P. 1
Demokratija Od Laži Je Upropastila Srbiju

Demokratija Od Laži Je Upropastila Srbiju

|Views: 2,849|Likes:
Published by tommyness
Demokratija Od Laži Je Upropastila Srbiju
Demokratija Od Laži Je Upropastila Srbiju

More info:

Published by: tommyness on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2015

pdf

text

original

Lažna Demokratija Upropastila Srbiju - I Deo istina ima samo jedno lice Tekst je preuzet od Instituta Paralaks ŠTA

RECI KAO UVOD U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izucava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na odredene licnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguce je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remecenja zakljucka koji se namece. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ogranicio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moci, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podredenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovica bio je, posle americkog i francuskog, treci gradanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u cijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i nacinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona ocigledno nije u institucijama. Ovaj zakljucak proizilazi iz cinjenice da je odredenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, pocetkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tacnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvanicnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Videni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a medu prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da medu srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza cak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugacije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogucavanje gradanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija ucinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo gradana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji pocela tranzicija, strucnjaci su upozoravali da ce prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da ce samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da ce u drugoj fazi tranzicije mnogo više gradana postati dobitnici reformskih procesa. Medutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi strucnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo politicko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena

je ideja tranzicije. Slucajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istocnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije iskljucivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su strucnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog veceg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeca i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnicka klasa postaje pobednicka. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog politickog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujuci politickim vezama, i na taj racun žive dobro. U dobitnike bi se mogao uracunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzecima koji zaraduju više od zaposlenih u kompanijama. Vecina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Prakticno sve velike reforme uradene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada prakticno nije sproveden ni jedan veci reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ogranicenja. Cak i ogranicene i nevoljne reforme doprinele su povecanju standarda prosecnog gradanina. U poredenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statisticke metodologije, bila trecina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetnicke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okoncana privatizacija društvenih preduzeca, privatizacija državnih preduzeca nije ni pocela, ne funkcioniše zakon o stecaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike. NOKTOM PO POVRŠINI Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvecana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno izmedu državljana, uklapaju se u šeme medunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novcanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans placanja sa Kiprom beleži znacajne deficite; d) medunarodni tokovi pokazuju krajnju neobicnost velicine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom izmedu zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Medutim, istraživaci makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suoceni su sa nedostatkom, nepouzdanošcu i neuskladenošcu podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja placanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetnickih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprecila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu odredenog preduzeca, da li je preduzece subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvanicnih racunovodstvenih podataka preduzeca, vec i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne cini, a pomenuti iznos morao je od negde doci i negde da završi.

Od i kod najširih slojeva gradana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ogranicena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje ocigledno. Država pocinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogucen rad. Vecinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševica stajao iza 8 of šor firmi na Kipru ciji su racuni u grckim i kiparskim bankama korišceni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije . Pošto je Beogradska banka osnovala svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na cijim racunima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti cetiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na racune tih of šor firmi ude u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševica definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Rec je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Miloševic bio im je potreban za održavanje moci, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja . Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno ucešce u politickoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moc. Zahvaljujuci politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moci, stara garda osecala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogacenja bio: sediš na celu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije vecinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu politicke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbedivala novac za Miloševiceve politicke projekte, ali i politicki uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radovic, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveci “legalisti” medu novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija . Nisu osecali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta vecno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karic, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorovic Kundak, Miroslav Miškovic, Milan Beko, Marko Miloševic, ubijeni Vlada Kovacevic Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševica. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politicki udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veci . Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogucicu ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševica nije zanimao njihov politicki uticaj, ali jeste gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oploduju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipicnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Miškovic i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karic nastavlja da se koprca, a Marka Miloševica pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodicne veze. Treca vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašcu: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju

zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s politicarima, ali one su iskljucivo tehnicke: oni su politicarima dobri ukoliko im povremeno uskoce s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s politicarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, vec na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i vece zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog cega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti . FILIP CEPTER roden je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek zapoceo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru zapoceo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naucio je nemacki i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posudu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posude“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovici su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošace u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Istice da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuda, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za precišcavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bracni par Cepter vraca se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Jankovic i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi , i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom cetiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Ðindic obezbedio licnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Jankovic nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, vec samo sumnjicavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIC roden je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu prica on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom letovalištu Marbelji. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. U Francusku je otišao 1979, kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. U Jugoslaviji je 1988. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije, a 1990/’91. godine poceo je da se bavi i maloprodajom. Subotic se potom dao na trgovinu. Uvozio je perjane jakne za Robne kuce Beograd, aluminijumski prah za proizvodnju gradevinskih blokova, herbicide, hemikalije, metražu, izvozio tešku konfekciju. Njegova firma, MIA, 1993. godine zaradila je oko milion maraka. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca, dali su mi cigarete Makedonija tabaka. Uvezao sam ih prema važecim propisima. Kasnije sam imao najveci lanac menjacnica u gradu. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa, jedan na prelazu Ðeneral Jankovic, drugi u luci Bar. Imao sam i dva bescarinska magacina, jedan u Ubu, drugi u luci Bar”. Jula 1997. u Suboticev fri-šop na prelazu Ðeneral Jankovic upala je godine policija . MIA je potom

U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. ako je verovati njegovom ocu. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanovic. a potom ministar bez portfelja. pa guraju novokomponovani grb kao porodicni i druže se s politickim i kulturnim kremom . jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. sa kojom sam u odlicnim poslovnim odnosima”. A s druge. a na jednoj slici vidi se službena znacka MUP Srbije 014119 . Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. Pravi razlog pokretanja afere su Suboticeve poslovne veze. izgleda da je Subotic igrao znacajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. s premijerom Srbije Zoranom Ðindicem: “Ðindica sam upoznao 1997. podigao je zabavni park „Bambilend“. Iz nekog razloga. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Miloševic najcešce se misli na njegovog oca. trgovinu cigaretama. a firma je promenila ime u D-trade. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. S jedne strane. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. koja je 5. bivšeg predsednika. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. u vreme protesta Koalicije Zajedno. ubijen u februaru 1997. Azerbejdžanu. Rusiji. Ðindic se sudario s praznim budžetom. niko nije objasnio. njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim cesto rucao i igrao karte. pravi nosilac bogatstva.prestala da radi. Marko je bio clan Kovacevicevog trkackog automobilskog tima. pocelo je “nošenjem gajbi u kafani”. da bi ubrzo poceli da se šire Dedinjem. Dok je zemlja propadala. Vec tada braca su stekla „mercedese“ i po kucu u Peci i Tivtu. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. gorivom. Doselili su iz Peci u Beograd. i u vecini poslova se ne pojavljuje. ciji je ortak bio Vlada Kovacevic Tref.000 maraka. Najveci udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. Iako nije služio vojsku. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojicic Badža i Mihalj Kertes. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. biznismena jugoslovenskog porekla u Grckoj. pokojnog Vladimira Bokana. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. u novembru smo se sreli u Beogradu. tehnickom robom. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovicem. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogucio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. Posao je obnovljen. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. U Požarevcu je imao najvecu balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. godine.-ih „Kosovouniverzum“. Kazahstanu ili Jermeniji. MARKO MILOŠEVIC je. godine. Kasnije. Slobodana. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemacka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tice se. opremljenu najsavremenijim tehnickim uredajima. otišao u Moskvu. drugim svetskim proizvodacem cigareta. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada precutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. Cim je formirao vladu. oktobra uništena. a bio je i kandidat za predsednika . Subotic je postao poznat javnosti. Rekao sam mu da može da racuna na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tice preporoda Srbije. Posle oktobarskih dogadaja 2000. direktor Savezne uprave carina. kafom. Osnovali su 1970. BRACA KARIC imaju brojnu familiju. Tokom 1998/’99. Iako obe strane to poricu. Kao vrlo mlad. trude se da dokažu elitizam. parfemima. prodavnicu tehnicke robe „Sajbernet“. otvorio pekaru i piceriju. radio-stanicu i Internet centar. uspeo je da ostvari americki san u Srbiji i to sve. Vlast je uvek rado saradivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karici. kada ga je zagrebacki „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Ðukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišicem preko Crne Gore švercovao cigarete .

Rukovodio je rotari klubom u . Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. godine u Beograd dode misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševica da oslobodi zarobljene americke vojnike. uglavnom u trgovini i gradevinarstvu.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. Tahir je.200 kvadrata (od cega je 658 bez dozvole). godine. Karici stalno gase i osnivaju firme. u kojoj postaje generalni sekretar. koji su zadržali status iz Miloševicevog vremena i u sadašnjim politickim strukturama . a to treba iskoristiti za povecanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. Dragijana Radonjic-Petrovic.je u 2000. ali nije državni cinovnik. tada. Karici su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. a krivicni progon brace Karic objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševica nastupila nova pravila igre. Bio je jedini gost iz Srbije na rodendanu Bila Klintona 1996. Rec je. ali nije funkcioner stranke. Marinu Gadžic iz Sreske kod Prizrena. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). namestio Dušana Mihajilovica da 1991.Srbije.100 kvadrata. “Lutra”. njegova cerka Danica na 1. ali nije tajkun ni oligarh. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. Njihovo bogatstvo ce se i dalje uvecavati. Po nalogu Porodice predao je Republicku konferenciju Saveza omladine Srbije. TAHIR HASANOVIC bio je u vreme moci Mirjane Markovic. Hasanovic je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovica. utoliko je uspešniji. Niko ne zna šta tacno radi. Mihalj Kertes ga je uhapsio. a Tahir je. da osnuje Novu demokartiju. „Astra grupa“. Mladan Dinkic izjavio je. c) pripada miljeu moci koji kadrira državne službe. Zoran na 2. kao ministar finansija. skoro clan porodice Miloševic. Dušanu Mihajilovicu. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. Nasuprot izjavama nje i Dinkica. sa svom imovinom. okupljenih u Klubu privrednika. Pomogao je da 1999. a što se manje zna. vec o povlašcenim pojedincima. blizak i s Mirjanom i s njenom kcerkom Marijom. Bogoljub . Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogucio Miloševicu da posle prvih višestranackih izbora SPS formira Vladu Srbije. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan nacin. kao decko Marije Miloševic. Nije rec o sposobnim i darovitim preduzetnicima.5 miliona maraka. Oženio je Srpkinju s Kosova. godine iznese iz zemlje 12. godini ostvarila najvecu dobit u Srbiji zato što je na njene racune prebacen najveci deo prihoda „Mobtela“. Njen otac tugovao je što mu se kcerka udaje za Hasanovica. Kao clan Univerzitetske konferencije SSO Beograda. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. tobože uspeo da umilostivi Miloševica da ga pusti iz pritvora. a posebno „Astra Simit“. s tim što je Mihajilovic prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. o ljudima izuzetnog preduzetnickog duha. tako da izvorna „BK kompanija“ vec godinama ne postoji. U inostranstvu imaju 41 preduzece. ako budu redovno placali porez. da oni koji su se u Miloševicevom režimu obogatili nece polagati racune o nacinu sticanja bogatstvu. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivackog kapitala. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet clanova porodice Karic. domaca privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujuci naklonosti politicke elite koja zazire od stranih ulaganja. istice ona. Prema njenom mišljenju deset najvecih domacih tajkuna. Njegov stav o odustajanju od istraga o nacinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuce tajkuna Miodraga Kostica (M&V Investments). imao je važnu ulogu u ustolicenju Miloševica na vlast.

Markovic navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševica. da ce se sve raspraviti javno i da Koštunica nece dopustiti da se zloupotrebljava vlast. Koliko Hasanovic ima firmi na svoje i tuda imena. drži znacajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. Cedomir Jovanovic rekao je na sednici Odbora za pravosude i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih celnika DOS. našao se medu prvima. kako bi prikrio svoje bogatstvo. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. zastupnik je preduzeca “Radenska”. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. avgusta 2001. Mihajilovic mu je. Ljiljana Nedeljkovic je obavestila Komisiju da se nece odazvati pozivu i da nece dati iskaz. bivši nacelnik RDB MUPR Srbije. i trece je da sam vec u predistražnom postupku dala . da su dogadaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Državne bezbednosti Momira Gavrilovica “skandal”. LJILJANA NEDELJKOVIC. stradali mnogi nevini rodoljubi. trebalo je da nestane iz politike. naša svakodnevica . Gavrilovic. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. Vodio je partijsku službu bezbednosti. Od tada pocinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. na montiranim sudskim postupcima. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moci. I dalje je na celu uvoznickog lobija. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. jednog trenutka je briznula u plac izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hladen’ u samici. na žalost. Medutim. Njegov ugled kod bracnog para Markovic-Miloševic otišao je dotle da je bio medu prvim kandidatima za zeta. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavicajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetnicko društvo “Španac”. na pocetku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. Zbog nevidene servilnosti. Tema je bila bezvlašce nastalo posle 1945. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. Tahir Hasanovic. u kojem su. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošcu u razne afere: Perišic. Fadilj Hodža. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. Za vreme sankcija Hasanovic je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. Pocetkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanovic bio uzoran Titov omladinac. niko ne zna. To društvo. a ne republickih organa. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljkovic”. ali nije želeo da komentariše pisanja da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. Gospoda Nedeljkovic mi je nagovestila buducu sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. Tahir je. Potpredsednik Vlade Srbije. Tahir Hasanovic krece u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. Koštunice. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. Mihajilovic mu je ustupio dosijea srpskih politicara i privrednika. Radomir Markovic. Kad je pocela pljacka bivše republicke omladine pod vodstvom Dušana Mihailovica. gospoda Nedeljkovic mi je poslala jednu knjigu. poklona Fadilja Hodže. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. godine. Protežira preduzeca iz Slovenije i uvozi njihovu robu. medutim. u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republicke Skupštine koja ne odražava izbornu volju gradana Srbije. Uoci Osme sednice. Ljiljana Nedeljkovic me je ubedivala da do toga nece doci. prema mišljenju mnogih. planirani upad u Vladu Srbije. i spektakularno oduzimanje ormana. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i politickim progonom. kao šef kabineta predsednika SRJ. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. nekome je još onda bilo muka od njega. Ostalo je istorija i. Jula 2002. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. kako kaže. osetio “zahtev vremena”. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Curuvije predati Ljiljani Nedeljkovic.Mihajilovicevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ.

Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. ali je znao da je Vlada bila slaba. Posebna prica su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljkovic da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. Gavra odlazi kod Koštunice. od državne televizije. samo osam godina kasnije. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske politicke prilike. Grada Nalic i Rade Bulatovic. a ko presuduje”. ko odlucuje.000 dinara. Vladimir Beba Popovic analizirao je u magazinu “Status” kako je moguce da se istraga ubistva Momira Gavrilovica. spremao puc u policiji i DB-u. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas.5 miliona dinara. do marta 2008. njega na stepeništu srece kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vracam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljkovic i Gavrilovica? “Postoje izjave Gavriloviceve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljkovic odložio put u Bec i taj dan je ubijen.izjavu policiji povodom tvrdnji cetvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da ucinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. svedoceci na sudenju za . ovaj ga ne prima. Posle tog sastanka. Od septembra 2007. On sam. makar su tako oni rekli. kao. koji je opstanak vladajuce koalicije uslovio zahtevima da Milikic obavezno putuje sa delegacijom. jedna od kljucnih tacaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštunicinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovica sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome ucestvovali i penzionisani. Kako je Zoran Janjuševic iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Ðindica? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. ko je odmah do njega. ZORAN JANJUŠEVIC je 1992.5 miliona i napravio telefonski racun od 800. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. a posebno posle ubistva Prike. bio je samo dodatni razlog. oktobra poceli cistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. Dodatno me u ovom uverenju drži i cinjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puca. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. ali i aktivni pripadnici DB-a. Aleksandar Tijanic. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. taj je znao da ce biti ubijen. po nalogu Stanišica. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. Aprila 2007. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmocniji. desne ruke Frenkija Simatovica.” Nezadovoljstvo politickim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. Momir Gavrilovic je imao rezervisanu kartu za Bec kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljkovic i zahtevala od njega da otkaže let. se ne uklapa. Press je utvrdio da je Milikic kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1. šef poslanickog kluba DSS. Tako je i bilo. Onaj ko je Nedeljkovicevu naterao da Gavru zove. jer ga predsednik zove na razgovor. a to što je sa Koštunicinom ženom. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudic. Gavra je postao uznemiren. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljkovic. do tada medijski savetnik. Takode. godine bio obican operativac (ili vozac) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. Kad su posle 5. Sin Ljiljane Nedeljkovic. koji nije clan DSS. do Slaviše Lekica koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanica da se. preko “Blica”. Gavra je mnogo znao. Skoro isti oni koji su kasnije ucestvovali i u ubistvu Zorana Ðindica. Ratomir Milikic (29) koji je 2008. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan covek iz Koštunicinog kabineta znao da ce se Gavrilovicu desiti to što mu se desilo. To su cinjenice. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljkovic.

Zakon o osnovama uredenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. Saša Vukadinovic. a u planu je još hotela. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Ðunic ("Eki investments"). ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’). a 1998. a ako je sprecen.000 evra godišnje i 10. neko skupo placao clanstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbedeni kroz komorsko udruženje. Toplica Spasojevic ("ITM") i Dragoljub Vukadinovic ("Metalac"). Srbija bi. godine. ni drugu. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksica je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). CLANOVI MIROLJUB ALEKSIC. Po zakonu. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. dužan je da pošalje svog zamenika. U vreme Ante Markovica. rad sa komercijalnim i blagajnickim zapisima. i zajmom Republike Srbije. i uskladenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. smatra on. Zoran Obradovic ("Petrobart"). i d) hoteli: ‘Izvor’ (Arandelovac). pored smanjenja poreske osnove. Prvi poslovi preduzeca bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. koji cine 3 fabrike ‘Pionir’-a. godine Aleksic osniva „Alco banku“. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. b) trgovinski. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. Prve cetiri godine poslovanja firme. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slucajno? Kasnije. Slede godine investiranja u „Pionir“. u Vranju.000 evra mesecno. Zanimljivo bi bilo znati da li clanovi placaju clanarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja. ali to dosad nikada nije uradio. na javnoj licitaciji kupuje preduzece „Pionir“ u stecaju. Takode bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slucajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju gradana clanarina je 100. Clan Odbora za bezbednost Aleksandar Cotric otkrio je da mu je receno da BIA nikada nece prihvatiti temeljno reorganizovanje. Diplomirani je inženjer. vec po ustolicenju. Šef BIA Rade Bulatovic izlazio je pred odbor godišnje. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. ‘Amasis’ iz Beograda. a zatim i u hotele. Zoran Drakulic ("Ist point"). godine radio je u PKB banci. c) gradevinarski. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. izmedu ostalog. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžica. a nije poslao ni svog izaslanika. Aleksic osniva i svoju „ALCO . Janjuševic se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. „Alco Group“ danas ima cetiri segmeta: a) proizvodni. do 1998. Predvideno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. . Miroslav Miškovic ("Delta"). U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Cupic (Hipo Alpe grup).03. a skupštinski odbor nadzire. predsednik “ALCO GROUP” doo Roden je 26. ukljucujuci i na Adi ciganliji. Mica Micic ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu. trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina.1957.Aleksic Company“. a šefovi vojnih službi nikad. umesto obrnuto. ‘Hissar’ iz Prokuplja. do hiperinflacije 1994. a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosice i Izvršni odbor: Miodrag Babic ("Hemofarm"). Od 1994. dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. ‘Sloboda’ (Šabac). ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. koga cine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. 1995. Šef BIA. kada je socijalisticki sistem poceo da se menja u kapitalisticki. službe su podredene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. jer niko ne želi da ostane bez posla. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca.atentat na Zorana Ðindica.

sa 48.255 akcija Neoplante kao suvlasnicki udeo u Neoplanti Zajedno doo. zahtev za novu procenu kapitala.1977. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara. Nebojša Vujovic. U Neoplanti Zajedno. Dragan Vignjevic direktor JP Elektromreže Srbije.-tih došli skromnog finansijskog stanja. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. je firma Neoplanta zajedno. rent a car. a “bez obeštecenja” pušta najtalentovanije fudbalere. a Fond PIO oko 10%.67 puta nižoj ceni od tržišne. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod cudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. U Partizan su 1980. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. otvaranje sumnjivih kompanija.9% udruženi mali akcionari Neoplante. Umesto navijaca. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS. savetnik u Hemofarmu. fonto. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zecevica. hot-lajn. vec i mediji. a kada se pojavi državni paket bice jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu. Procena kapitala nije izvršena realno. Dragoljub Vukadinovic.700. a danas poseduju velika privatna bogatstva.. manjinski akcionari imaju 7.03%.. godine sagraden je u centru Šapca hotel „Sloboda”. Akcijski fond ima 16.11% kapitala. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). „Amazis”. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbedenju. ili su to Nenad Popovic. predsedniku Borisu Tadicu. a Aleksic ga je kupio za 383. Draginja . društveni kapital ima 16. koja malo ili ništa ne koštaju.13% akcija. bingo.. Nenada Bjekovica.554. Svoju vecinu ACMER-M postiže na tri nacina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. MIROSLAV ATELJEVIC. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara.000 evra. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti. ACMER-M ce u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dode do što veceg dela od preostalih akcija ili kada na drugi nacin dodu do vecinskog paketa. U Neoplanti. Klub dovodi anonimna pojacanja.965 akcija. auto škole.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. što je prevara i sukob interesa.24%. a njegov vlasnik Aleksic i direktor Denic predstavljali su dva kupca samo formalno.. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima.51%. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašcenje da ih zastupa na Skupštini. godine prodat je za 25 miliona dinara. Avgusta 2003.da bi nejavno kontrolisali 166. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava.374 evra. Ivana Curkovica i njihovih pomagaca. Bjekovicevim zetom. reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksica. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije.670 evra. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. a 21. ACMER-M tako obezbeduje prolaz svojih odluka. iz praktickih razloga . Najveci ugostiteljski objekat u šabackom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne. premijeru Vojislavu Koštunici.1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. c) iz neobjašnjivih razloga. a firma Neoatal 2. U prvom timu igraju samo igraci koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevicem. upravi Partizana ocigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. ruleti. vec po knjigovodstvenim vrednostima. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “vecinu” prakticno cini samo 42% glasova. predsednik ACMER-M doo Najveci akcionar Neoplante. poker aparati . sa 100 soba i 5 restorana. cime su mali akcionari ošteceni za preko 1. Tako su stvorili privid vecine u skupštini. a da im niko nije rekao ko je doticna. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. površine 9. gradevinska preduzeca. Hotel je prodat po 9. neki suptilnije. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1. predsednik Holdinga Metalac. sve su to delovi sistema Partizana. Da li su pioni Zecevic i Bjekovic. ACMER-M ima 424. i na aukciji je ucestvovalo samo preduzece „Amazis”. u kojoj 78.000 kvadrata.

Hemopharm GmbH. Nisu SID-ovci. Ne cudi da je Srdan Ðuric sa mesta baš Koštunicinog savetnika prešao za direktora TV Avala. pa je Ðunic bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”. u trecoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. Prvi je u generaciji završio fakultet. u kome je Nebojša Vujovic. Za ceo slucaj 2006. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. u 31. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videce se kad Partizan dobije vlasnika. godine. finansijski direktor Minel trafo. generalni direktor Univerzal Holdinga.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. Dušan Stupar. pored Babica. Obrad Sikimic. a on i Ðelic jadili su Srbiju. Miodrag Babic je jedan od ljudi iz konzorcijuma. ciji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. još 1989. a onda i Hemopharm USA. vlasnik FASHION CO doo Milija Babovic je od butika “Atila” u garaži porodicne kuce u Beranama došao do suvlasništva u . Andelic. Nebojša Vujovic. Tadic ga je vodao po svetu. sa 23 godine. Koreni Miodraga Babica vuku poreklo iz sela Dobrun. godini života. Ratko Zatezalo. direktor Petrobart-Avia. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. pare se iznose u SAD tako što Babic zakljucuje ugovore sa Nebojšom Vujovicem. Glavni titular TV “Avala” je Danko Ðunic. odsek Organska hemija. ministar Rasim Ljajic. kao “privrednika”. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadica.Radonjic. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se placa iz Srbije. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadica i direktor konsultantske firme Božidara Ðelica . gde je završio prve razrede osnovne škole. Za iznošenje para. koji posluju u Srbiji. preko svojih konsultantskih kuca. pa u Pancevu gde je završio srednju hemijsku školu. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. fakturama za ‘marketinske usluge’. terete se samo Karici. koji deluju kao lovci. 1974. nekad pomocnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovica. kod Vršca. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzece u vlasnistvu italijanskih gradana Marka i Alberta Vakija. Dušan Pavlovic. Nebojša Vujovic. Oktobra 2000. poput Andelica. Nikola Stankovic i Nebojša Vujovic. godine. Radmila Babic. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. januara 2006. Školovanje je nastavio u Vršcu. Ovaj metod izmislio je Miodrag Babic: Hemofarm Vršac . U pljacki Hemofarma. a Mladan Dinkic zna za ovo. grobar srpske privrede. nekad Miloševicev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. Manojlo Vukotic direktor “Novosti”. a sada. aprila 1951. Kljucne licnosti su Babic. 17. direktor M&V investments. ucestvuje udbaš iz SID. jadili samo Mobtel. direktor Diners Club International. Babic i Ðunic deluju kao braca blizanci. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji.Branislav Andelic. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. Na celo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadic nije znao da mu je saradnik. Bio je prvi na takmicenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. MIODRAG BABIC. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). sa kalašnjikovim je “oslobadao” preduzeca. Tu je i “Hemofarm” ciji je direktor Miodrag Babic. Od 2003. Bojan Radovanovic pomocnik direktora Dipos. u Zrenjaninu. Miroslav Ateljevic vlasnik AcmerM. Babicev eksponent. kod Višegrada. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivaca ove televizijske kuce. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Roden je 29. JUL-ovac. U slucaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. kum Radeta Bulatovica. MILIJA BABOVIC.

konkurentsku Mihajlovicevoj. Jedan do drugog sjedimo Darko Pancev i ja. jer mu je iz Hrvatske bilo obecano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”. Vuk Bojovic. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Ðindic kompromitovan.. Sin Stanišica bio je pilot kod Stanka Subotica Caneta.“Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. on i Dragan Kopcalic primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. Babovic je odustao u korist Karadžica. Ðindic je ostao predsednik. odmah posle glumca Mikija Manojlovica. benzinske pumpe “Ciklon”. VIP rentakar. Miki Manojlovic. da ce ga osloboditi optužbe za ratne zlocine. Te pare predali su Legiji licno Žarko Zecevic... godine nisu bili u stanju da sklone Ðindica. Milija Babovic…” “Predsednika Jelica i slavodibitnika Marica docekali su vodeci ljudi OFK Beograda: Moma Minic. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. postao je prvi nadzornik. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Pericic izvisio. u smislu objavljivanja podataka... “Masoni” i Oleg Golubovic uložili su u akciju dovodenja Slobodana Vuksnovica na celo DS pola miliona dolara. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjekovic napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i maceve. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. “Armal”. “Levis”. pogotovo kad se Stanišicev sin zabavljao s njegovom cerkom. a i zbog nekih drugih razloga. Kako do jeseni 2000. ali su zanemarili Gorana Vesica. “04. novinar Milovan Brkic. i 67% akcija “Banjalucke banke”). Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. pred mec. “Bata”.. Kada Cane je prodao avion. i akcija je propala.. “Gudjir” guma. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlucili su da Slobodan Vuksanovic ide kod Momcila Perišica. Uspeli su da pridobiju vecinu u rukovodstvu stranke. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. U istoriji srpskog kriminala najveci otkup za otmicu placen je za Miliju Babovica. direktor zooloskog vrta. Svojevremeno Perišic je bio veoma blizak Koštunici. Slobodana Vuksanovica u masonskoj loži videli su pevac Vladimir Savcic Cobi. Cane je Željku Maksimovicu Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Maticevim avionom. što je kod pravih masona nemoguce.” “Novi predsednik Partizana bice Milija Babovic. iako je još u junu podneo ostavku. “Gorenje”. od Dragutina Zagorca. Dragoljub Lekic. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. Vuksanovic je dobio zaštitni status. U “masonskoj” loži. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševica Tapija. “Riplej”. u odmazdu. Let iz Beograda u Glazgov. glumac Dragan Bjelogrlic. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo. Dragan Maleševic. koji ima funkciju cuvara maca lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku. Predsednik je Unije poslodavaca. kuma Radeta Bulatovica. Vuksanovicu dodelio treci stepen. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenkovic Bagzi na sudenju pripadnicima zemunskog klana. koji je brojao glasacke listice. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. generalni sekretar FK Partizan. a posle mesec dana. ciji vlasnik nije hteo da mu je proda.. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunovic koji je 5.. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanovic je pripreman za to. glumac Dragan Nikolic. Zagorac je. 1999. i izvesni Danko Mladenovic.. što je treca funkcija. Kole Kostovski i Željko Maksimovic pristupili formiranju nove stranke ciji je .” Slobodan Vuksanovic je bio prijatelj Dragana Maleševica Tapija. a zatim podmetuno eksploziv u poslasticarnicu kod železnicke stanice. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. avgust 2007.. Na kraju su Dušan Zabunovic. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovica i Vuka Bajruševica. koje su nekada nosile Ininu firmu. i neku lentu. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovica Legije isplaceno deset miliona evra. Stanišicev sin zaposlio se kod Petra Matica. i vozi njegov avion. “Soni”. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišicem. da bi se Maka sklonio na sigurno. Milija Babovic. trideset drugi stepen. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina.. godine. Dragan Maleševic Tapi.

Radni vek poceo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. Kada je agencija zapala u finansijske teškoce. Baja Plavi sada je vezan za Covica. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjicenih za zaveru protiv Arkana. pogotovo posle otmice Milija Babovica. Politicki prostor nalaze u Koštunicinom politickom krugu. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grcku banku gde su racune držale srpske of šor firme. odnosno njegove firme DiBek. Škrbom. a Covicev je najbolji prijatelj. Slobodan Radulovic. kao Mladana Dinkica i Žarka Zecevica. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da ce pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. ali taj slucaj obraduje MUP Srbije”. Željko Maksimovic Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. Radomir Živanic. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. poput Milovana Brkica i Milorada Crnjanina. „Rapid“ i „Dimont“. zvanim Plavi. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. Pored Andrije Draškovica. Završio je Saobracajni fakultet. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Markovic. ali nikada nije radio u struci. Slobodan Lalovic. Jovica Stanišic. i tada je Baji pripao Veranomotors. LADERNA Roden je 1961. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u vec postojeci obracun izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice. nikada nije bio formalni clan neke stranke. ali nije se desilo ništa od toga. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrecama iz Atine u Beograd. za Marfin fond (Laiki banka. oktobra 2000. Maka je narucio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. u cijem su vlasništvu „DiBek“. koja je trgovala proizvodima od drveta. Poslednja Bekova funkcija u Miloševicevoj vlasti je savezni ministar za privredu. kao direktor marketinga. Tu leži kljuc otmice Milija Babovica. rekao je sekretar ove Komisije. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio narocito interesantan. vratio poslanicki mandat JUL u Vecu gradana Savezne skupštine. Milorad Vucelic. “Pricalo da je on bio jedan od bitnih ucesnika operacije „Telekom“.. Komisija je u slucaju privatizacije . kojom se navodno nije bavio.3 milijardi maraka. godine u Herceg-Novom. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. novi vlasnik Verano Motors. sa Cukarice. koji je poslovni partner Nebojše Covica. Na tom mestu se ne zadržava dugo. Milan Beko je 18.predsednik Slobodan Vuksanovic. Milan Beko. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. o kojoj Babovic cuti. jer dobija zadatak da vodi kragujevacku „Zastavu“.. firmu Nebojše Covica. osnovao je firmu „DiBek“. jer nije platio 1. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanicem. Kao suvlasnik „DiBek“. a Milija Babovic pokušava da nade druge poluge moci. MILAN BEKO. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševicev covek za osetljive ekonomske transakcije. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od kljucnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim racunima. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. Tada je došlo do razlaza izmedu njih. Premijer Zoran Ðindic naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. iako je 1997. Plavi i Babovic danas su neprijatelji. Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševicev bankar u prodaji „Telekoma“. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Ðunic. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republickog ministra bez portfelja. Telekom je prodat za oko 1. godine Beko ulazi u republicku vladu i to predstavlja kao patriotski cin. 1997. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. i oglasio da se povlaci iz politike. godine Beko bio srpski pregovarac u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grckom Oteu. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da cuva Covica. Aleksandra Tijanica i još nekih. Srdan Nikolic (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. Zlatan Perucic. Od arkanovaca se culo da su Baja Plavi i Andrija Draškovic organizatori Arkanove likvidacije. Pred 5. smer vazdušni saobracaj u Beogradu.

5 milijardi maraka.d. ali se pricalo da je njegova uloga mnogo znacajnija. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. banke (kcerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). Slobodana Radulovica. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). Vecinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. moraju se pravno obrazložiti. marketing. Mali akcionari tog preduzeca dokazuju da su ošteceni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. Krajem devedesetih. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. Ni on ni Ðunic. preko “Primer C”. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. potpredsednik Smucarskog saveza Beograda i clan UO JSD “Partizan”. nije uspeo da pronade strateškog partnera. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. VLADIMIR CUPIC. Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovica. Dankom Ðunicem. pokušao da preuzme “Merkator”. sa Miškovicem. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. Beograd. U februaru. Poslovnog savetodavnog veca Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope. iako izbegava javnost. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševica. odnosno da nisu vlasnici Rapida.firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. što je u budžet Srbije unelo 1. Najpre je ucestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da nece biti konkurent vecinskom vlasniku. do decembra 2006. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. interne revizije. a ne više od 50%. Od 2007. bio je zvanicno savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. u cijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. preko fondova sa egzoticnih ostrva. Slobodan Radulovic. Potom je. Beko je 2005. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. godine bio je clan Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. prinudeni da se služe opisom “senka”. Govoreci o akcionarima “Dijamanta”. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. mnogo toga zna. o Milanu Beku nema mnogo informacija. kao predsednik UO “Zastave”. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. iza kog stoji Milan Beko. jer se posle privatizacije cesto pojavljivao u ovoj fabrici vode. poslova upravljanja sredstvima. kao ni Miškovic desetak godina ranije. nisu dugo ostali u Vladi. Od tada povezuje se s više privatizacija. Pod njegovom vlašcu obavljena je prodaja dela “Telekoma”. Od maja 2003. objasnio je Lalovic. Guverner Americke privredne komore u Srbiji. Milana Beka. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. Beograd. Na izborima 2000. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. ali nisu uspeli. Clan je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. pravnih poslova. zadužen za privatizaciju. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. i rukovodilac u Deloitte & Touche. Sve promene u knjizi akcionara. clan U O Metalac ad. koji ima oko 38% vlasništva. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji nacin se može doci i kako sa može manipulisati . godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. dostave ažurirane knjige akcionara. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. Slicnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. Vladimir Cupic je rekao da su preduzeca obavezna da Agenciji za privatizaciju. Olivera Savovic. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. Dok se cak i o Miškovicu. a zatim jeste kaznila konkurenta. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. Miškovic i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena.

Gordana Matkovic (ministar za socijalna pitanja). Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. mada je dokument bio spreman. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. tvrdio je Cupic.. i ja tu ocekujem pomoc od potpredsednika Cupica. bivši direktor za tendere. Mladan Dinkic. Pocetkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahovic je bio asistent Mirku Cvetkovicu za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji.. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. Dalje. Mirko Cvetkovic je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. Mirko Cvetkovic je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezica. I potpredsednici Saveza poznati su politickoj javnosti. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahovic (ministar privatizacije).. godine. vec je i predsednik Skijaškog saveza Srbije. Nepodnošljiv pritisak politicke oligarhije malo je ko mogao da podnese. likvidirane su 4 velike srpske banke. Labus. to nije dosta. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuce. Novembra 2001. pa je Bogdan Petrovic. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. CesMekon je za racun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Grada sa 31. Pitic. rekao je Dinkic. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic i TV voditelj Petar Lazovic. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. godine kao prvi covek Agencije za privatizaciju ucestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. Jedan od njegovih najvecih grehova je to što je dok je bio na celu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon. U svom prvom obracanju Dinkic je porucio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. Reputaciju konsultanta broj jedan. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. januara 2002. Slobodan Milosavljevic (ministar trgovine). funkcioner “Telenor”. . koji se baš zbog previše obaveza povukao sa cela Saveza. pa Mirko Cvetkovic. do 2004. godine. Goran Pitic (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). Niz poslova na pocetku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetkovic. 2001. AD Grada je za samo pola godine prikazala poslovni minus. a ni kada su napustili državnu službu 2004. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd. a uskocio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajica. godine pomocnici ministra za privatizaciju Goran Petrovic i Vladimir Cupic potvrdili su da ce se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stecaju. CesMekon. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Ðunic. godine. i potonja direktorka Katarina Toncic došli su iz ove revizorske kuce. Cvetkovic je od 2003. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranackog aparatcika Sašu Vitoševica. ZORAN DRAKULIC. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Ðunic. u koji je Cvetkovic došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. samovoljom guvernera NBJ. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. direktori Vladimir Cupic.. koji je blizak Velimiru Ilicu. Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuce Deloitte Touche... medu kojima i “Beobanka”. U Agenciji za privatizaciju skoncala su najbolja srpska preduzeca. I Siniša Mali. Nije cudno što ga je ministar Vlahovic uzeo za svog zamenika. poslao nalog direktoru Culibrku.. Dinkica. Na celo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog coveka beogradskog skijaškog saveza. Vladimiru Cupicu.akcijama. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetkovic nije pokvario odnose sa Vlahovicem i društvom iz Ekonomskog instituta. što je sukob interesa. u kome je najveci poverilac bila Beobanka. Goran Mrda. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari.12. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. Savic. koju je Agencija cesto angažovala.. i ekonomista Nebojša Savic. kao i savetnik u agenciji. Ali 4. Cvijeticanin. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veci. Bajec. razmotricemo mogucnost da javno preduzece Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. a treci izvor finansiranja ce biti sponzorstva.

Vuk je poceo da radi za “GML International”. godine. profitabilna preduzeca. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. Kao akcionar i direktor. Karijeru je. godine živeo u Sloveniji. godine. niti otvarao nove fabrike. napustio je firmu i postao saosnivac “Ist Point Holdings”. a zatim napustio taj ortakluk. gde je imao intenzivne kontakte sa vodecim bankama i finansijskim institucijama. i preselio se u London. reprezentativac a kasnije i trener plivacke reprezentacije. Drakulicu. sticuci iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. Vuk je roden u Beogradu 1949. prvo u Beogradu. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. Zoran Drakulic. a bio je ukljucen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. TIM 011. U Srbiji. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. na Kipru. odmah po diplomiranju. Nije ništa gradio.Zoran Drakulic je roden u Ljubljani 1953. koji je Hamovic podržavao finansijski. odakle je pokrivala Bliski istok. Od 1982. 1989. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate medunarodnih potraživanja. plemenitim metalima. u 12 zemalja. a otac je do smrti 2002. 2000. Za vreme njegovog vodstva Energodata je razvila prvi domaci sistem personalnih racunara. kupovao je po Srbiji. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. kroz prebijanja dugova razlicitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. Dok je nakon obaranja Miloševica bio u milosti DOS. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. firmu za investiciono bankarstvo. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu.-1992. do oktobra 2000.-tih više transakcija. Zoran Drakulic je bio ukljucen u politiku kroz finansiranje DSS. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. Vuk je napustio Beograd. Po povratku sa Kipra. naftnim preradevinama. sa Zoranom Drakulicem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. i uveo je mladog Hamovica u strukture svih Republika SFRJ. Vuk Hamovic živi u Londonu. širom sveta. žitaricama. umeo je da naplati svoju podršku Koštunicinoj partiji. . U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševiceve vlasti u Srbiji. Od 1968. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoce i magistrirao je 1974. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. Neki pricaju da je za vladavine Slobodana Miloševica. 1978. obojenim metalima. poceo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. Njegov otac bio je nacelnik GŠ JNA. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. 1987. Od trece godine živi u Beogradu. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panica 1992. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. za bagatelu. Njegov otac bio je pukovnik JNA. U periodu 1989. godine. godine. tekstilom itd. EFT. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. Bio je uspešan sportista. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. “Jugo-Arab”. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama. do 1989. gde je pohadao osnovnu školu. VUK HAMOVIC nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. na privatan racun njegovog oca Radeta Hamovica prebaceno 500 miliona dolara državnih para. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatickog ogranka – Energodate. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Iz ove ideje razvio se. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodecim evropskim komercijalnim bankama. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini medunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. savetujuci centralno i istocnoevropske vlade o dugovima. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. Zbog rata u Libanu. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle.

Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. . i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije. ili bar pogone za preradu bakra. Solunu. i dalje je zvanicno ostao na toj funkciji. .Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. Birklinu. Direktor komercijalnih poslova RTB.Prof. .Dr Filimonovic iz Zajecara. u Moskvi. DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. Krajem 1988. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanovic. Što se nuklearnog otpada tice. Kao njeni vlasnici. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. Miki Manzalovic (do penzije. kao potpredsednik DHSS. Njegov rodeni brat Raka Kneževic (tast bivšeg ministra zdravlja. pa je sredinom 1989.Tomica Raicevic je promenio nekoliko funkcija. a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. jedno vreme covek br. prof. 2 u Srbiji. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. u Racku.NIKOLA ŠAINOVIC. postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. vec je. a oktobra 2000. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. . u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. Obrena Joksimovica). Kneževica i Šainovica) postao je pomocnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do pocetka 2001). spominju se Bora i Marko Miloševic. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj.Ninoslav Cvetanovic ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). Manje problema bilo je sa izrucenjem Miloševica nego Šainovica. ostvarivali su visoka primanja kao clanovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta). dr Rajko Vracar. Klagenfurtu. svojevremeno je bio nacelnik SUP-a u Boru. Rivieru i Glenkor u Njujorku. a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kuci do pocetka sudenja. . da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. Vladan Batic. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. odbio je da potpiše nalog. dr Rade Colic dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. do tada pred bankrotom. . Trstu. RTB-u taj isti koncentrat.Kosta Prstic (kum prof. Ist Point u Londonu. . Ju-Point u Beogradu itd. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om. . Što se RTB-ovih direktora i ostalih ucesnika tice: . Miloš Perovic i Zoran Drakulic i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Ric. koje se odužilo preko godinu dana. imao uticaj na pocetak. otvara nove filijale: Vest Point. generalni direktor.Jova Miloševic. zadržao se na toj funkciji. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji. Milija Grujicic. Cirihu i Srbiji i otkup preduzeca. Firma “Mark Ric” ponudila je kasnije. ministar pravde. Cede Kneževica iz RTB-a). Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. . Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savicevic (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije.mr Miroslav Jakovljevic.Prof. Nakon ovog posla firma Mark Ric. Ponovo se obraca starom partneru. Njegov šef partije. Bivši rektor.Zoran Mladenovic (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munda”) postao je direktor marketinga RTB. otvaranje privatnih banaka na Kipru. . .Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Ric u Londonu. iz Amerike. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (clanovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. Šainovic. Radmilo Bogdanovic. da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka.000 tona koncentrata bakra. preko Geneksa. 2 u Srbiji. . .Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije).Nikola Šainovic je meteorskom brzinom napredovao do coveka br. nije se pitao kako je Zoran Drakulic za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. Atini. tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. dr Ceda Kneževic je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. da li je slucajno Šainovic postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izrucenju Hagu. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt.

nakon uvida u poslovanje odredene firme. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzecima. “Sartida” i “Zastave”. Ti isti ljudi. Ðunic je kao revizor ucestvovao u privatizaciji ‘Jugopetrola Kotor’. a iz revizorskih kuca “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetkovic i Jelena Milenkovic. Goran Pitic resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. Danko Ðunic postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. i svako ko im se pridružio iz DOS. pod imenom Ju Point. Kada je došla nova vlast. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. ima banku na Kipru. Firma Mark Ric je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. godine u Herceg Novom. cetiri najvece srpske banke (‘Beobanka’. Kadrovi “Dilojt end Tuša” rasporeduju se na kljucna mesta: Gordana Matkovic za socijalna pitanja. uz pomoc dr Miodraga Zecevica. preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. Borka Vucic i direktori Jugobanke (medu kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinovic) odigrali su odlucujucu ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. Ðunic nije se uzbudio. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. Ðunic je za potpredsednka vlade došao iz americke revizorske kuce “Delojt & Tuš”. Dankova supruga. Republici Srpskoj i SRJ. Za vreme Slobodana Miloševica. S pecatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Ðunica. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istocnu Evropu. Borka Vucic je kontrolisala banke. kao “treca ruka”. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. Aleksandar Vlahovic preuzima Ministarstvo za privatizaciju. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Ðunic je roden 1949. pod punom odgovornošcu garantuje za uspešnost svojih klijenata. godine. “Srbi su najveci neprijatelji srpskog naroda”. guverner Dinkic poslao je te 4 banke u stecaj. DANKO ÐUNIC. Cak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Toncic. Sve ovo. Vlasnik firme (Mark Ric) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. “Beogradska banka’. posle Glenkor i Ist Point. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajaci i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. Verovatno je Marko slucajno našao utocište baš u Kazahastanu. Šainovic i najvažniji clanovi SPS.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao vecinski vlasnik Trepce. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grcke u trgovini sa RTB. supruga Mikija Manzalovica. na Kipru. Revizorska kuca. a Milan Beko poceo je rasprodaju srpskih preduzeca. u Makedoniji. U takve spadaju Miloševic. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. Švajcarskoj. Zoran Drakulic stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije.Seka Manzalovic. Simbolicno. Osnovana je filijala Drakulicevog Ist Pointa u Beogradu. Pava Zecevic (sestra Žarka Zecevica). . Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. . Ocigledno nije bila u pitanju samo živa. Engleskoj. JUL i SRS. od Ðevdelije do Banja Luke. Vladimir Cupic je direktor Agencije za privatizaciju.000 tona bakra (oko 6. Oni zaraduju. vodila je Akcijski fond iz Grcke i uvozila je skupu polovnu opremu.predstavnik RTB u Moskvi).

u senci. Po dolasku DOS-a na vlast. dok je Danko Ðunic pocasni predsednik. željni brze zarade. ali najveci ostaju pod okriljem države.. grobar srpske privrede. gde je Veslacki klub “Partizan”. hara srpskom privredom. bio je dugo skrivan. . kao poznata istraživacka kuca. Ministar Vlahovic poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeca svojoj bivšoj firmi. Iz te filijale. Ðunic je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. Te procene ce biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. godine. Danko zaradi i od države koja placa neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u ciju korist pakuje izveštaje. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. a pre svih Danko Ðunic. To je nacin da se odbiju potencijalni kupci.. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. iz Ðunicevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. a Babic i Ðunic smenjuju se na mestu predsednika Kluba. Aleksandar Vlahovic. direktorom “Hemofarma”. takoreci bez uloženog dinara. uz pomoc svog šuraka.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Ðunicem srozava im ugled. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. Skoro dve decenije. Mirko Cvetkovic. uz proviziju onome ko to sredi. pa su pitanje prosledili u Prag. koju je sprovodio Aleksandar Vlahovic. pronašao strateškog partnera u americkoj firmi Diloit & Tuš.Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. Srbija nema izgleda da postane clanica zajednice evropskih zemalja. na primer. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. kao i nacin na koji je to uradeno. Mada je sedište ove kompanije u Pragu.. Kao potpredsednik savezne vlade. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeca. Beogradski “Diloit”. jer neko vreme licno nisam upucen u naše poslove u Srbiji. ulazi u kafic “Ke pasa”. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. vojni deo Ade ciganlije. Vlada pokušava da zamaže oci evropskim izaslanicima i narodu. Ðunic je prijatelj sa Miodragom Babicem. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. Ministar Bubalo primecen je. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Ðunica. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. Ðunic je uspeo da osigura pozicije u svetu.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvecih svetskih firmi u 150 zemalja.pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. Ðunic je zakljucio da ce mladi “strucnjaci”. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Ðunicem. tako što je kritikovao Miloševicevu vladu i odnosio državna dokumenta. hapšenjem isluženih lopova. Aleksandar Vlahovic i Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. godine. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeca po tako povlašcenoj ceni višestruko isplati. Ekonomski institut je 1991.. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. Nacin na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim gradanima ne može se podvesti pod normalane nacine bogacenja ambicioznih pojedinaca. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je pocasni predsednik. Ðunic pripojio sebi. u trenerci i sa tamnim naocarima. kako. koji je crna ovca po profesionalnosti. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zecevica. Siniša Mali. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeca koja idu na tender. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. a tom timu prikljucio se Predrag Bubalo. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i . Jedan od slucajeva sukoba interesa Danka Ðunica je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kuci.

godine . nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. Milorad Dodik je. Zahvaljujuci bandi Danka Ðunica. koji bi najstariju revizorsku kucu na svetu naterali da utvrdi odgovornost pocasnog predsednika njihove firme u Beogradu. Ubrzo. navodno. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Medunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. Vojinom Lazarevicem.Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. Sve je prodavala i pokupovala Ðuniceva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. Formalno . godine u Derventi. Ðuric je vlasnik “Zekstre”. BRANISLAV GRUJIC. koristio zajednicke prostorije kucnih saveta širom Beograda. Kao student. Branislav Grujic je Beogradanin. Danko Ðunic je Aleksandru Nikitovicu predao dva miliona evra. U to vreme. Grupa advokata prikuplja ovlašcenja oštecenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. “Nolita”. DRAGAN ÐURIC. 1978. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujic.D. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog nacina. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. Danka Ðunica. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeca. kompanija. Dragan Ðuric ce biti predsednik FK Partizan bar do 2010. Uspela je da je potpuno opljacka. koje predvodi šef kabineta. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta.pravno pitanje odgovornosti americke kompanije za štetu koju je ucinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. Baranin. pod pritiskom svog okruženja. smenjuje Pavlovica. sa svojom mafijom. nemackih i drugih investitora. Dragan Ðuric je stalno napredovao. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. “Šumadije”. postane vlasnik vecine srpskih banaka.. Roden je 14. godine. poceo je privatni posao u Staroj Pazovi. koji je postao prepreka da Ðunic. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. uz proviziju za gospodina Ðunica. Zahvaljujuci premijeru Koštunici. a od svoje trece godine živi u Zemunu. Nema ruskih. Vukom Hamovicem. zajedno sa Draganom Ðuricem. Osnovnu školu završio je u Nemackoj. Tokom svog prvog mandata. godine. Od samog pocetka svog preduzetništva. postavio je advokata Branka Pavlovica za direktora Agencije za privatizaciju. Vlada Srpske drži na racunima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow racuna. i tako premijer državne i svoje pare cuva u svojoj banci. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujic (rodena Dedijer). generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Ðuric je roden 1954. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. Ðuric je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovica i Radomira Živanica. kupujuci tridesetak procenata državnog kapitala. Veterinarskog zavoda.. da preda premijeru Koštunici kao Ðunicev “znak male pažnje za pružene usluge”. ali zbog uticaja Ðunica i Vojislava Koštunice. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuce “Boska“ u centru Banjaluke. nakon cega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. postupak bi unapred bio osuden na propast. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. Sa svojim šurakom Žarkom Zecevicem Ðunic je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeca. Aleksandrom Nikitovicem. postao suvlasnik “Agroprom banke“. Aleksandar Nikitovic. 1984. osiguravajucih društava i sportskih klubova. Ðuniceva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i znacajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. jula 1961. što znaci da je Dodik i njen suvlasnik. Grupa srpskih intelektualaca odlucila je da u SAD pokrene postupak protiv americke revizorske kuce “Diloit & Tuš” iz Njujorka. godine. banda gospodina Ðunica uspela je da potpuno izoluje Srbiju. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“.

pocne stvaranje nove firme. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujica. godine.. Brokerska kuca ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. Ona je danas postala znacajno ime u svojoj delatnosti. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kuci: “U tom. u prostorijama kompanije o cijim se akcijama radi . U januaru 1985. Posle formiranja sopstvene firme. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrovic prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. posle pada Berlinskog zida. koje glase na moje ime. sa nekolicinom istomišljenika. kako bi se zaštitili mali akcionari. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. 1994. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da.. tako kažete. tj. Znajuci da akcije vrede više. koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. Usavršavanje je odmah pocelo ucešcem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji. rekavši da su na zlonameran nacin plasirani podaci iz Bele knjige. prva velika transformacija je 1997. da tako dode do akcija mimo berze.. Umesto mene. jula 2003. ciji je jedan od osnivaca i generalni direktor Arkadije Blank.. trgovano je na aukciji 07. mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujic . a Grujic i Blank postali su dva kopredsednika. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujicu protivzakonita. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašcenje potpisano s Vaše strane.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kuci “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujica: “S akcijama preduzeca ‘Jugodrvo’ a. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. Kompanija je ubrzo postala znacajan partner mnogim svetskim velikim firmama. Marta 2005. Brokerska kuca “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomocja. Zato je vecina malih akcionara potpisala izjave. smer mehanizacija. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. posle prvih preduzetnickih koraka dok je još radio u Jugodrvu. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove..” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuce “Stockbroker”. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja. godine. koje je Ivona Petrovic u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. podstaklo da. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni.d. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. Kad brokerska kuca primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje.. godine. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujic. Od tada se. i da iza njih iz licnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. regularno sudski overenom ovlašcenju potpisanom s naše strane. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. koji su pretrpeli štetu: “. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujic “prodao na berzi”. Ona se samo nasmejala. otisnuo u privatni posao. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima.. odgovorila je malim akcionarima. nalog za prodaju je dao Branislav Grujic. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. u 24. i Komisiji za hartije od vrednosti. da je protivzakonit. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomocja’. predstavnik službe za kontakt s javnoscu je putem telefona osporio navode. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”.. pokazala se kao ispravna. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrovic.diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. nigde ne piše da opunomocenik može prodavati akcije na berzi.. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevicem. godine krenuli u akciju.ilegalna. godine u Beogradu. 1992. Mali akcionari su u septembru 2003. godine.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kucu s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizickim licem. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike.. pitala sam Ivonu Petovic da li ce mi isplatiti razliku. slucaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze. Grujic istice da ga je tržišno otvaranje Rusije.

i da “Spinnaker New Technologies” poveca prisutnost u americkoj državi Masacusets. kako je uobicajeno za poslovne ljude. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu.1965. Širenje te kompanije obezbedice i nova radna mesta za tamošnje lokalne strucnjake. bile su nepotpune i obmanjujuce? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. buduci da su dva clana Komisije bili osnivaci brokerske kuce “Stockbroker” preko koje je Grujic sprovodeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. Kao student.01. “Jevrosimovic je (bivši) sportaš. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponudac ispunio sve uslove konkursa. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimovic izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. “Jugodrvo” nije prijavilo. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi.000 racunara za škole u Srbiji bio neregularan. Na primer. i zaobilazeci nezakonitosti. mora da ima validan i istinit prospekt informacija. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. uz golem rast cene nekretnina u kvartu. Veselin Jevrosimovic. Osnivanjem kompanije u Bostonu. Predsednik “Komtrejd grupe” pocetkom maja boravio je u Bostonu i najavio da ce u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. kako nalaže zakon.12. predsednik “Komtrejd grupe”. kao što odreduje zakon. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. Mali akcionari nisu bili iznenadeni. Ista brokerska kuca odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujica i potom prebacila novac. U slucaju “Jugodrva”.nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. u Srbiji osniva ComTrade Group. Com Trade Group brzo postaje vodeca IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistocnoj Evropi. 5. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. clanice “Komtrejd grupe”. saopštivši da nije nadležna. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veci iznos od onog koji je isplacivan malim akcionarima. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. “Grujicevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. poceo je distribuciju prvih personalnih racunara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. koji predvida da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponudaca. Na zahtev malih akcionara.” 5. Veselin Jevrosimovic. Firma cijim se akcijama trguje na berzi. roden 28. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slucaj Komisiji za hartije od vrednosti. godine u Nemackoj. isplacivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. ne malim akcionarima. “Komtrejd grupa” je na americko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. Stekao sam utisak da ga racunari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. informacije u prospektu. stonog racunara nema. 1986. dobio je povelju pocasnog gradanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici.2006. ne ostavlja utisak coveka koji se ugodno osjeca za radnim stolom vec u “akciji”. . a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada. VESELIN JEVROSIMOVIC. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. Na konkursu su ucestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. Za vreme Branislava Grujica. prodaji njegovoj licnoj of-šor kompaniji”. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujic bio predsednik Upravnog odbora. maja 2008. a 1998. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”. vec drugom licu cije ime nije otkrila.

proizvodnju. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. godine radi kao asistent za medunarodna tržišta u aleksinackom “Fradu”. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. godini ostvario je profit od milijardu dinara. ANDREJ JOVANOVIC. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. AIK banka je bila prinudena da pristupi . predsednik AIK BANKA ad. a raniji direktor Radosav Milanovic. godine. Predsednik Komisije procitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13.“Pakom”. U 2007. dok po 25% imaju Bojan Milanovic i Andrej Jovanovic. oktobra. koja ima obrt od 2. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. do 1970. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. i tri godine bio je direktor za investicije. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj.000 ljudi. godine. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). godini. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. budi sumnju u regularnost. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. što je za 50% više nego u 2006. Ova industrija cipsa ima preduzeca i distributivne centre u Hrvatskoj. Od 2000. medu kojima i opremanje Banskih dvora laptop racunarima. Antic je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajednickom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. U AIK banku prelazi 1985.5 milijardi dolara godišnje”. godine.000 racunara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. Nezvanicno se pominje 210 miliona evra. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. kod Novog Sada. kupili našu industriju cipsa. i to bez tendera.. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. LJUBIŠA JOVANOVIC. distribuciju i dostavu.. a 1988. i poceo je s radom 1995. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. kojom rukovodi general Damir Krsticevic. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. godine. juna 1945. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije naznaceno koja je original. Albaniji. cime je onemogucena licitacija. “MP soft”. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. zbog cega tri clana komisije nisu potpisala zapisnik. Grckoj. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za ucešce na tenderu bili loše postavljeni. Hadži Antica i Ljubiše Jovanovica. Ukupni prihodi u 2007.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole. Radosav Milanovic je i na celu preduzeca „Anbo“. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. a koja kopija! Mi smo bili najznacajniji pretendenti. Bivši direktor „Marbo“. godine bio je direktor u preduzecu “Moravica”. mi i “Pakom”. Od stranih jezika govori nemacki. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka.. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovica za finansijske malverzacije. Od 1968. je tajna. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzecu „Anbo“. Za koliko novca su Amerikanci. To je potvrdeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. dve firme iz Lihtenštajna. godine. osim fabrike u Srbiji.. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. Raniji vlasnici. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanovic. Do 1973. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. „Pepsi“. Niš Roden je 20. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama cinjenica da su dve firme ispunile uslove. medu kojima i “King ICT”. u cijem sastavu su 4 informaticke kompanije. godine postaje generalni direktor banke. vrednim 10 miliona dolara. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. „Marbo“ ima fabriku u Backom Maglicu. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. kada je Krsticevic poceo da radi u “M San grupi”. General Krsticevic.

Hemofarm (Miodrag Babic). a poznato je da se clan takvog odbora postaje uz licnu izjavu. Dibek (Milan Beko). . Dmitar Šegrt. autobiografske podatke. Tako.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. ukoliko guverner NBJ Mladan Dinkic ne da saglasnost na njegov izbor. Milorad Miškovic. Novokabel (Ðorde Širadovic). te da nismo banka. 350 hiljada obicnih akcija AIK banke sa pravom glasa. list “Glas” je dobio pismo. neplacanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. koji navodi da je vlasnik 82. Pošto nije pozivan. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlovic). “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. kada nismo bili u likvidacionom postupku.Beogradskoj bankarskoj grupi. I najpovršnijem posmatracu politickih prilika u Srbiji 1990. ili nad kojom je pokrenut stecajni postupak”. rekao je direktor Jovanovic. U izveštaju se navode neki od Miloševicevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Miškovic). AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanovic). nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. Zepter (Milan Jankovic). koja je u postupku likvidacije. a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karic. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila clanovi upravnog odbora. poput da smo mi zelenaši. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanovic “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplacivana nikakva naknada”. Progres (Mirko Marjanovic). Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševiceve diktature profitirale od neformalnih monopola. i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodece politicke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. je svega oko 5% ukupnog broja. Po clanu 13. pa ni državni ili politicki eksponent. Nebojša Covic i drugi. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. FMP (Nebojša Covic). Mene je neko mogao da imenuje. bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. Po clanu 41. Vecina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševicevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne racunajuci one bez prava glasa). On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovica za clana Upravnog odbora. i to dve bitnije. MK Komerc (Miodrag Kostic). povlašcenih kurseva razmene deviza. Od tri liste po kojima se banke rangiraju. Kapital Banka (Ðorde Nicovic). AIK je lici na ozbiljnu banku. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. tvrdi Ljubiša Jovanovic. Miodrag Kostic. i dokaz da niste krivicno gonjeni. vec investicioni fond”. njegove paralelne strukture i bracni par Miloševic licno. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševicevog režima kao Mirko Marjanovic. ABC (Radisav Rodic). Željko Mitrovic i drugi. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke).000 dinara. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. Toza Markovic (Dmitar Šegrt). glavni podupiraci. naveo je dr Crnogorac. a zauzvrat finansirale Miloševicev režim. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. A direktor Jovanovic je. “AIK banka nije niciji. Ljubomir Mihajlovic. “Nikada nisam bio clan UO te banke. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvanicen za clana UO neke druge banke. Milan Beko. izmena i dopuna Zakona o bankama. naime ako je vrednost akcije bila 11. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanovicu. preživele Miloševicev pad. Dragan Tomic. Beograd. AIK banka je na dve bila prva. i promoteri Miloševicevog režima.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. Milan Jankovic. YU POINT (Zoran Drakulic). prema podacima NBJ. ratni profiteri. Jovanovica smo razrešili mesta clana UO i o tome obavestili NBJ. niti ucestvovao u radu UO. C-market (Slobodan Radulovic). vec banka koja na zakonit i uspešan nacin vodi racuna o interesima svojih akcionara. juna 2001. koja zastupa “AIK banku”. Preko advokatske kancelarije Ðorda Sibinovica iz Beograda. Simpo (Dragan Tomic). a da ja to ne znam”. iako ima mali broj ekspozitura. što je Borka Vucic jedva docekala zbog problema sa likvidnošcu. Krmivoprodukt (Dragoljub Markovic). Pink (Željko Mitrovic). Karic (Bogoljub Karic). saglasnost.

