Lažna Demokratija Upropastila Srbiju - I Deo istina ima samo jedno lice Tekst je preuzet od Instituta Paralaks ŠTA

RECI KAO UVOD U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izucava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na odredene licnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguce je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remecenja zakljucka koji se namece. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ogranicio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moci, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podredenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovica bio je, posle americkog i francuskog, treci gradanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u cijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i nacinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona ocigledno nije u institucijama. Ovaj zakljucak proizilazi iz cinjenice da je odredenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, pocetkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tacnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvanicnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Videni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a medu prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da medu srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza cak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugacije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogucavanje gradanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija ucinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo gradana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji pocela tranzicija, strucnjaci su upozoravali da ce prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da ce samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da ce u drugoj fazi tranzicije mnogo više gradana postati dobitnici reformskih procesa. Medutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi strucnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo politicko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena

je ideja tranzicije. Slucajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istocnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije iskljucivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su strucnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog veceg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeca i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnicka klasa postaje pobednicka. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog politickog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujuci politickim vezama, i na taj racun žive dobro. U dobitnike bi se mogao uracunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzecima koji zaraduju više od zaposlenih u kompanijama. Vecina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Prakticno sve velike reforme uradene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada prakticno nije sproveden ni jedan veci reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ogranicenja. Cak i ogranicene i nevoljne reforme doprinele su povecanju standarda prosecnog gradanina. U poredenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statisticke metodologije, bila trecina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetnicke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okoncana privatizacija društvenih preduzeca, privatizacija državnih preduzeca nije ni pocela, ne funkcioniše zakon o stecaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike. NOKTOM PO POVRŠINI Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvecana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno izmedu državljana, uklapaju se u šeme medunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novcanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans placanja sa Kiprom beleži znacajne deficite; d) medunarodni tokovi pokazuju krajnju neobicnost velicine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom izmedu zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Medutim, istraživaci makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suoceni su sa nedostatkom, nepouzdanošcu i neuskladenošcu podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja placanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetnickih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprecila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu odredenog preduzeca, da li je preduzece subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvanicnih racunovodstvenih podataka preduzeca, vec i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne cini, a pomenuti iznos morao je od negde doci i negde da završi.

Od i kod najširih slojeva gradana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ogranicena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje ocigledno. Država pocinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogucen rad. Vecinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševica stajao iza 8 of šor firmi na Kipru ciji su racuni u grckim i kiparskim bankama korišceni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije . Pošto je Beogradska banka osnovala svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na cijim racunima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti cetiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na racune tih of šor firmi ude u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševica definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Rec je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Miloševic bio im je potreban za održavanje moci, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja . Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno ucešce u politickoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moc. Zahvaljujuci politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moci, stara garda osecala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogacenja bio: sediš na celu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije vecinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu politicke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbedivala novac za Miloševiceve politicke projekte, ali i politicki uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radovic, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveci “legalisti” medu novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija . Nisu osecali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta vecno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karic, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorovic Kundak, Miroslav Miškovic, Milan Beko, Marko Miloševic, ubijeni Vlada Kovacevic Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševica. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politicki udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veci . Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogucicu ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševica nije zanimao njihov politicki uticaj, ali jeste gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oploduju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipicnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Miškovic i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karic nastavlja da se koprca, a Marka Miloševica pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodicne veze. Treca vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašcu: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju

zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s politicarima, ali one su iskljucivo tehnicke: oni su politicarima dobri ukoliko im povremeno uskoce s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s politicarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, vec na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i vece zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog cega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti . FILIP CEPTER roden je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek zapoceo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru zapoceo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naucio je nemacki i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posudu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posude“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovici su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošace u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Istice da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuda, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za precišcavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bracni par Cepter vraca se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Jankovic i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi , i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom cetiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Ðindic obezbedio licnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Jankovic nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, vec samo sumnjicavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIC roden je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu prica on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom letovalištu Marbelji. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. U Francusku je otišao 1979, kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. U Jugoslaviji je 1988. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije, a 1990/’91. godine poceo je da se bavi i maloprodajom. Subotic se potom dao na trgovinu. Uvozio je perjane jakne za Robne kuce Beograd, aluminijumski prah za proizvodnju gradevinskih blokova, herbicide, hemikalije, metražu, izvozio tešku konfekciju. Njegova firma, MIA, 1993. godine zaradila je oko milion maraka. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca, dali su mi cigarete Makedonija tabaka. Uvezao sam ih prema važecim propisima. Kasnije sam imao najveci lanac menjacnica u gradu. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa, jedan na prelazu Ðeneral Jankovic, drugi u luci Bar. Imao sam i dva bescarinska magacina, jedan u Ubu, drugi u luci Bar”. Jula 1997. u Suboticev fri-šop na prelazu Ðeneral Jankovic upala je godine policija . MIA je potom

Vec tada braca su stekla „mercedese“ i po kucu u Peci i Tivtu. Iz nekog razloga. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim cesto rucao i igrao karte. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovicem. pravi nosilac bogatstva. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. pa guraju novokomponovani grb kao porodicni i druže se s politickim i kulturnim kremom . prodavnicu tehnicke robe „Sajbernet“. trude se da dokažu elitizam. Vlast je uvek rado saradivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karici. radio-stanicu i Internet centar. BRACA KARIC imaju brojnu familiju. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. s premijerom Srbije Zoranom Ðindicem: “Ðindica sam upoznao 1997. direktor Savezne uprave carina. Cim je formirao vladu. Marko je bio clan Kovacevicevog trkackog automobilskog tima. MARKO MILOŠEVIC je. kafom. kada ga je zagrebacki „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Ðukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišicem preko Crne Gore švercovao cigarete . S jedne strane. da bi ubrzo poceli da se šire Dedinjem. Rusiji. u vreme protesta Koalicije Zajedno. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. Kasnije. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. Osnovali su 1970. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemacka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tice se. a potom ministar bez portfelja. godine. i u vecini poslova se ne pojavljuje. Kao vrlo mlad. tehnickom robom. koja je 5. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. Ðindic se sudario s praznim budžetom. Posle oktobarskih dogadaja 2000. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Miloševic najcešce se misli na njegovog oca. a bio je i kandidat za predsednika . postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada precutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. Rekao sam mu da može da racuna na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tice preporoda Srbije. Dok je zemlja propadala. U Požarevcu je imao najvecu balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. godine. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije.prestala da radi. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. sa kojom sam u odlicnim poslovnim odnosima”. gorivom. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojicic Badža i Mihalj Kertes. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanovic. Iako obe strane to poricu. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogucio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. Azerbejdžanu. njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. podigao je zabavni park „Bambilend“. ako je verovati njegovom ocu. drugim svetskim proizvodacem cigareta. Slobodana. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. Doselili su iz Peci u Beograd. izgleda da je Subotic igrao znacajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. ciji je ortak bio Vlada Kovacevic Tref. Tokom 1998/’99. u novembru smo se sreli u Beogradu. ubijen u februaru 1997.-ih „Kosovouniverzum“. Subotic je postao poznat javnosti. niko nije objasnio. Pravi razlog pokretanja afere su Suboticeve poslovne veze. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. Kazahstanu ili Jermeniji. pokojnog Vladimira Bokana. otišao u Moskvu. bivšeg predsednika.000 maraka. oktobra uništena. Posao je obnovljen. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. parfemima. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. pocelo je “nošenjem gajbi u kafani”. a na jednoj slici vidi se službena znacka MUP Srbije 014119 . Iako nije služio vojsku. biznismena jugoslovenskog porekla u Grckoj. opremljenu najsavremenijim tehnickim uredajima. Najveci udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. uspeo je da ostvari americki san u Srbiji i to sve. A s druge. otvorio pekaru i piceriju. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. a firma je promenila ime u D-trade. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. trgovinu cigaretama.

c) pripada miljeu moci koji kadrira državne službe. godine u Beograd dode misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševica da oslobodi zarobljene americke vojnike. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. Dušanu Mihajilovicu. tada. Rec je. ali nije funkcioner stranke. Dragijana Radonjic-Petrovic. „Astra grupa“.5 miliona maraka. Marinu Gadžic iz Sreske kod Prizrena. o ljudima izuzetnog preduzetnickog duha. Karici su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. a posebno „Astra Simit“. vec o povlašcenim pojedincima.200 kvadrata (od cega je 658 bez dozvole). sa svom imovinom. utoliko je uspešniji. koji su zadržali status iz Miloševicevog vremena i u sadašnjim politickim strukturama . blizak i s Mirjanom i s njenom kcerkom Marijom. ali nije tajkun ni oligarh. kao ministar finansija. Mladan Dinkic izjavio je. TAHIR HASANOVIC bio je u vreme moci Mirjane Markovic. Zoran na 2. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet clanova porodice Karic. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. Po nalogu Porodice predao je Republicku konferenciju Saveza omladine Srbije. U inostranstvu imaju 41 preduzece. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan nacin. Niko ne zna šta tacno radi. Karici stalno gase i osnivaju firme. domaca privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujuci naklonosti politicke elite koja zazire od stranih ulaganja. da osnuje Novu demokartiju. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. Mihalj Kertes ga je uhapsio. Rukovodio je rotari klubom u . “Lutra”. s tim što je Mihajilovic prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogucio Miloševicu da posle prvih višestranackih izbora SPS formira Vladu Srbije. godini ostvarila najvecu dobit u Srbiji zato što je na njene racune prebacen najveci deo prihoda „Mobtela“. Nasuprot izjavama nje i Dinkica. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivackog kapitala. tobože uspeo da umilostivi Miloševica da ga pusti iz pritvora. Bio je jedini gost iz Srbije na rodendanu Bila Klintona 1996. ako budu redovno placali porez. Pomogao je da 1999. Oženio je Srpkinju s Kosova. uglavnom u trgovini i gradevinarstvu. godine iznese iz zemlje 12. okupljenih u Klubu privrednika. namestio Dušana Mihajilovica da 1991.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. Njihovo bogatstvo ce se i dalje uvecavati.Srbije. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. njegova cerka Danica na 1. imao je važnu ulogu u ustolicenju Miloševica na vlast. Njegov stav o odustajanju od istraga o nacinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuce tajkuna Miodraga Kostica (M&V Investments).100 kvadrata. a što se manje zna. skoro clan porodice Miloševic. ali nije državni cinovnik. Bogoljub . a to treba iskoristiti za povecanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. godine. u kojoj postaje generalni sekretar. Prema njenom mišljenju deset najvecih domacih tajkuna. Kao clan Univerzitetske konferencije SSO Beograda. istice ona. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu.je u 2000. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. a krivicni progon brace Karic objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševica nastupila nova pravila igre. Nije rec o sposobnim i darovitim preduzetnicima. da oni koji su se u Miloševicevom režimu obogatili nece polagati racune o nacinu sticanja bogatstvu. Tahir je. tako da izvorna „BK kompanija“ vec godinama ne postoji. a Tahir je. Njen otac tugovao je što mu se kcerka udaje za Hasanovica. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. Hasanovic je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovica. kao decko Marije Miloševic.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450).

Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. Mihajilovic mu je ustupio dosijea srpskih politicara i privrednika. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. trebalo je da nestane iz politike. Ljiljana Nedeljkovic je obavestila Komisiju da se nece odazvati pozivu i da nece dati iskaz. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i politickim progonom. Protežira preduzeca iz Slovenije i uvozi njihovu robu. medutim. Potpredsednik Vlade Srbije. osetio “zahtev vremena”. kao šef kabineta predsednika SRJ. Radomir Markovic. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. jednog trenutka je briznula u plac izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hladen’ u samici. I dalje je na celu uvoznickog lobija. na žalost. Pocetkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanovic bio uzoran Titov omladinac. Od tada pocinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. i spektakularno oduzimanje ormana. Mihajilovic mu je. kako bi prikrio svoje bogatstvo. bivši nacelnik RDB MUPR Srbije. planirani upad u Vladu Srbije. godine. da su dogadaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Državne bezbednosti Momira Gavrilovica “skandal”. Tahir je. u kojem su. nekome je još onda bilo muka od njega. Gospoda Nedeljkovic mi je nagovestila buducu sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavicajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetnicko društvo “Španac”. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. Tema je bila bezvlašce nastalo posle 1945.Mihajilovicevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. zastupnik je preduzeca “Radenska”. na pocetku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. Tahir Hasanovic krece u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. kako kaže. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. Tahir Hasanovic. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljkovic”. naša svakodnevica . prema mišljenju mnogih. i trece je da sam vec u predistražnom postupku dala . niko ne zna. stradali mnogi nevini rodoljubi. ali nije želeo da komentariše pisanja da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. da ce se sve raspraviti javno i da Koštunica nece dopustiti da se zloupotrebljava vlast. drži znacajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. našao se medu prvima. Cedomir Jovanovic rekao je na sednici Odbora za pravosude i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih celnika DOS. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moci. Za vreme sankcija Hasanovic je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. na montiranim sudskim postupcima. Njegov ugled kod bracnog para Markovic-Miloševic otišao je dotle da je bio medu prvim kandidatima za zeta. avgusta 2001. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Curuvije predati Ljiljani Nedeljkovic. Ljiljana Nedeljkovic me je ubedivala da do toga nece doci. Jula 2002. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. Kad je pocela pljacka bivše republicke omladine pod vodstvom Dušana Mihailovica. gospoda Nedeljkovic mi je poslala jednu knjigu. LJILJANA NEDELJKOVIC. a ne republickih organa. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. Koliko Hasanovic ima firmi na svoje i tuda imena. Markovic navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševica. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. Uoci Osme sednice. u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. Medutim. Gavrilovic. To društvo. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošcu u razne afere: Perišic. Zbog nevidene servilnosti. Vodio je partijsku službu bezbednosti. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republicke Skupštine koja ne odražava izbornu volju gradana Srbije. Koštunice. poklona Fadilja Hodže. Ostalo je istorija i. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. Fadilj Hodža.

do Slaviše Lekica koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanica da se. njega na stepeništu srece kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vracam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljkovic i Gavrilovica? “Postoje izjave Gavriloviceve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljkovic odložio put u Bec i taj dan je ubijen. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. ZORAN JANJUŠEVIC je 1992. Dodatno me u ovom uverenju drži i cinjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puca. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske politicke prilike. Od septembra 2007. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. a to što je sa Koštunicinom ženom. se ne uklapa. Posebna prica su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmocniji. oktobra poceli cistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. ovaj ga ne prima. od državne televizije. Aleksandar Tijanic. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope.izjavu policiji povodom tvrdnji cetvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da ucinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. ali je znao da je Vlada bila slaba. jer ga predsednik zove na razgovor. kao. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudic. Onaj ko je Nedeljkovicevu naterao da Gavru zove. ali i aktivni pripadnici DB-a. desne ruke Frenkija Simatovica. preko “Blica”. Gavra je mnogo znao. Skoro isti oni koji su kasnije ucestvovali i u ubistvu Zorana Ðindica. Gavra je postao uznemiren. bio je samo dodatni razlog. koji je opstanak vladajuce koalicije uslovio zahtevima da Milikic obavezno putuje sa delegacijom.000 dinara. Aprila 2007. samo osam godina kasnije. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljkovic. Gavra odlazi kod Koštunice. koji nije clan DSS. Takode. svedoceci na sudenju za . taj je znao da ce biti ubijen. Sin Ljiljane Nedeljkovic. jedna od kljucnih tacaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštunicinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovica sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome ucestvovali i penzionisani.” Nezadovoljstvo politickim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. Kako je Zoran Janjuševic iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Ðindica? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. Ratomir Milikic (29) koji je 2008. To su cinjenice. On sam. Tako je i bilo.5 miliona i napravio telefonski racun od 800. Kad su posle 5. Vladimir Beba Popovic analizirao je u magazinu “Status” kako je moguce da se istraga ubistva Momira Gavrilovica. Press je utvrdio da je Milikic kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1.5 miliona dinara. a ko presuduje”. ko odlucuje. a posebno posle ubistva Prike. ko je odmah do njega. Posle tog sastanka. po nalogu Stanišica. godine bio obican operativac (ili vozac) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. šef poslanickog kluba DSS. do marta 2008. makar su tako oni rekli. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljkovic da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan covek iz Koštunicinog kabineta znao da ce se Gavrilovicu desiti to što mu se desilo. Momir Gavrilovic je imao rezervisanu kartu za Bec kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljkovic i zahtevala od njega da otkaže let. do tada medijski savetnik. spremao puc u policiji i DB-u. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljkovic. Grada Nalic i Rade Bulatovic. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije.

Po zakonu. na javnoj licitaciji kupuje preduzece „Pionir“ u stecaju. u Vranju. do hiperinflacije 1994. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. a skupštinski odbor nadzire. Zoran Obradovic ("Petrobart"). godine radio je u PKB banci.000 evra godišnje i 10. a zatim i u hotele. rad sa komercijalnim i blagajnickim zapisima. godine Aleksic osniva „Alco banku“. jer niko ne želi da ostane bez posla. CLANOVI MIROLJUB ALEKSIC.03. a nije poslao ni svog izaslanika. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. kada je socijalisticki sistem poceo da se menja u kapitalisticki. c) gradevinarski. Šef BIA. Miroslav Miškovic ("Delta"). Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slucajno? Kasnije. „Alco Group“ danas ima cetiri segmeta: a) proizvodni. godine. Predvideno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora.Aleksic Company“. ‘Sloboda’ (Šabac). U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Cupic (Hipo Alpe grup). Srbija bi. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. a 1998. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. Zoran Drakulic ("Ist point"). ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca. Od 1994. a u planu je još hotela. b) trgovinski. ni drugu.1957. koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina. i zajmom Republike Srbije. dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. do 1998.000 evra mesecno. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. Clan Odbora za bezbednost Aleksandar Cotric otkrio je da mu je receno da BIA nikada nece prihvatiti temeljno reorganizovanje. i uskladenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. dužan je da pošalje svog zamenika. Šef BIA Rade Bulatovic izlazio je pred odbor godišnje. Mica Micic ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). Takode bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi. a šefovi vojnih službi nikad. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. i d) hoteli: ‘Izvor’ (Arandelovac). Aleksic osniva i svoju „ALCO . izmedu ostalog. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slucajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju gradana clanarina je 100. Diplomirani je inženjer. Zakon o osnovama uredenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžica. Slede godine investiranja u „Pionir“. . Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksica je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). Zanimljivo bi bilo znati da li clanovi placaju clanarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja. U vreme Ante Markovica. trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. pored smanjenja poreske osnove.atentat na Zorana Ðindica. neko skupo placao clanstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbedeni kroz komorsko udruženje. Janjuševic se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. Prvi poslovi preduzeca bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. smatra on. Saša Vukadinovic. ‘Hissar’ iz Prokuplja. ‘Amasis’ iz Beograda. 1995. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Ðunic ("Eki investments"). vec po ustolicenju. a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosice i Izvršni odbor: Miodrag Babic ("Hemofarm"). ali to dosad nikada nije uradio. Toplica Spasojevic ("ITM") i Dragoljub Vukadinovic ("Metalac"). službe su podredene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. a ako je sprecen. ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’). koga cine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. Prve cetiri godine poslovanja firme. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu. umesto obrnuto. ukljucujuci i na Adi ciganliji. predsednik “ALCO GROUP” doo Roden je 26. koji cine 3 fabrike ‘Pionir’-a. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu.

700. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “vecinu” prakticno cini samo 42% glasova. zahtev za novu procenu kapitala. Umesto navijaca. a kada se pojavi državni paket bice jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu. rent a car. a “bez obeštecenja” pušta najtalentovanije fudbalere. je firma Neoplanta zajedno.1977. vec po knjigovodstvenim vrednostima. Procena kapitala nije izvršena realno. godine sagraden je u centru Šapca hotel „Sloboda”. U Partizan su 1980.03%. ACMER-M ce u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dode do što veceg dela od preostalih akcija ili kada na drugi nacin dodu do vecinskog paketa. hot-lajn. Tako su stvorili privid vecine u skupštini. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima. a njegov vlasnik Aleksic i direktor Denic predstavljali su dva kupca samo formalno. cime su mali akcionari ošteceni za preko 1. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. MIROSLAV ATELJEVIC. gradevinska preduzeca. Dragan Vignjevic direktor JP Elektromreže Srbije. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. Bjekovicevim zetom. sa 100 soba i 5 restorana. a Fond PIO oko 10%. koja malo ili ništa ne koštaju. predsednik ACMER-M doo Najveci akcionar Neoplante.1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksica. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti.24%.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. Nebojša Vujovic.-tih došli skromnog finansijskog stanja. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). društveni kapital ima 16. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. auto škole. „Amazis”. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod cudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. U Neoplanti. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS.da bi nejavno kontrolisali 166. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašcenje da ih zastupa na Skupštini.. ruleti.. a 21. Dragoljub Vukadinovic. sve su to delovi sistema Partizana. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. ACMER-M tako obezbeduje prolaz svojih odluka. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti.13% akcija.9% udruženi mali akcionari Neoplante. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara. poker aparati ..965 akcija. bingo. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbedenju.000 kvadrata. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. Draginja . u kojoj 78. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zecevica. otvaranje sumnjivih kompanija. godine prodat je za 25 miliona dinara. površine 9. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. ACMER-M ima 424. ili su to Nenad Popovic. predsednik Holdinga Metalac. U prvom timu igraju samo igraci koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevicem. neki suptilnije. a danas poseduju velika privatna bogatstva. sa 48. vec i mediji. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. savetnik u Hemofarmu. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima.11% kapitala. a firma Neoatal 2. Ivana Curkovica i njihovih pomagaca. i na aukciji je ucestvovalo samo preduzece „Amazis”. premijeru Vojislavu Koštunici. predsedniku Borisu Tadicu.554. što je prevara i sukob interesa. Najveci ugostiteljski objekat u šabackom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne.67 puta nižoj ceni od tržišne.51%.374 evra. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju.. a da im niko nije rekao ko je doticna. upravi Partizana ocigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. Svoju vecinu ACMER-M postiže na tri nacina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva.255 akcija Neoplante kao suvlasnicki udeo u Neoplanti Zajedno doo. U Neoplanti Zajedno. Akcijski fond ima 16.670 evra. c) iz neobjašnjivih razloga. a Aleksic ga je kupio za 383.000 evra. manjinski akcionari imaju 7. Da li su pioni Zecevic i Bjekovic. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. Klub dovodi anonimna pojacanja. iz praktickih razloga . Hotel je prodat po 9. Nenada Bjekovica. Avgusta 2003. fonto.

godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzece u vlasnistvu italijanskih gradana Marka i Alberta Vakija. Nisu SID-ovci. nekad pomocnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovica. Kljucne licnosti su Babic. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. pa je Ðunic bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”. direktor Petrobart-Avia. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se placa iz Srbije. ministar Rasim Ljajic. grobar srpske privrede. Andelic. Dušan Stupar. Miroslav Ateljevic vlasnik AcmerM. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. Nebojša Vujovic. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivaca ove televizijske kuce. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. aprila 1951. Babic i Ðunic deluju kao braca blizanci. Oktobra 2000. pa u Pancevu gde je završio srednju hemijsku školu. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. a on i Ðelic jadili su Srbiju. 1974. sa 23 godine. vlasnik FASHION CO doo Milija Babovic je od butika “Atila” u garaži porodicne kuce u Beranama došao do suvlasništva u . Za iznošenje para. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videce se kad Partizan dobije vlasnika. kum Radeta Bulatovica. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadic nije znao da mu je saradnik. pare se iznose u SAD tako što Babic zakljucuje ugovore sa Nebojšom Vujovicem. u kome je Nebojša Vujovic. godine. Ovaj metod izmislio je Miodrag Babic: Hemofarm Vršac . Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. MIODRAG BABIC. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca.Radonjic. generalni direktor Univerzal Holdinga. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). godine. koji deluju kao lovci. Obrad Sikimic. kod Vršca. Za ceo slucaj 2006. Tu je i “Hemofarm” ciji je direktor Miodrag Babic. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. MILIJA BABOVIC. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. Radmila Babic. gde je završio prve razrede osnovne škole. koji posluju u Srbiji. Tadic ga je vodao po svetu. terete se samo Karici. a Mladan Dinkic zna za ovo. kao “privrednika”. Koreni Miodraga Babica vuku poreklo iz sela Dobrun. Nikola Stankovic i Nebojša Vujovic. odsek Organska hemija. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Roden je 29. Glavni titular TV “Avala” je Danko Ðunic. U pljacki Hemofarma. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadica i direktor konsultantske firme Božidara Ðelica . a onda i Hemopharm USA. Od 2003. direktor Diners Club International. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. JUL-ovac. u 31. 17. direktor M&V investments. poput Andelica. Ratko Zatezalo. Bio je prvi na takmicenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. ciji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. u Zrenjaninu.Hemopharm GmbH. sa kalašnjikovim je “oslobadao” preduzeca. a sada. finansijski direktor Minel trafo. Dušan Pavlovic. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadica. Školovanje je nastavio u Vršcu. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. ucestvuje udbaš iz SID. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. Miodrag Babic je jedan od ljudi iz konzorcijuma. Manojlo Vukotic direktor “Novosti”. nekad Miloševicev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. Na celo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. preko svojih konsultantskih kuca. Bojan Radovanovic pomocnik direktora Dipos. u trecoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. fakturama za ‘marketinske usluge’. januara 2006. jadili samo Mobtel. U slucaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. kod Višegrada. Babicev eksponent. Nebojša Vujovic. godini života.Branislav Andelic. Ne cudi da je Srdan Ðuric sa mesta baš Koštunicinog savetnika prešao za direktora TV Avala. pored Babica. još 1989. Prvi je u generaciji završio fakultet.

Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišicem. Dragan Maleševic. Dragan Maleševic Tapi. Stanišicev sin zaposlio se kod Petra Matica. glumac Dragan Bjelogrlic. pred mec. Zagorac je. Kole Kostovski i Željko Maksimovic pristupili formiranju nove stranke ciji je . “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanovic je pripreman za to. U istoriji srpskog kriminala najveci otkup za otmicu placen je za Miliju Babovica. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. ali su zanemarili Gorana Vesica. odmah posle glumca Mikija Manojlovica.. Dragoljub Lekic. u smislu objavljivanja podataka. Vuksanovicu dodelio treci stepen. Vuksanovic je dobio zaštitni status. koje su nekada nosile Ininu firmu. pogotovo kad se Stanišicev sin zabavljao s njegovom cerkom. Milija Babovic…” “Predsednika Jelica i slavodibitnika Marica docekali su vodeci ljudi OFK Beograda: Moma Minic. Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. glumac Dragan Nikolic. “Bata”.. i vozi njegov avion.. i 67% akcija “Banjalucke banke”). novinar Milovan Brkic. Slobodana Vuksanovica u masonskoj loži videli su pevac Vladimir Savcic Cobi. Ðindic je ostao predsednik. Svojevremeno Perišic je bio veoma blizak Koštunici. Kako do jeseni 2000. a i zbog nekih drugih razloga. da bi se Maka sklonio na sigurno. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. “Armal”. “Gorenje”. u odmazdu. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. Babovic je odustao u korist Karadžica.” “Novi predsednik Partizana bice Milija Babovic. Te pare predali su Legiji licno Žarko Zecevic. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovica i Vuka Bajruševica. a posle mesec dana. Cane je Željku Maksimovicu Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Maticevim avionom. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Pericic izvisio. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunovic koji je 5. što je treca funkcija. jer mu je iz Hrvatske bilo obecano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”. avgust 2007. a zatim podmetuno eksploziv u poslasticarnicu kod železnicke stanice. i neku lentu. “04. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i maceve.. ciji vlasnik nije hteo da mu je proda. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. iako je još u junu podneo ostavku. 1999. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. Jedan do drugog sjedimo Darko Pancev i ja.” Slobodan Vuksanovic je bio prijatelj Dragana Maleševica Tapija. Uspeli su da pridobiju vecinu u rukovodstvu stranke.. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenkovic Bagzi na sudenju pripadnicima zemunskog klana. godine. “Soni”. Let iz Beograda u Glazgov.. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovica Legije isplaceno deset miliona evra. i izvesni Danko Mladenovic. “Riplej”. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. “Masoni” i Oleg Golubovic uložili su u akciju dovodenja Slobodana Vuksnovica na celo DS pola miliona dolara. i akcija je propala. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjekovic napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. godine nisu bili u stanju da sklone Ðindica. postao je prvi nadzornik. Milija Babovic. on i Dragan Kopcalic primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. benzinske pumpe “Ciklon”. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Ðindic kompromitovan.. Predsednik je Unije poslodavaca. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo. generalni sekretar FK Partizan. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina. direktor zooloskog vrta...“Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. trideset drugi stepen. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlucili su da Slobodan Vuksanovic ide kod Momcila Perišica.. Miki Manojlovic.. “Levis”. U “masonskoj” loži. da ce ga osloboditi optužbe za ratne zlocine. od Dragutina Zagorca. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. kuma Radeta Bulatovica. koji je brojao glasacke listice. Kada Cane je prodao avion. “Gudjir” guma. koji ima funkciju cuvara maca lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku. Sin Stanišica bio je pilot kod Stanka Subotica Caneta. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševica Tapija. Na kraju su Dušan Zabunovic.. Vuk Bojovic. konkurentsku Mihajlovicevoj. što je kod pravih masona nemoguce. VIP rentakar.

Škrbom. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. Premijer Zoran Ðindic naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma.3 milijardi maraka. u cijem su vlasništvu „DiBek“. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grcku banku gde su racune držale srpske of šor firme. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. godine u Herceg-Novom. ali nikada nije radio u struci. Radomir Živanic. “Pricalo da je on bio jedan od bitnih ucesnika operacije „Telekom“. novi vlasnik Verano Motors. Željko Maksimovic Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. pogotovo posle otmice Milija Babovica. zvanim Plavi. Kada je agencija zapala u finansijske teškoce. Milan Beko je 18. Srdan Nikolic (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). osnovao je firmu „DiBek“. o kojoj Babovic cuti. Pored Andrije Draškovica. Poslednja Bekova funkcija u Miloševicevoj vlasti je savezni ministar za privredu. jer dobija zadatak da vodi kragujevacku „Zastavu“. i oglasio da se povlaci iz politike. iako je 1997. Slobodan Lalovic. ali nije se desilo ništa od toga. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. a Milija Babovic pokušava da nade druge poluge moci.. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. Politicki prostor nalaze u Koštunicinom politickom krugu. ali taj slucaj obraduje MUP Srbije”. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u vec postojeci obracun izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice. oktobra 2000. Telekom je prodat za oko 1. godine Beko ulazi u republicku vladu i to predstavlja kao patriotski cin. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republickog ministra bez portfelja. odnosno njegove firme DiBek. Tada je došlo do razlaza izmedu njih. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševicev covek za osetljive ekonomske transakcije. Milorad Vucelic. Plavi i Babovic danas su neprijatelji. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio narocito interesantan. rekao je sekretar ove Komisije. godine Beko bio srpski pregovarac u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grckom Oteu. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Ðunic. kojom se navodno nije bavio. jer nije platio 1.. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od kljucnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim racunima. koja je trgovala proizvodima od drveta. LADERNA Roden je 1961. vratio poslanicki mandat JUL u Vecu gradana Savezne skupštine. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjicenih za zaveru protiv Arkana. MILAN BEKO. Komisija je u slucaju privatizacije . Slobodan Radulovic. smer vazdušni saobracaj u Beogradu. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. za Marfin fond (Laiki banka. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. Zlatan Perucic. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. kao direktor marketinga. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanicem. Tu leži kljuc otmice Milija Babovica. poput Milovana Brkica i Milorada Crnjanina. kao Mladana Dinkica i Žarka Zecevica. Radni vek poceo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. Maka je narucio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. Kao suvlasnik „DiBek“. Od arkanovaca se culo da su Baja Plavi i Andrija Draškovic organizatori Arkanove likvidacije. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Markovic. Na tom mestu se ne zadržava dugo. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da ce pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da cuva Covica. Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševicev bankar u prodaji „Telekoma“. Milan Beko.predsednik Slobodan Vuksanovic. Pred 5. 1997. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrecama iz Atine u Beograd.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. nikada nije bio formalni clan neke stranke. Aleksandra Tijanica i još nekih. Završio je Saobracajni fakultet. Jovica Stanišic. koji je poslovni partner Nebojše Covica. a Covicev je najbolji prijatelj. „Rapid“ i „Dimont“. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. sa Cukarice. firmu Nebojše Covica. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. Baja Plavi sada je vezan za Covica. i tada je Baji pripao Veranomotors.

VLADIMIR CUPIC. Najpre je ucestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. sa Miškovicem. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da nece biti konkurent vecinskom vlasniku. jer se posle privatizacije cesto pojavljivao u ovoj fabrici vode. iako izbegava javnost. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji nacin se može doci i kako sa može manipulisati . marketing.d. preko “Primer C”. zadužen za privatizaciju. nisu dugo ostali u Vladi. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Mali akcionari tog preduzeca dokazuju da su ošteceni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. Na izborima 2000. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovica. što je u budžet Srbije unelo 1. Olivera Savovic. koji ima oko 38% vlasništva. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. Slobodan Radulovic. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. ali se pricalo da je njegova uloga mnogo znacajnija. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. i rukovodilac u Deloitte & Touche. dostave ažurirane knjige akcionara. preko fondova sa egzoticnih ostrva. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. kao ni Miškovic desetak godina ranije. odnosno da nisu vlasnici Rapida. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. a zatim jeste kaznila konkurenta. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. kao predsednik UO “Zastave”. Potom je. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. Beko je 2005. Dankom Ðunicem. Beograd. Govoreci o akcionarima “Dijamanta”. interne revizije. Dok se cak i o Miškovicu. Vladimir Cupic je rekao da su preduzeca obavezna da Agenciji za privatizaciju. bio je zvanicno savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. nije uspeo da pronade strateškog partnera. poslova upravljanja sredstvima. banke (kcerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševica. U februaru. Slobodana Radulovica. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. Guverner Americke privredne komore u Srbiji. objasnio je Lalovic. Krajem devedesetih. Pod njegovom vlašcu obavljena je prodaja dela “Telekoma”.5 milijardi maraka. Milana Beka. pokušao da preuzme “Merkator”. Slicnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. a ne više od 50%. Ni on ni Ðunic. Beograd. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. potpredsednik Smucarskog saveza Beograda i clan UO JSD “Partizan”. Sve promene u knjizi akcionara. ali nisu uspeli.firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. clan U O Metalac ad. Poslovnog savetodavnog veca Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope. Od tada povezuje se s više privatizacija. Miškovic i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. do decembra 2006. prinudeni da se služe opisom “senka”. Clan je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. godine bio je clan Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. pravnih poslova. mnogo toga zna. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. moraju se pravno obrazložiti. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. iza kog stoji Milan Beko. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. Od 2007. u cijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. o Milanu Beku nema mnogo informacija. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. Vecinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. Od maja 2003.

. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. Nepodnošljiv pritisak politicke oligarhije malo je ko mogao da podnese. godine pomocnici ministra za privatizaciju Goran Petrovic i Vladimir Cupic potvrdili su da ce se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stecaju.. medu kojima i “Beobanka”. razmotricemo mogucnost da javno preduzece Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente.. rekao je Dinkic. a uskocio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajica. godine. Jedan od njegovih najvecih grehova je to što je dok je bio na celu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon. to nije dosta. Niz poslova na pocetku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetkovic. Savic. Vladimiru Cupicu. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa cela Saveza. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. u koji je Cvetkovic došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. U svom prvom obracanju Dinkic je porucio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022.. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede..12. Bajec. Dinkica. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahovic (ministar privatizacije). januara 2002. Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. bivši direktor za tendere. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. i ja tu ocekujem pomoc od potpredsednika Cupica. a ni kada su napustili državnu službu 2004. a treci izvor finansiranja ce biti sponzorstva. Slobodan Milosavljevic (ministar trgovine).. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetkovic nije pokvario odnose sa Vlahovicem i društvom iz Ekonomskog instituta. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. Novembra 2001. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. i potonja direktorka Katarina Toncic došli su iz ove revizorske kuce. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuce. što je sukob interesa. U Agenciji za privatizaciju skoncala su najbolja srpska preduzeca. AD Grada je za samo pola godine prikazala poslovni minus. samovoljom guvernera NBJ. CesMekon. Pitic. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd. I potpredsednici Saveza poznati su politickoj javnosti. Goran Mrda. Nije cudno što ga je ministar Vlahovic uzeo za svog zamenika. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Ðunic. Ali 4. godine. likvidirane su 4 velike srpske banke. koju je Agencija cesto angažovala. Cvijeticanin. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranackog aparatcika Sašu Vitoševica. u kome je najveci poverilac bila Beobanka. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari. direktori Vladimir Cupic. mada je dokument bio spreman. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. ZORAN DRAKULIC. Labus. Mirko Cvetkovic je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. Cvetkovic je od 2003. pa je Bogdan Petrovic.. koji je blizak Velimiru Ilicu. pa Mirko Cvetkovic.akcijama. godine kao prvi covek Agencije za privatizaciju ucestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. vec je i predsednik Skijaškog saveza Srbije. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuce Deloitte Touche. Mladan Dinkic. Goran Pitic (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). poslao nalog direktoru Culibrku. CesMekon je za racun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Grada sa 31. I Siniša Mali. Pocetkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahovic je bio asistent Mirku Cvetkovicu za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji.. Mirko Cvetkovic je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezica. funkcioner “Telenor”. kao i savetnik u agenciji. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Ðunic. i ekonomista Nebojša Savic. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. godine. Reputaciju konsultanta broj jedan.. Dalje. Na celo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog coveka beogradskog skijaškog saveza. To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic i TV voditelj Petar Lazovic. do 2004. Gordana Matkovic (ministar za socijalna pitanja). „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veci. tvrdio je Cupic. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. 2001.

umeo je da naplati svoju podršku Koštunicinoj partiji. naftnim preradevinama. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. 1978. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodecim evropskim komercijalnim bankama. poceo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. Nije ništa gradio. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. Od 1968. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. U periodu 1989. Za vreme njegovog vodstva Energodata je razvila prvi domaci sistem personalnih racunara. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini medunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. u 12 zemalja.-1992. Zbog rata u Libanu. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. Drakulicu. prvo u Beogradu. žitaricama. 1987. godine. Dok je nakon obaranja Miloševica bio u milosti DOS.Zoran Drakulic je roden u Ljubljani 1953. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoce i magistrirao je 1974. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. 2000. plemenitim metalima. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. širom sveta. a zatim napustio taj ortakluk. do oktobra 2000. U Srbiji. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. na privatan racun njegovog oca Radeta Hamovica prebaceno 500 miliona dolara državnih para. . TIM 011. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. EFT. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. Vuk je poceo da radi za “GML International”. 1989. gde je imao intenzivne kontakte sa vodecim bankama i finansijskim institucijama. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. Vuk Hamovic živi u Londonu. niti otvarao nove fabrike. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. na Kipru. a otac je do smrti 2002. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama. tekstilom itd. Bio je uspešan sportista. “Jugo-Arab”. kupovao je po Srbiji. Vuk je napustio Beograd. reprezentativac a kasnije i trener plivacke reprezentacije. napustio je firmu i postao saosnivac “Ist Point Holdings”. Iz ove ideje razvio se. i preselio se u London. Zoran Drakulic je bio ukljucen u politiku kroz finansiranje DSS. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševiceve vlasti u Srbiji. do 1989. kroz prebijanja dugova razlicitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. profitabilna preduzeca. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. godine. godine. a bio je ukljucen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. godine. Njegov otac bio je nacelnik GŠ JNA. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panica 1992. VUK HAMOVIC nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. odakle je pokrivala Bliski istok. za bagatelu. koji je Hamovic podržavao finansijski. Od trece godine živi u Beogradu. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. Njegov otac bio je pukovnik JNA. odmah po diplomiranju. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. firmu za investiciono bankarstvo. Zoran Drakulic. Od 1982. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. godine živeo u Sloveniji. pod okriljem GML uradio je tokom 1990.-tih više transakcija. gde je pohadao osnovnu školu. Neki pricaju da je za vladavine Slobodana Miloševica. Po povratku sa Kipra. Vuk je roden u Beogradu 1949. savetujuci centralno i istocnoevropske vlade o dugovima. obojenim metalima. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate medunarodnih potraživanja. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle. sa Zoranom Drakulicem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. sticuci iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. Kao akcionar i direktor. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. i uveo je mladog Hamovica u strukture svih Republika SFRJ. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatickog ogranka – Energodate. Karijeru je.

. Vladan Batic. a oktobra 2000. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. da li je slucajno Šainovic postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izrucenju Hagu. Kneževica i Šainovica) postao je pomocnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do pocetka 2001). Cede Kneževica iz RTB-a). od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije. a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka. . u Moskvi. . Cirihu i Srbiji i otkup preduzeca. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije.Ninoslav Cvetanovic ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). . koje se odužilo preko godinu dana. Rivieru i Glenkor u Njujorku. . Nakon ovog posla firma Mark Ric. a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kuci do pocetka sudenja.Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Ric u Londonu.Kosta Prstic (kum prof. Kao njeni vlasnici. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. Milija Grujicic. nije se pitao kako je Zoran Drakulic za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). iz Amerike. Krajem 1988.Jova Miloševic. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om. i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije. 2 u Srbiji. Solunu. jedno vreme covek br. tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. dr Rajko Vracar.Dr Filimonovic iz Zajecara. zadržao se na toj funkciji. RTB-u taj isti koncentrat. Radmilo Bogdanovic. dr Ceda Kneževic je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. vec je. . svojevremeno je bio nacelnik SUP-a u Boru. . ostvarivali su visoka primanja kao clanovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta).NIKOLA ŠAINOVIC. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji.mr Miroslav Jakovljevic.Prof. generalni direktor. u Racku. i dalje je zvanicno ostao na toj funkciji. Ponovo se obraca starom partneru. Miki Manzalovic (do penzije. Klagenfurtu.Nikola Šainovic je meteorskom brzinom napredovao do coveka br. DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. pa je sredinom 1989.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. 2 u Srbiji. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. . Njegov šef partije.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. . Što se RTB-ovih direktora i ostalih ucesnika tice: . ministar pravde. Bivši rektor.000 tona koncentrata bakra. do tada pred bankrotom. . Birklinu. imao uticaj na pocetak. dr Rade Colic dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. Firma “Mark Ric” ponudila je kasnije.Tomica Raicevic je promenio nekoliko funkcija. Ist Point u Londonu. spominju se Bora i Marko Miloševic. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savicevic (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj. Manje problema bilo je sa izrucenjem Miloševica nego Šainovica. u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. otvara nove filijale: Vest Point. Šainovic. prof. preko Geneksa. Atini. . Trstu. kao potpredsednik DHSS. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanovic. . otvaranje privatnih banaka na Kipru.Prof. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. ili bar pogone za preradu bakra. Što se nuklearnog otpada tice. Obrena Joksimovica). postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. Direktor komercijalnih poslova RTB. . otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt.Zoran Mladenovic (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munda”) postao je direktor marketinga RTB. odbio je da potpiše nalog. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (clanovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. Miloš Perovic i Zoran Drakulic i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Ric. Ju-Point u Beogradu itd. Njegov rodeni brat Raka Kneževic (tast bivšeg ministra zdravlja. da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu.

u Makedoniji. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). Vlasnik firme (Mark Ric) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. Sve ovo. Vladimir Cupic je direktor Agencije za privatizaciju. preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. Borka Vucic i direktori Jugobanke (medu kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinovic) odigrali su odlucujucu ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. Borka Vucic je kontrolisala banke. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. Osnovana je filijala Drakulicevog Ist Pointa u Beogradu. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. kao “treca ruka”. Verovatno je Marko slucajno našao utocište baš u Kazahastanu. Ðunic je kao revizor ucestvovao u privatizaciji ‘Jugopetrola Kotor’. Republici Srpskoj i SRJ. . vodila je Akcijski fond iz Grcke i uvozila je skupu polovnu opremu. i svako ko im se pridružio iz DOS. pod imenom Ju Point. . nakon uvida u poslovanje odredene firme. Ðunic nije se uzbudio. Ocigledno nije bila u pitanju samo živa. Cak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama.Seka Manzalovic. Zoran Drakulic stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. uz pomoc dr Miodraga Zecevica. guverner Dinkic poslao je te 4 banke u stecaj. a Milan Beko poceo je rasprodaju srpskih preduzeca. Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Ðunic je roden 1949.000 tona bakra (oko 6.predstavnik RTB u Moskvi). Šainovic i najvažniji clanovi SPS. Dankova supruga. pod punom odgovornošcu garantuje za uspešnost svojih klijenata. Pava Zecevic (sestra Žarka Zecevica). posle Glenkor i Ist Point. JUL i SRS. Aleksandar Vlahovic preuzima Ministarstvo za privatizaciju. “Beogradska banka’. Firma Mark Ric je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. Za vreme Slobodana Miloševica. Kadrovi “Dilojt end Tuša” rasporeduju se na kljucna mesta: Gordana Matkovic za socijalna pitanja. Kada je došla nova vlast. “Srbi su najveci neprijatelji srpskog naroda”. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istocnu Evropu. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. supruga Mikija Manzalovica. na Kipru. S pecatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Ðunica. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. Oni zaraduju. cetiri najvece srpske banke (‘Beobanka’. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. Engleskoj. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao vecinski vlasnik Trepce. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajaci i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Toncic. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grcke u trgovini sa RTB. Ðunic je za potpredsednka vlade došao iz americke revizorske kuce “Delojt & Tuš”. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. ima banku na Kipru. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzecima. a iz revizorskih kuca “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetkovic i Jelena Milenkovic. Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). godine. Danko Ðunic postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. od Ðevdelije do Banja Luke. Švajcarskoj. Goran Pitic resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. “Sartida” i “Zastave”. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. DANKO ÐUNIC. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. Ti isti ljudi. Simbolicno. Revizorska kuca. godine u Herceg Novom. U takve spadaju Miloševic.

koji je crna ovca po profesionalnosti. godine. pronašao strateškog partnera u americkoj firmi Diloit & Tuš. Ekonomski institut je 1991. To je nacin da se odbiju potencijalni kupci. Skoro dve decenije. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. Iz te filijale. iz Ðunicevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. gde je Veslacki klub “Partizan”. . Džems Volton je odgovorio mejlom: “. hapšenjem isluženih lopova. Jedan od slucajeva sukoba interesa Danka Ðunica je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kuci. dok je Danko Ðunic pocasni predsednik. grobar srpske privrede. uz proviziju onome ko to sredi. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je pocasni predsednik. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. bio je dugo skrivan. u trenerci i sa tamnim naocarima. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. Beogradski “Diloit”. tako što je kritikovao Miloševicevu vladu i odnosio državna dokumenta. Te procene ce biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. Aleksandar Vlahovic i Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. uz pomoc svog šuraka. vojni deo Ade ciganlije.. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Ðunica. Ðunic je prijatelj sa Miodragom Babicem.. Vlada pokušava da zamaže oci evropskim izaslanicima i narodu. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. kao i nacin na koji je to uradeno. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. Kao potpredsednik savezne vlade.pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Ðunicem. Mirko Cvetkovic. hara srpskom privredom. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeca koja idu na tender. a tom timu prikljucio se Predrag Bubalo. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. Ministar Vlahovic poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeca svojoj bivšoj firmi.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. Po dolasku DOS-a na vlast. takoreci bez uloženog dinara. Nacin na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim gradanima ne može se podvesti pod normalane nacine bogacenja ambicioznih pojedinaca. direktorom “Hemofarma”. Ðunic je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. kako. Ðunic je uspeo da osigura pozicije u svetu. Srbija nema izgleda da postane clanica zajednice evropskih zemalja. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. godine. pa su pitanje prosledili u Prag. Siniša Mali. na primer. ali najveci ostaju pod okriljem države.Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. u senci. a Babic i Ðunic smenjuju se na mestu predsednika Kluba. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeca po tako povlašcenoj ceni višestruko isplati. Ministar Bubalo primecen je. koju je sprovodio Aleksandar Vlahovic.. Danko zaradi i od države koja placa neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u ciju korist pakuje izveštaje. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeca. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zecevica.. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Ðunicem srozava im ugled. ulazi u kafic “Ke pasa”. jer neko vreme licno nisam upucen u naše poslove u Srbiji. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. a pre svih Danko Ðunic. željni brze zarade. kao poznata istraživacka kuca. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. Ðunic je zakljucio da ce mladi “strucnjaci”. Aleksandar Vlahovic. Ðunic pripojio sebi.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvecih svetskih firmi u 150 zemalja. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i .

a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. Aleksandar Nikitovic. koji bi najstariju revizorsku kucu na svetu naterali da utvrdi odgovornost pocasnog predsednika njihove firme u Beogradu. Nema ruskih. osiguravajucih društava i sportskih klubova. postane vlasnik vecine srpskih banaka. Roden je 14. banda gospodina Ðunica uspela je da potpuno izoluje Srbiju. 1984. poceo je privatni posao u Staroj Pazovi. Sve je prodavala i pokupovala Ðuniceva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. postavio je advokata Branka Pavlovica za direktora Agencije za privatizaciju. postao suvlasnik “Agroprom banke“. i tako premijer državne i svoje pare cuva u svojoj banci. navodno. Baranin. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. Formalno . koristio zajednicke prostorije kucnih saveta širom Beograda. Uspela je da je potpuno opljacka. Aleksandrom Nikitovicem.D. ali zbog uticaja Ðunica i Vojislava Koštunice. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujic. Ðuric je vlasnik “Zekstre”. godine. što znaci da je Dodik i njen suvlasnik. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujic (rodena Dedijer). Tokom svog prvog mandata. Od samog pocetka svog preduzetništva. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeca. uz proviziju za gospodina Ðunica. sa svojom mafijom. Ubrzo. U to vreme. Vukom Hamovicem. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuce “Boska“ u centru Banjaluke.. Ðuric je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovica i Radomira Živanica. Vojinom Lazarevicem. smenjuje Pavlovica. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. godine u Derventi. Veterinarskog zavoda. pod pritiskom svog okruženja. kompanija. Dragan Ðuric je stalno napredovao. Osnovnu školu završio je u Nemackoj. koje predvodi šef kabineta. “Šumadije”. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. Kao student. godine . Sa svojim šurakom Žarkom Zecevicem Ðunic je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. Grupa advokata prikuplja ovlašcenja oštecenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. nemackih i drugih investitora. Vlada Srpske drži na racunima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow racuna.pravno pitanje odgovornosti americke kompanije za štetu koju je ucinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. Grupa srpskih intelektualaca odlucila je da u SAD pokrene postupak protiv americke revizorske kuce “Diloit & Tuš” iz Njujorka. Ðuniceva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i znacajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju.. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. Milorad Dodik je. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeca. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. godine. zajedno sa Draganom Ðuricem. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. jula 1961. 1978.Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. godine. Danko Ðunic je Aleksandru Nikitovicu predao dva miliona evra. BRANISLAV GRUJIC. a od svoje trece godine živi u Zemunu. kupujuci tridesetak procenata državnog kapitala. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Medunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. Branislav Grujic je Beogradanin. nakon cega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. da preda premijeru Koštunici kao Ðunicev “znak male pažnje za pružene usluge”. Dragan Ðuric ce biti predsednik FK Partizan bar do 2010. DRAGAN ÐURIC. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. Zahvaljujuci premijeru Koštunici. Danka Ðunica. Zahvaljujuci bandi Danka Ðunica. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog nacina. postupak bi unapred bio osuden na propast. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Ðuric je roden 1954. koji je postao prepreka da Ðunic. “Nolita”. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta.

posle pada Berlinskog zida. sa nekolicinom istomišljenika. 1992. rekavši da su na zlonameran nacin plasirani podaci iz Bele knjige.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kuci: “U tom. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. 1994. koji su pretrpeli štetu: “. pokazala se kao ispravna. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujic... praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja. U januaru 1985. podstaklo da. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. pocne stvaranje nove firme. koje glase na moje ime. koje je Ivona Petrovic u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kucu s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizickim licem. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. godine. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujica. godine. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomocja’. jula 2003. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevicem.. slucaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze... Brokerska kuca “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomocja. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. koju je sproveo predsednik Upravnog odbora.ilegalna. posle prvih preduzetnickih koraka dok je još radio u Jugodrvu. Ona se samo nasmejala.d. tako kažete. Marta 2005. i Komisiji za hartije od vrednosti. u prostorijama kompanije o cijim se akcijama radi . Kad brokerska kuca primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje.. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujicu protivzakonita. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”. da tako dode do akcija mimo berze.. tj. mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujic . Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujic “prodao na berzi”.. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrovic. Znajuci da akcije vrede više. Kompanija je ubrzo postala znacajan partner mnogim svetskim velikim firmama. a Grujic i Blank postali su dva kopredsednika. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrovic prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. odgovorila je malim akcionarima. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašcenje potpisano s Vaše strane. godine krenuli u akciju.” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuce “Stockbroker”. godine u Beogradu. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep. Posle formiranja sopstvene firme. nalog za prodaju je dao Branislav Grujic. i da iza njih iz licnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. ciji je jedan od osnivaca i generalni direktor Arkadije Blank. trgovano je na aukciji 07. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. pitala sam Ivonu Petovic da li ce mi isplatiti razliku. prva velika transformacija je 1997. Usavršavanje je odmah pocelo ucešcem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji. godine. godine. nigde ne piše da opunomocenik može prodavati akcije na berzi. regularno sudski overenom ovlašcenju potpisanom s naše strane. kako bi se zaštitili mali akcionari. Brokerska kuca ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. smer mehanizacija. Umesto mene. Mali akcionari su u septembru 2003. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. Grujic istice da ga je tržišno otvaranje Rusije. Ona je danas postala znacajno ime u svojoj delatnosti. otisnuo u privatni posao. Zato je vecina malih akcionara potpisala izjave. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kuci “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujica: “S akcijama preduzeca ‘Jugodrvo’ a.. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. u 24. predstavnik službe za kontakt s javnoscu je putem telefona osporio navode.diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. da je protivzakonit. Od tada se..

“Grujicevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. stonog racunara nema. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. koji predvida da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponudaca. a 1998. 5. Širenje te kompanije obezbedice i nova radna mesta za tamošnje lokalne strucnjake. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu.000 racunara za škole u Srbiji bio neregularan. uz golem rast cene nekretnina u kvartu. buduci da su dva clana Komisije bili osnivaci brokerske kuce “Stockbroker” preko koje je Grujic sprovodeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. . Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. dobio je povelju pocasnog gradanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slucaj Komisiji za hartije od vrednosti.2006. godine u Nemackoj. i zaobilazeci nezakonitosti. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. “Komtrejd grupa” je na americko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. Predsednik “Komtrejd grupe” pocetkom maja boravio je u Bostonu i najavio da ce u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. Com Trade Group brzo postaje vodeca IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistocnoj Evropi. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veci iznos od onog koji je isplacivan malim akcionarima. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. prodaji njegovoj licnoj of-šor kompaniji”. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. Veselin Jevrosimovic. vec drugom licu cije ime nije otkrila. clanice “Komtrejd grupe”. U slucaju “Jugodrva”. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”. kao što odreduje zakon. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. Na konkursu su ucestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. Za vreme Branislava Grujica. isplacivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponudac ispunio sve uslove konkursa. predsednik “Komtrejd grupe”. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujic bio predsednik Upravnog odbora. roden 28. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije.nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. ne ostavlja utisak coveka koji se ugodno osjeca za radnim stolom vec u “akciji”. saopštivši da nije nadležna. kako je uobicajeno za poslovne ljude. Osnivanjem kompanije u Bostonu. kako nalaže zakon. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. “Jugodrvo” nije prijavilo. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada. informacije u prospektu. Stekao sam utisak da ga racunari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. mora da ima validan i istinit prospekt informacija.01. Kao student. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. bile su nepotpune i obmanjujuce? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. Mali akcionari nisu bili iznenadeni. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi. “Jevrosimovic je (bivši) sportaš. Veselin Jevrosimovic. Na primer. Na zahtev malih akcionara.1965.12. 1986.” 5. maja 2008. poceo je distribuciju prvih personalnih racunara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. Firma cijim se akcijama trguje na berzi. VESELIN JEVROSIMOVIC. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimovic izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. u Srbiji osniva ComTrade Group. i da “Spinnaker New Technologies” poveca prisutnost u americkoj državi Masacusets. Ista brokerska kuca odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujica i potom prebacila novac. ne malim akcionarima.

i to bez tendera. Od 1968. Predsednik Komisije procitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13. Radosav Milanovic je i na celu preduzeca „Anbo“.. Ukupni prihodi u 2007. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. dve firme iz Lihtenštajna. Od stranih jezika govori nemacki. godine. godine radi kao asistent za medunarodna tržišta u aleksinackom “Fradu”. To je potvrdeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. godine. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. godine.000 racunara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. godine. osim fabrike u Srbiji. u cijem sastavu su 4 informaticke kompanije. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. godine. Do 1973. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. oktobra. Nezvanicno se pominje 210 miliona evra. Bivši direktor „Marbo“. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4.. Od 2000. LJUBIŠA JOVANOVIC. Albaniji. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj. mi i “Pakom”. medu kojima i opremanje Banskih dvora laptop racunarima. Za koliko novca su Amerikanci.. što je za 50% više nego u 2006. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. godini ostvario je profit od milijardu dinara. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. godini. predsednik AIK BANKA ad. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za ucešce na tenderu bili loše postavljeni. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. U 2007. a koja kopija! Mi smo bili najznacajniji pretendenti. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. i poceo je s radom 1995. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzecu „Anbo“. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanovic. Niš Roden je 20. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. kupili našu industriju cipsa. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovica za finansijske malverzacije. „Marbo“ ima fabriku u Backom Maglicu. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. U AIK banku prelazi 1985. kojom rukovodi general Damir Krsticevic. vrednim 10 miliona dolara. Grckoj. i tri godine bio je direktor za investicije. a raniji direktor Radosav Milanovic. je tajna. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. do 1970. distribuciju i dostavu. zbog cega tri clana komisije nisu potpisala zapisnik. koja ima obrt od 2. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije naznaceno koja je original.5 milijardi dolara godišnje”. medu kojima i “King ICT”. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. proizvodnju. AIK banka je bila prinudena da pristupi . General Krsticevic. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). godine postaje generalni direktor banke. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama cinjenica da su dve firme ispunile uslove. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. „Pepsi“.“Pakom”. Hadži Antica i Ljubiše Jovanovica. godine bio je direktor u preduzecu “Moravica”.. kada je Krsticevic poceo da radi u “M San grupi”. “MP soft”. ANDREJ JOVANOVIC.000 ljudi. Ova industrija cipsa ima preduzeca i distributivne centre u Hrvatskoj. budi sumnju u regularnost. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajednickom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. Antic je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. cime je onemogucena licitacija. dok po 25% imaju Bojan Milanovic i Andrej Jovanovic. Raniji vlasnici. kod Novog Sada. juna 1945. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. a 1988.

Krmivoprodukt (Dragoljub Markovic). Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlovic). Miodrag Kostic. izmena i dopuna Zakona o bankama. Mene je neko mogao da imenuje. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanovic). a da ja to ne znam”. Ljubomir Mihajlovic. je svega oko 5% ukupnog broja. a poznato je da se clan takvog odbora postaje uz licnu izjavu. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. U izveštaju se navode neki od Miloševicevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Miškovic). Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvanicen za clana UO neke druge banke. Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševicevog režima kao Mirko Marjanovic. Simpo (Dragan Tomic). FMP (Nebojša Covic). Beograd. te da nismo banka. ukoliko guverner NBJ Mladan Dinkic ne da saglasnost na njegov izbor. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanovic “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplacivana nikakva naknada”. Dragan Tomic. tvrdi Ljubiša Jovanovic. Tako. Od tri liste po kojima se banke rangiraju. Zepter (Milan Jankovic). preživele Miloševicev pad. ABC (Radisav Rodic). Kapital Banka (Ðorde Nicovic). ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodece politicke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. koja zastupa “AIK banku”. koja je u postupku likvidacije. C-market (Slobodan Radulovic). glavni podupiraci. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne racunajuci one bez prava glasa). naime ako je vrednost akcije bila 11. rekao je direktor Jovanovic. Preko advokatske kancelarije Ðorda Sibinovica iz Beograda. Po clanu 13. naveo je dr Crnogorac. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanovicu.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. Milan Beko. niti ucestvovao u radu UO. ili nad kojom je pokrenut stecajni postupak”. iako ima mali broj ekspozitura. juna 2001. AIK banka je na dve bila prva. Pink (Željko Mitrovic). Dibek (Milan Beko). Milan Jankovic. vec banka koja na zakonit i uspešan nacin vodi racuna o interesima svojih akcionara. Pošto nije pozivan. i promoteri Miloševicevog režima. pa ni državni ili politicki eksponent. Jovanovica smo razrešili mesta clana UO i o tome obavestili NBJ. A direktor Jovanovic je. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila clanovi upravnog odbora. “Nikada nisam bio clan UO te banke.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku.Beogradskoj bankarskoj grupi. Hemofarm (Miodrag Babic). “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. vec investicioni fond”. Karic (Bogoljub Karic). njegove paralelne strukture i bracni par Miloševic licno. a zauzvrat finansirale Miloševicev režim. prema podacima NBJ. autobiografske podatke. koji navodi da je vlasnik 82. 350 hiljada obicnih akcija AIK banke sa pravom glasa. kada nismo bili u likvidacionom postupku. list “Glas” je dobio pismo. “AIK banka nije niciji. I najpovršnijem posmatracu politickih prilika u Srbiji 1990. Milorad Miškovic. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke). i dokaz da niste krivicno gonjeni. Vecina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševicevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. poput da smo mi zelenaši. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. AIK je lici na ozbiljnu banku. Novokabel (Ðorde Širadovic). Progres (Mirko Marjanovic).000 dinara. Nebojša Covic i drugi. neplacanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. YU POINT (Zoran Drakulic). saglasnost. a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karic. ratni profiteri. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. Željko Mitrovic i drugi. Toza Markovic (Dmitar Šegrt). On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovica za clana Upravnog odbora. povlašcenih kurseva razmene deviza. i to dve bitnije. . bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. Po clanu 41. Dmitar Šegrt. MK Komerc (Miodrag Kostic). Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševiceve diktature profitirale od neformalnih monopola. što je Borka Vucic jedva docekala zbog problema sa likvidnošcu.

koji imaju toliko šecera da ga izvoze u EU. a onda se oteo i državnom kriminalu. Neposredno pre Kosticeve price. Ove šecerane trebalo je prvo staviti u stecaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. Miodrag Kostic pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu poceo se baviti odžacarskim zanatom. republicki ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljevic reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šecera povezan sa procesom privatizacije šecerana u Srbiji”. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. rekao je Labus. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. Milan Prostran. kao što se i Miloševicu redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o . dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. godine uvezla 28 miliona kilograma šecera. Ima osnovane sumnje da smo neki šecer kupili od EU po povoljnijoj ceni. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predvidenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šecerane. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagradeni. Clanovi vlade požurili su da demantuju Labusa. Dakle. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. Ova vest nagovestila je moguci skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. MK Komerc kupio je tri velike vojvodanske šecerane.MIODRAG KOSTIC. tvrdi da Kostic kupuje najbolje šecerane u Vojvodini. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. prepakovala ga u kese od kilogram. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. roden u Nikšicu. prema uslovima tendera za privatizaciju. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šecera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. Nije teško pretpostaviti da se šecer uvozi i za srpske trgovce. U prilog ovoj tvrdnji ide i cinjenica da je Kostic pokazao veliki interes i za šeceranu u Kovinu. ako su kako Kostic kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šecer od repe. Kada je. na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. Kostic je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. “investicije” ce otici ce na dubiozu! Socijalni program za zaposlene (Kostic je obecao da nijedan radnik njegovih šecerana nece biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šecera. koji je skuplji od šecera od trske. i onda izvezla. Veselinov je zaboravio. Niko od naših zvanicnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. je iz dodoške familije u Vojvodinu. podgoricke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šecera u Crnoj Gori. Dragan Veselinov. piše Tabloid. Ta zgrada trebalo je. Poslednjih 20 godina. ona je samo obnovljena što svedoci i o moci njenog novog vlasnika. uz menadžerski posao. zaboravivši da je vecina velikih srpskih šecerana vec u privatnim rukama. koja je vec bila prodata na javnom tenderu grckom vlasniku. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušce”). pljackao je samo po nalogu države. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da ce Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraceni preferencijali EU za izvoz šecera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvodanska šecerana uvezla šecer u vrecama. Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da ce investirati. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šecera sa zapadnog balkana u zemlje EU. zato što se potencijalni investitor suocio sa cinjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. ministar poljoprivrede. U prvom talasu privatizacije. Medutim. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domacih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih politickih partija koje gube tlo pod nogama”. Kao predsednik FK “Vojvodina”. EU suspendovala povlašceni uvoz šecera iz Srbije i Crne Gore. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. što je stavilo šecer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode.

Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o cemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šecer koji se izvozi u EU proizveden u domacim šeceranama. Veselinov ce izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šecera u EU obicne glasine. Posle godinu dana. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimic. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. “Šecerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja.000 evra i dve uplate od po 600. bivši direktor Hajduka Rodic MB Radomir Curovic. Pima. pa je u ovo sremacko selo poslao mašine i obezbedenje kako bi mogao da povadi repu. stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostic. onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. Preduzece Pima registrovano je 1995. Iza te “likvidacije”. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. Miodrag Kostic odlucio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što ce sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se. Novac su dobili Dajners klub i Principal. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj kolicini . predali su Toletu Karadžicu fudbalsku organizaciju Vojvodine. U takvoj konkurenciji zelenaša.istraživanom.. To je bio najveci argument zbog kojeg su ga smenili 2001. gde je racun imala i Nacionalna štedionica.” Medutim. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odluceno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. Istog dana. Medu najvecim poveriocima su “Invej”. Iz Novog Sada on je povlacio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto).. gazda kulskog Hajduka Džomba. voda veternickog klana Nenad Opacic. Ministar Milovanovic priznao je da je iz Srbije izvezeno 180. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih racuna. Bilo je ocigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajuci nacin da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. Koletov kum. a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivaniševic. Ta cetiri preduzeca imala su racune u banci Euro aksis.000 dolara. zatim. dok je novac u korist preduzeca Skvadra i Pima uplacen kao avans za robu. NLB banka i AIK banka. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic postali pojedinacno vlasnici najveceg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. VOJIN LAZAREVIC. Sve cetiri uplate izvršilo je preduzece Koprom iz Beca.000 tona šecera. Skvadra. Proverama je utvrdeno da je firma Koprom iz Beca u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. Proverama je utvrdeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potice sa britanskih Devicanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja mocnicima u EU. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. izmedu Srbije i Crne Gore. na racun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. “Žitomlin”. Postavlja se pitanje kako je moguce da Srbija svoje potrebe za šecerom podmiri sa cetvrtinom godišnje proizvodnje. 13.45%. Tomislav Karadžic povlacio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. Firma Pluto . godine. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Moraca… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igraca Vojvodine. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. “Delta agrar”. “Sada je šecer glavni izvozni artikal Srbije. septembra 2002. I Hrvatsku je potresla “šecerna afera”. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. i pošto nemate zajednicku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. Najveci kupci akcija bila su cetiri preduzeca iz Beograda. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsic (danas predsednik OFS Subotica). jer tamo proizvodnja šecera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. kada je “Sablja” sekla kriminalce. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matkovic. “Dunavka”. Principal export-import i Dajners klub. Stecajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”.

Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva. placeno je 41 milion. Medutim. sedišta preduzeca Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. Micic je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. preduzece Pima kupilo je akcije Toze Markovica. „ABB Automatizacija” Moskva. a sa 3. Kupci su bili preduzeca Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beca uloživši po 2. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. vlasnicka struktura Nacionalne štedionice je takva da cetiri privatna preduzeca postaju vlasnici 37% akcija. koja takode radi puteve.000. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v. a Srbija poseduje 13. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. i 2006. predsednik Branko Terzic.international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. i koriste zajednicki poslovni prostor. udeo cetiri preduzeca koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26.5 miliona evra. predsednikom Srbije Natašom Micic. a u kojoj rade njegovi sinovi.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrovic”. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” rade na izgradnji autoputa Beograd . Preduzece Skvadra registrovano je 1999. koji je do 1998. a vlasnicki udeo države pao na 10. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. vodovode. direktor Branislav Grujic. Odluka o trecoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. kao direktor je upisan Stevan Aksentijevic. energetski strucnjak Dragoljub Vukadinovic. spajanjem gradevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” niskogradnje. VASILIJE MICIC.83%. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003.2 miliona evra i 1. Koste Glavinica 8a. Posle kupovine akcija dva preduzeca postala su vlasnici po 13. direktor preduzeca “Jedinstvo” iz Užica. a uplata je vršena u septembru 2003. kanalizacije i gasovode. predstavnik SCG Prof. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. student na London School of Economics MICA MICIC. opremu i telefone. Pocetkom 2003. a “Jedinstvo” izraduje termo i hidro izolacije.Novi Sad. Olivera i Vojin Lazarevic.67% akcija. Osnivac preduzeca je takode firma sa Grenadirskih Ostrva. koji su uložili 6. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašic. dr Stojan Jevtic. a država koja je svoj udeo uvecala na 37% prodajuci 2005. Firma Elim iz Beca osnovana je 1995. potpredsednik Goran Malbašic. „Farman” Moskva.d.05%. „Clyde&CO“ Beograd. kao podizvodaci . U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Pešcar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. registrovane na britanskim Devicanskim Ostrvima. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamovic. Vasilije Micic postaje vlasnik najveceg preduzeca za izgradnju puteva na Balkanu. predsednik ABB AUTOMATION. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. Kada je tokom 2005. Fond za razvoj Republike Srbije. došlo je do sekundarne prodaje akcija. preduzece Dajners klub. bio direktor Pime. U januaru 2003. direktor Radoje Stefanovic. grcka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovica i Vojina Lazarevica. Preduzece Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing. Tokom 2002. Mica. Privredna komora Srbije. GORAN MALBAŠIC. a deo krajem 2002. Rusija Šef ekonomskog tima Koštunicine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popovic Savetnici Olivera Božic. Moskva.2 miliona dolara. „Deloitte and Touche” SAD. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanovic. „Metalac ” Gornji Milanovac. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rodeni brat Vasilija Micica. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sociju. direktor Srboljub Antic. on gradi puteve. gde je postao najveci akcionar. a osnivaci su Vladan.88%. MMF.

istovremeno. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. Ako ja krenem da se bavim politikom. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Horgoš-Beograd-Požega. uvreda po uvreda.. kaže Jarakovic i napominje da je vlasniku Vasliliju Micicu teško je da donese takvu odluku. Akcije firme naglo su skocile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sociju vrednom 100 miliona dolara. skocila je više od 100%. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. direktor “Puteva Užice” Dušan Jarakovic: “Pitaš odakle Vasiliju Micicu tri miliona evra za “Ratka Mitrovica”? Pa.. ima sopstvene kamenolome. narodu odmah oci porastu. Ohrabren nastupom svog gazde. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je vec u predstavništvu u Rusiji. kaže Jarakovic. Poduhvati u Rusiji poceli su još 1992.austrijske “Alpina Majreder”. mora i on od neceg da živi”. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji.. deluje kao gospodin. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. Pa taj Dinkic nema pojma ni o cemu. „Vinci je tu ozbiljan kandidat. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. i na koju je preneo poslove i opremu. Mica. direktora Jarakovica. Vasilije Micic. prvi se zapitao Mladan Dinkic. asfaltne baze i . Micic je. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra.. ti hoceš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkic platio da me napadaš? Što napadaš mene. Micic koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. na medunarodnom tenderu dobili su užicki Putevi. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. Kompanija je posebno usmerena na Soci. Vasilijev rodeni brat. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. koja je vlasnik 42% akcija užickih Puteva.. Alžira. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinci i Bujik. Oktobra 2006. „Sve to može da bude tacno“. Libije. govori da je Srbija tužna zemlja. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. bre. iako imaju ponude iz Dubaija. razdrao se Vasilije cim mu se novinar Kurira predstavio. “Šta. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. “Ko su braca Micic i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. Povecanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. betonjerke. a akcija Putevi iz Požege. Menadžment kompanije na celu sa vlasnikom Vasilijem Micicem. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nade u rukama novog vlasnika. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. menadžment užickih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. Podrugljivi smešak njegovog podredenog. a sa njim i imamo predugovor o izvodenju radova ukoliko dobiju koncesiju. i na desetak deonica širom Srbije. On je uspešan covek. u napade se ukljucio i njegov podredeni. a ako se mora. Vasilijem Micicem. „Glavna ogranicenja jesu resursi i kapaciteti“. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. nek nas i kupi“. Dok ne progovori. Priželjkujemo njegovu pobedu. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. oteracu ga u politicki podrum i to mu slobodno prenesi”. Stav kompanije je da povezivanje sa jacima nije loše sa stanovišta buducnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazecoj konkurenciji. Pracen direktorom preduzeca “Putevi Užice” Draganom Jarakovicem. Da li ce menadžment pristati na vecinskog vlasnika. Vasilije Micic je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. Ako nisi ti. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jarakovic. u koji ce narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. jadnik. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. “Šta je toliko cudno što sam ja bogat? Cim neko u Srbiji zaradi pare. koja je od pocetka godine u vlasništvu užickih Puteva. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkicem. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sociju. Kompanija uglavnom obezbeduje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. godine.” Psovka po psovka. pa Bogoljub Karic je bogatiji od mene!”. neprekidno se unoseci u lice novinaru Kurira. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija. za dva dana oko 15%.. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. i opaska “ma šefe pusti novinara. direktor je užickog preduzeca “Jedinstvo”.

kompanija „JCS Koks“. Bio bi cak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. i fabriku žvaka. Svejedno mu je bilo što je u meduvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. nekoliko regionalnih i lokalnih. Mitrovic je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domace serije.. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru. Njemu. prema podacima PKS. zbog toga što je Vasilije vecinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradnicke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika).transport. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije. udelio za dalju prodaju tri-cetiri nacionalne televizije.. „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“..moskovska kompanija „Harvinter“. dilema i sumnji sprecava u uspehu u životu. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. Mitrovic poseduje izdavacku kucu „Siti rekords“. producirao je film „Andeli 3“. a u sektoru trgovine „Delta“. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. Niko sa malo pameti. „Metalac“ Gornji Milanovac. a otvorice veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda.finansijska korporacija „Metropol“.. On gotovo i ne zna u cemu je ucestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao. Ucinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stecaj u „Rekordu“. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovica. a tek oko 6. „Fadip“ Becej moskovska kompanija „Metaloruan“.. Ako je vec bio od poverenja Miri Markovic i Bebi Popovicu. takode ima dvoje dece. muzickom urednicom kompanije „Pink“.5%. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. „Target“ Backa Palanka.. Željko Mitrovic nije samo gospodar srpskog neba. „PSP Farman“ (Branislav Grujic). „Goša FOM“ .kompanija „Viza“. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoce. od sramote. Užicki Putevi su jedna od najuposlenijih gradevinskih firmi u Srbiji. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. vec i ojadenih srpskih duša. HTP „Putnik“ . U Rusiji. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. A nije ni smeo! Svi njegovi . Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema cemu da se nada. „Pink BiH“. vode „Hemofarm“. Karijeru je poceo kao basista grupe „Oktobar 1864“. dok voce i povrce cine oko 7. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. Iz braka sa Hani Mitrovic ima dvoje dece. Ne treba precenjivati Željka Mitrovica. avioni. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. Program “Pinka” je srpski Nešvil. Vlasnik je najvece medijske korporaciji u Srbiji koja ukljucuje televizije „Pink“. uprkos povlašcenom carinskom režimu za Srbiju.14 milijardi dolara. a upuceni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Jankovic Cepter. za šta je prošle godine placeno oko 2. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. Van gradevinarstva. ŽELJKO MITROVIC. „Rekord“ Rakovica . glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrovic ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene. kao nacionalnom dobru. U isto vreme. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija. i radnici „Goše“. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji. fabriku za štampanje CD i DVD izdanja.000 radnika. bili su dovoljni samo pare. Na gradevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. kuce. Najvece stavke su sirovine i repromaterijal. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrovic. Iz svoje ružicaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. i desetak radio-stanica.5% robe široke potrošnje. Ružicasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. iako nam je Rusija dala mogucnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine.naftna kompanija „Lukoil“. Putevi Užice ucestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. „Termoelektro“ . a slede ABS holding (Nenad Popovic). Nije nikakvo iznenadenje što je Koštunica Željku Mitrovicu. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . vlasnik. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. „Putevi Užice“ (Vasilije Micic). u vlasništvu nemacke „Štade“.

sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. on je bio uticajniji i bogatiji. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da ce da puca na neprijatelje. Željko Mitrovic je zgrabio “kalašnjikov”. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanovic zapeva u beckoj Operi i probije sankcije. pošto su Miloševic i Mira Markovic pokrali izgubljene lokalne izbore. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljkovic) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. taj Lupšic radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Becu. Cecom. A kad su dolazili Cume. nalazili se oni na ovom ili su vec na onom svetu. cije su zvezde tada bili Kleopatra. Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. dobio na RRA lutriji. cak i od Bebe. Za razliku od njega.drugovi i poslovni partneri dobili su metak. ako je ranije Mariji Miloševic napravio TV “Košavu”. na kome je odluceno da Lupšic isplati Mariji Miloševic pet miliona maraka za TV “Košavu”. To je Lupšica preporucilo još više za poverljivog svetskog coveka Vlajka Stojiljkovica i Radeta Markovica. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. Vidovita Zorka. iako je. koje je. licno poslužuju. U vreme višemesecnih demonstracija ‘97. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. Boris Bizetic i Ruška Jakic. koji je i “zemuncima” obecavao da ce da ih vodi u Holivud. Nije Aleksandar Tijanic baš neupucen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. Planira da se izvuce. Što je Srbija postajala razrušenija i opljackanija. kao nacionalno dobro. Iako se natcovecanski trudio. kulturni. Ulicarska bistrina. A Željko je investirao u njega. Legija. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov kljucni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. Koštunica je tu bio od reci. Željko je tako postao Veliki Željko. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. kao drage goste. inace uglavnom gledaoce “Pink”-a. Bagzi i Kum Lukovic. bili su to holivudski spektakli. Tijanic je izgubio. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. On i Mitrovic su bili rivali oko Mire Markovic. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovica. koji se u meduvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. Nije iznenadenje što je. Tijanic se pokolebao. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. koji nije bio njegov. Željko Mitrovic je krenuo da osvoji Holivud. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšica. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki nacin uvuce. On je ostao u Beogradu kao cuvar njihove zaostavštine. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. koje ce liciti na opozicione. Prodavao je naftu i oružje. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. Covek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” cešce je boravio Vlada Budala. U bivšoj Jugoslaviji. Trebalo je unapred naoružati buduce zaracene strane. Svi oni optuženi su za atentat . kao nagrada Lupšicu. Dušan Spasojevic. koji sa Cumetom asfaltira puteve po Srbiji. pa u tim hangarima proizvodi žvake. pa je Lupšic stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Ðindica kao mafijaša i švercera cigareta. Mitrovic je na celu patriotske estrade. Zoran Ðindic je pobesneo. A Željko Mitrovic. ali verovatno jeste neke druge. nego režima Slobodana Miloševica. Sada ne može više da placa rate kredita. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i poceo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. Beba Popovic je organizovao je sastanak Željka Mitrovica. a da ce mu se to kasnije nadoknaditi. Kad je nacuo za to. Pošto je sa Arkanom. ukljucujuci i ratnog ministra Aleksandra Vucica. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. Zapalio je studio. Mira Markovic mu je rekla da je najobicnija picka. pošto su postali preveliki za Srbiju. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. sa Lupšicem i ostalim Miloševicevim ljudima (Danko Ðunic). bio je dužan da pomogne i Lupšicu. Kad mu je zatrebalo još para. Samo su obicni. Milana Beka i Milorada Vucelica. Aleksandar Lupšic je sa Manjom Vukoticem pokrenuo “Blic”. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševica. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete.

bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane.i na gradevinske objekte. godine. uživo. Da ne bude suviše sumnjivo. Posle Petog oktobra profesor Cedomir Cupic predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši. 22. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99.000 nemackih maraka. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronadene.” Bilo je to u oktobru 1998. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitovic. i Željko Mitrovic pomalja se na površini tih “crnih fondova”. godina. Sa osiguranikom. Kao i Ðunic. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikacevica ondašnje vladajuce partije.. Milan Beko.12. uvecana na 2.na premijera Ðindica. Nebojša Covic je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrovic. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba. a javnim igracima su dati na licno korišcenje iskljucivo luksuzni stan i hrana. Mladan Dinkic. pošto ih niko. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braca Stamenkovic” Mitrovic potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. ta kuca i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. bilo je jasno da sa naplatom nece biti problema. Posle atentata na premijera Ðindica. požar u televiziji Pink. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. ali na štetu gradana. Željko Mitrovic je samo vešti “stilista”.. ali nije Vlade Budale i ostalih. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Markovic.1997. Vec tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. kako je to predvideno u osiguravajucim kucama. da ih slisti. a Željko Mitrovic omiljen u podmlatku njene partije. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. pa je ta cena bila uvecana za 100%. Tu se znaju stroga pravila igre. “osiguranje prenosivih uredaja. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo mocniji. Cinjenice govore suprotno. godine. kao bespravno podignut objekat. Osiguranje je uradeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. u studiju ove televizije. godinu.”. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. Željko Mitrovic je jeftino prošao. osim Tijanica. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušicevoj ulici.. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. odrekao se Bebe. u rano jutro. Mitrovic je i opremu koju je uzeo u najam . a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. Pink televizija nije radila. Žarko Zecevic. koje su želele da nesmetano vladaju.. sa povecanjem od cak 500%! Željko Mitrovic je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvecao za 500%. Po nacinu na koji je osiguravajuca kuca “Dunav” postupala. godine izbio je. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. uradeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. 24. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. Televizija Pink i Željko Mitrovic. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti. aparata i instrumenata. godine.5 miliona dinara. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilicno neopranih para. za koje ne mora da zna Koštunica. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa.12. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”.. a Željko Mitrovic se našao u narucju .Koštunice. Bila je to 1999. Željko Mitrovic. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. ma šta se desilo posle Miloševica. ali . bivši miljenik bivše prve drugarice. sa ugovorenim uvecanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1.”.. pojavio se Mladan Dinkic u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovicem. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuca potpisala polisu osiguranja sa osiguravajucom kucom “Dunav”. godinu. nije ni tražio u televiziji “Pink”. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara. ili 800. decembra 1999. Iz sleda dogadaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori.1999. uradene na osnovu nabavne. Petog oktobra 2000. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obracuna premije. televizijom Pink i Željkom Mitrovicem. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. Samo godinu dana pre bio je skromniji. decembra 1999. Šestog oktobra ujutro. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”.5 miliona. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu.

u delu “Razvoj i gašenje požara”. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. Prethodno u zapisniku. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera..5 milijardi dolara i raste. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izradene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane. Mitrovic je mogao da sprovede samo uz pomoc vlasti. Potporucnik Milicev u izveštaju beleži kako su culi da nešto u studiju “puca”. maloprodajom. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja.od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara. i Koštunica je zažmurio. koji je potpisao Dušan Milicev.”. Zakon je tu postojao za humor. .. uvozom. piše da “Objekat nije pokriven uredajima za zaštitu od požara. MIROSLAV MIŠKOVIC.nakon takozvanih oktobarskih promena. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. zastupanjem stranih firmi.ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža. Nakon požara od 22. Željko Mitrovic ce i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvecanoj od nabavne za 500%. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševicevih s vlasti. izvozom. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zakljucenja osiguranja pred kraj decembra 2000. na kraju pljackajuci se uzajamno. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. a da to ona “dva lica” nisu primetila.. Završio je Ekonomski fakultet. notni zapisi. predsednik DELTA HOLDING Roden je 1945. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor. strucna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovica koji je zaradio otimajuci od države i uz pomoc države. Cedi Jovanovicu. u selu Bošnjanu. distribucijom. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”. Veci deo novca koji je zaradio naplacivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama. Prigovor su prihvatili clanovi veca “Dunav osiguranja”. kod Varvarina. Uobicajeno je u ovakvim slucajevima da se zapisnici i obracuni obostrano potpisuju. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”. Mitrovic je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni. pa je na osnovu toga i utvrdena visina štete. iz kog ce Željko Mitrovic izaci bogatiji za skoro milion nemackih maraka. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori.. po recima strucnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. deset kamera i druga oprema.. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar veceg obima”. Surcina i Batajnice.200 ljudi. gde je do tada bio pomocnik generalnog direktora za finansije. decembra 1999. Milicev beleži i nešto što bi osiguravajucem društvu trebalo da “bode oci”. godine. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. koja je i propala pljackajuci vlastitu državu. U vlasništvu Miroslava Miškovica je veci deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. ali da “nije korišcena”. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera.. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu.. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. i zapošljava 16. Mitrovic je ustupao glavarima. piše kako je “zbog vece kolicine zapaljivog materijala i visine studija od 9. a Ljubiša Buha Cume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojcuraka. U ovom slucaju. Srdanu Ðuricu. Miroslav Miškovic vlasnik je najvece kompanije u Srbiji. pa je narucila vozila Zemuna. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. godine . uslugama inženjeringa i konsaltinga.” Milicevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo. Uprkos tome što je ova oprema spasena. Ima u dokumentu jedna recenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. Kada nije bio zadovoljan programom Cume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. Dakle. nekretninama. Mitrovic podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. Ovu drsku pljacku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrecni slucaj.. Mitrovic se stavlja na raspolaganje Goranu Vesicu. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”.

od Mirjana. otkup stoke. došlo je do otmice nakon koje je placeno tih 7 miliona maraka. pšenicom. Ivice Todorica. kozmetika nivea. Logicno. te gradovi Moskva. mineralna dubriva. poljoprivrednih preduzeca Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. O otmici Miroslava Miškovica i danas se malo zna. Od 2007. Gradi multipleks bioskop. reno. lancia. uz Hipo Alpe Adrija. motorna ulja. viljuškare. hladnjace. Kao direktor HI “Župa”. Pocetkom 1990. trgovinske firme Namateks iz Subotice. 7 miliona maraka. proizvodima od uljarica i stocne hrane. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. i po izrucenju “grupe gradana” od strane francuske policije srpskoj policiji. Na dan otmice. firme Seme iz Sombora. na primer. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. antifriz. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. sirovim i jestivim uljem. nije mogao sve to da finansira. godine. Marko (Miloševic). koja je u jesen 1995. Firma Delta brokers zauzima trece mesto po tržišnom ucešcu trgovinom na beogradskoj berzi. BMW. Miškovic je otet po nalogu Dušana Spasojevica i Mileta Lukovica Kuma. Miškoviceve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. honda. i ministra policije Dušana Mihajlovica. godine obezbedivala Miškovicevu eksploataciju šumske grade iz sremsko-baranjske oblasti.. Miškovic je sve to stvorio novcem Miloševiceve države. ekspresno je placena. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji ce posle sportskog dogadaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. suncokretom. Vladimira Cupica. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. Za Miškovicevo ime poceli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili. Cena njegovog otkupa. godine. protivno zakonu. banke. vlasnik banke Delta. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. Cinjenica je da državni službenik sa cinovnickom platom. akumulatore i rezervne delove za bicikle. U prolece 2001. bavi se i preradom mesa.. Gradu je izvozio u Grcku. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. bivši ministar policije. Proizvodi i trguje kukuruzom. poslovni prostori. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom . Istog dana je otet je. a novac je završio na Kipru. Marija. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovicevih firmi. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzece s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. gume. Londonski Sandej tajms je pisao da je Miškovic svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. garderoba zara i jana. Jedan od najvecih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. Strateški je partner s grupom Ðenerali i preko Delta Ðenerali prodaje razna osiguranja. bicikli. a Miškovic nije platio “partnerima”. Otkud pare da zapocne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. Peking. Miškovic je došao do vlasništva Preduzeca za puteve Beograd. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. u društvu ljudi iz vrha vlasti. prerada drveta. beogradske Obuce. Iza svih Miškovicevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlovic. pecurke. Vec sledece godine osnovao je “Delta holding”.Pekabeta i C market. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzecu Autokomanda. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. da bi se placao manji porez. jecmom. Neki izvori smatraju da su na to racunali oni koji su ga kidnapovali 2001. a koje je Miškovic kupio. celuloza. trgovina. U dogovoru oko dobiti za tu gradu ucestvovali su Radovan Stojicic Badža i Željko Ražnatovic Arkan. kuglanu. Miškovic je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. sportska oprema nike. Vecinski je vlasnik i novosadskog Bazara. igraonice za decu i fitnes centar. tematske restorane i kafice. alfa romeo. Miškovic je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. ne znaci “Delta M”. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. Dobio je. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Miškovic imao neizmirene obaveze JSO. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih strucnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. Otmica se pamti po tome što je Dušan Mihailovic ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slucaj ne reši. Milano. hipermarketi Tempo. Kako je dogovor bio prekršen. granulate.000 hektara zemlje kroz vojvodanske poljoprivredne kombinate. nego “Delta 3 M”. Sibir. Automobili fiat. Nikozija.

teže brojnoj porodici. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg nacelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. “Delta Agrohemija”. Samo “Deltu M”. “Difashion”. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. Ostaju tajne: ko su osnivaci kompanije “Delta M”. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. Miškovic dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veca Srbije. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mladan Dinkic nastojao je da to prikrije i omogucio je Miškovicu i njegovim saradnicima da ga sakriju. Svi oni bili su i na listi osumnjicenih za atentat na premijera Ðindica. “Delta Internacional”. poreklom iz Peci. Miškovic. “Delta Agrar”. oktobra. kako je stvarno pocela i kako je Miškovic utrostrucio bogatstvo posle 5. godine. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. Miškovic je nastavio. što je premijer Ðindic kasnije osporio i najavio Tadicevu smenu.CZ. Iako iz socijalisticke direktorske strukture. Miroslav Miškovic zapoceo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševica i Mirjane Markovic. vlasnikom “Krmivo produkt”. koji je bio koalicioni partner SPS. DMD. Miroslav Miškovic je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševica. na primer. Od Narodne banke Jugoslavije Miškoviceva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. Kao kadar JUL-a. “Delta Auto”. Miškovic je osnovao preduzece “Delta Holding”. tužioce. “Delta osiguranje”. Kada je Miloševic izgubio vlast. cine “Delta In”.. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadicem. Dolaskom Mirka Marjanovica za predsednika Vlade Srbije. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na racun “Delta banke”. “Delta Funghi”. nema kult brojne porodice . sudije. ali Miloševic je od te namere odustao. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronade. direktora “Komercijalne banke”. cijim parama je Miškovic raspolagao. kceri Jovana Mileusnica. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. Miškovic drži ministre. da radi sa Dragoljubom Markovicem. logicno je da se utvrdi koliko je Miškovic platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. Niko nije osporio da su ljudi izruceni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. ali najviše sa firmama ciji je vlasnik Dušan Mihajlovic. policiju. Postojali su planovi da on postane premijer. naucio je da za odnose sa javnošcu ima svog menadžera. pa pušteni na slobodu. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. godine u vreme hiperinflacije. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. uz posrednicku ulogu Dušana Mihajlovica. Munjeviti uspon imperije Miškovic pocinje 1993. “Detmile”. “Delta sport” i “Delta MC”. u kome je imao 25%. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševicu pripisivano do oktobra 2000. prebacen na racun Miškoviceve banke. Kontakt sa Ðindicem ostvario je preko Milke Forcan. kao što je to radio Bogoljub Karic sa “BK Kompanijom”. “Delta holding” osnovana je pocetkom februara 1991. kada je “Delta” pod cudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. Dok Karici. U stanu porodice Miloševic. preko Slobodana Radulovica. objektivno nije ni osetio. krijuci kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevacku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. kao Moravac. “Madži”. odnosno Telekom. Miškovic nije davao izjave. da plati neplaceni porez. Miškovic je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. Mihajlovic nije dao ostavku. Miškovic je dosledno oprezan u publicitetu. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahovic optužio sve koji su posumnjali u njegov model . Ono što mu je razrezano. Miškovic. nešto ispod pet miliona maraka. Miškovica niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. izvršnu vlast. Posebne špekulativne poslove Miškovic je obavljao uz pomoc Ljubomira Mihajlovica. saveznim ministrom za telekomunikacije. koliko je u njegovim rukama. Miškovic. kada se porodica preselila na Dedinje. godine i imala je pet clanica “Delta M”. da dokaže poreklo imovine.. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. uz odobrenje Mirjane Markovic i Slobodana Miloševica. “Delta Invest”. penzioni fond Srbije je. “Delta banku”.

kao najjeftinijom robom”. Miškovic je bio uspešniji od “Geneksa”. Miškovic je licno docekivao goste . iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuce. koje su imale fiktivne vlasnike. a Vesna Arsic instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. poucen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovica Peconija. ali je oteta od Miškovicevih dželata. menjaju svoja kola uz simbolicnu doplatu kod Miškovica. Boru Galica. Posebno je Miškovic uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. Mladan Dinkic morao bi da javno progovori o Miškovicevim kvotama i dozvolama. Poslednjih godina Miškovic je. Ti racuni glasili su na kiparske ofšor firme. zamenika nacelnika Resora državne bezbednosti Srbije. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. jer je preko Miškovica obezbedivao sredstva za rad ove organizacije. a Miškovic je gazdi Slobi davao do znanja da je samo cinovnik. Miroslav Miškovic i Dušan Mihajlovic. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. koji nije viden u Evropi. Posle Petog oktobra nagadalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovica. Onda je otvorio svoju banku. a posebno kako je i za koliko Miškovic prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. a zatim “Delta banku”. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. Novac je iznošen u džakovima i uplacivan na racune “Popular banke” na Kipru i u Grckoj. Tako je “Anteksolu”. oktobra. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. . a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. godine. Pojavio se sa nizom velikih. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. možda i zbog cinjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. ubacen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Ðindicu. Njegov covek. Glavno bogatstvo Miškovic je stekao posle 5. preko Kolesara. Cedu Jovanovica. šefa kabineta nacelnika RDB. kome se trag gubi u Iraku. Kada je 28. smišljeno. Miškovic i Mihajlovic nazdravljali su izrucenju bivšeg predsednika SRJ. on ceka bolja vremena da zemlju preproda . Slobodan Miloševic izrucen Tribunalu u Hagu. koristeci težak ekonomski položaj seljaka. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. Javnost o tome cuti. Zemlja je i dalje zaparložena. ukljucujuci i neke PR strucnjake.privatizacije. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. Kada su ga Miloševicevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. a da mu je ministar finansija cestitao? Miškovic danas pocinje da deluje kao klasican siledžija. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovica u “Pekabeti”. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevac Beograda i Srbije. šefa poslanickog kluba DOS u Skupštini Srbije. Poceo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. Nemanja Kolesar. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplacuju taj novac. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. predsednik kompanije “Delta”. i vecinu pripadnika “sedme sile”. Marija i Marko. Mijatovicevog sestrica. Miškovic je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega isticu u javnosti. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znaci . Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. dva bliska Miloševiceva saradnika. Entoni Monktona. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi.Mira. U vreme Miloševiceve vladavine. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševicevog režima je Miroslav Miškovic. Miškovic je. juna 2001. jer Miškovicu ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. priredili su veceru u restoranu Miškoviceve “Delte”. To je godilo Mirjaninoj sujeti. I najzad.Dušana Mihajlovica. bez uloženih para. On je. Miškovic je sa ministrom Borišom Vukovicem. Ministru Vukovicu rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Markovic. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. Zorana Mijatovica. dobrih i uspešnih firmi. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mladana Dinkica.

time i njegov “Bigz pablišing”. Mladena Spasica i još cetvoro aktera zataškavanja krade para. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovicic. UO FK Partizan predsednik. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Miškovic. Raško Moskovljevic. što se nece desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. godine preduzecu “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemackih maraka u gotovini.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajic. vecinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Ðuric. na tri zavisna preduzeca. formiran je Golf Centar u Žablju. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001.Avia” Radovanovic Bojan. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizickoj deobi. Tomislav Karadžic potpredsednik Dragoljub Vukadinovic. pomocnik direktora preduzeca “Dipos” . Trece tuženo preduzece je “Slovo”. Jedna od najvecih izdavackih kuca u SFRJ. blizu Novog Sada i Zrenjanina. Tužilaštvo ceka da je aktivira. pa rukom prepravljani na “Delta banku”. BB COBU davala naloge za uplatu na racun mnogih srpskih firmi. prvi asfalter Srbije. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije. kupio je Fabriku maziva Kruševac. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradovic predsednik je kompanije. novembra 2002. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIC. Dinkic je ugasio cetiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. zajedno sa grupom partnera koje su cinili Zoran Vujovic. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca.195 kvadrata. novembra 2002. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštecen.482 kvadrata na trecem spratu višespratnice BIGZ. Dragan Vasiljkovic (kapetan Dragan). vodeceg snabdevaca Srbije sirovom naftom i derivatima. Miškovic ni u ovom slucaju nije seo na optužentcku klupu. “Bigz graficko preduzece” je još uvek društveno preduzece jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. izmedu ostalog.sadašnjeg predsednika Kipra.66 u današnjim evrima. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradovic). Dragomir Petrovic i Saša Jokic. bivšeg direktora “Požarevacke banke”. koje je privatizovano. a preduzecu “DELTA M” 659. Kada je Mladan Dinkic posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru. posle NIS. RAŠKO MOSKOVLJEVIC. generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . direktor SCP. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitica. Miroljuba Labusa. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzece koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljevic za 220 miliona dinara. kao naslednik holdinga. jer je. a medu njima najviše je bilo Miškovicevih. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slucajevima nalozi glasili na “Hemslejd”. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzecu” 1. po kome je “Bigz grafickom preduzecu” pripalo 18. podeljen je 29. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. Beogradski izdavacki graficki zavod. tajkuni na celu sa Miškovicem ponudili su mu da radi za njih. Milo Ðuraškovic. Žužul je kupio samo 2. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivicna prijava protiv Dinkica. Na aukciji. omogucio 1992. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara.433 kvadrata. GOJKO MUHADINOVIC.735. predsednik Holdinga “Metalac” G.

