojacanja. ACMER-M ima 424. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. cime su mali akcionari ošteceni za preko 1. je firma Neoplanta zajedno. a njegov vlasnik Aleksic i direktor Denic predstavljali su dva kupca samo formalno. u kojoj 78. premijeru Vojislavu Koštunici. reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksica. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara.24%.554.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. Svoju vecinu ACMER-M postiže na tri nacina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. društveni kapital ima 16. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima. c) iz neobjašnjivih razloga..965 akcija. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. predsednik Holdinga Metalac. Hotel je prodat po 9. Ivana Curkovica i njihovih pomagaca. predsednik ACMER-M doo Najveci akcionar Neoplante. auto škole. U Neoplanti.51%. hot-lajn. ACMER-M ce u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dode do što veceg dela od preostalih akcija ili kada na drugi nacin dodu do vecinskog paketa. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). a Aleksic ga je kupio za 383. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1. i na aukciji je ucestvovalo samo preduzece „Amazis”. rent a car. ruleti. sa 48. MIROSLAV ATELJEVIC. vec po knjigovodstvenim vrednostima. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. gradevinska preduzeca. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. U prvom timu igraju samo igraci koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevicem.000 evra. a kada se pojavi državni paket bice jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu.11% kapitala. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. predsedniku Borisu Tadicu.9% udruženi mali akcionari Neoplante. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod cudnim okolnostima pre aukcijske prodaje.374 evra.255 akcija Neoplante kao suvlasnicki udeo u Neoplanti Zajedno doo. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. Umesto navijaca. ACMER-M tako obezbeduje prolaz svojih odluka. U Partizan su 1980. godine sagraden je u centru Šapca hotel „Sloboda”. Nenada Bjekovica. Draginja .03%. a 21. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zecevica. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašcenje da ih zastupa na Skupštini.000 kvadrata.1977. bingo. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbedenju. Tako su stvorili privid vecine u skupštini. Bjekovicevim zetom. a Fond PIO oko 10%. fonto. iz praktickih razloga .13% akcija. sa 100 soba i 5 restorana. Akcijski fond ima 16. Da li su pioni Zecevic i Bjekovic. Dragan Vignjevic direktor JP Elektromreže Srbije.670 evra. a da im niko nije rekao ko je doticna. upravi Partizana ocigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi.700. otvaranje sumnjivih kompanija.1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. a firma Neoatal 2. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “vecinu” prakticno cini samo 42% glasova. savetnik u Hemofarmu. U Neoplanti Zajedno. Najveci ugostiteljski objekat u šabackom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne.. Procena kapitala nije izvršena realno. koja malo ili ništa ne koštaju. Dragoljub Vukadinovic. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije.. što je prevara i sukob interesa.

a Mladan Dinkic zna za ovo. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadica. Ovaj metod izmislio je Miodrag Babic: Hemofarm Vršac . 1974. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. Oktobra 2000. preko svojih konsultantskih kuca. jadili samo Mobtel. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. Tadic ga je vodao po svetu. pa je Ðunic bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”. Na celo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. ministar Rasim Ljajic. JUL-ovac. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. sa 23 godine. kum Radeta Bulatovica. Obrad Sikimic. Od 2003. Prvi je u generaciji završio fakultet.Branislav Andelic. u kome je Nebojša Vujovic. fakturama za ‘marketinske usluge’. Radmila Babic. Manojlo Vukotic direktor “Novosti”.Hemopharm GmbH. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. direktor Diners Club International. kod Višegrada. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. aprila 1951. u trecoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje.Radonjic. direktor Petrobart-Avia. Ratko Zatezalo. U pljacki Hemofarma. još 1989. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. u Zrenjaninu. odsek Organska hemija. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. Miroslav Ateljevic vlasnik AcmerM. vlasnik FASHION CO doo Milija Babovic je od butika “Atila” u garaži porodicne kuce u Beranama došao do suvlasništva u . Kljucne licnosti su Babic. sa kalašnjikovim je “oslobadao” preduzeca. Miodrag Babic je jedan od ljudi iz konzorcijuma.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. Bojan Radovanovic pomocnik direktora Dipos. pa u Pancevu gde je završio srednju hemijsku školu. Andelic. Dušan Stupar. Nisu SID-ovci. godini života. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). Dušan Pavlovic. januara 2006. a sada. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videce se kad Partizan dobije vlasnika. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. Glavni titular TV “Avala” je Danko Ðunic. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadica i direktor konsultantske firme Božidara Ðelica . poput Andelica. Školovanje je nastavio u Vršcu. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. Ne cudi da je Srdan Ðuric sa mesta baš Koštunicinog savetnika prešao za direktora TV Avala. MIODRAG BABIC. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Roden je 29. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. Koreni Miodraga Babica vuku poreklo iz sela Dobrun. Babicev eksponent. Tu je i “Hemofarm” ciji je direktor Miodrag Babic. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se placa iz Srbije. kao “privrednika”. a on i Ðelic jadili su Srbiju. godine. Babic i Ðunic deluju kao braca blizanci. generalni direktor Univerzal Holdinga. u 31. godine. Za ceo slucaj 2006. pored Babica. Nikola Stankovic i Nebojša Vujovic. grobar srpske privrede. Za iznošenje para. ucestvuje udbaš iz SID. Nebojša Vujovic. koji deluju kao lovci. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. direktor M&V investments. kod Vršca. Bio je prvi na takmicenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. nekad Miloševicev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. MILIJA BABOVIC. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. gde je završio prve razrede osnovne škole. U slucaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. pare se iznose u SAD tako što Babic zakljucuje ugovore sa Nebojšom Vujovicem. 17. a onda i Hemopharm USA. ciji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzece u vlasnistvu italijanskih gradana Marka i Alberta Vakija. koji posluju u Srbiji. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadic nije znao da mu je saradnik. finansijski direktor Minel trafo. terete se samo Karici. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivaca ove televizijske kuce. nekad pomocnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovica. Nebojša Vujovic.

Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. Kole Kostovski i Željko Maksimovic pristupili formiranju nove stranke ciji je . Posle su pravljene druge kombinacije pa je Pericic izvisio.. “Gorenje”. jer mu je iz Hrvatske bilo obecano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”. Vuksanovicu dodelio treci stepen. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovica Legije isplaceno deset miliona evra. konkurentsku Mihajlovicevoj. Predsednik je Unije poslodavaca. Dragoljub Lekic. “Levis”. trideset drugi stepen.” Slobodan Vuksanovic je bio prijatelj Dragana Maleševica Tapija.. iako je još u junu podneo ostavku. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. generalni sekretar FK Partizan. u smislu objavljivanja podataka. a zatim podmetuno eksploziv u poslasticarnicu kod železnicke stanice. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj.. godine. Let iz Beograda u Glazgov. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševica Tapija. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenkovic Bagzi na sudenju pripadnicima zemunskog klana..” “Novi predsednik Partizana bice Milija Babovic. da bi se Maka sklonio na sigurno. on i Dragan Kopcalic primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. i neku lentu. novinar Milovan Brkic.“Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. godine nisu bili u stanju da sklone Ðindica. i akcija je propala. 1999. glumac Dragan Bjelogrlic. Milija Babovic. Vuksanovic je dobio zaštitni status.. Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. “04. “Gudjir” guma. Dragan Maleševic. Dragan Maleševic Tapi. Vuk Bojovic. koji je brojao glasacke listice... i izvesni Danko Mladenovic. U “masonskoj” loži. Kako do jeseni 2000. Cane je Željku Maksimovicu Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Maticevim avionom. glumac Dragan Nikolic. Te pare predali su Legiji licno Žarko Zecevic. što je kod pravih masona nemoguce. i 67% akcija “Banjalucke banke”). sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. postao je prvi nadzornik.. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina. VIP rentakar. Kada Cane je prodao avion. Svojevremeno Perišic je bio veoma blizak Koštunici. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišicem. Na kraju su Dušan Zabunovic. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunovic koji je 5. Sin Stanišica bio je pilot kod Stanka Subotica Caneta. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovica i Vuka Bajruševica. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i maceve. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. ali su zanemarili Gorana Vesica. i vozi njegov avion. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. u odmazdu. “Bata”. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. Slobodana Vuksanovica u masonskoj loži videli su pevac Vladimir Savcic Cobi. Miki Manojlovic. Babovic je odustao u korist Karadžica.. od Dragutina Zagorca. pred mec.. koji ima funkciju cuvara maca lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku. “Armal”. da ce ga osloboditi optužbe za ratne zlocine. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Ðindic kompromitovan. “Riplej”. avgust 2007. što je treca funkcija. Stanišicev sin zaposlio se kod Petra Matica. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlucili su da Slobodan Vuksanovic ide kod Momcila Perišica. Ðindic je ostao predsednik. “Masoni” i Oleg Golubovic uložili su u akciju dovodenja Slobodana Vuksnovica na celo DS pola miliona dolara. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjekovic napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi.. “Soni”. Jedan do drugog sjedimo Darko Pancev i ja. a i zbog nekih drugih razloga. U istoriji srpskog kriminala najveci otkup za otmicu placen je za Miliju Babovica. odmah posle glumca Mikija Manojlovica. a posle mesec dana. kuma Radeta Bulatovica. ciji vlasnik nije hteo da mu je proda. benzinske pumpe “Ciklon”.. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanovic je pripreman za to. Zagorac je. pogotovo kad se Stanišicev sin zabavljao s njegovom cerkom. direktor zooloskog vrta. Uspeli su da pridobiju vecinu u rukovodstvu stranke. koje su nekada nosile Ininu firmu. Milija Babovic…” “Predsednika Jelica i slavodibitnika Marica docekali su vodeci ljudi OFK Beograda: Moma Minic. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo.

nikada nije bio formalni clan neke stranke. kao direktor marketinga. jer nije platio 1. Milan Beko. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Markovic. a Covicev je najbolji prijatelj. Željko Maksimovic Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. Baja Plavi sada je vezan za Covica. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. MILAN BEKO. Kao suvlasnik „DiBek“. ali taj slucaj obraduje MUP Srbije”. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjicenih za zaveru protiv Arkana. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u vec postojeci obracun izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice. za Marfin fond (Laiki banka. Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševicev bankar u prodaji „Telekoma“. smer vazdušni saobracaj u Beogradu. kao Mladana Dinkica i Žarka Zecevica. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio narocito interesantan. poput Milovana Brkica i Milorada Crnjanina. Maka je narucio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. Milan Beko je 18. Završio je Saobracajni fakultet. Pred 5. Tada je došlo do razlaza izmedu njih. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. Slobodan Radulovic. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. Radomir Živanic. pogotovo posle otmice Milija Babovica. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da ce pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. Plavi i Babovic danas su neprijatelji. Zlatan Perucic. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrecama iz Atine u Beograd. Kada je agencija zapala u finansijske teškoce. godine Beko bio srpski pregovarac u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grckom Oteu. Komisija je u slucaju privatizacije . Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grcku banku gde su racune držale srpske of šor firme. LADERNA Roden je 1961.. jer dobija zadatak da vodi kragujevacku „Zastavu“. ali nije se desilo ništa od toga. novi vlasnik Verano Motors. oktobra 2000. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da cuva Covica. Jovica Stanišic. iako je 1997. 1997.3 milijardi maraka. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi.predsednik Slobodan Vuksanovic. Poslednja Bekova funkcija u Miloševicevoj vlasti je savezni ministar za privredu. koji je poslovni partner Nebojše Covica. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. u cijem su vlasništvu „DiBek“. o kojoj Babovic cuti. odnosno njegove firme DiBek. Aleksandra Tijanica i još nekih. firmu Nebojše Covica.. Slobodan Lalovic. a Milija Babovic pokušava da nade druge poluge moci. Srdan Nikolic (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. vratio poslanicki mandat JUL u Vecu gradana Savezne skupštine. Telekom je prodat za oko 1. Politicki prostor nalaze u Koštunicinom politickom krugu. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanicem. godine u Herceg-Novom. kojom se navodno nije bavio. Pored Andrije Draškovica. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republickog ministra bez portfelja. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. zvanim Plavi. i oglasio da se povlaci iz politike. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Ðunic. i tada je Baji pripao Veranomotors. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševicev covek za osetljive ekonomske transakcije. “Pricalo da je on bio jedan od bitnih ucesnika operacije „Telekom“. sa Cukarice. godine Beko ulazi u republicku vladu i to predstavlja kao patriotski cin. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. ali nikada nije radio u struci. Od arkanovaca se culo da su Baja Plavi i Andrija Draškovic organizatori Arkanove likvidacije. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. Premijer Zoran Ðindic naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. Na tom mestu se ne zadržava dugo. Škrbom. rekao je sekretar ove Komisije. Tu leži kljuc otmice Milija Babovica. Radni vek poceo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. „Rapid“ i „Dimont“. koja je trgovala proizvodima od drveta.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. osnovao je firmu „DiBek“. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od kljucnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim racunima. Milorad Vucelic.

Vecinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”.d. Beograd. Vladimir Cupic je rekao da su preduzeca obavezna da Agenciji za privatizaciju. prinudeni da se služe opisom “senka”. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji nacin se može doci i kako sa može manipulisati . saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. Od tada povezuje se s više privatizacija. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. marketing. ali nisu uspeli. Milana Beka. mnogo toga zna.5 milijardi maraka. moraju se pravno obrazložiti. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. jer se posle privatizacije cesto pojavljivao u ovoj fabrici vode. kao ni Miškovic desetak godina ranije. Mali akcionari tog preduzeca dokazuju da su ošteceni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. Sve promene u knjizi akcionara. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. objasnio je Lalovic. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. potpredsednik Smucarskog saveza Beograda i clan UO JSD “Partizan”. Dok se cak i o Miškovicu. banke (kcerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). Slobodan Radulovic. Slicnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. U februaru. Pod njegovom vlašcu obavljena je prodaja dela “Telekoma”. preko “Primer C”. što je u budžet Srbije unelo 1. Slobodana Radulovica. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da nece biti konkurent vecinskom vlasniku. sa Miškovicem. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. iako izbegava javnost. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. zadužen za privatizaciju. VLADIMIR CUPIC. Govoreci o akcionarima “Dijamanta”. pravnih poslova. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. Clan je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. nisu dugo ostali u Vladi. Beograd. godine bio je clan Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. o Milanu Beku nema mnogo informacija. dostave ažurirane knjige akcionara. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). finansijske kontrole i investicionog bankarstva. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. a ne više od 50%. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. interne revizije. Poslovnog savetodavnog veca Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. kao predsednik UO “Zastave”. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševica.firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. koji ima oko 38% vlasništva. nije uspeo da pronade strateškog partnera. Od maja 2003. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. poslova upravljanja sredstvima. a zatim jeste kaznila konkurenta. Ni on ni Ðunic. Krajem devedesetih. u cijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. Na izborima 2000. Miškovic i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena. Olivera Savovic. ali se pricalo da je njegova uloga mnogo znacajnija. Beko je 2005. Najpre je ucestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. odnosno da nisu vlasnici Rapida. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. Potom je. do decembra 2006. Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovica. Dankom Ðunicem. clan U O Metalac ad. bio je zvanicno savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. iza kog stoji Milan Beko. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. i rukovodilac u Deloitte & Touche. preko fondova sa egzoticnih ostrva. Guverner Americke privredne komore u Srbiji. pokušao da preuzme “Merkator”. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. Od 2007.

i ekonomista Nebojša Savic. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari.. ZORAN DRAKULIC. godine. Goran Mrda. Savic. poslao nalog direktoru Culibrku. godine pomocnici ministra za privatizaciju Goran Petrovic i Vladimir Cupic potvrdili su da ce se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stecaju. . koju je Agencija cesto angažovala. januara 2002. vec je i predsednik Skijaškog saveza Srbije. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. Goran Pitic (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). pa Mirko Cvetkovic.. mada je dokument bio spreman. Nepodnošljiv pritisak politicke oligarhije malo je ko mogao da podnese. medu kojima i “Beobanka”. Labus. godine. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. samovoljom guvernera NBJ. razmotricemo mogucnost da javno preduzece Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. CesMekon. likvidirane su 4 velike srpske banke. Slobodan Milosavljevic (ministar trgovine). a treci izvor finansiranja ce biti sponzorstva.akcijama. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa cela Saveza. i ja tu ocekujem pomoc od potpredsednika Cupica. u koji je Cvetkovic došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. Na celo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog coveka beogradskog skijaškog saveza.. što je sukob interesa. Nije cudno što ga je ministar Vlahovic uzeo za svog zamenika. Jedan od njegovih najvecih grehova je to što je dok je bio na celu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon. To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic i TV voditelj Petar Lazovic. Ali 4. bivši direktor za tendere.. Niz poslova na pocetku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetkovic. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuce. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Ðunic. Cvetkovic je od 2003. Bajec. funkcioner “Telenor”. pa je Bogdan Petrovic. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahovic (ministar privatizacije). a uskocio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajica. Dalje. I Siniša Mali. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi.. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. Mladan Dinkic. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetkovic nije pokvario odnose sa Vlahovicem i društvom iz Ekonomskog instituta. Vladimiru Cupicu. Pitic. U svom prvom obracanju Dinkic je porucio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. U Agenciji za privatizaciju skoncala su najbolja srpska preduzeca. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranackog aparatcika Sašu Vitoševica. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. CesMekon je za racun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Grada sa 31. Reputaciju konsultanta broj jedan. I potpredsednici Saveza poznati su politickoj javnosti. kao i savetnik u agenciji.. godine kao prvi covek Agencije za privatizaciju ucestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. Mirko Cvetkovic je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezica. a ni kada su napustili državnu službu 2004. rekao je Dinkic. u kome je najveci poverilac bila Beobanka. Cvijeticanin.. Novembra 2001. Dinkica. Pocetkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahovic je bio asistent Mirku Cvetkovicu za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji.12. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuce Deloitte Touche. Mirko Cvetkovic je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Ðunic. AD Grada je za samo pola godine prikazala poslovni minus. i potonja direktorka Katarina Toncic došli su iz ove revizorske kuce. do 2004. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. godine. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veci. direktori Vladimir Cupic.. koji je blizak Velimiru Ilicu. to nije dosta. Gordana Matkovic (ministar za socijalna pitanja). 2001. tvrdio je Cupic.

Vuk je roden u Beogradu 1949. godine. širom sveta. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. VUK HAMOVIC nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. koji je Hamovic podržavao finansijski. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. kroz prebijanja dugova razlicitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. do oktobra 2000. i preselio se u London. odakle je pokrivala Bliski istok. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. godine. Kao akcionar i direktor. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. tekstilom itd. U Srbiji. Od trece godine živi u Beogradu.-1992. prvo u Beogradu. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. u 12 zemalja.-tih više transakcija. za bagatelu. “Jugo-Arab”. Iz ove ideje razvio se. i uveo je mladog Hamovica u strukture svih Republika SFRJ. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. firmu za investiciono bankarstvo. gde je imao intenzivne kontakte sa vodecim bankama i finansijskim institucijama. EFT. Vuk je poceo da radi za “GML International”. Njegov otac bio je pukovnik JNA. na Kipru. a zatim napustio taj ortakluk. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševiceve vlasti u Srbiji. Od 1968. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. 1978. sa Zoranom Drakulicem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. Njegov otac bio je nacelnik GŠ JNA. poceo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. napustio je firmu i postao saosnivac “Ist Point Holdings”. Neki pricaju da je za vladavine Slobodana Miloševica. Vuk je napustio Beograd. godine. godine. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panica 1992. a otac je do smrti 2002. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. 1989.Zoran Drakulic je roden u Ljubljani 1953. Nije ništa gradio. niti otvarao nove fabrike. a bio je ukljucen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. Bio je uspešan sportista. TIM 011. Karijeru je. do 1989. plemenitim metalima. . Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. naftnim preradevinama. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoce i magistrirao je 1974. U periodu 1989. Dok je nakon obaranja Miloševica bio u milosti DOS. odmah po diplomiranju. Drakulicu. gde je pohadao osnovnu školu. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate medunarodnih potraživanja. sticuci iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. godine živeo u Sloveniji. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. Zbog rata u Libanu. kupovao je po Srbiji. umeo je da naplati svoju podršku Koštunicinoj partiji. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. žitaricama. na privatan racun njegovog oca Radeta Hamovica prebaceno 500 miliona dolara državnih para. profitabilna preduzeca. 2000. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. savetujuci centralno i istocnoevropske vlade o dugovima. reprezentativac a kasnije i trener plivacke reprezentacije. Po povratku sa Kipra. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. 1987. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. Od 1982. obojenim metalima. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatickog ogranka – Energodate. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodecim evropskim komercijalnim bankama. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini medunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. Vuk Hamovic živi u Londonu. Za vreme njegovog vodstva Energodata je razvila prvi domaci sistem personalnih racunara. Zoran Drakulic. Zoran Drakulic je bio ukljucen u politiku kroz finansiranje DSS.

Rivieru i Glenkor u Njujorku. koje se odužilo preko godinu dana. 2 u Srbiji. . i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije. nije se pitao kako je Zoran Drakulic za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). . dr Rajko Vracar. RTB-u taj isti koncentrat. Miki Manzalovic (do penzije. Firma “Mark Ric” ponudila je kasnije. . da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu.Prof.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanovic.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). Cirihu i Srbiji i otkup preduzeca. Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. do tada pred bankrotom. u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe.NIKOLA ŠAINOVIC. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj. dr Rade Colic dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka. Krajem 1988.Jova Miloševic. Solunu. Nakon ovog posla firma Mark Ric. . u Racku. iz Amerike. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. jedno vreme covek br. spominju se Bora i Marko Miloševic.000 tona koncentrata bakra. Obrena Joksimovica). vec je. otvara nove filijale: Vest Point. u Moskvi. . a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kuci do pocetka sudenja. imao uticaj na pocetak. Manje problema bilo je sa izrucenjem Miloševica nego Šainovica. svojevremeno je bio nacelnik SUP-a u Boru. . Ist Point u Londonu. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. . a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu.Tomica Raicevic je promenio nekoliko funkcija. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savicevic (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a. kao potpredsednik DHSS. Klagenfurtu. Atini. odbio je da potpiše nalog. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (clanovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. a oktobra 2000.Prof. Vladan Batic. Njegov šef partije. ministar pravde. prof. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt. pa je sredinom 1989. generalni direktor. Što se RTB-ovih direktora i ostalih ucesnika tice: . Šainovic. Ju-Point u Beogradu itd. Njegov rodeni brat Raka Kneževic (tast bivšeg ministra zdravlja. Cede Kneževica iz RTB-a). postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. i dalje je zvanicno ostao na toj funkciji. ostvarivali su visoka primanja kao clanovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta). zadržao se na toj funkciji.Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Ric u Londonu. 2 u Srbiji. da li je slucajno Šainovic postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izrucenju Hagu. . Trstu. Što se nuklearnog otpada tice. Direktor komercijalnih poslova RTB. otvaranje privatnih banaka na Kipru. Birklinu.mr Miroslav Jakovljevic. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. .Ninoslav Cvetanovic ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). . Kao njeni vlasnici.Kosta Prstic (kum prof. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om. dr Ceda Kneževic je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB.Dr Filimonovic iz Zajecara. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. Ponovo se obraca starom partneru. . DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. preko Geneksa. ili bar pogone za preradu bakra. Radmilo Bogdanovic. Miloš Perovic i Zoran Drakulic i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Ric. Bivši rektor. Kneževica i Šainovica) postao je pomocnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do pocetka 2001).Zoran Mladenovic (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munda”) postao je direktor marketinga RTB. . . Milija Grujicic. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji.Nikola Šainovic je meteorskom brzinom napredovao do coveka br. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije.

Švajcarskoj. Pava Zecevic (sestra Žarka Zecevica). Danko Ðunic postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. Kada je došla nova vlast. Borka Vucic i direktori Jugobanke (medu kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinovic) odigrali su odlucujucu ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. Sve ovo. Za vreme Slobodana Miloševica. a iz revizorskih kuca “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetkovic i Jelena Milenkovic. Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). Vlasnik firme (Mark Ric) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. kao “treca ruka”. Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva.Seka Manzalovic. u Makedoniji. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istocnu Evropu.000 tona bakra (oko 6. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. nakon uvida u poslovanje odredene firme. godine u Herceg Novom. Vladimir Cupic je direktor Agencije za privatizaciju. vodila je Akcijski fond iz Grcke i uvozila je skupu polovnu opremu. Ti isti ljudi. od Ðevdelije do Banja Luke. Republici Srpskoj i SRJ. Goran Pitic resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. Firma Mark Ric je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. Simbolicno. cetiri najvece srpske banke (‘Beobanka’. i svako ko im se pridružio iz DOS. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. na Kipru. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. Oni zaraduju. Borka Vucic je kontrolisala banke. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajaci i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. Zoran Drakulic stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. “Srbi su najveci neprijatelji srpskog naroda”. Osnovana je filijala Drakulicevog Ist Pointa u Beogradu. pod punom odgovornošcu garantuje za uspešnost svojih klijenata. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. . ima banku na Kipru. “Beogradska banka’. Aleksandar Vlahovic preuzima Ministarstvo za privatizaciju. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Ðunic je roden 1949. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Toncic. “Sartida” i “Zastave”. DANKO ÐUNIC. Šainovic i najvažniji clanovi SPS. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. Ocigledno nije bila u pitanju samo živa.predstavnik RTB u Moskvi). zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. . Engleskoj.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. guverner Dinkic poslao je te 4 banke u stecaj. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. Ðunic je za potpredsednka vlade došao iz americke revizorske kuce “Delojt & Tuš”. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. JUL i SRS. a Milan Beko poceo je rasprodaju srpskih preduzeca. Ðunic nije se uzbudio. Ðunic je kao revizor ucestvovao u privatizaciji ‘Jugopetrola Kotor’. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzecima. Revizorska kuca. pod imenom Ju Point. Verovatno je Marko slucajno našao utocište baš u Kazahastanu. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. godine. Kadrovi “Dilojt end Tuša” rasporeduju se na kljucna mesta: Gordana Matkovic za socijalna pitanja. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grcke u trgovini sa RTB. Dankova supruga. U takve spadaju Miloševic. uz pomoc dr Miodraga Zecevica. supruga Mikija Manzalovica. posle Glenkor i Ist Point. S pecatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Ðunica. Cak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao vecinski vlasnik Trepce. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka.

koju je sprovodio Aleksandar Vlahovic.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvecih svetskih firmi u 150 zemalja. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Ðunicem.pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. Te procene ce biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeca po tako povlašcenoj ceni višestruko isplati. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. hara srpskom privredom.. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. Aleksandar Vlahovic. Mirko Cvetkovic. Ekonomski institut je 1991. Kao potpredsednik savezne vlade. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Ðunicem srozava im ugled. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. hapšenjem isluženih lopova. Aleksandar Vlahovic i Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. ali najveci ostaju pod okriljem države. tako što je kritikovao Miloševicevu vladu i odnosio državna dokumenta. grobar srpske privrede. kao poznata istraživacka kuca. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Ðunica. Siniša Mali. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. pronašao strateškog partnera u americkoj firmi Diloit & Tuš. uz proviziju onome ko to sredi. godine. jer neko vreme licno nisam upucen u naše poslove u Srbiji. Nacin na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim gradanima ne može se podvesti pod normalane nacine bogacenja ambicioznih pojedinaca. Po dolasku DOS-a na vlast. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. željni brze zarade. kako. takoreci bez uloženog dinara. Ðunic je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. u senci. Ðunic je prijatelj sa Miodragom Babicem. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i . godine. koji je crna ovca po profesionalnosti. vojni deo Ade ciganlije. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. pa su pitanje prosledili u Prag.. a tom timu prikljucio se Predrag Bubalo. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. Beogradski “Diloit”. kao i nacin na koji je to uradeno. Ðunic pripojio sebi. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. Jedan od slucajeva sukoba interesa Danka Ðunica je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kuci. To je nacin da se odbiju potencijalni kupci. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zecevica. Ðunic je uspeo da osigura pozicije u svetu. Skoro dve decenije. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. a Babic i Ðunic smenjuju se na mestu predsednika Kluba. Iz te filijale.Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu.. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeca. Vlada pokušava da zamaže oci evropskim izaslanicima i narodu. bio je dugo skrivan. uz pomoc svog šuraka. dok je Danko Ðunic pocasni predsednik. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. u trenerci i sa tamnim naocarima. a pre svih Danko Ðunic. ulazi u kafic “Ke pasa”. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je pocasni predsednik. Ministar Vlahovic poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeca svojoj bivšoj firmi. direktorom “Hemofarma”.. . iz Ðunicevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeca koja idu na tender. Srbija nema izgleda da postane clanica zajednice evropskih zemalja.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. na primer. Danko zaradi i od države koja placa neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u ciju korist pakuje izveštaje. Ministar Bubalo primecen je. gde je Veslacki klub “Partizan”. Ðunic je zakljucio da ce mladi “strucnjaci”.

Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Medunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. postavio je advokata Branka Pavlovica za direktora Agencije za privatizaciju. Baranin. godine . što znaci da je Dodik i njen suvlasnik. “Nolita”. Nema ruskih. Grupa srpskih intelektualaca odlucila je da u SAD pokrene postupak protiv americke revizorske kuce “Diloit & Tuš” iz Njujorka. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeca. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. Roden je 14. Milorad Dodik je. uz proviziju za gospodina Ðunica. Sa svojim šurakom Žarkom Zecevicem Ðunic je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. postane vlasnik vecine srpskih banaka. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujic. koji bi najstariju revizorsku kucu na svetu naterali da utvrdi odgovornost pocasnog predsednika njihove firme u Beogradu. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog nacina. Vojinom Lazarevicem. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. Veterinarskog zavoda. godine. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. nakon cega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. “Šumadije”. kompanija. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeca. 1984. Zahvaljujuci premijeru Koštunici. Ðuniceva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i znacajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. Vlada Srpske drži na racunima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow racuna. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”.pravno pitanje odgovornosti americke kompanije za štetu koju je ucinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. Ðuric je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovica i Radomira Živanica. Ubrzo. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu.. pod pritiskom svog okruženja. osiguravajucih društava i sportskih klubova. Ðuric je vlasnik “Zekstre”.. Grupa advokata prikuplja ovlašcenja oštecenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. kupujuci tridesetak procenata državnog kapitala. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujic (rodena Dedijer). generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Ðuric je roden 1954. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. poceo je privatni posao u Staroj Pazovi. koje predvodi šef kabineta. da preda premijeru Koštunici kao Ðunicev “znak male pažnje za pružene usluge”. 1978. godine. Aleksandrom Nikitovicem. Aleksandar Nikitovic. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. Od samog pocetka svog preduzetništva. DRAGAN ÐURIC. koji je postao prepreka da Ðunic. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. Vukom Hamovicem. banda gospodina Ðunica uspela je da potpuno izoluje Srbiju. smenjuje Pavlovica. koristio zajednicke prostorije kucnih saveta širom Beograda. Sve je prodavala i pokupovala Ðuniceva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. Formalno . a od svoje trece godine živi u Zemunu. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. Tokom svog prvog mandata. Dragan Ðuric ce biti predsednik FK Partizan bar do 2010. navodno. Branislav Grujic je Beogradanin. Kao student. godine u Derventi. Danko Ðunic je Aleksandru Nikitovicu predao dva miliona evra. postupak bi unapred bio osuden na propast. nemackih i drugih investitora. Uspela je da je potpuno opljacka. godine. zajedno sa Draganom Ðuricem. Osnovnu školu završio je u Nemackoj. Danka Ðunica. Zahvaljujuci bandi Danka Ðunica. U to vreme. postao suvlasnik “Agroprom banke“. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. sa svojom mafijom. jula 1961. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuce “Boska“ u centru Banjaluke. i tako premijer državne i svoje pare cuva u svojoj banci. BRANISLAV GRUJIC.Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast.D. ali zbog uticaja Ðunica i Vojislava Koštunice. Dragan Ðuric je stalno napredovao. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta.

” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuce “Stockbroker”. Od tada se. pitala sam Ivonu Petovic da li ce mi isplatiti razliku. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”. u prostorijama kompanije o cijim se akcijama radi .” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kuci “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujica: “S akcijama preduzeca ‘Jugodrvo’ a. koji su pretrpeli štetu: “.diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu.. da je protivzakonit. a Grujic i Blank postali su dva kopredsednika. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrovic prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. koje glase na moje ime.. i Komisiji za hartije od vrednosti.. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujica.. Mali akcionari su u septembru 2003. koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. ciji je jedan od osnivaca i generalni direktor Arkadije Blank. godine krenuli u akciju. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomocja’. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašcenje potpisano s Vaše strane... sa nekolicinom istomišljenika. regularno sudski overenom ovlašcenju potpisanom s naše strane. nigde ne piše da opunomocenik može prodavati akcije na berzi. da tako dode do akcija mimo berze. posle pada Berlinskog zida. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujic. Kompanija je ubrzo postala znacajan partner mnogim svetskim velikim firmama. Brokerska kuca “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomocja. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. 1994. odgovorila je malim akcionarima. Ona je danas postala znacajno ime u svojoj delatnosti. prva velika transformacija je 1997. Marta 2005. i da iza njih iz licnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujic . 1992. tj.ilegalna. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. u 24. tako kažete. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep. Ona se samo nasmejala.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kucu s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizickim licem. godine. Usavršavanje je odmah pocelo ucešcem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji. godine u Beogradu. slucaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze. godine. U januaru 1985.. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevicem. Zato je vecina malih akcionara potpisala izjave. Grujic istice da ga je tržišno otvaranje Rusije. trgovano je na aukciji 07. jula 2003.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kuci: “U tom. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. pokazala se kao ispravna. otisnuo u privatni posao. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujic “prodao na berzi”. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima. godine. predstavnik službe za kontakt s javnoscu je putem telefona osporio navode. Kad brokerska kuca primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje. podstaklo da. kako bi se zaštitili mali akcionari. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrovic.. Umesto mene. koja je bila zadužena za kupovinu akcija.d. godine... Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujicu protivzakonita. koje je Ivona Petrovic u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. pocne stvaranje nove firme. Brokerska kuca ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. Znajuci da akcije vrede više. smer mehanizacija. Posle formiranja sopstvene firme. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove. rekavši da su na zlonameran nacin plasirani podaci iz Bele knjige. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja. nalog za prodaju je dao Branislav Grujic. posle prvih preduzetnickih koraka dok je još radio u Jugodrvu.

da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. a 1998. u Srbiji osniva ComTrade Group. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada. Kao student. uz golem rast cene nekretnina u kvartu. saopštivši da nije nadležna. Predsednik “Komtrejd grupe” pocetkom maja boravio je u Bostonu i najavio da ce u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. stonog racunara nema.” 5. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponudac ispunio sve uslove konkursa. koji predvida da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponudaca. Firma cijim se akcijama trguje na berzi. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”. kako je uobicajeno za poslovne ljude. maja 2008. U slucaju “Jugodrva”. Na zahtev malih akcionara. roden 28. Ista brokerska kuca odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujica i potom prebacila novac. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. prodaji njegovoj licnoj of-šor kompaniji”. informacije u prospektu.nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. “Grujicevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. i zaobilazeci nezakonitosti. Stekao sam utisak da ga racunari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. dobio je povelju pocasnog gradanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. Veselin Jevrosimovic. “Komtrejd grupa” je na americko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. ne malim akcionarima.000 racunara za škole u Srbiji bio neregularan. 5. Mali akcionari nisu bili iznenadeni. Com Trade Group brzo postaje vodeca IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistocnoj Evropi. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. 1986. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veci iznos od onog koji je isplacivan malim akcionarima. i da “Spinnaker New Technologies” poveca prisutnost u americkoj državi Masacusets. “Jevrosimovic je (bivši) sportaš. Osnivanjem kompanije u Bostonu. bile su nepotpune i obmanjujuce? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. Širenje te kompanije obezbedice i nova radna mesta za tamošnje lokalne strucnjake. Veselin Jevrosimovic. godine u Nemackoj. kao što odreduje zakon. vec drugom licu cije ime nije otkrila. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu. buduci da su dva clana Komisije bili osnivaci brokerske kuce “Stockbroker” preko koje je Grujic sprovodeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. clanice “Komtrejd grupe”. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slucaj Komisiji za hartije od vrednosti. isplacivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. ne ostavlja utisak coveka koji se ugodno osjeca za radnim stolom vec u “akciji”. . kako nalaže zakon.1965. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi. mora da ima validan i istinit prospekt informacija. predsednik “Komtrejd grupe”. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujic bio predsednik Upravnog odbora. Za vreme Branislava Grujica. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije.12. “Jugodrvo” nije prijavilo. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. Na konkursu su ucestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimovic izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. Na primer. VESELIN JEVROSIMOVIC. poceo je distribuciju prvih personalnih racunara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike.2006.01.

i poceo je s radom 1995. godine. osim fabrike u Srbiji. godine. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). proizvodnju. „Pepsi“. Ova industrija cipsa ima preduzeca i distributivne centre u Hrvatskoj. kada je Krsticevic poceo da radi u “M San grupi”.. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu.5 milijardi dolara godišnje”. Raniji vlasnici. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008.000 ljudi.“Pakom”. U AIK banku prelazi 1985. Ukupni prihodi u 2007. Niš Roden je 20. godini. LJUBIŠA JOVANOVIC. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanovic. do 1970. budi sumnju u regularnost. u cijem sastavu su 4 informaticke kompanije. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za ucešce na tenderu bili loše postavljeni. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. Nezvanicno se pominje 210 miliona evra. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. godine radi kao asistent za medunarodna tržišta u aleksinackom “Fradu”. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije naznaceno koja je original. dve firme iz Lihtenštajna. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzecu „Anbo“. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajednickom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. godine. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. U 2007. godine bio je direktor u preduzecu “Moravica”. Od stranih jezika govori nemacki. Kompanija “King ICT” iz Zagreba.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. kupili našu industriju cipsa. medu kojima i opremanje Banskih dvora laptop racunarima. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. Za koliko novca su Amerikanci. predsednik AIK BANKA ad. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. a raniji direktor Radosav Milanovic. ANDREJ JOVANOVIC. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. dok po 25% imaju Bojan Milanovic i Andrej Jovanovic. mi i “Pakom”. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. zbog cega tri clana komisije nisu potpisala zapisnik. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000.000 racunara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. godine. cime je onemogucena licitacija. Do 1973. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna.. Bivši direktor „Marbo“. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. kojom rukovodi general Damir Krsticevic. i tri godine bio je direktor za investicije. Grckoj. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. „Marbo“ ima fabriku u Backom Maglicu. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovica za finansijske malverzacije. a 1988. koja ima obrt od 2. i to bez tendera. a koja kopija! Mi smo bili najznacajniji pretendenti.. To je potvrdeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. medu kojima i “King ICT”. Antic je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama cinjenica da su dve firme ispunile uslove. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj. je tajna. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. “MP soft”. General Krsticevic. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. godini ostvario je profit od milijardu dinara. godine. oktobra. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. Radosav Milanovic je i na celu preduzeca „Anbo“. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. AIK banka je bila prinudena da pristupi .. kod Novog Sada. što je za 50% više nego u 2006. juna 1945. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. Albaniji. Od 2000. vrednim 10 miliona dolara. distribuciju i dostavu. Hadži Antica i Ljubiše Jovanovica. godine postaje generalni direktor banke. Od 1968. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. Predsednik Komisije procitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13.

Od tri liste po kojima se banke rangiraju. njegove paralelne strukture i bracni par Miloševic licno. Ljubomir Mihajlovic. Po clanu 13. Kapital Banka (Ðorde Nicovic). poput da smo mi zelenaši. Milorad Miškovic. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. Dragan Tomic. Simpo (Dragan Tomic). Tako. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvanicen za clana UO neke druge banke. A direktor Jovanovic je. a da ja to ne znam”. Vecina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševicevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanovic). AIK je lici na ozbiljnu banku. AIK banka je na dve bila prva. Dibek (Milan Beko). FMP (Nebojša Covic). Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlovic). Pošto nije pozivan. YU POINT (Zoran Drakulic). tvrdi Ljubiša Jovanovic. . a zauzvrat finansirale Miloševicev režim. Preko advokatske kancelarije Ðorda Sibinovica iz Beograda. C-market (Slobodan Radulovic). I najpovršnijem posmatracu politickih prilika u Srbiji 1990. Jovanovica smo razrešili mesta clana UO i o tome obavestili NBJ. Miodrag Kostic. Milan Beko. pa ni državni ili politicki eksponent. neplacanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. glavni podupiraci. autobiografske podatke. Dmitar Šegrt. izmena i dopuna Zakona o bankama. Pink (Željko Mitrovic). niti ucestvovao u radu UO. rekao je direktor Jovanovic. povlašcenih kurseva razmene deviza.000 dinara. Željko Mitrovic i drugi. Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševicevog režima kao Mirko Marjanovic. Karic (Bogoljub Karic). naime ako je vrednost akcije bila 11. Nebojša Covic i drugi. ukoliko guverner NBJ Mladan Dinkic ne da saglasnost na njegov izbor. Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševiceve diktature profitirale od neformalnih monopola. i dokaz da niste krivicno gonjeni. Po clanu 41. Zepter (Milan Jankovic). list “Glas” je dobio pismo. Beograd. kada nismo bili u likvidacionom postupku. ratni profiteri. Progres (Mirko Marjanovic). i to dve bitnije. iako ima mali broj ekspozitura.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. 350 hiljada obicnih akcija AIK banke sa pravom glasa. je svega oko 5% ukupnog broja. koja zastupa “AIK banku”. ABC (Radisav Rodic). u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanovic “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplacivana nikakva naknada”. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke). juna 2001. koja je u postupku likvidacije. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanovicu. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne racunajuci one bez prava glasa). saglasnost. što je Borka Vucic jedva docekala zbog problema sa likvidnošcu. a poznato je da se clan takvog odbora postaje uz licnu izjavu. On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovica za clana Upravnog odbora. U izveštaju se navode neki od Miloševicevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Miškovic). Milan Jankovic. nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. i promoteri Miloševicevog režima. Novokabel (Ðorde Širadovic). vec investicioni fond”. preživele Miloševicev pad. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. vec banka koja na zakonit i uspešan nacin vodi racuna o interesima svojih akcionara. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila clanovi upravnog odbora. te da nismo banka. Mene je neko mogao da imenuje. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodece politicke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. naveo je dr Crnogorac. ili nad kojom je pokrenut stecajni postupak”. “Nikada nisam bio clan UO te banke. koji navodi da je vlasnik 82.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. Krmivoprodukt (Dragoljub Markovic). MK Komerc (Miodrag Kostic). ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. prema podacima NBJ. “AIK banka nije niciji. a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karic. Hemofarm (Miodrag Babic). bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad.Beogradskoj bankarskoj grupi. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. Toza Markovic (Dmitar Šegrt).

je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domacih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih politickih partija koje gube tlo pod nogama”. Medutim. Milan Prostran. U prvom talasu privatizacije. tvrdi da Kostic kupuje najbolje šecerane u Vojvodini. zato što se potencijalni investitor suocio sa cinjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predvidenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šecerane. a onda se oteo i državnom kriminalu. prema uslovima tendera za privatizaciju. što je stavilo šecer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. ako su kako Kostic kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šecer od repe. pljackao je samo po nalogu države. Kada je. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da ce Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraceni preferencijali EU za izvoz šecera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvodanska šecerana uvezla šecer u vrecama. rekao je Labus. Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da ce investirati. roden u Nikšicu. piše Tabloid. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagradeni. Ove šecerane trebalo je prvo staviti u stecaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. EU suspendovala povlašceni uvoz šecera iz Srbije i Crne Gore. republicki ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljevic reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šecera povezan sa procesom privatizacije šecerana u Srbiji”. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. Poslednjih 20 godina. koji imaju toliko šecera da ga izvoze u EU. ona je samo obnovljena što svedoci i o moci njenog novog vlasnika. Clanovi vlade požurili su da demantuju Labusa. uz menadžerski posao. Neposredno pre Kosticeve price. Dragan Veselinov. podgoricke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šecera u Crnoj Gori. koja je vec bila prodata na javnom tenderu grckom vlasniku. ministar poljoprivrede. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. zaboravivši da je vecina velikih srpskih šecerana vec u privatnim rukama. kao što se i Miloševicu redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o . sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Veselinov je zaboravio. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šecera sa zapadnog balkana u zemlje EU. Niko od naših zvanicnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. “investicije” ce otici ce na dubiozu! Socijalni program za zaposlene (Kostic je obecao da nijedan radnik njegovih šecerana nece biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. Ta zgrada trebalo je. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušce”). na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šecera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. Ima osnovane sumnje da smo neki šecer kupili od EU po povoljnijoj ceni. Ova vest nagovestila je moguci skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. U prilog ovoj tvrdnji ide i cinjenica da je Kostic pokazao veliki interes i za šeceranu u Kovinu. godine uvezla 28 miliona kilograma šecera. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. i onda izvezla. Kao predsednik FK “Vojvodina”.MIODRAG KOSTIC. MK Komerc kupio je tri velike vojvodanske šecerane. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. je iz dodoške familije u Vojvodinu. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šecera. Dakle. Nije teško pretpostaviti da se šecer uvozi i za srpske trgovce. koji je skuplji od šecera od trske. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. Miodrag Kostic pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. Kostic je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu poceo se baviti odžacarskim zanatom. prepakovala ga u kese od kilogram.

I Hrvatsku je potresla “šecerna afera”. Istog dana. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimic. Iz Novog Sada on je povlacio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matkovic. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. gde je racun imala i Nacionalna štedionica.45%. “Delta agrar”. Principal export-import i Dajners klub.. i pošto nemate zajednicku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. Miodrag Kostic odlucio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što ce sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. Pima. Novac su dobili Dajners klub i Principal. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Firma Pluto . Stecajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. Tomislav Karadžic povlacio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. dok je novac u korist preduzeca Skvadra i Pima uplacen kao avans za robu. Bilo je ocigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajuci nacin da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. na racun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic postali pojedinacno vlasnici najveceg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. Preduzece Pima registrovano je 1995.istraživanom. Posle godinu dana. voda veternickog klana Nenad Opacic. a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivaniševic. NLB banka i AIK banka. Iza te “likvidacije”. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsic (danas predsednik OFS Subotica). Proverama je utvrdeno da je firma Koprom iz Beca u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih racuna. Ta cetiri preduzeca imala su racune u banci Euro aksis. Koletov kum. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odluceno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. predali su Toletu Karadžicu fudbalsku organizaciju Vojvodine. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. Proverama je utvrdeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potice sa britanskih Devicanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. septembra 2002. Veselinov ce izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šecera u EU obicne glasine. Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o cemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šecer koji se izvozi u EU proizveden u domacim šeceranama. Medu najvecim poveriocima su “Invej”. izmedu Srbije i Crne Gore. “Žitomlin”. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja mocnicima u EU.” Medutim. “Sada je šecer glavni izvozni artikal Srbije. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. Postavlja se pitanje kako je moguce da Srbija svoje potrebe za šecerom podmiri sa cetvrtinom godišnje proizvodnje. Najveci kupci akcija bila su cetiri preduzeca iz Beograda.. Sve cetiri uplate izvršilo je preduzece Koprom iz Beca. 13. VOJIN LAZAREVIC. “Dunavka”. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. kada je “Sablja” sekla kriminalce.000 evra i dve uplate od po 600. “Šecerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja.000 tona šecera. bivši direktor Hajduka Rodic MB Radomir Curovic. onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. pa je u ovo sremacko selo poslao mašine i obezbedenje kako bi mogao da povadi repu. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se.000 dolara. Skvadra. Ministar Milovanovic priznao je da je iz Srbije izvezeno 180. zatim. U takvoj konkurenciji zelenaša. gazda kulskog Hajduka Džomba. jer tamo proizvodnja šecera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Moraca… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igraca Vojvodine. To je bio najveci argument zbog kojeg su ga smenili 2001. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj kolicini . stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostic. godine. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema.

sedišta preduzeca Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. kanalizacije i gasovode. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. a sa 3. U januaru 2003. a Srbija poseduje 13. on gradi puteve. Preduzece Skvadra registrovano je 1999. gde je postao najveci akcionar. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v. predsednik Branko Terzic. predsednik ABB AUTOMATION.83%. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamovic. a država koja je svoj udeo uvecala na 37% prodajuci 2005. koji su uložili 6. „Farman” Moskva.05%. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. direktor Srboljub Antic. koji je do 1998. vodovode. „Deloitte and Touche” SAD.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrovic”. kao podizvodaci . i koriste zajednicki poslovni prostor. direktor preduzeca “Jedinstvo” iz Užica. došlo je do sekundarne prodaje akcija.Novi Sad. Fond za razvoj Republike Srbije. a vlasnicki udeo države pao na 10. opremu i telefone. predstavnik SCG Prof. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sociju. Privredna komora Srbije. Moskva. VASILIJE MICIC. Olivera i Vojin Lazarevic. direktor Radoje Stefanovic. preduzece Pima kupilo je akcije Toze Markovica. Preduzece Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing. student na London School of Economics MICA MICIC. Mica.2 miliona dolara.2 miliona evra i 1.5 miliona evra. registrovane na britanskim Devicanskim Ostrvima. placeno je 41 milion. MMF. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” rade na izgradnji autoputa Beograd . predsednikom Srbije Natašom Micic. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanovic. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. udeo cetiri preduzeca koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26. kao direktor je upisan Stevan Aksentijevic. koja takode radi puteve. potpredsednik Goran Malbašic.d. i 2006. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Pešcar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu.international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. Medutim. a osnivaci su Vladan. Vasilije Micic postaje vlasnik najveceg preduzeca za izgradnju puteva na Balkanu. a u kojoj rade njegovi sinovi. Micic je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. „ABB Automatizacija” Moskva.88%. „Clyde&CO“ Beograd. preduzece Dajners klub. Kada je tokom 2005. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rodeni brat Vasilija Micica. a “Jedinstvo” izraduje termo i hidro izolacije. grcka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovica i Vojina Lazarevica.67% akcija. a deo krajem 2002. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva. GORAN MALBAŠIC. Tokom 2002.000. Kupci su bili preduzeca Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beca uloživši po 2. „Metalac ” Gornji Milanovac. Firma Elim iz Beca osnovana je 1995. dr Stojan Jevtic. energetski strucnjak Dragoljub Vukadinovic. Rusija Šef ekonomskog tima Koštunicine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popovic Savetnici Olivera Božic. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. Posle kupovine akcija dva preduzeca postala su vlasnici po 13. Koste Glavinica 8a. Pocetkom 2003. Osnivac preduzeca je takode firma sa Grenadirskih Ostrva. spajanjem gradevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” niskogradnje. Odluka o trecoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. vlasnicka struktura Nacionalne štedionice je takva da cetiri privatna preduzeca postaju vlasnici 37% akcija. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašic. direktor Branislav Grujic. bio direktor Pime. a uplata je vršena u septembru 2003.

„Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. a sa njim i imamo predugovor o izvodenju radova ukoliko dobiju koncesiju. iako imaju ponude iz Dubaija. neprekidno se unoseci u lice novinaru Kurira. i opaska “ma šefe pusti novinara. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je vec u predstavništvu u Rusiji. Micic koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. Kompanija uglavnom obezbeduje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. Libije. direktor je užickog preduzeca “Jedinstvo”. „Vinci je tu ozbiljan kandidat. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. oteracu ga u politicki podrum i to mu slobodno prenesi”. narodu odmah oci porastu. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija.” Psovka po psovka. za dva dana oko 15%. a ako se mora. asfaltne baze i . koja je vlasnik 42% akcija užickih Puteva. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji. Da li ce menadžment pristati na vecinskog vlasnika. direktor “Puteva Užice” Dušan Jarakovic: “Pitaš odakle Vasiliju Micicu tri miliona evra za “Ratka Mitrovica”? Pa. “Ko su braca Micic i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. betonjerke. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. bre. prvi se zapitao Mladan Dinkic. “Šta.austrijske “Alpina Majreder”. istovremeno. skocila je više od 100%. Vasilijev rodeni brat. u koji ce narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. uvreda po uvreda. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra. Pa taj Dinkic nema pojma ni o cemu. „Sve to može da bude tacno“.. na medunarodnom tenderu dobili su užicki Putevi. Stav kompanije je da povezivanje sa jacima nije loše sa stanovišta buducnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazecoj konkurenciji. Vasilije Micic je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. Vasilije Micic. Pracen direktorom preduzeca “Putevi Užice” Draganom Jarakovicem. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sociju. a akcija Putevi iz Požege. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni.. godine. ti hoceš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkic platio da me napadaš? Što napadaš mene. Akcije firme naglo su skocile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sociju vrednom 100 miliona dolara. Oktobra 2006. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jarakovic. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkicem. kaže Jarakovic.. Povecanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. „Glavna ogranicenja jesu resursi i kapaciteti“. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nade u rukama novog vlasnika. Vasilijem Micicem. Dok ne progovori. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. Ohrabren nastupom svog gazde. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Horgoš-Beograd-Požega. ima sopstvene kamenolome. u napade se ukljucio i njegov podredeni. koja je od pocetka godine u vlasništvu užickih Puteva. Menadžment kompanije na celu sa vlasnikom Vasilijem Micicem. i na koju je preneo poslove i opremu. menadžment užickih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinci i Bujik. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. Mica. jadnik. direktora Jarakovica. pa Bogoljub Karic je bogatiji od mene!”. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. “Šta je toliko cudno što sam ja bogat? Cim neko u Srbiji zaradi pare. i na desetak deonica širom Srbije. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. On je uspešan covek. kaže Jarakovic i napominje da je vlasniku Vasliliju Micicu teško je da donese takvu odluku. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. Micic je. razdrao se Vasilije cim mu se novinar Kurira predstavio. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. mora i on od neceg da živi”.. Ako nisi ti. Ako ja krenem da se bavim politikom.. govori da je Srbija tužna zemlja. nek nas i kupi“. Priželjkujemo njegovu pobedu.. Alžira. Podrugljivi smešak njegovog podredenog. Poduhvati u Rusiji poceli su još 1992. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. deluje kao gospodin. Kompanija je posebno usmerena na Soci.

kompanija „JCS Koks“. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. ŽELJKO MITROVIC. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrovic ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene. On gotovo i ne zna u cemu je ucestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao. „Pink BiH“. Na gradevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. Putevi Užice ucestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. „Putevi Užice“ (Vasilije Micic). a slede ABS holding (Nenad Popovic). Njemu. u vlasništvu nemacke „Štade“. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. vec i ojadenih srpskih duša. muzickom urednicom kompanije „Pink“. „Goša FOM“ . a upuceni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Jankovic Cepter. vode „Hemofarm“. „Termoelektro“ . kao nacionalnom dobru. Mitrovic poseduje izdavacku kucu „Siti rekords“. Bio bi cak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. a u sektoru trgovine „Delta“. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovica. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. za šta je prošle godine placeno oko 2. Van gradevinarstva. „Fadip“ Becej moskovska kompanija „Metaloruan“. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. „Target“ Backa Palanka. Ucinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stecaj u „Rekordu“. i desetak radio-stanica.5%.000 radnika. i fabriku žvaka. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoce. Nije nikakvo iznenadenje što je Koštunica Željku Mitrovicu. HTP „Putnik“ . kuce. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domace serije. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji. Iz svoje ružicaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. bili su dovoljni samo pare. „Rekord“ Rakovica . fabriku za štampanje CD i DVD izdanja.. Karijeru je poceo kao basista grupe „Oktobar 1864“. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru. Željko Mitrovic nije samo gospodar srpskog neba. Vlasnik je najvece medijske korporaciji u Srbiji koja ukljucuje televizije „Pink“. Svejedno mu je bilo što je u meduvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. takode ima dvoje dece. avioni. iako nam je Rusija dala mogucnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine.. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija.14 milijardi dolara. dok voce i povrce cine oko 7. Niko sa malo pameti. „Metalac“ Gornji Milanovac. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . uprkos povlašcenom carinskom režimu za Srbiju. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. A nije ni smeo! Svi njegovi .. vlasnik...kompanija „Viza“. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. a otvorice veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda.5% robe široke potrošnje. U Rusiji.moskovska kompanija „Harvinter“. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. Mitrovic je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. od sramote. dilema i sumnji sprecava u uspehu u životu. Najvece stavke su sirovine i repromaterijal. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrovic. a tek oko 6. producirao je film „Andeli 3“. Program “Pinka” je srpski Nešvil.. Ružicasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. zbog toga što je Vasilije vecinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradnicke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). nekoliko regionalnih i lokalnih. „PSP Farman“ (Branislav Grujic).transport. Ako je vec bio od poverenja Miri Markovic i Bebi Popovicu. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. Iz braka sa Hani Mitrovic ima dvoje dece. Ne treba precenjivati Željka Mitrovica. i radnici „Goše“.naftna kompanija „Lukoil“. prema podacima PKS. Užicki Putevi su jedna od najuposlenijih gradevinskih firmi u Srbiji. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema cemu da se nada.finansijska korporacija „Metropol“. „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. U isto vreme. udelio za dalju prodaju tri-cetiri nacionalne televizije.

Za razliku od njega. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. licno poslužuju. Željko je tako postao Veliki Željko. nalazili se oni na ovom ili su vec na onom svetu. Mitrovic je na celu patriotske estrade. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. A Željko je investirao u njega. Iako se natcovecanski trudio. Nije iznenadenje što je. pošto su Miloševic i Mira Markovic pokrali izgubljene lokalne izbore. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. Legija. Mira Markovic mu je rekla da je najobicnija picka. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. Samo su obicni. Željko Mitrovic je krenuo da osvoji Holivud. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovica. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. pošto su postali preveliki za Srbiju. On je ostao u Beogradu kao cuvar njihove zaostavštine. dobio na RRA lutriji. pa je Lupšic stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Ðindica kao mafijaša i švercera cigareta. bili su to holivudski spektakli. iako je. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanovic zapeva u beckoj Operi i probije sankcije. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljkovic) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. na kome je odluceno da Lupšic isplati Mariji Miloševic pet miliona maraka za TV “Košavu”. Željko Mitrovic je zgrabio “kalašnjikov”. Pošto je sa Arkanom. pa u tim hangarima proizvodi žvake. To je Lupšica preporucilo još više za poverljivog svetskog coveka Vlajka Stojiljkovica i Radeta Markovica. koji nije bio njegov. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. Planira da se izvuce. Boris Bizetic i Ruška Jakic. a da ce mu se to kasnije nadoknaditi. Covek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. cije su zvezde tada bili Kleopatra. koji se u meduvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. nego režima Slobodana Miloševica. Ulicarska bistrina. kao nagrada Lupšicu. Tijanic se pokolebao. On i Mitrovic su bili rivali oko Mire Markovic. Trebalo je unapred naoružati buduce zaracene strane. Sada ne može više da placa rate kredita. koji je i “zemuncima” obecavao da ce da ih vodi u Holivud. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. inace uglavnom gledaoce “Pink”-a. ukljucujuci i ratnog ministra Aleksandra Vucica. kao drage goste. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i poceo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. sa Lupšicem i ostalim Miloševicevim ljudima (Danko Ðunic). da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševica. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. kao nacionalno dobro. Koštunica je tu bio od reci. Prodavao je naftu i oružje. Aleksandar Lupšic je sa Manjom Vukoticem pokrenuo “Blic”. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. Tijanic je izgubio. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. Svi oni optuženi su za atentat . Kad mu je zatrebalo još para. ako je ranije Mariji Miloševic napravio TV “Košavu”. U vreme višemesecnih demonstracija ‘97. Milana Beka i Milorada Vucelica. Dušan Spasojevic. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da ce da puca na neprijatelje. bio je dužan da pomogne i Lupšicu. taj Lupšic radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Becu. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. kulturni. Nije Aleksandar Tijanic baš neupucen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. A kad su dolazili Cume. A Željko Mitrovic. koje ce liciti na opozicione. koji sa Cumetom asfaltira puteve po Srbiji. Bagzi i Kum Lukovic. Beba Popovic je organizovao je sastanak Željka Mitrovica. Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. Cecom. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov kljucni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. on je bio uticajniji i bogatiji. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki nacin uvuce. U bivšoj Jugoslaviji. cak i od Bebe. Što je Srbija postajala razrušenija i opljackanija. Kad je nacuo za to. koje je. Vidovita Zorka. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” cešce je boravio Vlada Budala. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšica. Zapalio je studio. ali verovatno jeste neke druge.drugovi i poslovni partneri dobili su metak. Zoran Ðindic je pobesneo.

i Željko Mitrovic pomalja se na površini tih “crnih fondova”. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. Pink televizija nije radila. decembra 1999. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušicevoj ulici.12. Šestog oktobra ujutro. da ih slisti. godine. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilicno neopranih para. decembra 1999. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo mocniji. bilo je jasno da sa naplatom nece biti problema. godine izbio je. “osiguranje prenosivih uredaja. bivši miljenik bivše prve drugarice. Osiguranje je uradeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. Po nacinu na koji je osiguravajuca kuca “Dunav” postupala. Cinjenice govore suprotno. osim Tijanica.” Bilo je to u oktobru 1998. nije ni tražio u televiziji “Pink”. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. sa povecanjem od cak 500%! Željko Mitrovic je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvecao za 500%. Milan Beko. Sa osiguranikom.. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara.. a javnim igracima su dati na licno korišcenje iskljucivo luksuzni stan i hrana. Petog oktobra 2000. koje su želele da nesmetano vladaju. ali . ali nije Vlade Budale i ostalih. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba.”. kao bespravno podignut objekat. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. Posle atentata na premijera Ðindica. godine. ma šta se desilo posle Miloševica. a Željko Mitrovic omiljen u podmlatku njene partije. uvecana na 2. Željko Mitrovic je jeftino prošao. Mladan Dinkic. Da ne bude suviše sumnjivo.5 miliona. Samo godinu dana pre bio je skromniji.1997. uradeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31. pojavio se Mladan Dinkic u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovicem.i na gradevinske objekte. aparata i instrumenata. Bila je to 1999. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31.. ili 800. kako je to predvideno u osiguravajucim kucama. Posle Petog oktobra profesor Cedomir Cupic predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši. u rano jutro. 24. Vec tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. sa ugovorenim uvecanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. Televizija Pink i Željko Mitrovic. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Markovic. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronadene. Željko Mitrovic.1999. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obracuna premije.. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. pošto ih niko. a Željko Mitrovic se našao u narucju . Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braca Stamenkovic” Mitrovic potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001. godine. u studiju ove televizije. uživo. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine.000 nemackih maraka. za koje ne mora da zna Koštunica. televizijom Pink i Željkom Mitrovicem. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikacevica ondašnje vladajuce partije. Kao i Ðunic. ta kuca i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja.na premijera Ðindica. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa.”.12.Koštunice. godina. godinu. ali na štetu gradana. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001.5 miliona dinara. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuca potpisala polisu osiguranja sa osiguravajucom kucom “Dunav”. požar u televiziji Pink.. pa je ta cena bila uvecana za 100%.. Iz sleda dogadaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. uradene na osnovu nabavne. odrekao se Bebe. Nebojša Covic je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrovic. Žarko Zecevic. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitovic. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. godinu. 22. Željko Mitrovic je samo vešti “stilista”. Mitrovic je i opremu koju je uzeo u najam . i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. Tu se znaju stroga pravila igre. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni.

iz kog ce Željko Mitrovic izaci bogatiji za skoro milion nemackih maraka. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovica koji je zaradio otimajuci od države i uz pomoc države.200 ljudi. Željko Mitrovic ce i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvecanoj od nabavne za 500%. u delu “Razvoj i gašenje požara”. piše kako je “zbog vece kolicine zapaljivog materijala i visine studija od 9. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar veceg obima”. piše da “Objekat nije pokriven uredajima za zaštitu od požara. Mitrovic podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. Završio je Ekonomski fakultet.”. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševicevih s vlasti. Milicev beleži i nešto što bi osiguravajucem društvu trebalo da “bode oci”. U ovom slucaju... Nakon požara od 22. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. a da to ona “dva lica” nisu primetila. i zapošljava 16. zastupanjem stranih firmi. godine. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja. godine . Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”. Uprkos tome što je ova oprema spasena. Mitrovic je ustupao glavarima.nakon takozvanih oktobarskih promena. Mitrovic je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu. Surcina i Batajnice. deset kamera i druga oprema. decembra 1999. Cedi Jovanovicu.. Mitrovic se stavlja na raspolaganje Goranu Vesicu. Ovu drsku pljacku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrecni slucaj. strucna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. pa je narucila vozila Zemuna.. koji je potpisao Dušan Milicev.ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. Kada nije bio zadovoljan programom Cume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. Prethodno u zapisniku. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izradene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane.” Milicevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo.. Zakon je tu postojao za humor. nekretninama. Ima u dokumentu jedna recenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”. a Ljubiša Buha Cume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojcuraka. Mitrovic je mogao da sprovede samo uz pomoc vlasti. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zakljucenja osiguranja pred kraj decembra 2000. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. MIROSLAV MIŠKOVIC. Dakle.5 milijardi dolara i raste. predsednik DELTA HOLDING Roden je 1945. po recima strucnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. uslugama inženjeringa i konsaltinga. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. ali da “nije korišcena”. gde je do tada bio pomocnik generalnog direktora za finansije. pa je na osnovu toga i utvrdena visina štete. Potporucnik Milicev u izveštaju beleži kako su culi da nešto u studiju “puca”. Srdanu Ðuricu. na kraju pljackajuci se uzajamno.. u selu Bošnjanu. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike. notni zapisi. Veci deo novca koji je zaradio naplacivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. maloprodajom. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. Miroslav Miškovic vlasnik je najvece kompanije u Srbiji. Uobicajeno je u ovakvim slucajevima da se zapisnici i obracuni obostrano potpisuju. i Koštunica je zažmurio. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. uvozom. .. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”. kod Varvarina. U vlasništvu Miroslava Miškovica je veci deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. Prigovor su prihvatili clanovi veca “Dunav osiguranja”. distribucijom.od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara. izvozom.. koja je i propala pljackajuci vlastitu državu.

Pocetkom 1990. poljoprivrednih preduzeca Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. tematske restorane i kafice. otkup stoke. 7 miliona maraka. da bi se placao manji porez. bavi se i preradom mesa. granulate. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. gume. Neki izvori smatraju da su na to racunali oni koji su ga kidnapovali 2001. firme Seme iz Sombora. Vladimira Cupica. garderoba zara i jana. sportska oprema nike. i po izrucenju “grupe gradana” od strane francuske policije srpskoj policiji. Gradu je izvozio u Grcku. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. a novac je završio na Kipru. beogradske Obuce. Marko (Miloševic). Vecinski je vlasnik i novosadskog Bazara. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. antifriz.000 hektara zemlje kroz vojvodanske poljoprivredne kombinate. Miškovic je došao do vlasništva Preduzeca za puteve Beograd. Cinjenica je da državni službenik sa cinovnickom platom. U prolece 2001. alfa romeo. Otmica se pamti po tome što je Dušan Mihailovic ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slucaj ne reši. došlo je do otmice nakon koje je placeno tih 7 miliona maraka. Miškovic je sve to stvorio novcem Miloševiceve države. Proizvodi i trguje kukuruzom. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. poslovni prostori. godine. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. Miškovic je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. Londonski Sandej tajms je pisao da je Miškovic svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. U dogovoru oko dobiti za tu gradu ucestvovali su Radovan Stojicic Badža i Željko Ražnatovic Arkan. Miškovic je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. Sibir. honda. Istog dana je otet je. ne znaci “Delta M”. nego “Delta 3 M”. proizvodima od uljarica i stocne hrane. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. koja je u jesen 1995. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzece s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. jecmom. ekspresno je placena. te gradovi Moskva. a Miškovic nije platio “partnerima”. hipermarketi Tempo. hladnjace. Strateški je partner s grupom Ðenerali i preko Delta Ðenerali prodaje razna osiguranja.. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlovic. nije mogao sve to da finansira. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovicevih firmi. Gradi multipleks bioskop. Vec sledece godine osnovao je “Delta holding”. akumulatore i rezervne delove za bicikle. Kako je dogovor bio prekršen. O otmici Miroslava Miškovica i danas se malo zna. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. kuglanu. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom . Peking. bicikli. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. reno. motorna ulja. Otkud pare da zapocne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. pecurke. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji ce posle sportskog dogadaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. Jedan od najvecih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. u društvu ljudi iz vrha vlasti. Marija. Iza svih Miškovicevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. mineralna dubriva. Automobili fiat. Dobio je. bivši ministar policije. vlasnik banke Delta. Miškoviceve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. uz Hipo Alpe Adrija. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. Kao direktor HI “Župa”. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Miškovic imao neizmirene obaveze JSO. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzecu Autokomanda. viljuškare. Cena njegovog otkupa. suncokretom. Miškovic je otet po nalogu Dušana Spasojevica i Mileta Lukovica Kuma. igraonice za decu i fitnes centar. i ministra policije Dušana Mihajlovica. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. Logicno. Firma Delta brokers zauzima trece mesto po tržišnom ucešcu trgovinom na beogradskoj berzi. pšenicom. godine obezbedivala Miškovicevu eksploataciju šumske grade iz sremsko-baranjske oblasti. celuloza. lancia. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih strucnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. trgovinske firme Namateks iz Subotice. godine. Ivice Todorica. Nikozija.Pekabeta i C market. od Mirjana. banke. kozmetika nivea. Od 2007. BMW. Za Miškovicevo ime poceli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili. protivno zakonu. prerada drveta. sirovim i jestivim uljem.. trgovina. Milano. Na dan otmice. a koje je Miškovic kupio. na primer.

da radi sa Dragoljubom Markovicem. Svi oni bili su i na listi osumnjicenih za atentat na premijera Ðindica. “Delta osiguranje”. odnosno Telekom. oktobra. vlasnikom “Krmivo produkt”. kao Moravac. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševicu pripisivano do oktobra 2000. preko Slobodana Radulovica. kako je stvarno pocela i kako je Miškovic utrostrucio bogatstvo posle 5. Miškovic nije davao izjave. Postojali su planovi da on postane premijer. da plati neplaceni porez. “Delta Auto”. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. Kada je Miloševic izgubio vlast. poreklom iz Peci. prebacen na racun Miškoviceve banke. logicno je da se utvrdi koliko je Miškovic platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. Miškovic. Mihajlovic nije dao ostavku. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronade. u kome je imao 25%. Miškovic je nastavio. Posebne špekulativne poslove Miškovic je obavljao uz pomoc Ljubomira Mihajlovica. Miškovic drži ministre. “Delta Internacional”. Dolaskom Mirka Marjanovica za predsednika Vlade Srbije. Niko nije osporio da su ljudi izruceni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. “Delta banku”.. “Delta sport” i “Delta MC”. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. na primer. naucio je da za odnose sa javnošcu ima svog menadžera. objektivno nije ni osetio. Miroslav Miškovic zapoceo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševica i Mirjane Markovic. DMD. Miškovic je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. da dokaže poreklo imovine. “Delta Invest”. kceri Jovana Mileusnica. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. “Delta holding” osnovana je pocetkom februara 1991. krijuci kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevacku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. pa pušteni na slobodu. Miškovic. “Delta Agrohemija”. teže brojnoj porodici. godine i imala je pet clanica “Delta M”. “Difashion”. Miškovica niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. uz posrednicku ulogu Dušana Mihajlovica. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na racun “Delta banke”. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. godine. policiju. koliko je u njegovim rukama. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. “Delta Funghi”. Od Narodne banke Jugoslavije Miškoviceva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. U stanu porodice Miloševic. Iako iz socijalisticke direktorske strukture. cijim parama je Miškovic raspolagao. godine u vreme hiperinflacije. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mladan Dinkic nastojao je da to prikrije i omogucio je Miškovicu i njegovim saradnicima da ga sakriju. Miškovic dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veca Srbije. Ostaju tajne: ko su osnivaci kompanije “Delta M”.. ali Miloševic je od te namere odustao. sudije. direktora “Komercijalne banke”. Miroslav Miškovic je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševica. koji je bio koalicioni partner SPS. Miškovic je dosledno oprezan u publicitetu. Kontakt sa Ðindicem ostvario je preko Milke Forcan. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. tužioce. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg nacelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. saveznim ministrom za telekomunikacije. “Delta Agrar”. uz odobrenje Mirjane Markovic i Slobodana Miloševica. penzioni fond Srbije je. Samo “Deltu M”. nešto ispod pet miliona maraka. “Madži”. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. kada se porodica preselila na Dedinje. Miškovic je osnovao preduzece “Delta Holding”. nema kult brojne porodice . Kao kadar JUL-a. Dok Karici.CZ. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadicem. kao što je to radio Bogoljub Karic sa “BK Kompanijom”. “Detmile”. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahovic optužio sve koji su posumnjali u njegov model . kada je “Delta” pod cudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. ali najviše sa firmama ciji je vlasnik Dušan Mihajlovic. Munjeviti uspon imperije Miškovic pocinje 1993. Miškovic. izvršnu vlast. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. što je premijer Ðindic kasnije osporio i najavio Tadicevu smenu. Ono što mu je razrezano. cine “Delta In”.

Miškovic je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega isticu u javnosti. Posebno je Miškovic uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. To je godilo Mirjaninoj sujeti. zamenika nacelnika Resora državne bezbednosti Srbije. menjaju svoja kola uz simbolicnu doplatu kod Miškovica. Kada su ga Miloševicevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. Poceo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. Cedu Jovanovica. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševicevog režima je Miroslav Miškovic. smišljeno. poucen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovica Peconija. šefa poslanickog kluba DOS u Skupštini Srbije. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. dva bliska Miloševiceva saradnika. a Vesna Arsic instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. Kada je 28. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. a zatim “Delta banku”. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znaci . Slobodan Miloševic izrucen Tribunalu u Hagu. Marija i Marko. Miškovic je. juna 2001. Ti racuni glasili su na kiparske ofšor firme. Entoni Monktona. Glavno bogatstvo Miškovic je stekao posle 5. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. bez uloženih para. Miškovic je bio uspešniji od “Geneksa”. kome se trag gubi u Iraku. Njegov covek. Boru Galica. Onda je otvorio svoju banku. jer Miškovicu ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. On je. Posle Petog oktobra nagadalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovica. a Miškovic je gazdi Slobi davao do znanja da je samo cinovnik. koristeci težak ekonomski položaj seljaka. on ceka bolja vremena da zemlju preproda . iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuce. Ministru Vukovicu rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Markovic. Miškovic je licno docekivao goste . oktobra. Zemlja je i dalje zaparložena. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. . diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. Javnost o tome cuti. Pojavio se sa nizom velikih. kao najjeftinijom robom”. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. Nemanja Kolesar.Dušana Mihajlovica.privatizacije. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. U vreme Miloševiceve vladavine. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. koje su imale fiktivne vlasnike. Miroslav Miškovic i Dušan Mihajlovic. šefa kabineta nacelnika RDB. predsednik kompanije “Delta”. Mijatovicevog sestrica. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplacuju taj novac. možda i zbog cinjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. ukljucujuci i neke PR strucnjake. Tako je “Anteksolu”. i vecinu pripadnika “sedme sile”. preko Kolesara.Mira. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovica u “Pekabeti”. jer je preko Miškovica obezbedivao sredstva za rad ove organizacije. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. Miškovic je sa ministrom Borišom Vukovicem. Zorana Mijatovica. ali je oteta od Miškovicevih dželata. Mladan Dinkic morao bi da javno progovori o Miškovicevim kvotama i dozvolama. dobrih i uspešnih firmi. ubacen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Ðindicu. Poslednjih godina Miškovic je. godine. a da mu je ministar finansija cestitao? Miškovic danas pocinje da deluje kao klasican siledžija. a posebno kako je i za koliko Miškovic prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevac Beograda i Srbije. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. koji nije viden u Evropi. I najzad. Novac je iznošen u džakovima i uplacivan na racune “Popular banke” na Kipru i u Grckoj. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mladana Dinkica. Miškovic i Mihajlovic nazdravljali su izrucenju bivšeg predsednika SRJ. priredili su veceru u restoranu Miškoviceve “Delte”.

O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slucajevima nalozi glasili na “Hemslejd”. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. predsednik Holdinga “Metalac” G. generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . prvi asfalter Srbije. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001. Na aukciji. Dragomir Petrovic i Saša Jokic. posle NIS. vecinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Ðuric.Avia” Radovanovic Bojan. Trece tuženo preduzece je “Slovo”. podeljen je 29. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovicic. izmedu ostalog. Miroljuba Labusa. Mladena Spasica i još cetvoro aktera zataškavanja krade para. RAŠKO MOSKOVLJEVIC. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizickoj deobi. zajedno sa grupom partnera koje su cinili Zoran Vujovic. a preduzecu “DELTA M” 659. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradovic predsednik je kompanije.433 kvadrata. Kada je Mladan Dinkic posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru. koje je privatizovano. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzece koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljevic za 220 miliona dinara. Žužul je kupio samo 2.sadašnjeg predsednika Kipra. UO FK Partizan predsednik. BB COBU davala naloge za uplatu na racun mnogih srpskih firmi. Tomislav Karadžic potpredsednik Dragoljub Vukadinovic. jer je. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradovic). time i njegov “Bigz pablišing”. formiran je Golf Centar u Žablju. pomocnik direktora preduzeca “Dipos” .Milanovac potpredsednik Rasim Ljajic. Jedna od najvecih izdavackih kuca u SFRJ. a medu njima najviše je bilo Miškovicevih. bivšeg direktora “Požarevacke banke”. blizu Novog Sada i Zrenjanina. Tužilaštvo ceka da je aktivira. Beogradski izdavacki graficki zavod. novembra 2002. novembra 2002. pa rukom prepravljani na “Delta banku”. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitica. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. po kome je “Bigz grafickom preduzecu” pripalo 18. na tri zavisna preduzeca. kao naslednik holdinga. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije.735.482 kvadrata na trecem spratu višespratnice BIGZ. Miškovic ni u ovom slucaju nije seo na optužentcku klupu. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzecu” 1. Raško Moskovljevic. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIC. Dragan Vasiljkovic (kapetan Dragan).195 kvadrata. omogucio 1992. kupio je Fabriku maziva Kruševac. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Miškovic. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara.66 u današnjim evrima. vodeceg snabdevaca Srbije sirovom naftom i derivatima. Dinkic je ugasio cetiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. godine preduzecu “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemackih maraka u gotovini. “Bigz graficko preduzece” je još uvek društveno preduzece jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. što se nece desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. GOJKO MUHADINOVIC. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije. tajkuni na celu sa Miškovicem ponudili su mu da radi za njih. Milo Ðuraškovic. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštecen. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivicna prijava protiv Dinkica. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca. direktor SCP.

koji su važili za domace distributere. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3.” Švajcarska Predrag Ðurovic. u ovom slucaju Petrobarta. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. To oseca novi vlasnik Beopetrola. proizvodima i uslugama. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugorocne strategije poslovanja na naftnom tržištu. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. dostignu vrhunske svetske standarde.Miroslav Ateljevic. zbog cega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. To je izuzetan kapital. Podsecamo i na nestašice derivata u prolece prošle godine i probleme. a ostvarili smo samo 50% od toga. Slicno se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. iznose cca 150 miliona americkih dolara. otvorio kompaniju i u Srbiji. godine. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica ukljucenih za kratko vreme u našu mrežu. imaju velike šanse i njihova buducnost je sasvim izvesna. Petrobart – AVIA je u 2005. generalni direktor i vlasnik “SMB . za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na medunarodnom tržištu nafte i derivata. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih medunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. da bi od 2000. od strane vlasti. To je veliki minus kada se u Srbiji istice. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babic Duško Jovanovic. u nameri da proširi poslove na region jugoistocne Evrope. gubitke je inkasirala i država. ozbiljno su ugroženi. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskracen. u Srbiji. vecinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petricevic. Pocetni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. koristeci sa jedne strane domace resurse. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. Ukupni gubici. generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Mitar Nikolic. Svedoci smo iste prakse. vlasnik i direktor firme “Akmer . posle 2000. na najatraktivnijim lokacijama. koji pojedinacno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazecim multinacionalnim kompanijama. kao predsednika Pemed Group Ltd. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš.000 maloprodajnih objekata. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile znacajan broj benzinskih stanica. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojeceg domaceg kapitala i inostranog investitora. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškic. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovica. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. vec i direktan gubitak od preko tri miliona americkih dolara. kada je INA. proizvodnju i preradu sirove nafte u domacim rafinerijama. Crnoj Gori i BiH. otvorenost i regularnost . U ovoj oblasti ne postoji strategija dugorocnog karaktera.M. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. svih preradivaca sirove nafte u Srbiji. posebno u poslednje dve godine.prerada. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. Mi smo. Razlog: nesprovodenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inace tu uredbu sami doneli. naše pumpe. godine. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. Cilj nam je da u 2006. Obrnut primer imamo u Sloveniji. Na domacem tržistu privatni trgovci ucestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. vec je traženo da prethodno zadovolji i uslove. koji posluju na domacem tržištu. jer je ostvaren znatno manji promet tj. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. .gradnja” Radule Karadžic. opremom. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. Pored ovoga. To i te kako osecaju medunarodni finansijski akteri-banke. bez validne dokumentacije.

potencijal i kapital. U obrnutoj situaciji. Verujemo da ce kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. godine. Od ruskog patrijarha Alekseja. Bilo je i pameti i kapitala na domacem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. ali istice da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. Jedan je od suosnivaca i potpredsednik Srpsko-americkog centra. beležice i dalje gubitke. Na njegov predlog. godine u Tuzli. isuviše vremena je izgubljeno.000 ljudi i posluje u Srbiji. bio je kategorican u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. Od 2000. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. Šta ce za domace rafinerije znaciti ovakvo ponašanje. i po državu koja ce na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. a 2005. Autor je više od 30 naucnih radova i dve knjige. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. strucnog tima za razvoj bilateralnih odnosa izmedu vlada ove dve zemlje. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. NENAD POPOVIC. Popovic u ulaganjima u jug Srbije vidi nacin za rešavanje problema u tom regionu. koji su uz pomoc stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. Bujanovacko preduzece “Lagado”. otkazuje godišnju preradu u domacim rafinerijama i traži uvoz derivata. Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. Clan je DSS. koji danas zapošljava više od 5. Dolazeci na tu funkciju. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. a sa šesnaest godišna postao je najmladi republicki košarkaški sudija. Što se tice modernizacije rafinerija NIS-a. možemo da naslucujemo. Epilog ce biti neminovno štetan po sve – potrošace i privredu. 1994. i predsednik je i osnivac fonda “Slavijanski”. i ekonomicno poslovanje naftne privrede sa druge. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato strucnim ljudima u NIS. jer nece ispuniti poslovne planove tj. po naftne kompanije a posebno preradivace i trgovce. na cijem je celu bio dve godine. jer na pumpama nece biti dovoljno goriva. osniva Istocnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. Rusiji i Kini. koje zapošljava 200 radnika. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. predsednik ABS-HOLDINGS Roden je 30.tržišta za inostrana ulaganja. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira izmedu SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu.” SLOBODAN PETROVIC. septembra 1966. godine on i njegov tadašnji šef odlucili su da krenu u privatni posao. ni jednom od aktera na domacem naftnom tržištu nece padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. . i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. dobio je posao u Moskvi. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. ciji je cilj razvoj regionalne saradnje. Poznat je kao humanitarni radnik. Lukoil za 2006. 1992. na teret nafte privrede. Pokrice i priznavanje realnih troškova proizvodnje. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Imamo vrlo ambiciozne planove. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. a od 2001. mora važiti i u naftnoj privredi. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. pre svega preradivaca nafte. Neko vreme bio je na celu FK Partizan. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne.