Ove šecerane trebalo je prvo staviti u stecaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. Neposredno pre Kosticeve price. rekao je Labus. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predvidenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šecerane. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. Kada je. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. “investicije” ce otici ce na dubiozu! Socijalni program za zaposlene (Kostic je obecao da nijedan radnik njegovih šecerana nece biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. ministar poljoprivrede. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagradeni. prema uslovima tendera za privatizaciju. Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da ce investirati. koji imaju toliko šecera da ga izvoze u EU. Dakle. kao što se i Miloševicu redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o . što je stavilo šecer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. koja je vec bila prodata na javnom tenderu grckom vlasniku. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. U prvom talasu privatizacije. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da ce Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraceni preferencijali EU za izvoz šecera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvodanska šecerana uvezla šecer u vrecama. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šecera. Dragan Veselinov. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu poceo se baviti odžacarskim zanatom. ako su kako Kostic kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šecer od repe. MK Komerc kupio je tri velike vojvodanske šecerane. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. uz menadžerski posao. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. zaboravivši da je vecina velikih srpskih šecerana vec u privatnim rukama. Kao predsednik FK “Vojvodina”. U prilog ovoj tvrdnji ide i cinjenica da je Kostic pokazao veliki interes i za šeceranu u Kovinu. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šecera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. koji je skuplji od šecera od trske. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domacih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih politickih partija koje gube tlo pod nogama”. EU suspendovala povlašceni uvoz šecera iz Srbije i Crne Gore. Nije teško pretpostaviti da se šecer uvozi i za srpske trgovce. republicki ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljevic reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šecera povezan sa procesom privatizacije šecerana u Srbiji”. godine uvezla 28 miliona kilograma šecera. je iz dodoške familije u Vojvodinu. piše Tabloid. Clanovi vlade požurili su da demantuju Labusa. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. Kostic je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šecera sa zapadnog balkana u zemlje EU. Niko od naših zvanicnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. Ima osnovane sumnje da smo neki šecer kupili od EU po povoljnijoj ceni. ona je samo obnovljena što svedoci i o moci njenog novog vlasnika. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušce”). pljackao je samo po nalogu države. Ova vest nagovestila je moguci skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. a onda se oteo i državnom kriminalu. roden u Nikšicu.MIODRAG KOSTIC. tvrdi da Kostic kupuje najbolje šecerane u Vojvodini. zato što se potencijalni investitor suocio sa cinjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. Miodrag Kostic pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. prepakovala ga u kese od kilogram. Medutim. podgoricke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šecera u Crnoj Gori. i onda izvezla. Veselinov je zaboravio. Poslednjih 20 godina. Ta zgrada trebalo je. Milan Prostran.

Najveci kupci akcija bila su cetiri preduzeca iz Beograda. jer tamo proizvodnja šecera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. Iza te “likvidacije”. VOJIN LAZAREVIC. Posle godinu dana. Iz Novog Sada on je povlacio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). Preduzece Pima registrovano je 1995. stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostic. To je bio najveci argument zbog kojeg su ga smenili 2001. Novac su dobili Dajners klub i Principal. Koletov kum. “Dunavka”. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsic (danas predsednik OFS Subotica). a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivaniševic. “Delta agrar”..000 evra i dve uplate od po 600. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj kolicini .000 dolara. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Firma Pluto . Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o cemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šecer koji se izvozi u EU proizveden u domacim šeceranama. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic postali pojedinacno vlasnici najveceg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. “Žitomlin”. dok je novac u korist preduzeca Skvadra i Pima uplacen kao avans za robu. bivši direktor Hajduka Rodic MB Radomir Curovic. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja mocnicima u EU. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. pa je u ovo sremacko selo poslao mašine i obezbedenje kako bi mogao da povadi repu. Ta cetiri preduzeca imala su racune u banci Euro aksis. predali su Toletu Karadžicu fudbalsku organizaciju Vojvodine. Veselinov ce izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šecera u EU obicne glasine. gde je racun imala i Nacionalna štedionica. I Hrvatsku je potresla “šecerna afera”. Miodrag Kostic odlucio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što ce sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimic.000 tona šecera. izmedu Srbije i Crne Gore. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Moraca… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igraca Vojvodine. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. Stecajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. kada je “Sablja” sekla kriminalce. Proverama je utvrdeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potice sa britanskih Devicanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. U takvoj konkurenciji zelenaša. Skvadra. NLB banka i AIK banka.. septembra 2002.45%. Postavlja se pitanje kako je moguce da Srbija svoje potrebe za šecerom podmiri sa cetvrtinom godišnje proizvodnje. Proverama je utvrdeno da je firma Koprom iz Beca u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se. na racun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. “Sada je šecer glavni izvozni artikal Srbije.” Medutim. voda veternickog klana Nenad Opacic. 13. Principal export-import i Dajners klub. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matkovic. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odluceno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. Istog dana.istraživanom. godine. gazda kulskog Hajduka Džomba. zatim. Tomislav Karadžic povlacio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. Ministar Milovanovic priznao je da je iz Srbije izvezeno 180. i pošto nemate zajednicku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. Medu najvecim poveriocima su “Invej”. “Šecerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja. onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. Pima. Sve cetiri uplate izvršilo je preduzece Koprom iz Beca. Bilo je ocigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajuci nacin da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih racuna.

predsednik ABB AUTOMATION. Kupci su bili preduzeca Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beca uloživši po 2. VASILIJE MICIC. i 2006. a sa 3. „ABB Automatizacija” Moskva. registrovane na britanskim Devicanskim Ostrvima. MMF. direktor Radoje Stefanovic. koja takode radi puteve. Tokom 2002. a uplata je vršena u septembru 2003. Preduzece Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrovic”. Kada je tokom 2005. a “Jedinstvo” izraduje termo i hidro izolacije. dr Stojan Jevtic.5 miliona evra. predsednikom Srbije Natašom Micic.Novi Sad. koji je do 1998. došlo je do sekundarne prodaje akcija. direktor Branislav Grujic. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Pešcar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamovic. „Farman” Moskva. Rusija Šef ekonomskog tima Koštunicine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popovic Savetnici Olivera Božic.67% akcija. predsednik Branko Terzic. Mica. Odluka o trecoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. a vlasnicki udeo države pao na 10. Osnivac preduzeca je takode firma sa Grenadirskih Ostrva. energetski strucnjak Dragoljub Vukadinovic. vodovode. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašic. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. Preduzece Skvadra registrovano je 1999. Privredna komora Srbije. a deo krajem 2002. Moskva. U januaru 2003. „Clyde&CO“ Beograd. a u kojoj rade njegovi sinovi.2 miliona evra i 1. a osnivaci su Vladan. bio direktor Pime.000.05%. gde je postao najveci akcionar. i koriste zajednicki poslovni prostor. on gradi puteve. udeo cetiri preduzeca koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26. Medutim. kanalizacije i gasovode. preduzece Pima kupilo je akcije Toze Markovica. spajanjem gradevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” niskogradnje. kao podizvodaci . generalni direktor MPP JEDINSTVO Rodeni brat Vasilija Micica. a država koja je svoj udeo uvecala na 37% prodajuci 2005. preduzece Dajners klub.88%. sedišta preduzeca Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi.d. koji su uložili 6.international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. Firma Elim iz Beca osnovana je 1995. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” rade na izgradnji autoputa Beograd . Koste Glavinica 8a. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. opremu i telefone. grcka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovica i Vojina Lazarevica. predstavnik SCG Prof. student na London School of Economics MICA MICIC. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanovic. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v. Pocetkom 2003.2 miliona dolara. Micic je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. vlasnicka struktura Nacionalne štedionice je takva da cetiri privatna preduzeca postaju vlasnici 37% akcija. Posle kupovine akcija dva preduzeca postala su vlasnici po 13. Olivera i Vojin Lazarevic. potpredsednik Goran Malbašic. direktor preduzeca “Jedinstvo” iz Užica. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. direktor Srboljub Antic. „Deloitte and Touche” SAD. placeno je 41 milion. Vasilije Micic postaje vlasnik najveceg preduzeca za izgradnju puteva na Balkanu. kao direktor je upisan Stevan Aksentijevic. „Metalac ” Gornji Milanovac.83%. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva. a Srbija poseduje 13. Fond za razvoj Republike Srbije. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. GORAN MALBAŠIC. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sociju.

Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. direktor “Puteva Užice” Dušan Jarakovic: “Pitaš odakle Vasiliju Micicu tri miliona evra za “Ratka Mitrovica”? Pa. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinci i Bujik. “Ko su braca Micic i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. i na koju je preneo poslove i opremu. prvi se zapitao Mladan Dinkic. godine. Kompanija uglavnom obezbeduje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. direktor je užickog preduzeca “Jedinstvo”. direktora Jarakovica. Da li ce menadžment pristati na vecinskog vlasnika. Vasilijev rodeni brat. i opaska “ma šefe pusti novinara. kaže Jarakovic. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je vec u predstavništvu u Rusiji. a ako se mora. a akcija Putevi iz Požege. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji.. Pa taj Dinkic nema pojma ni o cemu. bre. On je uspešan covek. Kompanija je posebno usmerena na Soci. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. ima sopstvene kamenolome. „Glavna ogranicenja jesu resursi i kapaciteti“. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. pa Bogoljub Karic je bogatiji od mene!”. Alžira. koja je vlasnik 42% akcija užickih Puteva. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. “Šta. koja je od pocetka godine u vlasništvu užickih Puteva. ti hoceš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkic platio da me napadaš? Što napadaš mene. Libije. Vasilijem Micicem. Menadžment kompanije na celu sa vlasnikom Vasilijem Micicem. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. Vasilije Micic. Oktobra 2006. Micic koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. Akcije firme naglo su skocile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sociju vrednom 100 miliona dolara. Ako nisi ti.. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nade u rukama novog vlasnika.. Priželjkujemo njegovu pobedu. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. Stav kompanije je da povezivanje sa jacima nije loše sa stanovišta buducnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazecoj konkurenciji. Ohrabren nastupom svog gazde. “Šta je toliko cudno što sam ja bogat? Cim neko u Srbiji zaradi pare. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Horgoš-Beograd-Požega. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni.” Psovka po psovka. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Mica. Pracen direktorom preduzeca “Putevi Užice” Draganom Jarakovicem. asfaltne baze i . mora i on od neceg da živi”. „Sve to može da bude tacno“. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. narodu odmah oci porastu. i na desetak deonica širom Srbije. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. Micic je. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. Ako ja krenem da se bavim politikom. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. neprekidno se unoseci u lice novinaru Kurira. uvreda po uvreda. skocila je više od 100%. a sa njim i imamo predugovor o izvodenju radova ukoliko dobiju koncesiju. u napade se ukljucio i njegov podredeni. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jarakovic. iako imaju ponude iz Dubaija. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija. Povecanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju.. kaže Jarakovic i napominje da je vlasniku Vasliliju Micicu teško je da donese takvu odluku. „Vinci je tu ozbiljan kandidat. Dok ne progovori. istovremeno. deluje kao gospodin. betonjerke. u koji ce narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara.. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkicem. menadžment užickih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. Vasilije Micic je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra..austrijske “Alpina Majreder”. govori da je Srbija tužna zemlja. nek nas i kupi“. Poduhvati u Rusiji poceli su još 1992. Podrugljivi smešak njegovog podredenog. oteracu ga u politicki podrum i to mu slobodno prenesi”. jadnik. razdrao se Vasilije cim mu se novinar Kurira predstavio. na medunarodnom tenderu dobili su užicki Putevi. za dva dana oko 15%. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sociju.

„Target“ Backa Palanka.. Bio bi cak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. a upuceni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Jankovic Cepter. kuce. producirao je film „Andeli 3“. „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. iako nam je Rusija dala mogucnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. nekoliko regionalnih i lokalnih. Putevi Užice ucestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik.14 milijardi dolara. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . „Fadip“ Becej moskovska kompanija „Metaloruan“. takode ima dvoje dece. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrovic ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene. prema podacima PKS. Mitrovic je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. za šta je prošle godine placeno oko 2. a u sektoru trgovine „Delta“. On gotovo i ne zna u cemu je ucestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. Užicki Putevi su jedna od najuposlenijih gradevinskih firmi u Srbiji. muzickom urednicom kompanije „Pink“. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. U isto vreme. zbog toga što je Vasilije vecinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradnicke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). i fabriku žvaka.5%. vlasnik. Ne treba precenjivati Željka Mitrovica. Ucinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stecaj u „Rekordu“. „Rekord“ Rakovica .kompanija „JCS Koks“. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovica. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu.naftna kompanija „Lukoil“. i radnici „Goše“. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrovic. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru. Niko sa malo pameti. Svejedno mu je bilo što je u meduvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija. fabriku za štampanje CD i DVD izdanja. Karijeru je poceo kao basista grupe „Oktobar 1864“. vode „Hemofarm“. udelio za dalju prodaju tri-cetiri nacionalne televizije. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. kao nacionalnom dobru. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. Nije nikakvo iznenadenje što je Koštunica Željku Mitrovicu. dok voce i povrce cine oko 7. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. Mitrovic poseduje izdavacku kucu „Siti rekords“.5% robe široke potrošnje. dilema i sumnji sprecava u uspehu u životu. Iz svoje ružicaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. Program “Pinka” je srpski Nešvil. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema cemu da se nada. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domace serije.finansijska korporacija „Metropol“. Njemu. avioni. a tek oko 6. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. HTP „Putnik“ . Ako je vec bio od poverenja Miri Markovic i Bebi Popovicu. Na gradevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji.. Ružicasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala.moskovska kompanija „Harvinter“. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije. vec i ojadenih srpskih duša. bili su dovoljni samo pare. „Putevi Užice“ (Vasilije Micic).. i desetak radio-stanica. Vlasnik je najvece medijske korporaciji u Srbiji koja ukljucuje televizije „Pink“. U Rusiji. a otvorice veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda. Željko Mitrovic nije samo gospodar srpskog neba. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoce. „Termoelektro“ . ŽELJKO MITROVIC.. A nije ni smeo! Svi njegovi . u vlasništvu nemacke „Štade“.transport. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. Iz braka sa Hani Mitrovic ima dvoje dece. Najvece stavke su sirovine i repromaterijal. od sramote. Van gradevinarstva. a slede ABS holding (Nenad Popovic).kompanija „Viza“.. „Goša FOM“ .000 radnika. „Metalac“ Gornji Milanovac. uprkos povlašcenom carinskom režimu za Srbiju.. „PSP Farman“ (Branislav Grujic). „Pink BiH“.

Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. Nije iznenadenje što je. nalazili se oni na ovom ili su vec na onom svetu. kao nacionalno dobro. Aleksandar Lupšic je sa Manjom Vukoticem pokrenuo “Blic”. Svi oni optuženi su za atentat . cije su zvezde tada bili Kleopatra. iako je. sa Lupšicem i ostalim Miloševicevim ljudima (Danko Ðunic). Samo su obicni. a da ce mu se to kasnije nadoknaditi. Ulicarska bistrina. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovica. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. Kad mu je zatrebalo još para. Pošto je sa Arkanom. Željko Mitrovic je zgrabio “kalašnjikov”. koji nije bio njegov. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. pošto su postali preveliki za Srbiju. Covek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. Vidovita Zorka. Dušan Spasojevic. taj Lupšic radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Becu. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. dobio na RRA lutriji. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. Kad je nacuo za to. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. ukljucujuci i ratnog ministra Aleksandra Vucica. koje ce liciti na opozicione. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. kao drage goste. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov kljucni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. Što je Srbija postajala razrušenija i opljackanija. To je Lupšica preporucilo još više za poverljivog svetskog coveka Vlajka Stojiljkovica i Radeta Markovica. Željko je tako postao Veliki Željko. Željko Mitrovic je krenuo da osvoji Holivud. ako je ranije Mariji Miloševic napravio TV “Košavu”. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. Beba Popovic je organizovao je sastanak Željka Mitrovica. cak i od Bebe. bio je dužan da pomogne i Lupšicu. Trebalo je unapred naoružati buduce zaracene strane. Sada ne može više da placa rate kredita. koji se u meduvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. Tijanic je izgubio. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. koji sa Cumetom asfaltira puteve po Srbiji. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. ali verovatno jeste neke druge. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšica. Iako se natcovecanski trudio. koji je i “zemuncima” obecavao da ce da ih vodi u Holivud. Bagzi i Kum Lukovic. bili su to holivudski spektakli. kulturni. na kome je odluceno da Lupšic isplati Mariji Miloševic pet miliona maraka za TV “Košavu”. koje je. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da ce da puca na neprijatelje.drugovi i poslovni partneri dobili su metak. Koštunica je tu bio od reci. Legija. Nije Aleksandar Tijanic baš neupucen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. licno poslužuju. Milana Beka i Milorada Vucelica. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i poceo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. U vreme višemesecnih demonstracija ‘97. Mitrovic je na celu patriotske estrade. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki nacin uvuce. Tijanic se pokolebao. A Željko Mitrovic. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” cešce je boravio Vlada Budala. A kad su dolazili Cume. pa je Lupšic stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Ðindica kao mafijaša i švercera cigareta. Boris Bizetic i Ruška Jakic. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. kao nagrada Lupšicu. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. On je ostao u Beogradu kao cuvar njihove zaostavštine. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševica. Za razliku od njega. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanovic zapeva u beckoj Operi i probije sankcije. U bivšoj Jugoslaviji. pošto su Miloševic i Mira Markovic pokrali izgubljene lokalne izbore. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljkovic) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. Cecom. A Željko je investirao u njega. On i Mitrovic su bili rivali oko Mire Markovic. inace uglavnom gledaoce “Pink”-a. pa u tim hangarima proizvodi žvake. Planira da se izvuce. on je bio uticajniji i bogatiji. Prodavao je naftu i oružje. Mira Markovic mu je rekla da je najobicnija picka. nego režima Slobodana Miloševica. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. Zoran Ðindic je pobesneo. Zapalio je studio.

odrekao se Bebe. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. požar u televiziji Pink.12. ma šta se desilo posle Miloševica. Nebojša Covic je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrovic. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. Kao i Ðunic. Šestog oktobra ujutro. pojavio se Mladan Dinkic u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovicem. uradene na osnovu nabavne. i Željko Mitrovic pomalja se na površini tih “crnih fondova”.12...5 miliona. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Markovic. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001.000 nemackih maraka. bivši miljenik bivše prve drugarice. kao bespravno podignut objekat. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. Mladan Dinkic.i na gradevinske objekte. uradeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31.. Mitrovic je i opremu koju je uzeo u najam . osim Tijanica. 24. 22. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. nije ni tražio u televiziji “Pink”.1997. Željko Mitrovic je samo vešti “stilista”. sa povecanjem od cak 500%! Željko Mitrovic je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvecao za 500%. u rano jutro. uživo.” Bilo je to u oktobru 1998. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilicno neopranih para. u studiju ove televizije. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. ali nije Vlade Budale i ostalih. Posle atentata na premijera Ðindica. bilo je jasno da sa naplatom nece biti problema. Bila je to 1999. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuca potpisala polisu osiguranja sa osiguravajucom kucom “Dunav”. uvecana na 2... Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. pa je ta cena bila uvecana za 100%. Po nacinu na koji je osiguravajuca kuca “Dunav” postupala. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. a javnim igracima su dati na licno korišcenje iskljucivo luksuzni stan i hrana. sa ugovorenim uvecanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. Iz sleda dogadaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. Pink televizija nije radila. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo mocniji.”. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1. televizijom Pink i Željkom Mitrovicem. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikacevica ondašnje vladajuce partije. Tu se znaju stroga pravila igre. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obracuna premije. Petog oktobra 2000. ali na štetu gradana. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušicevoj ulici. “osiguranje prenosivih uredaja. godine. Posle Petog oktobra profesor Cedomir Cupic predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši.1999. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitovic. Osiguranje je uradeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braca Stamenkovic” Mitrovic potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara. da ih slisti. decembra 1999. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa. godine. kako je to predvideno u osiguravajucim kucama. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. decembra 1999. godine izbio je.na premijera Ðindica. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. a Željko Mitrovic omiljen u podmlatku njene partije. ili 800. koje su želele da nesmetano vladaju. a Željko Mitrovic se našao u narucju . A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. ali . godina. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba. Milan Beko.5 miliona dinara. Žarko Zecevic. pošto ih niko. aparata i instrumenata.. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. za koje ne mora da zna Koštunica. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronadene. ta kuca i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja. godinu.”. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti. Željko Mitrovic. godine. Samo godinu dana pre bio je skromniji. Da ne bude suviše sumnjivo. Željko Mitrovic je jeftino prošao. Vec tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. Televizija Pink i Željko Mitrovic.Koštunice. godinu. Cinjenice govore suprotno. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”. Sa osiguranikom.

komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar.5 milijardi dolara i raste. na kraju pljackajuci se uzajamno. Potporucnik Milicev u izveštaju beleži kako su culi da nešto u studiju “puca”.200 ljudi.. Mitrovic podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. po recima strucnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. nekretninama. Surcina i Batajnice.. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”.. a Ljubiša Buha Cume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojcuraka. Ovu drsku pljacku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrecni slucaj. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar veceg obima”. a da to ona “dva lica” nisu primetila. godine. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. predsednik DELTA HOLDING Roden je 1945.. .. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. koja je i propala pljackajuci vlastitu državu. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor. U vlasništvu Miroslava Miškovica je veci deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. Ima u dokumentu jedna recenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. ali da “nije korišcena”. u selu Bošnjanu. distribucijom. Srdanu Ðuricu. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševicevih s vlasti. Uobicajeno je u ovakvim slucajevima da se zapisnici i obracuni obostrano potpisuju.. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zakljucenja osiguranja pred kraj decembra 2000. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike. uslugama inženjeringa i konsaltinga. godine . U ovom slucaju. Mitrovic je ustupao glavarima.”. Uprkos tome što je ova oprema spasena. maloprodajom. piše da “Objekat nije pokriven uredajima za zaštitu od požara. pa je narucila vozila Zemuna. Nakon požara od 22. i Koštunica je zažmurio. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”. Prigovor su prihvatili clanovi veca “Dunav osiguranja”. izvozom. deset kamera i druga oprema. Cedi Jovanovicu. kod Varvarina. zastupanjem stranih firmi. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera. Dakle.nakon takozvanih oktobarskih promena.ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža. Mitrovic je mogao da sprovede samo uz pomoc vlasti. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. strucna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. Kada nije bio zadovoljan programom Cume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. Milicev beleži i nešto što bi osiguravajucem društvu trebalo da “bode oci”. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja.” Milicevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo. MIROSLAV MIŠKOVIC.. koji je potpisao Dušan Milicev. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovica koji je zaradio otimajuci od države i uz pomoc države. decembra 1999. Prethodno u zapisniku. Mitrovic je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni. u delu “Razvoj i gašenje požara”. piše kako je “zbog vece kolicine zapaljivog materijala i visine studija od 9. Miroslav Miškovic vlasnik je najvece kompanije u Srbiji. Veci deo novca koji je zaradio naplacivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama. Mitrovic se stavlja na raspolaganje Goranu Vesicu. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. Završio je Ekonomski fakultet.od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara. Željko Mitrovic ce i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvecanoj od nabavne za 500%. uvozom. iz kog ce Željko Mitrovic izaci bogatiji za skoro milion nemackih maraka. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. pa je na osnovu toga i utvrdena visina štete.. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera. notni zapisi. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izradene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane. i zapošljava 16. gde je do tada bio pomocnik generalnog direktora za finansije. Zakon je tu postojao za humor.

ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”.Pekabeta i C market. 7 miliona maraka. Otkud pare da zapocne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovicevih firmi. Pocetkom 1990. Ivice Todorica. Marija. sportska oprema nike. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. Strateški je partner s grupom Ðenerali i preko Delta Ðenerali prodaje razna osiguranja. granulate. ekspresno je placena. Londonski Sandej tajms je pisao da je Miškovic svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlovic. trgovinske firme Namateks iz Subotice.. U dogovoru oko dobiti za tu gradu ucestvovali su Radovan Stojicic Badža i Željko Ražnatovic Arkan. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. Cinjenica je da državni službenik sa cinovnickom platom. jecmom. poljoprivrednih preduzeca Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. O otmici Miroslava Miškovica i danas se malo zna. Miškovic je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. alfa romeo. gume. celuloza. mineralna dubriva. Vecinski je vlasnik i novosadskog Bazara. igraonice za decu i fitnes centar. garderoba zara i jana. honda. koja je u jesen 1995. lancia. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzece s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. Na dan otmice. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. Dobio je. Gradu je izvozio u Grcku. nego “Delta 3 M”. tematske restorane i kafice. Sibir. Marko (Miloševic). antifriz. Miškovic je sve to stvorio novcem Miloševiceve države. Otmica se pamti po tome što je Dušan Mihailovic ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slucaj ne reši. Miškovic je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih strucnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. pšenicom. motorna ulja. vlasnik banke Delta. Kao direktor HI “Župa”. Za Miškovicevo ime poceli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili. sirovim i jestivim uljem. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. trgovina. na primer. bavi se i preradom mesa. firme Seme iz Sombora. Miškovic je otet po nalogu Dušana Spasojevica i Mileta Lukovica Kuma. U prolece 2001. a koje je Miškovic kupio. reno. banke. Jedan od najvecih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. Neki izvori smatraju da su na to racunali oni koji su ga kidnapovali 2001. Nikozija. poslovni prostori. Proizvodi i trguje kukuruzom. proizvodima od uljarica i stocne hrane. i po izrucenju “grupe gradana” od strane francuske policije srpskoj policiji. u društvu ljudi iz vrha vlasti. kozmetika nivea. viljuškare. Cena njegovog otkupa. Logicno.000 hektara zemlje kroz vojvodanske poljoprivredne kombinate. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom . Automobili fiat.. hladnjace. te gradovi Moskva. Iza svih Miškovicevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. Miškovic je došao do vlasništva Preduzeca za puteve Beograd. godine obezbedivala Miškovicevu eksploataciju šumske grade iz sremsko-baranjske oblasti. Miškoviceve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. Kako je dogovor bio prekršen. kuglanu. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. protivno zakonu. Milano. od Mirjana. da bi se placao manji porez. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. otkup stoke. beogradske Obuce. godine. a novac je završio na Kipru. prerada drveta. Vladimira Cupica. pecurke. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. Od 2007. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. bivši ministar policije. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzecu Autokomanda. Istog dana je otet je. i ministra policije Dušana Mihajlovica. došlo je do otmice nakon koje je placeno tih 7 miliona maraka. ne znaci “Delta M”. Gradi multipleks bioskop. nije mogao sve to da finansira. uz Hipo Alpe Adrija. godine. Vec sledece godine osnovao je “Delta holding”. a Miškovic nije platio “partnerima”. bicikli. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. akumulatore i rezervne delove za bicikle. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji ce posle sportskog dogadaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. Firma Delta brokers zauzima trece mesto po tržišnom ucešcu trgovinom na beogradskoj berzi. BMW. suncokretom. hipermarketi Tempo. Peking. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Miškovic imao neizmirene obaveze JSO.

Miškovic je osnovao preduzece “Delta Holding”. Ostaju tajne: ko su osnivaci kompanije “Delta M”. uz odobrenje Mirjane Markovic i Slobodana Miloševica. Miroslav Miškovic je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševica. prebacen na racun Miškoviceve banke. Munjeviti uspon imperije Miškovic pocinje 1993. policiju. Miškovic je dosledno oprezan u publicitetu. Miškovic. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševicu pripisivano do oktobra 2000. poreklom iz Peci. “Delta Agrar”. “Detmile”. Miškovic je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. “Delta osiguranje”. “Delta holding” osnovana je pocetkom februara 1991. godine. kao što je to radio Bogoljub Karic sa “BK Kompanijom”. Miškovic dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veca Srbije. “Delta banku”. “Delta Funghi”. “Delta Agrohemija”.. Posebne špekulativne poslove Miškovic je obavljao uz pomoc Ljubomira Mihajlovica. cine “Delta In”. Miškovic. U stanu porodice Miloševic. Miškovica niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. Kao kadar JUL-a. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mladan Dinkic nastojao je da to prikrije i omogucio je Miškovicu i njegovim saradnicima da ga sakriju. koliko je u njegovim rukama. nešto ispod pet miliona maraka. teže brojnoj porodici. sudije. “Delta Internacional”. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. direktora “Komercijalne banke”. da plati neplaceni porez. Mihajlovic nije dao ostavku. “Delta Auto”. DMD. kao Moravac. Kontakt sa Ðindicem ostvario je preko Milke Forcan. na primer. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. kada je “Delta” pod cudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. godine u vreme hiperinflacije. Niko nije osporio da su ljudi izruceni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. izvršnu vlast. cijim parama je Miškovic raspolagao. Miškovic nije davao izjave. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadicem. Svi oni bili su i na listi osumnjicenih za atentat na premijera Ðindica. pa pušteni na slobodu. Miškovic je nastavio. Samo “Deltu M”. “Madži”.. penzioni fond Srbije je. “Delta Invest”. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. preko Slobodana Radulovica. naucio je da za odnose sa javnošcu ima svog menadžera. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. ali Miloševic je od te namere odustao. Iako iz socijalisticke direktorske strukture. “Delta sport” i “Delta MC”. Miškovic drži ministre. objektivno nije ni osetio. što je premijer Ðindic kasnije osporio i najavio Tadicevu smenu. saveznim ministrom za telekomunikacije. godine i imala je pet clanica “Delta M”. Ono što mu je razrezano. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. koji je bio koalicioni partner SPS. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahovic optužio sve koji su posumnjali u njegov model . odnosno Telekom. Od Narodne banke Jugoslavije Miškoviceva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. u kome je imao 25%. Postojali su planovi da on postane premijer. oktobra. Dolaskom Mirka Marjanovica za predsednika Vlade Srbije. Kada je Miloševic izgubio vlast. kada se porodica preselila na Dedinje. krijuci kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevacku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. nema kult brojne porodice . a koje kasnije Interpol nije mogao da pronade. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. da dokaže poreklo imovine. Miroslav Miškovic zapoceo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševica i Mirjane Markovic. “Difashion”. Miškovic. ali najviše sa firmama ciji je vlasnik Dušan Mihajlovic.CZ. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. kceri Jovana Mileusnica. kako je stvarno pocela i kako je Miškovic utrostrucio bogatstvo posle 5. vlasnikom “Krmivo produkt”. da radi sa Dragoljubom Markovicem. uz posrednicku ulogu Dušana Mihajlovica. logicno je da se utvrdi koliko je Miškovic platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na racun “Delta banke”. Dok Karici. tužioce. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg nacelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP.

Ministru Vukovicu rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Markovic. Javnost o tome cuti. a zatim “Delta banku”. Nemanja Kolesar. Posebno je Miškovic uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. priredili su veceru u restoranu Miškoviceve “Delte”. šefa kabineta nacelnika RDB. a posebno kako je i za koliko Miškovic prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. Tako je “Anteksolu”.privatizacije. a da mu je ministar finansija cestitao? Miškovic danas pocinje da deluje kao klasican siledžija. Kada je 28. Cedu Jovanovica. ukljucujuci i neke PR strucnjake. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. Miškovic je sa ministrom Borišom Vukovicem. bez uloženih para. predsednik kompanije “Delta”. ali je oteta od Miškovicevih dželata. Onda je otvorio svoju banku. Mladan Dinkic morao bi da javno progovori o Miškovicevim kvotama i dozvolama. poucen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovica Peconija. kao najjeftinijom robom”. Boru Galica. Miškovic je. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. U vreme Miloševiceve vladavine. on ceka bolja vremena da zemlju preproda . Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. a Miškovic je gazdi Slobi davao do znanja da je samo cinovnik. kome se trag gubi u Iraku. dobrih i uspešnih firmi. Posle Petog oktobra nagadalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovica. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. Entoni Monktona. juna 2001. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. preko Kolesara. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuce. dva bliska Miloševiceva saradnika.Dušana Mihajlovica. ubacen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Ðindicu. Miroslav Miškovic i Dušan Mihajlovic. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševicevog režima je Miroslav Miškovic. Zorana Mijatovica. a Vesna Arsic instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. možda i zbog cinjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. godine. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. I najzad. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. Zemlja je i dalje zaparložena. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. Poslednjih godina Miškovic je. Mijatovicevog sestrica. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mladana Dinkica. Ti racuni glasili su na kiparske ofšor firme. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. On je. i vecinu pripadnika “sedme sile”. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplacuju taj novac. oktobra. Njegov covek. Miškovic i Mihajlovic nazdravljali su izrucenju bivšeg predsednika SRJ. Miškovic je bio uspešniji od “Geneksa”. menjaju svoja kola uz simbolicnu doplatu kod Miškovica. . jer je preko Miškovica obezbedivao sredstva za rad ove organizacije. smišljeno. koji nije viden u Evropi. Marija i Marko. Pojavio se sa nizom velikih. To je godilo Mirjaninoj sujeti. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije.Mira. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovica u “Pekabeti”. Slobodan Miloševic izrucen Tribunalu u Hagu. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znaci . jer Miškovicu ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. šefa poslanickog kluba DOS u Skupštini Srbije. Miškovic je licno docekivao goste . zamenika nacelnika Resora državne bezbednosti Srbije. Miškovic je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega isticu u javnosti. Novac je iznošen u džakovima i uplacivan na racune “Popular banke” na Kipru i u Grckoj. Glavno bogatstvo Miškovic je stekao posle 5. Poceo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. koje su imale fiktivne vlasnike. koristeci težak ekonomski položaj seljaka. Kada su ga Miloševicevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevac Beograda i Srbije.

Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitica.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajic. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzecu” 1. Dragan Vasiljkovic (kapetan Dragan). na tri zavisna preduzeca.66 u današnjim evrima.433 kvadrata. blizu Novog Sada i Zrenjanina. izmedu ostalog. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Miškovic. Beogradski izdavacki graficki zavod. direktor SCP. pa rukom prepravljani na “Delta banku”. prvi asfalter Srbije. podeljen je 29. GOJKO MUHADINOVIC. Milo Ðuraškovic. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzece koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljevic za 220 miliona dinara. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivicna prijava protiv Dinkica. pomocnik direktora preduzeca “Dipos” . i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. Dragomir Petrovic i Saša Jokic. vodeceg snabdevaca Srbije sirovom naftom i derivatima. novembra 2002.195 kvadrata.735. Miroljuba Labusa. omogucio 1992. UO FK Partizan predsednik. vecinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Ðuric. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizickoj deobi. BB COBU davala naloge za uplatu na racun mnogih srpskih firmi. kupio je Fabriku maziva Kruševac. a medu njima najviše je bilo Miškovicevih. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001. Raško Moskovljevic. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije.sadašnjeg predsednika Kipra. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštecen. koje je privatizovano. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIC. formiran je Golf Centar u Žablju. Mladena Spasica i još cetvoro aktera zataškavanja krade para. po kome je “Bigz grafickom preduzecu” pripalo 18. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradovic). predsednik Holdinga “Metalac” G. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slucajevima nalozi glasili na “Hemslejd”. Tužilaštvo ceka da je aktivira. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. kao naslednik holdinga. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. Miškovic ni u ovom slucaju nije seo na optužentcku klupu. posle NIS. Tomislav Karadžic potpredsednik Dragoljub Vukadinovic. Kada je Mladan Dinkic posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru. zajedno sa grupom partnera koje su cinili Zoran Vujovic. Na aukciji. a preduzecu “DELTA M” 659. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara.482 kvadrata na trecem spratu višespratnice BIGZ. Jedna od najvecih izdavackih kuca u SFRJ. bivšeg direktora “Požarevacke banke”. godine preduzecu “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemackih maraka u gotovini. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca. Dinkic je ugasio cetiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. tajkuni na celu sa Miškovicem ponudili su mu da radi za njih. generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . “Bigz graficko preduzece” je još uvek društveno preduzece jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. Žužul je kupio samo 2. time i njegov “Bigz pablišing”. novembra 2002. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovicic. jer je. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradovic predsednik je kompanije. RAŠKO MOSKOVLJEVIC. što se nece desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. Trece tuženo preduzece je “Slovo”.Avia” Radovanovic Bojan.

koji pojedinacno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazecim multinacionalnim kompanijama. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile znacajan broj benzinskih stanica. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. Crnoj Gori i BiH. dostignu vrhunske svetske standarde. Na domacem tržistu privatni trgovci ucestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. da bi od 2000. posebno u poslednje dve godine. Razlog: nesprovodenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inace tu uredbu sami doneli.M. a ostvarili smo samo 50% od toga. generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Mitar Nikolic. Obrnut primer imamo u Sloveniji. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. To je veliki minus kada se u Srbiji istice. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. kao predsednika Pemed Group Ltd. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškic. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. vecinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petricevic. u Srbiji. Petrobart – AVIA je u 2005. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica ukljucenih za kratko vreme u našu mrežu. gubitke je inkasirala i država. otvorenost i regularnost . kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. u ovom slucaju Petrobarta. iznose cca 150 miliona americkih dolara. jer je ostvaren znatno manji promet tj. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugorocnog karaktera.gradnja” Radule Karadžic. otvorio kompaniju i u Srbiji. kada je INA. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babic Duško Jovanovic. To oseca novi vlasnik Beopetrola. ozbiljno su ugroženi. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskracen. naše pumpe. Svedoci smo iste prakse. . koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. Podsecamo i na nestašice derivata u prolece prošle godine i probleme. proizvodima i uslugama. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. posle 2000. vec je traženo da prethodno zadovolji i uslove.” Švajcarska Predrag Ðurovic. Pocetni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. u nameri da proširi poslove na region jugoistocne Evrope. koji posluju na domacem tržištu. od strane vlasti. godine. na najatraktivnijim lokacijama. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. vlasnik i direktor firme “Akmer . ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugorocne strategije poslovanja na naftnom tržištu. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. vec i direktan gubitak od preko tri miliona americkih dolara. zbog cega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovica.prerada. koji su važili za domace distributere.Miroslav Ateljevic. godine. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. koristeci sa jedne strane domace resurse. imaju velike šanse i njihova buducnost je sasvim izvesna. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. To i te kako osecaju medunarodni finansijski akteri-banke. bez validne dokumentacije. svih preradivaca sirove nafte u Srbiji. To je izuzetan kapital. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojeceg domaceg kapitala i inostranog investitora. opremom. generalni direktor i vlasnik “SMB . Slicno se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. Mi smo. Ukupni gubici. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih medunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. Pored ovoga. proizvodnju i preradu sirove nafte u domacim rafinerijama.000 maloprodajnih objekata. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na medunarodnom tržištu nafte i derivata. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. Cilj nam je da u 2006.

Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. pre svega preradivaca nafte. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato strucnim ljudima u NIS. Pokrice i priznavanje realnih troškova proizvodnje. Bilo je i pameti i kapitala na domacem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. ali istice da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. po naftne kompanije a posebno preradivace i trgovce. Od 2000. godine u Tuzli.tržišta za inostrana ulaganja. ciji je cilj razvoj regionalne saradnje. septembra 1966. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. beležice i dalje gubitke.000 ljudi i posluje u Srbiji. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice.” SLOBODAN PETROVIC. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. Popovic u ulaganjima u jug Srbije vidi nacin za rešavanje problema u tom regionu. NENAD POPOVIC. godine. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. bio je kategorican u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. koji su uz pomoc stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. Rusiji i Kini. a sa šesnaest godišna postao je najmladi republicki košarkaški sudija. U obrnutoj situaciji. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. Što se tice modernizacije rafinerija NIS-a. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. godine on i njegov tadašnji šef odlucili su da krenu u privatni posao. na teret nafte privrede. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. mora važiti i u naftnoj privredi. 1994. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. koji danas zapošljava više od 5. a od 2001. Epilog ce biti neminovno štetan po sve – potrošace i privredu. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. Jedan je od suosnivaca i potpredsednik Srpsko-americkog centra. i po državu koja ce na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira izmedu SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. i predsednik je i osnivac fonda “Slavijanski”. jer nece ispuniti poslovne planove tj. otkazuje godišnju preradu u domacim rafinerijama i traži uvoz derivata. ni jednom od aktera na domacem naftnom tržištu nece padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. Verujemo da ce kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. Poznat je kao humanitarni radnik. strucnog tima za razvoj bilateralnih odnosa izmedu vlada ove dve zemlje. dobio je posao u Moskvi. Od ruskog patrijarha Alekseja. isuviše vremena je izgubljeno. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. . osniva Istocnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. Dolazeci na tu funkciju. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. Lukoil za 2006. 1992. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. Na njegov predlog. Autor je više od 30 naucnih radova i dve knjige. Šta ce za domace rafinerije znaciti ovakvo ponašanje. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. Bujanovacko preduzece “Lagado”. i ekonomicno poslovanje naftne privrede sa druge. koje zapošljava 200 radnika. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. Clan je DSS. potencijal i kapital. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. a 2005. Imamo vrlo ambiciozne planove. Neko vreme bio je na celu FK Partizan. jer na pumpama nece biti dovoljno goriva. predsednik ABS-HOLDINGS Roden je 30. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. na cijem je celu bio dve godine. možemo da naslucujemo.

Oženjen je i ima dva sina i cerku. Oktobra 2003. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”, Pjotra Prjanišnjikova, sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovicem u glavnoj ulozi. Clanak “Verzije” razoblicava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovica ucinilo uglednim širom sveta, a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”, nego i kao partner. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpaticna coveka, koji su se predstavili kao Nenad Popovic i Miladin Randelovic. “Teški biznis put” u Rusiji, koji su prošli ovi državljani Jugoslavije, bio je veoma upecatljiv. Po njihovim recima, sa njima su imali cast da rade takve kompanije kao “Mark Ric AG”, “Euramin”, “Koalco”, “Mark Ric investments AG” i “Trans vorld grup”. Kao što je normalno u ruskom biznisu, kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Autor piše da su se Popovic i Radenovic u fabrici silicijum gvožda, bez koga ne može da se dobije celik, pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. Nisu došli “praznih ruku”, vec sa predlozima i privlacnim obecanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za racun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude, pa su Popovica i Radenovica prihvatili za ravnopravne partnere. Pojacanje sa stranim pasošima bavilo se više licnim nego problemima proizvodnje. Paralelno s obecanjima, dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”, kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajucih akcija jednog od najvecih preduzeca crne metalurgije. Odmah posle toga prijateljske reci zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se necemo mešati u upravljanje kompanije, a vi cete nam za to placati 50 odsto dobiti preduzeca”. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popovic i Radenovic su našli i kompanjone - sunarodnike Gorana Malbašica, Nebojšu Vlahovica i Branislava Medakovica, pod zajednickom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Ceboksari”, koja pokušava da ude u preduzeca ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije, sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slucaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeca u sudske sporove. Vrlo cesto kao takvi pojavljuju se bivši sitni cinovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik, nego se prilicno dobro snalaze i u našim zakonima, ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog cinovnika i rukovodioca preduzeca, pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. DRAGIJANA RADONJIC PETROVIC, predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rodena je 1.10.1970. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Karijeru pocinje u Beogradskom eskontnom centru 1995, a posle dve godine prelazi u MK Komerc, Miodraga Kostica (u zvanicnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Arandelovac, clan Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin, FK Partizan, i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika, kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. Pohadala je konferencije “Euromoney”, radne grupe EBRD, i berze i druge institucije u inostranstvu, u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. Ucestvovala je kao predavac, moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Milocerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu, i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. Vecinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Arandelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac, a Centralni registar hartija od vrednosti, jedini nadležan da proglasi vlasnika, cuti. Istog dana, kad je to desilo, Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona, ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. Predsednik Komisije Milko Štimac uvece je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili, mada bi to, prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije, bilo uputno. I u

ovoj prici jedan od aktera je Milan Beko. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponudaca za kupovinu arandelovacke punionice minerlane vode, investicionog fonda FPP Balkan iimitid. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda vec samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. U ulozi savetnika Beko se, potom, pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije, koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin clanovi Miškoviceve porodice i Bekove inostrane firme. Interesantno je da se u Luksemburgu, na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduce firma Nordfin, preko koje je prodat C market. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je, kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznacio Goran Mrda. Time je, upozoravali su strucnjaci, pred svršen cin doveo sve ostale male akcionare. Taj isti covek je sada clan Upravnog odbora Luke Beograd. Agencija za privatizaciju je, izgleda, dobar rasadnik specijalnih kadrova jer, i Vuk Delibašic je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners, koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. Interesantno je, takode, otkud Goran Mrda na funkciji clana Upravnog odbora kompanije Novosti, gde je Beko, kao i u slucaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. Zvanicno, vecinski vlasnik Novosti (63,5 % akcija) nije Miškovic vec firme Štadluks i Ardos. Pored clanova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrda , kao predstavnik Milana Beka. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. To je 14. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji, a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostic i direktorka brokerske kuce MV investments Dragijana Radonjic-Petrovic. Direktor Društva je Goran Mrda, bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i clan UO Luke Beograd, ciji je suvlasnik Beko. Brokerska kuca MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda, a ne da bude jedan od suvlasnika, izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjic-Petrovic. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14,24% te kompanije. Dragijana Radonjic-Petrovic je kao fizicko lice kupila 60, odnosno 0,8% akcija Novosti. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore, ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao, ali da uskoro to nece biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”, rekla je. Ta brokerska kuca kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima, i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. OBRAD SIKIMIC, predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. Obrad Sikimic je roden u Beogradu 1961. godine. Završio je Višu turisticku školu u Beogradu. Pocinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982, da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. U meduvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. „Dajners klub” Beograd je 2001. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”. Izabran je 2002. godine za predsednika odbora za karticarstvo u Privrednoj komori Srbije, i za potpredsednika Americke privredne komore Jugoslavije. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”, registrovana u Becu, postala vlasnik 37,1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”, “Pima”, “Principal” i “Dajners klub”. Ova dokapitalizacija izvršena je preko racuna NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi, ciji su suvlasnici Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic. Dana 13.09.2002. firma “Koprom”, ciji su osnivaci firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”, a direktor Jovanka Lajtfut Ivaniševic, platila je po 600.000 evra na racun “Principala” i “Dajners kluba” za

dokapitalizaciju firme, kojima su kupljene akcije NŠ. Kao jedan od upravljaca i osnivaca “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimic. “Napominjemo da se Obrad Sikimic, kao suvlasnik preduzeca “Pincipal” i “Dajners”, vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. Najveci akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. Vlasnik EFT, Vuk Hamovic izašao je pre tri godine iz ove banke, a Vojin Lazarevic je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije, kao Toplica Spasojevic (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimic (Dajners klub). Akcije ove banke imaju i Erste banka, Hipo RS, Nacionalna banka Grcke, Univerzal banka, NLB banka... Decembra 2006. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popovic. Podpredsednici su Dragan Vasiljevic, Nebojša Vujovic, Dragoljub Vukadinovic i Dragijana Radonjic Petrovic. Clanovi upravnog odbora su: Radomir Antic, Maks Vinterfild, Miroslav Ataljevic, Obrad Sikimic, Dušan Stupar, Igor Milanovic, Bojan Radovanovic i Ratko Zatezalo. Vec u junu 2007. Nebojša Vujovic, Obrad Sikimic i Igor Milanovic podneli su ostavke na clanstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlucili jer se ne slažu sa zakljuccima Skupštine FK “Partizan”. RANKO SOCANAC, genaralni direktor NELT Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovica za predsednika kluba. Danilovic je imenovao i upravni odbor kluba, koji sada cine: Vlade Divac, Dragan Todoric, Mladan Šilobad, Živomir Novakovic, Ðorde Colovic, Budimir Krstovic i Ranko Socanac. Potpredsednici su Ðorde Colovic, Živomir Novakovic i Andreja Mladenovic. TOPLICA SPASOJEVIC, predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojevic, predsednik FK „Crvena zvezda“, predsednik ITM „Group“, Udruženja korporativnih direktora, clan Upravnog odbora kluba „Privrednik“, guverner u Privrednoj komori Japana, potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije, clan predsedništva Saveza ekonomista Srbije, poslovni covek 2006. godine, jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji, ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. Toplica Spasojevic roden je 1956. godine u Svilajncu. U Beograd dolazi na studije ekonomije, koje završava 1980. posle cega se, aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Od 1981. godine do 1992. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanovic bio predsednik UO), gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. 1992. godine sa kolegom Sinišom Rakovicem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodecih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope, poslovima urušene Jugoslavija komerc. ITM grup ima, prema izveštaju revizorske kuce Dilojt end Tuš, godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvecih svetskih robnih marki, brokerskim poslovima, konsultacijama, poljoprivrednim i drugim delatnostima. ITM je jedan od clanova konzorcijuma osnivaca TV Avala. Osim u Srbiji, „ITM” ima cerke firme u Austriji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Makedoniji, Kipru, BiH i Crnoj Gori. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija, a vlasnik je i brokerske kuce “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”, “Sinerdži” i “Ros saut ist”, firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka, koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. Kada je Dragan Stojkovic otišao, a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojevic, što se povezuje s željom Delte i Miškovica. Toplica Spasojevic je od 1994. vlasnik firme ITM. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije, ali se proculo da je predstavnik Miroslava Miškovica, koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevica). Miškovic je zamoljen da odustane od toga, pa je Spasojevic došao na celo Zvezde. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki, koju ekskluzivno zastupa Delta.

IVAN STANKOVIC, predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIC, direktor HEMOPHARM GmbH, Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. kao dvoclano društvo. Osnivaci su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara, koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stankovic. Na taj nacin je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”, Akcijski fond i PIO fond imaju 40%, a kod malih akcionara je 7,52%. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. Trgovinski sud u Beogradu je 27. februara 2006. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otudenje i opterecenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”, uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. marta 2007. godine Nikolu Dobrijevic za privremenog upravnika deonicarskog društva “Trudbenik konzorcijum”, ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da ude u ovu firmu, da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji, pa godinu dana ne može da se spreci dalje uništavanje akcionarskog kapitala. Ovakav nacin kupovine akcija, odnosno udela, dugo je osporavan, pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. Odluka, medutim, ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da ce se politi benzinom, a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”, u Agenciji za privredne registre, namerno promenio sedište firme. Kljucne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. Njih ne zanima proizvodnja gradevinskog materijala, cime se “IGM Trudbenik” bavi, vec samo da preuzmu 100 hektara gradevinskog zemljišta preko puta Višnjicke banje ciji je korisnik ovo preduzece. Glavni je Nikola Stankovic, potpredsednik “Hemofarma”, koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi, na opisani nacin, akcije “IGM Trudbenika”. BRANISLAV STOJAKOVIC, generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. Stojkovic je od 1989. godine ušao privatni biznis, od kada se bavi prodajom nameštaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobracaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljevic i više direktora Aerodroma Beograd osumnjicenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzece za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivicnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovica, zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa, bivšeg pomocnika gen. direktora Aerodroma Sladana Ikovica i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Ðordevica”. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popovic, vlasnik i direktor preduzeca “Eurosalon” Branislav Stojakovic, direktor preduzeca “Termoenergo inženjering”, Jovan Ðenadic direktor preduzeca “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišovic, zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Buncic i direktor preduzeca “Abies sistem” Predrag Vukovic. Citavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma, generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljkovic, koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartcika-lopova, pod zaštitom Mladana Dinkica: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju, uocio sam, pregledajuci dokumentaciju o investicijama koje su u toku, da su investicije za VIP salon isuviše velike. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u, UBPOK-u, da ispita te navode”. Stojkovica istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. Slican model, prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama, primenjen je i pri opremanju BIA, za vreme Radeta Bulatovica, samo što je, zbog blokade racuna Evrosalona, isporucilac bila Stojakoviceva firma Evrolak.

Njih dvojica preko Dušana Stupara. Beograd. jer je bio blizak poraženom taboru. Oženjen je Vericom. godine. a od 1988. a u fioke smešta zalihe slatkiša. Radomir Markovic i Dušan Stupar. od 1997. a rezultat je udeo Bore Miloševica u vlasništvu “Univerzal holdinga”. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. gde i danas živi. lekarom dermatovenerologom. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. a u Somboru prati utakmice Radnickog. ima dva sina. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr. Nakon osnovne škole u Jaši Tomicu i gimnazije u Zrenjaninu. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. Rade je bio veoma blizak Miri Miloševic. gde je od 1990. Mnogi u firmi bi do direktora . Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. koji mu je bio komšija na Banjici. smenjen je i Stupar. kao i neka putarska preduzeca u Vojvodini. a slucajno ili ne. cetiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Panceva. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji cas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. direktora firme “Univerzal holding”. godine. “Delta broker” i fizicko lice Dušan Petrovic medu deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Panceva. “Citadel sekjuritis”. do 1990. godine u Krajišniku. RADE SVILAR. brat i sin Slobodana Miloševica. do 1988. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. a planiraju da kupe pancevacku Azotaru. Tako su “MV investments”.secka voce i pravi camcice od kajsija i jabuka. “Univerzal holding” ima vecinsko ucešce u kapitalu nekoliko preduzeca po Srbiji: ugostiteljskog preduzeca “Kaštel” u Eckoj.D. kada je Slobodan Miloševic sa cela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolica. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševicima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Curcica. preduzeca za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Indije. i krace vreme bio je u fudbalskim telima. Borislav i Marko Miloševic. Šetku prvi generalni direktor iz . Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeca u Srbiji. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. Dušan Stupar je roden 1947.prolaze samo oni koje ona propusti. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu politickih nauka u Beogradu. nacelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. vec kontrolišu ovo jako preduzece za unutrašnju i spoljnu trgovinu. indikativno je da je Stupar fizicko lice sa najvecim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. voleli se i pazili. 06.2008. Oženjen je i ima dvoje dece. bliži nego njenom mužu. godine zaposlen je u preduzecu “Univerzal” iz Beograda. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pancevo. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Stupara i Bore Miloševica koji je od 1992. Od 1973. DUŠAN STUPAR.10. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevica vodili su Marka u lov.Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Muškovic kaže da je sa Branislavom Stojakovicem provela “13 magarecih godina”. Miloševici su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeca u Vojvodini. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. Borislav Miloševic i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. u banatskoj opštini Secanj. Medutim. kao i trgovinskog preduzeca “Tamiš” iz Secnja. na kom je diplomirao 1973. godine radio je u Republickom MUP-u. Iako starijeg Miloševica nema na spisku akcionara. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. a od 1997. Od 1990. Zaljubljenik je u fudbal.

predsednika FSJ bila je predvidena po ubrzanom toku. Karadžicu protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazeceg Miljana Miljanica. ministar trgovine Slobodan Milosavljevic i direktor Uprave carina Aleksandar Krstic. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. pa tek onda na red dolazi izbor prvog coveka FSJ. bez njegovog licnog pristanka. Tomislava Karadžica i drugog . nazivaju ga “Jelence”. po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. A onda je sve krenulo korakom kornjace. od tela romboidnog oblika. U ovoj izbornoj kampanji vanstranacka organizacija “Otpor” nece imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. Dmitar Šegrt (“Toza Markovic”). direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIC. u kojoj znacajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“. Milorad Savicevic (“Geneks”).. Dalje. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranovic. Ljubiša Jovanovic (AIK banka). Radenko Marjanovic (“Knjaz Miloš”). Koliko je Šaranovic duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. salveta. plativši oko 350 miliona dinara. Slobodan Radulovic (“C market”). Na jugu se nisu opredelili. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. predsednik Upravnog odbora kluba. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. koja se bavi proizvodnjom toalet papira. Miroslav Miškovic (Delta). jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajica. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. odnosno 10 puta više od pocetne aukcijske cene. Ljubomir Mihajlovic (Komercijalna banka).. direktora “Apatinske pivare”. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. Gojko Muhadinovic (“Topola”). Šaranovicu bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša cute. Protivnici Svilara isticu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanica. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Curkovic. Ljubiša Mitic (“Tigar”). godine Prvobitna izborna procedura za 32. maramica i slicnih artikala. Radeta Svilara. ali se (ne)ocekivano. Mica Micic (“Jedinstvo” Užice). da obecanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine.2000. preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji porucili Miljanu Miljanicu da se mane “coravih poslova”. Rade Svilar (“Apatinska pivara”). Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahovic. Džajic je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara.privatnog.000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju . Izbor za predsednika “kuce fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. NEBOJŠA ŠAPONJIC.Srbije na celu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. na severu je “mrtva trka” dva vojvodanska biznismena. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve nacine želi da postane fudbalska vlast. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. vec zbog kase.. septembar 2003. predvodenih premijerom Zoranom Živkovicem i potpredsednikom Vlade Cedomirom Jovanovicem. vlasnik kiparske firme „Kapa star“. ciji je bio “veciti” predsednik. Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv nacin došli do novca. Slobodan Dragicevic (DIN). jednog . Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. 7. 26. Nikola Pavicic (“Sintelon”).12. Svojevremeno. Ucinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a.državnog. Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata. ukljucujuci „Jafu“ iz Crvenke. sa najvecim domacim privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije.. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za celnim covekom u FSJ iz njegovih redova. Miodrag Kostic (“MK komerc”). Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. Dragomir Tomic (“Simpo”). Delegaciju privrednika cinili su Bogoljub Karic (BK). Dragan Kostic (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Ðuricic (“Hemofarm”). “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanicno priznaje”.

Kulise kupcima. cijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a. Na sudenju Nemanji Kolesaru. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog coveka „Delte“. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic.. a koja je imala poslednji sastanak 02. niti pozivani da u odlucivanju ucestvuju. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjaca (u kom je trenutku bio „Simpo“).2006. kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani. zapoceo je saradnju sa Heinekenom 1990.god. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru.d. gde je preko 700 fizickih lica postalo akcionar „Novog doma“ a. Nedokucivo je .11.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjic.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona ocigledno ima više. uspešnim preduzecima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi vecinski vlasnici. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne ucestvuju u ovako režiranoj predstavi: . cija se vecina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu.d.god. generalni direktor kompanije Heineken Import doo. Ovo preduzece kupio je „Univerzal holding“ ad. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95.).centra papirne industrije. vec je preduzecem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. I pored cinjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upuceno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje. Ivana mi je vratila dug”. . u konzorcijumu. NENAD ŠARENAC. inace njegova drugarica. a za ostatak sam pitala Šaranovica. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeca potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. zvan pokušaj otimacine vrlo vrednog objekta od preko 2.konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: . godine.god.12.V. Šaranovic je ranije radio kod Miškovica.2007. još 1998.god. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeca „Tehnopromet“ a.000 evra.god. Beograd. preko puta crkve Svetog Marka.000m2. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200.d. u Beogradu.d. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeca Kane Export-Import. na ocigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a.. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeca u Srbiji sve moguce. koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N.d.000 evra za gradnju kuce. koji je poceo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „mocnih“ firmi. Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina.2006. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. . svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic.god.god. zvani Tender za prodaju kapitala. od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na ocuvanju pozicija jednog od najvecih svetskih brendova na tržištu Srbije.01. nastavlja se ucešcem Kompanije „Simpo“ a. rekao je Šaranovic. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponudaca“ za društveni kapital kompanije Novi dom . ova praksa se nastavila i 16. Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara.prvi cin. Tu se.2006.000 evra. “U sefu sam imala oko 105.„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov. Posle dve-tri nedelje. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom pred Cetvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora).drugi cin predstave.12. pa i na silu. koju poseduje još od 1966. vlasnici Aleksandar Vlahovic i Danko Ðunic . a završava njenim izlaskom 15. odigran je još u septembru 2005. predhodnom kupovinom deonica.. direktor UNIGROUP. vlasnik Neregelia trading limited Kipar . “Dao sam joj novac bez problema.

pocetkom aprila 1990. dok su ovde jasni licni interesi da se.. oslobodi radnika bez da to košta. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. “jer su tamo manji porezi”.000 m2 u Beogradu).2006. koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. u kome je zaposleno preko 6. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je pocetkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahovic. jer u ovakvoj konstalaciji „mocnih“ kupaca.2006. u Nikoziju. iako su po socijalnom programu. objavljeno. Pri tom. KRAJ PRVOG DELA Prigodni aforizam za opštu upotrebu glasi: „U državi u kojoj vecina krade najveci ugled uživa najveci lopov. Na preduzece u Nikoziji . godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. vec tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora. Vodeci kompaniju cetiri decenije. više ne upravlja ni generalni direktor. U svojoj 29-toj godini. vec se izvršavaju nalozi novih vecinskih vlasnika.09. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava. .godine). na 01. Napravljen je ugovor izmedu “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. “Simpo” se obavezao da ce da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. prema slovu ugovora. i drugo.d.04. koju je zastupala gospoda Vucic licno i koje je. izvršava naloge maminog sina.09.“. a “La meson” je dao strucnjake i odao tajnu proizvodnje.II Deo DRAGAN TOMIC. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzecem dok „mocni“ kupci ne dodu u poziciju da to mogu i po zakonu. godine. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeca „Eki investment“ koje je ucesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. sa 01. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . a srednju ekonomsku u Vranju. stvarno se može pohvaliti „transparentošcu“ (providnost). . “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo. dužni da isplate otpremninu od 250 evra. a nastavlja se periodom od cetiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od cetiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašcenja sprovode šta im se cefne. S Borkom Vucic predstavnici “Simpa” otputovali su. ili ovaj: „Najbolji lopov najbolje zna kako da organizuje ostale lopove“. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju. ali tek po danu ispunjenosti uslova. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. neobjavljeno.500 ljudi.Cyprus investment and finance. a sve iz „viših“ interesa. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu. sa 15.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju. godini procenjena na 80 miliona evra.07.2007.09.treci cin predstave zvane „Privatizacija“ pocinje potpisom Ugovora.09. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeca Popov Andrejom.produženje roka za ponude na tender: prvo. Tomic je odlucio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu. Dragan Tomic uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem cija je vrednost u 2002. godine. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogacarevic”. 1967. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomic je roden u Žbevcu 1937.. trebalo da obezbedi 130.000 dolara za izgradnju novog preduzeca u Srbiji. ionako jeftino placeno preduzece (17.2006. na 29.15mil evra za 70%) sa preko 36. koji su isti „kupci“ potpisali. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da predu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra.

