Lažna Demokratija Upropastila Srbiju - I Deo istina ima samo jedno lice Tekst je preuzet od Instituta Paralaks ŠTA

RECI KAO UVOD U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izucava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na odredene licnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguce je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remecenja zakljucka koji se namece. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ogranicio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moci, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podredenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovica bio je, posle americkog i francuskog, treci gradanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u cijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i nacinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona ocigledno nije u institucijama. Ovaj zakljucak proizilazi iz cinjenice da je odredenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, pocetkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tacnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvanicnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Videni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a medu prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da medu srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza cak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugacije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogucavanje gradanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija ucinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo gradana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji pocela tranzicija, strucnjaci su upozoravali da ce prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da ce samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da ce u drugoj fazi tranzicije mnogo više gradana postati dobitnici reformskih procesa. Medutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi strucnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo politicko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena

je ideja tranzicije. Slucajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istocnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije iskljucivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su strucnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog veceg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeca i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnicka klasa postaje pobednicka. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog politickog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujuci politickim vezama, i na taj racun žive dobro. U dobitnike bi se mogao uracunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzecima koji zaraduju više od zaposlenih u kompanijama. Vecina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Prakticno sve velike reforme uradene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada prakticno nije sproveden ni jedan veci reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ogranicenja. Cak i ogranicene i nevoljne reforme doprinele su povecanju standarda prosecnog gradanina. U poredenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statisticke metodologije, bila trecina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetnicke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okoncana privatizacija društvenih preduzeca, privatizacija državnih preduzeca nije ni pocela, ne funkcioniše zakon o stecaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike. NOKTOM PO POVRŠINI Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvecana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno izmedu državljana, uklapaju se u šeme medunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novcanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans placanja sa Kiprom beleži znacajne deficite; d) medunarodni tokovi pokazuju krajnju neobicnost velicine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom izmedu zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Medutim, istraživaci makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suoceni su sa nedostatkom, nepouzdanošcu i neuskladenošcu podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja placanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetnickih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprecila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu odredenog preduzeca, da li je preduzece subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvanicnih racunovodstvenih podataka preduzeca, vec i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne cini, a pomenuti iznos morao je od negde doci i negde da završi.

Od i kod najširih slojeva gradana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ogranicena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje ocigledno. Država pocinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogucen rad. Vecinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševica stajao iza 8 of šor firmi na Kipru ciji su racuni u grckim i kiparskim bankama korišceni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije . Pošto je Beogradska banka osnovala svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na cijim racunima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti cetiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na racune tih of šor firmi ude u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševica definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Rec je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Miloševic bio im je potreban za održavanje moci, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja . Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno ucešce u politickoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moc. Zahvaljujuci politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moci, stara garda osecala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogacenja bio: sediš na celu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije vecinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu politicke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbedivala novac za Miloševiceve politicke projekte, ali i politicki uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radovic, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveci “legalisti” medu novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija . Nisu osecali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta vecno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karic, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorovic Kundak, Miroslav Miškovic, Milan Beko, Marko Miloševic, ubijeni Vlada Kovacevic Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševica. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politicki udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veci . Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogucicu ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševica nije zanimao njihov politicki uticaj, ali jeste gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oploduju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipicnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Miškovic i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karic nastavlja da se koprca, a Marka Miloševica pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodicne veze. Treca vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašcu: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju

zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s politicarima, ali one su iskljucivo tehnicke: oni su politicarima dobri ukoliko im povremeno uskoce s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s politicarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, vec na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i vece zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog cega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti . FILIP CEPTER roden je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek zapoceo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru zapoceo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naucio je nemacki i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posudu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posude“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovici su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošace u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Istice da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuda, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za precišcavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bracni par Cepter vraca se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Jankovic i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi , i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom cetiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Ðindic obezbedio licnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Jankovic nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, vec samo sumnjicavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIC roden je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu prica on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom letovalištu Marbelji. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. U Francusku je otišao 1979, kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. U Jugoslaviji je 1988. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije, a 1990/’91. godine poceo je da se bavi i maloprodajom. Subotic se potom dao na trgovinu. Uvozio je perjane jakne za Robne kuce Beograd, aluminijumski prah za proizvodnju gradevinskih blokova, herbicide, hemikalije, metražu, izvozio tešku konfekciju. Njegova firma, MIA, 1993. godine zaradila je oko milion maraka. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca, dali su mi cigarete Makedonija tabaka. Uvezao sam ih prema važecim propisima. Kasnije sam imao najveci lanac menjacnica u gradu. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa, jedan na prelazu Ðeneral Jankovic, drugi u luci Bar. Imao sam i dva bescarinska magacina, jedan u Ubu, drugi u luci Bar”. Jula 1997. u Suboticev fri-šop na prelazu Ðeneral Jankovic upala je godine policija . MIA je potom

Ðindic se sudario s praznim budžetom. Kao vrlo mlad. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. Azerbejdžanu. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. MARKO MILOŠEVIC je. godine. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. trude se da dokažu elitizam. otvorio pekaru i piceriju. s premijerom Srbije Zoranom Ðindicem: “Ðindica sam upoznao 1997. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. Rusiji. Pravi razlog pokretanja afere su Suboticeve poslovne veze. Marko je bio clan Kovacevicevog trkackog automobilskog tima. Rekao sam mu da može da racuna na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tice preporoda Srbije. Dok je zemlja propadala. Iako obe strane to poricu. Osnovali su 1970. a na jednoj slici vidi se službena znacka MUP Srbije 014119 . U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. ubijen u februaru 1997. pocelo je “nošenjem gajbi u kafani”. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. BRACA KARIC imaju brojnu familiju. sa kojom sam u odlicnim poslovnim odnosima”. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogucio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemacka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tice se. Doselili su iz Peci u Beograd. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. podigao je zabavni park „Bambilend“. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Miloševic najcešce se misli na njegovog oca. drugim svetskim proizvodacem cigareta. kada ga je zagrebacki „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Ðukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišicem preko Crne Gore švercovao cigarete . Tokom 1998/’99. ciji je ortak bio Vlada Kovacevic Tref. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada precutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. Kazahstanu ili Jermeniji. ako je verovati njegovom ocu. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovicem. i u vecini poslova se ne pojavljuje. niko nije objasnio. koja je 5. parfemima. a bio je i kandidat za predsednika . kafom. godine. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. A s druge. a firma je promenila ime u D-trade. Slobodana. Posle oktobarskih dogadaja 2000. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojicic Badža i Mihalj Kertes. u novembru smo se sreli u Beogradu. otišao u Moskvu. pokojnog Vladimira Bokana.000 maraka. njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. trgovinu cigaretama. Cim je formirao vladu. biznismena jugoslovenskog porekla u Grckoj. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. Subotic je postao poznat javnosti. Iz nekog razloga. U Požarevcu je imao najvecu balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. gorivom. da bi ubrzo poceli da se šire Dedinjem. Vec tada braca su stekla „mercedese“ i po kucu u Peci i Tivtu. tehnickom robom. oktobra uništena. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim.prestala da radi. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim cesto rucao i igrao karte. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanovic. S jedne strane. Najveci udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. Vlast je uvek rado saradivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karici. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. Iako nije služio vojsku. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. Kasnije. u vreme protesta Koalicije Zajedno. opremljenu najsavremenijim tehnickim uredajima. Posao je obnovljen.-ih „Kosovouniverzum“. pravi nosilac bogatstva. pa guraju novokomponovani grb kao porodicni i druže se s politickim i kulturnim kremom . radio-stanicu i Internet centar. a potom ministar bez portfelja. bivšeg predsednika. prodavnicu tehnicke robe „Sajbernet“. uspeo je da ostvari americki san u Srbiji i to sve. direktor Savezne uprave carina. izgleda da je Subotic igrao znacajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira.

„Astra grupa“. njegova cerka Danica na 1. tako da izvorna „BK kompanija“ vec godinama ne postoji. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan nacin. U inostranstvu imaju 41 preduzece.5 miliona maraka. Mladan Dinkic izjavio je. skoro clan porodice Miloševic. Rukovodio je rotari klubom u . koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. imao je važnu ulogu u ustolicenju Miloševica na vlast. utoliko je uspešniji. Nasuprot izjavama nje i Dinkica. Tahir je.Srbije. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. Bio je jedini gost iz Srbije na rodendanu Bila Klintona 1996. tada. ali nije tajkun ni oligarh.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). u kojoj postaje generalni sekretar. kao ministar finansija. kao decko Marije Miloševic. Po nalogu Porodice predao je Republicku konferenciju Saveza omladine Srbije. “Lutra”. Njegov stav o odustajanju od istraga o nacinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuce tajkuna Miodraga Kostica (M&V Investments). sa svom imovinom. Pomogao je da 1999. godine. c) pripada miljeu moci koji kadrira državne službe. Dušanu Mihajilovicu. Oženio je Srpkinju s Kosova. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogucio Miloševicu da posle prvih višestranackih izbora SPS formira Vladu Srbije. Njihovo bogatstvo ce se i dalje uvecavati. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti.100 kvadrata. Kao clan Univerzitetske konferencije SSO Beograda. godine u Beograd dode misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševica da oslobodi zarobljene americke vojnike. blizak i s Mirjanom i s njenom kcerkom Marijom. Prema njenom mišljenju deset najvecih domacih tajkuna. s tim što je Mihajilovic prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. a to treba iskoristiti za povecanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. ali nije funkcioner stranke. tobože uspeo da umilostivi Miloševica da ga pusti iz pritvora. a krivicni progon brace Karic objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševica nastupila nova pravila igre. a posebno „Astra Simit“. domaca privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujuci naklonosti politicke elite koja zazire od stranih ulaganja. vec o povlašcenim pojedincima. koji su zadržali status iz Miloševicevog vremena i u sadašnjim politickim strukturama . a što se manje zna. TAHIR HASANOVIC bio je u vreme moci Mirjane Markovic.je u 2000. Dragijana Radonjic-Petrovic.200 kvadrata (od cega je 658 bez dozvole). godine iznese iz zemlje 12. Hasanovic je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovica.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. namestio Dušana Mihajilovica da 1991. Njen otac tugovao je što mu se kcerka udaje za Hasanovica. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. ako budu redovno placali porez. okupljenih u Klubu privrednika. godini ostvarila najvecu dobit u Srbiji zato što je na njene racune prebacen najveci deo prihoda „Mobtela“. Zoran na 2. Nije rec o sposobnim i darovitim preduzetnicima. da oni koji su se u Miloševicevom režimu obogatili nece polagati racune o nacinu sticanja bogatstvu. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivackog kapitala. Bogoljub . Karici stalno gase i osnivaju firme. ali nije državni cinovnik. Karici su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. Mihalj Kertes ga je uhapsio. da osnuje Novu demokartiju. Rec je. o ljudima izuzetnog preduzetnickog duha. istice ona. Marinu Gadžic iz Sreske kod Prizrena. a Tahir je. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet clanova porodice Karic. uglavnom u trgovini i gradevinarstvu. Niko ne zna šta tacno radi.

niko ne zna. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. Za vreme sankcija Hasanovic je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. a ne republickih organa. jednog trenutka je briznula u plac izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hladen’ u samici. kako bi prikrio svoje bogatstvo. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. trebalo je da nestane iz politike. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. Od tada pocinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. osetio “zahtev vremena”. naša svakodnevica . zastupnik je preduzeca “Radenska”. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. avgusta 2001. Ljiljana Nedeljkovic je obavestila Komisiju da se nece odazvati pozivu i da nece dati iskaz. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. Jula 2002. ali nije želeo da komentariše pisanja da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavicajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetnicko društvo “Španac”. prema mišljenju mnogih. Mihajilovic mu je. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. Zbog nevidene servilnosti. da ce se sve raspraviti javno i da Koštunica nece dopustiti da se zloupotrebljava vlast. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i politickim progonom. bivši nacelnik RDB MUPR Srbije. nekome je još onda bilo muka od njega. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Curuvije predati Ljiljani Nedeljkovic. na žalost. Vodio je partijsku službu bezbednosti. Protežira preduzeca iz Slovenije i uvozi njihovu robu. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošcu u razne afere: Perišic. Gavrilovic. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moci. Tahir Hasanovic. Medutim. medutim. u kojem su. Radomir Markovic. stradali mnogi nevini rodoljubi. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. Tema je bila bezvlašce nastalo posle 1945. Koliko Hasanovic ima firmi na svoje i tuda imena. Pocetkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanovic bio uzoran Titov omladinac. Njegov ugled kod bracnog para Markovic-Miloševic otišao je dotle da je bio medu prvim kandidatima za zeta. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljkovic”. godine. Potpredsednik Vlade Srbije. Tahir je. LJILJANA NEDELJKOVIC. Ljiljana Nedeljkovic me je ubedivala da do toga nece doci. To društvo. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. Kad je pocela pljacka bivše republicke omladine pod vodstvom Dušana Mihailovica. našao se medu prvima. gospoda Nedeljkovic mi je poslala jednu knjigu. Uoci Osme sednice. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republicke Skupštine koja ne odražava izbornu volju gradana Srbije. Tahir Hasanovic krece u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. I dalje je na celu uvoznickog lobija. kao šef kabineta predsednika SRJ. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. Koštunice. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. Markovic navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševica. i spektakularno oduzimanje ormana.Mihajilovicevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. Ostalo je istorija i. planirani upad u Vladu Srbije. da su dogadaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Državne bezbednosti Momira Gavrilovica “skandal”. Fadilj Hodža. drži znacajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. na montiranim sudskim postupcima. Mihajilovic mu je ustupio dosijea srpskih politicara i privrednika. Gospoda Nedeljkovic mi je nagovestila buducu sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. i trece je da sam vec u predistražnom postupku dala . poklona Fadilja Hodže. na pocetku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. kako kaže. Cedomir Jovanovic rekao je na sednici Odbora za pravosude i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih celnika DOS.

Skoro isti oni koji su kasnije ucestvovali i u ubistvu Zorana Ðindica. spremao puc u policiji i DB-u. Posle tog sastanka. se ne uklapa. Dodatno me u ovom uverenju drži i cinjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puca. ko odlucuje. On sam. a ko presuduje”. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. a posebno posle ubistva Prike. po nalogu Stanišica. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. Aleksandar Tijanic. samo osam godina kasnije. desne ruke Frenkija Simatovica. Posebna prica su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. koji je opstanak vladajuce koalicije uslovio zahtevima da Milikic obavezno putuje sa delegacijom. ovaj ga ne prima. Aprila 2007. ali je znao da je Vlada bila slaba. preko “Blica”. oktobra poceli cistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. ZORAN JANJUŠEVIC je 1992. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudic. Press je utvrdio da je Milikic kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1. To su cinjenice. Ratomir Milikic (29) koji je 2008. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmocniji. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. Gavra je postao uznemiren.” Nezadovoljstvo politickim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. Sin Ljiljane Nedeljkovic. bio je samo dodatni razlog. šef poslanickog kluba DSS. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan covek iz Koštunicinog kabineta znao da ce se Gavrilovicu desiti to što mu se desilo. do tada medijski savetnik. Grada Nalic i Rade Bulatovic. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske politicke prilike. Momir Gavrilovic je imao rezervisanu kartu za Bec kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljkovic i zahtevala od njega da otkaže let. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. jedna od kljucnih tacaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštunicinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovica sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome ucestvovali i penzionisani. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. koji nije clan DSS. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljkovic. Takode. Onaj ko je Nedeljkovicevu naterao da Gavru zove. Kad su posle 5. njega na stepeništu srece kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vracam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljkovic i Gavrilovica? “Postoje izjave Gavriloviceve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljkovic odložio put u Bec i taj dan je ubijen. do marta 2008. Gavra odlazi kod Koštunice. Vladimir Beba Popovic analizirao je u magazinu “Status” kako je moguce da se istraga ubistva Momira Gavrilovica. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. kao. a to što je sa Koštunicinom ženom. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljkovic da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. Tako je i bilo. ko je odmah do njega.5 miliona i napravio telefonski racun od 800. Od septembra 2007.izjavu policiji povodom tvrdnji cetvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da ucinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. od državne televizije. godine bio obican operativac (ili vozac) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. makar su tako oni rekli. do Slaviše Lekica koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanica da se.5 miliona dinara. Gavra je mnogo znao. jer ga predsednik zove na razgovor. taj je znao da ce biti ubijen.000 dinara. Kako je Zoran Janjuševic iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Ðindica? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. ali i aktivni pripadnici DB-a. svedoceci na sudenju za . Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljkovic.

CLANOVI MIROLJUB ALEKSIC. a skupštinski odbor nadzire.atentat na Zorana Ðindica. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. godine radio je u PKB banci. izmedu ostalog. predsednik “ALCO GROUP” doo Roden je 26. i zajmom Republike Srbije. Od 1994. Aleksic osniva i svoju „ALCO . dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. Diplomirani je inženjer. Prve cetiri godine poslovanja firme. ‘Sloboda’ (Šabac). Zanimljivo bi bilo znati da li clanovi placaju clanarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja. Zakon o osnovama uredenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. vec po ustolicenju. a 1998. U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Cupic (Hipo Alpe grup). jer niko ne želi da ostane bez posla. U vreme Ante Markovica. u Vranju. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca. c) gradevinarski. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. Slede godine investiranja u „Pionir“. Miroslav Miškovic ("Delta"). koji cine 3 fabrike ‘Pionir’-a. ‘Amasis’ iz Beograda. Saša Vukadinovic. kada je socijalisticki sistem poceo da se menja u kapitalisticki. . a poslanici priznaju da BIA proverava njih. Clan Odbora za bezbednost Aleksandar Cotric otkrio je da mu je receno da BIA nikada nece prihvatiti temeljno reorganizovanje. a zatim i u hotele. do 1998. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. dužan je da pošalje svog zamenika. a u planu je još hotela. do hiperinflacije 1994.Aleksic Company“. Šef BIA. Takode bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi. pored smanjenja poreske osnove.000 evra mesecno. b) trgovinski. Mica Micic ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). a ako je sprecen. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slucajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju gradana clanarina je 100. rad sa komercijalnim i blagajnickim zapisima. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slucajno? Kasnije. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. službe su podredene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. i d) hoteli: ‘Izvor’ (Arandelovac). Prvi poslovi preduzeca bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi.03. Predvideno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. umesto obrnuto. ‘Hissar’ iz Prokuplja. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Ðunic ("Eki investments"). koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. Toplica Spasojevic ("ITM") i Dragoljub Vukadinovic ("Metalac"). Janjuševic se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. neko skupo placao clanstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbedeni kroz komorsko udruženje. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu. ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’). Po zakonu. a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosice i Izvršni odbor: Miodrag Babic ("Hemofarm"). Zoran Obradovic ("Petrobart"). a nije poslao ni svog izaslanika. godine. Srbija bi. 1995. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije.1957. smatra on. koga cine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžica. ni drugu. Šef BIA Rade Bulatovic izlazio je pred odbor godišnje. i uskladenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. ali to dosad nikada nije uradio.000 evra godišnje i 10. koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina. „Alco Group“ danas ima cetiri segmeta: a) proizvodni. Zoran Drakulic ("Ist point"). Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksica je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). na javnoj licitaciji kupuje preduzece „Pionir“ u stecaju. ukljucujuci i na Adi ciganliji. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. a šefovi vojnih službi nikad. godine Aleksic osniva „Alco banku“.

965 akcija.000 evra.670 evra.1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. vec i mediji. koja malo ili ništa ne koštaju. u kojoj 78. bingo. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zecevica. Da li su pioni Zecevic i Bjekovic. ACMER-M ce u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dode do što veceg dela od preostalih akcija ili kada na drugi nacin dodu do vecinskog paketa. predsednik Holdinga Metalac. godine prodat je za 25 miliona dinara. predsedniku Borisu Tadicu. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. a “bez obeštecenja” pušta najtalentovanije fudbalere.1977.da bi nejavno kontrolisali 166. Avgusta 2003. manjinski akcionari imaju 7. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1. Nenada Bjekovica. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašcenje da ih zastupa na Skupštini. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod cudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju.03%. upravi Partizana ocigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. Hotel je prodat po 9. Najveci ugostiteljski objekat u šabackom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne.-tih došli skromnog finansijskog stanja. ACMER-M ima 424. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. a Aleksic ga je kupio za 383. Draginja . 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “vecinu” prakticno cini samo 42% glasova. ACMER-M tako obezbeduje prolaz svojih odluka. a da im niko nije rekao ko je doticna. MIROSLAV ATELJEVIC. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. a Fond PIO oko 10%.. U Partizan su 1980.554.700. zahtev za novu procenu kapitala. rent a car. gradevinska preduzeca.11% kapitala. U prvom timu igraju samo igraci koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevicem.13% akcija. Klub dovodi anonimna pojacanja. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. sa 100 soba i 5 restorana. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksica. Akcijski fond ima 16. što je prevara i sukob interesa. Umesto navijaca. Dragan Vignjevic direktor JP Elektromreže Srbije. otvaranje sumnjivih kompanija. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. savetnik u Hemofarmu. i na aukciji je ucestvovalo samo preduzece „Amazis”. površine 9. godine sagraden je u centru Šapca hotel „Sloboda”. je firma Neoplanta zajedno. c) iz neobjašnjivih razloga. Svoju vecinu ACMER-M postiže na tri nacina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. Bjekovicevim zetom. sve su to delovi sistema Partizana. Ivana Curkovica i njihovih pomagaca. predsednik ACMER-M doo Najveci akcionar Neoplante. poker aparati . ili su to Nenad Popovic. cime su mali akcionari ošteceni za preko 1.24%. U Neoplanti. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. Procena kapitala nije izvršena realno. društveni kapital ima 16.. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. premijeru Vojislavu Koštunici. neki suptilnije. auto škole.67 puta nižoj ceni od tržišne.. U Neoplanti Zajedno. a njegov vlasnik Aleksic i direktor Denic predstavljali su dva kupca samo formalno. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. ruleti. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbedenju.374 evra. a kada se pojavi državni paket bice jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu.51%. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. sa 48. a 21. Nebojša Vujovic. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara. a firma Neoatal 2. hot-lajn. Tako su stvorili privid vecine u skupštini. iz praktickih razloga . fonto..255 akcija Neoplante kao suvlasnicki udeo u Neoplanti Zajedno doo. Dragoljub Vukadinovic.9% udruženi mali akcionari Neoplante. „Amazis”. vec po knjigovodstvenim vrednostima.000 kvadrata. a danas poseduju velika privatna bogatstva.

finansijski direktor Minel trafo. Tu je i “Hemofarm” ciji je direktor Miodrag Babic. Koreni Miodraga Babica vuku poreklo iz sela Dobrun. Ovaj metod izmislio je Miodrag Babic: Hemofarm Vršac . Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videce se kad Partizan dobije vlasnika. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivaca ove televizijske kuce. januara 2006. ciji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. ucestvuje udbaš iz SID. U pljacki Hemofarma.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet.Radonjic. 17. u trecoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. pare se iznose u SAD tako što Babic zakljucuje ugovore sa Nebojšom Vujovicem. Manojlo Vukotic direktor “Novosti”. poput Andelica. Radmila Babic. 1974. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. Na celo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se placa iz Srbije. direktor M&V investments. jadili samo Mobtel. Miroslav Ateljevic vlasnik AcmerM. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. Ratko Zatezalo. kum Radeta Bulatovica. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). Miodrag Babic je jedan od ljudi iz konzorcijuma. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. sa 23 godine. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. godine. pored Babica. gde je završio prve razrede osnovne škole. U slucaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. MILIJA BABOVIC. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadica i direktor konsultantske firme Božidara Ðelica . sa kalašnjikovim je “oslobadao” preduzeca. Dušan Pavlovic. koji posluju u Srbiji. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. ministar Rasim Ljajic. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. a onda i Hemopharm USA. godine. godini života. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Roden je 29. Za ceo slucaj 2006. preko svojih konsultantskih kuca. aprila 1951. a sada. Školovanje je nastavio u Vršcu. koji deluju kao lovci. u 31. Za iznošenje para. kod Vršca. a Mladan Dinkic zna za ovo. Andelic. MIODRAG BABIC. terete se samo Karici. Prvi je u generaciji završio fakultet. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. Kljucne licnosti su Babic. u kome je Nebojša Vujovic. Obrad Sikimic. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. Nebojša Vujovic. Od 2003. Babic i Ðunic deluju kao braca blizanci. kod Višegrada. odsek Organska hemija. Bio je prvi na takmicenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji.Branislav Andelic. Dušan Stupar.Hemopharm GmbH. vlasnik FASHION CO doo Milija Babovic je od butika “Atila” u garaži porodicne kuce u Beranama došao do suvlasništva u . Nisu SID-ovci. Tadic ga je vodao po svetu. JUL-ovac. u Zrenjaninu. Oktobra 2000. Bojan Radovanovic pomocnik direktora Dipos. nekad pomocnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovica. generalni direktor Univerzal Holdinga. Ne cudi da je Srdan Ðuric sa mesta baš Koštunicinog savetnika prešao za direktora TV Avala. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadic nije znao da mu je saradnik. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzece u vlasnistvu italijanskih gradana Marka i Alberta Vakija. Babicev eksponent. kao “privrednika”. Nikola Stankovic i Nebojša Vujovic. grobar srpske privrede. nekad Miloševicev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. još 1989. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. Glavni titular TV “Avala” je Danko Ðunic. direktor Petrobart-Avia. Nebojša Vujovic. a on i Ðelic jadili su Srbiju. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadica. pa je Ðunic bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”. pa u Pancevu gde je završio srednju hemijsku školu. direktor Diners Club International. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. fakturama za ‘marketinske usluge’.

što je kod pravih masona nemoguce.. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlucili su da Slobodan Vuksanovic ide kod Momcila Perišica. Predsednik je Unije poslodavaca.. i izvesni Danko Mladenovic. koje su nekada nosile Ininu firmu. a zatim podmetuno eksploziv u poslasticarnicu kod železnicke stanice. “Gorenje”. da ce ga osloboditi optužbe za ratne zlocine. U “masonskoj” loži. generalni sekretar FK Partizan. a i zbog nekih drugih razloga. Let iz Beograda u Glazgov. Svojevremeno Perišic je bio veoma blizak Koštunici. Dragoljub Lekic. Te pare predali su Legiji licno Žarko Zecevic. i neku lentu. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. koji je brojao glasacke listice. Dragan Maleševic Tapi. on i Dragan Kopcalic primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. i vozi njegov avion. ali su zanemarili Gorana Vesica. benzinske pumpe “Ciklon”. od Dragutina Zagorca. iako je još u junu podneo ostavku. Cane je Željku Maksimovicu Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Maticevim avionom. trideset drugi stepen. u smislu objavljivanja podataka. U istoriji srpskog kriminala najveci otkup za otmicu placen je za Miliju Babovica. Sin Stanišica bio je pilot kod Stanka Subotica Caneta. avgust 2007. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševica Tapija. godine nisu bili u stanju da sklone Ðindica. glumac Dragan Nikolic.” Slobodan Vuksanovic je bio prijatelj Dragana Maleševica Tapija. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Ðindic kompromitovan. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunovic koji je 5. novinar Milovan Brkic. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. Babovic je odustao u korist Karadžica. “Armal”. koji ima funkciju cuvara maca lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. Ðindic je ostao predsednik. u odmazdu. Slobodana Vuksanovica u masonskoj loži videli su pevac Vladimir Savcic Cobi. Stanišicev sin zaposlio se kod Petra Matica. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanovic je pripreman za to. glumac Dragan Bjelogrlic. Milija Babovic. “Bata”. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjekovic napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. a posle mesec dana. “Soni”. “Masoni” i Oleg Golubovic uložili su u akciju dovodenja Slobodana Vuksnovica na celo DS pola miliona dolara. konkurentsku Mihajlovicevoj. “04. 1999. Uspeli su da pridobiju vecinu u rukovodstvu stranke. odmah posle glumca Mikija Manojlovica. i 67% akcija “Banjalucke banke”).. “Riplej”. jer mu je iz Hrvatske bilo obecano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”... oktobra zauzeo Saveznu upravu carina.. Na kraju su Dušan Zabunovic. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenkovic Bagzi na sudenju pripadnicima zemunskog klana.. Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. Dragan Maleševic. što je treca funkcija. Zagorac je. postao je prvi nadzornik... Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovica i Vuka Bajruševica. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i maceve. pogotovo kad se Stanišicev sin zabavljao s njegovom cerkom. godine. Vuk Bojovic. “Gudjir” guma. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. kuma Radeta Bulatovica. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Pericic izvisio. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. i akcija je propala. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovica Legije isplaceno deset miliona evra.” “Novi predsednik Partizana bice Milija Babovic. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. Vuksanovic je dobio zaštitni status. Vuksanovicu dodelio treci stepen. ciji vlasnik nije hteo da mu je proda.“Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. Kole Kostovski i Željko Maksimovic pristupili formiranju nove stranke ciji je . koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. Jedan do drugog sjedimo Darko Pancev i ja. Kada Cane je prodao avion. VIP rentakar. Kako do jeseni 2000. Miki Manojlovic. pred mec. Milija Babovic…” “Predsednika Jelica i slavodibitnika Marica docekali su vodeci ljudi OFK Beograda: Moma Minic. “Levis”. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku.. direktor zooloskog vrta. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišicem. da bi se Maka sklonio na sigurno...

gde se angažuju novinari za medijsku podršku.3 milijardi maraka. 1997. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjicenih za zaveru protiv Arkana. ali taj slucaj obraduje MUP Srbije”. Srdan Nikolic (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). ali nikada nije radio u struci. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. ali nije se desilo ništa od toga. smer vazdušni saobracaj u Beogradu. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u vec postojeci obracun izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice. Plavi i Babovic danas su neprijatelji. Politicki prostor nalaze u Koštunicinom politickom krugu. Jovica Stanišic. Željko Maksimovic Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanicem. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. jer dobija zadatak da vodi kragujevacku „Zastavu“. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševicev bankar u prodaji „Telekoma“. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. kao Mladana Dinkica i Žarka Zecevica. Radomir Živanic. koji je poslovni partner Nebojše Covica. Slobodan Lalovic. godine u Herceg-Novom. Radni vek poceo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od kljucnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim racunima.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Ðunic. Milorad Vucelic. Aleksandra Tijanica i još nekih. i oglasio da se povlaci iz politike. rekao je sekretar ove Komisije. Od arkanovaca se culo da su Baja Plavi i Andrija Draškovic organizatori Arkanove likvidacije. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. Kao suvlasnik „DiBek“. za Marfin fond (Laiki banka. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Markovic. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševicev covek za osetljive ekonomske transakcije. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da ce pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grcku banku gde su racune držale srpske of šor firme. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. kao direktor marketinga. Pored Andrije Draškovica. Škrbom. LADERNA Roden je 1961. Pred 5. godine Beko ulazi u republicku vladu i to predstavlja kao patriotski cin. iako je 1997. zvanim Plavi. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. Telekom je prodat za oko 1. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. odnosno njegove firme DiBek. Milan Beko. godine Beko bio srpski pregovarac u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grckom Oteu. u cijem su vlasništvu „DiBek“. i tada je Baji pripao Veranomotors. Poslednja Bekova funkcija u Miloševicevoj vlasti je savezni ministar za privredu. jer nije platio 1. Slobodan Radulovic. koja je trgovala proizvodima od drveta. pogotovo posle otmice Milija Babovica. „Rapid“ i „Dimont“. “Pricalo da je on bio jedan od bitnih ucesnika operacije „Telekom“. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. kojom se navodno nije bavio. Tada je došlo do razlaza izmedu njih.. firmu Nebojše Covica. Komisija je u slucaju privatizacije . a Milija Babovic pokušava da nade druge poluge moci. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republickog ministra bez portfelja. Milan Beko je 18. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da cuva Covica. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio narocito interesantan. Premijer Zoran Ðindic naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. nikada nije bio formalni clan neke stranke. Baja Plavi sada je vezan za Covica. Zlatan Perucic. o kojoj Babovic cuti. a Covicev je najbolji prijatelj. oktobra 2000. MILAN BEKO. Završio je Saobracajni fakultet. osnovao je firmu „DiBek“. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrecama iz Atine u Beograd. poput Milovana Brkica i Milorada Crnjanina.predsednik Slobodan Vuksanovic. vratio poslanicki mandat JUL u Vecu gradana Savezne skupštine. Maka je narucio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. sa Cukarice. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. novi vlasnik Verano Motors. Tu leži kljuc otmice Milija Babovica. Kada je agencija zapala u finansijske teškoce.. Na tom mestu se ne zadržava dugo.

kao predsednik UO “Zastave”. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. ali nisu uspeli. zadužen za privatizaciju. Pod njegovom vlašcu obavljena je prodaja dela “Telekoma”. Krajem devedesetih. nije uspeo da pronade strateškog partnera. a ne više od 50%. i rukovodilac u Deloitte & Touche. Vladimir Cupic je rekao da su preduzeca obavezna da Agenciji za privatizaciju.5 milijardi maraka. u cijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. iza kog stoji Milan Beko. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da nece biti konkurent vecinskom vlasniku. Beograd. Dankom Ðunicem. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd.d. Mali akcionari tog preduzeca dokazuju da su ošteceni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. Milana Beka. Slicnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. bio je zvanicno savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. poslova upravljanja sredstvima. moraju se pravno obrazložiti. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. Ni on ni Ðunic. što je u budžet Srbije unelo 1. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. dostave ažurirane knjige akcionara. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. odnosno da nisu vlasnici Rapida. interne revizije. Na izborima 2000. Dok se cak i o Miškovicu. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. Najpre je ucestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. Olivera Savovic. Sve promene u knjizi akcionara. U februaru. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. do decembra 2006. prinudeni da se služe opisom “senka”. Od tada povezuje se s više privatizacija. Slobodana Radulovica. kao ni Miškovic desetak godina ranije. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. Miškovic i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. pravnih poslova. o Milanu Beku nema mnogo informacija. Guverner Americke privredne komore u Srbiji. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji nacin se može doci i kako sa može manipulisati . ali se pricalo da je njegova uloga mnogo znacajnija. clan U O Metalac ad. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. potpredsednik Smucarskog saveza Beograda i clan UO JSD “Partizan”. Potom je. preko “Primer C”. Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovica. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. Govoreci o akcionarima “Dijamanta”. a zatim jeste kaznila konkurenta. jer se posle privatizacije cesto pojavljivao u ovoj fabrici vode. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). sa Miškovicem. preko fondova sa egzoticnih ostrva.firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. banke (kcerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). Slobodan Radulovic. objasnio je Lalovic. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševica. iako izbegava javnost. Vecinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. mnogo toga zna. Poslovnog savetodavnog veca Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope. Beko je 2005. Clan je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. Od maja 2003. marketing. VLADIMIR CUPIC. Beograd. Od 2007. godine bio je clan Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. nisu dugo ostali u Vladi. koji ima oko 38% vlasništva. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. pokušao da preuzme “Merkator”. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu.

Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Ðunic. poslao nalog direktoru Culibrku. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd. pa je Bogdan Petrovic. Mladan Dinkic. godine kao prvi covek Agencije za privatizaciju ucestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. Slobodan Milosavljevic (ministar trgovine). do 2004. Goran Mrda. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veci. Na celo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog coveka beogradskog skijaškog saveza. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. godine pomocnici ministra za privatizaciju Goran Petrovic i Vladimir Cupic potvrdili su da ce se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stecaju. Labus. Pitic. kao i savetnik u agenciji. a ni kada su napustili državnu službu 2004. To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic i TV voditelj Petar Lazovic. Goran Pitic (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). Vladimiru Cupicu. rekao je Dinkic. samovoljom guvernera NBJ. to nije dosta. a uskocio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajica. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuce Deloitte Touche. Niz poslova na pocetku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetkovic. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. godine. Cvetkovic je od 2003. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. mada je dokument bio spreman.. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. U svom prvom obracanju Dinkic je porucio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. Jedan od njegovih najvecih grehova je to što je dok je bio na celu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon. u koji je Cvetkovic došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. Bajec. Dinkica. U Agenciji za privatizaciju skoncala su najbolja srpska preduzeca. godine.. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranackog aparatcika Sašu Vitoševica. Dalje. Pocetkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahovic je bio asistent Mirku Cvetkovicu za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji. I Siniša Mali.akcijama. koju je Agencija cesto angažovala. CesMekon. Mirko Cvetkovic je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetkovic nije pokvario odnose sa Vlahovicem i društvom iz Ekonomskog instituta. januara 2002. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari. Cvijeticanin. vec je i predsednik Skijaškog saveza Srbije.. AD Grada je za samo pola godine prikazala poslovni minus. . što je sukob interesa. pa Mirko Cvetkovic. Gordana Matkovic (ministar za socijalna pitanja). koji se baš zbog previše obaveza povukao sa cela Saveza. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahovic (ministar privatizacije). koji je blizak Velimiru Ilicu. CesMekon je za racun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Grada sa 31. razmotricemo mogucnost da javno preduzece Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. i ja tu ocekujem pomoc od potpredsednika Cupica. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. direktori Vladimir Cupic. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuce. funkcioner “Telenor”. medu kojima i “Beobanka”. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Ðunic. 2001. godine. I potpredsednici Saveza poznati su politickoj javnosti. Novembra 2001. bivši direktor za tendere.. ZORAN DRAKULIC. Mirko Cvetkovic je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezica. a treci izvor finansiranja ce biti sponzorstva..12. u kome je najveci poverilac bila Beobanka. likvidirane su 4 velike srpske banke. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. i potonja direktorka Katarina Toncic došli su iz ove revizorske kuce. Ali 4.. Reputaciju konsultanta broj jedan. Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. Nije cudno što ga je ministar Vlahovic uzeo za svog zamenika.. Nepodnošljiv pritisak politicke oligarhije malo je ko mogao da podnese. Savic. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. tvrdio je Cupic.. i ekonomista Nebojša Savic.

Neki pricaju da je za vladavine Slobodana Miloševica. niti otvarao nove fabrike. Kao akcionar i direktor. firmu za investiciono bankarstvo. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panica 1992. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. do 1989. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. 2000. poceo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. Vuk Hamovic živi u Londonu. Dok je nakon obaranja Miloševica bio u milosti DOS. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. . i preselio se u London.Zoran Drakulic je roden u Ljubljani 1953. Iz ove ideje razvio se. U periodu 1989. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. a otac je do smrti 2002. 1989. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševiceve vlasti u Srbiji. napustio je firmu i postao saosnivac “Ist Point Holdings”. EFT. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. godine. Vuk je napustio Beograd. žitaricama. prvo u Beogradu. reprezentativac a kasnije i trener plivacke reprezentacije. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. gde je imao intenzivne kontakte sa vodecim bankama i finansijskim institucijama. širom sveta. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle.-tih više transakcija. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. TIM 011. tekstilom itd. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. Od 1982. Njegov otac bio je pukovnik JNA. Zoran Drakulic je bio ukljucen u politiku kroz finansiranje DSS.-1992. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama. Od 1968. naftnim preradevinama. Od trece godine živi u Beogradu. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. na Kipru. a bio je ukljucen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. a zatim napustio taj ortakluk. Nije ništa gradio. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. sa Zoranom Drakulicem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. godine. Po povratku sa Kipra. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. Vuk je roden u Beogradu 1949. Vuk je poceo da radi za “GML International”. savetujuci centralno i istocnoevropske vlade o dugovima. obojenim metalima. Zoran Drakulic. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoce i magistrirao je 1974. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate medunarodnih potraživanja. U Srbiji. godine. Za vreme njegovog vodstva Energodata je razvila prvi domaci sistem personalnih racunara. za bagatelu. odmah po diplomiranju. VUK HAMOVIC nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. kroz prebijanja dugova razlicitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini medunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. sticuci iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. kupovao je po Srbiji. u 12 zemalja. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. odakle je pokrivala Bliski istok. godine živeo u Sloveniji. profitabilna preduzeca. Drakulicu. do oktobra 2000. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. Bio je uspešan sportista. i uveo je mladog Hamovica u strukture svih Republika SFRJ. Zbog rata u Libanu. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. umeo je da naplati svoju podršku Koštunicinoj partiji. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatickog ogranka – Energodate. gde je pohadao osnovnu školu. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodecim evropskim komercijalnim bankama. 1987. 1978. godine. Njegov otac bio je nacelnik GŠ JNA. na privatan racun njegovog oca Radeta Hamovica prebaceno 500 miliona dolara državnih para. Karijeru je. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. plemenitim metalima. koji je Hamovic podržavao finansijski. “Jugo-Arab”.

otvara nove filijale: Vest Point. a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. pa je sredinom 1989. . svojevremeno je bio nacelnik SUP-a u Boru.mr Miroslav Jakovljevic. Birklinu. do tada pred bankrotom. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj. 2 u Srbiji. a oktobra 2000. dr Ceda Kneževic je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. Kneževica i Šainovica) postao je pomocnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do pocetka 2001). nije se pitao kako je Zoran Drakulic za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). . Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (clanovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. . da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka. Šainovic. Atini. Vladan Batic. jedno vreme covek br.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). Njegov šef partije. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. prof. dr Rajko Vracar. . a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kuci do pocetka sudenja. .Prof. otvaranje privatnih banaka na Kipru. dr Rade Colic dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. u Racku. Obrena Joksimovica). Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savicevic (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a. spominju se Bora i Marko Miloševic. postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije.Jova Miloševic.Nikola Šainovic je meteorskom brzinom napredovao do coveka br. koje se odužilo preko godinu dana. Njegov rodeni brat Raka Kneževic (tast bivšeg ministra zdravlja. Krajem 1988.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. ili bar pogone za preradu bakra. Firma “Mark Ric” ponudila je kasnije. tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. i dalje je zvanicno ostao na toj funkciji. Ist Point u Londonu. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije. vec je.NIKOLA ŠAINOVIC. . Cirihu i Srbiji i otkup preduzeca. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om.Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Ric u Londonu. da li je slucajno Šainovic postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izrucenju Hagu. . Direktor komercijalnih poslova RTB. . generalni direktor. Solunu. ministar pravde. iz Amerike. Bivši rektor. Klagenfurtu. RTB-u taj isti koncentrat. Kao njeni vlasnici. i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije. Miki Manzalovic (do penzije. zadržao se na toj funkciji. Ponovo se obraca starom partneru. . koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. Trstu. ostvarivali su visoka primanja kao clanovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta).Tomica Raicevic je promenio nekoliko funkcija. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. u Moskvi.000 tona koncentrata bakra. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. Ju-Point u Beogradu itd. . Manje problema bilo je sa izrucenjem Miloševica nego Šainovica. kao potpredsednik DHSS. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanovic. odbio je da potpiše nalog. Što se RTB-ovih direktora i ostalih ucesnika tice: .Zoran Mladenovic (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munda”) postao je direktor marketinga RTB. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt. Milija Grujicic. 2 u Srbiji. Rivieru i Glenkor u Njujorku. Nakon ovog posla firma Mark Ric. Radmilo Bogdanovic. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. .Kosta Prstic (kum prof. Cede Kneževica iz RTB-a).Prof. Miloš Perovic i Zoran Drakulic i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Ric. . u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji. Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada.Ninoslav Cvetanovic ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). Što se nuklearnog otpada tice. preko Geneksa.Dr Filimonovic iz Zajecara. . imao uticaj na pocetak.

pod imenom Ju Point. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. Revizorska kuca. Simbolicno. na Kipru. Cak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. U takve spadaju Miloševic. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. “Srbi su najveci neprijatelji srpskog naroda”. u Makedoniji. od Ðevdelije do Banja Luke. Ðunic nije se uzbudio. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grcke u trgovini sa RTB. Republici Srpskoj i SRJ. ima banku na Kipru. Firma Mark Ric je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju.predstavnik RTB u Moskvi). Ðunic je kao revizor ucestvovao u privatizaciji ‘Jugopetrola Kotor’. Sve ovo. JUL i SRS. preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Ðunic je roden 1949. “Beogradska banka’. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao vecinski vlasnik Trepce. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istocnu Evropu. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. godine u Herceg Novom. Goran Pitic resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. Vlasnik firme (Mark Ric) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. Danko Ðunic postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. supruga Mikija Manzalovica. kao “treca ruka”. Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Toncic. Pava Zecevic (sestra Žarka Zecevica). “Sartida” i “Zastave”. a Milan Beko poceo je rasprodaju srpskih preduzeca. cetiri najvece srpske banke (‘Beobanka’. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. Oni zaraduju. guverner Dinkic poslao je te 4 banke u stecaj. a iz revizorskih kuca “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetkovic i Jelena Milenkovic. Zoran Drakulic stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajaci i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. Dankova supruga. Švajcarskoj.Seka Manzalovic. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. Osnovana je filijala Drakulicevog Ist Pointa u Beogradu. godine. . Šainovic i najvažniji clanovi SPS. posle Glenkor i Ist Point. vodila je Akcijski fond iz Grcke i uvozila je skupu polovnu opremu. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. uz pomoc dr Miodraga Zecevica. Vladimir Cupic je direktor Agencije za privatizaciju. Borka Vucic i direktori Jugobanke (medu kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinovic) odigrali su odlucujucu ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. pod punom odgovornošcu garantuje za uspešnost svojih klijenata. Verovatno je Marko slucajno našao utocište baš u Kazahastanu. DANKO ÐUNIC. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzecima. Engleskoj. Za vreme Slobodana Miloševica. Ðunic je za potpredsednka vlade došao iz americke revizorske kuce “Delojt & Tuš”. Ocigledno nije bila u pitanju samo živa. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. i svako ko im se pridružio iz DOS. Aleksandar Vlahovic preuzima Ministarstvo za privatizaciju. Kadrovi “Dilojt end Tuša” rasporeduju se na kljucna mesta: Gordana Matkovic za socijalna pitanja. Kada je došla nova vlast. Borka Vucic je kontrolisala banke.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. . nakon uvida u poslovanje odredene firme.000 tona bakra (oko 6. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. Ti isti ljudi. S pecatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Ðunica.

. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. gde je Veslacki klub “Partizan”. Ðunic pripojio sebi. takoreci bez uloženog dinara. Jedan od slucajeva sukoba interesa Danka Ðunica je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kuci. koju je sprovodio Aleksandar Vlahovic. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeca po tako povlašcenoj ceni višestruko isplati. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. Kao potpredsednik savezne vlade. kao poznata istraživacka kuca. grobar srpske privrede. . To je nacin da se odbiju potencijalni kupci.. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. Ðunic je prijatelj sa Miodragom Babicem.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. hara srpskom privredom. godine. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. Ðunic je zakljucio da ce mladi “strucnjaci”. uz pomoc svog šuraka. Nacin na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim gradanima ne može se podvesti pod normalane nacine bogacenja ambicioznih pojedinaca. Vlada pokušava da zamaže oci evropskim izaslanicima i narodu. vojni deo Ade ciganlije. Ðunic je uspeo da osigura pozicije u svetu.. hapšenjem isluženih lopova. a tom timu prikljucio se Predrag Bubalo. tako što je kritikovao Miloševicevu vladu i odnosio državna dokumenta. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zecevica. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. Ministar Bubalo primecen je. jer neko vreme licno nisam upucen u naše poslove u Srbiji. u senci. Ministar Vlahovic poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeca svojoj bivšoj firmi. godine. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. bio je dugo skrivan. Aleksandar Vlahovic i Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. Ðunic je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. Siniša Mali. željni brze zarade. Srbija nema izgleda da postane clanica zajednice evropskih zemalja.pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. kao i nacin na koji je to uradeno. kako. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Ðunica. ulazi u kafic “Ke pasa”. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeca koja idu na tender. Danko zaradi i od države koja placa neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u ciju korist pakuje izveštaje. u trenerci i sa tamnim naocarima. na primer. ali najveci ostaju pod okriljem države. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je pocasni predsednik. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeca. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i . a Babic i Ðunic smenjuju se na mestu predsednika Kluba. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. a pre svih Danko Ðunic. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Ðunicem srozava im ugled. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. Beogradski “Diloit”.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvecih svetskih firmi u 150 zemalja.. Mirko Cvetkovic. pronašao strateškog partnera u americkoj firmi Diloit & Tuš.Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. dok je Danko Ðunic pocasni predsednik. Skoro dve decenije. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. Te procene ce biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. Po dolasku DOS-a na vlast. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. Ekonomski institut je 1991. Aleksandar Vlahovic. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. Iz te filijale. koji je crna ovca po profesionalnosti. iz Ðunicevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. uz proviziju onome ko to sredi. pa su pitanje prosledili u Prag. direktorom “Hemofarma”. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Ðunicem.

uz proviziju za gospodina Ðunica. pod pritiskom svog okruženja. Grupa srpskih intelektualaca odlucila je da u SAD pokrene postupak protiv americke revizorske kuce “Diloit & Tuš” iz Njujorka. Vojinom Lazarevicem. 1978. Aleksandrom Nikitovicem.. Veterinarskog zavoda. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. da preda premijeru Koštunici kao Ðunicev “znak male pažnje za pružene usluge”. Sve je prodavala i pokupovala Ðuniceva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Medunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. Danka Ðunica. Dragan Ðuric ce biti predsednik FK Partizan bar do 2010. Grupa advokata prikuplja ovlašcenja oštecenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. a od svoje trece godine živi u Zemunu. Formalno . Zahvaljujuci premijeru Koštunici. kompanija. banda gospodina Ðunica uspela je da potpuno izoluje Srbiju. nemackih i drugih investitora. Ðuric je vlasnik “Zekstre”. Tokom svog prvog mandata. Branislav Grujic je Beogradanin. postane vlasnik vecine srpskih banaka. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. postao suvlasnik “Agroprom banke“. Ðuric je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovica i Radomira Živanica. zajedno sa Draganom Ðuricem. Kao student. Nema ruskih. postavio je advokata Branka Pavlovica za direktora Agencije za privatizaciju. što znaci da je Dodik i njen suvlasnik. DRAGAN ÐURIC. i tako premijer državne i svoje pare cuva u svojoj banci. poceo je privatni posao u Staroj Pazovi. Ubrzo. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. godine. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuce “Boska“ u centru Banjaluke. navodno. BRANISLAV GRUJIC. Uspela je da je potpuno opljacka. koji bi najstariju revizorsku kucu na svetu naterali da utvrdi odgovornost pocasnog predsednika njihove firme u Beogradu. postupak bi unapred bio osuden na propast. “Šumadije”. smenjuje Pavlovica. koje predvodi šef kabineta. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. Baranin. “Nolita”. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeca. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. Zahvaljujuci bandi Danka Ðunica. Sa svojim šurakom Žarkom Zecevicem Ðunic je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeca. koji je postao prepreka da Ðunic. ali zbog uticaja Ðunica i Vojislava Koštunice. godine. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. godine . predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. Roden je 14. nakon cega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. sa svojom mafijom. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Ðuric je roden 1954. Vlada Srpske drži na racunima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow racuna.. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog nacina.D. kupujuci tridesetak procenata državnog kapitala. osiguravajucih društava i sportskih klubova.Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. godine. godine u Derventi. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. koristio zajednicke prostorije kucnih saveta širom Beograda.pravno pitanje odgovornosti americke kompanije za štetu koju je ucinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. Milorad Dodik je. Vukom Hamovicem. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujic (rodena Dedijer). jula 1961. Od samog pocetka svog preduzetništva. Osnovnu školu završio je u Nemackoj. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. Dragan Ðuric je stalno napredovao. Ðuniceva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i znacajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. U to vreme. Danko Ðunic je Aleksandru Nikitovicu predao dva miliona evra. Aleksandar Nikitovic. 1984. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujic.

U januaru 1985. Posle formiranja sopstvene firme.. sa nekolicinom istomišljenika. godine. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima.. Mali akcionari su u septembru 2003. koje je Ivona Petrovic u svojoj kancelariji izvadila iz fioke.ilegalna. Usavršavanje je odmah pocelo ucešcem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji.. nalog za prodaju je dao Branislav Grujic. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. godine. koji su pretrpeli štetu: “.. u 24. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašcenje potpisano s Vaše strane. godine krenuli u akciju. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomocja’. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujic “prodao na berzi”. i da iza njih iz licnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kuci: “U tom. jula 2003. trgovano je na aukciji 07. godine. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrovic prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. Znajuci da akcije vrede više. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove.d.. ciji je jedan od osnivaca i generalni direktor Arkadije Blank. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. Kad brokerska kuca primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje. smer mehanizacija. predstavnik službe za kontakt s javnoscu je putem telefona osporio navode. Brokerska kuca “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomocja. pitala sam Ivonu Petovic da li ce mi isplatiti razliku. regularno sudski overenom ovlašcenju potpisanom s naše strane. a Grujic i Blank postali su dva kopredsednika. pokazala se kao ispravna.. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. godine u Beogradu. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujica. Ona je danas postala znacajno ime u svojoj delatnosti. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrovic. Umesto mene.. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. Ona se samo nasmejala. odgovorila je malim akcionarima. rekavši da su na zlonameran nacin plasirani podaci iz Bele knjige. 1992. pocne stvaranje nove firme. mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujic . koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. otisnuo u privatni posao. podstaklo da.” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuce “Stockbroker”.. posle prvih preduzetnickih koraka dok je još radio u Jugodrvu. slucaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze. da tako dode do akcija mimo berze. koje glase na moje ime. prva velika transformacija je 1997. da je protivzakonit. Kompanija je ubrzo postala znacajan partner mnogim svetskim velikim firmama. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. Od tada se. nigde ne piše da opunomocenik može prodavati akcije na berzi. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. u prostorijama kompanije o cijim se akcijama radi . a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep.. kako bi se zaštitili mali akcionari.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kuci “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujica: “S akcijama preduzeca ‘Jugodrvo’ a. Brokerska kuca ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. posle pada Berlinskog zida. Marta 2005.diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. i Komisiji za hartije od vrednosti. 1994. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevicem. tako kažete.. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujicu protivzakonita.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kucu s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizickim licem. Zato je vecina malih akcionara potpisala izjave. godine. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujic. tj. Grujic istice da ga je tržišno otvaranje Rusije. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp.

kako je uobicajeno za poslovne ljude. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponudac ispunio sve uslove konkursa. “Jugodrvo” nije prijavilo. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slucaj Komisiji za hartije od vrednosti. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. 5. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimovic izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. buduci da su dva clana Komisije bili osnivaci brokerske kuce “Stockbroker” preko koje je Grujic sprovodeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. poceo je distribuciju prvih personalnih racunara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. informacije u prospektu. uz golem rast cene nekretnina u kvartu. Na zahtev malih akcionara.12. ne ostavlja utisak coveka koji se ugodno osjeca za radnim stolom vec u “akciji”.” 5. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. mora da ima validan i istinit prospekt informacija. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. U slucaju “Jugodrva”.01. Na primer. kako nalaže zakon. koji predvida da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponudaca. VESELIN JEVROSIMOVIC. isplacivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. maja 2008. Kao student. “Komtrejd grupa” je na americko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. stonog racunara nema. Firma cijim se akcijama trguje na berzi. Stekao sam utisak da ga racunari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. kao što odreduje zakon. 1986. u Srbiji osniva ComTrade Group. predsednik “Komtrejd grupe”. saopštivši da nije nadležna.000 racunara za škole u Srbiji bio neregularan. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veci iznos od onog koji je isplacivan malim akcionarima. Com Trade Group brzo postaje vodeca IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistocnoj Evropi. a 1998. bile su nepotpune i obmanjujuce? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”.nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. i zaobilazeci nezakonitosti. Veselin Jevrosimovic. Za vreme Branislava Grujica. Na konkursu su ucestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. roden 28. . ne malim akcionarima. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujic bio predsednik Upravnog odbora. Mali akcionari nisu bili iznenadeni. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. i da “Spinnaker New Technologies” poveca prisutnost u americkoj državi Masacusets. Ista brokerska kuca odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujica i potom prebacila novac. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. prodaji njegovoj licnoj of-šor kompaniji”. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. “Grujicevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. godine u Nemackoj. dobio je povelju pocasnog gradanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. Osnivanjem kompanije u Bostonu. vec drugom licu cije ime nije otkrila. Veselin Jevrosimovic. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada.2006. clanice “Komtrejd grupe”. Širenje te kompanije obezbedice i nova radna mesta za tamošnje lokalne strucnjake. Predsednik “Komtrejd grupe” pocetkom maja boravio je u Bostonu i najavio da ce u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. “Jevrosimovic je (bivši) sportaš.1965. Svoju prvu kompaniju osniva 1988.

odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. Raniji vlasnici. kod Novog Sada. Albaniji. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole.000 ljudi. Ukupni prihodi u 2007. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za ucešce na tenderu bili loše postavljeni. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. Predsednik Komisije procitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13. godine postaje generalni direktor banke. a raniji direktor Radosav Milanovic. medu kojima i opremanje Banskih dvora laptop racunarima. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. ANDREJ JOVANOVIC. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzecu „Anbo“. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama cinjenica da su dve firme ispunile uslove. U 2007. kada je Krsticevic poceo da radi u “M San grupi”. Do 1973. predsednik AIK BANKA ad. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. vrednim 10 miliona dolara. General Krsticevic. Od 1968. To je potvrdeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. dok po 25% imaju Bojan Milanovic i Andrej Jovanovic. do 1970. Grckoj. LJUBIŠA JOVANOVIC. Niš Roden je 20. godini. juna 1945. godine radi kao asistent za medunarodna tržišta u aleksinackom “Fradu”. godine bio je direktor u preduzecu “Moravica”. Radosav Milanovic je i na celu preduzeca „Anbo“. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. Hadži Antica i Ljubiše Jovanovica. a koja kopija! Mi smo bili najznacajniji pretendenti. i tri godine bio je direktor za investicije. godine.5 milijardi dolara godišnje”. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. budi sumnju u regularnost. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanovic.. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. oktobra. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). godine. kupili našu industriju cipsa.. Bivši direktor „Marbo“. „Marbo“ ima fabriku u Backom Maglicu. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajednickom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. medu kojima i “King ICT”. je tajna. i poceo je s radom 1995. i to bez tendera. zbog cega tri clana komisije nisu potpisala zapisnik. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. „Pepsi“. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovica za finansijske malverzacije. mi i “Pakom”. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine.. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja.000 racunara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. godini ostvario je profit od milijardu dinara. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. cime je onemogucena licitacija. U AIK banku prelazi 1985. AIK banka je bila prinudena da pristupi . koja ima obrt od 2. u cijem sastavu su 4 informaticke kompanije. godine. kojom rukovodi general Damir Krsticevic. godine.. godine. Od 2000. a 1988. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. proizvodnju. Ova industrija cipsa ima preduzeca i distributivne centre u Hrvatskoj. Od stranih jezika govori nemacki. dve firme iz Lihtenštajna. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora.“Pakom”. Antic je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. “MP soft”. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije naznaceno koja je original. distribuciju i dostavu. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. Za koliko novca su Amerikanci. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. što je za 50% više nego u 2006. Nezvanicno se pominje 210 miliona evra. osim fabrike u Srbiji.

njegove paralelne strukture i bracni par Miloševic licno.Beogradskoj bankarskoj grupi. “AIK banka nije niciji. vec investicioni fond”. autobiografske podatke. naime ako je vrednost akcije bila 11. kada nismo bili u likvidacionom postupku. i promoteri Miloševicevog režima.000 dinara. i dokaz da niste krivicno gonjeni. U izveštaju se navode neki od Miloševicevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Miškovic). saglasnost. Ljubomir Mihajlovic. Milan Beko. On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovica za clana Upravnog odbora. neplacanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. ili nad kojom je pokrenut stecajni postupak”. Karic (Bogoljub Karic). preživele Miloševicev pad. list “Glas” je dobio pismo. AIK banka je na dve bila prva. Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševicevog režima kao Mirko Marjanovic. Kapital Banka (Ðorde Nicovic). Toza Markovic (Dmitar Šegrt). i to dve bitnije.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. ABC (Radisav Rodic). nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. a da ja to ne znam”. “Nikada nisam bio clan UO te banke. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. glavni podupiraci. AIK je lici na ozbiljnu banku. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanovic “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplacivana nikakva naknada”. niti ucestvovao u radu UO. pa ni državni ili politicki eksponent. koji navodi da je vlasnik 82. koja zastupa “AIK banku”. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne racunajuci one bez prava glasa). FMP (Nebojša Covic). Po clanu 41. Preko advokatske kancelarije Ðorda Sibinovica iz Beograda. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. poput da smo mi zelenaši. Željko Mitrovic i drugi. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvanicen za clana UO neke druge banke. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. te da nismo banka. Hemofarm (Miodrag Babic). tvrdi Ljubiša Jovanovic. iako ima mali broj ekspozitura. bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. C-market (Slobodan Radulovic). Krmivoprodukt (Dragoljub Markovic).6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila clanovi upravnog odbora. koja je u postupku likvidacije. . i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodece politicke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. Simpo (Dragan Tomic). prema podacima NBJ. YU POINT (Zoran Drakulic). ratni profiteri. Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševiceve diktature profitirale od neformalnih monopola. Dragan Tomic. Od tri liste po kojima se banke rangiraju. MK Komerc (Miodrag Kostic). a poznato je da se clan takvog odbora postaje uz licnu izjavu. izmena i dopuna Zakona o bankama. 350 hiljada obicnih akcija AIK banke sa pravom glasa. juna 2001. naveo je dr Crnogorac. Novokabel (Ðorde Širadovic). a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karic. Po clanu 13. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke). Progres (Mirko Marjanovic). Pošto nije pozivan. rekao je direktor Jovanovic. vec banka koja na zakonit i uspešan nacin vodi racuna o interesima svojih akcionara. Tako. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. što je Borka Vucic jedva docekala zbog problema sa likvidnošcu. je svega oko 5% ukupnog broja. povlašcenih kurseva razmene deviza. Pink (Željko Mitrovic). Zepter (Milan Jankovic). Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanovicu. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanovic). a zauzvrat finansirale Miloševicev režim. Mene je neko mogao da imenuje. Milorad Miškovic. Milan Jankovic. Vecina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševicevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. Dibek (Milan Beko). Miodrag Kostic. I najpovršnijem posmatracu politickih prilika u Srbiji 1990. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlovic). Dmitar Šegrt. Jovanovica smo razrešili mesta clana UO i o tome obavestili NBJ. ukoliko guverner NBJ Mladan Dinkic ne da saglasnost na njegov izbor. Beograd. A direktor Jovanovic je. Nebojša Covic i drugi.

podgoricke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šecera u Crnoj Gori. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. prema uslovima tendera za privatizaciju. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušce”). ministar poljoprivrede. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. EU suspendovala povlašceni uvoz šecera iz Srbije i Crne Gore. Poslednjih 20 godina. ona je samo obnovljena što svedoci i o moci njenog novog vlasnika.MIODRAG KOSTIC. koji je skuplji od šecera od trske. tvrdi da Kostic kupuje najbolje šecerane u Vojvodini. Milan Prostran. “investicije” ce otici ce na dubiozu! Socijalni program za zaposlene (Kostic je obecao da nijedan radnik njegovih šecerana nece biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da ce investirati. Ta zgrada trebalo je. Dakle. Veselinov je zaboravio. piše Tabloid. Dragan Veselinov. uz menadžerski posao. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. U prvom talasu privatizacije. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šecera sa zapadnog balkana u zemlje EU. Ova vest nagovestila je moguci skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. U prilog ovoj tvrdnji ide i cinjenica da je Kostic pokazao veliki interes i za šeceranu u Kovinu. Kada je. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu poceo se baviti odžacarskim zanatom. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šecera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. Kao predsednik FK “Vojvodina”. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagradeni. Ove šecerane trebalo je prvo staviti u stecaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. godine uvezla 28 miliona kilograma šecera. republicki ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljevic reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šecera povezan sa procesom privatizacije šecerana u Srbiji”. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da ce Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraceni preferencijali EU za izvoz šecera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvodanska šecerana uvezla šecer u vrecama. koji imaju toliko šecera da ga izvoze u EU. na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. što je stavilo šecer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. Niko od naših zvanicnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šecera. prepakovala ga u kese od kilogram. zaboravivši da je vecina velikih srpskih šecerana vec u privatnim rukama. i onda izvezla. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domacih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih politickih partija koje gube tlo pod nogama”. je iz dodoške familije u Vojvodinu. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predvidenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šecerane. Kostic je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. kao što se i Miloševicu redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o . koja je vec bila prodata na javnom tenderu grckom vlasniku. Miodrag Kostic pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. a onda se oteo i državnom kriminalu. Medutim. zato što se potencijalni investitor suocio sa cinjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. roden u Nikšicu. ako su kako Kostic kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šecer od repe. Neposredno pre Kosticeve price. Ima osnovane sumnje da smo neki šecer kupili od EU po povoljnijoj ceni. rekao je Labus. Nije teško pretpostaviti da se šecer uvozi i za srpske trgovce. Clanovi vlade požurili su da demantuju Labusa. MK Komerc kupio je tri velike vojvodanske šecerane. pljackao je samo po nalogu države.

Firma Pluto . bivši direktor Hajduka Rodic MB Radomir Curovic. Miodrag Kostic odlucio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što ce sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. “Dunavka”.45%. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matkovic.000 evra i dve uplate od po 600. Stecajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih racuna.. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. Koletov kum. jer tamo proizvodnja šecera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. VOJIN LAZAREVIC.000 dolara. i pošto nemate zajednicku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. na racun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Moraca… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igraca Vojvodine. Medu najvecim poveriocima su “Invej”.” Medutim. I Hrvatsku je potresla “šecerna afera”. stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostic. voda veternickog klana Nenad Opacic. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimic. U takvoj konkurenciji zelenaša. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odluceno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. “Delta agrar”. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. Iza te “likvidacije”. “Šecerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. gde je racun imala i Nacionalna štedionica. “Sada je šecer glavni izvozni artikal Srbije. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj kolicini . Ministar Milovanovic priznao je da je iz Srbije izvezeno 180.istraživanom. 13. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic postali pojedinacno vlasnici najveceg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. izmedu Srbije i Crne Gore. zatim. Istog dana.. Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o cemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šecer koji se izvozi u EU proizveden u domacim šeceranama. NLB banka i AIK banka. Sve cetiri uplate izvršilo je preduzece Koprom iz Beca. Postavlja se pitanje kako je moguce da Srbija svoje potrebe za šecerom podmiri sa cetvrtinom godišnje proizvodnje. “Žitomlin”. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se. To je bio najveci argument zbog kojeg su ga smenili 2001. Proverama je utvrdeno da je firma Koprom iz Beca u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. Posle godinu dana. Iz Novog Sada on je povlacio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). Skvadra. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. pa je u ovo sremacko selo poslao mašine i obezbedenje kako bi mogao da povadi repu. septembra 2002. dok je novac u korist preduzeca Skvadra i Pima uplacen kao avans za robu. Preduzece Pima registrovano je 1995. predali su Toletu Karadžicu fudbalsku organizaciju Vojvodine. Proverama je utvrdeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potice sa britanskih Devicanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja mocnicima u EU. Veselinov ce izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šecera u EU obicne glasine. Tomislav Karadžic povlacio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. gazda kulskog Hajduka Džomba. Novac su dobili Dajners klub i Principal. Bilo je ocigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajuci nacin da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. Principal export-import i Dajners klub. Najveci kupci akcija bila su cetiri preduzeca iz Beograda. kada je “Sablja” sekla kriminalce. Pima. Ta cetiri preduzeca imala su racune u banci Euro aksis. ali su bili u interesu njegove stabilnosti.000 tona šecera. onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. godine. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsic (danas predsednik OFS Subotica). a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivaniševic.

a država koja je svoj udeo uvecala na 37% prodajuci 2005. „Deloitte and Touche” SAD. „ABB Automatizacija” Moskva.000. registrovane na britanskim Devicanskim Ostrvima. predstavnik SCG Prof. i koriste zajednicki poslovni prostor. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. opremu i telefone. Posle kupovine akcija dva preduzeca postala su vlasnici po 13. a uplata je vršena u septembru 2003. a “Jedinstvo” izraduje termo i hidro izolacije. GORAN MALBAŠIC. grcka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovica i Vojina Lazarevica. predsednik ABB AUTOMATION. koji su uložili 6. kao direktor je upisan Stevan Aksentijevic. U januaru 2003. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašic. student na London School of Economics MICA MICIC. Firma Elim iz Beca osnovana je 1995. „Clyde&CO“ Beograd.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrovic”. Pocetkom 2003. direktor Radoje Stefanovic. direktor preduzeca “Jedinstvo” iz Užica. Privredna komora Srbije. Preduzece Skvadra registrovano je 1999. „Metalac ” Gornji Milanovac. energetski strucnjak Dragoljub Vukadinovic. koji je do 1998. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rodeni brat Vasilija Micica. a Srbija poseduje 13. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” rade na izgradnji autoputa Beograd . „Farman” Moskva. Moskva. Kupci su bili preduzeca Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beca uloživši po 2. preduzece Pima kupilo je akcije Toze Markovica. sedišta preduzeca Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. kanalizacije i gasovode. Koste Glavinica 8a.Novi Sad. spajanjem gradevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” niskogradnje. predsednikom Srbije Natašom Micic. Vasilije Micic postaje vlasnik najveceg preduzeca za izgradnju puteva na Balkanu. gde je postao najveci akcionar. Micic je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. on gradi puteve.83%. Preduzece Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing. Odluka o trecoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. a vlasnicki udeo države pao na 10. Osnivac preduzeca je takode firma sa Grenadirskih Ostrva. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. koja takode radi puteve. a sa 3. a deo krajem 2002. Mica. Rusija Šef ekonomskog tima Koštunicine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popovic Savetnici Olivera Božic. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Pešcar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. Medutim. VASILIJE MICIC. dr Stojan Jevtic. direktor Srboljub Antic. vlasnicka struktura Nacionalne štedionice je takva da cetiri privatna preduzeca postaju vlasnici 37% akcija.2 miliona dolara. Tokom 2002. došlo je do sekundarne prodaje akcija. MMF. kao podizvodaci . bio direktor Pime.2 miliona evra i 1. Olivera i Vojin Lazarevic.67% akcija. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamovic. a u kojoj rade njegovi sinovi.88%. vodovode. placeno je 41 milion. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sociju.international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. potpredsednik Goran Malbašic. a osnivaci su Vladan. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanovic. direktor Branislav Grujic. udeo cetiri preduzeca koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26. preduzece Dajners klub. Kada je tokom 2005. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. Fond za razvoj Republike Srbije.05%. i 2006.5 miliona evra. predsednik Branko Terzic. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v.d.

pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinci i Bujik. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. “Ko su braca Micic i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. Stav kompanije je da povezivanje sa jacima nije loše sa stanovišta buducnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazecoj konkurenciji. nek nas i kupi“. istovremeno. Micic je. govori da je Srbija tužna zemlja. skocila je više od 100%. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jarakovic. Vasilije Micic je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. direktor je užickog preduzeca “Jedinstvo”. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. razdrao se Vasilije cim mu se novinar Kurira predstavio. a akcija Putevi iz Požege. ima sopstvene kamenolome. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkicem.. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nade u rukama novog vlasnika. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. pa Bogoljub Karic je bogatiji od mene!”. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. asfaltne baze i . direktor “Puteva Užice” Dušan Jarakovic: “Pitaš odakle Vasiliju Micicu tri miliona evra za “Ratka Mitrovica”? Pa.austrijske “Alpina Majreder”. a sa njim i imamo predugovor o izvodenju radova ukoliko dobiju koncesiju. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. Vasilijev rodeni brat. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. Ako ja krenem da se bavim politikom. u napade se ukljucio i njegov podredeni. “Šta je toliko cudno što sam ja bogat? Cim neko u Srbiji zaradi pare. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. na medunarodnom tenderu dobili su užicki Putevi. Kompanija uglavnom obezbeduje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. Da li ce menadžment pristati na vecinskog vlasnika. Pracen direktorom preduzeca “Putevi Užice” Draganom Jarakovicem. mora i on od neceg da živi”. kaže Jarakovic i napominje da je vlasniku Vasliliju Micicu teško je da donese takvu odluku. koja je vlasnik 42% akcija užickih Puteva. On je uspešan covek. oteracu ga u politicki podrum i to mu slobodno prenesi”. Pa taj Dinkic nema pojma ni o cemu. Vasilijem Micicem. menadžment užickih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. Mica. „Glavna ogranicenja jesu resursi i kapaciteti“. bre. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. u koji ce narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sociju. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. „Sve to može da bude tacno“. koja je od pocetka godine u vlasništvu užickih Puteva. Alžira. a ako se mora. Povecanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. godine..” Psovka po psovka. i na koju je preneo poslove i opremu. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. Ako nisi ti. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji. Kompanija je posebno usmerena na Soci. Akcije firme naglo su skocile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sociju vrednom 100 miliona dolara. Poduhvati u Rusiji poceli su još 1992. narodu odmah oci porastu. i na desetak deonica širom Srbije.. neprekidno se unoseci u lice novinaru Kurira. Dok ne progovori. Ohrabren nastupom svog gazde. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. uvreda po uvreda. prvi se zapitao Mladan Dinkic. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. direktora Jarakovica. i opaska “ma šefe pusti novinara.. za dva dana oko 15%.. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Horgoš-Beograd-Požega. jadnik. betonjerke. Libije. deluje kao gospodin. “Šta. iako imaju ponude iz Dubaija.. Podrugljivi smešak njegovog podredenog. kaže Jarakovic. Priželjkujemo njegovu pobedu. Vasilije Micic. Menadžment kompanije na celu sa vlasnikom Vasilijem Micicem. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je vec u predstavništvu u Rusiji. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. „Vinci je tu ozbiljan kandidat. ti hoceš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkic platio da me napadaš? Što napadaš mene. Micic koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Oktobra 2006.

bili su dovoljni samo pare. Program “Pinka” je srpski Nešvil. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji. „PSP Farman“ (Branislav Grujic). nekoliko regionalnih i lokalnih.. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . Nije nikakvo iznenadenje što je Koštunica Željku Mitrovicu. takode ima dvoje dece. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. A nije ni smeo! Svi njegovi .5% robe široke potrošnje. a upuceni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Jankovic Cepter. U isto vreme. kao nacionalnom dobru. „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. avioni. u vlasništvu nemacke „Štade“. Užicki Putevi su jedna od najuposlenijih gradevinskih firmi u Srbiji. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. udelio za dalju prodaju tri-cetiri nacionalne televizije. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. Mitrovic poseduje izdavacku kucu „Siti rekords“. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. za šta je prošle godine placeno oko 2. Vlasnik je najvece medijske korporaciji u Srbiji koja ukljucuje televizije „Pink“. Mitrovic je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. Ako je vec bio od poverenja Miri Markovic i Bebi Popovicu. Iz braka sa Hani Mitrovic ima dvoje dece. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovica. Putevi Užice ucestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. od sramote. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. dok voce i povrce cine oko 7. fabriku za štampanje CD i DVD izdanja.5%. zbog toga što je Vasilije vecinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradnicke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). a tek oko 6. „Pink BiH“. Ne treba precenjivati Željka Mitrovica. a slede ABS holding (Nenad Popovic). a otvorice veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda.000 radnika. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domace serije. Niko sa malo pameti. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije.. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrovic ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene.naftna kompanija „Lukoil“. Željko Mitrovic nije samo gospodar srpskog neba. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoce. „Goša FOM“ . muzickom urednicom kompanije „Pink“. Van gradevinarstva. kuce. i desetak radio-stanica. i fabriku žvaka.moskovska kompanija „Harvinter“. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru. Njemu. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara.14 milijardi dolara. i radnici „Goše“. U Rusiji. Svejedno mu je bilo što je u meduvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. Iz svoje ružicaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija. „Termoelektro“ . Bio bi cak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. vode „Hemofarm“. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. a u sektoru trgovine „Delta“.finansijska korporacija „Metropol“. Ucinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stecaj u „Rekordu“. producirao je film „Andeli 3“. „Putevi Užice“ (Vasilije Micic). vlasnik.transport. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. vec i ojadenih srpskih duša. Na gradevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40.. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. On gotovo i ne zna u cemu je ucestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao.kompanija „Viza“.kompanija „JCS Koks“. HTP „Putnik“ . dok sa drugom suprugom Milicom Mitrovic. iako nam je Rusija dala mogucnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. Ružicasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. „Target“ Backa Palanka. „Metalac“ Gornji Milanovac.. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. prema podacima PKS. dilema i sumnji sprecava u uspehu u životu. „Fadip“ Becej moskovska kompanija „Metaloruan“. uprkos povlašcenom carinskom režimu za Srbiju. „Rekord“ Rakovica . Najvece stavke su sirovine i repromaterijal.. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema cemu da se nada. Karijeru je poceo kao basista grupe „Oktobar 1864“. ŽELJKO MITROVIC..

Kad je nacuo za to. On je ostao u Beogradu kao cuvar njihove zaostavštine. pa je Lupšic stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Ðindica kao mafijaša i švercera cigareta. Aleksandar Lupšic je sa Manjom Vukoticem pokrenuo “Blic”. A Željko Mitrovic. inace uglavnom gledaoce “Pink”-a. Željko Mitrovic je krenuo da osvoji Holivud. Covek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. bili su to holivudski spektakli. Milana Beka i Milorada Vucelica. Sada ne može više da placa rate kredita. A kad su dolazili Cume. taj Lupšic radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Becu. koji se u meduvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. koje je. pošto su Miloševic i Mira Markovic pokrali izgubljene lokalne izbore. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. Ulicarska bistrina. Dušan Spasojevic. Željko je tako postao Veliki Željko. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovica. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. Mitrovic je na celu patriotske estrade.drugovi i poslovni partneri dobili su metak. on je bio uticajniji i bogatiji. kao nagrada Lupšicu. Boris Bizetic i Ruška Jakic. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da ce da puca na neprijatelje. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljkovic) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. Bagzi i Kum Lukovic. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. cije su zvezde tada bili Kleopatra. Tijanic je izgubio. kulturni. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. Tijanic se pokolebao. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i poceo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. kao drage goste. koje ce liciti na opozicione. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. koji nije bio njegov. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. Samo su obicni. na kome je odluceno da Lupšic isplati Mariji Miloševic pet miliona maraka za TV “Košavu”. Za razliku od njega. nalazili se oni na ovom ili su vec na onom svetu. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki nacin uvuce. Zapalio je studio. Što je Srbija postajala razrušenija i opljackanija. pošto su postali preveliki za Srbiju. Kad mu je zatrebalo još para. nego režima Slobodana Miloševica. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšica. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. cak i od Bebe. kao nacionalno dobro. Željko Mitrovic je zgrabio “kalašnjikov”. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. iako je. ali verovatno jeste neke druge. Koštunica je tu bio od reci. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. U vreme višemesecnih demonstracija ‘97. dobio na RRA lutriji. Prodavao je naftu i oružje. A Željko je investirao u njega. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. Pošto je sa Arkanom. Beba Popovic je organizovao je sastanak Željka Mitrovica. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. ukljucujuci i ratnog ministra Aleksandra Vucica. licno poslužuju. a da ce mu se to kasnije nadoknaditi. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” cešce je boravio Vlada Budala. U bivšoj Jugoslaviji. Trebalo je unapred naoružati buduce zaracene strane. Vidovita Zorka. pa u tim hangarima proizvodi žvake. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov kljucni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. koji je i “zemuncima” obecavao da ce da ih vodi u Holivud. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. Mira Markovic mu je rekla da je najobicnija picka. Legija. To je Lupšica preporucilo još više za poverljivog svetskog coveka Vlajka Stojiljkovica i Radeta Markovica. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševica. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. On i Mitrovic su bili rivali oko Mire Markovic. Nije iznenadenje što je. ako je ranije Mariji Miloševic napravio TV “Košavu”. sa Lupšicem i ostalim Miloševicevim ljudima (Danko Ðunic). Cecom. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. Iako se natcovecanski trudio. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanovic zapeva u beckoj Operi i probije sankcije. Zoran Ðindic je pobesneo. Svi oni optuženi su za atentat . Planira da se izvuce. koji sa Cumetom asfaltira puteve po Srbiji. bio je dužan da pomogne i Lupšicu. Nije Aleksandar Tijanic baš neupucen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije.

uradene na osnovu nabavne. ali na štetu gradana.”. “osiguranje prenosivih uredaja. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitovic. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. uradeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31. Posle Petog oktobra profesor Cedomir Cupic predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši.1997. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara. Sa osiguranikom.12. Pink televizija nije radila.” Bilo je to u oktobru 1998. Iz sleda dogadaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. sa ugovorenim uvecanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. kao bespravno podignut objekat. nije ni tražio u televiziji “Pink”. Televizija Pink i Željko Mitrovic. ta kuca i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja. koje su želele da nesmetano vladaju. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Markovic. Željko Mitrovic je jeftino prošao. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist.. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. Vec tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braca Stamenkovic” Mitrovic potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikacevica ondašnje vladajuce partije. Cinjenice govore suprotno. 24. Milan Beko. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo mocniji. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac.. decembra 1999. godine. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1. a javnim igracima su dati na licno korišcenje iskljucivo luksuzni stan i hrana. kako je to predvideno u osiguravajucim kucama. ili 800. ali nije Vlade Budale i ostalih. godine izbio je. Posle atentata na premijera Ðindica. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti. Šestog oktobra ujutro. Samo godinu dana pre bio je skromniji. Da ne bude suviše sumnjivo.000 nemackih maraka. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. Žarko Zecevic. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. i Željko Mitrovic pomalja se na površini tih “crnih fondova”. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba. pa je ta cena bila uvecana za 100%.”.. ma šta se desilo posle Miloševica. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. Tu se znaju stroga pravila igre.. Petog oktobra 2000. Osiguranje je uradeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušicevoj ulici. Bila je to 1999. godine.12. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”. za koje ne mora da zna Koštunica. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuca potpisala polisu osiguranja sa osiguravajucom kucom “Dunav”. godinu. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. a Željko Mitrovic omiljen u podmlatku njene partije. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. pojavio se Mladan Dinkic u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovicem.5 miliona dinara. bilo je jasno da sa naplatom nece biti problema. 22. požar u televiziji Pink. Nebojša Covic je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrovic. Kao i Ðunic. Mitrovic je i opremu koju je uzeo u najam .Koštunice. bivši miljenik bivše prve drugarice. godina. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. godine. Po nacinu na koji je osiguravajuca kuca “Dunav” postupala. pošto ih niko. u rano jutro. Željko Mitrovic je samo vešti “stilista”.1999.i na gradevinske objekte. decembra 1999. u studiju ove televizije.na premijera Ðindica. uvecana na 2. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa.. ali ..5 miliona. uživo. Mladan Dinkic. osim Tijanica. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obracuna premije. Željko Mitrovic. aparata i instrumenata. da ih slisti. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. sa povecanjem od cak 500%! Željko Mitrovic je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvecao za 500%. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilicno neopranih para. godinu. a Željko Mitrovic se našao u narucju . televizijom Pink i Željkom Mitrovicem. odrekao se Bebe. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronadene.

Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. maloprodajom. zastupanjem stranih firmi. godine . pa je narucila vozila Zemuna.od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara. Mitrovic se stavlja na raspolaganje Goranu Vesicu.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izradene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane. ali da “nije korišcena”. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar.” Milicevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo. piše kako je “zbog vece kolicine zapaljivog materijala i visine studija od 9. i zapošljava 16. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševicevih s vlasti. Željko Mitrovic ce i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvecanoj od nabavne za 500%. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovica koji je zaradio otimajuci od države i uz pomoc države. Cedi Jovanovicu. Ovu drsku pljacku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrecni slucaj. Uobicajeno je u ovakvim slucajevima da se zapisnici i obracuni obostrano potpisuju. piše da “Objekat nije pokriven uredajima za zaštitu od požara. Potporucnik Milicev u izveštaju beleži kako su culi da nešto u studiju “puca”. Mitrovic podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. U vlasništvu Miroslava Miškovica je veci deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi.nakon takozvanih oktobarskih promena. pa je na osnovu toga i utvrdena visina štete. Kada nije bio zadovoljan programom Cume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. decembra 1999. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona. Surcina i Batajnice. Nakon požara od 22. a da to ona “dva lica” nisu primetila.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. predsednik DELTA HOLDING Roden je 1945. nekretninama. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. notni zapisi. Veci deo novca koji je zaradio naplacivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama. .ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. kod Varvarina. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. Završio je Ekonomski fakultet. koja je i propala pljackajuci vlastitu državu. u selu Bošnjanu. Mitrovic je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni.. Prethodno u zapisniku. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. po recima strucnog radnika “od neprocenjive vrednosti”.. u delu “Razvoj i gašenje požara”. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. Dakle. strucna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. MIROSLAV MIŠKOVIC. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu. Miroslav Miškovic vlasnik je najvece kompanije u Srbiji. na kraju pljackajuci se uzajamno. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar veceg obima”.. Milicev beleži i nešto što bi osiguravajucem društvu trebalo da “bode oci”. a Ljubiša Buha Cume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojcuraka. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. U ovom slucaju.. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zakljucenja osiguranja pred kraj decembra 2000..”.200 ljudi. i Koštunica je zažmurio. izvozom. Uprkos tome što je ova oprema spasena.. koji je potpisao Dušan Milicev. Zakon je tu postojao za humor.. godine. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”. Srdanu Ðuricu. Ima u dokumentu jedna recenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja. Mitrovic je ustupao glavarima.5 milijardi dolara i raste. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor.. iz kog ce Željko Mitrovic izaci bogatiji za skoro milion nemackih maraka. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”. Prigovor su prihvatili clanovi veca “Dunav osiguranja”. uvozom. gde je do tada bio pomocnik generalnog direktora za finansije. deset kamera i druga oprema. uslugama inženjeringa i konsaltinga. distribucijom. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike. Mitrovic je mogao da sprovede samo uz pomoc vlasti.

beogradske Obuce. Gradi multipleks bioskop. Proizvodi i trguje kukuruzom. kozmetika nivea. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlovic. Na dan otmice. Gradu je izvozio u Grcku. kuglanu. Strateški je partner s grupom Ðenerali i preko Delta Ðenerali prodaje razna osiguranja. Cena njegovog otkupa. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. Miškovic je sve to stvorio novcem Miloševiceve države. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih strucnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. igraonice za decu i fitnes centar. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzecu Autokomanda. te gradovi Moskva. Dobio je. Ivice Todorica. Cinjenica je da državni službenik sa cinovnickom platom. otkup stoke. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. Londonski Sandej tajms je pisao da je Miškovic svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. jecmom. pšenicom. Nikozija. od Mirjana. trgovinske firme Namateks iz Subotice. banke. a Miškovic nije platio “partnerima”. godine. lancia. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovicevih firmi. Vec sledece godine osnovao je “Delta holding”. Vladimira Cupica. Pocetkom 1990. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. a novac je završio na Kipru. bavi se i preradom mesa. godine obezbedivala Miškovicevu eksploataciju šumske grade iz sremsko-baranjske oblasti. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzece s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. granulate. Miškovic je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. sirovim i jestivim uljem. viljuškare. honda. protivno zakonu. trgovina. Otmica se pamti po tome što je Dušan Mihailovic ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slucaj ne reši. mineralna dubriva. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. Jedan od najvecih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. Vecinski je vlasnik i novosadskog Bazara. da bi se placao manji porez. bivši ministar policije. U dogovoru oko dobiti za tu gradu ucestvovali su Radovan Stojicic Badža i Željko Ražnatovic Arkan.. Kako je dogovor bio prekršen. U prolece 2001. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji ce posle sportskog dogadaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. Miškovic je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Miškovic imao neizmirene obaveze JSO. antifriz. Marko (Miloševic). na primer. prerada drveta. gume. garderoba zara i jana. Neki izvori smatraju da su na to racunali oni koji su ga kidnapovali 2001. proizvodima od uljarica i stocne hrane. uz Hipo Alpe Adrija. a koje je Miškovic kupio. i ministra policije Dušana Mihajlovica. pecurke. Miškovic je otet po nalogu Dušana Spasojevica i Mileta Lukovica Kuma. Milano. nije mogao sve to da finansira. poslovni prostori. Kao direktor HI “Župa”.Pekabeta i C market. Marija. reno. Automobili fiat. 7 miliona maraka. firme Seme iz Sombora. Otkud pare da zapocne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. bicikli. alfa romeo. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom . koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. godine. Iza svih Miškovicevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. Miškovic je došao do vlasništva Preduzeca za puteve Beograd. Firma Delta brokers zauzima trece mesto po tržišnom ucešcu trgovinom na beogradskoj berzi. sportska oprema nike. tematske restorane i kafice. BMW. hipermarketi Tempo. Sibir.000 hektara zemlje kroz vojvodanske poljoprivredne kombinate. suncokretom. u društvu ljudi iz vrha vlasti. Istog dana je otet je. koja je u jesen 1995. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. hladnjace. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. Za Miškovicevo ime poceli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. Logicno. poljoprivrednih preduzeca Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. Miškoviceve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. akumulatore i rezervne delove za bicikle. ekspresno je placena.. Od 2007. celuloza. i po izrucenju “grupe gradana” od strane francuske policije srpskoj policiji. O otmici Miroslava Miškovica i danas se malo zna. došlo je do otmice nakon koje je placeno tih 7 miliona maraka. ne znaci “Delta M”. motorna ulja. nego “Delta 3 M”. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. Peking. vlasnik banke Delta.

DMD. teže brojnoj porodici. objektivno nije ni osetio. Dok Karici. pa pušteni na slobodu. Miškovic drži ministre. uz posrednicku ulogu Dušana Mihajlovica. izvršnu vlast. Miškovic je nastavio. u kome je imao 25%. Posebne špekulativne poslove Miškovic je obavljao uz pomoc Ljubomira Mihajlovica. što je premijer Ðindic kasnije osporio i najavio Tadicevu smenu. Postojali su planovi da on postane premijer. Iako iz socijalisticke direktorske strukture. kao Moravac. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. Miškovic dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veca Srbije. da dokaže poreklo imovine. Miškovic je osnovao preduzece “Delta Holding”. Niko nije osporio da su ljudi izruceni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. Munjeviti uspon imperije Miškovic pocinje 1993. sudije. koliko je u njegovim rukama. Svi oni bili su i na listi osumnjicenih za atentat na premijera Ðindica. “Delta holding” osnovana je pocetkom februara 1991. Ono što mu je razrezano. godine. naucio je da za odnose sa javnošcu ima svog menadžera. U stanu porodice Miloševic. prebacen na racun Miškoviceve banke. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahovic optužio sve koji su posumnjali u njegov model . “Delta Funghi”. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. direktora “Komercijalne banke”. kceri Jovana Mileusnica. kada se porodica preselila na Dedinje. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadicem. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. Miškovic. “Delta Agrar”. Kao kadar JUL-a. nema kult brojne porodice . policiju. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. Miroslav Miškovic je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševica. oktobra. Dolaskom Mirka Marjanovica za predsednika Vlade Srbije. “Difashion”. da plati neplaceni porez. na primer. godine u vreme hiperinflacije.. cijim parama je Miškovic raspolagao. Miroslav Miškovic zapoceo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševica i Mirjane Markovic. ali najviše sa firmama ciji je vlasnik Dušan Mihajlovic. kako je stvarno pocela i kako je Miškovic utrostrucio bogatstvo posle 5. Ostaju tajne: ko su osnivaci kompanije “Delta M”. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. Miškovic je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu.. logicno je da se utvrdi koliko je Miškovic platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. koji je bio koalicioni partner SPS. ali Miloševic je od te namere odustao. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. “Delta Internacional”. nešto ispod pet miliona maraka. Miškovic. Od Narodne banke Jugoslavije Miškoviceva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. Kontakt sa Ðindicem ostvario je preko Milke Forcan. Kada je Miloševic izgubio vlast. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg nacelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na racun “Delta banke”. “Delta osiguranje”. Miškovic je dosledno oprezan u publicitetu. krijuci kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevacku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. da radi sa Dragoljubom Markovicem. tužioce. vlasnikom “Krmivo produkt”. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije.CZ. uz odobrenje Mirjane Markovic i Slobodana Miloševica. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronade. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševicu pripisivano do oktobra 2000. penzioni fond Srbije je. odnosno Telekom. preko Slobodana Radulovica. Miškovic nije davao izjave. kao što je to radio Bogoljub Karic sa “BK Kompanijom”. “Delta Invest”. “Detmile”. Samo “Deltu M”. Miškovic. “Delta sport” i “Delta MC”. “Delta banku”. poreklom iz Peci. “Madži”. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. Miškovica niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. Mihajlovic nije dao ostavku. “Delta Agrohemija”. cine “Delta In”. “Delta Auto”. kada je “Delta” pod cudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. saveznim ministrom za telekomunikacije. godine i imala je pet clanica “Delta M”. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mladan Dinkic nastojao je da to prikrije i omogucio je Miškovicu i njegovim saradnicima da ga sakriju.

koristeci težak ekonomski položaj seljaka. zamenika nacelnika Resora državne bezbednosti Srbije. šefa kabineta nacelnika RDB. Boru Galica. Njegov covek. ali je oteta od Miškovicevih dželata. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevac Beograda i Srbije. Poceo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. Ti racuni glasili su na kiparske ofšor firme. bez uloženih para. Cedu Jovanovica. U vreme Miloševiceve vladavine.Dušana Mihajlovica. i vecinu pripadnika “sedme sile”. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. Marija i Marko. Mladan Dinkic morao bi da javno progovori o Miškovicevim kvotama i dozvolama. koji nije viden u Evropi. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. Miškovic je. smišljeno. dobrih i uspešnih firmi. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znaci . a posebno kako je i za koliko Miškovic prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. menjaju svoja kola uz simbolicnu doplatu kod Miškovica. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. Miškovic je bio uspešniji od “Geneksa”. ubacen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Ðindicu. kao najjeftinijom robom”. oktobra. Kada su ga Miloševicevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. Kada je 28. Posle Petog oktobra nagadalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovica. dva bliska Miloševiceva saradnika. Entoni Monktona. Zorana Mijatovica. Miškovic je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega isticu u javnosti. predsednik kompanije “Delta”. godine. Miškovic i Mihajlovic nazdravljali su izrucenju bivšeg predsednika SRJ. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuce. juna 2001. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. jer Miškovicu ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. . Novac je iznošen u džakovima i uplacivan na racune “Popular banke” na Kipru i u Grckoj. Onda je otvorio svoju banku. preko Kolesara. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. Slobodan Miloševic izrucen Tribunalu u Hagu. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. poucen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovica Peconija. Posebno je Miškovic uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. jer je preko Miškovica obezbedivao sredstva za rad ove organizacije. Glavno bogatstvo Miškovic je stekao posle 5. kome se trag gubi u Iraku. Miškovic je licno docekivao goste . a Miškovic je gazdi Slobi davao do znanja da je samo cinovnik. možda i zbog cinjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. On je. Miškovic je sa ministrom Borišom Vukovicem. Nemanja Kolesar. Mijatovicevog sestrica. ukljucujuci i neke PR strucnjake. To je godilo Mirjaninoj sujeti. Miroslav Miškovic i Dušan Mihajlovic.privatizacije. Poslednjih godina Miškovic je. I najzad. Javnost o tome cuti. Pojavio se sa nizom velikih. Tako je “Anteksolu”. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. šefa poslanickog kluba DOS u Skupštini Srbije. priredili su veceru u restoranu Miškoviceve “Delte”. koje su imale fiktivne vlasnike. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševicevog režima je Miroslav Miškovic. Zemlja je i dalje zaparložena. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa.Mira. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mladana Dinkica. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplacuju taj novac. a Vesna Arsic instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovica u “Pekabeti”. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. on ceka bolja vremena da zemlju preproda . a zatim “Delta banku”. Ministru Vukovicu rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Markovic. a da mu je ministar finansija cestitao? Miškovic danas pocinje da deluje kao klasican siledžija.

direktor SCP. a preduzecu “DELTA M” 659.433 kvadrata. Na aukciji. predsednik Holdinga “Metalac” G. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivicna prijava protiv Dinkica. koje je privatizovano. zajedno sa grupom partnera koje su cinili Zoran Vujovic. RAŠKO MOSKOVLJEVIC. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzece koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljevic za 220 miliona dinara. Raško Moskovljevic. generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . izmedu ostalog. kupio je Fabriku maziva Kruševac. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradovic). Jedna od najvecih izdavackih kuca u SFRJ. BB COBU davala naloge za uplatu na racun mnogih srpskih firmi. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara. Miroljuba Labusa. kao naslednik holdinga. blizu Novog Sada i Zrenjanina. Tužilaštvo ceka da je aktivira.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajic. pomocnik direktora preduzeca “Dipos” . podeljen je 29. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštecen. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIC. “Bigz graficko preduzece” je još uvek društveno preduzece jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije. Žužul je kupio samo 2. tajkuni na celu sa Miškovicem ponudili su mu da radi za njih.66 u današnjim evrima. Dragomir Petrovic i Saša Jokic. formiran je Golf Centar u Žablju. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. posle NIS. Dinkic je ugasio cetiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. jer je. bivšeg direktora “Požarevacke banke”. vecinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Ðuric.482 kvadrata na trecem spratu višespratnice BIGZ. Tomislav Karadžic potpredsednik Dragoljub Vukadinovic. Kada je Mladan Dinkic posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru.Avia” Radovanovic Bojan. Dragan Vasiljkovic (kapetan Dragan). Trece tuženo preduzece je “Slovo”. Mladena Spasica i još cetvoro aktera zataškavanja krade para. Miškovic ni u ovom slucaju nije seo na optužentcku klupu. vodeceg snabdevaca Srbije sirovom naftom i derivatima. time i njegov “Bigz pablišing”. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradovic predsednik je kompanije.sadašnjeg predsednika Kipra. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovicic. prvi asfalter Srbije. GOJKO MUHADINOVIC. Milo Ðuraškovic. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. pa rukom prepravljani na “Delta banku”. po kome je “Bigz grafickom preduzecu” pripalo 18. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Miškovic. UO FK Partizan predsednik. Beogradski izdavacki graficki zavod. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzecu” 1. godine preduzecu “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemackih maraka u gotovini. a medu njima najviše je bilo Miškovicevih. novembra 2002. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001.735.195 kvadrata. što se nece desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitica. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slucajevima nalozi glasili na “Hemslejd”. na tri zavisna preduzeca. omogucio 1992. novembra 2002. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizickoj deobi.

planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. bez validne dokumentacije. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. koristeci sa jedne strane domace resurse. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. u ovom slucaju Petrobarta. kao predsednika Pemed Group Ltd. generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Mitar Nikolic.gradnja” Radule Karadžic. ozbiljno su ugroženi.000 maloprodajnih objekata. Petrobart – AVIA je u 2005. godine. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica.” Švajcarska Predrag Ðurovic. a ostvarili smo samo 50% od toga. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo.Miroslav Ateljevic. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na medunarodnom tržištu nafte i derivata. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima.prerada. kada je INA. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. otvorenost i regularnost . To oseca novi vlasnik Beopetrola. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. Svedoci smo iste prakse. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. To je izuzetan kapital. imaju velike šanse i njihova buducnost je sasvim izvesna. Mi smo. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. Pored ovoga. jer je ostvaren znatno manji promet tj. Crnoj Gori i BiH. To i te kako osecaju medunarodni finansijski akteri-banke. Razlog: nesprovodenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inace tu uredbu sami doneli. koji su važili za domace distributere. od strane vlasti. godine. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. naše pumpe. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. iznose cca 150 miliona americkih dolara. gubitke je inkasirala i država. To je veliki minus kada se u Srbiji istice. Pocetni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. proizvodima i uslugama. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih medunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. otvorio kompaniju i u Srbiji. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojeceg domaceg kapitala i inostranog investitora. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. dostignu vrhunske svetske standarde.M. Podsecamo i na nestašice derivata u prolece prošle godine i probleme. vec je traženo da prethodno zadovolji i uslove. da bi od 2000. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugorocne strategije poslovanja na naftnom tržištu. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babic Duško Jovanovic. proizvodnju i preradu sirove nafte u domacim rafinerijama. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškic. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovica. vlasnik i direktor firme “Akmer . Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. generalni direktor i vlasnik “SMB . zbog cega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. posle 2000. u nameri da proširi poslove na region jugoistocne Evrope. . na najatraktivnijim lokacijama. svih preradivaca sirove nafte u Srbiji. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskracen. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugorocnog karaktera. Obrnut primer imamo u Sloveniji. Ukupni gubici. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile znacajan broj benzinskih stanica. vec i direktan gubitak od preko tri miliona americkih dolara. koji posluju na domacem tržištu. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. u Srbiji. Na domacem tržistu privatni trgovci ucestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. vecinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petricevic. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica ukljucenih za kratko vreme u našu mrežu. koji pojedinacno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazecim multinacionalnim kompanijama. Cilj nam je da u 2006. posebno u poslednje dve godine. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. opremom. Slicno se u Srbiji dogodilo sedamdesetih.

a 2005. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. i po državu koja ce na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. jer nece ispuniti poslovne planove tj. Pokrice i priznavanje realnih troškova proizvodnje. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. ciji je cilj razvoj regionalne saradnje. a sa šesnaest godišna postao je najmladi republicki košarkaški sudija. septembra 1966. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. Autor je više od 30 naucnih radova i dve knjige.tržišta za inostrana ulaganja. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. godine on i njegov tadašnji šef odlucili su da krenu u privatni posao. bio je kategorican u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. predsednik ABS-HOLDINGS Roden je 30. koje zapošljava 200 radnika. pre svega preradivaca nafte. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. Dolazeci na tu funkciju. na cijem je celu bio dve godine. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. godine. na teret nafte privrede. Rusiji i Kini. Bilo je i pameti i kapitala na domacem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. Na njegov predlog. isuviše vremena je izgubljeno. Šta ce za domace rafinerije znaciti ovakvo ponašanje. Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. 1992. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. . otkazuje godišnju preradu u domacim rafinerijama i traži uvoz derivata. možemo da naslucujemo. Od 2000. Epilog ce biti neminovno štetan po sve – potrošace i privredu. mora važiti i u naftnoj privredi. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. Neko vreme bio je na celu FK Partizan. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. strucnog tima za razvoj bilateralnih odnosa izmedu vlada ove dve zemlje. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. godine u Tuzli. ni jednom od aktera na domacem naftnom tržištu nece padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. NENAD POPOVIC. Popovic u ulaganjima u jug Srbije vidi nacin za rešavanje problema u tom regionu. koji su uz pomoc stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. Od ruskog patrijarha Alekseja. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato strucnim ljudima u NIS. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. ali istice da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. jer na pumpama nece biti dovoljno goriva. dobio je posao u Moskvi. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. i ekonomicno poslovanje naftne privrede sa druge.000 ljudi i posluje u Srbiji. Poznat je kao humanitarni radnik. osniva Istocnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira izmedu SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. U obrnutoj situaciji. 1994. Jedan je od suosnivaca i potpredsednik Srpsko-americkog centra. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. po naftne kompanije a posebno preradivace i trgovce. a od 2001. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. Lukoil za 2006.” SLOBODAN PETROVIC. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. Bujanovacko preduzece “Lagado”. Clan je DSS. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. potencijal i kapital. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. Što se tice modernizacije rafinerija NIS-a. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. koji danas zapošljava više od 5. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. beležice i dalje gubitke. Imamo vrlo ambiciozne planove. Verujemo da ce kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. i predsednik je i osnivac fonda “Slavijanski”.

Oženjen je i ima dva sina i cerku. Oktobra 2003. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”, Pjotra Prjanišnjikova, sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovicem u glavnoj ulozi. Clanak “Verzije” razoblicava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovica ucinilo uglednim širom sveta, a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”, nego i kao partner. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpaticna coveka, koji su se predstavili kao Nenad Popovic i Miladin Randelovic. “Teški biznis put” u Rusiji, koji su prošli ovi državljani Jugoslavije, bio je veoma upecatljiv. Po njihovim recima, sa njima su imali cast da rade takve kompanije kao “Mark Ric AG”, “Euramin”, “Koalco”, “Mark Ric investments AG” i “Trans vorld grup”. Kao što je normalno u ruskom biznisu, kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Autor piše da su se Popovic i Radenovic u fabrici silicijum gvožda, bez koga ne može da se dobije celik, pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. Nisu došli “praznih ruku”, vec sa predlozima i privlacnim obecanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za racun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude, pa su Popovica i Radenovica prihvatili za ravnopravne partnere. Pojacanje sa stranim pasošima bavilo se više licnim nego problemima proizvodnje. Paralelno s obecanjima, dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”, kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajucih akcija jednog od najvecih preduzeca crne metalurgije. Odmah posle toga prijateljske reci zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se necemo mešati u upravljanje kompanije, a vi cete nam za to placati 50 odsto dobiti preduzeca”. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popovic i Radenovic su našli i kompanjone - sunarodnike Gorana Malbašica, Nebojšu Vlahovica i Branislava Medakovica, pod zajednickom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Ceboksari”, koja pokušava da ude u preduzeca ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije, sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slucaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeca u sudske sporove. Vrlo cesto kao takvi pojavljuju se bivši sitni cinovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik, nego se prilicno dobro snalaze i u našim zakonima, ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog cinovnika i rukovodioca preduzeca, pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. DRAGIJANA RADONJIC PETROVIC, predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rodena je 1.10.1970. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Karijeru pocinje u Beogradskom eskontnom centru 1995, a posle dve godine prelazi u MK Komerc, Miodraga Kostica (u zvanicnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Arandelovac, clan Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin, FK Partizan, i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika, kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. Pohadala je konferencije “Euromoney”, radne grupe EBRD, i berze i druge institucije u inostranstvu, u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. Ucestvovala je kao predavac, moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Milocerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu, i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. Vecinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Arandelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac, a Centralni registar hartija od vrednosti, jedini nadležan da proglasi vlasnika, cuti. Istog dana, kad je to desilo, Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona, ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. Predsednik Komisije Milko Štimac uvece je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili, mada bi to, prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije, bilo uputno. I u

ovoj prici jedan od aktera je Milan Beko. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponudaca za kupovinu arandelovacke punionice minerlane vode, investicionog fonda FPP Balkan iimitid. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda vec samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. U ulozi savetnika Beko se, potom, pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije, koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin clanovi Miškoviceve porodice i Bekove inostrane firme. Interesantno je da se u Luksemburgu, na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduce firma Nordfin, preko koje je prodat C market. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je, kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznacio Goran Mrda. Time je, upozoravali su strucnjaci, pred svršen cin doveo sve ostale male akcionare. Taj isti covek je sada clan Upravnog odbora Luke Beograd. Agencija za privatizaciju je, izgleda, dobar rasadnik specijalnih kadrova jer, i Vuk Delibašic je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners, koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. Interesantno je, takode, otkud Goran Mrda na funkciji clana Upravnog odbora kompanije Novosti, gde je Beko, kao i u slucaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. Zvanicno, vecinski vlasnik Novosti (63,5 % akcija) nije Miškovic vec firme Štadluks i Ardos. Pored clanova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrda , kao predstavnik Milana Beka. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. To je 14. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji, a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostic i direktorka brokerske kuce MV investments Dragijana Radonjic-Petrovic. Direktor Društva je Goran Mrda, bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i clan UO Luke Beograd, ciji je suvlasnik Beko. Brokerska kuca MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda, a ne da bude jedan od suvlasnika, izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjic-Petrovic. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14,24% te kompanije. Dragijana Radonjic-Petrovic je kao fizicko lice kupila 60, odnosno 0,8% akcija Novosti. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore, ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao, ali da uskoro to nece biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”, rekla je. Ta brokerska kuca kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima, i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. OBRAD SIKIMIC, predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. Obrad Sikimic je roden u Beogradu 1961. godine. Završio je Višu turisticku školu u Beogradu. Pocinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982, da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. U meduvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. „Dajners klub” Beograd je 2001. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”. Izabran je 2002. godine za predsednika odbora za karticarstvo u Privrednoj komori Srbije, i za potpredsednika Americke privredne komore Jugoslavije. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”, registrovana u Becu, postala vlasnik 37,1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”, “Pima”, “Principal” i “Dajners klub”. Ova dokapitalizacija izvršena je preko racuna NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi, ciji su suvlasnici Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic. Dana 13.09.2002. firma “Koprom”, ciji su osnivaci firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”, a direktor Jovanka Lajtfut Ivaniševic, platila je po 600.000 evra na racun “Principala” i “Dajners kluba” za

dokapitalizaciju firme, kojima su kupljene akcije NŠ. Kao jedan od upravljaca i osnivaca “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimic. “Napominjemo da se Obrad Sikimic, kao suvlasnik preduzeca “Pincipal” i “Dajners”, vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. Najveci akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. Vlasnik EFT, Vuk Hamovic izašao je pre tri godine iz ove banke, a Vojin Lazarevic je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije, kao Toplica Spasojevic (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimic (Dajners klub). Akcije ove banke imaju i Erste banka, Hipo RS, Nacionalna banka Grcke, Univerzal banka, NLB banka... Decembra 2006. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popovic. Podpredsednici su Dragan Vasiljevic, Nebojša Vujovic, Dragoljub Vukadinovic i Dragijana Radonjic Petrovic. Clanovi upravnog odbora su: Radomir Antic, Maks Vinterfild, Miroslav Ataljevic, Obrad Sikimic, Dušan Stupar, Igor Milanovic, Bojan Radovanovic i Ratko Zatezalo. Vec u junu 2007. Nebojša Vujovic, Obrad Sikimic i Igor Milanovic podneli su ostavke na clanstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlucili jer se ne slažu sa zakljuccima Skupštine FK “Partizan”. RANKO SOCANAC, genaralni direktor NELT Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovica za predsednika kluba. Danilovic je imenovao i upravni odbor kluba, koji sada cine: Vlade Divac, Dragan Todoric, Mladan Šilobad, Živomir Novakovic, Ðorde Colovic, Budimir Krstovic i Ranko Socanac. Potpredsednici su Ðorde Colovic, Živomir Novakovic i Andreja Mladenovic. TOPLICA SPASOJEVIC, predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojevic, predsednik FK „Crvena zvezda“, predsednik ITM „Group“, Udruženja korporativnih direktora, clan Upravnog odbora kluba „Privrednik“, guverner u Privrednoj komori Japana, potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije, clan predsedništva Saveza ekonomista Srbije, poslovni covek 2006. godine, jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji, ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. Toplica Spasojevic roden je 1956. godine u Svilajncu. U Beograd dolazi na studije ekonomije, koje završava 1980. posle cega se, aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Od 1981. godine do 1992. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanovic bio predsednik UO), gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. 1992. godine sa kolegom Sinišom Rakovicem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodecih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope, poslovima urušene Jugoslavija komerc. ITM grup ima, prema izveštaju revizorske kuce Dilojt end Tuš, godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvecih svetskih robnih marki, brokerskim poslovima, konsultacijama, poljoprivrednim i drugim delatnostima. ITM je jedan od clanova konzorcijuma osnivaca TV Avala. Osim u Srbiji, „ITM” ima cerke firme u Austriji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Makedoniji, Kipru, BiH i Crnoj Gori. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija, a vlasnik je i brokerske kuce “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”, “Sinerdži” i “Ros saut ist”, firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka, koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. Kada je Dragan Stojkovic otišao, a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojevic, što se povezuje s željom Delte i Miškovica. Toplica Spasojevic je od 1994. vlasnik firme ITM. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije, ali se proculo da je predstavnik Miroslava Miškovica, koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevica). Miškovic je zamoljen da odustane od toga, pa je Spasojevic došao na celo Zvezde. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki, koju ekskluzivno zastupa Delta.

IVAN STANKOVIC, predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIC, direktor HEMOPHARM GmbH, Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. kao dvoclano društvo. Osnivaci su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara, koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stankovic. Na taj nacin je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”, Akcijski fond i PIO fond imaju 40%, a kod malih akcionara je 7,52%. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. Trgovinski sud u Beogradu je 27. februara 2006. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otudenje i opterecenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”, uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. marta 2007. godine Nikolu Dobrijevic za privremenog upravnika deonicarskog društva “Trudbenik konzorcijum”, ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da ude u ovu firmu, da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji, pa godinu dana ne može da se spreci dalje uništavanje akcionarskog kapitala. Ovakav nacin kupovine akcija, odnosno udela, dugo je osporavan, pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. Odluka, medutim, ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da ce se politi benzinom, a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”, u Agenciji za privredne registre, namerno promenio sedište firme. Kljucne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. Njih ne zanima proizvodnja gradevinskog materijala, cime se “IGM Trudbenik” bavi, vec samo da preuzmu 100 hektara gradevinskog zemljišta preko puta Višnjicke banje ciji je korisnik ovo preduzece. Glavni je Nikola Stankovic, potpredsednik “Hemofarma”, koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi, na opisani nacin, akcije “IGM Trudbenika”. BRANISLAV STOJAKOVIC, generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. Stojkovic je od 1989. godine ušao privatni biznis, od kada se bavi prodajom nameštaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobracaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljevic i više direktora Aerodroma Beograd osumnjicenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzece za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivicnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovica, zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa, bivšeg pomocnika gen. direktora Aerodroma Sladana Ikovica i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Ðordevica”. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popovic, vlasnik i direktor preduzeca “Eurosalon” Branislav Stojakovic, direktor preduzeca “Termoenergo inženjering”, Jovan Ðenadic direktor preduzeca “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišovic, zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Buncic i direktor preduzeca “Abies sistem” Predrag Vukovic. Citavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma, generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljkovic, koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartcika-lopova, pod zaštitom Mladana Dinkica: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju, uocio sam, pregledajuci dokumentaciju o investicijama koje su u toku, da su investicije za VIP salon isuviše velike. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u, UBPOK-u, da ispita te navode”. Stojkovica istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. Slican model, prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama, primenjen je i pri opremanju BIA, za vreme Radeta Bulatovica, samo što je, zbog blokade racuna Evrosalona, isporucilac bila Stojakoviceva firma Evrolak.

fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr. koji mu je bio komšija na Banjici. a od 1997. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. Beograd. a rezultat je udeo Bore Miloševica u vlasništvu “Univerzal holdinga”. vec kontrolišu ovo jako preduzece za unutrašnju i spoljnu trgovinu. godine zaposlen je u preduzecu “Univerzal” iz Beograda. nacelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. a slucajno ili ne. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševicima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”.10. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. Rade je bio veoma blizak Miri Miloševic. Borislav Miloševic i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. gde je od 1990. Tako su “MV investments”. kao i neka putarska preduzeca u Vojvodini. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pancevo. ima dva sina. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. cetiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Panceva. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. godine radio je u Republickom MUP-u. od 1997. kao i trgovinskog preduzeca “Tamiš” iz Secnja. godine. kada je Slobodan Miloševic sa cela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolica. indikativno je da je Stupar fizicko lice sa najvecim brojem akcija u “Univerzal holdingu”.Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Muškovic kaže da je sa Branislavom Stojakovicem provela “13 magarecih godina”. gde i danas živi. voleli se i pazili.2008. Mnogi u firmi bi do direktora . Oženjen je i ima dvoje dece. Zaljubljenik je u fudbal. Iako starijeg Miloševica nema na spisku akcionara. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. Od 1973. a u fioke smešta zalihe slatkiša. do 1990. do 1988.D. a planiraju da kupe pancevacku Azotaru. Radomir Markovic i Dušan Stupar. Medutim. RADE SVILAR. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeca u Srbiji. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Curcica. “Delta broker” i fizicko lice Dušan Petrovic medu deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Panceva. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. Miloševici su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeca u Vojvodini. godine. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu politickih nauka u Beogradu. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevica vodili su Marka u lov. Njih dvojica preko Dušana Stupara. u banatskoj opštini Secanj. 06. Dušan Stupar je roden 1947. brat i sin Slobodana Miloševica. smenjen je i Stupar. Borislav i Marko Miloševic. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Stupara i Bore Miloševica koji je od 1992. bliži nego njenom mužu. Šetku prvi generalni direktor iz . u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije.secka voce i pravi camcice od kajsija i jabuka. direktora firme “Univerzal holding”. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. godine u Krajišniku.prolaze samo oni koje ona propusti. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. i krace vreme bio je u fudbalskim telima. DUŠAN STUPAR. “Citadel sekjuritis”. Od 1990. a od 1988. Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji cas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). jer je bio blizak poraženom taboru. a u Somboru prati utakmice Radnickog. Nakon osnovne škole u Jaši Tomicu i gimnazije u Zrenjaninu. lekarom dermatovenerologom. Oženjen je Vericom. na kom je diplomirao 1973. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. “Univerzal holding” ima vecinsko ucešce u kapitalu nekoliko preduzeca po Srbiji: ugostiteljskog preduzeca “Kaštel” u Eckoj. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . preduzeca za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Indije.

koja se bavi proizvodnjom toalet papira. Ljubiša Mitic (“Tigar”). Koliko je Šaranovic duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. Ljubiša Jovanovic (AIK banka). A onda je sve krenulo korakom kornjace. Dragan Kostic (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Ðuricic (“Hemofarm”). Ucinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajica. septembar 2003. odnosno 10 puta više od pocetne aukcijske cene. od tela romboidnog oblika. Tomislava Karadžica i drugog . Karadžicu protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazeceg Miljana Miljanica. jednog . Mica Micic (“Jedinstvo” Užice). Dalje. Dragomir Tomic (“Simpo”). Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahovic. Radeta Svilara. direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIC. “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanicno priznaje”. Džajic je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. Slobodan Radulovic (“C market”).. da obecanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine. Šaranovicu bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. Na jugu se nisu opredelili. plativši oko 350 miliona dinara. nazivaju ga “Jelence”. vec zbog kase.Srbije na celu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Curkovic. sa najvecim domacim privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. predsednik Upravnog odbora kluba. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. salveta. Ljubomir Mihajlovic (Komercijalna banka). ministar trgovine Slobodan Milosavljevic i direktor Uprave carina Aleksandar Krstic. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve nacine želi da postane fudbalska vlast... po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. Protivnici Svilara isticu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“.2000. Radenko Marjanovic (“Knjaz Miloš”). ciji je bio “veciti” predsednik. pa tek onda na red dolazi izbor prvog coveka FSJ. predvodenih premijerom Zoranom Živkovicem i potpredsednikom Vlade Cedomirom Jovanovicem. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. ali se (ne)ocekivano. 26.12.privatnog. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije.državnog. Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. Delegaciju privrednika cinili su Bogoljub Karic (BK). Rade Svilar (“Apatinska pivara”). predsednika FSJ bila je predvidena po ubrzanom toku. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranovic. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji porucili Miljanu Miljanicu da se mane “coravih poslova”.000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju . Miodrag Kostic (“MK komerc”). sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. maramica i slicnih artikala. direktora “Apatinske pivare”. U ovoj izbornoj kampanji vanstranacka organizacija “Otpor” nece imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. na severu je “mrtva trka” dva vojvodanska biznismena. bez njegovog licnog pristanka. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za celnim covekom u FSJ iz njegovih redova. preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. Dmitar Šegrt (“Toza Markovic”). 7. godine Prvobitna izborna procedura za 32. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv nacin došli do novca. NEBOJŠA ŠAPONJIC. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. Gojko Muhadinovic (“Topola”). Miroslav Miškovic (Delta). Slobodan Dragicevic (DIN).. u kojoj znacajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“. vlasnik kiparske firme „Kapa star“. Svojevremeno. Milorad Savicevic (“Geneks”). utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanica. Nikola Pavicic (“Sintelon”). ukljucujuci „Jafu“ iz Crvenke. Izbor za predsednika “kuce fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša cute.

Šaranovic je ranije radio kod Miškovica.. Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara. predhodnom kupovinom deonica. vlasnik Neregelia trading limited Kipar . bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom pred Cetvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. u Beogradu. I pored cinjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upuceno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje. niti pozivani da u odlucivanju ucestvuju. Ovo preduzece kupio je „Univerzal holding“ ad. koji je poceo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „mocnih“ firmi. kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani. u konzorcijumu.2006. vlasnici Aleksandar Vlahovic i Danko Ðunic .000 evra. cija se vecina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu. a završava njenim izlaskom 15. koju poseduje još od 1966.11.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjic.d. gde je preko 700 fizickih lica postalo akcionar „Novog doma“ a.000m2.centra papirne industrije. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjaca (u kom je trenutku bio „Simpo“).prvi cin. zapoceo je saradnju sa Heinekenom 1990. preko puta crkve Svetog Marka. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic.d. “U sefu sam imala oko 105. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeca u Srbiji sve moguce.d..god. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeca „Tehnopromet“ a. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog coveka „Delte“.d. a koja je imala poslednji sastanak 02.god. cijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a.god. koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. direktor UNIGROUP. nastavlja se ucešcem Kompanije „Simpo“ a. ova praksa se nastavila i 16. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona ocigledno ima više.„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov. inace njegova drugarica. zvan pokušaj otimacine vrlo vrednog objekta od preko 2. na ocigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a. rekao je Šaranovic.god.2006.drugi cin predstave. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. uspešnim preduzecima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju. Nedokucivo je . Kulise kupcima.01.d. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne ucestvuju u ovako režiranoj predstavi: .2007. Na sudenju Nemanji Kolesaru. . koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeca potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. još 1998. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru.). generalni direktor kompanije Heineken Import doo. vec je preduzecem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. . Tu se.2006. Beograd.god. zvani Tender za prodaju kapitala. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeca Kane Export-Import.. Posle dve-tri nedelje. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponudaca“ za društveni kapital kompanije Novi dom . Ivana mi je vratila dug”. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi vecinski vlasnici.12.god. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora). Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. godine. “Dao sam joj novac bez problema. NENAD ŠARENAC. a za ostatak sam pitala Šaranovica. odigran je još u septembru 2005.12. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic.000 evra za gradnju kuce.000 evra. od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na ocuvanju pozicija jednog od najvecih svetskih brendova na tržištu Srbije.god.konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: . pa i na silu.V. Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac.

“. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogacarevic”. u Nikoziju. više ne upravlja ni generalni direktor. S Borkom Vucic predstavnici “Simpa” otputovali su.Cyprus investment and finance. stvarno se može pohvaliti „transparentošcu“ (providnost). na 29. a sve iz „viših“ interesa.500 ljudi. neobjavljeno.. Napravljen je ugovor izmedu “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. godini procenjena na 80 miliona evra. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju.2006.. objavljeno.09.treci cin predstave zvane „Privatizacija“ pocinje potpisom Ugovora. godine. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu. na 01. ili ovaj: „Najbolji lopov najbolje zna kako da organizuje ostale lopove“. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeca Popov Andrejom.000 dolara za izgradnju novog preduzeca u Srbiji.000 m2 u Beogradu).II Deo DRAGAN TOMIC. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26. . iako su po socijalnom programu. Pri tom. dok su ovde jasni licni interesi da se. “jer su tamo manji porezi”. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzecem dok „mocni“ kupci ne dodu u poziciju da to mogu i po zakonu. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je pocetkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahovic. a “La meson” je dao strucnjake i odao tajnu proizvodnje. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeca „Eki investment“ koje je ucesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. a nastavlja se periodom od cetiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a.09. vec se izvršavaju nalozi novih vecinskih vlasnika. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo.d. Na preduzece u Nikoziji . oslobodi radnika bez da to košta. . KRAJ PRVOG DELA Prigodni aforizam za opštu upotrebu glasi: „U državi u kojoj vecina krade najveci ugled uživa najveci lopov. U svojoj 29-toj godini. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju.2006. koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. jer u ovakvoj konstalaciji „mocnih“ kupaca.07. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava.09. koju je zastupala gospoda Vucic licno i koje je.godine). koji su isti „kupci“ potpisali. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomic je roden u Žbevcu 1937. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu. sa 01. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od cetiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašcenja sprovode šta im se cefne. prema slovu ugovora. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da predu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra.09.produženje roka za ponude na tender: prvo. godine. ionako jeftino placeno preduzece (17.2006. i drugo. u kome je zaposleno preko 6. a srednju ekonomsku u Vranju. 1967. trebalo da obezbedi 130. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. Vodeci kompaniju cetiri decenije.2007.15mil evra za 70%) sa preko 36. izvršava naloge maminog sina. sa 15. pocetkom aprila 1990. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. “Simpo” se obavezao da ce da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. vec tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. dužni da isplate otpremninu od 250 evra.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. ali tek po danu ispunjenosti uslova. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Tomic je odlucio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju. Dragan Tomic uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem cija je vrednost u 2002.04.

Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”.000 evra. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika cokolade “Simka”. Kad je. Ali. Ljerka Puljic je istakla da dve kompanije vec podržavaju svoje partnere. nadgledao je proizvodnju. kapitalom od 100. IVANA VESELINOVIC.000 dolara. Vecinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. Rodaka Dragane Tomic.stavljen je katanac. a Džordžis na Kipru cekao svoj deo kolaca. hrvatske i srpske proizvodace. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac. “Simpo” ih je prodavao. kako kaže njegov radnik. video da se srpski partner pravi lud i ne uplacuje ni dolara na njegov racun. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”.d. bez prethodne provere knjiga. sa najlepšom ambalažom. Prvo je u Beogradu 1997. „I Delta i Agrokor brane domace proizvodace. isticuci samo koristi koje ce od spajanja imati srpski i hrvatski proizvodaci. snaja Dragana Tomica.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuce. Posle dve-tri nedelje. Sin Dragana Tomica. koja je smeštena u Bujanovcu. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaceno dovoljno novca na racun. snaje Dragana Tomica. Ali je Vladimiru Arsicu. ako vas interesuje ko je vlasnik . i firmu “Food industries”. a za ostatak sam pitala Šaranovica. obrazlažuci spajanje. Ivana mi je vratila dug”. Kao ovlašceno lice. Goruce pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. rodaka Dragane Tomic. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje ce takav potez imati na potrošace. Tek 2003. predvidenih ugovorom. Predstavnice Delte i Agrokora. što je nekih šet miliona dolara. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu ucini i pozajmi oko 200. LUKA BEOGRAD a. Tada je izjavila: . Branka je uvek nedostupna. a trebalo je. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplacenih dažbina. 2005. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeca s Miroslavom Miškovicem. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. Na sudenju Nemanji Kolesaru. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic. Deset godina fabrika. posle nekoliko godina. kada je fabrika cokolade osnovana. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. deset odsto od prodtae robe. u nerezvijenom delu Srbije. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomic je pustio pricu o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. direktora kompanije “Simpo”.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj cokoladi koja je najbolja u zemlji. inace njegova drugarica. Umesto da negira. “U sefu sam imala oko 105. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. kulturno zatražio svoj deo profita. naravno. Direktorka “Dunje” je Branka Stankovic.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. 20 procenata. udata je za njegovog sina Gorana. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. Dragana u Švajcarskoj osniva. familije Tomic. šaranovic je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. rekla je ona. bilo je reci i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomic. to bilo u dubokoj ilegali. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi.” Simptomaticno je da je i 1997. Dragana Tomic. I slagali ga. Uplatili su mu samo 90. u nastupu na tržištima obe zemlje. . dok je manjinski vlasnik “Simpo”. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomica i “Simpo” sudu u Beogradu. Branka Stankovic. avgusta 1997. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic. tada potpredsedniku kompanije. koji su optuženom pozajmili novac. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”.000 evra. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. pravila je stvari od bambusa. Goran. izletelo: “Završena je prva faza fabrike cokolade i uposleno je 60 novih radnika”. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. rekla je Veselinovic i dodala da ce narocitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. Vlasnik “La mesona” opet je.

koji su radili u tim lokalima. što je i ucinjeno. zasnovano je na otimanju. godine. ”Zahvaljujuci poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. on ga skloni ili uhapsi. Na konferenciji Saveta ovim povodom. partner EKI Investment 26. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. odgovorio je da on kupuje srpske firme.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. radi monopola. Na mesto Savicevica došao je Andreja Dozet. . Sve što ucini gospodin Miškovic. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. 17. koji je dostupan javnosti. mart 2007..Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. Izgradice ga tako što ce angažovati druge neimare. Do sada se spekulisalo da to preduzece pripada Beku i porodici Miškovic. i da je u prodaji Luke Beograd država oštecena za najmanje 21 milion evra. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. Ivana Miškovic-Karic i Marko Miškovic. Delta je pocela ni iz cega. i blisku saradnicu. sa jednakim delovima. Ono se gradi parama iz budžeta. vec je prepolovio preduzece. pljackajuci imovinu Geneksa. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi.. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog coveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. cinili su: predsednik Aleksandar Vlahovic. Miškovic je ostao nedodirljiv. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmocnije srpske firme. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovodenju pljackaške privatizacije u Srbiji. ali se na tome završilo. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. Ivanu Veselinovic. Božidar Ðelic. Milan Beko. Dok je Savicevic bio na celu Geneksa. Nakon atentata na premijera Ðindica. 2008. pola-pola. potpredsednik Slobodan Miloševic. upitan od predstavnika medunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. jer je Miškovic nameracio da bez gradevinske mehanizacije. stvarajuci trgovinsku mrežu. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. za male pare. Mirka Cvetkovica i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahovic. Vlasnik gradevinske firme “Gemaks” Ðordo Antelj. godine. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. To je prvi zvanican podatak o vlasništvu nad Lukom. Miki Savicevic je odbio da ih plati.06. Osnovno opredeljenje Miškovica nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. i deca Miroslava Miškovica. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. i posao je dobio Miškovic.. Gradanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovica. razoblicava se uloga Aleksandra Vlahovica. Dušan Mihajlovic. Ko mu se u poslu ispreci. Na taj nacin Delta je otela oko 1. SD je uverena da su cinjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. gospodin Miškovic krece u surovu pljacku. Miloševicu se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. potpredsednik Ivan Ðurovic. i poceo da kupuje trgovinske firme.. Premijer Koštunica. Danko Ðunic. jula 2001. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahovic.2007. i sprecava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIC. Slobodan Miloševic je tražio velike pare za finansiranja SPS. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinovic. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinovic dala je povodom krivicne prijave izjavu policiji 27. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. Mirko Cvetkovic. vodi na Miškoviceve sina i cerku. koja se uselila u zgradu Geneksa. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeca „Vorldfin“. Bekovo preduzece „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. ciji su vlasnici. kakav je Miškovic. proveo je šest meseci u zatvoru. predsednica Saveta Verica Barac rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. potpredsednik Goran Pitic.

a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. jer je to idealan nacin pranja novca. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi. bila stvarno transparentna. Mandatar Zoran Ðindic suocio se 2000. clan uprave Košarkaškog kluba Partizan. jeste Vlahoviceva želja da dobije Ministarstvo energetike.clan Politickog saveta DS. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. ušle su i tada nestranacke licnosti kao Božidar Ðelic. sadrži ime Aleksandra Vlahovica. drugi sprat. cemu se Ðelic protivi jer se boji da njegov stranacki kolega zajedno s Mladanom Dinkicem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Srbije i Elektroprivrede Srbije. JSD Partizan Danko Ðunic. nije obavezana da daje ove informacije. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Ðelic i Aleksandar Vlahovic nekadašnji nestranacki ministri. Paketi su tako veliki da ih jedna prosecna porodica ne može pojesti za mesec dana. kobasice. kao i da Zakon labavo odreduju ko može biti ucesnik u postupku. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahovic.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. Tomica Milosavljevic i Aleksandar Vlahovic. nekim cudom. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahovic prešao je u Demokratsku stranku i postao clan Glavnog odbora. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da ucestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav nacin povezani s vlašcu. To su pileci bataci. Aleksandar Vlahovic i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. Goran Pitic. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. Koga zastupa poslanik Vlahovic? Uprava za sprecavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o nacinima nesprecavanja pranja novca od 2000. 05. bili su „kucni partneri“ industrije mesnih preradevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon.2007. Pancevo. a tom timu se prikljucio i Bubalo. bude nemacka elektroenergetska korporacija RWE. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. i Mladan Dinkic. Svi sa spiska dobijali su na kucne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. To skrece pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u politicku stranku. salame. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovica i Mladana Dinkica SINA je otkrila pre desetak dana. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede.02. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuce “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. Dva broja ispred Vlahovica. ucestvovali Aleksandar Vlahovic. Neki od partnera dobijali su. navodno. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka. pod rednim brojem 132. a to je bila po zakonu iz 2001. bivši ministar poljoprivrede. Medutim. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. U tu vladu. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”.. od dotadašnjih deset. i koverte sa „cestitkama“. Oni su predvodili grupu koja se 2001. cija se privatizacija ocekuje. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprecavanju pranja novca iz 2005. na mestu broj 134. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu clanovi partija. Glavni razlog. a posle atentata na Zorana Ðindica visoki funkcioneri Demokratske stranke. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stecajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. pa je njegov kabinet imao cak šest potpredsednika. saznaje agencija SINA. Aleksandar Vlahovic je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenovic. Ova adresa je u Sopotu.godine bavila restrukturiranjem. Kovilj. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2..“. Aleksandar Vlahovic i Dragan Veselinov. bivši ministar za . žestoko su se posvadali na sastanku partijskog vrha. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja. do danas. mesni proizvodi. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahovic . Dokument „Kucni adresar poslovnih partnera“. sa šesnaestoclanom pobednickom koalicijom DOS. radi lakšeg snalaženja dostavljaca. pored paketa. nalazi se ime Dragana Veselinova.

Marcicevic. Dušan Marcicevic. Roden 1950. koji je pružao mogucnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeca putem neposredne pogodbe bez ukljucenja drugih potencijalnih kupaca. sastajali u zgradi vlade. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade. Živomir Novakovic. Hamovicev kolega iz beogradskog Genexa. terete se da su se. Vlahovic je. stecajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnovic. na Rosama. DRAGOLJUB VUKADINOVIC. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra.. Trojica direktora društvenih preduzeca . uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. ministar u Vladi Slobodana Miloševica. Tu planira da na oko 20. na kojima je razmatrana privatizacija. uspeo je da od 1992. U njegovom komšiluku je vila Petra Matica. tvrdi se u dokumentu. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižic preselio se u klanicu. atraktivnom delu Herceg Novog. Milena Dravic.privredu i privatizaciju. Na pomenutim sastancima dogovoreno je da to realizuju kroz stecajni postupak. Miroslav Živanov. bivši predsednik Trgovinskog suda. Seka Sabljic. U Perastu kucu ima Goran Bregovic. Na Savini. On je u Miloševicevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševica. Kolesar. Vlahovic je clanovima vlade precutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. I nekadašnji genexovac Zoran Obradovic..000 kvadrata. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajevic. a poceo je da kupuje placeve i na Rosama. godine. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. Miškovic na Malim Rosama ima oko 1. Pored njih. roden 28. bankama i dogovarali kako ce prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. pa je 23. kuce imaju mnoge poznate domace licnosti: Dragan Nikolic. koji je prodavao po pancevackim pijacama pilice na komad. januara 2003. Bojana Maljevic. Branislav Ignjatovic. od februara 2002. Pored vile i bazena posadeni su vinogradi i izgradeni teniski tereni. Informativna služba Socijaldemokratije (ciji je predsednik Vuk Obradovic pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . suvlasnik londonske firme EFT koja je. Koristeci svoj položaj Vlahovic je na sednicama vlade. kucu ima Milan Beko. na Toploj. Kljajevic.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. bivši sudija ovog suda. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. U blizini je Vuk Hamovic. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Miškovic podigao kucu od oko 300 kvadrata. prema revizorskim izvještajima. bivši direktor „Sartida”.. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. kada je registrovao firmu „Agroživ“. MIROSLAV ŽIVANOV. U njegovom komšiluku. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. godine. vlada prihvatila zakljucak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”.500 kvadrata zemlje i kucu od šezdesetak kvadrata. Preko Kolesara i Ignjatovica. Novakovic. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Vecernjih novosti. u Beogradu i Smederevu. Nedavno je proširio plac. aprila 1951. kojom je predsedavao pocela da daje rezultate). i Nemanja Kolesar.Herceg Novi . do septembra 2003. generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. Agenciji za sanaciju.. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. godine. nakon što je komisija o poreklu kapitala. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. godine. ima imanje u zašticenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. sa Milanom Anticem. i. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradicu. koncentriše se bogato društvo. Aleksandar Vlahovic je kao „republicki ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjicenih”. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takode ima kucu u Herceg Novom. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. Uz obalu naselja Savina. na poluostrvu Luštica.Beograd .Trebinje. takode ima vilu u blizini hotela Plaža. Gradonacelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ogradenog imanja na Luštici. Vlahovic. SPS je vladao u Žitištu. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine.

ukljucujuci cak i školovanje u inostranstvu. uz sve. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. pripadne Živanovu.00 u II i 9... kojeg cini 7 clanova. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog. tadašnji direktor Srdan Kamenkovic. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzece. neadekvatnu struktura kadra koji predaje. oktobra. prema svedocenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurica. a da li im je nešto isplaceno u kešu ili na racune .. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se . Kljucna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta. nemogucnost zaposlenja. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIC. savetovao je radnike da što hitnije skupe vecinski paket akcija. Deuric dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl. da se dogovore o daljim koracima.U Srbiji nikome. Kako društvena preduzeca nisu bila u mogucnosti da isplate ugovorenu sumu. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. cak i po nekoliko desetina miliona dinara. Nijedan cas prakse niti bilo cega primenjenog u toku obrazovanja. teorija apsolutno dominira.. 3. oktobra predlaže tri clana UO ispred malih akcionara. septembra 2002. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41.množite to sa 14.. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”. Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore ciji rad odgovara profesionalnim standardima.. Direktori društvenih preduzeca potpisali bi ugovore.. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi. Prva je takode neistina – 2007.. Dok je on na putu. nemogucnost javne kontrole trošenja novca.. Da je druga cinjenica neistina dokazao sam licnim primerom. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi. Živanov i Prebiracevic dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeca da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. bez obrazloženja.60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. saopštava da odlazi u penziju.. sa prosekom od 10.. “Jaka” bude zastupljena sa 4. Radnici – akcionari “Jugoremedije” secaju se da im je bivši direktor septembra 2002. godine. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”.. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaci univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nadu posao. Loši kadrovi znace lošije obrazovne mogucnosti i skromno znanje studenata.. koji je bio aktivno ukljucen u pripreme za prodaju akcija fabrike.terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate. Posle privatizacije društvenog preduzeca... zbog duga.. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je.. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadic bio na otvaranju nove zgrade 2008. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedocim iz licnog primera. Kamenkovic na poziv Jovice Stefanovica putuje za Skopje.nije utvrdeno. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi. Megatrend broji 14. Kamenkovic pristaje bez konsultacija sa radnicima.. PRIDRUŽENI CLANOVI SRÐAN KAMENKOVIC.. Sreca ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima.000 studenata.. na aukciji 10.. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosecna cena po knjizi je 10 EUR). Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje. i 4. a ostali akcionari sa 3 predstavnika. prof. Kamenkovic mu. Petnaestak dana po aukciji. i biraju Zdravka Deurica za svog zastupnika. (Makedonija). Sami možete da pretpostavite gde i na koji nacin se troši ostatak novca.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša. radnici prikupljaju zastupnicke izjave kako bi formirali vecinski paket akcija.. Agroživ ih je tužio.000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po recima dekana. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda. Cinjenica je da su krivci ostajali na funkcijama. Kome se polažu racuni za trošenje novca ..

Cinjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanicno i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slucaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. ili brzo odlaze ali zato je vecina njih iz vremena netržišne privrede. Veliki broj profesora (i dekan medu njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševica. Tragedija u "Grmecu" se nikako ne može posmatrati izvan politike. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeduje tehnicku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. Dan posle demantija saveznih vlasti. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najvece svetke inflacije od 318. inženjer zaštite na radu. Najboljih kadrova nema. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija. DB preko Radosava Lukica u "Grmecu" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. RAJKO UNCANIN jedan je od predavaca ovog “fakulteta”. Ovo ne važi za vecinu drugih . juna 1995. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". Druga cinjenica jeste da je Rajko Uncanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobicajeni vojni teret bio namenjen Libiji".000.. Kako drugacije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni zapoceli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivicne prijave i zahtevi da pokrenu istragu. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Cernobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u cernobiljskoj katastrofi 1986.decu. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zakljucen krajem marta. prosledio u "Grmec". kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. “Rajko Uncanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". 40 000 tona tehnicke soli i 30 000 tona karbamida. na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu. najveceg diktatora u Evropi. Pozivajuci se na zapadne obaveštajne službe. u Privrednoj komori Srbije . Materijal je dovezen cak iz Sente. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmecu". tvrde zvanicnici Agencije". inace bi posledice bile još teže. kumove i ostale..000%.. Aprila 1998. novembra 1996.. Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. Taj posao je Slobodan Miloševic dao Jovici Stanišicu. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je. predvoden potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeci da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. ogradena takvim zidom cutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. i tada i danas. Prica o nesreci u "Grmecu" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao narucilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. Optuženima u slucaju "Grmec" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. rekao je u razgovoru za NIN 28. Ova pomoc je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. pisao je "Vasington tajms". To su ljudi koji studente treba da uce tržišnom privredivanju i koji grade buducnost kompanija kroz studente koje obrazuju. rodake.. Zvanicnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zakljucio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehnickoj podršci u razvoju raketnog programa. Milo Ðukanovic. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu.zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-vec koga znam”. U optužnici se navodi da je u maju 1995. godine. Ova kompanija pominje se i u izveštajima americke obavestajne službe CIA. koji ga je preko svog pomocnika Lukica.. naveo je "Vasington tajms".

vec i u Kikindi. vlasnik IHT. ali je kao predsednik Skupštine deonicara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deonicara prodao beogradskoj kompaniji IHT. Rajko Uncanin. a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. Šegrt se pozvao na patriotski cin jer.. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavlicevic ostavio je poruku za NIN. a da ce uvoz biti obezbeden preko društvenog preduzeca "So produkt".3%) industrije gradevnog materijala “Toza Markovic”. avgusta 2006. koji je. osim Miškovica. u kome su Miroslav Miškovic. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. viski.4 %. odmah iza „Progresa“. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u meduvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. sadrži 15. pronašao kupca akcija TM Investa. DRAGAN NIKOLIC. AD “MINPROJEKT” Maja 2006. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujuci bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševicem i visokoj poziciji u SPS bio prvi covek ne samo fabrike.8 % postati najveci pojedinacni vlasnik “Toze Markovic”. predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANCEV. pivo. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane vecinski vlasnik najvece srpske fabrike opeke i keramickih plocica. u Kikindi su smislili kako da se spreci da Nexe grupa. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”. glavnog protivnika da Nexe grupa postane vecinski vlasnik.1 milion maraka. Na taj nacin IHT ce s 34. smenjen je s te dužnosti. placajuci svaku manje od Nexe. Prica bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevic. koja je preko Našicecement pojedinacno najveci vlasnik (30. bivšeg ministra za privatizaciju. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. Nicovic je vec kupio 10% akcija TM Investa. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije. Metod lici na onaj kojim je slovenacki Merkator onemogucen da kupi C market. Njima treba da se “pridruži” 11. direktor “Toze Markovic” i prvi covek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deonicara.. Šegrt je u Nicovicu. Zamisao je potekla od Šegrta. u zamenu za traktore. ÐORÐE ŠIRADOVIC.). So nije pomenuo. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. Svi putevi vode do Rajka Uncanina. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. je Dmitar Šegrt. Na celu tima. vlasnik Delta M. koji još nije ponuden na prodaju. Državni paket. a u toku je kupovina preostalih 13. deterdženti. generalni direktor MLEKOPRODUKT DMITAR ŠEGRT. Zahvaljujuci debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. Kao . 3. generalni direktor "Grmeca" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa.1% tako da ce se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. sir. a Širadovic je generalni direktor novosadskog preduzeca „Novkabel“. samo što su u ovom slucaju drugi “igraci”. Vukovic je od promene režima u inostranstvu. i Ðorde Nicovic. sinteticka vlakna i polietilen visoke gustine. Dmitar Šegrt. Sa porezom od 19. direktor fabrike Toza Markovic. po njemu. votka.8% vlasništva. generalni direktor TIGAR ad PAVICIC NIKOLA. LUKA BEOGRAD ad Najveci broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vukovic i Ðorde Širadovic. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. što ih poseduju tri preduzeca iz holdinga Delta. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Uncanina.(PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehnicke soli. postane vecinski vlasnik fabrike. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dionicara. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video nacin da ostane na celu fabrike.

Cim je ušao u kabinet. na seminare. Po recima Ðelica. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomocnik Boriša Vukovic koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i. Nema para za hranu bolesnika. postavio je za vodu smene kuhinje svog kuma Selejmana . obukao je svecano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke.. Bio je skoro bez šansi. i troje rukovodilaca iz ekipe Ðorda Širadovica. gde je bio komandir voda.2) itd. koji je na medicinu upisan preko reda. „Cmarket“ (3. obecavajuci da ce se glavari stranke kod njega leciti uz punu diskreciju. Sve ostalo je sredivao tast. cesto se kvare.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. nije imao doktorat. tenderi. kada je general Jeftic u pitanju. s obezbedenjem. On se mlad oženio. On putuje na kongrese.4). Pukovnik je unapreden u cin general-majora i postavljen je za nacelnika Vojnomedicinske akademije. a novopecenog savetnika. nabavke. ministri Ðorde Širadovic i Boriša Vukovic svojevoljno i neovlašceno prepravljali su odluke komisije i kolicine i vrednosti kontigenata po nahodenju. prema nezvanicnim informacijama. V. kako priznaje. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi. imao ceste sukobe sa Mihailom Milojevicem i Vlajkom Stojiljkovicem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore. general major. a vodi i svog sina. A. nacelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftic je solidan hirurg. delovi kompanije „Delta“ (1. general-major Zoran Stankovic. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje. „MK Komerc“ (1. general Jevtic je stavio ulazna vrata sa šifrom. O kakvoj se operaciji radilo. Za njegovog sina.. dr MIODRAG JEVTIC. D. a kabinet cuva vojnik. Ipak. Ðorde Širadovic vracen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu.8) (deterdženti). Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. bivšoj direktorki “Metalurgije”. covek koji ce makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftica za nacelnika. „Beopetrol“ (7. Nacelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šcekic.najupecatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoci zapisnik o kontigentima za uvoz žvakacih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . Kako je najavio Ðelic svim firmama sa ovog spiska rešenja ce biti urucena u narednih 15 dana. odluke potpisivao mimo zvanicne evidencije. javlja se samo na vrucu liniju. Na VMA su aparati stari. A Boris Tadic je predsednik Republike i gradani. i vracen kada je Jeftic postao nacelnik. „Nelt“ (1.. Širadovica. Na simpozijume i strucna usavršavanja šalju se mladi lekari. CLANOVI PO POZIVU prof. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta. svuda u svetu. mora da se nade dovoljno deviza. u prostorijama JUL-a.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. studenta medicine.. para ima. porucnik Nenad Burnjakovic.da. Širadovic je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku.ne“. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. nije saopšteno.. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomocnika. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. nesmotreno je izjavio da nacelnik VMA mora da bude general. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftic nije ispunjavao. Širadovic je. ostali . Na telefonske pozive ne odgovara. tu je završio medicinski fakultet. Preporucivao se. Važno je da general vidi belog sveta. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. Zar makar na Vojnomedicinskoj akademiji njen nacelnik ne može da bude najstrucniji lekar. Tadašnji ministar odbrane i bivši nacelnik ove ustanove. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Andelki Popovic. „Autotrend“ (1. General je dva puta operisao Borisa Tadica.5). lekari teško utvrduju dijagnoze. prvom klasom..7) (automobili). kupovina lekova. koji je otpušten sa VMA zbog nedolicnog ponašanja.

straha. jedno vreme Svilanovic. pet-šest dana pred 5. vecne krize. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. Gde je sastanak održan? Živkovic: Kod Covica u jednoj hali u Železniku. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedocili da je Koštunica maltene cekao kod kuce da mu se saopšti šta se dešava. Zoran Živkovic: Da. pa Šcekic. Milan St. . To je i za demokrate. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Ðindica. nasilja. 22.. Da je on odlucivao da li ce se desiti 5. Ko je bio na tom sastanku? . javnost Srbije branila je sebe od ideja oceva nacije. neki od nas iz DOS. Ðindic i ja smo otišli kod Mila Ðukanovica u Podgoricu. oktobar. To je bilo dvovlašce gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Ðindic. previše posla. od haosa. što su verovatno najobuceniji vojnici na Balkanu. s njegovom energijom. na dnevnom redu su bili Pavkovic i Rade Markovic.. korupcije.od onih koji su ubili Zorana Ðindica i od onih koji su to želeli. kuvara. ja i još . sa njegovim „snom o Srbiji“. u DSS je i dalje trajala rasprava o Markovicu i Pavkovicu. VASILEIOS ENTERTILIS. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. generalni direktor Viohalco Group za jugoistocnu Evropu OLIVER ROEGL. Živkovic: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovica. u reforme. Kada smo se vratili.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Ðindica sa liste znacajnih licnosti nove srpske istorije. Pet puta je glasano 17:1. Za dva sata smo doneli odluku. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri.Hasanovica. Labus. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Ðindica Živkovic: I to za jedno poslepodne. previše aktivizma za njega. pokrene. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. željom da je promeni. za dva sata im je ona bila urucena i oni su postali deo istorije.ne mogu da se setim ko. ili možda cak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. ništa od svega ne bi bilo! Kako? Živkovic: Tako što je to previše opasno. Nisu samo tu Crvene beretke. Janoševic. oktobar. Nakon nešto manje od dva sata rasprave.. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. decembar 2003. oktobar. Živkovic: Ðindic. Braneci mesto Ðindica u srpskoj istoriji. Covic. Ljudima je bilo jasno da pobedujemo na izborima i da Miloševic to nece priznati. koje bije glas da su pragmaticni.. Na sednici Predsedništva DOS 6. oktobra. ili 7. Hasanovica i Stojakovica. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. bilo previše. “Danas” : Kakva je bila Koštunicina uloga u 5. Protic. Micunovic. Sat vremena smo izgubili vozeci se po Beogradu kako bismo zavarali trag. Odlucili smo da u tom slucaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. Imali ste sijaset i biznismena i politickih licnosti koje su to radile. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje ce Miloševic sigurno da pokrade. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. Ako je Ðindic uterivao u red i poštovanje zakona. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. i u Zoranovoj krvi oni su videli nacin da ponovo budu vlast. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva. I ko je onda imao veze sa kriminalom. plan dijetalne ishrane se pravi. Ne samo 5. Koštunica još uvek nije izjavio saucešce. ko je sprecio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. neizvesnosti. Crvene beretke su bile osudene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreci da se oni kriju iza bilo koga. Takode je u kuhinju doveo i verne poslušnike. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. Od kada su u kuhinju dovedeni. . oktobra nego i u pripremama za 5. Perišic.

znacajnu pomoc pruža šef kabineta predsednika Srbije. Miodrag Rakic. šef kabineta vodi poslovne knjige. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovica. Rakic kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. Rakic je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. ali nije. za kratko vreme se skucio i obogatio. zacetnici gusarstva. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema.. bugarski mediji lansirali su pricu da bugarske brodove izmedu Golupca i Smedereva presrecu “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu. osnivac ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. mada ko hoce može da ukrade sa barže. Saši Vukadinovicu. pominju se: njegov savetnik. koji crpu licnu moc iz blizine sa Borisom Tadicem. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju.siva eminencija. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. Miodrag Rakic nije poznat javnosti.. Rakic je iz Žitorade. a medu onima.Ko je vama saopštio da je 12.. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. Tog dana je slavila rodendan. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrdivanja stavova i kreiranja. odnosno sprovodenja politike.srbija. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanic. Njegov školski drug je Ivica Dacic. Srdan Šaper. šef kabineta predsednika države ima vrlo znacajnu ulogu . u Smederevu. camcima svojih placanih “patriota” blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. iako se sami bugarski mediji ograduju da su glasine o “38 opljackanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i cak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajucih društava. potice politicka škola DS. Rakic je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadica i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadic bio ministar odbrane.” Sedam-osam minuta posle ubistva. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakic približio njihove lidere. neki „dvorjani“. imaju kljucni uticaj i u donošenju krupnih odluka. Miodrag Rakic. ali to je krada ili razbojništvo.. Pancevu i u drugim lukama. On kupuje ljude.yu sve govori. Kako god bilo. Zvanicno. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. Direktoru BIA. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. Miodrag Rakic je imao ambiciju da postane šef BIA. posle 5. a ne piraterija. Napredujuci iza Tadica. njegova ambicija ocigledno je da bude u senci. Iz te škole poticu neki od njegovih najlojalnijih saradnika. U svakoj državi. i . Dunav je vitalna veza izmedu Crnog mora i zapadne Evrope. ali prvi do glavne figure . i šeta po svetu. unapreduje i amnestira od grešaka. Iz perioda Ðindicevog rukovodenja DS-om. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. Dok se predsednik slika za novine. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekriticki? Leta 1992. oktobra. Dunavska komisija. Nismo znali gde je odvežen. IMA ZAŠTO U jesen 2008. medu kojima i Miodrag Rakic. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. on rukovodi Kabinetom predsednika. Bio je potrebniji u Kabinetu. tajkune. Kao clan izvršnog saveta opštine Palilula. ciji je direktor bio Boris Tadic. I-mejl adresa: mrakic@predsednik. i predsednicke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. marta pucano na Ðindica? Supruga. Prema mnogim izvorima. desna ruka Tadica i generalni sekretar predsedništva DS. i šef kabineta. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde cemo na veceru.. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. partijske drugove. dok covek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskucnik. nadležno telo za plovidbu Dunavom. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. Naši tabloidi preuzeli su pricu. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. U recnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”.

IMA RAŠTA Krajem 1950. bolnicu u Podgorici. primili su u novembru 2008. Železara-Smederevo. Montaža krece na evropsko tržište pa ucestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. nego da potežu pitanje. i tako ostvario transakciju ciji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu licnog profita.vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. prvi deo plate za mart. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplacenih potraživanja u inostranstvu. IMT u Zemunu. bio raj i za krijumcare. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemackoj. i da je Pajkovic iskoristio odnos sa Ðordijem Nicovicem i njegovom privatnom bankom. Dunav je. nijedan znacajniji objekat nije se gradio bez ucešca Montaže: Dom sindikata.. sportsku halu “Pionir”. na celu sa Miomirom Pajkovicem. uz Dunav. Alžiru. Direktor Pajkovic zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. sa direktorom Montaže. finansira sa racuna Montaže iz Beograda. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji. Pajkovic zavodi teror i otpušta radnike.. SR Jugoslavija bila je izvan svih medunarodnih ugovora. Ako je bilo koji od ova tri. Angoli. oprema. Rekord u Rakovici. Miomir Pajkovic postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. njih oko 350. proizvodne površine 2. i preprodaje.. Od tada Pajkovic isplacuje plate preko objekata i gradilišta. imajuci u vidu zajednicki imenitelj. tokom “nezasluženih i nicim izazvanih” sankcija. a srpska policija i carina nisu se mešali. Milenkom Milisavljevicem. alati. a naplatu vrši preko MontažeMontenegro. bez ozbiljne istrage. Montaža je firma ciji su radnici u odmakloj dobi života. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je pocetna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 40-45.561 kvadrata. to bi. plus mašine. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” . nego zakonsko pravo na penziju. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sociju…). Sadašnja prica je samo bleda senka tadašnje velike price. ili da taj trenutak cekaju sa odgovarajucom otpremninom. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinicki centar Srbije.257 i kancelarijskog prostora od 1.. Zmaj u Zemunu. Pravio je dvojne ugovore. Uz dozvolu Državne bezbednosti. bez cijih organa bezbednosti to nije moglo proci. zgradu Vojno medicinske akademije. ali moguce je plod aktiviranja neke veze bugarskih ladara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. Jaka firma postaje plen klanova. sa 5 zaposlenih. Slovensku plažu u Budvi. Tehnološki fakultet u Beogradu. Uvidevši da može da kupi preduzece ciji je direktor. gde je. ali samo radnicima. na koje ne bi bilo reakcije vlasti.–1995.. ali to je bio drugi. Kapital seli u Crnu Goru. Ladari na Dunavu bili su. stambene objekte na Novom Beogradu.. do 1970. Radenovica. razlog. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti.253 kvadrata. tokom sankcija.-tih preduzece Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. i ne ocekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pancevacku luku. veliki šverceri radili su na veliko. Zaposleni u Montaži. Tada. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. Poslove u Crnoj Gori. Pocetkom osamdesetih. Sa 2500 zaposlenih. objekata u Bohumu. Muzej savremene umetnosti. Od 1960. a mali na manje. u istocnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje camce i mini tankere. U maju 2002. Pajkovic je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. zgrada Savezne skupštine. godine. putnicka vozila. Samo cena gradevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veca od one koju je Pajkovic platio za celu firmu. pošte u Dizeldorfu. Pajkovica. skladišta površine 1. 1992. koji su mu neophodni.. Van Evrope. novo rukovodstvo. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. godine. ili u kešu. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemackoj. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. Libiji. prilicno jasno. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu.. Cehoslovackoj. Krajem sedamdesetih godina poceli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. državni posao. U tom trenutku. preko kojih je ugovarao i naplacivao Montažine poslove. Pajkovicevo bogatstvo danas se ne može proceniti.

dolazi na celo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu izmedu 16. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe ciji je posao da sprovode zakon. Oni su omogucili da privatni kapital ude u državnu “Borbu”. inspektor odlazi na odmor u Pajkovicev hotel u Budvi.investitora. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojic. postavljen je za generalnog direktora novinske kuce ‘Borba’. radi se o coveku kojeg je Mladan Dinkic izbacio iz G17. njegovi sinovi. poreska i finansijska policija žmure. objektu novog “Merkatora”. crkve i bolnice. a na kraju i novine. jula 1949. Tu privatizaciju omogucili su Sveta Marovic i Slobodan Orlic. ne cudi sudbina ove firme. Medutim. i da se donesu prateci zakoni kojima se obezbeduje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. Osim što je na celo novinske kuce postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. zakona o republickim i administrativnim taksama. Pajkovic.000 dinara. i poneko spreman da robuje iz straha da nece naci posao. da bi se izdvojio sektor kioska.000 i 17. Montaža je osnovana 14. a radila je na palati “Ušce”. Cudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. a u “Skijalištima Srbije” 1. i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). na štetu radnika kojima uskracuje zakonska prava. menja naziv). zakona o akcizama. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. “Duvanskoj industriji Vranje”. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. Politicko imenovanje prvog coveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. plasman i transport. koje placa beogradska Montaža. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. koje nisu mogle da bude privatizovane. kumovi. kupuje deci kuce i stanove. opljackanim milionima uništene firme. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. Dok organi gonjenja. rodaci. a koji je potom prešao u LDP. Pajkovic u Crnoj Gori daruje škole. godinu. zbog nezakonitog korišcenja novca na objektu Duvanske industrije. covek koji je radio kampanju za LDP. U leto 2006. Porodicni klan i direktor Milisavljevic letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. IMA S KIM Nebojša Nedeljkovic. dolazio je izvesni inspektor. Cedomira Jovanovica. što G17 plus demantuje. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanovic. Ištvan Pastor je izjavio da SVM nece dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišcena u 2009. uslovio ovaj zahtev povlacenjem svojih poslanika i ministara. zakona o carinskoj tarifi.000 dinara mesecno. Bio je to kraj nada u službeno lice. Ðordije Nicovic je vlasnik ‘Napred’. Postavljenje novog . u Aerodromu “Beograd” 800. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzece Svetlost (iste godine seli se u Beograd. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. Nedeljkovic koji je imao astronomske plate. Pajkovic kupuje. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. godine. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak gradana odredenih prihoda. IMA KO Mladan Dinkic insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. o trošku Montaže. godini. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovicevi ljudi. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. Nebojša Nedeljkovic smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. takode iz vojno-gradevinskog kompleksa. piše list Blic. Dinkic je.000 dinara. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu.600. a da je osim Nedeljkovica. godini. Po prijavi radnika. i 1950.

kapetan Dragan. kada je to vec bio”. Radovanovic je naveo da je to ucinio u ubedenju da je on dobar menadžer. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije. kao i da je. odnosno 40.08. Što se tice zarada zaposlenih u “Borbi”. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogicno: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevica. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanovic predstavio je 2. Radovanovic je istakao da je Borbu kupio iz razloga .. broj 1. i rodake Vlade Velebita.. vec samo osnivacki ulog. i ko je režiser. sa borbom za osam spratova. Urednik Aleksandar Vasovic zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje. novembra 2008. radili za Milana Beka) Mladan Dinkic (covek koga je saradnik Radmila Bogdanovica.direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova. Izbor Nebojše Nedeljkovica za direktora “Novine Borba”. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanovic (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. novinar G. To znaci da Skupština. sa Srdanom Ðuricem imao zajednicku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. iako je najavljen. Svako dovodenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom. i .2008.jer se medijima bavi od 1984. a sve je ocigledno sracunato da kod citalaca stvori pogrešnu predstavu. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotic (covek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. Nebojša Nedeljkovic piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. godine vlasnik sam firme Buana. vrši izbor i razrešen je direktora. kako je naveo list “Kurir”. godine i misli da zna kako je moguce osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. Radovanovic je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. godine. Slavko Curuvija.000 kvadrata u samom centru Beograda. U ‘Borbi’. godine. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovica. Objašnjavajuci zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljkovic. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. Povodom izjave potpredsednika vlade Mladana Dinkica da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotic Cane. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. odnosno clan društva. vec su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. za racun Radmila Bogdanovica uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. u dnevnom listu “Kurir” od 28. Katic i odgovorni urednik Rade Jerinic nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. covek koji je odradio kampanju za LDP.” Teško je znati šta je istina. kandidat bio i Ivan Radovanovic. koja je. sa Tijanicem i Tirnanicem. istovremeno da se na ovaj nacin povredi ugled “Novine Borba”.000 kvadrata u samom centru Beograda. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. pozivajuci se na “dobro obavešteni izvor”.. koju nije prihvatio. jedini i stoprocentni. decembra 2008: “Od septembra 2008. decembra 2008. generalni direktor. osim Nedeljkovica. uredivacki kolegijum i koncepciju novina. nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovica u javnim preduzecima. vlasnik Ivan Radovanovic saopštio je 1.. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašica 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. vlasnik lista rekao je da je direktor sprecen zbog bolesti i da mu je Nedeljkovic ponudio ostavku. nema nikakav odnos. a izabrala ga je Vlada. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za politicke konotacije iskljuceni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. i dodao da nikada nije bio clan Vlade. Komentarišuci postavljenje Nebojše Nedeljkovica za generalnog direktora Borbe. vec je on to postao na predlog G17. Krajnje je netacan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio licno Zoran Ostojic. jer ne predstavljaju informaciju od javnog znacaja. zlonamerno je. odnosno 40. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevica.

neevidentiran. Tada smo po prvi put igracima otvorili racune u poslovnim bankama. Kada dode vreme za privatizaciju klubova. Boriša Vukovic.. iz begstva. radio sam u interesu kluba. a ne navode da.. naravno.. i omoguce mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. Za ovo spreman sam da odgovaram. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto receno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima. kroz medije.. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedocenja koja dokazuju moju nevinost.. Od pravosudnih organa ocekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. i kao sportski rukovodilac. veoma sam ponosan. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke. umesto dotadašnjih 73 odsto.. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. Ovako se poslovalo do 2003. A mi smo stvorili novu vrednost. Nede Boškovica) Zoran Ostojic (sa Radovanovicem imao posle 5... zeta nacelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Ðukanovica. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugaciji nacin. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. pokušana je moja diskreditacija. nije rešeno do danas.. OFK Beograd kao klub ne bi postojao. stavljali u službu .. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju. opstaje zahvaljujuci Milanu Beku.. Slavko Zecevic. vodio savezne organe. A sredstva od privatizacije ce otici u kasu države Srbije... Miloševicevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katic (covek zadužen za propagandu kriminala.. ali sve što sam radio. policijske i ekonomske elite. na koji nije placen porez. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto. kao igrac.. i uplacivali im ugovorne obaveze legalno. ili ne bi postojao na ovakvom nivou.. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi.. i država je na precutan nacin aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjiceni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. Nikola Bugarcic. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Cedomir Jovanovic (u politici. i da je to uradeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. Za svaki utrošen dinar od 1997. Goran Vesic.. oktobra zajednicki nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilica) Slobodan Orlic (saradnik vojnog saradnika Nebojše Covica. bio je u Telegrafu kada su poceli) Nebojša Nedeljkovic (Dufri je svima bo oci. Da nismo radili na takav nacin.. do danas postoji uredna dokumentacija koja. poslao je. i možda cinili privredne prekršaje. Mirko Marjanovic. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netacna.. koji je neizvestan. i zvanicne institucije. Na taj nacin država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista.. otvoreno pismo. Iako je osnovno nacelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica. sigurno je da ce OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997. a sve sa ciljem da više ostane za sport. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. Zvezdan Terzic. nije proknjižena u klubu. . vec naprotiv. u kome izmedu ostalog piše: „.Vanje Bokana.neki su od mocnika koji su svoje društvene pozicije. Crni fondovi su stvarani na razne nacine. kao i Toma Nikolic. Pre nego se realizuje neki transfer. Ocigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moci. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana vec 60 godina predstavljaju stecište politicke. sportisti placani gotovinom na ruke. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra. koji sam i ja zatekao. Zdravko Loncar. Slobodan Penezic Krcun. krucijalno pitanje. I ne da se ne osecam krivim. uz placen porez. Ivica Dacic . Radmilo Bogdanovic..

3 milijarde dinara. Predsednik vlade retko odgovara na pitanja. Licni PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio clan Saveza komunista. cak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. podnela krivicnu prijavu. Svoje stavove saopštava. na celo otrgnute struje Demokratske stranke. i u svoje uprave regrutovali su iskljucivo po politickoj liniji.” 2. Pocetkom 2008. ne diskutujuci previše o njima. Koštunica balansira medu nezamislivim politickim opcijama. Zakljucak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. VOJISLAV KOŠTUNICA. Nakon toga se buka u javnosti slegla. Za neke to je bio hobi. godine. i da se u meduvremenu bavio naucnim radom u dva instituta. Mada mu kao manu pripisuju politicku tvrdokornost. a cas je potpuno zanemarujuci. ostvario je prihod od 53. poštovati važeci ustav. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“. Idilicna freska bice zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". U periodu nakon preuzimanja vlasti. Taj ustav sa "ociglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije izmedu ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima. „vlasnik najvece kompanije u Srbiji. pod imenom Demokratska stranka Srbije.. koju je tužilaštvo odbacilo. a u Sofiji „Pikadili“. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). zbog cega je predsednik LDP. Iz njegove stranke nastace. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjacu podršku. koji je napustio DS vec 1992.2008. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva. do 1997. a „Delta“ je protiv Verice Barac. DHSS. Vojislav Koštunica. mada su mnogi važni za sadašnjost i buducnost Srbije. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. cime je prakticno izašla na tržište EU. izmedu ostalog. Predlog je odbijen jer je u Skupštini. “Veciti” su pokriveni u politici. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. Cak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštunicin „pecat“. Narod u Srbiji. što visi kao mac nad vratom demokratskog birackog tela. predvodena Vladanom Baticem. „Delta“ je protekle godine. policiji. na razne nacine. da su cesto prevazilazili državne institucije. koju je 17. kako sedi u Miloševicevoj skupštini i ceka svojih pet minuta. Pravilo: bogatite se i radite šta hocete. U jednom obracanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. a neki su želeli da svoju moc prošire na sve segmente društva. jedino se na zvanicnom sajtu FK Partizana i FK Crvene zvezde nalazi sastav upravnog odbora. medijima. Po podacima za 2006. U više navrata pokazao je prakticno da snaga politicke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa medu gradanima. neki su pasionirani navijaci.1.crveno-belih i crno-belih imperija. Mimo obicaja. stao je jula 1992. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem rec da cu. ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. godine. U pocetku se kao moguci koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radovic. Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zakljucili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. Miroslav Miškovic. da je vracen na posao ali je to odbio. potpuno je prestao da mu veruje. godine izdržao je bez poteškoca neprijatan napad. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. godine. dok u košarkaškim klubovima Zvezda i Partizan taj podatak kriju. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“. Pregovore s politickim neistomišljenicima završavao je maksimalnim ucinkom po DSS. cas dramatizujuci tu stvar. mogu sve. .. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko mocni. dokle god je on na snazi i da necu prigrabiti nijedno ovlašcenje koje iz njega izricito ne proistice". uprkos ociglednim nedostacima. koji je bio željan da se što pre izvuce iz zaostalosti. Miškovic se oglasio pismom u kome je Jovanovica povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002. Srpski narod gledao je od 1990. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007. privredi. plasirao list “Blic”: 1. a kompromise je pravio iskljucivo sa „stranim faktorom“. da bi celokupnu pricu pretvorio u alat za politicku kampanju svoje stranke. Cedomir Jovanovic. potvrduje i lista najmocnijih za 2007. 2007. Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” .

Ova gospoda. Kada se izvrši uvid u spisak clanova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. Cim je otišao sa mesta predsednika SRJ. Velike donatore . Na isti nacin kako je i Miloševic radio. godinama bio prva licnost stranke. Koštunica se na taj nacin štitio od mnogobrojnih sastanaka. ministre da dodu do njenog šefa. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovica. Recenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je citav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. Vodi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najludi. Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doci kod premijera bez Nikitovicevog blagoslova. ciji otac je bio deklarisani ibeovac. u stranci nisu imali šta da traže. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustolicili i održali. Vukom Hamovicem i biznismenima iz Miloševiceve ere. pre svega prema onima sa kojima je poceo da živi životom politicara. poput Slobodana Miloševica. Demokratska stranka Srbije nema mnogo clanova. a s druge strane. koji su na najbestijalniji nacin opljackali Srbiju. Njegove izjave i postupci pokazuju da je rec o podeljenoj licnosti. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti nacin. Svoj politicki manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio cim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševica. Koštunica je svojoj kamarili omogucio najbesprizornije pljackanje. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. izjavljuje kako ce "Kosovo uvek biti Srbija". pravnika iz Bara. rec reforma u njegovom recniku više ne postoji. Clanovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su iskljucivo na zahtev vode. unuk ratnog zlocinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. pod palicom Ljiljane Nedeljkovic. u Gracanici. Umesto Ljiljane Nedeljkovic. jer je to model koji je prihvatljiv svima. Na ovaj nacin Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. pa srpske vlade. smatrajuci sebe iznad svih. ali i o slucaju teškog autizma. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog coveka. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. Ali su oni dobro rasporedeni. Koštunica je rekao svoje. Nikitovic je. lako se zakljucuje da svi oni koji su naivno poverovali u cestitost. Demokratska stranka Srbije pociva na autoritetu svog vode. ustolicio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. došao uz pomoc spleta istorijskih okolnosti. jednog po jednog. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je cesto skandalozna. sa 150 kilograma. i Koštunicine malobrojne prijatelje. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i nacina življenja. Od kada je postao premijer. dok citava medunarodna zajednica pokušava da nade manje bolan nacin kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. Osim Dragana Jocica i Nebojše Bakareca. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljkovic. jer na Kosovu. pa do još otvorenijeg gadenja prema medunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom saraduje samo kad mora. od osnivanja. izrucio tom istom Tribunalu kompletan politicki i armijski vrh bivše SRJ. Poniznost je jedini nacin opstanka u izvršnoj vlasti i clanstvu Demokratske stranke Srbije. predvodenu Vojinom Lazarevicem. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. Svi osnivaci i clanovi stranke koji su na bilo koji nacin protivurecili svom vodi odmah su odstranjeni. želeci da na taj nacin bude sa svima na distanci. sprecavala je stranacke kolege. tako slicnog pocivšem diktatoru cija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. i kao stari doušnik tajne policije. Tako je Nebojša Bakarec. a onda. Nedeljkovicka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. nepotkupljivost i pravicnost Vojislava Koštunice. Koštunica ume da vlada. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". Zvanicnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleci što Vojislav Koštunica nije izjavio da ce "Srbi zauvek ostati na Kosovu". a Aleksandar Nikitovic njegov šef administracije.Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodeceg coveka. Od otvorene mržnje prema nekim politickim oponentima. najpre jugoslovenske (time i srpske) države.

Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opacica broj 16. pokazuju sve simptome vlastoljublja. Dobracinoj 10. ništa cega vec nije bilo. Koštunicin otac Jovan Damjanovic bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. rezultati su poražavajuci. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumacenju pravoslavlja i svetosavlja. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoci. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodica "Pasja groblja Miloša Radovica''. slicno ekstremistickoj organizaciji Narodni front iz 1945. što u okolnostima neodržive koalicije. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovica. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. i tu smo predzadnji u Evropi. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. Posle 4 godine njegove vlasti. Palmoticevoj 33. Postoje slucajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. Koste Glavinica 25a. ali je u osnovi ista . glavni poslodavac je i dalje država. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja pociva na autoritetu Vojislava Koštunice. licno je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potice iz privatizacija. Miloš Radovic. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. sa njegovim blagoslovom. i placa kod Klinickog centra Srbije. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svade i nove podele. što u nedostatku kvalitetnih strucnjaka. imaju snažnu podršku medu ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. postala vladajuca snaga. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. Ucinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih gradana tek ce biti pravilno ocenjen. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. dakle. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. Ako podela državnog blaga po stranackim interesima bude kako treba. DSS i njen osnivac najbolji su nastavljaci destruktivne politike. Ali vec sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim režimom i dalje na gubitku. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljacki stroj. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. opstanka na vrhu po svaku cenu i slicnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne ucine svoje. sve dok jedna glava nije pala. a da ce Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. dramaticne transformacije u jedno moderno društvo. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajuci svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom coveku nigde ne žuri. postavilo se i pitanje tih sloboda. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotic. Ali nakon desetak prilika da casno odstupi iz vlade. tvorci su "otacastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. ova stranka i njen nesumnjivi voda. sloboda govora i ispovedanja drukcijeg mišljenja. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radovic imaju mracne biografije. u vrlo širokoj koaliciji. uprkos cinjenici da zvanicno postoji sloboda štampe. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''.inadžijska prema ostatku sveta. Privid da Koštunica ''ocima ne može da vidi novac'' prica je za malu decu. Nezaposlenost se nije smanjila. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veca. Sa samo 16% osvojenih glasova. dosadašnja trula koalicija podržace dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Kralja Petra 10. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. Direktne strane investicije su zanemarljive. manifestaciju apsolutne nemoci da upravlja državom. Ti pokreti. a isti ti saradnici. Zoricin otac. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo cemu lici na Miloševicevu guberniju: . U slucaju Vojislava i Zorice potvrduje se izreka da iver ne pada dalje od klade. Prema važecem indeksu. nalazimo se medu tri najkorumpiranije države kontinenta. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta.DSS-a. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv.

izolovana od ostatka Evrope. u kojem su živeli duže od godinu dana. po nagovoru žene. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. nisu odobravali njihovu vezu. u stan kod Dragomira Olujica. zbog konspiracije. na cijem celu su bile vode studentskog pokreta iz 1968. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osijecanke. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji ucestvuju u politickom životu Hrvatske. Mihajlom Markovicem. godine: Vlada Mijanovic. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploce.. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna licnost. narocito njegova majka Nevenka. Boris Tadic. jer je bio mlak. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. Nebojšom Popovim i Trivom Indicem. danas novinara. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasaca DSS. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. s Dragoljubom Micunovicem. Otvorena ignorancija govori da je rec o tihom buntu protiv cinjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. Njihove svirke za ploce izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipovic. 1962. da bi savladao Tomislava Nikolica. U suterenu u ulici Koce Kapetana broj 47. Mlada i lepa Osjecanka bila je vec aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. “predsednik Srbije zapoceo je predsednicku kampanju upozorenjem da ce gradani na izborima odluciti da li žele u EU ili u novu izolaciju. . i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. za profesora filozofije. a 1962. upoznaje Veselinku Zastavnikovic (rodena 1955.” BORIS TADIC je roden 15. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. Otac Ljubomir roden je u Crnoj Gori. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. Tadic je svestan da. kao drugo dete bracnog para Ljubomira Tadica i Nevenke Kicanovic-Tadic. 3. U protekloj godini je cesto saradivao s Koštunicom. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. a majka Nevenka Kicanovic u Bijeljini. a dogurao je do pukovnika Ozne). LDP i NS. Ona je više bila sklona komfornom životu. u Knez Miletinoj 40. detinjast. u pivljanskom kraju. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovicem. godine. Miladinom Životicem. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". najjaceg protivkandidata. Mladi bracni par Tadic oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Zagorkom Golubovic. koja je tri godine starija. Svetozarom Stojanovicem. niti moralni kapacitet. bio podeljen na više odvojenih grupa. bolešljiv. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. Boris Tadic. Disidenti ga primaju i 1981. Veselinka je bila najradikalnija medu ženskim pripadnicima pokreta. Posle završene Prve beogradske gimnazije. koji je s Dragomirom Olujicem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmoticevoj ulici u Beogradu. Disidentske vode prihvatale su Borisa iskljucivo po tom osnovu. Borisova majka je neuropsihijatar. i iz bolje stojece porodice. Nevenka je Milovana Brkica. cemu je uspela da nauci svoju kcerku Vjeru. Borisovi roditelji.. G17. Ljubomira. u Sarajevu. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kcerkom iz podoficirske porodice. studentkinju novinarstva na Fakultetu politickih nauka. pocetkom osamdesetih godina. gde su stanovali Vesela i Boris. Bracni par izdržavao se tako što su prodavali decje lutke koje je Vesela pravila. januara 1958. U Beograd je poslat 1955. Pavluško Imširovic i Dragomir Olujic. Idoli su mu bili clanovi muzicke grupe "Idoli''. Ljubomir Tadic pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. Borisov otac bio je ucesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u cinu kapetana. Njegov otac. Boris odlazi od kuce. godine) iz Osijeka. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD.

Pravdajuci se da je bez stana. pod pritiskom stranackih kolega. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. godine. marta 2003. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistocne Evrope. osnovao Demokratsku stranku. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. Cim je postao ministar odbrane. Zahvaljujuci Borisu. Izraelske i grcke banke su sigurne od provera iz Beograda. Za svoje pomocnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesica. Pokojni Ðindic je protežirao mlade.Boris Tadic ušao je u politiku pocetkom 90-ih. koji je u meduvremenu unapreden u cin kapetana i penzionisan. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. Pokojni Ðindic je na Borisa Tadica uticao i s preporukom. tražio je adekvatan smeštaj. Slobodana Miloševica). Želeci da sacuva bliskost s Ðindicem. Veza s Klarom trajala je kratko. U oktobru 2000. Živorada Andelkovica. gde da se sastaju. Kada je 5. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. i s njom dobija dve kcerke. Predsednik stranke je u pocetku Dragoljub Micunovic. februara iste godine na Skupštini DS. smenjuje Tadica s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. Na racun Borisa Tadic pristižu velike pare. On putuje po svetu. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Cosica. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. Iz omanje kuce nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. po uputstvu Dobrice Cosica (koji je paralelno bio i na osnivackom skupu SPS. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. Boris Tadic dobija resor ministra odbrane! Klinicki psiholog je univerzalan. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. U Demokratskoj stranci Boris Tadic je. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uredenje ovog rezidencijalnog objekta. Nije to više bio isti covek. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. cuvan jakim policijskim snagama. septembra 1997. Njegov otac Ljubomir zamenio je kucu u Gospodar Jovanovoj za dva stana. kada njegov otac Ljubomir. da "otkaci ženu Veselinku". Godine 1999. Bogoljub Karic je u narednim godinama sacuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. a sam tvrdi da je najveci politicki uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Cavoškog "Stranacki pluralizam ili monizam". oktobra 2000. za šta je izabran 27. i ceka novu priliku. Ljubomirov kolega s fakulteta. kako je obrazložio. Novi ministar odmah prihvata Miloševicevog tajkuna Bogoljuba Karica kao svog prijatelja. s još 11 istomišljenika. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovicem Ulemekom Legijom. i danas živi. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Cosicem. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavnikovic 2. prisilno ih smeštaju u staracke domove. Tada. oboren Miloševic s vlasti. Boris nikada posle 12. kao potpredsednik Demokratske stranke. Mašu i Vanju. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadicevih momaka od kojih . “zbog bezbednosti”. odbranu. Život Borisa Tadica menja se iz osnova. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. koliko da provode u teretani. kako da se oblace. Branka Rakica. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. u kabinetu Svetozara Marovica. Boris Tadic postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. Boris je finansijski ojacao. ultimativno tražio od premijera Ðindica da ministar odbrane ne bude Zoran Živkovic.. Ðindic ga upoznaje s grckim milionerom Kokalisom. zahvaljujuci uticaju svog oca. zamenik Ðindica u DS-u. Boris odlazi u Izrael. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. da se ''nauci zanatu'' kako se postaje bogat. a potom Zoran Ðindic. postao je predsednik Srpsko-jevrejskog društva. gradevinskim inženjerom. tek izašle iz fakultetskih sala.. bliskom prijateljicom Slobodana Miloševica i Dušana Mihajlovica. godine. u kojem Boris Tadic. Boris Tadic pocinje da oponaša Zorana Ðindica. Vodi telekomunikacije. u polušali. Bojana Dimitrijevica. Premijer Srbije. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. Vuka Jeremica. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. kome je Ljubomir Tadic bio uzor. Kada Ðindic krece da modernizuje partiju. Otac Ljubomir. nije pomenuo Legijino ime. kada je izvršen atentat na premijera Ðindica. koji je vanbracno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandic. samo da je na vlasti. izabran za sekretara Glavnog odbora. koji nemaju ni trideset godina.

ali je Boris. doneo drugaciju odluku. a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. na celu s mandatarom Koštunicom. U Guci. u banku "Berkli". Mirka Cvetkovica". skloni se". tek svršeni student. Srdan Šaper. bavi se kao diktator. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. Presudnu ulogu na njega imaju Srdan Šaper i lekar Nebojša Krstic. Svi. moraju to da završe preko Rakica. Kada se 11. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. ministre. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. takode aktivista Crvenog univerziteta. Predsednik Tadic je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstica. predsednik Srbije zatrcao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladica za gušu. koji se zabavljao sa kcerkom predsednika kompanije. Simic je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. jula 2004. potpredsednicom najjace srpske kompanije. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. Tadic je licno odredivao ministre. Eto. Cesto. otišao u vojsku. sikce iz kola ostalim vozacima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. Jedan od njegovih ministara posvedocio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. odmah po imenovanju. Boris Tadic je bio direktor Demokratske stranke. Boris Tadic je na bio jedini kandidat. da njen sin svakog dana uzima 1. Kako kaže jedan od clanova Tadicevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. se . tek svršeni student. list Tabloid piše da Boris Tadic održava odnose i s lepuškastom gospodom. koji se u civilu zatekao u Zemunu. Jedan od policajaca. Boris je i javna licnost. zbog pada imunološkog sistema. godine.. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. on sam pada u apatiju. Kao predsednik. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simica koji je bio Borisov drug iz mladosti. kako se nisam setio coveka! A družio sam se s njim. Stranackim poslovima Boris Tadic. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. Boris Tadic. ministar nije mogao da dokuci. kada mu je jedan momak nešto dobacio. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. a narocito biznismeni. koji naplacuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. Dok je pokojni Zoran Ðindic na izborima u stranci imao protivkandidate. Prisutni su vec videli Božu Ðelica na ovoj funkciji. u broju od 2.neki nisu ni vojsku služili. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašcenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakic. PR ministra odbrane bila je Ana Uroševic. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. koji svakodnevno pomaže Tadicu da ostane "u sedlu". Bivši direktor Agencije za privatizaciju vecinu privatizacija. ukljucujuci i cementare iz Paracina. kaže da je nocu oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvucnika. Šta su razgovarali. bivši clanovi grupe "Idoli". Ðindic je smenio Tadica s mesta ministra za telekomunikacije. Radni dan predsednika Tadica zavisi od njegovog raspoloženja. depresiju. godine uselio u novi dvor na Andricevom vencu. jer se Vuk Jeremic. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. nije nam objašnjeno. jula 2004. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou ulicnog žargona.. Dan uoci izbora nove vlade Srbije. predsednik Srbije za najznacajnije savetnike postavlja Vuka Jeremica. Tako smo cesto obaveštavani saopštenjima da je na lecenju na VMA.000 miligrama C vitamina i antioksidante. koji žele da se sretnu s Borisom. Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. sproveo je na nezakonit nacin. imamo ministra finansija. koji mu je prenosio novac u London. što je bio i stranacki dogovor. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. predstavljao kao Ðindicev šef kabineta. U vreme kada je Ðindic bio gradonacelnik Beograda. ali se Boris udario rukom po celu nakon završenog razgovora i obratio stranackim kolegama: "Au. Od kojih bolesti. jer rotaciona svetla nisu bila ukljucena. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunisticke nomenklature) je teško frustriran svojim fizickim hendikepom. tužioce. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simic. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke.

Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadic radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema politicke edukacije u zemljama jugoistocne Evrope.zbog ''povrede nacionalnih osecanja gradana''. postavlja se logicno pitanje . priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. godine. Milan Nikolic. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. Službena biografija pobednickog kandidata Borisa Tadica na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. Vojni psiholog u to vreme. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka decji psihijatar). uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venca sa Veselinkom. jer je to prirodno mesto rada za jednog klinickog psihologa? Klinicki psiholog koji prede u gimnaziju za profesora psihologije. U biografiji. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseci majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. Kazna je izvršena odmah . godine. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao coveka nauke i struke. dalje. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadica. Nebojša Popov. jer nema nijednog svedoka koji se toga seca. Ako je radio u Institutu. jula 1982. u to vreme. Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. nije bio u formacijskom sastavu. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. Srdan Šaper. Kljucno pitanje je da li je Boris obmanuo gradane. bilo politicki svakako delikatnije. Koji je to sistem. On je napisao i predsednikovu biografiju. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadica na izborima koji su održani. Svi ga se secaju kao dobrostojeceg mladica. nije moguce utvrditi. Iz biografskog navoda zakljucuje se da je Boris Tadic magistrirao na navedenu temu. Boris Tadic je vojsku služio 1984. U stvari. godine. ljudi uvek solidnih primanja. kada. kojoj se potom izgubio trag. sa privilegijama. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i coveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavnikovic hapšenja. Ne znaci da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu.zašto je napustio tu ustanovu. Biografija je lažna i da smo demokratska država. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. preko starih partizanskih veza. Boris Tadic je uhapšen 30. predsednika bi optužili za krivokletstvo. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivac i prvi direktor Centra za demokratiju i politicke veštine.. jer je mesto profesora u gimnaziji. U vojsci je bio obican redov. Dušan Gamaser. i tražena je moralno-politicka podobnost kandidata za mesto za katedrom. Evo nelogicnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekic tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadic! U bolnici "Laza Lazarevic" u kadrovskoj evidenciji nema imena klinickog psihologa Borisa Tadica! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. Ljubomir Tadic je.postoji samo smer psihologija. a predsednik istice u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz politickih razloga. vec su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama iskljucivo vojna lica! Kada je Boris Tadic bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu.kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. ko su osnivaci. godine u Capljini i u Sarajevu. U registrima udruženja gradana nema traga gde je taj centar osnovan. oslonio se na drugove iz detinjstva. ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". Tadic je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešic. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe . Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. ili nije? Da li je Boris Tadic kao student radio kao kolporter nije moguce utvrditi. ali nema nikakvih dokaza. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. niti mogucnosti da se to proveri. Razlozi ne mogu biti politicke prirode. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadic poslao te 1984. propali glumac. Na internetu ne može da se nade nikakav trag o delatnosti takvog centra.Uprave za analitiku i evidenciju. i u svim medijima..

a pomocni deo u Centru "Sava". bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. prave reformu kojoj je cilj da se ni slucajno ništa ne promeni. koji služi za prisluškivanje njegovih politickih protivnika. koji nije stekao svoj stan. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovica. koji mu je poklonio otac Ljubomir. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišica i Franka Simatovica. je i Zoran Zagorac. godine izabrali smo za predsednika Srbije coveka koji. udarili su na one koji su 2001. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadica.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava". Pavluško Imširovic.2004. i to su uocili. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. Cetvrti zaverenik je Mile Zaric. Milorada Ulemeka i Radeta Markovica. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letic. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavnikovic. piše u službenoj biografiji. godine. Od 2003. navodno.05. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadic naveo u biografiji. u timu. Sada. Istoga dana kada je osumnjiceni za ubistvo Slavka Curuvije. Radmila Karajovic. inace. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadica odjednom navedeno da ima 50. u kojoj su bili Dragomir Olujic. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu.koja je 9. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Markovic.000. “radi” kao profesor. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. Miša Vilotic i Cvijetin Milinkovic. inace rodak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadica. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukica i Dejana Carevica. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. inace vlasnik hiperbaricne komore u Klinickom centru na Banjici. Milorada Ulemeka Legije.2008. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. godine. je. Mile Zaric je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišica i sreo se sa Karlom del Ponte. Istog tog dana. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. dva . Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševica. Jovica Mihajilovic. u 46. nema rešeno stambeno pitanje. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. gde. sinovac pokojnog Ivana. bez valjanog objasnjenja. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje.” Bulatovicev naslednik. koji su bili osudeni na po 60 dana zatvora.politiku i advertajzing! Juna 2004. Srdan Šaper radio je kampanju i 2008. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadica. o cemu svedoci biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. Otkud mu ta uštedevina? Ako je poseduje od ranije. pojavio se sledeci tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadica. godine. Gordan Jovanovic i Branislava Katic. Ranko Tadic. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zlocinackoj kamarili. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. pod okriljem Radeta Bulatovica. od cega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. zbog cega ima nadimak Manijak. Saša Vukadinovic. koji je prijatelj i Jovice Stanišica. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. Kao strucnjak za te poslove. Biografi su zaboravili da je Boris Tadic bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. nedodirljivi kadrovi Miodraga Bracanovica. Boris Tadic nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. piše u biografiji.04. u centru BIA Beograd je sa mesta nacelnika Odeljenja smenjen Srdan Stambolic. Sa njim. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskucnika u 50. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. Prvi Bulatovicevi reformatori. slucajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. godini života. Izraelca Arija. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. Da li je to iz neznanja.000 evra. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. a radio je tako mnogo. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Curuvije. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili. dobio od Kostunicinog pravosuda nadoknadu od 1. 14. Ratko Romic. godini života. Veselinka Zastavnikovic (tada Borisova devojka). Ari je.

uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak.meseca pred imenovanje Saše Vukadinovica. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima. kupio je „Centrotekstil“ za 18. najavljujuci planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. ekonomski odnosi sa inostranstvom. uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. ali Dinkic se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarac . Nazivaju ga covekom iz senke kome su sva vrata otvorena. a širice i maloprodajnu mrežu. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi cetiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja. regionalni razvoj. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. Za slogan svoje stranke da je strucnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji strucnjaci nego klasicni politicari koji lepo pricaju. „Ist point“ zapošljava 3. Tomislav Nikolic je odgovorio: “Bliski rodak Borisa Tadica. Dinkic je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve. “cesto se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti. osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz politickog i privrednog života. u koje spadaju ekonomija. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. a za još nerealizovanu kupovinu 60. Bio je u vladi Slobodana Miloševica. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. „Bogat sam koliko mi treba.2 miliona evra za investicije.000 radnika. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji.4 milijarde dolara.. “ko je Ranko Tadic. godine komercijalno radio kampanju DS. Roden je u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Zoran Drakulic. uz investicije i ulaganje u ekologiju.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuca „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. Mladan Dinkic. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4.” 6. iz penzije. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. Drakulic se u regionu ucvrstio kao lider u recnom brodarstvu. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100. pricao o privatnim prislušnim centrima. Filip Cepter. ali zvanicno nije vlasnik nijedne. dostigla skoro milijardu dolara. a malo rade“. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. koja je kuma Radeta Bulatovica.1 milon evra za kapital preduzeca i 10. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. turizam i privatizacija. sa vecinom odlicno saraduje. Drakulic je prodao Zajecarsku fabriku kablova kako bi kupio cetiri puta veci „Novkabel“.7 miliona evra. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP. Bugarskoj i Rumuniji. ponudio je 121. Uprkos verbalnih duela sa clanovima vladajuce koalicije.9 miliona evra. a njenog muža.” O opštem uticaju Radeta Bulatovica. U 2007. za koga tvrdite da prisluškuje politicare po Srbiji?”.” 5. a da li slucajno nije otkrio ni jedan? 4.. u kojem udeo ima i Cepter. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji. Cepter je na 23. Živi u Monte Karlu. inace šef centra za prisluškivanje politickih suparnika DS i gradana Srbije. izjavio je u Drakulic. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5.54% vlasništva Fabrike šecera „Zrenjanin“ ponudio je jedan evro. silosa u rumunskoj Konstanci. Rade Bulatovic slucajno. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova. svedoci cinjenica da je i ministar Jocic imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin.000 evra.. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistocnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeca. ali je za izbore 1993. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. Njegova uloga strucnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme . a za kupovinu 94. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija. julovac. za šta ce investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopionicarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina.” 7. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni gradanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. Da li je. Milan Beko.

vec da izaberu na koju ce stranu. studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemackoj.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim americkim kompanijama. Prvom sastanku prisustvovala je vecina clanova. a americki ambasador im je rekao da se od privredne elite ocekuje da ima stav o politickim dogadajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD. Svestan cinjenice da se sa takvim stavom vecina ovdašnjih politicara i veci deo javnosti ne slažu.rekli su oni. a dobrovoljno je radio kao prvi voda Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006.. a na mitinge vodi sportiste i estradu”. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice.“. a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprecilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine. tvrdi da bez takvog rešenja nece biti stabilnosti na Balkanu. koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15. zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode. a Srbiji nije cak olakšala ni vizni režim”. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema americkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost izmedu dve . koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. kritikujuci EU koja je „primila Rumune. dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Miškovic. u privatizaciji Luke Beograd. Sadašnji americki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama.” 8.u Srbiji. kao što smo prevazišli i ranije periode. pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi. Kameron Manter. koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt departmenta. Clanovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. Americki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta. zahvaljujuci Poltu. zabranivši mu izdavanje americke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju. A tu Miškovic.. navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji. kupovini „Vecernjih novosti“ i „C marketa“. pa Robnih kuca „Beograd“. Miodrag Babic. a najviše uvozila žvake. vec su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veci Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. Rec je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se zacudio što je Manter„obodrio” SPS da ude u vladu sa Demokratskom strankom. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istocnu Evropu. Branislav Grujic i Toplica Spasojevic.. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Ðindica. “uloga SAD u rešenju statusa Kosova bice presudna. ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji. godine. Karijeru je poceo u marketinškoj agenciji „Spektra“. godine od strane FPP „Balkan limitida“. koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu. zatim prilikom preuzimanja arandelovackog „Knjaza Miloša“ 2005. kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. na primer – stavio na „crnu listu”. Siguran sam da cemo i dalje saradivati“. U komentaru za „Independent” Roberts. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“. nije baš omiljen. koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovica. Kako navodi naš izvor. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor. avgusta 2007. a ambasador SAD u Srbiji. DS-u su prigovorili „da hoce privatizaciju bez privatnika”. ali cemo i ovaj period prevazici. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“. iponovo zagovarajuci podelu Kosova.” Americki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa clanovima Kluba „Privrednik” i porucio im da treba da podrže „proevropsku vladu”. rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od cetrdeset vlasnika velikih srpskih firmi.. prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju. da „stalno govori o novim radnim mestima. Danko Ðunic.

Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. kao i deo njegove vlade. 9. Položaji na celu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u meduvremenu od DS. On je cak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti. Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. Ðelic je parafirao sporazum sa EU i veruje da ce ga uskoro i potpisati. Dostojevski. Patrijarh Pavle. a šta je metafizika prema Ðelicu. Božidar Ðelic. to nije moj. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana. Andric. ministar finansija u vladi Zorana Ðindica i bavio se nezahvalnim poslom sredivanja stanja u finansijama. kojoj je pristupio po atentatu na Ðindica. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima. Van Gog. opozicija se žalila na njegovo ponašanje. Naše društvo pociva na cinjenici da li ste bogati ili niste. Potpuno je drugacija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na celu britanske misije u Beogradu od 1992.. “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava strucnost. Inace.vodi poslove evropskih integracija. nikoga ne odreduju pare vec pamet i dostignuce. Hegel. Ako bi neko osporio neku od vrednosti ceka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. „Magnohrom” i „Trajal”. i nove „intervencionisticke” u kojoj diplomata koristeci znacaj svoje zemlje pokušava da direktno utice na politiku manje države. . Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg americkog ambasadora Vilijema Montgomerija. verovatno su imucni samo manama. a u vreme protesta zbog krade glasova na izborima 1996. Gradanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. Kant.. Pun samopouzdanja i energije. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”.škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo iskljucivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan. koje su napustili da bi pomogali Srbiji. Aristotel. do 1997. Božidar Ðelic nije postao bogat u inostranstvu. iz perspektive Božidara Ðelica. ono je samo cinjenica po kojoj se ljudi razlikuju. izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. ne razlikuju se mnogo . koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. ne mešajuci se mnogo u politicke sporove. ušavši u direktan sukob sa premijerom. Kocic. pitanje ne zaslužuje odgovor. Bio je direktor najvece evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistocnu Evropu. vec njegov izbor”. Marks. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje. Dakle. Copic. i pored razlike u stilu. oktobra 2000. i covek se meri po bogatstvu. bio kandidovan za premijera. bar do sada.” BOŽIDAR ÐELIC je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“. rekao je Manter.interesi trajni. a prestižni „Forbs“ ga je svrstao medu 100 mladih svetskih lidera. da mi ogranici kontakte. jer ovo je doba Ðelica. Ima nešto i u pitanju kako ste postali bogati. ništa. “. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najvece firme u Srbiji. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajucu ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na pocetku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali medu nama. Došao nam je u pomoc i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i politickih struktura. Stekao je nadimak Boža Derikoža. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševica i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima. „On je odlucio. po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. njegovi politicki protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Ðelicev licni imetak. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slucaju strpljive tolerancije. 10. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pamecu vec su i siromašni vrlinama a. dok je njegov americki kolega Ricard Majls obišao „Sartid” – „tvrdavu socijalisticke privrede”. Opametio se medu nama. a uživa poštovanje i Katolicke crkve. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. Crnjanski.

a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta. a od 1992. fabriku šporeta „Milan Blagojevic“. „Ratar“.. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja. U školi je imao dvojku iz veronauke.” . molitvi. Njegovog imena. Nenad Popovic. misli su koje patrijarh cesto izgovara. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu. Vojin Lazarevic. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeca „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta.„Medela“. restorani „London“. “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik medunarodne grupacije ABS holding.000 radnika i posluje na tri najveca svetska tržišta . a na austrijskoj berzi energije je medu tri vodece firme po obimu transakcija. Privatnim poslom bavi se od 1989. „Kada bih bio i poslednji Srbin. po istom principu ponaša se i u biznisu. pa sva posluju sa velikim uspehom. zvanicno.” 12. zatim „Albus“. obrazlažuci da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“. a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine . procenjuje se na 75 miliona evra. SAD i Kini. „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“. mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. a pokriva znacajan deo uvoza elektricne energije u Grcku.” 15. Crnu Goru i Sloveniju. Miodrag Kostic. Makedoniju. ciji je vlasnik ili zakupac. ne pojavljuje se cesto u javnosti. Predrag Rankovic Peconi. Najznacajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju.” 14. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. novembra je na lecenju u VMA i redovno se pricešcuje.” 13. izbegava pojavljivanje u javnosti. živi i radi u Londonu. Kostic poseduje još nekoliko preduzeca i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. a promet firme je oko 20 miliona evra. „Vital“. najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. do kada je bio direktor „Energodate“. „Sunce“. Roden je 11. i da ce u fokusu njenog rada bice trgovina i poljoprivreda. u slavonskom selu Kucanci kao Gojko Stojcevic. preko svoje trgovinske kuce „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. drži najvece šecerane. u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemackim gigantom „Nordcuker“. pristao bih da nestanem a da ne bude zlocina“.” 11. “u okviru svoje kompanije „MK grupa“. kao suvlasnik firme EFT. “jedan od kljucnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti. Albaniju. Kostic je postao i ozbiljan medunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. „Budimo ljudi“. septembra 1914. Vuk Hamovic. cerke firme Energoprojekta. „Srbolek“. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeca i uspeo da ih podigne na noge. a drugi da se molio. “vlasnik preduzeca „Invej“.u Rusiji. posle iskustva sa trgovinom strujom. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grcke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. podvigu. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“. Od 13. Jedni kažu da se travama sam izlecio od tuberkuloze koju je dobio kada je skocio u nabujalu Drinu da spase svog daka. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. “kao i vecina modernih biznismena. Kupio je „Rubin“. nema ni iza jedne privatizacije preduzeca u Srbiji.. U Hrvatskoj i Madarskoj se takode smatra vodecim trgovcem. navodeci da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara.Šta o njemu misle drugi poglavari. spavanju i u radu. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeca iz „Minel holding“. hoteli „Kasina“ i „Park“. „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“. koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5. Poceo je sa proizvodnjom cigareta. Cesto su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim politicarima. ali se ubrzo proširio na agrarni sektor.

u saradnji sa lokalnom opštinom. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to.4 miliona evra. a onda i clanova komisije. te da je vršacko preduzece preuzelo vodecu stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“.. Miodrag Babic. što je najvrednija kupovina u istoriji nemacke kompanije stare 111 godina. a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. dostigla skoro šest milijardi dinara. Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. Za pola godine. Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. godine. a vrednost akcije pala je na 261 dinar. Ova firma osnovana je 2004. U ovom slucaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”. i sekretara Olivere Savovic. godine i nije imala promena na racunu kao da nije poslovala. golf i teniske terene“. “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe cija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Bec-Moskva. Preduzece je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara. “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca. za koji je nemacka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007.” 18. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. ali nije.” Kako je preduzece “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. Babic kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. da izgradim hotele. Još 1989. Na Srebrnom jezeru. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika.513 milijardi evra. odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što cine. ukljucujuci i više od 2. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu ucestvovale poznate licnosti. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. godine isplatila 480. u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja. „Želim da napravim turisticki brend. kupio je 350 hektara zemljišta. a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom racunu iz 2005. „Telenor“ je jedan od vodecih svetskih mobilnih operatera. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog coveka 2006. pre svega Milka Štimca. godine. Ovo je trebalo da povuce krivicnu odgovornost. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeca “Soko Štark”. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”.8% ukupnog kapitala preduzeca. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda.8 miliona korisnika u Srbiji. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. Toplica Spasojevic. što znaci i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca. Stajn Erik Velan. onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. Kako je slovenacka firma “Droga Kolinska” . kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“. kaže. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1.” 19. dve najvece prehrambene industrije u Sloveniji. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22.. Slobodan Vucicevic.16. sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta. mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od licnih dohodaka 1990.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. “predsednik „Droga Kolinska“.” 17. predsednika komisije. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“. Mada nije bilo moguce zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okoncanja sudskog postupka. Rešenjem iz juna 2005.

clan Drinske grupe VRS. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. Ovo drugo uradeno je mimo zakona. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vucicevica. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popovic optužio je Vojsku da je cuvala Mladica.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. 1995.” 21. U vreme sukoba na Kosovu 1999. kao pomocnik ministra odbrane SRJ. 2.. licni telohranitelj Mladica poslednjih desetak godina. 9 maja 1992. Pošto je objavljeno da je na sudenju za atentat na premijera Srbije Zorana Ðindica vojnik po ugovoru Siniša Glišic svedocio da je 12. Miroslav Deronjic. MILAN ZARIC prisustvovao je. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Cosic izjavio je da zna za .. Australiji i Kanadi. a optužuju ga da je 2005. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zaric. osoba koja ce razgovarati sa Amerikancima”... fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala ciji su programi veoma gledani u Sloveniji.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu. 50. navodeci da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topcideru... Volfgang Išinger. bio je nemacki ambasador u Vašingtonu. marta bio u kasarni "Topcider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu. u tacki 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora. Od 2001. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“. Tokom napada. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom americke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovica tokom posete Vašingtonu. Željko Mitrovic. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. do 2006. velicine bataljona (250 ljudi) u Avganistan. Pocetkom 2005. Cesto se pominje po aferam.. Makedoniji. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjica. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije.postala vlasnik vecinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”... Napravio je grešku u prezimenu i sledeci dan ispostavilo se da se radi o Puhalu. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naredenje za napad i spaljivanje Glogova. jer je višestruko kompromitovan. SAD. “predstavnik EU u posrednickoj trojci Kontakt grupe koja je sacinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti.. Rade Bulatovic . godine. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir.to je državna tajna. Milana Zarica. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. ukljucujuci. nacelnik ABHO. u našoj dijaspori u Evropi. mada su analiticari tvrdili da to nece biti moguce.. 20. ucestvovali su u napadu na Glogovo. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“. ali vecinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca. “vlasnik najvece televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. a on je podveo “Soko Štark” slovenackom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede. Krajem 2000. Trenutno je ambasador Nemacke u Londonu. vlasnik je izdavacke kuce „Siti rekords“. ali su celnici Vojske negirali njegovo postojanje. godine je ucestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okoncan rat u Bosni. avio-kompaniju „Er Pink“.” 22.. potpukovnik Branislav Puhac. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. Vucicevic je samo najamni radnik mnogo jaceg “konzorcijuma”. Mitrovic je pokrenuo sopstvenu produkciju. Bugarskoj. “Soko Štark” je mogao biti otuden po zakonu ove zemlje samo na Berzi ili putem Ponude za preuzimanje. decembra 2000.” General. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio.

ali da ga nije vidao u Topcideru. gde su bili njihovi ljudi. u javnosti. u intervjuu. u kojoj Puhalo radi.” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reci . Medutim. Poslednji dan 2005. Zato je na celo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stankovic. Ratko Mladic je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. da formalno. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševica i direktora policije Dragomira Andana. u Treci bulevar. kao predsednik SRJ i glavnokomandujuci u Vojsci. Oni su živi i mogu da to posvedoce. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio licno uvredenim i koji je vec i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladicev jatak.. osmislili i montirali licno Vojislav Koštunica. Takode. prikriju svoju stvarnu ulogu. Koštunica. jun 2006. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". a zatim u Jurija Gagarina 134. Akcija skrivanja Mladica od Haškog tribunala pocinje u junu 2002. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. u stan sina optuženog Marka Lugonje.Puhala. do pocetka 2005. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. Jovo Ðogo. kod porodice Vaskovic. Penzionisani pukovnik VSCG. penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Jovo Ðogo. Citav "slucaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i ucešce u "slucaju general Mladic". a i rešio problem za koji je on bio ubeden da se "jednom mora rešiti". po njemu. iskljucivo s ciljem ocuvanja svojih pozicija. pozadina slucaja: “Prava je istina da su slucaj "Mladicevi jataci". delovi 46. uz pomoc dva najveca špijuna iz Republike Srpske. preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. jer su pod vidom "pomoci onom coveku" od dobrostojecih pojedinaca i preduzeca.kad su ga postavili. licno je odobravao zaštitu i pomoc generalu Mladicu. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. koja bi kao formalno nestranacka institucija bila izvršilac tog prljavog posla. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristic. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002.” Imate li dokaze za optužbe na Koštunicin racun? . bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oci. Ðogo je Mladica dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. preko svojih ljudi. treba naci nacin da se to nikada ne desi". Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on licno i njegova partija ostanu cisti. 28. Optuženi Ljiljana i njena deca su rodaci Jove Ðoga. otkrio je šta je. Kljucna licnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladica od oktobra 2000. Citav taj period on to nije radio iz ubedenja i patriotskih razloga. Dok je na celu Vlade bio Zoran Ðindic. Tada se Mladicu gubi trag. Mladic se ponovo prebacuje na Novi Beograd. Rade Bulatovic i Dragan Jocic. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rodak. cime bi ga dalje kompromitovao. Na toj adresi je Mladic bio mesec dana. odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. Drugi problem rešen je na nacin na koji se u realizaciju zadatka uvlaci Vojska. nalaze se i u kasarni u "Tocideru". što mogu da posvedoce najveci funkcioneri iz Republike Srpske. Radi istine treba reci da Zoran Ðindic nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. jer "do izbora ima još dve godine". a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. vec iskljucivo iz licnih interesa. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbedenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladic. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. Stanarinu i sve racune placao je vojni pilot u penziji Stanko Ristic. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. Potom Mladic biva smešten u stanu optuženog Ratka Vucetica u Ulici Pede Milosavljevica 24. logisticke brigade. Mladic je odande prebacen na drugu lokaciju u Novom Beogradu.. iz jedne kasarne u Kraljevu. godine bio je Vojislav Koštunica. na Bežanijskoj kosi. da dode do sukoba i krvoprolica. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da pocne. a potajno. a odatle u Crnotravsku. Cilj je bio prinuditi Ðindica da krene u hapšenje generala Mladica.

ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvic. “od 6. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“.” .Nikolic je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj. septembra 2006. da je general Mladic i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. Danko Ðunic. Nikolicevu kampanju radi americka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kucevu. general pukovnik Milan Zaric je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije. Vic istice da je namera ovog giganta. godine Zoran Stankovic. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmocnijih.. najveceg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao celik u vrednosti od 664. godine.. Zdravka Ponoša. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvucen iz aviona na liniji za Moskvu. sada jedan od glavnih progonitelja.. Tomislav Nikolic. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu. do 2007. vidao s generalom Mladicem. cije je sedište u po tajnovitosti vec cuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju. o cemu je uredno obavešten Hag.2006. godine. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zaric. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen nacin njegovog penzionisanja i njegov dalji status. na Aerodromu Nikola Tesla sprecen je beg Marka Lugonje.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. Da li je tacno da se sve do 2005. . dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. general Savetnik Miodrag Panceski Prvi sekretar Marija Trifunovic-Ljubojevic Treci sekretar Marina Milanovic-Ilic Menadžer kancelarije Branislav Zdravkovic 11. “najozbiljniji protivkandidat Borisu Tadicu za predsednika Srbije. general Milan Zaric ucestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO.” 25.” Pukovnik Ðogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladic koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadredeni silnim generalima? Ko je. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva.02. U suprotnom. Ricard Vic. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladica da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica. novembra 2007.” 24. Oni su savetovali Nikolicu da bude mekši i. da stvori uslove kako bi tokom 2008.2009. kome je trebalo da pocne sudenje za pomaganje.10 maja 2007... u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . nedavno je i u Savetu bezbednosti UN receno da su dobili dokumentaciju od zvanicnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladic zvanicno penzionisan u maju 2002. Utvrdeno je. Istina je da je general Mladic bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002. godine proizveo 2 miliona tona celika. ni ja ni moja odbrana necemo pristati na bilo kakvo sudenje. pod uslovom da bude javno. general Milan Zaric je zamenik nacelnika Generalštaba. Ðunic je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade. On je bio jedan od najbližih Mladicevih saradnika. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone. Danko Ðunic je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje. koga je licno Boris Tadic progurao na to mesto .“Postoje svi materijalni dokazi i njih cu izneti na sudenju. Evo. Od 2003.2008. prvi covek „Dilojta“ za Srbiju i region. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim medunarodnim organizacijama u Becu: Šef Misije Miroslava Beham.. 23.

Umesto toga. Miškoviceva "Delta" ce morati da se zadovolji samo šoping molom. zabeležila prethodne godine. Majka i otac su mu stomatolozi. Petar Matic kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003.do 10 hektara zemlje? Da li ce. robne kuce „Planet“ u Beogradu i „Niš“. ponovo postati bezemljaši. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. Roditelji su se preselili u Benkovac. bogataš je cija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju. da se cesto ne zna ko je stvarno kupac. Procene upucenih kažu da spada medu pet najbogatijih ljudi u Srbiji.. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. vlasnik i predsednik "MPC holdinga". Družini srpskih biznismena. Matic je vrlo kratko živeo u Sloveniji. Roden je u selu Baja u Madarskoj. Matic nikada nije dao intervju.26. poslovna zgrada u Novom Beogradu. izmedu niškog autoputa i Bulevara oslobodenja. Ovo zdanje izgradeno iz sredstava clanarine koju su placali clanovi SKJ. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji. “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1.000 kvadrata u Beogradu. sa komadom hleba u torbici. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. pridružio se do marta 2007. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji cine MPC kompa-nija.. koji su tokom tranzicije pokupovali veci deo srpske privrede. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu poceli su je "arciti" i prodavati. posednici manjih imanja . ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. Petar Matic. Iz mladalackog perioda upamcen je kao najbrži vozac motora od Šibenika do Benkovca. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. gde i on ostaje sve do pred sam rat.. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. Matic je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. društvena svojina je degradirana.” 27. Roden je u Mariboru septembra 1966. pa kao takvi. najznacajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. pre nekoliko godina. niti je fotografisan. ova politicka organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. a potom. Internešnel trejding partners iz Londona.” U knjizi rodenih upisan kao PETER MATIC.. stoji neko drugi. koji ce graditi na svom delu. Bio je najmladi guverner Narodne banke Jugoslavije. gde je u dosta slucajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. Ko je. i mnoge druge transakcije. Medutim. niti je njegova fotografija ikad objavljena. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajucim sudom u Srbiji. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda.200 ljudi. vlasnik MPC holdinga. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zecevicem. Naime. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašic. godine u Hrvatskoj. Tek ce se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. Matic je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. osujetio je plan najbogatijeg coveka u Srbiji Miroslava Miškovica da na tom mestu. kaže Jelašic.. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Medunarodnom monetarnom fondu u martu 2007. U njegovom posedu su „Imo centri“. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. Radovan Jelašic. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. Peter Matic. kongresa obnove. Za razliku od svojih kolega. prvo su brutalno izbaceni od strane JUL-a. navedeni zemljoradnici. “stabilan dinar.“. Vlasnik bivše zgrade CK na Ušcu zida šoping mol od 131. godine. zgrada BIGZ-a.. godine i Petar Matic. Karakteristicno za ovu. godine. i on to ne krije. „NBS ce biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprecavanja rasta inflacije. Da li su to možda seljaci. posle održanog 14. Navija za Crvenu zvezdu. Kao vlasnik kompanije MPC Matic se svrstava medu 10 najbogatijih ljudi Srbije. clanovi ove organizacije. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devicanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara . na novom Beogradu. zbog "uspešnosti" buducih veleposednika.

Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. u ulici Dušana Vukasovica. U ovu kaznu uracunata je i osuda zbog krivicnog dela ucestvovanja u tuci. Petar Matic otvara cetiri fri-šopa. a firmu "Progres" još cuvaju ljudi iz Maticevog obezbedenja. „Meril Linc“. godine Matic je docekao spremno. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice.. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. Graden je po uzoru na americke centre. gradi novi tržni centar. Kupuje fabriku carapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. Medunarodnog udruženja racunovoda. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. i zašto nije poštovana zakonska procedura. UO „Erste banke“. “vlasnik „Verano motorsa“. Poslovnu karijeru Petra Matica pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. Taj centar ce biti duplo veci od Miškovicevog i najveci na Balkanu. cigaretama i stranim picima. Centar ce koštati 120 miliona evra. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na granicnim prelazima bio i Marko Miloševic. Sa Miodragom Kosticem. Iza njegove kupovine stoji grcki investicioni fond „Marfin“. Na Novom Beogradu. cak su ga Amerikanci dizajnirali.” Tabloid 135. 28. I dalje ne želi da kaže o cemu su on i Rade Bulatovic razgovarali s Miloradom Lukovicem Legijom u noci njegove predaje. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti. a potom kupuje celu zgradu. 23. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. mestu najbogatijih ljudi jugoistocne Evrope. Promenu vlasti 2000. Clan je Udruženja americkih procenitelja. “Dragan Jocic roden je u Beogradu. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovica. Dobro upuceni tvrde . i uz pomoc Zorana Janjuševica nesmetano nastavio svoj posao. od 28. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. i prodaje Slovencima. nalazi se van Srbije. supermoderan poslovni objekt. Aleksandar Vlahovic. kupac Robnih kuca „Beograd“. “nalazi se na 96. Filipa Ceptera.” 30. Radomir Živanic. Miodraga Kostica.000 kvadrata uz zgradu CK. Matic u Beograd dolazi pred pocetak rata. Dragan Jocic . jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. a bice izgraden uz pomoc "sindiciranog kredita". O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom.600 kvadrata platio je 4. sa Milijom Babovicem. godine. Za 2.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. Saveza ekonomista Srbije. Ovaj beogradski biznismen. za koju je platio 360 miliona evra. Matic kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. Zadru i Šibeniku. Na Novom Beogradu. Strucnjaci. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Ðindica. godine bio umešan u pljacku kioska i zbog toga osuden na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. “poslanik Demokratske stranke. poznat pod nadimkom Baja Plavi. Od kada je za njim 15. Osumnjicen je da je voda jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile medunarodnim švercom cigareta. Ali. godine. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kucu "Planet". Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“.” 31. Petera Matica.” 29. Stanko Subotic Cane. Maticeva firma je pocela sa izgradnjom šoping centra od 120.5 miliona evra. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini americke ambasade.08.otkupi u bomba-rdovanju oštecenu zgradu Poslovnog centra "Ušce" i tu izgradi biznis kompleks. 1991. Matic je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovicem. aprila 1998. a kasnije je snabdevao citavu Dalmaciju. tvrde da bi najniža realna cena bila izmedu 15 i 20 miliona evra. suvlasnik „Eki investments“.. juna raspisana Interpolova poternica. uložio 4 miliona evra. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede. u koji je. ciji je clan od osnivanja. sin predsednika. Matic je izgradio nov. kada je sa svojom bandom .2007. nekoliko medija objavilo je da je 1981. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara.

da pokrije kriminal svoje rodake Snežane Šulejic i ministra Jocica. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batica. Mladena Kuribaka. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. a potom postavio za nacelnika Uprave za zajednicke poslove MUP-a Srbije. Jocic je poceo da pljacka fondove ministarstva. postavio je svog rodaka Borivoja Tešica. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Baticeve zloupotrebe. I ona je. spremna da se zakune kako Jocic ispija oštra pica u kafanama u radno vreme ali i posle njega. Vec sutradan istražni sudija. U Smederevu je radio u preduzecu “Fagram”. vozila i odevne predmete za potrebe policije. Imenovanjem Suzane Šulejic na mesto nacelnika Uprave za ljudske resurse. S njim je Jocic. narodni poslanik u tri mandata. vladavinom uredbama. na predlog javnog tužioca. Na ovoj teritoriji je. kad ga je zapamtila. gde su našli utocicte u grupi Ljube Zemunca. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. Šulajicka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevica. zapošljavajuci ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. komandira ove policijske stanice. postavio je za nacelnika Uprave policije MUP Srbije. poznatijeg kao Vlada Klej (licni taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). i pored cinjenice da je više puta krivicno osudivan. oslobodio je Batica odgovornosti. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukica postavio potpukovnika Miroslava Miloševica. a konacno. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. Ispostavilo se da je vecina rukovodilaca koje je ministar Jocic doveo na kljucne funkcije. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. bio je i Zoran Amidžic. pobegao u Nemacku. a potom u “Metalimpeks”. Dejan Matic je diplomirani ekonomista. ordinirao i Dragan Jocic. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. u cinu pukovnika. sve je to Jocic bio. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevica Gurija. koji se trudio da od njega napravi advokata i coveka. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. Gospoda Šulajic je iz Zrenjanina. Ocito. nabavljajuci opremu. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanovic. Unapredio ga je u cin majora. Tako tragikomicno zapocece svoj prvi mandat. od koga se razvela.uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladic izgubio oko. iste veceri oglasio se ministar Jocic. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. Svog pašenoga. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 nacelnika sekretarijata i 15 nacelnika uprava policije. navodno. Potpredsednik DSS. i predsednik Odbora za bezbednost. kao i Vladan Batic. U policiji je njen karton debeo. Ona se žalila kako tog coveka ne vida i ne zna kako izgleda. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragica. samo nije velika politicka zvezda. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. za nacelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. Bio je u Jocicevoj grupi na Zvezdari. Izazvao je pometnju u redovima policije. Loleta je ministar Jocic zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. kao mlad. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajuci se mladošcu. oružje. a Nikolu Popovca. U njegovoj kriminalnoj grupi. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. zloupotrebio službeni položaj. Dragan Jocic primio je u policiju. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. koje je zaposlio ministar Dragan Jocic. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. i da nastavlja intenzivnu istragu. nacelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. godine. General Suzana Šulajic ostace upamcena i po nesvakidašnjem potezu. a Jocic ga je potom penzionisao na mestu nacelnika OUP Vracar. Nacelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. zvani Lole. Jocic mu je grubo okrenuo leda. preduzecu za trgovinu otpadnim materijalom. Cesto se tukla sa svojim mužem. Kada je Vladan Batic privoden u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbedenje a potom u Specijalnoj antiteroristickoj jedinici. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. . nakon razbijanja njihove grupe.

Inspektori kriminalisticke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. nacelnikom Dejanom Svilarom. Ministar je narocito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. ministar Jocic zahteva da budu fiokirane. Milana Jocic odala se životu. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije.. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. Kada mu nacelnici kriminalistickih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljacki srpskih oligarha. ponašajuci se kao ulicar. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bracnog para Jocic.Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. inspektori ovog odeljenja. Protivteroristicku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlucio da on licno njome komanduje. Ministar Jocic. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštacenje u Beogradu. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. po kazni. rodak Koštunicine službene žene. Jocic kaže . Dragan Jocic je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. Oni koji ih bolje poznaju. Na celu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radovic. Jocic drži sve poluge rukovodenja. Zbog muževljeve zauzetosti. preko specijalnog tužilaštva. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jociceve naloge o progonu policajaca. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. Ulagivao mu se. Bolje upuceni znaju da ministar Jocic nije izlazio iz pantalona bivšem americkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu. ili ih. koji otvoreno. odmah je reagovao penzionišuci inspektora Damjanca. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica . a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. Posebno ogorcenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. Kada je on unapreden. odlazi u lovišta. gospoda Milana Jocic. Vecina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima politickih stranaka debelo placa ministra Jocica. za velike pare. a nakon štrajka policajaca. Supruga ministra policije. da premijer Koštunica to ne opravda. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsicem. i pravi terevenke vikendima.d. Po zakonu o policiji. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. Jocic je. svojim rodakom Borivojem Tešicem. Ludo se provode. Najveci broj kršenja zakona tajkuna pretocen u krivicne prijave. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. Ministar Jocic je agresivno primitivan covek. U sukob je ministar došao i sa smirenim covekom. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivicnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a.. Tahir Hasanovic uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države.“nemojte to nikome da kažete. na rad u Obrenovac. komandantom Žandarmerije. Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovica. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jocic ucini. jer ministar Jocic pokriva sve tajkune. sve clanove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. a o tome svedoce kamere vojno-bezbednosne službe. opija se do besvesti. Jocicem. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. rodaka Koštunicne žene. Unizan je pred Miroslavom Miškovicem. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. stavlja ad akta. neovlašceno. Na ovoj krivicnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu. Okružen je svitom telohranitelja. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasic. Na sastancima kolegijuma Jocic vreda prisutne. koji je veštacio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovica. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovicem. koje mu Miškoviceva svita prenosi na inostrane racune. na celu s Petrom Damjancem i v. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljovic. Ministar Jocic javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. podneli su tužiocu i zvanicnu krivicnu prijavu. General je odbio da ucestvuje u pljackanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. ministar mesecno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. a nacelnika odeljenja je poslao. Narcisoidan je. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševicem. ima Voja da me kara”. služi svom sunarodniku Vojinu Lazarevicu. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeca mesta u javnim preduzecima.

Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. U Narodnoj banci je prešao put od . i dalje su u bekstvu. drži ministar Jocic. Svi pripadnici zemunskog klana. osim Miloša Simovica. kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO.(SAJ) obavi vežbu oslobadanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. posle državnog PKB. Ðordije Nicovic poceo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. Srednju školu je završio u Peci. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja odredenu kakofoniju informacija. godine u Kolašinu.” Lažna Demokratija Upropastila Srbiju .1 milion evra. prvi opozicioni gradonacelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševica. i jedan od kandidata na predsednickim izborima. drugi po velicini u Srbiji. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. može da šteti pogotovo MUP-u i. Bio je gradonacelnik Cacka. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i clan Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera. Nakon što je pocelo sudenje Ulemeku. uopšte. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. Ubijen je jedan zašticeni svedok u procesu za Ðindicevo ubistvo. Boravio je i radio nekoliko godina na vodecim svetskim berzama.” ÐORÐIJE NICOVIC je roden 1951.” 34. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Cedomir Jovanovic kandidovao za predsednika. od Njujorka i Londona. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. Jocic je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumacio kao “vojnicko pismo”. do Ciriha i Tokija. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. Školovao se i obucavao za dilera i brokera. Hteo je. Bio je to prvi slucaj da je policija zemlje domacina ušla u neku zgradu americke ambasade u njenoj istoriji. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. rece Dragan Jocic. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola. Po završetku Pravnog fakulteta. Jocic je toliko daleko od stvarnog obracuna s organizovanim kriminalom u Srbiji.III Deo 32. Velimir Ilic. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. i predsednik Americke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvecih stranih kompanija u Srbiji. Druga velika Nicoviceva kupovina u 2007. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. a Pravni fakultet u Beogradu. informiše o dogadajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. januara tacno znati koliko u Srbiji ima narkomana“.7 miliona evra.” Dragan Jocic je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovica. Ðordije Nicovic. gde je i magistrirao. Vrlo brzo je umesto pravnim poceo da se bavi ekonomskim poslovima. pravosudu. Jocic smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. “vlasnik preduzeca „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Becej“. Ne odustaje od svoje teške retorike. po ceni od 30. Dejan Cvetkovic. Upravo Jocic je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. jer ce se na taj nacin posle 20. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovica koga su Grci uhapsili. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije. a konferencije po “potrebi”. u vreme pobune “crvenih beretki”. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih politickih nalogodavaca.” 33. Jocic je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. da mu se ovde nema šta zameriti. Pohadao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodecih svetskih banaka. godine.

Od 2002. ali i da privatizacije javnih preduzeca Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. To su najskuplji stanovi u Beogradu. Ivica Todoric. “generalni direktor Duvanske industrije Niš. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog. kako mnogi navode.” 37. Proglašen je za bankara 2006. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma.. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske.” PREDRAG BUBALO roden je 1954. godini. Za sada. jedini clan Koštunicine vlade sa privrednickim iskustvom.” 40. U 1995. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije.dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje. tako da postoji velika verovatnoca da bi Zecevic kroz sportsko društvo mogao da bude ukljucen u jedan od najvecih projekata Partizana. Olimpijskog komiteta. ciji proizvodi cine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. Zecevic nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji. i bio je clan menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog pocetka. Milka Forcan. godne. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000. “ministar trgovine i usluga.000 evra. Ni prica o planiranoj izgradnji stadiona nije završena. Skip Bornhiter. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. najvece hrvatske privatne firme. eticko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moci ce da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu.000 i 200. koja je vlasnik najveceg trgovackog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. Završila je Ekonomski fakultet. U Srbiji saraduje s mnogim privrednicima. i dalje slovi za jednog od najmocnijih ljudi srpskog sporta.” 39. “bivši generalni sekretar FK Partizan. U poslednje cetiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. Vecina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u . zbog cega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu.” 38. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je casopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate. zrenjaninskog „Dijamanta“. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. U „Delti“ je punih 15 godina. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u citavoj prestonici. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih clanova Saveta da se nadu pod njenim vodstvom. Oliver Regl. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije. Draško Petrovic.” 36. Žarko Zecevic. DIN. godine u Vladicinom Hanu. Predrag Bubalo.” 41. najvece kompanije u regionu. “potpredsednica „Delte“. 35. Ðordije Nicovic napušta Narodnu banku i pocinje da se bavi privatnim biznisom. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije vidale ili Bubala ili clanove njegove porodice kako u razlicitim periodima dolazi u "svoje" stanove. izmedu 150. Druga lokacija na kojoj je vidan Bubalo ili clanovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorcolu. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu.. “predsednik koncerna „Agrokor“. Novaka Ðokovica i Jelene Jankovic. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku.. Raspadom bivše Jugoslavije 1992.. istovremeno i najveceg centra moci u Srbiji.700 ljudi.

stanu broj 2. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. a zapravo lovca na visoku funkciju:". Nešto ranije. Neverovatno zvuci da je ovaj covek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. Od osnivackog uloga. Srucio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovica iz pozicije simpatizera stranke.” DRAGAN ÐILAS. iznosi 47 milijardi dinara. 24. a drugi u Vuka Karadžica.. godine. godine. Tek 2005. nego su mu otvorili vrata medija. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. Neslužbena biografija govori nešto drugo. izabran za clana Predsedništva za Beograda. rejting vlade i samog Zorana Živkovica je bio izuzetno nizak. Brava je nova. koja su vremenom požutela. Dragan Ðilas osniva firmu Dajrekt medija. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. se nakon izbora za gradonacelnika Beograda našao u sukobu interesa. Jedino je moguce da vlasnik. koja deluje prilicno novo. godine. Svojevremeno je Dragan Ðilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao peruci prozore u Londonu. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. do jula 2008. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. Prema svim istraživanjima. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. Pa i samo clanstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živkovic vec Tadic".. Budžet NIP za 2008. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. Živkovic izgubila je poverenje gradana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. zvanicno smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrica da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Panceva. Božidar Ðurkovic. zatražio da mu Ambasada Nemacke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovodenje Nacionalnog investicionog plana. Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skocila vrednost. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenaden: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. ne vecem od par hiljada evra. Ðilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivac „Dajrekt medije“. Vrata su okrecena u belo. Nije Ðilas imao novac. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih dogadaja i jednog od najvecih oglašivaca u pisanim medijima. Druga kamera. Od te 2004. 42. godine. odluci mimo nas da taj stan izda ili proda”. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji. godine osnovao je poslovni sistem. novembra 2008. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. Službena biografija gradonacelnika Beograda Dragana Ðilasa govori o mladom i uspešnom coveku cija slava tece od 1991. Ðilas je najavio da ce ove godine novcana sredstva biti direktno rasporedena i lokalnim samoupravama. navodeci kao razlog optužnicu protiv Subotica . To je cinjenica i gotovo. a da je 40 miliona dinara minimum koji ce opštine dobiti. i da je odmah postao clan Izvršnog i Glavnog odbora. država Srbija. S druge strane. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. a od maja 2007. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu vec nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzecu. specijalna. Zato je sasvim logicno da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS Boris Tadic. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. Vlada koju je predvodio g. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. Dragan Ðilas. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. a bice finansiran 971 projekat. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Suboticem.koja je podignuta tek 2006. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. Multikom . godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševicem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata protiv ondašnjeg režima. februara 2006. Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. za razliku od vrata stanara preko puta. Vec 2001. advokatski tim Stanka Subotica Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. tokom 2004.

Ðilasom nema šale. Nektar. godine zaradio tacno 55 miliona evra. Podravka. Banka Inteza. pomocnik ministra. Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006. Frikom. Apatinsku pivaru. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). Multikom group je vec 2006. godinu. razoblicavajuci njegove poslovne i politicke manipulacije. i sadašnji.8 miliona evra. a Garic oko 200 hiljada evra. pretvorila se u sprdnju sa gradanima. Niti Ilic više pominje Ðilasa. “samo povremeno se ukljucuje u aktivni politicki život Srbije. a vodio Dragan Ðilas. Multikom group je osnovan 2005. EFG Eurobank. koji su odjednom prestali. cime je ušao medu nekoliko najprofitabilnijih firmi. automobil "SAAB" iz 2003. Osnivac je i predsednica Udruženja . Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. a odštampano. godine. Osim kontrole elektronskog prostora. Ðilas je. Da li je Dragan Ðilas studirao na Mašinskom. a prihod njegove kompanije povecan je za skoro 50% u odnosu na 2006. Dnevnik "Kurir" je odlucio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Ðilasa od supruge Milice Delevic-Ðilas. sa osnivackim ulogom od blizu 1. Dragan Ðilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Ðilas. pre svega kroz podršku koju pruža politickoj opciji Borisa Tadica. Firma Dragana Ðilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. Aleksandar Tijanic. Imlek. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. novi gradonacelnik je covek cije su graditeljske ambicije ocigledne.3 miliona. Ðilas. Deo Multikom group cine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn. Kraftfuds. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate gradani. Loreal. niti Ðilas progovara o Ilicu. a njegova supruga Milica. ciji je prihod 2006.u Srbiji. Dragan Ðilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. i firma Emoušn prodakšn. i ceo tiraž "Kurira" je isecen. Sa g. ali doci u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. Njegova sloboda da bira koga ce da reklamira stvorena je protivzakonito. Zašto je baš Ðilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. mogao je samo neko ko je imao politicke koncesije.5 miliona evra. Ilic 1. a ostali su i u Cvetkovicevoj (Tadicevoj). nocu. a osnivaci su bili Dragan Ðilas. otvarajuci širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. Cuveni su njegovi televizijski obracuni sa Velimirom Ilicem. Efes Vajfert. Henkel. Bambi. godine. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeci ovu budžetsku ustanovu za licnu promociju.group. zvanicno.. ili 49 % vlasništva. Džonson i Džonson i mnoge druge. Ružica Ðindic. poseduje stan na Vracaru od 110 kvadrata. Anemicna Antimonopolska komisija ne može Ðilasu ništa. Delta DMD. novo izdanje. Ðilas je zaradio 83. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji poceo je da širi i na druge države u regionu. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštunicinoj vladi bio je ministar. Štark. MDI internacional Prag (28%).. Posle mesec dana. Bilo je za ocekivati da taj monopol ima na televiziji B92 ciji je bio suosnivac. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i clan je Predsedništva DS. doduše kao razvedeni. Dragoslav Ilic i Nebojša Garic. uštedevinu od 799 evra i oko milion dinara. Ðilas je uložio oko 1. u kojima ga je Ilic redovno nazivao lopovom i prevarantom. Tokom 2007. BBDO Sarajevo (48%). Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. godine bio oko cetiri miliona evra. Cak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. Ðilasova. Knjaz Miloš. Bajersdorf Hamburg. Njegova supruga ima kucu od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3".4 miliona evra. godine. 43.

500 zaposlenih i 5. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da ce najveci poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu.” 55. jedan od najpoznatijih novinara. koja na tržištu Rusije. Stefanos Vafidis. Ivana Veselinovic. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuce TV pretplate. kandidat na predstojecim predsednickim izborima. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog coveka 2007. podrška na tom putu nece izostati. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžacke demokratske partije. vlasnika najvecih mlekara u Srbiji koji je . “direktor Javnog servisa RTS. Veselin Jevrosimovic. “mecena umetnika. i da bi trebalo da bude promenjen nacin na koji ce se utvrdivati visina penzija. Jevrosimovic je odnedavno sponzor zagrebacke Cibone. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom. Donedavno je bila jedina žena clan kluba „Privrednik“. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju racunara.” 50. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veca Vojvodine. Takode je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš.„Prvo deca“.” 53. procenjen je na oko 145 miliona evra. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuce. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treci covek naše najvece kompanije. kako kaže. „Tempo pridruživanja EU diktirace Srbija. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa. “lider Liberalno-demokratske partije. Kuca na cijem je celu „uporno“ proizvodi gubitke. ali i da znacajno podigne gledanost. Sigurno. godine. Bojan Pajtic. Cedomir Jovanovic.” 46.” 44. Rasim Ljajic. Madlen Cepter. Branislav Grujic. Volfram Mas. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Ðindica. najviše u Francuskoj. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. prema podacima Agencije za privredne registre. Aleksandar Tijanic. Možda sam i zbog toga veci optimista kada je u pitanju buducnost Srbije nego mnogi Srbi“.” 49. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autisticne dece. izjavio je. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da ce penzije u Srbiji uskoro biti povecane.” 45. “prvi covek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997.” 52. MP3 plejere i navigacione uredaje. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore. “generalni direktor „Salforda“. Kapital novosadske pivare. Od 2003. Jedan od najoštrijih kriticara SRS i. “ambasador Nemacke u Srbiji. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. a trenutno ima više od 1.” 47. Ljajic je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. Milan Rodic.” 51. Slobodan Petrovic. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujuceg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinaci ga u „preporuku“. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu.” 54.” 48.000 poslovnih partnera. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistocnoj Evropi. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“.

Posebno ce se ispitati okolnosti vezane za .” 59. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Backe Palanke. nekadašnjeg „Krmivo produkta“. “vecinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenacki Merkator. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Markovic prodao ovo preduzece jesu finansijske poteškoce.” 58. Sulejman Ugljanin. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. koji nisu bili vezani uz državni aparat. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. regionalnog lidera u proizvodnji vocnih sokova. Ivica Todoric kupio je SL Gros. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstice ili precutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. “proslavljeni košarkaš. Markovic je Draškovicu prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. prema kojoj ce Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. zbog sumnje da su monopolisti. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogucila svim osiguranicima u Srbiji da se lece i na VMA. koji se nisu bavili alkoholom. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. Svetlana Vukajlovic. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011. osim uspešnih humanitarnih akcija ukljucio se i u biznis. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike.” 62.kupio „Bambi“ i fabriku cokolade „Banat“. Istice da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. cije je predsedništvo najavilo je da ce zajedno sa DSS i NS na predsednickim izborima podržati Velimira Ilica. koja se bavi preradom voca i povrca i proizvodnjom biskvita. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. Od prošle godine je clan Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.” Dragoljub Markovic ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškovicu. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoricu. godina. 2008. postavši vlasnik „Voda vode“. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. Miroslav Miškovic je od Rodoljuba Draškovica.bio je Miškovicev ultimatum Rodoljubu Draškovicu. Iako su procenitelji ove osiguravajuce kuce. skoro bez naknade. oteo sve prodajne objekte. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surcinu. Vlade Divac. jedne od vodecih firmi srpske konditorske industrije.oni su sacuvali slobodu i mogli da posluju”. Sajmon Grej. “ministar pravde. Rodoljub Draškovic.000 evra.” 57. Markovic je imao problema sa naplatom osiguranja. isplaceno je svega 100. koji nisu dobijali povoljne kredite. i namjerava ojacati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. Rodeni brat Vuka Draškovica koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. trgovacki deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo ciji je vlasnik Rodoljub Draškovic. Rodoljub Draškovic kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. Radun je jedan od najmladih izvršnih direktora u zemlji. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. Ili ceš da mi ustupiš prodavnice ‘Takova’. cigaretama.000 evra. drogama. Dušan Petrovic. prodajom oružja . izjavio je). koji nisu nosili iz trezora džakove deviza. ili ce te Mlada odmah uhapsiti “ . naftom.” 60.” 61. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“. “prva žena na celu RZZO u istoriji. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. Bojan Radun. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji. koji je vec prisutan na tom tržištu preko trgovackog lanca Konzum.” 56.

kao magacioner u Beku. Borivoje Beštic ucio se u Sarajevu. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali. kupio 20. koju je kupio Rodoljub Draškovic je u blokadi.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. neposredno pre Todoricevog preuzimanja vecinskog vlasništva. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljaca.i 24. Beštic se sastaje sa Božidarom Ðelicem i Rodoljubom Draškovicem. Kneževica su teretili da je. ostale mnogobrojne afere. Na toj listi.o. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. Beograd“. podneta maja 2003.o. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. dok je drugooptuženi Ðuro Kesic. Industrija mesa Zlatibor a. zloupotreba dvojice osudenih u vezi je s komisionim poslovima izmedu Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštecena za 1. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževica. cija vrednost prelazi 10 miliona evra.o. ali je Beštic. u slucaju pokretanja stecajnog postupka. Beograd. Trident trust kompani limited“ sa Devicanskih ostrva. uz discount.336 deonica. Pretpostavlja se da je Ivica Todoric. Cajetina.D. mašina. bivši direktor Dijamant banke.d. u meduvremenu. Iza Beštica su u Beogradu. Cajetina. Optužnica protiv Sava Kneževica. marta 2005.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“..o. na osnovu kojih su raspolagali daleko vecim brojem akcija od stvarnog. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. Novac je Beštic prebacivao na svoju firmu A. Cajetina. Kneževic je osuden na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine. Kontrole nema. a vlasnik je Ljiljana Kneževic.2 miliona dinara. navodno. osnivac ovog preduzeca je firma „Adison intertrejd inc. koristeci položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima.. odbacena je zbog zastarelosti. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Kneževic i Todoric prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili nacin kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. anonimne firme DSDB. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa. Beograd.. kojima duguje oko 15 miliona evra. aditiva. preko. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza. Naime.d. d. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. Beograd Vam nudi sledece moguce opcije sanacije: . odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a. Poslednja velika prevara tandema Beštic-Janjic je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovcani kapital preduzeca upisane su 81. na ime isporucene robe. materijalnu štetu ce neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a. vecinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. Cajetina.o. supruga Save Kneževica. Cak je i sedište kompanije registrovano na kucnoj adresi Kneževicevih u Beogradu..d. ciji je vlasnik bila Ljiljana Kneževic.o. Fabrika iz Cajetine. Kakav je kvalitete mesnih preradevina koje Beštic prodaje po Srbiji. Zvanicno. Lopovskoj umetnosti.o. godine. Medutim. . ciji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštic. u koji je došao kao izbeglica. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. uslovno na tri godine. jer je od cinjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. godine. ali nažalost. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovicem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovicem.preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . spreman da ucestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a.pretvaranje potraživanja u dugorocni kredit sa . pozvao 27 deonicara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave. što je osnov za pokretanje stecajnog postupka. dobio kaznu od osam meseci zatvora. Podsecam da su svi brujali da je Kneževic mimo berze prodao Todoricu akcije. bilo je i osam pokojnika. Cajetina je u finansijskoj blokadi vec više od 60 dana.Takovo preko svog podredenog društva Takovo Agrar d. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem.872 akcije „Dijamanta“. U maju 2008. Gospodin Draškovic je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih preradevina. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. Koncern Swisslion Takovo.otkup potraživanja.o. jer Beštic ima ogromne pare. godine. preko svog podredenog Društva Takovo Agrar d. po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. koje je odvezao u Cajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeca Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljaca. da bi izbegao porez. Kneževic je u julu 2001. Ova firma je osnovana 31. Evo originalnog rešenja koje je Draškovic ponudio dobavljacima u “pismu o dobrim namerama” 10.

bliski saradnik predsednika Borisa Tadica. agencije peru ruke od seks trafikinga. Nenad Canak.06. najvecu produkcijsku kucu u regionu. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistocnu Evropu i clan Glavnog odbora DS. ocekujuci pocetak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”.konverzija potraživanja u kapital. Vida Petrovic-Škero. Fahreta Živojinovic. taj posao bivao je sve unosniji. Aleksandar Vulin. „Metalac“ je 2007.” Mnogo ljudi. Dragoljub Vukadinovic. gde mu je bracni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. Tahir Hasanovic.” 68. U Beogradu i Srbiji mnogo toga pocinje preko modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugovic (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). uz minimalnu kamatnu stopu. podvodenja u prostituciju i drugih nepodopština. koje price o slavi. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog. “predsednica Vrhovnog suda Srbije.d. cega u ovom poslu uvek ima. ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu. a koji ce neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. inace. guralo se 26. Starost devojaka cesto ne prelazi 16 godina.2005.” 65. Srdan Šaper. jedna je od osnivaca Društva sudija Srbije. pune tri decenije je u preduzecu. “najpopularnija pevacica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji. U dobrom broju slucajeva ulazak u svet modne industrije. Miroslav Miškovic i Milija Babovic imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je placen porez na prihod gradana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije.Jahic da poseti njihove terevenke. što je 18% više u odnosu na godinu ranije.” 66. poput "Elita" i slicnih. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i decaka. Poslednjih desetak godina domace agencije aktivno ucestvuju u medunarodnoj trgovini "novih lica".otpis potraživanja. na osnovu ugovora o buducoj poslovnoj saradnji. Sa suprugom Slobodanom Živojinovicem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. Novak Ðokovic. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. Emir Kusturica.” Da li su Fahreta Jahic. U stvari. Cinjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-cetiri devojke. "modela" pomažu sami roditelji. ispred studija TV Pink. Dragan Ðilas poveo se za predlogom bracnog para Živojinovic . Rodoljub Draškovic. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. pomocnik ministra inostranih poslova. medu kojima i Milorad Vucelic. Cajetina.. uz pomoc Verice Rakocevic i slicnih.. Rec je o vrlo rizicnim grupama. A to nije najsrecniji nacin da se uspe u životu. Takode je cinjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo. a sa Sašom Popovicem osnovala je „Grand“. . Gde su one završile i ko je u javnosti cuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome cuti. Miodrag Kostic. Uz atmosferu koja prilici balkanskim snobovima.” . Kako je ekonomsko i politicko stanje u državi bivalo sve gore. imaju vrlo jake pozicije. 63. Mladic koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlacnijih sportova za mlade u Srbiji.. koja je. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znaci da dovoljno zaraduju i za sebe i za druge).grejs periodom.” 64. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“. na cije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. gde se cesto u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od moguceg "skretanja s pravog puta" angažovanih. samo ne u meri i na nacin na koji se to danas dešava. Slobodan Živojinovic. . Milan Gutovic. zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delevic-Ðilas. 67. “treci teniser sveta.

Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanoviceva molba.” TOMICA MILOSAVLJEVIC. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima.SONJA MANOJLOVIC. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove cije delovanje nije ispitano. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo. clan Munove sekte. koji se uglavnom završavaju smrcu pacijenata. voda Munove sekte u Srbiji. Sonju Manojlovic i Miodraga Vicentijevica zbog nesavesnog i nestrucnog vršenja sudijske dužnosti.” Sudija Dragiša Ðordevic je bio i predsedavajuci sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Ðindica. za racun farmaceutskih kuca. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". odobrio je. VSS je preinacio odluku i rešenje. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg nacelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovica iz zatvora "Zabela". Ministar nije odgovorio. Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovica osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolica i pokušaja ubistva Vuka Draškovica. kao ministar zdravlja. izmedu ostalih i ICN Milana Panica. pokušao da u Srbiji. odnosno stvaranje novih lekova. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakic. koji je pre dvadeset godina. 69. Oni se prihvataju da godišnje vrše. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. za racun stranih kompanija. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevica. Medutim. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markovicu."avandia" i "actos". koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. Farmaceutske kuce. cijih pet spratova još nije u upotrebi. za njegovih mandata. Clanovi veca su bile i sudije Sonja Manojlovic i Miodrag Vicentijevic. vrši opite. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. Tada je Rakicev tim uzeo ogromne pare. Ovaj mladic je bio osuden na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovica na beogradskoj "Marakani". koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakic. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Ðordevica. odbio njegovu molbu za uslovni otpust. u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevica ima dvadesetak profesora univerziteta. sprovodi reforme u zdravstvu. poput .endokrinolog u Klinickom centru Zvezdara. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. koji . Te eksperimente odobravaju Eticki komiteti Klinickog centra Srbije. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. zapoceo je gradnju zgrade Klinickog centra Srbije. a to piše na kutijama u koje su pakovani. Ovaj lek farmaceutske kuce iz Filadelfije (SAD). sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. Tomica Milosavljevic. Mentor gospodina Milosavljevica. obavljeno istraživanja novih lekova. i osposobi zgradu KCS. koji nije odobren za prodaju u apotekama. specijalista interne medicine . koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. Srpski lekari. u 43 odsto slucajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. Nikoli Curcicu i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. Sudija Ðordevic bio je i predsednik veca koje je ukinulo presudu navijacu "Crvene zvezde" Urošu Mišicu. na cijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuca da ''nisu za javnu upotrebu''. Zahvaljujuci ministru zdravlja Milosavljevicu. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. Posle žalbe.

Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou.uglavnom pokrivaju najvažnije klinicke centre i institute. za potrebe centra za onkologiju . zbog cega nam je tržište organa ograniceno. Covek koji je. Primera radi. oprema je vredna milion evra. Prema potpisanom ugovoru. Novosadski lekar Nikola Vuckovic. docent Svetlana Žunic. i tako pomažu Milosavljevicu da nabavkama opreme i lekova zgrce velika sredstava. bez imalo stida i srama zapoceo je i svoj cetvrti mandat. taj metod lecenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. ništa nije uradeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. ljubavnica profesora Ljubisava Rakica. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. navodimo slucaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. Srbija od medunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lecenje. a ministar zdravlja Tomica Milosavljevic imao je dogovor s proizvodacem "Simensom" (rec je o kvalitetnijem skeneru). jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost gradana Srbije. Bolje je proverenim i efikasnim merama spreciti obolevanje ljudi. izgleda. banka je odobrila kredit. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlacio kupovinu. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. Naime. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. da bude pod njenom kontrolom. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. zbog provizije. Odlaskom ambasadora Polta. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. ostali nedoreceni. Jer. Tomica Milosavljevic je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. i placaju se velike pare za njihovo usavršavanje. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. favorizujuci "Simens". i to odmah posle ubistva premijera Ðindica i raspada narko-tržišta. vratio je terapiju opijatom "metodanom". Podseca li Tomica Milosavljevica na savremenu verziju nacistickog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevica. Inace. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. rec je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. Milosavljevic nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. a "Simens" ministru uobicajeno odobrava proviziju od deset odsto. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. kontroverznih lekara i farmakomafije. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" ciji se metod vec sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. U Klinickom centru u Kragujevcu. Doskorašnji americki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". izazvana prvenstveno hronicnim nezaraznim bolestima. nacelnik Klinike za bolesti zavisnosti Klinickog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Klinickog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. kako tvrdi. Iz donacije je obezbeden milion dolara. mada takva oprema ne postoji u Klinickom centru u Kragujevcu. a u Rusiji cak i zabranjen. Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeca "Maksi tim". kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. pa su kljucni problemi. Na nabavkama skupih medicinskih uredaja zgrcu se velike pare. Milosavljevic je ponovo ministar zahvaljujuci jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moci i finansijskim centrima u zemlji. . bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. A Srbija još uvek nije clanica organizacije "Eurotransplant". a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije.odeljenje radioterapije. Reforma zdravstva nije uspešna. što je. radi obuke za primenu BRAHI terapije.

“britanski ambasador u Srbiji od 2006. “vlasnik. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“.” ALEKSANDAR VUCIC roden je 5. 70. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. Kao i Marko Miloševic. Tu pare same stižu. izmedu ostalog. gradskim i republickim takmicenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. Aleksandar Vucic. Zatražio je da mu clanovi zemunskog klana. Lihteštajnu. “potpisao cek na 320 miliona evra za treceg operatera mobilne telefonije u Srbiji. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. kao novinar na „Kanalu S“ na Palama. u vlasništvu „Telekom Austrija“. “krunski princ. od fizickog rada na gradevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”.” 72. Nemšic je prvi covek „Mobilkom grupe“. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku.” 73. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara.” 74. isplate 10. Milosavljevic je imao. Nata Mesarovic. i 1993. jednog od najvecih izvoznika u Srbiji. a posluje u Austriji. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi.” 80. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. blok iz sveta. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Miljko Radisavljevic. Vuk Jeremic. Stiven Džon Vordsvort. Srdan Bošnjakovic.” 71. “ministar inostranih poslova Srbije. usavršavao se u Brajtonu. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala. Milija Babovic. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji. Radio je 1992. a u Srbiju se vratio 2001. u Engleskoj. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. sin kralja Petra II. Hrvatskoj. bio je savetnik pri NATO. mestu medu 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistocne Evrope prema listi revizorske kuce „Dilojt“. . „Džeger“.Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. u Vucicevoj biografiji piše da “vec od petnaeste godine paralelno sa ucenjem obavlja i razne poslove. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. Nenad Vucinic. Boris Nemšic. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. Aleksandar Karadordevic.” 75. „Fešn kompani“ u cijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odece i obuce najpoznatijih proizvodaca: „Riplej“. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. “predsednica sudskog veca koja je osudila ubice dr Zorana Ðindica. U prošloj godini preduzece je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. Školovao se u inostranstvu. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. Dragan Nikolic. “Bata“ i „Cezare Pacoti“. godine u Beogradu. Kompanija vec godinama povecava proizvodnju i proširuje delatnost. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. Sloveniji.” 79. intervjue i reportaže. i bio stipendista Fondacije za razvoj naucnog podmlatka. Pobedivao je na opštinskim. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja.” 78. Republika Srpska. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22.5 miliona evra koliko je platio za oslobadanje nakon otmice 2002. „Levis“. Kao i veliki broj privilegovane dece komunisticke nomenklature. marta 1970. Bugarskoj. Sa odlicnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radicevic“ i Zemunsku gimnaziju.” 76.” 77.

i ukinuo elementarne demokratske principe i medunarodno prihvacene norme. Dve godine kasnije. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina. septembra 2000. i. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. Dve nedelje kasnije. godine Vucic pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. Ukupne kazne izrecene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24.000 tadašnjih dinara zbog. godine Aleksandru Vucicu je odreden porez na ekstraprofit u iznosu od 48. godine.200. SRS. a na osnovu tužbi koje bi. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za clana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. U maju 2000. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. Ovaj slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. „Dnevni telegraf“. za vreme cijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. 13 dana pre Zakona. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalistickoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. retroaktivnim dejstvom Zakona. „veceg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. po tužbi tzv. a sam Curuvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. kako je navedeno. juna 1998. te oko oglasa u stranackom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. sa 1. koji nije . koji je uveo visoke novcane kazne za novinare cije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. i konacno na saveznim izborima 24. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. cime je „ugrozio sve gradane.1993. godine dodelila Vlada. Njegov ministarski angažman ostaje upamcen po kontroverznom Zakonu o informisanju. Danasa. Vucic na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. kao i miting u cast Žan-Mari Le Pena. prolazio je kroz naizmenicne periode saradnje sa i opozicije socijalistima. kada mu je Telekom Srbije iskljucio telefon zbog neizmirenog telefonskog racuna u iznosu od 150. koji je proglašen za pocasnog gradanina Zemuna. godine. postao je direktor Sportsko-poslovnog centra „Pinki“. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluce u roku od 24 casa.000. sa 24 godine. Dok je bio direktor Hale Pinki. pozivajuci se na „protivdržavno i podrivajuce delovanje“ raznih vrsta. Sa svojom SRS. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998.400. godine. Slavka Curuvije. U julu 2004. Niz kazni se nastavlja.000 dinara.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“. istice da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih mocnika u vodenju specijalnog rata protiv Srbije“. 24. U martu 2002. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takode donela ova Vlada.500 evra. podnosili gradani ili organizacije. Vucic je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. žene i decu“. nedeljniku „Evropljanin“ odredena je. Aleksandar Vucic izabran je za clana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU. marta 1998. drugi put u maju 2000. i JUL. postaje i njen generalni sekretar. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“. Aleksandar Vucic postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovica koju cine SPS. Vucic je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju. U hali Pinki održani su neki videni mitinzi Srpske radikalne stranke. kao student trece godine Pravnog fakulteta. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996.000 dinara. aprila 1999. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. godine bio je predmet javnog skandala. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.758 dinara. Vucic je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Vece Republika prvi put u februaru 1998. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen.

Ne samo da su Iracani prevareni vec je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. a za finsko moramo i to da kupujemo. nekadašnji izbacivac iz diskoteka. Vucic je potom brzo pokrio dug. Iako ništa nije radio. odakle je Šutanovac doveo Pilipovica. Iracani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. Vucic se kandiduje za gradonacelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog coveka sa idejom i energijom. Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. i Dragan Šutanovac. godine sa 500 evra. za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". Dragan Šutanovac. koji je tragicno nastradao u saobracajnoj nesreci. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomocnik i kum Ilija Pilipovic nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. Prve godine se isporucuju cetiri vozila. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. i tako dalje. nakon sukoba izmedu celnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. Na tenderu su bili: austrijski "pandur".000 pancira i 300. saopštio je da se prikljucuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolica. koji je ispunio sve uslove. Posao nije dobio jeftiniji ponudac "Novatel". Nikcevic ga je placao kao specijalnog savetnika. kome tamo miruje status. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. ali izabrano je finsko. I kako sve ide preko SDPR. na šta je skrenuta pažnja ministru. koja direktno utice i na borbenu gotovost vojske.000 ploca koje proizvodi "Mile Dragic". I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. Naruceno je 150. Na osnivackoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke.” . penzionisani general Božidar Delic: “Ocigledno da Ponoš nije želeo da ucestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. dobili uzorke kakve su želeli. Na lokalnim izborima 2004. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme.000 radnika u uslovima svetske krize. Sva vozila su kvalitetna. 15. Nabavku borbenih oklopnih tockaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. Prvi posao je dobila firma "Megalink". dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili takticko-tehnicke zahteve. godine. Pri tom. Zatim. vredan 50 miliona. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. drugi 50 miliona evra. osnovana 2006. kum Borisa Tadica. sledece 16. mada je duplo skuplje od ruskog. kum Borisa Tadica. septembra 2008. finska "patrija" i ruski BTR-90. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. Iracani su bili u Zrenjaninu. "Utvu" iz Panceva 20 miliona. a vec pocetkom oktobra. 81. za "Zastavu" pet miliona. posao nabavke relejne i optotehnicke opreme. Potom u mestu Kisac u firmi "Novoteks" prepakuju. promovisao je Nikcevica kao ''coveka od poverenja''. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. Rodeni brat Stevana Nikcevica. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolica. jedan vredan 4. Ti ljudi su penzionisani. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i narucili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragic". Da ne pricam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog cijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine.placao 15 meseci.5 miliona evra. imali su zajednicku firmu koja se bavi prodajom oružja. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. Vucic je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlacenje iz politickog života. preduzece "Mile Dragic" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. a za ostatak od 65 miliona se ne zna. švajcarska "pirana". a kao razlog neplacanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije.

