Lažna Demokratija Upropastila Srbiju - I Deo istina ima samo jedno lice Tekst je preuzet od Instituta Paralaks ŠTA

RECI KAO UVOD U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izucava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na odredene licnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguce je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remecenja zakljucka koji se namece. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ogranicio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moci, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podredenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovica bio je, posle americkog i francuskog, treci gradanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u cijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i nacinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona ocigledno nije u institucijama. Ovaj zakljucak proizilazi iz cinjenice da je odredenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, pocetkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tacnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvanicnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Videni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a medu prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da medu srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza cak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugacije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogucavanje gradanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija ucinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo gradana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji pocela tranzicija, strucnjaci su upozoravali da ce prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da ce samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da ce u drugoj fazi tranzicije mnogo više gradana postati dobitnici reformskih procesa. Medutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi strucnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo politicko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena

je ideja tranzicije. Slucajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istocnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije iskljucivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su strucnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog veceg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeca i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnicka klasa postaje pobednicka. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog politickog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujuci politickim vezama, i na taj racun žive dobro. U dobitnike bi se mogao uracunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzecima koji zaraduju više od zaposlenih u kompanijama. Vecina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Prakticno sve velike reforme uradene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada prakticno nije sproveden ni jedan veci reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ogranicenja. Cak i ogranicene i nevoljne reforme doprinele su povecanju standarda prosecnog gradanina. U poredenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statisticke metodologije, bila trecina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetnicke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okoncana privatizacija društvenih preduzeca, privatizacija državnih preduzeca nije ni pocela, ne funkcioniše zakon o stecaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike. NOKTOM PO POVRŠINI Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvecana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno izmedu državljana, uklapaju se u šeme medunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novcanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans placanja sa Kiprom beleži znacajne deficite; d) medunarodni tokovi pokazuju krajnju neobicnost velicine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom izmedu zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Medutim, istraživaci makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suoceni su sa nedostatkom, nepouzdanošcu i neuskladenošcu podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja placanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetnickih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprecila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu odredenog preduzeca, da li je preduzece subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvanicnih racunovodstvenih podataka preduzeca, vec i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne cini, a pomenuti iznos morao je od negde doci i negde da završi.

Od i kod najširih slojeva gradana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ogranicena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje ocigledno. Država pocinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogucen rad. Vecinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševica stajao iza 8 of šor firmi na Kipru ciji su racuni u grckim i kiparskim bankama korišceni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije . Pošto je Beogradska banka osnovala svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na cijim racunima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti cetiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na racune tih of šor firmi ude u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševica definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Rec je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Miloševic bio im je potreban za održavanje moci, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja . Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno ucešce u politickoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moc. Zahvaljujuci politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moci, stara garda osecala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogacenja bio: sediš na celu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije vecinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu politicke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbedivala novac za Miloševiceve politicke projekte, ali i politicki uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radovic, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveci “legalisti” medu novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija . Nisu osecali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta vecno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karic, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorovic Kundak, Miroslav Miškovic, Milan Beko, Marko Miloševic, ubijeni Vlada Kovacevic Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševica. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politicki udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veci . Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogucicu ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševica nije zanimao njihov politicki uticaj, ali jeste gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oploduju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipicnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Miškovic i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karic nastavlja da se koprca, a Marka Miloševica pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodicne veze. Treca vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašcu: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju

zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s politicarima, ali one su iskljucivo tehnicke: oni su politicarima dobri ukoliko im povremeno uskoce s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s politicarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, vec na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i vece zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog cega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti . FILIP CEPTER roden je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek zapoceo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru zapoceo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naucio je nemacki i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posudu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posude“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovici su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošace u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Istice da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuda, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za precišcavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bracni par Cepter vraca se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Jankovic i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi , i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom cetiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Ðindic obezbedio licnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Jankovic nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, vec samo sumnjicavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIC roden je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu prica on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom letovalištu Marbelji. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. U Francusku je otišao 1979, kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. U Jugoslaviji je 1988. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije, a 1990/’91. godine poceo je da se bavi i maloprodajom. Subotic se potom dao na trgovinu. Uvozio je perjane jakne za Robne kuce Beograd, aluminijumski prah za proizvodnju gradevinskih blokova, herbicide, hemikalije, metražu, izvozio tešku konfekciju. Njegova firma, MIA, 1993. godine zaradila je oko milion maraka. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca, dali su mi cigarete Makedonija tabaka. Uvezao sam ih prema važecim propisima. Kasnije sam imao najveci lanac menjacnica u gradu. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa, jedan na prelazu Ðeneral Jankovic, drugi u luci Bar. Imao sam i dva bescarinska magacina, jedan u Ubu, drugi u luci Bar”. Jula 1997. u Suboticev fri-šop na prelazu Ðeneral Jankovic upala je godine policija . MIA je potom

s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. u novembru smo se sreli u Beogradu. niko nije objasnio. Ðindic se sudario s praznim budžetom. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. a na jednoj slici vidi se službena znacka MUP Srbije 014119 . njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. U Požarevcu je imao najvecu balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“.-ih „Kosovouniverzum“. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. godine. otvorio pekaru i piceriju. Iako nije služio vojsku. pokojnog Vladimira Bokana. Subotic je postao poznat javnosti. Rusiji. a bio je i kandidat za predsednika . prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. parfemima. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemacka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tice se. Vlast je uvek rado saradivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karici. Posao je obnovljen. izgleda da je Subotic igrao znacajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. Tokom 1998/’99. A s druge. pocelo je “nošenjem gajbi u kafani”. Doselili su iz Peci u Beograd. Vec tada braca su stekla „mercedese“ i po kucu u Peci i Tivtu. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim cesto rucao i igrao karte. s premijerom Srbije Zoranom Ðindicem: “Ðindica sam upoznao 1997. tehnickom robom. godine. direktor Savezne uprave carina. Kazahstanu ili Jermeniji. BRACA KARIC imaju brojnu familiju. uspeo je da ostvari americki san u Srbiji i to sve. sa kojom sam u odlicnim poslovnim odnosima”. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. drugim svetskim proizvodacem cigareta. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. kada ga je zagrebacki „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Ðukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišicem preko Crne Gore švercovao cigarete . oktobra uništena. Iz nekog razloga. Kasnije. ubijen u februaru 1997. ciji je ortak bio Vlada Kovacevic Tref.000 maraka. koja je 5. podigao je zabavni park „Bambilend“. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada precutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovicem. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojicic Badža i Mihalj Kertes. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. Pravi razlog pokretanja afere su Suboticeve poslovne veze. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. opremljenu najsavremenijim tehnickim uredajima.prestala da radi. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. Slobodana. Najveci udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. Osnovali su 1970. kafom. bivšeg predsednika. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. otišao u Moskvu. radio-stanicu i Internet centar. biznismena jugoslovenskog porekla u Grckoj. a potom ministar bez portfelja. S jedne strane. Rekao sam mu da može da racuna na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tice preporoda Srbije. pravi nosilac bogatstva. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Miloševic najcešce se misli na njegovog oca. u vreme protesta Koalicije Zajedno. Kao vrlo mlad. Cim je formirao vladu. trude se da dokažu elitizam. Marko je bio clan Kovacevicevog trkackog automobilskog tima. pa guraju novokomponovani grb kao porodicni i druže se s politickim i kulturnim kremom . Posle oktobarskih dogadaja 2000. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanovic. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. prodavnicu tehnicke robe „Sajbernet“. Iako obe strane to poricu. MARKO MILOŠEVIC je. trgovinu cigaretama. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. Dok je zemlja propadala. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. ako je verovati njegovom ocu. da bi ubrzo poceli da se šire Dedinjem. gorivom. i u vecini poslova se ne pojavljuje. a firma je promenila ime u D-trade. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogucio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. Azerbejdžanu.

Bio je jedini gost iz Srbije na rodendanu Bila Klintona 1996.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. domaca privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujuci naklonosti politicke elite koja zazire od stranih ulaganja. ako budu redovno placali porez. s tim što je Mihajilovic prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. a što se manje zna. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. Karici su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. Nasuprot izjavama nje i Dinkica. godine. utoliko je uspešniji. kao decko Marije Miloševic. sa svom imovinom. o ljudima izuzetnog preduzetnickog duha. uglavnom u trgovini i gradevinarstvu. Karici stalno gase i osnivaju firme. Dragijana Radonjic-Petrovic. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivackog kapitala.200 kvadrata (od cega je 658 bez dozvole). Nije rec o sposobnim i darovitim preduzetnicima. Njen otac tugovao je što mu se kcerka udaje za Hasanovica. Bogoljub . a posebno „Astra Simit“. U inostranstvu imaju 41 preduzece. godini ostvarila najvecu dobit u Srbiji zato što je na njene racune prebacen najveci deo prihoda „Mobtela“. vec o povlašcenim pojedincima. Hasanovic je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovica.100 kvadrata. tobože uspeo da umilostivi Miloševica da ga pusti iz pritvora. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogucio Miloševicu da posle prvih višestranackih izbora SPS formira Vladu Srbije. ali nije državni cinovnik. Mladan Dinkic izjavio je. godine u Beograd dode misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševica da oslobodi zarobljene americke vojnike. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan nacin. TAHIR HASANOVIC bio je u vreme moci Mirjane Markovic. tada. ali nije tajkun ni oligarh. Dušanu Mihajilovicu. tako da izvorna „BK kompanija“ vec godinama ne postoji. skoro clan porodice Miloševic. Oženio je Srpkinju s Kosova.je u 2000. istice ona. okupljenih u Klubu privrednika.5 miliona maraka. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. Rec je. da oni koji su se u Miloševicevom režimu obogatili nece polagati racune o nacinu sticanja bogatstvu. Marinu Gadžic iz Sreske kod Prizrena. Prema njenom mišljenju deset najvecih domacih tajkuna. Tahir je. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet clanova porodice Karic. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. Po nalogu Porodice predao je Republicku konferenciju Saveza omladine Srbije. Kao clan Univerzitetske konferencije SSO Beograda. godine iznese iz zemlje 12. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. “Lutra”. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. Mihalj Kertes ga je uhapsio. a to treba iskoristiti za povecanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. a krivicni progon brace Karic objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševica nastupila nova pravila igre. imao je važnu ulogu u ustolicenju Miloševica na vlast.Srbije. Zoran na 2. namestio Dušana Mihajilovica da 1991. da osnuje Novu demokartiju. c) pripada miljeu moci koji kadrira državne službe. koji su zadržali status iz Miloševicevog vremena i u sadašnjim politickim strukturama . Njegov stav o odustajanju od istraga o nacinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuce tajkuna Miodraga Kostica (M&V Investments). Pomogao je da 1999. u kojoj postaje generalni sekretar. „Astra grupa“. ali nije funkcioner stranke. njegova cerka Danica na 1. blizak i s Mirjanom i s njenom kcerkom Marijom. Njihovo bogatstvo ce se i dalje uvecavati. a Tahir je. kao ministar finansija.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). Niko ne zna šta tacno radi. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. Rukovodio je rotari klubom u .

koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. Mihajilovic mu je. da ce se sve raspraviti javno i da Koštunica nece dopustiti da se zloupotrebljava vlast. u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. poklona Fadilja Hodže. stradali mnogi nevini rodoljubi. naša svakodnevica . Potpredsednik Vlade Srbije. Protežira preduzeca iz Slovenije i uvozi njihovu robu. Gospoda Nedeljkovic mi je nagovestila buducu sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. I dalje je na celu uvoznickog lobija. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavicajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetnicko društvo “Španac”. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Curuvije predati Ljiljani Nedeljkovic. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. Koštunice. jednog trenutka je briznula u plac izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hladen’ u samici. Kad je pocela pljacka bivše republicke omladine pod vodstvom Dušana Mihailovica. drži znacajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. avgusta 2001. To društvo. Njegov ugled kod bracnog para Markovic-Miloševic otišao je dotle da je bio medu prvim kandidatima za zeta. LJILJANA NEDELJKOVIC. kako bi prikrio svoje bogatstvo. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljkovic”.Mihajilovicevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. da su dogadaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Državne bezbednosti Momira Gavrilovica “skandal”. Radomir Markovic. a ne republickih organa. Tahir Hasanovic. godine. Od tada pocinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. prema mišljenju mnogih. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. Za vreme sankcija Hasanovic je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. Ljiljana Nedeljkovic je obavestila Komisiju da se nece odazvati pozivu i da nece dati iskaz. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. ali nije želeo da komentariše pisanja da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. na montiranim sudskim postupcima. Vodio je partijsku službu bezbednosti. bivši nacelnik RDB MUPR Srbije. na žalost. planirani upad u Vladu Srbije. kao šef kabineta predsednika SRJ. i spektakularno oduzimanje ormana. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. Fadilj Hodža. osetio “zahtev vremena”. Mihajilovic mu je ustupio dosijea srpskih politicara i privrednika. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i politickim progonom. gospoda Nedeljkovic mi je poslala jednu knjigu. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republicke Skupštine koja ne odražava izbornu volju gradana Srbije. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. Tahir je. Tema je bila bezvlašce nastalo posle 1945. Ostalo je istorija i. Koliko Hasanovic ima firmi na svoje i tuda imena. Markovic navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševica. Zbog nevidene servilnosti. trebalo je da nestane iz politike. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošcu u razne afere: Perišic. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. Pocetkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanovic bio uzoran Titov omladinac. Cedomir Jovanovic rekao je na sednici Odbora za pravosude i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih celnika DOS. Medutim. Gavrilovic. medutim. Ljiljana Nedeljkovic me je ubedivala da do toga nece doci. Jula 2002. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. niko ne zna. našao se medu prvima. i trece je da sam vec u predistražnom postupku dala . nekome je još onda bilo muka od njega. zastupnik je preduzeca “Radenska”. na pocetku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. Uoci Osme sednice. kako kaže. Tahir Hasanovic krece u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. u kojem su. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moci.

a to što je sa Koštunicinom ženom. On sam. Dodatno me u ovom uverenju drži i cinjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puca.5 miliona dinara. Sin Ljiljane Nedeljkovic. Posle tog sastanka.000 dinara. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. preko “Blica”. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudic. samo osam godina kasnije. ko je odmah do njega. Tako je i bilo. desne ruke Frenkija Simatovica. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan covek iz Koštunicinog kabineta znao da ce se Gavrilovicu desiti to što mu se desilo. Kad su posle 5. taj je znao da ce biti ubijen. ovaj ga ne prima. ZORAN JANJUŠEVIC je 1992. Vladimir Beba Popovic analizirao je u magazinu “Status” kako je moguce da se istraga ubistva Momira Gavrilovica. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. jer ga predsednik zove na razgovor. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. Momir Gavrilovic je imao rezervisanu kartu za Bec kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljkovic i zahtevala od njega da otkaže let. njega na stepeništu srece kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vracam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljkovic i Gavrilovica? “Postoje izjave Gavriloviceve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljkovic odložio put u Bec i taj dan je ubijen. Od septembra 2007. Skoro isti oni koji su kasnije ucestvovali i u ubistvu Zorana Ðindica. ko odlucuje. se ne uklapa. jedna od kljucnih tacaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštunicinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovica sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome ucestvovali i penzionisani. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske politicke prilike. Ratomir Milikic (29) koji je 2008. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljkovic. Onaj ko je Nedeljkovicevu naterao da Gavru zove. ali i aktivni pripadnici DB-a. koji nije clan DSS. Kako je Zoran Janjuševic iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Ðindica? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera.izjavu policiji povodom tvrdnji cetvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da ucinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. Aleksandar Tijanic. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. Gavra odlazi kod Koštunice. Takode. šef poslanickog kluba DSS. a posebno posle ubistva Prike. Posebna prica su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljkovic da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. Gavra je mnogo znao. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmocniji. do tada medijski savetnik. makar su tako oni rekli. Gavra je postao uznemiren. do marta 2008. oktobra poceli cistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. koji je opstanak vladajuce koalicije uslovio zahtevima da Milikic obavezno putuje sa delegacijom.” Nezadovoljstvo politickim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. spremao puc u policiji i DB-u. bio je samo dodatni razlog. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. od državne televizije. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljkovic. To su cinjenice. svedoceci na sudenju za . godine bio obican operativac (ili vozac) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. po nalogu Stanišica. a ko presuduje”. kao. ali je znao da je Vlada bila slaba. Aprila 2007. Grada Nalic i Rade Bulatovic.5 miliona i napravio telefonski racun od 800. do Slaviše Lekica koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanica da se. Press je utvrdio da je Milikic kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1.

godine radio je u PKB banci. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu.1957. koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina. predsednik “ALCO GROUP” doo Roden je 26. koji cine 3 fabrike ‘Pionir’-a. i zajmom Republike Srbije.Aleksic Company“. Predvideno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. Od 1994. Janjuševic se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca. do hiperinflacije 1994. ukljucujuci i na Adi ciganliji. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksica je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). a ako je sprecen. a nije poslao ni svog izaslanika. do 1998. neko skupo placao clanstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbedeni kroz komorsko udruženje. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžica. pored smanjenja poreske osnove. Zoran Obradovic ("Petrobart"). ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slucajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju gradana clanarina je 100. Šef BIA. a 1998. u Vranju. Prvi poslovi preduzeca bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Cupic (Hipo Alpe grup). a šefovi vojnih službi nikad. 1995. Šef BIA Rade Bulatovic izlazio je pred odbor godišnje. izmedu ostalog. „Alco Group“ danas ima cetiri segmeta: a) proizvodni. na javnoj licitaciji kupuje preduzece „Pionir“ u stecaju. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. Slede godine investiranja u „Pionir“. Srbija bi. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. koga cine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. ali to dosad nikada nije uradio. a zatim i u hotele. dužan je da pošalje svog zamenika. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slucajno? Kasnije. Clan Odbora za bezbednost Aleksandar Cotric otkrio je da mu je receno da BIA nikada nece prihvatiti temeljno reorganizovanje.atentat na Zorana Ðindica.000 evra mesecno. smatra on. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’). Zakon o osnovama uredenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Ðunic ("Eki investments"). CLANOVI MIROLJUB ALEKSIC. umesto obrnuto. U vreme Ante Markovica. Takode bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi. službe su podredene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. Prve cetiri godine poslovanja firme. ni drugu. ‘Hissar’ iz Prokuplja. godine. Po zakonu. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. ‘Amasis’ iz Beograda. a skupštinski odbor nadzire. godine Aleksic osniva „Alco banku“. Mica Micic ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosice i Izvršni odbor: Miodrag Babic ("Hemofarm").000 evra godišnje i 10. Diplomirani je inženjer. Miroslav Miškovic ("Delta"). trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. jer niko ne želi da ostane bez posla. kada je socijalisticki sistem poceo da se menja u kapitalisticki. Aleksic osniva i svoju „ALCO . Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. b) trgovinski. Toplica Spasojevic ("ITM") i Dragoljub Vukadinovic ("Metalac"). Zoran Drakulic ("Ist point"). i d) hoteli: ‘Izvor’ (Arandelovac).03. a u planu je još hotela. c) gradevinarski. vec po ustolicenju. i uskladenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. . ‘Sloboda’ (Šabac). rad sa komercijalnim i blagajnickim zapisima. Saša Vukadinovic. Zanimljivo bi bilo znati da li clanovi placaju clanarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja.

vec po knjigovodstvenim vrednostima. vec i mediji.. koja malo ili ništa ne koštaju. ili su to Nenad Popovic. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije.1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. predsednik Holdinga Metalac. i na aukciji je ucestvovalo samo preduzece „Amazis”. u kojoj 78. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod cudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašcenje da ih zastupa na Skupštini.255 akcija Neoplante kao suvlasnicki udeo u Neoplanti Zajedno doo. ACMER-M ima 424. a danas poseduju velika privatna bogatstva.700. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione.9% udruženi mali akcionari Neoplante. premijeru Vojislavu Koštunici. Klub dovodi anonimna pojacanja. auto škole. a njegov vlasnik Aleksic i direktor Denic predstavljali su dva kupca samo formalno. je firma Neoplanta zajedno. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). manjinski akcionari imaju 7. Akcijski fond ima 16. Draginja . Nebojša Vujovic. Tako su stvorili privid vecine u skupštini. zahtev za novu procenu kapitala. U prvom timu igraju samo igraci koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevicem.24%. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. ruleti. a “bez obeštecenja” pušta najtalentovanije fudbalere.da bi nejavno kontrolisali 166. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1.. upravi Partizana ocigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. društveni kapital ima 16. Da li su pioni Zecevic i Bjekovic. rent a car. savetnik u Hemofarmu. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. U Neoplanti Zajedno.670 evra. Dragan Vignjevic direktor JP Elektromreže Srbije.67 puta nižoj ceni od tržišne.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. MIROSLAV ATELJEVIC. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbedenju. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. neki suptilnije. sa 48. U Neoplanti. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara. sa 100 soba i 5 restorana.554. Avgusta 2003. fonto.13% akcija.03%.-tih došli skromnog finansijskog stanja. površine 9. „Amazis”. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti. Hotel je prodat po 9. otvaranje sumnjivih kompanija.000 kvadrata. a firma Neoatal 2. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima.000 evra.11% kapitala. ACMER-M tako obezbeduje prolaz svojih odluka.374 evra. sve su to delovi sistema Partizana. reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksica. a Aleksic ga je kupio za 383. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. a kada se pojavi državni paket bice jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu. a Fond PIO oko 10%. što je prevara i sukob interesa. a 21. predsedniku Borisu Tadicu.965 akcija.. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zecevica. Svoju vecinu ACMER-M postiže na tri nacina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. U Partizan su 1980. gradevinska preduzeca. ACMER-M ce u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dode do što veceg dela od preostalih akcija ili kada na drugi nacin dodu do vecinskog paketa. Bjekovicevim zetom. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. a da im niko nije rekao ko je doticna. bingo. Umesto navijaca. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “vecinu” prakticno cini samo 42% glasova.51%. Dragoljub Vukadinovic. Ivana Curkovica i njihovih pomagaca.1977. Najveci ugostiteljski objekat u šabackom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne.. c) iz neobjašnjivih razloga. Procena kapitala nije izvršena realno. predsednik ACMER-M doo Najveci akcionar Neoplante. Nenada Bjekovica. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. poker aparati . godine sagraden je u centru Šapca hotel „Sloboda”. hot-lajn. godine prodat je za 25 miliona dinara. iz praktickih razloga . ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti. cime su mali akcionari ošteceni za preko 1.

pare se iznose u SAD tako što Babic zakljucuje ugovore sa Nebojšom Vujovicem. Nisu SID-ovci. Od 2003. kod Višegrada. a on i Ðelic jadili su Srbiju. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi.Radonjic. januara 2006. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. u 31. direktor Diners Club International. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. nekad Miloševicev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. Babicev eksponent. Ne cudi da je Srdan Ðuric sa mesta baš Koštunicinog savetnika prešao za direktora TV Avala. direktor Petrobart-Avia. a sada. u Zrenjaninu.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. Radmila Babic. nekad pomocnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovica. Babic i Ðunic deluju kao braca blizanci. još 1989. Za iznošenje para. fakturama za ‘marketinske usluge’. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. kao “privrednika”. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadica i direktor konsultantske firme Božidara Ðelica . generalni direktor Univerzal Holdinga. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videce se kad Partizan dobije vlasnika. Prvi je u generaciji završio fakultet. kod Vršca. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se placa iz Srbije. U pljacki Hemofarma. odsek Organska hemija. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. vlasnik FASHION CO doo Milija Babovic je od butika “Atila” u garaži porodicne kuce u Beranama došao do suvlasništva u . Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. Nikola Stankovic i Nebojša Vujovic. pored Babica. Ovaj metod izmislio je Miodrag Babic: Hemofarm Vršac . „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. Tu je i “Hemofarm” ciji je direktor Miodrag Babic. koji posluju u Srbiji. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. grobar srpske privrede. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. finansijski direktor Minel trafo. Bojan Radovanovic pomocnik direktora Dipos. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadica.Hemopharm GmbH. Oktobra 2000. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivaca ove televizijske kuce. Ratko Zatezalo. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzece u vlasnistvu italijanskih gradana Marka i Alberta Vakija. gde je završio prve razrede osnovne škole. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). Glavni titular TV “Avala” je Danko Ðunic. JUL-ovac. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. pa je Ðunic bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”. Nebojša Vujovic. u kome je Nebojša Vujovic. Na celo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. Tadic ga je vodao po svetu. Dušan Pavlovic. godine. terete se samo Karici. U slucaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. 17. ministar Rasim Ljajic. direktor M&V investments. Obrad Sikimic. Nebojša Vujovic. MIODRAG BABIC. MILIJA BABOVIC. Koreni Miodraga Babica vuku poreklo iz sela Dobrun. a onda i Hemopharm USA. godini života. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Roden je 29. godine. Miroslav Ateljevic vlasnik AcmerM. 1974. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadic nije znao da mu je saradnik. sa kalašnjikovim je “oslobadao” preduzeca. ciji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. preko svojih konsultantskih kuca. jadili samo Mobtel. Manojlo Vukotic direktor “Novosti”. Dušan Stupar. koji deluju kao lovci. poput Andelica. Kljucne licnosti su Babic. Miodrag Babic je jedan od ljudi iz konzorcijuma. sa 23 godine. a Mladan Dinkic zna za ovo. Andelic. kum Radeta Bulatovica. aprila 1951. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. ucestvuje udbaš iz SID.Branislav Andelic. Bio je prvi na takmicenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. Za ceo slucaj 2006. u trecoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. pa u Pancevu gde je završio srednju hemijsku školu. Školovanje je nastavio u Vršcu. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC.

koje su nekada nosile Ininu firmu. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. godine nisu bili u stanju da sklone Ðindica.“Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. Uspeli su da pridobiju vecinu u rukovodstvu stranke. Jedan do drugog sjedimo Darko Pancev i ja.. direktor zooloskog vrta. konkurentsku Mihajlovicevoj. u odmazdu. Vuksanovicu dodelio treci stepen. iako je još u junu podneo ostavku. Dragan Maleševic. Miki Manojlovic.. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovica Legije isplaceno deset miliona evra. Kada Cane je prodao avion. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovica i Vuka Bajruševica. koji ima funkciju cuvara maca lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku.. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. i izvesni Danko Mladenovic. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunovic koji je 5. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševica Tapija. U “masonskoj” loži. Let iz Beograda u Glazgov. “Armal”. Dragan Maleševic Tapi. “04. “Gudjir” guma.. Slobodana Vuksanovica u masonskoj loži videli su pevac Vladimir Savcic Cobi. on i Dragan Kopcalic primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. Sin Stanišica bio je pilot kod Stanka Subotica Caneta. Vuksanovic je dobio zaštitni status. Ðindic je ostao predsednik. Zagorac je. “Levis”. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. Predsednik je Unije poslodavaca. što je treca funkcija. Dragoljub Lekic. Stanišicev sin zaposlio se kod Petra Matica. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišicem. pred mec. generalni sekretar FK Partizan.. trideset drugi stepen. i akcija je propala.. a posle mesec dana. kuma Radeta Bulatovica. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. ali su zanemarili Gorana Vesica. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo. koji je brojao glasacke listice. “Riplej”. da ce ga osloboditi optužbe za ratne zlocine. odmah posle glumca Mikija Manojlovica. glumac Dragan Bjelogrlic. i 67% akcija “Banjalucke banke”). potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenkovic Bagzi na sudenju pripadnicima zemunskog klana. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlucili su da Slobodan Vuksanovic ide kod Momcila Perišica. “Bata”. Svojevremeno Perišic je bio veoma blizak Koštunici.. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i maceve. jer mu je iz Hrvatske bilo obecano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”.. godine.. “Soni”. U istoriji srpskog kriminala najveci otkup za otmicu placen je za Miliju Babovica.” Slobodan Vuksanovic je bio prijatelj Dragana Maleševica Tapija.” “Novi predsednik Partizana bice Milija Babovic. Babovic je odustao u korist Karadžica. glumac Dragan Nikolic. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Pericic izvisio. Cane je Željku Maksimovicu Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Maticevim avionom. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. postao je prvi nadzornik. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanovic je pripreman za to. što je kod pravih masona nemoguce. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. benzinske pumpe “Ciklon”. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina.. u smislu objavljivanja podataka. ciji vlasnik nije hteo da mu je proda. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Ðindic kompromitovan. i vozi njegov avion. da bi se Maka sklonio na sigurno. a i zbog nekih drugih razloga. “Gorenje”. Vuk Bojovic. a zatim podmetuno eksploziv u poslasticarnicu kod železnicke stanice. VIP rentakar. od Dragutina Zagorca. Kole Kostovski i Željko Maksimovic pristupili formiranju nove stranke ciji je . Milija Babovic.. 1999.. avgust 2007. Na kraju su Dušan Zabunovic. novinar Milovan Brkic. i neku lentu. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjekovic napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. Te pare predali su Legiji licno Žarko Zecevic. “Masoni” i Oleg Golubovic uložili su u akciju dovodenja Slobodana Vuksnovica na celo DS pola miliona dolara. Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. Kako do jeseni 2000. pogotovo kad se Stanišicev sin zabavljao s njegovom cerkom. Milija Babovic…” “Predsednika Jelica i slavodibitnika Marica docekali su vodeci ljudi OFK Beograda: Moma Minic.

Maka je narucio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. ali nije se desilo ništa od toga. Plavi i Babovic danas su neprijatelji. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Markovic. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. Od arkanovaca se culo da su Baja Plavi i Andrija Draškovic organizatori Arkanove likvidacije. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrecama iz Atine u Beograd. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. Aleksandra Tijanica i još nekih. o kojoj Babovic cuti. nikada nije bio formalni clan neke stranke. Poslednja Bekova funkcija u Miloševicevoj vlasti je savezni ministar za privredu. a Milija Babovic pokušava da nade druge poluge moci. a Covicev je najbolji prijatelj. Kao suvlasnik „DiBek“. Milan Beko. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. Srdan Nikolic (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). firmu Nebojše Covica. koja je trgovala proizvodima od drveta. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. Premijer Zoran Ðindic naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. odnosno njegove firme DiBek. smer vazdušni saobracaj u Beogradu. Politicki prostor nalaze u Koštunicinom politickom krugu. godine Beko bio srpski pregovarac u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grckom Oteu. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da cuva Covica. poput Milovana Brkica i Milorada Crnjanina. Tu leži kljuc otmice Milija Babovica. Baja Plavi sada je vezan za Covica. Slobodan Lalovic. Škrbom. ali taj slucaj obraduje MUP Srbije”. iako je 1997.3 milijardi maraka. godine u Herceg-Novom. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. vratio poslanicki mandat JUL u Vecu gradana Savezne skupštine. kao direktor marketinga. Kada je agencija zapala u finansijske teškoce. kao Mladana Dinkica i Žarka Zecevica. Radomir Živanic. osnovao je firmu „DiBek“. Milan Beko je 18. Jovica Stanišic.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. sa Cukarice. kojom se navodno nije bavio. Telekom je prodat za oko 1. 1997. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da ce pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. i oglasio da se povlaci iz politike. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. Na tom mestu se ne zadržava dugo. „Rapid“ i „Dimont“. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. Komisija je u slucaju privatizacije . u cijem su vlasništvu „DiBek“. Radni vek poceo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. Pred 5. Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševicev bankar u prodaji „Telekoma“. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republickog ministra bez portfelja. Slobodan Radulovic. “Pricalo da je on bio jedan od bitnih ucesnika operacije „Telekom“. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grcku banku gde su racune držale srpske of šor firme. ali nikada nije radio u struci. novi vlasnik Verano Motors. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanicem. LADERNA Roden je 1961. rekao je sekretar ove Komisije. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u vec postojeci obracun izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice. za Marfin fond (Laiki banka. godine Beko ulazi u republicku vladu i to predstavlja kao patriotski cin.predsednik Slobodan Vuksanovic. jer nije platio 1. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Ðunic. Zlatan Perucic. i tada je Baji pripao Veranomotors. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševicev covek za osetljive ekonomske transakcije. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. Pored Andrije Draškovica. Milorad Vucelic.. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjicenih za zaveru protiv Arkana. zvanim Plavi. MILAN BEKO. jer dobija zadatak da vodi kragujevacku „Zastavu“. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. koji je poslovni partner Nebojše Covica. oktobra 2000. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. pogotovo posle otmice Milija Babovica. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od kljucnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim racunima. Tada je došlo do razlaza izmedu njih. Željko Maksimovic Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio narocito interesantan. Završio je Saobracajni fakultet..

zadužen za privatizaciju. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. preko “Primer C”. Krajem devedesetih. Poslovnog savetodavnog veca Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope. Vladimir Cupic je rekao da su preduzeca obavezna da Agenciji za privatizaciju. odnosno da nisu vlasnici Rapida. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. Najpre je ucestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. što je u budžet Srbije unelo 1. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. Od tada povezuje se s više privatizacija. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. Slobodan Radulovic. Slicnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. Olivera Savovic. Beko je 2005. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. prinudeni da se služe opisom “senka”. a zatim jeste kaznila konkurenta.d. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. godine bio je clan Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. Dok se cak i o Miškovicu. ali se pricalo da je njegova uloga mnogo znacajnija. Od 2007. mnogo toga zna. poslova upravljanja sredstvima. kao ni Miškovic desetak godina ranije. Mali akcionari tog preduzeca dokazuju da su ošteceni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. VLADIMIR CUPIC. do decembra 2006. pokušao da preuzme “Merkator”. iako izbegava javnost. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom.firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. objasnio je Lalovic. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševica. marketing. nije uspeo da pronade strateškog partnera.5 milijardi maraka. Pod njegovom vlašcu obavljena je prodaja dela “Telekoma”. clan U O Metalac ad. koji ima oko 38% vlasništva. ali nisu uspeli. i rukovodilac u Deloitte & Touche. Sve promene u knjizi akcionara. U februaru. nisu dugo ostali u Vladi. Govoreci o akcionarima “Dijamanta”. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. sa Miškovicem. Slobodana Radulovica. Clan je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. Milana Beka. interne revizije. Beograd. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. banke (kcerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovica. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. preko fondova sa egzoticnih ostrva. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. kao predsednik UO “Zastave”. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. dostave ažurirane knjige akcionara. Potom je. u cijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. Vecinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da nece biti konkurent vecinskom vlasniku. iza kog stoji Milan Beko. a ne više od 50%. Dankom Ðunicem. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). o Milanu Beku nema mnogo informacija. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. potpredsednik Smucarskog saveza Beograda i clan UO JSD “Partizan”. Beograd. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. jer se posle privatizacije cesto pojavljivao u ovoj fabrici vode. Guverner Americke privredne komore u Srbiji. moraju se pravno obrazložiti. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. Na izborima 2000. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji nacin se može doci i kako sa može manipulisati . pravnih poslova. Od maja 2003. bio je zvanicno savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ni on ni Ðunic. Miškovic i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena.

Goran Mrda. razmotricemo mogucnost da javno preduzece Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. Vladimiru Cupicu. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. a treci izvor finansiranja ce biti sponzorstva. Cvetkovic je od 2003. Gordana Matkovic (ministar za socijalna pitanja)... Reputaciju konsultanta broj jedan. kao i savetnik u agenciji. a ni kada su napustili državnu službu 2004. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. i potonja direktorka Katarina Toncic došli su iz ove revizorske kuce. pa Mirko Cvetkovic. funkcioner “Telenor”. I potpredsednici Saveza poznati su politickoj javnosti. U svom prvom obracanju Dinkic je porucio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. Dinkica. Niz poslova na pocetku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetkovic. a uskocio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajica. Jedan od njegovih najvecih grehova je to što je dok je bio na celu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari. bivši direktor za tendere. Goran Pitic (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Ðunic.. Nije cudno što ga je ministar Vlahovic uzeo za svog zamenika. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. Labus. To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic i TV voditelj Petar Lazovic. Cvijeticanin. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veci. Pocetkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahovic je bio asistent Mirku Cvetkovicu za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji. medu kojima i “Beobanka”. u koji je Cvetkovic došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuce Deloitte Touche. u kome je najveci poverilac bila Beobanka. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahovic (ministar privatizacije). Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. godine kao prvi covek Agencije za privatizaciju ucestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranackog aparatcika Sašu Vitoševica. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd.. Na celo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog coveka beogradskog skijaškog saveza. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa cela Saveza.. . direktori Vladimir Cupic. Bajec. Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. tvrdio je Cupic.akcijama. pa je Bogdan Petrovic.. godine. mada je dokument bio spreman. koji je blizak Velimiru Ilicu. U Agenciji za privatizaciju skoncala su najbolja srpska preduzeca. do 2004. ZORAN DRAKULIC. Nepodnošljiv pritisak politicke oligarhije malo je ko mogao da podnese. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. Mirko Cvetkovic je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. godine. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetkovic nije pokvario odnose sa Vlahovicem i društvom iz Ekonomskog instituta.. Slobodan Milosavljevic (ministar trgovine). januara 2002. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. godine. samovoljom guvernera NBJ. koju je Agencija cesto angažovala..12. likvidirane su 4 velike srpske banke. CesMekon. Mirko Cvetkovic je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezica. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuce. CesMekon je za racun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Grada sa 31. Mladan Dinkic. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. AD Grada je za samo pola godine prikazala poslovni minus. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Ðunic. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. Savic. i ekonomista Nebojša Savic. što je sukob interesa. godine pomocnici ministra za privatizaciju Goran Petrovic i Vladimir Cupic potvrdili su da ce se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stecaju. Novembra 2001. I Siniša Mali. rekao je Dinkic. Ali 4. Dalje. to nije dosta. 2001. Pitic. poslao nalog direktoru Culibrku. i ja tu ocekujem pomoc od potpredsednika Cupica. vec je i predsednik Skijaškog saveza Srbije.

Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. Za vreme njegovog vodstva Energodata je razvila prvi domaci sistem personalnih racunara. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. Bio je uspešan sportista. širom sveta. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. 1987. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle. Neki pricaju da je za vladavine Slobodana Miloševica. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. Zbog rata u Libanu. plemenitim metalima. naftnim preradevinama. do 1989. za bagatelu. a bio je ukljucen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. niti otvarao nove fabrike. Zoran Drakulic. koji je Hamovic podržavao finansijski. gde je imao intenzivne kontakte sa vodecim bankama i finansijskim institucijama.-1992. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.-tih više transakcija. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate medunarodnih potraživanja. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. Zoran Drakulic je bio ukljucen u politiku kroz finansiranje DSS. Karijeru je. odmah po diplomiranju. sticuci iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. Dok je nakon obaranja Miloševica bio u milosti DOS. tekstilom itd. Vuk je poceo da radi za “GML International”. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. umeo je da naplati svoju podršku Koštunicinoj partiji. gde je pohadao osnovnu školu. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. i preselio se u London. na privatan racun njegovog oca Radeta Hamovica prebaceno 500 miliona dolara državnih para. u 12 zemalja. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. U Srbiji. firmu za investiciono bankarstvo. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodecim evropskim komercijalnim bankama. i uveo je mladog Hamovica u strukture svih Republika SFRJ. Vuk je napustio Beograd. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. kroz prebijanja dugova razlicitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. na Kipru. “Jugo-Arab”. Drakulicu. poceo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. godine. Nije ništa gradio. godine. kupovao je po Srbiji. napustio je firmu i postao saosnivac “Ist Point Holdings”. a zatim napustio taj ortakluk. 1978. Iz ove ideje razvio se. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. godine živeo u Sloveniji. prvo u Beogradu. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini medunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatickog ogranka – Energodate. Od trece godine živi u Beogradu. VUK HAMOVIC nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. godine. Njegov otac bio je pukovnik JNA. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. Njegov otac bio je nacelnik GŠ JNA. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. TIM 011. žitaricama. Od 1982. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. sa Zoranom Drakulicem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. . U periodu 1989. odakle je pokrivala Bliski istok. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. EFT. Od 1968. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. Vuk je roden u Beogradu 1949. 1989. do oktobra 2000. Vuk Hamovic živi u Londonu. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoce i magistrirao je 1974. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. savetujuci centralno i istocnoevropske vlade o dugovima. obojenim metalima. 2000. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama.Zoran Drakulic je roden u Ljubljani 1953. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševiceve vlasti u Srbiji. reprezentativac a kasnije i trener plivacke reprezentacije. godine. Kao akcionar i direktor. profitabilna preduzeca. Po povratku sa Kipra. a otac je do smrti 2002. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panica 1992.

Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. .Zoran Mladenovic (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munda”) postao je direktor marketinga RTB. i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. Njegov rodeni brat Raka Kneževic (tast bivšeg ministra zdravlja. Kneževica i Šainovica) postao je pomocnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do pocetka 2001).Nikola Šainovic je meteorskom brzinom napredovao do coveka br. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije. dr Rajko Vracar. dr Ceda Kneževic je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. preko Geneksa. Šainovic. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji. i dalje je zvanicno ostao na toj funkciji. Bivši rektor. Miki Manzalovic (do penzije. Ist Point u Londonu. da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. nije se pitao kako je Zoran Drakulic za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu).Prof. kao potpredsednik DHSS. Kao njeni vlasnici.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). . 2 u Srbiji. Što se RTB-ovih direktora i ostalih ucesnika tice: . Solunu. Cirihu i Srbiji i otkup preduzeca.Dr Filimonovic iz Zajecara. ostvarivali su visoka primanja kao clanovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta). a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. . . koje se odužilo preko godinu dana. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. Birklinu. ministar pravde. . Manje problema bilo je sa izrucenjem Miloševica nego Šainovica. . tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. Trstu. otvaranje privatnih banaka na Kipru. odbio je da potpiše nalog. Nakon ovog posla firma Mark Ric. spominju se Bora i Marko Miloševic. Firma “Mark Ric” ponudila je kasnije. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj.Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Ric u Londonu. da li je slucajno Šainovic postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izrucenju Hagu. svojevremeno je bio nacelnik SUP-a u Boru. Milija Grujicic. Njegov šef partije. zadržao se na toj funkciji. iz Amerike. vec je.Prof. . generalni direktor. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. . Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savicevic (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a.Kosta Prstic (kum prof. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (clanovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. .Ninoslav Cvetanovic ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). Ponovo se obraca starom partneru. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. a oktobra 2000. Obrena Joksimovica). dr Rade Colic dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. .Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. Atini. . Miloš Perovic i Zoran Drakulic i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Ric. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. Direktor komercijalnih poslova RTB. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt. Ju-Point u Beogradu itd. Vladan Batic. do tada pred bankrotom. prof.mr Miroslav Jakovljevic. da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka. otvara nove filijale: Vest Point. 2 u Srbiji. jedno vreme covek br. u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. Radmilo Bogdanovic. a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kuci do pocetka sudenja. .Jova Miloševic. RTB-u taj isti koncentrat. postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. Što se nuklearnog otpada tice. imao uticaj na pocetak. DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije.000 tona koncentrata bakra. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om. u Racku. Cede Kneževica iz RTB-a). ili bar pogone za preradu bakra. u Moskvi. Krajem 1988. pa je sredinom 1989.NIKOLA ŠAINOVIC. .Tomica Raicevic je promenio nekoliko funkcija. Klagenfurtu. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanovic. Rivieru i Glenkor u Njujorku.

5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grcke u trgovini sa RTB. kao “treca ruka”. Aleksandar Vlahovic preuzima Ministarstvo za privatizaciju. Kada je došla nova vlast. Cak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. Zoran Drakulic stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. uz pomoc dr Miodraga Zecevica. Borka Vucic i direktori Jugobanke (medu kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinovic) odigrali su odlucujucu ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. Ocigledno nije bila u pitanju samo živa. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. pod imenom Ju Point. godine. na Kipru. Goran Pitic resor za ekonomske odnose sa inostranstvom.predstavnik RTB u Moskvi). u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. JUL i SRS. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. cetiri najvece srpske banke (‘Beobanka’. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Ðunic je roden 1949. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. guverner Dinkic poslao je te 4 banke u stecaj. “Beogradska banka’. Dankova supruga. Engleskoj. a Milan Beko poceo je rasprodaju srpskih preduzeca. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Toncic. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajaci i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. U takve spadaju Miloševic. DANKO ÐUNIC. Švajcarskoj. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom.000 tona bakra (oko 6. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istocnu Evropu. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. a iz revizorskih kuca “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetkovic i Jelena Milenkovic. Danko Ðunic postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. S pecatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Ðunica. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu.Seka Manzalovic. od Ðevdelije do Banja Luke. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. “Srbi su najveci neprijatelji srpskog naroda”. Vladimir Cupic je direktor Agencije za privatizaciju. nakon uvida u poslovanje odredene firme. Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). “Sartida” i “Zastave”. Kadrovi “Dilojt end Tuša” rasporeduju se na kljucna mesta: Gordana Matkovic za socijalna pitanja. godine u Herceg Novom. posle Glenkor i Ist Point. ima banku na Kipru. Pava Zecevic (sestra Žarka Zecevica). Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. Borka Vucic je kontrolisala banke. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzecima. Ðunic je za potpredsednka vlade došao iz americke revizorske kuce “Delojt & Tuš”. Šainovic i najvažniji clanovi SPS. Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. Osnovana je filijala Drakulicevog Ist Pointa u Beogradu. Revizorska kuca. . Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao vecinski vlasnik Trepce. Oni zaraduju. Verovatno je Marko slucajno našao utocište baš u Kazahastanu. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. Sve ovo. Za vreme Slobodana Miloševica. pod punom odgovornošcu garantuje za uspešnost svojih klijenata. preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. Republici Srpskoj i SRJ. vodila je Akcijski fond iz Grcke i uvozila je skupu polovnu opremu. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. i svako ko im se pridružio iz DOS. supruga Mikija Manzalovica. . Firma Mark Ric je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. Simbolicno. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. Ti isti ljudi. Ðunic nije se uzbudio. Ðunic je kao revizor ucestvovao u privatizaciji ‘Jugopetrola Kotor’. Vlasnik firme (Mark Ric) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. u Makedoniji. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju.

bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeca koja idu na tender. uz proviziju onome ko to sredi. godine. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. Beogradski “Diloit”. a pre svih Danko Ðunic. grobar srpske privrede. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. Aleksandar Vlahovic i Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. Ðunic pripojio sebi. Te procene ce biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. Nacin na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim gradanima ne može se podvesti pod normalane nacine bogacenja ambicioznih pojedinaca. ulazi u kafic “Ke pasa”. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Ðunicem srozava im ugled. koju je sprovodio Aleksandar Vlahovic. Danko zaradi i od države koja placa neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u ciju korist pakuje izveštaje. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeca. dok je Danko Ðunic pocasni predsednik. pa su pitanje prosledili u Prag. Vlada pokušava da zamaže oci evropskim izaslanicima i narodu. iz Ðunicevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i . Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je pocasni predsednik.Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. Ðunic je uspeo da osigura pozicije u svetu. željni brze zarade. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. na primer. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Ðunicem. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. Ðunic je zakljucio da ce mladi “strucnjaci”. Ðunic je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez..pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi.. Jedan od slucajeva sukoba interesa Danka Ðunica je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kuci. . Mirko Cvetkovic. direktorom “Hemofarma”. hapšenjem isluženih lopova.. kao poznata istraživacka kuca.. kao i nacin na koji je to uradeno. Iz te filijale. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. Siniša Mali. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. hara srpskom privredom. Ðunic je prijatelj sa Miodragom Babicem. tako što je kritikovao Miloševicevu vladu i odnosio državna dokumenta. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. Kao potpredsednik savezne vlade. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. bio je dugo skrivan. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Ðunica. jer neko vreme licno nisam upucen u naše poslove u Srbiji. koji je crna ovca po profesionalnosti. vojni deo Ade ciganlije. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeca po tako povlašcenoj ceni višestruko isplati. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. a tom timu prikljucio se Predrag Bubalo. takoreci bez uloženog dinara. u trenerci i sa tamnim naocarima. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. To je nacin da se odbiju potencijalni kupci. pronašao strateškog partnera u americkoj firmi Diloit & Tuš. Aleksandar Vlahovic. Ministar Vlahovic poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeca svojoj bivšoj firmi. godine. Skoro dve decenije. a Babic i Ðunic smenjuju se na mestu predsednika Kluba. Ekonomski institut je 1991. Ministar Bubalo primecen je. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvecih svetskih firmi u 150 zemalja. gde je Veslacki klub “Partizan”. ali najveci ostaju pod okriljem države. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zecevica. kako. Srbija nema izgleda da postane clanica zajednice evropskih zemalja. u senci. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. Po dolasku DOS-a na vlast. uz pomoc svog šuraka.

predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. Uspela je da je potpuno opljacka. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog nacina. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. a od svoje trece godine živi u Zemunu.. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta. navodno. Veterinarskog zavoda. Dragan Ðuric je stalno napredovao. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. godine. DRAGAN ÐURIC. nemackih i drugih investitora. Ðuric je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovica i Radomira Živanica. nakon cega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. Od samog pocetka svog preduzetništva. kompanija. Grupa advokata prikuplja ovlašcenja oštecenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. Formalno . Kao student. Zahvaljujuci bandi Danka Ðunica. koji bi najstariju revizorsku kucu na svetu naterali da utvrdi odgovornost pocasnog predsednika njihove firme u Beogradu. koje predvodi šef kabineta. U to vreme. uz proviziju za gospodina Ðunica. Osnovnu školu završio je u Nemackoj. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. postao suvlasnik “Agroprom banke“. Sve je prodavala i pokupovala Ðuniceva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujic. godine. godine . ali zbog uticaja Ðunica i Vojislava Koštunice. Baranin. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Ðuric je roden 1954.pravno pitanje odgovornosti americke kompanije za štetu koju je ucinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. koji je postao prepreka da Ðunic. Roden je 14. sa svojom mafijom. Tokom svog prvog mandata. godine u Derventi. postupak bi unapred bio osuden na propast. “Šumadije”. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Medunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. smenjuje Pavlovica. “Nolita”. jula 1961.Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuce “Boska“ u centru Banjaluke.. banda gospodina Ðunica uspela je da potpuno izoluje Srbiju. osiguravajucih društava i sportskih klubova. Ðuric je vlasnik “Zekstre”. BRANISLAV GRUJIC.D. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. Danka Ðunica. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. Zahvaljujuci premijeru Koštunici. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. Vlada Srpske drži na racunima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow racuna. Aleksandrom Nikitovicem. Vojinom Lazarevicem. postane vlasnik vecine srpskih banaka. poceo je privatni posao u Staroj Pazovi. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. 1984. pod pritiskom svog okruženja. Vukom Hamovicem. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujic (rodena Dedijer). Aleksandar Nikitovic. i tako premijer državne i svoje pare cuva u svojoj banci. postavio je advokata Branka Pavlovica za direktora Agencije za privatizaciju. Ðuniceva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i znacajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju. zajedno sa Draganom Ðuricem. što znaci da je Dodik i njen suvlasnik. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeca. Danko Ðunic je Aleksandru Nikitovicu predao dva miliona evra. Sa svojim šurakom Žarkom Zecevicem Ðunic je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. kupujuci tridesetak procenata državnog kapitala. Grupa srpskih intelektualaca odlucila je da u SAD pokrene postupak protiv americke revizorske kuce “Diloit & Tuš” iz Njujorka. da preda premijeru Koštunici kao Ðunicev “znak male pažnje za pružene usluge”. Nema ruskih. godine. Milorad Dodik je. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeca. Ubrzo. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. Dragan Ðuric ce biti predsednik FK Partizan bar do 2010. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. koristio zajednicke prostorije kucnih saveta širom Beograda. Branislav Grujic je Beogradanin. 1978.

što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. posle prvih preduzetnickih koraka dok je još radio u Jugodrvu. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. Kad brokerska kuca primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje. godine. u prostorijama kompanije o cijim se akcijama radi .. 1992. godine krenuli u akciju.. tj. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašcenje potpisano s Vaše strane. 1994.. rekavši da su na zlonameran nacin plasirani podaci iz Bele knjige. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove. nigde ne piše da opunomocenik može prodavati akcije na berzi. Znajuci da akcije vrede više. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomocja’. godine.” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuce “Stockbroker”. otisnuo u privatni posao. Brokerska kuca “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomocja. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. odgovorila je malim akcionarima.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kucu s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizickim licem. i da iza njih iz licnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja.. pocne stvaranje nove firme. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrovic.ilegalna.. koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. Brokerska kuca ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. da tako dode do akcija mimo berze. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevicem. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. godine. pokazala se kao ispravna. Mali akcionari su u septembru 2003. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujic. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujic “prodao na berzi”. i Komisiji za hartije od vrednosti. prva velika transformacija je 1997. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrovic prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”.. pitala sam Ivonu Petovic da li ce mi isplatiti razliku. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujicu protivzakonita. tako kažete. Kompanija je ubrzo postala znacajan partner mnogim svetskim velikim firmama. smer mehanizacija. kako bi se zaštitili mali akcionari. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima.. Umesto mene. da je protivzakonit. slucaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kuci “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujica: “S akcijama preduzeca ‘Jugodrvo’ a.d. Grujic istice da ga je tržišno otvaranje Rusije.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kuci: “U tom. predstavnik službe za kontakt s javnoscu je putem telefona osporio navode. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. koje glase na moje ime. nalog za prodaju je dao Branislav Grujic. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. jula 2003.diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. sa nekolicinom istomišljenika.. U januaru 1985.. trgovano je na aukciji 07. godine. podstaklo da. Posle formiranja sopstvene firme. u 24. regularno sudski overenom ovlašcenju potpisanom s naše strane. a Grujic i Blank postali su dva kopredsednika. Od tada se. mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujic .. Usavršavanje je odmah pocelo ucešcem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji. Marta 2005. koji su pretrpeli štetu: “. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujica. godine u Beogradu. ciji je jedan od osnivaca i generalni direktor Arkadije Blank. posle pada Berlinskog zida. Zato je vecina malih akcionara potpisala izjave. Ona je danas postala znacajno ime u svojoj delatnosti. koje je Ivona Petrovic u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. Ona se samo nasmejala.

godine u Nemackoj. Com Trade Group brzo postaje vodeca IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistocnoj Evropi. informacije u prospektu. vec drugom licu cije ime nije otkrila.000 racunara za škole u Srbiji bio neregularan. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”. Širenje te kompanije obezbedice i nova radna mesta za tamošnje lokalne strucnjake.2006. . buduci da su dva clana Komisije bili osnivaci brokerske kuce “Stockbroker” preko koje je Grujic sprovodeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. dobio je povelju pocasnog gradanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. Predsednik “Komtrejd grupe” pocetkom maja boravio je u Bostonu i najavio da ce u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veci iznos od onog koji je isplacivan malim akcionarima. isplacivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. “Grujicevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. Kao student. kako nalaže zakon. clanice “Komtrejd grupe”. u Srbiji osniva ComTrade Group. mora da ima validan i istinit prospekt informacija.01. 1986. Stekao sam utisak da ga racunari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. Firma cijim se akcijama trguje na berzi. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi. i zaobilazeci nezakonitosti. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponudac ispunio sve uslove konkursa. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu. Ista brokerska kuca odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujica i potom prebacila novac. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. stonog racunara nema. koji predvida da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponudaca. Veselin Jevrosimovic. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. bile su nepotpune i obmanjujuce? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimovic izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. i da “Spinnaker New Technologies” poveca prisutnost u americkoj državi Masacusets. predsednik “Komtrejd grupe”. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujic bio predsednik Upravnog odbora. Osnivanjem kompanije u Bostonu. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. “Jevrosimovic je (bivši) sportaš. “Komtrejd grupa” je na americko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. Veselin Jevrosimovic. a 1998. ne ostavlja utisak coveka koji se ugodno osjeca za radnim stolom vec u “akciji”. ne malim akcionarima. Na konkursu su ucestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. Mali akcionari nisu bili iznenadeni. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. kao što odreduje zakon. Na zahtev malih akcionara. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. prodaji njegovoj licnoj of-šor kompaniji”. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. Na primer. saopštivši da nije nadležna. kako je uobicajeno za poslovne ljude. 5. VESELIN JEVROSIMOVIC. maja 2008.nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi.12. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada.” 5. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slucaj Komisiji za hartije od vrednosti.1965. “Jugodrvo” nije prijavilo. Za vreme Branislava Grujica. roden 28. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. U slucaju “Jugodrva”. poceo je distribuciju prvih personalnih racunara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. uz golem rast cene nekretnina u kvartu.

u cijem sastavu su 4 informaticke kompanije. kod Novog Sada. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. godine radi kao asistent za medunarodna tržišta u aleksinackom “Fradu”. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije naznaceno koja je original. zbog cega tri clana komisije nisu potpisala zapisnik. “MP soft”. i poceo je s radom 1995. do 1970. predsednik AIK BANKA ad. a koja kopija! Mi smo bili najznacajniji pretendenti. dok po 25% imaju Bojan Milanovic i Andrej Jovanovic. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. medu kojima i “King ICT”. To je potvrdeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. U 2007. AIK banka je bila prinudena da pristupi . Grckoj. godine. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1.000 racunara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. oktobra.“Pakom”. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanovic. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovica za finansijske malverzacije. koja ima obrt od 2. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. proizvodnju. U AIK banku prelazi 1985. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. mi i “Pakom”. godine. cime je onemogucena licitacija. Od stranih jezika govori nemacki. Do 1973. je tajna. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. godine. godine. osim fabrike u Srbiji. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. Za koliko novca su Amerikanci. budi sumnju u regularnost. Bivši direktor „Marbo“. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. Niš Roden je 20. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. juna 1945. General Krsticevic. godini. Albaniji. a raniji direktor Radosav Milanovic. vrednim 10 miliona dolara. godine bio je direktor u preduzecu “Moravica”. godine. što je za 50% više nego u 2006. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. distribuciju i dostavu. Nezvanicno se pominje 210 miliona evra. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzecu „Anbo“. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. Radosav Milanovic je i na celu preduzeca „Anbo“.. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. Hadži Antica i Ljubiše Jovanovica.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole. Ova industrija cipsa ima preduzeca i distributivne centre u Hrvatskoj. „Pepsi“. Ukupni prihodi u 2007. godine postaje generalni direktor banke. „Marbo“ ima fabriku u Backom Maglicu. Od 1968. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama cinjenica da su dve firme ispunile uslove. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. ANDREJ JOVANOVIC. Predsednik Komisije procitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13. dve firme iz Lihtenštajna. Raniji vlasnici. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). a 1988. LJUBIŠA JOVANOVIC. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske.000 ljudi. i tri godine bio je direktor za investicije. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. godini ostvario je profit od milijardu dinara. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajednickom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine.. medu kojima i opremanje Banskih dvora laptop racunarima. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj. i to bez tendera.. kupili našu industriju cipsa. Antic je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. Od 2000. kada je Krsticevic poceo da radi u “M San grupi”. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za ucešce na tenderu bili loše postavljeni..5 milijardi dolara godišnje”. kojom rukovodi general Damir Krsticevic.

niti ucestvovao u radu UO. Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševiceve diktature profitirale od neformalnih monopola. Od tri liste po kojima se banke rangiraju. a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karic. Milan Beko. je svega oko 5% ukupnog broja. ratni profiteri. Željko Mitrovic i drugi. Miodrag Kostic. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanovic “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplacivana nikakva naknada”. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke). “Nikada nisam bio clan UO te banke. AIK banka je na dve bila prva. U izveštaju se navode neki od Miloševicevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Miškovic). Jovanovica smo razrešili mesta clana UO i o tome obavestili NBJ. YU POINT (Zoran Drakulic). i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodece politicke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. što je Borka Vucic jedva docekala zbog problema sa likvidnošcu. saglasnost. “AIK banka nije niciji. ili nad kojom je pokrenut stecajni postupak”. a zauzvrat finansirale Miloševicev režim. Ljubomir Mihajlovic.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. Vecina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševicevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanovic). preživele Miloševicev pad. kada nismo bili u likvidacionom postupku. Zepter (Milan Jankovic). te da nismo banka. bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad.Beogradskoj bankarskoj grupi. FMP (Nebojša Covic). vec banka koja na zakonit i uspešan nacin vodi racuna o interesima svojih akcionara. Dragan Tomic. povlašcenih kurseva razmene deviza. nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. ABC (Radisav Rodic). Simpo (Dragan Tomic). koji navodi da je vlasnik 82. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlovic). a da ja to ne znam”. Milorad Miškovic. Krmivoprodukt (Dragoljub Markovic). Kapital Banka (Ðorde Nicovic). list “Glas” je dobio pismo. A direktor Jovanovic je. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. Milan Jankovic. rekao je direktor Jovanovic. Pink (Željko Mitrovic). iako ima mali broj ekspozitura. On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovica za clana Upravnog odbora. njegove paralelne strukture i bracni par Miloševic licno. Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševicevog režima kao Mirko Marjanovic. Dibek (Milan Beko). Toza Markovic (Dmitar Šegrt). naveo je dr Crnogorac. Mene je neko mogao da imenuje. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. C-market (Slobodan Radulovic). poput da smo mi zelenaši. glavni podupiraci. i promoteri Miloševicevog režima. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. . pa ni državni ili politicki eksponent. juna 2001. koja zastupa “AIK banku”. koja je u postupku likvidacije. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. naime ako je vrednost akcije bila 11.000 dinara. Nebojša Covic i drugi.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. i to dve bitnije. vec investicioni fond”. Tako. Novokabel (Ðorde Širadovic). Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanovicu. Hemofarm (Miodrag Babic). Preko advokatske kancelarije Ðorda Sibinovica iz Beograda. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne racunajuci one bez prava glasa). Po clanu 41. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. izmena i dopuna Zakona o bankama. MK Komerc (Miodrag Kostic). tvrdi Ljubiša Jovanovic. a poznato je da se clan takvog odbora postaje uz licnu izjavu. 350 hiljada obicnih akcija AIK banke sa pravom glasa. Karic (Bogoljub Karic). Pošto nije pozivan. autobiografske podatke. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. i dokaz da niste krivicno gonjeni. I najpovršnijem posmatracu politickih prilika u Srbiji 1990. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvanicen za clana UO neke druge banke. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila clanovi upravnog odbora. prema podacima NBJ. Po clanu 13. Beograd. AIK je lici na ozbiljnu banku. Progres (Mirko Marjanovic). ukoliko guverner NBJ Mladan Dinkic ne da saglasnost na njegov izbor. Dmitar Šegrt. neplacanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija.

a onda se oteo i državnom kriminalu. Miodrag Kostic pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. Ova vest nagovestila je moguci skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. koji imaju toliko šecera da ga izvoze u EU. godine uvezla 28 miliona kilograma šecera. Ove šecerane trebalo je prvo staviti u stecaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. ministar poljoprivrede. republicki ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljevic reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šecera povezan sa procesom privatizacije šecerana u Srbiji”. rekao je Labus. tvrdi da Kostic kupuje najbolje šecerane u Vojvodini. Dakle. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. zaboravivši da je vecina velikih srpskih šecerana vec u privatnim rukama. pljackao je samo po nalogu države. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. Kostic je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. Ima osnovane sumnje da smo neki šecer kupili od EU po povoljnijoj ceni. “investicije” ce otici ce na dubiozu! Socijalni program za zaposlene (Kostic je obecao da nijedan radnik njegovih šecerana nece biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. Veselinov je zaboravio. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šecera sa zapadnog balkana u zemlje EU. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. što je stavilo šecer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. MK Komerc kupio je tri velike vojvodanske šecerane. koji je skuplji od šecera od trske. ona je samo obnovljena što svedoci i o moci njenog novog vlasnika. roden u Nikšicu. Kada je. Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da ce investirati. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagradeni. Poslednjih 20 godina. uz menadžerski posao. prema uslovima tendera za privatizaciju. Neposredno pre Kosticeve price. Nije teško pretpostaviti da se šecer uvozi i za srpske trgovce. U prvom talasu privatizacije. U prilog ovoj tvrdnji ide i cinjenica da je Kostic pokazao veliki interes i za šeceranu u Kovinu. Ta zgrada trebalo je. i onda izvezla. na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. Milan Prostran. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domacih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih politickih partija koje gube tlo pod nogama”. koja je vec bila prodata na javnom tenderu grckom vlasniku. Clanovi vlade požurili su da demantuju Labusa. Medutim. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šecera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. podgoricke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šecera u Crnoj Gori. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu poceo se baviti odžacarskim zanatom. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. EU suspendovala povlašceni uvoz šecera iz Srbije i Crne Gore. prepakovala ga u kese od kilogram. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušce”). dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan.MIODRAG KOSTIC. zato što se potencijalni investitor suocio sa cinjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šecera. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predvidenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šecerane. je iz dodoške familije u Vojvodinu. Dragan Veselinov. Niko od naših zvanicnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. kao što se i Miloševicu redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o . piše Tabloid. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. Kao predsednik FK “Vojvodina”. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da ce Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraceni preferencijali EU za izvoz šecera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvodanska šecerana uvezla šecer u vrecama. ako su kako Kostic kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šecer od repe.

Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o cemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šecer koji se izvozi u EU proizveden u domacim šeceranama.000 dolara. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja mocnicima u EU. “Sada je šecer glavni izvozni artikal Srbije. VOJIN LAZAREVIC.45%. Koletov kum. Skvadra. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivaniševic. Preduzece Pima registrovano je 1995. Postavlja se pitanje kako je moguce da Srbija svoje potrebe za šecerom podmiri sa cetvrtinom godišnje proizvodnje. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Novac su dobili Dajners klub i Principal. Principal export-import i Dajners klub. Iz Novog Sada on je povlacio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). Veselinov ce izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šecera u EU obicne glasine. Posle godinu dana. predali su Toletu Karadžicu fudbalsku organizaciju Vojvodine. Iza te “likvidacije”. voda veternickog klana Nenad Opacic.” Medutim. jer tamo proizvodnja šecera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. To je bio najveci argument zbog kojeg su ga smenili 2001. Najveci kupci akcija bila su cetiri preduzeca iz Beograda. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsic (danas predsednik OFS Subotica). Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih racuna. Firma Pluto . pa je u ovo sremacko selo poslao mašine i obezbedenje kako bi mogao da povadi repu. U takvoj konkurenciji zelenaša. Miodrag Kostic odlucio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što ce sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu.istraživanom. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odluceno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. septembra 2002. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. godine. I Hrvatsku je potresla “šecerna afera”.. gde je racun imala i Nacionalna štedionica. izmedu Srbije i Crne Gore.. 13. dok je novac u korist preduzeca Skvadra i Pima uplacen kao avans za robu. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. “Dunavka”. Ministar Milovanovic priznao je da je iz Srbije izvezeno 180. kada je “Sablja” sekla kriminalce. zatim. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Moraca… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igraca Vojvodine. Ta cetiri preduzeca imala su racune u banci Euro aksis. Istog dana. Bilo je ocigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajuci nacin da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostic. na racun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. “Šecerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja. “Žitomlin”. Pima. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimic. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic postali pojedinacno vlasnici najveceg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. bivši direktor Hajduka Rodic MB Radomir Curovic. Medu najvecim poveriocima su “Invej”. Sve cetiri uplate izvršilo je preduzece Koprom iz Beca. “Delta agrar”. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj kolicini . onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. Proverama je utvrdeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potice sa britanskih Devicanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. Stecajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. NLB banka i AIK banka. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matkovic.000 tona šecera. i pošto nemate zajednicku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. Proverama je utvrdeno da je firma Koprom iz Beca u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme.000 evra i dve uplate od po 600. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se. Tomislav Karadžic povlacio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. gazda kulskog Hajduka Džomba.

05%. a uplata je vršena u septembru 2003. Preduzece Skvadra registrovano je 1999. Rusija Šef ekonomskog tima Koštunicine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popovic Savetnici Olivera Božic. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamovic. vlasnicka struktura Nacionalne štedionice je takva da cetiri privatna preduzeca postaju vlasnici 37% akcija.2 miliona evra i 1.88%. U januaru 2003. „Deloitte and Touche” SAD. opremu i telefone. predstavnik SCG Prof. Posle kupovine akcija dva preduzeca postala su vlasnici po 13. on gradi puteve.international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. Vasilije Micic postaje vlasnik najveceg preduzeca za izgradnju puteva na Balkanu. Privredna komora Srbije. a deo krajem 2002. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva. i 2006. energetski strucnjak Dragoljub Vukadinovic. a Srbija poseduje 13. potpredsednik Goran Malbašic.67% akcija. udeo cetiri preduzeca koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26. direktor Radoje Stefanovic. a u kojoj rade njegovi sinovi. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. kanalizacije i gasovode. student na London School of Economics MICA MICIC. a vlasnicki udeo države pao na 10. Osnivac preduzeca je takode firma sa Grenadirskih Ostrva. a sa 3. MMF. Pocetkom 2003. Kupci su bili preduzeca Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beca uloživši po 2. vodovode. koji su uložili 6. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. koji je do 1998. predsednikom Srbije Natašom Micic. direktor Srboljub Antic. registrovane na britanskim Devicanskim Ostrvima.5 miliona evra. Firma Elim iz Beca osnovana je 1995. kao direktor je upisan Stevan Aksentijevic. VASILIJE MICIC. Tokom 2002. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanovic. GORAN MALBAŠIC. sedišta preduzeca Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. Micic je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. „Metalac ” Gornji Milanovac. Fond za razvoj Republike Srbije. „Clyde&CO“ Beograd. Koste Glavinica 8a.d. grcka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovica i Vojina Lazarevica. došlo je do sekundarne prodaje akcija. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v. a država koja je svoj udeo uvecala na 37% prodajuci 2005. preduzece Dajners klub. bio direktor Pime. placeno je 41 milion. „ABB Automatizacija” Moskva. i koriste zajednicki poslovni prostor.000. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Pešcar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. gde je postao najveci akcionar. Olivera i Vojin Lazarevic. koja takode radi puteve. direktor preduzeca “Jedinstvo” iz Užica. kao podizvodaci . Moskva. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašic. Preduzece Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing. Mica. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. dr Stojan Jevtic.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrovic”. direktor Branislav Grujic. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” rade na izgradnji autoputa Beograd . Kada je tokom 2005.2 miliona dolara. preduzece Pima kupilo je akcije Toze Markovica. Medutim. Odluka o trecoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. predsednik ABB AUTOMATION. a “Jedinstvo” izraduje termo i hidro izolacije. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. spajanjem gradevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” niskogradnje. „Farman” Moskva.Novi Sad. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rodeni brat Vasilija Micica. a osnivaci su Vladan. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. predsednik Branko Terzic.83%. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sociju.

Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. a ako se mora. direktor je užickog preduzeca “Jedinstvo”. “Šta je toliko cudno što sam ja bogat? Cim neko u Srbiji zaradi pare.. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je vec u predstavništvu u Rusiji. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. pa Bogoljub Karic je bogatiji od mene!”. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra. Kompanija je posebno usmerena na Soci. ima sopstvene kamenolome. Dok ne progovori. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. direktora Jarakovica. “Ko su braca Micic i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. Priželjkujemo njegovu pobedu. Ako ja krenem da se bavim politikom. iako imaju ponude iz Dubaija. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Oktobra 2006. kaže Jarakovic i napominje da je vlasniku Vasliliju Micicu teško je da donese takvu odluku..” Psovka po psovka. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. Povecanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. istovremeno. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. ti hoceš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkic platio da me napadaš? Što napadaš mene. „Sve to može da bude tacno“. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. Stav kompanije je da povezivanje sa jacima nije loše sa stanovišta buducnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazecoj konkurenciji. Mica. neprekidno se unoseci u lice novinaru Kurira. Da li ce menadžment pristati na vecinskog vlasnika. Vasilije Micic je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. menadžment užickih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. govori da je Srbija tužna zemlja. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jarakovic. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sociju. Libije. koja je od pocetka godine u vlasništvu užickih Puteva. Micic je. godine. jadnik. Akcije firme naglo su skocile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sociju vrednom 100 miliona dolara. kaže Jarakovic. direktor “Puteva Užice” Dušan Jarakovic: “Pitaš odakle Vasiliju Micicu tri miliona evra za “Ratka Mitrovica”? Pa. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. i na desetak deonica širom Srbije. „Vinci je tu ozbiljan kandidat. Micic koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. koja je vlasnik 42% akcija užickih Puteva. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. a akcija Putevi iz Požege. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinci i Bujik. mora i on od neceg da živi”. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Horgoš-Beograd-Požega. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. Ohrabren nastupom svog gazde. Vasilije Micic.austrijske “Alpina Majreder”... mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkicem. deluje kao gospodin. oteracu ga u politicki podrum i to mu slobodno prenesi”. Poduhvati u Rusiji poceli su još 1992. Vasilijem Micicem. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nade u rukama novog vlasnika. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. za dva dana oko 15%. prvi se zapitao Mladan Dinkic. Kompanija uglavnom obezbeduje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. razdrao se Vasilije cim mu se novinar Kurira predstavio. “Šta. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji. Menadžment kompanije na celu sa vlasnikom Vasilijem Micicem. On je uspešan covek. i opaska “ma šefe pusti novinara. Alžira. Vasilijev rodeni brat. uvreda po uvreda. u napade se ukljucio i njegov podredeni. i na koju je preneo poslove i opremu. betonjerke. Ako nisi ti. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija. na medunarodnom tenderu dobili su užicki Putevi. „Glavna ogranicenja jesu resursi i kapaciteti“. Pa taj Dinkic nema pojma ni o cemu. bre. Pracen direktorom preduzeca “Putevi Užice” Draganom Jarakovicem.. nek nas i kupi“. u koji ce narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. a sa njim i imamo predugovor o izvodenju radova ukoliko dobiju koncesiju. skocila je više od 100%.. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. narodu odmah oci porastu. Podrugljivi smešak njegovog podredenog. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. asfaltne baze i .

Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije..finansijska korporacija „Metropol“. Bio bi cak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. iako nam je Rusija dala mogucnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. u vlasništvu nemacke „Štade“. Željko Mitrovic nije samo gospodar srpskog neba. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovica. kuce. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. Iz svoje ružicaste stvarnosti gotovo i nije izlazio.14 milijardi dolara. On gotovo i ne zna u cemu je ucestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao. Karijeru je poceo kao basista grupe „Oktobar 1864“.kompanija „Viza“. nekoliko regionalnih i lokalnih. ŽELJKO MITROVIC. A nije ni smeo! Svi njegovi . dok sa drugom suprugom Milicom Mitrovic. dok voce i povrce cine oko 7. za šta je prošle godine placeno oko 2. Niko sa malo pameti. HTP „Putnik“ . producirao je film „Andeli 3“.. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. Užicki Putevi su jedna od najuposlenijih gradevinskih firmi u Srbiji. Vlasnik je najvece medijske korporaciji u Srbiji koja ukljucuje televizije „Pink“. a tek oko 6. Van gradevinarstva. Nije nikakvo iznenadenje što je Koštunica Željku Mitrovicu. a otvorice veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije. i fabriku žvaka. Ne treba precenjivati Željka Mitrovica. dilema i sumnji sprecava u uspehu u životu. vlasnik. Njemu. prema podacima PKS.5%. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. Mitrovic poseduje izdavacku kucu „Siti rekords“. a upuceni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Jankovic Cepter. muzickom urednicom kompanije „Pink“. „Putevi Užice“ (Vasilije Micic). i radnici „Goše“. avioni. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrovic ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija. Ako je vec bio od poverenja Miri Markovic i Bebi Popovicu. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. Ucinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stecaj u „Rekordu“. fabriku za štampanje CD i DVD izdanja. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. zbog toga što je Vasilije vecinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradnicke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). od sramote. uprkos povlašcenom carinskom režimu za Srbiju. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji. U isto vreme. i desetak radio-stanica. vec i ojadenih srpskih duša. Mitrovic je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. „PSP Farman“ (Branislav Grujic).5% robe široke potrošnje. U Rusiji. „Metalac“ Gornji Milanovac. vode „Hemofarm“.. „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domace serije. „Termoelektro“ . Iz braka sa Hani Mitrovic ima dvoje dece.moskovska kompanija „Harvinter“.. udelio za dalju prodaju tri-cetiri nacionalne televizije. takode ima dvoje dece. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema cemu da se nada. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. a slede ABS holding (Nenad Popovic). Program “Pinka” je srpski Nešvil.kompanija „JCS Koks“. Putevi Užice ucestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. a u sektoru trgovine „Delta“. kao nacionalnom dobru.. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru. bili su dovoljni samo pare. „Pink BiH“.000 radnika. „Target“ Backa Palanka.naftna kompanija „Lukoil“. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. „Goša FOM“ . „Fadip“ Becej moskovska kompanija „Metaloruan“.. Najvece stavke su sirovine i repromaterijal. Ružicasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. Svejedno mu je bilo što je u meduvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. „Rekord“ Rakovica . da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoce.transport. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. Na gradevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40.

kao nacionalno dobro. Zapalio je studio. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovica. koji je i “zemuncima” obecavao da ce da ih vodi u Holivud. Mira Markovic mu je rekla da je najobicnija picka. koji sa Cumetom asfaltira puteve po Srbiji. koji se u meduvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki nacin uvuce. A Željko je investirao u njega. On je ostao u Beogradu kao cuvar njihove zaostavštine. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. Milana Beka i Milorada Vucelica. Nije iznenadenje što je. Sada ne može više da placa rate kredita. Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. Za razliku od njega. sa Lupšicem i ostalim Miloševicevim ljudima (Danko Ðunic). Koštunica je tu bio od reci. nego režima Slobodana Miloševica. To je Lupšica preporucilo još više za poverljivog svetskog coveka Vlajka Stojiljkovica i Radeta Markovica. koje ce liciti na opozicione. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. Što je Srbija postajala razrušenija i opljackanija. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. Iako se natcovecanski trudio. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. Planira da se izvuce. A Željko Mitrovic. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov kljucni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. Bagzi i Kum Lukovic. Zoran Ðindic je pobesneo. pošto su postali preveliki za Srbiju. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. Cecom. Beba Popovic je organizovao je sastanak Željka Mitrovica. inace uglavnom gledaoce “Pink”-a. cije su zvezde tada bili Kleopatra. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšica. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. Samo su obicni. ali verovatno jeste neke druge. nalazili se oni na ovom ili su vec na onom svetu. A kad su dolazili Cume. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. dobio na RRA lutriji. Željko Mitrovic je krenuo da osvoji Holivud. bio je dužan da pomogne i Lupšicu. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i poceo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” cešce je boravio Vlada Budala. U vreme višemesecnih demonstracija ‘97. Legija. taj Lupšic radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Becu. Dušan Spasojevic. licno poslužuju.drugovi i poslovni partneri dobili su metak. Tijanic je izgubio. Kad je nacuo za to. U bivšoj Jugoslaviji. koje je. na kome je odluceno da Lupšic isplati Mariji Miloševic pet miliona maraka za TV “Košavu”. bili su to holivudski spektakli. Nije Aleksandar Tijanic baš neupucen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljkovic) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. Kad mu je zatrebalo još para. Covek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. Željko Mitrovic je zgrabio “kalašnjikov”. Pošto je sa Arkanom. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševica. pa je Lupšic stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Ðindica kao mafijaša i švercera cigareta. Tijanic se pokolebao. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da ce da puca na neprijatelje. ukljucujuci i ratnog ministra Aleksandra Vucica. Željko je tako postao Veliki Željko. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. Boris Bizetic i Ruška Jakic. Vidovita Zorka. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. Aleksandar Lupšic je sa Manjom Vukoticem pokrenuo “Blic”. kulturni. Prodavao je naftu i oružje. On i Mitrovic su bili rivali oko Mire Markovic. Trebalo je unapred naoružati buduce zaracene strane. on je bio uticajniji i bogatiji. ako je ranije Mariji Miloševic napravio TV “Košavu”. kao nagrada Lupšicu. cak i od Bebe. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. Mitrovic je na celu patriotske estrade. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. Svi oni optuženi su za atentat . iako je. koji nije bio njegov. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. a da ce mu se to kasnije nadoknaditi. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanovic zapeva u beckoj Operi i probije sankcije. pa u tim hangarima proizvodi žvake. kao drage goste. pošto su Miloševic i Mira Markovic pokrali izgubljene lokalne izbore. Ulicarska bistrina.

24. za koje ne mora da zna Koštunica. ali nije Vlade Budale i ostalih.Koštunice.. požar u televiziji Pink. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitovic. uvecana na 2.”.” Bilo je to u oktobru 1998.na premijera Ðindica. ma šta se desilo posle Miloševica. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001. Šestog oktobra ujutro. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronadene.000 nemackih maraka. Tu se znaju stroga pravila igre.i na gradevinske objekte. uživo.1997. Da ne bude suviše sumnjivo. i Željko Mitrovic pomalja se na površini tih “crnih fondova”.12. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba. Bila je to 1999. decembra 1999. a Željko Mitrovic se našao u narucju . godinu. odrekao se Bebe. Po nacinu na koji je osiguravajuca kuca “Dunav” postupala. u studiju ove televizije. Cinjenice govore suprotno. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. televizijom Pink i Željkom Mitrovicem. Samo godinu dana pre bio je skromniji. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo mocniji. nije ni tražio u televiziji “Pink”. Sa osiguranikom. Željko Mitrovic je jeftino prošao. Petog oktobra 2000. Mladan Dinkic. bivši miljenik bivše prve drugarice. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. 22. ali na štetu gradana. koje su želele da nesmetano vladaju. Žarko Zecevic..5 miliona. Kao i Ðunic. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obracuna premije.12..5 miliona dinara. Iz sleda dogadaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. ta kuca i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilicno neopranih para. a javnim igracima su dati na licno korišcenje iskljucivo luksuzni stan i hrana. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuca potpisala polisu osiguranja sa osiguravajucom kucom “Dunav”. “osiguranje prenosivih uredaja.”. pa je ta cena bila uvecana za 100%. Posle atentata na premijera Ðindica. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikacevica ondašnje vladajuce partije. Televizija Pink i Željko Mitrovic. a Željko Mitrovic omiljen u podmlatku njene partije. Osiguranje je uradeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. osim Tijanica. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”.. ali . revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Markovic. pojavio se Mladan Dinkic u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovicem. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. uradene na osnovu nabavne. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara. pošto ih niko. Mitrovic je i opremu koju je uzeo u najam . Milan Beko.. kako je to predvideno u osiguravajucim kucama. ili 800. u rano jutro. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. godine. godina. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti. uradeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31.1999. godine. Vec tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. decembra 1999. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. da ih slisti. sa povecanjem od cak 500%! Željko Mitrovic je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvecao za 500%. kao bespravno podignut objekat. Željko Mitrovic je samo vešti “stilista”. Posle Petog oktobra profesor Cedomir Cupic predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa. aparata i instrumenata. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. godine izbio je. Željko Mitrovic. bilo je jasno da sa naplatom nece biti problema. Pink televizija nije radila. Nebojša Covic je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrovic. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. godinu. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušicevoj ulici. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. sa ugovorenim uvecanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braca Stamenkovic” Mitrovic potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku.. godine.

izvozom. Prethodno u zapisniku. Zakon je tu postojao za humor. godine. . uvozom. i zapošljava 16. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. Milicev beleži i nešto što bi osiguravajucem društvu trebalo da “bode oci”.nakon takozvanih oktobarskih promena.. a da to ona “dva lica” nisu primetila. nekretninama.. Mitrovic je mogao da sprovede samo uz pomoc vlasti. po recima strucnog radnika “od neprocenjive vrednosti”.” Milicevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zakljucenja osiguranja pred kraj decembra 2000. uslugama inženjeringa i konsaltinga. Nakon požara od 22. Željko Mitrovic ce i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvecanoj od nabavne za 500%. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera. koji je potpisao Dušan Milicev. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. pa je na osnovu toga i utvrdena visina štete..od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara. ali da “nije korišcena”. decembra 1999. MIROSLAV MIŠKOVIC. Uobicajeno je u ovakvim slucajevima da se zapisnici i obracuni obostrano potpisuju. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar veceg obima”. zastupanjem stranih firmi. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu. Uprkos tome što je ova oprema spasena. iz kog ce Željko Mitrovic izaci bogatiji za skoro milion nemackih maraka. deset kamera i druga oprema.. Mitrovic podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. pa je narucila vozila Zemuna. Mitrovic je ustupao glavarima. u delu “Razvoj i gašenje požara”. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. Srdanu Ðuricu. a Ljubiša Buha Cume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojcuraka. Cedi Jovanovicu. kod Varvarina. Mitrovic se stavlja na raspolaganje Goranu Vesicu.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izradene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane. strucna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. Završio je Ekonomski fakultet. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike. gde je do tada bio pomocnik generalnog direktora za finansije. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera. godine .ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”. piše da “Objekat nije pokriven uredajima za zaštitu od požara. Prigovor su prihvatili clanovi veca “Dunav osiguranja”.. U ovom slucaju. predsednik DELTA HOLDING Roden je 1945.. Mitrovic je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni. U vlasništvu Miroslava Miškovica je veci deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi.”. koja je i propala pljackajuci vlastitu državu. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”. distribucijom. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovica koji je zaradio otimajuci od države i uz pomoc države. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševicevih s vlasti.. maloprodajom. Surcina i Batajnice. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja. na kraju pljackajuci se uzajamno. notni zapisi. Potporucnik Milicev u izveštaju beleži kako su culi da nešto u studiju “puca”.5 milijardi dolara i raste. Ima u dokumentu jedna recenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “.. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1.200 ljudi. Kada nije bio zadovoljan programom Cume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. i Koštunica je zažmurio. Veci deo novca koji je zaradio naplacivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama. piše kako je “zbog vece kolicine zapaljivog materijala i visine studija od 9. Dakle. u selu Bošnjanu. Ovu drsku pljacku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrecni slucaj. Miroslav Miškovic vlasnik je najvece kompanije u Srbiji.