000 evra i da mu novac treba za gradnju kuce. u nerezvijenom delu Srbije. . upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplacenih dažbina. “Simpo” ih je prodavao. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu ucini i pozajmi oko 200. Uplatili su mu samo 90. predvidenih ugovorom. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeca s Miroslavom Miškovicem. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. Ivana mi je vratila dug”. isticuci samo koristi koje ce od spajanja imati srpski i hrvatski proizvodaci. Direktorka “Dunje” je Branka Stankovic. “U sefu sam imala oko 105. kapitalom od 100. kulturno zatražio svoj deo profita. hrvatske i srpske proizvodace. koji su optuženom pozajmili novac. u nastupu na tržištima obe zemlje. rekla je ona. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. posle nekoliko godina. Goruce pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. Tada je izjavila: . Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaceno dovoljno novca na racun. snaje Dragana Tomica. šaranovic je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. deset odsto od prodtae robe. Kad je. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. tada potpredsedniku kompanije. i firmu “Food industries”. ako vas interesuje ko je vlasnik . kako kaže njegov radnik. a za ostatak sam pitala Šaranovica. Ali je Vladimiru Arsicu. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika cokolade “Simka”.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj cokoladi koja je najbolja u zemlji.000 evra. Dragana u Švajcarskoj osniva. Ali. Predstavnice Delte i Agrokora. što je nekih šet miliona dolara. udata je za njegovog sina Gorana. nadgledao je proizvodnju.d. 2005. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. izletelo: “Završena je prva faza fabrike cokolade i uposleno je 60 novih radnika”. Ljerka Puljic je istakla da dve kompanije vec podržavaju svoje partnere.stavljen je katanac. Sin Dragana Tomica. Vlasnik “La mesona” opet je.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. a Džordžis na Kipru cekao svoj deo kolaca. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”. Branka je uvek nedostupna. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomic. to bilo u dubokoj ilegali. Kao ovlašceno lice. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. koja je smeštena u Bujanovcu. Na sudenju Nemanji Kolesaru. sa najlepšom ambalažom. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. inace njegova drugarica. „I Delta i Agrokor brane domace proizvodace. IVANA VESELINOVIC. familije Tomic. rekla je Veselinovic i dodala da ce narocitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomica i “Simpo” sudu u Beogradu. snaja Dragana Tomica. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. obrazlažuci spajanje. Vecinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. Dragana Tomic. I slagali ga. Deset godina fabrika. bilo je reci i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. Rodaka Dragane Tomic.000 dolara. video da se srpski partner pravi lud i ne uplacuje ni dolara na njegov racun. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. Branka Stankovic. Posle dve-tri nedelje. Umesto da negira. Tek 2003. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. 20 procenata. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”. pravila je stvari od bambusa. LUKA BEOGRAD a. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomic je pustio pricu o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”.” Simptomaticno je da je i 1997. bez prethodne provere knjiga. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. direktora kompanije “Simpo”. a trebalo je. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje ce takav potez imati na potrošace. avgusta 1997. Goran. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic. naravno. kada je fabrika cokolade osnovana.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic. Prvo je u Beogradu 1997.000 evra. rodaka Dragane Tomic.

Mirka Cvetkovica i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. što je i ucinjeno. gospodin Miškovic krece u surovu pljacku. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. godine.. To je prvi zvanican podatak o vlasništvu nad Lukom. Osnovno opredeljenje Miškovica nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. Vlasnik gradevinske firme “Gemaks” Ðordo Antelj. Dok je Savicevic bio na celu Geneksa. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinovic dala je povodom krivicne prijave izjavu policiji 27. ciji su vlasnici. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmocnije srpske firme. Mirko Cvetkovic. Miloševicu se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. razoblicava se uloga Aleksandra Vlahovica. pola-pola. koja se uselila u zgradu Geneksa. Nakon atentata na premijera Ðindica. . i sprecava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIC. 2008. i deca Miroslava Miškovica. Delta je pocela ni iz cega. sa jednakim delovima. Na konferenciji Saveta ovim povodom. predsednica Saveta Verica Barac rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. Ivana Miškovic-Karic i Marko Miškovic. Ivanu Veselinovic.06. Ko mu se u poslu ispreci. stvarajuci trgovinsku mrežu. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovodenju pljackaške privatizacije u Srbiji.2007. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahovic. jer je Miškovic nameracio da bez gradevinske mehanizacije. upitan od predstavnika medunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. ”Zahvaljujuci poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Danko Ðunic. Na taj nacin Delta je otela oko 1. pljackajuci imovinu Geneksa. za male pare. ali se na tome završilo. Do sada se spekulisalo da to preduzece pripada Beku i porodici Miškovic. potpredsednik Slobodan Miloševic. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. i da je u prodaji Luke Beograd država oštecena za najmanje 21 milion evra. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinovic. Gradanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovica. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahovic. kakav je Miškovic. proveo je šest meseci u zatvoru. odgovorio je da on kupuje srpske firme..300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi.. potpredsednik Goran Pitic. godine. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu.Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. Slobodan Miloševic je tražio velike pare za finansiranja SPS. Izgradice ga tako što ce angažovati druge neimare. on ga skloni ili uhapsi. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. i posao je dobio Miškovic. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. Dušan Mihajlovic. cinili su: predsednik Aleksandar Vlahovic. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeca „Vorldfin“. koji su radili u tim lokalima. Miškovic je ostao nedodirljiv. Sve što ucini gospodin Miškovic. partner EKI Investment 26. SD je uverena da su cinjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. 17. i blisku saradnicu. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti.. i poceo da kupuje trgovinske firme. radi monopola. Na mesto Savicevica došao je Andreja Dozet. Premijer Koštunica. Miki Savicevic je odbio da ih plati. jula 2001. koji je dostupan javnosti. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. vec je prepolovio preduzece. Božidar Ðelic. mart 2007. vodi na Miškoviceve sina i cerku. Milan Beko. Ono se gradi parama iz budžeta. zasnovano je na otimanju. potpredsednik Ivan Ðurovic. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog coveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Bekovo preduzece „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se.

a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. radi lakšeg snalaženja dostavljaca. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. clan uprave Košarkaškog kluba Partizan. Medutim. Neki od partnera dobijali su. sadrži ime Aleksandra Vlahovica. Pancevo. Ova adresa je u Sopotu. bila stvarno transparentna. Glavni razlog. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. kao i da Zakon labavo odreduju ko može biti ucesnik u postupku. salame. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahovic. bili su „kucni partneri“ industrije mesnih preradevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. Dokument „Kucni adresar poslovnih partnera“.02. Aleksandar Vlahovic i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. kobasice. bude nemacka elektroenergetska korporacija RWE. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprecavanju pranja novca iz 2005. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahovic ... “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovica i Mladana Dinkica SINA je otkrila pre desetak dana. Oni su predvodili grupu koja se 2001. U tu vladu. a posle atentata na Zorana Ðindica visoki funkcioneri Demokratske stranke. sa šesnaestoclanom pobednickom koalicijom DOS. ušle su i tada nestranacke licnosti kao Božidar Ðelic. nekim cudom.clan Politickog saveta DS. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Ðelic i Aleksandar Vlahovic nekadašnji nestranacki ministri. pa je njegov kabinet imao cak šest potpredsednika. cemu se Ðelic protivi jer se boji da njegov stranacki kolega zajedno s Mladanom Dinkicem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Srbije i Elektroprivrede Srbije. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. Dva broja ispred Vlahovica. cija se privatizacija ocekuje. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stecajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka. Aleksandar Vlahovic je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenovic. Mandatar Zoran Ðindic suocio se 2000. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi.2007. pod rednim brojem 132. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu clanovi partija. jer je to idealan nacin pranja novca. Koga zastupa poslanik Vlahovic? Uprava za sprecavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o nacinima nesprecavanja pranja novca od 2000. Paketi su tako veliki da ih jedna prosecna porodica ne može pojesti za mesec dana. i Mladan Dinkic.godine bavila restrukturiranjem. Svi sa spiska dobijali su na kucne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. Tomica Milosavljevic i Aleksandar Vlahovic.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. drugi sprat. i koverte sa „cestitkama“. saznaje agencija SINA. 05. To skrece pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u politicku stranku. Aleksandar Vlahovic i Dragan Veselinov. ucestvovali Aleksandar Vlahovic.“. a tom timu se prikljucio i Bubalo. nalazi se ime Dragana Veselinova. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuce “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. nije obavezana da daje ove informacije. žestoko su se posvadali na sastanku partijskog vrha. mesni proizvodi. bivši ministar poljoprivrede. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da ucestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav nacin povezani s vlašcu. bivši ministar za . što ukazuje na njegovu majku Koviljku. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahovic prešao je u Demokratsku stranku i postao clan Glavnog odbora. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. pored paketa. na mestu broj 134. JSD Partizan Danko Ðunic. do danas. navodno. Kovilj. a to je bila po zakonu iz 2001. Goran Pitic. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. od dotadašnjih deset. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja. jeste Vlahoviceva želja da dobije Ministarstvo energetike. To su pileci bataci.

ministar u Vladi Slobodana Miloševica. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. godine. kojom je predsedavao pocela da daje rezultate). Pored vile i bazena posadeni su vinogradi i izgradeni teniski tereni.. sa Milanom Anticem.000 kvadrata. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajevic. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine.privredu i privatizaciju. atraktivnom delu Herceg Novog. takode ima vilu u blizini hotela Plaža. suvlasnik londonske firme EFT koja je. koncentriše se bogato društvo. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takode ima kucu u Herceg Novom. U Perastu kucu ima Goran Bregovic. stecajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnovic. godine. a poceo je da kupuje placeve i na Rosama. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. na Toploj. Dušan Marcicevic. Tu planira da na oko 20. bivši direktor „Sartida”. prema revizorskim izvještajima. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra. sastajali u zgradi vlade. SPS je vladao u Žitištu. ima imanje u zašticenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. Seka Sabljic. na Rosama. Agenciji za sanaciju. Roden 1950. Hamovicev kolega iz beogradskog Genexa. januara 2003. koji je pružao mogucnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeca putem neposredne pogodbe bez ukljucenja drugih potencijalnih kupaca. pa je 23. Informativna služba Socijaldemokratije (ciji je predsednik Vuk Obradovic pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. U blizini je Vuk Hamovic. I nekadašnji genexovac Zoran Obradovic. MIROSLAV ŽIVANOV. bivši predsednik Trgovinskog suda. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradicu. Bojana Maljevic. Kljajevic. Miškovic na Malim Rosama ima oko 1. u Beogradu i Smederevu.... Trojica direktora društvenih preduzeca . Vlahovic. godine. godine. vlada prihvatila zakljucak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”. Na Savini. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižic preselio se u klanicu. U njegovom komšiluku je vila Petra Matica. Preko Kolesara i Ignjatovica. Na pomenutim sastancima dogovoreno je da to realizuju kroz stecajni postupak. terete se da su se. na kojima je razmatrana privatizacija. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade. aprila 1951. nakon što je komisija o poreklu kapitala. roden 28. Živomir Novakovic. bankama i dogovarali kako ce prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. uspeo je da od 1992. U njegovom komšiluku. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . Aleksandar Vlahovic je kao „republicki ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjicenih”. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Vecernjih novosti. Vlahovic je. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. i Nemanja Kolesar. koji je prodavao po pancevackim pijacama pilice na komad. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. kuce imaju mnoge poznate domace licnosti: Dragan Nikolic. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. bivši sudija ovog suda. Gradonacelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ogradenog imanja na Luštici. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca.Trebinje.500 kvadrata zemlje i kucu od šezdesetak kvadrata. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Miškovic podigao kucu od oko 300 kvadrata. On je u Miloševicevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševica. Pored njih. DRAGOLJUB VUKADINOVIC. Vlahovic je clanovima vlade precutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. Novakovic. Koristeci svoj položaj Vlahovic je na sednicama vlade. na poluostrvu Luštica. Branislav Ignjatovic.Herceg Novi . generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO.Beograd . Milena Dravic. kucu ima Milan Beko. do septembra 2003. kada je registrovao firmu „Agroživ“. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. od februara 2002. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. tvrdi se u dokumentu. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. Uz obalu naselja Savina. Kolesar. Miroslav Živanov. i. Marcicevic. Nedavno je proširio plac.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše.

Loši kadrovi znace lošije obrazovne mogucnosti i skromno znanje studenata. prema svedocenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurica.nije utvrdeno. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”. godine. Dok je on na putu. Petnaestak dana po aukciji. Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore ciji rad odgovara profesionalnim standardima. Sreca ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se .. Kamenkovic na poziv Jovice Stefanovica putuje za Skopje. teorija apsolutno dominira. neadekvatnu struktura kadra koji predaje. da se dogovore o daljim koracima. oktobra predlaže tri clana UO ispred malih akcionara. i 4. Posle privatizacije društvenog preduzeca.60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. Kome se polažu racuni za trošenje novca . Direktori društvenih preduzeca potpisali bi ugovore. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. PRIDRUŽENI CLANOVI SRÐAN KAMENKOVIC.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša.... bez obrazloženja.. “Jaka” bude zastupljena sa 4. Nijedan cas prakse niti bilo cega primenjenog u toku obrazovanja. (Makedonija).. Sami možete da pretpostavite gde i na koji nacin se troši ostatak novca. Radnici – akcionari “Jugoremedije” secaju se da im je bivši direktor septembra 2002. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadic bio na otvaranju nove zgrade 2008. saopštava da odlazi u penziju.. Kljucna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta. Kamenkovic pristaje bez konsultacija sa radnicima.... a ostali akcionari sa 3 predstavnika. kojeg cini 7 clanova. prof. zbog duga. Deuric dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja. Živanov i Prebiracevic dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeca da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi.. Kako društvena preduzeca nisu bila u mogucnosti da isplate ugovorenu sumu. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl. Prva je takode neistina – 2007. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda. pripadne Živanovu. Cinjenica je da su krivci ostajali na funkcijama. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi.... uz sve.. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. ukljucujuci cak i školovanje u inostranstvu. Kamenkovic mu. savetovao je radnike da što hitnije skupe vecinski paket akcija... dr ŽIVOTA MIHAJLOVIC. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41. a da li im je nešto isplaceno u kešu ili na racune .. septembra 2002. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima. tadašnji direktor Srdan Kamenkovic. na aukciji 10. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje.. koji je bio aktivno ukljucen u pripreme za prodaju akcija fabrike.. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzece. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. 3.U Srbiji nikome. oktobra. cak i po nekoliko desetina miliona dinara. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosecna cena po knjizi je 10 EUR). Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedocim iz licnog primera. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog. radnici prikupljaju zastupnicke izjave kako bi formirali vecinski paket akcija. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaci univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nadu posao. nemogucnost javne kontrole trošenja novca.množite to sa 14..terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate. Da je druga cinjenica neistina dokazao sam licnim primerom. i biraju Zdravka Deurica za svog zastupnika.000 studenata. Agroživ ih je tužio.. Megatrend broji 14. nemogucnost zaposlenja. sa prosekom od 10.00 u II i 9..000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po recima dekana.

Milo Ðukanovic. ogradena takvim zidom cutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". Aprila 1998. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobicajeni vojni teret bio namenjen Libiji". na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu. RAJKO UNCANIN jedan je od predavaca ovog “fakulteta”.. pisao je "Vasington tajms". U optužnici se navodi da je u maju 1995. inace bi posledice bile još teže. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu..000. Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija. Ovo ne važi za vecinu drugih . Ova kompanija pominje se i u izveštajima americke obavestajne službe CIA. Cinjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanicno i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slucaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. Druga cinjenica jeste da je Rajko Uncanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. godine. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je. rodake. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najvece svetke inflacije od 318. Taj posao je Slobodan Miloševic dao Jovici Stanišicu.decu. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmecu". To su ljudi koji studente treba da uce tržišnom privredivanju i koji grade buducnost kompanija kroz studente koje obrazuju. kumove i ostale. juna 1995. ili brzo odlaze ali zato je vecina njih iz vremena netržišne privrede. 40 000 tona tehnicke soli i 30 000 tona karbamida. rekao je u razgovoru za NIN 28. tvrde zvanicnici Agencije". DB preko Radosava Lukica u "Grmecu" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. Zvanicnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zakljucio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehnickoj podršci u razvoju raketnog programa. i tada i danas... Veliki broj profesora (i dekan medu njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševica.. predvoden potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem.. Optuženima u slucaju "Grmec" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeci da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. novembra 1996. Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeduje tehnicku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. naveo je "Vasington tajms". Kako drugacije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni zapoceli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivicne prijave i zahtevi da pokrenu istragu. Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. u Privrednoj komori Srbije . U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zakljucen krajem marta.000%. Najboljih kadrova nema. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Cernobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u cernobiljskoj katastrofi 1986.zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-vec koga znam”. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. koji ga je preko svog pomocnika Lukica. Materijal je dovezen cak iz Sente. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. najveceg diktatora u Evropi. “Rajko Uncanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". inženjer zaštite na radu. Prica o nesreci u "Grmecu" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao narucilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. Tragedija u "Grmecu" se nikako ne može posmatrati izvan politike. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. Pozivajuci se na zapadne obaveštajne službe. kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. Dan posle demantija saveznih vlasti. prosledio u "Grmec". Ova pomoc je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta.

3%) industrije gradevnog materijala “Toza Markovic”. ÐORÐE ŠIRADOVIC. So nije pomenuo. samo što su u ovom slucaju drugi “igraci”. DRAGAN NIKOLIC. Šegrt se pozvao na patriotski cin jer. generalni direktor TIGAR ad PAVICIC NIKOLA. vlasnik IHT. a u toku je kupovina preostalih 13. AD “MINPROJEKT” Maja 2006. viski. Njima treba da se “pridruži” 11. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. Dmitar Šegrt. Svi putevi vode do Rajka Uncanina.). i Ðorde Nicovic. Nicovic je vec kupio 10% akcija TM Investa. pivo. Šegrt je u Nicovicu. 3. koja je preko Našicecement pojedinacno najveci vlasnik (30.8 % postati najveci pojedinacni vlasnik “Toze Markovic”. u Kikindi su smislili kako da se spreci da Nexe grupa. vlasnik Delta M. smenjen je s te dužnosti. glavnog protivnika da Nexe grupa postane vecinski vlasnik. Na celu tima. po njemu. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. Državni paket. sir. ali je kao predsednik Skupštine deonicara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deonicara prodao beogradskoj kompaniji IHT. pronašao kupca akcija TM Investa. Rajko Uncanin. sinteticka vlakna i polietilen visoke gustine. Kao . a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. a da ce uvoz biti obezbeden preko društvenog preduzeca "So produkt". vec i u Kikindi. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u meduvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Uncanina. predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANCEV. odmah iza „Progresa“. što ih poseduju tri preduzeca iz holdinga Delta. sadrži 15. postane vecinski vlasnik fabrike. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehnicke soli.1% tako da ce se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. osim Miškovica. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavlicevic ostavio je poruku za NIN. u kome su Miroslav Miškovic. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”.8% vlasništva. Vukovic je od promene režima u inostranstvu. Zamisao je potekla od Šegrta.1 milion maraka. koji još nije ponuden na prodaju. u zamenu za traktore. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije. Sa porezom od 19. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujuci bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševicem i visokoj poziciji u SPS bio prvi covek ne samo fabrike. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane vecinski vlasnik najvece srpske fabrike opeke i keramickih plocica. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. generalni direktor "Grmeca" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dionicara..(PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. avgusta 2006. LUKA BEOGRAD ad Najveci broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vukovic i Ðorde Širadovic. generalni direktor MLEKOPRODUKT DMITAR ŠEGRT. Na taj nacin IHT ce s 34.4 %. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. votka. Prica bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevic. direktor fabrike Toza Markovic. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video nacin da ostane na celu fabrike. Metod lici na onaj kojim je slovenacki Merkator onemogucen da kupi C market. je Dmitar Šegrt. koji je. a Širadovic je generalni direktor novosadskog preduzeca „Novkabel“. bivšeg ministra za privatizaciju. placajuci svaku manje od Nexe. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije.. direktor “Toze Markovic” i prvi covek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deonicara. Zahvaljujuci debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. deterdženti.

kupovina lekova. kada je general Jeftic u pitanju. CLANOVI PO POZIVU prof. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. i troje rukovodilaca iz ekipe Ðorda Širadovica.2) itd. ostali . prema nezvanicnim informacijama. Širadovic je.7) (automobili). Te uslove pukovnik Miodrag Jeftic nije ispunjavao. On putuje na kongrese. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta. gde je bio komandir voda. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. „Autotrend“ (1.da.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. cesto se kvare. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomocnika. Na telefonske pozive ne odgovara. A Boris Tadic je predsednik Republike i gradani. nesmotreno je izjavio da nacelnik VMA mora da bude general. i vracen kada je Jeftic postao nacelnik. general-major Zoran Stankovic. Preporucivao se. General je dva puta operisao Borisa Tadica. studenta medicine. „Beopetrol“ (7. Ðorde Širadovic vracen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. Na VMA su aparati stari. prvom klasom. On se mlad oženio. ministri Ðorde Širadovic i Boriša Vukovic svojevoljno i neovlašceno prepravljali su odluke komisije i kolicine i vrednosti kontigenata po nahodenju. Za njegovog sina. a kabinet cuva vojnik.. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. para ima. nabavke. u prostorijama JUL-a. a novopecenog savetnika. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi. Bio je skoro bez šansi. nacelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftic je solidan hirurg. koji je na medicinu upisan preko reda. „Cmarket“ (3. odluke potpisivao mimo zvanicne evidencije. D. tu je završio medicinski fakultet. kako priznaje. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca. Nacelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šcekic.8) (deterdženti). Po recima Ðelica. obukao je svecano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke. V. O kakvoj se operaciji radilo. porucnik Nenad Burnjakovic.4). lekari teško utvrduju dijagnoze. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomocnik Boriša Vukovic koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. general major. a vodi i svog sina. mora da se nade dovoljno deviza. Sve ostalo je sredivao tast. delovi kompanije „Delta“ (1. Tadašnji ministar odbrane i bivši nacelnik ove ustanove. A. nije imao doktorat.. Ipak. s obezbedenjem. Širadovica.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. imao ceste sukobe sa Mihailom Milojevicem i Vlajkom Stojiljkovicem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore.ne“. general Jevtic je stavio ulazna vrata sa šifrom. Širadovic je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. Kako je najavio Ðelic svim firmama sa ovog spiska rešenja ce biti urucena u narednih 15 dana. dr MIODRAG JEVTIC. Zar makar na Vojnomedicinskoj akademiji njen nacelnik ne može da bude najstrucniji lekar. Nema para za hranu bolesnika. Na simpozijume i strucna usavršavanja šalju se mladi lekari. covek koji ce makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftica za nacelnika. svuda u svetu. „Nelt“ (1. „MK Komerc“ (1. postavio je za vodu smene kuhinje svog kuma Selejmana .5).. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. Pukovnik je unapreden u cin general-majora i postavljen je za nacelnika Vojnomedicinske akademije. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje. javlja se samo na vrucu liniju. Cim je ušao u kabinet.. Važno je da general vidi belog sveta...najupecatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoci zapisnik o kontigentima za uvoz žvakacih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . na seminare. tenderi. koji je otpušten sa VMA zbog nedolicnog ponašanja. bivšoj direktorki “Metalurgije”. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Andelki Popovic. obecavajuci da ce se glavari stranke kod njega leciti uz punu diskreciju. nije saopšteno.

Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje ce Miloševic sigurno da pokrade. bilo previše. oktobra. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. Živkovic: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovica. Gde je sastanak održan? Živkovic: Kod Covica u jednoj hali u Železniku. To je bilo dvovlašce gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Ðindic. neizvesnosti. plan dijetalne ishrane se pravi. Kada smo se vratili. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. koje bije glas da su pragmaticni.. Braneci mesto Ðindica u srpskoj istoriji. Labus. Milan St.Hasanovica. nasilja. što su verovatno najobuceniji vojnici na Balkanu. javnost Srbije branila je sebe od ideja oceva nacije. Ne samo 5. na dnevnom redu su bili Pavkovic i Rade Markovic. Janoševic. Koštunica još uvek nije izjavio saucešce. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara.. za dva sata im je ona bila urucena i oni su postali deo istorije. oktobar. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Ðindica Živkovic: I to za jedno poslepodne. Zoran Živkovic: Da. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. s njegovom energijom. Takode je u kuhinju doveo i verne poslušnike. 22. . Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. Perišic. generalni direktor Viohalco Group za jugoistocnu Evropu OLIVER ROEGL. željom da je promeni. Pet puta je glasano 17:1. To je i za demokrate. Sat vremena smo izgubili vozeci se po Beogradu kako bismo zavarali trag. Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Ðindica. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. VASILEIOS ENTERTILIS. u reforme. Hasanovica i Stojakovica. Imali ste sijaset i biznismena i politickih licnosti koje su to radile. Nisu samo tu Crvene beretke.. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. ili 7. sa njegovim „snom o Srbiji“. Od kada su u kuhinju dovedeni. jedno vreme Svilanovic. Ljudima je bilo jasno da pobedujemo na izborima i da Miloševic to nece priznati. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. oktobar. ništa od svega ne bi bilo! Kako? Živkovic: Tako što je to previše opasno. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. u DSS je i dalje trajala rasprava o Markovicu i Pavkovicu. oktobra nego i u pripremama za 5. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedocili da je Koštunica maltene cekao kod kuce da mu se saopšti šta se dešava. ili možda cak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. i u Zoranovoj krvi oni su videli nacin da ponovo budu vlast. previše posla. od haosa. Crvene beretke su bile osudene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreci da se oni kriju iza bilo koga. vecne krize. I ko je onda imao veze sa kriminalom. neki od nas iz DOS. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. oktobar. Protic. ja i još . ko je sprecio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. Nakon nešto manje od dva sata rasprave. Na sednici Predsedništva DOS 6.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Ðindica sa liste znacajnih licnosti nove srpske istorije. Micunovic. Živkovic: Ðindic. Ko je bio na tom sastanku? . decembar 2003. Ako je Ðindic uterivao u red i poštovanje zakona. . Odlucili smo da u tom slucaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd.ne mogu da se setim ko. Ðindic i ja smo otišli kod Mila Ðukanovica u Podgoricu. pokrene. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. straha. pa Šcekic. Da je on odlucivao da li ce se desiti 5. kuvara. Za dva sata smo doneli odluku. pet-šest dana pred 5. “Danas” : Kakva je bila Koštunicina uloga u 5.. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. previše aktivizma za njega. korupcije.od onih koji su ubili Zorana Ðindica i od onih koji su to želeli. Covic. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva.

Iz te škole poticu neki od njegovih najlojalnijih saradnika. Rakic je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. oktobra. i . Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa.. a medu onima. desna ruka Tadica i generalni sekretar predsedništva DS. Miodrag Rakic je imao ambiciju da postane šef BIA. koji crpu licnu moc iz blizine sa Borisom Tadicem. Bio je potrebniji u Kabinetu. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. Iz perioda Ðindicevog rukovodenja DS-om.Ko je vama saopštio da je 12. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. On kupuje ljude. camcima svojih placanih “patriota” blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakic približio njihove lidere. U recnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. Miodrag Rakic. on rukovodi Kabinetom predsednika.srbija. unapreduje i amnestira od grešaka. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde cemo na veceru. pominju se: njegov savetnik.yu sve govori. Saši Vukadinovicu. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. bugarski mediji lansirali su pricu da bugarske brodove izmedu Golupca i Smedereva presrecu “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu.siva eminencija. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. Nismo znali gde je odvežen. neki „dvorjani“. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekriticki? Leta 1992. Dunavska komisija. a ne piraterija. ali prvi do glavne figure . U svakoj državi. ali to je krada ili razbojništvo. u Smederevu. I-mejl adresa: mrakic@predsednik. iako se sami bugarski mediji ograduju da su glasine o “38 opljackanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i cak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajucih društava. šef kabineta predsednika države ima vrlo znacajnu ulogu . u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. odnosno sprovodenja politike. posle 5. Njegov školski drug je Ivica Dacic. Rakic je iz Žitorade. Rakic je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadica i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadic bio ministar odbrane. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. imaju kljucni uticaj i u donošenju krupnih odluka. njegova ambicija ocigledno je da bude u senci. potice politicka škola DS. osnivac ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. Kako god bilo. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. marta pucano na Ðindica? Supruga. nadležno telo za plovidbu Dunavom. i predsednicke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. Srdan Šaper. šef kabineta vodi poslovne knjige. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. Tog dana je slavila rodendan. za kratko vreme se skucio i obogatio.. ali nije. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanic. ciji je direktor bio Boris Tadic. dok covek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskucnik. Dunav je vitalna veza izmedu Crnog mora i zapadne Evrope. Direktoru BIA. Dok se predsednik slika za novine. IMA ZAŠTO U jesen 2008. Kao clan izvršnog saveta opštine Palilula. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrdivanja stavova i kreiranja. tajkune. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovica. Napredujuci iza Tadica. i šeta po svetu. zacetnici gusarstva. znacajnu pomoc pruža šef kabineta predsednika Srbije. Miodrag Rakic. mada ko hoce može da ukrade sa barže. Miodrag Rakic nije poznat javnosti. i šef kabineta... nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. partijske drugove. Rakic kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. medu kojima i Miodrag Rakic. Prema mnogim izvorima.” Sedam-osam minuta posle ubistva. Zvanicno.. Pancevu i u drugim lukama. Naši tabloidi preuzeli su pricu.

putnicka vozila. ali samo radnicima. godine. Slovensku plažu u Budvi. Milenkom Milisavljevicem.. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. Montaža je firma ciji su radnici u odmakloj dobi života. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla.–1995. Od tada Pajkovic isplacuje plate preko objekata i gradilišta. uz Dunav. Libiji. zgradu Vojno medicinske akademije. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. bio raj i za krijumcare. Tada. do 1970.vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate.. Tehnološki fakultet u Beogradu. na celu sa Miomirom Pajkovicem. i da je Pajkovic iskoristio odnos sa Ðordijem Nicovicem i njegovom privatnom bankom. Pravio je dvojne ugovore.. a mali na manje. nego zakonsko pravo na penziju. Alžiru. skladišta površine 1. Montaža krece na evropsko tržište pa ucestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. godine. objekata u Bohumu. i preprodaje. ali to je bio drugi. koji su mu neophodni. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 40-45. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” . Muzej savremene umetnosti. Uvidevši da može da kupi preduzece ciji je direktor. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemackoj. ali moguce je plod aktiviranja neke veze bugarskih ladara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava.. Železara-Smederevo. a naplatu vrši preko MontažeMontenegro. IMT u Zemunu. tokom sankcija. Poslove u Crnoj Gori. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pancevacku luku. Pajkovica. to bi. Uz dozvolu Državne bezbednosti. finansira sa racuna Montaže iz Beograda. Ladari na Dunavu bili su. IMA RAŠTA Krajem 1950. pošte u Dizeldorfu.561 kvadrata. novo rukovodstvo. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. Samo cena gradevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veca od one koju je Pajkovic platio za celu firmu. nego da potežu pitanje. bez cijih organa bezbednosti to nije moglo proci. U tom trenutku. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinicki centar Srbije. Krajem sedamdesetih godina poceli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. ili u kešu. njih oko 350. prilicno jasno. prvi deo plate za mart. imajuci u vidu zajednicki imenitelj. plus mašine. državni posao. Zaposleni u Montaži. Pajkovicevo bogatstvo danas se ne može proceniti. preko kojih je ugovarao i naplacivao Montažine poslove. alati. tokom “nezasluženih i nicim izazvanih” sankcija. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. veliki šverceri radili su na veliko. Rekord u Rakovici. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplacenih potraživanja u inostranstvu. gde je. ili da taj trenutak cekaju sa odgovarajucom otpremninom. sa 5 zaposlenih. Sadašnja prica je samo bleda senka tadašnje velike price. Jaka firma postaje plen klanova. bolnicu u Podgorici. oprema. nijedan znacajniji objekat nije se gradio bez ucešca Montaže: Dom sindikata. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. Zmaj u Zemunu. Dunav je. U maju 2002. Pajkovic zavodi teror i otpušta radnike. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji. Pocetkom osamdesetih.. razlog. Radenovica. Sa 2500 zaposlenih. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemackoj. Direktor Pajkovic zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. Ako je bilo koji od ova tri. Angoli.253 kvadrata. SR Jugoslavija bila je izvan svih medunarodnih ugovora.. i tako ostvario transakciju ciji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu licnog profita. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. Van Evrope. sportsku halu “Pionir”. Pajkovic je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. a srpska policija i carina nisu se mešali. Od 1960. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je pocetna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. stambene objekte na Novom Beogradu. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. sa direktorom Montaže..-tih preduzece Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. zgrada Savezne skupštine. i ne ocekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju. Kapital seli u Crnu Goru.257 i kancelarijskog prostora od 1. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine.. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sociju…). proizvodne površine 2. u istocnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje camce i mini tankere. primili su u novembru 2008. Miomir Pajkovic postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. Cehoslovackoj. 1992. bez ozbiljne istrage.

Politicko imenovanje prvog coveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija. na štetu radnika kojima uskracuje zakonska prava. koje nisu mogle da bude privatizovane. IMA KO Mladan Dinkic insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. Oni su omogucili da privatni kapital ude u državnu “Borbu”. a koji je potom prešao u LDP. covek koji je radio kampanju za LDP. Dok organi gonjenja. radi se o coveku kojeg je Mladan Dinkic izbacio iz G17. Ištvan Pastor je izjavio da SVM nece dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišcena u 2009. Cedomira Jovanovica. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe ciji je posao da sprovode zakon. Pajkovic u Crnoj Gori daruje škole. Ðordije Nicovic je vlasnik ‘Napred’. a u “Skijalištima Srbije” 1. a da je osim Nedeljkovica. i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Montaža je osnovana 14. Tu privatizaciju omogucili su Sveta Marovic i Slobodan Orlic. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanovic. zakona o akcizama. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. dolazi na celo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu izmedu 16. plasman i transport. i poneko spreman da robuje iz straha da nece naci posao. kumovi. objektu novog “Merkatora”. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu. rodaci. Bio je to kraj nada u službeno lice. Porodicni klan i direktor Milisavljevic letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. postavljen je za generalnog direktora novinske kuce ‘Borba’. kupuje deci kuce i stanove. uslovio ovaj zahtev povlacenjem svojih poslanika i ministara. dolazio je izvesni inspektor.000 dinara mesecno. U leto 2006. da bi se izdvojio sektor kioska. takode iz vojno-gradevinskog kompleksa. menja naziv). zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojic. godine. koje placa beogradska Montaža. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak gradana odredenih prihoda. Pajkovic. “Duvanskoj industriji Vranje”.000 dinara. Osim što je na celo novinske kuce postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. Medutim. Pajkovic kupuje. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovicevi ljudi. inspektor odlazi na odmor u Pajkovicev hotel u Budvi. godini. godinu. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. crkve i bolnice. i da se donesu prateci zakoni kojima se obezbeduje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. Po prijavi radnika. a na kraju i novine. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. a radila je na palati “Ušce”. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. poreska i finansijska policija žmure. zbog nezakonitog korišcenja novca na objektu Duvanske industrije. zakona o carinskoj tarifi. Dinkic je.600. jula 1949. njegovi sinovi. u Aerodromu “Beograd” 800. Nedeljkovic koji je imao astronomske plate. ne cudi sudbina ove firme. godini.000 i 17. Cudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. što G17 plus demantuje. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. Nebojša Nedeljkovic smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. Postavljenje novog . šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. i 1950. zakona o republickim i administrativnim taksama. IMA S KIM Nebojša Nedeljkovic.000 dinara. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzece Svetlost (iste godine seli se u Beograd. o trošku Montaže. piše list Blic. opljackanim milionima uništene firme.investitora.

decembra 2008: “Od septembra 2008. nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovica u javnim preduzecima. Komentarišuci postavljenje Nebojše Nedeljkovica za generalnog direktora Borbe. kada je to vec bio”. vec su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno.. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. odnosno clan društva. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevica. novinar G. To znaci da Skupština. godine. U ‘Borbi’. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije. radili za Milana Beka) Mladan Dinkic (covek koga je saradnik Radmila Bogdanovica. vec je on to postao na predlog G17. Radovanovic je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. i . nema nikakav odnos. Katic i odgovorni urednik Rade Jerinic nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. sa Srdanom Ðuricem imao zajednicku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. broj 1. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašica 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu.2008. Izbor Nebojše Nedeljkovica za direktora “Novine Borba”. za racun Radmila Bogdanovica uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. Krajnje je netacan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio licno Zoran Ostojic. kao i da je. vrši izbor i razrešen je direktora. godine vlasnik sam firme Buana.” Teško je znati šta je istina. koju nije prihvatio. osim Nedeljkovica. Objašnjavajuci zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljkovic. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanovic predstavio je 2. kandidat bio i Ivan Radovanovic. godine. jedini i stoprocentni. Svako dovodenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom.000 kvadrata u samom centru Beograda. kapetan Dragan. a izabrala ga je Vlada. Nebojša Nedeljkovic piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. novembra 2008. i dodao da nikada nije bio clan Vlade. pozivajuci se na “dobro obavešteni izvor”. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za politicke konotacije iskljuceni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni.000 kvadrata u samom centru Beograda. generalni direktor. sa borbom za osam spratova.. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotic (covek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. vlasnik Ivan Radovanovic saopštio je 1. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanovic (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogicno: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. vlasnik lista rekao je da je direktor sprecen zbog bolesti i da mu je Nedeljkovic ponudio ostavku.08.. u dnevnom listu “Kurir” od 28. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. koja je. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovica. kako je naveo list “Kurir”.. Povodom izjave potpredsednika vlade Mladana Dinkica da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotic Cane. covek koji je odradio kampanju za LDP.direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova. odnosno 40. godine i misli da zna kako je moguce osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. zlonamerno je. i ko je režiser. a sve je ocigledno sracunato da kod citalaca stvori pogrešnu predstavu. Slavko Curuvija.jer se medijima bavi od 1984. Urednik Aleksandar Vasovic zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje. sa Tijanicem i Tirnanicem. odnosno 40. iako je najavljen. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevica. i rodake Vlade Velebita. Radovanovic je istakao da je Borbu kupio iz razloga . Što se tice zarada zaposlenih u “Borbi”. vec samo osnivacki ulog. Radovanovic je naveo da je to ucinio u ubedenju da je on dobar menadžer. uredivacki kolegijum i koncepciju novina. jer ne predstavljaju informaciju od javnog znacaja. istovremeno da se na ovaj nacin povredi ugled “Novine Borba”. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. decembra 2008.

krucijalno pitanje. stavljali u službu .” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana vec 60 godina predstavljaju stecište politicke. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjiceni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. vodio savezne organe. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke. ili ne bi postojao na ovakvom nivou. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. zeta nacelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Ðukanovica. Ovako se poslovalo do 2003. u kome izmedu ostalog piše: „. koji je neizvestan. Mirko Marjanovic. iz begstva. Nikola Bugarcic... neevidentiran. I ne da se ne osecam krivim. i kao sportski rukovodilac. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedocenja koja dokazuju moju nevinost. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto receno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima. otvoreno pismo.. kao igrac. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova.. Za svaki utrošen dinar od 1997... uz placen porez.. kroz medije.. veoma sam ponosan. . vec naprotiv. kao i Toma Nikolic. A mi smo stvorili novu vrednost. sigurno je da ce OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997.. naravno.Vanje Bokana. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda.. Ivica Dacic . Od pravosudnih organa ocekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. i država je na precutan nacin aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu.. Zdravko Loncar.. na koji nije placen porez. pokušana je moja diskreditacija.. i možda cinili privredne prekršaje. nije rešeno do danas. ali sve što sam radio. Radmilo Bogdanovic. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugaciji nacin. Tada smo po prvi put igracima otvorili racune u poslovnim bankama. oktobra zajednicki nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilica) Slobodan Orlic (saradnik vojnog saradnika Nebojše Covica. i omoguce mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. Za ovo spreman sam da odgovaram. Nede Boškovica) Zoran Ostojic (sa Radovanovicem imao posle 5. i uplacivali im ugovorne obaveze legalno.. i da je to uradeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netacna. poslao je. OFK Beograd kao klub ne bi postojao. a sve sa ciljem da više ostane za sport. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Cedomir Jovanovic (u politici.. i zvanicne institucije. Da nismo radili na takav nacin. A sredstva od privatizacije ce otici u kasu države Srbije. opstaje zahvaljujuci Milanu Beku.neki su od mocnika koji su svoje društvene pozicije. koji sam i ja zatekao. policijske i ekonomske elite.. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. Kada dode vreme za privatizaciju klubova. Crni fondovi su stvarani na razne nacine.. sportisti placani gotovinom na ruke. a ne navode da. Pre nego se realizuje neki transfer. Slobodan Penezic Krcun. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju. Zvezdan Terzic. Boriša Vukovic. Goran Vesic. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi.. bio je u Telegrafu kada su poceli) Nebojša Nedeljkovic (Dufri je svima bo oci... Ocigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moci. nije proknjižena u klubu. Iako je osnovno nacelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra. umesto dotadašnjih 73 odsto. radio sam u interesu kluba.. do danas postoji uredna dokumentacija koja. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. Na taj nacin država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. Slavko Zecevic.. Miloševicevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katic (covek zadužen za propagandu kriminala.

Vojislav Koštunica. cime je prakticno izašla na tržište EU. Po podacima za 2006. i u svoje uprave regrutovali su iskljucivo po politickoj liniji. Mada mu kao manu pripisuju politicku tvrdokornost. Svoje stavove saopštava. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. Pocetkom 2008. mada su mnogi važni za sadašnjost i buducnost Srbije. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” . Srpski narod gledao je od 1990. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko mocni. U pocetku se kao moguci koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radovic.. do 1997. . i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije izmedu ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. na celo otrgnute struje Demokratske stranke. Miroslav Miškovic. Miškovic se oglasio pismom u kome je Jovanovica povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002. koju je 17. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima. cas dramatizujuci tu stvar. a „Delta“ je protiv Verice Barac. ne diskutujuci previše o njima.crveno-belih i crno-belih imperija. a cas je potpuno zanemarujuci. Iz njegove stranke nastace. Narod u Srbiji. a kompromise je pravio iskljucivo sa „stranim faktorom“..” 2. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007. Zakljucak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. neki su pasionirani navijaci. Pregovore s politickim neistomišljenicima završavao je maksimalnim ucinkom po DSS. Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zakljucili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. Koštunica balansira medu nezamislivim politickim opcijama. poštovati važeci ustav. „Delta“ je protekle godine. stao je jula 1992. 2007. jedino se na zvanicnom sajtu FK Partizana i FK Crvene zvezde nalazi sastav upravnog odbora. podnela krivicnu prijavu. potvrduje i lista najmocnijih za 2007. Predsednik vlade retko odgovara na pitanja.1. medijima. Mimo obicaja. dokle god je on na snazi i da necu prigrabiti nijedno ovlašcenje koje iz njega izricito ne proistice". Idilicna freska bice zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". U periodu nakon preuzimanja vlasti. Taj ustav sa "ociglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina.2008. Pravilo: bogatite se i radite šta hocete. kako sedi u Miloševicevoj skupštini i ceka svojih pet minuta. potpuno je prestao da mu veruje. policiji. U više navrata pokazao je prakticno da snaga politicke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa medu gradanima. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva.3 milijarde dinara. Nakon toga se buka u javnosti slegla. zbog cega je predsednik LDP. U jednom obracanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. da je vracen na posao ali je to odbio. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. “Veciti” su pokriveni u politici. Cedomir Jovanovic. plasirao list “Blic”: 1. godine. ostvario je prihod od 53. cak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. Licni PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio clan Saveza komunista. ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. Za neke to je bio hobi. koji je bio željan da se što pre izvuce iz zaostalosti. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“. a neki su želeli da svoju moc prošire na sve segmente društva. Predlog je odbijen jer je u Skupštini. i da se u meduvremenu bavio naucnim radom u dva instituta. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“. da bi celokupnu pricu pretvorio u alat za politicku kampanju svoje stranke. pod imenom Demokratska stranka Srbije. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). na razne nacine. predvodena Vladanom Baticem. da su cesto prevazilazili državne institucije. uprkos ociglednim nedostacima. godine. mogu sve. što visi kao mac nad vratom demokratskog birackog tela. VOJISLAV KOŠTUNICA. Cak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštunicin „pecat“. dok u košarkaškim klubovima Zvezda i Partizan taj podatak kriju. DHSS. „vlasnik najvece kompanije u Srbiji. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjacu podršku. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem rec da cu. a u Sofiji „Pikadili“. godine. privredi. koji je napustio DS vec 1992. godine izdržao je bez poteškoca neprijatan napad. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. izmedu ostalog. koju je tužilaštvo odbacilo.

koji su na najbestijalniji nacin opljackali Srbiju. Ali su oni dobro rasporedeni. lako se zakljucuje da svi oni koji su naivno poverovali u cestitost. u stranci nisu imali šta da traže. Svoj politicki manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio cim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševica. želeci da na taj nacin bude sa svima na distanci. dok citava medunarodna zajednica pokušava da nade manje bolan nacin kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog coveka. a s druge strane. Na ovaj nacin Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovica. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je cesto skandalozna. unuk ratnog zlocinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. sa 150 kilograma. Svi osnivaci i clanovi stranke koji su na bilo koji nacin protivurecili svom vodi odmah su odstranjeni. Velike donatore . jer je to model koji je prihvatljiv svima. Vukom Hamovicem i biznismenima iz Miloševiceve ere. Clanovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su iskljucivo na zahtev vode. pre svega prema onima sa kojima je poceo da živi životom politicara. poput Slobodana Miloševica. Tako je Nebojša Bakarec. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustolicili i održali. pod palicom Ljiljane Nedeljkovic. izrucio tom istom Tribunalu kompletan politicki i armijski vrh bivše SRJ. Nedeljkovicka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. Zvanicnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleci što Vojislav Koštunica nije izjavio da ce "Srbi zauvek ostati na Kosovu". Kada se izvrši uvid u spisak clanova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. Ova gospoda. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i nacina življenja. nepotkupljivost i pravicnost Vojislava Koštunice. pa do još otvorenijeg gadenja prema medunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom saraduje samo kad mora. i Koštunicine malobrojne prijatelje. a Aleksandar Nikitovic njegov šef administracije. rec reforma u njegovom recniku više ne postoji. Cim je otišao sa mesta predsednika SRJ. ali i o slucaju teškog autizma. Na isti nacin kako je i Miloševic radio. Od kada je postao premijer. jednog po jednog. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. Koštunica je svojoj kamarili omogucio najbesprizornije pljackanje. Demokratska stranka Srbije pociva na autoritetu svog vode. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljkovic. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. Nikitovic je. i kao stari doušnik tajne policije. Vodi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najludi. došao uz pomoc spleta istorijskih okolnosti. izjavljuje kako ce "Kosovo uvek biti Srbija". svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". tako slicnog pocivšem diktatoru cija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. jer na Kosovu. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti nacin. Umesto Ljiljane Nedeljkovic. Koštunica ume da vlada. Demokratska stranka Srbije nema mnogo clanova. Recenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je citav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999.Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodeceg coveka. Od otvorene mržnje prema nekim politickim oponentima. Njegove izjave i postupci pokazuju da je rec o podeljenoj licnosti. u Gracanici. sprecavala je stranacke kolege. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. a onda. Osim Dragana Jocica i Nebojše Bakareca. ustolicio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. pravnika iz Bara. Koštunica je rekao svoje. ciji otac je bio deklarisani ibeovac. Poniznost je jedini nacin opstanka u izvršnoj vlasti i clanstvu Demokratske stranke Srbije. od osnivanja. Koštunica se na taj nacin štitio od mnogobrojnih sastanaka. smatrajuci sebe iznad svih. pa srpske vlade. predvodenu Vojinom Lazarevicem. ministre da dodu do njenog šefa. godinama bio prva licnost stranke. Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doci kod premijera bez Nikitovicevog blagoslova.

Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. Miloš Radovic. a isti ti saradnici. Zoricin otac. što u nedostatku kvalitetnih strucnjaka. sa njegovim blagoslovom. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. DSS i njen osnivac najbolji su nastavljaci destruktivne politike. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. postala vladajuca snaga. Ako podela državnog blaga po stranackim interesima bude kako treba. Ali nakon desetak prilika da casno odstupi iz vlade. Dobracinoj 10. u vrlo širokoj koaliciji.inadžijska prema ostatku sveta. Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotic. Direktne strane investicije su zanemarljive. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. nalazimo se medu tri najkorumpiranije države kontinenta. tvorci su "otacastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opacica broj 16. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svade i nove podele. dakle. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoci. rezultati su poražavajuci. Koštunicin otac Jovan Damjanovic bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. uprkos cinjenici da zvanicno postoji sloboda štampe. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo cemu lici na Miloševicevu guberniju: . opstanka na vrhu po svaku cenu i slicnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne ucine svoje. sloboda govora i ispovedanja drukcijeg mišljenja. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovica. imaju snažnu podršku medu ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja pociva na autoritetu Vojislava Koštunice. ništa cega vec nije bilo. pokazuju sve simptome vlastoljublja. postavilo se i pitanje tih sloboda. licno je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. i placa kod Klinickog centra Srbije. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajuci svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom coveku nigde ne žuri. ali je u osnovi ista . Postoje slucajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. Privid da Koštunica ''ocima ne može da vidi novac'' prica je za malu decu. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. što u okolnostima neodržive koalicije. Ali vec sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim režimom i dalje na gubitku. Koste Glavinica 25a. Kralja Petra 10. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta.DSS-a. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veca. sve dok jedna glava nije pala. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumacenju pravoslavlja i svetosavlja. Nezaposlenost se nije smanjila. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. Prema važecem indeksu. dramaticne transformacije u jedno moderno društvo. a da ce Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. manifestaciju apsolutne nemoci da upravlja državom. i tu smo predzadnji u Evropi. glavni poslodavac je i dalje država. U slucaju Vojislava i Zorice potvrduje se izreka da iver ne pada dalje od klade. Sa samo 16% osvojenih glasova. Palmoticevoj 33. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radovic imaju mracne biografije. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljacki stroj. ova stranka i njen nesumnjivi voda. Ti pokreti. dosadašnja trula koalicija podržace dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Ucinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih gradana tek ce biti pravilno ocenjen. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potice iz privatizacija. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodica "Pasja groblja Miloša Radovica''. slicno ekstremistickoj organizaciji Narodni front iz 1945. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. Posle 4 godine njegove vlasti. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna.

Pavluško Imširovic i Dragomir Olujic. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kcerkom iz podoficirske porodice. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. U suterenu u ulici Koce Kapetana broj 47. Mihajlom Markovicem. u kojem su živeli duže od godinu dana. 1962.. Ljubomira. bio podeljen na više odvojenih grupa. januara 1958. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji ucestvuju u politickom životu Hrvatske. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploce. u Sarajevu. studentkinju novinarstva na Fakultetu politickih nauka. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. Svetozarom Stojanovicem. u Knez Miletinoj 40.izolovana od ostatka Evrope. bolešljiv. Disidentske vode prihvatale su Borisa iskljucivo po tom osnovu. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovicem. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osijecanke. Njegov otac. godine: Vlada Mijanovic. za profesora filozofije. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. Otvorena ignorancija govori da je rec o tihom buntu protiv cinjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). s Dragoljubom Micunovicem. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. Borisova majka je neuropsihijatar. “predsednik Srbije zapoceo je predsednicku kampanju upozorenjem da ce gradani na izborima odluciti da li žele u EU ili u novu izolaciju. Posle završene Prve beogradske gimnazije. pocetkom osamdesetih godina. da bi savladao Tomislava Nikolica. u pivljanskom kraju. niti moralni kapacitet. Tadic je svestan da. detinjast. Boris Tadic. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Boris odlazi od kuce. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. danas novinara. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna licnost. Vesela i Boris preseljavaju se 1983.” BORIS TADIC je roden 15. a dogurao je do pukovnika Ozne). . godine. i iz bolje stojece porodice. na cijem celu su bile vode studentskog pokreta iz 1968. upoznaje Veselinku Zastavnikovic (rodena 1955. zbog konspiracije. u stan kod Dragomira Olujica. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. Mlada i lepa Osjecanka bila je vec aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. Disidenti ga primaju i 1981. U protekloj godini je cesto saradivao s Koštunicom. U Beograd je poslat 1955. Ljubomir Tadic pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. nisu odobravali njihovu vezu. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. narocito njegova majka Nevenka. Njihove svirke za ploce izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipovic. Ona je više bila sklona komfornom životu. Zagorkom Golubovic. Miladinom Životicem. Borisov otac bio je ucesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u cinu kapetana. G17. jer je bio mlak. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasaca DSS. koja je tri godine starija. Nebojšom Popovim i Trivom Indicem. Veselinka je bila najradikalnija medu ženskim pripadnicima pokreta. Mladi bracni par Tadic oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. gde su stanovali Vesela i Boris.. cemu je uspela da nauci svoju kcerku Vjeru. Borisovi roditelji. Boris Tadic. a 1962. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. 3. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. godine) iz Osijeka. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. Idoli su mu bili clanovi muzicke grupe "Idoli''. koji je s Dragomirom Olujicem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. najjaceg protivkandidata. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. a majka Nevenka Kicanovic u Bijeljini. LDP i NS. Nevenka je Milovana Brkica. Otac Ljubomir roden je u Crnoj Gori. kao drugo dete bracnog para Ljubomira Tadica i Nevenke Kicanovic-Tadic. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. Bracni par izdržavao se tako što su prodavali decje lutke koje je Vesela pravila. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmoticevoj ulici u Beogradu. po nagovoru žene.

Ðindic ga upoznaje s grckim milionerom Kokalisom. septembra 1997. tek izašle iz fakultetskih sala. kao potpredsednik Demokratske stranke. Na racun Borisa Tadic pristižu velike pare. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uredenje ovog rezidencijalnog objekta. kako da se oblace. i s njom dobija dve kcerke. Izraelske i grcke banke su sigurne od provera iz Beograda. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. Branka Rakica. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". gde da se sastaju.. nije pomenuo Legijino ime. Novi ministar odmah prihvata Miloševicevog tajkuna Bogoljuba Karica kao svog prijatelja. On putuje po svetu. u kojem Boris Tadic. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije.. kako je obrazložio. Predsednik stranke je u pocetku Dragoljub Micunovic. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. marta 2003. pod pritiskom stranackih kolega. smenjuje Tadica s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. Boris Tadic postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. koliko da provode u teretani. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. Život Borisa Tadica menja se iz osnova. Cim je postao ministar odbrane. Ljubomirov kolega s fakulteta. Vuka Jeremica. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. Zahvaljujuci Borisu. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadicevih momaka od kojih . Boris Tadic pocinje da oponaša Zorana Ðindica. Boris je finansijski ojacao.Boris Tadic ušao je u politiku pocetkom 90-ih. za šta je izabran 27. Godine 1999. Bojana Dimitrijevica. Boris odlazi u Izrael. samo da je na vlasti. da "otkaci ženu Veselinku". godine. koji je u meduvremenu unapreden u cin kapetana i penzionisan. Mašu i Vanju. ultimativno tražio od premijera Ðindica da ministar odbrane ne bude Zoran Živkovic. kada je izvršen atentat na premijera Ðindica. tražio je adekvatan smeštaj. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. februara iste godine na Skupštini DS. Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. Boris Tadic dobija resor ministra odbrane! Klinicki psiholog je univerzalan. “zbog bezbednosti”. Tada. zamenik Ðindica u DS-u. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. izabran za sekretara Glavnog odbora. Veza s Klarom trajala je kratko. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. postao je predsednik Srpsko-jevrejskog društva. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Cosica. osnovao Demokratsku stranku. koji je vanbracno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandic. gradevinskim inženjerom. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistocne Evrope. i ceka novu priliku. Kada je 5. a sam tvrdi da je najveci politicki uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Cavoškog "Stranacki pluralizam ili monizam". Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavnikovic 2. koji nemaju ni trideset godina. kada njegov otac Ljubomir. Slobodana Miloševica). Pravdajuci se da je bez stana. Nije to više bio isti covek. U oktobru 2000. i danas živi. s još 11 istomišljenika. prisilno ih smeštaju u staracke domove. Želeci da sacuva bliskost s Ðindicem. Boris nikada posle 12. u kabinetu Svetozara Marovica. Kada Ðindic krece da modernizuje partiju. kome je Ljubomir Tadic bio uzor. Otac Ljubomir. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. cuvan jakim policijskim snagama. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovicem Ulemekom Legijom. Premijer Srbije. oboren Miloševic s vlasti. U Demokratskoj stranci Boris Tadic je. zahvaljujuci uticaju svog oca. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. Vodi telekomunikacije. Bogoljub Karic je u narednim godinama sacuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. oktobra 2000. Pokojni Ðindic je protežirao mlade. u polušali. godine. odbranu. Iz omanje kuce nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. bliskom prijateljicom Slobodana Miloševica i Dušana Mihajlovica. da se ''nauci zanatu'' kako se postaje bogat. Pokojni Ðindic je na Borisa Tadica uticao i s preporukom. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Cosicem. po uputstvu Dobrice Cosica (koji je paralelno bio i na osnivackom skupu SPS. Živorada Andelkovica. Njegov otac Ljubomir zamenio je kucu u Gospodar Jovanovoj za dva stana. Za svoje pomocnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesica. a potom Zoran Ðindic.

a upravo zbog veza s Vukovim ocem. Kada se 11.. odmah po imenovanju. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. Bivši direktor Agencije za privatizaciju vecinu privatizacija. Kako kaže jedan od clanova Tadicevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. PR ministra odbrane bila je Ana Uroševic. jer se Vuk Jeremic. a narocito biznismeni. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. bavi se kao diktator. Dan uoci izbora nove vlade Srbije. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. Prisutni su vec videli Božu Ðelica na ovoj funkciji. kada mu je jedan momak nešto dobacio. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simica koji je bio Borisov drug iz mladosti. U Guci. sproveo je na nezakonit nacin. Ðindic je smenio Tadica s mesta ministra za telekomunikacije. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. Kao predsednik. sikce iz kola ostalim vozacima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. Cesto. imamo ministra finansija. koji se zabavljao sa kcerkom predsednika kompanije. predsednik Srbije za najznacajnije savetnike postavlja Vuka Jeremica. ministar nije mogao da dokuci. Boris Tadic je na bio jedini kandidat. tek svršeni student. koji naplacuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou ulicnog žargona. Eto. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. da njen sin svakog dana uzima 1. depresiju. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. Jedan od policajaca. Boris Tadic je bio direktor Demokratske stranke. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašcenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakic. U vreme kada je Ðindic bio gradonacelnik Beograda. Mirka Cvetkovica". Predsednik Tadic je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstica. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. u banku "Berkli". Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. Svi. kaže da je nocu oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvucnika. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. tek svršeni student. godine.. moraju to da završe preko Rakica. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. ukljucujuci i cementare iz Paracina. Tadic je licno odredivao ministre. ali se Boris udario rukom po celu nakon završenog razgovora i obratio stranackim kolegama: "Au. tužioce. Šta su razgovarali. koji se u civilu zatekao u Zemunu. koji žele da se sretnu s Borisom. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunisticke nomenklature) je teško frustriran svojim fizickim hendikepom. skloni se". ministre. Boris Tadic. jula 2004. jer rotaciona svetla nisu bila ukljucena. bivši clanovi grupe "Idoli". na celu s mandatarom Koštunicom. Dok je pokojni Zoran Ðindic na izborima u stranci imao protivkandidate.neki nisu ni vojsku služili. Od kojih bolesti. takode aktivista Crvenog univerziteta. koji svakodnevno pomaže Tadicu da ostane "u sedlu". Radni dan predsednika Tadica zavisi od njegovog raspoloženja. zbog pada imunološkog sistema. predstavljao kao Ðindicev šef kabineta. otišao u vojsku. a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. Presudnu ulogu na njega imaju Srdan Šaper i lekar Nebojša Krstic. doneo drugaciju odluku. godine uselio u novi dvor na Andricevom vencu. Jedan od njegovih ministara posvedocio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. on sam pada u apatiju. koji mu je prenosio novac u London. kako se nisam setio coveka! A družio sam se s njim. Srdan Šaper. Simic je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. list Tabloid piše da Boris Tadic održava odnose i s lepuškastom gospodom. jula 2004. Boris je i javna licnost. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. potpredsednicom najjace srpske kompanije. se . Stranackim poslovima Boris Tadic. ali je Boris. predsednik Srbije zatrcao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladica za gušu.000 miligrama C vitamina i antioksidante. što je bio i stranacki dogovor. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simic. Tako smo cesto obaveštavani saopštenjima da je na lecenju na VMA. u broju od 2. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. nije nam objašnjeno.

ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. godine u Capljini i u Sarajevu. jer je to prirodno mesto rada za jednog klinickog psihologa? Klinicki psiholog koji prede u gimnaziju za profesora psihologije. osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadica na izborima koji su održani.Uprave za analitiku i evidenciju. ili nije? Da li je Boris Tadic kao student radio kao kolporter nije moguce utvrditi. U vojsci je bio obican redov. Evo nelogicnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji.postoji samo smer psihologija. jula 1982. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadic poslao te 1984. Tadic je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešic. On je napisao i predsednikovu biografiju.. Nebojša Popov. sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka decji psihijatar). a predsednik istice u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz politickih razloga. ko su osnivaci. Razlozi ne mogu biti politicke prirode. Ako je radio u Institutu. Boris Tadic je uhapšen 30. i u svim medijima. Na internetu ne može da se nade nikakav trag o delatnosti takvog centra. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Službena biografija pobednickog kandidata Borisa Tadica na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. Boris Tadic je vojsku služio 1984. sa privilegijama. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. U registrima udruženja gradana nema traga gde je taj centar osnovan. Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. jer nema nijednog svedoka koji se toga seca. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. nije moguce utvrditi. predsednika bi optužili za krivokletstvo. postavlja se logicno pitanje . preko starih partizanskih veza. kojoj se potom izgubio trag. Ne znaci da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. Kazna je izvršena odmah . a protiv hapšenja i zatvaranja grupe . ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". bilo politicki svakako delikatnije.kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. Svi ga se secaju kao dobrostojeceg mladica. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekic tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadic! U bolnici "Laza Lazarevic" u kadrovskoj evidenciji nema imena klinickog psihologa Borisa Tadica! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. Dušan Gamaser. kada. Kljucno pitanje je da li je Boris obmanuo gradane. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . Biografija je lažna i da smo demokratska država. propali glumac. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivac i prvi direktor Centra za demokratiju i politicke veštine.zbog ''povrede nacionalnih osecanja gradana''. Srdan Šaper. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i coveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. nije bio u formacijskom sastavu. godine. ali nema nikakvih dokaza. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. ljudi uvek solidnih primanja. vec su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama iskljucivo vojna lica! Kada je Boris Tadic bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venca sa Veselinkom. U stvari. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadic radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema politicke edukacije u zemljama jugoistocne Evrope. oslonio se na drugove iz detinjstva. U biografiji. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseci majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. Milan Nikolic. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadica. Koji je to sistem. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. jer je mesto profesora u gimnaziji. godine. Ljubomir Tadic je. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavnikovic hapšenja. godine. niti mogucnosti da se to proveri. u to vreme. Vojni psiholog u to vreme. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. i tražena je moralno-politicka podobnost kandidata za mesto za katedrom.zašto je napustio tu ustanovu.. dalje. Iz biografskog navoda zakljucuje se da je Boris Tadic magistrirao na navedenu temu. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . ali u njoj nikada nije bio zaposlen. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao coveka nauke i struke.

koja je 9. Istoga dana kada je osumnjiceni za ubistvo Slavka Curuvije. Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu.politiku i advertajzing! Juna 2004. piše u službenoj biografiji. Izraelca Arija. udarili su na one koji su 2001. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Markovic. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili. Gordan Jovanovic i Branislava Katic. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. dva . a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišica i Franka Simatovica. Cetvrti zaverenik je Mile Zaric. nema rešeno stambeno pitanje. Sada. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševica. Biografi su zaboravili da je Boris Tadic bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovica. Ari je. zbog cega ima nadimak Manijak. koji su bili osudeni na po 60 dana zatvora. Prvi Bulatovicevi reformatori. godine. Ratko Romic. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. u kojoj su bili Dragomir Olujic. pojavio se sledeci tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadica. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. koji služi za prisluškivanje njegovih politickih protivnika. koji nije stekao svoj stan. a pomocni deo u Centru "Sava". i to su uocili. Da li je to iz neznanja. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . je. Kao strucnjak za te poslove. Miša Vilotic i Cvijetin Milinkovic.04.2008. Pavluško Imširovic. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadica. koji je prijatelj i Jovice Stanišica. Mile Zaric je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišica i sreo se sa Karlom del Ponte. inace. slucajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. koji mu je poklonio otac Ljubomir. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. u 46. je i Zoran Zagorac. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu. godine. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadic naveo u biografiji. godine izabrali smo za predsednika Srbije coveka koji. u timu. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Curuvije. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Radmila Karajovic.” Bulatovicev naslednik. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadica. godine. u centru BIA Beograd je sa mesta nacelnika Odeljenja smenjen Srdan Stambolic. Srdan Šaper radio je kampanju i 2008. Milorada Ulemeka Legije. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. o cemu svedoci biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. Istog tog dana. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zlocinackoj kamarili. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. Veselinka Zastavnikovic (tada Borisova devojka). “radi” kao profesor. sinovac pokojnog Ivana.05.000. gde. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukica i Dejana Carevica. a radio je tako mnogo.2004. dobio od Kostunicinog pravosuda nadoknadu od 1. nedodirljivi kadrovi Miodraga Bracanovica. navodno. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. Milorada Ulemeka i Radeta Markovica. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskucnika u 50. piše u biografiji. od cega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. bez valjanog objasnjenja. godini života. godini života. Ranko Tadic. Sa njim. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letic. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. Boris Tadic nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. inace vlasnik hiperbaricne komore u Klinickom centru na Banjici.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava".000 evra. Jovica Mihajilovic. Saša Vukadinovic. prave reformu kojoj je cilj da se ni slucajno ništa ne promeni. Otkud mu ta uštedevina? Ako je poseduje od ranije. 14. pod okriljem Radeta Bulatovica. Od 2003. inace rodak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadica. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavnikovic. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadica odjednom navedeno da ima 50.

svedoci cinjenica da je i ministar Jocic imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. izjavio je u Drakulic.7 miliona evra. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. Zoran Drakulic.2 miliona evra za investicije. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopionicarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100. julovac.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara. najavljujuci planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. za koga tvrdite da prisluškuje politicare po Srbiji?”. a da li slucajno nije otkrio ni jedan? 4.000 radnika. dostigla skoro milijardu dolara. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. Tomislav Nikolic je odgovorio: “Bliski rodak Borisa Tadica. iz penzije. Milan Beko. godine komercijalno radio kampanju DS. a njenog muža. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“. ali Dinkic se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarac . jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeca. u koje spadaju ekonomija. Njegova uloga strucnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme .1 milon evra za kapital preduzeca i 10. Drakulic se u regionu ucvrstio kao lider u recnom brodarstvu. Bugarskoj i Rumuniji. kupio je „Centrotekstil“ za 18. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji.meseca pred imenovanje Saše Vukadinovica.” 6. Cepter je na 23.. ponudio je 121. Da li je. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi cetiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja.000 evra.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP. Roden je u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. Uprkos verbalnih duela sa clanovima vladajuce koalicije. Živi u Monte Karlu. a za još nerealizovanu kupovinu 60. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5.” 5. za šta ce investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. “ko je Ranko Tadic. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. Drakulic je prodao Zajecarsku fabriku kablova kako bi kupio cetiri puta veci „Novkabel“. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima. U 2007. a za kupovinu 94. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni gradanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. a širice i maloprodajnu mrežu.” 7.54% vlasništva Fabrike šecera „Zrenjanin“ ponudio je jedan evro. „Ist point“ zapošljava 3. sa vecinom odlicno saraduje. Bio je u vladi Slobodana Miloševica. turizam i privatizacija. uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova. Filip Cepter. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. Rade Bulatovic slucajno.4 milijarde dolara. regionalni razvoj. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuca „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz politickog i privrednog života. Dinkic je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve.. a malo rade“.9 miliona evra. „Bogat sam koliko mi treba. Mladan Dinkic. u kojem udeo ima i Cepter. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji. Nazivaju ga covekom iz senke kome su sva vrata otvorena. Za slogan svoje stranke da je strucnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji strucnjaci nego klasicni politicari koji lepo pricaju.. silosa u rumunskoj Konstanci. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. koja je kuma Radeta Bulatovica. “cesto se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistocnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. inace šef centra za prisluškivanje politickih suparnika DS i gradana Srbije. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. ali zvanicno nije vlasnik nijedne. uz investicije i ulaganje u ekologiju. ekonomski odnosi sa inostranstvom.” O opštem uticaju Radeta Bulatovica. ali je za izbore 1993. pricao o privatnim prislušnim centrima. uz godišnji obrt od preko milijardu dolara.

kupovini „Vecernjih novosti“ i „C marketa“. Clanovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. tvrdi da bez takvog rešenja nece biti stabilnosti na Balkanu.” 8. ali cemo i ovaj period prevazici. a na mitinge vodi sportiste i estradu”.. dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Miškovic. Branislav Grujic i Toplica Spasojevic. navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji. godine.. rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od cetrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. vec su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veci Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemackoj. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema americkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost izmedu dve . koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice.” Americki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa clanovima Kluba „Privrednik” i porucio im da treba da podrže „proevropsku vladu”. “uloga SAD u rešenju statusa Kosova bice presudna. kao što smo prevazišli i ranije periode. Miodrag Babic. koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Ðindica. a najviše uvozila žvake. u privatizaciji Luke Beograd. a ambasador SAD u Srbiji. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi. zatim prilikom preuzimanja arandelovackog „Knjaza Miloša“ 2005. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor. Karijeru je poceo u marketinškoj agenciji „Spektra“. a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”.. kritikujuci EU koja je „primila Rumune. a dobrovoljno je radio kao prvi voda Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006.u Srbiji. koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt departmenta. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istocnu Evropu. dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji. zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode. Svestan cinjenice da se sa takvim stavom vecina ovdašnjih politicara i veci deo javnosti ne slažu. na primer – stavio na „crnu listu”. prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju. vec da izaberu na koju ce stranu. A tu Miškovic. iponovo zagovarajuci podelu Kosova. Americki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta. Danko Ðunic. U komentaru za „Independent” Roberts. Rec je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se zacudio što je Manter„obodrio” SPS da ude u vladu sa Demokratskom strankom..“. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“. kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD. DS-u su prigovorili „da hoce privatizaciju bez privatnika”. Siguran sam da cemo i dalje saradivati“. Kako navodi naš izvor. koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovica. je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprecilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine. nije baš omiljen. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“. godine od strane FPP „Balkan limitida“. Prvom sastanku prisustvovala je vecina clanova. a Srbiji nije cak olakšala ni vizni režim”. pa Robnih kuca „Beograd“. avgusta 2007. zabranivši mu izdavanje americke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju. pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara. da „stalno govori o novim radnim mestima. Kameron Manter.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim americkim kompanijama. zahvaljujuci Poltu. a americki ambasador im je rekao da se od privredne elite ocekuje da ima stav o politickim dogadajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. Sadašnji americki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama.rekli su oni.

Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima. Dostojevski. Patrijarh Pavle. to nije moj. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje. „Magnohrom” i „Trajal”. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava strucnost. Božidar Ðelic nije postao bogat u inostranstvu. Andric. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg americkog ambasadora Vilijema Montgomerija. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. rekao je Manter.. ministar finansija u vladi Zorana Ðindica i bavio se nezahvalnim poslom sredivanja stanja u finansijama.interesi trajni. ušavši u direktan sukob sa premijerom. Položaji na celu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u meduvremenu od DS. Dakle. Ðelic je parafirao sporazum sa EU i veruje da ce ga uskoro i potpisati. ne razlikuju se mnogo . a šta je metafizika prema Ðelicu. „On je odlucio.škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo iskljucivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan. Bio je direktor najvece evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistocnu Evropu. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pamecu vec su i siromašni vrlinama a. i covek se meri po bogatstvu. do 1997. Gradanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. Potpuno je drugacija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na celu britanske misije u Beogradu od 1992. Van Gog. a u vreme protesta zbog krade glasova na izborima 1996. jer ovo je doba Ðelica. bar do sada. verovatno su imucni samo manama. vec njegov izbor”. Hegel. kao i deo njegove vlade. nikoga ne odreduju pare vec pamet i dostignuce. 9. koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. Marks. po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. da mi ogranici kontakte. pitanje ne zaslužuje odgovor. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak. dok je njegov americki kolega Ricard Majls obišao „Sartid” – „tvrdavu socijalisticke privrede”. Stekao je nadimak Boža Derikoža. a uživa poštovanje i Katolicke crkve. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slucaju strpljive tolerancije. Copic. Ako bi neko osporio neku od vrednosti ceka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. Pun samopouzdanja i energije. koje su napustili da bi pomogali Srbiji. i pored razlike u stilu. Ima nešto i u pitanju kako ste postali bogati. . Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najvece firme u Srbiji. Naše društvo pociva na cinjenici da li ste bogati ili niste. izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“.vodi poslove evropskih integracija. Došao nam je u pomoc i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i politickih struktura. Opametio se medu nama. a prestižni „Forbs“ ga je svrstao medu 100 mladih svetskih lidera. njegovi politicki protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Ðelicev licni imetak. oktobra 2000. opozicija se žalila na njegovo ponašanje.. Kocic. “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju. 10. Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. ono je samo cinjenica po kojoj se ljudi razlikuju. i nove „intervencionisticke” u kojoj diplomata koristeci znacaj svoje zemlje pokušava da direktno utice na politiku manje države. Aristotel. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na pocetku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali medu nama. Božidar Ðelic. “. ne mešajuci se mnogo u politicke sporove. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševica i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima. kojoj je pristupio po atentatu na Ðindica. Kant. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajucu ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari.” BOŽIDAR ÐELIC je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“. iz perspektive Božidara Ðelica. bio kandidovan za premijera. Crnjanski. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. ništa. On je cak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti. Inace. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše.

„Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“.Šta o njemu misle drugi poglavari. najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“.000 radnika i posluje na tri najveca svetska tržišta . preko svoje trgovinske kuce „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu. restorani „London“. Nenad Popovic.” 12. Privatnim poslom bavi se od 1989.” . a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. pristao bih da nestanem a da ne bude zlocina“. obrazlažuci da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“. Vuk Hamovic. zatim „Albus“. “kao i vecina modernih biznismena. a pokriva znacajan deo uvoza elektricne energije u Grcku. živi i radi u Londonu. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. fabriku šporeta „Milan Blagojevic“. hoteli „Kasina“ i „Park“. „Ratar“. „Sunce“. misli su koje patrijarh cesto izgovara. a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta. u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemackim gigantom „Nordcuker“. Makedoniju. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja. U školi je imao dvojku iz veronauke. mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“. ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. posle iskustva sa trgovinom strujom. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grcke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. „Vital“. Roden je 11. “jedan od kljucnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji. drži najvece šecerane. Kostic poseduje još nekoliko preduzeca i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. cerke firme Energoprojekta. „Srbolek“. procenjuje se na 75 miliona evra. a na austrijskoj berzi energije je medu tri vodece firme po obimu transakcija. ne pojavljuje se cesto u javnosti. Najznacajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju. Jedni kažu da se travama sam izlecio od tuberkuloze koju je dobio kada je skocio u nabujalu Drinu da spase svog daka.” 13. a od 1992. ciji je vlasnik ili zakupac. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“. novembra je na lecenju u VMA i redovno se pricešcuje.. Vojin Lazarevic. Cesto su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim politicarima. Albaniju.” 15. Kupio je „Rubin“. u slavonskom selu Kucanci kao Gojko Stojcevic. izbegava pojavljivanje u javnosti. a promet firme je oko 20 miliona evra. Od 13. koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5. Miodrag Kostic. Njegovog imena. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine . Poceo je sa proizvodnjom cigareta. molitvi. a drugi da se molio. „Budimo ljudi“.” 14. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeca iz „Minel holding“. Kostic je postao i ozbiljan medunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. pa sva posluju sa velikim uspehom. kao suvlasnik firme EFT. nema ni iza jedne privatizacije preduzeca u Srbiji. U Hrvatskoj i Madarskoj se takode smatra vodecim trgovcem. Crnu Goru i Sloveniju. “vlasnik preduzeca „Invej“. “u okviru svoje kompanije „MK grupa“. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu..u Rusiji. po istom principu ponaša se i u biznisu.„Medela“. navodeci da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara. zvanicno. SAD i Kini. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeca i uspeo da ih podigne na noge. podvigu. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti. “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik medunarodne grupacije ABS holding. septembra 1914. i da ce u fokusu njenog rada bice trgovina i poljoprivreda.” 11. „Kada bih bio i poslednji Srbin. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu. Predrag Rankovic Peconi. spavanju i u radu. do kada je bio direktor „Energodate“. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeca „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta.

Ova firma osnovana je 2004. dve najvece prehrambene industrije u Sloveniji. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”. pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja. kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“. za koji je nemacka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. u saradnji sa lokalnom opštinom. što je najvrednija kupovina u istoriji nemacke kompanije stare 111 godina. U ovom slucaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”.513 milijardi evra. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom racunu iz 2005. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. Rešenjem iz juna 2005. predsednika komisije. a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar.” Kako je preduzece “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji.16. dostigla skoro šest milijardi dinara.8 miliona korisnika u Srbiji. Na Srebrnom jezeru. golf i teniske terene“. onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeca “Soko Štark”.. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu ucestvovale poznate licnosti.” 17. mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od licnih dohodaka 1990. Babic kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove. Slobodan Vucicevic. Još 1989. godine. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. godine isplatila 480. a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“. a onda i clanova komisije. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog coveka 2006. kaže. kupio je 350 hektara zemljišta. u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe cija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Bec-Moskva. pre svega Milka Štimca..4 miliona evra. “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca. odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što cine. „Telenor“ je jedan od vodecih svetskih mobilnih operatera. Mada nije bilo moguce zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okoncanja sudskog postupka. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007. “predsednik „Droga Kolinska“.8% ukupnog kapitala preduzeca. sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta. i sekretara Olivere Savovic. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22. te da je vršacko preduzece preuzelo vodecu stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“. Preduzece je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara. Ovo je trebalo da povuce krivicnu odgovornost. Za pola godine. Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1. Toplica Spasojevic. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. godine. Stajn Erik Velan. a vrednost akcije pala je na 261 dinar. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“. što znaci i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu. godine i nije imala promena na racunu kao da nije poslovala. pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca.” 18. „Želim da napravim turisticki brend. Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. da izgradim hotele. Miodrag Babic. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. Kako je slovenacka firma “Droga Kolinska” . ali nije. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara.” 19. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. ukljucujuci i više od 2. “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji.

godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije. velicine bataljona (250 ljudi) u Avganistan. “vlasnik najvece televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. Miroslav Deronjic. U vreme sukoba na Kosovu 1999. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjica. vlasnik je izdavacke kuce „Siti rekords“.. potpukovnik Branislav Puhac. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popovic optužio je Vojsku da je cuvala Mladica. ali vecinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. godine je ucestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okoncan rat u Bosni.. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“.. Trenutno je ambasador Nemacke u Londonu. ali su celnici Vojske negirali njegovo postojanje. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“. Bugarskoj.. Makedoniji.. Od 2001. “Soko Štark” je mogao biti otuden po zakonu ove zemlje samo na Berzi ili putem Ponude za preuzimanje. jer je višestruko kompromitovan. MILAN ZARIC prisustvovao je. 1995.” General.” 22.. Vucicevic je samo najamni radnik mnogo jaceg “konzorcijuma”. do 2006.. ucestvovali su u napadu na Glogovo.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. SAD. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora... Volfgang Išinger. Australiji i Kanadi. navodeci da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topcideru. licni telohranitelj Mladica poslednjih desetak godina.postala vlasnik vecinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vucicevica. Željko Mitrovic. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . ukljucujuci. marta bio u kasarni "Topcider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu.. “predstavnik EU u posrednickoj trojci Kontakt grupe koja je sacinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. Cesto se pominje po aferam. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. mada su analiticari tvrdili da to nece biti moguce. 2. osoba koja ce razgovarati sa Amerikancima”. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. Napravio je grešku u prezimenu i sledeci dan ispostavilo se da se radi o Puhalu. Milana Zarica.. bio je nemacki ambasador u Vašingtonu. clan Drinske grupe VRS. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom americke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovica tokom posete Vašingtonu. a on je podveo “Soko Štark” slovenackom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede. decembra 2000. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Cosic izjavio je da zna za . Pošto je objavljeno da je na sudenju za atentat na premijera Srbije Zorana Ðindica vojnik po ugovoru Siniša Glišic svedocio da je 12. 50. Ovo drugo uradeno je mimo zakona. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naredenje za napad i spaljivanje Glogova. Mitrovic je pokrenuo sopstvenu produkciju. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca. Krajem 2000. Tokom napada. 20. u tacki 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. godine. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala ciji su programi veoma gledani u Sloveniji. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zaric. 9 maja 1992.to je državna tajna. Pocetkom 2005. avio-kompaniju „Er Pink“. Rade Bulatovic . kao pomocnik ministra odbrane SRJ.” 21. a optužuju ga da je 2005. nacelnik ABHO. fabrike za štampanje CD i DVD izdanja.. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. u našoj dijaspori u Evropi.

. nalaze se i u kasarni u "Tocideru". Medutim. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe.kad su ga postavili. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. iz jedne kasarne u Kraljevu. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. Citav "slucaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i ucešce u "slucaju general Mladic".Puhala. Ðogo je Mladica dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. delovi 46. jer su pod vidom "pomoci onom coveku" od dobrostojecih pojedinaca i preduzeca. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on licno i njegova partija ostanu cisti. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da pocne. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. u Treci bulevar. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladic. a i rešio problem za koji je on bio ubeden da se "jednom mora rešiti". što mogu da posvedoce najveci funkcioneri iz Republike Srpske. na Bežanijskoj kosi. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševica i direktora policije Dragomira Andana. u kojoj Puhalo radi. u intervjuu. Zato je na celo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stankovic. Drugi problem rešen je na nacin na koji se u realizaciju zadatka uvlaci Vojska. pozadina slucaja: “Prava je istina da su slucaj "Mladicevi jataci". Mladic se ponovo prebacuje na Novi Beograd. kao predsednik SRJ i glavnokomandujuci u Vojsci. Mladic je odande prebacen na drugu lokaciju u Novom Beogradu. iskljucivo s ciljem ocuvanja svojih pozicija. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". Cilj je bio prinuditi Ðindica da krene u hapšenje generala Mladica. Tada se Mladicu gubi trag. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. da formalno. Oni su živi i mogu da to posvedoce. Stanarinu i sve racune placao je vojni pilot u penziji Stanko Ristic. odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. uz pomoc dva najveca špijuna iz Republike Srpske. Dok je na celu Vlade bio Zoran Ðindic. kod porodice Vaskovic. Potom Mladic biva smešten u stanu optuženog Ratka Vucetica u Ulici Pede Milosavljevica 24. a odatle u Crnotravsku. Akcija skrivanja Mladica od Haškog tribunala pocinje u junu 2002. Poslednji dan 2005. do pocetka 2005. Optuženi Ljiljana i njena deca su rodaci Jove Ðoga. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladicev jatak. prikriju svoju stvarnu ulogu. penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Jovo Ðogo. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. Radi istine treba reci da Zoran Ðindic nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oci. koja bi kao formalno nestranacka institucija bila izvršilac tog prljavog posla. a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. Citav taj period on to nije radio iz ubedenja i patriotskih razloga. 28. preko svojih ljudi. ali da ga nije vidao u Topcideru. gde su bili njihovi ljudi. Jovo Ðogo. godine bio je Vojislav Koštunica. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristic. cime bi ga dalje kompromitovao. a zatim u Jurija Gagarina 134. preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbedenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. u javnosti.. treba naci nacin da se to nikada ne desi". koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio licno uvredenim i koji je vec i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. Koštunica. jun 2006. u stan sina optuženog Marka Lugonje. da dode do sukoba i krvoprolica. logisticke brigade. jer "do izbora ima još dve godine". otkrio je šta je.” Imate li dokaze za optužbe na Koštunicin racun? . vec iskljucivo iz licnih interesa. Ratko Mladic je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rodak. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. Takode. Rade Bulatovic i Dragan Jocic. osmislili i montirali licno Vojislav Koštunica. a potajno. Na toj adresi je Mladic bio mesec dana. Penzionisani pukovnik VSCG. po njemu. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. licno je odobravao zaštitu i pomoc generalu Mladicu.” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reci . Kljucna licnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladica od oktobra 2000.

23.10 maja 2007. Ðunic je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade. u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . On je bio jedan od najbližih Mladicevih saradnika.” 24. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvic.. godine Zoran Stankovic. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen nacin njegovog penzionisanja i njegov dalji status. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kucevu..2008. Evo. pod uslovom da bude javno.“Postoje svi materijalni dokazi i njih cu izneti na sudenju. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zaric. Nikolicevu kampanju radi americka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. Da li je tacno da se sve do 2005.Nikolic je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone. U suprotnom. ni ja ni moja odbrana necemo pristati na bilo kakvo sudenje. prvi covek „Dilojta“ za Srbiju i region. general Milan Zaric ucestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmocnijih. .” 25. Oni su savetovali Nikolicu da bude mekši i. godine.” . Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvucen iz aviona na liniji za Moskvu. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu.. najveceg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao celik u vrednosti od 664. Danko Ðunic. general Milan Zaric je zamenik nacelnika Generalštaba. kome je trebalo da pocne sudenje za pomaganje. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“.2006. godine proizveo 2 miliona tona celika. Zdravka Ponoša. Utvrdeno je. na Aerodromu Nikola Tesla sprecen je beg Marka Lugonje. cije je sedište u po tajnovitosti vec cuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju. Ricard Vic. Vic istice da je namera ovog giganta. da stvori uslove kako bi tokom 2008. koga je licno Boris Tadic progurao na to mesto .” Pukovnik Ðogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladic koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadredeni silnim generalima? Ko je. godine. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. sada jedan od glavnih progonitelja. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladica da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica.2009.02. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21. Istina je da je general Mladic bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002.6 miliona evra u 80 zemalja sveta.. da je general Mladic i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. do 2007. o cemu je uredno obavešten Hag.. Od 2003. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva. Tomislav Nikolic. general Savetnik Miodrag Panceski Prvi sekretar Marija Trifunovic-Ljubojevic Treci sekretar Marina Milanovic-Ilic Menadžer kancelarije Branislav Zdravkovic 11. septembra 2006. Danko Ðunic je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje. “najozbiljniji protivkandidat Borisu Tadicu za predsednika Srbije. novembra 2007.. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim medunarodnim organizacijama u Becu: Šef Misije Miroslava Beham. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN receno da su dobili dokumentaciju od zvanicnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladic zvanicno penzionisan u maju 2002. “od 6. vidao s generalom Mladicem. general pukovnik Milan Zaric je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije.

“. da se cesto ne zna ko je stvarno kupac. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji cine MPC kompa-nija. zgrada BIGZ-a. Matic je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. clanovi ove organizacije. Karakteristicno za ovu. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni.26. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. „NBS ce biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprecavanja rasta inflacije. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Medunarodnom monetarnom fondu u martu 2007. niti je fotografisan. godine. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajucim sudom u Srbiji. posednici manjih imanja .000 kvadrata u Beogradu.. godine. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zecevicem. bogataš je cija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. Miškoviceva "Delta" ce morati da se zadovolji samo šoping molom.. Iz mladalackog perioda upamcen je kao najbrži vozac motora od Šibenika do Benkovca.. posle održanog 14. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. koji ce graditi na svom delu.200 ljudi.do 10 hektara zemlje? Da li ce. i on to ne krije. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. kaže Jelašic. Medutim. Ko je. Vlasnik bivše zgrade CK na Ušcu zida šoping mol od 131. Navija za Crvenu zvezdu. Internešnel trejding partners iz Londona. “stabilan dinar. Za razliku od svojih kolega. Družini srpskih biznismena. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašic. niti je njegova fotografija ikad objavljena. Kao vlasnik kompanije MPC Matic se svrstava medu 10 najbogatijih ljudi Srbije. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. koji su tokom tranzicije pokupovali veci deo srpske privrede. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. Petar Matic kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. Procene upucenih kažu da spada medu pet najbogatijih ljudi u Srbiji. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi.. Matic je vrlo kratko živeo u Sloveniji. U njegovom posedu su „Imo centri“. najznacajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1. i mnoge druge transakcije. Matic nikada nije dao intervju. pridružio se do marta 2007. Peter Matic. vlasnik i predsednik "MPC holdinga". prvo su brutalno izbaceni od strane JUL-a. Roden je u Mariboru septembra 1966. Roditelji su se preselili u Benkovac. Tek ce se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. Majka i otac su mu stomatolozi. Roden je u selu Baja u Madarskoj. Da li su to možda seljaci. zbog "uspešnosti" buducih veleposednika.. ponovo postati bezemljaši. Umesto toga. poslovna zgrada u Novom Beogradu. Petar Matic. na novom Beogradu. pa kao takvi. a potom. vlasnik MPC holdinga. osujetio je plan najbogatijeg coveka u Srbiji Miroslava Miškovica da na tom mestu. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. ova politicka organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. godine u Hrvatskoj. izmedu niškog autoputa i Bulevara oslobodenja.” U knjizi rodenih upisan kao PETER MATIC. Naime. kongresa obnove. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu poceli su je "arciti" i prodavati. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devicanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara . društvena svojina je degradirana. godine i Petar Matic. robne kuce „Planet“ u Beogradu i „Niš“. navedeni zemljoradnici. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. sa komadom hleba u torbici. zabeležila prethodne godine. Ovo zdanje izgradeno iz sredstava clanarine koju su placali clanovi SKJ.. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. Bio je najmladi guverner Narodne banke Jugoslavije. gde je u dosta slucajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. stoji neko drugi. pre nekoliko godina. Radovan Jelašic.” 27. gde i on ostaje sve do pred sam rat. Matic je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju.

Petar Matic otvara cetiri fri-šopa. a bice izgraden uz pomoc "sindiciranog kredita". Filipa Ceptera. gradi novi tržni centar. godine Matic je docekao spremno. Stanko Subotic Cane. Ali. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa.” 31. u ulici Dušana Vukasovica. Za 2. 1991. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice. Medunarodnog udruženja racunovoda. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti. suvlasnik „Eki investments“.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kucu "Planet". Matic u Beograd dolazi pred pocetak rata. supermoderan poslovni objekt. godine bio umešan u pljacku kioska i zbog toga osuden na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. ciji je clan od osnivanja. mestu najbogatijih ljudi jugoistocne Evrope. Sa Miodragom Kosticem.000 kvadrata uz zgradu CK. Clan je Udruženja americkih procenitelja. od 28. “nalazi se na 96. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovica. poznat pod nadimkom Baja Plavi. Osumnjicen je da je voda jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile medunarodnim švercom cigareta. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. 23. u koji je. Saveza ekonomista Srbije. sin predsednika. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. Maticeva firma je pocela sa izgradnjom šoping centra od 120.600 kvadrata platio je 4. Aleksandar Vlahovic. Promenu vlasti 2000.. Ovaj beogradski biznismen. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“. tvrde da bi najniža realna cena bila izmedu 15 i 20 miliona evra. godine. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu.” 30.5 miliona evra. Dobro upuceni tvrde . Na Novom Beogradu. Zadru i Šibeniku. “poslanik Demokratske stranke. kupac Robnih kuca „Beograd“. Petera Matica. Poslovnu karijeru Petra Matica pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. uložio 4 miliona evra.” 29. Matic je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovicem. i prodaje Slovencima. i zašto nije poštovana zakonska procedura. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. aprila 1998. Dragan Jocic .2007. nekoliko medija objavilo je da je 1981. a kasnije je snabdevao citavu Dalmaciju. kada je sa svojom bandom . Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. i uz pomoc Zorana Janjuševica nesmetano nastavio svoj posao.” Tabloid 135. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na granicnim prelazima bio i Marko Miloševic. Taj centar ce biti duplo veci od Miškovicevog i najveci na Balkanu. Miodraga Kostica. Graden je po uzoru na americke centre. U ovu kaznu uracunata je i osuda zbog krivicnog dela ucestvovanja u tuci. 28. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara. „Meril Linc“.. Strucnjaci. I dalje ne želi da kaže o cemu su on i Rade Bulatovic razgovarali s Miloradom Lukovicem Legijom u noci njegove predaje. jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. nalazi se van Srbije. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Ðindica. a firmu "Progres" još cuvaju ljudi iz Maticevog obezbedenja. Centar ce koštati 120 miliona evra.08. Kupuje fabriku carapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. “Dragan Jocic roden je u Beogradu. Na Novom Beogradu. sa Milijom Babovicem. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini americke ambasade. Matic je izgradio nov. juna raspisana Interpolova poternica.otkupi u bomba-rdovanju oštecenu zgradu Poslovnog centra "Ušce" i tu izgradi biznis kompleks. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede. godine. cigaretama i stranim picima. Od kada je za njim 15. a potom kupuje celu zgradu. “vlasnik „Verano motorsa“. za koju je platio 360 miliona evra. Iza njegove kupovine stoji grcki investicioni fond „Marfin“. cak su ga Amerikanci dizajnirali. UO „Erste banke“. Matic kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. Radomir Živanic.

a Jocic ga je potom penzionisao na mestu nacelnika OUP Vracar. komandira ove policijske stanice. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbedenje a potom u Specijalnoj antiteroristickoj jedinici. i predsednik Odbora za bezbednost. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajuci se mladošcu. U policiji je njen karton debeo. U njegovoj kriminalnoj grupi. pobegao u Nemacku. poznatijeg kao Vlada Klej (licni taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). Kada je Vladan Batic privoden u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. Vec sutradan istražni sudija. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. Jocic mu je grubo okrenuo leda. Potpredsednik DSS. vozila i odevne predmete za potrebe policije. U Smederevu je radio u preduzecu “Fagram”. Gospoda Šulajic je iz Zrenjanina. Unapredio ga je u cin majora. nacelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevica Gurija. I ona je. General Suzana Šulajic ostace upamcena i po nesvakidašnjem potezu. zloupotrebio službeni položaj. a potom u “Metalimpeks”. postavio je za nacelnika Uprave policije MUP Srbije. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. Cesto se tukla sa svojim mužem. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. bio je i Zoran Amidžic.uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladic izgubio oko. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukica postavio potpukovnika Miroslava Miloševica. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. Imenovanjem Suzane Šulejic na mesto nacelnika Uprave za ljudske resurse. Izazvao je pometnju u redovima policije. nakon razbijanja njihove grupe. Na ovoj teritoriji je. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. spremna da se zakune kako Jocic ispija oštra pica u kafanama u radno vreme ali i posle njega. Dragan Jocic primio je u policiju. od koga se razvela. a konacno. iste veceri oglasio se ministar Jocic. koje je zaposlio ministar Dragan Jocic. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 nacelnika sekretarijata i 15 nacelnika uprava policije. Loleta je ministar Jocic zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. a potom postavio za nacelnika Uprave za zajednicke poslove MUP-a Srbije. kad ga je zapamtila. koji se trudio da od njega napravi advokata i coveka. Ona se žalila kako tog coveka ne vida i ne zna kako izgleda. nabavljajuci opremu. gde su našli utocicte u grupi Ljube Zemunca. ordinirao i Dragan Jocic. i pored cinjenice da je više puta krivicno osudivan. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. zvani Lole. Mladena Kuribaka. Dejan Matic je diplomirani ekonomista. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragica. kao i Vladan Batic. oružje. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. S njim je Jocic. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batica. samo nije velika politicka zvezda. zapošljavajuci ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. Ocito. preduzecu za trgovinu otpadnim materijalom. Tako tragikomicno zapocece svoj prvi mandat. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Baticeve zloupotrebe. sve je to Jocic bio. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. oslobodio je Batica odgovornosti. postavio je svog rodaka Borivoja Tešica. Bio je u Jocicevoj grupi na Zvezdari. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanovic. vladavinom uredbama. i da nastavlja intenzivnu istragu. za nacelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. na predlog javnog tužioca. Jocic je poceo da pljacka fondove ministarstva. navodno. . kao mlad. Svog pašenoga. Šulajicka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevica. u cinu pukovnika. Nacelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. narodni poslanik u tri mandata. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. a Nikolu Popovca. da pokrije kriminal svoje rodake Snežane Šulejic i ministra Jocica. Ispostavilo se da je vecina rukovodilaca koje je ministar Jocic doveo na kljucne funkcije. godine.

Ministar Jocic je agresivno primitivan covek. Ulagivao mu se. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasic. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. Najveci broj kršenja zakona tajkuna pretocen u krivicne prijave. ministar mesecno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. General je odbio da ucestvuje u pljackanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. Kada je on unapreden. služi svom sunarodniku Vojinu Lazarevicu. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševicem. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. Po zakonu o policiji. Tahir Hasanovic uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. a o tome svedoce kamere vojno-bezbednosne službe. svojim rodakom Borivojem Tešicem. a nacelnika odeljenja je poslao. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. koji je veštacio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovica. Posebno ogorcenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. ili ih. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. Vecina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima politickih stranaka debelo placa ministra Jocica. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. U sukob je ministar došao i sa smirenim covekom. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštacenje u Beogradu. za velike pare. Ministar Jocic javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. Oni koji ih bolje poznaju. Kada mu nacelnici kriminalistickih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljacki srpskih oligarha. preko specijalnog tužilaštva. a nakon štrajka policajaca. Okružen je svitom telohranitelja. opija se do besvesti. ministar Jocic zahteva da budu fiokirane. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovicem. komandantom Žandarmerije. rodaka Koštunicne žene. Na celu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radovic.Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica . Jocic je. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljovic. Protivteroristicku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlucio da on licno njome komanduje. Milana Jocic odala se životu. na celu s Petrom Damjancem i v. koje mu Miškoviceva svita prenosi na inostrane racune. gospoda Milana Jocic. Unizan je pred Miroslavom Miškovicem. nacelnikom Dejanom Svilarom. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. koji otvoreno. Jocic kaže . Supruga ministra policije. jer ministar Jocic pokriva sve tajkune. neovlašceno. da premijer Koštunica to ne opravda. odmah je reagovao penzionišuci inspektora Damjanca. podneli su tužiocu i zvanicnu krivicnu prijavu. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bracnog para Jocic. Jocic drži sve poluge rukovodenja. Na sastancima kolegijuma Jocic vreda prisutne. ima Voja da me kara”. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsicem. Ludo se provode.. odlazi u lovišta. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. ponašajuci se kao ulicar. na rad u Obrenovac. Narcisoidan je. Bolje upuceni znaju da ministar Jocic nije izlazio iz pantalona bivšem americkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu. inspektori ovog odeljenja. Ministar Jocic. stavlja ad akta. Na ovoj krivicnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu.d. Inspektori kriminalisticke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jociceve naloge o progonu policajaca. rodak Koštunicine službene žene. Ministar je narocito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. i pravi terevenke vikendima. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jocic ucini. Zbog muževljeve zauzetosti. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivicnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a. sve clanove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovica.. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeca mesta u javnim preduzecima. Jocicem. po kazni.“nemojte to nikome da kažete. Dragan Jocic je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”.

rece Dragan Jocic. Po završetku Pravnog fakulteta. Druga velika Nicoviceva kupovina u 2007. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. po ceni od 30. posle državnog PKB. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice.” 33. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. Jocic je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumacio kao “vojnicko pismo”.” Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. Nakon što je pocelo sudenje Ulemeku. a Pravni fakultet u Beogradu. Dejan Cvetkovic.7 miliona evra. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. Ðordije Nicovic poceo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. Svi pripadnici zemunskog klana. gde je i magistrirao. “vlasnik preduzeca „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Becej“. pravosudu. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih politickih nalogodavaca. Pohadao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodecih svetskih banaka. od Njujorka i Londona.1 milion evra. uopšte. godine u Kolašinu. i dalje su u bekstvu. Vrlo brzo je umesto pravnim poceo da se bavi ekonomskim poslovima. Jocic smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”.III Deo 32. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. Ne odustaje od svoje teške retorike. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i clan Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Cedomir Jovanovic kandidovao za predsednika. januara tacno znati koliko u Srbiji ima narkomana“. i predsednik Americke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvecih stranih kompanija u Srbiji. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja odredenu kakofoniju informacija. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. Školovao se i obucavao za dilera i brokera. Upravo Jocic je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. Ubijen je jedan zašticeni svedok u procesu za Ðindicevo ubistvo. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja.(SAJ) obavi vežbu oslobadanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. Bio je gradonacelnik Cacka. godine. Velimir Ilic. Boravio je i radio nekoliko godina na vodecim svetskim berzama. prvi opozicioni gradonacelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševica.” ÐORÐIJE NICOVIC je roden 1951. i jedan od kandidata na predsednickim izborima. Jocic je toliko daleko od stvarnog obracuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovica koga su Grci uhapsili.” Dragan Jocic je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovica. u vreme pobune “crvenih beretki”. Ðordije Nicovic. osim Miloša Simovica. U Narodnoj banci je prešao put od . Jocic je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. jer ce se na taj nacin posle 20. Hteo je.” 34. Srednju školu je završio u Peci. do Ciriha i Tokija. drugi po velicini u Srbiji. Bio je to prvi slucaj da je policija zemlje domacina ušla u neku zgradu americke ambasade u njenoj istoriji. može da šteti pogotovo MUP-u i. informiše o dogadajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. a konferencije po “potrebi”. drži ministar Jocic. da mu se ovde nema šta zameriti.

fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. Od 2002. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. 35. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma. Olimpijskog komiteta. zrenjaninskog „Dijamanta“. ali i da privatizacije javnih preduzeca Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu.” 40. kako mnogi navode. Predrag Bubalo. DIN. “predsednik koncerna „Agrokor“. Žarko Zecevic. Draško Petrovic. godine u Vladicinom Hanu. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu. Vecina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u .. “potpredsednica „Delte“. Milka Forcan. Završila je Ekonomski fakultet. “bivši generalni sekretar FK Partizan. Proglašen je za bankara 2006. i bio je clan menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog pocetka.” 36. Raspadom bivše Jugoslavije 1992. i dalje slovi za jednog od najmocnijih ljudi srpskog sporta. Druga lokacija na kojoj je vidan Bubalo ili clanovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorcolu. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog. U 1995. U poslednje cetiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. Ivica Todoric. “generalni direktor Duvanske industrije Niš. koja je vlasnik najveceg trgovackog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj.. Ni prica o planiranoj izgradnji stadiona nije završena.000 i 200.000 evra. Oliver Regl. U Srbiji saraduje s mnogim privrednicima.” PREDRAG BUBALO roden je 1954. izmedu 150.” 41.” 38. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. zbog cega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. Skip Bornhiter. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u citavoj prestonici. To su najskuplji stanovi u Beogradu.. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih clanova Saveta da se nadu pod njenim vodstvom.” 37. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada.dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000.” 39. godini. jedini clan Koštunicine vlade sa privrednickim iskustvom. najvece hrvatske privatne firme. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. Ðordije Nicovic napušta Narodnu banku i pocinje da se bavi privatnim biznisom. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moci ce da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. Zecevic nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji. eticko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima.. U „Delti“ je punih 15 godina.700 ljudi. Novaka Ðokovica i Jelene Jankovic. najvece kompanije u regionu. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije vidale ili Bubala ili clanove njegove porodice kako u razlicitim periodima dolazi u "svoje" stanove. tako da postoji velika verovatnoca da bi Zecevic kroz sportsko društvo mogao da bude ukljucen u jedan od najvecih projekata Partizana. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je casopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate. istovremeno i najveceg centra moci u Srbiji. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Za sada. godne. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije. ciji proizvodi cine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. “ministar trgovine i usluga.

godine osnovao je poslovni sistem. do jula 2008. Budžet NIP za 2008. Živkovic izgubila je poverenje gradana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. odluci mimo nas da taj stan izda ili proda”. ne vecem od par hiljada evra. Vrata su okrecena u belo. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. Druga kamera. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. a da je 40 miliona dinara minimum koji ce opštine dobiti. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Suboticem. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih dogadaja i jednog od najvecih oglašivaca u pisanim medijima. Tek 2005. Nije Ðilas imao novac. država Srbija. izabran za clana Predsedništva za Beograda.koja je podignuta tek 2006. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Multikom . a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. Vec 2001. Od osnivackog uloga. februara 2006. Nešto ranije. Brava je nova. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. novembra 2008. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. Dragan Ðilas. se nakon izbora za gradonacelnika Beograda našao u sukobu interesa. a zapravo lovca na visoku funkciju:". od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. advokatski tim Stanka Subotica Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. a od maja 2007. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. Srucio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovica iz pozicije simpatizera stranke. koja su vremenom požutela. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu vec nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzecu. Zato je sasvim logicno da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS Boris Tadic. a drugi u Vuka Karadžica. Vlada koju je predvodio g. Neverovatno zvuci da je ovaj covek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenaden: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. godine. Prema svim istraživanjima. koja deluje prilicno novo. Službena biografija gradonacelnika Beograda Dragana Ðilasa govori o mladom i uspešnom coveku cija slava tece od 1991. Neslužbena biografija govori nešto drugo.” DRAGAN ÐILAS. godine. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. Ðilas je najavio da ce ove godine novcana sredstva biti direktno rasporedena i lokalnim samoupravama. tokom 2004. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. zatražio da mu Ambasada Nemacke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC. a bice finansiran 971 projekat. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševicem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata protiv ondašnjeg režima. Od te 2004. 42. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovodenje Nacionalnog investicionog plana. Božidar Ðurkovic. To je cinjenica i gotovo. zvanicno smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrica da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Panceva. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. navodeci kao razlog optužnicu protiv Subotica .. S druge strane. iznosi 47 milijardi dinara.. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji. 24. za razliku od vrata stanara preko puta. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. godine. Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skocila vrednost. i da je odmah postao clan Izvršnog i Glavnog odbora. nego su mu otvorili vrata medija. Dragan Ðilas osniva firmu Dajrekt medija. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. Jedino je moguce da vlasnik. rejting vlade i samog Zorana Živkovica je bio izuzetno nizak. Svojevremeno je Dragan Ðilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao peruci prozore u Londonu. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. Ðilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivac „Dajrekt medije“. specijalna.stanu broj 2. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. Pa i samo clanstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živkovic vec Tadic". Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. godine.

otvarajuci širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. Efes Vajfert. Kraftfuds. Osnivac je i predsednica Udruženja .8 miliona evra. Ðilas je zaradio 83. Džonson i Džonson i mnoge druge. cime je ušao medu nekoliko najprofitabilnijih firmi. Dragan Ðilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata..group.5 miliona evra. nocu. Cak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. BBDO Sarajevo (48%). a vodio Dragan Ðilas. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. pomocnik ministra. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Ðilas. sa osnivackim ulogom od blizu 1. ciji je prihod 2006. Ðilasom nema šale. Štark. mogao je samo neko ko je imao politicke koncesije. novi gradonacelnik je covek cije su graditeljske ambicije ocigledne. Dragoslav Ilic i Nebojša Garic. Zašto je baš Ðilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. Bajersdorf Hamburg. Ðilas. Niti Ilic više pominje Ðilasa.u Srbiji.3 miliona. Firma Dragana Ðilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. Cuveni su njegovi televizijski obracuni sa Velimirom Ilicem. Ilic 1. Bilo je za ocekivati da taj monopol ima na televiziji B92 ciji je bio suosnivac. a njegova supruga Milica. ili 49 % vlasništva. a prihod njegove kompanije povecan je za skoro 50% u odnosu na 2006. “samo povremeno se ukljucuje u aktivni politicki život Srbije. godine. Ružica Ðindic. Bambi. Aleksandar Tijanic. Podravka. Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006.. u kojima ga je Ilic redovno nazivao lopovom i prevarantom. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. Multikom group je vec 2006. a osnivaci su bili Dragan Ðilas. Da li je Dragan Ðilas studirao na Mašinskom. doduše kao razvedeni. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeci ovu budžetsku ustanovu za licnu promociju. Henkel. Tokom 2007. Sa g. pre svega kroz podršku koju pruža politickoj opciji Borisa Tadica. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). Delta DMD. Multikom group je osnovan 2005. Loreal. Njegova sloboda da bira koga ce da reklamira stvorena je protivzakonito. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji poceo je da širi i na druge države u regionu. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. Knjaz Miloš. poseduje stan na Vracaru od 110 kvadrata. koji su odjednom prestali. Anemicna Antimonopolska komisija ne može Ðilasu ništa. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. Posle mesec dana. Ðilas je uložio oko 1. uštedevinu od 799 evra i oko milion dinara. razoblicavajuci njegove poslovne i politicke manipulacije. 43. Banka Inteza. Dnevnik "Kurir" je odlucio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Ðilasa od supruge Milice Delevic-Ðilas. ali doci u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. Osim kontrole elektronskog prostora. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze. Frikom. a odštampano. godine. Imlek. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštunicinoj vladi bio je ministar. i sadašnji. i firma Emoušn prodakšn. a ostali su i u Cvetkovicevoj (Tadicevoj). godine zaradio tacno 55 miliona evra. Apatinsku pivaru. novo izdanje. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate gradani. godine bio oko cetiri miliona evra. automobil "SAAB" iz 2003. niti Ðilas progovara o Ilicu. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i clan je Predsedništva DS. godine. Deo Multikom group cine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn.4 miliona evra. i ceo tiraž "Kurira" je isecen. godinu. Njegova supruga ima kucu od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". Ðilasova. zvanicno. Dragan Ðilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. Ðilas je. pretvorila se u sprdnju sa gradanima. Nektar. a Garic oko 200 hiljada evra. EFG Eurobank. MDI internacional Prag (28%).

podrška na tom putu nece izostati. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom. godine. prema podacima Agencije za privredne registre.” 47. koja na tržištu Rusije. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog coveka 2007. Milan Rodic. Madlen Cepter. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treci covek naše najvece kompanije. “generalni direktor „Salforda“. “lider Liberalno-demokratske partije. “prvi covek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. MP3 plejere i navigacione uredaje. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Ðindica. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuce TV pretplate. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju racunara. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. “ambasador Nemacke u Srbiji.000 poslovnih partnera. Kuca na cijem je celu „uporno“ proizvodi gubitke.” 44.” 48. Ljajic je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veca Vojvodine.500 zaposlenih i 5. ali i da znacajno podigne gledanost. Slobodan Petrovic.” 54. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autisticne dece. Rasim Ljajic. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistocnoj Evropi. Veselin Jevrosimovic. Ivana Veselinovic. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije. Bojan Pajtic. Jedan od najoštrijih kriticara SRS i. procenjen je na oko 145 miliona evra. vlasnika najvecih mlekara u Srbiji koji je . “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve. Cedomir Jovanovic. Aleksandar Tijanic. Takode je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujuceg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinaci ga u „preporuku“. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. Stefanos Vafidis.” 55.” 49.” 50. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa.„Prvo deca“. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuce. izjavio je. „Tempo pridruživanja EU diktirace Srbija. kandidat na predstojecim predsednickim izborima. i da bi trebalo da bude promenjen nacin na koji ce se utvrdivati visina penzija. Jevrosimovic je odnedavno sponzor zagrebacke Cibone. Sigurno. Kapital novosadske pivare. jedan od najpoznatijih novinara.” 53.” 45. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. Donedavno je bila jedina žena clan kluba „Privrednik“. Možda sam i zbog toga veci optimista kada je u pitanju buducnost Srbije nego mnogi Srbi“. najviše u Francuskoj. a trenutno ima više od 1. Volfram Mas. “mecena umetnika. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da ce najveci poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu. Od 2003.” 51.” 52. Branislav Grujic. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da ce penzije u Srbiji uskoro biti povecane. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžacke demokratske partije. kako kaže.” 46. “direktor Javnog servisa RTS.

Svetlana Vukajlovic. postavši vlasnik „Voda vode“. i namjerava ojacati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. zbog sumnje da su monopolisti. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. Rodoljub Draškovic kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. regionalnog lidera u proizvodnji vocnih sokova. prema kojoj ce Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenacki Merkator. Posebno ce se ispitati okolnosti vezane za .bio je Miškovicev ultimatum Rodoljubu Draškovicu. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“.kupio „Bambi“ i fabriku cokolade „Banat“.000 evra. Sajmon Grej. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Markovic prodao ovo preduzece jesu finansijske poteškoce. izjavio je). koji je vec prisutan na tom tržištu preko trgovackog lanca Konzum. ili ce te Mlada odmah uhapsiti “ . a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstice ili precutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. cigaretama. koji nisu dobijali povoljne kredite.” 56. Vlade Divac. koji se nisu bavili alkoholom. Miroslav Miškovic je od Rodoljuba Draškovica.” 59.000 evra. Radun je jedan od najmladih izvršnih direktora u zemlji. Dušan Petrovic. Rodeni brat Vuka Draškovica koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. oteo sve prodajne objekte. trgovacki deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo ciji je vlasnik Rodoljub Draškovic. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. Markovic je Draškovicu prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surcinu. “proslavljeni košarkaš.” 58. cije je predsedništvo najavilo je da ce zajedno sa DSS i NS na predsednickim izborima podržati Velimira Ilica. Rodoljub Draškovic. koji nisu bili vezani uz državni aparat. skoro bez naknade.” 57. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji. “prva žena na celu RZZO u istoriji.” 62. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. Od prošle godine je clan Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogucila svim osiguranicima u Srbiji da se lece i na VMA. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoricu. “ministar pravde. osim uspešnih humanitarnih akcija ukljucio se i u biznis. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. “vecinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. Iako su procenitelji ove osiguravajuce kuce. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. Markovic je imao problema sa naplatom osiguranja.oni su sacuvali slobodu i mogli da posluju”. 2008. Ili ceš da mi ustupiš prodavnice ‘Takova’. Ivica Todoric kupio je SL Gros. isplaceno je svega 100. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Backe Palanke. prodajom oružja . Sulejman Ugljanin. jedne od vodecih firmi srpske konditorske industrije. koja se bavi preradom voca i povrca i proizvodnjom biskvita. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“. Istice da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011. drogama.” 61. godina. naftom. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike. Bojan Radun.” 60.” Dragoljub Markovic ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškovicu. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. nekadašnjeg „Krmivo produkta“.

Cajetina.o. na osnovu kojih su raspolagali daleko vecim brojem akcija od stvarnog. kupio 20. ali je Beštic.o. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. bivši direktor Dijamant banke. godine. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. u meduvremenu. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. d. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Kneževic i Todoric prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili nacin kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. navodno. po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. Naime. preko svog podredenog Društva Takovo Agrar d. Fabrika iz Cajetine. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a. Evo originalnog rešenja koje je Draškovic ponudio dobavljacima u “pismu o dobrim namerama” 10. Beštic se sastaje sa Božidarom Ðelicem i Rodoljubom Draškovicem. Kakav je kvalitete mesnih preradevina koje Beštic prodaje po Srbiji. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovcani kapital preduzeca upisane su 81. Cajetina. pozvao 27 deonicara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave.preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d.D. uz discount. jer je od cinjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. Kneževic je u julu 2001. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljaca. koristeci položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima. Industrija mesa Zlatibor a.o. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. bilo je i osam pokojnika. u koji je došao kao izbeglica. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih preradevina. U maju 2008. zloupotreba dvojice osudenih u vezi je s komisionim poslovima izmedu Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštecena za 1. Cajetina.o. podneta maja 2003. dok je drugooptuženi Ðuro Kesic. koje je odvezao u Cajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeca Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljaca.d. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. ciji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštic. Beograd“. preko. kojima duguje oko 15 miliona evra. vecinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. Na toj listi. dobio kaznu od osam meseci zatvora. Optužnica protiv Sava Kneževica.o. da bi izbegao porez. spreman da ucestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a. Podsecam da su svi brujali da je Kneževic mimo berze prodao Todoricu akcije. na ime isporucene robe. Beograd. Borivoje Beštic ucio se u Sarajevu. Pretpostavlja se da je Ivica Todoric. osnivac ovog preduzeca je firma „Adison intertrejd inc. marta 2005. odbacena je zbog zastarelosti. Zvanicno. Ova firma je osnovana 31. Koncern Swisslion Takovo.. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovicem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovicem. godine. Cak je i sedište kompanije registrovano na kucnoj adresi Kneževicevih u Beogradu. Cajetina je u finansijskoj blokadi vec više od 60 dana. što je osnov za pokretanje stecajnog postupka.d. a vlasnik je Ljiljana Kneževic.Takovo preko svog podredenog društva Takovo Agrar d. Kneževic je osuden na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali.d. Beograd Vam nudi sledece moguce opcije sanacije: .o.. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. kao magacioner u Beku.. anonimne firme DSDB. mašina.o. . oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . materijalnu štetu ce neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a. Trident trust kompani limited“ sa Devicanskih ostrva.872 akcije „Dijamanta“. Gospodin Draškovic je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor. ostale mnogobrojne afere.otkup potraživanja. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“.. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževica.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“. u slucaju pokretanja stecajnog postupka. ali nažalost. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza. Poslednja velika prevara tandema Beštic-Janjic je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek. Kneževica su teretili da je. godine. uslovno na tri godine. aditiva. supruga Save Kneževica. Cajetina.o. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa. Medutim. Lopovskoj umetnosti.pretvaranje potraživanja u dugorocni kredit sa .i 24. Novac je Beštic prebacivao na svoju firmu A. Beograd. koju je kupio Rodoljub Draškovic je u blokadi. Iza Beštica su u Beogradu.2 miliona dinara. Kontrole nema. jer Beštic ima ogromne pare. cija vrednost prelazi 10 miliona evra. ciji je vlasnik bila Ljiljana Kneževic.336 deonica. neposredno pre Todoricevog preuzimanja vecinskog vlasništva.