Vlasnik suboticke „Super TV“. 96. Jovica Stefanovic . Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Indije. 84. generalni direktor Elektroprivrede Srbije. Dragan Tomic.Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG. 89. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. cetvrta teniserka na svetu. 91. Nemacku. “vlasnik pet privatizovanih firmi. 87. 95. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Secnja. preduzeca koje beleži dvocifreni rast. Maja Gojkovic. Francusku i u skandinavske zemlje. Nataša Kandic. Jelena Jankovic. direktor JKP „Parking servis“. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. zaštitno lice „Hjundai“. To što imamo odavno je prevazideno i važi za teritoriju SCG. Dušan Stupar. 86..Italiju.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. 97. 85. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. predsednik „Simpa“ iz Vranja. a grad je postao poznat po velikim investicijama. prvi covek opštine Indija. Njegov advokat Ljiljana Živkovic kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala. 98. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. vlasnik „Vinarije Coka“. Vladimir Ðordevic. Bojan Krišto. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treca je na svetu. „Ribok“. odakle je odvezen za Beograd. „Telekom“. Željko Kneževic. ali time je ipak uspeo da spase cast oficirskog poziva. Jovica Stefanovic Nini. direktorka Fonda za humanitarno pravo. gradonacelnica Novog Sada. 88..” 22. Goran Ješic. Darko Babic. preduzeca koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na podrucja koja su najjaca u proizvodnji nameštaja . Milan Petrovic. Zdravko Ponoš je bio svestan da ce istupom u javnosti ispasti žrtva. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. „Prins“. „Mone“. 90. Bojan Stanojevic. “direktorka brokerske kuce „M&V investments“. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. Ana Ivanovic. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. Stefanovic se sredinom februara vratio u . 82.” 92. bivši nacelnik DB Beograda. Živorad Andelkovic. gradski menadžer Beograda. direktor DHL u Beogradu. Dragijana Radonjic-Petrovic. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. Privredna komora Srbije uvrstila ga je medu 20 najuspešnijih privrednika Srbije. tekstilno preduzece „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Cili Pepersa“. koje mu je bilo prvo radno mesto. 83. cije ucešce u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. direktor „Donkafe“. 94. 93. Dragica Pilipovic Cefi. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. maja 2003. a ne za Srbiju.

Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. i drugim bankama i firmama u gradu. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. koja poseduje 36. Stefanovic je 1998. Prema izvodu iz Centralnog registra. Stefanovic se sumnjici da je izvesne kolicine lekova. ciji je vlasnik Stefanovic. niškog biznismena Jovice Stefanovica Ninija. nafte. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševicem. Deuric upozorava da Stefanovic ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljacka imovinu “Jugoremedije”. Nini je akcije “Medele”. U vlasništvu Stefanovica su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. na cijem celu je Stefanovic. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasnickom statusau u “Jugoremediji”. koji cine apoteke. dokaz je da. u vlasništvu “Jugoremedije”. pošto se uverio da Beogradska berza. godine. Govorilo se da je Stefanovic bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. postala vecinski vlasnik “Jugoremedije”. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. neposredno nakon dve krivicne prijave zbog privrednog kriminala. pošto je Stefanovicev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. i Željkom Ražnatovicem Arkanom. Od sada. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. oktobra 2006. da krši sudske odluke. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. i “vidan u Nišu”. oktobra prodao deo akcija “Medele”. drogerije. Kupac je opet “Menta”. Medela iz Vrbasa. Žitomlin iz Niša. Drugim recima. Carsija je pricala da je pre ukidanja poternice. benzinska pumpa i druge firme. dok zvanicno nije potvrdeno da je u Makedoniji. i raspolaganje na drugi nacin imovinom fabrike lekova. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. Prilikom kupovine državnog dela kapitala . Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. posle koje je “Jaka 80”. kao i Vide Uzelac. izdati još 1998. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deuric podneo krivicne prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”.Niš. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrecne informacije. septembra 2002. u vlasništvu “Jugoremedije”. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. zatim kupca akcija te farmaceutske kuce firme “Menta” iz Padeja. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar nece preduzeti ništa da sprece nepoštovanje sudske presude. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzecu “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otudenje i opterecenje.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeca zalihe vredne 11 miliona evra. kaže Zdravko Deuric. “nesmetano prelazio granicu”. Time je potvrdena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. mali akcionari preduzeca “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. Vetprom iz Novog Sada. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. u ovom slucaju. i da je za ovu robu utajio porez.72% akcija ovog preduzeca. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. godine osumnjicen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašcenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. Stefanovic je 2. pravda konacno trijumfuje. koji su to i bili pre fiktivnog uvecanja kapitala. odluceno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuca. kojim se potvrduje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okoncanja spora izmedu menadžmenta i akcionara. prodao sebi. Srpskom komercijalnom bankom. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeca “Medela”. Jovica Stefanovic Nini i pored upozorenja Aleksandra Gracanca. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari.

Mali akcionari znaju da je 31.. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. Medutim u “MV investmentu”. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. a u tome mu pomoc daje Agencija za privredne registre. doneta je juna 2006.99%. godine i njom je uvedena privremena mera do okoncanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnicka struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. Sve je uradeno posredstvom firme . februara 2004. oktobra 2002. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. Potpuna promena vlasništva. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzece nije dobilo strateškog partnera. Mali akcionari podnose tužbu 9. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. On je preko “zatecenog” Upravnog odbora pre tri dana cak dobio svog coveka za generalnog direktora. verovatno da se pokaže pred Ninijem. nego cak za 48.. brokerskoj kuci koja zastupa firmu “Nini”. on je to i ucinio. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini kozmetika” i “Nini farmacija”. koliko su znali da ima. vecinom glasova smenio je Ilica. koji ce izabrati i prvog coveka firme. Ovom radnjom Nini postaje vecinski vlasnik preduzeca. “Sigmapharm”. opterecenje i raspolaganje imovinom preduzeca “Jugoremedija” AD do okoncanja sudskog spora. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. rekli su da je ovaj niški biznismen vecinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. kojom se zabranjuje otudenje. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio.77% akcija pošto ih je u meduvremenu van berze otkupio od Kostica. a to je dokapitalizacija. godine takode izmedu gorepomenutih strana. na celu sa Oliverom Marcetom. imajuci u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. Medutim. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zakljucen izmedu “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. Jovica Stefanovic Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. gde je postao vlasnik 50. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzecu. jer cim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. Decembra 2005. koji je prisustvovao sednici. Jovica Stefanovic Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. Nini.99%. da bi prešli polovinu neko ce morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva. decembra 2007. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” cime preuzima 20% kapitala malih akcionara. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. posle “Jugoremedije”. 25. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. Drugacije po zakonu i nije moglo. koji iako je dobio privremene mere. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. maja 2006. “Vetproma” i “Luksola”. godine protiv Ninija. “Stari” šestoclani UO. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. upošljavanje novih 100 radnika i uvodenje standarda za izvoz u EU. septembra 2002. ponovo krši zakon. Predraga Rankovica Peconija.5% i ova brokerska kuca. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji nacin da postanu apsolutne gazde. Ova dvojica biznismena verovatno ce neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajednicku upravu. Nini je samo simbolicno kažnjen za prekršaj. Malverzacije Ninija razoblicene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. sve iz Niša. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja.05% akcija. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. “Medele”.Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. medu kojima je sa 1. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajednickim delovanjem onemoguce Ninija i Peconija da im na bilo koji nacin obezvredi vlasništvo.

Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske maticne celije. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. medunarodni šverc cigaretama. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. kupio deset firmi MILE JERKOVIC je sinonim za divljacku tranziciju u Srbiji. deo klana Makse Catovica 102. Draginja Ðuric. suprug cerke bivšeg šefa VOS. a u Istocnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. O tome svedoci preko 20 pokrenutih alii nikada okoncanih krivicnih prijava (krada i nelegalno posedovanje oružja. Nedeljka Boškovica 103. Vojin Ðordevic. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevoznickih preduzeca. direktorka „Banke Inteze“ 107. Kada je Arkan ubijen. predsednik „Galeb grupe“ 105. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. Radoslav Veselinovic. Sve je stekao otimajuci preduzeca u kojima bi na sumnjiv nacin došao do polovine vlasnickog udela. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005. Mile Jerkovic.069 akcija.„Marko plus“. 101. bratovu i vlastitu imovinu. Jerkovic je i cuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. Nenad Cekic. još 1978. Petar Petrov. nudenje i primanje mita. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. cim je stekao 40%. cerka bivšeg šefa VOS. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija. Po rešenju Komisije. da bi. 99. kao kapital. cena naglo pala. Punih 20 godina Jerkovic je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih mocnika. Sanja Bokan. Miodrag Stojkovic. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). Nini je bio prinuden da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrduje da je on preko povezanih firmi. glavni i odgovorni urednik „Blica“. Na taj nacin se ovaj covek naglo obogatio. udovica Vanje Bokana. Zdravko Colic. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. falsifikovanje službenih isprava. geneticar. zloupotreba službenog položaja. koju su maja 2006. Posle ubistva Arkana. založivši. koja je vecinom kupio za 18 meseci. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. predsednik Republicke radiodifuzne agencije 104. 100. U njegovom vlasništvu je cak 17 preduzeca. Veselin Simonovic. vlasnica „Štampe“. koji su svi bili manje ili više neuspešni. podižuci ogromne kredite u “Metals banci”. i dizanjem kredita od 200. uz naduvavanje cene do 1.410 dinara. Kupovinu „Srboleka“. ocevu. godine osnovali Kostic i Nini i u nju. izdavanje menica bez pokrica direkciji za robne rezerve. godine poceo se baviti privatnim preduzetništvom. najpopularniji domaci pevac. Nedeljka Boškovica 108. Jerkoviceva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. krada i švercovanje motornih vozila. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“.970 dinara. bez saglasnosti.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Backoj Topoli. koje je uz pomoc Gorana Obradovica iz Agencije za privatizaciju kupovao . niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu.

veliki broj krivicnih prijava i sudenja koja su u toku i po nekoliko godina. pocevši od onih koji obezbeduju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkovicu i slicnima za kupovinu svega i svacega. Preduzece “Topolatrans” iz Backe Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” ciji je direktor Ananije Pavicevic svesno odobrio ovoliko zaduženje. Ko je (ili ko su) cetvrti sa cuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. tako da je Ražnatovicevo ubistvo za Mileta bilo kao . “Backe” u Sivcu. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. po odluci direktora. godine.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. vozacem u “Topolatransu” je 1991.04% akcija). a oni zaradili velike pare. juli iz Šapca.2 miliona dinara na 1. Drugi u grupi je Milanko Grbic „zaštitnik radnickih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobracaja koji se kod svake otimacine ili upada u novoosvojeno preduzece pojavljuje da bi ovoj otimacini dao kakav takav legitimitet. unapreden u vozaca viljuškara. apostrofirajuci albanski lobi iz Crne Gore i nemacke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. Pavicevic je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkovicu nikada nije falilo para. Preduzece za prevoz putnika 7. Sigurno je da je u ovom delu angažovan veci broj lica. ali je sigurno da su ili iz najviših politickih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe.000 evra) pošto mu je prethodno. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Backu Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora. koji su uspeli da preko nekoliko razlicitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeca po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. sencanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. Mile Jerkovic je po završetku šestog razreda osnovne škole odlucio da više da ide u školu. policija. gde je ubrzo. Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. U svim novokupljenim preduzecima je potpuno nezakonito. u saradnji sa lokalnim mocnicima i upravom preduzeca nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. Deo ovih planova razotkrili su Ðorde Ðordevic. dok je Jerkovic komentarisao da ce kada Srbija ude u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. kod koje je nastavio zaduživanje bez ogranicenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašcenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zakljucivanje Ugovora za neograniceno finansiranje i davanje jemstva…. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerkovic je vlasnik 50. gde je uz naoružano obezbedenje preoteo vlast. a od linca radnika spasila ga je policija. Jerkovic je kupio po pocetnoj ceni od 561. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. S naoružanim obezbedenjem zauzeo je upravnu zgradu firme.000 hektara vojvodanskih oranica. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeca “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. odnosno davanje jemstva pravnim i fizickim licima…”). samo u poslednjih 18 meseci. Zatim je sa Arkanom ucestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilicno zadužio.jednu po jednu. Slicno je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takode kupio kao jedini ponudac i po pocetnoj ceni. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovicev dugogodišnji zakup. pre svega po Vojvodini. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodicne imperije Matijevic podigao cenu s pocetnih 256. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije. cetvrti po velicini poseda u vlasništvu . do onih koji preko veza i uticaja obezbeduju da lokalne vlasti.4 miliona evra. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerkovic kupovao izabrana preduzeca. Na kraju je uz pomoc mocnika uspeo da otme ovo preduzece. postao vlasnik oko 8. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomocni radnik u Industriji mesa u Backoj Topoli. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mircic. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. na novosadskim televizijama. Treci u plejadi je Ananije Pavicevic koji je kao direktor Metals banke obezbedio. dižuci nicim pokrivene kredite iz “Metals banke”. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeca. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Backa u Sivcu kod Sombora. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujuci ih i do petostruke vrednosti. tužilaštva i sudovi ništa ne cine da poremete ove planove. Sa svojim bratom.15 milijardi ili 14.

godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzece DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. u stvari. po recima Jerkovica. i uz pritiske i pretnje akcionarima da vec prodate akcije ponovo prodaju njemu. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grkovic odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkorocnom kreditu od 45 miliona dinara. pošto je postao biznismen. godine ali je zataškan. Ali. godine uz ogromnu pomoc Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. Mile je uspeo da osvoji 50. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. nije mogao da ceka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzece. do maja 2006.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. uz strašne pritiske. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeca. a koristi se preko 70 miliona kratkorocnih kredita u Metals banci.04% vlasništva nad “Autobanatom”. godine osnovala preduzece “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivackim kapitalom od 500 evra (od cega je uplaceno samo pola). Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. nije okoncano. oteo dokumenta i pecate. gde je trgovao akcijama izmedu svojih preduzeca.nagrada teška nekoliko miliona maraka. Ni policiju za privredni kriminal. koji su odobravani preko noci i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. ni sudstvo. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. Višnja produkt je uz pomoc kredita od „cika Aneta”. godine sa cerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovicem osnovao je preduzece “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo placeno samo pola). kako tvrde najbliži saradnici Jerkovica. Cim je novac pristigao preusmeren je na racune “Višnja produkta” i “Dumetika”. godine ucestvovao u medunarodnom švercu cigareta i bio uhvacen. podržava Ananija i Mileta i omogucava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja . koju je prevario izdavši joj menice bez pokrica u vrednosti od oko 60 miliona dinara. Krajem aprila i pocetkom maja 2006. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkorocnih kredita i Metals banci placa preko 3. i to po istom scenariju. Pored toga. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kucu na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa. a potom na više drugih racuna. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeca oko 50 miliona dinara. zamenio sa „Kamel”. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavicevicu (G17 plus). Najpre je Miletova cerka Višnja u martu 2005. godine kupila 170. U preduzecu u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putnickih automobila. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. ponovo od kredita Metals banke. Mile je odmah sve racune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrecinske vecine stavio hipoteku na imovinu preduzeca kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeca. Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Backe Topole i oko 53. Ostaje nejasno ko. 2004. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzece. u septembru 2005. Jedino što je obavezno kod cika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivicnih dela. jedan džip i jedan kombi. Pošto je pritisak kredita u svim preduzecima postao pretežak. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. Vec postojeca preduzeca daju fiktivne garancije. sudenje na kome je prvooptuženi. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci.000 akcija “Autobanata”. Mile je 2000. ali ga je.5 miliona dinara mesecne kamate. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i poceli su da kupuju i najrazlicitija preduzeca. ni tužilaštvo. U novembru 2005. pobrinuo Željko Malušic. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. što je pokrio fiktivnim placanjem neke robe. Za to se. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve.

Pod paravanom sporta i zdravog života. direktor „Jat ervejz“ 117. programski se prikljucuje i TV Jagodina.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. Zoološki vrt nosi naziv. uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. Išak Šeps. Tu su sve bili zreli mladici od 25 do 26 godina. Vladika Amfilohije.“Tigar”. opštinska kuca nešto slabijeg kvaliteta. formira vecinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. “pod potpunom je finansijskom i politickom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podsticu destabilizaciju Jugoslavije”. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprecavali su “patriotski” organi SPS.s ponosom prica Palma. Nije cudo što ce. ostati dužnik coveku koji ga je stvorio. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. da li sam osudivan. Mirko Cvetkovic. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Milocevicevih ministara. 111. Slobodan Petrovic. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . ko mo je bio deda. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. u vlasništvu Dragana Markovica Palme. jednog iz DS i jednog iz SRS. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. “U gardu nije mogao svako da ude! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. Saša Vlaisavljevic. Markovic je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. Bivši predsednik SRJ. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trecinu realne cene. licno je odredio kriterijume po kojima ce se u izbornoj godini prepoznavati “placenicki” i “patriotski” mediji. cukundeda. savezni ministri za informacije i telekomunikacije. Palma je u JNA bio Titov gardista. predsednik Srpske akademije nauka 113. u Jagodini se gaji kult nasilja. a ja sam sa 19 bio najmladi. A. a posebno Goran Matic i Ivan Markovic. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. Zahvaljujuci brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. Aleksandar Pravdic. mitropolit crnogorsko-primorski . sklon samoubistvu. godine. Dragan Markovic Palma. pradeda. Nebojša Covic. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. pa naknadno naplacujuci od opštine. zašta se potrudio Goran Obradovic iz Agencije za privatizaciju) 109. iz zahvalnosti.. Cudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. JUL i SRS.. Dragan Markovic Palma je politicku i poslovnu karijeru napravio kao clan SSJ. Na celu opštine Palma se pokazao kao sposoban. Nikola Hajdin. posle brojnih provera i komplikovane procedure. izvodeci radove. Slobodan Miloševic.kupovinu novih preduzeca. Za mene je bila cast služiti u Titovoj gardi” . ministar finansija 112. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. kaže Miloševic u listu Politika. doživotno. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIC zv. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. dobrovoljno. predsednik SVM 110. Ištvan Pastor.

održavanje i cinjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike.1 miliona evra). a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. Rase Starcanin. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio medu prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. Ministar Vlahovic dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara.9 miliona USD. ali vec u aprilu 2002. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). sagradena u drugoj polovini '70-tih. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplacen sredstvima BFC. po kapacitetu i stanju ove dve cementare. 28. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. da je linija za proizvodnju cementa. koštala je oko 300 miliona DEM. na cijem se celu nalazio Džordž Bobvoš. Širak tada dolazi sa ciljem: Beocinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. 70% BFC-a prodato je za nekih 51. Posle ove posete. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. 1997. godine. u Beocin stiže ekipa Lafarža. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. da su kupljeni brojni kamioni za transport. Ugovor 5 interesnih strana potpisan je izmedu 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beocinu). Moglo se zakljuciti da se radi o potrccima centrale Lafarža. inace nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplacuje Pariskom klubu. bez stolica i stolova. godine. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda. transport. U decembru 2001. godine. u pratnji dva Ceha: Martin Turecki i Ivan Mareš. a za nju je placeno . pogoni za proizvodnju. marta 2002.. godine postojale su mnogo bolje ponude. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. Martin Turecki. da je prethodnih godina uradeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM). ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre odredivala država. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno žurio da ovaj "posao" privede kraju. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto nece biti tehnološki višak! U jesen 2002. bice mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljackani.manje. Aleksandar Vlahovic daje izjavu: ". a Londonski klub ce doci na red 2010. na stotine ocajnih radnika uzima mizernu otpremninu. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka.” Po privatizaciji Beocinske fabrike cementa Nenad Canak oštro istupa u javnosti pretnjama . kako posluje ta kompanija ce sama sebe zatvoriti"! Vlahovic je prenebregao cinjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. vec su stavili "blanko" potpise.Ako Beocinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. BFC je bila "teža" za oko trecinu. pod pritiskom i torturom. danas direktor madarskog Trigranita. a cak ga ni potpisnici nisu videli. godine. Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu povecu prostoriju.119. iz menadžerske cetvorka Lafarža. Aleksandar Vlahovic. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. Da li je za beocinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša. za 51% BFC-a.. Kamil Befa. u jesen 2001. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina nece otpuštati tehnološki višak. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. Lafarž "ulazi u posed" BFC. a cesto i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora .neko je to krio sve vreme pregovora.

. i kakav je uticaj sumporne kiseline. samo je jedno od otvorenih. osim za vreme bombardovanja i sankcija. godine opštinu Beocina prekrio sloj prašine.). ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beocinu i isplatu dividende malim akcionarima. Ovde je u pitanju ocita laž.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beocinske opštine. Istina je bila na drugoj strani. Podaci Doma zdravlja u Beocinu i Instituta za plucne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povecanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža.3 miliona tona cementa u 2002. Tako je Lafarž. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beocin. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž placala je jeftinije nego gradani Srbije za domacinstva. Cak su i strucnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odlicnom stanju . 121. godine. To je to krivicno delo. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. Na stotine radnika sa prebivalištem van beocinske opštine radi u remontima BFC. manja je opasnosti od organizovanih protesta gradana. i to zatrpavanje prašinom 2003. takode. gradanima Srbije. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. beogradski nadbiskup . ali ta mogucnost nije omogucena nijednom gradaninu beocinske opštine. na žalost. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najvece cementare na Balkanu."bukagijama". direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. U ovom periodu je bilo više teško povredenih radnika. neko je naneo štetu i malim akcionarima. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno.otpada. Vlada Srbije je u 2008. godini prodala svojih 15% akcija Beocinske fabrike cementa . Lafarž se. s druge strane. Tanja Mišcevic. ostvarivala svake godine. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kucama. Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeca" sa Lafaržom je odbijen. Stanislav Hocevar.6 miliona tona ostvarena još 1984. godine vec je izvršeno tajno probno spaljivanje medicinskog otpada u BFC. a pozivali su se na taj dug.francuskom Lafaržu. tokom 2002.6 miliona USD deficita BFC. bez Lafarža. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19.popadale. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . godini. tipa petrol-koks sa vodom. godine. Što manje gradana Beocina u fabrici. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je placena malim akcionarima. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" . što znaci da su krenuli od nule. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo. a Bojan Pajtic nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagaduju covekovu okolinu u Beocinu i šire. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. ali je u septembru 2003. koji su ostali bez licne imovine. što je. van berze.. Osim što je oštetio državu Srbiju. Kome je pretio Nenad Canak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepter-naselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je.

nacelnik VMA 128. Miroljub Jeftic. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. uclanio se u decembru 2004. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. direktor Klinickog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. i napustio ga je tiho. Berner Kisler. Maja Kovacevic-Tomic. „Rio Bravo“. Bivši direktor Decije klinike. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. Izdavacku kucu „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. kada je izgledao perspektivan. jer ga se pravosude plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci.1 milion dinara. strucnjak za transplantaciju jetre 133. i to je maltene ostao do danas. Bogoljuba Karica. godine: “Iako sam završio medicinu. Petar Matijevic. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. Tužio sam ga. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. i ubrzo je postao clan Predsedništva PSS. Milica Delevic. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. jednoj od najekskluzivnijih. Covek je sve vreme u protivzakonitom statusu. godine na svojoj kucnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. Secam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. Vojko Ðukic. „Kalemegdanska terasa“. Boris Stajkovac. profesor Dušan Šcepanovic. predsednik UO u ostavci decje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. morao da uzme otpremnine od 8. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. godine Srbija nije. dobila svoje šampione u školskom sportu. direktor „Dunav osiguranja“ 127. . U Pokret snaga Srbije. godine. koji je “po Zakonu o radu”. „Ðardino“ i „Kuba libre“ u Podgorici. po 35-godišnjoj tradiciji. vlasnik mesare „Matijevic“ i veliki zemljoposednik 129. Mirko Petrovic. beogradski muftija 124. Best hom. Jagodini. na Zlatiboru. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005.123. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobicniji kriminalac! Radi se o lažovu. 2005. Aleksandar Aleksejev. vecinu svog života bavio sam se uredenjem enterijera za kafice i klubove. Gustavo Navaro. Izdaje casopise Best šop. Glam šoping i Men. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. Nišu. „O sinema“. portparol Specijalnog suda 132. Božina Radevic. Hamdija Jusufspahic. ekspert za EU 130. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodicne fotografije snimljene u njegovoj. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. U stranku Bogoljuba Karica. Stajkovac je prešao iz DS. Jahting end sejling vorld. Veran Matic. sa ogromnim dvorištem i bazenom. što je vrlo profitabilan posao. iako mu nikada nije produžen mandat. restoran „Mediteraneo“. razrešen je “velikan sporta”. potrebno je oko 5. irski pabovi u Beogradu.000 evra. prvi covek Radio i TV B92 131. Miroslav Bogicevic. ambasador Rusije u Srbiji 134. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. dedinjskoj kuci od oko 400 kvadrata.

„audijem TT“. januara 2006. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7.. Ðuro Bilbija. Slobodan Milosavljevic. godine. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11.. Predrag Bubalo. direktor „Blic Pressa“ 139. samo u periodu od 1. stav 1. predsednik LDP. decembra 2008. Cedomir Jovanovic podneo je krivicnu prijavu protiv zlocinackog udruženja. Verica Barac. KZ. Aleksandar Tijanic. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. Slobodan Milosavljevic. Miroslav Miškovic i. Predrag Jevtovic. Olivera Radonjic. odgovorno lice preduzeca „Protekta“.. Ðoko Kesic.2007 . vlasnica agencije „Ena“. direktor „Petrohemije Pancevo“ 140. direktorka UNDP za Evropu 138. Asmir Kucevic. direktor „Železnica Srbije“ 137. Krivicnog zakonika. do 31. Zloupotreba ovlašcenja u privredi iz clana 238. vlasnik agencije „Darko“.. a ostali prijavljeni krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. U zajednickoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. 13.. ministar poljoprivrede. KZ i Pranje novca iz clana 231. a ostali prijavljeni ucestvovali kao pripadnici u vršenju krivicnih dela za koje se može izreci kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. „džipom“ ili motorima. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. Enisa Kucevic. KZ. Božidar Ðelic. Poreska utaja iz clana 229. U obrazloženju se navodi: “. predsednik Vlade Republike Srbije 3. Vojislav Koštunica organizovali zlocinacko udruženje. Atila Mihok. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. Željko Cvijanovic. Dragan Jocic.“. Zloupotreba službenog položaja iz clana 359. vlasnik agencije „Vesko“. koje. potpredsednik Vlade 4. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojece usluga. Antonije Kovacevic. i to Zloupoteba monopolistickog položaja iz clana 232. Obrad Sikimic. po prijavi cine: 1. 136. direktor i odgovorni urednik Vecernjih novosti 9. Delta je postala „vlasnik Srbije". KZ. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeca „Media maks d. Njemu su pomagali Miša Stojanovic.11. ministar ekonomije u Vladi 8.o. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. Velimir Pantovic.. Darko Belišic. ministar energetike 143. glavni i odgovorni urednik lista Press 12. Manojlo Vukotic. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovica sa predstavnicima vlasti u doba Miloševicevog režima kao i kroz identican odnos sa obe Koštunicine vlade. stav 2. vlasnica agencije „Lazana“. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. vlasnica agencije „Hedi“. Kori Udovicki. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kucevic.o. Milanko Šarancic. ministar poljoprivrede 23. glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od pocetka 2004. KZ. Vojislav Koštunica. vlasnik agencije „Jevtovic“. direktor javnog servisa RTS 10. Miroslav Miškovic. Jano Kuraji. Aleksandar Popovic. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara. cime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Miškovic i Vojislav Koštunica izvršili krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. Mladan Dinkic. Takav položaj Delti su omogucili predstavnici Vlade omogucavanjem .

Pitic... Vladimir Velickovic. Advokat Draganic. Miroslav Miškovic šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovica štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jocic. zaštitom od krivicnog gonjenja za najteža krivicna dela iz oblasti privrednog kriminala.” Milosavljevic je 5.. . šef misije MMF u Srbiji 149.. i bio je ucesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije. Manojlo Vukotic. Slobodan Milosavljevic.II odeljenje. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. U Demokratsku stranku uclanio se tek nakon atentata na Zorana Ðindica (kao uostalom i svi “nestranacki” ministri Vlahovic. a odakle potice i znacajan deo njegovog bogatstva. Goran Pitic. direktor i urednik „Vecernjih novosti“ Kada je 5. koje je bilo monopolska roba.Miroslav Miškovic je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. direktorka Beogradske berze 151. kada je zapocet unutarstranacki udar na sve pristalice Ðindiceve vizije. Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj.novine i magazini“. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotic. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). Gordana Dostanic. godine docekao kao sveži clan DHSS. Dokaz za ucešce ministra Jocica u zlocinackom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu. ministar poljoprivrede. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte. godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka ciji je vlasnik Miroslav Miškovic bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. koji je pripadnik istog zlocinackog udruženja. što nedvosmisleno ukazuje na vezu izmedu Demokratske stranke i Delta holdinga. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.nelegalnog poslovanja. javno su poznate. Slobodan Milosavljevic je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoc preduzeca Konzit ciji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andric Milosavljevic uradio naruceno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije.. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147.06. Lecic i Ðelic). Harald Hiršhofer. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga. slikar. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. pretio je javno nezavisnim institucijama. clan Francuske akademije nauka 148. oktobar 2000. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade. zvani . oktobra Miloševicev režim urušen.2001. Tomislav Karadžic. Vladana Batica. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zlocinackog udruženja Božidar Ðelic. broj Po-392/01 od 08. UKP . predsednik FK Partizan 150. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljevic dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što ce ukinuti Savet. vec je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike. Srdan Janjicijevic. direktor „Politika . zet matije Beckopvica 146. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujuci za njihovu kooperativnost. godine oznacen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina..

Aleksandru Nikitovicu. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. koja ga je slala na specijalne zadatke. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljacka Srbiju.000 DEM. osnivajuci novo preduzece. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. do izdavanja knjiga. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog dogadaja odnosi izmedu Srbije i Crne Gore su bili na granici kljucanja. oktobra 2005. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekuliceve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. imao cak tri važne funkcije: bio je direktor VBA. godine. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatovic je ubijen! Izvesni major Saša Anovic. u jednom momentu. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. Crnogorci u Beogradu. Laletom Sekulicem. Pavle Bulatovic je bio protivnik politike Mila Ðukanovica. nacelnik VBA SVETKO KOVAC je da je pocetkom 2006. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. predsednicki kandidat SPS 153. iz Bara. i vec sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadica. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. U saradnji sa najvecim miljenikom Mire Markovic i direktorom carine. U novembru 2007.Manjo. i isporucuje lekove. a istraga još uvek stoji u mestu. Tijana Andelic. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i clan Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. Covek koji se u mladosti odrekao oca cetnika i nikada se sa njim nije sreo u životu.. i bio je u izuzetnim odnosima sa Miloševicem i Mirom Markovic. ciji otac je takode bio pod udarom zakona. koji je morao da pokrene nakon što su doušnicke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. u kojem je. Ima njegov Aca da odluci kome ce ga dati. Ostareli Manojlo Vukotic javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. Svetko Kovac je kao general penzionisan 6.000. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovica. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanovic. Bio je novinar i doušnik tajne policije. Radio je paralelne poslove. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. ali ga je vec dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno . Nosio je papir sa pecatom Demohrišcanske stranke. koju kontroliše Vojska. sa platom od nekoliko hiljada maraka. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. 152. Kovaceva cerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu politickih nauka. otimaju sve što im pod ruku dode. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatovic.bezbednosne agencije. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. takode. remeteci poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori.. odnosno Mira Markovic. poceo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. poarcio hiljade evra. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. Posle dolaska Zorana Stankovica. U tom trenutku Manojlo Vukotic imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. da ga DOS postavlja za prvog coveka svih izdanja “Borbe”. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. Manojlo Vukotic ima preko 70 godina života. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotic poklanja samom sebi. podigla je diplomu. U vreme najvecih sukoba Srbije i Crne Gore preduzece Habit farm trguje sa VMA. pod zaštitom Vojislava Koštunice. Pavle Bulatovic jeste bio protivnik režima Mila Ðukanovica. . Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodic potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotica postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. godine. direktorka Državne lutrije Srbije 154. ciji je vlasnik. Milutin Mrkonjic. ali je bio pošten i castan covek. Svetko Kovac. godine. Na konto Manojla Vukotica slilo se nekoliko miliona evra. stavljajuci ih u svoj džep.

neuspešnih. marta dali informaciju da ce bombardovanje poceti tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanic. krajem 2008. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevica. verovatno po necijem nalogu. ali to predsednik SRJ nije odobrio. a drugi. posle sastanka sa Miloševicem.Bulatovicev telohranitelj. bile su od minornog znacaja. posle razbijanja SFRJ. Slobodan Miloševic naredio je da prestanu obracuni unutar KOS. covek Aleksandra Vasiljevica. pre. Trecu. po Katanicu. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. pre komemoracije. baš te kobne veceri razboli se i ne dode na posao. KOS VJ. nacelnika ove uprave. jedina od grupe žurnalista koji su ga posecivali. Stevan Mirkovic. kroz koje je on proveo radeci u ovom rodu. general-pukovnik u penziji. uspeo je da sacuva svoj bezbednosni integritet. kao gest kojim se zahvaljuje. dok je general Božidar Stevanovic to tvrdoglavo odbijao. godine poklonio je letacki znak ministru odbrane Šutanovcu. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. komandanta RV i PVO. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanica zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. Ostale struje. uspeo je ovim presecanjem sukoba izmedu dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. general Veljko Kadijevic i general Canadi. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovac. General Aleksandar Vasiljevic odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. u Becnju kod Cacka. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžic. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. Katanic je na dodeli rekao da je 2008. januara 1956. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. preuzeo dužnost ministra. Sašu Anovica posle tri meseci Svetko Kovac unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. pre svega u ime roda RV i PVO. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjic. Saša Anovic je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulica. “Niko u RV i PVO nije bio iznenaden sa pocetkom. Dada Vujasinovic iz lista Duga je. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. General Aleksandar Dimitrijevic. DRAGAN KATANIC roden je 14. Sutradan je Ojdanic. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gracanin. godine General Katanic izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. kao izvršenje naredenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. a Pavkovic mesto nacelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slucajnosti. opet. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. Avgusta 2007. srušili su novinari sa kojima je pio. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovica. modelom i nacinom izvršenja prvog udara. da spreci razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. Kada je ovaj covek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim kljucevima u JNA. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. u penziju. Pukovnici Svetozar Matic i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. General Nedeljko Boškovic dobio je ponudu da casno ode. . koji je podneo ostavku. znacilo je olakšanje u radu KOS. Bozidar Stevanovic. Ovakvo ponašanje generala Jurjevica neki tumace kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. od 2000. marta 1999. prijatelj Mirjane Markovic. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanica da ne dodeli pocasni znak ministru. Krajem osamdesetih i pocetkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. Kao komandant RV i PVO. Katanic je bio kandidat za nacelnika Generalštaba Vojske Srbije. U prvoj su bili admirali Petar Simic i Božidar Grubešic. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. Coveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. Njemu je sugerisano da cuti.

poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovica. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove cerke Marije". ali uši su ga dobro služile. "Politika" mesecno placa 1. Kada je na vlast došao Miloševic. Struja. mesecno 5. Lidiji Vukicevic. Covek koji lici na bure.” 155. ukinuo sve novine. samo su slušali. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocicem. Bio je elektricar u "Elektrodistribuciji". San Diega. predsednica Fonda za politicku izuzetnost Sonja Liht je rodena u Subotici. piše da ga je stipendirala americka Vlada. Kad je cula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. Smiljko Kostic. Mesecna plata Dragana Hadži Antica je 15. Elektricar za niski napon. ne racunajuci pijacne izveštaje. Marta 1991. milijarder. Tu su i izdaci za placanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. Danas se oni. Srbija je 9. i pred njim ce se otvoriti sva vrata. zvanog Struja. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovica. postala je aktivista Crvenog krsta. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. sa neogranicenim ovlašcenjima. Dušana Mitevica i urednike TV-Bastilje. a nije lako ceo dan cucati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. koji prima platu od svega 700 dinara. bio stipendista americke Vlade . Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Markovic. Slobodan Miloševic je.000 maraka. odrekli su se moralnih nacela i svojih stavova. poslednjeg premijera Jugoslavije. Škola mu nije išla. postavice Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. Hjustona.000 dinara. odlazi na Svetu Goru. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoce. pa Radio TV-Politike. i od svetih otaca dobija ono "hadzi". avgusta 1996. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". u to vreme sporni novinar "Politike". Upravo taj berzanski mešetar. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. bio je glavni urednik dnevne "Politike". povremeno zamenjujuci Zorana Todorovica – Kundaka. Nosio je burek Vibu. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. Oni koji su krenuli za Miloševicem i njegovom ženom. a ne ljubitelji reformi. lista ‘Srpska rec’ piše: “Po dolasku na celo Saveza komunista Srbije. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. I bi tako. Ima i svog telohranitelja. Da li svi oni imaju veze sa gospodom Markovic. gradonacelnik Niša 156. iz kojih Struja ne izbija. a danas je prvi covek Novinsko-izdavacke i Radio-TV kuce "Politika". pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. kažu. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanic i Bogdan Tirnanic redovni gosti. Struja slovi kao Njen covek. Posle Njujorka. na javnoj sceni. Kao dak osnovne škole. plus honorari za clanstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. popravljao osvetljenje. Iako izmedu njih ništa nije bilo. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. Susret sa mladalackim zabludama Sonja Liht ce doživeti u dogadajima od 1968. videla ga je kao “uplašenog starca” koji vuce Soroša za ruku i objašnjava da su cak i Slovenci obicne barabe. Polupismeni covek pocinje da se penje u kuci "Politika". ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj cerki? 26. U službenoj biografiji Dragana Antica. dobro obavešteni Milovan Brkic u broju 157. Minovica… U svojoj istoriji kuca "Politika" nikada na svom celu nije imala coveka kao što je Dragan Hadži Antic. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. Cutao i slušao. u ime svoje ideologije. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumac svih poslanica o ljudskim pravima.000 dinara. Dragan Hadži Antic i Aleksandar Tijanic gori od Mitevica.000 maraka za iznajmljivanje stana. direktor kuce "Politika". danima je plakala. Stefan Grubac. na celu je "Politike".000 dinara. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. i koji. Njena pojava na prijemima smatrana je znacajnim društvenim dogadajem. iz obezbedenja Kompanije "Braca Karic". dele na Njegove i Njene ljude. i tajanstveni filantrop Soroš. Ureduje i "Pravoslavlje". mada živi bezbožnickim životom. Struja predstavlja sebe kao buduceg zeta. Sonja Liht. od viskija smrdi na kilometar. zvanim “Joca Amsterdam”. Zavladala je jedna .godinu dana je proveo u Americi. Posle je. Njegov vozac prima 4. cesto se vida sa Marijom Miloševic.DRAGAN HADŽI ANTIC danas ima firmu “Treci milenijum”. a Dragan Milanovic.

drugarica Liht je dobila i najviše odlicje Francuske. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki moguci pokušaj organizovanja u cilju promena? Da.. kada sam izašao iz zatvora. a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. cime je postala vitez. do 1995. za doprinos. povukao je svoje svedocenje. Otpor je bio žestok. U tom periodu bila je clanica više upravnih odbora medunarodnih institucija. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu. kako bi “dobili” mene i “grupu”. vlasti su odmah posle 1968. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. Sudu to nije smetalo da. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovica. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. Centra za profesionalizaciju medija. Niko nema pojma o cemu je rec. i tako održi kontinuitet totalitarizma. Sa mnom i Milanom Nikolicem. bila je kopredsednica Helsinške skupštine gradana. odlucile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. gde sam dospeo po Titovom naredenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovencana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatovic. predsednica Fonda za politicku izuzetnost. godinu.. Istina je da smo je mi osnovali. koalicije razlicitih gradanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-americkih zemalja. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalisticke omladine Jugoslavije. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radnicku partiju. Saveta Evropske fondacije za kulturu. Nagrade za ljudska prava Medunarodne lige za ljudska prava. danas suprugom Sonje Liht. Konacno. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB.jednog od najvecih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. da se izdržavaju. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. Kao istraživacica. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajicImširovic. izjavom da literatura koju sam citao. orden Legije casti.deo Mreže škola za politicke studije Saveta Evrope.cemu god.postkomunisticka dekadencija. medu kojima nekoliko ženskih. Sredinom osamdesetih ucestvuje u osnivanju više lokalnih i medunarodnih nevladinih organizacija. Uplašen mogucnošcu da ga rodena majka optuži za laž. dugo godina je radila u Institutu za medunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . Sonja Liht se nalazila na celu institucije. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija. Soroševim stipendistom. godine. posebno 1974. zbornicima i drugim publikacijama. Sonja Licht (kako piše na zvanicnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. koristeci se institutom slobodnog . gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolica da je bio saosnivac. Grupe 484. kada osniva Fond za politicku izuzetnost . pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolicevu majku koja je u sud došla na štakama. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. Autorka je brojnih tekstova u domacim i medunarodnim casopisima. ujedno je i clan Upravnog odbora East-West Instituta. Drugarica Liht postala je u meduvremenu fenomen “politicke izuzetnosti”. naravno u dogovoru sa Udbom. Sonja Liht. Pavluško Imširovic: Miloševic je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. Poceli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. Od 1991.

Ivan Stankovic. nije poznat široj javnosti. Saša Popovic. predsednik „Petrobart-Avia“ .. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Šeksa. takozvani Dobricin (Cosicev) odbor. odnosno Aliji Izetbegovicu i grupi. SKJ osniva Odbor za ljudska i gradanska prava pri SSRN. Goran Stamenkovic. koji je bio clan Helsinške federacije za ljudska prava. stavljaju u dosijea. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. UN i raznih CIA-ških organizacija. najigranija srpska dramska spisateljica 163. Njegovi izveštaji se. Curguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda.. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. vec naš. Dimitrijevic je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. Nebojša Nedeljkovic. uglavnom. suvlasnik „Grand produkcije“ 162. Vasilije Micic. Šešelj je s nama 1983. ambasador Francuske u Srbiji 160. Uprkos tri decenije u novinarstvu. Ali. Kao pandan. branili Paragu. svetski priznati slikar 165. Dok je Politika u Miloševicevo vreme cišcena od nepodobnih. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetnickih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. direktor „Kapa Star Limited“ 168. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijevic. Ljuba Popovic. jer mi smo pratili sve politicke procese u SFRJ. Zoran Obradovic. Nebojša Šaranovic. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antica i Dušana Mitevica. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Ðilas. Nebojša Šaponjic. prezentujuci ga kao NVO. Neko je brinuo. On je prvobitno oznacavao intelektualnu i politicku nezavisnost od totalitarizma. Znali su kuda ce to što kažu otici. A onda je s nama hapšen 1984. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. dolazi 1986. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. jednog od najvecih uvoznika 159. Gotovca. pre svega sindikata. 157. Onda je sve je zaboravljeno. Velimir Kazimir poceo je u Marksistickom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. Za odbranu politike Vlade Srbije. Veran Matic je angažovao svog druga Velimira Curguza Kazimira. Žan-Fransoa Teral. Pred njim su u Politici cutali. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”.sudijskog uverenja. vlasnik firme „Nelt“. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. Soroševe fondacije. direktor JP „Srbijavode“ 161. Curguza krenula je kad je uhvacen da kao ovisnik krade po apotekama. Uzlaznom linijom karijera g. Demacija. direktor agencije „Komjunis“ 158. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. Nikola Marjanovic. osnovana oko odbrane Gojka Ðoga. Podredene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. cetvoricu u Ljubljani. celni covek producentske kuce „Emoušn“ 164.. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. Biljana Srbljanovic.

Bora Stankovic. Aleksandar Nikitovic. Aleksandar Andrejevic. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. proizvodac i trgovac vojnom opremom 177. direktor ARRI. vlasnik gradevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. Dejan Ilic. posle Kusturice. Ðordo Antelj. naš najpoznatiji muzicar u svetu 182. Stavros Joanu. Jirgen Bakeberg. Ernst Bode. sandžacki muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. Srdan Bogosavljevic. Goran Vukovic. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. Dragan Ðuric. kupac nekoliko preduzeca 184. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošcu. direktor TV Avala 181. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. najuspešniji srpski reditelj 187. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. vlasnik fabrike „Vujic“ Valjevo 188. Boško Ðukanovic. Goran Paskaljevic. Vladan Živadinovic. direktor „Nisala“ iz Niša 176. Ljubomir Tadic. šef kabineta premijera Koštunice 173. Srdan Ðuric. Goran Bregovic. Srbobran Brankovic. Ðura Obradovic. najveci akcionar „Agroživa“ iz Panceva 175. Nenad Canak. Vidoje Vujic. Mile Dragic. Dušan Dunjic. direktor JP „Srbijašume“ 191. pravnik i filozof . Andrej Jovanovic. veliki tranzicioni gazda 172. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. pocasni predsednik FIBA 192. generalni direktor Novosadskog sajma 185. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. Miroslav Živanov. direktor KBC „Dedinje“ 180. Muamer Zukorlic.169. predsednik LSV 170. direktor „Medijum Galupa“ 194. direktor „Stratedžik marketinga“ 193.

godine u Žabarima kod Velike Plane. hidrotehnickih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje.195. a bice i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvodacu. Rade Šerbedžija. ali ne dobijamo ništa . “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. Vec u februaru Nikcevic zaboravlja da se upoznao sa Danom Draškovic i postaje clan Demokratske stranke.kaže Miloševic. direktor ''Jugoimport SDPR". Goran Ciric. Kasnije ce se ispostaviti da je Nikcevicev udeo u Curuvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. kojima se Stevan Nikcevic pere. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. što su za nas velike pare. informacijama i dosijeima. Nikcevic vrbuje drugog Živkovicevog pomocnika. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKCEVIC. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mladan Dinkic izjavio je da ce novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapredenje saobracajne infrastrukture. Nikcevic instalira svoju bandu. koji organizuje Skijaški savez Srbije. ubrzo je bila usporena. Nije samo Curuvija stradao od Nikceviceve ruke. Zahvaljujuci ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. prihvata dokument RDB o pracenju Curuvije na dan ubista. Podmece dokument o pracenju novinara Slavka Curuvije. najuticajniji domaci estradni menadžer 198. direktor JP PTT Srbije 200. Nikcevic se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. koju je nekoliko meseci ranije napustio. U Srbiju se vraca 2003. Rene Miloševic je sponzor Ski festa. Kao takav brzo je napredovao u službi. žedna pravih informacija o likvidaciji Curuvije. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minic. Podmukao. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Miloševic. ciji je predsednik Mladan Dinkic. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. Svi napori da se ubica Slavka Curuvije izvede pred sud ostaju uzaludni. . Kada je DOS preuzeo vlast. Srpska javnost.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. posle koje radi u gradevinskom gigantu “VINCI”. godine. Stevan Nikcevic je radni vek poceo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije. Sa tog mesta. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. s roditeljima je otišao u Francusku. Den Bejts. februara 1955. “Intermost” a. Beograd je specijalizovano preduzece za izgradnju svih vrsta mostova. osniva u Beogradu preduzece “Intermost”. I onda pocinju da se redaju afere. i vredi rasvetliti ucinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. Ali vec je bilo kasno. Danica Draškovic naseda na ovu provokaciju. dok nam naši dužnici stalno obecavaju isplatu potraživanja. Danica Draškovic ga u oktobru 2000. Kako je ovaj covek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. Rene Miloševic. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. Raka Maric. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. direktor „Intermosta“ Rene Miloševic roden je 26. Bio je jedan od rukovodilaca. apostrofirajuci vec dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Race. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvodanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. Raspolažuci ogromnim kolicinama novca. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Race. Kao cetrnaestogodišnji decak. Dragana Solomon. sve do smaknuca. Savezna vlada imenuje ga za pomocnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica. zao. Stevan Nikcevic. Sredinom 2006. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. nezaježljiv. d. U Francuskoj je poceo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. Banda Stevana Nikcevica sve uspešno sabotira.

ljude bez staža. sa Nikcevicem. on izricito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogucila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinica. Stevan Nikcevic predaje tadašnjem americkom ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. sklapa neizvršive ugovore o vojno . što gospodina Nikcevica strašno brine. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. Stanišic je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. Smišljeno. U "Jugoimportu SDPR" Nikcevic kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti.tehnickoj saradnji sa drugim vojnim silama. Ministar Davinic. septembra 2004. koristeci se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . Od ocekivanih Koštunicinih poteza nema ništa. godine. morala.Cak se i Momir Gavrilovic. koji je obecao svojim pretpostavljenima da ce smeniti i uhapsiti Nikcevica menja odluku i Nikcevic ostaje. Boris odlucuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Americkih Država. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. I bi tako. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovica.. Na dan kada je sprovoden u Hag. Prvoslav Davinic je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikcevica i Dragana Šutanovca. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. Taj dan ostace upisan crnim slovima u istoriji vojske. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic i ministar odbrane Prvoslav Davinic. . obilazi ambasadore. prekidajuci vec cvrste i zapocete ugovore o vojno . hladno. Nakon streljanja premijera Ðindica. Nikcevic je preko svojih ljudi. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. cinicno i surovo. posebno namenske. Smena Stevana Nikcevica je bila vec gotova stvar.tehnickoj saradnji. navodno slucajno. Ali. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadic. Stevan Nikcevic je dobio zadatak da od vezanog Stanišica ukrade tašnu. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. Traži da ga Izraelci podrže u americkom kongresu kao demokratskog vodu u Srbiji. Za svoje savetnike Boris Tadic dovodi kumove. Jocic o muckama cuti kao. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. I novac i imovina ove ustanove bice meta Nikceviceve bande. Njegova osionost toliko se smucila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. kada je smena Nikcevica trebalo da se obavi. U pljackanje "Jugomiporta SDPR-a" ukljucen je ministar policije Dragan Jocic. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. iskustva. Njegov ministar Dragan Jocic je državljanin Crne Gore. Ipak niko nije ocekivao da Stevan Nikcevic postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. Boris Tadic postaje ministar odbrane. prijatelje. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehnicke saradnje sa Irakom.. Nakon tih konsultacija. Danas je Stanišic na slobodi. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinicevo pracenje i razgovore sa americkim ambasadorom Majklom Poltom. Stevan Nikcevic pocinje da uništava namensku industriju. General policije Snežana Šulajic sa svojim sugradaninom Miletom Dragicem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. i prima lepe pare. 20. 22. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadica tražeci od njega da utice da Stevan Nikcevic ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPRa".jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. A Stevan Nikcevic se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domacim mafijašima da je organizovao i kradu tašne Jovice Stanišica. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. septembra 2004. Stevan Nikcevic na racunu "Jugoimporta SDPR-a" zatice 200 hiljada dolara. jer to nije dobro zbog javnosti. Ministar Tadic obecava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. a Jocic cuti. insistirajuci da se Stevan Nikcevic ne smenjuje.

koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Ðindica. oktobra 1992. Predsednik Socijalisticke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševica. koji se ubrzo ugasio. predsednik SPS IVICA DACIC roden je 1. godine u Prizrenu. Ivica Dacic. Od 2000. gde je išao u osnovnu školu. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. Na Šestom kongresu SPS. godine do januara 2001. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve zapocete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikcevicem. U najuže rukovodstvo stranke. za clana Izvršnog odbora Glavnog odbora. izjavio je 11.Jovo Curuvija. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veca gradana Savezne skupštine. je bio clan Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veca Savezne skupštine. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. iako sam poznavao vecinu zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. Medutim. godine. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. Na toj funkciji ostaje do do 1992. a prekinuo ga nekoliko minuta uoci streljanja. januara 1966. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. Bio je savezni je poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ od 1992. održanom 18. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. pre svega SAD. saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. Milan Radonjic je pocetkom aprila 1999. u svojim cestim obracanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. postavljen za nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. „Teško je ocekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. ukidanjem sankcija za medunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je medunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. godine. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. poslanik je u republickom parlamentu i predsednik poslanicke grupe SPS. godine. koji je u toku svih operativnih poslova". a prvi ozbiljniji politicki angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. U istrazi povodom Curuvijinog ubistva.Na izborima 1992. Gimnaziju je završio u Nišu. odlukom tadašnjeg nacelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovica. svi osim Stevana Nikcevica. bivšeg zamenika nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko pracenja Slavka Curuvije. Novinar Slavko Curuvija pracen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikcevic. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. i 1993. februara 2000. Iste godine postaje portparol SPS i clan Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. godine. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitoradu kod Prokuplja. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. uvek tvrdio i sledece: "Iako sam pocetkom aprila 1999. Savezni poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. godine poslednjem radnom danu. a Fakultet politickih nauka u Beogradu 1989. izmedu ostalog. u februaru 2000. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren nacin završetka ovog procesa. izabran je na Drugom kongresu 26. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore slicnim recnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se . 202. Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. januara 2003. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. i clan Odbora za spoljnopoliticke odnose. On je na saslušanjima. koji je proveo kao portparol stranke. i decembru 2002. Clan SPS-a je od sredine 1991. kao saucesnike u ubistvu svoga brata oznacava Stevana Nikcevica. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. a od juna 1997. Uzalud Jovo Curuvija moli da se Stevan Nikcevic makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po cijem je nalogu naredio višemesecno pracenje njegovog brata. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Curuvije. godine postavljen za nacelnika Centra RDB-a Beograda.

uz podršku SAD. politikologa Žarka Obradovica. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. Jasno je bilo i tada. Pronadena je brzo devojka za njega. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. Ovih dana.branila zemlja. Zoran Lilic je iz Brze Palanke. Nego. Malo ko se danas seca Zorana Lilica. ne zbog egzodusa Albanaca.. Tandem Lilic-Jovanovic vuce konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Miloševic postupao sa Lilicem. oženio mladom novinarkom. pukovnik Ljubodrag Stojadinovic posvedocio je da je nacelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. postao portparol SPS-a. Takozvani cuvari nacionalnih interesa dobro su izracunali koliko ce svoj patriotizam naplatiti. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. iz Žitorade. Onom podzemnom. a bio je prisutan i na njenoj svadbi. Palma je pripadao svetu podzemlja.. i predsedniku Lilicu saopštio informacije o pokretima hrvatske vojske. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. postavljajuci ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. Jagodina. bez ikakvih ovlašcenja. za Srbe iz Krajine. Pukovnik Stojadinovic je. Po nalogu Slobodana Miloševica. Njegova zemljakinja. a mislim da je još jasnije. u formiranju vlade sa Tadicevom i Dinkicevom partijom? Dacic je. Kakva je uloga Ivice Dacica. Arkanovim saborcem. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. Svetlana Velickovic udala se za Željka Ražnatovica Arkana. Trudio se i da svojim stasom i glasom lici na Miloševica. i legalizovace biznis. pošalji mi po adutantu hiljadu metaka. Ivica Dacic je polako ulazio i u veliki biznis. predsednika Socijalisticke partije Srbije. vlasnik fudbalskog kluba "Obilic'' i više stambenih i poslovnih objekata. nakon završetka studija. nažalost. i uz pomoc Dacica preprodavao je. koji je zajedno sa Lilicem vlasnik "Megatrend" univerziteta. ne zbog inacenja svetu. Mica Jovanovic. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilic i Mica Jovanovic.. a i na Arkanovoj sahrani. Tako ce Jovanovic povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. On se razveo od žene Ljubice. godine. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. Miloševic ga je koristio kao krpu. maja) 1995. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona. On je naterao Ivicu Dacica da ude u koaliciju sa Tadicem i Dinkicem. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišic dobio je zadatak da oženi Ivicu Dacica. predsednik Lilic mu je hladno odbrusio . Kada je dobio vezu. Uoci napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. Jovanovic je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez". i danas. opisao nelagodu u kojoj se našao nacelnik general-štaba Momcilo Perišic. boli me . godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. . kao i svi njegovi saradnici. družio se i sa Arkanom.. gde je i on odrastao. Ivica je bio blizak Ceci. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. pa je staro društvo na celu sa Ivicom Dacicem i Zoranom Lilicem krenulo u novo zaludivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. ciji direktori su morali da slušaju Daciceve naloge. idem u lov na patke''. da ga obavesti o dramaticnim dogadajima koji predstoje. Zoran Lilic ponovo meša karte. koji je bio komadant Srpske dobrovoljacke garde. secajuci se ovog mucnog dogadaja. i posvetio se biznisu. Poseban biznis poceo je sa Draganom Markovicem Palmom. Ogromne pare Palma i Ivica Dacic zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima."Momo. Policija je Miloševicu opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. Tadašnji nacelnik Uprave za moral i informisanje. Zoran Lilic je oduvek bio poznat kao ništarija. po trostruko vecoj ceni državnim preduzecima. tek svršena srednjoškolka Sanja. Nacelnik General-štaba general Momcilo Perišic pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilica. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. da je u stvari Srbija bombardovana 1999.

Dacic nije podneo ostavku na partijsku funkciju. nije platio dug od 88. Za vreme Miloševiceve vlasti pobijeno je mnogo ljudi. Upuceni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. Kada je pokrenuta prica da se sruši stadion "Obilica". koji je stradao ispred svog stana u Jagodini. Dacic mu je omogucio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. Njen brat je naden mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece.IV Deo istina ima samo jedno lice ?????????. do kraja juna 2002. Palma je našao momke da ga prebiju.Cuprija i Paracin postali su Palmina "zona interesa''. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu osloboden od krivicne odgovornosti. Novinar Slavko Curuvija. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. u koalicionoj administraciji sa DS.726. kada je zakon poceo da se primenjuje. na inostranim racunima ostavila 26 miliona evra. u periodu od 26.. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. prema nalazima srpske policije. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantica. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. dao je mnogo obecanja. Ministar Dragan Jocic sakrio je ovaj predmet..od nasilnika i ubojice do politicara.530. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stecenu iskorišcavanjem posebnih pogodnosti. Glavna preokupacija Dacica bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. nacelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simic. Pantic je istraživao njegove kriminalne radnje.. ministar odbrane Pavle Bulatovic. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stecenu imovinu legalizuje. Nije slucajno Palma ušao u koaliciju sa Dacicevim SPS-om.000 maraka. juna 2001. Sva ova ubistva Ivica Dacic treba da ucini trajnim misterijama. godine od predvidenih 728. odlucuje u ime stranke. i Dragan Markovic je poceo da popravlja svoj imidž . Kako ce Ivica Dacic uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova narocito brine poruka.582 naplaceno je 57. i tužen je zbog klevete. umešao se Ivica Dacic. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dacica je impresivan. Goran Trivan. . koji je u to vreme bio i direktor SPS. na celu sa Lilicem i Dacicem. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatovic. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. Funkcioner SPS. sekretar JUL-a Zoran Todorovic Kundak. ???????? 2010. Posebno je zanimljiv slucaj ubistva cetvoroclane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. Ivica je Ceci preporucio da na vreme pobegne na Kipar. jer je istraga pokazala da je nalog za Panticevo ''privodenje razumu'' dao Dragan Markovic Palma. U Socijalistickoj partiji Srbije mala grupa ljudi. godine.742 evra. narodnog poslanika. U to vreme Dacic je saradivao sa Dinkicevim pljackašima. pod optužbom da se nalazi na groblju. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica. a sva su bila politicki motivisana. Dva ratna druga odlucili su da osiguraju svoj kapital. Nijedna ova smrt nije rasvetljena. i tako. 01. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. nacelnik uprave kriminalisticke policije Beograda Milorad Vlahovic. LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU IV DEO GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. Gradski sekretar za životnu sredinu. U toj akciji policije uhapšen je Dacicev kum Vladan Zagradanin. zamenik ministra policije Radovan Stojcic Badža.. ali su oni u tome preterali i Milan Pantic je na licu mesta ostao mrtav.

Nacionalnim elitama odgovara rat. Rat bi bio završen. švercera i Karadžica licno. kaže general Mirkovic. u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu. u roku od dva sata povucen je general Pavlovic i doveden na celo RV i PVO Ljubiša Velickovic. TV Politike. Isto je uradila Mirjana Markovic“. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani. nebrojenim intervjuima. niti stvarnog pomaka u levo. sadašnji SKPJ nema ni clanstvo. Po recima generala Mirkovica.grupom za pritisak. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. I tako dalje.. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo. Da u toj prici ima istine pokazuje i nacin na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. A pre toga. Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. ali su se brave "uticajnih vojnih. Miloš Aleksic i Goran Trivan. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. 29. Vecernjih novosti. aktivista SKPJ. sasvim suprotna . Licno mi je žao što nije urodio plodom. U to ime menja se ratnicka "košulja". pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima". lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. „To je žena iz senke. Mirjana Markovic je vodu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen.. a supružnici su od prvog trenutka na zajednickom zadatku. da opljackaju svoje podanike. On tokom celog rata ostaje u drugom planu. Duvaju mirnodopski vetrovi. sposobna.. godine. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševica i položila venac. Duge. iz Nevesinja. Zoran Cicak. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. a kratkovidi tumaci politickih zbivanja.. samo da mu nema žene komuniste. Utisak. Karadžic je za nas saucesnik i treba da odgovara. Da bi se postigao utisak o promeni politike. ali iz starog centra moci.SKPJ je grupa aktivista koja prakticno servisira vladajucu partiju. ni organizaciju. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. Tu je i Slavko Biga. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. godine. Savez komunista . komunisticki put.sve je bilo u funkciji Miloševiceve vlasti. partijski ideolog dr Mirjana Markovic beleži u svoj dnevnik impresije o cvecu. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sacuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. oblacima i cvrcku u rodnoj požarevackoj kuci. tako mu i sada obezbeduje odstupnicu dnevnickim beleškama. Pokusaj puca u Banja Luci nije samo uvredeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. U delegaciji su bili Uroš Šuvakovic. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. Miloševic je držao centar. Zadaci u skupljanju glasova su bili razlicito rasporedjeni. Za Mirkovica . avgusta 2008. ubedenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Markovic. bliski prijatelj sa Mirjanom Markovic. Kao što je Miloševicu svojevremno supruga pripremila klimu za obracun sa Stambolicem. Ekspres Politike. pametna i retko gubi koncentraciju. generala Stevana Mirkovica.000 ljudi (0. da je rec o partiji u ofanzivi. Kasnije sam razumeo . i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike. Samo politickim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo.19. Nema razlike u doktrini Miloševiceva i njegove supruge. Mirjana levo. kada se govorilo da su to "njegovi" generali.da ga supruga sada vraca na pravi. vrši kadrovske popravke sistema. decembra 1993. što nisam mogao da prihvatim. ili knjigom "Odgovori". Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžica i Mladica u Bosni. koji srpski narod drže kao taoce ratne . Sukob je razrešen odlaskom generala. jer je vešta. u SKPJ došlo je do sukoba izmedu utemeljivaca ove stranke. godišnjim dobima. RTS. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. Ili. Medu njima je i pukovnik Blagoje Grahovac.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posecuju ga inostrane delegacije. Jula 1994.8%). stice se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takode nisu eksponirali. okuplja grupa problematicnih ljudi koja piše saopštenja medijima. Ne treba je potceniti. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševica." Kada predsednik Zoran Lilic kritikuje "samozvane lidere". koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. komandant VO.

nipošto nije u društvenom zapecku. godine. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viden" za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. „Veljka Kneževica je progurala Mirjana Markovic. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ pocetkom 1991. Šešelj kaže da je SKPJ "zlocinacka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. Cak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. Kada je SPS formirao vladu. pod komandom SKPJ. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naruceno ubistvo. Ipak. Miloš Simovic. Zlatan Perucic smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". „Mi nemamo predrasude o privatnicima. infiltriranu u sve pore privrede i društva". ili kada direktor kompanije "Politika". poput Knezevica. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. opasan tip. nema veceg Srbina od njega. bio direktor mocne firme "Gavrilovic". Rodeni brat ministra pravde. u Srbiji režim ih je sacuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. Slobodan Cerovic. Zoran Todorovic je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovicem i Aleksandrom Bakocevicem. protresen je i Kosovski Okrug. ministar za lokalnu samoupravu. nema clanova ove partije. analizirao je general Mirkovic. kadar SKPJ. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševicem. miroljubivi gradanin trebalo bi da zaboravi kako su do juce isti lideri "uživali apsolutnu podršku gradana Srbije". u njihovoj kuci. Bora je bio najveci Jugosloven. ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. Tahir Hasanovic je generalni sekretar Nove Demokratije. Oni su veoma slicni. a Radovan Bijelic. prilagodavamo se novom vremenu“. koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. Arandela Markicevica. on je sada njen covek. ministar rudarstva bio je clan SKPJ. Preduslov za tako mirno "cišcenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovicev program. godine isknjižena je . ne eksponirajuci se do sada. sasvim suprotnog je mišljenja Cicak. oformila teroristicku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. o formiranju SPS u RSK. Slicno se desilo i sa Borom Mikelicem. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševicu i SPS. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. Kad je rec o svežim kadrovima. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS .a tu se opet neminovno nailazi na pripomoc SKPJ. na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima. „Nikola Dobrijevic. kompromituju opozicione vode. U Vladi.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. Miodrag Tomaševic i nista nismo dobili“. medutim. izbor Bore Mikelica za predsednika vlade RSK. Dragan Hadži Antic osuduje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zlocinima i ratnom profiterstvu. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseca i unutrašnjost. Mica Carevic. kleo se u Hrvatsku. želeli su da budu u našem pokretu. ali i dalje ima znacajan uticaj. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". uz put. Iako me je još 1990. osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je clan SKPJ“. ali su u stvari delovali iz senke. Krajem 1991. svojevrsni politicki aktiv Mirjane Markovicc. takode kadar RSK. a na racunu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. deluje sa tih pozicija u Banja Luci. Ni grupa"Metropol". a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bracni par Miloševic-Markovic. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila vec poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. kaže Mirkovic. Sada. Andra Milosavljevic . bio je na listi SKPJ.politike. a smenjen je nacelnik. kaže Mirkovic. pocelo se govoriti o cetvorici ministara iz senke. Posle intervjua koji je Mirjana Markovic dala listu na albanskom jeziku Bujku. Snežana Aleksic je pomocnik ministra za trgovinu i turizam. što je tada iznosilo više od milion maraka. kao clanarina. zajedno sa Zoranom Todorovicem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". otuda se smatra da je ministar pravosuda tim kanalom dobio prolaznost. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". za druge je to firma koja obavlja poslove obezbedenja ambasada i drugih objekata. Dragan Kostic. Radoš Smiljkovic je ambasador u Bugarskoj“. iznudivanjem i razbijanjem štrajkova. „Od "Kometa" smo trebali da živimo.

oko 150 kvadrata preduzece "PhilipWilson". Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kicanovic saopštio je da ce na olimpijskim igrama u Sidneju ucestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije.. a Miodrag Tomaševic (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao ucešce "Kometa" u zajednickim projektima sa raznim firmama.. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi.. Kraljeva... Ne možemo raditi sa Vucelicem ili Mihajlom Markovicem koji je zagazio u nacionalizam. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije. partijski drugovi držali su neku vrstu pocasne straže u kapeli. obratila predsedniku JOK-a Draganu Kicanovicu zahtevajuci . Kada je Predsedništvo JOK odlucilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Ðurkovic. Milorad Vucelic. novinaru koga njena ruka vodi. Dragan "Jugopetrol" Tomic. Velibor Veljkovicc. koje su bili tumaci nove politike starog supružnickoh para. Kragujevca..5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. Licno se nadam da Vucelic nece biti direktor Televizije.. Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". Tako je. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristic predsednik JUL. koji su bez predaha proživeli prethodnu deceniju. "Komet" prelazi u Holding kompaniju .. pa je "Komet" postao vlasnik 15. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice.svi smo mi pomalo socijalisti. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. govorili su aktivisti SKPJ. retki su. na primer. Siniša Vucinic. Rudnika i Fruške Gore. Milan Milutinovic. objavljenim u “Politici”. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". urednik "televizije kojoj se veruje". mediji moraju biti na usluzi." Od 28. Zorane.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicovic. SNEŽANA ALEKSIC. Tijanic prijatelj naše partije. ali se pokazalo . gradonacelnik. u Atlanti. ciji je Ðurkovic generalni sekretar. Tijanic. pre svega u sopstvenoj partiji. jer bi se smanjila ratna propaganda. Vlasnik firme BTC je dr Nenad Ðordevic. prvi covek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antic. a ne voli nas. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. usprotivila se Snežana Aleksic. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobracaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora.... Nebojša Covic. „Nije tacno da sve držimo u rukama. Studio B je poklonio Tijanicu lutku. Gornjeg Milanovca.. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. Mirko Marjanovic. sa njim imamo dobre odnose.. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996. direktor državne televizije. sa terasom . i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. je svakako medu pet najmocnijih ljudi u Srbiji. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilic. nije morao da vodi pravu borbu za medije. pao je kao žrtva intriga. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz licne simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije. i da prihvate nove stare usrecitelje. poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovica..celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. komentarisao je Cicak. U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku izmedu TV Politike i NTV Studija B. u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. snagu i posebnu boju”.nismo zadovoljni. ako ne žele Šešelja ili Arkana. Pored kovcega.juna RTV Politika vidi se i sluša do Cacka. što je znacilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goca. direktor RTS Dragoljub Milanovic. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) cija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara. Onima koji nemaju tako kratko pamcenje ostalo je da prebrojavaju mrtve. Izbor nije lak. Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalistickim krugovima ili kriminalom“. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf".. postaje vlasništvo preduzeca "Komet-BTC". Snežana Aleksic podsetila je na pocetke politicke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. On je karijeru poceo u SDB. koji si ovom timu davao nesebican doprinos.. prostor na prvom spratu postaje osnivacki ulog u Polikliniku "Ušce". Gorica Gajevic. Milorad Vucelic. te se otvorenim pismom. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe. a prostor na XXIII spratu. Nikola Šainovic. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašic. iako nema svoje glasilo. clanica Direkcije JUL. Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac. ali bolje nego Grudenka.

je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam. Snežana Aleksic mi je kuma. Gorica Mojovic. “Drugarica Snežana Aleksic bira za koje novine želi da govori. Posle mnogih životnih razocaranja u Tuzlu sam se. Od 14.. “Ja vec mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksic. ne obaziruci se na svoja stvarna ovlašcenja i realne moci. nece poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej. o nacinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševica. Vukoje Muhadinovic..” Bolje srece bili smo u razgovoru sa Radetom Ðurdicem. Dušan Bajatovic and Branko Ružic ispred SPS. Velizar Ðeric. godine. clan gradske vlade Beograda 206. Rodoljub Šabic. jer nije dobila pismeno. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. direktor MTS 205.. U tom gradu mi i sad žive roditelji. Svetlana Kitic.. Žarko Obradovic. Oktobra 2003. saradivala kao direktor Radnickog i direktor državnog tima. Dragutin Milovanovic. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ. Džemail Šahovic. a ni usmeno obaveštenje. Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. direktor „Topole“ iz Backe Topole 204. Sigurna sam da cete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja ce na dostojanstven. savezni ministar za sport. poverenik za informacije od javnog znacaja 209. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjic. Putovao je Rade Bulatovic – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Ðurkovica nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. iz Beograda. moj prijatelj iz Radnickog. septembra glasaju na izborima. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo. nekada najbolja rukometašica sveta. vratila 2000. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza. kako tvrdi u pismu upucenom Draganu Kicanovicu. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omoguci ispunjenje patriotske i gradanske dužnosti” . Rukovodstvo SPS izrazilo je pocast SLOBODI za dosledne i odlucne aktivnosti i obecalo punu podršku u buducnosti. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. Milorad Vucelic. kad je bio direktor CIP..da im se omoguci da 24. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radnickog. predsedniku JOK. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. casno obavljati profesionalnu dužnost. sa Goricom Gajevic sam bila nerazdvojna. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvanicnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. 2007. Zoran Andelkovic. Vladimir Lucic. Srecko Nijemcevic. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE. uvoznik cigareta 207. profesor Mirko Zurovac. visoko profesionalni nacin. savezni rukometni selektor.. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice.. Vladimir Kršljanin. generalni direktor „Ikarbusa“ . Ona ne može nekontrolisano ciniti šta joj je volja sa RSJ i rukometom.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Ðeric bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksic. predsednik UO RSJ i clan Direkcije JUL-a. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte..” 203. jula.” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. Rodena sam u Tuzli. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zakljucilo 31. a krajem 2006... U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala cast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a.” Snežana Aleksic.hitan opoziv svog generalnog sekretara. Vlada Mikic. Snežana Aleksic and Uroš Šuvakovic ispred SLOBODE a Ivica Dacic. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ.

da ne bi provocirao vlast". General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. Tamo nije receno ništa od onoga što javnost nije vec znala. Ivan Curkovic. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno clanova SANU. Milka Ivic. Ivan Antic. direktor agencije „Leo Barnet“ 217. Dragoslav Srejovic. neka vrsta kriticke analize postojeceg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. Vladika Artemije. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215.Radulovic.. a naivnih falilo. posebno birokratskom haosu. Matija Beckovic. Krestic kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. Olga Jevric i Irena Grickat. Bili su to Pavle Savic. a Dobrica Cosic javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obilicu. Dobrica Cosic osuduje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o buducnosti svoga naroda. pisac i akademik MATIJU BECKOVICA je svojevremeno. cuveni fizicar i Vasa Cubrilovic. koji ce potpaliti maštu radoznalih. Za predsedavajuceg ovog odbora izabran je Antonije Isakovic. "Memorandum" nikada nije objavljen. Ostvarena je kompromitacija postojeceg politickog poretka. nije uzet u krug izabranih. Odbor je imao 16 clanova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. Vec u decembru 1986.? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. Pismo je procitao Matija Beckovic. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. a politicko rukovodstvo Srbije cekalo je da dokument bude osuden. Postoji teza da je Cosic ipak bio ucesnik na izradi ovog dokumenta. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". Nemanja Vidic. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestic. Zvezdan Terzic. rejting Akademije dignut u nebesa. Nastao kao fantomski. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik casopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran.. Mada mnogi danas misle da je glavna licnost u toj prici bio Dobrica Cosic. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševica odsvirana. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvucenom stanu. nevažan po sadržaju. a i akademici. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma". kao mladog pesnika. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. . "spolja" sugerišuci šta treba da piše. Slobodan Ivanovic. Miša Lukic. SANU je svesno pomogla ustolicenje Slobodana Miloševica kao neprikosnovenog vladara. knji?evnik i potpredsednik SANU. te ". predsednik OKS 213. vlasnik klinike „Anlave“ 214. tako je i završio. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. predsednik FSS 216. U junu 1985. Kosta Mihailovic i Mihailo Markovic.210. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. Bili su to Desanka Maksmovic. bitan iz inata. Ovaj dokument napali su svi. on nije bio clan Odbora.. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". Stevan Raickovic. Robert Coban. zakazana je vanredna skupština SANU. To se nije dogodilo.

koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovicem. do Matije Beckovica koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srdana Janicijevica. Kako je dug "Politike"a. novine i magazini d. a akademik Beckovic clan je UO Politika a. moraju da odu. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja. Kad se u politicko. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplacene clanarine od po 1. Da bi uspeli u pljacki teškoj više miliona evra. prodaja duvanskih proizvoda imala ucešce od 34. zubarom Zoranom Vacicem. koji je baš Branko Pavlovic podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike".6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8. dok su izdanja PNM-a (15. i Predraga Mihajlovica koji zastupa interese Komercijalne banke. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. Njegovu kcer.o. Olju Beckovic. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivackog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji". godine premijer srpske vlade Zoran Ðindic postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije.6 miliona evra). a on ugovornu obavezu nije ispunio. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora izmedu "Politike" i VAC-a.umetnicko društvo. koga su za isplacenih 1. Zet Matije Beckovica (suprug druge akademikove kceri). za razliku od Ilica. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne politicke faktore. prisilicemo ih na taj cin štrajkom gladu”. izabran u novom sastavu na celu sa predsednikom Emirom Kusturicom i clanovima Matijom Beckovicem.d. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU. Hinic je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30. a koji je na Skupštini od 30.o.366 akcionara koji su nekada imali više od trecine. VAC-u.4 %) u prihodu zajedno imala 44. estradno. Taj kapital procenjen je na 2. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimacine. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilic o cerki Mariji. Aleksandrom Simicem. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i politicari i javnost Srbije obicno svrstavaju u tabor DS.7%) i ostala izdanja (28. iako se sama nikada nije izjasnila. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna politickim elitama. juna 2005. Aleksandra Simica koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. a pokojni književnik Miodrag Bulatovic pravdao je svoje clanstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". Predragom Mihajlovicem i drugima. generalni je direktor Politike. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit).o. Celu ovu mutljavinu transparentnom je ucinio Marko Hinic. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. Zgodan primer je porodica Beckovic. ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). Akademik Matija Beckovic je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice.6 miliona evra.d. dakle tadicevaca. negdašnjeg poverioca "Politike". Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno . U javnosti Beckovici su. oktobra 2000. Ako ne drugacije. suprotnih interesima 6.Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politicka linija prijema u clanstvo ove institucije.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. a sada svega 24 odsto akcija na papiru. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. zajedno sa direktorom "Politike" a.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi.1%. SANU je na izvestan nacin rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. . Svi oni.d. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovica. jula 2005. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. Gde je onda "nestala" razlika od 5.d.medijsko zamešateljstvo ukljuce i porodicni odnosi. duhovno.2%. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvecih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. Pocev od Emira Kusturice kao predsednika UO.o. Posle 5. navodno.5 miliona evra. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadicu). analiticar koji je. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki clanovi SPS po partijskoj liniji.

Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostica narucio 6 kamiona “mercedes”. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. ukoliko cacanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je vec potpisan. Ove godine. a Kosticu morati da placa ekonomsku cenu zakupa. direktor „Ces Mekona“ 226. Ipak. Kole je pušten posle nekoliko nedelja. vlasnik preduzeca „Steko“ 225. Dok pojedini ucesnici upozoravaju da je nemoguce da jedan ponudac bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilic. Milenko Kostic. Branka Vidic.poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljac limuzina za državu. Vojin Starcevic. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. u žestokoj konkurenciji zvucnih imena iz automobilskog biznisa. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Cacka. vlasnik „Polimarka“ 221. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. a time i liferant vozila za državne organe. ovaj Cacanin. Ljuboja Stefanovic. pa koncert Cece Ražnatovic koji je izazvao buru i u samom DSS. vlasnika “Auto Cacka”. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena. jer je Milenko Kostic u rodnom selu pored Cacka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. “Auto Cacak”. iako . gradsku kucu. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. Aleksandar Boricic. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . zbog potkradanja ovog javnog preduzeca. Kao što je poznato. Borislav Radosavljevic. direktor OMV u Srbiji 224. Ljiljana Smajlovic. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. on ih je porušio. po mišljenju mnogih. Milorad Lukovic Legija. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonacelnik Cacka. Olivera Jevtic. DSS podržava Velju Ilica. Goran Stojiljkovic. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i deciji vrtic. inace zemljak i prijatelj Milenka Kostica Koleta. za ugovor težak oko 2. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. veka. a direktorka muzeja Nevenka Bojovic uzalud upozoravala da ce. budu iskljucivo marke “škoda”. konzervativnog DSS-a. najbolja atleticarka Srbije 219. tako da necemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. kod njega je rucao Jovica Stanišic za vreme jednog boravka pre atentata. bar u prvom izbornom krugu. U emisiji RTV B92 Velja Ilic je rekao da “nije on (Kostic) kriv što je Legija rucao u njegovom restoranu prilikom boravka u Cacku. glavna urednica „Politike“ 222. 218.. vlasnik „Auto Cacka“ Uprava za javne prihode je odlucila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. posle atentata na premijera Zorana Ðindica.. direktor „Zdravlja aktivis“ 220.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” vec hapšen u policijskoj akciji Sablja. Posebno ako se ima na umu Koštunicino slikanje sa Zdravkom Colicem.sam “ktitor” sa porodicom! Kostic je iste godine kupio i tzv. To je javni restoran. Kostic je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovica. Zvonimir Nikezic.

Predrag Ejdus. predsednik Zajednice prvoligaša 241. Vasiljka Radulovic. upravnik Narodnog pozorišta 234. U meduvremenu. Bojan Boškovic. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. Kosticu je zabranjeno i da bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. Jovan Cirilov. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. Bosa Nenadic. Slobodan Micic. najbolji srpski plivac i evropski rekorder . Ljubica Markovic. generalni menadžer „Egzita“ 247. Milorad Cavic. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. Dušan Ivkovic. direktor agencije Beta 235. Zoran Višnjic. najpoznatiji dramski pisac 238. najprevodeniji srpski pisac 232. Miroslav Ðukic. Isidora Žebeljan. pomocnik ministra za omladinu i sport 251. Aca Bulic.nisu bili potrebni EDB-u. Žaklina Nikolic-Kušic. Aleksandar Milicevic. trener Panatinaikosa. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. Radislav Rodic. vlasnik “Auto Cacka” pobeduje na tenderima. Dušan Kovacevic. Aleksandar Šoštar. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. biznismen iz Novog Sada 246. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. Ratko Butorovic. fudbalska legenda 236. kompozitorka i najmladi akademik 240. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. Dragan Džajic. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. 228. dramaturg 239. Uprkos svega. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. prvaka Evrope u košarci 245. Aleksandar Stojanovic. Milorad Pavic. vlasnica agencije „Publicis“ 244. Vladimir Cupic. Željko Obradovic. selektor košarkaške reprezentacije 243.

na Terazijama 43. najplaceniji vaterpolista na svetu 254. Vece ministara odobrilo je Majkicevo imenovanje 26. mogli da ulaze samo stranci. u noci izmedu 16. i vredanje policajca. 330.kockarnicu "Aleksandar". narednih pet godina. državljanin BiH i SCG. Majkic je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom". novembra. godine. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. obavezao se da ce hotelu.. Ono što je procurelo u javnost . do 1983. a zagrebacki biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkic. u Višegradu. dobio je zatvorsku kaznu. uz odobrenje Milorada Savicevica. godine.600.000 dolara Majkic je od Jablana (inace Jugovica po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. Uprkos spornim detaljima o Majkicu. Osim lanca kazina "Aleksandar". pokojni Žorž Jablan. kada je izvršio dela silovanja. u pritvoru je odležao ceo mesec. pa ih je pozajmio od onih koji su imali. umesto da dobije odštetu . Kazino u koji su.4. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. otuda ne cudi što se izjašnjava kao Bosanac. niti Ministarstva pravosuda Hrvatske. Njegove su kockarnice. tadašnji direktor "Interkontinentala". pobednica „Evrosonga“ 2007. falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. Mirko Todorovic.000 dolara. godine. Završio je srednju školu. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIC roden je 1950. Milorad Savicevic. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novcane kazne.300. pored menjacnice pokojnog Arkana. Tako je otvorio prvi lokal .. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu zapocelo je akciju za imenovanje Majkica 2002. godine. poznato je. placati 500. .4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. demolirane. Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. po tadašnjem zakonu. Marija Šerifovic. tvrdio je da je Majkic bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševica. a Majkica nije bilo ni u krivicnoj evidenciji beogradske policije. koji je je zapoceo 18. narušavanje javnog reda i mira. radio je do sankcija. godine 253. Kupio je za 2. u Cumicevom sokacetu.000 dolara godišnje i 20% od zarade. stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost pocasnog konzula Konga. onda je zatvoren. Takvom odlukom Majkic je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Beckom konvencijom o olakšicama.000 dolara).252. Lepo je proširio posao. marta 1998. prijavljivan kao višestruki ucinilac krivicnih dela u periodu od 1975. uz pomoc srpskih zvanicnika u organima vlasti BiH. Ulici 29 novembra. Ali.covek je imao restoran u Zagrebu. imenovan je za pocasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. Prica izmedu "Geneksa" i "Kin Stiba" pocela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektic. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". (isplaceno mu je 1. Šta je sve radio. na Terazijama i u Ulici 29. gde je živeo do pocetka raspada Titove Jugoslavije. Milorad Majkic. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojic. verovatno. s Kojicem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica. kada su napadaci s automatskim puškama izrešetali automate za igru. oktobra 1989. Vlasnik "Kin Stiba". privilegijama i imunitetu. ali i u JU Biznis centru. u Cumicevom sokacetu. Široke narodne mase culi su za njega posle spektakularnog hapšenja. vlasnik modne konfekcije „Todor“ 255. Milorad Majkic. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. i 17. Aleksandar Šapic. godine. prevare. augusta 2004. samo njemu. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. prvog coveka "Geneksa". Majkicu su cvetale ruže. Po dolasku u Srbiju. Za 1. januara 2002. Direktor "Genexa".