Gradu je izvozio u Grcku. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji ce posle sportskog dogadaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. Iza svih Miškovicevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. Cena njegovog otkupa. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. godine. a Miškovic nije platio “partnerima”. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. reno. poslovni prostori. mineralna dubriva. pšenicom. Od 2007. Otkud pare da zapocne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”.000 hektara zemlje kroz vojvodanske poljoprivredne kombinate. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. alfa romeo. Kao direktor HI “Župa”. Milano. gume. U dogovoru oko dobiti za tu gradu ucestvovali su Radovan Stojicic Badža i Željko Ražnatovic Arkan. viljuškare. godine. beogradske Obuce. antifriz. 7 miliona maraka. Londonski Sandej tajms je pisao da je Miškovic svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. Gradi multipleks bioskop. motorna ulja. Miškovic je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. bavi se i preradom mesa. godine obezbedivala Miškovicevu eksploataciju šumske grade iz sremsko-baranjske oblasti. nego “Delta 3 M”. Ivice Todorica. tematske restorane i kafice. Vladimira Cupica. Miškovic je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. sportska oprema nike. od Mirjana. Logicno. u društvu ljudi iz vrha vlasti. trgovinske firme Namateks iz Subotice. i po izrucenju “grupe gradana” od strane francuske policije srpskoj policiji. jecmom. hipermarketi Tempo. prerada drveta. Marko (Miloševic). poljoprivrednih preduzeca Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. lancia. kuglanu. Istog dana je otet je. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom . a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzece s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. Automobili fiat. firme Seme iz Sombora. banke. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovicevih firmi. granulate. nije mogao sve to da finansira. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlovic. trgovina. da bi se placao manji porez. Vec sledece godine osnovao je “Delta holding”. suncokretom. akumulatore i rezervne delove za bicikle. bicikli. Cinjenica je da državni službenik sa cinovnickom platom.. Za Miškovicevo ime poceli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili. proizvodima od uljarica i stocne hrane. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. celuloza. koja je u jesen 1995. Na dan otmice. honda. kozmetika nivea. Firma Delta brokers zauzima trece mesto po tržišnom ucešcu trgovinom na beogradskoj berzi. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije.Pekabeta i C market. Neki izvori smatraju da su na to racunali oni koji su ga kidnapovali 2001. Miškovic je otet po nalogu Dušana Spasojevica i Mileta Lukovica Kuma. Vecinski je vlasnik i novosadskog Bazara. Dobio je. Sibir. U prolece 2001.. Otmica se pamti po tome što je Dušan Mihailovic ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slucaj ne reši. a novac je završio na Kipru. garderoba zara i jana. Miškovic je sve to stvorio novcem Miloševiceve države. Miškovic je došao do vlasništva Preduzeca za puteve Beograd. Kako je dogovor bio prekršen. Strateški je partner s grupom Ðenerali i preko Delta Ðenerali prodaje razna osiguranja. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. i ministra policije Dušana Mihajlovica. protivno zakonu. te gradovi Moskva. vlasnik banke Delta. Miškoviceve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. na primer. ne znaci “Delta M”. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzecu Autokomanda. Nikozija. bivši ministar policije. Pocetkom 1990. uz Hipo Alpe Adrija. hladnjace. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Miškovic imao neizmirene obaveze JSO. Proizvodi i trguje kukuruzom. sirovim i jestivim uljem. ekspresno je placena. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. Jedan od najvecih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. a koje je Miškovic kupio. Peking. pecurke. otkup stoke. došlo je do otmice nakon koje je placeno tih 7 miliona maraka. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih strucnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. igraonice za decu i fitnes centar. Marija. BMW. O otmici Miroslava Miškovica i danas se malo zna. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta.

“Delta osiguranje”. U stanu porodice Miloševic. Miškovic je nastavio. kao Moravac. prebacen na racun Miškoviceve banke. cine “Delta In”. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronade. Miškovic dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veca Srbije. Miškovic je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. Ostaju tajne: ko su osnivaci kompanije “Delta M”. kada je “Delta” pod cudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. vlasnikom “Krmivo produkt”. na primer. tužioce. kada se porodica preselila na Dedinje. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na racun “Delta banke”. Ono što mu je razrezano. naucio je da za odnose sa javnošcu ima svog menadžera.CZ. Miškovic je dosledno oprezan u publicitetu. izvršnu vlast. Od Narodne banke Jugoslavije Miškoviceva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. “Delta holding” osnovana je pocetkom februara 1991. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. u kome je imao 25%. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. “Madži”. nema kult brojne porodice . Miškovica niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahovic optužio sve koji su posumnjali u njegov model .. cijim parama je Miškovic raspolagao. preko Slobodana Radulovica. sudije. krijuci kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevacku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. “Delta Agrohemija”. “Delta Agrar”. Miškovic nije davao izjave. “Detmile”. koliko je u njegovim rukama. kako je stvarno pocela i kako je Miškovic utrostrucio bogatstvo posle 5. “Delta Invest”. kceri Jovana Mileusnica. da dokaže poreklo imovine. oktobra. Kada je Miloševic izgubio vlast. “Delta sport” i “Delta MC”. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. godine u vreme hiperinflacije. policiju. ali Miloševic je od te namere odustao. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadicem. Samo “Deltu M”. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. objektivno nije ni osetio. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. uz posrednicku ulogu Dušana Mihajlovica. nešto ispod pet miliona maraka. godine i imala je pet clanica “Delta M”. logicno je da se utvrdi koliko je Miškovic platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. “Delta Internacional”. što je premijer Ðindic kasnije osporio i najavio Tadicevu smenu. Miškovic. saveznim ministrom za telekomunikacije. Miroslav Miškovic zapoceo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševica i Mirjane Markovic. “Delta banku”. “Difashion”. Miroslav Miškovic je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševica. pa pušteni na slobodu. direktora “Komercijalne banke”. ali najviše sa firmama ciji je vlasnik Dušan Mihajlovic. Iako iz socijalisticke direktorske strukture. kao što je to radio Bogoljub Karic sa “BK Kompanijom”. DMD. teže brojnoj porodici. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg nacelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. godine. da plati neplaceni porez. “Delta Funghi”. Posebne špekulativne poslove Miškovic je obavljao uz pomoc Ljubomira Mihajlovica. uz odobrenje Mirjane Markovic i Slobodana Miloševica. odnosno Telekom. Mihajlovic nije dao ostavku. Svi oni bili su i na listi osumnjicenih za atentat na premijera Ðindica. penzioni fond Srbije je. Dolaskom Mirka Marjanovica za predsednika Vlade Srbije. koji je bio koalicioni partner SPS. Kontakt sa Ðindicem ostvario je preko Milke Forcan. Miškovic je osnovao preduzece “Delta Holding”. Dok Karici. da radi sa Dragoljubom Markovicem. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mladan Dinkic nastojao je da to prikrije i omogucio je Miškovicu i njegovim saradnicima da ga sakriju. Miškovic. Niko nije osporio da su ljudi izruceni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. “Delta Auto”. poreklom iz Peci. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševicu pripisivano do oktobra 2000. Kao kadar JUL-a. Postojali su planovi da on postane premijer. Munjeviti uspon imperije Miškovic pocinje 1993.. Miškovic. Miškovic drži ministre.

Pojavio se sa nizom velikih. i vecinu pripadnika “sedme sile”. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. jer je preko Miškovica obezbedivao sredstva za rad ove organizacije. Miškovic je. menjaju svoja kola uz simbolicnu doplatu kod Miškovica. zamenika nacelnika Resora državne bezbednosti Srbije. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. koje su imale fiktivne vlasnike. Boru Galica. Entoni Monktona. možda i zbog cinjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuce. a zatim “Delta banku”. Miškovic je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega isticu u javnosti. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. Kada je 28. Mladan Dinkic morao bi da javno progovori o Miškovicevim kvotama i dozvolama. a posebno kako je i za koliko Miškovic prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. kao najjeftinijom robom”. To je godilo Mirjaninoj sujeti. U vreme Miloševiceve vladavine. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. priredili su veceru u restoranu Miškoviceve “Delte”. godine. a da mu je ministar finansija cestitao? Miškovic danas pocinje da deluje kao klasican siledžija. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. kome se trag gubi u Iraku. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. Glavno bogatstvo Miškovic je stekao posle 5. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mladana Dinkica. On je. dobrih i uspešnih firmi. jer Miškovicu ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. Ti racuni glasili su na kiparske ofšor firme. Miškovic je sa ministrom Borišom Vukovicem. Njegov covek. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevac Beograda i Srbije. Miroslav Miškovic i Dušan Mihajlovic. predsednik kompanije “Delta”. dva bliska Miloševiceva saradnika. Zorana Mijatovica. smišljeno. I najzad. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. Ministru Vukovicu rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Markovic. ukljucujuci i neke PR strucnjake. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševicevog režima je Miroslav Miškovic. Slobodan Miloševic izrucen Tribunalu u Hagu. Nemanja Kolesar. ubacen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Ðindicu. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. Zemlja je i dalje zaparložena. Poslednjih godina Miškovic je. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. ali je oteta od Miškovicevih dželata. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplacuju taj novac. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta.privatizacije. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. Marija i Marko. Javnost o tome cuti. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. Posebno je Miškovic uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. Miškovic je licno docekivao goste . a Vesna Arsic instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znaci . koji nije viden u Evropi. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. oktobra. Miškovic i Mihajlovic nazdravljali su izrucenju bivšeg predsednika SRJ. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovica u “Pekabeti”. šefa kabineta nacelnika RDB. Poceo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. bez uloženih para. Onda je otvorio svoju banku. koristeci težak ekonomski položaj seljaka. Mijatovicevog sestrica. Novac je iznošen u džakovima i uplacivan na racune “Popular banke” na Kipru i u Grckoj. on ceka bolja vremena da zemlju preproda . . Tako je “Anteksolu”. preko Kolesara. Cedu Jovanovica.Dušana Mihajlovica. Kada su ga Miloševicevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. Miškovic je bio uspešniji od “Geneksa”. juna 2001. šefa poslanickog kluba DOS u Skupštini Srbije.Mira. a Miškovic je gazdi Slobi davao do znanja da je samo cinovnik. poucen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovica Peconija. Posle Petog oktobra nagadalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovica.

omogucio 1992. RAŠKO MOSKOVLJEVIC. Kada je Mladan Dinkic posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru. prvi asfalter Srbije. podeljen je 29. predsednik Holdinga “Metalac” G. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovicic. bivšeg direktora “Požarevacke banke”. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001.66 u današnjim evrima. vecinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Ðuric. Milo Ðuraškovic. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradovic predsednik je kompanije. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Miškovic. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzecu” 1. a preduzecu “DELTA M” 659. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca. Jedna od najvecih izdavackih kuca u SFRJ. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. kao naslednik holdinga. Na aukciji. Mladena Spasica i još cetvoro aktera zataškavanja krade para. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivicna prijava protiv Dinkica. Miroljuba Labusa. pa rukom prepravljani na “Delta banku”.Avia” Radovanovic Bojan. posle NIS. formiran je Golf Centar u Žablju. “Bigz graficko preduzece” je još uvek društveno preduzece jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara.482 kvadrata na trecem spratu višespratnice BIGZ. na tri zavisna preduzeca. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizickoj deobi. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slucajevima nalozi glasili na “Hemslejd”. zajedno sa grupom partnera koje su cinili Zoran Vujovic. Tužilaštvo ceka da je aktivira. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzece koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljevic za 220 miliona dinara. pomocnik direktora preduzeca “Dipos” . Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitica.433 kvadrata. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije. GOJKO MUHADINOVIC. Dinkic je ugasio cetiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. direktor SCP.735. novembra 2002. UO FK Partizan predsednik. Tomislav Karadžic potpredsednik Dragoljub Vukadinovic. po kome je “Bigz grafickom preduzecu” pripalo 18. jer je. generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . godine preduzecu “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemackih maraka u gotovini.sadašnjeg predsednika Kipra. Beogradski izdavacki graficki zavod. BB COBU davala naloge za uplatu na racun mnogih srpskih firmi. Raško Moskovljevic. vodeceg snabdevaca Srbije sirovom naftom i derivatima. tajkuni na celu sa Miškovicem ponudili su mu da radi za njih. Miškovic ni u ovom slucaju nije seo na optužentcku klupu. koje je privatizovano. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradovic).Milanovac potpredsednik Rasim Ljajic. blizu Novog Sada i Zrenjanina. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštecen. Žužul je kupio samo 2. a medu njima najviše je bilo Miškovicevih. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIC. kupio je Fabriku maziva Kruševac. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara. što se nece desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. time i njegov “Bigz pablišing”. Dragan Vasiljkovic (kapetan Dragan). novembra 2002. izmedu ostalog. Dragomir Petrovic i Saša Jokic.195 kvadrata. Trece tuženo preduzece je “Slovo”.

Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojeceg domaceg kapitala i inostranog investitora. To je veliki minus kada se u Srbiji istice. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškic.” Švajcarska Predrag Ðurovic. otvorenost i regularnost . generalni direktor i vlasnik “SMB . jer je ostvaren znatno manji promet tj.prerada. koji posluju na domacem tržištu. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. naše pumpe. gubitke je inkasirala i država. a ostvarili smo samo 50% od toga. proizvodima i uslugama. na najatraktivnijim lokacijama. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. koji pojedinacno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazecim multinacionalnim kompanijama. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile znacajan broj benzinskih stanica. vecinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petricevic. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica ukljucenih za kratko vreme u našu mrežu. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugorocne strategije poslovanja na naftnom tržištu. Obrnut primer imamo u Sloveniji. ozbiljno su ugroženi. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. Crnoj Gori i BiH. To je izuzetan kapital. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. vlasnik i direktor firme “Akmer . Mi smo. vec je traženo da prethodno zadovolji i uslove. Cilj nam je da u 2006. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. kao predsednika Pemed Group Ltd. Podsecamo i na nestašice derivata u prolece prošle godine i probleme. Ukupni gubici. posle 2000. Na domacem tržistu privatni trgovci ucestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. godine. Slicno se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Mitar Nikolic. vec i direktan gubitak od preko tri miliona americkih dolara. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. bez validne dokumentacije. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. Svedoci smo iste prakse. opremom. kada je INA. od strane vlasti. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih medunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babic Duško Jovanovic. da bi od 2000. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. u nameri da proširi poslove na region jugoistocne Evrope. Pored ovoga.000 maloprodajnih objekata. iznose cca 150 miliona americkih dolara. To oseca novi vlasnik Beopetrola. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskracen.M. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na medunarodnom tržištu nafte i derivata. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. godine. u Srbiji. Petrobart – AVIA je u 2005. svih preradivaca sirove nafte u Srbiji. zbog cega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. otvorio kompaniju i u Srbiji.Miroslav Ateljevic. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugorocnog karaktera. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. To i te kako osecaju medunarodni finansijski akteri-banke.gradnja” Radule Karadžic. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. koristeci sa jedne strane domace resurse. Razlog: nesprovodenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inace tu uredbu sami doneli. dostignu vrhunske svetske standarde. Pocetni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. posebno u poslednje dve godine. u ovom slucaju Petrobarta. proizvodnju i preradu sirove nafte u domacim rafinerijama. imaju velike šanse i njihova buducnost je sasvim izvesna. koji su važili za domace distributere. . vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovica.

jer na pumpama nece biti dovoljno goriva. Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. U obrnutoj situaciji. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. godine. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. Epilog ce biti neminovno štetan po sve – potrošace i privredu. otkazuje godišnju preradu u domacim rafinerijama i traži uvoz derivata. Bilo je i pameti i kapitala na domacem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. bio je kategorican u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu.” SLOBODAN PETROVIC. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. . na teret nafte privrede. na cijem je celu bio dve godine. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. Pokrice i priznavanje realnih troškova proizvodnje. Od 2000. Rusiji i Kini. Od ruskog patrijarha Alekseja. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. isuviše vremena je izgubljeno. osniva Istocnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. po naftne kompanije a posebno preradivace i trgovce. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. ni jednom od aktera na domacem naftnom tržištu nece padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. a 2005. 1994. Bujanovacko preduzece “Lagado”. septembra 1966. pre svega preradivaca nafte. Popovic u ulaganjima u jug Srbije vidi nacin za rešavanje problema u tom regionu. i po državu koja ce na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. koji danas zapošljava više od 5. beležice i dalje gubitke. NENAD POPOVIC. i ekonomicno poslovanje naftne privrede sa druge. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato strucnim ljudima u NIS. jer nece ispuniti poslovne planove tj. Imamo vrlo ambiciozne planove. ali istice da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. godine u Tuzli. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. i predsednik je i osnivac fonda “Slavijanski”. Šta ce za domace rafinerije znaciti ovakvo ponašanje. a od 2001. 1992. potencijal i kapital. Verujemo da ce kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. Što se tice modernizacije rafinerija NIS-a. ciji je cilj razvoj regionalne saradnje. Neko vreme bio je na celu FK Partizan. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice.000 ljudi i posluje u Srbiji. Na njegov predlog. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings.tržišta za inostrana ulaganja. koje zapošljava 200 radnika. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. Jedan je od suosnivaca i potpredsednik Srpsko-americkog centra. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. Poznat je kao humanitarni radnik. koji su uz pomoc stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. Clan je DSS. a sa šesnaest godišna postao je najmladi republicki košarkaški sudija. dobio je posao u Moskvi. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. Autor je više od 30 naucnih radova i dve knjige. mora važiti i u naftnoj privredi. Lukoil za 2006. Dolazeci na tu funkciju. godine on i njegov tadašnji šef odlucili su da krenu u privatni posao. predsednik ABS-HOLDINGS Roden je 30. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. možemo da naslucujemo. strucnog tima za razvoj bilateralnih odnosa izmedu vlada ove dve zemlje. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira izmedu SAD i Rusije i izabrao je Rusiju.

Oženjen je i ima dva sina i cerku. Oktobra 2003. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”, Pjotra Prjanišnjikova, sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovicem u glavnoj ulozi. Clanak “Verzije” razoblicava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovica ucinilo uglednim širom sveta, a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”, nego i kao partner. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpaticna coveka, koji su se predstavili kao Nenad Popovic i Miladin Randelovic. “Teški biznis put” u Rusiji, koji su prošli ovi državljani Jugoslavije, bio je veoma upecatljiv. Po njihovim recima, sa njima su imali cast da rade takve kompanije kao “Mark Ric AG”, “Euramin”, “Koalco”, “Mark Ric investments AG” i “Trans vorld grup”. Kao što je normalno u ruskom biznisu, kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Autor piše da su se Popovic i Radenovic u fabrici silicijum gvožda, bez koga ne može da se dobije celik, pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. Nisu došli “praznih ruku”, vec sa predlozima i privlacnim obecanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za racun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude, pa su Popovica i Radenovica prihvatili za ravnopravne partnere. Pojacanje sa stranim pasošima bavilo se više licnim nego problemima proizvodnje. Paralelno s obecanjima, dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”, kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajucih akcija jednog od najvecih preduzeca crne metalurgije. Odmah posle toga prijateljske reci zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se necemo mešati u upravljanje kompanije, a vi cete nam za to placati 50 odsto dobiti preduzeca”. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popovic i Radenovic su našli i kompanjone - sunarodnike Gorana Malbašica, Nebojšu Vlahovica i Branislava Medakovica, pod zajednickom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Ceboksari”, koja pokušava da ude u preduzeca ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije, sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slucaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeca u sudske sporove. Vrlo cesto kao takvi pojavljuju se bivši sitni cinovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik, nego se prilicno dobro snalaze i u našim zakonima, ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog cinovnika i rukovodioca preduzeca, pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. DRAGIJANA RADONJIC PETROVIC, predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rodena je 1.10.1970. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Karijeru pocinje u Beogradskom eskontnom centru 1995, a posle dve godine prelazi u MK Komerc, Miodraga Kostica (u zvanicnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Arandelovac, clan Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin, FK Partizan, i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika, kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. Pohadala je konferencije “Euromoney”, radne grupe EBRD, i berze i druge institucije u inostranstvu, u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. Ucestvovala je kao predavac, moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Milocerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu, i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. Vecinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Arandelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac, a Centralni registar hartija od vrednosti, jedini nadležan da proglasi vlasnika, cuti. Istog dana, kad je to desilo, Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona, ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. Predsednik Komisije Milko Štimac uvece je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili, mada bi to, prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije, bilo uputno. I u

ovoj prici jedan od aktera je Milan Beko. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponudaca za kupovinu arandelovacke punionice minerlane vode, investicionog fonda FPP Balkan iimitid. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda vec samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. U ulozi savetnika Beko se, potom, pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije, koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin clanovi Miškoviceve porodice i Bekove inostrane firme. Interesantno je da se u Luksemburgu, na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduce firma Nordfin, preko koje je prodat C market. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je, kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznacio Goran Mrda. Time je, upozoravali su strucnjaci, pred svršen cin doveo sve ostale male akcionare. Taj isti covek je sada clan Upravnog odbora Luke Beograd. Agencija za privatizaciju je, izgleda, dobar rasadnik specijalnih kadrova jer, i Vuk Delibašic je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners, koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. Interesantno je, takode, otkud Goran Mrda na funkciji clana Upravnog odbora kompanije Novosti, gde je Beko, kao i u slucaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. Zvanicno, vecinski vlasnik Novosti (63,5 % akcija) nije Miškovic vec firme Štadluks i Ardos. Pored clanova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrda , kao predstavnik Milana Beka. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. To je 14. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji, a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostic i direktorka brokerske kuce MV investments Dragijana Radonjic-Petrovic. Direktor Društva je Goran Mrda, bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i clan UO Luke Beograd, ciji je suvlasnik Beko. Brokerska kuca MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda, a ne da bude jedan od suvlasnika, izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjic-Petrovic. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14,24% te kompanije. Dragijana Radonjic-Petrovic je kao fizicko lice kupila 60, odnosno 0,8% akcija Novosti. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore, ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao, ali da uskoro to nece biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”, rekla je. Ta brokerska kuca kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima, i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. OBRAD SIKIMIC, predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. Obrad Sikimic je roden u Beogradu 1961. godine. Završio je Višu turisticku školu u Beogradu. Pocinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982, da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. U meduvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. „Dajners klub” Beograd je 2001. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”. Izabran je 2002. godine za predsednika odbora za karticarstvo u Privrednoj komori Srbije, i za potpredsednika Americke privredne komore Jugoslavije. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”, registrovana u Becu, postala vlasnik 37,1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”, “Pima”, “Principal” i “Dajners klub”. Ova dokapitalizacija izvršena je preko racuna NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi, ciji su suvlasnici Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic. Dana 13.09.2002. firma “Koprom”, ciji su osnivaci firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”, a direktor Jovanka Lajtfut Ivaniševic, platila je po 600.000 evra na racun “Principala” i “Dajners kluba” za

dokapitalizaciju firme, kojima su kupljene akcije NŠ. Kao jedan od upravljaca i osnivaca “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimic. “Napominjemo da se Obrad Sikimic, kao suvlasnik preduzeca “Pincipal” i “Dajners”, vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. Najveci akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. Vlasnik EFT, Vuk Hamovic izašao je pre tri godine iz ove banke, a Vojin Lazarevic je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije, kao Toplica Spasojevic (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimic (Dajners klub). Akcije ove banke imaju i Erste banka, Hipo RS, Nacionalna banka Grcke, Univerzal banka, NLB banka... Decembra 2006. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popovic. Podpredsednici su Dragan Vasiljevic, Nebojša Vujovic, Dragoljub Vukadinovic i Dragijana Radonjic Petrovic. Clanovi upravnog odbora su: Radomir Antic, Maks Vinterfild, Miroslav Ataljevic, Obrad Sikimic, Dušan Stupar, Igor Milanovic, Bojan Radovanovic i Ratko Zatezalo. Vec u junu 2007. Nebojša Vujovic, Obrad Sikimic i Igor Milanovic podneli su ostavke na clanstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlucili jer se ne slažu sa zakljuccima Skupštine FK “Partizan”. RANKO SOCANAC, genaralni direktor NELT Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovica za predsednika kluba. Danilovic je imenovao i upravni odbor kluba, koji sada cine: Vlade Divac, Dragan Todoric, Mladan Šilobad, Živomir Novakovic, Ðorde Colovic, Budimir Krstovic i Ranko Socanac. Potpredsednici su Ðorde Colovic, Živomir Novakovic i Andreja Mladenovic. TOPLICA SPASOJEVIC, predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojevic, predsednik FK „Crvena zvezda“, predsednik ITM „Group“, Udruženja korporativnih direktora, clan Upravnog odbora kluba „Privrednik“, guverner u Privrednoj komori Japana, potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije, clan predsedništva Saveza ekonomista Srbije, poslovni covek 2006. godine, jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji, ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. Toplica Spasojevic roden je 1956. godine u Svilajncu. U Beograd dolazi na studije ekonomije, koje završava 1980. posle cega se, aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Od 1981. godine do 1992. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanovic bio predsednik UO), gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. 1992. godine sa kolegom Sinišom Rakovicem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodecih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope, poslovima urušene Jugoslavija komerc. ITM grup ima, prema izveštaju revizorske kuce Dilojt end Tuš, godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvecih svetskih robnih marki, brokerskim poslovima, konsultacijama, poljoprivrednim i drugim delatnostima. ITM je jedan od clanova konzorcijuma osnivaca TV Avala. Osim u Srbiji, „ITM” ima cerke firme u Austriji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Makedoniji, Kipru, BiH i Crnoj Gori. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija, a vlasnik je i brokerske kuce “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”, “Sinerdži” i “Ros saut ist”, firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka, koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. Kada je Dragan Stojkovic otišao, a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojevic, što se povezuje s željom Delte i Miškovica. Toplica Spasojevic je od 1994. vlasnik firme ITM. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije, ali se proculo da je predstavnik Miroslava Miškovica, koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevica). Miškovic je zamoljen da odustane od toga, pa je Spasojevic došao na celo Zvezde. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki, koju ekskluzivno zastupa Delta.

IVAN STANKOVIC, predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIC, direktor HEMOPHARM GmbH, Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. kao dvoclano društvo. Osnivaci su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara, koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stankovic. Na taj nacin je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”, Akcijski fond i PIO fond imaju 40%, a kod malih akcionara je 7,52%. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. Trgovinski sud u Beogradu je 27. februara 2006. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otudenje i opterecenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”, uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. marta 2007. godine Nikolu Dobrijevic za privremenog upravnika deonicarskog društva “Trudbenik konzorcijum”, ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da ude u ovu firmu, da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji, pa godinu dana ne može da se spreci dalje uništavanje akcionarskog kapitala. Ovakav nacin kupovine akcija, odnosno udela, dugo je osporavan, pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. Odluka, medutim, ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da ce se politi benzinom, a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”, u Agenciji za privredne registre, namerno promenio sedište firme. Kljucne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. Njih ne zanima proizvodnja gradevinskog materijala, cime se “IGM Trudbenik” bavi, vec samo da preuzmu 100 hektara gradevinskog zemljišta preko puta Višnjicke banje ciji je korisnik ovo preduzece. Glavni je Nikola Stankovic, potpredsednik “Hemofarma”, koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi, na opisani nacin, akcije “IGM Trudbenika”. BRANISLAV STOJAKOVIC, generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. Stojkovic je od 1989. godine ušao privatni biznis, od kada se bavi prodajom nameštaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobracaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljevic i više direktora Aerodroma Beograd osumnjicenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzece za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivicnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovica, zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa, bivšeg pomocnika gen. direktora Aerodroma Sladana Ikovica i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Ðordevica”. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popovic, vlasnik i direktor preduzeca “Eurosalon” Branislav Stojakovic, direktor preduzeca “Termoenergo inženjering”, Jovan Ðenadic direktor preduzeca “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišovic, zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Buncic i direktor preduzeca “Abies sistem” Predrag Vukovic. Citavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma, generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljkovic, koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartcika-lopova, pod zaštitom Mladana Dinkica: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju, uocio sam, pregledajuci dokumentaciju o investicijama koje su u toku, da su investicije za VIP salon isuviše velike. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u, UBPOK-u, da ispita te navode”. Stojkovica istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. Slican model, prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama, primenjen je i pri opremanju BIA, za vreme Radeta Bulatovica, samo što je, zbog blokade racuna Evrosalona, isporucilac bila Stojakoviceva firma Evrolak.

bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. nacelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. u banatskoj opštini Secanj. godine. Nakon osnovne škole u Jaši Tomicu i gimnazije u Zrenjaninu. kao i neka putarska preduzeca u Vojvodini. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. jer je bio blizak poraženom taboru. direktora firme “Univerzal holding”. brat i sin Slobodana Miloševica. Borislav i Marko Miloševic. kao i trgovinskog preduzeca “Tamiš” iz Secnja. Iako starijeg Miloševica nema na spisku akcionara. cetiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Panceva.secka voce i pravi camcice od kajsija i jabuka. kada je Slobodan Miloševic sa cela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolica. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji cas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Curcica. na kom je diplomirao 1973.D. od 1997. Od 1973. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševicima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeca u Srbiji.2008. i krace vreme bio je u fudbalskim telima. preduzeca za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Indije. godine u Krajišniku. do 1988. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. DUŠAN STUPAR. a slucajno ili ne. vec kontrolišu ovo jako preduzece za unutrašnju i spoljnu trgovinu. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. smenjen je i Stupar. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevica vodili su Marka u lov. Oženjen je Vericom. a u fioke smešta zalihe slatkiša. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”.Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Muškovic kaže da je sa Branislavom Stojakovicem provela “13 magarecih godina”. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. ima dva sina. a planiraju da kupe pancevacku Azotaru. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. godine zaposlen je u preduzecu “Univerzal” iz Beograda. bliži nego njenom mužu.10. a u Somboru prati utakmice Radnickog. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr. gde je od 1990. a od 1997. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. koji mu je bio komšija na Banjici. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. Dušan Stupar je roden 1947. Miloševici su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeca u Vojvodini. 06. Rade je bio veoma blizak Miri Miloševic. “Citadel sekjuritis”. Borislav Miloševic i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. Oženjen je i ima dvoje dece. Zaljubljenik je u fudbal. godine radio je u Republickom MUP-u. Beograd. Tako su “MV investments”. lekarom dermatovenerologom. Šetku prvi generalni direktor iz . voleli se i pazili. Od 1990. Radomir Markovic i Dušan Stupar. Medutim. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Stupara i Bore Miloševica koji je od 1992. RADE SVILAR. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pancevo. indikativno je da je Stupar fizicko lice sa najvecim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. “Univerzal holding” ima vecinsko ucešce u kapitalu nekoliko preduzeca po Srbiji: ugostiteljskog preduzeca “Kaštel” u Eckoj. a rezultat je udeo Bore Miloševica u vlasništvu “Univerzal holdinga”. godine. Mnogi u firmi bi do direktora . Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu politickih nauka u Beogradu.prolaze samo oni koje ona propusti. “Delta broker” i fizicko lice Dušan Petrovic medu deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Panceva. Njih dvojica preko Dušana Stupara. do 1990. gde i danas živi. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. a od 1988.

A onda je sve krenulo korakom kornjace.. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji porucili Miljanu Miljanicu da se mane “coravih poslova”. da obecanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata. Dragomir Tomic (“Simpo”). predsednik Upravnog odbora kluba. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. Nikola Pavicic (“Sintelon”). plativši oko 350 miliona dinara. Miodrag Kostic (“MK komerc”). Ljubomir Mihajlovic (Komercijalna banka). Ljubiša Jovanovic (AIK banka). ciji je bio “veciti” predsednik. predvodenih premijerom Zoranom Živkovicem i potpredsednikom Vlade Cedomirom Jovanovicem. po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. vec zbog kase. maramica i slicnih artikala. Mica Micic (“Jedinstvo” Užice). direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranovic. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za celnim covekom u FSJ iz njegovih redova. Slobodan Dragicevic (DIN). u kojoj znacajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“. sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. jednog . Radeta Svilara. Tomislava Karadžica i drugog . preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. na severu je “mrtva trka” dva vojvodanska biznismena. Iz “Partizana” se nisu oglašavali.12.2000. Šaranovicu bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. Dalje. Izbor za predsednika “kuce fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv nacin došli do novca. Na jugu se nisu opredelili.privatnog. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša cute. Dragan Kostic (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Ðuricic (“Hemofarm”). izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve nacine želi da postane fudbalska vlast. Koliko je Šaranovic duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. ministar trgovine Slobodan Milosavljevic i direktor Uprave carina Aleksandar Krstic. Svojevremeno.. godine Prvobitna izborna procedura za 32. NEBOJŠA ŠAPONJIC. sa najvecim domacim privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. Karadžicu protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazeceg Miljana Miljanica. Ljubiša Mitic (“Tigar”). Ucinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. U ovoj izbornoj kampanji vanstranacka organizacija “Otpor” nece imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Curkovic. Rade Svilar (“Apatinska pivara”). koja se bavi proizvodnjom toalet papira.. vlasnik kiparske firme „Kapa star“. Dmitar Šegrt (“Toza Markovic”). Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. Milorad Savicevic (“Geneks”). Delegaciju privrednika cinili su Bogoljub Karic (BK). 26.000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju . jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajica. Miroslav Miškovic (Delta). bez njegovog licnog pristanka. Protivnici Svilara isticu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. Slobodan Radulovic (“C market”). da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanicno priznaje”. Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. Radenko Marjanovic (“Knjaz Miloš”). predsednika FSJ bila je predvidena po ubrzanom toku. odnosno 10 puta više od pocetne aukcijske cene. nazivaju ga “Jelence”.Srbije na celu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahovic. direktora “Apatinske pivare”.državnog. direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIC. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanica. ukljucujuci „Jafu“ iz Crvenke.. septembar 2003. Džajic je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. salveta. od tela romboidnog oblika. Gojko Muhadinovic (“Topola”). ali se (ne)ocekivano. 7. pa tek onda na red dolazi izbor prvog coveka FSJ. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“.

V. Nedokucivo je .prvi cin.konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: .. vlasnik Neregelia trading limited Kipar . Posle dve-tri nedelje.2006. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom pred Cetvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani. u Beogradu. “U sefu sam imala oko 105. direktor UNIGROUP. kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani.god. “Dao sam joj novac bez problema. Ivana mi je vratila dug”. NENAD ŠARENAC. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic. pa i na silu. uspešnim preduzecima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju.000 evra. Na sudenju Nemanji Kolesaru. zvan pokušaj otimacine vrlo vrednog objekta od preko 2. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200. nastavlja se ucešcem Kompanije „Simpo“ a. ova praksa se nastavila i 16. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona ocigledno ima više. u konzorcijumu. I pored cinjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upuceno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje. godine. . tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95.2006.12.god. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog coveka „Delte“. Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara. Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. Tu se. a koja je imala poslednji sastanak 02.. .2006. vlasnici Aleksandar Vlahovic i Danko Ðunic .).„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov.d. cijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. gde je preko 700 fizickih lica postalo akcionar „Novog doma“ a. Kulise kupcima.11.centra papirne industrije.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjic.god. na ocigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a. cija se vecina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu.d. generalni direktor kompanije Heineken Import doo. rekao je Šaranovic. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne ucestvuju u ovako režiranoj predstavi: .god. koji je poceo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „mocnih“ firmi. od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na ocuvanju pozicija jednog od najvecih svetskih brendova na tržištu Srbije.god. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjaca (u kom je trenutku bio „Simpo“).000m2.d.000 evra za gradnju kuce. Šaranovic je ranije radio kod Miškovica..2007.d. Ovo preduzece kupio je „Univerzal holding“ ad.d. a za ostatak sam pitala Šaranovica. niti pozivani da u odlucivanju ucestvuju.12. zapoceo je saradnju sa Heinekenom 1990. vec je preduzecem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeca „Tehnopromet“ a. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora). preko puta crkve Svetog Marka. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. inace njegova drugarica. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeca potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeca Kane Export-Import. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru.000 evra. Beograd. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. odigran je još u septembru 2005. zvani Tender za prodaju kapitala.drugi cin predstave. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi vecinski vlasnici.god. koju poseduje još od 1966.01. predhodnom kupovinom deonica. još 1998.god. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponudaca“ za društveni kapital kompanije Novi dom . koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeca u Srbiji sve moguce. a završava njenim izlaskom 15.

000 m2 u Beogradu). Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeca Popov Andrejom.15mil evra za 70%) sa preko 36. stvarno se može pohvaliti „transparentošcu“ (providnost). sa 15. godini procenjena na 80 miliona evra.2007. .2006. oslobodi radnika bez da to košta. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da predu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. Napravljen je ugovor izmedu “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju.treci cin predstave zvane „Privatizacija“ pocinje potpisom Ugovora. koji su isti „kupci“ potpisali.“. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomic je roden u Žbevcu 1937.09.500 ljudi. Na preduzece u Nikoziji . a sve iz „viših“ interesa. a nastavlja se periodom od cetiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a. sa 01. vec tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora.Cyprus investment and finance. vec se izvršavaju nalozi novih vecinskih vlasnika. ionako jeftino placeno preduzece (17. pocetkom aprila 1990. U svojoj 29-toj godini. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je pocetkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahovic. a “La meson” je dao strucnjake i odao tajnu proizvodnje. dužni da isplate otpremninu od 250 evra. u Nikoziju. izvršava naloge maminog sina. iako su po socijalnom programu. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju. trebalo da obezbedi 130. neobjavljeno.2006. Pri tom. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. dok su ovde jasni licni interesi da se. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzecem dok „mocni“ kupci ne dodu u poziciju da to mogu i po zakonu.d.04. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju. objavljeno. Vodeci kompaniju cetiri decenije. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . S Borkom Vucic predstavnici “Simpa” otputovali su. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od cetiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašcenja sprovode šta im se cefne.07.. .2006. na 29. Tomic je odlucio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa. koju je zastupala gospoda Vucic licno i koje je. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. više ne upravlja ni generalni direktor. “Simpo” se obavezao da ce da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. godine. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26.godine). a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeca „Eki investment“ koje je ucesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo.09. “jer su tamo manji porezi”.II Deo DRAGAN TOMIC. ili ovaj: „Najbolji lopov najbolje zna kako da organizuje ostale lopove“. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. jer u ovakvoj konstalaciji „mocnih“ kupaca.09. godine. 1967. u kome je zaposleno preko 6. i drugo.produženje roka za ponude na tender: prvo. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu. na 01. ali tek po danu ispunjenosti uslova. Dragan Tomic uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem cija je vrednost u 2002. KRAJ PRVOG DELA Prigodni aforizam za opštu upotrebu glasi: „U državi u kojoj vecina krade najveci ugled uživa najveci lopov. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogacarevic”.000 dolara za izgradnju novog preduzeca u Srbiji. a srednju ekonomsku u Vranju. prema slovu ugovora. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu.09..

familije Tomic. udata je za njegovog sina Gorana. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaceno dovoljno novca na racun. a Džordžis na Kipru cekao svoj deo kolaca. „I Delta i Agrokor brane domace proizvodace. Direktorka “Dunje” je Branka Stankovic. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. Posle dve-tri nedelje. “U sefu sam imala oko 105. nadgledao je proizvodnju. ako vas interesuje ko je vlasnik . posle nekoliko godina. kako kaže njegov radnik. “Simpo” ih je prodavao. naravno. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic.000 evra. video da se srpski partner pravi lud i ne uplacuje ni dolara na njegov racun. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeca s Miroslavom Miškovicem. koja je smeštena u Bujanovcu. Vlasnik “La mesona” opet je. bez prethodne provere knjiga. Na sudenju Nemanji Kolesaru. rodaka Dragane Tomic. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”. IVANA VESELINOVIC. snaje Dragana Tomica. Ljerka Puljic je istakla da dve kompanije vec podržavaju svoje partnere. isticuci samo koristi koje ce od spajanja imati srpski i hrvatski proizvodaci. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. Branka Stankovic. Kad je. Rodaka Dragane Tomic. Goran.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuce. kada je fabrika cokolade osnovana. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. I slagali ga. Prvo je u Beogradu 1997. što je nekih šet miliona dolara. Ivana mi je vratila dug”. sa najlepšom ambalažom. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomic. tada potpredsedniku kompanije. Dragana u Švajcarskoj osniva. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomic je pustio pricu o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. a za ostatak sam pitala Šaranovica. Sin Dragana Tomica. rekla je ona. a trebalo je. Tek 2003. Dragana Tomic. hrvatske i srpske proizvodace.000 dolara. Ali. Kao ovlašceno lice. Ali je Vladimiru Arsicu. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. Tada je izjavila: . Predstavnice Delte i Agrokora.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. snaja Dragana Tomica. 20 procenata. Goruce pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. Branka je uvek nedostupna.” Simptomaticno je da je i 1997. 2005. obrazlažuci spajanje. bilo je reci i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. i firmu “Food industries”. Uplatili su mu samo 90. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika cokolade “Simka”. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. u nerezvijenom delu Srbije. Deset godina fabrika. to bilo u dubokoj ilegali. inace njegova drugarica.stavljen je katanac. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. direktora kompanije “Simpo”. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. Vecinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. predvidenih ugovorom. kapitalom od 100.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj cokoladi koja je najbolja u zemlji. šaranovic je rekao: “Dao sam joj novac bez problema.d. kulturno zatražio svoj deo profita. LUKA BEOGRAD a. pravila je stvari od bambusa. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomica i “Simpo” sudu u Beogradu. deset odsto od prodtae robe. koji su optuženom pozajmili novac. u nastupu na tržištima obe zemlje. Umesto da negira. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. avgusta 1997. . izletelo: “Završena je prva faza fabrike cokolade i uposleno je 60 novih radnika”. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu ucini i pozajmi oko 200. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje ce takav potez imati na potrošace. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplacenih dažbina. rekla je Veselinovic i dodala da ce narocitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. bila je raspoložena za razgovor samo jednom.000 evra. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic.

predsednica Saveta Verica Barac rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. godine. Osnovno opredeljenje Miškovica nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. SD je uverena da su cinjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. Ivana Miškovic-Karic i Marko Miškovic. i poceo da kupuje trgovinske firme.. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. radi monopola. koji je dostupan javnosti. koji su radili u tim lokalima. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovodenju pljackaške privatizacije u Srbiji. i posao je dobio Miškovic. Dušan Mihajlovic. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. godine. 2008. gospodin Miškovic krece u surovu pljacku.2007. Milan Beko.Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. Na konferenciji Saveta ovim povodom.06. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. 17. Ko mu se u poslu ispreci. i sprecava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIC. Ono se gradi parama iz budžeta.. To je prvi zvanican podatak o vlasništvu nad Lukom. Slobodan Miloševic je tražio velike pare za finansiranja SPS. i blisku saradnicu.. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog coveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. Dok je Savicevic bio na celu Geneksa. koja se uselila u zgradu Geneksa. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahovic. vodi na Miškoviceve sina i cerku. ali se na tome završilo. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinovic dala je povodom krivicne prijave izjavu policiji 27. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. potpredsednik Slobodan Miloševic. potpredsednik Ivan Ðurovic. Božidar Ðelic. za male pare. . Nakon atentata na premijera Ðindica.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. mart 2007. pljackajuci imovinu Geneksa. potpredsednik Goran Pitic. kakav je Miškovic. ciji su vlasnici. upitan od predstavnika medunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. zasnovano je na otimanju. sa jednakim delovima. Danko Ðunic. što je i ucinjeno. pola-pola. Miškovic je ostao nedodirljiv. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. Vlasnik gradevinske firme “Gemaks” Ðordo Antelj. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahovic. Miki Savicevic je odbio da ih plati. Miloševicu se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. i deca Miroslava Miškovica. partner EKI Investment 26. Mirko Cvetkovic.. jer je Miškovic nameracio da bez gradevinske mehanizacije. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. Na taj nacin Delta je otela oko 1. odgovorio je da on kupuje srpske firme. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeca „Vorldfin“. Sve što ucini gospodin Miškovic. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. cinili su: predsednik Aleksandar Vlahovic. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. Izgradice ga tako što ce angažovati druge neimare. jula 2001. Delta je pocela ni iz cega. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinovic. Do sada se spekulisalo da to preduzece pripada Beku i porodici Miškovic. Bekovo preduzece „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. razoblicava se uloga Aleksandra Vlahovica. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. Gradanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovica. ”Zahvaljujuci poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. i da je u prodaji Luke Beograd država oštecena za najmanje 21 milion evra. on ga skloni ili uhapsi. Na mesto Savicevica došao je Andreja Dozet. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmocnije srpske firme. vec je prepolovio preduzece. proveo je šest meseci u zatvoru. Ivanu Veselinovic. Premijer Koštunica. Mirka Cvetkovica i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. stvarajuci trgovinsku mrežu.

bila stvarno transparentna.godine bavila restrukturiranjem. ušle su i tada nestranacke licnosti kao Božidar Ðelic. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahovic prešao je u Demokratsku stranku i postao clan Glavnog odbora. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuce “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. Aleksandar Vlahovic i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. Tomica Milosavljevic i Aleksandar Vlahovic. radi lakšeg snalaženja dostavljaca. pod rednim brojem 132.. na mestu broj 134.clan Politickog saveta DS. Svi sa spiska dobijali su na kucne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. sadrži ime Aleksandra Vlahovica. sa šesnaestoclanom pobednickom koalicijom DOS. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Ðelic i Aleksandar Vlahovic nekadašnji nestranacki ministri. žestoko su se posvadali na sastanku partijskog vrha. do danas. Kovilj. Aleksandar Vlahovic i Dragan Veselinov. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovica i Mladana Dinkica SINA je otkrila pre desetak dana. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahovic . Navedena je adresa Kosmajski trg 6.. kao i da Zakon labavo odreduju ko može biti ucesnik u postupku. bude nemacka elektroenergetska korporacija RWE. Pancevo. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprecavanju pranja novca iz 2005. To su pileci bataci. pa je njegov kabinet imao cak šest potpredsednika. salame. U tu vladu. bivši ministar poljoprivrede. Mandatar Zoran Ðindic suocio se 2000. nije obavezana da daje ove informacije. drugi sprat. Ova adresa je u Sopotu. Paketi su tako veliki da ih jedna prosecna porodica ne može pojesti za mesec dana. 05. Goran Pitic. saznaje agencija SINA. Dva broja ispred Vlahovica. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka.02. a to je bila po zakonu iz 2001. a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. pored paketa. i Mladan Dinkic. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stecajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. JSD Partizan Danko Ðunic. Koga zastupa poslanik Vlahovic? Uprava za sprecavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o nacinima nesprecavanja pranja novca od 2000. clan uprave Košarkaškog kluba Partizan. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. ucestvovali Aleksandar Vlahovic. bili su „kucni partneri“ industrije mesnih preradevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi. bivši ministar za . koju je vodio ministar Aleksandar Vlahovic. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. navodno.“. nalazi se ime Dragana Veselinova. jer je to idealan nacin pranja novca. a posle atentata na Zorana Ðindica visoki funkcioneri Demokratske stranke. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja. Oni su predvodili grupu koja se 2001. a tom timu se prikljucio i Bubalo. Medutim. i koverte sa „cestitkama“. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da ucestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav nacin povezani s vlašcu. kobasice. Neki od partnera dobijali su. Aleksandar Vlahovic je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenovic. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. Dokument „Kucni adresar poslovnih partnera“. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. cija se privatizacija ocekuje. To skrece pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u politicku stranku.2007. nekim cudom. jeste Vlahoviceva želja da dobije Ministarstvo energetike.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. mesni proizvodi. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu clanovi partija. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. cemu se Ðelic protivi jer se boji da njegov stranacki kolega zajedno s Mladanom Dinkicem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Srbije i Elektroprivrede Srbije. od dotadašnjih deset. Glavni razlog.

tvrdi se u dokumentu. Pored vile i bazena posadeni su vinogradi i izgradeni teniski tereni. Milena Dravic. Tu planira da na oko 20. Trojica direktora društvenih preduzeca . Koristeci svoj položaj Vlahovic je na sednicama vlade. bankama i dogovarali kako ce prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”.. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. Vlahovic je clanovima vlade precutkivao o drugim zainteresovanim kupacima.500 kvadrata zemlje i kucu od šezdesetak kvadrata. kada je registrovao firmu „Agroživ“. Aleksandar Vlahovic je kao „republicki ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjicenih”. nakon što je komisija o poreklu kapitala. takode ima vilu u blizini hotela Plaža. roden 28. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. i. Hamovicev kolega iz beogradskog Genexa. vlada prihvatila zakljucak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”. Kolesar. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Vecernjih novosti. godine. U Perastu kucu ima Goran Bregovic. sastajali u zgradi vlade. ministar u Vladi Slobodana Miloševica. Branislav Ignjatovic. Dušan Marcicevic. ima imanje u zašticenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. Marcicevic.Trebinje. u Beogradu i Smederevu. godine. a poceo je da kupuje placeve i na Rosama.Herceg Novi . godine. pa je 23. aprila 1951. I nekadašnji genexovac Zoran Obradovic. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. Pored njih. Seka Sabljic. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište.. bivši sudija ovog suda.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. Novakovic. koncentriše se bogato društvo. godine. Gradonacelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ogradenog imanja na Luštici. Bojana Maljevic. bivši direktor „Sartida”. Nedavno je proširio plac. DRAGOLJUB VUKADINOVIC. Miroslav Živanov. terete se da su se. suvlasnik londonske firme EFT koja je. atraktivnom delu Herceg Novog. i Nemanja Kolesar. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra.Beograd . ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradicu. Preko Kolesara i Ignjatovica. Živomir Novakovic. na kojima je razmatrana privatizacija. na poluostrvu Luštica. od februara 2002. koji je pružao mogucnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeca putem neposredne pogodbe bez ukljucenja drugih potencijalnih kupaca. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Miškovic podigao kucu od oko 300 kvadrata. kojom je predsedavao pocela da daje rezultate).. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. kucu ima Milan Beko. Agenciji za sanaciju. na Toploj. koji je prodavao po pancevackim pijacama pilice na komad. januara 2003. generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO. U njegovom komšiluku. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade. sa Milanom Anticem. do septembra 2003. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajevic. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje.. Na pomenutim sastancima dogovoreno je da to realizuju kroz stecajni postupak. Vlahovic. Kljajevic. prema revizorskim izvještajima. kuce imaju mnoge poznate domace licnosti: Dragan Nikolic. Roden 1950. MIROSLAV ŽIVANOV. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. Uz obalu naselja Savina. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. na Rosama. On je u Miloševicevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševica. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takode ima kucu u Herceg Novom. U blizini je Vuk Hamovic.privredu i privatizaciju.000 kvadrata. bivši predsednik Trgovinskog suda. SPS je vladao u Žitištu. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . stecajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnovic. Vlahovic je. Informativna služba Socijaldemokratije (ciji je predsednik Vuk Obradovic pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. Na Savini. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižic preselio se u klanicu. uspeo je da od 1992. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine. U njegovom komšiluku je vila Petra Matica. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. Miškovic na Malim Rosama ima oko 1.

000 studenata. prof.60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. a ostali akcionari sa 3 predstavnika. prema svedocenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurica. Kome se polažu racuni za trošenje novca . uz sve.terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate..93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša. bez obrazloženja. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi. Dok je on na putu. “Jaka” bude zastupljena sa 4. (Makedonija).. Sami možete da pretpostavite gde i na koji nacin se troši ostatak novca.000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po recima dekana. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda... Kljucna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedocim iz licnog primera. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se .00 u II i 9. i 4.. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosecna cena po knjizi je 10 EUR). a da li im je nešto isplaceno u kešu ili na racune . godine. kojeg cini 7 clanova. PRIDRUŽENI CLANOVI SRÐAN KAMENKOVIC. na aukciji 10. i biraju Zdravka Deurica za svog zastupnika. koji je bio aktivno ukljucen u pripreme za prodaju akcija fabrike. ukljucujuci cak i školovanje u inostranstvu. savetovao je radnike da što hitnije skupe vecinski paket akcija. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl. 3. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzece... Cinjenica je da su krivci ostajali na funkcijama. oktobra predlaže tri clana UO ispred malih akcionara.. sa prosekom od 10. nemogucnost javne kontrole trošenja novca. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. neadekvatnu struktura kadra koji predaje. Nijedan cas prakse niti bilo cega primenjenog u toku obrazovanja..množite to sa 14. Megatrend broji 14.. pripadne Živanovu.... cak i po nekoliko desetina miliona dinara.nije utvrdeno. Sreca ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju. Agroživ ih je tužio. Prva je takode neistina – 2007. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. Kamenkovic na poziv Jovice Stefanovica putuje za Skopje.. Direktori društvenih preduzeca potpisali bi ugovore. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIC. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje. septembra 2002. nemogucnost zaposlenja... I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima.. tadašnji direktor Srdan Kamenkovic. zbog duga. Kamenkovic pristaje bez konsultacija sa radnicima. radnici prikupljaju zastupnicke izjave kako bi formirali vecinski paket akcija. teorija apsolutno dominira. Kamenkovic mu. saopštava da odlazi u penziju... Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore ciji rad odgovara profesionalnim standardima. Posle privatizacije društvenog preduzeca.. Deuric dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”. Živanov i Prebiracevic dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeca da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadic bio na otvaranju nove zgrade 2008. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi.. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog. Loši kadrovi znace lošije obrazovne mogucnosti i skromno znanje studenata. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaci univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nadu posao. da se dogovore o daljim koracima. Petnaestak dana po aukciji. oktobra.. Kako društvena preduzeca nisu bila u mogucnosti da isplate ugovorenu sumu.. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”. Da je druga cinjenica neistina dokazao sam licnim primerom.U Srbiji nikome. Radnici – akcionari “Jugoremedije” secaju se da im je bivši direktor septembra 2002.

Ova kompanija pominje se i u izveštajima americke obavestajne službe CIA. ili brzo odlaze ali zato je vecina njih iz vremena netržišne privrede. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobicajeni vojni teret bio namenjen Libiji". koji ga je preko svog pomocnika Lukica. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je.000. novembra 1996. tvrde zvanicnici Agencije". Materijal je dovezen cak iz Sente. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeduje tehnicku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. i tada i danas. Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. prosledio u "Grmec". Dan posle demantija saveznih vlasti. Pozivajuci se na zapadne obaveštajne službe.. Cinjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanicno i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slucaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. inace bi posledice bile još teže. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zakljucen krajem marta. kumove i ostale. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12. Prica o nesreci u "Grmecu" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao narucilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. “Rajko Uncanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". DB preko Radosava Lukica u "Grmecu" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. Aprila 1998. Kako drugacije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni zapoceli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivicne prijave i zahtevi da pokrenu istragu.decu. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu. na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu.000%. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir".. u Privrednoj komori Srbije ... U optužnici se navodi da je u maju 1995. Druga cinjenica jeste da je Rajko Uncanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. Optuženima u slucaju "Grmec" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. rodake. ogradena takvim zidom cutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". To su ljudi koji studente treba da uce tržišnom privredivanju i koji grade buducnost kompanija kroz studente koje obrazuju.zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-vec koga znam”. godine. Milo Ðukanovic. Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. naveo je "Vasington tajms". kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. Ovo ne važi za vecinu drugih . najveceg diktatora u Evropi. rekao je u razgovoru za NIN 28. Zvanicnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zakljucio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehnickoj podršci u razvoju raketnog programa. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najvece svetke inflacije od 318. Najboljih kadrova nema. Taj posao je Slobodan Miloševic dao Jovici Stanišicu.. pisao je "Vasington tajms".. juna 1995. Tragedija u "Grmecu" se nikako ne može posmatrati izvan politike. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeci da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. inženjer zaštite na radu. RAJKO UNCANIN jedan je od predavaca ovog “fakulteta”. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. 40 000 tona tehnicke soli i 30 000 tona karbamida. Ova pomoc je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmecu". Veliki broj profesora (i dekan medu njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševica. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Cernobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u cernobiljskoj katastrofi 1986. Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. predvoden potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem.

Vukovic je od promene režima u inostranstvu. je Dmitar Šegrt. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Uncanina. predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANCEV. So nije pomenuo. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehnicke soli. što ih poseduju tri preduzeca iz holdinga Delta.. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. Njima treba da se “pridruži” 11. placajuci svaku manje od Nexe. Prica bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevic. sir. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. Svi putevi vode do Rajka Uncanina. AD “MINPROJEKT” Maja 2006. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dionicara. Dmitar Šegrt. Šegrt je u Nicovicu. glavnog protivnika da Nexe grupa postane vecinski vlasnik.8% vlasništva. u Kikindi su smislili kako da se spreci da Nexe grupa.1% tako da ce se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. koja je preko Našicecement pojedinacno najveci vlasnik (30. a u toku je kupovina preostalih 13. bivšeg ministra za privatizaciju. votka. viski. Kao . nije u interesu Srbije da strana kompanija postane vecinski vlasnik najvece srpske fabrike opeke i keramickih plocica. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavlicevic ostavio je poruku za NIN. postane vecinski vlasnik fabrike. samo što su u ovom slucaju drugi “igraci”. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. smenjen je s te dužnosti. i Ðorde Nicovic. osim Miškovica. po njemu. Nicovic je vec kupio 10% akcija TM Investa. 3. direktor “Toze Markovic” i prvi covek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deonicara. Na taj nacin IHT ce s 34. pronašao kupca akcija TM Investa. generalni direktor "Grmeca" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. generalni direktor TIGAR ad PAVICIC NIKOLA. avgusta 2006. Na celu tima. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”. deterdženti. vlasnik Delta M.3%) industrije gradevnog materijala “Toza Markovic”.4 %. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u meduvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. Rajko Uncanin. vec i u Kikindi. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. direktor fabrike Toza Markovic. koji je.1 milion maraka. u kome su Miroslav Miškovic.8 % postati najveci pojedinacni vlasnik “Toze Markovic”. ali je kao predsednik Skupštine deonicara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deonicara prodao beogradskoj kompaniji IHT. a da ce uvoz biti obezbeden preko društvenog preduzeca "So produkt". sadrži 15. koji još nije ponuden na prodaju. sinteticka vlakna i polietilen visoke gustine. generalni direktor MLEKOPRODUKT DMITAR ŠEGRT. odmah iza „Progresa“. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. a Širadovic je generalni direktor novosadskog preduzeca „Novkabel“. a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. LUKA BEOGRAD ad Najveci broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vukovic i Ðorde Širadovic. Sa porezom od 19. ÐORÐE ŠIRADOVIC. Zamisao je potekla od Šegrta. vlasnik IHT. DRAGAN NIKOLIC.). Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa. pivo. Šegrt se pozvao na patriotski cin jer. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije.(PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. Zahvaljujuci debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. Državni paket. Metod lici na onaj kojim je slovenacki Merkator onemogucen da kupi C market. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujuci bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševicem i visokoj poziciji u SPS bio prvi covek ne samo fabrike. u zamenu za traktore.. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video nacin da ostane na celu fabrike.

nesmotreno je izjavio da nacelnik VMA mora da bude general. On putuje na kongrese. i troje rukovodilaca iz ekipe Ðorda Širadovica. Na simpozijume i strucna usavršavanja šalju se mladi lekari. svuda u svetu. para ima.. V. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomocnik Boriša Vukovic koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i.. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. dr MIODRAG JEVTIC. nabavke. tenderi. studenta medicine. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Andelki Popovic. Nacelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šcekic. s obezbedenjem. prema nezvanicnim informacijama.4). D. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi. postavio je za vodu smene kuhinje svog kuma Selejmana .najupecatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoci zapisnik o kontigentima za uvoz žvakacih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. Širadovica. A Boris Tadic je predsednik Republike i gradani. Ðorde Širadovic vracen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. CLANOVI PO POZIVU prof. porucnik Nenad Burnjakovic. Nema para za hranu bolesnika. cesto se kvare. general Jevtic je stavio ulazna vrata sa šifrom. O kakvoj se operaciji radilo. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. Bio je skoro bez šansi. obecavajuci da ce se glavari stranke kod njega leciti uz punu diskreciju. Širadovic je.. Pukovnik je unapreden u cin general-majora i postavljen je za nacelnika Vojnomedicinske akademije. delovi kompanije „Delta“ (1. imao ceste sukobe sa Mihailom Milojevicem i Vlajkom Stojiljkovicem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore. Važno je da general vidi belog sveta. mora da se nade dovoljno deviza. na seminare. „MK Komerc“ (1. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. javlja se samo na vrucu liniju.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomocnika. On se mlad oženio. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta. Kako je najavio Ðelic svim firmama sa ovog spiska rešenja ce biti urucena u narednih 15 dana.8) (deterdženti). a kabinet cuva vojnik. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje.2) itd. „Beopetrol“ (7. tu je završio medicinski fakultet. Na VMA su aparati stari. ministri Ðorde Širadovic i Boriša Vukovic svojevoljno i neovlašceno prepravljali su odluke komisije i kolicine i vrednosti kontigenata po nahodenju. koji je na medicinu upisan preko reda. Preporucivao se. i vracen kada je Jeftic postao nacelnik. nacelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftic je solidan hirurg. u prostorijama JUL-a. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftic nije ispunjavao. General je dva puta operisao Borisa Tadica.. Za njegovog sina. covek koji ce makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftica za nacelnika. ostali . Cim je ušao u kabinet. bivšoj direktorki “Metalurgije”. Na telefonske pozive ne odgovara. lekari teško utvrduju dijagnoze.da. general-major Zoran Stankovic. obukao je svecano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke. „Autotrend“ (1. a novopecenog savetnika. Zar makar na Vojnomedicinskoj akademiji njen nacelnik ne može da bude najstrucniji lekar. koji je otpušten sa VMA zbog nedolicnog ponašanja. Tadašnji ministar odbrane i bivši nacelnik ove ustanove. Ipak. kada je general Jeftic u pitanju. general major. prvom klasom. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. kupovina lekova. „Nelt“ (1. A. nije saopšteno. Sve ostalo je sredivao tast. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca.. kako priznaje. a vodi i svog sina. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. Po recima Ðelica.5).8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. gde je bio komandir voda.ne“. odluke potpisivao mimo zvanicne evidencije.7) (automobili). Širadovic je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. nije imao doktorat.. „Cmarket“ (3.

na dnevnom redu su bili Pavkovic i Rade Markovic. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. pa Šcekic. Za dva sata smo doneli odluku. VASILEIOS ENTERTILIS. oktobar. Ðindic i ja smo otišli kod Mila Ðukanovica u Podgoricu. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. Ljudima je bilo jasno da pobedujemo na izborima i da Miloševic to nece priznati. Janoševic. Koštunica još uvek nije izjavio saucešce. što su verovatno najobuceniji vojnici na Balkanu. oktobar. Od kada su u kuhinju dovedeni. straha. javnost Srbije branila je sebe od ideja oceva nacije. oktobra nego i u pripremama za 5. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva.. To je i za demokrate. Braneci mesto Ðindica u srpskoj istoriji. 22. Na sednici Predsedništva DOS 6. Protic.. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. Gde je sastanak održan? Živkovic: Kod Covica u jednoj hali u Železniku. Nisu samo tu Crvene beretke. nasilja. od haosa. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. Nakon nešto manje od dva sata rasprave. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. Živkovic: Ðindic. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. pet-šest dana pred 5. s njegovom energijom. plan dijetalne ishrane se pravi. ili 7. u DSS je i dalje trajala rasprava o Markovicu i Pavkovicu. . ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. i u Zoranovoj krvi oni su videli nacin da ponovo budu vlast. ili možda cak tri saopštenja! To je sve! S druge strane.Hasanovica. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. Crvene beretke su bile osudene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreci da se oni kriju iza bilo koga. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Ðindica Živkovic: I to za jedno poslepodne. ništa od svega ne bi bilo! Kako? Živkovic: Tako što je to previše opasno. ko je sprecio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. neki od nas iz DOS. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje ce Miloševic sigurno da pokrade. Micunovic. Covic. Labus. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Ðindica. jedno vreme Svilanovic. Ako je Ðindic uterivao u red i poštovanje zakona. Hasanovica i Stojakovica. ja i još . oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedocili da je Koštunica maltene cekao kod kuce da mu se saopšti šta se dešava. vecne krize. oktobra. Imali ste sijaset i biznismena i politickih licnosti koje su to radile.. u reforme. bilo previše. Pet puta je glasano 17:1. To je bilo dvovlašce gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Ðindic. I ko je onda imao veze sa kriminalom. . pokrene. Milan St. generalni direktor Viohalco Group za jugoistocnu Evropu OLIVER ROEGL.ne mogu da se setim ko. Takode je u kuhinju doveo i verne poslušnike. Kada smo se vratili. decembar 2003. Ne samo 5. Zoran Živkovic: Da. kuvara. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. za dva sata im je ona bila urucena i oni su postali deo istorije. koje bije glas da su pragmaticni. previše aktivizma za njega. Odlucili smo da u tom slucaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. korupcije. neizvesnosti. previše posla. Živkovic: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovica. sa njegovim „snom o Srbiji“. “Danas” : Kakva je bila Koštunicina uloga u 5. željom da je promeni. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. Ko je bio na tom sastanku? .od onih koji su ubili Zorana Ðindica i od onih koji su to želeli. Perišic. oktobar.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Ðindica sa liste znacajnih licnosti nove srpske istorije. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. Da je on odlucivao da li ce se desiti 5. Sat vremena smo izgubili vozeci se po Beogradu kako bismo zavarali trag..

U svakoj državi. i šeta po svetu.Ko je vama saopštio da je 12. Miodrag Rakic je imao ambiciju da postane šef BIA. znacajnu pomoc pruža šef kabineta predsednika Srbije. Prema mnogim izvorima. Dunavska komisija. imaju kljucni uticaj i u donošenju krupnih odluka. bugarski mediji lansirali su pricu da bugarske brodove izmedu Golupca i Smedereva presrecu “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu. a medu onima. njegova ambicija ocigledno je da bude u senci. Napredujuci iza Tadica. Rakic je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadica i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadic bio ministar odbrane. Pancevu i u drugim lukama. zacetnici gusarstva.yu sve govori.srbija. nadležno telo za plovidbu Dunavom. Iz te škole poticu neki od njegovih najlojalnijih saradnika. unapreduje i amnestira od grešaka. Rakic je iz Žitorade. U recnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. Tog dana je slavila rodendan. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. desna ruka Tadica i generalni sekretar predsedništva DS. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanic. Direktoru BIA. odnosno sprovodenja politike.. Srdan Šaper. oktobra. On kupuje ljude. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrdivanja stavova i kreiranja. camcima svojih placanih “patriota” blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. Miodrag Rakic nije poznat javnosti. Dunav je vitalna veza izmedu Crnog mora i zapadne Evrope. pominju se: njegov savetnik. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. šef kabineta vodi poslovne knjige. Rakic kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi.. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. ali prvi do glavne figure . Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. koji crpu licnu moc iz blizine sa Borisom Tadicem. Kao clan izvršnog saveta opštine Palilula. i šef kabineta. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. Zvanicno. Njegov školski drug je Ivica Dacic. IMA ZAŠTO U jesen 2008.. Nismo znali gde je odvežen. Dok se predsednik slika za novine. ali to je krada ili razbojništvo. tajkune. on rukovodi Kabinetom predsednika.siva eminencija. i .. i predsednicke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. I-mejl adresa: mrakic@predsednik. u Smederevu. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde cemo na veceru. Rakic je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. Miodrag Rakic. posle 5. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. dok covek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskucnik.” Sedam-osam minuta posle ubistva. Naši tabloidi preuzeli su pricu. Miodrag Rakic. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakic približio njihove lidere. za kratko vreme se skucio i obogatio. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. neki „dvorjani“. Iz perioda Ðindicevog rukovodenja DS-om. marta pucano na Ðindica? Supruga. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekriticki? Leta 1992. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. ali nije. šef kabineta predsednika države ima vrlo znacajnu ulogu . Saši Vukadinovicu. potice politicka škola DS. iako se sami bugarski mediji ograduju da su glasine o “38 opljackanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i cak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajucih društava. partijske drugove. mada ko hoce može da ukrade sa barže. Bio je potrebniji u Kabinetu. medu kojima i Miodrag Rakic.. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovica. osnivac ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. Kako god bilo. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. a ne piraterija. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. ciji je direktor bio Boris Tadic. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost.

ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. ali samo radnicima. ili u kešu. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. a srpska policija i carina nisu se mešali. Montaža je firma ciji su radnici u odmakloj dobi života. Milenkom Milisavljevicem. Železara-Smederevo. Pocetkom osamdesetih. Sa 2500 zaposlenih. godine. ili da taj trenutak cekaju sa odgovarajucom otpremninom. IMT u Zemunu.. zgrada Savezne skupštine. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. to bi. Jaka firma postaje plen klanova. Libiji. bez cijih organa bezbednosti to nije moglo proci. prilicno jasno. Krajem sedamdesetih godina poceli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. pošte u Dizeldorfu. i ne ocekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju. Slovensku plažu u Budvi. do 1970. proizvodne površine 2. Pajkovicevo bogatstvo danas se ne može proceniti. nijedan znacajniji objekat nije se gradio bez ucešca Montaže: Dom sindikata. Pravio je dvojne ugovore. bio raj i za krijumcare. SR Jugoslavija bila je izvan svih medunarodnih ugovora.. Pajkovic je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. sa direktorom Montaže. Sadašnja prica je samo bleda senka tadašnje velike price. i preprodaje. U maju 2002. putnicka vozila. tokom “nezasluženih i nicim izazvanih” sankcija. Uvidevši da može da kupi preduzece ciji je direktor. Cehoslovackoj. primili su u novembru 2008. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pancevacku luku. Poslove u Crnoj Gori. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinicki centar Srbije. Radenovica. uz Dunav. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 40-45. tokom sankcija. preko kojih je ugovarao i naplacivao Montažine poslove. Samo cena gradevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veca od one koju je Pajkovic platio za celu firmu. godine. Rekord u Rakovici. Ako je bilo koji od ova tri. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemackoj. stambene objekte na Novom Beogradu.. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplacenih potraživanja u inostranstvu. njih oko 350.253 kvadrata. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. Zmaj u Zemunu. alati. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” . Dunav je. objekata u Bohumu.. Muzej savremene umetnosti. sportsku halu “Pionir”.561 kvadrata. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara.-tih preduzece Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. Od 1960. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. u istocnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje camce i mini tankere. ali to je bio drugi.. a naplatu vrši preko MontažeMontenegro. prvi deo plate za mart.vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate.. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sociju…). Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. nego da potežu pitanje. Kapital seli u Crnu Goru. Uz dozvolu Državne bezbednosti.257 i kancelarijskog prostora od 1. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. novo rukovodstvo. IMA RAŠTA Krajem 1950.–1995.. Alžiru.. državni posao. Van Evrope. sa 5 zaposlenih. Od tada Pajkovic isplacuje plate preko objekata i gradilišta. a mali na manje. Direktor Pajkovic zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. finansira sa racuna Montaže iz Beograda. Pajkovica. ali moguce je plod aktiviranja neke veze bugarskih ladara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. zgradu Vojno medicinske akademije. Angoli. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. Miomir Pajkovic postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. U tom trenutku. Ladari na Dunavu bili su. gde je. Montaža krece na evropsko tržište pa ucestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. razlog. bolnicu u Podgorici. i da je Pajkovic iskoristio odnos sa Ðordijem Nicovicem i njegovom privatnom bankom. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. Zaposleni u Montaži. Tada. nego zakonsko pravo na penziju. Pajkovic zavodi teror i otpušta radnike. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemackoj. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je pocetna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. na celu sa Miomirom Pajkovicem. Tehnološki fakultet u Beogradu. veliki šverceri radili su na veliko. plus mašine. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. bez ozbiljne istrage. oprema. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji. 1992. i tako ostvario transakciju ciji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu licnog profita. koji su mu neophodni. imajuci u vidu zajednicki imenitelj. skladišta površine 1.

Ištvan Pastor je izjavio da SVM nece dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišcena u 2009. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.600. Nedeljkovic koji je imao astronomske plate. Bio je to kraj nada u službeno lice. a u “Skijalištima Srbije” 1. na štetu radnika kojima uskracuje zakonska prava. “Duvanskoj industriji Vranje”. kumovi. zakona o republickim i administrativnim taksama. menja naziv). godinu. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzece Svetlost (iste godine seli se u Beograd. IMA S KIM Nebojša Nedeljkovic. i da se donesu prateci zakoni kojima se obezbeduje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovicevi ljudi. dolazi na celo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu izmedu 16. o trošku Montaže. a na kraju i novine.000 dinara. objektu novog “Merkatora”.000 dinara. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu.000 dinara mesecno. godine. i poneko spreman da robuje iz straha da nece naci posao. ne cudi sudbina ove firme. covek koji je radio kampanju za LDP. da bi se izdvojio sektor kioska. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanovic. dolazio je izvesni inspektor. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. jula 1949. Osim što je na celo novinske kuce postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. Postavljenje novog . postavljen je za generalnog direktora novinske kuce ‘Borba’. što G17 plus demantuje. Pajkovic. Po prijavi radnika. Nebojša Nedeljkovic smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. takode iz vojno-gradevinskog kompleksa. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. godini. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. i 1950. koje nisu mogle da bude privatizovane. Oni su omogucili da privatni kapital ude u državnu “Borbu”. Tu privatizaciju omogucili su Sveta Marovic i Slobodan Orlic. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. Cudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe ciji je posao da sprovode zakon. Porodicni klan i direktor Milisavljevic letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. Dok organi gonjenja. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. a radila je na palati “Ušce”. U leto 2006. Medutim. piše list Blic. Pajkovic kupuje. opljackanim milionima uništene firme.investitora. njegovi sinovi. rodaci. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. inspektor odlazi na odmor u Pajkovicev hotel u Budvi. poreska i finansijska policija žmure. u Aerodromu “Beograd” 800. zakona o carinskoj tarifi.000 i 17. Cedomira Jovanovica. a da je osim Nedeljkovica. IMA KO Mladan Dinkic insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak gradana odredenih prihoda. a koji je potom prešao u LDP. Ðordije Nicovic je vlasnik ‘Napred’. radi se o coveku kojeg je Mladan Dinkic izbacio iz G17. koje placa beogradska Montaža. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. plasman i transport. Montaža je osnovana 14. godini. Pajkovic u Crnoj Gori daruje škole. zbog nezakonitog korišcenja novca na objektu Duvanske industrije. zakona o akcizama. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojic. kupuje deci kuce i stanove. crkve i bolnice. uslovio ovaj zahtev povlacenjem svojih poslanika i ministara. Dinkic je. i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Politicko imenovanje prvog coveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija.

Objašnjavajuci zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljkovic. novembra 2008. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. Svako dovodenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovica. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. Katic i odgovorni urednik Rade Jerinic nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije.000 kvadrata u samom centru Beograda. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotic (covek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. godine.. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevica. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. radili za Milana Beka) Mladan Dinkic (covek koga je saradnik Radmila Bogdanovica. a izabrala ga je Vlada. kako je naveo list “Kurir”. Što se tice zarada zaposlenih u “Borbi”. Izbor Nebojše Nedeljkovica za direktora “Novine Borba”.. uredivacki kolegijum i koncepciju novina. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanovic predstavio je 2. Radovanovic je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. i rodake Vlade Velebita. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogicno: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. Radovanovic je naveo da je to ucinio u ubedenju da je on dobar menadžer. sa Tijanicem i Tirnanicem. Krajnje je netacan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio licno Zoran Ostojic. istovremeno da se na ovaj nacin povredi ugled “Novine Borba”. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije. sa Srdanom Ðuricem imao zajednicku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za politicke konotacije iskljuceni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. vec je on to postao na predlog G17. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevica. vrši izbor i razrešen je direktora. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. U ‘Borbi’. i ko je režiser. kandidat bio i Ivan Radovanovic. kada je to vec bio”. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanovic (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. sa borbom za osam spratova.” Teško je znati šta je istina. vec samo osnivacki ulog. koju nije prihvatio. nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovica u javnim preduzecima.2008.direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova.. zlonamerno je. i dodao da nikada nije bio clan Vlade. kapetan Dragan.000 kvadrata u samom centru Beograda.jer se medijima bavi od 1984. pozivajuci se na “dobro obavešteni izvor”. vlasnik Ivan Radovanovic saopštio je 1. covek koji je odradio kampanju za LDP.08. nema nikakav odnos. Radovanovic je istakao da je Borbu kupio iz razloga . osim Nedeljkovica. koja je. novinar G. Urednik Aleksandar Vasovic zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje.. godine i misli da zna kako je moguce osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. decembra 2008. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašica 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. za racun Radmila Bogdanovica uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. odnosno 40. Komentarišuci postavljenje Nebojše Nedeljkovica za generalnog direktora Borbe. iako je najavljen. odnosno clan društva. broj 1. odnosno 40. vec su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. jedini i stoprocentni. To znaci da Skupština. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. Nebojša Nedeljkovic piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. godine vlasnik sam firme Buana. generalni direktor. i . jer ne predstavljaju informaciju od javnog znacaja. u dnevnom listu “Kurir” od 28. Povodom izjave potpredsednika vlade Mladana Dinkica da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotic Cane. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. vlasnik lista rekao je da je direktor sprecen zbog bolesti i da mu je Nedeljkovic ponudio ostavku. godine. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. Slavko Curuvija. a sve je ocigledno sracunato da kod citalaca stvori pogrešnu predstavu. kao i da je. decembra 2008: “Od septembra 2008.

. pokušana je moja diskreditacija... radio sam u interesu kluba. naravno. kao i Toma Nikolic. a sve sa ciljem da više ostane za sport. kao igrac.. Zdravko Loncar. Za svaki utrošen dinar od 1997. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. ali sve što sam radio. Ocigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moci. ili ne bi postojao na ovakvom nivou.. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. . ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju.. Slavko Zecevic. vec naprotiv. koji je neizvestan. i kao sportski rukovodilac. Da nismo radili na takav nacin... kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto. i da je to uradeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. oktobra zajednicki nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilica) Slobodan Orlic (saradnik vojnog saradnika Nebojše Covica. sportisti placani gotovinom na ruke. poslao je. sigurno je da ce OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997.. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova. opstaje zahvaljujuci Milanu Beku. i zvanicne institucije. Radmilo Bogdanovic. kroz medije..neki su od mocnika koji su svoje društvene pozicije... Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugaciji nacin. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjiceni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. veoma sam ponosan. Mirko Marjanovic. Nede Boškovica) Zoran Ostojic (sa Radovanovicem imao posle 5. Od pravosudnih organa ocekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedocenja koja dokazuju moju nevinost.. i omoguce mi da svoju odbranu iznesem sa slobode.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana vec 60 godina predstavljaju stecište politicke. otvoreno pismo. Kada dode vreme za privatizaciju klubova. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto receno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima. do danas postoji uredna dokumentacija koja.. na koji nije placen porez. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Cedomir Jovanovic (u politici. nije rešeno do danas. Crni fondovi su stvarani na razne nacine.Vanje Bokana. A mi smo stvorili novu vrednost. Zvezdan Terzic. Ivica Dacic . nije proknjižena u klubu. u kome izmedu ostalog piše: „. krucijalno pitanje. iz begstva. umesto dotadašnjih 73 odsto. Goran Vesic. Na taj nacin država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista. i država je na precutan nacin aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu. Ovako se poslovalo do 2003. I ne da se ne osecam krivim. i uplacivali im ugovorne obaveze legalno. koji sam i ja zatekao. Miloševicevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katic (covek zadužen za propagandu kriminala. a ne navode da.. Boriša Vukovic. zeta nacelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Ðukanovica.. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke. uz placen porez. Tada smo po prvi put igracima otvorili racune u poslovnim bankama.. vodio savezne organe. Pre nego se realizuje neki transfer. policijske i ekonomske elite. stavljali u službu . iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. bio je u Telegrafu kada su poceli) Nebojša Nedeljkovic (Dufri je svima bo oci. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra. neevidentiran.. Nikola Bugarcic.. i možda cinili privredne prekršaje. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netacna. Za ovo spreman sam da odgovaram. Slobodan Penezic Krcun.. Iako je osnovno nacelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. OFK Beograd kao klub ne bi postojao. A sredstva od privatizacije ce otici u kasu države Srbije...

da su cesto prevazilazili državne institucije.1. i da se u meduvremenu bavio naucnim radom u dva instituta. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007. potvrduje i lista najmocnijih za 2007. ne diskutujuci previše o njima. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. stao je jula 1992. Vojislav Koštunica. Idilicna freska bice zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". godine. godine. do 1997. izmedu ostalog. i u svoje uprave regrutovali su iskljucivo po politickoj liniji. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva. U jednom obracanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. policiji. uprkos ociglednim nedostacima. Miškovic se oglasio pismom u kome je Jovanovica povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002. VOJISLAV KOŠTUNICA. 2007. Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” . jedino se na zvanicnom sajtu FK Partizana i FK Crvene zvezde nalazi sastav upravnog odbora. da bi celokupnu pricu pretvorio u alat za politicku kampanju svoje stranke. a u Sofiji „Pikadili“. Svoje stavove saopštava. predvodena Vladanom Baticem. kako sedi u Miloševicevoj skupštini i ceka svojih pet minuta. Mada mu kao manu pripisuju politicku tvrdokornost. na celo otrgnute struje Demokratske stranke. Predlog je odbijen jer je u Skupštini. plasirao list “Blic”: 1. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. dokle god je on na snazi i da necu prigrabiti nijedno ovlašcenje koje iz njega izricito ne proistice". a cas je potpuno zanemarujuci. Licni PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio clan Saveza komunista. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“. podnela krivicnu prijavu. U pocetku se kao moguci koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radovic. Pocetkom 2008. koji je bio željan da se što pre izvuce iz zaostalosti.. U periodu nakon preuzimanja vlasti. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije izmedu ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. Predsednik vlade retko odgovara na pitanja. Za neke to je bio hobi. poštovati važeci ustav. U više navrata pokazao je prakticno da snaga politicke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa medu gradanima. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. a neki su želeli da svoju moc prošire na sve segmente društva. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjacu podršku. Mimo obicaja. Miroslav Miškovic. dok u košarkaškim klubovima Zvezda i Partizan taj podatak kriju. na razne nacine. medijima. DHSS.. „Delta“ je protekle godine. Pregovore s politickim neistomišljenicima završavao je maksimalnim ucinkom po DSS. potpuno je prestao da mu veruje. . Zakljucak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. Srpski narod gledao je od 1990. Narod u Srbiji. „vlasnik najvece kompanije u Srbiji. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko mocni. Koštunica balansira medu nezamislivim politickim opcijama. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima. što visi kao mac nad vratom demokratskog birackog tela. Po podacima za 2006. godine. a „Delta“ je protiv Verice Barac. ostvario je prihod od 53. a kompromise je pravio iskljucivo sa „stranim faktorom“.3 milijarde dinara. mogu sve. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). koju je tužilaštvo odbacilo. Nakon toga se buka u javnosti slegla. Taj ustav sa "ociglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. cak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. godine izdržao je bez poteškoca neprijatan napad. Iz njegove stranke nastace. da je vracen na posao ali je to odbio. ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. zbog cega je predsednik LDP.2008. koji je napustio DS vec 1992. Cedomir Jovanovic.crveno-belih i crno-belih imperija. “Veciti” su pokriveni u politici. mada su mnogi važni za sadašnjost i buducnost Srbije. koju je 17. Pravilo: bogatite se i radite šta hocete. Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zakljucili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem rec da cu. Cak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštunicin „pecat“. cime je prakticno izašla na tržište EU. neki su pasionirani navijaci. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“.” 2. privredi. cas dramatizujuci tu stvar. pod imenom Demokratska stranka Srbije. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“.

želeci da na taj nacin bude sa svima na distanci. Clanovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su iskljucivo na zahtev vode. Nikitovic je. Cim je otišao sa mesta predsednika SRJ. ministre da dodu do njenog šefa. Tako je Nebojša Bakarec. jer na Kosovu. Recenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je citav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. pa do još otvorenijeg gadenja prema medunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom saraduje samo kad mora. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. u Gracanici. Svi osnivaci i clanovi stranke koji su na bilo koji nacin protivurecili svom vodi odmah su odstranjeni. Kada se izvrši uvid u spisak clanova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. Koštunica je rekao svoje. nepotkupljivost i pravicnost Vojislava Koštunice. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustolicili i održali. dok citava medunarodna zajednica pokušava da nade manje bolan nacin kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. Koštunica ume da vlada. u stranci nisu imali šta da traže. Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doci kod premijera bez Nikitovicevog blagoslova. a onda. unuk ratnog zlocinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. pa srpske vlade. Na isti nacin kako je i Miloševic radio. Poniznost je jedini nacin opstanka u izvršnoj vlasti i clanstvu Demokratske stranke Srbije. pravnika iz Bara. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovica. izrucio tom istom Tribunalu kompletan politicki i armijski vrh bivše SRJ. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljkovic. sprecavala je stranacke kolege. smatrajuci sebe iznad svih. i kao stari doušnik tajne policije. ciji otac je bio deklarisani ibeovac. pod palicom Ljiljane Nedeljkovic. Na ovaj nacin Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. tako slicnog pocivšem diktatoru cija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. godinama bio prva licnost stranke. Svoj politicki manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio cim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševica. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. Osim Dragana Jocica i Nebojše Bakareca. Demokratska stranka Srbije pociva na autoritetu svog vode. Velike donatore . Umesto Ljiljane Nedeljkovic. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i nacina življenja. lako se zakljucuje da svi oni koji su naivno poverovali u cestitost. ustolicio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. predvodenu Vojinom Lazarevicem. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog coveka. Od otvorene mržnje prema nekim politickim oponentima. poput Slobodana Miloševica. Od kada je postao premijer. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je cesto skandalozna. Vukom Hamovicem i biznismenima iz Miloševiceve ere. jednog po jednog. Njegove izjave i postupci pokazuju da je rec o podeljenoj licnosti. a Aleksandar Nikitovic njegov šef administracije. Vodi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najludi. pre svega prema onima sa kojima je poceo da živi životom politicara. Koštunica je svojoj kamarili omogucio najbesprizornije pljackanje. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti nacin. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. Demokratska stranka Srbije nema mnogo clanova. a s druge strane. rec reforma u njegovom recniku više ne postoji. Koštunica se na taj nacin štitio od mnogobrojnih sastanaka. Ali su oni dobro rasporedeni. koji su na najbestijalniji nacin opljackali Srbiju. Zvanicnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleci što Vojislav Koštunica nije izjavio da ce "Srbi zauvek ostati na Kosovu". sa 150 kilograma. došao uz pomoc spleta istorijskih okolnosti. od osnivanja.Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodeceg coveka. Nedeljkovicka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. i Koštunicine malobrojne prijatelje. jer je to model koji je prihvatljiv svima. Ova gospoda. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". ali i o slucaju teškog autizma. izjavljuje kako ce "Kosovo uvek biti Srbija".

Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotic. ova stranka i njen nesumnjivi voda. Privid da Koštunica ''ocima ne može da vidi novac'' prica je za malu decu. sve dok jedna glava nije pala. DSS i njen osnivac najbolji su nastavljaci destruktivne politike. Koste Glavinica 25a. dakle. Ucinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih gradana tek ce biti pravilno ocenjen. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. ništa cega vec nije bilo. pokazuju sve simptome vlastoljublja. Koštunicin otac Jovan Damjanovic bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. Dobracinoj 10. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. slicno ekstremistickoj organizaciji Narodni front iz 1945. opstanka na vrhu po svaku cenu i slicnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne ucine svoje. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svade i nove podele. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajuci svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom coveku nigde ne žuri. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljacki stroj. licno je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. Palmoticevoj 33. Kralja Petra 10. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. sloboda govora i ispovedanja drukcijeg mišljenja. ali je u osnovi ista . a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opacica broj 16. Ali nakon desetak prilika da casno odstupi iz vlade. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. Nezaposlenost se nije smanjila. postala vladajuca snaga. rezultati su poražavajuci. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo cemu lici na Miloševicevu guberniju: . Prema važecem indeksu. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. Ako podela državnog blaga po stranackim interesima bude kako treba. Miloš Radovic. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovica. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodica "Pasja groblja Miloša Radovica''. Ti pokreti.DSS-a. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veca. a isti ti saradnici. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radovic imaju mracne biografije. a da ce Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. Posle 4 godine njegove vlasti. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. i tu smo predzadnji u Evropi. Zoricin otac. sa njegovim blagoslovom. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. glavni poslodavac je i dalje država. manifestaciju apsolutne nemoci da upravlja državom. dramaticne transformacije u jedno moderno društvo. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. Postoje slucajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumacenju pravoslavlja i svetosavlja. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoci. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. imaju snažnu podršku medu ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. što u okolnostima neodržive koalicije. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja pociva na autoritetu Vojislava Koštunice. nalazimo se medu tri najkorumpiranije države kontinenta. Direktne strane investicije su zanemarljive. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potice iz privatizacija. u vrlo širokoj koaliciji.inadžijska prema ostatku sveta. Sa samo 16% osvojenih glasova. što u nedostatku kvalitetnih strucnjaka. dosadašnja trula koalicija podržace dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Ali vec sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim režimom i dalje na gubitku. postavilo se i pitanje tih sloboda. uprkos cinjenici da zvanicno postoji sloboda štampe. i placa kod Klinickog centra Srbije. tvorci su "otacastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. U slucaju Vojislava i Zorice potvrduje se izreka da iver ne pada dalje od klade.

u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). Ona je više bila sklona komfornom životu. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasaca DSS. Svetozarom Stojanovicem. bio podeljen na više odvojenih grupa. i iz bolje stojece porodice. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kcerkom iz podoficirske porodice. Boris Tadic. “predsednik Srbije zapoceo je predsednicku kampanju upozorenjem da ce gradani na izborima odluciti da li žele u EU ili u novu izolaciju. detinjast. narocito njegova majka Nevenka. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploce. Posle završene Prve beogradske gimnazije.. godine: Vlada Mijanovic. Disidenti ga primaju i 1981. najjaceg protivkandidata. Miladinom Životicem. Idoli su mu bili clanovi muzicke grupe "Idoli''. 1962. Boris odlazi od kuce. studentkinju novinarstva na Fakultetu politickih nauka. niti moralni kapacitet. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. Disidentske vode prihvatale su Borisa iskljucivo po tom osnovu. G17. kao drugo dete bracnog para Ljubomira Tadica i Nevenke Kicanovic-Tadic. Ljubomira. Zagorkom Golubovic. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. godine. u kojem su živeli duže od godinu dana. zbog konspiracije. Borisova majka je neuropsihijatar. upoznaje Veselinku Zastavnikovic (rodena 1955. za profesora filozofije. Njegov otac. Borisovi roditelji. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna licnost. u pivljanskom kraju. Mladi bracni par Tadic oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. LDP i NS. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji ucestvuju u politickom životu Hrvatske. Veselinka je bila najradikalnija medu ženskim pripadnicima pokreta. Otvorena ignorancija govori da je rec o tihom buntu protiv cinjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. U suterenu u ulici Koce Kapetana broj 47.” BORIS TADIC je roden 15. Borisov otac bio je ucesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u cinu kapetana. Njihove svirke za ploce izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipovic. danas novinara. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". a majka Nevenka Kicanovic u Bijeljini. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. godine) iz Osijeka. nisu odobravali njihovu vezu. Otac Ljubomir roden je u Crnoj Gori. Mlada i lepa Osjecanka bila je vec aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. a 1962. Nevenka je Milovana Brkica. Bracni par izdržavao se tako što su prodavali decje lutke koje je Vesela pravila. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. Nebojšom Popovim i Trivom Indicem. s Dragoljubom Micunovicem. Mihajlom Markovicem. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. cemu je uspela da nauci svoju kcerku Vjeru. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. koji je s Dragomirom Olujicem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. u Knez Miletinoj 40. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovicem. U Beograd je poslat 1955. Boris Tadic. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmoticevoj ulici u Beogradu. Tadic je svestan da. . Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina.izolovana od ostatka Evrope. po nagovoru žene. bolešljiv. da bi savladao Tomislava Nikolica.. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. a dogurao je do pukovnika Ozne). uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osijecanke. Ljubomir Tadic pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. u stan kod Dragomira Olujica. pocetkom osamdesetih godina. na cijem celu su bile vode studentskog pokreta iz 1968. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. U protekloj godini je cesto saradivao s Koštunicom. u Sarajevu. Pavluško Imširovic i Dragomir Olujic. jer je bio mlak. januara 1958. 3. gde su stanovali Vesela i Boris. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. koja je tri godine starija.

Veza s Klarom trajala je kratko. kako je obrazložio. postao je predsednik Srpsko-jevrejskog društva. odbranu. smenjuje Tadica s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovicem Ulemekom Legijom. Pokojni Ðindic je na Borisa Tadica uticao i s preporukom. samo da je na vlasti. koji je vanbracno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandic. Pravdajuci se da je bez stana. Cim je postao ministar odbrane. Boris Tadic dobija resor ministra odbrane! Klinicki psiholog je univerzalan. kao potpredsednik Demokratske stranke. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavnikovic 2. izabran za sekretara Glavnog odbora. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Cosica. Branka Rakica. nije pomenuo Legijino ime. da "otkaci ženu Veselinku". za šta je izabran 27. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadicevih momaka od kojih . i s njom dobija dve kcerke. Boris odlazi u Izrael.. Predsednik stranke je u pocetku Dragoljub Micunovic. Njegov otac Ljubomir zamenio je kucu u Gospodar Jovanovoj za dva stana. Bogoljub Karic je u narednim godinama sacuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. “zbog bezbednosti”. Iz omanje kuce nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. osnovao Demokratsku stranku. prisilno ih smeštaju u staracke domove. Boris je finansijski ojacao. u kojem Boris Tadic. kada njegov otac Ljubomir. septembra 1997. oktobra 2000. kada je izvršen atentat na premijera Ðindica. gde da se sastaju. Bojana Dimitrijevica. kako da se oblace. Vuka Jeremica. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. februara iste godine na Skupštini DS. Godine 1999. U oktobru 2000.. Mašu i Vanju. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. Nije to više bio isti covek. gradevinskim inženjerom. Otac Ljubomir.Boris Tadic ušao je u politiku pocetkom 90-ih. godine. godine. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". bliskom prijateljicom Slobodana Miloševica i Dušana Mihajlovica. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. cuvan jakim policijskim snagama. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. Na racun Borisa Tadic pristižu velike pare. Vodi telekomunikacije. Želeci da sacuva bliskost s Ðindicem. s još 11 istomišljenika. Kada Ðindic krece da modernizuje partiju. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Cosicem. Tada. koliko da provode u teretani. Ðindic ga upoznaje s grckim milionerom Kokalisom. tražio je adekvatan smeštaj. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. tek izašle iz fakultetskih sala. i danas živi. zamenik Ðindica u DS-u. Živorada Andelkovica. a sam tvrdi da je najveci politicki uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Cavoškog "Stranacki pluralizam ili monizam". Pokojni Ðindic je protežirao mlade. Kada je 5. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uredenje ovog rezidencijalnog objekta. Život Borisa Tadica menja se iz osnova. da se ''nauci zanatu'' kako se postaje bogat. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. Slobodana Miloševica). koji nemaju ni trideset godina. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. zahvaljujuci uticaju svog oca. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. U Demokratskoj stranci Boris Tadic je. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. koji je u meduvremenu unapreden u cin kapetana i penzionisan. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. Zahvaljujuci Borisu. Boris Tadic pocinje da oponaša Zorana Ðindica. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistocne Evrope. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. On putuje po svetu. a potom Zoran Ðindic. Izraelske i grcke banke su sigurne od provera iz Beograda. Boris nikada posle 12. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. po uputstvu Dobrice Cosica (koji je paralelno bio i na osnivackom skupu SPS. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. Novi ministar odmah prihvata Miloševicevog tajkuna Bogoljuba Karica kao svog prijatelja. Za svoje pomocnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesica. pod pritiskom stranackih kolega. i ceka novu priliku. Boris Tadic postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. u kabinetu Svetozara Marovica. oboren Miloševic s vlasti. kome je Ljubomir Tadic bio uzor. Ljubomirov kolega s fakulteta. marta 2003. ultimativno tražio od premijera Ðindica da ministar odbrane ne bude Zoran Živkovic. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. Premijer Srbije. u polušali.

u banku "Berkli". tužioce. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. Dan uoci izbora nove vlade Srbije. Mirka Cvetkovica". Tako smo cesto obaveštavani saopštenjima da je na lecenju na VMA. doneo drugaciju odluku. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. Bivši direktor Agencije za privatizaciju vecinu privatizacija. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašcenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakic. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. ministar nije mogao da dokuci. Predsednik Tadic je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstica. Cesto. koji svakodnevno pomaže Tadicu da ostane "u sedlu". Jedan od policajaca. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. Simic je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. ukljucujuci i cementare iz Paracina. u broju od 2. jer se Vuk Jeremic. depresiju. bivši clanovi grupe "Idoli". Srdan Šaper. imamo ministra finansija. Kao predsednik. sikce iz kola ostalim vozacima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. sproveo je na nezakonit nacin.neki nisu ni vojsku služili. ministre. bavi se kao diktator. U Guci. Boris je i javna licnost. Šta su razgovarali. Prisutni su vec videli Božu Ðelica na ovoj funkciji.. kaže da je nocu oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvucnika. nije nam objašnjeno. tek svršeni student. što je bio i stranacki dogovor. Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. Kako kaže jedan od clanova Tadicevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. Kada se 11. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. Tadic je licno odredivao ministre. Stranackim poslovima Boris Tadic. Boris Tadic je na bio jedini kandidat. zbog pada imunološkog sistema. Boris Tadic je bio direktor Demokratske stranke. predsednik Srbije zatrcao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladica za gušu. a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. list Tabloid piše da Boris Tadic održava odnose i s lepuškastom gospodom. predsednik Srbije za najznacajnije savetnike postavlja Vuka Jeremica. Svi. koji se zabavljao sa kcerkom predsednika kompanije. odmah po imenovanju. koji naplacuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simic. U vreme kada je Ðindic bio gradonacelnik Beograda. skloni se". Presudnu ulogu na njega imaju Srdan Šaper i lekar Nebojša Krstic. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. godine uselio u novi dvor na Andricevom vencu.. ali se Boris udario rukom po celu nakon završenog razgovora i obratio stranackim kolegama: "Au. Od kojih bolesti. Ðindic je smenio Tadica s mesta ministra za telekomunikacije. potpredsednicom najjace srpske kompanije. jula 2004. predstavljao kao Ðindicev šef kabineta. koji mu je prenosio novac u London. se . koji žele da se sretnu s Borisom. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. on sam pada u apatiju. godine.000 miligrama C vitamina i antioksidante. Eto. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. Dok je pokojni Zoran Ðindic na izborima u stranci imao protivkandidate. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. jer rotaciona svetla nisu bila ukljucena. na celu s mandatarom Koštunicom. kada mu je jedan momak nešto dobacio. PR ministra odbrane bila je Ana Uroševic. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. Boris Tadic. otišao u vojsku. kako se nisam setio coveka! A družio sam se s njim. jula 2004. takode aktivista Crvenog univerziteta. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunisticke nomenklature) je teško frustriran svojim fizickim hendikepom. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simica koji je bio Borisov drug iz mladosti. a narocito biznismeni. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou ulicnog žargona. moraju to da završe preko Rakica. tek svršeni student. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. koji se u civilu zatekao u Zemunu. Jedan od njegovih ministara posvedocio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. Radni dan predsednika Tadica zavisi od njegovog raspoloženja. da njen sin svakog dana uzima 1. ali je Boris.

ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadica. Kljucno pitanje je da li je Boris obmanuo gradane. propali glumac. Srdan Šaper. godine. Službena biografija pobednickog kandidata Borisa Tadica na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. Iz biografskog navoda zakljucuje se da je Boris Tadic magistrirao na navedenu temu. nije moguce utvrditi. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavnikovic hapšenja. predsednika bi optužili za krivokletstvo. sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka decji psihijatar). Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venca sa Veselinkom. Kazna je izvršena odmah . Dušan Gamaser. vec su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama iskljucivo vojna lica! Kada je Boris Tadic bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu .. jer nema nijednog svedoka koji se toga seca. godine u Capljini i u Sarajevu. kada. Ako je radio u Institutu. U stvari. niti mogucnosti da se to proveri. i tražena je moralno-politicka podobnost kandidata za mesto za katedrom. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i coveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. a predsednik istice u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz politickih razloga. preko starih partizanskih veza. dalje. kojoj se potom izgubio trag. U biografiji. oslonio se na drugove iz detinjstva. ko su osnivaci. osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadica na izborima koji su održani. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. jer je to prirodno mesto rada za jednog klinickog psihologa? Klinicki psiholog koji prede u gimnaziju za profesora psihologije. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekic tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadic! U bolnici "Laza Lazarevic" u kadrovskoj evidenciji nema imena klinickog psihologa Borisa Tadica! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. Milan Nikolic. ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". Ne znaci da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. Boris Tadic je vojsku služio 1984. Biografija je lažna i da smo demokratska država. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. On je napisao i predsednikovu biografiju. bilo politicki svakako delikatnije. jer je mesto profesora u gimnaziji. sa privilegijama.zbog ''povrede nacionalnih osecanja gradana''. nije bio u formacijskom sastavu. Razlozi ne mogu biti politicke prirode.zašto je napustio tu ustanovu. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. Svi ga se secaju kao dobrostojeceg mladica. Koji je to sistem. U vojsci je bio obican redov. Nebojša Popov. godine. jula 1982. Boris Tadic je uhapšen 30. Tadic je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešic. ali nema nikakvih dokaza. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivac i prvi direktor Centra za demokratiju i politicke veštine. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. Vojni psiholog u to vreme. u to vreme. Evo nelogicnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji.kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. Ljubomir Tadic je. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. U registrima udruženja gradana nema traga gde je taj centar osnovan. ljudi uvek solidnih primanja. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora.Uprave za analitiku i evidenciju.postoji samo smer psihologija. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseci majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. ili nije? Da li je Boris Tadic kao student radio kao kolporter nije moguce utvrditi.. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadic radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema politicke edukacije u zemljama jugoistocne Evrope. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe . i u svim medijima. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao coveka nauke i struke. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . postavlja se logicno pitanje . godine. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadic poslao te 1984. Na internetu ne može da se nade nikakav trag o delatnosti takvog centra. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima.

Od 2003. godini života. koji nije stekao svoj stan. Kao strucnjak za te poslove. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letic. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. Istog tog dana. a radio je tako mnogo. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišica i Franka Simatovica. u 46. nedodirljivi kadrovi Miodraga Bracanovica. Saša Vukadinovic. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. dobio od Kostunicinog pravosuda nadoknadu od 1.politiku i advertajzing! Juna 2004. Gordan Jovanovic i Branislava Katic. Milorada Ulemeka Legije. inace vlasnik hiperbaricne komore u Klinickom centru na Banjici. Radmila Karajovic. navodno. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševica. Miša Vilotic i Cvijetin Milinkovic. Izraelca Arija. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. bez valjanog objasnjenja. je. koji mu je poklonio otac Ljubomir. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. piše u službenoj biografiji. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zlocinackoj kamarili. zbog cega ima nadimak Manijak. Biografi su zaboravili da je Boris Tadic bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". Sa njim. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskucnika u 50. 14. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Markovic. Cetvrti zaverenik je Mile Zaric. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. Prvi Bulatovicevi reformatori. u kojoj su bili Dragomir Olujic. godine. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. Ranko Tadic. je i Zoran Zagorac. pod okriljem Radeta Bulatovica. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. od cega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. Milorada Ulemeka i Radeta Markovica. inace rodak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadica. pojavio se sledeci tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadica. Jovica Mihajilovic. inace. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. koji su bili osudeni na po 60 dana zatvora.” Bulatovicev naslednik. Sada.koja je 9. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadica. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovica.04. nema rešeno stambeno pitanje. Ari je. Ratko Romic. godine izabrali smo za predsednika Srbije coveka koji. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadica odjednom navedeno da ima 50. u timu. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadica. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. Istoga dana kada je osumnjiceni za ubistvo Slavka Curuvije. i to su uocili. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. o cemu svedoci biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. slucajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. “radi” kao profesor. sinovac pokojnog Ivana.000 evra. u centru BIA Beograd je sa mesta nacelnika Odeljenja smenjen Srdan Stambolic.2004. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili.05. Pavluško Imširovic. dva .000 dinara za "narušavanje ljudskih prava".2008. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Da li je to iz neznanja. prave reformu kojoj je cilj da se ni slucajno ništa ne promeni. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. godini života. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. Veselinka Zastavnikovic (tada Borisova devojka). gde. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukica i Dejana Carevica. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Curuvije. godine. koji služi za prisluškivanje njegovih politickih protivnika. udarili su na one koji su 2001. a pomocni deo u Centru "Sava".000. godine. koji je prijatelj i Jovice Stanišica. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadic naveo u biografiji. Boris Tadic nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. Srdan Šaper radio je kampanju i 2008. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavnikovic. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. Mile Zaric je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišica i sreo se sa Karlom del Ponte. piše u biografiji. Otkud mu ta uštedevina? Ako je poseduje od ranije. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje.

ali je za izbore 1993. ali zvanicno nije vlasnik nijedne. koja je kuma Radeta Bulatovica. ekonomski odnosi sa inostranstvom.000 evra. turizam i privatizacija. Njegova uloga strucnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme . Drakulic se u regionu ucvrstio kao lider u recnom brodarstvu. a za još nerealizovanu kupovinu 60. U 2007. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100.. Bugarskoj i Rumuniji.” 6. „Bogat sam koliko mi treba. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi cetiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopionicarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina. Dinkic je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. ali Dinkic se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarac . najavljujuci planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeca. Da li je. a širice i maloprodajnu mrežu. Mladan Dinkic. Drakulic je prodao Zajecarsku fabriku kablova kako bi kupio cetiri puta veci „Novkabel“. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuca „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. Milan Beko. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. a da li slucajno nije otkrio ni jedan? 4. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5. „Ist point“ zapošljava 3. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija.54% vlasništva Fabrike šecera „Zrenjanin“ ponudio je jedan evro.7 miliona evra. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni gradanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. regionalni razvoj. silosa u rumunskoj Konstanci. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima.4 milijarde dolara.000 radnika. za koga tvrdite da prisluškuje politicare po Srbiji?”. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. sa vecinom odlicno saraduje. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji. osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz politickog i privrednog života. a za kupovinu 94. Tomislav Nikolic je odgovorio: “Bliski rodak Borisa Tadica. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. svedoci cinjenica da je i ministar Jocic imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin. Za slogan svoje stranke da je strucnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji strucnjaci nego klasicni politicari koji lepo pricaju. Uprkos verbalnih duela sa clanovima vladajuce koalicije.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara.” 5. Cepter je na 23. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistocnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija.9 miliona evra. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova. za šta ce investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. “ko je Ranko Tadic.meseca pred imenovanje Saše Vukadinovica. Filip Cepter. u kojem udeo ima i Cepter. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. u koje spadaju ekonomija. “cesto se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti. a malo rade“.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP. uz investicije i ulaganje u ekologiju. pricao o privatnim prislušnim centrima.” 7.” O opštem uticaju Radeta Bulatovica. kupio je „Centrotekstil“ za 18. julovac. uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. godine komercijalno radio kampanju DS. iz penzije.1 milon evra za kapital preduzeca i 10. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“. Zoran Drakulic. Roden je u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Rade Bulatovic slucajno..2 miliona evra za investicije. Bio je u vladi Slobodana Miloševica. ponudio je 121. inace šef centra za prisluškivanje politickih suparnika DS i gradana Srbije. a njenog muža. dostigla skoro milijardu dolara. izjavio je u Drakulic.. Živi u Monte Karlu. Nazivaju ga covekom iz senke kome su sva vrata otvorena.

nije baš omiljen. studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemackoj. tvrdi da bez takvog rešenja nece biti stabilnosti na Balkanu. rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od cetrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim americkim kompanijama. da „stalno govori o novim radnim mestima. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor. Danko Ðunic.” Americki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa clanovima Kluba „Privrednik” i porucio im da treba da podrže „proevropsku vladu”. Rec je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se zacudio što je Manter„obodrio” SPS da ude u vladu sa Demokratskom strankom. godine.. kritikujuci EU koja je „primila Rumune. Karijeru je poceo u marketinškoj agenciji „Spektra“. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“. koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15. iponovo zagovarajuci podelu Kosova. A tu Miškovic. Kako navodi naš izvor. a najviše uvozila žvake. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice. je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprecilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine. na primer – stavio na „crnu listu”. dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. DS-u su prigovorili „da hoce privatizaciju bez privatnika”.u Srbiji. ali cemo i ovaj period prevazici. a na mitinge vodi sportiste i estradu”.. a dobrovoljno je radio kao prvi voda Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. kupovini „Vecernjih novosti“ i „C marketa“. kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. Clanovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. Prvom sastanku prisustvovala je vecina clanova. vec da izaberu na koju ce stranu. a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. zatim prilikom preuzimanja arandelovackog „Knjaza Miloša“ 2005. “uloga SAD u rešenju statusa Kosova bice presudna. kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD. a americki ambasador im je rekao da se od privredne elite ocekuje da ima stav o politickim dogadajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. u privatizaciji Luke Beograd. avgusta 2007. Miodrag Babic. Svestan cinjenice da se sa takvim stavom vecina ovdašnjih politicara i veci deo javnosti ne slažu.. zahvaljujuci Poltu. ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji. Branislav Grujic i Toplica Spasojevic. Sadašnji americki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama. navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji. pa Robnih kuca „Beograd“. pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara. prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju. koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt departmenta. Americki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta.. godine od strane FPP „Balkan limitida“. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istocnu Evropu. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Ðindica. koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovica. a Srbiji nije cak olakšala ni vizni režim”.” 8. Kameron Manter. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema americkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost izmedu dve . koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu.“. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“.rekli su oni. a ambasador SAD u Srbiji. U komentaru za „Independent” Roberts. vec su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veci Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. zabranivši mu izdavanje americke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju. Siguran sam da cemo i dalje saradivati“. dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Miškovic. kao što smo prevazišli i ranije periode.

Kocic. Pun samopouzdanja i energije. Gradanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. pitanje ne zaslužuje odgovor. Došao nam je u pomoc i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i politickih struktura. opozicija se žalila na njegovo ponašanje. vec njegov izbor”. . oktobra 2000. Patrijarh Pavle. Božidar Ðelic nije postao bogat u inostranstvu. Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. ono je samo cinjenica po kojoj se ljudi razlikuju. Dakle. Crnjanski. rekao je Manter. to nije moj. Dostojevski. dok je njegov americki kolega Ricard Majls obišao „Sartid” – „tvrdavu socijalisticke privrede”. Bio je direktor najvece evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistocnu Evropu. ništa. verovatno su imucni samo manama. a šta je metafizika prema Ðelicu. Kant. po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. „Magnohrom” i „Trajal”. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima.. ne mešajuci se mnogo u politicke sporove.vodi poslove evropskih integracija. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najvece firme u Srbiji. Stekao je nadimak Boža Derikoža. bar do sada. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. i nove „intervencionisticke” u kojoj diplomata koristeci znacaj svoje zemlje pokušava da direktno utice na politiku manje države. koje su napustili da bi pomogali Srbiji. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slucaju strpljive tolerancije.interesi trajni. Aristotel. Andric. Naše društvo pociva na cinjenici da li ste bogati ili niste. iz perspektive Božidara Ðelica. koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg americkog ambasadora Vilijema Montgomerija. do 1997. 9. Ako bi neko osporio neku od vrednosti ceka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. ušavši u direktan sukob sa premijerom. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pamecu vec su i siromašni vrlinama a. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na pocetku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali medu nama. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. kao i deo njegove vlade. “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju. njegovi politicki protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Ðelicev licni imetak. da mi ogranici kontakte. i pored razlike u stilu. Ðelic je parafirao sporazum sa EU i veruje da ce ga uskoro i potpisati. ministar finansija u vladi Zorana Ðindica i bavio se nezahvalnim poslom sredivanja stanja u finansijama. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”. Marks. a prestižni „Forbs“ ga je svrstao medu 100 mladih svetskih lidera. “. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava strucnost. „On je odlucio. bio kandidovan za premijera. On je cak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti. Ima nešto i u pitanju kako ste postali bogati.” BOŽIDAR ÐELIC je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“. a uživa poštovanje i Katolicke crkve. Van Gog. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajucu ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari. jer ovo je doba Ðelica. Hegel. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševica i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima. Položaji na celu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u meduvremenu od DS. ne razlikuju se mnogo . i covek se meri po bogatstvu.škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo iskljucivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan.. kojoj je pristupio po atentatu na Ðindica. Potpuno je drugacija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na celu britanske misije u Beogradu od 1992. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje. Inace. nikoga ne odreduju pare vec pamet i dostignuce. Copic. Božidar Ðelic. 10. a u vreme protesta zbog krade glasova na izborima 1996. Opametio se medu nama.

Poceo je sa proizvodnjom cigareta. „Budimo ljudi“. izbegava pojavljivanje u javnosti. Miodrag Kostic. do kada je bio direktor „Energodate“. Vuk Hamovic. Vojin Lazarevic. hoteli „Kasina“ i „Park“.” .„Medela“. „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“. u slavonskom selu Kucanci kao Gojko Stojcevic. misli su koje patrijarh cesto izgovara. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grcke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti. spavanju i u radu.” 11. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeca „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta. podvigu. U školi je imao dvojku iz veronauke. pa sva posluju sa velikim uspehom. molitvi.” 14. a pokriva znacajan deo uvoza elektricne energije u Grcku. navodeci da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara. zatim „Albus“. ne pojavljuje se cesto u javnosti.u Rusiji. a na austrijskoj berzi energije je medu tri vodece firme po obimu transakcija. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. nema ni iza jedne privatizacije preduzeca u Srbiji. kao suvlasnik firme EFT. fabriku šporeta „Milan Blagojevic“. ciji je vlasnik ili zakupac. Kupio je „Rubin“. najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“. novembra je na lecenju u VMA i redovno se pricešcuje. „Srbolek“. zvanicno.” 15. a promet firme je oko 20 miliona evra. septembra 1914. pristao bih da nestanem a da ne bude zlocina“. Njegovog imena. SAD i Kini. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu. Kostic je postao i ozbiljan medunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. Predrag Rankovic Peconi. posle iskustva sa trgovinom strujom. po istom principu ponaša se i u biznisu. “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik medunarodne grupacije ABS holding. U Hrvatskoj i Madarskoj se takode smatra vodecim trgovcem. a drugi da se molio. “kao i vecina modernih biznismena. procenjuje se na 75 miliona evra.” 12. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine . obrazlažuci da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“. „Vital“. Nenad Popovic. Roden je 11..” 13. i da ce u fokusu njenog rada bice trgovina i poljoprivreda. Makedoniju. a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika.Šta o njemu misle drugi poglavari. „Kada bih bio i poslednji Srbin. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja. Najznacajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju. ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. “vlasnik preduzeca „Invej“. Cesto su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim politicarima. cerke firme Energoprojekta. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu. „Ratar“. restorani „London“. a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeca i uspeo da ih podigne na noge. Od 13. živi i radi u Londonu. drži najvece šecerane. “jedan od kljucnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji. Kostic poseduje još nekoliko preduzeca i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. “u okviru svoje kompanije „MK grupa“.000 radnika i posluje na tri najveca svetska tržišta . a od 1992. Jedni kažu da se travama sam izlecio od tuberkuloze koju je dobio kada je skocio u nabujalu Drinu da spase svog daka. mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemackim gigantom „Nordcuker“. Albaniju. Privatnim poslom bavi se od 1989. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeca iz „Minel holding“.. Crnu Goru i Sloveniju. „Sunce“. koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5. preko svoje trgovinske kuce „Rudnap“ vratio se u ovaj posao.

U ovom slucaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”. onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu ucestvovale poznate licnosti.513 milijardi evra.4 miliona evra. ukljucujuci i više od 2.8 miliona korisnika u Srbiji. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“. pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja. kupio je 350 hektara zemljišta. kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“. Preduzece je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara. u saradnji sa lokalnom opštinom.” Kako je preduzece “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. a onda i clanova komisije. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog coveka 2006. Kako je slovenacka firma “Droga Kolinska” . Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. dostigla skoro šest milijardi dinara. ali nije. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%.” 19. “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca. “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe cija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Bec-Moskva. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera.. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. i sekretara Olivere Savovic. za koji je nemacka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. godine. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. te da je vršacko preduzece preuzelo vodecu stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“. godine i nije imala promena na racunu kao da nije poslovala. pre svega Milka Štimca. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”. a vrednost akcije pala je na 261 dinar. Mada nije bilo moguce zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okoncanja sudskog postupka. Miodrag Babic. a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. dve najvece prehrambene industrije u Sloveniji. Još 1989. “predsednik „Droga Kolinska“. mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od licnih dohodaka 1990. predsednika komisije. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1. Na Srebrnom jezeru. što je najvrednija kupovina u istoriji nemacke kompanije stare 111 godina. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeca “Soko Štark”.. pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. „Telenor“ je jedan od vodecih svetskih mobilnih operatera. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22. Toplica Spasojevic. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007.16.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu. Rešenjem iz juna 2005. sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta. Stajn Erik Velan. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. golf i teniske terene“. odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što cine. da izgradim hotele.8% ukupnog kapitala preduzeca. „Želim da napravim turisticki brend. Babic kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. Ova firma osnovana je 2004. što znaci i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. Ovo je trebalo da povuce krivicnu odgovornost. kaže. godine. u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. Za pola godine.” 18. a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“. Slobodan Vucicevic. “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara. godine isplatila 480.” 17. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom racunu iz 2005.

Od 2001. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zaric. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . godine. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“.. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom americke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovica tokom posete Vašingtonu. jer je višestruko kompromitovan..” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala ciji su programi veoma gledani u Sloveniji.. Australiji i Kanadi. u našoj dijaspori u Evropi. u tacki 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. a on je podveo “Soko Štark” slovenackom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede. navodeci da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topcideru. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir.. ukljucujuci. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. 9 maja 1992. Pocetkom 2005. Makedoniji. Pošto je objavljeno da je na sudenju za atentat na premijera Srbije Zorana Ðindica vojnik po ugovoru Siniša Glišic svedocio da je 12. ucestvovali su u napadu na Glogovo. “vlasnik najvece televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. Bugarskoj. ali su celnici Vojske negirali njegovo postojanje. Cesto se pominje po aferam. Željko Mitrovic. mada su analiticari tvrdili da to nece biti moguce. a optužuju ga da je 2005.. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. decembra 2000.. vlasnik je izdavacke kuce „Siti rekords“. clan Drinske grupe VRS.postala vlasnik vecinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”. Miroslav Deronjic. avio-kompaniju „Er Pink“.to je državna tajna. osoba koja ce razgovarati sa Amerikancima”. 50. Rade Bulatovic . je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“.” 22.. marta bio u kasarni "Topcider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu. Volfgang Išinger. Vucicevic je samo najamni radnik mnogo jaceg “konzorcijuma”. Napravio je grešku u prezimenu i sledeci dan ispostavilo se da se radi o Puhalu. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Cosic izjavio je da zna za . MILAN ZARIC prisustvovao je. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. Trenutno je ambasador Nemacke u Londonu. “predstavnik EU u posrednickoj trojci Kontakt grupe koja je sacinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. licni telohranitelj Mladica poslednjih desetak godina.. ali vecinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije. 2. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio. fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. “Soko Štark” je mogao biti otuden po zakonu ove zemlje samo na Berzi ili putem Ponude za preuzimanje. velicine bataljona (250 ljudi) u Avganistan. godine je ucestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okoncan rat u Bosni. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. bio je nemacki ambasador u Vašingtonu.. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popovic optužio je Vojsku da je cuvala Mladica.” General. Mitrovic je pokrenuo sopstvenu produkciju. kao pomocnik ministra odbrane SRJ... do 2006. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naredenje za napad i spaljivanje Glogova. nacelnik ABHO. 1995.. potpukovnik Branislav Puhac. 20. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vucicevica. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjica. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora. SAD. Tokom napada. Milana Zarica. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“. U vreme sukoba na Kosovu 1999. Krajem 2000. Ovo drugo uradeno je mimo zakona.” 21.

preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. Zato je na celo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stankovic. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. cime bi ga dalje kompromitovao. ali da ga nije vidao u Topcideru. Dok je na celu Vlade bio Zoran Ðindic. Medutim. Koštunica. na Bežanijskoj kosi. delovi 46. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio licno uvredenim i koji je vec i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. iskljucivo s ciljem ocuvanja svojih pozicija. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oci. koja bi kao formalno nestranacka institucija bila izvršilac tog prljavog posla. licno je odobravao zaštitu i pomoc generalu Mladicu. odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rodak.Puhala. do pocetka 2005..” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reci . Citav "slucaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i ucešce u "slucaju general Mladic". a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. jer "do izbora ima još dve godine". 28. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladicev jatak.kad su ga postavili. uz pomoc dva najveca špijuna iz Republike Srpske. Kljucna licnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladica od oktobra 2000. iz jedne kasarne u Kraljevu. jun 2006. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševica i direktora policije Dragomira Andana. Optuženi Ljiljana i njena deca su rodaci Jove Ðoga. Jovo Ðogo. da formalno. jer su pod vidom "pomoci onom coveku" od dobrostojecih pojedinaca i preduzeca. Tada se Mladicu gubi trag. otkrio je šta je. Na toj adresi je Mladic bio mesec dana. treba naci nacin da se to nikada ne desi". Ðogo je Mladica dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. Akcija skrivanja Mladica od Haškog tribunala pocinje u junu 2002. Mladic se ponovo prebacuje na Novi Beograd. Drugi problem rešen je na nacin na koji se u realizaciju zadatka uvlaci Vojska. Poslednji dan 2005. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on licno i njegova partija ostanu cisti. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. prikriju svoju stvarnu ulogu. u kojoj Puhalo radi. Radi istine treba reci da Zoran Ðindic nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. da dode do sukoba i krvoprolica. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. kod porodice Vaskovic. Oni su živi i mogu da to posvedoce. a i rešio problem za koji je on bio ubeden da se "jednom mora rešiti". vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". nalaze se i u kasarni u "Tocideru". Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. Stanarinu i sve racune placao je vojni pilot u penziji Stanko Ristic. Rade Bulatovic i Dragan Jocic. godine bio je Vojislav Koštunica. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. Citav taj period on to nije radio iz ubedenja i patriotskih razloga. a odatle u Crnotravsku. osmislili i montirali licno Vojislav Koštunica. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristic. a potajno. Cilj je bio prinuditi Ðindica da krene u hapšenje generala Mladica.” Imate li dokaze za optužbe na Koštunicin racun? . što mogu da posvedoce najveci funkcioneri iz Republike Srpske. Ratko Mladic je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. vec iskljucivo iz licnih interesa. u intervjuu. gde su bili njihovi ljudi. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. Potom Mladic biva smešten u stanu optuženog Ratka Vucetica u Ulici Pede Milosavljevica 24. u Treci bulevar. u javnosti. kao predsednik SRJ i glavnokomandujuci u Vojsci. pozadina slucaja: “Prava je istina da su slucaj "Mladicevi jataci". Penzionisani pukovnik VSCG. Mladic je odande prebacen na drugu lokaciju u Novom Beogradu. logisticke brigade. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. u stan sina optuženog Marka Lugonje. Takode. penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Jovo Ðogo.. a zatim u Jurija Gagarina 134. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladic. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. preko svojih ljudi. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da pocne. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbedenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. po njemu.

cije je sedište u po tajnovitosti vec cuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen nacin njegovog penzionisanja i njegov dalji status. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvic.Nikolic je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj. koga je licno Boris Tadic progurao na to mesto . „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone.” Pukovnik Ðogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladic koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadredeni silnim generalima? Ko je. Ricard Vic. godine. o cemu je uredno obavešten Hag. general Milan Zaric je zamenik nacelnika Generalštaba.2009..2008. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kucevu. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN receno da su dobili dokumentaciju od zvanicnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladic zvanicno penzionisan u maju 2002. novembra 2007. . Evo. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvucen iz aviona na liniji za Moskvu. da je general Mladic i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. “najozbiljniji protivkandidat Borisu Tadicu za predsednika Srbije. general Milan Zaric ucestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO.. U suprotnom. kome je trebalo da pocne sudenje za pomaganje. godine proizveo 2 miliona tona celika.” . u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . do 2007. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmocnijih. Od 2003. sada jedan od glavnih progonitelja. na Aerodromu Nikola Tesla sprecen je beg Marka Lugonje. general pukovnik Milan Zaric je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije. Ðunic je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade. Istina je da je general Mladic bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002. vidao s generalom Mladicem.. Utvrdeno je.10 maja 2007. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim medunarodnim organizacijama u Becu: Šef Misije Miroslava Beham. prvi covek „Dilojta“ za Srbiju i region. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu. Oni su savetovali Nikolicu da bude mekši i.2006.“Postoje svi materijalni dokazi i njih cu izneti na sudenju. septembra 2006.02. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zaric. pod uslovom da bude javno.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. “od 6. Danko Ðunic. da stvori uslove kako bi tokom 2008. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladica da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica. On je bio jedan od najbližih Mladicevih saradnika. Da li je tacno da se sve do 2005. godine. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21. general Savetnik Miodrag Panceski Prvi sekretar Marija Trifunovic-Ljubojevic Treci sekretar Marina Milanovic-Ilic Menadžer kancelarije Branislav Zdravkovic 11. Tomislav Nikolic. Danko Ðunic je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje.” 25. Zdravka Ponoša. 23. Vic istice da je namera ovog giganta. ni ja ni moja odbrana necemo pristati na bilo kakvo sudenje.. najveceg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao celik u vrednosti od 664. Nikolicevu kampanju radi americka firma „Kvin Gilespi & asosijets“.. godine Zoran Stankovic..” 24.

na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji cine MPC kompa-nija. bogataš je cija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju. Matic je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. pa kao takvi. navedeni zemljoradnici. Matic nikada nije dao intervju. U njegovom posedu su „Imo centri“. Ovo zdanje izgradeno iz sredstava clanarine koju su placali clanovi SKJ. izmedu niškog autoputa i Bulevara oslobodenja. poslovna zgrada u Novom Beogradu. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. kongresa obnove. robne kuce „Planet“ u Beogradu i „Niš“. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. niti je fotografisan. društvena svojina je degradirana.000 kvadrata u Beogradu. a potom.26. gde je u dosta slucajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. zbog "uspešnosti" buducih veleposednika. stoji neko drugi. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. zabeležila prethodne godine.. Radovan Jelašic. Roden je u selu Baja u Madarskoj. na novom Beogradu. Karakteristicno za ovu. Petar Matic kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. Da li su to možda seljaci. Internešnel trejding partners iz Londona. “stabilan dinar. i on to ne krije. pre nekoliko godina. Roden je u Mariboru septembra 1966. da se cesto ne zna ko je stvarno kupac. Procene upucenih kažu da spada medu pet najbogatijih ljudi u Srbiji. gde i on ostaje sve do pred sam rat. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. „NBS ce biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprecavanja rasta inflacije. sa komadom hleba u torbici. “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1.do 10 hektara zemlje? Da li ce. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu poceli su je "arciti" i prodavati. Matic je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. Roditelji su se preselili u Benkovac.“. ova politicka organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. Iz mladalackog perioda upamcen je kao najbrži vozac motora od Šibenika do Benkovca. Za razliku od svojih kolega. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. koji su tokom tranzicije pokupovali veci deo srpske privrede. posle održanog 14. Petar Matic. posednici manjih imanja . clanovi ove organizacije. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašic. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Medunarodnom monetarnom fondu u martu 2007. Tek ce se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci...” U knjizi rodenih upisan kao PETER MATIC.. Vlasnik bivše zgrade CK na Ušcu zida šoping mol od 131. godine u Hrvatskoj. ponovo postati bezemljaši. osujetio je plan najbogatijeg coveka u Srbiji Miroslava Miškovica da na tom mestu. godine. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. vlasnik MPC holdinga. Družini srpskih biznismena.200 ljudi. niti je njegova fotografija ikad objavljena. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. Medutim. koji ce graditi na svom delu. Ko je. Kao vlasnik kompanije MPC Matic se svrstava medu 10 najbogatijih ljudi Srbije. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devicanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara . godine i Petar Matic.. kaže Jelašic. Navija za Crvenu zvezdu. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. najznacajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. Umesto toga.” 27. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. pridružio se do marta 2007. Miškoviceva "Delta" ce morati da se zadovolji samo šoping molom. Majka i otac su mu stomatolozi.. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajucim sudom u Srbiji. zgrada BIGZ-a. godine. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. Peter Matic. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zecevicem. prvo su brutalno izbaceni od strane JUL-a. Matic je vrlo kratko živeo u Sloveniji. i mnoge druge transakcije. vlasnik i predsednik "MPC holdinga". U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. Bio je najmladi guverner Narodne banke Jugoslavije. Naime.

uložio 4 miliona evra. Radomir Živanic. Miodraga Kostica. 1991. Dobro upuceni tvrde . tvrde da bi najniža realna cena bila izmedu 15 i 20 miliona evra. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na granicnim prelazima bio i Marko Miloševic. i uz pomoc Zorana Janjuševica nesmetano nastavio svoj posao. godine Matic je docekao spremno. godine. mestu najbogatijih ljudi jugoistocne Evrope. u ulici Dušana Vukasovica. cigaretama i stranim picima. Iza njegove kupovine stoji grcki investicioni fond „Marfin“. kada je sa svojom bandom . „Meril Linc“. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice. poznat pod nadimkom Baja Plavi. supermoderan poslovni objekt. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“. “vlasnik „Verano motorsa“. Petar Matic otvara cetiri fri-šopa.600 kvadrata platio je 4. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. Sa Miodragom Kosticem.” 29. UO „Erste banke“. gradi novi tržni centar. suvlasnik „Eki investments“. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Ðindica.” 30. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. Kupuje fabriku carapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. a bice izgraden uz pomoc "sindiciranog kredita". Stanko Subotic Cane. kupac Robnih kuca „Beograd“. Za 2.” 31.08. ciji je clan od osnivanja. U ovu kaznu uracunata je i osuda zbog krivicnog dela ucestvovanja u tuci. Matic je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovicem. Medunarodnog udruženja racunovoda. Promenu vlasti 2000. a kasnije je snabdevao citavu Dalmaciju. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovica. Na Novom Beogradu. za koju je platio 360 miliona evra. “nalazi se na 96. Clan je Udruženja americkih procenitelja. nekoliko medija objavilo je da je 1981.. Graden je po uzoru na americke centre. a firmu "Progres" još cuvaju ljudi iz Maticevog obezbedenja. sa Milijom Babovicem. i prodaje Slovencima. Osumnjicen je da je voda jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile medunarodnim švercom cigareta. Saveza ekonomista Srbije. juna raspisana Interpolova poternica. Strucnjaci. sin predsednika.” Tabloid 135. Zadru i Šibeniku. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. Matic je izgradio nov.. Taj centar ce biti duplo veci od Miškovicevog i najveci na Balkanu. Centar ce koštati 120 miliona evra. “Dragan Jocic roden je u Beogradu. Aleksandar Vlahovic. I dalje ne želi da kaže o cemu su on i Rade Bulatovic razgovarali s Miloradom Lukovicem Legijom u noci njegove predaje. u koji je. Ali. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede.5 miliona evra. Petera Matica. aprila 1998. Matic u Beograd dolazi pred pocetak rata. godine. Filipa Ceptera. Ovaj beogradski biznismen.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. Od kada je za njim 15. cak su ga Amerikanci dizajnirali. i zašto nije poštovana zakonska procedura. Maticeva firma je pocela sa izgradnjom šoping centra od 120. nalazi se van Srbije. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini americke ambasade.000 kvadrata uz zgradu CK. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. od 28.otkupi u bomba-rdovanju oštecenu zgradu Poslovnog centra "Ušce" i tu izgradi biznis kompleks. Matic kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. Na Novom Beogradu. 28. a potom kupuje celu zgradu. Poslovnu karijeru Petra Matica pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kucu "Planet". “poslanik Demokratske stranke. godine bio umešan u pljacku kioska i zbog toga osuden na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora.2007. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. Dragan Jocic . 23.

a potom postavio za nacelnika Uprave za zajednicke poslove MUP-a Srbije. navodno. Gospoda Šulajic je iz Zrenjanina. koje je zaposlio ministar Dragan Jocic. a potom u “Metalimpeks”. komandira ove policijske stanice. zapošljavajuci ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. Svog pašenoga. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukica postavio potpukovnika Miroslava Miloševica. Bio je u Jocicevoj grupi na Zvezdari. kad ga je zapamtila. od koga se razvela. U policiji je njen karton debeo. Ocito. Izazvao je pometnju u redovima policije. kao mlad. da pokrije kriminal svoje rodake Snežane Šulejic i ministra Jocica. nabavljajuci opremu. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. Kada je Vladan Batic privoden u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. Potpredsednik DSS. nacelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. na predlog javnog tužioca. zloupotrebio službeni položaj. S njim je Jocic. Cesto se tukla sa svojim mužem. sve je to Jocic bio. zvani Lole. Ona se žalila kako tog coveka ne vida i ne zna kako izgleda. oružje. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. kao i Vladan Batic. spremna da se zakune kako Jocic ispija oštra pica u kafanama u radno vreme ali i posle njega. Nacelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. oslobodio je Batica odgovornosti. u cinu pukovnika. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. Loleta je ministar Jocic zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. i predsednik Odbora za bezbednost. a konacno. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanovic. a Nikolu Popovca. koji se trudio da od njega napravi advokata i coveka. poznatijeg kao Vlada Klej (licni taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). godine. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. nakon razbijanja njihove grupe. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. U njegovoj kriminalnoj grupi. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbedenje a potom u Specijalnoj antiteroristickoj jedinici. za nacelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. i da nastavlja intenzivnu istragu. . zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. iste veceri oglasio se ministar Jocic. postavio je svog rodaka Borivoja Tešica. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. ordinirao i Dragan Jocic. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragica. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. Unapredio ga je u cin majora. preduzecu za trgovinu otpadnim materijalom. Vec sutradan istražni sudija. samo nije velika politicka zvezda. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. U Smederevu je radio u preduzecu “Fagram”. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajuci se mladošcu. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika.uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladic izgubio oko. Šulajicka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevica. vozila i odevne predmete za potrebe policije. Mladena Kuribaka. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. postavio je za nacelnika Uprave policije MUP Srbije. bio je i Zoran Amidžic. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevica Gurija. Dragan Jocic primio je u policiju. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Baticeve zloupotrebe. Jocic je poceo da pljacka fondove ministarstva. Imenovanjem Suzane Šulejic na mesto nacelnika Uprave za ljudske resurse. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batica. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 nacelnika sekretarijata i 15 nacelnika uprava policije. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. I ona je. Jocic mu je grubo okrenuo leda. Tako tragikomicno zapocece svoj prvi mandat. General Suzana Šulajic ostace upamcena i po nesvakidašnjem potezu. Dejan Matic je diplomirani ekonomista. Na ovoj teritoriji je. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. a Jocic ga je potom penzionisao na mestu nacelnika OUP Vracar. vladavinom uredbama. gde su našli utocicte u grupi Ljube Zemunca. narodni poslanik u tri mandata. Ispostavilo se da je vecina rukovodilaca koje je ministar Jocic doveo na kljucne funkcije. pobegao u Nemacku. i pored cinjenice da je više puta krivicno osudivan.

Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. Po zakonu o policiji. po kazni. Dragan Jocic je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. Jocic kaže . Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivicnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a. sve clanove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. komandantom Žandarmerije. Ministar Jocic je agresivno primitivan covek. ponašajuci se kao ulicar. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeca mesta u javnim preduzecima. Na sastancima kolegijuma Jocic vreda prisutne. Jocicem. a nakon štrajka policajaca. Ministar Jocic. podneli su tužiocu i zvanicnu krivicnu prijavu. Narcisoidan je. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljovic. ministar mesecno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. Protivteroristicku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlucio da on licno njome komanduje. svojim rodakom Borivojem Tešicem. koji otvoreno. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jocic ucini. Zbog muževljeve zauzetosti. Ludo se provode. za velike pare. i pravi terevenke vikendima. U sukob je ministar došao i sa smirenim covekom. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštacenje u Beogradu. Tahir Hasanovic uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. a o tome svedoce kamere vojno-bezbednosne službe. na celu s Petrom Damjancem i v. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševicem. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. Ulagivao mu se. Na ovoj krivicnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. Ministar je narocito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. Kada mu nacelnici kriminalistickih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljacki srpskih oligarha. Inspektori kriminalisticke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovicem. odlazi u lovišta. Supruga ministra policije. na rad u Obrenovac. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. Jocic drži sve poluge rukovodenja. neovlašceno. ima Voja da me kara”. da premijer Koštunica to ne opravda. Ministar Jocic javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima.. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasic. koje mu Miškoviceva svita prenosi na inostrane racune. rodaka Koštunicne žene. Milana Jocic odala se životu. Unizan je pred Miroslavom Miškovicem. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica . Bolje upuceni znaju da ministar Jocic nije izlazio iz pantalona bivšem americkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu. ministar Jocic zahteva da budu fiokirane. preko specijalnog tužilaštva. jer ministar Jocic pokriva sve tajkune. Okružen je svitom telohranitelja. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jociceve naloge o progonu policajaca. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsicem. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bracnog para Jocic. Posebno ogorcenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Kada je on unapreden. nacelnikom Dejanom Svilarom. Vecina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima politickih stranaka debelo placa ministra Jocica. a nacelnika odeljenja je poslao. odmah je reagovao penzionišuci inspektora Damjanca. stavlja ad akta. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovica. inspektori ovog odeljenja.d. Oni koji ih bolje poznaju. rodak Koštunicine službene žene.. Najveci broj kršenja zakona tajkuna pretocen u krivicne prijave. opija se do besvesti. Na celu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radovic. General je odbio da ucestvuje u pljackanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. ili ih. služi svom sunarodniku Vojinu Lazarevicu. koji je veštacio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovica. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije.“nemojte to nikome da kažete. Jocic je. gospoda Milana Jocic.

III Deo 32. do Ciriha i Tokija.” 33. da mu se ovde nema šta zameriti. od Njujorka i Londona.7 miliona evra. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola. Po završetku Pravnog fakulteta. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. gde je i magistrirao. Ubijen je jedan zašticeni svedok u procesu za Ðindicevo ubistvo. rece Dragan Jocic. drugi po velicini u Srbiji. Pohadao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodecih svetskih banaka. jer ce se na taj nacin posle 20. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i clan Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera. Jocic je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. “vlasnik preduzeca „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Becej“. prvi opozicioni gradonacelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševica. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. drži ministar Jocic. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. Druga velika Nicoviceva kupovina u 2007. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. informiše o dogadajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih politickih nalogodavaca. Jocic je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumacio kao “vojnicko pismo”. po ceni od 30. Boravio je i radio nekoliko godina na vodecim svetskim berzama. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. osim Miloša Simovica. i jedan od kandidata na predsednickim izborima.(SAJ) obavi vežbu oslobadanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. u vreme pobune “crvenih beretki”. Velimir Ilic. i dalje su u bekstvu. Dejan Cvetkovic. Školovao se i obucavao za dilera i brokera. i predsednik Americke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvecih stranih kompanija u Srbiji. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja odredenu kakofoniju informacija. Vrlo brzo je umesto pravnim poceo da se bavi ekonomskim poslovima.” ÐORÐIJE NICOVIC je roden 1951. Ðordije Nicovic. godine. a konferencije po “potrebi”. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Srednju školu je završio u Peci. Svi pripadnici zemunskog klana. Jocic je toliko daleko od stvarnog obracuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. godine u Kolašinu. uopšte. Hteo je. Jocic smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Cedomir Jovanovic kandidovao za predsednika.” Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Ne odustaje od svoje teške retorike. Upravo Jocic je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. Ðordije Nicovic poceo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. posle državnog PKB. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovica koga su Grci uhapsili. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. a Pravni fakultet u Beogradu. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja.1 milion evra. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije.” Dragan Jocic je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovica.” 34. januara tacno znati koliko u Srbiji ima narkomana“. Nakon što je pocelo sudenje Ulemeku. Bio je to prvi slucaj da je policija zemlje domacina ušla u neku zgradu americke ambasade u njenoj istoriji. U Narodnoj banci je prešao put od . Bio je gradonacelnik Cacka. pravosudu. može da šteti pogotovo MUP-u i. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve.

koja je vlasnik najveceg trgovackog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. Draško Petrovic. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. eticko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada. godini. U „Delti“ je punih 15 godina. Druga lokacija na kojoj je vidan Bubalo ili clanovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorcolu. Ivica Todoric. U 1995. Proglašen je za bankara 2006. najvece kompanije u regionu. “bivši generalni sekretar FK Partizan.” 40. DIN. kako mnogi navode. Ni prica o planiranoj izgradnji stadiona nije završena. zbog cega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. Olimpijskog komiteta. 35. najvece hrvatske privatne firme. “generalni direktor Duvanske industrije Niš.” 41. godine u Vladicinom Hanu. istovremeno i najveceg centra moci u Srbiji. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. Milka Forcan. i bio je clan menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog pocetka. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78.. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moci ce da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije. U poslednje cetiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra.. Žarko Zecevic. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor.” 39. Skip Bornhiter. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije.700 ljudi. ciji proizvodi cine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. Raspadom bivše Jugoslavije 1992. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih clanova Saveta da se nadu pod njenim vodstvom. Završila je Ekonomski fakultet. godne. Od 2002.” PREDRAG BUBALO roden je 1954. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je casopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate. Vecina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u . “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000. “potpredsednica „Delte“. zrenjaninskog „Dijamanta“. Za sada. U Srbiji saraduje s mnogim privrednicima.” 36. “ministar trgovine i usluga. tako da postoji velika verovatnoca da bi Zecevic kroz sportsko društvo mogao da bude ukljucen u jedan od najvecih projekata Partizana. Novaka Ðokovica i Jelene Jankovic. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije vidale ili Bubala ili clanove njegove porodice kako u razlicitim periodima dolazi u "svoje" stanove.dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje.000 evra. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.000 i 200. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske. ali i da privatizacije javnih preduzeca Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. jedini clan Koštunicine vlade sa privrednickim iskustvom. “predsednik koncerna „Agrokor“.. Predrag Bubalo.” 38. izmedu 150. i dalje slovi za jednog od najmocnijih ljudi srpskog sporta. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu. Ðordije Nicovic napušta Narodnu banku i pocinje da se bavi privatnim biznisom. Oliver Regl. To su najskuplji stanovi u Beogradu. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u citavoj prestonici.” 37.. Zecevic nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji.

od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. Ðilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivac „Dajrekt medije“. advokatski tim Stanka Subotica Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo.. Druga kamera. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu vec nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzecu.stanu broj 2. Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skocila vrednost. Brava je nova. Budžet NIP za 2008. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. godine. iznosi 47 milijardi dinara. Zato je sasvim logicno da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS Boris Tadic. Dragan Ðilas osniva firmu Dajrekt medija. Svojevremeno je Dragan Ðilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao peruci prozore u Londonu. To je cinjenica i gotovo. Tek 2005. ne vecem od par hiljada evra. Živkovic izgubila je poverenje gradana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. rejting vlade i samog Zorana Živkovica je bio izuzetno nizak. Vec 2001. Božidar Ðurkovic. specijalna. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18.koja je podignuta tek 2006. Ðilas je najavio da ce ove godine novcana sredstva biti direktno rasporedena i lokalnim samoupravama. država Srbija. 24. koja deluje prilicno novo. Dragan Ðilas. a da je 40 miliona dinara minimum koji ce opštine dobiti. Neslužbena biografija govori nešto drugo. Pa i samo clanstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živkovic vec Tadic". Nešto ranije. za razliku od vrata stanara preko puta. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševicem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata protiv ondašnjeg režima. a zapravo lovca na visoku funkciju:". odluci mimo nas da taj stan izda ili proda”. Vlada koju je predvodio g. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji.” DRAGAN ÐILAS. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. godine. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. Od te 2004. novembra 2008. a bice finansiran 971 projekat. Prema svim istraživanjima. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. Jedino je moguce da vlasnik. i da je odmah postao clan Izvršnog i Glavnog odbora. koja su vremenom požutela. godine osnovao je poslovni sistem. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. navodeci kao razlog optužnicu protiv Subotica . zvanicno smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrica da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Panceva. tokom 2004. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. a od maja 2007. Službena biografija gradonacelnika Beograda Dragana Ðilasa govori o mladom i uspešnom coveku cija slava tece od 1991. Neverovatno zvuci da je ovaj covek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. nego su mu otvorili vrata medija. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. februara 2006. Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. godine. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenaden: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. Vrata su okrecena u belo.. 42. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Suboticem. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih dogadaja i jednog od najvecih oglašivaca u pisanim medijima. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. Od osnivackog uloga. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovodenje Nacionalnog investicionog plana. godine. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. S druge strane. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. izabran za clana Predsedništva za Beograda. Srucio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovica iz pozicije simpatizera stranke. Multikom . do jula 2008. Nije Ðilas imao novac. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. se nakon izbora za gradonacelnika Beograda našao u sukobu interesa. zatražio da mu Ambasada Nemacke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC. a drugi u Vuka Karadžica.

Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. Firma Dragana Ðilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. Nektar. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. godinu. godine. pre svega kroz podršku koju pruža politickoj opciji Borisa Tadica. ili 49 % vlasništva. doduše kao razvedeni. Multikom group je osnovan 2005. godine. Banka Inteza. Imlek. Ðilasom nema šale. Osnivac je i predsednica Udruženja . u kojima ga je Ilic redovno nazivao lopovom i prevarantom. Posle mesec dana.8 miliona evra. Multikom group je vec 2006. sa osnivackim ulogom od blizu 1. a odštampano. godine bio oko cetiri miliona evra. i sadašnji. EFG Eurobank. BBDO Sarajevo (48%). a njegova supruga Milica. Kraftfuds.3 miliona. Dragan Ðilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. Cuveni su njegovi televizijski obracuni sa Velimirom Ilicem.u Srbiji. zvanicno. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze. Bambi.5 miliona evra. pretvorila se u sprdnju sa gradanima. Ðilas. Delta DMD. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštunicinoj vladi bio je ministar. Apatinsku pivaru. Aleksandar Tijanic. novo izdanje. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji poceo je da širi i na druge države u regionu. Njegova supruga ima kucu od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". automobil "SAAB" iz 2003. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. Frikom. Ðilasova. a ostali su i u Cvetkovicevoj (Tadicevoj). Dnevnik "Kurir" je odlucio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Ðilasa od supruge Milice Delevic-Ðilas. a vodio Dragan Ðilas. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. Da li je Dragan Ðilas studirao na Mašinskom. novi gradonacelnik je covek cije su graditeljske ambicije ocigledne. Dragoslav Ilic i Nebojša Garic.. otvarajuci širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Ðilas. mogao je samo neko ko je imao politicke koncesije. Knjaz Miloš. Cak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. ciji je prihod 2006. Niti Ilic više pominje Ðilasa. Loreal. pomocnik ministra. godine. Sa g. razoblicavajuci njegove poslovne i politicke manipulacije. Tokom 2007. a osnivaci su bili Dragan Ðilas. Podravka. Ðilas je uložio oko 1. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i clan je Predsedništva DS. Džonson i Džonson i mnoge druge. Efes Vajfert. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate gradani. 43. a prihod njegove kompanije povecan je za skoro 50% u odnosu na 2006. nocu. Njegova sloboda da bira koga ce da reklamira stvorena je protivzakonito. niti Ðilas progovara o Ilicu. i ceo tiraž "Kurira" je isecen. Ðilas je. Bajersdorf Hamburg. Štark.. Bilo je za ocekivati da taj monopol ima na televiziji B92 ciji je bio suosnivac. “samo povremeno se ukljucuje u aktivni politicki život Srbije. poseduje stan na Vracaru od 110 kvadrata. a Garic oko 200 hiljada evra. cime je ušao medu nekoliko najprofitabilnijih firmi. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. godine zaradio tacno 55 miliona evra. MDI internacional Prag (28%). stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeci ovu budžetsku ustanovu za licnu promociju. Osim kontrole elektronskog prostora. Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006. i firma Emoušn prodakšn. Zašto je baš Ðilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. Ilic 1. Henkel. uštedevinu od 799 evra i oko milion dinara. Deo Multikom group cine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn. Anemicna Antimonopolska komisija ne može Ðilasu ništa.4 miliona evra.group. ali doci u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. Ðilas je zaradio 83. Ružica Ðindic. Dragan Ðilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. koji su odjednom prestali.

“direktor Javnog servisa RTS. Milan Rodic. “lider Liberalno-demokratske partije. procenjen je na oko 145 miliona evra. Rasim Ljajic.” 51. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuce.” 48. MP3 plejere i navigacione uredaje. prema podacima Agencije za privredne registre. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Ðindica.” 53.” 52. Od 2003.” 55. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autisticne dece. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžacke demokratske partije.” 45. Kuca na cijem je celu „uporno“ proizvodi gubitke. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da ce penzije u Srbiji uskoro biti povecane. Aleksandar Tijanic. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. Takode je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš. Slobodan Petrovic. najviše u Francuskoj. Ljajic je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije.„Prvo deca“. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. koja na tržištu Rusije. Volfram Mas. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da ce najveci poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa. Ivana Veselinovic. Jedan od najoštrijih kriticara SRS i. i da bi trebalo da bude promenjen nacin na koji ce se utvrdivati visina penzija. ali i da znacajno podigne gledanost. izjavio je. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistocnoj Evropi. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuce TV pretplate. kako kaže. Bojan Pajtic. Sigurno.” 54. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“.000 poslovnih partnera. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije. a trenutno ima više od 1. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujuceg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinaci ga u „preporuku“. “mecena umetnika. „Tempo pridruživanja EU diktirace Srbija. Donedavno je bila jedina žena clan kluba „Privrednik“. Jevrosimovic je odnedavno sponzor zagrebacke Cibone. jedan od najpoznatijih novinara.” 44. “ambasador Nemacke u Srbiji. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veca Vojvodine. Veselin Jevrosimovic. Branislav Grujic. Možda sam i zbog toga veci optimista kada je u pitanju buducnost Srbije nego mnogi Srbi“. Cedomir Jovanovic.” 47.” 50. podrška na tom putu nece izostati. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. “prvi covek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog coveka 2007.” 49. “generalni direktor „Salforda“. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju racunara. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treci covek naše najvece kompanije. Kapital novosadske pivare.” 46. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“.500 zaposlenih i 5. Madlen Cepter. godine. vlasnika najvecih mlekara u Srbiji koji je . Stefanos Vafidis. kandidat na predstojecim predsednickim izborima.

isplaceno je svega 100. regionalnog lidera u proizvodnji vocnih sokova. drogama. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. “proslavljeni košarkaš. Rodoljub Draškovic kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. Vlade Divac.” 62.” Dragoljub Markovic ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškovicu. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Markovic prodao ovo preduzece jesu finansijske poteškoce. cije je predsedništvo najavilo je da ce zajedno sa DSS i NS na predsednickim izborima podržati Velimira Ilica. Markovic je imao problema sa naplatom osiguranja. jedne od vodecih firmi srpske konditorske industrije. 2008. trgovacki deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo ciji je vlasnik Rodoljub Draškovic. koji se nisu bavili alkoholom. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. ili ce te Mlada odmah uhapsiti “ .” 59. Bojan Radun. Miroslav Miškovic je od Rodoljuba Draškovica. Rodeni brat Vuka Draškovica koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. cigaretama. Istice da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“.” 56. Posebno ce se ispitati okolnosti vezane za . potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. prema kojoj ce Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. Iako su procenitelji ove osiguravajuce kuce. Radun je jedan od najmladih izvršnih direktora u zemlji.” 61. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. “prva žena na celu RZZO u istoriji. postavši vlasnik „Voda vode“. Dušan Petrovic. “ministar pravde. naftom. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surcinu. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. izjavio je). prodajom oružja . koji je vec prisutan na tom tržištu preko trgovackog lanca Konzum. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. nekadašnjeg „Krmivo produkta“. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji. koji nisu dobijali povoljne kredite. Ivica Todoric kupio je SL Gros. godina.kupio „Bambi“ i fabriku cokolade „Banat“.” 60. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. Svetlana Vukajlovic. Sajmon Grej. Markovic je Draškovicu prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“.000 evra. koji nisu bili vezani uz državni aparat. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstice ili precutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. koja se bavi preradom voca i povrca i proizvodnjom biskvita. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Backe Palanke. Ili ceš da mi ustupiš prodavnice ‘Takova’. skoro bez naknade. osim uspešnih humanitarnih akcija ukljucio se i u biznis. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoricu.000 evra. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogucila svim osiguranicima u Srbiji da se lece i na VMA. Od prošle godine je clan Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. oteo sve prodajne objekte. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenacki Merkator. Rodoljub Draškovic. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara.” 58. Sulejman Ugljanin. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida.oni su sacuvali slobodu i mogli da posluju”.bio je Miškovicev ultimatum Rodoljubu Draškovicu. i namjerava ojacati poziciju Swisliona u Hrvatskoj.” 57. “vecinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. zbog sumnje da su monopolisti.

Ova firma je osnovana 31. . Fabrika iz Cajetine.Takovo preko svog podredenog društva Takovo Agrar d. Naime.872 akcije „Dijamanta“. Kontrole nema. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . Pretpostavlja se da je Ivica Todoric. Beograd. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih preradevina. Prema obrazloženju ove prvostepene presude.i 24. što je osnov za pokretanje stecajnog postupka. koristeci položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima. Kakav je kvalitete mesnih preradevina koje Beštic prodaje po Srbiji.pretvaranje potraživanja u dugorocni kredit sa . po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. godine. materijalnu štetu ce neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a. supruga Save Kneževica. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljaca. marta 2005. u koji je došao kao izbeglica. ostale mnogobrojne afere. Cajetina. godine. dok je drugooptuženi Ðuro Kesic.o.d. navodno. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali. Beograd. cija vrednost prelazi 10 miliona evra.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“. Na toj listi. kao magacioner u Beku.o. preko svog podredenog Društva Takovo Agrar d. Industrija mesa Zlatibor a. neposredno pre Todoricevog preuzimanja vecinskog vlasništva. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževica. ciji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštic. osnivac ovog preduzeca je firma „Adison intertrejd inc. Zvanicno. Podsecam da su svi brujali da je Kneževic mimo berze prodao Todoricu akcije. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza.. U maju 2008. na ime isporucene robe. u slucaju pokretanja stecajnog postupka. anonimne firme DSDB. godine. Cajetina..336 deonica. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a. Kneževic je osuden na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine. na osnovu kojih su raspolagali daleko vecim brojem akcija od stvarnog. preko. Optužnica protiv Sava Kneževica. Cajetina je u finansijskoj blokadi vec više od 60 dana. dobio kaznu od osam meseci zatvora. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. Novac je Beštic prebacivao na svoju firmu A. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. da bi izbegao porez. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovcani kapital preduzeca upisane su 81. ciji je vlasnik bila Ljiljana Kneževic. Iza Beštica su u Beogradu. Beograd Vam nudi sledece moguce opcije sanacije: . Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Kneževic i Todoric prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili nacin kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. spreman da ucestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a. jer je od cinjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. Beštic se sastaje sa Božidarom Ðelicem i Rodoljubom Draškovicem. Cak je i sedište kompanije registrovano na kucnoj adresi Kneževicevih u Beogradu. aditiva. d. u meduvremenu. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovicem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovicem. Lopovskoj umetnosti.o.d. kupio 20. Cajetina.preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. koju je kupio Rodoljub Draškovic je u blokadi. Kneževic je u julu 2001. Gospodin Draškovic je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor.D. Kneževica su teretili da je.2 miliona dinara. ali je Beštic.. Poslednja velika prevara tandema Beštic-Janjic je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek. bilo je i osam pokojnika.otkup potraživanja. jer Beštic ima ogromne pare. Koncern Swisslion Takovo. Borivoje Beštic ucio se u Sarajevu.o. Trident trust kompani limited“ sa Devicanskih ostrva. koje je odvezao u Cajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeca Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljaca. odbacena je zbog zastarelosti. zloupotreba dvojice osudenih u vezi je s komisionim poslovima izmedu Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštecena za 1.. mašina. kojima duguje oko 15 miliona evra. a vlasnik je Ljiljana Kneževic.o.o.o. Cajetina. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. uz discount. Medutim.o. bivši direktor Dijamant banke.d. podneta maja 2003. uslovno na tri godine. vecinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. pozvao 27 deonicara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. Beograd“. Evo originalnog rešenja koje je Draškovic ponudio dobavljacima u “pismu o dobrim namerama” 10. ali nažalost. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005.

medu kojima i Milorad Vucelic. Kako je ekonomsko i politicko stanje u državi bivalo sve gore. a sa Sašom Popovicem osnovala je „Grand“. gde se cesto u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od moguceg "skretanja s pravog puta" angažovanih. Rodoljub Draškovic. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znaci da dovoljno zaraduju i za sebe i za druge). Srdan Šaper. Rec je o vrlo rizicnim grupama..06. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". “predsednica Vrhovnog suda Srbije. agencije peru ruke od seks trafikinga. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. Miroslav Miškovic i Milija Babovic imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je placen porez na prihod gradana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije. Sa suprugom Slobodanom Živojinovicem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva.konverzija potraživanja u kapital. Poslednjih desetak godina domace agencije aktivno ucestvuju u medunarodnoj trgovini "novih lica". a koji ce neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. bliski saradnik predsednika Borisa Tadica. guralo se 26.” Mnogo ljudi. na osnovu ugovora o buducoj poslovnoj saradnji. Nenad Canak.” 65. pune tri decenije je u preduzecu. “treci teniser sveta. imaju vrlo jake pozicije. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i decaka. Cajetina. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog.. gde mu je bracni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. Mladic koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlacnijih sportova za mlade u Srbiji. Aleksandar Vulin. podvodenja u prostituciju i drugih nepodopština. Gde su one završile i ko je u javnosti cuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome cuti. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. U dobrom broju slucajeva ulazak u svet modne industrije. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. Vida Petrovic-Škero. U stvari.” 64. inace.otpis potraživanja. najvecu produkcijsku kucu u regionu. Fahreta Živojinovic. ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu. A to nije najsrecniji nacin da se uspe u životu. uz minimalnu kamatnu stopu. Cinjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-cetiri devojke. „Metalac“ je 2007. . Novak Ðokovic. Starost devojaka cesto ne prelazi 16 godina.” 66. ispred studija TV Pink. Miodrag Kostic.d.Jahic da poseti njihove terevenke. . Tahir Hasanovic.” . “najpopularnija pevacica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji.. koje price o slavi. samo ne u meri i na nacin na koji se to danas dešava. ocekujuci pocetak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”. Dragan Ðilas poveo se za predlogom bracnog para Živojinovic . U Beogradu i Srbiji mnogo toga pocinje preko modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugovic (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). Milan Gutovic. poput "Elita" i slicnih. Takode je cinjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistocnu Evropu i clan Glavnog odbora DS. Emir Kusturica. cega u ovom poslu uvek ima. Slobodan Živojinovic. Dragoljub Vukadinovic. 67. zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delevic-Ðilas. jedna je od osnivaca Društva sudija Srbije. taj posao bivao je sve unosniji. koja je. pomocnik ministra inostranih poslova.” 68. "modela" pomažu sami roditelji. na cije otvaranje je došao Vojislav Koštunica.grejs periodom. uz pomoc Verice Rakocevic i slicnih.2005. 63. Uz atmosferu koja prilici balkanskim snobovima. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“.” Da li su Fahreta Jahic.

poput . obavljeno istraživanja novih lekova. Zahvaljujuci ministru zdravlja Milosavljevicu. koji . srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. Sonju Manojlovic i Miodraga Vicentijevica zbog nesavesnog i nestrucnog vršenja sudijske dužnosti. Farmaceutske kuce. Ovaj mladic je bio osuden na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovica na beogradskoj "Marakani". odnosno stvaranje novih lekova. a to piše na kutijama u koje su pakovani. Srpski lekari. Oni se prihvataju da godišnje vrše. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. Mentor gospodina Milosavljevica. i osposobi zgradu KCS. u 43 odsto slucajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakic. 69. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markovicu. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. koji nije odobren za prodaju u apotekama. pokušao da u Srbiji."avandia" i "actos". koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovica osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolica i pokušaja ubistva Vuka Draškovica. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. na cijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuca da ''nisu za javnu upotrebu''. Sudija Ðordevic bio je i predsednik veca koje je ukinulo presudu navijacu "Crvene zvezde" Urošu Mišicu. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Ðordevica. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevica. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg nacelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovica iz zatvora "Zabela". koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. za racun farmaceutskih kuca. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevica ima dvadesetak profesora univerziteta.endokrinolog u Klinickom centru Zvezdara. zapoceo je gradnju zgrade Klinickog centra Srbije. Posle žalbe. koji je pre dvadeset godina.” Sudija Dragiša Ðordevic je bio i predsedavajuci sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Ðindica. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. Te eksperimente odobravaju Eticki komiteti Klinickog centra Srbije. Medutim.” TOMICA MILOSAVLJEVIC. cijih pet spratova još nije u upotrebi. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo. vrši opite. Ovaj lek farmaceutske kuce iz Filadelfije (SAD). Tada je Rakicev tim uzeo ogromne pare. voda Munove sekte u Srbiji. odbio njegovu molbu za uslovni otpust. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove cije delovanje nije ispitano. clan Munove sekte. sprovodi reforme u zdravstvu. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakic. Clanovi veca su bile i sudije Sonja Manojlovic i Miodrag Vicentijevic. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". Nikoli Curcicu i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. Tomica Milosavljevic. VSS je preinacio odluku i rešenje. Ministar nije odgovorio. za njegovih mandata. specijalista interne medicine . za racun stranih kompanija.SONJA MANOJLOVIC. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanoviceva molba. koji se uglavnom završavaju smrcu pacijenata. odobrio je. kao ministar zdravlja. izmedu ostalih i ICN Milana Panica.

zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. Novosadski lekar Nikola Vuckovic. za potrebe centra za onkologiju . pa su kljucni problemi. A Srbija još uvek nije clanica organizacije "Eurotransplant". favorizujuci "Simens". a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeca "Maksi tim". a ministar zdravlja Tomica Milosavljevic imao je dogovor s proizvodacem "Simensom" (rec je o kvalitetnijem skeneru). Odlaskom ambasadora Polta. izgleda. Podseca li Tomica Milosavljevica na savremenu verziju nacistickog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevica. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" ciji se metod vec sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. i to odmah posle ubistva premijera Ðindica i raspada narko-tržišta. ljubavnica profesora Ljubisava Rakica. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. mada takva oprema ne postoji u Klinickom centru u Kragujevcu.uglavnom pokrivaju najvažnije klinicke centre i institute. i placaju se velike pare za njihovo usavršavanje. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. Inace. ostali nedoreceni. kako tvrdi. navodimo slucaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). kontroverznih lekara i farmakomafije. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. U Klinickom centru u Kragujevcu. Na nabavkama skupih medicinskih uredaja zgrcu se velike pare. koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. Primera radi. Jer. Covek koji je. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. banka je odobrila kredit. a "Simens" ministru uobicajeno odobrava proviziju od deset odsto. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlacio kupovinu. oprema je vredna milion evra. što je. zbog cega nam je tržište organa ograniceno. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Klinickog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. Doskorašnji americki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". rec je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. Milosavljevic nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. Prema potpisanom ugovoru. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. a u Rusiji cak i zabranjen. zbog provizije. i tako pomažu Milosavljevicu da nabavkama opreme i lekova zgrce velika sredstava. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. Bolje je proverenim i efikasnim merama spreciti obolevanje ljudi. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. bez imalo stida i srama zapoceo je i svoj cetvrti mandat. Naime. docent Svetlana Žunic. radi obuke za primenu BRAHI terapije. izazvana prvenstveno hronicnim nezaraznim bolestima. nacelnik Klinike za bolesti zavisnosti Klinickog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". Tomica Milosavljevic je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. Milosavljevic je ponovo ministar zahvaljujuci jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moci i finansijskim centrima u zemlji. vratio je terapiju opijatom "metodanom". da bude pod njenom kontrolom. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost gradana Srbije. Iz donacije je obezbeden milion dolara. taj metod lecenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine.odeljenje radioterapije. Srbija od medunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lecenje. . ništa nije uradeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. Reforma zdravstva nije uspešna.

Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. Nenad Vucinic. Aleksandar Vucic. i bio stipendista Fondacije za razvoj naucnog podmlatka. usavršavao se u Brajtonu. “britanski ambasador u Srbiji od 2006. . „Džeger“. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. gradskim i republickim takmicenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. blok iz sveta. u Vucicevoj biografiji piše da “vec od petnaeste godine paralelno sa ucenjem obavlja i razne poslove. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji.” 72.” 80. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. bio je savetnik pri NATO. Miljko Radisavljevic. Sa odlicnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radicevic“ i Zemunsku gimnaziju. “Bata“ i „Cezare Pacoti“. Srdan Bošnjakovic.” 78. jednog od najvecih izvoznika u Srbiji. mestu medu 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistocne Evrope prema listi revizorske kuce „Dilojt“. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. Milija Babovic. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. Kao i veliki broj privilegovane dece komunisticke nomenklature. Stiven Džon Vordsvort.” 74. Boris Nemšic. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. Radio je 1992. Pobedivao je na opštinskim. Milosavljevic je imao. godine u Beogradu.Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora.5 miliona evra koliko je platio za oslobadanje nakon otmice 2002. izmedu ostalog. Kao i Marko Miloševic.” 79. “potpisao cek na 320 miliona evra za treceg operatera mobilne telefonije u Srbiji. Lihteštajnu. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. kao novinar na „Kanalu S“ na Palama. U prošloj godini preduzece je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu.” 73.” 77. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala. od fizickog rada na gradevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. „Fešn kompani“ u cijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odece i obuce najpoznatijih proizvodaca: „Riplej“. i 1993. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. marta 1970.” ALEKSANDAR VUCIC roden je 5. Školovao se u inostranstvu. isplate 10. Sloveniji. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. Kompanija vec godinama povecava proizvodnju i proširuje delatnost. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. 70. Tu pare same stižu.” 75. Bugarskoj. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22. Nemšic je prvi covek „Mobilkom grupe“. u Engleskoj. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. Zatražio je da mu clanovi zemunskog klana. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. “ministar inostranih poslova Srbije. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja.” 76. “krunski princ. intervjue i reportaže. a u Srbiju se vratio 2001. a posluje u Austriji. u vlasništvu „Telekom Austrija“. “vlasnik. Dragan Nikolic. “predsednica sudskog veca koja je osudila ubice dr Zorana Ðindica. sin kralja Petra II. Aleksandar Karadordevic. Vuk Jeremic. Republika Srpska. Hrvatskoj. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku. Nata Mesarovic. „Levis“.” 71.

magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen.000 tadašnjih dinara zbog. Njegov ministarski angažman ostaje upamcen po kontroverznom Zakonu o informisanju. kao student trece godine Pravnog fakulteta. i ukinuo elementarne demokratske principe i medunarodno prihvacene norme. Slavka Curuvije. postao je direktor Sportsko-poslovnog centra „Pinki“. godine Vucic pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. a na osnovu tužbi koje bi. U julu 2004. „Dnevni telegraf“.500 evra. Vucic na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. aprila 1999. po tužbi tzv. i. Sa svojom SRS. prolazio je kroz naizmenicne periode saradnje sa i opozicije socijalistima. godine Aleksandru Vucicu je odreden porez na ekstraprofit u iznosu od 48. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalistickoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci.000 dinara. Dve nedelje kasnije. kada mu je Telekom Srbije iskljucio telefon zbog neizmirenog telefonskog racuna u iznosu od 150. koji nije . 24. postaje i njen generalni sekretar. U hali Pinki održani su neki videni mitinzi Srpske radikalne stranke. sa 1. „veceg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. za vreme cijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. marta 1998. Dok je bio direktor Hale Pinki.200.1993. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takode donela ova Vlada. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za clana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. U maju 2000. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. te oko oglasa u stranackom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. drugi put u maju 2000. septembra 2000. pozivajuci se na „protivdržavno i podrivajuce delovanje“ raznih vrsta. Vucic je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Vece Republika prvi put u februaru 1998. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. Niz kazni se nastavlja. 13 dana pre Zakona. U martu 2002. SRS. a sam Curuvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. Aleksandar Vucic postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovica koju cine SPS. Vucic je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluce u roku od 24 casa. Ovaj slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. istice da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih mocnika u vodenju specijalnog rata protiv Srbije“. Aleksandar Vucic izabran je za clana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“.000 dinara. kako je navedeno. i JUL. godine. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“. Vucic je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. godine dodelila Vlada. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. godine bio je predmet javnog skandala.758 dinara. Danasa. podnosili gradani ili organizacije. žene i decu“. godine. koji je proglašen za pocasnog gradanina Zemuna. nedeljniku „Evropljanin“ odredena je. retroaktivnim dejstvom Zakona. sa 24 godine. juna 1998. cime je „ugrozio sve gradane. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. godine. kao i miting u cast Žan-Mari Le Pena. i konacno na saveznim izborima 24. Dve godine kasnije.000. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina. koji je uveo visoke novcane kazne za novinare cije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire.400. Ukupne kazne izrecene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24.

koji je ispunio sve uslove. ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolica. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i narucili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragic". Prve godine se isporucuju cetiri vozila. Rodeni brat Stevana Nikcevica. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. Da ne pricam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog cijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. a za ostatak od 65 miliona se ne zna.000 radnika u uslovima svetske krize. nekadašnji izbacivac iz diskoteka. Dragan Šutanovac. preduzece "Mile Dragic" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. Na osnivackoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. na šta je skrenuta pažnja ministru. odakle je Šutanovac doveo Pilipovica. 15. a kao razlog neplacanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. koja direktno utice i na borbenu gotovost vojske. za "Zastavu" pet miliona. 81. i Dragan Šutanovac. Potom u mestu Kisac u firmi "Novoteks" prepakuju. penzionisani general Božidar Delic: “Ocigledno da Ponoš nije želeo da ucestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. Nikcevic ga je placao kao specijalnog savetnika. Zatim. dobili uzorke kakve su želeli. Iracani su bili u Zrenjaninu. Vucic je potom brzo pokrio dug. septembra 2008. Ne samo da su Iracani prevareni vec je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. švajcarska "pirana". Pri tom. imali su zajednicku firmu koja se bavi prodajom oružja. Prvi posao je dobila firma "Megalink". Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. ali izabrano je finsko. I kako sve ide preko SDPR. Vucic se kandiduje za gradonacelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog coveka sa idejom i energijom. a za finsko moramo i to da kupujemo. i tako dalje. drugi 50 miliona evra. koji je tragicno nastradao u saobracajnoj nesreci. saopštio je da se prikljucuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolica. Sva vozila su kvalitetna.5 miliona evra. kome tamo miruje status. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. a vec pocetkom oktobra.” . Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". Vucic je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlacenje iz politickog života. "Utvu" iz Panceva 20 miliona. posao nabavke relejne i optotehnicke opreme. godine sa 500 evra. kum Borisa Tadica.000 pancira i 300. Na lokalnim izborima 2004. promovisao je Nikcevica kao ''coveka od poverenja''. Iako ništa nije radio. vredan 50 miliona. godine.000 ploca koje proizvodi "Mile Dragic". sledece 16. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomocnik i kum Ilija Pilipovic nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. finska "patrija" i ruski BTR-90. Iracani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. Nabavku borbenih oklopnih tockaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. jedan vredan 4. za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. kum Borisa Tadica. Ti ljudi su penzionisani. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. Posao nije dobio jeftiniji ponudac "Novatel". dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili takticko-tehnicke zahteve. mada je duplo skuplje od ruskog. Naruceno je 150.placao 15 meseci. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. osnovana 2006. nakon sukoba izmedu celnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci.

a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. Njegov advokat Ljiljana Živkovic kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala. 85. 91. Dragan Tomic. Maja Gojkovic. vlasnik „Vinarije Coka“. 87. Zdravko Ponoš je bio svestan da ce istupom u javnosti ispasti žrtva. koje mu je bilo prvo radno mesto. predsednik „Simpa“ iz Vranja. prvi covek opštine Indija. 96. 89. 90. Stefanovic se sredinom februara vratio u . Goran Ješic. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. Jelena Jankovic. 97. 86. gradski menadžer Beograda. Vlasnik suboticke „Super TV“. To što imamo odavno je prevazideno i važi za teritoriju SCG. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Cili Pepersa“. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. 94. direktorka Fonda za humanitarno pravo. Dragijana Radonjic-Petrovic. preduzeca koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na podrucja koja su najjaca u proizvodnji nameštaja . “vlasnik pet privatizovanih firmi. Darko Babic. Dragica Pilipovic Cefi. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra.Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG. tekstilno preduzece „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. ali time je ipak uspeo da spase cast oficirskog poziva.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. Nemacku. Živorad Andelkovic. “direktorka brokerske kuce „M&V investments“. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treca je na svetu. Milan Petrovic. 82. preduzeca koje beleži dvocifreni rast. bivši nacelnik DB Beograda. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe.. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen.” 92. „Telekom“. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. Vladimir Ðordevic.Italiju. direktor „Donkafe“.. „Ribok“. Bojan Krišto. Jovica Stefanovic . 88. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. Bojan Stanojevic. a ne za Srbiju. a grad je postao poznat po velikim investicijama. „Mone“. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. direktor DHL u Beogradu. Dušan Stupar. Ana Ivanovic. 84. 98. 93. cije ucešce u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. „Prins“. Željko Kneževic. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Secnja. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Indije. Francusku i u skandinavske zemlje. Nataša Kandic. Privredna komora Srbije uvrstila ga je medu 20 najuspešnijih privrednika Srbije. cetvrta teniserka na svetu. direktor JKP „Parking servis“. Jovica Stefanovic Nini. 83. odakle je odvezen za Beograd. generalni direktor Elektroprivrede Srbije.” 22. 95. gradonacelnica Novog Sada. maja 2003. zaštitno lice „Hjundai“.

niškog biznismena Jovice Stefanovica Ninija. neposredno nakon dve krivicne prijave zbog privrednog kriminala. Time je potvrdena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora.Niš. Stefanovic se sumnjici da je izvesne kolicine lekova. dokaz je da. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrecne informacije. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. kaže Zdravko Deuric. Govorilo se da je Stefanovic bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. “nesmetano prelazio granicu”. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. mali akcionari preduzeca “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. i “vidan u Nišu”. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okoncanja spora izmedu menadžmenta i akcionara. i raspolaganje na drugi nacin imovinom fabrike lekova. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. benzinska pumpa i druge firme. pravda konacno trijumfuje. i drugim bankama i firmama u gradu. i da je za ovu robu utajio porez. drogerije. kojim se potvrduje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. Carsija je pricala da je pre ukidanja poternice. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. Stefanovic je 1998. Deuric upozorava da Stefanovic ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljacka imovinu “Jugoremedije”. oktobra prodao deo akcija “Medele”. Prema izvodu iz Centralnog registra. ciji je vlasnik Stefanovic. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deuric podneo krivicne prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. prodao sebi. u ovom slucaju. Od sada. Kupac je opet “Menta”. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeca zalihe vredne 11 miliona evra. da krši sudske odluke. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševicem. i Željkom Ražnatovicem Arkanom. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasnickom statusau u “Jugoremediji”. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeca “Medela”. Vetprom iz Novog Sada. dok zvanicno nije potvrdeno da je u Makedoniji. zatim kupca akcija te farmaceutske kuce firme “Menta” iz Padeja. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. septembra 2002. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. pošto se uverio da Beogradska berza. koji su to i bili pre fiktivnog uvecanja kapitala. koja poseduje 36. posle koje je “Jaka 80”. nafte.72% akcija ovog preduzeca. godine osumnjicen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašcenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. koji cine apoteke. kao i Vide Uzelac. Srpskom komercijalnom bankom. Nini je akcije “Medele”. U vlasništvu Stefanovica su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. oktobra 2006. u vlasništvu “Jugoremedije”. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar nece preduzeti ništa da sprece nepoštovanje sudske presude. postala vecinski vlasnik “Jugoremedije”. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. Stefanovic je 2. odluceno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuca. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzecu “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otudenje i opterecenje. Drugim recima. u vlasništvu “Jugoremedije”. Medela iz Vrbasa. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. izdati još 1998. na cijem celu je Stefanovic. pošto je Stefanovicev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. godine. Žitomlin iz Niša. Jovica Stefanovic Nini i pored upozorenja Aleksandra Gracanca. Prilikom kupovine državnog dela kapitala . godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari.

ponovo krši zakon. koji je prisustvovao sednici. On je preko “zatecenog” Upravnog odbora pre tri dana cak dobio svog coveka za generalnog direktora. vecinom glasova smenio je Ilica.99%. koliko su znali da ima. brokerskoj kuci koja zastupa firmu “Nini”. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. verovatno da se pokaže pred Ninijem. “Sigmapharm”.99%. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajednickim delovanjem onemoguce Ninija i Peconija da im na bilo koji nacin obezvredi vlasništvo. Mali akcionari znaju da je 31. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. maja 2006. on je to i ucinio. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. Predraga Rankovica Peconija. Potpuna promena vlasništva.5% i ova brokerska kuca. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zakljucen izmedu “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. imajuci u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. “Medele”. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. februara 2004. “Vetproma” i “Luksola”. Drugacije po zakonu i nije moglo. oktobra 2002.05% akcija. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji nacin da postanu apsolutne gazde. rekli su da je ovaj niški biznismen vecinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. Malverzacije Ninija razoblicene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. godine takode izmedu gorepomenutih strana. da bi prešli polovinu neko ce morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva. “Stari” šestoclani UO. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. septembra 2002. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzece nije dobilo strateškog partnera.. Ova dvojica biznismena verovatno ce neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajednicku upravu. Sve je uradeno posredstvom firme . Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. Decembra 2005. gde je postao vlasnik 50. Mali akcionari podnose tužbu 9. Jovica Stefanovic Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. a u tome mu pomoc daje Agencija za privredne registre. Medutim. medu kojima je sa 1. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom.Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. sve iz Niša. upošljavanje novih 100 radnika i uvodenje standarda za izvoz u EU. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. doneta je juna 2006. nego cak za 48. a to je dokapitalizacija. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzecu. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini kozmetika” i “Nini farmacija”. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. koji iako je dobio privremene mere. godine protiv Ninija. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. posle “Jugoremedije”. Nini. 25. Ovom radnjom Nini postaje vecinski vlasnik preduzeca. koji ce izabrati i prvog coveka firme. kojom se zabranjuje otudenje. Medutim u “MV investmentu”. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. decembra 2007. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. Nini je samo simbolicno kažnjen za prekršaj.. jer cim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. godine i njom je uvedena privremena mera do okoncanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnicka struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. na celu sa Oliverom Marcetom. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” cime preuzima 20% kapitala malih akcionara. Jovica Stefanovic Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. opterecenje i raspolaganje imovinom preduzeca “Jugoremedija” AD do okoncanja sudskog spora.77% akcija pošto ih je u meduvremenu van berze otkupio od Kostica.

direktorka „Banke Inteze“ 107.970 dinara.„Marko plus“. niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. kupio deset firmi MILE JERKOVIC je sinonim za divljacku tranziciju u Srbiji. medunarodni šverc cigaretama. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). podižuci ogromne kredite u “Metals banci”. Vojin Ðordevic. Posle ubistva Arkana. predsednik Republicke radiodifuzne agencije 104. suprug cerke bivšeg šefa VOS. 101. Nedeljka Boškovica 108. cena naglo pala. još 1978. založivši. Miodrag Stojkovic. vlasnica „Štampe“. i dizanjem kredita od 200. koja je vecinom kupio za 18 meseci. cerka bivšeg šefa VOS. godine poceo se baviti privatnim preduzetništvom. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. nudenje i primanje mita. Nenad Cekic. Jerkovic je i cuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. Sve je stekao otimajuci preduzeca u kojima bi na sumnjiv nacin došao do polovine vlasnickog udela. Zdravko Colic. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. da bi. Sanja Bokan.069 akcija. a u Istocnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora.410 dinara. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija. predsednik „Galeb grupe“ 105. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske maticne celije. Kada je Arkan ubijen. godine osnovali Kostic i Nini i u nju. ocevu. Mile Jerkovic. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). Punih 20 godina Jerkovic je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih mocnika. 100. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005. U njegovom vlasništvu je cak 17 preduzeca. Po rešenju Komisije. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Backoj Topoli. Na taj nacin se ovaj covek naglo obogatio. Draginja Ðuric. deo klana Makse Catovica 102. bratovu i vlastitu imovinu. zloupotreba službenog položaja. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera. Jerkoviceva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. Petar Petrov. cim je stekao 40%. Nedeljka Boškovica 103. O tome svedoci preko 20 pokrenutih alii nikada okoncanih krivicnih prijava (krada i nelegalno posedovanje oružja. koje je uz pomoc Gorana Obradovica iz Agencije za privatizaciju kupovao . kao kapital. 99. falsifikovanje službenih isprava. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. Radoslav Veselinovic. Veselin Simonovic. glavni i odgovorni urednik „Blica“. bez saglasnosti. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. krada i švercovanje motornih vozila. koju su maja 2006. geneticar. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrduje da je on preko povezanih firmi. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. Kupovinu „Srboleka“. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevoznickih preduzeca. Nini je bio prinuden da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. izdavanje menica bez pokrica direkciji za robne rezerve. najpopularniji domaci pevac. koji su svi bili manje ili više neuspešni. udovica Vanje Bokana. uz naduvavanje cene do 1.

Sigurno je da je u ovom delu angažovan veci broj lica. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomocni radnik u Industriji mesa u Backoj Topoli. pocevši od onih koji obezbeduju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkovicu i slicnima za kupovinu svega i svacega. apostrofirajuci albanski lobi iz Crne Gore i nemacke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. policija. po odluci direktora.000 hektara vojvodanskih oranica. S naoružanim obezbedenjem zauzeo je upravnu zgradu firme. tužilaštva i sudovi ništa ne cine da poremete ove planove. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Backu Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. a oni zaradili velike pare.04% akcija). Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeca. Ko je (ili ko su) cetvrti sa cuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. pre svega po Vojvodini. Drugi u grupi je Milanko Grbic „zaštitnik radnickih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobracaja koji se kod svake otimacine ili upada u novoosvojeno preduzece pojavljuje da bi ovoj otimacini dao kakav takav legitimitet. Mile Jerkovic je po završetku šestog razreda osnovne škole odlucio da više da ide u školu. na novosadskim televizijama. sencanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mircic. juli iz Šapca.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. u saradnji sa lokalnim mocnicima i upravom preduzeca nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. dok je Jerkovic komentarisao da ce kada Srbija ude u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujuci ih i do petostruke vrednosti. Slicno je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takode kupio kao jedini ponudac i po pocetnoj ceni. Preduzece za prevoz putnika 7. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora.jednu po jednu. odnosno davanje jemstva pravnim i fizickim licima…”). Jerkovic je kupio po pocetnoj ceni od 561. kod koje je nastavio zaduživanje bez ogranicenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašcenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zakljucivanje Ugovora za neograniceno finansiranje i davanje jemstva…. Sa svojim bratom. koji su uspeli da preko nekoliko razlicitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeca po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Backa u Sivcu kod Sombora. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerkovic kupovao izabrana preduzeca. “Backe” u Sivcu. postao vlasnik oko 8. veliki broj krivicnih prijava i sudenja koja su u toku i po nekoliko godina. vozacem u “Topolatransu” je 1991. tako da je Ražnatovicevo ubistvo za Mileta bilo kao .000 evra) pošto mu je prethodno.2 miliona dinara na 1. Pavicevic je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkovicu nikada nije falilo para. U svim novokupljenim preduzecima je potpuno nezakonito. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeca “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. gde je uz naoružano obezbedenje preoteo vlast.15 milijardi ili 14. unapreden u vozaca viljuškara. Preduzece “Topolatrans” iz Backe Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” ciji je direktor Ananije Pavicevic svesno odobrio ovoliko zaduženje. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodicne imperije Matijevic podigao cenu s pocetnih 256. Na kraju je uz pomoc mocnika uspeo da otme ovo preduzece. Zatim je sa Arkanom ucestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilicno zadužio. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. ali je sigurno da su ili iz najviših politickih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. dižuci nicim pokrivene kredite iz “Metals banke”. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerkovic je vlasnik 50. samo u poslednjih 18 meseci. do onih koji preko veza i uticaja obezbeduju da lokalne vlasti. a od linca radnika spasila ga je policija. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra.4 miliona evra. Treci u plejadi je Ananije Pavicevic koji je kao direktor Metals banke obezbedio. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovicev dugogodišnji zakup. gde je ubrzo. godine. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije. cetvrti po velicini poseda u vlasništvu . Deo ovih planova razotkrili su Ðorde Ðordevic.

ponovo od kredita Metals banke. godine kupila 170.5 miliona dinara mesecne kamate. Mile je odmah sve racune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrecinske vecine stavio hipoteku na imovinu preduzeca kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeca. pobrinuo Željko Malušic. gde je trgovao akcijama izmedu svojih preduzeca. i to po istom scenariju. uz strašne pritiske. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci. godine uz ogromnu pomoc Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i poceli su da kupuju i najrazlicitija preduzeca. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavicevicu (G17 plus). pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeca oko 50 miliona dinara. U novembru 2005. nije mogao da ceka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzece. Ni policiju za privredni kriminal. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivicnih dela.04% vlasništva nad “Autobanatom”. Mile je uspeo da osvoji 50.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Backe Topole i oko 53. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. U preduzecu u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putnickih automobila. godine sa cerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovicem osnovao je preduzece “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo placeno samo pola). što je pokrio fiktivnim placanjem neke robe. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. Ali. a koristi se preko 70 miliona kratkorocnih kredita u Metals banci. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. godine ucestvovao u medunarodnom švercu cigareta i bio uhvacen. Pored toga. Jedino što je obavezno kod cika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. ni sudstvo. u septembru 2005. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. i uz pritiske i pretnje akcionarima da vec prodate akcije ponovo prodaju njemu. Višnja produkt je uz pomoc kredita od „cika Aneta”. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu. Ostaje nejasno ko. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrica u vrednosti od oko 60 miliona dinara. pošto je postao biznismen. Cim je novac pristigao preusmeren je na racune “Višnja produkta” i “Dumetika”. sudenje na kome je prvooptuženi. Vec postojeca preduzeca daju fiktivne garancije. Za to se. Pošto je pritisak kredita u svim preduzecima postao pretežak. 2004. a potom na više drugih racuna. do maja 2006. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. nije okoncano. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzece. Mile je 2000. godine osnovala preduzece “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivackim kapitalom od 500 evra (od cega je uplaceno samo pola). ali ga je. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima.nagrada teška nekoliko miliona maraka. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. podržava Ananija i Mileta i omogucava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja . zamenio sa „Kamel”. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kucu na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. godine ali je zataškan. po recima Jerkovica. u stvari. jedan džip i jedan kombi. Krajem aprila i pocetkom maja 2006.000 akcija “Autobanata”. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeca. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzece DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovica. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkorocnih kredita i Metals banci placa preko 3. ni tužilaštvo. oteo dokumenta i pecate. koji su odobravani preko noci i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grkovic odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkorocnom kreditu od 45 miliona dinara. Najpre je Miletova cerka Višnja u martu 2005.

Palma je u JNA bio Titov gardista. A. Cudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para.. zašta se potrudio Goran Obradovic iz Agencije za privatizaciju) 109. Išak Šeps. opštinska kuca nešto slabijeg kvaliteta. formira vecinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. jednog iz DS i jednog iz SRS. dobrovoljno. predsednik SVM 110.s ponosom prica Palma. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. ko mo je bio deda. Na celu opštine Palma se pokazao kao sposoban. Dragan Markovic Palma je politicku i poslovnu karijeru napravio kao clan SSJ. sklon samoubistvu. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . Aleksandar Pravdic. Dragan Markovic Palma. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. kaže Miloševic u listu Politika. doživotno. Saša Vlaisavljevic. savezni ministri za informacije i telekomunikacije. da li sam osudivan. licno je odredio kriterijume po kojima ce se u izbornoj godini prepoznavati “placenicki” i “patriotski” mediji. pradeda. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. direktor „Jat ervejz“ 117. Zahvaljujuci brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIC zv. Ištvan Pastor. ministar finansija 112. Markovic je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trecinu realne cene. Mirko Cvetkovic. predsednik Srpske akademije nauka 113. izvodeci radove. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Milocevicevih ministara. Slobodan Miloševic. a posebno Goran Matic i Ivan Markovic. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. Nikola Hajdin. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. Pod paravanom sporta i zdravog života. “pod potpunom je finansijskom i politickom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podsticu destabilizaciju Jugoslavije”. Slobodan Petrovic.kupovinu novih preduzeca. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. pa naknadno naplacujuci od opštine. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. Vladika Amfilohije. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. cukundeda. uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. Zoološki vrt nosi naziv. a ja sam sa 19 bio najmladi. godine. posle brojnih provera i komplikovane procedure. Bivši predsednik SRJ. Nebojša Covic.. “U gardu nije mogao svako da ude! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. u vlasništvu Dragana Markovica Palme. JUL i SRS.“Tigar”. Za mene je bila cast služiti u Titovoj gardi” . u Jagodini se gaji kult nasilja. iz zahvalnosti. ostati dužnik coveku koji ga je stvorio. programski se prikljucuje i TV Jagodina. Tu su sve bili zreli mladici od 25 do 26 godina.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. 111. Nije cudo što ce. mitropolit crnogorsko-primorski . Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprecavali su “patriotski” organi SPS.

Ministar Vlahovic dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. u Beocin stiže ekipa Lafarža. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplacen sredstvima BFC. Aleksandar Vlahovic. ali vec u aprilu 2002. Kamil Befa. u jesen 2001. sagradena u drugoj polovini '70-tih. 70% BFC-a prodato je za nekih 51. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. a cak ga ni potpisnici nisu videli. BFC je bila "teža" za oko trecinu. da su kupljeni brojni kamioni za transport.Ako Beocinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. transport. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. pod pritiskom i torturom.119. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. U decembru 2001.neko je to krio sve vreme pregovora. Martin Turecki. kako posluje ta kompanija ce sama sebe zatvoriti"! Vlahovic je prenebregao cinjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. bice mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljackani. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. održavanje i cinjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora . koštala je oko 300 miliona DEM. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. iz menadžerske cetvorka Lafarža. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138.9 miliona USD. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. u pratnji dva Ceha: Martin Turecki i Ivan Mareš. na cijem se celu nalazio Džordž Bobvoš. godine. marta 2002. vec su stavili "blanko" potpise. za 51% BFC-a. Rase Starcanin. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. godine. Lafarž "ulazi u posed" BFC. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre odredivala država. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto nece biti tehnološki višak! U jesen 2002.” Po privatizaciji Beocinske fabrike cementa Nenad Canak oštro istupa u javnosti pretnjama .1 miliona evra). bez stolica i stolova. godine. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. 28. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina nece otpuštati tehnološki višak. Da li je za beocinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša. Moglo se zakljuciti da se radi o potrccima centrale Lafarža. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio medu prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). pošto je prethodno najuren iz Erste banke. da je linija za proizvodnju cementa... Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno žurio da ovaj "posao" privede kraju. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda. a cesto i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. godine postojale su mnogo bolje ponude. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. Aleksandar Vlahovic daje izjavu: ". godine. godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. a za nju je placeno . i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. da je prethodnih godina uradeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM). Posle ove posete.manje. pogoni za proizvodnju. po kapacitetu i stanju ove dve cementare. Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu povecu prostoriju. na stotine ocajnih radnika uzima mizernu otpremninu. inace nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplacuje Pariskom klubu. 1997. Širak tada dolazi sa ciljem: Beocinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. danas direktor madarskog Trigranita. Ugovor 5 interesnih strana potpisan je izmedu 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beocinu). a Londonski klub ce doci na red 2010.

Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeca" sa Lafaržom je odbijen. Cak su i strucnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odlicnom stanju . tipa petrol-koks sa vodom. godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . takode. U ovom periodu je bilo više teško povredenih radnika.. To je to krivicno delo. i to zatrpavanje prašinom 2003. van berze. Na stotine radnika sa prebivalištem van beocinske opštine radi u remontima BFC. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. beogradski nadbiskup .otpada. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19. samo je jedno od otvorenih. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kucama. manja je opasnosti od organizovanih protesta gradana. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najvece cementare na Balkanu. Stanislav Hocevar. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno. godine. godine. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beocinu i isplatu dividende malim akcionarima. Kome je pretio Nenad Canak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepter-naselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je. Lafarž se. Osim što je oštetio državu Srbiju. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. tokom 2002. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. bez Lafarža. Tanja Mišcevic. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je.6 miliona tona ostvarena još 1984. neko je naneo štetu i malim akcionarima. Tako je Lafarž.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beocinske opštine. što znaci da su krenuli od nule. a pozivali su se na taj dug. na žalost. osim za vreme bombardovanja i sankcija.popadale. gradanima Srbije. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagaduju covekovu okolinu u Beocinu i šire. 121. Ovde je u pitanju ocita laž. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" . Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi.3 miliona tona cementa u 2002. Vlada Srbije je u 2008. i kakav je uticaj sumporne kiseline.. godini. ali ta mogucnost nije omogucena nijednom gradaninu beocinske opštine. godine opštinu Beocina prekrio sloj prašine. koji su ostali bez licne imovine.francuskom Lafaržu. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž placala je jeftinije nego gradani Srbije za domacinstva. što je. s druge strane. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1.6 miliona USD deficita BFC. godine vec je izvršeno tajno probno spaljivanje medicinskog otpada u BFC. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beocin. Podaci Doma zdravlja u Beocinu i Instituta za plucne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povecanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. godini prodala svojih 15% akcija Beocinske fabrike cementa . Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo.)."bukagijama". ali je u septembru 2003. Što manje gradana Beocina u fabrici. a Bojan Pajtic nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je placena malim akcionarima. Istina je bila na drugoj strani. ostvarivala svake godine.

Miroljub Jeftic. i ubrzo je postao clan Predsedništva PSS. godine na svojoj kucnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. restoran „Mediteraneo“. direktor „Dunav osiguranja“ 127. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. godine. Secam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. Mirko Petrovic. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. . nakon osam godina u Demokratskoj stranci. profesor Dušan Šcepanovic. strucnjak za transplantaciju jetre 133. morao da uzme otpremnine od 8. direktor Klinickog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. Izdaje casopise Best šop.000 evra. ambasador Rusije u Srbiji 134. vlasnik mesare „Matijevic“ i veliki zemljoposednik 129. dobila svoje šampione u školskom sportu. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. jednoj od najekskluzivnijih. U Pokret snaga Srbije. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodicne fotografije snimljene u njegovoj. Izdavacku kucu „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. 2005. nacelnik VMA 128. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. Maja Kovacevic-Tomic. „O sinema“. Stajkovac je prešao iz DS. jer ga se pravosude plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. Vojko Ðukic. Tužio sam ga. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. Bivši direktor Decije klinike. predsednik UO u ostavci decje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. što je vrlo profitabilan posao. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. Glam šoping i Men. beogradski muftija 124. kada je izgledao perspektivan. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. Nišu. Petar Matijevic. „Kalemegdanska terasa“. „Ðardino“ i „Kuba libre“ u Podgorici. uclanio se u decembru 2004. razrešen je “velikan sporta”. Bogoljuba Karica. Best hom. Miroslav Bogicevic. Božina Radevic. i to je maltene ostao do danas. Veran Matic. Milica Delevic. Jagodini. Aleksandar Aleksejev. Jahting end sejling vorld. vecinu svog života bavio sam se uredenjem enterijera za kafice i klubove. portparol Specijalnog suda 132. godine: “Iako sam završio medicinu. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. Hamdija Jusufspahic. Gustavo Navaro. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. godine Srbija nije. na Zlatiboru. sa ogromnim dvorištem i bazenom. koji je “po Zakonu o radu”.1 milion dinara. po 35-godišnjoj tradiciji. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobicniji kriminalac! Radi se o lažovu. Covek je sve vreme u protivzakonitom statusu. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. samo su neki od lokala koje sam osmislio”.123. dedinjskoj kuci od oko 400 kvadrata. i napustio ga je tiho. Berner Kisler. U stranku Bogoljuba Karica. ekspert za EU 130. irski pabovi u Beogradu. Boris Stajkovac. iako mu nikada nije produžen mandat. prvi covek Radio i TV B92 131. „Rio Bravo“. potrebno je oko 5.

a ostali prijavljeni krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. direktor „Železnica Srbije“ 137.. Atila Mihok.o. Njemu su pomagali Miša Stojanovic.. Cedomir Jovanovic podneo je krivicnu prijavu protiv zlocinackog udruženja.2007 . ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5.. direktor „Blic Pressa“ 139. stav 1. direktor i odgovorni urednik Vecernjih novosti 9. Vojislav Koštunica. Takav položaj Delti su omogucili predstavnici Vlade omogucavanjem ..11. Božidar Ðelic. 136. cime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Miškovic i Vojislav Koštunica izvršili krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. Aleksandar Popovic. Ðoko Kesic. Miroslav Miškovic. Verica Barac. Zloupotreba službenog položaja iz clana 359. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. Željko Cvijanovic. vlasnica agencije „Lazana“. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. vlasnik agencije „Vesko“.. Darko Belišic. KZ. Manojlo Vukotic.o. „džipom“ ili motorima. Delta je postala „vlasnik Srbije". Krivicnog zakonika. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojece usluga. Velimir Pantovic. Aleksandar Tijanic. Poreska utaja iz clana 229. januara 2006. vlasnik agencije „Darko“. a ostali prijavljeni ucestvovali kao pripadnici u vršenju krivicnih dela za koje se može izreci kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. samo u periodu od 1. Obrad Sikimic. ministar ekonomije u Vladi 8. KZ. glavni i odgovorni urednik lista Press 12. Enisa Kucevic. Vojislav Koštunica organizovali zlocinacko udruženje. KZ. U zajednickoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. direktor javnog servisa RTS 10. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kucevic. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara. Predrag Bubalo. Mladan Dinkic. ministar energetike 143. KZ i Pranje novca iz clana 231. Slobodan Milosavljevic. KZ. i to Zloupoteba monopolistickog položaja iz clana 232. godine. 13. direktorka UNDP za Evropu 138. Asmir Kucevic. do 31. potpredsednik Vlade 4. Olivera Radonjic. vlasnik agencije „Jevtovic“. ministar poljoprivrede 23..“. Ðuro Bilbija. Miroslav Miškovic i. vlasnica agencije „Ena“. Milanko Šarancic. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. predsednik LDP. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11. predsednik Vlade Republike Srbije 3. odgovorno lice preduzeca „Protekta“. Predrag Jevtovic. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovica sa predstavnicima vlasti u doba Miloševicevog režima kao i kroz identican odnos sa obe Koštunicine vlade. stav 2. decembra 2008. Slobodan Milosavljevic. vlasnica agencije „Hedi“. Dragan Jocic. po prijavi cine: 1. Antonije Kovacevic. Kori Udovicki. U obrazloženju se navodi: “. Zloupotreba ovlašcenja u privredi iz clana 238. ministar poljoprivrede. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. koje. glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od pocetka 2004. direktor „Petrohemije Pancevo“ 140.„audijem TT“. Jano Kuraji. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeca „Media maks d.

Lecic i Ðelic). koji je pripadnik istog zlocinackog udruženja. Srdan Janjicijevic. slikar.II odeljenje. Manojlo Vukotic.. direktor i urednik „Vecernjih novosti“ Kada je 5. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujuci za njihovu kooperativnost. Vladimir Velickovic. pretio je javno nezavisnim institucijama. UKP . predsednik FK Partizan 150. Advokat Draganic.. clan Francuske akademije nauka 148. koje je bilo monopolska roba. Slobodan Milosavljevic je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoc preduzeca Konzit ciji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andric Milosavljevic uradio naruceno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije.” Milosavljevic je 5. oktobar 2000. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. ministar poljoprivrede. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovica štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jocic. zvani . ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. Gordana Dostanic.. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu.. Tomislav Karadžic. direktor „Politika . a odakle potice i znacajan deo njegovog bogatstva. godine oznacen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". godine docekao kao sveži clan DHSS. i bio je ucesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije. kada je zapocet unutarstranacki udar na sve pristalice Ðindiceve vizije. Pitic. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte.Miroslav Miškovic je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. direktorka Beogradske berze 151. vec je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike.novine i magazini“. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zlocinackog udruženja Božidar Ðelic.. Goran Pitic. zet matije Beckopvica 146. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotic.2001.. . zaštitom od krivicnog gonjenja za najteža krivicna dela iz oblasti privrednog kriminala. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. Miroslav Miškovic šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade. broj Po-392/01 od 08. šef misije MMF u Srbiji 149. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljevic dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što ce ukinuti Savet. Vladana Batica. javno su poznate. oktobra Miloševicev režim urušen. što nedvosmisleno ukazuje na vezu izmedu Demokratske stranke i Delta holdinga. godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka ciji je vlasnik Miroslav Miškovic bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta.nelegalnog poslovanja. Harald Hiršhofer.06. Slobodan Milosavljevic. U Demokratsku stranku uclanio se tek nakon atentata na Zorana Ðindica (kao uostalom i svi “nestranacki” ministri Vlahovic. Dokaz za ucešce ministra Jocica u zlocinackom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147.

Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. Ostareli Manojlo Vukotic javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotic poklanja samom sebi. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekuliceve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. Pavle Bulatovic jeste bio protivnik režima Mila Ðukanovica. godine. Bio je novinar i doušnik tajne policije. Ima njegov Aca da odluci kome ce ga dati.Manjo. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. otimaju sve što im pod ruku dode. godine. sa platom od nekoliko hiljada maraka. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”.bezbednosne agencije.. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. U vreme najvecih sukoba Srbije i Crne Gore preduzece Habit farm trguje sa VMA. osnivajuci novo preduzece. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodic potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotica postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. podigla je diplomu. nacelnik VBA SVETKO KOVAC je da je pocetkom 2006. da ga DOS postavlja za prvog coveka svih izdanja “Borbe”. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljacka Srbiju. Posle dolaska Zorana Stankovica. Covek koji se u mladosti odrekao oca cetnika i nikada se sa njim nije sreo u životu. Milutin Mrkonjic. Nosio je papir sa pecatom Demohrišcanske stranke. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatovic je ubijen! Izvesni major Saša Anovic. Svetko Kovac. ciji otac je takode bio pod udarom zakona. imao cak tri važne funkcije: bio je direktor VBA. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. ciji je vlasnik. ali ga je vec dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno . i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. odnosno Mira Markovic. poceo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatovic. pod zaštitom Vojislava Koštunice.. koju kontroliše Vojska. oktobra 2005. U novembru 2007. i bio je u izuzetnim odnosima sa Miloševicem i Mirom Markovic. 152. Na konto Manojla Vukotica slilo se nekoliko miliona evra.000 DEM. Laletom Sekulicem. remeteci poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovica. iz Bara. i vec sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadica. predsednicki kandidat SPS 153. U tom trenutku Manojlo Vukotic imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. ali je bio pošten i castan covek. Pavle Bulatovic je bio protivnik politike Mila Ðukanovica. koji je morao da pokrene nakon što su doušnicke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i clan Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. a istraga još uvek stoji u mestu. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. u kojem je. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanovic. koja ga je slala na specijalne zadatke. takode. Kovaceva cerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu politickih nauka. Radio je paralelne poslove. Aleksandru Nikitovicu. Tijana Andelic. stavljajuci ih u svoj džep.000. Crnogorci u Beogradu. i isporucuje lekove. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog dogadaja odnosi izmedu Srbije i Crne Gore su bili na granici kljucanja. direktorka Državne lutrije Srbije 154. u jednom momentu. Manojlo Vukotic ima preko 70 godina života. do izdavanja knjiga. godine. U saradnji sa najvecim miljenikom Mire Markovic i direktorom carine. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. Svetko Kovac je kao general penzionisan 6. . poarcio hiljade evra.

godine General Katanic izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. Avgusta 2007. General Aleksandar Dimitrijevic. Katanic je bio kandidat za nacelnika Generalštaba Vojske Srbije. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovac. uspeo je ovim presecanjem sukoba izmedu dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanica zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. Njemu je sugerisano da cuti. general-pukovnik u penziji. ali to predsednik SRJ nije odobrio. a Pavkovic mesto nacelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slucajnosti. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. marta dali informaciju da ce bombardovanje poceti tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanic. DRAGAN KATANIC roden je 14. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevica. po Katanicu. opet. Ostale struje. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. Ovakvo ponašanje generala Jurjevica neki tumace kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. posle razbijanja SFRJ. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim kljucevima u JNA. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. pre komemoracije. a drugi. u Becnju kod Cacka. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. jedina od grupe žurnalista koji su ga posecivali. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19.Bulatovicev telohranitelj. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. uspeo je da sacuva svoj bezbednosni integritet. posle sastanka sa Miloševicem. General Aleksandar Vasiljevic odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. kroz koje je on proveo radeci u ovom rodu. covek Aleksandra Vasiljevica. Kao komandant RV i PVO. general Veljko Kadijevic i general Canadi. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžic. pre. Dada Vujasinovic iz lista Duga je. prijatelj Mirjane Markovic. KOS VJ. u penziju. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. godine poklonio je letacki znak ministru odbrane Šutanovcu. preuzeo dužnost ministra. komandanta RV i PVO. Stevan Mirkovic. Saša Anovic je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulica. Sašu Anovica posle tri meseci Svetko Kovac unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. da spreci razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. dok je general Božidar Stevanovic to tvrdoglavo odbijao. pre svega u ime roda RV i PVO. marta 1999. U prvoj su bili admirali Petar Simic i Božidar Grubešic. General Nedeljko Boškovic dobio je ponudu da casno ode. Trecu. srušili su novinari sa kojima je pio. kao gest kojim se zahvaljuje. znacilo je olakšanje u radu KOS. . Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanica da ne dodeli pocasni znak ministru. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. Pukovnici Svetozar Matic i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. verovatno po necijem nalogu. od 2000. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjic. modelom i nacinom izvršenja prvog udara. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovica. Sutradan je Ojdanic. nacelnika ove uprave. Krajem osamdesetih i pocetkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. Slobodan Miloševic naredio je da prestanu obracuni unutar KOS. januara 1956. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gracanin. Coveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. Kada je ovaj covek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. neuspešnih. Bozidar Stevanovic. krajem 2008. koji je podneo ostavku. kao izvršenje naredenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. baš te kobne veceri razboli se i ne dode na posao. “Niko u RV i PVO nije bio iznenaden sa pocetkom. Katanic je na dodeli rekao da je 2008. bile su od minornog znacaja.

i pred njim ce se otvoriti sva vrata. iz kojih Struja ne izbija. dele na Njegove i Njene ljude. poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovica. Struja. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. I bi tako. a ne ljubitelji reformi. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". a danas je prvi covek Novinsko-izdavacke i Radio-TV kuce "Politika". i koji. zvanog Struja. na celu je "Politike". radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. Mesecna plata Dragana Hadži Antica je 15. odlazi na Svetu Goru. a nije lako ceo dan cucati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. Smiljko Kostic. i tajanstveni filantrop Soroš. Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Markovic. koji prima platu od svega 700 dinara. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. a Dragan Milanovic. Posle Njujorka.000 dinara. plus honorari za clanstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova.DRAGAN HADŽI ANTIC danas ima firmu “Treci milenijum”. ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj cerki? 26. sa neogranicenim ovlašcenjima. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovica. Njena pojava na prijemima smatrana je znacajnim društvenim dogadajem. povremeno zamenjujuci Zorana Todorovica – Kundaka. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoce. danima je plakala. San Diega. u ime svoje ideologije. lista ‘Srpska rec’ piše: “Po dolasku na celo Saveza komunista Srbije. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocicem. mesecno 5. Škola mu nije išla. Kad je cula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. Ureduje i "Pravoslavlje". milijarder. bio stipendista americke Vlade . u to vreme sporni novinar "Politike". na javnoj sceni. Danas se oni. Srbija je 9. zvanim “Joca Amsterdam”. pa Radio TV-Politike. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. direktor kuce "Politika". od viskija smrdi na kilometar. dobro obavešteni Milovan Brkic u broju 157. U službenoj biografiji Dragana Antica.000 dinara.000 maraka. Covek koji lici na bure.000 maraka za iznajmljivanje stana. "Politika" mesecno placa 1. Da li svi oni imaju veze sa gospodom Markovic. Dušana Mitevica i urednike TV-Bastilje. predsednica Fonda za politicku izuzetnost Sonja Liht je rodena u Subotici. Zavladala je jedna . U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. bio je glavni urednik dnevne "Politike". Elektricar za niski napon. videla ga je kao “uplašenog starca” koji vuce Soroša za ruku i objašnjava da su cak i Slovenci obicne barabe. Bio je elektricar u "Elektrodistribuciji". Njegov vozac prima 4. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. Susret sa mladalackim zabludama Sonja Liht ce doživeti u dogadajima od 1968.godinu dana je proveo u Americi. Oni koji su krenuli za Miloševicem i njegovom ženom.000 dinara. Cutao i slušao. Upravo taj berzanski mešetar. cesto se vida sa Marijom Miloševic. postavice Sonju Liht za šeficu svoje organizacije.” 155. Marta 1991. Kada je na vlast došao Miloševic. Sonja Liht. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. poslednjeg premijera Jugoslavije. gradonacelnik Niša 156. ali uši su ga dobro služile. popravljao osvetljenje. Struja slovi kao Njen covek. mada živi bezbožnickim životom. Nosio je burek Vibu. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove cerke Marije". Iako izmedu njih ništa nije bilo. Ima i svog telohranitelja. Hjustona. kažu. Struja predstavlja sebe kao buduceg zeta. ukinuo sve novine. Tu su i izdaci za placanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. samo su slušali. Kao dak osnovne škole. avgusta 1996. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. Lidiji Vukicevic. Posle je. piše da ga je stipendirala americka Vlada. Dragan Hadži Antic i Aleksandar Tijanic gori od Mitevica. Minovica… U svojoj istoriji kuca "Politika" nikada na svom celu nije imala coveka kao što je Dragan Hadži Antic. odrekli su se moralnih nacela i svojih stavova. Slobodan Miloševic je. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanic i Bogdan Tirnanic redovni gosti. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. Polupismeni covek pocinje da se penje u kuci "Politika". Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumac svih poslanica o ljudskim pravima. ne racunajuci pijacne izveštaje. Stefan Grubac. iz obezbedenja Kompanije "Braca Karic". postala je aktivista Crvenog krsta. i od svetih otaca dobija ono "hadzi".

koalicije razlicitih gradanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-americkih zemalja. Sredinom osamdesetih ucestvuje u osnivanju više lokalnih i medunarodnih nevladinih organizacija.. odlucile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. Sonja Liht se nalazila na celu institucije. Centra za profesionalizaciju medija. Kao istraživacica. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovica. Uplašen mogucnošcu da ga rodena majka optuži za laž. kada osniva Fond za politicku izuzetnost . Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajicImširovic. Otpor je bio žestok.jednog od najvecih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. izjavom da literatura koju sam citao. bila je kopredsednica Helsinške skupštine gradana. drugarica Liht je dobila i najviše odlicje Francuske. Nagrade za ljudska prava Medunarodne lige za ljudska prava. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. medu kojima nekoliko ženskih. kako bi “dobili” mene i “grupu”. zbornicima i drugim publikacijama.deo Mreže škola za politicke studije Saveta Evrope. naravno u dogovoru sa Udbom. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. koristeci se institutom slobodnog . gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovencana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. Sonja Liht. dugo godina je radila u Institutu za medunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. da se izdržavaju. Autorka je brojnih tekstova u domacim i medunarodnim casopisima. i tako održi kontinuitet totalitarizma. Konacno. Sa mnom i Milanom Nikolicem. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. posebno 1974. danas suprugom Sonje Liht. Istina je da smo je mi osnovali.postkomunisticka dekadencija. vlasti su odmah posle 1968. Soroševim stipendistom. Saveta Evropske fondacije za kulturu. Sudu to nije smetalo da. do 1995. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . Drugarica Liht postala je u meduvremenu fenomen “politicke izuzetnosti”. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalisticke omladine Jugoslavije. Grupe 484. a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. U tom periodu bila je clanica više upravnih odbora medunarodnih institucija. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolicevu majku koja je u sud došla na štakama. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. Poceli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. godinu.. Od 1991. Sonja Licht (kako piše na zvanicnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki moguci pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolica da je bio saosnivac. gde sam dospeo po Titovom naredenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima.cemu god. za doprinos. orden Legije casti. predsednica Fonda za politicku izuzetnost. cime je postala vitez. povukao je svoje svedocenje. Niko nema pojma o cemu je rec. godine. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radnicku partiju. kada sam izašao iz zatvora. Pavluško Imširovic: Miloševic je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatovic. ujedno je i clan Upravnog odbora East-West Instituta. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991.

U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. On je prvobitno oznacavao intelektualnu i politicku nezavisnost od totalitarizma.. odnosno Aliji Izetbegovicu i grupi. jednog od najvecih uvoznika 159. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. Ivan Stankovic. Pred njim su u Politici cutali. Njegovi izveštaji se. vec naš. Znali su kuda ce to što kažu otici. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antica i Dušana Mitevica. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. Podredene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. osnovana oko odbrane Gojka Ðoga. Curguza krenula je kad je uhvacen da kao ovisnik krade po apotekama. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. Šešelj je s nama 1983.. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. Ali. Goran Stamenkovic. jer mi smo pratili sve politicke procese u SFRJ. ambasador Francuske u Srbiji 160. Soroševe fondacije. vlasnik firme „Nelt“. Za odbranu politike Vlade Srbije. predsednik „Petrobart-Avia“ . branili Paragu. direktor agencije „Komjunis“ 158. UN i raznih CIA-ških organizacija. Žan-Fransoa Teral. svetski priznati slikar 165. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167.. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. Veran Matic je angažovao svog druga Velimira Curguza Kazimira. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima.sudijskog uverenja. Saša Popovic. koji je bio clan Helsinške federacije za ljudska prava. suvlasnik „Grand produkcije“ 162. Dimitrijevic je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. Velimir Kazimir poceo je u Marksistickom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. Uprkos tri decenije u novinarstvu. uglavnom. Šeksa. direktor „Kapa Star Limited“ 168. Neko je brinuo. Zoran Obradovic. Biljana Srbljanovic. cetvoricu u Ljubljani. pre svega sindikata. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetnickih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. Ljuba Popovic. najigranija srpska dramska spisateljica 163. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. Vasilije Micic. dolazi 1986. A onda je s nama hapšen 1984. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijevic. Gotovca. direktor JP „Srbijavode“ 161. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Curguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Ðilas. prezentujuci ga kao NVO. SKJ osniva Odbor za ljudska i gradanska prava pri SSRN. Nebojša Nedeljkovic. celni covek producentske kuce „Emoušn“ 164. nije poznat široj javnosti. Onda je sve je zaboravljeno. Kao pandan. 157. Nikola Marjanovic. Dok je Politika u Miloševicevo vreme cišcena od nepodobnih. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. Nebojša Šaponjic. stavljaju u dosijea. Nebojša Šaranovic. Uzlaznom linijom karijera g. takozvani Dobricin (Cosicev) odbor. Demacija.

generalni direktor Novosadskog sajma 185. Dragan Ðuric. kupac nekoliko preduzeca 184. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošcu. direktor „Medijum Galupa“ 194. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. posle Kusturice. najuspešniji srpski reditelj 187. direktor ARRI. Srdan Bogosavljevic. Jirgen Bakeberg. Vladan Živadinovic. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. Andrej Jovanovic. vlasnik gradevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. Ðordo Antelj. direktor „Stratedžik marketinga“ 193. Miroslav Živanov. veliki tranzicioni gazda 172. sandžacki muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. Boško Ðukanovic.169. Mile Dragic. Dušan Dunjic. Nenad Canak. Aleksandar Andrejevic. direktor „Nisala“ iz Niša 176. Dejan Ilic. proizvodac i trgovac vojnom opremom 177. Aleksandar Nikitovic. direktor TV Avala 181. Bora Stankovic. pravnik i filozof . Goran Paskaljevic. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. Goran Bregovic. Goran Vukovic. Ernst Bode. Stavros Joanu. Srbobran Brankovic. Ljubomir Tadic. šef kabineta premijera Koštunice 173. Vidoje Vujic. direktor KBC „Dedinje“ 180. predsednik LSV 170. naš najpoznatiji muzicar u svetu 182. pocasni predsednik FIBA 192. Srdan Ðuric. direktor JP „Srbijašume“ 191. najveci akcionar „Agroživa“ iz Panceva 175. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. Ðura Obradovic. Muamer Zukorlic. vlasnik fabrike „Vujic“ Valjevo 188.

“Intermost” a. dok nam naši dužnici stalno obecavaju isplatu potraživanja. ubrzo je bila usporena. Kao takav brzo je napredovao u službi. Den Bejts. Svi napori da se ubica Slavka Curuvije izvede pred sud ostaju uzaludni. Stevan Nikcevic. U Srbiju se vraca 2003. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mladan Dinkic izjavio je da ce novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapredenje saobracajne infrastrukture. . Rene Miloševic je sponzor Ski festa. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Miloševic. Sa tog mesta. Vec u februaru Nikcevic zaboravlja da se upoznao sa Danom Draškovic i postaje clan Demokratske stranke. Podmukao. osniva u Beogradu preduzece “Intermost”. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvodanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. Kao cetrnaestogodišnji decak. Raka Maric. Rade Šerbedžija. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKCEVIC. Kada je DOS preuzeo vlast. ali ne dobijamo ništa . hidrotehnickih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. godine. Goran Ciric. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. posle koje radi u gradevinskom gigantu “VINCI”. Nikcevic se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. Bio je jedan od rukovodilaca. najuticajniji domaci estradni menadžer 198. Nikcevic vrbuje drugog Živkovicevog pomocnika. zao. Raspolažuci ogromnim kolicinama novca. prihvata dokument RDB o pracenju Curuvije na dan ubista. žedna pravih informacija o likvidaciji Curuvije. Beograd je specijalizovano preduzece za izgradnju svih vrsta mostova. godine u Žabarima kod Velike Plane. ciji je predsednik Mladan Dinkic. apostrofirajuci vec dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Race. Srpska javnost.kaže Miloševic. informacijama i dosijeima. Kako je ovaj covek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. Zahvaljujuci ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. Podmece dokument o pracenju novinara Slavka Curuvije. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Race. Savezna vlada imenuje ga za pomocnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica. Kasnije ce se ispostaviti da je Nikcevicev udeo u Curuvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. februara 1955. i vredi rasvetliti ucinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. a bice i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvodacu. Sredinom 2006. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. Banda Stevana Nikcevica sve uspešno sabotira. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. Rene Miloševic. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. Ali vec je bilo kasno. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minic. U Francuskoj je poceo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. d. sve do smaknuca. direktor JP PTT Srbije 200. nezaježljiv. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. Stevan Nikcevic je radni vek poceo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije. I onda pocinju da se redaju afere.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. koji organizuje Skijaški savez Srbije. Nikcevic instalira svoju bandu. Danica Draškovic ga u oktobru 2000. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. koju je nekoliko meseci ranije napustio. što su za nas velike pare. kojima se Stevan Nikcevic pere. s roditeljima je otišao u Francusku.195. Dragana Solomon. direktor „Intermosta“ Rene Miloševic roden je 26. direktor ''Jugoimport SDPR". Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. Danica Draškovic naseda na ovu provokaciju. Nije samo Curuvija stradao od Nikceviceve ruke.

Za svoje savetnike Boris Tadic dovodi kumove. Na dan kada je sprovoden u Hag. predsednika Upravnog odbora ove ustanove.. hladno. Ali. A Stevan Nikcevic se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domacim mafijašima da je organizovao i kradu tašne Jovice Stanišica. cinicno i surovo. Ipak niko nije ocekivao da Stevan Nikcevic postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. sklapa neizvršive ugovore o vojno . U "Jugoimportu SDPR" Nikcevic kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. Danas je Stanišic na slobodi. što gospodina Nikcevica strašno brine. jer to nije dobro zbog javnosti. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". Taj dan ostace upisan crnim slovima u istoriji vojske. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. ljude bez staža. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. 22. Ministar Tadic obecava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. prekidajuci vec cvrste i zapocete ugovore o vojno . obilazi ambasadore. Boris Tadic postaje ministar odbrane.tehnickoj saradnji sa drugim vojnim silama. Stevan Nikcevic na racunu "Jugoimporta SDPR-a" zatice 200 hiljada dolara. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. Traži da ga Izraelci podrže u americkom kongresu kao demokratskog vodu u Srbiji. godine. i prima lepe pare. 20. . koristeci se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . septembra 2004. Od ocekivanih Koštunicinih poteza nema ništa. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. kada je smena Nikcevica trebalo da se obavi.Cak se i Momir Gavrilovic. a Jocic cuti. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. prijatelje. I novac i imovina ove ustanove bice meta Nikceviceve bande. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadica tražeci od njega da utice da Stevan Nikcevic ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPRa". U pljackanje "Jugomiporta SDPR-a" ukljucen je ministar policije Dragan Jocic. Njegov ministar Dragan Jocic je državljanin Crne Gore. General policije Snežana Šulajic sa svojim sugradaninom Miletom Dragicem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. Stevan Nikcevic predaje tadašnjem americkom ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. Nakon streljanja premijera Ðindica. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovica. Stevan Nikcevic pocinje da uništava namensku industriju. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. Jocic o muckama cuti kao. septembra 2004. Stanišic je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. Njegova osionost toliko se smucila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. iskustva. insistirajuci da se Stevan Nikcevic ne smenjuje. koji je obecao svojim pretpostavljenima da ce smeniti i uhapsiti Nikcevica menja odluku i Nikcevic ostaje. sa Nikcevicem. Stevan Nikcevic je dobio zadatak da od vezanog Stanišica ukrade tašnu. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. I bi tako. kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. Smišljeno. Prvoslav Davinic je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikcevica i Dragana Šutanovca. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinicevo pracenje i razgovore sa americkim ambasadorom Majklom Poltom.jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael.. Nakon tih konsultacija. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogucila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. Smena Stevana Nikcevica je bila vec gotova stvar. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehnicke saradnje sa Irakom. on izricito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. navodno slucajno. Ministar Davinic. Boris odlucuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Americkih Država. Nikcevic je preko svojih ljudi. morala. posebno namenske. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic i ministar odbrane Prvoslav Davinic. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadic. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinica.tehnickoj saradnji.

I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko pracenja Slavka Curuvije. godine. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veca gradana Savezne skupštine. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore slicnim recnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se . uvek tvrdio i sledece: "Iako sam pocetkom aprila 1999. U istrazi povodom Curuvijinog ubistva. Od 2000. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitoradu kod Prokuplja. a prvi ozbiljniji politicki angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. godine poslednjem radnom danu. gde je išao u osnovnu školu. Na toj funkciji ostaje do do 1992. izmedu ostalog. pre svega SAD. je bio clan Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veca Savezne skupštine. ukidanjem sankcija za medunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je medunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. godine postavljen za nacelnika Centra RDB-a Beograda. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Ðindica. kao saucesnike u ubistvu svoga brata oznacava Stevana Nikcevica. 202. postavljen za nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren nacin završetka ovog procesa. i 1993. izjavio je 11. godine u Prizrenu. februara 2000. Savezni poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. godine. koji je proveo kao portparol stranke. Predsednik Socijalisticke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševica. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. održanom 18. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve zapocete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikcevicem. koji je u toku svih operativnih poslova". i clan Odbora za spoljnopoliticke odnose. a od juna 1997. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. Iste godine postaje portparol SPS i clan Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". godine. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. a Fakultet politickih nauka u Beogradu 1989. za clana Izvršnog odbora Glavnog odbora. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. „Teško je ocekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. poslanik je u republickom parlamentu i predsednik poslanicke grupe SPS. Uzalud Jovo Curuvija moli da se Stevan Nikcevic makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po cijem je nalogu naredio višemesecno pracenje njegovog brata. odlukom tadašnjeg nacelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovica. januara 1966. U najuže rukovodstvo stranke. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. godine do januara 2001. izabran je na Drugom kongresu 26. u februaru 2000. koji se ubrzo ugasio. predsednik SPS IVICA DACIC roden je 1. Ivica Dacic. Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. Novinar Slavko Curuvija pracen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikcevic.Jovo Curuvija. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. Milan Radonjic je pocetkom aprila 1999. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Curuvije. Bio je savezni je poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ od 1992. Gimnaziju je završio u Nišu. Medutim. Na Šestom kongresu SPS. godine. bivšeg zamenika nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. iako sam poznavao vecinu zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. svi osim Stevana Nikcevica. a prekinuo ga nekoliko minuta uoci streljanja. oktobra 1992. i decembru 2002. Clan SPS-a je od sredine 1991. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. u svojim cestim obracanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. On je na saslušanjima. januara 2003. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996.Na izborima 1992.

U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. On je naterao Ivicu Dacica da ude u koaliciju sa Tadicem i Dinkicem. predsednika Socijalisticke partije Srbije. Zoran Lilic je oduvek bio poznat kao ništarija. iz Žitorade. postavljajuci ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. Kada je dobio vezu. ne zbog inacenja svetu. nažalost. uz podršku SAD. ciji direktori su morali da slušaju Daciceve naloge."Momo. Mica Jovanovic. boli me . secajuci se ovog mucnog dogadaja. Zoran Lilic ponovo meša karte. Zoran Lilic je iz Brze Palanke. Ovih dana. tek svršena srednjoškolka Sanja. Trudio se i da svojim stasom i glasom lici na Miloševica. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona.. Palma je pripadao svetu podzemlja. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. Tadašnji nacelnik Uprave za moral i informisanje. Ivica Dacic je polako ulazio i u veliki biznis. Miloševic ga je koristio kao krpu. predsednik Lilic mu je hladno odbrusio . Jasno je bilo i tada. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. da ga obavesti o dramaticnim dogadajima koji predstoje. i predsedniku Lilicu saopštio informacije o pokretima hrvatske vojske. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. opisao nelagodu u kojoj se našao nacelnik general-štaba Momcilo Perišic. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišic dobio je zadatak da oženi Ivicu Dacica. Onom podzemnom. Pukovnik Stojadinovic je. nakon završetka studija.. ne zbog egzodusa Albanaca. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. Arkanovim saborcem. Takozvani cuvari nacionalnih interesa dobro su izracunali koliko ce svoj patriotizam naplatiti. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. Malo ko se danas seca Zorana Lilica. Jagodina. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. i uz pomoc Dacica preprodavao je. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. koji je zajedno sa Lilicem vlasnik "Megatrend" univerziteta. Po nalogu Slobodana Miloševica. Kakva je uloga Ivice Dacica. da je u stvari Srbija bombardovana 1999. a mislim da je još jasnije.. i danas. On se razveo od žene Ljubice. i legalizovace biznis. postao portparol SPS-a. Nacelnik General-štaba general Momcilo Perišic pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilica. Poseban biznis poceo je sa Draganom Markovicem Palmom. . nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. Tandem Lilic-Jovanovic vuce konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Miloševic postupao sa Lilicem. Nego. po trostruko vecoj ceni državnim preduzecima. Ogromne pare Palma i Ivica Dacic zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". bez ikakvih ovlašcenja. za Srbe iz Krajine. pa je staro društvo na celu sa Ivicom Dacicem i Zoranom Lilicem krenulo u novo zaludivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi.. idem u lov na patke''. družio se i sa Arkanom. a i na Arkanovoj sahrani. Uoci napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1. i posvetio se biznisu. vlasnik fudbalskog kluba "Obilic'' i više stambenih i poslovnih objekata. Tako ce Jovanovic povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. oženio mladom novinarkom. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. Njegova zemljakinja. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. koji je bio komadant Srpske dobrovoljacke garde. kao i svi njegovi saradnici. pošalji mi po adutantu hiljadu metaka. Ivica je bio blizak Ceci. maja) 1995. Pronadena je brzo devojka za njega. Jovanovic je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez". Svetlana Velickovic udala se za Željka Ražnatovica Arkana. u formiranju vlade sa Tadicevom i Dinkicevom partijom? Dacic je. politikologa Žarka Obradovica. gde je i on odrastao. Policija je Miloševicu opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. a bio je prisutan i na njenoj svadbi. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. pukovnik Ljubodrag Stojadinovic posvedocio je da je nacelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilic i Mica Jovanovic.branila zemlja. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. godine.

dao je mnogo obecanja. Dacic mu je omogucio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''.. Upuceni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. jer je istraga pokazala da je nalog za Panticevo ''privodenje razumu'' dao Dragan Markovic Palma.Cuprija i Paracin postali su Palmina "zona interesa''. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu osloboden od krivicne odgovornosti. Kada je pokrenuta prica da se sruši stadion "Obilica". Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. koji je u to vreme bio i direktor SPS.. i tužen je zbog klevete. Sva ova ubistva Ivica Dacic treba da ucini trajnim misterijama. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Gradski sekretar za životnu sredinu. narodnog poslanika. Njen brat je naden mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece. Glavna preokupacija Dacica bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. u koalicionoj administraciji sa DS.. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dacica je impresivan. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. i tako. Dacic nije podneo ostavku na partijsku funkciju. Funkcioner SPS. nacelnik uprave kriminalisticke policije Beograda Milorad Vlahovic. Nije slucajno Palma ušao u koaliciju sa Dacicevim SPS-om. Pantic je istraživao njegove kriminalne radnje. ali su oni u tome preterali i Milan Pantic je na licu mesta ostao mrtav.000 maraka. Posebno je zanimljiv slucaj ubistva cetvoroclane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. umešao se Ivica Dacic.530. Dva ratna druga odlucili su da osiguraju svoj kapital. Goran Trivan. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere. Palma je našao momke da ga prebiju. Novinar Slavko Curuvija. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stecenu imovinu legalizuje. Nijedna ova smrt nije rasvetljena. prema nalazima srpske policije. sekretar JUL-a Zoran Todorovic Kundak. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stecenu iskorišcavanjem posebnih pogodnosti. kada je zakon poceo da se primenjuje. i Dragan Markovic je poceo da popravlja svoj imidž . na celu sa Lilicem i Dacicem. pod optužbom da se nalazi na groblju. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. Ministar Dragan Jocic sakrio je ovaj predmet. Ivica je Ceci preporucio da na vreme pobegne na Kipar. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantica. U toj akciji policije uhapšen je Dacicev kum Vladan Zagradanin. 01. godine od predvidenih 728. Kako ce Ivica Dacic uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova narocito brine poruka. ???????? 2010. ministar odbrane Pavle Bulatovic. u periodu od 26. nacelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simic. na inostranim racunima ostavila 26 miliona evra. godine. juna 2001. odlucuje u ime stranke. . LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU IV DEO GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. U to vreme Dacic je saradivao sa Dinkicevim pljackašima.582 naplaceno je 57. U Socijalistickoj partiji Srbije mala grupa ljudi. Za vreme Miloševiceve vlasti pobijeno je mnogo ljudi.IV Deo istina ima samo jedno lice ?????????. a sva su bila politicki motivisana.726. do kraja juna 2002. nije platio dug od 88.. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica.742 evra.od nasilnika i ubojice do politicara. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. zamenik ministra policije Radovan Stojcic Badža. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatovic.

Utisak. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. Da bi se postigao utisak o promeni politike. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. sadašnji SKPJ nema ni clanstvo.. stice se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. godišnjim dobima. godine. Kasnije sam razumeo . niti stvarnog pomaka u levo.SKPJ je grupa aktivista koja prakticno servisira vladajucu partiju. komunisticki put. vrši kadrovske popravke sistema. Mirjana levo. koji srpski narod drže kao taoce ratne . Nema razlike u doktrini Miloševiceva i njegove supruge. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. Ne treba je potceniti. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. u SKPJ došlo je do sukoba izmedu utemeljivaca ove stranke. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. U to ime menja se ratnicka "košulja". Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. Tu je i Slavko Biga. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. „To je žena iz senke. ni organizaciju. A pre toga. ubedenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Markovic. Rat bi bio završen. Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžica i Mladica u Bosni. tako mu i sada obezbeduje odstupnicu dnevnickim beleškama. Ili. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo. RTS. Samo politickim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo. u roku od dva sata povucen je general Pavlovic i doveden na celo RV i PVO Ljubiša Velickovic. generala Stevana Mirkovica. nebrojenim intervjuima. okuplja grupa problematicnih ljudi koja piše saopštenja medijima. Da u toj prici ima istine pokazuje i nacin na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu.. I tako dalje. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takode nisu eksponirali. Licno mi je žao što nije urodio plodom. pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima". kaže general Mirkovic. da opljackaju svoje podanike.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posecuju ga inostrane delegacije. Mirjana Markovic je vodu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. Vecernjih novosti.8%). 29. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševica. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sacuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. U delegaciji su bili Uroš Šuvakovic. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševica i položila venac. Kao što je Miloševicu svojevremno supruga pripremila klimu za obracun sa Stambolicem. komandant VO.sve je bilo u funkciji Miloševiceve vlasti. Duvaju mirnodopski vetrovi. Medu njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. Zoran Cicak. oblacima i cvrcku u rodnoj požarevackoj kuci.. samo da mu nema žene komuniste. što nisam mogao da prihvatim. sposobna. Zadaci u skupljanju glasova su bili razlicito rasporedjeni. sasvim suprotna .000 ljudi (0. On tokom celog rata ostaje u drugom planu.da ga supruga sada vraca na pravi. Miloševic je držao centar. Savez komunista . TV Politike. Miloš Aleksic i Goran Trivan. Po recima generala Mirkovica. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. iz Nevesinja. Ekspres Politike. Isto je uradila Mirjana Markovic“. Jula 1994. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. godine. a supružnici su od prvog trenutka na zajednickom zadatku. Duge. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. aktivista SKPJ. Karadžic je za nas saucesnik i treba da odgovara. Za Mirkovica . bliski prijatelj sa Mirjanom Markovic. ali iz starog centra moci.grupom za pritisak. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. ili knjigom "Odgovori". a kratkovidi tumaci politickih zbivanja. jer je vešta. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. decembra 1993. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. da je rec o partiji u ofanzivi. Sukob je razrešen odlaskom generala. pametna i retko gubi koncentraciju. Pokusaj puca u Banja Luci nije samo uvredeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu. Nacionalnim elitama odgovara rat. ali su se brave "uticajnih vojnih.. švercera i Karadžica licno. avgusta 2008." Kada predsednik Zoran Lilic kritikuje "samozvane lidere". partijski ideolog dr Mirjana Markovic beleži u svoj dnevnik impresije o cvecu.19.

Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila vec poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. ne eksponirajuci se do sada. Krajem 1991. on je sada njen covek. nema veceg Srbina od njega. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. a smenjen je nacelnik. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bracni par Miloševic-Markovic. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseca i unutrašnjost. Slobodan Cerovic. Andra Milosavljevic . kleo se u Hrvatsku. U Vladi. godine isknjižena je . Preduslov za tako mirno "cišcenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovicev program. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viden" za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. kadar SKPJ. zajedno sa Zoranom Todorovicem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". godine. što je tada iznosilo više od milion maraka.a tu se opet neminovno nailazi na pripomoc SKPJ. miroljubivi gradanin trebalo bi da zaboravi kako su do juce isti lideri "uživali apsolutnu podršku gradana Srbije". a na racunu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. Dragan Hadži Antic osuduje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zlocinima i ratnom profiterstvu. kaže Mirkovic. uz put. Radoš Smiljkovic je ambasador u Bugarskoj“. takode kadar RSK. Kad je rec o svežim kadrovima. poput Knezevica. deluje sa tih pozicija u Banja Luci. bio je na listi SKPJ. Miloš Simovic. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. „Od "Kometa" smo trebali da živimo. Ipak. sasvim suprotnog je mišljenja Cicak. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. Arandela Markicevica. Tahir Hasanovic je generalni sekretar Nove Demokratije. Rodeni brat ministra pravde. ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. a Radovan Bijelic. kao clanarina. otuda se smatra da je ministar pravosuda tim kanalom dobio prolaznost. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. u njihovoj kuci. Posle intervjua koji je Mirjana Markovic dala listu na albanskom jeziku Bujku. bio direktor mocne firme "Gavrilovic". protresen je i Kosovski Okrug. Sada. nema clanova ove partije. infiltriranu u sve pore privrede i društva". za druge je to firma koja obavlja poslove obezbedenja ambasada i drugih objekata. Kada je SPS formirao vladu. svojevrsni politicki aktiv Mirjane Markovicc. Bora je bio najveci Jugosloven. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". izbor Bore Mikelica za predsednika vlade RSK. opasan tip. Zoran Todorovic je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovicem i Aleksandrom Bakocevicem. „Nikola Dobrijevic. Mica Carevic. želeli su da budu u našem pokretu. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševicu i SPS. osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je clan SKPJ“.politike. pod komandom SKPJ. kaže Mirkovic. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ pocetkom 1991. koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naruceno ubistvo. Slicno se desilo i sa Borom Mikelicem. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševicem. Cak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. pocelo se govoriti o cetvorici ministara iz senke. ili kada direktor kompanije "Politika". na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. ali su u stvari delovali iz senke. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS . Ni grupa"Metropol". Dragan Kostic. iznudivanjem i razbijanjem štrajkova. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. Miodrag Tomaševic i nista nismo dobili“. oformila teroristicku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. Šešelj kaže da je SKPJ "zlocinacka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. Iako me je još 1990. analizirao je general Mirkovic. prilagodavamo se novom vremenu“.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. Oni su veoma slicni. Snežana Aleksic je pomocnik ministra za trgovinu i turizam. u Srbiji režim ih je sacuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. ministar za lokalnu samoupravu. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". „Veljka Kneževica je progurala Mirjana Markovic. o formiranju SPS u RSK. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. nipošto nije u društvenom zapecku. ali i dalje ima znacajan uticaj. medutim. ministar rudarstva bio je clan SKPJ. kompromituju opozicione vode. Zlatan Perucic smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke".

objavljenim u “Politici”. a ne voli nas. direktor RTS Dragoljub Milanovic. pre svega u sopstvenoj partiji. jer bi se smanjila ratna propaganda... koje su bili tumaci nove politike starog supružnickoh para. Gornjeg Milanovca. ciji je Ðurkovic generalni sekretar. Kada je Predsedništvo JOK odlucilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Ðurkovic. što je znacilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goca. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije.. gradonacelnik.. ako ne žele Šešelja ili Arkana. Milan Milutinovic. u Atlanti. Ne možemo raditi sa Vucelicem ili Mihajlom Markovicem koji je zagazio u nacionalizam. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996.celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku izmedu TV Politike i NTV Studija B. Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalistickim krugovima ili kriminalom“. Pored kovcega. na primer. Tijanic. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf". nije morao da vodi pravu borbu za medije. usprotivila se Snežana Aleksic. On je karijeru poceo u SDB. i da prihvate nove stare usrecitelje. a prostor na XXIII spratu.. Siniša Vucinic. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kicanovic saopštio je da ce na olimpijskim igrama u Sidneju ucestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije. u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. Nikola Šainovic. prvi covek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antic. partijski drugovi držali su neku vrstu pocasne straže u kapeli. Studio B je poklonio Tijanicu lutku. direktor državne televizije. govorili su aktivisti SKPJ. te se otvorenim pismom. Licno se nadam da Vucelic nece biti direktor Televizije. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristic predsednik JUL. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe.. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". Gorica Gajevic. Zorane. postaje vlasništvo preduzeca "Komet-BTC".. ali se pokazalo . ali bolje nego Grudenka. SNEŽANA ALEKSIC. Dragan "Jugopetrol" Tomic. koji si ovom timu davao nesebican doprinos. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. Onima koji nemaju tako kratko pamcenje ostalo je da prebrojavaju mrtve. Nebojša Covic.5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. sa terasom . predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije. urednik "televizije kojoj se veruje".. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovica. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. mediji moraju biti na usluzi. Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac... snagu i posebnu boju”. pao je kao žrtva intriga. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi. prostor na prvom spratu postaje osnivacki ulog u Polikliniku "Ušce".svi smo mi pomalo socijalisti. pa je "Komet" postao vlasnik 15. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz licne simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje.juna RTV Politika vidi se i sluša do Cacka. koji su bez predaha proživeli prethodnu deceniju. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice... Snežana Aleksic podsetila je na pocetke politicke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. komentarisao je Cicak. Tako je. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. „Nije tacno da sve držimo u rukama.nismo zadovoljni. oko 150 kvadrata preduzece "PhilipWilson". i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašic. Kraljeva. Mirko Marjanovic. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobracaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. novinaru koga njena ruka vodi. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilic.. je svakako medu pet najmocnijih ljudi u Srbiji." Od 28. Rudnika i Fruške Gore. retki su.. Izbor nije lak. Kragujevca. Tijanic prijatelj naše partije. a Miodrag Tomaševic (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao ucešce "Kometa" u zajednickim projektima sa raznim firmama. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) cija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicovic. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. Milorad Vucelic. iako nema svoje glasilo. Velibor Veljkovicc.. sa njim imamo dobre odnose. Vlasnik firme BTC je dr Nenad Ðordevic. clanica Direkcije JUL. "Komet" prelazi u Holding kompaniju . obratila predsedniku JOK-a Draganu Kicanovicu zahtevajuci .. Milorad Vucelic.

savezni ministar za sport. sa Goricom Gajevic sam bila nerazdvojna. visoko profesionalni nacin. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. Žarko Obradovic. Vukoje Muhadinovic. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. ne obaziruci se na svoja stvarna ovlašcenja i realne moci. direktor „Topole“ iz Backe Topole 204. vratila 2000. nece poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radnickog. profesor Mirko Zurovac. moj prijatelj iz Radnickog. U tom gradu mi i sad žive roditelji. kad je bio direktor CIP.. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala cast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a. clan gradske vlade Beograda 206. Ona ne može nekontrolisano ciniti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. “Drugarica Snežana Aleksic bira za koje novine želi da govori. Sigurna sam da cete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja ce na dostojanstven. nekada najbolja rukometašica sveta.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Ðeric bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksic. saradivala kao direktor Radnickog i direktor državnog tima. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Ðurkovica nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. Snežana Aleksic and Uroš Šuvakovic ispred SLOBODE a Ivica Dacic. direktor MTS 205. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. Rodoljub Šabic.. Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam.. 2007.. “Ja vec mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksic. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvanicnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. Vladimir Kršljanin. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE. Dušan Bajatovic and Branko Ružic ispred SPS. casno obavljati profesionalnu dužnost. Vlada Mikic. Srecko Nijemcevic. vlasnik fabrike „Dalas“ 208.. Velizar Ðeric.. a krajem 2006. septembra glasaju na izborima. Milorad Vucelic.” Snežana Aleksic. Džemail Šahovic.. Svetlana Kitic. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjic. Oktobra 2003. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zakljucilo 31. jer nije dobila pismeno. predsedniku JOK. Posle mnogih životnih razocaranja u Tuzlu sam se. Snežana Aleksic mi je kuma. a ni usmeno obaveštenje. generalni direktor „Ikarbusa“ ..” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a.” Bolje srece bili smo u razgovoru sa Radetom Ðurdicem. poverenik za informacije od javnog znacaja 209. savezni rukometni selektor. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omoguci ispunjenje patriotske i gradanske dužnosti” . jula. godine.da im se omoguci da 24. Zoran Andelkovic. iz Beograda. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ.” 203. Rodena sam u Tuzli. uvoznik cigareta 207. predsednik UO RSJ i clan Direkcije JUL-a. kako tvrdi u pismu upucenom Draganu Kicanovicu. Dragutin Milovanovic. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo.hitan opoziv svog generalnog sekretara. o nacinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševica. Od 14. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ.. Putovao je Rade Bulatovic – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. Gorica Mojovic. Vladimir Lucic.. Rukovodstvo SPS izrazilo je pocast SLOBODI za dosledne i odlucne aktivnosti i obecalo punu podršku u buducnosti.

Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestic. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik casopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. neka vrsta kriticke analize postojeceg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. "Memorandum" nikada nije objavljen. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. Dragoslav Srejovic. bitan iz inata. pisac i akademik MATIJU BECKOVICA je svojevremeno. "spolja" sugerišuci šta treba da piše. predsednik OKS 213. To se nije dogodilo. Miša Lukic. knji?evnik i potpredsednik SANU. nije uzet u krug izabranih. nevažan po sadržaju. Milka Ivic. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. U junu 1985. on nije bio clan Odbora. Olga Jevric i Irena Grickat. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". Odbor je imao 16 clanova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu.. SANU je svesno pomogla ustolicenje Slobodana Miloševica kao neprikosnovenog vladara. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". a Dobrica Cosic javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obilicu. Ovaj dokument napali su svi. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno clanova SANU. zakazana je vanredna skupština SANU. a i akademici. Kosta Mihailovic i Mihailo Markovic. Tamo nije receno ništa od onoga što javnost nije vec znala. Stevan Raickovic. Zvezdan Terzic. Vec u decembru 1986. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma". koji ce potpaliti maštu radoznalih. posebno birokratskom haosu. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. Slobodan Ivanovic. direktor agencije „Leo Barnet“ 217. Bili su to Pavle Savic. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvucenom stanu. Nemanja Vidic. Robert Coban. Pismo je procitao Matija Beckovic. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševica odsvirana. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. Za predsedavajuceg ovog odbora izabran je Antonije Isakovic. rejting Akademije dignut u nebesa. a politicko rukovodstvo Srbije cekalo je da dokument bude osuden. Ivan Antic. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. Nastao kao fantomski. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. . Vladika Artemije.? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. Ivan Curkovic.. Mada mnogi danas misle da je glavna licnost u toj prici bio Dobrica Cosic. tako je i završio..Radulovic. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. a naivnih falilo. Krestic kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta.da ne bi provocirao vlast". kao mladog pesnika. Bili su to Desanka Maksmovic.210. te ". vlasnik klinike „Anlave“ 214. Dobrica Cosic osuduje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o buducnosti svoga naroda. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. Postoji teza da je Cosic ipak bio ucesnik na izradi ovog dokumenta. Ostvarena je kompromitacija postojeceg politickog poretka. predsednik FSS 216. Matija Beckovic. cuveni fizicar i Vasa Cubrilovic.

poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivackog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji".000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza.umetnicko društvo. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplacene clanarine od po 1. prodaja duvanskih proizvoda imala ucešce od 34. moraju da odu. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora izmedu "Politike" i VAC-a. estradno.6 miliona evra).d.7%) i ostala izdanja (28. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovicem. a sada svega 24 odsto akcija na papiru. godine premijer srpske vlade Zoran Ðindic postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije.d. oktobra 2000. Aleksandra Simica koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. analiticar koji je. Kako je dug "Politike"a. za razliku od Ilica. Celu ovu mutljavinu transparentnom je ucinio Marko Hinic. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU. zubarom Zoranom Vacicem. . ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). Taj kapital procenjen je na 2.o.5 miliona evra. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna politickim elitama. izabran u novom sastavu na celu sa predsednikom Emirom Kusturicom i clanovima Matijom Beckovicem. i Predraga Mihajlovica koji zastupa interese Komercijalne banke. Pocev od Emira Kusturice kao predsednika UO. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. Zet Matije Beckovica (suprug druge akademikove kceri). a koji je na Skupštini od 30. Olju Beckovic. Akademik Matija Beckovic je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice. dok su izdanja PNM-a (15. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i politicari i javnost Srbije obicno svrstavaju u tabor DS. a akademik Beckovic clan je UO Politika a.366 akcionara koji su nekada imali više od trecine. iako se sama nikada nije izjasnila. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. a pokojni književnik Miodrag Bulatovic pravdao je svoje clanstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". zajedno sa direktorom "Politike" a. Kad se u politicko. duhovno. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne politicke faktore. SANU je na izvestan nacin rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. navodno.6 miliona evra. a on ugovornu obavezu nije ispunio. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. Svi oni. koji je baš Branko Pavlovic podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike". Da bi uspeli u pljacki teškoj više miliona evra.4 %) u prihodu zajedno imala 44. Njegovu kcer. negdašnjeg poverioca "Politike".medijsko zamešateljstvo ukljuce i porodicni odnosi.o. jula 2005. prisilicemo ih na taj cin štrajkom gladu”. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimacine. Ako ne drugacije. do Matije Beckovica koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srdana Janicijevica. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilic o cerki Mariji.o. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno . kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8.d. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit). dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvecih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. novine i magazini d. juna 2005. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki clanovi SPS po partijskoj liniji.Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politicka linija prijema u clanstvo ove institucije. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004. koga su za isplacenih 1.d. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadicu). dakle tadicevaca. generalni je direktor Politike. VAC-u. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovica. Predragom Mihajlovicem i drugima.2%. Aleksandrom Simicem. U javnosti Beckovici su. Gde je onda "nestala" razlika od 5.o.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. Zgodan primer je porodica Beckovic. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a. suprotnih interesima 6. Posle 5.1%. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. Hinic je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30.

sam “ktitor” sa porodicom! Kostic je iste godine kupio i tzv. To je javni restoran. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. ovaj Cacanin. Borislav Radosavljevic. vlasnika “Auto Cacka”. direktor OMV u Srbiji 224. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. Milenko Kostic. Ljiljana Smajlovic. 218. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”. iako . vlasnik „Auto Cacka“ Uprava za javne prihode je odlucila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena. vlasnik preduzeca „Steko“ 225. Kao što je poznato. a time i liferant vozila za državne organe. ukoliko cacanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je vec potpisan. a Kosticu morati da placa ekonomsku cenu zakupa. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. a direktorka muzeja Nevenka Bojovic uzalud upozoravala da ce. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. glavna urednica „Politike“ 222. Ove godine. direktor „Ces Mekona“ 226. Aleksandar Boricic. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. gradsku kucu. Posebno ako se ima na umu Koštunicino slikanje sa Zdravkom Colicem. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilic. Branka Vidic. u žestokoj konkurenciji zvucnih imena iz automobilskog biznisa. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . veka. jer je Milenko Kostic u rodnom selu pored Cacka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. Ljuboja Stefanovic. Olivera Jevtic. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i deciji vrtic. vlasnik „Polimarka“ 221. tako da necemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. on ih je porušio. Zvonimir Nikezic. po mišljenju mnogih. Ipak. za ugovor težak oko 2. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Cacka. Dok pojedini ucesnici upozoravaju da je nemoguce da jedan ponudac bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe.poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. budu iskljucivo marke “škoda”. kod njega je rucao Jovica Stanišic za vreme jednog boravka pre atentata.. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostica narucio 6 kamiona “mercedes”. Milorad Lukovic Legija. U emisiji RTV B92 Velja Ilic je rekao da “nije on (Kostic) kriv što je Legija rucao u njegovom restoranu prilikom boravka u Cacku. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljac limuzina za državu. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. bar u prvom izbornom krugu. Vojin Starcevic. konzervativnog DSS-a. direktor „Zdravlja aktivis“ 220. inace zemljak i prijatelj Milenka Kostica Koleta. Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” vec hapšen u policijskoj akciji Sablja. Kostic je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovica. Kole je pušten posle nekoliko nedelja. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonacelnik Cacka. posle atentata na premijera Zorana Ðindica. DSS podržava Velju Ilica. pa koncert Cece Ražnatovic koji je izazvao buru i u samom DSS.. Goran Stojiljkovic. zbog potkradanja ovog javnog preduzeca. najbolja atleticarka Srbije 219. “Auto Cacak”.

vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. upravnik Narodnog pozorišta 234. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. Aleksandar Milicevic. Uprkos svega. Žaklina Nikolic-Kušic. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. Zoran Višnjic. dramaturg 239. fudbalska legenda 236. Kosticu je zabranjeno i da bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. Aleksandar Šoštar. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. Vladimir Cupic. Ratko Butorovic. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. vlasnik “Auto Cacka” pobeduje na tenderima. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. Predrag Ejdus. Jovan Cirilov. Aleksandar Stojanovic. Miroslav Ðukic. Dušan Ivkovic. Dragan Džajic. najprevodeniji srpski pisac 232. direktor agencije Beta 235. najbolji srpski plivac i evropski rekorder . vlasnica agencije „Publicis“ 244. Radislav Rodic. Bosa Nenadic. Slobodan Micic. selektor košarkaške reprezentacije 243. Isidora Žebeljan. trener Panatinaikosa. Ljubica Markovic. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. U meduvremenu. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. kompozitorka i najmladi akademik 240. biznismen iz Novog Sada 246. Aca Bulic. Dušan Kovacevic. predsednik Zajednice prvoligaša 241. pomocnik ministra za omladinu i sport 251. 228.nisu bili potrebni EDB-u. Milorad Cavic. Vasiljka Radulovic. najpoznatiji dramski pisac 238. Milorad Pavic. generalni menadžer „Egzita“ 247. Željko Obradovic. prvaka Evrope u košarci 245. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. Bojan Boškovic.

(isplaceno mu je 1. u Višegradu. godine. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIC roden je 1950. u pritvoru je odležao ceo mesec. s Kojicem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica. Njegove su kockarnice. Aleksandar Šapic. Uprkos spornim detaljima o Majkicu. Ono što je procurelo u javnost . pobednica „Evrosonga“ 2007. vlasnik modne konfekcije „Todor“ 255. Po dolasku u Srbiju. pokojni Žorž Jablan. prevare. Za 1. ali i u JU Biznis centru. Prica izmedu "Geneksa" i "Kin Stiba" pocela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". radio je do sankcija. niti Ministarstva pravosuda Hrvatske. Majkic je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom".000 dolara Majkic je od Jablana (inace Jugovica po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. Ulici 29 novembra. uz pomoc srpskih zvanicnika u organima vlasti BiH. poznato je. gde je živeo do pocetka raspada Titove Jugoslavije. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu zapocelo je akciju za imenovanje Majkica 2002.000 dolara godišnje i 20% od zarade. državljanin BiH i SCG.kockarnicu "Aleksandar".300. Vlasnik "Kin Stiba". placati 500. augusta 2004. narednih pet godina. oktobra 1989.600. kada je izvršio dela silovanja. godine. marta 1998. Kupio je za 2. samo njemu. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". . pa ih je pozajmio od onih koji su imali.4. mogli da ulaze samo stranci. dobio je zatvorsku kaznu. Mirko Todorovic. do 1983. Završio je srednju školu. narušavanje javnog reda i mira. Milorad Savicevic. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novcane kazne. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. Direktor "Genexa". jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. tadašnji direktor "Interkontinentala". verovatno.000 dolara). umesto da dobije odštetu .252. Marija Šerifovic. Milorad Majkic. u noci izmedu 16. Majkicu su cvetale ruže. na Terazijama i u Ulici 29.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. onda je zatvoren. godine 253.. kada su napadaci s automatskim puškama izrešetali automate za igru. obavezao se da ce hotelu. Vece ministara odobrilo je Majkicevo imenovanje 26. otuda ne cudi što se izjašnjava kao Bosanac. prvog coveka "Geneksa". stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost pocasnog konzula Konga.000 dolara. novembra. u Cumicevom sokacetu. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojic. pored menjacnice pokojnog Arkana. Takvom odlukom Majkic je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Beckom konvencijom o olakšicama. a Majkica nije bilo ni u krivicnoj evidenciji beogradske policije. prijavljivan kao višestruki ucinilac krivicnih dela u periodu od 1975. godine. tvrdio je da je Majkic bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševica. i 17. godine. uz odobrenje Milorada Savicevica. a zagrebacki biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkic. privilegijama i imunitetu. januara 2002. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. na Terazijama 43. koji je je zapoceo 18.covek je imao restoran u Zagrebu. Tako je otvorio prvi lokal . falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita.. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. godine. Široke narodne mase culi su za njega posle spektakularnog hapšenja. Kazino u koji su. po tadašnjem zakonu. demolirane. u Cumicevom sokacetu. najplaceniji vaterpolista na svetu 254. Osim lanca kazina "Aleksandar". Lepo je proširio posao. Milorad Majkic. imenovan je za pocasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. i vredanje policajca. Šta je sve radio. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektic. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. 330. Ali.

dogada se da investitor. dok kupac. direktor „Eurosalona“ 258. prevareni kupci ugovorenih i uplacenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba izmedu investitora i podizvodaca. Najsvežiji i najdrasticniji primer. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševica. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. ciji je vlasnik Mladicev sin Darko. koji je udružio oko hiljadu nesudenih vlasnika stanova. proizvodnju. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladica.000 kvadrata sa 1. Dragan Tomic. poznatiji kao Žika Muštikla. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailovic zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. reorganizovana Naftna industrija Srbije pocela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. Naime. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbaceni iz stranke. d. Nije redak slucaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na odredenoj lokaciji. ukupne površine koja premašuje 40. Živorad Mihajlovic. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božica na dužnosti clana UO JP za istraživanje. Minic. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. pa i kada se takav stan nade u posedu kupca. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek poceli da se kopaju temelji. Tako je. Milomir Minic.105 jedinica medu kojima dominiraju stanovi. pa nije mali broj gradana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlovic zvani Žika muštikla. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. Marjanovic.10. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. cija se firma bavi gasifikacijom. Slican rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. Slobodan Živojinovic. godine poceo izgradnju blokova na pet lokacija. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. pošto uspešno okonca fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem. Sastanak je vodio predsednik stranke Slobodan Miloševic. Sednica je prošla tzv. po pravili nejasni. NIS je podeljen na dva javna preduzeca i jedno akcionarsko društvo. 19. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da ce završiti samo grube radove. Medutim. U NIS-u a. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. pre svega Tomic.. ali ima i garaža i . predsednik Teniskog saveza Srbije 257. Stankom je 2004. Branislav Stojakovic. To ima svojih prednosti.. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reci clanovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. Oktobra 2005. jeste slucaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. takode. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na celu sa Verkom Stevanovicem. u poslednje vreme.. Ipak.256. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. prema svojim mogucnostima. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovicevog SPO. vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlovic. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su ukljuceni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom. kreira raspored i stepen opremljenosti. Zoran Andelkovic i Željko Simic. Inace. preradu. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minic predloži za predsednika prelazne republicke vlade.2000. Cinjenica je da je najveci broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgradenih stanova. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. pa je poslanik Sanja Cekovic (koja je stavljala. firma Darka Mladica se sumnjici da je bila finansijer mreže pomagaca Ratka Mladica u njegovom bekstvu.. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. proizvodnju.