Oženjen je i ima dva sina i cerku. Oktobra 2003. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”, Pjotra Prjanišnjikova, sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovicem u glavnoj ulozi. Clanak “Verzije” razoblicava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovica ucinilo uglednim širom sveta, a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”, nego i kao partner. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpaticna coveka, koji su se predstavili kao Nenad Popovic i Miladin Randelovic. “Teški biznis put” u Rusiji, koji su prošli ovi državljani Jugoslavije, bio je veoma upecatljiv. Po njihovim recima, sa njima su imali cast da rade takve kompanije kao “Mark Ric AG”, “Euramin”, “Koalco”, “Mark Ric investments AG” i “Trans vorld grup”. Kao što je normalno u ruskom biznisu, kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Autor piše da su se Popovic i Radenovic u fabrici silicijum gvožda, bez koga ne može da se dobije celik, pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. Nisu došli “praznih ruku”, vec sa predlozima i privlacnim obecanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za racun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude, pa su Popovica i Radenovica prihvatili za ravnopravne partnere. Pojacanje sa stranim pasošima bavilo se više licnim nego problemima proizvodnje. Paralelno s obecanjima, dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”, kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajucih akcija jednog od najvecih preduzeca crne metalurgije. Odmah posle toga prijateljske reci zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se necemo mešati u upravljanje kompanije, a vi cete nam za to placati 50 odsto dobiti preduzeca”. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popovic i Radenovic su našli i kompanjone - sunarodnike Gorana Malbašica, Nebojšu Vlahovica i Branislava Medakovica, pod zajednickom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Ceboksari”, koja pokušava da ude u preduzeca ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije, sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slucaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeca u sudske sporove. Vrlo cesto kao takvi pojavljuju se bivši sitni cinovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik, nego se prilicno dobro snalaze i u našim zakonima, ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog cinovnika i rukovodioca preduzeca, pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. DRAGIJANA RADONJIC PETROVIC, predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rodena je 1.10.1970. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Karijeru pocinje u Beogradskom eskontnom centru 1995, a posle dve godine prelazi u MK Komerc, Miodraga Kostica (u zvanicnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Arandelovac, clan Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin, FK Partizan, i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika, kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. Pohadala je konferencije “Euromoney”, radne grupe EBRD, i berze i druge institucije u inostranstvu, u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. Ucestvovala je kao predavac, moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Milocerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu, i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. Vecinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Arandelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac, a Centralni registar hartija od vrednosti, jedini nadležan da proglasi vlasnika, cuti. Istog dana, kad je to desilo, Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona, ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. Predsednik Komisije Milko Štimac uvece je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili, mada bi to, prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije, bilo uputno. I u

ovoj prici jedan od aktera je Milan Beko. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponudaca za kupovinu arandelovacke punionice minerlane vode, investicionog fonda FPP Balkan iimitid. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda vec samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. U ulozi savetnika Beko se, potom, pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije, koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin clanovi Miškoviceve porodice i Bekove inostrane firme. Interesantno je da se u Luksemburgu, na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduce firma Nordfin, preko koje je prodat C market. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je, kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznacio Goran Mrda. Time je, upozoravali su strucnjaci, pred svršen cin doveo sve ostale male akcionare. Taj isti covek je sada clan Upravnog odbora Luke Beograd. Agencija za privatizaciju je, izgleda, dobar rasadnik specijalnih kadrova jer, i Vuk Delibašic je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners, koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. Interesantno je, takode, otkud Goran Mrda na funkciji clana Upravnog odbora kompanije Novosti, gde je Beko, kao i u slucaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. Zvanicno, vecinski vlasnik Novosti (63,5 % akcija) nije Miškovic vec firme Štadluks i Ardos. Pored clanova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrda , kao predstavnik Milana Beka. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. To je 14. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji, a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostic i direktorka brokerske kuce MV investments Dragijana Radonjic-Petrovic. Direktor Društva je Goran Mrda, bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i clan UO Luke Beograd, ciji je suvlasnik Beko. Brokerska kuca MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda, a ne da bude jedan od suvlasnika, izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjic-Petrovic. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14,24% te kompanije. Dragijana Radonjic-Petrovic je kao fizicko lice kupila 60, odnosno 0,8% akcija Novosti. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore, ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao, ali da uskoro to nece biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”, rekla je. Ta brokerska kuca kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima, i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. OBRAD SIKIMIC, predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. Obrad Sikimic je roden u Beogradu 1961. godine. Završio je Višu turisticku školu u Beogradu. Pocinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982, da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. U meduvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. „Dajners klub” Beograd je 2001. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”. Izabran je 2002. godine za predsednika odbora za karticarstvo u Privrednoj komori Srbije, i za potpredsednika Americke privredne komore Jugoslavije. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”, registrovana u Becu, postala vlasnik 37,1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”, “Pima”, “Principal” i “Dajners klub”. Ova dokapitalizacija izvršena je preko racuna NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi, ciji su suvlasnici Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic. Dana 13.09.2002. firma “Koprom”, ciji su osnivaci firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”, a direktor Jovanka Lajtfut Ivaniševic, platila je po 600.000 evra na racun “Principala” i “Dajners kluba” za

dokapitalizaciju firme, kojima su kupljene akcije NŠ. Kao jedan od upravljaca i osnivaca “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimic. “Napominjemo da se Obrad Sikimic, kao suvlasnik preduzeca “Pincipal” i “Dajners”, vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. Najveci akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. Vlasnik EFT, Vuk Hamovic izašao je pre tri godine iz ove banke, a Vojin Lazarevic je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije, kao Toplica Spasojevic (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimic (Dajners klub). Akcije ove banke imaju i Erste banka, Hipo RS, Nacionalna banka Grcke, Univerzal banka, NLB banka... Decembra 2006. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popovic. Podpredsednici su Dragan Vasiljevic, Nebojša Vujovic, Dragoljub Vukadinovic i Dragijana Radonjic Petrovic. Clanovi upravnog odbora su: Radomir Antic, Maks Vinterfild, Miroslav Ataljevic, Obrad Sikimic, Dušan Stupar, Igor Milanovic, Bojan Radovanovic i Ratko Zatezalo. Vec u junu 2007. Nebojša Vujovic, Obrad Sikimic i Igor Milanovic podneli su ostavke na clanstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlucili jer se ne slažu sa zakljuccima Skupštine FK “Partizan”. RANKO SOCANAC, genaralni direktor NELT Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovica za predsednika kluba. Danilovic je imenovao i upravni odbor kluba, koji sada cine: Vlade Divac, Dragan Todoric, Mladan Šilobad, Živomir Novakovic, Ðorde Colovic, Budimir Krstovic i Ranko Socanac. Potpredsednici su Ðorde Colovic, Živomir Novakovic i Andreja Mladenovic. TOPLICA SPASOJEVIC, predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojevic, predsednik FK „Crvena zvezda“, predsednik ITM „Group“, Udruženja korporativnih direktora, clan Upravnog odbora kluba „Privrednik“, guverner u Privrednoj komori Japana, potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije, clan predsedništva Saveza ekonomista Srbije, poslovni covek 2006. godine, jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji, ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. Toplica Spasojevic roden je 1956. godine u Svilajncu. U Beograd dolazi na studije ekonomije, koje završava 1980. posle cega se, aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Od 1981. godine do 1992. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanovic bio predsednik UO), gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. 1992. godine sa kolegom Sinišom Rakovicem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodecih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope, poslovima urušene Jugoslavija komerc. ITM grup ima, prema izveštaju revizorske kuce Dilojt end Tuš, godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvecih svetskih robnih marki, brokerskim poslovima, konsultacijama, poljoprivrednim i drugim delatnostima. ITM je jedan od clanova konzorcijuma osnivaca TV Avala. Osim u Srbiji, „ITM” ima cerke firme u Austriji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Makedoniji, Kipru, BiH i Crnoj Gori. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija, a vlasnik je i brokerske kuce “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”, “Sinerdži” i “Ros saut ist”, firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka, koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. Kada je Dragan Stojkovic otišao, a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojevic, što se povezuje s željom Delte i Miškovica. Toplica Spasojevic je od 1994. vlasnik firme ITM. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije, ali se proculo da je predstavnik Miroslava Miškovica, koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevica). Miškovic je zamoljen da odustane od toga, pa je Spasojevic došao na celo Zvezde. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki, koju ekskluzivno zastupa Delta.

IVAN STANKOVIC, predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIC, direktor HEMOPHARM GmbH, Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. kao dvoclano društvo. Osnivaci su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara, koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stankovic. Na taj nacin je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”, Akcijski fond i PIO fond imaju 40%, a kod malih akcionara je 7,52%. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. Trgovinski sud u Beogradu je 27. februara 2006. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otudenje i opterecenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”, uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. marta 2007. godine Nikolu Dobrijevic za privremenog upravnika deonicarskog društva “Trudbenik konzorcijum”, ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da ude u ovu firmu, da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji, pa godinu dana ne može da se spreci dalje uništavanje akcionarskog kapitala. Ovakav nacin kupovine akcija, odnosno udela, dugo je osporavan, pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. Odluka, medutim, ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da ce se politi benzinom, a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”, u Agenciji za privredne registre, namerno promenio sedište firme. Kljucne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. Njih ne zanima proizvodnja gradevinskog materijala, cime se “IGM Trudbenik” bavi, vec samo da preuzmu 100 hektara gradevinskog zemljišta preko puta Višnjicke banje ciji je korisnik ovo preduzece. Glavni je Nikola Stankovic, potpredsednik “Hemofarma”, koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi, na opisani nacin, akcije “IGM Trudbenika”. BRANISLAV STOJAKOVIC, generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. Stojkovic je od 1989. godine ušao privatni biznis, od kada se bavi prodajom nameštaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobracaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljevic i više direktora Aerodroma Beograd osumnjicenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzece za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivicnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovica, zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa, bivšeg pomocnika gen. direktora Aerodroma Sladana Ikovica i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Ðordevica”. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popovic, vlasnik i direktor preduzeca “Eurosalon” Branislav Stojakovic, direktor preduzeca “Termoenergo inženjering”, Jovan Ðenadic direktor preduzeca “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišovic, zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Buncic i direktor preduzeca “Abies sistem” Predrag Vukovic. Citavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma, generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljkovic, koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartcika-lopova, pod zaštitom Mladana Dinkica: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju, uocio sam, pregledajuci dokumentaciju o investicijama koje su u toku, da su investicije za VIP salon isuviše velike. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u, UBPOK-u, da ispita te navode”. Stojkovica istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. Slican model, prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama, primenjen je i pri opremanju BIA, za vreme Radeta Bulatovica, samo što je, zbog blokade racuna Evrosalona, isporucilac bila Stojakoviceva firma Evrolak.

Zaljubljenik je u fudbal. kao i trgovinskog preduzeca “Tamiš” iz Secnja. Šetku prvi generalni direktor iz . Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . u banatskoj opštini Secanj. godine radio je u Republickom MUP-u.2008. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. i krace vreme bio je u fudbalskim telima. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevica vodili su Marka u lov. voleli se i pazili. Mnogi u firmi bi do direktora . Tako su “MV investments”. a slucajno ili ne. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. lekarom dermatovenerologom. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. Borislav Miloševic i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. godine. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeca u Srbiji. brat i sin Slobodana Miloševica. a od 1988. Od 1973. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševicima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”. DUŠAN STUPAR. Nakon osnovne škole u Jaši Tomicu i gimnazije u Zrenjaninu. a planiraju da kupe pancevacku Azotaru. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. Radomir Markovic i Dušan Stupar.10. a u Somboru prati utakmice Radnickog. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. preduzeca za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Indije. Oženjen je Vericom. cetiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Panceva. “Delta broker” i fizicko lice Dušan Petrovic medu deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Panceva. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu politickih nauka u Beogradu. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. vec kontrolišu ovo jako preduzece za unutrašnju i spoljnu trgovinu. indikativno je da je Stupar fizicko lice sa najvecim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. jer je bio blizak poraženom taboru. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. kao i neka putarska preduzeca u Vojvodini. godine zaposlen je u preduzecu “Univerzal” iz Beograda. bliži nego njenom mužu. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Stupara i Bore Miloševica koji je od 1992. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Curcica. godine u Krajišniku. na kom je diplomirao 1973. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pancevo. direktora firme “Univerzal holding”.secka voce i pravi camcice od kajsija i jabuka. Iako starijeg Miloševica nema na spisku akcionara. Beograd. koji mu je bio komšija na Banjici. Njih dvojica preko Dušana Stupara. Medutim. do 1988. Borislav i Marko Miloševic. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu.prolaze samo oni koje ona propusti. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. ima dva sina. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. “Univerzal holding” ima vecinsko ucešce u kapitalu nekoliko preduzeca po Srbiji: ugostiteljskog preduzeca “Kaštel” u Eckoj. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr. Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji cas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). gde i danas živi. 06. Dušan Stupar je roden 1947. Miloševici su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeca u Vojvodini. Od 1990. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama.Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Muškovic kaže da je sa Branislavom Stojakovicem provela “13 magarecih godina”. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. RADE SVILAR. godine. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. “Citadel sekjuritis”. od 1997. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. Rade je bio veoma blizak Miri Miloševic. smenjen je i Stupar. gde je od 1990. nacelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. do 1990.D. kada je Slobodan Miloševic sa cela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolica. a u fioke smešta zalihe slatkiša. Oženjen je i ima dvoje dece. a rezultat je udeo Bore Miloševica u vlasništvu “Univerzal holdinga”. a od 1997.

predsednika FSJ bila je predvidena po ubrzanom toku. pa tek onda na red dolazi izbor prvog coveka FSJ. Dragan Kostic (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Ðuricic (“Hemofarm”). ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za celnim covekom u FSJ iz njegovih redova. Dragomir Tomic (“Simpo”). jednog . sa najvecim domacim privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru.000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju ..privatnog. Radenko Marjanovic (“Knjaz Miloš”).2000. plativši oko 350 miliona dinara. salveta.. nazivaju ga “Jelence”. maramica i slicnih artikala. Ljubomir Mihajlovic (Komercijalna banka).12. Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. Na jugu se nisu opredelili. ministar trgovine Slobodan Milosavljevic i direktor Uprave carina Aleksandar Krstic. Džajic je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. na severu je “mrtva trka” dva vojvodanska biznismena. odnosno 10 puta više od pocetne aukcijske cene. Mica Micic (“Jedinstvo” Užice). Ljubiša Mitic (“Tigar”). U ovoj izbornoj kampanji vanstranacka organizacija “Otpor” nece imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. Svojevremeno. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Curkovic. Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv nacin došli do novca. Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. Dmitar Šegrt (“Toza Markovic”). 7. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranovic. direktora “Apatinske pivare”. predvodenih premijerom Zoranom Živkovicem i potpredsednikom Vlade Cedomirom Jovanovicem. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. Miodrag Kostic (“MK komerc”). Gojko Muhadinovic (“Topola”). da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. ukljucujuci „Jafu“ iz Crvenke. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji porucili Miljanu Miljanicu da se mane “coravih poslova”. Nikola Pavicic (“Sintelon”). 26.. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve nacine želi da postane fudbalska vlast. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. bez njegovog licnog pristanka. ciji je bio “veciti” predsednik. Rade Svilar (“Apatinska pivara”). vlasnik kiparske firme „Kapa star“. predsednik Upravnog odbora kluba. Slobodan Radulovic (“C market”). Radeta Svilara. Protivnici Svilara isticu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. Slobodan Dragicevic (DIN). Koliko je Šaranovic duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanica. Karadžicu protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazeceg Miljana Miljanica. Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahovic. Izbor za predsednika “kuce fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. Delegaciju privrednika cinili su Bogoljub Karic (BK).državnog. od tela romboidnog oblika. po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. Dalje. sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. vec zbog kase. “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanicno priznaje”. da obecanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine. Ljubiša Jovanovic (AIK banka).Srbije na celu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. koja se bavi proizvodnjom toalet papira. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša cute. Miroslav Miškovic (Delta). NEBOJŠA ŠAPONJIC. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. Šaranovicu bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. septembar 2003. ali se (ne)ocekivano. jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajica. godine Prvobitna izborna procedura za 32. Ucinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. u kojoj znacajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“. Tomislava Karadžica i drugog .. Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata. Milorad Savicevic (“Geneks”). direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIC. A onda je sve krenulo korakom kornjace.

Tu se. . koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. uspešnim preduzecima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponudaca“ za društveni kapital kompanije Novi dom . kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani.000 evra.. vlasnici Aleksandar Vlahovic i Danko Ðunic . zvani Tender za prodaju kapitala.god. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog coveka „Delte“. predhodnom kupovinom deonica. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne ucestvuju u ovako režiranoj predstavi: .d.2006. . kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru.000 evra za gradnju kuce. ova praksa se nastavila i 16.).d.„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov. a koja je imala poslednji sastanak 02. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeca potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. Beograd. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjaca (u kom je trenutku bio „Simpo“). odigran je još u septembru 2005. Ivana mi je vratila dug”.12. niti pozivani da u odlucivanju ucestvuju.konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: .000 evra.2006. u konzorcijumu.d. godine. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora). dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani. direktor UNIGROUP.god.01. Posle dve-tri nedelje. Ovo preduzece kupio je „Univerzal holding“ ad. Šaranovic je ranije radio kod Miškovica.prvi cin. Na sudenju Nemanji Kolesaru. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom pred Cetvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem.. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeca u Srbiji sve moguce.god. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic.god.god.2007.000m2.drugi cin predstave. na ocigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a. a za ostatak sam pitala Šaranovica. gde je preko 700 fizickih lica postalo akcionar „Novog doma“ a.2006. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic.centra papirne industrije. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeca „Tehnopromet“ a. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi vecinski vlasnici.god. vlasnik Neregelia trading limited Kipar . vec je preduzecem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. u Beogradu. zvan pokušaj otimacine vrlo vrednog objekta od preko 2. generalni direktor kompanije Heineken Import doo.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona ocigledno ima više. Kulise kupcima. još 1998.. od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na ocuvanju pozicija jednog od najvecih svetskih brendova na tržištu Srbije. “Dao sam joj novac bez problema. NENAD ŠARENAC. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200. koju poseduje još od 1966.d. cijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a.11. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. a završava njenim izlaskom 15. zapoceo je saradnju sa Heinekenom 1990.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjic. preko puta crkve Svetog Marka. koji je poceo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „mocnih“ firmi. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. “U sefu sam imala oko 105. rekao je Šaranovic. inace njegova drugarica. cija se vecina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu. pa i na silu. Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara. Nedokucivo je . Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeca Kane Export-Import.12.d.god. nastavlja se ucešcem Kompanije „Simpo“ a.V. I pored cinjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upuceno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje.

09.09. a srednju ekonomsku u Vranju.II Deo DRAGAN TOMIC. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju.09. Vodeci kompaniju cetiri decenije.000 dolara za izgradnju novog preduzeca u Srbiji. godine. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26. trebalo da obezbedi 130. ali tek po danu ispunjenosti uslova.godine). sa 01. U svojoj 29-toj godini.2006.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. dok su ovde jasni licni interesi da se. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu.. . a sve iz „viših“ interesa. vec tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora.“. godine. Dragan Tomic uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem cija je vrednost u 2002. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo.000 m2 u Beogradu). u kome je zaposleno preko 6. i drugo. KRAJ PRVOG DELA Prigodni aforizam za opštu upotrebu glasi: „U državi u kojoj vecina krade najveci ugled uživa najveci lopov. vec se izvršavaju nalozi novih vecinskih vlasnika.Cyprus investment and finance. na 01. prema slovu ugovora. 1967. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogacarevic”.2006.09. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomic je roden u Žbevcu 1937. . izvršava naloge maminog sina.2007.treci cin predstave zvane „Privatizacija“ pocinje potpisom Ugovora. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeca „Eki investment“ koje je ucesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. više ne upravlja ni generalni direktor. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju. koju je zastupala gospoda Vucic licno i koje je. pocetkom aprila 1990.2006. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . oslobodi radnika bez da to košta.07. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. Na preduzece u Nikoziji . Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava. Tomic je odlucio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa. Pri tom. na 29. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da predu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzecem dok „mocni“ kupci ne dodu u poziciju da to mogu i po zakonu. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je pocetkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahovic.. “Simpo” se obavezao da ce da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. S Borkom Vucic predstavnici “Simpa” otputovali su. stvarno se može pohvaliti „transparentošcu“ (providnost). jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. sa 15. koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. jer u ovakvoj konstalaciji „mocnih“ kupaca.500 ljudi. “jer su tamo manji porezi”.produženje roka za ponude na tender: prvo. ili ovaj: „Najbolji lopov najbolje zna kako da organizuje ostale lopove“. objavljeno. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od cetiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašcenja sprovode šta im se cefne. iako su po socijalnom programu. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeca Popov Andrejom. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu. neobjavljeno.d. Napravljen je ugovor izmedu “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju. godini procenjena na 80 miliona evra. koji su isti „kupci“ potpisali. a nastavlja se periodom od cetiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a. ionako jeftino placeno preduzece (17. a “La meson” je dao strucnjake i odao tajnu proizvodnje.04.15mil evra za 70%) sa preko 36. u Nikoziju. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. dužni da isplate otpremninu od 250 evra.

direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu ucini i pozajmi oko 200. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje ce takav potez imati na potrošace. Branka je uvek nedostupna. i firmu “Food industries”. kulturno zatražio svoj deo profita. bilo je reci i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. „I Delta i Agrokor brane domace proizvodace. koja je smeštena u Bujanovcu.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuce. inace njegova drugarica. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic. tada potpredsedniku kompanije. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomic je pustio pricu o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. Tada je izjavila: .000 dolara. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika cokolade “Simka”. LUKA BEOGRAD a. Sin Dragana Tomica. koji su optuženom pozajmili novac. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomic. isticuci samo koristi koje ce od spajanja imati srpski i hrvatski proizvodaci. izletelo: “Završena je prva faza fabrike cokolade i uposleno je 60 novih radnika”. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomica i “Simpo” sudu u Beogradu. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. hrvatske i srpske proizvodace. Dragana u Švajcarskoj osniva. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije.stavljen je katanac. naravno. Rodaka Dragane Tomic. kapitalom od 100. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. Ivana mi je vratila dug”. predvidenih ugovorom. familije Tomic. Ljerka Puljic je istakla da dve kompanije vec podržavaju svoje partnere.” Simptomaticno je da je i 1997. snaja Dragana Tomica. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. Posle dve-tri nedelje. “U sefu sam imala oko 105. obrazlažuci spajanje. Umesto da negira. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. Goruce pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. kako kaže njegov radnik. deset odsto od prodtae robe. to bilo u dubokoj ilegali.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj cokoladi koja je najbolja u zemlji. ako vas interesuje ko je vlasnik . “Simpo” ih je prodavao. a trebalo je. udata je za njegovog sina Gorana. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaceno dovoljno novca na racun. . Predstavnice Delte i Agrokora.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. video da se srpski partner pravi lud i ne uplacuje ni dolara na njegov racun. rodaka Dragane Tomic. Ali. Dragana Tomic. šaranovic je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. 20 procenata. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. u nerezvijenom delu Srbije. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeca s Miroslavom Miškovicem. direktora kompanije “Simpo”. nadgledao je proizvodnju. u nastupu na tržištima obe zemlje. Prvo je u Beogradu 1997. rekla je Veselinovic i dodala da ce narocitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. bez prethodne provere knjiga. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic. Uplatili su mu samo 90. posle nekoliko godina.000 evra. Vlasnik “La mesona” opet je. sa najlepšom ambalažom. 2005. avgusta 1997. I slagali ga. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. Tek 2003. pravila je stvari od bambusa. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. Ali je Vladimiru Arsicu. Goran.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. rekla je ona. Kad je. a za ostatak sam pitala Šaranovica. IVANA VESELINOVIC. snaje Dragana Tomica. Direktorka “Dunje” je Branka Stankovic.d. Deset godina fabrika. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”. Branka Stankovic. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. Na sudenju Nemanji Kolesaru. Vecinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. kada je fabrika cokolade osnovana.000 evra. a Džordžis na Kipru cekao svoj deo kolaca. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplacenih dažbina. Kao ovlašceno lice. što je nekih šet miliona dolara.

dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. 2008. i deca Miroslava Miškovica. ciji su vlasnici. Slobodan Miloševic je tražio velike pare za finansiranja SPS. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog coveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji.2007. vec je prepolovio preduzece. Na taj nacin Delta je otela oko 1.06. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahovic. vodi na Miškoviceve sina i cerku. što je i ucinjeno. razoblicava se uloga Aleksandra Vlahovica. Ko mu se u poslu ispreci. on ga skloni ili uhapsi. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinovic.Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. Ono se gradi parama iz budžeta. Dok je Savicevic bio na celu Geneksa. ”Zahvaljujuci poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Premijer Koštunica. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. i da je u prodaji Luke Beograd država oštecena za najmanje 21 milion evra. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovodenju pljackaške privatizacije u Srbiji. Miki Savicevic je odbio da ih plati. mart 2007. . Dušan Mihajlovic. To je prvi zvanican podatak o vlasništvu nad Lukom. sa jednakim delovima. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahovic. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. Bekovo preduzece „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. stvarajuci trgovinsku mrežu. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeca „Vorldfin“. koji su radili u tim lokalima. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmocnije srpske firme. Božidar Ðelic. potpredsednik Goran Pitic. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. Mirka Cvetkovica i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. jula 2001. radi monopola. i blisku saradnicu. Danko Ðunic. zasnovano je na otimanju.. Ivana Miškovic-Karic i Marko Miškovic. kakav je Miškovic. godine. Sve što ucini gospodin Miškovic. cinili su: predsednik Aleksandar Vlahovic. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinovic dala je povodom krivicne prijave izjavu policiji 27. jer je Miškovic nameracio da bez gradevinske mehanizacije. i sprecava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIC. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. Do sada se spekulisalo da to preduzece pripada Beku i porodici Miškovic. koja se uselila u zgradu Geneksa. Miškovic je ostao nedodirljiv. Delta je pocela ni iz cega. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. odgovorio je da on kupuje srpske firme. SD je uverena da su cinjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. i posao je dobio Miškovic. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. ali se na tome završilo. Milan Beko. Izgradice ga tako što ce angažovati druge neimare. godine. Na mesto Savicevica došao je Andreja Dozet. potpredsednik Slobodan Miloševic. Vlasnik gradevinske firme “Gemaks” Ðordo Antelj. predsednica Saveta Verica Barac rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. za male pare. koji je dostupan javnosti. Gradanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovica. Nakon atentata na premijera Ðindica. 17... i poceo da kupuje trgovinske firme. Osnovno opredeljenje Miškovica nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. Na konferenciji Saveta ovim povodom. Ivanu Veselinovic.. potpredsednik Ivan Ðurovic. partner EKI Investment 26. pola-pola. Miloševicu se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. Mirko Cvetkovic. upitan od predstavnika medunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. gospodin Miškovic krece u surovu pljacku. pljackajuci imovinu Geneksa. proveo je šest meseci u zatvoru.

“. nekim cudom. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Ðelic i Aleksandar Vlahovic nekadašnji nestranacki ministri. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi. navodno. Glavni razlog. JSD Partizan Danko Ðunic. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. pod rednim brojem 132. i Mladan Dinkic. Paketi su tako veliki da ih jedna prosecna porodica ne može pojesti za mesec dana. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. 05. bila stvarno transparentna.2007. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. radi lakšeg snalaženja dostavljaca. bude nemacka elektroenergetska korporacija RWE. a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. Koga zastupa poslanik Vlahovic? Uprava za sprecavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o nacinima nesprecavanja pranja novca od 2000. To skrece pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u politicku stranku. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. Kovilj. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprecavanju pranja novca iz 2005. pored paketa. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu clanovi partija. a posle atentata na Zorana Ðindica visoki funkcioneri Demokratske stranke. Aleksandar Vlahovic i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. Dokument „Kucni adresar poslovnih partnera“. Dva broja ispred Vlahovica. žestoko su se posvadali na sastanku partijskog vrha. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stecajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahovic prešao je u Demokratsku stranku i postao clan Glavnog odbora. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahovic.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. nije obavezana da daje ove informacije. Svi sa spiska dobijali su na kucne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahovic . kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuce “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. Neki od partnera dobijali su. Medutim.. Mandatar Zoran Ðindic suocio se 2000. a tom timu se prikljucio i Bubalo.godine bavila restrukturiranjem. sadrži ime Aleksandra Vlahovica. drugi sprat. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka. cemu se Ðelic protivi jer se boji da njegov stranacki kolega zajedno s Mladanom Dinkicem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Srbije i Elektroprivrede Srbije.clan Politickog saveta DS. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. U tu vladu. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. na mestu broj 134. i koverte sa „cestitkama“. Ova adresa je u Sopotu. Pancevo. a to je bila po zakonu iz 2001. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da ucestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav nacin povezani s vlašcu. Oni su predvodili grupu koja se 2001. kao i da Zakon labavo odreduju ko može biti ucesnik u postupku. nalazi se ime Dragana Veselinova. bivši ministar poljoprivrede. cija se privatizacija ocekuje. salame. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. To su pileci bataci.02. do danas. saznaje agencija SINA. od dotadašnjih deset. bili su „kucni partneri“ industrije mesnih preradevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. jeste Vlahoviceva želja da dobije Ministarstvo energetike. Aleksandar Vlahovic i Dragan Veselinov. Goran Pitic. bivši ministar za . “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovica i Mladana Dinkica SINA je otkrila pre desetak dana. mesni proizvodi. ucestvovali Aleksandar Vlahovic. pa je njegov kabinet imao cak šest potpredsednika. Aleksandar Vlahovic je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenovic. Tomica Milosavljevic i Aleksandar Vlahovic. kobasice. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja.. jer je to idealan nacin pranja novca. ušle su i tada nestranacke licnosti kao Božidar Ðelic. sa šesnaestoclanom pobednickom koalicijom DOS. clan uprave Košarkaškog kluba Partizan.

bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. Pored vile i bazena posadeni su vinogradi i izgradeni teniski tereni. kucu ima Milan Beko. tvrdi se u dokumentu. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. sa Milanom Anticem. koncentriše se bogato društvo. kojom je predsedavao pocela da daje rezultate). a poceo je da kupuje placeve i na Rosama.. Koristeci svoj položaj Vlahovic je na sednicama vlade. roden 28. DRAGOLJUB VUKADINOVIC. bivši sudija ovog suda. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. uspeo je da od 1992. takode ima vilu u blizini hotela Plaža. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižic preselio se u klanicu. koji je prodavao po pancevackim pijacama pilice na komad. Seka Sabljic. Kljajevic.privredu i privatizaciju.. Vlahovic je. stecajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnovic. i. Vlahovic. bankama i dogovarali kako ce prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. aprila 1951. Na Savini. Vlahovic je clanovima vlade precutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. u Beogradu i Smederevu. U Perastu kucu ima Goran Bregovic.Herceg Novi . vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia.. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradicu. na poluostrvu Luštica. Kolesar. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Miškovic podigao kucu od oko 300 kvadrata. kuce imaju mnoge poznate domace licnosti: Dragan Nikolic. nakon što je komisija o poreklu kapitala.. na Toploj. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. prema revizorskim izvještajima. Nedavno je proširio plac. koji je pružao mogucnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeca putem neposredne pogodbe bez ukljucenja drugih potencijalnih kupaca. Milena Dravic. godine. do septembra 2003. na Rosama. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . godine. pa je 23. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. I nekadašnji genexovac Zoran Obradovic. Gradonacelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ogradenog imanja na Luštici. kada je registrovao firmu „Agroživ“. atraktivnom delu Herceg Novog. suvlasnik londonske firme EFT koja je. ima imanje u zašticenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. MIROSLAV ŽIVANOV. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade.500 kvadrata zemlje i kucu od šezdesetak kvadrata. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra. Novakovic. Marcicevic. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takode ima kucu u Herceg Novom. Bojana Maljevic. vlada prihvatila zakljucak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”. Miroslav Živanov. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine. terete se da su se. i Nemanja Kolesar. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. Trojica direktora društvenih preduzeca . U njegovom komšiluku je vila Petra Matica. generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajevic. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. Agenciji za sanaciju. Na pomenutim sastancima dogovoreno je da to realizuju kroz stecajni postupak. januara 2003.Trebinje. Roden 1950. Uz obalu naselja Savina. bivši direktor „Sartida”.000 kvadrata. U blizini je Vuk Hamovic.Beograd . na kojima je razmatrana privatizacija. godine. Branislav Ignjatovic. od februara 2002. Miškovic na Malim Rosama ima oko 1. sastajali u zgradi vlade. Živomir Novakovic. Preko Kolesara i Ignjatovica. Tu planira da na oko 20. Dušan Marcicevic. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Vecernjih novosti. Hamovicev kolega iz beogradskog Genexa. ministar u Vladi Slobodana Miloševica. On je u Miloševicevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševica. Aleksandar Vlahovic je kao „republicki ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjicenih”. Informativna služba Socijaldemokratije (ciji je predsednik Vuk Obradovic pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. bivši predsednik Trgovinskog suda.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. U njegovom komšiluku. SPS je vladao u Žitištu. Pored njih. godine.

saopštava da odlazi u penziju. Direktori društvenih preduzeca potpisali bi ugovore. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaci univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nadu posao. oktobra predlaže tri clana UO ispred malih akcionara.nije utvrdeno. radnici prikupljaju zastupnicke izjave kako bi formirali vecinski paket akcija...60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. Deuric dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima. Agroživ ih je tužio.00 u II i 9. a da li im je nešto isplaceno u kešu ili na racune . a ostali akcionari sa 3 predstavnika... Sami možete da pretpostavite gde i na koji nacin se troši ostatak novca. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. Radnici – akcionari “Jugoremedije” secaju se da im je bivši direktor septembra 2002. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosecna cena po knjizi je 10 EUR).. Sreca ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju. septembra 2002. Petnaestak dana po aukciji. zbog duga. neadekvatnu struktura kadra koji predaje.... Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se . na aukciji 10. Kako društvena preduzeca nisu bila u mogucnosti da isplate ugovorenu sumu. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedocim iz licnog primera. Loši kadrovi znace lošije obrazovne mogucnosti i skromno znanje studenata. da se dogovore o daljim koracima... Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore ciji rad odgovara profesionalnim standardima. Nijedan cas prakse niti bilo cega primenjenog u toku obrazovanja. i 4.... a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadic bio na otvaranju nove zgrade 2008.. Cinjenica je da su krivci ostajali na funkcijama.. tadašnji direktor Srdan Kamenkovic. Živanov i Prebiracevic dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeca da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. pripadne Živanovu. Kljucna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta. godine. kojeg cini 7 clanova. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl. Prva je takode neistina – 2007. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi. prema svedocenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurica.. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”. koji je bio aktivno ukljucen u pripreme za prodaju akcija fabrike.. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda. Megatrend broji 14. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIC. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi.U Srbiji nikome. Kamenkovic na poziv Jovice Stefanovica putuje za Skopje.. Posle privatizacije društvenog preduzeca.množite to sa 14. Kome se polažu racuni za trošenje novca . bez obrazloženja. oktobra. “Jaka” bude zastupljena sa 4. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”.000 studenata. sa prosekom od 10. Kamenkovic pristaje bez konsultacija sa radnicima. cak i po nekoliko desetina miliona dinara. nemogucnost zaposlenja. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi.terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate..000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po recima dekana. prof. Da je druga cinjenica neistina dokazao sam licnim primerom.. savetovao je radnike da što hitnije skupe vecinski paket akcija.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša. Kamenkovic mu. teorija apsolutno dominira.. PRIDRUŽENI CLANOVI SRÐAN KAMENKOVIC. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. (Makedonija). Dok je on na putu. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41. nemogucnost javne kontrole trošenja novca. uz sve. 3.. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzece.. i biraju Zdravka Deurica za svog zastupnika. ukljucujuci cak i školovanje u inostranstvu.

Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmecu". najveceg diktatora u Evropi. Dan posle demantija saveznih vlasti. Kako drugacije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni zapoceli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivicne prijave i zahtevi da pokrenu istragu. To su ljudi koji studente treba da uce tržišnom privredivanju i koji grade buducnost kompanija kroz studente koje obrazuju. i tada i danas. Druga cinjenica jeste da je Rajko Uncanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. Prica o nesreci u "Grmecu" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao narucilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. ogradena takvim zidom cutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". RAJKO UNCANIN jedan je od predavaca ovog “fakulteta”. Taj posao je Slobodan Miloševic dao Jovici Stanišicu. godine.decu. Optuženima u slucaju "Grmec" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Cernobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u cernobiljskoj katastrofi 1986. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeci da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. prosledio u "Grmec". Ovo ne važi za vecinu drugih . novembra 1996. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najvece svetke inflacije od 318. koji ga je preko svog pomocnika Lukica. rodake. DB preko Radosava Lukica u "Grmecu" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. Tragedija u "Grmecu" se nikako ne može posmatrati izvan politike.zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-vec koga znam”..000. ili brzo odlaze ali zato je vecina njih iz vremena netržišne privrede. tvrde zvanicnici Agencije". inženjer zaštite na radu. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobicajeni vojni teret bio namenjen Libiji".. u Privrednoj komori Srbije .. rekao je u razgovoru za NIN 28. Cinjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanicno i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slucaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. Materijal je dovezen cak iz Sente. naveo je "Vasington tajms". kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. Aprila 1998. 40 000 tona tehnicke soli i 30 000 tona karbamida.000%. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". Zvanicnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zakljucio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehnickoj podršci u razvoju raketnog programa. Najboljih kadrova nema. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu. U optužnici se navodi da je u maju 1995. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12.. Ova pomoc je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. Pozivajuci se na zapadne obaveštajne službe. Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. pisao je "Vasington tajms". Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je. inace bi posledice bile još teže. Milo Ðukanovic. juna 1995. Ova kompanija pominje se i u izveštajima americke obavestajne službe CIA.. “Rajko Uncanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". Veliki broj profesora (i dekan medu njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševica. kumove i ostale. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeduje tehnicku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike.. Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija. predvoden potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zakljucen krajem marta.

a da ce uvoz biti obezbeden preko društvenog preduzeca "So produkt".1 milion maraka. Zamisao je potekla od Šegrta. koji još nije ponuden na prodaju. Dmitar Šegrt. Šegrt je u Nicovicu. sadrži 15. Rajko Uncanin. bivšeg ministra za privatizaciju.(PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. je Dmitar Šegrt. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. Sa porezom od 19. Njima treba da se “pridruži” 11. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Uncanina. osim Miškovica. vlasnik IHT.8% vlasništva. generalni direktor "Grmeca" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. koja je preko Našicecement pojedinacno najveci vlasnik (30. avgusta 2006. generalni direktor TIGAR ad PAVICIC NIKOLA. Državni paket. postane vecinski vlasnik fabrike. a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. smenjen je s te dužnosti. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. Nicovic je vec kupio 10% akcija TM Investa. direktor fabrike Toza Markovic. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujuci bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševicem i visokoj poziciji u SPS bio prvi covek ne samo fabrike.8 % postati najveci pojedinacni vlasnik “Toze Markovic”. Šegrt se pozvao na patriotski cin jer. direktor “Toze Markovic” i prvi covek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deonicara. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. viski. pronašao kupca akcija TM Investa.3%) industrije gradevnog materijala “Toza Markovic”.). placajuci svaku manje od Nexe. odmah iza „Progresa“. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. koji je. sir. predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANCEV. a u toku je kupovina preostalih 13. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dionicara. votka. i Ðorde Nicovic. samo što su u ovom slucaju drugi “igraci”. vec i u Kikindi. Zahvaljujuci debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. što ih poseduju tri preduzeca iz holdinga Delta. AD “MINPROJEKT” Maja 2006.4 %. 3. Na celu tima. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehnicke soli. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavlicevic ostavio je poruku za NIN. po njemu. Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa. LUKA BEOGRAD ad Najveci broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vukovic i Ðorde Širadovic. a Širadovic je generalni direktor novosadskog preduzeca „Novkabel“.. glavnog protivnika da Nexe grupa postane vecinski vlasnik. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video nacin da ostane na celu fabrike. Vukovic je od promene režima u inostranstvu. So nije pomenuo. generalni direktor MLEKOPRODUKT DMITAR ŠEGRT. u zamenu za traktore. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”. ÐORÐE ŠIRADOVIC. Na taj nacin IHT ce s 34. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. Prica bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevic. u kome su Miroslav Miškovic.. Kao . Metod lici na onaj kojim je slovenacki Merkator onemogucen da kupi C market. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane vecinski vlasnik najvece srpske fabrike opeke i keramickih plocica. pivo. sinteticka vlakna i polietilen visoke gustine.1% tako da ce se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. Svi putevi vode do Rajka Uncanina. vlasnik Delta M. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u meduvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. deterdženti. ali je kao predsednik Skupštine deonicara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deonicara prodao beogradskoj kompaniji IHT. u Kikindi su smislili kako da se spreci da Nexe grupa. DRAGAN NIKOLIC.

najupecatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoci zapisnik o kontigentima za uvoz žvakacih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ .2) itd.ne“.. kupovina lekova. Na VMA su aparati stari. koji je otpušten sa VMA zbog nedolicnog ponašanja. mora da se nade dovoljno deviza. u prostorijama JUL-a. a vodi i svog sina. General je dva puta operisao Borisa Tadica. svuda u svetu.. covek koji ce makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftica za nacelnika. tenderi. „Beopetrol“ (7. Ipak. s obezbedenjem. Tadašnji ministar odbrane i bivši nacelnik ove ustanove. ostali . generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomocnika. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. CLANOVI PO POZIVU prof. general major. Širadovic je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. O kakvoj se operaciji radilo. Nacelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šcekic. general Jevtic je stavio ulazna vrata sa šifrom. nije saopšteno. Ðorde Širadovic vracen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. A Boris Tadic je predsednik Republike i gradani. bivšoj direktorki “Metalurgije”.. D. nesmotreno je izjavio da nacelnik VMA mora da bude general. On putuje na kongrese. gde je bio komandir voda. a kabinet cuva vojnik. „Cmarket“ (3. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. nacelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftic je solidan hirurg. odluke potpisivao mimo zvanicne evidencije. porucnik Nenad Burnjakovic.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. na seminare. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. A. Na telefonske pozive ne odgovara. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi. On se mlad oženio. Nema para za hranu bolesnika. prvom klasom. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta.8) (deterdženti). tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. kako priznaje. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftic nije ispunjavao. Važno je da general vidi belog sveta. Širadovica. Na simpozijume i strucna usavršavanja šalju se mladi lekari. koji je na medicinu upisan preko reda. Po recima Ðelica. a novopecenog savetnika. Cim je ušao u kabinet. obecavajuci da ce se glavari stranke kod njega leciti uz punu diskreciju. Širadovic je. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. postavio je za vodu smene kuhinje svog kuma Selejmana . dr MIODRAG JEVTIC.4). lekari teško utvrduju dijagnoze. para ima. Kako je najavio Ðelic svim firmama sa ovog spiska rešenja ce biti urucena u narednih 15 dana. tu je završio medicinski fakultet. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. ministri Ðorde Širadovic i Boriša Vukovic svojevoljno i neovlašceno prepravljali su odluke komisije i kolicine i vrednosti kontigenata po nahodenju. prema nezvanicnim informacijama. javlja se samo na vrucu liniju.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. nabavke. „MK Komerc“ (1. nije imao doktorat. i vracen kada je Jeftic postao nacelnik. Bio je skoro bez šansi. V.7) (automobili). imao ceste sukobe sa Mihailom Milojevicem i Vlajkom Stojiljkovicem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore..da. Sve ostalo je sredivao tast. cesto se kvare. delovi kompanije „Delta“ (1. „Nelt“ (1. kada je general Jeftic u pitanju. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje.. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca. Preporucivao se.5). Pukovnik je unapreden u cin general-majora i postavljen je za nacelnika Vojnomedicinske akademije. „Autotrend“ (1. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Andelki Popovic. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomocnik Boriša Vukovic koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i. Zar makar na Vojnomedicinskoj akademiji njen nacelnik ne može da bude najstrucniji lekar.. general-major Zoran Stankovic. studenta medicine. Za njegovog sina. obukao je svecano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke. i troje rukovodilaca iz ekipe Ðorda Širadovica.

koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. ništa od svega ne bi bilo! Kako? Živkovic: Tako što je to previše opasno. jedno vreme Svilanovic. generalni direktor Viohalco Group za jugoistocnu Evropu OLIVER ROEGL. oktobra nego i u pripremama za 5. kuvara. oktobra. i u Zoranovoj krvi oni su videli nacin da ponovo budu vlast. Janoševic.. I ko je onda imao veze sa kriminalom. Perišic. Takode je u kuhinju doveo i verne poslušnike. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. Ne samo 5. ko je sprecio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. željom da je promeni. Ako je Ðindic uterivao u red i poštovanje zakona. ili možda cak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. Nakon nešto manje od dva sata rasprave.ne mogu da se setim ko. previše aktivizma za njega. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedocili da je Koštunica maltene cekao kod kuce da mu se saopšti šta se dešava. za dva sata im je ona bila urucena i oni su postali deo istorije. Braneci mesto Ðindica u srpskoj istoriji. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Ðindica. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. bilo previše. Od kada su u kuhinju dovedeni. pokrene. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. Crvene beretke su bile osudene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreci da se oni kriju iza bilo koga. To je bilo dvovlašce gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Ðindic. . Covic. Imali ste sijaset i biznismena i politickih licnosti koje su to radile. neizvesnosti. Ko je bio na tom sastanku? . Sat vremena smo izgubili vozeci se po Beogradu kako bismo zavarali trag.. Za dva sata smo doneli odluku. Odlucili smo da u tom slucaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. Milan St. vecne krize. Ljudima je bilo jasno da pobedujemo na izborima i da Miloševic to nece priznati. Živkovic: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovica.Hasanovica. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. straha. . što su verovatno najobuceniji vojnici na Balkanu. oktobar. Živkovic: Ðindic.od onih koji su ubili Zorana Ðindica i od onih koji su to želeli. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva. oktobar. “Danas” : Kakva je bila Koštunicina uloga u 5. Micunovic. s njegovom energijom. ili 7.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Ðindica sa liste znacajnih licnosti nove srpske istorije. koje bije glas da su pragmaticni. Na sednici Predsedništva DOS 6. Labus. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Ðindica Živkovic: I to za jedno poslepodne. Nisu samo tu Crvene beretke. previše posla. Gde je sastanak održan? Živkovic: Kod Covica u jednoj hali u Železniku. oktobar. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje ce Miloševic sigurno da pokrade. decembar 2003. ja i još . u DSS je i dalje trajala rasprava o Markovicu i Pavkovicu. pet-šest dana pred 5. na dnevnom redu su bili Pavkovic i Rade Markovic. Zoran Živkovic: Da.. Pet puta je glasano 17:1. VASILEIOS ENTERTILIS. u reforme. pa Šcekic. Kada smo se vratili. javnost Srbije branila je sebe od ideja oceva nacije. korupcije. neki od nas iz DOS. Koštunica još uvek nije izjavio saucešce.. sa njegovim „snom o Srbiji“. Da je on odlucivao da li ce se desiti 5. nasilja. Hasanovica i Stojakovica. Protic. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. Ðindic i ja smo otišli kod Mila Ðukanovica u Podgoricu. To je i za demokrate. od haosa. plan dijetalne ishrane se pravi. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. 22.

i . Dunavska komisija.. nadležno telo za plovidbu Dunavom. Miodrag Rakic je imao ambiciju da postane šef BIA. ali prvi do glavne figure . ali to je krada ili razbojništvo. Rakic je iz Žitorade. Bio je potrebniji u Kabinetu. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. Dok se predsednik slika za novine. bugarski mediji lansirali su pricu da bugarske brodove izmedu Golupca i Smedereva presrecu “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu.. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekriticki? Leta 1992. Prema mnogim izvorima.” Sedam-osam minuta posle ubistva. IMA ZAŠTO U jesen 2008. Dunav je vitalna veza izmedu Crnog mora i zapadne Evrope. unapreduje i amnestira od grešaka. Iz perioda Ðindicevog rukovodenja DS-om. Nismo znali gde je odvežen. Kao clan izvršnog saveta opštine Palilula. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde cemo na veceru. a medu onima. On kupuje ljude. šef kabineta vodi poslovne knjige. dok covek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskucnik. zacetnici gusarstva. a ne piraterija. imaju kljucni uticaj i u donošenju krupnih odluka. u Smederevu. Tog dana je slavila rodendan. njegova ambicija ocigledno je da bude u senci. potice politicka škola DS. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanic. U svakoj državi. ciji je direktor bio Boris Tadic. I-mejl adresa: mrakic@predsednik. camcima svojih placanih “patriota” blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike.. znacajnu pomoc pruža šef kabineta predsednika Srbije. marta pucano na Ðindica? Supruga. iako se sami bugarski mediji ograduju da su glasine o “38 opljackanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i cak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajucih društava. Saši Vukadinovicu. i predsednicke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. on rukovodi Kabinetom predsednika. medu kojima i Miodrag Rakic. partijske drugove. tajkune. Napredujuci iza Tadica. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. Njegov školski drug je Ivica Dacic.siva eminencija. Kako god bilo. Naši tabloidi preuzeli su pricu.Ko je vama saopštio da je 12. Miodrag Rakic nije poznat javnosti... i šef kabineta. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrdivanja stavova i kreiranja. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. za kratko vreme se skucio i obogatio. U recnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. Pancevu i u drugim lukama. i šeta po svetu. osnivac ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. Iz te škole poticu neki od njegovih najlojalnijih saradnika. Zvanicno.yu sve govori.srbija. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. Srdan Šaper. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakic približio njihove lidere. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. oktobra. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. Miodrag Rakic. koji crpu licnu moc iz blizine sa Borisom Tadicem. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. Rakic je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. Direktoru BIA. Rakic kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. odnosno sprovodenja politike. posle 5. ali nije. Rakic je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadica i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadic bio ministar odbrane. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovica. mada ko hoce može da ukrade sa barže. desna ruka Tadica i generalni sekretar predsedništva DS. šef kabineta predsednika države ima vrlo znacajnu ulogu . Miodrag Rakic. neki „dvorjani“. pominju se: njegov savetnik.

izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. godine.. Slovensku plažu u Budvi.561 kvadrata. Montaža krece na evropsko tržište pa ucestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu.257 i kancelarijskog prostora od 1. alati. Samo cena gradevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veca od one koju je Pajkovic platio za celu firmu. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sociju…). vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. plus mašine. sa direktorom Montaže. sportsku halu “Pionir”. državni posao. a mali na manje. proizvodne površine 2. gde je. nego zakonsko pravo na penziju. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. U tom trenutku.253 kvadrata. stambene objekte na Novom Beogradu. Pajkovicevo bogatstvo danas se ne može proceniti. i preprodaje. skladišta površine 1. Pajkovic je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. primili su u novembru 2008. ali samo radnicima. Milenkom Milisavljevicem. zgrada Savezne skupštine. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemackoj. IMA RAŠTA Krajem 1950. Tada.. imajuci u vidu zajednicki imenitelj. bez cijih organa bezbednosti to nije moglo proci. preko kojih je ugovarao i naplacivao Montažine poslove. oprema. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. Ladari na Dunavu bili su. Železara-Smederevo. nego da potežu pitanje. Ako je bilo koji od ova tri. tokom “nezasluženih i nicim izazvanih” sankcija.. putnicka vozila.. Direktor Pajkovic zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. Krajem sedamdesetih godina poceli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. ali to je bio drugi. Tehnološki fakultet u Beogradu. do 1970. njih oko 350. i ne ocekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju. pošte u Dizeldorfu. i tako ostvario transakciju ciji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu licnog profita.. Rekord u Rakovici. Alžiru. 1992. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. novo rukovodstvo. Sadašnja prica je samo bleda senka tadašnje velike price. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pancevacku luku. nijedan znacajniji objekat nije se gradio bez ucešca Montaže: Dom sindikata. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemackoj. i da je Pajkovic iskoristio odnos sa Ðordijem Nicovicem i njegovom privatnom bankom. bio raj i za krijumcare. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. Miomir Pajkovic postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” .–1995. Muzej savremene umetnosti. ili u kešu. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. Pajkovica. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji. prilicno jasno. Pajkovic zavodi teror i otpušta radnike. Montaža je firma ciji su radnici u odmakloj dobi života. ili da taj trenutak cekaju sa odgovarajucom otpremninom. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplacenih potraživanja u inostranstvu. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 40-45. finansira sa racuna Montaže iz Beograda. Poslove u Crnoj Gori.-tih preduzece Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. sa 5 zaposlenih. objekata u Bohumu. IMT u Zemunu. uz Dunav. Van Evrope. tokom sankcija. Od tada Pajkovic isplacuje plate preko objekata i gradilišta. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. Od 1960. Kapital seli u Crnu Goru. Uvidevši da može da kupi preduzece ciji je direktor. Zaposleni u Montaži. razlog. bolnicu u Podgorici. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je pocetna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinicki centar Srbije. Jaka firma postaje plen klanova. na celu sa Miomirom Pajkovicem. SR Jugoslavija bila je izvan svih medunarodnih ugovora. Zmaj u Zemunu. Pravio je dvojne ugovore. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. koji su mu neophodni. ali moguce je plod aktiviranja neke veze bugarskih ladara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. u istocnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje camce i mini tankere. veliki šverceri radili su na veliko. to bi.. prvi deo plate za mart. godine. bez ozbiljne istrage.vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate. Angoli. Cehoslovackoj.. Libiji. Dunav je. zgradu Vojno medicinske akademije.. U maju 2002. Uz dozvolu Državne bezbednosti. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. a naplatu vrši preko MontažeMontenegro. Sa 2500 zaposlenih. Pocetkom osamdesetih. a srpska policija i carina nisu se mešali. Radenovica.

fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. poreska i finansijska policija žmure. Bio je to kraj nada u službeno lice. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. dolazio je izvesni inspektor. ne cudi sudbina ove firme. Pajkovic u Crnoj Gori daruje škole. na štetu radnika kojima uskracuje zakonska prava. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovicevi ljudi. opljackanim milionima uništene firme. Ištvan Pastor je izjavio da SVM nece dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišcena u 2009. zakona o republickim i administrativnim taksama. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena.investitora. takode iz vojno-gradevinskog kompleksa. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. godini. kupuje deci kuce i stanove.000 dinara. jula 1949. što G17 plus demantuje. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzece Svetlost (iste godine seli se u Beograd. piše list Blic. Po prijavi radnika. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu. a da je osim Nedeljkovica. IMA KO Mladan Dinkic insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. plasman i transport. u Aerodromu “Beograd” 800. a radila je na palati “Ušce”. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. Politicko imenovanje prvog coveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija. radi se o coveku kojeg je Mladan Dinkic izbacio iz G17. Cedomira Jovanovica.000 dinara. dolazi na celo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu izmedu 16. covek koji je radio kampanju za LDP. rodaci. i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Pajkovic kupuje. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. Porodicni klan i direktor Milisavljevic letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. a u “Skijalištima Srbije” 1. godinu. Dinkic je. i poneko spreman da robuje iz straha da nece naci posao. Montaža je osnovana 14. koje nisu mogle da bude privatizovane. a na kraju i novine. i da se donesu prateci zakoni kojima se obezbeduje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. zakona o carinskoj tarifi. Ðordije Nicovic je vlasnik ‘Napred’. Postavljenje novog . inspektor odlazi na odmor u Pajkovicev hotel u Budvi. Oni su omogucili da privatni kapital ude u državnu “Borbu”. Dok organi gonjenja. Osim što je na celo novinske kuce postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. njegovi sinovi. zakona o akcizama. Pajkovic.000 dinara mesecno. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojic. koje placa beogradska Montaža.600. da bi se izdvojio sektor kioska. a koji je potom prešao u LDP. Tu privatizaciju omogucili su Sveta Marovic i Slobodan Orlic. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanovic. godini. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe ciji je posao da sprovode zakon. Nedeljkovic koji je imao astronomske plate. “Duvanskoj industriji Vranje”. objektu novog “Merkatora”. U leto 2006. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. o trošku Montaže. godine. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. uslovio ovaj zahtev povlacenjem svojih poslanika i ministara. kumovi. postavljen je za generalnog direktora novinske kuce ‘Borba’. Nebojša Nedeljkovic smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. zbog nezakonitog korišcenja novca na objektu Duvanske industrije. IMA S KIM Nebojša Nedeljkovic. i 1950. menja naziv). crkve i bolnice.000 i 17. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak gradana odredenih prihoda. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. Medutim. Cudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007.

koju nije prihvatio. godine. Krajnje je netacan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio licno Zoran Ostojic. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”.. Katic i odgovorni urednik Rade Jerinic nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. iako je najavljen. U ‘Borbi’. kapetan Dragan.000 kvadrata u samom centru Beograda. odnosno 40. pozivajuci se na “dobro obavešteni izvor”. za racun Radmila Bogdanovica uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovica u javnim preduzecima. vec je on to postao na predlog G17. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. vlasnik lista rekao je da je direktor sprecen zbog bolesti i da mu je Nedeljkovic ponudio ostavku. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašica 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. godine i misli da zna kako je moguce osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. kada je to vec bio”. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za politicke konotacije iskljuceni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovica. godine vlasnik sam firme Buana. generalni direktor. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. covek koji je odradio kampanju za LDP. i ko je režiser. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanovic (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. godine. nema nikakav odnos. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanovic predstavio je 2.. Radovanovic je naveo da je to ucinio u ubedenju da je on dobar menadžer. sa Srdanom Ðuricem imao zajednicku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša.direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova. novinar G. odnosno 40. novembra 2008.jer se medijima bavi od 1984. i . Urednik Aleksandar Vasovic zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje. jer ne predstavljaju informaciju od javnog znacaja. Izbor Nebojše Nedeljkovica za direktora “Novine Borba”. sa borbom za osam spratova. jedini i stoprocentni. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevica. istovremeno da se na ovaj nacin povredi ugled “Novine Borba”. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevica. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. i dodao da nikada nije bio clan Vlade. vrši izbor i razrešen je direktora. Što se tice zarada zaposlenih u “Borbi”. kao i da je. i rodake Vlade Velebita. Slavko Curuvija. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotic (covek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. u dnevnom listu “Kurir” od 28. sa Tijanicem i Tirnanicem. decembra 2008..08. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. uredivacki kolegijum i koncepciju novina.000 kvadrata u samom centru Beograda. vec samo osnivacki ulog.2008. kandidat bio i Ivan Radovanovic. decembra 2008: “Od septembra 2008. Radovanovic je istakao da je Borbu kupio iz razloga . vlasnik Ivan Radovanovic saopštio je 1. vec su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. a sve je ocigledno sracunato da kod citalaca stvori pogrešnu predstavu. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. a izabrala ga je Vlada. Povodom izjave potpredsednika vlade Mladana Dinkica da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotic Cane. Radovanovic je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. To znaci da Skupština. odnosno clan društva. Komentarišuci postavljenje Nebojše Nedeljkovica za generalnog direktora Borbe. Nebojša Nedeljkovic piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. kako je naveo list “Kurir”. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogicno: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije.” Teško je znati šta je istina. broj 1. zlonamerno je. Objašnjavajuci zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljkovic. radili za Milana Beka) Mladan Dinkic (covek koga je saradnik Radmila Bogdanovica. koja je. osim Nedeljkovica.. Svako dovodenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom.

. Crni fondovi su stvarani na razne nacine. poslao je. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova..Vanje Bokana. ali sve što sam radio. Nikola Bugarcic. i uplacivali im ugovorne obaveze legalno. Iako je osnovno nacelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica. oktobra zajednicki nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilica) Slobodan Orlic (saradnik vojnog saradnika Nebojše Covica.. sportisti placani gotovinom na ruke. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto. kao igrac. koji sam i ja zatekao. i možda cinili privredne prekršaje.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana vec 60 godina predstavljaju stecište politicke. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netacna. vodio savezne organe.. Na taj nacin država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista. umesto dotadašnjih 73 odsto. Ivica Dacic . otvoreno pismo. i da je to uradeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. Da nismo radili na takav nacin... Zdravko Loncar. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. neevidentiran.. pokušana je moja diskreditacija. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra.. uz placen porez. OFK Beograd kao klub ne bi postojao.. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda. Miloševicevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katic (covek zadužen za propagandu kriminala. Nede Boškovica) Zoran Ostojic (sa Radovanovicem imao posle 5.. Od pravosudnih organa ocekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. Ocigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moci. iz begstva.. Radmilo Bogdanovic. Ovako se poslovalo do 2003. Slobodan Penezic Krcun. A mi smo stvorili novu vrednost. Za svaki utrošen dinar od 1997. Mirko Marjanovic. na koji nije placen porez.. i država je na precutan nacin aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto receno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima.. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke... Boriša Vukovic.. do danas postoji uredna dokumentacija koja.. krucijalno pitanje. Tada smo po prvi put igracima otvorili racune u poslovnim bankama. Pre nego se realizuje neki transfer. Kada dode vreme za privatizaciju klubova.. i kao sportski rukovodilac. Za ovo spreman sam da odgovaram.. bio je u Telegrafu kada su poceli) Nebojša Nedeljkovic (Dufri je svima bo oci. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugaciji nacin. naravno. zeta nacelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Ðukanovica. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjiceni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. policijske i ekonomske elite. kroz medije. ili ne bi postojao na ovakvom nivou. nije rešeno do danas. radio sam u interesu kluba.. i zvanicne institucije. a ne navode da. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. opstaje zahvaljujuci Milanu Beku. Goran Vesic. veoma sam ponosan..neki su od mocnika koji su svoje društvene pozicije. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedocenja koja dokazuju moju nevinost. koji je neizvestan. i omoguce mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. stavljali u službu . u kome izmedu ostalog piše: „. a sve sa ciljem da više ostane za sport. Zvezdan Terzic. kao i Toma Nikolic.. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju. Slavko Zecevic. sigurno je da ce OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997. A sredstva od privatizacije ce otici u kasu države Srbije. nije proknjižena u klubu. I ne da se ne osecam krivim. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Cedomir Jovanovic (u politici.. vec naprotiv.

VOJISLAV KOŠTUNICA. godine. Predlog je odbijen jer je u Skupštini. Licni PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio clan Saveza komunista. neki su pasionirani navijaci. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko mocni. kako sedi u Miloševicevoj skupštini i ceka svojih pet minuta. koju je tužilaštvo odbacilo. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem rec da cu. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. podnela krivicnu prijavu. Pravilo: bogatite se i radite šta hocete. a kompromise je pravio iskljucivo sa „stranim faktorom“. a „Delta“ je protiv Verice Barac. U pocetku se kao moguci koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radovic. „vlasnik najvece kompanije u Srbiji.1. godine. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. Iz njegove stranke nastace. Miroslav Miškovic. Taj ustav sa "ociglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. Mimo obicaja.3 milijarde dinara. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije izmedu ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. godine izdržao je bez poteškoca neprijatan napad. DHSS. Nakon toga se buka u javnosti slegla. medijima. ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. a cas je potpuno zanemarujuci.crveno-belih i crno-belih imperija. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). Predsednik vlade retko odgovara na pitanja. koju je 17. Koštunica balansira medu nezamislivim politickim opcijama. Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zakljucili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. koji je bio željan da se što pre izvuce iz zaostalosti. da su cesto prevazilazili državne institucije. U jednom obracanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. a u Sofiji „Pikadili“. poštovati važeci ustav. U periodu nakon preuzimanja vlasti. . a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. i da se u meduvremenu bavio naucnim radom u dva instituta. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva.. cak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. Mada mu kao manu pripisuju politicku tvrdokornost. mogu sve. do 1997. ne diskutujuci previše o njima. Pregovore s politickim neistomišljenicima završavao je maksimalnim ucinkom po DSS. „Delta“ je protekle godine. mada su mnogi važni za sadašnjost i buducnost Srbije. Narod u Srbiji. Cedomir Jovanovic. da je vracen na posao ali je to odbio. Pocetkom 2008. zbog cega je predsednik LDP. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjacu podršku. dokle god je on na snazi i da necu prigrabiti nijedno ovlašcenje koje iz njega izricito ne proistice". Zakljucak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. predvodena Vladanom Baticem. privredi. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007. a neki su želeli da svoju moc prošire na sve segmente društva. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“. Vojislav Koštunica. Svoje stavove saopštava. jedino se na zvanicnom sajtu FK Partizana i FK Crvene zvezde nalazi sastav upravnog odbora. godine. dok u košarkaškim klubovima Zvezda i Partizan taj podatak kriju. izmedu ostalog. pod imenom Demokratska stranka Srbije. da bi celokupnu pricu pretvorio u alat za politicku kampanju svoje stranke. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima. ostvario je prihod od 53. potvrduje i lista najmocnijih za 2007. na celo otrgnute struje Demokratske stranke. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. cime je prakticno izašla na tržište EU.2008. na razne nacine. stao je jula 1992. potpuno je prestao da mu veruje. cas dramatizujuci tu stvar. Srpski narod gledao je od 1990. U više navrata pokazao je prakticno da snaga politicke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa medu gradanima. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“. koji je napustio DS vec 1992. plasirao list “Blic”: 1. i u svoje uprave regrutovali su iskljucivo po politickoj liniji. 2007. Za neke to je bio hobi. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. što visi kao mac nad vratom demokratskog birackog tela. Idilicna freska bice zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". Cak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštunicin „pecat“. Po podacima za 2006. Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” . policiji. uprkos ociglednim nedostacima. Miškovic se oglasio pismom u kome je Jovanovica povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002.” 2.. “Veciti” su pokriveni u politici.

Na ovaj nacin Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. od osnivanja. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustolicili i održali. Demokratska stranka Srbije pociva na autoritetu svog vode. a s druge strane. Ali su oni dobro rasporedeni. Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doci kod premijera bez Nikitovicevog blagoslova. Na isti nacin kako je i Miloševic radio. ciji otac je bio deklarisani ibeovac. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog coveka. unuk ratnog zlocinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. izrucio tom istom Tribunalu kompletan politicki i armijski vrh bivše SRJ. Tako je Nebojša Bakarec. želeci da na taj nacin bude sa svima na distanci. Njegove izjave i postupci pokazuju da je rec o podeljenoj licnosti. ustolicio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. ali i o slucaju teškog autizma. Kada se izvrši uvid u spisak clanova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. Svoj politicki manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio cim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševica. jednog po jednog. Clanovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su iskljucivo na zahtev vode. sprecavala je stranacke kolege. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. Koštunica ume da vlada. Zvanicnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleci što Vojislav Koštunica nije izjavio da ce "Srbi zauvek ostati na Kosovu". izjavljuje kako ce "Kosovo uvek biti Srbija". a Aleksandar Nikitovic njegov šef administracije. a onda. poput Slobodana Miloševica. Vukom Hamovicem i biznismenima iz Miloševiceve ere. jer je to model koji je prihvatljiv svima. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovica. rec reforma u njegovom recniku više ne postoji. Koštunica je rekao svoje. i Koštunicine malobrojne prijatelje. koji su na najbestijalniji nacin opljackali Srbiju. jer na Kosovu. sa 150 kilograma. ministre da dodu do njenog šefa. Koštunica se na taj nacin štitio od mnogobrojnih sastanaka. tako slicnog pocivšem diktatoru cija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. Ova gospoda. Umesto Ljiljane Nedeljkovic. Od kada je postao premijer. došao uz pomoc spleta istorijskih okolnosti. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti nacin. Recenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je citav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. godinama bio prva licnost stranke. Koštunica je svojoj kamarili omogucio najbesprizornije pljackanje. pod palicom Ljiljane Nedeljkovic. Od otvorene mržnje prema nekim politickim oponentima. nepotkupljivost i pravicnost Vojislava Koštunice. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je cesto skandalozna. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. Poniznost je jedini nacin opstanka u izvršnoj vlasti i clanstvu Demokratske stranke Srbije. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljkovic. Nedeljkovicka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. Cim je otišao sa mesta predsednika SRJ. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. dok citava medunarodna zajednica pokušava da nade manje bolan nacin kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". Demokratska stranka Srbije nema mnogo clanova. Svi osnivaci i clanovi stranke koji su na bilo koji nacin protivurecili svom vodi odmah su odstranjeni. Osim Dragana Jocica i Nebojše Bakareca. pa do još otvorenijeg gadenja prema medunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom saraduje samo kad mora. u stranci nisu imali šta da traže.Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodeceg coveka. Nikitovic je. pre svega prema onima sa kojima je poceo da živi životom politicara. predvodenu Vojinom Lazarevicem. Velike donatore . u Gracanici. i kao stari doušnik tajne policije. Vodi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najludi. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i nacina življenja. lako se zakljucuje da svi oni koji su naivno poverovali u cestitost. pravnika iz Bara. pa srpske vlade. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. smatrajuci sebe iznad svih.

I u spoljnoj politici Srbija u mnogo cemu lici na Miloševicevu guberniju: . a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. Ali nakon desetak prilika da casno odstupi iz vlade. tvorci su "otacastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. U slucaju Vojislava i Zorice potvrduje se izreka da iver ne pada dalje od klade. ova stranka i njen nesumnjivi voda. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. Miloš Radovic. postala vladajuca snaga. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. Ali vec sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim režimom i dalje na gubitku. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svade i nove podele. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovica. dosadašnja trula koalicija podržace dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumacenju pravoslavlja i svetosavlja. Sa samo 16% osvojenih glasova. sa njegovim blagoslovom. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. Ako podela državnog blaga po stranackim interesima bude kako treba. ali je u osnovi ista . rascvetala korupcija i organizovani kriminal. rezultati su poražavajuci. Zoricin otac. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veca. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. Dobracinoj 10. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji.DSS-a. glavni poslodavac je i dalje država. i tu smo predzadnji u Evropi. Koštunicin otac Jovan Damjanovic bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. postavilo se i pitanje tih sloboda. Nezaposlenost se nije smanjila. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljacki stroj. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodica "Pasja groblja Miloša Radovica''. Kralja Petra 10. što u okolnostima neodržive koalicije. Ucinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih gradana tek ce biti pravilno ocenjen. manifestaciju apsolutne nemoci da upravlja državom.inadžijska prema ostatku sveta. licno je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. uprkos cinjenici da zvanicno postoji sloboda štampe. Posle 4 godine njegove vlasti. Koste Glavinica 25a. pokazuju sve simptome vlastoljublja. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opacica broj 16. a isti ti saradnici. slicno ekstremistickoj organizaciji Narodni front iz 1945. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoci. Direktne strane investicije su zanemarljive. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajuci svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom coveku nigde ne žuri. opstanka na vrhu po svaku cenu i slicnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne ucine svoje. Palmoticevoj 33. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potice iz privatizacija. sloboda govora i ispovedanja drukcijeg mišljenja. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. Prema važecem indeksu. što u nedostatku kvalitetnih strucnjaka. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. Privid da Koštunica ''ocima ne može da vidi novac'' prica je za malu decu. nalazimo se medu tri najkorumpiranije države kontinenta. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. imaju snažnu podršku medu ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. ništa cega vec nije bilo. DSS i njen osnivac najbolji su nastavljaci destruktivne politike. i placa kod Klinickog centra Srbije. u vrlo širokoj koaliciji. dakle. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radovic imaju mracne biografije. Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotic. dramaticne transformacije u jedno moderno društvo. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja pociva na autoritetu Vojislava Koštunice. Ti pokreti. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. sve dok jedna glava nije pala. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. Postoje slucajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. a da ce Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne.

Mlada i lepa Osjecanka bila je vec aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. a majka Nevenka Kicanovic u Bijeljini. niti moralni kapacitet. Idoli su mu bili clanovi muzicke grupe "Idoli''. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. Veselinka je bila najradikalnija medu ženskim pripadnicima pokreta. cemu je uspela da nauci svoju kcerku Vjeru. Mladi bracni par Tadic oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. najjaceg protivkandidata. Boris odlazi od kuce. bio podeljen na više odvojenih grupa. godine: Vlada Mijanovic. Posle završene Prve beogradske gimnazije. u kojem su živeli duže od godinu dana. u pivljanskom kraju. Ljubomir Tadic pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. danas novinara. Ljubomira. zbog konspiracije. detinjast. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osijecanke. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. Otvorena ignorancija govori da je rec o tihom buntu protiv cinjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. “predsednik Srbije zapoceo je predsednicku kampanju upozorenjem da ce gradani na izborima odluciti da li žele u EU ili u novu izolaciju. Borisovi roditelji. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu..izolovana od ostatka Evrope. Bracni par izdržavao se tako što su prodavali decje lutke koje je Vesela pravila. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovicem. januara 1958. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). Ona je više bila sklona komfornom životu. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji ucestvuju u politickom životu Hrvatske. 3. nisu odobravali njihovu vezu. Boris Tadic. upoznaje Veselinku Zastavnikovic (rodena 1955. jer je bio mlak. Otac Ljubomir roden je u Crnoj Gori. a dogurao je do pukovnika Ozne). 1962. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kcerkom iz podoficirske porodice. za profesora filozofije. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. Borisov otac bio je ucesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u cinu kapetana. bolešljiv. Tadic je svestan da. Boris Tadic. pocetkom osamdesetih godina. Svetozarom Stojanovicem. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna licnost. Njihove svirke za ploce izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipovic. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. da bi savladao Tomislava Nikolica. Mihajlom Markovicem. Borisova majka je neuropsihijatar. Miladinom Životicem. Njegov otac. Disidenti ga primaju i 1981. i iz bolje stojece porodice. a 1962. Disidentske vode prihvatale su Borisa iskljucivo po tom osnovu. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". U protekloj godini je cesto saradivao s Koštunicom. G17. Pavluško Imširovic i Dragomir Olujic. Nevenka je Milovana Brkica.. U suterenu u ulici Koce Kapetana broj 47. s Dragoljubom Micunovicem. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. po nagovoru žene. u Knez Miletinoj 40. godine. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasaca DSS. . Nebojšom Popovim i Trivom Indicem. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmoticevoj ulici u Beogradu.” BORIS TADIC je roden 15. u Sarajevu. kao drugo dete bracnog para Ljubomira Tadica i Nevenke Kicanovic-Tadic. Zagorkom Golubovic. U Beograd je poslat 1955. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploce. u stan kod Dragomira Olujica. studentkinju novinarstva na Fakultetu politickih nauka. gde su stanovali Vesela i Boris. narocito njegova majka Nevenka. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. koji je s Dragomirom Olujicem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. LDP i NS. koja je tri godine starija. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. godine) iz Osijeka. na cijem celu su bile vode studentskog pokreta iz 1968.

koliko da provode u teretani. koji je u meduvremenu unapreden u cin kapetana i penzionisan. za šta je izabran 27. tražio je adekvatan smeštaj. U oktobru 2000. Vodi telekomunikacije. u kojem Boris Tadic. Branka Rakica. U Demokratskoj stranci Boris Tadic je. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. Zahvaljujuci Borisu. cuvan jakim policijskim snagama. Boris nikada posle 12. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. odbranu. godine. Pokojni Ðindic je protežirao mlade. Boris Tadic postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. i s njom dobija dve kcerke. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. da se ''nauci zanatu'' kako se postaje bogat. postao je predsednik Srpsko-jevrejskog društva. marta 2003. Kada Ðindic krece da modernizuje partiju. Ðindic ga upoznaje s grckim milionerom Kokalisom. s još 11 istomišljenika. samo da je na vlasti. Tada. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. Boris Tadic dobija resor ministra odbrane! Klinicki psiholog je univerzalan. Slobodana Miloševica). Predsednik stranke je u pocetku Dragoljub Micunovic. Pravdajuci se da je bez stana. kada je izvršen atentat na premijera Ðindica. zamenik Ðindica u DS-u. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. februara iste godine na Skupštini DS. Na racun Borisa Tadic pristižu velike pare. Boris Tadic pocinje da oponaša Zorana Ðindica. kada njegov otac Ljubomir. Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. Veza s Klarom trajala je kratko. u kabinetu Svetozara Marovica. tek izašle iz fakultetskih sala. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu.. prisilno ih smeštaju u staracke domove. Za svoje pomocnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesica. i danas živi. Pokojni Ðindic je na Borisa Tadica uticao i s preporukom. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistocne Evrope. Nije to više bio isti covek. izabran za sekretara Glavnog odbora. Boris odlazi u Izrael. Vuka Jeremica. Kada je 5. oktobra 2000. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uredenje ovog rezidencijalnog objekta. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". pod pritiskom stranackih kolega. Želeci da sacuva bliskost s Ðindicem. da "otkaci ženu Veselinku". Iz omanje kuce nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. gradevinskim inženjerom. osnovao Demokratsku stranku. a potom Zoran Ðindic. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. Mašu i Vanju. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Cosica. Živorada Andelkovica. koji nemaju ni trideset godina. Premijer Srbije. Život Borisa Tadica menja se iz osnova. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadicevih momaka od kojih . ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. godine. koji je vanbracno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandic. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovicem Ulemekom Legijom. kako je obrazložio. septembra 1997. zahvaljujuci uticaju svog oca. oboren Miloševic s vlasti. kao potpredsednik Demokratske stranke. Novi ministar odmah prihvata Miloševicevog tajkuna Bogoljuba Karica kao svog prijatelja. i ceka novu priliku. a sam tvrdi da je najveci politicki uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Cavoškog "Stranacki pluralizam ili monizam". Otac Ljubomir. Bogoljub Karic je u narednim godinama sacuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. Ljubomirov kolega s fakulteta. nije pomenuo Legijino ime. Godine 1999. Cim je postao ministar odbrane. gde da se sastaju. “zbog bezbednosti”. Njegov otac Ljubomir zamenio je kucu u Gospodar Jovanovoj za dva stana. On putuje po svetu. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. kome je Ljubomir Tadic bio uzor. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Cosicem. po uputstvu Dobrice Cosica (koji je paralelno bio i na osnivackom skupu SPS. smenjuje Tadica s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. Bojana Dimitrijevica. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavnikovic 2. u polušali.Boris Tadic ušao je u politiku pocetkom 90-ih. Boris je finansijski ojacao. bliskom prijateljicom Slobodana Miloševica i Dušana Mihajlovica. ultimativno tražio od premijera Ðindica da ministar odbrane ne bude Zoran Živkovic.. kako da se oblace. Izraelske i grcke banke su sigurne od provera iz Beograda.

bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. PR ministra odbrane bila je Ana Uroševic. Presudnu ulogu na njega imaju Srdan Šaper i lekar Nebojša Krstic. otišao u vojsku. Tadic je licno odredivao ministre. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. U Guci. a narocito biznismeni. moraju to da završe preko Rakica. jula 2004.neki nisu ni vojsku služili. doneo drugaciju odluku. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašcenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakic. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simica koji je bio Borisov drug iz mladosti. jer rotaciona svetla nisu bila ukljucena. Srdan Šaper. ministre. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou ulicnog žargona. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. koji se zabavljao sa kcerkom predsednika kompanije. u broju od 2. imamo ministra finansija. tužioce. bivši clanovi grupe "Idoli". sproveo je na nezakonit nacin. Kada se 11. Bivši direktor Agencije za privatizaciju vecinu privatizacija. Svi. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. sikce iz kola ostalim vozacima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. odmah po imenovanju. kaže da je nocu oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvucnika. Eto. Jedan od policajaca. U vreme kada je Ðindic bio gradonacelnik Beograda. godine. predsednik Srbije za najznacajnije savetnike postavlja Vuka Jeremica. ali se Boris udario rukom po celu nakon završenog razgovora i obratio stranackim kolegama: "Au. Jedan od njegovih ministara posvedocio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. Boris Tadic je bio direktor Demokratske stranke. takode aktivista Crvenog univerziteta. depresiju. Simic je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. Dok je pokojni Zoran Ðindic na izborima u stranci imao protivkandidate. Ðindic je smenio Tadica s mesta ministra za telekomunikacije. Boris je i javna licnost. koji naplacuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. što je bio i stranacki dogovor. Tako smo cesto obaveštavani saopštenjima da je na lecenju na VMA. nije nam objašnjeno. Radni dan predsednika Tadica zavisi od njegovog raspoloženja. koji se u civilu zatekao u Zemunu. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju.. Boris Tadic. koji žele da se sretnu s Borisom. predsednik Srbije zatrcao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladica za gušu. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunisticke nomenklature) je teško frustriran svojim fizickim hendikepom. jula 2004.000 miligrama C vitamina i antioksidante. ministar nije mogao da dokuci. ali je Boris. ukljucujuci i cementare iz Paracina. tek svršeni student. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. Kao predsednik. Dan uoci izbora nove vlade Srbije. Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. Od kojih bolesti. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. Cesto. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. list Tabloid piše da Boris Tadic održava odnose i s lepuškastom gospodom. da njen sin svakog dana uzima 1. se . koji svakodnevno pomaže Tadicu da ostane "u sedlu". tek svršeni student. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simic. kako se nisam setio coveka! A družio sam se s njim. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. predstavljao kao Ðindicev šef kabineta. skloni se". kada mu je jedan momak nešto dobacio. zbog pada imunološkog sistema. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. Šta su razgovarali. u banku "Berkli". Predsednik Tadic je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstica. godine uselio u novi dvor na Andricevom vencu. on sam pada u apatiju. Boris Tadic je na bio jedini kandidat. Kako kaže jedan od clanova Tadicevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. Stranackim poslovima Boris Tadic. potpredsednicom najjace srpske kompanije. a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. Prisutni su vec videli Božu Ðelica na ovoj funkciji. jer se Vuk Jeremic. koji mu je prenosio novac u London. na celu s mandatarom Koštunicom. Mirka Cvetkovica".. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. bavi se kao diktator.

ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka decji psihijatar). ali u njoj nikada nije bio zaposlen. Boris Tadic je vojsku služio 1984. Vojni psiholog u to vreme. propali glumac. sa privilegijama. Razlozi ne mogu biti politicke prirode. dalje. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i coveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. U registrima udruženja gradana nema traga gde je taj centar osnovan. godine u Capljini i u Sarajevu. ljudi uvek solidnih primanja.kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. Ako je radio u Institutu. godine. jer je to prirodno mesto rada za jednog klinickog psihologa? Klinicki psiholog koji prede u gimnaziju za profesora psihologije.Uprave za analitiku i evidenciju. kada. Ne znaci da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. bilo politicki svakako delikatnije. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. U stvari. U biografiji. kojoj se potom izgubio trag.postoji samo smer psihologija. preko starih partizanskih veza. i tražena je moralno-politicka podobnost kandidata za mesto za katedrom. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadica na izborima koji su održani. oslonio se na drugove iz detinjstva. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao coveka nauke i struke. ili nije? Da li je Boris Tadic kao student radio kao kolporter nije moguce utvrditi. Ljubomir Tadic je. postavlja se logicno pitanje .. predsednika bi optužili za krivokletstvo. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . godine. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe . Službena biografija pobednickog kandidata Borisa Tadica na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavnikovic hapšenja. Koji je to sistem. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadic radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema politicke edukacije u zemljama jugoistocne Evrope.zašto je napustio tu ustanovu. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. Nebojša Popov. Kljucno pitanje je da li je Boris obmanuo gradane. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadica. Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. a predsednik istice u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz politickih razloga. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseci majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. nije moguce utvrditi. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . nije bio u formacijskom sastavu. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. U vojsci je bio obican redov. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. Svi ga se secaju kao dobrostojeceg mladica. Milan Nikolic. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadic poslao te 1984. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekic tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadic! U bolnici "Laza Lazarevic" u kadrovskoj evidenciji nema imena klinickog psihologa Borisa Tadica! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. u to vreme. niti mogucnosti da se to proveri.zbog ''povrede nacionalnih osecanja gradana''. jula 1982.. Evo nelogicnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji. Na internetu ne može da se nade nikakav trag o delatnosti takvog centra. Iz biografskog navoda zakljucuje se da je Boris Tadic magistrirao na navedenu temu. Kazna je izvršena odmah . jer nema nijednog svedoka koji se toga seca. Tadic je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešic. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venca sa Veselinkom. Srdan Šaper. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. ko su osnivaci. ali nema nikakvih dokaza. jer je mesto profesora u gimnaziji. i u svim medijima. vec su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama iskljucivo vojna lica! Kada je Boris Tadic bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dušan Gamaser. Biografija je lažna i da smo demokratska država. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivac i prvi direktor Centra za demokratiju i politicke veštine. Boris Tadic je uhapšen 30. On je napisao i predsednikovu biografiju. godine.

umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili. Da li je to iz neznanja. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadica odjednom navedeno da ima 50. 14. Srdan Šaper radio je kampanju i 2008. inace vlasnik hiperbaricne komore u Klinickom centru na Banjici. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.politiku i advertajzing! Juna 2004.000 evra. godini života. slucajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. Boris Tadic nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. u kojoj su bili Dragomir Olujic. Istog tog dana. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. Izraelca Arija. u centru BIA Beograd je sa mesta nacelnika Odeljenja smenjen Srdan Stambolic. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Curuvije. navodno. koji nije stekao svoj stan. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu. inace rodak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadica. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava". Radmila Karajovic. Od 2003. “radi” kao profesor. o cemu svedoci biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti.05. je. pojavio se sledeci tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadica. Pavluško Imširovic. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . koji su bili osudeni na po 60 dana zatvora. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. gde. Saša Vukadinovic. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. Milorada Ulemeka i Radeta Markovica. Miša Vilotic i Cvijetin Milinkovic. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovica. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letic. koji mu je poklonio otac Ljubomir. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. od cega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. pod okriljem Radeta Bulatovica. Biografi su zaboravili da je Boris Tadic bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. u 46. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadic naveo u biografiji. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadica. nedodirljivi kadrovi Miodraga Bracanovica. dva . šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. a radio je tako mnogo. Gordan Jovanovic i Branislava Katic. Mile Zaric je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišica i sreo se sa Karlom del Ponte. Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. Sada. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zlocinackoj kamarili. Istoga dana kada je osumnjiceni za ubistvo Slavka Curuvije. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. koji služi za prisluškivanje njegovih politickih protivnika. Ari je. Sa njim. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševica. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. Milorada Ulemeka Legije. godine.2008.” Bulatovicev naslednik. nema rešeno stambeno pitanje. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. Ratko Romic. je i Zoran Zagorac.koja je 9. godini života.2004. godine. Jovica Mihajilovic. zbog cega ima nadimak Manijak. Kao strucnjak za te poslove. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavnikovic. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadica. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukica i Dejana Carevica. bez valjanog objasnjenja. a pomocni deo u Centru "Sava". Cetvrti zaverenik je Mile Zaric. godine. Prvi Bulatovicevi reformatori. piše u službenoj biografiji. koji je prijatelj i Jovice Stanišica. prave reformu kojoj je cilj da se ni slucajno ništa ne promeni. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskucnika u 50. Veselinka Zastavnikovic (tada Borisova devojka). inace. Otkud mu ta uštedevina? Ako je poseduje od ranije. udarili su na one koji su 2001. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Markovic. Ranko Tadic. dobio od Kostunicinog pravosuda nadoknadu od 1. godine izabrali smo za predsednika Srbije coveka koji.000. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišica i Franka Simatovica. u timu. i to su uocili.04. piše u biografiji. sinovac pokojnog Ivana.

nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. Da li je. a da li slucajno nije otkrio ni jedan? 4. julovac. „Bogat sam koliko mi treba. u kojem udeo ima i Cepter. ekonomski odnosi sa inostranstvom. a širice i maloprodajnu mrežu.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“. Njegova uloga strucnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme . kupio je „Centrotekstil“ za 18. „Ist point“ zapošljava 3.” 6. U 2007. inace šef centra za prisluškivanje politickih suparnika DS i gradana Srbije. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistocnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. “ko je Ranko Tadic. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. godine komercijalno radio kampanju DS. koja je kuma Radeta Bulatovica. sa vecinom odlicno saraduje. Uprkos verbalnih duela sa clanovima vladajuce koalicije.” 5. osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz politickog i privrednog života.1 milon evra za kapital preduzeca i 10. turizam i privatizacija. u koje spadaju ekonomija. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. Dinkic je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve.54% vlasništva Fabrike šecera „Zrenjanin“ ponudio je jedan evro. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji.2 miliona evra za investicije. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova.7 miliona evra. za koga tvrdite da prisluškuje politicare po Srbiji?”. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. Za slogan svoje stranke da je strucnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji strucnjaci nego klasicni politicari koji lepo pricaju. uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. Tomislav Nikolic je odgovorio: “Bliski rodak Borisa Tadica. najavljujuci planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. pricao o privatnim prislušnim centrima. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi cetiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100.4 milijarde dolara. Mladan Dinkic. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuca „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. izjavio je u Drakulic. a malo rade“. svedoci cinjenica da je i ministar Jocic imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin. a za još nerealizovanu kupovinu 60..9 miliona evra. Roden je u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Rade Bulatovic slucajno. Zoran Drakulic. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. ali Dinkic se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarac .. uz investicije i ulaganje u ekologiju.” O opštem uticaju Radeta Bulatovica. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni gradanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. Drakulic se u regionu ucvrstio kao lider u recnom brodarstvu. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopionicarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina. Milan Beko. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5. regionalni razvoj. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija.meseca pred imenovanje Saše Vukadinovica. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. ponudio je 121. Drakulic je prodao Zajecarsku fabriku kablova kako bi kupio cetiri puta veci „Novkabel“. ali je za izbore 1993. a za kupovinu 94. “cesto se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti.” 7. Živi u Monte Karlu.000 radnika. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima.. a njenog muža. za šta ce investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. silosa u rumunskoj Konstanci. Cepter je na 23. dostigla skoro milijardu dolara. iz penzije. Bio je u vladi Slobodana Miloševica. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeca. Filip Cepter. Bugarskoj i Rumuniji. uz godišnji obrt od preko milijardu dolara.000 evra. Nazivaju ga covekom iz senke kome su sva vrata otvorena. ali zvanicno nije vlasnik nijedne.

ali cemo i ovaj period prevazici. godine od strane FPP „Balkan limitida“. Miodrag Babic. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“. koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu. Siguran sam da cemo i dalje saradivati“. u privatizaciji Luke Beograd. dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. “uloga SAD u rešenju statusa Kosova bice presudna. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Ðindica. a najviše uvozila žvake.rekli su oni. pa Robnih kuca „Beograd“. kupovini „Vecernjih novosti“ i „C marketa“. nije baš omiljen. a ambasador SAD u Srbiji.“. zahvaljujuci Poltu.u Srbiji. Svestan cinjenice da se sa takvim stavom vecina ovdašnjih politicara i veci deo javnosti ne slažu. studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemackoj. prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju. je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprecilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine. kao što smo prevazišli i ranije periode. U komentaru za „Independent” Roberts. tvrdi da bez takvog rešenja nece biti stabilnosti na Balkanu.. koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovica. na primer – stavio na „crnu listu”. kritikujuci EU koja je „primila Rumune.” Americki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa clanovima Kluba „Privrednik” i porucio im da treba da podrže „proevropsku vladu”. vec su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veci Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. Clanovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. a na mitinge vodi sportiste i estradu”. DS-u su prigovorili „da hoce privatizaciju bez privatnika”. zabranivši mu izdavanje americke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju. avgusta 2007. ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji. kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istocnu Evropu. koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. vec da izaberu na koju ce stranu. koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt departmenta. Karijeru je poceo u marketinškoj agenciji „Spektra“. a americki ambasador im je rekao da se od privredne elite ocekuje da ima stav o politickim dogadajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Miškovic. rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od cetrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. godine. Danko Ðunic. Prvom sastanku prisustvovala je vecina clanova. iponovo zagovarajuci podelu Kosova. Branislav Grujic i Toplica Spasojevic. Rec je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se zacudio što je Manter„obodrio” SPS da ude u vladu sa Demokratskom strankom. zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode. a Srbiji nije cak olakšala ni vizni režim”.. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema americkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost izmedu dve .Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim americkim kompanijama. A tu Miškovic. navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji. a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. Kameron Manter. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi. Kako navodi naš izvor. Sadašnji americki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama. Americki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta. zatim prilikom preuzimanja arandelovackog „Knjaza Miloša“ 2005. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“. kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice. a dobrovoljno je radio kao prvi voda Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15..” 8.. pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara. da „stalno govori o novim radnim mestima.

dok je njegov americki kolega Ricard Majls obišao „Sartid” – „tvrdavu socijalisticke privrede”. ništa. Andric. ono je samo cinjenica po kojoj se ljudi razlikuju. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava strucnost. i covek se meri po bogatstvu. izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. Patrijarh Pavle. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. a šta je metafizika prema Ðelicu. bio kandidovan za premijera. i pored razlike u stilu.škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo iskljucivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan. “. Kocic. Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. kojoj je pristupio po atentatu na Ðindica. „Magnohrom” i „Trajal”. Inace.vodi poslove evropskih integracija. Kant. pitanje ne zaslužuje odgovor. . Copic. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slucaju strpljive tolerancije. “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju. po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. njegovi politicki protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Ðelicev licni imetak. verovatno su imucni samo manama. Opametio se medu nama. to nije moj. do 1997. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak. Ðelic je parafirao sporazum sa EU i veruje da ce ga uskoro i potpisati.” BOŽIDAR ÐELIC je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. „On je odlucio. 9. nikoga ne odreduju pare vec pamet i dostignuce.. i nove „intervencionisticke” u kojoj diplomata koristeci znacaj svoje zemlje pokušava da direktno utice na politiku manje države. vec njegov izbor”. Marks. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. 10.. ušavši u direktan sukob sa premijerom. Ako bi neko osporio neku od vrednosti ceka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. Van Gog. Božidar Ðelic. On je cak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti. Gradanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. Božidar Ðelic nije postao bogat u inostranstvu. ne mešajuci se mnogo u politicke sporove. Položaji na celu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u meduvremenu od DS. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najvece firme u Srbiji. oktobra 2000. Naše društvo pociva na cinjenici da li ste bogati ili niste. Stekao je nadimak Boža Derikoža. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajucu ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari. Ima nešto i u pitanju kako ste postali bogati. da mi ogranici kontakte. jer ovo je doba Ðelica. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pamecu vec su i siromašni vrlinama a. Pun samopouzdanja i energije. a prestižni „Forbs“ ga je svrstao medu 100 mladih svetskih lidera. Dostojevski. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”. koje su napustili da bi pomogali Srbiji. a uživa poštovanje i Katolicke crkve. ne razlikuju se mnogo . ministar finansija u vladi Zorana Ðindica i bavio se nezahvalnim poslom sredivanja stanja u finansijama. iz perspektive Božidara Ðelica. bar do sada. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg americkog ambasadora Vilijema Montgomerija.interesi trajni. Crnjanski. Hegel. rekao je Manter. Potpuno je drugacija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na celu britanske misije u Beogradu od 1992. Aristotel. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševica i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na pocetku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali medu nama. Dakle. Bio je direktor najvece evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistocnu Evropu. opozicija se žalila na njegovo ponašanje. a u vreme protesta zbog krade glasova na izborima 1996. Došao nam je u pomoc i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i politickih struktura. kao i deo njegove vlade. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana.

Vojin Lazarevic. fabriku šporeta „Milan Blagojevic“. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeca i uspeo da ih podigne na noge. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grcke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. Cesto su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim politicarima. do kada je bio direktor „Energodate“. Privatnim poslom bavi se od 1989. ciji je vlasnik ili zakupac. Vuk Hamovic. „Kada bih bio i poslednji Srbin. „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“. Od 13. “u okviru svoje kompanije „MK grupa“. obrazlažuci da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“. Kostic je postao i ozbiljan medunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. „Sunce“. a od 1992. novembra je na lecenju u VMA i redovno se pricešcuje.000 radnika i posluje na tri najveca svetska tržišta . u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemackim gigantom „Nordcuker“. restorani „London“. Jedni kažu da se travama sam izlecio od tuberkuloze koju je dobio kada je skocio u nabujalu Drinu da spase svog daka. Roden je 11.” 13.. a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta. misli su koje patrijarh cesto izgovara. “vlasnik preduzeca „Invej“.” 11. Kupio je „Rubin“. „Srbolek“. procenjuje se na 75 miliona evra. Poceo je sa proizvodnjom cigareta. zatim „Albus“. a drugi da se molio. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeca iz „Minel holding“. “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik medunarodne grupacije ABS holding. preko svoje trgovinske kuce „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Njegovog imena. hoteli „Kasina“ i „Park“.Šta o njemu misle drugi poglavari. mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. Najznacajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju. Albaniju. U školi je imao dvojku iz veronauke. “kao i vecina modernih biznismena. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti. cerke firme Energoprojekta. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeca „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta. a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine . pristao bih da nestanem a da ne bude zlocina“. u slavonskom selu Kucanci kao Gojko Stojcevic. koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5. izbegava pojavljivanje u javnosti. najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. posle iskustva sa trgovinom strujom.” . Predrag Rankovic Peconi. U Hrvatskoj i Madarskoj se takode smatra vodecim trgovcem. Nenad Popovic. a na austrijskoj berzi energije je medu tri vodece firme po obimu transakcija. molitvi. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“. kao suvlasnik firme EFT. „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“. i da ce u fokusu njenog rada bice trgovina i poljoprivreda.„Medela“. a promet firme je oko 20 miliona evra. Makedoniju. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu. ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. drži najvece šecerane.” 15. Kostic poseduje još nekoliko preduzeca i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. živi i radi u Londonu. Crnu Goru i Sloveniju.” 12. spavanju i u radu. podvigu. ne pojavljuje se cesto u javnosti. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. a pokriva znacajan deo uvoza elektricne energije u Grcku. „Ratar“. nema ni iza jedne privatizacije preduzeca u Srbiji. SAD i Kini.. „Vital“. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja. pa sva posluju sa velikim uspehom. septembra 1914. Miodrag Kostic. “jedan od kljucnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji. navodeci da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara. po istom principu ponaša se i u biznisu.u Rusiji.” 14. zvanicno. „Budimo ljudi“. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu.

513 milijardi evra.8 miliona korisnika u Srbiji. godine i nije imala promena na racunu kao da nije poslovala. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. godine.” 19. odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što cine.” 17. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. Stajn Erik Velan.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu. „Telenor“ je jedan od vodecih svetskih mobilnih operatera. Mada nije bilo moguce zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okoncanja sudskog postupka.4 miliona evra. “predsednik „Droga Kolinska“. što znaci i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od licnih dohodaka 1990. “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. Miodrag Babic. Babic kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove.16. za koji je nemacka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. što je najvrednija kupovina u istoriji nemacke kompanije stare 111 godina. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”.” Kako je preduzece “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. a onda i clanova komisije. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeca “Soko Štark”. “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe cija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Bec-Moskva. predsednika komisije. ukljucujuci i više od 2. Toplica Spasojevic. kaže. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“. Na Srebrnom jezeru. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1.8% ukupnog kapitala preduzeca. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. Za pola godine. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. ali nije.. Još 1989. golf i teniske terene“.” 18. sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. dve najvece prehrambene industrije u Sloveniji. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog coveka 2006. kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“. Kako je slovenacka firma “Droga Kolinska” .. novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara. a vrednost akcije pala je na 261 dinar. “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom racunu iz 2005. i sekretara Olivere Savovic. Preduzece je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara. Ovo je trebalo da povuce krivicnu odgovornost. da izgradim hotele. pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja. Ova firma osnovana je 2004. u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007. Rešenjem iz juna 2005. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika. pre svega Milka Štimca. onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. te da je vršacko preduzece preuzelo vodecu stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“. dostigla skoro šest milijardi dinara. U ovom slucaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”. „Želim da napravim turisticki brend. pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca. kupio je 350 hektara zemljišta. godine. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu ucestvovale poznate licnosti. godine isplatila 480. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“. u saradnji sa lokalnom opštinom. Slobodan Vucicevic.

Željko Mitrovic. Napravio je grešku u prezimenu i sledeci dan ispostavilo se da se radi o Puhalu... navodeci da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topcideru. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio. godine je ucestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okoncan rat u Bosni. 50. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala ciji su programi veoma gledani u Sloveniji. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. a on je podveo “Soko Štark” slovenackom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede. a optužuju ga da je 2005. “predstavnik EU u posrednickoj trojci Kontakt grupe koja je sacinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. 9 maja 1992. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“.. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vucicevica. nacelnik ABHO. mada su analiticari tvrdili da to nece biti moguce. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zaric. Vucicevic je samo najamni radnik mnogo jaceg “konzorcijuma”. jer je višestruko kompromitovan.to je državna tajna. Trenutno je ambasador Nemacke u Londonu.. vlasnik je izdavacke kuce „Siti rekords“. Rade Bulatovic . Mitrovic je pokrenuo sopstvenu produkciju. Ovo drugo uradeno je mimo zakona. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popovic optužio je Vojsku da je cuvala Mladica.. Tokom napada. Australiji i Kanadi. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjica.postala vlasnik vecinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Cosic izjavio je da zna za . 2.” General. ali vecinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. “Soko Štark” je mogao biti otuden po zakonu ove zemlje samo na Berzi ili putem Ponude za preuzimanje. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naredenje za napad i spaljivanje Glogova. Miroslav Deronjic. 1995. Makedoniji. osoba koja ce razgovarati sa Amerikancima”. marta bio u kasarni "Topcider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu. Cesto se pominje po aferam. ukljucujuci. velicine bataljona (250 ljudi) u Avganistan. 20. MILAN ZARIC prisustvovao je. Od 2001.. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi.. kao pomocnik ministra odbrane SRJ. godine. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“.” 21. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom americke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovica tokom posete Vašingtonu. ucestvovali su u napadu na Glogovo. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca. Krajem 2000. decembra 2000. potpukovnik Branislav Puhac. SAD... Bugarskoj...” 22. u tacki 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. do 2006. avio-kompaniju „Er Pink“. licni telohranitelj Mladica poslednjih desetak godina. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. ali su celnici Vojske negirali njegovo postojanje. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. “vlasnik najvece televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. U vreme sukoba na Kosovu 1999. Pošto je objavljeno da je na sudenju za atentat na premijera Srbije Zorana Ðindica vojnik po ugovoru Siniša Glišic svedocio da je 12. Pocetkom 2005. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. u našoj dijaspori u Evropi. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. Volfgang Išinger. Milana Zarica.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu.. fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. bio je nemacki ambasador u Vašingtonu. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije. clan Drinske grupe VRS.

po njemu. jer su pod vidom "pomoci onom coveku" od dobrostojecih pojedinaca i preduzeca. Optuženi Ljiljana i njena deca su rodaci Jove Ðoga. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. a potajno. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. jun 2006. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. Kljucna licnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladica od oktobra 2000. Poslednji dan 2005. Penzionisani pukovnik VSCG. u kojoj Puhalo radi.kad su ga postavili. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbedenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. Tada se Mladicu gubi trag. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. Koštunica. na Bežanijskoj kosi. Akcija skrivanja Mladica od Haškog tribunala pocinje u junu 2002. da formalno. koja bi kao formalno nestranacka institucija bila izvršilac tog prljavog posla. Citav "slucaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i ucešce u "slucaju general Mladic". Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on licno i njegova partija ostanu cisti. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševica i direktora policije Dragomira Andana. jer "do izbora ima još dve godine". da dode do sukoba i krvoprolica. osmislili i montirali licno Vojislav Koštunica. u Treci bulevar. Drugi problem rešen je na nacin na koji se u realizaciju zadatka uvlaci Vojska. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. Zato je na celo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stankovic. Jovo Ðogo. delovi 46. Ratko Mladic je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. Potom Mladic biva smešten u stanu optuženog Ratka Vucetica u Ulici Pede Milosavljevica 24. u intervjuu. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladic. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladicev jatak. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da pocne. Medutim. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristic. preko svojih ljudi.” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reci . koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio licno uvredenim i koji je vec i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. treba naci nacin da se to nikada ne desi". ali da ga nije vidao u Topcideru. Dok je na celu Vlade bio Zoran Ðindic. Oni su živi i mogu da to posvedoce. Mladic je odande prebacen na drugu lokaciju u Novom Beogradu. odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. Cilj je bio prinuditi Ðindica da krene u hapšenje generala Mladica. nalaze se i u kasarni u "Tocideru". a odatle u Crnotravsku. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe.. licno je odobravao zaštitu i pomoc generalu Mladicu. godine bio je Vojislav Koštunica.Puhala. do pocetka 2005. logisticke brigade. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije.” Imate li dokaze za optužbe na Koštunicin racun? . cime bi ga dalje kompromitovao. Takode. a i rešio problem za koji je on bio ubeden da se "jednom mora rešiti". vec iskljucivo iz licnih interesa. Rade Bulatovic i Dragan Jocic. kod porodice Vaskovic. Stanarinu i sve racune placao je vojni pilot u penziji Stanko Ristic. gde su bili njihovi ljudi.. iskljucivo s ciljem ocuvanja svojih pozicija. Mladic se ponovo prebacuje na Novi Beograd. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. kao predsednik SRJ i glavnokomandujuci u Vojsci. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oci. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. pozadina slucaja: “Prava je istina da su slucaj "Mladicevi jataci". U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rodak. 28. Ðogo je Mladica dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. otkrio je šta je. Citav taj period on to nije radio iz ubedenja i patriotskih razloga. u stan sina optuženog Marka Lugonje. što mogu da posvedoce najveci funkcioneri iz Republike Srpske. iz jedne kasarne u Kraljevu. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. u javnosti. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. uz pomoc dva najveca špijuna iz Republike Srpske. Radi istine treba reci da Zoran Ðindic nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. prikriju svoju stvarnu ulogu. penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Jovo Ðogo. Na toj adresi je Mladic bio mesec dana. a zatim u Jurija Gagarina 134.

U suprotnom.” . cije je sedište u po tajnovitosti vec cuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju. general pukovnik Milan Zaric je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije. Ricard Vic. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvic. novembra 2007. Oni su savetovali Nikolicu da bude mekši i. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen nacin njegovog penzionisanja i njegov dalji status. Danko Ðunic je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje. Da li je tacno da se sve do 2005. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN receno da su dobili dokumentaciju od zvanicnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladic zvanicno penzionisan u maju 2002. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvucen iz aviona na liniji za Moskvu. ni ja ni moja odbrana necemo pristati na bilo kakvo sudenje. godine. da je general Mladic i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. kome je trebalo da pocne sudenje za pomaganje.. septembra 2006. do 2007. u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu.10 maja 2007.2006. “najozbiljniji protivkandidat Borisu Tadicu za predsednika Srbije.. Ðunic je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade.” 25. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zaric. “od 6.2008. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21. Danko Ðunic.2009. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone. On je bio jedan od najbližih Mladicevih saradnika. 23. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim medunarodnim organizacijama u Becu: Šef Misije Miroslava Beham. Od 2003. Istina je da je general Mladic bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002.. Evo. prvi covek „Dilojta“ za Srbiju i region. koga je licno Boris Tadic progurao na to mesto . “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. Vic istice da je namera ovog giganta. . general Savetnik Miodrag Panceski Prvi sekretar Marija Trifunovic-Ljubojevic Treci sekretar Marina Milanovic-Ilic Menadžer kancelarije Branislav Zdravkovic 11. godine Zoran Stankovic. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kucevu. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“. general Milan Zaric ucestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO. najveceg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao celik u vrednosti od 664. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladica da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica. pod uslovom da bude javno.” Pukovnik Ðogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladic koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadredeni silnim generalima? Ko je. o cemu je uredno obavešten Hag. Zdravka Ponoša. Utvrdeno je.Nikolic je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj. godine proizveo 2 miliona tona celika.” 24. sada jedan od glavnih progonitelja. godine.“Postoje svi materijalni dokazi i njih cu izneti na sudenju.02. vidao s generalom Mladicem. Nikolicevu kampanju radi americka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmocnijih.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. da stvori uslove kako bi tokom 2008... general Milan Zaric je zamenik nacelnika Generalštaba.. Tomislav Nikolic. na Aerodromu Nikola Tesla sprecen je beg Marka Lugonje.

Vlasnik bivše zgrade CK na Ušcu zida šoping mol od 131. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zecevicem. pre nekoliko godina.. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. Roditelji su se preselili u Benkovac. vlasnik MPC holdinga. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. kaže Jelašic. osujetio je plan najbogatijeg coveka u Srbiji Miroslava Miškovica da na tom mestu. najznacajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. godine. Procene upucenih kažu da spada medu pet najbogatijih ljudi u Srbiji. Peter Matic. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devicanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara . Internešnel trejding partners iz Londona. „NBS ce biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprecavanja rasta inflacije. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji. Za razliku od svojih kolega. Radovan Jelašic. niti je njegova fotografija ikad objavljena.200 ljudi. Petar Matic kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. zgrada BIGZ-a. ponovo postati bezemljaši. Iz mladalackog perioda upamcen je kao najbrži vozac motora od Šibenika do Benkovca. Petar Matic. “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1. Ovo zdanje izgradeno iz sredstava clanarine koju su placali clanovi SKJ. Da li su to možda seljaci.do 10 hektara zemlje? Da li ce. Matic nikada nije dao intervju. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajucim sudom u Srbiji. Matic je vrlo kratko živeo u Sloveniji. prvo su brutalno izbaceni od strane JUL-a. Umesto toga. Roden je u selu Baja u Madarskoj. godine. društvena svojina je degradirana. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Medunarodnom monetarnom fondu u martu 2007. Miškoviceva "Delta" ce morati da se zadovolji samo šoping molom. da se cesto ne zna ko je stvarno kupac. a potom. Roden je u Mariboru septembra 1966. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu poceli su je "arciti" i prodavati. bogataš je cija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju. kongresa obnove. “stabilan dinar.” 27. zabeležila prethodne godine. gde je u dosta slucajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. na novom Beogradu. Naime. navedeni zemljoradnici. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta.“. godine i Petar Matic. pa kao takvi. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašic. pridružio se do marta 2007.. poslovna zgrada u Novom Beogradu. Ko je. koji ce graditi na svom delu. Majka i otac su mu stomatolozi. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. Navija za Crvenu zvezdu. Družini srpskih biznismena. ova politicka organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. vlasnik i predsednik "MPC holdinga".26.. robne kuce „Planet“ u Beogradu i „Niš“. Karakteristicno za ovu. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji cine MPC kompa-nija. stoji neko drugi. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. i on to ne krije. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. godine u Hrvatskoj. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. gde i on ostaje sve do pred sam rat. i mnoge druge transakcije. posednici manjih imanja . Bio je najmladi guverner Narodne banke Jugoslavije.. clanovi ove organizacije. Kao vlasnik kompanije MPC Matic se svrstava medu 10 najbogatijih ljudi Srbije. Matic je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. koji su tokom tranzicije pokupovali veci deo srpske privrede. zbog "uspešnosti" buducih veleposednika. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. Tek ce se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci.000 kvadrata u Beogradu. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. niti je fotografisan.” U knjizi rodenih upisan kao PETER MATIC. U njegovom posedu su „Imo centri“... ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. Matic je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. izmedu niškog autoputa i Bulevara oslobodenja. posle održanog 14. Medutim. sa komadom hleba u torbici.

Dragan Jocic . Promenu vlasti 2000. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede. Filipa Ceptera. Sa Miodragom Kosticem.600 kvadrata platio je 4. cigaretama i stranim picima. i uz pomoc Zorana Janjuševica nesmetano nastavio svoj posao. cak su ga Amerikanci dizajnirali. UO „Erste banke“. Matic u Beograd dolazi pred pocetak rata. Matic je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovicem. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa.. mestu najbogatijih ljudi jugoistocne Evrope. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara. Petar Matic otvara cetiri fri-šopa. Aleksandar Vlahovic. a kasnije je snabdevao citavu Dalmaciju. nekoliko medija objavilo je da je 1981. a bice izgraden uz pomoc "sindiciranog kredita". jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. “Dragan Jocic roden je u Beogradu. Centar ce koštati 120 miliona evra. Dobro upuceni tvrde . kupac Robnih kuca „Beograd“. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. Clan je Udruženja americkih procenitelja. Strucnjaci. juna raspisana Interpolova poternica. Iza njegove kupovine stoji grcki investicioni fond „Marfin“. Osumnjicen je da je voda jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile medunarodnim švercom cigareta.” 29. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovica. Ovaj beogradski biznismen. Taj centar ce biti duplo veci od Miškovicevog i najveci na Balkanu. supermoderan poslovni objekt.08. Graden je po uzoru na americke centre. i prodaje Slovencima.. godine bio umešan u pljacku kioska i zbog toga osuden na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti. godine. a potom kupuje celu zgradu.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda.otkupi u bomba-rdovanju oštecenu zgradu Poslovnog centra "Ušce" i tu izgradi biznis kompleks. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Ðindica. “nalazi se na 96. Petera Matica. Zadru i Šibeniku. tvrde da bi najniža realna cena bila izmedu 15 i 20 miliona evra. i zašto nije poštovana zakonska procedura. a firmu "Progres" još cuvaju ljudi iz Maticevog obezbedenja. Ali. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini americke ambasade. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. U ovu kaznu uracunata je i osuda zbog krivicnog dela ucestvovanja u tuci. sin predsednika. Medunarodnog udruženja racunovoda. “poslanik Demokratske stranke. Na Novom Beogradu. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. Stanko Subotic Cane. uložio 4 miliona evra. Radomir Živanic. kada je sa svojom bandom . I dalje ne želi da kaže o cemu su on i Rade Bulatovic razgovarali s Miloradom Lukovicem Legijom u noci njegove predaje. godine. Saveza ekonomista Srbije. od 28.” Tabloid 135. suvlasnik „Eki investments“. Poslovnu karijeru Petra Matica pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. „Meril Linc“.” 30. Matic kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“.2007. za koju je platio 360 miliona evra. Miodraga Kostica. 23. Na Novom Beogradu. u koji je. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na granicnim prelazima bio i Marko Miloševic.5 miliona evra. Za 2.” 31. Kupuje fabriku carapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. godine Matic je docekao spremno. Matic je izgradio nov. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kucu "Planet". u ulici Dušana Vukasovica. “vlasnik „Verano motorsa“. poznat pod nadimkom Baja Plavi. sa Milijom Babovicem. Maticeva firma je pocela sa izgradnjom šoping centra od 120. 1991. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. aprila 1998. 28. nalazi se van Srbije. ciji je clan od osnivanja.000 kvadrata uz zgradu CK. gradi novi tržni centar. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. Od kada je za njim 15.

U Smederevu je radio u preduzecu “Fagram”. navodno. i predsednik Odbora za bezbednost. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. Dejan Matic je diplomirani ekonomista. Kada je Vladan Batic privoden u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. Mladena Kuribaka. Cesto se tukla sa svojim mužem. kao mlad. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. oružje. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. iste veceri oglasio se ministar Jocic. vozila i odevne predmete za potrebe policije. Nacelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. a Nikolu Popovca. a potom postavio za nacelnika Uprave za zajednicke poslove MUP-a Srbije. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. U policiji je njen karton debeo. Na ovoj teritoriji je. zloupotrebio službeni položaj. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajuci se mladošcu. od koga se razvela. a konacno. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragica. a Jocic ga je potom penzionisao na mestu nacelnika OUP Vracar. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batica. i da nastavlja intenzivnu istragu. Imenovanjem Suzane Šulejic na mesto nacelnika Uprave za ljudske resurse. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. a potom u “Metalimpeks”. Potpredsednik DSS. General Suzana Šulajic ostace upamcena i po nesvakidašnjem potezu. Vec sutradan istražni sudija. koje je zaposlio ministar Dragan Jocic. i pored cinjenice da je više puta krivicno osudivan. Gospoda Šulajic je iz Zrenjanina. sve je to Jocic bio. S njim je Jocic. Ispostavilo se da je vecina rukovodilaca koje je ministar Jocic doveo na kljucne funkcije. godine. postavio je svog rodaka Borivoja Tešica. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Baticeve zloupotrebe. gde su našli utocicte u grupi Ljube Zemunca. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. Unapredio ga je u cin majora. zapošljavajuci ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. komandira ove policijske stanice. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbedenje a potom u Specijalnoj antiteroristickoj jedinici. da pokrije kriminal svoje rodake Snežane Šulejic i ministra Jocica. kao i Vladan Batic. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. . ordinirao i Dragan Jocic. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. nacelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. Jocic mu je grubo okrenuo leda. koji se trudio da od njega napravi advokata i coveka. narodni poslanik u tri mandata. Ocito. Svog pašenoga. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 nacelnika sekretarijata i 15 nacelnika uprava policije. pobegao u Nemacku. zvani Lole. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanovic. na predlog javnog tužioca. vladavinom uredbama. kad ga je zapamtila. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Loleta je ministar Jocic zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. za nacelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. preduzecu za trgovinu otpadnim materijalom.uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladic izgubio oko. nakon razbijanja njihove grupe. Jocic je poceo da pljacka fondove ministarstva. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. Dragan Jocic primio je u policiju. spremna da se zakune kako Jocic ispija oštra pica u kafanama u radno vreme ali i posle njega. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. Ona se žalila kako tog coveka ne vida i ne zna kako izgleda. u cinu pukovnika. poznatijeg kao Vlada Klej (licni taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). oslobodio je Batica odgovornosti. U njegovoj kriminalnoj grupi. Tako tragikomicno zapocece svoj prvi mandat. Bio je u Jocicevoj grupi na Zvezdari. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevica Gurija. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukica postavio potpukovnika Miroslava Miloševica. Izazvao je pometnju u redovima policije. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. nabavljajuci opremu. samo nije velika politicka zvezda. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. postavio je za nacelnika Uprave policije MUP Srbije. I ona je. Šulajicka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevica. bio je i Zoran Amidžic.

inspektori ovog odeljenja.“nemojte to nikome da kažete. služi svom sunarodniku Vojinu Lazarevicu. Unizan je pred Miroslavom Miškovicem. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeca mesta u javnim preduzecima. ili ih. Ludo se provode. nacelnikom Dejanom Svilarom.Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. Bolje upuceni znaju da ministar Jocic nije izlazio iz pantalona bivšem americkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. koji otvoreno. koje mu Miškoviceva svita prenosi na inostrane racune. jer ministar Jocic pokriva sve tajkune. Ministar je narocito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. Supruga ministra policije. Jocic je. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bracnog para Jocic. na rad u Obrenovac. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jocic ucini. General je odbio da ucestvuje u pljackanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. Ministar Jocic. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica . Na sastancima kolegijuma Jocic vreda prisutne. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštacenje u Beogradu. Posebno ogorcenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Jocicem. svojim rodakom Borivojem Tešicem. komandantom Žandarmerije. gospoda Milana Jocic. sve clanove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivicnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a. rodaka Koštunicne žene. rodak Koštunicine službene žene. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. Zbog muževljeve zauzetosti. podneli su tužiocu i zvanicnu krivicnu prijavu. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. U sukob je ministar došao i sa smirenim covekom. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. a nakon štrajka policajaca. Inspektori kriminalisticke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe.. Dragan Jocic je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. neovlašceno. Milana Jocic odala se životu. a o tome svedoce kamere vojno-bezbednosne službe. Kada je on unapreden. odlazi u lovišta. po kazni. Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovica. ministar mesecno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. Oni koji ih bolje poznaju. Okružen je svitom telohranitelja. Ministar Jocic je agresivno primitivan covek. da premijer Koštunica to ne opravda. Po zakonu o policiji. Jocic kaže . Na celu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radovic. Narcisoidan je. odmah je reagovao penzionišuci inspektora Damjanca. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. ponašajuci se kao ulicar. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jociceve naloge o progonu policajaca. Ulagivao mu se. opija se do besvesti. Protivteroristicku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlucio da on licno njome komanduje.d. Na ovoj krivicnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu. Vecina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima politickih stranaka debelo placa ministra Jocica. a nacelnika odeljenja je poslao. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. i pravi terevenke vikendima. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. stavlja ad akta. Kada mu nacelnici kriminalistickih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljacki srpskih oligarha. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsicem. koji je veštacio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovica. preko specijalnog tužilaštva. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. za velike pare. na celu s Petrom Damjancem i v. Tahir Hasanovic uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države.. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasic. Ministar Jocic javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševicem. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovicem. ministar Jocic zahteva da budu fiokirane. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljovic. Jocic drži sve poluge rukovodenja. ima Voja da me kara”. Najveci broj kršenja zakona tajkuna pretocen u krivicne prijave.

od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. Ðordije Nicovic poceo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije.” Dragan Jocic je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovica. Upravo Jocic je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. Druga velika Nicoviceva kupovina u 2007. posle državnog PKB. drugi po velicini u Srbiji. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”.7 miliona evra. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije. Nakon što je pocelo sudenje Ulemeku. može da šteti pogotovo MUP-u i. uopšte.(SAJ) obavi vežbu oslobadanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Cedomir Jovanovic kandidovao za predsednika. po ceni od 30.” Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . U Narodnoj banci je prešao put od . Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola.” 33. i dalje su u bekstvu. pravosudu. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i clan Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera. osim Miloša Simovica.” ÐORÐIJE NICOVIC je roden 1951. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovica koga su Grci uhapsili. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. Svi pripadnici zemunskog klana. od Njujorka i Londona. Bio je to prvi slucaj da je policija zemlje domacina ušla u neku zgradu americke ambasade u njenoj istoriji. do Ciriha i Tokija. gde je i magistrirao. kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. Jocic je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumacio kao “vojnicko pismo”. Jocic smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. Jocic je izjavio: “To je ipak ratna jedinica.III Deo 32. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. rece Dragan Jocic. i jedan od kandidata na predsednickim izborima. a Pravni fakultet u Beogradu. Ne odustaje od svoje teške retorike. Ðordije Nicovic. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. Po završetku Pravnog fakulteta. Ubijen je jedan zašticeni svedok u procesu za Ðindicevo ubistvo. Pohadao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodecih svetskih banaka.1 milion evra. Vrlo brzo je umesto pravnim poceo da se bavi ekonomskim poslovima. Bio je gradonacelnik Cacka. “vlasnik preduzeca „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Becej“. Boravio je i radio nekoliko godina na vodecim svetskim berzama. informiše o dogadajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. prvi opozicioni gradonacelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševica. godine. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja odredenu kakofoniju informacija. a konferencije po “potrebi”. u vreme pobune “crvenih beretki”. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih politickih nalogodavaca. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. da mu se ovde nema šta zameriti. Srednju školu je završio u Peci. januara tacno znati koliko u Srbiji ima narkomana“. Hteo je. Jocic je toliko daleko od stvarnog obracuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. Velimir Ilic. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. Dejan Cvetkovic. drži ministar Jocic. Školovao se i obucavao za dilera i brokera. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. jer ce se na taj nacin posle 20. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. godine u Kolašinu. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve.” 34. i predsednik Americke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvecih stranih kompanija u Srbiji.

„Telekom“ je sponzor Fudbalskog. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda.700 ljudi. koja je vlasnik najveceg trgovackog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. Žarko Zecevic. U 1995. “generalni direktor Duvanske industrije Niš. DIN. eticko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije vidale ili Bubala ili clanove njegove porodice kako u razlicitim periodima dolazi u "svoje" stanove. Raspadom bivše Jugoslavije 1992. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije.000 evra. To su najskuplji stanovi u Beogradu. 35. Zecevic nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih clanova Saveta da se nadu pod njenim vodstvom. ali i da privatizacije javnih preduzeca Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske. Oliver Regl.” 38. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra.” 41.” PREDRAG BUBALO roden je 1954. tako da postoji velika verovatnoca da bi Zecevic kroz sportsko društvo mogao da bude ukljucen u jedan od najvecih projekata Partizana. “ministar trgovine i usluga. U „Delti“ je punih 15 godina. i dalje slovi za jednog od najmocnijih ljudi srpskog sporta. ciji proizvodi cine više od polovine srpskog tržišta cigaretama.. i bio je clan menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog pocetka. istovremeno i najveceg centra moci u Srbiji. godine u Vladicinom Hanu. U poslednje cetiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. izmedu 150.dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje. godini. “bivši generalni sekretar FK Partizan. najvece kompanije u regionu. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu. Skip Bornhiter.” 36. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. “potpredsednica „Delte“.000 i 200. Vecina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u .” 37. Milka Forcan. Olimpijskog komiteta. Druga lokacija na kojoj je vidan Bubalo ili clanovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorcolu. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. Draško Petrovic. kako mnogi navode. Novaka Ðokovica i Jelene Jankovic. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada.” 39.. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moci ce da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. “predsednik koncerna „Agrokor“. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. Završila je Ekonomski fakultet. najvece hrvatske privatne firme. Za sada. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor..” 40. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. zrenjaninskog „Dijamanta“. godne. Od 2002. Ivica Todoric.. U Srbiji saraduje s mnogim privrednicima. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je casopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate. Ðordije Nicovic napušta Narodnu banku i pocinje da se bavi privatnim biznisom. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000. Ni prica o planiranoj izgradnji stadiona nije završena. Predrag Bubalo. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u citavoj prestonici. Proglašen je za bankara 2006. jedini clan Koštunicine vlade sa privrednickim iskustvom. zbog cega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

To je cinjenica i gotovo. Srucio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovica iz pozicije simpatizera stranke. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. koja deluje prilicno novo. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. odluci mimo nas da taj stan izda ili proda”. a da je 40 miliona dinara minimum koji ce opštine dobiti. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. Nešto ranije. Neverovatno zvuci da je ovaj covek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. Multikom . Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. Budžet NIP za 2008. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. Od te 2004. Druga kamera. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. 42. do jula 2008. godine. iznosi 47 milijardi dinara. za razliku od vrata stanara preko puta. Pa i samo clanstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živkovic vec Tadic". Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. navodeci kao razlog optužnicu protiv Subotica . 24. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih dogadaja i jednog od najvecih oglašivaca u pisanim medijima. tokom 2004. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenaden: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. i da je odmah postao clan Izvršnog i Glavnog odbora. se nakon izbora za gradonacelnika Beograda našao u sukobu interesa. nego su mu otvorili vrata medija. a od maja 2007. Nije Ðilas imao novac. Prema svim istraživanjima. Zato je sasvim logicno da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS Boris Tadic. Dragan Ðilas osniva firmu Dajrekt medija. a bice finansiran 971 projekat. godine. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. ne vecem od par hiljada evra. Vrata su okrecena u belo. Ðilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivac „Dajrekt medije“. Božidar Ðurkovic.. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. država Srbija. rejting vlade i samog Zorana Živkovica je bio izuzetno nizak. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju.” DRAGAN ÐILAS. novembra 2008. Neslužbena biografija govori nešto drugo. Vec 2001. februara 2006. Vlada koju je predvodio g. Jedino je moguce da vlasnik. Od osnivackog uloga. izabran za clana Predsedništva za Beograda. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu vec nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzecu. Tek 2005. Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Suboticem. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševicem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata protiv ondašnjeg režima. godine. advokatski tim Stanka Subotica Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. Svojevremeno je Dragan Ðilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao peruci prozore u Londonu.. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. specijalna. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. Živkovic izgubila je poverenje gradana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. godine. godine osnovao je poslovni sistem. Brava je nova. a zapravo lovca na visoku funkciju:". sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji. Ðilas je najavio da ce ove godine novcana sredstva biti direktno rasporedena i lokalnim samoupravama. a drugi u Vuka Karadžica.koja je podignuta tek 2006. koja su vremenom požutela. Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skocila vrednost. S druge strane. zvanicno smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrica da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Panceva. Službena biografija gradonacelnika Beograda Dragana Ðilasa govori o mladom i uspešnom coveku cija slava tece od 1991. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovodenje Nacionalnog investicionog plana. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. zatražio da mu Ambasada Nemacke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC.stanu broj 2. Dragan Ðilas.

koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. ciji je prihod 2006. ili 49 % vlasništva. Imlek. cime je ušao medu nekoliko najprofitabilnijih firmi. Ružica Ðindic.5 miliona evra. 43. automobil "SAAB" iz 2003. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. a njegova supruga Milica. Niti Ilic više pominje Ðilasa. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov.3 miliona. Efes Vajfert. Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006. Dragan Ðilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. Osim kontrole elektronskog prostora. i firma Emoušn prodakšn. Nektar. Henkel. Multikom group je vec 2006.u Srbiji. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji poceo je da širi i na druge države u regionu. Dnevnik "Kurir" je odlucio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Ðilasa od supruge Milice Delevic-Ðilas. niti Ðilas progovara o Ilicu. razoblicavajuci njegove poslovne i politicke manipulacije. otvarajuci širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. a prihod njegove kompanije povecan je za skoro 50% u odnosu na 2006. pre svega kroz podršku koju pruža politickoj opciji Borisa Tadica. a ostali su i u Cvetkovicevoj (Tadicevoj). Džonson i Džonson i mnoge druge.. Posle mesec dana. zvanicno. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). Ðilas. Zašto je baš Ðilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. godinu. Ðilas je uložio oko 1. nocu. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštunicinoj vladi bio je ministar. poseduje stan na Vracaru od 110 kvadrata. MDI internacional Prag (28%). Kraftfuds. a Garic oko 200 hiljada evra. Dragan Ðilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. Osnivac je i predsednica Udruženja . Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i clan je Predsedništva DS. godine. Ðilasom nema šale. u kojima ga je Ilic redovno nazivao lopovom i prevarantom. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeci ovu budžetsku ustanovu za licnu promociju. mogao je samo neko ko je imao politicke koncesije.group. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze. Firma Dragana Ðilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. a odštampano. Da li je Dragan Ðilas studirao na Mašinskom. Sa g. Njegova supruga ima kucu od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". godine. novi gradonacelnik je covek cije su graditeljske ambicije ocigledne. Bajersdorf Hamburg. EFG Eurobank. Ðilasova. godine zaradio tacno 55 miliona evra. Apatinsku pivaru. a osnivaci su bili Dragan Ðilas. Bambi. BBDO Sarajevo (48%). koji su odjednom prestali. Njegova sloboda da bira koga ce da reklamira stvorena je protivzakonito. Loreal. pretvorila se u sprdnju sa gradanima. Banka Inteza. i sadašnji. Ðilas je. Deo Multikom group cine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn. Dragoslav Ilic i Nebojša Garic. Aleksandar Tijanic. Ðilas je zaradio 83. Cak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. sa osnivackim ulogom od blizu 1. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Ðilas..4 miliona evra. ali doci u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. a vodio Dragan Ðilas. doduše kao razvedeni. Ilic 1. Cuveni su njegovi televizijski obracuni sa Velimirom Ilicem. uštedevinu od 799 evra i oko milion dinara. Multikom group je osnovan 2005. novo izdanje. Frikom. godine. Podravka. Knjaz Miloš. Anemicna Antimonopolska komisija ne može Ðilasu ništa. godine bio oko cetiri miliona evra. Delta DMD. Bilo je za ocekivati da taj monopol ima na televiziji B92 ciji je bio suosnivac. Štark. “samo povremeno se ukljucuje u aktivni politicki život Srbije. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate gradani. i ceo tiraž "Kurira" je isecen. pomocnik ministra.8 miliona evra. Tokom 2007.

Jedan od najoštrijih kriticara SRS i. Ivana Veselinovic.” 44. Bojan Pajtic. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuce TV pretplate. “prvi covek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. Donedavno je bila jedina žena clan kluba „Privrednik“.„Prvo deca“. “ambasador Nemacke u Srbiji. najviše u Francuskoj. Kuca na cijem je celu „uporno“ proizvodi gubitke. Milan Rodic. Cedomir Jovanovic. Takode je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš. Jevrosimovic je odnedavno sponzor zagrebacke Cibone. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veca Vojvodine. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistocnoj Evropi. “generalni direktor „Salforda“. MP3 plejere i navigacione uredaje.500 zaposlenih i 5.” 50. i da bi trebalo da bude promenjen nacin na koji ce se utvrdivati visina penzija. Sigurno. Rasim Ljajic.” 53. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujuceg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinaci ga u „preporuku“. “direktor Javnog servisa RTS. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da ce penzije u Srbiji uskoro biti povecane. Volfram Mas. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da ce najveci poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu. a trenutno ima više od 1.” 48.” 46. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom.” 49. Veselin Jevrosimovic. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog coveka 2007.000 poslovnih partnera. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore. „Tempo pridruživanja EU diktirace Srbija. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžacke demokratske partije. Madlen Cepter. Stefanos Vafidis. Branislav Grujic. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. Od 2003. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju racunara. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Ðindica.” 54. jedan od najpoznatijih novinara. Možda sam i zbog toga veci optimista kada je u pitanju buducnost Srbije nego mnogi Srbi“. koja na tržištu Rusije.” 51. prema podacima Agencije za privredne registre. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treci covek naše najvece kompanije. procenjen je na oko 145 miliona evra. podrška na tom putu nece izostati. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autisticne dece. Ljajic je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. izjavio je. vlasnika najvecih mlekara u Srbiji koji je .” 52. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. Kapital novosadske pivare. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. godine. kandidat na predstojecim predsednickim izborima.” 45. Aleksandar Tijanic. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. “lider Liberalno-demokratske partije. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. kako kaže.” 55. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuce. “mecena umetnika. Slobodan Petrovic. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije.” 47. ali i da znacajno podigne gledanost.

Radun je jedan od najmladih izvršnih direktora u zemlji. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji. skoro bez naknade. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstice ili precutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“….oni su sacuvali slobodu i mogli da posluju”. koji je vec prisutan na tom tržištu preko trgovackog lanca Konzum. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. “prva žena na celu RZZO u istoriji. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011. Rodoljub Draškovic. isplaceno je svega 100. nekadašnjeg „Krmivo produkta“.” 60. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. 2008. Sulejman Ugljanin. Markovic je imao problema sa naplatom osiguranja. godina. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. koji se nisu bavili alkoholom. Od prošle godine je clan Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Ili ceš da mi ustupiš prodavnice ‘Takova’. Dušan Petrovic. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surcinu. izjavio je). konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. Markovic je Draškovicu prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“.” 61.000 evra. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Markovic prodao ovo preduzece jesu finansijske poteškoce.” 57. “ministar pravde.000 evra. zbog sumnje da su monopolisti. koji nisu dobijali povoljne kredite. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoricu.” 59.” 58. prodajom oružja .” 56. jedne od vodecih firmi srpske konditorske industrije. “vecinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. Sajmon Grej. drogama. cigaretama. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenacki Merkator. “proslavljeni košarkaš. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogucila svim osiguranicima u Srbiji da se lece i na VMA. Vlade Divac. Ivica Todoric kupio je SL Gros. Rodoljub Draškovic kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“.kupio „Bambi“ i fabriku cokolade „Banat“. Svetlana Vukajlovic. oteo sve prodajne objekte. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“. trgovacki deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo ciji je vlasnik Rodoljub Draškovic. Miroslav Miškovic je od Rodoljuba Draškovica. Iako su procenitelji ove osiguravajuce kuce.” 62. Rodeni brat Vuka Draškovica koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. Bojan Radun. i namjerava ojacati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. ili ce te Mlada odmah uhapsiti “ . regionalnog lidera u proizvodnji vocnih sokova. prema kojoj ce Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. Posebno ce se ispitati okolnosti vezane za . koji nisu nosili iz trezora džakove deviza.bio je Miškovicev ultimatum Rodoljubu Draškovicu. koji nisu bili vezani uz državni aparat.” Dragoljub Markovic ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškovicu. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Backe Palanke. Istice da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. osim uspešnih humanitarnih akcija ukljucio se i u biznis. postavši vlasnik „Voda vode“. cije je predsedništvo najavilo je da ce zajedno sa DSS i NS na predsednickim izborima podržati Velimira Ilica. naftom. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. koja se bavi preradom voca i povrca i proizvodnjom biskvita.

Kontrole nema. dobio kaznu od osam meseci zatvora. supruga Save Kneževica. Pretpostavlja se da je Ivica Todoric. spreman da ucestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a. ostale mnogobrojne afere. na osnovu kojih su raspolagali daleko vecim brojem akcija od stvarnog. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih preradevina. preko svog podredenog Društva Takovo Agrar d. Beograd“. Novac je Beštic prebacivao na svoju firmu A. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovcani kapital preduzeca upisane su 81. godine. jer Beštic ima ogromne pare. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževica...d. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljaca. podneta maja 2003. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. cija vrednost prelazi 10 miliona evra.. pozvao 27 deonicara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa. aditiva. a vlasnik je Ljiljana Kneževic. jer je od cinjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina.pretvaranje potraživanja u dugorocni kredit sa .o.o.336 deonica. kojima duguje oko 15 miliona evra. u slucaju pokretanja stecajnog postupka.i 24.d. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza. koje je odvezao u Cajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeca Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljaca. ali je Beštic. koju je kupio Rodoljub Draškovic je u blokadi. Zvanicno. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovicem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovicem. bivši direktor Dijamant banke.o.o. Evo originalnog rešenja koje je Draškovic ponudio dobavljacima u “pismu o dobrim namerama” 10. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. preko. anonimne firme DSDB.o.Takovo preko svog podredenog društva Takovo Agrar d. Cajetina je u finansijskoj blokadi vec više od 60 dana. Kakav je kvalitete mesnih preradevina koje Beštic prodaje po Srbiji. uslovno na tri godine. U maju 2008.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. Trident trust kompani limited“ sa Devicanskih ostrva. mašina. Gospodin Draškovic je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor. godine.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“. na ime isporucene robe.preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d. koristeci položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima.. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion .o. Kneževic je osuden na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine. odbacena je zbog zastarelosti. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Kneževic i Todoric prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili nacin kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. Medutim. kao magacioner u Beku. kupio 20. Koncern Swisslion Takovo. bilo je i osam pokojnika.D. Cak je i sedište kompanije registrovano na kucnoj adresi Kneževicevih u Beogradu.d.o. marta 2005. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a.872 akcije „Dijamanta“. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. Cajetina. Na toj listi.o. neposredno pre Todoricevog preuzimanja vecinskog vlasništva. ali nažalost. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. Cajetina. Lopovskoj umetnosti. Cajetina. Kneževic je u julu 2001. dok je drugooptuženi Ðuro Kesic. Beograd.otkup potraživanja. Beograd Vam nudi sledece moguce opcije sanacije: . Iza Beštica su u Beogradu. zloupotreba dvojice osudenih u vezi je s komisionim poslovima izmedu Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštecena za 1. . Naime. Cajetina. ciji je vlasnik bila Ljiljana Kneževic. Poslednja velika prevara tandema Beštic-Janjic je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek. uz discount. Beograd. Optužnica protiv Sava Kneževica. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. u koji je došao kao izbeglica. Ova firma je osnovana 31. u meduvremenu. navodno. Industrija mesa Zlatibor a. materijalnu štetu ce neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a. vecinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. ciji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštic. Fabrika iz Cajetine. godine. da bi izbegao porez. osnivac ovog preduzeca je firma „Adison intertrejd inc. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. Borivoje Beštic ucio se u Sarajevu. po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali. što je osnov za pokretanje stecajnog postupka. Kneževica su teretili da je. Podsecam da su svi brujali da je Kneževic mimo berze prodao Todoricu akcije. Beštic se sastaje sa Božidarom Ðelicem i Rodoljubom Draškovicem.2 miliona dinara. d.

63. Emir Kusturica. Cajetina. “treci teniser sveta. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. Milan Gutovic.Jahic da poseti njihove terevenke.otpis potraživanja. „Metalac“ je 2007. pune tri decenije je u preduzecu.06. najvecu produkcijsku kucu u regionu.” 66. na osnovu ugovora o buducoj poslovnoj saradnji. pomocnik ministra inostranih poslova. “predsednica Vrhovnog suda Srbije. Nenad Canak. Sa suprugom Slobodanom Živojinovicem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. koje price o slavi.” . poput "Elita" i slicnih. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i decaka. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. medu kojima i Milorad Vucelic. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog.. na cije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. uz pomoc Verice Rakocevic i slicnih. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delevic-Ðilas. uz minimalnu kamatnu stopu. podvodenja u prostituciju i drugih nepodopština. Slobodan Živojinovic. guralo se 26. Dragoljub Vukadinovic.” 68. gde se cesto u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od moguceg "skretanja s pravog puta" angažovanih. imaju vrlo jake pozicije. Dragan Ðilas poveo se za predlogom bracnog para Živojinovic . U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistocnu Evropu i clan Glavnog odbora DS. taj posao bivao je sve unosniji. 67. a koji ce neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. samo ne u meri i na nacin na koji se to danas dešava. Miodrag Kostic. Uz atmosferu koja prilici balkanskim snobovima. Gde su one završile i ko je u javnosti cuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome cuti. Starost devojaka cesto ne prelazi 16 godina. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“. Mladic koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlacnijih sportova za mlade u Srbiji. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znaci da dovoljno zaraduju i za sebe i za druge). Rec je o vrlo rizicnim grupama.. Srdan Šaper. inace.d.grejs periodom.2005. Miroslav Miškovic i Milija Babovic imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je placen porez na prihod gradana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije. ocekujuci pocetak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”. U stvari. a sa Sašom Popovicem osnovala je „Grand“. Vida Petrovic-Škero. Takode je cinjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo. Aleksandar Vulin.” 64. ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu.. bliski saradnik predsednika Borisa Tadica.konverzija potraživanja u kapital. Rodoljub Draškovic. Fahreta Živojinovic. Poslednjih desetak godina domace agencije aktivno ucestvuju u medunarodnoj trgovini "novih lica". koja je. U dobrom broju slucajeva ulazak u svet modne industrije. gde mu je bracni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije.” Mnogo ljudi. agencije peru ruke od seks trafikinga. "modela" pomažu sami roditelji. Cinjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-cetiri devojke. U Beogradu i Srbiji mnogo toga pocinje preko modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugovic (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). ispred studija TV Pink.” 65. Novak Ðokovic. cega u ovom poslu uvek ima. Kako je ekonomsko i politicko stanje u državi bivalo sve gore. .” Da li su Fahreta Jahic. jedna je od osnivaca Društva sudija Srbije. “najpopularnija pevacica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji. . A to nije najsrecniji nacin da se uspe u životu. Tahir Hasanovic.

endokrinolog u Klinickom centru Zvezdara. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg nacelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovica iz zatvora "Zabela". u 43 odsto slucajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakic. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. izmedu ostalih i ICN Milana Panica. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanoviceva molba. Nikoli Curcicu i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. a to piše na kutijama u koje su pakovani. Clanovi veca su bile i sudije Sonja Manojlovic i Miodrag Vicentijevic. Zahvaljujuci ministru zdravlja Milosavljevicu. 69. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. sprovodi reforme u zdravstvu. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. Farmaceutske kuce. za njegovih mandata.” Sudija Dragiša Ðordevic je bio i predsedavajuci sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Ðindica. za racun stranih kompanija. vrši opite. VSS je preinacio odluku i rešenje. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Ðordevica. Te eksperimente odobravaju Eticki komiteti Klinickog centra Srbije. Sonju Manojlovic i Miodraga Vicentijevica zbog nesavesnog i nestrucnog vršenja sudijske dužnosti. za racun farmaceutskih kuca. koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. koji se uglavnom završavaju smrcu pacijenata. odobrio je. Sudija Ðordevic bio je i predsednik veca koje je ukinulo presudu navijacu "Crvene zvezde" Urošu Mišicu.” TOMICA MILOSAVLJEVIC. voda Munove sekte u Srbiji. odbio njegovu molbu za uslovni otpust. Posle žalbe. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo. koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. pokušao da u Srbiji. clan Munove sekte. na cijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuca da ''nisu za javnu upotrebu''. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. koji je pre dvadeset godina. cijih pet spratova još nije u upotrebi. Tada je Rakicev tim uzeo ogromne pare. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakic. odnosno stvaranje novih lekova. poput . specijalista interne medicine . Ministar nije odgovorio. Ovaj mladic je bio osuden na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovica na beogradskoj "Marakani". sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markovicu. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. Tomica Milosavljevic. Oni se prihvataju da godišnje vrše. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove cije delovanje nije ispitano. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. kao ministar zdravlja. koji . u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS."avandia" i "actos". medicinske eksperimente u srpskim klinikama.SONJA MANOJLOVIC. Ovaj lek farmaceutske kuce iz Filadelfije (SAD). i osposobi zgradu KCS. Medutim. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovica osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolica i pokušaja ubistva Vuka Draškovica. Mentor gospodina Milosavljevica. koji nije odobren za prodaju u apotekama. zapoceo je gradnju zgrade Klinickog centra Srbije. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevica. Srpski lekari. obavljeno istraživanja novih lekova. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevica ima dvadesetak profesora univerziteta.

a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. Milosavljevic je ponovo ministar zahvaljujuci jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moci i finansijskim centrima u zemlji. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. radi obuke za primenu BRAHI terapije.odeljenje radioterapije. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. a u Rusiji cak i zabranjen. da bude pod njenom kontrolom. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. zbog provizije. ljubavnica profesora Ljubisava Rakica. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost gradana Srbije. banka je odobrila kredit. Odlaskom ambasadora Polta. vratio je terapiju opijatom "metodanom". Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. kontroverznih lekara i farmakomafije. nacelnik Klinike za bolesti zavisnosti Klinickog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. a ministar zdravlja Tomica Milosavljevic imao je dogovor s proizvodacem "Simensom" (rec je o kvalitetnijem skeneru). koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. Prema potpisanom ugovoru. izazvana prvenstveno hronicnim nezaraznim bolestima. U Klinickom centru u Kragujevcu. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. Inace. izgleda. pa su kljucni problemi. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. navodimo slucaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). Primera radi. kako tvrdi. a "Simens" ministru uobicajeno odobrava proviziju od deset odsto. Milosavljevic nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. Tomica Milosavljevic je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. za potrebe centra za onkologiju . favorizujuci "Simens". ostali nedoreceni. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlacio kupovinu. Bolje je proverenim i efikasnim merama spreciti obolevanje ljudi. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" ciji se metod vec sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. Novosadski lekar Nikola Vuckovic. i placaju se velike pare za njihovo usavršavanje. Jer. oprema je vredna milion evra. Srbija od medunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lecenje. Na nabavkama skupih medicinskih uredaja zgrcu se velike pare. Doskorašnji americki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". zbog cega nam je tržište organa ograniceno. ništa nije uradeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. docent Svetlana Žunic.uglavnom pokrivaju najvažnije klinicke centre i institute. i tako pomažu Milosavljevicu da nabavkama opreme i lekova zgrce velika sredstava. Podseca li Tomica Milosavljevica na savremenu verziju nacistickog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevica. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. i to odmah posle ubistva premijera Ðindica i raspada narko-tržišta. Covek koji je. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. Naime. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Klinickog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. taj metod lecenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. Reforma zdravstva nije uspešna. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. Iz donacije je obezbeden milion dolara. . A Srbija još uvek nije clanica organizacije "Eurotransplant". Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeca "Maksi tim". mada takva oprema ne postoji u Klinickom centru u Kragujevcu. rec je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. što je. bez imalo stida i srama zapoceo je i svoj cetvrti mandat.

“generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. “britanski ambasador u Srbiji od 2006. Milosavljevic je imao. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. u Engleskoj. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi.” 78. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja.” 76.Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. Radio je 1992. isplate 10. marta 1970. godine u Beogradu. blok iz sveta. Dragan Nikolic.” 72. Kompanija vec godinama povecava proizvodnju i proširuje delatnost. Vuk Jeremic.” 73. “ministar inostranih poslova Srbije. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala.” 74. mestu medu 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistocne Evrope prema listi revizorske kuce „Dilojt“.” ALEKSANDAR VUCIC roden je 5. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. bio je savetnik pri NATO. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. a posluje u Austriji.” 77. 70. „Fešn kompani“ u cijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odece i obuce najpoznatijih proizvodaca: „Riplej“. a u Srbiju se vratio 2001.5 miliona evra koliko je platio za oslobadanje nakon otmice 2002. „Levis“. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. Tu pare same stižu. Pobedivao je na opštinskim. izmedu ostalog. Nemšic je prvi covek „Mobilkom grupe“. Bugarskoj. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. sin kralja Petra II. i 1993. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22. Aleksandar Karadordevic. Milija Babovic. U prošloj godini preduzece je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. kao novinar na „Kanalu S“ na Palama. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku. od fizickog rada na gradevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. jednog od najvecih izvoznika u Srbiji. Republika Srpska.” 71. i bio stipendista Fondacije za razvoj naucnog podmlatka. Lihteštajnu. Kao i veliki broj privilegovane dece komunisticke nomenklature.” 75. “krunski princ. . Boris Nemšic. Zatražio je da mu clanovi zemunskog klana. Kao i Marko Miloševic. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. Školovao se u inostranstvu. “vlasnik. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. “potpisao cek na 320 miliona evra za treceg operatera mobilne telefonije u Srbiji.” 79. Sa odlicnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radicevic“ i Zemunsku gimnaziju. “predsednica sudskog veca koja je osudila ubice dr Zorana Ðindica. Stiven Džon Vordsvort. Srdan Bošnjakovic. gradskim i republickim takmicenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. u vlasništvu „Telekom Austrija“. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. „Džeger“. Nenad Vucinic. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. usavršavao se u Brajtonu. Sloveniji. Miljko Radisavljevic. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara. u Vucicevoj biografiji piše da “vec od petnaeste godine paralelno sa ucenjem obavlja i razne poslove. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. Aleksandar Vucic. intervjue i reportaže. Hrvatskoj. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. Nata Mesarovic.” 80. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. “Bata“ i „Cezare Pacoti“.

aprila 1999. Ukupne kazne izrecene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. sa 24 godine. Slavka Curuvije. 13 dana pre Zakona. cime je „ugrozio sve gradane. i ukinuo elementarne demokratske principe i medunarodno prihvacene norme.000. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluce u roku od 24 casa. prolazio je kroz naizmenicne periode saradnje sa i opozicije socijalistima. Vucic je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju. a sam Curuvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. godine bio je predmet javnog skandala. „Dnevni telegraf“. koji je proglašen za pocasnog gradanina Zemuna. U hali Pinki održani su neki videni mitinzi Srpske radikalne stranke. koji je uveo visoke novcane kazne za novinare cije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire.200. Aleksandar Vucic izabran je za clana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. i. Sa svojom SRS. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. U martu 2002. i konacno na saveznim izborima 24. Vucic je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. kao i miting u cast Žan-Mari Le Pena. Niz kazni se nastavlja. godine. Njegov ministarski angažman ostaje upamcen po kontroverznom Zakonu o informisanju. U julu 2004. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za clana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. 24. retroaktivnim dejstvom Zakona. nedeljniku „Evropljanin“ odredena je. podnosili gradani ili organizacije. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. septembra 2000. kao student trece godine Pravnog fakulteta. Danasa. SRS. i JUL. istice da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih mocnika u vodenju specijalnog rata protiv Srbije“. U maju 2000. žene i decu“. juna 1998. Vucic na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. Ovaj slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“.000 tadašnjih dinara zbog. Dve nedelje kasnije. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. Dok je bio direktor Hale Pinki. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen. drugi put u maju 2000.1993. godine Vucic pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. po tužbi tzv. Dve godine kasnije.000 dinara. godine. godine Aleksandru Vucicu je odreden porez na ekstraprofit u iznosu od 48. postao je direktor Sportsko-poslovnog centra „Pinki“. a na osnovu tužbi koje bi.500 evra. „veceg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. sa 1. godine. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Vucic je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Vece Republika prvi put u februaru 1998.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“. koji nije .000 dinara. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalistickoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. godine dodelila Vlada.400. postaje i njen generalni sekretar. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takode donela ova Vlada. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina.758 dinara. kako je navedeno. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. kada mu je Telekom Srbije iskljucio telefon zbog neizmirenog telefonskog racuna u iznosu od 150. te oko oglasa u stranackom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. pozivajuci se na „protivdržavno i podrivajuce delovanje“ raznih vrsta. marta 1998. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. Aleksandar Vucic postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovica koju cine SPS. za vreme cijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica.

i tako dalje. Prve godine se isporucuju cetiri vozila. drugi 50 miliona evra. "Utvu" iz Panceva 20 miliona. odakle je Šutanovac doveo Pilipovica. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. Da ne pricam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog cijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. saopštio je da se prikljucuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolica. dobili uzorke kakve su želeli. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomocnik i kum Ilija Pilipovic nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. Rodeni brat Stevana Nikcevica.000 ploca koje proizvodi "Mile Dragic". švajcarska "pirana". koji je tragicno nastradao u saobracajnoj nesreci. Ne samo da su Iracani prevareni vec je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac.” . Posao nije dobio jeftiniji ponudac "Novatel". ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. Sva vozila su kvalitetna. sledece 16. a za finsko moramo i to da kupujemo. Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. Nikcevic ga je placao kao specijalnog savetnika.5 miliona evra. Pri tom. i Dragan Šutanovac. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. posao nabavke relejne i optotehnicke opreme. promovisao je Nikcevica kao ''coveka od poverenja''. I kako sve ide preko SDPR. ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC. Naruceno je 150. Iracani su bili u Zrenjaninu. koja direktno utice i na borbenu gotovost vojske. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. a za ostatak od 65 miliona se ne zna. Na osnivackoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. a kao razlog neplacanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. Potom u mestu Kisac u firmi "Novoteks" prepakuju.000 pancira i 300. 15. godine sa 500 evra. ali izabrano je finsko. godine. Zatim. Prvi posao je dobila firma "Megalink".000 radnika u uslovima svetske krize. Na lokalnim izborima 2004. Vucic je potom brzo pokrio dug. mada je duplo skuplje od ruskog. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. kum Borisa Tadica. finska "patrija" i ruski BTR-90. preduzece "Mile Dragic" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. kome tamo miruje status. nakon sukoba izmedu celnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i narucili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragic". za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolica. Nabavku borbenih oklopnih tockaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. Ti ljudi su penzionisani. vredan 50 miliona. koji je ispunio sve uslove. na šta je skrenuta pažnja ministru.placao 15 meseci. Vucic je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlacenje iz politickog života. imali su zajednicku firmu koja se bavi prodajom oružja. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili takticko-tehnicke zahteve. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. Vucic se kandiduje za gradonacelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog coveka sa idejom i energijom. za "Zastavu" pet miliona. penzionisani general Božidar Delic: “Ocigledno da Ponoš nije želeo da ucestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". kum Borisa Tadica. osnovana 2006. Iracani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. Iako ništa nije radio. septembra 2008. Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". jedan vredan 4. a vec pocetkom oktobra. 81. nekadašnji izbacivac iz diskoteka. Dragan Šutanovac.

Dušan Stupar. Darko Babic. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. Jelena Jankovic. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Cili Pepersa“. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treca je na svetu. Goran Ješic.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. Željko Kneževic. 86. 98. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. direktorka Fonda za humanitarno pravo. tekstilno preduzece „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. Dragijana Radonjic-Petrovic. 96. Zdravko Ponoš je bio svestan da ce istupom u javnosti ispasti žrtva. 82. Dragica Pilipovic Cefi. direktor JKP „Parking servis“. maja 2003. 91.Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG. Jovica Stefanovic Nini. Francusku i u skandinavske zemlje. Milan Petrovic. 87. 97. Bojan Stanojevic. Stefanovic se sredinom februara vratio u .. „Prins“. Njegov advokat Ljiljana Živkovic kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. Vlasnik suboticke „Super TV“. gradonacelnica Novog Sada. Vladimir Ðordevic. direktor „Donkafe“. 89. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. 93. 83. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. 95. Nemacku.. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. „Telekom“. “vlasnik pet privatizovanih firmi. predsednik „Simpa“ iz Vranja. prvi covek opštine Indija.” 22. 90. Privredna komora Srbije uvrstila ga je medu 20 najuspešnijih privrednika Srbije. Maja Gojkovic. a ne za Srbiju. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja.” 92. koje mu je bilo prvo radno mesto. „Ribok“. Živorad Andelkovic. Ana Ivanovic. “direktorka brokerske kuce „M&V investments“. bivši nacelnik DB Beograda. preduzeca koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na podrucja koja su najjaca u proizvodnji nameštaja . Jovica Stefanovic . trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Secnja. „Mone“. direktor DHL u Beogradu.Italiju. zaštitno lice „Hjundai“. cetvrta teniserka na svetu. a grad je postao poznat po velikim investicijama. ali time je ipak uspeo da spase cast oficirskog poziva. 85. gradski menadžer Beograda. 88. cije ucešce u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. Dragan Tomic. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. To što imamo odavno je prevazideno i važi za teritoriju SCG. Bojan Krišto. generalni direktor Elektroprivrede Srbije. odakle je odvezen za Beograd. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. vlasnik „Vinarije Coka“. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Indije. 84. preduzeca koje beleži dvocifreni rast. 94. Nataša Kandic.

ciji je vlasnik Stefanovic. niškog biznismena Jovice Stefanovica Ninija. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. Od sada. kojim se potvrduje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. posle koje je “Jaka 80”. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasnickom statusau u “Jugoremediji”. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeca “Medela”. mali akcionari preduzeca “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. Prema izvodu iz Centralnog registra. da krši sudske odluke. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. oktobra prodao deo akcija “Medele”. i da je za ovu robu utajio porez. Jovica Stefanovic Nini i pored upozorenja Aleksandra Gracanca. Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. odluceno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuca. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deuric podneo krivicne prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. pravda konacno trijumfuje. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okoncanja spora izmedu menadžmenta i akcionara. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. na cijem celu je Stefanovic. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. Vetprom iz Novog Sada. i raspolaganje na drugi nacin imovinom fabrike lekova.72% akcija ovog preduzeca. “nesmetano prelazio granicu”. Govorilo se da je Stefanovic bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. u ovom slucaju. koji su to i bili pre fiktivnog uvecanja kapitala. Stefanovic se sumnjici da je izvesne kolicine lekova. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrecne informacije.Niš. Srpskom komercijalnom bankom. benzinska pumpa i druge firme. Stefanovic je 1998. Time je potvrdena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševicem. drogerije. pošto je Stefanovicev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. Prilikom kupovine državnog dela kapitala . u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. postala vecinski vlasnik “Jugoremedije”. koji cine apoteke. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeca zalihe vredne 11 miliona evra. izdati još 1998. Žitomlin iz Niša. kaže Zdravko Deuric. Stefanovic je 2. godine. U vlasništvu Stefanovica su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. Drugim recima. Kupac je opet “Menta”. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. i drugim bankama i firmama u gradu. Medela iz Vrbasa. godine osumnjicen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašcenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. kao i Vide Uzelac. u vlasništvu “Jugoremedije”. oktobra 2006. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. Nini je akcije “Medele”. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar nece preduzeti ništa da sprece nepoštovanje sudske presude. i Željkom Ražnatovicem Arkanom. i “vidan u Nišu”. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. koja poseduje 36. zatim kupca akcija te farmaceutske kuce firme “Menta” iz Padeja. prodao sebi. neposredno nakon dve krivicne prijave zbog privrednog kriminala. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzecu “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otudenje i opterecenje. dokaz je da. nafte. Carsija je pricala da je pre ukidanja poternice. pošto se uverio da Beogradska berza. septembra 2002. Deuric upozorava da Stefanovic ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljacka imovinu “Jugoremedije”. dok zvanicno nije potvrdeno da je u Makedoniji. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. u vlasništvu “Jugoremedije”.

Jovica Stefanovic Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. februara 2004.99%. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD.Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. uz garancije za investicije od 20 miliona evra.99%. godine protiv Ninija. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. Malverzacije Ninija razoblicene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. jer cim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. brokerskoj kuci koja zastupa firmu “Nini”. imajuci u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. Nini. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. 25. maja 2006. septembra 2002. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zakljucen izmedu “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. On je preko “zatecenog” Upravnog odbora pre tri dana cak dobio svog coveka za generalnog direktora. a to je dokapitalizacija. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. Ovom radnjom Nini postaje vecinski vlasnik preduzeca. rekli su da je ovaj niški biznismen vecinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. “Stari” šestoclani UO. medu kojima je sa 1. sve iz Niša. Jovica Stefanovic Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. upošljavanje novih 100 radnika i uvodenje standarda za izvoz u EU. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajednickim delovanjem onemoguce Ninija i Peconija da im na bilo koji nacin obezvredi vlasništvo. koji iako je dobio privremene mere. koji ce izabrati i prvog coveka firme. verovatno da se pokaže pred Ninijem.77% akcija pošto ih je u meduvremenu van berze otkupio od Kostica. Medutim u “MV investmentu”. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. posle “Jugoremedije”. oktobra 2002. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita.5% i ova brokerska kuca. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzecu. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” cime preuzima 20% kapitala malih akcionara. godine i njom je uvedena privremena mera do okoncanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnicka struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzece nije dobilo strateškog partnera. Decembra 2005. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. Drugacije po zakonu i nije moglo. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji nacin da postanu apsolutne gazde. Predraga Rankovica Peconija.. Mali akcionari znaju da je 31. Nini je samo simbolicno kažnjen za prekršaj. decembra 2007. Mali akcionari podnose tužbu 9. “Medele”. “Vetproma” i “Luksola”. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini kozmetika” i “Nini farmacija”. a u tome mu pomoc daje Agencija za privredne registre. koliko su znali da ima. Potpuna promena vlasništva. vecinom glasova smenio je Ilica. kojom se zabranjuje otudenje. “Sigmapharm”. godine takode izmedu gorepomenutih strana. gde je postao vlasnik 50. on je to i ucinio. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta.05% akcija. Medutim. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. opterecenje i raspolaganje imovinom preduzeca “Jugoremedija” AD do okoncanja sudskog spora. Sve je uradeno posredstvom firme . koji je prisustvovao sednici. da bi prešli polovinu neko ce morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva. doneta je juna 2006. ponovo krši zakon. nego cak za 48. na celu sa Oliverom Marcetom. Ova dvojica biznismena verovatno ce neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajednicku upravu..

Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). zloupotreba službenog položaja.410 dinara. glavni i odgovorni urednik „Blica“. Kupovinu „Srboleka“. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. Radoslav Veselinovic. podižuci ogromne kredite u “Metals banci”. i dizanjem kredita od 200. koji su svi bili manje ili više neuspešni. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. godine osnovali Kostic i Nini i u nju. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. Posle ubistva Arkana. Na taj nacin se ovaj covek naglo obogatio. godine poceo se baviti privatnim preduzetništvom. Kada je Arkan ubijen. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija. Jerkoviceva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. Sve je stekao otimajuci preduzeca u kojima bi na sumnjiv nacin došao do polovine vlasnickog udela. direktorka „Banke Inteze“ 107. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrduje da je on preko povezanih firmi. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera. kupio deset firmi MILE JERKOVIC je sinonim za divljacku tranziciju u Srbiji. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. Draginja Ðuric. 100. Mile Jerkovic. bez saglasnosti. koja je vecinom kupio za 18 meseci. 101. založivši. falsifikovanje službenih isprava. bratovu i vlastitu imovinu. Nenad Cekic. deo klana Makse Catovica 102. cena naglo pala. koju su maja 2006. još 1978. najpopularniji domaci pevac. suprug cerke bivšeg šefa VOS. kao kapital. predsednik Republicke radiodifuzne agencije 104. Zdravko Colic. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske maticne celije. Jerkovic je i cuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. 99. da bi. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005. Nini je bio prinuden da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevoznickih preduzeca.970 dinara.069 akcija. udovica Vanje Bokana. a u Istocnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. geneticar. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. cerka bivšeg šefa VOS. ocevu. vlasnica „Štampe“. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. nudenje i primanje mita. U njegovom vlasništvu je cak 17 preduzeca. krada i švercovanje motornih vozila.„Marko plus“. uz naduvavanje cene do 1. Po rešenju Komisije. Miodrag Stojkovic. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. O tome svedoci preko 20 pokrenutih alii nikada okoncanih krivicnih prijava (krada i nelegalno posedovanje oružja. predsednik „Galeb grupe“ 105. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. Veselin Simonovic.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Backoj Topoli. izdavanje menica bez pokrica direkciji za robne rezerve. Vojin Ðordevic. Sanja Bokan. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. cim je stekao 40%. medunarodni šverc cigaretama. Petar Petrov. koje je uz pomoc Gorana Obradovica iz Agencije za privatizaciju kupovao . Nedeljka Boškovica 108. Punih 20 godina Jerkovic je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih mocnika. Nedeljka Boškovica 103.

koji su uspeli da preko nekoliko razlicitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeca po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Backa u Sivcu kod Sombora.04% akcija).jednu po jednu. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujuci ih i do petostruke vrednosti. gde je ubrzo. Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. Zatim je sa Arkanom ucestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilicno zadužio. pre svega po Vojvodini. po odluci direktora. unapreden u vozaca viljuškara. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora.15 milijardi ili 14. na novosadskim televizijama. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerkovic kupovao izabrana preduzeca. S naoružanim obezbedenjem zauzeo je upravnu zgradu firme. U svim novokupljenim preduzecima je potpuno nezakonito. Sa svojim bratom. a oni zaradili velike pare. Mile Jerkovic je po završetku šestog razreda osnovne škole odlucio da više da ide u školu. tako da je Ražnatovicevo ubistvo za Mileta bilo kao . odnosno davanje jemstva pravnim i fizickim licima…”). sencanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Backu Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. Preduzece “Topolatrans” iz Backe Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” ciji je direktor Ananije Pavicevic svesno odobrio ovoliko zaduženje. Na kraju je uz pomoc mocnika uspeo da otme ovo preduzece.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. Ko je (ili ko su) cetvrti sa cuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. policija. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. pocevši od onih koji obezbeduju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkovicu i slicnima za kupovinu svega i svacega. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerkovic je vlasnik 50. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovicev dugogodišnji zakup. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. gde je uz naoružano obezbedenje preoteo vlast. a od linca radnika spasila ga je policija. apostrofirajuci albanski lobi iz Crne Gore i nemacke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. u saradnji sa lokalnim mocnicima i upravom preduzeca nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. kod koje je nastavio zaduživanje bez ogranicenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašcenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zakljucivanje Ugovora za neograniceno finansiranje i davanje jemstva…. Jerkovic je kupio po pocetnoj ceni od 561.000 evra) pošto mu je prethodno. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodicne imperije Matijevic podigao cenu s pocetnih 256. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. Preduzece za prevoz putnika 7. do onih koji preko veza i uticaja obezbeduju da lokalne vlasti. Sigurno je da je u ovom delu angažovan veci broj lica. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomocni radnik u Industriji mesa u Backoj Topoli. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeca “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije.4 miliona evra. Treci u plejadi je Ananije Pavicevic koji je kao direktor Metals banke obezbedio. veliki broj krivicnih prijava i sudenja koja su u toku i po nekoliko godina. juli iz Šapca.000 hektara vojvodanskih oranica. postao vlasnik oko 8. Drugi u grupi je Milanko Grbic „zaštitnik radnickih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobracaja koji se kod svake otimacine ili upada u novoosvojeno preduzece pojavljuje da bi ovoj otimacini dao kakav takav legitimitet. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeca. cetvrti po velicini poseda u vlasništvu . dižuci nicim pokrivene kredite iz “Metals banke”. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. samo u poslednjih 18 meseci. “Backe” u Sivcu. vozacem u “Topolatransu” je 1991. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mircic. godine. ali je sigurno da su ili iz najviših politickih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. Pavicevic je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkovicu nikada nije falilo para. dok je Jerkovic komentarisao da ce kada Srbija ude u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. Deo ovih planova razotkrili su Ðorde Ðordevic.2 miliona dinara na 1. Slicno je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takode kupio kao jedini ponudac i po pocetnoj ceni. tužilaštva i sudovi ništa ne cine da poremete ove planove.

ponovo od kredita Metals banke. Mile je uspeo da osvoji 50. do maja 2006. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa. što je pokrio fiktivnim placanjem neke robe.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. Ali. gde je trgovao akcijama izmedu svojih preduzeca. 2004. a potom na više drugih racuna.nagrada teška nekoliko miliona maraka. pobrinuo Željko Malušic. Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzece DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. Jedino što je obavezno kod cika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji.04% vlasništva nad “Autobanatom”. godine kupila 170. jedan džip i jedan kombi. Ni policiju za privredni kriminal. oteo dokumenta i pecate. koji su odobravani preko noci i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. u septembru 2005. podržava Ananija i Mileta i omogucava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja . Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. U novembru 2005. Višnja produkt je uz pomoc kredita od „cika Aneta”. Mile je 2000. Cim je novac pristigao preusmeren je na racune “Višnja produkta” i “Dumetika”. i to po istom scenariju. godine uz ogromnu pomoc Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkorocnih kredita i Metals banci placa preko 3. Najpre je Miletova cerka Višnja u martu 2005. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrica u vrednosti od oko 60 miliona dinara. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i poceli su da kupuju i najrazlicitija preduzeca. i uz pritiske i pretnje akcionarima da vec prodate akcije ponovo prodaju njemu. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeca oko 50 miliona dinara. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kucu na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. ali ga je.5 miliona dinara mesecne kamate. godine osnovala preduzece “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivackim kapitalom od 500 evra (od cega je uplaceno samo pola). ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu. Vec postojeca preduzeca daju fiktivne garancije. ni sudstvo. zamenio sa „Kamel”. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grkovic odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkorocnom kreditu od 45 miliona dinara. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. Ostaje nejasno ko. nije okoncano. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. U preduzecu u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putnickih automobila. nije mogao da ceka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzece. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. uz strašne pritiske. sudenje na kome je prvooptuženi. Pošto je pritisak kredita u svim preduzecima postao pretežak. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeca. godine sa cerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovicem osnovao je preduzece “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo placeno samo pola).000 akcija “Autobanata”. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzece. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Backe Topole i oko 53. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavicevicu (G17 plus). Mile je odmah sve racune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrecinske vecine stavio hipoteku na imovinu preduzeca kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeca. po recima Jerkovica. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivicnih dela. ni tužilaštvo. godine ali je zataškan. Krajem aprila i pocetkom maja 2006. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. u stvari. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovica. Pored toga. Za to se. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci. pošto je postao biznismen. godine ucestvovao u medunarodnom švercu cigareta i bio uhvacen. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. a koristi se preko 70 miliona kratkorocnih kredita u Metals banci.