Rec je o vrlo rizicnim grupama. U dobrom broju slucajeva ulazak u svet modne industrije. gde se cesto u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od moguceg "skretanja s pravog puta" angažovanih. „Metalac“ je 2007. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". na osnovu ugovora o buducoj poslovnoj saradnji.06.grejs periodom. Fahreta Živojinovic. bliski saradnik predsednika Borisa Tadica. 67. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“. Vida Petrovic-Škero. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znaci da dovoljno zaraduju i za sebe i za druge). imaju vrlo jake pozicije.Jahic da poseti njihove terevenke. uz minimalnu kamatnu stopu.” 66. . ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu. Emir Kusturica.” Mnogo ljudi. inace. “najpopularnija pevacica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji. gde mu je bracni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. Dragan Ðilas poveo se za predlogom bracnog para Živojinovic . 63. U stvari.2005. . Mladic koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlacnijih sportova za mlade u Srbiji. Uz atmosferu koja prilici balkanskim snobovima..” .” 65. Cajetina. “predsednica Vrhovnog suda Srbije.konverzija potraživanja u kapital.. U Beogradu i Srbiji mnogo toga pocinje preko modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugovic (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). Sa suprugom Slobodanom Živojinovicem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. pomocnik ministra inostranih poslova. agencije peru ruke od seks trafikinga. Srdan Šaper.” Da li su Fahreta Jahic. najvecu produkcijsku kucu u regionu. koje price o slavi. samo ne u meri i na nacin na koji se to danas dešava. a sa Sašom Popovicem osnovala je „Grand“. Takode je cinjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo. a koji ce neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. uz pomoc Verice Rakocevic i slicnih. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog. Dragoljub Vukadinovic.otpis potraživanja. koja je. Aleksandar Vulin. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistocnu Evropu i clan Glavnog odbora DS. Gde su one završile i ko je u javnosti cuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome cuti. Slobodan Živojinovic. jedna je od osnivaca Društva sudija Srbije. poput "Elita" i slicnih. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“.. na cije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. cega u ovom poslu uvek ima. taj posao bivao je sve unosniji. ocekujuci pocetak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”. Tahir Hasanovic. “treci teniser sveta. zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delevic-Ðilas.” 64. ispred studija TV Pink. Milan Gutovic. Rodoljub Draškovic. guralo se 26. medu kojima i Milorad Vucelic. pune tri decenije je u preduzecu.d. Nenad Canak. Novak Ðokovic. Miodrag Kostic. podvodenja u prostituciju i drugih nepodopština. Starost devojaka cesto ne prelazi 16 godina. Cinjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-cetiri devojke. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i decaka. Kako je ekonomsko i politicko stanje u državi bivalo sve gore. "modela" pomažu sami roditelji. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. Poslednjih desetak godina domace agencije aktivno ucestvuju u medunarodnoj trgovini "novih lica". Miroslav Miškovic i Milija Babovic imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je placen porez na prihod gradana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije. A to nije najsrecniji nacin da se uspe u životu.” 68.

medicinske eksperimente u srpskim klinikama. Posle žalbe. na cijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuca da ''nisu za javnu upotrebu''. Mentor gospodina Milosavljevica. 69. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". Ovaj lek farmaceutske kuce iz Filadelfije (SAD). Tada je Rakicev tim uzeo ogromne pare. clan Munove sekte. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. i osposobi zgradu KCS. u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. Farmaceutske kuce.SONJA MANOJLOVIC. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. Ovaj mladic je bio osuden na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovica na beogradskoj "Marakani". Ministar nije odgovorio. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakic. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove cije delovanje nije ispitano. koji se uglavnom završavaju smrcu pacijenata. koji . poput . pokušao da u Srbiji. sprovodi reforme u zdravstvu. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Ðordevica.” TOMICA MILOSAVLJEVIC. a to piše na kutijama u koje su pakovani. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markovicu. vrši opite. koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. koji nije odobren za prodaju u apotekama. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. za racun farmaceutskih kuca. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevica ima dvadesetak profesora univerziteta.” Sudija Dragiša Ðordevic je bio i predsedavajuci sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Ðindica. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakic. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. VSS je preinacio odluku i rešenje. Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovica osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolica i pokušaja ubistva Vuka Draškovica. koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. odnosno stvaranje novih lekova. obavljeno istraživanja novih lekova. cijih pet spratova još nije u upotrebi. izmedu ostalih i ICN Milana Panica. u 43 odsto slucajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. Te eksperimente odobravaju Eticki komiteti Klinickog centra Srbije. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanoviceva molba. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevica. koji je pre dvadeset godina. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. Nikoli Curcicu i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. odbio njegovu molbu za uslovni otpust. kao ministar zdravlja. Clanovi veca su bile i sudije Sonja Manojlovic i Miodrag Vicentijevic. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. Tomica Milosavljevic. specijalista interne medicine . Zahvaljujuci ministru zdravlja Milosavljevicu.endokrinolog u Klinickom centru Zvezdara. Medutim."avandia" i "actos". Srpski lekari. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg nacelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovica iz zatvora "Zabela". za njegovih mandata. Sudija Ðordevic bio je i predsednik veca koje je ukinulo presudu navijacu "Crvene zvezde" Urošu Mišicu. Oni se prihvataju da godišnje vrše. zapoceo je gradnju zgrade Klinickog centra Srbije. odobrio je. voda Munove sekte u Srbiji. za racun stranih kompanija. Sonju Manojlovic i Miodraga Vicentijevica zbog nesavesnog i nestrucnog vršenja sudijske dužnosti.

Reforma zdravstva nije uspešna. i placaju se velike pare za njihovo usavršavanje. . Srbija od medunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lecenje. A Srbija još uvek nije clanica organizacije "Eurotransplant". Podseca li Tomica Milosavljevica na savremenu verziju nacistickog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevica. Na nabavkama skupih medicinskih uredaja zgrcu se velike pare. radi obuke za primenu BRAHI terapije. kontroverznih lekara i farmakomafije. ništa nije uradeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. Inace. Doskorašnji americki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". ljubavnica profesora Ljubisava Rakica. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. Odlaskom ambasadora Polta. za potrebe centra za onkologiju . pa su kljucni problemi. zbog cega nam je tržište organa ograniceno. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. navodimo slucaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija.odeljenje radioterapije. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. Primera radi. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. rec je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. taj metod lecenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. mada takva oprema ne postoji u Klinickom centru u Kragujevcu. i to odmah posle ubistva premijera Ðindica i raspada narko-tržišta.uglavnom pokrivaju najvažnije klinicke centre i institute. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" ciji se metod vec sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. Covek koji je. a ministar zdravlja Tomica Milosavljevic imao je dogovor s proizvodacem "Simensom" (rec je o kvalitetnijem skeneru). oprema je vredna milion evra. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. zbog provizije. Bolje je proverenim i efikasnim merama spreciti obolevanje ljudi. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. favorizujuci "Simens". što je. bez imalo stida i srama zapoceo je i svoj cetvrti mandat. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. a u Rusiji cak i zabranjen. Novosadski lekar Nikola Vuckovic. a "Simens" ministru uobicajeno odobrava proviziju od deset odsto. Tomica Milosavljevic je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. izgleda. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost gradana Srbije. Prema potpisanom ugovoru. da bude pod njenom kontrolom. banka je odobrila kredit. i tako pomažu Milosavljevicu da nabavkama opreme i lekova zgrce velika sredstava. Milosavljevic je ponovo ministar zahvaljujuci jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moci i finansijskim centrima u zemlji. Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Klinickog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. Iz donacije je obezbeden milion dolara. Jer. Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeca "Maksi tim". bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlacio kupovinu. docent Svetlana Žunic. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. U Klinickom centru u Kragujevcu. koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. izazvana prvenstveno hronicnim nezaraznim bolestima. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. Milosavljevic nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. kako tvrdi. vratio je terapiju opijatom "metodanom". Naime. ostali nedoreceni. nacelnik Klinike za bolesti zavisnosti Klinickog centra Vojvodine i šef "Metadon centra".

. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. “krunski princ. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. gradskim i republickim takmicenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. Kao i veliki broj privilegovane dece komunisticke nomenklature. Kompanija vec godinama povecava proizvodnju i proširuje delatnost. Nemšic je prvi covek „Mobilkom grupe“. Pobedivao je na opštinskim. „Levis“. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji. Stiven Džon Vordsvort. Lihteštajnu. Radio je 1992. u Vucicevoj biografiji piše da “vec od petnaeste godine paralelno sa ucenjem obavlja i razne poslove. u Engleskoj. intervjue i reportaže. U prošloj godini preduzece je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. Kao i Marko Miloševic. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno.” 74. i bio stipendista Fondacije za razvoj naucnog podmlatka. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. Tu pare same stižu.Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora.5 miliona evra koliko je platio za oslobadanje nakon otmice 2002.” 76. od fizickog rada na gradevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. kao novinar na „Kanalu S“ na Palama.” ALEKSANDAR VUCIC roden je 5. “ministar inostranih poslova Srbije. u vlasništvu „Telekom Austrija“.” 80. Vuk Jeremic.” 77. izmedu ostalog. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. a u Srbiju se vratio 2001. Zatražio je da mu clanovi zemunskog klana. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. Boris Nemšic. “vlasnik. bio je savetnik pri NATO. “predsednica sudskog veca koja je osudila ubice dr Zorana Ðindica. Sa odlicnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radicevic“ i Zemunsku gimnaziju. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. isplate 10.” 73. mestu medu 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistocne Evrope prema listi revizorske kuce „Dilojt“. Milosavljevic je imao. Republika Srpska. Školovao se u inostranstvu. 70. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Bugarskoj. “Bata“ i „Cezare Pacoti“.” 79. i 1993. Miljko Radisavljevic. sin kralja Petra II. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22. Hrvatskoj. Sloveniji. Dragan Nikolic. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja.” 75. marta 1970. „Džeger“. “potpisao cek na 320 miliona evra za treceg operatera mobilne telefonije u Srbiji. Srdan Bošnjakovic. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. usavršavao se u Brajtonu.” 71. Aleksandar Karadordevic. Milija Babovic. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. “britanski ambasador u Srbiji od 2006. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. Nenad Vucinic. Nata Mesarovic. blok iz sveta. jednog od najvecih izvoznika u Srbiji.” 72. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara. a posluje u Austriji. „Fešn kompani“ u cijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odece i obuce najpoznatijih proizvodaca: „Riplej“. Aleksandar Vucic. godine u Beogradu.” 78. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku.

Aleksandar Vucic izabran je za clana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za clana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. Vucic je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. prolazio je kroz naizmenicne periode saradnje sa i opozicije socijalistima.000 tadašnjih dinara zbog. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. Dve nedelje kasnije. aprila 1999. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. a sam Curuvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. drugi put u maju 2000. „veceg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. Danasa. Aleksandar Vucic postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovica koju cine SPS. kako je navedeno. Ovaj slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. retroaktivnim dejstvom Zakona. kada mu je Telekom Srbije iskljucio telefon zbog neizmirenog telefonskog racuna u iznosu od 150. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. i. godine. godine Vucic pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. i JUL.400.758 dinara. koji je uveo visoke novcane kazne za novinare cije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. Ukupne kazne izrecene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. po tužbi tzv. U maju 2000. Slavka Curuvije. marta 1998.200. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. juna 1998. Dve godine kasnije. postaje i njen generalni sekretar. nedeljniku „Evropljanin“ odredena je.1993. 13 dana pre Zakona. godine Aleksandru Vucicu je odreden porez na ekstraprofit u iznosu od 48. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. Vucic je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju. podnosili gradani ili organizacije. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen. sa 1. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. godine. U martu 2002. žene i decu“.000 dinara. Dok je bio direktor Hale Pinki. kao student trece godine Pravnog fakulteta. koji je proglašen za pocasnog gradanina Zemuna.000. godine bio je predmet javnog skandala.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“. te oko oglasa u stranackom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. i konacno na saveznim izborima 24. za vreme cijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. koji nije . U hali Pinki održani su neki videni mitinzi Srpske radikalne stranke. cime je „ugrozio sve gradane. U julu 2004. Sa svojom SRS. i ukinuo elementarne demokratske principe i medunarodno prihvacene norme. SRS. kao i miting u cast Žan-Mari Le Pena.500 evra. Vucic na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. godine.000 dinara. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. postao je direktor Sportsko-poslovnog centra „Pinki“. pozivajuci se na „protivdržavno i podrivajuce delovanje“ raznih vrsta. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takode donela ova Vlada. a na osnovu tužbi koje bi. Vucic je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Vece Republika prvi put u februaru 1998. godine dodelila Vlada. istice da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih mocnika u vodenju specijalnog rata protiv Srbije“. septembra 2000. „Dnevni telegraf“. Niz kazni se nastavlja. 24. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluce u roku od 24 casa. Njegov ministarski angažman ostaje upamcen po kontroverznom Zakonu o informisanju. sa 24 godine. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalistickoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“.

Iracani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. Ti ljudi su penzionisani. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili takticko-tehnicke zahteve. posao nabavke relejne i optotehnicke opreme. kum Borisa Tadica. Sva vozila su kvalitetna. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC.000 ploca koje proizvodi "Mile Dragic". Rodeni brat Stevana Nikcevica.5 miliona evra. godine sa 500 evra. Vucic je potom brzo pokrio dug. sledece 16. ali izabrano je finsko. Da ne pricam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog cijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. imali su zajednicku firmu koja se bavi prodajom oružja. 81. "Utvu" iz Panceva 20 miliona. septembra 2008. finska "patrija" i ruski BTR-90. nakon sukoba izmedu celnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomocnik i kum Ilija Pilipovic nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. za "Zastavu" pet miliona. koji je ispunio sve uslove. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. Prvi posao je dobila firma "Megalink". preduzece "Mile Dragic" iz Zrenjanina 110 miliona dolara.000 radnika u uslovima svetske krize. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. koji je tragicno nastradao u saobracajnoj nesreci. švajcarska "pirana". a za finsko moramo i to da kupujemo. Nikcevic ga je placao kao specijalnog savetnika. Potom u mestu Kisac u firmi "Novoteks" prepakuju. vredan 50 miliona. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i narucili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragic". Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolica.” . za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. Na osnivackoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. Vucic je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlacenje iz politickog života. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. i Dragan Šutanovac. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. i tako dalje. odakle je Šutanovac doveo Pilipovica. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. Na lokalnim izborima 2004. Nabavku borbenih oklopnih tockaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. a za ostatak od 65 miliona se ne zna. saopštio je da se prikljucuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolica. I kako sve ide preko SDPR. a vec pocetkom oktobra. nekadašnji izbacivac iz diskoteka. Iako ništa nije radio. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. na šta je skrenuta pažnja ministru. Posao nije dobio jeftiniji ponudac "Novatel". a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. jedan vredan 4.000 pancira i 300. Naruceno je 150. koja direktno utice i na borbenu gotovost vojske. Vucic se kandiduje za gradonacelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog coveka sa idejom i energijom. drugi 50 miliona evra. godine. 15. a kao razlog neplacanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. Pri tom. Ne samo da su Iracani prevareni vec je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10.placao 15 meseci. kome tamo miruje status. osnovana 2006. mada je duplo skuplje od ruskog. dobili uzorke kakve su želeli. Iracani su bili u Zrenjaninu. Zatim. kum Borisa Tadica. Dragan Šutanovac. Prve godine se isporucuju cetiri vozila. penzionisani general Božidar Delic: “Ocigledno da Ponoš nije želeo da ucestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. promovisao je Nikcevica kao ''coveka od poverenja''. Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR".

. 93. generalni direktor Elektroprivrede Srbije. odakle je odvezen za Beograd. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. 82. 91.” 92. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Indije. zaštitno lice „Hjundai“. Goran Ješic. gradski menadžer Beograda. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. “direktorka brokerske kuce „M&V investments“.” 22. predsednik „Simpa“ iz Vranja. Bojan Krišto. To što imamo odavno je prevazideno i važi za teritoriju SCG. Vlasnik suboticke „Super TV“. preduzeca koje beleži dvocifreni rast. direktor „Donkafe“. Nataša Kandic. gradonacelnica Novog Sada. cije ucešce u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treca je na svetu. Maja Gojkovic. Darko Babic. „Prins“.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. Željko Kneževic. Dušan Stupar. „Telekom“. „Mone“. Jovica Stefanovic Nini. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Secnja. Živorad Andelkovic. Bojan Stanojevic. 96. 88.Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG. direktor DHL u Beogradu. Njegov advokat Ljiljana Živkovic kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala. a grad je postao poznat po velikim investicijama. direktor JKP „Parking servis“. Zdravko Ponoš je bio svestan da ce istupom u javnosti ispasti žrtva. Jelena Jankovic. Milan Petrovic. bivši nacelnik DB Beograda. 86. 98. 95. Vladimir Ðordevic. a ne za Srbiju. Dragijana Radonjic-Petrovic. cetvrta teniserka na svetu. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. „Ribok“. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. Stefanovic se sredinom februara vratio u . Dragan Tomic. 84. preduzeca koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na podrucja koja su najjaca u proizvodnji nameštaja . šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. koje mu je bilo prvo radno mesto. “vlasnik pet privatizovanih firmi. 87. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. Jovica Stefanovic . 83. vlasnik „Vinarije Coka“. 85. 97. prvi covek opštine Indija. tekstilno preduzece „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. 89. Dragica Pilipovic Cefi.Italiju. 90. Nemacku. maja 2003.. Francusku i u skandinavske zemlje. direktorka Fonda za humanitarno pravo. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. ali time je ipak uspeo da spase cast oficirskog poziva. Ana Ivanovic. Privredna komora Srbije uvrstila ga je medu 20 najuspešnijih privrednika Srbije. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. 94. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Cili Pepersa“. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe.

Stefanovic je 1998. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. da krši sudske odluke.72% akcija ovog preduzeca. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeca “Medela”. pošto se uverio da Beogradska berza. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. kojim se potvrduje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. Žitomlin iz Niša. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. koji su to i bili pre fiktivnog uvecanja kapitala. Carsija je pricala da je pre ukidanja poternice. Deuric upozorava da Stefanovic ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljacka imovinu “Jugoremedije”. u vlasništvu “Jugoremedije”. i raspolaganje na drugi nacin imovinom fabrike lekova. U vlasništvu Stefanovica su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. dok zvanicno nije potvrdeno da je u Makedoniji. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. i drugim bankama i firmama u gradu. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okoncanja spora izmedu menadžmenta i akcionara. i “vidan u Nišu”. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. benzinska pumpa i druge firme. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. oktobra 2006. godine osumnjicen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašcenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. dokaz je da. koji cine apoteke. izdati još 1998. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. i Željkom Ražnatovicem Arkanom. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. Prilikom kupovine državnog dela kapitala . kaže Zdravko Deuric. “nesmetano prelazio granicu”. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. Time je potvrdena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. Od sada. postala vecinski vlasnik “Jugoremedije”. i da je za ovu robu utajio porez. oktobra prodao deo akcija “Medele”. Nini je akcije “Medele”. kao i Vide Uzelac. drogerije. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deuric podneo krivicne prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. godine. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševicem. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. ciji je vlasnik Stefanovic. u ovom slucaju. Kupac je opet “Menta”. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. nafte. mali akcionari preduzeca “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzecu “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otudenje i opterecenje. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasnickom statusau u “Jugoremediji”. koja poseduje 36. Prema izvodu iz Centralnog registra. posle koje je “Jaka 80”. na cijem celu je Stefanovic. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. u vlasništvu “Jugoremedije”.Niš. odluceno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuca. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. Srpskom komercijalnom bankom.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeca zalihe vredne 11 miliona evra. Jovica Stefanovic Nini i pored upozorenja Aleksandra Gracanca. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrecne informacije. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. Stefanovic je 2. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. niškog biznismena Jovice Stefanovica Ninija. pravda konacno trijumfuje. neposredno nakon dve krivicne prijave zbog privrednog kriminala. Drugim recima. prodao sebi. Govorilo se da je Stefanovic bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar nece preduzeti ništa da sprece nepoštovanje sudske presude. Medela iz Vrbasa. Stefanovic se sumnjici da je izvesne kolicine lekova. septembra 2002. Vetprom iz Novog Sada. pošto je Stefanovicev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. zatim kupca akcija te farmaceutske kuce firme “Menta” iz Padeja. Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu.

25. medu kojima je sa 1. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. Nini. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. Malverzacije Ninija razoblicene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. Ova dvojica biznismena verovatno ce neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajednicku upravu. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija.. upošljavanje novih 100 radnika i uvodenje standarda za izvoz u EU. a u tome mu pomoc daje Agencija za privredne registre. oktobra 2002. koliko su znali da ima. On je preko “zatecenog” Upravnog odbora pre tri dana cak dobio svog coveka za generalnog direktora. rekli su da je ovaj niški biznismen vecinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. “Vetproma” i “Luksola”. a to je dokapitalizacija. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. decembra 2007. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzecu. da bi prešli polovinu neko ce morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva.99%. koji iako je dobio privremene mere. “Stari” šestoclani UO. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini kozmetika” i “Nini farmacija”. nego cak za 48. Medutim. Medutim u “MV investmentu”.5% i ova brokerska kuca. Sve je uradeno posredstvom firme . Drugacije po zakonu i nije moglo. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. Mali akcionari podnose tužbu 9. godine protiv Ninija. doneta je juna 2006. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. Mali akcionari znaju da je 31. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji nacin da postanu apsolutne gazde. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajednickim delovanjem onemoguce Ninija i Peconija da im na bilo koji nacin obezvredi vlasništvo. vecinom glasova smenio je Ilica. “Medele”. Predraga Rankovica Peconija. opterecenje i raspolaganje imovinom preduzeca “Jugoremedija” AD do okoncanja sudskog spora. Nini je samo simbolicno kažnjen za prekršaj. imajuci u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zakljucen izmedu “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. maja 2006.05% akcija. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. verovatno da se pokaže pred Ninijem.Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. Jovica Stefanovic Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. koji ce izabrati i prvog coveka firme. Potpuna promena vlasništva. Decembra 2005. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. ponovo krši zakon. septembra 2002.77% akcija pošto ih je u meduvremenu van berze otkupio od Kostica. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzece nije dobilo strateškog partnera. kojom se zabranjuje otudenje. jer cim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. na celu sa Oliverom Marcetom. godine i njom je uvedena privremena mera do okoncanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnicka struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. brokerskoj kuci koja zastupa firmu “Nini”. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” cime preuzima 20% kapitala malih akcionara. on je to i ucinio. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana.99%. februara 2004.. gde je postao vlasnik 50. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. sve iz Niša. Jovica Stefanovic Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. posle “Jugoremedije”. koji je prisustvovao sednici. Ovom radnjom Nini postaje vecinski vlasnik preduzeca. godine takode izmedu gorepomenutih strana. “Sigmapharm”.

ocevu. kao kapital. Sanja Bokan. i dizanjem kredita od 200. Po rešenju Komisije. Posle ubistva Arkana. Jerkovic je i cuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Backoj Topoli. Nini je bio prinuden da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. Jerkoviceva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. medunarodni šverc cigaretama. Punih 20 godina Jerkovic je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih mocnika. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. Nenad Cekic. godine poceo se baviti privatnim preduzetništvom. Sve je stekao otimajuci preduzeca u kojima bi na sumnjiv nacin došao do polovine vlasnickog udela.069 akcija. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. Draginja Ðuric. još 1978. O tome svedoci preko 20 pokrenutih alii nikada okoncanih krivicnih prijava (krada i nelegalno posedovanje oružja. udovica Vanje Bokana. cerka bivšeg šefa VOS. Vojin Ðordevic. izdavanje menica bez pokrica direkciji za robne rezerve. zloupotreba službenog položaja. koja je vecinom kupio za 18 meseci.„Marko plus“. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. založivši. kupio deset firmi MILE JERKOVIC je sinonim za divljacku tranziciju u Srbiji. najpopularniji domaci pevac. Na taj nacin se ovaj covek naglo obogatio. direktorka „Banke Inteze“ 107. 100. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevoznickih preduzeca. Mile Jerkovic. predsednik Republicke radiodifuzne agencije 104. koje je uz pomoc Gorana Obradovica iz Agencije za privatizaciju kupovao . krada i švercovanje motornih vozila. Radoslav Veselinovic. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. predsednik „Galeb grupe“ 105. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole).970 dinara. bez saglasnosti. 101. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija. bratovu i vlastitu imovinu. U njegovom vlasništvu je cak 17 preduzeca. Kupovinu „Srboleka“. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). cim je stekao 40%. suprug cerke bivšeg šefa VOS. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. Veselin Simonovic. Kada je Arkan ubijen. cena naglo pala. godine osnovali Kostic i Nini i u nju. Nedeljka Boškovica 108. uz naduvavanje cene do 1. vlasnica „Štampe“. Miodrag Stojkovic. geneticar.410 dinara. podižuci ogromne kredite u “Metals banci”. koji su svi bili manje ili više neuspešni. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrduje da je on preko povezanih firmi. a u Istocnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. da bi. niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. Nedeljka Boškovica 103. glavni i odgovorni urednik „Blica“. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. nudenje i primanje mita. falsifikovanje službenih isprava. Zdravko Colic. 99. koju su maja 2006. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske maticne celije. deo klana Makse Catovica 102. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. Petar Petrov.

bivši obaveštajac RDB i Milorad Mircic. Preduzece “Topolatrans” iz Backe Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” ciji je direktor Ananije Pavicevic svesno odobrio ovoliko zaduženje. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Backa u Sivcu kod Sombora. odnosno davanje jemstva pravnim i fizickim licima…”). predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Backu Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. vozacem u “Topolatransu” je 1991. samo u poslednjih 18 meseci. cetvrti po velicini poseda u vlasništvu .000 evra) pošto mu je prethodno. tužilaštva i sudovi ništa ne cine da poremete ove planove. Sa svojim bratom. Drugi u grupi je Milanko Grbic „zaštitnik radnickih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobracaja koji se kod svake otimacine ili upada u novoosvojeno preduzece pojavljuje da bi ovoj otimacini dao kakav takav legitimitet.4 miliona evra. policija. Sigurno je da je u ovom delu angažovan veci broj lica. U svim novokupljenim preduzecima je potpuno nezakonito. koji su uspeli da preko nekoliko razlicitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeca po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovicev dugogodišnji zakup. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. godine. Jerkovic je kupio po pocetnoj ceni od 561. Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomocni radnik u Industriji mesa u Backoj Topoli. sencanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. po odluci direktora. Deo ovih planova razotkrili su Ðorde Ðordevic. u saradnji sa lokalnim mocnicima i upravom preduzeca nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja.04% akcija). tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. a od linca radnika spasila ga je policija. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerkovic je vlasnik 50. Treci u plejadi je Ananije Pavicevic koji je kao direktor Metals banke obezbedio. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeca “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. Ko je (ili ko su) cetvrti sa cuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. do onih koji preko veza i uticaja obezbeduju da lokalne vlasti. apostrofirajuci albanski lobi iz Crne Gore i nemacke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujuci ih i do petostruke vrednosti. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodicne imperije Matijevic podigao cenu s pocetnih 256. na novosadskim televizijama. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora. juli iz Šapca. S naoružanim obezbedenjem zauzeo je upravnu zgradu firme. kod koje je nastavio zaduživanje bez ogranicenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašcenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zakljucivanje Ugovora za neograniceno finansiranje i davanje jemstva…. tako da je Ražnatovicevo ubistvo za Mileta bilo kao . Pavicevic je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkovicu nikada nije falilo para. Preduzece za prevoz putnika 7. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerkovic kupovao izabrana preduzeca. gde je uz naoružano obezbedenje preoteo vlast. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. “Backe” u Sivcu.jednu po jednu. Na kraju je uz pomoc mocnika uspeo da otme ovo preduzece. pre svega po Vojvodini.2 miliona dinara na 1.000 hektara vojvodanskih oranica. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeca. unapreden u vozaca viljuškara. veliki broj krivicnih prijava i sudenja koja su u toku i po nekoliko godina. Zatim je sa Arkanom ucestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilicno zadužio. pocevši od onih koji obezbeduju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkovicu i slicnima za kupovinu svega i svacega. postao vlasnik oko 8. Slicno je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takode kupio kao jedini ponudac i po pocetnoj ceni.15 milijardi ili 14. Mile Jerkovic je po završetku šestog razreda osnovne škole odlucio da više da ide u školu. dok je Jerkovic komentarisao da ce kada Srbija ude u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. ali je sigurno da su ili iz najviših politickih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. a oni zaradili velike pare. gde je ubrzo. dižuci nicim pokrivene kredite iz “Metals banke”.

Višnja produkt je uz pomoc kredita od „cika Aneta”. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. godine sa cerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovicem osnovao je preduzece “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo placeno samo pola). U novembru 2005. jedan džip i jedan kombi. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kucu na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. uz strašne pritiske. što je pokrio fiktivnim placanjem neke robe. Ali. zamenio sa „Kamel”. sudenje na kome je prvooptuženi. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. a potom na više drugih racuna. 2004. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. oteo dokumenta i pecate. ni tužilaštvo. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeca oko 50 miliona dinara. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. a koristi se preko 70 miliona kratkorocnih kredita u Metals banci. pobrinuo Željko Malušic. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Backe Topole i oko 53. koji su odobravani preko noci i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. ali ga je. Mile je uspeo da osvoji 50. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. Mile je odmah sve racune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrecinske vecine stavio hipoteku na imovinu preduzeca kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeca. godine uz ogromnu pomoc Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavicevicu (G17 plus). Pošto je pritisak kredita u svim preduzecima postao pretežak. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. Pored toga. u septembru 2005. godine ucestvovao u medunarodnom švercu cigareta i bio uhvacen. po recima Jerkovica.nagrada teška nekoliko miliona maraka. i uz pritiske i pretnje akcionarima da vec prodate akcije ponovo prodaju njemu. godine kupila 170. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i poceli su da kupuju i najrazlicitija preduzeca.04% vlasništva nad “Autobanatom”. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkorocnih kredita i Metals banci placa preko 3. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzece DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu. Mile je 2000. podržava Ananija i Mileta i omogucava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja . nije mogao da ceka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzece. pošto je postao biznismen. U preduzecu u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putnickih automobila. Cim je novac pristigao preusmeren je na racune “Višnja produkta” i “Dumetika”. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. Vec postojeca preduzeca daju fiktivne garancije. godine ali je zataškan. ni sudstvo. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeca. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovica.000 akcija “Autobanata”. u stvari. Ostaje nejasno ko. Jedino što je obavezno kod cika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. do maja 2006. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa. Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrica u vrednosti od oko 60 miliona dinara.5 miliona dinara mesecne kamate.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. Ni policiju za privredni kriminal. i to po istom scenariju. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzece. nije okoncano. gde je trgovao akcijama izmedu svojih preduzeca. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci. godine osnovala preduzece “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivackim kapitalom od 500 evra (od cega je uplaceno samo pola). Najpre je Miletova cerka Višnja u martu 2005. ponovo od kredita Metals banke. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. Za to se. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivicnih dela. Krajem aprila i pocetkom maja 2006. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grkovic odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkorocnom kreditu od 45 miliona dinara.

Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. godine. Nikola Hajdin. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. Zahvaljujuci brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. u vlasništvu Dragana Markovica Palme. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. Zoološki vrt nosi naziv. Aleksandar Pravdic. Išak Šeps. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. A. ministar finansija 112. Slobodan Miloševic.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. Dragan Markovic Palma je politicku i poslovnu karijeru napravio kao clan SSJ. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . u Jagodini se gaji kult nasilja. predsednik SVM 110. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIC zv. Cudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. Mirko Cvetkovic. Nebojša Covic. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Milocevicevih ministara. da li sam osudivan. 111.s ponosom prica Palma. doživotno. JUL i SRS. direktor „Jat ervejz“ 117. Pod paravanom sporta i zdravog života. Saša Vlaisavljevic. licno je odredio kriterijume po kojima ce se u izbornoj godini prepoznavati “placenicki” i “patriotski” mediji. “pod potpunom je finansijskom i politickom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podsticu destabilizaciju Jugoslavije”. Markovic je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga.. ko mo je bio deda. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trecinu realne cene. mitropolit crnogorsko-primorski . Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprecavali su “patriotski” organi SPS. Slobodan Petrovic. Na celu opštine Palma se pokazao kao sposoban. Bivši predsednik SRJ. zašta se potrudio Goran Obradovic iz Agencije za privatizaciju) 109. savezni ministri za informacije i telekomunikacije. Dragan Markovic Palma. predsednik Srpske akademije nauka 113. programski se prikljucuje i TV Jagodina. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. jednog iz DS i jednog iz SRS. formira vecinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. cukundeda. pa naknadno naplacujuci od opštine. opštinska kuca nešto slabijeg kvaliteta. Ištvan Pastor.“Tigar”. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. Vladika Amfilohije. uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. izvodeci radove. a posebno Goran Matic i Ivan Markovic. pradeda. Tu su sve bili zreli mladici od 25 do 26 godina. Nije cudo što ce. dobrovoljno.kupovinu novih preduzeca. posle brojnih provera i komplikovane procedure. iz zahvalnosti. Za mene je bila cast služiti u Titovoj gardi” . ostati dužnik coveku koji ga je stvorio. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. Palma je u JNA bio Titov gardista. kaže Miloševic u listu Politika. a ja sam sa 19 bio najmladi. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. “U gardu nije mogao svako da ude! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve.. sklon samoubistvu.

kako posluje ta kompanija ce sama sebe zatvoriti"! Vlahovic je prenebregao cinjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. u jesen 2001. u pratnji dva Ceha: Martin Turecki i Ivan Mareš. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. Rase Starcanin. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. na cijem se celu nalazio Džordž Bobvoš.. Moglo se zakljuciti da se radi o potrccima centrale Lafarža. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu povecu prostoriju. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. Širak tada dolazi sa ciljem: Beocinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. Aleksandar Vlahovic. godine.” Po privatizaciji Beocinske fabrike cementa Nenad Canak oštro istupa u javnosti pretnjama .1 miliona evra). inace nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplacuje Pariskom klubu. a Londonski klub ce doci na red 2010. godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. Da li je za beocinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplacen sredstvima BFC. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta.neko je to krio sve vreme pregovora. u Beocin stiže ekipa Lafarža.Ako Beocinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. za 51% BFC-a. a za nju je placeno . Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina nece otpuštati tehnološki višak. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio medu prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). pod pritiskom i torturom. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre odredivala država. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda. Kamil Befa. sagradena u drugoj polovini '70-tih. Ministar Vlahovic dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto nece biti tehnološki višak! U jesen 2002. godine. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. pogoni za proizvodnju. 28. koštala je oko 300 miliona DEM. transport.manje. Ugovor 5 interesnih strana potpisan je izmedu 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beocinu). a cak ga ni potpisnici nisu videli. danas direktor madarskog Trigranita. da je linija za proizvodnju cementa. godine. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. vec su stavili "blanko" potpise. Martin Turecki. na stotine ocajnih radnika uzima mizernu otpremninu. Aleksandar Vlahovic daje izjavu: ". ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. ali vec u aprilu 2002. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno žurio da ovaj "posao" privede kraju. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). godine postojale su mnogo bolje ponude. Lafarž "ulazi u posed" BFC. 70% BFC-a prodato je za nekih 51. održavanje i cinjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. Posle ove posete. marta 2002.9 miliona USD. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. da su kupljeni brojni kamioni za transport. da je prethodnih godina uradeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM).. bice mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljackani. a cesto i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. iz menadžerske cetvorka Lafarža. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. 1997. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak.119. po kapacitetu i stanju ove dve cementare. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora . BFC je bila "teža" za oko trecinu. godine. U decembru 2001. bez stolica i stolova. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120.

ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beocinu i isplatu dividende malim akcionarima.. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. Podaci Doma zdravlja u Beocinu i Instituta za plucne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povecanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je.otpada. koji su ostali bez licne imovine. Što manje gradana Beocina u fabrici. i to zatrpavanje prašinom 2003. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beocin. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" . Tako je Lafarž. van berze. Ovde je u pitanju ocita laž. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. godini prodala svojih 15% akcija Beocinske fabrike cementa . godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . bez Lafarža. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. To je to krivicno delo. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1. takode. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. godini. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagaduju covekovu okolinu u Beocinu i šire. Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeca" sa Lafaržom je odbijen. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. samo je jedno od otvorenih. U ovom periodu je bilo više teško povredenih radnika. s druge strane. Lafarž se. beogradski nadbiskup . ali je u septembru 2003. gradanima Srbije. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. Tanja Mišcevic. Stanislav Hocevar. godine. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najvece cementare na Balkanu. osim za vreme bombardovanja i sankcija. Na stotine radnika sa prebivalištem van beocinske opštine radi u remontima BFC.6 miliona USD deficita BFC. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo. što znaci da su krenuli od nule. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kucama. godine vec je izvršeno tajno probno spaljivanje medicinskog otpada u BFC. što je. Osim što je oštetio državu Srbiju."bukagijama". 121. Istina je bila na drugoj strani. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova.popadale. godine opštinu Beocina prekrio sloj prašine. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je placena malim akcionarima. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž placala je jeftinije nego gradani Srbije za domacinstva. Cak su i strucnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odlicnom stanju .). ali ta mogucnost nije omogucena nijednom gradaninu beocinske opštine. neko je naneo štetu i malim akcionarima.. Vlada Srbije je u 2008. tipa petrol-koks sa vodom.3 miliona tona cementa u 2002. na žalost.francuskom Lafaržu. i kakav je uticaj sumporne kiseline.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beocinske opštine.6 miliona tona ostvarena još 1984. Kome je pretio Nenad Canak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepter-naselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je. godine. tokom 2002. manja je opasnosti od organizovanih protesta gradana. ostvarivala svake godine. a Bojan Pajtic nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. a pozivali su se na taj dug. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19.

a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. godine. strucnjak za transplantaciju jetre 133. Glam šoping i Men. Miroljub Jeftic. Vojko Ðukic. Nišu. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. Bivši direktor Decije klinike. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. „O sinema“. 2005. Mirko Petrovic. portparol Specijalnog suda 132. nacelnik VMA 128. Berner Kisler. godine: “Iako sam završio medicinu. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. morao da uzme otpremnine od 8. na Zlatiboru. Stajkovac je prešao iz DS. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. Petar Matijevic. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. Bogoljuba Karica. ambasador Rusije u Srbiji 134. i napustio ga je tiho.123. vecinu svog života bavio sam se uredenjem enterijera za kafice i klubove. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. „Ðardino“ i „Kuba libre“ u Podgorici. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. Best hom. direktor Klinickog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. dedinjskoj kuci od oko 400 kvadrata. Jahting end sejling vorld. dobila svoje šampione u školskom sportu. razrešen je “velikan sporta”. beogradski muftija 124. kada je izgledao perspektivan. profesor Dušan Šcepanovic. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobicniji kriminalac! Radi se o lažovu. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodicne fotografije snimljene u njegovoj. Veran Matic. prvi covek Radio i TV B92 131. Covek je sve vreme u protivzakonitom statusu. ekspert za EU 130. Milica Delevic. jer ga se pravosude plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci. predsednik UO u ostavci decje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. Jagodini. Hamdija Jusufspahic. Tužio sam ga. uclanio se u decembru 2004. Aleksandar Aleksejev. Gustavo Navaro. Miroslav Bogicevic. Secam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. U Pokret snaga Srbije.1 milion dinara. po 35-godišnjoj tradiciji. direktor „Dunav osiguranja“ 127. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. Izdaje casopise Best šop. Božina Radevic. potrebno je oko 5. . koji je “po Zakonu o radu”. Izdavacku kucu „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008.000 evra. irski pabovi u Beogradu. što je vrlo profitabilan posao. „Kalemegdanska terasa“. restoran „Mediteraneo“. Maja Kovacevic-Tomic. godine Srbija nije. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. i ubrzo je postao clan Predsedništva PSS. vlasnik mesare „Matijevic“ i veliki zemljoposednik 129. iako mu nikada nije produžen mandat. Boris Stajkovac. sa ogromnim dvorištem i bazenom. godine na svojoj kucnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. i to je maltene ostao do danas. „Rio Bravo“. U stranku Bogoljuba Karica. jednoj od najekskluzivnijih.

Obrad Sikimic. Vojislav Koštunica. direktor i odgovorni urednik Vecernjih novosti 9. vlasnica agencije „Lazana“. stav 2. Miroslav Miškovic.11. januara 2006. vlasnica agencije „Hedi“. samo u periodu od 1. „džipom“ ili motorima. Enisa Kucevic. glavni i odgovorni urednik lista Press 12. Jano Kuraji. Poreska utaja iz clana 229. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. a ostali prijavljeni ucestvovali kao pripadnici u vršenju krivicnih dela za koje se može izreci kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. KZ. Krivicnog zakonika. vlasnik agencije „Vesko“. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kucevic. po prijavi cine: 1. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. Asmir Kucevic. direktorka UNDP za Evropu 138. ministar poljoprivrede. 13. Slobodan Milosavljevic. U zajednickoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. Cedomir Jovanovic podneo je krivicnu prijavu protiv zlocinackog udruženja. KZ. Mladan Dinkic. ministar energetike 143. Božidar Ðelic. Aleksandar Popovic. Takav položaj Delti su omogucili predstavnici Vlade omogucavanjem .. Atila Mihok. direktor javnog servisa RTS 10. Ðuro Bilbija. Slobodan Milosavljevic. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11. direktor „Železnica Srbije“ 137. Olivera Radonjic.o. i to Zloupoteba monopolistickog položaja iz clana 232.„audijem TT“. Predrag Jevtovic. U obrazloženju se navodi: “.o. ministar ekonomije u Vladi 8. Darko Belišic. Antonije Kovacevic. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. decembra 2008. KZ. vlasnik agencije „Jevtovic“. godine. glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od pocetka 2004. a ostali prijavljeni krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. direktor „Blic Pressa“ 139. vlasnik agencije „Darko“.. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojece usluga. Zloupotreba službenog položaja iz clana 359.. Kori Udovicki. odgovorno lice preduzeca „Protekta“. Manojlo Vukotic. Delta je postala „vlasnik Srbije". Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovica sa predstavnicima vlasti u doba Miloševicevog režima kao i kroz identican odnos sa obe Koštunicine vlade. potpredsednik Vlade 4. Verica Barac. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeca „Media maks d. do 31.. vlasnica agencije „Ena“. Ðoko Kesic. koje. ministar poljoprivrede 23. Njemu su pomagali Miša Stojanovic. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara.. direktor „Petrohemije Pancevo“ 140. 136. Predrag Bubalo. Vojislav Koštunica organizovali zlocinacko udruženje. stav 1. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. cime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Miškovic i Vojislav Koštunica izvršili krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. predsednik Vlade Republike Srbije 3. Miroslav Miškovic i. Dragan Jocic.. Milanko Šarancic. Aleksandar Tijanic. Željko Cvijanovic. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2.“. KZ i Pranje novca iz clana 231. Velimir Pantovic. Zloupotreba ovlašcenja u privredi iz clana 238. predsednik LDP. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142.2007 . KZ.

Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). godine oznacen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina. šef misije MMF u Srbiji 149. Tomislav Karadžic.. clan Francuske akademije nauka 148.. Slobodan Milosavljevic. slikar. a odakle potice i znacajan deo njegovog bogatstva.. pretio je javno nezavisnim institucijama. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.” Milosavljevic je 5. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". oktobra Miloševicev režim urušen. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. U Demokratsku stranku uclanio se tek nakon atentata na Zorana Ðindica (kao uostalom i svi “nestranacki” ministri Vlahovic. godine docekao kao sveži clan DHSS. . broj Po-392/01 od 08. Slobodan Milosavljevic je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoc preduzeca Konzit ciji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andric Milosavljevic uradio naruceno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. što nedvosmisleno ukazuje na vezu izmedu Demokratske stranke i Delta holdinga. zvani .nelegalnog poslovanja.II odeljenje. direktor i urednik „Vecernjih novosti“ Kada je 5. direktor „Politika . Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljevic dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što ce ukinuti Savet. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovica štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jocic. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade. direktorka Beogradske berze 151. zaštitom od krivicnog gonjenja za najteža krivicna dela iz oblasti privrednog kriminala. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotic. godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka ciji je vlasnik Miroslav Miškovic bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. Advokat Draganic. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. koji je pripadnik istog zlocinackog udruženja.06. predsednik FK Partizan 150. Pitic.. oktobar 2000. Harald Hiršhofer. Gordana Dostanic. Miroslav Miškovic šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. koje je bilo monopolska roba. i bio je ucesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije.. UKP . javno su poznate. Vladimir Velickovic. Goran Pitic. Dokaz za ucešce ministra Jocica u zlocinackom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga. Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. ministar poljoprivrede. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zlocinackog udruženja Božidar Ðelic.Miroslav Miškovic je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. kada je zapocet unutarstranacki udar na sve pristalice Ðindiceve vizije. vec je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike. Vladana Batica. Srdan Janjicijevic.novine i magazini“.2001. zet matije Beckopvica 146. Lecic i Ðelic).. Manojlo Vukotic. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujuci za njihovu kooperativnost.

zastupnik ministra odbrane za bezbednost i clan Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. Manojlo Vukotic ima preko 70 godina života. godine.Manjo. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotic poklanja samom sebi. ciji otac je takode bio pod udarom zakona. a istraga još uvek stoji u mestu. Radio je paralelne poslove. do izdavanja knjiga. U tom trenutku Manojlo Vukotic imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. sa platom od nekoliko hiljada maraka. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekuliceve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. ali ga je vec dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno . ali je bio pošten i castan covek. direktorka Državne lutrije Srbije 154. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. U saradnji sa najvecim miljenikom Mire Markovic i direktorom carine. u kojem je. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljacka Srbiju. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. remeteci poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. godine. koji je morao da pokrene nakon što su doušnicke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”.000 DEM. iz Bara. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države.bezbednosne agencije. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. i isporucuje lekove. podigla je diplomu. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovica. Ostareli Manojlo Vukotic javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. i bio je u izuzetnim odnosima sa Miloševicem i Mirom Markovic. Laletom Sekulicem. takode. 152. Covek koji se u mladosti odrekao oca cetnika i nikada se sa njim nije sreo u životu. Aleksandru Nikitovicu. stavljajuci ih u svoj džep. i vec sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadica. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanovic. Pavle Bulatovic je bio protivnik politike Mila Ðukanovica. U novembru 2007. Ima njegov Aca da odluci kome ce ga dati. Svetko Kovac je kao general penzionisan 6. poarcio hiljade evra. koja ga je slala na specijalne zadatke. godine. ciji je vlasnik. Na konto Manojla Vukotica slilo se nekoliko miliona evra. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodic potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotica postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. poceo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. Pavle Bulatovic jeste bio protivnik režima Mila Ðukanovica. odnosno Mira Markovic. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. Bio je novinar i doušnik tajne policije. oktobra 2005. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatovic je ubijen! Izvesni major Saša Anovic. Kovaceva cerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu politickih nauka. otimaju sve što im pod ruku dode. Posle dolaska Zorana Stankovica. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. Milutin Mrkonjic. imao cak tri važne funkcije: bio je direktor VBA.000. koju kontroliše Vojska. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog dogadaja odnosi izmedu Srbije i Crne Gore su bili na granici kljucanja. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. Tijana Andelic. osnivajuci novo preduzece. . da ga DOS postavlja za prvog coveka svih izdanja “Borbe”. Crnogorci u Beogradu. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. Svetko Kovac. predsednicki kandidat SPS 153. u jednom momentu. nacelnik VBA SVETKO KOVAC je da je pocetkom 2006.. Nosio je papir sa pecatom Demohrišcanske stranke. pod zaštitom Vojislava Koštunice. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova.. U vreme najvecih sukoba Srbije i Crne Gore preduzece Habit farm trguje sa VMA. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatovic.

marta dali informaciju da ce bombardovanje poceti tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanic. pre komemoracije. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanica da ne dodeli pocasni znak ministru. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gracanin. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. covek Aleksandra Vasiljevica. prijatelj Mirjane Markovic. u Becnju kod Cacka. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžic. Krajem osamdesetih i pocetkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. kao gest kojim se zahvaljuje. Katanic je na dodeli rekao da je 2008. General Nedeljko Boškovic dobio je ponudu da casno ode. DRAGAN KATANIC roden je 14. General Aleksandar Dimitrijevic. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. koji je podneo ostavku. uspeo je da sacuva svoj bezbednosni integritet. u penziju. Sutradan je Ojdanic. kao izvršenje naredenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. znacilo je olakšanje u radu KOS. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanica zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. general-pukovnik u penziji. Bozidar Stevanovic. baš te kobne veceri razboli se i ne dode na posao. od 2000. Kada je ovaj covek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. Sašu Anovica posle tri meseci Svetko Kovac unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. dok je general Božidar Stevanovic to tvrdoglavo odbijao. jedina od grupe žurnalista koji su ga posecivali. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. KOS VJ. pre svega u ime roda RV i PVO. opet. Ostale struje. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. general Veljko Kadijevic i general Canadi. krajem 2008. kroz koje je on proveo radeci u ovom rodu. nacelnika ove uprave. Njemu je sugerisano da cuti. Slobodan Miloševic naredio je da prestanu obracuni unutar KOS. Saša Anovic je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulica. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovac. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevica. Stevan Mirkovic. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. Katanic je bio kandidat za nacelnika Generalštaba Vojske Srbije. marta 1999. a Pavkovic mesto nacelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slucajnosti. modelom i nacinom izvršenja prvog udara. pre. ali to predsednik SRJ nije odobrio. General Aleksandar Vasiljevic odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. posle sastanka sa Miloševicem. srušili su novinari sa kojima je pio. verovatno po necijem nalogu. komandanta RV i PVO. posle razbijanja SFRJ.Bulatovicev telohranitelj. uspeo je ovim presecanjem sukoba izmedu dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. Coveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. preuzeo dužnost ministra. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. godine General Katanic izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovica. da spreci razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. . pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. januara 1956. Kao komandant RV i PVO. Avgusta 2007. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjic. Ovakvo ponašanje generala Jurjevica neki tumace kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. Pukovnici Svetozar Matic i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. Dada Vujasinovic iz lista Duga je. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim kljucevima u JNA. bile su od minornog znacaja. po Katanicu. Trecu. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. neuspešnih. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. godine poklonio je letacki znak ministru odbrane Šutanovcu. a drugi. “Niko u RV i PVO nije bio iznenaden sa pocetkom. U prvoj su bili admirali Petar Simic i Božidar Grubešic.

lista ‘Srpska rec’ piše: “Po dolasku na celo Saveza komunista Srbije. Minovica… U svojoj istoriji kuca "Politika" nikada na svom celu nije imala coveka kao što je Dragan Hadži Antic. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. a Dragan Milanovic.000 dinara. Da li svi oni imaju veze sa gospodom Markovic. Oni koji su krenuli za Miloševicem i njegovom ženom. predsednica Fonda za politicku izuzetnost Sonja Liht je rodena u Subotici. Bio je elektricar u "Elektrodistribuciji". pa Radio TV-Politike. i tajanstveni filantrop Soroš. I bi tako. Upravo taj berzanski mešetar. iz obezbedenja Kompanije "Braca Karic". od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove cerke Marije". mada živi bezbožnickim životom. i od svetih otaca dobija ono "hadzi". u to vreme sporni novinar "Politike". Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Markovic. Dušana Mitevica i urednike TV-Bastilje. milijarder. ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj cerki? 26. Slobodan Miloševic je. zvanim “Joca Amsterdam”. poslednjeg premijera Jugoslavije. samo su slušali.DRAGAN HADŽI ANTIC danas ima firmu “Treci milenijum”. odlazi na Svetu Goru. dele na Njegove i Njene ljude. Kada je na vlast došao Miloševic. Struja. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocicem. bio je glavni urednik dnevne "Politike". tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. Struja slovi kao Njen covek.000 maraka. cesto se vida sa Marijom Miloševic. od viskija smrdi na kilometar. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. danima je plakala. Covek koji lici na bure. U službenoj biografiji Dragana Antica. plus honorari za clanstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. Njena pojava na prijemima smatrana je znacajnim društvenim dogadajem. Stefan Grubac. piše da ga je stipendirala americka Vlada. ali uši su ga dobro služile. Elektricar za niski napon. Zavladala je jedna . a nije lako ceo dan cucati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. Njegov vozac prima 4. povremeno zamenjujuci Zorana Todorovica – Kundaka. Iako izmedu njih ništa nije bilo. na celu je "Politike". ukinuo sve novine.” 155. Danas se oni. postavice Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. koji prima platu od svega 700 dinara. Škola mu nije išla. i koji. postala je aktivista Crvenog krsta. kažu. Smiljko Kostic. Tu su i izdaci za placanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanic i Bogdan Tirnanic redovni gosti. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". Susret sa mladalackim zabludama Sonja Liht ce doživeti u dogadajima od 1968. bio stipendista americke Vlade . sa neogranicenim ovlašcenjima. Nosio je burek Vibu. videla ga je kao “uplašenog starca” koji vuce Soroša za ruku i objašnjava da su cak i Slovenci obicne barabe. ne racunajuci pijacne izveštaje. Srbija je 9. dobro obavešteni Milovan Brkic u broju 157. Kao dak osnovne škole. a ne ljubitelji reformi. zvanog Struja. Cutao i slušao. popravljao osvetljenje. iz kojih Struja ne izbija. direktor kuce "Politika". Ureduje i "Pravoslavlje".godinu dana je proveo u Americi. Struja predstavlja sebe kao buduceg zeta. gradonacelnik Niša 156. Kad je cula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti.000 dinara. Mesecna plata Dragana Hadži Antica je 15. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovica. Marta 1991. Lidiji Vukicevic. na javnoj sceni. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovica.000 maraka za iznajmljivanje stana. Ima i svog telohranitelja. Polupismeni covek pocinje da se penje u kuci "Politika". Hjustona. Posle Njujorka. odrekli su se moralnih nacela i svojih stavova. Dragan Hadži Antic i Aleksandar Tijanic gori od Mitevica. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumac svih poslanica o ljudskim pravima. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoce. "Politika" mesecno placa 1. San Diega. a danas je prvi covek Novinsko-izdavacke i Radio-TV kuce "Politika". Sonja Liht. mesecno 5. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. avgusta 1996. i pred njim ce se otvoriti sva vrata.000 dinara. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. Posle je. u ime svoje ideologije.

Uplašen mogucnošcu da ga rodena majka optuži za laž. Istina je da smo je mi osnovali. naravno u dogovoru sa Udbom. kako bi “dobili” mene i “grupu”. orden Legije casti. predsednica Fonda za politicku izuzetnost. Autorka je brojnih tekstova u domacim i medunarodnim casopisima. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. odlucile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. Od 1991. Drugarica Liht postala je u meduvremenu fenomen “politicke izuzetnosti”. medu kojima nekoliko ženskih. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija. zbornicima i drugim publikacijama. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. Sa mnom i Milanom Nikolicem. Saveta Evropske fondacije za kulturu. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radnicku partiju. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. drugarica Liht je dobila i najviše odlicje Francuske. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu. za doprinos. Kao istraživacica. Otpor je bio žestok. posebno 1974. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajicImširovic. godine.postkomunisticka dekadencija. kada sam izašao iz zatvora. Soroševim stipendistom. bila je kopredsednica Helsinške skupštine gradana. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. Sonja Liht. Sonja Licht (kako piše na zvanicnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalisticke omladine Jugoslavije. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolica da je bio saosnivac.deo Mreže škola za politicke studije Saveta Evrope. povukao je svoje svedocenje. koristeci se institutom slobodnog . Sredinom osamdesetih ucestvuje u osnivanju više lokalnih i medunarodnih nevladinih organizacija. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. Centra za profesionalizaciju medija. Grupe 484. da se izdržavaju. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolicevu majku koja je u sud došla na štakama. vlasti su odmah posle 1968. a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. U tom periodu bila je clanica više upravnih odbora medunarodnih institucija. Sudu to nije smetalo da. gde sam dospeo po Titovom naredenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovica. kada osniva Fond za politicku izuzetnost . Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatovic.. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. cime je postala vitez. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht.jednog od najvecih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. ujedno je i clan Upravnog odbora East-West Instituta. dugo godina je radila u Institutu za medunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. Sonja Liht se nalazila na celu institucije. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki moguci pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. izjavom da literatura koju sam citao. Niko nema pojma o cemu je rec. do 1995.. Konacno. Nagrade za ljudska prava Medunarodne lige za ljudska prava. i tako održi kontinuitet totalitarizma. koalicije razlicitih gradanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-americkih zemalja.cemu god. Pavluško Imširovic: Miloševic je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. danas suprugom Sonje Liht. godinu. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . Poceli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovencana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju.

celni covek producentske kuce „Emoušn“ 164. predsednik „Petrobart-Avia“ . Demacija. takozvani Dobricin (Cosicev) odbor. svetski priznati slikar 165. Pred njim su u Politici cutali. Ivan Stankovic. Curguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. Uprkos tri decenije u novinarstvu. Za odbranu politike Vlade Srbije. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. Zoran Obradovic. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. Nebojša Šaponjic. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. odnosno Aliji Izetbegovicu i grupi. direktor agencije „Komjunis“ 158. UN i raznih CIA-ških organizacija.. Dimitrijevic je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. osnovana oko odbrane Gojka Ðoga. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. vec naš. Šešelj je s nama 1983. uglavnom. Znali su kuda ce to što kažu otici. Nikola Marjanovic. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetnickih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. Soroševe fondacije. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antica i Dušana Mitevica. Ljuba Popovic. Nebojša Nedeljkovic. Velimir Kazimir poceo je u Marksistickom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. Kao pandan. Žan-Fransoa Teral. ambasador Francuske u Srbiji 160. nije poznat široj javnosti. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. najigranija srpska dramska spisateljica 163. Goran Stamenkovic. suvlasnik „Grand produkcije“ 162. Veran Matic je angažovao svog druga Velimira Curguza Kazimira. Ali. branili Paragu. Onda je sve je zaboravljeno. koji je bio clan Helsinške federacije za ljudska prava. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Ðilas. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. dolazi 1986. 157. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Biljana Srbljanovic. stavljaju u dosijea.. jednog od najvecih uvoznika 159. Gotovca. On je prvobitno oznacavao intelektualnu i politicku nezavisnost od totalitarizma. Vasilije Micic. prezentujuci ga kao NVO.sudijskog uverenja. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167.. pre svega sindikata. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. vlasnik firme „Nelt“. Neko je brinuo. cetvoricu u Ljubljani. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. A onda je s nama hapšen 1984. SKJ osniva Odbor za ljudska i gradanska prava pri SSRN. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. Curguza krenula je kad je uhvacen da kao ovisnik krade po apotekama. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijevic. Šeksa. Nebojša Šaranovic. jer mi smo pratili sve politicke procese u SFRJ. Saša Popovic. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. Podredene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. direktor JP „Srbijavode“ 161. Dok je Politika u Miloševicevo vreme cišcena od nepodobnih. Njegovi izveštaji se. Uzlaznom linijom karijera g. direktor „Kapa Star Limited“ 168.

Mile Dragic. veliki tranzicioni gazda 172. Vladan Živadinovic. direktor TV Avala 181. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. proizvodac i trgovac vojnom opremom 177. Ernst Bode. Aleksandar Nikitovic. Aleksandar Andrejevic. Ljubomir Tadic. direktor „Stratedžik marketinga“ 193. Stavros Joanu.169. posle Kusturice. Dragan Ðuric. pravnik i filozof . savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošcu. Srdan Ðuric. Ðordo Antelj. Goran Paskaljevic. naš najpoznatiji muzicar u svetu 182. direktor „Medijum Galupa“ 194. pocasni predsednik FIBA 192. Srbobran Brankovic. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. predsednik LSV 170. kupac nekoliko preduzeca 184. Miroslav Živanov. sandžacki muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. Nenad Canak. direktor JP „Srbijašume“ 191. Muamer Zukorlic. najuspešniji srpski reditelj 187. Andrej Jovanovic. Ðura Obradovic. Goran Bregovic. Goran Vukovic. Srdan Bogosavljevic. Dušan Dunjic. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. vlasnik fabrike „Vujic“ Valjevo 188. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. direktor ARRI. direktor KBC „Dedinje“ 180. direktor „Nisala“ iz Niša 176. vlasnik gradevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. šef kabineta premijera Koštunice 173. Bora Stankovic. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. najveci akcionar „Agroživa“ iz Panceva 175. Boško Ðukanovic. Dejan Ilic. Vidoje Vujic. generalni direktor Novosadskog sajma 185. Jirgen Bakeberg.