Po istom principu.Urban legal (vlasnik tog preduzeca je firma iz Vašingtona. Branko Kovacevic. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. Predrag Petronijevic. Zbog te cudne koincidencije. bez tendera. Veselin Veskovic. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. Slobodan Jolovic. Džon Dejvis. Veliki broj kupaca obratio se sudu. gle slucajnosti. dobija dozvole za gradnju na tom podrucju. direktor „Tarketa“ iz Backe Palanke 261. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Cukarica. Iako je rec o velikom broju prevarenih gradana. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. koji se. jer jedino ta firma. a Stankom uzima novog partnera za taj posao .lokala. rektor BU 263.527 evra) a ugovorom izmedu ta dva pravna lica precizirano je da ce za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrdeni broj kvadrata. još nisu primili svoje stanare. direktorka kuce „Adrenalin“ 266. Živadina Mihajlovica. Ljubiša Vuletic. što se po istoj formuli. poznatijeg kao „Žika muštikla“. 259. ali koji „nekom slucajnošcu“ nisu preneti tim preduzecima. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. direktor Uprave carine 268. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. Rec je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. Aneta Ivanovic. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice izmedu Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. godine. koji su takode svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arcibalda Rajsa. Artcom LLC. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog slicnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. to je moguce samo od Stankoma. Medutim. ali je cudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. gde su mu partneri bili Kuming. reditelj „Klopke“ ciji su scenario otkupili Amerikanci 260. direktor Poreske uprave 264. sa osnivackim ulogom od 2. pa kupce koji u svojim stanovima žive vec dve godine. koje bi trebalo da reaguju. Zapanjujuca je i inertnost državnih institucija. direktor Zavoda za izradu novcanica i kovanog novca 267. Stankom ogradio od prodaje stanova na drugim lokacijama.032 evra). potpredsednik „Intela“ . firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivackim ulogom od 4. Dejan Stojanovic. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagica 54). Jelena Drakulic. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju. pa ošteceni smatraju da je mala verovatnoca da cetiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. bivšim vlasnicima zemlje na cijim parcelama se grade ova naselja. Sumiks i Pionir invest. U to zamešateljstvo uvlace se i brojni podizvodaci. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. a ukupna vrednost naplacenih kvadtrata krece se oko 43 miliona evra. i pored toga što je vecina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. Srdan Golubovic. mi smo upuceni jedino na pojedinacne sudske sporove. predsednik opštine Lucani i organizator Sabora u Guci 262. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeci da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati.

ambasador Japana. sada je šef poslanicke grupe DS u Skupštini Srbije. olimpijski prvak u matematici 286. Jelica Minic. jedan og najvecih donatora u Srbiji 278.269. vlasnica „M plasta“ . episkop zahumskohercegovacki i primorski 271. Mirjana Savic-Udovicic. pravni ekspert 289. Vuk Draškovic. Dragan Šolak. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). Mladen Radojevic. bila je leva i desna ruka druga Covica. Nada Kulundžija. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. ekspert za pitanja EU 272. Hans Ole Urstad. Srdan Dragojevic. lider benda „Van Gog“. Marina Abramovic. Vladika Grigorije. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dacicem i Palmom? 285. dobitnik MTV nagrade 276. šef Unmika na Kosovu 284. Entoni Barnet. šef poslanicke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i ocekujemo da ce tako biti”. direktor ocne klinike ABM 273. Zlata Stepanov. Damir Firšt. Sreten Mitrovic. bivši maticar u mesnoj zajednici Palic i aktivista Saveza sindikata. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. Roksanda Nincic. Hristos Panagopulos. Ðorde Balaševic. Joakim Riker. šef OEBS-a u Beogradu 282. Marijana Pajvancic. ambasadorka Srbije u EU 279. nagoveštavajuci vecinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalisticke partije Srbije. Nada Kolundžija. najveceg kablovskog operatera 270. Zvonimir Ðukic Ðule. direktor „Erport siti Beograd“ 274. Radmila Marinkovic-Neducin. Tadaši Nagai. direktorka Agencije za privatizaciju 280. Gili Deker. najpoznatiji domaci kantautor 287. Vesna Džinic. direktor SBB. bivši šef diplomatije 283. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. lider SPO. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. uspešni režiser 288. ambasador Grcke 290.

osim Milorada Vucelica. naša najuglednija književnica 294. u svojstvu sekretara. Dragoljub Žarkovic. Backopalanacka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišic. ministarka nauke 298. Sredinom osamdesetih. Radovan Pankov. pojavljuje se. ali tadašnji glavni . sa novinarima. Vucela se pokazao kao prorok. Vucela je diskretno. investirane u školarinu Vuceline cerke. Pitanje se odnosilo na 800. Jovica i Vucela idu u Beograd na studije. Vucela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književnicko-intelektualno-umetnicarski polusvet koji je parazitirao na komunistickim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radovic. Jovica se odlucuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. 1973). bistri i vredni. sa nacionalistima. glavni urednik "Književnih novina". iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. demokrate. direktor „Siti rekordsa“ 296. levicara i šarmera. I dalje se oblaci "levicarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". svacijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. sa svojom americkom vojnickom torbicom o ramenu. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". nešto manje medu pravim disidentima. sa komunistima. sa Francuskom 7. sa Patrijaršijom.. osim da potpiše neke peticije. Obojica su dodoši crnogorskog porekla iz moralno-politicki besprekornih porodica.000 evra. Vec je bio ljubimac intelektualno-politicke Caršije. Tada ga je krenulo: sa troškovima.293. malo Dobrica. U jednom od tih slucajeva. da se nekome preporucuje za cuvara. sa umetnicima. Vucela je: umetnicki direktor Zvezdara teatra. Bilo ga je svud. sa NIN-om. malo Markuze. kao glavni urednik "Studenta". Milorad Vucelic. i vec 1973. misterioznim putevima. ambiciozni. ha!". projektima. Milan Calasan. Pratio je modu: malo "Praksis". Vucela se odlucuje za javnu karijeru. savetnik teniske reprezentacije 297.. odgovorio je: "Ha. Odmah je stavio do znanja ogorcenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. Politicki je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. Milorad Vucelic. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. zapošljavanjima. Ana Pešikan. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. bivšem Domu Udbe. malo Kardelj. Nikola Pilic. sa disidentima. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa cetiri pune plate. urednik kulturne rubrike "NIN"-a. Svetlana Velmar-Jankovic. umetnicki direktor Grada teatra u Budvi. vezanom za Dušana Bogavca. Mile Isakov. vredno glodao. potpisnici su bili svecano najureni iz Saveza komunista. ha. ali torbica mu je vec ušla u legendu. Od 1973. srpski fudbalski menadžer 295. ako covek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. ali "levicar" svakako cupav i glasan. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. Bane Stojanovic. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da ce se Milorad Vucelic ikada postideti i prestati da vice. dok ga Milan St. medu "disidentima". Pocetkom osamdesetih Vucela je bio spreman. sa akreditivima liberala. Protic nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vucela nije imao odgovor. sa pesnicima i sa celokupnom politickom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. Neki ninovci to nisu razumeli. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u realsocijalistickoj kulturi. disidenta. Mihalj Kertes. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-politicke osetljivosti.

ušao je cak i u estradu i tamo ostavio utisak. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. Cak se i Miloradu Vucelicu mogu zacepiti usta. najveci proizvodac jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva.povlašcenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. ciji je predmet irelevantan. RTS itd. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Miloševic ga izbacuje iz SPS iz razloga neke politicke svade. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. Vucelic se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišica s jedne i izvesnih medunarodnih veletrgovaca duvanom. od kada je vecina ovih ljudi postala elitni segment društva. i 1989. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Ðindica. da Srbe svi mrze itd. Vucela se smejao: "Vi cete da ginete u tom ratu. tecnih goriva i strateških roba svih vrsta. treba samo argumenata. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. Vladimir Beba Popovic optužio ga je da je od Službe ukrao cetrdesetak miliona maraka. jeste. u Koncarevu. RADMILO BOGDANOVIC roden je 7. da ce se Srbija otcepiti. sa njom povezana. partitokratija. Služba državne bezbednosti vec je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". onda su stavili na šverc cigareta. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis mocnih listova poput Blica. Vucela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. kraj Svetozareva. Sve se placa u gotovom. Vucela je propovedao 1988. 300. Potom je završio Uciteljsku školu. To je doba sankcija. trebalo bi da se secamo da je ista novina. Po prirodi stvari. kao i sve za Vucelu ako nije novac. ne samo u vlasništvu Igora Lupšica. a ne mi. pa i saveznici iz dva svetska rata. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmocnijima. Na pitanje šta se nas ticu njihove komunisticke svade izmedu republickih partija. kvota i kontingenata. Opredelio se za duvan. ako treba. Bracikina carina pleni i isporucuje heroin Stanišicevoj Službi. bilo ga je svuda.urednik. vozao se u crnim limuzinama i leteo. u Budvi. Treca strana je kasnila. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. ocigledno. vidno stagnira. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma izmedu tri strane umešane u izvestan posao. Vikao je Vucela sa TV ekrana tih godina. Teodor Andelic. koji su neumitni. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u . Dragoljub Markovic. Jovica postaje Nacelnik. sa pokricem suvlasnika producentske kuce Komuna. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. ili ce biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. kada okonca “privatizacija” države i. U jednom trenutku 1997. Iz Backe Palanke dolazi Bracika Kertes. a zajednica vec trecu deceniju. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmocnijih i raznih apartcika . iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima.. dok su u milosti. Vucela se tu ugraduje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. Vozilo je pripadalo Miloradu Vucelicu. Slucajno ili ne. Iz izbledele americke jakne M-65 Vucela prelazi u odela i kravate. zanimanje Madar." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. Vucelica je krenulo: SPS. dva nepoznata pocinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnicki automobil "audi". "nema Boga. oktobra 1934. lepe sankcije. s druge strane. oružje i heroin bili su sledeci. a oni nek' vide šta ce. Jedna strana trebalo je da drugoj strani posredstvom trece strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu . da ce se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. ali ne i neke licnosti za koje svi znaju da su veoma mocne i ciji pipci nisu preseceni. zato što su on i Vucela radili zajedno na istom projektu. Kao trenutno marginalizovan iz politike. To stanje. opisao je Brana Crncevic. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. majka Desanka domacica.. koji je i sam bio u toj prici. pa je sve dozvoljeno".

Poceo je kao ucitelj u pešterskim selima. Fonda kapetan Dragan. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugacije da reagujemo. kako kaže. povukli su se i Slavko Zecevic i Viobran Stanojevic. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo. sekretar OK SK Zajecar. da su kriminalci veci profesionalci od policije. da bi 1988. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. Zbog dogadaja od 9. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. žalio se. martu.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rodendan kad je postao pocasni gradanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblacio”. srpski ministri policije bili su Slavko Zecevic. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”.. ni da pravim svadbe. Kada je dolazio Slobodan Miloševic.poslanik u republickom i saveznom parlamentu. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP.. Vršene su promene svih nacelnika SUP-a”. nastavnicom. Kada su odlazili Draža Markovic i Petar Stambolic. onda on. drugovi pozvali da prede u policiju: “Nacelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. Pocasni gradani Jagodine su narodni heroj general Petar Gracanin. Viobran Stanojevic. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. Onda je postao zamenik republickog sekretara za ONO i DSZ. ga. Znam koliko je cesto svima opraštao greške. To je cena službe”. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. ja bih ih. optužbama inspektora Dragana Mladenovica (1996. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. Radmilo Bogdanovic. funkcioner iz Zajecara. opštinski funkcioner iz Arandelovca. brate... gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. Oženjen je Živkom. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju . februara 1966. Vojvodini i na Kosmetu. onda su ga. ima da podnese ostavku. Jednom. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. Upuceni tvrde da Bogdanovica na mesto ministra policije nije “lansirao” Miloševic. Zbog ovog slucaja nastali su veliki problemi medu tajnim policijama. Kako su se menjale politicke garniture u Srbiji. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. Poslednjih tridesetak godina.Beogradu i diplomirao 1976. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Ðokica (nedavno ubijenog u Stokholmu). Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. Jagodina nije darežljiva po pitanju pocasnih gradana i dodeljene su tek cetiri titule. ako narod nece Mitevica. s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. otac Žarka Zecevica. Deveti mart nije moja rana. Radmilo Bogdanovic nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolovic. U Glavnom odboru je SPS-a. i da je “Šešelj bez bontona. j. Zatim je 7 godina bio sekretar republicke Uprave za unutrašnje poslove. vec general Petar Gracanin. marta 1991. izborom Milana Martica. ni da ispracam u vojsku. Svetislav Lalovic. smenjivao”. iako sam bio dobar clan i nisam stigao da budem clan CK”. kad je sklonjen Rankovic. s uzimanjem para od Dafine. Na napade da ima ogromnu kucu u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao srece ni da školujem decu. Prijatelji ga znaju kao društvenog. došli su i Radmilo Bogdanovic i Zoran Janackovic. Ako narod tri puta juriša na Televiziju. i Marka Nicovica. govoreci o 9. “SK me cesto držao na nišanu. Bogdanovic je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK. Sasvim slucajno. koje je imala svake republika bivše SFRJ. Ðokic se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kaficu u Malmeu. Biran je i za clana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. tada clana Direkcije JUL. koju je obavljao 8 godina.. Kada su pali Ivan Stambolic i Dragisa Pavlovic pomereni su i Svetislav Lalovic i Branko Kostic. clan je uprave “Crvene zvezde”. “Jugoslavija komerc”. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . to mi je sve. iz politicke garniture Kragujevca. cemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. a danas je miran ko jagnje”. Za Slobodana Miloševica je tvrdio: “Mnogo je mekan. bio kriv ili ne. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešica. tako su se menjali i ministri policija i nacelnici tajnih službi..) da je policija organizator kriminala. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojovic. pa nacelnik Uprave za strance. Govorio je da je “Vuk Draškovic pre na rumunski nacin jurišao na “TV Bastilju. došao za ministra policije. ništa nije dokazao”. Prema recima Bože Spasica. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moc i dalje velika. stalno me napadao.

klub je zatvoren. Ubistvo Andrije Lakonica u kaficu „Nana“ na Senjaku. Jovan Raškovic. Posle ove informacije. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. “Nemamo vremena za mirne proteste”. direktora INA. Vojnoj liniji je bilo jasno da u istocnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. gde je dogovorena njegova likvidacija. pored Stanišica i Frenkija. krajem osamdesetih godina.Stjepana Ðurekovica. 1994. uz pomoc Službe. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. kako tvrdi Spasic. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. srpski ministar policije. predsednik krajiškog SDS. Zato je na to podrucje morao biti upucen neko s mnogo vecim ovlašcenjima od onih koje je imao Frenki. cigareta i slicne robe. Radmilo. Solo-igrac Ranko Rubežic zapoceo je prvi vatreni obracun u Beogradu. predlaže Babicu da narod legne pred vozila hrvatske policije. 9. ucestvovali i saradnici DB-a koji ce kasnije ciniti jezgro Jedinice? Ili je Stanišic tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slucaju. 23. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. odgovorio je Babic. u želji da izbegne sukob. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Ðorda Božovica Giške i da je za to imala logisticku pomoc nekog nemackog kriminalca. Podrucja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti.pominju se . Spekulisalo se i da je glavni „cistac“ u ubistvu Ðurekovica bio kasnije poznati srpski slikar.04. Energican. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. maj. U Hrvatskoj ce se ginuti tek u proljece naredne godine. Božidar Andrejic piše: “Da li je zapoceo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno zapoceli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . mogao sam lako da izvršim Tudmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. marta 1990. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mladih kriminalaca. oko Miloševica se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najveceg poverenja. Željko Ražnatovic Arkan. necu krv! Da sam htio. nocni klub „Amadeus“. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. nafte. koji je 2003. opsedenut borilackim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. Služba nije mogla da dozvoli. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. Jovi Simendi i Mirku Vasiljevicu. a Tapi je bio glavni menadžer. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. Prema Spasicevim recima. Stvaranjem kriminalnih organizacija zapocinju i prvi medusobni obracuni. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. Bogdanovic je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. Badža se nametnuo kao izbor. Babic je proglasio ratno stanje. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemacku. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreoristicke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojicic Badža. dva dana ranije. Rat u Hrvatskoj zapoceo je bez opaljenog metka. godine. Ðorde Božovic Giška i Dragan Maleševic Tapi otvorili su. On i Arkan u to vreme vidani su zajedno u loži Crvene zvezde. Služba je u to vreme pocela da gubi kontrolu nad kriminalcima. koji više nisu medu živima. U Bosni iste jeseni. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežica. Giška je tada bio u zatvoru. “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. “Ja. tu bi pala krv. Ta grupa nezvanicno je nazvana vojna linija i cinili su je. koji pocinju da se vracaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. Dragan Maleševic Tapi. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubic? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. koje. na cijem celu se nalazio Hrvat Zdravko Mustac. U Nemackoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. za koje je bio optužen pa osloboden Darko Ašanin sa svojom grupom. Ali. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znaci kada pocne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. Radmilo Bogdanovic. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanovic. prepricao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. iako nikada nisu imali potvrdu za to. Oni ce uz pomoc Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomocu državnog šverca oružja. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanovic iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obracunao sa tajnom policijom.

rekao je Borovic. 2001. poceli da skrecu politicki ka SPO i radikalstvu. Nikola Stanic. zna onoliko koliko mu treba. Ove beleške potpisivao je zapisnicar koji je prošlog cetvrtka Mladanu Dinkicu. a cesto i Dragomir Tomic. Pošto su Zvezdini navijaci. uz pomoc zvezdaša. potvrdio autenticnost dokumenata. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom. Šainovic.. 12. kazao je Borovic i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašcu bili izvanredni. za njega su filter tužioci i sud. “Cinjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zakljucak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. Radmilo moli Arkana da uvede red.. u svojstvu vode “Delija”. Otvara poslasticarnicu u okviru svog imanja. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanovic. Analiticari se slažu da srpsko-albanski dijalog nece biti ekskluzivno pravo dveju strana. Miodrag Zecevic. pored Dafine Milanovic. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. guverneru NBJ.” Advokat Borivoje Borovic izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovica “izvedeno na visoko profesionalan nacin” i izrazio sumnju u pogledu mogucnosti da ce MUP “doci do pravih tragova o naruciocu i organizatoru ubistva”. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovica Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. Zna se ciji je klub Zvezda bila i koliko je znacilo biti blizak njenoj upravi. Tada nastaje Srpska dobrovoljacka garda. o izboru Dušana Mihajlovica za republickog ministra unutrašnjih poslova. Mihalj Kertes i Nikola Šainovic. januara 2001. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševicu. Prava prilika otvara se 1990. On treba da bude pošten. Operiše se sa tzv. Trece opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivicnog gonjenja Ražnatovica koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuce navijaca Obilica i OFK Beograda. Visoki funkcioner Socijalisticke partije Srbije. Po mom mišljenju nema te cene za koju covek treba da izgubi glavu. na utakmicama. Radmilo Bogdanovic. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. Sastancima su cesto prisustvovali Radmilo Bogdanovic. koja ukazuje da su Stanic. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. onda tu postoje normalni uslovi izvodenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. Milomir Minic. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošceno znaci “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što ce . Za njega su sve zainteresovanije velike sile. polako javlja politicki pluralizam. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovicem. navodno “po zvezdaškoj liniji”. nije covek koji prvi put tu dolazi. strucan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. Rec je o ubistvu šefa politicke partije. bili su Milutin Mrkonjic. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. tu treba da bude covek koji ce cetiri godine da radi. bude na tom mestu covek kome nije nepoznata ta oblast. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronadena je arhiva. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. ali nema ni demantija. Arkan se. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju gradane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. Ako je ucinio i neku grešku cak i stvari koje su protivzakonite. On to postiže veoma efikasno. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahovic i mnogi drugi. Arkanova zvezda raste. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-politickog establišmenta Srbije. To orocavanje mi se ne dopada. formalne vlasnice „Dafiment banke“. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. direktor „Simpa“ iz Vranja. Radmilo Bogdanovic je. “kreirali” “Dafiment banku”. Mrkonjic. kada Miloševicev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom.i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima ucestvuju (Radmilo Bogdanovic). “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojcic. Redovni ucesnici ovih stanaka. Zoran (Todorovic). Kada se 1989. “Delije”. Ministar policije je covek koji treba da primeni zakon.

kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševicevog režima. JNA je 3. novembra 1991. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“, Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar, od koga su napravili Staljingrad. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara, Života Panic i Blagoje Adžic, bezbedno uživaju generalske penzije. Celnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar, Radmilo Bogdanovic i Zoran Sokolovic, takode nisu kažnjeni. Radmilo Bogdanovic izjavio je 15. maja 2003. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala, ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. maja 1991. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševica, dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u necemu ucestovao”. Bogdanovica Tužilastvu Haškog suda pominje kao clana grupe, u kojoj su Jovica Stanišic i Franko Simatovic, osumnjicene “za udruživanje radi zajednickog zlocinackog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. On je rekao da je vec bio u penziji kada je Stanišic došao ne celo Državne bezbednosti, kada je sa Simatovicem formirana specijalna jedinica i kada je poceo rat. Bogdanovic je ocenio je da je Slobodan Miloševic mogao da spreci prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. “Njemu nije imao ko da se usprotivi, on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. Miloševic nije prihvatao nicije savete, a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”, rekao je Bogdanovic. Za rezultate istrage atentata na Zorana Ðindica, kazao je da nije ocekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolica. Jugoslovenska i srpska štampa, pocetkom devedesetih godina, dovodila je Stanišica u vezu: za dovodenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu, za aktiviranje Sime Dubajica, generala Dušana Pekica, Željka Ražnatovica, za naoružavanje Srba u Bosni, za vodenje rata preko generala Božidara Stevanovica u RV i PVO JNA, kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. Sam Stanišic govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovica poslao u Knin po naredenju Radmila Bogdanovica, ministra srpske policije: “Posle mesec-dva, gospodin Vasiljkovic je napravio neki politicki problem u tom kampu, može se reci neku pobunu protiv politickog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. Ja sam boravio u Kninu 1. avgusta 1991. i povukao sam gospodina Vasiljkovica”. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanovic kao ministar prisluškivao jer se 1990. sumnjalo da je on doušnik CIA. Osloboden je tih sumnji i Zoran Sokolovic ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. Radmilo Bogdanovic deceniju i po se držao “zakona cutanja”, jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”, kako od protivnika, tako i od svojih, pa i Slobodana Miloševica... Bogdanovic je bio ministar policije iz najmocnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševica. Posle nereda 9. marta ‘91. Radmilo Bogdanovic je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. Arkan je tada bio voda navijaca Zvezde. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. marta 1991, ministar policije Radmilo Bogdanovic izjavljuje: “Ne osecam se krivim i ne mislim o ostavci”, a ostao je upamcen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. marta 1991. godine, zbog cega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. Miloševic ga je, koju godinu kasnije, izbacio iz Izvršnog odbora SPS, posle cega se Bogdanovic povukao iz partije, bez obzira što je bio jedan od osnivaca, i približio JUL-u. Razgovor za Kurir, jula 2007. godine, Bogdanovic je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu, navodeci da kao policajac “tacno zna genezu ovog pred cim smo danas kao narod i država… u cemu smo grešili, u vreme Tita, pa Miloševic, i ovi danas”. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovica, 1968, na Kosovu je to iskorišceno za jednu vrstu obracuna sa Službom državne bezbednosti, na koju su bili ogorceni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981. godine nisu bile toliko nasilne, ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj nacin ispoljavali. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovica? Ja to sada citam u novinama. To su pricali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Rankovic

sprovodio na Kosovu. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu, ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu, jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugradana. Secate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin... U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turcin... Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija... Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je, ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana, mada ih nije bilo u nekoj vecoj meri. Možda kasnije... Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. godine niko nije ni spominjao samostalnost, ali je vec 1981. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo - republika”! Pozivajuci se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. godine, oni su tražili otcepljenje od Srbije. Da li je policija u periodu 1968-1981. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republicki organi vlasti. Tada smo mogli da dodemo sa ekipom i da pružimo pomoc u sprovodenju zakonitosti. Postojala je vertikalna hijerarhija. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. godine. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni, posle smene Rankovica. Njihova vertikalna hijerarhija je jaca od javne bezbednosti, ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade, recimo, na nekom krupnijem predmetu... Oni su obezbedili pobunom iz 1968. godine, posebno posle 1981. godine, da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. Moj pomocnik Boro Tomic je 1989/90. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram, gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite, ubijte njega, a ne nekoga ko ne puca... Cim je uzvracena vatra, oni su prestali. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. Nije li to legalno razvlašcivanje službi bezbednosti? Da. Kad se vidi Ustav iz 1974. godine, mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. Jer, i kad su dolazile delegacije u Beograd, u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo, da se žale na stanje na Kosovu, mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. Sve se ostavljalo lokalnim organima. Ispada da su to, u stvari, legalni zaceci rada na “njihovoj stvari”, institucionalno i vaninstitucionalno, gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbedivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima... Sve do 1981. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina, kada mi prakticno nismo više ni imali prave ingerencije. Ali, osecalo se šta se sprema. Godine 1981, kada sam ja bio na Kosovu, njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malici. Kasnije je bio Karakuši. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu... Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. Što se tice javne, sve je bilo na lokalnim organima vlasti, koji su mogli da traže samo pomoc od nas. Kad su tražili našu pomoc, dobijali su je, ali su sve manje to od nas tražili. Mi smo 1981. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora, koji su bili naša veza dole na terenu. To je bila naša pomoc, ali smo time imali i uvid na terenu. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slucaj Martinovic”) i Miloševiceva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova cuvena recenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta recenica, ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija, Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivicnim prijavama... A oni dolaze ispred savezne skupštine, Miloševic dolazi u pola noci i kaže da

ce on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. Nama koji smo radili na tom slucaju. Kako se desilo da je baš Miloševic otišao medu Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam, jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Naravno, jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku, koji su stalno dolivali na postojece informacije i podigli su atmosferu. Ne kažem da nije bilo incidenata... Bilo je teških slucajeva. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe, toliko je sve to iritiralo Šiptare. I posle, koliko se dalje išlo... Ali, do 1989. godine nije bilo pucnjave. Kako-tako, ali smo držali red. Šta zamerate Miloševicu? Miloševic je nastojao da u Beogradu drži vezu sa odredenim brojem Šiptara. Medutim, kad sad analiziramo, shvatam da su to bili probrani Šiptari, koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. To su bili Memet Ajeti, Lugici, Ilijaz Kurteši, koji je bio više u Beogradu nego tamo, pa Ali Šukrija takode. Sad vidim da je to bila velika greška, prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva, što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogucili da oni odaberu svoje rukovodstvo, nego da im ih iz Beograda namecemo. I ti koji su ovde bili, oni nisu imali uporište tamo. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoce da podrže Beograd i vezu sa njim. To Slobodan nije uspeo. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vicuci “Mi smo za vas!”, a nisu imali uporište na terenu. U Prvom opštinskom sudu 1998. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku, Šefku Alomerovicu, po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Cosica i njegovog savetnika Vladimira Matovica. Alomerovic je izjavio da je otmica planirana u Cosicevom kabinetu i na sudenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Cosicevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava, otmica, diverzija, paljenja kuca. Posle otkazivanja sudenja Alomerovic je izjavio kako vec peti put izlazi na sud “koji bi, da je bio tako revnostan u vreme dok je Cosic bio na vlasti, vec odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljevicu, jednom od optuženih za ucešce u otmici. Njemu se sudenje umesto u Bijelom Polju, gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica, zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potice nekoliko ucesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanovic takode iz Jagodine, a zna se Bogdanovicev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukica, jednog od prvooptuzenih u ovom slucaju, Radimilo Bogdanovic castio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Agencija “Bina” je 30. januara 1993. godine objavila studiju, prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju, a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti... Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljacke nije nimalo važno kojih ce dimenzija Srbija na kraju biti. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadice im gubitak teritorije i propast otadžbine... Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativisticka, definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Novac, mediji i delegiranje autoriteta politickog vrha odreduje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. Prema ovoj analizi, vrh srpskog politickog lobija tada cinili su Slobodan Miloševic, Dobrica Cosic, Mihajlo Markovic i akademik Ljubiša Rakic, za koga je navedeno da je mason. Složenim sistemom, za taj vrh su bile vezane SPS, medu cijim tadašnjim bitnim clanovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanovic, DEPOS, medu cijim znacajnim clanovima je kao mason oznacen Dušan Mihajlovic, a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadic, takode imenovan kao mason. Od uticajnih pojedinaca izvan politickih stranaka u strukturi srpskog politickog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije, kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karadordevic, Zoran Nenezic, Milan Panic i Željko Ražnatovic Arkan. U strukturi finansijskog lobija, na cijem se vrhu pominje Slobodan Miloševic, prema istoj analizi, kao masoni se navode Ðorde Zecevic, Dušan Mihajlovic, braca Karic, Zoran Ðindic, Desimir Tošic, Jovica

Stanišic, Vladislav Jovanovic i Vladimir Cvetkovic. U istrazi u kojoj se Džajic, Cvetkovic i Marinkovic sumnjice za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci, a medu njima i Radmilo Bogdanovic, koji je bio clan UO Crvene zvezde. Vecina svedoka izjavila je da se ne seca pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. Bivši celnici crveno-belih osumnjiceni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. Da li je Naser Oric bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republickog MUP-a? Bice Republickog. Da li je Naser Oric napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog, Hamdije Jusufspahica? Da li je Hamdija Jusufspahic prijatelj Radmila Bogdanovica, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Oric održavao vezu sa Markom Miloševicem? Da li je tacna tvrdnja Sretena Jocica da je Naseru Oricu isplaceno, preko Pala, 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”, za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca), kojoj pripada i Radmilo Bogdanovic? Danica Draškovic bila je siromašna gradanka, sve dok nisu poceli da se bave politikom. Ona je radila najprljavije poslove stranke. Tajno se sastajala sa Mirom Markovic, sa Stanišicem, sa Legijom, sa Radmilom Bogdanovicem. Njen pokojni brat Veselin, rekatirao je vlasnike kioska, prodavnica, pumpi, kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Kada je postao nacelnik opštinske službe u SO Savski venac, nije imao ni pristojno odelo. Za samo nekoliko godina postao je bogat. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve, od opljackanog novca podigao je crkvu, u koju su, suprotno kanonu, preneti njegovi posmrtni ostaci. Vojislav Šešelj je 9. avgusta 2002. optužio policiju da se ne trudi da pronade ubicu Boška Buhe iako ministar i kljucni policijski generali znaju da je to Željko Maksimovic Maka. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovica da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvoricemo Nicovicev dosije, pa cemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. Nicovic je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom, ali je prerastao u najveceg trgovca. On zapleni drogu, pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. Radmilo Bogdanovic, bivši ministar MUP-a, licno mi je pricao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovica. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajuci da se domogne funkcije ministra MUP-a. Miloševicu je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije, pa je od toga odustao. Nakon toga Nicovic napušta funkciju”, podseca Šešelj upozoravajuci da ce rasvijetliti Nicovicevu ulogu u privatizaciji preduzeca “Zetatrans”, trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. ŽIVORAD KOVACEVIC roden u Jagodini 30. maja 1930. Novinarska i diplomatska visoka škola, Univerzitet u Beogradu, 1952. Magistratura, Politicke nauke, Kalifornijski univerzitet, Berkli, 1960. Specijalizacija, Meduodnosi, Harvardski univerzitet, 1963. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, 1967.-1972. Potpredsednik Skupštine grada Beograda, 1973.-1974. Predsednik Skupštine grada Beograda, 1974.-1982. Clan Saveznog izvršnog veca, predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom, 1982.-1986. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Americkim Državama, 1987-1989. - povucen na pritisak Slobodana Miloševica i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”, 1989-1991. Otišao u prevremenu penziju 1991. Potpredsednik Medunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti, 1975.-1982.

Pregovaracko umece Pregovaracki proces Jezik pregovaraca i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. septembar 2007. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Sonja Licht.Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. 1996-1999. za istorijski vrlo kratko vreme. godine bio je direktor . predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Ðelic. 2000. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi covek Spoljnopolitickog saveta i Diplomatske akademije. da od jedne lepe i mirne zemlje nacini razbojište i groblje”. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“.Clan Saveta Igmanske inicijative. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece.7. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovacevic. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovacevic. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delevic. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeci. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. Oni. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Ðukic Dejanovic. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo ucestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. Istu ocenu ponovio je obracajuci se clanovima Rotari kluba Zrenjanin. Predsednik Foruma za medunarodne odnose. Živorada Kovacevica. Ne samo „plišani razvod“ Ceške i Slovacke. Prvi predsednik je Živorad Kovacevic. Objašnjavajuci svoj pokušaj naucnog osvetljavanja ove teme. bivši gradonacelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. pored nesumnjivog liderstva u vodenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. Pregovori o disoluciji. Osnovan Spoljnopoliticki savet Ministarstva spoljnih poslova. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. LJUBOMIR MIHAJLOVIC roden je 1941. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. 1999. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. vec još ubedljivije. Alibi diplomatija Rešavanje granicnih sporova. koja je uspela. 2000. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. ali definitivno nije morao biti krvav.Predsednik Diplomatske akademije. Koordinator kursa medunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. i uz vedu pažnju i delotvorniju podršku medunarodne zajednice. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. Posrednici Metodi pregovaranja. 1993-1995. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. predsednica Beogradskog fonda za politicku izuzetnost Nenad Milenkovic. Beograd. uverljivo ukazuje da je to bilo moguce i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugacijim liderima. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. Od 1985. do 1987. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU cine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju.

koji se. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao clanica opozicionog DEPOS. godine. pa predsednik gradske vlade. Desanka Maksimovic ili Brana Crncevic. Pocetkom 1990. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. od kojih je najveci nastao u Valjevu). vec duže vreme je u inostranstvu. Ispostavlja se da je to mudra odluka. kao što su Ljuba Popovic. kao ni drugi Mihajlovicevi prijatelji zvucnih imena. a medu 4 poslanicka glasa koji su obezbedili SPS-u vecinu za izbor . 10. medutim porice da se našao s druge strane zakona. 11. gde živi i radi više od godinu dana. Program je. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Partijsku knjižicu zaslužio je u trecem razredu gimnazije. u vreme sankcija. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. ali van Srbije. oktobra. bila je: „Policija donela. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. Posle 12 godina provedenih na celu ove banke podneo je ostavku. Slobodan Miloševic. a u suprotnom mu je poslata poruka da ce biti smenjen. Ime stranci dao je Mihajlovicev licni prijatelj Dobrica Cosic. Mihajlovic se iz javnosti povukao u maju 2004. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunistickog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. umesto za nekoliko godina. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanicni poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojce banci. a da se imovina Socijalistickog saveza dâ opoziciji. Ljubomir Mihajlovic jedna je od najkontroverznijih finansijsko-politickih figura protekle decenije. gde je bio potpredsednik. suprotno Mihajlovicevom (Dobrice Cosica) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju.2008. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. i novac je. Mihajlovic je osnovao jednu od prvih politickih partija osnovanih u Srbiji po uvodenju politickog pluralizma. Prva saradnja sa Miloševicem završila se relativno brzo. gde i sada boravi. a potom i u Makedoniju. a onda i gradonacelnik. iz koje je nastala Komercijalna banka. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševica i. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. septembra 1948. deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. a na osnivackoj skupštini govorio je Mihajlovicev prijatelj – Matija Beckovic. legao na racun za nekoliko meseci.filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraca u Beogradu. zahvaljujuci ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. napisao takode prijatelj Ljuba Tadic. Prve ozbiljne politicke funkcije Mihajlovic je zabeležio u takode u Valjevu. istakao je i dodao da ce cim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. pa istraživac) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimirovicu i Crkvi. zbog stvaranja Socijalisticke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalistickog saveza. najvecim delom. poznatiji kao Ljuba Šiptar. U stvari. potom. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. jula 1990. Vest da je obuhvacen istragom zatekla ga je u Skoplju. posle 5. Dok u policiji nezvanicno najavljuju mogucnost podizanja krivicne prijave. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. Prve politicke lekcije Mihajlovic je savladao u rodnom Valjevu. Mihajlovic im preko novina porucuje da ko god želi da ga nade može to da uradi vrlo lako. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajlovicu ponudeno da se sam povuce. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog racuna na ime fudbalera Gorana Drulica u Komercijalnoj banci na cijem se celu Mihajlovic tada nalazio. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja celnika „Crvene zvezde”. isterao bih i njega i sebe”. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. u drugom razredu je bio izvidac. Bankar Ljubomir Mihajlovic. DUŠAN MIHAJLOVIC roden je 27. Saradnju sa Miloševicem obnovio je u februaru 1994. Niko od njih. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. nije se uclanio u ND. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Miškovic. policija odnela”.02. Njegova izjava kada je u sefu. U vreme završetka Mihajlovicevog gradonacelnickog mandata.

koja je nastala 1999. godine. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. obezbedio sebi novcanu nadoknadu za lansiranje price o Vladimiru Popovicu kao ucesniku atentata na Zorana Ðindica. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vuceticevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Ðukanovic. SLOBODAN VUCETIC roden je 10. Sudija Ustavnog suda postao je 1991. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. Mihajlovic je u aprilu 2001. pri cemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. koji je valjalo vratiti). na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. za koju se veruje da je pre interesna organizacija. bude vracen. koji podseca na tender za nabavku i opremanje policije s pocetka 2002. Otvoreno se spekuliše da je preko. Mileta Tomica.000 DEM. Lutra (formirana 1991. Bio je u novembru 1989. u cijem je delu. cisto kriminalnu.’. Malo je poznato da je. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. kojim se traži provera nekih transakcija sa racuna Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševica. iako nema položen cak ni pravosudni ispit. godine protivkandidat Slobodanu Miloševicu za predsednika Predsedništva Srbije. otudio svojih 6% u firmi Arius. razrešen je sudijske funkcije zbog clanstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivaca i clan Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. gde je bio i odreden krug politicara”. ciji je vecinski vlasnik Miroslav Stefanovic. godine lider DHSS Vladan Batic najavio je podnošenje krivicne prijave protiv Slobodana Vucetica: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. a Pravni fakultet u Beogradu. Zloupotrebljavajuci službeni položaj. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžicem i Rašom Lazarevicem. godine kao udruženje strucnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. dok je opisujuci drugu naveo imena niz poznatih politicara. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i UBPOK. dobijen od Karic banke. u ciju je cast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Cist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesacice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. medu kojima i Mihajlovicevo. vezanom za nabavku 23. ND je ušla u vladu.000 evra prilikom sprovodenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. Kao ministar unutrašnjih poslova. najavio novu ratnu fazu. tako što je Miloševicev ulazak u savez sa radikalima. Tezu o Mihajlovicevom poslovnom “umecu” potvrduju i “naduvavanje” faktura sa 140. Sa opozicione liste. omogucio je firmi Arius. ali nije izabran. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. Mionica. oktobra 1941. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovica. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000. i ta kompanija ucestvovala. U oktobru 2005. a profitirala je samo na cementu. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. koja je organizovala hapšenje . na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. Bio je kandidat SPS na prvim višestranackim izborima. Mihajlovic je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala madarske policije. da na tenderu za nabavku informaticke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra.predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. po stupanju na dužnost ministra. Posao je dobila Lutra iz Valjeva. u Crnoj Gori. dve masonske lože”. i tako je pokušao da zataška pranje novca. godine u Vilusima. Gimnaziju je završio u Vrbasu. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalic odbijen. kao i da su za njega “masoni udruženje gradana. direktora republicke direkcije za imovinu iz DSS.000 džepnih višenamenskih peroreza. Broj Mihajlovicevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na cak 36 ili više. funkcioner LS. Tih godina. poslednjih godina. Sloga je trajala do sledecih izbora. Krajem 1999. pod njegovom vlasnickom kontrolom. Sam Mihajlovic rekao je da “u masoneriji nije bilo necasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. Mihajlovic bio predlog DSS. iako je imala ponudu skuplju za cetiri marke po komadu. a manjinski – Dušan Mihajlovic. oznacila kraj participacije ND u vlasti.000 na 287. i drugih clanova stranke. pa je napustio 1991. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima. kao i društvo golubara”. Mihajlovic je bio prinuden da ude u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500.

godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa racuna Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog racuna. roden je 1974. stupilo na snagu ne 5. odakle su je najurili. U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. kojim je odredeno ukidanje policijskog pritvora. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojic je izdeklamovao broj krivicne prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". vec 10. godine u Kninu. godine. 5. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. postao je clan UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinovic na mesto urednika Studija B 1990. da li ce JP Telekom Srbija postati lider u regionu. godine da su ga u junu 2001. Renata Radujko-Milic. Vucetic je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. Bila je jako uspešna. juna 2003. a Studio B do finansijskog kraha. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Ðindica. prešao kod Borisa Tadica u kabinet. pa je postao lak plen za tadašnju Covicevu gradsku skupštinu. BRANKO RADUJKO. svi su bili šokirani. O kakvom je strucnjaku rec.Sestra gospodina Branka. Posle godinu dana predsednikovanja. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. ne želeci da objašnjava o cemu je rec. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993. zahvaljujuci svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milica. a šta je sada s njom. do 1996. kome je on bio šef kabineta. Ustavni sud.. Arkanovu i Karadžicevu televiziju. odgovoran je za programski. napisala je novinarka Lila Radonjic u otvorenom pismu Vuku Draškovicu još 1997. Oduzimanje mandata poslanika. kao prvog coveka njegove administracije! Kada je Boris Tadic odlucio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. Cesto je dolazio u Komesarijat za izbeglice. kada je pala vlada premijera Živkovica. pretvarajuci Studio B u Šešeljevu. i istog dana pocelo je puštanje iz pritvora. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. poput one na pitanje. Branko savetuje predsednika vlade.. Bez završene visoke škole. Vucetic ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvodenju vanrednog stanja. DRAGAN KOJADINOVIC. kad je doneto. Privatizujuci program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. dok još nije postao penzioner. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. ciji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe. proglasio kao protivustavnu. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju.. svi su je u JUL-u voleli. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. prostor i promociju dobio u Studiju B. . nakon indicija o politickoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. svedoce njegove izjave.. ali kao loš poreznik ona. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. Koliko je meni poznato. pod njegovim predsedništvom. doktora nauka Zorana Ðindica! Branko je. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. juna 2003.Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. kada . protivustavno ovlašcenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera.predsednika DHSS. jer je Jezda Vasiljevic prvi telefon. nije mi poznato”. kao savetnik za Kosovo. Boris Tadic dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka.. kao izbeglice. juna 2003. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju".” Problem je što covek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. sa nepunih 26 godina. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. vodila se istraga o tome.. pokojnog Zorana Todorovica Kundaka.. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovicem. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. Kao sudija USS. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi.

kao i za UNDP u Somaliji. Od 1999. Srejovic. Simic. Gašic. Dušan Kanazir. titulu doktora nauka iz oblasti medunarodnih odnosa. U toku 1985. S. do 1999. godine kao istraživac je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mancester u Velikoj Britaniji. Od 1976. vec nedelikatno je u banjaluckim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isakovic "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". Dobio je ime po svom dedi.Posle završetka gimnazije. Ucestvovao je na medunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti u periodu od 1976. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. P. Tasic. M. Diplomirao je. Akademik Mihailo Markovic minimizirao je.suviše blaga. D. B. godine. Dobrica Cosic i Milorad Ekmecic još pocetkom 1992. gde upisuje Ekonomski fakultet. Reljic. jedan od osnivaca Socijalisticke partije Srbije. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na vecem broju projekata u Pakistanu. u okviru Departmana za razoružanje. Naucnim radom pocinje da se bavi u Institutu za medunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Garašanin. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. M.to DS odluci. godine postavlja generalni sekretar UN. MIRKO CVETKOVIC je roden 16. Rajcic. Antic. Na Skupštini 4. Predsednik SANU. juna 1992. tokom „Krvave bajke“. a nastavlja ga u Stokholmskom medunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). S. Peticija je ponudena na potpis i Dobrici Cosicu. kada je 18 clanova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. PRVOSLAV DAVINIC. Ne verujemo u one koji ga. ne samo znacaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trecina SANU-a izgleda "šacica"). od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. Selenic. Pekic. "zbog delikatnosti tematike". predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. svesno ili nesvesno. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isakovic. Bojan Milic. avgusta 1950. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. na cije celo ga 1991. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela.” Apel su potpisali R. Srbinovic. oktobra 1941. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje mede". M. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševiceva ostavka cini . Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. Pantic. koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. Indiji i Turskoj. M. vec samo potpisnika”. godine u Beogradu. kada je procitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševica. Na redovnoj sednici. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševica potpisala su mnoga poznata imena. B. bezuspešno je tražio. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na . Popovic. Andus. da se diskusija zatvori za javnost. a generalni sekretar SANU. Pavlovic. godine. rascep. magistrirao. dokazivali su: da je donošenje novog ustava prece od prvih višestranackih izbora. NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. B. Dejan Medakovic. Stefanovic i N. Objavio je veliki broj naucnih radova u domacim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševica i. 2006. M. M. dolazi do politickog rascepa u SANU. godine na temu medunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. clan G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. godine radi u Ujedinjenim nacijama. Ne verujemo u one koji ga vode.Suprug gospode Renate. do 1998. I. Palavestra. medutim. potpiruju. Lj. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". D. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova. roden je 1938. kao portparoli politickog establišmenta. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. Simovic.. godine optužen je za ucešce u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. odlazi u Beograd. godine u Zajecaru. kragujevackom nastavniku koga su Nemci streljali 20.

godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. bio je clan Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. podrži studentski protest 1968. Nakon toga Micunovic odlazi u Nemacku na Univerzitet u Konstancu. U mladosti je robijao na Golom otoku. studirao je u Sarajevu i Beogradu. kao profesor Beogradskog univerziteta. PETAR ŠKUNDRIC je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije ciji je predsednik dr Mirko Cvetkovic. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. U politicke vode ušao je 1968. savetu casopisa Praxis i u odboru korculanske filozofske škole. Nakon toga vodi agenciju za konsalting „Intercon“. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rodaku ciji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. i još sedam profesora. studija. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. njegova porodica je proterana u Srbiju. Objavio je više od 200 naucnih i strucnih radova. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. u Crnoj Gori. iako nije clan. po dolasku Miloševica. S Golog Otoka vraca se 1950. inace clan KPJ. izabran je 15. Prvotno je izbacen iz komunisticke partije. Na dužnost ministra finansija. 2008. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Uciteljskoj školi i gimnaziji. Nakon bugarske okupacije Makedonije. na rad na fakultetu sa trecinom radnog vremena. Clan je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. Kriticko pisanje za casopis "Praxis" i odluka da. godine. Potom prelazi u Ekonomski institut. a zatim osuden na 20 meseci zatvora. Bio je jedan je od osnivaca i prvi generalni sekretar SPS. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. U poslovnim krugovima. DRAGOLJUB MICUNOVIC roden je 1930. U periodu od 2003. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. zato što je 1948. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kuci „CES Mecon“. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije clan). Januara 1975. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. od tada. gde je radio deset godina.projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). Micunovic. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. godine u Topolici. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. februara 1947. gde mu je otac bio u državnoj službi. Nakon povratka u Beograd 1983. godine kao jedan od voda studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. Radni staž zapoceo je u Rudarskom institutu. postaje clan državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. do 2001. a ne . upamcen po govoru na Kontramitingu na Ušcu 1991. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. gde je pohadao gimnaziju. maja 2007. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. Redovni je profesor tog fakulteta i pocasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. Roden je 21. LJUBOMIR TADIC roden 1925. godine. Aktivan je u redakciji casopisa Filozofija. Diplomirao je. Godine 1988. (po sopstvenom priznanju. Sa šesnaest godina prikljucio se partizanskom pokretu. Clan je više strukovnih udruženja i redakcija strucno-naucnih casopisa. Prvi od 8 izbacenih profesora bio je vracen. on. Od januara 2001. S grupom intelekturalaca pokrece list Bagdala. Nakon isteka tri godine vraca se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Micunovica. elaborata i projekata. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. godine predsednik Republike Boris Tadic poverio je Mirku Cvetkovicu mandat za sastav Vlade Srbije. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i politickih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. do 2004. politicki nepodobnim za profesorski rad. gde radi šest godina. Nakon rata. opsovao je majku starešini. godine. u Smrijecnu. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobodenja". Kao naucni saradnik. na jugu Srbije. Diplomirao je 1954. Od 1998.

devet clanova UO po 1. zato što je video da kod Micunovica "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Gradanskog saveza".400 evra. Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokrece u Engleskoj "Praxis International".960 evra. Predsednik UO Nikša Stipcevic – 1.640 EUR. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Micunovicem.390 evra. Takva pozicija mu je. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog clana Glavnog odbora. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike.550 evra. godine izbaceni sa Filozofskog fakulteta. dvotrecinska vecina. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otudene i postvarene dominacije" autor koga je. godine. Ukupno: 1.680 evra. osim ucešca u brojnim politickim polemikama. broju clanova i sastavu. ucešce javnih preduzeca i agencija u BDP i u novcanom toku. jedna trecina clanova. ostalo su sitnice. postavljaju tamo samo zarad licne blagodeti ili i zarad neceg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma . Na zvanicnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunistickog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. ima 2.600 evra za godinu dana. komunisticki režim držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. devet clanova UO po 1. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2. u toku mandata 675. pitanje da li se apartcici. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. kritikuje "konfederalisticki karakter Ustava iz 1974. Clanovi i saradnici prime za 12 meseci 168. bivši fudbaler. 1989. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru. preporucuje: „pogledajte Službeni glasnik. a za mandat 110. menadžerka za odnose sa javnošcu.300 evra. dovoljan broj clanova. Uprkos cinjenici da je jedan od osnivaca DS. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet clanova medu kojima je i nacionalni radnik Dušan Savic. "ima višak strasti i višak ambicija"). Ljubomir Tadic. To ne ometa Nikšu Stipcevica da operiše pojmovima: vecina.049. Šef je Tijanic.500 evra. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovica. a u zemlji sa Dobricom Cosicem pokušava da pokrene casopis "Javnost". nakon 26-godišnjeg clanstva u tada jedinoj partiji. ucestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševica navukao na osnivackoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Micunovica za predsednika DS.4. za pet godina 263.Dragoljub Micunovic. O Upravnom odboru. ukupan broj clanova. Ipak. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruci javnosti. Prema zvanicnom sajtu beogradskom aerodroma. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. a predsednik Upravnog odbora 27.840 evra. aktuelni desnicarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za . a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA CAUŠIMA Imajuci u vidu. Ucestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokrece inicijativu za kriticko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. koga je Miloševic želeo da vidi na tom mestu. omogucila i da nastavi i spisateljski rad. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt.Kad je došlo vreme za višestranacje u Srbiji. Anamarija Matic. Alije Izetbegovica i Dobroslava Parage. kvorum. Iako je imao primedbe na nacin na koji je Zoran Ðindic došao na mesto predsednika DS. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju clanova UO. ocenivši da Kosta Cavoški. njegovom predsedniku i broju clanova nema ni reci. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanic.930 evra mesecno.000 evra.400 evra. sa mesecnom zaradom od 2. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike".760 evra.

Upravni odbor staje 55.340 evra.832 evra godišnje i 164.023 evra. Ukupno: 439. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti. pomocnim poslovima za funkcionisanje države. Na zvanicnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi.470 evra. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis necitak).104 evra tokom mandata.400 evra za 4 godine. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije.839 evra. niti podataka o Upravnom odboru. štampa knjige Slaviše Lekica. to je godišnje 20. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinic.200 evra ukoliko patrona Mladana ne oteraju pre vremena.000 evra i 384.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilovic ima mesecnu platu od 2. Tijanicu dajemo godišnje 35.160 evra za mandata. do neke nove funkcije 104. cime se zabavljaju istražni organi.736 evra. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo.068 evra i dok ga ne zamene ceh ce dostici 170. Napokon.. Žena od Dinkicevog poverenja. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradovic– 2.640 evra za godinu i naplatice 208. Zvonko Obradovic je roden 1966. Vesna Džinic je u vreme kada je Dinkic bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje.može se procitati sledece: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojecim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradovic. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zaraduje dvostruko manje od vecne pratilje. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu.032 evra dok ne dode nova kožna garnitura. svoje usluge naplacuje 41. Clan je najužeg rukovodstva G17+. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. „Službeni glsnik“. što je 74. Ovaj kolekcionar funkcija. APR omogucava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“.srpsku stvar.160 EUR. diplomirani pravnik iz Kraljeva“. odnosno 175.000 evra tokom mandata. zato.008 evra godišnje i 220. Od 2003. Gavrilovic godišnje košta državu 34. Ukupno: 312.820 evra. U izveštaju za poslovnu 2007. Gavrilovic se iskazao..100 evra. a 7 clanova UO po 764 evra.600 evra. U okviru pretrage privrednih subjekata.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164.476 EUR. Na Upravni odbor ode 96. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“. tj. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore. sanaciju stecaja i banaka.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. Na zvanicnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu. .160 evra. opet necete saznati ko upravlja agencijom. a Stipcevic nas godišnje košta 18. potom još tri godine strucni konsultant necega što se zove STW Fondacije-Nemacka. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. Ukupno: 634.200 EUR. Legalno je da direktor Obradovic17+ prihoduje 32.“. bivši marksista. svoje parce slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanovicu i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Ðindica. bliska saradnica Mladana Dinkica prima 3. izbacujuci mrtvog Ðindica sa spiska najznacajnih Srba. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat. Predsednik UO ce primiti 12.300 EUR. Svestrani Obradovic bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. Predsednik UO dr Vukašin Pavlovic prima – 1. Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 .276 evra za godinu dana ili 49.

024 evra za pun mandat.300 evra. Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a clanovi UO cetiri puta manje od. Još kad iz njih.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138. Polazeci od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanicevih prihoda a naknade clanova UO iz redova partijskih cetvrtinu.897 evra. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 clanova i njime predsedava zamenik. po uzoru na Gavrilovica. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika.. Za Albijanica je pocela nova era. decembra 2008. Ukupno: 331. što se za cetiri godine penje do 55. još 138..200 evra. nema nijedne reci.368 evra. Ni clanstvo u UO nije za bacanje. izbace da je Zoran Ðindic ubijen u nerazjašnjenom atentatu. koji se citaju izmedu redova ograde: „napominjemo da clanovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu.780 evra. Ukupno: 276. U slucaju tajne organizacije AKL cak i internet posustaje.416 evra.600 evra a dok ne dodu neki drugi. poreski obveznici izdvoje godišnje 27. Prosvetni pregled nema Upravni odbor.800 evra.080 evra. izvedena racunica pokazuje da se na Albijanica godišnje baci 30. Odjednom je prosecna neto zarada postala Albijaniceva biblija sa tri sveta slova RZS (Republicki zavod za statistiku).584 evra. REPUBLICKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u licnost dr Jovana Radunovica cija je plata 2. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga. kada bi imao samo 5 clanova bila bi 91. Za clanove UO godišnje treba spremiti 27.200 EUR.908 evra.804 EUR. Na upit o podacima koji se ticu primanja clanova UO. Nije moguce doci do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2. Izvršni direktor vredi godišnje 13. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1. Bar da su nam udžbenici dobri. Stankov godišnje zaradi 64.756 evra godišnje i 123.563 evra. pripadalo 30. racunica je sledeca: Na direktora i predsednika UO.756 evra. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda. odnosno u petogodišnjem mandatu 153. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanic nasledio je decembra 2007. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22.416 EUR. Predstavnicima stranaka je do 1. decembra. Podatka o broju clanova Upravnog odbora nema nigde. Tu su još i izvršni direktor i 4 clana Upravnog odbora.000 evra. što na petogodišnjem nivou iznosi 322. za cetiri godine 366. Za godinu dana nadoknada UO.764 što za pet godina iznosi: 113. dok clanovi UO dobijaju po 1. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja. ŽELEZNICE SRBIJE .000 evra. Ukupno: 688.AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5. Radoša Ljušica.336 evra. a koliko novca primaju.820 EUR. može se utvrditi da za Zavod vreme pocinje da tece od 1. razume se.

i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu. iz cega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železnickom saobracaju. šta joj drugo.240 evra dok ne ode u neki novi UO. i druženju s Dinkicevom suprugom Tanjom.400 evra.264 evra a predsednik UO – 1. Njeno devojacko prezime je Zec. Zamenik direktora primi 15.120 evra za jednu. clanovi UO ne primaju nadoknadu za rad. Clanovima UO se za godinu dana nadoknadi 128.440 evra. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu. Ukupno: 360. clan skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije. Clanovima UO sleduje 30. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice. kako je i nestala.530 evra. Predsednik UO Zoran Andelkovic – 1. zamenik predsednika Odbora za saobracaj i veze.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103. 66. 11 clanova UO po – 1. radila je cetiri sata dnevno. zamenik direktora – 1.480 evra za cetiri godine. bivši diplomata SFRJ Budimir Loncar. kad su svi vec poceli da spajaju praznike. rekla je Vida Uzelac. Markovic je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.724 evra. Na veliki cetvrtak. Dva dana nakon što je pocela da radi u SDK. Roditelji su joj bili cuveni crnogorski komunisti. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda. Do 1996. Godišnja zarada direktora iznosi 20.128 evra. Reanimirani Andelkovic štrpne 16. na sajt Centralnog registra volšebno se. Uzelceva nikada nije bila rukovodilac. Ukupno: 751. navodno zbog problema sa srcem.080 evra. naprasno je ozdravila.260 evra. Predsedniku UO se nadoknadi 15. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obracun i placanja). TANJUG Direktor – 1.032 evra.Direktor Milovan Markovic zaraduje 3.560 evra godišnje. Predsednik UO – 356 evra. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD. Za cetiri godine unapredivanja železnickog saobracaja suma je 172. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. kao prijatelj njenih roditelja. Samo je pao sistem. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesecno zaraduje do 14. Pretpostavka je da clanovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajuceg i da ih ima ne manje od pet.070 evra.720 EUR. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“.240 evra za godinu i 120.840 za vreme trajanja mandata. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkaci samo „Novosti“. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu.586 evra. Dok traje razjašnjavanje.968 EUR.960 za ceo mandat. ali je uvek bila protežirana.600 evra. . i 60. Za cetiri godine 513. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koca Popovic ucio da skace na glavu. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da ce sacekati zvanicno obaveštenje.380 evra. istovremeno kao predsednica UO prima – 4.168 evra tokom godine i 75. REPUBLICKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zaraduje 1. vraca zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda). ili. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slucaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda.000 evra.

000 evra.000 evra ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69.272 evra i 17. svaki cent je bacen novac.604.000 evra EPS – 253. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i cije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševica.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69. Hadži Dragan Antic Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanovic Gradonacelnik Lipljana Ljubinko Božic Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirovic Zvanicnik Jugoimport SPDR Jovan Cekovic Gradonacelnik Kline Sveta Dabišljevic Portparol SPS Ivica Dacic Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanovic Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilovic Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Ðedovic Direktor “Takova” Ivko Ðonovic Direktor Komercijalne banke Ljubiša Ðordevic Glavni urednik “Borbe” Živorad Ðordevic Gradonacelnik Decana Milivoje Ðurkovic Zvanicnik Beogradske banke Aleksandar Dobric Gradonacelnik Vucitrna Slobodan Doknic Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišic Clan Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajevic . Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i pice 2.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76.6.000 evra JAT – 195.d. Ukupno: 108.000 evra AERODROM NT – 126.000 evra TANJUG – 17. Medutim.360 evra godišnje i 91. Plate direktora i nadoknade clanova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog cega bi poreski obveznici trebalo da brinu .888 EUR.000 evra SRBIJAGAS – 184. Do tada.000 evra .600 evra. zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije : Pomocnik direktora Beogradske banke Slobodan Acimovic Gradonacelnik Suve Reke Stanislav Andelkovic Generalni direktor “Politika” a.088 evra u cetvorogodišnjem mandatu.000 evra PTT SRBIJE – 483.954 evra.091.800 evra za ceo mandat.000 evra ELEKTROMREŽA – 150. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed. TELEKOM SRBIJE – 850. direktor ce zaradivati 18. SRBIJAŠUME – 550.602 prosecne plate . Godišnja nadoknada predsednika UO je 4.Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeca.000 evra RTS – 287. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije.

Sreten i Zoran Karic Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgovic Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanovic Direktor “Galenike” Marija Krstajic Zvanicnik Beogradske banke Ivan Lazarevic Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješevic Zvanicnik Beogradske banke Vladimir Lincevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubicic Direktor “Slobode” iz Cacka Radomir Ljujic Clan Direkcije JUL Nebojša Maljkovic Predsednik Osiguravajuce kompanije “Dunav” Nebojša Maljkovic Portparol JUL Ivan Markovic Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Markovic Zvanicnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvanicnik Beogradske banke Olivera Matic Direktor Železare Smederevo Dušan Matkovic Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlovic Menadžer u EPS Radoslav Mihajlovic Direktor “Pekabete” Nena Mihaljevic Urednik TV BK-Telekom Dejan Milekovic Clan Glavnog odbora SPS Milivoje Miletic Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojevic Gradonacelnik Obilica Zoran Miloševic Clan Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanovic Clan Glavnog odbora SPS Milomir Minic Direktor Delta banke Miroslav Miškovic Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrovic Direktor CIP Milutin Mrkonjic Direktor B-92 Aleksandar Nikacevic Gradonacelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojic Clan Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reci” Bogoljub Pejcic Clan Glavnog odbora SPS Goran Percevic Gradonacelnik Gnjilana Bogdan Peric Predsednik Beogradske banke Zlatan Perucic Zvanicnik Beogradske banke Gordana Popovic Šef Peckog okruga Jovo Popovic Spiker Televizije “Politika” Sanja Puric Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radevic . Milanka.Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Sladana Ivancevic Potpredsednik SPS Živorad Igic Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivkovic Gradonacelnik Leposavica Dragan Jablanovic Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljevic Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšic Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanovic Šef JUL Jagodine Životije Jovanovic Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanovic Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljcanin Clanovi porodice Karic: Dragomir.

Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. Dušan Radovanovic biznismen iz Ženeve.. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvanicnika nije reagovao . Braunkort.. njihovim posredstvom. ugrožavaju i sudski sporovi . Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode placanja štete koja je Srbiji. Božidar Vucurevic Zbog nelegalnog držanja para Srbije. U spajanju sa “Marfinom” ucestvuje Kikis Lazarides. a sada Laiki banke. poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa. pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. Ðorde Nicovic predsednik SPS u Nišu. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol. Medutim. Ideju Lazaridesa. traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. Radoman Božovic savetnik direktora Beogradske banke. koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševicevih para). predsednik Laiki banke. Celni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”. koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular. i cutanje finansijskih vlasti Srbije. Te firme osnovala je Borka Vucic preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa. sada predsednika Kipra . suvlasnik “Nivade”. koji dokazuju osnivanje osam “Miloševicevih” of-šor kompanija.Clan Glavnog odbora SPS Dejan Radenkovic Direktor “C-marketa” Slobodan Radulovic Clan Glavnog odbora SPS Tomica Raicevic Clan Glavnog odbora SPS Aleksandar Raicevic Predsednik JUL Ljubiša Ristic Vlasnik “Rodic MB” Milan Rodic Clan Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotovic Clan Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonacelnik Prištine Dušan Simic Gradonacelnik Srbice Sima Simic Clan Direkcije JUL Živko Šoklovacki Clan Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanic Clan Direkcije JUL Srboljub Stankovic Gradonacelnik Ðakovice Momcilo Stanojevic Zvanicnik Beogradske banke Vesna Stevovic Direktor “C-marketa” Tihomir Todorovic Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomaševic Gradonacelnik Podujeva Milovan Tomic Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajkovic Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojevic Direktor “Grmeca” Rajko Uncanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinovic Guverner NBJ Dušan Vlatkovic Direktor Beogradske banke Borka Vucic Bankar Milija Zecevic Bankar Miodrag Zecevic Direktor “GSB” Milan Živanovic Clan Glavnog odbora SPS Života Živkovic Clan SPS Života Cvetkovic direktor “Geneksa”. naneta do 2000. to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima. koje su imale preko 250 takode nelegalnih racuna u Popular banci. Zoran Cicak privatni bankar.

a drugi primerak je ostajao nama. jer.4% akcija srpske Centrobanke za 33. taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji. ali da je ne pomešaju sa božanskom.. za politicke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politicki deluju. uspeva da se održi. dolazio saradnik Radeta Markovica.. Ocigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da ocuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. uci da svaka vlast ima pozitivnu ulogu. u suštini. Laiki Popular banka. Bio je to Rade Markovic. koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija. važne su Božije reci Noji. nisu ucestvovali civilni predstavnici. advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. Tacni ili ne. i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. kojoj ne dozvoljava da razvija i unapreduje društvene odnose. Velika odgovornost za sav novac Srbije. drugi sa Avramom. otprilike jednom nedeljno. od tada federalnih elemenata. i da je svaka vlast data od Boga narodu. U Starom zavetu. bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševica. upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije. Pavle. jer suzbija pojave zla. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Antifašistickog veca u Jajcu. bili oni hrišcani .ali tek posle Velikog potopa. koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišcani i nije to zahtevao od drugih naroda. smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedocio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batic. i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala racune. onemogucava normalno funkcionisanje države. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka. Bilo da se prati Nova srpska politicka misao ili Evropski pokret. 1943. prepuštajuci njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. tokom i nakon II Svetskog rata.Anteksol. godine. NOKTOM PO DUBINI Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi.Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. jedan onome koje novac uzeo. a medu njima i Radomira Markovica. dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj covek daj mu iznos koji traži’. carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. Markovic mi je rekao kako je Miloševic naredio da. koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. iz sopstvenih interesa. Prvi Zavet bio je sa Nojom. i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije.protiv Popular banke na Kipru. koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. Bog je. na kome iz Srbije. a treci sa celim covecanstvom. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševica i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca. od kojih je najznacajnija bila . deponovan pa skinut sa racuna. bez obzira na suštinska neslaganja. na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoreticari i prakticari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci. Zebica ili Šainovica. pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro cetiri decenije. tokom istorije. Na sajtu Laiki grupe. novopostavljeni šef Državne bezbednosti. stvorio tri zasebna Zaveta sa covekom . za razliku od drugih. zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo covecanstvo. po tumacenju svih jevrejskih ucitelja. U kontekstu shvatanja vlasti. Taj sudski spor sprecava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije. bavi se i odnosom hrišcana prema svetovnoj vlasti. jeste na Laiki banci. bez obzira na lica i partije. pored potreba vojske i policije. koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija. te bi hrišcani trebalo da poštuju svetovnu vlast.5 miliona evra. Vremenom.. a da se vodeca elita regrutuje iz istog kruga. kao i postojanje establišmenta koji. uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za licnosti koje vrše vlast. Sveti apostol Pavle. kupila je 90. preko Gospoda Isusa Hrista. u svojoj poslenici Rimljanima. Mojsijem i ostalim Jevrejima. On. ponudom za preuzimanje. Marijan Zovic”.

dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo covecanstvo. a cega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da . Takva vlast ne mora se trpeti. Zakon je dat od Boga. Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. kao metod. i kad je najgora. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. jer Bog ne poznaje samovlašce kao kategoriju vlasti. a to su izolacionizam. makar oni bili loši i nepravedni. ni po domacem. ne kao javne funkcije. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. važice za sva vremena.ili ne. ali i poreklo vodeceg nevladinog sektora. Progon. interesnoj grupi. drugi je istorijski primer organizovanog progona. U Srbiji. koja je opisana kao „kartel porodica“. Slucaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj. i ekskluzivitet. uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. nego tiranija. iznutra. Tiranija zapravo nije vlast. predstavnici nomenklature. Car Irod bio je tiranin. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti). interesantan za današnju situaciju u Srbiji. ova grupa je bila prinudena da nešto stvara. jer tiranin. u nelegitimnom i nelegalnom vidu. niti po medunarodnom pravu. poštuje zakone. na legalan nacin. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo pocetkom sedamdesetih. vec da je nezakonita. zapocela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. Diktatura. jer vladajuca kuca bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. u partijskoj državi. zbog same cinjenice da neka kuca ne pripada nekoj interesnoj grupi. sa voljom Tvorca). “Tiranicid” se cak nije tretirao kao kažnjivo delo. koja prakticno koci. cime je imala dodirnih tacaka sa radnim i stvaralackim delom stanovništva. nego samovlašce pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. Ono što je važilo tada. demokratskom centralizmu. i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. dovodi preduzetne ljude i radništvo da licni napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih iskljucuju iz preraspodele društvenog blagostanja. svetovnog i svetog. U smislu navedenog. prema spolja. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. U antickoj Grckoj pojavio se izraz “tiranija”. koja je ostvarena medu grupom porodica. Za primer današnje Srbije. ne zato što je bio loš ili dobar. progon ne vrši vlast. Bavljenje pojedinacnim slucajevima progona samo maskira suštinu sukoba. protiv svakog. Rasporedivanjem u više partija. neka pogleda ima li ideoloških razlika izmedu partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. U situaciji jednopartijske države. korisno je prisetiti se vladavine porodice Medici u Ðenovi. U interesnoj simbiozi. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitickoj). Društveni sukob iz takvog iskljucivanja stanovništva. kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona. vec kao kanalisanja koristi. pa i samog Boga. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje cine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. U šestoj zapovesti Noji. policentrickom etatizmu i tzv. nego zato što nije poštovao zakone. Kome ovo nije jasno. izgubio je zaštitu svakog zakona. koja je 1981. jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. po Hobsu. koji ne oznacava da je neka vlast loša ili nedemokratska. verovao neko u Boga ili ne. a ne vlast. izuzev privilegovane grupe. Stavljajuci se tako iznad svakog coveka. ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti licnosti. cak ni one koje je sam doneo. Pitanje je samo da li ce taj scenari biti voden jasnom ideološkom alternativom ili. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moc uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moc izraženu u finansijskoj moci. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. koje listom pocivaju na tzv. Bog takvu vlast ne poznaje. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga. bez zakonskog osnova koji bi opravdao upotrebu sredstava. iako zagovara prelazak u kapitalizam. pojavljuje se progon. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije. odnosno da nije utemeljena na vladavini prava.

generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. godinom. Željko Zirojevic i Miodrag Jankovic prvi put objavili u srpskoj javnosti . pretorijansku.V Deo. nastaju komiteti ove organizacije ciji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. ali je u noci 29. bomba i otrov . LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU V DEO TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. oktobra 1908. Milovanovic. Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine . 9. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. bio pripadnik ove tajne organizacije. kasnije cetnicki komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. Nasuprot tome. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. Ilija Ivanovic. maja 1911. koji pocinje ubistvom srpskog kraljevskog bracnog para Obrenovic. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera . Ubistvo kraljevskog para Obrenovic. ako budu zarobljeni. Velimir Vemic. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom . pocelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji. Ljubomir Jovanovic Cupa. osmislio je i organizovao oficirski puc 1903. Cedomir Popovic. i regent Aleksandar je. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor.Spasoje Tadic . patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima . major Dragutin Gavrilovic (upamcen po zapovesti braniocima Beograda). godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) . uprkos pritiscima. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . Pojedini clanovi Uprave otpoceli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvecao. teroristicku. To potvrduju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. 01. uz saglasnost vlasti . major Vladimir Tucovic (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovica. zauvek. srpski vicekonzul u Skoplju. Voja Tankosic. Uvidom u licni notes Aleksandra Karadordevica.. Širom zemlje.Dragutin Dimitrijevic Apis. kada su komitske vode iz Makedonije zatražili pomoc Beograda od tursko-bugarskog zuluma. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine.. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . kapetanu Velimiru Vemicu i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanovicu. izmedu ostalih su: vojvoda Vojin Popovic Vuk. Milan Vasic. drugi anarhisticku. Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašica. izgleda. Bogdan Radenkovic. godine. da neguju borbenost. cuveni komita iz sela Smrijecna (Piva). koji su istoricari. Najnovija istraživanja ukazuju da je to. Tadic je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. ???????? 2010. gde je teško ranjen. snage željne da se suprotstave osvajackoj politici Beca. U Srbiji. preneo je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosicu. nije bila njegova ideja.txt istina ima samo jedno lice ?????????. a seže do cistki srpskih kadrova u Komunistickoj partiji. pronaden je kompletan spisak clanova organizacije. Imao je jak uticaj na politicare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. Imajuci u vidu prisnost koju je imao s vecim brojem pripadnika ‘Crne ruke’. 6. po svemu sudeci. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojevic. i Milan Gr. maja 1903. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. u krajevima gde žive Srbi. Bogdan Radenkovic. Na spisku clanova koje je popisao Aleksandar. . i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". nije uspelo. Dragutin Dimitrijevic Apis. i u inostranstvu. ali mu to. Simboli organizacije bili su lobanja. nož. ukrštene kosti. i pitanje je da li i dalje. bio državni projekat. mogli da se ubiju.svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka.

Cim je postao regent. Živkovic je. koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. ‘Belu ruku’. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo iskljucivo o srpskoj stvari. Od stvaranja države Srba. pred streljanje. predvodio je pukovnik Petar Živkovic (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). Staljinov kadar. Major Ljubomir Vulovic napisao je. Mustafe Golubica i Božina Simica. lažni svedoci. . glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. major Živkovic bio je odreden da komanduje konjicom Timocke divizije. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živkovic naterao na homoseksualni odnos s njim. atentator. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hodera. zatim je bio nacelnik štaba Užicke i Timocke vojske. je uhapšen je kao clan organizacije Ujedinjenje ili smrt. rodom iz Stoca (Hercegovina). Radomir Putnik i Stepa Stepanovic simpatisali su organizaciju Crna ruka . general NKVD. kralj Aleksandar bio je politicki i na druge nacine vezan za Petra Živkovica. po naredbi Tita i dojavom Milovana Ðilasa. Osuden je na smrt i streljan 14. godine. govore za sebe . bili u ilegali ili. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. godine izdan Gestapou i streljan. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda.Mustafa Golubic. poput Save Popovica. juna 1941. i tako je postao voda Aleksandrove kamarile. u službi sovjetske obaveštajne službe. Živkovic i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. Aleksandar je poceo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande. Hrvata i Slovenaca. Živkovic mu se odužio tako što je. Rankovic je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. Optužnica ga je teretila za "prevratnicko delovanje". U majskom prevratu imao je minornu ulogu. do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u cemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). Ostali optuženi osudeni su na kazne zatvopra. Njegova jedinica poslata je da. sklonio Dimitrijevica iz Vrhovne komande. 1914. dva pisma o tome šta se dogadalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunovicu zamolivši ga da ih. U egzilu. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku. na zahtev kralja. . Ljube Vulovica i Radeta Malobabica. clan Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. .Jefto Dedijer. otac Vladimira Dedijera. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovica. Aleksandru. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. Dalji sled dogadaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. Decembra 1916. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. Posedovao je kompromitujuca dokumenta o buducem kralju. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". pukovnik u . Nisu bili clanovi. juna 1914. Komandant Druge armije Stepa Stepanovic zatražio je da Živkovic bude izveden pred vojni sud. preda nekome ko ce time moci da se pozabavi. da otkljuca kapiju dvora. Smenio je vojvodu Putnika. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i cekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio . a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala cast srpske vojske". ali je ipak prihvacen kao zaverenik kraljeubica. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovicem i Radetom Malobabicem. postavio je Petra Živkovica za predsednika vlade. šef špijunske mreže. Imajuci u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu . Crnorukaši su. kada zemlja bude slobodna. na zahtev regenta Aleksandra. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosica. juna 1917. januara 1929. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. Pronaden je clan Crne ruke. sudenje i streljanje Apisa. 1931. Prota ih je predao Todoru Mihailovicu u Beogradu. koga su se mnogi plašili. godine. s Drugom armijom. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene.Mehmed Mehmedbašic. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. a ovaj Aleksandru Rankovicu.obaveštajnom službom. 6. a posebno prema Apisu. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. "namestio" Solunski proces. Kada je. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politicki sudski proces i oznacio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašce. a potom pomocnik nacelnika štaba Trece armije. rodom iz Stoca. ali njihov odnos prema oficirima.

RM – ronilacka jedinica i službe – sanitetska. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. razne privatne agencije (za obezbedenje. U drugom dokumentu piše da je od pocetka rata 1991. novembra 2001. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. alpinisti. i dva svedoka koji su lažno svedocili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanovic (Temeljko Veljanovski) i Ðorde Konstantinovic (Konstantinovski Georgi). To su sprecili neki iz vrha KPJ . pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omoguceno da udu u bazu JSO. i paravojnu jedinicu Medic Slobodana. godine. detektivske agencije. padobranci. Pred vecem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. IMA LI SLICNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. pa su svi osudeni rehabilitovani 1953. Po njihovom odlasku. kao i VJ. navodno zbog prisluškivanja Broza. Avdija Bakalija. vec su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i cinjenica da je sastav ovih jedinica najvecim delom na okupu i da su vec ugradeni u "biznis". amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake cinova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. veza. pod punom ratnom opremom. Bio je to uvod u fizicko-politicke likvidacije tzv. Na Brionskom plenumu. tehnicka služba).7. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. zv. artiljerija. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. zv. Stefanovicem i Lukicem. Boca.penziji Radoje Lazic. padobranci – 100. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. Rad službe bezbednosti do 1966. Narucena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada). da nije bilo atentata na regenta Aleksandra.“ Opremanje JSO predvideno je na principu vojne organizacije: „Bice obuhvacena sva tri vida. telohranitelji i slicno). na vezi majora Kempa. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovica Arkana . U izboru modela uniformi. 1966. tehnicka služba 300 i sanitetska služba – 60)“ . dokazano je da je Solunski proces bio montiran. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovica. regrutni prihvatni centar za izbeglice. pod komandom nacelnika FRANKA SIMATOVICA. radila je intenzivno na sprecavanju diverzantsko-špijunskih i teroristickih akcija. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematicnih lica. ubica. Mehmeta Hodžu. Ovoj grupi i njihovim pomagacima sudeno je u Prizrenu 12. teroristima. legionarima okorelim u zlocinima i da su spremni za novac . godine. predvodena Rankovicevim saradnicima. Penezicem. godine. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristicka dejstva Druge uprave RDB MUPRS. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. ronioci – 100. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. Kao bitno. kopce za ešarpu kao i VJ. "Vukovi". revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osudene i svima su bile isplacene odštete. do 1996. vazduhoplovci – 200. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebacene na teritoriju R. Radi se o jedinici ciji su pripadnici. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od pocetka rata na prostorima RSK i RS. “rankovicevaca”. godine. pljackaša i sklonih terorizmu. politicki je uklonjen Aleksandar Rankovic.1956. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. veza 100.Srbije ili je ta akcija u toku“. alpinisti 100. kojim je predsedavao Svetolik Lazarevic (prijatelj Slobodana Penezica Krcuna). Da bi ublažili utisak o pobuni. istaknuto je da je rec o "profesionalnim ubicama. Niko od njih nije bio osuden. U to doba UDB. Dževdeta Hamzu. maja 1996. u "saobracajnoj nesreci" poginuli Svetolik Lazarevic i Slobodan Penezic. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovica. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. 1965. Ovo ce omoguciti da se 1974. Prvo su. Crnogorac. artiljerija 500. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. a posebno na Kosovu i Metohiji.

omogucilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. Sa aerodroma u Bratuncu. a po vracanju u Beograd. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. transportnih i humanitarnih letova. je „zaokružen proces medusobnog povezivanja mafije. formirana je avio-helikopterska eskadrila. ljudstva. Rogatici i drugim. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. kao i formiranju borbene eskadrile. ta 2 helikoptera.. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "letece topovnjace" Mi-24V. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na placenom cuvanju aeodromu Pancevo. Treci dokument svedoci da je Obaveštajna uprava RDB sacinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvecim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“.za izvršenje i najokorelijih teroristickih akcija. Vecina helikoptera JSO. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. Mamucovski. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. i pocetkom 1998. Slobodan Miloševic se 1996. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. Petrovac. uz logisticku pomoc Mihalja Kertesa. adaptiran za bacanje rucnih i improvizovanih avio-bombi. Za vezu. U prilog tome istice se cinjenica veceg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat medusobnih obracuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodecem kadru. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama. Medu oznacenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Ðindica . 1992. penzionisani pilot RV i PVO. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. Velika Popina. neki cak opremljeni topovima i raketama. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naidu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. izvidackih. a drugi Federaciji BiH.. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. uvezao je. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. koji su 2000. nestao je i sledeci put viden je sa natpisom "Starac Vujadin". zabeležio je reci Franka Simatovica Frenkija. iznad Bosne. izvršeno je oko hiljadu borbenih. Radomir Markovic svedocio je u . Sarajevsko 'Oslobodenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u cetnickoj avijaciji". pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševicem: „Maja 1991. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbedenju mreže malih aerodroma. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. neobicnim putevima. U sklopu priprema za sukob na Kosovu." Pocetkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". U to vreme nabavljen je luksuzni americki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih licnosti. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. (. jeste. vraceni. Sredinom proleca 1996. oduzeta iz Tuzle. laki trasport i izvidanje korišceni su "Cesna 172". Flota je kasnije dopunjena.Zvezdan Jovanovic. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. Po direktivama Jovice Stanišica i Franka Simatovica. septembra 1996. ukljucen je u JSO. sa još nekoliko. ratnih profitera. ali jeste vecina njene logistike. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. nije pojavio u Kuli. Preuzimanje Saveznog od republickog MUP. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. Prema svedocenju Radomira Markovica „predsednik Miloševic ga je koristio samo jednom ili dvaput“. u luku Bar. Sokocu. brodovima iz Libana. Sledece godine. jedan Republici Srpskoj. Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. nokomponovanih "biznismena" i klasicnih kriminalaca veceg "ugleda"“. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. opreme. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija.) Takode 1992. pred ratove 1991. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". (nerazumljivo). U leto 1992. helikopterima i avionima. iz bivše JNA.