Miroslav Ateljevic. Pored ovoga. imaju velike šanse i njihova buducnost je sasvim izvesna. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. bez validne dokumentacije. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskracen. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. Svedoci smo iste prakse. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile znacajan broj benzinskih stanica. naše pumpe. ozbiljno su ugroženi. Ukupni gubici.000 maloprodajnih objekata. gubitke je inkasirala i država. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na medunarodnom tržištu nafte i derivata. Mi smo. koji posluju na domacem tržištu. proizvodnju i preradu sirove nafte u domacim rafinerijama. Crnoj Gori i BiH. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojeceg domaceg kapitala i inostranog investitora.” Švajcarska Predrag Ðurovic. iznose cca 150 miliona americkih dolara.prerada. otvorenost i regularnost . gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. To je veliki minus kada se u Srbiji istice. dostignu vrhunske svetske standarde. da bi od 2000. posle 2000. . zbog cega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. Razlog: nesprovodenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inace tu uredbu sami doneli. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovica. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. u Srbiji. Petrobart – AVIA je u 2005. Pocetni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. Cilj nam je da u 2006. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. vlasnik i direktor firme “Akmer . generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. Na domacem tržistu privatni trgovci ucestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugorocnog karaktera. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškic. To i te kako osecaju medunarodni finansijski akteri-banke. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. To oseca novi vlasnik Beopetrola. kao predsednika Pemed Group Ltd. vec i direktan gubitak od preko tri miliona americkih dolara. posebno u poslednje dve godine. koji pojedinacno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazecim multinacionalnim kompanijama. jer je ostvaren znatno manji promet tj. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. u ovom slucaju Petrobarta. proizvodima i uslugama. koji su važili za domace distributere. godine. a ostvarili smo samo 50% od toga.M. otvorio kompaniju i u Srbiji. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babic Duško Jovanovic. Podsecamo i na nestašice derivata u prolece prošle godine i probleme. Slicno se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Mitar Nikolic. generalni direktor i vlasnik “SMB .gradnja” Radule Karadžic. na najatraktivnijim lokacijama. koristeci sa jedne strane domace resurse. Obrnut primer imamo u Sloveniji. kada je INA. vec je traženo da prethodno zadovolji i uslove. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. vecinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petricevic. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica ukljucenih za kratko vreme u našu mrežu. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. svih preradivaca sirove nafte u Srbiji. To je izuzetan kapital. u nameri da proširi poslove na region jugoistocne Evrope. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih medunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. godine. od strane vlasti. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. opremom. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugorocne strategije poslovanja na naftnom tržištu.

jer nece ispuniti poslovne planove tj. beležice i dalje gubitke. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. NENAD POPOVIC. koji danas zapošljava više od 5. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. i predsednik je i osnivac fonda “Slavijanski”. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. 1994. mora važiti i u naftnoj privredi. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. na cijem je celu bio dve godine. po naftne kompanije a posebno preradivace i trgovce. Bilo je i pameti i kapitala na domacem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. pre svega preradivaca nafte. Jedan je od suosnivaca i potpredsednik Srpsko-americkog centra. ni jednom od aktera na domacem naftnom tržištu nece padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. godine. septembra 1966. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. potencijal i kapital. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. Poznat je kao humanitarni radnik. Popovic u ulaganjima u jug Srbije vidi nacin za rešavanje problema u tom regionu. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. možemo da naslucujemo. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. godine u Tuzli. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. koji su uz pomoc stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. otkazuje godišnju preradu u domacim rafinerijama i traži uvoz derivata. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. osniva Istocnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. strucnog tima za razvoj bilateralnih odnosa izmedu vlada ove dve zemlje. a od 2001. i ekonomicno poslovanje naftne privrede sa druge. bio je kategorican u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. a 2005. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. godine on i njegov tadašnji šef odlucili su da krenu u privatni posao. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato strucnim ljudima u NIS. na teret nafte privrede. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. koje zapošljava 200 radnika. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira izmedu SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. Na njegov predlog.” SLOBODAN PETROVIC. Što se tice modernizacije rafinerija NIS-a. jer na pumpama nece biti dovoljno goriva. Pokrice i priznavanje realnih troškova proizvodnje. Rusiji i Kini. Epilog ce biti neminovno štetan po sve – potrošace i privredu. ali istice da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. Autor je više od 30 naucnih radova i dve knjige. Šta ce za domace rafinerije znaciti ovakvo ponašanje. ciji je cilj razvoj regionalne saradnje. Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. dobio je posao u Moskvi. Imamo vrlo ambiciozne planove. Verujemo da ce kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. isuviše vremena je izgubljeno. 1992.000 ljudi i posluje u Srbiji. Lukoil za 2006. . Neko vreme bio je na celu FK Partizan. predsednik ABS-HOLDINGS Roden je 30. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. Od ruskog patrijarha Alekseja. Bujanovacko preduzece “Lagado”. Od 2000. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. U obrnutoj situaciji. Clan je DSS. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. i po državu koja ce na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. a sa šesnaest godišna postao je najmladi republicki košarkaški sudija.tržišta za inostrana ulaganja. Dolazeci na tu funkciju.

Oženjen je i ima dva sina i cerku. Oktobra 2003. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”, Pjotra Prjanišnjikova, sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovicem u glavnoj ulozi. Clanak “Verzije” razoblicava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovica ucinilo uglednim širom sveta, a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”, nego i kao partner. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpaticna coveka, koji su se predstavili kao Nenad Popovic i Miladin Randelovic. “Teški biznis put” u Rusiji, koji su prošli ovi državljani Jugoslavije, bio je veoma upecatljiv. Po njihovim recima, sa njima su imali cast da rade takve kompanije kao “Mark Ric AG”, “Euramin”, “Koalco”, “Mark Ric investments AG” i “Trans vorld grup”. Kao što je normalno u ruskom biznisu, kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Autor piše da su se Popovic i Radenovic u fabrici silicijum gvožda, bez koga ne može da se dobije celik, pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. Nisu došli “praznih ruku”, vec sa predlozima i privlacnim obecanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za racun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude, pa su Popovica i Radenovica prihvatili za ravnopravne partnere. Pojacanje sa stranim pasošima bavilo se više licnim nego problemima proizvodnje. Paralelno s obecanjima, dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”, kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajucih akcija jednog od najvecih preduzeca crne metalurgije. Odmah posle toga prijateljske reci zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se necemo mešati u upravljanje kompanije, a vi cete nam za to placati 50 odsto dobiti preduzeca”. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popovic i Radenovic su našli i kompanjone - sunarodnike Gorana Malbašica, Nebojšu Vlahovica i Branislava Medakovica, pod zajednickom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Ceboksari”, koja pokušava da ude u preduzeca ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije, sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slucaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeca u sudske sporove. Vrlo cesto kao takvi pojavljuju se bivši sitni cinovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik, nego se prilicno dobro snalaze i u našim zakonima, ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog cinovnika i rukovodioca preduzeca, pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. DRAGIJANA RADONJIC PETROVIC, predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rodena je 1.10.1970. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Karijeru pocinje u Beogradskom eskontnom centru 1995, a posle dve godine prelazi u MK Komerc, Miodraga Kostica (u zvanicnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Arandelovac, clan Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin, FK Partizan, i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika, kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. Pohadala je konferencije “Euromoney”, radne grupe EBRD, i berze i druge institucije u inostranstvu, u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. Ucestvovala je kao predavac, moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Milocerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu, i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. Vecinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Arandelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac, a Centralni registar hartija od vrednosti, jedini nadležan da proglasi vlasnika, cuti. Istog dana, kad je to desilo, Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona, ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. Predsednik Komisije Milko Štimac uvece je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili, mada bi to, prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije, bilo uputno. I u

ovoj prici jedan od aktera je Milan Beko. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponudaca za kupovinu arandelovacke punionice minerlane vode, investicionog fonda FPP Balkan iimitid. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda vec samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. U ulozi savetnika Beko se, potom, pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije, koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin clanovi Miškoviceve porodice i Bekove inostrane firme. Interesantno je da se u Luksemburgu, na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduce firma Nordfin, preko koje je prodat C market. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je, kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznacio Goran Mrda. Time je, upozoravali su strucnjaci, pred svršen cin doveo sve ostale male akcionare. Taj isti covek je sada clan Upravnog odbora Luke Beograd. Agencija za privatizaciju je, izgleda, dobar rasadnik specijalnih kadrova jer, i Vuk Delibašic je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners, koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. Interesantno je, takode, otkud Goran Mrda na funkciji clana Upravnog odbora kompanije Novosti, gde je Beko, kao i u slucaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. Zvanicno, vecinski vlasnik Novosti (63,5 % akcija) nije Miškovic vec firme Štadluks i Ardos. Pored clanova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrda , kao predstavnik Milana Beka. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. To je 14. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji, a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostic i direktorka brokerske kuce MV investments Dragijana Radonjic-Petrovic. Direktor Društva je Goran Mrda, bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i clan UO Luke Beograd, ciji je suvlasnik Beko. Brokerska kuca MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda, a ne da bude jedan od suvlasnika, izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjic-Petrovic. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14,24% te kompanije. Dragijana Radonjic-Petrovic je kao fizicko lice kupila 60, odnosno 0,8% akcija Novosti. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore, ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao, ali da uskoro to nece biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”, rekla je. Ta brokerska kuca kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima, i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. OBRAD SIKIMIC, predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. Obrad Sikimic je roden u Beogradu 1961. godine. Završio je Višu turisticku školu u Beogradu. Pocinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982, da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. U meduvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. „Dajners klub” Beograd je 2001. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”. Izabran je 2002. godine za predsednika odbora za karticarstvo u Privrednoj komori Srbije, i za potpredsednika Americke privredne komore Jugoslavije. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”, registrovana u Becu, postala vlasnik 37,1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”, “Pima”, “Principal” i “Dajners klub”. Ova dokapitalizacija izvršena je preko racuna NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi, ciji su suvlasnici Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic. Dana 13.09.2002. firma “Koprom”, ciji su osnivaci firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”, a direktor Jovanka Lajtfut Ivaniševic, platila je po 600.000 evra na racun “Principala” i “Dajners kluba” za

dokapitalizaciju firme, kojima su kupljene akcije NŠ. Kao jedan od upravljaca i osnivaca “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimic. “Napominjemo da se Obrad Sikimic, kao suvlasnik preduzeca “Pincipal” i “Dajners”, vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. Najveci akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. Vlasnik EFT, Vuk Hamovic izašao je pre tri godine iz ove banke, a Vojin Lazarevic je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije, kao Toplica Spasojevic (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimic (Dajners klub). Akcije ove banke imaju i Erste banka, Hipo RS, Nacionalna banka Grcke, Univerzal banka, NLB banka... Decembra 2006. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popovic. Podpredsednici su Dragan Vasiljevic, Nebojša Vujovic, Dragoljub Vukadinovic i Dragijana Radonjic Petrovic. Clanovi upravnog odbora su: Radomir Antic, Maks Vinterfild, Miroslav Ataljevic, Obrad Sikimic, Dušan Stupar, Igor Milanovic, Bojan Radovanovic i Ratko Zatezalo. Vec u junu 2007. Nebojša Vujovic, Obrad Sikimic i Igor Milanovic podneli su ostavke na clanstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlucili jer se ne slažu sa zakljuccima Skupštine FK “Partizan”. RANKO SOCANAC, genaralni direktor NELT Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovica za predsednika kluba. Danilovic je imenovao i upravni odbor kluba, koji sada cine: Vlade Divac, Dragan Todoric, Mladan Šilobad, Živomir Novakovic, Ðorde Colovic, Budimir Krstovic i Ranko Socanac. Potpredsednici su Ðorde Colovic, Živomir Novakovic i Andreja Mladenovic. TOPLICA SPASOJEVIC, predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojevic, predsednik FK „Crvena zvezda“, predsednik ITM „Group“, Udruženja korporativnih direktora, clan Upravnog odbora kluba „Privrednik“, guverner u Privrednoj komori Japana, potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije, clan predsedništva Saveza ekonomista Srbije, poslovni covek 2006. godine, jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji, ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. Toplica Spasojevic roden je 1956. godine u Svilajncu. U Beograd dolazi na studije ekonomije, koje završava 1980. posle cega se, aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Od 1981. godine do 1992. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanovic bio predsednik UO), gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. 1992. godine sa kolegom Sinišom Rakovicem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodecih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope, poslovima urušene Jugoslavija komerc. ITM grup ima, prema izveštaju revizorske kuce Dilojt end Tuš, godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvecih svetskih robnih marki, brokerskim poslovima, konsultacijama, poljoprivrednim i drugim delatnostima. ITM je jedan od clanova konzorcijuma osnivaca TV Avala. Osim u Srbiji, „ITM” ima cerke firme u Austriji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Makedoniji, Kipru, BiH i Crnoj Gori. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija, a vlasnik je i brokerske kuce “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”, “Sinerdži” i “Ros saut ist”, firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka, koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. Kada je Dragan Stojkovic otišao, a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojevic, što se povezuje s željom Delte i Miškovica. Toplica Spasojevic je od 1994. vlasnik firme ITM. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije, ali se proculo da je predstavnik Miroslava Miškovica, koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevica). Miškovic je zamoljen da odustane od toga, pa je Spasojevic došao na celo Zvezde. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki, koju ekskluzivno zastupa Delta.

IVAN STANKOVIC, predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIC, direktor HEMOPHARM GmbH, Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. kao dvoclano društvo. Osnivaci su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara, koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stankovic. Na taj nacin je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”, Akcijski fond i PIO fond imaju 40%, a kod malih akcionara je 7,52%. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. Trgovinski sud u Beogradu je 27. februara 2006. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otudenje i opterecenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”, uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. marta 2007. godine Nikolu Dobrijevic za privremenog upravnika deonicarskog društva “Trudbenik konzorcijum”, ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da ude u ovu firmu, da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji, pa godinu dana ne može da se spreci dalje uništavanje akcionarskog kapitala. Ovakav nacin kupovine akcija, odnosno udela, dugo je osporavan, pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. Odluka, medutim, ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da ce se politi benzinom, a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”, u Agenciji za privredne registre, namerno promenio sedište firme. Kljucne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. Njih ne zanima proizvodnja gradevinskog materijala, cime se “IGM Trudbenik” bavi, vec samo da preuzmu 100 hektara gradevinskog zemljišta preko puta Višnjicke banje ciji je korisnik ovo preduzece. Glavni je Nikola Stankovic, potpredsednik “Hemofarma”, koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi, na opisani nacin, akcije “IGM Trudbenika”. BRANISLAV STOJAKOVIC, generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. Stojkovic je od 1989. godine ušao privatni biznis, od kada se bavi prodajom nameštaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobracaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljevic i više direktora Aerodroma Beograd osumnjicenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzece za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivicnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovica, zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa, bivšeg pomocnika gen. direktora Aerodroma Sladana Ikovica i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Ðordevica”. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popovic, vlasnik i direktor preduzeca “Eurosalon” Branislav Stojakovic, direktor preduzeca “Termoenergo inženjering”, Jovan Ðenadic direktor preduzeca “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišovic, zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Buncic i direktor preduzeca “Abies sistem” Predrag Vukovic. Citavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma, generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljkovic, koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartcika-lopova, pod zaštitom Mladana Dinkica: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju, uocio sam, pregledajuci dokumentaciju o investicijama koje su u toku, da su investicije za VIP salon isuviše velike. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u, UBPOK-u, da ispita te navode”. Stojkovica istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. Slican model, prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama, primenjen je i pri opremanju BIA, za vreme Radeta Bulatovica, samo što je, zbog blokade racuna Evrosalona, isporucilac bila Stojakoviceva firma Evrolak.

i krace vreme bio je u fudbalskim telima. ima dva sina. Mnogi u firmi bi do direktora . fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. “Delta broker” i fizicko lice Dušan Petrovic medu deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Panceva. Radomir Markovic i Dušan Stupar. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. Njih dvojica preko Dušana Stupara. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševicima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”. gde je od 1990. 06. a slucajno ili ne. Tako su “MV investments”. godine zaposlen je u preduzecu “Univerzal” iz Beograda. godine radio je u Republickom MUP-u. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. Dušan Stupar je roden 1947. “Citadel sekjuritis”. Zaljubljenik je u fudbal.secka voce i pravi camcice od kajsija i jabuka. u banatskoj opštini Secanj. Borislav i Marko Miloševic. a u fioke smešta zalihe slatkiša. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Stupara i Bore Miloševica koji je od 1992. indikativno je da je Stupar fizicko lice sa najvecim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. RADE SVILAR. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevica vodili su Marka u lov. nacelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. DUŠAN STUPAR. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeca u Srbiji. Od 1973.Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Muškovic kaže da je sa Branislavom Stojakovicem provela “13 magarecih godina”. Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji cas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). jer je bio blizak poraženom taboru. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu politickih nauka u Beogradu. Rade je bio veoma blizak Miri Miloševic. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. smenjen je i Stupar. voleli se i pazili. Oženjen je Vericom. a rezultat je udeo Bore Miloševica u vlasništvu “Univerzal holdinga”. Oženjen je i ima dvoje dece. Medutim. preduzeca za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Indije. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pancevo.prolaze samo oni koje ona propusti. od 1997. Iako starijeg Miloševica nema na spisku akcionara. a planiraju da kupe pancevacku Azotaru. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. do 1990. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr.2008. brat i sin Slobodana Miloševica. bliži nego njenom mužu. “Univerzal holding” ima vecinsko ucešce u kapitalu nekoliko preduzeca po Srbiji: ugostiteljskog preduzeca “Kaštel” u Eckoj.D. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. a od 1997. godine. Nakon osnovne škole u Jaši Tomicu i gimnazije u Zrenjaninu. Beograd. Borislav Miloševic i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. Miloševici su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeca u Vojvodini. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. godine. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. a od 1988. direktora firme “Univerzal holding”. lekarom dermatovenerologom. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Curcica. a u Somboru prati utakmice Radnickog. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. Šetku prvi generalni direktor iz . cetiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Panceva. vec kontrolišu ovo jako preduzece za unutrašnju i spoljnu trgovinu. gde i danas živi. Od 1990. koji mu je bio komšija na Banjici. kao i trgovinskog preduzeca “Tamiš” iz Secnja.10. na kom je diplomirao 1973. do 1988. kada je Slobodan Miloševic sa cela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolica. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. godine u Krajišniku. kao i neka putarska preduzeca u Vojvodini.

. Slobodan Radulovic (“C market”). Dragomir Tomic (“Simpo”). Izbor za predsednika “kuce fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. nazivaju ga “Jelence”. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve nacine želi da postane fudbalska vlast.2000. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranovic. na severu je “mrtva trka” dva vojvodanska biznismena.12. Ljubiša Jovanovic (AIK banka).. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. Protivnici Svilara isticu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za celnim covekom u FSJ iz njegovih redova. predvodenih premijerom Zoranom Živkovicem i potpredsednikom Vlade Cedomirom Jovanovicem. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. da obecanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine. ali se (ne)ocekivano. direktora “Apatinske pivare”. koja se bavi proizvodnjom toalet papira. Dragan Kostic (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Ðuricic (“Hemofarm”). sa najvecim domacim privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. maramica i slicnih artikala. ciji je bio “veciti” predsednik. salveta. Ljubiša Mitic (“Tigar”). direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIC. Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata. predsednika FSJ bila je predvidena po ubrzanom toku. Svojevremeno. vlasnik kiparske firme „Kapa star“. preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. Delegaciju privrednika cinili su Bogoljub Karic (BK). Iz “Partizana” se nisu oglašavali. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Curkovic. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. od tela romboidnog oblika. Radenko Marjanovic (“Knjaz Miloš”). septembar 2003. Gojko Muhadinovic (“Topola”). bez njegovog licnog pristanka. ukljucujuci „Jafu“ iz Crvenke. A onda je sve krenulo korakom kornjace. Džajic je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. Koliko je Šaranovic duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra.. Milorad Savicevic (“Geneks”). u kojoj znacajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“. Miodrag Kostic (“MK komerc”). Ljubomir Mihajlovic (Komercijalna banka). “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanicno priznaje”. Tomislava Karadžica i drugog . Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. Radeta Svilara. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“. 7. Karadžicu protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazeceg Miljana Miljanica. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji porucili Miljanu Miljanicu da se mane “coravih poslova”. Mica Micic (“Jedinstvo” Užice).privatnog. Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahovic. Dmitar Šegrt (“Toza Markovic”). vec zbog kase.državnog. Miroslav Miškovic (Delta). kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. Šaranovicu bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. Rade Svilar (“Apatinska pivara”). predsednik Upravnog odbora kluba. Na jugu se nisu opredelili. Ucinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. Slobodan Dragicevic (DIN).000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju . plativši oko 350 miliona dinara. ministar trgovine Slobodan Milosavljevic i direktor Uprave carina Aleksandar Krstic. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanica. jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajica. sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. Nikola Pavicic (“Sintelon”).. po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva.Srbije na celu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. godine Prvobitna izborna procedura za 32. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša cute. Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. odnosno 10 puta više od pocetne aukcijske cene. pa tek onda na red dolazi izbor prvog coveka FSJ. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. U ovoj izbornoj kampanji vanstranacka organizacija “Otpor” nece imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. NEBOJŠA ŠAPONJIC. Dalje. Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv nacin došli do novca. jednog . 26.

a za ostatak sam pitala Šaranovica. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeca potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. u Beogradu.V. koji je poceo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „mocnih“ firmi. kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani.2006. Beograd. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne ucestvuju u ovako režiranoj predstavi: . a koja je imala poslednji sastanak 02. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. niti pozivani da u odlucivanju ucestvuju.000 evra. I pored cinjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upuceno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200.000 evra za gradnju kuce. Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara.centra papirne industrije.drugi cin predstave..12.000m2.god.12. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog coveka „Delte“. NENAD ŠARENAC.„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov. . bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom pred Cetvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. uspešnim preduzecima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju.2006.god. od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na ocuvanju pozicija jednog od najvecih svetskih brendova na tržištu Srbije.d. predhodnom kupovinom deonica. rekao je Šaranovic. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic.d. zvani Tender za prodaju kapitala.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona ocigledno ima više. vlasnik Neregelia trading limited Kipar .01.2006.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjic. vlasnici Aleksandar Vlahovic i Danko Ðunic . kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeca u Srbiji sve moguce. Nedokucivo je . Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. preko puta crkve Svetog Marka. pa i na silu. Posle dve-tri nedelje. Ivana mi je vratila dug”. cija se vecina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeca „Tehnopromet“ a. a završava njenim izlaskom 15. godine. “Dao sam joj novac bez problema. nastavlja se ucešcem Kompanije „Simpo“ a. Tu se. odigran je još u septembru 2005. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora). cijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a. zvan pokušaj otimacine vrlo vrednog objekta od preko 2.konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: . svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic. gde je preko 700 fizickih lica postalo akcionar „Novog doma“ a. . koju poseduje još od 1966.god.d. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani.god. direktor UNIGROUP.).000 evra.d. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi vecinski vlasnici. još 1998. Na sudenju Nemanji Kolesaru. ova praksa se nastavila i 16. inace njegova drugarica. na ocigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a. Šaranovic je ranije radio kod Miškovica. zapoceo je saradnju sa Heinekenom 1990. Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. generalni direktor kompanije Heineken Import doo. Ovo preduzece kupio je „Univerzal holding“ ad.. u konzorcijumu. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeca Kane Export-Import. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95.god..11.2007. Kulise kupcima.god. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica.prvi cin. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjaca (u kom je trenutku bio „Simpo“). nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponudaca“ za društveni kapital kompanije Novi dom . vec je preduzecem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo.god. “U sefu sam imala oko 105.d.

kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu. koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. Napravljen je ugovor izmedu “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”.09. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzecem dok „mocni“ kupci ne dodu u poziciju da to mogu i po zakonu. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo. ili ovaj: „Najbolji lopov najbolje zna kako da organizuje ostale lopove“. jer u ovakvoj konstalaciji „mocnih“ kupaca. izvršava naloge maminog sina. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju. Vodeci kompaniju cetiri decenije. 1967. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da predu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra. godine. na 29.2007. sa 01. godini procenjena na 80 miliona evra. ionako jeftino placeno preduzece (17. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju.treci cin predstave zvane „Privatizacija“ pocinje potpisom Ugovora. U svojoj 29-toj godini.2006.000 m2 u Beogradu). KRAJ PRVOG DELA Prigodni aforizam za opštu upotrebu glasi: „U državi u kojoj vecina krade najveci ugled uživa najveci lopov.“.d. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. “jer su tamo manji porezi”. prema slovu ugovora. ali tek po danu ispunjenosti uslova. .godine). koju je zastupala gospoda Vucic licno i koje je. vec tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora. u Nikoziju. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomic je roden u Žbevcu 1937. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. pocetkom aprila 1990. i drugo.. S Borkom Vucic predstavnici “Simpa” otputovali su.500 ljudi. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju. koji su isti „kupci“ potpisali. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . godine.Cyprus investment and finance. objavljeno. . a srednju ekonomsku u Vranju..07. a “La meson” je dao strucnjake i odao tajnu proizvodnje. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeca „Eki investment“ koje je ucesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. sa 15.II Deo DRAGAN TOMIC. trebalo da obezbedi 130. Tomic je odlucio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa. oslobodi radnika bez da to košta.09. Pri tom.09. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogacarevic”. više ne upravlja ni generalni direktor. neobjavljeno. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu.15mil evra za 70%) sa preko 36. a sve iz „viših“ interesa. iako su po socijalnom programu. a nastavlja se periodom od cetiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a. dok su ovde jasni licni interesi da se. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od cetiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašcenja sprovode šta im se cefne.04.2006. vec se izvršavaju nalozi novih vecinskih vlasnika.09. Dragan Tomic uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem cija je vrednost u 2002. Na preduzece u Nikoziji . na 01.000 dolara za izgradnju novog preduzeca u Srbiji. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeca Popov Andrejom. stvarno se može pohvaliti „transparentošcu“ (providnost). dužni da isplate otpremninu od 250 evra. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je pocetkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahovic.produženje roka za ponude na tender: prvo.2006. “Simpo” se obavezao da ce da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. u kome je zaposleno preko 6.

a Džordžis na Kipru cekao svoj deo kolaca. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomica i “Simpo” sudu u Beogradu.000 evra. rodaka Dragane Tomic. hrvatske i srpske proizvodace. Ali je Vladimiru Arsicu. snaja Dragana Tomica. inace njegova drugarica. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu ucini i pozajmi oko 200. Kao ovlašceno lice. Na sudenju Nemanji Kolesaru. Goran. Dragana Tomic. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. a trebalo je. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. to bilo u dubokoj ilegali. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. video da se srpski partner pravi lud i ne uplacuje ni dolara na njegov racun. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika cokolade “Simka”. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. snaje Dragana Tomica. rekla je ona. koja je smeštena u Bujanovcu. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplacenih dažbina. Tek 2003. predvidenih ugovorom. avgusta 1997. “Simpo” ih je prodavao. Tada je izjavila: . rekla je Veselinovic i dodala da ce narocitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. koji su optuženom pozajmili novac. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac. Vlasnik “La mesona” opet je. Sin Dragana Tomica. Rodaka Dragane Tomic. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. i firmu “Food industries”. “U sefu sam imala oko 105. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaceno dovoljno novca na racun.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuce. .Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj cokoladi koja je najbolja u zemlji. Prvo je u Beogradu 1997. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. Umesto da negira. „I Delta i Agrokor brane domace proizvodace. Uplatili su mu samo 90. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. direktora kompanije “Simpo”.d. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. deset odsto od prodtae robe. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”. Ivana mi je vratila dug”. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomic je pustio pricu o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. Kad je. šaranovic je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. izletelo: “Završena je prva faza fabrike cokolade i uposleno je 60 novih radnika”. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeca s Miroslavom Miškovicem. Direktorka “Dunje” je Branka Stankovic.000 evra. kada je fabrika cokolade osnovana. ako vas interesuje ko je vlasnik . Dva meseca ranije osnovana je “Simka”.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomic. obrazlažuci spajanje. bez prethodne provere knjiga. Branka je uvek nedostupna. kapitalom od 100. isticuci samo koristi koje ce od spajanja imati srpski i hrvatski proizvodaci. Ljerka Puljic je istakla da dve kompanije vec podržavaju svoje partnere. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje ce takav potez imati na potrošace. Goruce pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. pravila je stvari od bambusa. što je nekih šet miliona dolara. Predstavnice Delte i Agrokora. Vecinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. sa najlepšom ambalažom. u nerezvijenom delu Srbije. Dragana u Švajcarskoj osniva. nadgledao je proizvodnju. u nastupu na tržištima obe zemlje. IVANA VESELINOVIC. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. Branka Stankovic. udata je za njegovog sina Gorana. bilo je reci i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”.stavljen je katanac. kako kaže njegov radnik. 20 procenata. Ali. naravno. Deset godina fabrika.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. familije Tomic.” Simptomaticno je da je i 1997.000 dolara. tada potpredsedniku kompanije. kulturno zatražio svoj deo profita. I slagali ga. 2005. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic. Posle dve-tri nedelje. LUKA BEOGRAD a. posle nekoliko godina. a za ostatak sam pitala Šaranovica.

što je i ucinjeno. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. Ko mu se u poslu ispreci. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. i poceo da kupuje trgovinske firme. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmocnije srpske firme. Nakon atentata na premijera Ðindica. radi monopola. Premijer Koštunica.Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. godine. stvarajuci trgovinsku mrežu. Dušan Mihajlovic. Božidar Ðelic. koji su radili u tim lokalima. Mirko Cvetkovic. ”Zahvaljujuci poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. ali se na tome završilo. za male pare. Dok je Savicevic bio na celu Geneksa. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. i deca Miroslava Miškovica. vec je prepolovio preduzece. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahovic. Na konferenciji Saveta ovim povodom. 17. koja se uselila u zgradu Geneksa. proveo je šest meseci u zatvoru. Ivanu Veselinovic. odgovorio je da on kupuje srpske firme. . Na taj nacin Delta je otela oko 1. To je prvi zvanican podatak o vlasništvu nad Lukom. SD je uverena da su cinjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe.. Miloševicu se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. mart 2007. on ga skloni ili uhapsi. razoblicava se uloga Aleksandra Vlahovica. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinovic dala je povodom krivicne prijave izjavu policiji 27. potpredsednik Ivan Ðurovic.. Delta je pocela ni iz cega. i sprecava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIC. jula 2001. gospodin Miškovic krece u surovu pljacku.. i blisku saradnicu. koji je dostupan javnosti. pljackajuci imovinu Geneksa. i da je u prodaji Luke Beograd država oštecena za najmanje 21 milion evra. Osnovno opredeljenje Miškovica nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. cinili su: predsednik Aleksandar Vlahovic.06. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. zasnovano je na otimanju. pola-pola. partner EKI Investment 26. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. vodi na Miškoviceve sina i cerku. Mirka Cvetkovica i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. potpredsednik Goran Pitic. Miškovic je ostao nedodirljiv. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog coveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. potpredsednik Slobodan Miloševic. Slobodan Miloševic je tražio velike pare za finansiranja SPS. ciji su vlasnici. Miki Savicevic je odbio da ih plati. upitan od predstavnika medunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. Ono se gradi parama iz budžeta. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinovic. Izgradice ga tako što ce angažovati druge neimare. Milan Beko. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeca „Vorldfin“. Danko Ðunic. 2008. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. Gradanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovica. i posao je dobio Miškovic. Vlasnik gradevinske firme “Gemaks” Ðordo Antelj.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. Bekovo preduzece „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovodenju pljackaške privatizacije u Srbiji.. sa jednakim delovima. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahovic.2007. Do sada se spekulisalo da to preduzece pripada Beku i porodici Miškovic. predsednica Saveta Verica Barac rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. jer je Miškovic nameracio da bez gradevinske mehanizacije. Na mesto Savicevica došao je Andreja Dozet. godine. Ivana Miškovic-Karic i Marko Miškovic. Sve što ucini gospodin Miškovic. kakav je Miškovic.

kobasice. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi. a posle atentata na Zorana Ðindica visoki funkcioneri Demokratske stranke.. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da ucestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav nacin povezani s vlašcu. Mandatar Zoran Ðindic suocio se 2000. Neki od partnera dobijali su. a tom timu se prikljucio i Bubalo. od dotadašnjih deset. bude nemacka elektroenergetska korporacija RWE. sa šesnaestoclanom pobednickom koalicijom DOS. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. na mestu broj 134. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuce “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. i koverte sa „cestitkama“. nekim cudom. navodno. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Ðelic i Aleksandar Vlahovic nekadašnji nestranacki ministri. JSD Partizan Danko Ðunic. Koga zastupa poslanik Vlahovic? Uprava za sprecavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o nacinima nesprecavanja pranja novca od 2000. 05. Dva broja ispred Vlahovica. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahovic prešao je u Demokratsku stranku i postao clan Glavnog odbora. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja.02. Glavni razlog. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovica i Mladana Dinkica SINA je otkrila pre desetak dana. Ova adresa je u Sopotu. Kovilj. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. bivši ministar poljoprivrede. radi lakšeg snalaženja dostavljaca. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stecajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. ušle su i tada nestranacke licnosti kao Božidar Ðelic. sadrži ime Aleksandra Vlahovica. Pancevo. mesni proizvodi. salame.godine bavila restrukturiranjem. pa je njegov kabinet imao cak šest potpredsednika. žestoko su se posvadali na sastanku partijskog vrha. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2.. saznaje agencija SINA. a to je bila po zakonu iz 2001. nalazi se ime Dragana Veselinova. pod rednim brojem 132. bili su „kucni partneri“ industrije mesnih preradevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. To su pileci bataci. kao i da Zakon labavo odreduju ko može biti ucesnik u postupku. To skrece pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u politicku stranku. jeste Vlahoviceva želja da dobije Ministarstvo energetike. Paketi su tako veliki da ih jedna prosecna porodica ne može pojesti za mesec dana. nije obavezana da daje ove informacije. Tomica Milosavljevic i Aleksandar Vlahovic. cija se privatizacija ocekuje. U tu vladu. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. pored paketa. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. do danas. Aleksandar Vlahovic i Dragan Veselinov. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahovic.2007. Goran Pitic.“. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu clanovi partija. ucestvovali Aleksandar Vlahovic. a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. bivši ministar za . Oni su predvodili grupu koja se 2001. Aleksandar Vlahovic i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. drugi sprat. bila stvarno transparentna. Svi sa spiska dobijali su na kucne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. Medutim. i Mladan Dinkic.clan Politickog saveta DS. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahovic . cemu se Ðelic protivi jer se boji da njegov stranacki kolega zajedno s Mladanom Dinkicem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Srbije i Elektroprivrede Srbije. clan uprave Košarkaškog kluba Partizan. Aleksandar Vlahovic je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenovic. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprecavanju pranja novca iz 2005. jer je to idealan nacin pranja novca. Dokument „Kucni adresar poslovnih partnera“. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede.

direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu.. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. Branislav Ignjatovic. godine. Tu planira da na oko 20. SPS je vladao u Žitištu. atraktivnom delu Herceg Novog. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajevic. kucu ima Milan Beko. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše.. Aleksandar Vlahovic je kao „republicki ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjicenih”. januara 2003. Nedavno je proširio plac. Marcicevic. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradicu. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Vecernjih novosti. sa Milanom Anticem. kada je registrovao firmu „Agroživ“. ministar u Vladi Slobodana Miloševica. Kljajevic. prema revizorskim izvještajima. U Perastu kucu ima Goran Bregovic. do septembra 2003. Bojana Maljevic. takode ima vilu u blizini hotela Plaža.. Roden 1950. na kojima je razmatrana privatizacija. stecajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnovic. bivši direktor „Sartida”. u Beogradu i Smederevu. U njegovom komšiluku je vila Petra Matica. Vlahovic je. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Miškovic podigao kucu od oko 300 kvadrata. Na pomenutim sastancima dogovoreno je da to realizuju kroz stecajni postupak. Hamovicev kolega iz beogradskog Genexa. Agenciji za sanaciju. Dušan Marcicevic.000 kvadrata. terete se da su se. pa je 23. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra. vlada prihvatila zakljucak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. od februara 2002. bankama i dogovarali kako ce prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. Trojica direktora društvenih preduzeca . Miroslav Živanov. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje.Beograd . Živomir Novakovic. Gradonacelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ogradenog imanja na Luštici. tvrdi se u dokumentu.. i. uspeo je da od 1992. Vlahovic. kojom je predsedavao pocela da daje rezultate). koji je pružao mogucnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeca putem neposredne pogodbe bez ukljucenja drugih potencijalnih kupaca. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. bivši sudija ovog suda. generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO. U blizini je Vuk Hamovic. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takode ima kucu u Herceg Novom. I nekadašnji genexovac Zoran Obradovic.500 kvadrata zemlje i kucu od šezdesetak kvadrata. nakon što je komisija o poreklu kapitala. Informativna služba Socijaldemokratije (ciji je predsednik Vuk Obradovic pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. aprila 1951. ima imanje u zašticenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. Milena Dravic. sastajali u zgradi vlade. Vlahovic je clanovima vlade precutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. MIROSLAV ŽIVANOV.Herceg Novi . Pored njih. roden 28. bivši predsednik Trgovinskog suda. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižic preselio se u klanicu. suvlasnik londonske firme EFT koja je. Uz obalu naselja Savina. Na Savini. Koristeci svoj položaj Vlahovic je na sednicama vlade. godine. na Toploj. Preko Kolesara i Ignjatovica. Kolesar. na poluostrvu Luštica. Pored vile i bazena posadeni su vinogradi i izgradeni teniski tereni. Seka Sabljic. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine. kuce imaju mnoge poznate domace licnosti: Dragan Nikolic. Miškovic na Malim Rosama ima oko 1. koncentriše se bogato društvo. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade. U njegovom komšiluku. Novakovic.Trebinje. koji je prodavao po pancevackim pijacama pilice na komad. i Nemanja Kolesar. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . godine. DRAGOLJUB VUKADINOVIC. a poceo je da kupuje placeve i na Rosama. On je u Miloševicevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševica.privredu i privatizaciju. godine. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. na Rosama.

ukljucujuci cak i školovanje u inostranstvu. na aukciji 10. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se . godine.. Deuric dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”... saopštava da odlazi u penziju. Cinjenica je da su krivci ostajali na funkcijama. Nijedan cas prakse niti bilo cega primenjenog u toku obrazovanja.U Srbiji nikome. teorija apsolutno dominira.60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. sa prosekom od 10. zbog duga. kojeg cini 7 clanova. a da li im je nešto isplaceno u kešu ili na racune . bez obrazloženja. Dok je on na putu. Loši kadrovi znace lošije obrazovne mogucnosti i skromno znanje studenata. (Makedonija). savetovao je radnike da što hitnije skupe vecinski paket akcija. prof. neadekvatnu struktura kadra koji predaje. Sami možete da pretpostavite gde i na koji nacin se troši ostatak novca. cak i po nekoliko desetina miliona dinara. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog.. nemogucnost zaposlenja. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi.. oktobra. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”.... Kome se polažu racuni za trošenje novca . Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore ciji rad odgovara profesionalnim standardima. Kamenkovic pristaje bez konsultacija sa radnicima. Agroživ ih je tužio. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedocim iz licnog primera. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova.. radnici prikupljaju zastupnicke izjave kako bi formirali vecinski paket akcija. “Jaka” bude zastupljena sa 4. nemogucnost javne kontrole trošenja novca. prema svedocenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurica. i 4. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl.000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po recima dekana. da se dogovore o daljim koracima. 3.. Petnaestak dana po aukciji. oktobra predlaže tri clana UO ispred malih akcionara. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41. Megatrend broji 14.množite to sa 14.00 u II i 9. Prva je takode neistina – 2007. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima. uz sve. pripadne Živanovu. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaci univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nadu posao. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIC. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. Radnici – akcionari “Jugoremedije” secaju se da im je bivši direktor septembra 2002. septembra 2002... Sreca ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju.nije utvrdeno. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadic bio na otvaranju nove zgrade 2008..000 studenata. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda.. Kamenkovic na poziv Jovice Stefanovica putuje za Skopje. Kljucna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša.. Kamenkovic mu. i biraju Zdravka Deurica za svog zastupnika.. PRIDRUŽENI CLANOVI SRÐAN KAMENKOVIC.. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi.. Da je druga cinjenica neistina dokazao sam licnim primerom. tadašnji direktor Srdan Kamenkovic. Kako društvena preduzeca nisu bila u mogucnosti da isplate ugovorenu sumu.. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje..terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate. Posle privatizacije društvenog preduzeca.. Direktori društvenih preduzeca potpisali bi ugovore.. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosecna cena po knjizi je 10 EUR). Živanov i Prebiracevic dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeca da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. a ostali akcionari sa 3 predstavnika. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzece. koji je bio aktivno ukljucen u pripreme za prodaju akcija fabrike..

Ova pomoc je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu. Materijal je dovezen cak iz Sente. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zakljucen krajem marta. Ova kompanija pominje se i u izveštajima americke obavestajne službe CIA. 40 000 tona tehnicke soli i 30 000 tona karbamida. prosledio u "Grmec". juna 1995. Aprila 1998. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmecu". Prica o nesreci u "Grmecu" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao narucilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. i tada i danas.zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-vec koga znam”. predvoden potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo.decu. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12. Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija.. najveceg diktatora u Evropi. u Privrednoj komori Srbije . naveo je "Vasington tajms". Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobicajeni vojni teret bio namenjen Libiji". Optuženima u slucaju "Grmec" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. ili brzo odlaze ali zato je vecina njih iz vremena netržišne privrede. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. tvrde zvanicnici Agencije". novembra 1996. ogradena takvim zidom cutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". Taj posao je Slobodan Miloševic dao Jovici Stanišicu. “Rajko Uncanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom".. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeci da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. koji ga je preko svog pomocnika Lukica. To su ljudi koji studente treba da uce tržišnom privredivanju i koji grade buducnost kompanija kroz studente koje obrazuju. inace bi posledice bile još teže. RAJKO UNCANIN jedan je od predavaca ovog “fakulteta”. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeduje tehnicku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike.000.. kumove i ostale. DB preko Radosava Lukica u "Grmecu" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. Ovo ne važi za vecinu drugih . u neposrednoj blizini nuklearne centrale Cernobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u cernobiljskoj katastrofi 1986. Dan posle demantija saveznih vlasti..000%. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. rodake. Cinjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanicno i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slucaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. rekao je u razgovoru za NIN 28. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je. Tragedija u "Grmecu" se nikako ne može posmatrati izvan politike. pisao je "Vasington tajms". U optužnici se navodi da je u maju 1995. inženjer zaštite na radu. Druga cinjenica jeste da je Rajko Uncanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najvece svetke inflacije od 318. Najboljih kadrova nema. Veliki broj profesora (i dekan medu njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševica. Kako drugacije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni zapoceli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivicne prijave i zahtevi da pokrenu istragu. na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu. Milo Ðukanovic. Pozivajuci se na zapadne obaveštajne službe. godine. Zvanicnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zakljucio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehnickoj podršci u razvoju raketnog programa...

Prica bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevic. generalni direktor "Grmeca" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujuci bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševicem i visokoj poziciji u SPS bio prvi covek ne samo fabrike. predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANCEV. generalni direktor MLEKOPRODUKT DMITAR ŠEGRT. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije. So nije pomenuo. Zamisao je potekla od Šegrta.8% vlasništva. Zahvaljujuci debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu...(PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavlicevic ostavio je poruku za NIN. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehnicke soli. vlasnik Delta M.8 % postati najveci pojedinacni vlasnik “Toze Markovic”. pronašao kupca akcija TM Investa. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. po njemu. je Dmitar Šegrt. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. što ih poseduju tri preduzeca iz holdinga Delta. a da ce uvoz biti obezbeden preko društvenog preduzeca "So produkt". Šegrt se pozvao na patriotski cin jer. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video nacin da ostane na celu fabrike. u kome su Miroslav Miškovic. samo što su u ovom slucaju drugi “igraci”. Na celu tima. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u meduvremenu oduzeo licenciju za poslovanje.4 %. postane vecinski vlasnik fabrike.3%) industrije gradevnog materijala “Toza Markovic”. Šegrt je u Nicovicu. direktor “Toze Markovic” i prvi covek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deonicara. ali je kao predsednik Skupštine deonicara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deonicara prodao beogradskoj kompaniji IHT. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. Nicovic je vec kupio 10% akcija TM Investa. votka. vlasnik IHT. osim Miškovica. Dmitar Šegrt.1 milion maraka. koja je preko Našicecement pojedinacno najveci vlasnik (30. 3. pivo. placajuci svaku manje od Nexe. LUKA BEOGRAD ad Najveci broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vukovic i Ðorde Širadovic. Vukovic je od promene režima u inostranstvu. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. koji je. DRAGAN NIKOLIC. sinteticka vlakna i polietilen visoke gustine. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane vecinski vlasnik najvece srpske fabrike opeke i keramickih plocica. koji još nije ponuden na prodaju.1% tako da ce se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. glavnog protivnika da Nexe grupa postane vecinski vlasnik. u Kikindi su smislili kako da se spreci da Nexe grupa.). u zamenu za traktore. direktor fabrike Toza Markovic. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. Njima treba da se “pridruži” 11. Svi putevi vode do Rajka Uncanina. sadrži 15. viski. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dionicara. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. Metod lici na onaj kojim je slovenacki Merkator onemogucen da kupi C market. generalni direktor TIGAR ad PAVICIC NIKOLA. a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. odmah iza „Progresa“. smenjen je s te dužnosti. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”. Kao . Sa porezom od 19. i Ðorde Nicovic. Rajko Uncanin. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Uncanina. Državni paket. deterdženti. avgusta 2006. Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa. a Širadovic je generalni direktor novosadskog preduzeca „Novkabel“. AD “MINPROJEKT” Maja 2006. bivšeg ministra za privatizaciju. vec i u Kikindi. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. Na taj nacin IHT ce s 34. a u toku je kupovina preostalih 13. sir. ÐORÐE ŠIRADOVIC.

Na telefonske pozive ne odgovara. prvom klasom. CLANOVI PO POZIVU prof. odluke potpisivao mimo zvanicne evidencije. delovi kompanije „Delta“ (1. postavio je za vodu smene kuhinje svog kuma Selejmana .9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. obecavajuci da ce se glavari stranke kod njega leciti uz punu diskreciju.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. i troje rukovodilaca iz ekipe Ðorda Širadovica. koji je na medicinu upisan preko reda. Po recima Ðelica. Širadovica.. covek koji ce makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftica za nacelnika. a kabinet cuva vojnik. koji je otpušten sa VMA zbog nedolicnog ponašanja.. Za njegovog sina. general major. ministri Ðorde Širadovic i Boriša Vukovic svojevoljno i neovlašceno prepravljali su odluke komisije i kolicine i vrednosti kontigenata po nahodenju. Bio je skoro bez šansi. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomocnika. Kako je najavio Ðelic svim firmama sa ovog spiska rešenja ce biti urucena u narednih 15 dana.7) (automobili). nije imao doktorat. „MK Komerc“ (1. para ima.8) (deterdženti). imao ceste sukobe sa Mihailom Milojevicem i Vlajkom Stojiljkovicem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi.. obukao je svecano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke. dr MIODRAG JEVTIC. a novopecenog savetnika. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. Na simpozijume i strucna usavršavanja šalju se mladi lekari.. Tadašnji ministar odbrane i bivši nacelnik ove ustanove.. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje. Nema para za hranu bolesnika. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. prema nezvanicnim informacijama. svuda u svetu.. Nacelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šcekic. gde je bio komandir voda. i vracen kada je Jeftic postao nacelnik. Na VMA su aparati stari. „Cmarket“ (3. Važno je da general vidi belog sveta. V. cesto se kvare. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta. kada je general Jeftic u pitanju. Ipak. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Andelki Popovic. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. D. kako priznaje. „Autotrend“ (1.2) itd. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. nabavke. studenta medicine. „Nelt“ (1. mora da se nade dovoljno deviza. tenderi.5). ostali . javlja se samo na vrucu liniju. A. tu je završio medicinski fakultet. Cim je ušao u kabinet. General je dva puta operisao Borisa Tadica. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca. u prostorijama JUL-a. nacelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftic je solidan hirurg.da. na seminare.ne“.najupecatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoci zapisnik o kontigentima za uvoz žvakacih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . s obezbedenjem. kupovina lekova. Ðorde Širadovic vracen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. On se mlad oženio. Zar makar na Vojnomedicinskoj akademiji njen nacelnik ne može da bude najstrucniji lekar. A Boris Tadic je predsednik Republike i gradani. general-major Zoran Stankovic. lekari teško utvrduju dijagnoze. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomocnik Boriša Vukovic koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i. On putuje na kongrese. Širadovic je. general Jevtic je stavio ulazna vrata sa šifrom. bivšoj direktorki “Metalurgije”. a vodi i svog sina. O kakvoj se operaciji radilo. Preporucivao se.4). „Beopetrol“ (7. Pukovnik je unapreden u cin general-majora i postavljen je za nacelnika Vojnomedicinske akademije. Sve ostalo je sredivao tast. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftic nije ispunjavao. nesmotreno je izjavio da nacelnik VMA mora da bude general. Širadovic je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. nije saopšteno. porucnik Nenad Burnjakovic.

Hasanovica i Stojakovica. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. koje bije glas da su pragmaticni. Protic. u DSS je i dalje trajala rasprava o Markovicu i Pavkovicu. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva. ništa od svega ne bi bilo! Kako? Živkovic: Tako što je to previše opasno. pet-šest dana pred 5. ili možda cak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. Kada smo se vratili. oktobra. neki od nas iz DOS. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju.Hasanovica. Sat vremena smo izgubili vozeci se po Beogradu kako bismo zavarali trag. generalni direktor Viohalco Group za jugoistocnu Evropu OLIVER ROEGL. pokrene. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. u reforme. ili 7. oktobar. . Imali ste sijaset i biznismena i politickih licnosti koje su to radile. pa Šcekic. od haosa. Takode je u kuhinju doveo i verne poslušnike. Koštunica još uvek nije izjavio saucešce. jedno vreme Svilanovic. Nakon nešto manje od dva sata rasprave. za dva sata im je ona bila urucena i oni su postali deo istorije. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. Ne samo 5.od onih koji su ubili Zorana Ðindica i od onih koji su to želeli. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. I ko je onda imao veze sa kriminalom. Braneci mesto Ðindica u srpskoj istoriji. Zoran Živkovic: Da. Labus. Živkovic: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovica. vecne krize. To je i za demokrate. kuvara. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . Od kada su u kuhinju dovedeni. ko je sprecio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. Nisu samo tu Crvene beretke. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. oktobar.. oktobra nego i u pripremama za 5. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje ce Miloševic sigurno da pokrade.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Ðindica sa liste znacajnih licnosti nove srpske istorije. Milan St. “Danas” : Kakva je bila Koštunicina uloga u 5. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. decembar 2003. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. Da je on odlucivao da li ce se desiti 5.. previše aktivizma za njega. korupcije. . Micunovic. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. Perišic. To je bilo dvovlašce gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Ðindic. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Ðindica Živkovic: I to za jedno poslepodne. Na sednici Predsedništva DOS 6. plan dijetalne ishrane se pravi. straha. Crvene beretke su bile osudene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreci da se oni kriju iza bilo koga. Živkovic: Ðindic. Ko je bio na tom sastanku? . VASILEIOS ENTERTILIS. Ljudima je bilo jasno da pobedujemo na izborima i da Miloševic to nece priznati.ne mogu da se setim ko. nasilja. previše posla.. Janoševic. 22. oktobar. Pet puta je glasano 17:1. sa njegovim „snom o Srbiji“. javnost Srbije branila je sebe od ideja oceva nacije. što su verovatno najobuceniji vojnici na Balkanu. neizvesnosti. s njegovom energijom. Za dva sata smo doneli odluku. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. Gde je sastanak održan? Živkovic: Kod Covica u jednoj hali u Železniku. Ðindic i ja smo otišli kod Mila Ðukanovica u Podgoricu. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedocili da je Koštunica maltene cekao kod kuce da mu se saopšti šta se dešava. Covic. bilo previše. Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Ðindica.. na dnevnom redu su bili Pavkovic i Rade Markovic. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. ja i još . Ako je Ðindic uterivao u red i poštovanje zakona. Odlucili smo da u tom slucaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. željom da je promeni. i u Zoranovoj krvi oni su videli nacin da ponovo budu vlast.

Saši Vukadinovicu.. i šeta po svetu. Miodrag Rakic. Rakic je iz Žitorade.. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. Miodrag Rakic je imao ambiciju da postane šef BIA.Ko je vama saopštio da je 12. Naši tabloidi preuzeli su pricu. ciji je direktor bio Boris Tadic.. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. Prema mnogim izvorima. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanic. Kao clan izvršnog saveta opštine Palilula. ali to je krada ili razbojništvo. Tog dana je slavila rodendan.srbija. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. Rakic je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. imaju kljucni uticaj i u donošenju krupnih odluka. Zvanicno. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. U svakoj državi. posle 5. neki „dvorjani“. I-mejl adresa: mrakic@predsednik. a medu onima. dok covek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskucnik. koji crpu licnu moc iz blizine sa Borisom Tadicem. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. IMA ZAŠTO U jesen 2008.” Sedam-osam minuta posle ubistva.. odnosno sprovodenja politike. Rakic kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. za kratko vreme se skucio i obogatio. Srdan Šaper. bugarski mediji lansirali su pricu da bugarske brodove izmedu Golupca i Smedereva presrecu “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu. i . i predsednicke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. Miodrag Rakic. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. iako se sami bugarski mediji ograduju da su glasine o “38 opljackanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i cak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajucih društava. marta pucano na Ðindica? Supruga. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. Dunavska komisija. i šef kabineta. šef kabineta predsednika države ima vrlo znacajnu ulogu . Dok se predsednik slika za novine. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekriticki? Leta 1992.yu sve govori. Nismo znali gde je odvežen. Njegov školski drug je Ivica Dacic. Rakic je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadica i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadic bio ministar odbrane. šef kabineta vodi poslovne knjige. On kupuje ljude. tajkune. camcima svojih placanih “patriota” blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. Direktoru BIA. Iz perioda Ðindicevog rukovodenja DS-om. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde cemo na veceru. oktobra. ali nije. on rukovodi Kabinetom predsednika. Napredujuci iza Tadica. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. nadležno telo za plovidbu Dunavom. Iz te škole poticu neki od njegovih najlojalnijih saradnika. njegova ambicija ocigledno je da bude u senci. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrdivanja stavova i kreiranja. unapreduje i amnestira od grešaka. a ne piraterija. osnivac ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. mada ko hoce može da ukrade sa barže. pominju se: njegov savetnik. Miodrag Rakic nije poznat javnosti. medu kojima i Miodrag Rakic. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa.siva eminencija. desna ruka Tadica i generalni sekretar predsedništva DS. Kako god bilo. zacetnici gusarstva. ali prvi do glavne figure . u Smederevu. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovica. Dunav je vitalna veza izmedu Crnog mora i zapadne Evrope. Pancevu i u drugim lukama. partijske drugove. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. znacajnu pomoc pruža šef kabineta predsednika Srbije.. U recnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. Bio je potrebniji u Kabinetu. potice politicka škola DS. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakic približio njihove lidere.

bolnicu u Podgorici. IMT u Zemunu.. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pancevacku luku. Od tada Pajkovic isplacuje plate preko objekata i gradilišta. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinicki centar Srbije. IMA RAŠTA Krajem 1950. na celu sa Miomirom Pajkovicem. uz Dunav. i tako ostvario transakciju ciji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu licnog profita. Uz dozvolu Državne bezbednosti. Alžiru. ali moguce je plod aktiviranja neke veze bugarskih ladara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. Zmaj u Zemunu. SR Jugoslavija bila je izvan svih medunarodnih ugovora.–1995. koji su mu neophodni..257 i kancelarijskog prostora od 1. Uvidevši da može da kupi preduzece ciji je direktor. Libiji. i ne ocekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju. objekata u Bohumu. U maju 2002. ali to je bio drugi. i da je Pajkovic iskoristio odnos sa Ðordijem Nicovicem i njegovom privatnom bankom. bio raj i za krijumcare. Pajkovic je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. Zaposleni u Montaži. sa 5 zaposlenih. sa direktorom Montaže. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplacenih potraživanja u inostranstvu.561 kvadrata. nijedan znacajniji objekat nije se gradio bez ucešca Montaže: Dom sindikata. Pajkovicevo bogatstvo danas se ne može proceniti. Pajkovic zavodi teror i otpušta radnike. finansira sa racuna Montaže iz Beograda. Tehnološki fakultet u Beogradu. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je pocetna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. tokom sankcija.253 kvadrata. nego zakonsko pravo na penziju. prvi deo plate za mart. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemackoj. Muzej savremene umetnosti. godine. državni posao. U tom trenutku. Miomir Pajkovic postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. Pocetkom osamdesetih. i preprodaje. zgrada Savezne skupštine. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sociju…). Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 40-45.-tih preduzece Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku.. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” . ili u kešu. zgradu Vojno medicinske akademije. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. ali samo radnicima. Pravio je dvojne ugovore. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla.. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. Montaža krece na evropsko tržište pa ucestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. gde je. Slovensku plažu u Budvi. stambene objekte na Novom Beogradu. Krajem sedamdesetih godina poceli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. Kapital seli u Crnu Goru. razlog. Samo cena gradevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veca od one koju je Pajkovic platio za celu firmu. u istocnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje camce i mini tankere. Pajkovica. Van Evrope. 1992. Tada. to bi. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. tokom “nezasluženih i nicim izazvanih” sankcija. a naplatu vrši preko MontažeMontenegro. a mali na manje. sportsku halu “Pionir”. plus mašine. bez ozbiljne istrage. Montaža je firma ciji su radnici u odmakloj dobi života. primili su u novembru 2008. do 1970. veliki šverceri radili su na veliko. Železara-Smederevo. Milenkom Milisavljevicem. Cehoslovackoj. godine. Angoli. preko kojih je ugovarao i naplacivao Montažine poslove. imajuci u vidu zajednicki imenitelj. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. Sadašnja prica je samo bleda senka tadašnje velike price. Sa 2500 zaposlenih. novo rukovodstvo. Radenovica. Od 1960. Ladari na Dunavu bili su.. prilicno jasno. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. Rekord u Rakovici.. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. putnicka vozila. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. Dunav je. Poslove u Crnoj Gori. a srpska policija i carina nisu se mešali. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemackoj.. bez cijih organa bezbednosti to nije moglo proci.vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate. nego da potežu pitanje. proizvodne površine 2. pošte u Dizeldorfu. ili da taj trenutak cekaju sa odgovarajucom otpremninom. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji. Ako je bilo koji od ova tri. skladišta površine 1. njih oko 350. alati. Direktor Pajkovic zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. oprema.. Jaka firma postaje plen klanova.

Po prijavi radnika. u Aerodromu “Beograd” 800. postavljen je za generalnog direktora novinske kuce ‘Borba’. Oni su omogucili da privatni kapital ude u državnu “Borbu”. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak gradana odredenih prihoda. o trošku Montaže. uslovio ovaj zahtev povlacenjem svojih poslanika i ministara. radi se o coveku kojeg je Mladan Dinkic izbacio iz G17. Nedeljkovic koji je imao astronomske plate. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. Osim što je na celo novinske kuce postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. Pajkovic. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. plasman i transport. takode iz vojno-gradevinskog kompleksa. Nebojša Nedeljkovic smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. na štetu radnika kojima uskracuje zakonska prava.600. menja naziv). Dok organi gonjenja. piše list Blic. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. Politicko imenovanje prvog coveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu. Ðordije Nicovic je vlasnik ‘Napred’. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovicevi ljudi. zakona o carinskoj tarifi. godine. i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). zakona o republickim i administrativnim taksama. Pajkovic kupuje. U leto 2006. rodaci. kumovi. Postavljenje novog . IMA S KIM Nebojša Nedeljkovic. crkve i bolnice. a da je osim Nedeljkovica. Pajkovic u Crnoj Gori daruje škole. a koji je potom prešao u LDP. kupuje deci kuce i stanove. njegovi sinovi. godini. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzece Svetlost (iste godine seli se u Beograd. a u “Skijalištima Srbije” 1. zakona o akcizama.000 dinara. Bio je to kraj nada u službeno lice. i 1950. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanovic. poreska i finansijska policija žmure.000 dinara. IMA KO Mladan Dinkic insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. ne cudi sudbina ove firme. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojic. Tu privatizaciju omogucili su Sveta Marovic i Slobodan Orlic. i poneko spreman da robuje iz straha da nece naci posao. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. Ištvan Pastor je izjavio da SVM nece dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišcena u 2009.000 dinara mesecno. a na kraju i novine. Montaža je osnovana 14. dolazi na celo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu izmedu 16. Dinkic je. a radila je na palati “Ušce”. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. dolazio je izvesni inspektor. godinu. i da se donesu prateci zakoni kojima se obezbeduje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. što G17 plus demantuje. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. “Duvanskoj industriji Vranje”. Cudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. koje placa beogradska Montaža. godini. koje nisu mogle da bude privatizovane. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. objektu novog “Merkatora”. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. opljackanim milionima uništene firme. inspektor odlazi na odmor u Pajkovicev hotel u Budvi. Porodicni klan i direktor Milisavljevic letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže.investitora. jula 1949. Medutim. da bi se izdvojio sektor kioska. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe ciji je posao da sprovode zakon. zbog nezakonitog korišcenja novca na objektu Duvanske industrije. Cedomira Jovanovica.000 i 17. covek koji je radio kampanju za LDP.

nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovica u javnim preduzecima.000 kvadrata u samom centru Beograda.000 kvadrata u samom centru Beograda. Urednik Aleksandar Vasovic zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje.08. odnosno clan društva. nema nikakav odnos. Krajnje je netacan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio licno Zoran Ostojic. jer ne predstavljaju informaciju od javnog znacaja. covek koji je odradio kampanju za LDP. Povodom izjave potpredsednika vlade Mladana Dinkica da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotic Cane. radili za Milana Beka) Mladan Dinkic (covek koga je saradnik Radmila Bogdanovica.direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova. novinar G. sa Srdanom Ðuricem imao zajednicku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. jedini i stoprocentni. To znaci da Skupština. Što se tice zarada zaposlenih u “Borbi”. vec je on to postao na predlog G17.. Radovanovic je naveo da je to ucinio u ubedenju da je on dobar menadžer.2008. vec samo osnivacki ulog. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. novembra 2008. Radovanovic je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. Nebojša Nedeljkovic piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije. odnosno 40. za racun Radmila Bogdanovica uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. U ‘Borbi’. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. sa borbom za osam spratova. kada je to vec bio”..jer se medijima bavi od 1984. i dodao da nikada nije bio clan Vlade. decembra 2008: “Od septembra 2008. Svako dovodenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom. generalni direktor. istovremeno da se na ovaj nacin povredi ugled “Novine Borba”. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. a sve je ocigledno sracunato da kod citalaca stvori pogrešnu predstavu. Komentarišuci postavljenje Nebojše Nedeljkovica za generalnog direktora Borbe. i rodake Vlade Velebita. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotic (covek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. osim Nedeljkovica. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovica. koja je. sa Tijanicem i Tirnanicem. kandidat bio i Ivan Radovanovic. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevica. pozivajuci se na “dobro obavešteni izvor”.” Teško je znati šta je istina. koju nije prihvatio. vrši izbor i razrešen je direktora. broj 1. a izabrala ga je Vlada. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogicno: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašica 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. godine i misli da zna kako je moguce osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. uredivacki kolegijum i koncepciju novina. kako je naveo list “Kurir”. kapetan Dragan. Slavko Curuvija. odnosno 40. i ko je režiser. zlonamerno je. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. Objašnjavajuci zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljkovic. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. godine.. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. u dnevnom listu “Kurir” od 28. kao i da je. iako je najavljen. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanovic (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. Radovanovic je istakao da je Borbu kupio iz razloga . Izbor Nebojše Nedeljkovica za direktora “Novine Borba”.. vlasnik lista rekao je da je direktor sprecen zbog bolesti i da mu je Nedeljkovic ponudio ostavku. vlasnik Ivan Radovanovic saopštio je 1. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanovic predstavio je 2. godine vlasnik sam firme Buana. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevica. godine. Katic i odgovorni urednik Rade Jerinic nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. decembra 2008. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za politicke konotacije iskljuceni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. vec su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. i .

krucijalno pitanje. . radio sam u interesu kluba. Radmilo Bogdanovic. zeta nacelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Ðukanovica. naravno. Od pravosudnih organa ocekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra. nije rešeno do danas. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto.. Kada dode vreme za privatizaciju klubova.. OFK Beograd kao klub ne bi postojao. umesto dotadašnjih 73 odsto. Za svaki utrošen dinar od 1997. Nikola Bugarcic.Vanje Bokana. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. kroz medije.. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto receno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima. i kao sportski rukovodilac.. A sredstva od privatizacije ce otici u kasu države Srbije. Tada smo po prvi put igracima otvorili racune u poslovnim bankama. Da nismo radili na takav nacin. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad... Boriša Vukovic.. koji je neizvestan. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke.. Slobodan Penezic Krcun. kao igrac. i da je to uradeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netacna. neevidentiran. pokušana je moja diskreditacija. Zvezdan Terzic. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova. bio je u Telegrafu kada su poceli) Nebojša Nedeljkovic (Dufri je svima bo oci.. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda. uz placen porez.. kao i Toma Nikolic.. iz begstva. do danas postoji uredna dokumentacija koja. Miloševicevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katic (covek zadužen za propagandu kriminala. Ovako se poslovalo do 2003. na koji nije placen porez. i država je na precutan nacin aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu. poslao je. sportisti placani gotovinom na ruke... i možda cinili privredne prekršaje. Ocigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moci. otvoreno pismo. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedocenja koja dokazuju moju nevinost. a sve sa ciljem da više ostane za sport. stavljali u službu . Zdravko Loncar.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana vec 60 godina predstavljaju stecište politicke. veoma sam ponosan... nije proknjižena u klubu.. Pre nego se realizuje neki transfer. Za ovo spreman sam da odgovaram.. sigurno je da ce OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997.. policijske i ekonomske elite. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjiceni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. ili ne bi postojao na ovakvom nivou.. vec naprotiv. Na taj nacin država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista. i omoguce mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Cedomir Jovanovic (u politici. koji sam i ja zatekao.. Nede Boškovica) Zoran Ostojic (sa Radovanovicem imao posle 5.neki su od mocnika koji su svoje društvene pozicije. u kome izmedu ostalog piše: „. i zvanicne institucije.. I ne da se ne osecam krivim. i uplacivali im ugovorne obaveze legalno. Crni fondovi su stvarani na razne nacine. opstaje zahvaljujuci Milanu Beku. Ivica Dacic . ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. Slavko Zecevic. vodio savezne organe. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. A mi smo stvorili novu vrednost. ali sve što sam radio. Goran Vesic. Mirko Marjanovic. a ne navode da.. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju. oktobra zajednicki nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilica) Slobodan Orlic (saradnik vojnog saradnika Nebojše Covica. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugaciji nacin. Iako je osnovno nacelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica.

ne diskutujuci previše o njima. Miroslav Miškovic. cime je prakticno izašla na tržište EU. godine. neki su pasionirani navijaci. „vlasnik najvece kompanije u Srbiji. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. Nakon toga se buka u javnosti slegla. policiji. kako sedi u Miloševicevoj skupštini i ceka svojih pet minuta. godine. Pocetkom 2008. što visi kao mac nad vratom demokratskog birackog tela. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem rec da cu. Mimo obicaja. Miškovic se oglasio pismom u kome je Jovanovica povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002. koju je 17. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. jedino se na zvanicnom sajtu FK Partizana i FK Crvene zvezde nalazi sastav upravnog odbora. . Zakljucak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. a u Sofiji „Pikadili“. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007. Mada mu kao manu pripisuju politicku tvrdokornost. Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” . ostvario je prihod od 53. da je vracen na posao ali je to odbio. na celo otrgnute struje Demokratske stranke. plasirao list “Blic”: 1. Predlog je odbijen jer je u Skupštini. potpuno je prestao da mu veruje. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva. da su cesto prevazilazili državne institucije. ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. izmedu ostalog. U jednom obracanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. Srpski narod gledao je od 1990. Iz njegove stranke nastace. U više navrata pokazao je prakticno da snaga politicke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa medu gradanima. na razne nacine. pod imenom Demokratska stranka Srbije. „Delta“ je protekle godine. predvodena Vladanom Baticem. 2007. Licni PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio clan Saveza komunista. Svoje stavove saopštava. U periodu nakon preuzimanja vlasti. Koštunica balansira medu nezamislivim politickim opcijama.2008. cas dramatizujuci tu stvar.3 milijarde dinara. podnela krivicnu prijavu. do 1997. Cedomir Jovanovic. mada su mnogi važni za sadašnjost i buducnost Srbije. koji je napustio DS vec 1992. medijima. godine. Za neke to je bio hobi. VOJISLAV KOŠTUNICA. a cas je potpuno zanemarujuci. Narod u Srbiji. privredi. Vojislav Koštunica. DHSS. i da se u meduvremenu bavio naucnim radom u dva instituta. Pravilo: bogatite se i radite šta hocete. godine izdržao je bez poteškoca neprijatan napad. zbog cega je predsednik LDP. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima. Predsednik vlade retko odgovara na pitanja. potvrduje i lista najmocnijih za 2007. Idilicna freska bice zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". Taj ustav sa "ociglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina.” 2. Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zakljucili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“. i u svoje uprave regrutovali su iskljucivo po politickoj liniji. dok u košarkaškim klubovima Zvezda i Partizan taj podatak kriju.crveno-belih i crno-belih imperija. koju je tužilaštvo odbacilo. Cak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštunicin „pecat“. a kompromise je pravio iskljucivo sa „stranim faktorom“. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjacu podršku. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. da bi celokupnu pricu pretvorio u alat za politicku kampanju svoje stranke. Po podacima za 2006. U pocetku se kao moguci koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radovic. poštovati važeci ustav.1.. dokle god je on na snazi i da necu prigrabiti nijedno ovlašcenje koje iz njega izricito ne proistice". koji je bio željan da se što pre izvuce iz zaostalosti. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko mocni. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“. “Veciti” su pokriveni u politici. uprkos ociglednim nedostacima. mogu sve. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije izmedu ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. cak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. a neki su želeli da svoju moc prošire na sve segmente društva. a „Delta“ je protiv Verice Barac. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje.. stao je jula 1992. Pregovore s politickim neistomišljenicima završavao je maksimalnim ucinkom po DSS. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“).

dok citava medunarodna zajednica pokušava da nade manje bolan nacin kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. unuk ratnog zlocinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. poput Slobodana Miloševica. jednog po jednog. pa do još otvorenijeg gadenja prema medunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom saraduje samo kad mora. Ova gospoda. a Aleksandar Nikitovic njegov šef administracije. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovica. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti nacin. sprecavala je stranacke kolege. Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doci kod premijera bez Nikitovicevog blagoslova. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". Ali su oni dobro rasporedeni. Umesto Ljiljane Nedeljkovic. lako se zakljucuje da svi oni koji su naivno poverovali u cestitost. predvodenu Vojinom Lazarevicem. Njegove izjave i postupci pokazuju da je rec o podeljenoj licnosti. Koštunica je rekao svoje. a onda. sa 150 kilograma. Koštunica je svojoj kamarili omogucio najbesprizornije pljackanje. Koštunica se na taj nacin štitio od mnogobrojnih sastanaka. rec reforma u njegovom recniku više ne postoji. Kada se izvrši uvid u spisak clanova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. u stranci nisu imali šta da traže. ustolicio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. ali i o slucaju teškog autizma. Vodi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najludi. od osnivanja. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i nacina življenja. i kao stari doušnik tajne policije. Zvanicnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleci što Vojislav Koštunica nije izjavio da ce "Srbi zauvek ostati na Kosovu". Tako je Nebojša Bakarec. godinama bio prva licnost stranke. izjavljuje kako ce "Kosovo uvek biti Srbija". Demokratska stranka Srbije pociva na autoritetu svog vode. Cim je otišao sa mesta predsednika SRJ. Od otvorene mržnje prema nekim politickim oponentima. Koštunica ume da vlada. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustolicili i održali. Velike donatore . jer na Kosovu. želeci da na taj nacin bude sa svima na distanci. došao uz pomoc spleta istorijskih okolnosti. Demokratska stranka Srbije nema mnogo clanova. Poniznost je jedini nacin opstanka u izvršnoj vlasti i clanstvu Demokratske stranke Srbije. izrucio tom istom Tribunalu kompletan politicki i armijski vrh bivše SRJ. Vukom Hamovicem i biznismenima iz Miloševiceve ere.Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodeceg coveka. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. Osim Dragana Jocica i Nebojše Bakareca. Nedeljkovicka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. Na isti nacin kako je i Miloševic radio. koji su na najbestijalniji nacin opljackali Srbiju. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. a s druge strane. u Gracanici. ciji otac je bio deklarisani ibeovac. smatrajuci sebe iznad svih. ministre da dodu do njenog šefa. Nikitovic je. Svoj politicki manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio cim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševica. Na ovaj nacin Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. jer je to model koji je prihvatljiv svima. i Koštunicine malobrojne prijatelje. Svi osnivaci i clanovi stranke koji su na bilo koji nacin protivurecili svom vodi odmah su odstranjeni. pravnika iz Bara. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog coveka. pre svega prema onima sa kojima je poceo da živi životom politicara. Od kada je postao premijer. nepotkupljivost i pravicnost Vojislava Koštunice. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. tako slicnog pocivšem diktatoru cija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. Recenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je citav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je cesto skandalozna. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. Clanovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su iskljucivo na zahtev vode. pod palicom Ljiljane Nedeljkovic. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljkovic. pa srpske vlade.

Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoci. i tu smo predzadnji u Evropi. Ucinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih gradana tek ce biti pravilno ocenjen. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potice iz privatizacija. a da ce Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne.DSS-a. a isti ti saradnici. Ali nakon desetak prilika da casno odstupi iz vlade. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svade i nove podele. i placa kod Klinickog centra Srbije. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. nalazimo se medu tri najkorumpiranije države kontinenta. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo cemu lici na Miloševicevu guberniju: . uprkos cinjenici da zvanicno postoji sloboda štampe. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljacki stroj. Nezaposlenost se nije smanjila. ali je u osnovi ista . Ti pokreti. rezultati su poražavajuci. Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotic. Prema važecem indeksu. Dobracinoj 10. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja pociva na autoritetu Vojislava Koštunice. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajuci svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom coveku nigde ne žuri. tvorci su "otacastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. Palmoticevoj 33. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radovic imaju mracne biografije. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opacica broj 16. imaju snažnu podršku medu ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. ova stranka i njen nesumnjivi voda. opstanka na vrhu po svaku cenu i slicnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne ucine svoje. U slucaju Vojislava i Zorice potvrduje se izreka da iver ne pada dalje od klade. Postoje slucajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika.inadžijska prema ostatku sveta. licno je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. Ali vec sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim režimom i dalje na gubitku. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodica "Pasja groblja Miloša Radovica''. Privid da Koštunica ''ocima ne može da vidi novac'' prica je za malu decu. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. Direktne strane investicije su zanemarljive. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. postavilo se i pitanje tih sloboda. slicno ekstremistickoj organizaciji Narodni front iz 1945. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. dosadašnja trula koalicija podržace dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Zoricin otac. postala vladajuca snaga. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumacenju pravoslavlja i svetosavlja. Sa samo 16% osvojenih glasova. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. Kralja Petra 10. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veca. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. Posle 4 godine njegove vlasti. dramaticne transformacije u jedno moderno društvo. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. glavni poslodavac je i dalje država. što u nedostatku kvalitetnih strucnjaka. dakle. Ako podela državnog blaga po stranackim interesima bude kako treba. u vrlo širokoj koaliciji. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovica. sa njegovim blagoslovom. Miloš Radovic. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. što u okolnostima neodržive koalicije. DSS i njen osnivac najbolji su nastavljaci destruktivne politike. Koste Glavinica 25a. pokazuju sve simptome vlastoljublja. manifestaciju apsolutne nemoci da upravlja državom. sloboda govora i ispovedanja drukcijeg mišljenja. ništa cega vec nije bilo. sve dok jedna glava nije pala. Koštunicin otac Jovan Damjanovic bio je za vreme i posle rata veliki krvnik.

održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. Nevenka je Milovana Brkica.. Njegov otac. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. studentkinju novinarstva na Fakultetu politickih nauka. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. Ona je više bila sklona komfornom životu. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. cemu je uspela da nauci svoju kcerku Vjeru. a dogurao je do pukovnika Ozne). sa diplomatijom koju predvodi neprikladna licnost. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. Bracni par izdržavao se tako što su prodavali decje lutke koje je Vesela pravila. Borisovi roditelji. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kcerkom iz podoficirske porodice. G17. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. koja je tri godine starija. Ljubomir Tadic pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. Ljubomira. Njihove svirke za ploce izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipovic. Boris odlazi od kuce. koji je s Dragomirom Olujicem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. Veselinka je bila najradikalnija medu ženskim pripadnicima pokreta. Svetozarom Stojanovicem. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. bolešljiv. s Dragoljubom Micunovicem.izolovana od ostatka Evrope. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovicem. januara 1958. zbog konspiracije. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. niti moralni kapacitet. U protekloj godini je cesto saradivao s Koštunicom. godine) iz Osijeka. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasaca DSS. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osijecanke. 3. Nebojšom Popovim i Trivom Indicem. pocetkom osamdesetih godina. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploce. Mlada i lepa Osjecanka bila je vec aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. bio podeljen na više odvojenih grupa. kao drugo dete bracnog para Ljubomira Tadica i Nevenke Kicanovic-Tadic. Idoli su mu bili clanovi muzicke grupe "Idoli''. . Zagorkom Golubovic. Posle završene Prve beogradske gimnazije. da bi savladao Tomislava Nikolica. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji ucestvuju u politickom životu Hrvatske. u kojem su živeli duže od godinu dana. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". narocito njegova majka Nevenka. U suterenu u ulici Koce Kapetana broj 47. detinjast. Mihajlom Markovicem. najjaceg protivkandidata. “predsednik Srbije zapoceo je predsednicku kampanju upozorenjem da ce gradani na izborima odluciti da li žele u EU ili u novu izolaciju. Miladinom Životicem. Pavluško Imširovic i Dragomir Olujic. po nagovoru žene. Borisov otac bio je ucesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u cinu kapetana. Boris Tadic. a 1962. gde su stanovali Vesela i Boris. Tadic je svestan da. u pivljanskom kraju. jer je bio mlak. u stan kod Dragomira Olujica. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmoticevoj ulici u Beogradu. LDP i NS. i iz bolje stojece porodice. danas novinara. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. u Knez Miletinoj 40. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. 1962. a majka Nevenka Kicanovic u Bijeljini. U Beograd je poslat 1955. u Sarajevu.” BORIS TADIC je roden 15. godine. Boris Tadic. Disidentske vode prihvatale su Borisa iskljucivo po tom osnovu. Otac Ljubomir roden je u Crnoj Gori. Disidenti ga primaju i 1981.. Mladi bracni par Tadic oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. godine: Vlada Mijanovic. Otvorena ignorancija govori da je rec o tihom buntu protiv cinjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. za profesora filozofije. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. nisu odobravali njihovu vezu. na cijem celu su bile vode studentskog pokreta iz 1968. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. Borisova majka je neuropsihijatar. upoznaje Veselinku Zastavnikovic (rodena 1955.

s još 11 istomišljenika. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Cosica. Vodi telekomunikacije. U Demokratskoj stranci Boris Tadic je. gde da se sastaju. postao je predsednik Srpsko-jevrejskog društva. Mašu i Vanju. nije pomenuo Legijino ime. u kabinetu Svetozara Marovica. oboren Miloševic s vlasti. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. Za svoje pomocnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesica. Kada Ðindic krece da modernizuje partiju. “zbog bezbednosti”. Cim je postao ministar odbrane. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. i danas živi. Nije to više bio isti covek. Ljubomirov kolega s fakulteta. Pokojni Ðindic je protežirao mlade. Boris Tadic dobija resor ministra odbrane! Klinicki psiholog je univerzalan. tražio je adekvatan smeštaj. On putuje po svetu. koji nemaju ni trideset godina. kao potpredsednik Demokratske stranke. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. Pokojni Ðindic je na Borisa Tadica uticao i s preporukom. Veza s Klarom trajala je kratko. Živorada Andelkovica. Njegov otac Ljubomir zamenio je kucu u Gospodar Jovanovoj za dva stana. koliko da provode u teretani. u polušali. U oktobru 2000. Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. izabran za sekretara Glavnog odbora. zamenik Ðindica u DS-u. a sam tvrdi da je najveci politicki uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Cavoškog "Stranacki pluralizam ili monizam". februara iste godine na Skupštini DS. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. Iz omanje kuce nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. Vuka Jeremica.. kome je Ljubomir Tadic bio uzor. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Cosicem. godine. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uredenje ovog rezidencijalnog objekta. Izraelske i grcke banke su sigurne od provera iz Beograda. Otac Ljubomir. smenjuje Tadica s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. za šta je izabran 27. Bogoljub Karic je u narednim godinama sacuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. kako je obrazložio. kada njegov otac Ljubomir.. po uputstvu Dobrice Cosica (koji je paralelno bio i na osnivackom skupu SPS. Na racun Borisa Tadic pristižu velike pare. kada je izvršen atentat na premijera Ðindica. Pravdajuci se da je bez stana. septembra 1997. koji je u meduvremenu unapreden u cin kapetana i penzionisan. Predsednik stranke je u pocetku Dragoljub Micunovic. Tada. i ceka novu priliku. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. i s njom dobija dve kcerke. oktobra 2000. samo da je na vlasti. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistocne Evrope. Novi ministar odmah prihvata Miloševicevog tajkuna Bogoljuba Karica kao svog prijatelja. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. u kojem Boris Tadic. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadicevih momaka od kojih . Želeci da sacuva bliskost s Ðindicem. Boris odlazi u Izrael. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. bliskom prijateljicom Slobodana Miloševica i Dušana Mihajlovica. Premijer Srbije. gradevinskim inženjerom. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovicem Ulemekom Legijom. a potom Zoran Ðindic. ultimativno tražio od premijera Ðindica da ministar odbrane ne bude Zoran Živkovic. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. Boris Tadic pocinje da oponaša Zorana Ðindica. kako da se oblace. Branka Rakica. koji je vanbracno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandic. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavnikovic 2. pod pritiskom stranackih kolega. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. zahvaljujuci uticaju svog oca. Zahvaljujuci Borisu. da "otkaci ženu Veselinku". cuvan jakim policijskim snagama. Život Borisa Tadica menja se iz osnova. Godine 1999. marta 2003. da se ''nauci zanatu'' kako se postaje bogat. prisilno ih smeštaju u staracke domove. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. Boris je finansijski ojacao. tek izašle iz fakultetskih sala. Bojana Dimitrijevica. godine. Kada je 5.Boris Tadic ušao je u politiku pocetkom 90-ih. Boris Tadic postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". Slobodana Miloševica). odbranu. Ðindic ga upoznaje s grckim milionerom Kokalisom. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. Boris nikada posle 12. osnovao Demokratsku stranku.

kako se nisam setio coveka! A družio sam se s njim. Boris Tadic je bio direktor Demokratske stranke. koji se zabavljao sa kcerkom predsednika kompanije. nije nam objašnjeno. jer se Vuk Jeremic. potpredsednicom najjace srpske kompanije. Cesto. sikce iz kola ostalim vozacima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. koji mu je prenosio novac u London. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou ulicnog žargona. Tadic je licno odredivao ministre. bavi se kao diktator. odmah po imenovanju. koji naplacuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. u banku "Berkli". Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. list Tabloid piše da Boris Tadic održava odnose i s lepuškastom gospodom. ukljucujuci i cementare iz Paracina. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simic. skloni se". Boris Tadic. Svi. ali je Boris.neki nisu ni vojsku služili. Kako kaže jedan od clanova Tadicevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju.. Stranackim poslovima Boris Tadic. Bivši direktor Agencije za privatizaciju vecinu privatizacija. on sam pada u apatiju. koji svakodnevno pomaže Tadicu da ostane "u sedlu". zbog pada imunološkog sistema. doneo drugaciju odluku. koji se u civilu zatekao u Zemunu. otišao u vojsku. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. Boris Tadic je na bio jedini kandidat. Jedan od policajaca. tek svršeni student. predsednik Srbije zatrcao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladica za gušu. jer rotaciona svetla nisu bila ukljucena. a narocito biznismeni. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. godine uselio u novi dvor na Andricevom vencu. Ðindic je smenio Tadica s mesta ministra za telekomunikacije. Od kojih bolesti. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije.000 miligrama C vitamina i antioksidante. se . tek svršeni student. U vreme kada je Ðindic bio gradonacelnik Beograda. Tako smo cesto obaveštavani saopštenjima da je na lecenju na VMA. Šta su razgovarali. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simica koji je bio Borisov drug iz mladosti. Dok je pokojni Zoran Ðindic na izborima u stranci imao protivkandidate. jula 2004. da njen sin svakog dana uzima 1. Jedan od njegovih ministara posvedocio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. ali se Boris udario rukom po celu nakon završenog razgovora i obratio stranackim kolegama: "Au. a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunisticke nomenklature) je teško frustriran svojim fizickim hendikepom. Srdan Šaper. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. bivši clanovi grupe "Idoli". Kao predsednik. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. godine. što je bio i stranacki dogovor. takode aktivista Crvenog univerziteta. predsednik Srbije za najznacajnije savetnike postavlja Vuka Jeremica. sproveo je na nezakonit nacin. jula 2004. U Guci. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašcenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakic. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. predstavljao kao Ðindicev šef kabineta. imamo ministra finansija. Presudnu ulogu na njega imaju Srdan Šaper i lekar Nebojša Krstic.. Dan uoci izbora nove vlade Srbije. Radni dan predsednika Tadica zavisi od njegovog raspoloženja. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. ministar nije mogao da dokuci. depresiju. koji žele da se sretnu s Borisom. Eto. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. na celu s mandatarom Koštunicom. PR ministra odbrane bila je Ana Uroševic. u broju od 2. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. Kada se 11. kada mu je jedan momak nešto dobacio. ministre. Simic je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. moraju to da završe preko Rakica. Boris je i javna licnost. tužioce. Predsednik Tadic je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstica. Mirka Cvetkovica". kaže da je nocu oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvucnika. Prisutni su vec videli Božu Ðelica na ovoj funkciji.

a predsednik istice u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz politickih razloga. Ljubomir Tadic je. Koji je to sistem. Iz biografskog navoda zakljucuje se da je Boris Tadic magistrirao na navedenu temu.zašto je napustio tu ustanovu. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu .zbog ''povrede nacionalnih osecanja gradana''. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. ili nije? Da li je Boris Tadic kao student radio kao kolporter nije moguce utvrditi. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadic radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema politicke edukacije u zemljama jugoistocne Evrope. postavlja se logicno pitanje . Biografija je lažna i da smo demokratska država. sa privilegijama. Službena biografija pobednickog kandidata Borisa Tadica na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao coveka nauke i struke. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe . piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseci majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. niti mogucnosti da se to proveri.postoji samo smer psihologija. bilo politicki svakako delikatnije. propali glumac. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadic poslao te 1984. godine.. jer je mesto profesora u gimnaziji. i tražena je moralno-politicka podobnost kandidata za mesto za katedrom. Tadic je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešic. predsednika bi optužili za krivokletstvo. jer nema nijednog svedoka koji se toga seca. nije bio u formacijskom sastavu. vec su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama iskljucivo vojna lica! Kada je Boris Tadic bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Srdan Šaper. ko su osnivaci. Ako je radio u Institutu. Evo nelogicnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji. godine u Capljini i u Sarajevu. On je napisao i predsednikovu biografiju.. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. ali nema nikakvih dokaza. Boris Tadic je uhapšen 30. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . preko starih partizanskih veza. dalje. i u svim medijima. Dušan Gamaser. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. godine.kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venca sa Veselinkom. jer je to prirodno mesto rada za jednog klinickog psihologa? Klinicki psiholog koji prede u gimnaziju za profesora psihologije. Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. Na internetu ne može da se nade nikakav trag o delatnosti takvog centra. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. oslonio se na drugove iz detinjstva. kojoj se potom izgubio trag. U registrima udruženja gradana nema traga gde je taj centar osnovan. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i coveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. Kazna je izvršena odmah . Nebojša Popov. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. Milan Nikolic.Uprave za analitiku i evidenciju. jula 1982. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavnikovic hapšenja. osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadica na izborima koji su održani. nije moguce utvrditi. ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka decji psihijatar). ljudi uvek solidnih primanja. Svi ga se secaju kao dobrostojeceg mladica. Razlozi ne mogu biti politicke prirode. godine. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivac i prvi direktor Centra za demokratiju i politicke veštine. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. Boris Tadic je vojsku služio 1984. Kljucno pitanje je da li je Boris obmanuo gradane. kada. u to vreme. U stvari. U biografiji. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. Ne znaci da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. U vojsci je bio obican redov. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. Vojni psiholog u to vreme. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadica. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekic tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadic! U bolnici "Laza Lazarevic" u kadrovskoj evidenciji nema imena klinickog psihologa Borisa Tadica! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici.

Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. u centru BIA Beograd je sa mesta nacelnika Odeljenja smenjen Srdan Stambolic. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. Sada. koji nije stekao svoj stan. Mile Zaric je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišica i sreo se sa Karlom del Ponte. Kao strucnjak za te poslove. Ranko Tadic. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskucnika u 50. Otkud mu ta uštedevina? Ako je poseduje od ranije. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zlocinackoj kamarili. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavnikovic. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadic naveo u biografiji. Cetvrti zaverenik je Mile Zaric. navodno. nema rešeno stambeno pitanje. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadica odjednom navedeno da ima 50. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. i to su uocili. Ratko Romic. godine izabrali smo za predsednika Srbije coveka koji. koji služi za prisluškivanje njegovih politickih protivnika. koji su bili osudeni na po 60 dana zatvora. godini života.2004. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadica. Miša Vilotic i Cvijetin Milinkovic. a radio je tako mnogo.04. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. Izraelca Arija. dobio od Kostunicinog pravosuda nadoknadu od 1. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševica.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava".” Bulatovicev naslednik.politiku i advertajzing! Juna 2004. Sa njim. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili.koja je 9. piše u službenoj biografiji.000. koji je prijatelj i Jovice Stanišica. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. Pavluško Imširovic. slucajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. udarili su na one koji su 2001. u 46.2008. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. 14. Saša Vukadinovic. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovica. u timu. inace. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. Srdan Šaper radio je kampanju i 2008. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Curuvije. piše u biografiji. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. Gordan Jovanovic i Branislava Katic. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Prvi Bulatovicevi reformatori. bez valjanog objasnjenja. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu. u kojoj su bili Dragomir Olujic.05. Milorada Ulemeka i Radeta Markovica. Da li je to iz neznanja. Milorada Ulemeka Legije. inace rodak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadica. godine. je.000 evra. nedodirljivi kadrovi Miodraga Bracanovica. zbog cega ima nadimak Manijak. Istog tog dana. pojavio se sledeci tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadica. Radmila Karajovic. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. Jovica Mihajilovic. Biografi su zaboravili da je Boris Tadic bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letic. “radi” kao profesor. Boris Tadic nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. Istoga dana kada je osumnjiceni za ubistvo Slavka Curuvije. Veselinka Zastavnikovic (tada Borisova devojka). godine. godine. dva . otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. je i Zoran Zagorac. od cega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadica. pod okriljem Radeta Bulatovica. o cemu svedoci biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Markovic. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. Od 2003. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukica i Dejana Carevica. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišica i Franka Simatovica. prave reformu kojoj je cilj da se ni slucajno ništa ne promeni. koji mu je poklonio otac Ljubomir. gde. godini života. sinovac pokojnog Ivana. Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. a pomocni deo u Centru "Sava". inace vlasnik hiperbaricne komore u Klinickom centru na Banjici. Ari je.

Drakulic je prodao Zajecarsku fabriku kablova kako bi kupio cetiri puta veci „Novkabel“. ali zvanicno nije vlasnik nijedne.54% vlasništva Fabrike šecera „Zrenjanin“ ponudio je jedan evro.. Uprkos verbalnih duela sa clanovima vladajuce koalicije.” 6. Bio je u vladi Slobodana Miloševica. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije. za šta ce investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“..9 miliona evra. a njenog muža. U 2007.” O opštem uticaju Radeta Bulatovica.” 7. u kojem udeo ima i Cepter. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji. “cesto se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti. Za slogan svoje stranke da je strucnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji strucnjaci nego klasicni politicari koji lepo pricaju. ponudio je 121. Rade Bulatovic slucajno.. Mladan Dinkic. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni gradanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. a širice i maloprodajnu mrežu. Zoran Drakulic. Tomislav Nikolic je odgovorio: “Bliski rodak Borisa Tadica. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. kupio je „Centrotekstil“ za 18. iz penzije. julovac. Roden je u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Njegova uloga strucnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme . Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuca „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. “ko je Ranko Tadic. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova. dostigla skoro milijardu dolara. za koga tvrdite da prisluškuje politicare po Srbiji?”. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima. pricao o privatnim prislušnim centrima. Da li je.2 miliona evra za investicije. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistocnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“.000 radnika. Filip Cepter. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi cetiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja.meseca pred imenovanje Saše Vukadinovica. a malo rade“. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. ali Dinkic se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarac . osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz politickog i privrednog života. izjavio je u Drakulic. turizam i privatizacija. ali je za izbore 1993.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeca. regionalni razvoj. a da li slucajno nije otkrio ni jedan? 4. Bugarskoj i Rumuniji. silosa u rumunskoj Konstanci.4 milijarde dolara. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. svedoci cinjenica da je i ministar Jocic imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. u koje spadaju ekonomija. uz investicije i ulaganje u ekologiju. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. a za kupovinu 94. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5.7 miliona evra. a za još nerealizovanu kupovinu 60. najavljujuci planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. ekonomski odnosi sa inostranstvom. Drakulic se u regionu ucvrstio kao lider u recnom brodarstvu. uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara.” 5. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. godine komercijalno radio kampanju DS. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. inace šef centra za prisluškivanje politickih suparnika DS i gradana Srbije. „Bogat sam koliko mi treba. Milan Beko.1 milon evra za kapital preduzeca i 10. Živi u Monte Karlu. „Ist point“ zapošljava 3.000 evra. sa vecinom odlicno saraduje. uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. Nazivaju ga covekom iz senke kome su sva vrata otvorena. koja je kuma Radeta Bulatovica. Dinkic je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopionicarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina. Cepter je na 23. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi.

dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Miškovic. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“. Siguran sam da cemo i dalje saradivati“. prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju. A tu Miškovic. koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu. da „stalno govori o novim radnim mestima. Prvom sastanku prisustvovala je vecina clanova. koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt departmenta. Branislav Grujic i Toplica Spasojevic. je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprecilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine. ali cemo i ovaj period prevazici. Kameron Manter. a ambasador SAD u Srbiji. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi. pa Robnih kuca „Beograd“. vec su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veci Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. Karijeru je poceo u marketinškoj agenciji „Spektra“. zabranivši mu izdavanje americke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju. nije baš omiljen. “uloga SAD u rešenju statusa Kosova bice presudna. Danko Ðunic. Rec je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se zacudio što je Manter„obodrio” SPS da ude u vladu sa Demokratskom strankom.“. kao što smo prevazišli i ranije periode. Kako navodi naš izvor. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Ðindica. DS-u su prigovorili „da hoce privatizaciju bez privatnika”. iponovo zagovarajuci podelu Kosova. zatim prilikom preuzimanja arandelovackog „Knjaza Miloša“ 2005. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“. Americki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta. zahvaljujuci Poltu. a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji. Sadašnji americki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama. rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od cetrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. a americki ambasador im je rekao da se od privredne elite ocekuje da ima stav o politickim dogadajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. vec da izaberu na koju ce stranu.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim americkim kompanijama. godine od strane FPP „Balkan limitida“.” 8.rekli su oni. Svestan cinjenice da se sa takvim stavom vecina ovdašnjih politicara i veci deo javnosti ne slažu. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istocnu Evropu. kupovini „Vecernjih novosti“ i „C marketa“. zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode.” Americki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa clanovima Kluba „Privrednik” i porucio im da treba da podrže „proevropsku vladu”. Clanovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. a dobrovoljno je radio kao prvi voda Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema americkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost izmedu dve . kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor. na primer – stavio na „crnu listu”. tvrdi da bez takvog rešenja nece biti stabilnosti na Balkanu. studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemackoj. godine.. koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovica. koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15.u Srbiji. ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji. dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. a Srbiji nije cak olakšala ni vizni režim”. Miodrag Babic. a najviše uvozila žvake. kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. u privatizaciji Luke Beograd.. a na mitinge vodi sportiste i estradu”. kritikujuci EU koja je „primila Rumune. U komentaru za „Independent” Roberts.. avgusta 2007.. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice.

Božidar Ðelic. Stekao je nadimak Boža Derikoža. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak. Božidar Ðelic nije postao bogat u inostranstvu. Crnjanski. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najvece firme u Srbiji. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na pocetku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali medu nama. „On je odlucio. „Magnohrom” i „Trajal”. i covek se meri po bogatstvu.vodi poslove evropskih integracija. Aristotel. Ima nešto i u pitanju kako ste postali bogati. Položaji na celu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u meduvremenu od DS. On je cak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. Pun samopouzdanja i energije. Gradanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. oktobra 2000. kojoj je pristupio po atentatu na Ðindica. Kocic. njegovi politicki protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Ðelicev licni imetak. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje. kao i deo njegove vlade. pitanje ne zaslužuje odgovor. ušavši u direktan sukob sa premijerom. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana. do 1997. Dostojevski. a šta je metafizika prema Ðelicu. i nove „intervencionisticke” u kojoj diplomata koristeci znacaj svoje zemlje pokušava da direktno utice na politiku manje države. izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“.interesi trajni. iz perspektive Božidara Ðelica. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”. Bio je direktor najvece evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistocnu Evropu. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slucaju strpljive tolerancije. dok je njegov americki kolega Ricard Majls obišao „Sartid” – „tvrdavu socijalisticke privrede”. Dakle. po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajucu ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari. 9. Naše društvo pociva na cinjenici da li ste bogati ili niste. Ako bi neko osporio neku od vrednosti ceka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. opozicija se žalila na njegovo ponašanje.. ono je samo cinjenica po kojoj se ljudi razlikuju. Kant. Copic. koje su napustili da bi pomogali Srbiji. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pamecu vec su i siromašni vrlinama a. verovatno su imucni samo manama. Inace. jer ovo je doba Ðelica. . nikoga ne odreduju pare vec pamet i dostignuce. koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. 10. Potpuno je drugacija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na celu britanske misije u Beogradu od 1992. ministar finansija u vladi Zorana Ðindica i bavio se nezahvalnim poslom sredivanja stanja u finansijama.škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo iskljucivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan. a u vreme protesta zbog krade glasova na izborima 1996. “. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševica i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima. to nije moj.” BOŽIDAR ÐELIC je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“. ne razlikuju se mnogo . rekao je Manter. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava strucnost. Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. Marks. Opametio se medu nama. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. bio kandidovan za premijera. Andric. ne mešajuci se mnogo u politicke sporove. Hegel. bar do sada. a uživa poštovanje i Katolicke crkve. “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju. vec njegov izbor”. ništa. da mi ogranici kontakte. a prestižni „Forbs“ ga je svrstao medu 100 mladih svetskih lidera. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. Van Gog. Patrijarh Pavle. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg americkog ambasadora Vilijema Montgomerija.. Ðelic je parafirao sporazum sa EU i veruje da ce ga uskoro i potpisati. Došao nam je u pomoc i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i politickih struktura. i pored razlike u stilu.

Vojin Lazarevic. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu.” 11. cerke firme Energoprojekta. i da ce u fokusu njenog rada bice trgovina i poljoprivreda. „Sunce“. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara.” 13. „Budimo ljudi“.” 15. drži najvece šecerane. U školi je imao dvojku iz veronauke. „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“. a pokriva znacajan deo uvoza elektricne energije u Grcku. U Hrvatskoj i Madarskoj se takode smatra vodecim trgovcem. Crnu Goru i Sloveniju. u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemackim gigantom „Nordcuker“. “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik medunarodne grupacije ABS holding. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja.Šta o njemu misle drugi poglavari. Najznacajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju. restorani „London“. fabriku šporeta „Milan Blagojevic“. spavanju i u radu.. „Ratar“. a drugi da se molio. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu.” . molitvi.” 14. hoteli „Kasina“ i „Park“. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeca „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta. zatim „Albus“. Jedni kažu da se travama sam izlecio od tuberkuloze koju je dobio kada je skocio u nabujalu Drinu da spase svog daka. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine . novembra je na lecenju u VMA i redovno se pricešcuje. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“. do kada je bio direktor „Energodate“. a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta. ne pojavljuje se cesto u javnosti. “vlasnik preduzeca „Invej“. najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5. po istom principu ponaša se i u biznisu. Kostic poseduje još nekoliko preduzeca i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. a promet firme je oko 20 miliona evra. kao suvlasnik firme EFT. Vuk Hamovic. “u okviru svoje kompanije „MK grupa“. procenjuje se na 75 miliona evra. u slavonskom selu Kucanci kao Gojko Stojcevic. Makedoniju. SAD i Kini. Kostic je postao i ozbiljan medunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. Poceo je sa proizvodnjom cigareta. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. Njegovog imena. “kao i vecina modernih biznismena. Albaniju.u Rusiji. ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. „Kada bih bio i poslednji Srbin. Roden je 11. Nenad Popovic. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grcke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti. Predrag Rankovic Peconi. „Vital“. a od 1992. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeca i uspeo da ih podigne na noge. posle iskustva sa trgovinom strujom. izbegava pojavljivanje u javnosti. „Srbolek“.” 12. podvigu. zvanicno. Od 13. Kupio je „Rubin“. septembra 1914. a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. a na austrijskoj berzi energije je medu tri vodece firme po obimu transakcija. nema ni iza jedne privatizacije preduzeca u Srbiji. navodeci da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara. živi i radi u Londonu. Miodrag Kostic.. Cesto su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim politicarima. mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. misli su koje patrijarh cesto izgovara. “jedan od kljucnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji.„Medela“. pa sva posluju sa velikim uspehom.000 radnika i posluje na tri najveca svetska tržišta . preko svoje trgovinske kuce „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Privatnim poslom bavi se od 1989. „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“. pristao bih da nestanem a da ne bude zlocina“. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeca iz „Minel holding“. obrazlažuci da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“. ciji je vlasnik ili zakupac.

Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007.” 17. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog coveka 2006. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca. “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe cija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Bec-Moskva.” Kako je preduzece “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji.4 miliona evra. Ovo je trebalo da povuce krivicnu odgovornost. godine isplatila 480. Toplica Spasojevic.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu. dostigla skoro šest milijardi dinara. Babic kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove.” 18. Stajn Erik Velan. Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”.16. kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“. kupio je 350 hektara zemljišta. predsednika komisije. “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca. Preduzece je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara. i sekretara Olivere Savovic. “predsednik „Droga Kolinska“.513 milijardi evra. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom racunu iz 2005. u saradnji sa lokalnom opštinom. u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“.. odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što cine.8% ukupnog kapitala preduzeca. što znaci i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”. što je najvrednija kupovina u istoriji nemacke kompanije stare 111 godina. „Telenor“ je jedan od vodecih svetskih mobilnih operatera. Kako je slovenacka firma “Droga Kolinska” . Mada nije bilo moguce zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okoncanja sudskog postupka. sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta. ali nije. pre svega Milka Štimca. dve najvece prehrambene industrije u Sloveniji. mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od licnih dohodaka 1990. Rešenjem iz juna 2005. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22. godine i nije imala promena na racunu kao da nije poslovala. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. kaže. Za pola godine. a vrednost akcije pala je na 261 dinar. Na Srebrnom jezeru. Još 1989. Miodrag Babic. Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. da izgradim hotele. godine. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu ucestvovale poznate licnosti. Slobodan Vucicevic. Ova firma osnovana je 2004. a onda i clanova komisije. U ovom slucaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”. „Želim da napravim turisticki brend. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. te da je vršacko preduzece preuzelo vodecu stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“.” 19. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika.8 miliona korisnika u Srbiji.. ukljucujuci i više od 2. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1. “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeca “Soko Štark”. za koji je nemacka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. godine. golf i teniske terene“. a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti.

godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije. ucestvovali su u napadu na Glogovo.. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio. a optužuju ga da je 2005. Ovo drugo uradeno je mimo zakona. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naredenje za napad i spaljivanje Glogova. fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. potpukovnik Branislav Puhac. “predstavnik EU u posrednickoj trojci Kontakt grupe koja je sacinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. Pocetkom 2005. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“.” 22. SAD. licni telohranitelj Mladica poslednjih desetak godina. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora.. do 2006.to je državna tajna. godine je ucestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okoncan rat u Bosni. 1995. “Soko Štark” je mogao biti otuden po zakonu ove zemlje samo na Berzi ili putem Ponude za preuzimanje.. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. MILAN ZARIC prisustvovao je.. Rade Bulatovic . bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popovic optužio je Vojsku da je cuvala Mladica. Milana Zarica. “vlasnik najvece televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom americke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovica tokom posete Vašingtonu. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjica.. Volfgang Išinger. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“. osoba koja ce razgovarati sa Amerikancima”.. Trenutno je ambasador Nemacke u Londonu. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zaric. Tokom napada. Miroslav Deronjic. kao pomocnik ministra odbrane SRJ. 50. Makedoniji. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. Cesto se pominje po aferam. velicine bataljona (250 ljudi) u Avganistan. 20. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. Vucicevic je samo najamni radnik mnogo jaceg “konzorcijuma”. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Cosic izjavio je da zna za . navodeci da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topcideru.. ali su celnici Vojske negirali njegovo postojanje. vlasnik je izdavacke kuce „Siti rekords“. u našoj dijaspori u Evropi. ali vecinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala ciji su programi veoma gledani u Sloveniji. Od 2001.” General.” 21. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. 9 maja 1992. decembra 2000. Mitrovic je pokrenuo sopstvenu produkciju. 2..postala vlasnik vecinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vucicevica. marta bio u kasarni "Topcider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu.. a on je podveo “Soko Štark” slovenackom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. mada su analiticari tvrdili da to nece biti moguce. Bugarskoj. Napravio je grešku u prezimenu i sledeci dan ispostavilo se da se radi o Puhalu.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. U vreme sukoba na Kosovu 1999. ukljucujuci. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca. avio-kompaniju „Er Pink“..-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu. Krajem 2000. u tacki 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. nacelnik ABHO.. Australiji i Kanadi. Pošto je objavljeno da je na sudenju za atentat na premijera Srbije Zorana Ðindica vojnik po ugovoru Siniša Glišic svedocio da je 12. bio je nemacki ambasador u Vašingtonu.. Željko Mitrovic. jer je višestruko kompromitovan. godine. clan Drinske grupe VRS.

odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. cime bi ga dalje kompromitovao. vec iskljucivo iz licnih interesa. Ðogo je Mladica dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. koja bi kao formalno nestranacka institucija bila izvršilac tog prljavog posla. nalaze se i u kasarni u "Tocideru". gde su bili njihovi ljudi. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rodak. pozadina slucaja: “Prava je istina da su slucaj "Mladicevi jataci". na Bežanijskoj kosi. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. jun 2006. Stanarinu i sve racune placao je vojni pilot u penziji Stanko Ristic. Jovo Ðogo. Dok je na celu Vlade bio Zoran Ðindic. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. Koštunica. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oci. iz jedne kasarne u Kraljevu. otkrio je šta je.” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reci . Zato je na celo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stankovic. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio licno uvredenim i koji je vec i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. prikriju svoju stvarnu ulogu. licno je odobravao zaštitu i pomoc generalu Mladicu.. Potom Mladic biva smešten u stanu optuženog Ratka Vucetica u Ulici Pede Milosavljevica 24. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. kao predsednik SRJ i glavnokomandujuci u Vojsci. što mogu da posvedoce najveci funkcioneri iz Republike Srpske. logisticke brigade. Medutim. kod porodice Vaskovic. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. Mladic se ponovo prebacuje na Novi Beograd.Puhala. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševica i direktora policije Dragomira Andana. u javnosti. preko svojih ljudi. ali da ga nije vidao u Topcideru. da formalno. da dode do sukoba i krvoprolica. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladicev jatak. Mladic je odande prebacen na drugu lokaciju u Novom Beogradu. Poslednji dan 2005. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on licno i njegova partija ostanu cisti. penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Jovo Ðogo.” Imate li dokaze za optužbe na Koštunicin racun? . Takode. a i rešio problem za koji je on bio ubeden da se "jednom mora rešiti". Drugi problem rešen je na nacin na koji se u realizaciju zadatka uvlaci Vojska. Cilj je bio prinuditi Ðindica da krene u hapšenje generala Mladica. delovi 46. godine bio je Vojislav Koštunica. u stan sina optuženog Marka Lugonje. osmislili i montirali licno Vojislav Koštunica. Akcija skrivanja Mladica od Haškog tribunala pocinje u junu 2002. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da pocne. u intervjuu. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. uz pomoc dva najveca špijuna iz Republike Srpske. jer "do izbora ima još dve godine". Penzionisani pukovnik VSCG. Citav taj period on to nije radio iz ubedenja i patriotskih razloga. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristic. u kojoj Puhalo radi. a potajno. Optuženi Ljiljana i njena deca su rodaci Jove Ðoga. Kljucna licnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladica od oktobra 2000.kad su ga postavili. treba naci nacin da se to nikada ne desi". a zatim u Jurija Gagarina 134. jer su pod vidom "pomoci onom coveku" od dobrostojecih pojedinaca i preduzeca. u Treci bulevar.. Rade Bulatovic i Dragan Jocic. iskljucivo s ciljem ocuvanja svojih pozicija. po njemu. do pocetka 2005. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladic. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. Radi istine treba reci da Zoran Ðindic nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. Oni su živi i mogu da to posvedoce. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbedenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. 28. Tada se Mladicu gubi trag. a odatle u Crnotravsku. Citav "slucaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i ucešce u "slucaju general Mladic". uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. Ratko Mladic je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. Na toj adresi je Mladic bio mesec dana. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist.

. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim medunarodnim organizacijama u Becu: Šef Misije Miroslava Beham.. Danko Ðunic. Nikolicevu kampanju radi americka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. godine proizveo 2 miliona tona celika.” . septembra 2006. vidao s generalom Mladicem. U suprotnom. general Milan Zaric ucestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO. . kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladica da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvucen iz aviona na liniji za Moskvu. Istina je da je general Mladic bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002.“Postoje svi materijalni dokazi i njih cu izneti na sudenju. koga je licno Boris Tadic progurao na to mesto .” Pukovnik Ðogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladic koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadredeni silnim generalima? Ko je. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvic.. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN receno da su dobili dokumentaciju od zvanicnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladic zvanicno penzionisan u maju 2002. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zaric. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21. Zdravka Ponoša. On je bio jedan od najbližih Mladicevih saradnika.” 24. Utvrdeno je. Oni su savetovali Nikolicu da bude mekši i. pod uslovom da bude javno. Ricard Vic.2006. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva.” 25.. general Milan Zaric je zamenik nacelnika Generalštaba. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmocnijih. ni ja ni moja odbrana necemo pristati na bilo kakvo sudenje. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. Evo. do 2007. novembra 2007. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu. u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije .. general Savetnik Miodrag Panceski Prvi sekretar Marija Trifunovic-Ljubojevic Treci sekretar Marina Milanovic-Ilic Menadžer kancelarije Branislav Zdravkovic 11. da je general Mladic i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. general pukovnik Milan Zaric je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije.2008. godine. godine Zoran Stankovic. godine.2009. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“. cije je sedište u po tajnovitosti vec cuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju. o cemu je uredno obavešten Hag. kome je trebalo da pocne sudenje za pomaganje. sada jedan od glavnih progonitelja. “najozbiljniji protivkandidat Borisu Tadicu za predsednika Srbije. Da li je tacno da se sve do 2005. da stvori uslove kako bi tokom 2008.. Danko Ðunic je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje. prvi covek „Dilojta“ za Srbiju i region.02. Vic istice da je namera ovog giganta. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kucevu. 23. na Aerodromu Nikola Tesla sprecen je beg Marka Lugonje. Ðunic je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen nacin njegovog penzionisanja i njegov dalji status. “od 6. Od 2003. Tomislav Nikolic.10 maja 2007.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. najveceg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao celik u vrednosti od 664.Nikolic je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj.

“stabilan dinar. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. Radovan Jelašic. a potom. sa komadom hleba u torbici. Iz mladalackog perioda upamcen je kao najbrži vozac motora od Šibenika do Benkovca. Majka i otac su mu stomatolozi. na novom Beogradu.” 27.200 ljudi. Ko je. godine i Petar Matic. gde je u dosta slucajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. Kao vlasnik kompanije MPC Matic se svrstava medu 10 najbogatijih ljudi Srbije. Ovo zdanje izgradeno iz sredstava clanarine koju su placali clanovi SKJ. Za razliku od svojih kolega. Roden je u selu Baja u Madarskoj. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašic. godine u Hrvatskoj. ponovo postati bezemljaši.26. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. godine.“. Navija za Crvenu zvezdu. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada.” U knjizi rodenih upisan kao PETER MATIC. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji. robne kuce „Planet“ u Beogradu i „Niš“. pridružio se do marta 2007. posednici manjih imanja . Karakteristicno za ovu. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zecevicem. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu poceli su je "arciti" i prodavati. Matic nikada nije dao intervju. izmedu niškog autoputa i Bulevara oslobodenja.. pa kao takvi. Roditelji su se preselili u Benkovac. Petar Matic. Družini srpskih biznismena. Matic je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. Naime. koji su tokom tranzicije pokupovali veci deo srpske privrede. Medutim. kongresa obnove. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. Roden je u Mariboru septembra 1966. Matic je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. i mnoge druge transakcije. zgrada BIGZ-a. gde i on ostaje sve do pred sam rat. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. da se cesto ne zna ko je stvarno kupac. Matic je vrlo kratko živeo u Sloveniji. koji ce graditi na svom delu. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. pre nekoliko godina. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. ova politicka organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. zabeležila prethodne godine. vlasnik MPC holdinga. Peter Matic. posle održanog 14. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. poslovna zgrada u Novom Beogradu. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajucim sudom u Srbiji. Miškoviceva "Delta" ce morati da se zadovolji samo šoping molom. najznacajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. bogataš je cija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju.000 kvadrata u Beogradu. kaže Jelašic.. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Medunarodnom monetarnom fondu u martu 2007. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devicanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara . „NBS ce biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprecavanja rasta inflacije. Internešnel trejding partners iz Londona. clanovi ove organizacije. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. zbog "uspešnosti" buducih veleposednika. Tek ce se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. vlasnik i predsednik "MPC holdinga". “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1. U njegovom posedu su „Imo centri“. osujetio je plan najbogatijeg coveka u Srbiji Miroslava Miškovica da na tom mestu. prvo su brutalno izbaceni od strane JUL-a. Bio je najmladi guverner Narodne banke Jugoslavije. godine. stoji neko drugi.. niti je fotografisan... navedeni zemljoradnici. Vlasnik bivše zgrade CK na Ušcu zida šoping mol od 131. društvena svojina je degradirana.. Da li su to možda seljaci. niti je njegova fotografija ikad objavljena. i on to ne krije. Umesto toga. Procene upucenih kažu da spada medu pet najbogatijih ljudi u Srbiji. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji cine MPC kompa-nija. Petar Matic kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ.do 10 hektara zemlje? Da li ce.

Matic u Beograd dolazi pred pocetak rata. gradi novi tržni centar. od 28.” Tabloid 135. nalazi se van Srbije. za koju je platio 360 miliona evra. sin predsednika. Stanko Subotic Cane. suvlasnik „Eki investments“. Saveza ekonomista Srbije. Matic je izgradio nov. Radomir Živanic. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. godine Matic je docekao spremno. Aleksandar Vlahovic. tvrde da bi najniža realna cena bila izmedu 15 i 20 miliona evra. Na Novom Beogradu. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. godine bio umešan u pljacku kioska i zbog toga osuden na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. Promenu vlasti 2000. aprila 1998. 1991. Osumnjicen je da je voda jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile medunarodnim švercom cigareta. Iza njegove kupovine stoji grcki investicioni fond „Marfin“. Centar ce koštati 120 miliona evra. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. a kasnije je snabdevao citavu Dalmaciju. godine.2007. kupac Robnih kuca „Beograd“.08. a bice izgraden uz pomoc "sindiciranog kredita". Ali. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“. 23. Dobro upuceni tvrde . uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. UO „Erste banke“. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. “poslanik Demokratske stranke. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Ðindica. Dragan Jocic . Zadru i Šibeniku. Poslovnu karijeru Petra Matica pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. supermoderan poslovni objekt. Za 2. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. a potom kupuje celu zgradu. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice.000 kvadrata uz zgradu CK.” 31. u koji je. a firmu "Progres" još cuvaju ljudi iz Maticevog obezbedenja. I dalje ne želi da kaže o cemu su on i Rade Bulatovic razgovarali s Miloradom Lukovicem Legijom u noci njegove predaje. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara.” 30. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kucu "Planet".5 miliona evra. Medunarodnog udruženja racunovoda. Petar Matic otvara cetiri fri-šopa. uložio 4 miliona evra. Kupuje fabriku carapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. ciji je clan od osnivanja. i prodaje Slovencima. i uz pomoc Zorana Janjuševica nesmetano nastavio svoj posao. Miodraga Kostica. „Meril Linc“. Graden je po uzoru na americke centre.” 29.600 kvadrata platio je 4. cigaretama i stranim picima. Matic kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta.. Filipa Ceptera. Ovaj beogradski biznismen. poznat pod nadimkom Baja Plavi. sa Milijom Babovicem. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. godine. juna raspisana Interpolova poternica. U ovu kaznu uracunata je i osuda zbog krivicnog dela ucestvovanja u tuci. Sa Miodragom Kosticem. 28. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti.. cak su ga Amerikanci dizajnirali. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. u ulici Dušana Vukasovica. “vlasnik „Verano motorsa“. “Dragan Jocic roden je u Beogradu. jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini americke ambasade.otkupi u bomba-rdovanju oštecenu zgradu Poslovnog centra "Ušce" i tu izgradi biznis kompleks. Taj centar ce biti duplo veci od Miškovicevog i najveci na Balkanu. nekoliko medija objavilo je da je 1981. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovica. mestu najbogatijih ljudi jugoistocne Evrope. Clan je Udruženja americkih procenitelja. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na granicnim prelazima bio i Marko Miloševic. Maticeva firma je pocela sa izgradnjom šoping centra od 120. Petera Matica. Matic je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovicem. Strucnjaci. Na Novom Beogradu. “nalazi se na 96. Od kada je za njim 15. i zašto nije poštovana zakonska procedura. kada je sa svojom bandom .

a potom postavio za nacelnika Uprave za zajednicke poslove MUP-a Srbije. vladavinom uredbama. narodni poslanik u tri mandata. i pored cinjenice da je više puta krivicno osudivan. oslobodio je Batica odgovornosti. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbedenje a potom u Specijalnoj antiteroristickoj jedinici. a Jocic ga je potom penzionisao na mestu nacelnika OUP Vracar. pobegao u Nemacku. godine. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. Tako tragikomicno zapocece svoj prvi mandat. da pokrije kriminal svoje rodake Snežane Šulejic i ministra Jocica. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. Na ovoj teritoriji je. U njegovoj kriminalnoj grupi. General Suzana Šulajic ostace upamcena i po nesvakidašnjem potezu. oružje. zloupotrebio službeni položaj. za nacelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. Loleta je ministar Jocic zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. nakon razbijanja njihove grupe. bio je i Zoran Amidžic. Ocito. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. Mladena Kuribaka. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. spremna da se zakune kako Jocic ispija oštra pica u kafanama u radno vreme ali i posle njega. Izazvao je pometnju u redovima policije. Gospoda Šulajic je iz Zrenjanina. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukica postavio potpukovnika Miroslava Miloševica. Kada je Vladan Batic privoden u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevica Gurija. a potom u “Metalimpeks”. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. Vec sutradan istražni sudija. na predlog javnog tužioca. Potpredsednik DSS. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. ordinirao i Dragan Jocic. od koga se razvela. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Baticeve zloupotrebe.uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladic izgubio oko. Jocic je poceo da pljacka fondove ministarstva. u cinu pukovnika. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batica. a konacno. i da nastavlja intenzivnu istragu. poznatijeg kao Vlada Klej (licni taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). kao mlad. samo nije velika politicka zvezda. U Smederevu je radio u preduzecu “Fagram”. Ona se žalila kako tog coveka ne vida i ne zna kako izgleda. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. i predsednik Odbora za bezbednost. I ona je. Unapredio ga je u cin majora. . prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. postavio je svog rodaka Borivoja Tešica. postavio je za nacelnika Uprave policije MUP Srbije. koji se trudio da od njega napravi advokata i coveka. koje je zaposlio ministar Dragan Jocic. sve je to Jocic bio. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. Bio je u Jocicevoj grupi na Zvezdari. zapošljavajuci ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 nacelnika sekretarijata i 15 nacelnika uprava policije. vozila i odevne predmete za potrebe policije. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragica. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. nabavljajuci opremu. preduzecu za trgovinu otpadnim materijalom. Svog pašenoga. a Nikolu Popovca. nacelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. iste veceri oglasio se ministar Jocic. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanovic. S njim je Jocic. Jocic mu je grubo okrenuo leda. navodno. Ispostavilo se da je vecina rukovodilaca koje je ministar Jocic doveo na kljucne funkcije. Dejan Matic je diplomirani ekonomista. U policiji je njen karton debeo. kad ga je zapamtila. Šulajicka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevica. kao i Vladan Batic. Cesto se tukla sa svojim mužem. Imenovanjem Suzane Šulejic na mesto nacelnika Uprave za ljudske resurse. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. Nacelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. komandira ove policijske stanice. gde su našli utocicte u grupi Ljube Zemunca. zvani Lole. Dragan Jocic primio je u policiju. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajuci se mladošcu.

Ministar je narocito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. odlazi u lovišta. ministar mesecno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. Ludo se provode. Jocic je. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jociceve naloge o progonu policajaca. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševicem. i pravi terevenke vikendima. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. a o tome svedoce kamere vojno-bezbednosne službe. služi svom sunarodniku Vojinu Lazarevicu. neovlašceno. Dragan Jocic je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. jer ministar Jocic pokriva sve tajkune. Na sastancima kolegijuma Jocic vreda prisutne. Bolje upuceni znaju da ministar Jocic nije izlazio iz pantalona bivšem americkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu. Vecina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima politickih stranaka debelo placa ministra Jocica. General je odbio da ucestvuje u pljackanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. gospoda Milana Jocic. nacelnikom Dejanom Svilarom. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljovic.“nemojte to nikome da kažete. Inspektori kriminalisticke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. stavlja ad akta. za velike pare.. Tahir Hasanovic uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovicem. Unizan je pred Miroslavom Miškovicem. odmah je reagovao penzionišuci inspektora Damjanca. Posebno ogorcenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštacenje u Beogradu.Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. komandantom Žandarmerije. na rad u Obrenovac. ponašajuci se kao ulicar. Na ovoj krivicnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. Kada je on unapreden. podneli su tužiocu i zvanicnu krivicnu prijavu. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeca mesta u javnim preduzecima. ili ih. Supruga ministra policije. Protivteroristicku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlucio da on licno njome komanduje. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. Narcisoidan je. Najveci broj kršenja zakona tajkuna pretocen u krivicne prijave. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsicem. Ulagivao mu se. Na celu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radovic. Kada mu nacelnici kriminalistickih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljacki srpskih oligarha. koji otvoreno. rodaka Koštunicne žene. Milana Jocic odala se životu. Okružen je svitom telohranitelja. rodak Koštunicine službene žene. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bracnog para Jocic. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivicnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a. koji je veštacio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovica. preko specijalnog tužilaštva. po kazni. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasic. inspektori ovog odeljenja. U sukob je ministar došao i sa smirenim covekom. Jocicem. Zbog muževljeve zauzetosti. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. svojim rodakom Borivojem Tešicem. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica . a nacelnika odeljenja je poslao. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jocic ucini. Jocic kaže . Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovica. Ministar Jocic. na celu s Petrom Damjancem i v. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. ima Voja da me kara”. Po zakonu o policiji.d. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. opija se do besvesti. koje mu Miškoviceva svita prenosi na inostrane racune. Jocic drži sve poluge rukovodenja. Ministar Jocic javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. da premijer Koštunica to ne opravda. Ministar Jocic je agresivno primitivan covek. a nakon štrajka policajaca. ministar Jocic zahteva da budu fiokirane. Oni koji ih bolje poznaju. sve clanove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost..

Jocic je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovica koga su Grci uhapsili. gde je i magistrirao. Boravio je i radio nekoliko godina na vodecim svetskim berzama. Srednju školu je završio u Peci. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola. Bio je to prvi slucaj da je policija zemlje domacina ušla u neku zgradu americke ambasade u njenoj istoriji. U Narodnoj banci je prešao put od . Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i clan Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja odredenu kakofoniju informacija. Velimir Ilic. Bio je gradonacelnik Cacka.” 33. Vrlo brzo je umesto pravnim poceo da se bavi ekonomskim poslovima. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih politickih nalogodavaca.III Deo 32. Pohadao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodecih svetskih banaka.1 milion evra. Nakon što je pocelo sudenje Ulemeku. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. do Ciriha i Tokija. kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO.(SAJ) obavi vežbu oslobadanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. a Pravni fakultet u Beogradu. Jocic smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. Druga velika Nicoviceva kupovina u 2007. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. informiše o dogadajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. drugi po velicini u Srbiji. jer ce se na taj nacin posle 20. može da šteti pogotovo MUP-u i. posle državnog PKB. Po završetku Pravnog fakulteta. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Cedomir Jovanovic kandidovao za predsednika. Dejan Cvetkovic.” 34. godine u Kolašinu. a konferencije po “potrebi”. i predsednik Americke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvecih stranih kompanija u Srbiji. “vlasnik preduzeca „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Becej“. osim Miloša Simovica.7 miliona evra. Ðordije Nicovic. u vreme pobune “crvenih beretki”. da mu se ovde nema šta zameriti. Jocic je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumacio kao “vojnicko pismo”. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije.” Dragan Jocic je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovica. prvi opozicioni gradonacelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševica. Svi pripadnici zemunskog klana. drži ministar Jocic. od Njujorka i Londona. Jocic je toliko daleko od stvarnog obracuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Ne odustaje od svoje teške retorike. januara tacno znati koliko u Srbiji ima narkomana“.” ÐORÐIJE NICOVIC je roden 1951. po ceni od 30. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. i jedan od kandidata na predsednickim izborima. pravosudu. Školovao se i obucavao za dilera i brokera. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. rece Dragan Jocic. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. uopšte. i dalje su u bekstvu. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije.” Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Ðordije Nicovic poceo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. godine. Upravo Jocic je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. Hteo je. Ubijen je jedan zašticeni svedok u procesu za Ðindicevo ubistvo.

godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. “generalni direktor Duvanske industrije Niš. U poslednje cetiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog. Od 2002. eticko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. Skip Bornhiter. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. Žarko Zecevic. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu.000 i 200. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000. Ni prica o planiranoj izgradnji stadiona nije završena. Draško Petrovic.” PREDRAG BUBALO roden je 1954. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u citavoj prestonici. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. jedini clan Koštunicine vlade sa privrednickim iskustvom. zbog cega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije vidale ili Bubala ili clanove njegove porodice kako u razlicitim periodima dolazi u "svoje" stanove. ciji proizvodi cine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. Olimpijskog komiteta. Proglašen je za bankara 2006. i dalje slovi za jednog od najmocnijih ljudi srpskog sporta. Ðordije Nicovic napušta Narodnu banku i pocinje da se bavi privatnim biznisom. “ministar trgovine i usluga. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske. Raspadom bivše Jugoslavije 1992. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. Novaka Ðokovica i Jelene Jankovic. Oliver Regl. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada. 35.” 38.. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moci ce da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“.” 41. Vecina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u . godini.” 36.” 37. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. i bio je clan menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog pocetka. najvece kompanije u regionu. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma. Milka Forcan. U Srbiji saraduje s mnogim privrednicima. Ivica Todoric. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. Zecevic nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji.700 ljudi. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. Predrag Bubalo. tako da postoji velika verovatnoca da bi Zecevic kroz sportsko društvo mogao da bude ukljucen u jedan od najvecih projekata Partizana.” 39. kako mnogi navode. U 1995. izmedu 150.. “bivši generalni sekretar FK Partizan.000 evra. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. “potpredsednica „Delte“.dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. “predsednik koncerna „Agrokor“. ali i da privatizacije javnih preduzeca Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je casopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate.” 40. istovremeno i najveceg centra moci u Srbiji. zrenjaninskog „Dijamanta“. Završila je Ekonomski fakultet. To su najskuplji stanovi u Beogradu. najvece hrvatske privatne firme.. Za sada. godne. koja je vlasnik najveceg trgovackog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. U „Delti“ je punih 15 godina. Druga lokacija na kojoj je vidan Bubalo ili clanovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorcolu.. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih clanova Saveta da se nadu pod njenim vodstvom. DIN. godine u Vladicinom Hanu.

24. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih dogadaja i jednog od najvecih oglašivaca u pisanim medijima. godine. Vrata su okrecena u belo. specijalna. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševicem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata protiv ondašnjeg režima. godine. do jula 2008. novembra 2008.stanu broj 2. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. Pa i samo clanstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živkovic vec Tadic". bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. godine. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. Tek 2005. i da je odmah postao clan Izvršnog i Glavnog odbora. Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skocila vrednost. navodeci kao razlog optužnicu protiv Subotica . S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Suboticem. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenaden: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. se nakon izbora za gradonacelnika Beograda našao u sukobu interesa. iznosi 47 milijardi dinara. Ðilas je najavio da ce ove godine novcana sredstva biti direktno rasporedena i lokalnim samoupravama. Multikom . Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. izabran za clana Predsedništva za Beograda. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. nego su mu otvorili vrata medija.. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. Od osnivackog uloga. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. Božidar Ðurkovic. Neverovatno zvuci da je ovaj covek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. Dragan Ðilas. Nije Ðilas imao novac. a da je 40 miliona dinara minimum koji ce opštine dobiti. zatražio da mu Ambasada Nemacke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC. a drugi u Vuka Karadžica. Nešto ranije. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovodenje Nacionalnog investicionog plana. Vec 2001. Službena biografija gradonacelnika Beograda Dragana Ðilasa govori o mladom i uspešnom coveku cija slava tece od 1991. Druga kamera. Svojevremeno je Dragan Ðilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao peruci prozore u Londonu. Brava je nova. februara 2006. rejting vlade i samog Zorana Živkovica je bio izuzetno nizak. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan.” DRAGAN ÐILAS. Od te 2004. Vlada koju je predvodio g. advokatski tim Stanka Subotica Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. 42. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. a zapravo lovca na visoku funkciju:". tokom 2004. Budžet NIP za 2008. država Srbija. To je cinjenica i gotovo. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. ne vecem od par hiljada evra. odluci mimo nas da taj stan izda ili proda”. koja deluje prilicno novo. koja su vremenom požutela. Ðilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivac „Dajrekt medije“. godine osnovao je poslovni sistem. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu vec nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzecu. Dragan Ðilas osniva firmu Dajrekt medija. Zato je sasvim logicno da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS Boris Tadic. za razliku od vrata stanara preko puta. S druge strane. Jedino je moguce da vlasnik. Prema svim istraživanjima. Živkovic izgubila je poverenje gradana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. zvanicno smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrica da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Panceva. Neslužbena biografija govori nešto drugo.koja je podignuta tek 2006. a od maja 2007. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. godine.. Srucio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovica iz pozicije simpatizera stranke. a bice finansiran 971 projekat.

Kraftfuds. Štark. BBDO Sarajevo (48%). doduše kao razvedeni. Imlek. a odštampano. “samo povremeno se ukljucuje u aktivni politicki život Srbije. Knjaz Miloš. Ðilas. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. godine bio oko cetiri miliona evra. Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006. Da li je Dragan Ðilas studirao na Mašinskom. a ostali su i u Cvetkovicevoj (Tadicevoj). Tokom 2007.4 miliona evra. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate gradani. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i clan je Predsedništva DS. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. Banka Inteza. Ðilas je. Deo Multikom group cine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn. a njegova supruga Milica. Bambi. u kojima ga je Ilic redovno nazivao lopovom i prevarantom. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze.3 miliona. Dragan Ðilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji poceo je da širi i na druge države u regionu. Njegova sloboda da bira koga ce da reklamira stvorena je protivzakonito. Ðilasom nema šale. Firma Dragana Ðilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. Dragoslav Ilic i Nebojša Garic. Ðilas je zaradio 83. Aleksandar Tijanic. Bajersdorf Hamburg. godinu. Dragan Ðilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeci ovu budžetsku ustanovu za licnu promociju. godine. Ružica Ðindic. godine. ili 49 % vlasništva. Sa g.group.. Podravka. Dnevnik "Kurir" je odlucio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Ðilasa od supruge Milice Delevic-Ðilas. zvanicno. a Garic oko 200 hiljada evra.. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Ðilas. pomocnik ministra. i sadašnji. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. koji su odjednom prestali. pretvorila se u sprdnju sa gradanima. Osim kontrole elektronskog prostora. pre svega kroz podršku koju pruža politickoj opciji Borisa Tadica. Loreal.u Srbiji. Anemicna Antimonopolska komisija ne može Ðilasu ništa. Frikom. cime je ušao medu nekoliko najprofitabilnijih firmi. a prihod njegove kompanije povecan je za skoro 50% u odnosu na 2006. EFG Eurobank. Osnivac je i predsednica Udruženja . a osnivaci su bili Dragan Ðilas. i firma Emoušn prodakšn.8 miliona evra. nocu. MDI internacional Prag (28%). Multikom group je vec 2006. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. Cak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. godine. Bilo je za ocekivati da taj monopol ima na televiziji B92 ciji je bio suosnivac. otvarajuci širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. Ðilasova. Ilic 1. sa osnivackim ulogom od blizu 1. Njegova supruga ima kucu od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". Ðilas je uložio oko 1. poseduje stan na Vracaru od 110 kvadrata. Henkel. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštunicinoj vladi bio je ministar. ciji je prihod 2006.5 miliona evra. razoblicavajuci njegove poslovne i politicke manipulacije. Efes Vajfert. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. novo izdanje. Zašto je baš Ðilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. novi gradonacelnik je covek cije su graditeljske ambicije ocigledne. Delta DMD. Cuveni su njegovi televizijski obracuni sa Velimirom Ilicem. Nektar. a vodio Dragan Ðilas. Niti Ilic više pominje Ðilasa. Džonson i Džonson i mnoge druge. uštedevinu od 799 evra i oko milion dinara. godine zaradio tacno 55 miliona evra. i ceo tiraž "Kurira" je isecen. automobil "SAAB" iz 2003. niti Ðilas progovara o Ilicu. 43. ali doci u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. Multikom group je osnovan 2005. mogao je samo neko ko je imao politicke koncesije. Posle mesec dana. Apatinsku pivaru.

000 poslovnih partnera. podrška na tom putu nece izostati.” 44. Cedomir Jovanovic. MP3 plejere i navigacione uredaje. godine. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije. kandidat na predstojecim predsednickim izborima.” 52. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treci covek naše najvece kompanije. Stefanos Vafidis. Sigurno. “generalni direktor „Salforda“. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. “mecena umetnika. Bojan Pajtic. Možda sam i zbog toga veci optimista kada je u pitanju buducnost Srbije nego mnogi Srbi“. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore.” 53. Ljajic je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. “lider Liberalno-demokratske partije. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistocnoj Evropi. “prvi covek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Ðindica. a trenutno ima više od 1. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju racunara.” 45. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da ce najveci poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu.„Prvo deca“.500 zaposlenih i 5. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuce TV pretplate. procenjen je na oko 145 miliona evra. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. Branislav Grujic. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. Takode je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš. “direktor Javnog servisa RTS. Slobodan Petrovic. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog coveka 2007. Madlen Cepter. Jevrosimovic je odnedavno sponzor zagrebacke Cibone. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžacke demokratske partije. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veca Vojvodine. Veselin Jevrosimovic. jedan od najpoznatijih novinara. kako kaže. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa. koja na tržištu Rusije. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da ce penzije u Srbiji uskoro biti povecane. Aleksandar Tijanic.” 46. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom. Jedan od najoštrijih kriticara SRS i. Donedavno je bila jedina žena clan kluba „Privrednik“. Milan Rodic. Kapital novosadske pivare. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autisticne dece. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuce. Od 2003. i da bi trebalo da bude promenjen nacin na koji ce se utvrdivati visina penzija. Rasim Ljajic. vlasnika najvecih mlekara u Srbiji koji je . najviše u Francuskoj. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujuceg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinaci ga u „preporuku“.” 49. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve.” 54.” 51. „Tempo pridruživanja EU diktirace Srbija. Kuca na cijem je celu „uporno“ proizvodi gubitke. izjavio je. ali i da znacajno podigne gledanost.” 48.” 55. Volfram Mas.” 47. prema podacima Agencije za privredne registre.” 50. Ivana Veselinovic. “ambasador Nemacke u Srbiji.

Ili ceš da mi ustupiš prodavnice ‘Takova’. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Backe Palanke. Bojan Radun. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoricu. Vlade Divac. Dušan Petrovic.000 evra. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011. koji se nisu bavili alkoholom.” 57. Markovic je imao problema sa naplatom osiguranja. Sulejman Ugljanin. regionalnog lidera u proizvodnji vocnih sokova.” 58. “prva žena na celu RZZO u istoriji. Markovic je Draškovicu prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. Miroslav Miškovic je od Rodoljuba Draškovica.” 61. prodajom oružja . cije je predsedništvo najavilo je da ce zajedno sa DSS i NS na predsednickim izborima podržati Velimira Ilica.” 56. osim uspešnih humanitarnih akcija ukljucio se i u biznis. 2008. ili ce te Mlada odmah uhapsiti “ . “ministar pravde. cigaretama. Radun je jedan od najmladih izvršnih direktora u zemlji. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenacki Merkator. koji nisu dobijali povoljne kredite. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstice ili precutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. i namjerava ojacati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. Rodoljub Draškovic. oteo sve prodajne objekte.oni su sacuvali slobodu i mogli da posluju”. nekadašnjeg „Krmivo produkta“. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza. koji nisu bili vezani uz državni aparat. isplaceno je svega 100. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike.” Dragoljub Markovic ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškovicu. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. trgovacki deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo ciji je vlasnik Rodoljub Draškovic.bio je Miškovicev ultimatum Rodoljubu Draškovicu. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surcinu. drogama. koji je vec prisutan na tom tržištu preko trgovackog lanca Konzum. Svetlana Vukajlovic. Sajmon Grej. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. Posebno ce se ispitati okolnosti vezane za . Rodoljub Draškovic kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. “proslavljeni košarkaš. izjavio je). zbog sumnje da su monopolisti.kupio „Bambi“ i fabriku cokolade „Banat“. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. Ivica Todoric kupio je SL Gros.” 60. Istice da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh.” 62. Od prošle godine je clan Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji.” 59. naftom. prema kojoj ce Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. koja se bavi preradom voca i povrca i proizvodnjom biskvita. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. jedne od vodecih firmi srpske konditorske industrije. Iako su procenitelji ove osiguravajuce kuce. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“. skoro bez naknade. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogucila svim osiguranicima u Srbiji da se lece i na VMA. “vecinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. godina. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Markovic prodao ovo preduzece jesu finansijske poteškoce. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“.000 evra. Rodeni brat Vuka Draškovica koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. postavši vlasnik „Voda vode“.

godine.o. uz discount. supruga Save Kneževica. Beograd. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovicem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovicem. Kneževic je u julu 2001. .90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. jer je od cinjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. Naime. mašina. Iza Beštica su u Beogradu. Kontrole nema. ciji je vlasnik bila Ljiljana Kneževic. kojima duguje oko 15 miliona evra. uslovno na tri godine. koje je odvezao u Cajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeca Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljaca. Kakav je kvalitete mesnih preradevina koje Beštic prodaje po Srbiji. osnivac ovog preduzeca je firma „Adison intertrejd inc. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. u slucaju pokretanja stecajnog postupka. Cajetina. ali nažalost. bilo je i osam pokojnika.d. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljaca. marta 2005.o. ali je Beštic. spreman da ucestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a.preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d.otkup potraživanja.o. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa.2 miliona dinara. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a.o. koju je kupio Rodoljub Draškovic je u blokadi. Cak je i sedište kompanije registrovano na kucnoj adresi Kneževicevih u Beogradu. po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. odbacena je zbog zastarelosti. jer Beštic ima ogromne pare. Trident trust kompani limited“ sa Devicanskih ostrva. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. preko svog podredenog Društva Takovo Agrar d.i 24.872 akcije „Dijamanta“.o. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali. Zvanicno. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. kao magacioner u Beku. preko. godine. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Kneževic i Todoric prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili nacin kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. podneta maja 2003. Evo originalnog rešenja koje je Draškovic ponudio dobavljacima u “pismu o dobrim namerama” 10.. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. pozvao 27 deonicara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave.pretvaranje potraživanja u dugorocni kredit sa . bivši direktor Dijamant banke. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. cija vrednost prelazi 10 miliona evra. Ova firma je osnovana 31. Borivoje Beštic ucio se u Sarajevu. Beograd Vam nudi sledece moguce opcije sanacije: .336 deonica. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovcani kapital preduzeca upisane su 81. Podsecam da su svi brujali da je Kneževic mimo berze prodao Todoricu akcije. Na toj listi. ciji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštic. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. Gospodin Draškovic je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor. materijalnu štetu ce neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a. Optužnica protiv Sava Kneževica. vecinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. Cajetina je u finansijskoj blokadi vec više od 60 dana. Koncern Swisslion Takovo. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževica. na osnovu kojih su raspolagali daleko vecim brojem akcija od stvarnog. Pretpostavlja se da je Ivica Todoric. Fabrika iz Cajetine. U maju 2008.d.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“.o. aditiva. Beograd“. na ime isporucene robe. godine. d.D. Novac je Beštic prebacivao na svoju firmu A. anonimne firme DSDB. da bi izbegao porez. Lopovskoj umetnosti. Beštic se sastaje sa Božidarom Ðelicem i Rodoljubom Draškovicem. Cajetina. koristeci položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima. Cajetina.o. Cajetina. u meduvremenu. Medutim.. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih preradevina. u koji je došao kao izbeglica. Kneževica su teretili da je. zloupotreba dvojice osudenih u vezi je s komisionim poslovima izmedu Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštecena za 1. Kneževic je osuden na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine. dobio kaznu od osam meseci zatvora. Poslednja velika prevara tandema Beštic-Janjic je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek. navodno. kupio 20. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza. Beograd. što je osnov za pokretanje stecajnog postupka.. Industrija mesa Zlatibor a. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. ostale mnogobrojne afere. dok je drugooptuženi Ðuro Kesic. a vlasnik je Ljiljana Kneževic.d..Takovo preko svog podredenog društva Takovo Agrar d.o. neposredno pre Todoricevog preuzimanja vecinskog vlasništva.

bliski saradnik predsednika Borisa Tadica. agencije peru ruke od seks trafikinga. a koji ce neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a.” Mnogo ljudi. A to nije najsrecniji nacin da se uspe u životu. Cinjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-cetiri devojke. uz minimalnu kamatnu stopu. Miroslav Miškovic i Milija Babovic imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je placen porez na prihod gradana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije. na cije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i decaka.. pune tri decenije je u preduzecu. Poslednjih desetak godina domace agencije aktivno ucestvuju u medunarodnoj trgovini "novih lica". ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu. Srdan Šaper.d. 63. podvodenja u prostituciju i drugih nepodopština. Gde su one završile i ko je u javnosti cuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome cuti. U stvari. taj posao bivao je sve unosniji. na osnovu ugovora o buducoj poslovnoj saradnji. Uz atmosferu koja prilici balkanskim snobovima. samo ne u meri i na nacin na koji se to danas dešava.” . Fahreta Živojinovic. koja je. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog. .” 65. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". Sa suprugom Slobodanom Živojinovicem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistocnu Evropu i clan Glavnog odbora DS. Slobodan Živojinovic. U Beogradu i Srbiji mnogo toga pocinje preko modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugovic (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delevic-Ðilas. 67. Kako je ekonomsko i politicko stanje u državi bivalo sve gore. najvecu produkcijsku kucu u regionu. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znaci da dovoljno zaraduju i za sebe i za druge). gde se cesto u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od moguceg "skretanja s pravog puta" angažovanih. Vida Petrovic-Škero.06. Aleksandar Vulin. uz pomoc Verice Rakocevic i slicnih. Milan Gutovic.grejs periodom. pomocnik ministra inostranih poslova. cega u ovom poslu uvek ima. jedna je od osnivaca Društva sudija Srbije. gde mu je bracni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. “predsednica Vrhovnog suda Srbije. ocekujuci pocetak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”.” Da li su Fahreta Jahic. Starost devojaka cesto ne prelazi 16 godina.. Tahir Hasanovic.” 68. . “najpopularnija pevacica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji. U dobrom broju slucajeva ulazak u svet modne industrije. Emir Kusturica. medu kojima i Milorad Vucelic. Cajetina. ispred studija TV Pink. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. koje price o slavi. „Metalac“ je 2007.” 66.2005. poput "Elita" i slicnih. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“.” 64. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. a sa Sašom Popovicem osnovala je „Grand“. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. imaju vrlo jake pozicije. Mladic koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlacnijih sportova za mlade u Srbiji. Dragan Ðilas poveo se za predlogom bracnog para Živojinovic .. "modela" pomažu sami roditelji. Novak Ðokovic. Dragoljub Vukadinovic.otpis potraživanja. Takode je cinjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo. Rec je o vrlo rizicnim grupama. “treci teniser sveta. Miodrag Kostic. guralo se 26. inace.konverzija potraživanja u kapital. Rodoljub Draškovic.Jahic da poseti njihove terevenke. Nenad Canak.

"avandia" i "actos". Ovaj mladic je bio osuden na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovica na beogradskoj "Marakani". Zahvaljujuci ministru zdravlja Milosavljevicu. izmedu ostalih i ICN Milana Panica.” Sudija Dragiša Ðordevic je bio i predsedavajuci sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Ðindica. cijih pet spratova još nije u upotrebi. koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakic. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markovicu. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. zapoceo je gradnju zgrade Klinickog centra Srbije. koji se uglavnom završavaju smrcu pacijenata. u 43 odsto slucajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. za njegovih mandata. Mentor gospodina Milosavljevica. i osposobi zgradu KCS. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo. Ministar nije odgovorio. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Ðordevica. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. Srpski lekari. Tomica Milosavljevic. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. Nikoli Curcicu i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. odbio njegovu molbu za uslovni otpust. 69. VSS je preinacio odluku i rešenje. pokušao da u Srbiji. koji nije odobren za prodaju u apotekama. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. voda Munove sekte u Srbiji. obavljeno istraživanja novih lekova. clan Munove sekte. a to piše na kutijama u koje su pakovani. u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. Tada je Rakicev tim uzeo ogromne pare. specijalista interne medicine . Ovaj lek farmaceutske kuce iz Filadelfije (SAD).endokrinolog u Klinickom centru Zvezdara.” TOMICA MILOSAVLJEVIC. za racun farmaceutskih kuca. Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovica osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolica i pokušaja ubistva Vuka Draškovica. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakic. Oni se prihvataju da godišnje vrše. Sonju Manojlovic i Miodraga Vicentijevica zbog nesavesnog i nestrucnog vršenja sudijske dužnosti. Sudija Ðordevic bio je i predsednik veca koje je ukinulo presudu navijacu "Crvene zvezde" Urošu Mišicu. za racun stranih kompanija. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevica ima dvadesetak profesora univerziteta. Medutim. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg nacelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovica iz zatvora "Zabela". Farmaceutske kuce. Clanovi veca su bile i sudije Sonja Manojlovic i Miodrag Vicentijevic. koji . Posle žalbe. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. Te eksperimente odobravaju Eticki komiteti Klinickog centra Srbije. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove cije delovanje nije ispitano. kao ministar zdravlja. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. koji je pre dvadeset godina. vrši opite. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanoviceva molba.SONJA MANOJLOVIC. odnosno stvaranje novih lekova. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. poput . na cijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuca da ''nisu za javnu upotrebu''. sprovodi reforme u zdravstvu. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevica. odobrio je.

zbog cega nam je tržište organa ograniceno. Novosadski lekar Nikola Vuckovic. Inace. vratio je terapiju opijatom "metodanom". Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. Primera radi. nacelnik Klinike za bolesti zavisnosti Klinickog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". pa su kljucni problemi. izazvana prvenstveno hronicnim nezaraznim bolestima. . Milosavljevic je ponovo ministar zahvaljujuci jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moci i finansijskim centrima u zemlji. favorizujuci "Simens". banka je odobrila kredit. ništa nije uradeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. navodimo slucaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). i placaju se velike pare za njihovo usavršavanje. Srbija od medunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lecenje. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. ljubavnica profesora Ljubisava Rakica. što je. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. Bolje je proverenim i efikasnim merama spreciti obolevanje ljudi.uglavnom pokrivaju najvažnije klinicke centre i institute. Na nabavkama skupih medicinskih uredaja zgrcu se velike pare. Tomica Milosavljevic je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. mada takva oprema ne postoji u Klinickom centru u Kragujevcu. a ministar zdravlja Tomica Milosavljevic imao je dogovor s proizvodacem "Simensom" (rec je o kvalitetnijem skeneru). rec je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. docent Svetlana Žunic. U Klinickom centru u Kragujevcu. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlacio kupovinu. Podseca li Tomica Milosavljevica na savremenu verziju nacistickog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevica. Prema potpisanom ugovoru. a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra.odeljenje radioterapije. koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. Odlaskom ambasadora Polta. da bude pod njenom kontrolom. za potrebe centra za onkologiju . Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeca "Maksi tim". kontroverznih lekara i farmakomafije. bez imalo stida i srama zapoceo je i svoj cetvrti mandat. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" ciji se metod vec sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost gradana Srbije. Naime. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. i to odmah posle ubistva premijera Ðindica i raspada narko-tržišta. zbog provizije. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Klinickog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. oprema je vredna milion evra. taj metod lecenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. a "Simens" ministru uobicajeno odobrava proviziju od deset odsto. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. Iz donacije je obezbeden milion dolara. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. Milosavljevic nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. ostali nedoreceni. Covek koji je. kako tvrdi. izgleda. A Srbija još uvek nije clanica organizacije "Eurotransplant". i tako pomažu Milosavljevicu da nabavkama opreme i lekova zgrce velika sredstava. Doskorašnji americki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". Reforma zdravstva nije uspešna. Jer. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. a u Rusiji cak i zabranjen. radi obuke za primenu BRAHI terapije.

isplate 10. „Džeger“. Tu pare same stižu. Radio je 1992. „Fešn kompani“ u cijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odece i obuce najpoznatijih proizvodaca: „Riplej“. Kao i veliki broj privilegovane dece komunisticke nomenklature. Boris Nemšic. Nata Mesarovic. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji.” 73. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. Lihteštajnu.” 76. a posluje u Austriji. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom.” 80. i 1993.” 78. godine u Beogradu. “ministar inostranih poslova Srbije. Sa odlicnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radicevic“ i Zemunsku gimnaziju. “potpisao cek na 320 miliona evra za treceg operatera mobilne telefonije u Srbiji. u vlasništvu „Telekom Austrija“. Pobedivao je na opštinskim.” 77. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. i bio stipendista Fondacije za razvoj naucnog podmlatka. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. od fizickog rada na gradevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. Milosavljevic je imao. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. Kompanija vec godinama povecava proizvodnju i proširuje delatnost. Dragan Nikolic. Hrvatskoj. “predsednica sudskog veca koja je osudila ubice dr Zorana Ðindica. Republika Srpska. Bugarskoj. izmedu ostalog. Zatražio je da mu clanovi zemunskog klana. . Školovao se u inostranstvu.” ALEKSANDAR VUCIC roden je 5. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22.5 miliona evra koliko je platio za oslobadanje nakon otmice 2002. „Levis“. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. Aleksandar Karadordevic. mestu medu 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistocne Evrope prema listi revizorske kuce „Dilojt“. “vlasnik.” 72. “britanski ambasador u Srbiji od 2006. U prošloj godini preduzece je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. 70.” 74. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala. Milija Babovic. “krunski princ. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. sin kralja Petra II. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja. Sloveniji. a u Srbiju se vratio 2001. intervjue i reportaže. “Bata“ i „Cezare Pacoti“. Aleksandar Vucic. u Vucicevoj biografiji piše da “vec od petnaeste godine paralelno sa ucenjem obavlja i razne poslove. Nenad Vucinic. kao novinar na „Kanalu S“ na Palama. blok iz sveta. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju.” 79. jednog od najvecih izvoznika u Srbiji. u Engleskoj. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara. gradskim i republickim takmicenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. Nemšic je prvi covek „Mobilkom grupe“. Srdan Bošnjakovic. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. marta 1970. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. usavršavao se u Brajtonu. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu.” 75. Vuk Jeremic. Kao i Marko Miloševic. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. Miljko Radisavljevic. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. Stiven Džon Vordsvort.Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. bio je savetnik pri NATO.” 71.

200. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. podnosili gradani ili organizacije. Niz kazni se nastavlja. godine dodelila Vlada. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 24. sa 24 godine.000 dinara. kada mu je Telekom Srbije iskljucio telefon zbog neizmirenog telefonskog racuna u iznosu od 150. marta 1998. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. U julu 2004. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. kao i miting u cast Žan-Mari Le Pena. Vucic na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. godine Aleksandru Vucicu je odreden porez na ekstraprofit u iznosu od 48. Njegov ministarski angažman ostaje upamcen po kontroverznom Zakonu o informisanju. SRS. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. sa 1. septembra 2000. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. prolazio je kroz naizmenicne periode saradnje sa i opozicije socijalistima. Vucic je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Vece Republika prvi put u februaru 1998. Sa svojom SRS. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za clana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija.1993. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. Aleksandar Vucic izabran je za clana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU. godine. „Dnevni telegraf“. U maju 2000. pozivajuci se na „protivdržavno i podrivajuce delovanje“ raznih vrsta. cime je „ugrozio sve gradane. godine. nedeljniku „Evropljanin“ odredena je. Slavka Curuvije. te oko oglasa u stranackom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. Dve nedelje kasnije. kako je navedeno.000. godine. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen. i JUL. žene i decu“. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. U hali Pinki održani su neki videni mitinzi Srpske radikalne stranke. „veceg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. i konacno na saveznim izborima 24. godine Vucic pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. 13 dana pre Zakona.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“. Dok je bio direktor Hale Pinki. postaje i njen generalni sekretar. Danasa.000 dinara. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. Ukupne kazne izrecene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24. godine bio je predmet javnog skandala. a sam Curuvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalistickoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. koji je uveo visoke novcane kazne za novinare cije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. Dve godine kasnije. kao student trece godine Pravnog fakulteta. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takode donela ova Vlada. U martu 2002. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. koji nije . i ukinuo elementarne demokratske principe i medunarodno prihvacene norme. koji je proglašen za pocasnog gradanina Zemuna. drugi put u maju 2000.400. za vreme cijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. i. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluce u roku od 24 casa. Vucic je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. po tužbi tzv. postao je direktor Sportsko-poslovnog centra „Pinki“. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. aprila 1999. Ovaj slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. retroaktivnim dejstvom Zakona. Aleksandar Vucic postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovica koju cine SPS.500 evra. juna 1998.758 dinara. a na osnovu tužbi koje bi. Vucic je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju. istice da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih mocnika u vodenju specijalnog rata protiv Srbije“.000 tadašnjih dinara zbog.

koji je ispunio sve uslove. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. Na osnivackoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. švajcarska "pirana". a za finsko moramo i to da kupujemo. za "Zastavu" pet miliona. Naruceno je 150. posao nabavke relejne i optotehnicke opreme. ali izabrano je finsko. 15. odakle je Šutanovac doveo Pilipovica. za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije.” . Dragan Šutanovac. Da ne pricam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog cijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. imali su zajednicku firmu koja se bavi prodajom oružja. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. Vucic je potom brzo pokrio dug. a kao razlog neplacanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. mada je duplo skuplje od ruskog. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". a vec pocetkom oktobra. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. promovisao je Nikcevica kao ''coveka od poverenja''. kome tamo miruje status. Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolica. Nabavku borbenih oklopnih tockaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. koja direktno utice i na borbenu gotovost vojske. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili takticko-tehnicke zahteve. ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC.000 pancira i 300. Iako ništa nije radio. sledece 16.000 ploca koje proizvodi "Mile Dragic". Sva vozila su kvalitetna. godine sa 500 evra. I kako sve ide preko SDPR. Pri tom. kum Borisa Tadica. septembra 2008. jedan vredan 4. Iracani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom.placao 15 meseci. Vucic se kandiduje za gradonacelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog coveka sa idejom i energijom.000 radnika u uslovima svetske krize. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomocnik i kum Ilija Pilipovic nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i narucili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragic". a za ostatak od 65 miliona se ne zna. Prvi posao je dobila firma "Megalink". nakon sukoba izmedu celnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. Na lokalnim izborima 2004. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. i tako dalje. Zatim. godine. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. Potom u mestu Kisac u firmi "Novoteks" prepakuju. Rodeni brat Stevana Nikcevica. na šta je skrenuta pažnja ministru. Ti ljudi su penzionisani. Prve godine se isporucuju cetiri vozila. nekadašnji izbacivac iz diskoteka. 81. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. Ne samo da su Iracani prevareni vec je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. vredan 50 miliona. saopštio je da se prikljucuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolica. finska "patrija" i ruski BTR-90. i Dragan Šutanovac.5 miliona evra. Nikcevic ga je placao kao specijalnog savetnika. dobili uzorke kakve su želeli. kum Borisa Tadica. koji je tragicno nastradao u saobracajnoj nesreci. Vucic je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlacenje iz politickog života. Posao nije dobio jeftiniji ponudac "Novatel". "Utvu" iz Panceva 20 miliona. preduzece "Mile Dragic" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. penzionisani general Božidar Delic: “Ocigledno da Ponoš nije želeo da ucestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. drugi 50 miliona evra. osnovana 2006. Iracani su bili u Zrenjaninu. Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR".

vlasnik „Vinarije Coka“. Vlasnik suboticke „Super TV“. Dušan Stupar..” 22. gradonacelnica Novog Sada. Maja Gojkovic. tekstilno preduzece „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. 90.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. Goran Ješic. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. “vlasnik pet privatizovanih firmi. „Prins“. preduzeca koje beleži dvocifreni rast. 91. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Indije.” 92. Zdravko Ponoš je bio svestan da ce istupom u javnosti ispasti žrtva. 82. Jelena Jankovic. Živorad Andelkovic.Italiju. „Telekom“. Francusku i u skandinavske zemlje. 88. cetvrta teniserka na svetu. Dragica Pilipovic Cefi. direktor DHL u Beogradu. Ana Ivanovic. 89. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. ali time je ipak uspeo da spase cast oficirskog poziva. Stefanovic se sredinom februara vratio u . Dragijana Radonjic-Petrovic. 93. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. bivši nacelnik DB Beograda. Nataša Kandic. “direktorka brokerske kuce „M&V investments“. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. direktor JKP „Parking servis“. Bojan Krišto. Bojan Stanojevic. generalni direktor Elektroprivrede Srbije. Privredna komora Srbije uvrstila ga je medu 20 najuspešnijih privrednika Srbije. 85. „Ribok“. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. 96. Dragan Tomic. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. odakle je odvezen za Beograd. 94. a ne za Srbiju. 98. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. Jovica Stefanovic . 86.Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG. To što imamo odavno je prevazideno i važi za teritoriju SCG. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treca je na svetu. predsednik „Simpa“ iz Vranja.. „Mone“. 84. a grad je postao poznat po velikim investicijama. Nemacku. koje mu je bilo prvo radno mesto. Željko Kneževic. 87. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Secnja. maja 2003. direktor „Donkafe“. zaštitno lice „Hjundai“. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. 83. prvi covek opštine Indija. Jovica Stefanovic Nini. 97. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Cili Pepersa“. 95. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. Vladimir Ðordevic. cije ucešce u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. direktorka Fonda za humanitarno pravo. gradski menadžer Beograda. Darko Babic. preduzeca koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na podrucja koja su najjaca u proizvodnji nameštaja . Milan Petrovic. Njegov advokat Ljiljana Živkovic kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala.

oktobra 2006. Deuric upozorava da Stefanovic ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljacka imovinu “Jugoremedije”. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzecu “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otudenje i opterecenje. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. Srpskom komercijalnom bankom. kaže Zdravko Deuric. dok zvanicno nije potvrdeno da je u Makedoniji. kojim se potvrduje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. benzinska pumpa i druge firme. Medela iz Vrbasa. ciji je vlasnik Stefanovic. na cijem celu je Stefanovic. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. “nesmetano prelazio granicu”. Stefanovic je 1998. pravda konacno trijumfuje. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. Govorilo se da je Stefanovic bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. Jovica Stefanovic Nini i pored upozorenja Aleksandra Gracanca. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. Prema izvodu iz Centralnog registra. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. godine. u vlasništvu “Jugoremedije”. i da je za ovu robu utajio porez. Stefanovic se sumnjici da je izvesne kolicine lekova. U vlasništvu Stefanovica su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deuric podneo krivicne prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeca zalihe vredne 11 miliona evra. izdati još 1998.72% akcija ovog preduzeca. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. postala vecinski vlasnik “Jugoremedije”. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. Vetprom iz Novog Sada. u ovom slucaju. Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. Od sada. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. prodao sebi. Time je potvrdena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. koja poseduje 36. zatim kupca akcija te farmaceutske kuce firme “Menta” iz Padeja. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. pošto se uverio da Beogradska berza. u vlasništvu “Jugoremedije”. dokaz je da. Kupac je opet “Menta”. odluceno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuca. Nini je akcije “Medele”. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. nafte. i Željkom Ražnatovicem Arkanom. septembra 2002. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeca “Medela”. i raspolaganje na drugi nacin imovinom fabrike lekova. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okoncanja spora izmedu menadžmenta i akcionara.Niš. neposredno nakon dve krivicne prijave zbog privrednog kriminala. kao i Vide Uzelac. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. godine osumnjicen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašcenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasnickom statusau u “Jugoremediji”. Prilikom kupovine državnog dela kapitala . O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrecne informacije. Žitomlin iz Niša. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar nece preduzeti ništa da sprece nepoštovanje sudske presude. i drugim bankama i firmama u gradu. da krši sudske odluke. niškog biznismena Jovice Stefanovica Ninija. koji su to i bili pre fiktivnog uvecanja kapitala. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. posle koje je “Jaka 80”. koji cine apoteke. oktobra prodao deo akcija “Medele”. mali akcionari preduzeca “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. Stefanovic je 2. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. Drugim recima. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. i “vidan u Nišu”. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševicem. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. drogerije. pošto je Stefanovicev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. Carsija je pricala da je pre ukidanja poternice.

5% i ova brokerska kuca. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji nacin da postanu apsolutne gazde. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zakljucen izmedu “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. godine i njom je uvedena privremena mera do okoncanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnicka struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. “Vetproma” i “Luksola”. 25.99%. Drugacije po zakonu i nije moglo. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. koliko su znali da ima. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzecu. ponovo krši zakon. Decembra 2005. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. godine takode izmedu gorepomenutih strana. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. jer cim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. septembra 2002. Mali akcionari podnose tužbu 9. imajuci u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. vecinom glasova smenio je Ilica.05% akcija. Ovom radnjom Nini postaje vecinski vlasnik preduzeca. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. koji je prisustvovao sednici. kojom se zabranjuje otudenje. “Stari” šestoclani UO. medu kojima je sa 1. Jovica Stefanovic Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzece nije dobilo strateškog partnera. oktobra 2002. Mali akcionari znaju da je 31.77% akcija pošto ih je u meduvremenu van berze otkupio od Kostica. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini kozmetika” i “Nini farmacija”. Nini je samo simbolicno kažnjen za prekršaj.. decembra 2007. maja 2006. Jovica Stefanovic Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. Potpuna promena vlasništva. da bi prešli polovinu neko ce morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva. On je preko “zatecenog” Upravnog odbora pre tri dana cak dobio svog coveka za generalnog direktora. Nini. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” cime preuzima 20% kapitala malih akcionara. verovatno da se pokaže pred Ninijem. februara 2004. Medutim u “MV investmentu”. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. upošljavanje novih 100 radnika i uvodenje standarda za izvoz u EU. posle “Jugoremedije”. a u tome mu pomoc daje Agencija za privredne registre. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajednickim delovanjem onemoguce Ninija i Peconija da im na bilo koji nacin obezvredi vlasništvo. brokerskoj kuci koja zastupa firmu “Nini”. godine protiv Ninija. gde je postao vlasnik 50.Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. “Sigmapharm”. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. Medutim. Predraga Rankovica Peconija. Malverzacije Ninija razoblicene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. Sve je uradeno posredstvom firme . Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. doneta je juna 2006. rekli su da je ovaj niški biznismen vecinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima.. opterecenje i raspolaganje imovinom preduzeca “Jugoremedija” AD do okoncanja sudskog spora. nego cak za 48. koji iako je dobio privremene mere. Ova dvojica biznismena verovatno ce neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajednicku upravu. na celu sa Oliverom Marcetom. “Medele”.99%. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. on je to i ucinio. sve iz Niša. a to je dokapitalizacija. koji ce izabrati i prvog coveka firme. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija.

Nedeljka Boškovica 103. uz naduvavanje cene do 1. vlasnica „Štampe“. direktorka „Banke Inteze“ 107. glavni i odgovorni urednik „Blica“. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. krada i švercovanje motornih vozila.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Backoj Topoli. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005. bez saglasnosti. kupio deset firmi MILE JERKOVIC je sinonim za divljacku tranziciju u Srbiji. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. koje je uz pomoc Gorana Obradovica iz Agencije za privatizaciju kupovao . Sanja Bokan.069 akcija. koji su svi bili manje ili više neuspešni. predsednik „Galeb grupe“ 105. predsednik Republicke radiodifuzne agencije 104. 99. cerka bivšeg šefa VOS. Kada je Arkan ubijen. Po rešenju Komisije. Jerkoviceva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. udovica Vanje Bokana. Na taj nacin se ovaj covek naglo obogatio. Zdravko Colic. Jerkovic je i cuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. zloupotreba službenog položaja. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. da bi. nudenje i primanje mita. Nini je bio prinuden da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. Punih 20 godina Jerkovic je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih mocnika. niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. cena naglo pala.970 dinara. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. koja je vecinom kupio za 18 meseci. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija. 101. Radoslav Veselinovic. izdavanje menica bez pokrica direkciji za robne rezerve. godine osnovali Kostic i Nini i u nju. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevoznickih preduzeca. Nenad Cekic. Nedeljka Boškovica 108.410 dinara. U njegovom vlasništvu je cak 17 preduzeca. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. a u Istocnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. založivši. Veselin Simonovic. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). Sve je stekao otimajuci preduzeca u kojima bi na sumnjiv nacin došao do polovine vlasnickog udela. Draginja Ðuric. Kupovinu „Srboleka“. kao kapital. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. Petar Petrov. medunarodni šverc cigaretama. falsifikovanje službenih isprava. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske maticne celije. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrduje da je on preko povezanih firmi. ocevu. najpopularniji domaci pevac.„Marko plus“. Vojin Ðordevic. Miodrag Stojkovic. suprug cerke bivšeg šefa VOS. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. još 1978. i dizanjem kredita od 200. geneticar. cim je stekao 40%. Mile Jerkovic. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). 100. podižuci ogromne kredite u “Metals banci”. godine poceo se baviti privatnim preduzetništvom. O tome svedoci preko 20 pokrenutih alii nikada okoncanih krivicnih prijava (krada i nelegalno posedovanje oružja. bratovu i vlastitu imovinu. Posle ubistva Arkana. deo klana Makse Catovica 102. koju su maja 2006.

tako da je Ražnatovicevo ubistvo za Mileta bilo kao . kod koje je nastavio zaduživanje bez ogranicenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašcenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zakljucivanje Ugovora za neograniceno finansiranje i davanje jemstva…. ali je sigurno da su ili iz najviših politickih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. samo u poslednjih 18 meseci. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeca “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerkovic kupovao izabrana preduzeca. cetvrti po velicini poseda u vlasništvu . godine.04% akcija). Pavicevic je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkovicu nikada nije falilo para. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. Sa svojim bratom. na novosadskim televizijama.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. juli iz Šapca. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora.000 evra) pošto mu je prethodno. gde je ubrzo. Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. po odluci direktora. u saradnji sa lokalnim mocnicima i upravom preduzeca nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. pre svega po Vojvodini. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. a oni zaradili velike pare. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mircic. dižuci nicim pokrivene kredite iz “Metals banke”. do onih koji preko veza i uticaja obezbeduju da lokalne vlasti. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujuci ih i do petostruke vrednosti. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Backa u Sivcu kod Sombora. policija. U svim novokupljenim preduzecima je potpuno nezakonito. Zatim je sa Arkanom ucestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilicno zadužio. Sigurno je da je u ovom delu angažovan veci broj lica. a od linca radnika spasila ga je policija.15 milijardi ili 14. vozacem u “Topolatransu” je 1991. Preduzece za prevoz putnika 7.4 miliona evra. Na kraju je uz pomoc mocnika uspeo da otme ovo preduzece. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeca. koji su uspeli da preko nekoliko razlicitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeca po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije.000 hektara vojvodanskih oranica. dok je Jerkovic komentarisao da ce kada Srbija ude u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. Drugi u grupi je Milanko Grbic „zaštitnik radnickih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobracaja koji se kod svake otimacine ili upada u novoosvojeno preduzece pojavljuje da bi ovoj otimacini dao kakav takav legitimitet. pocevši od onih koji obezbeduju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkovicu i slicnima za kupovinu svega i svacega. Ko je (ili ko su) cetvrti sa cuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. tužilaštva i sudovi ništa ne cine da poremete ove planove. “Backe” u Sivcu. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodicne imperije Matijevic podigao cenu s pocetnih 256. sencanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. Slicno je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takode kupio kao jedini ponudac i po pocetnoj ceni. postao vlasnik oko 8. Deo ovih planova razotkrili su Ðorde Ðordevic.2 miliona dinara na 1. Mile Jerkovic je po završetku šestog razreda osnovne škole odlucio da više da ide u školu. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovicev dugogodišnji zakup.jednu po jednu. odnosno davanje jemstva pravnim i fizickim licima…”). unapreden u vozaca viljuškara. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Backu Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. Jerkovic je kupio po pocetnoj ceni od 561. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. Preduzece “Topolatrans” iz Backe Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” ciji je direktor Ananije Pavicevic svesno odobrio ovoliko zaduženje. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomocni radnik u Industriji mesa u Backoj Topoli. veliki broj krivicnih prijava i sudenja koja su u toku i po nekoliko godina. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. apostrofirajuci albanski lobi iz Crne Gore i nemacke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. gde je uz naoružano obezbedenje preoteo vlast. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerkovic je vlasnik 50. Treci u plejadi je Ananije Pavicevic koji je kao direktor Metals banke obezbedio. S naoružanim obezbedenjem zauzeo je upravnu zgradu firme.

nagrada teška nekoliko miliona maraka.5 miliona dinara mesecne kamate. Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. godine sa cerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovicem osnovao je preduzece “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo placeno samo pola). oteo dokumenta i pecate. Višnja produkt je uz pomoc kredita od „cika Aneta”.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. i uz pritiske i pretnje akcionarima da vec prodate akcije ponovo prodaju njemu. ni tužilaštvo. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. u stvari. Vec postojeca preduzeca daju fiktivne garancije. zamenio sa „Kamel”. Najpre je Miletova cerka Višnja u martu 2005. ni sudstvo. godine kupila 170. Ni policiju za privredni kriminal. a koristi se preko 70 miliona kratkorocnih kredita u Metals banci. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeca. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kucu na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. godine uz ogromnu pomoc Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Backe Topole i oko 53. Za to se. godine osnovala preduzece “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivackim kapitalom od 500 evra (od cega je uplaceno samo pola). Pošto je za direktora postavio Danijelu Grkovic odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkorocnom kreditu od 45 miliona dinara. jedan džip i jedan kombi. Pošto je pritisak kredita u svim preduzecima postao pretežak. Mile je uspeo da osvoji 50. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci. U preduzecu u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putnickih automobila. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzece DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. koji su odobravani preko noci i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. što je pokrio fiktivnim placanjem neke robe. U novembru 2005. Ali. Pored toga. pobrinuo Željko Malušic. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. godine ali je zataškan. ali ga je. u septembru 2005. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeca oko 50 miliona dinara. Mile je 2000. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i poceli su da kupuju i najrazlicitija preduzeca. Mile je odmah sve racune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrecinske vecine stavio hipoteku na imovinu preduzeca kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeca. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje.000 akcija “Autobanata”. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa.04% vlasništva nad “Autobanatom”. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivicnih dela. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavicevicu (G17 plus). Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. po recima Jerkovica. sudenje na kome je prvooptuženi. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovica. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrica u vrednosti od oko 60 miliona dinara. podržava Ananija i Mileta i omogucava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja . Jedino što je obavezno kod cika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. nije mogao da ceka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzece. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. 2004. nije okoncano. Ostaje nejasno ko. Krajem aprila i pocetkom maja 2006. pošto je postao biznismen. godine ucestvovao u medunarodnom švercu cigareta i bio uhvacen. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. ponovo od kredita Metals banke. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. i to po istom scenariju. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkorocnih kredita i Metals banci placa preko 3. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. uz strašne pritiske. gde je trgovao akcijama izmedu svojih preduzeca. Cim je novac pristigao preusmeren je na racune “Višnja produkta” i “Dumetika”. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzece. a potom na više drugih racuna. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. do maja 2006.

“pod potpunom je finansijskom i politickom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podsticu destabilizaciju Jugoslavije”. iz zahvalnosti. Zahvaljujuci brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. Nebojša Covic. dobrovoljno. da li sam osudivan. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. a ja sam sa 19 bio najmladi. Ištvan Pastor. Aleksandar Pravdic. Palma je u JNA bio Titov gardista. u vlasništvu Dragana Markovica Palme. “U gardu nije mogao svako da ude! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve.“Tigar”. u Jagodini se gaji kult nasilja. Tu su sve bili zreli mladici od 25 do 26 godina.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. pradeda. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Milocevicevih ministara. Za mene je bila cast služiti u Titovoj gardi” . savezni ministri za informacije i telekomunikacije. Cudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. Išak Šeps. izvodeci radove. A. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trecinu realne cene. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. predsednik SVM 110. ostati dužnik coveku koji ga je stvorio. Vladika Amfilohije. Nikola Hajdin. doživotno. licno je odredio kriterijume po kojima ce se u izbornoj godini prepoznavati “placenicki” i “patriotski” mediji. Na celu opštine Palma se pokazao kao sposoban. Nije cudo što ce. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. Mirko Cvetkovic. Bivši predsednik SRJ. zašta se potrudio Goran Obradovic iz Agencije za privatizaciju) 109. Markovic je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprecavali su “patriotski” organi SPS. a posebno Goran Matic i Ivan Markovic. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIC zv.. jednog iz DS i jednog iz SRS. Dragan Markovic Palma. posle brojnih provera i komplikovane procedure. formira vecinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. pa naknadno naplacujuci od opštine.kupovinu novih preduzeca. direktor „Jat ervejz“ 117. opštinska kuca nešto slabijeg kvaliteta.s ponosom prica Palma. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. programski se prikljucuje i TV Jagodina. mitropolit crnogorsko-primorski . Slobodan Miloševic. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. Saša Vlaisavljevic. Zoološki vrt nosi naziv. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . Slobodan Petrovic. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. Dragan Markovic Palma je politicku i poslovnu karijeru napravio kao clan SSJ. 111.. cukundeda. predsednik Srpske akademije nauka 113. kaže Miloševic u listu Politika. ministar finansija 112. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. sklon samoubistvu. JUL i SRS. godine. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. Pod paravanom sporta i zdravog života. ko mo je bio deda.

a za nju je placeno .9 miliona USD. u pratnji dva Ceha: Martin Turecki i Ivan Mareš. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. za 51% BFC-a. u jesen 2001. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. inace nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplacuje Pariskom klubu. a Londonski klub ce doci na red 2010. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto nece biti tehnološki višak! U jesen 2002. 28. Lafarž "ulazi u posed" BFC. Širak tada dolazi sa ciljem: Beocinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. Moglo se zakljuciti da se radi o potrccima centrale Lafarža. u Beocin stiže ekipa Lafarža. pod pritiskom i torturom. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina nece otpuštati tehnološki višak. godine. danas direktor madarskog Trigranita. Ministar Vlahovic dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. da je prethodnih godina uradeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM).” Po privatizaciji Beocinske fabrike cementa Nenad Canak oštro istupa u javnosti pretnjama . Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. 70% BFC-a prodato je za nekih 51. koštala je oko 300 miliona DEM. kako posluje ta kompanija ce sama sebe zatvoriti"! Vlahovic je prenebregao cinjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. ali vec u aprilu 2002.. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. Da li je za beocinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša.1 miliona evra). „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. održavanje i cinjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike.119. BFC je bila "teža" za oko trecinu. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio medu prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). Martin Turecki. bez stolica i stolova. Kamil Befa. da je linija za proizvodnju cementa. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora . da su kupljeni brojni kamioni za transport. a cak ga ni potpisnici nisu videli. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno žurio da ovaj "posao" privede kraju. pogoni za proizvodnju. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre odredivala država. godine. godine. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda.Ako Beocinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu.. po kapacitetu i stanju ove dve cementare. na cijem se celu nalazio Džordž Bobvoš. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje.neko je to krio sve vreme pregovora. iz menadžerske cetvorka Lafarža. Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu povecu prostoriju. vec su stavili "blanko" potpise. transport. godine postojale su mnogo bolje ponude. bice mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljackani. marta 2002. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplacen sredstvima BFC. godine. 1997. Ugovor 5 interesnih strana potpisan je izmedu 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beocinu). U decembru 2001. a cesto i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. sagradena u drugoj polovini '70-tih. Posle ove posete. Rase Starcanin. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. Aleksandar Vlahovic. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. na stotine ocajnih radnika uzima mizernu otpremninu.manje. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. Aleksandar Vlahovic daje izjavu: ".

a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagaduju covekovu okolinu u Beocinu i šire. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beocin. osim za vreme bombardovanja i sankcija.francuskom Lafaržu. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" . Podaci Doma zdravlja u Beocinu i Instituta za plucne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povecanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. Osim što je oštetio državu Srbiju. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. Vlada Srbije je u 2008. godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . godine. i to zatrpavanje prašinom 2003. godini prodala svojih 15% akcija Beocinske fabrike cementa . Na stotine radnika sa prebivalištem van beocinske opštine radi u remontima BFC. Lafarž se. beogradski nadbiskup . direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122.6 miliona tona ostvarena još 1984.otpada. i kakav je uticaj sumporne kiseline. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19. bez Lafarža.6 miliona USD deficita BFC. što je. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž placala je jeftinije nego gradani Srbije za domacinstva. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1. Tako je Lafarž. Tanja Mišcevic. Cak su i strucnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odlicnom stanju . takode. Ovde je u pitanju ocita laž. Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeca" sa Lafaržom je odbijen. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. gradanima Srbije. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. ostvarivala svake godine. van berze.3 miliona tona cementa u 2002.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beocinske opštine. koji su ostali bez licne imovine. na žalost. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. To je to krivicno delo. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo. što znaci da su krenuli od nule.popadale. ali je u septembru 2003. Što manje gradana Beocina u fabrici. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. ali ta mogucnost nije omogucena nijednom gradaninu beocinske opštine. tokom 2002. a pozivali su se na taj dug. ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beocinu i isplatu dividende malim akcionarima. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najvece cementare na Balkanu.. U ovom periodu je bilo više teško povredenih radnika. Kome je pretio Nenad Canak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepter-naselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno. a Bojan Pajtic nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma.). s druge strane. 121. godine. neko je naneo štetu i malim akcionarima. manja je opasnosti od organizovanih protesta gradana. Istina je bila na drugoj strani. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kucama. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je. godini. tipa petrol-koks sa vodom."bukagijama". godine opštinu Beocina prekrio sloj prašine. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je placena malim akcionarima.. godine vec je izvršeno tajno probno spaljivanje medicinskog otpada u BFC. Stanislav Hocevar. samo je jedno od otvorenih.

godine: “Iako sam završio medicinu. razrešen je “velikan sporta”. Petar Matijevic. predsednik UO u ostavci decje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. Boris Stajkovac. Gustavo Navaro. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. i ubrzo je postao clan Predsedništva PSS. restoran „Mediteraneo“.000 evra. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu.123. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. i to je maltene ostao do danas. Maja Kovacevic-Tomic. Milica Delevic. na Zlatiboru. dedinjskoj kuci od oko 400 kvadrata. nacelnik VMA 128. iako mu nikada nije produžen mandat. Jagodini. Glam šoping i Men. „Rio Bravo“. irski pabovi u Beogradu. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. Nišu. Bogoljuba Karica. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. Best hom. ambasador Rusije u Srbiji 134. jednoj od najekskluzivnijih. potrebno je oko 5. vecinu svog života bavio sam se uredenjem enterijera za kafice i klubove. „Kalemegdanska terasa“. Božina Radevic. godine. kada je izgledao perspektivan. profesor Dušan Šcepanovic. Secam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. Aleksandar Aleksejev. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. Miroslav Bogicevic. dobila svoje šampione u školskom sportu. sa ogromnim dvorištem i bazenom. Berner Kisler. beogradski muftija 124. Veran Matic. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. Jahting end sejling vorld. Mirko Petrovic. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobicniji kriminalac! Radi se o lažovu. ekspert za EU 130. po 35-godišnjoj tradiciji. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodicne fotografije snimljene u njegovoj. direktor „Dunav osiguranja“ 127.1 milion dinara. strucnjak za transplantaciju jetre 133. godine Srbija nije. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. Miroljub Jeftic. godine na svojoj kucnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. Bivši direktor Decije klinike. Covek je sve vreme u protivzakonitom statusu. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. i napustio ga je tiho. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. Tužio sam ga. što je vrlo profitabilan posao. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. „O sinema“. Izdaje casopise Best šop. Izdavacku kucu „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. 2005. vlasnik mesare „Matijevic“ i veliki zemljoposednik 129. direktor Klinickog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. Hamdija Jusufspahic. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. portparol Specijalnog suda 132. Stajkovac je prešao iz DS. morao da uzme otpremnine od 8. prvi covek Radio i TV B92 131. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. „Ðardino“ i „Kuba libre“ u Podgorici. koji je “po Zakonu o radu”. uclanio se u decembru 2004. U Pokret snaga Srbije. jer ga se pravosude plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci. . U stranku Bogoljuba Karica. Vojko Ðukic.

a ostali prijavljeni krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346.. Božidar Ðelic. Delta je postala „vlasnik Srbije". Jano Kuraji. direktor „Blic Pressa“ 139. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovica sa predstavnicima vlasti u doba Miloševicevog režima kao i kroz identican odnos sa obe Koštunicine vlade. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. vlasnica agencije „Hedi“. Predrag Bubalo. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. godine. Njemu su pomagali Miša Stojanovic. 136. Aleksandar Tijanic. stav 2. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kucevic. direktor „Petrohemije Pancevo“ 140. odgovorno lice preduzeca „Protekta“. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”.11. Zloupotreba ovlašcenja u privredi iz clana 238. ministar poljoprivrede 23. glavni i odgovorni urednik lista Press 12. Zloupotreba službenog položaja iz clana 359. Aleksandar Popovic. Predrag Jevtovic. Asmir Kucevic. Atila Mihok. vlasnik agencije „Vesko“.o. Krivicnog zakonika. KZ i Pranje novca iz clana 231.. KZ..„audijem TT“.. predsednik Vlade Republike Srbije 3. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. i to Zloupoteba monopolistickog položaja iz clana 232. 13. januara 2006. direktor „Železnica Srbije“ 137. KZ. vlasnica agencije „Ena“. stav 1. Enisa Kucevic. vlasnik agencije „Jevtovic“. glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od pocetka 2004. Željko Cvijanovic. Takav položaj Delti su omogucili predstavnici Vlade omogucavanjem . a ostali prijavljeni ucestvovali kao pripadnici u vršenju krivicnih dela za koje se može izreci kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. Miroslav Miškovic. Obrad Sikimic.. do 31. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. Darko Belišic. vlasnica agencije „Lazana“. Mladan Dinkic. Ðoko Kesic. ministar ekonomije u Vladi 8.o. „džipom“ ili motorima. Miroslav Miškovic i. vlasnik agencije „Darko“. ministar energetike 143. Velimir Pantovic. Kori Udovicki. Cedomir Jovanovic podneo je krivicnu prijavu protiv zlocinackog udruženja. direktor javnog servisa RTS 10. po prijavi cine: 1. Olivera Radonjic. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara. Ðuro Bilbija. Slobodan Milosavljevic. Slobodan Milosavljevic. predsednik LDP. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. cime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Miškovic i Vojislav Koštunica izvršili krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. direktor i odgovorni urednik Vecernjih novosti 9. direktorka UNDP za Evropu 138. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11. Poreska utaja iz clana 229. koje. samo u periodu od 1. Antonije Kovacevic.“. Verica Barac. Milanko Šarancic. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojece usluga. potpredsednik Vlade 4. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141.2007 . KZ. ministar poljoprivrede. KZ. decembra 2008. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeca „Media maks d. U zajednickoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. Manojlo Vukotic. Vojislav Koštunica.. U obrazloženju se navodi: “. Vojislav Koštunica organizovali zlocinacko udruženje. Dragan Jocic.

predsednik FK Partizan 150. šef misije MMF u Srbiji 149.. javno su poznate. Vladana Batica. godine docekao kao sveži clan DHSS. koji je pripadnik istog zlocinackog udruženja. Srdan Janjicijevic. Slobodan Milosavljevic. Manojlo Vukotic. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. Advokat Draganic. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte. vec je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. godine oznacen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina. Gordana Dostanic. Lecic i Ðelic). Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljevic dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što ce ukinuti Savet. direktor „Politika .” Milosavljevic je 5.novine i magazini“.. Tomislav Karadžic. koje je bilo monopolska roba. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. zet matije Beckopvica 146.. kada je zapocet unutarstranacki udar na sve pristalice Ðindiceve vizije. ministar poljoprivrede. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. UKP . zvani . zaštitom od krivicnog gonjenja za najteža krivicna dela iz oblasti privrednog kriminala. . Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. direktor i urednik „Vecernjih novosti“ Kada je 5. što nedvosmisleno ukazuje na vezu izmedu Demokratske stranke i Delta holdinga. oktobar 2000. Slobodan Milosavljevic je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoc preduzeca Konzit ciji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andric Milosavljevic uradio naruceno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. U Demokratsku stranku uclanio se tek nakon atentata na Zorana Ðindica (kao uostalom i svi “nestranacki” ministri Vlahovic. pretio je javno nezavisnim institucijama.nelegalnog poslovanja. slikar. Dokaz za ucešce ministra Jocica u zlocinackom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu. Miroslav Miškovic šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujuci za njihovu kooperativnost. a odakle potice i znacajan deo njegovog bogatstva. broj Po-392/01 od 08. clan Francuske akademije nauka 148.. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotic.Miroslav Miškovic je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. oktobra Miloševicev režim urušen. direktorka Beogradske berze 151. Pitic. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zlocinackog udruženja Božidar Ðelic. godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka ciji je vlasnik Miroslav Miškovic bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). Goran Pitic.II odeljenje. Harald Hiršhofer. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovica štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jocic.2001. Vladimir Velickovic..06. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga. i bio je ucesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije.

000 DEM. i bio je u izuzetnim odnosima sa Miloševicem i Mirom Markovic. da ga DOS postavlja za prvog coveka svih izdanja “Borbe”.Manjo. Pavle Bulatovic je bio protivnik politike Mila Ðukanovica. i vec sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadica. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovica. osnivajuci novo preduzece. Laletom Sekulicem. ali je bio pošten i castan covek. Nosio je papir sa pecatom Demohrišcanske stranke.bezbednosne agencije. godine. koju kontroliše Vojska. odnosno Mira Markovic. nacelnik VBA SVETKO KOVAC je da je pocetkom 2006. ciji otac je takode bio pod udarom zakona. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanovic. Kovaceva cerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu politickih nauka. u jednom momentu. i isporucuje lekove. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. Tijana Andelic. Bio je novinar i doušnik tajne policije. . koja ga je slala na specijalne zadatke. poarcio hiljade evra. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatovic je ubijen! Izvesni major Saša Anovic. takode. Ostareli Manojlo Vukotic javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. Covek koji se u mladosti odrekao oca cetnika i nikada se sa njim nije sreo u životu. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i clan Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. oktobra 2005. ciji je vlasnik. imao cak tri važne funkcije: bio je direktor VBA.. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog dogadaja odnosi izmedu Srbije i Crne Gore su bili na granici kljucanja. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotic poklanja samom sebi. Svetko Kovac je kao general penzionisan 6.. Ima njegov Aca da odluci kome ce ga dati. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatovic. sa platom od nekoliko hiljada maraka. U novembru 2007. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. Pavle Bulatovic jeste bio protivnik režima Mila Ðukanovica. Milutin Mrkonjic. U tom trenutku Manojlo Vukotic imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekuliceve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. koji je morao da pokrene nakon što su doušnicke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. ali ga je vec dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno . U saradnji sa najvecim miljenikom Mire Markovic i direktorom carine. predsednicki kandidat SPS 153. direktorka Državne lutrije Srbije 154. U vreme najvecih sukoba Srbije i Crne Gore preduzece Habit farm trguje sa VMA. stavljajuci ih u svoj džep. Svetko Kovac. Posle dolaska Zorana Stankovica. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljacka Srbiju. poceo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. godine. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. Aleksandru Nikitovicu. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. do izdavanja knjiga. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. otimaju sve što im pod ruku dode. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodic potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotica postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. 152. Radio je paralelne poslove. a istraga još uvek stoji u mestu. Crnogorci u Beogradu. podigla je diplomu.000. remeteci poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. Na konto Manojla Vukotica slilo se nekoliko miliona evra. godine. u kojem je. iz Bara. Manojlo Vukotic ima preko 70 godina života. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. pod zaštitom Vojislava Koštunice.

od 2000. uspeo je da sacuva svoj bezbednosni integritet. modelom i nacinom izvršenja prvog udara. prijatelj Mirjane Markovic. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovica. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevica. . Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. Bozidar Stevanovic. Sašu Anovica posle tri meseci Svetko Kovac unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. Krajem osamdesetih i pocetkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. general-pukovnik u penziji. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. uspeo je ovim presecanjem sukoba izmedu dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS.Bulatovicev telohranitelj. General Aleksandar Dimitrijevic. godine poklonio je letacki znak ministru odbrane Šutanovcu. marta 1999. Katanic je bio kandidat za nacelnika Generalštaba Vojske Srbije. Ostale struje. Dada Vujasinovic iz lista Duga je. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. Katanic je na dodeli rekao da je 2008. General Nedeljko Boškovic dobio je ponudu da casno ode. Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. januara 1956. godine General Katanic izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. U prvoj su bili admirali Petar Simic i Božidar Grubešic. baš te kobne veceri razboli se i ne dode na posao. Avgusta 2007. komandanta RV i PVO. posle sastanka sa Miloševicem. covek Aleksandra Vasiljevica. KOS VJ. nacelnika ove uprave. Sutradan je Ojdanic. Stevan Mirkovic. Pukovnici Svetozar Matic i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. pre. dok je general Božidar Stevanovic to tvrdoglavo odbijao. kao izvršenje naredenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. preuzeo dužnost ministra. pre svega u ime roda RV i PVO. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjic. marta dali informaciju da ce bombardovanje poceti tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanic. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gracanin. kao gest kojim se zahvaljuje. a drugi. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. znacilo je olakšanje u radu KOS. ali to predsednik SRJ nije odobrio. neuspešnih. Coveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžic. srušili su novinari sa kojima je pio. “Niko u RV i PVO nije bio iznenaden sa pocetkom. Kada je ovaj covek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. u penziju. po Katanicu. general Veljko Kadijevic i general Canadi. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. verovatno po necijem nalogu. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanica zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. jedina od grupe žurnalista koji su ga posecivali. da spreci razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovac. bile su od minornog znacaja. Njemu je sugerisano da cuti. Saša Anovic je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulica. kroz koje je on proveo radeci u ovom rodu. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. Trecu. pre komemoracije. Slobodan Miloševic naredio je da prestanu obracuni unutar KOS. Kao komandant RV i PVO. u Becnju kod Cacka. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanica da ne dodeli pocasni znak ministru. opet. krajem 2008. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. koji je podneo ostavku. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. General Aleksandar Vasiljevic odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. a Pavkovic mesto nacelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slucajnosti. posle razbijanja SFRJ. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim kljucevima u JNA. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. DRAGAN KATANIC roden je 14. Ovakvo ponašanje generala Jurjevica neki tumace kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu.

Njena pojava na prijemima smatrana je znacajnim društvenim dogadajem. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovica. Posle je. sa neogranicenim ovlašcenjima. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovica. avgusta 1996. Lidiji Vukicevic. Danas se oni. Da li svi oni imaju veze sa gospodom Markovic. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumac svih poslanica o ljudskim pravima. Polupismeni covek pocinje da se penje u kuci "Politika".000 maraka za iznajmljivanje stana. Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Markovic. ukinuo sve novine. Minovica… U svojoj istoriji kuca "Politika" nikada na svom celu nije imala coveka kao što je Dragan Hadži Antic. gradonacelnik Niša 156. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove cerke Marije". i tajanstveni filantrop Soroš. ali uši su ga dobro služile. Kada je na vlast došao Miloševic. iz kojih Struja ne izbija. Struja. Kad je cula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. Zavladala je jedna . Struja je ušao u krevet tamo gde treba. U službenoj biografiji Dragana Antica. I bi tako. pa Radio TV-Politike. Marta 1991. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. Škola mu nije išla. Upravo taj berzanski mešetar. "Politika" mesecno placa 1. lista ‘Srpska rec’ piše: “Po dolasku na celo Saveza komunista Srbije. Ureduje i "Pravoslavlje". Struja predstavlja sebe kao buduceg zeta. i koji. cesto se vida sa Marijom Miloševic. Srbija je 9. iz obezbedenja Kompanije "Braca Karic".DRAGAN HADŽI ANTIC danas ima firmu “Treci milenijum”. Susret sa mladalackim zabludama Sonja Liht ce doživeti u dogadajima od 1968. u to vreme sporni novinar "Politike". kažu. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocicem. postala je aktivista Crvenog krsta. popravljao osvetljenje. ne racunajuci pijacne izveštaje. odlazi na Svetu Goru. i od svetih otaca dobija ono "hadzi".000 dinara. Covek koji lici na bure.000 maraka. mada živi bezbožnickim životom. postavice Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. mesecno 5. Posle Njujorka. dele na Njegove i Njene ljude. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. Elektricar za niski napon. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. Mesecna plata Dragana Hadži Antica je 15. Slobodan Miloševic je. Cutao i slušao. direktor kuce "Politika". Hjustona. piše da ga je stipendirala americka Vlada. odrekli su se moralnih nacela i svojih stavova. u ime svoje ideologije. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. povremeno zamenjujuci Zorana Todorovica – Kundaka. Struja slovi kao Njen covek. plus honorari za clanstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. Nosio je burek Vibu. Tu su i izdaci za placanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. a danas je prvi covek Novinsko-izdavacke i Radio-TV kuce "Politika". milijarder. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. dobro obavešteni Milovan Brkic u broju 157.godinu dana je proveo u Americi. Smiljko Kostic. Dušana Mitevica i urednike TV-Bastilje. Kao dak osnovne škole. a Dragan Milanovic. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoce. na javnoj sceni. od viskija smrdi na kilometar. videla ga je kao “uplašenog starca” koji vuce Soroša za ruku i objašnjava da su cak i Slovenci obicne barabe. predsednica Fonda za politicku izuzetnost Sonja Liht je rodena u Subotici. Ima i svog telohranitelja. koji prima platu od svega 700 dinara. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanic i Bogdan Tirnanic redovni gosti. i pred njim ce se otvoriti sva vrata. Oni koji su krenuli za Miloševicem i njegovom ženom.000 dinara. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. poslednjeg premijera Jugoslavije. bio je glavni urednik dnevne "Politike". koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". Iako izmedu njih ništa nije bilo. bio stipendista americke Vlade . Sonja Liht. Bio je elektricar u "Elektrodistribuciji". Njegov vozac prima 4. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. danima je plakala. a ne ljubitelji reformi. Dragan Hadži Antic i Aleksandar Tijanic gori od Mitevica. zvanim “Joca Amsterdam”. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. Stefan Grubac. San Diega. ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj cerki? 26.” 155. na celu je "Politike". a nije lako ceo dan cucati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. zvanog Struja.000 dinara. samo su slušali.

Sa mnom i Milanom Nikolicem. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovica. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatovic. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija.cemu god. i tako održi kontinuitet totalitarizma. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolicevu majku koja je u sud došla na štakama. Niko nema pojma o cemu je rec. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991. Saveta Evropske fondacije za kulturu. U tom periodu bila je clanica više upravnih odbora medunarodnih institucija. naravno u dogovoru sa Udbom. posebno 1974. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu. Grupe 484.. predsednica Fonda za politicku izuzetnost. danas suprugom Sonje Liht. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalisticke omladine Jugoslavije. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju. Nagrade za ljudska prava Medunarodne lige za ljudska prava. Pavluško Imširovic: Miloševic je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. do 1995. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. godine. Sonja Liht se nalazila na celu institucije. da se izdržavaju. Otpor je bio žestok. za doprinos. Poceli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. povukao je svoje svedocenje. zbornicima i drugim publikacijama. drugarica Liht je dobila i najviše odlicje Francuske. a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. Uplašen mogucnošcu da ga rodena majka optuži za laž. godinu. Konacno. kada sam izašao iz zatvora. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radnicku partiju. Sredinom osamdesetih ucestvuje u osnivanju više lokalnih i medunarodnih nevladinih organizacija. Od 1991.postkomunisticka dekadencija. koristeci se institutom slobodnog . kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . odlucile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolica da je bio saosnivac. Istina je da smo je mi osnovali. izjavom da literatura koju sam citao. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki moguci pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovencana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. kako bi “dobili” mene i “grupu”. Sudu to nije smetalo da. orden Legije casti. Drugarica Liht postala je u meduvremenu fenomen “politicke izuzetnosti”. gde sam dospeo po Titovom naredenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. medu kojima nekoliko ženskih.. bila je kopredsednica Helsinške skupštine gradana. Soroševim stipendistom. Sonja Liht. ujedno je i clan Upravnog odbora East-West Instituta. Centra za profesionalizaciju medija.deo Mreže škola za politicke studije Saveta Evrope. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. koalicije razlicitih gradanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-americkih zemalja. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. vlasti su odmah posle 1968. dugo godina je radila u Institutu za medunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. Autorka je brojnih tekstova u domacim i medunarodnim casopisima. cime je postala vitez. Sonja Licht (kako piše na zvanicnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao istraživacica. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajicImširovic. kada osniva Fond za politicku izuzetnost .jednog od najvecih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori.

U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. Onda je sve je zaboravljeno. Vasilije Micic. Ali. Goran Stamenkovic. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetnickih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. jednog od najvecih uvoznika 159. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. najigranija srpska dramska spisateljica 163. 157. Nebojša Šaponjic. cetvoricu u Ljubljani. Podredene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija.sudijskog uverenja. vlasnik firme „Nelt“. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. Njegovi izveštaji se. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antica i Dušana Mitevica. direktor agencije „Komjunis“ 158. predsednik „Petrobart-Avia“ . Nikola Marjanovic. dolazi 1986. Gotovca. Kao pandan. vec naš. Soroševe fondacije. Demacija. odnosno Aliji Izetbegovicu i grupi. Curguza krenula je kad je uhvacen da kao ovisnik krade po apotekama. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Ðilas. Ljuba Popovic. ambasador Francuske u Srbiji 160. nije poznat široj javnosti. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. suvlasnik „Grand produkcije“ 162. Uzlaznom linijom karijera g. Saša Popovic. direktor „Kapa Star Limited“ 168. Uprkos tri decenije u novinarstvu. Velimir Kazimir poceo je u Marksistickom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht... vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. Dimitrijevic je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. branili Paragu. Nebojša Nedeljkovic. Znali su kuda ce to što kažu otici. Curguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. stavljaju u dosijea. jer mi smo pratili sve politicke procese u SFRJ. Zoran Obradovic. On je prvobitno oznacavao intelektualnu i politicku nezavisnost od totalitarizma. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. celni covek producentske kuce „Emoušn“ 164. osnovana oko odbrane Gojka Ðoga. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. koji je bio clan Helsinške federacije za ljudska prava. Biljana Srbljanovic. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. SKJ osniva Odbor za ljudska i gradanska prava pri SSRN. Šeksa. Neko je brinuo. prezentujuci ga kao NVO. Za odbranu politike Vlade Srbije. takozvani Dobricin (Cosicev) odbor. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. A onda je s nama hapšen 1984. Žan-Fransoa Teral. Pred njim su u Politici cutali. Ivan Stankovic. Šešelj je s nama 1983. UN i raznih CIA-ških organizacija. svetski priznati slikar 165. Nebojša Šaranovic. pre svega sindikata. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijevic. direktor JP „Srbijavode“ 161. Dok je Politika u Miloševicevo vreme cišcena od nepodobnih. uglavnom. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. Veran Matic je angažovao svog druga Velimira Curguza Kazimira. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke..

direktor „Stratedžik marketinga“ 193. vlasnik gradevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. direktor TV Avala 181. Muamer Zukorlic. Bora Stankovic. Ðura Obradovic. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošcu. pocasni predsednik FIBA 192. Goran Vukovic. proizvodac i trgovac vojnom opremom 177. Ljubomir Tadic. Vladan Živadinovic. šef kabineta premijera Koštunice 173. direktor JP „Srbijašume“ 191. generalni direktor Novosadskog sajma 185. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. Goran Paskaljevic. Srdan Bogosavljevic. Mile Dragic. najuspešniji srpski reditelj 187. naš najpoznatiji muzicar u svetu 182. pravnik i filozof . posle Kusturice. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. Aleksandar Nikitovic. Boško Ðukanovic. kupac nekoliko preduzeca 184. Vidoje Vujic. sandžacki muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. Dragan Ðuric.169. Aleksandar Andrejevic. Stavros Joanu. Miroslav Živanov. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. Nenad Canak. Dejan Ilic. veliki tranzicioni gazda 172. Andrej Jovanovic. predsednik LSV 170. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. direktor „Nisala“ iz Niša 176. Ðordo Antelj. Dušan Dunjic. Srdan Ðuric. vlasnik fabrike „Vujic“ Valjevo 188. Ernst Bode. najveci akcionar „Agroživa“ iz Panceva 175. direktor „Medijum Galupa“ 194. direktor KBC „Dedinje“ 180. Jirgen Bakeberg. Goran Bregovic. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. direktor ARRI. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. Srbobran Brankovic.

Rene Miloševic je sponzor Ski festa. prihvata dokument RDB o pracenju Curuvije na dan ubista. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKCEVIC. a bice i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvodacu. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. I onda pocinju da se redaju afere. Danica Draškovic naseda na ovu provokaciju. kojima se Stevan Nikcevic pere. koji organizuje Skijaški savez Srbije. s roditeljima je otišao u Francusku. Svi napori da se ubica Slavka Curuvije izvede pred sud ostaju uzaludni. direktor ''Jugoimport SDPR". Završio je Mašinski fakultet u Lionu. ciji je predsednik Mladan Dinkic.195. Sa tog mesta. Vec u februaru Nikcevic zaboravlja da se upoznao sa Danom Draškovic i postaje clan Demokratske stranke. d. posle koje radi u gradevinskom gigantu “VINCI”. Danica Draškovic ga u oktobru 2000. koju je nekoliko meseci ranije napustio. Kasnije ce se ispostaviti da je Nikcevicev udeo u Curuvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. što su za nas velike pare. Den Bejts. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minic. godine u Žabarima kod Velike Plane. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Miloševic. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. Banda Stevana Nikcevica sve uspešno sabotira. Stevan Nikcevic. Rene Miloševic. osniva u Beogradu preduzece “Intermost”. Stevan Nikcevic je radni vek poceo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije. Nikcevic vrbuje drugog Živkovicevog pomocnika. direktor JP PTT Srbije 200. Raka Maric.kaže Miloševic. Rade Šerbedžija. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. žedna pravih informacija o likvidaciji Curuvije. “Intermost” a. Bio je jedan od rukovodilaca. Nikcevic se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. Podmece dokument o pracenju novinara Slavka Curuvije. Raspolažuci ogromnim kolicinama novca. Dragana Solomon. najuticajniji domaci estradni menadžer 198. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. ali ne dobijamo ništa . dok nam naši dužnici stalno obecavaju isplatu potraživanja. zao. Podmukao. informacijama i dosijeima. ubrzo je bila usporena. hidrotehnickih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. nezaježljiv. sve do smaknuca. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. Nije samo Curuvija stradao od Nikceviceve ruke. Goran Ciric. Kako je ovaj covek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. Savezna vlada imenuje ga za pomocnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Race. Ali vec je bilo kasno. . Nikcevic instalira svoju bandu. U Francuskoj je poceo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. Beograd je specijalizovano preduzece za izgradnju svih vrsta mostova. Srpska javnost. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. Sredinom 2006. godine. Kao takav brzo je napredovao u službi. februara 1955. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvodanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. direktor „Intermosta“ Rene Miloševic roden je 26. i vredi rasvetliti ucinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. U Srbiju se vraca 2003. Kao cetrnaestogodišnji decak. Zahvaljujuci ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mladan Dinkic izjavio je da ce novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapredenje saobracajne infrastrukture. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. apostrofirajuci vec dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Race. Kada je DOS preuzeo vlast.

Njegova osionost toliko se smucila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. Boris odlucuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Americkih Država. Ali. posebno namenske. . ljude bez staža. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. sa Nikcevicem. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. Stevan Nikcevic na racunu "Jugoimporta SDPR-a" zatice 200 hiljada dolara. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadic.. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinica. sklapa neizvršive ugovore o vojno . i prima lepe pare. kada je smena Nikcevica trebalo da se obavi. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. Njegov ministar Dragan Jocic je državljanin Crne Gore. Stanišic je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinicevo pracenje i razgovore sa americkim ambasadorom Majklom Poltom.. prijatelje. Taj dan ostace upisan crnim slovima u istoriji vojske. obilazi ambasadore. 22. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehnicke saradnje sa Irakom. A Stevan Nikcevic se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domacim mafijašima da je organizovao i kradu tašne Jovice Stanišica. Ipak niko nije ocekivao da Stevan Nikcevic postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. jer to nije dobro zbog javnosti. on izricito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. 20. koji je obecao svojim pretpostavljenima da ce smeniti i uhapsiti Nikcevica menja odluku i Nikcevic ostaje. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogucila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. što gospodina Nikcevica strašno brine.tehnickoj saradnji. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadica tražeci od njega da utice da Stevan Nikcevic ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPRa". Smena Stevana Nikcevica je bila vec gotova stvar. I novac i imovina ove ustanove bice meta Nikceviceve bande. Prvoslav Davinic je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikcevica i Dragana Šutanovca. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic i ministar odbrane Prvoslav Davinic. Jocic o muckama cuti kao. I bi tako. iskustva.tehnickoj saradnji sa drugim vojnim silama. Na dan kada je sprovoden u Hag.jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. koristeci se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . morala. Stevan Nikcevic predaje tadašnjem americkom ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. Danas je Stanišic na slobodi.Cak se i Momir Gavrilovic. kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. Boris Tadic postaje ministar odbrane. prekidajuci vec cvrste i zapocete ugovore o vojno . Od ocekivanih Koštunicinih poteza nema ništa. septembra 2004. Stevan Nikcevic pocinje da uništava namensku industriju. Nakon tih konsultacija. U pljackanje "Jugomiporta SDPR-a" ukljucen je ministar policije Dragan Jocic. cinicno i surovo. Stevan Nikcevic je dobio zadatak da od vezanog Stanišica ukrade tašnu. U "Jugoimportu SDPR" Nikcevic kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. Ministar Tadic obecava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. hladno. a Jocic cuti. septembra 2004. navodno slucajno. godine. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovica. Za svoje savetnike Boris Tadic dovodi kumove. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. insistirajuci da se Stevan Nikcevic ne smenjuje. Traži da ga Izraelci podrže u americkom kongresu kao demokratskog vodu u Srbiji. Ministar Davinic. General policije Snežana Šulajic sa svojim sugradaninom Miletom Dragicem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". Smišljeno. Nakon streljanja premijera Ðindica. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. Nikcevic je preko svojih ljudi.

kao saucesnike u ubistvu svoga brata oznacava Stevana Nikcevica. Na toj funkciji ostaje do do 1992. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. godine postavljen za nacelnika Centra RDB-a Beograda. godine. „Teško je ocekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. poslanik je u republickom parlamentu i predsednik poslanicke grupe SPS. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. godine. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore slicnim recnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se .Na izborima 1992. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitoradu kod Prokuplja. u februaru 2000. godine. Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. iako sam poznavao vecinu zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. u svojim cestim obracanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. godine do januara 2001. Savezni poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. gde je išao u osnovnu školu. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. a prekinuo ga nekoliko minuta uoci streljanja. i 1993. godine poslednjem radnom danu. Iste godine postaje portparol SPS i clan Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. i decembru 2002. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". Bio je savezni je poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ od 1992. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. Gimnaziju je završio u Nišu. postavljen za nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. godine. a Fakultet politickih nauka u Beogradu 1989. 202.Jovo Curuvija. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko pracenja Slavka Curuvije. On je na saslušanjima. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. oktobra 1992. bivšeg zamenika nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. održanom 18. je bio clan Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veca Savezne skupštine. saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. i clan Odbora za spoljnopoliticke odnose. godine u Prizrenu. ukidanjem sankcija za medunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je medunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. a prvi ozbiljniji politicki angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. Novinar Slavko Curuvija pracen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikcevic. Ivica Dacic. Na Šestom kongresu SPS. Clan SPS-a je od sredine 1991. koji se ubrzo ugasio. Medutim. U najuže rukovodstvo stranke. odlukom tadašnjeg nacelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovica. U istrazi povodom Curuvijinog ubistva. za clana Izvršnog odbora Glavnog odbora. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve zapocete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikcevicem. Od 2000. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veca gradana Savezne skupštine. pre svega SAD. izabran je na Drugom kongresu 26. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren nacin završetka ovog procesa. svi osim Stevana Nikcevica. januara 2003. Predsednik Socijalisticke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševica. izmedu ostalog. Uzalud Jovo Curuvija moli da se Stevan Nikcevic makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po cijem je nalogu naredio višemesecno pracenje njegovog brata. uvek tvrdio i sledece: "Iako sam pocetkom aprila 1999. februara 2000. izjavio je 11. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Ðindica. januara 1966. koji je u toku svih operativnih poslova". brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Curuvije. predsednik SPS IVICA DACIC roden je 1. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. koji je proveo kao portparol stranke. Milan Radonjic je pocetkom aprila 1999. a od juna 1997.

predsednik Lilic mu je hladno odbrusio . Ivica je bio blizak Ceci.. Zoran Lilic je iz Brze Palanke. politikologa Žarka Obradovica. uz podršku SAD. pa je staro društvo na celu sa Ivicom Dacicem i Zoranom Lilicem krenulo u novo zaludivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. gde je i on odrastao. vlasnik fudbalskog kluba "Obilic'' i više stambenih i poslovnih objekata. za Srbe iz Krajine. Malo ko se danas seca Zorana Lilica. družio se i sa Arkanom. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. ciji direktori su morali da slušaju Daciceve naloge. Tako ce Jovanovic povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. Zoran Lilic je oduvek bio poznat kao ništarija. Tadašnji nacelnik Uprave za moral i informisanje. Jagodina. pošalji mi po adutantu hiljadu metaka. Nego. i legalizovace biznis. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. i predsedniku Lilicu saopštio informacije o pokretima hrvatske vojske. oženio mladom novinarkom. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. Policija je Miloševicu opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. koji je bio komadant Srpske dobrovoljacke garde. Svetlana Velickovic udala se za Željka Ražnatovica Arkana. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. Po nalogu Slobodana Miloševica. On je naterao Ivicu Dacica da ude u koaliciju sa Tadicem i Dinkicem. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. maja) 1995. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. postao portparol SPS-a. i uz pomoc Dacica preprodavao je. Palma je pripadao svetu podzemlja. tek svršena srednjoškolka Sanja. opisao nelagodu u kojoj se našao nacelnik general-štaba Momcilo Perišic."Momo.. a i na Arkanovoj sahrani. Mica Jovanovic. ne zbog inacenja svetu. Ogromne pare Palma i Ivica Dacic zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". secajuci se ovog mucnog dogadaja. po trostruko vecoj ceni državnim preduzecima. Njegova zemljakinja. da ga obavesti o dramaticnim dogadajima koji predstoje. Miloševic ga je koristio kao krpu. Arkanovim saborcem. Kada je dobio vezu. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. Pukovnik Stojadinovic je.. kao i svi njegovi saradnici. Kakva je uloga Ivice Dacica. nakon završetka studija. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. Poseban biznis poceo je sa Draganom Markovicem Palmom. a bio je prisutan i na njenoj svadbi. Zoran Lilic ponovo meša karte. Jovanovic je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez".branila zemlja. bez ikakvih ovlašcenja. Jasno je bilo i tada. postavljajuci ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. pukovnik Ljubodrag Stojadinovic posvedocio je da je nacelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. idem u lov na patke''. nažalost. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. iz Žitorade. Nacelnik General-štaba general Momcilo Perišic pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilica. i danas. predsednika Socijalisticke partije Srbije. Trudio se i da svojim stasom i glasom lici na Miloševica. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišic dobio je zadatak da oženi Ivicu Dacica. Ivica Dacic je polako ulazio i u veliki biznis. Onom podzemnom. boli me . da je u stvari Srbija bombardovana 1999. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. Uoci napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1. . sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. Takozvani cuvari nacionalnih interesa dobro su izracunali koliko ce svoj patriotizam naplatiti. godine. On se razveo od žene Ljubice. u formiranju vlade sa Tadicevom i Dinkicevom partijom? Dacic je. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilic i Mica Jovanovic. ne zbog egzodusa Albanaca. Ovih dana. Pronadena je brzo devojka za njega. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona.. i posvetio se biznisu. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. Tandem Lilic-Jovanovic vuce konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Miloševic postupao sa Lilicem. a mislim da je još jasnije. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. koji je zajedno sa Lilicem vlasnik "Megatrend" univerziteta.

Nijedna ova smrt nije rasvetljena. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. ministar odbrane Pavle Bulatovic. narodnog poslanika. Kada je pokrenuta prica da se sruši stadion "Obilica". Ivica je Ceci preporucio da na vreme pobegne na Kipar. zamenik ministra policije Radovan Stojcic Badža. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stecenu imovinu legalizuje. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. sekretar JUL-a Zoran Todorovic Kundak. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantica.od nasilnika i ubojice do politicara.. godine. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dacica je impresivan. Posebno je zanimljiv slucaj ubistva cetvoroclane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini. Funkcioner SPS. U Socijalistickoj partiji Srbije mala grupa ljudi. pod optužbom da se nalazi na groblju. dao je mnogo obecanja. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. i tužen je zbog klevete. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatovic. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. odlucuje u ime stranke.742 evra. U to vreme Dacic je saradivao sa Dinkicevim pljackašima. na inostranim racunima ostavila 26 miliona evra.530. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . jer je istraga pokazala da je nalog za Panticevo ''privodenje razumu'' dao Dragan Markovic Palma. Pantic je istraživao njegove kriminalne radnje. Dva ratna druga odlucili su da osiguraju svoj kapital. i tako... Dacic mu je omogucio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. do kraja juna 2002. U toj akciji policije uhapšen je Dacicev kum Vladan Zagradanin.582 naplaceno je 57. LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU IV DEO GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008.. nije platio dug od 88. Ministar Dragan Jocic sakrio je ovaj predmet.IV Deo istina ima samo jedno lice ?????????. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova.726. Sva ova ubistva Ivica Dacic treba da ucini trajnim misterijama. nacelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simic. Gradski sekretar za životnu sredinu. prema nalazima srpske policije. Goran Trivan.Cuprija i Paracin postali su Palmina "zona interesa''. koji je u to vreme bio i direktor SPS. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stecenu iskorišcavanjem posebnih pogodnosti. Glavna preokupacija Dacica bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. Dacic nije podneo ostavku na partijsku funkciju. . u periodu od 26. nacelnik uprave kriminalisticke policije Beograda Milorad Vlahovic. Njen brat je naden mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece. Upuceni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. juna 2001. Kako ce Ivica Dacic uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova narocito brine poruka. godine od predvidenih 728. u koalicionoj administraciji sa DS. Novinar Slavko Curuvija. Palma je našao momke da ga prebiju. Za vreme Miloševiceve vlasti pobijeno je mnogo ljudi. ???????? 2010.000 maraka. i Dragan Markovic je poceo da popravlja svoj imidž . ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu osloboden od krivicne odgovornosti. umešao se Ivica Dacic. a sva su bila politicki motivisana. na celu sa Lilicem i Dacicem. 01. kada je zakon poceo da se primenjuje. ali su oni u tome preterali i Milan Pantic je na licu mesta ostao mrtav. Nije slucajno Palma ušao u koaliciju sa Dacicevim SPS-om. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica.

U to ime menja se ratnicka "košulja". avgusta 2008. Utisak. Za Mirkovica . kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. niti stvarnog pomaka u levo. Nema razlike u doktrini Miloševiceva i njegove supruge. godine. koji srpski narod drže kao taoce ratne . švercera i Karadžica licno. Ekspres Politike. stice se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. sadašnji SKPJ nema ni clanstvo. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. Ili. RTS. što nisam mogao da prihvatim.. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani.8%). U delegaciji su bili Uroš Šuvakovic. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. Licno mi je žao što nije urodio plodom.. a kratkovidi tumaci politickih zbivanja. u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu. komandant VO. aktivista SKPJ. iz Nevesinja.19. Miloševic je držao centar. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo. Kasnije sam razumeo . 29.grupom za pritisak. Miloš Aleksic i Goran Trivan. Ne treba je potceniti. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. Samo politickim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo. Savez komunista . decembra 1993. u roku od dva sata povucen je general Pavlovic i doveden na celo RV i PVO Ljubiša Velickovic. a supružnici su od prvog trenutka na zajednickom zadatku. Duge.000 ljudi (0. Nacionalnim elitama odgovara rat. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. komunisticki put. Da bi se postigao utisak o promeni politike. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike. Zadaci u skupljanju glasova su bili razlicito rasporedjeni. Rat bi bio završen.. ubedenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Markovic. Medu njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. Isto je uradila Mirjana Markovic“. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševica. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takode nisu eksponirali. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. „To je žena iz senke.da ga supruga sada vraca na pravi.SKPJ je grupa aktivista koja prakticno servisira vladajucu partiju. ili knjigom "Odgovori". Jula 1994. Karadžic je za nas saucesnik i treba da odgovara. Mirjana Markovic je vodu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. samo da mu nema žene komuniste. Mirjana levo. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševica i položila venac. On tokom celog rata ostaje u drugom planu. Kao što je Miloševicu svojevremno supruga pripremila klimu za obracun sa Stambolicem. generala Stevana Mirkovica. partijski ideolog dr Mirjana Markovic beleži u svoj dnevnik impresije o cvecu.. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. bliski prijatelj sa Mirjanom Markovic. sposobna. da opljackaju svoje podanike. ali su se brave "uticajnih vojnih. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. Vecernjih novosti. Duvaju mirnodopski vetrovi. oblacima i cvrcku u rodnoj požarevackoj kuci. ni organizaciju. u SKPJ došlo je do sukoba izmedu utemeljivaca ove stranke. jer je vešta. da je rec o partiji u ofanzivi. Pokusaj puca u Banja Luci nije samo uvredeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. okuplja grupa problematicnih ljudi koja piše saopštenja medijima. ali iz starog centra moci. Zoran Cicak. godine. nebrojenim intervjuima. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. Po recima generala Mirkovica. Da u toj prici ima istine pokazuje i nacin na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. I tako dalje. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. kaže general Mirkovic. tako mu i sada obezbeduje odstupnicu dnevnickim beleškama. pametna i retko gubi koncentraciju. pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima". Tu je i Slavko Biga. A pre toga. sasvim suprotna . vrši kadrovske popravke sistema. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sacuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posecuju ga inostrane delegacije. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja.sve je bilo u funkciji Miloševiceve vlasti. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. godišnjim dobima. TV Politike." Kada predsednik Zoran Lilic kritikuje "samozvane lidere". Sukob je razrešen odlaskom generala. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžica i Mladica u Bosni.

Mica Carevic. Radoš Smiljkovic je ambasador u Bugarskoj“. ne eksponirajuci se do sada. Miodrag Tomaševic i nista nismo dobili“. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ pocetkom 1991. Miloš Simovic. a na racunu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. Oni su veoma slicni. nipošto nije u društvenom zapecku. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. o formiranju SPS u RSK. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. Posle intervjua koji je Mirjana Markovic dala listu na albanskom jeziku Bujku. Tahir Hasanovic je generalni sekretar Nove Demokratije. pocelo se govoriti o cetvorici ministara iz senke. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". godine isknjižena je . svojevrsni politicki aktiv Mirjane Markovicc. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. kleo se u Hrvatsku. Dragan Kostic. u njihovoj kuci. „Veljka Kneževica je progurala Mirjana Markovic. nema veceg Srbina od njega. poput Knezevica. prilagodavamo se novom vremenu“. „Nikola Dobrijevic. Cak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. U Vladi. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. kaže Mirkovic. ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseca i unutrašnjost. Preduslov za tako mirno "cišcenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovicev program. medutim. iznudivanjem i razbijanjem štrajkova. u Srbiji režim ih je sacuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bracni par Miloševic-Markovic. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". bio je na listi SKPJ. zajedno sa Zoranom Todorovicem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". Andra Milosavljevic . oformila teroristicku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. Zoran Todorovic je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovicem i Aleksandrom Bakocevicem. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. sasvim suprotnog je mišljenja Cicak. Kad je rec o svežim kadrovima. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS . koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. kao clanarina. kaže Mirkovic. ali su u stvari delovali iz senke. sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i.politike. opasan tip. osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je clan SKPJ“. nema clanova ove partije. Dragan Hadži Antic osuduje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zlocinima i ratnom profiterstvu. infiltriranu u sve pore privrede i društva". takode kadar RSK. kompromituju opozicione vode. otuda se smatra da je ministar pravosuda tim kanalom dobio prolaznost. Ipak. Krajem 1991. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila vec poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima. „Od "Kometa" smo trebali da živimo. uz put. ali i dalje ima znacajan uticaj. a smenjen je nacelnik. na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. deluje sa tih pozicija u Banja Luci. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". Arandela Markicevica. ili kada direktor kompanije "Politika". protresen je i Kosovski Okrug. Rodeni brat ministra pravde. Slobodan Cerovic. ministar za lokalnu samoupravu. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. godine. želeli su da budu u našem pokretu. Ni grupa"Metropol". Kada je SPS formirao vladu. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naruceno ubistvo. a Radovan Bijelic. Zlatan Perucic smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". Šešelj kaže da je SKPJ "zlocinacka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševicu i SPS. analizirao je general Mirkovic. ministar rudarstva bio je clan SKPJ. miroljubivi gradanin trebalo bi da zaboravi kako su do juce isti lideri "uživali apsolutnu podršku gradana Srbije".a tu se opet neminovno nailazi na pripomoc SKPJ. pod komandom SKPJ. Bora je bio najveci Jugosloven. što je tada iznosilo više od milion maraka. izbor Bore Mikelica za predsednika vlade RSK. on je sada njen covek. kadar SKPJ. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševicem.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. bio direktor mocne firme "Gavrilovic". Slicno se desilo i sa Borom Mikelicem. Sada. za druge je to firma koja obavlja poslove obezbedenja ambasada i drugih objekata. Snežana Aleksic je pomocnik ministra za trgovinu i turizam. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viden" za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. Iako me je još 1990.

nije morao da vodi pravu borbu za medije. Milorad Vucelic.. Tijanic.nismo zadovoljni. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašic. Kada je Predsedništvo JOK odlucilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Ðurkovic. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi. Licno se nadam da Vucelic nece biti direktor Televizije.. usprotivila se Snežana Aleksic. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije. direktor državne televizije. komentarisao je Cicak. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe. Milan Milutinovic.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicovic.. ciji je Ðurkovic generalni sekretar. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristic predsednik JUL.celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". Milorad Vucelic.. Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalistickim krugovima ili kriminalom“. koji si ovom timu davao nesebican doprinos. Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. je svakako medu pet najmocnijih ljudi u Srbiji. Izbor nije lak.. u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) cija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". Velibor Veljkovicc. Snežana Aleksic podsetila je na pocetke politicke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. clanica Direkcije JUL. snagu i posebnu boju”. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf". Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac.. Kragujevca. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije. koje su bili tumaci nove politike starog supružnickoh para. postaje vlasništvo preduzeca "Komet-BTC". u Atlanti. ali se pokazalo . Nebojša Covic.... urednik "televizije kojoj se veruje". Mirko Marjanovic. pao je kao žrtva intriga. ako ne žele Šešelja ili Arkana. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. Pored kovcega. sa njim imamo dobre odnose. jer bi se smanjila ratna propaganda. prvi covek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antic. što je znacilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goca. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovica. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobracaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. On je karijeru poceo u SDB. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. Tijanic prijatelj naše partije. novinaru koga njena ruka vodi. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996. iako nema svoje glasilo. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kicanovic saopštio je da ce na olimpijskim igrama u Sidneju ucestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilic. Gornjeg Milanovca.. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz licne simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje. te se otvorenim pismom. mediji moraju biti na usluzi. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju.. Kraljeva. Dragan "Jugopetrol" Tomic. obratila predsedniku JOK-a Draganu Kicanovicu zahtevajuci . koji su bez predaha proživeli prethodnu deceniju. Studio B je poklonio Tijanicu lutku. Onima koji nemaju tako kratko pamcenje ostalo je da prebrojavaju mrtve. Gorica Gajevic. Zorane. a Miodrag Tomaševic (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao ucešce "Kometa" u zajednickim projektima sa raznim firmama. direktor RTS Dragoljub Milanovic.. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice. Rudnika i Fruške Gore. Vlasnik firme BTC je dr Nenad Ðordevic. Tako je. oko 150 kvadrata preduzece "PhilipWilson". i da prihvate nove stare usrecitelje. "Komet" prelazi u Holding kompaniju . pre svega u sopstvenoj partiji.juna RTV Politika vidi se i sluša do Cacka. pa je "Komet" postao vlasnik 15. U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku izmedu TV Politike i NTV Studija B. „Nije tacno da sve držimo u rukama. a prostor na XXIII spratu. prostor na prvom spratu postaje osnivacki ulog u Polikliniku "Ušce".. Ne možemo raditi sa Vucelicem ili Mihajlom Markovicem koji je zagazio u nacionalizam. na primer. govorili su aktivisti SKPJ. i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. a ne voli nas. SNEŽANA ALEKSIC. ali bolje nego Grudenka." Od 28... objavljenim u “Politici”. sa terasom . retki su.5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. partijski drugovi držali su neku vrstu pocasne straže u kapeli.svi smo mi pomalo socijalisti. Nikola Šainovic. gradonacelnik.. Siniša Vucinic.

Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. kako tvrdi u pismu upucenom Draganu Kicanovicu. “Drugarica Snežana Aleksic bira za koje novine želi da govori.hitan opoziv svog generalnog sekretara. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Ðurkovica nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. jula. Vladimir Lucic. savezni ministar za sport. Ona ne može nekontrolisano ciniti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. sa Goricom Gajevic sam bila nerazdvojna.. “Ja vec mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksic. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac.” Bolje srece bili smo u razgovoru sa Radetom Ðurdicem. Velizar Ðeric.” Snežana Aleksic. Zoran Andelkovic. direktor „Topole“ iz Backe Topole 204. Vlada Mikic.. Džemail Šahovic. Sigurna sam da cete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja ce na dostojanstven. Rukovodstvo SPS izrazilo je pocast SLOBODI za dosledne i odlucne aktivnosti i obecalo punu podršku u buducnosti. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala cast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a. predsedniku JOK. Vladimir Kršljanin. nekada najbolja rukometašica sveta. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod. 2007. Žarko Obradovic. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo. generalni direktor „Ikarbusa“ . je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam.” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. Snežana Aleksic mi je kuma. o nacinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševica. predsednik UO RSJ i clan Direkcije JUL-a. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza. nece poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej.. Rodoljub Šabic. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omoguci ispunjenje patriotske i gradanske dužnosti” . rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE. U tom gradu mi i sad žive roditelji. visoko profesionalni nacin. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. Dušan Bajatovic and Branko Ružic ispred SPS. vratila 2000. clan gradske vlade Beograda 206. kad je bio direktor CIP. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjic. Srecko Nijemcevic. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radnickog. a krajem 2006..” 203. poverenik za informacije od javnog znacaja 209. Vukoje Muhadinovic. direktor MTS 205. ne obaziruci se na svoja stvarna ovlašcenja i realne moci.. Putovao je Rade Bulatovic – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. Snežana Aleksic and Uroš Šuvakovic ispred SLOBODE a Ivica Dacic. Svetlana Kitic..” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Ðeric bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksic. Rodena sam u Tuzli. Gorica Mojovic. a ni usmeno obaveštenje. Od 14. godine. moj prijatelj iz Radnickog. jer nije dobila pismeno. Milorad Vucelic. iz Beograda. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ. uvoznik cigareta 207. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ. Posle mnogih životnih razocaranja u Tuzlu sam se.. Dragutin Milovanovic. casno obavljati profesionalnu dužnost. savezni rukometni selektor. saradivala kao direktor Radnickog i direktor državnog tima. Oktobra 2003.da im se omoguci da 24... Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. septembra glasaju na izborima. profesor Mirko Zurovac. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvanicnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica.. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zakljucilo 31.

Tamo nije receno ništa od onoga što javnost nije vec znala. Krestic kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. bitan iz inata. Pismo je procitao Matija Beckovic. Bili su to Desanka Maksmovic. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. a Dobrica Cosic javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obilicu. U junu 1985. SANU je svesno pomogla ustolicenje Slobodana Miloševica kao neprikosnovenog vladara. Stevan Raickovic. knji?evnik i potpredsednik SANU. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". zakazana je vanredna skupština SANU. Ivan Curkovic. Bili su to Pavle Savic. te ". Matija Beckovic. Olga Jevric i Irena Grickat. To se nije dogodilo. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. Postoji teza da je Cosic ipak bio ucesnik na izradi ovog dokumenta. Odbor je imao 16 clanova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. Kosta Mihailovic i Mihailo Markovic. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševica odsvirana. Vec u decembru 1986. Vladika Artemije. predsednik OKS 213. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. Miša Lukic. koji ce potpaliti maštu radoznalih. Mada mnogi danas misle da je glavna licnost u toj prici bio Dobrica Cosic. a naivnih falilo. Nemanja Vidic. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno clanova SANU. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. on nije bio clan Odbora. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. Robert Coban. Ostvarena je kompromitacija postojeceg politickog poretka. Ovaj dokument napali su svi. neka vrsta kriticke analize postojeceg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. nije uzet u krug izabranih. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestic.da ne bi provocirao vlast". što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". predsednik FSS 216. Ivan Antic. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. Milka Ivic.. pisac i akademik MATIJU BECKOVICA je svojevremeno. tako je i završio. Nastao kao fantomski. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvucenom stanu. Dobrica Cosic osuduje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o buducnosti svoga naroda. . Slobodan Ivanovic. cuveni fizicar i Vasa Cubrilovic. rejting Akademije dignut u nebesa. a politicko rukovodstvo Srbije cekalo je da dokument bude osuden. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. posebno birokratskom haosu.? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma".Radulovic.210. a i akademici. Dragoslav Srejovic. "spolja" sugerišuci šta treba da piše. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik casopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. nevažan po sadržaju. "Memorandum" nikada nije objavljen. vlasnik klinike „Anlave“ 214. Za predsedavajuceg ovog odbora izabran je Antonije Isakovic. Zvezdan Terzic. direktor agencije „Leo Barnet“ 217.. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika.. kao mladog pesnika.

Posle 5. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovica. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno . za razliku od Ilica. a sada svega 24 odsto akcija na papiru.medijsko zamešateljstvo ukljuce i porodicni odnosi. Ako ne drugacije.d. Taj kapital procenjen je na 2. navodno.o. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplacene clanarine od po 1. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. a on ugovornu obavezu nije ispunio. U javnosti Beckovici su. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. a koji je na Skupštini od 30. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilic o cerki Mariji.d. Njegovu kcer.Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politicka linija prijema u clanstvo ove institucije. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja. SANU je na izvestan nacin rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. iako se sama nikada nije izjasnila. godine premijer srpske vlade Zoran Ðindic postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. .6 miliona evra).1%. izabran u novom sastavu na celu sa predsednikom Emirom Kusturicom i clanovima Matijom Beckovicem.d. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora izmedu "Politike" i VAC-a. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. dakle tadicevaca. moraju da odu.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi. Olju Beckovic.o. zubarom Zoranom Vacicem. a akademik Beckovic clan je UO Politika a. dok su izdanja PNM-a (15. suprotnih interesima 6.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. Pocev od Emira Kusturice kao predsednika UO. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimacine. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i politicari i javnost Srbije obicno svrstavaju u tabor DS. i Predraga Mihajlovica koji zastupa interese Komercijalne banke. do Matije Beckovica koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srdana Janicijevica. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvecih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. Akademik Matija Beckovic je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivackog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji". jula 2005. Kad se u politicko.d. generalni je direktor Politike. estradno.o.7%) i ostala izdanja (28. Kako je dug "Politike"a. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU.6 miliona evra. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. Hinic je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30. Svi oni. duhovno. Aleksandra Simica koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki clanovi SPS po partijskoj liniji.2%. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit). ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen").o. koga su za isplacenih 1. Predragom Mihajlovicem i drugima. VAC-u. Zgodan primer je porodica Beckovic. a pokojni književnik Miodrag Bulatovic pravdao je svoje clanstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna politickim elitama. Gde je onda "nestala" razlika od 5. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadicu). zajedno sa direktorom "Politike" a. negdašnjeg poverioca "Politike". prisilicemo ih na taj cin štrajkom gladu”. Zet Matije Beckovica (suprug druge akademikove kceri). koji je baš Branko Pavlovic podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike".4 %) u prihodu zajedno imala 44. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovicem. juna 2005. Da bi uspeli u pljacki teškoj više miliona evra. analiticar koji je.366 akcionara koji su nekada imali više od trecine. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. prodaja duvanskih proizvoda imala ucešce od 34. Celu ovu mutljavinu transparentnom je ucinio Marko Hinic. novine i magazini d. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a.umetnicko društvo.5 miliona evra. Aleksandrom Simicem. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne politicke faktore.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8. oktobra 2000.

vlasnik „Polimarka“ 221. vlasnik preduzeca „Steko“ 225. pa koncert Cece Ražnatovic koji je izazvao buru i u samom DSS. veka. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostica narucio 6 kamiona “mercedes”. kod njega je rucao Jovica Stanišic za vreme jednog boravka pre atentata. U emisiji RTV B92 Velja Ilic je rekao da “nije on (Kostic) kriv što je Legija rucao u njegovom restoranu prilikom boravka u Cacku. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. a Kosticu morati da placa ekonomsku cenu zakupa. Vojin Starcevic. bar u prvom izbornom krugu. “Auto Cacak”. gradsku kucu. jer je Milenko Kostic u rodnom selu pored Cacka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. Olivera Jevtic. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljac limuzina za državu. Ljiljana Smajlovic. To je javni restoran. Milenko Kostic. ovaj Cacanin.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. inace zemljak i prijatelj Milenka Kostica Koleta. Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” vec hapšen u policijskoj akciji Sablja. iako . Milorad Lukovic Legija. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. za ugovor težak oko 2. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . vlasnika “Auto Cacka”. zbog potkradanja ovog javnog preduzeca. direktor „Ces Mekona“ 226. a direktorka muzeja Nevenka Bojovic uzalud upozoravala da ce. Ove godine. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena.. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. Ipak. konzervativnog DSS-a. u žestokoj konkurenciji zvucnih imena iz automobilskog biznisa. Zvonimir Nikezic. tako da necemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. ukoliko cacanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je vec potpisan. direktor OMV u Srbiji 224.poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima.sam “ktitor” sa porodicom! Kostic je iste godine kupio i tzv. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. Branka Vidic. on ih je porušio. a time i liferant vozila za državne organe. Borislav Radosavljevic. Kole je pušten posle nekoliko nedelja. DSS podržava Velju Ilica. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i deciji vrtic. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonacelnik Cacka. Aleksandar Boricic. direktor „Zdravlja aktivis“ 220. 218. posle atentata na premijera Zorana Ðindica. Goran Stojiljkovic. po mišljenju mnogih. vlasnik „Auto Cacka“ Uprava za javne prihode je odlucila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora.. budu iskljucivo marke “škoda”. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Cacka. Kao što je poznato. Kostic je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovica. najbolja atleticarka Srbije 219. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. glavna urednica „Politike“ 222. Ljuboja Stefanovic. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilic. Dok pojedini ucesnici upozoravaju da je nemoguce da jedan ponudac bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe. Posebno ako se ima na umu Koštunicino slikanje sa Zdravkom Colicem. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”.

trener Panatinaikosa. Aca Bulic. Žaklina Nikolic-Kušic. Vasiljka Radulovic. najbolji srpski plivac i evropski rekorder . Miroslav Ðukic. Ljubica Markovic. Aleksandar Šoštar. upravnik Narodnog pozorišta 234. Uprkos svega. Dušan Kovacevic. direktor agencije Beta 235. Slobodan Micic. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. pomocnik ministra za omladinu i sport 251. Radislav Rodic. Dušan Ivkovic. najpoznatiji dramski pisac 238. fudbalska legenda 236. U meduvremenu. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. Kosticu je zabranjeno i da bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. Željko Obradovic. Isidora Žebeljan. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. Milorad Cavic. predsednik Zajednice prvoligaša 241. 228. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. Aleksandar Milicevic.nisu bili potrebni EDB-u. Zoran Višnjic. biznismen iz Novog Sada 246. Jovan Cirilov. Vladimir Cupic. Aleksandar Stojanovic. Ratko Butorovic. vlasnica agencije „Publicis“ 244. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. Dragan Džajic. Bojan Boškovic. selektor košarkaške reprezentacije 243. Bosa Nenadic. vlasnik “Auto Cacka” pobeduje na tenderima. prvaka Evrope u košarci 245. dramaturg 239. Milorad Pavic. Predrag Ejdus. najprevodeniji srpski pisac 232. kompozitorka i najmladi akademik 240. generalni menadžer „Egzita“ 247. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233.

000 dolara). godine 253. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojic. godine. u Cumicevom sokacetu. demolirane. Za 1.000 dolara Majkic je od Jablana (inace Jugovica po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. Tako je otvorio prvi lokal . Kupio je za 2. pa ih je pozajmio od onih koji su imali. radio je do sankcija. uz pomoc srpskih zvanicnika u organima vlasti BiH. Mirko Todorovic. Majkicu su cvetale ruže.252. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. godine. augusta 2004.kockarnicu "Aleksandar".000 dolara. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. gde je živeo do pocetka raspada Titove Jugoslavije. Ono što je procurelo u javnost . obavezao se da ce hotelu. Ulici 29 novembra. pobednica „Evrosonga“ 2007. u noci izmedu 16. onda je zatvoren.000 dolara godišnje i 20% od zarade.covek je imao restoran u Zagrebu. Milorad Majkic. falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. Završio je srednju školu. (isplaceno mu je 1. umesto da dobije odštetu . otuda ne cudi što se izjašnjava kao Bosanac. Šta je sve radio. državljanin BiH i SCG.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. koji je je zapoceo 18. godine. u pritvoru je odležao ceo mesec. placati 500. Vlasnik "Kin Stiba". Uprkos spornim detaljima o Majkicu. narušavanje javnog reda i mira. Po dolasku u Srbiju. godine. oktobra 1989. prevare. Aleksandar Šapic. uz odobrenje Milorada Savicevica. privilegijama i imunitetu. samo njemu. ali i u JU Biznis centru. imenovan je za pocasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. dobio je zatvorsku kaznu. mogli da ulaze samo stranci. marta 1998. verovatno. na Terazijama 43. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. u Cumicevom sokacetu.600. stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost pocasnog konzula Konga.. kada su napadaci s automatskim puškama izrešetali automate za igru. Široke narodne mase culi su za njega posle spektakularnog hapšenja. 330. Ali. Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. Direktor "Genexa". otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. Prica izmedu "Geneksa" i "Kin Stiba" pocela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". i 17. pored menjacnice pokojnog Arkana. novembra. i vredanje policajca. januara 2002.. tvrdio je da je Majkic bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševica. prijavljivan kao višestruki ucinilac krivicnih dela u periodu od 1975. narednih pet godina. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu zapocelo je akciju za imenovanje Majkica 2002. vlasnik modne konfekcije „Todor“ 255. s Kojicem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica. na Terazijama i u Ulici 29. pokojni Žorž Jablan. u Višegradu. Njegove su kockarnice.300. Milorad Majkic. Takvom odlukom Majkic je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Beckom konvencijom o olakšicama. Kazino u koji su. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. Lepo je proširio posao. Marija Šerifovic. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektic. prvog coveka "Geneksa". do 1983. . kada je izvršio dela silovanja. Vece ministara odobrilo je Majkicevo imenovanje 26. najplaceniji vaterpolista na svetu 254. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIC roden je 1950. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novcane kazne. Osim lanca kazina "Aleksandar". a Majkica nije bilo ni u krivicnoj evidenciji beogradske policije. tadašnji direktor "Interkontinentala". a zagrebacki biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkic. godine. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". niti Ministarstva pravosuda Hrvatske. Majkic je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom". poznato je.4. po tadašnjem zakonu. Milorad Savicevic.