Den Bejts. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minic.kaže Miloševic. direktor ''Jugoimport SDPR". direktor JP PTT Srbije 200. Kao cetrnaestogodišnji decak. Dragana Solomon. Ali vec je bilo kasno. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mladan Dinkic izjavio je da ce novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapredenje saobracajne infrastrukture. Stevan Nikcevic. I onda pocinju da se redaju afere. Raka Maric. koji organizuje Skijaški savez Srbije. apostrofirajuci vec dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Race. Svi napori da se ubica Slavka Curuvije izvede pred sud ostaju uzaludni. Kasnije ce se ispostaviti da je Nikcevicev udeo u Curuvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. sve do smaknuca. ciji je predsednik Mladan Dinkic. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Race. kojima se Stevan Nikcevic pere. Danica Draškovic naseda na ovu provokaciju. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Miloševic. ubrzo je bila usporena. a bice i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvodacu. Sa tog mesta. Sredinom 2006. Rene Miloševic je sponzor Ski festa. Podmukao. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvodanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. Goran Ciric. Rene Miloševic. Nikcevic instalira svoju bandu. što su za nas velike pare. nezaježljiv. najuticajniji domaci estradni menadžer 198. direktor „Intermosta“ Rene Miloševic roden je 26. prihvata dokument RDB o pracenju Curuvije na dan ubista. Nikcevic vrbuje drugog Živkovicevog pomocnika. Banda Stevana Nikcevica sve uspešno sabotira. Vec u februaru Nikcevic zaboravlja da se upoznao sa Danom Draškovic i postaje clan Demokratske stranke. Nije samo Curuvija stradao od Nikceviceve ruke. . osniva u Beogradu preduzece “Intermost”. “Intermost” a. Raspolažuci ogromnim kolicinama novca. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKCEVIC. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. koju je nekoliko meseci ranije napustio. Nikcevic se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. godine. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. informacijama i dosijeima. dok nam naši dužnici stalno obecavaju isplatu potraživanja. s roditeljima je otišao u Francusku. godine u Žabarima kod Velike Plane. Srpska javnost. Beograd je specijalizovano preduzece za izgradnju svih vrsta mostova.195. žedna pravih informacija o likvidaciji Curuvije. Zahvaljujuci ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. Kako je ovaj covek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. U Srbiju se vraca 2003. d. Podmece dokument o pracenju novinara Slavka Curuvije. ali ne dobijamo ništa . hidrotehnickih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. i vredi rasvetliti ucinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. posle koje radi u gradevinskom gigantu “VINCI”. Kao takav brzo je napredovao u službi. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. Stevan Nikcevic je radni vek poceo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije. U Francuskoj je poceo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. februara 1955. Bio je jedan od rukovodilaca. zao. Savezna vlada imenuje ga za pomocnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica. Kada je DOS preuzeo vlast.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. Danica Draškovic ga u oktobru 2000. Rade Šerbedžija.

morala. General policije Snežana Šulajic sa svojim sugradaninom Miletom Dragicem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. prekidajuci vec cvrste i zapocete ugovore o vojno . Nakon tih konsultacija..Cak se i Momir Gavrilovic. cinicno i surovo. Jocic o muckama cuti kao. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. prijatelje.jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. Stevan Nikcevic na racunu "Jugoimporta SDPR-a" zatice 200 hiljada dolara. 22. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". što gospodina Nikcevica strašno brine. Nakon streljanja premijera Ðindica. I bi tako. koji je obecao svojim pretpostavljenima da ce smeniti i uhapsiti Nikcevica menja odluku i Nikcevic ostaje. godine. Ministar Tadic obecava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic i ministar odbrane Prvoslav Davinic. Taj dan ostace upisan crnim slovima u istoriji vojske. posebno namenske. I novac i imovina ove ustanove bice meta Nikceviceve bande. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinica. insistirajuci da se Stevan Nikcevic ne smenjuje. Danas je Stanišic na slobodi. Boris odlucuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Americkih Država. Stevan Nikcevic pocinje da uništava namensku industriju. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadic. 20. Stanišic je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. Od ocekivanih Koštunicinih poteza nema ništa. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. Ali. sa Nikcevicem. kada je smena Nikcevica trebalo da se obavi. Boris Tadic postaje ministar odbrane. jer to nije dobro zbog javnosti. Stevan Nikcevic predaje tadašnjem americkom ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. . hladno. Nikcevic je preko svojih ljudi. Ipak niko nije ocekivao da Stevan Nikcevic postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. Njegova osionost toliko se smucila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen.tehnickoj saradnji sa drugim vojnim silama. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovica. septembra 2004. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehnicke saradnje sa Irakom. obilazi ambasadore. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. i prima lepe pare. U pljackanje "Jugomiporta SDPR-a" ukljucen je ministar policije Dragan Jocic. Njegov ministar Dragan Jocic je državljanin Crne Gore. Traži da ga Izraelci podrže u americkom kongresu kao demokratskog vodu u Srbiji. Ministar Davinic. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinicevo pracenje i razgovore sa americkim ambasadorom Majklom Poltom. A Stevan Nikcevic se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domacim mafijašima da je organizovao i kradu tašne Jovice Stanišica. septembra 2004. navodno slucajno. Za svoje savetnike Boris Tadic dovodi kumove. koristeci se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . Smišljeno. iskustva. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. sklapa neizvršive ugovore o vojno . Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadica tražeci od njega da utice da Stevan Nikcevic ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPRa". kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. Na dan kada je sprovoden u Hag. U "Jugoimportu SDPR" Nikcevic kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. ljude bez staža. on izricito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo..tehnickoj saradnji. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogucila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. a Jocic cuti. Prvoslav Davinic je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikcevica i Dragana Šutanovca. Smena Stevana Nikcevica je bila vec gotova stvar. Stevan Nikcevic je dobio zadatak da od vezanog Stanišica ukrade tašnu.

Na izborima 1992. predsednik SPS IVICA DACIC roden je 1. Milan Radonjic je pocetkom aprila 1999. koji se ubrzo ugasio. iako sam poznavao vecinu zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. bivšeg zamenika nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. izabran je na Drugom kongresu 26. Ivica Dacic. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren nacin završetka ovog procesa. Novinar Slavko Curuvija pracen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikcevic. Predsednik Socijalisticke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševica. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore slicnim recnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se . Bio je savezni je poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ od 1992. januara 1966. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. Na Šestom kongresu SPS. a prekinuo ga nekoliko minuta uoci streljanja. Gimnaziju je završio u Nišu. svi osim Stevana Nikcevica. saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. januara 2003. godine do januara 2001. godine. godine poslednjem radnom danu. Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. Od 2000. uvek tvrdio i sledece: "Iako sam pocetkom aprila 1999. On je na saslušanjima. gde je išao u osnovnu školu. godine postavljen za nacelnika Centra RDB-a Beograda. postavljen za nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. godine u Prizrenu. kao saucesnike u ubistvu svoga brata oznacava Stevana Nikcevica.Jovo Curuvija. pre svega SAD. Uzalud Jovo Curuvija moli da se Stevan Nikcevic makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po cijem je nalogu naredio višemesecno pracenje njegovog brata. 202. i decembru 2002. godine. Savezni poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. koji je proveo kao portparol stranke. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko pracenja Slavka Curuvije. a prvi ozbiljniji politicki angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. godine. održanom 18. odlukom tadašnjeg nacelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovica. Iste godine postaje portparol SPS i clan Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. oktobra 1992. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. poslanik je u republickom parlamentu i predsednik poslanicke grupe SPS. u svojim cestim obracanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. i clan Odbora za spoljnopoliticke odnose. i 1993. a od juna 1997. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. U najuže rukovodstvo stranke. „Teško je ocekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. za clana Izvršnog odbora Glavnog odbora. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. je bio clan Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veca Savezne skupštine. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitoradu kod Prokuplja. koji je u toku svih operativnih poslova". Medutim. godine. ukidanjem sankcija za medunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je medunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve zapocete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikcevicem. a Fakultet politickih nauka u Beogradu 1989. U istrazi povodom Curuvijinog ubistva. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Curuvije. februara 2000. Na toj funkciji ostaje do do 1992. u februaru 2000. Clan SPS-a je od sredine 1991. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. izmedu ostalog. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Ðindica. izjavio je 11. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veca gradana Savezne skupštine. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta.

gde je i on odrastao. On se razveo od žene Ljubice. Takozvani cuvari nacionalnih interesa dobro su izracunali koliko ce svoj patriotizam naplatiti. . a mislim da je još jasnije. nakon završetka studija. po trostruko vecoj ceni državnim preduzecima.. i legalizovace biznis. predsednik Lilic mu je hladno odbrusio . Pukovnik Stojadinovic je. predsednika Socijalisticke partije Srbije. Tadašnji nacelnik Uprave za moral i informisanje. Trudio se i da svojim stasom i glasom lici na Miloševica. Malo ko se danas seca Zorana Lilica. Svetlana Velickovic udala se za Željka Ražnatovica Arkana. da je u stvari Srbija bombardovana 1999. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. i uz pomoc Dacica preprodavao je. Nego. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. Arkanovim saborcem. Njegova zemljakinja. družio se i sa Arkanom. Nacelnik General-štaba general Momcilo Perišic pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilica. oženio mladom novinarkom. uz podršku SAD. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. Poseban biznis poceo je sa Draganom Markovicem Palmom. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilic i Mica Jovanovic. pošalji mi po adutantu hiljadu metaka. a i na Arkanovoj sahrani. Pronadena je brzo devojka za njega. Ogromne pare Palma i Ivica Dacic zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". idem u lov na patke''. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. Kada je dobio vezu. Tako ce Jovanovic povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. koji je bio komadant Srpske dobrovoljacke garde. politikologa Žarka Obradovica. iz Žitorade."Momo. a bio je prisutan i na njenoj svadbi. boli me . nažalost. Palma je pripadao svetu podzemlja. za Srbe iz Krajine. i danas. maja) 1995. vlasnik fudbalskog kluba "Obilic'' i više stambenih i poslovnih objekata. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. koji je zajedno sa Lilicem vlasnik "Megatrend" univerziteta. Jovanovic je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez". Mica Jovanovic. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. pa je staro društvo na celu sa Ivicom Dacicem i Zoranom Lilicem krenulo u novo zaludivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. i posvetio se biznisu. bez ikakvih ovlašcenja. Jasno je bilo i tada. Zoran Lilic ponovo meša karte. i predsedniku Lilicu saopštio informacije o pokretima hrvatske vojske. ne zbog egzodusa Albanaca. Jagodina. ciji direktori su morali da slušaju Daciceve naloge. Zoran Lilic je iz Brze Palanke. Ovih dana.branila zemlja. Zoran Lilic je oduvek bio poznat kao ništarija. u formiranju vlade sa Tadicevom i Dinkicevom partijom? Dacic je. godine. Kakva je uloga Ivice Dacica. kao i svi njegovi saradnici. postao portparol SPS-a. Ivica je bio blizak Ceci. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. Miloševic ga je koristio kao krpu. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. Ivica Dacic je polako ulazio i u veliki biznis. secajuci se ovog mucnog dogadaja. Tandem Lilic-Jovanovic vuce konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Miloševic postupao sa Lilicem. da ga obavesti o dramaticnim dogadajima koji predstoje. postavljajuci ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona. pukovnik Ljubodrag Stojadinovic posvedocio je da je nacelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. Po nalogu Slobodana Miloševica. Policija je Miloševicu opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišic dobio je zadatak da oženi Ivicu Dacica. opisao nelagodu u kojoj se našao nacelnik general-štaba Momcilo Perišic. On je naterao Ivicu Dacica da ude u koaliciju sa Tadicem i Dinkicem. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu... ne zbog inacenja svetu. Onom podzemnom.. Uoci napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1. tek svršena srednjoškolka Sanja.

sekretar JUL-a Zoran Todorovic Kundak.000 maraka. na celu sa Lilicem i Dacicem. na inostranim racunima ostavila 26 miliona evra.IV Deo istina ima samo jedno lice ?????????. i tako. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stecenu iskorišcavanjem posebnih pogodnosti. U to vreme Dacic je saradivao sa Dinkicevim pljackašima.742 evra. odlucuje u ime stranke. ???????? 2010. U toj akciji policije uhapšen je Dacicev kum Vladan Zagradanin. ali su oni u tome preterali i Milan Pantic je na licu mesta ostao mrtav. . narodnog poslanika. Dacic mu je omogucio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. Nije slucajno Palma ušao u koaliciju sa Dacicevim SPS-om. pod optužbom da se nalazi na groblju. U Socijalistickoj partiji Srbije mala grupa ljudi. Za vreme Miloševiceve vlasti pobijeno je mnogo ljudi. 01. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini. Kako ce Ivica Dacic uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova narocito brine poruka. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere. Posebno je zanimljiv slucaj ubistva cetvoroclane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. nije platio dug od 88. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatovic. u koalicionoj administraciji sa DS.od nasilnika i ubojice do politicara. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. Palma je našao momke da ga prebiju. Gradski sekretar za životnu sredinu. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantica. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu osloboden od krivicne odgovornosti. u periodu od 26. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''.530.726. Novinar Slavko Curuvija. prema nalazima srpske policije. dao je mnogo obecanja. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. Funkcioner SPS. jer je istraga pokazala da je nalog za Panticevo ''privodenje razumu'' dao Dragan Markovic Palma. Njen brat je naden mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece. i Dragan Markovic je poceo da popravlja svoj imidž . Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica. ministar odbrane Pavle Bulatovic. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dacica je impresivan. Ministar Dragan Jocic sakrio je ovaj predmet.. Nijedna ova smrt nije rasvetljena. Goran Trivan. Pantic je istraživao njegove kriminalne radnje. LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU IV DEO GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stecenu imovinu legalizuje. Ivica je Ceci preporucio da na vreme pobegne na Kipar. Dacic nije podneo ostavku na partijsku funkciju. do kraja juna 2002. godine od predvidenih 728. koji je u to vreme bio i direktor SPS. Dva ratna druga odlucili su da osiguraju svoj kapital. zamenik ministra policije Radovan Stojcic Badža. nacelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simic. godine. umešao se Ivica Dacic... Lažna Demokratija Upropastila Srbiju .582 naplaceno je 57. Glavna preokupacija Dacica bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. nacelnik uprave kriminalisticke policije Beograda Milorad Vlahovic. kada je zakon poceo da se primenjuje. i tužen je zbog klevete. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu.. Kada je pokrenuta prica da se sruši stadion "Obilica". Sva ova ubistva Ivica Dacic treba da ucini trajnim misterijama. Upuceni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život.Cuprija i Paracin postali su Palmina "zona interesa''. a sva su bila politicki motivisana. juna 2001.

Licno mi je žao što nije urodio plodom. ali iz starog centra moci. Rat bi bio završen. godine. godine.8%). „To je žena iz senke. On tokom celog rata ostaje u drugom planu. kaže general Mirkovic. I tako dalje. niti stvarnog pomaka u levo.000 ljudi (0. RTS. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu. decembra 1993.da ga supruga sada vraca na pravi.. ili knjigom "Odgovori". Nacionalnim elitama odgovara rat. partijski ideolog dr Mirjana Markovic beleži u svoj dnevnik impresije o cvecu. a kratkovidi tumaci politickih zbivanja. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. Nema razlike u doktrini Miloševiceva i njegove supruge. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sacuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. U delegaciji su bili Uroš Šuvakovic. Jula 1994. okuplja grupa problematicnih ljudi koja piše saopštenja medijima. komandant VO. Zoran Cicak. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševica. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani. da opljackaju svoje podanike. sadašnji SKPJ nema ni clanstvo. stice se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu.grupom za pritisak.. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. ni organizaciju. Ili. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike. Ne treba je potceniti. Medu njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. Utisak. Da bi se postigao utisak o promeni politike." Kada predsednik Zoran Lilic kritikuje "samozvane lidere". Savez komunista . oblacima i cvrcku u rodnoj požarevackoj kuci. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. generala Stevana Mirkovica. Mirjana levo.19. Tu je i Slavko Biga. Po recima generala Mirkovica. Miloš Aleksic i Goran Trivan. ubedenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Markovic. u roku od dva sata povucen je general Pavlovic i doveden na celo RV i PVO Ljubiša Velickovic. da je rec o partiji u ofanzivi. Isto je uradila Mirjana Markovic“. pametna i retko gubi koncentraciju. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. A pre toga. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. što nisam mogao da prihvatim.. aktivista SKPJ. 29. Za Mirkovica . vrši kadrovske popravke sistema. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo. u SKPJ došlo je do sukoba izmedu utemeljivaca ove stranke. U to ime menja se ratnicka "košulja". Mirjana Markovic je vodu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. švercera i Karadžica licno.SKPJ je grupa aktivista koja prakticno servisira vladajucu partiju. nebrojenim intervjuima. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takode nisu eksponirali. iz Nevesinja. samo da mu nema žene komuniste. godišnjim dobima. pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima". bliski prijatelj sa Mirjanom Markovic. ali su se brave "uticajnih vojnih. Kao što je Miloševicu svojevremno supruga pripremila klimu za obracun sa Stambolicem.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posecuju ga inostrane delegacije. sposobna. Samo politickim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo.sve je bilo u funkciji Miloševiceve vlasti. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševica i položila venac. jer je vešta. Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. koji srpski narod drže kao taoce ratne . Zadaci u skupljanju glasova su bili razlicito rasporedjeni. Vecernjih novosti. Ekspres Politike. sasvim suprotna . Da u toj prici ima istine pokazuje i nacin na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. Karadžic je za nas saucesnik i treba da odgovara. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. Kasnije sam razumeo . Pokusaj puca u Banja Luci nije samo uvredeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. komunisticki put. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. Sukob je razrešen odlaskom generala. Duvaju mirnodopski vetrovi. Duge.. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžica i Mladica u Bosni. avgusta 2008. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. TV Politike. Miloševic je držao centar. tako mu i sada obezbeduje odstupnicu dnevnickim beleškama. a supružnici su od prvog trenutka na zajednickom zadatku.

takode kadar RSK. Bora je bio najveci Jugosloven. u njihovoj kuci. „Nikola Dobrijevic. Mica Carevic. Radoš Smiljkovic je ambasador u Bugarskoj“. uz put. što je tada iznosilo više od milion maraka. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. Ipak. osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je clan SKPJ“. Slobodan Cerovic. Andra Milosavljevic . Kada je SPS formirao vladu.politike. Zoran Todorovic je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovicem i Aleksandrom Bakocevicem. kleo se u Hrvatsku. Miloš Simovic. Dragan Hadži Antic osuduje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zlocinima i ratnom profiterstvu. na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. Kad je rec o svežim kadrovima. bio je na listi SKPJ.a tu se opet neminovno nailazi na pripomoc SKPJ. iznudivanjem i razbijanjem štrajkova. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viden" za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. Sada. ali su u stvari delovali iz senke. ali i dalje ima znacajan uticaj. Arandela Markicevica. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. medutim. Miodrag Tomaševic i nista nismo dobili“. prilagodavamo se novom vremenu“. protresen je i Kosovski Okrug. kompromituju opozicione vode. zajedno sa Zoranom Todorovicem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima. nipošto nije u društvenom zapecku. oformila teroristicku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. ministar za lokalnu samoupravu.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. Cak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. poput Knezevica. koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. kaže Mirkovic. Posle intervjua koji je Mirjana Markovic dala listu na albanskom jeziku Bujku. ili kada direktor kompanije "Politika". Tahir Hasanovic je generalni sekretar Nove Demokratije. Preduslov za tako mirno "cišcenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovicev program. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseca i unutrašnjost. ne eksponirajuci se do sada. „Od "Kometa" smo trebali da živimo. ministar rudarstva bio je clan SKPJ. analizirao je general Mirkovic. Dragan Kostic. o formiranju SPS u RSK. nema clanova ove partije. a na racunu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. pod komandom SKPJ. godine. deluje sa tih pozicija u Banja Luci. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". nema veceg Srbina od njega. infiltriranu u sve pore privrede i društva". otuda se smatra da je ministar pravosuda tim kanalom dobio prolaznost. u Srbiji režim ih je sacuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. on je sada njen covek. sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ pocetkom 1991. Iako me je još 1990. izbor Bore Mikelica za predsednika vlade RSK. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila vec poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". Oni su veoma slicni. želeli su da budu u našem pokretu. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS . U Vladi. opasan tip. Šešelj kaže da je SKPJ "zlocinacka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bracni par Miloševic-Markovic. Zlatan Perucic smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". „Veljka Kneževica je progurala Mirjana Markovic. Snežana Aleksic je pomocnik ministra za trgovinu i turizam. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševicu i SPS. godine isknjižena je . svojevrsni politicki aktiv Mirjane Markovicc. a smenjen je nacelnik. Slicno se desilo i sa Borom Mikelicem. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. pocelo se govoriti o cetvorici ministara iz senke. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. sasvim suprotnog je mišljenja Cicak. za druge je to firma koja obavlja poslove obezbedenja ambasada i drugih objekata. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naruceno ubistvo. kadar SKPJ. miroljubivi gradanin trebalo bi da zaboravi kako su do juce isti lideri "uživali apsolutnu podršku gradana Srbije". a Radovan Bijelic. Krajem 1991. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". rekao mi je da se dogovarao sa Miloševicem. Rodeni brat ministra pravde. Ni grupa"Metropol". kaže Mirkovic. kao clanarina. bio direktor mocne firme "Gavrilovic".

gotovo neponovljivi ljudi poput tebe. gradonacelnik. iako nema svoje glasilo. pao je kao žrtva intriga. Studio B je poklonio Tijanicu lutku. Nebojša Covic. Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalistickim krugovima ili kriminalom“... u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristic predsednik JUL. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku izmedu TV Politike i NTV Studija B. ciji je Ðurkovic generalni sekretar. Kraljeva. Milorad Vucelic.. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilic. mediji moraju biti na usluzi. clanica Direkcije JUL. ako ne žele Šešelja ili Arkana. govorili su aktivisti SKPJ.. te se otvorenim pismom. Rudnika i Fruške Gore. Velibor Veljkovicc. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi. nije morao da vodi pravu borbu za medije. Gornjeg Milanovca. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. objavljenim u “Politici”. a prostor na XXIII spratu. ali bolje nego Grudenka.. poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovica. komentarisao je Cicak. direktor RTS Dragoljub Milanovic. Snežana Aleksic podsetila je na pocetke politicke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. a ne voli nas. pa je "Komet" postao vlasnik 15. oko 150 kvadrata preduzece "PhilipWilson". On je karijeru poceo u SDB. „Nije tacno da sve držimo u rukama. Tako je.celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". snagu i posebnu boju”. Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac. jer bi se smanjila ratna propaganda. na primer. novinaru koga njena ruka vodi. retki su.. u Atlanti. prostor na prvom spratu postaje osnivacki ulog u Polikliniku "Ušce". što je znacilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goca... prvi covek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antic. sa njim imamo dobre odnose. SNEŽANA ALEKSIC. je svakako medu pet najmocnijih ljudi u Srbiji. Tijanic prijatelj naše partije. direktor državne televizije. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije." Od 28. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) cija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara.5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. urednik "televizije kojoj se veruje".juna RTV Politika vidi se i sluša do Cacka. Dragan "Jugopetrol" Tomic.. koji si ovom timu davao nesebican doprinos.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicovic. Onima koji nemaju tako kratko pamcenje ostalo je da prebrojavaju mrtve.. Vlasnik firme BTC je dr Nenad Ðordevic. Gorica Gajevic. sa terasom . Ne možemo raditi sa Vucelicem ili Mihajlom Markovicem koji je zagazio u nacionalizam. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj".. i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašic.. Kada je Predsedništvo JOK odlucilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Ðurkovic. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobracaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996. Nikola Šainovic. Tijanic.. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kicanovic saopštio je da ce na olimpijskim igrama u Sidneju ucestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije.. Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. Zorane.nismo zadovoljni. partijski drugovi držali su neku vrstu pocasne straže u kapeli. postaje vlasništvo preduzeca "Komet-BTC".svi smo mi pomalo socijalisti. "Komet" prelazi u Holding kompaniju . Milan Milutinovic. Milorad Vucelic. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf". nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. koje su bili tumaci nove politike starog supružnickoh para. usprotivila se Snežana Aleksic. Pored kovcega. koji su bez predaha proživeli prethodnu deceniju. Siniša Vucinic. Licno se nadam da Vucelic nece biti direktor Televizije. pre svega u sopstvenoj partiji. ali se pokazalo . i da prihvate nove stare usrecitelje. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice. Kragujevca. Izbor nije lak. obratila predsedniku JOK-a Draganu Kicanovicu zahtevajuci . pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz licne simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje.. a Miodrag Tomaševic (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao ucešce "Kometa" u zajednickim projektima sa raznim firmama.. Mirko Marjanovic.

Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Ðurkovica nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. Vukoje Muhadinovic. jula. o nacinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševica. godine. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjic. direktor MTS 205. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam. predsednik UO RSJ i clan Direkcije JUL-a. U tom gradu mi i sad žive roditelji. poverenik za informacije od javnog znacaja 209.. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. profesor Mirko Zurovac. Gorica Mojovic..” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. Zoran Andelkovic. Snežana Aleksic and Uroš Šuvakovic ispred SLOBODE a Ivica Dacic. direktor „Topole“ iz Backe Topole 204. Srecko Nijemcevic. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE. “Drugarica Snežana Aleksic bira za koje novine želi da govori. 2007. sa Goricom Gajevic sam bila nerazdvojna. Putovao je Rade Bulatovic – da vrbuje sportiste za SPS i JUL.. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. predsedniku JOK.da im se omoguci da 24..hitan opoziv svog generalnog sekretara. savezni rukometni selektor. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omoguci ispunjenje patriotske i gradanske dužnosti” . vratila 2000. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ. Vlada Mikic. saradivala kao direktor Radnickog i direktor državnog tima. kad je bio direktor CIP. a ni usmeno obaveštenje. jer nije dobila pismeno.. moj prijatelj iz Radnickog. Sigurna sam da cete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja ce na dostojanstven. Vladimir Kršljanin. savezni ministar za sport.. septembra glasaju na izborima. Rodena sam u Tuzli.” Snežana Aleksic. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zakljucilo 31. Žarko Obradovic. ne obaziruci se na svoja stvarna ovlašcenja i realne moci. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Ðeric bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksic. nece poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej.” 203.. Oktobra 2003. kako tvrdi u pismu upucenom Draganu Kicanovicu. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo. Posle mnogih životnih razocaranja u Tuzlu sam se. Svetlana Kitic. Rodoljub Šabic. Vladimir Lucic. Od 14. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvanicnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala cast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a. clan gradske vlade Beograda 206. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radnickog. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. Milorad Vucelic. uvoznik cigareta 207. Džemail Šahovic. generalni direktor „Ikarbusa“ . i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. Snežana Aleksic mi je kuma. casno obavljati profesionalnu dužnost. Dušan Bajatovic and Branko Ružic ispred SPS. Rukovodstvo SPS izrazilo je pocast SLOBODI za dosledne i odlucne aktivnosti i obecalo punu podršku u buducnosti. iz Beograda.. Dragutin Milovanovic..” Bolje srece bili smo u razgovoru sa Radetom Ðurdicem. Velizar Ðeric. “Ja vec mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksic.. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. Ona ne može nekontrolisano ciniti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. nekada najbolja rukometašica sveta. visoko profesionalni nacin. a krajem 2006. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ. Bila je to moja prva selidba na toj relaciji.

a naivnih falilo. koji ce potpaliti maštu radoznalih. predsednik OKS 213. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. cuveni fizicar i Vasa Cubrilovic. nevažan po sadržaju.da ne bi provocirao vlast". Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. Bili su to Pavle Savic. U junu 1985. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. Zvezdan Terzic. nije uzet u krug izabranih. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma".? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. Stevan Raickovic. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. Kosta Mihailovic i Mihailo Markovic. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno clanova SANU. SANU je svesno pomogla ustolicenje Slobodana Miloševica kao neprikosnovenog vladara. Ivan Curkovic. vlasnik klinike „Anlave“ 214. predsednik FSS 216. Tamo nije receno ništa od onoga što javnost nije vec znala.. "Memorandum" nikada nije objavljen. Olga Jevric i Irena Grickat.. Ivan Antic. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. rejting Akademije dignut u nebesa. Dragoslav Srejovic. a politicko rukovodstvo Srbije cekalo je da dokument bude osuden. Nemanja Vidic.210.. Ostvarena je kompromitacija postojeceg politickog poretka. Vladika Artemije. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". kao mladog pesnika. Matija Beckovic. Dobrica Cosic osuduje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o buducnosti svoga naroda. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestic.Radulovic. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik casopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. Odbor je imao 16 clanova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvucenom stanu. Bili su to Desanka Maksmovic. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. pisac i akademik MATIJU BECKOVICA je svojevremeno. Za predsedavajuceg ovog odbora izabran je Antonije Isakovic. bitan iz inata. neka vrsta kriticke analize postojeceg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. Slobodan Ivanovic. "spolja" sugerišuci šta treba da piše. a i akademici. Ovaj dokument napali su svi. Milka Ivic. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. zakazana je vanredna skupština SANU. a Dobrica Cosic javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obilicu. posebno birokratskom haosu. Robert Coban. direktor agencije „Leo Barnet“ 217. Postoji teza da je Cosic ipak bio ucesnik na izradi ovog dokumenta. tako je i završio. . To se nije dogodilo. te ". Miša Lukic. Mada mnogi danas misle da je glavna licnost u toj prici bio Dobrica Cosic. knji?evnik i potpredsednik SANU. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševica odsvirana. Vec u decembru 1986. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. on nije bio clan Odbora. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. Krestic kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. Pismo je procitao Matija Beckovic. Nastao kao fantomski.

duhovno. juna 2005. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno .6 miliona evra). autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i politicari i javnost Srbije obicno svrstavaju u tabor DS. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivackog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji".medijsko zamešateljstvo ukljuce i porodicni odnosi. jula 2005. a sada svega 24 odsto akcija na papiru. a akademik Beckovic clan je UO Politika a. U javnosti Beckovici su. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimacine. Predragom Mihajlovicem i drugima. za razliku od Ilica. analiticar koji je. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadicu). moraju da odu.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovicem. prodaja duvanskih proizvoda imala ucešce od 34. prisilicemo ih na taj cin štrajkom gladu”. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. Aleksandrom Simicem. Svi oni. zajedno sa direktorom "Politike" a. Kako je dug "Politike"a. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovica. a on ugovornu obavezu nije ispunio.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza.o. negdašnjeg poverioca "Politike". dok su izdanja PNM-a (15. a pokojni književnik Miodrag Bulatovic pravdao je svoje clanstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". VAC-u. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004.o. suprotnih interesima 6. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a.o. Akademik Matija Beckovic je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice. Taj kapital procenjen je na 2. godine premijer srpske vlade Zoran Ðindic postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. i Predraga Mihajlovica koji zastupa interese Komercijalne banke.2%.d. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone.7%) i ostala izdanja (28.d. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. a koji je na Skupštini od 30. SANU je na izvestan nacin rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. generalni je direktor Politike. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki clanovi SPS po partijskoj liniji. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora izmedu "Politike" i VAC-a.366 akcionara koji su nekada imali više od trecine. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplacene clanarine od po 1. Aleksandra Simica koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. izabran u novom sastavu na celu sa predsednikom Emirom Kusturicom i clanovima Matijom Beckovicem. Zet Matije Beckovica (suprug druge akademikove kceri). . Celu ovu mutljavinu transparentnom je ucinio Marko Hinic. Posle 5. Olju Beckovic. Gde je onda "nestala" razlika od 5.5 miliona evra. koga su za isplacenih 1. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. novine i magazini d. oktobra 2000. estradno. dakle tadicevaca.Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politicka linija prijema u clanstvo ove institucije. do Matije Beckovica koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srdana Janicijevica. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit). Njegovu kcer. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja. Zgodan primer je porodica Beckovic.4 %) u prihodu zajedno imala 44.d. ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen").o. Hinic je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30. koji je baš Branko Pavlovic podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike". navodno. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilic o cerki Mariji. zubarom Zoranom Vacicem. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna politickim elitama.d. Da bi uspeli u pljacki teškoj više miliona evra.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8.6 miliona evra. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu.1%. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvecih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. Pocev od Emira Kusturice kao predsednika UO. iako se sama nikada nije izjasnila.umetnicko društvo. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne politicke faktore. Kad se u politicko. Ako ne drugacije.

ukoliko cacanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je vec potpisan. vlasnika “Auto Cacka”. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga.. u žestokoj konkurenciji zvucnih imena iz automobilskog biznisa.sam “ktitor” sa porodicom! Kostic je iste godine kupio i tzv. za ugovor težak oko 2. inace zemljak i prijatelj Milenka Kostica Koleta. a direktorka muzeja Nevenka Bojovic uzalud upozoravala da ce. Zvonimir Nikezic. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. a time i liferant vozila za državne organe. pa koncert Cece Ražnatovic koji je izazvao buru i u samom DSS. Posebno ako se ima na umu Koštunicino slikanje sa Zdravkom Colicem. Ipak.poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. budu iskljucivo marke “škoda”. posle atentata na premijera Zorana Ðindica. bar u prvom izbornom krugu. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonacelnik Cacka. Aleksandar Boricic. glavna urednica „Politike“ 222. Olivera Jevtic. direktor „Ces Mekona“ 226. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. “Auto Cacak”. Branka Vidic. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. ovaj Cacanin. kod njega je rucao Jovica Stanišic za vreme jednog boravka pre atentata. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostica narucio 6 kamiona “mercedes”. Kostic je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovica. po mišljenju mnogih. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i deciji vrtic. Goran Stojiljkovic. zbog potkradanja ovog javnog preduzeca. vlasnik „Auto Cacka“ Uprava za javne prihode je odlucila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” vec hapšen u policijskoj akciji Sablja. tako da necemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. Vojin Starcevic. Milenko Kostic. To je javni restoran. jer je Milenko Kostic u rodnom selu pored Cacka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. najbolja atleticarka Srbije 219. iako . direktor „Zdravlja aktivis“ 220. DSS podržava Velju Ilica. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilic.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. a Kosticu morati da placa ekonomsku cenu zakupa. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. gradsku kucu. U emisiji RTV B92 Velja Ilic je rekao da “nije on (Kostic) kriv što je Legija rucao u njegovom restoranu prilikom boravka u Cacku. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljac limuzina za državu. Borislav Radosavljevic. direktor OMV u Srbiji 224. Milorad Lukovic Legija. Kole je pušten posle nekoliko nedelja. konzervativnog DSS-a. on ih je porušio. 218. Ljiljana Smajlovic. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . Dok pojedini ucesnici upozoravaju da je nemoguce da jedan ponudac bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe. Kao što je poznato. Ljuboja Stefanovic.. vlasnik preduzeca „Steko“ 225. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. veka. Ove godine. vlasnik „Polimarka“ 221. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Cacka.

vlasnik agencije „Kontiki“ 242. Jovan Cirilov. Slobodan Micic. generalni menadžer „Egzita“ 247. upravnik Narodnog pozorišta 234. Aleksandar Stojanovic. Dragan Džajic. najpoznatiji dramski pisac 238. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. najprevodeniji srpski pisac 232. Bojan Boškovic. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. biznismen iz Novog Sada 246. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. Aleksandar Milicevic. Miroslav Ðukic. selektor košarkaške reprezentacije 243. Aleksandar Šoštar. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. U meduvremenu. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. prvaka Evrope u košarci 245. Žaklina Nikolic-Kušic. najbolji srpski plivac i evropski rekorder . Aca Bulic.nisu bili potrebni EDB-u. Dušan Kovacevic. Ljubica Markovic. Vasiljka Radulovic. dramaturg 239. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. 228. Dušan Ivkovic. kompozitorka i najmladi akademik 240. predsednik Zajednice prvoligaša 241. Vladimir Cupic. Zoran Višnjic. trener Panatinaikosa. Bosa Nenadic. Željko Obradovic. Kosticu je zabranjeno i da bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. direktor agencije Beta 235. vlasnica agencije „Publicis“ 244. Uprkos svega. Predrag Ejdus. Milorad Pavic. Ratko Butorovic. Milorad Cavic. fudbalska legenda 236. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. Isidora Žebeljan. pomocnik ministra za omladinu i sport 251. Radislav Rodic. vlasnik “Auto Cacka” pobeduje na tenderima. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248.

na Terazijama i u Ulici 29. ali i u JU Biznis centru. Široke narodne mase culi su za njega posle spektakularnog hapšenja. Tako je otvorio prvi lokal . Vlasnik "Kin Stiba". godine. onda je zatvoren. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. pokojni Žorž Jablan. demolirane. u noci izmedu 16.600. Milorad Majkic. gde je živeo do pocetka raspada Titove Jugoslavije. prvog coveka "Geneksa". u Višegradu. privilegijama i imunitetu. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novcane kazne. i vredanje policajca. umesto da dobije odštetu . Osim lanca kazina "Aleksandar". Kupio je za 2. . januara 2002.4. u Cumicevom sokacetu.kockarnicu "Aleksandar". Završio je srednju školu. imenovan je za pocasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. augusta 2004. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIC roden je 1950. Lepo je proširio posao. Direktor "Genexa". Marija Šerifovic. dobio je zatvorsku kaznu. uz odobrenje Milorada Savicevica. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektic. samo njemu. oktobra 1989.. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojic. koji je je zapoceo 18. Uprkos spornim detaljima o Majkicu. Njegove su kockarnice. Po dolasku u Srbiju.000 dolara godišnje i 20% od zarade. na Terazijama 43. radio je do sankcija. kada su napadaci s automatskim puškama izrešetali automate za igru. Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. državljanin BiH i SCG. narednih pet godina. Ulici 29 novembra. u Cumicevom sokacetu. otuda ne cudi što se izjašnjava kao Bosanac.000 dolara. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu zapocelo je akciju za imenovanje Majkica 2002. stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost pocasnog konzula Konga. uz pomoc srpskih zvanicnika u organima vlasti BiH. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. marta 1998. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. pa ih je pozajmio od onih koji su imali. poznato je. verovatno. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". Šta je sve radio. Ono što je procurelo u javnost . Kazino u koji su. Za 1. po tadašnjem zakonu.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu.252. pored menjacnice pokojnog Arkana. Prica izmedu "Geneksa" i "Kin Stiba" pocela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". do 1983. Majkic je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom". godine. Milorad Savicevic. a zagrebacki biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkic.000 dolara). (isplaceno mu je 1. pobednica „Evrosonga“ 2007. placati 500.300. a Majkica nije bilo ni u krivicnoj evidenciji beogradske policije. falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. Majkicu su cvetale ruže. godine. kada je izvršio dela silovanja. Takvom odlukom Majkic je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Beckom konvencijom o olakšicama.. Aleksandar Šapic. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. Vece ministara odobrilo je Majkicevo imenovanje 26. s Kojicem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica. prevare. tvrdio je da je Majkic bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševica. novembra. niti Ministarstva pravosuda Hrvatske. Milorad Majkic. obavezao se da ce hotelu.000 dolara Majkic je od Jablana (inace Jugovica po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. Mirko Todorovic. narušavanje javnog reda i mira. mogli da ulaze samo stranci. i 17. 330. najplaceniji vaterpolista na svetu 254. u pritvoru je odležao ceo mesec.covek je imao restoran u Zagrebu. godine 253. vlasnik modne konfekcije „Todor“ 255. godine. tadašnji direktor "Interkontinentala". prijavljivan kao višestruki ucinilac krivicnih dela u periodu od 1975. Ali. godine.

Milomir Minic. preradu. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minic predloži za predsednika prelazne republicke vlade. poznatiji kao Žika Muštikla. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladica. proizvodnju. Zoran Andelkovic i Željko Simic. direktor „Eurosalona“ 258. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailovic zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božica na dužnosti clana UO JP za istraživanje.256. d. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. Naime.. vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlovic. Oktobra 2005. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reci clanovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. proizvodnju. dok kupac. Tako je. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševica. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na celu sa Verkom Stevanovicem.105 jedinica medu kojima dominiraju stanovi. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. Živorad Mihajlovic. NIS je podeljen na dva javna preduzeca i jedno akcionarsko društvo. jeste slucaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu.10. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. ali ima i garaža i . Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovicevog SPO. Inace. 19. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlovic zvani Žika muštikla. Dragan Tomic. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. pre svega Tomic. Sastanak je vodio predsednik stranke Slobodan Miloševic. Slican rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. Cinjenica je da je najveci broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgradenih stanova.. Stankom je 2004... predsednik Teniskog saveza Srbije 257. Sednica je prošla tzv. Minic. ukupne površine koja premašuje 40. firma Darka Mladica se sumnjici da je bila finansijer mreže pomagaca Ratka Mladica u njegovom bekstvu. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da ce završiti samo grube radove. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. prevareni kupci ugovorenih i uplacenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba izmedu investitora i podizvodaca. pa nije mali broj gradana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema.000 kvadrata sa 1. pošto uspešno okonca fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem. Nije redak slucaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na odredenoj lokaciji. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. cija se firma bavi gasifikacijom. Branislav Stojakovic. pa i kada se takav stan nade u posedu kupca. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. po pravili nejasni. u poslednje vreme. reorganizovana Naftna industrija Srbije pocela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. prema svojim mogucnostima. U NIS-u a. Ipak. kreira raspored i stepen opremljenosti. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice.2000. Najsvežiji i najdrasticniji primer. koji je udružio oko hiljadu nesudenih vlasnika stanova. dogada se da investitor. godine poceo izgradnju blokova na pet lokacija. Marjanovic. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek poceli da se kopaju temelji. To ima svojih prednosti. takode. pa je poslanik Sanja Cekovic (koja je stavljala. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su ukljuceni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora. ciji je vlasnik Mladicev sin Darko. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbaceni iz stranke. Medutim. Slobodan Živojinovic.

Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. Zbog te cudne koincidencije.Urban legal (vlasnik tog preduzeca je firma iz Vašingtona. gle slucajnosti. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeci da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. bivšim vlasnicima zemlje na cijim parcelama se grade ova naselja. jer jedino ta firma. koji su takode svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. Po istom principu. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. dobija dozvole za gradnju na tom podrucju. pa ošteceni smatraju da je mala verovatnoca da cetiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. direktor Zavoda za izradu novcanica i kovanog novca 267. direktor Poreske uprave 264. direktorka kuce „Adrenalin“ 266. a ukupna vrednost naplacenih kvadtrata krece se oko 43 miliona evra. poznatijeg kao „Žika muštikla“. godine. Veliki broj kupaca obratio se sudu. pa kupce koji u svojim stanovima žive vec dve godine. ali koji „nekom slucajnošcu“ nisu preneti tim preduzecima. Srdan Golubovic. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. koji se. Iako je rec o velikom broju prevarenih gradana. Zapanjujuca je i inertnost državnih institucija. Živadina Mihajlovica. rektor BU 263. Dejan Stojanovic. Aneta Ivanovic. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. gde su mu partneri bili Kuming. koje bi trebalo da reaguju. direktor „Tarketa“ iz Backe Palanke 261. potpredsednik „Intela“ . ali je cudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. predsednik opštine Lucani i organizator Sabora u Guci 262. i pored toga što je vecina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. Artcom LLC. Stankom ogradio od prodaje stanova na drugim lokacijama. Slobodan Jolovic. Predrag Petronijevic. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Cukarica. Jelena Drakulic. U to zamešateljstvo uvlace se i brojni podizvodaci. sa osnivackim ulogom od 2. to je moguce samo od Stankoma.032 evra). Sumiks i Pionir invest. bez tendera. Medutim. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arcibalda Rajsa. Ljubiša Vuletic. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivackim ulogom od 4. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagica 54). mi smo upuceni jedino na pojedinacne sudske sporove. još nisu primili svoje stanare. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. direktor Uprave carine 268. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice izmedu Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju.lokala. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. reditelj „Klopke“ ciji su scenario otkupili Amerikanci 260. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog slicnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. što se po istoj formuli. Rec je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. Veselin Veskovic. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . Džon Dejvis. 259.527 evra) a ugovorom izmedu ta dva pravna lica precizirano je da ce za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrdeni broj kvadrata. Branko Kovacevic.

nagoveštavajuci vecinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalisticke partije Srbije. pravni ekspert 289. šef OEBS-a u Beogradu 282. dobitnik MTV nagrade 276. Vesna Džinic. jedan og najvecih donatora u Srbiji 278. Hristos Panagopulos. lider SPO. direktor „Erport siti Beograd“ 274. Vuk Draškovic. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). najpoznatiji domaci kantautor 287. Nada Kolundžija. Hans Ole Urstad. olimpijski prvak u matematici 286. uspešni režiser 288. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. Zvonimir Ðukic Ðule. ambasador Grcke 290. ekspert za pitanja EU 272. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. Nada Kulundžija. vlasnica „M plasta“ . ambasadorka Srbije u EU 279. Marina Abramovic. direktor ocne klinike ABM 273. svetski priznati multimedijalni umetnik 275.269. Roksanda Nincic. Dragan Šolak. najveceg kablovskog operatera 270. Srdan Dragojevic. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dacicem i Palmom? 285. šef poslanicke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i ocekujemo da ce tako biti”. Ðorde Balaševic. Sreten Mitrovic. šef Unmika na Kosovu 284. Zlata Stepanov. Joakim Riker. ambasador Japana. bivši šef diplomatije 283. direktorka Agencije za privatizaciju 280. bila je leva i desna ruka druga Covica. Entoni Barnet. Mladen Radojevic. Mirjana Savic-Udovicic. Tadaši Nagai. episkop zahumskohercegovacki i primorski 271. direktor SBB. Marijana Pajvancic. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. Vladika Grigorije. Gili Deker. Radmila Marinkovic-Neducin. lider benda „Van Gog“. bivši maticar u mesnoj zajednici Palic i aktivista Saveza sindikata. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. Damir Firšt. sada je šef poslanicke grupe DS u Skupštini Srbije. Jelica Minic.

ali tadašnji glavni . što je bilo mesto od posebne bezbednosno-politicke osetljivosti. Radovan Pankov. Mile Isakov. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u realsocijalistickoj kulturi. sa umetnicima. vredno glodao. Pitanje se odnosilo na 800. potpisnici su bili svecano najureni iz Saveza komunista. investirane u školarinu Vuceline cerke. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da ce se Milorad Vucelic ikada postideti i prestati da vice. ministarka nauke 298. direktor „Siti rekordsa“ 296. sa komunistima. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. ha!". naša najuglednija književnica 294. urednik kulturne rubrike "NIN"-a. disidenta. Vucela se odlucuje za javnu karijeru. Jovica se odlucuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. misterioznim putevima. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. Bilo ga je svud. sa Patrijaršijom. malo Dobrica. demokrate. Milorad Vucelic. Od 1973. vezanom za Dušana Bogavca. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. savetnik teniske reprezentacije 297. i vec 1973. pojavljuje se. ha. sa NIN-om. sa Francuskom 7. srpski fudbalski menadžer 295. Pocetkom osamdesetih Vucela je bio spreman. 1973). Odmah je stavio do znanja ogorcenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". glavni urednik "Književnih novina". sa novinarima. U jednom od tih slucajeva. Milan Calasan. u svojstvu sekretara. projektima. bistri i vredni. Neki ninovci to nisu razumeli. Bane Stojanovic. Vucela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književnicko-intelektualno-umetnicarski polusvet koji je parazitirao na komunistickim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radovic. da se nekome preporucuje za cuvara. bivšem Domu Udbe. Pratio je modu: malo "Praksis". Obojica su dodoši crnogorskog porekla iz moralno-politicki besprekornih porodica. Tada ga je krenulo: sa troškovima. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". Protic nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vucela nije imao odgovor. dok ga Milan St. sa pesnicima i sa celokupnom politickom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. Politicki je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. osim Milorada Vucelica. ambiciozni. Svetlana Velmar-Jankovic. sa nacionalistima. sa akreditivima liberala. ali "levicar" svakako cupav i glasan. odgovorio je: "Ha.. iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. Backopalanacka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišic. Sredinom osamdesetih. Dragoljub Žarkovic. Jovica i Vucela idu u Beograd na studije. Milorad Vucelic. Nikola Pilic. Mihalj Kertes. ali torbica mu je vec ušla u legendu. Vucela je diskretno. malo Markuze. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa cetiri pune plate.000 evra.. umetnicki direktor Grada teatra u Budvi. ako covek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. svacijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. Vucela se pokazao kao prorok. I dalje se oblaci "levicarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik".293. malo Kardelj. Vec je bio ljubimac intelektualno-politicke Caršije. Ana Pešikan. medu "disidentima". sa disidentima. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. zapošljavanjima. levicara i šarmera. Vucela je: umetnicki direktor Zvezdara teatra. kao glavni urednik "Studenta". sa svojom americkom vojnickom torbicom o ramenu. osim da potpiše neke peticije. nešto manje medu pravim disidentima. što je tada bilo u modi i relativno bezopasno.

"nema Boga. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. To je doba sankcija. bilo ga je svuda.urednik. zato što su on i Vucela radili zajedno na istom projektu. tecnih goriva i strateških roba svih vrsta. Vikao je Vucela sa TV ekrana tih godina. Cak se i Miloradu Vucelicu mogu zacepiti usta. partitokratija. koji su neumitni. Na pitanje šta se nas ticu njihove komunisticke svade izmedu republickih partija. Vucelica je krenulo: SPS. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. jeste. sa pokricem suvlasnika producentske kuce Komuna. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma izmedu tri strane umešane u izvestan posao. ne samo u vlasništvu Igora Lupšica. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. u Koncarevu. a oni nek' vide šta ce. Kao trenutno marginalizovan iz politike. ako treba. Vucela se tu ugraduje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u . trebalo bi da se secamo da je ista novina. a zajednica vec trecu deceniju. Jovica postaje Nacelnik. Teodor Andelic. onda su stavili na šverc cigareta." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". majka Desanka domacica. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Miloševic ga izbacuje iz SPS iz razloga neke politicke svade. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmocnijih i raznih apartcika . Dragoljub Markovic.povlašcenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. Vucelic se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišica s jedne i izvesnih medunarodnih veletrgovaca duvanom. ili ce biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. sa njom povezana. Jedna strana trebalo je da drugoj strani posredstvom trece strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu . Vucela je propovedao 1988. dva nepoznata pocinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnicki automobil "audi". Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis mocnih listova poput Blica. oružje i heroin bili su sledeci. pa je sve dozvoljeno". lepe sankcije. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. Iz Backe Palanke dolazi Bracika Kertes. najveci proizvodac jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva. Vladimir Beba Popovic optužio ga je da je od Službe ukrao cetrdesetak miliona maraka. u Budvi. Po prirodi stvari. da ce se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. pa i saveznici iz dva svetska rata. da Srbe svi mrze itd. ciji je predmet irelevantan.. dok su u milosti. kao i sve za Vucelu ako nije novac. koji je i sam bio u toj prici. Vucela se smejao: "Vi cete da ginete u tom ratu. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju.. ušao je cak i u estradu i tamo ostavio utisak. RADMILO BOGDANOVIC roden je 7. Opredelio se za duvan. Vozilo je pripadalo Miloradu Vucelicu. zanimanje Madar. kvota i kontingenata. Vucela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. da ce se Srbija otcepiti. treba samo argumenata. od kada je vecina ovih ljudi postala elitni segment društva. Potom je završio Uciteljsku školu. ocigledno. opisao je Brana Crncevic. i 1989. kraj Svetozareva. 300. Slucajno ili ne. s druge strane. RTS itd. a ne mi. Sve se placa u gotovom. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. vozao se u crnim limuzinama i leteo. Bracikina carina pleni i isporucuje heroin Stanišicevoj Službi. vidno stagnira. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. Iz izbledele americke jakne M-65 Vucela prelazi u odela i kravate. Služba državne bezbednosti vec je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". To stanje. oktobra 1934. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. ali ne i neke licnosti za koje svi znaju da su veoma mocne i ciji pipci nisu preseceni. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmocnijima. iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima. U jednom trenutku 1997. Treca strana je kasnila. kada okonca “privatizacija” države i. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Ðindica.

stalno me napadao.poslanik u republickom i saveznom parlamentu. brate. To je cena službe”. ni da pravim svadbe. kad je sklonjen Rankovic. Bogdanovic je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK. Svetislav Lalovic. došli su i Radmilo Bogdanovic i Zoran Janackovic. govoreci o 9. Zatim je 7 godina bio sekretar republicke Uprave za unutrašnje poslove. kako kaže. Znam koliko je cesto svima opraštao greške. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . da bi 1988. iz politicke garniture Kragujevca. Zbog ovog slucaja nastali su veliki problemi medu tajnim policijama. Poceo je kao ucitelj u pešterskim selima. Kada je dolazio Slobodan Miloševic. februara 1966. ima da podnese ostavku. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešica. “Jugoslavija komerc”. da su kriminalci veci profesionalci od policije. optužbama inspektora Dragana Mladenovica (1996. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju . Prema recima Bože Spasica. Pocasni gradani Jagodine su narodni heroj general Petar Gracanin. Poslednjih tridesetak godina. Biran je i za clana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. Vršene su promene svih nacelnika SUP-a”. ja bih ih. ni da ispracam u vojsku. ako narod nece Mitevica. U Glavnom odboru je SPS-a.. opštinski funkcioner iz Arandelovca. s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. clan je uprave “Crvene zvezde”. Prijatelji ga znaju kao društvenog. Jednom. iako sam bio dobar clan i nisam stigao da budem clan CK”.. Deveti mart nije moja rana. cemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. Kako su se menjale politicke garniture u Srbiji. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. otac Žarka Zecevica. i da je “Šešelj bez bontona. izborom Milana Martica. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. smenjivao”. sekretar OK SK Zajecar. j. Zbog dogadaja od 9. drugovi pozvali da prede u policiju: “Nacelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. Radmilo Bogdanovic. ništa nije dokazao”. funkcioner iz Zajecara.Beogradu i diplomirao 1976. Jagodina nije darežljiva po pitanju pocasnih gradana i dodeljene su tek cetiri titule. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. vec general Petar Gracanin. Onda je postao zamenik republickog sekretara za ONO i DSZ.. koju je obavljao 8 godina. martu. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. “SK me cesto držao na nišanu. srpski ministri policije bili su Slavko Zecevic. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. Za Slobodana Miloševica je tvrdio: “Mnogo je mekan. nastavnicom. Govorio je da je “Vuk Draškovic pre na rumunski nacin jurišao na “TV Bastilju. pa nacelnik Uprave za strance. Viobran Stanojevic. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moc i dalje velika. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. Vojvodini i na Kosmetu. tada clana Direkcije JUL. bio kriv ili ne.) da je policija organizator kriminala. Upuceni tvrde da Bogdanovica na mesto ministra policije nije “lansirao” Miloševic. onda on.. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugacije da reagujemo. to mi je sve. a danas je miran ko jagnje”. Sasvim slucajno. i Marka Nicovica. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. s uzimanjem para od Dafine. onda su ga... koje je imala svake republika bivše SFRJ. žalio se. ga. Oženjen je Živkom. Na napade da ima ogromnu kucu u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao srece ni da školujem decu. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Ðokica (nedavno ubijenog u Stokholmu). povukli su se i Slavko Zecevic i Viobran Stanojevic. Radmilo Bogdanovic nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolovic. Kada su pali Ivan Stambolic i Dragisa Pavlovic pomereni su i Svetislav Lalovic i Branko Kostic. Fonda kapetan Dragan. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojovic. tako su se menjali i ministri policija i nacelnici tajnih službi. marta 1991. došao za ministra policije. Ðokic se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kaficu u Malmeu.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rodendan kad je postao pocasni gradanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblacio”. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”. Kada su odlazili Draža Markovic i Petar Stambolic. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. Ako narod tri puta juriša na Televiziju.

Prema Spasicevim recima. krajem osamdesetih godina. Stvaranjem kriminalnih organizacija zapocinju i prvi medusobni obracuni. 23. Giška je tada bio u zatvoru. Ali. “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. koji je 2003. Zato je na to podrucje morao biti upucen neko s mnogo vecim ovlašcenjima od onih koje je imao Frenki. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanovic. mogao sam lako da izvršim Tudmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. U Hrvatskoj ce se ginuti tek u proljece naredne godine. koji pocinju da se vracaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. “Nemamo vremena za mirne proteste”. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znaci kada pocne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. Jovi Simendi i Mirku Vasiljevicu. a Tapi je bio glavni menadžer. koje. koji više nisu medu živima. gde je dogovorena njegova likvidacija. u želji da izbegne sukob. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. Služba nije mogla da dozvoli. “Ja. pored Stanišica i Frenkija. Rat u Hrvatskoj zapoceo je bez opaljenog metka. dva dana ranije. Dragan Maleševic Tapi. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Ðorda Božovica Giške i da je za to imala logisticku pomoc nekog nemackog kriminalca. za koje je bio optužen pa osloboden Darko Ašanin sa svojom grupom. srpski ministar policije.Stjepana Ðurekovica. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemacku. ucestvovali i saradnici DB-a koji ce kasnije ciniti jezgro Jedinice? Ili je Stanišic tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slucaju. na cijem celu se nalazio Hrvat Zdravko Mustac. klub je zatvoren. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. Babic je proglasio ratno stanje. opsedenut borilackim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. iako nikada nisu imali potvrdu za to. Posle ove informacije. tu bi pala krv. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreoristicke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojicic Badža. Ubistvo Andrije Lakonica u kaficu „Nana“ na Senjaku. predsednik krajiškog SDS. Bogdanovic je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubic? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanovic iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obracunao sa tajnom policijom. kako tvrdi Spasic. nocni klub „Amadeus“. 1994. U Nemackoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. odgovorio je Babic. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. Badža se nametnuo kao izbor. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. Solo-igrac Ranko Rubežic zapoceo je prvi vatreni obracun u Beogradu. Ta grupa nezvanicno je nazvana vojna linija i cinili su je. U Bosni iste jeseni. cigareta i slicne robe. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mladih kriminalaca. maj. Radmilo.04. Željko Ražnatovic Arkan. godine. direktora INA. Spekulisalo se i da je glavni „cistac“ u ubistvu Ðurekovica bio kasnije poznati srpski slikar. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. Ðorde Božovic Giška i Dragan Maleševic Tapi otvorili su. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. Radmilo Bogdanovic. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. Podrucja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. Jovan Raškovic. Oni ce uz pomoc Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomocu državnog šverca oružja. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežica. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. nafte. Božidar Andrejic piše: “Da li je zapoceo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno zapoceli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . marta 1990. predlaže Babicu da narod legne pred vozila hrvatske policije. necu krv! Da sam htio. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. prepricao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. 9. Vojnoj liniji je bilo jasno da u istocnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. On i Arkan u to vreme vidani su zajedno u loži Crvene zvezde. Služba je u to vreme pocela da gubi kontrolu nad kriminalcima.pominju se . Energican. uz pomoc Službe. oko Miloševica se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najveceg poverenja.