"NIN" je objavio reci ocevica „nisu poljoprivredni avioni. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. u Gibraltar. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobadanje. Valerija Cernija i Aleksandra Cegoljeva. Iz tajne baze kod Bratunca. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. Sportski aerodrom kod Padinske Skele. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. Krajem 1998. Prateci tokove novca. Leta 1998. Anteksol. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevodenim raketama. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". Mi-24 i Mi-17. nije poznato. ali je nekako pobegao.. ambasador SRJ u Moskvi. Pogibijom. Nauru i of-šor i države treceg sveta. uništen aprila 1999. gde su takode bili helikopteri JSO. borbeni. JSO polako izlazi u javnost. smešteni su u veliki hangar JAT. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. Bugarskoj i preusmeravan na racune Aviatrend. Na izvidackim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). pogotkom u polovinu koju je koristio DB. Dušan Spasojevic i Mile Lukovic lišeni su života. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovica Bagzija. "Sikorski S-76" postao je omiljeno letece prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno izmedu saveznih i republickih izbora 2000. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikcevic". sa sedištem u Gibraltaru. a hangar je. gadan je ali bez posledica po tehniku. Po završetku NATO bombardovanja. posebno Spasojevica. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. Lamoral i Braunkort na racune Aviatrend u Madarskoj. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti vec oktobra 2001. Najcešci putnik bio je koministar Sead Spahovic. Posle naizgled pasivne uloge dogadajima iz oktobra 2000. Oni su evakuisani. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Miloševic.026 dolara. u pokušaju proboja iz opkoljene kuce u Meljaku. juna 2001. kao izaslanik Miloševica. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaceni živi. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. Najupamcenija akcija helikoptera DB bila je 28. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na racune firme Aviatrend. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. pred napad na Jugoslaviju. Novac je uplacivan od firmi Neokom.418. uplaceno 3. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševica do baze SFOR u Tuzli . a Stanišic.Hagu da je novac za tehnicko održavanje. Nakon reorganizacije 2002. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske. nego pravi. PIPCI “SLICNOSTI” Po policijskim saopštenjima.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišic predstavili su se javno tek maja 1995. izgubljen je insajder . Prema Torkildsenu. a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. Švajcarskoj. prijatelj Franka Simatovica. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. Oznake na letelicama skrivale su ucešce "crvenih beretki". pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. koji je smirivao pobunu u zatvorima.. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševica. sa oružjem u ruci. Delta i Astra Banka. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu.

organi koji istražuju ko je ubio Slavka Curuviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj nacin Goran Matic . Policija je zatražila pomoc i Mire Markovic. ukljucujuci i komandanta jedinice Dušana Maricica Gumara. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. kad joj je istekao poslanicki imunitet.. Stevan Nikcevic i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Curuvije i Ivana Stambolica. novembra 2001. nacelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Curuvije i zlocina na Ibarskoj magistrali. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. pocetkom aprila. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. Branko Ðuric. potkradao je fond za pomoc udovicama i sirocadi poginulih pripadnika JSO itd. Goran Matic. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. To su pokazala privodenja: Uroša Šuvakovica. Nakon ubistva Slavka Curuvije. bivši nacelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. Spasojevic je. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). Dok se to razjasni preko poslovicno sporog Interpola. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. Stevana Baste. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševica". februara. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". ekipa koja je u novembru 2000. Kazahstan. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu pricu. bivšeg nacelnika Generalštaba. rekao je da se taj i još neki slucajevi „nece rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. imao legitimaciju RDB MUP Srbije. Kada je otvoren slucaj Stambolic. iz JUL. Nacelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagic. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. Ratka Romica i Milana Radonjica o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je docekao neko iz JSO: jedno od tih lica slicno je objavljenom foto-robotu. kao i još neki. Posle nestanka Ivana Stambolica. avgusta 2002. ali ona je 23. pet osumnjicenih pripadnika JSO. kao savezni sekretar za informacije. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. Goran Matic je.“ Na tom sastanku su. „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Curuviju“ i druge. žena koju traže bice u Alma Ati. Ako je pitati "ko je ubio Curuviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". rekla da ce "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovica i još nekih. pravosuda i nekih politickih stranaka. u vezi ubistava Ivana Stambolica i Slavka Curuvije. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. u cijem su vrhu tada bili . Tek tada. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o pociniocima krivicnog dela. Oni. Svetozara Simovica. i "navodno vodeni". bivši nacelnik SUP Beograd. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. koji je slican fotografiji. Ivan Markovic i Nebojša Pavkovic. Milorad Ulemek/Lukovic Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolica. Ivan Markovic istakao se bestidnim i cinicnim izjavama. Profesorka je. iako je MUP Srbije potvrdio autenticnost prepisa. tvrdio je Matic. Privedeni su Bogoljub Bjelica. generala Nebojše Pavkovica. general Dragan Ilic.mafije pod sistemom bezbednosti. oznacili su Radomira Markovica kao naredbodavca. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. sredila boravak i pasoš Marku Miloševicu u Moskvi). plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevica "navodni". Milorada Bracanovica. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjic. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. Matic i Markovic. Gorana Matica i Ivana Markovica. dugo nedostupnog istrazi. bivšeg zamenika nacelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. Legije s naocarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. maja 2000. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. bivšeg pomocnika ministra SMUP iz JUL..

Ta kolicina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. Milorad Bracanovic. organizatore i izvršioce. ni odmah. nije istražen. i prebacio uz još neke kolicine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. da ne propadnu u ocekivanom bombardovanju NATO 1999. smestio je najmanje 600 kilograma cistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio kljuc i ovlašcenje za sef i sadržaj. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. Slucaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. Pokušaj Matica da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Curuviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekace. i krivicno delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. Oktobra 2000. komisijski uništavaju. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. za koje su bili JSO i frakcije koje ce ubiti Zorana Ðindica. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojnih droga. niti prilikom formiranja BIA. zaplenjenog u dve akcije na granicnom prelazu Gradina. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojevic poginuo? Može se reci da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. 3. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. Vuk Draškovic je odmah ukazao da su osumnjiceni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoci do Berana u bazu 7. svejedno da li mu je bilo naredeno. Kadrovski. a na celo RDB dovedeni su Savic i Bracanovic. 2. prikrivali postojanje velike kolicine opojnih droga i tako pocinili krivicna dela zloupotrebe službenog položaja. Mihalj Kertes. zloupotrebu službenog položaja itd. cime je pocinio krivicno delo držanja vece kolicine opojnih droga namenjene prodaji. To odobrenje moralo je ici preko nacelnika GŠ Nebojše Pavkovica. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovica u Budvi saznalo se da su atentatori izvuceni iz Crne Gore vojnim helikopterom. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. Napori da se ocuva kadrovska struktura bili su ocigledni: nacelnik RDB Goran Petrovic naglašavao je u prolece 2001. organizatore i izvršioce ubistva. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". 4. Stanišic Jovici. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zlocina. preko 550 kilograma heroina. 5.je štitio narucioce. po identifikaciji i veštacenju. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojne droge. i da li je bio svestan posledica. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. cime je ucinio krivicno delo zloupotrebe službenog položaja. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. su predali veliku kolicinu heroina neovlašcenim licima. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. te je zamenik Andreje Savica. Jovica Stanišic. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. kao nacelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. ekipa se naucila taktici . Pravosude Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevica . da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleden. To nije njegovo privatno mišljenje . umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. Suprotno razumu. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. Branko Crni. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. nadenog u martu 2001. od njega je preuzeo recenu kolicinu opojne droge. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. rukovali velikom kolicinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. Radomir Markovic. i cuvao je. Ta istraga bila je sabotirana. kao naslednik Stanišic Jovice na mestu nacelnika RDB MUP Srbije. ciju je upotrebu odobrio Slobodan Miloševic. zloupotrebu službenog položaja itd. podstrekace. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. umesto nadležnim pravosudnim organima. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg cistog heroina i. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala".

izmedu ostalih. ciji je "Gavrilovic" bio važan snabdevac. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . ali je opstao neko vreme. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. godine uspeo je.. a onda je Jovica Stanišic doveo Milana Babica u Beograd. ZORAN MANGOTIC. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. i udomljuje se u Beogradu. sa mnogo najsavremenije tehnike. ko je koga štitio i gurao u napredovanju. doturati prave informacije. Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martica. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babicem. U akciji “Sablja” pali su. koji je uz pomoc Mangotica. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. U Beogradu se politicki angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i saraduje sa Mirom Markovic i Slobodanom Miloševicem. ko je trgovao heroinom i naftom. Andreja Savic smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. Mikelic je po naredenju Miloševica izbegavao. postaje zamenik nacelnika RDB Andreje Savica. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martica. Oni imaju šta da cuvaju . bio je operativac. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL. Bracanovic novembra 2001. Mikelic odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. pre atentata na Zorana Ðindica. Maticevo objašnjenje. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovica". bio je prijatelj i saradnik Gorana Matica. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. i u vreme oružane pobune JSO). BORISLAV MIKELIC. bivši premijer Republike Srpske Krajine. Njegov uspon vezuje se za Petrinju. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici. Mikelic je roden u opštini Bosanska Kostajnica. blizu Belog dvora (gde je inace beogradski centar obavestajne uprave Vojske. "cija cestitost je duga prica". u koju ce pred bombardovanje NATO Aco Tomic regrutovati Radeta Bulatovica i Gradimira Nalica). Tokom 1993. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. u Progresu. Mikelic krajem 1993. ko je krao. "Agencija". presreo i posvadao se oko nekog naftnog aranžmana. Onda ga je uzeo Franko Simatovic i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovica. Trulim kompromisom. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovica. juna 1995. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu. kada su on i trust mozgova iz JUL. Bracanovic je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. preko Mire Markovic. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan. i sa Republikom Srpskom. bivši direktor RTS. kao jedan od retkih. u januaru 1991. a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Markovic. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. kod Mirka Marjanovica.same sebe. Nakon toga. Do 1995. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. sretali sa Lukovicem i Spasojevicem. ali ga je. bivši nacelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. mimo legalnih. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Miloševic je pao pod uticaj Rada Markovica i njegovih.raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. Kad je Tudman došao na vlast u Hrvatskoj. Pali su i Aco Tomic i Rade Bulatovic. ubistva Ivana Stambolica. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. bila je u vili na Dedinju..Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. ovaj je predložio Mikelica za premijera. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja ce Miloševicu. zahvaljujuci vezama sa JNA. lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. Ko je ubio koga. Mikelic je postao premijer. kako su to zvali. Razrešen je nakon 14 meseci. nakon nerazjašnjene saobracajke. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilovic". . RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. i: Dragoljub Milanovic. poceo 1999. Onda je primljen u SDB. MILORAD BRACANOVIC je pocetkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". Unutar RDB Mangotic je izašao na glas kao kanal Mire Markovic. koja stoji iza Gorana Matica.

bez ograde. bio je drugar. Arkanovoj SDG itd. RDB Srbije. "Nedeljni telegraf" je cak. koji je preko Dragana Garica iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. naizgled nevezano. Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. Cicic je to izvozio u Italiju. ali je odustao uvidevši da nema šanse. pa se sklonio u Srpsku. Radeta Brajovica ("Novosti") i Dragana Antica ("Politika"). trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. umrlice itd. 40 kamionahladnjaca "Gavrilovica". pa je Mikelic bio istisnut uz pomoc Mire Markovic i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". neki mediji i stranke. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavicaj". sa Predragom Popovicem. Njih dvojica prisvojili su maticne i zemljišne knjige iznete iz Krajine. medutim. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovica (RTS). Mikelicevi i Ilicevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilicem. pa je veštacko dubrivo iz Kutine Mikelicevim vezama išlo u Kladušu. bavio se kradom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. jer je drvo bilo besplatno. dezavuiše istragu. blizak Arkanu. narocito u banjaluckoj regiji. opranim u Bijeljini. Najsladi posao izveo je sa Draganom Cicicem iz JUL. stotine kamiona i autobusa. Legija ministar unutrašnjih poslova. koja je vec otvorila neke teme u tom pravcu: . Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevica koristio za uterivanje dugova. za odredene tarife. Dragoljubu Milanovicu dao je VMW. Od novembra 2001. krštenice. Mikelicevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilovic" u Beogradu. kada su se posvadali. stotine putnickih vozila Vlade i opština RSK. vencanice. cime je i pao u oci policiji u akciji "Sablja". a ostali su se ozbiljno ugradivali. preko koga je još 1995.. ugradivši se za 50%. njegovim parama. i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdica 1994. Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba.. i pljackali su izbeglice izdajuci im potvrde za pasoše. pokrenut je list "Nacional". Tu konturu. Ima indicija da se Mikelic. velicaju JSO. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. Banije. poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. Kad je presušio s gotovinom. Nakon 5. ambicije da postane predsednik Srpske. Sa Arkanom i Goranom Hadžicem pokrali su ogromne kolicine kvalitetne hrastovine iz Istocne Slavonije. "Sombortrans" itd. U jesen 1995. bili su zaduženi za lažne saobracajne i vozacke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. bivši Marticev covek. neke stranke izmicu se iz važnih politickih poteza Vlade Srbije. Ovi napori da se atentat na Zorana Ðindica olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. sacinio je "Spisak pokretne imovine sa podrucja RSK". Ovi koincidirajuci potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. Korduna i Like. a Ceca ministar kulture". neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojacao vec postojeci strah "crvenih beretki". koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševica i Zorana Lilica i Goricu Gajevic u upravnom odboru." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogacenje od narodne muke: Mikelic je punio budžet Komiteta.Slom RSK docekao je u Beogradu. Mikelicev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica.. ali invalidnine i pomoc isplacivao je samo kad je morao. Imao je 1996–7. pokušavajuci da saraduje sa "Lastom". objavljivao svoje stavove u "Svetu". Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. "Kulatrans". u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. To je išlo do 1998. koje u Hrvatskoj nisu važile. kao savetnik u Progresu. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. oktobra 2000. davao je vozila Kertesu. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima namece se JSO. kojim je popisao i vozni park i gradevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". DSS blokira pokušaje razoblicavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". bavio pranjem novca za Mirka Marjanovica. Sa Jovicom Stanišicem. Njegov telohranitelj Dragan Vujicic Bego iz Gline. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. 1995. Tošo Rajic i Ðuro Škaljac. uz podršku DB Srbije. lansirao pricu kako ce "Duca postati premijer.

Razne televizije. posle pola sata. jer "imaju sponzore koji ce ih placati i hraniti". Zoran mi je dao papiric na kome je pisalo to ime. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. kada se utvrdilo da nije to on. Koštunica je rekao: “kakve veze ima. znak da se nece libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u buducnost. Najveci udarac koji su oni doživeli. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. kada se rukovao sa Slobom. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice.. Ljiljana Nedeljkovic. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovica. da je on brat Munje.. Rade Markovic je bio uhapšen i tad pocinju problemi. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajloviceva plata. i krivicne prijave koje su ti ljudi podneli. ili 7. neka ga postave. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojevicu. Nije prošlo 15–20 dana.. iz politickih struktura uz Koštunicu iz Miloševiceve strukture vlasti. Zašto su neki biznismeni. Tada je bilo jasno. Od tog trenutka pocinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Ðindic i Dušan Mihajlovic uradili. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovica? Spasojevic je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. medijski radnici i strucnjaci osecali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost. da li ce propevati. kad Radeta Markovica stave u zatvor.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske brace u Hristu poznati su. negodovala zbog toga. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. Postavljenje Gorana Petrovica je iznerviralo Milorada Lukovica. u smislu da je bilo jasno da tu nece da završi. ispadaju leševi. je rešenje Ibarske magistrale. koji su u meduvremenu bilo postali clanovi DOS. da me pita da li znam ko je Goran Petrovic. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. što da zaoštravamo. Ne umeju da kažu ko je platio. kao nismo ih konsultovali. nego ko je kritikovao Ðindica. protiv funkcionera državne bezbednosti. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanovic za šefa Sedme uprave. u novembru 2001. da je ukljucen u to. a do bekstva Legije uredivala mu je kucu. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997. koje je rešeno policijski . našli coveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. i da oni nemaju ništa protiv. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. Ako to nije neki problem i ako je cist. Tada je Ljiljana Nedeljkovic koja je kucni prijatelj sa Radetom Markovicem i njegovom ženom. pre toga me je pozvao 6. više od 50. svih koji su se plašili otkrivanja istine. ili povezanosti sa JSO. Najveci problem bili su Petrovic i Mijatovic. emitovale su reklamne spotove JSO. Prilikom izrucenja Miloševica. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivicnu evidenciju. Od tog trenutka pocinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Ðindica pricom da je kriminalac. Dva visoka oficira JSO. kako koju fioku otvorite. Tog trenutka pocinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. sklonicemo to”. SVEDOCENJE VLADIMIRA BEBE POPOVICA “Saznao sam od Dušana Mihajlovica da postoji Goran Petrovic. lopova sa Novog Beograda. Ja sam ga video zbog toga što je izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice vec izbio sukob oko Gradimira Nalica. oktobra. pa je. i zlato koje je nadeno. a ni u to se ne ulazi. . jer i pored toga što je Zoran Ðindic objasnio Vojislavu Koštunici zbog cega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. Radojica Rajo Božovic i Vasilije Vaso Mijovic.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišcen. uz pomoc Gorana Petrovica. bila prica da je on izdajnik. Važnije je naci one koji su placali i obecavali plate. a MUP tvrdi da nije. i rekao: “pitaj Gorana. da radi za Amerikance.Izvestan broj Crnogoraca u meduvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. da li može ovaj covek da postane neki nacelnik. hirurg iz Sremske Kamenice. i da treba da obavimo razgovor sa njim. Tokom oružane pobune JSO. Hapšenje i izrucenje Miloševica je bila kap koja ih je uspanicila... . smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. oni se ljute. a svaki drugi ce dovesti do JSO. Kroz istu Miloševicevu i Bulatovicevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i kojecega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. a u Crnoj Gori nema istraga. a niz novina ih je štampao. Pominje se Miroljub Savic.

i Vojislav Koštunica. na kome su bili prisutni ministar policije. ali svejedno. na koji poziva Zorana Ðindica. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili uradena. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. žena – penziju. Martic i tako dalje. Hapšenje Miloševica bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Ðindic i njegova vlada. Ibarska. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. Zoran Mijatovic zamenik nacelnika državne bezbednosti. i Nalic. Vojislav Koštunica izjavio je te veceri. u zemlji gde Miloševic još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže coveka koga je Zoran Ðindic postavio na mesto zamenika nacelnika – nije on. Tu su i Tomic. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruce Jovica Stanišic. zamenik nacelnika državne bezbednosti Zoran Mijatovic”. i Bulatovic. bivšeg nacelnika policije Republike Srpske. a savetnik Vojislava Koštunice. da je sledeci potez Zorana Ðindica hapšenje Vojislava Koštunice. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kucu jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. Za vreme Radeta Markovica su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Curuvija. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. Gradimir Nalic je seirio: “evo. On je te veceri pozvao. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševica. medijski linc koji je zapoceo – to je vec treci mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. Franko Simatovic. napuštanje vlade. uz pomoc ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. Aco Tomic šefa državne bezbednosti. i traže smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Ðindica. on mora da se okrece nekome drugome. Cak je i njegova stranka bežala od sukoba. Gradimir Nalic. To su ljudi koji od tog trenutka. s obzirom da se bave bezbednošcu predsednika države. To je bila udarna vest u svim medijima. to znaci rušenje države i Zorana Ðindica. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. rasturanje DOS. Zaoštravanje te atmosfere. ali su brzo stavljeni u isti koš. je skup državne bezbednosti na Kolarcevom univerzitetu. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Savicu i Bracanovicu. on malo. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on poceo da se raspituje – Hag. Rade Bulatovic.komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. koji je politicar i mora da vodi racuna i o sebi i o stranci. koji organizuje Dušan Mihajlovic. U januaru 2002. Savetnici Vojislava Koštunice. cim su i pored toga što je vojska pretila da ce “migovi” srušiti helikopter. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. Karadžic. rekao je: “Pa. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. pod utiskom prica svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. znam zato što mi je pricao svedok tog sastanka koji je bio na toj veceri. sutradan izade kao informacija. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišic i struktura oko njega. okružni tužilac Rade Terzic. gde je glavni akter Zoran Ðindic i njegov poznanik koga je upoznao cetiri meseca pre toga. Zoran je zvao Karlu del Ponte. Ponudio je Martica. šef BIA Goran Petrovic. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Ðindica i Jovice Stanišica. mislim . Micu Stanišica. uz institucije kakve u državi imate. Branu Crncevica. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tacno. nacelnik Kneževic. Zoran je bio u Parizu. da je sledeci korak hapšenje Koštunice. održavaju kontakte sa Bracanovicem i Savicem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlovic. Tu je. Ali. Stambolic.. Zoranov je kadar. i nekoliko najintimnijih prijatelja. kcerka – stipendiju. i tako. prvi put od pocetka Zoranove vlade. ja bih mogao možda da ubedim Martica. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tacno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. izuzev Gorana Vesica. covek koji je bio nacelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžic”? I šta Zoran misli o Karadžicu.. Cedomira Jovanovica i eventualno Zorana Živkovica. koju navodno vode njegovi ljudi. Milorad Lukovic (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). da je to državni puc. su direktni pokrovitelji JSO. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Ðindic organizovao za borbu protiv trgovine drogom.

ne interesuje me. ne mogu da se setim tacno kome. ali je zadovoljena forma. znam da je došla do Nenada Milica. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. Sutradan je Dragoljub. ciji je vlasnik bio Momo Mandic. kao i danas. sve ih bre. oktobra. materijalni dokaz. Do juce. Odlucnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlovic. ali mislim da sam bio i prisutan. od kojih sam spomenuo Engleze. tražio novu adresu. pohapsite. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Ðindica. sa Popovicem. šef beogradske policije. sa UBPOK. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako ce se to dogovoriti. šta njemu treba da prica na sastanku da je Cume kriminalac. oni su znali. a štiti Cumeta”. koga god. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. ali ne može naša policija i vlast. analizi. Tu kasetu. vi posle terate po svome. Minhen. kao “nije to u redu. da im je zasmetao jer im je politicki protivnik. Od stranih službi koje su radile. na sastanak. BMV M5. Poslednja prica koju je pokušavao. Na tom sastanku. vec uveliko pocela ta saradnja. lociran je u Becu. on je na tom sastanku rekao: “Ej. Svako to može da uradi. u Kotoru – neki iracki dinari. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. Vladimir Milosavljevic. i Pavkovic. znam da Šešelj drži cetrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. pošto je Zoran znao da se to prica i pošto je video oni se kao gurkaju. a dopis je stigao pocetkom . posle 3 dana cete stupiti u kontakt sa njim. Boro Banjac koji je smenio Kneževica. Bebu. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. kao. “ tamo je”. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. Predraga Popovica. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. gde ce da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. znaci. mislim preko Veruovica. njegov zamenik Nenad Milic. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavkovic snimao tajno. da je o tome obavešten MUP. Nebojša Pavkovic je preko tog svog pobratima došao do Popovica. to nije bila jedina služba koja je radila na pracenju. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojica zbog toga što su u vreme Koštunicine predsednicke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. Ništa nije uradeno. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osecaj napetosti trenutka i ne skriva. i predsednik Boris Tadic. Milan Obradovic. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. šta je to sada. koju mi je Nebojša Pavkovic predao. Mile Novakovic glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruc oko te grupe. u novembru 2001. Posle 5. ko god da ima veze. svi o tome imaju podatak vec 2 meseca. da su to ljudi. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandic i tako dalje. jer je sa Cumetom. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. kako god da se to zove. oktobra ih je bilo tri ili cetiri. Dragoljuba. Mislim na bandu Dušana Spasojevica. to je sve ološ!”. formalnog vlasnika lista Nacional. milionima. dao sam policiji i Karleuši. Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. Naravno. Aca Tomic ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. da to radi Aca Tomic. dovoljno je da odete u Beograd cetiri dana u neki kafic u Zemunu ili u Stahinjica Bana ili u inostranstvo. SID. Dušan Spasojevic. ako hocete da znate gde su Simovici ili ne znam još ko. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora izmedu Nebojše Pavkovica. nije ni svestan kakav je to mrak. da to radi njegov štab. optuživani da štitimo Cumeta. Na toj kaseti Predrag Popovic kaže da to nije decija igra i da zbog toga Pavkovic ne treba da brine. Bec. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. ako želite. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. jako aktivni. za vreme sankcija. Kada je bilo hapšenje Šešelja. Zoranu Janjuševicu ili nekom drugom. o nekom zlatu. O tome su obavešteni državni organi Srbije. do trenutka pocetka price o njemu kao zašticenom svedoku. Tom prilikom. Zoran Ðindic je izmedu ostalog rekao. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašceno. Gorana Bojica pobratima Nebojše Pavkovica iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovica. znaci sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. glavnog urednika Nacionala. jer oduzima glasove od Koštunice. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. Zoranu preneo. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”.da je bio Vladan Batic i bio sam prisutan ja. a da se to ne bi na njega Zorana slucajno odnosilo. Zorana Ðindica. državna bezbednost. pošto je vec postojala ta prica koja je izašla iz policije. Cumeta.

Zvezdan Jovanovic. Da li su to bile znacke vojske. tvoje ime”. Dobili su nalog od nacelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. slali smo vam poruke. Ti politicki zahtevi nisu pisani u Kuli.. Oni su dobili nalog da uhapse dva coveka. DB. koji je držao pres–konferencije u Kuli. SNP. koje je pocinjalo sa “Kako se krsti. Vlast znaci da morate da imate ulicu na svojoj strani. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovicev automobil” i njegovu izjavu. dovoljno da ga pošaljete do Legije. jedinicu kao JSO. iz vojne obaveštajne Službe. kao i “Ju–info”. znaci Dušana Spasojevica. i nije slucajno baš ta osoba koja je dovedena. video sam se sa Ljubišom Buhom. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. i izrucenja Slobodana Miloševica. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkic.. pošto je posle akcija sledio medijski napad. pa u deset tacaka. Prorokovicevo pismo izmedu pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovica. kao Željko Cvijanovic za vojsku Republike Srpske. “. “Nemojte da ostavljate ljude”. pošto je to bila nedelja. MUP. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoc vojske i vojne obaveštajne Službe. jer “Jovica drži sve”. jer. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu.novembra. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. I. vladu. koji je potpisala Karla del Ponte. pod izmišljenim imenom Major Batic. kao posle paljenja Vuksanovicevog automobila. rekli smo vam nemojte. ne zato što je tukao “Otpor”. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. kao vlasnika “Nacionala”. koju u to vreme ureduje savetnik predsednika Koštunice za medije. bez znanja nacelnika RDB i bez znanja ministra policije. po principu pisma Dejana Mihajlova. da ga ne cudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. Onda se deo rukovodstva SNP posvadao pa su najurili Momira. sve ono što je ona imala priliku da cuje ili što je neko ko je svedocio rekao. da on okupi ljude. Oni imaju. Hag. da joj dostave u najkracem roku podatke koji se odnose na te i te periode. protiv “lopova”. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovica. a ne Gorana Petrovica. pa nisu doveli majora Batica da se izvini javnosti što je lagao da su to obicni gradani. nego zato što je uveo blokadu na Drini. dok Zoran Ðindic nije u zemlji. Meni je jasno receno “igrali ste se sa vatrom. on je jedan nacelnik i njegov zamenik nacelnika”. Siguran sam da to njima nije palo na pamet.. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. ali to je list vojne Službe bezbednosti. Pošto su ovde imali medijski monopol. Oni su ga sproveli. U DB radi 3000 ljudi. kada nema vesti. Kada se završio rat. Vladana Batica. napadali su Miloševica. Onda su našli povod da to može da bude prilika. i spisak od jedno 140 imena medu kojima su Milorad Lukovic. a ostao je militantniji deo ali su se posvadali i sa Bulatovicem. kada je došlo do blokade na Drini. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. osoba koja je izmislila cin i ime. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispricao o zlocinima koje je ucinio i dobio je 15 godina. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišica. Jovicu Stanišica. i operativno ureduje dnevnik BK televizije. “nije Goran Petrovic DB. ili pocetkom oktobra 2001. ili za kabinet Radovana Karadžica u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. ali je slucajno. Pismo je na engleskom. a onda su neke . da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. i evo. Najcešce.. Covek. Ko bi zapalio Vuksanovicev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. držao pres–konferenciju i objašnjavao i citao politicke zahteve. i “izdajnika” Mila. dve nedelje pre pobune. Zorana Ðindica. Od tih 3000. gde podmetnu neke. a sa druge strane. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netacan. Te noci i tokom sutrašnjeg dana. ili za kabinet Biljane Plavšic. koji je takode osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovica imate izjave da je list “Dan” osnovan. oni su prekomandovani u medije. da li su bile prave. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zlocinci ili nisu. jesu ljudi koji su radili. tužioca Terzica. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševica da pomogne “casni deo crnogorske javnosti”.. pisao isti covek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. Gorana Petrovica. Dušana Mihajlovica. je. doveden je osoba. kao i “Reporter” u Banjaluci. vi ne znate šta znaci vlast. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju.

. a on je tražio je da se sa mnom vidi. njegovi napadi na Zorana Ðindica. Secate se otvaranja one njegove fabrike. Aleksandra Tijanica. koristeci svoje pozicije i funkcije. Kao. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i . ili me je zvao Ivan Ðordevic iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. gde su postavili svoje ljude. ja sam se sa Cedom pre ubistva pomirio. ali to nosi Kosta Cavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juce u nekoj akciji uhapšeni Lukovic i Spasojevic. Oni su. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milic došao sa Cedom u moju kancelariju. “iz izvora bliskih istrazi”. pa je tako “Reporter” u 5.” što nije tacno. šta je rekao Ratko Kneževic. mislim na clanove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obracali se javnosti: na Dušana Prorokovica. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija.mogucnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. da su pitali on bi to sam objavio. koliko je cigareta Zoran Ðindic prošvercovao. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to ce vam reci svaki službenik strane ambasade u Beogradu. mogli da citate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Ðindica.. Mene Ratko Kneževic zovne iz Londona i kaže: Veljo. Zoranu Ðindicu. videni su. zato što se druži i dalje sa Ducom i Legijom”. to ti je super za stranku. Aleksandrom Tijanicem. kakvo mišljenje ima Ratko Kneževic. Stanka Subotica – ko se vozio avionom. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’.. Za šefa tehnike dobili su coveka iz vojske i na sva kljucna mesta postavili su ljude iz vojske. ispred kuce u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevica i onda videli Cedu kada izlazi. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilic to radi. ali sam ga onda pitao i rekao mu. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. Ilic je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. narocito da je povezan sa medunarodnim švercerima cigareta. za tebe. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i clanaka. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. oktobar 2000. vrlo prikriven. Na tom sastanku. Bio sam ubeden da je tako. bili mediji gde su svaki dan. i tako dalje). godine ušao kao “osvedoceno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. u periodu od 10 meseci. To je rekao meni. pri cemu. U “Danu” ste tokom 2001. ali. Urednik je bio Slavoljub Kacarevic. gde ovaj što se zove direktor.. Onda sam poslao poruku Cedi: “više nemoj da mi se javlja”. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli . Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilic. navodno.neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševica. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila prica da ti ljudi sa Kipra nisu proizvodaci. Gradimira Nalica. zbog cega on daje svaki drugi–treci dan izjave oko toga da je Zoran Ðindic švercer cigareta i da je vlada švercerska. Vladan Batic. ne znam mu ime..”. videli smo u novinama informaciju. napao sam ove iz vlade. i Vladanu Baticu.. Jovaševica. bivši savetnik Mila Ðukanovica. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. tako što su. i tako dalje. šta je rekao Ivo Pukanic. ili. U isto vreme se taj Ratko Kneževic svakodnevno cuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milic. jer nisam želeo sa njim da se vidim. a posle toga pojavila se informacija da je Ceda na Kopaoniku sa Legijom. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Ðindicu i Baticu. koji je trajao 15 minuta. gde otprilike piše “prema nepotvrdenim informacijama”. predstavlja njihovog zaposlenika. i cetiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batic. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. Njima su listovi. Dragana Jocica. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Ðindica. nego šverceri cigareta. ti kaži – to je u redu’”. ili. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadica. naprotiv. U kampanju su se ukljucili savetnici Vojislava Koštunice. gde je po 30. ti samo cuti ako te zovu. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. mislim na savetnika za ljudska prava. razradivali temu Zorana Ðindica. kakav je “Dan”.

da je po 20. Mislim da je tada Kacarevic rekao: “Izvinjavam se. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. Zoran je slao svoje obezbedenje. Pa nisu imali dokaz. Onda sam ja pozvao Milana Veruovica. 10. pošto sam procitao u novinama njegovu izjavu. i tada sam sa njim razgovarao. izvinjavam se”. pa iz straha da oni to ne urade. Dobio je od jednog clana vlade. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovicem video prvi put 13. i sa svima. da nije bilo u drugom. i mi smo rekli šta je bilo. uz pomoc tih specijala. to je naša greška”. bio operisan i u komi. ovo. kada se pojavio sa štakama. ja sam 13. stranka. šta je ovo”? I onda je on meni poceo da objašnjava nemušto. Božo Prelevic: Da li ste 21. ko ti je rekao ”? “Aajoj. nego nije znao ništa. Sa vozacem Sašom Bijelicem. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. od tog dana pa do dana kada sam procitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovicem na temu atentata. da li sam mu davao izjavu. znali smo da je tokom “Limesa” bio pracen. tako da to. pošto je 12. gde je rekao da je cuo treci metak. I onda kada sam to procitao u novinama pozvao sam Cedu Jovanovica za koga sam znao da su bliski. Vladimir Popovic: Zašto vam Veruovic i Vrzic sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšica. ne da ne zna za tri metka. ustvari. 2003. Zna samo. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevicem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. da je vlada ubila. da se okrenuo cuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. meni i Cedi rekao. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevica i Lukovica. Pozvali smo Kacarevica: “Odakle ti to. Ja sam rekao: “Što ne dodeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. Nikada niko od njih nije postavio ne pricu da postoji treci metak. mi nismo bili sami. Mi to nismo demantovali. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbedenja zgrade. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu cekali na aerodromu. Na tom sastanku su bili. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “nocas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. i na Kopaoniku. vec se ne secam. mi smo ih ubili. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. i pitao ga: “Milane. sa Cedomirom Jovanovicem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojevic i Lukovic da ne bi živi ispricali kako su. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”.. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sacekujem te ljude. ono”. otkud znam šta je. Zbog cega je to pitanje postavljeno. Milan Veruovic jeste bio u agenciji “Spektra”. Ja sam zvao Milana Veruovica da ga pitam. kao što se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanica i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tacna. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruovicu pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popovic: Ne. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivicnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. i Nenad Milic i Ceda Jovanovic. prodavali sa nama tona droge. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. ili mu . Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popovic: Sa atentatom. došao u njegovu sobu. provericu. pa nije imao razlog da mu ne veruje. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. Od prvog razgovora. pa ne znam. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. nego bilo šta slicno. što je 13. sem tog jednog stupca. izmedu predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. vlasnika “Blica”. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzic to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. a deset dana pre Zoranovog ubistva. Božo Prelevic: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obucavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa dogadajima oko Ljiljane Buhe. i pitao ga: “Šta ovo Milance prica u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. To je sve što se toga tice i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pricao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubacenih lažnih tema. marta tako što sam došao medu prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete.” Advokat Božo Prelevic: Nakon atentata na premijera Ðindica.. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veca: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevica zato što je pravno nedozvoljeno. pored mene. koga je takode išao da ceka na aerodrom.

kakve on to savete deli. ali je bio lecen. dva meseca posle 5. Radi ovde kao pilot. da bi video zbog cega ga ovaj zove i šta ovaj traži. Rade Markovic. to rušenje Miloševica i to da jedinice nisu izašle na ulice. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. na osnovu cega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popovic: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu kljucni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude dogadalo. Ja sam bio prisutan. On je sebe velicao time što nas nije ubio. On svima prica kako mu preti glava. nego i u onom periodu kada je smenjen. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. kako su. kakva je motivacija Jovice Stanišica da se on raspituje o tim stvarima. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treci metak. kako sada to pocinje da se para. ako budu sa Koštunicom nema Haga. ustvari. Momcilo Bulatovic: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popovic: Gradimir Nalic. oni su ubice. ne posle 5.. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. da mu pokojni Zoran Ðindic nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Ðindica. On je smenjen 1998. kako da izvucem štetu”. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. ciju on stranu zastupa. odakle ti ti drugi. a ne daj Bože JSO i Legije. on ima zasluge za to što se desilo 5. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. oni su klošari. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. gde je bila izjava Milana Veruovica da postoji treci metak. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. Milane. kako si saznao da su ti drugi. su advokati optuženih jedva docekali i poceli da razraduju kako iza ubistva Zorana Ðindica nema nikakvog klana. Zorana ubili neki drugi. oktobra. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota.nisam davao izjavu. Ne znam da li je izlecen. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševicem i dalje cuvaju pripadnici JSO. jer ste. i tako dalje. Nismo ni znali gde je. Vladimir Popovic: Odlazio je na proslavu novembra 2000. Predstavljen je Jedinici kao buduci ministar policije. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. navukli su me ovi. Branko Crni i cela ta ekipa. da. godine. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. Momcilo Bulatovic: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popovic: Da.. Nije sporno da su ovi u tome ucestvovali. na osnovu cega. i tako dalje. . A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvuceš tako što ceš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogucava ovoj drugoj strani. kao i posle svake bitke kada se pobedi. Ali imate cinjenice koje pokazuju da to nije tako. On se pojavljuje posle 5. Zoran se vida sa njim tada. Koji su to razlozi? Vladimir Popovic: On je leceni narkoman. On. ko je stvorio tu Jedinicu. Cuva ga JSO. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišic za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. narocito u vreme protesta. godine. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševicem. – “Koji. ono što mi ustvari nismo videli. Momcilo Bulatovic: To je jedan. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre dogadaja 5. Predsednik veca: Po vašoj oceni. oktobra Gradimir Nalic. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. drugi. Pošto u novinama. Vraca se nazad. ma kakvi. Momcilo Bulatovic: Govorite da je Gradimir Nalic trebalo da bude ministar policije. Jasno je da u tim režimima istrocnoevropskim kao što je bio i naš. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševica i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od kljucnih ljudi koji je pomogao pozadinski. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. bez obzira što je penzioner. kako to da si se posle 8 meseci setio da si cuo treci metak”? On je rekao: “Pa. oktobra. dobro. To se odnosi na to. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. Jeste.

da je to koristoljubiv. Vladimira Milisavljevica. da li znate? Vladimir Popovic: To nije tacno. i tako dalje. Glavni razlog je bio. to je hitno videnje sa pokojnim predsednikom vlade.jer on posle toga više nije bio tu. ali je Jovica Stanišic bio neko pred kim su stajali mirno. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Cume. igra za ocuvanje sopstvene glave i ocuvanje jedinice.. Momcilo Bulatovic: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. Formalno. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovica. godine sa informacijom da je nešto video. dobijao direktno od Miloševica da on rašcisti opoziciju i da. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. Markovic je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. da se izruce Jovica Stanišic Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Ðindic zove Karlu del Ponte. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kuci: Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sacekali. Stanišic traži. loš covek. I to je na tome ostalo. Cija je to kuca? Vladimir Popovic: Tog gospodina Mrguda. bivšeg nacelnika DB. Pozvani su Brana Crncevic. jednog od ljudi. i 9. da ce protiv Jovice Stanišica. rekao mi je da je ta njegova igra. godine. komandant JSO je bio Legija. Posle slucaja Gavrilovic bilo je jasno da nikakve. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. je bio “umeren. Martovski pretres trajao je samo 8. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog . godine. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na nacin koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Ðindica. ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. ili najavljuje. Milan Veruovic je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. marta 2004. ali je ponovo prekinut. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedocio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata vidao okrivljenog. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio. u nekoj kuci u Ubu.. Možemo li da dobijemo ime tog coveka? Vladimir Popovic: Samo znam nadimak – Mrgud. za razliku od Badže koji je bio radikalan. Posle ubistva Kriještorca. godine pismo Radomira Markovica. maja 2004. koji samo gleda kako da dode do vlasti i kada dode na vlast svoje ljude je u stanju da izda.. kada smo saznali da se dva puta tajno vidao sa Koštunicom. Momcilo Bulatovic: Govorite o veceri. To su razlozi zbog kojih se Zoran vidao sa njima. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. i ponovo je prekinut. ja sam to rekao. jer je advokat Miroslav Todorovic Šera izjavio da ne može da brani klijenta. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. Momcilo Bulatovic: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišicem. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. Kakav je odgovor dobijen. Franka Simatovica. Frenkija i svih koji su tamo bili. Vece je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Ðindica. Nedelju dana pre nastavaka pretresa.. i neposredno pre toga. 1. Tu je pored Jovice bio jedan covek koji se praticno zvao neki njegov prijatelj i saradnik. i sada vi ne znate da li je to tacno ili nije tacno. jer je izložen pretnjama smrcu. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. pošto su advokati Miroslav Šera Todorovic i Mirko Tripkovic demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao. pa u konkretnom slucaju i JSO. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micic. Mica Stanišic. februara 2004. Pretres je nastavljen 17. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovica. pa je pita da li je to tacno ili nije tacno. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. Sudija Kljajevic je doneo odluku da se advokatu Todorovicu dodeli obezbedenje MUP Srbije.

Preko ministra policije Dušana Mihajlovica. u Solunu. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbedivale telesnu zaštitu licima. pak. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. Cedomir Jovanovic je prema Ulemekovim recima. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Markovic pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. “SLUCAJNI” IZVOÐACI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. U izveštaju je potvrdeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. Dušan Spasojevic je dobio zaštitu Crvenih beretki. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. septembra. Dejan Milenkovic – Bagzi. 9. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. dobrovoljno se grckoj policiji. BiH i Rumunije. jer je njen klijent Dejan Milenkovic hapšenjem u Solunu. Grcka policija je. a drugi o oružiju nadenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. pa je Milenkovic. 16. Advokati Slobodan i Marko Milivojevic brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za . marta 2001. prema recima Ulemeka. kako bi se istog dana sa Milenkovicem. 6. To je bio razlog što je Cedomir Jovanovic sa Spasojevicem i Ljubišom Buhom Cumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. kako bi se “saznala istina”. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganic. iz Grcke vratili u Srbiju. dostavio tek u septembru. maja poslalo molbu Interpolu Grcke za informacije o Dejanu Milenkovicu. Milorad Ulemek je optužio Cedomira Jovanovica. Ulemek je pristao da prenese poruku. jula poslao obaveštenje grckim kolegama da postoje indicije da odredena lica tog dana treba da iz Srbije predu u Grcku. MUP Srbije je 16. Vladimira Bebu Popovica. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. jula 2004. juna poslata je zamolnica grckom Interpolu za pružanje medunarodne pravne pomoci u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovica. preko susednih zemalja: Hrvatske. Miloševic je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkovicu. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. Milorad Ulemek je izjavio da je Cedomir Jovanovic preko Vladana Batica izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevica iz pritvora i da mu je Spasojevic rekao da je za tu uslugu Batic od njega tražio da uloži pare u renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. pošiljku je preuzeo Zoran Janjuševic. ali. advokat Biljana Kajganic zatražila je odlaganje pretresa.coveka” i da ocekuje da ce Legija potvrditi navode njegove odbrane. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. Casopis Reporter objavio je u martu 2004. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. prema Ulemekovim recima Ivkovic se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Ðindica. godine. jedan o drogi. za kojim je raspisana medunarodna poternica. Dragoljuba Markovica da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je naden u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. juna 2004. Povodom špekulacija oko toga. Kada je Ulemek ušao u kucu. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševica. godine pola sata pred ponoc. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je ukljucen i Dušan Spasojevic. Grcka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. zajedno sa Milenkovicem liše slobode. Na pretresu. predao jedan od okrivljenih. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. postojala je ocigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. u kasnim vecernjim casovima 16. Vece je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znaci da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. Dana 19. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki.

. ali mu je naredeno da uzme Momcila Bulatovica”. protiv Ismeta Berbatija. koji se vodi protiv Veselina Šljivancanina pred Haškim tribunalom. Goran Petronijevic. što je advokat Todorovic demantovao. bivši sudija. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. godine. a Dušan Spasojevic napadao i šutirao. Ðakovackoj grupi.ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. godine. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojica”. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. “Slucajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. ostao je upamcen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Curuviju. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. Pored ovog postupka u kome je sudio. da Berbati to delo nije mogao uciniti. ima još jednog branioca advokata Momcila Bulatovica. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevackom tužilaštvu. Miroslava Šeru Todorovica. i naslucuje da ce Legijina predaja doneti veliki obrt na sudenju. pored pomenute dvojice. a obrt se nazire u panicnim izjavama bivših državnih funkcionera. Poznat je po spisateljskim afinitetima. Po njegovim recima. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. Bio je decembar. Zorana Lukovica i Srdana Jankovica osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. iako je za uvidaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. godine. Mile Lukovic Kum me je kao branio. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uvidaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. branilac Zvezdana Jovanovica je.. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. iako je “Veselin Šljivancanin želeo da uzme drugog advokata. a oni su me skinuli golog. i sada se ocekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti ukljucujuci i Demokratsku stranku”. Advokat Todorovic je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. Vukasovic je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim. Krsto Bobot. a Momcilo Bulatovic je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivancanina. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. Goran Petronijevic je otpao. Momcilo Bulatovic. Nakon provere. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovica u postupku za atentat na premijera Ðindica. U tekstu Reportera piše da je Vukasovica kao branioca Zvezdanu Jovanovicu preporucio Jovica Stanišic.. Gospodin Zoran Ðindic je pao zbog svog okruženja. takode bivši sudija. Rastezali su me nekim spravama. Goran Petronijevic je bio clan sudskog veca u postupku. Posle uvidaja. zato što “nije proverena profesionalna strucnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Cume. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Ðindica. Todorovica su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. je u advokaturu otišao iz suda. a neki od njih morace da sednu na optuženicku klupu. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. brani okrivljenog Radeta Markovica. krivicar. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. samo na osnovu spisa. Nenad Vukasovic umeo je i ovako . pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. Nenad Vuksovic je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Ðindica i jedan od najoštrijih kriticara sudija iz Veca i tužilacke strane i predstavnika bivše vlasti. koji je voden u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999.” Nenad Vukasovic. Goran Petronijevic je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoci u sudu u Peci i da je tzv. To je trajalo satima. koga je osudio na 12 godina zatvora. a oni su primenjivali klasicne policijske metode. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevicem u procesu. Ostace upamcen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoci.. Ocekujem da ce sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora.

napišite da sam rekao da je Prijiceva optužnica za obdanište”. U postupku za atentat na Zorana Ðindica istakla se po velikom broju prigovora. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izadu Guri i Miloševic i ostali ste u kabinetu sami sa Jocicem i sa Bulatovicem. ova dvojica su najmocniji ljudi u državi. i te gluposti. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dodete sutra ili prekosutra ovde. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta nacelnika UBPOK. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. Advokati Slobodan Boban Milivojevic i njegov sin Marko Milivojevic predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka. u aprilu 2004. žalbi. a da je to stav vecine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda.. Vojslav Nedic.. Vladimir Popovic: Tacne su mi informacije i. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda srocila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševicu postave barnioca u postupku. Vladimir Popovic: Nisu mi loše informacije. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. locirala Dejana Milenkovica u Grckoj. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojevic naplatio 250. odakle je otišla u advokaturu. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga . advokati i stari drugari. godine. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?.. zahteva. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovica.”. Ej. organizovao ubistvo Momira Gavrilovica koga je ubio Teca. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. koje je Marko Milivojevic uputio jednom od svedoka na sledeci nacin: “Koliko dugo poznajete NAJVECEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti nacin advokat Marko Milivojevic oslovio je Milorada Ulemeka i na sudenju za ubistvo Ivana Stambolica i za pokušaj atentata na Vuka Draškovica. podnošenju krivicnih prijava protiv sudije predsednika Veca Marka Kljajevica. da vaši advokati sutra izmišljenu pricu sa. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovica da je ona sa “starim drugarima” (Jocicem i Bulatovicem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Cumeta. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. Zoranu Stojkovicu i nacelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševicu. Slobodan Milivojevic je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. Draganu Jocicu.000 eura od Dušana Spasojevica za nekoliko sitnijih usluga. zahvaljujuci tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Zorana Ðindica. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenkovic vodio sa advokatom Biljanom Kajganic. pa kao sekretar saveznog MUP.da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenkovic Bagzi išao da ubije kamionom. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noci kada ste dovedeni. SUOCENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popovic: Na ministra policije Jocica i na Bulatovica. Biljana Kajganic radila je kao sekretar Skupštine grada. šta ce im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasica pod nazivom “Saradnici. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. ali ga je tom prilikom predsednik Veca Dragoljub Albijanic upozorio da okrivljenog oslovljava iskljucivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”. doprinelo je i pitanje. godine. U maju. budalo!” Tadašnji nacelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. ona je odgovrila: “Ma. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popovicu. U tom tekstu Miloš Vasic je napisao da je UBPOK.

Zbog važnosti tih podataka i mogucnosti da se njima manipuliše. možda. da je tacno. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju . Oroz snajpera vuku dva prsta. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netacna. pri tome ste našli vrlo jaku kariku.. Pred smrt. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”.. Nemam šta više da razgovaram. da ste se bolje raspitali. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. jeste srušila mocnu prvu Habsburšku monarhiju”. maja 2004. saznali biste da je ta stvar nemoguca i nikada ne biste imali potrebu da pricate. Pred smrt. a to sam ja. Moguce je da se registri nalaze u posedu neovlašcenog lica. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zlocine pocinjene u Drugom svetskom ratu. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. tvrdi RTV B92. U moru tekstova u tabloidima. Odmaknut od stranaca. Odmaknut od kriminala. Vladimir Popovic: Sada cu vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. To nije rekao na srpskom”. sa izmišljenim doušnicima. U povorci. Verovatno ste pretpostavili da jesam. svako naslucuje da Ðindic nije bio samo ono što se videlo. Dok su cekani rezultati iz Visbadena. Odmaknut iz Zemuna. Aleksandar Tijanic napisao je: ”Srbin pred smrt. godine uništen je ili sklonjen. moguce bivši pripadnik Legije stranaca. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. odgovara: “To je veoma opširna tema. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. koji nikada sa vama u Surcinu nije bio. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. Prilikom pravljenja novog registra. ali. našao se i intervju Milana Vidojevica u listu Svedok 18. CEMU VEROVATI Registar saradnicke mreže državne bezbednosti od 1945. napravljen je novi. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradnickih mreža sacuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovica.. Pred smrt. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. pojedini mediji. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Ðindic–Srbin pred smrt“. a onda je premijer Ðindic izašao. Pred smrt. pa ste zato to rekli. iza kovcega. objavljuju pricu o fotorobotu i kako je premijera Ðindica ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. godine. Došli ste. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevicem i koji nikada nije bio u Šilerovoj. Jedan pripada andelu pakla. Šalju dve poruke. Preseljen iz Berlina u Vašington. Ali. Mudar.danas ispaštate. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanovic. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pricali sa mnom o drogi. To sa drogom. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. koji su se bavili ulogom bivših Ðindicevih saradnika i stranih službi u atentatu. To je rekao na srpskom. razgovarali ste sa njim. na pitanje novinara Borisa Aleksica: “da li je moguce da je premijer Ðindic stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. ali upravo jedna takva mala zemlja. vec mrtav. Drugi prst? Taj je bio protiv da Ðindic postane Srbin. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. Milorad Ulemek: Ja se toga ne secam. Odmaknut od Bebe i Cede. Možda ce neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napacene Srbije. Da nije streljan zbog onog što se znalo. a 2001. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. Ovaj podatak ne sprecava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijica. objavljen nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. Pred smrt. Vidojevic. predvodeni nedeljnikom NIN.. Kome je i zbog cega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. u Surcinu na veceri.

dokumentacije. U tom dokumentu navedeno je da su celni ljudi RDB posle 5. oktobra 2000. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. godine. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOS-a i Otpora, mikrofilmovi, pomocni dosijei, izveštaji o radu za te dve godine, i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. To je utvrdeno istragom operativaca službe, a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Curcica, Branka Crnog, Miloša Teodorovica i Milana Ðurovica dostavljena je 2001. godine MUP-u i Vladi Srbije. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovica. Nikola Curcic je na sopstveni zahtev otišao u penziju, a Miloš Teodorovic i Milan Ðurovic ostali su rukovodioci u BIA. Državni tužilac nije reagovao. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatovic je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Ðindica i osumnjicen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti, a krivicne odgovornosti osloboden je, kako je obrazloženo, „na osnovu odgovarajucih zakonskih razloga“. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije, iako nije ispunjavao osnovne uslove. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe, ali njegovim imenovanjem sve je vraceno u politicke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po politickoj podobnosti. Bulatovic nije radio u obaveštajnim službama, nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova, i tako BIA je data amateru. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi, i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države, a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje, ko ce kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih politickih protivnika trebalo bi iskoreniti. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete, jer je rec o specificnom zanatu. Ako je bilo razloga da se na celu agencije nade neko ko nije iz bezbednosne strukture, onda je pitanje da li je licnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. Hapšenje Bulatovica u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata medu ljude bliske predsedniku DSS. Cinjenica da je Bulatovic bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vodama zemunskog klana povlaci sumnju. Advokat Božo Prelevic smatra da privodenje Bulatovica u akciji "Sablja" nema formalnog znacaja u slucaju njegovog imenovanja za šefa BIA, jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu, što jeste problem prethodnih vlasti. Generalni sekretar, za divno cudo, navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet, Veljko Kadijevic, rekao je, na opšte cudenje, da je Bulatovic covek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. On je naglasio da Bulatovic nije laik vec covek koji se bavi tom oblašcu i dobro je upucen u bezbednosnu problematiku. Cinjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova, prema Kadijevicu je još jedan plus, jer Bulatovic uživa ugled u inostranstvu, a funkcija direktora BIA delimicno je i politicka: „Bulatovic se visoko kotira u ovoj politickoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenadenje. Predstoji mu ozbiljan rad, jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebace mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim nacinom rada. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“, ocenio je Kadijevic. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. Preuzimanje tajne službe, bilo mu je neophodno, samo da nastavi "neomiloševicizam". Danica Draškovic tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatovic obecao da ce podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovicem o prislušnim uredajima koji se još nalaze u mojoj kuci. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. Rekla sam mu da, po koalicionom dogovoru, SPO-u pripada to mesto. Bulatovic je rekao da nema ništa protiv

mog izbora. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završicemo to.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Draškovic za šefa Instituta bezbednosti, ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u cemu je problem... Ocigledno postoji problem kada on ceka toliko...“, rekla je Danica Draškovic. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovica, da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije, pošto je njihov kadar Vladimir Božovic postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije, pa smo odbijeni. Tražili smo zamenika ministra policije, ali koalicioni partneri nisu pristali. Na kraju smo dobili obecanje da ce nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. Božovic je odmah postavljen, dok smo sa Institutom cekali…“ Direktor BIA Rade Bulatovic nije odgovarao na pozive. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srdan Ðuric tvrdio je da imenovanja Danice Draškovic na celo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. Ministar Bojan Dimitrijevic rekao je da se to pitanje rešava izmedu lidera DSS i SPO. Clan kadrovske komisije iz SPO, ministar za dijasporu, Vojislav Vukcevic rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada ceka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. Kako je Bulatovic kadar DSS, iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog.“ Portparol DSS Andreja Mladenovic objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatovicu imenovanje Danice Draškovic u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam, BIA ce ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. Kada je dogovor propao, list SPO, “Srpska rec” opisao je pocetAk rada Bulatovica: “Direktor BIA, sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom, i bivšim zamenikom nacelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savica, Miloradom Bracanovic koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije, i operativni organizator politickih zlocina pocinjenih za vreme Slobodana Miloševica, i posle njegovog pada. O cemu pricaju može se zakljuciti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali, za ubistva Zorana Ðindica i Ivana Stambolica. Ocigledni su napori izvršne i sudske vlasti, potpomognute državnom bezbednošcu, da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku, a procesi dovedu u sumnju. Jasno je zašto to radi Bracanovic, ali zašto i u cije ime to radi Rade Bulatovic? Rade Bulatovic je, kao novi direktor BIA, promivisao i novi dan bezbednosti - 17. oktobar (namerno ili slucajno iz doba kralja Aleksandra). Na toj svecanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševicevu pretorijansku gardu, sacuva sve saborce Milorada Lukovica i Milorada Bracanovica, i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud nece dugo rešiti. Do njega su, kako piše “Srpska rec” na toj proslavi stajali Radiša Roksic - clan JUL-a i tajni policajac Mire Markovic, Miša Vilotic - oslonac Radeta Markovica u borbi protiv domacih izdajnika, Cviko Milinkovic - pijani kum Milorada Bracanovica, Mica Jovanovic - glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševica, julovac Mile Jovanovic - ekspert za privatne zabave direktora, Vojislav Mrakovic - pobednik na takmicenju "ko ce pre doneti tortu za rodendan direktoru BIA", Slobodan Mirkovic i Nikola Milenkovic - zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA, Slaviša Miloševic - najbogatiji tajni policajac u Srbiji, i tako redom. Posebnu pažnju na proslavi Bulatovic je poklonio svojoj ekipi iz Carine, iz vremena kada je, kao Mirin dipolomata, švercovao iz Turske i Italije. Tu je predvodnik Predrag Petronijevic, svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova, koji je kredit kod Bulatovica stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovica, kojom je, zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ, lažno optužio svog šefa - Gorana Petrovica. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulic, alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe, i Ðoka Antic iz Niša, "Radetov carinik" iz vremena "krmaca" iz Turske i Italije, nagraden mestom nacelnika niškog centra BIA. Za medijsko pokrivanje svecanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan", uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. Za ovu svecanost preureden je kabinet Radeta Bulatovica, postavljen mermer na ulaznim stepenicama, a hrana i pice pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajic,

leceni alkoholicar nakon krize posle sloma Trece linije 5. oktobra 2000. Na proslavu treba dovuci i politicki krem, ako je moguce i Borisa Tadica, pa je preko Stevana Nikcevica, direktora "Jugoimport SDPR", Bulatovic bio u komunikaciji sa predsednikom. UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovica i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomica, otvoreno je pitanje, ko se i kojim povodom vidao sa osumnjicenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Ðindica. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, Gradimir Nalic, rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. godine, i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza izmedu države, oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovacevic-Vuco demantovala je da je advokat Gradimir Nalic, nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. godine Gradimir Nalic nije izvršni direktor JUKOM-a, i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatovic, a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanovic. Znaci, Gradimir Nalic u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio, neko spajanje sa Unmikom, pre svega zato što nije bio izvršni direktor, a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme, JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih politickih osudenika i nije radio nikakve poslove na oslobadanju zatvorenika, pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". Gradimir Nalic je ponovio da je od oktobra 2000. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM, i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovica, Fljoru Brovinu i maloletnog Vucetica iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. Cedomir Jovanovic u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošcu" piše: “Kampanja protiv nas se pojacava. Stalno je tema bila Hag. Legiju sve vreme toksira Koštunicin kabinet da ce biti izrucen Tribunalu. I pre republickih izbora u decembru 2000. godine, na slavi JSO, na Arandelovdan, Gradimir Nalic, savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota, a ne Ðindicu jer ce ih sve prodati Hagu. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar", porucio im je Nalic. Zbog te smotre, a ne zbog sklonosti krizama, nismo prihvatili Koštunicin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. Tek naknadno smo saznali da Nalic ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujuci za svakoga ko ima profesionalne ambicije. To su problemi prema kojima su Jocicevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. godine.“ Na sudenju optuženim pripadnicima tzv. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS, Gradimir Nalic, ispricao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS, 28. februara 2002, policija je saopštavala da “prevrce nebo i zemlju” ne bi li uhvatila pocinioce, ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo ucinio. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžica u Beogradu. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškacke politike. DHSS je saopštila, što je krunisano kasnije u “Sablji”, da napadaci žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. DSS se pridružuje krivicnom gonjenju protiv ovde optuženih, jer novih dokaza nemamo“. Predsednik sudskog veca Marko Kljajevic pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo

Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam, to može da kaže samo Vojislav Koštunica”, odgovorio je Nalic. U istrazi ste, 8. jula 2003, rekli da je Ljiljana, supruga Ljubiše Buhe, u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovica i Milana Jurišica, da je to uradio “surcinski”, a ne “zemunski klan”. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajevic. “Osvežili ste mi secanje. Dobijena su njena pisma, pretpostavljam da ih imate”, vadio se Nalic. Kad je sudija Kljajevic rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe, Nalic se obavezao da ih nade u stranackoj arhivi i dostavi sudu. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice izmedu DSS i DS, i unutar celog DOS, oko daljeg toka reformi i politike države. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim politickim faktorima. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama, ali nismo išli u revanšizam“, dodao je Nalic Na pitanje advokata Slobodana Milivojevica, branioca prvooptuženog Legije, Nalic je bio izricit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još veceg razdora u DOS. ŽIVOT TECE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. tender po kome je ministarstva privrede, za ekonomske odnose sa inostranstvom, i kulture trebalo da cuvaju privatna obezbedenja. Pocetkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti", ciji je suvlasnik Gradimir Nalic, da preuzmu obezbedenje nekih vladinih zgrada, ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. Neuspelo angažovanje Nalicevog obezbedenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. decembra ujutru došao je jedan covek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbedenje ovog ministarstva". Ja ga pitam gde si radio ranije, a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. Ministri Milan Parivodic, Dragan Kojadinovic i Predrag Bubalo culi su za angažovanje privatnog obezbedenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dode da nas zameni. Kako smo kasnije saznali, Predrag Bubalo, ministar privrede, pogrešno je razumeo da hoce da zamene i njegovo licno obezbedenje, pa je otišao kod ministra policije Dragana Jocica. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate, a nama hoceš da ukineš i ovih nekoliko policajaca." Posle toga, Jocic je odustao od promene i mi smo ostali ovde. “ Angažovanje privatnih obezbedenja u vladinim institucijama nije novost. Vec drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". Oni su na tim poslovima bili rasporedeni u vreme vlasti Slobodana Miloševica, ali ih je nova vlast zamenila policijom. Informacije o nastavku trenda iz Miloševicevog režima potvrdio je Gradimir Nalic: „Taj tender je postojao, ali... nije prošao. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbedenje. Trebalo je da se promeni izmedu cetiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva, ljudi koji rade na portirnici ili neke slicne poslove. Nije bilo predvideno da se zamene policajci koji obezbeduju ministre... Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera, ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. DA LI JE SVE SLUCAJNO I BEZ POCETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši nacelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavkovic je potvrdio da je u noci izmedu 4. i 5. jula 2001. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. Pavkovic je izjavio da naredenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ, vec da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ, Gradimir Nalic. Oko jedan posle ponoci u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i, prema njegovim recima, tamo zatice: „Koštunicu, šefa kabineta Ljiljanu Nedeljkovic, generala Acu Tomica i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalica... Nalic me je, pod uticajem alkohola,

koji je vodio glavnu rec“. koliko je ljudi obezbeduje. zakljucili smo da bi upad bio neovlašcen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešica. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novcano obeštecenje. U višecasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. kada sam video da Tomic ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. Medutim. zgradi kod ‘Beogradanke’.docekao recima da sam covek od akcije i da konacno za mene ima zadatak. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj clanova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlucili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. neovlašceno prisustvovao i Gradimir Nalic. okrivljenog Brkica i njegovog advokata Gradimira Nalica.rekao je Pavkovic. rekao je Pavkovic i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. sem Ljiljane Nedeljkovic. i prikrivao ubistva gradana u prostorijama SUP. Izgovor Tomica za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljevic otišao i sve ispricao premijeru Ðindicu i tako onemogucio akciju“. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. dao sam znak glavom generalu Pavkovicu da od akcije nema ništa”. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Ðakovic. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkic neopravdano proganja. Brkiceve tvrdnje nisu se ispostavile kao tacne. rasturiti je i videti šta ona radi . I inspektor Slobodan Pešic nije priznao da je ucestvovao u ubistvu privedenog mladica Milana Jezdovica. što bi bilo logicno. On je naglasio da se od tada. a da Tomic predložio i hapšenje Vladimira Popovica Bebe. što je Pavkovic odbio recima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu cu izvestiti samo predsednika Koštunicu. On je rekao da je Nalic zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkica da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovica tvrdnjama da je ucestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševica Tapija. zapleniti aparate“. da je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. ali nije osuden. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. Nakon cetvorocasovnog ispitivanja. da je utvrdeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti. advokat Nalic predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkiceve odbrane. a novinar Brkic ostao je pri navodima iz svojih tekstova. odgovarajuci na pitanja sudije. Milena Simica i Milana Ðakovica. vec se govorilo o „nekakvim kablovima. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je nacelnika SUP Beograda Milana Obradovica. bivši nacelnik Uprave vojne bezbednosti. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatovic. Pavkovic je svedocio da je na tom sastanku Nalic istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. Pavkovic je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevica. i dodao da je Nalic rekao da se „upad mora izvršiti iste veceri jer ce u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. u kojima su ucestvovali radnici policije. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomic. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noci.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkica. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na prici o prisluškivanju. pa do smene s mesta nacelnika GŠ. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuce u sukob unutar DOS i na taj nacin napravi neka vrsta udara u zemlji . Pored Pavkovica. general Obradovic je negirao svoje ucešce u navedenim dogadajima. da im na službene telefone šalje iritirajuce poruke. vec i šta je u njoj. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novcane naknade. niti je bilo price o istrazi. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. .

Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. da kupi 4. U Koštunicinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodic.Kada je stupio na vlast. Iz prve Koštunicine savetnicke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalic. godine. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžic. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. karijerni diplomata Miroslav Šestovic i pravnik Aleksandar Simic. Aleksandar Tijanic. Branislav Ristivojevic. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politicka pitanja. Po profesiji je novinar. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. Koštunica je nameravao da Nalica. proizvede u ministra policije. 2000. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. Medu onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. Osim savetnika. potpredsednik SRS. Gradimir Nalic. dok je bio šef poslanicke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. Savetnik za medije Srdan Ðuric postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulica za koga je tvrdila da je štetan za stranku. . ciji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. što je ovaj negirao. Njegovo mesto nezvanicno je zauzeo pravnik. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. Ðuric je Koštunicu upoznao 1990. Rade Bulatovic. Koštunica se ne odrice lako ljudi u koje ima poverenja. Kada se sredinom februara 2008. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Ðuric izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. izuzev savetnika Vladimira Galica. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. godine kao clan DS. Ristivojevic je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprecavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. Bio je urednik spoljnopoliticke rubrike na Studiju B. lojalnu Koštunici. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštunicinoj vladi). Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. a Aleksandar Tijanic je imenovan za direktora državne televizije. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoci i podatak da je njegov licni sekretar vec godinama Mirela Vasic. Ovi ljudi i dalje imaju znacajnu poziciju i cesto su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetnickim mestima. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatovic postavljen je na mesto direktora BIA. Posle skupštinskih izbora 2007. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što ce biti napadnut neko ko mu je blizak”. Oni koji su odlazili. pre svega o kosovskom pitanju. u javnosti su se pojavljivali i Koštunicini šefovi kabineta. rekao je da su radikali uvek dobro saradivali s njim. Petar Ladevic. pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. Leona Kojena i književnika Matije Beckovica. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadica. optužio Nalica za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. Cedomir Jovanovic je. godine kao predsednik SRJ.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoc u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. Željku Mitrovicu. Napustio je Karica 2001. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. filozof Mile Savic. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljkovic. Iako zvanicno nisu ni na jednom položaju. Dugo uz Koštunicu i covek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simic. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalovic. izdvaja se Slobodan Samardžic. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljkovic. Cinjenica da su nakon odlaska iz savetnicke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. Nalic je bio advokat Radeta Bulatovica kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Ðindica. Odlazak Ðurica usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. mahom su to cinili svojom voljom. a kasnije je osnovao firmu za obezbedenje.

nekad ne. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. Buduci da je DSS zastupao “legalizam” iznenadujuce je bilo insistiranje da taj zakon donese republicka skupština. kao i kum. od izvorne (republicke) ka delegiranoj (savezni). i “informisao” o tome da je ovde vest dana. pa je tako savetovao i Radovana Karadžica. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. aktuelnog šefa BIA. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. unutrašnjopoliticki. . a kažu da je imao znacajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujacic malo što i pita na mestu koje pokriva. a ovaj Tamaru Nikcevic. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitovic koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. Nikitovic je roden u Baru. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom politickom krugu. vlasnika PINK. kada je. jer ce državom brzo upravljati patriotske snage”. Nebojša Medojevic ga je pozvao u Vašington. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matica i Ivana Markovica… Vujovica u srpskoj politici zovu “Koštunicin ambasador u Americi”. Braun je odmah zvao Željka Mitrovica. u kojem je bilo reci o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. OBRAD KESIC je covek za koga je teško reci šta u stvari radi. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . Njegov kum Nebojša Vujovic je nominalno zastupnik vršackog “Hemofarma” u Vašingtonu. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovica . do politickih igara koje se nekad otkriju. Tako je bio pregovarac sa Karlom del Ponte oko izrucenja Ratka Mladica. u vreme dok je bio predsednik SRJ. susreo se sa Legijom. nekadašnjeg Koštunicinog savetnika za ljudska prava. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naci u svakoj “mucki”. odreduje našu sudbinu u svetu. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeduju srpski tajkuni. otišao u Kulu.ZAVERA ILI POLITIKA Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i cudniji od funkcije koju ima. o cemu je tadašnja urednica Tamara Nikcevic progovorila. ali i problem koji.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. pocev protiv Crne Gore. Branku Prpu. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. u svojstvu medijskog “eksperta”. a onda je licno Miri Markovic ispricao šta su tamo oni govorili. koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštunicinog kandidata za ministra policije u Ðindicevoj Vladi. i nije mogla biti delegirana republickom. ta materija bila u iskljucivoj nadležnosti saveznog parlamenta. znacajno. bio je. pre svega. Bulatovic je bio medu prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. Navodno je bio vrlo uticajan kada je rec o odnosima s Crnom Gorom. “ANTI-HAŠTVO” . Vujovic je bio JUL-ovac. Slavka Curuviju. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. i to na preporuku kuma Bulatovica i Gradimira Nalica. iako je. organizovao ucešce u Molitvenom dorucku. preko sandžackih kombinacija. shodno Ustavu SRJ. u vreme Slobodana Miloševica. NEBOJŠA VUJOVIC je kum Radeta Bulatovica.oktobra 2000. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. ali da to nece dugo trajati. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevicem ostalo je u domenu nagadanja.Kada je 2004. On je za srpsku opoziciju. pre 5. Srdana Darmanovica i ostale.

Stav da naši sudovi ne treba da ucestvuju. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagodavanje Grubaceve verzije. zamenik generalnog sekretara savezne vlade. onda je automatski i naš sud. Savezni daje samo okvir a republicki ureduje izrucenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. s druge strane SNP se konfrontira sa medunarodnom zajednicom u procesu koji ce za finalnu cenu dobiti iznos koji nece placati ni predstavnici SNP ni gradani Crne Gore vec pre svega Srbija. odnosno izrucenje. Kada se sve ove cinjenice uzmu u obzir. Kada to nije prihvaceno. Nalic je onda zatražio da se sastanak odloži. Da bi se sacinio nacrt zakona. zakljucio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. Haški tribunal je medunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija clan UN." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatovic saopštio je da ce SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. je preglasan rad grupe je nastavljen.. da treba imati u vidu za šta ce da glasa SNP. Sead Spahovic. u potpunosti podržava politika Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. direktorka Instituta za uporedno pravo. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi strucni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na politicko opredeljenje clanova. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izrucivanje tumaci se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. Vesna Rakic-Vodinelic. priznajuci kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. s tim što predvida odredene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada. sadržavao je i odredbu o izrucenju. s jedne strane. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. Nalic je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije clan tima. šef poslanicke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogucnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubaca. Na prvom sastanku Gradimir Nalic se deklarisao da on nastupa u ime DSS. šef poslanicke grupe DOS-a u republickom parlamentu. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo.“ Mihajlov je izneo politicku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade.. Cedomir Jovanovic. rekao je da se izuzima iz rada ali da hoce bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaceno. republicki javni pravobranilac i Igor Jovicic. jer dok se. ali o kojem bi odlucivala republicka vlada. DOS je formirao strucni tim: Momcilo Grubac (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda).Dejan Mihajlov. Sve ostalo vodi ka hajduciji kakvu sada imamo. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija. i kombinujuci pravne i partijske interese. Gradimir Nalic. zakljucila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrdena zakonom. savetnik predsednika Koštunice. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politicka realnost. taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. Moc je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajduciju." . Nalic je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubaca uvrsti ekspert iz SNP. pošto je obavio konsultacije. ne preostaje nam ništa drugo nego da ucinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republickom nivou. Na taj sastanak. hapsi gradane po pijacama. rekao je: „To je prakticno rušenje Srbije i meni se cini da je to istovremeno politicki manevar kojem je bio sklon Miloševic. Koliko se secam. kojim se u suštini teži obmani.saveznog i republickog. Treci predlog je profesora Grubaca u kome je sadržano izrucenje. Dan kasnije.

Sead Spahovic: Dobro. Ali je. Tribunal je sud. Tribunal je odlucio. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što ce delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajednicke države tj.“ O pravnoj i politickoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinacne interese. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. koji ni po cemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. svedoci i sledeca rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakic-Vodinelic: Ponavljam što sam prošli put rekla. Da bi se neko priveo.Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlucivanje od strane Vrhovnog suda. DSS ce podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. Ne sme se zaboraviti da je ovde rec o nekolicini Miloševicevih najbližih saradnika. i koji su napori cinjeni da se održi. jednostavno. da se zapitamo šta je njima interes. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. garantovao da ce on u potpunosti moci da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina gradana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne politicke snage. Ako cemo praviti ekspertski zakon. Pera Peric na osnovu ovog rešenja . mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i politickog rizika koji taj posao prati. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj nacin dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. to je nesporno.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. Vesna Rakic-Vodinelic: Ne. a ko je protiv saradnje sa svetom. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5. bili su kocnica buducnosti cele nacije. mora ta naredba o privodenju da bude implementirana. ali nije odlucio o lišenju slobode. Vlada Republike Srbije naucila je lekciju da u interesu naših gradana moramo biti kooperativni sa medunarodnom zajednicom. Politicki rizik takve odluke Cedomir Jovanovic je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. oktobra. i da „taj zakon nece proci u Skupštini Jugoslavije. Sead Spahovic: Ovde je sud odlucio o lišenju slobode. Sead Spahovic: Kažite kako da glasi. To je paradoks politickog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP vec zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom. On podnosi zahtev državi da se privede odredeno lice. Na osnovu cega tako mislite? Vesna Rakic-Vodinelic: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluci organ koji ima svojstvo suda. godine. što znaci da državni organ mora da kaže. Vesna Rakic-Vodinelic: Mislim da o tome treba da odlucuje Okružni sud Srbije. nacin na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on ce samo izazvati nove sukobe. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštunicin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od gradana Srbije. moramo da uvažavamo tu realnost ako hocemo da budemo i prakticni i reformisti i legalisti. onda cemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. Da li je njima interes jedna pravno uredena država koja ce imati pravnu i zakonom uredenu saradnju sa Tribunalom gde ce postojati pravila i procedura ili ce oni tu saradnju vršiti tako što ce se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde ce se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni cinili odredene usluge.

da bi se on uhapsio. Sead Spahovic: Slažem se. Blagoje Govedarica. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaci sud. ne podrazumeva bilo koji. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladicu Ljubodrag Stojadinovic objasnio je zašto nema razloga da sudenje bude zatvoreno za javnost: „To sudenje nece imati puno znacaja na sudbinu Ratka Mladica i pregovaracku sudbinu Srbije. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakic-Vodinelic: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo znacaja. Marko Lugonja . Sead Spahovic: Sud je Tribunal. Novinarima nije omoguceno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike . i da tako Akcioni plan. U CIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Ðindica pred Specijalnim sudom. Sead Spahovic: Da ga uhapse i da ga predaju. Cedomir Jovanovic izjavio je kao svedok da je Radomir Markovic „preko jednog coveka porucio da ce dati ostavku. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. Ðogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovica. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak ni to nije bitno. Haški sud se obraca organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema znacaja kada je u pitanju potraga za Mladicem. i da privede ovo lice. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlucuje sud. Sudsko vece kojim predsedava Dejan Dobrosavljevic odredilo je nakon toga pauzu. Dok se ne uhvati 'hajduk'. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. I to da ostavimo. Borislav Ivanovic i Tatjana. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovica i da zna da je Gradimir Nalic. pa bi javnim sudenjem bila ugrožena istraga. Saša Badnjar. obracajuci se pripadnicima JSO na slavi jedinice. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Ðogo. Naveo je da su predlagali da Miloševic bude premijer. Ali. Stanko i Predrag Ristic. Ljiljana Vaskovic i Stanko Ristic rekli da "nece da ucestvuju u farsi". ministre policije i odbrane Dragana Jocica i Zorana Stankovica. Vesna Rakic-Vodinelic: Nije odlucio o lišenju slobode. da ga isporuci. traži da ga uhapse i da ga predaju. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa . ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Markovic). važno je ono što se sada dogada. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veca. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaceno. nije postojala država. Saša Badnjar. Cedomir Jovanovic je rekao da se Rusija "cudno" ponašala u svim dogadajima od promena. Sead Spahovic: To je sad drugo pitanje.ide. direktora BIA Radeta Bulatovica. kako su nazvali sudenje zatvoreno za javnost. Tim pre. To je Haški sud. a u nastavku sudenja odlucilo je da postupak zatvori za javnost. Bojan i Ljiljana Vaskovic. koji je potpuno nejasan. Optuženi Jovo Ðogo rekao je u obracanju sudskom vecu da "živ nece prisustvovati tajnom sudenju". vec je država bio JSO. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladica. Sead Spahovic: O tome odlucuje Tribunal. Za pomaganje Ratku Mladicu u skrivanju optuženi su Jovo Ðogo. mora neko o tome da odlucuje. Sudenje pomagacima haškog optuženika Ratka Mladica u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. 2001. Sead Spahovic: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlucio. zato što traje istraga protiv osumnjicenog Blagoja Govedarice. Ratko Vucetic. a to Vlada Srbije ne zna.

sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. moje slatko! Marko: Ej. a kada to kažem ne mislim na zvanicnu. Naime. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. na šta mislite?". koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljevic zalagao za njih. struje. Pre tri dana su ovde poceli sa restrikcijama struje. Mira Markovic urgirala je kod Bogoljuba Karica da pokuša da otvori racun u Nacionalnoj banci Grcke. necu 10 puta isto. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti. Miloševiceve patriote. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. na rucak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. Tu sam kod Zokija. Jedem se.vojnom bezbednošcu. 1996. Marko: Što si poludela. sekiram se za tebe.. 1995.000 apoena nepoznate valute. 30. gde nema novca da plati neke racune. frakcije.. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. . Razgovor Mire Markovic i sina Marka.. Dok smo stajali na ulici. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. 12. bre! Mira: Ne mogu. ali da je Bracanovic imenovan za nacelnika uprave za prisluškivanje. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. koje je sacinila hrvatska obaveštajna služba: 27. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Ðindica: „U septembru 2002. on je nekoga zvao i receno mu je da nisu restrikcije.“ Popovic je prozvao i bivšeg nacelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomica i direktora BIA Radeta Bulatovica. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Prema njegovim recima Koštunica je predlagao da Branko Crni. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. Ja sam to tati javio. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Ðindica. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. Marko: Slušaj.VI Deo istina ima samo jedno lice DEMOKRATIJA OD LAŽI JE UPROPASTILA SRBIJU VI DEO KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karadordeva.. da to rade neki nezadovoljnici tzv. shvati. Vladimir Beba Popovic izneo je na TV B92. vidi o cemu se radi. oko toga vrlo aktivno ucestvuju i rade. nego neke sanacije. jedem prase ovde. ali Grci ne priznaju tu karticu. Posle završenog rucka zamolio me je da izademo na ulicu. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvucen i da su ozvuceni mobilni telefoni. 12.rekao je Jovanovic i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savic i Milorad Bracanovic budu novi celnici DB i da je to odbijeno. gde je tata? Mira: Tata šeta. Mira: Da i mama vecera na miru. Marko: Evo me u Požarevcu.. na koji ce sa racuna Mire Markovic u kiparskoj banci prebaciti 100.. Dodao je da se premijer Ðindic nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko ce biti ministar policije. strašno. zamenik Markovica bude šef DB. ali ne tako da je u to umešana zvanicno. a da je Koštunica "organizovanom politickom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprecio da oni budu optuženi". što je odbijeno. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Ðindica. Ispred stana Mihajlovica uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. nego na neke delove ruske obaveštajne službe. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalic. sedam ili osam meseci pre ubistva Ðindica. jer bismo izgubili kontrolu. vec smo to radili kompromisima .

1. a mi pricamo ovde. pa se kupam 42. bez veze. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. Miloševic: Pa ne. Miloševic: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. u njoj ima topla voda. 1996. ali ne plivaš u dakuziju. 'Ajde. da pitamo. Mira: Jao.31.. Pošto ja ne nosim papuce. Kako dodem u dakuzi. dok se ne istušira hladnom. ovoliko leda nisam vid’o u životu. Pusti te brojeve. Marko: Dobro šta me plašiš sada. Treba da bude 18. nama se to iz Beograda odlucuje. bre! Kako može u vrucoj vodi. okitila i tako. neka je sa srecom. Drugo je tuširanje. lepi moj. može samo covek da padne. I to je nezdravo. sad ce u Dnevniku da bude da nema ogranicenja. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom Miloševicem. Nemoj. izadeš. to je iznad normalne temperature coveka. Miloševic: Da. lepi! Marko: Šta radite? Miloševic: Evo. Reguliši to i nemoj da se zezaš. mama. Bila je temperatura 28. nešto ovde razgovaramo.. Miloševic: Pa znam. Marko: Pazi. 3.. Mira: Mili! Marko: Znaš. to je prava stvar. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. Mama je gore.3. sve. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. ne može da se prode. 12. Mira: Šta cemo.2. to je nedopustivo... lepi! Marko: Milica je unela jelku. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa Markom o useljenju u novi stan. Miloševic: Pa znam. ima jedno pet santimetara. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Miloševic: Ti si budala. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. divno! Divno." Miloševic: Sad cu da vidim. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. Veruj mi.. kad ih pozovemo. jagnjici i ostalo. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. Miloševic: E. Miloševic: Pa nemoj. svaka cast. ja nisam mogao jedan korak da napravim. divno! Je l’ da je carobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. Miloševic: Zdravo. kupam se na 40. Ljubiša me pitao dva dana . Svi živi donose klopu. ledena kiša pada napolju. kuco. Marko: Šta radite. Miloševic: Evo ti da cuješ mamu. nije moguce! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. Sad ima klope na sve strane. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. Tu smo negde. to nisam znao. bre. pa seti se prošle godine u Karadordevu. na 38 stepeni. Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kucu. a ovo da je potpuno covek potopljen u vrelu vodu. Krevet i muziku sam uneo. Šta sad imate kod kuce za jelo? Marko: U. to može covek šok da dobije. Ne može da se vrši razmena toplote. ali ne sme preko 30. I uopšte više necu da se zajebavam. kako cu ja da se ugojim u ovoj kuci. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. evo cekacu da padne na 32. grejanje. Marko: Dobro. divno mili. bre. A drugo. Marko! Nemoj nikako iznad 31. pada neko cudo. tajkice? Miloševic: Evo leškarimo u krevetu. na 30 je vec vrucina. Ima raznorazne sarme. prasici. bre. Secaš se da niko nije mogao da ude u vodu. Miloševic: Na 32 najviše. Evo. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuce. Miloševic: Ma. da smo sve na foru ulazili. kažu: "Mi smo distributeri. Miloševic: E.

1997. u svinjcima. Marko: A Francuzi? . pravi. Miloševic: Pa. molim te! Pa uvece kad legneš onda moraš da imaš papuce pored sebe. zar to nije divno? 15. Miloševic: Marko. i po kuci sam u cistim patikama. nego voleo bih da. Nego se istim putem vrati. mama. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad udem u kucu odmah se izujem.. tata. nosi papuce. molim te. to je nepristojno. Miloševic: Dobro. nezavisno od diskoteke. rekla je super. pasivan. ej. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. je l’ ima opet frka neka? Miloševic: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. ali to hocu da ti kažem. To je k’o Marinko Rokvic. naravno. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. šta misliš. ništa više. Mislim. bolje ti je drži “Madonu”. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Miloševic: Kakvo. ogradeno travnjakom. da idu u bolnicu. samo ne od srca nego od kuge. zamisli kad za kiretažu. o porodilištu? Jedno divno porodilište. Marko: Pa. a istovremeno društveno korisne. bre. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. a da ne budeš baš.. što se kaže. koja traje 3.. Ali. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srecni da oni dobiju nešto tako. bice Dojcilo kod nas veceras. Medijski su zloupotrebljavali. Miloševic: Kaži. dobro ajde.. porodilište? Marko: Porodilište. pa udem u patike. zaposlim renomirane požarevacke ginekologe. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme.. Zamisli. bre. Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. ovde po Požarevcu. znaš kako izgleda porodilište? Miloševic: Znam. Mira: Ali.. nego Francuzi. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. kad ideš da piškiš. u centru pažnje. Ej. Ko sekirama da me biju po glavi. 1. ni u Francusku. Tata. nego se radaju deca. bre. necu tebe da pitam. to je zato što idu na kiretažu. Marko: Šta. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. Marko: A pa onda ne moram. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. 3. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. ali u porodilištima nema kiretaže. hocu da pitam mamu. da ti odsedneš kod njega.. pa naravno. sine. Miloševic: Razumem te ja. Miloševic: Nemoj da se zajebavaš. jer imam podno grejanje pa mogu bos. koje ce mi i onako trebati za po kuci i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove. Mira: Nemoj. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Miloševic: Ne zajebavam te. kako ti kažeš. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Miloševic: Ne „žabari“. a kamoli da je nešto inteligentnije. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. muž ti je jedan muškarac. Hteo sam tebi da predložim. cuj. To je seljacki. ne bi ih koštalo ništa. Kiretaža košta 150 maraka. lepi. imam ideju.5 minuta. Marko: Ima i kiretarnica pored. nemoj ni da krociš ni u Austriju. sa kompletnim komoditetom. tamo je izvanredno. Miloševic: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. ti si moja mama. Marko: Ma. nemoj da planiraš. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. 1.pred Novu godinu šta hocu da mi kupi za Novu godinu. Hoceš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. on se vraca u ponedeljak ujutro tamo. onako tipican konzervativan. bar me ti razumeš na tu temu. bre.