19.000 kvadrata sa 1. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da ce završiti samo grube radove. Inace. To ima svojih prednosti. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na celu sa Verkom Stevanovicem. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. poznatiji kao Žika Muštikla. vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlovic. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. godine poceo izgradnju blokova na pet lokacija. proizvodnju. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. Oktobra 2005. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladica.105 jedinica medu kojima dominiraju stanovi. firma Darka Mladica se sumnjici da je bila finansijer mreže pomagaca Ratka Mladica u njegovom bekstvu. d. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovicevog SPO. Dragan Tomic. Živorad Mihajlovic. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek poceli da se kopaju temelji. jeste slucaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. Cinjenica je da je najveci broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgradenih stanova. pošto uspešno okonca fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem. dogada se da investitor. direktor „Eurosalona“ 258. Sastanak je vodio predsednik stranke Slobodan Miloševic. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbaceni iz stranke. Branislav Stojakovic. Minic.256. Medutim. takode. Ipak.. ukupne površine koja premašuje 40. pre svega Tomic. NIS je podeljen na dva javna preduzeca i jedno akcionarsko društvo. reorganizovana Naftna industrija Srbije pocela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. pa nije mali broj gradana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minic predloži za predsednika prelazne republicke vlade. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. Nije redak slucaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na odredenoj lokaciji.2000. prema svojim mogucnostima. Tako je. dok kupac.. Marjanovic.10. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailovic zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reci clanovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. Sednica je prošla tzv. koji je udružio oko hiljadu nesudenih vlasnika stanova. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlovic zvani Žika muštikla. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševica. predsednik Teniskog saveza Srbije 257. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. Najsvežiji i najdrasticniji primer. ciji je vlasnik Mladicev sin Darko. pa je poslanik Sanja Cekovic (koja je stavljala. Zoran Andelkovic i Željko Simic. preradu. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. ali ima i garaža i .. Milomir Minic. proizvodnju.. kreira raspored i stepen opremljenosti. prevareni kupci ugovorenih i uplacenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba izmedu investitora i podizvodaca. u poslednje vreme. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. po pravili nejasni. cija se firma bavi gasifikacijom. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božica na dužnosti clana UO JP za istraživanje. pa i kada se takav stan nade u posedu kupca. Naime. Stankom je 2004. U NIS-u a. Slobodan Živojinovic. Slican rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su ukljuceni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom.

mi smo upuceni jedino na pojedinacne sudske sporove. ali je cudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. 259. poznatijeg kao „Žika muštikla“. pa kupce koji u svojim stanovima žive vec dve godine. što se po istoj formuli. gle slucajnosti. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. direktorka kuce „Adrenalin“ 266. Predrag Petronijevic. godine. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. Džon Dejvis. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice izmedu Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. to je moguce samo od Stankoma. direktor Uprave carine 268. direktor „Tarketa“ iz Backe Palanke 261. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Cukarica. Ljubiša Vuletic. a ukupna vrednost naplacenih kvadtrata krece se oko 43 miliona evra. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . Veliki broj kupaca obratio se sudu. Dejan Stojanovic. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. Zapanjujuca je i inertnost državnih institucija. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog slicnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. pa ošteceni smatraju da je mala verovatnoca da cetiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. i pored toga što je vecina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. Po istom principu. koji su takode svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. gde su mu partneri bili Kuming. ali koji „nekom slucajnošcu“ nisu preneti tim preduzecima. još nisu primili svoje stanare. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. bez tendera. bivšim vlasnicima zemlje na cijim parcelama se grade ova naselja. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivackim ulogom od 4.527 evra) a ugovorom izmedu ta dva pravna lica precizirano je da ce za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrdeni broj kvadrata.lokala. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. koji se. potpredsednik „Intela“ . jer jedino ta firma. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju. dobija dozvole za gradnju na tom podrucju. Artcom LLC. direktor Zavoda za izradu novcanica i kovanog novca 267. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeci da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. Jelena Drakulic. Branko Kovacevic. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arcibalda Rajsa. Rec je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagica 54). sa osnivackim ulogom od 2. Iako je rec o velikom broju prevarenih gradana. Živadina Mihajlovica. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. direktor Poreske uprave 264. reditelj „Klopke“ ciji su scenario otkupili Amerikanci 260. U to zamešateljstvo uvlace se i brojni podizvodaci. Veselin Veskovic.032 evra). koje bi trebalo da reaguju. Sumiks i Pionir invest. rektor BU 263. predsednik opštine Lucani i organizator Sabora u Guci 262. Medutim. Srdan Golubovic. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. Stankom ogradio od prodaje stanova na drugim lokacijama. Slobodan Jolovic. Aneta Ivanovic. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. Zbog te cudne koincidencije. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari.Urban legal (vlasnik tog preduzeca je firma iz Vašingtona.

Marina Abramovic. olimpijski prvak u matematici 286. Dragan Šolak. Joakim Riker. direktor ocne klinike ABM 273. direktor „Erport siti Beograd“ 274. Gili Deker. najveceg kablovskog operatera 270. Entoni Barnet. vlasnica „M plasta“ . svetski priznati multimedijalni umetnik 275. jedan og najvecih donatora u Srbiji 278. lider SPO. šef OEBS-a u Beogradu 282. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dacicem i Palmom? 285. ekspert za pitanja EU 272. Mirjana Savic-Udovicic. bivši maticar u mesnoj zajednici Palic i aktivista Saveza sindikata. bivši šef diplomatije 283. direktorka Agencije za privatizaciju 280. Marijana Pajvancic. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. Radmila Marinkovic-Neducin. Hans Ole Urstad. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). pravni ekspert 289. šef poslanicke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i ocekujemo da ce tako biti”. Srdan Dragojevic. episkop zahumskohercegovacki i primorski 271. ambasador Grcke 290. šef Unmika na Kosovu 284. Nada Kolundžija. Ðorde Balaševic. dobitnik MTV nagrade 276. Mladen Radojevic. Hristos Panagopulos. ambasador Japana. Sreten Mitrovic. nagoveštavajuci vecinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalisticke partije Srbije. Vladika Grigorije. direktor SBB.269. Vesna Džinic. Zvonimir Ðukic Ðule. Vuk Draškovic. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. bila je leva i desna ruka druga Covica. sada je šef poslanicke grupe DS u Skupštini Srbije. Tadaši Nagai. ambasadorka Srbije u EU 279. Jelica Minic. lider benda „Van Gog“. Zlata Stepanov. Roksanda Nincic. najpoznatiji domaci kantautor 287. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. uspešni režiser 288. Damir Firšt. Nada Kulundžija.

ali torbica mu je vec ušla u legendu. Bilo ga je svud. naša najuglednija književnica 294. Mihalj Kertes. sa Patrijaršijom. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. Sredinom osamdesetih. kao glavni urednik "Studenta". sa pesnicima i sa celokupnom politickom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. Odmah je stavio do znanja ogorcenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". Obojica su dodoši crnogorskog porekla iz moralno-politicki besprekornih porodica. osim da potpiše neke peticije. Backopalanacka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišic. urednik kulturne rubrike "NIN"-a. Tada ga je krenulo: sa troškovima. dok ga Milan St. pojavljuje se. nešto manje medu pravim disidentima. osim Milorada Vucelica. Mile Isakov. Jovica i Vucela idu u Beograd na studije. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. zapošljavanjima. Nikola Pilic. da se nekome preporucuje za cuvara. Pocetkom osamdesetih Vucela je bio spreman. U jednom od tih slucajeva. sa NIN-om. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-politicke osetljivosti. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa cetiri pune plate. Neki ninovci to nisu razumeli. sa komunistima. sa svojom americkom vojnickom torbicom o ramenu. ako covek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. potpisnici su bili svecano najureni iz Saveza komunista. Vucela je diskretno. odgovorio je: "Ha. Milorad Vucelic. investirane u školarinu Vuceline cerke.. što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. Ana Pešikan. iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju.. ali "levicar" svakako cupav i glasan. u svojstvu sekretara. Politicki je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. Bane Stojanovic. sa umetnicima. Pratio je modu: malo "Praksis". 1973). u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". Dragoljub Žarkovic. medu "disidentima".000 evra. sa novinarima. Vucela je: umetnicki direktor Zvezdara teatra. ministarka nauke 298. vezanom za Dušana Bogavca. sa nacionalistima. misterioznim putevima. sa Francuskom 7. malo Dobrica.293. Vec je bio ljubimac intelektualno-politicke Caršije. bivšem Domu Udbe. disidenta. ha. Jovica se odlucuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. ambiciozni. svacijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da ce se Milorad Vucelic ikada postideti i prestati da vice. projektima. direktor „Siti rekordsa“ 296. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. sa disidentima. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. levicara i šarmera. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. demokrate. ha!". malo Markuze. umetnicki direktor Grada teatra u Budvi. glavni urednik "Književnih novina". Milan Calasan. Vucela se odlucuje za javnu karijeru. I dalje se oblaci "levicarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". malo Kardelj. Protic nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vucela nije imao odgovor. sa akreditivima liberala. Svetlana Velmar-Jankovic. Pitanje se odnosilo na 800. vredno glodao. srpski fudbalski menadžer 295. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u realsocijalistickoj kulturi. Vucela se pokazao kao prorok. Od 1973. ali tadašnji glavni . Milorad Vucelic. Vucela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književnicko-intelektualno-umetnicarski polusvet koji je parazitirao na komunistickim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radovic. savetnik teniske reprezentacije 297. Radovan Pankov. i vec 1973. bistri i vredni.

ciji je predmet irelevantan. koji su neumitni. Iz Backe Palanke dolazi Bracika Kertes. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis mocnih listova poput Blica. pa i saveznici iz dva svetska rata. zato što su on i Vucela radili zajedno na istom projektu. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. treba samo argumenata. da ce se Srbija otcepiti. zanimanje Madar. 300. kraj Svetozareva. Vucelic se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišica s jedne i izvesnih medunarodnih veletrgovaca duvanom. koji je i sam bio u toj prici. Treca strana je kasnila. Kao trenutno marginalizovan iz politike.povlašcenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. sa pokricem suvlasnika producentske kuce Komuna. Vikao je Vucela sa TV ekrana tih godina. i 1989. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima. To je doba sankcija. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. Vladimir Beba Popovic optužio ga je da je od Službe ukrao cetrdesetak miliona maraka. RADMILO BOGDANOVIC roden je 7. da ce se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. ocigledno. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. Vucelica je krenulo: SPS. Vucela se smejao: "Vi cete da ginete u tom ratu. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u . "nema Boga. dva nepoznata pocinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnicki automobil "audi". Po prirodi stvari. Slucajno ili ne. s druge strane. oružje i heroin bili su sledeci. majka Desanka domacica. Jovica postaje Nacelnik. Dragoljub Markovic. ali ne i neke licnosti za koje svi znaju da su veoma mocne i ciji pipci nisu preseceni. a ne mi. ili ce biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu.urednik. Vucela je propovedao 1988. da Srbe svi mrze itd. od kada je vecina ovih ljudi postala elitni segment društva. a zajednica vec trecu deceniju. Vucela se tu ugraduje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. To stanje. ako treba. u Budvi. a oni nek' vide šta ce. onda su stavili na šverc cigareta. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Miloševic ga izbacuje iz SPS iz razloga neke politicke svade. Vozilo je pripadalo Miloradu Vucelicu. dok su u milosti. Bracikina carina pleni i isporucuje heroin Stanišicevoj Službi. kada okonca “privatizacija” države i. U jednom trenutku 1997. trebalo bi da se secamo da je ista novina. kvota i kontingenata. u Koncarevu. vidno stagnira. Na pitanje šta se nas ticu njihove komunisticke svade izmedu republickih partija. ušao je cak i u estradu i tamo ostavio utisak. Teodor Andelic. opisao je Brana Crncevic. Vucela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Ðindica." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". Služba državne bezbednosti vec je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". ne samo u vlasništvu Igora Lupšica. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmocnijih i raznih apartcika . oktobra 1934. Potom je završio Uciteljsku školu. vozao se u crnim limuzinama i leteo. bilo ga je svuda. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma izmedu tri strane umešane u izvestan posao. partitokratija. tecnih goriva i strateških roba svih vrsta. pa je sve dozvoljeno". koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmocnijima. Jedna strana trebalo je da drugoj strani posredstvom trece strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu . Cak se i Miloradu Vucelicu mogu zacepiti usta.. kao i sve za Vucelu ako nije novac. sa njom povezana. jeste. RTS itd. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. lepe sankcije. Opredelio se za duvan. Iz izbledele americke jakne M-65 Vucela prelazi u odela i kravate. Sve se placa u gotovom.. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. najveci proizvodac jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva.

Kada su pali Ivan Stambolic i Dragisa Pavlovic pomereni su i Svetislav Lalovic i Branko Kostic. Zbog ovog slucaja nastali su veliki problemi medu tajnim policijama.. Oženjen je Živkom. tada clana Direkcije JUL. došao za ministra policije. Zatim je 7 godina bio sekretar republicke Uprave za unutrašnje poslove. Kada je dolazio Slobodan Miloševic. “Jugoslavija komerc”. i da je “Šešelj bez bontona. Jednom. Kako su se menjale politicke garniture u Srbiji. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. Radmilo Bogdanovic. onda on. ni da pravim svadbe.. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. Prijatelji ga znaju kao društvenog. to mi je sve. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. Jagodina nije darežljiva po pitanju pocasnih gradana i dodeljene su tek cetiri titule. Ðokic se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kaficu u Malmeu. Poslednjih tridesetak godina. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. funkcioner iz Zajecara. došli su i Radmilo Bogdanovic i Zoran Janackovic. otac Žarka Zecevica. Vršene su promene svih nacelnika SUP-a”. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”. ga. martu. Onda je postao zamenik republickog sekretara za ONO i DSZ.Beogradu i diplomirao 1976. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. tako su se menjali i ministri policija i nacelnici tajnih službi. kako kaže. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju . Na napade da ima ogromnu kucu u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao srece ni da školujem decu. Bogdanovic je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK. sekretar OK SK Zajecar. koju je obavljao 8 godina.. i Marka Nicovica. optužbama inspektora Dragana Mladenovica (1996. clan je uprave “Crvene zvezde”. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moc i dalje velika. ni da ispracam u vojsku. nastavnicom. izborom Milana Martica. ja bih ih. ništa nije dokazao”. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. Radmilo Bogdanovic nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolovic. Poceo je kao ucitelj u pešterskim selima. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojovic. Govorio je da je “Vuk Draškovic pre na rumunski nacin jurišao na “TV Bastilju. a danas je miran ko jagnje”. To je cena službe”.. koje je imala svake republika bivše SFRJ. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Ðokica (nedavno ubijenog u Stokholmu). februara 1966. Znam koliko je cesto svima opraštao greške. Prema recima Bože Spasica. kad je sklonjen Rankovic. srpski ministri policije bili su Slavko Zecevic.. žalio se. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. bio kriv ili ne.poslanik u republickom i saveznom parlamentu. Ako narod tri puta juriša na Televiziju. ako narod nece Mitevica. pa nacelnik Uprave za strance. ima da podnese ostavku. Viobran Stanojevic. Kada su odlazili Draža Markovic i Petar Stambolic. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. Zbog dogadaja od 9. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. cemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. s uzimanjem para od Dafine. Pocasni gradani Jagodine su narodni heroj general Petar Gracanin. onda su ga. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rodendan kad je postao pocasni gradanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblacio”. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugacije da reagujemo. Sasvim slucajno. povukli su se i Slavko Zecevic i Viobran Stanojevic. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešica. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo. govoreci o 9. marta 1991. drugovi pozvali da prede u policiju: “Nacelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. smenjivao”.. j.) da je policija organizator kriminala. vec general Petar Gracanin. Svetislav Lalovic. da su kriminalci veci profesionalci od policije. Deveti mart nije moja rana. Fonda kapetan Dragan. iako sam bio dobar clan i nisam stigao da budem clan CK”. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . U Glavnom odboru je SPS-a. iz politicke garniture Kragujevca. da bi 1988. Biran je i za clana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. stalno me napadao. Vojvodini i na Kosmetu. Upuceni tvrde da Bogdanovica na mesto ministra policije nije “lansirao” Miloševic. opštinski funkcioner iz Arandelovca. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. Za Slobodana Miloševica je tvrdio: “Mnogo je mekan. brate. “SK me cesto držao na nišanu.

predsednik krajiškog SDS.04. 9. Prema Spasicevim recima. marta 1990. na cijem celu se nalazio Hrvat Zdravko Mustac. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanovic iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obracunao sa tajnom policijom. Energican. Rat u Hrvatskoj zapoceo je bez opaljenog metka. Oni ce uz pomoc Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomocu državnog šverca oružja. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemacku. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. Vojnoj liniji je bilo jasno da u istocnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanovic. On i Arkan u to vreme vidani su zajedno u loži Crvene zvezde. necu krv! Da sam htio. Ðorde Božovic Giška i Dragan Maleševic Tapi otvorili su. 1994.Stjepana Ðurekovica. Badža se nametnuo kao izbor. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. a Tapi je bio glavni menadžer. za koje je bio optužen pa osloboden Darko Ašanin sa svojom grupom. koji je 2003. U Nemackoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. pored Stanišica i Frenkija. Ali. Spekulisalo se i da je glavni „cistac“ u ubistvu Ðurekovica bio kasnije poznati srpski slikar. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežica.pominju se . održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. maj. koji pocinju da se vracaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. kako tvrdi Spasic. Ubistvo Andrije Lakonica u kaficu „Nana“ na Senjaku. gde je dogovorena njegova likvidacija. predlaže Babicu da narod legne pred vozila hrvatske policije. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubic? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. U Bosni iste jeseni. mogao sam lako da izvršim Tudmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znaci kada pocne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. ucestvovali i saradnici DB-a koji ce kasnije ciniti jezgro Jedinice? Ili je Stanišic tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slucaju. Radmilo Bogdanovic. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. odgovorio je Babic. Dragan Maleševic Tapi. dva dana ranije. uz pomoc Službe. opsedenut borilackim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. Posle ove informacije. Jovan Raškovic. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. Zato je na to podrucje morao biti upucen neko s mnogo vecim ovlašcenjima od onih koje je imao Frenki. Ta grupa nezvanicno je nazvana vojna linija i cinili su je. Solo-igrac Ranko Rubežic zapoceo je prvi vatreni obracun u Beogradu. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. Služba nije mogla da dozvoli. Podrucja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. tu bi pala krv. “Nemamo vremena za mirne proteste”. Giška je tada bio u zatvoru. nafte. Stvaranjem kriminalnih organizacija zapocinju i prvi medusobni obracuni. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. 23. “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. koje. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreoristicke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojicic Badža. prepricao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. nocni klub „Amadeus“. Služba je u to vreme pocela da gubi kontrolu nad kriminalcima. klub je zatvoren. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mladih kriminalaca. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. u želji da izbegne sukob. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. direktora INA. cigareta i slicne robe. iako nikada nisu imali potvrdu za to. Babic je proglasio ratno stanje. srpski ministar policije. Bogdanovic je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. Željko Ražnatovic Arkan. krajem osamdesetih godina. “Ja. koji više nisu medu živima. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Ðorda Božovica Giške i da je za to imala logisticku pomoc nekog nemackog kriminalca. Božidar Andrejic piše: “Da li je zapoceo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno zapoceli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . U Hrvatskoj ce se ginuti tek u proljece naredne godine. oko Miloševica se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najveceg poverenja. Jovi Simendi i Mirku Vasiljevicu. Radmilo. godine.

Ako je ucinio i neku grešku cak i stvari koje su protivzakonite. On treba da bude pošten. kada Miloševicev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. On to postiže veoma efikasno. o izboru Dušana Mihajlovica za republickog ministra unutrašnjih poslova. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. “Cinjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zakljucak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. Radmilo Bogdanovic. Mihalj Kertes i Nikola Šainovic. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojcic. a cesto i Dragomir Tomic. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševicu. Arkan se. zna onoliko koliko mu treba. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanovic. na utakmicama. polako javlja politicki pluralizam. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju gradane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. guverneru NBJ. potvrdio autenticnost dokumenata. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. navodno “po zvezdaškoj liniji”. formalne vlasnice „Dafiment banke“. koja ukazuje da su Stanic. Sastancima su cesto prisustvovali Radmilo Bogdanovic. strucan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronadena je arhiva. ali nema ni demantija. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošceno znaci “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. 12.i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima ucestvuju (Radmilo Bogdanovic). onda tu postoje normalni uslovi izvodenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. Mrkonjic.. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovica Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. bili su Milutin Mrkonjic. Zna se ciji je klub Zvezda bila i koliko je znacilo biti blizak njenoj upravi. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-politickog establišmenta Srbije. Radmilo Bogdanovic je. rekao je Borovic. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. Miodrag Zecevic. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom.. kazao je Borovic i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašcu bili izvanredni. 2001. nije covek koji prvi put tu dolazi. Ministar policije je covek koji treba da primeni zakon. pored Dafine Milanovic. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. “Delije”. Visoki funkcioner Socijalisticke partije Srbije. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahovic i mnogi drugi. “kreirali” “Dafiment banku”. Šainovic. Zoran (Todorovic). Pošto su Zvezdini navijaci. Po mom mišljenju nema te cene za koju covek treba da izgubi glavu. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovicem. To orocavanje mi se ne dopada. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. poceli da skrecu politicki ka SPO i radikalstvu. Kada se 1989. Ove beleške potpisivao je zapisnicar koji je prošlog cetvrtka Mladanu Dinkicu. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. januara 2001. Tada nastaje Srpska dobrovoljacka garda. u svojstvu vode “Delija”. Milomir Minic. Otvara poslasticarnicu u okviru svog imanja. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. Operiše se sa tzv. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom. za njega su filter tužioci i sud. bude na tom mestu covek kome nije nepoznata ta oblast. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što ce .” Advokat Borivoje Borovic izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovica “izvedeno na visoko profesionalan nacin” i izrazio sumnju u pogledu mogucnosti da ce MUP “doci do pravih tragova o naruciocu i organizatoru ubistva”. Nikola Stanic. uz pomoc zvezdaša. Radmilo moli Arkana da uvede red. Trece opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivicnog gonjenja Ražnatovica koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuce navijaca Obilica i OFK Beograda. Arkanova zvezda raste. Prava prilika otvara se 1990. Analiticari se slažu da srpsko-albanski dijalog nece biti ekskluzivno pravo dveju strana. Redovni ucesnici ovih stanaka. direktor „Simpa“ iz Vranja. tu treba da bude covek koji ce cetiri godine da radi. Rec je o ubistvu šefa politicke partije.

kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševicevog režima. JNA je 3. novembra 1991. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“, Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar, od koga su napravili Staljingrad. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara, Života Panic i Blagoje Adžic, bezbedno uživaju generalske penzije. Celnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar, Radmilo Bogdanovic i Zoran Sokolovic, takode nisu kažnjeni. Radmilo Bogdanovic izjavio je 15. maja 2003. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala, ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. maja 1991. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševica, dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u necemu ucestovao”. Bogdanovica Tužilastvu Haškog suda pominje kao clana grupe, u kojoj su Jovica Stanišic i Franko Simatovic, osumnjicene “za udruživanje radi zajednickog zlocinackog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. On je rekao da je vec bio u penziji kada je Stanišic došao ne celo Državne bezbednosti, kada je sa Simatovicem formirana specijalna jedinica i kada je poceo rat. Bogdanovic je ocenio je da je Slobodan Miloševic mogao da spreci prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. “Njemu nije imao ko da se usprotivi, on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. Miloševic nije prihvatao nicije savete, a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”, rekao je Bogdanovic. Za rezultate istrage atentata na Zorana Ðindica, kazao je da nije ocekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolica. Jugoslovenska i srpska štampa, pocetkom devedesetih godina, dovodila je Stanišica u vezu: za dovodenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu, za aktiviranje Sime Dubajica, generala Dušana Pekica, Željka Ražnatovica, za naoružavanje Srba u Bosni, za vodenje rata preko generala Božidara Stevanovica u RV i PVO JNA, kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. Sam Stanišic govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovica poslao u Knin po naredenju Radmila Bogdanovica, ministra srpske policije: “Posle mesec-dva, gospodin Vasiljkovic je napravio neki politicki problem u tom kampu, može se reci neku pobunu protiv politickog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. Ja sam boravio u Kninu 1. avgusta 1991. i povukao sam gospodina Vasiljkovica”. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanovic kao ministar prisluškivao jer se 1990. sumnjalo da je on doušnik CIA. Osloboden je tih sumnji i Zoran Sokolovic ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. Radmilo Bogdanovic deceniju i po se držao “zakona cutanja”, jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”, kako od protivnika, tako i od svojih, pa i Slobodana Miloševica... Bogdanovic je bio ministar policije iz najmocnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševica. Posle nereda 9. marta ‘91. Radmilo Bogdanovic je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. Arkan je tada bio voda navijaca Zvezde. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. marta 1991, ministar policije Radmilo Bogdanovic izjavljuje: “Ne osecam se krivim i ne mislim o ostavci”, a ostao je upamcen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. marta 1991. godine, zbog cega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. Miloševic ga je, koju godinu kasnije, izbacio iz Izvršnog odbora SPS, posle cega se Bogdanovic povukao iz partije, bez obzira što je bio jedan od osnivaca, i približio JUL-u. Razgovor za Kurir, jula 2007. godine, Bogdanovic je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu, navodeci da kao policajac “tacno zna genezu ovog pred cim smo danas kao narod i država… u cemu smo grešili, u vreme Tita, pa Miloševic, i ovi danas”. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovica, 1968, na Kosovu je to iskorišceno za jednu vrstu obracuna sa Službom državne bezbednosti, na koju su bili ogorceni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981. godine nisu bile toliko nasilne, ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj nacin ispoljavali. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovica? Ja to sada citam u novinama. To su pricali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Rankovic

sprovodio na Kosovu. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu, ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu, jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugradana. Secate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin... U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turcin... Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija... Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je, ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana, mada ih nije bilo u nekoj vecoj meri. Možda kasnije... Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. godine niko nije ni spominjao samostalnost, ali je vec 1981. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo - republika”! Pozivajuci se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. godine, oni su tražili otcepljenje od Srbije. Da li je policija u periodu 1968-1981. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republicki organi vlasti. Tada smo mogli da dodemo sa ekipom i da pružimo pomoc u sprovodenju zakonitosti. Postojala je vertikalna hijerarhija. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. godine. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni, posle smene Rankovica. Njihova vertikalna hijerarhija je jaca od javne bezbednosti, ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade, recimo, na nekom krupnijem predmetu... Oni su obezbedili pobunom iz 1968. godine, posebno posle 1981. godine, da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. Moj pomocnik Boro Tomic je 1989/90. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram, gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite, ubijte njega, a ne nekoga ko ne puca... Cim je uzvracena vatra, oni su prestali. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. Nije li to legalno razvlašcivanje službi bezbednosti? Da. Kad se vidi Ustav iz 1974. godine, mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. Jer, i kad su dolazile delegacije u Beograd, u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo, da se žale na stanje na Kosovu, mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. Sve se ostavljalo lokalnim organima. Ispada da su to, u stvari, legalni zaceci rada na “njihovoj stvari”, institucionalno i vaninstitucionalno, gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbedivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima... Sve do 1981. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina, kada mi prakticno nismo više ni imali prave ingerencije. Ali, osecalo se šta se sprema. Godine 1981, kada sam ja bio na Kosovu, njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malici. Kasnije je bio Karakuši. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu... Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. Što se tice javne, sve je bilo na lokalnim organima vlasti, koji su mogli da traže samo pomoc od nas. Kad su tražili našu pomoc, dobijali su je, ali su sve manje to od nas tražili. Mi smo 1981. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora, koji su bili naša veza dole na terenu. To je bila naša pomoc, ali smo time imali i uvid na terenu. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slucaj Martinovic”) i Miloševiceva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova cuvena recenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta recenica, ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija, Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivicnim prijavama... A oni dolaze ispred savezne skupštine, Miloševic dolazi u pola noci i kaže da

ce on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. Nama koji smo radili na tom slucaju. Kako se desilo da je baš Miloševic otišao medu Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam, jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Naravno, jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku, koji su stalno dolivali na postojece informacije i podigli su atmosferu. Ne kažem da nije bilo incidenata... Bilo je teških slucajeva. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe, toliko je sve to iritiralo Šiptare. I posle, koliko se dalje išlo... Ali, do 1989. godine nije bilo pucnjave. Kako-tako, ali smo držali red. Šta zamerate Miloševicu? Miloševic je nastojao da u Beogradu drži vezu sa odredenim brojem Šiptara. Medutim, kad sad analiziramo, shvatam da su to bili probrani Šiptari, koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. To su bili Memet Ajeti, Lugici, Ilijaz Kurteši, koji je bio više u Beogradu nego tamo, pa Ali Šukrija takode. Sad vidim da je to bila velika greška, prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva, što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogucili da oni odaberu svoje rukovodstvo, nego da im ih iz Beograda namecemo. I ti koji su ovde bili, oni nisu imali uporište tamo. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoce da podrže Beograd i vezu sa njim. To Slobodan nije uspeo. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vicuci “Mi smo za vas!”, a nisu imali uporište na terenu. U Prvom opštinskom sudu 1998. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku, Šefku Alomerovicu, po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Cosica i njegovog savetnika Vladimira Matovica. Alomerovic je izjavio da je otmica planirana u Cosicevom kabinetu i na sudenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Cosicevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava, otmica, diverzija, paljenja kuca. Posle otkazivanja sudenja Alomerovic je izjavio kako vec peti put izlazi na sud “koji bi, da je bio tako revnostan u vreme dok je Cosic bio na vlasti, vec odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljevicu, jednom od optuženih za ucešce u otmici. Njemu se sudenje umesto u Bijelom Polju, gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica, zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potice nekoliko ucesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanovic takode iz Jagodine, a zna se Bogdanovicev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukica, jednog od prvooptuzenih u ovom slucaju, Radimilo Bogdanovic castio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Agencija “Bina” je 30. januara 1993. godine objavila studiju, prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju, a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti... Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljacke nije nimalo važno kojih ce dimenzija Srbija na kraju biti. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadice im gubitak teritorije i propast otadžbine... Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativisticka, definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Novac, mediji i delegiranje autoriteta politickog vrha odreduje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. Prema ovoj analizi, vrh srpskog politickog lobija tada cinili su Slobodan Miloševic, Dobrica Cosic, Mihajlo Markovic i akademik Ljubiša Rakic, za koga je navedeno da je mason. Složenim sistemom, za taj vrh su bile vezane SPS, medu cijim tadašnjim bitnim clanovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanovic, DEPOS, medu cijim znacajnim clanovima je kao mason oznacen Dušan Mihajlovic, a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadic, takode imenovan kao mason. Od uticajnih pojedinaca izvan politickih stranaka u strukturi srpskog politickog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije, kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karadordevic, Zoran Nenezic, Milan Panic i Željko Ražnatovic Arkan. U strukturi finansijskog lobija, na cijem se vrhu pominje Slobodan Miloševic, prema istoj analizi, kao masoni se navode Ðorde Zecevic, Dušan Mihajlovic, braca Karic, Zoran Ðindic, Desimir Tošic, Jovica

Stanišic, Vladislav Jovanovic i Vladimir Cvetkovic. U istrazi u kojoj se Džajic, Cvetkovic i Marinkovic sumnjice za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci, a medu njima i Radmilo Bogdanovic, koji je bio clan UO Crvene zvezde. Vecina svedoka izjavila je da se ne seca pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. Bivši celnici crveno-belih osumnjiceni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. Da li je Naser Oric bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republickog MUP-a? Bice Republickog. Da li je Naser Oric napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog, Hamdije Jusufspahica? Da li je Hamdija Jusufspahic prijatelj Radmila Bogdanovica, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Oric održavao vezu sa Markom Miloševicem? Da li je tacna tvrdnja Sretena Jocica da je Naseru Oricu isplaceno, preko Pala, 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”, za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca), kojoj pripada i Radmilo Bogdanovic? Danica Draškovic bila je siromašna gradanka, sve dok nisu poceli da se bave politikom. Ona je radila najprljavije poslove stranke. Tajno se sastajala sa Mirom Markovic, sa Stanišicem, sa Legijom, sa Radmilom Bogdanovicem. Njen pokojni brat Veselin, rekatirao je vlasnike kioska, prodavnica, pumpi, kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Kada je postao nacelnik opštinske službe u SO Savski venac, nije imao ni pristojno odelo. Za samo nekoliko godina postao je bogat. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve, od opljackanog novca podigao je crkvu, u koju su, suprotno kanonu, preneti njegovi posmrtni ostaci. Vojislav Šešelj je 9. avgusta 2002. optužio policiju da se ne trudi da pronade ubicu Boška Buhe iako ministar i kljucni policijski generali znaju da je to Željko Maksimovic Maka. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovica da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvoricemo Nicovicev dosije, pa cemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. Nicovic je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom, ali je prerastao u najveceg trgovca. On zapleni drogu, pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. Radmilo Bogdanovic, bivši ministar MUP-a, licno mi je pricao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovica. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajuci da se domogne funkcije ministra MUP-a. Miloševicu je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije, pa je od toga odustao. Nakon toga Nicovic napušta funkciju”, podseca Šešelj upozoravajuci da ce rasvijetliti Nicovicevu ulogu u privatizaciji preduzeca “Zetatrans”, trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. ŽIVORAD KOVACEVIC roden u Jagodini 30. maja 1930. Novinarska i diplomatska visoka škola, Univerzitet u Beogradu, 1952. Magistratura, Politicke nauke, Kalifornijski univerzitet, Berkli, 1960. Specijalizacija, Meduodnosi, Harvardski univerzitet, 1963. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, 1967.-1972. Potpredsednik Skupštine grada Beograda, 1973.-1974. Predsednik Skupštine grada Beograda, 1974.-1982. Clan Saveznog izvršnog veca, predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom, 1982.-1986. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Americkim Državama, 1987-1989. - povucen na pritisak Slobodana Miloševica i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”, 1989-1991. Otišao u prevremenu penziju 1991. Potpredsednik Medunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti, 1975.-1982.

i uz vedu pažnju i delotvorniju podršku medunarodne zajednice. 1996-1999. bivši gradonacelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. Predsednik Foruma za medunarodne odnose. Živorada Kovacevica. 1993-1995. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. LJUBOMIR MIHAJLOVIC roden je 1941. koja je uspela.Predsednik Diplomatske akademije. Beograd. Osnovan Spoljnopoliticki savet Ministarstva spoljnih poslova. Od 1985. uverljivo ukazuje da je to bilo moguce i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugacijim liderima. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. vec još ubedljivije. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Ðelic. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi covek Spoljnopolitickog saveta i Diplomatske akademije. Oni. Objašnjavajuci svoj pokušaj naucnog osvetljavanja ove teme. do 1987. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeci. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Sonja Licht. predsednica Beogradskog fonda za politicku izuzetnost Nenad Milenkovic. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. Istu ocenu ponovio je obracajuci se clanovima Rotari kluba Zrenjanin. Pregovaracko umece Pregovaracki proces Jezik pregovaraca i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. Ne samo „plišani razvod“ Ceške i Slovacke. septembar 2007. Koordinator kursa medunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Ðukic Dejanovic. pored nesumnjivog liderstva u vodenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovacevic. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. 1999. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delevic. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU cine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovacevic. Prvi predsednik je Živorad Kovacevic. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija. Posrednici Metodi pregovaranja. 2000. da od jedne lepe i mirne zemlje nacini razbojište i groblje”. Pregovori o disoluciji. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. godine bio je direktor . srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet.Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. ali definitivno nije morao biti krvav. 2000.7. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice.Clan Saveta Igmanske inicijative. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo ucestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. za istorijski vrlo kratko vreme. Alibi diplomatija Rešavanje granicnih sporova.

Program je. septembra 1948. gde živi i radi više od godinu dana. nije se uclanio u ND. 10. ali van Srbije. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. godine. od kojih je najveci nastao u Valjevu). iz koje je nastala Komercijalna banka. u vreme sankcija.filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraca u Beogradu. posle 5. Slobodan Miloševic. Njegova izjava kada je u sefu. a onda i gradonacelnik. pa predsednik gradske vlade. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. zbog stvaranja Socijalisticke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalistickog saveza. U stvari. medutim porice da se našao s druge strane zakona. DUŠAN MIHAJLOVIC roden je 27. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao clanica opozicionog DEPOS. legao na racun za nekoliko meseci. a potom i u Makedoniju. Mihajlovic se iz javnosti povukao u maju 2004. Vest da je obuhvacen istragom zatekla ga je u Skoplju. u drugom razredu je bio izvidac. potom. Saradnju sa Miloševicem obnovio je u februaru 1994. zahvaljujuci ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. Prve politicke lekcije Mihajlovic je savladao u rodnom Valjevu. oktobra. umesto za nekoliko godina. a da se imovina Socijalistickog saveza dâ opoziciji.2008. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. i novac je. Partijsku knjižicu zaslužio je u trecem razredu gimnazije. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunistickog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. vec duže vreme je u inostranstvu. a medu 4 poslanicka glasa koji su obezbedili SPS-u vecinu za izbor . Posle 12 godina provedenih na celu ove banke podneo je ostavku. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. Niko od njih. isterao bih i njega i sebe”.02. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. Dok u policiji nezvanicno najavljuju mogucnost podizanja krivicne prijave. jula 1990. napisao takode prijatelj Ljuba Tadic. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Miškovic. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanicni poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. istakao je i dodao da ce cim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. Desanka Maksimovic ili Brana Crncevic. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. suprotno Mihajlovicevom (Dobrice Cosica) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševica i. Ljubomir Mihajlovic jedna je od najkontroverznijih finansijsko-politickih figura protekle decenije. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja celnika „Crvene zvezde”. Prve ozbiljne politicke funkcije Mihajlovic je zabeležio u takode u Valjevu. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. koji se. U vreme završetka Mihajlovicevog gradonacelnickog mandata. Ime stranci dao je Mihajlovicev licni prijatelj Dobrica Cosic. poznatiji kao Ljuba Šiptar. a na osnivackoj skupštini govorio je Mihajlovicev prijatelj – Matija Beckovic. 11. kao ni drugi Mihajlovicevi prijatelji zvucnih imena. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. gde i sada boravi. policija odnela”. Ispostavlja se da je to mudra odluka. pa istraživac) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimirovicu i Crkvi. a u suprotnom mu je poslata poruka da ce biti smenjen. Mihajlovic im preko novina porucuje da ko god želi da ga nade može to da uradi vrlo lako. Bankar Ljubomir Mihajlovic. Pocetkom 1990. Prva saradnja sa Miloševicem završila se relativno brzo. kao što su Ljuba Popovic. najvecim delom. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. gde je bio potpredsednik. Mihajlovic je osnovao jednu od prvih politickih partija osnovanih u Srbiji po uvodenju politickog pluralizma. bila je: „Policija donela. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajlovicu ponudeno da se sam povuce. deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog racuna na ime fudbalera Gorana Drulica u Komercijalnoj banci na cijem se celu Mihajlovic tada nalazio. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojce banci.

Mihajlovic bio predlog DSS. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i UBPOK.predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. godine lider DHSS Vladan Batic najavio je podnošenje krivicne prijave protiv Slobodana Vucetica: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. Zloupotrebljavajuci službeni položaj. Kao ministar unutrašnjih poslova. godine protivkandidat Slobodanu Miloševicu za predsednika Predsedništva Srbije. Malo je poznato da je.000 na 287. Otvoreno se spekuliše da je preko. koja je nastala 1999. da na tenderu za nabavku informaticke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. godine u Vilusima. ali nije izabran. Sa opozicione liste. u Crnoj Gori. bude vracen.000 evra prilikom sprovodenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. koja je organizovala hapšenje . Posao je dobila Lutra iz Valjeva. Mihajlovic je bio prinuden da ude u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500. za koju se veruje da je pre interesna organizacija. razrešen je sudijske funkcije zbog clanstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivaca i clan Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. Gimnaziju je završio u Vrbasu. kao i da su za njega “masoni udruženje gradana. i tako je pokušao da zataška pranje novca.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima. funkcioner LS.’. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžicem i Rašom Lazarevicem. U oktobru 2005. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. Bio je kandidat SPS na prvim višestranackim izborima. iako je imala ponudu skuplju za cetiri marke po komadu. dobijen od Karic banke. Mionica. godine kao udruženje strucnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. iako nema položen cak ni pravosudni ispit. dok je opisujuci drugu naveo imena niz poznatih politicara. u cijem je delu. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna.000 DEM. koji podseca na tender za nabavku i opremanje policije s pocetka 2002. pod njegovom vlasnickom kontrolom. omogucio je firmi Arius. poslednjih godina. direktora republicke direkcije za imovinu iz DSS. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. koji je valjalo vratiti). kojim se traži provera nekih transakcija sa racuna Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševica. po stupanju na dužnost ministra. Sudija Ustavnog suda postao je 1991. Bio je u novembru 1989. Sam Mihajlovic rekao je da “u masoneriji nije bilo necasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. godine. a profitirala je samo na cementu. Tezu o Mihajlovicevom poslovnom “umecu” potvrduju i “naduvavanje” faktura sa 140. ND je ušla u vladu. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. Mihajlovic je u aprilu 2001. gde je bio i odreden krug politicara”. Sloga je trajala do sledecih izbora. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. i ta kompanija ucestvovala. a manjinski – Dušan Mihajlovic. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalic odbijen. tako što je Miloševicev ulazak u savez sa radikalima. oktobra 1941. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. najavio novu ratnu fazu. vezanom za nabavku 23. obezbedio sebi novcanu nadoknadu za lansiranje price o Vladimiru Popovicu kao ucesniku atentata na Zorana Ðindica. pri cemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. ciji je vecinski vlasnik Miroslav Stefanovic. Mileta Tomica. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vuceticevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Ðukanovic. cisto kriminalnu. Mihajlovic je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala madarske policije. medu kojima i Mihajlovicevo. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. dve masonske lože”.000 džepnih višenamenskih peroreza. a Pravni fakultet u Beogradu. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovica. Tih godina. Broj Mihajlovicevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na cak 36 ili više. pa je napustio 1991. Lutra (formirana 1991. otudio svojih 6% u firmi Arius. u ciju je cast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Cist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesacice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. kao i društvo golubara”. i drugih clanova stranke. Krajem 1999. SLOBODAN VUCETIC roden je 10. oznacila kraj participacije ND u vlasti.

roden je 1974. doktora nauka Zorana Ðindica! Branko je. Boris Tadic dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka.. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. i istog dana pocelo je puštanje iz pritvora. U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. Vucetic ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvodenju vanrednog stanja. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan.Sestra gospodina Branka. vodila se istraga o tome. kada je pala vlada premijera Živkovica. BRANKO RADUJKO.Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. da li ce JP Telekom Srbija postati lider u regionu. ne želeci da objašnjava o cemu je rec. sa nepunih 26 godina. pod njegovim predsedništvom. napisala je novinarka Lila Radonjic u otvorenom pismu Vuku Draškovicu još 1997. godine u Kninu.predsednika DHSS. godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa racuna Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog racuna. Oduzimanje mandata poslanika. O kakvom je strucnjaku rec. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . pretvarajuci Studio B u Šešeljevu. Posle godinu dana predsednikovanja. kada . Koliko je meni poznato. Kao sudija USS. Branko savetuje predsednika vlade. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinovic na mesto urednika Studija B 1990. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovicem.” Problem je što covek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. Privatizujuci program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. dok još nije postao penzioner. kome je on bio šef kabineta. a šta je sada s njom. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. nakon indicija o politickoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. juna 2003. vec 10. Bez završene visoke škole. zahvaljujuci svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milica. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". do 1996. Vucetic je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. godine da su ga u junu 2001. ali kao loš poreznik ona.. ciji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe. Bila je jako uspešna. pokojnog Zorana Todorovica Kundaka. kao savetnik za Kosovo. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. . poput one na pitanje. odakle su je najurili. jer je Jezda Vasiljevic prvi telefon. nije mi poznato”. pa je postao lak plen za tadašnju Covicevu gradsku skupštinu. Cesto je dolazio u Komesarijat za izbeglice. Arkanovu i Karadžicevu televiziju.. a Studio B do finansijskog kraha.. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. Ustavni sud. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. juna 2003. prostor i promociju dobio u Studiju B. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. postao je clan UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. kojim je odredeno ukidanje policijskog pritvora. svedoce njegove izjave. Renata Radujko-Milic. juna 2003. prešao kod Borisa Tadica u kabinet. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. DRAGAN KOJADINOVIC. godine. 5. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojic je izdeklamovao broj krivicne prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". protivustavno ovlašcenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera.. svi su je u JUL-u voleli. kad je doneto. kao prvog coveka njegove administracije! Kada je Boris Tadic odlucio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. odgovoran je za programski. proglasio kao protivustavnu. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Ðindica. stupilo na snagu ne 5. svi su bili šokirani. kao izbeglice. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993...

2006. Lj. Reljic. Dušan Kanazir. kada je procitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševica. Stefanovic i N. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. Tasic. vec samo potpisnika”. Popovic. bezuspešno je tražio. M. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! .Suprug gospode Renate. Rajcic. ne samo znacaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trecina SANU-a izgleda "šacica"). a generalni sekretar SANU. vec nedelikatno je u banjaluckim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isakovic "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". kao i za UNDP u Somaliji. do 1998. Ne verujemo u one koji ga vode. Od 1999. Na redovnoj sednici. Simovic. godine radi u Ujedinjenim nacijama. magistrirao. Akademik Mihailo Markovic minimizirao je. "zbog delikatnosti tematike". Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševica i. godine u Beogradu. Dejan Medakovic.” Apel su potpisali R. M. godine. U toku 1985.to DS odluci. M. Simic. Naucnim radom pocinje da se bavi u Institutu za medunarodnu politiku i privredu u Beogradu. na cije celo ga 1991. godine kao istraživac je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mancester u Velikoj Britaniji. B. Objavio je veliki broj naucnih radova u domacim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti. avgusta 1950. MIRKO CVETKOVIC je roden 16.suviše blaga. godine postavlja generalni sekretar UN. Na Skupštini 4. dokazivali su: da je donošenje novog ustava prece od prvih višestranackih izbora. S. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. tokom „Krvave bajke“. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova. medutim. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Peticija je ponudena na potpis i Dobrici Cosicu. Srejovic. Indiji i Turskoj. potpiruju. Selenic. Srbinovic. Ucestvovao je na medunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti u periodu od 1976. Diplomirao je. a nastavlja ga u Stokholmskom medunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na . Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. godine u Zajecaru. D. da se diskusija zatvori za javnost. godine na temu medunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. u okviru Departmana za razoružanje. Dobrica Cosic i Milorad Ekmecic još pocetkom 1992. godine. Ne verujemo u one koji ga. kada je 18 clanova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. Od 1976. S. Pantic. Antic. B. Garašanin. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševiceva ostavka cini . odlazi u Beograd. gde upisuje Ekonomski fakultet.Posle završetka gimnazije. jedan od osnivaca Socijalisticke partije Srbije.. Predsednik SANU. juna 1992. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela. Dobio je ime po svom dedi. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. Pavlovic. P. oktobra 1941. koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. B. PRVOSLAV DAVINIC. godine optužen je za ucešce u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje mede". Bojan Milic. titulu doktora nauka iz oblasti medunarodnih odnosa. Andus. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. Pekic. Gašic. NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. clan G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isakovic. M. do 1999. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na vecem broju projekata u Pakistanu. svesno ili nesvesno. D. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj".. Palavestra. rascep. M. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševica potpisala su mnoga poznata imena. dolazi do politickog rascepa u SANU. roden je 1938. kao portparoli politickog establišmenta. M. I. kragujevackom nastavniku koga su Nemci streljali 20.

jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobodenja". u Smrijecnu. S grupom intelekturalaca pokrece list Bagdala. i još sedam profesora. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i politickih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. godine u Topolici. upamcen po govoru na Kontramitingu na Ušcu 1991. Nakon bugarske okupacije Makedonije. njegova porodica je proterana u Srbiju. Nakon toga vodi agenciju za konsalting „Intercon“. Radni staž zapoceo je u Rudarskom institutu. Godine 1988. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. do 2004. PETAR ŠKUNDRIC je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije ciji je predsednik dr Mirko Cvetkovic. (po sopstvenom priznanju. februara 1947. Nakon isteka tri godine vraca se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. Na dužnost ministra finansija. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. Od 1998. inace clan KPJ. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. Micunovic. po dolasku Miloševica. kao profesor Beogradskog univerziteta. maja 2007. zato što je 1948. Bio je jedan je od osnivaca i prvi generalni sekretar SPS. Januara 1975. izabran je 15. godine predsednik Republike Boris Tadic poverio je Mirku Cvetkovicu mandat za sastav Vlade Srbije. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. U periodu od 2003. gde je radio deset godina. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. godine. Clan je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. on. Nakon toga Micunovic odlazi u Nemacku na Univerzitet u Konstancu. studirao je u Sarajevu i Beogradu. godine. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. U poslovnim krugovima. opsovao je majku starešini. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rodaku ciji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. do 2001. politicki nepodobnim za profesorski rad. na rad na fakultetu sa trecinom radnog vremena. a zatim osuden na 20 meseci zatvora.projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). postaje clan državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. Sa šesnaest godina prikljucio se partizanskom pokretu. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. godine kao jedan od voda studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. Potom prelazi u Ekonomski institut. od tada. iako nije clan. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kuci „CES Mecon“. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. Prvi od 8 izbacenih profesora bio je vracen. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. bio je clan Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. Diplomirao je. Roden je 21. Kao naucni saradnik. godine. gde je pohadao gimnaziju. gde radi šest godina. U mladosti je robijao na Golom otoku. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije clan). Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. a ne . Prvotno je izbacen iz komunisticke partije. Aktivan je u redakciji casopisa Filozofija. elaborata i projekata. na jugu Srbije. LJUBOMIR TADIC roden 1925. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. Diplomirao je 1954. Nakon rata. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. gde mu je otac bio u državnoj službi. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Micunovica. 2008. Clan je više strukovnih udruženja i redakcija strucno-naucnih casopisa. Redovni je profesor tog fakulteta i pocasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. studija. U politicke vode ušao je 1968. DRAGOLJUB MICUNOVIC roden je 1930. Objavio je više od 200 naucnih i strucnih radova. Kriticko pisanje za casopis "Praxis" i odluka da. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Uciteljskoj školi i gimnaziji. Od januara 2001. podrži studentski protest 1968. savetu casopisa Praxis i u odboru korculanske filozofske škole. u Crnoj Gori. Nakon povratka u Beograd 1983. S Golog Otoka vraca se 1950.

Clanovi i saradnici prime za 12 meseci 168. Ucestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokrece inicijativu za kriticko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Micunovicem. Uprkos cinjenici da je jedan od osnivaca DS. jedna trecina clanova. a u zemlji sa Dobricom Cosicem pokušava da pokrene casopis "Javnost". omogucila i da nastavi i spisateljski rad. bivši fudbaler. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. menadžerka za odnose sa javnošcu.760 evra. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruci javnosti. preporucuje: „pogledajte Službeni glasnik. Ljubomir Tadic. ucestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševica navukao na osnivackoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Micunovica za predsednika DS. postavljaju tamo samo zarad licne blagodeti ili i zarad neceg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma . u toku mandata 675. Na zvanicnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanic. broju clanova i sastavu. ima 2. O Upravnom odboru.400 evra. a za mandat 110. godine. Ipak.300 evra. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52.049. dovoljan broj clanova. Iako je imao primedbe na nacin na koji je Zoran Ðindic došao na mesto predsednika DS. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru.390 evra. sa mesecnom zaradom od 2. dvotrecinska vecina. kvorum. zato što je video da kod Micunovica "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Gradanskog saveza". Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokrece u Engleskoj "Praxis International". koga je Miloševic želeo da vidi na tom mestu. a predsednik Upravnog odbora 27. "ima višak strasti i višak ambicija").960 evra. 1989.680 evra. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunistickog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. Alije Izetbegovica i Dobroslava Parage.000 evra.Kad je došlo vreme za višestranacje u Srbiji.500 evra.4. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike.930 evra mesecno. ostalo su sitnice.840 evra. nakon 26-godišnjeg clanstva u tada jedinoj partiji. njegovom predsedniku i broju clanova nema ni reci. Prema zvanicnom sajtu beogradskom aerodroma.Dragoljub Micunovic. Šef je Tijanic. kritikuje "konfederalisticki karakter Ustava iz 1974. osim ucešca u brojnim politickim polemikama. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otudene i postvarene dominacije" autor koga je. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovica. To ne ometa Nikšu Stipcevica da operiše pojmovima: vecina. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. pitanje da li se apartcici. devet clanova UO po 1. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA CAUŠIMA Imajuci u vidu. godine izbaceni sa Filozofskog fakulteta. komunisticki režim držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu.550 evra. ocenivši da Kosta Cavoški. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2.640 EUR. Anamarija Matic.400 evra. aktuelni desnicarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za . koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". ucešce javnih preduzeca i agencija u BDP i u novcanom toku. Predsednik UO Nikša Stipcevic – 1. za pet godina 263. devet clanova UO po 1. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju clanova UO.600 evra za godinu dana. Takva pozicija mu je. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog clana Glavnog odbora. Ukupno: 1. ukupan broj clanova. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet clanova medu kojima je i nacionalni radnik Dušan Savic.

a 7 clanova UO po 764 evra. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradovic– 2. Na zvanicnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis necitak). Tijanicu dajemo godišnje 35.104 evra tokom mandata. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilovic ima mesecnu platu od 2. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat. Ukupno: 634. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. cime se zabavljaju istražni organi. .000 evra tokom mandata.832 evra godišnje i 164.736 evra. Od 2003.“. Žena od Dinkicevog poverenja. Upravni odbor staje 55. Na Upravni odbor ode 96. štampa knjige Slaviše Lekica. Predsednik UO ce primiti 12. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zaraduje dvostruko manje od vecne pratilje.. Predsednik UO dr Vukašin Pavlovic prima – 1. Gavrilovic se iskazao. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinic. svoje usluge naplacuje 41. do neke nove funkcije 104. izbacujuci mrtvog Ðindica sa spiska najznacajnih Srba. Clan je najužeg rukovodstva G17+. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu. Na zvanicnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi.008 evra godišnje i 220.. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“. pomocnim poslovima za funkcionisanje države.160 evra. što je 74. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore. Zvonko Obradovic je roden 1966. U izveštaju za poslovnu 2007.srpsku stvar. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo. Svestrani Obradovic bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice.400 evra za 4 godine. sanaciju stecaja i banaka. a Stipcevic nas godišnje košta 18.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164.200 evra ukoliko patrona Mladana ne oteraju pre vremena. opet necete saznati ko upravlja agencijom. Ukupno: 312. bliska saradnica Mladana Dinkica prima 3. „Službeni glsnik“. Ovaj kolekcionar funkcija. Napokon.160 EUR. U okviru pretrage privrednih subjekata. odnosno 175.640 evra za godinu i naplatice 208. Ukupno: 439.160 evra za mandata.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra.839 evra.100 evra.000 evra i 384.276 evra za godinu dana ili 49. diplomirani pravnik iz Kraljeva“. bivši marksista.820 evra.032 evra dok ne dode nova kožna garnitura. Gavrilovic godišnje košta državu 34.300 EUR. tj.200 EUR. svoje parce slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanovicu i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Ðindica.340 evra. Vesna Džinic je u vreme kada je Dinkic bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje. APR omogucava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“. potom još tri godine strucni konsultant necega što se zove STW Fondacije-Nemacka.476 EUR. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije. niti podataka o Upravnom odboru.može se procitati sledece: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojecim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradovic. Legalno je da direktor Obradovic17+ prihoduje 32.600 evra.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet.470 evra. to je godišnje 20. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti.068 evra i dok ga ne zamene ceh ce dostici 170. Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 . zato.023 evra.

Još kad iz njih. po uzoru na Gavrilovica. Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a clanovi UO cetiri puta manje od. decembra.336 evra.000 evra. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja. ŽELEZNICE SRBIJE . U slucaju tajne organizacije AKL cak i internet posustaje. Prosvetni pregled nema Upravni odbor. Ukupno: 688.897 evra.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138. Za godinu dana nadoknada UO.AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika.080 evra. poreski obveznici izdvoje godišnje 27.. Bar da su nam udžbenici dobri. Za Albijanica je pocela nova era.764 što za pet godina iznosi: 113.. dok clanovi UO dobijaju po 1. Ukupno: 331.820 EUR. Predstavnicima stranaka je do 1. Polazeci od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanicevih prihoda a naknade clanova UO iz redova partijskih cetvrtinu. Tu su još i izvršni direktor i 4 clana Upravnog odbora.908 evra. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanic nasledio je decembra 2007. što se za cetiri godine penje do 55.563 evra. Izvršni direktor vredi godišnje 13. pripadalo 30. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme. odnosno u petogodišnjem mandatu 153.200 EUR. Odjednom je prosecna neto zarada postala Albijaniceva biblija sa tri sveta slova RZS (Republicki zavod za statistiku). Za clanove UO godišnje treba spremiti 27.200 evra. može se utvrditi da za Zavod vreme pocinje da tece od 1. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1. još 138.804 EUR. Ukupno: 276.756 evra. kada bi imao samo 5 clanova bila bi 91. Podatka o broju clanova Upravnog odbora nema nigde. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda.584 evra. što na petogodišnjem nivou iznosi 322.600 evra a dok ne dodu neki drugi.416 evra. REPUBLICKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u licnost dr Jovana Radunovica cija je plata 2.368 evra. Na upit o podacima koji se ticu primanja clanova UO. Stankov godišnje zaradi 64.024 evra za pun mandat. Nije moguce doci do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2. decembra 2008.780 evra.000 evra. razume se. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga. racunica je sledeca: Na direktora i predsednika UO. koji se citaju izmedu redova ograde: „napominjemo da clanovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu. izvedena racunica pokazuje da se na Albijanica godišnje baci 30.416 EUR. nema nijedne reci. a koliko novca primaju. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 clanova i njime predsedava zamenik.300 evra. Ni clanstvo u UO nije za bacanje.800 evra.756 evra godišnje i 123. izbace da je Zoran Ðindic ubijen u nerazjašnjenom atentatu. Radoša Ljušica. za cetiri godine 366. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22.

480 evra za cetiri godine.168 evra tokom godine i 75. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. Za cetiri godine unapredivanja železnickog saobracaja suma je 172.840 za vreme trajanja mandata. ali je uvek bila protežirana. Dok traje razjašnjavanje.960 za ceo mandat. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu. radila je cetiri sata dnevno. Na veliki cetvrtak. Predsednik UO Zoran Andelkovic – 1.070 evra.000 evra.968 EUR. Pretpostavka je da clanovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajuceg i da ih ima ne manje od pet.440 evra. Markovic je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. TANJUG Direktor – 1. zamenik predsednika Odbora za saobracaj i veze. Roditelji su joj bili cuveni crnogorski komunisti.Direktor Milovan Markovic zaraduje 3. Reanimirani Andelkovic štrpne 16. rekla je Vida Uzelac. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesecno zaraduje do 14.080 evra.724 evra. zamenik direktora – 1.560 evra godišnje. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“.600 evra. Godišnja zarada direktora iznosi 20. Uzelceva nikada nije bila rukovodilac.400 evra. vraca zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda). iz cega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železnickom saobracaju.264 evra a predsednik UO – 1.240 evra za godinu i 120. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkaci samo „Novosti“. kad su svi vec poceli da spajaju praznike.586 evra. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obracun i placanja). i druženju s Dinkicevom suprugom Tanjom. . Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu. kao prijatelj njenih roditelja. REPUBLICKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zaraduje 1. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju. ili. navodno zbog problema sa srcem. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koca Popovic ucio da skace na glavu. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD. i 60.530 evra.720 EUR. Clanovima UO se za godinu dana nadoknadi 128.128 evra.120 evra za jednu. Njeno devojacko prezime je Zec.260 evra. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slucaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu. Za cetiri godine 513. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu. Predsedniku UO se nadoknadi 15. Dva dana nakon što je pocela da radi u SDK. clan skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103. Samo je pao sistem. Clanovima UO sleduje 30. šta joj drugo. kako je i nestala.032 evra. Zamenik direktora primi 15. na sajt Centralnog registra volšebno se. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice. 66.380 evra. Do 1996. Predsednik UO – 356 evra. Ukupno: 360. naprasno je ozdravila. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da ce sacekati zvanicno obaveštenje. bivši diplomata SFRJ Budimir Loncar. istovremeno kao predsednica UO prima – 4.240 evra dok ne ode u neki novi UO. Ukupno: 751. 11 clanova UO po – 1. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda. clanovi UO ne primaju nadoknadu za rad.

000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76.800 evra za ceo mandat.888 EUR.272 evra i 17.600 evra.602 prosecne plate .000 evra RTS – 287.Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeca. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije.000 evra ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i cije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševica.088 evra u cetvorogodišnjem mandatu. svaki cent je bacen novac.000 evra TANJUG – 17.000 evra EPS – 253.604. direktor ce zaradivati 18.091.360 evra godišnje i 91. Medutim.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69. SRBIJAŠUME – 550. Do tada.000 evra SRBIJAGAS – 184. Hadži Dragan Antic Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanovic Gradonacelnik Lipljana Ljubinko Božic Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirovic Zvanicnik Jugoimport SPDR Jovan Cekovic Gradonacelnik Kline Sveta Dabišljevic Portparol SPS Ivica Dacic Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanovic Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilovic Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Ðedovic Direktor “Takova” Ivko Ðonovic Direktor Komercijalne banke Ljubiša Ðordevic Glavni urednik “Borbe” Živorad Ðordevic Gradonacelnik Decana Milivoje Ðurkovic Zvanicnik Beogradske banke Aleksandar Dobric Gradonacelnik Vucitrna Slobodan Doknic Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišic Clan Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajevic . Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed. TELEKOM SRBIJE – 850.000 evra JAT – 195.954 evra. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2.000 evra ELEKTROMREŽA – 150.6. Plate direktora i nadoknade clanova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog cega bi poreski obveznici trebalo da brinu .000 evra.000 evra AERODROM NT – 126.000 evra PTT SRBIJE – 483. Godišnja nadoknada predsednika UO je 4. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i pice 2.000 evra . Ukupno: 108.d. zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije : Pomocnik direktora Beogradske banke Slobodan Acimovic Gradonacelnik Suve Reke Stanislav Andelkovic Generalni direktor “Politika” a.

Sreten i Zoran Karic Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgovic Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanovic Direktor “Galenike” Marija Krstajic Zvanicnik Beogradske banke Ivan Lazarevic Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješevic Zvanicnik Beogradske banke Vladimir Lincevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubicic Direktor “Slobode” iz Cacka Radomir Ljujic Clan Direkcije JUL Nebojša Maljkovic Predsednik Osiguravajuce kompanije “Dunav” Nebojša Maljkovic Portparol JUL Ivan Markovic Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Markovic Zvanicnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvanicnik Beogradske banke Olivera Matic Direktor Železare Smederevo Dušan Matkovic Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlovic Menadžer u EPS Radoslav Mihajlovic Direktor “Pekabete” Nena Mihaljevic Urednik TV BK-Telekom Dejan Milekovic Clan Glavnog odbora SPS Milivoje Miletic Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojevic Gradonacelnik Obilica Zoran Miloševic Clan Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanovic Clan Glavnog odbora SPS Milomir Minic Direktor Delta banke Miroslav Miškovic Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrovic Direktor CIP Milutin Mrkonjic Direktor B-92 Aleksandar Nikacevic Gradonacelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojic Clan Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reci” Bogoljub Pejcic Clan Glavnog odbora SPS Goran Percevic Gradonacelnik Gnjilana Bogdan Peric Predsednik Beogradske banke Zlatan Perucic Zvanicnik Beogradske banke Gordana Popovic Šef Peckog okruga Jovo Popovic Spiker Televizije “Politika” Sanja Puric Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radevic . Milanka.Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Sladana Ivancevic Potpredsednik SPS Živorad Igic Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivkovic Gradonacelnik Leposavica Dragan Jablanovic Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljevic Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšic Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanovic Šef JUL Jagodine Životije Jovanovic Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanovic Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljcanin Clanovi porodice Karic: Dragomir.

sada predsednika Kipra . i cutanje finansijskih vlasti Srbije. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvanicnika nije reagovao . Radoman Božovic savetnik direktora Beogradske banke. a sada Laiki banke. Te firme osnovala je Borka Vucic preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa..Clan Glavnog odbora SPS Dejan Radenkovic Direktor “C-marketa” Slobodan Radulovic Clan Glavnog odbora SPS Tomica Raicevic Clan Glavnog odbora SPS Aleksandar Raicevic Predsednik JUL Ljubiša Ristic Vlasnik “Rodic MB” Milan Rodic Clan Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotovic Clan Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonacelnik Prištine Dušan Simic Gradonacelnik Srbice Sima Simic Clan Direkcije JUL Živko Šoklovacki Clan Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanic Clan Direkcije JUL Srboljub Stankovic Gradonacelnik Ðakovice Momcilo Stanojevic Zvanicnik Beogradske banke Vesna Stevovic Direktor “C-marketa” Tihomir Todorovic Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomaševic Gradonacelnik Podujeva Milovan Tomic Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajkovic Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojevic Direktor “Grmeca” Rajko Uncanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinovic Guverner NBJ Dušan Vlatkovic Direktor Beogradske banke Borka Vucic Bankar Milija Zecevic Bankar Miodrag Zecevic Direktor “GSB” Milan Živanovic Clan Glavnog odbora SPS Života Živkovic Clan SPS Života Cvetkovic direktor “Geneksa”. poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa. Božidar Vucurevic Zbog nelegalnog držanja para Srbije. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode placanja štete koja je Srbiji. predsednik Laiki banke. Celni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”. koje su imale preko 250 takode nelegalnih racuna u Popular banci. Medutim. Ðorde Nicovic predsednik SPS u Nišu. U spajanju sa “Marfinom” ucestvuje Kikis Lazarides. koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular. koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševicevih para). Zoran Cicak privatni bankar. Dušan Radovanovic biznismen iz Ženeve. njihovim posredstvom. ugrožavaju i sudski sporovi . Ideju Lazaridesa. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol. to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima. naneta do 2000. Braunkort. Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. koji dokazuju osnivanje osam “Miloševicevih” of-šor kompanija.. suvlasnik “Nivade”. traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke.

koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji. carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. bavi se i odnosom hrišcana prema svetovnoj vlasti. a da se vodeca elita regrutuje iz istog kruga.Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišcani i nije to zahtevao od drugih naroda. za razliku od drugih. koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševica i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca. Zebica ili Šainovica. kupila je 90. Bilo da se prati Nova srpska politicka misao ili Evropski pokret. bez obzira na lica i partije. Ocigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da ocuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. te bi hrišcani trebalo da poštuju svetovnu vlast. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj covek daj mu iznos koji traži’. uci da svaka vlast ima pozitivnu ulogu. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka.5 miliona evra. od kojih je najznacajnija bila . upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije. nisu ucestvovali civilni predstavnici.Anteksol. otprilike jednom nedeljno. od tada federalnih elemenata. stvorio tri zasebna Zaveta sa covekom . dolazio saradnik Radeta Markovica. Sveti apostol Pavle. uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za licnosti koje vrše vlast.. Na sajtu Laiki grupe. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedocio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batic. važne su Božije reci Noji. Bio je to Rade Markovic. a drugi primerak je ostajao nama. smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje. deponovan pa skinut sa racuna. ponudom za preuzimanje.protiv Popular banke na Kipru. po tumacenju svih jevrejskih ucitelja. Mojsijem i ostalim Jevrejima. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Antifašistickog veca u Jajcu. na kome iz Srbije. Taj sudski spor sprecava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije. jedan onome koje novac uzeo. godine. Velika odgovornost za sav novac Srbije. NOKTOM PO DUBINI Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi. onemogucava normalno funkcionisanje države. a medu njima i Radomira Markovica.. i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije. i da je svaka vlast data od Boga narodu. bez obzira na suštinska neslaganja. a treci sa celim covecanstvom. i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. jer suzbija pojave zla. Tacni ili ne. pored potreba vojske i policije. zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo covecanstvo. Laiki Popular banka. pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima. U kontekstu shvatanja vlasti. iz sopstvenih interesa. kojoj ne dozvoljava da razvija i unapreduje društvene odnose. 1943. tokom istorije.ali tek posle Velikog potopa. Vremenom. bili oni hrišcani . u suštini. preko Gospoda Isusa Hrista. dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševica. drugi sa Avramom. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro cetiri decenije. On. novopostavljeni šef Državne bezbednosti. jeste na Laiki banci. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram. Pavle. kao i postojanje establišmenta koji. koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija. Markovic mi je rekao kako je Miloševic naredio da. advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. jer.4% akcija srpske Centrobanke za 33. koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. Marijan Zovic”. tokom i nakon II Svetskog rata. prepuštajuci njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoreticari i prakticari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci. Bog je. U Starom zavetu. za politicke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politicki deluju. ali da je ne pomešaju sa božanskom. i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala racune. u svojoj poslenici Rimljanima.. uspeva da se održi. Prvi Zavet bio je sa Nojom.

nego tiranija. makar oni bili loši i nepravedni. kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona. dovodi preduzetne ljude i radništvo da licni napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih iskljucuju iz preraspodele društvenog blagostanja. uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe. U šestoj zapovesti Noji. koje listom pocivaju na tzv. U Srbiji. Rasporedivanjem u više partija. Pitanje je samo da li ce taj scenari biti voden jasnom ideološkom alternativom ili. korisno je prisetiti se vladavine porodice Medici u Ðenovi. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. zbog same cinjenice da neka kuca ne pripada nekoj interesnoj grupi. U situaciji jednopartijske države. U smislu navedenog. progon ne vrši vlast. ne zato što je bio loš ili dobar. cime je imala dodirnih tacaka sa radnim i stvaralackim delom stanovništva. na legalan nacin. i ekskluzivitet. Progon. Bavljenje pojedinacnim slucajevima progona samo maskira suštinu sukoba. dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo covecanstvo. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije. ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti licnosti. Bog takvu vlast ne poznaje. koja je 1981. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje cine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. ni po domacem. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga. verovao neko u Boga ili ne. Tiranija zapravo nije vlast. U interesnoj simbiozi. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo pocetkom sedamdesetih. koja prakticno koci. iako zagovara prelazak u kapitalizam. Kome ovo nije jasno. u partijskoj državi. ne kao javne funkcije. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. niti po medunarodnom pravu. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. Takva vlast ne mora se trpeti. važice za sva vremena. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. policentrickom etatizmu i tzv. jer Bog ne poznaje samovlašce kao kategoriju vlasti. predstavnici nomenklature. koji ne oznacava da je neka vlast loša ili nedemokratska. sa voljom Tvorca). poštuje zakone. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moc uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moc izraženu u finansijskoj moci. Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. kao metod. neka pogleda ima li ideoloških razlika izmedu partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. iznutra. nego samovlašce pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. interesantan za današnju situaciju u Srbiji. Za primer današnje Srbije. po Hobsu. protiv svakog. pojavljuje se progon. vec kao kanalisanja koristi. vec da je nezakonita. odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. izgubio je zaštitu svakog zakona. a to su izolacionizam. a cega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da . izuzev privilegovane grupe. Slucaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj. i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. nego zato što nije poštovao zakone. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitickoj). cak ni one koje je sam doneo. demokratskom centralizmu. a ne vlast. ali i poreklo vodeceg nevladinog sektora. jer tiranin. prema spolja. koja je ostvarena medu grupom porodica. koja je opisana kao „kartel porodica“. u nelegitimnom i nelegalnom vidu. i kad je najgora. ova grupa je bila prinudena da nešto stvara. “Tiranicid” se cak nije tretirao kao kažnjivo delo. jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. Car Irod bio je tiranin.ili ne. bez zakonskog osnova koji bi opravdao upotrebu sredstava. Stavljajuci se tako iznad svakog coveka. svetovnog i svetog. Društveni sukob iz takvog iskljucivanja stanovništva. U antickoj Grckoj pojavio se izraz “tiranija”. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. zapocela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. interesnoj grupi. Diktatura. Zakon je dat od Boga. pa i samog Boga. drugi je istorijski primer organizovanog progona. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti). Ono što je važilo tada. jer vladajuca kuca bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast.

Spasoje Tadic . osmislio je i organizovao oficirski puc 1903. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. Cedomir Popovic. Širom zemlje. Velimir Vemic. maja 1911.. bio državni projekat. . ako budu zarobljeni. po svemu sudeci. Milovanovic.. LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU V DEO TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. bio pripadnik ove tajne organizacije. Na spisku clanova koje je popisao Aleksandar. bomba i otrov . pretorijansku. snage željne da se suprotstave osvajackoj politici Beca. Bogdan Radenkovic. i u inostranstvu. Ilija Ivanovic. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. godine. Najnovija istraživanja ukazuju da je to. Imajuci u vidu prisnost koju je imao s vecim brojem pripadnika ‘Crne ruke’. ???????? 2010. Ubistvo kraljevskog para Obrenovic. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . nastaju komiteti ove organizacije ciji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. pronaden je kompletan spisak clanova organizacije. Imao je jak uticaj na politicare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu.svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka. uprkos pritiscima. ali mu to. 9.Dragutin Dimitrijevic Apis. drugi anarhisticku. 01. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. izmedu ostalih su: vojvoda Vojin Popovic Vuk. major Vladimir Tucovic (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovica. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) . Pojedini clanovi Uprave otpoceli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvecao. koji su istoricari. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Simboli organizacije bili su lobanja. Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine . Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera . 6. U Srbiji. i Milan Gr. zauvek. Bogdan Radenkovic. da neguju borbenost. mogli da se ubiju. To potvrduju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". Nasuprot tome. Milan Vasic.V Deo. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima . Dragutin Dimitrijevic Apis. godinom. nije uspelo. Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašica. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom . srpski vicekonzul u Skoplju. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. maja 1903. ali je u noci 29. koji pocinje ubistvom srpskog kraljevskog bracnog para Obrenovic. i pitanje je da li i dalje. Voja Tankosic. pocelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji. kasnije cetnicki komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani.txt istina ima samo jedno lice ?????????. cuveni komita iz sela Smrijecna (Piva). Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. uz saglasnost vlasti . preneo je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosicu. i regent Aleksandar je. Uvidom u licni notes Aleksandra Karadordevica. kada su komitske vode iz Makedonije zatražili pomoc Beograda od tursko-bugarskog zuluma. izgleda. nož. Ljubomir Jovanovic Cupa. gde je teško ranjen. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojevic. ukrštene kosti. nije bila njegova ideja. kapetanu Velimiru Vemicu i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanovicu. Željko Zirojevic i Miodrag Jankovic prvi put objavili u srpskoj javnosti . oktobra 1908. major Dragutin Gavrilovic (upamcen po zapovesti braniocima Beograda). teroristicku. Tadic je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. u krajevima gde žive Srbi. a seže do cistki srpskih kadrova u Komunistickoj partiji.

. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živkovic naterao na homoseksualni odnos s njim. Aleksandru. atentator. koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. lažni svedoci. pukovnik u . potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. 1914. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. godine. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politicki sudski proces i oznacio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašce. govore za sebe . na zahtev regenta Aleksandra. Major Ljubomir Vulovic napisao je. Prota ih je predao Todoru Mihailovicu u Beogradu. dva pisma o tome šta se dogadalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunovicu zamolivši ga da ih. Mustafe Golubica i Božina Simica. da otkljuca kapiju dvora. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala cast srpske vojske". Komandant Druge armije Stepa Stepanovic zatražio je da Živkovic bude izveden pred vojni sud. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. Smenio je vojvodu Putnika. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. je uhapšen je kao clan organizacije Ujedinjenje ili smrt. Aleksandar je poceo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande. ali je ipak prihvacen kao zaverenik kraljeubica. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovicem i Radetom Malobabicem. do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u cemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). juna 1917. koga su se mnogi plašili. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. . središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. U egzilu. predvodio je pukovnik Petar Živkovic (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). Osuden je na smrt i streljan 14. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke".obaveštajnom službom. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. kada zemlja bude slobodna. Hrvata i Slovenaca. juna 1941. Dalji sled dogadaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. ali njihov odnos prema oficirima. Kada je. Imajuci u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu . i tako je postao voda Aleksandrove kamarile. januara 1929. pred streljanje. Posedovao je kompromitujuca dokumenta o buducem kralju. sudenje i streljanje Apisa. a ovaj Aleksandru Rankovicu. zatim je bio nacelnik štaba Užicke i Timocke vojske. godine izdan Gestapou i streljan. Decembra 1916. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. a posebno prema Apisu. Crnorukaši su. Od stvaranja države Srba. u službi sovjetske obaveštajne službe. Živkovic je. Ljube Vulovica i Radeta Malobabica. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku. šef špijunske mreže. rodom iz Stoca (Hercegovina). da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovica. U majskom prevratu imao je minornu ulogu. Živkovic i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i cekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio . sklonio Dimitrijevica iz Vrhovne komande. s Drugom armijom. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosica. 6. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. rodom iz Stoca. Pronaden je clan Crne ruke. po naredbi Tita i dojavom Milovana Ðilasa. preda nekome ko ce time moci da se pozabavi. na zahtev kralja. Njegova jedinica poslata je da. 1931. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo iskljucivo o srpskoj stvari. clan Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28.Jefto Dedijer. Rankovic je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. kralj Aleksandar bio je politicki i na druge nacine vezan za Petra Živkovica. . poput Save Popovica. Ostali optuženi osudeni su na kazne zatvopra. otac Vladimira Dedijera. bili u ilegali ili. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hodera. "namestio" Solunski proces. major Živkovic bio je odreden da komanduje konjicom Timocke divizije. Cim je postao regent. Nisu bili clanovi. Staljinov kadar. Radomir Putnik i Stepa Stepanovic simpatisali su organizaciju Crna ruka . general NKVD.Mehmed Mehmedbašic. a potom pomocnik nacelnika štaba Trece armije.Mustafa Golubic. ‘Belu ruku’. postavio je Petra Živkovica za predsednika vlade. Živkovic mu se odužio tako što je. juna 1914. Optužnica ga je teretila za "prevratnicko delovanje". godine.

na vezi majora Kempa. razne privatne agencije (za obezbedenje. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. Ovoj grupi i njihovim pomagacima sudeno je u Prizrenu 12. kao i VJ. Da bi ublažili utisak o pobuni. politicki je uklonjen Aleksandar Rankovic. regrutni prihvatni centar za izbeglice. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. godine. Po njihovom odlasku. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristicka dejstva Druge uprave RDB MUPRS. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. padobranci – 100. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake cinova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. tehnicka služba 300 i sanitetska služba – 60)“ . tehnicka služba). pljackaša i sklonih terorizmu.“ Opremanje JSO predvideno je na principu vojne organizacije: „Bice obuhvacena sva tri vida. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovica Arkana . 1966. kojim je predsedavao Svetolik Lazarevic (prijatelj Slobodana Penezica Krcuna). veza 100. Radi se o jedinici ciji su pripadnici. godine. IMA LI SLICNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. Crnogorac. Stefanovicem i Lukicem. padobranci. a posebno na Kosovu i Metohiji. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebacene na teritoriju R. radila je intenzivno na sprecavanju diverzantsko-špijunskih i teroristickih akcija. i dva svedoka koji su lažno svedocili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanovic (Temeljko Veljanovski) i Ðorde Konstantinovic (Konstantinovski Georgi).Srbije ili je ta akcija u toku“. artiljerija 500. maja 1996.1956. legionarima okorelim u zlocinima i da su spremni za novac . vazduhoplovci – 200. godine.penziji Radoje Lazic. novembra 2001. artiljerija. 1965. Niko od njih nije bio osuden. Prvo su. detektivske agencije. pa su svi osudeni rehabilitovani 1953. ronioci – 100. vec su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i cinjenica da je sastav ovih jedinica najvecim delom na okupu i da su vec ugradeni u "biznis". U drugom dokumentu piše da je od pocetka rata 1991. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematicnih lica. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. U to doba UDB.7. navodno zbog prisluškivanja Broza. “rankovicevaca”. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. do 1996. Pred vecem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. Na Brionskom plenumu. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. alpinisti. pod komandom nacelnika FRANKA SIMATOVICA. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. Mehmeta Hodžu. To su sprecili neki iz vrha KPJ . bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. pod punom ratnom opremom. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. veza. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. Kao bitno. kopce za ešarpu kao i VJ. RM – ronilacka jedinica i službe – sanitetska. telohranitelji i slicno). Rad službe bezbednosti do 1966. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. dokazano je da je Solunski proces bio montiran. Narucena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada). Ovo ce omoguciti da se 1974. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovica. predvodena Rankovicevim saradnicima. Boca. Bio je to uvod u fizicko-politicke likvidacije tzv. istaknuto je da je rec o "profesionalnim ubicama. Penezicem. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omoguceno da udu u bazu JSO. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. Avdija Bakalija. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od pocetka rata na prostorima RSK i RS. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. Dževdeta Hamzu. godine. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovica. u "saobracajnoj nesreci" poginuli Svetolik Lazarevic i Slobodan Penezic. zv. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osudene i svima su bile isplacene odštete. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. alpinisti 100. "Vukovi". i paravojnu jedinicu Medic Slobodana. zv. teroristima. ubica. U izboru modela uniformi.

godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. jedan Republici Srpskoj. sa još nekoliko. U leto 1992. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. septembra 1996. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. iznad Bosne. Vecina helikoptera JSO. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. formirana je avio-helikopterska eskadrila. jeste. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. adaptiran za bacanje rucnih i improvizovanih avio-bombi. nokomponovanih "biznismena" i klasicnih kriminalaca veceg "ugleda"“. nestao je i sledeci put viden je sa natpisom "Starac Vujadin". Treci dokument svedoci da je Obaveštajna uprava RDB sacinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvecim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na placenom cuvanju aeodromu Pancevo. brodovima iz Libana. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. ali jeste vecina njene logistike. (. Po direktivama Jovice Stanišica i Franka Simatovica.Zvezdan Jovanovic. opreme. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. U to vreme nabavljen je luksuzni americki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih licnosti. transportnih i humanitarnih letova. koji su 2000. Sa aerodroma u Bratuncu. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. ratnih profitera. oduzeta iz Tuzle. Prema svedocenju Radomira Markovica „predsednik Miloševic ga je koristio samo jednom ili dvaput“. tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija. a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. Velika Popina. izvidackih. ta 2 helikoptera. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". Za vezu. Mamucovski. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". zabeležio je reci Franka Simatovica Frenkija. U prilog tome istice se cinjenica veceg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat medusobnih obracuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. Sokocu. Slobodan Miloševic se 1996. uvezao je. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina".. u luku Bar. Rogatici i drugim.za izvršenje i najokorelijih teroristickih akcija. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "letece topovnjace" Mi-24V. neki cak opremljeni topovima i raketama. Preuzimanje Saveznog od republickog MUP. ukljucen je u JSO.) Takode 1992. je „zaokružen proces medusobnog povezivanja mafije. Sledece godine. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. a po vracanju u Beograd. Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. penzionisani pilot RV i PVO. vraceni. nije pojavio u Kuli. ljudstva. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbedenju mreže malih aerodroma. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. a drugi Federaciji BiH. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodecem kadru. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. neobicnim putevima. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. Sredinom proleca 1996. pred ratove 1991. (nerazumljivo). Flota je kasnije dopunjena. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. iz bivše JNA. Sarajevsko 'Oslobodenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u cetnickoj avijaciji". "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naidu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. i pocetkom 1998. helikopterima i avionima. Petrovac. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševicem: „Maja 1991. kao i formiranju borbene eskadrile. omogucilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga." Pocetkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". laki trasport i izvidanje korišceni su "Cesna 172". izvršeno je oko hiljadu borbenih. 1992. uz logisticku pomoc Mihalja Kertesa. Radomir Markovic svedocio je u . Medu oznacenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Ðindica .. U sklopu priprema za sukob na Kosovu.

a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. uništen aprila 1999.418. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevodenim raketama. Nakon reorganizacije 2002. Posle naizgled pasivne uloge dogadajima iz oktobra 2000. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovica Bagzija. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". ambasador SRJ u Moskvi. Delta i Astra Banka. gde su takode bili helikopteri JSO.. Anteksol. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobadanje. u pokušaju proboja iz opkoljene kuce u Meljaku. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. Dušan Spasojevic i Mile Lukovic lišeni su života. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. borbeni. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaceni živi. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. pred napad na Jugoslaviju. Bugarskoj i preusmeravan na racune Aviatrend. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Miloševic. pogotkom u polovinu koju je koristio DB. juna 2001. a Stanišic. Pogibijom.. a hangar je. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. Najcešci putnik bio je koministar Sead Spahovic. nego pravi.Hagu da je novac za tehnicko održavanje. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. sa oružjem u ruci. Krajem 1998.026 dolara. sa sedištem u Gibraltaru. Mi-24 i Mi-17. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti vec oktobra 2001. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikcevic". posebno Spasojevica. "Sikorski S-76" postao je omiljeno letece prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno izmedu saveznih i republickih izbora 2000. Leta 1998. Prema Torkildsenu. u Gibraltar. koji je smirivao pobunu u zatvorima. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. prijatelj Franka Simatovica. ali je nekako pobegao. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. Prateci tokove novca. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševica do baze SFOR u Tuzli . Po završetku NATO bombardovanja. Najupamcenija akcija helikoptera DB bila je 28. Lamoral i Braunkort na racune Aviatrend u Madarskoj. gadan je ali bez posledica po tehniku. Valerija Cernija i Aleksandra Cegoljeva. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz tajne baze kod Bratunca. izgubljen je insajder . Nauru i of-šor i države treceg sveta. JSO polako izlazi u javnost. Švajcarskoj. Sportski aerodrom kod Padinske Skele. "NIN" je objavio reci ocevica „nisu poljoprivredni avioni. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševica. Na izvidackim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske. Oznake na letelicama skrivale su ucešce "crvenih beretki". uplaceno 3. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. Novac je uplacivan od firmi Neokom. nije poznato. Oni su evakuisani. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na racune firme Aviatrend. PIPCI “SLICNOSTI” Po policijskim saopštenjima. smešteni su u veliki hangar JAT. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. kao izaslanik Miloševica. "plavi šlemovi" uzeti za taoce.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišic predstavili su se javno tek maja 1995.