Milomir Minic. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. Zoran Andelkovic i Željko Simic. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševica. Slobodan Živojinovic.2000. proizvodnju. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. NIS je podeljen na dva javna preduzeca i jedno akcionarsko društvo. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbaceni iz stranke. Nije redak slucaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na odredenoj lokaciji. takode. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. pošto uspešno okonca fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem.. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božica na dužnosti clana UO JP za istraživanje. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovicevog SPO. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlovic zvani Žika muštikla. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. Tako je. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na celu sa Verkom Stevanovicem. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek poceli da se kopaju temelji. d. reorganizovana Naftna industrija Srbije pocela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. Minic. Slican rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. preradu. po pravili nejasni. firma Darka Mladica se sumnjici da je bila finansijer mreže pomagaca Ratka Mladica u njegovom bekstvu. godine poceo izgradnju blokova na pet lokacija. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladica. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su ukljuceni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka.256. Marjanovic. Branislav Stojakovic. proizvodnju. Sednica je prošla tzv. prema svojim mogucnostima. koji je udružio oko hiljadu nesudenih vlasnika stanova. Oktobra 2005. prevareni kupci ugovorenih i uplacenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba izmedu investitora i podizvodaca.. pa nije mali broj gradana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. To ima svojih prednosti. pa i kada se takav stan nade u posedu kupca. Najsvežiji i najdrasticniji primer. Sastanak je vodio predsednik stranke Slobodan Miloševic. ali ima i garaža i . ciji je vlasnik Mladicev sin Darko. vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlovic. Živorad Mihajlovic. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minic predloži za predsednika prelazne republicke vlade. ukupne površine koja premašuje 40. Naime. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailovic zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora. pre svega Tomic.105 jedinica medu kojima dominiraju stanovi. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reci clanovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. U NIS-u a. 19. direktor „Eurosalona“ 258. dok kupac. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da ce završiti samo grube radove. pa je poslanik Sanja Cekovic (koja je stavljala.. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. predsednik Teniskog saveza Srbije 257. Ipak. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. dogada se da investitor. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. Inace. jeste slucaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. poznatiji kao Žika Muštikla.10. u poslednje vreme. cija se firma bavi gasifikacijom.. Medutim.000 kvadrata sa 1. Cinjenica je da je najveci broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgradenih stanova. Dragan Tomic. kreira raspored i stepen opremljenosti. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. Stankom je 2004.

bivšim vlasnicima zemlje na cijim parcelama se grade ova naselja. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. Medutim. a ukupna vrednost naplacenih kvadtrata krece se oko 43 miliona evra. Zbog te cudne koincidencije. direktor Poreske uprave 264. Artcom LLC. Branko Kovacevic. reditelj „Klopke“ ciji su scenario otkupili Amerikanci 260. Veliki broj kupaca obratio se sudu. to je moguce samo od Stankoma. koji se. Iako je rec o velikom broju prevarenih gradana. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. pa ošteceni smatraju da je mala verovatnoca da cetiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. poznatijeg kao „Žika muštikla“. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. 259. godine. i pored toga što je vecina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. U to zamešateljstvo uvlace se i brojni podizvodaci. još nisu primili svoje stanare. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog slicnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. direktor „Tarketa“ iz Backe Palanke 261. predsednik opštine Lucani i organizator Sabora u Guci 262. mi smo upuceni jedino na pojedinacne sudske sporove. Veselin Veskovic.527 evra) a ugovorom izmedu ta dva pravna lica precizirano je da ce za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrdeni broj kvadrata. Jelena Drakulic. Po istom principu. Stankom ogradio od prodaje stanova na drugim lokacijama. ali koji „nekom slucajnošcu“ nisu preneti tim preduzecima. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Cukarica. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivackim ulogom od 4. direktorka kuce „Adrenalin“ 266. bez tendera.032 evra). Dejan Stojanovic. pa kupce koji u svojim stanovima žive vec dve godine. gde su mu partneri bili Kuming. direktor Zavoda za izradu novcanica i kovanog novca 267. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arcibalda Rajsa. potpredsednik „Intela“ . direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. Aneta Ivanovic. direktor Uprave carine 268.lokala. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagica 54). Rec je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice izmedu Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove.Urban legal (vlasnik tog preduzeca je firma iz Vašingtona. Džon Dejvis. dobija dozvole za gradnju na tom podrucju. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. jer jedino ta firma. gle slucajnosti. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeci da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. Slobodan Jolovic. ali je cudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. što se po istoj formuli. Živadina Mihajlovica. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju. sa osnivackim ulogom od 2. Srdan Golubovic. rektor BU 263. koji su takode svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. koje bi trebalo da reaguju. Sumiks i Pionir invest. Zapanjujuca je i inertnost državnih institucija. Predrag Petronijevic. Ljubiša Vuletic.

rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. ambasador Grcke 290. Nada Kolundžija. šef OEBS-a u Beogradu 282. Vuk Draškovic. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. Damir Firšt. Entoni Barnet. najveceg kablovskog operatera 270. direktor SBB. Nada Kulundžija. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. Vesna Džinic. Hristos Panagopulos. episkop zahumskohercegovacki i primorski 271. bivši maticar u mesnoj zajednici Palic i aktivista Saveza sindikata. ambasadorka Srbije u EU 279. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dacicem i Palmom? 285. Dragan Šolak. Mladen Radojevic. Marina Abramovic. Vladika Grigorije. Radmila Marinkovic-Neducin. lider benda „Van Gog“. direktor „Erport siti Beograd“ 274. ambasador Japana. bivši šef diplomatije 283. lider SPO. direktor ocne klinike ABM 273. Sreten Mitrovic. sada je šef poslanicke grupe DS u Skupštini Srbije. direktorka Agencije za privatizaciju 280. Srdan Dragojevic. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. šef poslanicke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i ocekujemo da ce tako biti”. nagoveštavajuci vecinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalisticke partije Srbije. olimpijski prvak u matematici 286. jedan og najvecih donatora u Srbiji 278. Mirjana Savic-Udovicic. vlasnica „M plasta“ . Joakim Riker. pravni ekspert 289. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. Ðorde Balaševic. dobitnik MTV nagrade 276. Marijana Pajvancic. Hans Ole Urstad. uspešni režiser 288. ekspert za pitanja EU 272. Tadaši Nagai. Zlata Stepanov. bila je leva i desna ruka druga Covica. najpoznatiji domaci kantautor 287. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS).269. Roksanda Nincic. Zvonimir Ðukic Ðule. Jelica Minic. Gili Deker. šef Unmika na Kosovu 284.

dok ga Milan St. Vucela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književnicko-intelektualno-umetnicarski polusvet koji je parazitirao na komunistickim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radovic. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". investirane u školarinu Vuceline cerke. Pitanje se odnosilo na 800. 1973). sa Patrijaršijom. Politicki je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. Odmah je stavio do znanja ogorcenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". Protic nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vucela nije imao odgovor. srpski fudbalski menadžer 295. malo Dobrica. Bilo ga je svud. i vec 1973. sa NIN-om. levicara i šarmera. glavni urednik "Književnih novina". Obojica su dodoši crnogorskog porekla iz moralno-politicki besprekornih porodica.. urednik kulturne rubrike "NIN"-a. potpisnici su bili svecano najureni iz Saveza komunista. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. Vec je bio ljubimac intelektualno-politicke Caršije. svacijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. medu "disidentima". ha. I dalje se oblaci "levicarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". Jovica se odlucuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. sa disidentima. Milorad Vucelic. malo Kardelj. Milorad Vucelic. Vucela se odlucuje za javnu karijeru. Milan Calasan. ali "levicar" svakako cupav i glasan. Tada ga je krenulo: sa troškovima. Vucela je diskretno. Mihalj Kertes. Svetlana Velmar-Jankovic. nešto manje medu pravim disidentima. bivšem Domu Udbe. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. sa svojom americkom vojnickom torbicom o ramenu. Pratio je modu: malo "Praksis". naša najuglednija književnica 294. sa novinarima. Sredinom osamdesetih. osim da potpiše neke peticije. demokrate. Mile Isakov. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da ce se Milorad Vucelic ikada postideti i prestati da vice. sa Francuskom 7. osim Milorada Vucelica. Backopalanacka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišic. sa nacionalistima. direktor „Siti rekordsa“ 296. ha!". Dragoljub Žarkovic. da se nekome preporucuje za cuvara. sa akreditivima liberala. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa cetiri pune plate. odgovorio je: "Ha. Jovica i Vucela idu u Beograd na studije. Nikola Pilic. Neki ninovci to nisu razumeli. bistri i vredni. ako covek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. disidenta. ambiciozni. savetnik teniske reprezentacije 297. ali torbica mu je vec ušla u legendu. u svojstvu sekretara. Vucela se pokazao kao prorok. sa umetnicima. Bane Stojanovic. Od 1973. malo Markuze. U jednom od tih slucajeva. kao glavni urednik "Studenta". što je tada bilo u modi i relativno bezopasno.. ali tadašnji glavni . Ana Pešikan. zapošljavanjima. vezanom za Dušana Bogavca. sa pesnicima i sa celokupnom politickom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK.293. sa komunistima. projektima. pojavljuje se. ministarka nauke 298. Radovan Pankov. umetnicki direktor Grada teatra u Budvi. iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. Vucela je: umetnicki direktor Zvezdara teatra. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u realsocijalistickoj kulturi. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-politicke osetljivosti. vredno glodao. Pocetkom osamdesetih Vucela je bio spreman.000 evra. misterioznim putevima.

Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma izmedu tri strane umešane u izvestan posao. lepe sankcije. Vucela se tu ugraduje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. u Koncarevu. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. Služba državne bezbednosti vec je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". sa pokricem suvlasnika producentske kuce Komuna. pa i saveznici iz dva svetska rata. i 1989. ili ce biti prepušteno spontanim istorijskim procesima.. Vucela se smejao: "Vi cete da ginete u tom ratu. u Budvi. Kao trenutno marginalizovan iz politike. kvota i kontingenata. pa je sve dozvoljeno". Vladimir Beba Popovic optužio ga je da je od Službe ukrao cetrdesetak miliona maraka. jeste." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". vozao se u crnim limuzinama i leteo. s druge strane.povlašcenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. Dragoljub Markovic. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Miloševic ga izbacuje iz SPS iz razloga neke politicke svade. Bracikina carina pleni i isporucuje heroin Stanišicevoj Službi. Vucela je propovedao 1988. koji je i sam bio u toj prici. a ne mi. Cak se i Miloradu Vucelicu mogu zacepiti usta. ciji je predmet irelevantan. Po prirodi stvari. ali ne i neke licnosti za koje svi znaju da su veoma mocne i ciji pipci nisu preseceni. U jednom trenutku 1997. To stanje. RTS itd. od kada je vecina ovih ljudi postala elitni segment društva. Vucelic se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišica s jedne i izvesnih medunarodnih veletrgovaca duvanom. sa njom povezana. tecnih goriva i strateških roba svih vrsta. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u . 300. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. zato što su on i Vucela radili zajedno na istom projektu. najveci proizvodac jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva. ušao je cak i u estradu i tamo ostavio utisak. kada okonca “privatizacija” države i. Vucelica je krenulo: SPS. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmocnijih i raznih apartcika . Treca strana je kasnila. ocigledno. treba samo argumenata. RADMILO BOGDANOVIC roden je 7. ne samo u vlasništvu Igora Lupšica. Slucajno ili ne. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. a oni nek' vide šta ce. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo.. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis mocnih listova poput Blica. koji su neumitni. To je doba sankcija. Iz Backe Palanke dolazi Bracika Kertes. da ce se Srbija otcepiti. Vozilo je pripadalo Miloradu Vucelicu. dok su u milosti. dva nepoznata pocinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnicki automobil "audi". kao i sve za Vucelu ako nije novac. Vucela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. Potom je završio Uciteljsku školu. Opredelio se za duvan. partitokratija. "nema Boga. oružje i heroin bili su sledeci. da Srbe svi mrze itd. opisao je Brana Crncevic.urednik. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. da ce se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. oktobra 1934. trebalo bi da se secamo da je ista novina. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. Na pitanje šta se nas ticu njihove komunisticke svade izmedu republickih partija. Teodor Andelic. iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima. Sve se placa u gotovom. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. kraj Svetozareva. Vikao je Vucela sa TV ekrana tih godina. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Ðindica. zanimanje Madar. ako treba. bilo ga je svuda. majka Desanka domacica. vidno stagnira. Jovica postaje Nacelnik. Iz izbledele americke jakne M-65 Vucela prelazi u odela i kravate. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. onda su stavili na šverc cigareta. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmocnijima. a zajednica vec trecu deceniju. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. Jedna strana trebalo je da drugoj strani posredstvom trece strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu .

Kako su se menjale politicke garniture u Srbiji.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rodendan kad je postao pocasni gradanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblacio”. koju je obavljao 8 godina. cemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. Upuceni tvrde da Bogdanovica na mesto ministra policije nije “lansirao” Miloševic. Kada su pali Ivan Stambolic i Dragisa Pavlovic pomereni su i Svetislav Lalovic i Branko Kostic. da su kriminalci veci profesionalci od policije. Sasvim slucajno.. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. Vršene su promene svih nacelnika SUP-a”. žalio se. da bi 1988. smenjivao”. Na napade da ima ogromnu kucu u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao srece ni da školujem decu. Onda je postao zamenik republickog sekretara za ONO i DSZ. Kada su odlazili Draža Markovic i Petar Stambolic. Deveti mart nije moja rana. iz politicke garniture Kragujevca. Jagodina nije darežljiva po pitanju pocasnih gradana i dodeljene su tek cetiri titule. Prijatelji ga znaju kao društvenog. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugacije da reagujemo. iako sam bio dobar clan i nisam stigao da budem clan CK”. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moc i dalje velika. Kada je dolazio Slobodan Miloševic. U Glavnom odboru je SPS-a.Beogradu i diplomirao 1976. Poslednjih tridesetak godina. vec general Petar Gracanin. i Marka Nicovica.. Zatim je 7 godina bio sekretar republicke Uprave za unutrašnje poslove. Viobran Stanojevic. to mi je sve. ima da podnese ostavku. februara 1966. tako su se menjali i ministri policija i nacelnici tajnih službi. Radmilo Bogdanovic nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolovic. kako kaže. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. ni da ispracam u vojsku. tada clana Direkcije JUL. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. otac Žarka Zecevica. koje je imala svake republika bivše SFRJ. funkcioner iz Zajecara. Za Slobodana Miloševica je tvrdio: “Mnogo je mekan. brate. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. pa nacelnik Uprave za strance. onda on.. Bogdanovic je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK. Zbog dogadaja od 9. ništa nije dokazao”. ga. došli su i Radmilo Bogdanovic i Zoran Janackovic. martu. clan je uprave “Crvene zvezde”. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojovic. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešica. srpski ministri policije bili su Slavko Zecevic. ni da pravim svadbe. Prema recima Bože Spasica.. kad je sklonjen Rankovic. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. povukli su se i Slavko Zecevic i Viobran Stanojevic. sekretar OK SK Zajecar.. a danas je miran ko jagnje”. Svetislav Lalovic. Ðokic se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kaficu u Malmeu. marta 1991. Oženjen je Živkom. došao za ministra policije. s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. Govorio je da je “Vuk Draškovic pre na rumunski nacin jurišao na “TV Bastilju.. Ako narod tri puta juriša na Televiziju. j. “Jugoslavija komerc”. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. stalno me napadao. bio kriv ili ne. Zbog ovog slucaja nastali su veliki problemi medu tajnim policijama. “SK me cesto držao na nišanu. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . Poceo je kao ucitelj u pešterskim selima. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Ðokica (nedavno ubijenog u Stokholmu). ja bih ih. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. ako narod nece Mitevica. Znam koliko je cesto svima opraštao greške. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. izborom Milana Martica. nastavnicom. optužbama inspektora Dragana Mladenovica (1996. onda su ga. Biran je i za clana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. Jednom. Vojvodini i na Kosmetu. i da je “Šešelj bez bontona. drugovi pozvali da prede u policiju: “Nacelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. Radmilo Bogdanovic. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju . opštinski funkcioner iz Arandelovca. To je cena službe”. Pocasni gradani Jagodine su narodni heroj general Petar Gracanin. govoreci o 9.) da je policija organizator kriminala. Fonda kapetan Dragan. s uzimanjem para od Dafine. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo.poslanik u republickom i saveznom parlamentu.

koje. Solo-igrac Ranko Rubežic zapoceo je prvi vatreni obracun u Beogradu. Podrucja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. U Hrvatskoj ce se ginuti tek u proljece naredne godine. Služba nije mogla da dozvoli. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znaci kada pocne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. a Tapi je bio glavni menadžer. opsedenut borilackim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. odgovorio je Babic. Stvaranjem kriminalnih organizacija zapocinju i prvi medusobni obracuni. Jovan Raškovic. Željko Ražnatovic Arkan. Božidar Andrejic piše: “Da li je zapoceo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno zapoceli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . Radmilo Bogdanovic. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanovic. oko Miloševica se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najveceg poverenja. cigareta i slicne robe. nocni klub „Amadeus“. marta 1990. Giška je tada bio u zatvoru. Jovi Simendi i Mirku Vasiljevicu. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mladih kriminalaca. maj. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežica. Radmilo. Ubistvo Andrije Lakonica u kaficu „Nana“ na Senjaku. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. na cijem celu se nalazio Hrvat Zdravko Mustac. necu krv! Da sam htio. ucestvovali i saradnici DB-a koji ce kasnije ciniti jezgro Jedinice? Ili je Stanišic tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slucaju. koji pocinju da se vracaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. nafte.04. Oni ce uz pomoc Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomocu državnog šverca oružja. Posle ove informacije. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreoristicke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojicic Badža. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanovic iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obracunao sa tajnom policijom. uz pomoc Službe. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. mogao sam lako da izvršim Tudmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. Rat u Hrvatskoj zapoceo je bez opaljenog metka. koji je 2003. klub je zatvoren. U Bosni iste jeseni. “Nemamo vremena za mirne proteste”. Služba je u to vreme pocela da gubi kontrolu nad kriminalcima. u želji da izbegne sukob. za koje je bio optužen pa osloboden Darko Ašanin sa svojom grupom. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubic? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. Vojnoj liniji je bilo jasno da u istocnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. predsednik krajiškog SDS. “Ja. Dragan Maleševic Tapi. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu.Stjepana Ðurekovica. 9. kako tvrdi Spasic. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. Babic je proglasio ratno stanje. direktora INA. Badža se nametnuo kao izbor. koji više nisu medu živima. Ta grupa nezvanicno je nazvana vojna linija i cinili su je. U Nemackoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. 23.pominju se . Prema Spasicevim recima. Zato je na to podrucje morao biti upucen neko s mnogo vecim ovlašcenjima od onih koje je imao Frenki. On i Arkan u to vreme vidani su zajedno u loži Crvene zvezde. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemacku. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. gde je dogovorena njegova likvidacija. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. 1994. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Ðorda Božovica Giške i da je za to imala logisticku pomoc nekog nemackog kriminalca. “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. tu bi pala krv. prepricao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. Bogdanovic je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. Spekulisalo se i da je glavni „cistac“ u ubistvu Ðurekovica bio kasnije poznati srpski slikar. iako nikada nisu imali potvrdu za to. krajem osamdesetih godina. pored Stanišica i Frenkija. predlaže Babicu da narod legne pred vozila hrvatske policije. Ðorde Božovic Giška i Dragan Maleševic Tapi otvorili su. godine. Energican. srpski ministar policije. Ali. dva dana ranije.

Po mom mišljenju nema te cene za koju covek treba da izgubi glavu. Ministar policije je covek koji treba da primeni zakon. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što ce . polako javlja politicki pluralizam. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. potvrdio autenticnost dokumenata. Pošto su Zvezdini navijaci. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. za njega su filter tužioci i sud. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojcic. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronadena je arhiva. Analiticari se slažu da srpsko-albanski dijalog nece biti ekskluzivno pravo dveju strana. 12. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahovic i mnogi drugi. koja ukazuje da su Stanic. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. Radmilo Bogdanovic je. januara 2001. On treba da bude pošten. zna onoliko koliko mu treba. pored Dafine Milanovic. Redovni ucesnici ovih stanaka. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošceno znaci “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. “Delije”. u svojstvu vode “Delija”. To orocavanje mi se ne dopada. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. na utakmicama. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanovic. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom.. navodno “po zvezdaškoj liniji”. nije covek koji prvi put tu dolazi.” Advokat Borivoje Borovic izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovica “izvedeno na visoko profesionalan nacin” i izrazio sumnju u pogledu mogucnosti da ce MUP “doci do pravih tragova o naruciocu i organizatoru ubistva”. onda tu postoje normalni uslovi izvodenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. direktor „Simpa“ iz Vranja. Miodrag Zecevic. o izboru Dušana Mihajlovica za republickog ministra unutrašnjih poslova. uz pomoc zvezdaša. Kada se 1989. Nikola Stanic. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom. kazao je Borovic i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašcu bili izvanredni. poceli da skrecu politicki ka SPO i radikalstvu. rekao je Borovic. “kreirali” “Dafiment banku”. Radmilo moli Arkana da uvede red. bili su Milutin Mrkonjic. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovica Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. tu treba da bude covek koji ce cetiri godine da radi. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju gradane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. Prava prilika otvara se 1990. Ako je ucinio i neku grešku cak i stvari koje su protivzakonite. 2001. bude na tom mestu covek kome nije nepoznata ta oblast. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. On to postiže veoma efikasno. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. “Cinjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zakljucak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. guverneru NBJ.i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima ucestvuju (Radmilo Bogdanovic). a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševicu. Radmilo Bogdanovic. a cesto i Dragomir Tomic. Šainovic. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-politickog establišmenta Srbije.. Zna se ciji je klub Zvezda bila i koliko je znacilo biti blizak njenoj upravi. Arkan se. kada Miloševicev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. Operiše se sa tzv. Tada nastaje Srpska dobrovoljacka garda. ali nema ni demantija. Zoran (Todorovic). Milomir Minic. formalne vlasnice „Dafiment banke“. Trece opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivicnog gonjenja Ražnatovica koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuce navijaca Obilica i OFK Beograda. Mrkonjic. Otvara poslasticarnicu u okviru svog imanja. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovicem. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. Mihalj Kertes i Nikola Šainovic. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. Rec je o ubistvu šefa politicke partije. Arkanova zvezda raste. Ove beleške potpisivao je zapisnicar koji je prošlog cetvrtka Mladanu Dinkicu. Sastancima su cesto prisustvovali Radmilo Bogdanovic. strucan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. Visoki funkcioner Socijalisticke partije Srbije.

kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševicevog režima. JNA je 3. novembra 1991. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“, Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar, od koga su napravili Staljingrad. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara, Života Panic i Blagoje Adžic, bezbedno uživaju generalske penzije. Celnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar, Radmilo Bogdanovic i Zoran Sokolovic, takode nisu kažnjeni. Radmilo Bogdanovic izjavio je 15. maja 2003. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala, ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. maja 1991. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševica, dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u necemu ucestovao”. Bogdanovica Tužilastvu Haškog suda pominje kao clana grupe, u kojoj su Jovica Stanišic i Franko Simatovic, osumnjicene “za udruživanje radi zajednickog zlocinackog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. On je rekao da je vec bio u penziji kada je Stanišic došao ne celo Državne bezbednosti, kada je sa Simatovicem formirana specijalna jedinica i kada je poceo rat. Bogdanovic je ocenio je da je Slobodan Miloševic mogao da spreci prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. “Njemu nije imao ko da se usprotivi, on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. Miloševic nije prihvatao nicije savete, a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”, rekao je Bogdanovic. Za rezultate istrage atentata na Zorana Ðindica, kazao je da nije ocekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolica. Jugoslovenska i srpska štampa, pocetkom devedesetih godina, dovodila je Stanišica u vezu: za dovodenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu, za aktiviranje Sime Dubajica, generala Dušana Pekica, Željka Ražnatovica, za naoružavanje Srba u Bosni, za vodenje rata preko generala Božidara Stevanovica u RV i PVO JNA, kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. Sam Stanišic govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovica poslao u Knin po naredenju Radmila Bogdanovica, ministra srpske policije: “Posle mesec-dva, gospodin Vasiljkovic je napravio neki politicki problem u tom kampu, može se reci neku pobunu protiv politickog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. Ja sam boravio u Kninu 1. avgusta 1991. i povukao sam gospodina Vasiljkovica”. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanovic kao ministar prisluškivao jer se 1990. sumnjalo da je on doušnik CIA. Osloboden je tih sumnji i Zoran Sokolovic ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. Radmilo Bogdanovic deceniju i po se držao “zakona cutanja”, jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”, kako od protivnika, tako i od svojih, pa i Slobodana Miloševica... Bogdanovic je bio ministar policije iz najmocnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševica. Posle nereda 9. marta ‘91. Radmilo Bogdanovic je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. Arkan je tada bio voda navijaca Zvezde. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. marta 1991, ministar policije Radmilo Bogdanovic izjavljuje: “Ne osecam se krivim i ne mislim o ostavci”, a ostao je upamcen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. marta 1991. godine, zbog cega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. Miloševic ga je, koju godinu kasnije, izbacio iz Izvršnog odbora SPS, posle cega se Bogdanovic povukao iz partije, bez obzira što je bio jedan od osnivaca, i približio JUL-u. Razgovor za Kurir, jula 2007. godine, Bogdanovic je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu, navodeci da kao policajac “tacno zna genezu ovog pred cim smo danas kao narod i država… u cemu smo grešili, u vreme Tita, pa Miloševic, i ovi danas”. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovica, 1968, na Kosovu je to iskorišceno za jednu vrstu obracuna sa Službom državne bezbednosti, na koju su bili ogorceni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981. godine nisu bile toliko nasilne, ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj nacin ispoljavali. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovica? Ja to sada citam u novinama. To su pricali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Rankovic

sprovodio na Kosovu. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu, ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu, jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugradana. Secate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin... U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turcin... Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija... Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je, ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana, mada ih nije bilo u nekoj vecoj meri. Možda kasnije... Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. godine niko nije ni spominjao samostalnost, ali je vec 1981. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo - republika”! Pozivajuci se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. godine, oni su tražili otcepljenje od Srbije. Da li je policija u periodu 1968-1981. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republicki organi vlasti. Tada smo mogli da dodemo sa ekipom i da pružimo pomoc u sprovodenju zakonitosti. Postojala je vertikalna hijerarhija. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. godine. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni, posle smene Rankovica. Njihova vertikalna hijerarhija je jaca od javne bezbednosti, ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade, recimo, na nekom krupnijem predmetu... Oni su obezbedili pobunom iz 1968. godine, posebno posle 1981. godine, da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. Moj pomocnik Boro Tomic je 1989/90. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram, gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite, ubijte njega, a ne nekoga ko ne puca... Cim je uzvracena vatra, oni su prestali. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. Nije li to legalno razvlašcivanje službi bezbednosti? Da. Kad se vidi Ustav iz 1974. godine, mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. Jer, i kad su dolazile delegacije u Beograd, u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo, da se žale na stanje na Kosovu, mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. Sve se ostavljalo lokalnim organima. Ispada da su to, u stvari, legalni zaceci rada na “njihovoj stvari”, institucionalno i vaninstitucionalno, gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbedivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima... Sve do 1981. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina, kada mi prakticno nismo više ni imali prave ingerencije. Ali, osecalo se šta se sprema. Godine 1981, kada sam ja bio na Kosovu, njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malici. Kasnije je bio Karakuši. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu... Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. Što se tice javne, sve je bilo na lokalnim organima vlasti, koji su mogli da traže samo pomoc od nas. Kad su tražili našu pomoc, dobijali su je, ali su sve manje to od nas tražili. Mi smo 1981. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora, koji su bili naša veza dole na terenu. To je bila naša pomoc, ali smo time imali i uvid na terenu. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slucaj Martinovic”) i Miloševiceva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova cuvena recenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta recenica, ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija, Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivicnim prijavama... A oni dolaze ispred savezne skupštine, Miloševic dolazi u pola noci i kaže da

ce on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. Nama koji smo radili na tom slucaju. Kako se desilo da je baš Miloševic otišao medu Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam, jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Naravno, jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku, koji su stalno dolivali na postojece informacije i podigli su atmosferu. Ne kažem da nije bilo incidenata... Bilo je teških slucajeva. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe, toliko je sve to iritiralo Šiptare. I posle, koliko se dalje išlo... Ali, do 1989. godine nije bilo pucnjave. Kako-tako, ali smo držali red. Šta zamerate Miloševicu? Miloševic je nastojao da u Beogradu drži vezu sa odredenim brojem Šiptara. Medutim, kad sad analiziramo, shvatam da su to bili probrani Šiptari, koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. To su bili Memet Ajeti, Lugici, Ilijaz Kurteši, koji je bio više u Beogradu nego tamo, pa Ali Šukrija takode. Sad vidim da je to bila velika greška, prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva, što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogucili da oni odaberu svoje rukovodstvo, nego da im ih iz Beograda namecemo. I ti koji su ovde bili, oni nisu imali uporište tamo. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoce da podrže Beograd i vezu sa njim. To Slobodan nije uspeo. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vicuci “Mi smo za vas!”, a nisu imali uporište na terenu. U Prvom opštinskom sudu 1998. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku, Šefku Alomerovicu, po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Cosica i njegovog savetnika Vladimira Matovica. Alomerovic je izjavio da je otmica planirana u Cosicevom kabinetu i na sudenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Cosicevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava, otmica, diverzija, paljenja kuca. Posle otkazivanja sudenja Alomerovic je izjavio kako vec peti put izlazi na sud “koji bi, da je bio tako revnostan u vreme dok je Cosic bio na vlasti, vec odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljevicu, jednom od optuženih za ucešce u otmici. Njemu se sudenje umesto u Bijelom Polju, gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica, zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potice nekoliko ucesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanovic takode iz Jagodine, a zna se Bogdanovicev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukica, jednog od prvooptuzenih u ovom slucaju, Radimilo Bogdanovic castio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Agencija “Bina” je 30. januara 1993. godine objavila studiju, prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju, a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti... Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljacke nije nimalo važno kojih ce dimenzija Srbija na kraju biti. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadice im gubitak teritorije i propast otadžbine... Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativisticka, definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Novac, mediji i delegiranje autoriteta politickog vrha odreduje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. Prema ovoj analizi, vrh srpskog politickog lobija tada cinili su Slobodan Miloševic, Dobrica Cosic, Mihajlo Markovic i akademik Ljubiša Rakic, za koga je navedeno da je mason. Složenim sistemom, za taj vrh su bile vezane SPS, medu cijim tadašnjim bitnim clanovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanovic, DEPOS, medu cijim znacajnim clanovima je kao mason oznacen Dušan Mihajlovic, a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadic, takode imenovan kao mason. Od uticajnih pojedinaca izvan politickih stranaka u strukturi srpskog politickog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije, kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karadordevic, Zoran Nenezic, Milan Panic i Željko Ražnatovic Arkan. U strukturi finansijskog lobija, na cijem se vrhu pominje Slobodan Miloševic, prema istoj analizi, kao masoni se navode Ðorde Zecevic, Dušan Mihajlovic, braca Karic, Zoran Ðindic, Desimir Tošic, Jovica

Stanišic, Vladislav Jovanovic i Vladimir Cvetkovic. U istrazi u kojoj se Džajic, Cvetkovic i Marinkovic sumnjice za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci, a medu njima i Radmilo Bogdanovic, koji je bio clan UO Crvene zvezde. Vecina svedoka izjavila je da se ne seca pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. Bivši celnici crveno-belih osumnjiceni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. Da li je Naser Oric bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republickog MUP-a? Bice Republickog. Da li je Naser Oric napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog, Hamdije Jusufspahica? Da li je Hamdija Jusufspahic prijatelj Radmila Bogdanovica, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Oric održavao vezu sa Markom Miloševicem? Da li je tacna tvrdnja Sretena Jocica da je Naseru Oricu isplaceno, preko Pala, 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”, za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca), kojoj pripada i Radmilo Bogdanovic? Danica Draškovic bila je siromašna gradanka, sve dok nisu poceli da se bave politikom. Ona je radila najprljavije poslove stranke. Tajno se sastajala sa Mirom Markovic, sa Stanišicem, sa Legijom, sa Radmilom Bogdanovicem. Njen pokojni brat Veselin, rekatirao je vlasnike kioska, prodavnica, pumpi, kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Kada je postao nacelnik opštinske službe u SO Savski venac, nije imao ni pristojno odelo. Za samo nekoliko godina postao je bogat. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve, od opljackanog novca podigao je crkvu, u koju su, suprotno kanonu, preneti njegovi posmrtni ostaci. Vojislav Šešelj je 9. avgusta 2002. optužio policiju da se ne trudi da pronade ubicu Boška Buhe iako ministar i kljucni policijski generali znaju da je to Željko Maksimovic Maka. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovica da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvoricemo Nicovicev dosije, pa cemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. Nicovic je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom, ali je prerastao u najveceg trgovca. On zapleni drogu, pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. Radmilo Bogdanovic, bivši ministar MUP-a, licno mi je pricao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovica. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajuci da se domogne funkcije ministra MUP-a. Miloševicu je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije, pa je od toga odustao. Nakon toga Nicovic napušta funkciju”, podseca Šešelj upozoravajuci da ce rasvijetliti Nicovicevu ulogu u privatizaciji preduzeca “Zetatrans”, trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. ŽIVORAD KOVACEVIC roden u Jagodini 30. maja 1930. Novinarska i diplomatska visoka škola, Univerzitet u Beogradu, 1952. Magistratura, Politicke nauke, Kalifornijski univerzitet, Berkli, 1960. Specijalizacija, Meduodnosi, Harvardski univerzitet, 1963. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, 1967.-1972. Potpredsednik Skupštine grada Beograda, 1973.-1974. Predsednik Skupštine grada Beograda, 1974.-1982. Clan Saveznog izvršnog veca, predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom, 1982.-1986. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Americkim Državama, 1987-1989. - povucen na pritisak Slobodana Miloševica i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”, 1989-1991. Otišao u prevremenu penziju 1991. Potpredsednik Medunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti, 1975.-1982.

Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi covek Spoljnopolitickog saveta i Diplomatske akademije. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji.Predsednik Diplomatske akademije. Predsednik Foruma za medunarodne odnose. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. predsednica Beogradskog fonda za politicku izuzetnost Nenad Milenkovic. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. Oni. i uz vedu pažnju i delotvorniju podršku medunarodne zajednice. 1993-1995. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Sonja Licht. Prvi predsednik je Živorad Kovacevic. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza. Od 1985.7. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovacevic. Posrednici Metodi pregovaranja. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo ucestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. godine bio je direktor . koja je uspela. Beograd. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Ðukic Dejanovic. 2000. Pregovaracko umece Pregovaracki proces Jezik pregovaraca i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. Pregovori o disoluciji. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. ali definitivno nije morao biti krvav. Alibi diplomatija Rešavanje granicnih sporova. LJUBOMIR MIHAJLOVIC roden je 1941. Ne samo „plišani razvod“ Ceške i Slovacke. 1999. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU cine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju. 2000. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Ðelic. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. Istu ocenu ponovio je obracajuci se clanovima Rotari kluba Zrenjanin. pored nesumnjivog liderstva u vodenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. Koordinator kursa medunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. za istorijski vrlo kratko vreme. Objašnjavajuci svoj pokušaj naucnog osvetljavanja ove teme. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. uverljivo ukazuje da je to bilo moguce i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugacijim liderima. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. 1996-1999. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delevic. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeci. septembar 2007. da od jedne lepe i mirne zemlje nacini razbojište i groblje”. do 1987. vec još ubedljivije. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovacevic. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija.Clan Saveta Igmanske inicijative. Osnovan Spoljnopoliticki savet Ministarstva spoljnih poslova. Živorada Kovacevica.Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. bivši gradonacelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu.

a onda i gradonacelnik. Mihajlovic se iz javnosti povukao u maju 2004. a da se imovina Socijalistickog saveza dâ opoziciji. Prve politicke lekcije Mihajlovic je savladao u rodnom Valjevu. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja celnika „Crvene zvezde”. gde i sada boravi. Niko od njih. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. jula 1990. Posle 12 godina provedenih na celu ove banke podneo je ostavku. najvecim delom. poznatiji kao Ljuba Šiptar. a na osnivackoj skupštini govorio je Mihajlovicev prijatelj – Matija Beckovic. Pocetkom 1990. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. vec duže vreme je u inostranstvu. Ispostavlja se da je to mudra odluka. pa istraživac) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimirovicu i Crkvi. gde je bio potpredsednik. gde živi i radi više od godinu dana. Prve ozbiljne politicke funkcije Mihajlovic je zabeležio u takode u Valjevu. bila je: „Policija donela. istakao je i dodao da ce cim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. a medu 4 poslanicka glasa koji su obezbedili SPS-u vecinu za izbor .02. Saradnju sa Miloševicem obnovio je u februaru 1994. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. U vreme završetka Mihajlovicevog gradonacelnickog mandata. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanicni poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. DUŠAN MIHAJLOVIC roden je 27. a potom i u Makedoniju.filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraca u Beogradu. koji se. medutim porice da se našao s druge strane zakona.2008. Ime stranci dao je Mihajlovicev licni prijatelj Dobrica Cosic. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog racuna na ime fudbalera Gorana Drulica u Komercijalnoj banci na cijem se celu Mihajlovic tada nalazio. Program je. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. pa predsednik gradske vlade. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. Prva saradnja sa Miloševicem završila se relativno brzo. Dok u policiji nezvanicno najavljuju mogucnost podizanja krivicne prijave. od kojih je najveci nastao u Valjevu). Mihajlovic im preko novina porucuje da ko god želi da ga nade može to da uradi vrlo lako. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Miškovic. kao što su Ljuba Popovic. Njegova izjava kada je u sefu. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. policija odnela”. a u suprotnom mu je poslata poruka da ce biti smenjen. Partijsku knjižicu zaslužio je u trecem razredu gimnazije. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševica i. isterao bih i njega i sebe”. Vest da je obuhvacen istragom zatekla ga je u Skoplju. Ljubomir Mihajlovic jedna je od najkontroverznijih finansijsko-politickih figura protekle decenije. zahvaljujuci ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Desanka Maksimovic ili Brana Crncevic. u drugom razredu je bio izvidac. potom. oktobra. U stvari. 11. umesto za nekoliko godina. Mihajlovic je osnovao jednu od prvih politickih partija osnovanih u Srbiji po uvodenju politickog pluralizma. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajlovicu ponudeno da se sam povuce. zbog stvaranja Socijalisticke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalistickog saveza. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. kao ni drugi Mihajlovicevi prijatelji zvucnih imena. septembra 1948. iz koje je nastala Komercijalna banka. ali van Srbije. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojce banci. suprotno Mihajlovicevom (Dobrice Cosica) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. i novac je. 10. u vreme sankcija. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao clanica opozicionog DEPOS. Slobodan Miloševic. nije se uclanio u ND. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunistickog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. Bankar Ljubomir Mihajlovic. napisao takode prijatelj Ljuba Tadic. posle 5. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. godine. legao na racun za nekoliko meseci.

Sa opozicione liste. iako nema položen cak ni pravosudni ispit. Sam Mihajlovic rekao je da “u masoneriji nije bilo necasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžicem i Rašom Lazarevicem. ali nije izabran. godine lider DHSS Vladan Batic najavio je podnošenje krivicne prijave protiv Slobodana Vucetica: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. da na tenderu za nabavku informaticke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovica. medu kojima i Mihajlovicevo. Mihajlovic je u aprilu 2001. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. Otvoreno se spekuliše da je preko. ciji je vecinski vlasnik Miroslav Stefanovic. dok je opisujuci drugu naveo imena niz poznatih politicara. direktora republicke direkcije za imovinu iz DSS. i drugih clanova stranke.’. oznacila kraj participacije ND u vlasti. gde je bio i odreden krug politicara”. funkcioner LS. kao i da su za njega “masoni udruženje gradana. godine.000 džepnih višenamenskih peroreza. Broj Mihajlovicevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na cak 36 ili više. godine kao udruženje strucnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. bude vracen. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalic odbijen. oktobra 1941. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. Tih godina. SLOBODAN VUCETIC roden je 10. pri cemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. ND je ušla u vladu.000 evra prilikom sprovodenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. dve masonske lože”. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. i ta kompanija ucestvovala. i tako je pokušao da zataška pranje novca. Gimnaziju je završio u Vrbasu. poslednjih godina. kao i društvo golubara”.000 na 287. iako je imala ponudu skuplju za cetiri marke po komadu. vezanom za nabavku 23. Bio je u novembru 1989. a Pravni fakultet u Beogradu. Tezu o Mihajlovicevom poslovnom “umecu” potvrduju i “naduvavanje” faktura sa 140. godine u Vilusima. Krajem 1999.000 DEM. najavio novu ratnu fazu. po stupanju na dužnost ministra. koja je organizovala hapšenje . da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. Zloupotrebljavajuci službeni položaj. omogucio je firmi Arius. a manjinski – Dušan Mihajlovic. pa je napustio 1991. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vuceticevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Ðukanovic. koji je valjalo vratiti). prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. kojim se traži provera nekih transakcija sa racuna Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševica. Mionica. Mihajlovic je bio prinuden da ude u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500. a profitirala je samo na cementu. Mihajlovic je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala madarske policije. koji podseca na tender za nabavku i opremanje policije s pocetka 2002. Kao ministar unutrašnjih poslova. U oktobru 2005. Mihajlovic bio predlog DSS. Posao je dobila Lutra iz Valjeva. Sloga je trajala do sledecih izbora. Lutra (formirana 1991. Malo je poznato da je. obezbedio sebi novcanu nadoknadu za lansiranje price o Vladimiru Popovicu kao ucesniku atentata na Zorana Ðindica.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima. u Crnoj Gori. u cijem je delu. razrešen je sudijske funkcije zbog clanstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivaca i clan Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. u ciju je cast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Cist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesacice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. tako što je Miloševicev ulazak u savez sa radikalima. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i UBPOK. koja je nastala 1999. Mileta Tomica. cisto kriminalnu. dobijen od Karic banke. Sudija Ustavnog suda postao je 1991. za koju se veruje da je pre interesna organizacija. otudio svojih 6% u firmi Arius. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000. Bio je kandidat SPS na prvim višestranackim izborima. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. pod njegovom vlasnickom kontrolom. godine protivkandidat Slobodanu Miloševicu za predsednika Predsedništva Srbije.predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND.

pa je postao lak plen za tadašnju Covicevu gradsku skupštinu. vec 10. ciji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe. odgovoran je za programski. Kao sudija USS.predsednika DHSS. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Ðindica. U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo.. proglasio kao protivustavnu. pretvarajuci Studio B u Šešeljevu. Branko savetuje predsednika vlade. a šta je sada s njom. kada je pala vlada premijera Živkovica. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi.. prostor i promociju dobio u Studiju B. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). vodila se istraga o tome. Koliko je meni poznato. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovicem. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. svi su je u JUL-u voleli. kao prvog coveka njegove administracije! Kada je Boris Tadic odlucio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije.. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. . nije mi poznato”. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. kad je doneto. Bila je jako uspešna. ali kao loš poreznik ona. Oduzimanje mandata poslanika. roden je 1974. odakle su je najurili. i istog dana pocelo je puštanje iz pritvora. Vucetic je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinovic na mesto urednika Studija B 1990.. Ustavni sud. svi su bili šokirani. jer je Jezda Vasiljevic prvi telefon. poput one na pitanje.Sestra gospodina Branka. Vucetic ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvodenju vanrednog stanja.Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. dok još nije postao penzioner. godine u Kninu.. juna 2003. godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa racuna Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog racuna. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. prešao kod Borisa Tadica u kabinet. kao savetnik za Kosovo. svedoce njegove izjave. do 1996. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . Privatizujuci program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. sa nepunih 26 godina. 5. napisala je novinarka Lila Radonjic u otvorenom pismu Vuku Draškovicu još 1997. kojim je odredeno ukidanje policijskog pritvora. kao izbeglice. Arkanovu i Karadžicevu televiziju. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993. godine da su ga u junu 2001. juna 2003. ne želeci da objašnjava o cemu je rec. Bez završene visoke škole. da li ce JP Telekom Srbija postati lider u regionu. stupilo na snagu ne 5.. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojic je izdeklamovao broj krivicne prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". juna 2003. BRANKO RADUJKO.” Problem je što covek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. doktora nauka Zorana Ðindica! Branko je. Renata Radujko-Milic. protivustavno ovlašcenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera. kome je on bio šef kabineta. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. Posle godinu dana predsednikovanja. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. postao je clan UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”.. pokojnog Zorana Todorovica Kundaka. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. O kakvom je strucnjaku rec. nakon indicija o politickoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. kada . godine. a Studio B do finansijskog kraha. pod njegovim predsedništvom. DRAGAN KOJADINOVIC. zahvaljujuci svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milica. Cesto je dolazio u Komesarijat za izbeglice. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. Boris Tadic dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka.

koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. "zbog delikatnosti tematike". odlazi u Beograd. svesno ili nesvesno. Simovic. B. Objavio je veliki broj naucnih radova u domacim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti. Reljic.Posle završetka gimnazije. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova. Akademik Mihailo Markovic minimizirao je. kada je procitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševica. clan G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. godine u Beogradu. Popovic. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. Selenic. Peticija je ponudena na potpis i Dobrici Cosicu. D. na cije celo ga 1991.Suprug gospode Renate. Dobio je ime po svom dedi. M. godine kao istraživac je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mancester u Velikoj Britaniji. Srejovic. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševiceva ostavka cini . kragujevackom nastavniku koga su Nemci streljali 20. medutim. a nastavlja ga u Stokholmskom medunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. Tasic. M. Indiji i Turskoj. Na redovnoj sednici. godine u Zajecaru. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela.to DS odluci. oktobra 1941. Na Skupštini 4. M. M. Ne verujemo u one koji ga. Pavlovic. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševica i. tokom „Krvave bajke“. da se diskusija zatvori za javnost. Palavestra. godine. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na vecem broju projekata u Pakistanu. 2006. M. I. Simic. Naucnim radom pocinje da se bavi u Institutu za medunarodnu politiku i privredu u Beogradu.. Bojan Milic. magistrirao. avgusta 1950.. D. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Antic. B. Ucestvovao je na medunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti u periodu od 1976. kada je 18 clanova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. Od 1999. Stefanovic i N. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. vec nedelikatno je u banjaluckim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isakovic "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". godine radi u Ujedinjenim nacijama.” Apel su potpisali R. Diplomirao je. godine postavlja generalni sekretar UN. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na . Predsednik SANU. dolazi do politickog rascepa u SANU. PRVOSLAV DAVINIC. jedan od osnivaca Socijalisticke partije Srbije. Garašanin. kao portparoli politickog establišmenta. potpiruju. NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. vec samo potpisnika”. Rajcic. Pantic. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". S. Gašic. S. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje mede". MIRKO CVETKOVIC je roden 16. Ne verujemo u one koji ga vode. juna 1992. U toku 1985. Dušan Kanazir. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. a generalni sekretar SANU.suviše blaga. M. gde upisuje Ekonomski fakultet. dokazivali su: da je donošenje novog ustava prece od prvih višestranackih izbora. do 1998. kao i za UNDP u Somaliji. B. Pekic. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. u okviru Departmana za razoružanje. Dejan Medakovic. Srbinovic. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. Dobrica Cosic i Milorad Ekmecic još pocetkom 1992. godine na temu medunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. Lj. Andus. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . godine. Od 1976. titulu doktora nauka iz oblasti medunarodnih odnosa. roden je 1938. bezuspešno je tražio. ne samo znacaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trecina SANU-a izgleda "šacica"). do 1999. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševica potpisala su mnoga poznata imena. rascep. P. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isakovic. godine optužen je za ucešce u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’.

Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. Roden je 21. U mladosti je robijao na Golom otoku. i još sedam profesora. gde je pohadao gimnaziju. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. godine u Topolici. gde mu je otac bio u državnoj službi. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. on. godine kao jedan od voda studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. Od januara 2001. studija. a zatim osuden na 20 meseci zatvora. godine. godine. godine predsednik Republike Boris Tadic poverio je Mirku Cvetkovicu mandat za sastav Vlade Srbije. Nakon toga Micunovic odlazi u Nemacku na Univerzitet u Konstancu. Clan je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. Nakon povratka u Beograd 1983. Potom prelazi u Ekonomski institut. U poslovnim krugovima. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. od tada. U politicke vode ušao je 1968. politicki nepodobnim za profesorski rad. Diplomirao je. inace clan KPJ. Nakon isteka tri godine vraca se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. Diplomirao je 1954. elaborata i projekata. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. S grupom intelekturalaca pokrece list Bagdala. bio je clan Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. Na dužnost ministra finansija. 2008. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. godine. gde je radio deset godina. S Golog Otoka vraca se 1950. zato što je 1948. do 2001. gde radi šest godina.projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). na rad na fakultetu sa trecinom radnog vremena. iako nije clan. Nakon toga vodi agenciju za konsalting „Intercon“. Micunovic. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. Godine 1988. Kriticko pisanje za casopis "Praxis" i odluka da. Prvotno je izbacen iz komunisticke partije. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Micunovica. a ne . (po sopstvenom priznanju. Kao naucni saradnik. na jugu Srbije. Nakon rata. Redovni je profesor tog fakulteta i pocasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. kao profesor Beogradskog univerziteta. upamcen po govoru na Kontramitingu na Ušcu 1991. njegova porodica je proterana u Srbiju. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i politickih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. Januara 1975. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. studirao je u Sarajevu i Beogradu. savetu casopisa Praxis i u odboru korculanske filozofske škole. februara 1947. LJUBOMIR TADIC roden 1925. Prvi od 8 izbacenih profesora bio je vracen. do 2004. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Uciteljskoj školi i gimnaziji. PETAR ŠKUNDRIC je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije ciji je predsednik dr Mirko Cvetkovic. Od 1998. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. Clan je više strukovnih udruženja i redakcija strucno-naucnih casopisa. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobodenja". godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rodaku ciji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. u Crnoj Gori. Bio je jedan je od osnivaca i prvi generalni sekretar SPS. U periodu od 2003. u Smrijecnu. postaje clan državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. Radni staž zapoceo je u Rudarskom institutu. podrži studentski protest 1968. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. Aktivan je u redakciji casopisa Filozofija. maja 2007. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. izabran je 15. opsovao je majku starešini. Nakon bugarske okupacije Makedonije. Sa šesnaest godina prikljucio se partizanskom pokretu. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. po dolasku Miloševica. Objavio je više od 200 naucnih i strucnih radova. DRAGOLJUB MICUNOVIC roden je 1930. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kuci „CES Mecon“. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije clan).

Prema zvanicnom sajtu beogradskom aerodroma. Ukupno: 1. godine izbaceni sa Filozofskog fakulteta. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruci javnosti. "ima višak strasti i višak ambicija").Kad je došlo vreme za višestranacje u Srbiji. ucestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševica navukao na osnivackoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Micunovica za predsednika DS. dvotrecinska vecina. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike".4. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2. sa mesecnom zaradom od 2. kvorum. komunisticki režim držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. za pet godina 263. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunistickog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. koga je Miloševic želeo da vidi na tom mestu. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor.390 evra. omogucila i da nastavi i spisateljski rad. devet clanova UO po 1. Ucestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokrece inicijativu za kriticko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokrece u Engleskoj "Praxis International". 1989. Predsednik UO Nikša Stipcevic – 1.500 evra. ukupan broj clanova. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet clanova medu kojima je i nacionalni radnik Dušan Savic.840 evra.760 evra. ostalo su sitnice. osim ucešca u brojnim politickim polemikama. broju clanova i sastavu. bivši fudbaler.400 evra.300 evra. Uprkos cinjenici da je jedan od osnivaca DS. ucešce javnih preduzeca i agencija u BDP i u novcanom toku.049. a za mandat 110.930 evra mesecno. a u zemlji sa Dobricom Cosicem pokušava da pokrene casopis "Javnost". Na zvanicnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu.600 evra za godinu dana.550 evra. Iako je imao primedbe na nacin na koji je Zoran Ðindic došao na mesto predsednika DS. Takva pozicija mu je. Ipak. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju clanova UO. ocenivši da Kosta Cavoški. godine. ima 2. O Upravnom odboru.680 evra. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otudene i postvarene dominacije" autor koga je.640 EUR. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanic. postavljaju tamo samo zarad licne blagodeti ili i zarad neceg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma . dovoljan broj clanova. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog clana Glavnog odbora.Dragoljub Micunovic. pitanje da li se apartcici. Alije Izetbegovica i Dobroslava Parage. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA CAUŠIMA Imajuci u vidu.960 evra. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Micunovicem.400 evra. menadžerka za odnose sa javnošcu. Clanovi i saradnici prime za 12 meseci 168. kritikuje "konfederalisticki karakter Ustava iz 1974. aktuelni desnicarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za . To ne ometa Nikšu Stipcevica da operiše pojmovima: vecina. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru. Ljubomir Tadic. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52. Anamarija Matic. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovica. devet clanova UO po 1. Šef je Tijanic. nakon 26-godišnjeg clanstva u tada jedinoj partiji. njegovom predsedniku i broju clanova nema ni reci.000 evra. a predsednik Upravnog odbora 27. u toku mandata 675. preporucuje: „pogledajte Službeni glasnik. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. jedna trecina clanova. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. zato što je video da kod Micunovica "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Gradanskog saveza".

svoje parce slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanovicu i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Ðindica.340 evra.. bliska saradnica Mladana Dinkica prima 3. do neke nove funkcije 104. Na Upravni odbor ode 96.200 EUR. Gavrilovic godišnje košta državu 34.može se procitati sledece: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojecim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradovic.736 evra. izbacujuci mrtvog Ðindica sa spiska najznacajnih Srba. Ovaj kolekcionar funkcija.100 evra.. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije.023 evra.000 evra tokom mandata. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija.068 evra i dok ga ne zamene ceh ce dostici 170. Predsednik UO dr Vukašin Pavlovic prima – 1. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilovic ima mesecnu platu od 2. štampa knjige Slaviše Lekica. opet necete saznati ko upravlja agencijom. U izveštaju za poslovnu 2007.200 evra ukoliko patrona Mladana ne oteraju pre vremena. Upravni odbor staje 55. Ukupno: 312. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti. APR omogucava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“. niti podataka o Upravnom odboru. . pomocnim poslovima za funkcionisanje države. sanaciju stecaja i banaka.000 evra i 384. Svestrani Obradovic bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat.276 evra za godinu dana ili 49. zato. što je 74. tj.160 evra za mandata.820 evra. Ukupno: 634. Na zvanicnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu.832 evra godišnje i 164.400 evra za 4 godine. potom još tri godine strucni konsultant necega što se zove STW Fondacije-Nemacka.300 EUR. Zvonko Obradovic je roden 1966.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. Od 2003. a 7 clanova UO po 764 evra.160 EUR.839 evra.600 evra. Legalno je da direktor Obradovic17+ prihoduje 32.640 evra za godinu i naplatice 208. to je godišnje 20. U okviru pretrage privrednih subjekata.476 EUR. Clan je najužeg rukovodstva G17+. diplomirani pravnik iz Kraljeva“. Žena od Dinkicevog poverenja.srpsku stvar. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinic. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. bivši marksista. Tijanicu dajemo godišnje 35. Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 . savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore. odnosno 175. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164.032 evra dok ne dode nova kožna garnitura. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradovic– 2. Napokon. Predsednik UO ce primiti 12. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu.104 evra tokom mandata. Na zvanicnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi.470 evra. Gavrilovic se iskazao. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“.“. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zaraduje dvostruko manje od vecne pratilje. a Stipcevic nas godišnje košta 18.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis necitak). Ukupno: 439.160 evra.008 evra godišnje i 220. Vesna Džinic je u vreme kada je Dinkic bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje. svoje usluge naplacuje 41. cime se zabavljaju istražni organi. „Službeni glsnik“.

Odjednom je prosecna neto zarada postala Albijaniceva biblija sa tri sveta slova RZS (Republicki zavod za statistiku). REPUBLICKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u licnost dr Jovana Radunovica cija je plata 2. Predstavnicima stranaka je do 1. kada bi imao samo 5 clanova bila bi 91. Na upit o podacima koji se ticu primanja clanova UO. razume se.300 evra.908 evra. što na petogodišnjem nivou iznosi 322.336 evra. izvedena racunica pokazuje da se na Albijanica godišnje baci 30. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 clanova i njime predsedava zamenik. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme. odnosno u petogodišnjem mandatu 153.804 EUR. poreski obveznici izdvoje godišnje 27. nema nijedne reci. može se utvrditi da za Zavod vreme pocinje da tece od 1.780 evra. Ukupno: 331.000 evra. Ukupno: 276.024 evra za pun mandat. Bar da su nam udžbenici dobri. Nije moguce doci do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2. dok clanovi UO dobijaju po 1. za cetiri godine 366. Izvršni direktor vredi godišnje 13.584 evra.563 evra.200 evra. racunica je sledeca: Na direktora i predsednika UO.756 evra.756 evra godišnje i 123.416 EUR. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22.080 evra. još 138. što se za cetiri godine penje do 55. Ukupno: 688. Radoša Ljušica. Stankov godišnje zaradi 64. koji se citaju izmedu redova ograde: „napominjemo da clanovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu.764 što za pet godina iznosi: 113. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda. Za clanove UO godišnje treba spremiti 27.. Još kad iz njih.820 EUR.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138. Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a clanovi UO cetiri puta manje od. Polazeci od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanicevih prihoda a naknade clanova UO iz redova partijskih cetvrtinu.600 evra a dok ne dodu neki drugi. Za godinu dana nadoknada UO.800 evra. po uzoru na Gavrilovica..368 evra.000 evra.200 EUR. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanic nasledio je decembra 2007. Ni clanstvo u UO nije za bacanje. a koliko novca primaju. U slucaju tajne organizacije AKL cak i internet posustaje. decembra 2008. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1. izbace da je Zoran Ðindic ubijen u nerazjašnjenom atentatu.897 evra. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga. pripadalo 30.416 evra.AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5. ŽELEZNICE SRBIJE . na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika. Tu su još i izvršni direktor i 4 clana Upravnog odbora. decembra. Podatka o broju clanova Upravnog odbora nema nigde. Za Albijanica je pocela nova era. Prosvetni pregled nema Upravni odbor.

Njeno devojacko prezime je Zec. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesecno zaraduje do 14. 66. Ukupno: 751. ali je uvek bila protežirana.400 evra. Reanimirani Andelkovic štrpne 16. Do 1996. šta joj drugo. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu.264 evra a predsednik UO – 1.070 evra.Direktor Milovan Markovic zaraduje 3.586 evra. Samo je pao sistem. TANJUG Direktor – 1. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obracun i placanja).480 evra za cetiri godine. kao prijatelj njenih roditelja. Roditelji su joj bili cuveni crnogorski komunisti. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda.600 evra. Dva dana nakon što je pocela da radi u SDK.840 za vreme trajanja mandata. Markovic je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. i 60. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koca Popovic ucio da skace na glavu.260 evra. clanovi UO ne primaju nadoknadu za rad. radila je cetiri sata dnevno. Predsednik UO – 356 evra. kako je i nestala. naprasno je ozdravila. Predsednik UO Zoran Andelkovic – 1. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da ce sacekati zvanicno obaveštenje.120 evra za jednu.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju. kad su svi vec poceli da spajaju praznike. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu. navodno zbog problema sa srcem. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. Godišnja zarada direktora iznosi 20. Dok traje razjašnjavanje. zamenik predsednika Odbora za saobracaj i veze.240 evra za godinu i 120.380 evra.168 evra tokom godine i 75. Clanovima UO se za godinu dana nadoknadi 128.720 EUR. na sajt Centralnog registra volšebno se.032 evra. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkaci samo „Novosti“. rekla je Vida Uzelac.000 evra. Ukupno: 360. bivši diplomata SFRJ Budimir Loncar. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slucaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda.080 evra.128 evra. vraca zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda). sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD.560 evra godišnje. Uzelceva nikada nije bila rukovodilac. Za cetiri godine unapredivanja železnickog saobracaja suma je 172.240 evra dok ne ode u neki novi UO. Clanovima UO sleduje 30. Pretpostavka je da clanovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajuceg i da ih ima ne manje od pet. Na veliki cetvrtak. Predsedniku UO se nadoknadi 15. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu.960 za ceo mandat. . iz cega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železnickom saobracaju. zamenik direktora – 1. 11 clanova UO po – 1.968 EUR.530 evra. istovremeno kao predsednica UO prima – 4. clan skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije. i druženju s Dinkicevom suprugom Tanjom. Za cetiri godine 513.724 evra. REPUBLICKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zaraduje 1. ili. Zamenik direktora primi 15.440 evra.

Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i pice 2. Plate direktora i nadoknade clanova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog cega bi poreski obveznici trebalo da brinu . TELEKOM SRBIJE – 850. Do tada.604.954 evra.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69.d.Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeca.000 evra RTS – 287.888 EUR. direktor ce zaradivati 18. svaki cent je bacen novac.088 evra u cetvorogodišnjem mandatu.000 evra.000 evra ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69. zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije : Pomocnik direktora Beogradske banke Slobodan Acimovic Gradonacelnik Suve Reke Stanislav Andelkovic Generalni direktor “Politika” a.000 evra JAT – 195.360 evra godišnje i 91.600 evra.6. Godišnja nadoknada predsednika UO je 4. Ukupno: 108. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed. Medutim.000 evra ELEKTROMREŽA – 150. SRBIJAŠUME – 550.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95.000 evra SRBIJAGAS – 184.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50.272 evra i 17.000 evra AERODROM NT – 126.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i cije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševica.000 evra TANJUG – 17.800 evra za ceo mandat. Hadži Dragan Antic Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanovic Gradonacelnik Lipljana Ljubinko Božic Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirovic Zvanicnik Jugoimport SPDR Jovan Cekovic Gradonacelnik Kline Sveta Dabišljevic Portparol SPS Ivica Dacic Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanovic Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilovic Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Ðedovic Direktor “Takova” Ivko Ðonovic Direktor Komercijalne banke Ljubiša Ðordevic Glavni urednik “Borbe” Živorad Ðordevic Gradonacelnik Decana Milivoje Ðurkovic Zvanicnik Beogradske banke Aleksandar Dobric Gradonacelnik Vucitrna Slobodan Doknic Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišic Clan Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajevic .000 evra EPS – 253.091.000 evra PTT SRBIJE – 483.000 evra . kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije.602 prosecne plate . Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2.

Milanka. Sreten i Zoran Karic Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgovic Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanovic Direktor “Galenike” Marija Krstajic Zvanicnik Beogradske banke Ivan Lazarevic Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješevic Zvanicnik Beogradske banke Vladimir Lincevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubicic Direktor “Slobode” iz Cacka Radomir Ljujic Clan Direkcije JUL Nebojša Maljkovic Predsednik Osiguravajuce kompanije “Dunav” Nebojša Maljkovic Portparol JUL Ivan Markovic Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Markovic Zvanicnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvanicnik Beogradske banke Olivera Matic Direktor Železare Smederevo Dušan Matkovic Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlovic Menadžer u EPS Radoslav Mihajlovic Direktor “Pekabete” Nena Mihaljevic Urednik TV BK-Telekom Dejan Milekovic Clan Glavnog odbora SPS Milivoje Miletic Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojevic Gradonacelnik Obilica Zoran Miloševic Clan Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanovic Clan Glavnog odbora SPS Milomir Minic Direktor Delta banke Miroslav Miškovic Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrovic Direktor CIP Milutin Mrkonjic Direktor B-92 Aleksandar Nikacevic Gradonacelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojic Clan Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reci” Bogoljub Pejcic Clan Glavnog odbora SPS Goran Percevic Gradonacelnik Gnjilana Bogdan Peric Predsednik Beogradske banke Zlatan Perucic Zvanicnik Beogradske banke Gordana Popovic Šef Peckog okruga Jovo Popovic Spiker Televizije “Politika” Sanja Puric Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radevic .Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Sladana Ivancevic Potpredsednik SPS Živorad Igic Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivkovic Gradonacelnik Leposavica Dragan Jablanovic Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljevic Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšic Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanovic Šef JUL Jagodine Životije Jovanovic Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanovic Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljcanin Clanovi porodice Karic: Dragomir.

U spajanju sa “Marfinom” ucestvuje Kikis Lazarides. a sada Laiki banke. Te firme osnovala je Borka Vucic preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode placanja štete koja je Srbiji. traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima. koje su imale preko 250 takode nelegalnih racuna u Popular banci. Božidar Vucurevic Zbog nelegalnog držanja para Srbije. koji dokazuju osnivanje osam “Miloševicevih” of-šor kompanija. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvanicnika nije reagovao . suvlasnik “Nivade”.. Celni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”. Radoman Božovic savetnik direktora Beogradske banke. Ðorde Nicovic predsednik SPS u Nišu.. koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševicevih para). Zoran Cicak privatni bankar. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol. sada predsednika Kipra . Braunkort. predsednik Laiki banke. naneta do 2000. Medutim. i cutanje finansijskih vlasti Srbije. pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa.Clan Glavnog odbora SPS Dejan Radenkovic Direktor “C-marketa” Slobodan Radulovic Clan Glavnog odbora SPS Tomica Raicevic Clan Glavnog odbora SPS Aleksandar Raicevic Predsednik JUL Ljubiša Ristic Vlasnik “Rodic MB” Milan Rodic Clan Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotovic Clan Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonacelnik Prištine Dušan Simic Gradonacelnik Srbice Sima Simic Clan Direkcije JUL Živko Šoklovacki Clan Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanic Clan Direkcije JUL Srboljub Stankovic Gradonacelnik Ðakovice Momcilo Stanojevic Zvanicnik Beogradske banke Vesna Stevovic Direktor “C-marketa” Tihomir Todorovic Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomaševic Gradonacelnik Podujeva Milovan Tomic Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajkovic Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojevic Direktor “Grmeca” Rajko Uncanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinovic Guverner NBJ Dušan Vlatkovic Direktor Beogradske banke Borka Vucic Bankar Milija Zecevic Bankar Miodrag Zecevic Direktor “GSB” Milan Živanovic Clan Glavnog odbora SPS Života Živkovic Clan SPS Života Cvetkovic direktor “Geneksa”. koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular. njihovim posredstvom. Ideju Lazaridesa. Dušan Radovanovic biznismen iz Ženeve. ugrožavaju i sudski sporovi .

koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišcani i nije to zahtevao od drugih naroda. ali da je ne pomešaju sa božanskom. upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije. Mojsijem i ostalim Jevrejima. Bio je to Rade Markovic. Markovic mi je rekao kako je Miloševic naredio da. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. pored potreba vojske i policije. a medu njima i Radomira Markovica. Bog je. i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram. i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala racune. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka. prepuštajuci njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo covecanstvo. bez obzira na suštinska neslaganja. nisu ucestvovali civilni predstavnici. za razliku od drugih.Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. Vremenom. a drugi primerak je ostajao nama. jedan onome koje novac uzeo. On. uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za licnosti koje vrše vlast. Ocigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da ocuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. po tumacenju svih jevrejskih ucitelja. dolazio saradnik Radeta Markovica. koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija. kupila je 90. za politicke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politicki deluju. koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedocio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batic. pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro cetiri decenije.. Pavle. bili oni hrišcani . uspeva da se održi. U kontekstu shvatanja vlasti. taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji. te bi hrišcani trebalo da poštuju svetovnu vlast. i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije. Laiki Popular banka. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševica i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca. Bilo da se prati Nova srpska politicka misao ili Evropski pokret. bez obzira na lica i partije. od kojih je najznacajnija bila . Na sajtu Laiki grupe.ali tek posle Velikog potopa. onemogucava normalno funkcionisanje države. važne su Božije reci Noji. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Antifašistickog veca u Jajcu. na kome iz Srbije. bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševica. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj covek daj mu iznos koji traži’. novopostavljeni šef Državne bezbednosti. U Starom zavetu. koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. Zebica ili Šainovica. uci da svaka vlast ima pozitivnu ulogu. u svojoj poslenici Rimljanima. otprilike jednom nedeljno. jeste na Laiki banci. ponudom za preuzimanje. pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima.5 miliona evra. Prvi Zavet bio je sa Nojom. a da se vodeca elita regrutuje iz istog kruga. godine. deponovan pa skinut sa racuna. tokom i nakon II Svetskog rata. smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje. kojoj ne dozvoljava da razvija i unapreduje društvene odnose. carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”.. Tacni ili ne. drugi sa Avramom. Sveti apostol Pavle.Anteksol.protiv Popular banke na Kipru. advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija. u suštini. preko Gospoda Isusa Hrista. jer suzbija pojave zla. 1943. kao i postojanje establišmenta koji.. od tada federalnih elemenata.4% akcija srpske Centrobanke za 33. bavi se i odnosom hrišcana prema svetovnoj vlasti. i da je svaka vlast data od Boga narodu. Velika odgovornost za sav novac Srbije. Taj sudski spor sprecava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije. tokom istorije. jer. Marijan Zovic”. iz sopstvenih interesa. na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoreticari i prakticari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci. a treci sa celim covecanstvom. stvorio tri zasebna Zaveta sa covekom . NOKTOM PO DUBINI Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi.

U interesnoj simbiozi. jer tiranin. na legalan nacin. vec da je nezakonita. Kome ovo nije jasno. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. bez zakonskog osnova koji bi opravdao upotrebu sredstava. koji ne oznacava da je neka vlast loša ili nedemokratska. cak ni one koje je sam doneo. Stavljajuci se tako iznad svakog coveka. izuzev privilegovane grupe. uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. progon ne vrši vlast. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga. niti po medunarodnom pravu. Zakon je dat od Boga. Diktatura. Bog takvu vlast ne poznaje. i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. ne kao javne funkcije. odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitickoj). kao metod. predstavnici nomenklature. nego zato što nije poštovao zakone. koja prakticno koci. ne zato što je bio loš ili dobar. važice za sva vremena. a cega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da . zapocela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo pocetkom sedamdesetih. ova grupa je bila prinudena da nešto stvara. neka pogleda ima li ideoloških razlika izmedu partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. Za primer današnje Srbije. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. i kad je najgora. nego tiranija. a ne vlast.ili ne. iznutra. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. svetovnog i svetog. jer vladajuca kuca bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. Rasporedivanjem u više partija. Slucaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj. koje listom pocivaju na tzv. u nelegitimnom i nelegalnom vidu. U šestoj zapovesti Noji. kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona. policentrickom etatizmu i tzv. Društveni sukob iz takvog iskljucivanja stanovništva. Ono što je važilo tada. Progon. Pitanje je samo da li ce taj scenari biti voden jasnom ideološkom alternativom ili. pojavljuje se progon. protiv svakog. demokratskom centralizmu. U smislu navedenog. korisno je prisetiti se vladavine porodice Medici u Ðenovi. ni po domacem. makar oni bili loši i nepravedni. dovodi preduzetne ljude i radništvo da licni napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih iskljucuju iz preraspodele društvenog blagostanja. ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti licnosti. koja je ostvarena medu grupom porodica. u partijskoj državi. nego samovlašce pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. Tiranija zapravo nije vlast. jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. U Srbiji. U situaciji jednopartijske države. dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo covecanstvo. verovao neko u Boga ili ne. cime je imala dodirnih tacaka sa radnim i stvaralackim delom stanovništva. Car Irod bio je tiranin. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti). po Hobsu. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje cine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. koja je opisana kao „kartel porodica“. drugi je istorijski primer organizovanog progona. iako zagovara prelazak u kapitalizam. poštuje zakone. izgubio je zaštitu svakog zakona. “Tiranicid” se cak nije tretirao kao kažnjivo delo. interesantan za današnju situaciju u Srbiji. ali i poreklo vodeceg nevladinog sektora. jer Bog ne poznaje samovlašce kao kategoriju vlasti. Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. interesnoj grupi. pa i samog Boga. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moc uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moc izraženu u finansijskoj moci. prema spolja. i ekskluzivitet. vec kao kanalisanja koristi. zbog same cinjenice da neka kuca ne pripada nekoj interesnoj grupi. U antickoj Grckoj pojavio se izraz “tiranija”. a to su izolacionizam. koja je 1981. sa voljom Tvorca). koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. Takva vlast ne mora se trpeti. Bavljenje pojedinacnim slucajevima progona samo maskira suštinu sukoba. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije.

Ilija Ivanovic. godine. cuveni komita iz sela Smrijecna (Piva). kasnije cetnicki komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. mogli da se ubiju. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. uprkos pritiscima. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . bomba i otrov . Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . u krajevima gde žive Srbi. Imajuci u vidu prisnost koju je imao s vecim brojem pripadnika ‘Crne ruke’. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera . bio državni projekat. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. uz saglasnost vlasti . pretorijansku. Dragutin Dimitrijevic Apis. koji su istoricari. Tadic je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. Milan Vasic. U Srbiji. Imao je jak uticaj na politicare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. gde je teško ranjen. i Milan Gr.svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka.txt istina ima samo jedno lice ?????????. Najnovija istraživanja ukazuju da je to. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) . ali mu to. kada su komitske vode iz Makedonije zatražili pomoc Beograda od tursko-bugarskog zuluma. ako budu zarobljeni. Milovanovic. da neguju borbenost. nastaju komiteti ove organizacije ciji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. Simboli organizacije bili su lobanja. koji pocinje ubistvom srpskog kraljevskog bracnog para Obrenovic. Ljubomir Jovanovic Cupa. major Vladimir Tucovic (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovica. pronaden je kompletan spisak clanova organizacije. maja 1903. i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". Pojedini clanovi Uprave otpoceli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvecao. i regent Aleksandar je.Dragutin Dimitrijevic Apis. a seže do cistki srpskih kadrova u Komunistickoj partiji. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima . teroristicku. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. kapetanu Velimiru Vemicu i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanovicu. osmislio je i organizovao oficirski puc 1903.V Deo. 9. Željko Zirojevic i Miodrag Jankovic prvi put objavili u srpskoj javnosti .. bio pripadnik ove tajne organizacije. 6. Širom zemlje. snage željne da se suprotstave osvajackoj politici Beca. i pitanje je da li i dalje. godinom. Ubistvo kraljevskog para Obrenovic. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom . Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine . LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU V DEO TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. nije bila njegova ideja. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. preneo je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosicu. maja 1911. srpski vicekonzul u Skoplju. i u inostranstvu. Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašica. ali je u noci 29. Bogdan Radenkovic. 01. To potvrduju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. major Dragutin Gavrilovic (upamcen po zapovesti braniocima Beograda). zauvek. Bogdan Radenkovic. drugi anarhisticku. Na spisku clanova koje je popisao Aleksandar. Uvidom u licni notes Aleksandra Karadordevica.. . nož. oktobra 1908. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojevic. po svemu sudeci. Cedomir Popovic. Voja Tankosic. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. Nasuprot tome. pocelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji. nije uspelo. izgleda. Velimir Vemic. ???????? 2010.Spasoje Tadic . ukrštene kosti. izmedu ostalih su: vojvoda Vojin Popovic Vuk.

Crnorukaši su. ‘Belu ruku’. ali njihov odnos prema oficirima. Major Ljubomir Vulovic napisao je. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. a posebno prema Apisu. Od stvaranja države Srba. Živkovic i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. šef špijunske mreže. juna 1917. i tako je postao voda Aleksandrove kamarile. pred streljanje. zatim je bio nacelnik štaba Užicke i Timocke vojske. Cim je postao regent. Radomir Putnik i Stepa Stepanovic simpatisali su organizaciju Crna ruka . govore za sebe . pukovnik u . Imajuci u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu . Rankovic je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. Ostali optuženi osudeni su na kazne zatvopra. predvodio je pukovnik Petar Živkovic (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). na zahtev kralja. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. Mustafe Golubica i Božina Simica. atentator. januara 1929. s Drugom armijom. U egzilu. U majskom prevratu imao je minornu ulogu. kralj Aleksandar bio je politicki i na druge nacine vezan za Petra Živkovica. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovicem i Radetom Malobabicem. dva pisma o tome šta se dogadalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunovicu zamolivši ga da ih. sudenje i streljanje Apisa. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politicki sudski proces i oznacio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašce. koga su se mnogi plašili. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo iskljucivo o srpskoj stvari. godine. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. 1931. Aleksandru. sklonio Dimitrijevica iz Vrhovne komande. godine izdan Gestapou i streljan. u službi sovjetske obaveštajne službe. Živkovic mu se odužio tako što je. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. 1914. bili u ilegali ili. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku. Osuden je na smrt i streljan 14. juna 1941. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živkovic naterao na homoseksualni odnos s njim. do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u cemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). preda nekome ko ce time moci da se pozabavi. rodom iz Stoca. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". major Živkovic bio je odreden da komanduje konjicom Timocke divizije. Optužnica ga je teretila za "prevratnicko delovanje". general NKVD. Živkovic je. Kada je.Mustafa Golubic. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosica. Prota ih je predao Todoru Mihailovicu u Beogradu. Posedovao je kompromitujuca dokumenta o buducem kralju. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. Ljube Vulovica i Radeta Malobabica. Aleksandar je poceo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i cekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio . godine. Decembra 1916. Nisu bili clanovi. kada zemlja bude slobodna. koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama.Mehmed Mehmedbašic. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala cast srpske vojske". juna 1914. otac Vladimira Dedijera. lažni svedoci. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hodera. Hrvata i Slovenaca. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. da otkljuca kapiju dvora. . je uhapšen je kao clan organizacije Ujedinjenje ili smrt. clan Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28.Jefto Dedijer. ali je ipak prihvacen kao zaverenik kraljeubica. postavio je Petra Živkovica za predsednika vlade. Njegova jedinica poslata je da. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene.obaveštajnom službom. na zahtev regenta Aleksandra. a potom pomocnik nacelnika štaba Trece armije. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovica. po naredbi Tita i dojavom Milovana Ðilasa. a ovaj Aleksandru Rankovicu. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. "namestio" Solunski proces. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. 6. Pronaden je clan Crne ruke. Staljinov kadar. . Komandant Druge armije Stepa Stepanovic zatražio je da Živkovic bude izveden pred vojni sud. rodom iz Stoca (Hercegovina). poput Save Popovica. Smenio je vojvodu Putnika. Dalji sled dogadaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. .

Po njihovom odlasku. kopce za ešarpu kao i VJ. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. radila je intenzivno na sprecavanju diverzantsko-špijunskih i teroristickih akcija. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristicka dejstva Druge uprave RDB MUPRS. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. zv. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. godine. pod punom ratnom opremom. Prvo su. Ovoj grupi i njihovim pomagacima sudeno je u Prizrenu 12. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovica. pljackaša i sklonih terorizmu. RM – ronilacka jedinica i službe – sanitetska. Na Brionskom plenumu. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebacene na teritoriju R. Avdija Bakalija. Rad službe bezbednosti do 1966. ubica. padobranci – 100. a posebno na Kosovu i Metohiji. “rankovicevaca”. Mehmeta Hodžu. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. U izboru modela uniformi. razne privatne agencije (za obezbedenje. veza 100. kao i VJ. novembra 2001. vazduhoplovci – 200. Crnogorac. U to doba UDB.penziji Radoje Lazic. 1965. pa su svi osudeni rehabilitovani 1953. navodno zbog prisluškivanja Broza. alpinisti. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. Pred vecem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. kojim je predsedavao Svetolik Lazarevic (prijatelj Slobodana Penezica Krcuna). zv. na vezi majora Kempa. maja 1996. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake cinova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. To su sprecili neki iz vrha KPJ . Ovo ce omoguciti da se 1974. do 1996. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. U drugom dokumentu piše da je od pocetka rata 1991. legionarima okorelim u zlocinima i da su spremni za novac . teroristima. Stefanovicem i Lukicem. Niko od njih nije bio osuden. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematicnih lica. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od pocetka rata na prostorima RSK i RS. predvodena Rankovicevim saradnicima. Bio je to uvod u fizicko-politicke likvidacije tzv. Boca. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. tehnicka služba). i pojedini rodovi (KOV – pešadija. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. ronioci – 100. i paravojnu jedinicu Medic Slobodana. godine. "Vukovi". alpinisti 100. u "saobracajnoj nesreci" poginuli Svetolik Lazarevic i Slobodan Penezic. Radi se o jedinici ciji su pripadnici. artiljerija 500. politicki je uklonjen Aleksandar Rankovic. Dževdeta Hamzu. i dva svedoka koji su lažno svedocili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanovic (Temeljko Veljanovski) i Ðorde Konstantinovic (Konstantinovski Georgi). padobranci. pod komandom nacelnika FRANKA SIMATOVICA. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omoguceno da udu u bazu JSO. Penezicem.Srbije ili je ta akcija u toku“. IMA LI SLICNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. dokazano je da je Solunski proces bio montiran.7. telohranitelji i slicno). Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovica Arkana . godine. Da bi ublažili utisak o pobuni. Kao bitno. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osudene i svima su bile isplacene odštete. artiljerija. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovica. istaknuto je da je rec o "profesionalnim ubicama. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM.1956. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. godine.“ Opremanje JSO predvideno je na principu vojne organizacije: „Bice obuhvacena sva tri vida. regrutni prihvatni centar za izbeglice. Narucena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada). tehnicka služba 300 i sanitetska služba – 60)“ . U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. vec su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i cinjenica da je sastav ovih jedinica najvecim delom na okupu i da su vec ugradeni u "biznis". 1966. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. detektivske agencije. veza.

Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. septembra 1996. oduzeta iz Tuzle. Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodecem kadru." Pocetkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". laki trasport i izvidanje korišceni su "Cesna 172".. sa još nekoliko. pred ratove 1991. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". jeste.) Takode 1992. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševicem: „Maja 1991. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". Slobodan Miloševic se 1996. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. Mamucovski. transportnih i humanitarnih letova. ratnih profitera. neki cak opremljeni topovima i raketama. nokomponovanih "biznismena" i klasicnih kriminalaca veceg "ugleda"“. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. helikopterima i avionima. Sa aerodroma u Bratuncu. U prilog tome istice se cinjenica veceg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat medusobnih obracuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. Za vezu. ta 2 helikoptera. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. nestao je i sledeci put viden je sa natpisom "Starac Vujadin". zabeležio je reci Franka Simatovica Frenkija. Sarajevsko 'Oslobodenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u cetnickoj avijaciji". tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija. izvidackih.Zvezdan Jovanovic.za izvršenje i najokorelijih teroristickih akcija. uvezao je. a drugi Federaciji BiH. iz bivše JNA. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. uz logisticku pomoc Mihalja Kertesa. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. U to vreme nabavljen je luksuzni americki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih licnosti. i pocetkom 1998. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. opreme. Sokocu. Vecina helikoptera JSO. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. neobicnim putevima. ljudstva. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. ukljucen je u JSO. adaptiran za bacanje rucnih i improvizovanih avio-bombi. iznad Bosne. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. penzionisani pilot RV i PVO. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbedenju mreže malih aerodroma. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "letece topovnjace" Mi-24V. kao i formiranju borbene eskadrile. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. Medu oznacenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Ðindica . u luku Bar. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje.. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. nije pojavio u Kuli. jedan Republici Srpskoj. vraceni. (nerazumljivo). koji su 2000. Rogatici i drugim. Prema svedocenju Radomira Markovica „predsednik Miloševic ga je koristio samo jednom ili dvaput“. Sledece godine. omogucilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. je „zaokružen proces medusobnog povezivanja mafije. U leto 1992. Sredinom proleca 1996. Po direktivama Jovice Stanišica i Franka Simatovica. (. Radomir Markovic svedocio je u . Flota je kasnije dopunjena. formirana je avio-helikopterska eskadrila. izvršeno je oko hiljadu borbenih. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. brodovima iz Libana. a po vracanju u Beograd. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na placenom cuvanju aeodromu Pancevo. Treci dokument svedoci da je Obaveštajna uprava RDB sacinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvecim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“. Preuzimanje Saveznog od republickog MUP. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naidu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. 1992. Petrovac. ali jeste vecina njene logistike. Velika Popina. U sklopu priprema za sukob na Kosovu.

Prema Torkildsenu. izgubljen je insajder . pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. sa sedištem u Gibraltaru. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). PIPCI “SLICNOSTI” Po policijskim saopštenjima. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na racune firme Aviatrend. Švajcarskoj. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovica Bagzija. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobadanje. Oznake na letelicama skrivale su ucešce "crvenih beretki". Sportski aerodrom kod Padinske Skele. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaceni živi. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti vec oktobra 2001. a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. Pogibijom. Novac je uplacivan od firmi Neokom. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševica. Anteksol. Iz tajne baze kod Bratunca. Mi-24 i Mi-17. Lamoral i Braunkort na racune Aviatrend u Madarskoj. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. Prateci tokove novca. "Sikorski S-76" postao je omiljeno letece prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno izmedu saveznih i republickih izbora 2000.. Bugarskoj i preusmeravan na racune Aviatrend. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevodenim raketama. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske. Delta i Astra Banka. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikcevic". posebno Spasojevica. gde su takode bili helikopteri JSO. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. uništen aprila 1999. Dušan Spasojevic i Mile Lukovic lišeni su života. a hangar je. Na izvidackim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. Krajem 1998. sa oružjem u ruci. gadan je ali bez posledica po tehniku. nije poznato. koji je smirivao pobunu u zatvorima. pred napad na Jugoslaviju. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Miloševic. Posle naizgled pasivne uloge dogadajima iz oktobra 2000. Najcešci putnik bio je koministar Sead Spahovic.Hagu da je novac za tehnicko održavanje. JSO polako izlazi u javnost. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. uplaceno 3. ambasador SRJ u Moskvi. Po završetku NATO bombardovanja. Oni su evakuisani. Najupamcenija akcija helikoptera DB bila je 28.418. u Gibraltar. a Stanišic. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. smešteni su u veliki hangar JAT. Leta 1998. u pokušaju proboja iz opkoljene kuce u Meljaku. borbeni. "NIN" je objavio reci ocevica „nisu poljoprivredni avioni. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševica do baze SFOR u Tuzli .. Valerija Cernija i Aleksandra Cegoljeva. Nauru i of-šor i države treceg sveta. prijatelj Franka Simatovica. nego pravi. ali je nekako pobegao. juna 2001.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišic predstavili su se javno tek maja 1995.026 dolara. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. Nakon reorganizacije 2002. pogotkom u polovinu koju je koristio DB. kao izaslanik Miloševica.

Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjic. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. avgusta 2002. general Dragan Ilic. pravosuda i nekih politickih stranaka. pet osumnjicenih pripadnika JSO. iako je MUP Srbije potvrdio autenticnost prepisa.mafije pod sistemom bezbednosti. Oni. Stevana Baste. Posle nestanka Ivana Stambolica. Milorada Bracanovica. Ako je pitati "ko je ubio Curuviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". bivšeg nacelnika Generalštaba. Kada je otvoren slucaj Stambolic. bivšeg pomocnika ministra SMUP iz JUL. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. Dok se to razjasni preko poslovicno sporog Interpola. Policija je zatražila pomoc i Mire Markovic. Legije s naocarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. februara. Profesorka je. pocetkom aprila. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o pociniocima krivicnog dela. kao savezni sekretar za informacije. kad joj je istekao poslanicki imunitet. Matic i Markovic. koji je slican fotografiji. bivšeg zamenika nacelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. Ivan Markovic istakao se bestidnim i cinicnim izjavama. generala Nebojše Pavkovica. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. Nakon ubistva Slavka Curuvije. imao legitimaciju RDB MUP Srbije. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. Tek tada. Ivan Markovic i Nebojša Pavkovic. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. iz JUL. organi koji istražuju ko je ubio Slavka Curuviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj nacin Goran Matic . u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševica". tvrdio je Matic. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. Ratka Romica i Milana Radonjica o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. nacelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Curuvije i zlocina na Ibarskoj magistrali. rekla da ce "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovica i još nekih. maja 2000. Milorad Ulemek/Lukovic Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolica. ekipa koja je u novembru 2000. novembra 2001. Privedeni su Bogoljub Bjelica. sredila boravak i pasoš Marku Miloševicu u Moskvi). Kazahstan. kao i još neki. dugo nedostupnog istrazi. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB.“ Na tom sastanku su. Branko Ðuric. To su pokazala privodenja: Uroša Šuvakovica. Gorana Matica i Ivana Markovica. potkradao je fond za pomoc udovicama i sirocadi poginulih pripadnika JSO itd. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevica "navodni". „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Curuviju“ i druge. oznacili su Radomira Markovica kao naredbodavca. bivši nacelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. žena koju traže bice u Alma Ati. i "navodno vodeni". "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). Nacelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagic. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB.. Goran Matic. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu pricu. rekao je da se taj i još neki slucajevi „nece rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. ukljucujuci i komandanta jedinice Dušana Maricica Gumara. Stevan Nikcevic i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Curuvije i Ivana Stambolica. Goran Matic je. Spasojevic je. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je docekao neko iz JSO: jedno od tih lica slicno je objavljenom foto-robotu. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. u cijem su vrhu tada bili . Svetozara Simovica. bivši nacelnik SUP Beograd.. u vezi ubistava Ivana Stambolica i Slavka Curuvije. ali ona je 23.

dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. Ta istraga bila je sabotirana. da ne propadnu u ocekivanom bombardovanju NATO 1999. Branko Crni. Pravosude Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevica . cime je ucinio krivicno delo zloupotrebe službenog položaja. Oktobra 2000. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". i cuvao je. niti prilikom formiranja BIA. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zlocina. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. kao nacelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. cime je pocinio krivicno delo držanja vece kolicine opojnih droga namenjene prodaji. su predali veliku kolicinu heroina neovlašcenim licima. komisijski uništavaju. zloupotrebu službenog položaja itd. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovica u Budvi saznalo se da su atentatori izvuceni iz Crne Gore vojnim helikopterom. ciju je upotrebu odobrio Slobodan Miloševic. Suprotno razumu. i da li je bio svestan posledica. zaplenjenog u dve akcije na granicnom prelazu Gradina. nadenog u martu 2001. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg cistog heroina i. Napori da se ocuva kadrovska struktura bili su ocigledni: nacelnik RDB Goran Petrovic naglašavao je u prolece 2001. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojne droge. smestio je najmanje 600 kilograma cistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio kljuc i ovlašcenje za sef i sadržaj. nije istražen. To odobrenje moralo je ici preko nacelnika GŠ Nebojše Pavkovica. Ta kolicina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. i prebacio uz još neke kolicine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. Jovica Stanišic. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. To nije njegovo privatno mišljenje . ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. ni odmah. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. Vuk Draškovic je odmah ukazao da su osumnjiceni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoci do Berana u bazu 7. Radomir Markovic.je štitio narucioce. preko 550 kilograma heroina. i krivicno delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojevic poginuo? Može se reci da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. Pokušaj Matica da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Curuviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekace. Kadrovski. zloupotrebu službenog položaja itd. ekipa se naucila taktici . cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojnih droga. 2. za koje su bili JSO i frakcije koje ce ubiti Zorana Ðindica. po identifikaciji i veštacenju. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". svejedno da li mu je bilo naredeno. Milorad Bracanovic. umesto nadležnim pravosudnim organima. 5. Mihalj Kertes. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. 4. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. podstrekace. Stanišic Jovici. a na celo RDB dovedeni su Savic i Bracanovic. organizatore i izvršioce ubistva. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleden. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. 3. te je zamenik Andreje Savica. prikrivali postojanje velike kolicine opojnih droga i tako pocinili krivicna dela zloupotrebe službenog položaja. organizatore i izvršioce. rukovali velikom kolicinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. Slucaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. od njega je preuzeo recenu kolicinu opojne droge. kao naslednik Stanišic Jovice na mestu nacelnika RDB MUP Srbije. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi.

i: Dragoljub Milanovic. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. ko je koga štitio i gurao u napredovanju. Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martica. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja ce Miloševicu. Ko je ubio koga. i u vreme oružane pobune JSO). mimo legalnih. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. Do 1995. juna 1995. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martica. Oni imaju šta da cuvaju . i sa Republikom Srpskom. u Progresu. ZORAN MANGOTIC. ovaj je predložio Mikelica za premijera. i udomljuje se u Beogradu. kako su to zvali. blizu Belog dvora (gde je inace beogradski centar obavestajne uprave Vojske. Mikelic je po naredenju Miloševica izbegavao.same sebe. bio je operativac. Tokom 1993. ali ga je. nakon nerazjašnjene saobracajke. bivši direktor RTS. u koju ce pred bombardovanje NATO Aco Tomic regrutovati Radeta Bulatovica i Gradimira Nalica). BORISLAV MIKELIC. Mikelic je postao premijer. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovica". a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Markovic. Andreja Savic smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. poceo 1999. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovica. Pali su i Aco Tomic i Rade Bulatovic. MILORAD BRACANOVIC je pocetkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". kod Mirka Marjanovica. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babicem. doturati prave informacije. Mikelic krajem 1993.raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. . ko je krao. ko je trgovao heroinom i naftom. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. sa mnogo najsavremenije tehnike. Bracanovic je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. ubistva Ivana Stambolica. Kad je Tudman došao na vlast u Hrvatskoj. pre atentata na Zorana Ðindica. sretali sa Lukovicem i Spasojevicem. Bracanovic novembra 2001. Mikelic je roden u opštini Bosanska Kostajnica. u januaru 1991. preko Mire Markovic. zahvaljujuci vezama sa JNA. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici. Onda ga je uzeo Franko Simatovic i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovica. bila je u vili na Dedinju. Maticevo objašnjenje. Njegov uspon vezuje se za Petrinju. izmedu ostalih. Mikelic odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. U Beogradu se politicki angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i saraduje sa Mirom Markovic i Slobodanom Miloševicem. godine uspeo je. a onda je Jovica Stanišic doveo Milana Babica u Beograd. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. Nakon toga. "Agencija".. Trulim kompromisom. kao jedan od retkih. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. Onda je primljen u SDB. Unutar RDB Mangotic je izašao na glas kao kanal Mire Markovic.. koji je uz pomoc Mangotica. bivši nacelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. koja stoji iza Gorana Matica. RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. bio je prijatelj i saradnik Gorana Matica. ciji je "Gavrilovic" bio važan snabdevac. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. "cija cestitost je duga prica". lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. bivši premijer Republike Srpske Krajine. presreo i posvadao se oko nekog naftnog aranžmana. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Miloševic je pao pod uticaj Rada Markovica i njegovih. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. Razrešen je nakon 14 meseci. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilovic". U akciji “Sablja” pali su. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan. ali je opstao neko vreme. postaje zamenik nacelnika RDB Andreje Savica. kada su on i trust mozgova iz JUL. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke.

Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilicem. bili su zaduženi za lažne saobracajne i vozacke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. ugradivši se za 50%. Ovi napori da se atentat na Zorana Ðindica olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. ali invalidnine i pomoc isplacivao je samo kad je morao. Mikelicev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. a Ceca ministar kulture". medutim. pa je veštacko dubrivo iz Kutine Mikelicevim vezama išlo u Kladušu. U jesen 1995. Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. Najsladi posao izveo je sa Draganom Cicicem iz JUL. neki mediji i stranke. blizak Arkanu. Tu konturu.Slom RSK docekao je u Beogradu. velicaju JSO. "Kulatrans". agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima namece se JSO. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. "Sombortrans" itd. kojim je popisao i vozni park i gradevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". pa se sklonio u Srpsku. preko koga je još 1995. Mikelicevi i Ilicevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. kao savetnik u Progresu. krštenice. kada su se posvadali.. uz podršku DB Srbije. Radeta Brajovica ("Novosti") i Dragana Antica ("Politika"). lansirao pricu kako ce "Duca postati premijer. i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdica 1994. "Nedeljni telegraf" je cak. pa je Mikelic bio istisnut uz pomoc Mire Markovic i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". Njegov telohranitelj Dragan Vujicic Bego iz Gline. Cicic je to izvozio u Italiju. sacinio je "Spisak pokretne imovine sa podrucja RSK". Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovica (RTS). Imao je 1996–7. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavicaj". koje u Hrvatskoj nisu važile. koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševica i Zorana Lilica i Goricu Gajevic u upravnom odboru. DSS blokira pokušaje razoblicavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". Ovi koincidirajuci potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogacenje od narodne muke: Mikelic je punio budžet Komiteta. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. oktobra 2000. Mikelicevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilovic" u Beogradu. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. sa Predragom Popovicem. Dragoljubu Milanovicu dao je VMW. koja je vec otvorila neke teme u tom pravcu: . vencanice. koji je preko Dragana Garica iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. neke stranke izmicu se iz važnih politickih poteza Vlade Srbije. stotine kamiona i autobusa. i pljackali su izbeglice izdajuci im potvrde za pasoše. Banije. bivši Marticev covek. bez ograde. cime je i pao u oci policiji u akciji "Sablja". pokušavajuci da saraduje sa "Lastom". bio je drugar. umrlice itd. Kad je presušio s gotovinom. 40 kamionahladnjaca "Gavrilovica"... Korduna i Like. Legija ministar unutrašnjih poslova. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. Od novembra 2001. neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. 1995. Nakon 5. objavljivao svoje stavove u "Svetu". Sa Jovicom Stanišicem. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. pokrenut je list "Nacional". opranim u Bijeljini. njegovim parama. narocito u banjaluckoj regiji. davao je vozila Kertesu. a ostali su se ozbiljno ugradivali. Ima indicija da se Mikelic. Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. bavio se kradom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. To je išlo do 1998. za odredene tarife. Tošo Rajic i Ðuro Škaljac. dezavuiše istragu. poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojacao vec postojeci strah "crvenih beretki". stotine putnickih vozila Vlade i opština RSK. jer je drvo bilo besplatno. Sa Arkanom i Goranom Hadžicem pokrali su ogromne kolicine kvalitetne hrastovine iz Istocne Slavonije. naizgled nevezano. RDB Srbije. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevica koristio za uterivanje dugova. Njih dvojica prisvojili su maticne i zemljišne knjige iznete iz Krajine. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovica. Arkanovoj SDG itd. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. ali je odustao uvidevši da nema šanse. ambicije da postane predsednik Srpske.

u novembru 2001. Zoran mi je dao papiric na kome je pisalo to ime. da radi za Amerikance. i rekao: “pitaj Gorana. protiv funkcionera državne bezbednosti. a MUP tvrdi da nije. i da treba da obavimo razgovor sa njim. našli coveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi.. negodovala zbog toga. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajloviceva plata. je rešenje Ibarske magistrale. Zašto su neki biznismeni. Ljiljana Nedeljkovic. a u Crnoj Gori nema istraga. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovica? Spasojevic je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. . i krivicne prijave koje su ti ljudi podneli. medijski radnici i strucnjaci osecali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost.. Rade Markovic je bio uhapšen i tad pocinju problemi. a niz novina ih je štampao. jer i pored toga što je Zoran Ðindic objasnio Vojislavu Koštunici zbog cega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. više od 50. kada se utvrdilo da nije to on. oni se ljute. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske brace u Hristu poznati su.. Najveci problem bili su Petrovic i Mijatovic. iz politickih struktura uz Koštunicu iz Miloševiceve strukture vlasti. znak da se nece libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu. Pominje se Miroljub Savic. da li može ovaj covek da postane neki nacelnik. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. Od tog trenutka pocinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Ðindic i Dušan Mihajlovic uradili. ispadaju leševi. da je ukljucen u to. da je on brat Munje. svih koji su se plašili otkrivanja istine. lopova sa Novog Beograda. Nije prošlo 15–20 dana. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. koje je rešeno policijski . nego ko je kritikovao Ðindica. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivicnu evidenciju.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. hirurg iz Sremske Kamenice. u smislu da je bilo jasno da tu nece da završi. a svaki drugi ce dovesti do JSO. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovica. neka ga postave. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. da li ce propevati. pa je. da me pita da li znam ko je Goran Petrovic. Postavljenje Gorana Petrovica je iznerviralo Milorada Lukovica. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. bila prica da je on izdajnik. oktobra. i zlato koje je nadeno. Razne televizije. ili povezanosti sa JSO. Ako to nije neki problem i ako je cist. Najveci udarac koji su oni doživeli. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. uz pomoc Gorana Petrovica. Važnije je naci one koji su placali i obecavali plate. Ne umeju da kažu ko je platio. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanovic za šefa Sedme uprave. Kroz istu Miloševicevu i Bulatovicevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i kojecega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. Od tog trenutka pocinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Ðindica pricom da je kriminalac. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. koji su u meduvremenu bilo postali clanovi DOS. a do bekstva Legije uredivala mu je kucu. kako koju fioku otvorite. kad Radeta Markovica stave u zatvor. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. Dva visoka oficira JSO. a ni u to se ne ulazi. . emitovale su reklamne spotove JSO.. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišcen. Tada je Ljiljana Nedeljkovic koja je kucni prijatelj sa Radetom Markovicem i njegovom ženom.. jer "imaju sponzore koji ce ih placati i hraniti". pre toga me je pozvao 6.Izvestan broj Crnogoraca u meduvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. Hapšenje i izrucenje Miloševica je bila kap koja ih je uspanicila. posle pola sata. Prilikom izrucenja Miloševica. Koštunica je rekao: “kakve veze ima. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojevicu. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u buducnost. sklonicemo to”. kao nismo ih konsultovali. Ja sam ga video zbog toga što je izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice vec izbio sukob oko Gradimira Nalica. kada se rukovao sa Slobom. Tokom oružane pobune JSO. Tada je bilo jasno. Radojica Rajo Božovic i Vasilije Vaso Mijovic. i da oni nemaju ništa protiv. SVEDOCENJE VLADIMIRA BEBE POPOVICA “Saznao sam od Dušana Mihajlovica da postoji Goran Petrovic. što da zaoštravamo. ili 7. Tog trenutka pocinje potreba kabineta Vojislava Koštunice.

zamenik nacelnika državne bezbednosti Zoran Mijatovic”. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Ðindica i Jovice Stanišica. kcerka – stipendiju. Franko Simatovic. da je sledeci potez Zorana Ðindica hapšenje Vojislava Koštunice. i Nalic. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. Tu su i Tomic. Cedomira Jovanovica i eventualno Zorana Živkovica. koji organizuje Dušan Mihajlovic. Zoran Mijatovic zamenik nacelnika državne bezbednosti. On je te veceri pozvao. covek koji je bio nacelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. ja bih mogao možda da ubedim Martica. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. s obzirom da se bave bezbednošcu predsednika države. on malo. i nekoliko najintimnijih prijatelja. U januaru 2002. znam zato što mi je pricao svedok tog sastanka koji je bio na toj veceri.. Zaoštravanje te atmosfere. uz institucije kakve u državi imate. Milorad Lukovic (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). okružni tužilac Rade Terzic. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžic”? I šta Zoran misli o Karadžicu. koju navodno vode njegovi ljudi. Cak je i njegova stranka bežala od sukoba. pod utiskom prica svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. uz pomoc ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. u zemlji gde Miloševic još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže coveka koga je Zoran Ðindic postavio na mesto zamenika nacelnika – nije on. Rade Bulatovic. rekao je: “Pa. Martic i tako dalje. su direktni pokrovitelji JSO. Gradimir Nalic je seirio: “evo. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili uradena. i traže smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. Zoranov je kadar. medijski linc koji je zapoceo – to je vec treci mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. na koji poziva Zorana Ðindica. nacelnik Kneževic. Aco Tomic šefa državne bezbednosti. Ponudio je Martica. To je bila udarna vest u svim medijima. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Ðindica. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. cim su i pored toga što je vojska pretila da ce “migovi” srušiti helikopter. Zoran je bio u Parizu. Branu Crncevica. Stambolic. i tako. da je sledeci korak hapšenje Koštunice. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Savicu i Bracanovicu. Micu Stanišica. To su ljudi koji od tog trenutka. on mora da se okrece nekome drugome. rasturanje DOS.komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. mislim . Ibarska. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševica. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kucu jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruce Jovica Stanišic. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišic i struktura oko njega. Ali. sutradan izade kao informacija. šef BIA Goran Petrovic. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on poceo da se raspituje – Hag. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. je skup državne bezbednosti na Kolarcevom univerzitetu. a savetnik Vojislava Koštunice. prvi put od pocetka Zoranove vlade. Za vreme Radeta Markovica su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Curuvija. Gradimir Nalic. Karadžic. i Vojislav Koštunica. na kome su bili prisutni ministar policije. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Ðindic organizovao za borbu protiv trgovine drogom. Hapšenje Miloševica bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Ðindic i njegova vlada. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. napuštanje vlade.. održavaju kontakte sa Bracanovicem i Savicem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlovic. i Bulatovic. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. žena – penziju. ali su brzo stavljeni u isti koš. Savetnici Vojislava Koštunice. Tu je. Zoran je zvao Karlu del Ponte. gde je glavni akter Zoran Ðindic i njegov poznanik koga je upoznao cetiri meseca pre toga. izuzev Gorana Vesica. bivšeg nacelnika policije Republike Srpske. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. koji je politicar i mora da vodi racuna i o sebi i o stranci. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tacno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. to znaci rušenje države i Zorana Ðindica. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tacno. ali svejedno. Vojislav Koštunica izjavio je te veceri. da je to državni puc.

znaci. Nebojša Pavkovic je preko tog svog pobratima došao do Popovica. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavkovic snimao tajno. gde ce da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. Tom prilikom. jer je sa Cumetom. a da se to ne bi na njega Zorana slucajno odnosilo. u novembru 2001. sa Popovicem. ali je zadovoljena forma. Zoran Ðindic je izmedu ostalog rekao. jer oduzima glasove od Koštunice. Boro Banjac koji je smenio Kneževica. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osecaj napetosti trenutka i ne skriva. Aca Tomic ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. kao i danas. vec uveliko pocela ta saradnja.da je bio Vladan Batic i bio sam prisutan ja. koju mi je Nebojša Pavkovic predao. Od stranih službi koje su radile. tražio novu adresu. a dopis je stigao pocetkom . Minhen. Dušan Spasojevic. on je na tom sastanku rekao: “Ej. glavnog urednika Nacionala. pošto je Zoran znao da se to prica i pošto je video oni se kao gurkaju. kako god da se to zove. Sutradan je Dragoljub. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašceno. Mile Novakovic glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruc oko te grupe. Na toj kaseti Predrag Popovic kaže da to nije decija igra i da zbog toga Pavkovic ne treba da brine. posle 3 dana cete stupiti u kontakt sa njim. Na tom sastanku. da to radi Aca Tomic. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora izmedu Nebojše Pavkovica. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. da to radi njegov štab. Bebu. optuživani da štitimo Cumeta. da im je zasmetao jer im je politicki protivnik. dovoljno je da odete u Beograd cetiri dana u neki kafic u Zemunu ili u Stahinjica Bana ili u inostranstvo. to nije bila jedina služba koja je radila na pracenju. oktobra. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. Poslednja prica koju je pokušavao. pošto je vec postojala ta prica koja je izašla iz policije. u Kotoru – neki iracki dinari. Vladimir Milosavljevic. ne interesuje me. Tu kasetu. oktobra ih je bilo tri ili cetiri. materijalni dokaz. Milan Obradovic. Zoranu Janjuševicu ili nekom drugom. formalnog vlasnika lista Nacional. dao sam policiji i Karleuši. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. Zorana Ðindica. nije ni svestan kakav je to mrak. O tome su obavešteni državni organi Srbije. oni su znali. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. sa UBPOK. Dragoljuba. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. analizi. Ništa nije uradeno. od kojih sam spomenuo Engleze. ciji je vlasnik bio Momo Mandic. kao. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandic i tako dalje. Predraga Popovica. ali mislim da sam bio i prisutan. šta njemu treba da prica na sastanku da je Cume kriminalac. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojica zbog toga što su u vreme Koštunicine predsednicke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. milionima. Mislim na bandu Dušana Spasojevica. Do juce. svi o tome imaju podatak vec 2 meseca. Bec. Posle 5. jako aktivni. pohapsite. Kada je bilo hapšenje Šešelja. o nekom zlatu. Svako to može da uradi. znam da je došla do Nenada Milica. i Pavkovic. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. Naravno. vi posle terate po svome. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Ðindica. ako hocete da znate gde su Simovici ili ne znam još ko. kao “nije to u redu. Odlucnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlovic. njegov zamenik Nenad Milic. Zoranu preneo. da su to ljudi. ko god da ima veze. sve ih bre. državna bezbednost. na sastanak. mislim preko Veruovica. za vreme sankcija. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. SID. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. ali ne može naša policija i vlast. da je o tome obavešten MUP. Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. šef beogradske policije. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. a štiti Cumeta”. do trenutka pocetka price o njemu kao zašticenom svedoku. to je sve ološ!”. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako ce se to dogovoriti. znaci sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. “ tamo je”. lociran je u Becu. i predsednik Boris Tadic. ne mogu da se setim tacno kome. znam da Šešelj drži cetrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. BMV M5. Cumeta. ako želite. koga god. Gorana Bojica pobratima Nebojše Pavkovica iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovica. šta je to sada.

koju u to vreme ureduje savetnik predsednika Koštunice za medije. I. Zorana Ðindica. Dušana Mihajlovica. Kada se završio rat. ali je slucajno. koji je držao pres–konferencije u Kuli. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. Jovicu Stanišica. pošto je posle akcija sledio medijski napad. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zlocinci ili nisu. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovica imate izjave da je list “Dan” osnovan. jer. iz vojne obaveštajne Službe. i evo. Vladana Batica. slali smo vam poruke. “nije Goran Petrovic DB. kao Željko Cvijanovic za vojsku Republike Srpske. dovoljno da ga pošaljete do Legije. je. on je jedan nacelnik i njegov zamenik nacelnika”. Gorana Petrovica. Meni je jasno receno “igrali ste se sa vatrom. Pismo je na engleskom. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. koji je takode osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili.novembra. Da li su to bile znacke vojske. nego zato što je uveo blokadu na Drini. “Nemojte da ostavljate ljude”. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. Oni su dobili nalog da uhapse dva coveka. Od tih 3000. Te noci i tokom sutrašnjeg dana. Ti politicki zahtevi nisu pisani u Kuli. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišica. Vlast znaci da morate da imate ulicu na svojoj strani. Zvezdan Jovanovic. dve nedelje pre pobune. gde podmetnu neke. ili pocetkom oktobra 2001.. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkic. kao posle paljenja Vuksanovicevog automobila. koje je pocinjalo sa “Kako se krsti. i “izdajnika” Mila.. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovicev automobil” i njegovu izjavu. tvoje ime”. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. koji je potpisala Karla del Ponte. Najcešce. SNP. kao i “Reporter” u Banjaluci. video sam se sa Ljubišom Buhom. napadali su Miloševica.. pošto je to bila nedelja. kada je došlo do blokade na Drini. ili za kabinet Radovana Karadžica u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. kao i “Ju–info”. tužioca Terzica. Covek. da ga ne cudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševica da pomogne “casni deo crnogorske javnosti”. sve ono što je ona imala priliku da cuje ili što je neko ko je svedocio rekao. U DB radi 3000 ljudi. kada nema vesti. a onda su neke . ali to je list vojne Službe bezbednosti. znaci Dušana Spasojevica. kao vlasnika “Nacionala”. MUP. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoc vojske i vojne obaveštajne Službe. a sa druge strane. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. pa u deset tacaka. ili za kabinet Biljane Plavšic. dok Zoran Ðindic nije u zemlji. ne zato što je tukao “Otpor”. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. jedinicu kao JSO. da joj dostave u najkracem roku podatke koji se odnose na te i te periode.. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. Oni su ga sproveli. da li su bile prave. a ostao je militantniji deo ali su se posvadali i sa Bulatovicem. da on okupi ljude. Pošto su ovde imali medijski monopol. pa nisu doveli majora Batica da se izvini javnosti što je lagao da su to obicni gradani. i izrucenja Slobodana Miloševica. osoba koja je izmislila cin i ime. “. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. Onda su našli povod da to može da bude prilika. Oni imaju. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netacan. i operativno ureduje dnevnik BK televizije. po principu pisma Dejana Mihajlova. Dobili su nalog od nacelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. oni su prekomandovani u medije. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovica. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. bez znanja nacelnika RDB i bez znanja ministra policije. Ko bi zapalio Vuksanovicev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. vi ne znate šta znaci vlast. vladu. držao pres–konferenciju i objašnjavao i citao politicke zahteve. protiv “lopova”. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. pod izmišljenim imenom Major Batic. pisao isti covek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. i spisak od jedno 140 imena medu kojima su Milorad Lukovic. jer “Jovica drži sve”. DB. Onda se deo rukovodstva SNP posvadao pa su najurili Momira. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispricao o zlocinima koje je ucinio i dobio je 15 godina. Prorokovicevo pismo izmedu pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovica. jesu ljudi koji su radili. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana.. i nije slucajno baš ta osoba koja je dovedena. Hag. a ne Gorana Petrovica. doveden je osoba. rekli smo vam nemojte.

. navodno. a posle toga pojavila se informacija da je Ceda na Kopaoniku sa Legijom. Za šefa tehnike dobili su coveka iz vojske i na sva kljucna mesta postavili su ljude iz vojske. ti kaži – to je u redu’”. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilic. koliko je cigareta Zoran Ðindic prošvercovao. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Ðindicu i Baticu.. Onda sam poslao poruku Cedi: “više nemoj da mi se javlja”. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. i tako dalje. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. Njima su listovi. ispred kuce u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevica i onda videli Cedu kada izlazi. oktobar 2000. to ti je super za stranku. i cetiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. pa je tako “Reporter” u 5. naprotiv. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila prica da ti ljudi sa Kipra nisu proizvodaci. mislim na clanove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obracali se javnosti: na Dušana Prorokovica. Ilic je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. Vladan Batic. narocito da je povezan sa medunarodnim švercerima cigareta. mogli da citate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Ðindica. Mene Ratko Kneževic zovne iz Londona i kaže: Veljo. kakav je “Dan”. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli . Zoranu Ðindicu.” što nije tacno. gde otprilike piše “prema nepotvrdenim informacijama”. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama. U “Danu” ste tokom 2001. predstavlja njihovog zaposlenika.”. Jovaševica. bili mediji gde su svaki dan. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. zbog cega on daje svaki drugi–treci dan izjave oko toga da je Zoran Ðindic švercer cigareta i da je vlada švercerska. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadica. ali. u periodu od 10 meseci. Kao.. videli smo u novinama informaciju. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilic to radi. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to ce vam reci svaki službenik strane ambasade u Beogradu. ili. Aleksandra Tijanica. koji je trajao 15 minuta. razradivali temu Zorana Ðindica. i tako dalje). Oni su. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juce u nekoj akciji uhapšeni Lukovic i Spasojevic. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milic. Na tom sastanku. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. gde su postavili svoje ljude. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batic. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i . pri cemu. gde ovaj što se zove direktor. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milic došao sa Cedom u moju kancelariju. napao sam ove iz vlade. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. zato što se druži i dalje sa Ducom i Legijom”. ne znam mu ime. mislim na savetnika za ljudska prava. gde je po 30. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. “iz izvora bliskih istrazi”.mogucnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon.neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševica. bivši savetnik Mila Ðukanovica... kakvo mišljenje ima Ratko Kneževic. ali sam ga onda pitao i rekao mu.. nego šverceri cigareta. njegovi napadi na Zorana Ðindica. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i clanaka. tako što su. Aleksandrom Tijanicem. a on je tražio je da se sa mnom vidi. Urednik je bio Slavoljub Kacarevic. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. ja sam se sa Cedom pre ubistva pomirio. šta je rekao Ratko Kneževic. Stanka Subotica – ko se vozio avionom. godine ušao kao “osvedoceno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. ti samo cuti ako te zovu. Dragana Jocica. Secate se otvaranja one njegove fabrike. ili. ili me je zvao Ivan Ðordevic iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. za tebe. i Vladanu Baticu. Gradimira Nalica. jer nisam želeo sa njim da se vidim. vrlo prikriven. koristeci svoje pozicije i funkcije. videni su. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Ðindica. ali to nosi Kosta Cavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. Bio sam ubeden da je tako. U isto vreme se taj Ratko Kneževic svakodnevno cuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije. U kampanju su se ukljucili savetnici Vojislava Koštunice. šta je rekao Ivo Pukanic. To je rekao meni. da su pitali on bi to sam objavio.

što je 13. Vladimir Popovic: Zašto vam Veruovic i Vrzic sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšica. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veca: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevica zato što je pravno nedozvoljeno. Ja sam rekao: “Što ne dodeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. došao u njegovu sobu. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivicnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. izmedu predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. pošto sam procitao u novinama njegovu izjavu. koga je takode išao da ceka na aerodrom. i pitao ga: “Milane. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. Na tom sastanku su bili. to je naša greška”. i pitao ga: “Šta ovo Milance prica u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. znali smo da je tokom “Limesa” bio pracen. izvinjavam se”. Dobio je od jednog clana vlade. kada se pojavio sa štakama. pa ne znam. stranka. Milan Veruovic jeste bio u agenciji “Spektra”. Zoran je slao svoje obezbedenje. da li sam mu davao izjavu. vlasnika “Blica”. Pozvali smo Kacarevica: “Odakle ti to. sem tog jednog stupca. nego nije znao ništa. Zbog cega je to pitanje postavljeno. i sa svima. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popovic: Sa atentatom. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbedenja zgrade. Nikada niko od njih nije postavio ne pricu da postoji treci metak. Ja sam zvao Milana Veruovica da ga pitam. mi nismo bili sami. Sa vozacem Sašom Bijelicem. vec se ne secam.” Advokat Božo Prelevic: Nakon atentata na premijera Ðindica. ja sam 13. prodavali sa nama tona droge. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevica i Lukovica. tako da to. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. To je sve što se toga tice i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pricao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubacenih lažnih tema. a deset dana pre Zoranovog ubistva. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “nocas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. Mislim da je tada Kacarevic rekao: “Izvinjavam se. provericu. pa nije imao razlog da mu ne veruje. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu cekali na aerodromu. pa iz straha da oni to ne urade. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. otkud znam šta je. ko ti je rekao ”? “Aajoj. meni i Cedi rekao. Mi to nismo demantovali.. da nije bilo u drugom. bio operisan i u komi. i mi smo rekli šta je bilo. i na Kopaoniku. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. mi smo ih ubili. Božo Prelevic: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obucavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa dogadajima oko Ljiljane Buhe. šta je ovo”? I onda je on meni poceo da objašnjava nemušto. Od prvog razgovora. da je vlada ubila. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. marta tako što sam došao medu prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. i tada sam sa njim razgovarao. Pa nisu imali dokaz. ne da ne zna za tri metka. I onda kada sam to procitao u novinama pozvao sam Cedu Jovanovica za koga sam znao da su bliski. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. ovo. pored mene. ono”. nego bilo šta slicno. 2003. kao što se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanica i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tacna. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. pošto je 12. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruovicu pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popovic: Ne. Zna samo. Božo Prelevic: Da li ste 21. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovicem video prvi put 13. Onda sam ja pozvao Milana Veruovica. sa Cedomirom Jovanovicem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sacekujem te ljude. uz pomoc tih specijala. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojevic i Lukovic da ne bi živi ispricali kako su. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevicem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzic to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. ustvari. i Nenad Milic i Ceda Jovanovic.. 10. od tog dana pa do dana kada sam procitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovicem na temu atentata. gde je rekao da je cuo treci metak.da je po 20. da se okrenuo cuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. ili mu .

a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. drugi. on ima zasluge za to što se desilo 5. On svima prica kako mu preti glava. Momcilo Bulatovic: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popovic: Da. – “Koji. oktobra. Cuva ga JSO. Momcilo Bulatovic: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. nego i u onom periodu kada je smenjen. ma kakvi. godine. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre dogadaja 5. na osnovu cega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popovic: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od kljucnih ljudi koji je pomogao pozadinski. Branko Crni i cela ta ekipa. Nismo ni znali gde je. Milane. Koji su to razlozi? Vladimir Popovic: On je leceni narkoman. ako budu sa Koštunicom nema Haga. On je sebe velicao time što nas nije ubio. narocito u vreme protesta. kako si saznao da su ti drugi. oktobra. da. da bi video zbog cega ga ovaj zove i šta ovaj traži. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. Pošto u novinama. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treci metak. odakle ti ti drugi. oni su klošari. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. bez obzira što je penzioner. dva meseca posle 5. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. a ne daj Bože JSO i Legije. ali je bio lecen. ko je stvorio tu Jedinicu. ciju on stranu zastupa. da mu pokojni Zoran Ðindic nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. ono što mi ustvari nismo videli. godine. On je smenjen 1998. navukli su me ovi. Ali imate cinjenice koje pokazuju da to nije tako. to rušenje Miloševica i to da jedinice nisu izašle na ulice. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. i tako dalje. kako da izvucem štetu”. Jeste. Nije sporno da su ovi u tome ucestvovali. Zorana ubili neki drugi. kako to da si se posle 8 meseci setio da si cuo treci metak”? On je rekao: “Pa. kakve on to savete deli. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvuceš tako što ceš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. Radi ovde kao pilot. Momcilo Bulatovic: To je jedan. kao i posle svake bitke kada se pobedi. ne posle 5. Ja sam bio prisutan. ustvari. oni su ubice. su advokati optuženih jedva docekali i poceli da razraduju kako iza ubistva Zorana Ðindica nema nikakvog klana. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. Predstavljen je Jedinici kao buduci ministar policije. kakva je motivacija Jovice Stanišica da se on raspituje o tim stvarima. To se odnosi na to. Vladimir Popovic: Odlazio je na proslavu novembra 2000.. Jasno je da u tim režimima istrocnoevropskim kao što je bio i naš. dobro. . oktobra Gradimir Nalic. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševica i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. kako sada to pocinje da se para. On.. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševicem. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Ðindica. kako su. Zoran se vida sa njim tada. Vraca se nazad. Predsednik veca: Po vašoj oceni. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. jer ste. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu kljucni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude dogadalo. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popovic: Gradimir Nalic. gde je bila izjava Milana Veruovica da postoji treci metak. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševicem i dalje cuvaju pripadnici JSO. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogucava ovoj drugoj strani.nisam davao izjavu. na osnovu cega. Rade Markovic. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišic za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. Momcilo Bulatovic: Govorite da je Gradimir Nalic trebalo da bude ministar policije. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. On se pojavljuje posle 5. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. i tako dalje. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. Ne znam da li je izlecen.

u nekoj kuci u Ubu. Posle ubistva Kriještorca. Frenkija i svih koji su tamo bili. bivšeg nacelnika DB.. jednog od ljudi. Kakav je odgovor dobijen. ali je ponovo prekinut. Posle slucaja Gavrilovic bilo je jasno da nikakve. godine pismo Radomira Markovica. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. Pretres je nastavljen 17. Sudija Kljajevic je doneo odluku da se advokatu Todorovicu dodeli obezbedenje MUP Srbije. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovica. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedocio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata vidao okrivljenog. to je hitno videnje sa pokojnim predsednikom vlade. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovica. Milan Veruovic je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”.jer on posle toga više nije bio tu. Formalno. Momcilo Bulatovic: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišicem. ali je Jovica Stanišic bio neko pred kim su stajali mirno. Tu je pored Jovice bio jedan covek koji se praticno zvao neki njegov prijatelj i saradnik. To su razlozi zbog kojih se Zoran vidao sa njima. pa u konkretnom slucaju i JSO. Momcilo Bulatovic: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. je bio “umeren. koji samo gleda kako da dode do vlasti i kada dode na vlast svoje ljude je u stanju da izda. ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. Vladimira Milisavljevica. za razliku od Badže koji je bio radikalan. Markovic je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. marta 2004. ja sam to rekao. Stanišic traži. februara 2004. Momcilo Bulatovic: Govorite o veceri. da se izruce Jovica Stanišic Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Ðindic zove Karlu del Ponte. Franka Simatovica. jer je izložen pretnjama smrcu. godine. igra za ocuvanje sopstvene glave i ocuvanje jedinice. godine. maja 2004. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Cume.. i tako dalje. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. da li znate? Vladimir Popovic: To nije tacno. Martovski pretres trajao je samo 8. pošto su advokati Miroslav Šera Todorovic i Mirko Tripkovic demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao. kada smo saznali da se dva puta tajno vidao sa Koštunicom. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog . godine sa informacijom da je nešto video. da ce protiv Jovice Stanišica. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kuci: Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sacekali. jer je advokat Miroslav Todorovic Šera izjavio da ne može da brani klijenta. Vece je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Ðindica. i 9. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio.. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na nacin koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Ðindica. i neposredno pre toga. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micic. I to je na tome ostalo. pa je pita da li je to tacno ili nije tacno. rekao mi je da je ta njegova igra. i ponovo je prekinut. Cija je to kuca? Vladimir Popovic: Tog gospodina Mrguda. ili najavljuje. Mica Stanišic. dobijao direktno od Miloševica da on rašcisti opoziciju i da. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. Možemo li da dobijemo ime tog coveka? Vladimir Popovic: Samo znam nadimak – Mrgud. Glavni razlog je bio. da je to koristoljubiv. komandant JSO je bio Legija. i sada vi ne znate da li je to tacno ili nije tacno. Pozvani su Brana Crncevic. 1. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali.. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. loš covek.

Casopis Reporter objavio je u martu 2004. kako bi se “saznala istina”. Dragoljuba Markovica da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je naden u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. Miloševic je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkovicu. ali. pa je Milenkovic. Dejan Milenkovic – Bagzi.coveka” i da ocekuje da ce Legija potvrditi navode njegove odbrane. pošiljku je preuzeo Zoran Janjuševic. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. Kada je Ulemek ušao u kucu. Ulemek je pristao da prenese poruku. Cedomir Jovanovic je prema Ulemekovim recima. BiH i Rumunije. Dana 19. godine pola sata pred ponoc. U izveštaju je potvrdeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. Grcka policija je. Na pretresu. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je ukljucen i Dušan Spasojevic. Vece je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znaci da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. dostavio tek u septembru. advokat Biljana Kajganic zatražila je odlaganje pretresa. Grcka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. iz Grcke vratili u Srbiju. jer je njen klijent Dejan Milenkovic hapšenjem u Solunu. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Markovic pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. prema Ulemekovim recima Ivkovic se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. u kasnim vecernjim casovima 16. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. godine. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Ðindica. Milorad Ulemek je optužio Cedomira Jovanovica. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. Preko ministra policije Dušana Mihajlovica. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševica. za kojim je raspisana medunarodna poternica. juna 2004. zajedno sa Milenkovicem liše slobode. predao jedan od okrivljenih. jedan o drogi. a drugi o oružiju nadenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. jula poslao obaveštenje grckim kolegama da postoje indicije da odredena lica tog dana treba da iz Srbije predu u Grcku. prema recima Ulemeka. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. postojala je ocigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. 9. Advokati Slobodan i Marko Milivojevic brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za . saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganic. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. u Solunu. dobrovoljno se grckoj policiji. 16. preko susednih zemalja: Hrvatske. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. MUP Srbije je 16. “SLUCAJNI” IZVOÐACI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. pak. maja poslalo molbu Interpolu Grcke za informacije o Dejanu Milenkovicu. septembra. Dušan Spasojevic je dobio zaštitu Crvenih beretki. kako bi se istog dana sa Milenkovicem. Milorad Ulemek je izjavio da je Cedomir Jovanovic preko Vladana Batica izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevica iz pritvora i da mu je Spasojevic rekao da je za tu uslugu Batic od njega tražio da uloži pare u renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. Vladimira Bebu Popovica. marta 2001. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. juna poslata je zamolnica grckom Interpolu za pružanje medunarodne pravne pomoci u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovica. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbedivale telesnu zaštitu licima. 6. Povodom špekulacija oko toga. To je bio razlog što je Cedomir Jovanovic sa Spasojevicem i Ljubišom Buhom Cumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. jula 2004.

sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevackom tužilaštvu. Bio je decembar. samo na osnovu spisa. takode bivši sudija. Mile Lukovic Kum me je kao branio. a oni su primenjivali klasicne policijske metode. iako je za uvidaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. To je trajalo satima. koji je voden u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. Goran Petronijevic je bio clan sudskog veca u postupku. a Dušan Spasojevic napadao i šutirao. U tekstu Reportera piše da je Vukasovica kao branioca Zvezdanu Jovanovicu preporucio Jovica Stanišic. Nenad Vuksovic je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Ðindica i jedan od najoštrijih kriticara sudija iz Veca i tužilacke strane i predstavnika bivše vlasti. Rastezali su me nekim spravama. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojica”. Pored ovog postupka u kome je sudio. Poznat je po spisateljskim afinitetima. a Momcilo Bulatovic je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivancanina. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovica u postupku za atentat na premijera Ðindica. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevicem u procesu. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. što je advokat Todorovic demantovao.. Goran Petronijevic je otpao.ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. ostao je upamcen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Curuviju. Momcilo Bulatovic. Todorovica su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. i sada se ocekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti ukljucujuci i Demokratsku stranku”. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Cume. Advokat Todorovic je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. Po njegovim recima. koji se vodi protiv Veselina Šljivancanina pred Haškim tribunalom. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat.” Nenad Vukasovic. Goran Petronijevic.. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. ima još jednog branioca advokata Momcila Bulatovica. koga je osudio na 12 godina zatvora. Ostace upamcen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoci. a obrt se nazire u panicnim izjavama bivših državnih funkcionera. Miroslava Šeru Todorovica. Gospodin Zoran Ðindic je pao zbog svog okruženja. a neki od njih morace da sednu na optuženicku klupu. zato što “nije proverena profesionalna strucnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. brani okrivljenog Radeta Markovica. Ðakovackoj grupi. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uvidaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. ali mu je naredeno da uzme Momcila Bulatovica”. krivicar. godine. godine. Posle uvidaja. a oni su me skinuli golog. protiv Ismeta Berbatija. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Ðindica. da Berbati to delo nije mogao uciniti.. i naslucuje da ce Legijina predaja doneti veliki obrt na sudenju. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. iako je “Veselin Šljivancanin želeo da uzme drugog advokata. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. Vukasovic je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. bivši sudija.. je u advokaturu otišao iz suda. Nenad Vukasovic umeo je i ovako . Zorana Lukovica i Srdana Jankovica osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. pored pomenute dvojice. Nakon provere. “Slucajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. Krsto Bobot. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. Goran Petronijevic je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoci u sudu u Peci i da je tzv. Ocekujem da ce sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. branilac Zvezdana Jovanovica je. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. godine.

Ej. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izadu Guri i Miloševic i ostali ste u kabinetu sami sa Jocicem i sa Bulatovicem. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovica da je ona sa “starim drugarima” (Jocicem i Bulatovicem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Cumeta. U maju. i te gluposti. Advokati Slobodan Boban Milivojevic i njegov sin Marko Milivojevic predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka.. napišite da sam rekao da je Prijiceva optužnica za obdanište”. zahvaljujuci tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Zorana Ðindica. SUOCENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popovic: Na ministra policije Jocica i na Bulatovica. U postupku za atentat na Zorana Ðindica istakla se po velikom broju prigovora. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. koje je Marko Milivojevic uputio jednom od svedoka na sledeci nacin: “Koliko dugo poznajete NAJVECEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti nacin advokat Marko Milivojevic oslovio je Milorada Ulemeka i na sudenju za ubistvo Ivana Stambolica i za pokušaj atentata na Vuka Draškovica. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta nacelnika UBPOK. Slobodan Milivojevic je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. organizovao ubistvo Momira Gavrilovica koga je ubio Teca.. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. podnošenju krivicnih prijava protiv sudije predsednika Veca Marka Kljajevica. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. U tom tekstu Miloš Vasic je napisao da je UBPOK. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. zahteva. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dodete sutra ili prekosutra ovde. godine. Zoranu Stojkovicu i nacelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševicu. godine. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenkovic vodio sa advokatom Biljanom Kajganic. Vladimir Popovic: Tacne su mi informacije i. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasica pod nazivom “Saradnici. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovica. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojevic naplatio 250. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda srocila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševicu postave barnioca u postupku.”. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. doprinelo je i pitanje. u aprilu 2004. locirala Dejana Milenkovica u Grckoj. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. budalo!” Tadašnji nacelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. advokati i stari drugari. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. Biljana Kajganic radila je kao sekretar Skupštine grada. Vojslav Nedic. ali ga je tom prilikom predsednik Veca Dragoljub Albijanic upozorio da okrivljenog oslovljava iskljucivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”.da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenkovic Bagzi išao da ubije kamionom. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. ona je odgovrila: “Ma. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popovicu. Vladimir Popovic: Nisu mi loše informacije. odakle je otišla u advokaturu. žalbi. da vaši advokati sutra izmišljenu pricu sa. šta ce im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. a da je to stav vecine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda. ova dvojica su najmocniji ljudi u državi.000 eura od Dušana Spasojevica za nekoliko sitnijih usluga. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noci kada ste dovedeni. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga . pa kao sekretar saveznog MUP. Draganu Jocicu..

bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. a 2001. To nije rekao na srpskom”. Odmaknut od Bebe i Cede. Odmaknut iz Zemuna. da ste se bolje raspitali. odgovara: “To je veoma opširna tema. a to sam ja. Jedan pripada andelu pakla.danas ispaštate. Prilikom pravljenja novog registra. Drugi prst? Taj je bio protiv da Ðindic postane Srbin. Šalju dve poruke. sa izmišljenim doušnicima. Pred smrt. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradnickih mreža sacuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovica. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Ðindic–Srbin pred smrt“. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. na pitanje novinara Borisa Aleksica: “da li je moguce da je premijer Ðindic stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. Pred smrt. ali. Verovatno ste pretpostavili da jesam. Došli ste. godine. Kome je i zbog cega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. iza kovcega. saznali biste da je ta stvar nemoguca i nikada ne biste imali potrebu da pricate. U moru tekstova u tabloidima. Vladimir Popovic: Sada cu vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. Dok su cekani rezultati iz Visbadena. Zbog važnosti tih podataka i mogucnosti da se njima manipuliše. Milorad Ulemek: Ja se toga ne secam. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zlocine pocinjene u Drugom svetskom ratu. Odmaknut od kriminala. moguce bivši pripadnik Legije stranaca. To je rekao na srpskom. To sa drogom. vec mrtav.. jeste srušila mocnu prvu Habsburšku monarhiju”. pa ste zato to rekli. Ali. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. Mudar. Pred smrt.. Moguce je da se registri nalaze u posedu neovlašcenog lica. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevicem i koji nikada nije bio u Šilerovoj. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. Pred smrt. Nemam šta više da razgovaram. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netacna.. ali upravo jedna takva mala zemlja. objavljuju pricu o fotorobotu i kako je premijera Ðindica ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. Ovaj podatak ne sprecava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijica. Odmaknut od stranaca. Preseljen iz Berlina u Vašington. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. razgovarali ste sa njim. U povorci. Vidojevic. pojedini mediji. koji su se bavili ulogom bivših Ðindicevih saradnika i stranih službi u atentatu. CEMU VEROVATI Registar saradnicke mreže državne bezbednosti od 1945. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. Oroz snajpera vuku dva prsta. svako naslucuje da Ðindic nije bio samo ono što se videlo. u Surcinu na veceri. maja 2004. objavljen nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. godine uništen je ili sklonjen. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanovic. možda. napravljen je novi. koji nikada sa vama u Surcinu nije bio.. tvrdi RTV B92. našao se i intervju Milana Vidojevica u listu Svedok 18. Možda ce neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napacene Srbije. Da nije streljan zbog onog što se znalo. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju . Pred smrt. predvodeni nedeljnikom NIN. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pricali sa mnom o drogi. Aleksandar Tijanic napisao je: ”Srbin pred smrt. a onda je premijer Ðindic izašao. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. da je tacno. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo.

dokumentacije. U tom dokumentu navedeno je da su celni ljudi RDB posle 5. oktobra 2000. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. godine. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOS-a i Otpora, mikrofilmovi, pomocni dosijei, izveštaji o radu za te dve godine, i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. To je utvrdeno istragom operativaca službe, a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Curcica, Branka Crnog, Miloša Teodorovica i Milana Ðurovica dostavljena je 2001. godine MUP-u i Vladi Srbije. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovica. Nikola Curcic je na sopstveni zahtev otišao u penziju, a Miloš Teodorovic i Milan Ðurovic ostali su rukovodioci u BIA. Državni tužilac nije reagovao. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatovic je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Ðindica i osumnjicen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti, a krivicne odgovornosti osloboden je, kako je obrazloženo, „na osnovu odgovarajucih zakonskih razloga“. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije, iako nije ispunjavao osnovne uslove. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe, ali njegovim imenovanjem sve je vraceno u politicke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po politickoj podobnosti. Bulatovic nije radio u obaveštajnim službama, nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova, i tako BIA je data amateru. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi, i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države, a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje, ko ce kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih politickih protivnika trebalo bi iskoreniti. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete, jer je rec o specificnom zanatu. Ako je bilo razloga da se na celu agencije nade neko ko nije iz bezbednosne strukture, onda je pitanje da li je licnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. Hapšenje Bulatovica u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata medu ljude bliske predsedniku DSS. Cinjenica da je Bulatovic bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vodama zemunskog klana povlaci sumnju. Advokat Božo Prelevic smatra da privodenje Bulatovica u akciji "Sablja" nema formalnog znacaja u slucaju njegovog imenovanja za šefa BIA, jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu, što jeste problem prethodnih vlasti. Generalni sekretar, za divno cudo, navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet, Veljko Kadijevic, rekao je, na opšte cudenje, da je Bulatovic covek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. On je naglasio da Bulatovic nije laik vec covek koji se bavi tom oblašcu i dobro je upucen u bezbednosnu problematiku. Cinjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova, prema Kadijevicu je još jedan plus, jer Bulatovic uživa ugled u inostranstvu, a funkcija direktora BIA delimicno je i politicka: „Bulatovic se visoko kotira u ovoj politickoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenadenje. Predstoji mu ozbiljan rad, jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebace mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim nacinom rada. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“, ocenio je Kadijevic. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. Preuzimanje tajne službe, bilo mu je neophodno, samo da nastavi "neomiloševicizam". Danica Draškovic tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatovic obecao da ce podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovicem o prislušnim uredajima koji se još nalaze u mojoj kuci. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. Rekla sam mu da, po koalicionom dogovoru, SPO-u pripada to mesto. Bulatovic je rekao da nema ništa protiv

mog izbora. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završicemo to.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Draškovic za šefa Instituta bezbednosti, ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u cemu je problem... Ocigledno postoji problem kada on ceka toliko...“, rekla je Danica Draškovic. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovica, da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije, pošto je njihov kadar Vladimir Božovic postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije, pa smo odbijeni. Tražili smo zamenika ministra policije, ali koalicioni partneri nisu pristali. Na kraju smo dobili obecanje da ce nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. Božovic je odmah postavljen, dok smo sa Institutom cekali…“ Direktor BIA Rade Bulatovic nije odgovarao na pozive. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srdan Ðuric tvrdio je da imenovanja Danice Draškovic na celo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. Ministar Bojan Dimitrijevic rekao je da se to pitanje rešava izmedu lidera DSS i SPO. Clan kadrovske komisije iz SPO, ministar za dijasporu, Vojislav Vukcevic rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada ceka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. Kako je Bulatovic kadar DSS, iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog.“ Portparol DSS Andreja Mladenovic objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatovicu imenovanje Danice Draškovic u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam, BIA ce ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. Kada je dogovor propao, list SPO, “Srpska rec” opisao je pocetAk rada Bulatovica: “Direktor BIA, sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom, i bivšim zamenikom nacelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savica, Miloradom Bracanovic koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije, i operativni organizator politickih zlocina pocinjenih za vreme Slobodana Miloševica, i posle njegovog pada. O cemu pricaju može se zakljuciti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali, za ubistva Zorana Ðindica i Ivana Stambolica. Ocigledni su napori izvršne i sudske vlasti, potpomognute državnom bezbednošcu, da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku, a procesi dovedu u sumnju. Jasno je zašto to radi Bracanovic, ali zašto i u cije ime to radi Rade Bulatovic? Rade Bulatovic je, kao novi direktor BIA, promivisao i novi dan bezbednosti - 17. oktobar (namerno ili slucajno iz doba kralja Aleksandra). Na toj svecanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševicevu pretorijansku gardu, sacuva sve saborce Milorada Lukovica i Milorada Bracanovica, i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud nece dugo rešiti. Do njega su, kako piše “Srpska rec” na toj proslavi stajali Radiša Roksic - clan JUL-a i tajni policajac Mire Markovic, Miša Vilotic - oslonac Radeta Markovica u borbi protiv domacih izdajnika, Cviko Milinkovic - pijani kum Milorada Bracanovica, Mica Jovanovic - glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševica, julovac Mile Jovanovic - ekspert za privatne zabave direktora, Vojislav Mrakovic - pobednik na takmicenju "ko ce pre doneti tortu za rodendan direktoru BIA", Slobodan Mirkovic i Nikola Milenkovic - zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA, Slaviša Miloševic - najbogatiji tajni policajac u Srbiji, i tako redom. Posebnu pažnju na proslavi Bulatovic je poklonio svojoj ekipi iz Carine, iz vremena kada je, kao Mirin dipolomata, švercovao iz Turske i Italije. Tu je predvodnik Predrag Petronijevic, svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova, koji je kredit kod Bulatovica stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovica, kojom je, zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ, lažno optužio svog šefa - Gorana Petrovica. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulic, alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe, i Ðoka Antic iz Niša, "Radetov carinik" iz vremena "krmaca" iz Turske i Italije, nagraden mestom nacelnika niškog centra BIA. Za medijsko pokrivanje svecanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan", uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. Za ovu svecanost preureden je kabinet Radeta Bulatovica, postavljen mermer na ulaznim stepenicama, a hrana i pice pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajic,

leceni alkoholicar nakon krize posle sloma Trece linije 5. oktobra 2000. Na proslavu treba dovuci i politicki krem, ako je moguce i Borisa Tadica, pa je preko Stevana Nikcevica, direktora "Jugoimport SDPR", Bulatovic bio u komunikaciji sa predsednikom. UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovica i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomica, otvoreno je pitanje, ko se i kojim povodom vidao sa osumnjicenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Ðindica. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, Gradimir Nalic, rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. godine, i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza izmedu države, oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovacevic-Vuco demantovala je da je advokat Gradimir Nalic, nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. godine Gradimir Nalic nije izvršni direktor JUKOM-a, i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatovic, a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanovic. Znaci, Gradimir Nalic u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio, neko spajanje sa Unmikom, pre svega zato što nije bio izvršni direktor, a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme, JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih politickih osudenika i nije radio nikakve poslove na oslobadanju zatvorenika, pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". Gradimir Nalic je ponovio da je od oktobra 2000. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM, i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovica, Fljoru Brovinu i maloletnog Vucetica iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. Cedomir Jovanovic u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošcu" piše: “Kampanja protiv nas se pojacava. Stalno je tema bila Hag. Legiju sve vreme toksira Koštunicin kabinet da ce biti izrucen Tribunalu. I pre republickih izbora u decembru 2000. godine, na slavi JSO, na Arandelovdan, Gradimir Nalic, savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota, a ne Ðindicu jer ce ih sve prodati Hagu. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar", porucio im je Nalic. Zbog te smotre, a ne zbog sklonosti krizama, nismo prihvatili Koštunicin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. Tek naknadno smo saznali da Nalic ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujuci za svakoga ko ima profesionalne ambicije. To su problemi prema kojima su Jocicevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. godine.“ Na sudenju optuženim pripadnicima tzv. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS, Gradimir Nalic, ispricao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS, 28. februara 2002, policija je saopštavala da “prevrce nebo i zemlju” ne bi li uhvatila pocinioce, ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo ucinio. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžica u Beogradu. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškacke politike. DHSS je saopštila, što je krunisano kasnije u “Sablji”, da napadaci žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. DSS se pridružuje krivicnom gonjenju protiv ovde optuženih, jer novih dokaza nemamo“. Predsednik sudskog veca Marko Kljajevic pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo

Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam, to može da kaže samo Vojislav Koštunica”, odgovorio je Nalic. U istrazi ste, 8. jula 2003, rekli da je Ljiljana, supruga Ljubiše Buhe, u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovica i Milana Jurišica, da je to uradio “surcinski”, a ne “zemunski klan”. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajevic. “Osvežili ste mi secanje. Dobijena su njena pisma, pretpostavljam da ih imate”, vadio se Nalic. Kad je sudija Kljajevic rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe, Nalic se obavezao da ih nade u stranackoj arhivi i dostavi sudu. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice izmedu DSS i DS, i unutar celog DOS, oko daljeg toka reformi i politike države. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim politickim faktorima. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama, ali nismo išli u revanšizam“, dodao je Nalic Na pitanje advokata Slobodana Milivojevica, branioca prvooptuženog Legije, Nalic je bio izricit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još veceg razdora u DOS. ŽIVOT TECE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. tender po kome je ministarstva privrede, za ekonomske odnose sa inostranstvom, i kulture trebalo da cuvaju privatna obezbedenja. Pocetkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti", ciji je suvlasnik Gradimir Nalic, da preuzmu obezbedenje nekih vladinih zgrada, ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. Neuspelo angažovanje Nalicevog obezbedenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. decembra ujutru došao je jedan covek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbedenje ovog ministarstva". Ja ga pitam gde si radio ranije, a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. Ministri Milan Parivodic, Dragan Kojadinovic i Predrag Bubalo culi su za angažovanje privatnog obezbedenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dode da nas zameni. Kako smo kasnije saznali, Predrag Bubalo, ministar privrede, pogrešno je razumeo da hoce da zamene i njegovo licno obezbedenje, pa je otišao kod ministra policije Dragana Jocica. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate, a nama hoceš da ukineš i ovih nekoliko policajaca." Posle toga, Jocic je odustao od promene i mi smo ostali ovde. “ Angažovanje privatnih obezbedenja u vladinim institucijama nije novost. Vec drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". Oni su na tim poslovima bili rasporedeni u vreme vlasti Slobodana Miloševica, ali ih je nova vlast zamenila policijom. Informacije o nastavku trenda iz Miloševicevog režima potvrdio je Gradimir Nalic: „Taj tender je postojao, ali... nije prošao. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbedenje. Trebalo je da se promeni izmedu cetiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva, ljudi koji rade na portirnici ili neke slicne poslove. Nije bilo predvideno da se zamene policajci koji obezbeduju ministre... Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera, ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. DA LI JE SVE SLUCAJNO I BEZ POCETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši nacelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavkovic je potvrdio da je u noci izmedu 4. i 5. jula 2001. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. Pavkovic je izjavio da naredenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ, vec da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ, Gradimir Nalic. Oko jedan posle ponoci u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i, prema njegovim recima, tamo zatice: „Koštunicu, šefa kabineta Ljiljanu Nedeljkovic, generala Acu Tomica i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalica... Nalic me je, pod uticajem alkohola,

Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novcano obeštecenje. ali nije osuden. zakljucili smo da bi upad bio neovlašcen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. sem Ljiljane Nedeljkovic.rekao je Pavkovic. da im na službene telefone šalje iritirajuce poruke. rekao je Pavkovic i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. Nakon cetvorocasovnog ispitivanja. koji je vodio glavnu rec“. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuce u sukob unutar DOS i na taj nacin napravi neka vrsta udara u zemlji . Brkiceve tvrdnje nisu se ispostavile kao tacne. Izgovor Tomica za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljevic otišao i sve ispricao premijeru Ðindicu i tako onemogucio akciju“. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkic neopravdano proganja. što je Pavkovic odbio recima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu cu izvestiti samo predsednika Koštunicu. zapleniti aparate“. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. pa do smene s mesta nacelnika GŠ. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. vec se govorilo o „nekakvim kablovima. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkica da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovica tvrdnjama da je ucestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševica Tapija. dao sam znak glavom generalu Pavkovicu da od akcije nema ništa”. . niti je bilo price o istrazi. general Obradovic je negirao svoje ucešce u navedenim dogadajima. a novinar Brkic ostao je pri navodima iz svojih tekstova. kada sam video da Tomic ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi.docekao recima da sam covek od akcije i da konacno za mene ima zadatak. odgovarajuci na pitanja sudije. da je utvrdeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomic. bivši nacelnik Uprave vojne bezbednosti. koliko je ljudi obezbeduje. da je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. okrivljenog Brkica i njegovog advokata Gradimira Nalica. Pavkovic je svedocio da je na tom sastanku Nalic istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. što bi bilo logicno. On je naglasio da se od tada. advokat Nalic predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkiceve odbrane. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novcane naknade. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je nacelnika SUP Beograda Milana Obradovica.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkica. U višecasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. Pored Pavkovica. zgradi kod ‘Beogradanke’. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. rasturiti je i videti šta ona radi . savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noci. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatovic. a da Tomic predložio i hapšenje Vladimira Popovica Bebe. Pavkovic je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevica. vec i šta je u njoj. neovlašceno prisustvovao i Gradimir Nalic. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Ðakovic. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešica. i dodao da je Nalic rekao da se „upad mora izvršiti iste veceri jer ce u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. On je rekao da je Nalic zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. I inspektor Slobodan Pešic nije priznao da je ucestvovao u ubistvu privedenog mladica Milana Jezdovica. Milena Simica i Milana Ðakovica. Medutim. i prikrivao ubistva gradana u prostorijama SUP. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na prici o prisluškivanju. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj clanova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlucili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. u kojima su ucestvovali radnici policije.

Željku Mitrovicu. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. Posle skupštinskih izbora 2007. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. Cedomir Jovanovic je. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. Osim savetnika. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulica za koga je tvrdila da je štetan za stranku.Kada je stupio na vlast. Petar Ladevic. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. Iako zvanicno nisu ni na jednom položaju. Njegovo mesto nezvanicno je zauzeo pravnik. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljkovic. karijerni diplomata Miroslav Šestovic i pravnik Aleksandar Simic. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštunicinoj vladi). Leona Kojena i književnika Matije Beckovica. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. a kasnije je osnovao firmu za obezbedenje. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. ciji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. izuzev savetnika Vladimira Galica. a Aleksandar Tijanic je imenovan za direktora državne televizije. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadica. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatovic postavljen je na mesto direktora BIA. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžic. Ovi ljudi i dalje imaju znacajnu poziciju i cesto su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetnickim mestima. Oni koji su odlazili. Savetnik za medije Srdan Ðuric postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. optužio Nalica za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. pre svega o kosovskom pitanju. proizvede u ministra policije. Medu onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. Cinjenica da su nakon odlaska iz savetnicke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. mahom su to cinili svojom voljom. Kada se sredinom februara 2008. pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što ce biti napadnut neko ko mu je blizak”. dok je bio šef poslanicke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. godine. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. što je ovaj negirao.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoc u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalovic. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Ðuric izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. Rade Bulatovic. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljkovic. Bio je urednik spoljnopoliticke rubrike na Studiju B. izdvaja se Slobodan Samardžic. lojalnu Koštunici. Aleksandar Tijanic. potpredsednik SRS. Odlazak Ðurica usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politicka pitanja. Koštunica se ne odrice lako ljudi u koje ima poverenja. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. Ristivojevic je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprecavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. Napustio je Karica 2001. . Koštunica je nameravao da Nalica. Po profesiji je novinar. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoci i podatak da je njegov licni sekretar vec godinama Mirela Vasic. u javnosti su se pojavljivali i Koštunicini šefovi kabineta. 2000. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. rekao je da su radikali uvek dobro saradivali s njim. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. Nalic je bio advokat Radeta Bulatovica kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Ðindica. godine kao predsednik SRJ. U Koštunicinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodic. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. Branislav Ristivojevic. Dugo uz Koštunicu i covek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simic. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. Ðuric je Koštunicu upoznao 1990. da kupi 4. filozof Mile Savic. Iz prve Koštunicine savetnicke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalic. Gradimir Nalic. godine kao clan DS.

Njegov kum Nebojša Vujovic je nominalno zastupnik vršackog “Hemofarma” u Vašingtonu. do politickih igara koje se nekad otkriju. Buduci da je DSS zastupao “legalizam” iznenadujuce je bilo insistiranje da taj zakon donese republicka skupština. ali i problem koji. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom politickom krugu. OBRAD KESIC je covek za koga je teško reci šta u stvari radi. Vujovic je bio JUL-ovac. preko sandžackih kombinacija. Nebojša Medojevic ga je pozvao u Vašington. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. Nikitovic je roden u Baru. jer ce državom brzo upravljati patriotske snage”. nekad ne. odreduje našu sudbinu u svetu. susreo se sa Legijom. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naci u svakoj “mucki”. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. znacajno. a kažu da je imao znacajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. u vreme Slobodana Miloševica. organizovao ucešce u Molitvenom dorucku.oktobra 2000. Bulatovic je bio medu prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. Tako je bio pregovarac sa Karlom del Ponte oko izrucenja Ratka Mladica. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. vlasnika PINK. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovica . Branku Prpu. kao i kum. “ANTI-HAŠTVO” . za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matica i Ivana Markovica… Vujovica u srpskoj politici zovu “Koštunicin ambasador u Americi”. NEBOJŠA VUJOVIC je kum Radeta Bulatovica. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i cudniji od funkcije koju ima. koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštunicinog kandidata za ministra policije u Ðindicevoj Vladi.ZAVERA ILI POLITIKA Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. unutrašnjopoliticki. Braun je odmah zvao Željka Mitrovica. pa je tako savetovao i Radovana Karadžica. pre svega. iako je. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. u kojem je bilo reci o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. pre 5. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevicem ostalo je u domenu nagadanja. o cemu je tadašnja urednica Tamara Nikcevic progovorila. shodno Ustavu SRJ. ali da to nece dugo trajati. . Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. aktuelnog šefa BIA. i nije mogla biti delegirana republickom. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. pocev protiv Crne Gore. a ovaj Tamaru Nikcevic. kada je. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. i “informisao” o tome da je ovde vest dana.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. i to na preporuku kuma Bulatovica i Gradimira Nalica. On je za srpsku opoziciju. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitovic koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. u svojstvu medijskog “eksperta”. Srdana Darmanovica i ostale. a onda je licno Miri Markovic ispricao šta su tamo oni govorili. Navodno je bio vrlo uticajan kada je rec o odnosima s Crnom Gorom. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeduju srpski tajkuni. u vreme dok je bio predsednik SRJ. nekadašnjeg Koštunicinog savetnika za ljudska prava.Kada je 2004. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. ta materija bila u iskljucivoj nadležnosti saveznog parlamenta. Slavka Curuviju. otišao u Kulu. od izvorne (republicke) ka delegiranoj (savezni). bio je. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujacic malo što i pita na mestu koje pokriva.

odnosno izrucenje. republicki javni pravobranilac i Igor Jovicic. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. u potpunosti podržava politika Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. Stav da naši sudovi ne treba da ucestvuju. ali o kojem bi odlucivala republicka vlada. pošto je obavio konsultacije. Haški tribunal je medunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija clan UN. zakljucio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo.Dejan Mihajlov. zakljucila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrdena zakonom. Koliko se secam. ne preostaje nam ništa drugo nego da ucinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republickom nivou. Nalic je onda zatražio da se sastanak odloži. Na prvom sastanku Gradimir Nalic se deklarisao da on nastupa u ime DSS. Nalic je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije clan tima. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija. sadržavao je i odredbu o izrucenju. i kombinujuci pravne i partijske interese.saveznog i republickog. šef poslanicke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogucnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubaca. onda je automatski i naš sud. Kada to nije prihvaceno. s jedne strane. Treci predlog je profesora Grubaca u kome je sadržano izrucenje. direktorka Instituta za uporedno pravo. Kada se sve ove cinjenice uzmu u obzir. s tim što predvida odredene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri." . Nalic je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubaca uvrsti ekspert iz SNP. taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou.“ Mihajlov je izneo politicku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. Cedomir Jovanovic. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo. Sve ostalo vodi ka hajduciji kakvu sada imamo. Gradimir Nalic. Moc je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajduciju. rekao je: „To je prakticno rušenje Srbije i meni se cini da je to istovremeno politicki manevar kojem je bio sklon Miloševic. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. Sead Spahovic. s druge strane SNP se konfrontira sa medunarodnom zajednicom u procesu koji ce za finalnu cenu dobiti iznos koji nece placati ni predstavnici SNP ni gradani Crne Gore vec pre svega Srbija. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada. zamenik generalnog sekretara savezne vlade. savetnik predsednika Koštunice. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagodavanje Grubaceve verzije. kojim se u suštini teži obmani. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. Da bi se sacinio nacrt zakona. Dan kasnije.. rekao je da se izuzima iz rada ali da hoce bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaceno.. Savezni daje samo okvir a republicki ureduje izrucenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. jer dok se. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. Vesna Rakic-Vodinelic. je preglasan rad grupe je nastavljen. hapsi gradane po pijacama. priznajuci kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . DOS je formirao strucni tim: Momcilo Grubac (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). šef poslanicke grupe DOS-a u republickom parlamentu. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izrucivanje tumaci se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politicka realnost. da treba imati u vidu za šta ce da glasa SNP. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi strucni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na politicko opredeljenje clanova." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatovic saopštio je da ce SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. Na taj sastanak.

Vesna Rakic-Vodinelic: Mislim da o tome treba da odlucuje Okružni sud Srbije. bili su kocnica buducnosti cele nacije. jednostavno. i koji su napori cinjeni da se održi.“ O pravnoj i politickoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. mora ta naredba o privodenju da bude implementirana. Vlada Republike Srbije naucila je lekciju da u interesu naših gradana moramo biti kooperativni sa medunarodnom zajednicom. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajednicke države tj.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. To je paradoks politickog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP vec zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. Da li je njima interes jedna pravno uredena država koja ce imati pravnu i zakonom uredenu saradnju sa Tribunalom gde ce postojati pravila i procedura ili ce oni tu saradnju vršiti tako što ce se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde ce se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni cinili odredene usluge. Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinacne interese. Tribunal je sud. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. onda cemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. Sead Spahovic: Kažite kako da glasi. Sead Spahovic: Ovde je sud odlucio o lišenju slobode. Ne sme se zaboraviti da je ovde rec o nekolicini Miloševicevih najbližih saradnika. Politicki rizik takve odluke Cedomir Jovanovic je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. Na osnovu cega tako mislite? Vesna Rakic-Vodinelic: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluci organ koji ima svojstvo suda. oktobra. moramo da uvažavamo tu realnost ako hocemo da budemo i prakticni i reformisti i legalisti. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlucivanje od strane Vrhovnog suda. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i politickog rizika koji taj posao prati. nacin na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on ce samo izazvati nove sukobe. godine. što znaci da državni organ mora da kaže. Tribunal je odlucio. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što ce delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj nacin dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. Vesna Rakic-Vodinelic: Ne. i da „taj zakon nece proci u Skupštini Jugoslavije. Sead Spahovic: Dobro. svedoci i sledeca rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakic-Vodinelic: Ponavljam što sam prošli put rekla.Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. garantovao da ce on u potpunosti moci da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina gradana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne politicke snage. ali nije odlucio o lišenju slobode. Ako cemo praviti ekspertski zakon. koji ni po cemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. Ali je. Pera Peric na osnovu ovog rešenja .“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštunicin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od gradana Srbije. Da bi se neko priveo. On podnosi zahtev državi da se privede odredeno lice. da se zapitamo šta je njima interes. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. a ko je protiv saradnje sa svetom. to je nesporno. DSS ce podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom.

Ali. Cedomir Jovanovic je rekao da se Rusija "cudno" ponašala u svim dogadajima od promena. Borislav Ivanovic i Tatjana. Sudenje pomagacima haškog optuženika Ratka Mladica u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo znacaja. Marko Lugonja . Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladica. a to Vlada Srbije ne zna. Sead Spahovic: Sud je Tribunal. ne podrazumeva bilo koji. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. Sead Spahovic: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlucio. Naveo je da su predlagali da Miloševic bude premijer. i da privede ovo lice. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike . Bojan i Ljiljana Vaskovic. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaci sud. Vesna Rakic-Vodinelic: Nije odlucio o lišenju slobode. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. Blagoje Govedarica. nije postojala država. vec je država bio JSO. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak ni to nije bitno. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladicu Ljubodrag Stojadinovic objasnio je zašto nema razloga da sudenje bude zatvoreno za javnost: „To sudenje nece imati puno znacaja na sudbinu Ratka Mladica i pregovaracku sudbinu Srbije. I to da ostavimo. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. koji je potpuno nejasan. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veca. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakic-Vodinelic: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. 2001. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Markovic). a u nastavku sudenja odlucilo je da postupak zatvori za javnost. obracajuci se pripadnicima JSO na slavi jedinice. Sead Spahovic: O tome odlucuje Tribunal. traži da ga uhapse i da ga predaju. mora neko o tome da odlucuje. zato što traje istraga protiv osumnjicenog Blagoja Govedarice. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovica. kako su nazvali sudenje zatvoreno za javnost. Stanko i Predrag Ristic. Ðogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. ministre policije i odbrane Dragana Jocica i Zorana Stankovica. Dok se ne uhvati 'hajduk'.ide. da bi se on uhapsio. da ga isporuci. Cedomir Jovanovic izjavio je kao svedok da je Radomir Markovic „preko jednog coveka porucio da ce dati ostavku. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Ðogo. Ratko Vucetic. važno je ono što se sada dogada. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema znacaja kada je u pitanju potraga za Mladicem. Saša Badnjar. Optuženi Jovo Ðogo rekao je u obracanju sudskom vecu da "živ nece prisustvovati tajnom sudenju". ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. Haški sud se obraca organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. Saša Badnjar. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaceno. Sead Spahovic: To je sad drugo pitanje. Sudsko vece kojim predsedava Dejan Dobrosavljevic odredilo je nakon toga pauzu. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa . Novinarima nije omoguceno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovica i da zna da je Gradimir Nalic. pa bi javnim sudenjem bila ugrožena istraga. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlucuje sud. direktora BIA Radeta Bulatovica. Sead Spahovic: Da ga uhapse i da ga predaju. To je Haški sud. Tim pre. i da tako Akcioni plan. Ljiljana Vaskovic i Stanko Ristic rekli da "nece da ucestvuju u farsi". Sead Spahovic: Slažem se. Za pomaganje Ratku Mladicu u skrivanju optuženi su Jovo Ðogo. U CIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Ðindica pred Specijalnim sudom.

Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. gde nema novca da plati neke racune. na rucak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti. on je nekoga zvao i receno mu je da nisu restrikcije. Tu sam kod Zokija. Razgovor Mire Markovic i sina Marka. ali Grci ne priznaju tu karticu. Dodao je da se premijer Ðindic nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko ce biti ministar policije. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". Prema njegovim recima Koštunica je predlagao da Branko Crni. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. što je odbijeno. strašno. a da je Koštunica "organizovanom politickom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprecio da oni budu optuženi". Posle završenog rucka zamolio me je da izademo na ulicu. bre! Mira: Ne mogu. 12. moje slatko! Marko: Ej. Pre tri dana su ovde poceli sa restrikcijama struje.. 1996. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. ali ne tako da je u to umešana zvanicno. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Ðindica. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. sekiram se za tebe. zamenik Markovica bude šef DB. Marko: Slušaj. frakcije. na koji ce sa racuna Mire Markovic u kiparskoj banci prebaciti 100. na šta mislite?". nego na neke delove ruske obaveštajne službe. Dok smo stajali na ulici. koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljevic zalagao za njih. Marko: Evo me u Požarevcu. gde je tata? Mira: Tata šeta. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalic. jer bismo izgubili kontrolu. Jedem se. vidi o cemu se radi.vojnom bezbednošcu.. a kada to kažem ne mislim na zvanicnu.. struje. Naime. ali da je Bracanovic imenovan za nacelnika uprave za prisluškivanje. nego neke sanacije. 12. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Ðindica. 30. oko toga vrlo aktivno ucestvuju i rade. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvucen i da su ozvuceni mobilni telefoni. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. Ja sam to tati javio.. Ispred stana Mihajlovica uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat..rekao je Jovanovic i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savic i Milorad Bracanovic budu novi celnici DB i da je to odbijeno. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. vec smo to radili kompromisima . Miloševiceve patriote. 1995. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB.VI Deo istina ima samo jedno lice DEMOKRATIJA OD LAŽI JE UPROPASTILA SRBIJU VI DEO KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karadordeva.. Mira: Da i mama vecera na miru. da to rade neki nezadovoljnici tzv. . jedem prase ovde. sedam ili osam meseci pre ubistva Ðindica. Mira Markovic urgirala je kod Bogoljuba Karica da pokuša da otvori racun u Nacionalnoj banci Grcke. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Ðindica: „U septembru 2002. koje je sacinila hrvatska obaveštajna služba: 27. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . shvati. Marko: Što si poludela. necu 10 puta isto. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba.000 apoena nepoznate valute. Vladimir Beba Popovic izneo je na TV B92.“ Popovic je prozvao i bivšeg nacelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomica i direktora BIA Radeta Bulatovica.

Šta sad imate kod kuce za jelo? Marko: U. A drugo. Svi živi donose klopu. Miloševic: Evo ti da cuješ mamu. Kako dodem u dakuzi. Miloševic: Pa nemoj. bre! Kako može u vrucoj vodi. okitila i tako. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. ali ne plivaš u dakuziju. mama. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuce. Miloševic: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. to je iznad normalne temperature coveka. Miloševic: Ma. Sad ima klope na sve strane. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa Markom o useljenju u novi stan. Marko: Dobro šta me plašiš sada. Mira: Mili! Marko: Znaš. Evo. a mi pricamo ovde. grejanje. na 30 je vec vrucina. može samo covek da padne. evo cekacu da padne na 32. Treba da bude 18. Marko: Šta radite.. Ima raznorazne sarme. nešto ovde razgovaramo. kad ih pozovemo. Krevet i muziku sam uneo.. Mama je gore. Miloševic: E. sad ce u Dnevniku da bude da nema ogranicenja. lepi! Marko: Milica je unela jelku. divno! Divno. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. dok se ne istušira hladnom. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban." Miloševic: Sad cu da vidim.. Miloševic: Zdravo. na 38 stepeni. bre. Nemoj. prasici. Miloševic: Pa ne. tajkice? Miloševic: Evo leškarimo u krevetu. Bila je temperatura 28. Marko! Nemoj nikako iznad 31. 3. Drugo je tuširanje. to je nedopustivo. Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kucu. ja nisam mogao jedan korak da napravim. sve. jagnjici i ostalo. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Miloševic: Ti si budala. Ljubiša me pitao dva dana . ne može da se prode. kažu: "Mi smo distributeri. Miloševic: E. nije moguce! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. ledena kiša pada napolju. Pusti te brojeve. a ovo da je potpuno covek potopljen u vrelu vodu. Reguliši to i nemoj da se zezaš.. kuco. lepi! Marko: Šta radite? Miloševic: Evo. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom Miloševicem. Mira: Jao. ima jedno pet santimetara. Miloševic: Pa znam. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. izadeš. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. Tu smo negde. bre. pa seti se prošle godine u Karadordevu. I to je nezdravo.2.. Secaš se da niko nije mogao da ude u vodu. Marko: Dobro. divno mili. to je prava stvar.3. I uopšte više necu da se zajebavam. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. divno! Je l’ da je carobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. 'Ajde. Marko: Pazi. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. neka je sa srecom. 1996. to može covek šok da dobije. Miloševic: Pa znam. da pitamo. Pošto ja ne nosim papuce.. 1. Miloševic: Na 32 najviše. pada neko cudo. kako cu ja da se ugojim u ovoj kuci. Mira: Šta cemo. svaka cast. pa se kupam 42. u njoj ima topla voda.31. to nisam znao. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. Veruj mi. kupam se na 40. bez veze. Ne može da se vrši razmena toplote. bre. da smo sve na foru ulazili. Miloševic: Da. ali ne sme preko 30. nama se to iz Beograda odlucuje. ovoliko leda nisam vid’o u životu. 12. lepi moj.

nemoj da planiraš. pa naravno. lepi. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. Ko sekirama da me biju po glavi. a istovremeno društveno korisne. Marko: Pa. da idu u bolnicu. Miloševic: Nemoj da se zajebavaš. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. nego se radaju deca. zamisli kad za kiretažu. Nego se istim putem vrati. Ej. dobro ajde. kako ti kažeš. hocu da pitam mamu. znaš kako izgleda porodilište? Miloševic: Znam.. imam ideju. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srecni da oni dobiju nešto tako. To je k’o Marinko Rokvic. ovde po Požarevcu. pravi.5 minuta. Miloševic: Pa. Miloševic: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. porodilište? Marko: Porodilište. pasivan. ej. i po kuci sam u cistim patikama. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. u centru pažnje. zar to nije divno? 15. Mira: Ali. Hteo sam tebi da predložim. jer imam podno grejanje pa mogu bos. ni u Francusku. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad udem u kucu odmah se izujem. je l’ ima opet frka neka? Miloševic: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. pa udem u patike. nego voleo bih da.. sa kompletnim komoditetom. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. Marko: Ima i kiretarnica pored. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. koja traje 3. a da ne budeš baš. šta misliš.. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. bice Dojcilo kod nas veceras. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. tata. da ti odsedneš kod njega. nego Francuzi. Miloševic: Dobro. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. ali u porodilištima nema kiretaže. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Miloševic: Kakvo. ti si moja mama. bar me ti razumeš na tu temu. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. ne bi ih koštalo ništa.. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. nezavisno od diskoteke. Tata. bre. mama. bre. bolje ti je drži “Madonu”. rekla je super. Miloševic: Marko. cuj. necu tebe da pitam. ali to hocu da ti kažem. To je seljacki. nosi papuce. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. Marko: A Francuzi? . što se kaže. zaposlim renomirane požarevacke ginekologe. Medijski su zloupotrebljavali. ogradeno travnjakom.. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. Marko: A pa onda ne moram. Miloševic: Kaži. nemoj ni da krociš ni u Austriju. molim te. Hoceš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. tamo je izvanredno. on se vraca u ponedeljak ujutro tamo. samo ne od srca nego od kuge. Marko: Ma. 1. sine. Ali. Mislim. Miloševic: Razumem te ja. o porodilištu? Jedno divno porodilište. bre. naravno.pred Novu godinu šta hocu da mi kupi za Novu godinu. 1. molim te! Pa uvece kad legneš onda moraš da imaš papuce pored sebe. u svinjcima. a kamoli da je nešto inteligentnije. onako tipican konzervativan. bre. Mira: Nemoj. Marko: Šta. 1997. Kiretaža košta 150 maraka.. muž ti je jedan muškarac. ništa više. Zamisli. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Miloševic: Ne „žabari“.. to je zato što idu na kiretažu. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Miloševic: Ne zajebavam te. to je nepristojno. kad ideš da piškiš. koje ce mi i onako trebati za po kuci i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove. 3.