. iz zahvalnosti. Slobodan Petrovic.. sklon samoubistvu. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trecinu realne cene. pradeda. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”.s ponosom prica Palma. Išak Šeps. Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprecavali su “patriotski” organi SPS. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. “U gardu nije mogao svako da ude! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. A. uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. Bivši predsednik SRJ. opštinska kuca nešto slabijeg kvaliteta. JUL i SRS. Na celu opštine Palma se pokazao kao sposoban. Nebojša Covic. u vlasništvu Dragana Markovica Palme. dobrovoljno. da li sam osudivan. predsednik Srpske akademije nauka 113. 111. Pod paravanom sporta i zdravog života. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. Zoološki vrt nosi naziv. pa naknadno naplacujuci od opštine. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. Slobodan Miloševic. Saša Vlaisavljevic. Aleksandar Pravdic. Ištvan Pastor. Vladika Amfilohije. cukundeda. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. savezni ministri za informacije i telekomunikacije. ministar finansija 112. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. Mirko Cvetkovic. Tu su sve bili zreli mladici od 25 do 26 godina.kupovinu novih preduzeca. mitropolit crnogorsko-primorski . Dragan Markovic Palma je politicku i poslovnu karijeru napravio kao clan SSJ.“Tigar”. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. Nije cudo što ce. izvodeci radove. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIC zv. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. “pod potpunom je finansijskom i politickom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podsticu destabilizaciju Jugoslavije”. ko mo je bio deda. direktor „Jat ervejz“ 117. Nikola Hajdin. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Milocevicevih ministara. jednog iz DS i jednog iz SRS. programski se prikljucuje i TV Jagodina. doživotno. ostati dužnik coveku koji ga je stvorio. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . a ja sam sa 19 bio najmladi. predsednik SVM 110. Markovic je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. posle brojnih provera i komplikovane procedure. Dragan Markovic Palma. Palma je u JNA bio Titov gardista. kaže Miloševic u listu Politika. godine. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. licno je odredio kriterijume po kojima ce se u izbornoj godini prepoznavati “placenicki” i “patriotski” mediji. Cudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. Za mene je bila cast služiti u Titovoj gardi” . generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. formira vecinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. a posebno Goran Matic i Ivan Markovic. zašta se potrudio Goran Obradovic iz Agencije za privatizaciju) 109. Zahvaljujuci brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. u Jagodini se gaji kult nasilja. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116.

održavanje i cinjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. godine. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre odredivala država. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno žurio da ovaj "posao" privede kraju. koštala je oko 300 miliona DEM. sagradena u drugoj polovini '70-tih.” Po privatizaciji Beocinske fabrike cementa Nenad Canak oštro istupa u javnosti pretnjama . 1997. godine postojale su mnogo bolje ponude. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora . Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. bez stolica i stolova. pogoni za proizvodnju. godine. u pratnji dva Ceha: Martin Turecki i Ivan Mareš. Kamil Befa. a cak ga ni potpisnici nisu videli. 28. inace nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplacuje Pariskom klubu. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda.Ako Beocinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu povecu prostoriju. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. transport. bice mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljackani. da je linija za proizvodnju cementa. za 51% BFC-a. godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. pod pritiskom i torturom. vec su stavili "blanko" potpise. Ministar Vlahovic dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. na cijem se celu nalazio Džordž Bobvoš. po kapacitetu i stanju ove dve cementare. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). marta 2002. da je prethodnih godina uradeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM). BFC je bila "teža" za oko trecinu. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplacen sredstvima BFC. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. u Beocin stiže ekipa Lafarža.manje. Aleksandar Vlahovic. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. a cesto i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana.119. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. U decembru 2001. danas direktor madarskog Trigranita. kako posluje ta kompanija ce sama sebe zatvoriti"! Vlahovic je prenebregao cinjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. na stotine ocajnih radnika uzima mizernu otpremninu. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina nece otpuštati tehnološki višak. godine. Martin Turecki.9 miliona USD. iz menadžerske cetvorka Lafarža.neko je to krio sve vreme pregovora. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. ali vec u aprilu 2002.. Posle ove posete. da su kupljeni brojni kamioni za transport. Širak tada dolazi sa ciljem: Beocinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu.1 miliona evra). Ugovor 5 interesnih strana potpisan je izmedu 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beocinu). Aleksandar Vlahovic daje izjavu: ". na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto nece biti tehnološki višak! U jesen 2002. Da li je za beocinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša. a za nju je placeno . Rase Starcanin.. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio medu prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). Lafarž "ulazi u posed" BFC. godine. Moglo se zakljuciti da se radi o potrccima centrale Lafarža. u jesen 2001. a Londonski klub ce doci na red 2010. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. 70% BFC-a prodato je za nekih 51.

6 miliona tona ostvarena još 1984. Podaci Doma zdravlja u Beocinu i Instituta za plucne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povecanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. osim za vreme bombardovanja i sankcija. Tanja Mišcevic. Vlada Srbije je u 2008. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. takode. Što manje gradana Beocina u fabrici.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beocinske opštine. van berze. Tako je Lafarž. gradanima Srbije.francuskom Lafaržu. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najvece cementare na Balkanu. a pozivali su se na taj dug. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagaduju covekovu okolinu u Beocinu i šire. tokom 2002. što je. beogradski nadbiskup . manja je opasnosti od organizovanih protesta gradana. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beocin. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" .popadale. a Bojan Pajtic nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. godine. Istina je bila na drugoj strani. tipa petrol-koks sa vodom. Ovde je u pitanju ocita laž. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je placena malim akcionarima.otpada. godine vec je izvršeno tajno probno spaljivanje medicinskog otpada u BFC. ali ta mogucnost nije omogucena nijednom gradaninu beocinske opštine. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. Osim što je oštetio državu Srbiju.. Na stotine radnika sa prebivalištem van beocinske opštine radi u remontima BFC. bez Lafarža. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. godini. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19.6 miliona USD deficita BFC. Lafarž se. koji su ostali bez licne imovine. što znaci da su krenuli od nule. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž placala je jeftinije nego gradani Srbije za domacinstva. ostvarivala svake godine."bukagijama". Cak su i strucnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odlicnom stanju . Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno. U ovom periodu je bilo više teško povredenih radnika.. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kucama. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je. na žalost.). ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beocinu i isplatu dividende malim akcionarima. godine. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova. To je to krivicno delo. neko je naneo štetu i malim akcionarima. godini prodala svojih 15% akcija Beocinske fabrike cementa . Kome je pretio Nenad Canak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepter-naselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je. Stanislav Hocevar. 121. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1. i to zatrpavanje prašinom 2003. godine opštinu Beocina prekrio sloj prašine. ali je u septembru 2003. i kakav je uticaj sumporne kiseline. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003.3 miliona tona cementa u 2002. samo je jedno od otvorenih. Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeca" sa Lafaržom je odbijen. s druge strane.

direktor „Dunav osiguranja“ 127. Covek je sve vreme u protivzakonitom statusu. dedinjskoj kuci od oko 400 kvadrata. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. portparol Specijalnog suda 132. Jagodini. jer ga se pravosude plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci. beogradski muftija 124. Miroslav Bogicevic. „Kalemegdanska terasa“. restoran „Mediteraneo“. Boris Stajkovac. što je vrlo profitabilan posao. godine na svojoj kucnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. prvi covek Radio i TV B92 131. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. Berner Kisler. Izdaje casopise Best šop. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. Bivši direktor Decije klinike. kada je izgledao perspektivan. morao da uzme otpremnine od 8.1 milion dinara. Izdavacku kucu „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. strucnjak za transplantaciju jetre 133. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobicniji kriminalac! Radi se o lažovu. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. Petar Matijevic. Milica Delevic. ekspert za EU 130. na Zlatiboru. Gustavo Navaro. godine: “Iako sam završio medicinu. Aleksandar Aleksejev. 2005. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. Maja Kovacevic-Tomic. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodicne fotografije snimljene u njegovoj. koji je “po Zakonu o radu”. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. vecinu svog života bavio sam se uredenjem enterijera za kafice i klubove. Mirko Petrovic. U stranku Bogoljuba Karica. i napustio ga je tiho. i ubrzo je postao clan Predsedništva PSS. sa ogromnim dvorištem i bazenom. Tužio sam ga. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. Hamdija Jusufspahic. irski pabovi u Beogradu. i to je maltene ostao do danas. godine. . Best hom. nacelnik VMA 128. Miroljub Jeftic. Stajkovac je prešao iz DS.000 evra. „Ðardino“ i „Kuba libre“ u Podgorici. direktor Klinickog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. Bogoljuba Karica. U Pokret snaga Srbije. godine Srbija nije. Veran Matic. vlasnik mesare „Matijevic“ i veliki zemljoposednik 129. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. potrebno je oko 5. razrešen je “velikan sporta”. Jahting end sejling vorld. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. po 35-godišnjoj tradiciji. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. Vojko Ðukic. jednoj od najekskluzivnijih. Glam šoping i Men. Nišu. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. uclanio se u decembru 2004. Secam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. Božina Radevic. dobila svoje šampione u školskom sportu. predsednik UO u ostavci decje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. profesor Dušan Šcepanovic. „Rio Bravo“. „O sinema“.123. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. ambasador Rusije u Srbiji 134. iako mu nikada nije produžen mandat.

potpredsednik Vlade 4. Slobodan Milosavljevic. vlasnica agencije „Lazana“. Ðuro Bilbija. vlasnik agencije „Jevtovic“. Željko Cvijanovic. direktor i odgovorni urednik Vecernjih novosti 9. stav 2. Verica Barac. vlasnik agencije „Vesko“. Darko Belišic. Delta je postala „vlasnik Srbije". KZ. direktor „Železnica Srbije“ 137. decembra 2008. vlasnica agencije „Hedi“. ministar ekonomije u Vladi 8. cime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Miškovic i Vojislav Koštunica izvršili krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od pocetka 2004. Aleksandar Tijanic.. ministar energetike 143. Predrag Jevtovic. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojece usluga. 136. ministar poljoprivrede. Milanko Šarancic. godine. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. Kori Udovicki. ministar poljoprivrede 23.o. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. Aleksandar Popovic.. Krivicnog zakonika. Enisa Kucevic. Velimir Pantovic.2007 . 13. a ostali prijavljeni krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. i to Zloupoteba monopolistickog položaja iz clana 232.11. U zajednickoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. direktorka UNDP za Evropu 138. januara 2006. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. Dragan Jocic. Ðoko Kesic. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara. stav 1. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. Asmir Kucevic. vlasnik agencije „Darko“. direktor javnog servisa RTS 10. Poreska utaja iz clana 229. koje. a ostali prijavljeni ucestvovali kao pripadnici u vršenju krivicnih dela za koje se može izreci kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. Zloupotreba službenog položaja iz clana 359. predsednik LDP. direktor „Blic Pressa“ 139. KZ i Pranje novca iz clana 231.“. Miroslav Miškovic i. Predrag Bubalo. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. Antonije Kovacevic. Slobodan Milosavljevic. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11. samo u periodu od 1. odgovorno lice preduzeca „Protekta“. „džipom“ ili motorima. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. Obrad Sikimic. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”.o. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kucevic. Njemu su pomagali Miša Stojanovic. Takav položaj Delti su omogucili predstavnici Vlade omogucavanjem . glavni i odgovorni urednik lista Press 12. Jano Kuraji. Vojislav Koštunica organizovali zlocinacko udruženje. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeca „Media maks d.. Atila Mihok. Miroslav Miškovic. Mladan Dinkic. po prijavi cine: 1. KZ. Cedomir Jovanovic podneo je krivicnu prijavu protiv zlocinackog udruženja. KZ. Božidar Ðelic. vlasnica agencije „Ena“.. KZ. predsednik Vlade Republike Srbije 3.„audijem TT“. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovica sa predstavnicima vlasti u doba Miloševicevog režima kao i kroz identican odnos sa obe Koštunicine vlade. direktor „Petrohemije Pancevo“ 140.. do 31. Zloupotreba ovlašcenja u privredi iz clana 238. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. Manojlo Vukotic. Vojislav Koštunica. U obrazloženju se navodi: “.. Olivera Radonjic.

Goran Pitic. zvani . direktor i urednik „Vecernjih novosti“ Kada je 5. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. Miroslav Miškovic šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. Lecic i Ðelic).” Milosavljevic je 5.06. zet matije Beckopvica 146. clan Francuske akademije nauka 148. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotic. UKP . direktor „Politika . oktobar 2000. Gordana Dostanic. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljevic dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što ce ukinuti Savet. i bio je ucesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. direktorka Beogradske berze 151. godine oznacen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina.. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovica štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jocic. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga.nelegalnog poslovanja. godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka ciji je vlasnik Miroslav Miškovic bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. Pitic. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. koje je bilo monopolska roba. predsednik FK Partizan 150. ministar poljoprivrede. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zlocinackog udruženja Božidar Ðelic.. oktobra Miloševicev režim urušen. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije. Srdan Janjicijevic. a odakle potice i znacajan deo njegovog bogatstva. godine docekao kao sveži clan DHSS. što nedvosmisleno ukazuje na vezu izmedu Demokratske stranke i Delta holdinga. Vladimir Velickovic. Slobodan Milosavljevic je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoc preduzeca Konzit ciji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andric Milosavljevic uradio naruceno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte. javno su poznate... pretio je javno nezavisnim institucijama. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". . broj Po-392/01 od 08. šef misije MMF u Srbiji 149.novine i magazini“. Manojlo Vukotic. Dokaz za ucešce ministra Jocica u zlocinackom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.2001. koji je pripadnik istog zlocinackog udruženja.. U Demokratsku stranku uclanio se tek nakon atentata na Zorana Ðindica (kao uostalom i svi “nestranacki” ministri Vlahovic. vec je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike. slikar.Miroslav Miškovic je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. kada je zapocet unutarstranacki udar na sve pristalice Ðindiceve vizije. Vladana Batica. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujuci za njihovu kooperativnost. Harald Hiršhofer. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”).. Advokat Draganic. Slobodan Milosavljevic.II odeljenje. Tomislav Karadžic. zaštitom od krivicnog gonjenja za najteža krivicna dela iz oblasti privrednog kriminala.

Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovica. sa platom od nekoliko hiljada maraka. da ga DOS postavlja za prvog coveka svih izdanja “Borbe”. poarcio hiljade evra. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. godine. Posle dolaska Zorana Stankovica. ciji je vlasnik. i isporucuje lekove. Milutin Mrkonjic. ali je bio pošten i castan covek. Aleksandru Nikitovicu. Ostareli Manojlo Vukotic javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodic potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotica postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. U vreme najvecih sukoba Srbije i Crne Gore preduzece Habit farm trguje sa VMA. Nosio je papir sa pecatom Demohrišcanske stranke.bezbednosne agencije. te za dopisnika “Borbe” iz Rima.000. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekuliceve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. u jednom momentu. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotic poklanja samom sebi. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljacka Srbiju. u kojem je. Ima njegov Aca da odluci kome ce ga dati. odnosno Mira Markovic. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog dogadaja odnosi izmedu Srbije i Crne Gore su bili na granici kljucanja. remeteci poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. takode. koji je morao da pokrene nakon što su doušnicke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”.Manjo. i bio je u izuzetnim odnosima sa Miloševicem i Mirom Markovic. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanovic. godine. Manojlo Vukotic ima preko 70 godina života. nacelnik VBA SVETKO KOVAC je da je pocetkom 2006. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. U saradnji sa najvecim miljenikom Mire Markovic i direktorom carine.. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatovic. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. koju kontroliše Vojska. a istraga još uvek stoji u mestu. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. poceo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. Kovaceva cerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu politickih nauka. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatovic je ubijen! Izvesni major Saša Anovic. Bio je novinar i doušnik tajne policije. stavljajuci ih u svoj džep. 152. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. iz Bara. Pavle Bulatovic jeste bio protivnik režima Mila Ðukanovica. direktorka Državne lutrije Srbije 154.. do izdavanja knjiga. ciji otac je takode bio pod udarom zakona. U tom trenutku Manojlo Vukotic imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. predsednicki kandidat SPS 153. Crnogorci u Beogradu. Tijana Andelic. U novembru 2007. godine. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. Laletom Sekulicem. i vec sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadica. podigla je diplomu. oktobra 2005. koja ga je slala na specijalne zadatke. Na konto Manojla Vukotica slilo se nekoliko miliona evra. pod zaštitom Vojislava Koštunice. Svetko Kovac. osnivajuci novo preduzece. otimaju sve što im pod ruku dode. ali ga je vec dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno . Svetko Kovac je kao general penzionisan 6. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i clan Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. imao cak tri važne funkcije: bio je direktor VBA.000 DEM. Radio je paralelne poslove. Pavle Bulatovic je bio protivnik politike Mila Ðukanovica. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. . Covek koji se u mladosti odrekao oca cetnika i nikada se sa njim nije sreo u životu.

Bulatovicev telohranitelj. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžic. general-pukovnik u penziji. General Aleksandar Vasiljevic odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. marta 1999. krajem 2008. godine poklonio je letacki znak ministru odbrane Šutanovcu. modelom i nacinom izvršenja prvog udara. KOS VJ. srušili su novinari sa kojima je pio. Avgusta 2007. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim kljucevima u JNA. Kao komandant RV i PVO. jedina od grupe žurnalista koji su ga posecivali. Trecu. posle razbijanja SFRJ. a drugi. marta dali informaciju da ce bombardovanje poceti tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanic. a Pavkovic mesto nacelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slucajnosti. General Aleksandar Dimitrijevic. Katanic je bio kandidat za nacelnika Generalštaba Vojske Srbije. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanica da ne dodeli pocasni znak ministru. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. kao gest kojim se zahvaljuje. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. Bozidar Stevanovic. . general Veljko Kadijevic i general Canadi. Ostale struje. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovac. januara 1956. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovica. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gracanin. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. u Becnju kod Cacka. pre. kroz koje je on proveo radeci u ovom rodu. po Katanicu. “Niko u RV i PVO nije bio iznenaden sa pocetkom. pre komemoracije. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. Coveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. znacilo je olakšanje u radu KOS. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. Stevan Mirkovic. ali to predsednik SRJ nije odobrio. verovatno po necijem nalogu. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevica. posle sastanka sa Miloševicem. Kada je ovaj covek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. Sašu Anovica posle tri meseci Svetko Kovac unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. General Nedeljko Boškovic dobio je ponudu da casno ode. Njemu je sugerisano da cuti. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. u penziju. neuspešnih. bile su od minornog znacaja. uspeo je da sacuva svoj bezbednosni integritet. nacelnika ove uprave. komandanta RV i PVO. DRAGAN KATANIC roden je 14. godine General Katanic izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. covek Aleksandra Vasiljevica. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanica zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. prijatelj Mirjane Markovic. Krajem osamdesetih i pocetkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. pre svega u ime roda RV i PVO. Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. opet. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjic. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. U prvoj su bili admirali Petar Simic i Božidar Grubešic. Slobodan Miloševic naredio je da prestanu obracuni unutar KOS. baš te kobne veceri razboli se i ne dode na posao. Dada Vujasinovic iz lista Duga je. Pukovnici Svetozar Matic i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. uspeo je ovim presecanjem sukoba izmedu dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. Sutradan je Ojdanic. Ovakvo ponašanje generala Jurjevica neki tumace kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. kao izvršenje naredenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. da spreci razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. dok je general Božidar Stevanovic to tvrdoglavo odbijao. Katanic je na dodeli rekao da je 2008. od 2000. Saša Anovic je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulica. preuzeo dužnost ministra. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. koji je podneo ostavku. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti.

od viskija smrdi na kilometar. Srbija je 9.000 dinara. Oni koji su krenuli za Miloševicem i njegovom ženom. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocicem. Slobodan Miloševic je. Nosio je burek Vibu. Sonja Liht. I bi tako. Kada je na vlast došao Miloševic. dobro obavešteni Milovan Brkic u broju 157. a ne ljubitelji reformi. direktor kuce "Politika".DRAGAN HADŽI ANTIC danas ima firmu “Treci milenijum”. danima je plakala. iz kojih Struja ne izbija. i od svetih otaca dobija ono "hadzi". odlazi na Svetu Goru. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumac svih poslanica o ljudskim pravima. pa Radio TV-Politike. u to vreme sporni novinar "Politike". popravljao osvetljenje. i tajanstveni filantrop Soroš. ali uši su ga dobro služile. samo su slušali. Cutao i slušao. Marta 1991. postavice Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. Ureduje i "Pravoslavlje". Minovica… U svojoj istoriji kuca "Politika" nikada na svom celu nije imala coveka kao što je Dragan Hadži Antic. Stefan Grubac. ukinuo sve novine. bio stipendista americke Vlade . Posle Njujorka. Susret sa mladalackim zabludama Sonja Liht ce doživeti u dogadajima od 1968. gradonacelnik Niša 156. avgusta 1996. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. Njena pojava na prijemima smatrana je znacajnim društvenim dogadajem. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoce. Kao dak osnovne škole. Zavladala je jedna . a danas je prvi covek Novinsko-izdavacke i Radio-TV kuce "Politika". Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Markovic. i koji. zvanim “Joca Amsterdam”. Bio je elektricar u "Elektrodistribuciji".000 dinara. na celu je "Politike". koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. piše da ga je stipendirala americka Vlada.000 maraka. u ime svoje ideologije. Elektricar za niski napon. Mesecna plata Dragana Hadži Antica je 15. "Politika" mesecno placa 1. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. Kad je cula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. dele na Njegove i Njene ljude. na javnoj sceni. lista ‘Srpska rec’ piše: “Po dolasku na celo Saveza komunista Srbije. odrekli su se moralnih nacela i svojih stavova. Lidiji Vukicevic. a Dragan Milanovic. Njegov vozac prima 4. Ima i svog telohranitelja. i pred njim ce se otvoriti sva vrata.000 maraka za iznajmljivanje stana. predsednica Fonda za politicku izuzetnost Sonja Liht je rodena u Subotici. Struja predstavlja sebe kao buduceg zeta. videla ga je kao “uplašenog starca” koji vuce Soroša za ruku i objašnjava da su cak i Slovenci obicne barabe. bio je glavni urednik dnevne "Politike". koji prima platu od svega 700 dinara. Da li svi oni imaju veze sa gospodom Markovic. Smiljko Kostic. Tu su i izdaci za placanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. U službenoj biografiji Dragana Antica. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. San Diega. kažu. iz obezbedenja Kompanije "Braca Karic". koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu".” 155. ne racunajuci pijacne izveštaje. zvanog Struja. mada živi bezbožnickim životom. ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj cerki? 26. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovica. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. cesto se vida sa Marijom Miloševic. poslednjeg premijera Jugoslavije. Posle je. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. povremeno zamenjujuci Zorana Todorovica – Kundaka. plus honorari za clanstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. Iako izmedu njih ništa nije bilo. sa neogranicenim ovlašcenjima. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. Struja. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. Hjustona. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. postala je aktivista Crvenog krsta.000 dinara. Polupismeni covek pocinje da se penje u kuci "Politika". Dušana Mitevica i urednike TV-Bastilje. Danas se oni.godinu dana je proveo u Americi. a nije lako ceo dan cucati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. Dragan Hadži Antic i Aleksandar Tijanic gori od Mitevica. Škola mu nije išla. Covek koji lici na bure. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanic i Bogdan Tirnanic redovni gosti. Upravo taj berzanski mešetar. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove cerke Marije". poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovica. milijarder. Struja slovi kao Njen covek. mesecno 5.

Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatovic. izjavom da literatura koju sam citao. Kao istraživacica. naravno u dogovoru sa Udbom. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovica. godine. kada osniva Fond za politicku izuzetnost . Sa mnom i Milanom Nikolicem. Sudu to nije smetalo da.. odlucile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. i tako održi kontinuitet totalitarizma. godinu. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. koalicije razlicitih gradanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-americkih zemalja. orden Legije casti. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005.cemu god. Konacno. drugarica Liht je dobila i najviše odlicje Francuske. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolicevu majku koja je u sud došla na štakama. Saveta Evropske fondacije za kulturu. cime je postala vitez. Sonja Licht (kako piše na zvanicnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pavluško Imširovic: Miloševic je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. U tom periodu bila je clanica više upravnih odbora medunarodnih institucija. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju. predsednica Fonda za politicku izuzetnost. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovencana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. medu kojima nekoliko ženskih. a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki moguci pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. posebno 1974. danas suprugom Sonje Liht. kako bi “dobili” mene i “grupu”.jednog od najvecih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. da se izdržavaju. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajicImširovic. Od 1991.deo Mreže škola za politicke studije Saveta Evrope. Soroševim stipendistom. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991. zbornicima i drugim publikacijama. vlasti su odmah posle 1968. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija. Uplašen mogucnošcu da ga rodena majka optuži za laž. povukao je svoje svedocenje. Autorka je brojnih tekstova u domacim i medunarodnim casopisima. do 1995. Grupe 484. za doprinos. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalisticke omladine Jugoslavije. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolica da je bio saosnivac. Otpor je bio žestok. Sonja Liht se nalazila na celu institucije. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. Sredinom osamdesetih ucestvuje u osnivanju više lokalnih i medunarodnih nevladinih organizacija. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. Istina je da smo je mi osnovali. Poceli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. bila je kopredsednica Helsinške skupštine gradana. Centra za profesionalizaciju medija. Niko nema pojma o cemu je rec. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radnicku partiju. Sonja Liht. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu. dugo godina je radila u Institutu za medunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije.postkomunisticka dekadencija. Drugarica Liht postala je u meduvremenu fenomen “politicke izuzetnosti”. ujedno je i clan Upravnog odbora East-West Instituta.. gde sam dospeo po Titovom naredenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. kada sam izašao iz zatvora. koristeci se institutom slobodnog . Nagrade za ljudska prava Medunarodne lige za ljudska prava.

Ljuba Popovic. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. Biljana Srbljanovic. takozvani Dobricin (Cosicev) odbor. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. Podredene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetnickih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. jednog od najvecih uvoznika 159. stavljaju u dosijea. Onda je sve je zaboravljeno. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. Šeksa. Dimitrijevic je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. Zoran Obradovic. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Ðilas. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. Žan-Fransoa Teral. Dok je Politika u Miloševicevo vreme cišcena od nepodobnih. Goran Stamenkovic. vlasnik firme „Nelt“. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antica i Dušana Mitevica.. Velimir Kazimir poceo je u Marksistickom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. najigranija srpska dramska spisateljica 163. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. Vasilije Micic. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijevic. koji je bio clan Helsinške federacije za ljudska prava. svetski priznati slikar 165. nije poznat široj javnosti. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. ambasador Francuske u Srbiji 160. Šešelj je s nama 1983. vec naš. direktor „Kapa Star Limited“ 168. Uzlaznom linijom karijera g. pre svega sindikata. Nikola Marjanovic. 157.sudijskog uverenja. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. branili Paragu.. UN i raznih CIA-ških organizacija. jer mi smo pratili sve politicke procese u SFRJ. celni covek producentske kuce „Emoušn“ 164. Kao pandan. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. A onda je s nama hapšen 1984. Ivan Stankovic. Uprkos tri decenije u novinarstvu. Njegovi izveštaji se. Soroševe fondacije. Curguza krenula je kad je uhvacen da kao ovisnik krade po apotekama. direktor JP „Srbijavode“ 161. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. Demacija. cetvoricu u Ljubljani. odnosno Aliji Izetbegovicu i grupi. uglavnom. Za odbranu politike Vlade Srbije. Gotovca. On je prvobitno oznacavao intelektualnu i politicku nezavisnost od totalitarizma. Neko je brinuo. Saša Popovic. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. Veran Matic je angažovao svog druga Velimira Curguza Kazimira. Nebojša Nedeljkovic. osnovana oko odbrane Gojka Ðoga. Pred njim su u Politici cutali. suvlasnik „Grand produkcije“ 162. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. Ali. dolazi 1986. Znali su kuda ce to što kažu otici. prezentujuci ga kao NVO. SKJ osniva Odbor za ljudska i gradanska prava pri SSRN.. direktor agencije „Komjunis“ 158. Curguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. Nebojša Šaponjic. predsednik „Petrobart-Avia“ . pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. Nebojša Šaranovic.

169. sandžacki muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. Miroslav Živanov. šef kabineta premijera Koštunice 173. Andrej Jovanovic. direktor KBC „Dedinje“ 180. Dušan Dunjic. direktor JP „Srbijašume“ 191. Dragan Ðuric. Stavros Joanu. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošcu. Aleksandar Nikitovic. Nenad Canak. kupac nekoliko preduzeca 184. Vidoje Vujic. predsednik LSV 170. Ðura Obradovic. Srdan Bogosavljevic. vlasnik fabrike „Vujic“ Valjevo 188. direktor „Stratedžik marketinga“ 193. Aleksandar Andrejevic. direktor „Nisala“ iz Niša 176. Bora Stankovic. najuspešniji srpski reditelj 187. Vladan Živadinovic. Srbobran Brankovic. Muamer Zukorlic. Srdan Ðuric. pocasni predsednik FIBA 192. Ljubomir Tadic. pravnik i filozof . najveci akcionar „Agroživa“ iz Panceva 175. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. Mile Dragic. Goran Paskaljevic. posle Kusturice. generalni direktor Novosadskog sajma 185. direktor „Medijum Galupa“ 194. Ernst Bode. veliki tranzicioni gazda 172. Jirgen Bakeberg. vlasnik gradevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. proizvodac i trgovac vojnom opremom 177. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. Goran Vukovic. Goran Bregovic. direktor TV Avala 181. naš najpoznatiji muzicar u svetu 182. direktor ARRI. Dejan Ilic. Ðordo Antelj. Boško Ðukanovic.

osniva u Beogradu preduzece “Intermost”. koji organizuje Skijaški savez Srbije. najuticajniji domaci estradni menadžer 198. U Francuskoj je poceo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvodanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. direktor JP PTT Srbije 200. Savezna vlada imenuje ga za pomocnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica. Raspolažuci ogromnim kolicinama novca. Bio je jedan od rukovodilaca. Podmukao. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minic. Kasnije ce se ispostaviti da je Nikcevicev udeo u Curuvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. Vec u februaru Nikcevic zaboravlja da se upoznao sa Danom Draškovic i postaje clan Demokratske stranke. ubrzo je bila usporena. Sredinom 2006. direktor ''Jugoimport SDPR". Raka Maric. Nije samo Curuvija stradao od Nikceviceve ruke. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. kojima se Stevan Nikcevic pere. zao. Podmece dokument o pracenju novinara Slavka Curuvije. Kada je DOS preuzeo vlast. ciji je predsednik Mladan Dinkic. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. što su za nas velike pare. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. i vredi rasvetliti ucinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. “Intermost” a. ali ne dobijamo ništa . Ali vec je bilo kasno. Nikcevic vrbuje drugog Živkovicevog pomocnika. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. februara 1955. . Rene Miloševic je sponzor Ski festa. prihvata dokument RDB o pracenju Curuvije na dan ubista. Stevan Nikcevic je radni vek poceo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije. Danica Draškovic naseda na ovu provokaciju. Nikcevic se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. godine u Žabarima kod Velike Plane. Den Bejts. Stevan Nikcevic. Kao takav brzo je napredovao u službi. žedna pravih informacija o likvidaciji Curuvije. godine. Srpska javnost. posle koje radi u gradevinskom gigantu “VINCI”. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Race. dok nam naši dužnici stalno obecavaju isplatu potraživanja. Dragana Solomon. Danica Draškovic ga u oktobru 2000. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mladan Dinkic izjavio je da ce novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapredenje saobracajne infrastrukture. Svi napori da se ubica Slavka Curuvije izvede pred sud ostaju uzaludni. nezaježljiv. s roditeljima je otišao u Francusku. Rene Miloševic. a bice i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvodacu. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKCEVIC. direktor „Intermosta“ Rene Miloševic roden je 26. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. apostrofirajuci vec dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Race. Rade Šerbedžija. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. sve do smaknuca. Kao cetrnaestogodišnji decak. Banda Stevana Nikcevica sve uspešno sabotira. Nikcevic instalira svoju bandu. Goran Ciric. Sa tog mesta. hidrotehnickih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. d. U Srbiju se vraca 2003. Beograd je specijalizovano preduzece za izgradnju svih vrsta mostova. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. Kako je ovaj covek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. Završio je Mašinski fakultet u Lionu.195. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Miloševic. informacijama i dosijeima. Zahvaljujuci ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. I onda pocinju da se redaju afere. koju je nekoliko meseci ranije napustio.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra.kaže Miloševic. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi.

jer to nije dobro zbog javnosti. 22. prijatelje. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovica. Smišljeno. Boris odlucuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Americkih Država. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. posebno namenske. Stevan Nikcevic pocinje da uništava namensku industriju. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadic. septembra 2004. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore.. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. Njegov ministar Dragan Jocic je državljanin Crne Gore. Traži da ga Izraelci podrže u americkom kongresu kao demokratskog vodu u Srbiji. 20. iskustva. navodno slucajno. što gospodina Nikcevica strašno brine. Nikcevic je preko svojih ljudi. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinicevo pracenje i razgovore sa americkim ambasadorom Majklom Poltom. kada je smena Nikcevica trebalo da se obavi. Od ocekivanih Koštunicinih poteza nema ništa. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. A Stevan Nikcevic se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domacim mafijašima da je organizovao i kradu tašne Jovice Stanišica. kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. Jocic o muckama cuti kao. Njegova osionost toliko se smucila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. cinicno i surovo. insistirajuci da se Stevan Nikcevic ne smenjuje. Za svoje savetnike Boris Tadic dovodi kumove. koristeci se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . U pljackanje "Jugomiporta SDPR-a" ukljucen je ministar policije Dragan Jocic. Ali. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehnicke saradnje sa Irakom. i prima lepe pare. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadica tražeci od njega da utice da Stevan Nikcevic ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPRa". Boris Tadic postaje ministar odbrane. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". I novac i imovina ove ustanove bice meta Nikceviceve bande.. Taj dan ostace upisan crnim slovima u istoriji vojske. sklapa neizvršive ugovore o vojno . Stanišic je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. I bi tako.Cak se i Momir Gavrilovic. prekidajuci vec cvrste i zapocete ugovore o vojno . koji je obecao svojim pretpostavljenima da ce smeniti i uhapsiti Nikcevica menja odluku i Nikcevic ostaje. U "Jugoimportu SDPR" Nikcevic kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. septembra 2004. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. godine. Ministar Tadic obecava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. a Jocic cuti. Ministar Davinic. on izricito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. Stevan Nikcevic na racunu "Jugoimporta SDPR-a" zatice 200 hiljada dolara. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic i ministar odbrane Prvoslav Davinic.tehnickoj saradnji. Danas je Stanišic na slobodi.jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. hladno. . na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. Stevan Nikcevic je dobio zadatak da od vezanog Stanišica ukrade tašnu. Ipak niko nije ocekivao da Stevan Nikcevic postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. Smena Stevana Nikcevica je bila vec gotova stvar. Nakon tih konsultacija. Nakon streljanja premijera Ðindica.tehnickoj saradnji sa drugim vojnim silama. Na dan kada je sprovoden u Hag. Stevan Nikcevic predaje tadašnjem americkom ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. morala. sa Nikcevicem. ljude bez staža. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogucila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. obilazi ambasadore. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinica. General policije Snežana Šulajic sa svojim sugradaninom Miletom Dragicem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. Prvoslav Davinic je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikcevica i Dragana Šutanovca.

U najuže rukovodstvo stranke. godine. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. godine. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore slicnim recnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se . koji se ubrzo ugasio. saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. Ivica Dacic. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Ðindica. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Curuvije. i decembru 2002. u svojim cestim obracanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. uvek tvrdio i sledece: "Iako sam pocetkom aprila 1999. u februaru 2000. godine postavljen za nacelnika Centra RDB-a Beograda. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. a prvi ozbiljniji politicki angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. Od 2000. godine. poslanik je u republickom parlamentu i predsednik poslanicke grupe SPS. Clan SPS-a je od sredine 1991. 202. a od juna 1997. Savezni poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. je bio clan Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veca Savezne skupštine. Na Šestom kongresu SPS. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve zapocete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikcevicem. Gimnaziju je završio u Nišu. za clana Izvršnog odbora Glavnog odbora. gde je išao u osnovnu školu. predsednik SPS IVICA DACIC roden je 1. oktobra 1992. izmedu ostalog. Bio je savezni je poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ od 1992. pre svega SAD. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitoradu kod Prokuplja. februara 2000. održanom 18. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Iste godine postaje portparol SPS i clan Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. On je na saslušanjima. bivšeg zamenika nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. Na toj funkciji ostaje do do 1992. „Teško je ocekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. januara 2003. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. Milan Radonjic je pocetkom aprila 1999. izabran je na Drugom kongresu 26. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. godine do januara 2001. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. Uzalud Jovo Curuvija moli da se Stevan Nikcevic makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po cijem je nalogu naredio višemesecno pracenje njegovog brata. koji je proveo kao portparol stranke. svi osim Stevana Nikcevica. izjavio je 11. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. a Fakultet politickih nauka u Beogradu 1989. Novinar Slavko Curuvija pracen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikcevic. januara 1966. Medutim. godine u Prizrenu. postavljen za nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. odlukom tadašnjeg nacelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovica. U istrazi povodom Curuvijinog ubistva. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". i clan Odbora za spoljnopoliticke odnose. koji je u toku svih operativnih poslova". I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko pracenja Slavka Curuvije. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. godine. godine poslednjem radnom danu. i 1993.Na izborima 1992.Jovo Curuvija. iako sam poznavao vecinu zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. kao saucesnike u ubistvu svoga brata oznacava Stevana Nikcevica. Predsednik Socijalisticke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševica. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren nacin završetka ovog procesa. ukidanjem sankcija za medunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je medunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. a prekinuo ga nekoliko minuta uoci streljanja. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veca gradana Savezne skupštine.

oženio mladom novinarkom. . predsednika Socijalisticke partije Srbije. u formiranju vlade sa Tadicevom i Dinkicevom partijom? Dacic je. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. po trostruko vecoj ceni državnim preduzecima. On se razveo od žene Ljubice. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. Jovanovic je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez". gde je i on odrastao. Malo ko se danas seca Zorana Lilica. kao i svi njegovi saradnici. da ga obavesti o dramaticnim dogadajima koji predstoje. Po nalogu Slobodana Miloševica. i predsedniku Lilicu saopštio informacije o pokretima hrvatske vojske. postavljajuci ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. secajuci se ovog mucnog dogadaja. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine.branila zemlja. Kada je dobio vezu. i danas. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. Ivica Dacic je polako ulazio i u veliki biznis. politikologa Žarka Obradovica. idem u lov na patke''.. postao portparol SPS-a. Pukovnik Stojadinovic je.. Uoci napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1."Momo. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. opisao nelagodu u kojoj se našao nacelnik general-štaba Momcilo Perišic. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. pošalji mi po adutantu hiljadu metaka. družio se i sa Arkanom. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilic i Mica Jovanovic. predsednik Lilic mu je hladno odbrusio . Miloševic ga je koristio kao krpu. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. Njegova zemljakinja.. Jasno je bilo i tada. Ogromne pare Palma i Ivica Dacic zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. Ivica je bio blizak Ceci. Zoran Lilic je oduvek bio poznat kao ništarija. On je naterao Ivicu Dacica da ude u koaliciju sa Tadicem i Dinkicem. Pronadena je brzo devojka za njega. i posvetio se biznisu. za Srbe iz Krajine. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. nakon završetka studija. iz Žitorade. Kakva je uloga Ivice Dacica. bez ikakvih ovlašcenja. nažalost. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. Mica Jovanovic. boli me . Takozvani cuvari nacionalnih interesa dobro su izracunali koliko ce svoj patriotizam naplatiti. Zoran Lilic je iz Brze Palanke. Zoran Lilic ponovo meša karte. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. koji je zajedno sa Lilicem vlasnik "Megatrend" univerziteta. ne zbog egzodusa Albanaca. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišic dobio je zadatak da oženi Ivicu Dacica. Tako ce Jovanovic povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. Tadašnji nacelnik Uprave za moral i informisanje. Palma je pripadao svetu podzemlja. Nacelnik General-štaba general Momcilo Perišic pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilica. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. vlasnik fudbalskog kluba "Obilic'' i više stambenih i poslovnih objekata. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. tek svršena srednjoškolka Sanja. i uz pomoc Dacica preprodavao je. Svetlana Velickovic udala se za Željka Ražnatovica Arkana. Ovih dana. Onom podzemnom. da je u stvari Srbija bombardovana 1999. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova.. Arkanovim saborcem. pa je staro društvo na celu sa Ivicom Dacicem i Zoranom Lilicem krenulo u novo zaludivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. Jagodina. ne zbog inacenja svetu. maja) 1995. Policija je Miloševicu opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. Trudio se i da svojim stasom i glasom lici na Miloševica. Nego. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. a mislim da je još jasnije. a bio je prisutan i na njenoj svadbi. Poseban biznis poceo je sa Draganom Markovicem Palmom. Tandem Lilic-Jovanovic vuce konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Miloševic postupao sa Lilicem. uz podršku SAD. pukovnik Ljubodrag Stojadinovic posvedocio je da je nacelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. a i na Arkanovoj sahrani. i legalizovace biznis. godine. ciji direktori su morali da slušaju Daciceve naloge. koji je bio komadant Srpske dobrovoljacke garde.

. dao je mnogo obecanja. narodnog poslanika. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatovic. Sva ova ubistva Ivica Dacic treba da ucini trajnim misterijama.582 naplaceno je 57. jer je istraga pokazala da je nalog za Panticevo ''privodenje razumu'' dao Dragan Markovic Palma..726. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu osloboden od krivicne odgovornosti. Nijedna ova smrt nije rasvetljena. u periodu od 26. na celu sa Lilicem i Dacicem. Goran Trivan. na inostranim racunima ostavila 26 miliona evra. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantica. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stecenu iskorišcavanjem posebnih pogodnosti. prema nalazima srpske policije. Kada je pokrenuta prica da se sruši stadion "Obilica". Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dacica je impresivan. i tužen je zbog klevete. u koalicionoj administraciji sa DS. U toj akciji policije uhapšen je Dacicev kum Vladan Zagradanin. Dva ratna druga odlucili su da osiguraju svoj kapital.000 maraka. Posebno je zanimljiv slucaj ubistva cetvoroclane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. Za vreme Miloševiceve vlasti pobijeno je mnogo ljudi.742 evra. kada je zakon poceo da se primenjuje. Funkcioner SPS. Nije slucajno Palma ušao u koaliciju sa Dacicevim SPS-om. Pantic je istraživao njegove kriminalne radnje. nije platio dug od 88. godine. 01. pod optužbom da se nalazi na groblju. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. Ivica je Ceci preporucio da na vreme pobegne na Kipar. Njen brat je naden mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece..530. sekretar JUL-a Zoran Todorovic Kundak. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. koji je u to vreme bio i direktor SPS. Palma je našao momke da ga prebiju. Dacic mu je omogucio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. Kako ce Ivica Dacic uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova narocito brine poruka. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. ali su oni u tome preterali i Milan Pantic je na licu mesta ostao mrtav. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stecenu imovinu legalizuje. Ministar Dragan Jocic sakrio je ovaj predmet. nacelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simic. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere.. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. ???????? 2010. odlucuje u ime stranke.IV Deo istina ima samo jedno lice ?????????. Upuceni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. do kraja juna 2002. U Socijalistickoj partiji Srbije mala grupa ljudi.Cuprija i Paracin postali su Palmina "zona interesa''.. Glavna preokupacija Dacica bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. a sva su bila politicki motivisana. godine od predvidenih 728. U to vreme Dacic je saradivao sa Dinkicevim pljackašima. Dacic nije podneo ostavku na partijsku funkciju. zamenik ministra policije Radovan Stojcic Badža. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini.od nasilnika i ubojice do politicara. i tako. nacelnik uprave kriminalisticke policije Beograda Milorad Vlahovic. umešao se Ivica Dacic. ministar odbrane Pavle Bulatovic. juna 2001. i Dragan Markovic je poceo da popravlja svoj imidž . LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU IV DEO GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. Novinar Slavko Curuvija. Gradski sekretar za životnu sredinu.

u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu. Ne treba je potceniti.. Jula 1994. samo da mu nema žene komuniste. ali iz starog centra moci. niti stvarnog pomaka u levo. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sacuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. ali su se brave "uticajnih vojnih. Utisak. On tokom celog rata ostaje u drugom planu. Duge. partijski ideolog dr Mirjana Markovic beleži u svoj dnevnik impresije o cvecu. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. komandant VO. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. nebrojenim intervjuima.grupom za pritisak.19. godine.." Kada predsednik Zoran Lilic kritikuje "samozvane lidere". pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima". tako mu i sada obezbeduje odstupnicu dnevnickim beleškama. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. Nacionalnim elitama odgovara rat. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. „To je žena iz senke. ni organizaciju. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. da opljackaju svoje podanike. Nema razlike u doktrini Miloševiceva i njegove supruge. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševica. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike. pametna i retko gubi koncentraciju. ili knjigom "Odgovori". kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. TV Politike. Kasnije sam razumeo .Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posecuju ga inostrane delegacije. ubedenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Markovic. sadašnji SKPJ nema ni clanstvo. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžica i Mladica u Bosni. koji srpski narod drže kao taoce ratne . iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. Zoran Cicak. Vecernjih novosti. Savez komunista . Kao što je Miloševicu svojevremno supruga pripremila klimu za obracun sa Stambolicem. RTS. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. generala Stevana Mirkovica. sasvim suprotna .. Po recima generala Mirkovica. Da bi se postigao utisak o promeni politike. A pre toga. Ekspres Politike. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. da je rec o partiji u ofanzivi.sve je bilo u funkciji Miloševiceve vlasti. Karadžic je za nas saucesnik i treba da odgovara. jer je vešta. sposobna. Isto je uradila Mirjana Markovic“. godine. Duvaju mirnodopski vetrovi. decembra 1993. Sukob je razrešen odlaskom generala. komunisticki put. U delegaciji su bili Uroš Šuvakovic.000 ljudi (0. 29. Samo politickim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo. Tu je i Slavko Biga. avgusta 2008. a supružnici su od prvog trenutka na zajednickom zadatku.. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takode nisu eksponirali. Miloševic je držao centar.SKPJ je grupa aktivista koja prakticno servisira vladajucu partiju. I tako dalje. okuplja grupa problematicnih ljudi koja piše saopštenja medijima.da ga supruga sada vraca na pravi. što nisam mogao da prihvatim. u roku od dva sata povucen je general Pavlovic i doveden na celo RV i PVO Ljubiša Velickovic. a kratkovidi tumaci politickih zbivanja. Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. stice se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. Medu njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. iz Nevesinja. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševica i položila venac. bliski prijatelj sa Mirjanom Markovic. Licno mi je žao što nije urodio plodom. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. oblacima i cvrcku u rodnoj požarevackoj kuci. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. Pokusaj puca u Banja Luci nije samo uvredeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. kaže general Mirkovic. godišnjim dobima. Zadaci u skupljanju glasova su bili razlicito rasporedjeni. u SKPJ došlo je do sukoba izmedu utemeljivaca ove stranke. U to ime menja se ratnicka "košulja". Za Mirkovica . švercera i Karadžica licno. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. Miloš Aleksic i Goran Trivan. Mirjana levo. Ili. Mirjana Markovic je vodu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. aktivista SKPJ. vrši kadrovske popravke sistema. Da u toj prici ima istine pokazuje i nacin na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. Rat bi bio završen.8%).

a smenjen je nacelnik. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseca i unutrašnjost. Andra Milosavljevic . uz put. Kad je rec o svežim kadrovima. koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. on je sada njen covek. Snežana Aleksic je pomocnik ministra za trgovinu i turizam. miroljubivi gradanin trebalo bi da zaboravi kako su do juce isti lideri "uživali apsolutnu podršku gradana Srbije". za druge je to firma koja obavlja poslove obezbedenja ambasada i drugih objekata. svojevrsni politicki aktiv Mirjane Markovicc. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. ali su u stvari delovali iz senke. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševicu i SPS. sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. zajedno sa Zoranom Todorovicem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". o formiranju SPS u RSK. Šešelj kaže da je SKPJ "zlocinacka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. Mica Carevic. Oni su veoma slicni. ili kada direktor kompanije "Politika". Miodrag Tomaševic i nista nismo dobili“. Miloš Simovic. Posle intervjua koji je Mirjana Markovic dala listu na albanskom jeziku Bujku. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je clan SKPJ“. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. „Od "Kometa" smo trebali da živimo. protresen je i Kosovski Okrug.politike. kaže Mirkovic. kompromituju opozicione vode. što je tada iznosilo više od milion maraka.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. Iako me je još 1990. pod komandom SKPJ. nema clanova ove partije.a tu se opet neminovno nailazi na pripomoc SKPJ. bio direktor mocne firme "Gavrilovic". a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima. deluje sa tih pozicija u Banja Luci. medutim. ali i dalje ima znacajan uticaj. takode kadar RSK. bio je na listi SKPJ. Arandela Markicevica. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševicem. Cak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. Kada je SPS formirao vladu. nipošto nije u društvenom zapecku. Tahir Hasanovic je generalni sekretar Nove Demokratije. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. Ni grupa"Metropol". kleo se u Hrvatsku. na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. Bora je bio najveci Jugosloven. poput Knezevica. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila vec poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. Slicno se desilo i sa Borom Mikelicem. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS . pocelo se govoriti o cetvorici ministara iz senke. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viden" za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. „Veljka Kneževica je progurala Mirjana Markovic. oformila teroristicku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. Rodeni brat ministra pravde. a na racunu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. Zlatan Perucic smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". kadar SKPJ. sasvim suprotnog je mišljenja Cicak. kaže Mirkovic. analizirao je general Mirkovic. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naruceno ubistvo. Radoš Smiljkovic je ambasador u Bugarskoj“. ne eksponirajuci se do sada. izbor Bore Mikelica za predsednika vlade RSK. u Srbiji režim ih je sacuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. želeli su da budu u našem pokretu. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". u njihovoj kuci. Preduslov za tako mirno "cišcenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovicev program. infiltriranu u sve pore privrede i društva". iznudivanjem i razbijanjem štrajkova. Dragan Hadži Antic osuduje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zlocinima i ratnom profiterstvu. Slobodan Cerovic. nema veceg Srbina od njega. ministar rudarstva bio je clan SKPJ. Zoran Todorovic je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovicem i Aleksandrom Bakocevicem. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bracni par Miloševic-Markovic. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ pocetkom 1991. godine. godine isknjižena je . opasan tip. Ipak. prilagodavamo se novom vremenu“. Krajem 1991. „Nikola Dobrijevic. U Vladi. ministar za lokalnu samoupravu. otuda se smatra da je ministar pravosuda tim kanalom dobio prolaznost. kao clanarina. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. Dragan Kostic. Sada. a Radovan Bijelic.

govorili su aktivisti SKPJ. Vlasnik firme BTC je dr Nenad Ðordevic.. poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovica. sa terasom . jer bi se smanjila ratna propaganda. pa je "Komet" postao vlasnik 15. Zorane. mediji moraju biti na usluzi. On je karijeru poceo u SDB. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. Rudnika i Fruške Gore. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kicanovic saopštio je da ce na olimpijskim igrama u Sidneju ucestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije. Tijanic prijatelj naše partije.. Tako je. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) cija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara. Nikola Šainovic. u Atlanti. "Komet" prelazi u Holding kompaniju .. Pored kovcega. sa njim imamo dobre odnose. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. komentarisao je Cicak.. ali se pokazalo . Studio B je poklonio Tijanicu lutku. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije. a ne voli nas.. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe. partijski drugovi držali su neku vrstu pocasne straže u kapeli. Onima koji nemaju tako kratko pamcenje ostalo je da prebrojavaju mrtve. pao je kao žrtva intriga. objavljenim u “Politici”. Kragujevca. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije. ali bolje nego Grudenka. pre svega u sopstvenoj partiji.. gradonacelnik. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi. a Miodrag Tomaševic (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao ucešce "Kometa" u zajednickim projektima sa raznim firmama.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicovic. SNEŽANA ALEKSIC. usprotivila se Snežana Aleksic. „Nije tacno da sve držimo u rukama. i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda." Od 28. snagu i posebnu boju”. Dragan "Jugopetrol" Tomic. Milorad Vucelic.. U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku izmedu TV Politike i NTV Studija B. Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalistickim krugovima ili kriminalom“. koje su bili tumaci nove politike starog supružnickoh para. na primer.. Snežana Aleksic podsetila je na pocetke politicke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. Ne možemo raditi sa Vucelicem ili Mihajlom Markovicem koji je zagazio u nacionalizam. postaje vlasništvo preduzeca "Komet-BTC". Kraljeva.. koji su bez predaha proživeli prethodnu deceniju. a prostor na XXIII spratu. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. nije morao da vodi pravu borbu za medije. urednik "televizije kojoj se veruje". ciji je Ðurkovic generalni sekretar. clanica Direkcije JUL. Kada je Predsedništvo JOK odlucilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Ðurkovic. retki su. Velibor Veljkovicc.celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". Gornjeg Milanovca. Milorad Vucelic. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašic.nismo zadovoljni... Nebojša Covic. što je znacilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goca. i da prihvate nove stare usrecitelje. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilic. je svakako medu pet najmocnijih ljudi u Srbiji.juna RTV Politika vidi se i sluša do Cacka.svi smo mi pomalo socijalisti. direktor RTS Dragoljub Milanovic. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf". Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. Tijanic.. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". Gorica Gajevic. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristic predsednik JUL... novinaru koga njena ruka vodi.5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu.. koji si ovom timu davao nesebican doprinos. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996. Izbor nije lak. obratila predsedniku JOK-a Draganu Kicanovicu zahtevajuci . Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobracaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. prostor na prvom spratu postaje osnivacki ulog u Polikliniku "Ušce". Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz licne simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje. u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. Siniša Vucinic. prvi covek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antic. Milan Milutinovic. direktor državne televizije. Licno se nadam da Vucelic nece biti direktor Televizije. oko 150 kvadrata preduzece "PhilipWilson". Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac. iako nema svoje glasilo.. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice. ako ne žele Šešelja ili Arkana. Mirko Marjanovic. te se otvorenim pismom.

da im se omoguci da 24. clan gradske vlade Beograda 206. “Ja vec mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksic. Dušan Bajatovic and Branko Ružic ispred SPS. Dragutin Milovanovic. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ. Snežana Aleksic mi je kuma. Snežana Aleksic and Uroš Šuvakovic ispred SLOBODE a Ivica Dacic. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. ne obaziruci se na svoja stvarna ovlašcenja i realne moci. Zoran Andelkovic. predsednik UO RSJ i clan Direkcije JUL-a. direktor MTS 205. Milorad Vucelic. nece poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej. kako tvrdi u pismu upucenom Draganu Kicanovicu. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zakljucilo 31. iz Beograda. sa Goricom Gajevic sam bila nerazdvojna. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjic. nekada najbolja rukometašica sveta. moj prijatelj iz Radnickog. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo.. visoko profesionalni nacin. Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. Svetlana Kitic.” Bolje srece bili smo u razgovoru sa Radetom Ðurdicem. Rukovodstvo SPS izrazilo je pocast SLOBODI za dosledne i odlucne aktivnosti i obecalo punu podršku u buducnosti. Žarko Obradovic. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. jer nije dobila pismeno.. kad je bio direktor CIP. U tom gradu mi i sad žive roditelji. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza. “Drugarica Snežana Aleksic bira za koje novine želi da govori.. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala cast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a.. godine. uvoznik cigareta 207. Ona ne može nekontrolisano ciniti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. a krajem 2006. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Ðurkovica nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. septembra glasaju na izborima. saradivala kao direktor Radnickog i direktor državnog tima. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radnickog. Oktobra 2003. poverenik za informacije od javnog znacaja 209. Putovao je Rade Bulatovic – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. predsedniku JOK. Velizar Ðeric. 2007. Sigurna sam da cete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja ce na dostojanstven. savezni rukometni selektor. casno obavljati profesionalnu dužnost. Vladimir Lucic. vratila 2000. savezni ministar za sport. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod. Rodoljub Šabic. Vukoje Muhadinovic. Rodena sam u Tuzli. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvanicnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. Gorica Mojovic.” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. profesor Mirko Zurovac. Srecko Nijemcevic. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omoguci ispunjenje patriotske i gradanske dužnosti” . Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. Vladimir Kršljanin. Džemail Šahovic... direktor „Topole“ iz Backe Topole 204. Od 14.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Ðeric bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksic.hitan opoziv svog generalnog sekretara.. a ni usmeno obaveštenje. jula.. generalni direktor „Ikarbusa“ .” Snežana Aleksic. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam..” 203. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE. Posle mnogih životnih razocaranja u Tuzlu sam se.. Vlada Mikic. o nacinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševica.

ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. Ivan Antic.Radulovic. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno clanova SANU. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. Milka Ivic. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. Vec u decembru 1986. Ivan Curkovic. Dobrica Cosic osuduje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o buducnosti svoga naroda. posebno birokratskom haosu. bitan iz inata. direktor agencije „Leo Barnet“ 217. Matija Beckovic. Kosta Mihailovic i Mihailo Markovic. nije uzet u krug izabranih. a naivnih falilo. To se nije dogodilo. Mada mnogi danas misle da je glavna licnost u toj prici bio Dobrica Cosic. nevažan po sadržaju. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". kao mladog pesnika. zakazana je vanredna skupština SANU. Tamo nije receno ništa od onoga što javnost nije vec znala.210.. tako je i završio. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševica odsvirana. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. Miša Lukic. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. te ". episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik casopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. Ovaj dokument napali su svi. rejting Akademije dignut u nebesa. a i akademici. Zvezdan Terzic. Slobodan Ivanovic. Krestic kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. . "spolja" sugerišuci šta treba da piše. on nije bio clan Odbora. Postoji teza da je Cosic ipak bio ucesnik na izradi ovog dokumenta. koji ce potpaliti maštu radoznalih. SANU je svesno pomogla ustolicenje Slobodana Miloševica kao neprikosnovenog vladara. predsednik OKS 213.. Robert Coban. pisac i akademik MATIJU BECKOVICA je svojevremeno. vlasnik klinike „Anlave“ 214. predsednik FSS 216. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestic. Bili su to Pavle Savic. U junu 1985. Pismo je procitao Matija Beckovic. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvucenom stanu. Dragoslav Srejovic. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. Vladika Artemije. Za predsedavajuceg ovog odbora izabran je Antonije Isakovic. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu.? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. Ostvarena je kompromitacija postojeceg politickog poretka. Nemanja Vidic. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma". neka vrsta kriticke analize postojeceg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. Nastao kao fantomski. a Dobrica Cosic javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obilicu.da ne bi provocirao vlast". Olga Jevric i Irena Grickat. "Memorandum" nikada nije objavljen. knji?evnik i potpredsednik SANU. Stevan Raickovic. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu.. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". Bili su to Desanka Maksmovic. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. Odbor je imao 16 clanova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. cuveni fizicar i Vasa Cubrilovic. a politicko rukovodstvo Srbije cekalo je da dokument bude osuden.

kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja. duhovno. negdašnjeg poverioca "Politike". Kako je dug "Politike"a. SANU je na izvestan nacin rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovica. moraju da odu. Akademik Matija Beckovic je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivackog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji".6 miliona evra). dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvecih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi.d.366 akcionara koji su nekada imali više od trecine. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit). godine premijer srpske vlade Zoran Ðindic postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. Zgodan primer je porodica Beckovic. Aleksandrom Simicem. dok su izdanja PNM-a (15.2%. oktobra 2000.o. a on ugovornu obavezu nije ispunio.o.6 miliona evra. Kad se u politicko. prodaja duvanskih proizvoda imala ucešce od 34. generalni je direktor Politike. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. analiticar koji je. VAC-u. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplacene clanarine od po 1.7%) i ostala izdanja (28. Gde je onda "nestala" razlika od 5.5 miliona evra. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora izmedu "Politike" i VAC-a. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i politicari i javnost Srbije obicno svrstavaju u tabor DS. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimacine. a koji je na Skupštini od 30. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki clanovi SPS po partijskoj liniji.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi.o.1%. izabran u novom sastavu na celu sa predsednikom Emirom Kusturicom i clanovima Matijom Beckovicem. dakle tadicevaca. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna politickim elitama. U javnosti Beckovici su. Predragom Mihajlovicem i drugima. a akademik Beckovic clan je UO Politika a. iako se sama nikada nije izjasnila. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d.Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politicka linija prijema u clanstvo ove institucije. juna 2005. Svi oni. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadicu). tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. Zet Matije Beckovica (suprug druge akademikove kceri). ali njena dalja perspektiva nije izvesna.d. estradno. suprotnih interesima 6.o. Posle 5. koga su za isplacenih 1. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone.medijsko zamešateljstvo ukljuce i porodicni odnosi. zubarom Zoranom Vacicem.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilic o cerki Mariji. navodno. Ako ne drugacije. Pocev od Emira Kusturice kao predsednika UO.d. jula 2005. ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). zajedno sa direktorom "Politike" a. koji je baš Branko Pavlovic podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike". a sada svega 24 odsto akcija na papiru. . do Matije Beckovica koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srdana Janicijevica. Da bi uspeli u pljacki teškoj više miliona evra. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno .umetnicko društvo. Njegovu kcer. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne politicke faktore. Aleksandra Simica koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. Olju Beckovic. a pokojni književnik Miodrag Bulatovic pravdao je svoje clanstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". prisilicemo ih na taj cin štrajkom gladu”.d. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovicem. za razliku od Ilica. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004. novine i magazini d. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU. Celu ovu mutljavinu transparentnom je ucinio Marko Hinic. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a. Taj kapital procenjen je na 2. Hinic je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30.4 %) u prihodu zajedno imala 44. i Predraga Mihajlovica koji zastupa interese Komercijalne banke.

po mišljenju mnogih. direktor „Ces Mekona“ 226. vlasnik „Polimarka“ 221. jer je Milenko Kostic u rodnom selu pored Cacka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. konzervativnog DSS-a. zbog potkradanja ovog javnog preduzeca. vlasnik preduzeca „Steko“ 225. Ljiljana Smajlovic. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonacelnik Cacka. ukoliko cacanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je vec potpisan. Olivera Jevtic.sam “ktitor” sa porodicom! Kostic je iste godine kupio i tzv. direktor OMV u Srbiji 224. ovaj Cacanin. on ih je porušio. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostica narucio 6 kamiona “mercedes”. Goran Stojiljkovic. direktor „Zdravlja aktivis“ 220. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i deciji vrtic. Dok pojedini ucesnici upozoravaju da je nemoguce da jedan ponudac bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe. Kole je pušten posle nekoliko nedelja.. Zvonimir Nikezic. vlasnik „Auto Cacka“ Uprava za javne prihode je odlucila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. a Kosticu morati da placa ekonomsku cenu zakupa.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. Ove godine. Ipak. veka. DSS podržava Velju Ilica. Ljuboja Stefanovic. za ugovor težak oko 2. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilic. kod njega je rucao Jovica Stanišic za vreme jednog boravka pre atentata. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. To je javni restoran. najbolja atleticarka Srbije 219. Milenko Kostic. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke.. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Cacka. iako . Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” vec hapšen u policijskoj akciji Sablja. inace zemljak i prijatelj Milenka Kostica Koleta. Branka Vidic. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena. 218. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. posle atentata na premijera Zorana Ðindica. glavna urednica „Politike“ 222. vlasnika “Auto Cacka”. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. Kostic je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovica.poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. bar u prvom izbornom krugu. pa koncert Cece Ražnatovic koji je izazvao buru i u samom DSS. u žestokoj konkurenciji zvucnih imena iz automobilskog biznisa. Milorad Lukovic Legija. Kao što je poznato. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljac limuzina za državu. gradsku kucu. tako da necemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. Aleksandar Boricic. Posebno ako se ima na umu Koštunicino slikanje sa Zdravkom Colicem. Vojin Starcevic. U emisiji RTV B92 Velja Ilic je rekao da “nije on (Kostic) kriv što je Legija rucao u njegovom restoranu prilikom boravka u Cacku. a direktorka muzeja Nevenka Bojovic uzalud upozoravala da ce. Borislav Radosavljevic. “Auto Cacak”. a time i liferant vozila za državne organe. budu iskljucivo marke “škoda”.

generalni menadžer „Egzita“ 247. Milorad Pavic. Radislav Rodic. 228. Vasiljka Radulovic. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. Aleksandar Milicevic. Bojan Boškovic. Slobodan Micic. Ratko Butorovic. Vladimir Cupic. Aleksandar Stojanovic. najbolji srpski plivac i evropski rekorder . dramaturg 239. Žaklina Nikolic-Kušic. Miroslav Ðukic. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. Dragan Džajic. Uprkos svega. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. trener Panatinaikosa. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. Ljubica Markovic. prvaka Evrope u košarci 245. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. upravnik Narodnog pozorišta 234. Dušan Ivkovic. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. kompozitorka i najmladi akademik 240. biznismen iz Novog Sada 246. Željko Obradovic. Bosa Nenadic. Milorad Cavic. Aleksandar Šoštar. Kosticu je zabranjeno i da bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. direktor agencije Beta 235.nisu bili potrebni EDB-u. Isidora Žebeljan. U meduvremenu. fudbalska legenda 236. Dušan Kovacevic. Predrag Ejdus. selektor košarkaške reprezentacije 243. Aca Bulic. vlasnica agencije „Publicis“ 244. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. predsednik Zajednice prvoligaša 241. najpoznatiji dramski pisac 238. Zoran Višnjic. najprevodeniji srpski pisac 232. pomocnik ministra za omladinu i sport 251. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. Jovan Cirilov. vlasnik “Auto Cacka” pobeduje na tenderima.

252. Ono što je procurelo u javnost . državljanin BiH i SCG. godine. u Cumicevom sokacetu.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. prijavljivan kao višestruki ucinilac krivicnih dela u periodu od 1975. na Terazijama i u Ulici 29.000 dolara). uz pomoc srpskih zvanicnika u organima vlasti BiH. demolirane. tadašnji direktor "Interkontinentala". placati 500. imenovan je za pocasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost pocasnog konzula Konga. falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. Osim lanca kazina "Aleksandar". Uprkos spornim detaljima o Majkicu. Majkic je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom". Milorad Majkic. Milorad Majkic. u Višegradu. narušavanje javnog reda i mira.600. najplaceniji vaterpolista na svetu 254. Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. gde je živeo do pocetka raspada Titove Jugoslavije. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". dobio je zatvorsku kaznu. Završio je srednju školu. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektic. godine 253. Ali. verovatno. u noci izmedu 16. umesto da dobije odštetu . u Cumicevom sokacetu. tvrdio je da je Majkic bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševica. Po dolasku u Srbiju. na Terazijama 43. Kazino u koji su. pa ih je pozajmio od onih koji su imali. onda je zatvoren.000 dolara. privilegijama i imunitetu.300.000 dolara Majkic je od Jablana (inace Jugovica po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. kada su napadaci s automatskim puškama izrešetali automate za igru. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. godine. Vece ministara odobrilo je Majkicevo imenovanje 26. Milorad Savicevic. a Majkica nije bilo ni u krivicnoj evidenciji beogradske policije. Takvom odlukom Majkic je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Beckom konvencijom o olakšicama. novembra. prevare. 330. kada je izvršio dela silovanja.kockarnicu "Aleksandar". samo njemu. godine.covek je imao restoran u Zagrebu. poznato je.4. uz odobrenje Milorada Savicevica. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novcane kazne. pokojni Žorž Jablan. mogli da ulaze samo stranci. po tadašnjem zakonu.000 dolara godišnje i 20% od zarade. pobednica „Evrosonga“ 2007. Tako je otvorio prvi lokal . radio je do sankcija. . pored menjacnice pokojnog Arkana. obavezao se da ce hotelu. u pritvoru je odležao ceo mesec. Direktor "Genexa". augusta 2004. marta 1998. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. Lepo je proširio posao. oktobra 1989. Za 1.. i vredanje policajca. prvog coveka "Geneksa". narednih pet godina. Vlasnik "Kin Stiba". Široke narodne mase culi su za njega posle spektakularnog hapšenja. niti Ministarstva pravosuda Hrvatske. godine. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu zapocelo je akciju za imenovanje Majkica 2002. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojic. do 1983. i 17. Ulici 29 novembra. koji je je zapoceo 18. (isplaceno mu je 1. Šta je sve radio. Marija Šerifovic. godine. ali i u JU Biznis centru. Prica izmedu "Geneksa" i "Kin Stiba" pocela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. Kupio je za 2.. Njegove su kockarnice. s Kojicem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica. a zagrebacki biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkic. otuda ne cudi što se izjašnjava kao Bosanac. januara 2002. Mirko Todorovic. vlasnik modne konfekcije „Todor“ 255. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIC roden je 1950. Aleksandar Šapic. Majkicu su cvetale ruže. zbog sumnje da je falsifikovao isprave.

Nije redak slucaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na odredenoj lokaciji. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minic predloži za predsednika prelazne republicke vlade. godine poceo izgradnju blokova na pet lokacija. Stankom je 2004. pošto uspešno okonca fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem. Marjanovic. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. Naime. kreira raspored i stepen opremljenosti. proizvodnju.. Živorad Mihajlovic. Milomir Minic. poznatiji kao Žika Muštikla.2000. prevareni kupci ugovorenih i uplacenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba izmedu investitora i podizvodaca. firma Darka Mladica se sumnjici da je bila finansijer mreže pomagaca Ratka Mladica u njegovom bekstvu. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reci clanovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. u poslednje vreme. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su ukljuceni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom.256. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. Sednica je prošla tzv. jeste slucaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. To ima svojih prednosti. proizvodnju. Najsvežiji i najdrasticniji primer. takode. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva... Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. Branislav Stojakovic.10. koji je udružio oko hiljadu nesudenih vlasnika stanova. Cinjenica je da je najveci broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgradenih stanova. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. U NIS-u a. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na celu sa Verkom Stevanovicem. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. Zoran Andelkovic i Željko Simic. vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlovic. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovicevog SPO. ukupne površine koja premašuje 40. pa i kada se takav stan nade u posedu kupca. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševica. Sastanak je vodio predsednik stranke Slobodan Miloševic. Medutim.105 jedinica medu kojima dominiraju stanovi. Slican rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladica. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. reorganizovana Naftna industrija Srbije pocela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. pre svega Tomic. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek poceli da se kopaju temelji. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. 19. dogada se da investitor. po pravili nejasni. ciji je vlasnik Mladicev sin Darko. Slobodan Živojinovic. cija se firma bavi gasifikacijom. preradu. d. Inace. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailovic zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006.000 kvadrata sa 1. pa je poslanik Sanja Cekovic (koja je stavljala. ali ima i garaža i . znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da ce završiti samo grube radove. Dragan Tomic.. NIS je podeljen na dva javna preduzeca i jedno akcionarsko društvo. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlovic zvani Žika muštikla. direktor „Eurosalona“ 258. predsednik Teniskog saveza Srbije 257. dok kupac. Minic. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božica na dužnosti clana UO JP za istraživanje. prema svojim mogucnostima. Oktobra 2005. pa nije mali broj gradana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbaceni iz stranke. Tako je. Ipak.

Iako je rec o velikom broju prevarenih gradana. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog slicnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. Dejan Stojanovic. 259. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. Branko Kovacevic. Srdan Golubovic. Veliki broj kupaca obratio se sudu. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. predsednik opštine Lucani i organizator Sabora u Guci 262. Artcom LLC. rektor BU 263. bivšim vlasnicima zemlje na cijim parcelama se grade ova naselja. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Cukarica. direktor Zavoda za izradu novcanica i kovanog novca 267. jer jedino ta firma. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . godine. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeci da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. što se po istoj formuli. koji su takode svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. Po istom principu. ali koji „nekom slucajnošcu“ nisu preneti tim preduzecima. Jelena Drakulic. direktorka kuce „Adrenalin“ 266. Predrag Petronijevic. pa ošteceni smatraju da je mala verovatnoca da cetiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. mi smo upuceni jedino na pojedinacne sudske sporove.lokala. Živadina Mihajlovica. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice izmedu Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. to je moguce samo od Stankoma.Urban legal (vlasnik tog preduzeca je firma iz Vašingtona. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arcibalda Rajsa. i pored toga što je vecina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. reditelj „Klopke“ ciji su scenario otkupili Amerikanci 260.032 evra). i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. Rec je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagica 54). direktor „Tarketa“ iz Backe Palanke 261. gle slucajnosti. gde su mu partneri bili Kuming. potpredsednik „Intela“ . U to zamešateljstvo uvlace se i brojni podizvodaci. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju. ali je cudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo.527 evra) a ugovorom izmedu ta dva pravna lica precizirano je da ce za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrdeni broj kvadrata. a ukupna vrednost naplacenih kvadtrata krece se oko 43 miliona evra. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. još nisu primili svoje stanare. Sumiks i Pionir invest. direktor Uprave carine 268. Veselin Veskovic. sa osnivackim ulogom od 2. poznatijeg kao „Žika muštikla“. Džon Dejvis. koji se. Ljubiša Vuletic. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. Zapanjujuca je i inertnost državnih institucija. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivackim ulogom od 4. pa kupce koji u svojim stanovima žive vec dve godine. dobija dozvole za gradnju na tom podrucju. Slobodan Jolovic. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. direktor Poreske uprave 264. Medutim. Stankom ogradio od prodaje stanova na drugim lokacijama. Zbog te cudne koincidencije. Aneta Ivanovic. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. bez tendera. koje bi trebalo da reaguju.

Vesna Džinic. Gili Deker. ambasador Japana. Zlata Stepanov. Jelica Minic. Radmila Marinkovic-Neducin. Sreten Mitrovic. šef OEBS-a u Beogradu 282. Nada Kolundžija. dobitnik MTV nagrade 276. ambasador Grcke 290. Tadaši Nagai. ekspert za pitanja EU 272. Entoni Barnet. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. direktor ocne klinike ABM 273.269. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. direktor SBB. lider benda „Van Gog“. direktorka Agencije za privatizaciju 280. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. vlasnica „M plasta“ . episkop zahumskohercegovacki i primorski 271. Damir Firšt. najpoznatiji domaci kantautor 287. Zvonimir Ðukic Ðule. direktor „Erport siti Beograd“ 274. Srdan Dragojevic. Mladen Radojevic. Joakim Riker. Marijana Pajvancic. šef poslanicke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i ocekujemo da ce tako biti”. Vuk Draškovic. bivši maticar u mesnoj zajednici Palic i aktivista Saveza sindikata. Marina Abramovic. Hans Ole Urstad. Nada Kulundžija. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). šef Unmika na Kosovu 284. Hristos Panagopulos. olimpijski prvak u matematici 286. uspešni režiser 288. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. pravni ekspert 289. Dragan Šolak. ambasadorka Srbije u EU 279. Roksanda Nincic. nagoveštavajuci vecinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalisticke partije Srbije. lider SPO. Ðorde Balaševic. bivši šef diplomatije 283. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dacicem i Palmom? 285. bila je leva i desna ruka druga Covica. sada je šef poslanicke grupe DS u Skupštini Srbije. Mirjana Savic-Udovicic. najveceg kablovskog operatera 270. jedan og najvecih donatora u Srbiji 278. Vladika Grigorije.

Dragoljub Žarkovic. Milan Calasan. Mile Isakov. Mihalj Kertes. projektima. Radovan Pankov. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. Milorad Vucelic.000 evra. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da ce se Milorad Vucelic ikada postideti i prestati da vice. bivšem Domu Udbe. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. Tada ga je krenulo: sa troškovima. 1973). Politicki je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. Pocetkom osamdesetih Vucela je bio spreman. ali "levicar" svakako cupav i glasan. vredno glodao. disidenta. sa komunistima. I dalje se oblaci "levicarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". Milorad Vucelic. osim da potpiše neke peticije. Vucela je diskretno. iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. sa akreditivima liberala. Pratio je modu: malo "Praksis". Svetlana Velmar-Jankovic. zapošljavanjima. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa cetiri pune plate. Bilo ga je svud. sa nacionalistima. direktor „Siti rekordsa“ 296. osim Milorada Vucelica. levicara i šarmera. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. svacijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. potpisnici su bili svecano najureni iz Saveza komunista. Pitanje se odnosilo na 800. sa NIN-om. malo Kardelj. Sredinom osamdesetih. medu "disidentima". investirane u školarinu Vuceline cerke. u svojstvu sekretara. sa disidentima. Obojica su dodoši crnogorskog porekla iz moralno-politicki besprekornih porodica. Jovica se odlucuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. ministarka nauke 298. sa pesnicima i sa celokupnom politickom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. vezanom za Dušana Bogavca. kao glavni urednik "Studenta". demokrate. Jovica i Vucela idu u Beograd na studije. Odmah je stavio do znanja ogorcenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". urednik kulturne rubrike "NIN"-a. ali torbica mu je vec ušla u legendu. srpski fudbalski menadžer 295. nešto manje medu pravim disidentima. Neki ninovci to nisu razumeli.293. malo Markuze. Vucela se pokazao kao prorok. ako covek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. Protic nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vucela nije imao odgovor. sa umetnicima. da se nekome preporucuje za cuvara. sa novinarima. sa svojom americkom vojnickom torbicom o ramenu. naša najuglednija književnica 294.. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-politicke osetljivosti. Nikola Pilic. odgovorio je: "Ha. Vucela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književnicko-intelektualno-umetnicarski polusvet koji je parazitirao na komunistickim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radovic. Backopalanacka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišic. misterioznim putevima. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". pojavljuje se. Od 1973. ali tadašnji glavni . urednik nedeljnika „Vreme“ 299. savetnik teniske reprezentacije 297. što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. ha. Vucela se odlucuje za javnu karijeru. glavni urednik "Književnih novina". Vec je bio ljubimac intelektualno-politicke Caršije. Ana Pešikan. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u realsocijalistickoj kulturi. i vec 1973. U jednom od tih slucajeva. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. sa Patrijaršijom. umetnicki direktor Grada teatra u Budvi. ha!". sa Francuskom 7. ambiciozni. malo Dobrica.. Bane Stojanovic. dok ga Milan St. bistri i vredni. Vucela je: umetnicki direktor Zvezdara teatra.

urednik. majka Desanka domacica. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. Vucela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. Potom je završio Uciteljsku školu. Cak se i Miloradu Vucelicu mogu zacepiti usta. Iz Backe Palanke dolazi Bracika Kertes. ciji je predmet irelevantan. Vucelica je krenulo: SPS. kada okonca “privatizacija” države i. ili ce biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. kraj Svetozareva. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. To stanje. U jednom trenutku 1997. RTS itd. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. trebalo bi da se secamo da je ista novina." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". Na pitanje šta se nas ticu njihove komunisticke svade izmedu republickih partija. tecnih goriva i strateških roba svih vrsta. da ce se Srbija otcepiti. u Koncarevu. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. jeste. Teodor Andelic. Vladimir Beba Popovic optužio ga je da je od Službe ukrao cetrdesetak miliona maraka. Bracikina carina pleni i isporucuje heroin Stanišicevoj Službi. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. onda su stavili na šverc cigareta. ušao je cak i u estradu i tamo ostavio utisak. Vikao je Vucela sa TV ekrana tih godina. kao i sve za Vucelu ako nije novac. ako treba. Po prirodi stvari. To je doba sankcija. Sve se placa u gotovom. Vucela je propovedao 1988. sa njom povezana. partitokratija. kvota i kontingenata. da Srbe svi mrze itd. RADMILO BOGDANOVIC roden je 7.. od kada je vecina ovih ljudi postala elitni segment društva. zato što su on i Vucela radili zajedno na istom projektu. oružje i heroin bili su sledeci. pa je sve dozvoljeno". Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u . Vozilo je pripadalo Miloradu Vucelicu. Iz izbledele americke jakne M-65 Vucela prelazi u odela i kravate. a oni nek' vide šta ce. sa pokricem suvlasnika producentske kuce Komuna. Vucela se tu ugraduje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva.povlašcenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. dva nepoznata pocinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnicki automobil "audi". bilo ga je svuda. lepe sankcije. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma izmedu tri strane umešane u izvestan posao. zanimanje Madar. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. s druge strane. koji su neumitni. pa i saveznici iz dva svetska rata. Služba državne bezbednosti vec je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita".. Slucajno ili ne. Opredelio se za duvan. Kao trenutno marginalizovan iz politike. dok su u milosti. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. treba samo argumenata. u Budvi. i 1989. vozao se u crnim limuzinama i leteo. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Miloševic ga izbacuje iz SPS iz razloga neke politicke svade. opisao je Brana Crncevic. ne samo u vlasništvu Igora Lupšica. iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Ðindica. Jedna strana trebalo je da drugoj strani posredstvom trece strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu . 300. Vucelic se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišica s jedne i izvesnih medunarodnih veletrgovaca duvanom. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmocnijima. najveci proizvodac jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva. Treca strana je kasnila. "nema Boga. Jovica postaje Nacelnik. a zajednica vec trecu deceniju. Vucela se smejao: "Vi cete da ginete u tom ratu. da ce se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. vidno stagnira. ali ne i neke licnosti za koje svi znaju da su veoma mocne i ciji pipci nisu preseceni. a ne mi. Dragoljub Markovic. oktobra 1934. koji je i sam bio u toj prici. ocigledno. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis mocnih listova poput Blica. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmocnijih i raznih apartcika .