Privedeni su Bogoljub Bjelica. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". general Dragan Ilic. maja 2000. Tek tada. Ako je pitati "ko je ubio Curuviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". Spasojevic je.“ Na tom sastanku su. bivšeg nacelnika Generalštaba. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. Gorana Matica i Ivana Markovica. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. To su pokazala privodenja: Uroša Šuvakovica. Svetozara Simovica. i "navodno vodeni". Matic i Markovic. ali ona je 23. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o pociniocima krivicnog dela. organi koji istražuju ko je ubio Slavka Curuviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj nacin Goran Matic . „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Curuviju“ i druge. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. iz JUL. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. Posle nestanka Ivana Stambolica. bivši nacelnik SUP Beograd. bivši nacelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevica "navodni". novembra 2001. Milorad Ulemek/Lukovic Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolica. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je docekao neko iz JSO: jedno od tih lica slicno je objavljenom foto-robotu. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu pricu. dugo nedostupnog istrazi. Policija je zatražila pomoc i Mire Markovic. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). iako je MUP Srbije potvrdio autenticnost prepisa. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. Legije s naocarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. Ivan Markovic i Nebojša Pavkovic. koji je slican fotografiji. Ratka Romica i Milana Radonjica o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. imao legitimaciju RDB MUP Srbije. Kazahstan. rekla da ce "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovica i još nekih. bivšeg zamenika nacelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. pet osumnjicenih pripadnika JSO. Stevana Baste. avgusta 2002. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. ekipa koja je u novembru 2000. Branko Ðuric. Dok se to razjasni preko poslovicno sporog Interpola. u cijem su vrhu tada bili . oznacili su Radomira Markovica kao naredbodavca. bivšeg pomocnika ministra SMUP iz JUL. Stevan Nikcevic i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Curuvije i Ivana Stambolica. pocetkom aprila. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. u vezi ubistava Ivana Stambolica i Slavka Curuvije. Goran Matic je.. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. ukljucujuci i komandanta jedinice Dušana Maricica Gumara. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševica". Kada je otvoren slucaj Stambolic. februara. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. Ivan Markovic istakao se bestidnim i cinicnim izjavama. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO.mafije pod sistemom bezbednosti. Milorada Bracanovica. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjic. Goran Matic. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. Profesorka je. rekao je da se taj i još neki slucajevi „nece rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. nacelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Curuvije i zlocina na Ibarskoj magistrali. žena koju traže bice u Alma Ati. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije.. kao savezni sekretar za informacije. generala Nebojše Pavkovica. Nakon ubistva Slavka Curuvije. tvrdio je Matic. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. kad joj je istekao poslanicki imunitet. sredila boravak i pasoš Marku Miloševicu u Moskvi). Nacelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagic. kao i još neki. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. Oni. potkradao je fond za pomoc udovicama i sirocadi poginulih pripadnika JSO itd. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. pravosuda i nekih politickih stranaka. u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji.

nije istražen. Ta kolicina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. i krivicno delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. da ne propadnu u ocekivanom bombardovanju NATO 1999. i da li je bio svestan posledica. Napori da se ocuva kadrovska struktura bili su ocigledni: nacelnik RDB Goran Petrovic naglašavao je u prolece 2001. organizatore i izvršioce. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. Jovica Stanišic. Kadrovski. zloupotrebu službenog položaja itd. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovica u Budvi saznalo se da su atentatori izvuceni iz Crne Gore vojnim helikopterom. svejedno da li mu je bilo naredeno. kao nacelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. a na celo RDB dovedeni su Savic i Bracanovic. To odobrenje moralo je ici preko nacelnika GŠ Nebojše Pavkovica. umesto nadležnim pravosudnim organima. ciju je upotrebu odobrio Slobodan Miloševic. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. Milorad Bracanovic. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. ekipa se naucila taktici .je štitio narucioce. Branko Crni. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. To nije njegovo privatno mišljenje . od njega je preuzeo recenu kolicinu opojne droge. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. cime je pocinio krivicno delo držanja vece kolicine opojnih droga namenjene prodaji. organizatore i izvršioce ubistva. smestio je najmanje 600 kilograma cistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio kljuc i ovlašcenje za sef i sadržaj. Pravosude Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevica . po identifikaciji i veštacenju. 5. kao naslednik Stanišic Jovice na mestu nacelnika RDB MUP Srbije. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". zloupotrebu službenog položaja itd. nadenog u martu 2001. 2. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg cistog heroina i. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojne droge. cime je ucinio krivicno delo zloupotrebe službenog položaja. preko 550 kilograma heroina. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. podstrekace. su predali veliku kolicinu heroina neovlašcenim licima. rukovali velikom kolicinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. Oktobra 2000. Radomir Markovic. Vuk Draškovic je odmah ukazao da su osumnjiceni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoci do Berana u bazu 7. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. Mihalj Kertes. prikrivali postojanje velike kolicine opojnih droga i tako pocinili krivicna dela zloupotrebe službenog položaja. zaplenjenog u dve akcije na granicnom prelazu Gradina. te je zamenik Andreje Savica. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zlocina. Pokušaj Matica da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Curuviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekace. komisijski uništavaju. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. ni odmah. Stanišic Jovici. Suprotno razumu. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleden. 3. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojnih droga. Slucaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. Ta istraga bila je sabotirana. za koje su bili JSO i frakcije koje ce ubiti Zorana Ðindica. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojevic poginuo? Može se reci da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. niti prilikom formiranja BIA. i cuvao je. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. 4. i prebacio uz još neke kolicine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998.

Unutar RDB Mangotic je izašao na glas kao kanal Mire Markovic. ko je trgovao heroinom i naftom. presreo i posvadao se oko nekog naftnog aranžmana. a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Markovic. Bracanovic novembra 2001. Maticevo objašnjenje.. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan. Razrešen je nakon 14 meseci. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. Kad je Tudman došao na vlast u Hrvatskoj. BORISLAV MIKELIC. koji je uz pomoc Mangotica. ali je opstao neko vreme. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovica". Njegov uspon vezuje se za Petrinju. Mikelic je roden u opštini Bosanska Kostajnica. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. Oni imaju šta da cuvaju . izmedu ostalih. Ko je ubio koga. Onda ga je uzeo Franko Simatovic i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovica. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martica. bivši nacelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. i u vreme oružane pobune JSO). sretali sa Lukovicem i Spasojevicem. i sa Republikom Srpskom. godine uspeo je. RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. Mikelic krajem 1993. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. a onda je Jovica Stanišic doveo Milana Babica u Beograd. Bracanovic je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. ubistva Ivana Stambolica. bio je prijatelj i saradnik Gorana Matica. u januaru 1991. Nakon toga. lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martica. nakon nerazjašnjene saobracajke. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. . poceo 1999. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Miloševic je pao pod uticaj Rada Markovica i njegovih. bila je u vili na Dedinju. kako su to zvali. Trulim kompromisom. juna 1995. Do 1995. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja ce Miloševicu.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. u koju ce pred bombardovanje NATO Aco Tomic regrutovati Radeta Bulatovica i Gradimira Nalica). a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. kada su on i trust mozgova iz JUL. u Progresu. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babicem. Tokom 1993. kao jedan od retkih. sa mnogo najsavremenije tehnike. Onda je primljen u SDB. U akciji “Sablja” pali su.same sebe. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . "cija cestitost je duga prica". koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo.raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. preko Mire Markovic. i udomljuje se u Beogradu. doturati prave informacije. bivši direktor RTS. postaje zamenik nacelnika RDB Andreje Savica. ovaj je predložio Mikelica za premijera. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. Mikelic odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. koja stoji iza Gorana Matica. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. "Agencija". Andreja Savic smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. bivši premijer Republike Srpske Krajine. kod Mirka Marjanovica. pre atentata na Zorana Ðindica. MILORAD BRACANOVIC je pocetkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". Pali su i Aco Tomic i Rade Bulatovic. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilovic". ko je krao. bio je operativac. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovica. blizu Belog dvora (gde je inace beogradski centar obavestajne uprave Vojske. ko je koga štitio i gurao u napredovanju.. ciji je "Gavrilovic" bio važan snabdevac. U Beogradu se politicki angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i saraduje sa Mirom Markovic i Slobodanom Miloševicem. Mikelic je postao premijer. ali ga je. zahvaljujuci vezama sa JNA. Mikelic je po naredenju Miloševica izbegavao. i: Dragoljub Milanovic. mimo legalnih. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu. ZORAN MANGOTIC.

i pljackali su izbeglice izdajuci im potvrde za pasoše. narocito u banjaluckoj regiji. neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. objavljivao svoje stavove u "Svetu". Sa Arkanom i Goranom Hadžicem pokrali su ogromne kolicine kvalitetne hrastovine iz Istocne Slavonije. medutim. kada su se posvadali. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. pa se sklonio u Srpsku. Nakon 5. cime je i pao u oci policiji u akciji "Sablja". neke stranke izmicu se iz važnih politickih poteza Vlade Srbije. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovica (RTS). U Srpskoj je imao je dobre pozicije. ugradivši se za 50%. kao savetnik u Progresu. pa je Mikelic bio istisnut uz pomoc Mire Markovic i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". Cicic je to izvozio u Italiju. umrlice itd. oktobra 2000. Mikelicevi i Ilicevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. za odredene tarife. Dragoljubu Milanovicu dao je VMW. To je išlo do 1998. kojim je popisao i vozni park i gradevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. Imao je 1996–7. i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdica 1994. koji je preko Dragana Garica iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. sacinio je "Spisak pokretne imovine sa podrucja RSK". bavio se kradom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. stotine putnickih vozila Vlade i opština RSK. Sa Jovicom Stanišicem. U jesen 1995. Ovi koincidirajuci potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. koje u Hrvatskoj nisu važile. Najsladi posao izveo je sa Draganom Cicicem iz JUL. bili su zaduženi za lažne saobracajne i vozacke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. krštenice. Banije. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. Tu konturu. 40 kamionahladnjaca "Gavrilovica". preko koga je još 1995. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. davao je vozila Kertesu. Ima indicija da se Mikelic. ambicije da postane predsednik Srpske. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. bio je drugar. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima namece se JSO.Slom RSK docekao je u Beogradu. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilicem. Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. koja je vec otvorila neke teme u tom pravcu: . opranim u Bijeljini. "Kulatrans"." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogacenje od narodne muke: Mikelic je punio budžet Komiteta. dezavuiše istragu. pa je veštacko dubrivo iz Kutine Mikelicevim vezama išlo u Kladušu. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji.. blizak Arkanu. Mikelicevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilovic" u Beogradu. "Sombortrans" itd. Od novembra 2001. bez ograde. naizgled nevezano. Ovi napori da se atentat na Zorana Ðindica olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. vencanice. Tošo Rajic i Ðuro Škaljac. DSS blokira pokušaje razoblicavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevica koristio za uterivanje dugova. a Ceca ministar kulture". 1995. pokrenut je list "Nacional". neki mediji i stranke. stotine kamiona i autobusa. pokušavajuci da saraduje sa "Lastom". poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. Njih dvojica prisvojili su maticne i zemljišne knjige iznete iz Krajine. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovica. Radeta Brajovica ("Novosti") i Dragana Antica ("Politika"). Legija ministar unutrašnjih poslova. Korduna i Like. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavicaj".. sa Predragom Popovicem.. ali je odustao uvidevši da nema šanse. RDB Srbije. jer je drvo bilo besplatno. bivši Marticev covek. njegovim parama. a ostali su se ozbiljno ugradivali. "Nedeljni telegraf" je cak. koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševica i Zorana Lilica i Goricu Gajevic u upravnom odboru. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. Arkanovoj SDG itd. uz podršku DB Srbije. ali invalidnine i pomoc isplacivao je samo kad je morao. velicaju JSO. Mikelicev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojacao vec postojeci strah "crvenih beretki". Kad je presušio s gotovinom. lansirao pricu kako ce "Duca postati premijer. Njegov telohranitelj Dragan Vujicic Bego iz Gline.

da me pita da li znam ko je Goran Petrovic. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. bila prica da je on izdajnik... emitovale su reklamne spotove JSO. da radi za Amerikance.. kako koju fioku otvorite. Radojica Rajo Božovic i Vasilije Vaso Mijovic. ili povezanosti sa JSO. . i rekao: “pitaj Gorana. Koštunica je rekao: “kakve veze ima. pa je. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. Postavljenje Gorana Petrovica je iznerviralo Milorada Lukovica. kad Radeta Markovica stave u zatvor. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajloviceva plata. ili 7. znak da se nece libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu. lopova sa Novog Beograda. Od tog trenutka pocinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Ðindica pricom da je kriminalac. i da oni nemaju ništa protiv. da li ce propevati. Tokom oružane pobune JSO. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanovic za šefa Sedme uprave. i da treba da obavimo razgovor sa njim. a MUP tvrdi da nije. Ljiljana Nedeljkovic. da li može ovaj covek da postane neki nacelnik. neka ga postave. a u Crnoj Gori nema istraga. Ja sam ga video zbog toga što je izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice vec izbio sukob oko Gradimira Nalica. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovica. Pominje se Miroljub Savic. koji su u meduvremenu bilo postali clanovi DOS. više od 50.. SVEDOCENJE VLADIMIRA BEBE POPOVICA “Saznao sam od Dušana Mihajlovica da postoji Goran Petrovic. Od tog trenutka pocinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Ðindic i Dušan Mihajlovic uradili. u smislu da je bilo jasno da tu nece da završi. Tada je Ljiljana Nedeljkovic koja je kucni prijatelj sa Radetom Markovicem i njegovom ženom. Tog trenutka pocinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojevicu. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske brace u Hristu poznati su. nego ko je kritikovao Ðindica. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u buducnost. što da zaoštravamo. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997. Najveci udarac koji su oni doživeli. negodovala zbog toga. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. ispadaju leševi. da je on brat Munje. našli coveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. Razne televizije. Ako to nije neki problem i ako je cist. Ne umeju da kažu ko je platio. pre toga me je pozvao 6. je rešenje Ibarske magistrale. svih koji su se plašili otkrivanja istine. Važnije je naci one koji su placali i obecavali plate. protiv funkcionera državne bezbednosti. Zoran mi je dao papiric na kome je pisalo to ime. Tada je bilo jasno. koje je rešeno policijski . a svaki drugi ce dovesti do JSO. . oktobra. a ni u to se ne ulazi. Hapšenje i izrucenje Miloševica je bila kap koja ih je uspanicila. kada se rukovao sa Slobom. Zašto su neki biznismeni. i krivicne prijave koje su ti ljudi podneli. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivicnu evidenciju.Izvestan broj Crnogoraca u meduvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. a do bekstva Legije uredivala mu je kucu. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovica? Spasojevic je uvek imao lekarska opravdanja za alibi.. jer i pored toga što je Zoran Ðindic objasnio Vojislavu Koštunici zbog cega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. Nije prošlo 15–20 dana. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišcen. posle pola sata. medijski radnici i strucnjaci osecali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost. iz politickih struktura uz Koštunicu iz Miloševiceve strukture vlasti. da je ukljucen u to. jer "imaju sponzore koji ce ih placati i hraniti". kao nismo ih konsultovali. i zlato koje je nadeno. Kroz istu Miloševicevu i Bulatovicevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i kojecega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. uz pomoc Gorana Petrovica. a niz novina ih je štampao. sklonicemo to”. u novembru 2001. kada se utvrdilo da nije to on. Prilikom izrucenja Miloševica. Dva visoka oficira JSO. hirurg iz Sremske Kamenice. Najveci problem bili su Petrovic i Mijatovic. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. oni se ljute. Rade Markovic je bio uhapšen i tad pocinju problemi.

prvi put od pocetka Zoranove vlade. Zoran je bio u Parizu.. U januaru 2002. Micu Stanišica. Tu su i Tomic. Rade Bulatovic. i nekoliko najintimnijih prijatelja. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tacno. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. ja bih mogao možda da ubedim Martica. Cedomira Jovanovica i eventualno Zorana Živkovica. cim su i pored toga što je vojska pretila da ce “migovi” srušiti helikopter. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševica. Vojislav Koštunica izjavio je te veceri. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili uradena. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. i Nalic. zamenik nacelnika državne bezbednosti Zoran Mijatovic”. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on poceo da se raspituje – Hag. Ponudio je Martica. da je sledeci korak hapšenje Koštunice. nacelnik Kneževic. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Ðindica. da je sledeci potez Zorana Ðindica hapšenje Vojislava Koštunice. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. uz pomoc ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. Savetnici Vojislava Koštunice. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kucu jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. bivšeg nacelnika policije Republike Srpske. Tu je.. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. Gradimir Nalic je seirio: “evo. koju navodno vode njegovi ljudi. ali su brzo stavljeni u isti koš. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Savicu i Bracanovicu. i Bulatovic. znam zato što mi je pricao svedok tog sastanka koji je bio na toj veceri. sutradan izade kao informacija. uz institucije kakve u državi imate. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. Karadžic. da je to državni puc.komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. rekao je: “Pa. koji je politicar i mora da vodi racuna i o sebi i o stranci. na koji poziva Zorana Ðindica. Zoranov je kadar. okružni tužilac Rade Terzic. i traže smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. gde je glavni akter Zoran Ðindic i njegov poznanik koga je upoznao cetiri meseca pre toga. Franko Simatovic. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Ðindica i Jovice Stanišica. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. medijski linc koji je zapoceo – to je vec treci mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tacno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. rasturanje DOS. to znaci rušenje države i Zorana Ðindica. Gradimir Nalic. kcerka – stipendiju. ali svejedno. šef BIA Goran Petrovic. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Ðindic organizovao za borbu protiv trgovine drogom. napuštanje vlade. To je bila udarna vest u svim medijima. Martic i tako dalje. Aco Tomic šefa državne bezbednosti. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžic”? I šta Zoran misli o Karadžicu. izuzev Gorana Vesica. Za vreme Radeta Markovica su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Curuvija. Hapšenje Miloševica bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Ðindic i njegova vlada. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišic i struktura oko njega. koji organizuje Dušan Mihajlovic. To su ljudi koji od tog trenutka. covek koji je bio nacelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. Zaoštravanje te atmosfere. On je te veceri pozvao. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. na kome su bili prisutni ministar policije. su direktni pokrovitelji JSO. Branu Crncevica. on mora da se okrece nekome drugome. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruce Jovica Stanišic. on malo. žena – penziju. mislim . u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. s obzirom da se bave bezbednošcu predsednika države. Milorad Lukovic (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). Ali. Ibarska. Zoran je zvao Karlu del Ponte. i Vojislav Koštunica. pod utiskom prica svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. Zoran Mijatovic zamenik nacelnika državne bezbednosti. u zemlji gde Miloševic još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže coveka koga je Zoran Ðindic postavio na mesto zamenika nacelnika – nije on. a savetnik Vojislava Koštunice. je skup državne bezbednosti na Kolarcevom univerzitetu. i tako. Cak je i njegova stranka bežala od sukoba. Stambolic. održavaju kontakte sa Bracanovicem i Savicem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlovic.

pohapsite. državna bezbednost. mislim preko Veruovica. Svako to može da uradi. i Pavkovic. Zoranu Janjuševicu ili nekom drugom. dao sam policiji i Karleuši. Cumeta. znaci sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. oni su znali. posle 3 dana cete stupiti u kontakt sa njim. Boro Banjac koji je smenio Kneževica. znam da Šešelj drži cetrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. znaci. dovoljno je da odete u Beograd cetiri dana u neki kafic u Zemunu ili u Stahinjica Bana ili u inostranstvo. Bec. ako želite. kao “nije to u redu. nije ni svestan kakav je to mrak. Aca Tomic ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašceno. ako hocete da znate gde su Simovici ili ne znam još ko. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako ce se to dogovoriti. u novembru 2001. ne mogu da se setim tacno kome. ali je zadovoljena forma. Od stranih službi koje su radile. Zorana Ðindica. Sutradan je Dragoljub. to je sve ološ!”. da im je zasmetao jer im je politicki protivnik. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. Ništa nije uradeno. glavnog urednika Nacionala. milionima. svi o tome imaju podatak vec 2 meseca. Do juce. znam da je došla do Nenada Milica. ciji je vlasnik bio Momo Mandic. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. SID. Vladimir Milosavljevic. “ tamo je”. koju mi je Nebojša Pavkovic predao. Na toj kaseti Predrag Popovic kaže da to nije decija igra i da zbog toga Pavkovic ne treba da brine. tražio novu adresu. Milan Obradovic. šta njemu treba da prica na sastanku da je Cume kriminalac. Tom prilikom.da je bio Vladan Batic i bio sam prisutan ja. lociran je u Becu. materijalni dokaz. ali mislim da sam bio i prisutan. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora izmedu Nebojše Pavkovica. Poslednja prica koju je pokušavao. Minhen. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. a štiti Cumeta”. Zoranu preneo. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. kao. pošto je Zoran znao da se to prica i pošto je video oni se kao gurkaju. na sastanak. Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. oktobra ih je bilo tri ili cetiri. kako god da se to zove. analizi. pošto je vec postojala ta prica koja je izašla iz policije. Kada je bilo hapšenje Šešelja. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osecaj napetosti trenutka i ne skriva. gde ce da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojica zbog toga što su u vreme Koštunicine predsednicke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. Bebu. a da se to ne bi na njega Zorana slucajno odnosilo. do trenutka pocetka price o njemu kao zašticenom svedoku. oktobra. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. njegov zamenik Nenad Milic. vec uveliko pocela ta saradnja. jer je sa Cumetom. da su to ljudi. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. Tu kasetu. Dušan Spasojevic. Dragoljuba. Mile Novakovic glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruc oko te grupe. od kojih sam spomenuo Engleze. Naravno. Na tom sastanku. šta je to sada. šef beogradske policije. da to radi njegov štab. o nekom zlatu. za vreme sankcija. da to radi Aca Tomic. u Kotoru – neki iracki dinari. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Ðindica. Nebojša Pavkovic je preko tog svog pobratima došao do Popovica. to nije bila jedina služba koja je radila na pracenju. sve ih bre. ko god da ima veze. on je na tom sastanku rekao: “Ej. a dopis je stigao pocetkom . ali ne može naša policija i vlast. O tome su obavešteni državni organi Srbije. koga god. vi posle terate po svome. Mislim na bandu Dušana Spasojevica. jer oduzima glasove od Koštunice. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavkovic snimao tajno. Posle 5. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. Odlucnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlovic. Zoran Ðindic je izmedu ostalog rekao. BMV M5. formalnog vlasnika lista Nacional. optuživani da štitimo Cumeta. kao i danas. sa UBPOK. jako aktivni. Predraga Popovica. i predsednik Boris Tadic. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandic i tako dalje. Gorana Bojica pobratima Nebojše Pavkovica iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovica. sa Popovicem. ne interesuje me. da je o tome obavešten MUP.

nego zato što je uveo blokadu na Drini. i evo. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. držao pres–konferenciju i objašnjavao i citao politicke zahteve. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. kao vlasnika “Nacionala”. tvoje ime”. Vladana Batica. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. DB. Oni su dobili nalog da uhapse dva coveka. I. pošto je posle akcija sledio medijski napad. je. i spisak od jedno 140 imena medu kojima su Milorad Lukovic. doveden je osoba. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. Jovicu Stanišica. “nije Goran Petrovic DB. znaci Dušana Spasojevica. U DB radi 3000 ljudi. oni su prekomandovani u medije. a ostao je militantniji deo ali su se posvadali i sa Bulatovicem. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. gde podmetnu neke.. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. kao Željko Cvijanovic za vojsku Republike Srpske. i operativno ureduje dnevnik BK televizije. “.. da joj dostave u najkracem roku podatke koji se odnose na te i te periode. Da li su to bile znacke vojske. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. jesu ljudi koji su radili. vi ne znate šta znaci vlast. dovoljno da ga pošaljete do Legije. Pošto su ovde imali medijski monopol. da li su bile prave. Te noci i tokom sutrašnjeg dana. ili pocetkom oktobra 2001. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. slali smo vam poruke. napadali su Miloševica. tužioca Terzica. a sa druge strane. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovica. SNP. Onda se deo rukovodstva SNP posvadao pa su najurili Momira. da on okupi ljude. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. Oni su ga sproveli.. kao i “Ju–info”. kada je došlo do blokade na Drini. a onda su neke . koji je potpisala Karla del Ponte. koji je takode osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. koji je držao pres–konferencije u Kuli. ali to je list vojne Službe bezbednosti. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišica. i izrucenja Slobodana Miloševica. rekli smo vam nemojte. pa nisu doveli majora Batica da se izvini javnosti što je lagao da su to obicni gradani. Kada se završio rat. koju u to vreme ureduje savetnik predsednika Koštunice za medije. Dušana Mihajlovica. video sam se sa Ljubišom Buhom. Od tih 3000. jer “Jovica drži sve”. iz vojne obaveštajne Službe. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkic. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. Ko bi zapalio Vuksanovicev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovicev automobil” i njegovu izjavu. Onda su našli povod da to može da bude prilika. Zvezdan Jovanovic. osoba koja je izmislila cin i ime. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. pisao isti covek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. vladu. po principu pisma Dejana Mihajlova. bez znanja nacelnika RDB i bez znanja ministra policije. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zlocinci ili nisu. Gorana Petrovica. i nije slucajno baš ta osoba koja je dovedena. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševica da pomogne “casni deo crnogorske javnosti”.. Oni imaju. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovica imate izjave da je list “Dan” osnovan. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispricao o zlocinima koje je ucinio i dobio je 15 godina. dok Zoran Ðindic nije u zemlji. “Nemojte da ostavljate ljude”. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoc vojske i vojne obaveštajne Službe. pa u deset tacaka. Prorokovicevo pismo izmedu pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovica. ili za kabinet Radovana Karadžica u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. ili za kabinet Biljane Plavšic. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji.. Zorana Ðindica. pod izmišljenim imenom Major Batic. protiv “lopova”. kao posle paljenja Vuksanovicevog automobila. kada nema vesti. Dobili su nalog od nacelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. Covek. Vlast znaci da morate da imate ulicu na svojoj strani. dve nedelje pre pobune. Hag. sve ono što je ona imala priliku da cuje ili što je neko ko je svedocio rekao. Najcešce. pošto je to bila nedelja. Meni je jasno receno “igrali ste se sa vatrom. Pismo je na engleskom. ne zato što je tukao “Otpor”. jer. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netacan. ali je slucajno.novembra. a ne Gorana Petrovica. i “izdajnika” Mila. da ga ne cudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. koje je pocinjalo sa “Kako se krsti. Ti politicki zahtevi nisu pisani u Kuli. kao i “Reporter” u Banjaluci. on je jedan nacelnik i njegov zamenik nacelnika”. MUP. jedinicu kao JSO.

šta je rekao Ratko Kneževic. jer nisam želeo sa njim da se vidim. kakvo mišljenje ima Ratko Kneževic. videni su. ili me je zvao Ivan Ðordevic iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batic. ali.. Jovaševica. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. Dragana Jocica. Njima su listovi. videli smo u novinama informaciju. i cetiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. Secate se otvaranja one njegove fabrike. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Ðindica. Urednik je bio Slavoljub Kacarevic. ali to nosi Kosta Cavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. ne znam mu ime. U kampanju su se ukljucili savetnici Vojislava Koštunice. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milic. ja sam se sa Cedom pre ubistva pomirio. Aleksandra Tijanica. Aleksandrom Tijanicem. godine ušao kao “osvedoceno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila prica da ti ljudi sa Kipra nisu proizvodaci. narocito da je povezan sa medunarodnim švercerima cigareta. i Vladanu Baticu.. U “Danu” ste tokom 2001. a on je tražio je da se sa mnom vidi. mogli da citate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Ðindica. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. pa je tako “Reporter” u 5. vrlo prikriven. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i clanaka. gde su postavili svoje ljude. Zoranu Ðindicu. mislim na savetnika za ljudska prava. Za šefa tehnike dobili su coveka iz vojske i na sva kljucna mesta postavili su ljude iz vojske. U isto vreme se taj Ratko Kneževic svakodnevno cuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije.. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i .” što nije tacno. u periodu od 10 meseci.”. ili. koliko je cigareta Zoran Ðindic prošvercovao. predstavlja njihovog zaposlenika.. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. zbog cega on daje svaki drugi–treci dan izjave oko toga da je Zoran Ðindic švercer cigareta i da je vlada švercerska.. ili. Ilic je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilic to radi. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’.mogucnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. “iz izvora bliskih istrazi”. koristeci svoje pozicije i funkcije. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. njegovi napadi na Zorana Ðindica. razradivali temu Zorana Ðindica.neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševica. nego šverceri cigareta. i tako dalje. napao sam ove iz vlade. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. za tebe. mislim na clanove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obracali se javnosti: na Dušana Prorokovica. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to ce vam reci svaki službenik strane ambasade u Beogradu. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadica. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. naprotiv. Mene Ratko Kneževic zovne iz Londona i kaže: Veljo. gde otprilike piše “prema nepotvrdenim informacijama”. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Ðindicu i Baticu. Oni su. oktobar 2000. ali sam ga onda pitao i rekao mu. Gradimira Nalica. bili mediji gde su svaki dan.. pri cemu. Vladan Batic. navodno. ti kaži – to je u redu’”. koji je trajao 15 minuta. kakav je “Dan”. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milic došao sa Cedom u moju kancelariju. Na tom sastanku. zato što se druži i dalje sa Ducom i Legijom”. da su pitali on bi to sam objavio. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juce u nekoj akciji uhapšeni Lukovic i Spasojevic. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilic. a posle toga pojavila se informacija da je Ceda na Kopaoniku sa Legijom. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. gde ovaj što se zove direktor. to ti je super za stranku. tako što su. To je rekao meni. i tako dalje). Kao. bivši savetnik Mila Ðukanovica. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli . Onda sam poslao poruku Cedi: “više nemoj da mi se javlja”. Bio sam ubeden da je tako. ispred kuce u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevica i onda videli Cedu kada izlazi. šta je rekao Ivo Pukanic. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama. ti samo cuti ako te zovu. gde je po 30. Stanka Subotica – ko se vozio avionom.

pored mene. Od prvog razgovora. i sa svima. i mi smo rekli šta je bilo. da li sam mu davao izjavu. Zna samo. Božo Prelevic: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obucavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa dogadajima oko Ljiljane Buhe. pa ne znam. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. koga je takode išao da ceka na aerodrom. a deset dana pre Zoranovog ubistva. Na tom sastanku su bili. ili mu .. Nikada niko od njih nije postavio ne pricu da postoji treci metak. ne da ne zna za tri metka. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. gde je rekao da je cuo treci metak. 10. Mi to nismo demantovali. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevicem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. došao u njegovu sobu. da je vlada ubila. Milan Veruovic jeste bio u agenciji “Spektra”. tako da to. da se okrenuo cuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. izvinjavam se”. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. od tog dana pa do dana kada sam procitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovicem na temu atentata. Pozvali smo Kacarevica: “Odakle ti to. i tada sam sa njim razgovarao. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. znali smo da je tokom “Limesa” bio pracen. pošto sam procitao u novinama njegovu izjavu. Zoran je slao svoje obezbedenje. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. nego bilo šta slicno. što je 13. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruovicu pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popovic: Ne. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojevic i Lukovic da ne bi živi ispricali kako su. ja sam 13. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzic to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivicnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovicem video prvi put 13. kao što se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanica i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tacna. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. mi nismo bili sami. meni i Cedi rekao. sem tog jednog stupca. Dobio je od jednog clana vlade. vlasnika “Blica”. izmedu predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. 2003. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. stranka. ko ti je rekao ”? “Aajoj.. Mislim da je tada Kacarevic rekao: “Izvinjavam se. To je sve što se toga tice i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pricao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubacenih lažnih tema. ono”. kada se pojavio sa štakama. pa nije imao razlog da mu ne veruje. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veca: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevica zato što je pravno nedozvoljeno. provericu.” Advokat Božo Prelevic: Nakon atentata na premijera Ðindica. i Nenad Milic i Ceda Jovanovic. i pitao ga: “Šta ovo Milance prica u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. Onda sam ja pozvao Milana Veruovica. Pa nisu imali dokaz. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu cekali na aerodromu. uz pomoc tih specijala. marta tako što sam došao medu prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. otkud znam šta je. Ja sam rekao: “Što ne dodeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevica i Lukovica.da je po 20. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbedenja zgrade. ovo. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sacekujem te ljude. to je naša greška”. sa Cedomirom Jovanovicem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. Sa vozacem Sašom Bijelicem. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “nocas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. prodavali sa nama tona droge. da nije bilo u drugom. i na Kopaoniku. Vladimir Popovic: Zašto vam Veruovic i Vrzic sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšica. ustvari. mi smo ih ubili. bio operisan i u komi. Božo Prelevic: Da li ste 21. nego nije znao ništa. šta je ovo”? I onda je on meni poceo da objašnjava nemušto. pošto je 12. pa iz straha da oni to ne urade. i pitao ga: “Milane. Zbog cega je to pitanje postavljeno. I onda kada sam to procitao u novinama pozvao sam Cedu Jovanovica za koga sam znao da su bliski. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popovic: Sa atentatom. Ja sam zvao Milana Veruovica da ga pitam. vec se ne secam.

Momcilo Bulatovic: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popovic: Da. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. ustvari. to rušenje Miloševica i to da jedinice nisu izašle na ulice. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. Radi ovde kao pilot. Cuva ga JSO. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Ðindica. da. On svima prica kako mu preti glava. Ali imate cinjenice koje pokazuju da to nije tako. oktobra. da mu pokojni Zoran Ðindic nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. Predstavljen je Jedinici kao buduci ministar policije. su advokati optuženih jedva docekali i poceli da razraduju kako iza ubistva Zorana Ðindica nema nikakvog klana. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popovic: Gradimir Nalic. oni su klošari. oktobra Gradimir Nalic. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre dogadaja 5. bez obzira što je penzioner. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvuceš tako što ceš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. Milane. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. oktobra. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. Zoran se vida sa njim tada. ne posle 5.nisam davao izjavu. i tako dalje. On je sebe velicao time što nas nije ubio. nego i u onom periodu kada je smenjen. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševica i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. drugi. kao i posle svake bitke kada se pobedi. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. na osnovu cega. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu kljucni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude dogadalo. . oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od kljucnih ljudi koji je pomogao pozadinski. On je smenjen 1998. dva meseca posle 5. Momcilo Bulatovic: Govorite da je Gradimir Nalic trebalo da bude ministar policije. On. Ne znam da li je izlecen. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. ciju on stranu zastupa. On se pojavljuje posle 5. Rade Markovic. odakle ti ti drugi. kakve on to savete deli. Pošto u novinama. na osnovu cega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popovic: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. Branko Crni i cela ta ekipa. Ja sam bio prisutan. Momcilo Bulatovic: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. kako su. Momcilo Bulatovic: To je jedan. ali je bio lecen. Vladimir Popovic: Odlazio je na proslavu novembra 2000. – “Koji. dobro. i tako dalje. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišic za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. Nismo ni znali gde je. Predsednik veca: Po vašoj oceni. Jeste. kako to da si se posle 8 meseci setio da si cuo treci metak”? On je rekao: “Pa. da bi video zbog cega ga ovaj zove i šta ovaj traži. Jasno je da u tim režimima istrocnoevropskim kao što je bio i naš. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. Zorana ubili neki drugi.. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. on ima zasluge za to što se desilo 5. ono što mi ustvari nismo videli. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. ako budu sa Koštunicom nema Haga. ko je stvorio tu Jedinicu. Vraca se nazad. narocito u vreme protesta. godine.. kakva je motivacija Jovice Stanišica da se on raspituje o tim stvarima. jer ste. kako da izvucem štetu”. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. To se odnosi na to. kako sada to pocinje da se para. a ne daj Bože JSO i Legije. oni su ubice. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogucava ovoj drugoj strani. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. Nije sporno da su ovi u tome ucestvovali. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševicem. navukli su me ovi. kako si saznao da su ti drugi. Koji su to razlozi? Vladimir Popovic: On je leceni narkoman. ma kakvi. gde je bila izjava Milana Veruovica da postoji treci metak. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševicem i dalje cuvaju pripadnici JSO. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treci metak. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. godine.

Posle ubistva Kriještorca. Frenkija i svih koji su tamo bili. godine. da li znate? Vladimir Popovic: To nije tacno. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovica. da se izruce Jovica Stanišic Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Ðindic zove Karlu del Ponte. i ponovo je prekinut. dobijao direktno od Miloševica da on rašcisti opoziciju i da. I to je na tome ostalo. Martovski pretres trajao je samo 8. Stanišic traži. Pretres je nastavljen 17. Glavni razlog je bio. Milan Veruovic je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. komandant JSO je bio Legija. Kakav je odgovor dobijen. Momcilo Bulatovic: Govorite o veceri. 1. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog . Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovica. i sada vi ne znate da li je to tacno ili nije tacno. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micic. u nekoj kuci u Ubu. igra za ocuvanje sopstvene glave i ocuvanje jedinice. za razliku od Badže koji je bio radikalan. Franka Simatovica. pa je pita da li je to tacno ili nije tacno. Momcilo Bulatovic: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišicem. i 9. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. Markovic je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. kada smo saznali da se dva puta tajno vidao sa Koštunicom. pa u konkretnom slucaju i JSO. pošto su advokati Miroslav Šera Todorovic i Mirko Tripkovic demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao.jer on posle toga više nije bio tu.. Možemo li da dobijemo ime tog coveka? Vladimir Popovic: Samo znam nadimak – Mrgud. Formalno. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kuci: Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sacekali.. jednog od ljudi. Tu je pored Jovice bio jedan covek koji se praticno zvao neki njegov prijatelj i saradnik. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. februara 2004. to je hitno videnje sa pokojnim predsednikom vlade. da ce protiv Jovice Stanišica. ili najavljuje. ja sam to rekao. da je to koristoljubiv. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na nacin koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Ðindica. Pozvani su Brana Crncevic. loš covek. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedocio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata vidao okrivljenog. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Cume. Mica Stanišic. godine pismo Radomira Markovica. i neposredno pre toga. koji samo gleda kako da dode do vlasti i kada dode na vlast svoje ljude je u stanju da izda. je bio “umeren. rekao mi je da je ta njegova igra. ali je Jovica Stanišic bio neko pred kim su stajali mirno.. Sudija Kljajevic je doneo odluku da se advokatu Todorovicu dodeli obezbedenje MUP Srbije. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. godine sa informacijom da je nešto video. Momcilo Bulatovic: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. jer je izložen pretnjama smrcu. bivšeg nacelnika DB. maja 2004. Posle slucaja Gavrilovic bilo je jasno da nikakve. ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. Vece je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Ðindica. To su razlozi zbog kojih se Zoran vidao sa njima. marta 2004. Cija je to kuca? Vladimir Popovic: Tog gospodina Mrguda. jer je advokat Miroslav Todorovic Šera izjavio da ne može da brani klijenta. i tako dalje. Vladimira Milisavljevica. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. godine. ali je ponovo prekinut. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio..

dostavio tek u septembru. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševica. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbedivale telesnu zaštitu licima. kako bi se “saznala istina”. MUP Srbije je 16. prema recima Ulemeka. preko susednih zemalja: Hrvatske. Preko ministra policije Dušana Mihajlovica. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. Ulemek je pristao da prenese poruku. pošiljku je preuzeo Zoran Janjuševic.coveka” i da ocekuje da ce Legija potvrditi navode njegove odbrane. godine pola sata pred ponoc. Dragoljuba Markovica da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je naden u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. godine. Miloševic je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkovicu. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. za kojim je raspisana medunarodna poternica. Advokati Slobodan i Marko Milivojevic brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za . jedan o drogi. dobrovoljno se grckoj policiji. 6. Dušan Spasojevic je dobio zaštitu Crvenih beretki. a drugi o oružiju nadenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. marta 2001. pak. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. iz Grcke vratili u Srbiju. Kada je Ulemek ušao u kucu. Cedomir Jovanovic je prema Ulemekovim recima. jer je njen klijent Dejan Milenkovic hapšenjem u Solunu. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. Grcka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. juna 2004. postojala je ocigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Markovic pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. “SLUCAJNI” IZVOÐACI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. Milorad Ulemek je izjavio da je Cedomir Jovanovic preko Vladana Batica izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevica iz pritvora i da mu je Spasojevic rekao da je za tu uslugu Batic od njega tražio da uloži pare u renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. Dejan Milenkovic – Bagzi. Povodom špekulacija oko toga. predao jedan od okrivljenih. Grcka policija je. Na pretresu. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. u Solunu. zajedno sa Milenkovicem liše slobode. Dana 19. u kasnim vecernjim casovima 16. advokat Biljana Kajganic zatražila je odlaganje pretresa. 9. jula 2004. Milorad Ulemek je optužio Cedomira Jovanovica. BiH i Rumunije. maja poslalo molbu Interpolu Grcke za informacije o Dejanu Milenkovicu. U izveštaju je potvrdeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. 16. septembra. prema Ulemekovim recima Ivkovic se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. juna poslata je zamolnica grckom Interpolu za pružanje medunarodne pravne pomoci u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovica. Vece je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znaci da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. To je bio razlog što je Cedomir Jovanovic sa Spasojevicem i Ljubišom Buhom Cumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. Casopis Reporter objavio je u martu 2004. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je ukljucen i Dušan Spasojevic. kako bi se istog dana sa Milenkovicem. jula poslao obaveštenje grckim kolegama da postoje indicije da odredena lica tog dana treba da iz Srbije predu u Grcku. pa je Milenkovic. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Ðindica. Vladimira Bebu Popovica. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganic. ali.

“Slucajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. Goran Petronijevic.” Nenad Vukasovic. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. Po njegovim recima. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Ðindica. što je advokat Todorovic demantovao. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uvidaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. Ostace upamcen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoci. ima još jednog branioca advokata Momcila Bulatovica. i sada se ocekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti ukljucujuci i Demokratsku stranku”.. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi.ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. pored pomenute dvojice. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Cume. Poznat je po spisateljskim afinitetima.. Goran Petronijevic je otpao. Nenad Vuksovic je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Ðindica i jedan od najoštrijih kriticara sudija iz Veca i tužilacke strane i predstavnika bivše vlasti. Momcilo Bulatovic. Nakon provere. Todorovica su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. Advokat Todorovic je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. Zorana Lukovica i Srdana Jankovica osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. godine. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevicem u procesu. koji se vodi protiv Veselina Šljivancanina pred Haškim tribunalom. Mile Lukovic Kum me je kao branio. koga je osudio na 12 godina zatvora. Rastezali su me nekim spravama. Posle uvidaja. godine. U tekstu Reportera piše da je Vukasovica kao branioca Zvezdanu Jovanovicu preporucio Jovica Stanišic. Nenad Vukasovic umeo je i ovako . a neki od njih morace da sednu na optuženicku klupu. Krsto Bobot. Pored ovog postupka u kome je sudio. krivicar. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. a obrt se nazire u panicnim izjavama bivših državnih funkcionera. ali mu je naredeno da uzme Momcila Bulatovica”. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. iako je “Veselin Šljivancanin želeo da uzme drugog advokata. godine. ostao je upamcen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Curuviju. koji je voden u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. Ðakovackoj grupi. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. Ocekujem da ce sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. branilac Zvezdana Jovanovica je. Bio je decembar. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojica”. a Momcilo Bulatovic je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivancanina. Miroslava Šeru Todorovica. a Dušan Spasojevic napadao i šutirao. Goran Petronijevic je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoci u sudu u Peci i da je tzv. To je trajalo satima. da Berbati to delo nije mogao uciniti. protiv Ismeta Berbatija.. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevackom tužilaštvu. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. a oni su me skinuli golog. brani okrivljenog Radeta Markovica. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovica u postupku za atentat na premijera Ðindica. iako je za uvidaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. Vukasovic je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim. je u advokaturu otišao iz suda. Gospodin Zoran Ðindic je pao zbog svog okruženja. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. samo na osnovu spisa. a oni su primenjivali klasicne policijske metode. takode bivši sudija. Goran Petronijevic je bio clan sudskog veca u postupku.. i naslucuje da ce Legijina predaja doneti veliki obrt na sudenju. zato što “nije proverena profesionalna strucnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. bivši sudija.

koje je Marko Milivojevic uputio jednom od svedoka na sledeci nacin: “Koliko dugo poznajete NAJVECEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti nacin advokat Marko Milivojevic oslovio je Milorada Ulemeka i na sudenju za ubistvo Ivana Stambolica i za pokušaj atentata na Vuka Draškovica. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. Ej. podnošenju krivicnih prijava protiv sudije predsednika Veca Marka Kljajevica. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. godine. šta ce im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. locirala Dejana Milenkovica u Grckoj. Zoranu Stojkovicu i nacelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševicu. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasica pod nazivom “Saradnici. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda srocila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševicu postave barnioca u postupku.. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noci kada ste dovedeni.. odakle je otišla u advokaturu. Advokati Slobodan Boban Milivojevic i njegov sin Marko Milivojevic predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka. pa kao sekretar saveznog MUP.000 eura od Dušana Spasojevica za nekoliko sitnijih usluga. organizovao ubistvo Momira Gavrilovica koga je ubio Teca. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga .”. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta nacelnika UBPOK. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovica. Slobodan Milivojevic je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. godine. ona je odgovrila: “Ma. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojevic naplatio 250. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. da vaši advokati sutra izmišljenu pricu sa. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovica da je ona sa “starim drugarima” (Jocicem i Bulatovicem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Cumeta. SUOCENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popovic: Na ministra policije Jocica i na Bulatovica. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izadu Guri i Miloševic i ostali ste u kabinetu sami sa Jocicem i sa Bulatovicem. i te gluposti. Biljana Kajganic radila je kao sekretar Skupštine grada. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. Vojslav Nedic. žalbi. ali ga je tom prilikom predsednik Veca Dragoljub Albijanic upozorio da okrivljenog oslovljava iskljucivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”. Vladimir Popovic: Tacne su mi informacije i. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. budalo!” Tadašnji nacelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. U maju. U tom tekstu Miloš Vasic je napisao da je UBPOK. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. Vladimir Popovic: Nisu mi loše informacije.da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenkovic Bagzi išao da ubije kamionom. napišite da sam rekao da je Prijiceva optužnica za obdanište”. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. Draganu Jocicu. zahteva. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dodete sutra ili prekosutra ovde.. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. a da je to stav vecine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenkovic vodio sa advokatom Biljanom Kajganic. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popovicu. u aprilu 2004. doprinelo je i pitanje. U postupku za atentat na Zorana Ðindica istakla se po velikom broju prigovora. ova dvojica su najmocniji ljudi u državi. zahvaljujuci tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Zorana Ðindica. advokati i stari drugari.

na pitanje novinara Borisa Aleksica: “da li je moguce da je premijer Ðindic stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. To sa drogom. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Ðindic–Srbin pred smrt“. Preseljen iz Berlina u Vašington. Odmaknut od kriminala. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. Dok su cekani rezultati iz Visbadena. Milorad Ulemek: Ja se toga ne secam. iza kovcega. Pred smrt. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. Došli ste. da je tacno. pa ste zato to rekli. Kome je i zbog cega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netacna. Odmaknut od Bebe i Cede. Mudar. Šalju dve poruke. jeste srušila mocnu prvu Habsburšku monarhiju”. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. Nemam šta više da razgovaram. koji nikada sa vama u Surcinu nije bio. Ali. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanovic. koji su se bavili ulogom bivših Ðindicevih saradnika i stranih službi u atentatu. objavljuju pricu o fotorobotu i kako je premijera Ðindica ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. Pred smrt.. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pricali sa mnom o drogi. Vidojevic. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. napravljen je novi.. Pred smrt. objavljen nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. ali. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. Odmaknut od stranaca. Odmaknut iz Zemuna. Aleksandar Tijanic napisao je: ”Srbin pred smrt. moguce bivši pripadnik Legije stranaca. možda. U povorci. našao se i intervju Milana Vidojevica u listu Svedok 18. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. Prilikom pravljenja novog registra. ali upravo jedna takva mala zemlja. vec mrtav. Verovatno ste pretpostavili da jesam. godine. Ovaj podatak ne sprecava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijica.. a to sam ja. Vladimir Popovic: Sada cu vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. tvrdi RTV B92.danas ispaštate. To je rekao na srpskom.. Drugi prst? Taj je bio protiv da Ðindic postane Srbin. Pred smrt. da ste se bolje raspitali. odgovara: “To je veoma opširna tema. Zbog važnosti tih podataka i mogucnosti da se njima manipuliše. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. a onda je premijer Ðindic izašao. a 2001. Moguce je da se registri nalaze u posedu neovlašcenog lica. saznali biste da je ta stvar nemoguca i nikada ne biste imali potrebu da pricate. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. U moru tekstova u tabloidima. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradnickih mreža sacuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovica. Jedan pripada andelu pakla. u Surcinu na veceri. predvodeni nedeljnikom NIN. Oroz snajpera vuku dva prsta. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zlocine pocinjene u Drugom svetskom ratu. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. sa izmišljenim doušnicima. Pred smrt. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju . CEMU VEROVATI Registar saradnicke mreže državne bezbednosti od 1945. razgovarali ste sa njim. To nije rekao na srpskom”. Da nije streljan zbog onog što se znalo. Možda ce neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napacene Srbije. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. svako naslucuje da Ðindic nije bio samo ono što se videlo. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevicem i koji nikada nije bio u Šilerovoj. maja 2004. pojedini mediji. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. godine uništen je ili sklonjen.

dokumentacije. U tom dokumentu navedeno je da su celni ljudi RDB posle 5. oktobra 2000. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. godine. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOS-a i Otpora, mikrofilmovi, pomocni dosijei, izveštaji o radu za te dve godine, i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. To je utvrdeno istragom operativaca službe, a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Curcica, Branka Crnog, Miloša Teodorovica i Milana Ðurovica dostavljena je 2001. godine MUP-u i Vladi Srbije. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovica. Nikola Curcic je na sopstveni zahtev otišao u penziju, a Miloš Teodorovic i Milan Ðurovic ostali su rukovodioci u BIA. Državni tužilac nije reagovao. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatovic je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Ðindica i osumnjicen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti, a krivicne odgovornosti osloboden je, kako je obrazloženo, „na osnovu odgovarajucih zakonskih razloga“. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije, iako nije ispunjavao osnovne uslove. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe, ali njegovim imenovanjem sve je vraceno u politicke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po politickoj podobnosti. Bulatovic nije radio u obaveštajnim službama, nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova, i tako BIA je data amateru. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi, i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države, a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje, ko ce kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih politickih protivnika trebalo bi iskoreniti. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete, jer je rec o specificnom zanatu. Ako je bilo razloga da se na celu agencije nade neko ko nije iz bezbednosne strukture, onda je pitanje da li je licnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. Hapšenje Bulatovica u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata medu ljude bliske predsedniku DSS. Cinjenica da je Bulatovic bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vodama zemunskog klana povlaci sumnju. Advokat Božo Prelevic smatra da privodenje Bulatovica u akciji "Sablja" nema formalnog znacaja u slucaju njegovog imenovanja za šefa BIA, jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu, što jeste problem prethodnih vlasti. Generalni sekretar, za divno cudo, navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet, Veljko Kadijevic, rekao je, na opšte cudenje, da je Bulatovic covek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. On je naglasio da Bulatovic nije laik vec covek koji se bavi tom oblašcu i dobro je upucen u bezbednosnu problematiku. Cinjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova, prema Kadijevicu je još jedan plus, jer Bulatovic uživa ugled u inostranstvu, a funkcija direktora BIA delimicno je i politicka: „Bulatovic se visoko kotira u ovoj politickoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenadenje. Predstoji mu ozbiljan rad, jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebace mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim nacinom rada. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“, ocenio je Kadijevic. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. Preuzimanje tajne službe, bilo mu je neophodno, samo da nastavi "neomiloševicizam". Danica Draškovic tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatovic obecao da ce podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovicem o prislušnim uredajima koji se još nalaze u mojoj kuci. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. Rekla sam mu da, po koalicionom dogovoru, SPO-u pripada to mesto. Bulatovic je rekao da nema ništa protiv

mog izbora. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završicemo to.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Draškovic za šefa Instituta bezbednosti, ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u cemu je problem... Ocigledno postoji problem kada on ceka toliko...“, rekla je Danica Draškovic. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovica, da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije, pošto je njihov kadar Vladimir Božovic postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije, pa smo odbijeni. Tražili smo zamenika ministra policije, ali koalicioni partneri nisu pristali. Na kraju smo dobili obecanje da ce nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. Božovic je odmah postavljen, dok smo sa Institutom cekali…“ Direktor BIA Rade Bulatovic nije odgovarao na pozive. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srdan Ðuric tvrdio je da imenovanja Danice Draškovic na celo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. Ministar Bojan Dimitrijevic rekao je da se to pitanje rešava izmedu lidera DSS i SPO. Clan kadrovske komisije iz SPO, ministar za dijasporu, Vojislav Vukcevic rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada ceka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. Kako je Bulatovic kadar DSS, iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog.“ Portparol DSS Andreja Mladenovic objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatovicu imenovanje Danice Draškovic u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam, BIA ce ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. Kada je dogovor propao, list SPO, “Srpska rec” opisao je pocetAk rada Bulatovica: “Direktor BIA, sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom, i bivšim zamenikom nacelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savica, Miloradom Bracanovic koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije, i operativni organizator politickih zlocina pocinjenih za vreme Slobodana Miloševica, i posle njegovog pada. O cemu pricaju može se zakljuciti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali, za ubistva Zorana Ðindica i Ivana Stambolica. Ocigledni su napori izvršne i sudske vlasti, potpomognute državnom bezbednošcu, da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku, a procesi dovedu u sumnju. Jasno je zašto to radi Bracanovic, ali zašto i u cije ime to radi Rade Bulatovic? Rade Bulatovic je, kao novi direktor BIA, promivisao i novi dan bezbednosti - 17. oktobar (namerno ili slucajno iz doba kralja Aleksandra). Na toj svecanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševicevu pretorijansku gardu, sacuva sve saborce Milorada Lukovica i Milorada Bracanovica, i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud nece dugo rešiti. Do njega su, kako piše “Srpska rec” na toj proslavi stajali Radiša Roksic - clan JUL-a i tajni policajac Mire Markovic, Miša Vilotic - oslonac Radeta Markovica u borbi protiv domacih izdajnika, Cviko Milinkovic - pijani kum Milorada Bracanovica, Mica Jovanovic - glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševica, julovac Mile Jovanovic - ekspert za privatne zabave direktora, Vojislav Mrakovic - pobednik na takmicenju "ko ce pre doneti tortu za rodendan direktoru BIA", Slobodan Mirkovic i Nikola Milenkovic - zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA, Slaviša Miloševic - najbogatiji tajni policajac u Srbiji, i tako redom. Posebnu pažnju na proslavi Bulatovic je poklonio svojoj ekipi iz Carine, iz vremena kada je, kao Mirin dipolomata, švercovao iz Turske i Italije. Tu je predvodnik Predrag Petronijevic, svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova, koji je kredit kod Bulatovica stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovica, kojom je, zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ, lažno optužio svog šefa - Gorana Petrovica. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulic, alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe, i Ðoka Antic iz Niša, "Radetov carinik" iz vremena "krmaca" iz Turske i Italije, nagraden mestom nacelnika niškog centra BIA. Za medijsko pokrivanje svecanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan", uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. Za ovu svecanost preureden je kabinet Radeta Bulatovica, postavljen mermer na ulaznim stepenicama, a hrana i pice pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajic,

leceni alkoholicar nakon krize posle sloma Trece linije 5. oktobra 2000. Na proslavu treba dovuci i politicki krem, ako je moguce i Borisa Tadica, pa je preko Stevana Nikcevica, direktora "Jugoimport SDPR", Bulatovic bio u komunikaciji sa predsednikom. UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovica i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomica, otvoreno je pitanje, ko se i kojim povodom vidao sa osumnjicenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Ðindica. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, Gradimir Nalic, rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. godine, i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza izmedu države, oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovacevic-Vuco demantovala je da je advokat Gradimir Nalic, nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. godine Gradimir Nalic nije izvršni direktor JUKOM-a, i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatovic, a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanovic. Znaci, Gradimir Nalic u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio, neko spajanje sa Unmikom, pre svega zato što nije bio izvršni direktor, a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme, JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih politickih osudenika i nije radio nikakve poslove na oslobadanju zatvorenika, pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". Gradimir Nalic je ponovio da je od oktobra 2000. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM, i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovica, Fljoru Brovinu i maloletnog Vucetica iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. Cedomir Jovanovic u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošcu" piše: “Kampanja protiv nas se pojacava. Stalno je tema bila Hag. Legiju sve vreme toksira Koštunicin kabinet da ce biti izrucen Tribunalu. I pre republickih izbora u decembru 2000. godine, na slavi JSO, na Arandelovdan, Gradimir Nalic, savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota, a ne Ðindicu jer ce ih sve prodati Hagu. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar", porucio im je Nalic. Zbog te smotre, a ne zbog sklonosti krizama, nismo prihvatili Koštunicin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. Tek naknadno smo saznali da Nalic ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujuci za svakoga ko ima profesionalne ambicije. To su problemi prema kojima su Jocicevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. godine.“ Na sudenju optuženim pripadnicima tzv. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS, Gradimir Nalic, ispricao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS, 28. februara 2002, policija je saopštavala da “prevrce nebo i zemlju” ne bi li uhvatila pocinioce, ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo ucinio. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžica u Beogradu. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškacke politike. DHSS je saopštila, što je krunisano kasnije u “Sablji”, da napadaci žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. DSS se pridružuje krivicnom gonjenju protiv ovde optuženih, jer novih dokaza nemamo“. Predsednik sudskog veca Marko Kljajevic pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo

Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam, to može da kaže samo Vojislav Koštunica”, odgovorio je Nalic. U istrazi ste, 8. jula 2003, rekli da je Ljiljana, supruga Ljubiše Buhe, u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovica i Milana Jurišica, da je to uradio “surcinski”, a ne “zemunski klan”. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajevic. “Osvežili ste mi secanje. Dobijena su njena pisma, pretpostavljam da ih imate”, vadio se Nalic. Kad je sudija Kljajevic rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe, Nalic se obavezao da ih nade u stranackoj arhivi i dostavi sudu. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice izmedu DSS i DS, i unutar celog DOS, oko daljeg toka reformi i politike države. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim politickim faktorima. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama, ali nismo išli u revanšizam“, dodao je Nalic Na pitanje advokata Slobodana Milivojevica, branioca prvooptuženog Legije, Nalic je bio izricit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još veceg razdora u DOS. ŽIVOT TECE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. tender po kome je ministarstva privrede, za ekonomske odnose sa inostranstvom, i kulture trebalo da cuvaju privatna obezbedenja. Pocetkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti", ciji je suvlasnik Gradimir Nalic, da preuzmu obezbedenje nekih vladinih zgrada, ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. Neuspelo angažovanje Nalicevog obezbedenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. decembra ujutru došao je jedan covek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbedenje ovog ministarstva". Ja ga pitam gde si radio ranije, a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. Ministri Milan Parivodic, Dragan Kojadinovic i Predrag Bubalo culi su za angažovanje privatnog obezbedenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dode da nas zameni. Kako smo kasnije saznali, Predrag Bubalo, ministar privrede, pogrešno je razumeo da hoce da zamene i njegovo licno obezbedenje, pa je otišao kod ministra policije Dragana Jocica. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate, a nama hoceš da ukineš i ovih nekoliko policajaca." Posle toga, Jocic je odustao od promene i mi smo ostali ovde. “ Angažovanje privatnih obezbedenja u vladinim institucijama nije novost. Vec drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". Oni su na tim poslovima bili rasporedeni u vreme vlasti Slobodana Miloševica, ali ih je nova vlast zamenila policijom. Informacije o nastavku trenda iz Miloševicevog režima potvrdio je Gradimir Nalic: „Taj tender je postojao, ali... nije prošao. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbedenje. Trebalo je da se promeni izmedu cetiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva, ljudi koji rade na portirnici ili neke slicne poslove. Nije bilo predvideno da se zamene policajci koji obezbeduju ministre... Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera, ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. DA LI JE SVE SLUCAJNO I BEZ POCETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši nacelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavkovic je potvrdio da je u noci izmedu 4. i 5. jula 2001. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. Pavkovic je izjavio da naredenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ, vec da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ, Gradimir Nalic. Oko jedan posle ponoci u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i, prema njegovim recima, tamo zatice: „Koštunicu, šefa kabineta Ljiljanu Nedeljkovic, generala Acu Tomica i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalica... Nalic me je, pod uticajem alkohola,

rekao je Pavkovic. I inspektor Slobodan Pešic nije priznao da je ucestvovao u ubistvu privedenog mladica Milana Jezdovica. u kojima su ucestvovali radnici policije. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomic. Medutim. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatovic.docekao recima da sam covek od akcije i da konacno za mene ima zadatak. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na prici o prisluškivanju. a da Tomic predložio i hapšenje Vladimira Popovica Bebe. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. da je utvrdeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novcane naknade. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj clanova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlucili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. Izgovor Tomica za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljevic otišao i sve ispricao premijeru Ðindicu i tako onemogucio akciju“. što je Pavkovic odbio recima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu cu izvestiti samo predsednika Koštunicu. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. Brkiceve tvrdnje nisu se ispostavile kao tacne. odgovarajuci na pitanja sudije. bivši nacelnik Uprave vojne bezbednosti. vec i šta je u njoj. neovlašceno prisustvovao i Gradimir Nalic. rasturiti je i videti šta ona radi . koliko je ljudi obezbeduje. niti je bilo price o istrazi. da im na službene telefone šalje iritirajuce poruke. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešica. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. što bi bilo logicno. kada sam video da Tomic ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. On je rekao da je Nalic zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. general Obradovic je negirao svoje ucešce u navedenim dogadajima. okrivljenog Brkica i njegovog advokata Gradimira Nalica. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. sem Ljiljane Nedeljkovic. On je naglasio da se od tada. Pavkovic je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevica. zakljucili smo da bi upad bio neovlašcen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. i dodao da je Nalic rekao da se „upad mora izvršiti iste veceri jer ce u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. Milena Simica i Milana Ðakovica. a novinar Brkic ostao je pri navodima iz svojih tekstova. Pavkovic je svedocio da je na tom sastanku Nalic istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkica da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovica tvrdnjama da je ucestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševica Tapija. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. koji je vodio glavnu rec“. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkic neopravdano proganja. vec se govorilo o „nekakvim kablovima. da je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. pa do smene s mesta nacelnika GŠ. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. ali nije osuden. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je nacelnika SUP Beograda Milana Obradovica. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novcano obeštecenje. advokat Nalic predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkiceve odbrane. Pored Pavkovica. dao sam znak glavom generalu Pavkovicu da od akcije nema ništa”. i prikrivao ubistva gradana u prostorijama SUP. U višecasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuce u sukob unutar DOS i na taj nacin napravi neka vrsta udara u zemlji . rekao je Pavkovic i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Ðakovic. . savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noci.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkica. Nakon cetvorocasovnog ispitivanja. zgradi kod ‘Beogradanke’. zapleniti aparate“.

Ristivojevic je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprecavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. Cinjenica da su nakon odlaska iz savetnicke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštunicinoj vladi). izuzev savetnika Vladimira Galica. U Koštunicinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodic. pre svega o kosovskom pitanju. Iako zvanicno nisu ni na jednom položaju. potpredsednik SRS. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. ciji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoci i podatak da je njegov licni sekretar vec godinama Mirela Vasic. mahom su to cinili svojom voljom. godine kao clan DS. Cedomir Jovanovic je. pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. Ovi ljudi i dalje imaju znacajnu poziciju i cesto su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetnickim mestima. Medu onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. u javnosti su se pojavljivali i Koštunicini šefovi kabineta. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. rekao je da su radikali uvek dobro saradivali s njim. Dugo uz Koštunicu i covek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simic. Osim savetnika. optužio Nalica za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. da kupi 4. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. Posle skupštinskih izbora 2007. Njegovo mesto nezvanicno je zauzeo pravnik. Nalic je bio advokat Radeta Bulatovica kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Ðindica. . proizvede u ministra policije. a kasnije je osnovao firmu za obezbedenje. Željku Mitrovicu. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. što je ovaj negirao. Bio je urednik spoljnopoliticke rubrike na Studiju B. Petar Ladevic. Aleksandar Tijanic. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljkovic.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoc u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. Gradimir Nalic. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što ce biti napadnut neko ko mu je blizak”. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. lojalnu Koštunici. godine. dok je bio šef poslanicke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. Odlazak Ðurica usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Ðuric izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. karijerni diplomata Miroslav Šestovic i pravnik Aleksandar Simic. Rade Bulatovic. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatovic postavljen je na mesto direktora BIA. izdvaja se Slobodan Samardžic. Branislav Ristivojevic. Oni koji su odlazili. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politicka pitanja. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulica za koga je tvrdila da je štetan za stranku. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalovic. Napustio je Karica 2001. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. Koštunica se ne odrice lako ljudi u koje ima poverenja. filozof Mile Savic. 2000. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. Ðuric je Koštunicu upoznao 1990. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. a Aleksandar Tijanic je imenovan za direktora državne televizije. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžic. Koštunica je nameravao da Nalica.Kada je stupio na vlast. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljkovic. Leona Kojena i književnika Matije Beckovica. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. godine kao predsednik SRJ. Iz prve Koštunicine savetnicke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalic. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadica. Po profesiji je novinar. Savetnik za medije Srdan Ðuric postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. Kada se sredinom februara 2008.

za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matica i Ivana Markovica… Vujovica u srpskoj politici zovu “Koštunicin ambasador u Americi”. On je za srpsku opoziciju. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitovic koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. otišao u Kulu. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i cudniji od funkcije koju ima. i nije mogla biti delegirana republickom. a onda je licno Miri Markovic ispricao šta su tamo oni govorili. susreo se sa Legijom. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujacic malo što i pita na mestu koje pokriva. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. ta materija bila u iskljucivoj nadležnosti saveznog parlamenta. Njegov kum Nebojša Vujovic je nominalno zastupnik vršackog “Hemofarma” u Vašingtonu. iako je. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. pa je tako savetovao i Radovana Karadžica. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. u kojem je bilo reci o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. organizovao ucešce u Molitvenom dorucku. Branku Prpu. Bulatovic je bio medu prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. preko sandžackih kombinacija. Nikitovic je roden u Baru. a kažu da je imao znacajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. od izvorne (republicke) ka delegiranoj (savezni). koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštunicinog kandidata za ministra policije u Ðindicevoj Vladi. unutrašnjopoliticki. bio je. u svojstvu medijskog “eksperta”.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. znacajno. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom politickom krugu. Slavka Curuviju. shodno Ustavu SRJ. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naci u svakoj “mucki”. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . Navodno je bio vrlo uticajan kada je rec o odnosima s Crnom Gorom. Nebojša Medojevic ga je pozvao u Vašington. o cemu je tadašnja urednica Tamara Nikcevic progovorila. pocev protiv Crne Gore. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevicem ostalo je u domenu nagadanja. pre 5.Kada je 2004. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovica . Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeduju srpski tajkuni. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. a ovaj Tamaru Nikcevic. ali da to nece dugo trajati. Buduci da je DSS zastupao “legalizam” iznenadujuce je bilo insistiranje da taj zakon donese republicka skupština. Braun je odmah zvao Željka Mitrovica. odreduje našu sudbinu u svetu. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima.oktobra 2000. OBRAD KESIC je covek za koga je teško reci šta u stvari radi. “ANTI-HAŠTVO” . izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. Srdana Darmanovica i ostale. . ali i problem koji. NEBOJŠA VUJOVIC je kum Radeta Bulatovica. i to na preporuku kuma Bulatovica i Gradimira Nalica. u vreme dok je bio predsednik SRJ.ZAVERA ILI POLITIKA Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. nekad ne. kao i kum. aktuelnog šefa BIA. do politickih igara koje se nekad otkriju. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. kada je. vlasnika PINK. nekadašnjeg Koštunicinog savetnika za ljudska prava. pre svega. jer ce državom brzo upravljati patriotske snage”. Tako je bio pregovarac sa Karlom del Ponte oko izrucenja Ratka Mladica. u vreme Slobodana Miloševica. i “informisao” o tome da je ovde vest dana. Vujovic je bio JUL-ovac.

DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politicka realnost. direktorka Instituta za uporedno pravo. s druge strane SNP se konfrontira sa medunarodnom zajednicom u procesu koji ce za finalnu cenu dobiti iznos koji nece placati ni predstavnici SNP ni gradani Crne Gore vec pre svega Srbija. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izrucivanje tumaci se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. Stav da naši sudovi ne treba da ucestvuju.“ Mihajlov je izneo politicku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. zamenik generalnog sekretara savezne vlade.saveznog i republickog. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo. ne preostaje nam ništa drugo nego da ucinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republickom nivou. da treba imati u vidu za šta ce da glasa SNP. rekao je: „To je prakticno rušenje Srbije i meni se cini da je to istovremeno politicki manevar kojem je bio sklon Miloševic. Gradimir Nalic. šef poslanicke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogucnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubaca. priznajuci kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. Kada to nije prihvaceno. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Sve ostalo vodi ka hajduciji kakvu sada imamo. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi strucni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na politicko opredeljenje clanova. odnosno izrucenje." . Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada. Savezni daje samo okvir a republicki ureduje izrucenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. Nalic je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubaca uvrsti ekspert iz SNP. ali o kojem bi odlucivala republicka vlada. s jedne strane." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatovic saopštio je da ce SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. je preglasan rad grupe je nastavljen. Treci predlog je profesora Grubaca u kome je sadržano izrucenje. i kombinujuci pravne i partijske interese.. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagodavanje Grubaceve verzije. Dan kasnije. zakljucila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrdena zakonom. s tim što predvida odredene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri. zakljucio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. DOS je formirao strucni tim: Momcilo Grubac (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). Haški tribunal je medunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija clan UN. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. Sead Spahovic. onda je automatski i naš sud. šef poslanicke grupe DOS-a u republickom parlamentu. Da bi se sacinio nacrt zakona.Dejan Mihajlov. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. Vesna Rakic-Vodinelic. Na taj sastanak. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. sadržavao je i odredbu o izrucenju. republicki javni pravobranilac i Igor Jovicic. rekao je da se izuzima iz rada ali da hoce bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaceno. Nalic je onda zatražio da se sastanak odloži. Kada se sve ove cinjenice uzmu u obzir. u potpunosti podržava politika Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. Na prvom sastanku Gradimir Nalic se deklarisao da on nastupa u ime DSS. Moc je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajduciju. Cedomir Jovanovic. pošto je obavio konsultacije.. jer dok se. hapsi gradane po pijacama. Nalic je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije clan tima. savetnik predsednika Koštunice. Koliko se secam. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija. kojim se u suštini teži obmani.

Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinacne interese. nacin na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on ce samo izazvati nove sukobe. Vesna Rakic-Vodinelic: Mislim da o tome treba da odlucuje Okružni sud Srbije.Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. Da li je njima interes jedna pravno uredena država koja ce imati pravnu i zakonom uredenu saradnju sa Tribunalom gde ce postojati pravila i procedura ili ce oni tu saradnju vršiti tako što ce se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde ce se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni cinili odredene usluge. ali nije odlucio o lišenju slobode. Tribunal je odlucio. On podnosi zahtev državi da se privede odredeno lice. Na osnovu cega tako mislite? Vesna Rakic-Vodinelic: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluci organ koji ima svojstvo suda. oktobra. Tribunal je sud. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. DSS ce podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. jednostavno. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što ce delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. Sead Spahovic: Kažite kako da glasi. i da „taj zakon nece proci u Skupštini Jugoslavije. Sead Spahovic: Ovde je sud odlucio o lišenju slobode. bili su kocnica buducnosti cele nacije. onda cemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajednicke države tj. koji ni po cemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. što znaci da državni organ mora da kaže. i koji su napori cinjeni da se održi. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom. Pera Peric na osnovu ovog rešenja . garantovao da ce on u potpunosti moci da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina gradana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne politicke snage. godine. To je paradoks politickog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP vec zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj nacin dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. da se zapitamo šta je njima interes. Da bi se neko priveo.“ O pravnoj i politickoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Ne sme se zaboraviti da je ovde rec o nekolicini Miloševicevih najbližih saradnika. Vesna Rakic-Vodinelic: Ne. Ako cemo praviti ekspertski zakon. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i politickog rizika koji taj posao prati. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. Vlada Republike Srbije naucila je lekciju da u interesu naših gradana moramo biti kooperativni sa medunarodnom zajednicom.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. Politicki rizik takve odluke Cedomir Jovanovic je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. a ko je protiv saradnje sa svetom. svedoci i sledeca rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakic-Vodinelic: Ponavljam što sam prošli put rekla. Sead Spahovic: Dobro.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlucivanje od strane Vrhovnog suda. to je nesporno. mora ta naredba o privodenju da bude implementirana. moramo da uvažavamo tu realnost ako hocemo da budemo i prakticni i reformisti i legalisti. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštunicin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od gradana Srbije. Ali je. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5.

traži da ga uhapse i da ga predaju. Blagoje Govedarica. Ljiljana Vaskovic i Stanko Ristic rekli da "nece da ucestvuju u farsi". To je Haški sud. Stanko i Predrag Ristic. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak ni to nije bitno. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veca. Ðogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovica i da zna da je Gradimir Nalic. I to da ostavimo. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. zato što traje istraga protiv osumnjicenog Blagoja Govedarice. Marko Lugonja . obracajuci se pripadnicima JSO na slavi jedinice. mora neko o tome da odlucuje. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. da bi se on uhapsio. Sead Spahovic: To je sad drugo pitanje. važno je ono što se sada dogada. ne podrazumeva bilo koji. koji je potpuno nejasan. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema znacaja kada je u pitanju potraga za Mladicem. Ratko Vucetic. direktora BIA Radeta Bulatovica. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaceno. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. ministre policije i odbrane Dragana Jocica i Zorana Stankovica. vec je država bio JSO. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakic-Vodinelic: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Dok se ne uhvati 'hajduk'. kako su nazvali sudenje zatvoreno za javnost. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike . Tim pre. da ga isporuci. Saša Badnjar. a to Vlada Srbije ne zna. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Ðogo. Bojan i Ljiljana Vaskovic. Cedomir Jovanovic je rekao da se Rusija "cudno" ponašala u svim dogadajima od promena. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaci sud. 2001. Novinarima nije omoguceno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. pa bi javnim sudenjem bila ugrožena istraga. Borislav Ivanovic i Tatjana. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlucuje sud. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovica. Optuženi Jovo Ðogo rekao je u obracanju sudskom vecu da "živ nece prisustvovati tajnom sudenju". Sudsko vece kojim predsedava Dejan Dobrosavljevic odredilo je nakon toga pauzu. Haški sud se obraca organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Markovic). Saša Badnjar. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa . a u nastavku sudenja odlucilo je da postupak zatvori za javnost. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladicu Ljubodrag Stojadinovic objasnio je zašto nema razloga da sudenje bude zatvoreno za javnost: „To sudenje nece imati puno znacaja na sudbinu Ratka Mladica i pregovaracku sudbinu Srbije. Sudenje pomagacima haškog optuženika Ratka Mladica u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. Ali.ide. i da tako Akcioni plan. i da privede ovo lice. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. Vesna Rakic-Vodinelic: Nije odlucio o lišenju slobode. U CIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Ðindica pred Specijalnim sudom. Sead Spahovic: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlucio. Sead Spahovic: Da ga uhapse i da ga predaju. Sead Spahovic: Slažem se. nije postojala država. Naveo je da su predlagali da Miloševic bude premijer. Sead Spahovic: O tome odlucuje Tribunal. Cedomir Jovanovic izjavio je kao svedok da je Radomir Markovic „preko jednog coveka porucio da ce dati ostavku. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladica. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo znacaja. Za pomaganje Ratku Mladicu u skrivanju optuženi su Jovo Ðogo. Sead Spahovic: Sud je Tribunal.

30. 12. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalic. 1996.. što je odbijeno. vidi o cemu se radi.. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Ðindica. Posle završenog rucka zamolio me je da izademo na ulicu.VI Deo istina ima samo jedno lice DEMOKRATIJA OD LAŽI JE UPROPASTILA SRBIJU VI DEO KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karadordeva. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. bre! Mira: Ne mogu. Tu sam kod Zokija. moje slatko! Marko: Ej. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. Miloševiceve patriote.. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. da to rade neki nezadovoljnici tzv. a da je Koštunica "organizovanom politickom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprecio da oni budu optuženi". zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. Prema njegovim recima Koštunica je predlagao da Branko Crni. ali Grci ne priznaju tu karticu. . ali da je Bracanovic imenovan za nacelnika uprave za prisluškivanje. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvucen i da su ozvuceni mobilni telefoni. jer bismo izgubili kontrolu.. Razgovor Mire Markovic i sina Marka. Marko: Evo me u Požarevcu. jedem prase ovde. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. ali ne tako da je u to umešana zvanicno. sekiram se za tebe. na rucak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Ðindica. Mira Markovic urgirala je kod Bogoljuba Karica da pokuša da otvori racun u Nacionalnoj banci Grcke. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . nego neke sanacije.. zamenik Markovica bude šef DB.“ Popovic je prozvao i bivšeg nacelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomica i direktora BIA Radeta Bulatovica. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. Marko: Što si poludela. Jedem se. koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljevic zalagao za njih. gde nema novca da plati neke racune. strašno. 1995. oko toga vrlo aktivno ucestvuju i rade. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Ðindica: „U septembru 2002. Dodao je da se premijer Ðindic nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko ce biti ministar policije. na koji ce sa racuna Mire Markovic u kiparskoj banci prebaciti 100. gde je tata? Mira: Tata šeta.. struje. Dok smo stajali na ulici. shvati. nego na neke delove ruske obaveštajne službe. frakcije. koje je sacinila hrvatska obaveštajna služba: 27. Pre tri dana su ovde poceli sa restrikcijama struje. sedam ili osam meseci pre ubistva Ðindica. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. a kada to kažem ne mislim na zvanicnu. na šta mislite?". vec smo to radili kompromisima . bre? Mira: Pa kako šta sam poludela.vojnom bezbednošcu. Ja sam to tati javio.000 apoena nepoznate valute. Vladimir Beba Popovic izneo je na TV B92. on je nekoga zvao i receno mu je da nisu restrikcije. Ispred stana Mihajlovica uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. 12. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti. Marko: Slušaj. Naime.rekao je Jovanovic i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savic i Milorad Bracanovic budu novi celnici DB i da je to odbijeno. necu 10 puta isto. Mira: Da i mama vecera na miru. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata".

Miloševic: E. ledena kiša pada napolju. 3. jagnjici i ostalo. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom Miloševicem. divno mili.. lepi moj. da smo sve na foru ulazili. 12. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. dok se ne istušira hladnom. Šta sad imate kod kuce za jelo? Marko: U. pada neko cudo. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. 1. Miloševic: Pa znam.. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. okitila i tako. nama se to iz Beograda odlucuje. Evo. ja nisam mogao jedan korak da napravim. Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kucu.3. Sad ima klope na sve strane. to je nedopustivo.. ali ne plivaš u dakuziju. kad ih pozovemo. to nisam znao. to može covek šok da dobije. Mira: Jao. Marko! Nemoj nikako iznad 31. 1996. Bila je temperatura 28. ovoliko leda nisam vid’o u životu. Ne može da se vrši razmena toplote. pa se kupam 42. Mira: Šta cemo. lepi! Marko: Šta radite? Miloševic: Evo. Miloševic: Da. Mira: Mili! Marko: Znaš. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa Markom o useljenju u novi stan. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. a mi pricamo ovde. bez veze. Miloševic: Pa znam. Marko: Dobro. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led.. Svi živi donose klopu. pa seti se prošle godine u Karadordevu. nešto ovde razgovaramo. Marko: Šta radite. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. to je iznad normalne temperature coveka. Ljubiša me pitao dva dana . Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Miloševic: Ti si budala. kupam se na 40. da pitamo. Ima raznorazne sarme. Miloševic: Na 32 najviše. kažu: "Mi smo distributeri. bre. bre! Kako može u vrucoj vodi. Miloševic: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. na 30 je vec vrucina. Miloševic: Pa nemoj. Reguliši to i nemoj da se zezaš. bre. Pošto ja ne nosim papuce. sad ce u Dnevniku da bude da nema ogranicenja. Treba da bude 18. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. ima jedno pet santimetara. lepi! Marko: Milica je unela jelku. grejanje. ali ne sme preko 30. Marko: Pazi.2. svaka cast.31. a ovo da je potpuno covek potopljen u vrelu vodu. A drugo. Miloševic: Pa ne. Secaš se da niko nije mogao da ude u vodu. nije moguce! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. kuco." Miloševic: Sad cu da vidim. Mama je gore. Miloševic: Ma. to je prava stvar. Drugo je tuširanje.. prasici. mama. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. I to je nezdravo. Pusti te brojeve. Nemoj. Kako dodem u dakuzi. u njoj ima topla voda. ne može da se prode. Miloševic: E. Krevet i muziku sam uneo. Tu smo negde. izadeš. tajkice? Miloševic: Evo leškarimo u krevetu. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. Marko: Dobro šta me plašiš sada. divno! Divno. divno! Je l’ da je carobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. Veruj mi. može samo covek da padne. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuce. evo cekacu da padne na 32. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. kako cu ja da se ugojim u ovoj kuci. sve. neka je sa srecom. Miloševic: Zdravo. 'Ajde. na 38 stepeni.. bre. I uopšte više necu da se zajebavam. Miloševic: Evo ti da cuješ mamu.

Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. imam ideju. Miloševic: Nemoj da se zajebavaš. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Miloševic: Ne „žabari“. jer imam podno grejanje pa mogu bos. Marko: Pa. o porodilištu? Jedno divno porodilište. tamo je izvanredno. ništa više. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. Miloševic: Marko. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srecni da oni dobiju nešto tako. Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Miloševic: Ne zajebavam te. nezavisno od diskoteke. bar me ti razumeš na tu temu. znaš kako izgleda porodilište? Miloševic: Znam. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. bolje ti je drži “Madonu”. da ti odsedneš kod njega. pa udem u patike. Marko: A pa onda ne moram. Zamisli. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Miloševic: Kakvo. a da ne budeš baš. Ali.. Hoceš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. što se kaže. pravi. mama. muž ti je jedan muškarac. naravno. porodilište? Marko: Porodilište. Ej. to je nepristojno. u svinjcima. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. nosi papuce. Miloševic: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. Marko: Ima i kiretarnica pored. a istovremeno društveno korisne. nego Francuzi. pa naravno. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad udem u kucu odmah se izujem... Marko: Šta. molim te! Pa uvece kad legneš onda moraš da imaš papuce pored sebe. Ko sekirama da me biju po glavi. 1. rekla je super. Miloševic: Pa. nego voleo bih da. koja traje 3. to je zato što idu na kiretažu. je l’ ima opet frka neka? Miloševic: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. Miloševic: Dobro. on se vraca u ponedeljak ujutro tamo. lepi. necu tebe da pitam. Tata. 3. ovde po Požarevcu. hocu da pitam mamu.pred Novu godinu šta hocu da mi kupi za Novu godinu. Nego se istim putem vrati. zar to nije divno? 15. ni u Francusku. tata. pasivan. nemoj ni da krociš ni u Austriju. koje ce mi i onako trebati za po kuci i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove.5 minuta. ti si moja mama. To je seljacki. i po kuci sam u cistim patikama. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. da idu u bolnicu. To je k’o Marinko Rokvic. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip... molim te. Miloševic: Razumem te ja. ali u porodilištima nema kiretaže. Mira: Ali. Mislim. dobro ajde. Mira: Nemoj. Marko: A Francuzi? . Marko: Ma. nego se radaju deca. Miloševic: Kaži. nemoj da planiraš. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. ali to hocu da ti kažem. bre. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. sa kompletnim komoditetom. onako tipican konzervativan. zamisli kad za kiretažu. a kamoli da je nešto inteligentnije. kad ideš da piškiš. ogradeno travnjakom. ej. 1997. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. ne bi ih koštalo ništa. bre. kako ti kažeš... šta misliš. zaposlim renomirane požarevacke ginekologe. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. Medijski su zloupotrebljavali. bre. samo ne od srca nego od kuge. Kiretaža košta 150 maraka. Hteo sam tebi da predložim. u centru pažnje. bre. 1. sine. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. bice Dojcilo kod nas veceras. cuj.