“Delije”. uz pomoc zvezdaša. januara 2001. o izboru Dušana Mihajlovica za republickog ministra unutrašnjih poslova. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. Operiše se sa tzv. “kreirali” “Dafiment banku”. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske.. Radmilo Bogdanovic je.. guverneru NBJ.” Advokat Borivoje Borovic izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovica “izvedeno na visoko profesionalan nacin” i izrazio sumnju u pogledu mogucnosti da ce MUP “doci do pravih tragova o naruciocu i organizatoru ubistva”. Redovni ucesnici ovih stanaka. On treba da bude pošten. Mihalj Kertes i Nikola Šainovic.i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima ucestvuju (Radmilo Bogdanovic). On to postiže veoma efikasno. Po mom mišljenju nema te cene za koju covek treba da izgubi glavu. Radmilo moli Arkana da uvede red. strucan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom. polako javlja politicki pluralizam. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahovic i mnogi drugi. potvrdio autenticnost dokumenata. 2001. Trece opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivicnog gonjenja Ražnatovica koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuce navijaca Obilica i OFK Beograda. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-politickog establišmenta Srbije. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševicu. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronadena je arhiva. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što ce . bili su Milutin Mrkonjic. Otvara poslasticarnicu u okviru svog imanja. Milomir Minic. nije covek koji prvi put tu dolazi. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. koja ukazuje da su Stanic. Pošto su Zvezdini navijaci. navodno “po zvezdaškoj liniji”. Sastancima su cesto prisustvovali Radmilo Bogdanovic. formalne vlasnice „Dafiment banke“. pored Dafine Milanovic. tu treba da bude covek koji ce cetiri godine da radi. Radmilo Bogdanovic. Miodrag Zecevic. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojcic. Mrkonjic. Tada nastaje Srpska dobrovoljacka garda. onda tu postoje normalni uslovi izvodenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju gradane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. To orocavanje mi se ne dopada. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. Analiticari se slažu da srpsko-albanski dijalog nece biti ekskluzivno pravo dveju strana. na utakmicama. Arkan se. 12. za njega su filter tužioci i sud. ali nema ni demantija. Prava prilika otvara se 1990. a cesto i Dragomir Tomic. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošceno znaci “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. kazao je Borovic i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašcu bili izvanredni. “Cinjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zakljucak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. kada Miloševicev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovicem. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanovic. direktor „Simpa“ iz Vranja. zna onoliko koliko mu treba. Ministar policije je covek koji treba da primeni zakon. Visoki funkcioner Socijalisticke partije Srbije. Šainovic. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. Nikola Stanic. Ako je ucinio i neku grešku cak i stvari koje su protivzakonite. poceli da skrecu politicki ka SPO i radikalstvu. rekao je Borovic. Rec je o ubistvu šefa politicke partije. Zoran (Todorovic). Kada se 1989. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovica Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. u svojstvu vode “Delija”. Arkanova zvezda raste. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. Zna se ciji je klub Zvezda bila i koliko je znacilo biti blizak njenoj upravi. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. Ove beleške potpisivao je zapisnicar koji je prošlog cetvrtka Mladanu Dinkicu. bude na tom mestu covek kome nije nepoznata ta oblast.

kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševicevog režima. JNA je 3. novembra 1991. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“, Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar, od koga su napravili Staljingrad. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara, Života Panic i Blagoje Adžic, bezbedno uživaju generalske penzije. Celnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar, Radmilo Bogdanovic i Zoran Sokolovic, takode nisu kažnjeni. Radmilo Bogdanovic izjavio je 15. maja 2003. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala, ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. maja 1991. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševica, dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u necemu ucestovao”. Bogdanovica Tužilastvu Haškog suda pominje kao clana grupe, u kojoj su Jovica Stanišic i Franko Simatovic, osumnjicene “za udruživanje radi zajednickog zlocinackog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. On je rekao da je vec bio u penziji kada je Stanišic došao ne celo Državne bezbednosti, kada je sa Simatovicem formirana specijalna jedinica i kada je poceo rat. Bogdanovic je ocenio je da je Slobodan Miloševic mogao da spreci prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. “Njemu nije imao ko da se usprotivi, on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. Miloševic nije prihvatao nicije savete, a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”, rekao je Bogdanovic. Za rezultate istrage atentata na Zorana Ðindica, kazao je da nije ocekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolica. Jugoslovenska i srpska štampa, pocetkom devedesetih godina, dovodila je Stanišica u vezu: za dovodenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu, za aktiviranje Sime Dubajica, generala Dušana Pekica, Željka Ražnatovica, za naoružavanje Srba u Bosni, za vodenje rata preko generala Božidara Stevanovica u RV i PVO JNA, kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. Sam Stanišic govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovica poslao u Knin po naredenju Radmila Bogdanovica, ministra srpske policije: “Posle mesec-dva, gospodin Vasiljkovic je napravio neki politicki problem u tom kampu, može se reci neku pobunu protiv politickog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. Ja sam boravio u Kninu 1. avgusta 1991. i povukao sam gospodina Vasiljkovica”. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanovic kao ministar prisluškivao jer se 1990. sumnjalo da je on doušnik CIA. Osloboden je tih sumnji i Zoran Sokolovic ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. Radmilo Bogdanovic deceniju i po se držao “zakona cutanja”, jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”, kako od protivnika, tako i od svojih, pa i Slobodana Miloševica... Bogdanovic je bio ministar policije iz najmocnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševica. Posle nereda 9. marta ‘91. Radmilo Bogdanovic je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. Arkan je tada bio voda navijaca Zvezde. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. marta 1991, ministar policije Radmilo Bogdanovic izjavljuje: “Ne osecam se krivim i ne mislim o ostavci”, a ostao je upamcen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. marta 1991. godine, zbog cega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. Miloševic ga je, koju godinu kasnije, izbacio iz Izvršnog odbora SPS, posle cega se Bogdanovic povukao iz partije, bez obzira što je bio jedan od osnivaca, i približio JUL-u. Razgovor za Kurir, jula 2007. godine, Bogdanovic je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu, navodeci da kao policajac “tacno zna genezu ovog pred cim smo danas kao narod i država… u cemu smo grešili, u vreme Tita, pa Miloševic, i ovi danas”. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovica, 1968, na Kosovu je to iskorišceno za jednu vrstu obracuna sa Službom državne bezbednosti, na koju su bili ogorceni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981. godine nisu bile toliko nasilne, ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj nacin ispoljavali. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovica? Ja to sada citam u novinama. To su pricali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Rankovic

sprovodio na Kosovu. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu, ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu, jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugradana. Secate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin... U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turcin... Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija... Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je, ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana, mada ih nije bilo u nekoj vecoj meri. Možda kasnije... Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. godine niko nije ni spominjao samostalnost, ali je vec 1981. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo - republika”! Pozivajuci se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. godine, oni su tražili otcepljenje od Srbije. Da li je policija u periodu 1968-1981. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republicki organi vlasti. Tada smo mogli da dodemo sa ekipom i da pružimo pomoc u sprovodenju zakonitosti. Postojala je vertikalna hijerarhija. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. godine. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni, posle smene Rankovica. Njihova vertikalna hijerarhija je jaca od javne bezbednosti, ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade, recimo, na nekom krupnijem predmetu... Oni su obezbedili pobunom iz 1968. godine, posebno posle 1981. godine, da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. Moj pomocnik Boro Tomic je 1989/90. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram, gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite, ubijte njega, a ne nekoga ko ne puca... Cim je uzvracena vatra, oni su prestali. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. Nije li to legalno razvlašcivanje službi bezbednosti? Da. Kad se vidi Ustav iz 1974. godine, mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. Jer, i kad su dolazile delegacije u Beograd, u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo, da se žale na stanje na Kosovu, mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. Sve se ostavljalo lokalnim organima. Ispada da su to, u stvari, legalni zaceci rada na “njihovoj stvari”, institucionalno i vaninstitucionalno, gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbedivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima... Sve do 1981. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina, kada mi prakticno nismo više ni imali prave ingerencije. Ali, osecalo se šta se sprema. Godine 1981, kada sam ja bio na Kosovu, njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malici. Kasnije je bio Karakuši. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu... Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. Što se tice javne, sve je bilo na lokalnim organima vlasti, koji su mogli da traže samo pomoc od nas. Kad su tražili našu pomoc, dobijali su je, ali su sve manje to od nas tražili. Mi smo 1981. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora, koji su bili naša veza dole na terenu. To je bila naša pomoc, ali smo time imali i uvid na terenu. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slucaj Martinovic”) i Miloševiceva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova cuvena recenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta recenica, ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija, Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivicnim prijavama... A oni dolaze ispred savezne skupštine, Miloševic dolazi u pola noci i kaže da

ce on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. Nama koji smo radili na tom slucaju. Kako se desilo da je baš Miloševic otišao medu Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam, jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Naravno, jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku, koji su stalno dolivali na postojece informacije i podigli su atmosferu. Ne kažem da nije bilo incidenata... Bilo je teških slucajeva. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe, toliko je sve to iritiralo Šiptare. I posle, koliko se dalje išlo... Ali, do 1989. godine nije bilo pucnjave. Kako-tako, ali smo držali red. Šta zamerate Miloševicu? Miloševic je nastojao da u Beogradu drži vezu sa odredenim brojem Šiptara. Medutim, kad sad analiziramo, shvatam da su to bili probrani Šiptari, koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. To su bili Memet Ajeti, Lugici, Ilijaz Kurteši, koji je bio više u Beogradu nego tamo, pa Ali Šukrija takode. Sad vidim da je to bila velika greška, prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva, što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogucili da oni odaberu svoje rukovodstvo, nego da im ih iz Beograda namecemo. I ti koji su ovde bili, oni nisu imali uporište tamo. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoce da podrže Beograd i vezu sa njim. To Slobodan nije uspeo. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vicuci “Mi smo za vas!”, a nisu imali uporište na terenu. U Prvom opštinskom sudu 1998. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku, Šefku Alomerovicu, po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Cosica i njegovog savetnika Vladimira Matovica. Alomerovic je izjavio da je otmica planirana u Cosicevom kabinetu i na sudenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Cosicevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava, otmica, diverzija, paljenja kuca. Posle otkazivanja sudenja Alomerovic je izjavio kako vec peti put izlazi na sud “koji bi, da je bio tako revnostan u vreme dok je Cosic bio na vlasti, vec odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljevicu, jednom od optuženih za ucešce u otmici. Njemu se sudenje umesto u Bijelom Polju, gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica, zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potice nekoliko ucesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanovic takode iz Jagodine, a zna se Bogdanovicev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukica, jednog od prvooptuzenih u ovom slucaju, Radimilo Bogdanovic castio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Agencija “Bina” je 30. januara 1993. godine objavila studiju, prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju, a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti... Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljacke nije nimalo važno kojih ce dimenzija Srbija na kraju biti. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadice im gubitak teritorije i propast otadžbine... Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativisticka, definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Novac, mediji i delegiranje autoriteta politickog vrha odreduje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. Prema ovoj analizi, vrh srpskog politickog lobija tada cinili su Slobodan Miloševic, Dobrica Cosic, Mihajlo Markovic i akademik Ljubiša Rakic, za koga je navedeno da je mason. Složenim sistemom, za taj vrh su bile vezane SPS, medu cijim tadašnjim bitnim clanovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanovic, DEPOS, medu cijim znacajnim clanovima je kao mason oznacen Dušan Mihajlovic, a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadic, takode imenovan kao mason. Od uticajnih pojedinaca izvan politickih stranaka u strukturi srpskog politickog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije, kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karadordevic, Zoran Nenezic, Milan Panic i Željko Ražnatovic Arkan. U strukturi finansijskog lobija, na cijem se vrhu pominje Slobodan Miloševic, prema istoj analizi, kao masoni se navode Ðorde Zecevic, Dušan Mihajlovic, braca Karic, Zoran Ðindic, Desimir Tošic, Jovica

Stanišic, Vladislav Jovanovic i Vladimir Cvetkovic. U istrazi u kojoj se Džajic, Cvetkovic i Marinkovic sumnjice za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci, a medu njima i Radmilo Bogdanovic, koji je bio clan UO Crvene zvezde. Vecina svedoka izjavila je da se ne seca pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. Bivši celnici crveno-belih osumnjiceni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. Da li je Naser Oric bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republickog MUP-a? Bice Republickog. Da li je Naser Oric napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog, Hamdije Jusufspahica? Da li je Hamdija Jusufspahic prijatelj Radmila Bogdanovica, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Oric održavao vezu sa Markom Miloševicem? Da li je tacna tvrdnja Sretena Jocica da je Naseru Oricu isplaceno, preko Pala, 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”, za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca), kojoj pripada i Radmilo Bogdanovic? Danica Draškovic bila je siromašna gradanka, sve dok nisu poceli da se bave politikom. Ona je radila najprljavije poslove stranke. Tajno se sastajala sa Mirom Markovic, sa Stanišicem, sa Legijom, sa Radmilom Bogdanovicem. Njen pokojni brat Veselin, rekatirao je vlasnike kioska, prodavnica, pumpi, kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Kada je postao nacelnik opštinske službe u SO Savski venac, nije imao ni pristojno odelo. Za samo nekoliko godina postao je bogat. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve, od opljackanog novca podigao je crkvu, u koju su, suprotno kanonu, preneti njegovi posmrtni ostaci. Vojislav Šešelj je 9. avgusta 2002. optužio policiju da se ne trudi da pronade ubicu Boška Buhe iako ministar i kljucni policijski generali znaju da je to Željko Maksimovic Maka. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovica da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvoricemo Nicovicev dosije, pa cemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. Nicovic je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom, ali je prerastao u najveceg trgovca. On zapleni drogu, pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. Radmilo Bogdanovic, bivši ministar MUP-a, licno mi je pricao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovica. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajuci da se domogne funkcije ministra MUP-a. Miloševicu je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije, pa je od toga odustao. Nakon toga Nicovic napušta funkciju”, podseca Šešelj upozoravajuci da ce rasvijetliti Nicovicevu ulogu u privatizaciji preduzeca “Zetatrans”, trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. ŽIVORAD KOVACEVIC roden u Jagodini 30. maja 1930. Novinarska i diplomatska visoka škola, Univerzitet u Beogradu, 1952. Magistratura, Politicke nauke, Kalifornijski univerzitet, Berkli, 1960. Specijalizacija, Meduodnosi, Harvardski univerzitet, 1963. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, 1967.-1972. Potpredsednik Skupštine grada Beograda, 1973.-1974. Predsednik Skupštine grada Beograda, 1974.-1982. Clan Saveznog izvršnog veca, predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom, 1982.-1986. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Americkim Državama, 1987-1989. - povucen na pritisak Slobodana Miloševica i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”, 1989-1991. Otišao u prevremenu penziju 1991. Potpredsednik Medunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti, 1975.-1982.

LJUBOMIR MIHAJLOVIC roden je 1941. bivši gradonacelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. godine bio je direktor . Predsednik Foruma za medunarodne odnose. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. Osnovan Spoljnopoliticki savet Ministarstva spoljnih poslova. Pregovori o disoluciji. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Sonja Licht. Ne samo „plišani razvod“ Ceške i Slovacke. uverljivo ukazuje da je to bilo moguce i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugacijim liderima. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. koja je uspela. Beograd. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovacevic. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. za istorijski vrlo kratko vreme. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. Od 1985. do 1987.Predsednik Diplomatske akademije. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza. Živorada Kovacevica. Posrednici Metodi pregovaranja. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Ðelic. 1993-1995.Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi covek Spoljnopolitickog saveta i Diplomatske akademije. Koordinator kursa medunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. vec još ubedljivije. Oni. 2000. Objašnjavajuci svoj pokušaj naucnog osvetljavanja ove teme. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. i uz vedu pažnju i delotvorniju podršku medunarodne zajednice. Istu ocenu ponovio je obracajuci se clanovima Rotari kluba Zrenjanin. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Ðukic Dejanovic. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija. predsednica Beogradskog fonda za politicku izuzetnost Nenad Milenkovic. septembar 2007.7. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delevic. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeci. ali definitivno nije morao biti krvav. 1999. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovacevic. pored nesumnjivog liderstva u vodenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. da od jedne lepe i mirne zemlje nacini razbojište i groblje”. Prvi predsednik je Živorad Kovacevic. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo ucestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke.Clan Saveta Igmanske inicijative. Alibi diplomatija Rešavanje granicnih sporova. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. 1996-1999. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. Pregovaracko umece Pregovaracki proces Jezik pregovaraca i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU cine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju. 2000. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka.

Njegova izjava kada je u sefu. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. 11. kao ni drugi Mihajlovicevi prijatelji zvucnih imena. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajlovicu ponudeno da se sam povuce. Pocetkom 1990. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. posle 5. Dok u policiji nezvanicno najavljuju mogucnost podizanja krivicne prijave. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. Prve ozbiljne politicke funkcije Mihajlovic je zabeležio u takode u Valjevu. najvecim delom. Ime stranci dao je Mihajlovicev licni prijatelj Dobrica Cosic. Partijsku knjižicu zaslužio je u trecem razredu gimnazije.filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraca u Beogradu. U vreme završetka Mihajlovicevog gradonacelnickog mandata. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog racuna na ime fudbalera Gorana Drulica u Komercijalnoj banci na cijem se celu Mihajlovic tada nalazio. a da se imovina Socijalistickog saveza dâ opoziciji.02. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. Saradnju sa Miloševicem obnovio je u februaru 1994. zbog stvaranja Socijalisticke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalistickog saveza. gde i sada boravi. Mihajlovic se iz javnosti povukao u maju 2004. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. Prva saradnja sa Miloševicem završila se relativno brzo. u vreme sankcija. pa predsednik gradske vlade. a potom i u Makedoniju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. policija odnela”. i novac je. vec duže vreme je u inostranstvu. poznatiji kao Ljuba Šiptar. godine. Posle 12 godina provedenih na celu ove banke podneo je ostavku. Ljubomir Mihajlovic jedna je od najkontroverznijih finansijsko-politickih figura protekle decenije. Niko od njih. a na osnivackoj skupštini govorio je Mihajlovicev prijatelj – Matija Beckovic. isterao bih i njega i sebe”. nije se uclanio u ND. Program je. gde živi i radi više od godinu dana. zahvaljujuci ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. pa istraživac) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimirovicu i Crkvi. a onda i gradonacelnik. od kojih je najveci nastao u Valjevu). deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševica i. Mihajlovic im preko novina porucuje da ko god želi da ga nade može to da uradi vrlo lako. Desanka Maksimovic ili Brana Crncevic. koji se. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Miškovic. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. a u suprotnom mu je poslata poruka da ce biti smenjen. Vest da je obuhvacen istragom zatekla ga je u Skoplju. medutim porice da se našao s druge strane zakona. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. potom. DUŠAN MIHAJLOVIC roden je 27. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojce banci. Bankar Ljubomir Mihajlovic. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. iz koje je nastala Komercijalna banka. bila je: „Policija donela. gde je bio potpredsednik. Ispostavlja se da je to mudra odluka. oktobra. u drugom razredu je bio izvidac. ali van Srbije. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunistickog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. umesto za nekoliko godina. napisao takode prijatelj Ljuba Tadic. a medu 4 poslanicka glasa koji su obezbedili SPS-u vecinu za izbor . kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. septembra 1948. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. 10. istakao je i dodao da ce cim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. kao što su Ljuba Popovic. legao na racun za nekoliko meseci. U stvari. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao clanica opozicionog DEPOS. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanicni poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. Mihajlovic je osnovao jednu od prvih politickih partija osnovanih u Srbiji po uvodenju politickog pluralizma.2008. suprotno Mihajlovicevom (Dobrice Cosica) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. Slobodan Miloševic. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja celnika „Crvene zvezde”. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. jula 1990. Prve politicke lekcije Mihajlovic je savladao u rodnom Valjevu.

Tezu o Mihajlovicevom poslovnom “umecu” potvrduju i “naduvavanje” faktura sa 140. SLOBODAN VUCETIC roden je 10. Otvoreno se spekuliše da je preko. i drugih clanova stranke. Mihajlovic je u aprilu 2001. godine kao udruženje strucnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. obezbedio sebi novcanu nadoknadu za lansiranje price o Vladimiru Popovicu kao ucesniku atentata na Zorana Ðindica.000 evra prilikom sprovodenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. da na tenderu za nabavku informaticke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. koji je valjalo vratiti). na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. iako nema položen cak ni pravosudni ispit. Mihajlovic bio predlog DSS. u cijem je delu. Tih godina. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vuceticevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Ðukanovic. a profitirala je samo na cementu. godine u Vilusima. i ta kompanija ucestvovala. Lutra (formirana 1991. Broj Mihajlovicevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na cak 36 ili više. Malo je poznato da je. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i UBPOK. po stupanju na dužnost ministra.000 džepnih višenamenskih peroreza. Posao je dobila Lutra iz Valjeva. cisto kriminalnu. razrešen je sudijske funkcije zbog clanstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivaca i clan Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. kojim se traži provera nekih transakcija sa racuna Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševica. Sa opozicione liste. Mileta Tomica. ali nije izabran. Bio je u novembru 1989. a Pravni fakultet u Beogradu. koja je nastala 1999. Sloga je trajala do sledecih izbora. za koju se veruje da je pre interesna organizacija.000 DEM. medu kojima i Mihajlovicevo. otudio svojih 6% u firmi Arius. ND je ušla u vladu. oznacila kraj participacije ND u vlasti. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. tako što je Miloševicev ulazak u savez sa radikalima. a manjinski – Dušan Mihajlovic. dve masonske lože”. i tako je pokušao da zataška pranje novca. omogucio je firmi Arius. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. poslednjih godina. iako je imala ponudu skuplju za cetiri marke po komadu. dok je opisujuci drugu naveo imena niz poznatih politicara. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. kao i da su za njega “masoni udruženje gradana. u ciju je cast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Cist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesacice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. godine. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovica. u Crnoj Gori. direktora republicke direkcije za imovinu iz DSS. koji podseca na tender za nabavku i opremanje policije s pocetka 2002. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000. Krajem 1999. Sam Mihajlovic rekao je da “u masoneriji nije bilo necasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. pa je napustio 1991. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. Gimnaziju je završio u Vrbasu. kao i društvo golubara”. ciji je vecinski vlasnik Miroslav Stefanovic. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžicem i Rašom Lazarevicem.’. Kao ministar unutrašnjih poslova. Mihajlovic je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala madarske policije. vezanom za nabavku 23. Mionica. oktobra 1941. funkcioner LS. godine lider DHSS Vladan Batic najavio je podnošenje krivicne prijave protiv Slobodana Vucetica: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. najavio novu ratnu fazu. pod njegovom vlasnickom kontrolom. dobijen od Karic banke. Bio je kandidat SPS na prvim višestranackim izborima.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima.000 na 287. pri cemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. gde je bio i odreden krug politicara”. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. koja je organizovala hapšenje . da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. godine protivkandidat Slobodanu Miloševicu za predsednika Predsedništva Srbije. bude vracen. Mihajlovic je bio prinuden da ude u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500.predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalic odbijen. Sudija Ustavnog suda postao je 1991. U oktobru 2005. Zloupotrebljavajuci službeni položaj. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi.

pretvarajuci Studio B u Šešeljevu. O kakvom je strucnjaku rec. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. BRANKO RADUJKO. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. kad je doneto. doktora nauka Zorana Ðindica! Branko je. poput one na pitanje. Bez završene visoke škole. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. kojim je odredeno ukidanje policijskog pritvora. godine u Kninu. svedoce njegove izjave. jer je Jezda Vasiljevic prvi telefon. prešao kod Borisa Tadica u kabinet. kao izbeglice. ciji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe. vodila se istraga o tome.. godine.. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojic je izdeklamovao broj krivicne prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". nije mi poznato”. napisala je novinarka Lila Radonjic u otvorenom pismu Vuku Draškovicu još 1997. da li ce JP Telekom Srbija postati lider u regionu. a Studio B do finansijskog kraha. juna 2003. roden je 1974. zahvaljujuci svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milica. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. Posle godinu dana predsednikovanja. Koliko je meni poznato. odgovoran je za programski.. dok još nije postao penzioner. i istog dana pocelo je puštanje iz pritvora. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa racuna Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog racuna.predsednika DHSS. vec 10. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinovic na mesto urednika Studija B 1990. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. svi su bili šokirani.” Problem je što covek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. Vucetic ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvodenju vanrednog stanja. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovicem. prostor i promociju dobio u Studiju B. 5.. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. ne želeci da objašnjava o cemu je rec. nakon indicija o politickoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. Ustavni sud. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. Renata Radujko-Milic. pa je postao lak plen za tadašnju Covicevu gradsku skupštinu. a šta je sada s njom. ali kao loš poreznik ona. kada je pala vlada premijera Živkovica. godine da su ga u junu 2001. Bila je jako uspešna. kao prvog coveka njegove administracije! Kada je Boris Tadic odlucio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. sa nepunih 26 godina. juna 2003. svi su je u JUL-u voleli. Oduzimanje mandata poslanika.. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). protivustavno ovlašcenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera. Cesto je dolazio u Komesarijat za izbeglice. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: .. Arkanovu i Karadžicevu televiziju. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. DRAGAN KOJADINOVIC. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993. postao je clan UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Ðindica. . kada . U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. Boris Tadic dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka. pod njegovim predsedništvom. Privatizujuci program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. Branko savetuje predsednika vlade. kao savetnik za Kosovo.. do 1996. kome je on bio šef kabineta.Sestra gospodina Branka. Kao sudija USS. pokojnog Zorana Todorovica Kundaka. stupilo na snagu ne 5. proglasio kao protivustavnu. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. Vucetic je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS.Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. odakle su je najurili. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. juna 2003.

na cije celo ga 1991. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova. Pekic. roden je 1938. da se diskusija zatvori za javnost. tokom „Krvave bajke“. U toku 1985. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na vecem broju projekata u Pakistanu. clan G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. rascep. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševiceva ostavka cini . juna 1992. vec samo potpisnika”. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. kao portparoli politickog establišmenta. do 1998. Na redovnoj sednici. M. Dobrica Cosic i Milorad Ekmecic još pocetkom 1992.” Apel su potpisali R.Suprug gospode Renate. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". a generalni sekretar SANU. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. Pantic. Antic. godine postavlja generalni sekretar UN. potpiruju. Objavio je veliki broj naucnih radova u domacim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje mede". od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. godine radi u Ujedinjenim nacijama. a nastavlja ga u Stokholmskom medunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). M. godine. S. Palavestra. vec nedelikatno je u banjaluckim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isakovic "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". Od 1999. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševica potpisala su mnoga poznata imena. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. Gašic. godine na temu medunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. PRVOSLAV DAVINIC.suviše blaga. Reljic. svesno ili nesvesno. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na . Ne verujemo u one koji ga. Diplomirao je. Naucnim radom pocinje da se bavi u Institutu za medunarodnu politiku i privredu u Beogradu. dokazivali su: da je donošenje novog ustava prece od prvih višestranackih izbora. avgusta 1950. ne samo znacaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trecina SANU-a izgleda "šacica"). I. Od 1976. Bojan Milic. Dejan Medakovic. S. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . Pavlovic.. bezuspešno je tražio. Dušan Kanazir. kragujevackom nastavniku koga su Nemci streljali 20. Selenic. Na Skupštini 4.. Simovic. Peticija je ponudena na potpis i Dobrici Cosicu. Indiji i Turskoj. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševica i. M. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isakovic. Simic. godine. kada je 18 clanova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. godine optužen je za ucešce u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. B. godine kao istraživac je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mancester u Velikoj Britaniji. magistrirao. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela. Ne verujemo u one koji ga vode. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. do 1999. MIRKO CVETKOVIC je roden 16. Tasic. D. kao i za UNDP u Somaliji. Garašanin. Predsednik SANU. Akademik Mihailo Markovic minimizirao je. Dobio je ime po svom dedi. NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. "zbog delikatnosti tematike".Posle završetka gimnazije. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. oktobra 1941. 2006. titulu doktora nauka iz oblasti medunarodnih odnosa. M. Rajcic. D. godine u Zajecaru. u okviru Departmana za razoružanje. koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. jedan od osnivaca Socijalisticke partije Srbije. Stefanovic i N. M. odlazi u Beograd. Srejovic. Lj. Ucestvovao je na medunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti u periodu od 1976. M. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. dolazi do politickog rascepa u SANU. P. godine u Beogradu. kada je procitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševica. Andus. Srbinovic. B.to DS odluci. B. Popovic. medutim. gde upisuje Ekonomski fakultet.

godine predsednik Republike Boris Tadic poverio je Mirku Cvetkovicu mandat za sastav Vlade Srbije. Potom prelazi u Ekonomski institut. kao profesor Beogradskog univerziteta. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. Na dužnost ministra finansija. godine kao jedan od voda studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. u Crnoj Gori. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. Redovni je profesor tog fakulteta i pocasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. iako nije clan. S Golog Otoka vraca se 1950. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. DRAGOLJUB MICUNOVIC roden je 1930. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 1954. Kao naucni saradnik. do 2004. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju.projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). a ne . Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. i još sedam profesora. politicki nepodobnim za profesorski rad. maja 2007. bio je clan Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. gde radi šest godina. od tada. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Uciteljskoj školi i gimnaziji. Aktivan je u redakciji casopisa Filozofija. Od januara 2001. Godine 1988. Prvi od 8 izbacenih profesora bio je vracen. U politicke vode ušao je 1968. Diplomirao je. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. Objavio je više od 200 naucnih i strucnih radova. izabran je 15. Radni staž zapoceo je u Rudarskom institutu. S grupom intelekturalaca pokrece list Bagdala. inace clan KPJ. na jugu Srbije. Nakon povratka u Beograd 1983. elaborata i projekata. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. Roden je 21. gde je pohadao gimnaziju. Kriticko pisanje za casopis "Praxis" i odluka da. gde mu je otac bio u državnoj službi. godine. a zatim osuden na 20 meseci zatvora. na rad na fakultetu sa trecinom radnog vremena. godine u Topolici. godine. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i politickih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. Sa šesnaest godina prikljucio se partizanskom pokretu. gde je radio deset godina. Nakon bugarske okupacije Makedonije. U mladosti je robijao na Golom otoku. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije clan). Nakon toga Micunovic odlazi u Nemacku na Univerzitet u Konstancu. njegova porodica je proterana u Srbiju. studija. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rodaku ciji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. Clan je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobodenja". godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. godine. februara 1947. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kuci „CES Mecon“. zato što je 1948. podrži studentski protest 1968. U poslovnim krugovima. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Micunovica. savetu casopisa Praxis i u odboru korculanske filozofske škole. on. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. studirao je u Sarajevu i Beogradu. Januara 1975. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. Bio je jedan je od osnivaca i prvi generalni sekretar SPS. 2008. Od 1998. u Smrijecnu. U periodu od 2003. PETAR ŠKUNDRIC je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije ciji je predsednik dr Mirko Cvetkovic. upamcen po govoru na Kontramitingu na Ušcu 1991. (po sopstvenom priznanju. Nakon toga vodi agenciju za konsalting „Intercon“. do 2001. Prvotno je izbacen iz komunisticke partije. Micunovic. Clan je više strukovnih udruženja i redakcija strucno-naucnih casopisa. opsovao je majku starešini. postaje clan državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. Nakon rata. LJUBOMIR TADIC roden 1925. Nakon isteka tri godine vraca se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. po dolasku Miloševica.

Šef je Tijanic. Ukupno: 1. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru. postavljaju tamo samo zarad licne blagodeti ili i zarad neceg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma . komunisticki režim držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. To ne ometa Nikšu Stipcevica da operiše pojmovima: vecina.000 evra.600 evra za godinu dana. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunistickog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. broju clanova i sastavu.840 evra.049. osim ucešca u brojnim politickim polemikama. zato što je video da kod Micunovica "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Gradanskog saveza". ucešce javnih preduzeca i agencija u BDP i u novcanom toku. u toku mandata 675. Ipak.960 evra. O Upravnom odboru. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet clanova medu kojima je i nacionalni radnik Dušan Savic. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju clanova UO. Takva pozicija mu je.4. a predsednik Upravnog odbora 27. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Micunovicem. sa mesecnom zaradom od 2. Ljubomir Tadic. nakon 26-godišnjeg clanstva u tada jedinoj partiji. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". "ima višak strasti i višak ambicija"). preporucuje: „pogledajte Službeni glasnik. Predsednik UO Nikša Stipcevic – 1. kvorum.760 evra. ukupan broj clanova. ocenivši da Kosta Cavoški. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovica. za pet godina 263. Alije Izetbegovica i Dobroslava Parage.550 evra. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA CAUŠIMA Imajuci u vidu.Dragoljub Micunovic.Kad je došlo vreme za višestranacje u Srbiji.390 evra. 1989. jedna trecina clanova.300 evra. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otudene i postvarene dominacije" autor koga je. ostalo su sitnice. devet clanova UO po 1. a u zemlji sa Dobricom Cosicem pokušava da pokrene casopis "Javnost". godine. Prema zvanicnom sajtu beogradskom aerodroma. njegovom predsedniku i broju clanova nema ni reci. omogucila i da nastavi i spisateljski rad. menadžerka za odnose sa javnošcu. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog clana Glavnog odbora. a za mandat 110.400 evra. aktuelni desnicarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za .400 evra. dvotrecinska vecina. Uprkos cinjenici da je jedan od osnivaca DS.500 evra. ucestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševica navukao na osnivackoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Micunovica za predsednika DS. Na zvanicnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu. godine izbaceni sa Filozofskog fakulteta. Iako je imao primedbe na nacin na koji je Zoran Ðindic došao na mesto predsednika DS. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. kritikuje "konfederalisticki karakter Ustava iz 1974. Anamarija Matic. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike.640 EUR. devet clanova UO po 1. bivši fudbaler.930 evra mesecno. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruci javnosti. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. dovoljan broj clanova. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2. Clanovi i saradnici prime za 12 meseci 168.680 evra. Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokrece u Engleskoj "Praxis International". Ucestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokrece inicijativu za kriticko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. koga je Miloševic želeo da vidi na tom mestu. ima 2. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanic. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52. pitanje da li se apartcici.

160 evra za mandata. Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 . diplomirani pravnik iz Kraljeva“. svoje parce slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanovicu i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Ðindica. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo.470 evra. a 7 clanova UO po 764 evra. što je 74.008 evra godišnje i 220. Upravni odbor staje 55. Svestrani Obradovic bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. a Stipcevic nas godišnje košta 18.839 evra.032 evra dok ne dode nova kožna garnitura. Ovaj kolekcionar funkcija. svoje usluge naplacuje 41. Zvonko Obradovic je roden 1966. zato. . „Službeni glsnik“.600 evra. Predsednik UO dr Vukašin Pavlovic prima – 1.640 evra za godinu i naplatice 208. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat.820 evra.100 evra. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. Clan je najužeg rukovodstva G17+. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zaraduje dvostruko manje od vecne pratilje. Legalno je da direktor Obradovic17+ prihoduje 32. do neke nove funkcije 104.068 evra i dok ga ne zamene ceh ce dostici 170. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradovic– 2.023 evra.736 evra. odnosno 175.300 EUR. Na Upravni odbor ode 96. U izveštaju za poslovnu 2007. Vesna Džinic je u vreme kada je Dinkic bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje.srpsku stvar. pomocnim poslovima za funkcionisanje države.104 evra tokom mandata. Ukupno: 439. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilovic ima mesecnu platu od 2.400 evra za 4 godine. Predsednik UO ce primiti 12. APR omogucava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“. potom još tri godine strucni konsultant necega što se zove STW Fondacije-Nemacka. Napokon. sanaciju stecaja i banaka. Tijanicu dajemo godišnje 35. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinic. opet necete saznati ko upravlja agencijom.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis necitak).000 evra tokom mandata.može se procitati sledece: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojecim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradovic. Od 2003.832 evra godišnje i 164..200 EUR.276 evra za godinu dana ili 49. Gavrilovic se iskazao. to je godišnje 20.340 evra.. cime se zabavljaju istražni organi.476 EUR. bivši marksista.“.200 evra ukoliko patrona Mladana ne oteraju pre vremena.000 evra i 384.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. Ukupno: 634. Na zvanicnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi. Gavrilovic godišnje košta državu 34. bliska saradnica Mladana Dinkica prima 3. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti. Na zvanicnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. tj. štampa knjige Slaviše Lekica. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“.160 EUR. izbacujuci mrtvog Ðindica sa spiska najznacajnih Srba.160 evra. niti podataka o Upravnom odboru. U okviru pretrage privrednih subjekata. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore. Žena od Dinkicevog poverenja. Ukupno: 312.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164.

000 evra.336 evra. Polazeci od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanicevih prihoda a naknade clanova UO iz redova partijskih cetvrtinu.897 evra. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga. Ukupno: 276.. Ni clanstvo u UO nije za bacanje. razume se. a koliko novca primaju.780 evra.024 evra za pun mandat.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138. Ukupno: 688. Radoša Ljušica. Ukupno: 331. Izvršni direktor vredi godišnje 13. Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a clanovi UO cetiri puta manje od.820 EUR. kada bi imao samo 5 clanova bila bi 91. Predstavnicima stranaka je do 1.300 evra. za cetiri godine 366. pripadalo 30. decembra. poreski obveznici izdvoje godišnje 27. ŽELEZNICE SRBIJE . po uzoru na Gavrilovica. koji se citaju izmedu redova ograde: „napominjemo da clanovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu.584 evra. izvedena racunica pokazuje da se na Albijanica godišnje baci 30. REPUBLICKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u licnost dr Jovana Radunovica cija je plata 2. Nije moguce doci do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2. Odjednom je prosecna neto zarada postala Albijaniceva biblija sa tri sveta slova RZS (Republicki zavod za statistiku). je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja. Na upit o podacima koji se ticu primanja clanova UO.600 evra a dok ne dodu neki drugi. nema nijedne reci. Prosvetni pregled nema Upravni odbor.000 evra.368 evra. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1.756 evra. Za Albijanica je pocela nova era. decembra 2008.800 evra.200 evra.200 EUR. još 138. dok clanovi UO dobijaju po 1.764 što za pet godina iznosi: 113.416 EUR. što se za cetiri godine penje do 55. Za godinu dana nadoknada UO. Podatka o broju clanova Upravnog odbora nema nigde. U slucaju tajne organizacije AKL cak i internet posustaje. odnosno u petogodišnjem mandatu 153.563 evra. izbace da je Zoran Ðindic ubijen u nerazjašnjenom atentatu. Za clanove UO godišnje treba spremiti 27.080 evra. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22. Još kad iz njih. što na petogodišnjem nivou iznosi 322. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanic nasledio je decembra 2007. Bar da su nam udžbenici dobri. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 clanova i njime predsedava zamenik. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda.416 evra. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme.AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5. racunica je sledeca: Na direktora i predsednika UO. može se utvrditi da za Zavod vreme pocinje da tece od 1.908 evra.756 evra godišnje i 123. Stankov godišnje zaradi 64.804 EUR. Tu su još i izvršni direktor i 4 clana Upravnog odbora..

380 evra.260 evra. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu. zamenik direktora – 1. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice.530 evra.400 evra. Reanimirani Andelkovic štrpne 16. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obracun i placanja). Ukupno: 751. radila je cetiri sata dnevno. ili. Za cetiri godine 513.070 evra. Predsednik UO Zoran Andelkovic – 1. Markovic je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Njeno devojacko prezime je Zec. kad su svi vec poceli da spajaju praznike. Roditelji su joj bili cuveni crnogorski komunisti. Do 1996. Godišnja zarada direktora iznosi 20.032 evra. kako je i nestala. zamenik predsednika Odbora za saobracaj i veze. Dva dana nakon što je pocela da radi u SDK.128 evra. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkaci samo „Novosti“.240 evra dok ne ode u neki novi UO. .240 evra za godinu i 120. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koca Popovic ucio da skace na glavu.480 evra za cetiri godine.080 evra. Samo je pao sistem. 11 clanova UO po – 1. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesecno zaraduje do 14.600 evra.560 evra godišnje.840 za vreme trajanja mandata. kao prijatelj njenih roditelja.586 evra. Ukupno: 360.264 evra a predsednik UO – 1. TANJUG Direktor – 1.440 evra. Za cetiri godine unapredivanja železnickog saobracaja suma je 172. bivši diplomata SFRJ Budimir Loncar. Clanovima UO sleduje 30. i 60. Predsedniku UO se nadoknadi 15. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju. na sajt Centralnog registra volšebno se. rekla je Vida Uzelac. vraca zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda). nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. REPUBLICKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zaraduje 1. iz cega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železnickom saobracaju.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da ce sacekati zvanicno obaveštenje. Clanovima UO se za godinu dana nadoknadi 128. naprasno je ozdravila.120 evra za jednu.960 za ceo mandat. Zamenik direktora primi 15. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slucaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda. Pretpostavka je da clanovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajuceg i da ih ima ne manje od pet. clanovi UO ne primaju nadoknadu za rad.168 evra tokom godine i 75. Dok traje razjašnjavanje. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu.968 EUR.Direktor Milovan Markovic zaraduje 3. 66. i druženju s Dinkicevom suprugom Tanjom. istovremeno kao predsednica UO prima – 4. Predsednik UO – 356 evra.724 evra. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu. Na veliki cetvrtak. navodno zbog problema sa srcem.720 EUR. šta joj drugo. clan skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD. Uzelceva nikada nije bila rukovodilac.000 evra. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda. ali je uvek bila protežirana.

Ukupno: 108.800 evra za ceo mandat.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69. zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije : Pomocnik direktora Beogradske banke Slobodan Acimovic Gradonacelnik Suve Reke Stanislav Andelkovic Generalni direktor “Politika” a. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije. SRBIJAŠUME – 550.000 evra RTS – 287. Hadži Dragan Antic Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanovic Gradonacelnik Lipljana Ljubinko Božic Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirovic Zvanicnik Jugoimport SPDR Jovan Cekovic Gradonacelnik Kline Sveta Dabišljevic Portparol SPS Ivica Dacic Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanovic Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilovic Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Ðedovic Direktor “Takova” Ivko Ðonovic Direktor Komercijalne banke Ljubiša Ðordevic Glavni urednik “Borbe” Živorad Ðordevic Gradonacelnik Decana Milivoje Ðurkovic Zvanicnik Beogradske banke Aleksandar Dobric Gradonacelnik Vucitrna Slobodan Doknic Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišic Clan Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajevic .000 evra .602 prosecne plate .000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76.d.272 evra i 17.Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeca. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i pice 2.091. svaki cent je bacen novac.360 evra godišnje i 91. Plate direktora i nadoknade clanova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog cega bi poreski obveznici trebalo da brinu .000 evra PTT SRBIJE – 483.604. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i cije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševica. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed.088 evra u cetvorogodišnjem mandatu.6. Godišnja nadoknada predsednika UO je 4.000 evra EPS – 253.000 evra TANJUG – 17.000 evra ELEKTROMREŽA – 150. TELEKOM SRBIJE – 850.954 evra. Medutim.000 evra ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69.000 evra.000 evra JAT – 195.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50. Do tada. direktor ce zaradivati 18.888 EUR.000 evra AERODROM NT – 126.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95.000 evra SRBIJAGAS – 184.600 evra.

Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Sladana Ivancevic Potpredsednik SPS Živorad Igic Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivkovic Gradonacelnik Leposavica Dragan Jablanovic Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljevic Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšic Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanovic Šef JUL Jagodine Životije Jovanovic Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanovic Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljcanin Clanovi porodice Karic: Dragomir. Sreten i Zoran Karic Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgovic Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanovic Direktor “Galenike” Marija Krstajic Zvanicnik Beogradske banke Ivan Lazarevic Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješevic Zvanicnik Beogradske banke Vladimir Lincevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubicic Direktor “Slobode” iz Cacka Radomir Ljujic Clan Direkcije JUL Nebojša Maljkovic Predsednik Osiguravajuce kompanije “Dunav” Nebojša Maljkovic Portparol JUL Ivan Markovic Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Markovic Zvanicnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvanicnik Beogradske banke Olivera Matic Direktor Železare Smederevo Dušan Matkovic Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlovic Menadžer u EPS Radoslav Mihajlovic Direktor “Pekabete” Nena Mihaljevic Urednik TV BK-Telekom Dejan Milekovic Clan Glavnog odbora SPS Milivoje Miletic Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojevic Gradonacelnik Obilica Zoran Miloševic Clan Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanovic Clan Glavnog odbora SPS Milomir Minic Direktor Delta banke Miroslav Miškovic Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrovic Direktor CIP Milutin Mrkonjic Direktor B-92 Aleksandar Nikacevic Gradonacelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojic Clan Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reci” Bogoljub Pejcic Clan Glavnog odbora SPS Goran Percevic Gradonacelnik Gnjilana Bogdan Peric Predsednik Beogradske banke Zlatan Perucic Zvanicnik Beogradske banke Gordana Popovic Šef Peckog okruga Jovo Popovic Spiker Televizije “Politika” Sanja Puric Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radevic . Milanka.

Dušan Radovanovic biznismen iz Ženeve. Ðorde Nicovic predsednik SPS u Nišu. pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvanicnika nije reagovao . Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol. Medutim. naneta do 2000. to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima. koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular. njihovim posredstvom. koji dokazuju osnivanje osam “Miloševicevih” of-šor kompanija. traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. Celni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”. Ideju Lazaridesa. Radoman Božovic savetnik direktora Beogradske banke. suvlasnik “Nivade”. ugrožavaju i sudski sporovi . koje su imale preko 250 takode nelegalnih racuna u Popular banci. a sada Laiki banke. predsednik Laiki banke.Clan Glavnog odbora SPS Dejan Radenkovic Direktor “C-marketa” Slobodan Radulovic Clan Glavnog odbora SPS Tomica Raicevic Clan Glavnog odbora SPS Aleksandar Raicevic Predsednik JUL Ljubiša Ristic Vlasnik “Rodic MB” Milan Rodic Clan Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotovic Clan Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonacelnik Prištine Dušan Simic Gradonacelnik Srbice Sima Simic Clan Direkcije JUL Živko Šoklovacki Clan Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanic Clan Direkcije JUL Srboljub Stankovic Gradonacelnik Ðakovice Momcilo Stanojevic Zvanicnik Beogradske banke Vesna Stevovic Direktor “C-marketa” Tihomir Todorovic Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomaševic Gradonacelnik Podujeva Milovan Tomic Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajkovic Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojevic Direktor “Grmeca” Rajko Uncanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinovic Guverner NBJ Dušan Vlatkovic Direktor Beogradske banke Borka Vucic Bankar Milija Zecevic Bankar Miodrag Zecevic Direktor “GSB” Milan Živanovic Clan Glavnog odbora SPS Života Živkovic Clan SPS Života Cvetkovic direktor “Geneksa”.. koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševicevih para).. Božidar Vucurevic Zbog nelegalnog držanja para Srbije. Te firme osnovala je Borka Vucic preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa. sada predsednika Kipra . Braunkort. i cutanje finansijskih vlasti Srbije. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode placanja štete koja je Srbiji. Zoran Cicak privatni bankar. poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa. U spajanju sa “Marfinom” ucestvuje Kikis Lazarides.

Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. te bi hrišcani trebalo da poštuju svetovnu vlast. bavi se i odnosom hrišcana prema svetovnoj vlasti.. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševica i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca. a treci sa celim covecanstvom. bili oni hrišcani . Bio je to Rade Markovic. koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišcani i nije to zahtevao od drugih naroda.4% akcija srpske Centrobanke za 33. bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševica. koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija. koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija. Mojsijem i ostalim Jevrejima. od tada federalnih elemenata. U Starom zavetu. iz sopstvenih interesa. od kojih je najznacajnija bila . preko Gospoda Isusa Hrista. tokom i nakon II Svetskog rata. kojoj ne dozvoljava da razvija i unapreduje društvene odnose. ali da je ne pomešaju sa božanskom. Sveti apostol Pavle.. a da se vodeca elita regrutuje iz istog kruga. Ocigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da ocuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. deponovan pa skinut sa racuna. Vremenom. Velika odgovornost za sav novac Srbije. upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije. Na sajtu Laiki grupe. ponudom za preuzimanje. pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro cetiri decenije. 1943. za politicke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politicki deluju. Markovic mi je rekao kako je Miloševic naredio da. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj covek daj mu iznos koji traži’. Tacni ili ne. onemogucava normalno funkcionisanje države. Marijan Zovic”.ali tek posle Velikog potopa. jedan onome koje novac uzeo. važne su Božije reci Noji. jeste na Laiki banci. Zebica ili Šainovica. tokom istorije. jer suzbija pojave zla. kupila je 90. Taj sudski spor sprecava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije. koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. a drugi primerak je ostajao nama. na kome iz Srbije. otprilike jednom nedeljno. bez obzira na lica i partije. jer. i da je svaka vlast data od Boga narodu. On. dolazio saradnik Radeta Markovica. prepuštajuci njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo.Anteksol. godine. u suštini. advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Antifašistickog veca u Jajcu. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedocio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batic. i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima. stvorio tri zasebna Zaveta sa covekom . Laiki Popular banka. a medu njima i Radomira Markovica. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka. taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji. koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. Prvi Zavet bio je sa Nojom. uci da svaka vlast ima pozitivnu ulogu. drugi sa Avramom. NOKTOM PO DUBINI Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi. Pavle. U kontekstu shvatanja vlasti. kao i postojanje establišmenta koji. Bilo da se prati Nova srpska politicka misao ili Evropski pokret. novopostavljeni šef Državne bezbednosti.. bez obzira na suštinska neslaganja. nisu ucestvovali civilni predstavnici. Bog je.Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za licnosti koje vrše vlast. i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije. dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. uspeva da se održi. pored potreba vojske i policije. u svojoj poslenici Rimljanima. i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala racune. za razliku od drugih. smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje. carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoreticari i prakticari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci.5 miliona evra.protiv Popular banke na Kipru. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram. po tumacenju svih jevrejskih ucitelja. zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo covecanstvo.

izgubio je zaštitu svakog zakona. a cega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da . da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. protiv svakog. koja prakticno koci. Zakon je dat od Boga. policentrickom etatizmu i tzv. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. Kome ovo nije jasno. nego tiranija. odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. koja je opisana kao „kartel porodica“. jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. Car Irod bio je tiranin. pojavljuje se progon. Rasporedivanjem u više partija. kao metod. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga. iako zagovara prelazak u kapitalizam. važice za sva vremena. makar oni bili loši i nepravedni. koji ne oznacava da je neka vlast loša ili nedemokratska. a ne vlast. U smislu navedenog. Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. bez zakonskog osnova koji bi opravdao upotrebu sredstava. kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona. verovao neko u Boga ili ne. Progon. jer vladajuca kuca bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. Stavljajuci se tako iznad svakog coveka. koje listom pocivaju na tzv. uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe. i kad je najgora. U Srbiji. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. ova grupa je bila prinudena da nešto stvara. po Hobsu. nego samovlašce pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. sa voljom Tvorca). na legalan nacin. neka pogleda ima li ideoloških razlika izmedu partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. koja je 1981. demokratskom centralizmu. Tiranija zapravo nije vlast. “Tiranicid” se cak nije tretirao kao kažnjivo delo. zbog same cinjenice da neka kuca ne pripada nekoj interesnoj grupi. izuzev privilegovane grupe. ali i poreklo vodeceg nevladinog sektora. pa i samog Boga. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje cine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. prema spolja. U situaciji jednopartijske države. Diktatura. dovodi preduzetne ljude i radništvo da licni napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih iskljucuju iz preraspodele društvenog blagostanja. zapocela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitickoj). interesantan za današnju situaciju u Srbiji. Bog takvu vlast ne poznaje. jer tiranin. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije. iznutra. progon ne vrši vlast. dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo covecanstvo. Društveni sukob iz takvog iskljucivanja stanovništva. a to su izolacionizam. koja je ostvarena medu grupom porodica. U interesnoj simbiozi. ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti licnosti. jer Bog ne poznaje samovlašce kao kategoriju vlasti. Takva vlast ne mora se trpeti. U antickoj Grckoj pojavio se izraz “tiranija”. drugi je istorijski primer organizovanog progona. Bavljenje pojedinacnim slucajevima progona samo maskira suštinu sukoba. u nelegitimnom i nelegalnom vidu. svetovnog i svetog.ili ne. korisno je prisetiti se vladavine porodice Medici u Ðenovi. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moc uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moc izraženu u finansijskoj moci. Ono što je važilo tada. U šestoj zapovesti Noji. u partijskoj državi. Slucaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. predstavnici nomenklature. poštuje zakone. cak ni one koje je sam doneo. vec kao kanalisanja koristi. i ekskluzivitet. ne zato što je bio loš ili dobar. ne kao javne funkcije. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. Za primer današnje Srbije. nego zato što nije poštovao zakone. cime je imala dodirnih tacaka sa radnim i stvaralackim delom stanovništva. Pitanje je samo da li ce taj scenari biti voden jasnom ideološkom alternativom ili. ni po domacem. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti). koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo pocetkom sedamdesetih. vec da je nezakonita. interesnoj grupi. i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. niti po medunarodnom pravu.

Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Cedomir Popovic. nije uspelo. preneo je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosicu. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. Tadic je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. godinom. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. srpski vicekonzul u Skoplju. i pitanje je da li i dalje. bio pripadnik ove tajne organizacije. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. Ljubomir Jovanovic Cupa. pocelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji. Na spisku clanova koje je popisao Aleksandar. Uvidom u licni notes Aleksandra Karadordevica. U Srbiji. Milovanovic. nije bila njegova ideja. Dragutin Dimitrijevic Apis. Nasuprot tome. i regent Aleksandar je..txt istina ima samo jedno lice ?????????. Simboli organizacije bili su lobanja.svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka. 9. maja 1911. Pojedini clanovi Uprave otpoceli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvecao. ???????? 2010. Velimir Vemic.V Deo. bio državni projekat. major Dragutin Gavrilovic (upamcen po zapovesti braniocima Beograda). Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašica. pretorijansku. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) . Milan Vasic. ali mu to. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. a seže do cistki srpskih kadrova u Komunistickoj partiji. drugi anarhisticku. major Vladimir Tucovic (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovica. izgleda. i u inostranstvu. godine. mogli da se ubiju.Dragutin Dimitrijevic Apis. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. po svemu sudeci. snage željne da se suprotstave osvajackoj politici Beca. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom . ako budu zarobljeni. bomba i otrov . nastaju komiteti ove organizacije ciji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. Imao je jak uticaj na politicare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. izmedu ostalih su: vojvoda Vojin Popovic Vuk. ukrštene kosti. Najnovija istraživanja ukazuju da je to. Širom zemlje. Imajuci u vidu prisnost koju je imao s vecim brojem pripadnika ‘Crne ruke’. da neguju borbenost. . uprkos pritiscima.Spasoje Tadic . Ilija Ivanovic. teroristicku. osmislio je i organizovao oficirski puc 1903. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . maja 1903. cuveni komita iz sela Smrijecna (Piva). i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". Voja Tankosic. kapetanu Velimiru Vemicu i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanovicu. koji pocinje ubistvom srpskog kraljevskog bracnog para Obrenovic. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU V DEO TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. 6. Željko Zirojevic i Miodrag Jankovic prvi put objavili u srpskoj javnosti . 01. ali je u noci 29. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera . Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. i Milan Gr. kada su komitske vode iz Makedonije zatražili pomoc Beograda od tursko-bugarskog zuluma. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojevic. oktobra 1908. kasnije cetnicki komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. zauvek. Bogdan Radenkovic. Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine . To potvrduju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. koji su istoricari. gde je teško ranjen. pronaden je kompletan spisak clanova organizacije. Ubistvo kraljevskog para Obrenovic. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima . nož. Bogdan Radenkovic.. uz saglasnost vlasti . u krajevima gde žive Srbi.

Mustafa Golubic. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. ali je ipak prihvacen kao zaverenik kraljeubica. Staljinov kadar. lažni svedoci. Smenio je vojvodu Putnika. Njegova jedinica poslata je da. predvodio je pukovnik Petar Živkovic (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). govore za sebe . godine. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovicem i Radetom Malobabicem. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. ali njihov odnos prema oficirima. Komandant Druge armije Stepa Stepanovic zatražio je da Živkovic bude izveden pred vojni sud. Mustafe Golubica i Božina Simica. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosica. godine izdan Gestapou i streljan. Nisu bili clanovi. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. a ovaj Aleksandru Rankovicu. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. Živkovic i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. Živkovic je. po naredbi Tita i dojavom Milovana Ðilasa. Optužnica ga je teretila za "prevratnicko delovanje".Jefto Dedijer. general NKVD. dva pisma o tome šta se dogadalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunovicu zamolivši ga da ih. bili u ilegali ili. Dalji sled dogadaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. Živkovic mu se odužio tako što je. preda nekome ko ce time moci da se pozabavi. juna 1941. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živkovic naterao na homoseksualni odnos s njim. Rankovic je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i cekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio . ‘Belu ruku’. juna 1914. U majskom prevratu imao je minornu ulogu. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. godine. rodom iz Stoca (Hercegovina). Decembra 1916. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hodera. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. Od stvaranja države Srba. sklonio Dimitrijevica iz Vrhovne komande. Pronaden je clan Crne ruke. major Živkovic bio je odreden da komanduje konjicom Timocke divizije. juna 1917. "namestio" Solunski proces. na zahtev kralja. Radomir Putnik i Stepa Stepanovic simpatisali su organizaciju Crna ruka . a potom pomocnik nacelnika štaba Trece armije. i tako je postao voda Aleksandrove kamarile. otac Vladimira Dedijera. Crnorukaši su. U egzilu. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. kada zemlja bude slobodna. Prota ih je predao Todoru Mihailovicu u Beogradu. Osuden je na smrt i streljan 14.obaveštajnom službom. Posedovao je kompromitujuca dokumenta o buducem kralju. postavio je Petra Živkovica za predsednika vlade. kralj Aleksandar bio je politicki i na druge nacine vezan za Petra Živkovica. na zahtev regenta Aleksandra. atentator. pred streljanje. Ljube Vulovica i Radeta Malobabica. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku. . a posebno prema Apisu. Aleksandar je poceo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovica. da otkljuca kapiju dvora. sudenje i streljanje Apisa. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala cast srpske vojske". koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. zatim je bio nacelnik štaba Užicke i Timocke vojske. januara 1929. 6. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. s Drugom armijom. Cim je postao regent. poput Save Popovica. . do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u cemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). Kada je. 1914.Mehmed Mehmedbašic. . rodom iz Stoca. Aleksandru. u službi sovjetske obaveštajne službe. je uhapšen je kao clan organizacije Ujedinjenje ili smrt. Imajuci u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu . Hrvata i Slovenaca. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo iskljucivo o srpskoj stvari. Ostali optuženi osudeni su na kazne zatvopra. clan Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. pukovnik u . 1931. Major Ljubomir Vulovic napisao je. koga su se mnogi plašili. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". šef špijunske mreže. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politicki sudski proces i oznacio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašce.

godine. Po njihovom odlasku. regrutni prihvatni centar za izbeglice.7. ubica. teroristima. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. alpinisti 100. vec su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i cinjenica da je sastav ovih jedinica najvecim delom na okupu i da su vec ugradeni u "biznis". Ovoj grupi i njihovim pomagacima sudeno je u Prizrenu 12. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovica. na vezi majora Kempa. veza 100. “rankovicevaca”. politicki je uklonjen Aleksandar Rankovic. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omoguceno da udu u bazu JSO. a posebno na Kosovu i Metohiji. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. pa su svi osudeni rehabilitovani 1953. Stefanovicem i Lukicem. tehnicka služba 300 i sanitetska služba – 60)“ . U to doba UDB. Boca. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osudene i svima su bile isplacene odštete. Radi se o jedinici ciji su pripadnici.1956. Dževdeta Hamzu. u "saobracajnoj nesreci" poginuli Svetolik Lazarevic i Slobodan Penezic. Mehmeta Hodžu. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake cinova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. U izboru modela uniformi. veza. zv. padobranci – 100. pod punom ratnom opremom. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. artiljerija. godine. zv.Srbije ili je ta akcija u toku“. Rad službe bezbednosti do 1966. 1966. artiljerija 500. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematicnih lica. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristicka dejstva Druge uprave RDB MUPRS. Da bi ublažili utisak o pobuni. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od pocetka rata na prostorima RSK i RS. novembra 2001. alpinisti. 1965. maja 1996. "Vukovi". Na Brionskom plenumu. RM – ronilacka jedinica i službe – sanitetska. do 1996. radila je intenzivno na sprecavanju diverzantsko-špijunskih i teroristickih akcija. IMA LI SLICNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. pod komandom nacelnika FRANKA SIMATOVICA. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovica Arkana .penziji Radoje Lazic.“ Opremanje JSO predvideno je na principu vojne organizacije: „Bice obuhvacena sva tri vida. Kao bitno. Prvo su. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. Bio je to uvod u fizicko-politicke likvidacije tzv. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. kojim je predsedavao Svetolik Lazarevic (prijatelj Slobodana Penezica Krcuna). istaknuto je da je rec o "profesionalnim ubicama. razne privatne agencije (za obezbedenje. godine. vazduhoplovci – 200. pljackaša i sklonih terorizmu. Avdija Bakalija. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovica. U drugom dokumentu piše da je od pocetka rata 1991. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. Narucena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada). tehnicka služba). Ovo ce omoguciti da se 1974. dokazano je da je Solunski proces bio montiran. legionarima okorelim u zlocinima i da su spremni za novac . Niko od njih nije bio osuden. Penezicem. Crnogorac. i paravojnu jedinicu Medic Slobodana. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebacene na teritoriju R. i dva svedoka koji su lažno svedocili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanovic (Temeljko Veljanovski) i Ðorde Konstantinovic (Konstantinovski Georgi). RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. navodno zbog prisluškivanja Broza. godine. padobranci. Pred vecem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. detektivske agencije. kao i VJ. To su sprecili neki iz vrha KPJ . ronioci – 100. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. kopce za ešarpu kao i VJ. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. telohranitelji i slicno). Mazluma Nimanija i Imera Pulju. predvodena Rankovicevim saradnicima.

Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. Sarajevsko 'Oslobodenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u cetnickoj avijaciji". jeste. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". uvezao je. iz bivše JNA. formirana je avio-helikopterska eskadrila. kao i formiranju borbene eskadrile. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševicem: „Maja 1991. vraceni. izvršeno je oko hiljadu borbenih. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. (. Rogatici i drugim. nije pojavio u Kuli. jedan Republici Srpskoj.. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. iznad Bosne. Treci dokument svedoci da je Obaveštajna uprava RDB sacinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvecim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“.Zvezdan Jovanovic. ali jeste vecina njene logistike. a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. U sklopu priprema za sukob na Kosovu. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. ukljucen je u JSO. Sokocu. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. opreme. Mamucovski. laki trasport i izvidanje korišceni su "Cesna 172".za izvršenje i najokorelijih teroristickih akcija. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na placenom cuvanju aeodromu Pancevo. uz logisticku pomoc Mihalja Kertesa. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodecem kadru. Slobodan Miloševic se 1996. Sa aerodroma u Bratuncu. helikopterima i avionima. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama. je „zaokružen proces medusobnog povezivanja mafije. zabeležio je reci Franka Simatovica Frenkija. Sredinom proleca 1996. oduzeta iz Tuzle. ratnih profitera. 1992. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbedenju mreže malih aerodroma. pred ratove 1991. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "letece topovnjace" Mi-24V. izvidackih. Petrovac. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". u luku Bar. Vecina helikoptera JSO. Sledece godine. transportnih i humanitarnih letova. nestao je i sledeci put viden je sa natpisom "Starac Vujadin". Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. nokomponovanih "biznismena" i klasicnih kriminalaca veceg "ugleda"“. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. i pocetkom 1998. neobicnim putevima. (nerazumljivo).. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". penzionisani pilot RV i PVO. brodovima iz Libana. U to vreme nabavljen je luksuzni americki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih licnosti. Za vezu. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. Po direktivama Jovice Stanišica i Franka Simatovica. koji su 2000. Velika Popina." Pocetkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. adaptiran za bacanje rucnih i improvizovanih avio-bombi. Radomir Markovic svedocio je u . a po vracanju u Beograd.) Takode 1992. omogucilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. ta 2 helikoptera. Medu oznacenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Ðindica . Preuzimanje Saveznog od republickog MUP. U prilog tome istice se cinjenica veceg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat medusobnih obracuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. Flota je kasnije dopunjena. a drugi Federaciji BiH. tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija. sa još nekoliko. septembra 1996. ljudstva. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naidu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. U leto 1992. neki cak opremljeni topovima i raketama. Prema svedocenju Radomira Markovica „predsednik Miloševic ga je koristio samo jednom ili dvaput“.

Anteksol.026 dolara. a hangar je. Na izvidackim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". Oznake na letelicama skrivale su ucešce "crvenih beretki". Prateci tokove novca.418. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. Posle naizgled pasivne uloge dogadajima iz oktobra 2000. uništen aprila 1999. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaceni živi. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). prijatelj Franka Simatovica. juna 2001. gde su takode bili helikopteri JSO. Pogibijom. "NIN" je objavio reci ocevica „nisu poljoprivredni avioni. smešteni su u veliki hangar JAT. Prema Torkildsenu. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". pogotkom u polovinu koju je koristio DB. Lamoral i Braunkort na racune Aviatrend u Madarskoj. uplaceno 3. posebno Spasojevica. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. Iz tajne baze kod Bratunca. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. Delta i Astra Banka. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. PIPCI “SLICNOSTI” Po policijskim saopštenjima.. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. gadan je ali bez posledica po tehniku. Leta 1998.. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. JSO polako izlazi u javnost. nego pravi. sa oružjem u ruci. Dušan Spasojevic i Mile Lukovic lišeni su života. u Gibraltar. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovica Bagzija. a Stanišic. ali je nekako pobegao. Novac je uplacivan od firmi Neokom. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. Oni su evakuisani. Najcešci putnik bio je koministar Sead Spahovic. Nauru i of-šor i države treceg sveta. Švajcarskoj. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. "Sikorski S-76" postao je omiljeno letece prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno izmedu saveznih i republickih izbora 2000. u pokušaju proboja iz opkoljene kuce u Meljaku. Nakon reorganizacije 2002. kao izaslanik Miloševica. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševica do baze SFOR u Tuzli . Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikcevic". pred napad na Jugoslaviju. koji je smirivao pobunu u zatvorima. Krajem 1998. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti vec oktobra 2001. borbeni. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevodenim raketama. Po završetku NATO bombardovanja. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobadanje. ambasador SRJ u Moskvi. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. izgubljen je insajder . nije poznato. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševica. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. Sportski aerodrom kod Padinske Skele. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na racune firme Aviatrend. Bugarskoj i preusmeravan na racune Aviatrend.Hagu da je novac za tehnicko održavanje. a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. Najupamcenija akcija helikoptera DB bila je 28. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Miloševic. sa sedištem u Gibraltaru. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. Mi-24 i Mi-17.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišic predstavili su se javno tek maja 1995. Valerija Cernija i Aleksandra Cegoljeva.