Vršene su promene svih nacelnika SUP-a”. Oženjen je Živkom. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo. Radmilo Bogdanovic. ima da podnese ostavku. Prema recima Bože Spasica. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. Ako narod tri puta juriša na Televiziju. Kada je dolazio Slobodan Miloševic. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. Zadaci su otkriveni i akcija je propala.. onda su ga. ja bih ih. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Ðokica (nedavno ubijenog u Stokholmu). i da je “Šešelj bez bontona. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”. funkcioner iz Zajecara. U Glavnom odboru je SPS-a. Prijatelji ga znaju kao društvenog. Pocasni gradani Jagodine su narodni heroj general Petar Gracanin. brate. “SK me cesto držao na nišanu. to mi je sve. Svetislav Lalovic. Vojvodini i na Kosmetu. sekretar OK SK Zajecar. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugacije da reagujemo. drugovi pozvali da prede u policiju: “Nacelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. Deveti mart nije moja rana. izborom Milana Martica. marta 1991. srpski ministri policije bili su Slavko Zecevic.. Kako su se menjale politicke garniture u Srbiji. Znam koliko je cesto svima opraštao greške.. Viobran Stanojevic. ni da pravim svadbe. Radmilo Bogdanovic nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolovic. tako su se menjali i ministri policija i nacelnici tajnih službi. s uzimanjem para od Dafine. da su kriminalci veci profesionalci od policije. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. Poslednjih tridesetak godina. Zatim je 7 godina bio sekretar republicke Uprave za unutrašnje poslove. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. Poceo je kao ucitelj u pešterskim selima. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moc i dalje velika. clan je uprave “Crvene zvezde”. povukli su se i Slavko Zecevic i Viobran Stanojevic. Na napade da ima ogromnu kucu u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao srece ni da školujem decu. bio kriv ili ne. koje je imala svake republika bivše SFRJ. kad je sklonjen Rankovic. stalno me napadao. i Marka Nicovica. smenjivao”. Onda je postao zamenik republickog sekretara za ONO i DSZ. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešica. Upuceni tvrde da Bogdanovica na mesto ministra policije nije “lansirao” Miloševic. Ðokic se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kaficu u Malmeu. Zbog dogadaja od 9. ako narod nece Mitevica. pa nacelnik Uprave za strance. došli su i Radmilo Bogdanovic i Zoran Janackovic.poslanik u republickom i saveznom parlamentu. Fonda kapetan Dragan. Biran je i za clana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. žalio se. nastavnicom. j. ni da ispracam u vojsku. opštinski funkcioner iz Arandelovca. To je cena službe”. Zbog ovog slucaja nastali su veliki problemi medu tajnim policijama. iz politicke garniture Kragujevca. ga. Bogdanovic je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . otac Žarka Zecevica.. kako kaže. Jagodina nije darežljiva po pitanju pocasnih gradana i dodeljene su tek cetiri titule. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. Sasvim slucajno. cemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. Kada su pali Ivan Stambolic i Dragisa Pavlovic pomereni su i Svetislav Lalovic i Branko Kostic. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju . s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. koju je obavljao 8 godina. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. govoreci o 9. Kada su odlazili Draža Markovic i Petar Stambolic. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne.. martu. onda on. optužbama inspektora Dragana Mladenovica (1996. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. ništa nije dokazao”.Beogradu i diplomirao 1976. došao za ministra policije. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. tada clana Direkcije JUL. Za Slobodana Miloševica je tvrdio: “Mnogo je mekan. Govorio je da je “Vuk Draškovic pre na rumunski nacin jurišao na “TV Bastilju. iako sam bio dobar clan i nisam stigao da budem clan CK”. da bi 1988. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. “Jugoslavija komerc”. februara 1966.) da je policija organizator kriminala.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rodendan kad je postao pocasni gradanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblacio”. vec general Petar Gracanin. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojovic. a danas je miran ko jagnje”.. Jednom.

maj. tu bi pala krv. dva dana ranije. Zato je na to podrucje morao biti upucen neko s mnogo vecim ovlašcenjima od onih koje je imao Frenki. direktora INA. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. U Bosni iste jeseni. gde je dogovorena njegova likvidacija. 1994. Oni ce uz pomoc Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomocu državnog šverca oružja. Spekulisalo se i da je glavni „cistac“ u ubistvu Ðurekovica bio kasnije poznati srpski slikar. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. iako nikada nisu imali potvrdu za to. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. Giška je tada bio u zatvoru. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. srpski ministar policije. nafte. uz pomoc Službe. Babic je proglasio ratno stanje. Služba je u to vreme pocela da gubi kontrolu nad kriminalcima. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. Ubistvo Andrije Lakonica u kaficu „Nana“ na Senjaku. Služba nije mogla da dozvoli. Jovan Raškovic. na cijem celu se nalazio Hrvat Zdravko Mustac. Radmilo Bogdanovic. a Tapi je bio glavni menadžer. predlaže Babicu da narod legne pred vozila hrvatske policije. predsednik krajiškog SDS. klub je zatvoren. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. Stvaranjem kriminalnih organizacija zapocinju i prvi medusobni obracuni. Željko Ražnatovic Arkan. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežica. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreoristicke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojicic Badža. Prema Spasicevim recima. godine. Solo-igrac Ranko Rubežic zapoceo je prvi vatreni obracun u Beogradu. Posle ove informacije. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mladih kriminalaca. Ali. Božidar Andrejic piše: “Da li je zapoceo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno zapoceli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanovic. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. U Nemackoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. odgovorio je Babic. Radmilo.04. necu krv! Da sam htio. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. koji pocinju da se vracaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. Bogdanovic je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. nocni klub „Amadeus“. “Ja. Podrucja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. Ta grupa nezvanicno je nazvana vojna linija i cinili su je. “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. “Nemamo vremena za mirne proteste”. 9. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva.pominju se . Jovi Simendi i Mirku Vasiljevicu. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubic? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. On i Arkan u to vreme vidani su zajedno u loži Crvene zvezde. u želji da izbegne sukob. Vojnoj liniji je bilo jasno da u istocnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. mogao sam lako da izvršim Tudmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. Rat u Hrvatskoj zapoceo je bez opaljenog metka. koji više nisu medu živima. koji je 2003. Ðorde Božovic Giška i Dragan Maleševic Tapi otvorili su. krajem osamdesetih godina. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znaci kada pocne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. opsedenut borilackim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu.Stjepana Ðurekovica. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Ðorda Božovica Giške i da je za to imala logisticku pomoc nekog nemackog kriminalca. ucestvovali i saradnici DB-a koji ce kasnije ciniti jezgro Jedinice? Ili je Stanišic tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slucaju. prepricao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. marta 1990. Dragan Maleševic Tapi. koje. za koje je bio optužen pa osloboden Darko Ašanin sa svojom grupom. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. 23. U Hrvatskoj ce se ginuti tek u proljece naredne godine. Badža se nametnuo kao izbor. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanovic iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obracunao sa tajnom policijom. kako tvrdi Spasic. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemacku. oko Miloševica se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najveceg poverenja. cigareta i slicne robe. Energican. pored Stanišica i Frenkija.

kazao je Borovic i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašcu bili izvanredni. Zna se ciji je klub Zvezda bila i koliko je znacilo biti blizak njenoj upravi. Radmilo Bogdanovic. Radmilo Bogdanovic je. tu treba da bude covek koji ce cetiri godine da radi. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. potvrdio autenticnost dokumenata. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanovic. “Delije”. strucan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. Sastancima su cesto prisustvovali Radmilo Bogdanovic. guverneru NBJ. Rec je o ubistvu šefa politicke partije. “kreirali” “Dafiment banku”. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom. u svojstvu vode “Delija”. Operiše se sa tzv. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošceno znaci “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. Otvara poslasticarnicu u okviru svog imanja. formalne vlasnice „Dafiment banke“. Arkan se. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju gradane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što ce . navodno “po zvezdaškoj liniji”. onda tu postoje normalni uslovi izvodenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. Ove beleške potpisivao je zapisnicar koji je prošlog cetvrtka Mladanu Dinkicu. Redovni ucesnici ovih stanaka. 2001. Zoran (Todorovic). Nikola Stanic. a cesto i Dragomir Tomic. Kada se 1989. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovicem. bili su Milutin Mrkonjic. Mihalj Kertes i Nikola Šainovic. zna onoliko koliko mu treba. Ako je ucinio i neku grešku cak i stvari koje su protivzakonite. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovica Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. Trece opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivicnog gonjenja Ražnatovica koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuce navijaca Obilica i OFK Beograda. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. Visoki funkcioner Socijalisticke partije Srbije. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševicu. Milomir Minic. Miodrag Zecevic. Arkanova zvezda raste.. To orocavanje mi se ne dopada. Tada nastaje Srpska dobrovoljacka garda. On to postiže veoma efikasno. pored Dafine Milanovic. direktor „Simpa“ iz Vranja. nije covek koji prvi put tu dolazi. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. Ministar policije je covek koji treba da primeni zakon.i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima ucestvuju (Radmilo Bogdanovic).. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-politickog establišmenta Srbije. na utakmicama. Analiticari se slažu da srpsko-albanski dijalog nece biti ekskluzivno pravo dveju strana. Šainovic. rekao je Borovic. Radmilo moli Arkana da uvede red. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronadena je arhiva. kada Miloševicev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. Po mom mišljenju nema te cene za koju covek treba da izgubi glavu.” Advokat Borivoje Borovic izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovica “izvedeno na visoko profesionalan nacin” i izrazio sumnju u pogledu mogucnosti da ce MUP “doci do pravih tragova o naruciocu i organizatoru ubistva”. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahovic i mnogi drugi. poceli da skrecu politicki ka SPO i radikalstvu. 12. “Cinjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zakljucak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. koja ukazuje da su Stanic. ali nema ni demantija. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom. bude na tom mestu covek kome nije nepoznata ta oblast. januara 2001. polako javlja politicki pluralizam. Pošto su Zvezdini navijaci. za njega su filter tužioci i sud. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. Mrkonjic. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojcic. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. o izboru Dušana Mihajlovica za republickog ministra unutrašnjih poslova. uz pomoc zvezdaša. On treba da bude pošten. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. Prava prilika otvara se 1990. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju.

kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševicevog režima. JNA je 3. novembra 1991. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“, Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar, od koga su napravili Staljingrad. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara, Života Panic i Blagoje Adžic, bezbedno uživaju generalske penzije. Celnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar, Radmilo Bogdanovic i Zoran Sokolovic, takode nisu kažnjeni. Radmilo Bogdanovic izjavio je 15. maja 2003. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala, ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. maja 1991. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševica, dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u necemu ucestovao”. Bogdanovica Tužilastvu Haškog suda pominje kao clana grupe, u kojoj su Jovica Stanišic i Franko Simatovic, osumnjicene “za udruživanje radi zajednickog zlocinackog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. On je rekao da je vec bio u penziji kada je Stanišic došao ne celo Državne bezbednosti, kada je sa Simatovicem formirana specijalna jedinica i kada je poceo rat. Bogdanovic je ocenio je da je Slobodan Miloševic mogao da spreci prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. “Njemu nije imao ko da se usprotivi, on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. Miloševic nije prihvatao nicije savete, a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”, rekao je Bogdanovic. Za rezultate istrage atentata na Zorana Ðindica, kazao je da nije ocekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolica. Jugoslovenska i srpska štampa, pocetkom devedesetih godina, dovodila je Stanišica u vezu: za dovodenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu, za aktiviranje Sime Dubajica, generala Dušana Pekica, Željka Ražnatovica, za naoružavanje Srba u Bosni, za vodenje rata preko generala Božidara Stevanovica u RV i PVO JNA, kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. Sam Stanišic govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovica poslao u Knin po naredenju Radmila Bogdanovica, ministra srpske policije: “Posle mesec-dva, gospodin Vasiljkovic je napravio neki politicki problem u tom kampu, može se reci neku pobunu protiv politickog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. Ja sam boravio u Kninu 1. avgusta 1991. i povukao sam gospodina Vasiljkovica”. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanovic kao ministar prisluškivao jer se 1990. sumnjalo da je on doušnik CIA. Osloboden je tih sumnji i Zoran Sokolovic ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. Radmilo Bogdanovic deceniju i po se držao “zakona cutanja”, jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”, kako od protivnika, tako i od svojih, pa i Slobodana Miloševica... Bogdanovic je bio ministar policije iz najmocnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševica. Posle nereda 9. marta ‘91. Radmilo Bogdanovic je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. Arkan je tada bio voda navijaca Zvezde. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. marta 1991, ministar policije Radmilo Bogdanovic izjavljuje: “Ne osecam se krivim i ne mislim o ostavci”, a ostao je upamcen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. marta 1991. godine, zbog cega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. Miloševic ga je, koju godinu kasnije, izbacio iz Izvršnog odbora SPS, posle cega se Bogdanovic povukao iz partije, bez obzira što je bio jedan od osnivaca, i približio JUL-u. Razgovor za Kurir, jula 2007. godine, Bogdanovic je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu, navodeci da kao policajac “tacno zna genezu ovog pred cim smo danas kao narod i država… u cemu smo grešili, u vreme Tita, pa Miloševic, i ovi danas”. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovica, 1968, na Kosovu je to iskorišceno za jednu vrstu obracuna sa Službom državne bezbednosti, na koju su bili ogorceni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981. godine nisu bile toliko nasilne, ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj nacin ispoljavali. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovica? Ja to sada citam u novinama. To su pricali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Rankovic

sprovodio na Kosovu. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu, ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu, jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugradana. Secate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin... U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turcin... Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija... Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je, ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana, mada ih nije bilo u nekoj vecoj meri. Možda kasnije... Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. godine niko nije ni spominjao samostalnost, ali je vec 1981. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo - republika”! Pozivajuci se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. godine, oni su tražili otcepljenje od Srbije. Da li je policija u periodu 1968-1981. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republicki organi vlasti. Tada smo mogli da dodemo sa ekipom i da pružimo pomoc u sprovodenju zakonitosti. Postojala je vertikalna hijerarhija. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. godine. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni, posle smene Rankovica. Njihova vertikalna hijerarhija je jaca od javne bezbednosti, ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade, recimo, na nekom krupnijem predmetu... Oni su obezbedili pobunom iz 1968. godine, posebno posle 1981. godine, da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. Moj pomocnik Boro Tomic je 1989/90. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram, gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite, ubijte njega, a ne nekoga ko ne puca... Cim je uzvracena vatra, oni su prestali. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. Nije li to legalno razvlašcivanje službi bezbednosti? Da. Kad se vidi Ustav iz 1974. godine, mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. Jer, i kad su dolazile delegacije u Beograd, u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo, da se žale na stanje na Kosovu, mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. Sve se ostavljalo lokalnim organima. Ispada da su to, u stvari, legalni zaceci rada na “njihovoj stvari”, institucionalno i vaninstitucionalno, gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbedivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima... Sve do 1981. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina, kada mi prakticno nismo više ni imali prave ingerencije. Ali, osecalo se šta se sprema. Godine 1981, kada sam ja bio na Kosovu, njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malici. Kasnije je bio Karakuši. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu... Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. Što se tice javne, sve je bilo na lokalnim organima vlasti, koji su mogli da traže samo pomoc od nas. Kad su tražili našu pomoc, dobijali su je, ali su sve manje to od nas tražili. Mi smo 1981. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora, koji su bili naša veza dole na terenu. To je bila naša pomoc, ali smo time imali i uvid na terenu. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slucaj Martinovic”) i Miloševiceva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova cuvena recenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta recenica, ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija, Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivicnim prijavama... A oni dolaze ispred savezne skupštine, Miloševic dolazi u pola noci i kaže da

ce on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. Nama koji smo radili na tom slucaju. Kako se desilo da je baš Miloševic otišao medu Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam, jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Naravno, jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku, koji su stalno dolivali na postojece informacije i podigli su atmosferu. Ne kažem da nije bilo incidenata... Bilo je teških slucajeva. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe, toliko je sve to iritiralo Šiptare. I posle, koliko se dalje išlo... Ali, do 1989. godine nije bilo pucnjave. Kako-tako, ali smo držali red. Šta zamerate Miloševicu? Miloševic je nastojao da u Beogradu drži vezu sa odredenim brojem Šiptara. Medutim, kad sad analiziramo, shvatam da su to bili probrani Šiptari, koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. To su bili Memet Ajeti, Lugici, Ilijaz Kurteši, koji je bio više u Beogradu nego tamo, pa Ali Šukrija takode. Sad vidim da je to bila velika greška, prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva, što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogucili da oni odaberu svoje rukovodstvo, nego da im ih iz Beograda namecemo. I ti koji su ovde bili, oni nisu imali uporište tamo. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoce da podrže Beograd i vezu sa njim. To Slobodan nije uspeo. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vicuci “Mi smo za vas!”, a nisu imali uporište na terenu. U Prvom opštinskom sudu 1998. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku, Šefku Alomerovicu, po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Cosica i njegovog savetnika Vladimira Matovica. Alomerovic je izjavio da je otmica planirana u Cosicevom kabinetu i na sudenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Cosicevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava, otmica, diverzija, paljenja kuca. Posle otkazivanja sudenja Alomerovic je izjavio kako vec peti put izlazi na sud “koji bi, da je bio tako revnostan u vreme dok je Cosic bio na vlasti, vec odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljevicu, jednom od optuženih za ucešce u otmici. Njemu se sudenje umesto u Bijelom Polju, gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica, zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potice nekoliko ucesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanovic takode iz Jagodine, a zna se Bogdanovicev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukica, jednog od prvooptuzenih u ovom slucaju, Radimilo Bogdanovic castio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Agencija “Bina” je 30. januara 1993. godine objavila studiju, prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju, a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti... Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljacke nije nimalo važno kojih ce dimenzija Srbija na kraju biti. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadice im gubitak teritorije i propast otadžbine... Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativisticka, definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Novac, mediji i delegiranje autoriteta politickog vrha odreduje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. Prema ovoj analizi, vrh srpskog politickog lobija tada cinili su Slobodan Miloševic, Dobrica Cosic, Mihajlo Markovic i akademik Ljubiša Rakic, za koga je navedeno da je mason. Složenim sistemom, za taj vrh su bile vezane SPS, medu cijim tadašnjim bitnim clanovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanovic, DEPOS, medu cijim znacajnim clanovima je kao mason oznacen Dušan Mihajlovic, a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadic, takode imenovan kao mason. Od uticajnih pojedinaca izvan politickih stranaka u strukturi srpskog politickog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije, kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karadordevic, Zoran Nenezic, Milan Panic i Željko Ražnatovic Arkan. U strukturi finansijskog lobija, na cijem se vrhu pominje Slobodan Miloševic, prema istoj analizi, kao masoni se navode Ðorde Zecevic, Dušan Mihajlovic, braca Karic, Zoran Ðindic, Desimir Tošic, Jovica

Stanišic, Vladislav Jovanovic i Vladimir Cvetkovic. U istrazi u kojoj se Džajic, Cvetkovic i Marinkovic sumnjice za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci, a medu njima i Radmilo Bogdanovic, koji je bio clan UO Crvene zvezde. Vecina svedoka izjavila je da se ne seca pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. Bivši celnici crveno-belih osumnjiceni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. Da li je Naser Oric bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republickog MUP-a? Bice Republickog. Da li je Naser Oric napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog, Hamdije Jusufspahica? Da li je Hamdija Jusufspahic prijatelj Radmila Bogdanovica, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Oric održavao vezu sa Markom Miloševicem? Da li je tacna tvrdnja Sretena Jocica da je Naseru Oricu isplaceno, preko Pala, 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”, za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca), kojoj pripada i Radmilo Bogdanovic? Danica Draškovic bila je siromašna gradanka, sve dok nisu poceli da se bave politikom. Ona je radila najprljavije poslove stranke. Tajno se sastajala sa Mirom Markovic, sa Stanišicem, sa Legijom, sa Radmilom Bogdanovicem. Njen pokojni brat Veselin, rekatirao je vlasnike kioska, prodavnica, pumpi, kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Kada je postao nacelnik opštinske službe u SO Savski venac, nije imao ni pristojno odelo. Za samo nekoliko godina postao je bogat. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve, od opljackanog novca podigao je crkvu, u koju su, suprotno kanonu, preneti njegovi posmrtni ostaci. Vojislav Šešelj je 9. avgusta 2002. optužio policiju da se ne trudi da pronade ubicu Boška Buhe iako ministar i kljucni policijski generali znaju da je to Željko Maksimovic Maka. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovica da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvoricemo Nicovicev dosije, pa cemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. Nicovic je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom, ali je prerastao u najveceg trgovca. On zapleni drogu, pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. Radmilo Bogdanovic, bivši ministar MUP-a, licno mi je pricao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovica. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajuci da se domogne funkcije ministra MUP-a. Miloševicu je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije, pa je od toga odustao. Nakon toga Nicovic napušta funkciju”, podseca Šešelj upozoravajuci da ce rasvijetliti Nicovicevu ulogu u privatizaciji preduzeca “Zetatrans”, trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. ŽIVORAD KOVACEVIC roden u Jagodini 30. maja 1930. Novinarska i diplomatska visoka škola, Univerzitet u Beogradu, 1952. Magistratura, Politicke nauke, Kalifornijski univerzitet, Berkli, 1960. Specijalizacija, Meduodnosi, Harvardski univerzitet, 1963. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, 1967.-1972. Potpredsednik Skupštine grada Beograda, 1973.-1974. Predsednik Skupštine grada Beograda, 1974.-1982. Clan Saveznog izvršnog veca, predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom, 1982.-1986. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Americkim Državama, 1987-1989. - povucen na pritisak Slobodana Miloševica i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”, 1989-1991. Otišao u prevremenu penziju 1991. Potpredsednik Medunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti, 1975.-1982.

piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Ðukic Dejanovic. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo ucestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. i uz vedu pažnju i delotvorniju podršku medunarodne zajednice. vec još ubedljivije.Clan Saveta Igmanske inicijative. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. Beograd. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. 1993-1995. do 1987. Pregovori o disoluciji. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovacevic. godine bio je direktor . Pregovaracko umece Pregovaracki proces Jezik pregovaraca i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delevic. Koordinator kursa medunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. 2000. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU cine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju.Predsednik Diplomatske akademije. uverljivo ukazuje da je to bilo moguce i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugacijim liderima. 2000. Predsednik Foruma za medunarodne odnose.Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. Oni. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. ali definitivno nije morao biti krvav. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Sonja Licht. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeci. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza. septembar 2007. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Ðelic. 1996-1999. Alibi diplomatija Rešavanje granicnih sporova.7. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. Posrednici Metodi pregovaranja. Ne samo „plišani razvod“ Ceške i Slovacke. da od jedne lepe i mirne zemlje nacini razbojište i groblje”. pored nesumnjivog liderstva u vodenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. 1999. Od 1985. Prvi predsednik je Živorad Kovacevic. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija. LJUBOMIR MIHAJLOVIC roden je 1941. Osnovan Spoljnopoliticki savet Ministarstva spoljnih poslova. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi covek Spoljnopolitickog saveta i Diplomatske akademije. Živorada Kovacevica. Objašnjavajuci svoj pokušaj naucnog osvetljavanja ove teme. koja je uspela. predsednica Beogradskog fonda za politicku izuzetnost Nenad Milenkovic. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovacevic. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. bivši gradonacelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. za istorijski vrlo kratko vreme. Istu ocenu ponovio je obracajuci se clanovima Rotari kluba Zrenjanin. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini.

suprotno Mihajlovicevom (Dobrice Cosica) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. iz koje je nastala Komercijalna banka. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. U stvari. Dok u policiji nezvanicno najavljuju mogucnost podizanja krivicne prijave. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao clanica opozicionog DEPOS. Njegova izjava kada je u sefu.02. Ime stranci dao je Mihajlovicev licni prijatelj Dobrica Cosic. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. Posle 12 godina provedenih na celu ove banke podneo je ostavku. Partijsku knjižicu zaslužio je u trecem razredu gimnazije. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševica i. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanicni poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. pa istraživac) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimirovicu i Crkvi. istakao je i dodao da ce cim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. u drugom razredu je bio izvidac. U vreme završetka Mihajlovicevog gradonacelnickog mandata.filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraca u Beogradu. Pocetkom 1990. zbog stvaranja Socijalisticke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalistickog saveza. Mihajlovic im preko novina porucuje da ko god želi da ga nade može to da uradi vrlo lako. bila je: „Policija donela. ali van Srbije. nije se uclanio u ND. a u suprotnom mu je poslata poruka da ce biti smenjen. gde i sada boravi. Prve ozbiljne politicke funkcije Mihajlovic je zabeležio u takode u Valjevu. godine. Desanka Maksimovic ili Brana Crncevic. legao na racun za nekoliko meseci. Prve politicke lekcije Mihajlovic je savladao u rodnom Valjevu. a medu 4 poslanicka glasa koji su obezbedili SPS-u vecinu za izbor . deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. gde živi i radi više od godinu dana. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Miškovic. jula 1990. Bankar Ljubomir Mihajlovic. Saradnju sa Miloševicem obnovio je u februaru 1994. zahvaljujuci ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. posle 5. Niko od njih. Ljubomir Mihajlovic jedna je od najkontroverznijih finansijsko-politickih figura protekle decenije. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja celnika „Crvene zvezde”. septembra 1948. Ispostavlja se da je to mudra odluka. koji se. i novac je. a onda i gradonacelnik. napisao takode prijatelj Ljuba Tadic. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunistickog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. Program je. kao ni drugi Mihajlovicevi prijatelji zvucnih imena. umesto za nekoliko godina. Prva saradnja sa Miloševicem završila se relativno brzo. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. Slobodan Miloševic. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. najvecim delom. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. potom. isterao bih i njega i sebe”. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog racuna na ime fudbalera Gorana Drulica u Komercijalnoj banci na cijem se celu Mihajlovic tada nalazio. medutim porice da se našao s druge strane zakona. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. pa predsednik gradske vlade. 10. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. Mihajlovic je osnovao jednu od prvih politickih partija osnovanih u Srbiji po uvodenju politickog pluralizma. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. vec duže vreme je u inostranstvu. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. a na osnivackoj skupštini govorio je Mihajlovicev prijatelj – Matija Beckovic. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojce banci. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. poznatiji kao Ljuba Šiptar. DUŠAN MIHAJLOVIC roden je 27. gde je bio potpredsednik. od kojih je najveci nastao u Valjevu). a da se imovina Socijalistickog saveza dâ opoziciji. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti.2008. u vreme sankcija. oktobra. kao što su Ljuba Popovic. Vest da je obuhvacen istragom zatekla ga je u Skoplju. Mihajlovic se iz javnosti povukao u maju 2004. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajlovicu ponudeno da se sam povuce. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. 11. a potom i u Makedoniju. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. policija odnela”.

Sam Mihajlovic rekao je da “u masoneriji nije bilo necasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovica. cisto kriminalnu. kao i društvo golubara”. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i UBPOK. vezanom za nabavku 23. koji je valjalo vratiti). nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalic odbijen. koji podseca na tender za nabavku i opremanje policije s pocetka 2002. Sudija Ustavnog suda postao je 1991. Bio je kandidat SPS na prvim višestranackim izborima. bude vracen. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. Tezu o Mihajlovicevom poslovnom “umecu” potvrduju i “naduvavanje” faktura sa 140. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. ND je ušla u vladu. tako što je Miloševicev ulazak u savez sa radikalima. a profitirala je samo na cementu. dve masonske lože”. ali nije izabran. dobijen od Karic banke. Broj Mihajlovicevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na cak 36 ili više. pri cemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. Krajem 1999. godine u Vilusima. Lutra (formirana 1991. Otvoreno se spekuliše da je preko. poslednjih godina. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. Mihajlovic je u aprilu 2001. godine lider DHSS Vladan Batic najavio je podnošenje krivicne prijave protiv Slobodana Vucetica: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. ciji je vecinski vlasnik Miroslav Stefanovic. iako je imala ponudu skuplju za cetiri marke po komadu.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima. gde je bio i odreden krug politicara”. godine protivkandidat Slobodanu Miloševicu za predsednika Predsedništva Srbije. Bio je u novembru 1989. godine. otudio svojih 6% u firmi Arius. Gimnaziju je završio u Vrbasu. Mihajlovic je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala madarske policije. oktobra 1941. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. da na tenderu za nabavku informaticke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. po stupanju na dužnost ministra. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. omogucio je firmi Arius. koja je organizovala hapšenje . Tih godina. Mionica. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vuceticevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Ðukanovic. U oktobru 2005. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. obezbedio sebi novcanu nadoknadu za lansiranje price o Vladimiru Popovicu kao ucesniku atentata na Zorana Ðindica. direktora republicke direkcije za imovinu iz DSS. kojim se traži provera nekih transakcija sa racuna Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševica. Mileta Tomica. dok je opisujuci drugu naveo imena niz poznatih politicara. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžicem i Rašom Lazarevicem.000 evra prilikom sprovodenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. SLOBODAN VUCETIC roden je 10. godine kao udruženje strucnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. Sa opozicione liste. Malo je poznato da je. za koju se veruje da je pre interesna organizacija. oznacila kraj participacije ND u vlasti. pa je napustio 1991. razrešen je sudijske funkcije zbog clanstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivaca i clan Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. koja je nastala 1999. Sloga je trajala do sledecih izbora. Mihajlovic je bio prinuden da ude u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500.predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. pod njegovom vlasnickom kontrolom. medu kojima i Mihajlovicevo.000 DEM. u Crnoj Gori. i ta kompanija ucestvovala. iako nema položen cak ni pravosudni ispit. u ciju je cast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Cist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesacice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. funkcioner LS. a Pravni fakultet u Beogradu. u cijem je delu. Kao ministar unutrašnjih poslova.000 na 287. i drugih clanova stranke. Posao je dobila Lutra iz Valjeva. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000. i tako je pokušao da zataška pranje novca. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. a manjinski – Dušan Mihajlovic. Mihajlovic bio predlog DSS. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. Zloupotrebljavajuci službeni položaj.’.000 džepnih višenamenskih peroreza. najavio novu ratnu fazu. kao i da su za njega “masoni udruženje gradana.

. Cesto je dolazio u Komesarijat za izbeglice.Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. BRANKO RADUJKO. zahvaljujuci svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milica.predsednika DHSS. da li ce JP Telekom Srbija postati lider u regionu. ciji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe. . Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a).” Problem je što covek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. Ustavni sud. prostor i promociju dobio u Studiju B. juna 2003. Kao sudija USS. 5. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. svi su je u JUL-u voleli. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . napisala je novinarka Lila Radonjic u otvorenom pismu Vuku Draškovicu još 1997. kojim je odredeno ukidanje policijskog pritvora. a Studio B do finansijskog kraha. ali kao loš poreznik ona. roden je 1974. Privatizujuci program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. godine u Kninu. juna 2003. nakon indicija o politickoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. dok još nije postao penzioner. odgovoran je za programski. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. jer je Jezda Vasiljevic prvi telefon. i istog dana pocelo je puštanje iz pritvora. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. protivustavno ovlašcenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera. Bez završene visoke škole. kome je on bio šef kabineta. Boris Tadic dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka. godine. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". DRAGAN KOJADINOVIC. pretvarajuci Studio B u Šešeljevu. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija.Sestra gospodina Branka. Posle godinu dana predsednikovanja... pod njegovim predsedništvom. proglasio kao protivustavnu. a šta je sada s njom. O kakvom je strucnjaku rec. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. Renata Radujko-Milic. poput one na pitanje. vec 10. godine da su ga u junu 2001. odakle su je najurili. Vucetic ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvodenju vanrednog stanja. Bila je jako uspešna. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993. kao savetnik za Kosovo. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. sa nepunih 26 godina. stupilo na snagu ne 5.. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojic je izdeklamovao broj krivicne prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". vodila se istraga o tome.. Koliko je meni poznato. Arkanovu i Karadžicevu televiziju.. kad je doneto. ne želeci da objašnjava o cemu je rec. Oduzimanje mandata poslanika. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. Vucetic je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. kao prvog coveka njegove administracije! Kada je Boris Tadic odlucio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije.. pa je postao lak plen za tadašnju Covicevu gradsku skupštinu. pokojnog Zorana Todorovica Kundaka. nije mi poznato”. postao je clan UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. kada je pala vlada premijera Živkovica. juna 2003. svedoce njegove izjave. doktora nauka Zorana Ðindica! Branko je. svi su bili šokirani. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovicem. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Ðindica. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. kada . do 1996. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinovic na mesto urednika Studija B 1990. prešao kod Borisa Tadica u kabinet. godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa racuna Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog racuna. kao izbeglice. Branko savetuje predsednika vlade.

Gašic. oktobra 1941. M. Dobrica Cosic i Milorad Ekmecic još pocetkom 1992. vec samo potpisnika”. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. juna 1992. Predsednik SANU. dokazivali su: da je donošenje novog ustava prece od prvih višestranackih izbora. "zbog delikatnosti tematike". kao i za UNDP u Somaliji. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isakovic. titulu doktora nauka iz oblasti medunarodnih odnosa. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. 2006. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševiceva ostavka cini . Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na vecem broju projekata u Pakistanu. Reljic. Garašanin. Simic. godine u Zajecaru. kada je procitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševica. da se diskusija zatvori za javnost. S. Objavio je veliki broj naucnih radova u domacim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti. do 1999. na cije celo ga 1991.Posle završetka gimnazije. u okviru Departmana za razoružanje.suviše blaga. Lj. Palavestra. PRVOSLAV DAVINIC. Ucestvovao je na medunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti u periodu od 1976. NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. vec nedelikatno je u banjaluckim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isakovic "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". Bojan Milic. Dejan Medakovic. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela. dolazi do politickog rascepa u SANU. svesno ili nesvesno. Dobio je ime po svom dedi. Stefanovic i N. Popovic. a generalni sekretar SANU. ne samo znacaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trecina SANU-a izgleda "šacica"). D. Pantic. Akademik Mihailo Markovic minimizirao je. potpiruju. Rajcic. Naucnim radom pocinje da se bavi u Institutu za medunarodnu politiku i privredu u Beogradu. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. godine u Beogradu. Na redovnoj sednici. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje mede". na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na . koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. roden je 1938. B. B. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. M. Andus. godine. avgusta 1950. odlazi u Beograd. kada je 18 clanova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. Indiji i Turskoj. tokom „Krvave bajke“. I. rascep. Od 1976. Srbinovic.. Ne verujemo u one koji ga vode. Peticija je ponudena na potpis i Dobrici Cosicu. do 1998. kragujevackom nastavniku koga su Nemci streljali 20. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. Selenic. M. M. godine postavlja generalni sekretar UN. jedan od osnivaca Socijalisticke partije Srbije. U toku 1985. M. B. MIRKO CVETKOVIC je roden 16. bezuspešno je tražio. Simovic. Pavlovic. Antic. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". godine. gde upisuje Ekonomski fakultet. Diplomirao je. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova.” Apel su potpisali R. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. Na Skupštini 4. Srejovic. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. M. godine na temu medunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. godine radi u Ujedinjenim nacijama. godine optužen je za ucešce u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. P. godine kao istraživac je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mancester u Velikoj Britaniji. clan G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. D. S. kao portparoli politickog establišmenta. Dušan Kanazir. Ne verujemo u one koji ga. medutim. Pekic.. a nastavlja ga u Stokholmskom medunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševica i. Tasic. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije.Suprug gospode Renate.to DS odluci. magistrirao. Od 1999. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševica potpisala su mnoga poznata imena.

Aktivan je u redakciji casopisa Filozofija. gde radi šest godina. do 2001. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. LJUBOMIR TADIC roden 1925. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije clan). iako nije clan. godine predsednik Republike Boris Tadic poverio je Mirku Cvetkovicu mandat za sastav Vlade Srbije. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. Micunovic. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. Potom prelazi u Ekonomski institut. Nakon bugarske okupacije Makedonije. DRAGOLJUB MICUNOVIC roden je 1930. inace clan KPJ. Prvi od 8 izbacenih profesora bio je vracen. i još sedam profesora. savetu casopisa Praxis i u odboru korculanske filozofske škole. U mladosti je robijao na Golom otoku. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. gde je pohadao gimnaziju. elaborata i projekata. Diplomirao je 1954. Nakon toga vodi agenciju za konsalting „Intercon“. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kuci „CES Mecon“. zato što je 1948. studirao je u Sarajevu i Beogradu. Kriticko pisanje za casopis "Praxis" i odluka da. PETAR ŠKUNDRIC je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije ciji je predsednik dr Mirko Cvetkovic. opsovao je majku starešini. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rodaku ciji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. a zatim osuden na 20 meseci zatvora. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. postaje clan državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. (po sopstvenom priznanju. Nakon povratka u Beograd 1983. podrži studentski protest 1968. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. Nakon isteka tri godine vraca se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. izabran je 15. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Uciteljskoj školi i gimnaziji. Radni staž zapoceo je u Rudarskom institutu. S Golog Otoka vraca se 1950. Clan je više strukovnih udruženja i redakcija strucno-naucnih casopisa. godine. u Crnoj Gori. 2008. Redovni je profesor tog fakulteta i pocasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. Januara 1975. U politicke vode ušao je 1968. maja 2007. godine u Topolici. na jugu Srbije. po dolasku Miloševica. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. U poslovnim krugovima. Sa šesnaest godina prikljucio se partizanskom pokretu. godine. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je jedan je od osnivaca i prvi generalni sekretar SPS. Roden je 21. Diplomirao je. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. gde je radio deset godina. od tada. studija. Prvotno je izbacen iz komunisticke partije. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. do 2004. na rad na fakultetu sa trecinom radnog vremena. Objavio je više od 200 naucnih i strucnih radova. Godine 1988. Nakon rata. Na dužnost ministra finansija. Od januara 2001. u Smrijecnu. upamcen po govoru na Kontramitingu na Ušcu 1991. februara 1947. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Micunovica. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. bio je clan Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. on. a ne . Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i politickih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobodenja". Clan je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. S grupom intelekturalaca pokrece list Bagdala. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS.projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). godine kao jedan od voda studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. U periodu od 2003. Od 1998. godine. kao profesor Beogradskog univerziteta. gde mu je otac bio u državnoj službi. Nakon toga Micunovic odlazi u Nemacku na Univerzitet u Konstancu. politicki nepodobnim za profesorski rad. Kao naucni saradnik. njegova porodica je proterana u Srbiju. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS.

Prema zvanicnom sajtu beogradskom aerodroma.550 evra. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. godine. ima 2. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet clanova medu kojima je i nacionalni radnik Dušan Savic. jedna trecina clanova. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanic. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA CAUŠIMA Imajuci u vidu.400 evra.500 evra. ucestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševica navukao na osnivackoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Micunovica za predsednika DS. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog clana Glavnog odbora. broju clanova i sastavu. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". pitanje da li se apartcici. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunistickog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. a u zemlji sa Dobricom Cosicem pokušava da pokrene casopis "Javnost". Na zvanicnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu. za pet godina 263.390 evra. Ljubomir Tadic. dovoljan broj clanova. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otudene i postvarene dominacije" autor koga je. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2. O Upravnom odboru. Alije Izetbegovica i Dobroslava Parage. ukupan broj clanova.Dragoljub Micunovic. Ipak.760 evra. bivši fudbaler. njegovom predsedniku i broju clanova nema ni reci. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike. osim ucešca u brojnim politickim polemikama.000 evra. dvotrecinska vecina. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Micunovicem.600 evra za godinu dana. Ucestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokrece inicijativu za kriticko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. a predsednik Upravnog odbora 27. komunisticki režim držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. nakon 26-godišnjeg clanstva u tada jedinoj partiji. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru. ucešce javnih preduzeca i agencija u BDP i u novcanom toku. kvorum. a za mandat 110. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruci javnosti. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52. 1989. sa mesecnom zaradom od 2. Takva pozicija mu je.300 evra.049. aktuelni desnicarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za . Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokrece u Engleskoj "Praxis International".680 evra. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja.930 evra mesecno. devet clanova UO po 1. omogucila i da nastavi i spisateljski rad. Uprkos cinjenici da je jedan od osnivaca DS. postavljaju tamo samo zarad licne blagodeti ili i zarad neceg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma .840 evra. Anamarija Matic. kritikuje "konfederalisticki karakter Ustava iz 1974.Kad je došlo vreme za višestranacje u Srbiji.400 evra.4. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju clanova UO. Iako je imao primedbe na nacin na koji je Zoran Ðindic došao na mesto predsednika DS. Šef je Tijanic. zato što je video da kod Micunovica "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Gradanskog saveza". Ukupno: 1. preporucuje: „pogledajte Službeni glasnik. menadžerka za odnose sa javnošcu. Clanovi i saradnici prime za 12 meseci 168. "ima višak strasti i višak ambicija").960 evra. u toku mandata 675. ostalo su sitnice. To ne ometa Nikšu Stipcevica da operiše pojmovima: vecina. ocenivši da Kosta Cavoški. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. koga je Miloševic želeo da vidi na tom mestu. godine izbaceni sa Filozofskog fakulteta.640 EUR. Predsednik UO Nikša Stipcevic – 1. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovica. devet clanova UO po 1.

Ukupno: 439.023 evra.008 evra godišnje i 220. što je 74.340 evra. Tijanicu dajemo godišnje 35.736 evra. Gavrilovic se iskazao. štampa knjige Slaviše Lekica.600 evra.. Svestrani Obradovic bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. bivši marksista. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“. svoje usluge naplacuje 41. potom još tri godine strucni konsultant necega što se zove STW Fondacije-Nemacka.200 EUR.104 evra tokom mandata. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradovic– 2. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore.640 evra za godinu i naplatice 208.476 EUR.160 evra. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu.“. U izveštaju za poslovnu 2007. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis necitak).276 evra za godinu dana ili 49. pomocnim poslovima za funkcionisanje države. Zvonko Obradovic je roden 1966.032 evra dok ne dode nova kožna garnitura.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. . niti podataka o Upravnom odboru. Napokon. Ovaj kolekcionar funkcija. Predsednik UO ce primiti 12. odnosno 175. U okviru pretrage privrednih subjekata. izbacujuci mrtvog Ðindica sa spiska najznacajnih Srba. Žena od Dinkicevog poverenja. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije.000 evra tokom mandata. Ukupno: 634. Na Upravni odbor ode 96.000 evra i 384.832 evra godišnje i 164. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti. a Stipcevic nas godišnje košta 18. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilovic ima mesecnu platu od 2. Od 2003.470 evra.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. zato.300 EUR. opet necete saznati ko upravlja agencijom. diplomirani pravnik iz Kraljeva“. Na zvanicnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi.400 evra za 4 godine.može se procitati sledece: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojecim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradovic. Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 .srpsku stvar. to je godišnje 20. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo. Predsednik UO dr Vukašin Pavlovic prima – 1. sanaciju stecaja i banaka.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinic.160 EUR. bliska saradnica Mladana Dinkica prima 3.100 evra. Clan je najužeg rukovodstva G17+.820 evra.200 evra ukoliko patrona Mladana ne oteraju pre vremena. „Službeni glsnik“. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat. svoje parce slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanovicu i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Ðindica. cime se zabavljaju istražni organi. Vesna Džinic je u vreme kada je Dinkic bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje. Legalno je da direktor Obradovic17+ prihoduje 32. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zaraduje dvostruko manje od vecne pratilje. APR omogucava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“.839 evra. Ukupno: 312.160 evra za mandata. Upravni odbor staje 55. Gavrilovic godišnje košta državu 34.. do neke nove funkcije 104. a 7 clanova UO po 764 evra. Na zvanicnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu.068 evra i dok ga ne zamene ceh ce dostici 170. tj.

897 evra. Ukupno: 688.024 evra za pun mandat.200 evra. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22.756 evra. Tu su još i izvršni direktor i 4 clana Upravnog odbora. dok clanovi UO dobijaju po 1. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanic nasledio je decembra 2007. decembra. U slucaju tajne organizacije AKL cak i internet posustaje.AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5. Još kad iz njih. Ukupno: 276. pripadalo 30.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138.800 evra. racunica je sledeca: Na direktora i predsednika UO. Bar da su nam udžbenici dobri. Odjednom je prosecna neto zarada postala Albijaniceva biblija sa tri sveta slova RZS (Republicki zavod za statistiku). što na petogodišnjem nivou iznosi 322. izvedena racunica pokazuje da se na Albijanica godišnje baci 30. još 138. po uzoru na Gavrilovica. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika. Predstavnicima stranaka je do 1. što se za cetiri godine penje do 55. kada bi imao samo 5 clanova bila bi 91.804 EUR.416 EUR.300 evra. Za clanove UO godišnje treba spremiti 27. a koliko novca primaju.908 evra.584 evra..764 što za pet godina iznosi: 113. Prosvetni pregled nema Upravni odbor. za cetiri godine 366. REPUBLICKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u licnost dr Jovana Radunovica cija je plata 2.780 evra. nema nijedne reci. Za Albijanica je pocela nova era.. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1. poreski obveznici izdvoje godišnje 27. Izvršni direktor vredi godišnje 13. decembra 2008.756 evra godišnje i 123. Za godinu dana nadoknada UO. Stankov godišnje zaradi 64. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga. može se utvrditi da za Zavod vreme pocinje da tece od 1.000 evra. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja. Podatka o broju clanova Upravnog odbora nema nigde.416 evra. izbace da je Zoran Ðindic ubijen u nerazjašnjenom atentatu.820 EUR.080 evra. ŽELEZNICE SRBIJE .563 evra. Radoša Ljušica. koji se citaju izmedu redova ograde: „napominjemo da clanovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu. Nije moguce doci do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2. Ni clanstvo u UO nije za bacanje. Na upit o podacima koji se ticu primanja clanova UO. razume se. Ukupno: 331. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 clanova i njime predsedava zamenik.336 evra.000 evra. Polazeci od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanicevih prihoda a naknade clanova UO iz redova partijskih cetvrtinu. Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a clanovi UO cetiri puta manje od. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme.200 EUR.368 evra. odnosno u petogodišnjem mandatu 153.600 evra a dok ne dodu neki drugi.

960 za ceo mandat. Godišnja zarada direktora iznosi 20.264 evra a predsednik UO – 1. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slucaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda. clanovi UO ne primaju nadoknadu za rad.400 evra.530 evra.070 evra. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu. Predsedniku UO se nadoknadi 15. kao prijatelj njenih roditelja. Njeno devojacko prezime je Zec. clan skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije. Ukupno: 360.560 evra godišnje. na sajt Centralnog registra volšebno se. i 60. bivši diplomata SFRJ Budimir Loncar. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkaci samo „Novosti“. navodno zbog problema sa srcem.128 evra.240 evra dok ne ode u neki novi UO. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu.080 evra.968 EUR. istovremeno kao predsednica UO prima – 4. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda. radila je cetiri sata dnevno.600 evra. ali je uvek bila protežirana. iz cega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železnickom saobracaju.000 evra.120 evra za jednu. zamenik predsednika Odbora za saobracaj i veze. šta joj drugo. Clanovima UO sleduje 30. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koca Popovic ucio da skace na glavu.Direktor Milovan Markovic zaraduje 3. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesecno zaraduje do 14. zamenik direktora – 1. Dok traje razjašnjavanje.480 evra za cetiri godine. Predsednik UO Zoran Andelkovic – 1.260 evra.840 za vreme trajanja mandata. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu.240 evra za godinu i 120.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103.032 evra.440 evra. . Samo je pao sistem. Do 1996. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu.724 evra. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. REPUBLICKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zaraduje 1.720 EUR. i druženju s Dinkicevom suprugom Tanjom. TANJUG Direktor – 1. kako je i nestala. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obracun i placanja).586 evra. rekla je Vida Uzelac. naprasno je ozdravila. Ukupno: 751. Clanovima UO se za godinu dana nadoknadi 128.380 evra. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da ce sacekati zvanicno obaveštenje. Roditelji su joj bili cuveni crnogorski komunisti. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju. Reanimirani Andelkovic štrpne 16. Dva dana nakon što je pocela da radi u SDK. kad su svi vec poceli da spajaju praznike. 66. Za cetiri godine 513. ili. Pretpostavka je da clanovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajuceg i da ih ima ne manje od pet. vraca zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda).168 evra tokom godine i 75. Na veliki cetvrtak. Zamenik direktora primi 15. Predsednik UO – 356 evra. 11 clanova UO po – 1. Uzelceva nikada nije bila rukovodilac. Markovic je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Za cetiri godine unapredivanja železnickog saobracaja suma je 172.

088 evra u cetvorogodišnjem mandatu.000 evra AERODROM NT – 126.000 evra JAT – 195.602 prosecne plate .000 evra SRBIJAGAS – 184.000 evra ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50. SRBIJAŠUME – 550. Ukupno: 108. Medutim. TELEKOM SRBIJE – 850.360 evra godišnje i 91. zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije : Pomocnik direktora Beogradske banke Slobodan Acimovic Gradonacelnik Suve Reke Stanislav Andelkovic Generalni direktor “Politika” a.000 evra EPS – 253.d. Hadži Dragan Antic Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanovic Gradonacelnik Lipljana Ljubinko Božic Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirovic Zvanicnik Jugoimport SPDR Jovan Cekovic Gradonacelnik Kline Sveta Dabišljevic Portparol SPS Ivica Dacic Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanovic Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilovic Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Ðedovic Direktor “Takova” Ivko Ðonovic Direktor Komercijalne banke Ljubiša Ðordevic Glavni urednik “Borbe” Živorad Ðordevic Gradonacelnik Decana Milivoje Ðurkovic Zvanicnik Beogradske banke Aleksandar Dobric Gradonacelnik Vucitrna Slobodan Doknic Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišic Clan Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajevic .000 evra TANJUG – 17.000 evra PTT SRBIJE – 483.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76. direktor ce zaradivati 18.091.272 evra i 17.000 evra .600 evra.888 EUR. Plate direktora i nadoknade clanova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog cega bi poreski obveznici trebalo da brinu .6.000 evra.954 evra. svaki cent je bacen novac.Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeca. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i cije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševica.800 evra za ceo mandat.000 evra ELEKTROMREŽA – 150. Do tada.000 evra RTS – 287.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69.604. Godišnja nadoknada predsednika UO je 4.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i pice 2. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed.

Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Sladana Ivancevic Potpredsednik SPS Živorad Igic Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivkovic Gradonacelnik Leposavica Dragan Jablanovic Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljevic Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšic Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanovic Šef JUL Jagodine Životije Jovanovic Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanovic Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljcanin Clanovi porodice Karic: Dragomir. Sreten i Zoran Karic Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgovic Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanovic Direktor “Galenike” Marija Krstajic Zvanicnik Beogradske banke Ivan Lazarevic Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješevic Zvanicnik Beogradske banke Vladimir Lincevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubicic Direktor “Slobode” iz Cacka Radomir Ljujic Clan Direkcije JUL Nebojša Maljkovic Predsednik Osiguravajuce kompanije “Dunav” Nebojša Maljkovic Portparol JUL Ivan Markovic Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Markovic Zvanicnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvanicnik Beogradske banke Olivera Matic Direktor Železare Smederevo Dušan Matkovic Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlovic Menadžer u EPS Radoslav Mihajlovic Direktor “Pekabete” Nena Mihaljevic Urednik TV BK-Telekom Dejan Milekovic Clan Glavnog odbora SPS Milivoje Miletic Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojevic Gradonacelnik Obilica Zoran Miloševic Clan Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanovic Clan Glavnog odbora SPS Milomir Minic Direktor Delta banke Miroslav Miškovic Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrovic Direktor CIP Milutin Mrkonjic Direktor B-92 Aleksandar Nikacevic Gradonacelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojic Clan Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reci” Bogoljub Pejcic Clan Glavnog odbora SPS Goran Percevic Gradonacelnik Gnjilana Bogdan Peric Predsednik Beogradske banke Zlatan Perucic Zvanicnik Beogradske banke Gordana Popovic Šef Peckog okruga Jovo Popovic Spiker Televizije “Politika” Sanja Puric Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radevic . Milanka.

Dušan Radovanovic biznismen iz Ženeve. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol. U spajanju sa “Marfinom” ucestvuje Kikis Lazarides. koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular. traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. njihovim posredstvom.. Braunkort. suvlasnik “Nivade”. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvanicnika nije reagovao . Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. Te firme osnovala je Borka Vucic preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa. i cutanje finansijskih vlasti Srbije. poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa. koje su imale preko 250 takode nelegalnih racuna u Popular banci. to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima. naneta do 2000.. Medutim. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode placanja štete koja je Srbiji. ugrožavaju i sudski sporovi . koji dokazuju osnivanje osam “Miloševicevih” of-šor kompanija. koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševicevih para). Ideju Lazaridesa. Ðorde Nicovic predsednik SPS u Nišu. Božidar Vucurevic Zbog nelegalnog držanja para Srbije. Zoran Cicak privatni bankar. Celni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”. sada predsednika Kipra . predsednik Laiki banke. Radoman Božovic savetnik direktora Beogradske banke. pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe.Clan Glavnog odbora SPS Dejan Radenkovic Direktor “C-marketa” Slobodan Radulovic Clan Glavnog odbora SPS Tomica Raicevic Clan Glavnog odbora SPS Aleksandar Raicevic Predsednik JUL Ljubiša Ristic Vlasnik “Rodic MB” Milan Rodic Clan Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotovic Clan Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonacelnik Prištine Dušan Simic Gradonacelnik Srbice Sima Simic Clan Direkcije JUL Živko Šoklovacki Clan Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanic Clan Direkcije JUL Srboljub Stankovic Gradonacelnik Ðakovice Momcilo Stanojevic Zvanicnik Beogradske banke Vesna Stevovic Direktor “C-marketa” Tihomir Todorovic Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomaševic Gradonacelnik Podujeva Milovan Tomic Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajkovic Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojevic Direktor “Grmeca” Rajko Uncanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinovic Guverner NBJ Dušan Vlatkovic Direktor Beogradske banke Borka Vucic Bankar Milija Zecevic Bankar Miodrag Zecevic Direktor “GSB” Milan Živanovic Clan Glavnog odbora SPS Života Živkovic Clan SPS Života Cvetkovic direktor “Geneksa”. a sada Laiki banke.

Laiki Popular banka. uci da svaka vlast ima pozitivnu ulogu. važne su Božije reci Noji. Na sajtu Laiki grupe. upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije. pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima. po tumacenju svih jevrejskih ucitelja. deponovan pa skinut sa racuna. otprilike jednom nedeljno. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram. uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za licnosti koje vrše vlast. kupila je 90. Vremenom.. U kontekstu shvatanja vlasti. pored potreba vojske i policije. Velika odgovornost za sav novac Srbije. Sveti apostol Pavle.protiv Popular banke na Kipru. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Antifašistickog veca u Jajcu. Prvi Zavet bio je sa Nojom. carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. Zebica ili Šainovica. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. stvorio tri zasebna Zaveta sa covekom .4% akcija srpske Centrobanke za 33. koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišcani i nije to zahtevao od drugih naroda. pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro cetiri decenije. Taj sudski spor sprecava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije. smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje. taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji. On. prepuštajuci njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. koja pokušava da skine odgovornost sa sebe.Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. Bio je to Rade Markovic. godine. kao i postojanje establišmenta koji. onemogucava normalno funkcionisanje države. novopostavljeni šef Državne bezbednosti. jer. Mojsijem i ostalim Jevrejima. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj covek daj mu iznos koji traži’. a drugi primerak je ostajao nama. Marijan Zovic”. koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija. i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. Ocigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da ocuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševica. koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. ponudom za preuzimanje.Anteksol. NOKTOM PO DUBINI Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi. Bilo da se prati Nova srpska politicka misao ili Evropski pokret. koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija. za politicke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politicki deluju.. dolazio saradnik Radeta Markovica. zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo covecanstvo. a treci sa celim covecanstvom. Tacni ili ne. uspeva da se održi. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka. iz sopstvenih interesa. od tada federalnih elemenata. te bi hrišcani trebalo da poštuju svetovnu vlast. ali da je ne pomešaju sa božanskom. i da je svaka vlast data od Boga narodu. 1943. bez obzira na lica i partije. bili oni hrišcani . preko Gospoda Isusa Hrista. Bog je. drugi sa Avramom. U Starom zavetu. od kojih je najznacajnija bila .. jer suzbija pojave zla. jeste na Laiki banci. za razliku od drugih. tokom istorije. a da se vodeca elita regrutuje iz istog kruga. Pavle. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedocio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batic. Markovic mi je rekao kako je Miloševic naredio da. i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije.5 miliona evra.ali tek posle Velikog potopa. u svojoj poslenici Rimljanima. nisu ucestvovali civilni predstavnici. kojoj ne dozvoljava da razvija i unapreduje društvene odnose. jedan onome koje novac uzeo. dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. na kome iz Srbije. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševica i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca. advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. bez obzira na suštinska neslaganja. a medu njima i Radomira Markovica. tokom i nakon II Svetskog rata. bavi se i odnosom hrišcana prema svetovnoj vlasti. na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoreticari i prakticari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci. u suštini. i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala racune.

koja je 1981. bez zakonskog osnova koji bi opravdao upotrebu sredstava. nego tiranija. svetovnog i svetog. poštuje zakone. interesantan za današnju situaciju u Srbiji. interesnoj grupi. ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti licnosti. na legalan nacin. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje cine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. U Srbiji. Bog takvu vlast ne poznaje. nego samovlašce pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. Zakon je dat od Boga. a ne vlast. Car Irod bio je tiranin. pojavljuje se progon. izuzev privilegovane grupe. kao metod. kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona. iznutra. drugi je istorijski primer organizovanog progona. koji ne oznacava da je neka vlast loša ili nedemokratska. ni po domacem. ne kao javne funkcije. Diktatura. U interesnoj simbiozi. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. policentrickom etatizmu i tzv. makar oni bili loši i nepravedni. ali i poreklo vodeceg nevladinog sektora. ne zato što je bio loš ili dobar. U antickoj Grckoj pojavio se izraz “tiranija”. demokratskom centralizmu. a cega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da . Progon. vec kao kanalisanja koristi. Za primer današnje Srbije. Pitanje je samo da li ce taj scenari biti voden jasnom ideološkom alternativom ili. u nelegitimnom i nelegalnom vidu. Društveni sukob iz takvog iskljucivanja stanovništva. U šestoj zapovesti Noji. U smislu navedenog. U situaciji jednopartijske države. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. Ono što je važilo tada. cak ni one koje je sam doneo. i kad je najgora. dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo covecanstvo. niti po medunarodnom pravu. pa i samog Boga. po Hobsu. korisno je prisetiti se vladavine porodice Medici u Ðenovi. cime je imala dodirnih tacaka sa radnim i stvaralackim delom stanovništva. Takva vlast ne mora se trpeti. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo pocetkom sedamdesetih. iako zagovara prelazak u kapitalizam. jer vladajuca kuca bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. sa voljom Tvorca). protiv svakog. ova grupa je bila prinudena da nešto stvara. jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. koja je ostvarena medu grupom porodica. Kome ovo nije jasno. Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moc uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moc izraženu u finansijskoj moci. predstavnici nomenklature. Rasporedivanjem u više partija. koja prakticno koci. odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. a to su izolacionizam. progon ne vrši vlast. koja je opisana kao „kartel porodica“. Tiranija zapravo nije vlast. vec da je nezakonita. Slucaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. neka pogleda ima li ideoloških razlika izmedu partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. koje listom pocivaju na tzv. važice za sva vremena. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti). Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. zapocela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. Bavljenje pojedinacnim slucajevima progona samo maskira suštinu sukoba. Stavljajuci se tako iznad svakog coveka. uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe. nego zato što nije poštovao zakone. “Tiranicid” se cak nije tretirao kao kažnjivo delo. i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. i ekskluzivitet. zbog same cinjenice da neka kuca ne pripada nekoj interesnoj grupi. verovao neko u Boga ili ne.ili ne. prema spolja. jer tiranin. jer Bog ne poznaje samovlašce kao kategoriju vlasti. izgubio je zaštitu svakog zakona. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije. dovodi preduzetne ljude i radništvo da licni napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih iskljucuju iz preraspodele društvenog blagostanja. u partijskoj državi. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitickoj).

Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera . i regent Aleksandar je. uz saglasnost vlasti .V Deo. Tadic je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. Bogdan Radenkovic. gde je teško ranjen. srpski vicekonzul u Skoplju. Širom zemlje. 6. Milan Vasic. To potvrduju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. . major Vladimir Tucovic (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovica. 01. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima .. nije uspelo. Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašica. pocelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji.svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka.. izgleda. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . kada su komitske vode iz Makedonije zatražili pomoc Beograda od tursko-bugarskog zuluma. koji pocinje ubistvom srpskog kraljevskog bracnog para Obrenovic. maja 1911. Na spisku clanova koje je popisao Aleksandar. cuveni komita iz sela Smrijecna (Piva). a seže do cistki srpskih kadrova u Komunistickoj partiji.txt istina ima samo jedno lice ?????????. bio državni projekat. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) . Ubistvo kraljevskog para Obrenovic. nož. Pojedini clanovi Uprave otpoceli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvecao. snage željne da se suprotstave osvajackoj politici Beca. Ljubomir Jovanovic Cupa. drugi anarhisticku. Dragutin Dimitrijevic Apis. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. ???????? 2010. Željko Zirojevic i Miodrag Jankovic prvi put objavili u srpskoj javnosti . uprkos pritiscima. maja 1903. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojevic. Milovanovic. U Srbiji. pretorijansku. Bogdan Radenkovic. Ilija Ivanovic. Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine . i pitanje je da li i dalje. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. koji su istoricari. ali mu to. oktobra 1908. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . Najnovija istraživanja ukazuju da je to. pronaden je kompletan spisak clanova organizacije. i Milan Gr. bio pripadnik ove tajne organizacije. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom . po svemu sudeci. Nasuprot tome. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. Simboli organizacije bili su lobanja. bomba i otrov . izmedu ostalih su: vojvoda Vojin Popovic Vuk.Spasoje Tadic . nije bila njegova ideja. nastaju komiteti ove organizacije ciji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. ali je u noci 29. Imao je jak uticaj na politicare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". major Dragutin Gavrilovic (upamcen po zapovesti braniocima Beograda). LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU V DEO TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. teroristicku. zauvek. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. godinom. Voja Tankosic. ukrštene kosti. kasnije cetnicki komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. Imajuci u vidu prisnost koju je imao s vecim brojem pripadnika ‘Crne ruke’.Dragutin Dimitrijevic Apis. preneo je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosicu. Velimir Vemic. u krajevima gde žive Srbi. ako budu zarobljeni. Cedomir Popovic. Uvidom u licni notes Aleksandra Karadordevica. da neguju borbenost. 9. osmislio je i organizovao oficirski puc 1903. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. i u inostranstvu. godine. mogli da se ubiju. kapetanu Velimiru Vemicu i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanovicu.

godine izdan Gestapou i streljan. Ostali optuženi osudeni su na kazne zatvopra. Major Ljubomir Vulovic napisao je. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. januara 1929. a ovaj Aleksandru Rankovicu. na zahtev kralja. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo iskljucivo o srpskoj stvari. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovica. s Drugom armijom. a potom pomocnik nacelnika štaba Trece armije. . do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u cemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). pred streljanje. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. ali je ipak prihvacen kao zaverenik kraljeubica. "namestio" Solunski proces. atentator. Prota ih je predao Todoru Mihailovicu u Beogradu. Posedovao je kompromitujuca dokumenta o buducem kralju. rodom iz Stoca. Kada je. i tako je postao voda Aleksandrove kamarile. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. Njegova jedinica poslata je da. Radomir Putnik i Stepa Stepanovic simpatisali su organizaciju Crna ruka . Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. poput Save Popovica. kralj Aleksandar bio je politicki i na druge nacine vezan za Petra Živkovica. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. Živkovic mu se odužio tako što je. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku. godine. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. juna 1917. bili u ilegali ili. Od stvaranja države Srba. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. preda nekome ko ce time moci da se pozabavi. koga su se mnogi plašili. u službi sovjetske obaveštajne službe. rodom iz Stoca (Hercegovina). sudenje i streljanje Apisa. godine. zatim je bio nacelnik štaba Užicke i Timocke vojske. Aleksandar je poceo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande. Decembra 1916. Optužnica ga je teretila za "prevratnicko delovanje".Mehmed Mehmedbašic. Komandant Druge armije Stepa Stepanovic zatražio je da Živkovic bude izveden pred vojni sud. sklonio Dimitrijevica iz Vrhovne komande. predvodio je pukovnik Petar Živkovic (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). 1914. . Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. Cim je postao regent. Smenio je vojvodu Putnika. Aleksandru. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovicem i Radetom Malobabicem. Nisu bili clanovi. major Živkovic bio je odreden da komanduje konjicom Timocke divizije. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. kada zemlja bude slobodna. po naredbi Tita i dojavom Milovana Ðilasa. juna 1941. ali njihov odnos prema oficirima. je uhapšen je kao clan organizacije Ujedinjenje ili smrt. ‘Belu ruku’. . pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politicki sudski proces i oznacio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašce. Mustafe Golubica i Božina Simica. 1931. pukovnik u . juna 1914. Crnorukaši su. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živkovic naterao na homoseksualni odnos s njim. šef špijunske mreže. otac Vladimira Dedijera. na zahtev regenta Aleksandra. dva pisma o tome šta se dogadalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunovicu zamolivši ga da ih.Mustafa Golubic. a posebno prema Apisu. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosica.obaveštajnom službom. general NKVD. Živkovic i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala cast srpske vojske". Staljinov kadar. koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. da otkljuca kapiju dvora. lažni svedoci.Jefto Dedijer. U egzilu. U majskom prevratu imao je minornu ulogu. govore za sebe . ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". Osuden je na smrt i streljan 14. postavio je Petra Živkovica za predsednika vlade. Ljube Vulovica i Radeta Malobabica. 6. Živkovic je. Rankovic je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. Imajuci u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu . Dalji sled dogadaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. Hrvata i Slovenaca. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i cekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio . clan Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hodera. Pronaden je clan Crne ruke.

7. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. Narucena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada). novembra 2001. istaknuto je da je rec o "profesionalnim ubicama. vazduhoplovci – 200. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osudene i svima su bile isplacene odštete. Na Brionskom plenumu. kojim je predsedavao Svetolik Lazarevic (prijatelj Slobodana Penezica Krcuna). "Vukovi". 1965. tehnicka služba).“ Opremanje JSO predvideno je na principu vojne organizacije: „Bice obuhvacena sva tri vida. tehnicka služba 300 i sanitetska služba – 60)“ . Prvo su. ronioci – 100. Ovo ce omoguciti da se 1974. IMA LI SLICNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. Pred vecem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. zv. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. regrutni prihvatni centar za izbeglice. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. Po njihovom odlasku. legionarima okorelim u zlocinima i da su spremni za novac . Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. i paravojnu jedinicu Medic Slobodana. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebacene na teritoriju R. godine. dokazano je da je Solunski proces bio montiran. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. godine. Niko od njih nije bio osuden. teroristima. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. Crnogorac. pod punom ratnom opremom.penziji Radoje Lazic. Mehmeta Hodžu. alpinisti. detektivske agencije. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. godine. alpinisti 100. maja 1996. veza 100. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovica. Ovoj grupi i njihovim pomagacima sudeno je u Prizrenu 12. kopce za ešarpu kao i VJ. U to doba UDB.1956. Bio je to uvod u fizicko-politicke likvidacije tzv. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. artiljerija 500. razne privatne agencije (za obezbedenje. politicki je uklonjen Aleksandar Rankovic. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omoguceno da udu u bazu JSO. predvodena Rankovicevim saradnicima. pod komandom nacelnika FRANKA SIMATOVICA. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. kao i VJ. To su sprecili neki iz vrha KPJ . RM – ronilacka jedinica i službe – sanitetska. telohranitelji i slicno). do 1996. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristicka dejstva Druge uprave RDB MUPRS. veza. pa su svi osudeni rehabilitovani 1953. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematicnih lica. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake cinova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. Avdija Bakalija. navodno zbog prisluškivanja Broza. vec su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i cinjenica da je sastav ovih jedinica najvecim delom na okupu i da su vec ugradeni u "biznis". na vezi majora Kempa. i dva svedoka koji su lažno svedocili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanovic (Temeljko Veljanovski) i Ðorde Konstantinovic (Konstantinovski Georgi). opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. a posebno na Kosovu i Metohiji. Penezicem. godine. pljackaša i sklonih terorizmu. padobranci – 100. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. padobranci. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od pocetka rata na prostorima RSK i RS. artiljerija. Dževdeta Hamzu. Boca. “rankovicevaca”. U izboru modela uniformi. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. Rad službe bezbednosti do 1966. ubica. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovica Arkana . radila je intenzivno na sprecavanju diverzantsko-špijunskih i teroristickih akcija. Stefanovicem i Lukicem. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. Da bi ublažili utisak o pobuni. U drugom dokumentu piše da je od pocetka rata 1991. zv.Srbije ili je ta akcija u toku“. Radi se o jedinici ciji su pripadnici. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovica. 1966. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. u "saobracajnoj nesreci" poginuli Svetolik Lazarevic i Slobodan Penezic. Kao bitno.

a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. Sokocu. ukljucen je u JSO." Pocetkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". U sklopu priprema za sukob na Kosovu. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. 1992. (. Sa aerodroma u Bratuncu. ratnih profitera. penzionisani pilot RV i PVO. izvršeno je oko hiljadu borbenih. Treci dokument svedoci da je Obaveštajna uprava RDB sacinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvecim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“. Sarajevsko 'Oslobodenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u cetnickoj avijaciji". je „zaokružen proces medusobnog povezivanja mafije. transportnih i humanitarnih letova. Preuzimanje Saveznog od republickog MUP. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. jedan Republici Srpskoj. kao i formiranju borbene eskadrile. opreme. uvezao je. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "letece topovnjace" Mi-24V. formirana je avio-helikopterska eskadrila. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodecem kadru. Medu oznacenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Ðindica . Rogatici i drugim. jeste. sa još nekoliko. ta 2 helikoptera. nestao je i sledeci put viden je sa natpisom "Starac Vujadin". Vecina helikoptera JSO. a po vracanju u Beograd. septembra 1996. oduzeta iz Tuzle. Po direktivama Jovice Stanišica i Franka Simatovica. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbedenju mreže malih aerodroma. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997.) Takode 1992. vraceni. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. koji su 2000. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. Sledece godine. U leto 1992. nokomponovanih "biznismena" i klasicnih kriminalaca veceg "ugleda"“. Velika Popina. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. Flota je kasnije dopunjena. Sredinom proleca 1996. izvidackih. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. U to vreme nabavljen je luksuzni americki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih licnosti. neobicnim putevima. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. u luku Bar.za izvršenje i najokorelijih teroristickih akcija. brodovima iz Libana. ali jeste vecina njene logistike. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". uz logisticku pomoc Mihalja Kertesa. U prilog tome istice se cinjenica veceg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat medusobnih obracuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". omogucilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. Prema svedocenju Radomira Markovica „predsednik Miloševic ga je koristio samo jednom ili dvaput“.. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naidu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. iz bivše JNA. Radomir Markovic svedocio je u . laki trasport i izvidanje korišceni su "Cesna 172". Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. adaptiran za bacanje rucnih i improvizovanih avio-bombi. Mamucovski. neki cak opremljeni topovima i raketama. (nerazumljivo).. nije pojavio u Kuli. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševicem: „Maja 1991. pred ratove 1991. iznad Bosne. ljudstva. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na placenom cuvanju aeodromu Pancevo. zabeležio je reci Franka Simatovica Frenkija. tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija.Zvezdan Jovanovic. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". Petrovac. Za vezu. i pocetkom 1998. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. Slobodan Miloševic se 1996. a drugi Federaciji BiH. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. helikopterima i avionima. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki.

"Sikorski S-76" postao je omiljeno letece prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno izmedu saveznih i republickih izbora 2000. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovica Bagzija. uništen aprila 1999. nije poznato. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske. Oznake na letelicama skrivale su ucešce "crvenih beretki". a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševica do baze SFOR u Tuzli . Sportski aerodrom kod Padinske Skele. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti vec oktobra 2001. ambasador SRJ u Moskvi. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. gadan je ali bez posledica po tehniku. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". pogotkom u polovinu koju je koristio DB. JSO polako izlazi u javnost. a hangar je. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. Bugarskoj i preusmeravan na racune Aviatrend. Iz tajne baze kod Bratunca. Leta 1998. sa sedištem u Gibraltaru. Valerija Cernija i Aleksandra Cegoljeva. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. Anteksol. sa oružjem u ruci. prijatelj Franka Simatovica. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. Na izvidackim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". a Stanišic. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. Nakon reorganizacije 2002. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa.Hagu da je novac za tehnicko održavanje. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. Pogibijom. PIPCI “SLICNOSTI” Po policijskim saopštenjima. u Gibraltar. Mi-24 i Mi-17. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikcevic".“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišic predstavili su se javno tek maja 1995. kao izaslanik Miloševica. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševica.026 dolara. Krajem 1998. uplaceno 3.. Oni su evakuisani. koji je smirivao pobunu u zatvorima. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevodenim raketama. juna 2001. Po završetku NATO bombardovanja. Najupamcenija akcija helikoptera DB bila je 28. posebno Spasojevica. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobadanje. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaceni živi. smešteni su u veliki hangar JAT.418. Prema Torkildsenu.. Najcešci putnik bio je koministar Sead Spahovic. Dušan Spasojevic i Mile Lukovic lišeni su života. Delta i Astra Banka. Lamoral i Braunkort na racune Aviatrend u Madarskoj. nego pravi. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. Nauru i of-šor i države treceg sveta. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. ali je nekako pobegao. borbeni. "NIN" je objavio reci ocevica „nisu poljoprivredni avioni. Novac je uplacivan od firmi Neokom. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Miloševic. Posle naizgled pasivne uloge dogadajima iz oktobra 2000. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na racune firme Aviatrend. pred napad na Jugoslaviju. gde su takode bili helikopteri JSO. u pokušaju proboja iz opkoljene kuce u Meljaku. Švajcarskoj. Prateci tokove novca. izgubljen je insajder . ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke).

predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševica". Gorana Matica i Ivana Markovica. Profesorka je. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. bivši nacelnik SUP Beograd. Privedeni su Bogoljub Bjelica.. i "navodno vodeni". organi koji istražuju ko je ubio Slavka Curuviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj nacin Goran Matic . iako je MUP Srbije potvrdio autenticnost prepisa. pet osumnjicenih pripadnika JSO. žena koju traže bice u Alma Ati. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. pravosuda i nekih politickih stranaka. kao savezni sekretar za informacije. bivši nacelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. Goran Matic je. Branko Ðuric. Kazahstan. rekao je da se taj i još neki slucajevi „nece rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o pociniocima krivicnog dela. iz JUL. To su pokazala privodenja: Uroša Šuvakovica. Spasojevic je. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. bivšeg nacelnika Generalštaba. Milorada Bracanovica. Stevana Baste. general Dragan Ilic. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je docekao neko iz JSO: jedno od tih lica slicno je objavljenom foto-robotu. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. februara. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. Tek tada. Legije s naocarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. Policija je zatražila pomoc i Mire Markovic. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. sredila boravak i pasoš Marku Miloševicu u Moskvi). Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. dugo nedostupnog istrazi. Stevan Nikcevic i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Curuvije i Ivana Stambolica. oznacili su Radomira Markovica kao naredbodavca. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu pricu. nacelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Curuvije i zlocina na Ibarskoj magistrali. avgusta 2002. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. ekipa koja je u novembru 2000. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. potkradao je fond za pomoc udovicama i sirocadi poginulih pripadnika JSO itd. Oni. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. maja 2000. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjic. Ratka Romica i Milana Radonjica o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. imao legitimaciju RDB MUP Srbije. ali ona je 23. generala Nebojše Pavkovica. bivšeg pomocnika ministra SMUP iz JUL. Ivan Markovic i Nebojša Pavkovic. kad joj je istekao poslanicki imunitet. „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Curuviju“ i druge. Ivan Markovic istakao se bestidnim i cinicnim izjavama. ukljucujuci i komandanta jedinice Dušana Maricica Gumara. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevica "navodni". bivšeg zamenika nacelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). Svetozara Simovica. koji je slican fotografiji. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. Nakon ubistva Slavka Curuvije. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov".. Goran Matic. Kada je otvoren slucaj Stambolic. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. Nacelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagic. Milorad Ulemek/Lukovic Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolica. novembra 2001. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. Ako je pitati "ko je ubio Curuviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. kao i još neki. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. Matic i Markovic. rekla da ce "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovica i još nekih. u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. Posle nestanka Ivana Stambolica. u cijem su vrhu tada bili . tvrdio je Matic. u vezi ubistava Ivana Stambolica i Slavka Curuvije.“ Na tom sastanku su.mafije pod sistemom bezbednosti. Dok se to razjasni preko poslovicno sporog Interpola. pocetkom aprila.

ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. smestio je najmanje 600 kilograma cistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio kljuc i ovlašcenje za sef i sadržaj. 2. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". zaplenjenog u dve akcije na granicnom prelazu Gradina. zloupotrebu službenog položaja itd. Stanišic Jovici. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. i da li je bio svestan posledica. Vuk Draškovic je odmah ukazao da su osumnjiceni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoci do Berana u bazu 7. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zlocina.je štitio narucioce. Pravosude Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevica . ni odmah. ciju je upotrebu odobrio Slobodan Miloševic. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. nadenog u martu 2001. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. Ta kolicina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. te je zamenik Andreje Savica. Milorad Bracanovic. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleden. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. 3. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. umesto nadležnim pravosudnim organima. Ta istraga bila je sabotirana. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". kao nacelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. i prebacio uz još neke kolicine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. Kadrovski. Slucaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. su predali veliku kolicinu heroina neovlašcenim licima. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojne droge. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. Radomir Markovic. organizatore i izvršioce. 5. preko 550 kilograma heroina. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. Jovica Stanišic. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. nije istražen. cime je ucinio krivicno delo zloupotrebe službenog položaja. To nije njegovo privatno mišljenje . Zaplenjeni narkotici po pravilu se. komisijski uništavaju. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg cistog heroina i. da ne propadnu u ocekivanom bombardovanju NATO 1999. Pokušaj Matica da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Curuviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekace. 4. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojevic poginuo? Može se reci da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. To odobrenje moralo je ici preko nacelnika GŠ Nebojše Pavkovica. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. po identifikaciji i veštacenju. niti prilikom formiranja BIA. prikrivali postojanje velike kolicine opojnih droga i tako pocinili krivicna dela zloupotrebe službenog položaja. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovica u Budvi saznalo se da su atentatori izvuceni iz Crne Gore vojnim helikopterom. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. cime je pocinio krivicno delo držanja vece kolicine opojnih droga namenjene prodaji. Suprotno razumu. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. a na celo RDB dovedeni su Savic i Bracanovic. od njega je preuzeo recenu kolicinu opojne droge. ekipa se naucila taktici . kao naslednik Stanišic Jovice na mestu nacelnika RDB MUP Srbije. Mihalj Kertes. zloupotrebu službenog položaja itd. podstrekace. svejedno da li mu je bilo naredeno. za koje su bili JSO i frakcije koje ce ubiti Zorana Ðindica. Oktobra 2000. rukovali velikom kolicinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. i cuvao je. Napori da se ocuva kadrovska struktura bili su ocigledni: nacelnik RDB Goran Petrovic naglašavao je u prolece 2001. Branko Crni. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. organizatore i izvršioce ubistva. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojnih droga. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. i krivicno delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd.

a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martica. ciji je "Gavrilovic" bio važan snabdevac. koji je uz pomoc Mangotica. u januaru 1991. RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babicem. ali ga je. sa mnogo najsavremenije tehnike. i udomljuje se u Beogradu. kako su to zvali.same sebe. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. Mikelic je roden u opštini Bosanska Kostajnica. u Progresu. presreo i posvadao se oko nekog naftnog aranžmana. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. Do 1995. ZORAN MANGOTIC. BORISLAV MIKELIC. izmedu ostalih. Mikelic krajem 1993. bio je operativac. Oni imaju šta da cuvaju . Onda je primljen u SDB.raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Miloševic je pao pod uticaj Rada Markovica i njegovih. kod Mirka Marjanovica. ko je trgovao heroinom i naftom. blizu Belog dvora (gde je inace beogradski centar obavestajne uprave Vojske. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja ce Miloševicu. mimo legalnih. U Beogradu se politicki angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i saraduje sa Mirom Markovic i Slobodanom Miloševicem. Bracanovic novembra 2001.. ali je opstao neko vreme. kao jedan od retkih. i: Dragoljub Milanovic. koja stoji iza Gorana Matica. u koju ce pred bombardovanje NATO Aco Tomic regrutovati Radeta Bulatovica i Gradimira Nalica). Mikelic je postao premijer. juna 1995. Maticevo objašnjenje. Nakon toga. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan. preko Mire Markovic. Razrešen je nakon 14 meseci. ubistva Ivana Stambolica. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. bivši direktor RTS. Pali su i Aco Tomic i Rade Bulatovic. lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. Andreja Savic smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. Mikelic je po naredenju Miloševica izbegavao.. pre atentata na Zorana Ðindica. ko je krao. Tokom 1993. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martica. ko je koga štitio i gurao u napredovanju. godine uspeo je. Trulim kompromisom. kada su on i trust mozgova iz JUL. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovica". gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilovic". zahvaljujuci vezama sa JNA. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. postaje zamenik nacelnika RDB Andreje Savica. "Agencija". Ko je ubio koga. "cija cestitost je duga prica". Unutar RDB Mangotic je izašao na glas kao kanal Mire Markovic. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. doturati prave informacije. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. nakon nerazjašnjene saobracajke. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . i sa Republikom Srpskom. Kad je Tudman došao na vlast u Hrvatskoj. . a onda je Jovica Stanišic doveo Milana Babica u Beograd. Mikelic odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. Onda ga je uzeo Franko Simatovic i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovica. MILORAD BRACANOVIC je pocetkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". bio je prijatelj i saradnik Gorana Matica. bila je u vili na Dedinju. i u vreme oružane pobune JSO). a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Markovic. ovaj je predložio Mikelica za premijera. bivši premijer Republike Srpske Krajine. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. sretali sa Lukovicem i Spasojevicem. bivši nacelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovica. U akciji “Sablja” pali su. poceo 1999. Njegov uspon vezuje se za Petrinju. Bracanovic je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza.