Miloševic: Pre svega oni, to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. Austrijanci su pisali svašta. Marko: Da, da, da. Dobro, bre, ništa, nema frke, razumeo sam sve. Miloševic: Pa sam mislio, ti ako se tu nadeš koliko se nadeš nije bitno, al’ se vrati istim putem... Pa, i veceras cemo se cuti. Evo da ti dam mamu da je cuješ. Pošto si još u sobi, sad nisi u kolima, ne voziš. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima, jer se boji da negde ne skreneš, a evo sad si u krevetu. Evo dacu ti je sad. Ajd, cao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. Blejim, uživam, sad sam se probudio i cekam. Sinoc bila buka, kafane, diskoteke, crkla baterija i jebi ga. Evo sad sam se sredio, sad cu da pokušam. Slušaj, mama, ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene, odnosno na moj šarm. To ti nije baš neka pozitivna strana, da ti kažem. Slušaj, zvacu Milicu kad-tad. Tvoja rec je za mene zapoved, šta ti je... poslacu joj faks, pa onda telegram, razglednicu, i to, pa cu da je nazovem. Slušaj, ne daj bože da dodemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja, znaš. To je ozbiljna tema, i mora da zvuci tragicno. Mama, ne zajebavaj me više. U redu, skratio sam ti, zvacu Milicu i bicu sve kul. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. I eto tako. 15. 3. 1997. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom o kcerki Mariji. Marko: Pa šta si rekao Mariji, majke ti? Pa, jesam te zamolio da, da joj javiš, a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k.... da li sam umešan ili nisam. Ne, bolje nek budem ja umešan, da se ne pomirimo još narednih godinu dana, nego ti kažem stvar... imace posledice za taj njen popizditis? Miloševic: Ona, Marko, rekao sam lepo da si joj porucio da ceš ti da joj rešiš problem džipa. Marko: Dobro, i šta ti je ona rekla? Miloševic: Da ne ulazi u sumnjive rabote, jer je rec o prljavoj stvari, jer je rec o stvari i tako sve ono što si ti rekao. Ona je rekla: „Jao, kako cu ja, veceras covek treba da putuje za Nemacku, treba da mu dam danas pare.“ Marko: Ni slucajno! Miloševic: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa, kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira, a ti nisi ni krimos, nego si Marija Miloševic. Prema tome baš sve legalno, cisto, normalno!“ Ej, Marko, je l’ se secaš ti naše babe Jele? Marko: Secam se, ona je imala macke. Miloševic: E, sad Marija, pocinje da je hvata sindrom usedelice, samo to nemoj da joj kažeš. Pocela je da skuplja kucice. 26. 4. 1997: Razgovor Marka Miloševica s Nenadom Batocaninom Nešom (ubijen je 26. 11. 2002. godine u Beogradu), covekom iz licnog obezbedenja Slobodana Miloševica i pripadnika MUP Srbije, i Markovim instruktorom za vatreno oružje. Marko mu prepricava svoje doživljaje s vežbi na streljackom poligonu, na kome je ocigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i, pred kraj razgovora, o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea, u šta su obojica dobro upuceni. Marko Miloševic se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života." Marko: Dva tipa koje sam provalio, da im idem na ku..., što sam stalno naoružan do zuba, jer u glavi im je verovatno ona varijanta, kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera", ono u varijanti "šta ce mu sve to, kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz cega prvo da puca". Znaš kako idu ta pljuvanja, interna, znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i cestog menjanja oružja, to su Aca i Gavra. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba, s tim što Aca, naravno, nije prokomentarisao ništa, jer to mu sujeta ne dozvoljava, a Gavro je rekao: "Ajde, malo ti da nas pratiš." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije, razumeš, ja kažem: "Drugovi, ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane, mirno mi srce, cistim pištolj i dolaze neki indijanci. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo, to treba zabraniti! Nešo: Da, da. Marko: Dolazi neka konjina koji, pazi niti me pita, bre, je l' umem, je l' ne umem, ko sam, šta sam. Ne, nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno, kao da, j.... li ga, ko kaže da, da taj "glok"

mali, dobar je, ali samo sa dve ruke, sa jednom nije baš nešto. Nešo: Pa, ne znam o cemu je rec? MARKO: Slušaj, bre, seljacino, opali. I da, znaš šta mi je veceras bio vrhunac. Kad sam ukapirao da me kenja, jer ja sam se plašio, pošto sam cesto menjao oružje, pucao sam iz uzija, iz pumpe, iz "heklera", i ceko sam da me ne zajebe negde, da ne pocnem negde da promašujem, jer vidim da me jedva cekaju. I kad sam provalio da me sere, onda je krenulo klasicno uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "cetrdesetpeticom", ali da ga repetiram jednom rukom. Nešo: Da, da. Marko: I to je, znaš, to je onda bilo "ajmo kuci". Zaista, mislim, bez ikakve prepotencije, da sam malo merodavniji od Sente za to. Ja sam rekao, ako cu vec da se cuvam, daj da se cuvam. Vozilo ispred, vozilo iza, po dva coveka unutra, dugo naoružanje, interna veza. Javljam se kad izlazim, kad ulazim, svi vi pancire, to je naredenje. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. Sinoc, jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. Hteo sam da dodem u Karadordevo da pricam s tobom i sa šefom. Pa da li znaš od koga sam ja sinoc cuo, na primer, celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao strogo poverljivu? Verovali ili ne, od Lile (zapravo - Jelke). Pazi, ti znaš koji je Jelke idiot. On nije kalibar, on nije tigar koji je upucen. Kao potpuno javnu stvar mi je ispricao: "Evo, jebo te bog, ovaj, gadan tip, mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. Al', roknula ga murija." Ja njega gledam belo, reko: "Da izvineš, o cemu pricaš? Nisam cuo za coveka nikad u životu". Isprica mi brate, i da su sinoc našli leš u Savi i da je najverovatnije on, i da je nestao, i da je roknuo Popa, i ovo i ono. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. Nasra se. Ja muvam Ljubišu, reko: "Je l' cuješ ti ovoga šta prica?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis, "s njim je sve strogo poverljivo", meni kaže Bojana Tref, Bojana Vladina i Fiškal. Posle tri dana, ja došao iz Londona, kaže: "Tref, ovaj Oliver Denis, što ga roknula murija prošle nedelje...", a ja kao znam pouzdanu informaciju. Nešo: Ha, ha! Marko: Pa, sine, u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa, bre! Nešo: Nije on ubio njih. On je samo Popa. Secaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim, bermudama, i imao je decje rifle. Imao je decje rifle zato što je imao facu decju, imao je masku decju koju je kupio u Americi. Necu ti pricati, kad se budemo videli, onda cu ti ispricati! Marko: Cekaj, pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam cuo za tog coveka. Nešo: Vojo Raicevic, zvani Vojo Amerikanac. Marko: Vojo Amerikanac, da. I cuo sam samo... To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovicem držao "Stupicu". Pa slušaj, ako te nešto greje, mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simic u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa, naravno, da znam da je tacno, ali hocu da ti kažem da je to neverovatno nešto. Mi kao baratamo nekim podacima. Idioti, bre, po ulici ispiraju usta time. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovica. Marko: Pa, dobro, to je isti k...! Hocu da ti kažem generalno, ne znam je l' pocimamo da otkrivamo rupu na saksiji. Jesi li cuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva ucukaju, tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. I ukucaju, zezanja radi, da vide da l' se negde pominje Badža. 20 sati posle Badžinog ubistva, na pejdžer taj i taj stigne poruka. Provalili su da Badža beži iz grada. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao, "Bel padžet"... ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio, prosledio i nikom nije prijavio. Mislim, to je morbidno, to je neverovatno! Ja kažem, da nije neki drugi Badža. Pošto ne mogu, što se kaže, previše je lepo da bi bilo istinito. Ne mogu, Nešo, možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije, koji jedini u zemlji ima takav nadimak, neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. Nešo: Kažem... rokne nekog, pa i Vojo i naš Amerikanac... Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu, ali koji je lik bio Pop, keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar, koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. Ja stvarno ne zamišljam svoju buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. Ja

bih da prebrinemo te probleme što imamo, pa da se vratimo normalnom životu. Nešo: Bio jedan... kod mene... Marko: Pa, znam, brate, al' mi ovde ne treba da se branimo vec da se odbranimo, razumeš? Pita me Piper veceras: "Je li, brate, a dokle ce ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. E, onda cu sve da vas pustim da idete da cuvate diskoteke." Pazi, kad me decko pita veceras da li bi treb'o da ide u XL, i pazi kad jedna pickurina Mesic, razumeš, rek'o da mora da pita Sentu dokle ce da traje ovo sa mnom. Je l' treba Višnjic da ode u diskoteku? Je l' on normalan, bre, strašno! Sve komarac do komarca. Meni malo neprijatno, pocinjem da razmišljam, daj da ih uzmem ja da ih placam onda. I nek se zovu privatno obezbedenje i ja, u p.... materinu! Zamisli budalu, Piper me lepo, pazi Piper: " kad mi možemo da palimo veceras?" Kažem: "Pa gde radiš veceras?" Piper: "Pa, u XL-u!" "Pa, idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi, a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi... namesti i puca na mene. On je nepouzdana budala. Pa, da li znaš šta je uradio neku noc? Na mesto gde sam ja bio, a oni obezbedivali ispred, pošto sam se ja malo duže zadržao, pozvao je Marinu da dode da mu pravi društvo. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noc. Nešo: Da. Marko: Al', dobro ona nije pricljiva, to ko u crnu zemlju zakopano, to nikada da procuri nece, budi siguran. Znaš kad potegnemo Ljupce i ja valjda ce i oni da opale neki metak bar da drže govna glavu dole, razumeš? A drugo, znaš, plaše ljude. Ipak, kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama, e j... ga, da li ce da te ubiju ili nece. BOŠKO RADONJIC roden je u Užicu. Otac Dragomir, ucitelj, za vreme okupacije bio je clan Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovica, zbog cega je streljan. 1970. godine pobegao je preko Austrije i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu, u Hol Skicneju, u kojoj se godišnje dogadalo po 500 ubistava. Odmah je stupio u SOPO, teroristicku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (vencao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. Boško Radonjic je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. Brzo su se sprijateljili. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bucera (kasapina) 1977, na celo "Vestijes" došao je Mark Splen, koga je brzo zadesila ista sudbina. Tada je došao red na Džona Kupina, koji je izbegao smrt, ali ne i 75 godina robije. Kada je krenuo u zatvor, postavio je Radonjica za šefa irske mafije u Njujorku. Po dolasku 1990. godine, otvorio je na Zlatiboru kockarnicu, u hotelu "Palisad", a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". U Ameriku nije smeo, ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike. U americkom zatvoru Boško Radonjic se našao 31. decembra 1999. godine. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi, odakle je produžio u Kankun. Registrovan je medu putnicima, i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmicivanje porote na sudenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. Radonjic je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode. Americka štampa špekulisala je da su kod njega pronadene fotografije iracke ambasade u Havani, i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji. Posle godinu i po, izašao je kao slobodan covek. Jedini svedok protiv njega, Salvatore Gravano, izgubio je status zašticenog svedoka. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. Docekao ga je Boško Radonjic... „Ubeduju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem, šefom Koza Nostre.“ - Imamo zajednickog prijatelja. Bio sam sa Džonom 1989, u Maloj Italiji u Njujorku, otkrio je Emir Kusturica. „Ja sam ga upoznao pocetkom sedamdesetih, dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. Pomogao sam mu da se prikrije. Tako sam stekao poverenje, koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. Bio sam kum irskog klana. Ja sam jedini stranac,

koji je bio šef u Koza Nostri, i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u americkom podzemlju. Posle smrti Džona, i hapšenja njegovog brata Pitera, koji je jedno vreme bio kum Koza nostre, organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjic. Boška Radonjica i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik, kojim Boško Radonjic nudi svoje goste, bilo da su to Velja Ilic, Vladan Batic, Milovan Ðoric, Dragan Kicanovic, Seka Aleksic, Džej, Petar Panic Pana, Emir Kusturica ili Boškov kum. „Napravicu testament u kome cu reci ko je bio i šta je radio Boško Radonjic u Americi. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i clanovima porodice Gambino, o mom antikomunistickom radu u Srpskom oslobodilackom pokretu Otadžbina, mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi, i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš, jer u Americi nikada nisam bio osudivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa clanovima porodice Gambino. Ja sam samo covek sa jakim vezama u Koza Nostri. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj, koji živi i radi po svojim specificnim pravilima.” “Kao clan Koza Nostre nisam se bavio kriminalom vec organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata, koji su bili pod uticajem komunista. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je mafija, jer su je koristili za obracun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. U meduvremenu klan Gambino, kome sam pripadao, je proširio poslove na organizovanje sindikata vozaca i sindikata glumaca i filmskih radnika. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda.“ „Goti je pao kada su americki politicari odlucili da ga ruše. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonacelniku Njujorka Ðulijaniju da iskoreni Koza Nostru. Reganu je stalo da ga Ðulijani nasledi na mestu predsednika SAD. FBI je pocetkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da ce biti uhapšen. Ðulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija, jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. Zato se Ronald Regan odrekao Ðulijanija. Ja sam u to vreme, krajem 1990. vec bio u Beogradu. Kada su me 2000. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu, i odveli u Njujork, tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubacen Sami Bono, jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI, državni tužilac i americki predsednik. FBI mi je nudila status zašticenog svedoka i vilu na Floridi. Ništa nisam priznao, i Amerikanci su me oslobodili, pa sam se vratio u Beograd.“ - Tu te docekala srpska policija. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš, jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovecuju sa ovdašnjim kriminalcima. Srbija ima banditizam, koji je opasan, jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. Najžalosnije je što je država, umesto da hvata te bandite, od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Ðindica, sa kojim sam mnogo puta caskao u bašti Lotos bara. Ðindic bi svratio na kafu. Jednom je naišao Legija, da valjda vidi šta radi Ðindic sa mnom, pa sam ga ja oterao. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje, a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovica Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. Navodno su imali dokaze da je Maka, kog sam znao petnaestak godina, sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo, u vreme dok sam ja boravio u SAD. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj, koji je tvrdio da sam ja covek Velje Ilica, koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dode na vlast. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilica. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe, pa su proširili na generala Badžu, ministra Pavla Bulatovica i nacelnika policije Vlahovica. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunisticki izrodi ubili mog oca, rodake, prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja, Gišku i Arkana? Tada su islednici ucutali. Pustili su me iz CZ, s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. Ne želim da se svetim zbog zlocina koji su pocinjeni mojoj porodici, jer sam se kao pravoslavac i clan SOPO zavetovao da necu

godine umro. 48 Kao najznacajnijeg coveka koga je upoznao. Ali. jer smo se deca cetnika i deca ibeovaca igrala rata. Milovan Ðoric i Momo Kapor.Profil br. u Bosni. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. Nebojšom Pavkovicem. „Nisam clan nijedne stranke. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom. iracki predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na celu americke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana porucila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. koji nisu bili antikomunisti. Osuden sam pocetkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjicem i SFR Jugoslavijom. ali smo odustali od upotrebe. Jovicom Stanišicem. Tesla. Acom Tomicem. .“ „Sa Brozom sam se sreo kao decak. oduzela.“ „Razocaran sam u Ameriku.“ „Kad je najveci americki prijatelj Tito 1980. raden top. mada sam zatekao užasno loše stanje. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA. dok ga niži šefovi CIA traže.” “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim politickim emigrantima. Bošku Radonjicu. a naša vlast se bavi progonom porodice Karic. zbog cega ga je 23. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. a potom mi je. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politicki emigrant i državni neprijatelj. Jovanovic. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obecanja.dozvoliti da udari Srbin na Srbina. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. gde je u fabrici "Vitez". Predragom Rankovicem Peconijem.“ Boško Radonjic se u Srbiju vratio 15. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. Frenkijem Simatovicem. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine. je americki general Trudo. razvodnila je naš antikomunizam dovodenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. obucavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. izraelski Mosad ubio u Briselu. Boško Radonjic. okupljeni oko Srpskog oslobodilackog pokreta Otadžbina. godine da ce u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da ce da podrže novu zagrebacku vlast. kada sam se vratio u Srbiju. Docekali su ga Ðorde Božovic Giška. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gadanje. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Ilicu. Napravili smo paklenu mašinu.500 milja. decembra 1990. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. ali se nadam bez novog rata. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovicem. usred unosnih poslova u proizvodnji. i sa njima izveli operaciju Oluja. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. koji je gradio najveci top na svetu za Sadama Huseina. koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. Crna Gora ce se odvojiti. U Srbiji se podstice anarhija. Naši su obecali Amerikancima 1995. Dana i Vuk Draškovic. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžica. jer jedino preko nje naši politicari mogu da vladaju. jer je kako Boško Radonjic otkriva. to nije bio interes Amerike. koji je trebalo da pogada ciljeve na 3. i Cecom. Posle nekoliko godina. dok je bio jedan od kljucnih ljudi njujorške mafije. od Jovice Stanišica dobila takvo naredenje. Boško Radonjic izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. To je moj nacin nacionalnog pomirenja potomaka cetnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kuci. služba ga nije dirala. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. koji mogu da nas uvedu u rat.“ „Mi antikomunisti. Draškovic. marta 1990.“ Milomir Maric . Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno.

uložila u Slobodana Miloševica blizu milijardu dolara. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžic idol . predložio sam mu da bratski saradujemo… „Umeli smo. na Kubi.“ Poseta Kartera Karadžicu uplašila je Slobodana Miloševica nagodbe bosanskih Srba mimo njega. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. i Boško Radonjic. proglašeni su za "crnorukaše". ispred luksuzne robne kuce. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. lececi se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naucnike na pragu epohalnih otkrica u naoružanju. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. On je pijan govorio: "Druže Tito. ali niko nije saznao o cemu su pricali. u slucaju potrebe. Razvijemo tepih. niti kilogram gvožda za armaturu. Ubrzo smo se sprijateljili.“ Ðulijano je okrivio Boška Radonjica da je svog vencanog kuma Džordža Pejpa. iako su ga svedoci vidali u njegovom kabinetu. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. Boško Radonjic je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu pricu. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruce: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora izmedu Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao pricu da Nikola Kavaja (iako je kao komandos ucestvovao u americkom iskcravanju u Zalivu svinja. Edi je ubijen u obracunu izmedu irske i italijanske mafije. Nije morao da ilegalno beži. U to vreme. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog sudenja Gotiju. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gacice tužioca. tobože da bi joj ocinkario Džana. Izrael je od pocetka bio u toku sa otkricima profesora Bula. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. Boško ne priznaje da je on Miloševicu odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. Cinjenica je da je Kavaja. osuden je na 75 godina robije. koja nam nije bila naklonjena. ugledni "Cikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. i u poteri za Ce Gevarom u Boliviji). mnogo te volim! Ali. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). inace jedan od mojih najboljih prijatelja. i da otmemo coveka na sred otmene Pete avenije. Boško Radonjic je prvo postao šef irske mafije "Vesties". koji je izdržavao višegodišnju kaznu. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristicne ruske kape. poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". koji je bio clan Porote. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. potplatio sa 60. Boško Radonjic je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. preko Boška Radonjica. Od Krcuna je prvi put cuo da Tita neizostavno treba ubiti. On nikad nije hapšen kao mafijaš. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. . ženi državnom tužiocu smo namestili tipa. jer je svoje protivnike kasapio nožem. od kojih su neki. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. pre bekstva na Zapad. „Igrom slucaja. Pred odlazak u zatvor. da ga u zatvoru želja mine. voleo bih te još više . što ne bi moglo da kompromituje SAD. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. A ona je upala u zamku. pa se sa Ricardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjic. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj licno podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se cuju srpski argumenti bez posredništva administracije.000 dolara. A novi kum Džon Kunin. Pocetkom devedesetih. Boško se još više zbližio sa svojim nesudenim ubicama. Zvali su ga Edi Bucer. Clanovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". stvarno i bili Staljinovi egzekutori. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna podrucja. ni džak cementa. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. jer je i tada imao legalni pasoš. Tražio je da mu ona pokloni svoje gacice. Boško Radonjic negira da se ikada sastao sa Miloševicem.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Ðoric. formiranoj u vreme Staljina. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji.Boška Radonjica je amnestirao nacelnik Generalštaba Petar Gracanin. brzo ga smotamo. Dragan Džajic je Arnejcica zamolio da Boška Radonjica preveze preko granice. a da Karadžic bude iskljucen iz politickog života. Bošku Radonjicu je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. kao Mustafa Golubic.

u Crnoj Gori. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike.” B92: U istrazi ubistva Zorana Ðindica medu prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medakovic. Komunista se nisam bojao. aprila 2003. Popili smo pice i to je bio jedini kontakt.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukic Šljuka bio clan Vaše stranke. bio sam u vojnoj . Boško Radonjic je u Cacku završio školu. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. U prolece 1998. nikakav posao nikada nismo radili. godine. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševica. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO.“ NIKOLA KAVAJA pušten je 1995. Posle je 1978. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševiceve vlasti za ucešce u operacijama u južnoj pokrajini. gde je rucao Jovica Stanišic kad je dolazio.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilic: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. slucajno.Velimir Ilic u emisiji "Kažiprst". Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. a ubrzo je deportovan. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. u Pivi. na Televiziji Cacak. kada je došao u društvu Boška Buhe. kome je doneo trenerku da se presvuce. od coveka koji se celog svog života borio protiv komunista. Taj moj rodak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišic. mislim. U Srbiju se vratio krajem 1997. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? .Broj 616) . Stoiljko Kajevic hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moci. niti u bilo kakvom poslu bili.Pop Kajevic. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojkovic . Boško Radonjic. proglašen je za americkog neprijatelja broj jedan. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. Akcija je propala. ni Milorada Lukovica Legiju. a da se ne otkrije. Koliko je poznato. jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. niti je Boško Radonjic bio moj savetnik. družili su se svi. Posle toga. formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu. Inace on je kum Kavaje…” B92: Koji je takode šef irske mafije u Americi i jedan od kljucnih ljudi… Ilic: „Ko. Milovan Ðilas i još jedan.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi. *Koje smislio plan akcije? . u 'Nacionalu'. Ja poticem iz partizanske porodice. iz zatvora u Luizijani.“ „Restoran gde je rucao Legija.. ko je sve sedeo. Od Los Andelesa do Vankuvera i Njujorka.. Ja sam cuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišica.” B92: A otkud prica da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilic: „Jedino što su Boškovi momci cuvali parking. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Cacka. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje cete licno oterati da cuvaju ovce? Ilic: „Informacija da je Sredoje Šljukic clan Nove Srbije objavljena je. 3. Ilic: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. pošto ispred naše stranke nema parkirališta.Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjic mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku.” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukic Šljuka bio kriminalac? Ilic: „Ja sam Šljukica samo jednom u životu video. Nije hteo da izade iz zatvora i da mi se pridruži. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišic je navratio da poseti Kusturicu. Vi ste se ukljucili u program. oktobra. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. Suprotno ocekivanjima. koji je izgraden posle mog bekstva iz zemlje. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Ðuro Ðurovic. po cijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne teroristicko-mafijaške akcije. (Brankica Stankovic) Ilic: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. godine. Boško Radonjic je covek koga smo mi ovde znali.

Odmah bi ga ja skinuo. na šta je mafija imala tapiju. do trenutka kada sam došao kuci i zatekao majku kako place. Ivo Lazarevic je bio je šofer coveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu. Sva braca su mi otišla u partizane.Ne. do 1944. general Kovacevic. uhapšen je 10.akademiji. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva americka aviona. godine sam uhapšen sa tri rodena brata i poslat na Goli otok. To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kuci primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. kao i svaki Srbin iz Crne Gore. SOPO i neki organi unutar CIA. Prvo su nam svakog dana komesari na politickoj nastavi u vojnoj školi pricali. najveci diler droge u Evropi. te kukuruz je u Rusiji ovoliki. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjicem. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . da li ste promenili mišljenje? . ubijen je na 120 metara od mene. Tri brata su mi poginula u ratu. u okviru organizacije “Omega 7”. nijednog u cetnicima. Do 1949. Mileta Miljanic. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? .Ivo Lazarevic. ali sam to odbio.Uglavnom za CIA. Austriji. nemoguce ih je potkupiti. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. Aljendea. vec kada je dobio azil od SAD i ispricao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? . Zbog federalnog prekršaja. a sa federalnim sudovima nema šale.. Poslednju 29. Ja sam rusofil.Predrag Radojkovic. Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju. Da je komunizam bio u Nemackoj. jer su mi udbaši odveli brata. bio sam pitomac u vojnoj školi. Cuvao sam kralja Petra po naredenju Amerikanaca. a Boško ih je odmah sve potkupio. Radio sam i u obezbedenju Kenedija. Posle za Kubance. tada jednim od šefova njujorške mafije? ..Ne.. u Africi kao legionar.. ciji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradovic. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mladenovica (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . U pocetku Boško Radonjic je radio na parkingu na Osmoj aveniji. nisam bio protiv Tita. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike.. Dražin komandant. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . Boška sam ja ubacio u CIA.. Kongu. godine u Švajcarskoj. godine. Nemacku i Italiju. Izveo sam 28 akcija po naredenju. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje.U Zapadnoj Evropi. Za Amerikance sam radio od 1957.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. Uspeo je preko žene Karin. da ce Staljin da živi 300 godina. Necu da napadam Kajevica što je ispao kukavica. U Evropi. posle u Južnoj Americi i SAD. pukovnik Dragiša Bojovic. protiv Kastra. Kljukao je lažnim podacima o Istocnom bloku. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. Mlad sam upao u osinjak špijuna . Bio sam zadužen za Austriju. Za Miljanicem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao . ciji je otac držao “odnošenje smeca” na Menhetenu. sa osam godina. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). . * Kako ste dokazali da niste ubaceni ruski agent? . Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos.. a 1948. Do 1961. do 1971.Par ludaka. Jakov Dragovic. Da ga nisam upoznao. kada je posecivao izbeglicke kampove. TrojIca su poginula. bio sam u Cadu. sve je odjedamput bilo obrnuto.Samo akcijama u Nemackoj. svuda gde je išao službeno. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). od 1941.radiš posao koji UDB ne može. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa. i sestra. prešao iz Grcke u SAD). Za CIA su uglavnom radili stranci. nikada on ne bi pao u zatvor. Bili smo 7-8 puta zajedno. Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. ali sam se radovao.Amerikanac u SAD i u Evropi. januara 2004. Sa Ivom sam saradivao i ranije. Južnoafrickoj republici. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. zvani Majk. prva je bila napad na jugoslovenske turiste.

poklanjao mu je trofejno oružje. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. Jovicu Stanišica nikada nisam video s njim. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. Zvonka Osmajlica i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Cacak. Željko Maksimovic Maka i Nikola Maljkovic planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe. ja sam im rekao da vide medu onima koji su ga nosili. i drugi . Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su videni Legija. Dejan Pitulic. Velimir Ilic je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. Bio je blizak Voji Raicevicu Amerikancu. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovica. i otkud to da je u Cacak morala da dode specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. i Velimiru Ilicu. Miljanicev prijatelj.. sa ljudima sa kojima je bio. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjicevom restoranu "Lotos bar". i Strahinje Ilica (Bane Svinjar). ulaženje u stanove i vršenje krivicnih dela. To su price. kad sam video Legiju. nije mogao to da radi cacanski SUP. sadrži neke politicke instrukcije Radonjicu.” Velimir Ilic o Spasojevicu: „Dušana Spasojevica nisam poznavao. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slucajno vida sa Radonjicem.americko i naše.” O Bošku Radonjicu. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Ðindica. ni Legiju nisam video. Prema Šešeljevoj tvrdnji.2003. Bošku Radonjicu i Željku Maksimovicu Maki. gde su se ljudi zaklinjali da ce vratiti Kosovo… Strahinja Ilic: „Ja sam uhapšen jer sam vecerao sa Emirom Kusturicom. u njegovoj kuci pronadeno je oružje. koji optužen za ubistvo Zorana Ðindica. (Srboljub Bogdanovic – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanica. Glavna su hapšenja cetvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeca ''Auto Cacak'' Milenka Kostica. Na konferenciji za novinare lider SRS. prethodno je pricao da ga proganja ta ista vojska. gde je Veljo. Jovica Stanišic i Boško Radonjic. u istom razgovoru. otkud to da su roditelji ubice premijera Cacani. što je bio razlog da u Cacak dodu inspektori iz Beograda. U selu nadomak ovog grada pronaden je automobil Ljiljane Buhe. koji je registrovan kao udruženje gradana. Veze Legije i Cacka ("Kažiprst" Radija B92. general Pavkovic nije silazio s lokalne televizije.prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. otkud auto gospode Cume tu na periferiji. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. tvrdio je da su Jovica Stanišic i ljudi iz državne bezbednosti pocetkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. Boško . Ima dvojno državljanstvo . Daniel Bukumirovic) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. koji je bio general policije. 17. godine . Bane Svinjar je jedan od osnivaca SPO. Van politike. MUP Srbije je saopštio da su. General Lazarevic je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. a. sa Boškom Radonjicem. iz Cacka je. moja prijateljica. 23. medu kojima su Boško Radonjic i Voja Raicevic. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašcenih službenih lica MUP. i sa celnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. dovodeci gradane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. marta 2003. maja 2003. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovica.. kao i da su clanovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. Ja sam ga vidao kao i svi ostali. 21. u Cacku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanovic. stajala je na bini Olivera Katarina.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim medunarodnim kriminalom? Ilic: „Ja ne znam šta je on radio napolju. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. zbog koje je bio prisluškivan. kod jednog broja clanova organizovanih kriminalnih grupa pronadene legitimacije Nezavisnog sindikata policije.04. “Pojedini clanovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje gradana. s kim od njih se vidao… Oko ubistva gospodina Ðindica. nisam video ni Puza. pitali su me gde se krije Karadžic. Vojislav Šešelj. a kasnije i Nove Srbije. covekom “bogate prošlosti”. veceravao tamo gde je veceravao. navodi se saopštenju MUP. prijatelj pokojnog Giške. oružje i hapsile kriminalce. Boško Radonjic. ova grupa je formirala odrede smrti.

Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. 15. partizanski sin i bivši komunisticki pisar kod Špiljka. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si poceo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. Nisi imao kuraži. O kakvim knjigama. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politicki profitira. svoje šofere. šepureci se nepostojecim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovicevog SPO. a ja sam priredivac. Pokrenuo sam 1991. da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovica. godine peticiju za oslobadanje Nikole Kavaje iz americkog zatvora. vojvodom. što dovoljno govori o tebi samom. Ti si se odlicno uklopio u tu tragikomediju. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. Tu laž podlo širiš meni iza leda po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan rucak. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicistickim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavaca ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. urednik ISTINE. Došao si iz americkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalovic. ciji si pilot bio. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreci Vuk Draškovic šest meseci posle pocetka štampanja. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na celo srpskih patriota. govoriš? Je li o primercima koje je izdavac ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priredivacu dela Lov na Tita. godine i štampana je u požarevackoj štampariji ''Prosveta''. jun 2007. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatovic. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekica koji je zloupotrebio gostoprimstvo. a zlotovori ti pred tvojim ocima otimaju zavicaj – Kosovo i Metohiju. ne izlazi mi na oci kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništacoveku cvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalisticki zloupotrebio meni iza leda. Tu peticiju je potpisalo 450. pojavila se 1991. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. nemacku.je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. bio bi na celu srpske nacionalne armije. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. nazivajuce me serdarom. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Bec jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske.5 miliona Srba. Posle nekoliko godina. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. ni vojvoda. junakom i tako dalje. došao si u Srbiju i vec 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. Izdavac mi je urucio odreden broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. besramnice. kao i sve cega se dohvatio Vuk Draškovic. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavace sobe zahvaljujuci nacionalnom štetocinstvu i politickom diletantizmu haških janicara koji vode americku. i 1999. ti si pušten iz americkog zatvora. izdavac je ''Dosije'' iz Beograda. Knjiga o tebi. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. ti bi danas imao svoju vilu. okrivljuješ mene . niti potencijala jer si najobicnija puna praznina! Umesto toga docekao si da zavisiš ko ce ti udeliti milostinju. Draškovicev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. „Nikola.000 Srba. Umesto lovca na Tita ti si postao najobicniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovackim pricama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. svoje adutante. Bec. koju sam pripremio. ali jesam principijelan covek da ti saopštin istinu oci: prevrtljivi ljigavce.

je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za ocekivati. koji je znak ovog reda.o Beograd. „Prefekata”. Madarskoj. u SAD. sa crvenim malteškim krstom na grudima. a najveci akcionar je: Bujkovic Nenad Upravni odbor Bujkovic Nenad. saopšteno je u srpskoj vladi.2007. pa imajuci u vidu cinjenicu da je tako. Dragan Simeunovic. Ustanovljen je 1961.što sam kao priredivac knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavaca odreden broj primeraka po Zakonu o izdavackoj delatnosti. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi.Filip Miloševic Analiticar Centra: Tomislav Kresovic “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu medu narodima”). koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. rasne i nacionalne razlike. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja.2006. Austriji. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja gradana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju cini rukovodstvo reda i skupština.godine .maš. koji je najviši cin na nivou bratstva zemlje. Vojvodina (2004. na Fruškoj Gori. penzioner Marinkovic Jugoslav. Mogucnost prijema u red dobijaju ugledne. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo. Prof. 13. U potrazi za clanovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Ðindica i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 voda i clanova sedam najvecih mafijaških klanova.godine Generalni direktor. osnovana 2003. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem.ing. Ekonomski tehnicar. tako cu ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlucnosti za to. navodno. Niš Ekonomista. Tatjana Cerovic. u Austriju. Sve funkcioniše po nacelima drevnih viteških bratstava. Clan IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP).). Kruševac. jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma.) i Niš (2005. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva.12. dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. Mr. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko. biraju clanovi u skupštini. Mileta Miljanic i Saša Vujko. SAŠA VUJKO. slobizma. Nikole Ðurkovica 24. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petkovic Zoran. Kao takvi nalaze se u Nemackoj.o. Srbiji i dr. na prvi pogled podseca na gradansku verziju Malteških vitezova. „Juristicijara” i „Riznicara”. Od tada. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raicevic zvani Meda. Agropromet AD Kruševac.625. Francuskoj. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske.).dipl. Beograd Direktor : Vojislav Miloševic Izvršni direktor: Predrag Martinovic Strucnjaci Centra : prof. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. Delatnost: prodaja delova. odakle red širi delatnost. d. prenosi red iz Amerike u Evropu. „Majora”. dr Fronz.08. visokomoralne osobe sa profesijom i licnim težnjama koje se ne kose sa .Balkanska 40/15 U Kruševcu. Zaista je duboka tvoja plitkoca Nikola. direktor ''M-C group'' Petrovic Milorad. Generalnog Prefekta”.

Bugarske i Rumunije. godine u Segedinu. Nedeljko Gardaševic je postavljen za „Velikog Majstora”. te se utvrduju diplomatski i kulturni odnosi. do danas. Posle mesec dana slike su pronadene. „Riznicarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) cine vrhovno rukovodstvo Medunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. koje su tada bile na snazi. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. Madarske. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Medunarodne asocijacije redova. a za kradu su optuženi Duško Mijanovic radnik obezbedenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardaševic. po pravilu. Sledece godine organizovali smo Udruženje gradana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. Bugarske i Rusije. Jedna od najspektakularnijih krada se desila pocetkom 98. donirala tamošnje vitezove. Odeljenju gerijatrije. S obzirom na sankcije. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. zajedno sa Nemackom. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. odlazi 90% ukupne pomoci. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu.. u Prefekta Beograda. koji su takode vitezovi Reda Svetog Ðorda primili su svoja pisma o imenovanju u Vece Reda Svetog Ðorda. uzajamno pomaganje.. s namerom da ih prosledi kao pomoc Srbiji. Oni. Zalaganjem njenog sina Patrika. treba da bude sledeca. Kasnije su formirane još dve prefekture. redu pristupa 2001. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. podrška. Tada. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno ucestvuje „Veliki Majstor”. umetnici iz Srbije prisutni su na Božicnoj izložbi u Luvru. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. koja ce se registrovati u Strazburu. Dokument je stigao posle tri dana. stekli su se uslovi da budem unapreden. medunarodni nivo dogadaja bio je kroz . gradske bolnice na Zvezdari. bila je prinudena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. svoj humanitarni rad zapocinje 1992. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja gradana. tada. Rumunije. a veliku podršku imala je u francuskim vozacima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. Ovom konvencijom se preko zajednickog statuta regulišu i medusobni odnosi bratstava. Danas nosi najviši cin na nivou reda naše zemlje. Oba su osudena na po tri i po godine zatvora. Madarske. Vodena ocevim idejama da sve cega imaju previše treba podeliti s drugima. Rusije. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. od apoteke predvidene za rušenje. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su clanovi reda. je Aleksandar Vojnovic. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. a od novog clana se ocekuje. vec su Mijanovic i Gardaševic došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije.000 franaka. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. Aprila 2008. Ovaj dogadaj ima tradiciju od 146 godina. pa je bio i „domacin” beogradskog okupljanja. Naši predstavnici vodeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovicem i Zoricom Ðordevic („Comandeur” reda „Pro Concordatia. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. koja se vratila posle cetrdeset godina provedenih u Parizu. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. „Generalni Prefekt” SCG.osnovnim nacelima reda. „Juristicijarom” Albertom Almošem. koja. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. kada sam primljen u clanstvo. a otvoreno pismo je vec poslato Austriji. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uredaj. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. od 1992. i 2005. godine. godine. Svake godine ucestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja. 2004. a izmedu vitezova Srbije.”). U Francuskoj je 1995. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braca” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlovic. Po zanimanju saobracajni inženjer. Vojvodina i Niš. clanovi madarske sekcije IBSSA. Krada ovih slika nije bila narucena. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. i 2006.

Zemlja se raspala u krvi i plamenu.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uredivati "Politiku" nego ici u zatvor. „Tako mi je. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrdivanja reprezentativnosti. Nece biti! Revolucija pocinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. Prema izjavama clanova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. Ovaj ce im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. gašenja firmi.prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. To znaci da oni dobro rade i da nerviraju režim. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. dopao u ruke jedan nemacki dokumentarni film snimljen pre tri decenije. Vreme je da naucimo da cerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom.“ Stevo Žigon se narocito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševicu. koja je iskljucivo u posedu Saveza . godine. Postoji tu i cuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". Pekic. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. studenti su citali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". To su godine koje su pojeli skakavci. Podelu sindikalne imovine. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. koji je takode clan IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehnickog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. Pocetak rada grupe obecava ali je konacni cilj daleko. Pravi revolucionari su završili sa zatvorskim presudama. svesni da im u komunistickom. Zato je prirodno da današnja deca. Bio je to trenutak kada sam. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na dubrištu istorije. staljinistickom. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. i da mogu nešto da urade. Velikog priora Srbije Medunarodnog viteškog reda Svetog Ðorda. Bila je to žešca revolucija.“ A kako se zove to kada neciji sin odluci da napravi najvecu diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kcerka jednog njegovog prijatelja. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. pretpostavljam imucnijeg. nepotistickom. prostackom režimu Slobodana Miloševica nema mesta. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. Kasno se kaje Tirke. Prele. Za takav pocetak zatvor je dobra škola. Žilnik. „Nemacki autor je umetnicku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. sa metkom u potiljku. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. poput mnogih drugih. godine. Oni moraju da pocnu od nule. propustio da odem u zatvor. Organizacija "Otpor" nastavice sa deljenjem DT dok list ne pocne ponovo da izlazi. genocidnom. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnicki odnosi. prosovjetskom. najeli i napili. Svi su se obogatili preko svake mere. nacionalistickom. inace svetski poznatog umetnika. Milja Vujanovic i moja malenkost.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. da to znaci da je revolucija na pomolu. Medunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvanican zahtev da se što pre okonca podela sindikalne imovine. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. Mira Trailovic. Šejka. Znaci: dete je iz bolje kuce. Oni koji su osudeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. Samo što od toga nece biti nove avangardne umetnosti. ovih dana. kao azilanti. U filmu se pojavljuju Kiš.

Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. ili prodao. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. Ocekivao se popis sindikalnih kvadrata. osnivac ASNS. Mile Isakov. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da ce iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. da u nije potrebno ukljucivati medunarodne organizacije. predmet razmatranja dve najvece medunarodne sindikalne organizacije. zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da ce država konacno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušicevoj. vec to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore. Zika ili Laza. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost".ne važi. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni nacin. tražila rešenja. a onda bi se. bio je ministar za rad i zapošljavanje. bez utvrdivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. ASNS i UGS "Nezavisnost".000 kvadrata. ili neovlašceno iznajamio. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. i brojnih odmarališta širom bivše zajednicke države. privatno. U korišcenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi zapocela podela imovine. a sve preko toga . da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji.u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapredenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanovic. a ostatak u sindikalnom vlasništvu.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovica da je 94% sindikalne imovine u državnom. a neki ne. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . od cega je u posedu SSS oko 3. Rešavanje tog problema pocelo je sastankom u Vladi Srbije. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. mora se pitati gde je to.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujuci rentiranju ogromne imovine koju poseduje. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. to je Mika.000m2. dao JUL ili SPS.sindikata Srbije i SSSSCG. ali deo ne bi bio vracen sindikatima. Do februara 2007. SSS. Oni kažu. dogovorili su se. Srbija ima i neke obaveze. koje oni i sada koriste. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajednicke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanicno potraživala . i cak 90% iznajmljuju. Postignut je nacelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Slobodan Lalovic. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. Najveca ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojece države Srbije i Crne Gore . Ljubisav Orbovic. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. jer je to princip koji važi za citavu EU. dok su ostale zemlje u okruženju vec podelile svoju sindikalnu imovinu. nije mala. Kada radnici odluce u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu rasporedena pravedno i proporcionalno clanstvu.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. na kome su ucestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. Do kraja 2006.000 metara kvadratnih prostora. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. Ako nešto fali. iako su je stvarali svi radnici. Kao clanica MOR. Pitanje centralne imovine nije pokretano. Njima toliki prostor nije potreban. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog politickih razloga . Vrednost 19. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. smatrao je. ministar za rad. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašcivanje imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. bez prethodne sukcesije. na nacionalnom nivou. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. Sudski spor o reprezentativnosti vuce se na sudu tri i po godine. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. Ukoliko je to tacno. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat.

000 kvadratnih metara prostora. zahtevao da mu dostavi imena agenata. Vecernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Cim je. ni Mitrovic nisu videli dosije. dok u Crnoj Gori. ima na raspolaganju oko 13. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašica. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela izmedu nekadašnjih republickih sindikata. smatrajuci takav potez nedopustivim. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci obavili su u februaru 1987. tvoraca Memoranduma SANU. imovina u Hrvatskoj. pa je zato formirala komisiju za utvrdivanje odgovornosti nacelnika Dušana Stupara. radnog staža. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguca podela sindikalne imovine pre okoncanja sukcesije bivše Jugoslavije. pratili razgovore novog srpskog partijskog vode Slobodana Miloševica. jer je to najveca tajna službe. kada su po naredenju generala KOS. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. penzionisanja. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. nema ništa. a i da ih zna. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali podelu zajednicke imovine. i u Sloveniji jedan deo. od 4. a drugi je udeo novonastalih organizacija. i admirala Branka Mamule.000 kvadratnih metara. da li je to moguca pre sukcesije država. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbovic izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. jer ih Mitrovic ne zna.deo imovine nekadašnjeg zajednickog sindikata. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obracuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. Ilije Ceranica. postao prvi covek Srbije. oni su zato i dobili procent. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. U komisiji su bili Milo Savkovic. Slobodan Miloševic je od šefa državne bezbednosti. Ne postoji ni precizan popis te imovine. vredi oko 7. Milan Tepcevic i Miodrag Pavlovic. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrovic.. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlovic još 1986. sin Ranke Cicak. zlato. Dom sidikata. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševica u njegovom stanu. za ambasade. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. Predmet te sukcesije. Dom sindikata u Sarajevu. navodno. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. ali i kao jezgro buduce saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona. Bosne i Hercegovine. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore.5 miliona evra.. koji ce najvjerovatnije biti iskorišceni za formiranje Agencije koja ce se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. ne sme da ih da. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. 1988. najavljenaa je zajednicka inicijativa sindikata Hrvatske. U užem centru Beograda SSS Srbije. i nije poznato za Makedoniju. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašica. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali deobu zajednicke imovine. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. Slobodan Miloševic se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežicni prisluškivac na zidu.000 kvadratnih metara. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. koga je najviše prozivao Zoran Cicak. jedan hotel na Hvaru. a ni Stupar. a posredovace i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih gradana u Srbiji. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolica. kao samoproglašeni sukcesor. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. i da armija ima Miloševicev dosije. clanovi. prenošenja penzija. Ima za državnu imovinu. predsednik. medutim. u tom trenutku. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. kod garnišne iznad prozora. . o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestoclane Jugoslavije. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašica. Šef beogradske policije Branko Kostic imao je Odsek za politicki kriminal. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. Dragana Mitrovica.

Dobrosav Culafic Toro. tek oporavljen od teške bolesti. koja je u vreme Gorbacova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". nacelnik SDB Srbije izjasniti . kao Jugosloven. specijalac. Mile Gajic i Dragan Filipovic Fica. preko GSUP Beograd. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalovic. Kad je sam procenio. strucnjak za elektroniku i poliglota. Bosne. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovica. Jovica Stanišic je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. U RDB je 1995. a istovremeno širio glasine da to Mitrovic radi Slobodanu Miloševicu. Najaktivniji je bio KOS JNA. za šefa SDB došao je Jovica Stanišic. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Miloševic. Beograda i Jugoslavije ocekivali su kako ce se Dragutin Mitrovic. Takva politicko-policijska igra oko nacelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. jer Stanišic ceni profesionalnost. bili su dvojica srpskih politicara.“ . Zoran Janackovic. Vlada Dragicevic. šef gradske policije. Evropu i svet. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovica i profesora Radoša Smiljkovica. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i naoružanih državnih neprijatelja Srbije. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. bivši direktor kazneno-popravnog doma. u situaciju da ramišlja o novom coveku. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. ministar srpske policije. Balkan. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politicki progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. kome se žurilo da uzme policiju. Tajno. Otvoreno se stvarala sumnja da je nacelnik Dragan Mitrovic. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. bivši v. vršena su cesta Šešeljeva hapšenja. i KGB. a kako je dr Borislav Jovic podržavao rad Dragana Mitrovica. godine politicar. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenacko rukovodstvo.Mnogi su uvereni da je politicka zvezda Miloševica pocela na Kosmetu. i reaktivirani penzioner SSUP-a. nezvanicno telohranitelj nacelnika RDB Srbije. Dolanc i Mikulic. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. i Nikola Curcic. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. karate majstor. simpatizeri Moskve. ovaj je. d. Bilo je ideja i da Mitrovic postane nacelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. Bio je to izbor Slobodana Miloševica i Radmila Bogdanovica. Branislav Nešic. Mnogi unutar Srbije. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovica. Prema podacima Zdravka Mustaca. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševica da mu ustupi Dragana Mitrovica za nacelnika Službe državne bezbednosti SSUP. godine nije poceo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. po naredenju Staneta Dolanca. nacelnika SDB Srbije. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politicka policija. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubicica. Branka Mikulica. Stanišic se oslobodio starih kadrova jer. Cak je Slobodan Miloševic 1987. i pored ponudene ostavke Slobodanu Miloševicu. godine. Kako su svi oni tu ponudu odbili. a ne nacionalnost. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. cak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljkovic. Posle nekoliko meseci Janackovic je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. Jugoslavije. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovica. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševica prema nacelniku njegove tajne službe. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutic. Ratko Markovic. Šešelj je od pocetka bio miloševicevac koga je licno Miloševic pomogao na svakom koraku. radilo oko dve stotine inspektora. gde je SSUP imao dobre veze. mimo RSUP Srbije. Stanišicevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojevic. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševica. po njemu. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. dr Dragan Simeunovic. Prema podacima Mustaca. borac za srpstvo sa juga Srbije. organizatori specijalnih akcija. nacelnik tajne službe SFRJ. Na mesto Mitrovica došao je 1990. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta.

Jocic se ucvrstio kao covek broj dva u DSS. Znate kako. Vucelic je saslušan u istrazi kao svedok. za koga kažu da je pošten covek“. Koncepcija je komunisticka (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalisticki interesi Rusije. Miroslava Mikija Kurka. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. svako od nas je imao decacke nestašluke. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalistickih interesa na Balkanu i Evropi.Marko Lopušina. Sumnja se da je Pejovic angažovan za ubistvo Curuvije. Jocic je odmah upao u nepriliku. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud. pod Jovicom Stanišicem. vec o montažnoj samoposluzi. Bivši zamenik nacelnika RDB i osnivac JSO Franko Simatovic odbio je da svedoci o okolnostima da je ubistvo Curuvije izvedeno pod okriljem DB. Kako nije ponovio delo. Dobio je uslovnu kaznu. Jocic je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog coveka ne bi . pocela je policijska istraga ubistva Curuvije i objavljen je dosije „Curan“. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vucelica. U javnost je procurilo da je u mladosti osudivan kao obijac trafika. podjednako odane. Sve drugo je Dragan Jocic. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naredenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. partijske kolege. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. Jocic je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadicu po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. svedocio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romica i Kuraka. u noci u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Ðindica predao. Ratko Romic. Prisustvo Romica i Kurka. Pejovic je u važio za pripadnika crnogorskog klana. Dejan Milenkovic Bagzi. 01. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda.03. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Curuvije.2007 Dragan Jocic predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. izabrao da uz Radeta Bulatovica provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. u vreme ubistva Curuvije. Nacin na koji su pripadnici DB pratili Curuviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišcen jedino kada se neko hapsi. Razlog za Pejovicevu likvidaciju u decembru 2000. Pre njegove likvidacije. Nije rec o trafici. a u policiji je imao dosije narko-dilera. Simatovic je poslao Kurka da bude u obezbedenju Vucelica. Greh koji se Jocicu može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. Postavši ministar policije u martu 2004. Jocic je. a Koštunica ga je podržao. a Jocic i društvo nisu odneli samo cigarete vec i vecu kolicinu robe široke potrošnje. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. svedok saradnik na sudenju za ubistvo premijera Zorana Ðindica. bio je vec punoletan. a da je njega i pripadnika RDB. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. Nije jasno cime je ovaj mlad politicar (1960. namerno ili slucajno. Suocen sa time da je prekršio zakon. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz politickog u antiteroristicki. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevicem. jer u vreme bombardovanja vecina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. tvrdeci da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu.) kod premijera stekao toliki kredit i preskocio iskusnije. prešlo je u odlucno DA! . Romic je koristio svoj telefon. Vreme. optuživši štampu za senzacionalizam. ali ne i iz policijske. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. koga je pred ubistvo Curuvije na mesto nacelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Markovic. Ministar je tada izgovorio cuvenu recenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. NE iz 1948. nije primetio: . Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjic. Romic i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Curuvije.Ocevidac ubistva Slavka Curuvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovica. utvrdeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone.

niti se odreduju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman nacin politicke borbe. Da li pakt Šešelj . javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. i mogli su se videti sledeci stavovi : . u sudnici Haškog tribunala.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. Pošto kukavica time opravdava sebe. Kada je dve godine kasnije. ako su kukavicke gledaju na krivca. Kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. a da nije . Jocic je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojnicko. koji je i ranije izjavljivao da Ðindica treba ubiti.Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograduju se od takvih izjava. izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanovic lažno optužen. Ovo su neki od komentara sa foruma.“ .Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera. On je sada u Hagu pošteden svega sa cim ce morati da se suoci kada bude dostupan sudovima ove zemlje. dotakli su se i Apisa: . potvrden je dogovor dva Vojislava. Zoran Ðindic je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zlocin. .Zavisi koje oci gledaju na to. nakon višekratnog odbijanja. Ne misli samo Voja tako . nije kriminogeno. Pre ili kasnije Šešelj ce odgovarati pred sudom ove zemlje zbog ucešca u atentatu na Zorana Ðindica.ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju . Jocic je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda caskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu. od kojih su neki bili u Žandarmeriji.“ U istrazi za atentat na Ðindica. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Licno sam bio srecan kada sam cuo o Ðindicevoj smrti“ . On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu.Cedomir Jovanovic kaže: „Šešelj je uporište zlocinacke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. što bi pravno bilo moguce jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine. JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava".“ Jocic je pomenut u cuvenom transkriptu izmedu Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik u pokušaju da se Milenkovic nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovica. Kada se u novembru 2001. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke. Srbi su poznati na zapadu po blacenju . Jocic je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio politicke stavove koji su neprihvatljivi za vecinu gradana Srbije. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zlocin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane vecina". Jocic je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijuceg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrica u proceduri". to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. kako je nagovestio Tomislav Nikolic? Na internet forumu vodena je rasprava o tome.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona. a slucajno ili ne. Podržavam svaku Šešeljevu rec. Kako narodnjacka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju. Ostace nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i ocuvanje države. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. Ako su patriotske gledaju na heroja. To je politicka analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajucem DOS-u. Jocic je najavio da ce policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Ðindica.izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te veceri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor".70% stanovnika države misli tako. Nedugo pošto je postao ministar. i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju.

Za Šešelja i za . kulminacija nasilja koja ce sem nevinih znaciti i krvav kraj svih celnika sadašnje srpske državne bezbednosti. on im je bio realna opasnost. Neka izade iz te partije i napravi svoju. a sada na Koštunicu. Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija.. Da Zoran nije isporucio Miloševica. jer je neko ubio srpskog svata na Bašcaršiji. demokrata. Setimo se advokata Barovica. svežeg hrvatskog porekla. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. . 2.Nema Koštunjavi šta da se ograduje od tog stava kada je on ucestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. atmosferu i masu koja ce slaviti šta god on da kaže.. Ono „nismo imali izbora“.Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. Danas DSS kontroliše te službe. Ko ude sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. isti Šešelj pricao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave. Ne ocekujte da se iko iz DSSNS izvini zbog ispada Šešelja.. To je povod za pocetak rata. Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je. . Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog coveka za premijera. Ucinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. a skoro sva politicka ubistva odigrala su se pod patronatom DB. a ne uzrok tog rata. bio farsa. . pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. Za njega je vreme stalo.da nije bilo atentata našli bi drugi povod. Onda ce ono da svaka država ima mafiju. Proci ce i te cetiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke. godina poceo.. jer žele vlast po svaku cenu. koje nisu lustrirane. nemoralnim i nenormalnim izjavama. To treba da shvate i socijalisti. Šta je odvratnije. taj isti covek izjavio jje da ce samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. A pitanje je da li ce ikad. On je politicku scenu u Srbiji toliko zagadio da da ce proci decenije da se to ocisti. Šešelj i njegovi su najveca sramota Srbije.. i siluje DSS. zajedno sa Koštunicom. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo ocekivati. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. . Oni koji nose bedž sa njegovim likom vredaju i sramote Srbiju. a Marko bi bio „premijer“.svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner. Politicka pozadina ubistva Zorana Ðindica nije rasvetljena. A Šešeljeva izjava je odvratna. 2003. a sada Šešelj kao antidemokratska politicka licnost brani nezavisno sudstvo od tzv.000 gradana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ..Šešelj je sramota i štetocina za srpski narod i Srbiju. Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš.Treba da se stide njegovi glasaci! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram. Bajatovicevu izjavu da je "jedan vec platio glavom" .Mora da se reši taj slucaj! To je sramota za Srbiju! . Jovanovica i dr. Šta je bilo ne povratilo se. pošto ga ni sad nemaju.500.ozbiljno od strane vlastodržaca. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on. bice to raspad srpske države. Zašto bi se Koštunica ogradivao od Šešelja? U cemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. .Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? . da bi se dokazao kao najveci i najpravoverniji Srbin.. kako je moguce da je gospodin Janjuševic koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruovic ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tacno. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). Ako politicki preživi.Stvari su tragicne utoliko što je sudski postupak protiv Z. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. a ubicu nagradivati je umobolno.. pa istorijski . Još davno je Nenad Canak rekao da treba zabraniti rad SRS. Slaviti smrt jednog coveka. Iskompleksirani novo Srbin. Šešelj ustvari razbija tvrdavu nacionalizma svojim rasistickim. S kim si onakav si. ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju. ovaj bi i danas vladao. Povratak u 90-te. .. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95. kada je u pitanju ubistvo Ðindica. kao u komunisticka vremena. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu.

Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemacki bio opasan za Nemacku i za svet). Šešelja. tada zamena teza.sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor vec LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. a najgore je kada covek izgubi idetitet. . Nije krao.Oktobra ustala Srbija! Još cemo Miloševica da pravimo od blata. za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je vec odležao pa ce ga pustiti odmah) on ce biti predsednik Srbije. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linc svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. a zna da je samo haški zatvorenik. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Macvi kotrljale srpske glave od strane nemacke vojske. kao neko ko se 5. Sigurno da ce jedan deo sugradana apladuirati. Jedan loš dak uvek upropasti ceo razred. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji. Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i . Ne vidim gde je unapredio Srbe. Legija rešila 1992 godine kad su pljackali i silovali po Zvorniku. godina. onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. im je bolje. Ide vojvoda do predsednicke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. uvrede i klevete. a izgleda da ih je on jedini i citao. Šešelj je covek pun nekog ponosa. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode.Da li je moguce da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka. Mi se pravismo ludi. 1991: Bošnjaci Karadžic i Mladic napravili sranje. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. PUPS i JS. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Ðindica. ali ih gazda opominje. Treba da se stidi svojih glupih izjava.Šešelj.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. . oktobra borio protiv ovakvog nacina razmišljanja? Da se ogradi. podržali Antu Markovica. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece. ako hoce da postanu mudra partija. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914.Da živimo u pravnoj državi. . Kamo srece da smo svi 89. i ponos neoštecen. Ništa nije sveto. i predstavlja najavu obracuna sa svim neistomisljenicima.Citava njegova politika i život se svode na laži. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. Toma i Vucic se zalecu da uzmu vlast.Gavrilo nije znamenita licnost u srpskoj istoriji nego poznata licnost što su dva razlicita pojma. Arkana. pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obecao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o coveku protiv koga je 5. A on iz zatvora glumi predsednika. . Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . Ovako. Šta covek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. Karadžica. a posle sve ostalo. nema griže savesti. vec ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". nije galamio. Pogledajte Vucica kakve nebuloze prica sa konstantnim cinizmom.Cim radikali zaoštravaju retoriku znaci da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. koji je po prezimenu Hrvat. . ali kad se vodi država nema zezanja. zato što je bio veliki Jugosloven. ukinuli bi stranku. Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. demagogija i primitivizam vladaju. 1941. Šešelj ce uci u istoriju. . Ja razumem njih. ali je nece pisati pa nece uci "Šešeljevi heroji". nego civilizacija DA ili NE. a nisu nigde. Slavljenje cina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj covek da nam ponovo kroji buducnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izade. Da hoce da ga stvarno puste. Miloševica. . Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju. Bijeljini itd. . ali više brinu ovi što vide idola u njemu. Lako je lupati po televizijama. tu su. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav nacin. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. Radikali bi. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. onda ce se dosta njih pokajati što su im glas dali. Teško nama. Ovo nije pitanje Evrope. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju.Da se Srbija ovakvih Šešelja. danas bi i zemlja bila veca. a glupo je da sva kljucna mesta uzmu DSS i SPS. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu.

tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžic u njemu nalazio apsolutno je istinit. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. za razliku od Mladica koji nije imao potrebe za tim.. a u stvarnosti su to bili Englezi. Usput.rekao je Vilijer. Lazarevic se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovicem. ali nije sigurno gde je on sada. zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. One koji traže njihovo oslobadanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skoncaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga velicaju i slave. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. Što se tice odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije . nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. nije lepo ubiti coveka. a drugo. gde se Karadžic krio neko vreme. Ulemek je. . izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. List Kurir objavio je da je 8. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. Karadžic je stalno menjao mesto boravka. posle posete. a gde ce Srbi iz Srbije. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojic. a radikali su u skupštini Zorana Ðindica nazivali „mafijaškim premijerom“. pored ostalog. Bio je. U to sam sasvim siguran“. na zahtev SRS. Cin ubistva vlastitog Premijera.što gore narodu. Gavrilo Princip je svojim "herojskim cinom" unazadio Srbiju 100 godina. napisao izjavu i bice prosledena u Hag. Karadžic se uvek puno kretao. januara Vojin Lazarevic došao u Vladu Srbije.Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. Karadžic je tamo boravio više puta. i video koliko je manastir oštecen. nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. kao i ulogu obaveštajnih službi.. Potrebno je istražiti koje su stranke. a zatim je došlo do svade Lazarevica i Nikitovica s jedne i Mihajlova s druge strane. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanovic. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Ðindica isti? Sve više sam uveren da jeste. ali do avgusta 2008. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolica. osuden za ubistvo premijera Ðindica. ali je naveo da Legija nece biti svedok odbrane. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. ali ne na Svetoj Gori. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj nacin da nateraju Radovana Karadžica da izade iz manastira. jer prvo. Da li su Karadžic i Mladic deo iste price? Uveren sam da jesu. i u manastiru Ostrog . u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“. specijalni tužilac Slobodan Radovanovic najavio je da je pocela istraga o pozadini atentata. clanovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. ne treba ni komentarisati. uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. u leto 2005. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih vampira? Šeki nikad nije bio cetnik i rojalista. pojedinci. jer je imao zaštitu. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovica. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grckoj. . Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. grupe i centri moci stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Ðindica što je rezultiralo ubistvom premijera.drcni). Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. Aleksandar Vucic potvrdio je susret. Juna 2007. Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu.

ako su ga dali. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonacelnik Pariza. U vreme njegovog saslušanja. ali ne znaju tacno šta. preneo svojoj kuci. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. gde su zaplenjeni. U meduvremenu. MILA ALECKOVIC NIKOLIC (24. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. niti za šta je upotrebljen.tvrdi Vilijer. Prilikom pretresa kuce generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašcenja i u svemu slobodne ruke. marta 2006.Upoznao sam i njenu majku i nju. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak nece sukobe sa Srbima. i da ce istražne sudije na osnovu ovih papira doci na trag svim kolovodama. 1997. sudije rade na istraživanju diskretno. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. Kada je Rondo otkrio ovaj racun 1996. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. Papiri. cija je kci u Parizu. americki izaslanik u Bosni tvrdi da ce on brzo biti uhvacen i da ce mu biti sudeno. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. a drugi o tome ne znaju. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapreden. ali ih je general Rondo. Bivšeg predsednika Širaka moci ce da ispitaju posle 16. Njen otac je bio u Beogradu. veliku ulogu u Karadžicevom životu igra cerka lekara iz Foce.) Od optužnice protiv Radovana Karadžica. Ona je vrlo privržena Karadžicu . naloženo mu je da uništi sve fajlove. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžica. godine. koji cuva sve svoje beleške. Koriste i jednog tzv. bivšeg celnika francuske obaveštajne službe. godine. kako Karadžic to traži. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. pokušavajuci da ga vrbuju. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. do 1995. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog racuna. O tome su svi cutali jer za one koji su dali obecanje bilo bi kompromitujuce. Otkad su papiri zaplenjeni. kao i u skandal oko izborne krade u istom periodu. General Rondo je svedok u politickokorupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. . Tajni kod operacije: «Amber Star». ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. procurila je vest o tajnom Širakovom racunu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. prošle su tri godine. a on u Foci. Specijalne snage iz Floride slecu na vojni aerodrom u Tuzli. od 1977. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. pokazuju da je Širak otvorio racun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. godine potresala Francusku. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžicu nešto obecao. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžica i sagledala njihovo prijateljstvo. njegova cerka je putovala u Focu da ga vidi. godine. Ali. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. koji je bio njegov najbolji prijatelj. zajednicki uhapse vojno. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". Francuski general Filip Rondo. . 1998. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. On nije vidao Karadžica u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. juna kada mu istekne imunitet. Dr.Prema Vilijerovom saznanju. Umro je od srcanog udara pre godinu i po dana. biznismena bliskog Radovanu. glasine o tajnom racunu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. morao da opozove operaciju. Medutim. Amerikanci zatim pronalaze Karadžicevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovica koji je estetski hirurg u Americi. pa ce se istraga fokusirati na ta dva pitanja. jul 2008.

ne verujuci Francuzima. medu samim Francuzima. oportunizam. Pop i sin su povredeni. ni Mladica nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». Francuzi spasavaju Radovana. zbog ljudskog faktora. odnosno na drugoj zaracenoj strani. opet zajedno. Rondo je rekao da je hapšenje .10. U meduvremenu. godine su ga locirali na Trebinju.. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabica je protiv njega. godine. imaju pouzdane informacije.Radovana. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogucavaju hapšenje! Krajem 2004. najverovatnije CIA. Amerikanci u akciju ulaze sami. praveci plan kako da dojave K. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foce na crnogorskoj granici. koji je 10 godina bio na tragu Karadžica u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. još jedna loša psihološka procena. Drugo ništa ne mogu. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžicevo prebivalište. ponovo trijumfalno propada. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. April 2004. Francuzi to otkrivaju i. i uz pomoc informacija izvesnog M. pozorišnu predstavu i roman. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. jul 2008.. aprila K. 2001. Medutim.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžic dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. Amerikanci krecu bez Francuza u Celebice. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. krecu na Radovana i Mladica. da se spasava dok mornaricke „Foke“ krece u napad. 23.. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. Sami Srbi ce to bolje odraditi. Evropske snage više nece da rizikuju. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i cuvaju brojni prijatelji od kojih se vecina nalazi u Parizu. I. i operacija u selu Zaovine. a K.. a od K. Ali. npr. ništa. NATO napušta Bosnu. kljucna dva coveka su njima na vezi. sve propada. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno.. sa sedištem u Frankfurtu. Opet promašaj! Ni Radovana. u januaru 2000. februara 2002. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moc tokom više od jedne decenije. 28. Borba za trofej. Tu je. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžica pretpostavljali su da ce se najtraženiji „ratni zlocinac“ pojaviti na podrucju Foce i sela Celebici. nigde ni traga. bili su toliko jaka. opet nestaje.. Drugom prilikom.. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. u zoni koju kontrolišu Francuzi. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. Zajednicki uspevaju jedino da naprave mrežu ciji je skriveni kod: «Fervant Arcer». on stvara price za decu. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. u inat. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena.. nece ni da pokušavaju. (2000. Pocetkom 2004.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogucila neka strana zapadna služba. SFOR saznaje da ce K. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. Dva momka iz obezbedenja ipak pucaju. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi voda bosanskih Srba. general Rondo. Francuzi su ubedeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. generala Filipa Rondoa. pucaju i razbijaju po kuci. biti u kuci popa sa Pala. Njihova strategija sada je: zamrzavati racune u banci i kupovati ljude oko begunca. Krajem leta 2000. Kvislinzi to uvek rade bolje. Iste godine 1998. Alibabica. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. definitivno nestaje. koji je vec deset godina u timu za "nalaženje" dr. profit i osvetu. Francuski obaveštajac. godine njegovog telohranitelja kao agenta. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. K. ali on je vec nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a. menja stav i porucuje Amerikancima da se nikada nece predati. nameravaju da sprece Amerikance.

koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. Jedan od Koštunicinih argumenata za zadržavanje kljucnih ljudi koje je Miloševic izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. dva centra moci DOS prigrabila su instrumente sile . sa zatecenim aparatom. Personalne uprave. a da nedeljnik koji je Cankovom opažanju posvetio prostor. a smene starih i postavljenja novih nacelnika uprava koje su usledile. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. Koren price upucuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija.nacelnik Generalštaba. oktobra. Dragan Vukšic. a Nenad Canak raspirio je sukob u DOS. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. direktor Centra za civilno-vojne odnose. Posle 5. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševica. Pavkovic je ostao. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševicevog režima. bila je osnova za sve dalje promene. Nisu aktivirani cak ni postojeci mehanizmi parlamentarne kontrole. što je potvrdilo internu raspodelu moci. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. opaskom da su izjave Canka “spoj diletantizma i neodgovornosti”. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. Pavkoviceva moc u vreme Slobodana Miloševica bila je ogranicena. avgusta 2001. oktobra nije uradio ništa da promeni nasledene civilno-vojne odnose. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za gradane i za najveci deo pripadnika VJ. koji bi bio kontrola postavljenja i unapredenja i ogranicenje za zloupotrebe. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. zatim javna polemika nacelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. Ostala je sumnja.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. danima držan na "slucaju Gavrilovic". Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Trece armije. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovica na mestu nacelnika Generalštaba VJ. ljudi iz Uprave za bezbednost. Uprave za moral. “TEORIJA” ZAVERE Banjalucki "Reporter" objavio je 30. tekst pod naslovom “Vojni udar”. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica cuvao armijske strukture. cime je potvrdeno da je on jedini nadležan da odluci šta ce raditi s vojskom. Medutim. Posle obaranja Miloševica. Pitanje je da li ostanak Pavkovica i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovica. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. Nacrt preuredenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. a posebno tokom 2001. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. a novi nacelnici bili su bliski saradnici bivših nacelnika. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. Zato . ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovica. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. Miroslav Hadžic. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. on se ponašao potpuno samostalno.vojsku i policiju. Dve stvari su kljucne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. zapravo priželjkuje puc. odnosno da se vojska sama transformiše. nerealno zvuci Cankova pretpostavka da je trebalo održati zajednicke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . što jeste element. oktobra. Tvrdnje Pavkovica da nije ucestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlucuje . a i koji je cilj”. A imenovani su Pavkovicevi ljudi.olakšano zahvaljujuci Americkoj obaveštajnoj agenciji. CIA. kojim se Pavkovic okružio i tek tada mogle su da se ocekuju suštinske promene. otkrile su da ce promene ici teško. To ne bi moglo da prode nezapaženo. takode je smatrao da prica o vojnom udaru nije realna. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost.

Bio je pomocnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. mogli da budu zloupotrebljeni.teorijski i prakticki. VOS je vec duže vreme okrenut prema istoku.” objasnio je Vukšic Pocetkom avgusta 2001. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno uticu na politicke odnose u zemlji. odbrane i bezbednosti i autoritet . Rukovodio je Pavkovic. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo nacelno iskljuciti mogucnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politicki cinilac. Vukšic je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i medunarodnih odnosa. odlikovanja. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. Posledice su devijacije u VSB i VOS. a prisustvovali su bivši i sadašnji nacelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". Ako ne pre. savetnika za nacionalnu bezbednost. Za Radeta Bulatovica. što nije dobro i ne može da prode neopaženo. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. specijalnom brigadom. Druge znacajne dužnosti nije obavljao. “Krga nije smeo da služi Miloševicu u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. u užem krugu. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija.63. Pored toga. posle hapšenja Momcila Perišica. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIC? 20. marta 2002. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od ucesnika. Novi nacelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škoric nije trebalo da se nade na tom mestu. Vojna služba bezbednosti. padobranskom i 72. koji bi definisao kontrolu ove službe. Drugi skup. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske.je zadatak DOS. podela cinova. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . koji su. Slicno je bilo i sa promena na celu Vojnoobaveštajne službe. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. Vladan Batic i Zoran Živkovic izjavili su da je Rade Bulatovic organizovao akciju pracenja i hapšenja. Akt uvodenja vanrednog stanja može se opravdati sprecavanjem unutrašnjih sukoba. morao je da se distancira kada je pocela sramna proslava pobede nad NATO. pitanje je da li je on adekvatna licnost za taj posao. General Milan Ðakovic (bivši nacelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomic su Pavkovicevi ljudi. koje su podredene nacelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. stanova i privilegija. Dragan Vukšic je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom nacelnika Generalštaba. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. i pojedinci narocito. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. a to znaci. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatovic saopštio je da je podneo krivicne prijave zbog klevete protiv republickog ministra pravde Vladana Batica. Umesto da se bavi svojim zadacima. bio je delikatniji i trajao je do jutra. strucnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topcideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatovic. položaja. upozorio je Dragan Vukšic. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomicem odgovoran za moguci sukob Jugoslavije sa svetom. uz krizu u politici i ekonomiji. a narocito u prvoj. U tom kontekstu. Naime. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca politickih funkcija. S obzirom da je Rade Bulatovic potpuno anoniman. Oni su radili po njegovim direktivama. koji može na silu da bitno odredi nacin razrešenja krize. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. s tim što je bivši nacelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapreden u zamenika nacelnika Generalštaba. Pavkovicem licno”. u nekoj situaciji. Da nije tako. uz moje ime su izrecene brojne neistine . Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. U Bulatovicevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momcila Perišica.

. da je Rade Bulatovic. To je uradio Rade Bulatovic kad je odlazio u Ameriku. da je nacelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe.. Utvrdeno je da je izjava koju je Bulatovic prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Ðindica. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovica i mnoge druge. ako mu nešto bude zatrebalo.” Moglo se videti da su koreni Miloševicevog režima ostali. To je sad izašlo na videlo. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatovic bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. Bio je u pritvoru od 8. koji su zabrinuti za sudbinu države. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. pitanje je cemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. u prisustvu saveznog premijera. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. zainteresovao se.i insinuacije. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jocic razgovarao sa Ulemekom. Ako ima nešto. To ce. izašao na slobodu. koji je takode još jedan od nezabeleženih slucajeva u istoriji službe. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi cemo se u to ukljuciti. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju. Nadležni organ neka radi svoj posao. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima.07.po cinu veleizdaje. ja ne znam. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorovic.. Ako ima necega on je dužan da pokrene postupak. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. Vladimir Božovic. u okviru istrage protiv organizovanog kriminala. MUP Srbije saopštio je 8. i da ce se u nastavku krivicnog postupka braniti od krivicne prijave koja ga sumnjici za krivicno delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. republickog premijera i više lica. nego jedino što je uradio i po cemu ce ostati upamcen to je . pri cemu su mnogi saradnici izmišljeni. Vecernje novosti objavile su 04. godine je ili uništen ili sklonjen. a novi registar saradnka sacinjen je 2001. kao i gradanima Jugoslavije. Ovo ce meni. Uoci hapšenja. kako bi bili iskompromitovani. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živkovic ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. Vladan Batic je izjavio: “Ono što sam rekao. omoguciti upoznavanje sa stvarnim cinjenicnim stanjem koje ce utvrditi nadležni državni organi. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovica. Amnesti internešenel. Stojkovic je pitao: “Je l’ vi znate. godine. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac cim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea. to je takode istina. a što se tice uloge Bulatovica u akciji hapšenja Momcila Perišica. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovica sacuvani i da su u posedu neovlašcenog lica.” . aprila. polovinom maja. Bulatovic je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Ðindica. Vlada nema ovlašcenja. kao Nikola Curcic. uhapšen Bulatovic zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vodama zemunskog klana Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom. da je Borislav Mikelic posredovao u organizovanju sastanka Bulatovica i generala Ace Tomica sa vodama zemunskog klana. celokupnu. Kad su ga ovi pitali o cemu se radi.. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. zbog “licne. to sam cuo iz usta generala Pavkovica. aprila da je.. potpredsednika savezne vlade. neka izvole organi i neka postupe”. do suda Saveta Evrope. Za hapšenje Bulatovica. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi..” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovica: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. ucvrstiti poverenje gradana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju buducnost nade zemlje i svih gradana”. koji su nastavili da prikrivaju tragove zlocina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovica: “Rade Bulatovic je covek koji ne da se ne razume u taj posao.2003. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politicki zatvorenik. kao i sprovedena akcija.

tražeci samo jednu protivuslugu . “Uz posredovanje Vojina Lazarevica. Ne mrda bez 6 . redakcije). U pismu se navode i drugi detalji. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao nacelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). pored hotela Jugoslavija. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Curuvije). zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije. s tim da to sada ne radi srpska. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD.nacelnik za kontakte sa stranim službama. tako da prica o depolitizaciji Agencije ceka novi pocetak.ko je on i odakle dolazi . Bulatovic je. zabranjuje ukljucivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. Crnogorac iz Berana. takode JUL-ovskim diplomatom.” Oni opisuju i nacin na koji rukovodi direktor Bulatovic. po cenama vecim od prosecne plate u Srbiji. I to preko Bert Brauna. Stevanom Nikcevicem. prim. Izigravši svoje dojucerašnje najbliže saradnike i prijatelje. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. Lukavi Bulatovic je medu tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su clanovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. a u potragu za Ratkom Mladicem uvodi svoj tim. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije . a operativac poznat po obradi novinara Slavka Curuvije u vreme atentata na njega .informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku buducnost. Tajna Bulatovicevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovicem. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladica i kome to ide u prilog? Usput. Bulatovic spopada sekretarice i okružen je poltronima koji velicaju njegov ogroman uspeh. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na cijem je celu bio Zoran Živkovic. za koji niko osim Amerikanaca ne zna. Vojinom Lazarevicem. Nakon toga dobio je pristojnu novcanu odštetu. koji terorišu pola grada jurcajuci Legijinim džipovima.podršku za njegovo buduce ambasadorsko imenovanje. zaustavlja zapocete akcije otkrivanja teroristicke mreže na jugu Srbije. Rade Bulatovic okrece leda svom saborcu Aci Tomicu i svim svojim drugovima.7 telohranitelja. zajedno sa trecim Crnogorcem. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja cuda. Bulatovic nareduje korišcenje rezidencija iskljucivo za njegove licne potrebe. Poput šefova službi klasicnih banana država. americkih i ko zna cijih interesa. “U samoj Agenciji Rade Bulatovic zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo.” Sastavljaci pisma navode Bulatoviceve ucinke u Agenciji.Ukoliko postoji CD sa Arhivom. ureduje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu. koju Aco Tomic nikada nije uspeo da naplati. Držeci se ove stare obaveštajne veze. Stevanom Nikcevicem i kumom Nebojšom Vujovicem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštunicinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. nije cudno da Rade Bulatovic.omogucuje americkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. bivši JUL-ovac. Rade Bulatovic za potrebe Amerikanaca obezbeduje izvoz oružja Gruziji. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa. hrvatskih. Reakcije vlasti nije bilo. Bulatovic Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. Takode. dobijajuci pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. misleci da tako obezbedi svoj reformski imidž. vecera iskljucivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi.Bulatovic zapošljava preko hiljadu novih radnika. Da bi izbrisao secanja u Agenciji . vec americka obaveštajna služba”. da bi sa Aleksandrom Nikitovicem. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu americkih obaveštajnih službi. bilo bi zanimljivo uci mu u trag. tako da je vecina naših politicara konacno u pravu kada paranoicno tvrde da su prisluškivani. Gospodin Braun je kljucni diplomata na ciju se urgenciju Bulatovic izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Ðindica. vodi Bezbednosno . Bulatovic obilazi strane ambasade otkrivajuci im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uredaje.

državljanin BiH. kao i na dogovor prilikom predaje. da je na strucni vojni skup na Topcideru došao u ime "vrhovnog komandanta". Zvanicno prebivalište mu je u Beogradu. da je bio clan JUL. Direktor BIA Rade Bulatovic. što su službenici ove službe na vreme uradili. Crnogorci. kao savetnik predsednika SRJ. koja je bila prevodilac. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). pa ukoliko ne ispuniti obecano. godine pisala da. Koštunice. Biografija Radeta Bulatovica nikada nije objavljena. (mada on pouzdano nije clan ove organizovane kriminalne grupe). kada je ušao u politiku. pljacka. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic . Štampa se bavila onim što je Bulatovic radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000.. Svi državljani Crne Gore i novopeceni državljani Srbije.Crnogorac iz Berana. godine. "Politika" je u martu 2004. Kad je Bulatovic postavljen na funkciju direktora BIA. odmah po postavljenju. po ocu Damjanovic. Ne cudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji. Kako zvanicna biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. ocekuje rusku pomoc oko rešavanja statusa Kosova. Bulatovic zapocinje projekat izgradnje stanova na Banjickom visu. Crnogorac.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vracen za Beograd. U aprilu 2003. iz zatvora je pušten u julu 2003. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Ulemekom Legijom. u Zmaj Jovinoj broj 39. godine. marta 1958.Crnogorac. jer je napravio dogovor sa njim. U dilu sa školskim drugom Srbom Panicem. Gradani mogu zakljuciti da je Bulatovic potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. Glavni finansijer Vojin Lazarevic iz Kotora. Gospoda Jovanovic je ljubavnica i gospodina Savica i gospodina Bulatovica. godine. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. U Jasenovu je primljen na visokom nivou. Premijer Koštunica. Šta je sve Bulatovic predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati. da mu je nestalo oko 50. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. garantovan mu je nemiran san. Dobro obavešteni izvori iz CZa tvrde da je Legija uputio poruku Bulatovicu kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. Srbijom su vladali. Nakon "Sablje". pak. otputovao u zvanicnu posetu CIA u Lengliju. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladica i gospoda Senka Jovanovic. Direktor tajne službe Rade Bulatovic iz Berana. koja. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovica odlukom suda proglašen za službenu tajnu. roden je 19. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. teroriše. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima. uz debelu proviziju za njih dvojicu. Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitovic iz Bara. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomic uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovica. bio je osumnjicen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Ðindica. ali njegova pratnja u to nije upucena. Upuceni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takode nešto nudio. Jedino cega se Bulatovic plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. poput organizovane kriminalne grupe. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije.. zamenikom direktora za imovinu Srbije. Gospodin Tomic je obecao Dušanu Mihajlovicu da ce DSS apsolutno zaštiti Mihajlovica nakon promene vlasti.” Direktor BIA gospodin Bulatovic je. . od oca Mila. pa zato nije potvrdeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. Bilo je reci i o novcanoj naknadi za Mihajlovica. Bulatovicu je to pošlo za rukom.koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije. da je 2002. razara. Sa njim su u delegaciji putovali i nacelnik Pete uprave BIA Rajko Savic. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžicem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžica. Predsednik Srbije Boris Tadic .

Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije. predstavljaju centre moci.Mediji su cesto citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. itd. godine. afere Perišic “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih dogadaja koji. napominjem. marta 2002. Kako objasniti da je licno prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti cinjenicu da je licno prikrivao dokaze o zlocinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orica i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom. Iz njegovih ociju izbija samo mržnja i zlo. Da li ste ikada nešto od toga videli ili procitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. od njegovog obracanja u noci izbora da nece dozvoliti formiranje vlade i skupštinske vecine u skladu sa voljom gradana. od zakonodavne i izvršne do sudske. cijim dolaskom “pocinje proces depolitizacije” ove službe. nacija. Vladimira Vukcevica i Radeta Bulatovica. gradani. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. vec po njegovom ukusu.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. u kome piše da je u RDB Srbije postignut narocito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savica. Mladic je na slobodi. njihova fotelja i neograniceno podaništvo prema onima koji. Samo sa takvim predsednikom Srbije moguce je da na mesto tužioca za ratne zlocine dode licnost kao što je Vladimir Vukcevic. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladica. odlicno je radio posao jataka. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. ako se malo više udubite. uhapšen je Radovan Karadžic. i da ce se “ova akcija izucavati u buducim udžbenicima bezbednosti”. njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu licnost. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti.Borisa Tadica. po njihovom mišljenju. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. Njima je bitan samo licni interes. po njenoj licnoj izjavi. Koji su to uzroci? .Stvari nikada nisu proste. on se na taj nacin prosto samozadovoljava. vidi da je bolestan. On trlja nogu o nogu kada govori. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadic i Vladimir Vukcevic. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slucaju napravljena je klasicna zamena teza . On Ljajicu otima rec da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. intervju Dejana Lucica Pukovnik Jovan Ðogo. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. Hapšenje dr Karadžica nije jedini negativan potez Borisa Tadica.Jad i beda.umesto da se bave istraživanjem . koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. nadu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znace država. državni i nacionalni interesi. Iz njegovih ociju i pogleda vidi se ludilo. na što mu je. Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim dogadajima? . Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. Iz njegovog teksta upecatljive su konstatacije da je presecanje tzv. Zašto baš njih? . Na šta mislite? . Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? . kao što ponekad izgledaju. nakon njihovog protesta. mirovnih snaga na KiM. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doci bez lekarskog pregleda.Da bi se ovo desilo. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. Savic je postavljen na zahtev Crvenih beretki. uopšte nisu slucajni. pa cak ni za zlocine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje ce Srbija izruciti.Srbija je docekala da na njeno celo dode covek za koga se. vec da svi dogadaji imaju svoje uzroke. Istakao bih trojicu kljucnih . Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. Spadam u one koji ne priznaju slucajnosti.