Miloševic: Pre svega oni, to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. Austrijanci su pisali svašta. Marko: Da, da, da. Dobro, bre, ništa, nema frke, razumeo sam sve. Miloševic: Pa sam mislio, ti ako se tu nadeš koliko se nadeš nije bitno, al’ se vrati istim putem... Pa, i veceras cemo se cuti. Evo da ti dam mamu da je cuješ. Pošto si još u sobi, sad nisi u kolima, ne voziš. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima, jer se boji da negde ne skreneš, a evo sad si u krevetu. Evo dacu ti je sad. Ajd, cao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. Blejim, uživam, sad sam se probudio i cekam. Sinoc bila buka, kafane, diskoteke, crkla baterija i jebi ga. Evo sad sam se sredio, sad cu da pokušam. Slušaj, mama, ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene, odnosno na moj šarm. To ti nije baš neka pozitivna strana, da ti kažem. Slušaj, zvacu Milicu kad-tad. Tvoja rec je za mene zapoved, šta ti je... poslacu joj faks, pa onda telegram, razglednicu, i to, pa cu da je nazovem. Slušaj, ne daj bože da dodemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja, znaš. To je ozbiljna tema, i mora da zvuci tragicno. Mama, ne zajebavaj me više. U redu, skratio sam ti, zvacu Milicu i bicu sve kul. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. I eto tako. 15. 3. 1997. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom o kcerki Mariji. Marko: Pa šta si rekao Mariji, majke ti? Pa, jesam te zamolio da, da joj javiš, a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k.... da li sam umešan ili nisam. Ne, bolje nek budem ja umešan, da se ne pomirimo još narednih godinu dana, nego ti kažem stvar... imace posledice za taj njen popizditis? Miloševic: Ona, Marko, rekao sam lepo da si joj porucio da ceš ti da joj rešiš problem džipa. Marko: Dobro, i šta ti je ona rekla? Miloševic: Da ne ulazi u sumnjive rabote, jer je rec o prljavoj stvari, jer je rec o stvari i tako sve ono što si ti rekao. Ona je rekla: „Jao, kako cu ja, veceras covek treba da putuje za Nemacku, treba da mu dam danas pare.“ Marko: Ni slucajno! Miloševic: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa, kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira, a ti nisi ni krimos, nego si Marija Miloševic. Prema tome baš sve legalno, cisto, normalno!“ Ej, Marko, je l’ se secaš ti naše babe Jele? Marko: Secam se, ona je imala macke. Miloševic: E, sad Marija, pocinje da je hvata sindrom usedelice, samo to nemoj da joj kažeš. Pocela je da skuplja kucice. 26. 4. 1997: Razgovor Marka Miloševica s Nenadom Batocaninom Nešom (ubijen je 26. 11. 2002. godine u Beogradu), covekom iz licnog obezbedenja Slobodana Miloševica i pripadnika MUP Srbije, i Markovim instruktorom za vatreno oružje. Marko mu prepricava svoje doživljaje s vežbi na streljackom poligonu, na kome je ocigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i, pred kraj razgovora, o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea, u šta su obojica dobro upuceni. Marko Miloševic se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života." Marko: Dva tipa koje sam provalio, da im idem na ku..., što sam stalno naoružan do zuba, jer u glavi im je verovatno ona varijanta, kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera", ono u varijanti "šta ce mu sve to, kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz cega prvo da puca". Znaš kako idu ta pljuvanja, interna, znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i cestog menjanja oružja, to su Aca i Gavra. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba, s tim što Aca, naravno, nije prokomentarisao ništa, jer to mu sujeta ne dozvoljava, a Gavro je rekao: "Ajde, malo ti da nas pratiš." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije, razumeš, ja kažem: "Drugovi, ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane, mirno mi srce, cistim pištolj i dolaze neki indijanci. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo, to treba zabraniti! Nešo: Da, da. Marko: Dolazi neka konjina koji, pazi niti me pita, bre, je l' umem, je l' ne umem, ko sam, šta sam. Ne, nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno, kao da, j.... li ga, ko kaže da, da taj "glok"

mali, dobar je, ali samo sa dve ruke, sa jednom nije baš nešto. Nešo: Pa, ne znam o cemu je rec? MARKO: Slušaj, bre, seljacino, opali. I da, znaš šta mi je veceras bio vrhunac. Kad sam ukapirao da me kenja, jer ja sam se plašio, pošto sam cesto menjao oružje, pucao sam iz uzija, iz pumpe, iz "heklera", i ceko sam da me ne zajebe negde, da ne pocnem negde da promašujem, jer vidim da me jedva cekaju. I kad sam provalio da me sere, onda je krenulo klasicno uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "cetrdesetpeticom", ali da ga repetiram jednom rukom. Nešo: Da, da. Marko: I to je, znaš, to je onda bilo "ajmo kuci". Zaista, mislim, bez ikakve prepotencije, da sam malo merodavniji od Sente za to. Ja sam rekao, ako cu vec da se cuvam, daj da se cuvam. Vozilo ispred, vozilo iza, po dva coveka unutra, dugo naoružanje, interna veza. Javljam se kad izlazim, kad ulazim, svi vi pancire, to je naredenje. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. Sinoc, jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. Hteo sam da dodem u Karadordevo da pricam s tobom i sa šefom. Pa da li znaš od koga sam ja sinoc cuo, na primer, celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao strogo poverljivu? Verovali ili ne, od Lile (zapravo - Jelke). Pazi, ti znaš koji je Jelke idiot. On nije kalibar, on nije tigar koji je upucen. Kao potpuno javnu stvar mi je ispricao: "Evo, jebo te bog, ovaj, gadan tip, mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. Al', roknula ga murija." Ja njega gledam belo, reko: "Da izvineš, o cemu pricaš? Nisam cuo za coveka nikad u životu". Isprica mi brate, i da su sinoc našli leš u Savi i da je najverovatnije on, i da je nestao, i da je roknuo Popa, i ovo i ono. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. Nasra se. Ja muvam Ljubišu, reko: "Je l' cuješ ti ovoga šta prica?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis, "s njim je sve strogo poverljivo", meni kaže Bojana Tref, Bojana Vladina i Fiškal. Posle tri dana, ja došao iz Londona, kaže: "Tref, ovaj Oliver Denis, što ga roknula murija prošle nedelje...", a ja kao znam pouzdanu informaciju. Nešo: Ha, ha! Marko: Pa, sine, u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa, bre! Nešo: Nije on ubio njih. On je samo Popa. Secaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim, bermudama, i imao je decje rifle. Imao je decje rifle zato što je imao facu decju, imao je masku decju koju je kupio u Americi. Necu ti pricati, kad se budemo videli, onda cu ti ispricati! Marko: Cekaj, pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam cuo za tog coveka. Nešo: Vojo Raicevic, zvani Vojo Amerikanac. Marko: Vojo Amerikanac, da. I cuo sam samo... To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovicem držao "Stupicu". Pa slušaj, ako te nešto greje, mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simic u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa, naravno, da znam da je tacno, ali hocu da ti kažem da je to neverovatno nešto. Mi kao baratamo nekim podacima. Idioti, bre, po ulici ispiraju usta time. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovica. Marko: Pa, dobro, to je isti k...! Hocu da ti kažem generalno, ne znam je l' pocimamo da otkrivamo rupu na saksiji. Jesi li cuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva ucukaju, tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. I ukucaju, zezanja radi, da vide da l' se negde pominje Badža. 20 sati posle Badžinog ubistva, na pejdžer taj i taj stigne poruka. Provalili su da Badža beži iz grada. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao, "Bel padžet"... ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio, prosledio i nikom nije prijavio. Mislim, to je morbidno, to je neverovatno! Ja kažem, da nije neki drugi Badža. Pošto ne mogu, što se kaže, previše je lepo da bi bilo istinito. Ne mogu, Nešo, možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije, koji jedini u zemlji ima takav nadimak, neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. Nešo: Kažem... rokne nekog, pa i Vojo i naš Amerikanac... Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu, ali koji je lik bio Pop, keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar, koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. Ja stvarno ne zamišljam svoju buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. Ja

bih da prebrinemo te probleme što imamo, pa da se vratimo normalnom životu. Nešo: Bio jedan... kod mene... Marko: Pa, znam, brate, al' mi ovde ne treba da se branimo vec da se odbranimo, razumeš? Pita me Piper veceras: "Je li, brate, a dokle ce ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. E, onda cu sve da vas pustim da idete da cuvate diskoteke." Pazi, kad me decko pita veceras da li bi treb'o da ide u XL, i pazi kad jedna pickurina Mesic, razumeš, rek'o da mora da pita Sentu dokle ce da traje ovo sa mnom. Je l' treba Višnjic da ode u diskoteku? Je l' on normalan, bre, strašno! Sve komarac do komarca. Meni malo neprijatno, pocinjem da razmišljam, daj da ih uzmem ja da ih placam onda. I nek se zovu privatno obezbedenje i ja, u p.... materinu! Zamisli budalu, Piper me lepo, pazi Piper: " kad mi možemo da palimo veceras?" Kažem: "Pa gde radiš veceras?" Piper: "Pa, u XL-u!" "Pa, idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi, a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi... namesti i puca na mene. On je nepouzdana budala. Pa, da li znaš šta je uradio neku noc? Na mesto gde sam ja bio, a oni obezbedivali ispred, pošto sam se ja malo duže zadržao, pozvao je Marinu da dode da mu pravi društvo. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noc. Nešo: Da. Marko: Al', dobro ona nije pricljiva, to ko u crnu zemlju zakopano, to nikada da procuri nece, budi siguran. Znaš kad potegnemo Ljupce i ja valjda ce i oni da opale neki metak bar da drže govna glavu dole, razumeš? A drugo, znaš, plaše ljude. Ipak, kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama, e j... ga, da li ce da te ubiju ili nece. BOŠKO RADONJIC roden je u Užicu. Otac Dragomir, ucitelj, za vreme okupacije bio je clan Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovica, zbog cega je streljan. 1970. godine pobegao je preko Austrije i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu, u Hol Skicneju, u kojoj se godišnje dogadalo po 500 ubistava. Odmah je stupio u SOPO, teroristicku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (vencao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. Boško Radonjic je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. Brzo su se sprijateljili. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bucera (kasapina) 1977, na celo "Vestijes" došao je Mark Splen, koga je brzo zadesila ista sudbina. Tada je došao red na Džona Kupina, koji je izbegao smrt, ali ne i 75 godina robije. Kada je krenuo u zatvor, postavio je Radonjica za šefa irske mafije u Njujorku. Po dolasku 1990. godine, otvorio je na Zlatiboru kockarnicu, u hotelu "Palisad", a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". U Ameriku nije smeo, ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike. U americkom zatvoru Boško Radonjic se našao 31. decembra 1999. godine. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi, odakle je produžio u Kankun. Registrovan je medu putnicima, i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmicivanje porote na sudenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. Radonjic je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode. Americka štampa špekulisala je da su kod njega pronadene fotografije iracke ambasade u Havani, i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji. Posle godinu i po, izašao je kao slobodan covek. Jedini svedok protiv njega, Salvatore Gravano, izgubio je status zašticenog svedoka. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. Docekao ga je Boško Radonjic... „Ubeduju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem, šefom Koza Nostre.“ - Imamo zajednickog prijatelja. Bio sam sa Džonom 1989, u Maloj Italiji u Njujorku, otkrio je Emir Kusturica. „Ja sam ga upoznao pocetkom sedamdesetih, dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. Pomogao sam mu da se prikrije. Tako sam stekao poverenje, koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. Bio sam kum irskog klana. Ja sam jedini stranac,

koji je bio šef u Koza Nostri, i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u americkom podzemlju. Posle smrti Džona, i hapšenja njegovog brata Pitera, koji je jedno vreme bio kum Koza nostre, organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjic. Boška Radonjica i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik, kojim Boško Radonjic nudi svoje goste, bilo da su to Velja Ilic, Vladan Batic, Milovan Ðoric, Dragan Kicanovic, Seka Aleksic, Džej, Petar Panic Pana, Emir Kusturica ili Boškov kum. „Napravicu testament u kome cu reci ko je bio i šta je radio Boško Radonjic u Americi. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i clanovima porodice Gambino, o mom antikomunistickom radu u Srpskom oslobodilackom pokretu Otadžbina, mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi, i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš, jer u Americi nikada nisam bio osudivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa clanovima porodice Gambino. Ja sam samo covek sa jakim vezama u Koza Nostri. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj, koji živi i radi po svojim specificnim pravilima.” “Kao clan Koza Nostre nisam se bavio kriminalom vec organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata, koji su bili pod uticajem komunista. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je mafija, jer su je koristili za obracun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. U meduvremenu klan Gambino, kome sam pripadao, je proširio poslove na organizovanje sindikata vozaca i sindikata glumaca i filmskih radnika. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda.“ „Goti je pao kada su americki politicari odlucili da ga ruše. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonacelniku Njujorka Ðulijaniju da iskoreni Koza Nostru. Reganu je stalo da ga Ðulijani nasledi na mestu predsednika SAD. FBI je pocetkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da ce biti uhapšen. Ðulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija, jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. Zato se Ronald Regan odrekao Ðulijanija. Ja sam u to vreme, krajem 1990. vec bio u Beogradu. Kada su me 2000. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu, i odveli u Njujork, tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubacen Sami Bono, jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI, državni tužilac i americki predsednik. FBI mi je nudila status zašticenog svedoka i vilu na Floridi. Ništa nisam priznao, i Amerikanci su me oslobodili, pa sam se vratio u Beograd.“ - Tu te docekala srpska policija. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš, jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovecuju sa ovdašnjim kriminalcima. Srbija ima banditizam, koji je opasan, jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. Najžalosnije je što je država, umesto da hvata te bandite, od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Ðindica, sa kojim sam mnogo puta caskao u bašti Lotos bara. Ðindic bi svratio na kafu. Jednom je naišao Legija, da valjda vidi šta radi Ðindic sa mnom, pa sam ga ja oterao. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje, a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovica Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. Navodno su imali dokaze da je Maka, kog sam znao petnaestak godina, sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo, u vreme dok sam ja boravio u SAD. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj, koji je tvrdio da sam ja covek Velje Ilica, koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dode na vlast. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilica. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe, pa su proširili na generala Badžu, ministra Pavla Bulatovica i nacelnika policije Vlahovica. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunisticki izrodi ubili mog oca, rodake, prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja, Gišku i Arkana? Tada su islednici ucutali. Pustili su me iz CZ, s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. Ne želim da se svetim zbog zlocina koji su pocinjeni mojoj porodici, jer sam se kao pravoslavac i clan SOPO zavetovao da necu

To je moj nacin nacionalnog pomirenja potomaka cetnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kuci. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. raden top. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno. okupljeni oko Srpskog oslobodilackog pokreta Otadžbina. a potom mi je.“ „Mi antikomunisti. Posle nekoliko godina. ali se nadam bez novog rata. dok je bio jedan od kljucnih ljudi njujorške mafije. oduzela.dozvoliti da udari Srbin na Srbina. koji nisu bili antikomunisti. koji mogu da nas uvedu u rat. i Cecom. . Nebojšom Pavkovicem. Milovan Ðoric i Momo Kapor.“ Milomir Maric . Crna Gora ce se odvojiti. a naša vlast se bavi progonom porodice Karic. Acom Tomicem. iracki predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na celu americke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. zbog cega ga je 23.Profil br.500 milja. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjicem i SFR Jugoslavijom. Docekali su ga Ðorde Božovic Giška. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. U Srbiji se podstice anarhija. decembra 1990. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana porucila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. Dana i Vuk Draškovic. Boško Radonjic. služba ga nije dirala. jer jedino preko nje naši politicari mogu da vladaju.” “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim politickim emigrantima. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obecanja. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA. koji je trebalo da pogada ciljeve na 3. u Bosni. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. mada sam zatekao užasno loše stanje. Naši su obecali Amerikancima 1995. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. „Nisam clan nijedne stranke. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Ilicu. jer smo se deca cetnika i deca ibeovaca igrala rata. Bošku Radonjicu. dok ga niži šefovi CIA traže. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin. Jovicom Stanišicem. Frenkijem Simatovicem. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gadanje. Draškovic. godine da ce u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da ce da podrže novu zagrebacku vlast. Predragom Rankovicem Peconijem. je americki general Trudo. godine umro. ali smo odustali od upotrebe. gde je u fabrici "Vitez". obucavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. od Jovice Stanišica dobila takvo naredenje. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom. razvodnila je naš antikomunizam dovodenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. Boško Radonjic izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. jer je kako Boško Radonjic otkriva. Tesla.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovicem. Osuden sam pocetkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politicki emigrant i državni neprijatelj. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. to nije bio interes Amerike. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula.“ „Razocaran sam u Ameriku. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžica. koji je gradio najveci top na svetu za Sadama Huseina. marta 1990. Napravili smo paklenu mašinu. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine. izraelski Mosad ubio u Briselu.“ „Sa Brozom sam se sreo kao decak. Ali. kada sam se vratio u Srbiju. Jovanovic.“ „Kad je najveci americki prijatelj Tito 1980. 48 Kao najznacajnijeg coveka koga je upoznao. i sa njima izveli operaciju Oluja. usred unosnih poslova u proizvodnji.“ Boško Radonjic se u Srbiju vratio 15.

brzo ga smotamo. U to vreme. mnogo te volim! Ali. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna podrucja. u slucaju potrebe. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjic. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruce: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora izmedu Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao pricu da Nikola Kavaja (iako je kao komandos ucestvovao u americkom iskcravanju u Zalivu svinja. Cinjenica je da je Kavaja. Dragan Džajic je Arnejcica zamolio da Boška Radonjica preveze preko granice. na Kubi. od kojih su neki. Boško Radonjic je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu pricu.000 dolara. Ubrzo smo se sprijateljili. pa se sa Ricardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. On nikad nije hapšen kao mafijaš. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. lececi se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naucnike na pragu epohalnih otkrica u naoružanju. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. kao Mustafa Golubic. Boško se još više zbližio sa svojim nesudenim ubicama.“ Poseta Kartera Karadžicu uplašila je Slobodana Miloševica nagodbe bosanskih Srba mimo njega. Nije morao da ilegalno beži. poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". potplatio sa 60. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog sudenja Gotiju. formiranoj u vreme Staljina. jer je i tada imao legalni pasoš. i da otmemo coveka na sred otmene Pete avenije. Tražio je da mu ona pokloni svoje gacice. Boško ne priznaje da je on Miloševicu odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gacice tužioca. . pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. Pred odlazak u zatvor. predložio sam mu da bratski saradujemo… „Umeli smo. preko Boška Radonjica. On je pijan govorio: "Druže Tito. osuden je na 75 godina robije.“ Ðulijano je okrivio Boška Radonjica da je svog vencanog kuma Džordža Pejpa. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžic idol . pre bekstva na Zapad. što ne bi moglo da kompromituje SAD. Od Krcuna je prvi put cuo da Tita neizostavno treba ubiti. ženi državnom tužiocu smo namestili tipa. a da Karadžic bude iskljucen iz politickog života. Izrael je od pocetka bio u toku sa otkricima profesora Bula. uložila u Slobodana Miloševica blizu milijardu dolara. koja nam nije bila naklonjena. Pocetkom devedesetih. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. Edi je ubijen u obracunu izmedu irske i italijanske mafije. niti kilogram gvožda za armaturu. ali niko nije saznao o cemu su pricali. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj licno podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se cuju srpski argumenti bez posredništva administracije. A novi kum Džon Kunin. Clanovi srpske emigrantske organizacije "Sopo".Boška Radonjica je amnestirao nacelnik Generalštaba Petar Gracanin. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. ni džak cementa. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. jer je svoje protivnike kasapio nožem. Zvali su ga Edi Bucer. koji je izdržavao višegodišnju kaznu. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristicne ruske kape. Boško Radonjic je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. Razvijemo tepih. Boško Radonjic negira da se ikada sastao sa Miloševicem. iako su ga svedoci vidali u njegovom kabinetu. Boško Radonjic je prvo postao šef irske mafije "Vesties".da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Ðoric. proglašeni su za "crnorukaše". „Igrom slucaja. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. ispred luksuzne robne kuce. ugledni "Cikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. Bošku Radonjicu je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. inace jedan od mojih najboljih prijatelja. i Boško Radonjic. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. koji je bio clan Porote. i u poteri za Ce Gevarom u Boliviji). da ga u zatvoru želja mine. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). tobože da bi joj ocinkario Džana. voleo bih te još više . A ona je upala u zamku. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi.

bio sam u vojnoj .” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilic: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. Suprotno ocekivanjima. Od Los Andelesa do Vankuvera i Njujorka. Posle toga. koji je izgraden posle mog bekstva iz zemlje. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojkovic . niti je Boško Radonjic bio moj savetnik. niti u bilo kakvom poslu bili. od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medakovic. U prolece 1998. od coveka koji se celog svog života borio protiv komunista. nikakav posao nikada nismo radili. a da se ne otkrije.. kada je došao u društvu Boška Buhe. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. po cijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne teroristicko-mafijaške akcije. gde je rucao Jovica Stanišic kad je dolazio. Popili smo pice i to je bio jedini kontakt. iz zatvora u Luizijani. 3. Taj moj rodak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišic. aprila 2003. Ilic: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. u Pivi.” B92: U istrazi ubistva Zorana Ðindica medu prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševica. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? . U Srbiju se vratio krajem 1997.Velimir Ilic u emisiji "Kažiprst". Ja poticem iz partizanske porodice. Inace on je kum Kavaje…” B92: Koji je takode šef irske mafije u Americi i jedan od kljucnih ljudi… Ilic: „Ko. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišic je navratio da poseti Kusturicu. na Televiziji Cacak. Boško Radonjic je covek koga smo mi ovde znali. godine. kome je doneo trenerku da se presvuce.. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO. Akcija je propala. a ubrzo je deportovan. družili su se svi.Pop Kajevic.” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukic Šljuka bio kriminalac? Ilic: „Ja sam Šljukica samo jednom u životu video. jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Cacka. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševiceve vlasti za ucešce u operacijama u južnoj pokrajini. u 'Nacionalu'. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim.“ NIKOLA KAVAJA pušten je 1995. Vi ste se ukljucili u program. Posle je 1978. Komunista se nisam bojao. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. Ja sam cuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišica. godine. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Ðuro Ðurovic. Milovan Ðilas i još jedan. *Koje smislio plan akcije? . slucajno. mislim. u Crnoj Gori. ko je sve sedeo. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. Boško Radonjic.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukic Šljuka bio clan Vaše stranke. oktobra. ni Milorada Lukovica Legiju. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. proglašen je za americkog neprijatelja broj jedan. pošto ispred naše stranke nema parkirališta. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju.Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjic mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku. Koliko je poznato. Nije hteo da izade iz zatvora i da mi se pridruži.Broj 616) .” B92: A otkud prica da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilic: „Jedino što su Boškovi momci cuvali parking. (Brankica Stankovic) Ilic: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje cete licno oterati da cuvaju ovce? Ilic: „Informacija da je Sredoje Šljukic clan Nove Srbije objavljena je. formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu.“ „Restoran gde je rucao Legija. Stoiljko Kajevic hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moci. Boško Radonjic je u Cacku završio školu.

do trenutka kada sam došao kuci i zatekao majku kako place. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? ...Ne. vec kada je dobio azil od SAD i ispricao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . Radio sam i u obezbedenju Kenedija. Jakov Dragovic. sve je odjedamput bilo obrnuto.radiš posao koji UDB ne može. jer su mi udbaši odveli brata. nijednog u cetnicima. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. te kukuruz je u Rusiji ovoliki. Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? .U Zapadnoj Evropi. januara 2004. kao i svaki Srbin iz Crne Gore. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mladenovica (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. uhapšen je 10. general Kovacevic. zvani Majk. Da ga nisam upoznao... a sa federalnim sudovima nema šale. Austriji. Ivo Lazarevic je bio je šofer coveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu. prva je bila napad na jugoslovenske turiste.. U pocetku Boško Radonjic je radio na parkingu na Osmoj aveniji. godine sam uhapšen sa tri rodena brata i poslat na Goli otok. SOPO i neki organi unutar CIA. * Kako ste dokazali da niste ubaceni ruski agent? . pukovnik Dragiša Bojovic. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. kada je posecivao izbeglicke kampove. Do 1949. do 1971. Za CIA su uglavnom radili stranci. Tri brata su mi poginula u ratu. u Africi kao legionar. posle u Južnoj Americi i SAD. Dražin komandant. Kongu. Sva braca su mi otišla u partizane. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. Posle za Kubance. godine u Švajcarskoj.Ivo Lazarevic. bio sam u Cadu. U Evropi. To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kuci primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. Južnoafrickoj republici. Uspeo je preko žene Karin.Ne. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. ali sam to odbio. najveci diler droge u Evropi. sa osam godina. Zbog federalnog prekršaja. Odmah bi ga ja skinuo. do 1944. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . bio sam pitomac u vojnoj školi. ciji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradovic.. prešao iz Grcke u SAD). Izveo sam 28 akcija po naredenju. Sa Ivom sam saradivao i ranije. od 1941. svuda gde je išao službeno. Aljendea. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. a Boško ih je odmah sve potkupio. Poslednju 29. Necu da napadam Kajevica što je ispao kukavica. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . Za Miljanicem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao . Cuvao sam kralja Petra po naredenju Amerikanaca. nemoguce ih je potkupiti. TrojIca su poginula. Da je komunizam bio u Nemackoj.Uglavnom za CIA. nikada on ne bi pao u zatvor. protiv Kastra. Boška sam ja ubacio u CIA. Mlad sam upao u osinjak špijuna .akademiji. da ce Staljin da živi 300 godina. a 1948. Kljukao je lažnim podacima o Istocnom bloku. tada jednim od šefova njujorške mafije? . na šta je mafija imala tapiju. Nemacku i Italiju. ciji je otac držao “odnošenje smeca” na Menhetenu. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. Bili smo 7-8 puta zajedno.Par ludaka. i sestra. ubijen je na 120 metara od mene. da li ste promenili mišljenje? . Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju.Samo akcijama u Nemackoj. Za Amerikance sam radio od 1957. Do 1961. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. Mileta Miljanic. godine. nisam bio protiv Tita. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. Ja sam rusofil. u okviru organizacije “Omega 7”.Predrag Radojkovic.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. ali sam se radovao. . * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjicem..Amerikanac u SAD i u Evropi. Prvo su nam svakog dana komesari na politickoj nastavi u vojnoj školi pricali. Bio sam zadužen za Austriju. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva americka aviona.

” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim medunarodnim kriminalom? Ilic: „Ja ne znam šta je on radio napolju. Na konferenciji za novinare lider SRS. Ja sam ga vidao kao i svi ostali. koji optužen za ubistvo Zorana Ðindica. veceravao tamo gde je veceravao. general Pavkovic nije silazio s lokalne televizije. u Cacku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanovic. kod jednog broja clanova organizovanih kriminalnih grupa pronadene legitimacije Nezavisnog sindikata policije. medu kojima su Boško Radonjic i Voja Raicevic. sadrži neke politicke instrukcije Radonjicu. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su videni Legija. moja prijateljica. Ima dvojno državljanstvo . kao i da su clanovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. godine .” Velimir Ilic o Spasojevicu: „Dušana Spasojevica nisam poznavao. Jovicu Stanišica nikada nisam video s njim. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. Željko Maksimovic Maka i Nikola Maljkovic planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. dovodeci gradane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. prethodno je pricao da ga proganja ta ista vojska. General Lazarevic je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna.2003.. “Pojedini clanovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje gradana. i otkud to da je u Cacak morala da dode specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. Bošku Radonjicu i Željku Maksimovicu Maki. Miljanicev prijatelj. Van politike. što je bio razlog da u Cacak dodu inspektori iz Beograda. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije. sa Boškom Radonjicem. i Velimiru Ilicu. nisam video ni Puza. iz Cacka je. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovica. kad sam video Legiju. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. stajala je na bini Olivera Katarina. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. koji je bio general policije. covekom “bogate prošlosti”. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Ðindica.” O Bošku Radonjicu. a.. s kim od njih se vidao… Oko ubistva gospodina Ðindica. Veze Legije i Cacka ("Kažiprst" Radija B92. (Srboljub Bogdanovic – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanica. nije mogao to da radi cacanski SUP. oružje i hapsile kriminalce. poklanjao mu je trofejno oružje.04. Daniel Bukumirovic) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. Dejan Pitulic. otkud auto gospode Cume tu na periferiji. otkud to da su roditelji ubice premijera Cacani. i sa celnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. Vojislav Šešelj. 21. prijatelj pokojnog Giške. i Strahinje Ilica (Bane Svinjar). koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. ni Legiju nisam video. marta 2003. koji je registrovan kao udruženje gradana. Zvonka Osmajlica i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Cacak. pitali su me gde se krije Karadžic. 23. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjicevom restoranu "Lotos bar". Glavna su hapšenja cetvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeca ''Auto Cacak'' Milenka Kostica. ja sam im rekao da vide medu onima koji su ga nosili. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašcenih službenih lica MUP. maja 2003. ulaženje u stanove i vršenje krivicnih dela. Bio je blizak Voji Raicevicu Amerikancu. U selu nadomak ovog grada pronaden je automobil Ljiljane Buhe. Bane Svinjar je jedan od osnivaca SPO. Boško . navodi se saopštenju MUP. Prema Šešeljevoj tvrdnji. Boško Radonjic. gde je Veljo.prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. Velimir Ilic je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovica. sa ljudima sa kojima je bio. Jovica Stanišic i Boško Radonjic. ova grupa je formirala odrede smrti. MUP Srbije je saopštio da su. tvrdio je da su Jovica Stanišic i ljudi iz državne bezbednosti pocetkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. u istom razgovoru. gde su se ljudi zaklinjali da ce vratiti Kosovo… Strahinja Ilic: „Ja sam uhapšen jer sam vecerao sa Emirom Kusturicom. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. zbog koje je bio prisluškivan. 17. To su price. u njegovoj kuci pronadeno je oružje.americko i naše. a kasnije i Nove Srbije. i drugi . Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slucajno vida sa Radonjicem.

„Nikola.je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. Izdavac mi je urucio odreden broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. Nisi imao kuraži. nemacku. izdavac je ''Dosije'' iz Beograda. Posle nekoliko godina. jun 2007. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba. pojavila se 1991. ne izlazi mi na oci kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništacoveku cvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalisticki zloupotrebio meni iza leda.5 miliona Srba. ni vojvoda. a ja sam priredivac. Tu laž podlo širiš meni iza leda po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan rucak. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. što dovoljno govori o tebi samom. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. niti potencijala jer si najobicnija puna praznina! Umesto toga docekao si da zavisiš ko ce ti udeliti milostinju. Došao si iz americkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalovic. godine i štampana je u požarevackoj štampariji ''Prosveta''. svoje šofere. svoje adutante. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. partizanski sin i bivši komunisticki pisar kod Špiljka. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatovic. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavace sobe zahvaljujuci nacionalnom štetocinstvu i politickom diletantizmu haških janicara koji vode americku. 15. ti si pušten iz americkog zatvora. i 1999. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si poceo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. bio bi na celu srpske nacionalne armije. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicistickim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavaca ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. urednik ISTINE. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politicki profitira. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. Umesto lovca na Tita ti si postao najobicniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovackim pricama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. Tu peticiju je potpisalo 450. govoriš? Je li o primercima koje je izdavac ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priredivacu dela Lov na Tita. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreci Vuk Draškovic šest meseci posle pocetka štampanja. a zlotovori ti pred tvojim ocima otimaju zavicaj – Kosovo i Metohiju. ciji si pilot bio. došao si u Srbiju i vec 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. Bec. O kakvim knjigama. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Bec jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. Draškovicev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. okrivljuješ mene . junakom i tako dalje. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. Knjiga o tebi. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekica koji je zloupotrebio gostoprimstvo. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. ti bi danas imao svoju vilu. vojvodom. šepureci se nepostojecim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovicevog SPO. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na celo srpskih patriota. Ti si se odlicno uklopio u tu tragikomediju. nazivajuce me serdarom. da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovica. Pokrenuo sam 1991. kao i sve cega se dohvatio Vuk Draškovic.000 Srba. besramnice. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. ali jesam principijelan covek da ti saopštin istinu oci: prevrtljivi ljigavce. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. godine peticiju za oslobadanje Nikole Kavaje iz americkog zatvora. koju sam pripremio.

Srbiji i dr. „Juristicijara” i „Riznicara”.) i Niš (2005. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti. koji je znak ovog reda. „Prefekata”. direktor ''M-C group'' Petrovic Milorad. dr Fronz.ing.što sam kao priredivac knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavaca odreden broj primeraka po Zakonu o izdavackoj delatnosti. rasne i nacionalne razlike.625. tako cu ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlucnosti za to.Balkanska 40/15 U Kruševcu. saopšteno je u srpskoj vladi.maš.12.godine . Generalnog Prefekta”. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. visokomoralne osobe sa profesijom i licnim težnjama koje se ne kose sa . Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raicevic zvani Meda. Dragan Simeunovic. Kruševac. „Majora”. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. Sve funkcioniše po nacelima drevnih viteških bratstava. Tatjana Cerovic.). nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem. koji je najviši cin na nivou bratstva zemlje. Delatnost: prodaja delova. jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma.o Beograd. pa imajuci u vidu cinjenicu da je tako. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko. 13. Clan IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo.dipl. Ekonomski tehnicar. d. u Austriju.2007. na prvi pogled podseca na gradansku verziju Malteških vitezova. biraju clanovi u skupštini. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za ocekivati. Beograd Direktor : Vojislav Miloševic Izvršni direktor: Predrag Martinovic Strucnjaci Centra : prof.2006. Vojvodina (2004. u SAD.08. Mogucnost prijema u red dobijaju ugledne. Mileta Miljanic i Saša Vujko.). Agropromet AD Kruševac. Ustanovljen je 1961.Filip Miloševic Analiticar Centra: Tomislav Kresovic “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu medu narodima”). U potrazi za clanovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Ðindica i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 voda i clanova sedam najvecih mafijaških klanova. Mr. Niš Ekonomista. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petkovic Zoran. SAŠA VUJKO. Kao takvi nalaze se u Nemackoj. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002.o. Madarskoj. Zaista je duboka tvoja plitkoca Nikola. a najveci akcionar je: Bujkovic Nenad Upravni odbor Bujkovic Nenad. dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. na Fruškoj Gori. navodno. osnovana 2003.godine Generalni direktor. Prof. Francuskoj. Od tada. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. prenosi red iz Amerike u Evropu. Nikole Ðurkovica 24. slobizma. sa crvenim malteškim krstom na grudima. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja gradana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju cini rukovodstvo reda i skupština. penzioner Marinkovic Jugoslav. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. odakle red širi delatnost. Austriji.

Odeljenju gerijatrije. Naši predstavnici vodeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovicem i Zoricom Ðordevic („Comandeur” reda „Pro Concordatia. koji su takode vitezovi Reda Svetog Ðorda primili su svoja pisma o imenovanju u Vece Reda Svetog Ðorda. a od novog clana se ocekuje. kada sam primljen u clanstvo. i 2005. Vodena ocevim idejama da sve cega imaju previše treba podeliti s drugima. je Aleksandar Vojnovic. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uredaj. Jedna od najspektakularnijih krada se desila pocetkom 98. koja se vratila posle cetrdeset godina provedenih u Parizu. Rumunije. medunarodni nivo dogadaja bio je kroz . Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su clanovi reda. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braca” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. a za kradu su optuženi Duško Mijanovic radnik obezbedenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardaševic. a izmedu vitezova Srbije. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu.000 franaka. umetnici iz Srbije prisutni su na Božicnoj izložbi u Luvru. treba da bude sledeca. uzajamno pomaganje. Madarske. zajedno sa Nemackom. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. Vojvodina i Niš. S obzirom na sankcije. Tada. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. koje su tada bile na snazi. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. svoj humanitarni rad zapocinje 1992. U Francuskoj je 1995. pa je bio i „domacin” beogradskog okupljanja. Ovaj dogadaj ima tradiciju od 146 godina. Aprila 2008. koja ce se registrovati u Strazburu. redu pristupa 2001. Oni. i 2006. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). a veliku podršku imala je u francuskim vozacima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. Dokument je stigao posle tri dana. odlazi 90% ukupne pomoci.. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu. a otvoreno pismo je vec poslato Austriji. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. Po zanimanju saobracajni inženjer. vec su Mijanovic i Gardaševic došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. Kasnije su formirane još dve prefekture. Danas nosi najviši cin na nivou reda naše zemlje.. Svake godine ucestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja. Bugarske i Rusije. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. Rusije. od apoteke predvidene za rušenje. od 1992. Nedeljko Gardaševic je postavljen za „Velikog Majstora”. po pravilu. „Generalni Prefekt” SCG.”). „Juristicijarom” Albertom Almošem. Zalaganjem njenog sina Patrika. stekli su se uslovi da budem unapreden. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Medunarodne asocijacije redova. s namerom da ih prosledi kao pomoc Srbiji. godine. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. „Riznicarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) cine vrhovno rukovodstvo Medunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. Posle mesec dana slike su pronadene. godine. podrška.osnovnim nacelima reda. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. Bugarske i Rumunije. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. 2004. clanovi madarske sekcije IBSSA. do danas. tada. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. Ovom konvencijom se preko zajednickog statuta regulišu i medusobni odnosi bratstava. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno ucestvuje „Veliki Majstor”. gradske bolnice na Zvezdari. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja gradana. Sledece godine organizovali smo Udruženje gradana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlovic. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. u Prefekta Beograda. bila je prinudena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. godine u Segedinu. Krada ovih slika nije bila narucena. Madarske. te se utvrduju diplomatski i kulturni odnosi. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. koja. donirala tamošnje vitezove. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. Oba su osudena na po tri i po godine zatvora.

To su godine koje su pojeli skakavci. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. inace svetski poznatog umetnika. Podelu sindikalne imovine. Samo što od toga nece biti nove avangardne umetnosti. sa metkom u potiljku. Žilnik. Pocetak rada grupe obecava ali je konacni cilj daleko. Znaci: dete je iz bolje kuce. Milja Vujanovic i moja malenkost. Za takav pocetak zatvor je dobra škola. Ovaj ce im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. nacionalistickom. Prele.“ A kako se zove to kada neciji sin odluci da napravi najvecu diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kcerka jednog njegovog prijatelja. najeli i napili. godine. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. poput mnogih drugih. Zato je prirodno da današnja deca. Bila je to žešca revolucija. „Tako mi je. pretpostavljam imucnijeg. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. prostackom režimu Slobodana Miloševica nema mesta. To znaci da oni dobro rade i da nerviraju režim. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. Velikog priora Srbije Medunarodnog viteškog reda Svetog Ðorda. staljinistickom. Postoji tu i cuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". gašenja firmi. studenti su citali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". svesni da im u komunistickom. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrdivanja reprezentativnosti. Mira Trailovic. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. genocidnom. Pekic. Pravi revolucionari su završili sa zatvorskim presudama. Oni moraju da pocnu od nule. Prema izjavama clanova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. koja je iskljucivo u posedu Saveza . da to znaci da je revolucija na pomolu. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. „Nemacki autor je umetnicku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na dubrištu istorije. Bio je to trenutak kada sam. kao azilanti.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uredivati "Politiku" nego ici u zatvor.“ Stevo Žigon se narocito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševicu.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. koji je takode clan IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehnickog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. i da mogu nešto da urade. Kasno se kaje Tirke. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. nepotistickom. Svi su se obogatili preko svake mere. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom. propustio da odem u zatvor.prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. Organizacija "Otpor" nastavice sa deljenjem DT dok list ne pocne ponovo da izlazi. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. Nece biti! Revolucija pocinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. Medunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvanican zahtev da se što pre okonca podela sindikalne imovine. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. Oni koji su osudeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnicki odnosi. U filmu se pojavljuju Kiš. prosovjetskom. Šejka. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. godine. ovih dana. dopao u ruke jedan nemacki dokumentarni film snimljen pre tri decenije. Vreme je da naucimo da cerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova.

Ako nešto fali. a onda bi se. bez utvrdivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. ili neovlašceno iznajamio. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. i brojnih odmarališta širom bivše zajednicke države. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. Ocekivao se popis sindikalnih kvadrata.000 kvadrata. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. a neki ne.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. iako su je stvarali svi radnici.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujuci rentiranju ogromne imovine koju poseduje. na kome su ucestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. smatrao je. a sve preko toga .sindikata Srbije i SSSSCG. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni nacin. dao JUL ili SPS. od cega je u posedu SSS oko 3. ili prodao. bez prethodne sukcesije. Vrednost 19. Rešavanje tog problema pocelo je sastankom u Vladi Srbije. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana.ne važi. ASNS i UGS "Nezavisnost".000m2. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. dogovorili su se. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. Ljubisav Orbovic. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapredenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanovic. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovica da je 94% sindikalne imovine u državnom. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Ukoliko je to tacno. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. predmet razmatranja dve najvece medunarodne sindikalne organizacije. da u nije potrebno ukljucivati medunarodne organizacije. zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da ce država konacno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušicevoj. i cak 90% iznajmljuju. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašcivanje imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. U korišcenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi zapocela podela imovine. nije mala. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog politickih razloga . ministar za rad. tražila rešenja. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. Srbija ima i neke obaveze. Do februara 2007. vec to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . bio je ministar za rad i zapošljavanje. koje oni i sada koriste. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. Mile Isakov. osnivac ASNS. to je Mika. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajednicke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanicno potraživala . Njima toliki prostor nije potreban. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost".u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. Slobodan Lalovic.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu. na nacionalnom nivou. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. Zika ili Laza. Postignut je nacelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Kada radnici odluce u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu rasporedena pravedno i proporcionalno clanstvu. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da ce iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. Kao clanica MOR. Sudski spor o reprezentativnosti vuce se na sudu tri i po godine. dok su ostale zemlje u okruženju vec podelile svoju sindikalnu imovinu.000 metara kvadratnih prostora. Oni kažu. jer je to princip koji važi za citavu EU. Najveca ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojece države Srbije i Crne Gore . mora se pitati gde je to. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. Pitanje centralne imovine nije pokretano. privatno. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. ali deo ne bi bio vracen sindikatima. SSS. Do kraja 2006. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu.

imovina u Hrvatskoj. Bosne i Hercegovine. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. clanovi. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. vredi oko 7. postao prvi covek Srbije. kao samoproglašeni sukcesor.000 kvadratnih metara. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. kada su po naredenju generala KOS. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašica. dok u Crnoj Gori. Vecernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Cim je. da li je to moguca pre sukcesije država. Dragana Mitrovica. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. i da armija ima Miloševicev dosije. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. Slobodan Miloševic je od šefa državne bezbednosti. u tom trenutku. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. penzionisanja. Ima za državnu imovinu. Šef beogradske policije Branko Kostic imao je Odsek za politicki kriminal. koga je najviše prozivao Zoran Cicak. oni su zato i dobili procent. i nije poznato za Makedoniju. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.000 kvadratnih metara prostora. a drugi je udeo novonastalih organizacija. a ni Stupar. Predmet te sukcesije. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela izmedu nekadašnjih republickih sindikata. najavljenaa je zajednicka inicijativa sindikata Hrvatske. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. 1988. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševica u njegovom stanu. Dom sidikata. zlato. pa je zato formirala komisiju za utvrdivanje odgovornosti nacelnika Dušana Stupara. sin Ranke Cicak. ali i kao jezgro buduce saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona. kod garnišne iznad prozora. radnog staža. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obracuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguca podela sindikalne imovine pre okoncanja sukcesije bivše Jugoslavije. koji ce najvjerovatnije biti iskorišceni za formiranje Agencije koja ce se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestoclane Jugoslavije. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali podelu zajednicke imovine. nema ništa. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlovic još 1986. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolica. od 4. a i da ih zna. pratili razgovore novog srpskog partijskog vode Slobodana Miloševica. Ne postoji ni precizan popis te imovine.5 miliona evra. jer ih Mitrovic ne zna. prenošenja penzija. predsednik. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbovic izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ.. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. Milan Tepcevic i Miodrag Pavlovic. i u Sloveniji jedan deo. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. smatrajuci takav potez nedopustivim. U užem centru Beograda SSS Srbije. tvoraca Memoranduma SANU. Dom sindikata u Sarajevu. Slobodan Miloševic se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežicni prisluškivac na zidu. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije.deo imovine nekadašnjeg zajednickog sindikata. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali deobu zajednicke imovine. ne sme da ih da. i admirala Branka Mamule. ni Mitrovic nisu videli dosije. medutim. za ambasade. zahtevao da mu dostavi imena agenata. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrovic. . jedan hotel na Hvaru. jer je to najveca tajna službe. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašica. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. ima na raspolaganju oko 13. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašica. Ilije Ceranica.. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore.000 kvadratnih metara. U komisiji su bili Milo Savkovic. a posredovace i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih gradana u Srbiji. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci obavili su u februaru 1987. navodno.

Bio je to izbor Slobodana Miloševica i Radmila Bogdanovica. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovica. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. Zoran Janackovic. Takva politicko-policijska igra oko nacelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubicica. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutic. Dobrosav Culafic Toro. Najaktivniji je bio KOS JNA. specijalac. Beograda i Jugoslavije ocekivali su kako ce se Dragutin Mitrovic. godine nije poceo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. Prema podacima Mustaca. a ne nacionalnost. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševica prema nacelniku njegove tajne službe. i Nikola Curcic. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševica. Vlada Dragicevic. po naredenju Staneta Dolanca. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politicka policija. Otvoreno se stvarala sumnja da je nacelnik Dragan Mitrovic. Mile Gajic i Dragan Filipovic Fica. bivši direktor kazneno-popravnog doma. Na mesto Mitrovica došao je 1990. Balkan. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovica. Šešelj je od pocetka bio miloševicevac koga je licno Miloševic pomogao na svakom koraku. nacelnik tajne službe SFRJ. nezvanicno telohranitelj nacelnika RDB Srbije. i reaktivirani penzioner SSUP-a. Branka Mikulica. simpatizeri Moskve. a istovremeno širio glasine da to Mitrovic radi Slobodanu Miloševicu. Prema podacima Zdravka Mustaca. u situaciju da ramišlja o novom coveku. Kako su svi oni tu ponudu odbili. Bosne.“ . blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. radilo oko dve stotine inspektora. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovica. Jugoslavije.Mnogi su uvereni da je politicka zvezda Miloševica pocela na Kosmetu. Posle nekoliko meseci Janackovic je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. organizatori specijalnih akcija. dr Dragan Simeunovic. Ratko Markovic. šef gradske policije. ministar srpske policije. borac za srpstvo sa juga Srbije. jer Stanišic ceni profesionalnost. Jovica Stanišic je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. ovaj je. koja je u vreme Gorbacova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". strucnjak za elektroniku i poliglota. preko GSUP Beograd. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. nacelnika SDB Srbije. po njemu. godine politicar. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalovic. d. nacelnik SDB Srbije izjasniti . Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. kome se žurilo da uzme policiju. Evropu i svet. Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politicki progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. Bilo je ideja i da Mitrovic postane nacelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovica i profesora Radoša Smiljkovica. kao Jugosloven. Dolanc i Mikulic. tek oporavljen od teške bolesti. karate majstor. Cak je Slobodan Miloševic 1987. gde je SSUP imao dobre veze. Kad je sam procenio. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. za šefa SDB došao je Jovica Stanišic. a kako je dr Borislav Jovic podržavao rad Dragana Mitrovica. i KGB. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. mimo RSUP Srbije. cak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljkovic. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. Mnogi unutar Srbije. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševica da mu ustupi Dragana Mitrovica za nacelnika Službe državne bezbednosti SSUP. vršena su cesta Šešeljeva hapšenja. Stanišicevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojevic. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i naoružanih državnih neprijatelja Srbije. bivši v. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenacko rukovodstvo. Stanišic se oslobodio starih kadrova jer. Branislav Nešic. godine. Tajno. bili su dvojica srpskih politicara. U RDB je 1995. i pored ponudene ostavke Slobodanu Miloševicu. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Miloševic.

Znate kako. Sumnja se da je Pejovic angažovan za ubistvo Curuvije. Nije jasno cime je ovaj mlad politicar (1960. Ratko Romic. Suocen sa time da je prekršio zakon. Jocic je odmah upao u nepriliku. ali ne i iz policijske. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vucelica. Koncepcija je komunisticka (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalisticki interesi Rusije. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalistickih interesa na Balkanu i Evropi. a u policiji je imao dosije narko-dilera. a da je njega i pripadnika RDB. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. Miroslava Mikija Kurka. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevicem. Jocic je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog coveka ne bi . bio je vec punoletan. svako od nas je imao decacke nestašluke. Vreme. Jocic se ucvrstio kao covek broj dva u DSS. pocela je policijska istraga ubistva Curuvije i objavljen je dosije „Curan“. NE iz 1948. a Koštunica ga je podržao.Ocevidac ubistva Slavka Curuvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovica. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjic. Romic je koristio svoj telefon.Marko Lopušina. tvrdeci da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. jer u vreme bombardovanja vecina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. U javnost je procurilo da je u mladosti osudivan kao obijac trafika. nije primetio: . umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud. utvrdeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. Bivši zamenik nacelnika RDB i osnivac JSO Franko Simatovic odbio je da svedoci o okolnostima da je ubistvo Curuvije izvedeno pod okriljem DB. u vreme ubistva Curuvije. Ministar je tada izgovorio cuvenu recenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. Nije rec o trafici. Prisustvo Romica i Kurka. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije.2007 Dragan Jocic predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. Dobio je uslovnu kaznu. Jocic je. namerno ili slucajno. podjednako odane. u noci u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Ðindica predao. a Jocic i društvo nisu odneli samo cigarete vec i vecu kolicinu robe široke potrošnje.03. svedok saradnik na sudenju za ubistvo premijera Zorana Ðindica. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Curuvije. svedocio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romica i Kuraka. pod Jovicom Stanišicem. Romic i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Curuvije. za koga kažu da je pošten covek“. Pejovic je u važio za pripadnika crnogorskog klana. prešlo je u odlucno DA! . Pre njegove likvidacije. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naredenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. Postavši ministar policije u martu 2004. Greh koji se Jocicu može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz politickog u antiteroristicki. Sve drugo je Dragan Jocic. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. partijske kolege. Vucelic je saslušan u istrazi kao svedok. optuživši štampu za senzacionalizam.) kod premijera stekao toliki kredit i preskocio iskusnije. Nacin na koji su pripadnici DB pratili Curuviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišcen jedino kada se neko hapsi. Kako nije ponovio delo. Dejan Milenkovic Bagzi. Jocic je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadicu po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. koga je pred ubistvo Curuvije na mesto nacelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Markovic. Simatovic je poslao Kurka da bude u obezbedenju Vucelica. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. vec o montažnoj samoposluzi. izabrao da uz Radeta Bulatovica provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. 01. Razlog za Pejovicevu likvidaciju u decembru 2000.

nakon višekratnog odbijanja.“ . u sudnici Haškog tribunala. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. Kada se u novembru 2001. Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. Jocic je najavio da ce policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Ðindica. i mogli su se videti sledeci stavovi : . JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava". Pošto kukavica time opravdava sebe. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja.Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograduju se od takvih izjava. Kako narodnjacka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera. a slucajno ili ne. Srbi su poznati na zapadu po blacenju . Jocic je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica.Zavisi koje oci gledaju na to. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. koji je i ranije izjavljivao da Ðindica treba ubiti. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zlocin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. Da li pakt Šešelj . To je politicka analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5.“ U istrazi za atentat na Ðindica. a da nije . javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. dotakli su se i Apisa: . . Ovo su neki od komentara sa foruma.70% stanovnika države misli tako. Nedugo pošto je postao ministar.Cedomir Jovanovic kaže: „Šešelj je uporište zlocinacke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajucem DOS-u. Kada je dve godine kasnije. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. Pre ili kasnije Šešelj ce odgovarati pred sudom ove zemlje zbog ucešca u atentatu na Zorana Ðindica. kako je nagovestio Tomislav Nikolic? Na internet forumu vodena je rasprava o tome. Ne misli samo Voja tako . nije kriminogeno. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Licno sam bio srecan kada sam cuo o Ðindicevoj smrti“ . potvrden je dogovor dva Vojislava.izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te veceri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju. Ostace nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i ocuvanje države.“ Jocic je pomenut u cuvenom transkriptu izmedu Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik u pokušaju da se Milenkovic nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovica. On je sada u Hagu pošteden svega sa cim ce morati da se suoci kada bude dostupan sudovima ove zemlje. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio politicke stavove koji su neprihvatljivi za vecinu gradana Srbije. Jocic je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda caskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu. Zoran Ðindic je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zlocin. Kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. Podržavam svaku Šešeljevu rec. ako su kukavicke gledaju na krivca. izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanovic lažno optužen. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane vecina".ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju . Jocic je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojnicko. Jocic je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijuceg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrica u proceduri". što bi pravno bilo moguce jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine. od kojih su neki bili u Žandarmeriji. Ako su patriotske gledaju na heroja. niti se odreduju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman nacin politicke borbe.

Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? . Politicka pozadina ubistva Zorana Ðindica nije rasvetljena. koje nisu lustrirane. kako je moguce da je gospodin Janjuševic koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruovic ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . jer je neko ubio srpskog svata na Bašcaršiji. . To treba da shvate i socijalisti. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB. Setimo se advokata Barovica.svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner.. kulminacija nasilja koja ce sem nevinih znaciti i krvav kraj svih celnika sadašnje srpske državne bezbednosti. kada je u pitanju ubistvo Ðindica. kao u komunisticka vremena. samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tacno. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95. a sada na Koštunicu. . a ubicu nagradivati je umobolno. A pitanje je da li ce ikad. Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog coveka za premijera. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. Šešelj ustvari razbija tvrdavu nacionalizma svojim rasistickim. pošto ga ni sad nemaju. taj isti covek izjavio jje da ce samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. pa istorijski . Ne ocekujte da se iko iz DSSNS izvini zbog ispada Šešelja. . nemoralnim i nenormalnim izjavama. Još davno je Nenad Canak rekao da treba zabraniti rad SRS. svežeg hrvatskog porekla. Jovanovica i dr.da nije bilo atentata našli bi drugi povod.Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). 2. on im je bio realna opasnost. Ako politicki preživi. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo ocekivati. Slaviti smrt jednog coveka. isti Šešelj pricao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS.Nema Koštunjavi šta da se ograduje od tog stava kada je on ucestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem. a Marko bi bio „premijer“. .Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. Da Zoran nije isporucio Miloševica. Onda ce ono da svaka država ima mafiju.ozbiljno od strane vlastodržaca. Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija. 2003. bice to raspad srpske države. Bajatovicevu izjavu da je "jedan vec platio glavom" . i siluje DSS. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on. a sada Šešelj kao antidemokratska politicka licnost brani nezavisno sudstvo od tzv. Šta je bilo ne povratilo se. Ko ude sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. . Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu. Za njega je vreme stalo.. Proci ce i te cetiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke. a skoro sva politicka ubistva odigrala su se pod patronatom DB. Povratak u 90-te. Šta je odvratnije. Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je. a ne uzrok tog rata.. Ucinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. Iskompleksirani novo Srbin. Danas DSS kontroliše te službe. Neka izade iz te partije i napravi svoju.Stvari su tragicne utoliko što je sudski postupak protiv Z. To je povod za pocetak rata. jer žele vlast po svaku cenu.. godina poceo.Mora da se reši taj slucaj! To je sramota za Srbiju! . Zašto bi se Koštunica ogradivao od Šešelja? U cemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt.. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave. ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju. A Šešeljeva izjava je odvratna. S kim si onakav si.500. demokrata. pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. da bi se dokazao kao najveci i najpravoverniji Srbin. Za Šešelja i za .. zajedno sa Koštunicom. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio.000 gradana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom..Šešelj je sramota i štetocina za srpski narod i Srbiju. Šešelj i njegovi su najveca sramota Srbije. On je politicku scenu u Srbiji toliko zagadio da da ce proci decenije da se to ocisti.Treba da se stide njegovi glasaci! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram.. Oni koji nose bedž sa njegovim likom vredaju i sramote Srbiju. . atmosferu i masu koja ce slaviti šta god on da kaže. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ. bio farsa. Ono „nismo imali izbora“.. ovaj bi i danas vladao.

Šešelja. Legija rešila 1992 godine kad su pljackali i silovali po Zvorniku.Šešelj. i predstavlja najavu obracuna sa svim neistomisljenicima. i ponos neoštecen. kao neko ko se 5. Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju. Teško nama. Ovako. 1941.Da li je moguce da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Macvi kotrljale srpske glave od strane nemacke vojske. nego civilizacija DA ili NE. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu. a najgore je kada covek izgubi idetitet.Cim radikali zaoštravaju retoriku znaci da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav nacin.Oktobra ustala Srbija! Još cemo Miloševica da pravimo od blata. Ne vidim gde je unapredio Srbe. . oktobra borio protiv ovakvog nacina razmišljanja? Da se ogradi. Ide vojvoda do predsednicke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izade. ali kad se vodi država nema zezanja.sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor vec LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. Da hoce da ga stvarno puste. . tada zamena teza. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji. podržali Antu Markovica. im je bolje. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. ukinuli bi stranku. . . godina. ali više brinu ovi što vide idola u njemu. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linc svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka. danas bi i zemlja bila veca. A on iz zatvora glumi predsednika.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. nema griže savesti. zato što je bio veliki Jugosloven.Gavrilo nije znamenita licnost u srpskoj istoriji nego poznata licnost što su dva razlicita pojma. Kamo srece da smo svi 89. Slavljenje cina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj covek da nam ponovo kroji buducnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . Miloševica. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju. Nije krao. a zna da je samo haški zatvorenik. koji je po prezimenu Hrvat. Treba da se stidi svojih glupih izjava. . Toma i Vucic se zalecu da uzmu vlast. Šešelj je covek pun nekog ponosa. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. Sigurno da ce jedan deo sugradana apladuirati. Šta covek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. ali je nece pisati pa nece uci "Šešeljevi heroji". Lako je lupati po televizijama. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece.Citava njegova politika i život se svode na laži. a nisu nigde. onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. a izgleda da ih je on jedini i citao. . pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obecao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o coveku protiv koga je 5. vec ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode. Mi se pravismo ludi. 1991: Bošnjaci Karadžic i Mladic napravili sranje. Pogledajte Vucica kakve nebuloze prica sa konstantnim cinizmom. uvrede i klevete. .Da živimo u pravnoj državi. Karadžica. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Ðindica. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. Radikali bi. PUPS i JS. a glupo je da sva kljucna mesta uzmu DSS i SPS. ali ih gazda opominje. nije galamio. Bijeljini itd. Ovo nije pitanje Evrope. demagogija i primitivizam vladaju. Šešelj ce uci u istoriju. Jedan loš dak uvek upropasti ceo razred. Ništa nije sveto. ako hoce da postanu mudra partija. . Ja razumem njih. onda ce se dosta njih pokajati što su im glas dali. tu su. a posle sve ostalo. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemacki bio opasan za Nemacku i za svet). za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je vec odležao pa ce ga pustiti odmah) on ce biti predsednik Srbije.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. Arkana. Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i .Da se Srbija ovakvih Šešelja.

ali do avgusta 2008. Aleksandar Vucic potvrdio je susret. One koji traže njihovo oslobadanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga velicaju i slave.rekao je Vilijer. Karadžic je tamo boravio više puta. Bio je. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. na zahtev SRS.Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. januara Vojin Lazarevic došao u Vladu Srbije. za razliku od Mladica koji nije imao potrebe za tim. kao i ulogu obaveštajnih službi. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojic. ali je naveo da Legija nece biti svedok odbrane. Potrebno je istražiti koje su stranke. ali nije sigurno gde je on sada. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj nacin da nateraju Radovana Karadžica da izade iz manastira. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. Usput. Cin ubistva vlastitog Premijera. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skoncaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. Karadžic se uvek puno kretao. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. i u manastiru Ostrog . pojedinci. clanovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. posle posete. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. a radikali su u skupštini Zorana Ðindica nazivali „mafijaškim premijerom“. tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžic u njemu nalazio apsolutno je istinit. a zatim je došlo do svade Lazarevica i Nikitovica s jedne i Mihajlova s druge strane. List Kurir objavio je da je 8. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovica. jer prvo. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti.. Da li su Karadžic i Mladic deo iste price? Uveren sam da jesu. . Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih vampira? Šeki nikad nije bio cetnik i rojalista.drcni). nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. Lazarevic se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovicem. Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. ali ne na Svetoj Gori. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“.što gore narodu. grupe i centri moci stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Ðindica što je rezultiralo ubistvom premijera. pored ostalog. napisao izjavu i bice prosledena u Hag. a drugo. Ulemek je. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grckoj. a u stvarnosti su to bili Englezi. . ne treba ni komentarisati. Gavrilo Princip je svojim "herojskim cinom" unazadio Srbiju 100 godina. jer je imao zaštitu. u leto 2005. osuden za ubistvo premijera Ðindica. uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. gde se Karadžic krio neko vreme. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. Juna 2007.. specijalni tužilac Slobodan Radovanovic najavio je da je pocela istraga o pozadini atentata. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. nije lepo ubiti coveka. Što se tice odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije . i video koliko je manastir oštecen. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Ðindica isti? Sve više sam uveren da jeste. U to sam sasvim siguran“. Karadžic je stalno menjao mesto boravka. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolica. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanovic. a gde ce Srbi iz Srbije. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna.

Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K.) Od optužnice protiv Radovana Karadžica. Francuski general Filip Rondo. Medutim. prošle su tri godine. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak nece sukobe sa Srbima. Dr. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžicu nešto obecao. Amerikanci zatim pronalaze Karadžicevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovica koji je estetski hirurg u Americi. glasine o tajnom racunu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. juna kada mu istekne imunitet. i da ce istražne sudije na osnovu ovih papira doci na trag svim kolovodama. U meduvremenu. godine.Prema Vilijerovom saznanju. pa ce se istraga fokusirati na ta dva pitanja. . sudije rade na istraživanju diskretno. pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. kako Karadžic to traži. Prilikom pretresa kuce generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. veliku ulogu u Karadžicevom životu igra cerka lekara iz Foce. procurila je vest o tajnom Širakovom racunu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. godine. ako su ga dali. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". a on u Foci. O tome su svi cutali jer za one koji su dali obecanje bilo bi kompromitujuce. marta 2006. Bivšeg predsednika Širaka moci ce da ispitaju posle 16. Specijalne snage iz Floride slecu na vojni aerodrom u Tuzli. koji cuva sve svoje beleške. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. zajednicki uhapse vojno. Ona je vrlo privržena Karadžicu . koje pomenuti sudija naziva dokumentima. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. kao i u skandal oko izborne krade u istom periodu. Umro je od srcanog udara pre godinu i po dana. cija je kci u Parizu. ali ih je general Rondo. niti za šta je upotrebljen. koji je bio njegov najbolji prijatelj. gde su zaplenjeni. do 1995. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington.Upoznao sam i njenu majku i nju. General Rondo je svedok u politickokorupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. MILA ALECKOVIC NIKOLIC (24. Kada je Rondo otkrio ovaj racun 1996. a drugi o tome ne znaju. godine potresala Francusku. preneo svojoj kuci. 1997. jul 2008. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapreden. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžica. Ali. Papiri. On nije vidao Karadžica u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonacelnik Pariza. ali ne znaju tacno šta. naloženo mu je da uništi sve fajlove. godine. njegova cerka je putovala u Focu da ga vidi. Njen otac je bio u Beogradu. biznismena bliskog Radovanu. pokazuju da je Širak otvorio racun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina.tvrdi Vilijer. Otkad su papiri zaplenjeni. pokušavajuci da ga vrbuju. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. . americki izaslanik u Bosni tvrdi da ce on brzo biti uhvacen i da ce mu biti sudeno. od 1977. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. bivšeg celnika francuske obaveštajne službe. Koriste i jednog tzv. 1998. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog racuna. U vreme njegovog saslušanja. morao da opozove operaciju. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžica i sagledala njihovo prijateljstvo. Tajni kod operacije: «Amber Star». Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašcenja i u svemu slobodne ruke. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana.

imaju pouzdane informacije. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i cuvaju brojni prijatelji od kojih se vecina nalazi u Parizu.. Njihova strategija sada je: zamrzavati racune u banci i kupovati ljude oko begunca.. ne verujuci Francuzima. menja stav i porucuje Amerikancima da se nikada nece predati. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. nece ni da pokušavaju. profit i osvetu. koji je 10 godina bio na tragu Karadžica u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foce na crnogorskoj granici. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno.. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. Ali. U meduvremenu.. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moc tokom više od jedne decenije. krecu na Radovana i Mladica.. pozorišnu predstavu i roman. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. još jedna loša psihološka procena. Medutim. godine njegovog telohranitelja kao agenta. Francuzi su ubedeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. februara 2002.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogucila neka strana zapadna služba. bili su toliko jaka. ništa. Francuzi spasavaju Radovana. zbog ljudskog faktora. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. Borba za trofej. Opet promašaj! Ni Radovana. medu samim Francuzima. ponovo trijumfalno propada. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. odnosno na drugoj zaracenoj strani. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžic dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. (2000. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogucavaju hapšenje! Krajem 2004. oportunizam. biti u kuci popa sa Pala. a od K. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. i uz pomoc informacija izvesnog M. kljucna dva coveka su njima na vezi. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. Iste godine 1998. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabica je protiv njega. Amerikanci u akciju ulaze sami. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžica pretpostavljali su da ce se najtraženiji „ratni zlocinac“ pojaviti na podrucju Foce i sela Celebici. koji je vec deset godina u timu za "nalaženje" dr. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. Krajem leta 2000. generala Filipa Rondoa. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. aprila K. a K. ni Mladica nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». Pop i sin su povredeni.Radovana. u zoni koju kontrolišu Francuzi. da se spasava dok mornaricke „Foke“ krece u napad.. Drugom prilikom. u inat. Kvislinzi to uvek rade bolje. pucaju i razbijaju po kuci. April 2004. K. najverovatnije CIA. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžicevo prebivalište. I. 23. on stvara price za decu. sa sedištem u Frankfurtu. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. godine. jul 2008. 28. Tu je.10. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi voda bosanskih Srba. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. npr.. Alibabica. Drugo ništa ne mogu. ali on je vec nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a. Amerikanci krecu bez Francuza u Celebice. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. godine su ga locirali na Trebinju. Pocetkom 2004. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra. Sami Srbi ce to bolje odraditi. opet nestaje. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. SFOR saznaje da ce K.. Zajednicki uspevaju jedino da naprave mrežu ciji je skriveni kod: «Fervant Arcer». opet zajedno. nameravaju da sprece Amerikance. i operacija u selu Zaovine. general Rondo. praveci plan kako da dojave K. nigde ni traga. NATO napušta Bosnu. definitivno nestaje. Evropske snage više nece da rizikuju. Rondo je rekao da je hapšenje . u januaru 2000. Francuzi to otkrivaju i. Francuski obaveštajac. Dva momka iz obezbedenja ipak pucaju. 2001. sve propada.

ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor.olakšano zahvaljujuci Americkoj obaveštajnoj agenciji. “TEORIJA” ZAVERE Banjalucki "Reporter" objavio je 30. Pavkoviceva moc u vreme Slobodana Miloševica bila je ogranicena. danima držan na "slucaju Gavrilovic". Nacrt preuredenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. a da nedeljnik koji je Cankovom opažanju posvetio prostor. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. koji bi bio kontrola postavljenja i unapredenja i ogranicenje za zloupotrebe. otkrile su da ce promene ici teško. koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovica. oktobra. nerealno zvuci Cankova pretpostavka da je trebalo održati zajednicke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. Pavkovic je ostao. Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Trece armije. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. Dragan Vukšic. a i koji je cilj”. A imenovani su Pavkovicevi ljudi. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za gradane i za najveci deo pripadnika VJ. što jeste element. kojim se Pavkovic okružio i tek tada mogle su da se ocekuju suštinske promene. Posle 5. on se ponašao potpuno samostalno. Uprave za moral. sa zatecenim aparatom. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica cuvao armijske strukture. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovica na mestu nacelnika Generalštaba VJ. Zato . oktobra. Posle obaranja Miloševica. cime je potvrdeno da je on jedini nadležan da odluci šta ce raditi s vojskom. avgusta 2001. Medutim. odnosno da se vojska sama transformiše. bila je osnova za sve dalje promene. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. ljudi iz Uprave za bezbednost. a novi nacelnici bili su bliski saradnici bivših nacelnika. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. Miroslav Hadžic. Tvrdnje Pavkovica da nije ucestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlucuje . Nisu aktivirani cak ni postojeci mehanizmi parlamentarne kontrole.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. Jedan od Koštunicinih argumenata za zadržavanje kljucnih ljudi koje je Miloševic izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. Personalne uprave. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. CIA. Dve stvari su kljucne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. oktobra nije uradio ništa da promeni nasledene civilno-vojne odnose. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševicevog režima. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. a Nenad Canak raspirio je sukob u DOS. što je potvrdilo internu raspodelu moci. opaskom da su izjave Canka “spoj diletantizma i neodgovornosti”. takode je smatrao da prica o vojnom udaru nije realna. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. To ne bi moglo da prode nezapaženo.nacelnik Generalštaba. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševica. zatim javna polemika nacelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. Ostala je sumnja. direktor Centra za civilno-vojne odnose. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i .vojsku i policiju. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. dva centra moci DOS prigrabila su instrumente sile . Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. a posebno tokom 2001. a smene starih i postavljenja novih nacelnika uprava koje su usledile. tekst pod naslovom “Vojni udar”. Pitanje je da li ostanak Pavkovica i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovica. Koren price upucuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. zapravo priželjkuje puc.

Vojna služba bezbednosti. marta 2002. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. a narocito u prvoj. koji su. morao je da se distancira kada je pocela sramna proslava pobede nad NATO. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. bio je delikatniji i trajao je do jutra. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. S obzirom da je Rade Bulatovic potpuno anoniman. Drugi skup.63. mogli da budu zloupotrebljeni. Bio je pomocnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. posle hapšenja Momcila Perišica. “Krga nije smeo da služi Miloševicu u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. uz moje ime su izrecene brojne neistine . “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. pitanje je da li je on adekvatna licnost za taj posao. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. Naime. Dragan Vukšic je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom nacelnika Generalštaba. a to znaci.je zadatak DOS. specijalnom brigadom. odbrane i bezbednosti i autoritet . Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo nacelno iskljuciti mogucnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politicki cinilac. uz krizu u politici i ekonomiji. Slicno je bilo i sa promena na celu Vojnoobaveštajne službe. Umesto da se bavi svojim zadacima. upozorio je Dragan Vukšic. i pojedinci narocito.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatovic saopštio je da je podneo krivicne prijave zbog klevete protiv republickog ministra pravde Vladana Batica. u užem krugu. Rukovodio je Pavkovic.” objasnio je Vukšic Pocetkom avgusta 2001. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od ucesnika. s tim što je bivši nacelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapreden u zamenika nacelnika Generalštaba. Druge znacajne dužnosti nije obavljao. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. Oni su radili po njegovim direktivama. Posledice su devijacije u VSB i VOS. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. Za Radeta Bulatovica. Da nije tako.teorijski i prakticki. položaja. koji bi definisao kontrolu ove službe. General Milan Ðakovic (bivši nacelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomic su Pavkovicevi ljudi. Novi nacelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škoric nije trebalo da se nade na tom mestu. Pored toga. podela cinova. U tom kontekstu. koje su podredene nacelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno uticu na politicke odnose u zemlji. a prisustvovali su bivši i sadašnji nacelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. Akt uvodenja vanrednog stanja može se opravdati sprecavanjem unutrašnjih sukoba. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. Vukšic je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i medunarodnih odnosa. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. Vladan Batic i Zoran Živkovic izjavili su da je Rade Bulatovic organizovao akciju pracenja i hapšenja. savetnika za nacionalnu bezbednost. Pavkovicem licno”.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIC? 20. VOS je vec duže vreme okrenut prema istoku. strucnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topcideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatovic. Ako ne pre. U Bulatovicevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momcila Perišica. stanova i privilegija. padobranskom i 72. odlikovanja. što nije dobro i ne može da prode neopaženo. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomicem odgovoran za moguci sukob Jugoslavije sa svetom. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca politickih funkcija. Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. u nekoj situaciji. koji može na silu da bitno odredi nacin razrešenja krize.

do suda Saveta Evrope. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovica. da je Rade Bulatovic. Kad su ga ovi pitali o cemu se radi.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovica: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. ja ne znam. polovinom maja. kao i sprovedena akcija. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju. Vlada nema ovlašcenja. godine. nego jedino što je uradio i po cemu ce ostati upamcen to je . ako mu nešto bude zatrebalo. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. pri cemu su mnogi saradnici izmišljeni. aprila.... Za hapšenje Bulatovica. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena. i da ce se u nastavku krivicnog postupka braniti od krivicne prijave koja ga sumnjici za krivicno delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. omoguciti upoznavanje sa stvarnim cinjenicnim stanjem koje ce utvrditi nadležni državni organi. a što se tice uloge Bulatovica u akciji hapšenja Momcila Perišica. Amnesti internešenel. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac cim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea. Bulatovic je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Ðindica. republickog premijera i više lica.2003. Nadležni organ neka radi svoj posao. zbog “licne. Bio je u pritvoru od 8.i insinuacije. koji je takode još jedan od nezabeleženih slucajeva u istoriji službe. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice.po cinu veleizdaje. neka izvole organi i neka postupe”. potpredsednika savezne vlade. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. Vladimir Božovic.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živkovic ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi cemo se u to ukljuciti. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. Vecernje novosti objavile su 04. kao Nikola Curcic. koji su nastavili da prikrivaju tragove zlocina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovica: “Rade Bulatovic je covek koji ne da se ne razume u taj posao. ucvrstiti poverenje gradana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju buducnost nade zemlje i svih gradana”. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima. Vladan Batic je izjavio: “Ono što sam rekao. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorovic. To ce. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovica sacuvani i da su u posedu neovlašcenog lica. uhapšen Bulatovic zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vodama zemunskog klana Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom. a novi registar saradnka sacinjen je 2001. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. kako bi bili iskompromitovani. kao i gradanima Jugoslavije. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jocic razgovarao sa Ulemekom. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politicki zatvorenik. izašao na slobodu.. u okviru istrage protiv organizovanog kriminala. to je takode istina.” . godine je ili uništen ili sklonjen. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovica i mnoge druge. to sam cuo iz usta generala Pavkovica. celokupnu. To je uradio Rade Bulatovic kad je odlazio u Ameriku. Stojkovic je pitao: “Je l’ vi znate. To je sad izašlo na videlo. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. u prisustvu saveznog premijera. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Ðindica. Ako ima nešto. pitanje je cemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. da je Borislav Mikelic posredovao u organizovanju sastanka Bulatovica i generala Ace Tomica sa vodama zemunskog klana. koji su zabrinuti za sudbinu države. Uoci hapšenja. aprila da je.. da je nacelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe.. MUP Srbije saopštio je 8. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. zainteresovao se.07. Ako ima necega on je dužan da pokrene postupak. Ovo ce meni.” Moglo se videti da su koreni Miloševicevog režima ostali. Utvrdeno je da je izjava koju je Bulatovic prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatovic bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere.

Bulatovic nareduje korišcenje rezidencija iskljucivo za njegove licne potrebe. dobijajuci pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. Da bi izbrisao secanja u Agenciji .nacelnik za kontakte sa stranim službama. “U samoj Agenciji Rade Bulatovic zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. Bulatovic Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na cijem je celu bio Zoran Živkovic. takode JUL-ovskim diplomatom. Vojinom Lazarevicem. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Curuvije). zajedno sa trecim Crnogorcem. nije cudno da Rade Bulatovic.Ukoliko postoji CD sa Arhivom. tako da je vecina naših politicara konacno u pravu kada paranoicno tvrde da su prisluškivani. Stevanom Nikcevicem i kumom Nebojšom Vujovicem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštunicinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. Gospodin Braun je kljucni diplomata na ciju se urgenciju Bulatovic izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Ðindica. “Uz posredovanje Vojina Lazarevica.” Oni opisuju i nacin na koji rukovodi direktor Bulatovic. Rade Bulatovic za potrebe Amerikanaca obezbeduje izvoz oružja Gruziji. tražeci samo jednu protivuslugu . ureduje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". Bulatovic spopada sekretarice i okružen je poltronima koji velicaju njegov ogroman uspeh. za koji niko osim Amerikanaca ne zna. redakcije). I to preko Bert Brauna. U pismu se navode i drugi detalji.Bulatovic zapošljava preko hiljadu novih radnika. Crnogorac iz Berana. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. Lukavi Bulatovic je medu tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su clanovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17.” Sastavljaci pisma navode Bulatoviceve ucinke u Agenciji. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladica i kome to ide u prilog? Usput. zabranjuje ukljucivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. Takode. prim. misleci da tako obezbedi svoj reformski imidž. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). zaustavlja zapocete akcije otkrivanja teroristicke mreže na jugu Srbije. s tim da to sada ne radi srpska. vecera iskljucivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi. da bi sa Aleksandrom Nikitovicem. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu. Poput šefova službi klasicnih banana država. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. koju Aco Tomic nikada nije uspeo da naplati. bilo bi zanimljivo uci mu u trag. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije . Reakcije vlasti nije bilo. po cenama vecim od prosecne plate u Srbiji. Držeci se ove stare obaveštajne veze.omogucuje americkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu.podršku za njegovo buduce ambasadorsko imenovanje. vec americka obaveštajna služba”. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Curuvije u vreme atentata na njega . zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije. Tajna Bulatovicevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovicem. pored hotela Jugoslavija. koji terorišu pola grada jurcajuci Legijinim džipovima. americkih i ko zna cijih interesa. vodi Bezbednosno . a u potragu za Ratkom Mladicem uvodi svoj tim. bivši JUL-ovac. Bulatovic obilazi strane ambasade otkrivajuci im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uredaje.7 telohranitelja. Stevanom Nikcevicem. hrvatskih. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja cuda. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu americkih obaveštajnih službi. tako da prica o depolitizaciji Agencije ceka novi pocetak. Bulatovic je.informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku buducnost. Nakon toga dobio je pristojnu novcanu odštetu. Ne mrda bez 6 . Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao nacelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). Rade Bulatovic okrece leda svom saborcu Aci Tomicu i svim svojim drugovima. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa.ko je on i odakle dolazi . Izigravši svoje dojucerašnje najbliže saradnike i prijatelje.

Gradani mogu zakljuciti da je Bulatovic potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. Bulatovic zapocinje projekat izgradnje stanova na Banjickom visu. koja je bila prevodilac. Bilo je reci i o novcanoj naknadi za Mihajlovica.Crnogorac. pljacka. "Politika" je u martu 2004. kada je ušao u politiku. garantovan mu je nemiran san.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vracen za Beograd.” Direktor BIA gospodin Bulatovic je. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. po ocu Damjanovic. U aprilu 2003. Predsednik Srbije Boris Tadic . mediji su morali da se služe anonimnim izvorima. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. Nakon "Sablje". jer je napravio dogovor sa njim. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. godine. što su službenici ove službe na vreme uradili. Sa njim su u delegaciji putovali i nacelnik Pete uprave BIA Rajko Savic. Direktor tajne službe Rade Bulatovic iz Berana. da mu je nestalo oko 50. Svi državljani Crne Gore i novopeceni državljani Srbije. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžicem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžica. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Ulemekom Legijom. godine. da je na strucni vojni skup na Topcideru došao u ime "vrhovnog komandanta". Kad je Bulatovic postavljen na funkciju direktora BIA. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomic uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovica. marta 1958. kao i na dogovor prilikom predaje. koja.koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije. Gospodin Tomic je obecao Dušanu Mihajlovicu da ce DSS apsolutno zaštiti Mihajlovica nakon promene vlasti. godine pisala da. državljanin BiH. Upuceni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takode nešto nudio. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladica i gospoda Senka Jovanovic. u Zmaj Jovinoj broj 39. ocekuje rusku pomoc oko rešavanja statusa Kosova. Gospoda Jovanovic je ljubavnica i gospodina Savica i gospodina Bulatovica. roden je 19. Koštunice. ali njegova pratnja u to nije upucena. Šta je sve Bulatovic predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. godine. Zvanicno prebivalište mu je u Beogradu. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. razara. Štampa se bavila onim što je Bulatovic radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000. (mada on pouzdano nije clan ove organizovane kriminalne grupe). . da je bio clan JUL. Premijer Koštunica.. Direktor BIA Rade Bulatovic. zamenikom direktora za imovinu Srbije. Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitovic iz Bara. iz zatvora je pušten u julu 2003. odmah po postavljenju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic . od oca Mila. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovica odlukom suda proglašen za službenu tajnu. Crnogorac. Crnogorci. pa ukoliko ne ispuniti obecano. Srbijom su vladali. poput organizovane kriminalne grupe. otputovao u zvanicnu posetu CIA u Lengliju. Jedino cega se Bulatovic plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz.Crnogorac iz Berana. Glavni finansijer Vojin Lazarevic iz Kotora.. kao savetnik predsednika SRJ. Biografija Radeta Bulatovica nikada nije objavljena. bio je osumnjicen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Ðindica. pa zato nije potvrdeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. Dobro obavešteni izvori iz CZa tvrde da je Legija uputio poruku Bulatovicu kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. uz debelu proviziju za njih dvojicu. U dilu sa školskim drugom Srbom Panicem. Ne cudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji. pak. U Jasenovu je primljen na visokom nivou. da je 2002. teroriše. Bulatovicu je to pošlo za rukom. Kako zvanicna biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti.

ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladica. On Ljajicu otima rec da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. nacija. i da ce se “ova akcija izucavati u buducim udžbenicima bezbednosti”. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. Iz njegovih ociju i pogleda vidi se ludilo. Samo sa takvim predsednikom Srbije moguce je da na mesto tužioca za ratne zlocine dode licnost kao što je Vladimir Vukcevic. pa cak ni za zlocine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu licnost. Istakao bih trojicu kljucnih . a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. nakon njihovog protesta. vec po njegovom ukusu. cijim dolaskom “pocinje proces depolitizacije” ove službe. Kako objasniti da je licno prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. Zašto baš njih? . Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadic i Vladimir Vukcevic. afere Perišic “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doci bez lekarskog pregleda. Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih dogadaja koji. intervju Dejana Lucica Pukovnik Jovan Ðogo. predstavljaju centre moci. uopšte nisu slucajni. vidi da je bolestan. gradani. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti cinjenicu da je licno prikrivao dokaze o zlocinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orica i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije.Mediji su cesto citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. Da li ste ikada nešto od toga videli ili procitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. njihova fotelja i neograniceno podaništvo prema onima koji. uhapšen je Radovan Karadžic. Hapšenje dr Karadžica nije jedini negativan potez Borisa Tadica. Spadam u one koji ne priznaju slucajnosti. nadu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znace država. po njihovom mišljenju.Jad i beda. Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim dogadajima? . marta 2002. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. Vladimira Vukcevica i Radeta Bulatovica.Stvari nikada nisu proste. Na šta mislite? . ako se malo više udubite. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije.Da bi se ovo desilo. Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. vec da svi dogadaji imaju svoje uzroke. mirovnih snaga na KiM. godine. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. on se na taj nacin prosto samozadovoljava. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. Iz njegovih ociju izbija samo mržnja i zlo. Savic je postavljen na zahtev Crvenih beretki. državni i nacionalni interesi. Mladic je na slobodi. po njenoj licnoj izjavi. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slucaju napravljena je klasicna zamena teza . od zakonodavne i izvršne do sudske. odlicno je radio posao jataka.umesto da se bave istraživanjem . On trlja nogu o nogu kada govori. napominjem. od njegovog obracanja u noci izbora da nece dozvoliti formiranje vlade i skupštinske vecine u skladu sa voljom gradana. Njima je bitan samo licni interes. u kome piše da je u RDB Srbije postignut narocito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savica. na što mu je. kao što ponekad izgledaju.Srbija je docekala da na njeno celo dode covek za koga se. Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? .Borisa Tadica. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. Iz njegovog teksta upecatljive su konstatacije da je presecanje tzv. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje ce Srbija izruciti. itd. Koji su to uzroci? . ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj.

uhapsio je Stojana Župljanina. Isto to ocekujem i za Vojislava Šešelja. bio je kljucni momenat da se ovo desi. A sporazum Karadžic . Oni su Gorbacovu obecali da nece rasporedivati vojne snage na prostoru zemalja bivših clanica Varšavskog ugovora. godine. Za šta optužujete Bulatovica? . priprema medijske propagande itd.Tacno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu ucestvovali jer za to nije bilo potrebe. Kako to mislite? . Boris Tadic je to odlicno znao i zato je povukao ovaj potez koji je kljucni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. tvrdi da ništa nije znao o akciji. eksperata i svedoka.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje. nasilnim putem. Njima ce biti dovoljno da procitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. Dacic pokušava da sakrije nešto drugo . prekid rada Skupštine. Verovatno bi to ucinili da su Veran Matic i Aleksandar Tijanic mogli zbog velicine glave da istu gurnu u šolju. . Preko njihovih drugih saradnika.Rade Bulatovic i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. vec da su se svi „dobrovoljno predali". To samo potvrduje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. formiranoj vladi. cak mu se nije javljao na telefon.znacaja ovog dogadaja i njegovim posledicama. a nije ništa ucinio na kompromitaciji suprotne strane. Kako vidite tok i ishod sudenja dr Karadžicu? . iako mu je to obecao.Ubeden sam da ce dr Karadžic doživeti sudbinu Slobodana Miloševica. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer sudenje. kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžica? . ugraden je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice.Hapšenje dr Karadžica je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanicno zatražilo ukidanje Republike Srpske. oni istražuju šta je dr Karadžic jeo. I tu ce biti kraj.Srbi nikada nece shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. Ministar unutrašnjih poslova. ali i ono što ce poslužiti da se dokaže „ucešce Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. niti da ce ih primati u vojne asocijacije. a posebno srpskog naroda. Oni prosto mogu da kažu . I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. Kao takav. on je naneo više zla od Tadica. Ivica Dacic. ali u velikoj meri i po sudbinu svih gradana u Srbiji. a poznato je i šta se sada dešava. Rade Bulatovic. samo što ce posledice Tadiceve saradnje imati daleko tragicniji znacaj za srpski narod. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. šta je citao. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubedivanje da ce podici svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. s obzirom na cinjenicu da je znao kompletan scenario. Pored toga. U završnoj fazi pravljenja nove vlade. Zapadne sile. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. a kasnije i za direktora BIA. definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu.Holbruk? . Šta mislite. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. Tu se treba vratiti malo unazad.nacin i vreme hapšenja. o cemu je vec izvestila Nataša Kandic. Da li mu verujete? . kao ulog za svoj dalji status. vec izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžicu. servirao je Borisu Tadicu informaciju o dr Karadžicu. Kada se uverio da je nova vlada formirana.Rade Bulatovic je zavrbovan od strane americkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. Ostalo je poznato . da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su ucestvovale u sukobima.svoju politicku odgovornost. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. i o zlocinima. a prvenstveno SAD. oblacio i slicne gluposti. Rajko Savic. Sve poteze Bulatovic je vukao u dogovoru sa Tadicem. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog coveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja americke ambasade.

do marta 2003. Bulatovic je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilovic u njegovom kabinetu. vec zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. Od novembra 2000. te da su bili deo zavere da se ubije Ðindic. a u vezi sa clanom 125. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali cekali mesecima". Gradani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i orude za obracun s politickim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korac).afera Perišic: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momcila Perišica u restoranu motela "Šaric". na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlicne odnose s policijom. avgusta 2001. . nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovicem i savetnikom Gradimirom Nalicem. Za službovanje u Rimu vezana je afera s kradom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i racunopolagaca nalazio i Bulatovic. KZJ (udruživanje radi neprijateljske delatnosti). nacelnik Generalštaba.afera "cetvorožilni kabl": Rade Bulatovic je uz kolegu savetnika Gradimira Nalica i šeficu Koštunicinog kabineta Ljiljanu Nedeljkovic optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. Taj period obeležili su: . posle je tvrdio da je Bulatovic samostalno koordinirao hapšenje. Sam Bulatovic je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišica kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". . o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. bez istrage optužbe protiv njega su povucene. ucenu i eliminaciju politickih protivnika. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. Nakon ubistva Zorana Ðindica. marta 2002. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. što on nije demantovao. Rade Bulatovic i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomic uhapšeni su na osnovu clana 122. premijer Mirko Cvetkovic rekao je da na sednici nije bilo reci o eventualnoj smeni šefa BIA i da ce javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena.VREME 688 (Dejan Anastasijevic) Iako zvanicna biografija nikada nije objavljena. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsednickom kabinetu. Bulatovic se na funkciji direktora BIA nalazio više od cetiri godine. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. Posle sednice Vlade Srbije. ne zato što ga je neko naterao. 15. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. Bulatovic. Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. koji je najveci deo karijere proveo u diplomatiji.afera Gavrilovic: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilovic ubijen je 3. Svi su vraceni za Beograd. a Bulatovic je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Canak). zna se da se Bulatovic krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. Jula 2008. ali se špekuliše i o Švajcarskoj." Bulatovic je posle nepuna tri meseca pušten. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. Dnevnik "Blic" piše da ce Bulatovic na funkciji najverovatnije ostati do 17. kaže jedan njegov bivši nadredeni. mimoilazeci službene vojne kanale. jula. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomic i Bulatovic tajno sastajali sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Lukovicem Legijom. kada se ocekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovica. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatovic je politicki zatvorenik. Rade Bulatovic podneo je ostavku novom premijeru Srbije. tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Vlada Vojislava Koštunice ocekuje da ce Bulatovic razotkriti vezu izmedu vlasti i neformalnih centara moci koje su Službu koristile za progon. na dan ubistva. Slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. General Nebojša Pavkovic. . Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatovic bio clan JUL-a.