Radeta Brajovica ("Novosti") i Dragana Antica ("Politika"). neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. ali je odustao uvidevši da nema šanse. ugradivši se za 50%. davao je vozila Kertesu. Sa Jovicom Stanišicem. i pljackali su izbeglice izdajuci im potvrde za pasoše. Cicic je to izvozio u Italiju. dezavuiše istragu. poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. Dragoljubu Milanovicu dao je VMW. bez ograde. objavljivao svoje stavove u "Svetu". Tošo Rajic i Ðuro Škaljac. kada su se posvadali. neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojacao vec postojeci strah "crvenih beretki". "Nedeljni telegraf" je cak. pa se sklonio u Srpsku. pa je veštacko dubrivo iz Kutine Mikelicevim vezama išlo u Kladušu. naizgled nevezano.. 40 kamionahladnjaca "Gavrilovica". Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. koje u Hrvatskoj nisu važile. cime je i pao u oci policiji u akciji "Sablja". vencanice. bili su zaduženi za lažne saobracajne i vozacke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. stotine kamiona i autobusa. koji je preko Dragana Garica iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. ambicije da postane predsednik Srpske. Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. umrlice itd. Korduna i Like. krštenice. "Kulatrans". preko koga je još 1995. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilicem. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. Banije. koja je vec otvorila neke teme u tom pravcu: . Njegov telohranitelj Dragan Vujicic Bego iz Gline. kao savetnik u Progresu. sacinio je "Spisak pokretne imovine sa podrucja RSK". neki mediji i stranke. Nakon 5. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevica koristio za uterivanje dugova. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima namece se JSO. njegovim parama.. Kad je presušio s gotovinom. oktobra 2000. pa je Mikelic bio istisnut uz pomoc Mire Markovic i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". Njih dvojica prisvojili su maticne i zemljišne knjige iznete iz Krajine. Mikelicevi i Ilicevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. a ostali su se ozbiljno ugradivali. opranim u Bijeljini. kojim je popisao i vozni park i gradevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". lansirao pricu kako ce "Duca postati premijer. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. bivši Marticev covek. ali invalidnine i pomoc isplacivao je samo kad je morao. RDB Srbije. Najsladi posao izveo je sa Draganom Cicicem iz JUL. Ovi napori da se atentat na Zorana Ðindica olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. blizak Arkanu. medutim. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogacenje od narodne muke: Mikelic je punio budžet Komiteta. stotine putnickih vozila Vlade i opština RSK. koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševica i Zorana Lilica i Goricu Gajevic u upravnom odboru.. velicaju JSO.Slom RSK docekao je u Beogradu. bavio se kradom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. Mikelicev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. uz podršku DB Srbije. Tu konturu. U jesen 1995. Ima indicija da se Mikelic. sa Predragom Popovicem. za odredene tarife. Imao je 1996–7. bio je drugar. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. Od novembra 2001. To je išlo do 1998. pokušavajuci da saraduje sa "Lastom". Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. "Sombortrans" itd. i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdica 1994. pokrenut je list "Nacional". Mikelicevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilovic" u Beogradu. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavicaj". Legija ministar unutrašnjih poslova. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovica (RTS). a Ceca ministar kulture". narocito u banjaluckoj regiji. Sa Arkanom i Goranom Hadžicem pokrali su ogromne kolicine kvalitetne hrastovine iz Istocne Slavonije. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovica. DSS blokira pokušaje razoblicavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". 1995. Arkanovoj SDG itd. jer je drvo bilo besplatno. Ovi koincidirajuci potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. neke stranke izmicu se iz važnih politickih poteza Vlade Srbije.

Najveci udarac koji su oni doživeli. Prilikom izrucenja Miloševica. koji su u meduvremenu bilo postali clanovi DOS. kao nismo ih konsultovali. a ni u to se ne ulazi. Zoran mi je dao papiric na kome je pisalo to ime. više od 50. i da treba da obavimo razgovor sa njim. . Koštunica je rekao: “kakve veze ima.. kada se utvrdilo da nije to on. protiv funkcionera državne bezbednosti. neka ga postave. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. oni se ljute. Od tog trenutka pocinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Ðindica pricom da je kriminalac. iz politickih struktura uz Koštunicu iz Miloševiceve strukture vlasti. Tokom oružane pobune JSO. i krivicne prijave koje su ti ljudi podneli. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. da li može ovaj covek da postane neki nacelnik. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske brace u Hristu poznati su. Tada je Ljiljana Nedeljkovic koja je kucni prijatelj sa Radetom Markovicem i njegovom ženom. Dva visoka oficira JSO.. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. hirurg iz Sremske Kamenice. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivicnu evidenciju. Pominje se Miroljub Savic. SVEDOCENJE VLADIMIRA BEBE POPOVICA “Saznao sam od Dušana Mihajlovica da postoji Goran Petrovic. što da zaoštravamo. Kroz istu Miloševicevu i Bulatovicevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i kojecega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. Postavljenje Gorana Petrovica je iznerviralo Milorada Lukovica.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišcen. Ljiljana Nedeljkovic. i rekao: “pitaj Gorana. našli coveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. pre toga me je pozvao 6. kako koju fioku otvorite. Važnije je naci one koji su placali i obecavali plate. Ne umeju da kažu ko je platio. Zašto su neki biznismeni. i da oni nemaju ništa protiv. i zlato koje je nadeno. bila prica da je on izdajnik. .. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. ili 7. a MUP tvrdi da nije. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovica. koje je rešeno policijski . Radojica Rajo Božovic i Vasilije Vaso Mijovic. negodovala zbog toga. da radi za Amerikance. kada se rukovao sa Slobom. da me pita da li znam ko je Goran Petrovic. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. sklonicemo to”. jer "imaju sponzore koji ce ih placati i hraniti". je rešenje Ibarske magistrale. Hapšenje i izrucenje Miloševica je bila kap koja ih je uspanicila. ili povezanosti sa JSO. Ja sam ga video zbog toga što je izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice vec izbio sukob oko Gradimira Nalica. u smislu da je bilo jasno da tu nece da završi. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanovic za šefa Sedme uprave.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. Rade Markovic je bio uhapšen i tad pocinju problemi. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u buducnost. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojevicu. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997. Nije prošlo 15–20 dana. oktobra. da li ce propevati. a u Crnoj Gori nema istraga. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. pa je. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. Tada je bilo jasno. kad Radeta Markovica stave u zatvor. Najveci problem bili su Petrovic i Mijatovic. uz pomoc Gorana Petrovica.. emitovale su reklamne spotove JSO. da je on brat Munje. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovica? Spasojevic je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. ispadaju leševi. medijski radnici i strucnjaci osecali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost. Ako to nije neki problem i ako je cist. znak da se nece libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu.. a do bekstva Legije uredivala mu je kucu. lopova sa Novog Beograda. a niz novina ih je štampao. a svaki drugi ce dovesti do JSO. Tog trenutka pocinje potreba kabineta Vojislava Koštunice.Izvestan broj Crnogoraca u meduvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. u novembru 2001. posle pola sata. nego ko je kritikovao Ðindica. Razne televizije. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajloviceva plata. svih koji su se plašili otkrivanja istine. Od tog trenutka pocinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Ðindic i Dušan Mihajlovic uradili. da je ukljucen u to. jer i pored toga što je Zoran Ðindic objasnio Vojislavu Koštunici zbog cega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to.

kcerka – stipendiju. covek koji je bio nacelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. na kome su bili prisutni ministar policije. održavaju kontakte sa Bracanovicem i Savicem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlovic. Za vreme Radeta Markovica su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Curuvija. To je bila udarna vest u svim medijima. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruce Jovica Stanišic. napuštanje vlade. Branu Crncevica. uz pomoc ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad.komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. Hapšenje Miloševica bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Ðindic i njegova vlada. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Savicu i Bracanovicu. Ali. nacelnik Kneževic. da je sledeci potez Zorana Ðindica hapšenje Vojislava Koštunice. U januaru 2002. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tacno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševica.. znam zato što mi je pricao svedok tog sastanka koji je bio na toj veceri. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. Zaoštravanje te atmosfere. rasturanje DOS. gde je glavni akter Zoran Ðindic i njegov poznanik koga je upoznao cetiri meseca pre toga. i tako. Tu su i Tomic. koju navodno vode njegovi ljudi. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on poceo da se raspituje – Hag. rekao je: “Pa. Cedomira Jovanovica i eventualno Zorana Živkovica. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Ðindic organizovao za borbu protiv trgovine drogom. Rade Bulatovic. i traže smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. uz institucije kakve u državi imate. Milorad Lukovic (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). Ponudio je Martica. Aco Tomic šefa državne bezbednosti. Savetnici Vojislava Koštunice. ali svejedno. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. Zoran je bio u Parizu. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tacno. Gradimir Nalic je seirio: “evo. ja bih mogao možda da ubedim Martica. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. medijski linc koji je zapoceo – to je vec treci mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. izuzev Gorana Vesica.. koji je politicar i mora da vodi racuna i o sebi i o stranci. i Vojislav Koštunica. okružni tužilac Rade Terzic. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. on malo. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžic”? I šta Zoran misli o Karadžicu. a savetnik Vojislava Koštunice. i nekoliko najintimnijih prijatelja. Zoran Mijatovic zamenik nacelnika državne bezbednosti. Zoran je zvao Karlu del Ponte. na koji poziva Zorana Ðindica. u zemlji gde Miloševic još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže coveka koga je Zoran Ðindic postavio na mesto zamenika nacelnika – nije on. mislim . možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. Tu je. pod utiskom prica svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. s obzirom da se bave bezbednošcu predsednika države. je skup državne bezbednosti na Kolarcevom univerzitetu. šef BIA Goran Petrovic. Karadžic. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kucu jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. sutradan izade kao informacija. bivšeg nacelnika policije Republike Srpske. koji organizuje Dušan Mihajlovic. Martic i tako dalje. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. da je to državni puc. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. to znaci rušenje države i Zorana Ðindica. zamenik nacelnika državne bezbednosti Zoran Mijatovic”. Zoranov je kadar. prvi put od pocetka Zoranove vlade. To su ljudi koji od tog trenutka. Gradimir Nalic. Vojislav Koštunica izjavio je te veceri. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Ðindica i Jovice Stanišica. i Bulatovic. žena – penziju. cim su i pored toga što je vojska pretila da ce “migovi” srušiti helikopter. ali su brzo stavljeni u isti koš. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili uradena. Stambolic. Ibarska. su direktni pokrovitelji JSO. on mora da se okrece nekome drugome. Franko Simatovic. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Ðindica. i Nalic. On je te veceri pozvao. Cak je i njegova stranka bežala od sukoba. da je sledeci korak hapšenje Koštunice. Micu Stanišica. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišic i struktura oko njega.

a dopis je stigao pocetkom . i predsednik Boris Tadic. koga god. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. Tom prilikom. jer je sa Cumetom. Kada je bilo hapšenje Šešelja. to je sve ološ!”. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. ne mogu da se setim tacno kome. sa Popovicem. da to radi Aca Tomic. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojica zbog toga što su u vreme Koštunicine predsednicke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. Ništa nije uradeno. “ tamo je”. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora izmedu Nebojše Pavkovica. mislim preko Veruovica. od kojih sam spomenuo Engleze.da je bio Vladan Batic i bio sam prisutan ja. ako želite. a štiti Cumeta”. njegov zamenik Nenad Milic. tražio novu adresu. Zoranu preneo. državna bezbednost. Tu kasetu. znam da Šešelj drži cetrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. u Kotoru – neki iracki dinari. šta njemu treba da prica na sastanku da je Cume kriminalac. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. ali ne može naša policija i vlast. to nije bila jedina služba koja je radila na pracenju. Boro Banjac koji je smenio Kneževica. ciji je vlasnik bio Momo Mandic. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašceno. Aca Tomic ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. jako aktivni. pošto je Zoran znao da se to prica i pošto je video oni se kao gurkaju. i Pavkovic. O tome su obavešteni državni organi Srbije. Na toj kaseti Predrag Popovic kaže da to nije decija igra i da zbog toga Pavkovic ne treba da brine. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. znaci. do trenutka pocetka price o njemu kao zašticenom svedoku. koju mi je Nebojša Pavkovic predao. gde ce da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. Od stranih službi koje su radile. posle 3 dana cete stupiti u kontakt sa njim. kao i danas. znam da je došla do Nenada Milica. ali mislim da sam bio i prisutan. da to radi njegov štab. Odlucnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlovic. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandic i tako dalje. oni su znali. Dušan Spasojevic. milionima. Minhen. Bebu. Mislim na bandu Dušana Spasojevica. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. ako hocete da znate gde su Simovici ili ne znam još ko. Poslednja prica koju je pokušavao. Nebojša Pavkovic je preko tog svog pobratima došao do Popovica. Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. materijalni dokaz. kao. glavnog urednika Nacionala. Milan Obradovic. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. na sastanak. Mile Novakovic glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruc oko te grupe. Vladimir Milosavljevic. jer oduzima glasove od Koštunice. Posle 5. formalnog vlasnika lista Nacional. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. sa UBPOK. ne interesuje me. lociran je u Becu. oktobra. svi o tome imaju podatak vec 2 meseca. u novembru 2001. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavkovic snimao tajno. optuživani da štitimo Cumeta. da je o tome obavešten MUP. da im je zasmetao jer im je politicki protivnik. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. za vreme sankcija. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osecaj napetosti trenutka i ne skriva. Bec. šef beogradske policije. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. Zoranu Janjuševicu ili nekom drugom. kako god da se to zove. Svako to može da uradi. Zoran Ðindic je izmedu ostalog rekao. SID. sve ih bre. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. Do juce. o nekom zlatu. Sutradan je Dragoljub. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Ðindica. dovoljno je da odete u Beograd cetiri dana u neki kafic u Zemunu ili u Stahinjica Bana ili u inostranstvo. pohapsite. Dragoljuba. Na tom sastanku. znaci sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. Naravno. BMV M5. analizi. kao “nije to u redu. vec uveliko pocela ta saradnja. Gorana Bojica pobratima Nebojše Pavkovica iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovica. on je na tom sastanku rekao: “Ej. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako ce se to dogovoriti. a da se to ne bi na njega Zorana slucajno odnosilo. nije ni svestan kakav je to mrak. ali je zadovoljena forma. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. da su to ljudi. Cumeta. Predraga Popovica. vi posle terate po svome. pošto je vec postojala ta prica koja je izašla iz policije. oktobra ih je bilo tri ili cetiri. Zorana Ðindica. dao sam policiji i Karleuši. šta je to sada. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. ko god da ima veze.

i evo. DB. po principu pisma Dejana Mihajlova. koji je takode osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. kada je došlo do blokade na Drini. ali to je list vojne Službe bezbednosti. koji je potpisala Karla del Ponte. Meni je jasno receno “igrali ste se sa vatrom. pošto je posle akcija sledio medijski napad. pa nisu doveli majora Batica da se izvini javnosti što je lagao da su to obicni gradani. kada nema vesti. jer... držao pres–konferenciju i objašnjavao i citao politicke zahteve. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišica. Najcešce. jedinicu kao JSO. da on okupi ljude. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. koju u to vreme ureduje savetnik predsednika Koštunice za medije. dok Zoran Ðindic nije u zemlji. pod izmišljenim imenom Major Batic. koji je držao pres–konferencije u Kuli. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netacan. Onda su našli povod da to može da bude prilika. kao i “Ju–info”.novembra. dve nedelje pre pobune.. ili za kabinet Radovana Karadžica u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. znaci Dušana Spasojevica. Jovicu Stanišica. a sa druge strane.. “nije Goran Petrovic DB. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. Zvezdan Jovanovic. vladu. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno.. jer “Jovica drži sve”. video sam se sa Ljubišom Buhom. kao Željko Cvijanovic za vojsku Republike Srpske. “. je. doveden je osoba. pošto je to bila nedelja. a onda su neke . napadali su Miloševica. MUP. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. rekli smo vam nemojte. Pismo je na engleskom. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovica. tužioca Terzica. nego zato što je uveo blokadu na Drini. Ti politicki zahtevi nisu pisani u Kuli. “Nemojte da ostavljate ljude”. ili za kabinet Biljane Plavšic. a ostao je militantniji deo ali su se posvadali i sa Bulatovicem. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovica imate izjave da je list “Dan” osnovan. Zorana Ðindica. i “izdajnika” Mila. protiv “lopova”. Da li su to bile znacke vojske. koje je pocinjalo sa “Kako se krsti. sve ono što je ona imala priliku da cuje ili što je neko ko je svedocio rekao. Gorana Petrovica. da joj dostave u najkracem roku podatke koji se odnose na te i te periode. Vladana Batica. Vlast znaci da morate da imate ulicu na svojoj strani. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispricao o zlocinima koje je ucinio i dobio je 15 godina. ili pocetkom oktobra 2001. Oni su dobili nalog da uhapse dva coveka. i izrucenja Slobodana Miloševica. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. ne zato što je tukao “Otpor”. SNP. ali je slucajno. Kada se završio rat. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovicev automobil” i njegovu izjavu. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. Prorokovicevo pismo izmedu pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovica. jesu ljudi koji su radili. Ko bi zapalio Vuksanovicev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. da ga ne cudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. gde podmetnu neke. Dušana Mihajlovica. Hag. Te noci i tokom sutrašnjeg dana. tvoje ime”. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. vi ne znate šta znaci vlast. i operativno ureduje dnevnik BK televizije. i spisak od jedno 140 imena medu kojima su Milorad Lukovic. osoba koja je izmislila cin i ime. a ne Gorana Petrovica. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. Oni su ga sproveli. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. Covek. on je jedan nacelnik i njegov zamenik nacelnika”. kao i “Reporter” u Banjaluci. I. oni su prekomandovani u medije. Onda se deo rukovodstva SNP posvadao pa su najurili Momira. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. Od tih 3000. Dobili su nalog od nacelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. dovoljno da ga pošaljete do Legije. i nije slucajno baš ta osoba koja je dovedena. kao vlasnika “Nacionala”. iz vojne obaveštajne Službe. pa u deset tacaka. slali smo vam poruke. da li su bile prave. U DB radi 3000 ljudi. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoc vojske i vojne obaveštajne Službe. Pošto su ovde imali medijski monopol. pisao isti covek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. kao posle paljenja Vuksanovicevog automobila. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkic. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zlocinci ili nisu. bez znanja nacelnika RDB i bez znanja ministra policije. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševica da pomogne “casni deo crnogorske javnosti”. Oni imaju.

gde je po 30. videli smo u novinama informaciju. U kampanju su se ukljucili savetnici Vojislava Koštunice. Mene Ratko Kneževic zovne iz Londona i kaže: Veljo.”.. ali sam ga onda pitao i rekao mu. U “Danu” ste tokom 2001. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milic. To je rekao meni. Ilic je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. ili. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilic to radi.neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševica. za tebe. Na tom sastanku. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. ja sam se sa Cedom pre ubistva pomirio. šta je rekao Ratko Kneževic. u periodu od 10 meseci. pri cemu. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batic. razradivali temu Zorana Ðindica. a posle toga pojavila se informacija da je Ceda na Kopaoniku sa Legijom. jer nisam želeo sa njim da se vidim.. ali. nego šverceri cigareta. naprotiv. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. i tako dalje). Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija.. Zoranu Ðindicu. oktobar 2000. to ti je super za stranku. njegovi napadi na Zorana Ðindica. ti kaži – to je u redu’”.. Aleksandra Tijanica. mislim na savetnika za ljudska prava. Urednik je bio Slavoljub Kacarevic. predstavlja njihovog zaposlenika. vrlo prikriven. Njima su listovi. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. Gradimira Nalica. i Vladanu Baticu. zato što se druži i dalje sa Ducom i Legijom”. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama. Oni su. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i . koristeci svoje pozicije i funkcije.. Aleksandrom Tijanicem. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. ti samo cuti ako te zovu. kakav je “Dan”. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to ce vam reci svaki službenik strane ambasade u Beogradu. bili mediji gde su svaki dan.” što nije tacno. gde su postavili svoje ljude. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila prica da ti ljudi sa Kipra nisu proizvodaci. gde otprilike piše “prema nepotvrdenim informacijama”. Secate se otvaranja one njegove fabrike. ili. mogli da citate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Ðindica. Bio sam ubeden da je tako. gde ovaj što se zove direktor. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Ðindica. i cetiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. Kao. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilic. ili me je zvao Ivan Ðordevic iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. zbog cega on daje svaki drugi–treci dan izjave oko toga da je Zoran Ðindic švercer cigareta i da je vlada švercerska. godine ušao kao “osvedoceno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. Jovaševica. kakvo mišljenje ima Ratko Kneževic. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. ne znam mu ime. ali to nosi Kosta Cavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i clanaka.. Stanka Subotica – ko se vozio avionom. ispred kuce u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevica i onda videli Cedu kada izlazi. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli . da su pitali on bi to sam objavio. Onda sam poslao poruku Cedi: “više nemoj da mi se javlja”. mislim na clanove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obracali se javnosti: na Dušana Prorokovica. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. U isto vreme se taj Ratko Kneževic svakodnevno cuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije. koliko je cigareta Zoran Ðindic prošvercovao. i tako dalje. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Ðindicu i Baticu.mogucnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. a on je tražio je da se sa mnom vidi. navodno. narocito da je povezan sa medunarodnim švercerima cigareta. Za šefa tehnike dobili su coveka iz vojske i na sva kljucna mesta postavili su ljude iz vojske. Vladan Batic. bivši savetnik Mila Ðukanovica. pa je tako “Reporter” u 5. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juce u nekoj akciji uhapšeni Lukovic i Spasojevic. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadica. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milic došao sa Cedom u moju kancelariju. tako što su. videni su. koji je trajao 15 minuta. napao sam ove iz vlade. “iz izvora bliskih istrazi”. šta je rekao Ivo Pukanic. Dragana Jocica.

a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovicem video prvi put 13. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevicem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. izmedu predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. bio operisan i u komi. pošto je 12. Onda sam ja pozvao Milana Veruovica. pa iz straha da oni to ne urade. Nikada niko od njih nije postavio ne pricu da postoji treci metak. i mi smo rekli šta je bilo. sem tog jednog stupca. da nije bilo u drugom. provericu. Božo Prelevic: Da li ste 21. Sa vozacem Sašom Bijelicem. i pitao ga: “Milane. uz pomoc tih specijala. nego nije znao ništa. znali smo da je tokom “Limesa” bio pracen. meni i Cedi rekao. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu cekali na aerodromu. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruovicu pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popovic: Ne.. kao što se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanica i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tacna. da je vlada ubila. od tog dana pa do dana kada sam procitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovicem na temu atentata. i sa svima. ustvari. stranka. mi nismo bili sami. pa nije imao razlog da mu ne veruje. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. pa ne znam. I onda kada sam to procitao u novinama pozvao sam Cedu Jovanovica za koga sam znao da su bliski. sa Cedomirom Jovanovicem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. Milan Veruovic jeste bio u agenciji “Spektra”. pored mene. ne da ne zna za tri metka. Na tom sastanku su bili. otkud znam šta je. to je naša greška”. 10. prodavali sa nama tona droge. Ja sam rekao: “Što ne dodeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. Vladimir Popovic: Zašto vam Veruovic i Vrzic sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšica. Pozvali smo Kacarevica: “Odakle ti to. i Nenad Milic i Ceda Jovanovic. ono”. Zbog cega je to pitanje postavljeno. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojevic i Lukovic da ne bi živi ispricali kako su. Ja sam zvao Milana Veruovica da ga pitam. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. gde je rekao da je cuo treci metak. 2003. kada se pojavio sa štakama. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu.. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbedenja zgrade. šta je ovo”? I onda je on meni poceo da objašnjava nemušto. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “nocas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. Pa nisu imali dokaz. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzic to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sacekujem te ljude. da li sam mu davao izjavu. Zoran je slao svoje obezbedenje. Dobio je od jednog clana vlade. ili mu . jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivicnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. došao u njegovu sobu. a deset dana pre Zoranovog ubistva. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. i tada sam sa njim razgovarao. što je 13.” Advokat Božo Prelevic: Nakon atentata na premijera Ðindica. da se okrenuo cuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. Od prvog razgovora. pošto sam procitao u novinama njegovu izjavu. Mi to nismo demantovali. marta tako što sam došao medu prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. tako da to. Mislim da je tada Kacarevic rekao: “Izvinjavam se. Božo Prelevic: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obucavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa dogadajima oko Ljiljane Buhe. izvinjavam se”. ovo. koga je takode išao da ceka na aerodrom. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. ja sam 13. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veca: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevica zato što je pravno nedozvoljeno. nego bilo šta slicno.da je po 20. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. To je sve što se toga tice i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pricao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubacenih lažnih tema. vec se ne secam. Zna samo. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevica i Lukovica. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. i na Kopaoniku. i pitao ga: “Šta ovo Milance prica u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. ko ti je rekao ”? “Aajoj. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popovic: Sa atentatom. vlasnika “Blica”. mi smo ih ubili. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju.

On se pojavljuje posle 5. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševicem. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. oktobra. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. On je smenjen 1998. to rušenje Miloševica i to da jedinice nisu izašle na ulice. Cuva ga JSO. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treci metak. bez obzira što je penzioner. Vladimir Popovic: Odlazio je na proslavu novembra 2000. ko je stvorio tu Jedinicu. on ima zasluge za to što se desilo 5. Jasno je da u tim režimima istrocnoevropskim kao što je bio i naš. oktobra Gradimir Nalic. oni su klošari. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. Jeste. Rade Markovic. On je sebe velicao time što nas nije ubio. On. dva meseca posle 5. jer ste. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševicem i dalje cuvaju pripadnici JSO. ciju on stranu zastupa. Momcilo Bulatovic: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popovic: Da. i tako dalje. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševica i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. Vraca se nazad.nisam davao izjavu. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. . Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre dogadaja 5. nego i u onom periodu kada je smenjen. dobro. kako da izvucem štetu”. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. kakva je motivacija Jovice Stanišica da se on raspituje o tim stvarima. a ne daj Bože JSO i Legije. Nije sporno da su ovi u tome ucestvovali. navukli su me ovi. drugi. i tako dalje. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Ðindica. godine. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. kakve on to savete deli. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. ako budu sa Koštunicom nema Haga. Zorana ubili neki drugi. kako su. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu kljucni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude dogadalo. To se odnosi na to. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popovic: Gradimir Nalic. narocito u vreme protesta. Koji su to razlozi? Vladimir Popovic: On je leceni narkoman. Pošto u novinama. ne posle 5. On svima prica kako mu preti glava. oni su ubice. kako si saznao da su ti drugi. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvuceš tako što ceš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. Ne znam da li je izlecen. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišic za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. Radi ovde kao pilot. Milane. Predsednik veca: Po vašoj oceni. Ali imate cinjenice koje pokazuju da to nije tako. da bi video zbog cega ga ovaj zove i šta ovaj traži. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. ma kakvi. Predstavljen je Jedinici kao buduci ministar policije. oktobra. – “Koji. Momcilo Bulatovic: To je jedan. ustvari. Momcilo Bulatovic: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. da mu pokojni Zoran Ðindic nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. Momcilo Bulatovic: Govorite da je Gradimir Nalic trebalo da bude ministar policije. ono što mi ustvari nismo videli. Zoran se vida sa njim tada. na osnovu cega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popovic: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. da. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od kljucnih ljudi koji je pomogao pozadinski. godine. kako to da si se posle 8 meseci setio da si cuo treci metak”? On je rekao: “Pa. odakle ti ti drugi. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. su advokati optuženih jedva docekali i poceli da razraduju kako iza ubistva Zorana Ðindica nema nikakvog klana. Nismo ni znali gde je. ali je bio lecen. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. na osnovu cega. Ja sam bio prisutan.. kako sada to pocinje da se para. gde je bila izjava Milana Veruovica da postoji treci metak.. Branko Crni i cela ta ekipa. kao i posle svake bitke kada se pobedi. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogucava ovoj drugoj strani.

ja sam to rekao. koji samo gleda kako da dode do vlasti i kada dode na vlast svoje ljude je u stanju da izda. Posle slucaja Gavrilovic bilo je jasno da nikakve. februara 2004.. da je to koristoljubiv. Glavni razlog je bio. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. Možemo li da dobijemo ime tog coveka? Vladimir Popovic: Samo znam nadimak – Mrgud. Momcilo Bulatovic: Govorite o veceri. za razliku od Badže koji je bio radikalan. Stanišic traži. pošto su advokati Miroslav Šera Todorovic i Mirko Tripkovic demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao. Momcilo Bulatovic: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišicem. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovica. pa je pita da li je to tacno ili nije tacno. i tako dalje. da se izruce Jovica Stanišic Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Ðindic zove Karlu del Ponte. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. godine. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”.. godine. Pretres je nastavljen 17. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micic.. Vladimira Milisavljevica. Markovic je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. to je hitno videnje sa pokojnim predsednikom vlade.jer on posle toga više nije bio tu. kada smo saznali da se dva puta tajno vidao sa Koštunicom. loš covek. Posle ubistva Kriještorca. Tu je pored Jovice bio jedan covek koji se praticno zvao neki njegov prijatelj i saradnik. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. godine pismo Radomira Markovica. Pozvani su Brana Crncevic. komandant JSO je bio Legija. i ponovo je prekinut. pa u konkretnom slucaju i JSO. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kuci: Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sacekali. jednog od ljudi. je bio “umeren. i sada vi ne znate da li je to tacno ili nije tacno. bivšeg nacelnika DB. To su razlozi zbog kojih se Zoran vidao sa njima. marta 2004. jer je izložen pretnjama smrcu. Momcilo Bulatovic: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. ali je ponovo prekinut. da ce protiv Jovice Stanišica. i 9. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovica. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Cume. da li znate? Vladimir Popovic: To nije tacno. Sudija Kljajevic je doneo odluku da se advokatu Todorovicu dodeli obezbedenje MUP Srbije. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog . Cija je to kuca? Vladimir Popovic: Tog gospodina Mrguda. Kakav je odgovor dobijen. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedocio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata vidao okrivljenog. Mica Stanišic. jer je advokat Miroslav Todorovic Šera izjavio da ne može da brani klijenta. dobijao direktno od Miloševica da on rašcisti opoziciju i da. Frenkija i svih koji su tamo bili. ali je Jovica Stanišic bio neko pred kim su stajali mirno. Franka Simatovica. ili najavljuje. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na nacin koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Ðindica. Vece je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Ðindica. I to je na tome ostalo. Martovski pretres trajao je samo 8. igra za ocuvanje sopstvene glave i ocuvanje jedinice. maja 2004.. Milan Veruovic je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. i neposredno pre toga. rekao mi je da je ta njegova igra. u nekoj kuci u Ubu. 1. Formalno. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. godine sa informacijom da je nešto video. ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi.

To je bio razlog što je Cedomir Jovanovic sa Spasojevicem i Ljubišom Buhom Cumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Markovic pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. Na pretresu. pošiljku je preuzeo Zoran Janjuševic. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. dobrovoljno se grckoj policiji. Vladimira Bebu Popovica. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbedivale telesnu zaštitu licima. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. godine pola sata pred ponoc. Ulemek je pristao da prenese poruku. Milorad Ulemek je optužio Cedomira Jovanovica. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševica. jer je njen klijent Dejan Milenkovic hapšenjem u Solunu. Preko ministra policije Dušana Mihajlovica. u kasnim vecernjim casovima 16. juna 2004. jula poslao obaveštenje grckim kolegama da postoje indicije da odredena lica tog dana treba da iz Srbije predu u Grcku. Grcka policija je. Advokati Slobodan i Marko Milivojevic brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za . pa je Milenkovic. predao jedan od okrivljenih. godine. prema Ulemekovim recima Ivkovic se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. ali. 9. kako bi se “saznala istina”. 6. prema recima Ulemeka. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. dostavio tek u septembru. Miloševic je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkovicu. iz Grcke vratili u Srbiju. Grcka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. Dana 19. preko susednih zemalja: Hrvatske. BiH i Rumunije. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. U izveštaju je potvrdeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. MUP Srbije je 16. Kada je Ulemek ušao u kucu. Casopis Reporter objavio je u martu 2004. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. kako bi se istog dana sa Milenkovicem. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je ukljucen i Dušan Spasojevic. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. Dejan Milenkovic – Bagzi. maja poslalo molbu Interpolu Grcke za informacije o Dejanu Milenkovicu. marta 2001. u Solunu. 16. Vece je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znaci da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. postojala je ocigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. juna poslata je zamolnica grckom Interpolu za pružanje medunarodne pravne pomoci u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovica. Cedomir Jovanovic je prema Ulemekovim recima. Dušan Spasojevic je dobio zaštitu Crvenih beretki. Dragoljuba Markovica da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je naden u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. Povodom špekulacija oko toga. Milorad Ulemek je izjavio da je Cedomir Jovanovic preko Vladana Batica izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevica iz pritvora i da mu je Spasojevic rekao da je za tu uslugu Batic od njega tražio da uloži pare u renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Ðindica. zajedno sa Milenkovicem liše slobode.coveka” i da ocekuje da ce Legija potvrditi navode njegove odbrane. septembra. a drugi o oružiju nadenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. advokat Biljana Kajganic zatražila je odlaganje pretresa. “SLUCAJNI” IZVOÐACI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganic. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. jedan o drogi. pak. za kojim je raspisana medunarodna poternica. jula 2004.

pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Cume. Posle uvidaja. ostao je upamcen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Curuviju. Goran Petronijevic. a oni su me skinuli golog. Goran Petronijevic je bio clan sudskog veca u postupku. branilac Zvezdana Jovanovica je. Miroslava Šeru Todorovica. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. a obrt se nazire u panicnim izjavama bivših državnih funkcionera. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevackom tužilaštvu. Advokat Todorovic je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. Momcilo Bulatovic. Vukasovic je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. Goran Petronijevic je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoci u sudu u Peci i da je tzv. a Dušan Spasojevic napadao i šutirao.. da Berbati to delo nije mogao uciniti. Nenad Vukasovic umeo je i ovako . koga je osudio na 12 godina zatvora. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. To je trajalo satima. pored pomenute dvojice. zato što “nije proverena profesionalna strucnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. što je advokat Todorovic demantovao. Zorana Lukovica i Srdana Jankovica osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. U tekstu Reportera piše da je Vukasovica kao branioca Zvezdanu Jovanovicu preporucio Jovica Stanišic. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. Ostace upamcen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoci. godine.ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevicem u procesu. a Momcilo Bulatovic je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivancanina. Rastezali su me nekim spravama. a oni su primenjivali klasicne policijske metode. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. krivicar. Nakon provere. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Ðindica. i sada se ocekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti ukljucujuci i Demokratsku stranku”. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. Todorovica su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. Nenad Vuksovic je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Ðindica i jedan od najoštrijih kriticara sudija iz Veca i tužilacke strane i predstavnika bivše vlasti. Pored ovog postupka u kome je sudio. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovica u postupku za atentat na premijera Ðindica. Bio je decembar.. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojica”. a neki od njih morace da sednu na optuženicku klupu. Goran Petronijevic je otpao. koji je voden u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. iako je za uvidaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. godine.” Nenad Vukasovic. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. godine.. Mile Lukovic Kum me je kao branio. koji se vodi protiv Veselina Šljivancanina pred Haškim tribunalom. brani okrivljenog Radeta Markovica. i naslucuje da ce Legijina predaja doneti veliki obrt na sudenju. Ðakovackoj grupi. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca.. Poznat je po spisateljskim afinitetima. Po njegovim recima. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. takode bivši sudija. Ocekujem da ce sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. ali mu je naredeno da uzme Momcila Bulatovica”. Gospodin Zoran Ðindic je pao zbog svog okruženja. Krsto Bobot. samo na osnovu spisa. bivši sudija. je u advokaturu otišao iz suda. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uvidaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. iako je “Veselin Šljivancanin želeo da uzme drugog advokata. ima još jednog branioca advokata Momcila Bulatovica. “Slucajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. protiv Ismeta Berbatija.

Slobodan Milivojevic je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. u aprilu 2004. odakle je otišla u advokaturu. ova dvojica su najmocniji ljudi u državi.. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga . SUOCENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popovic: Na ministra policije Jocica i na Bulatovica. locirala Dejana Milenkovica u Grckoj. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noci kada ste dovedeni. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojevic naplatio 250. podnošenju krivicnih prijava protiv sudije predsednika Veca Marka Kljajevica. budalo!” Tadašnji nacelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. doprinelo je i pitanje. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasica pod nazivom “Saradnici. zahvaljujuci tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Zorana Ðindica. Vladimir Popovic: Tacne su mi informacije i. Ej. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izadu Guri i Miloševic i ostali ste u kabinetu sami sa Jocicem i sa Bulatovicem. ona je odgovrila: “Ma. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovica da je ona sa “starim drugarima” (Jocicem i Bulatovicem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Cumeta. u nedeljniku Vreme u septembru 2004.. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja.”. organizovao ubistvo Momira Gavrilovica koga je ubio Teca.000 eura od Dušana Spasojevica za nekoliko sitnijih usluga.. Vojslav Nedic. U postupku za atentat na Zorana Ðindica istakla se po velikom broju prigovora. Biljana Kajganic radila je kao sekretar Skupštine grada. Draganu Jocicu. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dodete sutra ili prekosutra ovde. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovica. šta ce im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici.da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenkovic Bagzi išao da ubije kamionom. godine. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. koje je Marko Milivojevic uputio jednom od svedoka na sledeci nacin: “Koliko dugo poznajete NAJVECEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti nacin advokat Marko Milivojevic oslovio je Milorada Ulemeka i na sudenju za ubistvo Ivana Stambolica i za pokušaj atentata na Vuka Draškovica. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popovicu. napišite da sam rekao da je Prijiceva optužnica za obdanište”. U maju. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. U tom tekstu Miloš Vasic je napisao da je UBPOK. da vaši advokati sutra izmišljenu pricu sa. pa kao sekretar saveznog MUP. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. ali ga je tom prilikom predsednik Veca Dragoljub Albijanic upozorio da okrivljenog oslovljava iskljucivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”. zahteva. i te gluposti. Vladimir Popovic: Nisu mi loše informacije. godine. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenkovic vodio sa advokatom Biljanom Kajganic. advokati i stari drugari. Zoranu Stojkovicu i nacelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševicu. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. Advokati Slobodan Boban Milivojevic i njegov sin Marko Milivojevic predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta nacelnika UBPOK. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda srocila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševicu postave barnioca u postupku. a da je to stav vecine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda. žalbi.

možda. ali. a 2001. U povorci. godine. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. na pitanje novinara Borisa Aleksica: “da li je moguce da je premijer Ðindic stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. Prilikom pravljenja novog registra.. Zbog važnosti tih podataka i mogucnosti da se njima manipuliše. To je rekao na srpskom. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netacna. Da nije streljan zbog onog što se znalo. Verovatno ste pretpostavili da jesam. Drugi prst? Taj je bio protiv da Ðindic postane Srbin. Pred smrt. Aleksandar Tijanic napisao je: ”Srbin pred smrt. U moru tekstova u tabloidima. tvrdi RTV B92. Šalju dve poruke. vec mrtav. Vidojevic. moguce bivši pripadnik Legije stranaca. To sa drogom. godine uništen je ili sklonjen. da je tacno. Odmaknut iz Zemuna. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanovic. Nemam šta više da razgovaram. Odmaknut od Bebe i Cede. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. CEMU VEROVATI Registar saradnicke mreže državne bezbednosti od 1945.danas ispaštate. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. Mudar. Dok su cekani rezultati iz Visbadena. Oroz snajpera vuku dva prsta. da ste se bolje raspitali.. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zlocine pocinjene u Drugom svetskom ratu. maja 2004. našao se i intervju Milana Vidojevica u listu Svedok 18. Ovaj podatak ne sprecava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijica. Pred smrt.. pojedini mediji. objavljen nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. Možda ce neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napacene Srbije.. To nije rekao na srpskom”. Milorad Ulemek: Ja se toga ne secam. koji nikada sa vama u Surcinu nije bio. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Ðindic–Srbin pred smrt“. ali upravo jedna takva mala zemlja. u Surcinu na veceri. Pred smrt. a onda je premijer Ðindic izašao. Vladimir Popovic: Sada cu vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. predvodeni nedeljnikom NIN. jeste srušila mocnu prvu Habsburšku monarhiju”. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. Došli ste. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. Ali. pa ste zato to rekli. Moguce je da se registri nalaze u posedu neovlašcenog lica. svako naslucuje da Ðindic nije bio samo ono što se videlo. a to sam ja. koji su se bavili ulogom bivših Ðindicevih saradnika i stranih službi u atentatu. objavljuju pricu o fotorobotu i kako je premijera Ðindica ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. saznali biste da je ta stvar nemoguca i nikada ne biste imali potrebu da pricate. sa izmišljenim doušnicima. Jedan pripada andelu pakla. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevicem i koji nikada nije bio u Šilerovoj. Pred smrt. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pricali sa mnom o drogi. Pred smrt. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju . razgovarali ste sa njim. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. odgovara: “To je veoma opširna tema. Odmaknut od kriminala. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradnickih mreža sacuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovica. Odmaknut od stranaca. iza kovcega. Preseljen iz Berlina u Vašington. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. Kome je i zbog cega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. napravljen je novi.

dokumentacije. U tom dokumentu navedeno je da su celni ljudi RDB posle 5. oktobra 2000. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. godine. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOS-a i Otpora, mikrofilmovi, pomocni dosijei, izveštaji o radu za te dve godine, i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. To je utvrdeno istragom operativaca službe, a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Curcica, Branka Crnog, Miloša Teodorovica i Milana Ðurovica dostavljena je 2001. godine MUP-u i Vladi Srbije. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovica. Nikola Curcic je na sopstveni zahtev otišao u penziju, a Miloš Teodorovic i Milan Ðurovic ostali su rukovodioci u BIA. Državni tužilac nije reagovao. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatovic je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Ðindica i osumnjicen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti, a krivicne odgovornosti osloboden je, kako je obrazloženo, „na osnovu odgovarajucih zakonskih razloga“. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije, iako nije ispunjavao osnovne uslove. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe, ali njegovim imenovanjem sve je vraceno u politicke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po politickoj podobnosti. Bulatovic nije radio u obaveštajnim službama, nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova, i tako BIA je data amateru. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi, i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države, a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje, ko ce kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih politickih protivnika trebalo bi iskoreniti. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete, jer je rec o specificnom zanatu. Ako je bilo razloga da se na celu agencije nade neko ko nije iz bezbednosne strukture, onda je pitanje da li je licnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. Hapšenje Bulatovica u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata medu ljude bliske predsedniku DSS. Cinjenica da je Bulatovic bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vodama zemunskog klana povlaci sumnju. Advokat Božo Prelevic smatra da privodenje Bulatovica u akciji "Sablja" nema formalnog znacaja u slucaju njegovog imenovanja za šefa BIA, jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu, što jeste problem prethodnih vlasti. Generalni sekretar, za divno cudo, navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet, Veljko Kadijevic, rekao je, na opšte cudenje, da je Bulatovic covek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. On je naglasio da Bulatovic nije laik vec covek koji se bavi tom oblašcu i dobro je upucen u bezbednosnu problematiku. Cinjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova, prema Kadijevicu je još jedan plus, jer Bulatovic uživa ugled u inostranstvu, a funkcija direktora BIA delimicno je i politicka: „Bulatovic se visoko kotira u ovoj politickoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenadenje. Predstoji mu ozbiljan rad, jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebace mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim nacinom rada. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“, ocenio je Kadijevic. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. Preuzimanje tajne službe, bilo mu je neophodno, samo da nastavi "neomiloševicizam". Danica Draškovic tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatovic obecao da ce podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovicem o prislušnim uredajima koji se još nalaze u mojoj kuci. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. Rekla sam mu da, po koalicionom dogovoru, SPO-u pripada to mesto. Bulatovic je rekao da nema ništa protiv

mog izbora. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završicemo to.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Draškovic za šefa Instituta bezbednosti, ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u cemu je problem... Ocigledno postoji problem kada on ceka toliko...“, rekla je Danica Draškovic. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovica, da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije, pošto je njihov kadar Vladimir Božovic postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije, pa smo odbijeni. Tražili smo zamenika ministra policije, ali koalicioni partneri nisu pristali. Na kraju smo dobili obecanje da ce nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. Božovic je odmah postavljen, dok smo sa Institutom cekali…“ Direktor BIA Rade Bulatovic nije odgovarao na pozive. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srdan Ðuric tvrdio je da imenovanja Danice Draškovic na celo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. Ministar Bojan Dimitrijevic rekao je da se to pitanje rešava izmedu lidera DSS i SPO. Clan kadrovske komisije iz SPO, ministar za dijasporu, Vojislav Vukcevic rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada ceka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. Kako je Bulatovic kadar DSS, iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog.“ Portparol DSS Andreja Mladenovic objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatovicu imenovanje Danice Draškovic u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam, BIA ce ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. Kada je dogovor propao, list SPO, “Srpska rec” opisao je pocetAk rada Bulatovica: “Direktor BIA, sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom, i bivšim zamenikom nacelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savica, Miloradom Bracanovic koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije, i operativni organizator politickih zlocina pocinjenih za vreme Slobodana Miloševica, i posle njegovog pada. O cemu pricaju može se zakljuciti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali, za ubistva Zorana Ðindica i Ivana Stambolica. Ocigledni su napori izvršne i sudske vlasti, potpomognute državnom bezbednošcu, da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku, a procesi dovedu u sumnju. Jasno je zašto to radi Bracanovic, ali zašto i u cije ime to radi Rade Bulatovic? Rade Bulatovic je, kao novi direktor BIA, promivisao i novi dan bezbednosti - 17. oktobar (namerno ili slucajno iz doba kralja Aleksandra). Na toj svecanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševicevu pretorijansku gardu, sacuva sve saborce Milorada Lukovica i Milorada Bracanovica, i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud nece dugo rešiti. Do njega su, kako piše “Srpska rec” na toj proslavi stajali Radiša Roksic - clan JUL-a i tajni policajac Mire Markovic, Miša Vilotic - oslonac Radeta Markovica u borbi protiv domacih izdajnika, Cviko Milinkovic - pijani kum Milorada Bracanovica, Mica Jovanovic - glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševica, julovac Mile Jovanovic - ekspert za privatne zabave direktora, Vojislav Mrakovic - pobednik na takmicenju "ko ce pre doneti tortu za rodendan direktoru BIA", Slobodan Mirkovic i Nikola Milenkovic - zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA, Slaviša Miloševic - najbogatiji tajni policajac u Srbiji, i tako redom. Posebnu pažnju na proslavi Bulatovic je poklonio svojoj ekipi iz Carine, iz vremena kada je, kao Mirin dipolomata, švercovao iz Turske i Italije. Tu je predvodnik Predrag Petronijevic, svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova, koji je kredit kod Bulatovica stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovica, kojom je, zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ, lažno optužio svog šefa - Gorana Petrovica. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulic, alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe, i Ðoka Antic iz Niša, "Radetov carinik" iz vremena "krmaca" iz Turske i Italije, nagraden mestom nacelnika niškog centra BIA. Za medijsko pokrivanje svecanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan", uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. Za ovu svecanost preureden je kabinet Radeta Bulatovica, postavljen mermer na ulaznim stepenicama, a hrana i pice pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajic,

leceni alkoholicar nakon krize posle sloma Trece linije 5. oktobra 2000. Na proslavu treba dovuci i politicki krem, ako je moguce i Borisa Tadica, pa je preko Stevana Nikcevica, direktora "Jugoimport SDPR", Bulatovic bio u komunikaciji sa predsednikom. UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovica i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomica, otvoreno je pitanje, ko se i kojim povodom vidao sa osumnjicenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Ðindica. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, Gradimir Nalic, rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. godine, i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza izmedu države, oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovacevic-Vuco demantovala je da je advokat Gradimir Nalic, nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. godine Gradimir Nalic nije izvršni direktor JUKOM-a, i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatovic, a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanovic. Znaci, Gradimir Nalic u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio, neko spajanje sa Unmikom, pre svega zato što nije bio izvršni direktor, a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme, JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih politickih osudenika i nije radio nikakve poslove na oslobadanju zatvorenika, pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". Gradimir Nalic je ponovio da je od oktobra 2000. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM, i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovica, Fljoru Brovinu i maloletnog Vucetica iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. Cedomir Jovanovic u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošcu" piše: “Kampanja protiv nas se pojacava. Stalno je tema bila Hag. Legiju sve vreme toksira Koštunicin kabinet da ce biti izrucen Tribunalu. I pre republickih izbora u decembru 2000. godine, na slavi JSO, na Arandelovdan, Gradimir Nalic, savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota, a ne Ðindicu jer ce ih sve prodati Hagu. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar", porucio im je Nalic. Zbog te smotre, a ne zbog sklonosti krizama, nismo prihvatili Koštunicin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. Tek naknadno smo saznali da Nalic ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujuci za svakoga ko ima profesionalne ambicije. To su problemi prema kojima su Jocicevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. godine.“ Na sudenju optuženim pripadnicima tzv. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS, Gradimir Nalic, ispricao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS, 28. februara 2002, policija je saopštavala da “prevrce nebo i zemlju” ne bi li uhvatila pocinioce, ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo ucinio. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžica u Beogradu. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškacke politike. DHSS je saopštila, što je krunisano kasnije u “Sablji”, da napadaci žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. DSS se pridružuje krivicnom gonjenju protiv ovde optuženih, jer novih dokaza nemamo“. Predsednik sudskog veca Marko Kljajevic pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo

Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam, to može da kaže samo Vojislav Koštunica”, odgovorio je Nalic. U istrazi ste, 8. jula 2003, rekli da je Ljiljana, supruga Ljubiše Buhe, u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovica i Milana Jurišica, da je to uradio “surcinski”, a ne “zemunski klan”. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajevic. “Osvežili ste mi secanje. Dobijena su njena pisma, pretpostavljam da ih imate”, vadio se Nalic. Kad je sudija Kljajevic rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe, Nalic se obavezao da ih nade u stranackoj arhivi i dostavi sudu. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice izmedu DSS i DS, i unutar celog DOS, oko daljeg toka reformi i politike države. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim politickim faktorima. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama, ali nismo išli u revanšizam“, dodao je Nalic Na pitanje advokata Slobodana Milivojevica, branioca prvooptuženog Legije, Nalic je bio izricit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još veceg razdora u DOS. ŽIVOT TECE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. tender po kome je ministarstva privrede, za ekonomske odnose sa inostranstvom, i kulture trebalo da cuvaju privatna obezbedenja. Pocetkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti", ciji je suvlasnik Gradimir Nalic, da preuzmu obezbedenje nekih vladinih zgrada, ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. Neuspelo angažovanje Nalicevog obezbedenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. decembra ujutru došao je jedan covek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbedenje ovog ministarstva". Ja ga pitam gde si radio ranije, a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. Ministri Milan Parivodic, Dragan Kojadinovic i Predrag Bubalo culi su za angažovanje privatnog obezbedenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dode da nas zameni. Kako smo kasnije saznali, Predrag Bubalo, ministar privrede, pogrešno je razumeo da hoce da zamene i njegovo licno obezbedenje, pa je otišao kod ministra policije Dragana Jocica. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate, a nama hoceš da ukineš i ovih nekoliko policajaca." Posle toga, Jocic je odustao od promene i mi smo ostali ovde. “ Angažovanje privatnih obezbedenja u vladinim institucijama nije novost. Vec drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". Oni su na tim poslovima bili rasporedeni u vreme vlasti Slobodana Miloševica, ali ih je nova vlast zamenila policijom. Informacije o nastavku trenda iz Miloševicevog režima potvrdio je Gradimir Nalic: „Taj tender je postojao, ali... nije prošao. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbedenje. Trebalo je da se promeni izmedu cetiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva, ljudi koji rade na portirnici ili neke slicne poslove. Nije bilo predvideno da se zamene policajci koji obezbeduju ministre... Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera, ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. DA LI JE SVE SLUCAJNO I BEZ POCETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši nacelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavkovic je potvrdio da je u noci izmedu 4. i 5. jula 2001. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. Pavkovic je izjavio da naredenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ, vec da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ, Gradimir Nalic. Oko jedan posle ponoci u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i, prema njegovim recima, tamo zatice: „Koštunicu, šefa kabineta Ljiljanu Nedeljkovic, generala Acu Tomica i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalica... Nalic me je, pod uticajem alkohola,

bivši nacelnik Uprave vojne bezbednosti. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novcane naknade. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuce u sukob unutar DOS i na taj nacin napravi neka vrsta udara u zemlji . vec se govorilo o „nekakvim kablovima. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. Pored Pavkovica. vec i šta je u njoj. rekao je Pavkovic i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. i prikrivao ubistva gradana u prostorijama SUP. okrivljenog Brkica i njegovog advokata Gradimira Nalica.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkica. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomic. Brkiceve tvrdnje nisu se ispostavile kao tacne. kada sam video da Tomic ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. da je utvrdeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkica da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovica tvrdnjama da je ucestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševica Tapija. a novinar Brkic ostao je pri navodima iz svojih tekstova. odgovarajuci na pitanja sudije. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. zapleniti aparate“. pa do smene s mesta nacelnika GŠ. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novcano obeštecenje. i dodao da je Nalic rekao da se „upad mora izvršiti iste veceri jer ce u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. advokat Nalic predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkiceve odbrane. neovlašceno prisustvovao i Gradimir Nalic. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na prici o prisluškivanju. koji je vodio glavnu rec“. rasturiti je i videti šta ona radi . ali nije osuden. Nakon cetvorocasovnog ispitivanja. što je Pavkovic odbio recima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu cu izvestiti samo predsednika Koštunicu. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkic neopravdano proganja. sem Ljiljane Nedeljkovic. On je rekao da je Nalic zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. Izgovor Tomica za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljevic otišao i sve ispricao premijeru Ðindicu i tako onemogucio akciju“. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešica. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noci. . Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. general Obradovic je negirao svoje ucešce u navedenim dogadajima. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. On je naglasio da se od tada. zakljucili smo da bi upad bio neovlašcen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. niti je bilo price o istrazi. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. u kojima su ucestvovali radnici policije.docekao recima da sam covek od akcije i da konacno za mene ima zadatak. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Ðakovic. da im na službene telefone šalje iritirajuce poruke.rekao je Pavkovic. dao sam znak glavom generalu Pavkovicu da od akcije nema ništa”. Pavkovic je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevica. U višecasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. što bi bilo logicno. da je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj clanova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlucili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. Medutim. I inspektor Slobodan Pešic nije priznao da je ucestvovao u ubistvu privedenog mladica Milana Jezdovica. koliko je ljudi obezbeduje. Milena Simica i Milana Ðakovica. Pavkovic je svedocio da je na tom sastanku Nalic istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatovic. a da Tomic predložio i hapšenje Vladimira Popovica Bebe. zgradi kod ‘Beogradanke’. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je nacelnika SUP Beograda Milana Obradovica.

2000.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoc u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. . premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadica. karijerni diplomata Miroslav Šestovic i pravnik Aleksandar Simic. izuzev savetnika Vladimira Galica. Željku Mitrovicu. lojalnu Koštunici. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. mahom su to cinili svojom voljom. što je ovaj negirao. Leona Kojena i književnika Matije Beckovica. Ðuric je Koštunicu upoznao 1990. Medu onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulica za koga je tvrdila da je štetan za stranku. potpredsednik SRS. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Ðuric izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. a Aleksandar Tijanic je imenovan za direktora državne televizije. Kada se sredinom februara 2008. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljkovic. Cedomir Jovanovic je. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. izdvaja se Slobodan Samardžic. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. rekao je da su radikali uvek dobro saradivali s njim. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžic. Nalic je bio advokat Radeta Bulatovica kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Ðindica. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. Iz prve Koštunicine savetnicke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalic. Savetnik za medije Srdan Ðuric postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. Dugo uz Koštunicu i covek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simic. Ristivojevic je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprecavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. Njegovo mesto nezvanicno je zauzeo pravnik. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatovic postavljen je na mesto direktora BIA. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. optužio Nalica za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. Svojim izjavama uzburkavao je javnost.Kada je stupio na vlast. godine kao clan DS. Napustio je Karica 2001. Koštunica je nameravao da Nalica. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. Aleksandar Tijanic. Ovi ljudi i dalje imaju znacajnu poziciju i cesto su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetnickim mestima. proizvede u ministra policije. U Koštunicinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodic. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politicka pitanja. da kupi 4. Cinjenica da su nakon odlaska iz savetnicke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštunicinoj vladi). Koštunica se ne odrice lako ljudi u koje ima poverenja. filozof Mile Savic. Petar Ladevic. a kasnije je osnovao firmu za obezbedenje. u javnosti su se pojavljivali i Koštunicini šefovi kabineta. Bio je urednik spoljnopoliticke rubrike na Studiju B. dok je bio šef poslanicke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. Odlazak Ðurica usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. Gradimir Nalic. godine kao predsednik SRJ. ciji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. Posle skupštinskih izbora 2007. Branislav Ristivojevic. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što ce biti napadnut neko ko mu je blizak”. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalovic. Rade Bulatovic. Oni koji su odlazili. godine. Iako zvanicno nisu ni na jednom položaju. Osim savetnika. Po profesiji je novinar. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoci i podatak da je njegov licni sekretar vec godinama Mirela Vasic. pre svega o kosovskom pitanju. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljkovic.

koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštunicinog kandidata za ministra policije u Ðindicevoj Vladi. “ANTI-HAŠTVO” . pre svega. a kažu da je imao znacajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. pocev protiv Crne Gore. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i cudniji od funkcije koju ima. . vlasnika PINK. za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matica i Ivana Markovica… Vujovica u srpskoj politici zovu “Koštunicin ambasador u Americi”. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. pre 5. znacajno. i nije mogla biti delegirana republickom. ali i problem koji. shodno Ustavu SRJ. aktuelnog šefa BIA. a ovaj Tamaru Nikcevic. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. ta materija bila u iskljucivoj nadležnosti saveznog parlamenta. preko sandžackih kombinacija. i “informisao” o tome da je ovde vest dana. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. Vujovic je bio JUL-ovac. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. susreo se sa Legijom. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeduju srpski tajkuni. Njegov kum Nebojša Vujovic je nominalno zastupnik vršackog “Hemofarma” u Vašingtonu. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. NEBOJŠA VUJOVIC je kum Radeta Bulatovica. unutrašnjopoliticki.oktobra 2000. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naci u svakoj “mucki”. i to na preporuku kuma Bulatovica i Gradimira Nalica. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . Braun je odmah zvao Željka Mitrovica. o cemu je tadašnja urednica Tamara Nikcevic progovorila. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevicem ostalo je u domenu nagadanja. pa je tako savetovao i Radovana Karadžica. Bulatovic je bio medu prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. kada je. ali da to nece dugo trajati. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. Branku Prpu. jer ce državom brzo upravljati patriotske snage”. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom politickom krugu. u svojstvu medijskog “eksperta”. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. Slavka Curuviju. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. nekadašnjeg Koštunicinog savetnika za ljudska prava.Kada je 2004. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovica . od izvorne (republicke) ka delegiranoj (savezni). bio je. do politickih igara koje se nekad otkriju.ZAVERA ILI POLITIKA Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. odreduje našu sudbinu u svetu. Navodno je bio vrlo uticajan kada je rec o odnosima s Crnom Gorom. a onda je licno Miri Markovic ispricao šta su tamo oni govorili. Srdana Darmanovica i ostale. iako je. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujacic malo što i pita na mestu koje pokriva. u vreme dok je bio predsednik SRJ. organizovao ucešce u Molitvenom dorucku. kao i kum. Tako je bio pregovarac sa Karlom del Ponte oko izrucenja Ratka Mladica. otišao u Kulu. Nebojša Medojevic ga je pozvao u Vašington. u kojem je bilo reci o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. u vreme Slobodana Miloševica. Nikitovic je roden u Baru. On je za srpsku opoziciju. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitovic koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. nekad ne. OBRAD KESIC je covek za koga je teško reci šta u stvari radi. Buduci da je DSS zastupao “legalizam” iznenadujuce je bilo insistiranje da taj zakon donese republicka skupština.

onda je automatski i naš sud.. kojim se u suštini teži obmani. ne preostaje nam ništa drugo nego da ucinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republickom nivou. jer dok se. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. šef poslanicke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogucnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubaca. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . Na taj sastanak. rekao je: „To je prakticno rušenje Srbije i meni se cini da je to istovremeno politicki manevar kojem je bio sklon Miloševic. je preglasan rad grupe je nastavljen. Stav da naši sudovi ne treba da ucestvuju. priznajuci kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". Cedomir Jovanovic. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo. pošto je obavio konsultacije. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izrucivanje tumaci se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. odnosno izrucenje. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politicka realnost. Moc je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajduciju. zakljucio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. s druge strane SNP se konfrontira sa medunarodnom zajednicom u procesu koji ce za finalnu cenu dobiti iznos koji nece placati ni predstavnici SNP ni gradani Crne Gore vec pre svega Srbija. i kombinujuci pravne i partijske interese. Nalic je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubaca uvrsti ekspert iz SNP. rekao je da se izuzima iz rada ali da hoce bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaceno. Sve ostalo vodi ka hajduciji kakvu sada imamo. Dan kasnije. Haški tribunal je medunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija clan UN. hapsi gradane po pijacama. zakljucila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrdena zakonom. Savezni daje samo okvir a republicki ureduje izrucenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. Gradimir Nalic. zamenik generalnog sekretara savezne vlade. Nalic je onda zatražio da se sastanak odloži. ali o kojem bi odlucivala republicka vlada. Nalic je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije clan tima. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagodavanje Grubaceve verzije. s tim što predvida odredene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri. u potpunosti podržava politika Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatovic saopštio je da ce SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. DOS je formirao strucni tim: Momcilo Grubac (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). Tada je taj zakon podržao ceo DOS. republicki javni pravobranilac i Igor Jovicic. Kada se sve ove cinjenice uzmu u obzir." . Sead Spahovic. direktorka Instituta za uporedno pravo.Dejan Mihajlov. Treci predlog je profesora Grubaca u kome je sadržano izrucenje. Da bi se sacinio nacrt zakona. s jedne strane.saveznog i republickog. Vesna Rakic-Vodinelic. sadržavao je i odredbu o izrucenju. šef poslanicke grupe DOS-a u republickom parlamentu. Na prvom sastanku Gradimir Nalic se deklarisao da on nastupa u ime DSS. savetnik predsednika Koštunice. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi strucni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na politicko opredeljenje clanova.. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada. taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou.“ Mihajlov je izneo politicku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. Koliko se secam. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija. da treba imati u vidu za šta ce da glasa SNP. Kada to nije prihvaceno.

Da li je njima interes jedna pravno uredena država koja ce imati pravnu i zakonom uredenu saradnju sa Tribunalom gde ce postojati pravila i procedura ili ce oni tu saradnju vršiti tako što ce se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde ce se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni cinili odredene usluge. Ali je. i koji su napori cinjeni da se održi. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlucivanje od strane Vrhovnog suda. Ne sme se zaboraviti da je ovde rec o nekolicini Miloševicevih najbližih saradnika. Sead Spahovic: Ovde je sud odlucio o lišenju slobode. Tribunal je odlucio. mora ta naredba o privodenju da bude implementirana. Pera Peric na osnovu ovog rešenja . Vesna Rakic-Vodinelic: Ne. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. Vesna Rakic-Vodinelic: Mislim da o tome treba da odlucuje Okružni sud Srbije. bili su kocnica buducnosti cele nacije. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajednicke države tj. Vlada Republike Srbije naucila je lekciju da u interesu naših gradana moramo biti kooperativni sa medunarodnom zajednicom. to je nesporno. On podnosi zahtev državi da se privede odredeno lice.“ O pravnoj i politickoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. koji ni po cemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. svedoci i sledeca rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakic-Vodinelic: Ponavljam što sam prošli put rekla. oktobra. da se zapitamo šta je njima interes. godine.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. Ako cemo praviti ekspertski zakon. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što ce delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i politickog rizika koji taj posao prati. Sead Spahovic: Kažite kako da glasi. i da „taj zakon nece proci u Skupštini Jugoslavije. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. nacin na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on ce samo izazvati nove sukobe. Politicki rizik takve odluke Cedomir Jovanovic je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. To je paradoks politickog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP vec zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštunicin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od gradana Srbije. ali nije odlucio o lišenju slobode. Tribunal je sud. Da bi se neko priveo. onda cemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinacne interese. jednostavno. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. Sead Spahovic: Dobro. što znaci da državni organ mora da kaže. DSS ce podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5. Na osnovu cega tako mislite? Vesna Rakic-Vodinelic: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluci organ koji ima svojstvo suda. garantovao da ce on u potpunosti moci da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina gradana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne politicke snage. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj nacin dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat.Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. a ko je protiv saradnje sa svetom. moramo da uvažavamo tu realnost ako hocemo da budemo i prakticni i reformisti i legalisti.

važno je ono što se sada dogada. Marko Lugonja . traži da ga uhapse i da ga predaju. a u nastavku sudenja odlucilo je da postupak zatvori za javnost. a to Vlada Srbije ne zna. ministre policije i odbrane Dragana Jocica i Zorana Stankovica. da bi se on uhapsio. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaci sud. Optuženi Jovo Ðogo rekao je u obracanju sudskom vecu da "živ nece prisustvovati tajnom sudenju". Ratko Vucetic. kako su nazvali sudenje zatvoreno za javnost. Saša Badnjar. Naveo je da su predlagali da Miloševic bude premijer. Ljiljana Vaskovic i Stanko Ristic rekli da "nece da ucestvuju u farsi". 2001. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Ðogo. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. Dok se ne uhvati 'hajduk'. zato što traje istraga protiv osumnjicenog Blagoja Govedarice. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaceno. Sead Spahovic: Da ga uhapse i da ga predaju. direktora BIA Radeta Bulatovica. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veca. Stanko i Predrag Ristic. Sead Spahovic: Slažem se. i da tako Akcioni plan. U CIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Ðindica pred Specijalnim sudom. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo znacaja. Tim pre. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema znacaja kada je u pitanju potraga za Mladicem. koji je potpuno nejasan. obracajuci se pripadnicima JSO na slavi jedinice. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladicu Ljubodrag Stojadinovic objasnio je zašto nema razloga da sudenje bude zatvoreno za javnost: „To sudenje nece imati puno znacaja na sudbinu Ratka Mladica i pregovaracku sudbinu Srbije. Saša Badnjar. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlucuje sud. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa . I to da ostavimo. pa bi javnim sudenjem bila ugrožena istraga. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Markovic). Cedomir Jovanovic je rekao da se Rusija "cudno" ponašala u svim dogadajima od promena. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. To je Haški sud. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakic-Vodinelic: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Sead Spahovic: Sud je Tribunal.ide. Blagoje Govedarica. Ali. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovica. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak ni to nije bitno. Ðogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. Za pomaganje Ratku Mladicu u skrivanju optuženi su Jovo Ðogo. Borislav Ivanovic i Tatjana. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike . vec je država bio JSO. Vesna Rakic-Vodinelic: Nije odlucio o lišenju slobode. ne podrazumeva bilo koji. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovica i da zna da je Gradimir Nalic. i da privede ovo lice. Sead Spahovic: To je sad drugo pitanje. Sead Spahovic: O tome odlucuje Tribunal. Novinarima nije omoguceno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. Sudenje pomagacima haškog optuženika Ratka Mladica u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. Sudsko vece kojim predsedava Dejan Dobrosavljevic odredilo je nakon toga pauzu. nije postojala država. Sead Spahovic: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlucio. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladica. mora neko o tome da odlucuje. Bojan i Ljiljana Vaskovic. da ga isporuci. Cedomir Jovanovic izjavio je kao svedok da je Radomir Markovic „preko jednog coveka porucio da ce dati ostavku. Haški sud se obraca organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice.

Tu sam kod Zokija. gde je tata? Mira: Tata šeta. strašno. Razgovor Mire Markovic i sina Marka.“ Popovic je prozvao i bivšeg nacelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomica i direktora BIA Radeta Bulatovica. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke.. jedem prase ovde. Marko: Slušaj. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. 12. struje. 1995. Pre tri dana su ovde poceli sa restrikcijama struje.vojnom bezbednošcu. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Ðindica. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Ðindica: „U septembru 2002. a da je Koštunica "organizovanom politickom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprecio da oni budu optuženi". 30. na koji ce sa racuna Mire Markovic u kiparskoj banci prebaciti 100. ali da je Bracanovic imenovan za nacelnika uprave za prisluškivanje. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Ðindica. bre! Mira: Ne mogu.000 apoena nepoznate valute. da to rade neki nezadovoljnici tzv. nego na neke delove ruske obaveštajne službe. Vladimir Beba Popovic izneo je na TV B92. 1996. ali Grci ne priznaju tu karticu. Miloševiceve patriote. 12. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. a kada to kažem ne mislim na zvanicnu. Mira: Da i mama vecera na miru.. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. on je nekoga zvao i receno mu je da nisu restrikcije. nego neke sanacije. Ispred stana Mihajlovica uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. Marko: Evo me u Požarevcu. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvucen i da su ozvuceni mobilni telefoni. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti. shvati. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. na rucak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države.VI Deo istina ima samo jedno lice DEMOKRATIJA OD LAŽI JE UPROPASTILA SRBIJU VI DEO KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karadordeva. jer bismo izgubili kontrolu. . Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljevic zalagao za njih. gde nema novca da plati neke racune.rekao je Jovanovic i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savic i Milorad Bracanovic budu novi celnici DB i da je to odbijeno. Naime.. Prema njegovim recima Koštunica je predlagao da Branko Crni. što je odbijeno.. vec smo to radili kompromisima . sedam ili osam meseci pre ubistva Ðindica. oko toga vrlo aktivno ucestvuju i rade. ali ne tako da je u to umešana zvanicno. zamenik Markovica bude šef DB. sekiram se za tebe. vidi o cemu se radi. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalic. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete.. Jedem se. koje je sacinila hrvatska obaveštajna služba: 27. moje slatko! Marko: Ej. Posle završenog rucka zamolio me je da izademo na ulicu. Dodao je da se premijer Ðindic nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko ce biti ministar policije. frakcije. Marko: Što si poludela. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. Mira Markovic urgirala je kod Bogoljuba Karica da pokuša da otvori racun u Nacionalnoj banci Grcke.. na šta mislite?". Dok smo stajali na ulici. necu 10 puta isto. Ja sam to tati javio.

I to je nezdravo.. Evo. kako cu ja da se ugojim u ovoj kuci. Mira: Mili! Marko: Znaš. Šta sad imate kod kuce za jelo? Marko: U. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. to je nedopustivo. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. divno! Divno. bre. bre.. grejanje. Mira: Jao. 12. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kucu. kažu: "Mi smo distributeri. prasici. okitila i tako. kuco. to nisam znao. divno mili. Secaš se da niko nije mogao da ude u vodu. ne može da se prode. ima jedno pet santimetara. Miloševic: Ma. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuce. Ne može da se vrši razmena toplote. divno! Je l’ da je carobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. Miloševic: Da. pa se kupam 42. to može covek šok da dobije. Marko: Dobro šta me plašiš sada. Miloševic: Pa znam. bre. I uopšte više necu da se zajebavam. bre! Kako može u vrucoj vodi. Svi živi donose klopu. na 30 je vec vrucina. a ovo da je potpuno covek potopljen u vrelu vodu. neka je sa srecom. Marko! Nemoj nikako iznad 31. bez veze. lepi! Marko: Milica je unela jelku. Sad ima klope na sve strane. ali ne sme preko 30. Ima raznorazne sarme. mama. Mira: Šta cemo. dok se ne istušira hladnom. nešto ovde razgovaramo. Krevet i muziku sam uneo. Miloševic: Na 32 najviše. to je iznad normalne temperature coveka. A drugo. 3. Miloševic: E. u njoj ima topla voda. Drugo je tuširanje. Pošto ja ne nosim papuce." Miloševic: Sad cu da vidim. 1996. Miloševic: Pa nemoj. na 38 stepeni. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. da pitamo. Nemoj. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. ali ne plivaš u dakuziju. Pusti te brojeve. izadeš. Miloševic: Zdravo.. to je prava stvar. ja nisam mogao jedan korak da napravim. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. da smo sve na foru ulazili. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. Miloševic: E. kupam se na 40. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Miloševic: Ti si budala. nije moguce! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde.3. Miloševic: Evo ti da cuješ mamu. a mi pricamo ovde.2. Veruj mi. Mama je gore. 1. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. lepi moj. Kako dodem u dakuzi.31. Bila je temperatura 28. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom Miloševicem. Miloševic: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme.. Ljubiša me pitao dva dana . Miloševic: Pa ne.. Treba da bude 18. lepi! Marko: Šta radite? Miloševic: Evo. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. tajkice? Miloševic: Evo leškarimo u krevetu. svaka cast. ledena kiša pada napolju. sve. nama se to iz Beograda odlucuje. 'Ajde. Miloševic: Pa znam. pada neko cudo. Marko: Dobro. Marko: Pazi. Reguliši to i nemoj da se zezaš. može samo covek da padne. Tu smo negde.. pa seti se prošle godine u Karadordevu. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa Markom o useljenju u novi stan. sad ce u Dnevniku da bude da nema ogranicenja. evo cekacu da padne na 32. ovoliko leda nisam vid’o u životu. kad ih pozovemo. jagnjici i ostalo. Marko: Šta radite.

. Marko: Šta. porodilište? Marko: Porodilište.pred Novu godinu šta hocu da mi kupi za Novu godinu. Hoceš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. pa udem u patike. To je k’o Marinko Rokvic. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama.. zaposlim renomirane požarevacke ginekologe. imam ideju. Miloševic: Dobro. Tata. rekla je super. ali to hocu da ti kažem. u svinjcima. Mislim. samo ne od srca nego od kuge. šta misliš. koja traje 3. ej. bar me ti razumeš na tu temu. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srecni da oni dobiju nešto tako. Nego se istim putem vrati. bre. Ej. a da ne budeš baš. bre. da idu u bolnicu. To je seljacki. pravi. Medijski su zloupotrebljavali. zar to nije divno? 15. jer imam podno grejanje pa mogu bos. muž ti je jedan muškarac. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. to je nepristojno. nego se radaju deca. bice Dojcilo kod nas veceras. bolje ti je drži “Madonu”. Marko: Ma. zamisli kad za kiretažu. nosi papuce. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. Miloševic: Pa. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad udem u kucu odmah se izujem. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. 1997. Mira: Nemoj. koje ce mi i onako trebati za po kuci i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove. ti si moja mama. Marko: Ima i kiretarnica pored. a istovremeno društveno korisne. mama. Ko sekirama da me biju po glavi. kako ti kažeš. Marko: A Francuzi? . Ali. to je zato što idu na kiretažu. Kiretaža košta 150 maraka. necu tebe da pitam. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. naravno. molim te. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. dobro ajde.5 minuta. znaš kako izgleda porodilište? Miloševic: Znam. Miloševic: Marko. tata. ogradeno travnjakom. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. da ti odsedneš kod njega. 1.. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. Mira: Ali. onako tipican konzervativan. Miloševic: Kaži. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. Miloševic: Nemoj da se zajebavaš. sine.. u centru pažnje. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Miloševic: Kakvo. pasivan. lepi. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne.. ni u Francusku. tamo je izvanredno. hocu da pitam mamu. cuj. i po kuci sam u cistim patikama. što se kaže. sa kompletnim komoditetom. Miloševic: Razumem te ja. 1. Hteo sam tebi da predložim. nego Francuzi. bre. molim te! Pa uvece kad legneš onda moraš da imaš papuce pored sebe. nemoj ni da krociš ni u Austriju. on se vraca u ponedeljak ujutro tamo. ovde po Požarevcu.. nego voleo bih da. a kamoli da je nešto inteligentnije. o porodilištu? Jedno divno porodilište. Zamisli. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. bre. ne bi ih koštalo ništa. nemoj da planiraš. je l’ ima opet frka neka? Miloševic: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Miloševic: Ne „žabari“. Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom.. ništa više. kad ideš da piškiš. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Miloševic: Ne zajebavam te. 3. Marko: A pa onda ne moram. Marko: Pa. Miloševic: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. ali u porodilištima nema kiretaže. nezavisno od diskoteke. pa naravno.