Miloševic: Pre svega oni, to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. Austrijanci su pisali svašta. Marko: Da, da, da. Dobro, bre, ništa, nema frke, razumeo sam sve. Miloševic: Pa sam mislio, ti ako se tu nadeš koliko se nadeš nije bitno, al’ se vrati istim putem... Pa, i veceras cemo se cuti. Evo da ti dam mamu da je cuješ. Pošto si još u sobi, sad nisi u kolima, ne voziš. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima, jer se boji da negde ne skreneš, a evo sad si u krevetu. Evo dacu ti je sad. Ajd, cao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. Blejim, uživam, sad sam se probudio i cekam. Sinoc bila buka, kafane, diskoteke, crkla baterija i jebi ga. Evo sad sam se sredio, sad cu da pokušam. Slušaj, mama, ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene, odnosno na moj šarm. To ti nije baš neka pozitivna strana, da ti kažem. Slušaj, zvacu Milicu kad-tad. Tvoja rec je za mene zapoved, šta ti je... poslacu joj faks, pa onda telegram, razglednicu, i to, pa cu da je nazovem. Slušaj, ne daj bože da dodemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja, znaš. To je ozbiljna tema, i mora da zvuci tragicno. Mama, ne zajebavaj me više. U redu, skratio sam ti, zvacu Milicu i bicu sve kul. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. I eto tako. 15. 3. 1997. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom o kcerki Mariji. Marko: Pa šta si rekao Mariji, majke ti? Pa, jesam te zamolio da, da joj javiš, a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k.... da li sam umešan ili nisam. Ne, bolje nek budem ja umešan, da se ne pomirimo još narednih godinu dana, nego ti kažem stvar... imace posledice za taj njen popizditis? Miloševic: Ona, Marko, rekao sam lepo da si joj porucio da ceš ti da joj rešiš problem džipa. Marko: Dobro, i šta ti je ona rekla? Miloševic: Da ne ulazi u sumnjive rabote, jer je rec o prljavoj stvari, jer je rec o stvari i tako sve ono što si ti rekao. Ona je rekla: „Jao, kako cu ja, veceras covek treba da putuje za Nemacku, treba da mu dam danas pare.“ Marko: Ni slucajno! Miloševic: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa, kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira, a ti nisi ni krimos, nego si Marija Miloševic. Prema tome baš sve legalno, cisto, normalno!“ Ej, Marko, je l’ se secaš ti naše babe Jele? Marko: Secam se, ona je imala macke. Miloševic: E, sad Marija, pocinje da je hvata sindrom usedelice, samo to nemoj da joj kažeš. Pocela je da skuplja kucice. 26. 4. 1997: Razgovor Marka Miloševica s Nenadom Batocaninom Nešom (ubijen je 26. 11. 2002. godine u Beogradu), covekom iz licnog obezbedenja Slobodana Miloševica i pripadnika MUP Srbije, i Markovim instruktorom za vatreno oružje. Marko mu prepricava svoje doživljaje s vežbi na streljackom poligonu, na kome je ocigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i, pred kraj razgovora, o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea, u šta su obojica dobro upuceni. Marko Miloševic se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života." Marko: Dva tipa koje sam provalio, da im idem na ku..., što sam stalno naoružan do zuba, jer u glavi im je verovatno ona varijanta, kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera", ono u varijanti "šta ce mu sve to, kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz cega prvo da puca". Znaš kako idu ta pljuvanja, interna, znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i cestog menjanja oružja, to su Aca i Gavra. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba, s tim što Aca, naravno, nije prokomentarisao ništa, jer to mu sujeta ne dozvoljava, a Gavro je rekao: "Ajde, malo ti da nas pratiš." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije, razumeš, ja kažem: "Drugovi, ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane, mirno mi srce, cistim pištolj i dolaze neki indijanci. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo, to treba zabraniti! Nešo: Da, da. Marko: Dolazi neka konjina koji, pazi niti me pita, bre, je l' umem, je l' ne umem, ko sam, šta sam. Ne, nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno, kao da, j.... li ga, ko kaže da, da taj "glok"

mali, dobar je, ali samo sa dve ruke, sa jednom nije baš nešto. Nešo: Pa, ne znam o cemu je rec? MARKO: Slušaj, bre, seljacino, opali. I da, znaš šta mi je veceras bio vrhunac. Kad sam ukapirao da me kenja, jer ja sam se plašio, pošto sam cesto menjao oružje, pucao sam iz uzija, iz pumpe, iz "heklera", i ceko sam da me ne zajebe negde, da ne pocnem negde da promašujem, jer vidim da me jedva cekaju. I kad sam provalio da me sere, onda je krenulo klasicno uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "cetrdesetpeticom", ali da ga repetiram jednom rukom. Nešo: Da, da. Marko: I to je, znaš, to je onda bilo "ajmo kuci". Zaista, mislim, bez ikakve prepotencije, da sam malo merodavniji od Sente za to. Ja sam rekao, ako cu vec da se cuvam, daj da se cuvam. Vozilo ispred, vozilo iza, po dva coveka unutra, dugo naoružanje, interna veza. Javljam se kad izlazim, kad ulazim, svi vi pancire, to je naredenje. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. Sinoc, jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. Hteo sam da dodem u Karadordevo da pricam s tobom i sa šefom. Pa da li znaš od koga sam ja sinoc cuo, na primer, celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao strogo poverljivu? Verovali ili ne, od Lile (zapravo - Jelke). Pazi, ti znaš koji je Jelke idiot. On nije kalibar, on nije tigar koji je upucen. Kao potpuno javnu stvar mi je ispricao: "Evo, jebo te bog, ovaj, gadan tip, mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. Al', roknula ga murija." Ja njega gledam belo, reko: "Da izvineš, o cemu pricaš? Nisam cuo za coveka nikad u životu". Isprica mi brate, i da su sinoc našli leš u Savi i da je najverovatnije on, i da je nestao, i da je roknuo Popa, i ovo i ono. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. Nasra se. Ja muvam Ljubišu, reko: "Je l' cuješ ti ovoga šta prica?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis, "s njim je sve strogo poverljivo", meni kaže Bojana Tref, Bojana Vladina i Fiškal. Posle tri dana, ja došao iz Londona, kaže: "Tref, ovaj Oliver Denis, što ga roknula murija prošle nedelje...", a ja kao znam pouzdanu informaciju. Nešo: Ha, ha! Marko: Pa, sine, u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa, bre! Nešo: Nije on ubio njih. On je samo Popa. Secaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim, bermudama, i imao je decje rifle. Imao je decje rifle zato što je imao facu decju, imao je masku decju koju je kupio u Americi. Necu ti pricati, kad se budemo videli, onda cu ti ispricati! Marko: Cekaj, pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam cuo za tog coveka. Nešo: Vojo Raicevic, zvani Vojo Amerikanac. Marko: Vojo Amerikanac, da. I cuo sam samo... To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovicem držao "Stupicu". Pa slušaj, ako te nešto greje, mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simic u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa, naravno, da znam da je tacno, ali hocu da ti kažem da je to neverovatno nešto. Mi kao baratamo nekim podacima. Idioti, bre, po ulici ispiraju usta time. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovica. Marko: Pa, dobro, to je isti k...! Hocu da ti kažem generalno, ne znam je l' pocimamo da otkrivamo rupu na saksiji. Jesi li cuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva ucukaju, tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. I ukucaju, zezanja radi, da vide da l' se negde pominje Badža. 20 sati posle Badžinog ubistva, na pejdžer taj i taj stigne poruka. Provalili su da Badža beži iz grada. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao, "Bel padžet"... ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio, prosledio i nikom nije prijavio. Mislim, to je morbidno, to je neverovatno! Ja kažem, da nije neki drugi Badža. Pošto ne mogu, što se kaže, previše je lepo da bi bilo istinito. Ne mogu, Nešo, možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije, koji jedini u zemlji ima takav nadimak, neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. Nešo: Kažem... rokne nekog, pa i Vojo i naš Amerikanac... Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu, ali koji je lik bio Pop, keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar, koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. Ja stvarno ne zamišljam svoju buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. Ja

bih da prebrinemo te probleme što imamo, pa da se vratimo normalnom životu. Nešo: Bio jedan... kod mene... Marko: Pa, znam, brate, al' mi ovde ne treba da se branimo vec da se odbranimo, razumeš? Pita me Piper veceras: "Je li, brate, a dokle ce ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. E, onda cu sve da vas pustim da idete da cuvate diskoteke." Pazi, kad me decko pita veceras da li bi treb'o da ide u XL, i pazi kad jedna pickurina Mesic, razumeš, rek'o da mora da pita Sentu dokle ce da traje ovo sa mnom. Je l' treba Višnjic da ode u diskoteku? Je l' on normalan, bre, strašno! Sve komarac do komarca. Meni malo neprijatno, pocinjem da razmišljam, daj da ih uzmem ja da ih placam onda. I nek se zovu privatno obezbedenje i ja, u p.... materinu! Zamisli budalu, Piper me lepo, pazi Piper: " kad mi možemo da palimo veceras?" Kažem: "Pa gde radiš veceras?" Piper: "Pa, u XL-u!" "Pa, idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi, a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi... namesti i puca na mene. On je nepouzdana budala. Pa, da li znaš šta je uradio neku noc? Na mesto gde sam ja bio, a oni obezbedivali ispred, pošto sam se ja malo duže zadržao, pozvao je Marinu da dode da mu pravi društvo. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noc. Nešo: Da. Marko: Al', dobro ona nije pricljiva, to ko u crnu zemlju zakopano, to nikada da procuri nece, budi siguran. Znaš kad potegnemo Ljupce i ja valjda ce i oni da opale neki metak bar da drže govna glavu dole, razumeš? A drugo, znaš, plaše ljude. Ipak, kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama, e j... ga, da li ce da te ubiju ili nece. BOŠKO RADONJIC roden je u Užicu. Otac Dragomir, ucitelj, za vreme okupacije bio je clan Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovica, zbog cega je streljan. 1970. godine pobegao je preko Austrije i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu, u Hol Skicneju, u kojoj se godišnje dogadalo po 500 ubistava. Odmah je stupio u SOPO, teroristicku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (vencao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. Boško Radonjic je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. Brzo su se sprijateljili. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bucera (kasapina) 1977, na celo "Vestijes" došao je Mark Splen, koga je brzo zadesila ista sudbina. Tada je došao red na Džona Kupina, koji je izbegao smrt, ali ne i 75 godina robije. Kada je krenuo u zatvor, postavio je Radonjica za šefa irske mafije u Njujorku. Po dolasku 1990. godine, otvorio je na Zlatiboru kockarnicu, u hotelu "Palisad", a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". U Ameriku nije smeo, ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike. U americkom zatvoru Boško Radonjic se našao 31. decembra 1999. godine. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi, odakle je produžio u Kankun. Registrovan je medu putnicima, i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmicivanje porote na sudenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. Radonjic je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode. Americka štampa špekulisala je da su kod njega pronadene fotografije iracke ambasade u Havani, i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji. Posle godinu i po, izašao je kao slobodan covek. Jedini svedok protiv njega, Salvatore Gravano, izgubio je status zašticenog svedoka. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. Docekao ga je Boško Radonjic... „Ubeduju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem, šefom Koza Nostre.“ - Imamo zajednickog prijatelja. Bio sam sa Džonom 1989, u Maloj Italiji u Njujorku, otkrio je Emir Kusturica. „Ja sam ga upoznao pocetkom sedamdesetih, dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. Pomogao sam mu da se prikrije. Tako sam stekao poverenje, koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. Bio sam kum irskog klana. Ja sam jedini stranac,

koji je bio šef u Koza Nostri, i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u americkom podzemlju. Posle smrti Džona, i hapšenja njegovog brata Pitera, koji je jedno vreme bio kum Koza nostre, organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjic. Boška Radonjica i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik, kojim Boško Radonjic nudi svoje goste, bilo da su to Velja Ilic, Vladan Batic, Milovan Ðoric, Dragan Kicanovic, Seka Aleksic, Džej, Petar Panic Pana, Emir Kusturica ili Boškov kum. „Napravicu testament u kome cu reci ko je bio i šta je radio Boško Radonjic u Americi. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i clanovima porodice Gambino, o mom antikomunistickom radu u Srpskom oslobodilackom pokretu Otadžbina, mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi, i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš, jer u Americi nikada nisam bio osudivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa clanovima porodice Gambino. Ja sam samo covek sa jakim vezama u Koza Nostri. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj, koji živi i radi po svojim specificnim pravilima.” “Kao clan Koza Nostre nisam se bavio kriminalom vec organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata, koji su bili pod uticajem komunista. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je mafija, jer su je koristili za obracun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. U meduvremenu klan Gambino, kome sam pripadao, je proširio poslove na organizovanje sindikata vozaca i sindikata glumaca i filmskih radnika. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda.“ „Goti je pao kada su americki politicari odlucili da ga ruše. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonacelniku Njujorka Ðulijaniju da iskoreni Koza Nostru. Reganu je stalo da ga Ðulijani nasledi na mestu predsednika SAD. FBI je pocetkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da ce biti uhapšen. Ðulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija, jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. Zato se Ronald Regan odrekao Ðulijanija. Ja sam u to vreme, krajem 1990. vec bio u Beogradu. Kada su me 2000. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu, i odveli u Njujork, tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubacen Sami Bono, jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI, državni tužilac i americki predsednik. FBI mi je nudila status zašticenog svedoka i vilu na Floridi. Ništa nisam priznao, i Amerikanci su me oslobodili, pa sam se vratio u Beograd.“ - Tu te docekala srpska policija. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš, jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovecuju sa ovdašnjim kriminalcima. Srbija ima banditizam, koji je opasan, jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. Najžalosnije je što je država, umesto da hvata te bandite, od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Ðindica, sa kojim sam mnogo puta caskao u bašti Lotos bara. Ðindic bi svratio na kafu. Jednom je naišao Legija, da valjda vidi šta radi Ðindic sa mnom, pa sam ga ja oterao. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje, a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovica Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. Navodno su imali dokaze da je Maka, kog sam znao petnaestak godina, sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo, u vreme dok sam ja boravio u SAD. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj, koji je tvrdio da sam ja covek Velje Ilica, koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dode na vlast. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilica. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe, pa su proširili na generala Badžu, ministra Pavla Bulatovica i nacelnika policije Vlahovica. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunisticki izrodi ubili mog oca, rodake, prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja, Gišku i Arkana? Tada su islednici ucutali. Pustili su me iz CZ, s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. Ne želim da se svetim zbog zlocina koji su pocinjeni mojoj porodici, jer sam se kao pravoslavac i clan SOPO zavetovao da necu

koji je trebalo da pogada ciljeve na 3.500 milja. mada sam zatekao užasno loše stanje. izraelski Mosad ubio u Briselu. služba ga nije dirala. godine da ce u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da ce da podrže novu zagrebacku vlast.” “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim politickim emigrantima. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom.“ „Kad je najveci americki prijatelj Tito 1980.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovicem. kada sam se vratio u Srbiju. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar.“ Boško Radonjic se u Srbiju vratio 15. to nije bio interes Amerike. koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. dok je bio jedan od kljucnih ljudi njujorške mafije. ali se nadam bez novog rata. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjicem i SFR Jugoslavijom. . FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. Jovicom Stanišicem. obucavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gadanje. okupljeni oko Srpskog oslobodilackog pokreta Otadžbina. Boško Radonjic. Acom Tomicem. Boško Radonjic izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana porucila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika.Profil br. Predragom Rankovicem Peconijem. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin. Frenkijem Simatovicem. dok ga niži šefovi CIA traže. je americki general Trudo. a potom mi je. gde je u fabrici "Vitez". Docekali su ga Ðorde Božovic Giška. iracki predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na celu americke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. Dana i Vuk Draškovic. raden top. koji je gradio najveci top na svetu za Sadama Huseina. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. Ali. Bošku Radonjicu. Nebojšom Pavkovicem. jer smo se deca cetnika i deca ibeovaca igrala rata.“ „Razocaran sam u Ameriku. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. usred unosnih poslova u proizvodnji. koji mogu da nas uvedu u rat.dozvoliti da udari Srbin na Srbina. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. i sa njima izveli operaciju Oluja. marta 1990. Draškovic. Crna Gora ce se odvojiti. Tesla. 48 Kao najznacajnijeg coveka koga je upoznao. i Cecom.“ Milomir Maric .“ „Sa Brozom sam se sreo kao decak. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula. jer jedino preko nje naši politicari mogu da vladaju. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. To je moj nacin nacionalnog pomirenja potomaka cetnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kuci. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžica. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obecanja. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Ilicu. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politicki emigrant i državni neprijatelj. oduzela. „Nisam clan nijedne stranke. Milovan Ðoric i Momo Kapor. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno. u Bosni. razvodnila je naš antikomunizam dovodenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. Napravili smo paklenu mašinu. decembra 1990. Osuden sam pocetkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita.“ „Mi antikomunisti. U Srbiji se podstice anarhija. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. Naši su obecali Amerikancima 1995. od Jovice Stanišica dobila takvo naredenje. a naša vlast se bavi progonom porodice Karic. koji nisu bili antikomunisti. zbog cega ga je 23. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. godine umro. jer je kako Boško Radonjic otkriva. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. Jovanovic. ali smo odustali od upotrebe. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. Posle nekoliko godina.

nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gacice tužioca. Edi je ubijen u obracunu izmedu irske i italijanske mafije. Clanovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. pre bekstva na Zapad. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjic. koji je izdržavao višegodišnju kaznu. A ona je upala u zamku. Boško ne priznaje da je on Miloševicu odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. inace jedan od mojih najboljih prijatelja. da ga u zatvoru želja mine. osuden je na 75 godina robije. Boško Radonjic je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu pricu. Nije morao da ilegalno beži. Pred odlazak u zatvor. ispred luksuzne robne kuce.Boška Radonjica je amnestirao nacelnik Generalštaba Petar Gracanin. Cinjenica je da je Kavaja. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna podrucja. u slucaju potrebe. pa se sa Ricardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. Dragan Džajic je Arnejcica zamolio da Boška Radonjica preveze preko granice. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. iako su ga svedoci vidali u njegovom kabinetu. formiranoj u vreme Staljina. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristicne ruske kape.“ Ðulijano je okrivio Boška Radonjica da je svog vencanog kuma Džordža Pejpa. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. jer je svoje protivnike kasapio nožem. niti kilogram gvožda za armaturu. Zvali su ga Edi Bucer. koji je bio clan Porote. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. od kojih su neki. proglašeni su za "crnorukaše". Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. brzo ga smotamo. koja nam nije bila naklonjena. Tražio je da mu ona pokloni svoje gacice. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. kao Mustafa Golubic. Izrael je od pocetka bio u toku sa otkricima profesora Bula. mnogo te volim! Ali. preko Boška Radonjica. Boško Radonjic je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. ni džak cementa. Boško Radonjic je prvo postao šef irske mafije "Vesties". u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). Ubrzo smo se sprijateljili. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžic idol . ali niko nije saznao o cemu su pricali. Od Krcuna je prvi put cuo da Tita neizostavno treba ubiti. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj licno podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se cuju srpski argumenti bez posredništva administracije. a da Karadžic bude iskljucen iz politickog života. i da otmemo coveka na sred otmene Pete avenije. On nikad nije hapšen kao mafijaš. uložila u Slobodana Miloševica blizu milijardu dolara. tobože da bi joj ocinkario Džana. Boško Radonjic negira da se ikada sastao sa Miloševicem. On je pijan govorio: "Druže Tito. i u poteri za Ce Gevarom u Boliviji). predložio sam mu da bratski saradujemo… „Umeli smo. . ugledni "Cikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. „Igrom slucaja. i Boško Radonjic. Bošku Radonjicu je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom.“ Poseta Kartera Karadžicu uplašila je Slobodana Miloševica nagodbe bosanskih Srba mimo njega. Pocetkom devedesetih. Boško se još više zbližio sa svojim nesudenim ubicama. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. Razvijemo tepih. ženi državnom tužiocu smo namestili tipa. U to vreme. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. A novi kum Džon Kunin. potplatio sa 60.000 dolara. na Kubi. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruce: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora izmedu Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao pricu da Nikola Kavaja (iako je kao komandos ucestvovao u americkom iskcravanju u Zalivu svinja. poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". voleo bih te još više . lececi se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naucnike na pragu epohalnih otkrica u naoružanju.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Ðoric. jer je i tada imao legalni pasoš. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog sudenja Gotiju. što ne bi moglo da kompromituje SAD.

. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojkovic . od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medakovic. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Cacka. jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. Akcija je propala. Milovan Ðilas i još jedan.Broj 616) .” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukic Šljuka bio kriminalac? Ilic: „Ja sam Šljukica samo jednom u životu video. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. niti je Boško Radonjic bio moj savetnik. ko je sve sedeo. Suprotno ocekivanjima. U prolece 1998. Ja poticem iz partizanske porodice. Posle toga. po cijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne teroristicko-mafijaške akcije. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO. slucajno. na Televiziji Cacak. Ja sam cuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišica. Boško Radonjic. 3. proglašen je za americkog neprijatelja broj jedan.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilic: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. iz zatvora u Luizijani. godine. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. Posle je 1978. Ilic: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. (Brankica Stankovic) Ilic: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. od coveka koji se celog svog života borio protiv komunista. Boško Radonjic je covek koga smo mi ovde znali. Boško Radonjic je u Cacku završio školu. kada je došao u društvu Boška Buhe. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišic je navratio da poseti Kusturicu. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? . pošto ispred naše stranke nema parkirališta.“ NIKOLA KAVAJA pušten je 1995. u 'Nacionalu'. Vi ste se ukljucili u program. nikakav posao nikada nismo radili. Od Los Andelesa do Vankuvera i Njujorka.Velimir Ilic u emisiji "Kažiprst". Koliko je poznato. Komunista se nisam bojao. godine. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje cete licno oterati da cuvaju ovce? Ilic: „Informacija da je Sredoje Šljukic clan Nove Srbije objavljena je.“ „Restoran gde je rucao Legija..” B92: A otkud prica da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilic: „Jedino što su Boškovi momci cuvali parking. Popili smo pice i to je bio jedini kontakt. mislim. U Srbiju se vratio krajem 1997.Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjic mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku.Pop Kajevic. a ubrzo je deportovan. bio sam u vojnoj . u Crnoj Gori. aprila 2003. a da se ne otkrije. Nije hteo da izade iz zatvora i da mi se pridruži. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševica. *Koje smislio plan akcije? . Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Ðuro Ðurovic. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. kome je doneo trenerku da se presvuce. družili su se svi.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukic Šljuka bio clan Vaše stranke. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. gde je rucao Jovica Stanišic kad je dolazio.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi. Inace on je kum Kavaje…” B92: Koji je takode šef irske mafije u Americi i jedan od kljucnih ljudi… Ilic: „Ko. Stoiljko Kajevic hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moci. koji je izgraden posle mog bekstva iz zemlje. Taj moj rodak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišic.” B92: U istrazi ubistva Zorana Ðindica medu prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu. ni Milorada Lukovica Legiju. niti u bilo kakvom poslu bili. oktobra. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševiceve vlasti za ucešce u operacijama u južnoj pokrajini. u Pivi.

za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. Zbog federalnog prekršaja. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. te kukuruz je u Rusiji ovoliki. Necu da napadam Kajevica što je ispao kukavica. Aljendea.Amerikanac u SAD i u Evropi. sa osam godina. Mileta Miljanic. Boška sam ja ubacio u CIA. tada jednim od šefova njujorške mafije? . jer su mi udbaši odveli brata. prešao iz Grcke u SAD). Mlad sam upao u osinjak špijuna . To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kuci primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. u okviru organizacije “Omega 7”. nikada on ne bi pao u zatvor.. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . u Africi kao legionar. Uspeo je preko žene Karin. general Kovacevic. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). do 1944. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). ali sam to odbio. kada je posecivao izbeglicke kampove.Par ludaka. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. Do 1961. Izveo sam 28 akcija po naredenju. sve je odjedamput bilo obrnuto. Cuvao sam kralja Petra po naredenju Amerikanaca. prva je bila napad na jugoslovenske turiste. Ivo Lazarevic je bio je šofer coveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu.radiš posao koji UDB ne može. . Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju.Ne. pukovnik Dragiša Bojovic. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. ciji je otac držao “odnošenje smeca” na Menhetenu. da ce Staljin da živi 300 godina. kao i svaki Srbin iz Crne Gore. Ja sam rusofil. Kongu. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mladenovica (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe.. do trenutka kada sam došao kuci i zatekao majku kako place. najveci diler droge u Evropi. a 1948.. godine.Uglavnom za CIA. nisam bio protiv Tita. Odmah bi ga ja skinuo. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . a sa federalnim sudovima nema šale. Južnoafrickoj republici. SOPO i neki organi unutar CIA. a Boško ih je odmah sve potkupio. Bili smo 7-8 puta zajedno. * Kako ste dokazali da niste ubaceni ruski agent? . Austriji.. Prvo su nam svakog dana komesari na politickoj nastavi u vojnoj školi pricali. godine sam uhapšen sa tri rodena brata i poslat na Goli otok. Kljukao je lažnim podacima o Istocnom bloku. na šta je mafija imala tapiju.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. Jakov Dragovic.Samo akcijama u Nemackoj. Da je komunizam bio u Nemackoj. nemoguce ih je potkupiti. uhapšen je 10.U Zapadnoj Evropi. svuda gde je išao službeno. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. godine u Švajcarskoj. Da ga nisam upoznao. Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? .Ne. do 1971. vec kada je dobio azil od SAD i ispricao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . ali sam se radovao. bio sam u Cadu. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjicem. da li ste promenili mišljenje? . Poslednju 29. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. Tri brata su mi poginula u ratu. Dražin komandant..akademiji. Posle za Kubance. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva americka aviona. Sva braca su mi otišla u partizane. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa. ubijen je na 120 metara od mene. U Evropi.. zvani Majk. Sa Ivom sam saradivao i ranije. bio sam pitomac u vojnoj školi. protiv Kastra. Za Amerikance sam radio od 1957. Za Miljanicem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao . Radio sam i u obezbedenju Kenedija. TrojIca su poginula. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . ciji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradovic..Ivo Lazarevic. U pocetku Boško Radonjic je radio na parkingu na Osmoj aveniji. od 1941. Nemacku i Italiju. posle u Južnoj Americi i SAD. Bio sam zadužen za Austriju. Za CIA su uglavnom radili stranci. i sestra. januara 2004. nijednog u cetnicima. Do 1949.Predrag Radojkovic.

koji je registrovan kao udruženje gradana.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim medunarodnim kriminalom? Ilic: „Ja ne znam šta je on radio napolju. sa Boškom Radonjicem. MUP Srbije je saopštio da su. kad sam video Legiju. “Pojedini clanovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje gradana. maja 2003. nije mogao to da radi cacanski SUP. Glavna su hapšenja cetvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeca ''Auto Cacak'' Milenka Kostica. Zvonka Osmajlica i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Cacak. navodi se saopštenju MUP. oružje i hapsile kriminalce. iz Cacka je. i Velimiru Ilicu. Boško . u istom razgovoru. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. moja prijateljica. s kim od njih se vidao… Oko ubistva gospodina Ðindica. Boško Radonjic. General Lazarevic je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. a. dovodeci gradane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. i drugi . gde je Veljo. medu kojima su Boško Radonjic i Voja Raicevic. Dejan Pitulic.. pitali su me gde se krije Karadžic. u njegovoj kuci pronadeno je oružje. u Cacku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanovic. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. kod jednog broja clanova organizovanih kriminalnih grupa pronadene legitimacije Nezavisnog sindikata policije. Na konferenciji za novinare lider SRS. nisam video ni Puza. gde su se ljudi zaklinjali da ce vratiti Kosovo… Strahinja Ilic: „Ja sam uhapšen jer sam vecerao sa Emirom Kusturicom. 23. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su videni Legija. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. Bošku Radonjicu i Željku Maksimovicu Maki. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slucajno vida sa Radonjicem. 17. U selu nadomak ovog grada pronaden je automobil Ljiljane Buhe. i Strahinje Ilica (Bane Svinjar). sa ljudima sa kojima je bio. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. To su price. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. covekom “bogate prošlosti”. Vojislav Šešelj. Ima dvojno državljanstvo . ja sam im rekao da vide medu onima koji su ga nosili. što je bio razlog da u Cacak dodu inspektori iz Beograda. ni Legiju nisam video. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovica. Jovicu Stanišica nikada nisam video s njim. Daniel Bukumirovic) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. marta 2003.2003. Veze Legije i Cacka ("Kažiprst" Radija B92. 21. Ja sam ga vidao kao i svi ostali. sadrži neke politicke instrukcije Radonjicu. a kasnije i Nove Srbije. (Srboljub Bogdanovic – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanica.prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. veceravao tamo gde je veceravao. Bane Svinjar je jedan od osnivaca SPO. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Ðindica. kao i da su clanovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha.04.americko i naše. Jovica Stanišic i Boško Radonjic. ulaženje u stanove i vršenje krivicnih dela. koji optužen za ubistvo Zorana Ðindica. Van politike. i sa celnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. Prema Šešeljevoj tvrdnji. Bio je blizak Voji Raicevicu Amerikancu. stajala je na bini Olivera Katarina. otkud auto gospode Cume tu na periferiji. koji je bio general policije. Miljanicev prijatelj. poklanjao mu je trofejno oružje. Željko Maksimovic Maka i Nikola Maljkovic planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe. ova grupa je formirala odrede smrti. otkud to da su roditelji ubice premijera Cacani. general Pavkovic nije silazio s lokalne televizije. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjicevom restoranu "Lotos bar". Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašcenih službenih lica MUP. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. prijatelj pokojnog Giške.” O Bošku Radonjicu. tvrdio je da su Jovica Stanišic i ljudi iz državne bezbednosti pocetkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije..” Velimir Ilic o Spasojevicu: „Dušana Spasojevica nisam poznavao. Velimir Ilic je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. godine . suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovica. prethodno je pricao da ga proganja ta ista vojska. i otkud to da je u Cacak morala da dode specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. zbog koje je bio prisluškivan.

5 miliona Srba. partizanski sin i bivši komunisticki pisar kod Špiljka. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalovic. godine peticiju za oslobadanje Nikole Kavaje iz americkog zatvora. junakom i tako dalje. urednik ISTINE. Posle nekoliko godina. a ja sam priredivac. Bec. izdavac je ''Dosije'' iz Beograda. niti potencijala jer si najobicnija puna praznina! Umesto toga docekao si da zavisiš ko ce ti udeliti milostinju. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicistickim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavaca ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. što dovoljno govori o tebi samom. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. govoriš? Je li o primercima koje je izdavac ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priredivacu dela Lov na Tita. godine i štampana je u požarevackoj štampariji ''Prosveta''. nazivajuce me serdarom. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. Knjiga o tebi. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. ni vojvoda. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. Draškovicev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan.je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. koju sam pripremio. Tu peticiju je potpisalo 450. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. „Nikola. nemacku. šepureci se nepostojecim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovicevog SPO. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si poceo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Bec jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavace sobe zahvaljujuci nacionalnom štetocinstvu i politickom diletantizmu haških janicara koji vode americku. ciji si pilot bio. a zlotovori ti pred tvojim ocima otimaju zavicaj – Kosovo i Metohiju. svoje adutante. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. došao si u Srbiju i vec 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. kao i sve cega se dohvatio Vuk Draškovic. ti bi danas imao svoju vilu. da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovica. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politicki profitira. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. Ti si se odlicno uklopio u tu tragikomediju. 15. ali jesam principijelan covek da ti saopštin istinu oci: prevrtljivi ljigavce. besramnice. bio bi na celu srpske nacionalne armije. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba. okrivljuješ mene . Došao si iz americkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. svoje šofere. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na celo srpskih patriota. vojvodom.000 Srba. pojavila se 1991. i 1999. Izdavac mi je urucio odreden broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. Umesto lovca na Tita ti si postao najobicniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovackim pricama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. ne izlazi mi na oci kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništacoveku cvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalisticki zloupotrebio meni iza leda. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekica koji je zloupotrebio gostoprimstvo. Tu laž podlo širiš meni iza leda po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan rucak. Pokrenuo sam 1991. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatovic. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreci Vuk Draškovic šest meseci posle pocetka štampanja. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. O kakvim knjigama. jun 2007. Nisi imao kuraži. ti si pušten iz americkog zatvora.

Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo. sa crvenim malteškim krstom na grudima. Zaista je duboka tvoja plitkoca Nikola. „Prefekata”.o Beograd. Mogucnost prijema u red dobijaju ugledne. Madarskoj. visokomoralne osobe sa profesijom i licnim težnjama koje se ne kose sa . Niš Ekonomista. Sve funkcioniše po nacelima drevnih viteških bratstava. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. d. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. Ustanovljen je 1961. direktor ''M-C group'' Petrovic Milorad.godine Generalni direktor. Kruševac. Agropromet AD Kruševac. rasne i nacionalne razlike.ing.) i Niš (2005. tako cu ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlucnosti za to. 13. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petkovic Zoran. slobizma.Filip Miloševic Analiticar Centra: Tomislav Kresovic “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu medu narodima”). dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. Vojvodina (2004. u Austriju.625.godine . Prof. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem. penzioner Marinkovic Jugoslav. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti. osnovana 2003. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma.2006. Dragan Simeunovic. Srbiji i dr. Nikole Ðurkovica 24. na Fruškoj Gori.2007. prenosi red iz Amerike u Evropu.). na prvi pogled podseca na gradansku verziju Malteških vitezova. Beograd Direktor : Vojislav Miloševic Izvršni direktor: Predrag Martinovic Strucnjaci Centra : prof. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za ocekivati. navodno. Austriji. a najveci akcionar je: Bujkovic Nenad Upravni odbor Bujkovic Nenad.što sam kao priredivac knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavaca odreden broj primeraka po Zakonu o izdavackoj delatnosti. biraju clanovi u skupštini. SAŠA VUJKO. Clan IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). dr Fronz. Tatjana Cerovic. Ekonomski tehnicar. „Majora”.Balkanska 40/15 U Kruševcu. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. Generalnog Prefekta”.dipl. Mr.12. Francuskoj. U potrazi za clanovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Ðindica i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 voda i clanova sedam najvecih mafijaških klanova. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. pa imajuci u vidu cinjenicu da je tako. Delatnost: prodaja delova. u SAD. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raicevic zvani Meda. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. koji je znak ovog reda. koji je najviši cin na nivou bratstva zemlje. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja gradana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju cini rukovodstvo reda i skupština. Od tada.). jer su upravo one uzrokovale silna stradanja.maš. Kao takvi nalaze se u Nemackoj. saopšteno je u srpskoj vladi. odakle red širi delatnost. „Juristicijara” i „Riznicara”.08.o. Mileta Miljanic i Saša Vujko. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi.

uzajamno pomaganje. podrška. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno ucestvuje „Veliki Majstor”. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. redu pristupa 2001. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. a od novog clana se ocekuje. donirala tamošnje vitezove. Madarske. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. Oni. pa je bio i „domacin” beogradskog okupljanja. „Juristicijarom” Albertom Almošem. Svake godine ucestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja. godine u Segedinu.osnovnim nacelima reda. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. koja se vratila posle cetrdeset godina provedenih u Parizu. a izmedu vitezova Srbije. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. tada. Rusije. 2004. Vojvodina i Niš.. a za kradu su optuženi Duško Mijanovic radnik obezbedenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardaševic. Ovaj dogadaj ima tradiciju od 146 godina. te se utvrduju diplomatski i kulturni odnosi. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja gradana. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. Tada. vec su Mijanovic i Gardaševic došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije.000 franaka. godine. Danas nosi najviši cin na nivou reda naše zemlje. gradske bolnice na Zvezdari. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. Zalaganjem njenog sina Patrika. treba da bude sledeca. Dokument je stigao posle tri dana. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu. a veliku podršku imala je u francuskim vozacima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. Sledece godine organizovali smo Udruženje gradana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. medunarodni nivo dogadaja bio je kroz . Oba su osudena na po tri i po godine zatvora. je Aleksandar Vojnovic. koje su tada bile na snazi. Nedeljko Gardaševic je postavljen za „Velikog Majstora”. Krada ovih slika nije bila narucena. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). od strane tadašnjeg Velikog Majstora. „Riznicarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) cine vrhovno rukovodstvo Medunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. do danas. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta.. Rumunije. Posle mesec dana slike su pronadene. Bugarske i Rusije. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlovic. Bugarske i Rumunije. „Generalni Prefekt” SCG. bila je prinudena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. stekli su se uslovi da budem unapreden. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Medunarodne asocijacije redova. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uredaj. U Francuskoj je 1995. odlazi 90% ukupne pomoci. Kasnije su formirane još dve prefekture. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. koja. Vodena ocevim idejama da sve cega imaju previše treba podeliti s drugima. godine. od 1992. Po zanimanju saobracajni inženjer. a otvoreno pismo je vec poslato Austriji. Naši predstavnici vodeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovicem i Zoricom Ðordevic („Comandeur” reda „Pro Concordatia. Aprila 2008. u Prefekta Beograda. od apoteke predvidene za rušenje. koji su takode vitezovi Reda Svetog Ðorda primili su svoja pisma o imenovanju u Vece Reda Svetog Ðorda. Ovom konvencijom se preko zajednickog statuta regulišu i medusobni odnosi bratstava. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. i 2005.”). umetnici iz Srbije prisutni su na Božicnoj izložbi u Luvru. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su clanovi reda. s namerom da ih prosledi kao pomoc Srbiji. Odeljenju gerijatrije. S obzirom na sankcije. kada sam primljen u clanstvo. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. Madarske. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braca” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. po pravilu. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. i 2006. koja ce se registrovati u Strazburu. Jedna od najspektakularnijih krada se desila pocetkom 98. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). clanovi madarske sekcije IBSSA. zajedno sa Nemackom. svoj humanitarni rad zapocinje 1992. otkupljuje lekove u vrednosti od 264.

Za takav pocetak zatvor je dobra škola. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. Nece biti! Revolucija pocinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. Svi su se obogatili preko svake mere. poput mnogih drugih. godine. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. ovih dana. prosovjetskom. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrdivanja reprezentativnosti. Postoji tu i cuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". Vreme je da naucimo da cerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. Mira Trailovic. „Nemacki autor je umetnicku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. najeli i napili. Milja Vujanovic i moja malenkost.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uredivati "Politiku" nego ici u zatvor. Pekic. nacionalistickom. prostackom režimu Slobodana Miloševica nema mesta. genocidnom. To znaci da oni dobro rade i da nerviraju režim. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. Medunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvanican zahtev da se što pre okonca podela sindikalne imovine. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. Zato je prirodno da današnja deca. Bila je to žešca revolucija. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. propustio da odem u zatvor. Organizacija "Otpor" nastavice sa deljenjem DT dok list ne pocne ponovo da izlazi. U filmu se pojavljuju Kiš. Oni moraju da pocnu od nule. pretpostavljam imucnijeg. Ovaj ce im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. gašenja firmi. Samo što od toga nece biti nove avangardne umetnosti. Velikog priora Srbije Medunarodnog viteškog reda Svetog Ðorda. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. staljinistickom. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. sa metkom u potiljku. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. Bio je to trenutak kada sam. Pocetak rada grupe obecava ali je konacni cilj daleko. Pravi revolucionari su završili sa zatvorskim presudama. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. svesni da im u komunistickom.“ A kako se zove to kada neciji sin odluci da napravi najvecu diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kcerka jednog njegovog prijatelja. studenti su citali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". koja je iskljucivo u posedu Saveza . Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnicki odnosi. kao azilanti. Podelu sindikalne imovine. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare.“ Stevo Žigon se narocito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševicu. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. Šejka. inace svetski poznatog umetnika. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na dubrištu istorije. nepotistickom. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. da to znaci da je revolucija na pomolu. i da mogu nešto da urade.prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. „Tako mi je. godine. Oni koji su osudeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. To su godine koje su pojeli skakavci. Prema izjavama clanova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. Kasno se kaje Tirke. Žilnik. Znaci: dete je iz bolje kuce. dopao u ruke jedan nemacki dokumentarni film snimljen pre tri decenije. Prele. koji je takode clan IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehnickog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom.

zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da ce država konacno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušicevoj. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da ce iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajednicke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanicno potraživala . država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. Rešavanje tog problema pocelo je sastankom u Vladi Srbije.000m2. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. jer je to princip koji važi za citavu EU. Postignut je nacelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore.u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. smatrao je. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. ili prodao. Zika ili Laza.000 metara kvadratnih prostora. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. to je Mika. da u nije potrebno ukljucivati medunarodne organizacije. dok su ostale zemlje u okruženju vec podelile svoju sindikalnu imovinu. tražila rešenja. dao JUL ili SPS. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. Do kraja 2006.000 kvadrata. a onda bi se. Mile Isakov. mora se pitati gde je to. privatno. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovica da je 94% sindikalne imovine u državnom. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. iako su je stvarali svi radnici. Ako nešto fali. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašcivanje imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. bio je ministar za rad i zapošljavanje. bez utvrdivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. Ukoliko je to tacno.sindikata Srbije i SSSSCG. Vrednost 19. ASNS i UGS "Nezavisnost". bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana. ali deo ne bi bio vracen sindikatima.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujuci rentiranju ogromne imovine koju poseduje. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. Srbija ima i neke obaveze. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. Kao clanica MOR. Sudski spor o reprezentativnosti vuce se na sudu tri i po godine. Slobodan Lalovic. predmet razmatranja dve najvece medunarodne sindikalne organizacije. i brojnih odmarališta širom bivše zajednicke države. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. Njima toliki prostor nije potreban. na kome su ucestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". Najveca ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojece države Srbije i Crne Gore . Oni kažu. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog politickih razloga . od cega je u posedu SSS oko 3. Ljubisav Orbovic. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. i cak 90% iznajmljuju. nije mala. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. osnivac ASNS. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. Pitanje centralne imovine nije pokretano. Kada radnici odluce u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu rasporedena pravedno i proporcionalno clanstvu. na nacionalnom nivou. a neki ne. ili neovlašceno iznajamio. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. dogovorili su se. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. koje oni i sada koriste. Do februara 2007. Ocekivao se popis sindikalnih kvadrata. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. ministar za rad. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni nacin.ne važi. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapredenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanovic. vec to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore. U korišcenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi zapocela podela imovine. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. SSS. a sve preko toga . bez prethodne sukcesije.

jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. zahtevao da mu dostavi imena agenata. zlato. vredi oko 7. oni su zato i dobili procent. pratili razgovore novog srpskog partijskog vode Slobodana Miloševica. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci obavili su u februaru 1987. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali deobu zajednicke imovine. koga je najviše prozivao Zoran Cicak. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašica. pa je zato formirala komisiju za utvrdivanje odgovornosti nacelnika Dušana Stupara. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. Slobodan Miloševic se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežicni prisluškivac na zidu.000 kvadratnih metara. a i da ih zna. Ne postoji ni precizan popis te imovine. postao prvi covek Srbije. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali podelu zajednicke imovine.. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. od 4. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. smatrajuci takav potez nedopustivim. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. Slobodan Miloševic je od šefa državne bezbednosti. Predmet te sukcesije. U užem centru Beograda SSS Srbije. da li je to moguca pre sukcesije država. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguca podela sindikalne imovine pre okoncanja sukcesije bivše Jugoslavije. clanovi. tvoraca Memoranduma SANU. za ambasade. Bosne i Hercegovine. ali i kao jezgro buduce saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona.deo imovine nekadašnjeg zajednickog sindikata. ne sme da ih da. u tom trenutku. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestoclane Jugoslavije. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. i nije poznato za Makedoniju. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševica u njegovom stanu. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. Ilije Ceranica. jer ih Mitrovic ne zna. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. 1988. a drugi je udeo novonastalih organizacija. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašica. Dragana Mitrovica. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolica. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela izmedu nekadašnjih republickih sindikata. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrovic.5 miliona evra. jer je to najveca tajna službe. najavljenaa je zajednicka inicijativa sindikata Hrvatske. i admirala Branka Mamule. Šef beogradske policije Branko Kostic imao je Odsek za politicki kriminal. jedan hotel na Hvaru. navodno.000 kvadratnih metara prostora. kada su po naredenju generala KOS. Dom sidikata. Milan Tepcevic i Miodrag Pavlovic.. nema ništa. . U komisiji su bili Milo Savkovic. penzionisanja. i u Sloveniji jedan deo. ima na raspolaganju oko 13. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlovic još 1986. radnog staža. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obracuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. Dom sindikata u Sarajevu. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. medutim. kao samoproglašeni sukcesor. ni Mitrovic nisu videli dosije. Ima za državnu imovinu. imovina u Hrvatskoj. Vecernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Cim je. sin Ranke Cicak. dok u Crnoj Gori. a posredovace i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih gradana u Srbiji. prenošenja penzija. koji ce najvjerovatnije biti iskorišceni za formiranje Agencije koja ce se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. predsednik. kod garnišne iznad prozora. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. a ni Stupar. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašica.000 kvadratnih metara. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbovic izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. i da armija ima Miloševicev dosije.

Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubicica. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenacko rukovodstvo. karate majstor. Dobrosav Culafic Toro. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševica da mu ustupi Dragana Mitrovica za nacelnika Službe državne bezbednosti SSUP. Prema podacima Zdravka Mustaca. tek oporavljen od teške bolesti. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. Evropu i svet. godine. Vlada Dragicevic. Ratko Markovic. simpatizeri Moskve. kao Jugosloven.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. Bilo je ideja i da Mitrovic postane nacelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora. Branka Mikulica. Dolanc i Mikulic. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. Mnogi unutar Srbije. preko GSUP Beograd. Branislav Nešic. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. nezvanicno telohranitelj nacelnika RDB Srbije. Najaktivniji je bio KOS JNA. gde je SSUP imao dobre veze. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. nacelnika SDB Srbije. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Miloševic. Bosne. cak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljkovic. godine politicar. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutic. Stanišic se oslobodio starih kadrova jer. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovica. Zoran Janackovic. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševica. Na mesto Mitrovica došao je 1990. Bio je to izbor Slobodana Miloševica i Radmila Bogdanovica. bili su dvojica srpskih politicara. Šešelj je od pocetka bio miloševicevac koga je licno Miloševic pomogao na svakom koraku. Balkan. a kako je dr Borislav Jovic podržavao rad Dragana Mitrovica. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. u situaciju da ramišlja o novom coveku. Jovica Stanišic je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovica i profesora Radoša Smiljkovica. Otvoreno se stvarala sumnja da je nacelnik Dragan Mitrovic. Tajno. ovaj je. Takva politicko-policijska igra oko nacelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. bivši direktor kazneno-popravnog doma. vršena su cesta Šešeljeva hapšenja. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. i Nikola Curcic. specijalac. nacelnik SDB Srbije izjasniti . Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politicki progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. Stanišicevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojevic. a ne nacionalnost. bivši v. i pored ponudene ostavke Slobodanu Miloševicu. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovica. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalovic. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševica prema nacelniku njegove tajne službe. radilo oko dve stotine inspektora. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i naoružanih državnih neprijatelja Srbije. mimo RSUP Srbije. organizatori specijalnih akcija. borac za srpstvo sa juga Srbije. a istovremeno širio glasine da to Mitrovic radi Slobodanu Miloševicu. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. Cak je Slobodan Miloševic 1987.“ . ministar srpske policije. kome se žurilo da uzme policiju. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politicka policija. Posle nekoliko meseci Janackovic je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. godine nije poceo javno i u knjigama da napada Josipa Broza.Mnogi su uvereni da je politicka zvezda Miloševica pocela na Kosmetu. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. i reaktivirani penzioner SSUP-a. Jugoslavije. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. d. Mile Gajic i Dragan Filipovic Fica. Prema podacima Mustaca. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. nacelnik tajne službe SFRJ. koja je u vreme Gorbacova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". po naredenju Staneta Dolanca. Beograda i Jugoslavije ocekivali su kako ce se Dragutin Mitrovic. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovica. jer Stanišic ceni profesionalnost. za šefa SDB došao je Jovica Stanišic. strucnjak za elektroniku i poliglota. U RDB je 1995. dr Dragan Simeunovic. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. i KGB. šef gradske policije. po njemu. Kako su svi oni tu ponudu odbili. Kad je sam procenio.

Pejovic je u važio za pripadnika crnogorskog klana. svedocio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romica i Kuraka. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. Jocic je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog coveka ne bi . a u policiji je imao dosije narko-dilera.Marko Lopušina. Dejan Milenkovic Bagzi. tvrdeci da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjic. optuživši štampu za senzacionalizam. pocela je policijska istraga ubistva Curuvije i objavljen je dosije „Curan“. nije primetio: .2007 Dragan Jocic predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. Miroslava Mikija Kurka. Vucelic je saslušan u istrazi kao svedok. ali ne i iz policijske. Sumnja se da je Pejovic angažovan za ubistvo Curuvije. Nije jasno cime je ovaj mlad politicar (1960. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vucelica. NE iz 1948. Nije rec o trafici. a Jocic i društvo nisu odneli samo cigarete vec i vecu kolicinu robe široke potrošnje. jer u vreme bombardovanja vecina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. Ministar je tada izgovorio cuvenu recenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. Jocic je odmah upao u nepriliku. Ratko Romic. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. namerno ili slucajno. Vreme. podjednako odane. vec o montažnoj samoposluzi. u vreme ubistva Curuvije. U javnost je procurilo da je u mladosti osudivan kao obijac trafika. Koncepcija je komunisticka (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalisticki interesi Rusije. Greh koji se Jocicu može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. Znate kako. a da je njega i pripadnika RDB. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. pod Jovicom Stanišicem. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. Suocen sa time da je prekršio zakon.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. prešlo je u odlucno DA! . Romic i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Curuvije. Pre njegove likvidacije.) kod premijera stekao toliki kredit i preskocio iskusnije. Jocic je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadicu po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. svedok saradnik na sudenju za ubistvo premijera Zorana Ðindica. Simatovic je poslao Kurka da bude u obezbedenju Vucelica. Razlog za Pejovicevu likvidaciju u decembru 2000. bio je vec punoletan. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevicem. utvrdeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz politickog u antiteroristicki. partijske kolege. Nacin na koji su pripadnici DB pratili Curuviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišcen jedino kada se neko hapsi. Dobio je uslovnu kaznu. Prisustvo Romica i Kurka.03. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. Romic je koristio svoj telefon. a Koštunica ga je podržao. Bivši zamenik nacelnika RDB i osnivac JSO Franko Simatovic odbio je da svedoci o okolnostima da je ubistvo Curuvije izvedeno pod okriljem DB. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud. koga je pred ubistvo Curuvije na mesto nacelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Markovic. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naredenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. 01.Ocevidac ubistva Slavka Curuvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovica. u noci u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Ðindica predao. Postavši ministar policije u martu 2004. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Curuvije. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalistickih interesa na Balkanu i Evropi. Jocic je. Jocic se ucvrstio kao covek broj dva u DSS. za koga kažu da je pošten covek“. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. Sve drugo je Dragan Jocic. izabrao da uz Radeta Bulatovica provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. svako od nas je imao decacke nestašluke. Kako nije ponovio delo.

kako je nagovestio Tomislav Nikolic? Na internet forumu vodena je rasprava o tome. a slucajno ili ne.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera.“ .Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. Da li pakt Šešelj . Zoran Ðindic je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zlocin. potvrden je dogovor dva Vojislava. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. Jocic je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijuceg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrica u proceduri". i mogli su se videti sledeci stavovi : . A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajucem DOS-u. Podržavam svaku Šešeljevu rec. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane vecina".uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. niti se odreduju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman nacin politicke borbe. nakon višekratnog odbijanja. Jocic je najavio da ce policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Ðindica. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja.izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te veceri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu. u sudnici Haškog tribunala. Pre ili kasnije Šešelj ce odgovarati pred sudom ove zemlje zbog ucešca u atentatu na Zorana Ðindica.70% stanovnika države misli tako. JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava".“ U istrazi za atentat na Ðindica. Jocic je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojnicko. nije kriminogeno. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zlocin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. Jocic je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda caskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. Pošto kukavica time opravdava sebe. dotakli su se i Apisa: .“ Jocic je pomenut u cuvenom transkriptu izmedu Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik u pokušaju da se Milenkovic nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovica. a da nije .ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju . Ne misli samo Voja tako .Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograduju se od takvih izjava. . Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Licno sam bio srecan kada sam cuo o Ðindicevoj smrti“ . On je sada u Hagu pošteden svega sa cim ce morati da se suoci kada bude dostupan sudovima ove zemlje. ako su kukavicke gledaju na krivca. što bi pravno bilo moguce jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine. od kojih su neki bili u Žandarmeriji. izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanovic lažno optužen. Nedugo pošto je postao ministar. koji je i ranije izjavljivao da Ðindica treba ubiti. Kada je dve godine kasnije. Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke. Kada se u novembru 2001. Srbi su poznati na zapadu po blacenju . nije pismo nekog ko je s druge strane zakona. Kako narodnjacka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju. i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu.Zavisi koje oci gledaju na to. Ostace nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i ocuvanje države. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio politicke stavove koji su neprihvatljivi za vecinu gradana Srbije. Kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. To je politicka analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5.Cedomir Jovanovic kaže: „Šešelj je uporište zlocinacke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. Jocic je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica. Ako su patriotske gledaju na heroja. Ovo su neki od komentara sa foruma.

zajedno sa Koštunicom. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo ocekivati. taj isti covek izjavio jje da ce samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. Danas DSS kontroliše te službe. On je politicku scenu u Srbiji toliko zagadio da da ce proci decenije da se to ocisti.ozbiljno od strane vlastodržaca. da bi se dokazao kao najveci i najpravoverniji Srbin. Oni koji nose bedž sa njegovim likom vredaju i sramote Srbiju. 2. Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je.. . Proci ce i te cetiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke.. Ono „nismo imali izbora“. Šešelj ustvari razbija tvrdavu nacionalizma svojim rasistickim. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95. Bajatovicevu izjavu da je "jedan vec platio glavom" . koje nisu lustrirane. Ne ocekujte da se iko iz DSSNS izvini zbog ispada Šešelja. Jovanovica i dr. Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija. a sada na Koštunicu. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ.000 gradana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. svežeg hrvatskog porekla. Slaviti smrt jednog coveka. Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog coveka za premijera.Nema Koštunjavi šta da se ograduje od tog stava kada je on ucestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem. a ne uzrok tog rata. Ako politicki preživi.. Ucinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. Povratak u 90-te.svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner. a skoro sva politicka ubistva odigrala su se pod patronatom DB. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio. Šta je bilo ne povratilo se. jer žele vlast po svaku cenu. Setimo se advokata Barovica.Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. kao u komunisticka vremena.. A pitanje je da li ce ikad. Zašto bi se Koštunica ogradivao od Šešelja? U cemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tacno. a Marko bi bio „premijer“.Treba da se stide njegovi glasaci! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. .. S kim si onakav si. Ko ude sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade... atmosferu i masu koja ce slaviti šta god on da kaže. Onda ce ono da svaka država ima mafiju. To treba da shvate i socijalisti. . on im je bio realna opasnost.Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? . nemoralnim i nenormalnim izjavama. Šešelj i njegovi su najveca sramota Srbije.Stvari su tragicne utoliko što je sudski postupak protiv Z. a ubicu nagradivati je umobolno. Za Šešelja i za . kulminacija nasilja koja ce sem nevinih znaciti i krvav kraj svih celnika sadašnje srpske državne bezbednosti. ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju.500. jer je neko ubio srpskog svata na Bašcaršiji. isti Šešelj pricao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS. pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. i siluje DSS. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave. bice to raspad srpske države. kada je u pitanju ubistvo Ðindica. 2003. .da nije bilo atentata našli bi drugi povod. Da Zoran nije isporucio Miloševica. Iskompleksirani novo Srbin. pošto ga ni sad nemaju.Mora da se reši taj slucaj! To je sramota za Srbiju! . Još davno je Nenad Canak rekao da treba zabraniti rad SRS.. Politicka pozadina ubistva Zorana Ðindica nije rasvetljena. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu. Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš. kako je moguce da je gospodin Janjuševic koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruovic ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . godina poceo. Neka izade iz te partije i napravi svoju. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt.. Za njega je vreme stalo. bio farsa. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). Šta je odvratnije.Šešelj je sramota i štetocina za srpski narod i Srbiju. a sada Šešelj kao antidemokratska politicka licnost brani nezavisno sudstvo od tzv. . To je povod za pocetak rata. A Šešeljeva izjava je odvratna. . demokrata. pa istorijski . ovaj bi i danas vladao.

. . Šešelj ce uci u istoriju.Da se Srbija ovakvih Šešelja. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu. ako hoce da postanu mudra partija. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . a posle sve ostalo.Oktobra ustala Srbija! Još cemo Miloševica da pravimo od blata.Šešelj. Pogledajte Vucica kakve nebuloze prica sa konstantnim cinizmom. Šta covek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. a najgore je kada covek izgubi idetitet. ali više brinu ovi što vide idola u njemu. . biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. koji je po prezimenu Hrvat. 1991: Bošnjaci Karadžic i Mladic napravili sranje. Radikali bi. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Macvi kotrljale srpske glave od strane nemacke vojske. vec ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. podržali Antu Markovica. Treba da se stidi svojih glupih izjava.Da li je moguce da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i . za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je vec odležao pa ce ga pustiti odmah) on ce biti predsednik Srbije. Da hoce da ga stvarno puste. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. Arkana. Ide vojvoda do predsednicke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. ukinuli bi stranku. nego civilizacija DA ili NE. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". im je bolje. nema griže savesti. Ja razumem njih. Nije krao. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji. Teško nama. nije galamio. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav nacin. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izade. a izgleda da ih je on jedini i citao. ali ih gazda opominje. uvrede i klevete. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Ðindica. 1941. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka. a zna da je samo haški zatvorenik. . Slavljenje cina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj covek da nam ponovo kroji buducnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. danas bi i zemlja bila veca. Lako je lupati po televizijama. . Miloševica. kao neko ko se 5.Da živimo u pravnoj državi. . . pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obecao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o coveku protiv koga je 5. tu su. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. i ponos neoštecen. ali kad se vodi država nema zezanja.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece. Šešelja. Sigurno da ce jedan deo sugradana apladuirati. Bijeljini itd. Ovako.sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor vec LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. Ne vidim gde je unapredio Srbe. tada zamena teza. Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. demagogija i primitivizam vladaju. godina. onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. Jedan loš dak uvek upropasti ceo razred. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode. . a nisu nigde. Ovo nije pitanje Evrope. a glupo je da sva kljucna mesta uzmu DSS i SPS. PUPS i JS. A on iz zatvora glumi predsednika. Toma i Vucic se zalecu da uzmu vlast. Mi se pravismo ludi. ali je nece pisati pa nece uci "Šešeljevi heroji". Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. Karadžica. Legija rešila 1992 godine kad su pljackali i silovali po Zvorniku. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linc svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima.Cim radikali zaoštravaju retoriku znaci da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemacki bio opasan za Nemacku i za svet). onda ce se dosta njih pokajati što su im glas dali. Kamo srece da smo svi 89. Šešelj je covek pun nekog ponosa. Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju. Ništa nije sveto. oktobra borio protiv ovakvog nacina razmišljanja? Da se ogradi. i predstavlja najavu obracuna sa svim neistomisljenicima.Gavrilo nije znamenita licnost u srpskoj istoriji nego poznata licnost što su dva razlicita pojma. zato što je bio veliki Jugosloven.Citava njegova politika i život se svode na laži.

nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolica. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skoncaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. ali nije sigurno gde je on sada. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga velicaju i slave. Aleksandar Vucic potvrdio je susret. posle posete. List Kurir objavio je da je 8. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna.rekao je Vilijer. ali ne na Svetoj Gori. ne treba ni komentarisati. nije lepo ubiti coveka. specijalni tužilac Slobodan Radovanovic najavio je da je pocela istraga o pozadini atentata. pored ostalog. pojedinci. a u stvarnosti su to bili Englezi.što gore narodu. ali do avgusta 2008. grupe i centri moci stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Ðindica što je rezultiralo ubistvom premijera. Juna 2007. clanovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. Što se tice odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije . Lazarevic se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovicem. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. .Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. u leto 2005. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Ðindica isti? Sve više sam uveren da jeste. ali je naveo da Legija nece biti svedok odbrane. a zatim je došlo do svade Lazarevica i Nikitovica s jedne i Mihajlova s druge strane. U to sam sasvim siguran“. a radikali su u skupštini Zorana Ðindica nazivali „mafijaškim premijerom“. One koji traže njihovo oslobadanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj nacin da nateraju Radovana Karadžica da izade iz manastira. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovica. Potrebno je istražiti koje su stranke. napisao izjavu i bice prosledena u Hag. tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžic u njemu nalazio apsolutno je istinit. Da li su Karadžic i Mladic deo iste price? Uveren sam da jesu. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. a gde ce Srbi iz Srbije. jer je imao zaštitu. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih vampira? Šeki nikad nije bio cetnik i rojalista. a drugo. gde se Karadžic krio neko vreme.drcni). Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“.. januara Vojin Lazarevic došao u Vladu Srbije. osuden za ubistvo premijera Ðindica. Ulemek je. i video koliko je manastir oštecen. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. i u manastiru Ostrog . i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. Karadžic se uvek puno kretao. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojic. Karadžic je tamo boravio više puta. jer prvo. Cin ubistva vlastitog Premijera. na zahtev SRS. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. za razliku od Mladica koji nije imao potrebe za tim. Gavrilo Princip je svojim "herojskim cinom" unazadio Srbiju 100 godina. . kao i ulogu obaveštajnih službi. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grckoj. Postoji srpska zajednica na Peloponezu.. Karadžic je stalno menjao mesto boravka. Bio je. Usput. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanovic.

prošle su tri godine. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog racuna. Specijalne snage iz Floride slecu na vojni aerodrom u Tuzli. juna kada mu istekne imunitet. morao da opozove operaciju. Ali. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. a drugi o tome ne znaju. pokazuju da je Širak otvorio racun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. MILA ALECKOVIC NIKOLIC (24. zajednicki uhapse vojno.Prema Vilijerovom saznanju. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. pa ce se istraga fokusirati na ta dva pitanja. Tajni kod operacije: «Amber Star». Njen otac je bio u Beogradu. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. Prilikom pretresa kuce generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. Koriste i jednog tzv. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. ali ne znaju tacno šta. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. Ona je vrlo privržena Karadžicu . pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju.) Od optužnice protiv Radovana Karadžica. . ako su ga dali. . a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. i da ce istražne sudije na osnovu ovih papira doci na trag svim kolovodama. Umro je od srcanog udara pre godinu i po dana. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak nece sukobe sa Srbima. koji je bio njegov najbolji prijatelj. veliku ulogu u Karadžicevom životu igra cerka lekara iz Foce. Otkad su papiri zaplenjeni. U vreme njegovog saslušanja. cija je kci u Parizu. Kada je Rondo otkrio ovaj racun 1996. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana.tvrdi Vilijer. godine. a on u Foci. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžicu nešto obecao. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. jul 2008. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. kao i u skandal oko izborne krade u istom periodu. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. gde su zaplenjeni. On nije vidao Karadžica u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. pokušavajuci da ga vrbuju. niti za šta je upotrebljen. Medutim. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapreden. kako Karadžic to traži. americki izaslanik u Bosni tvrdi da ce on brzo biti uhvacen i da ce mu biti sudeno. glasine o tajnom racunu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. bivšeg celnika francuske obaveštajne službe. godine. O tome su svi cutali jer za one koji su dali obecanje bilo bi kompromitujuce. godine potresala Francusku. naloženo mu je da uništi sve fajlove. 1998. od 1977. U meduvremenu. do 1995. Bivšeg predsednika Širaka moci ce da ispitaju posle 16. koji cuva sve svoje beleške. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašcenja i u svemu slobodne ruke. godine.Upoznao sam i njenu majku i nju. preneo svojoj kuci. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžica i sagledala njihovo prijateljstvo. General Rondo je svedok u politickokorupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. sudije rade na istraživanju diskretno. Papiri. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. njegova cerka je putovala u Focu da ga vidi. Dr. ali ih je general Rondo. biznismena bliskog Radovanu. 1997. Francuski general Filip Rondo. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonacelnik Pariza. procurila je vest o tajnom Širakovom racunu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. marta 2006. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžica. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. Amerikanci zatim pronalaze Karadžicevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovica koji je estetski hirurg u Americi.

i uz pomoc informacija izvesnog M. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogucavaju hapšenje! Krajem 2004.. Iste godine 1998.. Medutim. februara 2002. Opet promašaj! Ni Radovana. Francuzi spasavaju Radovana. pucaju i razbijaju po kuci. u inat. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžica pretpostavljali su da ce se najtraženiji „ratni zlocinac“ pojaviti na podrucju Foce i sela Celebici.Radovana. praveci plan kako da dojave K. jul 2008. nece ni da pokušavaju. medu samim Francuzima. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabica je protiv njega. aprila K. Francuzi to otkrivaju i. ali on je vec nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja.. i operacija u selu Zaovine. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra. U meduvremenu. NATO napušta Bosnu. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. nameravaju da sprece Amerikance. Rondo je rekao da je hapšenje . iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi voda bosanskih Srba. ništa. Amerikanci u akciju ulaze sami. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. Francuzi su ubedeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. Drugo ništa ne mogu. Krajem leta 2000. a od K. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske.. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foce na crnogorskoj granici. Pop i sin su povredeni. opet nestaje. imaju pouzdane informacije. još jedna loša psihološka procena. Francuski obaveštajac. sve propada. menja stav i porucuje Amerikancima da se nikada nece predati. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. nigde ni traga. da se spasava dok mornaricke „Foke“ krece u napad. zbog ljudskog faktora. ponovo trijumfalno propada. koji je vec deset godina u timu za "nalaženje" dr. sa sedištem u Frankfurtu. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. bili su toliko jaka.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžic dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. u zoni koju kontrolišu Francuzi. Dva momka iz obezbedenja ipak pucaju. opet zajedno.. Kvislinzi to uvek rade bolje. Borba za trofej. Zajednicki uspevaju jedino da naprave mrežu ciji je skriveni kod: «Fervant Arcer». 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžicevo prebivalište. odnosno na drugoj zaracenoj strani. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moc tokom više od jedne decenije. koji je 10 godina bio na tragu Karadžica u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. kljucna dva coveka su njima na vezi. godine njegovog telohranitelja kao agenta. pozorišnu predstavu i roman. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i cuvaju brojni prijatelji od kojih se vecina nalazi u Parizu. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. ni Mladica nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». on stvara price za decu. godine. Evropske snage više nece da rizikuju. a K.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogucila neka strana zapadna služba. Drugom prilikom. Ali.. oportunizam. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. Alibabica. 23. I. Amerikanci krecu bez Francuza u Celebice. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. Sami Srbi ce to bolje odraditi. K.. Tu je. (2000. profit i osvetu. godine su ga locirali na Trebinju. 2001. biti u kuci popa sa Pala. generala Filipa Rondoa. SFOR saznaje da ce K. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. Pocetkom 2004. April 2004.. Njihova strategija sada je: zamrzavati racune u banci i kupovati ljude oko begunca. general Rondo. ne verujuci Francuzima. 28. krecu na Radovana i Mladica. npr. definitivno nestaje.10. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. u januaru 2000. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. najverovatnije CIA.

izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . otkrile su da ce promene ici teško. oktobra nije uradio ništa da promeni nasledene civilno-vojne odnose. a novi nacelnici bili su bliski saradnici bivših nacelnika.vojsku i policiju. Jedan od Koštunicinih argumenata za zadržavanje kljucnih ljudi koje je Miloševic izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. nerealno zvuci Cankova pretpostavka da je trebalo održati zajednicke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. koji bi bio kontrola postavljenja i unapredenja i ogranicenje za zloupotrebe. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. Miroslav Hadžic. a Nenad Canak raspirio je sukob u DOS. bila je osnova za sve dalje promene. Pavkovic je ostao.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. Zato . Medutim. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za gradane i za najveci deo pripadnika VJ. Pitanje je da li ostanak Pavkovica i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovica. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica cuvao armijske strukture. cime je potvrdeno da je on jedini nadležan da odluci šta ce raditi s vojskom. zatim javna polemika nacelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. Dragan Vukšic. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. Nisu aktivirani cak ni postojeci mehanizmi parlamentarne kontrole. što jeste element.nacelnik Generalštaba. Pavkoviceva moc u vreme Slobodana Miloševica bila je ogranicena. on se ponašao potpuno samostalno. direktor Centra za civilno-vojne odnose. A imenovani su Pavkovicevi ljudi. Ostala je sumnja. što je potvrdilo internu raspodelu moci. tekst pod naslovom “Vojni udar”. Personalne uprave. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. oktobra. Uprave za moral. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. takode je smatrao da prica o vojnom udaru nije realna. a da nedeljnik koji je Cankovom opažanju posvetio prostor. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”.olakšano zahvaljujuci Americkoj obaveštajnoj agenciji. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševica. oktobra. kojim se Pavkovic okružio i tek tada mogle su da se ocekuju suštinske promene. ljudi iz Uprave za bezbednost. Tvrdnje Pavkovica da nije ucestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlucuje . koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovica. avgusta 2001. Posle 5. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. odnosno da se vojska sama transformiše. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. danima držan na "slucaju Gavrilovic". Koren price upucuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. To ne bi moglo da prode nezapaženo. sa zatecenim aparatom. a posebno tokom 2001. CIA. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. Dve stvari su kljucne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. zapravo priželjkuje puc. a smene starih i postavljenja novih nacelnika uprava koje su usledile. dva centra moci DOS prigrabila su instrumente sile . To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Trece armije. Posle obaranja Miloševica. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovica na mestu nacelnika Generalštaba VJ. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševicevog režima. “TEORIJA” ZAVERE Banjalucki "Reporter" objavio je 30. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. a i koji je cilj”. opaskom da su izjave Canka “spoj diletantizma i neodgovornosti”. Nacrt preuredenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske.

Vojna služba bezbednosti. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. bio je delikatniji i trajao je do jutra. u užem krugu. Umesto da se bavi svojim zadacima. Vladan Batic i Zoran Živkovic izjavili su da je Rade Bulatovic organizovao akciju pracenja i hapšenja. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. položaja. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. podela cinova. General Milan Ðakovic (bivši nacelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomic su Pavkovicevi ljudi. specijalnom brigadom. Drugi skup. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. Naime. posle hapšenja Momcila Perišica. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. savetnika za nacionalnu bezbednost.je zadatak DOS. Bio je pomocnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. Za Radeta Bulatovica. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatovic saopštio je da je podneo krivicne prijave zbog klevete protiv republickog ministra pravde Vladana Batica. Pavkovicem licno”. koji su. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. strucnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topcideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatovic. upozorio je Dragan Vukšic. Oni su radili po njegovim direktivama. Posledice su devijacije u VSB i VOS. U tom kontekstu. a prisustvovali su bivši i sadašnji nacelnik službe bezbednosti i bivši "asovi".” objasnio je Vukšic Pocetkom avgusta 2001. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomicem odgovoran za moguci sukob Jugoslavije sa svetom. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo nacelno iskljuciti mogucnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politicki cinilac. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca politickih funkcija. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. uz moje ime su izrecene brojne neistine . padobranskom i 72. a narocito u prvoj. a to znaci. VOS je vec duže vreme okrenut prema istoku. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. Slicno je bilo i sa promena na celu Vojnoobaveštajne službe. pitanje je da li je on adekvatna licnost za taj posao. Druge znacajne dužnosti nije obavljao. Akt uvodenja vanrednog stanja može se opravdati sprecavanjem unutrašnjih sukoba. Pored toga. morao je da se distancira kada je pocela sramna proslava pobede nad NATO. mogli da budu zloupotrebljeni. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. što nije dobro i ne može da prode neopaženo.63. Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. marta 2002. Rukovodio je Pavkovic. U Bulatovicevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momcila Perišica.teorijski i prakticki. stanova i privilegija. Vukšic je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i medunarodnih odnosa. odlikovanja. odbrane i bezbednosti i autoritet . Dragan Vukšic je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom nacelnika Generalštaba. Ako ne pre. “Krga nije smeo da služi Miloševicu u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIC? 20. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od ucesnika. koji bi definisao kontrolu ove službe. Novi nacelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škoric nije trebalo da se nade na tom mestu. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno uticu na politicke odnose u zemlji. koje su podredene nacelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . i pojedinci narocito. uz krizu u politici i ekonomiji. u nekoj situaciji. s tim što je bivši nacelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapreden u zamenika nacelnika Generalštaba. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. Da nije tako. koji može na silu da bitno odredi nacin razrešenja krize. S obzirom da je Rade Bulatovic potpuno anoniman.

a novi registar saradnka sacinjen je 2001.. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima. ucvrstiti poverenje gradana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju buducnost nade zemlje i svih gradana”. a što se tice uloge Bulatovica u akciji hapšenja Momcila Perišica. koji su zabrinuti za sudbinu države.. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovica i mnoge druge. Vecernje novosti objavile su 04. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. zbog “licne. Amnesti internešenel.. To ce. kao i gradanima Jugoslavije. Bio je u pritvoru od 8. celokupnu. Vladimir Božovic. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi cemo se u to ukljuciti. izašao na slobodu. nego jedino što je uradio i po cemu ce ostati upamcen to je . pitanje je cemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Ðindica. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac cim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea.07. Vladan Batic je izjavio: “Ono što sam rekao.” . republickog premijera i više lica. da je Borislav Mikelic posredovao u organizovanju sastanka Bulatovica i generala Ace Tomica sa vodama zemunskog klana. godine je ili uništen ili sklonjen. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. da je nacelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. Ako ima nešto. MUP Srbije saopštio je 8. da on može to sa diskova da skine i da im kaže.2003. to sam cuo iz usta generala Pavkovica. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovica sacuvani i da su u posedu neovlašcenog lica.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živkovic ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. polovinom maja.. do suda Saveta Evrope. Kad su ga ovi pitali o cemu se radi. Utvrdeno je da je izjava koju je Bulatovic prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovica: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. u prisustvu saveznog premijera. uhapšen Bulatovic zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vodama zemunskog klana Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom. u okviru istrage protiv organizovanog kriminala. i da ce se u nastavku krivicnog postupka braniti od krivicne prijave koja ga sumnjici za krivicno delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politicki zatvorenik. kako bi bili iskompromitovani. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac.i insinuacije. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena. da je Rade Bulatovic. neka izvole organi i neka postupe”. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovica. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. aprila da je. koji su nastavili da prikrivaju tragove zlocina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovica: “Rade Bulatovic je covek koji ne da se ne razume u taj posao.po cinu veleizdaje. Nadležni organ neka radi svoj posao.. Vlada nema ovlašcenja. godine. Ovo ce meni. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju. omoguciti upoznavanje sa stvarnim cinjenicnim stanjem koje ce utvrditi nadležni državni organi. Ako ima necega on je dužan da pokrene postupak. pri cemu su mnogi saradnici izmišljeni. zainteresovao se. kao i sprovedena akcija. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatovic bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. to je takode istina. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. aprila. kao Nikola Curcic. Za hapšenje Bulatovica. To je sad izašlo na videlo. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jocic razgovarao sa Ulemekom. Bulatovic je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Ðindica. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. Stojkovic je pitao: “Je l’ vi znate. To je uradio Rade Bulatovic kad je odlazio u Ameriku.. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. potpredsednika savezne vlade. Uoci hapšenja.” Moglo se videti da su koreni Miloševicevog režima ostali. ako mu nešto bude zatrebalo. koji je takode još jedan od nezabeleženih slucajeva u istoriji službe. ja ne znam. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorovic.

iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa. Stevanom Nikcevicem i kumom Nebojšom Vujovicem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštunicinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. Bulatovic Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. Takode. pored hotela Jugoslavija. Ne mrda bez 6 .Bulatovic zapošljava preko hiljadu novih radnika. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Curuvije). tražeci samo jednu protivuslugu . a operativac poznat po obradi novinara Slavka Curuvije u vreme atentata na njega . koju Aco Tomic nikada nije uspeo da naplati. za koji niko osim Amerikanaca ne zna. Bulatovic obilazi strane ambasade otkrivajuci im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uredaje. zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije. Reakcije vlasti nije bilo. Bulatovic spopada sekretarice i okružen je poltronima koji velicaju njegov ogroman uspeh.” Oni opisuju i nacin na koji rukovodi direktor Bulatovic. zabranjuje ukljucivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. Lukavi Bulatovic je medu tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su clanovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. Gospodin Braun je kljucni diplomata na ciju se urgenciju Bulatovic izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Ðindica.ko je on i odakle dolazi .” Sastavljaci pisma navode Bulatoviceve ucinke u Agenciji. “U samoj Agenciji Rade Bulatovic zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. Izigravši svoje dojucerašnje najbliže saradnike i prijatelje. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao nacelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). “Uz posredovanje Vojina Lazarevica. Poput šefova službi klasicnih banana država. U pismu se navode i drugi detalji. Bulatovic je. Crnogorac iz Berana.nacelnik za kontakte sa stranim službama.omogucuje americkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. po cenama vecim od prosecne plate u Srbiji. Držeci se ove stare obaveštajne veze. Rade Bulatovic okrece leda svom saborcu Aci Tomicu i svim svojim drugovima. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu americkih obaveštajnih službi. tako da prica o depolitizaciji Agencije ceka novi pocetak. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja cuda. dobijajuci pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. misleci da tako obezbedi svoj reformski imidž. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). Nakon toga dobio je pristojnu novcanu odštetu. Da bi izbrisao secanja u Agenciji . ureduje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". tako da je vecina naših politicara konacno u pravu kada paranoicno tvrde da su prisluškivani. Tajna Bulatovicevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovicem. koji terorišu pola grada jurcajuci Legijinim džipovima. bilo bi zanimljivo uci mu u trag.Ukoliko postoji CD sa Arhivom.informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku buducnost. Stevanom Nikcevicem. americkih i ko zna cijih interesa. Vojinom Lazarevicem. takode JUL-ovskim diplomatom. vec americka obaveštajna služba”.podršku za njegovo buduce ambasadorsko imenovanje. I to preko Bert Brauna. vodi Bezbednosno . zajedno sa trecim Crnogorcem. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladica i kome to ide u prilog? Usput. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije . nije cudno da Rade Bulatovic. hrvatskih. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. s tim da to sada ne radi srpska. bivši JUL-ovac. prim. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. zaustavlja zapocete akcije otkrivanja teroristicke mreže na jugu Srbije. a u potragu za Ratkom Mladicem uvodi svoj tim. vecera iskljucivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu.7 telohranitelja. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. redakcije). Rade Bulatovic za potrebe Amerikanaca obezbeduje izvoz oružja Gruziji. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na cijem je celu bio Zoran Živkovic. Bulatovic nareduje korišcenje rezidencija iskljucivo za njegove licne potrebe. da bi sa Aleksandrom Nikitovicem.

(mada on pouzdano nije clan ove organizovane kriminalne grupe). Srbijom su vladali. što su službenici ove službe na vreme uradili. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. roden je 19. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). Gradani mogu zakljuciti da je Bulatovic potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. U aprilu 2003. Nakon "Sablje". da je 2002. Zvanicno prebivalište mu je u Beogradu. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. . zamenikom direktora za imovinu Srbije. otputovao u zvanicnu posetu CIA u Lengliju. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovica odlukom suda proglašen za službenu tajnu. Kad je Bulatovic postavljen na funkciju direktora BIA. godine. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. Štampa se bavila onim što je Bulatovic radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000. Biografija Radeta Bulatovica nikada nije objavljena. Sa njim su u delegaciji putovali i nacelnik Pete uprave BIA Rajko Savic. ali njegova pratnja u to nije upucena. jer je napravio dogovor sa njim. Bulatovic zapocinje projekat izgradnje stanova na Banjickom visu. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladica i gospoda Senka Jovanovic. Direktor tajne službe Rade Bulatovic iz Berana. Premijer Koštunica. Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitovic iz Bara. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Ulemekom Legijom. godine pisala da. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. Crnogorac. bio je osumnjicen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Ðindica. U dilu sa školskim drugom Srbom Panicem. Predsednik Srbije Boris Tadic . Kako zvanicna biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. po ocu Damjanovic. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic . Crnogorci. državljanin BiH. da je bio clan JUL. kada je ušao u politiku. Koštunice.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vracen za Beograd. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžicem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžica. Glavni finansijer Vojin Lazarevic iz Kotora. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije.. kao savetnik predsednika SRJ. u Zmaj Jovinoj broj 39. da mu je nestalo oko 50. U Jasenovu je primljen na visokom nivou. Dobro obavešteni izvori iz CZa tvrde da je Legija uputio poruku Bulatovicu kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. pljacka. od oca Mila. "Politika" je u martu 2004. godine. Gospodin Tomic je obecao Dušanu Mihajlovicu da ce DSS apsolutno zaštiti Mihajlovica nakon promene vlasti. koja je bila prevodilac. godine. pak. marta 1958. Ne cudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji.Crnogorac iz Berana.koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. Gospoda Jovanovic je ljubavnica i gospodina Savica i gospodina Bulatovica. poput organizovane kriminalne grupe.” Direktor BIA gospodin Bulatovic je. odmah po postavljenju. pa ukoliko ne ispuniti obecano. garantovan mu je nemiran san. Šta je sve Bulatovic predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati.Crnogorac. ocekuje rusku pomoc oko rešavanja statusa Kosova. koja. teroriše. Upuceni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takode nešto nudio.. uz debelu proviziju za njih dvojicu. iz zatvora je pušten u julu 2003. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomic uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovica. Bilo je reci i o novcanoj naknadi za Mihajlovica. Bulatovicu je to pošlo za rukom. pa zato nije potvrdeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. da je na strucni vojni skup na Topcideru došao u ime "vrhovnog komandanta". razara. Jedino cega se Bulatovic plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. Svi državljani Crne Gore i novopeceni državljani Srbije. Direktor BIA Rade Bulatovic. kao i na dogovor prilikom predaje.

Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. Iz njegovih ociju izbija samo mržnja i zlo. Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? . Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim dogadajima? . Savic je postavljen na zahtev Crvenih beretki.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. Istakao bih trojicu kljucnih . a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. On Ljajicu otima rec da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. od zakonodavne i izvršne do sudske. na što mu je. njihova fotelja i neograniceno podaništvo prema onima koji. gradani. cijim dolaskom “pocinje proces depolitizacije” ove službe. nakon njihovog protesta. nacija.Mediji su cesto citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. kao što ponekad izgledaju. vec po njegovom ukusu. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. od njegovog obracanja u noci izbora da nece dozvoliti formiranje vlade i skupštinske vecine u skladu sa voljom gradana. u kome piše da je u RDB Srbije postignut narocito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savica. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti cinjenicu da je licno prikrivao dokaze o zlocinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orica i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom. odlicno je radio posao jataka. njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu licnost. Spadam u one koji ne priznaju slucajnosti. napominjem. Zašto baš njih? . Samo sa takvim predsednikom Srbije moguce je da na mesto tužioca za ratne zlocine dode licnost kao što je Vladimir Vukcevic. po njihovom mišljenju. Da li ste ikada nešto od toga videli ili procitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. nadu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znace država.Da bi se ovo desilo. uopšte nisu slucajni. godine. vec da svi dogadaji imaju svoje uzroke. Mladic je na slobodi.Jad i beda. Koji su to uzroci? . itd. afere Perišic “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”.umesto da se bave istraživanjem . intervju Dejana Lucica Pukovnik Jovan Ðogo. Vladimira Vukcevica i Radeta Bulatovica. Iz njegovog teksta upecatljive su konstatacije da je presecanje tzv. po njenoj licnoj izjavi. i da ce se “ova akcija izucavati u buducim udžbenicima bezbednosti”. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih dogadaja koji. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. pa cak ni za zlocine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. marta 2002.Stvari nikada nisu proste. Njima je bitan samo licni interes. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slucaju napravljena je klasicna zamena teza . Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doci bez lekarskog pregleda. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. vidi da je bolestan. On trlja nogu o nogu kada govori. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadic i Vladimir Vukcevic. predstavljaju centre moci. mirovnih snaga na KiM. Iz njegovih ociju i pogleda vidi se ludilo. Kako objasniti da je licno prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba.Srbija je docekala da na njeno celo dode covek za koga se. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. on se na taj nacin prosto samozadovoljava. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije. ako se malo više udubite. državni i nacionalni interesi. Hapšenje dr Karadžica nije jedini negativan potez Borisa Tadica. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje ce Srbija izruciti.Borisa Tadica. Na šta mislite? . uhapšen je Radovan Karadžic. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladica.

Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. Tu se treba vratiti malo unazad. Zapadne sile. i o zlocinima.Ubeden sam da ce dr Karadžic doživeti sudbinu Slobodana Miloševica. Dacic pokušava da sakrije nešto drugo . a kasnije i za direktora BIA. prekid rada Skupštine. U završnoj fazi pravljenja nove vlade.Rade Bulatovic i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. Njima ce biti dovoljno da procitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. iako mu je to obecao. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. vec izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžicu. a nije ništa ucinio na kompromitaciji suprotne strane. Ministar unutrašnjih poslova.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje. on je naneo više zla od Tadica.Holbruk? . oni istražuju šta je dr Karadžic jeo. o cemu je vec izvestila Nataša Kandic. a posebno srpskog naroda. Kao takav. tvrdi da ništa nije znao o akciji. Ivica Dacic. nasilnim putem. a prvenstveno SAD. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog coveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja americke ambasade.znacaja ovog dogadaja i njegovim posledicama. formiranoj vladi. Pored toga. ugraden je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. I tu ce biti kraj. Za šta optužujete Bulatovica? . Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. Oni su Gorbacovu obecali da nece rasporedivati vojne snage na prostoru zemalja bivših clanica Varšavskog ugovora. Oni prosto mogu da kažu . Preko njihovih drugih saradnika.nacin i vreme hapšenja. Ostalo je poznato . definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžica? . Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. godine. Kada se uverio da je nova vlada formirana. kao ulog za svoj dalji status. servirao je Borisu Tadicu informaciju o dr Karadžicu. Šta mislite. samo što ce posledice Tadiceve saradnje imati daleko tragicniji znacaj za srpski narod. cak mu se nije javljao na telefon. Sve poteze Bulatovic je vukao u dogovoru sa Tadicem. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su ucestvovale u sukobima. Kako to mislite? .svoju politicku odgovornost.Hapšenje dr Karadžica je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanicno zatražilo ukidanje Republike Srpske. niti da ce ih primati u vojne asocijacije. a poznato je i šta se sada dešava. oblacio i slicne gluposti. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove.Rade Bulatovic je zavrbovan od strane americkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. To samo potvrduje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. ali i ono što ce poslužiti da se dokaže „ucešce Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. Boris Tadic je to odlicno znao i zato je povukao ovaj potez koji je kljucni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. šta je citao. s obzirom na cinjenicu da je znao kompletan scenario. vec da su se svi „dobrovoljno predali". priprema medijske propagande itd. eksperata i svedoka. Isto to ocekujem i za Vojislava Šešelja. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010.Srbi nikada nece shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. Da li mu verujete? . uhapsio je Stojana Župljanina. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubedivanje da ce podici svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. . jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer sudenje.Tacno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu ucestvovali jer za to nije bilo potrebe. Rade Bulatovic. bio je kljucni momenat da se ovo desi. ali u velikoj meri i po sudbinu svih gradana u Srbiji. A sporazum Karadžic . Verovatno bi to ucinili da su Veran Matic i Aleksandar Tijanic mogli zbog velicine glave da istu gurnu u šolju. Rajko Savic. Kako vidite tok i ishod sudenja dr Karadžicu? .

marta 2002. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korac). nacelnik Generalštaba. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali cekali mesecima". nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovicem i savetnikom Gradimirom Nalicem. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. kada se ocekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovica. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomic i Bulatovic tajno sastajali sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Lukovicem Legijom. Rade Bulatovic i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomic uhapšeni su na osnovu clana 122. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. mimoilazeci službene vojne kanale. 15. Bulatovic je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. . vec zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. bez istrage optužbe protiv njega su povucene. Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatovic bio clan JUL-a. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. Svi su vraceni za Beograd. a Bulatovic je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Canak). specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. Slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. .afera Gavrilovic: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilovic ubijen je 3. što on nije demantovao. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. Posle sednice Vlade Srbije. ne zato što ga je neko naterao. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlicne odnose s policijom. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsednickom kabinetu. Vlada Vojislava Koštunice ocekuje da ce Bulatovic razotkriti vezu izmedu vlasti i neformalnih centara moci koje su Službu koristile za progon. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. Jula 2008. Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. Dnevnik "Blic" piše da ce Bulatovic na funkciji najverovatnije ostati do 17. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji." Bulatovic je posle nepuna tri meseca pušten. zna se da se Bulatovic krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. .afera "cetvorožilni kabl": Rade Bulatovic je uz kolegu savetnika Gradimira Nalica i šeficu Koštunicinog kabineta Ljiljanu Nedeljkovic optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. Gradani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i orude za obracun s politickim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. na dan ubistva.VREME 688 (Dejan Anastasijevic) Iako zvanicna biografija nikada nije objavljena. na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. General Nebojša Pavkovic. te da su bili deo zavere da se ubije Ðindic. avgusta 2001. jula. Nakon ubistva Zorana Ðindica. a u vezi sa clanom 125. Bulatovic se na funkciji direktora BIA nalazio više od cetiri godine. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatovic je politicki zatvorenik. ucenu i eliminaciju politickih protivnika.afera Perišic: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momcila Perišica u restoranu motela "Šaric". premijer Mirko Cvetkovic rekao je da na sednici nije bilo reci o eventualnoj smeni šefa BIA i da ce javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena. kaže jedan njegov bivši nadredeni. Od novembra 2000. posle je tvrdio da je Bulatovic samostalno koordinirao hapšenje. do marta 2003. Bulatovic. Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilovic u njegovom kabinetu. Taj period obeležili su: . Za službovanje u Rimu vezana je afera s kradom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i racunopolagaca nalazio i Bulatovic. Rade Bulatovic podneo je ostavku novom premijeru Srbije. Sam Bulatovic je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišica kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". koji je najveci deo karijere proveo u diplomatiji. KZJ (udruživanje radi neprijateljske delatnosti).

Bulatovic kaže da je situacija u Sandžaku. Bulatovic je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. a siguran sam da je to najveci doprinos koji smo mogli da damo jacanju demokratije u Srbiji”. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne tocak sa automobila u toku vožnje. Najveci deo navoda koje je iznela je autentican. Goranu Hadžicu. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. odgovornosti i zaštite od politicke zloupotrebe. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. pretpostavljam. U periodu u kojem sam bio na celu agencije. ali ga je držao neformalno. a primao je "mlade i obrazovane" po rodackoj i partijskoj liniji. Inteligentna. Predali smo arhivsku gradu zakljucno sa 1980. zbog jasne linije subordinacije. Hadžic je pobegao. cime mi je život bio ugrožen. ali i ozbiljnih krivicnih dela. Momira Gavrilovica. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatovic 2004. znajuci šta o tom licu misle zaposleni. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali znacku: „Bilo je zloupotreba. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. da izbegne hapšenje. Posao je kreativan i rizican. kao i kadrovska obnova agencije. Rade Bulatovic vodio je cudnu kadrovsku politiku: nije imenovao kljucno operativno mesto. odnosno Raškoj. trecina ljudi je otišla. Pozivajuci se na pravila tribunala. izmedu ostalog. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. demistifikacija službe je znacajno relaksirala odnose sa gradanima. u meduvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. u kojoj se. prema Bulatovicu. . od nevladinih organizacija. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. Za dojavu haškom beguncu. kaže Bulatovic. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladicem. i još više zbog demistifikacije. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobodena kadrova Slobodana Miloševica. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. Dakle. kao i svake druge. Nije niko iz BIA ili MUP. u dane glasanja u BIA se cak i ne dežura. BIA. do kulturnih ustanova. Bulatovic odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. „Apsolutno nismo ucestvovali u tome. Bile su to nedelje. oko 700 ljudi je napustilo BIA. nije želeo da nam kaže ko je optužen. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. Ne vidim ništa sporno u tome”. nije ucestvovala u predizbornim kampanjama. Dosadašnji šef BIA priznao je da je citao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. u kojoj ga je ona optuživala: „Citao sam delove objavljene u štampi. „Nijednom svojom aktivnošcu BIA nije uticala na izbornu volju gradana. kako ne bi ugrozio istragu. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dode do savremene. Bulatovic je rekao da su najveci rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. i kod gradana Srbije. nalaze i dosijei takozvanih politickih neprijatelja. tvrdi Bulatovic. Vracao je iz penzije. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. stabilna i pored pojave vehabija. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jocicu da je stigla jedna zapecacena optužnica. Za razliku od prethodnog perioda. škola. Nemamo cak ni saznanja o autenticnosti razgovora”. godinom. jer. Bulatovic je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih politicara. BIA je na osnovu utvrdene bezbednosne politike Vlade aktivno saradivala sa Tribunalom. Bulatovic tvrdi: „Zna se ko je to uradio. U meduvremenu. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. Takvih tamo ima. rekao je. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima saradujemo. Uz to. To smo saznali tek posle nekoliko dana.Analizirajuci cetvorogodišnje rukovodenje srpskom "tajnom policijom". Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu bice od koristi. ne želeci da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slucaju. zamenika. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. jer su joj se prikljucili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takode.

zavisno od svoje volje i spremnosti. drugo. jer je viden kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. Saša Vukadinovic je u Agenciju ušao bez hipoteke. Kljucno je da li Vlada želi time da se pozabavi s obzirom da je direktor BIA državni funkcioner. ali treba reci da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. plašeci ih i nudeci se kao prijatelj i zaštitnik. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. pod pritiskom javnosti. što je mesto koje je postalo veoma znacajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedece sledecih 40 godina u zatvorima. Vukadinovic je bio uspešan. “Verujem da je on to izjavio. On je ukazao na jednu stvar i otvorio jednu temu i nije na njemu da to dokazuje. I samo Vlada je ta koja. agencija. do maja 2008. a ni Jocicev MUP nije bio najsrecniji. Ono za šta su placeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitickih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja medu vladajucim strankama.” NN: Koliko je za vas uvjerljiva prica vladimira Bebe Popovica? PETROVIC: Neki sada govore da li Vladimir . Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovica 1998. Popovic je optužio Bulatovica da je izvještaj BIA za 2003. Stvara se neka pogrešna slika da ja ratujem protiv Bulatovica i on protiv mene". Kao nacelnik SUP Kruševac. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . šefa Biroa za informisanje u Ðindicevoj vladi. medusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. nego moj prethodnik. Popovic ne može da pruži neke dokaze jer se ti dokazi nalaze u BIA . pa su oni to demantovali. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da politicare snabdeva onim što bi oni najviše vole da cuju. našao se kao kolateralna šteta obracuna Vladimira Popovica. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. obaveštajnu i logisticku podršku. Agencija se neizbežno menjala. radeni s one strane zakona i pristojnosti. i Radeta Bulatovica. Sve što Saša Vukadinovic bude radio bice predmet politickih nagodbi i stranackih cenjkanja. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije. Niti je Bulatovic Stanišic. a ta ekipa ima jaku spoljnu politicku. ta prica dobila veliki publicitet. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobice manje nego što je procitao kod Karle del Ponte. naviknutih da malo rade. Docekace ga front solidarnih rutinera. septembar 2006. na cijem je celu. Upravo s politicke strane preti mu najveca opasnost . ali nece on mene".Beba Popovic jeste ili nije dao dokaze. Saša Vukadinovic bio je na celu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. a mnogo mocnih. godinu isporucio CIA. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. saopštila je da on nikada nije ni pominjao Petrovica. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "procitaj pa vrati" izveštaji. jer se taj sud kod njih loše kotirao. a Bulatoviceva odbrana bila je: nisam ja. S druge strane. kaže Petrovic u intervjuu za "Nezavisne". Bulatovica i Stojkovica sa Legijom u noci predaje. A onda je. i na cinjenicu da su i radikali kao . Saša Vukadinovic od Rada Bulatovica sigurno nece dobiti snimak razgovora Jocica. niti je Služba ista kao tada.Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštacki i apstraktni proizvod. Zloupotreba BIA u politicke svrhe postajala je sve teža i rizicnija: prvo. Goran Petrovic. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala.i covek koji je nosio lap top i sam lap top i ljudi koji su to snimali se nalaze u BIA. naglašavajuci da je za njega sadašnji šef BIA potpuno beznacajna figura i da se njime ne bi ni bavio da nije one narodne: "Pustio bih ja njega. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovica. Politicari su onda od Službe tražili još. može da da nalog da se ta prica proveri i dovede do kraja. Nezavisne 24. ljudi su naucili da je to opasno i nezdravo za karijeru.pod uslovom da novi direktor bude imao politicku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. misleci da se ništa nece desiti. šverca narkotika i ljudi i slicne aktivnosti. Pošto su Popoviceve tvrdnje bile ubitacnije nego što je direktor BIA planirao.

da im se dodvori? PETROVIC: Narodski receno . Mi živimo u vremenu apsolutne dominacije partija i ja se kao gradanin protiv toga bunim. Znaci. Pravo svakog gradanina i politickog subjekta je da talasa. kako se usudio da arhivu BIA preda Americi? PETROVIC: Ne treba zato biti veliki maher. usudio da iznese svoje mišljenje. To je oprobani trik Vlade da se ni o cemu ne izjašnjava. ako jedan državni funkcioner može da bude optužen za veleizdaju. to su vaše reci. Nema nikakve kontrole. ako se sve ovo slegne.na politickoj sceni Srbije ne postoji opozicija. ovo je jedan politicki test za Vladu. obaveštajnim pre svega. nametne kao neki iskreni prijatelj i saradnik. Postoje pokušaji pojedinaca i stranaka vladajuce koalicije da se i DS uvuce u Vladu cime bi se samo betonirala ova prica. Imate Demokratsku stranku koja je nazovi opozicija. I on je rekao: Ja mislim da on nije! To je privatno mišljenje i mogao je da ga da na konferenciji DSS. On je šef BIA. Jer. a na drugoj strani je 10 miliona gradana Srbije koji nemaju ama baš nikakva prava. Onda bi svi u Vladi mogli da rade šta god im padne pamet. NN: Da li to znaci da je Srbija u diktaturi.000 do 300. ako direktor traži izveštaj ili bilo kakvu informaciju . ali da se još ceka objava? PETROVIC: Miroslav Lazanski je u nekom svom nastupu rekao da je ovo neka partiokratija. NN: Kako mislite da ce se završiti ova prica koja bi u svakoj drugoj zemlji bila skandal? PETROVIC: Videli ste da se ministar policije Dragan Jocic. racunajuci da ce stvari pasti u zaborav. NN: Šta je Demokratska stranka ako nije opozicija? PETROVIC: Demokratska stranka je statista.000 clanova svih mogucih partija. Ipak. NN: Da li Jocicev trapavi nastup. Nespretna Jociceva prica govori o odsustvu želje Vlade. i nema tog cinovnika koji ce odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije. jer ce Vlada uvek stati iza njih. pa je i to otpalo. NN: Kojim motivima se ljudi u takvim situacijama najcešce rukovode? PETROVIC: U Bulatovicevom slucaju.nisam u Vladi. isto kao i epizoda sa snom o ambasadorskoj dužnosti u Rimu. Ali. kome je ocigledno skinuta zabrana javnih nastupa koju ima od premijera. NN: Kako komentarišete Jocicevu odbranu Bulatovica tezom da Beba Popovic talasa kako bi zaljuljao jednu novu politicku opciju u Srbiji? PETROVIC: To je Popovicevo legitimno pravo. zavjera cutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popoviceve optužbe? PETROVIC: To je vec analiza politicke scene u Srbiji . bilo bi jasno da ulazimo u jedan totalitarni sistem i da postoje interesi odredenih grupa i stranaka i da nema nikakvog državnog interesa u svemu tome. a Vlada na to ne reaguje. NN: Hocete reci . zar to nije ludilo? PETROVIC: Dobro.on je dobija odmah.da im se uvuce. ako je vec takav amater. Jedino ako ste clan partije vi možete . Ne verujem da u Srbiji postoji više od 200.najbrojnija opoziciona partija protivnici Bebe Popovica. Sada se zavrtela prica da Bulatovic želi da bude predstavnik BIA u Vašingtonu. Prica se završava u medijima. cisto sumnjam jer je ova vlada prelazila i preko mnogo važnijih i vecih stvari. Nije tajna da je covek želeo da bude ambasador u Atini. da li bilo kakva državna komisija ima interesa da riješi tu stvar? PETROVIC: Pa. NN: Da li bi to bilo obznanjivanje diktature? PETROVIC: Pa. jer tada ni formalno-pravno ne bi bilo nikoga ko bi to posmatrao sa strane i mogao da kaže: moje ruke su ciste . Neko moje licno ubedenje je zato potpuno nebitno. Mi sada imamo politicku kombinatoriku i mi ne možemo da znamo kojim se motivima on rukovodio. to znaci da svi drugi clanovi vladajuce koalicije i funkcioneri mogu da rade šta hoce. PETROVIC: Partijski aparatcik je pravi izraz za njega. vaš izraz je preblag. to je verovatno želja da se on mocnim zapadnim krugovima. to ce znaciti da Vlada gradanima šalje jasnu poruku. NN: Ali. pa je to otpalo. NN: Ako je Bulatovic iznio i predao arhivu BIA uz asistenciju i znanje tolikog broja ljudi. da reši taj slucaj. koja se ne oglašava. NN: Cesto se tvrdi da Rade Bulatovic nema kompetencije da obavlja dužnost šefa BIA.

ne može . Da to nije bez pokrica? PETROVIC: Pa.oni koji su takve stvari radili. davno pre njegove ideje da da taj intervju. rekao bi: "Da. snimao sam. ocigledno. nasnimavali. NN: Ovih dana ste ustvrdili da bi aferu "Bulatovic" riješili za 24 casa.nešto da postignete. Treba da postoji neka politicka volja i da dobijem nalog i ovlašcenje da to uradim. gde nema mesta za Ðindica. svi su govorili isto: biceš bombardovan i Rusija nece moci da pomogne. pošto sam dobio nalog od direktora Bulatovica. obavite razgovor sa 10 do 15 ljudi i na bazi tih izjava imate kompletnu pricu. Tako da naravno da oni koji su cuvali Ratka Mladica kao što su Vojislav Koštunica i Rade Bulatovic. To. To je naša tragedija i naša stvarnost. koga bi pitali. Znaci. ljude koji su snimali. jesam dao nalog". Jer. politicki. I tu je kraj! NN: Kako je moguce da Bulatovic u to ukljuci tolike ljude i na cemu njegov mozak radi? PETROVIC: Kratko i jasno: Slobodan Miloševic je godinama pred bombardovanje dobijao informacije da ce ova zemlja biti bombardovana. Medutim. nije. jer sam dobio nalog od nacelnika uprave". S obzirom da znaš kako si medijski tretiran. svi obaveštajni izvori. prosto odete u BIA i krenete da razgovarate sa ljudima. antihackog i anticivilizacijskog.da slucajno neko ne bi uhapsio nekog haškog optuženika i da slucajno neko nešto ne bi radio na rasvetljavanju ubistva Zorana Ðindica. NN: Da li vjerujete da je Bulatovic iznio arhivu BIA? Ili možda znate da je to uradio? PETROVIC: Da ne postoje jake indicije. Znajuci sa koliko se entuzijazma pripremao za celu pricu i znajuci mnoge druge stvari koje su apsolutno tacne. jedino Vlada može da reši slucaj jer se svi dokazi nalaze u BIA. NN: Šta ocekujete od sudenja za ubistvo Zorana Ðindica? PETROVIC: Lomljenje kopalja oko tužioca Prijica je samo jedan poligon na kome se vodi rat dva nacina mišljenja u Srbiji . bivšeg službenika americke ambasade. coveka koji je nosio lap top. Braun je americki diplomata koji je radio u Ambasadi SAD u Beogradu i jeste na visokom mestu u Savetu za nacionalnu bezbednost. duboko sam uveren da je i ova prica tacna . Neko ce sutra to da tretira na drugaciji nacin. Znaci. kratko sam mu rekao: ti ne smeš da imaš procenat šuta 99 odsto. svako ko svedoci zna da su se za tri-cetiri godine promenila tricetiri direktora i da u policiji. Jer. ne verujem da bi neko bio toliko lud da to radi. tajni. imate upravu informatike. potpuno bezvredni ljudi koji nikada ništa u životu ne bi mogli da budu da nisu clanovi partije. oni. Onda se postavlja pitanje na bazi cega je taj ludak procenio da Rusi nece moci da ostanu neutralni i da ce izazvati treci svetski rat. To je Rade Bulatovic u svom obracanju za Novu godinu potvrdio kada je rekao da su prioriteti u radu Službe rasvetljavanje ubistava novinara Curuvije i Pantica. Bulatovic i Jocic su partijski aparatcici. ne verujem da bi se ta prica otvarala. Mada postoje indicije da Rade Bulatovic sada silom svog autoriteta vrši pritisak da se ta stvar zataška. a ovaj bi rekao: "Da. i gomila u svim drugim strankama. Vrlo jednostavno. Ne verujem da bi bilo ko bio lud da kaže da nije snimao. odnosno direktor je odseka za jugoistocnu Evropu.evropskog i antievropskog. za kojeg Popovic tvrdi da je organizovao Bulatovicevu posjetu SAD kada je sadašnji šef BIA dokumente te službe predao CIA? Popovic tvrdi i da je Braun bio kažnjen zbog bliskih veza sa licima uhapšenim u akciji "Sablja"? PETROVIC: Tu nema dileme. tako da mislim da bi se vrlo lako ustanovila istina jer ne verujem da je bilo ko toliko zaljubljen u Bulatovica da bi ga štitio. kada sam ja razgovarao sa gospodinom Popovicem pred njegov intervju u emisiji TVB92 "Insajder". NN: Da li vam je poznato ime Berta Brauna. Taj. a njegovu zaštitu je organizovao takode Rade Bulatovic po nalogu svog vrhovnog komandanta Vojislava Koštunice . njima nije problem da se umešaju i u sudenje. oni koji su cuvali Šljivancanina. Te institucije ne funkcionišu jer profesionalci u tim službama shvataju da im se ne isplati da bilo šta ozbiljno rade. javni. ako je to radio. I tada. Naglasio sam mu da ne sme da dozvoli sebi da kaže 99 stvari koje su prave i tacne i onda da saopšti jednu koja nije proverena jer ce se svi uhvatiti za tu jednu i po starom sistemu lakirane bubašvabe osporiti tu celu pricu. I ova ministarstva sile su zato stavili pod svoje: Jocic i Bulatovic su tu gde jesu iz dva razloga . neke cinjenice i neki detalji. Nije dobio nijednu informaciju: bice treci svetski rat ako ovu zemlju bombarduju. to je potpuno imaginarno i to je psiha jednog pojedinca. Za pocetak imate cetiri imena. ti moraš da imaš procenat šuta 100 odsto. sudstvu i službama bezbednosti postoji potpuna apatija u radu.

prema medunarodnoj zajednici. njeno stavljanje u zakonske okvire i mogucnost da naše bezbednosne službe udruže svoje snage. uplašila akademije koja je tek osnovana. da bi opravdali trogodišnju nesaradnju sa Tribunalom. ali bez potpisa. Ispred nas su Britanci i Amerikanci. Neki državni fakulteti izdali su dopis u kojem se potencijalni kandidati upozoravaju da je vaš Fakultet za diplomatiju i bezbednost "fantomska akademija koja na najsramniji nacin obmanjuje javnost". Pravljenje akcionog plana je . odgovorna naša zemlja.Dopis je poslat sa Fakulteta politickih nauka. godine intervju. NN: Svojevremeno ste izjavili da su politicari u Srbiji beznadežno fascinirani tajnim službama i dosijeima u kojima. Svi iz DOS su želeli da imaju šest tomova svaki. vec ce on biti primenjen i u slucaju svih optuženika za koje je. Nedavno je vojni analiticar britanskog Tajmsa rekao da su srpske specijalne snage trece u svetu po obucenosti za borbu protiv terorizma. i svi ostali. Bitno im je samo da Mladic ode u Hag. vrlo brzo ce ga zauzeti neko drugi. Koliko bi. komisije Vlade koja bi došla sa strane. Strane službe su. a zahvaljujuci svojim kadrovima Srbija može da bude bezbednosni lider u regionu. i verovatno je bio. ali su oni. tehnologiju. pak. Ko je prednjacio? PETROVIC: Svi do jednog su bili fascinirani. One poticu od ekstremistickih grupa iznutra. kojim je legalizovana saradnja izmedu te zemlje i americkih obaveštajnih službi. Zainteresovani mogu da našu validnost provere u Ministarstvu prosvete i sporta.da funkcioniše bez skupštinske komisije ili nekog anketnog odbora ili. izveli njegovo hapšenje u Španiji. kako ste tvrdili. Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju u Srbiji? Bezbednosne pretnje Srbiji su iste kao i pre godinu dana. jer onog trenutka kada smo potpisali povelju UN. Mi imamo sva potrebna rešenja. Ne vidim da se povecala opasnost od terorizma spolja zbog naše saradnje s NATO. to je najrealniji završetak celog slucaja. tehniku i iskustvo s njima. prema vašim procenama. a o Koštunici i njegovoj fascinaciji Vojskom i ministarstvima sile da ne govorimo. Medunarodna zajednica ne bi imala ništa protiv da se to desi u ovom slucaju. . ali nisu uspeli jer smo mi maticni fakultet za to. Osnivac ste Akademije za diplomatiju i bezbednost.Srbija je za hapšenje optuženika mnogo pristupacnija od Iraka jer. direktor Medunarodnog instituta za bezbednost SCG. kada smo bili deo državne zajednice. ORHAN DRAGAŠ. Ovaj Akcioni plan mogu da uporedim s kolumbijskim. Kod njih je školovanje besplatno. koja postoji 50 godina. a ne ozbiljna državna služba. Njime treba da se bavi neuropsihijatar. Akcioni plan ce nam samo koristiti. to moglo da traje? . kada je svrgnut Sadam Husein. nema ni približno materijala o liderima DOS-a koliko su oni mislili. a kod nas je 5. Ne verujem da ce se plan ograniciti samo na hvatanje Mladica.000 evra i do sada se prijavilo više od 70 studenata. dao je 2006. Hrvati su optuživani da je Ante Gotovina u Hrvatskoj. za to nije postojala politicka volja koje u Srbiji ima. Ovo je formalizovanje odnosa sa stranim službama. preko legalnih predstavnika u ambasadama i preko svojih mreža na Balkanu sigurno i dosad ucestvovale u u lociranju haških optuženika.Prema mom mišljenju. Terorizam postoji kao globalni problem. Da li je to najrealniji scenario u slucaju "Mladic"? . I Ðindic. deo svog suvereniteta smo izgubili. Stranci ce svojom opremljenošcu pomoci u skidanju omce oko naše zemlje koja se zove Ratko Mladic. To nije narušavanje suvereniteta zemlje. To je trebalo marketinški iskoristiti. ali je zajednickim snagama on za nekoliko meseci uhapšen. Ko može da zabrani tim ljudima da se školuju. ukoliko je država izdala sertifikat? Na FPN su nedavno probali da uvedu katedru za bezbednost. Vreme je vrlo brzo pokazalo koliku vrednost imaju njegove misli. iako sam ja rekao da se u životu ne bih bavio Vukom Draškovicem. Sadam je tada imao veliki broj pristalica. jer cemo dobiti i finansijska sredstva od država ciji ce predstavnici ucestvovati u programu. Ako mesto lidera ne zauzmemo mi. Njima je svejedno da li cemo i mi uspeti da se opravdamo. Drago mi je da se jedna važna institucija. iako je jasno da su kamione dosijea imali Dobrica Cosic kojeg je tadašnji režim oznacio kao glavnog neprijatelja i Vuk Draškovic zbog fascinacije jednog bracnog para drugim bracnim parom. Kod nas je problem tehnicko pitanje. obavila razgovor sa tim ljudima i saopštila istinu.

ali. Ceški model uspeo je u nekim zemljama jer su kadrovi selektivno odstranjivani. obe vojne službe stavio je pod svoju kontrolu i to je hrabar potez jer ce on biti odgovoran za njihovo cinjenje. otkad je na njeno celo došao Bulatovic. potrebno je primeniti "ceški model". funkcionišu ostale bezbednosne službe u zemlji? . On je prvi koji je skinuo anatemu sa BIA kao zlocinacke organizacije. Da li imaju podatke ili ne. Osnovni razlog je licni strah pripadnika VBA da bi i oni mogli biti predmet istrage. Tvrdim da BIA. Naša služba je loše tehnicki opremljena i to je njen najveci problem. ali ih ne prosleduju. Ali. koja deluje u inostranstvu. Sve te službe su. Obe službe imaju obavezu da saraduju u hapšenju Mladica.Sadašnji nacelnik VBA Svetko Kovac nije imao mnogo vremena da razmišlja o promenama u agenciji jer je morao da brine da li ce ostati na funkciji. Ali je cinjenica da nisu dobro opremljeni. a dobro je shvatio proces reforme bezbednosnih službi. To je posledica loše finansijske situacije u kojoj su bili. Ostali su mnogi kompromitovani kadrovi. VBA ima ozbiljne terete iz prošlosti i veze s ratovima na prostoru bivše SFRJ. a to zakonu ne bismo smeli da radimo. u zemlji. Direktor BIA Rade Bulatovic izjavio je da ekstremisti u Vojvodini iz nacionalnih manjina zloupotrebljavaju aktuelne politicke procese kako bi prikriveno ostvarili separatisticke zahteve. Kako BIA dobro radi a ne može da pronade Mladica? . osim BIA.. prema mojim saznanjima. Cesi su otpustili sve ljude koji su imali veze s Komunistickom partijom i izgubili su veliki broj vrsnih profesionalaca.. prema vašem mišljenju. ukoliko se Mladic nalazi u Srbiji. koja ce ih sve objediniti. imam visoko mišljenje o njemu kao profesionalcu koji nije iz te struke. u Ministarstvu spoljnih poslova imamo dve SID. i Službu bezbednosti. To što BIA nece da opremu kupi od nas njihova je stvar. što je dobar nacin. radi veoma dobro. Pružanje podrške Mladicu je i to što ništa ne rade na njegovom lociranju i hapšenju. Da bi se služba ocistila. Tek od ove godine BIA ima dobar budžet i nadam se da ce se kvalitetno opremiti. on u narednih nekoliko meseci biti uhvacen.ubrzavanje tehnickog pitanja i mislim da ce. Osim BIA. ali je ponovo postavljen kao civilno lice. Videci šta radi i na koji nacin pokušava da reformiše službu. To je zabrinjavajuce. U novom odnosu snaga jedino rešenje je da se formira obaveštajno-bezbednosna zajednica. Pridružujem se u potpunosti završnoj reci zamenika specijalnog tužioca. ali on sam ne može da uhapsi Mladica.Zadovoljan sam radom Bulatovica. Kako ocenjujete rad vojnih obaveštajnih službi? .BIA od svih šest bezbednosnih službi. Kao direktor Medunarodnog instituta za bezbednost mogu da kažem da se Institut ne bavi operativnim. Ministar Stankovic je uradio odlicnu stvar. ZAVRŠNA REC SRÐE POPOVICA NA SUÐENJU ZA ATENTAT NA ZORANA ÐINÐICA „Poštovani Sude. izgubile i smisao i znacaj. kao neko ko je u sektoru bezbednosti želim da verujem da je Bulatovic to rekao na osnovu operativnih podataka koje BIA ima. dve vojne. Pošto je Mladic bio vojno lice te. . tu su kriminalistickoobaveštajna služba u MUP-u. u poslednjih godinu dana ništa ne cine na tom planu. Mi smo zakasnili za primenu ovog modela jer je to trebalo uciniti najviše pola godine posle smene prethodnog režima. Kako. Naša firma "Komora sistem" je najozbiljnija firma za promet i razvoj kontraobaveštajne tehnike i naravno da nam je interes da plasiramo svoje uredaje. Zaista ne znam na koga je konkretno mislio. Bulatovic se opredelio za "cišcenje" po nivoima.Mi nemamo mehanizam prisile da prodajemo opremu. Da li niste zadovoljni radom BIA zato što nisu želeli da opremu nabave preko vaše firme? . informacije mogu biti dragocene. On je na sednici VSO penzionisan. vec naucnim radom. odnosno služba je odbacivala samo one koji su cinili greške. najbolje funkcioniše. ali nije nikakva novost. nemam nikakva saznanja o tome. Hvalite rad direktora BIA Bulatovica. ne znam. VOA i VBA. Na koga je mislio? . Ovo što me pitate bio bi rezultat obaveštajnog rada.Ako me pitate kao gradanina. Srbija nije tolika da jedan covek ne bi mogao da se pronade.

Pokušacu da ovo svoje stanovište obrazložim i dokažem. Sud takode tvrdi da je "punomocnik oštecenih" "U predlogu za dopunu dokaznog postupka ponovio predloge koje je izneo u predlogu za proširenje optužnice". marta. Sud je odbio sve te predloge. pravno manjkavo. Ja sam siguran da Sud poznaje spis .. Svaka odluka zasnovana na neistinitim premisama je manjkava. obrazloženje Suda u ovom delu protivreci sadržini spisa i utoliko je. Prema tome. U narednih par minuta ja cu ispitati osnovanost odluke kojom su moji dokazni predlozi odbijeni. Kada bih smatrao da im se to stavlja na teret. predsednik Veca iznela dve konstatacije koje su suprotne sadržini spisa: Prvo. Citiracu: "Javnosti radi.. st. ni u jednom segmentu dispozitiva. .povredom nacela kontradiktomosti postupka. i pocetkom 2003. nego se proširenje optužnice PO ZAKONU (clan 342.. niti da "pogrešno smatram" da se oružana pobuna optuženima stavlja na teret. februara. Smatram da su predloženi dokazi odbijeni sa neodrživim obrazloženjem. ali to je najmanji problem...na netacnim cinjenicnim konstatacijama koje su u protivrecnosti sa sadržinom spisa. Potpuno mi je nejasno na osnovu cega Sud ovo tvrdi. Niti sam predlagao ikakve dokaze u predlogu za proširenje optužnice.kako su se ove dve neistinite konstatacije našle u obrazloženju odluke Suda? Nemam odgovor. naravno da to nije istina. Netacne konstatacije Prvo. Vi se secate da sam pokušao da stavim primedbu na tu Vašu odluku. kao i obrazloženje te odluke. Drugo. g. Ne samo da je ova konstatacija netacna (u predlogu za proširenje optužnice ne nudim ni jedan jedini dokaz). ne pominje se niti se optuženima stavlja na teret da su svoju delatnost . nalazi se i izvestan broj predloga koji se odnose na dogadaj koji specijalni tužilac u optužnici naziva oružanom pobunom. ne bih predlagao proširenje optužnice na ovo delo. i . naravno. optuženima stavljeno na teret da su delovali samo u jednom kracem vremenskom periodu i to kako se navodi pod tackom 1 optužnice krajem 2002. Buduci da su ove konstatacije date u kontekstu obrazlaganja odluke Suda o odbijanju mojih dokaznih predloga. godine. Predlozi koji se odnose na oružanu pobunu Medu predlozima za dopunu dokaznog postupka koje sam stavio 14. marta zasnovani su: .na medusobno protivrecnim razlozima. u obrazloženju odluke Suda se tvrdi: Da ja svojim predlogom: . februara 2007.Upravo zato sam specijalnom tužiocu i predložio proširenje optužnice na krivicno delo oružane pobune..l. . moram da kažem da je..na pogrešnom tumacenju odredaba Zakonika o krivicnom postupku. izuzuzev onaj za saslušanje svedoka ACE TOMICA. ZKP) može predložiti i optužnica može proširiti samo na osnovu vec izvedenih dokaza na glavnom pretresu. Razlozi dati za odluku na glavnom pretresu 20. Bilo je vrlo lako iz spisa utvrditi da ja niti ponavljam dokazne predloge iz predloga za proširenje. ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci da je optužnicom. naravno da je meni poznato da se oružana pobuna okrivljenima ne stavlja na teret. Mnogo veci problem jesu dalji razlozi koje Sud navodi odbijajuci ove predloge koji se odnose na oružanu pobunu. jer znamo da ošteceni nemaju pravo na žalbu.. obrazlažuci odbijanje ovih predloga na glavnom pretresu 20. što je svakako bila omaška. te da se verovatno želelo reci "u završnoj reci". Zašto se nešto ovako tvrdi? Meni to nije jasno.netacno interpretiram da je tužilac u optužnici stavio na teret (okrivljenima) u opisu krivicnog dela delovanje oružane formacije JSO kroz pobunu". februara o. a da sam bio upozoren da to mogu da ucinim "u žalbi". niti sam ih onda mogao tobože PONOVITI u predlogu za dopunu dokaznog postupka 14. godine..Moja rec ce se odnositi na ispitivanje Vaše odluke o odbijanju svih dokaznih predloga koje sam stavio na glavnom pretresu 14. Ostali razlozi To je ozbiljno.

. kada se na citavoj toj strani govori o važnom mestu i ulozi oružane pobune u ukupnom planu osvajanja vlasti i pripremanju ubistva premijera. Nije Sud u pravu ni kada je obrazlažuci svoju odluku o odbijanju dokaza predloženih na cinjenice vezane za pobunu. S obzirom da se legalnim putem vlast nije moga osvojiti.. ustvrdio da se pobuna pominje samo u jednoj jedinoj recenici na str. pravosudnim i drugim ciniocima. . tj. jer su iznudene samo neke personalne promene u MUP Srbije. 20. Evo te “jedne jedine recenice”. kako je optužnice i naziva) jeste osvajanje vlasti.. ne stavljaju na teret prvookrivljenom. Nesporno je da se na strani 32.. o pripremnim radnjima koje se. Ali to je sada potpuno nevažno.. po principu supsidijariteta.. smatra nekažnjivom pripremnom radnjom. Sud tvrdi nešto suprotno sadržini spisa. Koliko puta treba da bude pomenuta neka cinjenica da bi bila smatrana važnom i vrednom dokazivanja.Promena personalne strkture u bitnim segmentima vlasti (MUP. Kakvo je to pravilo? Ili je bitan smisao. . Sofizam je tvrditi da se u svim citiranim iskazima same reci "oružana pobuna" pominju samo jednom.Sticanje pozicija u politickim. sa strane 32 optužnice: "Cela ta organizacija (Lukovica .. strukturama.i onda kada se govori kako je uspeh pobune ohrabrio optuženog Ulemeka i Spasojevica da nastave svoju delatnost i drugim sredstvima. drugim sredstvima. ali su i takvi dometi ohrabrili Spasojevica i Legiju da osnovnu ideju osvajanje vlasti . mart 2007). . ono što ja smatram samostalnim krivicnim delom oružane pobune. Sud. .i onda kada se govori da je u toj ideji iskorišcena cinjenica postojanja haških optužica. pozivajuci se u tome na optužnicu. . . kao što su ubistva.Legije i Dušana Spasojevica) bila je koncipirana tako da nakon sticanja odredene finansijske i društvene moci. U celoj toj ideji iskorišcena je i cinjenica postojanja haških optužnica protiv odredenih lica da bi front delatnosti.U tom cilju ukljucivanje JSO. To je podrazumevalo najpre.. Legija dolazi na ideju da u realizaciju tog plana bude ukljucena i JSO kao oružana formacija koja je dobro utrenirana i poslušna u odnosu na Legiju. znacaj i kontekst u kome se ona pominje? Pripremne radnje Dakle. pretres.i onda kada se govori da se u realizaciju toga plana ukljuci JSO. ali kao što svi znamo Vece je vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice" (gl. uz korišcenje pozicija koje bi banda ostvarila u odredenim društvenim. a sredstva koja planiraju (po optužnici) jesu sledeca: . drugim recima. 32 optužnice.Sticanje finansijske moci. imao podršku veceg broja ljudi. kao i optužnica da se u toj pobuni-protestu radi o "pripremi" osnovnog dela. pravosudnim i dr. Ova akcja je imala ogranicen domet. ali sada na drugi nacin. To sada nije tema. . Prvi test tih ambicija bila je pobuna JSO koja je imala politicku pozadinu kroz svoje zahteve za smenu ministra policije i drugih lica.I tek onda (buduci ohrabreni uspehom pobune) organizovanje zavere za osvajanje vlasti i "drugim sredstvima". Drugim recima. . .pocinili organizovano i zapoceli organizovanjem oružane pobune Jedinice za specijalne operacije. tj. Služba). cilj prvookrivljenog i Spasojevica (dok još funkcionišu kao kriminalna organizacija.. ubistvom premijera. promenu personalne strukture u bitnim segmentima vlasti. obrazloženja ove optužnice u jednoj jedinoj recenici nakon opisa radnji pominje da je priprema tog dela pocela sa pobunom Jedinice za specijalne operacije.i onda kada se govori o tome da cilj osvajanja vlasti "najpre podrazumeva promenu personalne strukture vlasti u bitnim segmentima vlasti". buduci da je ta "priprema" konzumirana višom fazom izvršenja. Sud nasuprot meni smatra. politickim. atentata.forsiraju. To je nešto o cemu treba razgovarati s Tužilaštvom. pogotovo ne od kriminalne organizacije Spasojevica i Lukovica.Korišcenje price o haškim optužnicama. svoju aktivnost usmeri u pravcu osvajanja vlasti." U celom pasusu govori se o oružanoj pobuni kao delu ukupnog plana po kome postupaju optuženi Ulemek i Dušan Spasojevic: .. Ja mislim da se radi o oružanoj pobuni kao samostalnom krivicnom delu za koje bi (bar) prvookrivljeni trebalo da odgovara u realnom sticaju sa delom koje mu se stavlja na teret.

JANjUŠEVICA. kako Vece netacno tvrdi i pogrešno poducava javnost. Sud je. MIJATOVICA. ZKP. važne za pravilno presudenje". Ono što posebno zabrinjava jeste što ovo potpuno pogrešno tumacenje ZKP Sud. Sud NIJE NA TAJ NACIN VEZAN DISPOZITIVOM OPTUŽNICE. Medutim. iako treba da svedoce o istom konkretnom dogadaju! ). a nipošto time da bi tobož bio ogranicen na dokazivanje samo onih cinjenica koje se pominju u dispozitivu. izricito upucuje laickoj javnosti. koji odreduje da Sud može optuženog osuditi samo za ono delo za koje je optužen tj. "Javnosti radi. U delu ZKP koji je naslovljen sa "Dokazni postupak". zakonodavac u cl. Naravno.. Zar za njih ne bi morali važiti isti razlozi koji važe za svedoka KOŠTUNICU I BULATOVICA? ... marta da je. PETROVICA. Pa u najvecem delu postupka upravo se te cinjenice i dokazuju. Svi su oni danima ispitivani s obzirom na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu. dakle.tako Sud pocinje ovo svoje neobicno tumacenje vezanosti Suda optužnicom. JOVANOVICA. Predlog za utvrdivanje cinjenica vezanih za radnje kojima se priprema delo uvek je umestan i te cinjenice su važne cinjenice." . "Odlucne cinjenice" se. sa svim svojim autoritetom. u njenom obrazloženju. Za odnose sa javnošcu Sud ima svog portparola. kada kaže na glavnom pretresu 20. Sud nije vezan dispozitivom optužnice u smislu da ne sme ispitivati cinjenice koje se pominju van dispozitiva optužnice. ali ona znaci: Sud je vezan dispozitivom optužnice jedino odredbom clana 351. Pa isti ovaj Sud je ovde izveo brojne dokaze na takve cinjenice i okolnosti o kojima nema ni pomena u dispozitivu optužnice. prilikom odbijanja predloga koje sam stavio u odnosu na pobunu. 326" st. cak i usvajajuci stav optužnice i Suda da se radi samo o pripremnim radnjama. koji je ispitan iskljucivo na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu (a odbijaju se svedoci BULATOVIC i MIKELIC. ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci. Nema osnova u Zakonu za razlog koji iznosi Sud. Važne cinjenice Pogotovo je neshvatljivo da Sud prihvata stav optužnice da se pobuna Jedinice tretira kao priprema kasnijeg atentata. vezan optužnicom u pogledu identiteta optužbe i presude. POPOVICA. 2. “kao što znamo. odreduje ovako predmet dokazivanja "dokazivanje obuhvata sve cinjenice. Uostalom kako bi Sud objasnio zašto je u ovom postupku utvrdivao more cinjenica koje se ne pominju u dispozitivu optužnice? Zašto smo danima ispitivali sve one peripetije oko kupovine raznih kamiona upotrebljenih za pokušaj atentata kod "Limesa"? Ili porekla puške? Ili gradevinskih radova u zgradi Vlade 12. O tome razlikovanju postoji ogromna literatura.javnosti radi". Protivrecnost razloga Protivrecna je ova odluka i njeni razlozi drugim dokaznim rešenjima Suda. kako Sud sugeriše kada kaže da je "vezan dispozitivom optužnice". recimo. Ova tvrdnja je formalno tacna. pa i samih okrivljenih. ali uprkos tome smatra da cinjenice koje se odnose na pripremne radnje ne mogu ili ne treba da budu predmet dokazivanja? Zakon razlikuje dve vrste cinjenica: "odlucne cinjenice" i "važne cinjenice". Recimo. stav 1. predmet dokazivanja u postupku NIKADA NISU samo odlucne cinjenice. ali Sud ne cini nikada i ništa . marta? Ili spaljivanja droge? Da ne nabrajam dalje."Sud je vezan dispozitivom optužnice" Medutim. ZKP. pripremne radnje uvek predstavljaju važne cinjenice u smislu clana 326~ st. gde se govori o razlozima za pobijanje presude ("kad je sud neku odlucnu cinjenicu pogrešno utvrdio"). Bitno je da sud nije vezan za dokazivanje samo onih cinjenica koje se kao odlucne cinjenice navode u dispozitivu optužnice. Vece vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice". odluka o ispitivanju ACE TOMICA. 2. citiram. Sudenje je javno. pominju u clanu 370. može ga osuditi samo za ono delo koje se opisuje u dispozitivu optužnice.. ZKP. Odlucne cinjenice moraju biti obuhvacene dispozitivom optužnice. Isto se odnosi na saslušanje MIHAJLOVICA.

To je teška povreda postupka. Tužilac onda opširno analizira dokaze i zakljucuje: Zemunska banda. medutim. svedoke i krivce". videli smo. Pretpostavka je. Prema tome. koje. i pocetka 2003. a to je saslušanje svedoka i citanje javno objavljenih izjava GRADIMIRA NALICA. Tako. ako je odbio izvodenje kolizionog dokaza. Po toj logici Sud je mogao ." i da su ista lica "pripremila ubistvo. godine". MIROSLAVA MILOŠEVICA i ALEKSANDRA TIJANICA. da se radi o odgovonim licima koja vrše važne javne funkcije i cije se izjave O VRLO VAŽNIM CINjENICAMA moraju uzimati ozbiljno. Funkcija kolizionog dokaza jeste da se njime osporava do tada utvrdeno cinjenicno stanje. "i [da svedok poseduje] nova saznanja [o cinjenicama] kojih nema u optužnici i drugim zvanicnim spisima" (Miloševic). Ovakva interpretacija optužnice je netacna. ne stoji razlog Suda da se moji predlozi koji se odnose na cinjenice vezane za pobunu odnose na vremenski period kada zlocinacko udruženje nije ni postojalo. ne može biti plod delovanja organizovanog zlocinackog udruženja. koji je juce detaljno razmotrio i obrazložio datum nastanka zlocinackog udruženja. Ovo tužilac utvrduje na osnovu iskaza svedoka Šare Nenada. podsecam da medu predlozima koje sam stavio 14.da je "zvanicna verzija optužnice. Time se narušava sama ideja i nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka. Na primer: . Ne može biti nikakve sumnje da bi sva tri predložena svedoka. javnog servisa. godine. buduci da se radi o: . dok je "verzija data u optužnici.000 evra i da on "zna ko je to platio". da pobuna. tzv. novembra 2001. Kolizioni dokaz nikada ne može biti odbijen kao suvišan. Sud navodi. a to je bitno za odluku o njima. Tu je napravljena vrlo ozbiljna greška. on je u koliziji sa do tada izvedenim dokazima. Sud netacno tvrdi da se optuženima stavlja na teret samo delatnost u vremenskom periodu izmedu "kraja 2002. godine. Apsolutno je nezakonito da kolizioni dokazi budu odbijeni kao suvišni. kao i svim drugim izvedenim dokazima. vrlo verovatno mogla raspolagati saznanjima o cinjenicama o kojima govore. kao zlocinacko udruženje nastala je na osnovu dokaza izvedenih na glavnom pretresu pocetkom 2000. jer navodno zlocinacko udruženje još nije ni stvoreno u doba pobune. i pocetka 2003. optuženog Krsmanovica i Pejakovica. "Važno pitanje jeste kada kriminalni klan prerasta u neprijateljsko zlocinacko udruženje". godine". Dakle. po svojoj funkciji. Tipican kolizioni dokaz je dokaz alibija. isprobavana šest meseci pre atentata. Tužilac cak eksplicitno i uspešno dokazuje da je pobuna nastala i odvijala se zajednickim organizovanim delovanjem dvojice voda zlocinackog udruženja..da u optužnici postoji mnogo propusta. tj. na primer. Sud nikada ne može uzeti bilo koju važnu cinjenicu za utvrdenu.. godine. . predloženi dokaz njihovog saslušanja je takozvani kolizioni dokaz. takode.. Vukašinovica. rekao je juce u svojoj reci zamenik specijalog tužioca. Sud je. februara postoji jedan broj predloga. postoji od 2000.savetniku za bezbednost predsednika Koštunice i kandidatu DSS za položaj ministra unutrašnjih poslova. daleko od istine" (Nalic). prema optužnici.nacelniku Resora javne bezbednosti.generalnom direktoru RTS. . samim tim što im se stavlja na teret zlocinacko udruživanje.Sud odbija moje dokazne predloge koji se odnose na dogadaje pre "kraja 2002.da predloženi svedok Tijanic ima saznanja o tome da je neko platio pripadnicima jedinice koja je ubila Kuma i Šiptara u Meljaku sumu od 50. . odbio ove predloge sa paušalnim obrazloženjem da je njihovo izvodenje suvišno. svojim javno iznetim tvrdnjama protivrece i dispozitivu i obrazloženju optužnice. Zašto? Ova tri predložena svedoka.. koji su tvrdili da imaju posebno važna i bitna saznanja o odlucujucnim cinjenicama za ovaj postupak. Kolizioni dokazi Nezavisno od prednjeg. Ja upucujem na završnu rec zamenika specijalog tužioca. i . protivdokaza. Prema tome.

Popovic. mislim na pripadnike JSO.. 04.. Tog trenutka postoji samo jedan cilj. sa obrazloženjem da je vec ranije saslušao veliki broj svedoka iz javnog i politickog života Srbije upravo na okolnosti sa kojih politickih pozicija se delovalo preko JSO.. Petrovic. Otišao je u kabinet. nema onoga. njena saznanja i njene argumente . ako budu sa Koštunicom. Poceo je da dovodi u svoj kabinet ljude kojima je jedina zajednicka crta bila mržnja prema Zoranu Ðindicu. godine... odn. februara 2007. oktobra Gradimir N alic. Ace Tomica. Postao je predsednik. od njega cuo da su uspostavljeni kontakti i sa generalom Tomicem i sa vojnom službom bezbednosti i da ce ono što mi nismo bili spremni da uradimo. Jocica... na racun Vojislava Koštunice. 13.. Nalica itd. kad Radeta Markovica stave u zatvor. Rade Markovic. nema Haga. pa do ostalih saradnika po kabinetima. Znaci on. politicke pozadine. jer je izvedenim dokazima iz optužnice "dovoljno razjasnio cinjenicno stanje". Drugim recima. smenjen je general Ðakovic i na to mesto protivzakonito postavljen general Tomic i ja sam u razgovoru sa Miloradom Ulemekom u jesen 2001. 16. koji su postali clanovi DSS u meduvremenu.. 05) . verovao. Saslušali ste jednu stranu. koja je bila licna. i zakljucuje: "smatramo da su motivi i politicka pozadina delovanja ove kriminalne grupe za sada dovoljno rasvetljeni". kakva je klima prethodila itd. Janjuševica. i tako dalje... 05) Vi se secate izjave Vojislava Koštunice te veceri [kada je Miloševic predat Haškom tribunalu].[Deo] politickih struktura koji su uz Vojislava Koštunicu. 11. iz istih razloga. 04.odbiti i sve dokazne predloge odbrane. napušta vladu.. po povratku iz Grcke. Bulatovica. a on je održao njima patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici.. A evo zašto: Atentat na premijera Ðindica dogodio se. i JSO i njemu licno uraditi sada neki drugi. Predstavljen je toj Jedinici kao buduci ministar policije. Smatram da je Sud doneo pogrešnu odluku. vojske i civilnih i vojnih organa bezbednosti: VLADIMIR POPOVIC: Vojislav Koštunica je proglašen za predsednika. Jovanovica. mislim na Miloševiceve strukture vlasti. 05) Znaci. mislim i na pripadnike SAJ i na druge delove policije. koji je javno optuživao Ðindiceve saradnike za atentat. da.mi smo predložili drugu.. morao pozvati i predložene svedoke Koštunicu. 46. šta ce reci ili nece reci. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Zbog neuspeha. da je to državni puc. marta. su se plašili saznanja istine i otkrivanja šta ce se desiti kad se otvori.. 82-83. Petrovica. Mijatovic. Nemam dilemu koji su ti drugi i nemam nikakvu sumnju u pozadinu kontakata koji su razvijani od tog trenutka pa prakticno sve do 12. Mijatovica. Koštunicinoj strani. odbija predloge za saslušanje Koštunice. Ispravno je Sud pozvao svedoka Mihajlova. (str. ali je. da li ce Rade propevati ili nece. dva meseca posle 5.. okružio se ljudima Slobodana Miloševica koji su bili u toj zgradi. 27... motiva koje sam predložio 14. iz razloga što nisu uspeli da ostvare neke funkcije koje su želeli da ostvare. Sud navodi svedoke Mihajlovica. Jovanovic. u kojim politickim uslovima. pokušavaju da iskoriste onu fotografiju objavljenu u .. odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. U odsustvu ovih dokaza Sud sada mora prihvatiti sliku politicke pozadine atentata koju su dali svedoci Mihajlovic. nema ovoga. i tako dalje. razgovoru koji je organizovan na njegov zahtev. da sledeci potez Zorana Ðindica jeste hapšenje Vojislava Koštunice. 04. 13. odnosno nesposobnosti vojske da spreci ekstradiciju. (str. Jocica i Bulatovica.. Nije on rekao da je to državni puc zbog toga što je njemu bilo žao Miloševica. 29-30. (str. "Politicka pozadina" Sud je odbio da izvede dokaze ponudene na cinjenice tzv. i sve optužbe koje su izrekli. Branko Crni i cela ta ekipa. (str. 04. u ambijentu žestoke politicke borbe dve politicki strasno sukobljene strane" sa oprecnim politickim ciljevima" oprecnim politickim pogledima" dve strane koje se javno uzajamno optužuju i proglašavaju uzajamno odgovornim za ubistvo. 54. kao izaslanik Vojislava Koštunice. 13. 05) VLADIMIR POPOVIC: U toj atmosferi Koštunica ruši vladu. a to je: što pre rasturiti vrh državne bezbednosti. što je notorno. svi oni. kao suvišne. nego što je upravo pod utiskom prica svojih saradnika iz struktura koje su ranije 10 godina vladale. Znaci. (str. od obezbedenja. 05. kako je to definisano.

šta cete Vi uraditi?" – “Ništa".... ja sam siguran da su oni ubili Gavrlovica. 18. poslednji cin jedne sinhronizovane akcije koja je trajala od 5. Koštunica je ocajnicki želeo da smeni rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova zbog toga što je to definisao kao jedan od svojih politickih prioriteta. apsolutno su ga podržavali. i da je onda ta pobuna zbog toga takva i bila. (str... gde su prepoznali tradicionalnu Srbiju i srpstvo i junaštvo i cojstvo. a o preuzimanju vlasti da i ne govorimo. 05) VLADIMIR POPOVIC: Iz tog razloga kažem da je pobuna "Crvenih beretki" bio samo krajnji... šta cete vi uraditi?" a oni odgovorili: "Ništa". 35. Pošto je nemocan da te zahteve ostvari. 05) DUŠAN MIHAJLOVIC: Shvatio sam da je stvar izmakla kontroli."Nedeljnom telegrafu". ministra pravde Vladana Batica i istovremeno smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. 13. da se može pociniti nekažnjeno bilo kakvo krivicno delo. (str. Pokušano je pošto ne može da se uradi to sa Ðindicem. 59. elitne jedinice u službi Državne bezbednosti i da je stvar ozbiljna . odnosno njene službe bezbednosti ili. gde su prepoznali prave vrednosti... Pružana su uveravanja da se vojska nece mešati. [Legija je smatrao] da je Ðindic taj koji je jednog trenutka njih izdao. (str.ali da sa tom pobunom koketiraju mnogi. da mnogi vode nekakve prljave politicke igre i to na bazi tih cinjenica. Održavani su konstantni kontakti sa komandom JSO. kabinet Vojislava Koštunice i te politicke strukture.. onda je jasno da postoji i te kakva realna ili osnovana pretpostavka da se u svakom trenutku može izvesti državni udar. bave i takvim stvarima.. To je dva meseca bila tema u Srbiji. i da se ni Vojska Jugoslavije. to nisu neke puke izmišljotine. (str. 10. 18. 04. 49. da ne uvredim nikoga od poštenih pripadnika tih formacija. ako je posle toga pitao: "Šta ako dodu u Vladu i izbace me na ulicu.Ako oni krenu iz Kule i dodu u ministarstvo. ajde da uradimo to sa Koštunicom.. 11. da je kriminalac.. i to je kulminiralo onda ubistvom Gavrilovica.. 04. 11.Nismo imali mogucnosti da se suprotstavimo tom protestu. neki ljudi iz tih službi. oktobra. 04.. 13. 05.Tada smo znali na osnovu informacija koje su pristizale da se razraduju planovi koji su se vezivali za zauzimanje beogradskog aerodroma. 05) GORAN PETROVIC: . (str. 05) GORAN PETROVIC: Ako je pokojni premijer pitao ministra i nacelnika Resora javne bezbednosti: . (str... 04. nego se upravo zasnivaju na tim i takvim informacijama i podacima do kojih smo mi dolazili i tako se došlo do toga da su Jedinicu organizovali Ulemek i Spasojevic i Buha.. kao što sam rekao da ni Vojislav Koštunica ni Demokratska stranka nisu nevini u svemu tome. 15. 05) .Bilo je dosta tih nekih sitnih detalja koji su ukazivali da cela ta prica. 03. Nije postojala nikakva spremnost nijednog državnog organa da nam u tome pomogne. 05. 04. niti ce se suprotstaviti eventualno novim pokretima Jedinice za specijalne operacije. a da su se onda oni prirodno okrenuli tamo gde i treba da se okrenu.. 71-72. tada je traženo da mora da se smene Petrovic i Mijatovic zbog toga što se ta fotografija pojavila. da je u svemu tome Jedinica imala podršku i Vojske Jugoslavije odnosno pojedinaca ili pojedinih delova službi bezbednosti. I Gavrilovic je bio potreban da bi se dokazalo. 19. Planovi koji su se vezivali za zauzimanje televizije. (str. znaci. 11. (str. Znaci. da nece pokušati da utice putem sile na prekid tog protesta. da sa tom pobunom .. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . otvoreno Vojska Jugoslavije sa svojim specijalizovanim institucijama podržavala je taj protest. Znaci.. to nisu neke formulacije bez neke specificne težine. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Onda oni (JSO) prave paralelne strukture moci. To su njegovi politicki zahtevi. a ostavke koje traži godinama su ostavke ministra Mihajlovica. da je Zoran Ðindic mafijaš. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: ..ja ne mogu da tvrdim da je nju organizovao Vojislav Koštunica ili njegovo okruženje .. tu se pojavljuju oni (JSO) koji ce mu u tome pomoci. puc. da nam je neko iza leda pripremio pobunu jedne. iz te vojske. 54.. planovi koji su se vezivali za nasilan ulazak u republicku vladu.. 15.

(str. zašto ne? Svedok Goran Petrovic: Ne. prakticno od pobune "Crvenih beretki". od 2001. 05) GORAN PETROVIC: .. izdržite još malo. pojedinih lidera DOS i pojedinih clanova vlade Srbije. 11. 51. Svedok Goran Petrovic: Taj apel bi bio kontraproduktivan. vec su se aktivno ukljucili na sve moguce nacine u onemogucavanje ovih koji su nešto hteli da rade. Ja sam to otprilike shvatio da bi oni jedino Koštunicu poslušali kada bi im rekao da tu pobunu prekinu. postojao sukob. (str. Srda Popovic: Onda bi takav apel bio. 18." (str. recimo. 18. dakle. ta pobuna je uspela. kontakti koji su bili u funkciji davanja garancija i cvrstih uveravanja da se vojska nece umešati u taj sukob. Jasno je [stavljeno] do znanja da je. 23. Adv. "molim Vas. Srda Popovic: Da. politicka borba. 2001.. zbog podrške. 05.. kada kažem “njih”. nema popuštanja.U tom trenutku Vojska Jugoslavije. ne znam kako se oni oslovljavaju. 50. i ovaj mu je rekao doslovce: "To sada nema prekidanja dok ne kaže Koštunica. 34. da u tome imaju što manje uspeha. (str. godine. 05) VLADIMIR POPOVIC: Znaci. godine. 04. nije pravio. koji su bili u tonu: "To. da li Gumar. ostavljao prostor ni za kakve nedoumice. mislim na sve njih ostale i na prvooptuženog. 05. da je u nekim medijima objavljeno kako je Maricic. 18. 05. došlo do polarizacije na politickoj sceni na one koji su znali i bili svesni da moraju da menjaju. otvoreno je podržavala i logisticki na otvoren nacin koordinirala takode taj protest. da je to ucinila Demokratska stranka Srbije. 7. sa svim svojim bezbednosnim strukturama i prakticno nacelnikom Genralštaba i prvim covekom vojne bezbednosti. 18. ako bi hteo.GORAN PETROVIC: Ono što je možda interesantno kada govorim o tom politickom kontekstu. da ce sigurno dobiti podršku Srpske radikalne stranke. ali da li je bilo tada. medijski rat. ili "Vojo". jasno vam je da je to jedan isti . ne javne. uslovno receno. to sam vec rekao malopre. kao što sam rekao. i da su te strane bile direktno suprotstavljene jedna drugoj. nego su aktivno sprecavali Ðindica i vladu Srbije da bilo šta rade. Rekao je da ih podržavaju Pavkovic i Tomic. ali to su sada spekulacije. 11. zbog podrške Vojske Jugoslavije. da je predsednik Savezne Republike Jugoslavije podržao tu oružanu pobunu. 04. da bi po Vašem mišljenju oni jedino poslušali Koštunicu? Da li je postojala ideja da se. nema prekidanja. zvao generala Pavkovica i pitao ga da li ce vojska da se meša." I u jednom od tih razgovora koji sam ja izneo u javnost (neko od tih pripadnika. (str. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . nezavisnih intelektualaca ili ne znam sve koga. da utice na njih da se ta pobuna završi.. On je rekao: "Ne pada nam na pamet. 05. Kada kažem "nas". premijeru javi: "Gospodine predsednice". s obzirom na ovo što sada kažete. sad ih imamo. Jovanovic (citirajuci Dušana Spasojevica): Rekao je da ce protest ici do kraja. pored onoga koji je javno poznat. Održavani su redovni kontakti izmedu vrha vojske i komande Jedinice za specijalne operacije. Koštunica i DSS ne samo da ništa nisu radili. od tada. Rekao je da postoji jasan dogovor sa vojskom. tadašnji komandant. kao što sam rekao. pri tome. a mislim i na Vojislava Koštunicu. da li neko ko je razgovarao recimo sa Cumetom i Spasojevicem. da ce Mihajlovic i Petrovic biti smenjeni. 05) GORAN PETROVIC: Zbog sramnog ponašanja Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije i podrške koju su dali pobuni te Jedinice.") možete da izvucete taj zakljucak koji je više nego jasan da se organizatori pobune i te kako uzdaju u Vojislava Koštunicu i da njega doživljavaju kao taj neki autoritet koji bi jedini mogao. 9. bilo je nekoliko serija tih razgovora pripadnika Jedinice sa Cumetom ili sa Spasojevicem. i na one koji ne samo da to nisu shvatali ili da to nisu hteli. mislim na onaj deo vlasti oko Zorana Ðindica. da imaju podršku svih drugih i tu. a ako ne. pojedinih medija. nazovite to kako god hocete. tu postoji jedna medusobna igra izmedu nas i njih. doduše. i mnogo i brzo. zaustavite ovo".. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: C. 05) Adv. Socijalisticke partije Srbije i da protest može da prekine iskljucivo Vojislav Koštunica. Ja nisam cuo za takvu ideju jer je bilo svima jasno da je tokom te. nego tajne. pošto ako sam do sada bio dovoljno jasan..Znaci. (str. tako sam i ja to shvatio.

Ja sam se pojavio da dobijem neke informacije. 05) ZORAN JANjUŠEVIC Predsednik Veca: Kakav je odnos bio u profesionalnom smislu i saradnja sa Miloradom Bracanovicem tokom Vašeg rada? Svedok Zoran Janjuševic: ja sam se gore pojavio kao covek koji ce da kontaktira sa njima.U novembru mesecu 2001. Demokratska stranka Srbije [je] protiv Zakona o organizovanom kriminalu. pošto je on imao obicaj da nas pozove na sastanak. 72.front. zbog toga što je bio prinuden da postavi Bracanovica na to mesto. DOS ili republickoj vladi. koji je bio zamenik ministra unutrašnjih poslova. tako da smo morali sami. znate šta. Nisam toliko kontaktirao. 59. (str. kao clan Saveta za državnu bezbednost. Kao izbor druge strane i to nije na osnovu ne znam nekog mog politickog stava prema Demokratskoj stranci Srbije. kasnije smo bili na "Ti". gore kod sebe. da ta je veza izmedu te grupe i Koštunicinog kabineta. nisu se poklapale sa onim što je u stvarnosti. 13. (str. nego na osnovu tih realnih interesa koji su postali kompatibilni. 05) Pobuna "Crvenih beretki" je poraz Zorana Ðindica (i on je toga bio svestan) i njegove Vlade. 13.. Demokratska stranka Srbije je protiv Specijalnog suda. 14. 13. dobijem ekstemo informisanje. a sa gospodinom Bracanovicem cešce sam se vidao. Nismo imali podršku drugih institucija u društvu. pa su i oni protiv Specijalnog suda. u stvari. da nam na nešto ukaže. ona utocišta koja nisu mogli da imaju u Demokratskoj stranci. dok sedim tu. 04. mnoge stvari koje je on pokušao na neki nacin meni da kaže. Kada sam shvatio da u stvari on mnoge stvari mene laže. 76. pošto premijer nije imao vremena. da prenesem premijeru eventualno šta se dešava i tako. 03. odnosno u vojsci. Jocic i Ulemek oko strategije daljeg rušenja ove institucije. godine nama je postalo jasno da se moramo sa tim ljudima obracunati i zapoceta je priprema. 05) CEDOMIR JOVANOVIC Oni su pronašli u Vojislavu Koštunici. 14. Znaci. Nakon toga su u potpunosti bile prekinute sve komunikacije [sa JSO]. jednim delom kroz. 8-9. Prirodno je da se onda dogovaraju Bulatovic. a jednim delom usmeno. pošto je on mislio verovatno da ja sam baš toliko nepismen u tome svemu. 04. . posebno vojne službe bezbednosti. znaci. znaci organizovanje države. godine. (str. 05) Sudija Milimir Lukic: Kako su Vam saopštavane te cinjenice od strane Bracanovica? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. što je bio prinuden da ih smeni. pošto su se svi sastanci održavali na Institutu za bezbednost.. Znaci. profesionalni odnos je bio cisto profesionalan. povremeno sam kontaktirao sa gospodinom Savicem. . 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Taj protest Jedinice za specijalne operacije u novembru mesecu 2001. 11. 03. Predsednik Veca: Na osnovu cega ste utvrdili da Vas Milorad Bracanovic laže dok je radio u Resoru državne bezbednosti kao zamenik nacelnika? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. Bukvalno tako. znajuci da tako predaje Službu njima i zbog toga što je znao da je javnost tog trenutka bila apsolutno na strani Vojislava Koštunice i Jedinice koja je izašla naoružana i zapretila celoj državi. 26. tako nešto da sprovedemo. ovako da kažem. (str. Jedno vreme smo bili na "Vi". godine najjasnija je slika naših medusobnih odnosa. da isprica. gospodin Bracanovic je prezentirao druge podatke i ja sam tada video da to nešto nije u redu. 04. moj. tada tokom cele te 2002. ne zbog toga što je morao da smeni Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. dok nisam shvatio da on mene neke stvari laže i da on pravi budalu od mene. (str.. a i oni su protiv tog zakona jer taj zakon ih žulja. kljucno u tome je bilo što premijer više to nije ni citao i što je to dao meni zato što on to više nije mogao da proguta te papire i laži. objasni i tako dalje. (str. više nego aktivna. Javna bezbednost je imala druge podatke o nekim stvarima. koji je i dalje funkcionisao i dalje postojao. Ja sam kasnije bio u vezi sa gospodinom Nenadom Milicem. za tu vrstu obracuna. u meri u kojoj je to bilo moguce.. ja sam odlucio da poptuno prestanem da dolazim gore. dobijali smo informacije. osim kada sam dolazio kao clan Saveta za državnu bezbednost na sastanke. 04.. 20. tako da i premijer. 05) VLADIMIR POPOVIC Znaci.

(str. Naime: . Milorada Bracanovica i Andrije Savica. (str. RADE BULATOVIC. jesu ljudi koji su direktni ji pokrovitelji JSO.Prirodno je da se tako nešto radi. (str. zasnivajuci svoju odluku na pogrešnom pravnom tumacenju ZKP. s druge strane. Kada je Zoran Ðindic rešio i doneo definitivno odluku da sa njima mora da se obracuna. i ne mora da se sudi. 11. U odnosu na ostale izvedene dokaze. 70. kako ce u presudi objasniti da je odbio da proveri njihove iskaze? . DRAGAN JOCIC. Takode je bio svestan da u toj državi ne postoji nijedan mehanizam. Da se osporava Prijic.. tu nema šta mnogo da se prica. sa podacima i na okolnosti kao iz predloga za dopunu dokaznog postupka podnetog na glavnom pretresu 14. a dalji dokazi postaju suvišni. to profesionalno zamerio sudiji Kljajevicu.Ako Sud pokloni punu veru ovim svedocima i njihovom prikazu politicke pozadine ovog dela. 69. Da rezimiram: S obzirom da je Sud odbio predloge koje sam stavio na glavnom pretresu 14. mart.. a. Svojevremeno sam. tako što se koriste izjave onih koji su optuženi za najteža krivicna dela. Podsecam Sud da nije nikada odlucio po mom predlogu da se izvede dokaz citanjem Informacije UBPOK koja protivreci razlozima Suda iznetim u odluci o odbijanju moga predloga za citanje transkripta presretnutog razgovora izmedu svedoka Dejana Milenkovica i Biljane Kajganic. .Ako. ili iz nekog drugog razloga. ako se 20. Sud mora odluciti o svim predlozima koji stranke daju tokom postupka pre nego što okonca dokazni postupak. 3. 04. odbijanjem ovih predloga sudenje je politizovano. ALEKSANDAR TIJANIC. ali je ona i u tom slucaju materijalno manjkava kada je Sud. u isto vreme je znao da nema mehanizme vlasti da to može da uradi. mislim. Da li zato što sa optuženima predstavljaju “jedinstven front". zasnivajuci svoju odluku na netacnim tvrdnjama o sadržini spisa. odbijajuci moje predloge. "dovoljno rasvetljena" politicka pozadina atentata. ni o odbijanju ovog predloga. bio pod utiskom povike da se time "politizuje sudenje". narocito i posebno iz razloga jer u to vreme više to nije tajna i više se to ne radi krišom. po oceni Suda. Odluka koju je Sud doneo po mojim predlozima može biti formalno ispravna jedino ako Sud smatra da je iskazima ovih svedoka tacno i istinito opisana politicka pozadina. da poreknu svoje izjave i da moraju da objašnjavaju zašto su takve izjave davali i zašto su radili ono što su radili. radi? Po mom mišljenju. MIROSLAV MILOŠEVIC. novembra okoncala pobuna JSO. institucija ili grupa ljudi na koju može da se osloni i sa kojom može njima da se suprotstavi. prirodno. naprotiv. mislim tu na ubistvo generala Boška Buhe i sve ono što je posle toga usledilo. BORISLAV MIKELIC. zasnivajuci svoju odluku na protivrecnim i nerazumljivim razlozima. 69. na Gradimira Nalica. kako tvrdi svedok Goran Petrovic. februara 1. danas moram da priznam da je možda bio u pravu. 05) VLADIMIR POPOVIC: Vracam se na ono što sam malopre rekao da cu se vratiti. u stvari. GRADIMIR NALIC. Ne smemo da zaboravimo da je prethodni predsednik Veca Marko Kljajevic u ovom predmetu demisionirao sa javno datim obrazloženjem da je na njega vršen pritisak. mislim na Radeta Bulatovica. godine. 04. O cemu se onda ovde. i da je svojom odlukom povredio nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka – ponavljam svoj predlog da se u ponovo otvorenom glavnom pretresu ispitaju kao svedoci: VOJISLAV KOŠTUNICA. 04. Sud tim iskazima ne pokloni veru koje ce dokaze suprotstaviti saslušanim svedocima? Takvih dokaza u spisu nema. savetnici Vojislava Koštunice. Sud je. Medutim. Ovaj dopis UBPOK je citan na glavnom pretresu ali nije izveden kao dokaz jer Sud nije doneo rešenje ni o citanju. Sud je izbegao da visoke predstavnike izvršne vlasti dovede u situaciju u koju je bio doveden svedok Dejan Mihajlov. 05) Ovako tzv. 11. Znaci. 13. sledeci datum u tom kalendaru je 12. Ako ne može da se sudi. šefa državne bezbednosti. 05) Novembar je konacan rastanak. februara 2007. priznajem. ustvari odbio da ove iskaze proveri. 2. politicku pozadinu opisuju jedini svedoci koje je Sud na ove okolnosti saslušao i cijim iskazima je. Acu Tomica. 4.

Ona je i sama postala sredstvo nasilja. Šta o tome reci? To je nekakva zavera u kojoj ucestvuju stotine i stotine ljudi. Za drugaciju završnu rec možda cu imati priliku na nekom sledecem sudenju za ubistvo premijera Ðindica. koji servisiraju interese plutokratije. Ta laž je izgubila casnu svrhu obmanjivanja.">ŠTA RECI ZA KRAJ? Demokratija je umrla kada su ljudi na vlasti shvatili da državna sredstva mogu da koriste nekažnjeno u privatne svrhe. Ali vidim da za tu drugaciju rec nema potrebe. u partitokratskoj državi.pravdi. znam da ga je celog života UDBA proganjala i vidim: UDBA ga je na kraju i ubila.ovom Sudu. * svedoci su nauceni da lažu. U okviru tog poretka. Tokom postupka je nagoveštavano da su to "u stvari" trecim metkom ucinili: * narkodileri. uradili su ono što im je receno da urade. Drugacije sam zamišljao svoju završnu rec kada sam ulazio u ovaj postupak. * dokazi o njihovoj nevinosti su uništeni. Odbrana optuženih prilicno je ocajnicka i može se sažeti u tri reci: "sve je montirano": * materijalni dokazi su podmetnuti.poštovaocima premijera Ðindica. kroz partijski sistem nomenklature koji je lokalnim partijskim šefovima omogucio kontrolu nad svim važnim nameštenjima i zaposlenjima.oštecenoj porodici Ðindic. * strane obaveštajne službe. kao i kroz masovne organizacije poput sindikata. Ukoliko bi Sud odlucio da. Da li optuženi i oni koji im pomažu da lansiraju ovakve teorije stvarno misle da to neko može poverovati? Pa naravno da ne. * veštaci su pristrasni.kog saveza. dok u odnosu na imovinskopravni zahtev zadržavamo pravo da isti ostvarujemo u parnici. Kao i uvek. samo da bi se ovim nevinim ljudima. koja samo simulira demokratske procese. . Upoznao sam Zorana Ðindica. koji su oduvek poštovali zakon. Ne tako davno. pre 39 godina. Oni se time samo izruguju: . nametnuta je partijska kontrola nad svakim aspektom života. Ocekujem da cemo sada cuti i ko je "u stvari" ubio premijera. Krivica ovih ljudi koje sede na optužnickoj klupi je banalna. kao klijenta. kao i da ih obaveže da svi solidarno oštecenoj naknade troškove postupka po troškovniku koji prilažem. Na sceni je “nomenklatura” . i tim mehanizmima. zastupao sam ga u više navrata.” ht:bold. uspostavljen je u Srbiji stalež koji je održao tu kontrolu nad društvenim procesima. ipak.ne mnogo sposobni ali veoma lojalni. omladine i socijalisti. kroz mehanizma poput politicke policije. . i . Predlažem Da optužene proglasi krivim i osudi po zakonu. Dozvolite da u jednoj jedinoj recenici iznesem svoje videnje ovog dela.Da su optuženi izvršioci krivicnog dela koje im se stavlja na teret u potpunosti je dokazano. * foto-robot. * Albanci. * Ceda Jovanovic. kako rece prvooptuženi. * priznanja su iznudena. kada je u Jugoslaviji (i u Srbiji) uspostavljena vlast Komunisticke partije (a još perfidnije kada je partija postala Savez komunista). ne otvara ponovo postupak. Kada se bude sudilo onima koji su ovo organizovali i naredili. Problem je što danas taj stalež više nema snažnu partijsku državu iznad sebe. nešto napakovalo. .

. Žika Minovic je dugo po "Ekspresu" tražio novinara koji ce to zajednicko "delo" potpisati.maršala. koji je nastao i pociva na licnom i grupnom interesu “prepiraca” novca i njihovih saucesnika.. nastalim na pranju novca i pratecoj korupciji ... stvaralacki. i to u vreme njihove najvece moci. tadašnjeg predsednika CK Saveza komunista Srbije. Posetila ga je 1968.. Ipak.. A kakav ce biti kraj. Niko nije hteo... primorao da se prikloni realnim društvenim grupama ili da trpi posledice svojih izbora i dela.. nije samo tada povukla nevidljive konce U javnosti se u poslednje vreme sve cešce govori o tome da li ce doktorka Mira Markovic.. Kraj Slobodana Miloševica se nazire. Šetajuci zajedno zadarskim trgom i caskajuci. Mirjana dugo zagleda izlog. gde je služio vojsku.. nece biti ni tranzicije. U okvir alternativa spada i razlucivanje nomenklature i njihovih medupovezanosti od gradana i njihove. ostaje tek da se vidi". Zajedno ce okoncati i svoju vladavinu. državi sa “aristokratijom”. Bez nametanja alternativa.. Mira ga je proglasila za drugog . godine. godine u Zadru sa jednom svojom rodakom... Mirino prorocanstvo se ispunilo. Na kraju je privoleo tada ne baš tako poznatog novinara "Ekspresa" Dragoljuba Milanovica da to ucini.. Samo tako progon bi postao društveni sukob. prema svedocenju te njene rodake.. radnicki i preduzetnicki sloj sebe prepušta na milost i nemilost odlukama zatvorenog kruga. socijalnoj. prepušteni politici i “eliti”. Pred Osmu sednicu Mira Markovic je sa ondašnjim direktorom "Politike" Živoradom Minovicem napisala za "Ekspres" onaj cuveni clanak u kojem se oštro napada ondašnji predsednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda Dragiša Buca Pavlovic zbog toga što je na konferenciji za štampu kritikovao Slobodana Miloševica. Štab u "Carapicevom brestu" Dok je njen suprug Slobodan bio još vojnik. zastali su pred jednim izlogom u kojem je na pocasnom mestu stajala uramljena Titova slika.. koji je brzopleto i olako dao razna obecanja Srbima na cuvenom zboru u Kosovu Polju. radnickom i preduzetnickom sloju preostaje samo da nude društvu alternativu sa stanovišta svojih potreba i da shvate cinjenicu: preduzetnici – da nisu i nece biti deo staleža vladajuce “aristokratije”. zajedno su se kroz život probijali.. kaže: "Ovako ce jednoga dana stajati i Slobodanova slika".. na kraju kaže: "NJih dvoje su mladost proveli zajedno. i realnih kriterijuma u društvu. ni napretka u Srbiji. Sudeci po nekim dogadajima... a onda se okrece i.. osvojili vlast i vladali Srbijom. .Stvaralackom. Postao je sekretar za informisanje . pisac nekoliko izvanrednih i smelih knjiga o porodici Miloševic i Markovic. koji bi “aristokratiju”. u svojoj poslednjoj knjizi o njima "Kraj srpske bajke". doživeti sudbinu svoga supruga bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševica. zbog malobrojnosti. Bez uspostavljanja stvarne elite. a još tragicnije. Posle objavljivanja teksta Milanovic je doživeo vrtoglavi uspon.. Svi njeni ljudi radili neumorno Valjda je jedinstven slucaj u svetu da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u drumskoj kafani. objavljenoj u jesen 1999. direktor Direkcije JUL-a.. Dr Mirjana Markovic je vodila kadrovsku politiku Slavoljub Ðukic.. a radnici – da nisu više jedno u zajednickoj. i Mira Markovic ce možda doživeti slicnu sudbinu. A Mira Markovic je upravo to ucinila kad je trebalo da makne Momcila Perišica.

vojsci. Pošto nije dobrovoljno hteo da napusti mesto nacelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije. ovaj restoran svideo zbog dobrog pecenja. što mu je nudeno. vernika i nesudenog zeta Hadži Dragana Antica. a kad mu je istekao mandat. etike poput lekara. na Uskrs pretprošle godine. Mira je te noci zatražila da se general Perišic što pre smeni. Cesto je to. Na Ibarskoj magistrali. kažu. Mladani vlasnik kafane Peda Jeremic o svojim gostima. uglavnom kadrovske razgovore. Prvo bi stigli momci iz obezbedenja. Dolazila je ovamo cesto. Kako je otkrila ovu kafanu nije nam poznato. Narocito zbog potpuno zasebnog i luksuzno opremljenog separea-salona. vratio se u "Ekspres" za glavnog urednika. ispred samog Ljiga. kako iz pouzdanih izvora doznajemo. pa je umesto njega doveden general Nebojša Pavkovic. Ubrzo posle toga. Curuvija rekao i zatražila da se o tome napiše komentar. i nedugo zatim u tom listu je objavljen komentar pod naslovom: "Curuvija docekao bombe". uz svesrdnu pomoc svog "licnog ministra policije" Vlajka Stojiljkovica. kažu. o tim Mirinim dolascima doznali smo od drugih. iz kafane. rekla: "Lako cemo mi sa opozicijom. navodno.ondašnjeg CK Saveza komunista Srbije. Na njegovo mesto je došao general Ojdanic. Sad. da je Mira Markovic bila inicijator i onog teksta o Slavku Curuviji objavljenog u "Ekspresu" pred njegovo ubistvo. istina ne sa "jagnjecom brigadom" vec sa nekoliko svojih najbližih i najodanijih partijskih drugova i saradnika na takozvane "radne vecere" koje su trajale do kasno u noc. kako nam je rekao u nedavnom intervjuu. Drži se. može da stoji usred Pariza. koji su sacinjavali neki clanovi ondašnjeg Univerzitetskog komiteta Saveza komunista. Slavko Curuvija je. Hadži Antic je to preneo glavnom uredniku "Ekspresa" Ðordu Marticu. rekao da "Jugoslaviju treba bombardovati". Blokirali bi onaj separe i u njega iz restorana premestili telefon. Komentar za odstrel Nedavno je obelodanjena afera. ali i zbog lepog unutrašnjeg izgleda. ali je on. Kad je pocelo bombardovanje. izmedu ostalog. Onda je stizala Mira sa saradnicima. A Mira Markovic je. Mira Markovic je. U vreme održavanja cuvene Osme sednice Mirjana Markovic je sa svojim "štabom". cinila sa jednog za takve poslove neobicnog mesta. "politicki otac" Slobodana Miloševica. Nedugo posle ovih njenih reci Ivan Stambolic je otet i o njemu do danas nema ni traga ni glasa. Miri se. pa i o uglednoj gošci Miri Markovic. Kad je ono smenjivala i hapsila direktora "Politike" Živorada Minovica. valjda. vodili su politicke. I slucaj Stambolic je slican. obožavala jagnjetinu. pred samo bombardovanje. Mira Markovic je svojevremeno bila dobar prijatelj sa pokojnim Slavkom Curuvijom i u jednoj drugarskoj raspravi o politickoj situaciji. Ne samo u svojoj nego i u Miloševicevoj stranci. a i u . ubrzo pao u nemilost Mire Markovic. Slavko Curuvija je mucki ubijen na ulazu zgrade u kojoj je stanovao. ali i jagnjecem pecenju sa ražnja. navodno. Pred prošlogodišnje izbore na jednom sastanku u Direkciji JUL-a. Mira Markovic je pozvala svog poslušnika. Uz jagnjetinu. sedela u hotelu "Carapicev brest" na Avali. pa cak i u državi. To se brzo i dogodilo. i na kraju otišao za generalnog direktora Radio-televizije Srbije i postao clan Glavnog odbora SPS-a. u svetu jedinstven slucaj da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u jednoj drumskoj kafani. postoji restoran "Dva brata" koji po svom spoljnom. a pogotovu unutrašnjem izgledu. Ovo je. i da ustupi generalu Ojdanicu. Otuda vešto i uspešno vuce konce vrlo dramaticne Osme sednice na kojoj je s teškom mukom satanizovan sada nestali Ivan Stambolic. tadašnjeg direktora "Politike". iz principa ne želi da kaže ni rec. nego šta cemo sa ovim avetima Osme sednice koji su se iznenada pojavili na politickoj sceni Srbije". iz restorana "Dva brata" na Ibarskoj magistrali. kaže. Ali. cinila je to iz svoje kuce u Požarevcu. Mira se mešala i u vojsku. Poznat je po dobroj usluzi. . Omiljena kafana Zna se da je Mira Markovic vodila i kadrovsku politiku. i o tome istražni sudija vodi istragu. ispricala mu šta joj je. Tako su jednom gotovo celu noc raspravljali o generalu Momcilu Perišicu. eto. u slucaju generala Perišica. u vili u Ulici Ðure Ðakovica. Mira Markovic je izgleda volela da deluje i "iz pozadine".

zaista bila necija osveta. Nikola kaže da u to nije verovao iako nije bio zadovoljan zvanicnom. U nedavnom intervjuu Mire Markovic nedeljnom listu "Vreme" ima dosta neistina. policijskom istragom.ukazujem na te njene reci. je l’ tebi Badžulino beše sredio auto?" Ostavio me je u dilemi: otkuda to njemu? Ocigledno je bilo da neko nešto o tome više zna od mene. kad je on bio dugogodišnji pazitelj i zaštitnik njenog sina Marka Miloše