Ostalo je poznato . Dacic pokušava da sakrije nešto drugo . Zapadne sile. ugraden je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. godine. samo što ce posledice Tadiceve saradnje imati daleko tragicniji znacaj za srpski narod. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu.nacin i vreme hapšenja. Rade Bulatovic. Verovatno bi to ucinili da su Veran Matic i Aleksandar Tijanic mogli zbog velicine glave da istu gurnu u šolju. Sve poteze Bulatovic je vukao u dogovoru sa Tadicem.znacaja ovog dogadaja i njegovim posledicama. tvrdi da ništa nije znao o akciji. Kako to mislite? .Hapšenje dr Karadžica je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanicno zatražilo ukidanje Republike Srpske. Rajko Savic. Isto to ocekujem i za Vojislava Šešelja. . šta je citao. s obzirom na cinjenicu da je znao kompletan scenario. Oni prosto mogu da kažu . I tu ce biti kraj. a kasnije i za direktora BIA. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer sudenje. Kada se uverio da je nova vlada formirana. niti da ce ih primati u vojne asocijacije. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. nasilnim putem. Za šta optužujete Bulatovica? . Tu se treba vratiti malo unazad. servirao je Borisu Tadicu informaciju o dr Karadžicu.Rade Bulatovic je zavrbovan od strane americkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su ucestvovale u sukobima. a nije ništa ucinio na kompromitaciji suprotne strane. kao ulog za svoj dalji status. uhapsio je Stojana Župljanina. priprema medijske propagande itd. To samo potvrduje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubedivanje da ce podici svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog coveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja americke ambasade. kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžica? . cak mu se nije javljao na telefon. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. o cemu je vec izvestila Nataša Kandic. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje. Ivica Dacic. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio.Holbruk? . eksperata i svedoka. a prvenstveno SAD. vec izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžicu. I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove.svoju politicku odgovornost. ali i ono što ce poslužiti da se dokaže „ucešce Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. bio je kljucni momenat da se ovo desi. oblacio i slicne gluposti. prekid rada Skupštine. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. oni istražuju šta je dr Karadžic jeo. a posebno srpskog naroda. formiranoj vladi.Srbi nikada nece shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. Da li mu verujete? . Oni su Gorbacovu obecali da nece rasporedivati vojne snage na prostoru zemalja bivših clanica Varšavskog ugovora. iako mu je to obecao. Kao takav. Šta mislite. Boris Tadic je to odlicno znao i zato je povukao ovaj potez koji je kljucni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. Pored toga. a poznato je i šta se sada dešava.Tacno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu ucestvovali jer za to nije bilo potrebe. on je naneo više zla od Tadica. Kako vidite tok i ishod sudenja dr Karadžicu? . i o zlocinima.Ubeden sam da ce dr Karadžic doživeti sudbinu Slobodana Miloševica. A sporazum Karadžic . U završnoj fazi pravljenja nove vlade.Rade Bulatovic i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. vec da su se svi „dobrovoljno predali". ali u velikoj meri i po sudbinu svih gradana u Srbiji. Njima ce biti dovoljno da procitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. Preko njihovih drugih saradnika. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. Ministar unutrašnjih poslova.

tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. 15. marta 2002. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korac). Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatovic bio clan JUL-a. Gradani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i orude za obracun s politickim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. Sam Bulatovic je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišica kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". do marta 2003. Bulatovic. nacelnik Generalštaba. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. avgusta 2001. Slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove." Bulatovic je posle nepuna tri meseca pušten. Nakon ubistva Zorana Ðindica. KZJ (udruživanje radi neprijateljske delatnosti). Bulatovic se na funkciji direktora BIA nalazio više od cetiri godine. Vlada Vojislava Koštunice ocekuje da ce Bulatovic razotkriti vezu izmedu vlasti i neformalnih centara moci koje su Službu koristile za progon. zna se da se Bulatovic krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. vec zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. Svi su vraceni za Beograd. Dnevnik "Blic" piše da ce Bulatovic na funkciji najverovatnije ostati do 17. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomic i Bulatovic tajno sastajali sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Lukovicem Legijom. Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. a u vezi sa clanom 125. Bulatovic je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali cekali mesecima". ne zato što ga je neko naterao. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlicne odnose s policijom. Za službovanje u Rimu vezana je afera s kradom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i racunopolagaca nalazio i Bulatovic. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatovic je politicki zatvorenik. na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. Rade Bulatovic i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomic uhapšeni su na osnovu clana 122. . . Taj period obeležili su: . Rade Bulatovic podneo je ostavku novom premijeru Srbije. kada se ocekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovica.afera "cetvorožilni kabl": Rade Bulatovic je uz kolegu savetnika Gradimira Nalica i šeficu Koštunicinog kabineta Ljiljanu Nedeljkovic optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. posle je tvrdio da je Bulatovic samostalno koordinirao hapšenje. bez istrage optužbe protiv njega su povucene.VREME 688 (Dejan Anastasijevic) Iako zvanicna biografija nikada nije objavljena. kaže jedan njegov bivši nadredeni. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilovic u njegovom kabinetu. mimoilazeci službene vojne kanale. što on nije demantovao. premijer Mirko Cvetkovic rekao je da na sednici nije bilo reci o eventualnoj smeni šefa BIA i da ce javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena. te da su bili deo zavere da se ubije Ðindic.afera Perišic: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momcila Perišica u restoranu motela "Šaric". o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. na dan ubistva. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsednickom kabinetu. koji je najveci deo karijere proveo u diplomatiji. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život.afera Gavrilovic: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilovic ubijen je 3. Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. . Od novembra 2000. ucenu i eliminaciju politickih protivnika. Jula 2008. General Nebojša Pavkovic. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovicem i savetnikom Gradimirom Nalicem. jula. Posle sednice Vlade Srbije. a Bulatovic je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Canak).

Pozivajuci se na pravila tribunala. Bulatovic je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. Predali smo arhivsku gradu zakljucno sa 1980. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jocicu da je stigla jedna zapecacena optužnica. u kojoj ga je ona optuživala: „Citao sam delove objavljene u štampi. Momira Gavrilovica. jer. od nevladinih organizacija. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladicem. Bulatovic je rekao da su najveci rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. jer su joj se prikljucili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takode. rekao je. odgovornosti i zaštite od politicke zloupotrebe. Za dojavu haškom beguncu.Analizirajuci cetvorogodišnje rukovodenje srpskom "tajnom policijom". On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali znacku: „Bilo je zloupotreba. BIA je na osnovu utvrdene bezbednosne politike Vlade aktivno saradivala sa Tribunalom. Hadžic je pobegao. „Apsolutno nismo ucestvovali u tome. Bulatovic tvrdi: „Zna se ko je to uradio. Dosadašnji šef BIA priznao je da je citao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. ne želeci da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slucaju. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. izmedu ostalog. škola. U periodu u kojem sam bio na celu agencije. zbog jasne linije subordinacije. stabilna i pored pojave vehabija. oko 700 ljudi je napustilo BIA. Posao je kreativan i rizican. u dane glasanja u BIA se cak i ne dežura. Dakle. pretpostavljam. znajuci šta o tom licu misle zaposleni. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne tocak sa automobila u toku vožnje. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatovic 2004. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. u meduvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. Bulatovic je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih politicara. nalaze i dosijei takozvanih politickih neprijatelja. a siguran sam da je to najveci doprinos koji smo mogli da damo jacanju demokratije u Srbiji”. godinom. kaže Bulatovic. da izbegne hapšenje. Nemamo cak ni saznanja o autenticnosti razgovora”. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. tvrdi Bulatovic. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobodena kadrova Slobodana Miloševica. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. Rade Bulatovic vodio je cudnu kadrovsku politiku: nije imenovao kljucno operativno mesto. zamenika. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. BIA. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. Goranu Hadžicu. do kulturnih ustanova. Najveci deo navoda koje je iznela je autentican. Nije niko iz BIA ili MUP. ali i ozbiljnih krivicnih dela. demistifikacija službe je znacajno relaksirala odnose sa gradanima. Za razliku od prethodnog perioda. Uz to. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu bice od koristi. Bulatovic odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. Ne vidim ništa sporno u tome”. Bile su to nedelje. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima saradujemo. kao i kadrovska obnova agencije. trecina ljudi je otišla. odnosno Raškoj. i kod gradana Srbije. nije želeo da nam kaže ko je optužen. prema Bulatovicu. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. Inteligentna. kako ne bi ugrozio istragu. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. To smo saznali tek posle nekoliko dana. ali ga je držao neformalno. a primao je "mlade i obrazovane" po rodackoj i partijskoj liniji. i još više zbog demistifikacije. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. U meduvremenu. cime mi je život bio ugrožen. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. . u kojoj se. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dode do savremene. „Nijednom svojom aktivnošcu BIA nije uticala na izbornu volju gradana. Bulatovic kaže da je situacija u Sandžaku. Takvih tamo ima. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. Vracao je iz penzije. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. kao i svake druge. nije ucestvovala u predizbornim kampanjama. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe.

ali treba reci da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. Kao nacelnik SUP Kruševac. godinu isporucio CIA. nego moj prethodnik. Docekace ga front solidarnih rutinera. i na cinjenicu da su i radikali kao . Vukadinovic je bio uspešan. Upravo s politicke strane preti mu najveca opasnost . protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. na cijem je celu. Saša Vukadinovic od Rada Bulatovica sigurno nece dobiti snimak razgovora Jocica. Saša Vukadinovic je u Agenciju ušao bez hipoteke. Saša Vukadinovic bio je na celu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. našao se kao kolateralna šteta obracuna Vladimira Popovica. a ni Jocicev MUP nije bio najsrecniji. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. S druge strane. Popovic ne može da pruži neke dokaze jer se ti dokazi nalaze u BIA .Beba Popovic jeste ili nije dao dokaze. ljudi su naucili da je to opasno i nezdravo za karijeru. a mnogo mocnih. Ono za šta su placeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitickih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja medu vladajucim strankama. niti je Služba ista kao tada. šefa Biroa za informisanje u Ðindicevoj vladi. naviknutih da malo rade. medusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "procitaj pa vrati" izveštaji. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovica.i covek koji je nosio lap top i sam lap top i ljudi koji su to snimali se nalaze u BIA. Zloupotreba BIA u politicke svrhe postajala je sve teža i rizicnija: prvo. septembar 2006. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije. obaveštajnu i logisticku podršku. Niti je Bulatovic Stanišic. Stvara se neka pogrešna slika da ja ratujem protiv Bulatovica i on protiv mene". saopštila je da on nikada nije ni pominjao Petrovica. naglašavajuci da je za njega sadašnji šef BIA potpuno beznacajna figura i da se njime ne bi ni bavio da nije one narodne: "Pustio bih ja njega. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". Sve što Saša Vukadinovic bude radio bice predmet politickih nagodbi i stranackih cenjkanja. “Verujem da je on to izjavio. I samo Vlada je ta koja. pa su oni to demantovali. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovica 1998. jer je viden kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobice manje nego što je procitao kod Karle del Ponte. što je mesto koje je postalo veoma znacajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedece sledecih 40 godina u zatvorima. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije.” NN: Koliko je za vas uvjerljiva prica vladimira Bebe Popovica? PETROVIC: Neki sada govore da li Vladimir . i Radeta Bulatovica. kaže Petrovic u intervjuu za "Nezavisne". ali nece on mene". drugo. A onda je. do maja 2008. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. Popovic je optužio Bulatovica da je izvještaj BIA za 2003. šverca narkotika i ljudi i slicne aktivnosti. radeni s one strane zakona i pristojnosti. može da da nalog da se ta prica proveri i dovede do kraja. jer se taj sud kod njih loše kotirao.Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštacki i apstraktni proizvod. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. a ta ekipa ima jaku spoljnu politicku. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. Goran Petrovic. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da politicare snabdeva onim što bi oni najviše vole da cuju. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . Agencija se neizbežno menjala. Politicari su onda od Službe tražili još. zavisno od svoje volje i spremnosti. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. Pošto su Popoviceve tvrdnje bile ubitacnije nego što je direktor BIA planirao. On je ukazao na jednu stvar i otvorio jednu temu i nije na njemu da to dokazuje.pod uslovom da novi direktor bude imao politicku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. misleci da se ništa nece desiti. a Bulatoviceva odbrana bila je: nisam ja. agencija. pod pritiskom javnosti. Nezavisne 24. plašeci ih i nudeci se kao prijatelj i zaštitnik. Kljucno je da li Vlada želi time da se pozabavi s obzirom da je direktor BIA državni funkcioner. Bulatovica i Stojkovica sa Legijom u noci predaje. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. ta prica dobila veliki publicitet.

obaveštajnim pre svega. to su vaše reci. PETROVIC: Partijski aparatcik je pravi izraz za njega. Neko moje licno ubedenje je zato potpuno nebitno. da reši taj slucaj. NN: Cesto se tvrdi da Rade Bulatovic nema kompetencije da obavlja dužnost šefa BIA. a na drugoj strani je 10 miliona gradana Srbije koji nemaju ama baš nikakva prava.000 do 300. ovo je jedan politicki test za Vladu. ako se sve ovo slegne. to znaci da svi drugi clanovi vladajuce koalicije i funkcioneri mogu da rade šta hoce. usudio da iznese svoje mišljenje. Postoje pokušaji pojedinaca i stranaka vladajuce koalicije da se i DS uvuce u Vladu cime bi se samo betonirala ova prica. kako se usudio da arhivu BIA preda Americi? PETROVIC: Ne treba zato biti veliki maher. zar to nije ludilo? PETROVIC: Dobro. NN: Šta je Demokratska stranka ako nije opozicija? PETROVIC: Demokratska stranka je statista. racunajuci da ce stvari pasti u zaborav. a Vlada na to ne reaguje. ako jedan državni funkcioner može da bude optužen za veleizdaju.da im se uvuce. Ali.da im se dodvori? PETROVIC: Narodski receno . Prica se završava u medijima. NN: Da li Jocicev trapavi nastup. I on je rekao: Ja mislim da on nije! To je privatno mišljenje i mogao je da ga da na konferenciji DSS.nisam u Vladi. Jedino ako ste clan partije vi možete . Imate Demokratsku stranku koja je nazovi opozicija. jer tada ni formalno-pravno ne bi bilo nikoga ko bi to posmatrao sa strane i mogao da kaže: moje ruke su ciste . ako je vec takav amater. NN: Ali. koja se ne oglašava.najbrojnija opoziciona partija protivnici Bebe Popovica. Nema nikakve kontrole. Onda bi svi u Vladi mogli da rade šta god im padne pamet.000 clanova svih mogucih partija. Mi sada imamo politicku kombinatoriku i mi ne možemo da znamo kojim se motivima on rukovodio. Pravo svakog gradanina i politickog subjekta je da talasa. Sada se zavrtela prica da Bulatovic želi da bude predstavnik BIA u Vašingtonu. pa je to otpalo. ali da se još ceka objava? PETROVIC: Miroslav Lazanski je u nekom svom nastupu rekao da je ovo neka partiokratija. isto kao i epizoda sa snom o ambasadorskoj dužnosti u Rimu.na politickoj sceni Srbije ne postoji opozicija. jer ce Vlada uvek stati iza njih. Ipak. Znaci. nametne kao neki iskreni prijatelj i saradnik. NN: Kako mislite da ce se završiti ova prica koja bi u svakoj drugoj zemlji bila skandal? PETROVIC: Videli ste da se ministar policije Dragan Jocic. Jer. vaš izraz je preblag. i nema tog cinovnika koji ce odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije. zavjera cutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popoviceve optužbe? PETROVIC: To je vec analiza politicke scene u Srbiji . NN: Kako komentarišete Jocicevu odbranu Bulatovica tezom da Beba Popovic talasa kako bi zaljuljao jednu novu politicku opciju u Srbiji? PETROVIC: To je Popovicevo legitimno pravo. NN: Da li to znaci da je Srbija u diktaturi. to je verovatno želja da se on mocnim zapadnim krugovima. NN: Da li bi to bilo obznanjivanje diktature? PETROVIC: Pa. pa je i to otpalo. Nespretna Jociceva prica govori o odsustvu želje Vlade. Nije tajna da je covek želeo da bude ambasador u Atini. ako direktor traži izveštaj ili bilo kakvu informaciju . NN: Kojim motivima se ljudi u takvim situacijama najcešce rukovode? PETROVIC: U Bulatovicevom slucaju. cisto sumnjam jer je ova vlada prelazila i preko mnogo važnijih i vecih stvari. On je šef BIA. bilo bi jasno da ulazimo u jedan totalitarni sistem i da postoje interesi odredenih grupa i stranaka i da nema nikakvog državnog interesa u svemu tome.on je dobija odmah. Ne verujem da u Srbiji postoji više od 200. kome je ocigledno skinuta zabrana javnih nastupa koju ima od premijera. To je oprobani trik Vlade da se ni o cemu ne izjašnjava. da li bilo kakva državna komisija ima interesa da riješi tu stvar? PETROVIC: Pa. Mi živimo u vremenu apsolutne dominacije partija i ja se kao gradanin protiv toga bunim. to ce znaciti da Vlada gradanima šalje jasnu poruku. NN: Hocete reci . NN: Ako je Bulatovic iznio i predao arhivu BIA uz asistenciju i znanje tolikog broja ljudi.

Bulatovic i Jocic su partijski aparatcici. snimao sam. Naglasio sam mu da ne sme da dozvoli sebi da kaže 99 stvari koje su prave i tacne i onda da saopšti jednu koja nije proverena jer ce se svi uhvatiti za tu jednu i po starom sistemu lakirane bubašvabe osporiti tu celu pricu. obavite razgovor sa 10 do 15 ljudi i na bazi tih izjava imate kompletnu pricu. pošto sam dobio nalog od direktora Bulatovica. gde nema mesta za Ðindica. To je naša tragedija i naša stvarnost. njima nije problem da se umešaju i u sudenje. davno pre njegove ideje da da taj intervju. Znajuci sa koliko se entuzijazma pripremao za celu pricu i znajuci mnoge druge stvari koje su apsolutno tacne. ne verujem da bi neko bio toliko lud da to radi. javni. to je potpuno imaginarno i to je psiha jednog pojedinca. coveka koji je nosio lap top. ljude koji su snimali. Mada postoje indicije da Rade Bulatovic sada silom svog autoriteta vrši pritisak da se ta stvar zataška. koga bi pitali. To je Rade Bulatovic u svom obracanju za Novu godinu potvrdio kada je rekao da su prioriteti u radu Službe rasvetljavanje ubistava novinara Curuvije i Pantica. politicki. a ovaj bi rekao: "Da.oni koji su takve stvari radili. imate upravu informatike. oni. i gomila u svim drugim strankama. ocigledno. Neko ce sutra to da tretira na drugaciji nacin. Da to nije bez pokrica? PETROVIC: Pa. jesam dao nalog". Tako da naravno da oni koji su cuvali Ratka Mladica kao što su Vojislav Koštunica i Rade Bulatovic. I tada. duboko sam uveren da je i ova prica tacna . tajni. kratko sam mu rekao: ti ne smeš da imaš procenat šuta 99 odsto. neke cinjenice i neki detalji. NN: Ovih dana ste ustvrdili da bi aferu "Bulatovic" riješili za 24 casa. S obzirom da znaš kako si medijski tretiran. I tu je kraj! NN: Kako je moguce da Bulatovic u to ukljuci tolike ljude i na cemu njegov mozak radi? PETROVIC: Kratko i jasno: Slobodan Miloševic je godinama pred bombardovanje dobijao informacije da ce ova zemlja biti bombardovana. jer sam dobio nalog od nacelnika uprave". kada sam ja razgovarao sa gospodinom Popovicem pred njegov intervju u emisiji TVB92 "Insajder". bivšeg službenika americke ambasade. nasnimavali. NN: Da li vjerujete da je Bulatovic iznio arhivu BIA? Ili možda znate da je to uradio? PETROVIC: Da ne postoje jake indicije. sudstvu i službama bezbednosti postoji potpuna apatija u radu. a njegovu zaštitu je organizovao takode Rade Bulatovic po nalogu svog vrhovnog komandanta Vojislava Koštunice . prosto odete u BIA i krenete da razgovarate sa ljudima. svi obaveštajni izvori. nije. NN: Šta ocekujete od sudenja za ubistvo Zorana Ðindica? PETROVIC: Lomljenje kopalja oko tužioca Prijica je samo jedan poligon na kome se vodi rat dva nacina mišljenja u Srbiji . Znaci. Taj. Treba da postoji neka politicka volja i da dobijem nalog i ovlašcenje da to uradim. odnosno direktor je odseka za jugoistocnu Evropu. ne može . Znaci. rekao bi: "Da. svako ko svedoci zna da su se za tri-cetiri godine promenila tricetiri direktora i da u policiji. NN: Da li vam je poznato ime Berta Brauna. Za pocetak imate cetiri imena. ne verujem da bi se ta prica otvarala. za kojeg Popovic tvrdi da je organizovao Bulatovicevu posjetu SAD kada je sadašnji šef BIA dokumente te službe predao CIA? Popovic tvrdi i da je Braun bio kažnjen zbog bliskih veza sa licima uhapšenim u akciji "Sablja"? PETROVIC: Tu nema dileme. I ova ministarstva sile su zato stavili pod svoje: Jocic i Bulatovic su tu gde jesu iz dva razloga .da slucajno neko ne bi uhapsio nekog haškog optuženika i da slucajno neko nešto ne bi radio na rasvetljavanju ubistva Zorana Ðindica. antihackog i anticivilizacijskog. Te institucije ne funkcionišu jer profesionalci u tim službama shvataju da im se ne isplati da bilo šta ozbiljno rade.evropskog i antievropskog. jedino Vlada može da reši slucaj jer se svi dokazi nalaze u BIA. Jer. svi su govorili isto: biceš bombardovan i Rusija nece moci da pomogne. Ne verujem da bi bilo ko bio lud da kaže da nije snimao. Jer.nešto da postignete. ako je to radio. tako da mislim da bi se vrlo lako ustanovila istina jer ne verujem da je bilo ko toliko zaljubljen u Bulatovica da bi ga štitio. oni koji su cuvali Šljivancanina. To. Medutim. Braun je americki diplomata koji je radio u Ambasadi SAD u Beogradu i jeste na visokom mestu u Savetu za nacionalnu bezbednost. Vrlo jednostavno. Nije dobio nijednu informaciju: bice treci svetski rat ako ovu zemlju bombarduju. ti moraš da imaš procenat šuta 100 odsto. Onda se postavlja pitanje na bazi cega je taj ludak procenio da Rusi nece moci da ostanu neutralni i da ce izazvati treci svetski rat. potpuno bezvredni ljudi koji nikada ništa u životu ne bi mogli da budu da nisu clanovi partije.

Njime treba da se bavi neuropsihijatar. Ne vidim da se povecala opasnost od terorizma spolja zbog naše saradnje s NATO. Bitno im je samo da Mladic ode u Hag. Sadam je tada imao veliki broj pristalica. i verovatno je bio. Medunarodna zajednica ne bi imala ništa protiv da se to desi u ovom slucaju. Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju u Srbiji? Bezbednosne pretnje Srbiji su iste kao i pre godinu dana. Kod nas je problem tehnicko pitanje. Ko je prednjacio? PETROVIC: Svi do jednog su bili fascinirani. Akcioni plan ce nam samo koristiti. Kod njih je školovanje besplatno. iako sam ja rekao da se u životu ne bih bavio Vukom Draškovicem. kada je svrgnut Sadam Husein. Drago mi je da se jedna važna institucija. ORHAN DRAGAŠ. vec ce on biti primenjen i u slucaju svih optuženika za koje je. a zahvaljujuci svojim kadrovima Srbija može da bude bezbednosni lider u regionu. One poticu od ekstremistickih grupa iznutra. kojim je legalizovana saradnja izmedu te zemlje i americkih obaveštajnih službi. deo svog suvereniteta smo izgubili. Ne verujem da ce se plan ograniciti samo na hvatanje Mladica. a kod nas je 5. koja postoji 50 godina. vrlo brzo ce ga zauzeti neko drugi.Dopis je poslat sa Fakulteta politickih nauka. . Ispred nas su Britanci i Amerikanci. jer onog trenutka kada smo potpisali povelju UN. Pravljenje akcionog plana je . Ako mesto lidera ne zauzmemo mi. Ovo je formalizovanje odnosa sa stranim službama. obavila razgovor sa tim ljudima i saopštila istinu. iako je jasno da su kamione dosijea imali Dobrica Cosic kojeg je tadašnji režim oznacio kao glavnog neprijatelja i Vuk Draškovic zbog fascinacije jednog bracnog para drugim bracnim parom. Stranci ce svojom opremljenošcu pomoci u skidanju omce oko naše zemlje koja se zove Ratko Mladic. jer cemo dobiti i finansijska sredstva od država ciji ce predstavnici ucestvovati u programu. ali je zajednickim snagama on za nekoliko meseci uhapšen. to moglo da traje? . ali nisu uspeli jer smo mi maticni fakultet za to. Nedavno je vojni analiticar britanskog Tajmsa rekao da su srpske specijalne snage trece u svetu po obucenosti za borbu protiv terorizma. pak. ali bez potpisa. Koliko bi. prema medunarodnoj zajednici. za to nije postojala politicka volja koje u Srbiji ima. komisije Vlade koja bi došla sa strane. i svi ostali. I Ðindic. kada smo bili deo državne zajednice. Svi iz DOS su želeli da imaju šest tomova svaki. Mi imamo sva potrebna rešenja. godine intervju. ali su oni.000 evra i do sada se prijavilo više od 70 studenata. tehnologiju. To je trebalo marketinški iskoristiti. ukoliko je država izdala sertifikat? Na FPN su nedavno probali da uvedu katedru za bezbednost. a ne ozbiljna državna služba. Ko može da zabrani tim ljudima da se školuju. to je najrealniji završetak celog slucaja. odgovorna naša zemlja.da funkcioniše bez skupštinske komisije ili nekog anketnog odbora ili. Da li je to najrealniji scenario u slucaju "Mladic"? . dao je 2006. To nije narušavanje suvereniteta zemlje. Terorizam postoji kao globalni problem. NN: Svojevremeno ste izjavili da su politicari u Srbiji beznadežno fascinirani tajnim službama i dosijeima u kojima. uplašila akademije koja je tek osnovana. Vreme je vrlo brzo pokazalo koliku vrednost imaju njegove misli. prema vašim procenama. Osnivac ste Akademije za diplomatiju i bezbednost. nema ni približno materijala o liderima DOS-a koliko su oni mislili. direktor Medunarodnog instituta za bezbednost SCG. Zainteresovani mogu da našu validnost provere u Ministarstvu prosvete i sporta. kako ste tvrdili. Strane službe su. Njima je svejedno da li cemo i mi uspeti da se opravdamo. njeno stavljanje u zakonske okvire i mogucnost da naše bezbednosne službe udruže svoje snage. da bi opravdali trogodišnju nesaradnju sa Tribunalom. tehniku i iskustvo s njima.Srbija je za hapšenje optuženika mnogo pristupacnija od Iraka jer. Hrvati su optuživani da je Ante Gotovina u Hrvatskoj. a o Koštunici i njegovoj fascinaciji Vojskom i ministarstvima sile da ne govorimo.Prema mom mišljenju. Neki državni fakulteti izdali su dopis u kojem se potencijalni kandidati upozoravaju da je vaš Fakultet za diplomatiju i bezbednost "fantomska akademija koja na najsramniji nacin obmanjuje javnost". izveli njegovo hapšenje u Španiji. preko legalnih predstavnika u ambasadama i preko svojih mreža na Balkanu sigurno i dosad ucestvovale u u lociranju haških optuženika. Ovaj Akcioni plan mogu da uporedim s kolumbijskim.

Direktor BIA Rade Bulatovic izjavio je da ekstremisti u Vojvodini iz nacionalnih manjina zloupotrebljavaju aktuelne politicke procese kako bi prikriveno ostvarili separatisticke zahteve. Hvalite rad direktora BIA Bulatovica. kao neko ko je u sektoru bezbednosti želim da verujem da je Bulatovic to rekao na osnovu operativnih podataka koje BIA ima. ali nije nikakva novost. nemam nikakva saznanja o tome. Kao direktor Medunarodnog instituta za bezbednost mogu da kažem da se Institut ne bavi operativnim. Srbija nije tolika da jedan covek ne bi mogao da se pronade. ali je ponovo postavljen kao civilno lice. Kako. koja ce ih sve objediniti. Ministar Stankovic je uradio odlicnu stvar. Ceški model uspeo je u nekim zemljama jer su kadrovi selektivno odstranjivani. prema vašem mišljenju. a to zakonu ne bismo smeli da radimo. ali.ubrzavanje tehnickog pitanja i mislim da ce. Zaista ne znam na koga je konkretno mislio. Da li niste zadovoljni radom BIA zato što nisu želeli da opremu nabave preko vaše firme? . Ovo što me pitate bio bi rezultat obaveštajnog rada.Mi nemamo mehanizam prisile da prodajemo opremu. ali on sam ne može da uhapsi Mladica. on u narednih nekoliko meseci biti uhvacen. imam visoko mišljenje o njemu kao profesionalcu koji nije iz te struke. ZAVRŠNA REC SRÐE POPOVICA NA SUÐENJU ZA ATENTAT NA ZORANA ÐINÐICA „Poštovani Sude. To je zabrinjavajuce. Ali. Pružanje podrške Mladicu je i to što ništa ne rade na njegovom lociranju i hapšenju. dve vojne. Da bi se služba ocistila. Mi smo zakasnili za primenu ovog modela jer je to trebalo uciniti najviše pola godine posle smene prethodnog režima.Sadašnji nacelnik VBA Svetko Kovac nije imao mnogo vremena da razmišlja o promenama u agenciji jer je morao da brine da li ce ostati na funkciji. prema mojim saznanjima. što je dobar nacin. Cesi su otpustili sve ljude koji su imali veze s Komunistickom partijom i izgubili su veliki broj vrsnih profesionalaca. Na koga je mislio? . otkad je na njeno celo došao Bulatovic. funkcionišu ostale bezbednosne službe u zemlji? . Kako BIA dobro radi a ne može da pronade Mladica? . ne znam. Pošto je Mladic bio vojno lice te. izgubile i smisao i znacaj. Tek od ove godine BIA ima dobar budžet i nadam se da ce se kvalitetno opremiti. u poslednjih godinu dana ništa ne cine na tom planu. radi veoma dobro. Obe službe imaju obavezu da saraduju u hapšenju Mladica. Pridružujem se u potpunosti završnoj reci zamenika specijalnog tužioca. u zemlji. On je prvi koji je skinuo anatemu sa BIA kao zlocinacke organizacije. To je posledica loše finansijske situacije u kojoj su bili. Osnovni razlog je licni strah pripadnika VBA da bi i oni mogli biti predmet istrage. osim BIA. U novom odnosu snaga jedino rešenje je da se formira obaveštajno-bezbednosna zajednica. i Službu bezbednosti. On je na sednici VSO penzionisan. Osim BIA.BIA od svih šest bezbednosnih službi. tu su kriminalistickoobaveštajna služba u MUP-u. Naša služba je loše tehnicki opremljena i to je njen najveci problem. vec naucnim radom. potrebno je primeniti "ceški model". Sve te službe su. VOA i VBA. odnosno služba je odbacivala samo one koji su cinili greške. Da li imaju podatke ili ne. informacije mogu biti dragocene. najbolje funkcioniše. Ali je cinjenica da nisu dobro opremljeni. Bulatovic se opredelio za "cišcenje" po nivoima. Videci šta radi i na koji nacin pokušava da reformiše službu. Tvrdim da BIA. u Ministarstvu spoljnih poslova imamo dve SID. VBA ima ozbiljne terete iz prošlosti i veze s ratovima na prostoru bivše SFRJ.. a dobro je shvatio proces reforme bezbednosnih službi. Kako ocenjujete rad vojnih obaveštajnih službi? . To što BIA nece da opremu kupi od nas njihova je stvar..Ako me pitate kao gradanina. obe vojne službe stavio je pod svoju kontrolu i to je hrabar potez jer ce on biti odgovoran za njihovo cinjenje. . Naša firma "Komora sistem" je najozbiljnija firma za promet i razvoj kontraobaveštajne tehnike i naravno da nam je interes da plasiramo svoje uredaje. ukoliko se Mladic nalazi u Srbiji.Zadovoljan sam radom Bulatovica. koja deluje u inostranstvu. Ostali su mnogi kompromitovani kadrovi. ali ih ne prosleduju.

Ja sam siguran da Sud poznaje spis . naravno. i pocetkom 2003. .netacno interpretiram da je tužilac u optužnici stavio na teret (okrivljenima) u opisu krivicnog dela delovanje oružane formacije JSO kroz pobunu".na pogrešnom tumacenju odredaba Zakonika o krivicnom postupku.povredom nacela kontradiktomosti postupka.na medusobno protivrecnim razlozima. Svaka odluka zasnovana na neistinitim premisama je manjkava. izuzuzev onaj za saslušanje svedoka ACE TOMICA.Upravo zato sam specijalnom tužiocu i predložio proširenje optužnice na krivicno delo oružane pobune. što je svakako bila omaška.. ni u jednom segmentu dispozitiva. Sud takode tvrdi da je "punomocnik oštecenih" "U predlogu za dopunu dokaznog postupka ponovio predloge koje je izneo u predlogu za proširenje optužnice". Zašto se nešto ovako tvrdi? Meni to nije jasno. Netacne konstatacije Prvo. niti sam ih onda mogao tobože PONOVITI u predlogu za dopunu dokaznog postupka 14.. ne pominje se niti se optuženima stavlja na teret da su svoju delatnost . naravno da to nije istina. jer znamo da ošteceni nemaju pravo na žalbu. Predlozi koji se odnose na oružanu pobunu Medu predlozima za dopunu dokaznog postupka koje sam stavio 14. pravno manjkavo. nego se proširenje optužnice PO ZAKONU (clan 342. februara. a da sam bio upozoren da to mogu da ucinim "u žalbi". nalazi se i izvestan broj predloga koji se odnose na dogadaj koji specijalni tužilac u optužnici naziva oružanom pobunom. Drugo. Sud je odbio sve te predloge. marta.kako su se ove dve neistinite konstatacije našle u obrazloženju odluke Suda? Nemam odgovor. predsednik Veca iznela dve konstatacije koje su suprotne sadržini spisa: Prvo. Ne samo da je ova konstatacija netacna (u predlogu za proširenje optužnice ne nudim ni jedan jedini dokaz). moram da kažem da je. g. februara 2007. Pokušacu da ovo svoje stanovište obrazložim i dokažem.. Buduci da su ove konstatacije date u kontekstu obrazlaganja odluke Suda o odbijanju mojih dokaznih predloga. kao i obrazloženje te odluke. Razlozi dati za odluku na glavnom pretresu 20.. Smatram da su predloženi dokazi odbijeni sa neodrživim obrazloženjem. Mnogo veci problem jesu dalji razlozi koje Sud navodi odbijajuci ove predloge koji se odnose na oružanu pobunu.l. naravno da je meni poznato da se oružana pobuna okrivljenima ne stavlja na teret. niti da "pogrešno smatram" da se oružana pobuna optuženima stavlja na teret.. Vi se secate da sam pokušao da stavim primedbu na tu Vašu odluku.. st. marta zasnovani su: . ZKP) može predložiti i optužnica može proširiti samo na osnovu vec izvedenih dokaza na glavnom pretresu. Ostali razlozi To je ozbiljno. godine.na netacnim cinjenicnim konstatacijama koje su u protivrecnosti sa sadržinom spisa. februara o. optuženima stavljeno na teret da su delovali samo u jednom kracem vremenskom periodu i to kako se navodi pod tackom 1 optužnice krajem 2002. Potpuno mi je nejasno na osnovu cega Sud ovo tvrdi. ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci da je optužnicom. te da se verovatno želelo reci "u završnoj reci". U narednih par minuta ja cu ispitati osnovanost odluke kojom su moji dokazni predlozi odbijeni. Prema tome. obrazlažuci odbijanje ovih predloga na glavnom pretresu 20. ne bih predlagao proširenje optužnice na ovo delo. obrazloženje Suda u ovom delu protivreci sadržini spisa i utoliko je. godine.. u obrazloženju odluke Suda se tvrdi: Da ja svojim predlogom: . i .Moja rec ce se odnositi na ispitivanje Vaše odluke o odbijanju svih dokaznih predloga koje sam stavio na glavnom pretresu 14. ali to je najmanji problem.. Citiracu: "Javnosti radi.. Kada bih smatrao da im se to stavlja na teret. Niti sam predlagao ikakve dokaze u predlogu za proširenje optužnice. . Bilo je vrlo lako iz spisa utvrditi da ja niti ponavljam dokazne predloge iz predloga za proširenje.

Sticanje finansijske moci. mart 2007). drugim recima. pravosudnim i drugim ciniocima. svoju aktivnost usmeri u pravcu osvajanja vlasti. kako je optužnice i naziva) jeste osvajanje vlasti. pravosudnim i dr. kada se na citavoj toj strani govori o važnom mestu i ulozi oružane pobune u ukupnom planu osvajanja vlasti i pripremanju ubistva premijera. drugim sredstvima. Koliko puta treba da bude pomenuta neka cinjenica da bi bila smatrana važnom i vrednom dokazivanja.. Sud tvrdi nešto suprotno sadržini spisa. To sada nije tema.Legije i Dušana Spasojevica) bila je koncipirana tako da nakon sticanja odredene finansijske i društvene moci. o pripremnim radnjima koje se. politickim. Evo te “jedne jedine recenice”. tj. Drugim recima. Služba)... . 32 optužnice. Sud. ne stavljaju na teret prvookrivljenom. obrazloženja ove optužnice u jednoj jedinoj recenici nakon opisa radnji pominje da je priprema tog dela pocela sa pobunom Jedinice za specijalne operacije. . Kakvo je to pravilo? Ili je bitan smisao. . ono što ja smatram samostalnim krivicnim delom oružane pobune. U celoj toj ideji iskorišcena je i cinjenica postojanja haških optužnica protiv odredenih lica da bi front delatnosti. . Ja mislim da se radi o oružanoj pobuni kao samostalnom krivicnom delu za koje bi (bar) prvookrivljeni trebalo da odgovara u realnom sticaju sa delom koje mu se stavlja na teret. To je nešto o cemu treba razgovarati s Tužilaštvom.forsiraju.Promena personalne strkture u bitnim segmentima vlasti (MUP. sa strane 32 optužnice: "Cela ta organizacija (Lukovica .i onda kada se govori da se u realizaciju toga plana ukljuci JSO.. ali su i takvi dometi ohrabrili Spasojevica i Legiju da osnovnu ideju osvajanje vlasti . kao što su ubistva.i onda kada se govori o tome da cilj osvajanja vlasti "najpre podrazumeva promenu personalne strukture vlasti u bitnim segmentima vlasti". ustvrdio da se pobuna pominje samo u jednoj jedinoj recenici na str. cilj prvookrivljenog i Spasojevica (dok još funkcionišu kao kriminalna organizacija. . strukturama. Nije Sud u pravu ni kada je obrazlažuci svoju odluku o odbijanju dokaza predloženih na cinjenice vezane za pobunu.Sticanje pozicija u politickim.pocinili organizovano i zapoceli organizovanjem oružane pobune Jedinice za specijalne operacije. atentata.. tj. promenu personalne strukture u bitnim segmentima vlasti. S obzirom da se legalnim putem vlast nije moga osvojiti. imao podršku veceg broja ljudi....i onda kada se govori kako je uspeh pobune ohrabrio optuženog Ulemeka i Spasojevica da nastave svoju delatnost i drugim sredstvima." U celom pasusu govori se o oružanoj pobuni kao delu ukupnog plana po kome postupaju optuženi Ulemek i Dušan Spasojevic: . po principu supsidijariteta. ubistvom premijera. . Sud nasuprot meni smatra. pretres. Prvi test tih ambicija bila je pobuna JSO koja je imala politicku pozadinu kroz svoje zahteve za smenu ministra policije i drugih lica.Korišcenje price o haškim optužnicama. buduci da je ta "priprema" konzumirana višom fazom izvršenja.U tom cilju ukljucivanje JSO. ali kao što svi znamo Vece je vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice" (gl.I tek onda (buduci ohrabreni uspehom pobune) organizovanje zavere za osvajanje vlasti i "drugim sredstvima". . znacaj i kontekst u kome se ona pominje? Pripremne radnje Dakle.. kao i optužnica da se u toj pobuni-protestu radi o "pripremi" osnovnog dela. jer su iznudene samo neke personalne promene u MUP Srbije. pogotovo ne od kriminalne organizacije Spasojevica i Lukovica. uz korišcenje pozicija koje bi banda ostvarila u odredenim društvenim. Sofizam je tvrditi da se u svim citiranim iskazima same reci "oružana pobuna" pominju samo jednom. Ova akcja je imala ogranicen domet.i onda kada se govori da je u toj ideji iskorišcena cinjenica postojanja haških optužica. To je podrazumevalo najpre. pozivajuci se u tome na optužnicu. ali sada na drugi nacin. . 20. Ali to je sada potpuno nevažno. Nesporno je da se na strani 32. a sredstva koja planiraju (po optužnici) jesu sledeca: .. . smatra nekažnjivom pripremnom radnjom. Legija dolazi na ideju da u realizaciju tog plana bude ukljucena i JSO kao oružana formacija koja je dobro utrenirana i poslušna u odnosu na Legiju.

koji odreduje da Sud može optuženog osuditi samo za ono delo za koje je optužen tj." . kako Vece netacno tvrdi i pogrešno poducava javnost. Recimo. Svi su oni danima ispitivani s obzirom na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu."Sud je vezan dispozitivom optužnice" Medutim. iako treba da svedoce o istom konkretnom dogadaju! ). koji je ispitan iskljucivo na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu (a odbijaju se svedoci BULATOVIC i MIKELIC. 2. Predlog za utvrdivanje cinjenica vezanih za radnje kojima se priprema delo uvek je umestan i te cinjenice su važne cinjenice. a nipošto time da bi tobož bio ogranicen na dokazivanje samo onih cinjenica koje se pominju u dispozitivu. vezan optužnicom u pogledu identiteta optužbe i presude. može ga osuditi samo za ono delo koje se opisuje u dispozitivu optužnice. JOVANOVICA. zakonodavac u cl. sa svim svojim autoritetom.javnosti radi". Ova tvrdnja je formalno tacna. pominju u clanu 370. Pa isti ovaj Sud je ovde izveo brojne dokaze na takve cinjenice i okolnosti o kojima nema ni pomena u dispozitivu optužnice. Sudenje je javno. odluka o ispitivanju ACE TOMICA. ali ona znaci: Sud je vezan dispozitivom optužnice jedino odredbom clana 351. kada kaže na glavnom pretresu 20. Zar za njih ne bi morali važiti isti razlozi koji važe za svedoka KOŠTUNICU I BULATOVICA? . Pa u najvecem delu postupka upravo se te cinjenice i dokazuju. “kao što znamo. gde se govori o razlozima za pobijanje presude ("kad je sud neku odlucnu cinjenicu pogrešno utvrdio"). Vece vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice". recimo. Medutim. U delu ZKP koji je naslovljen sa "Dokazni postupak". izricito upucuje laickoj javnosti. marta? Ili spaljivanja droge? Da ne nabrajam dalje.. Uostalom kako bi Sud objasnio zašto je u ovom postupku utvrdivao more cinjenica koje se ne pominju u dispozitivu optužnice? Zašto smo danima ispitivali sve one peripetije oko kupovine raznih kamiona upotrebljenih za pokušaj atentata kod "Limesa"? Ili porekla puške? Ili gradevinskih radova u zgradi Vlade 12. prilikom odbijanja predloga koje sam stavio u odnosu na pobunu.. odreduje ovako predmet dokazivanja "dokazivanje obuhvata sve cinjenice. Sud NIJE NA TAJ NACIN VEZAN DISPOZITIVOM OPTUŽNICE. Protivrecnost razloga Protivrecna je ova odluka i njeni razlozi drugim dokaznim rešenjima Suda. citiram. u njenom obrazloženju. 2. ali Sud ne cini nikada i ništa . Isto se odnosi na saslušanje MIHAJLOVICA. Odlucne cinjenice moraju biti obuhvacene dispozitivom optužnice.. Ono što posebno zabrinjava jeste što ovo potpuno pogrešno tumacenje ZKP Sud. ZKP. Nema osnova u Zakonu za razlog koji iznosi Sud. "Odlucne cinjenice" se. ZKP. PETROVICA. cak i usvajajuci stav optužnice i Suda da se radi samo o pripremnim radnjama. Sud je.tako Sud pocinje ovo svoje neobicno tumacenje vezanosti Suda optužnicom. ali uprkos tome smatra da cinjenice koje se odnose na pripremne radnje ne mogu ili ne treba da budu predmet dokazivanja? Zakon razlikuje dve vrste cinjenica: "odlucne cinjenice" i "važne cinjenice".. pa i samih okrivljenih. predmet dokazivanja u postupku NIKADA NISU samo odlucne cinjenice. Sud nije vezan dispozitivom optužnice u smislu da ne sme ispitivati cinjenice koje se pominju van dispozitiva optužnice. Bitno je da sud nije vezan za dokazivanje samo onih cinjenica koje se kao odlucne cinjenice navode u dispozitivu optužnice. stav 1. marta da je. Važne cinjenice Pogotovo je neshvatljivo da Sud prihvata stav optužnice da se pobuna Jedinice tretira kao priprema kasnijeg atentata. Naravno. pripremne radnje uvek predstavljaju važne cinjenice u smislu clana 326~ st. Za odnose sa javnošcu Sud ima svog portparola. POPOVICA. kako Sud sugeriše kada kaže da je "vezan dispozitivom optužnice". JANjUŠEVICA. važne za pravilno presudenje". dakle. "Javnosti radi. MIJATOVICA. ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci. 326" st. O tome razlikovanju postoji ogromna literatura. ZKP.

po svojoj funkciji. "i [da svedok poseduje] nova saznanja [o cinjenicama] kojih nema u optužnici i drugim zvanicnim spisima" (Miloševic). medutim. takode. svedoke i krivce". buduci da se radi o: . novembra 2001. Tužilac onda opširno analizira dokaze i zakljucuje: Zemunska banda. prema optužnici. MIROSLAVA MILOŠEVICA i ALEKSANDRA TIJANICA. i . Prema tome.. Pretpostavka je. Prema tome. tzv. Ja upucujem na završnu rec zamenika specijalog tužioca. Sud navodi.. Po toj logici Sud je mogao . svojim javno iznetim tvrdnjama protivrece i dispozitivu i obrazloženju optužnice. a to je saslušanje svedoka i citanje javno objavljenih izjava GRADIMIRA NALICA. koje. Kolizioni dokaz nikada ne može biti odbijen kao suvišan. Dakle. rekao je juce u svojoj reci zamenik specijalog tužioca. Kolizioni dokazi Nezavisno od prednjeg. godine. . koji je juce detaljno razmotrio i obrazložio datum nastanka zlocinackog udruženja.savetniku za bezbednost predsednika Koštunice i kandidatu DSS za položaj ministra unutrašnjih poslova. samim tim što im se stavlja na teret zlocinacko udruživanje. postoji od 2000. godine. Sud je." i da su ista lica "pripremila ubistvo. na primer. Ovakva interpretacija optužnice je netacna. isprobavana šest meseci pre atentata. Time se narušava sama ideja i nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka.da u optužnici postoji mnogo propusta. protivdokaza. koji su tvrdili da imaju posebno važna i bitna saznanja o odlucujucnim cinjenicama za ovaj postupak.Sud odbija moje dokazne predloge koji se odnose na dogadaje pre "kraja 2002. Vukašinovica. Funkcija kolizionog dokaza jeste da se njime osporava do tada utvrdeno cinjenicno stanje. To je teška povreda postupka. i pocetka 2003. on je u koliziji sa do tada izvedenim dokazima. "Važno pitanje jeste kada kriminalni klan prerasta u neprijateljsko zlocinacko udruženje". Ovo tužilac utvrduje na osnovu iskaza svedoka Šare Nenada.. da pobuna. Tipican kolizioni dokaz je dokaz alibija. . ne može biti plod delovanja organizovanog zlocinackog udruženja. Na primer: . odbio ove predloge sa paušalnim obrazloženjem da je njihovo izvodenje suvišno. ne stoji razlog Suda da se moji predlozi koji se odnose na cinjenice vezane za pobunu odnose na vremenski period kada zlocinacko udruženje nije ni postojalo. daleko od istine" (Nalic).generalnom direktoru RTS. podsecam da medu predlozima koje sam stavio 14. Sud nikada ne može uzeti bilo koju važnu cinjenicu za utvrdenu. kao zlocinacko udruženje nastala je na osnovu dokaza izvedenih na glavnom pretresu pocetkom 2000. videli smo. predloženi dokaz njihovog saslušanja je takozvani kolizioni dokaz. javnog servisa. Sud netacno tvrdi da se optuženima stavlja na teret samo delatnost u vremenskom periodu izmedu "kraja 2002. Apsolutno je nezakonito da kolizioni dokazi budu odbijeni kao suvišni.. tj. ako je odbio izvodenje kolizionog dokaza. Ne može biti nikakve sumnje da bi sva tri predložena svedoka. godine". a to je bitno za odluku o njima. jer navodno zlocinacko udruženje još nije ni stvoreno u doba pobune. Tužilac cak eksplicitno i uspešno dokazuje da je pobuna nastala i odvijala se zajednickim organizovanim delovanjem dvojice voda zlocinackog udruženja. da se radi o odgovonim licima koja vrše važne javne funkcije i cije se izjave O VRLO VAŽNIM CINjENICAMA moraju uzimati ozbiljno.000 evra i da on "zna ko je to platio". i pocetka 2003. Tako. februara postoji jedan broj predloga. godine. kao i svim drugim izvedenim dokazima. godine". vrlo verovatno mogla raspolagati saznanjima o cinjenicama o kojima govore.nacelniku Resora javne bezbednosti. Tu je napravljena vrlo ozbiljna greška.da je "zvanicna verzija optužnice. dok je "verzija data u optužnici. . Zašto? Ova tri predložena svedoka. optuženog Krsmanovica i Pejakovica.da predloženi svedok Tijanic ima saznanja o tome da je neko platio pripadnicima jedinice koja je ubila Kuma i Šiptara u Meljaku sumu od 50.

napušta vladu. da je to državni puc.. što je notorno. i JSO i njemu licno uraditi sada neki drugi. Postao je predsednik. kakva je klima prethodila itd. od obezbedenja. politicke pozadine. Jocica. jer je izvedenim dokazima iz optužnice "dovoljno razjasnio cinjenicno stanje". kao suvišne. 04.mi smo predložili drugu. i zakljucuje: "smatramo da su motivi i politicka pozadina delovanja ove kriminalne grupe za sada dovoljno rasvetljeni". ako budu sa Koštunicom. koji je javno optuživao Ðindiceve saradnike za atentat. 04. 16.. 46. Petrovica. 27. nema onoga. odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. odn.... Smatram da je Sud doneo pogrešnu odluku.. 29-30. U odsustvu ovih dokaza Sud sada mora prihvatiti sliku politicke pozadine atentata koju su dali svedoci Mihajlovic. u ambijentu žestoke politicke borbe dve politicki strasno sukobljene strane" sa oprecnim politickim ciljevima" oprecnim politickim pogledima" dve strane koje se javno uzajamno optužuju i proglašavaju uzajamno odgovornim za ubistvo. A evo zašto: Atentat na premijera Ðindica dogodio se. Predstavljen je toj Jedinici kao buduci ministar policije. sa obrazloženjem da je vec ranije saslušao veliki broj svedoka iz javnog i politickog života Srbije upravo na okolnosti sa kojih politickih pozicija se delovalo preko JSO. (str. 04... Jocica i Bulatovica. a to je: što pre rasturiti vrh državne bezbednosti. Jovanovic. kad Radeta Markovica stave u zatvor. iz istih razloga. Branko Crni i cela ta ekipa.. Popovic. a on je održao njima patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. Poceo je da dovodi u svoj kabinet ljude kojima je jedina zajednicka crta bila mržnja prema Zoranu Ðindicu. motiva koje sam predložio 14. marta. šta ce reci ili nece reci. koji su postali clanovi DSS u meduvremenu. da. Sud navodi svedoke Mihajlovica. kao izaslanik Vojislava Koštunice. Nalica itd. koja je bila licna. 05) VLADIMIR POPOVIC: U toj atmosferi Koštunica ruši vladu. dva meseca posle 5.. godine.. su se plašili saznanja istine i otkrivanja šta ce se desiti kad se otvori. 04. vojske i civilnih i vojnih organa bezbednosti: VLADIMIR POPOVIC: Vojislav Koštunica je proglašen za predsednika. Mijatovic. Drugim recima. (str. 13. Saslušali ste jednu stranu. 13. 05. da li ce Rade propevati ili nece. Rade Markovic. nego što je upravo pod utiskom prica svojih saradnika iz struktura koje su ranije 10 godina vladale. 05) Znaci. na racun Vojislava Koštunice.. Mijatovica. Nemam dilemu koji su ti drugi i nemam nikakvu sumnju u pozadinu kontakata koji su razvijani od tog trenutka pa prakticno sve do 12. kako je to definisano. pa do ostalih saradnika po kabinetima. i sve optužbe koje su izrekli. odnosno nesposobnosti vojske da spreci ekstradiciju. Koštunicinoj strani. (str. nema Haga..odbiti i sve dokazne predloge odbrane.. Tog trenutka postoji samo jedan cilj... okružio se ljudima Slobodana Miloševica koji su bili u toj zgradi. 05) Vi se secate izjave Vojislava Koštunice te veceri [kada je Miloševic predat Haškom tribunalu]. Ispravno je Sud pozvao svedoka Mihajlova. svi oni. i tako dalje. smenjen je general Ðakovic i na to mesto protivzakonito postavljen general Tomic i ja sam u razgovoru sa Miloradom Ulemekom u jesen 2001. razgovoru koji je organizovan na njegov zahtev. verovao. u kojim politickim uslovima. pokušavaju da iskoriste onu fotografiju objavljenu u . Janjuševica. (str. Znaci on. mislim i na pripadnike SAJ i na druge delove policije.. Nije on rekao da je to državni puc zbog toga što je njemu bilo žao Miloševica. Jovanovica. iz razloga što nisu uspeli da ostvare neke funkcije koje su želeli da ostvare. njena saznanja i njene argumente . 82-83. od njega cuo da su uspostavljeni kontakti i sa generalom Tomicem i sa vojnom službom bezbednosti i da ce ono što mi nismo bili spremni da uradimo. 05) . Petrovic. Znaci. "Politicka pozadina" Sud je odbio da izvede dokaze ponudene na cinjenice tzv. da sledeci potez Zorana Ðindica jeste hapšenje Vojislava Koštunice. Otišao je u kabinet. mislim na pripadnike JSO. (str. oktobra Gradimir N alic. Bulatovica.. februara 2007.[Deo] politickih struktura koji su uz Vojislava Koštunicu. 13. 54.. nema ovoga. i tako dalje. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Zbog neuspeha. po povratku iz Grcke. ali je. odbija predloge za saslušanje Koštunice. Ace Tomica.. mislim na Miloševiceve strukture vlasti. morao pozvati i predložene svedoke Koštunicu. 11.

(str. (str. neki ljudi iz tih službi. da ne uvredim nikoga od poštenih pripadnika tih formacija. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . da nece pokušati da utice putem sile na prekid tog protesta.. da sa tom pobunom . poslednji cin jedne sinhronizovane akcije koja je trajala od 5. elitne jedinice u službi Državne bezbednosti i da je stvar ozbiljna . gde su prepoznali tradicionalnu Srbiju i srpstvo i junaštvo i cojstvo. 15. 05. 54.. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Onda oni (JSO) prave paralelne strukture moci. i da se ni Vojska Jugoslavije. da nam je neko iza leda pripremio pobunu jedne. (str. 04. 05) GORAN PETROVIC: Ako je pokojni premijer pitao ministra i nacelnika Resora javne bezbednosti: . odnosno njene službe bezbednosti ili. to nisu neke puke izmišljotine. Pošto je nemocan da te zahteve ostvari. 05. 49. tu se pojavljuju oni (JSO) koji ce mu u tome pomoci. 18. 59. [Legija je smatrao] da je Ðindic taj koji je jednog trenutka njih izdao. (str.. (str... To su njegovi politicki zahtevi.. ako je posle toga pitao: "Šta ako dodu u Vladu i izbace me na ulicu. 04. ministra pravde Vladana Batica i istovremeno smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. 13.ja ne mogu da tvrdim da je nju organizovao Vojislav Koštunica ili njegovo okruženje .. 04. 35. 11. Planovi koji su se vezivali za zauzimanje televizije. otvoreno Vojska Jugoslavije sa svojim specijalizovanim institucijama podržavala je taj protest. i to je kulminiralo onda ubistvom Gavrilovica... ajde da uradimo to sa Koštunicom.. da mnogi vode nekakve prljave politicke igre i to na bazi tih cinjenica. iz te vojske. 18.. ja sam siguran da su oni ubili Gavrlovica. to nisu neke formulacije bez neke specificne težine. kabinet Vojislava Koštunice i te politicke strukture. da je u svemu tome Jedinica imala podršku i Vojske Jugoslavije odnosno pojedinaca ili pojedinih delova službi bezbednosti.. Održavani su konstantni kontakti sa komandom JSO.. Pružana su uveravanja da se vojska nece mešati. 05) DUŠAN MIHAJLOVIC: Shvatio sam da je stvar izmakla kontroli. Nije postojala nikakva spremnost nijednog državnog organa da nam u tome pomogne. Znaci.. 05) GORAN PETROVIC: . šta cete vi uraditi?" a oni odgovorili: "Ništa". a o preuzimanju vlasti da i ne govorimo. bave i takvim stvarima. (str. 04..ali da sa tom pobunom koketiraju mnogi.Nismo imali mogucnosti da se suprotstavimo tom protestu. da se može pociniti nekažnjeno bilo kakvo krivicno delo. Pokušano je pošto ne može da se uradi to sa Ðindicem. šta cete Vi uraditi?" – “Ništa". (str.. 05) .Bilo je dosta tih nekih sitnih detalja koji su ukazivali da cela ta prica. 05) VLADIMIR POPOVIC: Iz tog razloga kažem da je pobuna "Crvenih beretki" bio samo krajnji. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . onda je jasno da postoji i te kakva realna ili osnovana pretpostavka da se u svakom trenutku može izvesti državni udar. 11. da je Zoran Ðindic mafijaš. Koštunica je ocajnicki želeo da smeni rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova zbog toga što je to definisao kao jedan od svojih politickih prioriteta. a ostavke koje traži godinama su ostavke ministra Mihajlovica. planovi koji su se vezivali za nasilan ulazak u republicku vladu. da je kriminalac. 03."Nedeljnom telegrafu".. a da su se onda oni prirodno okrenuli tamo gde i treba da se okrenu. niti ce se suprotstaviti eventualno novim pokretima Jedinice za specijalne operacije. 13. 11. I Gavrilovic je bio potreban da bi se dokazalo. znaci. i da je onda ta pobuna zbog toga takva i bila. kao što sam rekao da ni Vojislav Koštunica ni Demokratska stranka nisu nevini u svemu tome. gde su prepoznali prave vrednosti. (str... 10. oktobra. To je dva meseca bila tema u Srbiji. nego se upravo zasnivaju na tim i takvim informacijama i podacima do kojih smo mi dolazili i tako se došlo do toga da su Jedinicu organizovali Ulemek i Spasojevic i Buha. apsolutno su ga podržavali. puc... 15... 04. Znaci..Ako oni krenu iz Kule i dodu u ministarstvo. tada je traženo da mora da se smene Petrovic i Mijatovic zbog toga što se ta fotografija pojavila. 71-72. 19..Tada smo znali na osnovu informacija koje su pristizale da se razraduju planovi koji su se vezivali za zauzimanje beogradskog aerodroma.

nego su aktivno sprecavali Ðindica i vladu Srbije da bilo šta rade. 05) VLADIMIR POPOVIC: Znaci. ostavljao prostor ni za kakve nedoumice. 05." I u jednom od tih razgovora koji sam ja izneo u javnost (neko od tih pripadnika. nema prekidanja. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . Koštunica i DSS ne samo da ništa nisu radili. Srda Popovic: Da. i na one koji ne samo da to nisu shvatali ili da to nisu hteli. Srda Popovic: Onda bi takav apel bio.U tom trenutku Vojska Jugoslavije. i mnogo i brzo. da u tome imaju što manje uspeha. Svedok Goran Petrovic: Taj apel bi bio kontraproduktivan. 50. otvoreno je podržavala i logisticki na otvoren nacin koordinirala takode taj protest. On je rekao: "Ne pada nam na pamet.. pored onoga koji je javno poznat.. ako bi hteo. od tada. jasno vam je da je to jedan isti . a mislim i na Vojislava Koštunicu. da li neko ko je razgovarao recimo sa Cumetom i Spasojevicem. ne javne. kao što sam rekao. ali da li je bilo tada. uslovno receno. 04." (str. medijski rat.. s obzirom na ovo što sada kažete. došlo do polarizacije na politickoj sceni na one koji su znali i bili svesni da moraju da menjaju. i ovaj mu je rekao doslovce: "To sada nema prekidanja dok ne kaže Koštunica. 05. od 2001. tu postoji jedna medusobna igra izmedu nas i njih. pošto ako sam do sada bio dovoljno jasan. 05. postojao sukob. kontakti koji su bili u funkciji davanja garancija i cvrstih uveravanja da se vojska nece umešati u taj sukob. Rekao je da ih podržavaju Pavkovic i Tomic. Adv. (str. 05) GORAN PETROVIC: Zbog sramnog ponašanja Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije i podrške koju su dali pobuni te Jedinice. 11. 18. ta pobuna je uspela. da li Gumar. "molim Vas. 05) Adv. bilo je nekoliko serija tih razgovora pripadnika Jedinice sa Cumetom ili sa Spasojevicem. sa svim svojim bezbednosnim strukturama i prakticno nacelnikom Genralštaba i prvim covekom vojne bezbednosti.. da je u nekim medijima objavljeno kako je Maricic. 23. 2001. Ja nisam cuo za takvu ideju jer je bilo svima jasno da je tokom te. 05) GORAN PETROVIC: . da je predsednik Savezne Republike Jugoslavije podržao tu oružanu pobunu. izdržite još malo.GORAN PETROVIC: Ono što je možda interesantno kada govorim o tom politickom kontekstu. sad ih imamo. 18. da imaju podršku svih drugih i tu. 9.. godine. zbog podrške Vojske Jugoslavije. prakticno od pobune "Crvenih beretki". recimo. da utice na njih da se ta pobuna završi.Znaci. tako sam i ja to shvatio. dakle. da ce Mihajlovic i Petrovic biti smenjeni. Socijalisticke partije Srbije i da protest može da prekine iskljucivo Vojislav Koštunica. Kada kažem "nas". 18. 04. zbog podrške. kada kažem “njih”. nezavisnih intelektualaca ili ne znam sve koga. da bi po Vašem mišljenju oni jedino poslušali Koštunicu? Da li je postojala ideja da se. mislim na sve njih ostale i na prvooptuženog. zvao generala Pavkovica i pitao ga da li ce vojska da se meša. a ako ne. premijeru javi: "Gospodine predsednice". (str. (str. nego tajne. da ce sigurno dobiti podršku Srpske radikalne stranke. (str.. politicka borba. pri tome. Jovanovic (citirajuci Dušana Spasojevica): Rekao je da ce protest ici do kraja. pojedinih lidera DOS i pojedinih clanova vlade Srbije. kao što sam rekao. to sam vec rekao malopre. ili "Vojo". nazovite to kako god hocete. mislim na onaj deo vlasti oko Zorana Ðindica. 51. vec su se aktivno ukljucili na sve moguce nacine u onemogucavanje ovih koji su nešto hteli da rade. doduše. Održavani su redovni kontakti izmedu vrha vojske i komande Jedinice za specijalne operacije. zaustavite ovo". nije pravio. Ja sam to otprilike shvatio da bi oni jedino Koštunicu poslušali kada bi im rekao da tu pobunu prekinu. pojedinih medija. Jasno je [stavljeno] do znanja da je. ali to su sada spekulacije. i da su te strane bile direktno suprotstavljene jedna drugoj. nema popuštanja. 05. 18. Rekao je da postoji jasan dogovor sa vojskom.") možete da izvucete taj zakljucak koji je više nego jasan da se organizatori pobune i te kako uzdaju u Vojislava Koštunicu i da njega doživljavaju kao taj neki autoritet koji bi jedini mogao. tadašnji komandant. zašto ne? Svedok Goran Petrovic: Ne. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: C. (str. da je to ucinila Demokratska stranka Srbije. 7. ne znam kako se oni oslovljavaju. 34. 11. godine. koji su bili u tonu: "To.

ne zbog toga što je morao da smeni Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. više nego aktivna. pošto su se svi sastanci održavali na Institutu za bezbednost. da nam na nešto ukaže. 13. znate šta. gore kod sebe. tako da i premijer.. pa su i oni protiv Specijalnog suda. Jedno vreme smo bili na "Vi". Nismo imali podršku drugih institucija u društvu. 04. znaci. kao clan Saveta za državnu bezbednost. DOS ili republickoj vladi. ona utocišta koja nisu mogli da imaju u Demokratskoj stranci. 05) Pobuna "Crvenih beretki" je poraz Zorana Ðindica (i on je toga bio svestan) i njegove Vlade. (str. (str. 05) CEDOMIR JOVANOVIC Oni su pronašli u Vojislavu Koštunici. jednim delom kroz. 26. 03. 14. a i oni su protiv tog zakona jer taj zakon ih žulja. 04. tako da smo morali sami. godine nama je postalo jasno da se moramo sa tim ljudima obracunati i zapoceta je priprema. povremeno sam kontaktirao sa gospodinom Savicem. Javna bezbednost je imala druge podatke o nekim stvarima.front. profesionalni odnos je bio cisto profesionalan. Kao izbor druge strane i to nije na osnovu ne znam nekog mog politickog stava prema Demokratskoj stranci Srbije. da prenesem premijeru eventualno šta se dešava i tako. koji je bio zamenik ministra unutrašnjih poslova. pošto premijer nije imao vremena. a jednim delom usmeno. kasnije smo bili na "Ti".U novembru mesecu 2001. Ja sam se pojavio da dobijem neke informacije. Nisam toliko kontaktirao. ovako da kažem. 76. Prirodno je da se onda dogovaraju Bulatovic. dok nisam shvatio da on mene neke stvari laže i da on pravi budalu od mene. Predsednik Veca: Na osnovu cega ste utvrdili da Vas Milorad Bracanovic laže dok je radio u Resoru državne bezbednosti kao zamenik nacelnika? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. zbog toga što je bio prinuden da postavi Bracanovica na to mesto. a sa gospodinom Bracanovicem cešce sam se vidao. 04. (str. tako nešto da sprovedemo. moj.. dobijem ekstemo informisanje. . pošto je on mislio verovatno da ja sam baš toliko nepismen u tome svemu. kljucno u tome je bilo što premijer više to nije ni citao i što je to dao meni zato što on to više nije mogao da proguta te papire i laži. tada tokom cele te 2002. mnoge stvari koje je on pokušao na neki nacin meni da kaže. 13. 72. Ja sam kasnije bio u vezi sa gospodinom Nenadom Milicem. (str. posebno vojne službe bezbednosti. Znaci. pošto je on imao obicaj da nas pozove na sastanak. . godine. ja sam odlucio da poptuno prestanem da dolazim gore. u meri u kojoj je to bilo moguce. dok sedim tu. 05) Sudija Milimir Lukic: Kako su Vam saopštavane te cinjenice od strane Bracanovica? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. (str. 13. Demokratska stranka Srbije [je] protiv Zakona o organizovanom kriminalu.. koji je i dalje funkcionisao i dalje postojao. znajuci da tako predaje Službu njima i zbog toga što je znao da je javnost tog trenutka bila apsolutno na strani Vojislava Koštunice i Jedinice koja je izašla naoružana i zapretila celoj državi. 05) VLADIMIR POPOVIC Znaci. 14. Bukvalno tako. Kada sam shvatio da u stvari on mnoge stvari mene laže. Nakon toga su u potpunosti bile prekinute sve komunikacije [sa JSO]. da isprica. znaci organizovanje države. 20. 59. (str. u stvari. dobijali smo informacije. objasni i tako dalje. nego na osnovu tih realnih interesa koji su postali kompatibilni. godine najjasnija je slika naših medusobnih odnosa. nisu se poklapale sa onim što je u stvarnosti. Jocic i Ulemek oko strategije daljeg rušenja ove institucije. gospodin Bracanovic je prezentirao druge podatke i ja sam tada video da to nešto nije u redu. za tu vrstu obracuna. 04. Demokratska stranka Srbije je protiv Specijalnog suda. odnosno u vojsci. 05) ZORAN JANjUŠEVIC Predsednik Veca: Kakav je odnos bio u profesionalnom smislu i saradnja sa Miloradom Bracanovicem tokom Vašeg rada? Svedok Zoran Janjuševic: ja sam se gore pojavio kao covek koji ce da kontaktira sa njima. 11. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Taj protest Jedinice za specijalne operacije u novembru mesecu 2001. 8-9. da ta je veza izmedu te grupe i Koštunicinog kabineta. osim kada sam dolazio kao clan Saveta za državnu bezbednost na sastanke.. Znaci. što je bio prinuden da ih smeni.. 03.

kako ce u presudi objasniti da je odbio da proveri njihove iskaze? . mislim tu na ubistvo generala Boška Buhe i sve ono što je posle toga usledilo. tako što se koriste izjave onih koji su optuženi za najteža krivicna dela. odbijajuci moje predloge. mart. ni o odbijanju ovog predloga. Kada je Zoran Ðindic rešio i doneo definitivno odluku da sa njima mora da se obracuna. radi? Po mom mišljenju. Da rezimiram: S obzirom da je Sud odbio predloge koje sam stavio na glavnom pretresu 14. mislim na Radeta Bulatovica. u stvari. zasnivajuci svoju odluku na pogrešnom pravnom tumacenju ZKP. ako se 20. odbijanjem ovih predloga sudenje je politizovano. Sud mora odluciti o svim predlozima koji stranke daju tokom postupka pre nego što okonca dokazni postupak. 05) Ovako tzv. Odluka koju je Sud doneo po mojim predlozima može biti formalno ispravna jedino ako Sud smatra da je iskazima ovih svedoka tacno i istinito opisana politicka pozadina. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. 3. Da se osporava Prijic. 2. U odnosu na ostale izvedene dokaze. (str. 04.. prirodno. zasnivajuci svoju odluku na netacnim tvrdnjama o sadržini spisa. Naime: . na Gradimira Nalica. Ako ne može da se sudi. MIROSLAV MILOŠEVIC. GRADIMIR NALIC. savetnici Vojislava Koštunice. naprotiv. ili iz nekog drugog razloga. Sud je. Svojevremeno sam. da poreknu svoje izjave i da moraju da objašnjavaju zašto su takve izjave davali i zašto su radili ono što su radili. kako tvrdi svedok Goran Petrovic. i da je svojom odlukom povredio nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka – ponavljam svoj predlog da se u ponovo otvorenom glavnom pretresu ispitaju kao svedoci: VOJISLAV KOŠTUNICA. politicku pozadinu opisuju jedini svedoci koje je Sud na ove okolnosti saslušao i cijim iskazima je. Medutim. bio pod utiskom povike da se time "politizuje sudenje". 13.Ako Sud pokloni punu veru ovim svedocima i njihovom prikazu politicke pozadine ovog dela. O cemu se onda ovde. sledeci datum u tom kalendaru je 12.. RADE BULATOVIC. novembra okoncala pobuna JSO. šefa državne bezbednosti. a dalji dokazi postaju suvišni. ALEKSANDAR TIJANIC. Sud je izbegao da visoke predstavnike izvršne vlasti dovede u situaciju u koju je bio doveden svedok Dejan Mihajlov. 05) Novembar je konacan rastanak. Takode je bio svestan da u toj državi ne postoji nijedan mehanizam. Znaci. tu nema šta mnogo da se prica. to profesionalno zamerio sudiji Kljajevicu. (str. Acu Tomica. 4. 11.Prirodno je da se tako nešto radi. februara 1. februara 2007. . 11. godine. zasnivajuci svoju odluku na protivrecnim i nerazumljivim razlozima. a. s druge strane. 05) VLADIMIR POPOVIC: Vracam se na ono što sam malopre rekao da cu se vratiti. u isto vreme je znao da nema mehanizme vlasti da to može da uradi. priznajem. BORISLAV MIKELIC. ali je ona i u tom slucaju materijalno manjkava kada je Sud. 70. Ne smemo da zaboravimo da je prethodni predsednik Veca Marko Kljajevic u ovom predmetu demisionirao sa javno datim obrazloženjem da je na njega vršen pritisak. po oceni Suda.Ako. 69. Ovaj dopis UBPOK je citan na glavnom pretresu ali nije izveden kao dokaz jer Sud nije doneo rešenje ni o citanju. institucija ili grupa ljudi na koju može da se osloni i sa kojom može njima da se suprotstavi. sa podacima i na okolnosti kao iz predloga za dopunu dokaznog postupka podnetog na glavnom pretresu 14. Podsecam Sud da nije nikada odlucio po mom predlogu da se izvede dokaz citanjem Informacije UBPOK koja protivreci razlozima Suda iznetim u odluci o odbijanju moga predloga za citanje transkripta presretnutog razgovora izmedu svedoka Dejana Milenkovica i Biljane Kajganic. "dovoljno rasvetljena" politicka pozadina atentata. narocito i posebno iz razloga jer u to vreme više to nije tajna i više se to ne radi krišom. ustvari odbio da ove iskaze proveri. 04. Da li zato što sa optuženima predstavljaju “jedinstven front". danas moram da priznam da je možda bio u pravu. DRAGAN JOCIC. (str. 04. jesu ljudi koji su direktni ji pokrovitelji JSO. mislim. 69. Sud tim iskazima ne pokloni veru koje ce dokaze suprotstaviti saslušanim svedocima? Takvih dokaza u spisu nema. i ne mora da se sudi.

koja samo simulira demokratske procese. znam da ga je celog života UDBA proganjala i vidim: UDBA ga je na kraju i ubila. koji servisiraju interese plutokratije. uradili su ono što im je receno da urade.pravdi. Krivica ovih ljudi koje sede na optužnickoj klupi je banalna. Odbrana optuženih prilicno je ocajnicka i može se sažeti u tri reci: "sve je montirano": * materijalni dokazi su podmetnuti. kada je u Jugoslaviji (i u Srbiji) uspostavljena vlast Komunisticke partije (a još perfidnije kada je partija postala Savez komunista). * Albanci. omladine i socijalisti. kroz partijski sistem nomenklature koji je lokalnim partijskim šefovima omogucio kontrolu nad svim važnim nameštenjima i zaposlenjima. Kada se bude sudilo onima koji su ovo organizovali i naredili. * foto-robot. ne otvara ponovo postupak. u partitokratskoj državi. i . * dokazi o njihovoj nevinosti su uništeni. ipak.">ŠTA RECI ZA KRAJ? Demokratija je umrla kada su ljudi na vlasti shvatili da državna sredstva mogu da koriste nekažnjeno u privatne svrhe. * priznanja su iznudena. dok u odnosu na imovinskopravni zahtev zadržavamo pravo da isti ostvarujemo u parnici.Da su optuženi izvršioci krivicnog dela koje im se stavlja na teret u potpunosti je dokazano. * strane obaveštajne službe. Ona je i sama postala sredstvo nasilja. Upoznao sam Zorana Ðindica.oštecenoj porodici Ðindic. kao klijenta. U okviru tog poretka. nametnuta je partijska kontrola nad svakim aspektom života. zastupao sam ga u više navrata. Predlažem Da optužene proglasi krivim i osudi po zakonu. Na sceni je “nomenklatura” . Ukoliko bi Sud odlucio da. i tim mehanizmima. Tokom postupka je nagoveštavano da su to "u stvari" trecim metkom ucinili: * narkodileri. Problem je što danas taj stalež više nema snažnu partijsku državu iznad sebe. kao i da ih obaveže da svi solidarno oštecenoj naknade troškove postupka po troškovniku koji prilažem. Ne tako davno. Ali vidim da za tu drugaciju rec nema potrebe. * svedoci su nauceni da lažu.” ht:bold. nešto napakovalo. . samo da bi se ovim nevinim ljudima. Ta laž je izgubila casnu svrhu obmanjivanja. Kao i uvek. kao i kroz masovne organizacije poput sindikata. Dozvolite da u jednoj jedinoj recenici iznesem svoje videnje ovog dela. . Šta o tome reci? To je nekakva zavera u kojoj ucestvuju stotine i stotine ljudi. * veštaci su pristrasni. Da li optuženi i oni koji im pomažu da lansiraju ovakve teorije stvarno misle da to neko može poverovati? Pa naravno da ne. pre 39 godina. . * Ceda Jovanovic. kroz mehanizma poput politicke policije. uspostavljen je u Srbiji stalež koji je održao tu kontrolu nad društvenim procesima. Za drugaciju završnu rec možda cu imati priliku na nekom sledecem sudenju za ubistvo premijera Ðindica.poštovaocima premijera Ðindica. Ocekujem da cemo sada cuti i ko je "u stvari" ubio premijera.kog saveza. Drugacije sam zamišljao svoju završnu rec kada sam ulazio u ovaj postupak. koji su oduvek poštovali zakon.ovom Sudu. Oni se time samo izruguju: . kako rece prvooptuženi.ne mnogo sposobni ali veoma lojalni.

. Sudeci po nekim dogadajima.maršala........ Posetila ga je 1968.. koji bi “aristokratiju”. tadašnjeg predsednika CK Saveza komunista Srbije.. direktor Direkcije JUL-a. Samo tako progon bi postao društveni sukob. a onda se okrece i. Mirjana dugo zagleda izlog. Bez nametanja alternativa.Stvaralackom. Bez uspostavljanja stvarne elite. nece biti ni tranzicije. Posle objavljivanja teksta Milanovic je doživeo vrtoglavi uspon. i realnih kriterijuma u društvu. zajedno su se kroz život probijali. zbog malobrojnosti.. državi sa “aristokratijom”. koji je brzopleto i olako dao razna obecanja Srbima na cuvenom zboru u Kosovu Polju. i to u vreme njihove najvece moci. doživeti sudbinu svoga supruga bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševica. Postao je sekretar za informisanje .. a još tragicnije. ostaje tek da se vidi".. Šetajuci zajedno zadarskim trgom i caskajuci. radnickom i preduzetnickom sloju preostaje samo da nude društvu alternativu sa stanovišta svojih potreba i da shvate cinjenicu: preduzetnici – da nisu i nece biti deo staleža vladajuce “aristokratije”. Na kraju je privoleo tada ne baš tako poznatog novinara "Ekspresa" Dragoljuba Milanovica da to ucini. . socijalnoj. Štab u "Carapicevom brestu" Dok je njen suprug Slobodan bio još vojnik.. kaže: "Ovako ce jednoga dana stajati i Slobodanova slika". primorao da se prikloni realnim društvenim grupama ili da trpi posledice svojih izbora i dela. Ipak. koji je nastao i pociva na licnom i grupnom interesu “prepiraca” novca i njihovih saucesnika. prema svedocenju te njene rodake... i Mira Markovic ce možda doživeti slicnu sudbinu. Žika Minovic je dugo po "Ekspresu" tražio novinara koji ce to zajednicko "delo" potpisati.. gde je služio vojsku. pisac nekoliko izvanrednih i smelih knjiga o porodici Miloševic i Markovic.. osvojili vlast i vladali Srbijom. A Mira Markovic je upravo to ucinila kad je trebalo da makne Momcila Perišica. stvaralacki. U okvir alternativa spada i razlucivanje nomenklature i njihovih medupovezanosti od gradana i njihove. godine. Mira ga je proglasila za drugog . objavljenoj u jesen 1999. ni napretka u Srbiji. a radnici – da nisu više jedno u zajednickoj. A kakav ce biti kraj. na kraju kaže: "NJih dvoje su mladost proveli zajedno. Pred Osmu sednicu Mira Markovic je sa ondašnjim direktorom "Politike" Živoradom Minovicem napisala za "Ekspres" onaj cuveni clanak u kojem se oštro napada ondašnji predsednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda Dragiša Buca Pavlovic zbog toga što je na konferenciji za štampu kritikovao Slobodana Miloševica.... prepušteni politici i “eliti”. godine u Zadru sa jednom svojom rodakom. Svi njeni ljudi radili neumorno Valjda je jedinstven slucaj u svetu da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u drumskoj kafani.. Dr Mirjana Markovic je vodila kadrovsku politiku Slavoljub Ðukic. Niko nije hteo. nastalim na pranju novca i pratecoj korupciji . nije samo tada povukla nevidljive konce U javnosti se u poslednje vreme sve cešce govori o tome da li ce doktorka Mira Markovic. u svojoj poslednjoj knjizi o njima "Kraj srpske bajke". Zajedno ce okoncati i svoju vladavinu. Mirino prorocanstvo se ispunilo.. radnicki i preduzetnicki sloj sebe prepušta na milost i nemilost odlukama zatvorenog kruga.. Kraj Slobodana Miloševica se nazire.. zastali su pred jednim izlogom u kojem je na pocasnom mestu stajala uramljena Titova slika.

Ne samo u svojoj nego i u Miloševicevoj stranci. ali je on. rekla: "Lako cemo mi sa opozicijom. Mira se mešala i u vojsku. Nedugo posle ovih njenih reci Ivan Stambolic je otet i o njemu do danas nema ni traga ni glasa.vojsci. ali i zbog lepog unutrašnjeg izgleda. nego šta cemo sa ovim avetima Osme sednice koji su se iznenada pojavili na politickoj sceni Srbije". iz kafane. ali i jagnjecem pecenju sa ražnja. Curuvija rekao i zatražila da se o tome napiše komentar. Mira Markovic je pozvala svog poslušnika. navodno. Mira Markovic je. ispred samog Ljiga. eto. Uz jagnjetinu. Ali. kažu. Ubrzo posle toga. Prvo bi stigli momci iz obezbedenja. "politicki otac" Slobodana Miloševica. uz svesrdnu pomoc svog "licnog ministra policije" Vlajka Stojiljkovica. pa je umesto njega doveden general Nebojša Pavkovic. Pred prošlogodišnje izbore na jednom sastanku u Direkciji JUL-a. A Mira Markovic je. u slucaju generala Perišica. Slavko Curuvija je mucki ubijen na ulazu zgrade u kojoj je stanovao. Poznat je po dobroj usluzi. u vili u Ulici Ðure Ðakovica. valjda. Mira Markovic je svojevremeno bila dobar prijatelj sa pokojnim Slavkom Curuvijom i u jednoj drugarskoj raspravi o politickoj situaciji. Slavko Curuvija je. kako iz pouzdanih izvora doznajemo. Dolazila je ovamo cesto. i nedugo zatim u tom listu je objavljen komentar pod naslovom: "Curuvija docekao bombe". Onda je stizala Mira sa saradnicima. cinila sa jednog za takve poslove neobicnog mesta. pa cak i u državi. ovaj restoran svideo zbog dobrog pecenja. o tim Mirinim dolascima doznali smo od drugih. Blokirali bi onaj separe i u njega iz restorana premestili telefon. kaže. Drži se. I slucaj Stambolic je slican. ubrzo pao u nemilost Mire Markovic. u svetu jedinstven slucaj da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u jednoj drumskoj kafani. istina ne sa "jagnjecom brigadom" vec sa nekoliko svojih najbližih i najodanijih partijskih drugova i saradnika na takozvane "radne vecere" koje su trajale do kasno u noc. postoji restoran "Dva brata" koji po svom spoljnom.ondašnjeg CK Saveza komunista Srbije. navodno. rekao da "Jugoslaviju treba bombardovati". vratio se u "Ekspres" za glavnog urednika. Mladani vlasnik kafane Peda Jeremic o svojim gostima. cinila je to iz svoje kuce u Požarevcu. Otuda vešto i uspešno vuce konce vrlo dramaticne Osme sednice na kojoj je s teškom mukom satanizovan sada nestali Ivan Stambolic. što mu je nudeno. Pošto nije dobrovoljno hteo da napusti mesto nacelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije. Kako je otkrila ovu kafanu nije nam poznato. a i u . Cesto je to. obožavala jagnjetinu. a kad mu je istekao mandat. Na njegovo mesto je došao general Ojdanic. pred samo bombardovanje. Mira je te noci zatražila da se general Perišic što pre smeni. a pogotovu unutrašnjem izgledu. tadašnjeg direktora "Politike". i o tome istražni sudija vodi istragu. sedela u hotelu "Carapicev brest" na Avali. na Uskrs pretprošle godine. Ovo je. Tako su jednom gotovo celu noc raspravljali o generalu Momcilu Perišicu. U vreme održavanja cuvene Osme sednice Mirjana Markovic je sa svojim "štabom". Komentar za odstrel Nedavno je obelodanjena afera. i na kraju otišao za generalnog direktora Radio-televizije Srbije i postao clan Glavnog odbora SPS-a. da je Mira Markovic bila inicijator i onog teksta o Slavku Curuviji objavljenog u "Ekspresu" pred njegovo ubistvo. Mira Markovic je izgleda volela da deluje i "iz pozadine". iz restorana "Dva brata" na Ibarskoj magistrali. Miri se. pa i o uglednoj gošci Miri Markovic. Hadži Antic je to preneo glavnom uredniku "Ekspresa" Ðordu Marticu. kažu. Omiljena kafana Zna se da je Mira Markovic vodila i kadrovsku politiku. kako nam je rekao u nedavnom intervjuu. vernika i nesudenog zeta Hadži Dragana Antica. izmedu ostalog. ispricala mu šta joj je. iz principa ne želi da kaže ni rec. Sad. To se brzo i dogodilo. vodili su politicke. koji su sacinjavali neki clanovi ondašnjeg Univerzitetskog komiteta Saveza komunista. . Narocito zbog potpuno zasebnog i luksuzno opremljenog separea-salona. Na Ibarskoj magistrali. uglavnom kadrovske razgovore. Kad je ono smenjivala i hapsila direktora "Politike" Živorada Minovica. Kad je pocelo bombardovanje. može da stoji usred Pariza. i da ustupi generalu Ojdanicu. etike poput lekara.

bre.Ja stalno . je l’ tebi Badžulino beše sredio auto?" Ostavio me je u dilemi: otkuda to njemu? Ocigledno je bilo da neko nešto o tome više zna od mene. ali koja sada bacaju sasvim novo svetlo na porodicu Miloševic. To me je nateralo na razmišljanje nije li taj atentat na moju "tojotu".seca se Nikola Mišljenovic . mene na ulici ispred zgrade Ministarstva srete jedan milicioner-pozornik i u prolazu mi dobaci: "Je li.posle ubistva generala policije Radovana Stojicica Badže.ukazujem na te njene reci. na primer.. Sve ove price i dogadaji. Dalje. naime. I jedno secanje bivšeg supruga Marije Miloševic. U mislima sam se vratio nekim zapažanji