Miloševic: Pre svega oni, to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. Austrijanci su pisali svašta. Marko: Da, da, da. Dobro, bre, ništa, nema frke, razumeo sam sve. Miloševic: Pa sam mislio, ti ako se tu nadeš koliko se nadeš nije bitno, al’ se vrati istim putem... Pa, i veceras cemo se cuti. Evo da ti dam mamu da je cuješ. Pošto si još u sobi, sad nisi u kolima, ne voziš. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima, jer se boji da negde ne skreneš, a evo sad si u krevetu. Evo dacu ti je sad. Ajd, cao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. Blejim, uživam, sad sam se probudio i cekam. Sinoc bila buka, kafane, diskoteke, crkla baterija i jebi ga. Evo sad sam se sredio, sad cu da pokušam. Slušaj, mama, ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene, odnosno na moj šarm. To ti nije baš neka pozitivna strana, da ti kažem. Slušaj, zvacu Milicu kad-tad. Tvoja rec je za mene zapoved, šta ti je... poslacu joj faks, pa onda telegram, razglednicu, i to, pa cu da je nazovem. Slušaj, ne daj bože da dodemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja, znaš. To je ozbiljna tema, i mora da zvuci tragicno. Mama, ne zajebavaj me više. U redu, skratio sam ti, zvacu Milicu i bicu sve kul. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. I eto tako. 15. 3. 1997. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom o kcerki Mariji. Marko: Pa šta si rekao Mariji, majke ti? Pa, jesam te zamolio da, da joj javiš, a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k.... da li sam umešan ili nisam. Ne, bolje nek budem ja umešan, da se ne pomirimo još narednih godinu dana, nego ti kažem stvar... imace posledice za taj njen popizditis? Miloševic: Ona, Marko, rekao sam lepo da si joj porucio da ceš ti da joj rešiš problem džipa. Marko: Dobro, i šta ti je ona rekla? Miloševic: Da ne ulazi u sumnjive rabote, jer je rec o prljavoj stvari, jer je rec o stvari i tako sve ono što si ti rekao. Ona je rekla: „Jao, kako cu ja, veceras covek treba da putuje za Nemacku, treba da mu dam danas pare.“ Marko: Ni slucajno! Miloševic: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa, kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira, a ti nisi ni krimos, nego si Marija Miloševic. Prema tome baš sve legalno, cisto, normalno!“ Ej, Marko, je l’ se secaš ti naše babe Jele? Marko: Secam se, ona je imala macke. Miloševic: E, sad Marija, pocinje da je hvata sindrom usedelice, samo to nemoj da joj kažeš. Pocela je da skuplja kucice. 26. 4. 1997: Razgovor Marka Miloševica s Nenadom Batocaninom Nešom (ubijen je 26. 11. 2002. godine u Beogradu), covekom iz licnog obezbedenja Slobodana Miloševica i pripadnika MUP Srbije, i Markovim instruktorom za vatreno oružje. Marko mu prepricava svoje doživljaje s vežbi na streljackom poligonu, na kome je ocigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i, pred kraj razgovora, o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea, u šta su obojica dobro upuceni. Marko Miloševic se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života." Marko: Dva tipa koje sam provalio, da im idem na ku..., što sam stalno naoružan do zuba, jer u glavi im je verovatno ona varijanta, kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera", ono u varijanti "šta ce mu sve to, kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz cega prvo da puca". Znaš kako idu ta pljuvanja, interna, znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i cestog menjanja oružja, to su Aca i Gavra. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba, s tim što Aca, naravno, nije prokomentarisao ništa, jer to mu sujeta ne dozvoljava, a Gavro je rekao: "Ajde, malo ti da nas pratiš." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije, razumeš, ja kažem: "Drugovi, ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane, mirno mi srce, cistim pištolj i dolaze neki indijanci. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo, to treba zabraniti! Nešo: Da, da. Marko: Dolazi neka konjina koji, pazi niti me pita, bre, je l' umem, je l' ne umem, ko sam, šta sam. Ne, nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno, kao da, j.... li ga, ko kaže da, da taj "glok"

mali, dobar je, ali samo sa dve ruke, sa jednom nije baš nešto. Nešo: Pa, ne znam o cemu je rec? MARKO: Slušaj, bre, seljacino, opali. I da, znaš šta mi je veceras bio vrhunac. Kad sam ukapirao da me kenja, jer ja sam se plašio, pošto sam cesto menjao oružje, pucao sam iz uzija, iz pumpe, iz "heklera", i ceko sam da me ne zajebe negde, da ne pocnem negde da promašujem, jer vidim da me jedva cekaju. I kad sam provalio da me sere, onda je krenulo klasicno uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "cetrdesetpeticom", ali da ga repetiram jednom rukom. Nešo: Da, da. Marko: I to je, znaš, to je onda bilo "ajmo kuci". Zaista, mislim, bez ikakve prepotencije, da sam malo merodavniji od Sente za to. Ja sam rekao, ako cu vec da se cuvam, daj da se cuvam. Vozilo ispred, vozilo iza, po dva coveka unutra, dugo naoružanje, interna veza. Javljam se kad izlazim, kad ulazim, svi vi pancire, to je naredenje. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. Sinoc, jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. Hteo sam da dodem u Karadordevo da pricam s tobom i sa šefom. Pa da li znaš od koga sam ja sinoc cuo, na primer, celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao strogo poverljivu? Verovali ili ne, od Lile (zapravo - Jelke). Pazi, ti znaš koji je Jelke idiot. On nije kalibar, on nije tigar koji je upucen. Kao potpuno javnu stvar mi je ispricao: "Evo, jebo te bog, ovaj, gadan tip, mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. Al', roknula ga murija." Ja njega gledam belo, reko: "Da izvineš, o cemu pricaš? Nisam cuo za coveka nikad u životu". Isprica mi brate, i da su sinoc našli leš u Savi i da je najverovatnije on, i da je nestao, i da je roknuo Popa, i ovo i ono. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. Nasra se. Ja muvam Ljubišu, reko: "Je l' cuješ ti ovoga šta prica?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis, "s njim je sve strogo poverljivo", meni kaže Bojana Tref, Bojana Vladina i Fiškal. Posle tri dana, ja došao iz Londona, kaže: "Tref, ovaj Oliver Denis, što ga roknula murija prošle nedelje...", a ja kao znam pouzdanu informaciju. Nešo: Ha, ha! Marko: Pa, sine, u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa, bre! Nešo: Nije on ubio njih. On je samo Popa. Secaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim, bermudama, i imao je decje rifle. Imao je decje rifle zato što je imao facu decju, imao je masku decju koju je kupio u Americi. Necu ti pricati, kad se budemo videli, onda cu ti ispricati! Marko: Cekaj, pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam cuo za tog coveka. Nešo: Vojo Raicevic, zvani Vojo Amerikanac. Marko: Vojo Amerikanac, da. I cuo sam samo... To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovicem držao "Stupicu". Pa slušaj, ako te nešto greje, mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simic u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa, naravno, da znam da je tacno, ali hocu da ti kažem da je to neverovatno nešto. Mi kao baratamo nekim podacima. Idioti, bre, po ulici ispiraju usta time. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovica. Marko: Pa, dobro, to je isti k...! Hocu da ti kažem generalno, ne znam je l' pocimamo da otkrivamo rupu na saksiji. Jesi li cuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva ucukaju, tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. I ukucaju, zezanja radi, da vide da l' se negde pominje Badža. 20 sati posle Badžinog ubistva, na pejdžer taj i taj stigne poruka. Provalili su da Badža beži iz grada. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao, "Bel padžet"... ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio, prosledio i nikom nije prijavio. Mislim, to je morbidno, to je neverovatno! Ja kažem, da nije neki drugi Badža. Pošto ne mogu, što se kaže, previše je lepo da bi bilo istinito. Ne mogu, Nešo, možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije, koji jedini u zemlji ima takav nadimak, neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. Nešo: Kažem... rokne nekog, pa i Vojo i naš Amerikanac... Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu, ali koji je lik bio Pop, keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar, koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. Ja stvarno ne zamišljam svoju buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. Ja

bih da prebrinemo te probleme što imamo, pa da se vratimo normalnom životu. Nešo: Bio jedan... kod mene... Marko: Pa, znam, brate, al' mi ovde ne treba da se branimo vec da se odbranimo, razumeš? Pita me Piper veceras: "Je li, brate, a dokle ce ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. E, onda cu sve da vas pustim da idete da cuvate diskoteke." Pazi, kad me decko pita veceras da li bi treb'o da ide u XL, i pazi kad jedna pickurina Mesic, razumeš, rek'o da mora da pita Sentu dokle ce da traje ovo sa mnom. Je l' treba Višnjic da ode u diskoteku? Je l' on normalan, bre, strašno! Sve komarac do komarca. Meni malo neprijatno, pocinjem da razmišljam, daj da ih uzmem ja da ih placam onda. I nek se zovu privatno obezbedenje i ja, u p.... materinu! Zamisli budalu, Piper me lepo, pazi Piper: " kad mi možemo da palimo veceras?" Kažem: "Pa gde radiš veceras?" Piper: "Pa, u XL-u!" "Pa, idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi, a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi... namesti i puca na mene. On je nepouzdana budala. Pa, da li znaš šta je uradio neku noc? Na mesto gde sam ja bio, a oni obezbedivali ispred, pošto sam se ja malo duže zadržao, pozvao je Marinu da dode da mu pravi društvo. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noc. Nešo: Da. Marko: Al', dobro ona nije pricljiva, to ko u crnu zemlju zakopano, to nikada da procuri nece, budi siguran. Znaš kad potegnemo Ljupce i ja valjda ce i oni da opale neki metak bar da drže govna glavu dole, razumeš? A drugo, znaš, plaše ljude. Ipak, kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama, e j... ga, da li ce da te ubiju ili nece. BOŠKO RADONJIC roden je u Užicu. Otac Dragomir, ucitelj, za vreme okupacije bio je clan Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovica, zbog cega je streljan. 1970. godine pobegao je preko Austrije i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu, u Hol Skicneju, u kojoj se godišnje dogadalo po 500 ubistava. Odmah je stupio u SOPO, teroristicku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (vencao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. Boško Radonjic je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. Brzo su se sprijateljili. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bucera (kasapina) 1977, na celo "Vestijes" došao je Mark Splen, koga je brzo zadesila ista sudbina. Tada je došao red na Džona Kupina, koji je izbegao smrt, ali ne i 75 godina robije. Kada je krenuo u zatvor, postavio je Radonjica za šefa irske mafije u Njujorku. Po dolasku 1990. godine, otvorio je na Zlatiboru kockarnicu, u hotelu "Palisad", a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". U Ameriku nije smeo, ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike. U americkom zatvoru Boško Radonjic se našao 31. decembra 1999. godine. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi, odakle je produžio u Kankun. Registrovan je medu putnicima, i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmicivanje porote na sudenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. Radonjic je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode. Americka štampa špekulisala je da su kod njega pronadene fotografije iracke ambasade u Havani, i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji. Posle godinu i po, izašao je kao slobodan covek. Jedini svedok protiv njega, Salvatore Gravano, izgubio je status zašticenog svedoka. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. Docekao ga je Boško Radonjic... „Ubeduju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem, šefom Koza Nostre.“ - Imamo zajednickog prijatelja. Bio sam sa Džonom 1989, u Maloj Italiji u Njujorku, otkrio je Emir Kusturica. „Ja sam ga upoznao pocetkom sedamdesetih, dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. Pomogao sam mu da se prikrije. Tako sam stekao poverenje, koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. Bio sam kum irskog klana. Ja sam jedini stranac,

koji je bio šef u Koza Nostri, i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u americkom podzemlju. Posle smrti Džona, i hapšenja njegovog brata Pitera, koji je jedno vreme bio kum Koza nostre, organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjic. Boška Radonjica i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik, kojim Boško Radonjic nudi svoje goste, bilo da su to Velja Ilic, Vladan Batic, Milovan Ðoric, Dragan Kicanovic, Seka Aleksic, Džej, Petar Panic Pana, Emir Kusturica ili Boškov kum. „Napravicu testament u kome cu reci ko je bio i šta je radio Boško Radonjic u Americi. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i clanovima porodice Gambino, o mom antikomunistickom radu u Srpskom oslobodilackom pokretu Otadžbina, mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi, i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš, jer u Americi nikada nisam bio osudivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa clanovima porodice Gambino. Ja sam samo covek sa jakim vezama u Koza Nostri. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj, koji živi i radi po svojim specificnim pravilima.” “Kao clan Koza Nostre nisam se bavio kriminalom vec organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata, koji su bili pod uticajem komunista. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je mafija, jer su je koristili za obracun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. U meduvremenu klan Gambino, kome sam pripadao, je proširio poslove na organizovanje sindikata vozaca i sindikata glumaca i filmskih radnika. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda.“ „Goti je pao kada su americki politicari odlucili da ga ruše. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonacelniku Njujorka Ðulijaniju da iskoreni Koza Nostru. Reganu je stalo da ga Ðulijani nasledi na mestu predsednika SAD. FBI je pocetkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da ce biti uhapšen. Ðulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija, jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. Zato se Ronald Regan odrekao Ðulijanija. Ja sam u to vreme, krajem 1990. vec bio u Beogradu. Kada su me 2000. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu, i odveli u Njujork, tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubacen Sami Bono, jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI, državni tužilac i americki predsednik. FBI mi je nudila status zašticenog svedoka i vilu na Floridi. Ništa nisam priznao, i Amerikanci su me oslobodili, pa sam se vratio u Beograd.“ - Tu te docekala srpska policija. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš, jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovecuju sa ovdašnjim kriminalcima. Srbija ima banditizam, koji je opasan, jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. Najžalosnije je što je država, umesto da hvata te bandite, od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Ðindica, sa kojim sam mnogo puta caskao u bašti Lotos bara. Ðindic bi svratio na kafu. Jednom je naišao Legija, da valjda vidi šta radi Ðindic sa mnom, pa sam ga ja oterao. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje, a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovica Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. Navodno su imali dokaze da je Maka, kog sam znao petnaestak godina, sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo, u vreme dok sam ja boravio u SAD. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj, koji je tvrdio da sam ja covek Velje Ilica, koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dode na vlast. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilica. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe, pa su proširili na generala Badžu, ministra Pavla Bulatovica i nacelnika policije Vlahovica. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunisticki izrodi ubili mog oca, rodake, prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja, Gišku i Arkana? Tada su islednici ucutali. Pustili su me iz CZ, s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. Ne želim da se svetim zbog zlocina koji su pocinjeni mojoj porodici, jer sam se kao pravoslavac i clan SOPO zavetovao da necu

decembra 1990. koji nisu bili antikomunisti. Acom Tomicem. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976.“ „Kad je najveci americki prijatelj Tito 1980.” “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim politickim emigrantima. kada sam se vratio u Srbiju. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA. koji je trebalo da pogada ciljeve na 3. Bošku Radonjicu. Posle nekoliko godina. Jovanovic.“ „Sa Brozom sam se sreo kao decak. koji mogu da nas uvedu u rat. Predragom Rankovicem Peconijem. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. Jovicom Stanišicem. Boško Radonjic izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. raden top. jer smo se deca cetnika i deca ibeovaca igrala rata. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio.“ „Razocaran sam u Ameriku. zbog cega ga je 23. Docekali su ga Ðorde Božovic Giška. od Jovice Stanišica dobila takvo naredenje. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politicki emigrant i državni neprijatelj. ali se nadam bez novog rata. Dana i Vuk Draškovic. marta 1990. Draškovic.Profil br. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gadanje. a potom mi je. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Ilicu. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. godine umro. jer je kako Boško Radonjic otkriva.“ „Mi antikomunisti. godine da ce u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da ce da podrže novu zagrebacku vlast. je americki general Trudo. mada sam zatekao užasno loše stanje. U Srbiji se podstice anarhija. iracki predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na celu americke korporacije profesora Bula nalazi Srbin.“ Milomir Maric . Boško Radonjic. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovicem. gde je u fabrici "Vitez". 48 Kao najznacajnijeg coveka koga je upoznao. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. Ali. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina.500 milja. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžica. razvodnila je naš antikomunizam dovodenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. dok je bio jedan od kljucnih ljudi njujorške mafije. to nije bio interes Amerike. Milovan Ðoric i Momo Kapor. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjicem i SFR Jugoslavijom. Nebojšom Pavkovicem. Napravili smo paklenu mašinu. jer jedino preko nje naši politicari mogu da vladaju. To je moj nacin nacionalnog pomirenja potomaka cetnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kuci. oduzela. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana porucila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. i sa njima izveli operaciju Oluja. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obecanja. Crna Gora ce se odvojiti. Osuden sam pocetkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. služba ga nije dirala. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. i Cecom. a naša vlast se bavi progonom porodice Karic. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno. izraelski Mosad ubio u Briselu. koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. okupljeni oko Srpskog oslobodilackog pokreta Otadžbina. ali smo odustali od upotrebe. Naši su obecali Amerikancima 1995. usred unosnih poslova u proizvodnji. Frenkijem Simatovicem. koji je gradio najveci top na svetu za Sadama Huseina. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin. Tesla. . u Bosni. dok ga niži šefovi CIA traže. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom. „Nisam clan nijedne stranke. obucavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula.dozvoliti da udari Srbin na Srbina.“ Boško Radonjic se u Srbiju vratio 15.

jer je i tada imao legalni pasoš. Nije morao da ilegalno beži. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžic idol . nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. On je pijan govorio: "Druže Tito. predložio sam mu da bratski saradujemo… „Umeli smo. ispred luksuzne robne kuce. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna podrucja. „Igrom slucaja. Bošku Radonjicu je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. Edi je ubijen u obracunu izmedu irske i italijanske mafije. Od Krcuna je prvi put cuo da Tita neizostavno treba ubiti. Cinjenica je da je Kavaja. voleo bih te još više . inace jedan od mojih najboljih prijatelja. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gacice tužioca. Boško ne priznaje da je on Miloševicu odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. koji je bio clan Porote. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristicne ruske kape. Clanovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". potplatio sa 60.Boška Radonjica je amnestirao nacelnik Generalštaba Petar Gracanin. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj licno podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se cuju srpski argumenti bez posredništva administracije. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. koji je izdržavao višegodišnju kaznu. Izrael je od pocetka bio u toku sa otkricima profesora Bula. preko Boška Radonjica. i Boško Radonjic. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. pa se sa Ricardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. formiranoj u vreme Staljina. kao Mustafa Golubic. Dragan Džajic je Arnejcica zamolio da Boška Radonjica preveze preko granice. niti kilogram gvožda za armaturu. Boško Radonjic je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. Boško Radonjic je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu pricu. Tražio je da mu ona pokloni svoje gacice. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjic. jer je svoje protivnike kasapio nožem. na Kubi. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. Ubrzo smo se sprijateljili. što ne bi moglo da kompromituje SAD. lececi se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naucnike na pragu epohalnih otkrica u naoružanju. ali niko nije saznao o cemu su pricali. iako su ga svedoci vidali u njegovom kabinetu. Pre nego što je upoznao Džona Gotija.000 dolara. Boško Radonjic negira da se ikada sastao sa Miloševicem. proglašeni su za "crnorukaše". i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog sudenja Gotiju. i u poteri za Ce Gevarom u Boliviji). uložila u Slobodana Miloševica blizu milijardu dolara. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruce: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora izmedu Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao pricu da Nikola Kavaja (iako je kao komandos ucestvovao u americkom iskcravanju u Zalivu svinja. koja nam nije bila naklonjena. ni džak cementa. brzo ga smotamo. ženi državnom tužiocu smo namestili tipa. Boško Radonjic je prvo postao šef irske mafije "Vesties". poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". pre bekstva na Zapad. od kojih su neki. ugledni "Cikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. Pred odlazak u zatvor. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. da ga u zatvoru želja mine. tobože da bi joj ocinkario Džana. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. Zvali su ga Edi Bucer. Razvijemo tepih. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. Boško se još više zbližio sa svojim nesudenim ubicama.“ Poseta Kartera Karadžicu uplašila je Slobodana Miloševica nagodbe bosanskih Srba mimo njega.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Ðoric. . osuden je na 75 godina robije. On nikad nije hapšen kao mafijaš. mnogo te volim! Ali. Pocetkom devedesetih.“ Ðulijano je okrivio Boška Radonjica da je svog vencanog kuma Džordža Pejpa. A novi kum Džon Kunin. a da Karadžic bude iskljucen iz politickog života. i da otmemo coveka na sred otmene Pete avenije. U to vreme. A ona je upala u zamku. u slucaju potrebe.

pošto ispred naše stranke nema parkirališta. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišic je navratio da poseti Kusturicu. *Koje smislio plan akcije? . Vi ste se ukljucili u program. Milovan Ðilas i još jedan. Boško Radonjic je u Cacku završio školu. aprila 2003. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? . Taj moj rodak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišic. Boško Radonjic je covek koga smo mi ovde znali.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilic: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. godine. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Cacka. družili su se svi.Pop Kajevic. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Ðuro Ðurovic.” B92: U istrazi ubistva Zorana Ðindica medu prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. kada je došao u društvu Boška Buhe. Stoiljko Kajevic hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moci. iz zatvora u Luizijani. Suprotno ocekivanjima. Popili smo pice i to je bio jedini kontakt. na Televiziji Cacak. Koliko je poznato.“ NIKOLA KAVAJA pušten je 1995. bio sam u vojnoj . formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu. Komunista se nisam bojao.. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. Boško Radonjic. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojkovic .” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukic Šljuka bio clan Vaše stranke.. gde je rucao Jovica Stanišic kad je dolazio. od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medakovic. proglašen je za americkog neprijatelja broj jedan. Posle je 1978. niti je Boško Radonjic bio moj savetnik. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševiceve vlasti za ucešce u operacijama u južnoj pokrajini. u 'Nacionalu'. 3. U prolece 1998. Ja poticem iz partizanske porodice.Broj 616) . Posle toga. (Brankica Stankovic) Ilic: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom.Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjic mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku.Velimir Ilic u emisiji "Kažiprst". U Srbiju se vratio krajem 1997. slucajno. u Pivi. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. Inace on je kum Kavaje…” B92: Koji je takode šef irske mafije u Americi i jedan od kljucnih ljudi… Ilic: „Ko. Ilic: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. Akcija je propala. oktobra. nikakav posao nikada nismo radili. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševica.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi.” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukic Šljuka bio kriminalac? Ilic: „Ja sam Šljukica samo jednom u životu video. po cijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne teroristicko-mafijaške akcije. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. mislim. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO. koji je izgraden posle mog bekstva iz zemlje. godine.“ „Restoran gde je rucao Legija.” B92: A otkud prica da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilic: „Jedino što su Boškovi momci cuvali parking. ko je sve sedeo. ni Milorada Lukovica Legiju. od coveka koji se celog svog života borio protiv komunista. a da se ne otkrije. kome je doneo trenerku da se presvuce. Od Los Andelesa do Vankuvera i Njujorka. Nije hteo da izade iz zatvora i da mi se pridruži. u Crnoj Gori. a ubrzo je deportovan. Ja sam cuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišica. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. niti u bilo kakvom poslu bili. jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje cete licno oterati da cuvaju ovce? Ilic: „Informacija da je Sredoje Šljukic clan Nove Srbije objavljena je.

Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. TrojIca su poginula. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva americka aviona. Za Amerikance sam radio od 1957. Prvo su nam svakog dana komesari na politickoj nastavi u vojnoj školi pricali. ciji je otac držao “odnošenje smeca” na Menhetenu.Uglavnom za CIA. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjicem. a 1948. u okviru organizacije “Omega 7”. Da je komunizam bio u Nemackoj. . Tri brata su mi poginula u ratu.. Aljendea. Sva braca su mi otišla u partizane. do 1971. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. najveci diler droge u Evropi.Ne. Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju. jer su mi udbaši odveli brata.. Nemacku i Italiju. Necu da napadam Kajevica što je ispao kukavica. do trenutka kada sam došao kuci i zatekao majku kako place. nisam bio protiv Tita. Do 1949. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. * Kako ste dokazali da niste ubaceni ruski agent? . * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mladenovica (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. januara 2004. ubijen je na 120 metara od mene. Odmah bi ga ja skinuo. Bili smo 7-8 puta zajedno. od 1941. Zbog federalnog prekršaja. Kongu. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. Za CIA su uglavnom radili stranci. U pocetku Boško Radonjic je radio na parkingu na Osmoj aveniji. Južnoafrickoj republici. Izveo sam 28 akcija po naredenju. bio sam u Cadu.. posle u Južnoj Americi i SAD. prešao iz Grcke u SAD). Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? . i sestra. Da ga nisam upoznao. protiv Kastra.Ivo Lazarevic. Dražin komandant. Radio sam i u obezbedenju Kenedija. kada je posecivao izbeglicke kampove.. godine sam uhapšen sa tri rodena brata i poslat na Goli otok. sve je odjedamput bilo obrnuto. bio sam pitomac u vojnoj školi. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. Uspeo je preko žene Karin. Bio sam zadužen za Austriju. Mlad sam upao u osinjak špijuna . Jakov Dragovic.U Zapadnoj Evropi.radiš posao koji UDB ne može. Sa Ivom sam saradivao i ranije. Do 1961. u Africi kao legionar. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa.Predrag Radojkovic.. sa osam godina. godine u Švajcarskoj. te kukuruz je u Rusiji ovoliki. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). U Evropi. Za Miljanicem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao .akademiji. a Boško ih je odmah sve potkupio. Poslednju 29. do 1944.. ali sam se radovao. ali sam to odbio.Ne. na šta je mafija imala tapiju.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. Austriji. nikada on ne bi pao u zatvor. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . nijednog u cetnicima. ciji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradovic. Kljukao je lažnim podacima o Istocnom bloku. Ivo Lazarevic je bio je šofer coveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu. a sa federalnim sudovima nema šale. vec kada je dobio azil od SAD i ispricao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . prva je bila napad na jugoslovenske turiste. zvani Majk.Samo akcijama u Nemackoj. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kuci primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. pukovnik Dragiša Bojovic. Ja sam rusofil. da ce Staljin da živi 300 godina. svuda gde je išao službeno. da li ste promenili mišljenje? .Amerikanac u SAD i u Evropi. uhapšen je 10. nemoguce ih je potkupiti. SOPO i neki organi unutar CIA. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . kao i svaki Srbin iz Crne Gore. Cuvao sam kralja Petra po naredenju Amerikanaca. Mileta Miljanic. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). Boška sam ja ubacio u CIA. tada jednim od šefova njujorške mafije? . Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. Posle za Kubance.. godine.Par ludaka. general Kovacevic.

Na konferenciji za novinare lider SRS. kod jednog broja clanova organizovanih kriminalnih grupa pronadene legitimacije Nezavisnog sindikata policije. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. covekom “bogate prošlosti”. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije.. Boško Radonjic. s kim od njih se vidao… Oko ubistva gospodina Ðindica. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slucajno vida sa Radonjicem. “Pojedini clanovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje gradana. oružje i hapsile kriminalce. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovica. General Lazarevic je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. Miljanicev prijatelj. u njegovoj kuci pronadeno je oružje. kao i da su clanovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. koji je registrovan kao udruženje gradana. ulaženje u stanove i vršenje krivicnih dela. U selu nadomak ovog grada pronaden je automobil Ljiljane Buhe.” O Bošku Radonjicu. Dejan Pitulic. tvrdio je da su Jovica Stanišic i ljudi iz državne bezbednosti pocetkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. i Strahinje Ilica (Bane Svinjar). u Cacku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanovic. Jovicu Stanišica nikada nisam video s njim. što je bio razlog da u Cacak dodu inspektori iz Beograda.. Daniel Bukumirovic) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. maja 2003. Prema Šešeljevoj tvrdnji. koji optužen za ubistvo Zorana Ðindica. Bio je blizak Voji Raicevicu Amerikancu. i sa celnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. pitali su me gde se krije Karadžic. kad sam video Legiju. otkud auto gospode Cume tu na periferiji. (Srboljub Bogdanovic – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanica. Veze Legije i Cacka ("Kažiprst" Radija B92.americko i naše. nisam video ni Puza. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Ðindica. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašcenih službenih lica MUP. prethodno je pricao da ga proganja ta ista vojska. gde je Veljo.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim medunarodnim kriminalom? Ilic: „Ja ne znam šta je on radio napolju. To su price. Bane Svinjar je jedan od osnivaca SPO. 23. i Velimiru Ilicu. Zvonka Osmajlica i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Cacak. a. ja sam im rekao da vide medu onima koji su ga nosili. general Pavkovic nije silazio s lokalne televizije. stajala je na bini Olivera Katarina. Van politike. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjicevom restoranu "Lotos bar". poklanjao mu je trofejno oružje. iz Cacka je. sa ljudima sa kojima je bio. i drugi . savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. veceravao tamo gde je veceravao. Glavna su hapšenja cetvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeca ''Auto Cacak'' Milenka Kostica. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. godine . a kasnije i Nove Srbije. zbog koje je bio prisluškivan. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. nije mogao to da radi cacanski SUP. gde su se ljudi zaklinjali da ce vratiti Kosovo… Strahinja Ilic: „Ja sam uhapšen jer sam vecerao sa Emirom Kusturicom. Ja sam ga vidao kao i svi ostali. dovodeci gradane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. Vojislav Šešelj. Ima dvojno državljanstvo . suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovica. koji je bio general policije. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. otkud to da su roditelji ubice premijera Cacani. navodi se saopštenju MUP.04. 17. u istom razgovoru. MUP Srbije je saopštio da su. Boško . i otkud to da je u Cacak morala da dode specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. prijatelj pokojnog Giške. sa Boškom Radonjicem. sadrži neke politicke instrukcije Radonjicu. marta 2003.prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. ni Legiju nisam video. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja.2003. Bošku Radonjicu i Željku Maksimovicu Maki. 21. moja prijateljica. medu kojima su Boško Radonjic i Voja Raicevic.” Velimir Ilic o Spasojevicu: „Dušana Spasojevica nisam poznavao. ova grupa je formirala odrede smrti. Velimir Ilic je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. Jovica Stanišic i Boško Radonjic. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su videni Legija. Željko Maksimovic Maka i Nikola Maljkovic planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe.

i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na celo srpskih patriota. Tu peticiju je potpisalo 450. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Bec jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalovic. ne izlazi mi na oci kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništacoveku cvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalisticki zloupotrebio meni iza leda. a ja sam priredivac. pojavila se 1991. ali jesam principijelan covek da ti saopštin istinu oci: prevrtljivi ljigavce. svoje šofere. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreci Vuk Draškovic šest meseci posle pocetka štampanja. ni vojvoda. bio bi na celu srpske nacionalne armije. šepureci se nepostojecim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovicevog SPO. Posle nekoliko godina. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politicki profitira. Došao si iz americkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. Nisi imao kuraži. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. nazivajuce me serdarom. došao si u Srbiju i vec 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. niti potencijala jer si najobicnija puna praznina! Umesto toga docekao si da zavisiš ko ce ti udeliti milostinju. govoriš? Je li o primercima koje je izdavac ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priredivacu dela Lov na Tita. „Nikola. ti si pušten iz americkog zatvora. izdavac je ''Dosije'' iz Beograda. Knjiga o tebi. partizanski sin i bivši komunisticki pisar kod Špiljka. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatovic. Umesto lovca na Tita ti si postao najobicniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovackim pricama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. ciji si pilot bio. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. Ti si se odlicno uklopio u tu tragikomediju. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. i 1999. besramnice.5 miliona Srba. okrivljuješ mene . nemacku. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. a zlotovori ti pred tvojim ocima otimaju zavicaj – Kosovo i Metohiju.je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. Izdavac mi je urucio odreden broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. Bec. vojvodom. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. što dovoljno govori o tebi samom. da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovica. godine peticiju za oslobadanje Nikole Kavaje iz americkog zatvora. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. junakom i tako dalje. jun 2007. koju sam pripremio. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si poceo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba.000 Srba. kao i sve cega se dohvatio Vuk Draškovic. ti bi danas imao svoju vilu. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavace sobe zahvaljujuci nacionalnom štetocinstvu i politickom diletantizmu haških janicara koji vode americku. godine i štampana je u požarevackoj štampariji ''Prosveta''. O kakvim knjigama. svoje adutante. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicistickim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavaca ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. Draškovicev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. 15. urednik ISTINE. Tu laž podlo širiš meni iza leda po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan rucak. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. Pokrenuo sam 1991. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekica koji je zloupotrebio gostoprimstvo.

u Austriju.o.625. Agropromet AD Kruševac. penzioner Marinkovic Jugoslav.što sam kao priredivac knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavaca odreden broj primeraka po Zakonu o izdavackoj delatnosti. Kao takvi nalaze se u Nemackoj. sa crvenim malteškim krstom na grudima. Mogucnost prijema u red dobijaju ugledne. Mileta Miljanic i Saša Vujko. Ustanovljen je 1961. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za ocekivati. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama.Balkanska 40/15 U Kruševcu.ing. d. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem. navodno. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi. slobizma. koji je najviši cin na nivou bratstva zemlje.Filip Miloševic Analiticar Centra: Tomislav Kresovic “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu medu narodima”). jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma. 13. Clan IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). U potrazi za clanovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Ðindica i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 voda i clanova sedam najvecih mafijaških klanova. Delatnost: prodaja delova.dipl. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti. koji je znak ovog reda.godine . „Majora”. Sve funkcioniše po nacelima drevnih viteških bratstava. u SAD. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. Prof. Ekonomski tehnicar.12. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raicevic zvani Meda. dr Fronz.). „Prefekata”.) i Niš (2005. Vojvodina (2004. „Juristicijara” i „Riznicara”. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. Tatjana Cerovic.2006. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petkovic Zoran. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo. pa imajuci u vidu cinjenicu da je tako. Srbiji i dr.maš.godine Generalni direktor. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja gradana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju cini rukovodstvo reda i skupština. biraju clanovi u skupštini. Zaista je duboka tvoja plitkoca Nikola. osnovana 2003. Generalnog Prefekta”.). Austriji.08. tako cu ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlucnosti za to. Madarskoj. direktor ''M-C group'' Petrovic Milorad. Niš Ekonomista. Od tada.o Beograd. SAŠA VUJKO. Francuskoj. Beograd Direktor : Vojislav Miloševic Izvršni direktor: Predrag Martinovic Strucnjaci Centra : prof. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko. Kruševac. odakle red širi delatnost. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. visokomoralne osobe sa profesijom i licnim težnjama koje se ne kose sa . pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. na prvi pogled podseca na gradansku verziju Malteških vitezova. Nikole Ðurkovica 24. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. saopšteno je u srpskoj vladi. prenosi red iz Amerike u Evropu. na Fruškoj Gori. dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. a najveci akcionar je: Bujkovic Nenad Upravni odbor Bujkovic Nenad.2007. Mr. Dragan Simeunovic. rasne i nacionalne razlike.

serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. bila je prinudena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. a veliku podršku imala je u francuskim vozacima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. Bugarske i Rusije. koje su tada bile na snazi.”). s namerom da ih prosledi kao pomoc Srbiji. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su clanovi reda. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlovic. Oba su osudena na po tri i po godine zatvora. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uredaj. koja ce se registrovati u Strazburu. Madarske. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). Vodena ocevim idejama da sve cega imaju previše treba podeliti s drugima. Nedeljko Gardaševic je postavljen za „Velikog Majstora”. svoj humanitarni rad zapocinje 1992. S obzirom na sankcije. koja. Jedna od najspektakularnijih krada se desila pocetkom 98. Rusije. redu pristupa 2001. Rumunije. godine. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno ucestvuje „Veliki Majstor”. Svake godine ucestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja. Bugarske i Rumunije. koji su takode vitezovi Reda Svetog Ðorda primili su svoja pisma o imenovanju u Vece Reda Svetog Ðorda. a izmedu vitezova Srbije.. je Aleksandar Vojnovic. od 1992. zajedno sa Nemackom. treba da bude sledeca. gradske bolnice na Zvezdari. godine. a od novog clana se ocekuje. i 2006. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braca” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. i 2005. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu. Danas nosi najviši cin na nivou reda naše zemlje. a otvoreno pismo je vec poslato Austriji. Tada. od apoteke predvidene za rušenje. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. koja se vratila posle cetrdeset godina provedenih u Parizu. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja gradana. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. Kasnije su formirane još dve prefekture. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. godine u Segedinu. Odeljenju gerijatrije. Aprila 2008.osnovnim nacelima reda. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Medunarodne asocijacije redova. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. Krada ovih slika nije bila narucena. do danas. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). vec su Mijanovic i Gardaševic došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. Vojvodina i Niš. umetnici iz Srbije prisutni su na Božicnoj izložbi u Luvru.. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. Naši predstavnici vodeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovicem i Zoricom Ðordevic („Comandeur” reda „Pro Concordatia. „Riznicarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) cine vrhovno rukovodstvo Medunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore.000 franaka. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. pa je bio i „domacin” beogradskog okupljanja. Oni. clanovi madarske sekcije IBSSA. kada sam primljen u clanstvo. Sledece godine organizovali smo Udruženje gradana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. Po zanimanju saobracajni inženjer. a za kradu su optuženi Duško Mijanovic radnik obezbedenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardaševic. 2004. U Francuskoj je 1995. podrška. Madarske. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. medunarodni nivo dogadaja bio je kroz . u Prefekta Beograda. te se utvrduju diplomatski i kulturni odnosi. uzajamno pomaganje. Dokument je stigao posle tri dana. stekli su se uslovi da budem unapreden. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. „Generalni Prefekt” SCG. odlazi 90% ukupne pomoci. donirala tamošnje vitezove. Zalaganjem njenog sina Patrika. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. po pravilu. Ovaj dogadaj ima tradiciju od 146 godina. tada. Ovom konvencijom se preko zajednickog statuta regulišu i medusobni odnosi bratstava. „Juristicijarom” Albertom Almošem. Posle mesec dana slike su pronadene.

u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. Zato je prirodno da današnja deca. godine. nepotistickom. Medunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvanican zahtev da se što pre okonca podela sindikalne imovine.prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. da to znaci da je revolucija na pomolu.“ Stevo Žigon se narocito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševicu. Za takav pocetak zatvor je dobra škola. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. Podelu sindikalne imovine. Vreme je da naucimo da cerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. Oni koji su osudeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. Prema izjavama clanova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. najeli i napili. genocidnom. pretpostavljam imucnijeg. i da mogu nešto da urade. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrdivanja reprezentativnosti. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. Šejka. Pocetak rada grupe obecava ali je konacni cilj daleko. Bila je to žešca revolucija. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. godine. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom. prostackom režimu Slobodana Miloševica nema mesta. inace svetski poznatog umetnika. Prele. To znaci da oni dobro rade i da nerviraju režim. Znaci: dete je iz bolje kuce. Bio je to trenutak kada sam. sa metkom u potiljku. Samo što od toga nece biti nove avangardne umetnosti. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. To su godine koje su pojeli skakavci.“ A kako se zove to kada neciji sin odluci da napravi najvecu diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kcerka jednog njegovog prijatelja. studenti su citali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". U filmu se pojavljuju Kiš. „Tako mi je. kao azilanti.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uredivati "Politiku" nego ici u zatvor. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnicki odnosi. Nece biti! Revolucija pocinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. Mira Trailovic. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. ovih dana. Organizacija "Otpor" nastavice sa deljenjem DT dok list ne pocne ponovo da izlazi. Velikog priora Srbije Medunarodnog viteškog reda Svetog Ðorda. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na dubrištu istorije. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. koji je takode clan IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehnickog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. prosovjetskom. staljinistickom. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. svesni da im u komunistickom. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. gašenja firmi. Postoji tu i cuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". propustio da odem u zatvor. dopao u ruke jedan nemacki dokumentarni film snimljen pre tri decenije. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. koja je iskljucivo u posedu Saveza . Kasno se kaje Tirke. poput mnogih drugih. Milja Vujanovic i moja malenkost. Ovaj ce im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. Pekic. Oni moraju da pocnu od nule. Žilnik. Svi su se obogatili preko svake mere. Pravi revolucionari su završili sa zatvorskim presudama. nacionalistickom.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. „Nemacki autor je umetnicku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968.

Do februara 2007. Zika ili Laza. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. i brojnih odmarališta širom bivše zajednicke države. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. Pitanje centralne imovine nije pokretano. na kome su ucestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. ali deo ne bi bio vracen sindikatima. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da ce iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. ASNS i UGS "Nezavisnost". Oni kažu. U korišcenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi zapocela podela imovine.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu.ne važi. Najveca ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojece države Srbije i Crne Gore . koje oni i sada koriste. privatno. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. da u nije potrebno ukljucivati medunarodne organizacije. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. iako su je stvarali svi radnici. a onda bi se. zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da ce država konacno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušicevoj. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog politickih razloga . bio je ministar za rad i zapošljavanje. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol. mora se pitati gde je to. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili.000 metara kvadratnih prostora. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni nacin. ili prodao. Rešavanje tog problema pocelo je sastankom u Vladi Srbije. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujuci rentiranju ogromne imovine koju poseduje. osnivac ASNS. vec to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore.000 kvadrata. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovica da je 94% sindikalne imovine u državnom. dogovorili su se. i cak 90% iznajmljuju. Slobodan Lalovic. bez utvrdivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. ministar za rad. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašcivanje imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajednicke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanicno potraživala . Postignut je nacelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Mile Isakov. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. Srbija ima i neke obaveze. Ukoliko je to tacno. SSS. Sudski spor o reprezentativnosti vuce se na sudu tri i po godine. od cega je u posedu SSS oko 3. Vrednost 19. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. Ljubisav Orbovic. Do kraja 2006. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. ili neovlašceno iznajamio. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. jer je to princip koji važi za citavu EU. Ocekivao se popis sindikalnih kvadrata. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. Kao clanica MOR. nije mala. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana. to je Mika.000m2. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. na nacionalnom nivou. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. Njima toliki prostor nije potreban.sindikata Srbije i SSSSCG. a neki ne. Ako nešto fali. dao JUL ili SPS. dok su ostale zemlje u okruženju vec podelile svoju sindikalnu imovinu. Kada radnici odluce u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu rasporedena pravedno i proporcionalno clanstvu. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore.u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. predmet razmatranja dve najvece medunarodne sindikalne organizacije. smatrao je. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . bez prethodne sukcesije. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. a sve preko toga . Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapredenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanovic. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. tražila rešenja.

prenošenja penzija. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlovic još 1986. tvoraca Memoranduma SANU. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbovic izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. kao samoproglašeni sukcesor.000 kvadratnih metara. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. Milan Tepcevic i Miodrag Pavlovic. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. u tom trenutku. vredi oko 7. a drugi je udeo novonastalih organizacija. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševica u njegovom stanu. oni su zato i dobili procent.. i u Sloveniji jedan deo. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. Slobodan Miloševic se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežicni prisluškivac na zidu. Ilije Ceranica. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrovic. zlato. koji ce najvjerovatnije biti iskorišceni za formiranje Agencije koja ce se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. medutim.. zahtevao da mu dostavi imena agenata. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolica. pratili razgovore novog srpskog partijskog vode Slobodana Miloševica. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguca podela sindikalne imovine pre okoncanja sukcesije bivše Jugoslavije. 1988. Slobodan Miloševic je od šefa državne bezbednosti. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. smatrajuci takav potez nedopustivim. a ni Stupar. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. pa je zato formirala komisiju za utvrdivanje odgovornosti nacelnika Dušana Stupara. i admirala Branka Mamule. predsednik. Bosne i Hercegovine. imovina u Hrvatskoj. Dragana Mitrovica. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci obavili su u februaru 1987. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali podelu zajednicke imovine. . da je sindikalna imovina pod sukcesijom. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obracuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. i da armija ima Miloševicev dosije. ne sme da ih da. od 4. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestoclane Jugoslavije. kada su po naredenju generala KOS. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela izmedu nekadašnjih republickih sindikata. sin Ranke Cicak. postao prvi covek Srbije. clanovi. Predmet te sukcesije. jer ih Mitrovic ne zna. jedan hotel na Hvaru. ima na raspolaganju oko 13. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori.deo imovine nekadašnjeg zajednickog sindikata. Dom sidikata. Vecernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Cim je. penzionisanja. za ambasade. U užem centru Beograda SSS Srbije. Dom sindikata u Sarajevu. Ima za državnu imovinu. dok u Crnoj Gori. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. Šef beogradske policije Branko Kostic imao je Odsek za politicki kriminal. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. nema ništa. U komisiji su bili Milo Savkovic. kod garnišne iznad prozora. radnog staža. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. Ne postoji ni precizan popis te imovine.5 miliona evra. ali i kao jezgro buduce saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona. koga je najviše prozivao Zoran Cicak. a posredovace i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih gradana u Srbiji. ni Mitrovic nisu videli dosije. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. jer je to najveca tajna službe. a i da ih zna. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. najavljenaa je zajednicka inicijativa sindikata Hrvatske. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašica. i nije poznato za Makedoniju.000 kvadratnih metara.000 kvadratnih metara prostora. da li je to moguca pre sukcesije država. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali deobu zajednicke imovine. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašica. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašica. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. navodno.

Posle nekoliko meseci Janackovic je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova.“ . za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševica. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politicka policija. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutic. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovica i profesora Radoša Smiljkovica. Šešelj je od pocetka bio miloševicevac koga je licno Miloševic pomogao na svakom koraku. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. za šefa SDB došao je Jovica Stanišic. Najaktivniji je bio KOS JNA. kao Jugosloven. Kad je sam procenio. Jugoslavije. Zoran Janackovic. Cak je Slobodan Miloševic 1987. Stanišicevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojevic. a ne nacionalnost. Takva politicko-policijska igra oko nacelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. Vlada Dragicevic. bili su dvojica srpskih politicara. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Miloševic. godine politicar. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i naoružanih državnih neprijatelja Srbije. d. Prema podacima Mustaca. Bilo je ideja i da Mitrovic postane nacelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora. specijalac. Jovica Stanišic je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. Kako su svi oni tu ponudu odbili. Ratko Markovic. Evropu i svet. nacelnik SDB Srbije izjasniti . U RDB je 1995. Prema podacima Zdravka Mustaca. bivši direktor kazneno-popravnog doma. Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politicki progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. bivši v. Stanišic se oslobodio starih kadrova jer. Otvoreno se stvarala sumnja da je nacelnik Dragan Mitrovic.Mnogi su uvereni da je politicka zvezda Miloševica pocela na Kosmetu. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. nacelnik tajne službe SFRJ. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovica. ovaj je. i reaktivirani penzioner SSUP-a. radilo oko dve stotine inspektora. i Nikola Curcic. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovica. Beograda i Jugoslavije ocekivali su kako ce se Dragutin Mitrovic. šef gradske policije. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. kome se žurilo da uzme policiju. Branka Mikulica. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalovic. Bio je to izbor Slobodana Miloševica i Radmila Bogdanovica. a istovremeno širio glasine da to Mitrovic radi Slobodanu Miloševicu. po njemu. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. ministar srpske policije. preko GSUP Beograd. koja je u vreme Gorbacova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". po naredenju Staneta Dolanca. jer Stanišic ceni profesionalnost. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. Mnogi unutar Srbije. Bosne. vršena su cesta Šešeljeva hapšenja. godine. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševica da mu ustupi Dragana Mitrovica za nacelnika Službe državne bezbednosti SSUP. dr Dragan Simeunovic. gde je SSUP imao dobre veze. nacelnika SDB Srbije. Na mesto Mitrovica došao je 1990. Dobrosav Culafic Toro. simpatizeri Moskve. Dolanc i Mikulic. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. nezvanicno telohranitelj nacelnika RDB Srbije. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovica. borac za srpstvo sa juga Srbije. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. godine nije poceo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. Mile Gajic i Dragan Filipovic Fica. i KGB. Tajno. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševica prema nacelniku njegove tajne službe. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. a kako je dr Borislav Jovic podržavao rad Dragana Mitrovica. mimo RSUP Srbije. cak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljkovic. organizatori specijalnih akcija. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenacko rukovodstvo. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. u situaciju da ramišlja o novom coveku. strucnjak za elektroniku i poliglota. Branislav Nešic. i pored ponudene ostavke Slobodanu Miloševicu. tek oporavljen od teške bolesti. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubicica. karate majstor. Balkan.

a da je njega i pripadnika RDB. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. tvrdeci da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. Sve drugo je Dragan Jocic. u noci u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Ðindica predao. koga je pred ubistvo Curuvije na mesto nacelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Markovic. Sumnja se da je Pejovic angažovan za ubistvo Curuvije. Romic je koristio svoj telefon. Znate kako. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Curuvije. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. a Jocic i društvo nisu odneli samo cigarete vec i vecu kolicinu robe široke potrošnje. Ministar je tada izgovorio cuvenu recenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. Razlog za Pejovicevu likvidaciju u decembru 2000.2007 Dragan Jocic predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. nije primetio: . optuživši štampu za senzacionalizam. Nije jasno cime je ovaj mlad politicar (1960. vec o montažnoj samoposluzi. svedok saradnik na sudenju za ubistvo premijera Zorana Ðindica. Vreme. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud. Koncepcija je komunisticka (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalisticki interesi Rusije. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. namerno ili slucajno. ali ne i iz policijske. podjednako odane.Ocevidac ubistva Slavka Curuvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovica. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. Suocen sa time da je prekršio zakon.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. bio je vec punoletan. a Koštunica ga je podržao. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. Pre njegove likvidacije.) kod premijera stekao toliki kredit i preskocio iskusnije. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naredenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. Prisustvo Romica i Kurka. izabrao da uz Radeta Bulatovica provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. Jocic je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadicu po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. Romic i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Curuvije. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevicem. Jocic je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog coveka ne bi . Pejovic je u važio za pripadnika crnogorskog klana.03. Greh koji se Jocicu može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalistickih interesa na Balkanu i Evropi. Vucelic je saslušan u istrazi kao svedok. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz politickog u antiteroristicki. Dobio je uslovnu kaznu. Jocic je. Jocic je odmah upao u nepriliku. partijske kolege. a u policiji je imao dosije narko-dilera. za koga kažu da je pošten covek“. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. prešlo je u odlucno DA! . pod Jovicom Stanišicem. Ratko Romic. utvrdeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. Bivši zamenik nacelnika RDB i osnivac JSO Franko Simatovic odbio je da svedoci o okolnostima da je ubistvo Curuvije izvedeno pod okriljem DB. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjic. u vreme ubistva Curuvije. Nacin na koji su pripadnici DB pratili Curuviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišcen jedino kada se neko hapsi. Nije rec o trafici. 01. Miroslava Mikija Kurka. Jocic se ucvrstio kao covek broj dva u DSS. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vucelica. pocela je policijska istraga ubistva Curuvije i objavljen je dosije „Curan“. U javnost je procurilo da je u mladosti osudivan kao obijac trafika. Dejan Milenkovic Bagzi. jer u vreme bombardovanja vecina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. Postavši ministar policije u martu 2004.Marko Lopušina. Kako nije ponovio delo. svedocio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romica i Kuraka. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda. Simatovic je poslao Kurka da bude u obezbedenju Vucelica. NE iz 1948. svako od nas je imao decacke nestašluke.

i mogli su se videti sledeci stavovi : . Kada se u novembru 2001.Zavisi koje oci gledaju na to. nakon višekratnog odbijanja. potvrden je dogovor dva Vojislava.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. Kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. Srbi su poznati na zapadu po blacenju . Zoran Ðindic je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zlocin. Pre ili kasnije Šešelj ce odgovarati pred sudom ove zemlje zbog ucešca u atentatu na Zorana Ðindica. Ako su patriotske gledaju na heroja. dotakli su se i Apisa: . Jocic je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojnicko.70% stanovnika države misli tako. Jocic je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda caskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu. kako je nagovestio Tomislav Nikolic? Na internet forumu vodena je rasprava o tome. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio politicke stavove koji su neprihvatljivi za vecinu gradana Srbije. Da li pakt Šešelj . a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zlocin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali.“ U istrazi za atentat na Ðindica. i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava". Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke. Jocic je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica.Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograduju se od takvih izjava. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. Ne misli samo Voja tako . Jocic je najavio da ce policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Ðindica. od kojih su neki bili u Žandarmeriji.ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju . oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane vecina". to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Licno sam bio srecan kada sam cuo o Ðindicevoj smrti“ . što bi pravno bilo moguce jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine. On je sada u Hagu pošteden svega sa cim ce morati da se suoci kada bude dostupan sudovima ove zemlje. ako su kukavicke gledaju na krivca. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. Nedugo pošto je postao ministar.Cedomir Jovanovic kaže: „Šešelj je uporište zlocinacke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. Kada je dve godine kasnije. nije kriminogeno. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona.“ .uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. a da nije . To je politicka analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5. A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajucem DOS-u. Podržavam svaku Šešeljevu rec.“ Jocic je pomenut u cuvenom transkriptu izmedu Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik u pokušaju da se Milenkovic nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovica. a slucajno ili ne. u sudnici Haškog tribunala. Pošto kukavica time opravdava sebe. . Kako narodnjacka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju. javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. Jocic je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijuceg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrica u proceduri". Ovo su neki od komentara sa foruma. niti se odreduju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman nacin politicke borbe.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu. Ostace nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i ocuvanje države. koji je i ranije izjavljivao da Ðindica treba ubiti. izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanovic lažno optužen.izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te veceri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor".

Nema Koštunjavi šta da se ograduje od tog stava kada je on ucestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem. Jovanovica i dr. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu.. Setimo se advokata Barovica. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo ocekivati.. Još davno je Nenad Canak rekao da treba zabraniti rad SRS.500. bio farsa. S kim si onakav si. Iskompleksirani novo Srbin. . . Šešelj i njegovi su najveca sramota Srbije. pošto ga ni sad nemaju. atmosferu i masu koja ce slaviti šta god on da kaže.. Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je. Za Šešelja i za . A pitanje je da li ce ikad. Šešelj ustvari razbija tvrdavu nacionalizma svojim rasistickim. Politicka pozadina ubistva Zorana Ðindica nije rasvetljena. svežeg hrvatskog porekla. Ono „nismo imali izbora“. a ubicu nagradivati je umobolno. To je povod za pocetak rata.da nije bilo atentata našli bi drugi povod.Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije.Mora da se reši taj slucaj! To je sramota za Srbiju! . . 2. On je politicku scenu u Srbiji toliko zagadio da da ce proci decenije da se to ocisti. Slaviti smrt jednog coveka. kulminacija nasilja koja ce sem nevinih znaciti i krvav kraj svih celnika sadašnje srpske državne bezbednosti. Neka izade iz te partije i napravi svoju. Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog coveka za premijera. kako je moguce da je gospodin Janjuševic koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruovic ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . on im je bio realna opasnost. zajedno sa Koštunicom.Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? .000 gradana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. Da Zoran nije isporucio Miloševica. a Marko bi bio „premijer“.Treba da se stide njegovi glasaci! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram. Za njega je vreme stalo. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ. pa istorijski .. pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB. Povratak u 90-te. . Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio.. Oni koji nose bedž sa njegovim likom vredaju i sramote Srbiju.. a skoro sva politicka ubistva odigrala su se pod patronatom DB. Ne ocekujte da se iko iz DSSNS izvini zbog ispada Šešelja. koje nisu lustrirane. da bi se dokazao kao najveci i najpravoverniji Srbin. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. Danas DSS kontroliše te službe. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave.. nemoralnim i nenormalnim izjavama. taj isti covek izjavio jje da ce samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tacno. a ne uzrok tog rata. Onda ce ono da svaka država ima mafiju. kao u komunisticka vremena. demokrata. Šta je bilo ne povratilo se. ovaj bi i danas vladao. . A Šešeljeva izjava je odvratna.Šešelj je sramota i štetocina za srpski narod i Srbiju.Stvari su tragicne utoliko što je sudski postupak protiv Z. Proci ce i te cetiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke. Ucinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. isti Šešelj pricao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS. Zašto bi se Koštunica ogradivao od Šešelja? U cemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. a sada Šešelj kao antidemokratska politicka licnost brani nezavisno sudstvo od tzv. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. godina poceo. . Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). kada je u pitanju ubistvo Ðindica. Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on.. jer je neko ubio srpskog svata na Bašcaršiji. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95. bice to raspad srpske države. Ko ude sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. i siluje DSS. To treba da shvate i socijalisti.svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner.. Bajatovicevu izjavu da je "jedan vec platio glavom" . Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija.ozbiljno od strane vlastodržaca. Šta je odvratnije. a sada na Koštunicu. jer žele vlast po svaku cenu. Ako politicki preživi. 2003.

. uvrede i klevete. nego civilizacija DA ili NE. ukinuli bi stranku. . PUPS i JS. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . Bijeljini itd. tada zamena teza. oktobra borio protiv ovakvog nacina razmišljanja? Da se ogradi. Ne vidim gde je unapredio Srbe. Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju. Kamo srece da smo svi 89. . Ja razumem njih. nema griže savesti. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju. Sigurno da ce jedan deo sugradana apladuirati.Šešelj. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. vec ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. Teško nama. . Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. Jedan loš dak uvek upropasti ceo razred. Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izade. kao neko ko se 5. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Ðindica. Šešelja. Šta covek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. . i predstavlja najavu obracuna sa svim neistomisljenicima. danas bi i zemlja bila veca. a glupo je da sva kljucna mesta uzmu DSS i SPS. ali kad se vodi država nema zezanja. ali više brinu ovi što vide idola u njemu. Slavljenje cina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj covek da nam ponovo kroji buducnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Macvi kotrljale srpske glave od strane nemacke vojske. podržali Antu Markovica. Legija rešila 1992 godine kad su pljackali i silovali po Zvorniku. demagogija i primitivizam vladaju.Da živimo u pravnoj državi. Toma i Vucic se zalecu da uzmu vlast. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu. Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. Arkana. Ovako. nije galamio. Pogledajte Vucica kakve nebuloze prica sa konstantnim cinizmom.Oktobra ustala Srbija! Još cemo Miloševica da pravimo od blata. Ništa nije sveto. onda ce se dosta njih pokajati što su im glas dali. a nisu nigde. Mi se pravismo ludi. godina.Da se Srbija ovakvih Šešelja. Karadžica. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemacki bio opasan za Nemacku i za svet). Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu.Gavrilo nije znamenita licnost u srpskoj istoriji nego poznata licnost što su dva razlicita pojma. Šešelj je covek pun nekog ponosa. ako hoce da postanu mudra partija. Radikali bi. pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obecao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o coveku protiv koga je 5. 1991: Bošnjaci Karadžic i Mladic napravili sranje. Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i .Cim radikali zaoštravaju retoriku znaci da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je vec odležao pa ce ga pustiti odmah) on ce biti predsednik Srbije. a izgleda da ih je on jedini i citao. a posle sve ostalo. onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. a najgore je kada covek izgubi idetitet. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. Miloševica.Citava njegova politika i život se svode na laži. ali ih gazda opominje. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. tu su. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav nacin. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linc svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece.sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor vec LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. im je bolje. Ovo nije pitanje Evrope. 1941. A on iz zatvora glumi predsednika. Ide vojvoda do predsednicke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. Lako je lupati po televizijama. . Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". Nije krao. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka. a zna da je samo haški zatvorenik. .Da li je moguce da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. zato što je bio veliki Jugosloven. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode. koji je po prezimenu Hrvat. Da hoce da ga stvarno puste. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. Treba da se stidi svojih glupih izjava. Šešelj ce uci u istoriju. i ponos neoštecen. ali je nece pisati pa nece uci "Šešeljevi heroji". .

U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. a drugo. a radikali su u skupštini Zorana Ðindica nazivali „mafijaškim premijerom“. Da li su Karadžic i Mladic deo iste price? Uveren sam da jesu. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice..Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. jer prvo. grupe i centri moci stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Ðindica što je rezultiralo ubistvom premijera. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda.što gore narodu. Gavrilo Princip je svojim "herojskim cinom" unazadio Srbiju 100 godina. . ne treba ni komentarisati. Karadžic je stalno menjao mesto boravka. zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Ðindica isti? Sve više sam uveren da jeste. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. jer je imao zaštitu. nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. gde se Karadžic krio neko vreme. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovica. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojic. Karadžic je tamo boravio više puta. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. Bio je. napisao izjavu i bice prosledena u Hag. nije lepo ubiti coveka. za razliku od Mladica koji nije imao potrebe za tim.. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grckoj. posle posete. U to sam sasvim siguran“. ali nije sigurno gde je on sada. ali ne na Svetoj Gori. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih vampira? Šeki nikad nije bio cetnik i rojalista. pored ostalog. Potrebno je istražiti koje su stranke. Juna 2007. Usput. a u stvarnosti su to bili Englezi. List Kurir objavio je da je 8. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj nacin da nateraju Radovana Karadžica da izade iz manastira. Što se tice odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije . pojedinci. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga velicaju i slave. . Cin ubistva vlastitog Premijera. Ulemek je. clanovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. januara Vojin Lazarevic došao u Vladu Srbije. ali do avgusta 2008. i video koliko je manastir oštecen. kao i ulogu obaveštajnih službi. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. a zatim je došlo do svade Lazarevica i Nikitovica s jedne i Mihajlova s druge strane. Aleksandar Vucic potvrdio je susret. uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. u leto 2005. osuden za ubistvo premijera Ðindica. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skoncaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. specijalni tužilac Slobodan Radovanovic najavio je da je pocela istraga o pozadini atentata. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolica. Lazarevic se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovicem. ali je naveo da Legija nece biti svedok odbrane. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanovic. a gde ce Srbi iz Srbije. na zahtev SRS. One koji traže njihovo oslobadanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare.drcni). Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžic u njemu nalazio apsolutno je istinit. Karadžic se uvek puno kretao. i u manastiru Ostrog . Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu.rekao je Vilijer.

marta 2006. godine. Bivšeg predsednika Širaka moci ce da ispitaju posle 16. morao da opozove operaciju. koji je bio njegov najbolji prijatelj. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžica i sagledala njihovo prijateljstvo. . godine. U meduvremenu.) Od optužnice protiv Radovana Karadžica. Otkad su papiri zaplenjeni. juna kada mu istekne imunitet. MILA ALECKOVIC NIKOLIC (24. Ali. Umro je od srcanog udara pre godinu i po dana. kao i u skandal oko izborne krade u istom periodu. Francuski general Filip Rondo. koji cuva sve svoje beleške.Upoznao sam i njenu majku i nju.tvrdi Vilijer. Ona je vrlo privržena Karadžicu . Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. O tome su svi cutali jer za one koji su dali obecanje bilo bi kompromitujuce. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. Amerikanci zatim pronalaze Karadžicevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovica koji je estetski hirurg u Americi. Koriste i jednog tzv. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. On nije vidao Karadžica u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. pokazuju da je Širak otvorio racun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. sudije rade na istraživanju diskretno. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. a drugi o tome ne znaju. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonacelnik Pariza. pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. pokušavajuci da ga vrbuju. Tajni kod operacije: «Amber Star». Medutim. naloženo mu je da uništi sve fajlove. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak nece sukobe sa Srbima. Papiri. njegova cerka je putovala u Focu da ga vidi. ali ih je general Rondo. bivšeg celnika francuske obaveštajne službe. godine.Prema Vilijerovom saznanju. veliku ulogu u Karadžicevom životu igra cerka lekara iz Foce. zajednicki uhapse vojno. do 1995. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašcenja i u svemu slobodne ruke. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapreden. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. cija je kci u Parizu. jul 2008. General Rondo je svedok u politickokorupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. Dr. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. 1997. Kada je Rondo otkrio ovaj racun 1996. Njen otac je bio u Beogradu. preneo svojoj kuci. gde su zaplenjeni. od 1977. pa ce se istraga fokusirati na ta dva pitanja. a on u Foci. Prilikom pretresa kuce generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. kako Karadžic to traži. americki izaslanik u Bosni tvrdi da ce on brzo biti uhvacen i da ce mu biti sudeno. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog racuna. niti za šta je upotrebljen. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. prošle su tri godine. . procurila je vest o tajnom Širakovom racunu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžicu nešto obecao. godine potresala Francusku. i da ce istražne sudije na osnovu ovih papira doci na trag svim kolovodama. glasine o tajnom racunu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. ali ne znaju tacno šta. U vreme njegovog saslušanja. biznismena bliskog Radovanu. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžica. Specijalne snage iz Floride slecu na vojni aerodrom u Tuzli. 1998. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. ako su ga dali. Sudija blizak listu "Kanar Anšene".

SFOR saznaje da ce K. aprila K. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. ali on je vec nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a. Francuzi spasavaju Radovana. jul 2008. (2000. i uz pomoc informacija izvesnog M. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogucavaju hapšenje! Krajem 2004. najverovatnije CIA. K. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. Francuzi to otkrivaju i. Ali. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. koji je 10 godina bio na tragu Karadžica u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. nameravaju da sprece Amerikance. praveci plan kako da dojave K. kljucna dva coveka su njima na vezi.. Sami Srbi ce to bolje odraditi. nigde ni traga.. ne verujuci Francuzima. krecu na Radovana i Mladica. Zajednicki uspevaju jedino da naprave mrežu ciji je skriveni kod: «Fervant Arcer». generala Filipa Rondoa.. godine. sve propada. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. medu samim Francuzima.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogucila neka strana zapadna služba. ni Mladica nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka».. Pocetkom 2004. februara 2002. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. Francuzi su ubedeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžica pretpostavljali su da ce se najtraženiji „ratni zlocinac“ pojaviti na podrucju Foce i sela Celebici. pozorišnu predstavu i roman. Drugom prilikom. odnosno na drugoj zaracenoj strani.. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi voda bosanskih Srba. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžicevo prebivalište. npr. u januaru 2000. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i cuvaju brojni prijatelji od kojih se vecina nalazi u Parizu. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. opet nestaje.. još jedna loša psihološka procena. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. Opet promašaj! Ni Radovana. Amerikanci u akciju ulaze sami. 2001. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foce na crnogorskoj granici. bili su toliko jaka. 28. godine njegovog telohranitelja kao agenta. Tu je. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. NATO napušta Bosnu. Borba za trofej. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. pucaju i razbijaju po kuci. I. imaju pouzdane informacije. on stvara price za decu. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. da se spasava dok mornaricke „Foke“ krece u napad. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžic dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. opet zajedno. Alibabica. i operacija u selu Zaovine. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. a od K. a K. biti u kuci popa sa Pala. Rondo je rekao da je hapšenje . oportunizam. Dva momka iz obezbedenja ipak pucaju. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra. koji je vec deset godina u timu za "nalaženje" dr.. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabica je protiv njega. ništa. zbog ljudskog faktora. April 2004. Kvislinzi to uvek rade bolje. menja stav i porucuje Amerikancima da se nikada nece predati. profit i osvetu. definitivno nestaje. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. ponovo trijumfalno propada. U meduvremenu.10. Amerikanci krecu bez Francuza u Celebice. Iste godine 1998. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. general Rondo. nece ni da pokušavaju. Krajem leta 2000. Medutim. u zoni koju kontrolišu Francuzi.Radovana. u inat. Njihova strategija sada je: zamrzavati racune u banci i kupovati ljude oko begunca. Francuski obaveštajac.. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moc tokom više od jedne decenije. 23. Pop i sin su povredeni. sa sedištem u Frankfurtu. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. Drugo ništa ne mogu. Evropske snage više nece da rizikuju. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. godine su ga locirali na Trebinju.

“TEORIJA” ZAVERE Banjalucki "Reporter" objavio je 30. nerealno zvuci Cankova pretpostavka da je trebalo održati zajednicke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. ljudi iz Uprave za bezbednost. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. direktor Centra za civilno-vojne odnose. Nacrt preuredenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. Medutim. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. CIA. a Nenad Canak raspirio je sukob u DOS. Zato . dva centra moci DOS prigrabila su instrumente sile . takode je smatrao da prica o vojnom udaru nije realna.olakšano zahvaljujuci Americkoj obaveštajnoj agenciji. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. To ne bi moglo da prode nezapaženo. Personalne uprave. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovica. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za gradane i za najveci deo pripadnika VJ.nacelnik Generalštaba. a novi nacelnici bili su bliski saradnici bivših nacelnika. on se ponašao potpuno samostalno. oktobra. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševicevog režima. oktobra. a da nedeljnik koji je Cankovom opažanju posvetio prostor. danima držan na "slucaju Gavrilovic". Dragan Vukšic. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. Jedan od Koštunicinih argumenata za zadržavanje kljucnih ljudi koje je Miloševic izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. Posle 5. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. Miroslav Hadžic.vojsku i policiju. avgusta 2001.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. otkrile su da ce promene ici teško. kojim se Pavkovic okružio i tek tada mogle su da se ocekuju suštinske promene. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovica na mestu nacelnika Generalštaba VJ. Pavkovic je ostao. Posle obaranja Miloševica. odnosno da se vojska sama transformiše. Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Trece armije. koji bi bio kontrola postavljenja i unapredenja i ogranicenje za zloupotrebe. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. a i koji je cilj”. zapravo priželjkuje puc. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica cuvao armijske strukture. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševica. što je potvrdilo internu raspodelu moci. tekst pod naslovom “Vojni udar”. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. Uprave za moral. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. sa zatecenim aparatom. a posebno tokom 2001. A imenovani su Pavkovicevi ljudi. Dve stvari su kljucne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. oktobra nije uradio ništa da promeni nasledene civilno-vojne odnose. Pavkoviceva moc u vreme Slobodana Miloševica bila je ogranicena. bila je osnova za sve dalje promene. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. cime je potvrdeno da je on jedini nadležan da odluci šta ce raditi s vojskom. Koren price upucuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. Tvrdnje Pavkovica da nije ucestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlucuje . zatim javna polemika nacelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. a smene starih i postavljenja novih nacelnika uprava koje su usledile. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. opaskom da su izjave Canka “spoj diletantizma i neodgovornosti”. Pitanje je da li ostanak Pavkovica i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovica. Nisu aktivirani cak ni postojeci mehanizmi parlamentarne kontrole. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. Ostala je sumnja. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. što jeste element. koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha.

Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od ucesnika. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. Slicno je bilo i sa promena na celu Vojnoobaveštajne službe. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatovic saopštio je da je podneo krivicne prijave zbog klevete protiv republickog ministra pravde Vladana Batica. što nije dobro i ne može da prode neopaženo. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomicem odgovoran za moguci sukob Jugoslavije sa svetom. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. U Bulatovicevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momcila Perišica. Novi nacelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škoric nije trebalo da se nade na tom mestu. Pored toga.je zadatak DOS. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. General Milan Ðakovic (bivši nacelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomic su Pavkovicevi ljudi. “Krga nije smeo da služi Miloševicu u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. posle hapšenja Momcila Perišica. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. Akt uvodenja vanrednog stanja može se opravdati sprecavanjem unutrašnjih sukoba. Vukšic je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i medunarodnih odnosa. padobranskom i 72. Drugi skup. marta 2002.teorijski i prakticki. s tim što je bivši nacelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapreden u zamenika nacelnika Generalštaba. specijalnom brigadom. Naime. i pojedinci narocito. S obzirom da je Rade Bulatovic potpuno anoniman. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. upozorio je Dragan Vukšic. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. Da nije tako. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. Posledice su devijacije u VSB i VOS. Druge znacajne dužnosti nije obavljao. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. podela cinova.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . bio je delikatniji i trajao je do jutra. mogli da budu zloupotrebljeni. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca politickih funkcija. u užem krugu. koje su podredene nacelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. koji bi definisao kontrolu ove službe. VOS je vec duže vreme okrenut prema istoku. Vojna služba bezbednosti. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. Oni su radili po njegovim direktivama. a narocito u prvoj. Rukovodio je Pavkovic. uz moje ime su izrecene brojne neistine . Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. Umesto da se bavi svojim zadacima. savetnika za nacionalnu bezbednost. strucnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topcideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatovic. Ako ne pre. pitanje je da li je on adekvatna licnost za taj posao. položaja. U tom kontekstu. a prisustvovali su bivši i sadašnji nacelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". a to znaci. uz krizu u politici i ekonomiji. Vladan Batic i Zoran Živkovic izjavili su da je Rade Bulatovic organizovao akciju pracenja i hapšenja. Bio je pomocnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi.” objasnio je Vukšic Pocetkom avgusta 2001. Dragan Vukšic je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom nacelnika Generalštaba. koji su. stanova i privilegija. odlikovanja. Pavkovicem licno”. u nekoj situaciji. Za Radeta Bulatovica.63. morao je da se distancira kada je pocela sramna proslava pobede nad NATO.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIC? 20. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno uticu na politicke odnose u zemlji. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo nacelno iskljuciti mogucnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politicki cinilac. odbrane i bezbednosti i autoritet . koji može na silu da bitno odredi nacin razrešenja krize.

Nadležni organ neka radi svoj posao. ja ne znam.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovica: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. pri cemu su mnogi saradnici izmišljeni. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jocic razgovarao sa Ulemekom. a novi registar saradnka sacinjen je 2001.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živkovic ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovica sacuvani i da su u posedu neovlašcenog lica.. godine. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima. Vladan Batic je izjavio: “Ono što sam rekao. izašao na slobodu. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Ðindica. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena. do suda Saveta Evrope. Amnesti internešenel. MUP Srbije saopštio je 8. aprila.. Bulatovic je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Ðindica. omoguciti upoznavanje sa stvarnim cinjenicnim stanjem koje ce utvrditi nadležni državni organi. i da ce se u nastavku krivicnog postupka braniti od krivicne prijave koja ga sumnjici za krivicno delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. to sam cuo iz usta generala Pavkovica. Bio je u pritvoru od 8. Kad su ga ovi pitali o cemu se radi. to je takode istina. Stojkovic je pitao: “Je l’ vi znate. Za hapšenje Bulatovica. Vlada nema ovlašcenja.. Ako ima nešto. uhapšen Bulatovic zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vodama zemunskog klana Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom. koji su zabrinuti za sudbinu države. kao i sprovedena akcija. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. kao i gradanima Jugoslavije. nego jedino što je uradio i po cemu ce ostati upamcen to je . koji je takode još jedan od nezabeleženih slucajeva u istoriji službe.i insinuacije. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac cim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea. To je uradio Rade Bulatovic kad je odlazio u Ameriku. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. To ce. zbog “licne.. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovica i mnoge druge.. potpredsednika savezne vlade. Utvrdeno je da je izjava koju je Bulatovic prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”.po cinu veleizdaje. Vecernje novosti objavile su 04.” Moglo se videti da su koreni Miloševicevog režima ostali. da je Rade Bulatovic. pitanje je cemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatovic bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. u okviru istrage protiv organizovanog kriminala. kako bi bili iskompromitovani. a što se tice uloge Bulatovica u akciji hapšenja Momcila Perišica. zainteresovao se. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politicki zatvorenik. kao Nikola Curcic. celokupnu. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorovic. polovinom maja. To je sad izašlo na videlo. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. da je nacelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju. Vladimir Božovic.07. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovica. republickog premijera i više lica. aprila da je. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi cemo se u to ukljuciti. u prisustvu saveznog premijera. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. Ako ima necega on je dužan da pokrene postupak. ako mu nešto bude zatrebalo.” .. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. koji su nastavili da prikrivaju tragove zlocina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovica: “Rade Bulatovic je covek koji ne da se ne razume u taj posao. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. godine je ili uništen ili sklonjen. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. da je Borislav Mikelic posredovao u organizovanju sastanka Bulatovica i generala Ace Tomica sa vodama zemunskog klana. Ovo ce meni. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. ucvrstiti poverenje gradana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju buducnost nade zemlje i svih gradana”. Uoci hapšenja.2003. neka izvole organi i neka postupe”.

Stevanom Nikcevicem i kumom Nebojšom Vujovicem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštunicinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. Gospodin Braun je kljucni diplomata na ciju se urgenciju Bulatovic izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Ðindica. dobijajuci pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. Nakon toga dobio je pristojnu novcanu odštetu. Takode. Rade Bulatovic za potrebe Amerikanaca obezbeduje izvoz oružja Gruziji.Ukoliko postoji CD sa Arhivom. vec americka obaveštajna služba”.ko je on i odakle dolazi . I to preko Bert Brauna. a u potragu za Ratkom Mladicem uvodi svoj tim.7 telohranitelja. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa. za koji niko osim Amerikanaca ne zna.omogucuje americkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao nacelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije. Bulatovic nareduje korišcenje rezidencija iskljucivo za njegove licne potrebe. “U samoj Agenciji Rade Bulatovic zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. americkih i ko zna cijih interesa. zajedno sa trecim Crnogorcem. U pismu se navode i drugi detalji.Bulatovic zapošljava preko hiljadu novih radnika. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladica i kome to ide u prilog? Usput. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. “Uz posredovanje Vojina Lazarevica. Tajna Bulatovicevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovicem. Bulatovic obilazi strane ambasade otkrivajuci im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uredaje. Izigravši svoje dojucerašnje najbliže saradnike i prijatelje. tako da je vecina naših politicara konacno u pravu kada paranoicno tvrde da su prisluškivani. po cenama vecim od prosecne plate u Srbiji.” Sastavljaci pisma navode Bulatoviceve ucinke u Agenciji. bivši JUL-ovac. zaustavlja zapocete akcije otkrivanja teroristicke mreže na jugu Srbije. tako da prica o depolitizaciji Agencije ceka novi pocetak. prim.” Oni opisuju i nacin na koji rukovodi direktor Bulatovic. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja cuda. Bulatovic je. nije cudno da Rade Bulatovic. Da bi izbrisao secanja u Agenciji . Bulatovic Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu americkih obaveštajnih službi. Stevanom Nikcevicem. Bulatovic spopada sekretarice i okružen je poltronima koji velicaju njegov ogroman uspeh. vecera iskljucivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi. Lukavi Bulatovic je medu tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su clanovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. zabranjuje ukljucivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na cijem je celu bio Zoran Živkovic. Rade Bulatovic okrece leda svom saborcu Aci Tomicu i svim svojim drugovima. koju Aco Tomic nikada nije uspeo da naplati. s tim da to sada ne radi srpska. Crnogorac iz Berana. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Curuvije u vreme atentata na njega . takode JUL-ovskim diplomatom. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu.podršku za njegovo buduce ambasadorsko imenovanje. Ne mrda bez 6 . da bi sa Aleksandrom Nikitovicem. Vojinom Lazarevicem. Držeci se ove stare obaveštajne veze. tražeci samo jednu protivuslugu . misleci da tako obezbedi svoj reformski imidž. ureduje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". pored hotela Jugoslavija. koji terorišu pola grada jurcajuci Legijinim džipovima.nacelnik za kontakte sa stranim službama. Reakcije vlasti nije bilo.informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku buducnost. bilo bi zanimljivo uci mu u trag. hrvatskih. redakcije). sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. Poput šefova službi klasicnih banana država. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije . vodi Bezbednosno . direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Curuvije).

Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitovic iz Bara. koja je bila prevodilac. Kad je Bulatovic postavljen na funkciju direktora BIA. Ne cudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji. U Jasenovu je primljen na visokom nivou.. Sa njim su u delegaciji putovali i nacelnik Pete uprave BIA Rajko Savic. Gospoda Jovanovic je ljubavnica i gospodina Savica i gospodina Bulatovica. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovica odlukom suda proglašen za službenu tajnu.Crnogorac iz Berana. bio je osumnjicen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Ðindica. Bilo je reci i o novcanoj naknadi za Mihajlovica. Direktor tajne službe Rade Bulatovic iz Berana. pa zato nije potvrdeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. koja. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). Gospodin Tomic je obecao Dušanu Mihajlovicu da ce DSS apsolutno zaštiti Mihajlovica nakon promene vlasti. da je na strucni vojni skup na Topcideru došao u ime "vrhovnog komandanta". kada je ušao u politiku. po ocu Damjanovic. pa ukoliko ne ispuniti obecano. jer je napravio dogovor sa njim.” Direktor BIA gospodin Bulatovic je. od oca Mila. Dobro obavešteni izvori iz CZa tvrde da je Legija uputio poruku Bulatovicu kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. iz zatvora je pušten u julu 2003. da mu je nestalo oko 50. pak. Zvanicno prebivalište mu je u Beogradu. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima. Direktor BIA Rade Bulatovic. teroriše. roden je 19. Nakon "Sablje". pljacka. U aprilu 2003. kao savetnik predsednika SRJ. Štampa se bavila onim što je Bulatovic radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000. Premijer Koštunica. da je 2002. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomic uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovica. Predsednik Srbije Boris Tadic . (mada on pouzdano nije clan ove organizovane kriminalne grupe). otputovao u zvanicnu posetu CIA u Lengliju. Srbijom su vladali. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. da je bio clan JUL. poput organizovane kriminalne grupe. garantovan mu je nemiran san. . državljanin BiH. Kako zvanicna biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. godine pisala da.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vracen za Beograd. Jedino cega se Bulatovic plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. godine. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Ulemekom Legijom. uz debelu proviziju za njih dvojicu. godine. Upuceni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takode nešto nudio. "Politika" je u martu 2004. ocekuje rusku pomoc oko rešavanja statusa Kosova. Koštunice. godine. Svi državljani Crne Gore i novopeceni državljani Srbije. Glavni finansijer Vojin Lazarevic iz Kotora. razara. zamenikom direktora za imovinu Srbije. u Zmaj Jovinoj broj 39. Biografija Radeta Bulatovica nikada nije objavljena. Crnogorac.Crnogorac. Bulatovicu je to pošlo za rukom. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. marta 1958. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. kao i na dogovor prilikom predaje. Crnogorci. Bulatovic zapocinje projekat izgradnje stanova na Banjickom visu. što su službenici ove službe na vreme uradili. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori.. Šta je sve Bulatovic predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžicem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžica. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic . U dilu sa školskim drugom Srbom Panicem. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladica i gospoda Senka Jovanovic. odmah po postavljenju. ali njegova pratnja u to nije upucena. Gradani mogu zakljuciti da je Bulatovic potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije.koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera.

državni i nacionalni interesi. itd. njihova fotelja i neograniceno podaništvo prema onima koji. vidi da je bolestan. Iz njegovog teksta upecatljive su konstatacije da je presecanje tzv.Mediji su cesto citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. odlicno je radio posao jataka. Vladimira Vukcevica i Radeta Bulatovica. kao što ponekad izgledaju. intervju Dejana Lucica Pukovnik Jovan Ðogo. On trlja nogu o nogu kada govori. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. on se na taj nacin prosto samozadovoljava. Savic je postavljen na zahtev Crvenih beretki. njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu licnost. Kako objasniti da je licno prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim dogadajima? . uhapšen je Radovan Karadžic. Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? . uopšte nisu slucajni. nacija. marta 2002. po njihovom mišljenju. Njima je bitan samo licni interes. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slucaju napravljena je klasicna zamena teza . Iz njegovih ociju i pogleda vidi se ludilo. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadic i Vladimir Vukcevic. nakon njihovog protesta. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih dogadaja koji. Koji su to uzroci? . Istakao bih trojicu kljucnih . u kome piše da je u RDB Srbije postignut narocito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savica. vec da svi dogadaji imaju svoje uzroke. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladica.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. godine. po njenoj licnoj izjavi. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. mirovnih snaga na KiM. na što mu je. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba.Jad i beda. predstavljaju centre moci.umesto da se bave istraživanjem . U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti cinjenicu da je licno prikrivao dokaze o zlocinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orica i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom.Da bi se ovo desilo. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. ako se malo više udubite. afere Perišic “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”.Stvari nikada nisu proste.Srbija je docekala da na njeno celo dode covek za koga se. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje ce Srbija izruciti. i da ce se “ova akcija izucavati u buducim udžbenicima bezbednosti”. On Ljajicu otima rec da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doci bez lekarskog pregleda. Zašto baš njih? . Hapšenje dr Karadžica nije jedini negativan potez Borisa Tadica. od zakonodavne i izvršne do sudske. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. od njegovog obracanja u noci izbora da nece dozvoliti formiranje vlade i skupštinske vecine u skladu sa voljom gradana. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije. pa cak ni za zlocine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. napominjem. Na šta mislite? . Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. Spadam u one koji ne priznaju slucajnosti. nadu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znace država.Borisa Tadica. cijim dolaskom “pocinje proces depolitizacije” ove službe. Samo sa takvim predsednikom Srbije moguce je da na mesto tužioca za ratne zlocine dode licnost kao što je Vladimir Vukcevic. Mladic je na slobodi. gradani. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. Iz njegovih ociju izbija samo mržnja i zlo. vec po njegovom ukusu. Da li ste ikada nešto od toga videli ili procitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima.

kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžica? . priprema medijske propagande itd. ugraden je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. A sporazum Karadžic . oni istražuju šta je dr Karadžic jeo. Boris Tadic je to odlicno znao i zato je povukao ovaj potez koji je kljucni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. formiranoj vladi. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. Kako vidite tok i ishod sudenja dr Karadžicu? . ali i ono što ce poslužiti da se dokaže „ucešce Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer sudenje. ali u velikoj meri i po sudbinu svih gradana u Srbiji.Rade Bulatovic i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. godine.Hapšenje dr Karadžica je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanicno zatražilo ukidanje Republike Srpske. uhapsio je Stojana Župljanina.Holbruk? . a nije ništa ucinio na kompromitaciji suprotne strane. Kako to mislite? . Pored toga.svoju politicku odgovornost. Zapadne sile. tvrdi da ništa nije znao o akciji. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog coveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja americke ambasade. Isto to ocekujem i za Vojislava Šešelja. a prvenstveno SAD. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. servirao je Borisu Tadicu informaciju o dr Karadžicu. I tu ce biti kraj. Preko njihovih drugih saradnika. nasilnim putem. eksperata i svedoka.znacaja ovog dogadaja i njegovim posledicama. o cemu je vec izvestila Nataša Kandic. Rajko Savic. on je naneo više zla od Tadica. a poznato je i šta se sada dešava. Verovatno bi to ucinili da su Veran Matic i Aleksandar Tijanic mogli zbog velicine glave da istu gurnu u šolju.Rade Bulatovic je zavrbovan od strane americkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. Za šta optužujete Bulatovica? . Rade Bulatovic. Tu se treba vratiti malo unazad. a kasnije i za direktora BIA. Sve poteze Bulatovic je vukao u dogovoru sa Tadicem. cak mu se nije javljao na telefon.Ubeden sam da ce dr Karadžic doživeti sudbinu Slobodana Miloševica. Njima ce biti dovoljno da procitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. Ostalo je poznato . šta je citao. Šta mislite. prekid rada Skupštine. s obzirom na cinjenicu da je znao kompletan scenario. niti da ce ih primati u vojne asocijacije. samo što ce posledice Tadiceve saradnje imati daleko tragicniji znacaj za srpski narod. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. To samo potvrduje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. vec izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžicu. a posebno srpskog naroda. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. Kao takav. Da li mu verujete? . Dacic pokušava da sakrije nešto drugo . Oni prosto mogu da kažu . oblacio i slicne gluposti. kao ulog za svoj dalji status. .Srbi nikada nece shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. i o zlocinima. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubedivanje da ce podici svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. Ivica Dacic. definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. iako mu je to obecao. vec da su se svi „dobrovoljno predali". Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su ucestvovale u sukobima. bio je kljucni momenat da se ovo desi.nacin i vreme hapšenja. Oni su Gorbacovu obecali da nece rasporedivati vojne snage na prostoru zemalja bivših clanica Varšavskog ugovora. U završnoj fazi pravljenja nove vlade. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. Kada se uverio da je nova vlada formirana.Tacno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu ucestvovali jer za to nije bilo potrebe. Ministar unutrašnjih poslova.

a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlicne odnose s policijom. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali cekali mesecima". . koji je najveci deo karijere proveo u diplomatiji. Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. Svi su vraceni za Beograd.afera "cetvorožilni kabl": Rade Bulatovic je uz kolegu savetnika Gradimira Nalica i šeficu Koštunicinog kabineta Ljiljanu Nedeljkovic optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. na dan ubistva. bez istrage optužbe protiv njega su povucene. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomic i Bulatovic tajno sastajali sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Lukovicem Legijom. nacelnik Generalštaba. Bulatovic je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade. do marta 2003. Dnevnik "Blic" piše da ce Bulatovic na funkciji najverovatnije ostati do 17. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. a Bulatovic je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Canak).VREME 688 (Dejan Anastasijevic) Iako zvanicna biografija nikada nije objavljena." Bulatovic je posle nepuna tri meseca pušten. marta 2002. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsednickom kabinetu. ne zato što ga je neko naterao. Rade Bulatovic podneo je ostavku novom premijeru Srbije. KZJ (udruživanje radi neprijateljske delatnosti). ali se špekuliše i o Švajcarskoj. Bulatovic se na funkciji direktora BIA nalazio više od cetiri godine. Jula 2008. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korac). na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatovic je politicki zatvorenik. 15.afera Gavrilovic: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilovic ubijen je 3. . avgusta 2001. zna se da se Bulatovic krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. vec zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. mimoilazeci službene vojne kanale. tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. te da su bili deo zavere da se ubije Ðindic. Za službovanje u Rimu vezana je afera s kradom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i racunopolagaca nalazio i Bulatovic. Bulatovic. kaže jedan njegov bivši nadredeni. Vlada Vojislava Koštunice ocekuje da ce Bulatovic razotkriti vezu izmedu vlasti i neformalnih centara moci koje su Službu koristile za progon. a u vezi sa clanom 125. Rade Bulatovic i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomic uhapšeni su na osnovu clana 122. posle je tvrdio da je Bulatovic samostalno koordinirao hapšenje. kada se ocekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovica.afera Perišic: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momcila Perišica u restoranu motela "Šaric". Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatovic bio clan JUL-a. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilovic u njegovom kabinetu. ucenu i eliminaciju politickih protivnika. Posle sednice Vlade Srbije. . nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovicem i savetnikom Gradimirom Nalicem. Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. General Nebojša Pavkovic. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. Slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. jula. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. Nakon ubistva Zorana Ðindica. Gradani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i orude za obracun s politickim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. Od novembra 2000. što on nije demantovao. Sam Bulatovic je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišica kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". premijer Mirko Cvetkovic rekao je da na sednici nije bilo reci o eventualnoj smeni šefa BIA i da ce javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena. Taj period obeležili su: .