Dosadašnji šef BIA priznao je da je citao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. zbog jasne linije subordinacije. Goranu Hadžicu. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. trecina ljudi je otišla. jer. pretpostavljam. odnosno Raškoj. u kojoj ga je ona optuživala: „Citao sam delove objavljene u štampi. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. Bulatovic je rekao da su najveci rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu bice od koristi. U meduvremenu. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima saradujemo. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. Pozivajuci se na pravila tribunala. Takvih tamo ima. Vracao je iz penzije. Predali smo arhivsku gradu zakljucno sa 1980. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali znacku: „Bilo je zloupotreba. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. Bulatovic kaže da je situacija u Sandžaku. BIA. u dane glasanja u BIA se cak i ne dežura. demistifikacija službe je znacajno relaksirala odnose sa gradanima. Hadžic je pobegao. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. kao i kadrovska obnova agencije. kao i svake druge. tvrdi Bulatovic. Uz to. Najveci deo navoda koje je iznela je autentican. a siguran sam da je to najveci doprinos koji smo mogli da damo jacanju demokratije u Srbiji”. rekao je. izmedu ostalog. kaže Bulatovic. BIA je na osnovu utvrdene bezbednosne politike Vlade aktivno saradivala sa Tribunalom. nalaze i dosijei takozvanih politickih neprijatelja. Za razliku od prethodnog perioda. To smo saznali tek posle nekoliko dana. u kojoj se. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dode do savremene. i kod gradana Srbije. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. prema Bulatovicu. ali ga je držao neformalno. Bulatovic je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih politicara. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobodena kadrova Slobodana Miloševica. odgovornosti i zaštite od politicke zloupotrebe. kako ne bi ugrozio istragu. Inteligentna. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatovic 2004. a primao je "mlade i obrazovane" po rodackoj i partijskoj liniji. ne želeci da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slucaju. Bulatovic odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane.Analizirajuci cetvorogodišnje rukovodenje srpskom "tajnom policijom". Nemamo cak ni saznanja o autenticnosti razgovora”. Posao je kreativan i rizican. do kulturnih ustanova. Za dojavu haškom beguncu. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladicem. Bulatovic tvrdi: „Zna se ko je to uradio. Bulatovic je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. Ne vidim ništa sporno u tome”. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. „Apsolutno nismo ucestvovali u tome. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. od nevladinih organizacija. jer su joj se prikljucili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takode. da izbegne hapšenje. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. ali i ozbiljnih krivicnih dela. Bile su to nedelje. U periodu u kojem sam bio na celu agencije. Momira Gavrilovica. zamenika. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne tocak sa automobila u toku vožnje. stabilna i pored pojave vehabija. nije želeo da nam kaže ko je optužen. cime mi je život bio ugrožen. u meduvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jocicu da je stigla jedna zapecacena optužnica. znajuci šta o tom licu misle zaposleni. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. i još više zbog demistifikacije. godinom. oko 700 ljudi je napustilo BIA. Dakle. Rade Bulatovic vodio je cudnu kadrovsku politiku: nije imenovao kljucno operativno mesto. Nije niko iz BIA ili MUP. nije ucestvovala u predizbornim kampanjama. „Nijednom svojom aktivnošcu BIA nije uticala na izbornu volju gradana. . škola.

agencija. Nezavisne 24. ali nece on mene". Kljucno je da li Vlada želi time da se pozabavi s obzirom da je direktor BIA državni funkcioner. do maja 2008. Kao nacelnik SUP Kruševac. Politicari su onda od Službe tražili još.i covek koji je nosio lap top i sam lap top i ljudi koji su to snimali se nalaze u BIA. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije. a Bulatoviceva odbrana bila je: nisam ja. septembar 2006. i na cinjenicu da su i radikali kao . ta prica dobila veliki publicitet. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. a ni Jocicev MUP nije bio najsrecniji. saopštila je da on nikada nije ni pominjao Petrovica. Saša Vukadinovic je u Agenciju ušao bez hipoteke. Stvara se neka pogrešna slika da ja ratujem protiv Bulatovica i on protiv mene". Bulatovica i Stojkovica sa Legijom u noci predaje. može da da nalog da se ta prica proveri i dovede do kraja. ali treba reci da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovica 1998. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "procitaj pa vrati" izveštaji. Saša Vukadinovic od Rada Bulatovica sigurno nece dobiti snimak razgovora Jocica. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da politicare snabdeva onim što bi oni najviše vole da cuju. a ta ekipa ima jaku spoljnu politicku. Docekace ga front solidarnih rutinera. i Radeta Bulatovica.Beba Popovic jeste ili nije dao dokaze. jer se taj sud kod njih loše kotirao. niti je Služba ista kao tada. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. nego moj prethodnik. ljudi su naucili da je to opasno i nezdravo za karijeru. jer je viden kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. Pošto su Popoviceve tvrdnje bile ubitacnije nego što je direktor BIA planirao. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. Niti je Bulatovic Stanišic. a mnogo mocnih. “Verujem da je on to izjavio. I samo Vlada je ta koja. Ono za šta su placeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitickih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja medu vladajucim strankama. na cijem je celu. Zloupotreba BIA u politicke svrhe postajala je sve teža i rizicnija: prvo.” NN: Koliko je za vas uvjerljiva prica vladimira Bebe Popovica? PETROVIC: Neki sada govore da li Vladimir . Sve što Saša Vukadinovic bude radio bice predmet politickih nagodbi i stranackih cenjkanja. misleci da se ništa nece desiti. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovica. Agencija se neizbežno menjala.pod uslovom da novi direktor bude imao politicku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. Goran Petrovic. Popovic je optužio Bulatovica da je izvještaj BIA za 2003. što je mesto koje je postalo veoma znacajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedece sledecih 40 godina u zatvorima. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobice manje nego što je procitao kod Karle del Ponte. drugo. naviknutih da malo rade. On je ukazao na jednu stvar i otvorio jednu temu i nije na njemu da to dokazuje. kaže Petrovic u intervjuu za "Nezavisne". medusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. šverca narkotika i ljudi i slicne aktivnosti. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . Popovic ne može da pruži neke dokaze jer se ti dokazi nalaze u BIA . pa su oni to demantovali. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. radeni s one strane zakona i pristojnosti. godinu isporucio CIA. A onda je. pod pritiskom javnosti. plašeci ih i nudeci se kao prijatelj i zaštitnik. šefa Biroa za informisanje u Ðindicevoj vladi. zavisno od svoje volje i spremnosti. Saša Vukadinovic bio je na celu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije. obaveštajnu i logisticku podršku. naglašavajuci da je za njega sadašnji šef BIA potpuno beznacajna figura i da se njime ne bi ni bavio da nije one narodne: "Pustio bih ja njega. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta.Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštacki i apstraktni proizvod. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. S druge strane. našao se kao kolateralna šteta obracuna Vladimira Popovica. Vukadinovic je bio uspešan. Upravo s politicke strane preti mu najveca opasnost .

da im se dodvori? PETROVIC: Narodski receno . NN: Da li to znaci da je Srbija u diktaturi. ako se sve ovo slegne. ako jedan državni funkcioner može da bude optužen za veleizdaju. Jedino ako ste clan partije vi možete . kako se usudio da arhivu BIA preda Americi? PETROVIC: Ne treba zato biti veliki maher. Nije tajna da je covek želeo da bude ambasador u Atini. usudio da iznese svoje mišljenje. NN: Hocete reci . ako direktor traži izveštaj ili bilo kakvu informaciju . cisto sumnjam jer je ova vlada prelazila i preko mnogo važnijih i vecih stvari. Pravo svakog gradanina i politickog subjekta je da talasa. ako je vec takav amater. NN: Cesto se tvrdi da Rade Bulatovic nema kompetencije da obavlja dužnost šefa BIA. a Vlada na to ne reaguje. NN: Kako komentarišete Jocicevu odbranu Bulatovica tezom da Beba Popovic talasa kako bi zaljuljao jednu novu politicku opciju u Srbiji? PETROVIC: To je Popovicevo legitimno pravo.on je dobija odmah. To je oprobani trik Vlade da se ni o cemu ne izjašnjava. Neko moje licno ubedenje je zato potpuno nebitno. ovo je jedan politicki test za Vladu. to je verovatno želja da se on mocnim zapadnim krugovima. obaveštajnim pre svega. nametne kao neki iskreni prijatelj i saradnik.000 clanova svih mogucih partija. jer tada ni formalno-pravno ne bi bilo nikoga ko bi to posmatrao sa strane i mogao da kaže: moje ruke su ciste . Ne verujem da u Srbiji postoji više od 200.000 do 300. Postoje pokušaji pojedinaca i stranaka vladajuce koalicije da se i DS uvuce u Vladu cime bi se samo betonirala ova prica. to su vaše reci. koja se ne oglašava. I on je rekao: Ja mislim da on nije! To je privatno mišljenje i mogao je da ga da na konferenciji DSS. bilo bi jasno da ulazimo u jedan totalitarni sistem i da postoje interesi odredenih grupa i stranaka i da nema nikakvog državnog interesa u svemu tome. i nema tog cinovnika koji ce odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije.da im se uvuce. Imate Demokratsku stranku koja je nazovi opozicija. NN: Ako je Bulatovic iznio i predao arhivu BIA uz asistenciju i znanje tolikog broja ljudi. On je šef BIA. jer ce Vlada uvek stati iza njih. Sada se zavrtela prica da Bulatovic želi da bude predstavnik BIA u Vašingtonu. isto kao i epizoda sa snom o ambasadorskoj dužnosti u Rimu. NN: Šta je Demokratska stranka ako nije opozicija? PETROVIC: Demokratska stranka je statista. NN: Kojim motivima se ljudi u takvim situacijama najcešce rukovode? PETROVIC: U Bulatovicevom slucaju. Mi živimo u vremenu apsolutne dominacije partija i ja se kao gradanin protiv toga bunim.nisam u Vladi.na politickoj sceni Srbije ne postoji opozicija. ali da se još ceka objava? PETROVIC: Miroslav Lazanski je u nekom svom nastupu rekao da je ovo neka partiokratija. to znaci da svi drugi clanovi vladajuce koalicije i funkcioneri mogu da rade šta hoce. Ali. NN: Da li Jocicev trapavi nastup. pa je i to otpalo. zavjera cutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popoviceve optužbe? PETROVIC: To je vec analiza politicke scene u Srbiji . pa je to otpalo. NN: Kako mislite da ce se završiti ova prica koja bi u svakoj drugoj zemlji bila skandal? PETROVIC: Videli ste da se ministar policije Dragan Jocic. kome je ocigledno skinuta zabrana javnih nastupa koju ima od premijera. NN: Da li bi to bilo obznanjivanje diktature? PETROVIC: Pa. da reši taj slucaj. to ce znaciti da Vlada gradanima šalje jasnu poruku. a na drugoj strani je 10 miliona gradana Srbije koji nemaju ama baš nikakva prava.najbrojnija opoziciona partija protivnici Bebe Popovica. Mi sada imamo politicku kombinatoriku i mi ne možemo da znamo kojim se motivima on rukovodio. Znaci. Onda bi svi u Vladi mogli da rade šta god im padne pamet. NN: Ali. Prica se završava u medijima. Nema nikakve kontrole. vaš izraz je preblag. Jer. Ipak. zar to nije ludilo? PETROVIC: Dobro. da li bilo kakva državna komisija ima interesa da riješi tu stvar? PETROVIC: Pa. PETROVIC: Partijski aparatcik je pravi izraz za njega. Nespretna Jociceva prica govori o odsustvu želje Vlade. racunajuci da ce stvari pasti u zaborav.

rekao bi: "Da. potpuno bezvredni ljudi koji nikada ništa u životu ne bi mogli da budu da nisu clanovi partije. Mada postoje indicije da Rade Bulatovic sada silom svog autoriteta vrši pritisak da se ta stvar zataška. ljude koji su snimali. gde nema mesta za Ðindica. NN: Da li vjerujete da je Bulatovic iznio arhivu BIA? Ili možda znate da je to uradio? PETROVIC: Da ne postoje jake indicije. odnosno direktor je odseka za jugoistocnu Evropu. neke cinjenice i neki detalji. svi obaveštajni izvori. ako je to radio. Naglasio sam mu da ne sme da dozvoli sebi da kaže 99 stvari koje su prave i tacne i onda da saopšti jednu koja nije proverena jer ce se svi uhvatiti za tu jednu i po starom sistemu lakirane bubašvabe osporiti tu celu pricu. Onda se postavlja pitanje na bazi cega je taj ludak procenio da Rusi nece moci da ostanu neutralni i da ce izazvati treci svetski rat. duboko sam uveren da je i ova prica tacna . coveka koji je nosio lap top. svi su govorili isto: biceš bombardovan i Rusija nece moci da pomogne. I ova ministarstva sile su zato stavili pod svoje: Jocic i Bulatovic su tu gde jesu iz dva razloga . oni koji su cuvali Šljivancanina. Znaci. jer sam dobio nalog od nacelnika uprave". njima nije problem da se umešaju i u sudenje. koga bi pitali. i gomila u svim drugim strankama. kada sam ja razgovarao sa gospodinom Popovicem pred njegov intervju u emisiji TVB92 "Insajder". To je Rade Bulatovic u svom obracanju za Novu godinu potvrdio kada je rekao da su prioriteti u radu Službe rasvetljavanje ubistava novinara Curuvije i Pantica. svako ko svedoci zna da su se za tri-cetiri godine promenila tricetiri direktora i da u policiji. Ne verujem da bi bilo ko bio lud da kaže da nije snimao. ocigledno. Da to nije bez pokrica? PETROVIC: Pa. bivšeg službenika americke ambasade. Treba da postoji neka politicka volja i da dobijem nalog i ovlašcenje da to uradim. prosto odete u BIA i krenete da razgovarate sa ljudima. I tu je kraj! NN: Kako je moguce da Bulatovic u to ukljuci tolike ljude i na cemu njegov mozak radi? PETROVIC: Kratko i jasno: Slobodan Miloševic je godinama pred bombardovanje dobijao informacije da ce ova zemlja biti bombardovana. jedino Vlada može da reši slucaj jer se svi dokazi nalaze u BIA.da slucajno neko ne bi uhapsio nekog haškog optuženika i da slucajno neko nešto ne bi radio na rasvetljavanju ubistva Zorana Ðindica. nije. imate upravu informatike. Znaci. sudstvu i službama bezbednosti postoji potpuna apatija u radu.oni koji su takve stvari radili. a ovaj bi rekao: "Da. to je potpuno imaginarno i to je psiha jednog pojedinca. Neko ce sutra to da tretira na drugaciji nacin.nešto da postignete. tako da mislim da bi se vrlo lako ustanovila istina jer ne verujem da je bilo ko toliko zaljubljen u Bulatovica da bi ga štitio. Jer. a njegovu zaštitu je organizovao takode Rade Bulatovic po nalogu svog vrhovnog komandanta Vojislava Koštunice . za kojeg Popovic tvrdi da je organizovao Bulatovicevu posjetu SAD kada je sadašnji šef BIA dokumente te službe predao CIA? Popovic tvrdi i da je Braun bio kažnjen zbog bliskih veza sa licima uhapšenim u akciji "Sablja"? PETROVIC: Tu nema dileme. oni. Braun je americki diplomata koji je radio u Ambasadi SAD u Beogradu i jeste na visokom mestu u Savetu za nacionalnu bezbednost. javni. ti moraš da imaš procenat šuta 100 odsto. jesam dao nalog". kratko sam mu rekao: ti ne smeš da imaš procenat šuta 99 odsto. ne verujem da bi neko bio toliko lud da to radi. ne verujem da bi se ta prica otvarala. NN: Ovih dana ste ustvrdili da bi aferu "Bulatovic" riješili za 24 casa. politicki. snimao sam. tajni. Vrlo jednostavno. ne može . Medutim. davno pre njegove ideje da da taj intervju. Taj. NN: Da li vam je poznato ime Berta Brauna. Bulatovic i Jocic su partijski aparatcici. To. pošto sam dobio nalog od direktora Bulatovica. NN: Šta ocekujete od sudenja za ubistvo Zorana Ðindica? PETROVIC: Lomljenje kopalja oko tužioca Prijica je samo jedan poligon na kome se vodi rat dva nacina mišljenja u Srbiji . Jer. Tako da naravno da oni koji su cuvali Ratka Mladica kao što su Vojislav Koštunica i Rade Bulatovic. nasnimavali. S obzirom da znaš kako si medijski tretiran. Za pocetak imate cetiri imena. antihackog i anticivilizacijskog. obavite razgovor sa 10 do 15 ljudi i na bazi tih izjava imate kompletnu pricu. To je naša tragedija i naša stvarnost.evropskog i antievropskog. Znajuci sa koliko se entuzijazma pripremao za celu pricu i znajuci mnoge druge stvari koje su apsolutno tacne. I tada. Nije dobio nijednu informaciju: bice treci svetski rat ako ovu zemlju bombarduju. Te institucije ne funkcionišu jer profesionalci u tim službama shvataju da im se ne isplati da bilo šta ozbiljno rade.

kojim je legalizovana saradnja izmedu te zemlje i americkih obaveštajnih službi. direktor Medunarodnog instituta za bezbednost SCG. Mi imamo sva potrebna rešenja. Hrvati su optuživani da je Ante Gotovina u Hrvatskoj. prema vašim procenama. a ne ozbiljna državna služba. jer onog trenutka kada smo potpisali povelju UN. Ne verujem da ce se plan ograniciti samo na hvatanje Mladica. Njime treba da se bavi neuropsihijatar. to je najrealniji završetak celog slucaja.000 evra i do sada se prijavilo više od 70 studenata. ORHAN DRAGAŠ. Osnivac ste Akademije za diplomatiju i bezbednost. ali bez potpisa. deo svog suvereniteta smo izgubili. preko legalnih predstavnika u ambasadama i preko svojih mreža na Balkanu sigurno i dosad ucestvovale u u lociranju haških optuženika. iako sam ja rekao da se u životu ne bih bavio Vukom Draškovicem. njeno stavljanje u zakonske okvire i mogucnost da naše bezbednosne službe udruže svoje snage. prema medunarodnoj zajednici. Ne vidim da se povecala opasnost od terorizma spolja zbog naše saradnje s NATO. kada smo bili deo državne zajednice. NN: Svojevremeno ste izjavili da su politicari u Srbiji beznadežno fascinirani tajnim službama i dosijeima u kojima. i verovatno je bio. Kod nas je problem tehnicko pitanje. Ispred nas su Britanci i Amerikanci. kako ste tvrdili. pak. jer cemo dobiti i finansijska sredstva od država ciji ce predstavnici ucestvovati u programu. i svi ostali. a o Koštunici i njegovoj fascinaciji Vojskom i ministarstvima sile da ne govorimo. Bitno im je samo da Mladic ode u Hag. . Koliko bi. ukoliko je država izdala sertifikat? Na FPN su nedavno probali da uvedu katedru za bezbednost. Neki državni fakulteti izdali su dopis u kojem se potencijalni kandidati upozoravaju da je vaš Fakultet za diplomatiju i bezbednost "fantomska akademija koja na najsramniji nacin obmanjuje javnost". nema ni približno materijala o liderima DOS-a koliko su oni mislili. za to nije postojala politicka volja koje u Srbiji ima. Ko može da zabrani tim ljudima da se školuju. ali nisu uspeli jer smo mi maticni fakultet za to.Srbija je za hapšenje optuženika mnogo pristupacnija od Iraka jer. a zahvaljujuci svojim kadrovima Srbija može da bude bezbednosni lider u regionu. da bi opravdali trogodišnju nesaradnju sa Tribunalom. Pravljenje akcionog plana je . Strane službe su. to moglo da traje? . Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju u Srbiji? Bezbednosne pretnje Srbiji su iste kao i pre godinu dana. Ko je prednjacio? PETROVIC: Svi do jednog su bili fascinirani. odgovorna naša zemlja. Svi iz DOS su želeli da imaju šest tomova svaki. Da li je to najrealniji scenario u slucaju "Mladic"? . obavila razgovor sa tim ljudima i saopštila istinu. Ako mesto lidera ne zauzmemo mi. To je trebalo marketinški iskoristiti. Drago mi je da se jedna važna institucija. vrlo brzo ce ga zauzeti neko drugi. Vreme je vrlo brzo pokazalo koliku vrednost imaju njegove misli. uplašila akademije koja je tek osnovana. To nije narušavanje suvereniteta zemlje. godine intervju.Dopis je poslat sa Fakulteta politickih nauka. Terorizam postoji kao globalni problem. vec ce on biti primenjen i u slucaju svih optuženika za koje je. Ovaj Akcioni plan mogu da uporedim s kolumbijskim. Zainteresovani mogu da našu validnost provere u Ministarstvu prosvete i sporta. Sadam je tada imao veliki broj pristalica. koja postoji 50 godina. tehniku i iskustvo s njima. ali je zajednickim snagama on za nekoliko meseci uhapšen. Stranci ce svojom opremljenošcu pomoci u skidanju omce oko naše zemlje koja se zove Ratko Mladic.da funkcioniše bez skupštinske komisije ili nekog anketnog odbora ili. I Ðindic.Prema mom mišljenju. Medunarodna zajednica ne bi imala ništa protiv da se to desi u ovom slucaju. Akcioni plan ce nam samo koristiti. One poticu od ekstremistickih grupa iznutra. komisije Vlade koja bi došla sa strane. Ovo je formalizovanje odnosa sa stranim službama. Njima je svejedno da li cemo i mi uspeti da se opravdamo. dao je 2006. a kod nas je 5. iako je jasno da su kamione dosijea imali Dobrica Cosic kojeg je tadašnji režim oznacio kao glavnog neprijatelja i Vuk Draškovic zbog fascinacije jednog bracnog para drugim bracnim parom. tehnologiju. ali su oni. izveli njegovo hapšenje u Španiji. Kod njih je školovanje besplatno. kada je svrgnut Sadam Husein. Nedavno je vojni analiticar britanskog Tajmsa rekao da su srpske specijalne snage trece u svetu po obucenosti za borbu protiv terorizma.

Tvrdim da BIA. obe vojne službe stavio je pod svoju kontrolu i to je hrabar potez jer ce on biti odgovoran za njihovo cinjenje.Zadovoljan sam radom Bulatovica. Ostali su mnogi kompromitovani kadrovi. najbolje funkcioniše. Pružanje podrške Mladicu je i to što ništa ne rade na njegovom lociranju i hapšenju. izgubile i smisao i znacaj. tu su kriminalistickoobaveštajna služba u MUP-u. Tek od ove godine BIA ima dobar budžet i nadam se da ce se kvalitetno opremiti. ali je ponovo postavljen kao civilno lice. Ali. Bulatovic se opredelio za "cišcenje" po nivoima. koja ce ih sve objediniti.BIA od svih šest bezbednosnih službi. a to zakonu ne bismo smeli da radimo. ali on sam ne može da uhapsi Mladica. u poslednjih godinu dana ništa ne cine na tom planu. potrebno je primeniti "ceški model". Ali je cinjenica da nisu dobro opremljeni. imam visoko mišljenje o njemu kao profesionalcu koji nije iz te struke. Da li niste zadovoljni radom BIA zato što nisu želeli da opremu nabave preko vaše firme? . osim BIA.Ako me pitate kao gradanina.Mi nemamo mehanizam prisile da prodajemo opremu. Pridružujem se u potpunosti završnoj reci zamenika specijalnog tužioca. To je posledica loše finansijske situacije u kojoj su bili. Ministar Stankovic je uradio odlicnu stvar. Da li imaju podatke ili ne. On je prvi koji je skinuo anatemu sa BIA kao zlocinacke organizacije. Cesi su otpustili sve ljude koji su imali veze s Komunistickom partijom i izgubili su veliki broj vrsnih profesionalaca. u zemlji. To što BIA nece da opremu kupi od nas njihova je stvar. Naša firma "Komora sistem" je najozbiljnija firma za promet i razvoj kontraobaveštajne tehnike i naravno da nam je interes da plasiramo svoje uredaje. Pošto je Mladic bio vojno lice te. i Službu bezbednosti. Direktor BIA Rade Bulatovic izjavio je da ekstremisti u Vojvodini iz nacionalnih manjina zloupotrebljavaju aktuelne politicke procese kako bi prikriveno ostvarili separatisticke zahteve. kao neko ko je u sektoru bezbednosti želim da verujem da je Bulatovic to rekao na osnovu operativnih podataka koje BIA ima. on u narednih nekoliko meseci biti uhvacen. Obe službe imaju obavezu da saraduju u hapšenju Mladica. koja deluje u inostranstvu. otkad je na njeno celo došao Bulatovic. Naša služba je loše tehnicki opremljena i to je njen najveci problem. odnosno služba je odbacivala samo one koji su cinili greške. Na koga je mislio? . Da bi se služba ocistila. ne znam. ali nije nikakva novost. Sve te službe su. Kako ocenjujete rad vojnih obaveštajnih službi? . Kako BIA dobro radi a ne može da pronade Mladica? . Kao direktor Medunarodnog instituta za bezbednost mogu da kažem da se Institut ne bavi operativnim. ukoliko se Mladic nalazi u Srbiji. On je na sednici VSO penzionisan. a dobro je shvatio proces reforme bezbednosnih službi. Ovo što me pitate bio bi rezultat obaveštajnog rada. ZAVRŠNA REC SRÐE POPOVICA NA SUÐENJU ZA ATENTAT NA ZORANA ÐINÐICA „Poštovani Sude. vec naucnim radom. Videci šta radi i na koji nacin pokušava da reformiše službu. Hvalite rad direktora BIA Bulatovica. prema mojim saznanjima. Ceški model uspeo je u nekim zemljama jer su kadrovi selektivno odstranjivani. . radi veoma dobro. ali ih ne prosleduju.Sadašnji nacelnik VBA Svetko Kovac nije imao mnogo vremena da razmišlja o promenama u agenciji jer je morao da brine da li ce ostati na funkciji. Osnovni razlog je licni strah pripadnika VBA da bi i oni mogli biti predmet istrage. funkcionišu ostale bezbednosne službe u zemlji? . ali. U novom odnosu snaga jedino rešenje je da se formira obaveštajno-bezbednosna zajednica. dve vojne. VOA i VBA. nemam nikakva saznanja o tome. što je dobar nacin. Osim BIA. u Ministarstvu spoljnih poslova imamo dve SID.ubrzavanje tehnickog pitanja i mislim da ce. prema vašem mišljenju. VBA ima ozbiljne terete iz prošlosti i veze s ratovima na prostoru bivše SFRJ. Srbija nije tolika da jedan covek ne bi mogao da se pronade. Zaista ne znam na koga je konkretno mislio. Kako.. informacije mogu biti dragocene.. To je zabrinjavajuce. Mi smo zakasnili za primenu ovog modela jer je to trebalo uciniti najviše pola godine posle smene prethodnog režima.

Moja rec ce se odnositi na ispitivanje Vaše odluke o odbijanju svih dokaznih predloga koje sam stavio na glavnom pretresu 14.. marta zasnovani su: . Ne samo da je ova konstatacija netacna (u predlogu za proširenje optužnice ne nudim ni jedan jedini dokaz). Pokušacu da ovo svoje stanovište obrazložim i dokažem... moram da kažem da je.Upravo zato sam specijalnom tužiocu i predložio proširenje optužnice na krivicno delo oružane pobune. Zašto se nešto ovako tvrdi? Meni to nije jasno. g. jer znamo da ošteceni nemaju pravo na žalbu. U narednih par minuta ja cu ispitati osnovanost odluke kojom su moji dokazni predlozi odbijeni. st. obrazlažuci odbijanje ovih predloga na glavnom pretresu 20. Ja sam siguran da Sud poznaje spis .. obrazloženje Suda u ovom delu protivreci sadržini spisa i utoliko je. pravno manjkavo. . optuženima stavljeno na teret da su delovali samo u jednom kracem vremenskom periodu i to kako se navodi pod tackom 1 optužnice krajem 2002. a da sam bio upozoren da to mogu da ucinim "u žalbi". . Mnogo veci problem jesu dalji razlozi koje Sud navodi odbijajuci ove predloge koji se odnose na oružanu pobunu. godine. februara. Niti sam predlagao ikakve dokaze u predlogu za proširenje optužnice.l. ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci da je optužnicom. Kada bih smatrao da im se to stavlja na teret. predsednik Veca iznela dve konstatacije koje su suprotne sadržini spisa: Prvo. Potpuno mi je nejasno na osnovu cega Sud ovo tvrdi. i pocetkom 2003. Vi se secate da sam pokušao da stavim primedbu na tu Vašu odluku. Predlozi koji se odnose na oružanu pobunu Medu predlozima za dopunu dokaznog postupka koje sam stavio 14. naravno. Drugo. nalazi se i izvestan broj predloga koji se odnose na dogadaj koji specijalni tužilac u optužnici naziva oružanom pobunom.na netacnim cinjenicnim konstatacijama koje su u protivrecnosti sa sadržinom spisa. Buduci da su ove konstatacije date u kontekstu obrazlaganja odluke Suda o odbijanju mojih dokaznih predloga. naravno da to nije istina.. Bilo je vrlo lako iz spisa utvrditi da ja niti ponavljam dokazne predloge iz predloga za proširenje. ZKP) može predložiti i optužnica može proširiti samo na osnovu vec izvedenih dokaza na glavnom pretresu. februara o. marta. niti sam ih onda mogao tobože PONOVITI u predlogu za dopunu dokaznog postupka 14. Prema tome. u obrazloženju odluke Suda se tvrdi: Da ja svojim predlogom: . što je svakako bila omaška.netacno interpretiram da je tužilac u optužnici stavio na teret (okrivljenima) u opisu krivicnog dela delovanje oružane formacije JSO kroz pobunu". i . naravno da je meni poznato da se oružana pobuna okrivljenima ne stavlja na teret.. ali to je najmanji problem. kao i obrazloženje te odluke.. februara 2007.na medusobno protivrecnim razlozima.. ni u jednom segmentu dispozitiva. Smatram da su predloženi dokazi odbijeni sa neodrživim obrazloženjem.kako su se ove dve neistinite konstatacije našle u obrazloženju odluke Suda? Nemam odgovor. godine. Citiracu: "Javnosti radi.. Svaka odluka zasnovana na neistinitim premisama je manjkava. Sud je odbio sve te predloge. ne pominje se niti se optuženima stavlja na teret da su svoju delatnost . izuzuzev onaj za saslušanje svedoka ACE TOMICA. ne bih predlagao proširenje optužnice na ovo delo. niti da "pogrešno smatram" da se oružana pobuna optuženima stavlja na teret. Razlozi dati za odluku na glavnom pretresu 20.na pogrešnom tumacenju odredaba Zakonika o krivicnom postupku. Netacne konstatacije Prvo.povredom nacela kontradiktomosti postupka. te da se verovatno želelo reci "u završnoj reci". Ostali razlozi To je ozbiljno. nego se proširenje optužnice PO ZAKONU (clan 342. Sud takode tvrdi da je "punomocnik oštecenih" "U predlogu za dopunu dokaznog postupka ponovio predloge koje je izneo u predlogu za proširenje optužnice".

Prvi test tih ambicija bila je pobuna JSO koja je imala politicku pozadinu kroz svoje zahteve za smenu ministra policije i drugih lica. . uz korišcenje pozicija koje bi banda ostvarila u odredenim društvenim. atentata. kao što su ubistva. Koliko puta treba da bude pomenuta neka cinjenica da bi bila smatrana važnom i vrednom dokazivanja. znacaj i kontekst u kome se ona pominje? Pripremne radnje Dakle. S obzirom da se legalnim putem vlast nije moga osvojiti. politickim. imao podršku veceg broja ljudi. To sada nije tema. Ja mislim da se radi o oružanoj pobuni kao samostalnom krivicnom delu za koje bi (bar) prvookrivljeni trebalo da odgovara u realnom sticaju sa delom koje mu se stavlja na teret.. Sud. . jer su iznudene samo neke personalne promene u MUP Srbije.i onda kada se govori kako je uspeh pobune ohrabrio optuženog Ulemeka i Spasojevica da nastave svoju delatnost i drugim sredstvima. . promenu personalne strukture u bitnim segmentima vlasti..Sticanje finansijske moci.. strukturama. Ova akcja je imala ogranicen domet. . a sredstva koja planiraju (po optužnici) jesu sledeca: . kada se na citavoj toj strani govori o važnom mestu i ulozi oružane pobune u ukupnom planu osvajanja vlasti i pripremanju ubistva premijera. Nije Sud u pravu ni kada je obrazlažuci svoju odluku o odbijanju dokaza predloženih na cinjenice vezane za pobunu.. pravosudnim i drugim ciniocima.Sticanje pozicija u politickim. tj. buduci da je ta "priprema" konzumirana višom fazom izvršenja. Služba). mart 2007).i onda kada se govori da je u toj ideji iskorišcena cinjenica postojanja haških optužica. Sud tvrdi nešto suprotno sadržini spisa. tj. ali sada na drugi nacin. pretres. Legija dolazi na ideju da u realizaciju tog plana bude ukljucena i JSO kao oružana formacija koja je dobro utrenirana i poslušna u odnosu na Legiju.i onda kada se govori o tome da cilj osvajanja vlasti "najpre podrazumeva promenu personalne strukture vlasti u bitnim segmentima vlasti". smatra nekažnjivom pripremnom radnjom. Drugim recima. kao i optužnica da se u toj pobuni-protestu radi o "pripremi" osnovnog dela. ali su i takvi dometi ohrabrili Spasojevica i Legiju da osnovnu ideju osvajanje vlasti ... ubistvom premijera." U celom pasusu govori se o oružanoj pobuni kao delu ukupnog plana po kome postupaju optuženi Ulemek i Dušan Spasojevic: . Evo te “jedne jedine recenice”. To je podrazumevalo najpre. . 32 optužnice. pogotovo ne od kriminalne organizacije Spasojevica i Lukovica.... po principu supsidijariteta.Promena personalne strkture u bitnim segmentima vlasti (MUP. . ne stavljaju na teret prvookrivljenom.Korišcenje price o haškim optužnicama.forsiraju.Legije i Dušana Spasojevica) bila je koncipirana tako da nakon sticanja odredene finansijske i društvene moci. ono što ja smatram samostalnim krivicnim delom oružane pobune. U celoj toj ideji iskorišcena je i cinjenica postojanja haških optužnica protiv odredenih lica da bi front delatnosti. sa strane 32 optužnice: "Cela ta organizacija (Lukovica . drugim recima. Nesporno je da se na strani 32. pravosudnim i dr. pozivajuci se u tome na optužnicu.pocinili organizovano i zapoceli organizovanjem oružane pobune Jedinice za specijalne operacije.. obrazloženja ove optužnice u jednoj jedinoj recenici nakon opisa radnji pominje da je priprema tog dela pocela sa pobunom Jedinice za specijalne operacije. . ali kao što svi znamo Vece je vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice" (gl. Sud nasuprot meni smatra. . o pripremnim radnjima koje se. To je nešto o cemu treba razgovarati s Tužilaštvom. cilj prvookrivljenog i Spasojevica (dok još funkcionišu kao kriminalna organizacija. 20. svoju aktivnost usmeri u pravcu osvajanja vlasti. ustvrdio da se pobuna pominje samo u jednoj jedinoj recenici na str. Ali to je sada potpuno nevažno.i onda kada se govori da se u realizaciju toga plana ukljuci JSO.U tom cilju ukljucivanje JSO. Sofizam je tvrditi da se u svim citiranim iskazima same reci "oružana pobuna" pominju samo jednom.I tek onda (buduci ohrabreni uspehom pobune) organizovanje zavere za osvajanje vlasti i "drugim sredstvima". . drugim sredstvima. Kakvo je to pravilo? Ili je bitan smisao. kako je optužnice i naziva) jeste osvajanje vlasti.

MIJATOVICA. ali Sud ne cini nikada i ništa . pripremne radnje uvek predstavljaju važne cinjenice u smislu clana 326~ st."Sud je vezan dispozitivom optužnice" Medutim. Važne cinjenice Pogotovo je neshvatljivo da Sud prihvata stav optužnice da se pobuna Jedinice tretira kao priprema kasnijeg atentata.. U delu ZKP koji je naslovljen sa "Dokazni postupak". ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci. Isto se odnosi na saslušanje MIHAJLOVICA. iako treba da svedoce o istom konkretnom dogadaju! ). u njenom obrazloženju. kada kaže na glavnom pretresu 20. koji odreduje da Sud može optuženog osuditi samo za ono delo za koje je optužen tj. Pa isti ovaj Sud je ovde izveo brojne dokaze na takve cinjenice i okolnosti o kojima nema ni pomena u dispozitivu optužnice. Naravno.. kako Sud sugeriše kada kaže da je "vezan dispozitivom optužnice". koji je ispitan iskljucivo na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu (a odbijaju se svedoci BULATOVIC i MIKELIC. Ono što posebno zabrinjava jeste što ovo potpuno pogrešno tumacenje ZKP Sud. JANjUŠEVICA. 326" st. a nipošto time da bi tobož bio ogranicen na dokazivanje samo onih cinjenica koje se pominju u dispozitivu. Medutim. Svi su oni danima ispitivani s obzirom na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu. Sud je. može ga osuditi samo za ono delo koje se opisuje u dispozitivu optužnice.. recimo.. predmet dokazivanja u postupku NIKADA NISU samo odlucne cinjenice. cak i usvajajuci stav optužnice i Suda da se radi samo o pripremnim radnjama. citiram. Bitno je da sud nije vezan za dokazivanje samo onih cinjenica koje se kao odlucne cinjenice navode u dispozitivu optužnice. marta? Ili spaljivanja droge? Da ne nabrajam dalje. Recimo. gde se govori o razlozima za pobijanje presude ("kad je sud neku odlucnu cinjenicu pogrešno utvrdio"). Odlucne cinjenice moraju biti obuhvacene dispozitivom optužnice. "Javnosti radi. pa i samih okrivljenih. “kao što znamo. pominju u clanu 370. ali ona znaci: Sud je vezan dispozitivom optužnice jedino odredbom clana 351. Zar za njih ne bi morali važiti isti razlozi koji važe za svedoka KOŠTUNICU I BULATOVICA? . odreduje ovako predmet dokazivanja "dokazivanje obuhvata sve cinjenice. 2. "Odlucne cinjenice" se.javnosti radi". dakle. Sudenje je javno. ZKP. Uostalom kako bi Sud objasnio zašto je u ovom postupku utvrdivao more cinjenica koje se ne pominju u dispozitivu optužnice? Zašto smo danima ispitivali sve one peripetije oko kupovine raznih kamiona upotrebljenih za pokušaj atentata kod "Limesa"? Ili porekla puške? Ili gradevinskih radova u zgradi Vlade 12. JOVANOVICA. Za odnose sa javnošcu Sud ima svog portparola. Sud nije vezan dispozitivom optužnice u smislu da ne sme ispitivati cinjenice koje se pominju van dispozitiva optužnice. zakonodavac u cl. kako Vece netacno tvrdi i pogrešno poducava javnost. marta da je. ali uprkos tome smatra da cinjenice koje se odnose na pripremne radnje ne mogu ili ne treba da budu predmet dokazivanja? Zakon razlikuje dve vrste cinjenica: "odlucne cinjenice" i "važne cinjenice". stav 1." . PETROVICA. važne za pravilno presudenje". prilikom odbijanja predloga koje sam stavio u odnosu na pobunu. ZKP. O tome razlikovanju postoji ogromna literatura. POPOVICA. Nema osnova u Zakonu za razlog koji iznosi Sud.tako Sud pocinje ovo svoje neobicno tumacenje vezanosti Suda optužnicom. Protivrecnost razloga Protivrecna je ova odluka i njeni razlozi drugim dokaznim rešenjima Suda. Sud NIJE NA TAJ NACIN VEZAN DISPOZITIVOM OPTUŽNICE. vezan optužnicom u pogledu identiteta optužbe i presude. sa svim svojim autoritetom. ZKP. Pa u najvecem delu postupka upravo se te cinjenice i dokazuju. Ova tvrdnja je formalno tacna. odluka o ispitivanju ACE TOMICA. Vece vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice". 2. Predlog za utvrdivanje cinjenica vezanih za radnje kojima se priprema delo uvek je umestan i te cinjenice su važne cinjenice. izricito upucuje laickoj javnosti.

godine". ne može biti plod delovanja organizovanog zlocinackog udruženja. Prema tome.. odbio ove predloge sa paušalnim obrazloženjem da je njihovo izvodenje suvišno. Ovakva interpretacija optužnice je netacna.nacelniku Resora javne bezbednosti. ako je odbio izvodenje kolizionog dokaza. Ne može biti nikakve sumnje da bi sva tri predložena svedoka. To je teška povreda postupka.savetniku za bezbednost predsednika Koštunice i kandidatu DSS za položaj ministra unutrašnjih poslova. na primer. jer navodno zlocinacko udruženje još nije ni stvoreno u doba pobune. Sud nikada ne može uzeti bilo koju važnu cinjenicu za utvrdenu. Tako. godine. novembra 2001. Tužilac cak eksplicitno i uspešno dokazuje da je pobuna nastala i odvijala se zajednickim organizovanim delovanjem dvojice voda zlocinackog udruženja.. kao zlocinacko udruženje nastala je na osnovu dokaza izvedenih na glavnom pretresu pocetkom 2000. predloženi dokaz njihovog saslušanja je takozvani kolizioni dokaz. Kolizioni dokazi Nezavisno od prednjeg. Ovo tužilac utvrduje na osnovu iskaza svedoka Šare Nenada. Time se narušava sama ideja i nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka. Zašto? Ova tri predložena svedoka. daleko od istine" (Nalic). Tužilac onda opširno analizira dokaze i zakljucuje: Zemunska banda. Sud netacno tvrdi da se optuženima stavlja na teret samo delatnost u vremenskom periodu izmedu "kraja 2002. po svojoj funkciji. .da je "zvanicna verzija optužnice. buduci da se radi o: ." i da su ista lica "pripremila ubistvo. Na primer: . godine". Prema tome.da predloženi svedok Tijanic ima saznanja o tome da je neko platio pripadnicima jedinice koja je ubila Kuma i Šiptara u Meljaku sumu od 50. MIROSLAVA MILOŠEVICA i ALEKSANDRA TIJANICA. . postoji od 2000..da u optužnici postoji mnogo propusta. koji su tvrdili da imaju posebno važna i bitna saznanja o odlucujucnim cinjenicama za ovaj postupak. kao i svim drugim izvedenim dokazima. i . Apsolutno je nezakonito da kolizioni dokazi budu odbijeni kao suvišni.generalnom direktoru RTS. koji je juce detaljno razmotrio i obrazložio datum nastanka zlocinackog udruženja. a to je bitno za odluku o njima. Tu je napravljena vrlo ozbiljna greška. javnog servisa. videli smo. isprobavana šest meseci pre atentata. Sud navodi. Dakle. Sud je. rekao je juce u svojoj reci zamenik specijalog tužioca. Funkcija kolizionog dokaza jeste da se njime osporava do tada utvrdeno cinjenicno stanje. "i [da svedok poseduje] nova saznanja [o cinjenicama] kojih nema u optužnici i drugim zvanicnim spisima" (Miloševic). koje. Po toj logici Sud je mogao . a to je saslušanje svedoka i citanje javno objavljenih izjava GRADIMIRA NALICA. samim tim što im se stavlja na teret zlocinacko udruživanje. Tipican kolizioni dokaz je dokaz alibija. tzv. "Važno pitanje jeste kada kriminalni klan prerasta u neprijateljsko zlocinacko udruženje". da pobuna. i pocetka 2003. svojim javno iznetim tvrdnjama protivrece i dispozitivu i obrazloženju optužnice. februara postoji jedan broj predloga. Pretpostavka je. optuženog Krsmanovica i Pejakovica. . prema optužnici. takode. dok je "verzija data u optužnici. Vukašinovica. protivdokaza.Sud odbija moje dokazne predloge koji se odnose na dogadaje pre "kraja 2002. ne stoji razlog Suda da se moji predlozi koji se odnose na cinjenice vezane za pobunu odnose na vremenski period kada zlocinacko udruženje nije ni postojalo. da se radi o odgovonim licima koja vrše važne javne funkcije i cije se izjave O VRLO VAŽNIM CINjENICAMA moraju uzimati ozbiljno.. godine. medutim. i pocetka 2003. tj. podsecam da medu predlozima koje sam stavio 14. vrlo verovatno mogla raspolagati saznanjima o cinjenicama o kojima govore. on je u koliziji sa do tada izvedenim dokazima.000 evra i da on "zna ko je to platio". Kolizioni dokaz nikada ne može biti odbijen kao suvišan. svedoke i krivce". Ja upucujem na završnu rec zamenika specijalog tužioca. godine.

jer je izvedenim dokazima iz optužnice "dovoljno razjasnio cinjenicno stanje". ali je. iz istih razloga. ako budu sa Koštunicom. njena saznanja i njene argumente . Jocica.. Znaci on.. koja je bila licna. (str. koji je javno optuživao Ðindiceve saradnike za atentat. kao suvišne. Znaci. 13. kao izaslanik Vojislava Koštunice. 05) VLADIMIR POPOVIC: U toj atmosferi Koštunica ruši vladu. okružio se ljudima Slobodana Miloševica koji su bili u toj zgradi. da li ce Rade propevati ili nece. Ace Tomica.. nema ovoga. marta.. Predstavljen je toj Jedinici kao buduci ministar policije. Popovic. februara 2007. godine. oktobra Gradimir N alic. nego što je upravo pod utiskom prica svojih saradnika iz struktura koje su ranije 10 godina vladale.. smenjen je general Ðakovic i na to mesto protivzakonito postavljen general Tomic i ja sam u razgovoru sa Miloradom Ulemekom u jesen 2001. Mijatovic. sa obrazloženjem da je vec ranije saslušao veliki broj svedoka iz javnog i politickog života Srbije upravo na okolnosti sa kojih politickih pozicija se delovalo preko JSO. 13. su se plašili saznanja istine i otkrivanja šta ce se desiti kad se otvori. A evo zašto: Atentat na premijera Ðindica dogodio se.[Deo] politickih struktura koji su uz Vojislava Koštunicu. 82-83. Saslušali ste jednu stranu. nema Haga. pa do ostalih saradnika po kabinetima. i sve optužbe koje su izrekli.. kako je to definisano. po povratku iz Grcke.. kad Radeta Markovica stave u zatvor. (str.. Postao je predsednik. Jocica i Bulatovica.. i JSO i njemu licno uraditi sada neki drugi. "Politicka pozadina" Sud je odbio da izvede dokaze ponudene na cinjenice tzv. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Zbog neuspeha. Drugim recima. 13. od njega cuo da su uspostavljeni kontakti i sa generalom Tomicem i sa vojnom službom bezbednosti i da ce ono što mi nismo bili spremni da uradimo. 04. svi oni. Bulatovica. odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. mislim na Miloševiceve strukture vlasti. 04.. Nije on rekao da je to državni puc zbog toga što je njemu bilo žao Miloševica. napušta vladu. u kojim politickim uslovima. 05) Znaci.. (str.. koji su postali clanovi DSS u meduvremenu. Ispravno je Sud pozvao svedoka Mihajlova. nema onoga. verovao.. Petrovic.. da. motiva koje sam predložio 14. i zakljucuje: "smatramo da su motivi i politicka pozadina delovanja ove kriminalne grupe za sada dovoljno rasvetljeni". razgovoru koji je organizovan na njegov zahtev. Sud navodi svedoke Mihajlovica. Janjuševica. šta ce reci ili nece reci. što je notorno. Nalica itd. od obezbedenja. U odsustvu ovih dokaza Sud sada mora prihvatiti sliku politicke pozadine atentata koju su dali svedoci Mihajlovic. odnosno nesposobnosti vojske da spreci ekstradiciju.. Jovanovic. 05) Vi se secate izjave Vojislava Koštunice te veceri [kada je Miloševic predat Haškom tribunalu]. da je to državni puc. 04... i tako dalje. Otišao je u kabinet. Mijatovica. dva meseca posle 5. 29-30. 16. Nemam dilemu koji su ti drugi i nemam nikakvu sumnju u pozadinu kontakata koji su razvijani od tog trenutka pa prakticno sve do 12. mislim i na pripadnike SAJ i na druge delove policije. 11. kakva je klima prethodila itd. odbija predloge za saslušanje Koštunice. Smatram da je Sud doneo pogrešnu odluku. da sledeci potez Zorana Ðindica jeste hapšenje Vojislava Koštunice. a on je održao njima patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. na racun Vojislava Koštunice. odn. 04.. pokušavaju da iskoriste onu fotografiju objavljenu u . 54. vojske i civilnih i vojnih organa bezbednosti: VLADIMIR POPOVIC: Vojislav Koštunica je proglašen za predsednika. iz razloga što nisu uspeli da ostvare neke funkcije koje su želeli da ostvare. 46. Poceo je da dovodi u svoj kabinet ljude kojima je jedina zajednicka crta bila mržnja prema Zoranu Ðindicu. Tog trenutka postoji samo jedan cilj. Branko Crni i cela ta ekipa. u ambijentu žestoke politicke borbe dve politicki strasno sukobljene strane" sa oprecnim politickim ciljevima" oprecnim politickim pogledima" dve strane koje se javno uzajamno optužuju i proglašavaju uzajamno odgovornim za ubistvo.odbiti i sve dokazne predloge odbrane. mislim na pripadnike JSO. i tako dalje. (str.. Koštunicinoj strani. Petrovica. 05) . politicke pozadine. a to je: što pre rasturiti vrh državne bezbednosti. 05.mi smo predložili drugu. morao pozvati i predložene svedoke Koštunicu. (str. Rade Markovic. Jovanovica. 27..

05) CEDOMIR JOVANOVIC: .. (str. 11. da je kriminalac.. neki ljudi iz tih službi. 13.ali da sa tom pobunom koketiraju mnogi.Ako oni krenu iz Kule i dodu u ministarstvo. da ne uvredim nikoga od poštenih pripadnika tih formacija. 04. 10.Tada smo znali na osnovu informacija koje su pristizale da se razraduju planovi koji su se vezivali za zauzimanje beogradskog aerodroma.. odnosno njene službe bezbednosti ili. a da su se onda oni prirodno okrenuli tamo gde i treba da se okrenu. Održavani su konstantni kontakti sa komandom JSO. 35.. Nije postojala nikakva spremnost nijednog državnog organa da nam u tome pomogne. to nisu neke puke izmišljotine.. 05) GORAN PETROVIC: Ako je pokojni premijer pitao ministra i nacelnika Resora javne bezbednosti: .ja ne mogu da tvrdim da je nju organizovao Vojislav Koštunica ili njegovo okruženje . i da je onda ta pobuna zbog toga takva i bila... ajde da uradimo to sa Koštunicom.. da mnogi vode nekakve prljave politicke igre i to na bazi tih cinjenica. 49.Nismo imali mogucnosti da se suprotstavimo tom protestu.. planovi koji su se vezivali za nasilan ulazak u republicku vladu. a ostavke koje traži godinama su ostavke ministra Mihajlovica.. elitne jedinice u službi Državne bezbednosti i da je stvar ozbiljna . 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Onda oni (JSO) prave paralelne strukture moci... da se može pociniti nekažnjeno bilo kakvo krivicno delo. šta cete Vi uraditi?" – “Ništa". 04. 05) DUŠAN MIHAJLOVIC: Shvatio sam da je stvar izmakla kontroli. tu se pojavljuju oni (JSO) koji ce mu u tome pomoci. gde su prepoznali tradicionalnu Srbiju i srpstvo i junaštvo i cojstvo. Koštunica je ocajnicki želeo da smeni rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova zbog toga što je to definisao kao jedan od svojih politickih prioriteta... Pokušano je pošto ne može da se uradi to sa Ðindicem. (str.. 04. iz te vojske. bave i takvim stvarima. Znaci. nego se upravo zasnivaju na tim i takvim informacijama i podacima do kojih smo mi dolazili i tako se došlo do toga da su Jedinicu organizovali Ulemek i Spasojevic i Buha. da je u svemu tome Jedinica imala podršku i Vojske Jugoslavije odnosno pojedinaca ili pojedinih delova službi bezbednosti. ako je posle toga pitao: "Šta ako dodu u Vladu i izbace me na ulicu.. (str."Nedeljnom telegrafu".. To je dva meseca bila tema u Srbiji. i da se ni Vojska Jugoslavije. oktobra. Pružana su uveravanja da se vojska nece mešati. Planovi koji su se vezivali za zauzimanje televizije. 05) VLADIMIR POPOVIC: Iz tog razloga kažem da je pobuna "Crvenih beretki" bio samo krajnji. otvoreno Vojska Jugoslavije sa svojim specijalizovanim institucijama podržavala je taj protest. gde su prepoznali prave vrednosti. [Legija je smatrao] da je Ðindic taj koji je jednog trenutka njih izdao. I Gavrilovic je bio potreban da bi se dokazalo. 18.Bilo je dosta tih nekih sitnih detalja koji su ukazivali da cela ta prica. 18. onda je jasno da postoji i te kakva realna ili osnovana pretpostavka da se u svakom trenutku može izvesti državni udar. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: .. Znaci. 05.. To su njegovi politicki zahtevi. puc. 54. 05) GORAN PETROVIC: . 13. (str. poslednji cin jedne sinhronizovane akcije koja je trajala od 5. 05) . 03. tada je traženo da mora da se smene Petrovic i Mijatovic zbog toga što se ta fotografija pojavila. a o preuzimanju vlasti da i ne govorimo. 15. kabinet Vojislava Koštunice i te politicke strukture. apsolutno su ga podržavali. da sa tom pobunom . da nam je neko iza leda pripremio pobunu jedne. 15. 19. 05. da je Zoran Ðindic mafijaš. ministra pravde Vladana Batica i istovremeno smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. Pošto je nemocan da te zahteve ostvari. kao što sam rekao da ni Vojislav Koštunica ni Demokratska stranka nisu nevini u svemu tome. 04. to nisu neke formulacije bez neke specificne težine. da nece pokušati da utice putem sile na prekid tog protesta. (str. 71-72. 04. (str. 59. (str.. ja sam siguran da su oni ubili Gavrlovica. niti ce se suprotstaviti eventualno novim pokretima Jedinice za specijalne operacije. znaci. 11. i to je kulminiralo onda ubistvom Gavrilovica... (str.. šta cete vi uraditi?" a oni odgovorili: "Ništa". 11...

ali da li je bilo tada. izdržite još malo.. Ja sam to otprilike shvatio da bi oni jedino Koštunicu poslušali kada bi im rekao da tu pobunu prekinu. politicka borba. bilo je nekoliko serija tih razgovora pripadnika Jedinice sa Cumetom ili sa Spasojevicem. (str. On je rekao: "Ne pada nam na pamet. pošto ako sam do sada bio dovoljno jasan. nego tajne. da ce sigurno dobiti podršku Srpske radikalne stranke. ta pobuna je uspela. i ovaj mu je rekao doslovce: "To sada nema prekidanja dok ne kaže Koštunica. a mislim i na Vojislava Koštunicu. da ce Mihajlovic i Petrovic biti smenjeni.. 05) GORAN PETROVIC: . Održavani su redovni kontakti izmedu vrha vojske i komande Jedinice za specijalne operacije. mislim na onaj deo vlasti oko Zorana Ðindica.. 51. Adv. 05) VLADIMIR POPOVIC: Znaci. nezavisnih intelektualaca ili ne znam sve koga. kada kažem “njih”. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: C. da bi po Vašem mišljenju oni jedino poslušali Koštunicu? Da li je postojala ideja da se. to sam vec rekao malopre. medijski rat. ne javne. 11. ostavljao prostor ni za kakve nedoumice. ne znam kako se oni oslovljavaju. zaustavite ovo". 05) Adv. i da su te strane bile direktno suprotstavljene jedna drugoj. dakle. da utice na njih da se ta pobuna završi. 05. da imaju podršku svih drugih i tu. jasno vam je da je to jedan isti . nazovite to kako god hocete. tadašnji komandant. ili "Vojo". i mnogo i brzo. recimo. 18. nema prekidanja. 18. godine. 9. nego su aktivno sprecavali Ðindica i vladu Srbije da bilo šta rade. otvoreno je podržavala i logisticki na otvoren nacin koordinirala takode taj protest.. postojao sukob. nije pravio." I u jednom od tih razgovora koji sam ja izneo u javnost (neko od tih pripadnika. 05. 23.") možete da izvucete taj zakljucak koji je više nego jasan da se organizatori pobune i te kako uzdaju u Vojislava Koštunicu i da njega doživljavaju kao taj neki autoritet koji bi jedini mogao. 05) GORAN PETROVIC: Zbog sramnog ponašanja Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije i podrške koju su dali pobuni te Jedinice. 04. da je predsednik Savezne Republike Jugoslavije podržao tu oružanu pobunu. 18. mislim na sve njih ostale i na prvooptuženog. zbog podrške. pojedinih lidera DOS i pojedinih clanova vlade Srbije. da li Gumar.. doduše. Srda Popovic: Onda bi takav apel bio. 50." (str. Srda Popovic: Da. Ja nisam cuo za takvu ideju jer je bilo svima jasno da je tokom te.. (str. da je to ucinila Demokratska stranka Srbije. sad ih imamo. da u tome imaju što manje uspeha. Jasno je [stavljeno] do znanja da je. Koštunica i DSS ne samo da ništa nisu radili. 7. premijeru javi: "Gospodine predsednice". Jovanovic (citirajuci Dušana Spasojevica): Rekao je da ce protest ici do kraja. tu postoji jedna medusobna igra izmedu nas i njih. s obzirom na ovo što sada kažete. zbog podrške Vojske Jugoslavije. (str. Rekao je da postoji jasan dogovor sa vojskom. tako sam i ja to shvatio.U tom trenutku Vojska Jugoslavije. (str. 11. (str. 05. prakticno od pobune "Crvenih beretki". sa svim svojim bezbednosnim strukturama i prakticno nacelnikom Genralštaba i prvim covekom vojne bezbednosti. zvao generala Pavkovica i pitao ga da li ce vojska da se meša. da li neko ko je razgovarao recimo sa Cumetom i Spasojevicem. da je u nekim medijima objavljeno kako je Maricic. pri tome. "molim Vas. koji su bili u tonu: "To. Socijalisticke partije Srbije i da protest može da prekine iskljucivo Vojislav Koštunica. 18.GORAN PETROVIC: Ono što je možda interesantno kada govorim o tom politickom kontekstu. vec su se aktivno ukljucili na sve moguce nacine u onemogucavanje ovih koji su nešto hteli da rade. Svedok Goran Petrovic: Taj apel bi bio kontraproduktivan. od tada. ali to su sada spekulacije. od 2001. godine. nema popuštanja. uslovno receno. 2001. 04. ako bi hteo. 34. 05. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . a ako ne. i na one koji ne samo da to nisu shvatali ili da to nisu hteli.Znaci. pojedinih medija. došlo do polarizacije na politickoj sceni na one koji su znali i bili svesni da moraju da menjaju. zašto ne? Svedok Goran Petrovic: Ne. Rekao je da ih podržavaju Pavkovic i Tomic. Kada kažem "nas". kao što sam rekao. pored onoga koji je javno poznat. kontakti koji su bili u funkciji davanja garancija i cvrstih uveravanja da se vojska nece umešati u taj sukob. kao što sam rekao.

u meri u kojoj je to bilo moguce. godine. u stvari. pošto su se svi sastanci održavali na Institutu za bezbednost. ona utocišta koja nisu mogli da imaju u Demokratskoj stranci.front. koji je i dalje funkcionisao i dalje postojao. Ja sam kasnije bio u vezi sa gospodinom Nenadom Milicem. DOS ili republickoj vladi. kao clan Saveta za državnu bezbednost. Demokratska stranka Srbije je protiv Specijalnog suda. zbog toga što je bio prinuden da postavi Bracanovica na to mesto. 04. Predsednik Veca: Na osnovu cega ste utvrdili da Vas Milorad Bracanovic laže dok je radio u Resoru državne bezbednosti kao zamenik nacelnika? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. znaci organizovanje države. 03. mnoge stvari koje je on pokušao na neki nacin meni da kaže.U novembru mesecu 2001. (str. dobijali smo informacije. ovako da kažem. Kada sam shvatio da u stvari on mnoge stvari mene laže. dok sedim tu.. odnosno u vojsci. 72. pošto je on imao obicaj da nas pozove na sastanak. 04. a sa gospodinom Bracanovicem cešce sam se vidao. 05) VLADIMIR POPOVIC Znaci. 20. profesionalni odnos je bio cisto profesionalan. 05) ZORAN JANjUŠEVIC Predsednik Veca: Kakav je odnos bio u profesionalnom smislu i saradnja sa Miloradom Bracanovicem tokom Vašeg rada? Svedok Zoran Janjuševic: ja sam se gore pojavio kao covek koji ce da kontaktira sa njima. moj. 05) CEDOMIR JOVANOVIC Oni su pronašli u Vojislavu Koštunici. što je bio prinuden da ih smeni. 26. godine najjasnija je slika naših medusobnih odnosa. kljucno u tome je bilo što premijer više to nije ni citao i što je to dao meni zato što on to više nije mogao da proguta te papire i laži. tako da i premijer. 76. 14. osim kada sam dolazio kao clan Saveta za državnu bezbednost na sastanke. 59. a i oni su protiv tog zakona jer taj zakon ih žulja. znate šta. tako da smo morali sami. .. tako nešto da sprovedemo. Nakon toga su u potpunosti bile prekinute sve komunikacije [sa JSO]. objasni i tako dalje. jednim delom kroz. znajuci da tako predaje Službu njima i zbog toga što je znao da je javnost tog trenutka bila apsolutno na strani Vojislava Koštunice i Jedinice koja je izašla naoružana i zapretila celoj državi. dobijem ekstemo informisanje. nego na osnovu tih realnih interesa koji su postali kompatibilni. (str. 04. Javna bezbednost je imala druge podatke o nekim stvarima. Ja sam se pojavio da dobijem neke informacije. da ta je veza izmedu te grupe i Koštunicinog kabineta. pošto premijer nije imao vremena. Bukvalno tako. dok nisam shvatio da on mene neke stvari laže i da on pravi budalu od mene. gospodin Bracanovic je prezentirao druge podatke i ja sam tada video da to nešto nije u redu. više nego aktivna. tada tokom cele te 2002. Znaci. ne zbog toga što je morao da smeni Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. Jedno vreme smo bili na "Vi". kasnije smo bili na "Ti". Kao izbor druge strane i to nije na osnovu ne znam nekog mog politickog stava prema Demokratskoj stranci Srbije. 8-9. nisu se poklapale sa onim što je u stvarnosti. gore kod sebe. (str. koji je bio zamenik ministra unutrašnjih poslova. (str. pa su i oni protiv Specijalnog suda. a jednim delom usmeno. 14. 13.. . Prirodno je da se onda dogovaraju Bulatovic. Jocic i Ulemek oko strategije daljeg rušenja ove institucije. znaci. 05) Pobuna "Crvenih beretki" je poraz Zorana Ðindica (i on je toga bio svestan) i njegove Vlade. (str. da nam na nešto ukaže. Demokratska stranka Srbije [je] protiv Zakona o organizovanom kriminalu. 13. 04. (str. Nisam toliko kontaktirao.. povremeno sam kontaktirao sa gospodinom Savicem. za tu vrstu obracuna. godine nama je postalo jasno da se moramo sa tim ljudima obracunati i zapoceta je priprema. da prenesem premijeru eventualno šta se dešava i tako. 03. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Taj protest Jedinice za specijalne operacije u novembru mesecu 2001. 11. pošto je on mislio verovatno da ja sam baš toliko nepismen u tome svemu. 13. posebno vojne službe bezbednosti. Znaci. da isprica. Nismo imali podršku drugih institucija u društvu. ja sam odlucio da poptuno prestanem da dolazim gore.. 05) Sudija Milimir Lukic: Kako su Vam saopštavane te cinjenice od strane Bracanovica? Svedok Zoran Janjuševic: Pa.

(str.Prirodno je da se tako nešto radi. danas moram da priznam da je možda bio u pravu. 70. a dalji dokazi postaju suvišni. mislim na Radeta Bulatovica. ni o odbijanju ovog predloga. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. sa podacima i na okolnosti kao iz predloga za dopunu dokaznog postupka podnetog na glavnom pretresu 14. 3. mart. Ovaj dopis UBPOK je citan na glavnom pretresu ali nije izveden kao dokaz jer Sud nije doneo rešenje ni o citanju. februara 2007. to profesionalno zamerio sudiji Kljajevicu.Ako Sud pokloni punu veru ovim svedocima i njihovom prikazu politicke pozadine ovog dela. (str. Da rezimiram: S obzirom da je Sud odbio predloge koje sam stavio na glavnom pretresu 14. 69. (str. Odluka koju je Sud doneo po mojim predlozima može biti formalno ispravna jedino ako Sud smatra da je iskazima ovih svedoka tacno i istinito opisana politicka pozadina. Da li zato što sa optuženima predstavljaju “jedinstven front". prirodno. sledeci datum u tom kalendaru je 12. Kada je Zoran Ðindic rešio i doneo definitivno odluku da sa njima mora da se obracuna. mislim. zasnivajuci svoju odluku na pogrešnom pravnom tumacenju ZKP. savetnici Vojislava Koštunice. šefa državne bezbednosti. ustvari odbio da ove iskaze proveri. "dovoljno rasvetljena" politicka pozadina atentata. bio pod utiskom povike da se time "politizuje sudenje". da poreknu svoje izjave i da moraju da objašnjavaju zašto su takve izjave davali i zašto su radili ono što su radili. 04. institucija ili grupa ljudi na koju može da se osloni i sa kojom može njima da se suprotstavi. februara 1. .. novembra okoncala pobuna JSO. Takode je bio svestan da u toj državi ne postoji nijedan mehanizam. tako što se koriste izjave onih koji su optuženi za najteža krivicna dela. Znaci. Medutim. Podsecam Sud da nije nikada odlucio po mom predlogu da se izvede dokaz citanjem Informacije UBPOK koja protivreci razlozima Suda iznetim u odluci o odbijanju moga predloga za citanje transkripta presretnutog razgovora izmedu svedoka Dejana Milenkovica i Biljane Kajganic. priznajem. 11. u stvari. Da se osporava Prijic. radi? Po mom mišljenju. BORISLAV MIKELIC. Ne smemo da zaboravimo da je prethodni predsednik Veca Marko Kljajevic u ovom predmetu demisionirao sa javno datim obrazloženjem da je na njega vršen pritisak. zasnivajuci svoju odluku na protivrecnim i nerazumljivim razlozima. 04. 4. DRAGAN JOCIC. 69. kako ce u presudi objasniti da je odbio da proveri njihove iskaze? . odbijajuci moje predloge. po oceni Suda. ako se 20. na Gradimira Nalica.Ako. Svojevremeno sam. i da je svojom odlukom povredio nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka – ponavljam svoj predlog da se u ponovo otvorenom glavnom pretresu ispitaju kao svedoci: VOJISLAV KOŠTUNICA. jesu ljudi koji su direktni ji pokrovitelji JSO. mislim tu na ubistvo generala Boška Buhe i sve ono što je posle toga usledilo. O cemu se onda ovde. ili iz nekog drugog razloga. 13. U odnosu na ostale izvedene dokaze. 05) Ovako tzv. Sud je. Sud tim iskazima ne pokloni veru koje ce dokaze suprotstaviti saslušanim svedocima? Takvih dokaza u spisu nema. odbijanjem ovih predloga sudenje je politizovano. Ako ne može da se sudi. kako tvrdi svedok Goran Petrovic. 05) Novembar je konacan rastanak. godine. narocito i posebno iz razloga jer u to vreme više to nije tajna i više se to ne radi krišom. MIROSLAV MILOŠEVIC. a. politicku pozadinu opisuju jedini svedoci koje je Sud na ove okolnosti saslušao i cijim iskazima je. 2. ALEKSANDAR TIJANIC. 11. GRADIMIR NALIC. ali je ona i u tom slucaju materijalno manjkava kada je Sud. Sud mora odluciti o svim predlozima koji stranke daju tokom postupka pre nego što okonca dokazni postupak. 05) VLADIMIR POPOVIC: Vracam se na ono što sam malopre rekao da cu se vratiti. i ne mora da se sudi. 04. u isto vreme je znao da nema mehanizme vlasti da to može da uradi. zasnivajuci svoju odluku na netacnim tvrdnjama o sadržini spisa. RADE BULATOVIC. Naime: . Acu Tomica. naprotiv. s druge strane. Sud je izbegao da visoke predstavnike izvršne vlasti dovede u situaciju u koju je bio doveden svedok Dejan Mihajlov. tu nema šta mnogo da se prica..

omladine i socijalisti. Odbrana optuženih prilicno je ocajnicka i može se sažeti u tri reci: "sve je montirano": * materijalni dokazi su podmetnuti. . Ocekujem da cemo sada cuti i ko je "u stvari" ubio premijera. * svedoci su nauceni da lažu. koji servisiraju interese plutokratije. * priznanja su iznudena. Upoznao sam Zorana Ðindica. kao i kroz masovne organizacije poput sindikata. * foto-robot. koja samo simulira demokratske procese. * dokazi o njihovoj nevinosti su uništeni. uradili su ono što im je receno da urade. znam da ga je celog života UDBA proganjala i vidim: UDBA ga je na kraju i ubila.ne mnogo sposobni ali veoma lojalni. Kao i uvek. Tokom postupka je nagoveštavano da su to "u stvari" trecim metkom ucinili: * narkodileri. zastupao sam ga u više navrata.ovom Sudu. dok u odnosu na imovinskopravni zahtev zadržavamo pravo da isti ostvarujemo u parnici. Ta laž je izgubila casnu svrhu obmanjivanja. kroz mehanizma poput politicke policije.pravdi. i tim mehanizmima. U okviru tog poretka. * veštaci su pristrasni. Ona je i sama postala sredstvo nasilja. * strane obaveštajne službe.poštovaocima premijera Ðindica. Dozvolite da u jednoj jedinoj recenici iznesem svoje videnje ovog dela. * Albanci. ipak. Drugacije sam zamišljao svoju završnu rec kada sam ulazio u ovaj postupak. Ukoliko bi Sud odlucio da.Da su optuženi izvršioci krivicnog dela koje im se stavlja na teret u potpunosti je dokazano. Šta o tome reci? To je nekakva zavera u kojoj ucestvuju stotine i stotine ljudi. nešto napakovalo. Predlažem Da optužene proglasi krivim i osudi po zakonu. kroz partijski sistem nomenklature koji je lokalnim partijskim šefovima omogucio kontrolu nad svim važnim nameštenjima i zaposlenjima. * Ceda Jovanovic.">ŠTA RECI ZA KRAJ? Demokratija je umrla kada su ljudi na vlasti shvatili da državna sredstva mogu da koriste nekažnjeno u privatne svrhe. kako rece prvooptuženi. kao klijenta. Da li optuženi i oni koji im pomažu da lansiraju ovakve teorije stvarno misle da to neko može poverovati? Pa naravno da ne. i . samo da bi se ovim nevinim ljudima. . uspostavljen je u Srbiji stalež koji je održao tu kontrolu nad društvenim procesima. Na sceni je “nomenklatura” .oštecenoj porodici Ðindic. .” ht:bold. u partitokratskoj državi. kao i da ih obaveže da svi solidarno oštecenoj naknade troškove postupka po troškovniku koji prilažem. ne otvara ponovo postupak. nametnuta je partijska kontrola nad svakim aspektom života. Ali vidim da za tu drugaciju rec nema potrebe.kog saveza. koji su oduvek poštovali zakon. Problem je što danas taj stalež više nema snažnu partijsku državu iznad sebe. Oni se time samo izruguju: . Kada se bude sudilo onima koji su ovo organizovali i naredili. kada je u Jugoslaviji (i u Srbiji) uspostavljena vlast Komunisticke partije (a još perfidnije kada je partija postala Savez komunista). pre 39 godina. Za drugaciju završnu rec možda cu imati priliku na nekom sledecem sudenju za ubistvo premijera Ðindica. Krivica ovih ljudi koje sede na optužnickoj klupi je banalna. Ne tako davno.

. Pred Osmu sednicu Mira Markovic je sa ondašnjim direktorom "Politike" Živoradom Minovicem napisala za "Ekspres" onaj cuveni clanak u kojem se oštro napada ondašnji predsednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda Dragiša Buca Pavlovic zbog toga što je na konferenciji za štampu kritikovao Slobodana Miloševica. i to u vreme njihove najvece moci.maršala. u svojoj poslednjoj knjizi o njima "Kraj srpske bajke"... Zajedno ce okoncati i svoju vladavinu.. koji je brzopleto i olako dao razna obecanja Srbima na cuvenom zboru u Kosovu Polju. Na kraju je privoleo tada ne baš tako poznatog novinara "Ekspresa" Dragoljuba Milanovica da to ucini. Šetajuci zajedno zadarskim trgom i caskajuci. i realnih kriterijuma u društvu... U okvir alternativa spada i razlucivanje nomenklature i njihovih medupovezanosti od gradana i njihove. Štab u "Carapicevom brestu" Dok je njen suprug Slobodan bio još vojnik. pisac nekoliko izvanrednih i smelih knjiga o porodici Miloševic i Markovic.. A kakav ce biti kraj.. ni napretka u Srbiji. ostaje tek da se vidi". A Mira Markovic je upravo to ucinila kad je trebalo da makne Momcila Perišica. nece biti ni tranzicije. a onda se okrece i. tadašnjeg predsednika CK Saveza komunista Srbije. godine. Postao je sekretar za informisanje .. Bez uspostavljanja stvarne elite.. i Mira Markovic ce možda doživeti slicnu sudbinu. zastali su pred jednim izlogom u kojem je na pocasnom mestu stajala uramljena Titova slika. Dr Mirjana Markovic je vodila kadrovsku politiku Slavoljub Ðukic. na kraju kaže: "NJih dvoje su mladost proveli zajedno. doživeti sudbinu svoga supruga bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševica... a još tragicnije. koji bi “aristokratiju”. objavljenoj u jesen 1999. direktor Direkcije JUL-a. nastalim na pranju novca i pratecoj korupciji .. Sudeci po nekim dogadajima. socijalnoj. Niko nije hteo.. državi sa “aristokratijom”. osvojili vlast i vladali Srbijom. a radnici – da nisu više jedno u zajednickoj. Mirjana dugo zagleda izlog. Ipak. Svi njeni ljudi radili neumorno Valjda je jedinstven slucaj u svetu da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u drumskoj kafani. nije samo tada povukla nevidljive konce U javnosti se u poslednje vreme sve cešce govori o tome da li ce doktorka Mira Markovic. prepušteni politici i “eliti”. Posetila ga je 1968. radnickom i preduzetnickom sloju preostaje samo da nude društvu alternativu sa stanovišta svojih potreba i da shvate cinjenicu: preduzetnici – da nisu i nece biti deo staleža vladajuce “aristokratije”.... radnicki i preduzetnicki sloj sebe prepušta na milost i nemilost odlukama zatvorenog kruga.. primorao da se prikloni realnim društvenim grupama ili da trpi posledice svojih izbora i dela. Mirino prorocanstvo se ispunilo. Mira ga je proglasila za drugog .. Samo tako progon bi postao društveni sukob. .. zbog malobrojnosti. zajedno su se kroz život probijali. Bez nametanja alternativa. prema svedocenju te njene rodake.. stvaralacki. Posle objavljivanja teksta Milanovic je doživeo vrtoglavi uspon.. godine u Zadru sa jednom svojom rodakom. gde je služio vojsku. Kraj Slobodana Miloševica se nazire. Žika Minovic je dugo po "Ekspresu" tražio novinara koji ce to zajednicko "delo" potpisati... kaže: "Ovako ce jednoga dana stajati i Slobodanova slika".Stvaralackom.. koji je nastao i pociva na licnom i grupnom interesu “prepiraca” novca i njihovih saucesnika.

Poznat je po dobroj usluzi. iz kafane. A Mira Markovic je. a i u . Omiljena kafana Zna se da je Mira Markovic vodila i kadrovsku politiku. . Sad. Ubrzo posle toga. Prvo bi stigli momci iz obezbedenja. valjda. Ovo je. rekao da "Jugoslaviju treba bombardovati". Drži se. na Uskrs pretprošle godine. kako nam je rekao u nedavnom intervjuu. eto. ali je on. nego šta cemo sa ovim avetima Osme sednice koji su se iznenada pojavili na politickoj sceni Srbije". Mladani vlasnik kafane Peda Jeremic o svojim gostima. ali i jagnjecem pecenju sa ražnja. pa i o uglednoj gošci Miri Markovic. Kad je pocelo bombardovanje. Mira Markovic je. u slucaju generala Perišica. tadašnjeg direktora "Politike". ovaj restoran svideo zbog dobrog pecenja. ali i zbog lepog unutrašnjeg izgleda. i o tome istražni sudija vodi istragu. istina ne sa "jagnjecom brigadom" vec sa nekoliko svojih najbližih i najodanijih partijskih drugova i saradnika na takozvane "radne vecere" koje su trajale do kasno u noc. Na njegovo mesto je došao general Ojdanic. Mira Markovic je svojevremeno bila dobar prijatelj sa pokojnim Slavkom Curuvijom i u jednoj drugarskoj raspravi o politickoj situaciji. može da stoji usred Pariza. Onda je stizala Mira sa saradnicima.ondašnjeg CK Saveza komunista Srbije. o tim Mirinim dolascima doznali smo od drugih. Ali. navodno. kaže. etike poput lekara. "politicki otac" Slobodana Miloševica. ispricala mu šta joj je. i nedugo zatim u tom listu je objavljen komentar pod naslovom: "Curuvija docekao bombe". Miri se. Narocito zbog potpuno zasebnog i luksuzno opremljenog separea-salona. cinila sa jednog za takve poslove neobicnog mesta. Na Ibarskoj magistrali. Dolazila je ovamo cesto. u svetu jedinstven slucaj da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u jednoj drumskoj kafani. Kako je otkrila ovu kafanu nije nam poznato.vojsci. U vreme održavanja cuvene Osme sednice Mirjana Markovic je sa svojim "štabom". obožavala jagnjetinu. Pred prošlogodišnje izbore na jednom sastanku u Direkciji JUL-a. Mira Markovic je pozvala svog poslušnika. postoji restoran "Dva brata" koji po svom spoljnom. u vili u Ulici Ðure Ðakovica. pa cak i u državi. i da ustupi generalu Ojdanicu. Slavko Curuvija je mucki ubijen na ulazu zgrade u kojoj je stanovao. I slucaj Stambolic je slican. pa je umesto njega doveden general Nebojša Pavkovic. vernika i nesudenog zeta Hadži Dragana Antica. iz restorana "Dva brata" na Ibarskoj magistrali. uz svesrdnu pomoc svog "licnog ministra policije" Vlajka Stojiljkovica. kako iz pouzdanih izvora doznajemo. Mira Markovic je izgleda volela da deluje i "iz pozadine". navodno. Blokirali bi onaj separe i u njega iz restorana premestili telefon. Otuda vešto i uspešno vuce konce vrlo dramaticne Osme sednice na kojoj je s teškom mukom satanizovan sada nestali Ivan Stambolic. vodili su politicke. a pogotovu unutrašnjem izgledu. da je Mira Markovic bila inicijator i onog teksta o Slavku Curuviji objavljenog u "Ekspresu" pred njegovo ubistvo. Uz jagnjetinu. Ne samo u svojoj nego i u Miloševicevoj stranci. vratio se u "Ekspres" za glavnog urednika. i na kraju otišao za generalnog direktora Radio-televizije Srbije i postao clan Glavnog odbora SPS-a. izmedu ostalog. Cesto je to. Mira se mešala i u vojsku. ubrzo pao u nemilost Mire Markovic. koji su sacinjavali neki clanovi ondašnjeg Univerzitetskog komiteta Saveza komunista. a kad mu je istekao mandat. Komentar za odstrel Nedavno je obelodanjena afera. Pošto nije dobrovoljno hteo da napusti mesto nacelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije. kažu. kažu. rekla: "Lako cemo mi sa opozicijom. cinila je to iz svoje kuce u Požarevcu. To se brzo i dogodilo. što mu je nudeno. pred samo bombardovanje. Mira je te noci zatražila da se general Perišic što pre smeni. Kad je ono smenjivala i hapsila direktora "Politike" Živorada Minovica. Nedugo posle ovih njenih reci Ivan Stambolic je otet i o njemu do danas nema ni traga ni glasa. Curuvija rekao i zatražila da se o tome napiše komentar. Slavko Curuvija je. sedela u hotelu "Carapicev brest" na Avali. Tako su jednom gotovo celu noc raspravljali o generalu Momcilu Perišicu. iz principa ne želi da kaže ni rec. uglavnom kadrovske razgovore. ispred samog Ljiga. Hadži Antic je to preneo glavnom uredniku "Ekspresa" Ðordu Marticu.

To me je nateralo na razmišljanje nije li taj atentat na moju "tojotu". Zna se da je zahvaljujuci tome i na njen predlog. da ih rasvetle i dokažu NIJE KRAJ. tvrdi da nije imala veze ni sa starim (misli na Jovicu Stanišica) ni sa novim (Radetom Markovicem) rukovodiocem resora Državne bezbednosti Srbije. I jedno secanje bivšeg supruga Marije Miloševic. došao za šefa tajne policije Srbije koja je od tada bila podredena bracnom paru Miloševic-Markovic.kaže Ivanova supruga Katarina Stambolic . Na istrazi i sudijama je. jer jedina živa "avet" Osme sednice je bio moj nesrecni Ivan. da bi ga na kraju otpustili s posla. naime. U mislima sam se vratio nekim zapažanjima koja onda za mene nisu bila bitna...ukazujem na te njene reci. Marijinih reci. Ispred kuce na Crvenom krstu neko je na njegovu "tojotu" bacio "Molotovljev koktel" i auto je potpuno izgoreo. ali koja sada bacaju sasvim novo svetlo na porodicu Miloševic. Kad se svojevremeno razveo sa Marijom doživljavao je neprilike i na poslu i kod kuce. a takvih ce biti još. Medutim. Nikola kaže da u to nije verovao iako nije bio zadovoljan zvanicnom.Jednoga dana . policijskom istragom. je l’ tebi Badžulino beše sredio auto?" Ostavio me je u dilemi: otkuda to njemu? Ocigledno je bilo da neko nešto o tome više zna od mene.. na cijoj su sahrani bili svi clanovi porodice Miloševic