Goranu Hadžicu. nije želeo da nam kaže ko je optužen. To smo saznali tek posle nekoliko dana. Bulatovic je rekao da su najveci rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. Momira Gavrilovica. kaže Bulatovic. i kod gradana Srbije. kao i svake druge. Inteligentna. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. kao i kadrovska obnova agencije. godinom. izmedu ostalog. nije ucestvovala u predizbornim kampanjama. Za razliku od prethodnog perioda. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. . Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima saradujemo. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobodena kadrova Slobodana Miloševica. ali i ozbiljnih krivicnih dela. Ne vidim ništa sporno u tome”. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. Bulatovic je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. Nije niko iz BIA ili MUP. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. Posao je kreativan i rizican. Dosadašnji šef BIA priznao je da je citao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. od nevladinih organizacija. u meduvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. u kojoj se. ali ga je držao neformalno. Bulatovic tvrdi: „Zna se ko je to uradio. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. Rade Bulatovic vodio je cudnu kadrovsku politiku: nije imenovao kljucno operativno mesto. i još više zbog demistifikacije. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. u kojoj ga je ona optuživala: „Citao sam delove objavljene u štampi. Najveci deo navoda koje je iznela je autentican. zbog jasne linije subordinacije. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jocicu da je stigla jedna zapecacena optužnica. U periodu u kojem sam bio na celu agencije. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali znacku: „Bilo je zloupotreba. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. demistifikacija službe je znacajno relaksirala odnose sa gradanima. Uz to. Bulatovic kaže da je situacija u Sandžaku. pretpostavljam. nalaze i dosijei takozvanih politickih neprijatelja. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. da izbegne hapšenje. trecina ljudi je otišla. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatovic 2004. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu bice od koristi. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. Nemamo cak ni saznanja o autenticnosti razgovora”. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne tocak sa automobila u toku vožnje. znajuci šta o tom licu misle zaposleni. u dane glasanja u BIA se cak i ne dežura. U meduvremenu. stabilna i pored pojave vehabija. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. Vracao je iz penzije. odgovornosti i zaštite od politicke zloupotrebe. Predali smo arhivsku gradu zakljucno sa 1980. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. tvrdi Bulatovic. Bulatovic je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih politicara. Bulatovic odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. škola. zamenika. Pozivajuci se na pravila tribunala. ne želeci da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slucaju. Dakle. prema Bulatovicu. „Apsolutno nismo ucestvovali u tome. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. do kulturnih ustanova. BIA je na osnovu utvrdene bezbednosne politike Vlade aktivno saradivala sa Tribunalom. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. Hadžic je pobegao. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. oko 700 ljudi je napustilo BIA. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. jer su joj se prikljucili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takode. „Nijednom svojom aktivnošcu BIA nije uticala na izbornu volju gradana. odnosno Raškoj. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dode do savremene. a siguran sam da je to najveci doprinos koji smo mogli da damo jacanju demokratije u Srbiji”. Bile su to nedelje. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladicem. rekao je. BIA. kako ne bi ugrozio istragu. Takvih tamo ima. Za dojavu haškom beguncu. jer. a primao je "mlade i obrazovane" po rodackoj i partijskoj liniji. cime mi je život bio ugrožen.Analizirajuci cetvorogodišnje rukovodenje srpskom "tajnom policijom".

Ono za šta su placeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitickih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja medu vladajucim strankama. Zloupotreba BIA u politicke svrhe postajala je sve teža i rizicnija: prvo. niti je Služba ista kao tada. kaže Petrovic u intervjuu za "Nezavisne". ali nece on mene". septembar 2006. saopštila je da on nikada nije ni pominjao Petrovica. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. a mnogo mocnih. plašeci ih i nudeci se kao prijatelj i zaštitnik. Sve što Saša Vukadinovic bude radio bice predmet politickih nagodbi i stranackih cenjkanja.pod uslovom da novi direktor bude imao politicku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". a ta ekipa ima jaku spoljnu politicku. A onda je. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da politicare snabdeva onim što bi oni najviše vole da cuju.i covek koji je nosio lap top i sam lap top i ljudi koji su to snimali se nalaze u BIA. i na cinjenicu da su i radikali kao . a ni Jocicev MUP nije bio najsrecniji. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobice manje nego što je procitao kod Karle del Ponte. Popovic je optužio Bulatovica da je izvještaj BIA za 2003. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. Bulatovica i Stojkovica sa Legijom u noci predaje. Saša Vukadinovic je u Agenciju ušao bez hipoteke. ljudi su naucili da je to opasno i nezdravo za karijeru. obaveštajnu i logisticku podršku. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. Stvara se neka pogrešna slika da ja ratujem protiv Bulatovica i on protiv mene". Goran Petrovic. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. što je mesto koje je postalo veoma znacajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedece sledecih 40 godina u zatvorima. jer je viden kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. drugo. pod pritiskom javnosti. šefa Biroa za informisanje u Ðindicevoj vladi. Niti je Bulatovic Stanišic. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. Agencija se neizbežno menjala. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . On je ukazao na jednu stvar i otvorio jednu temu i nije na njemu da to dokazuje. Docekace ga front solidarnih rutinera. ali treba reci da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. medusobno ogovaraju i zavide jedni drugima.Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštacki i apstraktni proizvod. Vukadinovic je bio uspešan. nego moj prethodnik. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. Kao nacelnik SUP Kruševac. šverca narkotika i ljudi i slicne aktivnosti. naviknutih da malo rade. naglašavajuci da je za njega sadašnji šef BIA potpuno beznacajna figura i da se njime ne bi ni bavio da nije one narodne: "Pustio bih ja njega. zavisno od svoje volje i spremnosti. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije.” NN: Koliko je za vas uvjerljiva prica vladimira Bebe Popovica? PETROVIC: Neki sada govore da li Vladimir . pa su oni to demantovali. a Bulatoviceva odbrana bila je: nisam ja. radeni s one strane zakona i pristojnosti. I samo Vlada je ta koja. godinu isporucio CIA. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "procitaj pa vrati" izveštaji. i Radeta Bulatovica. Saša Vukadinovic bio je na celu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. Pošto su Popoviceve tvrdnje bile ubitacnije nego što je direktor BIA planirao. Popovic ne može da pruži neke dokaze jer se ti dokazi nalaze u BIA . bivši šef Državne bezbjednosti Srbije.Beba Popovic jeste ili nije dao dokaze. Nezavisne 24. do maja 2008. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. ta prica dobila veliki publicitet. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovica. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. na cijem je celu. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovica 1998. Upravo s politicke strane preti mu najveca opasnost . Politicari su onda od Službe tražili još. misleci da se ništa nece desiti. našao se kao kolateralna šteta obracuna Vladimira Popovica. “Verujem da je on to izjavio. S druge strane. jer se taj sud kod njih loše kotirao. Kljucno je da li Vlada želi time da se pozabavi s obzirom da je direktor BIA državni funkcioner. može da da nalog da se ta prica proveri i dovede do kraja. Saša Vukadinovic od Rada Bulatovica sigurno nece dobiti snimak razgovora Jocica. agencija.

pa je to otpalo.000 clanova svih mogucih partija.000 do 300. To je oprobani trik Vlade da se ni o cemu ne izjašnjava. obaveštajnim pre svega. Mi živimo u vremenu apsolutne dominacije partija i ja se kao gradanin protiv toga bunim. kome je ocigledno skinuta zabrana javnih nastupa koju ima od premijera. Sada se zavrtela prica da Bulatovic želi da bude predstavnik BIA u Vašingtonu. Imate Demokratsku stranku koja je nazovi opozicija. Postoje pokušaji pojedinaca i stranaka vladajuce koalicije da se i DS uvuce u Vladu cime bi se samo betonirala ova prica. Prica se završava u medijima. Nema nikakve kontrole. to znaci da svi drugi clanovi vladajuce koalicije i funkcioneri mogu da rade šta hoce. ako jedan državni funkcioner može da bude optužen za veleizdaju. nametne kao neki iskreni prijatelj i saradnik. zar to nije ludilo? PETROVIC: Dobro. jer ce Vlada uvek stati iza njih. Znaci. ako direktor traži izveštaj ili bilo kakvu informaciju . usudio da iznese svoje mišljenje. Jer. Neko moje licno ubedenje je zato potpuno nebitno. Jedino ako ste clan partije vi možete . NN: Šta je Demokratska stranka ako nije opozicija? PETROVIC: Demokratska stranka je statista.nisam u Vladi. Nije tajna da je covek želeo da bude ambasador u Atini. NN: Da li Jocicev trapavi nastup. NN: Hocete reci . cisto sumnjam jer je ova vlada prelazila i preko mnogo važnijih i vecih stvari. NN: Da li to znaci da je Srbija u diktaturi. NN: Da li bi to bilo obznanjivanje diktature? PETROVIC: Pa. PETROVIC: Partijski aparatcik je pravi izraz za njega. Nespretna Jociceva prica govori o odsustvu želje Vlade. to je verovatno želja da se on mocnim zapadnim krugovima.da im se dodvori? PETROVIC: Narodski receno .najbrojnija opoziciona partija protivnici Bebe Popovica. On je šef BIA. ovo je jedan politicki test za Vladu. to ce znaciti da Vlada gradanima šalje jasnu poruku. I on je rekao: Ja mislim da on nije! To je privatno mišljenje i mogao je da ga da na konferenciji DSS. Ipak. i nema tog cinovnika koji ce odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije. zavjera cutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popoviceve optužbe? PETROVIC: To je vec analiza politicke scene u Srbiji . NN: Ali. NN: Kako komentarišete Jocicevu odbranu Bulatovica tezom da Beba Popovic talasa kako bi zaljuljao jednu novu politicku opciju u Srbiji? PETROVIC: To je Popovicevo legitimno pravo. Onda bi svi u Vladi mogli da rade šta god im padne pamet. NN: Kojim motivima se ljudi u takvim situacijama najcešce rukovode? PETROVIC: U Bulatovicevom slucaju. NN: Kako mislite da ce se završiti ova prica koja bi u svakoj drugoj zemlji bila skandal? PETROVIC: Videli ste da se ministar policije Dragan Jocic. NN: Cesto se tvrdi da Rade Bulatovic nema kompetencije da obavlja dužnost šefa BIA. NN: Ako je Bulatovic iznio i predao arhivu BIA uz asistenciju i znanje tolikog broja ljudi.on je dobija odmah. Ne verujem da u Srbiji postoji više od 200. ako se sve ovo slegne.na politickoj sceni Srbije ne postoji opozicija. bilo bi jasno da ulazimo u jedan totalitarni sistem i da postoje interesi odredenih grupa i stranaka i da nema nikakvog državnog interesa u svemu tome. ali da se još ceka objava? PETROVIC: Miroslav Lazanski je u nekom svom nastupu rekao da je ovo neka partiokratija. racunajuci da ce stvari pasti u zaborav.da im se uvuce. Pravo svakog gradanina i politickog subjekta je da talasa. Ali. kako se usudio da arhivu BIA preda Americi? PETROVIC: Ne treba zato biti veliki maher. a na drugoj strani je 10 miliona gradana Srbije koji nemaju ama baš nikakva prava. da li bilo kakva državna komisija ima interesa da riješi tu stvar? PETROVIC: Pa. Mi sada imamo politicku kombinatoriku i mi ne možemo da znamo kojim se motivima on rukovodio. vaš izraz je preblag. a Vlada na to ne reaguje. pa je i to otpalo. koja se ne oglašava. isto kao i epizoda sa snom o ambasadorskoj dužnosti u Rimu. to su vaše reci. da reši taj slucaj. jer tada ni formalno-pravno ne bi bilo nikoga ko bi to posmatrao sa strane i mogao da kaže: moje ruke su ciste . ako je vec takav amater.

S obzirom da znaš kako si medijski tretiran. I ova ministarstva sile su zato stavili pod svoje: Jocic i Bulatovic su tu gde jesu iz dva razloga . za kojeg Popovic tvrdi da je organizovao Bulatovicevu posjetu SAD kada je sadašnji šef BIA dokumente te službe predao CIA? Popovic tvrdi i da je Braun bio kažnjen zbog bliskih veza sa licima uhapšenim u akciji "Sablja"? PETROVIC: Tu nema dileme. Znaci. neke cinjenice i neki detalji. Tako da naravno da oni koji su cuvali Ratka Mladica kao što su Vojislav Koštunica i Rade Bulatovic. ocigledno. gde nema mesta za Ðindica. imate upravu informatike. ti moraš da imaš procenat šuta 100 odsto. Onda se postavlja pitanje na bazi cega je taj ludak procenio da Rusi nece moci da ostanu neutralni i da ce izazvati treci svetski rat. NN: Ovih dana ste ustvrdili da bi aferu "Bulatovic" riješili za 24 casa. svako ko svedoci zna da su se za tri-cetiri godine promenila tricetiri direktora i da u policiji.evropskog i antievropskog.oni koji su takve stvari radili. Treba da postoji neka politicka volja i da dobijem nalog i ovlašcenje da to uradim. potpuno bezvredni ljudi koji nikada ništa u životu ne bi mogli da budu da nisu clanovi partije. antihackog i anticivilizacijskog. to je potpuno imaginarno i to je psiha jednog pojedinca.nešto da postignete. Ne verujem da bi bilo ko bio lud da kaže da nije snimao. a ovaj bi rekao: "Da. snimao sam. Naglasio sam mu da ne sme da dozvoli sebi da kaže 99 stvari koje su prave i tacne i onda da saopšti jednu koja nije proverena jer ce se svi uhvatiti za tu jednu i po starom sistemu lakirane bubašvabe osporiti tu celu pricu. svi obaveštajni izvori. jedino Vlada može da reši slucaj jer se svi dokazi nalaze u BIA. Jer.da slucajno neko ne bi uhapsio nekog haškog optuženika i da slucajno neko nešto ne bi radio na rasvetljavanju ubistva Zorana Ðindica. odnosno direktor je odseka za jugoistocnu Evropu. obavite razgovor sa 10 do 15 ljudi i na bazi tih izjava imate kompletnu pricu. bivšeg službenika americke ambasade. To je naša tragedija i naša stvarnost. NN: Da li vjerujete da je Bulatovic iznio arhivu BIA? Ili možda znate da je to uradio? PETROVIC: Da ne postoje jake indicije. tako da mislim da bi se vrlo lako ustanovila istina jer ne verujem da je bilo ko toliko zaljubljen u Bulatovica da bi ga štitio. Medutim. Mada postoje indicije da Rade Bulatovic sada silom svog autoriteta vrši pritisak da se ta stvar zataška. svi su govorili isto: biceš bombardovan i Rusija nece moci da pomogne. pošto sam dobio nalog od direktora Bulatovica. ljude koji su snimali. I tu je kraj! NN: Kako je moguce da Bulatovic u to ukljuci tolike ljude i na cemu njegov mozak radi? PETROVIC: Kratko i jasno: Slobodan Miloševic je godinama pred bombardovanje dobijao informacije da ce ova zemlja biti bombardovana. Vrlo jednostavno. prosto odete u BIA i krenete da razgovarate sa ljudima. ne verujem da bi neko bio toliko lud da to radi. oni koji su cuvali Šljivancanina. kratko sam mu rekao: ti ne smeš da imaš procenat šuta 99 odsto. kada sam ja razgovarao sa gospodinom Popovicem pred njegov intervju u emisiji TVB92 "Insajder". jesam dao nalog". javni. duboko sam uveren da je i ova prica tacna . Da to nije bez pokrica? PETROVIC: Pa. Bulatovic i Jocic su partijski aparatcici. Za pocetak imate cetiri imena. oni. davno pre njegove ideje da da taj intervju. Znajuci sa koliko se entuzijazma pripremao za celu pricu i znajuci mnoge druge stvari koje su apsolutno tacne. a njegovu zaštitu je organizovao takode Rade Bulatovic po nalogu svog vrhovnog komandanta Vojislava Koštunice . tajni. njima nije problem da se umešaju i u sudenje. koga bi pitali. nije. Jer. Braun je americki diplomata koji je radio u Ambasadi SAD u Beogradu i jeste na visokom mestu u Savetu za nacionalnu bezbednost. rekao bi: "Da. Te institucije ne funkcionišu jer profesionalci u tim službama shvataju da im se ne isplati da bilo šta ozbiljno rade. Znaci. I tada. NN: Da li vam je poznato ime Berta Brauna. NN: Šta ocekujete od sudenja za ubistvo Zorana Ðindica? PETROVIC: Lomljenje kopalja oko tužioca Prijica je samo jedan poligon na kome se vodi rat dva nacina mišljenja u Srbiji . Taj. i gomila u svim drugim strankama. sudstvu i službama bezbednosti postoji potpuna apatija u radu. nasnimavali. To je Rade Bulatovic u svom obracanju za Novu godinu potvrdio kada je rekao da su prioriteti u radu Službe rasvetljavanje ubistava novinara Curuvije i Pantica. ne može . politicki. ako je to radio. coveka koji je nosio lap top. To. ne verujem da bi se ta prica otvarala. Nije dobio nijednu informaciju: bice treci svetski rat ako ovu zemlju bombarduju. jer sam dobio nalog od nacelnika uprave". Neko ce sutra to da tretira na drugaciji nacin.

a ne ozbiljna državna služba. Ovo je formalizovanje odnosa sa stranim službama. a kod nas je 5. to je najrealniji završetak celog slucaja. dao je 2006. Akcioni plan ce nam samo koristiti. To nije narušavanje suvereniteta zemlje. prema medunarodnoj zajednici. vrlo brzo ce ga zauzeti neko drugi. Ispred nas su Britanci i Amerikanci. a o Koštunici i njegovoj fascinaciji Vojskom i ministarstvima sile da ne govorimo. jer cemo dobiti i finansijska sredstva od država ciji ce predstavnici ucestvovati u programu.da funkcioniše bez skupštinske komisije ili nekog anketnog odbora ili. vec ce on biti primenjen i u slucaju svih optuženika za koje je. i svi ostali. izveli njegovo hapšenje u Španiji. Stranci ce svojom opremljenošcu pomoci u skidanju omce oko naše zemlje koja se zove Ratko Mladic. Ako mesto lidera ne zauzmemo mi. Svi iz DOS su želeli da imaju šest tomova svaki. Da li je to najrealniji scenario u slucaju "Mladic"? . Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju u Srbiji? Bezbednosne pretnje Srbiji su iste kao i pre godinu dana. To je trebalo marketinški iskoristiti. Strane službe su. Pravljenje akcionog plana je . za to nije postojala politicka volja koje u Srbiji ima. Bitno im je samo da Mladic ode u Hag. iako sam ja rekao da se u životu ne bih bavio Vukom Draškovicem. kada smo bili deo državne zajednice. tehnologiju. deo svog suvereniteta smo izgubili. Ne verujem da ce se plan ograniciti samo na hvatanje Mladica. Njime treba da se bavi neuropsihijatar. iako je jasno da su kamione dosijea imali Dobrica Cosic kojeg je tadašnji režim oznacio kao glavnog neprijatelja i Vuk Draškovic zbog fascinacije jednog bracnog para drugim bracnim parom. Ne vidim da se povecala opasnost od terorizma spolja zbog naše saradnje s NATO. kada je svrgnut Sadam Husein. obavila razgovor sa tim ljudima i saopštila istinu. Hrvati su optuživani da je Ante Gotovina u Hrvatskoj. komisije Vlade koja bi došla sa strane. ORHAN DRAGAŠ. Ko može da zabrani tim ljudima da se školuju. Ko je prednjacio? PETROVIC: Svi do jednog su bili fascinirani. to moglo da traje? . Terorizam postoji kao globalni problem. I Ðindic. Drago mi je da se jedna važna institucija. njeno stavljanje u zakonske okvire i mogucnost da naše bezbednosne službe udruže svoje snage. jer onog trenutka kada smo potpisali povelju UN. tehniku i iskustvo s njima. kojim je legalizovana saradnja izmedu te zemlje i americkih obaveštajnih službi. Vreme je vrlo brzo pokazalo koliku vrednost imaju njegove misli.Prema mom mišljenju. Kod nas je problem tehnicko pitanje. Ovaj Akcioni plan mogu da uporedim s kolumbijskim. Koliko bi. . preko legalnih predstavnika u ambasadama i preko svojih mreža na Balkanu sigurno i dosad ucestvovale u u lociranju haških optuženika. Sadam je tada imao veliki broj pristalica. Njima je svejedno da li cemo i mi uspeti da se opravdamo. uplašila akademije koja je tek osnovana. nema ni približno materijala o liderima DOS-a koliko su oni mislili. da bi opravdali trogodišnju nesaradnju sa Tribunalom. ali su oni. Osnivac ste Akademije za diplomatiju i bezbednost. a zahvaljujuci svojim kadrovima Srbija može da bude bezbednosni lider u regionu. Neki državni fakulteti izdali su dopis u kojem se potencijalni kandidati upozoravaju da je vaš Fakultet za diplomatiju i bezbednost "fantomska akademija koja na najsramniji nacin obmanjuje javnost". Zainteresovani mogu da našu validnost provere u Ministarstvu prosvete i sporta. ali nisu uspeli jer smo mi maticni fakultet za to. ali bez potpisa. One poticu od ekstremistickih grupa iznutra. Nedavno je vojni analiticar britanskog Tajmsa rekao da su srpske specijalne snage trece u svetu po obucenosti za borbu protiv terorizma.Srbija je za hapšenje optuženika mnogo pristupacnija od Iraka jer. NN: Svojevremeno ste izjavili da su politicari u Srbiji beznadežno fascinirani tajnim službama i dosijeima u kojima. i verovatno je bio. kako ste tvrdili. pak.Dopis je poslat sa Fakulteta politickih nauka. prema vašim procenama. Medunarodna zajednica ne bi imala ništa protiv da se to desi u ovom slucaju. Kod njih je školovanje besplatno. ukoliko je država izdala sertifikat? Na FPN su nedavno probali da uvedu katedru za bezbednost. godine intervju. direktor Medunarodnog instituta za bezbednost SCG. ali je zajednickim snagama on za nekoliko meseci uhapšen. koja postoji 50 godina.000 evra i do sada se prijavilo više od 70 studenata. odgovorna naša zemlja. Mi imamo sva potrebna rešenja.

najbolje funkcioniše. a to zakonu ne bismo smeli da radimo. Ovo što me pitate bio bi rezultat obaveštajnog rada. osim BIA. a dobro je shvatio proces reforme bezbednosnih službi.. informacije mogu biti dragocene. Da bi se služba ocistila. VOA i VBA. Osnovni razlog je licni strah pripadnika VBA da bi i oni mogli biti predmet istrage.. ukoliko se Mladic nalazi u Srbiji.BIA od svih šest bezbednosnih službi. Kako BIA dobro radi a ne može da pronade Mladica? . Zaista ne znam na koga je konkretno mislio. Pridružujem se u potpunosti završnoj reci zamenika specijalnog tužioca. Direktor BIA Rade Bulatovic izjavio je da ekstremisti u Vojvodini iz nacionalnih manjina zloupotrebljavaju aktuelne politicke procese kako bi prikriveno ostvarili separatisticke zahteve. Da li imaju podatke ili ne. ne znam. On je prvi koji je skinuo anatemu sa BIA kao zlocinacke organizacije. Ali. ZAVRŠNA REC SRÐE POPOVICA NA SUÐENJU ZA ATENTAT NA ZORANA ÐINÐICA „Poštovani Sude. . To je zabrinjavajuce. Sve te službe su. Ceški model uspeo je u nekim zemljama jer su kadrovi selektivno odstranjivani. Ministar Stankovic je uradio odlicnu stvar. ali ih ne prosleduju. ali nije nikakva novost. obe vojne službe stavio je pod svoju kontrolu i to je hrabar potez jer ce on biti odgovoran za njihovo cinjenje. Naša firma "Komora sistem" je najozbiljnija firma za promet i razvoj kontraobaveštajne tehnike i naravno da nam je interes da plasiramo svoje uredaje. nemam nikakva saznanja o tome. Mi smo zakasnili za primenu ovog modela jer je to trebalo uciniti najviše pola godine posle smene prethodnog režima. Kako ocenjujete rad vojnih obaveštajnih službi? .Zadovoljan sam radom Bulatovica. u zemlji. Kao direktor Medunarodnog instituta za bezbednost mogu da kažem da se Institut ne bavi operativnim. potrebno je primeniti "ceški model". Pružanje podrške Mladicu je i to što ništa ne rade na njegovom lociranju i hapšenju. odnosno služba je odbacivala samo one koji su cinili greške. Osim BIA. Cesi su otpustili sve ljude koji su imali veze s Komunistickom partijom i izgubili su veliki broj vrsnih profesionalaca. ali on sam ne može da uhapsi Mladica. Tek od ove godine BIA ima dobar budžet i nadam se da ce se kvalitetno opremiti. Tvrdim da BIA. Bulatovic se opredelio za "cišcenje" po nivoima.Sadašnji nacelnik VBA Svetko Kovac nije imao mnogo vremena da razmišlja o promenama u agenciji jer je morao da brine da li ce ostati na funkciji. U novom odnosu snaga jedino rešenje je da se formira obaveštajno-bezbednosna zajednica. ali. Da li niste zadovoljni radom BIA zato što nisu želeli da opremu nabave preko vaše firme? . ali je ponovo postavljen kao civilno lice. on u narednih nekoliko meseci biti uhvacen. Kako. koja ce ih sve objediniti. kao neko ko je u sektoru bezbednosti želim da verujem da je Bulatovic to rekao na osnovu operativnih podataka koje BIA ima. Srbija nije tolika da jedan covek ne bi mogao da se pronade. u Ministarstvu spoljnih poslova imamo dve SID. To je posledica loše finansijske situacije u kojoj su bili.Ako me pitate kao gradanina. Videci šta radi i na koji nacin pokušava da reformiše službu. imam visoko mišljenje o njemu kao profesionalcu koji nije iz te struke. funkcionišu ostale bezbednosne službe u zemlji? .Mi nemamo mehanizam prisile da prodajemo opremu.ubrzavanje tehnickog pitanja i mislim da ce. VBA ima ozbiljne terete iz prošlosti i veze s ratovima na prostoru bivše SFRJ. Naša služba je loše tehnicki opremljena i to je njen najveci problem. Obe službe imaju obavezu da saraduju u hapšenju Mladica. vec naucnim radom. Hvalite rad direktora BIA Bulatovica. Pošto je Mladic bio vojno lice te. i Službu bezbednosti. To što BIA nece da opremu kupi od nas njihova je stvar. što je dobar nacin. tu su kriminalistickoobaveštajna služba u MUP-u. dve vojne. Na koga je mislio? . On je na sednici VSO penzionisan. otkad je na njeno celo došao Bulatovic. radi veoma dobro. koja deluje u inostranstvu. prema vašem mišljenju. Ali je cinjenica da nisu dobro opremljeni. Ostali su mnogi kompromitovani kadrovi. izgubile i smisao i znacaj. u poslednjih godinu dana ništa ne cine na tom planu. prema mojim saznanjima.

marta. Pokušacu da ovo svoje stanovište obrazložim i dokažem. pravno manjkavo. optuženima stavljeno na teret da su delovali samo u jednom kracem vremenskom periodu i to kako se navodi pod tackom 1 optužnice krajem 2002. i pocetkom 2003.. U narednih par minuta ja cu ispitati osnovanost odluke kojom su moji dokazni predlozi odbijeni. g. ni u jednom segmentu dispozitiva. te da se verovatno želelo reci "u završnoj reci". godine. februara 2007.... ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci da je optužnicom. predsednik Veca iznela dve konstatacije koje su suprotne sadržini spisa: Prvo.Upravo zato sam specijalnom tužiocu i predložio proširenje optužnice na krivicno delo oružane pobune. Netacne konstatacije Prvo. Razlozi dati za odluku na glavnom pretresu 20. i . marta zasnovani su: .. nalazi se i izvestan broj predloga koji se odnose na dogadaj koji specijalni tužilac u optužnici naziva oružanom pobunom. Predlozi koji se odnose na oružanu pobunu Medu predlozima za dopunu dokaznog postupka koje sam stavio 14.na medusobno protivrecnim razlozima.l. što je svakako bila omaška.na pogrešnom tumacenju odredaba Zakonika o krivicnom postupku. kao i obrazloženje te odluke. Potpuno mi je nejasno na osnovu cega Sud ovo tvrdi. Kada bih smatrao da im se to stavlja na teret.povredom nacela kontradiktomosti postupka. naravno da to nije istina. izuzuzev onaj za saslušanje svedoka ACE TOMICA.. Niti sam predlagao ikakve dokaze u predlogu za proširenje optužnice. Ja sam siguran da Sud poznaje spis . ne pominje se niti se optuženima stavlja na teret da su svoju delatnost . Ne samo da je ova konstatacija netacna (u predlogu za proširenje optužnice ne nudim ni jedan jedini dokaz). . . naravno. a da sam bio upozoren da to mogu da ucinim "u žalbi". moram da kažem da je. Svaka odluka zasnovana na neistinitim premisama je manjkava.na netacnim cinjenicnim konstatacijama koje su u protivrecnosti sa sadržinom spisa. jer znamo da ošteceni nemaju pravo na žalbu.netacno interpretiram da je tužilac u optužnici stavio na teret (okrivljenima) u opisu krivicnog dela delovanje oružane formacije JSO kroz pobunu". Ostali razlozi To je ozbiljno. februara o. obrazlažuci odbijanje ovih predloga na glavnom pretresu 20. Mnogo veci problem jesu dalji razlozi koje Sud navodi odbijajuci ove predloge koji se odnose na oružanu pobunu. Prema tome. Buduci da su ove konstatacije date u kontekstu obrazlaganja odluke Suda o odbijanju mojih dokaznih predloga. ne bih predlagao proširenje optužnice na ovo delo.. Drugo. ali to je najmanji problem. obrazloženje Suda u ovom delu protivreci sadržini spisa i utoliko je. Sud je odbio sve te predloge. Vi se secate da sam pokušao da stavim primedbu na tu Vašu odluku. st. februara. Smatram da su predloženi dokazi odbijeni sa neodrživim obrazloženjem. niti sam ih onda mogao tobože PONOVITI u predlogu za dopunu dokaznog postupka 14.. Zašto se nešto ovako tvrdi? Meni to nije jasno. niti da "pogrešno smatram" da se oružana pobuna optuženima stavlja na teret. naravno da je meni poznato da se oružana pobuna okrivljenima ne stavlja na teret. u obrazloženju odluke Suda se tvrdi: Da ja svojim predlogom: .Moja rec ce se odnositi na ispitivanje Vaše odluke o odbijanju svih dokaznih predloga koje sam stavio na glavnom pretresu 14. nego se proširenje optužnice PO ZAKONU (clan 342.. ZKP) može predložiti i optužnica može proširiti samo na osnovu vec izvedenih dokaza na glavnom pretresu. Sud takode tvrdi da je "punomocnik oštecenih" "U predlogu za dopunu dokaznog postupka ponovio predloge koje je izneo u predlogu za proširenje optužnice".kako su se ove dve neistinite konstatacije našle u obrazloženju odluke Suda? Nemam odgovor. godine. Bilo je vrlo lako iz spisa utvrditi da ja niti ponavljam dokazne predloge iz predloga za proširenje. Citiracu: "Javnosti radi.

pravosudnim i drugim ciniocima. ali kao što svi znamo Vece je vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice" (gl. strukturama. .Legije i Dušana Spasojevica) bila je koncipirana tako da nakon sticanja odredene finansijske i društvene moci. U celoj toj ideji iskorišcena je i cinjenica postojanja haških optužnica protiv odredenih lica da bi front delatnosti. Evo te “jedne jedine recenice”. . ali sada na drugi nacin. Služba). Nesporno je da se na strani 32.. . sa strane 32 optužnice: "Cela ta organizacija (Lukovica . ono što ja smatram samostalnim krivicnim delom oružane pobune. Legija dolazi na ideju da u realizaciju tog plana bude ukljucena i JSO kao oružana formacija koja je dobro utrenirana i poslušna u odnosu na Legiju.. uz korišcenje pozicija koje bi banda ostvarila u odredenim društvenim. Kakvo je to pravilo? Ili je bitan smisao..Sticanje pozicija u politickim. Prvi test tih ambicija bila je pobuna JSO koja je imala politicku pozadinu kroz svoje zahteve za smenu ministra policije i drugih lica. To je podrazumevalo najpre. kao i optužnica da se u toj pobuni-protestu radi o "pripremi" osnovnog dela. drugim recima. promenu personalne strukture u bitnim segmentima vlasti." U celom pasusu govori se o oružanoj pobuni kao delu ukupnog plana po kome postupaju optuženi Ulemek i Dušan Spasojevic: . To sada nije tema... kada se na citavoj toj strani govori o važnom mestu i ulozi oružane pobune u ukupnom planu osvajanja vlasti i pripremanju ubistva premijera.i onda kada se govori o tome da cilj osvajanja vlasti "najpre podrazumeva promenu personalne strukture vlasti u bitnim segmentima vlasti". Ja mislim da se radi o oružanoj pobuni kao samostalnom krivicnom delu za koje bi (bar) prvookrivljeni trebalo da odgovara u realnom sticaju sa delom koje mu se stavlja na teret. tj. pravosudnim i dr. svoju aktivnost usmeri u pravcu osvajanja vlasti.. po principu supsidijariteta. kao što su ubistva. To je nešto o cemu treba razgovarati s Tužilaštvom. Sofizam je tvrditi da se u svim citiranim iskazima same reci "oružana pobuna" pominju samo jednom. .pocinili organizovano i zapoceli organizovanjem oružane pobune Jedinice za specijalne operacije. S obzirom da se legalnim putem vlast nije moga osvojiti.i onda kada se govori da se u realizaciju toga plana ukljuci JSO. atentata... . Sud tvrdi nešto suprotno sadržini spisa. buduci da je ta "priprema" konzumirana višom fazom izvršenja. jer su iznudene samo neke personalne promene u MUP Srbije. ustvrdio da se pobuna pominje samo u jednoj jedinoj recenici na str.Korišcenje price o haškim optužnicama. ubistvom premijera. ne stavljaju na teret prvookrivljenom. Sud nasuprot meni smatra. a sredstva koja planiraju (po optužnici) jesu sledeca: . imao podršku veceg broja ljudi. obrazloženja ove optužnice u jednoj jedinoj recenici nakon opisa radnji pominje da je priprema tog dela pocela sa pobunom Jedinice za specijalne operacije. politickim. 32 optužnice.I tek onda (buduci ohrabreni uspehom pobune) organizovanje zavere za osvajanje vlasti i "drugim sredstvima".. pogotovo ne od kriminalne organizacije Spasojevica i Lukovica. Sud. cilj prvookrivljenog i Spasojevica (dok još funkcionišu kao kriminalna organizacija. . Ali to je sada potpuno nevažno. 20.Promena personalne strkture u bitnim segmentima vlasti (MUP.i onda kada se govori da je u toj ideji iskorišcena cinjenica postojanja haških optužica. mart 2007).. . Drugim recima.forsiraju.U tom cilju ukljucivanje JSO. znacaj i kontekst u kome se ona pominje? Pripremne radnje Dakle. o pripremnim radnjima koje se. tj. Ova akcja je imala ogranicen domet.i onda kada se govori kako je uspeh pobune ohrabrio optuženog Ulemeka i Spasojevica da nastave svoju delatnost i drugim sredstvima. drugim sredstvima. Nije Sud u pravu ni kada je obrazlažuci svoju odluku o odbijanju dokaza predloženih na cinjenice vezane za pobunu. . Koliko puta treba da bude pomenuta neka cinjenica da bi bila smatrana važnom i vrednom dokazivanja. kako je optužnice i naziva) jeste osvajanje vlasti. pozivajuci se u tome na optužnicu.Sticanje finansijske moci. ali su i takvi dometi ohrabrili Spasojevica i Legiju da osnovnu ideju osvajanje vlasti . pretres. . smatra nekažnjivom pripremnom radnjom.

može ga osuditi samo za ono delo koje se opisuje u dispozitivu optužnice. ZKP. "Odlucne cinjenice" se. Odlucne cinjenice moraju biti obuhvacene dispozitivom optužnice. Zar za njih ne bi morali važiti isti razlozi koji važe za svedoka KOŠTUNICU I BULATOVICA? . MIJATOVICA. Recimo. Sud NIJE NA TAJ NACIN VEZAN DISPOZITIVOM OPTUŽNICE. Protivrecnost razloga Protivrecna je ova odluka i njeni razlozi drugim dokaznim rešenjima Suda.. koji je ispitan iskljucivo na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu (a odbijaju se svedoci BULATOVIC i MIKELIC. O tome razlikovanju postoji ogromna literatura.." .tako Sud pocinje ovo svoje neobicno tumacenje vezanosti Suda optužnicom. JANjUŠEVICA. ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci. kada kaže na glavnom pretresu 20. PETROVICA. Pa isti ovaj Sud je ovde izveo brojne dokaze na takve cinjenice i okolnosti o kojima nema ni pomena u dispozitivu optužnice. vezan optužnicom u pogledu identiteta optužbe i presude. iako treba da svedoce o istom konkretnom dogadaju! ). Predlog za utvrdivanje cinjenica vezanih za radnje kojima se priprema delo uvek je umestan i te cinjenice su važne cinjenice. Uostalom kako bi Sud objasnio zašto je u ovom postupku utvrdivao more cinjenica koje se ne pominju u dispozitivu optužnice? Zašto smo danima ispitivali sve one peripetije oko kupovine raznih kamiona upotrebljenih za pokušaj atentata kod "Limesa"? Ili porekla puške? Ili gradevinskih radova u zgradi Vlade 12. ZKP. Sudenje je javno. Svi su oni danima ispitivani s obzirom na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu. koji odreduje da Sud može optuženog osuditi samo za ono delo za koje je optužen tj. pominju u clanu 370. predmet dokazivanja u postupku NIKADA NISU samo odlucne cinjenice. ali uprkos tome smatra da cinjenice koje se odnose na pripremne radnje ne mogu ili ne treba da budu predmet dokazivanja? Zakon razlikuje dve vrste cinjenica: "odlucne cinjenice" i "važne cinjenice". važne za pravilno presudenje". pripremne radnje uvek predstavljaju važne cinjenice u smislu clana 326~ st. “kao što znamo. Za odnose sa javnošcu Sud ima svog portparola. "Javnosti radi. 2. Medutim."Sud je vezan dispozitivom optužnice" Medutim. Nema osnova u Zakonu za razlog koji iznosi Sud. a nipošto time da bi tobož bio ogranicen na dokazivanje samo onih cinjenica koje se pominju u dispozitivu. cak i usvajajuci stav optužnice i Suda da se radi samo o pripremnim radnjama. citiram. odreduje ovako predmet dokazivanja "dokazivanje obuhvata sve cinjenice. U delu ZKP koji je naslovljen sa "Dokazni postupak". zakonodavac u cl. marta? Ili spaljivanja droge? Da ne nabrajam dalje. 326" st. Sud je.javnosti radi". pa i samih okrivljenih. ZKP. Pa u najvecem delu postupka upravo se te cinjenice i dokazuju. odluka o ispitivanju ACE TOMICA. u njenom obrazloženju. Ono što posebno zabrinjava jeste što ovo potpuno pogrešno tumacenje ZKP Sud. Ova tvrdnja je formalno tacna. Vece vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice". ali Sud ne cini nikada i ništa . 2. kako Sud sugeriše kada kaže da je "vezan dispozitivom optužnice". kako Vece netacno tvrdi i pogrešno poducava javnost. Važne cinjenice Pogotovo je neshvatljivo da Sud prihvata stav optužnice da se pobuna Jedinice tretira kao priprema kasnijeg atentata. prilikom odbijanja predloga koje sam stavio u odnosu na pobunu. dakle. marta da je. POPOVICA... recimo. gde se govori o razlozima za pobijanje presude ("kad je sud neku odlucnu cinjenicu pogrešno utvrdio"). sa svim svojim autoritetom. Naravno. Bitno je da sud nije vezan za dokazivanje samo onih cinjenica koje se kao odlucne cinjenice navode u dispozitivu optužnice. Isto se odnosi na saslušanje MIHAJLOVICA. ali ona znaci: Sud je vezan dispozitivom optužnice jedino odredbom clana 351. JOVANOVICA. Sud nije vezan dispozitivom optužnice u smislu da ne sme ispitivati cinjenice koje se pominju van dispozitiva optužnice. stav 1. izricito upucuje laickoj javnosti.

Tužilac onda opširno analizira dokaze i zakljucuje: Zemunska banda. optuženog Krsmanovica i Pejakovica. Sud navodi. "Važno pitanje jeste kada kriminalni klan prerasta u neprijateljsko zlocinacko udruženje". rekao je juce u svojoj reci zamenik specijalog tužioca. Pretpostavka je. MIROSLAVA MILOŠEVICA i ALEKSANDRA TIJANICA. podsecam da medu predlozima koje sam stavio 14. postoji od 2000. daleko od istine" (Nalic). videli smo. . Funkcija kolizionog dokaza jeste da se njime osporava do tada utvrdeno cinjenicno stanje. koje. Po toj logici Sud je mogao .da predloženi svedok Tijanic ima saznanja o tome da je neko platio pripadnicima jedinice koja je ubila Kuma i Šiptara u Meljaku sumu od 50. Apsolutno je nezakonito da kolizioni dokazi budu odbijeni kao suvišni. Prema tome. odbio ove predloge sa paušalnim obrazloženjem da je njihovo izvodenje suvišno. koji su tvrdili da imaju posebno važna i bitna saznanja o odlucujucnim cinjenicama za ovaj postupak." i da su ista lica "pripremila ubistvo. kao zlocinacko udruženje nastala je na osnovu dokaza izvedenih na glavnom pretresu pocetkom 2000. na primer. Tu je napravljena vrlo ozbiljna greška. predloženi dokaz njihovog saslušanja je takozvani kolizioni dokaz. on je u koliziji sa do tada izvedenim dokazima.. medutim. dok je "verzija data u optužnici. tj. . Tužilac cak eksplicitno i uspešno dokazuje da je pobuna nastala i odvijala se zajednickim organizovanim delovanjem dvojice voda zlocinackog udruženja. Ja upucujem na završnu rec zamenika specijalog tužioca.. Sud nikada ne može uzeti bilo koju važnu cinjenicu za utvrdenu. Ovo tužilac utvrduje na osnovu iskaza svedoka Šare Nenada. ako je odbio izvodenje kolizionog dokaza. Kolizioni dokazi Nezavisno od prednjeg. takode. a to je bitno za odluku o njima. Sud netacno tvrdi da se optuženima stavlja na teret samo delatnost u vremenskom periodu izmedu "kraja 2002. vrlo verovatno mogla raspolagati saznanjima o cinjenicama o kojima govore. da pobuna. . Kolizioni dokaz nikada ne može biti odbijen kao suvišan. koji je juce detaljno razmotrio i obrazložio datum nastanka zlocinackog udruženja. jer navodno zlocinacko udruženje još nije ni stvoreno u doba pobune. isprobavana šest meseci pre atentata. protivdokaza. po svojoj funkciji. ne stoji razlog Suda da se moji predlozi koji se odnose na cinjenice vezane za pobunu odnose na vremenski period kada zlocinacko udruženje nije ni postojalo. Prema tome. tzv. Ne može biti nikakve sumnje da bi sva tri predložena svedoka. novembra 2001. Dakle. godine". godine". februara postoji jedan broj predloga.generalnom direktoru RTS. i . To je teška povreda postupka. Vukašinovica.savetniku za bezbednost predsednika Koštunice i kandidatu DSS za položaj ministra unutrašnjih poslova. i pocetka 2003. godine. svojim javno iznetim tvrdnjama protivrece i dispozitivu i obrazloženju optužnice. javnog servisa.da u optužnici postoji mnogo propusta. samim tim što im se stavlja na teret zlocinacko udruživanje. i pocetka 2003.. da se radi o odgovonim licima koja vrše važne javne funkcije i cije se izjave O VRLO VAŽNIM CINjENICAMA moraju uzimati ozbiljno.. Sud je.nacelniku Resora javne bezbednosti. a to je saslušanje svedoka i citanje javno objavljenih izjava GRADIMIRA NALICA. Tako. svedoke i krivce". buduci da se radi o: . prema optužnici. Na primer: .000 evra i da on "zna ko je to platio". Tipican kolizioni dokaz je dokaz alibija. Zašto? Ova tri predložena svedoka. "i [da svedok poseduje] nova saznanja [o cinjenicama] kojih nema u optužnici i drugim zvanicnim spisima" (Miloševic). ne može biti plod delovanja organizovanog zlocinackog udruženja. godine.Sud odbija moje dokazne predloge koji se odnose na dogadaje pre "kraja 2002. godine. Time se narušava sama ideja i nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka. kao i svim drugim izvedenim dokazima.da je "zvanicna verzija optužnice. Ovakva interpretacija optužnice je netacna.

koji je javno optuživao Ðindiceve saradnike za atentat.. svi oni. njena saznanja i njene argumente . kako je to definisano. politicke pozadine. i sve optužbe koje su izrekli. 05) Vi se secate izjave Vojislava Koštunice te veceri [kada je Miloševic predat Haškom tribunalu]. Jovanovic. u ambijentu žestoke politicke borbe dve politicki strasno sukobljene strane" sa oprecnim politickim ciljevima" oprecnim politickim pogledima" dve strane koje se javno uzajamno optužuju i proglašavaju uzajamno odgovornim za ubistvo. i tako dalje. 05) VLADIMIR POPOVIC: U toj atmosferi Koštunica ruši vladu. U odsustvu ovih dokaza Sud sada mora prihvatiti sliku politicke pozadine atentata koju su dali svedoci Mihajlovic. da je to državni puc. jer je izvedenim dokazima iz optužnice "dovoljno razjasnio cinjenicno stanje".. 13. Znaci. Sud navodi svedoke Mihajlovica. da. a to je: što pre rasturiti vrh državne bezbednosti. kao suvišne. godine. (str. Drugim recima. odn. Jovanovica. Poceo je da dovodi u svoj kabinet ljude kojima je jedina zajednicka crta bila mržnja prema Zoranu Ðindicu. nema ovoga. Nemam dilemu koji su ti drugi i nemam nikakvu sumnju u pozadinu kontakata koji su razvijani od tog trenutka pa prakticno sve do 12. 04. Postao je predsednik. da li ce Rade propevati ili nece. (str. napušta vladu.. su se plašili saznanja istine i otkrivanja šta ce se desiti kad se otvori. Mijatovic. odnosno nesposobnosti vojske da spreci ekstradiciju. pokušavaju da iskoriste onu fotografiju objavljenu u . u kojim politickim uslovima.. A evo zašto: Atentat na premijera Ðindica dogodio se. nema onoga. Smatram da je Sud doneo pogrešnu odluku... smenjen je general Ðakovic i na to mesto protivzakonito postavljen general Tomic i ja sam u razgovoru sa Miloradom Ulemekom u jesen 2001. vojske i civilnih i vojnih organa bezbednosti: VLADIMIR POPOVIC: Vojislav Koštunica je proglašen za predsednika. Petrovic. morao pozvati i predložene svedoke Koštunicu. Nije on rekao da je to državni puc zbog toga što je njemu bilo žao Miloševica. verovao. kao izaslanik Vojislava Koštunice. na racun Vojislava Koštunice. 13.. pa do ostalih saradnika po kabinetima. 04. (str. sa obrazloženjem da je vec ranije saslušao veliki broj svedoka iz javnog i politickog života Srbije upravo na okolnosti sa kojih politickih pozicija se delovalo preko JSO. šta ce reci ili nece reci. mislim i na pripadnike SAJ i na druge delove policije. od njega cuo da su uspostavljeni kontakti i sa generalom Tomicem i sa vojnom službom bezbednosti i da ce ono što mi nismo bili spremni da uradimo... 04. 46. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Zbog neuspeha. nema Haga. Tog trenutka postoji samo jedan cilj. motiva koje sam predložio 14. ali je. Ispravno je Sud pozvao svedoka Mihajlova. Nalica itd. odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. 11. od obezbedenja. nego što je upravo pod utiskom prica svojih saradnika iz struktura koje su ranije 10 godina vladale. Znaci on. Branko Crni i cela ta ekipa. odbija predloge za saslušanje Koštunice. Ace Tomica. 54. a on je održao njima patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. 05) Znaci. koja je bila licna. Popovic.odbiti i sve dokazne predloge odbrane. mislim na pripadnike JSO. 05. ako budu sa Koštunicom. mislim na Miloševiceve strukture vlasti. i tako dalje.. i zakljucuje: "smatramo da su motivi i politicka pozadina delovanja ove kriminalne grupe za sada dovoljno rasvetljeni". Petrovica. februara 2007. po povratku iz Grcke.. kad Radeta Markovica stave u zatvor. marta. 27. što je notorno. kakva je klima prethodila itd. 82-83. iz razloga što nisu uspeli da ostvare neke funkcije koje su želeli da ostvare. Mijatovica. 13. razgovoru koji je organizovan na njegov zahtev. 04.. Janjuševica. Rade Markovic. Predstavljen je toj Jedinici kao buduci ministar policije.. 29-30.. okružio se ljudima Slobodana Miloševica koji su bili u toj zgradi.. Koštunicinoj strani. da sledeci potez Zorana Ðindica jeste hapšenje Vojislava Koštunice. "Politicka pozadina" Sud je odbio da izvede dokaze ponudene na cinjenice tzv..mi smo predložili drugu. Bulatovica.. oktobra Gradimir N alic. 16.. Otišao je u kabinet. (str. koji su postali clanovi DSS u meduvremenu. (str. Jocica i Bulatovica.[Deo] politickih struktura koji su uz Vojislava Koštunicu. i JSO i njemu licno uraditi sada neki drugi... dva meseca posle 5. Saslušali ste jednu stranu. iz istih razloga. 05) . Jocica.

.ali da sa tom pobunom koketiraju mnogi. gde su prepoznali prave vrednosti. (str.. neki ljudi iz tih službi. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . apsolutno su ga podržavali. 05) GORAN PETROVIC: Ako je pokojni premijer pitao ministra i nacelnika Resora javne bezbednosti: . kabinet Vojislava Koštunice i te politicke strukture.ja ne mogu da tvrdim da je nju organizovao Vojislav Koštunica ili njegovo okruženje . 19. da je u svemu tome Jedinica imala podršku i Vojske Jugoslavije odnosno pojedinaca ili pojedinih delova službi bezbednosti. 18. Održavani su konstantni kontakti sa komandom JSO. Planovi koji su se vezivali za zauzimanje televizije. šta cete Vi uraditi?" – “Ništa".Ako oni krenu iz Kule i dodu u ministarstvo. (str. Nije postojala nikakva spremnost nijednog državnog organa da nam u tome pomogne. 15. 05) GORAN PETROVIC: .. oktobra.. i da je onda ta pobuna zbog toga takva i bila. to nisu neke formulacije bez neke specificne težine. a da su se onda oni prirodno okrenuli tamo gde i treba da se okrenu. Pružana su uveravanja da se vojska nece mešati. [Legija je smatrao] da je Ðindic taj koji je jednog trenutka njih izdao. Znaci. tu se pojavljuju oni (JSO) koji ce mu u tome pomoci. šta cete vi uraditi?" a oni odgovorili: "Ništa"... Koštunica je ocajnicki želeo da smeni rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova zbog toga što je to definisao kao jedan od svojih politickih prioriteta. 05) VLADIMIR POPOVIC: Iz tog razloga kažem da je pobuna "Crvenih beretki" bio samo krajnji.. bave i takvim stvarima.. da ne uvredim nikoga od poštenih pripadnika tih formacija. To su njegovi politicki zahtevi. znaci. 13. 35.Tada smo znali na osnovu informacija koje su pristizale da se razraduju planovi koji su se vezivali za zauzimanje beogradskog aerodroma. ja sam siguran da su oni ubili Gavrlovica. da nece pokušati da utice putem sile na prekid tog protesta. 03... 13.. 11.. (str. 04. da sa tom pobunom .. 04. tada je traženo da mora da se smene Petrovic i Mijatovic zbog toga što se ta fotografija pojavila. (str. poslednji cin jedne sinhronizovane akcije koja je trajala od 5. 59.. a o preuzimanju vlasti da i ne govorimo. Pokušano je pošto ne može da se uradi to sa Ðindicem. Znaci. 11. To je dva meseca bila tema u Srbiji. 04. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Onda oni (JSO) prave paralelne strukture moci. nego se upravo zasnivaju na tim i takvim informacijama i podacima do kojih smo mi dolazili i tako se došlo do toga da su Jedinicu organizovali Ulemek i Spasojevic i Buha.. ministra pravde Vladana Batica i istovremeno smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. iz te vojske. odnosno njene službe bezbednosti ili.. 05. onda je jasno da postoji i te kakva realna ili osnovana pretpostavka da se u svakom trenutku može izvesti državni udar. da se može pociniti nekažnjeno bilo kakvo krivicno delo. i to je kulminiralo onda ubistvom Gavrilovica. 54. puc. 04. elitne jedinice u službi Državne bezbednosti i da je stvar ozbiljna . ako je posle toga pitao: "Šta ako dodu u Vladu i izbace me na ulicu. 04.. I Gavrilovic je bio potreban da bi se dokazalo. (str.. ajde da uradimo to sa Koštunicom. (str. otvoreno Vojska Jugoslavije sa svojim specijalizovanim institucijama podržavala je taj protest..."Nedeljnom telegrafu"... 11. 49. 05) DUŠAN MIHAJLOVIC: Shvatio sam da je stvar izmakla kontroli. 05) .. gde su prepoznali tradicionalnu Srbiju i srpstvo i junaštvo i cojstvo. da nam je neko iza leda pripremio pobunu jedne. a ostavke koje traži godinama su ostavke ministra Mihajlovica. planovi koji su se vezivali za nasilan ulazak u republicku vladu. kao što sam rekao da ni Vojislav Koštunica ni Demokratska stranka nisu nevini u svemu tome. i da se ni Vojska Jugoslavije. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: .. 15. da je Zoran Ðindic mafijaš. 71-72. (str.Nismo imali mogucnosti da se suprotstavimo tom protestu. (str. 05. niti ce se suprotstaviti eventualno novim pokretima Jedinice za specijalne operacije. 10. da mnogi vode nekakve prljave politicke igre i to na bazi tih cinjenica. 18. da je kriminalac. Pošto je nemocan da te zahteve ostvari.. to nisu neke puke izmišljotine.Bilo je dosta tih nekih sitnih detalja koji su ukazivali da cela ta prica.

nego su aktivno sprecavali Ðindica i vladu Srbije da bilo šta rade. nego tajne.GORAN PETROVIC: Ono što je možda interesantno kada govorim o tom politickom kontekstu. ali to su sada spekulacije. 05) GORAN PETROVIC: Zbog sramnog ponašanja Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije i podrške koju su dali pobuni te Jedinice. Jasno je [stavljeno] do znanja da je. Adv. da ce sigurno dobiti podršku Srpske radikalne stranke. da li neko ko je razgovarao recimo sa Cumetom i Spasojevicem. i na one koji ne samo da to nisu shvatali ili da to nisu hteli. a mislim i na Vojislava Koštunicu. Srda Popovic: Da. pojedinih lidera DOS i pojedinih clanova vlade Srbije. mislim na sve njih ostale i na prvooptuženog. pored onoga koji je javno poznat. 11. vec su se aktivno ukljucili na sve moguce nacine u onemogucavanje ovih koji su nešto hteli da rade. nema prekidanja.") možete da izvucete taj zakljucak koji je više nego jasan da se organizatori pobune i te kako uzdaju u Vojislava Koštunicu i da njega doživljavaju kao taj neki autoritet koji bi jedini mogao. (str. 18. (str. politicka borba. od 2001. da je predsednik Savezne Republike Jugoslavije podržao tu oružanu pobunu. 05. postojao sukob. da je to ucinila Demokratska stranka Srbije. Srda Popovic: Onda bi takav apel bio. 2001." (str. Kada kažem "nas". 11. (str. 18. kada kažem “njih”.. premijeru javi: "Gospodine predsednice". godine. 05.. izdržite još malo. tako sam i ja to shvatio. nezavisnih intelektualaca ili ne znam sve koga. zbog podrške.. jasno vam je da je to jedan isti . 05) VLADIMIR POPOVIC: Znaci. 04.Znaci. 05. 34. to sam vec rekao malopre. zaustavite ovo". došlo do polarizacije na politickoj sceni na one koji su znali i bili svesni da moraju da menjaju. pošto ako sam do sada bio dovoljno jasan. nema popuštanja. ostavljao prostor ni za kakve nedoumice. koji su bili u tonu: "To. godine.U tom trenutku Vojska Jugoslavije. ako bi hteo. da imaju podršku svih drugih i tu. prakticno od pobune "Crvenih beretki". medijski rat. (str. zbog podrške Vojske Jugoslavije. ne javne. i mnogo i brzo. Održavani su redovni kontakti izmedu vrha vojske i komande Jedinice za specijalne operacije. 18.. Socijalisticke partije Srbije i da protest može da prekine iskljucivo Vojislav Koštunica. dakle. pojedinih medija. i da su te strane bile direktno suprotstavljene jedna drugoj. tadašnji komandant. tu postoji jedna medusobna igra izmedu nas i njih. 05) GORAN PETROVIC: . Svedok Goran Petrovic: Taj apel bi bio kontraproduktivan. 04. doduše. nije pravio. 18. od tada. bilo je nekoliko serija tih razgovora pripadnika Jedinice sa Cumetom ili sa Spasojevicem. da u tome imaju što manje uspeha. sa svim svojim bezbednosnim strukturama i prakticno nacelnikom Genralštaba i prvim covekom vojne bezbednosti. ali da li je bilo tada. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: C. 23. s obzirom na ovo što sada kažete. da bi po Vašem mišljenju oni jedino poslušali Koštunicu? Da li je postojala ideja da se. 9. Koštunica i DSS ne samo da ništa nisu radili. pri tome. da li Gumar.. Ja nisam cuo za takvu ideju jer je bilo svima jasno da je tokom te. "molim Vas. da ce Mihajlovic i Petrovic biti smenjeni. uslovno receno. Ja sam to otprilike shvatio da bi oni jedino Koštunicu poslušali kada bi im rekao da tu pobunu prekinu. (str. Rekao je da postoji jasan dogovor sa vojskom. 7. mislim na onaj deo vlasti oko Zorana Ðindica. Rekao je da ih podržavaju Pavkovic i Tomic. zašto ne? Svedok Goran Petrovic: Ne." I u jednom od tih razgovora koji sam ja izneo u javnost (neko od tih pripadnika. 50. a ako ne. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . 05. da utice na njih da se ta pobuna završi. 51. nazovite to kako god hocete. ta pobuna je uspela. ili "Vojo". 05) Adv. On je rekao: "Ne pada nam na pamet. recimo.. i ovaj mu je rekao doslovce: "To sada nema prekidanja dok ne kaže Koštunica. Jovanovic (citirajuci Dušana Spasojevica): Rekao je da ce protest ici do kraja. da je u nekim medijima objavljeno kako je Maricic. kontakti koji su bili u funkciji davanja garancija i cvrstih uveravanja da se vojska nece umešati u taj sukob. ne znam kako se oni oslovljavaju. otvoreno je podržavala i logisticki na otvoren nacin koordinirala takode taj protest. kao što sam rekao. sad ih imamo. zvao generala Pavkovica i pitao ga da li ce vojska da se meša. kao što sam rekao.

više nego aktivna. posebno vojne službe bezbednosti. 04. dobijem ekstemo informisanje. gore kod sebe. 05) Sudija Milimir Lukic: Kako su Vam saopštavane te cinjenice od strane Bracanovica? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. Demokratska stranka Srbije je protiv Specijalnog suda. Nismo imali podršku drugih institucija u društvu. ne zbog toga što je morao da smeni Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. a jednim delom usmeno. 59. 11. (str. dobijali smo informacije. kljucno u tome je bilo što premijer više to nije ni citao i što je to dao meni zato što on to više nije mogao da proguta te papire i laži. pošto su se svi sastanci održavali na Institutu za bezbednost. . 14. 76. da ta je veza izmedu te grupe i Koštunicinog kabineta. znate šta. a i oni su protiv tog zakona jer taj zakon ih žulja. tako nešto da sprovedemo. dok sedim tu. pošto premijer nije imao vremena. (str. znaci. . Predsednik Veca: Na osnovu cega ste utvrdili da Vas Milorad Bracanovic laže dok je radio u Resoru državne bezbednosti kao zamenik nacelnika? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. 03. godine. Jedno vreme smo bili na "Vi". 14. da nam na nešto ukaže.. Demokratska stranka Srbije [je] protiv Zakona o organizovanom kriminalu. Javna bezbednost je imala druge podatke o nekim stvarima. 8-9... što je bio prinuden da ih smeni. nego na osnovu tih realnih interesa koji su postali kompatibilni. kao clan Saveta za državnu bezbednost. Znaci.. Jocic i Ulemek oko strategije daljeg rušenja ove institucije. godine nama je postalo jasno da se moramo sa tim ljudima obracunati i zapoceta je priprema. za tu vrstu obracuna. jednim delom kroz. da isprica. da prenesem premijeru eventualno šta se dešava i tako. u stvari. znaci organizovanje države. godine najjasnija je slika naših medusobnih odnosa. gospodin Bracanovic je prezentirao druge podatke i ja sam tada video da to nešto nije u redu. 13. tako da i premijer. 05) Pobuna "Crvenih beretki" je poraz Zorana Ðindica (i on je toga bio svestan) i njegove Vlade. objasni i tako dalje. ovako da kažem. 05) ZORAN JANjUŠEVIC Predsednik Veca: Kakav je odnos bio u profesionalnom smislu i saradnja sa Miloradom Bracanovicem tokom Vašeg rada? Svedok Zoran Janjuševic: ja sam se gore pojavio kao covek koji ce da kontaktira sa njima. dok nisam shvatio da on mene neke stvari laže i da on pravi budalu od mene. 13. u meri u kojoj je to bilo moguce. Bukvalno tako. ona utocišta koja nisu mogli da imaju u Demokratskoj stranci. povremeno sam kontaktirao sa gospodinom Savicem. mnoge stvari koje je on pokušao na neki nacin meni da kaže. ja sam odlucio da poptuno prestanem da dolazim gore. 03. 04. 05) VLADIMIR POPOVIC Znaci. pa su i oni protiv Specijalnog suda. koji je i dalje funkcionisao i dalje postojao. Kada sam shvatio da u stvari on mnoge stvari mene laže. pošto je on imao obicaj da nas pozove na sastanak. (str. Ja sam kasnije bio u vezi sa gospodinom Nenadom Milicem. 04. koji je bio zamenik ministra unutrašnjih poslova.U novembru mesecu 2001.. Znaci. Kao izbor druge strane i to nije na osnovu ne znam nekog mog politickog stava prema Demokratskoj stranci Srbije. a sa gospodinom Bracanovicem cešce sam se vidao. kasnije smo bili na "Ti". 26. tada tokom cele te 2002. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Taj protest Jedinice za specijalne operacije u novembru mesecu 2001. (str. 72. odnosno u vojsci. (str. pošto je on mislio verovatno da ja sam baš toliko nepismen u tome svemu.front. Ja sam se pojavio da dobijem neke informacije. profesionalni odnos je bio cisto profesionalan. (str. 05) CEDOMIR JOVANOVIC Oni su pronašli u Vojislavu Koštunici. osim kada sam dolazio kao clan Saveta za državnu bezbednost na sastanke. DOS ili republickoj vladi. Nakon toga su u potpunosti bile prekinute sve komunikacije [sa JSO]. 20. zbog toga što je bio prinuden da postavi Bracanovica na to mesto. 13. znajuci da tako predaje Službu njima i zbog toga što je znao da je javnost tog trenutka bila apsolutno na strani Vojislava Koštunice i Jedinice koja je izašla naoružana i zapretila celoj državi. tako da smo morali sami. Prirodno je da se onda dogovaraju Bulatovic. Nisam toliko kontaktirao. nisu se poklapale sa onim što je u stvarnosti. 04. moj.

politicku pozadinu opisuju jedini svedoci koje je Sud na ove okolnosti saslušao i cijim iskazima je. (str. Ne smemo da zaboravimo da je prethodni predsednik Veca Marko Kljajevic u ovom predmetu demisionirao sa javno datim obrazloženjem da je na njega vršen pritisak. da poreknu svoje izjave i da moraju da objašnjavaju zašto su takve izjave davali i zašto su radili ono što su radili. to profesionalno zamerio sudiji Kljajevicu. Ako ne može da se sudi. Acu Tomica. mart. Sud tim iskazima ne pokloni veru koje ce dokaze suprotstaviti saslušanim svedocima? Takvih dokaza u spisu nema. U odnosu na ostale izvedene dokaze. Sud je. Sud mora odluciti o svim predlozima koji stranke daju tokom postupka pre nego što okonca dokazni postupak. odbijanjem ovih predloga sudenje je politizovano. a. ni o odbijanju ovog predloga. narocito i posebno iz razloga jer u to vreme više to nije tajna i više se to ne radi krišom. bio pod utiskom povike da se time "politizuje sudenje". Medutim. naprotiv. 3.Ako. 11. tu nema šta mnogo da se prica. 69. kako ce u presudi objasniti da je odbio da proveri njihove iskaze? . (str. po oceni Suda. ustvari odbio da ove iskaze proveri. 11. 2. zasnivajuci svoju odluku na netacnim tvrdnjama o sadržini spisa. 13. 04. 70. 05) VLADIMIR POPOVIC: Vracam se na ono što sam malopre rekao da cu se vratiti. 4. "dovoljno rasvetljena" politicka pozadina atentata. na Gradimira Nalica. institucija ili grupa ljudi na koju može da se osloni i sa kojom može njima da se suprotstavi. O cemu se onda ovde. godine. (str. Ovaj dopis UBPOK je citan na glavnom pretresu ali nije izveden kao dokaz jer Sud nije doneo rešenje ni o citanju. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. BORISLAV MIKELIC. ali je ona i u tom slucaju materijalno manjkava kada je Sud. sa podacima i na okolnosti kao iz predloga za dopunu dokaznog postupka podnetog na glavnom pretresu 14. odbijajuci moje predloge. 05) Novembar je konacan rastanak. i da je svojom odlukom povredio nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka – ponavljam svoj predlog da se u ponovo otvorenom glavnom pretresu ispitaju kao svedoci: VOJISLAV KOŠTUNICA.Ako Sud pokloni punu veru ovim svedocima i njihovom prikazu politicke pozadine ovog dela. Takode je bio svestan da u toj državi ne postoji nijedan mehanizam. Sud je izbegao da visoke predstavnike izvršne vlasti dovede u situaciju u koju je bio doveden svedok Dejan Mihajlov. mislim na Radeta Bulatovica. Naime: . Svojevremeno sam. savetnici Vojislava Koštunice. ili iz nekog drugog razloga. tako što se koriste izjave onih koji su optuženi za najteža krivicna dela. šefa državne bezbednosti. zasnivajuci svoju odluku na protivrecnim i nerazumljivim razlozima. februara 1. Kada je Zoran Ðindic rešio i doneo definitivno odluku da sa njima mora da se obracuna. Podsecam Sud da nije nikada odlucio po mom predlogu da se izvede dokaz citanjem Informacije UBPOK koja protivreci razlozima Suda iznetim u odluci o odbijanju moga predloga za citanje transkripta presretnutog razgovora izmedu svedoka Dejana Milenkovica i Biljane Kajganic. kako tvrdi svedok Goran Petrovic. u stvari. danas moram da priznam da je možda bio u pravu. u isto vreme je znao da nema mehanizme vlasti da to može da uradi. mislim. MIROSLAV MILOŠEVIC. 04. Odluka koju je Sud doneo po mojim predlozima može biti formalno ispravna jedino ako Sud smatra da je iskazima ovih svedoka tacno i istinito opisana politicka pozadina. ALEKSANDAR TIJANIC. 05) Ovako tzv. sledeci datum u tom kalendaru je 12. Da rezimiram: S obzirom da je Sud odbio predloge koje sam stavio na glavnom pretresu 14. GRADIMIR NALIC. februara 2007. prirodno. i ne mora da se sudi. Da se osporava Prijic.Prirodno je da se tako nešto radi. mislim tu na ubistvo generala Boška Buhe i sve ono što je posle toga usledilo.. 69. DRAGAN JOCIC. zasnivajuci svoju odluku na pogrešnom pravnom tumacenju ZKP. 04. ako se 20. Znaci. RADE BULATOVIC. jesu ljudi koji su direktni ji pokrovitelji JSO. a dalji dokazi postaju suvišni. novembra okoncala pobuna JSO. radi? Po mom mišljenju. priznajem. Da li zato što sa optuženima predstavljaju “jedinstven front". .. s druge strane.

pravdi. * veštaci su pristrasni. * dokazi o njihovoj nevinosti su uništeni. Ukoliko bi Sud odlucio da. kao i kroz masovne organizacije poput sindikata. Krivica ovih ljudi koje sede na optužnickoj klupi je banalna. Ta laž je izgubila casnu svrhu obmanjivanja. koji su oduvek poštovali zakon. i tim mehanizmima. ipak.poštovaocima premijera Ðindica. zastupao sam ga u više navrata. * Ceda Jovanovic. U okviru tog poretka. * priznanja su iznudena.ne mnogo sposobni ali veoma lojalni. omladine i socijalisti. Ocekujem da cemo sada cuti i ko je "u stvari" ubio premijera. uspostavljen je u Srbiji stalež koji je održao tu kontrolu nad društvenim procesima. Predlažem Da optužene proglasi krivim i osudi po zakonu.” ht:bold. koji servisiraju interese plutokratije. Ne tako davno. * foto-robot. Odbrana optuženih prilicno je ocajnicka i može se sažeti u tri reci: "sve je montirano": * materijalni dokazi su podmetnuti. kroz mehanizma poput politicke policije. u partitokratskoj državi.kog saveza.ovom Sudu. Upoznao sam Zorana Ðindica. * strane obaveštajne službe. nametnuta je partijska kontrola nad svakim aspektom života. Kao i uvek. uradili su ono što im je receno da urade. kao klijenta. Drugacije sam zamišljao svoju završnu rec kada sam ulazio u ovaj postupak. * Albanci. ne otvara ponovo postupak. Ona je i sama postala sredstvo nasilja.Da su optuženi izvršioci krivicnog dela koje im se stavlja na teret u potpunosti je dokazano. Problem je što danas taj stalež više nema snažnu partijsku državu iznad sebe. pre 39 godina. Da li optuženi i oni koji im pomažu da lansiraju ovakve teorije stvarno misle da to neko može poverovati? Pa naravno da ne. * svedoci su nauceni da lažu. nešto napakovalo. koja samo simulira demokratske procese. znam da ga je celog života UDBA proganjala i vidim: UDBA ga je na kraju i ubila. kroz partijski sistem nomenklature koji je lokalnim partijskim šefovima omogucio kontrolu nad svim važnim nameštenjima i zaposlenjima. . Tokom postupka je nagoveštavano da su to "u stvari" trecim metkom ucinili: * narkodileri. . dok u odnosu na imovinskopravni zahtev zadržavamo pravo da isti ostvarujemo u parnici. Kada se bude sudilo onima koji su ovo organizovali i naredili. kako rece prvooptuženi. Ali vidim da za tu drugaciju rec nema potrebe. i . Oni se time samo izruguju: .oštecenoj porodici Ðindic. Dozvolite da u jednoj jedinoj recenici iznesem svoje videnje ovog dela. kada je u Jugoslaviji (i u Srbiji) uspostavljena vlast Komunisticke partije (a još perfidnije kada je partija postala Savez komunista). kao i da ih obaveže da svi solidarno oštecenoj naknade troškove postupka po troškovniku koji prilažem. . Šta o tome reci? To je nekakva zavera u kojoj ucestvuju stotine i stotine ljudi. Za drugaciju završnu rec možda cu imati priliku na nekom sledecem sudenju za ubistvo premijera Ðindica. samo da bi se ovim nevinim ljudima. Na sceni je “nomenklatura” .">ŠTA RECI ZA KRAJ? Demokratija je umrla kada su ljudi na vlasti shvatili da državna sredstva mogu da koriste nekažnjeno u privatne svrhe.

kaže: "Ovako ce jednoga dana stajati i Slobodanova slika". Mira ga je proglasila za drugog . .. Bez nametanja alternativa. Postao je sekretar za informisanje . socijalnoj.maršala. A Mira Markovic je upravo to ucinila kad je trebalo da makne Momcila Perišica. i Mira Markovic ce možda doživeti slicnu sudbinu. Posetila ga je 1968.. a radnici – da nisu više jedno u zajednickoj.. nece biti ni tranzicije. i realnih kriterijuma u društvu.. direktor Direkcije JUL-a. zastali su pred jednim izlogom u kojem je na pocasnom mestu stajala uramljena Titova slika.. A kakav ce biti kraj. Samo tako progon bi postao društveni sukob. koji bi “aristokratiju”.. tadašnjeg predsednika CK Saveza komunista Srbije. Pred Osmu sednicu Mira Markovic je sa ondašnjim direktorom "Politike" Živoradom Minovicem napisala za "Ekspres" onaj cuveni clanak u kojem se oštro napada ondašnji predsednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda Dragiša Buca Pavlovic zbog toga što je na konferenciji za štampu kritikovao Slobodana Miloševica. u svojoj poslednjoj knjizi o njima "Kraj srpske bajke". Šetajuci zajedno zadarskim trgom i caskajuci.. Svi njeni ljudi radili neumorno Valjda je jedinstven slucaj u svetu da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u drumskoj kafani.. primorao da se prikloni realnim društvenim grupama ili da trpi posledice svojih izbora i dela. Zajedno ce okoncati i svoju vladavinu.. osvojili vlast i vladali Srbijom. U okvir alternativa spada i razlucivanje nomenklature i njihovih medupovezanosti od gradana i njihove.. na kraju kaže: "NJih dvoje su mladost proveli zajedno.. a još tragicnije. nije samo tada povukla nevidljive konce U javnosti se u poslednje vreme sve cešce govori o tome da li ce doktorka Mira Markovic.. nastalim na pranju novca i pratecoj korupciji . Žika Minovic je dugo po "Ekspresu" tražio novinara koji ce to zajednicko "delo" potpisati.. Štab u "Carapicevom brestu" Dok je njen suprug Slobodan bio još vojnik. gde je služio vojsku. godine.Stvaralackom.. a onda se okrece i. Posle objavljivanja teksta Milanovic je doživeo vrtoglavi uspon.. godine u Zadru sa jednom svojom rodakom.. stvaralacki. radnicki i preduzetnicki sloj sebe prepušta na milost i nemilost odlukama zatvorenog kruga. koji je nastao i pociva na licnom i grupnom interesu “prepiraca” novca i njihovih saucesnika. prema svedocenju te njene rodake. ni napretka u Srbiji. zajedno su se kroz život probijali. Bez uspostavljanja stvarne elite. i to u vreme njihove najvece moci. koji je brzopleto i olako dao razna obecanja Srbima na cuvenom zboru u Kosovu Polju. Mirjana dugo zagleda izlog. Kraj Slobodana Miloševica se nazire. objavljenoj u jesen 1999.. Dr Mirjana Markovic je vodila kadrovsku politiku Slavoljub Ðukic. radnickom i preduzetnickom sloju preostaje samo da nude društvu alternativu sa stanovišta svojih potreba i da shvate cinjenicu: preduzetnici – da nisu i nece biti deo staleža vladajuce “aristokratije”. Niko nije hteo. doživeti sudbinu svoga supruga bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševica.. Ipak... zbog malobrojnosti. ostaje tek da se vidi"...... Na kraju je privoleo tada ne baš tako poznatog novinara "Ekspresa" Dragoljuba Milanovica da to ucini. prepušteni politici i “eliti”. Sudeci po nekim dogadajima. Mirino prorocanstvo se ispunilo. državi sa “aristokratijom”. pisac nekoliko izvanrednih i smelih knjiga o porodici Miloševic i Markovic.

uz svesrdnu pomoc svog "licnog ministra policije" Vlajka Stojiljkovica.vojsci. Pred prošlogodišnje izbore na jednom sastanku u Direkciji JUL-a. tadašnjeg direktora "Politike". može da stoji usred Pariza. Ali. Kad je ono smenjivala i hapsila direktora "Politike" Živorada Minovica. Mira se mešala i u vojsku. a pogotovu unutrašnjem izgledu. valjda. vernika i nesudenog zeta Hadži Dragana Antica. Ovo je. Mira Markovic je svojevremeno bila dobar prijatelj sa pokojnim Slavkom Curuvijom i u jednoj drugarskoj raspravi o politickoj situaciji. i o tome istražni sudija vodi istragu. Curuvija rekao i zatražila da se o tome napiše komentar. ali je on. i da ustupi generalu Ojdanicu. Prvo bi stigli momci iz obezbedenja. Ne samo u svojoj nego i u Miloševicevoj stranci. Onda je stizala Mira sa saradnicima. kako nam je rekao u nedavnom intervjuu. Mira Markovic je pozvala svog poslušnika. a i u . Mira Markovic je. nego šta cemo sa ovim avetima Osme sednice koji su se iznenada pojavili na politickoj sceni Srbije". ali i jagnjecem pecenju sa ražnja. Hadži Antic je to preneo glavnom uredniku "Ekspresa" Ðordu Marticu. iz restorana "Dva brata" na Ibarskoj magistrali. navodno. Nedugo posle ovih njenih reci Ivan Stambolic je otet i o njemu do danas nema ni traga ni glasa. kaže. Mladani vlasnik kafane Peda Jeremic o svojim gostima. iz kafane. ispricala mu šta joj je. Dolazila je ovamo cesto. kažu. Ubrzo posle toga. Drži se. Kad je pocelo bombardovanje. eto. Kako je otkrila ovu kafanu nije nam poznato. Mira Markovic je izgleda volela da deluje i "iz pozadine". o tim Mirinim dolascima doznali smo od drugih. cinila sa jednog za takve poslove neobicnog mesta. Blokirali bi onaj separe i u njega iz restorana premestili telefon. To se brzo i dogodilo. ali i zbog lepog unutrašnjeg izgleda. vratio se u "Ekspres" za glavnog urednika. I slucaj Stambolic je slican. Omiljena kafana Zna se da je Mira Markovic vodila i kadrovsku politiku. Slavko Curuvija je mucki ubijen na ulazu zgrade u kojoj je stanovao. Na Ibarskoj magistrali. U vreme održavanja cuvene Osme sednice Mirjana Markovic je sa svojim "štabom". i nedugo zatim u tom listu je objavljen komentar pod naslovom: "Curuvija docekao bombe". Pošto nije dobrovoljno hteo da napusti mesto nacelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije. rekao da "Jugoslaviju treba bombardovati". navodno. kažu. vodili su politicke. sedela u hotelu "Carapicev brest" na Avali. u svetu jedinstven slucaj da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u jednoj drumskoj kafani. uglavnom kadrovske razgovore. Na njegovo mesto je došao general Ojdanic. pred samo bombardovanje. što mu je nudeno. "politicki otac" Slobodana Miloševica. pa i o uglednoj gošci Miri Markovic. pa cak i u državi. i na kraju otišao za generalnog direktora Radio-televizije Srbije i postao clan Glavnog odbora SPS-a. Slavko Curuvija je. Poznat je po dobroj usluzi. Uz jagnjetinu. cinila je to iz svoje kuce u Požarevcu. Komentar za odstrel Nedavno je obelodanjena afera. Mira je te noci zatražila da se general Perišic što pre smeni. ovaj restoran svideo zbog dobrog pecenja. A Mira Markovic je. Narocito zbog potpuno zasebnog i luksuzno opremljenog separea-salona. u slucaju generala Perišica. postoji restoran "Dva brata" koji po svom spoljnom. obožavala jagnjetinu. Cesto je to. ispred samog Ljiga. da je Mira Markovic bila inicijator i onog teksta o Slavku Curuviji objavljenog u "Ekspresu" pred njegovo ubistvo. istina ne sa "jagnjecom brigadom" vec sa nekoliko svojih najbližih i najodanijih partijskih drugova i saradnika na takozvane "radne vecere" koje su trajale do kasno u noc. ubrzo pao u nemilost Mire Markovic. iz principa ne želi da kaže ni rec. Sad. Otuda vešto i uspešno vuce konce vrlo dramaticne Osme sednice na kojoj je s teškom mukom satanizovan sada nestali Ivan Stambolic. rekla: "Lako cemo mi sa opozicijom. Miri se. u vili u Ulici Ðure Ðakovica. etike poput lekara. Tako su jednom gotovo celu noc raspravljali o generalu Momcilu Perišicu. . koji su sacinjavali neki clanovi ondašnjeg Univerzitetskog komiteta Saveza komunista.ondašnjeg CK Saveza komunista Srbije. a kad mu je istekao mandat. pa je umesto njega doveden general Nebojša Pavkovic. izmedu ostalog. kako iz pouzdanih izvora doznajemo. na Uskrs pretprošle godine.

Nikola kaže da u to nije verovao iako nije bio zadovoljan zvanicnom. imamo ljude koji mogu svakog da srede".NIKADA NIJE KRAJ . Sve ove price i dogadaji. ali koja sada bacaju sasvim novo svetlo na porodicu Miloševic.. a takvih ce biti još. Medutim. odnosno na mene pre cetiri godine. je l’ tebi Badžulino beše sredio auto?" Ostavio me je u dilemi: otkuda to njemu? Ocigledno je bilo da neko nešto o tome više zna od mene. sada penzionisanog diplomate Nikole Mišljenovica takode je veoma karakteristicno. Ispred kuce na Crvenom krstu neko je na njegovu "tojotu" bacio "Molotovljev koktel" i auto je potpuno izgoreo. Kad se svojevremeno razveo sa Marijom doživljavao je neprilike i na poslu i kod kuce. . To me je nateralo na razmišljanje nije li taj atentat na moju "tojotu". policijskom istragom... Marijinih reci.Jednoga dana . mene na ulici ispred zgrade Ministarstva srete jedan milicioner-pozornik i u prolazu mi dobaci: "Je li.posle ubistva generala policije Radovana Stojicica Badže.. Mira Markovic. bre. zna se da je ona bila inicijator smene Jovice Stanišica jer je nije poslušao i poslao svoje specijalce