Spasojevic je. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu pricu.mafije pod sistemom bezbednosti. ekipa koja je u novembru 2000. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o pociniocima krivicnog dela. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je docekao neko iz JSO: jedno od tih lica slicno je objavljenom foto-robotu. Dok se to razjasni preko poslovicno sporog Interpola. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. Kada je otvoren slucaj Stambolic. potkradao je fond za pomoc udovicama i sirocadi poginulih pripadnika JSO itd. kad joj je istekao poslanicki imunitet. bivši nacelnik SUP Beograd. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. februara. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. u vezi ubistava Ivana Stambolica i Slavka Curuvije. Tek tada. bivšeg nacelnika Generalštaba. kao i još neki. Legije s naocarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. iz JUL. u cijem su vrhu tada bili . pet osumnjicenih pripadnika JSO. sredila boravak i pasoš Marku Miloševicu u Moskvi). maja 2000. ukljucujuci i komandanta jedinice Dušana Maricica Gumara. imao legitimaciju RDB MUP Srbije. Gorana Matica i Ivana Markovica. tvrdio je Matic. Branko Ðuric. organi koji istražuju ko je ubio Slavka Curuviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj nacin Goran Matic . Profesorka je. Nacelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagic. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. oznacili su Radomira Markovica kao naredbodavca. Ivan Markovic istakao se bestidnim i cinicnim izjavama.. i "navodno vodeni". Stevan Nikcevic i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Curuvije i Ivana Stambolica. Ako je pitati "ko je ubio Curuviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Curuviju“ i druge. Privedeni su Bogoljub Bjelica. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. Oni. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. rekao je da se taj i još neki slucajevi „nece rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. Stevana Baste. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. žena koju traže bice u Alma Ati. koji je slican fotografiji. Policija je zatražila pomoc i Mire Markovic. To su pokazala privodenja: Uroša Šuvakovica. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjic. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. Posle nestanka Ivana Stambolica. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. Milorad Ulemek/Lukovic Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolica. pocetkom aprila. i još visokih oficira policije i RDB/BIA.. ali ona je 23. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. avgusta 2002. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevica "navodni". iako je MUP Srbije potvrdio autenticnost prepisa. bivšeg pomocnika ministra SMUP iz JUL. bivšeg zamenika nacelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. Ratka Romica i Milana Radonjica o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. Goran Matic. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševica". Svetozara Simovica. Kazahstan. dugo nedostupnog istrazi. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). general Dragan Ilic. Matic i Markovic. nacelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Curuvije i zlocina na Ibarskoj magistrali. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. pravosuda i nekih politickih stranaka. Ivan Markovic i Nebojša Pavkovic. u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. kao savezni sekretar za informacije. bivši nacelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. rekla da ce "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovica i još nekih. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. Milorada Bracanovica. Goran Matic je. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". Nakon ubistva Slavka Curuvije. generala Nebojše Pavkovica. novembra 2001.“ Na tom sastanku su.

Slucaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. Jovica Stanišic. Milorad Bracanovic. Mihalj Kertes. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. te je zamenik Andreje Savica. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. ekipa se naucila taktici . umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg cistog heroina i. Pravosude Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevica . i prebacio uz još neke kolicine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. 3. Pokušaj Matica da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Curuviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekace. za koje su bili JSO i frakcije koje ce ubiti Zorana Ðindica. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. umesto nadležnim pravosudnim organima. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. ciju je upotrebu odobrio Slobodan Miloševic. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojnih droga. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. zaplenjenog u dve akcije na granicnom prelazu Gradina. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. cime je pocinio krivicno delo držanja vece kolicine opojnih droga namenjene prodaji. kao nacelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. organizatore i izvršioce ubistva. Suprotno razumu. Oktobra 2000. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleden. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojne droge. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. po identifikaciji i veštacenju. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. preko 550 kilograma heroina. i krivicno delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. Ta kolicina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. zloupotrebu službenog položaja itd. cime je ucinio krivicno delo zloupotrebe službenog položaja. Napori da se ocuva kadrovska struktura bili su ocigledni: nacelnik RDB Goran Petrovic naglašavao je u prolece 2001. nadenog u martu 2001. ni odmah. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojevic poginuo? Može se reci da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. a na celo RDB dovedeni su Savic i Bracanovic.je štitio narucioce. su predali veliku kolicinu heroina neovlašcenim licima. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". smestio je najmanje 600 kilograma cistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio kljuc i ovlašcenje za sef i sadržaj. Radomir Markovic. kao naslednik Stanišic Jovice na mestu nacelnika RDB MUP Srbije. podstrekace. od njega je preuzeo recenu kolicinu opojne droge. svejedno da li mu je bilo naredeno. da ne propadnu u ocekivanom bombardovanju NATO 1999. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. Branko Crni. niti prilikom formiranja BIA. Stanišic Jovici. komisijski uništavaju. zloupotrebu službenog položaja itd. rukovali velikom kolicinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. 4. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. nije istražen. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zlocina. Ta istraga bila je sabotirana. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. i da li je bio svestan posledica. i cuvao je. To odobrenje moralo je ici preko nacelnika GŠ Nebojše Pavkovica. prikrivali postojanje velike kolicine opojnih droga i tako pocinili krivicna dela zloupotrebe službenog položaja. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. Kadrovski. 5. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. To nije njegovo privatno mišljenje . organizatore i izvršioce. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. 2. Vuk Draškovic je odmah ukazao da su osumnjiceni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoci do Berana u bazu 7. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovica u Budvi saznalo se da su atentatori izvuceni iz Crne Gore vojnim helikopterom.

i u vreme oružane pobune JSO). Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. MILORAD BRACANOVIC je pocetkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". juna 1995. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja ce Miloševicu. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babicem. u januaru 1991. Trulim kompromisom. bio je operativac. sretali sa Lukovicem i Spasojevicem. a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Markovic. Mikelic je roden u opštini Bosanska Kostajnica. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovica". U Beogradu se politicki angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i saraduje sa Mirom Markovic i Slobodanom Miloševicem. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL. Mikelic krajem 1993. Unutar RDB Mangotic je izašao na glas kao kanal Mire Markovic. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovica. i sa Republikom Srpskom. kod Mirka Marjanovica. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. ovaj je predložio Mikelica za premijera. Tokom 1993. ubistva Ivana Stambolica. Mikelic odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. ko je trgovao heroinom i naftom. zahvaljujuci vezama sa JNA.. Razrešen je nakon 14 meseci. Oni imaju šta da cuvaju . godine uspeo je. ko je koga štitio i gurao u napredovanju. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilovic". bila je u vili na Dedinju. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice .Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. bio je prijatelj i saradnik Gorana Matica. blizu Belog dvora (gde je inace beogradski centar obavestajne uprave Vojske. mimo legalnih. "cija cestitost je duga prica". Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martica. ZORAN MANGOTIC. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu. u koju ce pred bombardovanje NATO Aco Tomic regrutovati Radeta Bulatovica i Gradimira Nalica). Ko je ubio koga.raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. Bracanovic je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. Maticevo objašnjenje. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Miloševic je pao pod uticaj Rada Markovica i njegovih. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martica. Pali su i Aco Tomic i Rade Bulatovic. kako su to zvali. u Progresu. preko Mire Markovic. doturati prave informacije. bivši direktor RTS. bivši nacelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. U akciji “Sablja” pali su. koja stoji iza Gorana Matica. sa mnogo najsavremenije tehnike. kao jedan od retkih. Kad je Tudman došao na vlast u Hrvatskoj. Njegov uspon vezuje se za Petrinju. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici.. Onda ga je uzeo Franko Simatovic i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovica. poceo 1999. Mikelic je po naredenju Miloševica izbegavao. izmedu ostalih. bivši premijer Republike Srpske Krajine. ciji je "Gavrilovic" bio važan snabdevac. i: Dragoljub Milanovic. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan. Do 1995. pre atentata na Zorana Ðindica. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. ali ga je. a onda je Jovica Stanišic doveo Milana Babica u Beograd. ali je opstao neko vreme. "Agencija". RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. . Mikelic je postao premijer. Onda je primljen u SDB. Bracanovic novembra 2001. presreo i posvadao se oko nekog naftnog aranžmana. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. postaje zamenik nacelnika RDB Andreje Savica. Nakon toga. Andreja Savic smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. koji je uz pomoc Mangotica. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. kada su on i trust mozgova iz JUL. ko je krao. i udomljuje se u Beogradu. nakon nerazjašnjene saobracajke.same sebe. BORISLAV MIKELIC.

Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. Od novembra 2001. pa je Mikelic bio istisnut uz pomoc Mire Markovic i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". blizak Arkanu. umrlice itd.. pa je veštacko dubrivo iz Kutine Mikelicevim vezama išlo u Kladušu. U jesen 1995. stotine kamiona i autobusa. Nakon 5. Mikelicevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilovic" u Beogradu. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. Kad je presušio s gotovinom. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovica (RTS). Ovi napori da se atentat na Zorana Ðindica olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. ali invalidnine i pomoc isplacivao je samo kad je morao. naizgled nevezano. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. pokušavajuci da saraduje sa "Lastom". Sa Arkanom i Goranom Hadžicem pokrali su ogromne kolicine kvalitetne hrastovine iz Istocne Slavonije. Dragoljubu Milanovicu dao je VMW. "Nedeljni telegraf" je cak. lansirao pricu kako ce "Duca postati premijer. DSS blokira pokušaje razoblicavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševica i Zorana Lilica i Goricu Gajevic u upravnom odboru. koji je preko Dragana Garica iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. kao savetnik u Progresu. 1995. koja je vec otvorila neke teme u tom pravcu: . neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilicem. i pljackali su izbeglice izdajuci im potvrde za pasoše. Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. cime je i pao u oci policiji u akciji "Sablja". Sa Jovicom Stanišicem. Najsladi posao izveo je sa Draganom Cicicem iz JUL. i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdica 1994. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. bio je drugar.. ugradivši se za 50%. krštenice. narocito u banjaluckoj regiji. Njih dvojica prisvojili su maticne i zemljišne knjige iznete iz Krajine. neke stranke izmicu se iz važnih politickih poteza Vlade Srbije. Mikelicevi i Ilicevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu.. neki mediji i stranke. "Kulatrans". bavio se kradom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. ali je odustao uvidevši da nema šanse. preko koga je još 1995. opranim u Bijeljini. za odredene tarife. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevica koristio za uterivanje dugova. Imao je 1996–7. njegovim parama. medutim. Banije. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovica. Korduna i Like. sa Predragom Popovicem. Ima indicija da se Mikelic. kojim je popisao i vozni park i gradevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". bez ograde. a ostali su se ozbiljno ugradivali. objavljivao svoje stavove u "Svetu". Cicic je to izvozio u Italiju. bili su zaduženi za lažne saobracajne i vozacke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. davao je vozila Kertesu. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. Mikelicev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. stotine putnickih vozila Vlade i opština RSK. Legija ministar unutrašnjih poslova. Ovi koincidirajuci potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. ambicije da postane predsednik Srpske. vencanice. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima namece se JSO. 40 kamionahladnjaca "Gavrilovica". oktobra 2000. velicaju JSO. Njegov telohranitelj Dragan Vujicic Bego iz Gline. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. Arkanovoj SDG itd. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavicaj". jer je drvo bilo besplatno. To je išlo do 1998. sacinio je "Spisak pokretne imovine sa podrucja RSK".Slom RSK docekao je u Beogradu. pokrenut je list "Nacional". uz podršku DB Srbije. dezavuiše istragu. "Sombortrans" itd. RDB Srbije. Radeta Brajovica ("Novosti") i Dragana Antica ("Politika"). koje u Hrvatskoj nisu važile. bivši Marticev covek. kada su se posvadali. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. pa se sklonio u Srpsku. Tošo Rajic i Ðuro Škaljac. neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojacao vec postojeci strah "crvenih beretki". U Srpskoj je imao je dobre pozicije. a Ceca ministar kulture". Tu konturu." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogacenje od narodne muke: Mikelic je punio budžet Komiteta.

kao nismo ih konsultovali.Izvestan broj Crnogoraca u meduvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. Najveci udarac koji su oni doživeli. Ako to nije neki problem i ako je cist. oni se ljute. a do bekstva Legije uredivala mu je kucu. Od tog trenutka pocinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Ðindic i Dušan Mihajlovic uradili. što da zaoštravamo. pa je. Ne umeju da kažu ko je platio. znak da se nece libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. . a niz novina ih je štampao. Od tog trenutka pocinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Ðindica pricom da je kriminalac. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske brace u Hristu poznati su.. ili povezanosti sa JSO. Postavljenje Gorana Petrovica je iznerviralo Milorada Lukovica. hirurg iz Sremske Kamenice. i da treba da obavimo razgovor sa njim. je rešenje Ibarske magistrale. a svaki drugi ce dovesti do JSO. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. sklonicemo to”. Prilikom izrucenja Miloševica. protiv funkcionera državne bezbednosti. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. i da oni nemaju ništa protiv. u smislu da je bilo jasno da tu nece da završi. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. svih koji su se plašili otkrivanja istine. Kroz istu Miloševicevu i Bulatovicevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i kojecega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. Koštunica je rekao: “kakve veze ima. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. kada se utvrdilo da nije to on.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišcen. Nije prošlo 15–20 dana. nego ko je kritikovao Ðindica. bila prica da je on izdajnik. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajloviceva plata. posle pola sata. jer "imaju sponzore koji ce ih placati i hraniti". ispadaju leševi. Hapšenje i izrucenje Miloševica je bila kap koja ih je uspanicila. . lopova sa Novog Beograda. oktobra. Tada je Ljiljana Nedeljkovic koja je kucni prijatelj sa Radetom Markovicem i njegovom ženom. a MUP tvrdi da nije. da je ukljucen u to. kad Radeta Markovica stave u zatvor. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. koji su u meduvremenu bilo postali clanovi DOS. Tokom oružane pobune JSO. kada se rukovao sa Slobom. Pominje se Miroljub Savic. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanovic za šefa Sedme uprave. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997. Rade Markovic je bio uhapšen i tad pocinju problemi. da me pita da li znam ko je Goran Petrovic. Radojica Rajo Božovic i Vasilije Vaso Mijovic. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovica. a u Crnoj Gori nema istraga. da radi za Amerikance. i zlato koje je nadeno. Ja sam ga video zbog toga što je izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice vec izbio sukob oko Gradimira Nalica.. Razne televizije. Najveci problem bili su Petrovic i Mijatovic. Važnije je naci one koji su placali i obecavali plate. i krivicne prijave koje su ti ljudi podneli. neka ga postave. kako koju fioku otvorite. Zašto su neki biznismeni. jer i pored toga što je Zoran Ðindic objasnio Vojislavu Koštunici zbog cega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. da je on brat Munje. da li ce propevati. pre toga me je pozvao 6. iz politickih struktura uz Koštunicu iz Miloševiceve strukture vlasti. ili 7. medijski radnici i strucnjaci osecali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost.. emitovale su reklamne spotove JSO. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u buducnost. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovica? Spasojevic je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivicnu evidenciju. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj.. da li može ovaj covek da postane neki nacelnik. uz pomoc Gorana Petrovica. našli coveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. Dva visoka oficira JSO. više od 50. SVEDOCENJE VLADIMIRA BEBE POPOVICA “Saznao sam od Dušana Mihajlovica da postoji Goran Petrovic. Zoran mi je dao papiric na kome je pisalo to ime. Tada je bilo jasno.. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojevicu. Ljiljana Nedeljkovic. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. koje je rešeno policijski . negodovala zbog toga.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. a ni u to se ne ulazi. i rekao: “pitaj Gorana. Tog trenutka pocinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. u novembru 2001.

Zoran je bio u Parizu. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tacno. pod utiskom prica svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. Vojislav Koštunica izjavio je te veceri. i tako. covek koji je bio nacelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. izuzev Gorana Vesica. Za vreme Radeta Markovica su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Curuvija. Rade Bulatovic. rekao je: “Pa. Martic i tako dalje. zamenik nacelnika državne bezbednosti Zoran Mijatovic”. ali su brzo stavljeni u isti koš. medijski linc koji je zapoceo – to je vec treci mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. da je sledeci potez Zorana Ðindica hapšenje Vojislava Koštunice. Zoranov je kadar. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. a savetnik Vojislava Koštunice. To su ljudi koji od tog trenutka. i nekoliko najintimnijih prijatelja. Hapšenje Miloševica bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Ðindic i njegova vlada. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. cim su i pored toga što je vojska pretila da ce “migovi” srušiti helikopter. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Ðindica i Jovice Stanišica. nacelnik Kneževic. šef BIA Goran Petrovic. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. Cedomira Jovanovica i eventualno Zorana Živkovica. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Savicu i Bracanovicu. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. i Bulatovic. da je to državni puc. i Vojislav Koštunica. Milorad Lukovic (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. Cak je i njegova stranka bežala od sukoba. to znaci rušenje države i Zorana Ðindica. Franko Simatovic. Branu Crncevica. da je sledeci korak hapšenje Koštunice. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tacno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. u zemlji gde Miloševic još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže coveka koga je Zoran Ðindic postavio na mesto zamenika nacelnika – nije on. Zoran Mijatovic zamenik nacelnika državne bezbednosti. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on poceo da se raspituje – Hag. Tu su i Tomic.. sutradan izade kao informacija. na koji poziva Zorana Ðindica. koji organizuje Dušan Mihajlovic. mislim . Na jednom od sastanaka koje je Zoran Ðindic organizovao za borbu protiv trgovine drogom. on mora da se okrece nekome drugome. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. U januaru 2002. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kucu jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili uradena. Micu Stanišica. s obzirom da se bave bezbednošcu predsednika države. on malo. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. napuštanje vlade.komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. bivšeg nacelnika policije Republike Srpske. su direktni pokrovitelji JSO. On je te veceri pozvao. Karadžic. Ponudio je Martica. Savetnici Vojislava Koštunice. Aco Tomic šefa državne bezbednosti. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševica. prvi put od pocetka Zoranove vlade. Tu je. Gradimir Nalic. znam zato što mi je pricao svedok tog sastanka koji je bio na toj veceri. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Ðindica. okružni tužilac Rade Terzic. Stambolic. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžic”? I šta Zoran misli o Karadžicu. je skup državne bezbednosti na Kolarcevom univerzitetu. uz pomoc ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. rasturanje DOS. uz institucije kakve u državi imate. gde je glavni akter Zoran Ðindic i njegov poznanik koga je upoznao cetiri meseca pre toga. održavaju kontakte sa Bracanovicem i Savicem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlovic. Ali. Ibarska. koji je politicar i mora da vodi racuna i o sebi i o stranci. Zoran je zvao Karlu del Ponte. ali svejedno. Gradimir Nalic je seirio: “evo. žena – penziju.. To je bila udarna vest u svim medijima. ja bih mogao možda da ubedim Martica. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruce Jovica Stanišic. koju navodno vode njegovi ljudi. i Nalic. kcerka – stipendiju. na kome su bili prisutni ministar policije. Zaoštravanje te atmosfere. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišic i struktura oko njega. i traže smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“.

u Kotoru – neki iracki dinari. jer je sa Cumetom. Milan Obradovic. Dušan Spasojevic. Zoranu preneo. SID. “ tamo je”. Na tom sastanku. šef beogradske policije. Mislim na bandu Dušana Spasojevica. Na toj kaseti Predrag Popovic kaže da to nije decija igra i da zbog toga Pavkovic ne treba da brine. njegov zamenik Nenad Milic. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osecaj napetosti trenutka i ne skriva. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. kao “nije to u redu. do trenutka pocetka price o njemu kao zašticenom svedoku. ali je zadovoljena forma. Zoran Ðindic je izmedu ostalog rekao. glavnog urednika Nacionala. znaci sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. Minhen. Predraga Popovica. Ništa nije uradeno. sve ih bre. Bebu. Svako to može da uradi. ciji je vlasnik bio Momo Mandic. oni su znali. Boro Banjac koji je smenio Kneževica. Tom prilikom. gde ce da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. on je na tom sastanku rekao: “Ej. vec uveliko pocela ta saradnja. Zoranu Janjuševicu ili nekom drugom. državna bezbednost. pošto je vec postojala ta prica koja je izašla iz policije. Tu kasetu. za vreme sankcija. Aca Tomic ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. oktobra ih je bilo tri ili cetiri. o nekom zlatu. a dopis je stigao pocetkom . mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. to je sve ološ!”. šta je to sada. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora izmedu Nebojše Pavkovica. i predsednik Boris Tadic. kao i danas. pošto je Zoran znao da se to prica i pošto je video oni se kao gurkaju. to nije bila jedina služba koja je radila na pracenju. Bec. posle 3 dana cete stupiti u kontakt sa njim. analizi. Gorana Bojica pobratima Nebojše Pavkovica iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovica. ne mogu da se setim tacno kome. ako hocete da znate gde su Simovici ili ne znam još ko. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojica zbog toga što su u vreme Koštunicine predsednicke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. formalnog vlasnika lista Nacional. sa Popovicem. tražio novu adresu. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. da to radi Aca Tomic. Mile Novakovic glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruc oko te grupe. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašceno. ne interesuje me. kako god da se to zove. koga god. dao sam policiji i Karleuši. Naravno. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako ce se to dogovoriti. Dragoljuba. znam da je došla do Nenada Milica. i Pavkovic. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavkovic snimao tajno. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandic i tako dalje. lociran je u Becu. znam da Šešelj drži cetrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. znaci.da je bio Vladan Batic i bio sam prisutan ja. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. Do juce. a štiti Cumeta”. ali mislim da sam bio i prisutan. šta njemu treba da prica na sastanku da je Cume kriminalac. svi o tome imaju podatak vec 2 meseca. nije ni svestan kakav je to mrak. dovoljno je da odete u Beograd cetiri dana u neki kafic u Zemunu ili u Stahinjica Bana ili u inostranstvo. Sutradan je Dragoljub. Kada je bilo hapšenje Šešelja. Poslednja prica koju je pokušavao. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Ðindica. jako aktivni. ako želite. u novembru 2001. koju mi je Nebojša Pavkovic predao. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. Posle 5. kao. na sastanak. da im je zasmetao jer im je politicki protivnik. Nebojša Pavkovic je preko tog svog pobratima došao do Popovica. jer oduzima glasove od Koštunice. a da se to ne bi na njega Zorana slucajno odnosilo. da je o tome obavešten MUP. Od stranih službi koje su radile. O tome su obavešteni državni organi Srbije. BMV M5. Vladimir Milosavljevic. mislim preko Veruovica. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. oktobra. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. da to radi njegov štab. sa UBPOK. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. ko god da ima veze. vi posle terate po svome. materijalni dokaz. Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. od kojih sam spomenuo Engleze. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. da su to ljudi. Odlucnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlovic. milionima. optuživani da štitimo Cumeta. Cumeta. Zorana Ðindica. ali ne može naša policija i vlast. pohapsite.

ili za kabinet Radovana Karadžica u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. Najcešce. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. bez znanja nacelnika RDB i bez znanja ministra policije. Ko bi zapalio Vuksanovicev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. koji je takode osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. Od tih 3000. jesu ljudi koji su radili. Da li su to bile znacke vojske. držao pres–konferenciju i objašnjavao i citao politicke zahteve. dve nedelje pre pobune. Onda su našli povod da to može da bude prilika. iz vojne obaveštajne Službe. Gorana Petrovica. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netacan. Oni imaju. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševica da pomogne “casni deo crnogorske javnosti”.. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispricao o zlocinima koje je ucinio i dobio je 15 godina.. U DB radi 3000 ljudi. da ga ne cudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. Dobili su nalog od nacelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. DB. “. je. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. i evo.. i spisak od jedno 140 imena medu kojima su Milorad Lukovic. vladu. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. sve ono što je ona imala priliku da cuje ili što je neko ko je svedocio rekao. kao i “Reporter” u Banjaluci. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. nego zato što je uveo blokadu na Drini. da on okupi ljude. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišica. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zlocinci ili nisu. “Nemojte da ostavljate ljude”. ali to je list vojne Službe bezbednosti. ne zato što je tukao “Otpor”.. Onda se deo rukovodstva SNP posvadao pa su najurili Momira. protiv “lopova”. pošto je to bila nedelja. da joj dostave u najkracem roku podatke koji se odnose na te i te periode. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. Pošto su ovde imali medijski monopol. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. dok Zoran Ðindic nije u zemlji. oni su prekomandovani u medije. slali smo vam poruke. Jovicu Stanišica. ili za kabinet Biljane Plavšic. koju u to vreme ureduje savetnik predsednika Koštunice za medije. Meni je jasno receno “igrali ste se sa vatrom. MUP. a sa druge strane. ali je slucajno. Dušana Mihajlovica. kao Željko Cvijanovic za vojsku Republike Srpske. Covek. pisao isti covek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. jer “Jovica drži sve”. dovoljno da ga pošaljete do Legije.. po principu pisma Dejana Mihajlova. Vladana Batica. tvoje ime”. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoc vojske i vojne obaveštajne Službe. Kada se završio rat. tužioca Terzica. a ostao je militantniji deo ali su se posvadali i sa Bulatovicem.novembra. a onda su neke . da li su bile prave. Hag. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. pod izmišljenim imenom Major Batic. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkic. Te noci i tokom sutrašnjeg dana. znaci Dušana Spasojevica. osoba koja je izmislila cin i ime. napadali su Miloševica. kada je došlo do blokade na Drini. Oni su dobili nalog da uhapse dva coveka. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. Zvezdan Jovanovic. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovica. I. Prorokovicevo pismo izmedu pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovica. i izrucenja Slobodana Miloševica. koji je držao pres–konferencije u Kuli. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. “nije Goran Petrovic DB. video sam se sa Ljubišom Buhom. Ti politicki zahtevi nisu pisani u Kuli. Zorana Ðindica. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. kada nema vesti. i “izdajnika” Mila. kao i “Ju–info”. Oni su ga sproveli. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovicev automobil” i njegovu izjavu. jedinicu kao JSO. pa nisu doveli majora Batica da se izvini javnosti što je lagao da su to obicni gradani. i nije slucajno baš ta osoba koja je dovedena. on je jedan nacelnik i njegov zamenik nacelnika”. pa u deset tacaka. rekli smo vam nemojte. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovica imate izjave da je list “Dan” osnovan. SNP. kao posle paljenja Vuksanovicevog automobila. a ne Gorana Petrovica. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. Pismo je na engleskom. ili pocetkom oktobra 2001. gde podmetnu neke. koje je pocinjalo sa “Kako se krsti. vi ne znate šta znaci vlast. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. kao vlasnika “Nacionala”. Vlast znaci da morate da imate ulicu na svojoj strani. i operativno ureduje dnevnik BK televizije. jer. doveden je osoba. pošto je posle akcija sledio medijski napad. koji je potpisala Karla del Ponte.

i tako dalje).. tako što su. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. Oni su. mislim na clanove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obracali se javnosti: na Dušana Prorokovica. Na tom sastanku. Bio sam ubeden da je tako. ili. nego šverceri cigareta. Njima su listovi. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila prica da ti ljudi sa Kipra nisu proizvodaci. Jovaševica. ali sam ga onda pitao i rekao mu. ti samo cuti ako te zovu. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilic to radi. gde otprilike piše “prema nepotvrdenim informacijama”. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadica. napao sam ove iz vlade. Mene Ratko Kneževic zovne iz Londona i kaže: Veljo. pa je tako “Reporter” u 5. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juce u nekoj akciji uhapšeni Lukovic i Spasojevic. predstavlja njihovog zaposlenika. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milic. to ti je super za stranku. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batic.” što nije tacno. kakav je “Dan”. ti kaži – to je u redu’”. ili. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. U “Danu” ste tokom 2001. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milic došao sa Cedom u moju kancelariju.. koliko je cigareta Zoran Ðindic prošvercovao. To je rekao meni. Dragana Jocica. Aleksandrom Tijanicem. šta je rekao Ratko Kneževic. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama.mogucnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. koristeci svoje pozicije i funkcije. Stanka Subotica – ko se vozio avionom. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. “iz izvora bliskih istrazi”. videli smo u novinama informaciju. pri cemu. zato što se druži i dalje sa Ducom i Legijom”. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. Secate se otvaranja one njegove fabrike. u periodu od 10 meseci. Kao. da su pitali on bi to sam objavio. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. Gradimira Nalica. ali to nosi Kosta Cavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. Ilic je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka... oktobar 2000. zbog cega on daje svaki drugi–treci dan izjave oko toga da je Zoran Ðindic švercer cigareta i da je vlada švercerska. šta je rekao Ivo Pukanic. narocito da je povezan sa medunarodnim švercerima cigareta. Aleksandra Tijanica. a posle toga pojavila se informacija da je Ceda na Kopaoniku sa Legijom. gde je po 30. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i clanaka. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Ðindica. jer nisam želeo sa njim da se vidim. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. godine ušao kao “osvedoceno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. ispred kuce u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevica i onda videli Cedu kada izlazi. Za šefa tehnike dobili su coveka iz vojske i na sva kljucna mesta postavili su ljude iz vojske. ne znam mu ime. koji je trajao 15 minuta. kakvo mišljenje ima Ratko Kneževic. videni su. navodno. i Vladanu Baticu. bili mediji gde su svaki dan.neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševica. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. gde ovaj što se zove direktor. ja sam se sa Cedom pre ubistva pomirio. i cetiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže.”.. bivši savetnik Mila Ðukanovica. za tebe. mislim na savetnika za ljudska prava. Vladan Batic.. vrlo prikriven. mogli da citate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Ðindica. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i . a on je tražio je da se sa mnom vidi. U kampanju su se ukljucili savetnici Vojislava Koštunice. U isto vreme se taj Ratko Kneževic svakodnevno cuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije. razradivali temu Zorana Ðindica. Onda sam poslao poruku Cedi: “više nemoj da mi se javlja”. njegovi napadi na Zorana Ðindica. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilic. Urednik je bio Slavoljub Kacarevic. i tako dalje. naprotiv. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to ce vam reci svaki službenik strane ambasade u Beogradu. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Ðindicu i Baticu. ili me je zvao Ivan Ðordevic iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. ali. gde su postavili svoje ljude. Zoranu Ðindicu. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli .

I onda kada sam to procitao u novinama pozvao sam Cedu Jovanovica za koga sam znao da su bliski. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruovicu pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popovic: Ne. da li sam mu davao izjavu. ne da ne zna za tri metka. i sa svima. ili mu . Onda sam ja pozvao Milana Veruovica. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevicem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. 10. vlasnika “Blica”. Pozvali smo Kacarevica: “Odakle ti to. Mi to nismo demantovali. i Nenad Milic i Ceda Jovanovic. nego nije znao ništa. šta je ovo”? I onda je on meni poceo da objašnjava nemušto. izmedu predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. Nikada niko od njih nije postavio ne pricu da postoji treci metak. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. izvinjavam se”. kao što se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanica i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tacna. što je 13. prodavali sa nama tona droge. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevica i Lukovica. pa nije imao razlog da mu ne veruje. Zbog cega je to pitanje postavljeno. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. sem tog jednog stupca. Zna samo. pored mene. Božo Prelevic: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obucavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa dogadajima oko Ljiljane Buhe. nego bilo šta slicno. Mislim da je tada Kacarevic rekao: “Izvinjavam se. uz pomoc tih specijala.. i pitao ga: “Milane. pošto sam procitao u novinama njegovu izjavu. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzic to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. sa Cedomirom Jovanovicem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. od tog dana pa do dana kada sam procitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovicem na temu atentata. Vladimir Popovic: Zašto vam Veruovic i Vrzic sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšica. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. marta tako što sam došao medu prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. meni i Cedi rekao. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovicem video prvi put 13. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. i na Kopaoniku. bio operisan i u komi. provericu. Milan Veruovic jeste bio u agenciji “Spektra”..” Advokat Božo Prelevic: Nakon atentata na premijera Ðindica. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojevic i Lukovic da ne bi živi ispricali kako su. Ja sam rekao: “Što ne dodeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. Od prvog razgovora. stranka. tako da to. otkud znam šta je. kada se pojavio sa štakama. Na tom sastanku su bili. ustvari. Božo Prelevic: Da li ste 21. da se okrenuo cuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. znali smo da je tokom “Limesa” bio pracen. Sa vozacem Sašom Bijelicem. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivicnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. Dobio je od jednog clana vlade. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. ja sam 13. Pa nisu imali dokaz. da nije bilo u drugom. to je naša greška”.da je po 20. mi smo ih ubili. došao u njegovu sobu. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbedenja zgrade. pošto je 12. da je vlada ubila. koga je takode išao da ceka na aerodrom. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sacekujem te ljude. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veca: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevica zato što je pravno nedozvoljeno. Ja sam zvao Milana Veruovica da ga pitam. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popovic: Sa atentatom. ono”. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu cekali na aerodromu. ovo. vec se ne secam. pa iz straha da oni to ne urade. i mi smo rekli šta je bilo. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “nocas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. Zoran je slao svoje obezbedenje. mi nismo bili sami. a deset dana pre Zoranovog ubistva. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. ko ti je rekao ”? “Aajoj. i pitao ga: “Šta ovo Milance prica u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. i tada sam sa njim razgovarao. 2003. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. gde je rekao da je cuo treci metak. pa ne znam. To je sve što se toga tice i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pricao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubacenih lažnih tema.

ciju on stranu zastupa. Vraca se nazad. na osnovu cega. kakva je motivacija Jovice Stanišica da se on raspituje o tim stvarima. navukli su me ovi. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogucava ovoj drugoj strani. Radi ovde kao pilot. ustvari. odakle ti ti drugi. Milane. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. Predstavljen je Jedinici kao buduci ministar policije. gde je bila izjava Milana Veruovica da postoji treci metak. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. To se odnosi na to. kako sada to pocinje da se para. oni su ubice. Momcilo Bulatovic: To je jedan. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. Vladimir Popovic: Odlazio je na proslavu novembra 2000. oni su klošari. kako si saznao da su ti drugi. Zoran se vida sa njim tada. bez obzira što je penzioner. su advokati optuženih jedva docekali i poceli da razraduju kako iza ubistva Zorana Ðindica nema nikakvog klana. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvuceš tako što ceš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno.. na osnovu cega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popovic: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. i tako dalje. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Ðindica.nisam davao izjavu. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre dogadaja 5. da bi video zbog cega ga ovaj zove i šta ovaj traži. Ne znam da li je izlecen. Ja sam bio prisutan. oktobra. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. jer ste. kakve on to savete deli. On je sebe velicao time što nas nije ubio. narocito u vreme protesta. ono što mi ustvari nismo videli. ne posle 5. ako budu sa Koštunicom nema Haga. Nije sporno da su ovi u tome ucestvovali. Nismo ni znali gde je. da mu pokojni Zoran Ðindic nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. oktobra. dva meseca posle 5. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševicem i dalje cuvaju pripadnici JSO. on ima zasluge za to što se desilo 5. Zorana ubili neki drugi. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševica i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. On. Koji su to razlozi? Vladimir Popovic: On je leceni narkoman. Pošto u novinama. On se pojavljuje posle 5. Jeste. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. a ne daj Bože JSO i Legije. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. dobro. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od kljucnih ljudi koji je pomogao pozadinski. Rade Markovic. kako to da si se posle 8 meseci setio da si cuo treci metak”? On je rekao: “Pa. On je smenjen 1998. da. oktobra Gradimir Nalic. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu kljucni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude dogadalo. Predsednik veca: Po vašoj oceni. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. Momcilo Bulatovic: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. ma kakvi. Jasno je da u tim režimima istrocnoevropskim kao što je bio i naš. Ali imate cinjenice koje pokazuju da to nije tako.. On svima prica kako mu preti glava. i tako dalje. Branko Crni i cela ta ekipa. kako da izvucem štetu”. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treci metak. godine. Cuva ga JSO. . kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. drugi. godine. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševicem. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. to rušenje Miloševica i to da jedinice nisu izašle na ulice. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. ko je stvorio tu Jedinicu. kao i posle svake bitke kada se pobedi. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popovic: Gradimir Nalic. nego i u onom periodu kada je smenjen. Momcilo Bulatovic: Govorite da je Gradimir Nalic trebalo da bude ministar policije. kako su. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišic za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. – “Koji. Momcilo Bulatovic: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popovic: Da. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. ali je bio lecen.

ili najavljuje. Martovski pretres trajao je samo 8. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. pa u konkretnom slucaju i JSO. igra za ocuvanje sopstvene glave i ocuvanje jedinice. ja sam to rekao. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kuci: Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sacekali. Vladimira Milisavljevica. komandant JSO je bio Legija. maja 2004. Franka Simatovica. je bio “umeren. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. Pretres je nastavljen 17. da je to koristoljubiv. ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. I to je na tome ostalo. za razliku od Badže koji je bio radikalan. to je hitno videnje sa pokojnim predsednikom vlade. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovica. rekao mi je da je ta njegova igra. jer je advokat Miroslav Todorovic Šera izjavio da ne može da brani klijenta. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. Markovic je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. Sudija Kljajevic je doneo odluku da se advokatu Todorovicu dodeli obezbedenje MUP Srbije. godine. Cija je to kuca? Vladimir Popovic: Tog gospodina Mrguda. To su razlozi zbog kojih se Zoran vidao sa njima. marta 2004. jer je izložen pretnjama smrcu. Stanišic traži. Pozvani su Brana Crncevic. Kakav je odgovor dobijen. kada smo saznali da se dva puta tajno vidao sa Koštunicom.. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na nacin koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Ðindica. i sada vi ne znate da li je to tacno ili nije tacno. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Cume. koji samo gleda kako da dode do vlasti i kada dode na vlast svoje ljude je u stanju da izda. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedocio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata vidao okrivljenog. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. Mica Stanišic.. 1. Glavni razlog je bio.. Momcilo Bulatovic: Govorite o veceri. i neposredno pre toga. godine sa informacijom da je nešto video. i ponovo je prekinut. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. i 9. Posle ubistva Kriještorca. Vece je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Ðindica. da li znate? Vladimir Popovic: To nije tacno. Posle slucaja Gavrilovic bilo je jasno da nikakve. da se izruce Jovica Stanišic Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Ðindic zove Karlu del Ponte. dobijao direktno od Miloševica da on rašcisti opoziciju i da. i tako dalje. Možemo li da dobijemo ime tog coveka? Vladimir Popovic: Samo znam nadimak – Mrgud. ali je Jovica Stanišic bio neko pred kim su stajali mirno.. pošto su advokati Miroslav Šera Todorovic i Mirko Tripkovic demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao. u nekoj kuci u Ubu. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog . pa je pita da li je to tacno ili nije tacno. Momcilo Bulatovic: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišicem. ali je ponovo prekinut. Frenkija i svih koji su tamo bili. godine pismo Radomira Markovica. jednog od ljudi. Milan Veruovic je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. Formalno. Momcilo Bulatovic: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovica. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micic. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. Tu je pored Jovice bio jedan covek koji se praticno zvao neki njegov prijatelj i saradnik. loš covek. februara 2004.jer on posle toga više nije bio tu. godine. da ce protiv Jovice Stanišica. bivšeg nacelnika DB.

Dana 19. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. advokat Biljana Kajganic zatražila je odlaganje pretresa. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. Kada je Ulemek ušao u kucu. Preko ministra policije Dušana Mihajlovica. preko susednih zemalja: Hrvatske. Na pretresu. godine. 6. MUP Srbije je 16. zajedno sa Milenkovicem liše slobode. godine pola sata pred ponoc. dostavio tek u septembru. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Ðindica. jedan o drogi. Povodom špekulacija oko toga. a drugi o oružiju nadenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. predao jedan od okrivljenih. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. To je bio razlog što je Cedomir Jovanovic sa Spasojevicem i Ljubišom Buhom Cumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganic. “SLUCAJNI” IZVOÐACI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. Cedomir Jovanovic je prema Ulemekovim recima.coveka” i da ocekuje da ce Legija potvrditi navode njegove odbrane. 16. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. juna 2004. prema recima Ulemeka. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. U izveštaju je potvrdeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. pak. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševica. dobrovoljno se grckoj policiji. jula 2004. Grcka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. u kasnim vecernjim casovima 16. maja poslalo molbu Interpolu Grcke za informacije o Dejanu Milenkovicu. kako bi se “saznala istina”. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. BiH i Rumunije. Dragoljuba Markovica da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je naden u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. marta 2001. Milorad Ulemek je izjavio da je Cedomir Jovanovic preko Vladana Batica izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevica iz pritvora i da mu je Spasojevic rekao da je za tu uslugu Batic od njega tražio da uloži pare u renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. Ulemek je pristao da prenese poruku. Miloševic je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkovicu. pa je Milenkovic. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je ukljucen i Dušan Spasojevic. postojala je ocigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. Vece je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znaci da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. septembra. jula poslao obaveštenje grckim kolegama da postoje indicije da odredena lica tog dana treba da iz Srbije predu u Grcku. iz Grcke vratili u Srbiju. jer je njen klijent Dejan Milenkovic hapšenjem u Solunu. Dušan Spasojevic je dobio zaštitu Crvenih beretki. Vladimira Bebu Popovica. kako bi se istog dana sa Milenkovicem. za kojim je raspisana medunarodna poternica. Advokati Slobodan i Marko Milivojevic brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za . pošiljku je preuzeo Zoran Janjuševic. ali. 9. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbedivale telesnu zaštitu licima. u Solunu. Grcka policija je. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Markovic pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. juna poslata je zamolnica grckom Interpolu za pružanje medunarodne pravne pomoci u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovica. prema Ulemekovim recima Ivkovic se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. Casopis Reporter objavio je u martu 2004. Milorad Ulemek je optužio Cedomira Jovanovica. Dejan Milenkovic – Bagzi.

Goran Petronijevic je bio clan sudskog veca u postupku. i naslucuje da ce Legijina predaja doneti veliki obrt na sudenju. a Dušan Spasojevic napadao i šutirao. Bio je decembar. Poznat je po spisateljskim afinitetima. a oni su primenjivali klasicne policijske metode. takode bivši sudija. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevicem u procesu. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Cume. Ocekujem da ce sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. Gospodin Zoran Ðindic je pao zbog svog okruženja.” Nenad Vukasovic. godine. “Slucajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. pored pomenute dvojice. Ðakovackoj grupi. Momcilo Bulatovic. Mile Lukovic Kum me je kao branio. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. ostao je upamcen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Curuviju.ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uvidaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. To je trajalo satima. godine. U tekstu Reportera piše da je Vukasovica kao branioca Zvezdanu Jovanovicu preporucio Jovica Stanišic.. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. i sada se ocekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti ukljucujuci i Demokratsku stranku”. Po njegovim recima. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. Ostace upamcen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoci. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojica”. koji je voden u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. koga je osudio na 12 godina zatvora. iako je “Veselin Šljivancanin želeo da uzme drugog advokata. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Ðindica. Nakon provere. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. Goran Petronijevic. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije.. koji se vodi protiv Veselina Šljivancanina pred Haškim tribunalom. Posle uvidaja. Pored ovog postupka u kome je sudio. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevackom tužilaštvu. protiv Ismeta Berbatija. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. Goran Petronijevic je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoci u sudu u Peci i da je tzv. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. samo na osnovu spisa. da Berbati to delo nije mogao uciniti. iako je za uvidaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca.. Goran Petronijevic je otpao. Rastezali su me nekim spravama. zato što “nije proverena profesionalna strucnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. Krsto Bobot. a neki od njih morace da sednu na optuženicku klupu. krivicar. Nenad Vukasovic umeo je i ovako . u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovica u postupku za atentat na premijera Ðindica. a oni su me skinuli golog. a obrt se nazire u panicnim izjavama bivših državnih funkcionera. bivši sudija. ima još jednog branioca advokata Momcila Bulatovica. Vukasovic je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim. Advokat Todorovic je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. ali mu je naredeno da uzme Momcila Bulatovica”. Nenad Vuksovic je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Ðindica i jedan od najoštrijih kriticara sudija iz Veca i tužilacke strane i predstavnika bivše vlasti. Todorovica su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. Miroslava Šeru Todorovica. Zorana Lukovica i Srdana Jankovica osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. godine. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. je u advokaturu otišao iz suda. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici.. a Momcilo Bulatovic je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivancanina. što je advokat Todorovic demantovao. branilac Zvezdana Jovanovica je. brani okrivljenog Radeta Markovica.

na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. zahvaljujuci tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Zorana Ðindica. organizovao ubistvo Momira Gavrilovica koga je ubio Teca. godine. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovica. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojevic naplatio 250. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori.000 eura od Dušana Spasojevica za nekoliko sitnijih usluga. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. U maju. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. Biljana Kajganic radila je kao sekretar Skupštine grada. Vladimir Popovic: Tacne su mi informacije i. ova dvojica su najmocniji ljudi u državi. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta nacelnika UBPOK.”. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izadu Guri i Miloševic i ostali ste u kabinetu sami sa Jocicem i sa Bulatovicem. Ej. U tom tekstu Miloš Vasic je napisao da je UBPOK. godine. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noci kada ste dovedeni. SUOCENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popovic: Na ministra policije Jocica i na Bulatovica. Vladimir Popovic: Nisu mi loše informacije. pa kao sekretar saveznog MUP. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. U postupku za atentat na Zorana Ðindica istakla se po velikom broju prigovora. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. budalo!” Tadašnji nacelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda srocila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševicu postave barnioca u postupku. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dodete sutra ili prekosutra ovde. napišite da sam rekao da je Prijiceva optužnica za obdanište”. žalbi. zahteva. odakle je otišla u advokaturu. u nedeljniku Vreme u septembru 2004.da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenkovic Bagzi išao da ubije kamionom. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasica pod nazivom “Saradnici. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila... doprinelo je i pitanje. advokati i stari drugari. Draganu Jocicu. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. locirala Dejana Milenkovica u Grckoj. ali ga je tom prilikom predsednik Veca Dragoljub Albijanic upozorio da okrivljenog oslovljava iskljucivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”. šta ce im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. Zoranu Stojkovicu i nacelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševicu. Vojslav Nedic. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popovicu. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. Advokati Slobodan Boban Milivojevic i njegov sin Marko Milivojevic predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka.. koje je Marko Milivojevic uputio jednom od svedoka na sledeci nacin: “Koliko dugo poznajete NAJVECEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti nacin advokat Marko Milivojevic oslovio je Milorada Ulemeka i na sudenju za ubistvo Ivana Stambolica i za pokušaj atentata na Vuka Draškovica. a da je to stav vecine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda. ona je odgovrila: “Ma. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenkovic vodio sa advokatom Biljanom Kajganic. Slobodan Milivojevic je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. i te gluposti. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga . da vaši advokati sutra izmišljenu pricu sa. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovica da je ona sa “starim drugarima” (Jocicem i Bulatovicem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Cumeta. podnošenju krivicnih prijava protiv sudije predsednika Veca Marka Kljajevica. u aprilu 2004.

MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Ðindic–Srbin pred smrt“. da ste se bolje raspitali. Drugi prst? Taj je bio protiv da Ðindic postane Srbin. vec mrtav. pojedini mediji. maja 2004. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. napravljen je novi. koji nikada sa vama u Surcinu nije bio. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pricali sa mnom o drogi. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju . Odmaknut od Bebe i Cede. To je rekao na srpskom.danas ispaštate. Prilikom pravljenja novog registra. predvodeni nedeljnikom NIN. objavljen nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. Mudar. Verovatno ste pretpostavili da jesam. Preseljen iz Berlina u Vašington. Ali. Vidojevic. Možda ce neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napacene Srbije.. a to sam ja.. Da nije streljan zbog onog što se znalo. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanovic. možda. Nemam šta više da razgovaram. koji su se bavili ulogom bivših Ðindicevih saradnika i stranih službi u atentatu. Odmaknut iz Zemuna. pa ste zato to rekli. na pitanje novinara Borisa Aleksica: “da li je moguce da je premijer Ðindic stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. sa izmišljenim doušnicima. U povorci. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netacna. U moru tekstova u tabloidima. tvrdi RTV B92. Dok su cekani rezultati iz Visbadena. Pred smrt. saznali biste da je ta stvar nemoguca i nikada ne biste imali potrebu da pricate. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. godine uništen je ili sklonjen. razgovarali ste sa njim. Pred smrt.. Pred smrt. objavljuju pricu o fotorobotu i kako je premijera Ðindica ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. Moguce je da se registri nalaze u posedu neovlašcenog lica. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevicem i koji nikada nije bio u Šilerovoj. a onda je premijer Ðindic izašao. Odmaknut od kriminala. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. odgovara: “To je veoma opširna tema. godine. a 2001. Vladimir Popovic: Sada cu vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. CEMU VEROVATI Registar saradnicke mreže državne bezbednosti od 1945. Došli ste. ali upravo jedna takva mala zemlja. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. Jedan pripada andelu pakla. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. jeste srušila mocnu prvu Habsburšku monarhiju”. da je tacno. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. Aleksandar Tijanic napisao je: ”Srbin pred smrt. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. u Surcinu na veceri. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. Oroz snajpera vuku dva prsta. iza kovcega. Kome je i zbog cega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradnickih mreža sacuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovica. našao se i intervju Milana Vidojevica u listu Svedok 18. Pred smrt. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. ali. Ovaj podatak ne sprecava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijica. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zlocine pocinjene u Drugom svetskom ratu. Šalju dve poruke. To sa drogom. Pred smrt. Zbog važnosti tih podataka i mogucnosti da se njima manipuliše. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. moguce bivši pripadnik Legije stranaca. Milorad Ulemek: Ja se toga ne secam. svako naslucuje da Ðindic nije bio samo ono što se videlo. To nije rekao na srpskom”.. Odmaknut od stranaca.

dokumentacije. U tom dokumentu navedeno je da su celni ljudi RDB posle 5. oktobra 2000. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. godine. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOS-a i Otpora, mikrofilmovi, pomocni dosijei, izveštaji o radu za te dve godine, i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. To je utvrdeno istragom operativaca službe, a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Curcica, Branka Crnog, Miloša Teodorovica i Milana Ðurovica dostavljena je 2001. godine MUP-u i Vladi Srbije. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovica. Nikola Curcic je na sopstveni zahtev otišao u penziju, a Miloš Teodorovic i Milan Ðurovic ostali su rukovodioci u BIA. Državni tužilac nije reagovao. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatovic je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Ðindica i osumnjicen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti, a krivicne odgovornosti osloboden je, kako je obrazloženo, „na osnovu odgovarajucih zakonskih razloga“. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije, iako nije ispunjavao osnovne uslove. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe, ali njegovim imenovanjem sve je vraceno u politicke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po politickoj podobnosti. Bulatovic nije radio u obaveštajnim službama, nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova, i tako BIA je data amateru. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi, i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države, a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje, ko ce kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih politickih protivnika trebalo bi iskoreniti. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete, jer je rec o specificnom zanatu. Ako je bilo razloga da se na celu agencije nade neko ko nije iz bezbednosne strukture, onda je pitanje da li je licnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. Hapšenje Bulatovica u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata medu ljude bliske predsedniku DSS. Cinjenica da je Bulatovic bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vodama zemunskog klana povlaci sumnju. Advokat Božo Prelevic smatra da privodenje Bulatovica u akciji "Sablja" nema formalnog znacaja u slucaju njegovog imenovanja za šefa BIA, jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu, što jeste problem prethodnih vlasti. Generalni sekretar, za divno cudo, navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet, Veljko Kadijevic, rekao je, na opšte cudenje, da je Bulatovic covek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. On je naglasio da Bulatovic nije laik vec covek koji se bavi tom oblašcu i dobro je upucen u bezbednosnu problematiku. Cinjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova, prema Kadijevicu je još jedan plus, jer Bulatovic uživa ugled u inostranstvu, a funkcija direktora BIA delimicno je i politicka: „Bulatovic se visoko kotira u ovoj politickoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenadenje. Predstoji mu ozbiljan rad, jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebace mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim nacinom rada. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“, ocenio je Kadijevic. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. Preuzimanje tajne službe, bilo mu je neophodno, samo da nastavi "neomiloševicizam". Danica Draškovic tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatovic obecao da ce podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovicem o prislušnim uredajima koji se još nalaze u mojoj kuci. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. Rekla sam mu da, po koalicionom dogovoru, SPO-u pripada to mesto. Bulatovic je rekao da nema ništa protiv

mog izbora. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završicemo to.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Draškovic za šefa Instituta bezbednosti, ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u cemu je problem... Ocigledno postoji problem kada on ceka toliko...“, rekla je Danica Draškovic. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovica, da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije, pošto je njihov kadar Vladimir Božovic postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije, pa smo odbijeni. Tražili smo zamenika ministra policije, ali koalicioni partneri nisu pristali. Na kraju smo dobili obecanje da ce nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. Božovic je odmah postavljen, dok smo sa Institutom cekali…“ Direktor BIA Rade Bulatovic nije odgovarao na pozive. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srdan Ðuric tvrdio je da imenovanja Danice Draškovic na celo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. Ministar Bojan Dimitrijevic rekao je da se to pitanje rešava izmedu lidera DSS i SPO. Clan kadrovske komisije iz SPO, ministar za dijasporu, Vojislav Vukcevic rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada ceka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. Kako je Bulatovic kadar DSS, iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog.“ Portparol DSS Andreja Mladenovic objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatovicu imenovanje Danice Draškovic u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam, BIA ce ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. Kada je dogovor propao, list SPO, “Srpska rec” opisao je pocetAk rada Bulatovica: “Direktor BIA, sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom, i bivšim zamenikom nacelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savica, Miloradom Bracanovic koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije, i operativni organizator politickih zlocina pocinjenih za vreme Slobodana Miloševica, i posle njegovog pada. O cemu pricaju može se zakljuciti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali, za ubistva Zorana Ðindica i Ivana Stambolica. Ocigledni su napori izvršne i sudske vlasti, potpomognute državnom bezbednošcu, da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku, a procesi dovedu u sumnju. Jasno je zašto to radi Bracanovic, ali zašto i u cije ime to radi Rade Bulatovic? Rade Bulatovic je, kao novi direktor BIA, promivisao i novi dan bezbednosti - 17. oktobar (namerno ili slucajno iz doba kralja Aleksandra). Na toj svecanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševicevu pretorijansku gardu, sacuva sve saborce Milorada Lukovica i Milorada Bracanovica, i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud nece dugo rešiti. Do njega su, kako piše “Srpska rec” na toj proslavi stajali Radiša Roksic - clan JUL-a i tajni policajac Mire Markovic, Miša Vilotic - oslonac Radeta Markovica u borbi protiv domacih izdajnika, Cviko Milinkovic - pijani kum Milorada Bracanovica, Mica Jovanovic - glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševica, julovac Mile Jovanovic - ekspert za privatne zabave direktora, Vojislav Mrakovic - pobednik na takmicenju "ko ce pre doneti tortu za rodendan direktoru BIA", Slobodan Mirkovic i Nikola Milenkovic - zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA, Slaviša Miloševic - najbogatiji tajni policajac u Srbiji, i tako redom. Posebnu pažnju na proslavi Bulatovic je poklonio svojoj ekipi iz Carine, iz vremena kada je, kao Mirin dipolomata, švercovao iz Turske i Italije. Tu je predvodnik Predrag Petronijevic, svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova, koji je kredit kod Bulatovica stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovica, kojom je, zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ, lažno optužio svog šefa - Gorana Petrovica. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulic, alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe, i Ðoka Antic iz Niša, "Radetov carinik" iz vremena "krmaca" iz Turske i Italije, nagraden mestom nacelnika niškog centra BIA. Za medijsko pokrivanje svecanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan", uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. Za ovu svecanost preureden je kabinet Radeta Bulatovica, postavljen mermer na ulaznim stepenicama, a hrana i pice pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajic,

leceni alkoholicar nakon krize posle sloma Trece linije 5. oktobra 2000. Na proslavu treba dovuci i politicki krem, ako je moguce i Borisa Tadica, pa je preko Stevana Nikcevica, direktora "Jugoimport SDPR", Bulatovic bio u komunikaciji sa predsednikom. UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovica i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomica, otvoreno je pitanje, ko se i kojim povodom vidao sa osumnjicenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Ðindica. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, Gradimir Nalic, rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. godine, i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza izmedu države, oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovacevic-Vuco demantovala je da je advokat Gradimir Nalic, nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. godine Gradimir Nalic nije izvršni direktor JUKOM-a, i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatovic, a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanovic. Znaci, Gradimir Nalic u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio, neko spajanje sa Unmikom, pre svega zato što nije bio izvršni direktor, a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme, JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih politickih osudenika i nije radio nikakve poslove na oslobadanju zatvorenika, pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". Gradimir Nalic je ponovio da je od oktobra 2000. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM, i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovica, Fljoru Brovinu i maloletnog Vucetica iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. Cedomir Jovanovic u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošcu" piše: “Kampanja protiv nas se pojacava. Stalno je tema bila Hag. Legiju sve vreme toksira Koštunicin kabinet da ce biti izrucen Tribunalu. I pre republickih izbora u decembru 2000. godine, na slavi JSO, na Arandelovdan, Gradimir Nalic, savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota, a ne Ðindicu jer ce ih sve prodati Hagu. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar", porucio im je Nalic. Zbog te smotre, a ne zbog sklonosti krizama, nismo prihvatili Koštunicin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. Tek naknadno smo saznali da Nalic ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujuci za svakoga ko ima profesionalne ambicije. To su problemi prema kojima su Jocicevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. godine.“ Na sudenju optuženim pripadnicima tzv. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS, Gradimir Nalic, ispricao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS, 28. februara 2002, policija je saopštavala da “prevrce nebo i zemlju” ne bi li uhvatila pocinioce, ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo ucinio. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžica u Beogradu. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškacke politike. DHSS je saopštila, što je krunisano kasnije u “Sablji”, da napadaci žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. DSS se pridružuje krivicnom gonjenju protiv ovde optuženih, jer novih dokaza nemamo“. Predsednik sudskog veca Marko Kljajevic pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo

Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam, to može da kaže samo Vojislav Koštunica”, odgovorio je Nalic. U istrazi ste, 8. jula 2003, rekli da je Ljiljana, supruga Ljubiše Buhe, u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovica i Milana Jurišica, da je to uradio “surcinski”, a ne “zemunski klan”. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajevic. “Osvežili ste mi secanje. Dobijena su njena pisma, pretpostavljam da ih imate”, vadio se Nalic. Kad je sudija Kljajevic rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe, Nalic se obavezao da ih nade u stranackoj arhivi i dostavi sudu. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice izmedu DSS i DS, i unutar celog DOS, oko daljeg toka reformi i politike države. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim politickim faktorima. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama, ali nismo išli u revanšizam“, dodao je Nalic Na pitanje advokata Slobodana Milivojevica, branioca prvooptuženog Legije, Nalic je bio izricit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još veceg razdora u DOS. ŽIVOT TECE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. tender po kome je ministarstva privrede, za ekonomske odnose sa inostranstvom, i kulture trebalo da cuvaju privatna obezbedenja. Pocetkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti", ciji je suvlasnik Gradimir Nalic, da preuzmu obezbedenje nekih vladinih zgrada, ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. Neuspelo angažovanje Nalicevog obezbedenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. decembra ujutru došao je jedan covek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbedenje ovog ministarstva". Ja ga pitam gde si radio ranije, a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. Ministri Milan Parivodic, Dragan Kojadinovic i Predrag Bubalo culi su za angažovanje privatnog obezbedenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dode da nas zameni. Kako smo kasnije saznali, Predrag Bubalo, ministar privrede, pogrešno je razumeo da hoce da zamene i njegovo licno obezbedenje, pa je otišao kod ministra policije Dragana Jocica. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate, a nama hoceš da ukineš i ovih nekoliko policajaca." Posle toga, Jocic je odustao od promene i mi smo ostali ovde. “ Angažovanje privatnih obezbedenja u vladinim institucijama nije novost. Vec drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". Oni su na tim poslovima bili rasporedeni u vreme vlasti Slobodana Miloševica, ali ih je nova vlast zamenila policijom. Informacije o nastavku trenda iz Miloševicevog režima potvrdio je Gradimir Nalic: „Taj tender je postojao, ali... nije prošao. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbedenje. Trebalo je da se promeni izmedu cetiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva, ljudi koji rade na portirnici ili neke slicne poslove. Nije bilo predvideno da se zamene policajci koji obezbeduju ministre... Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera, ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. DA LI JE SVE SLUCAJNO I BEZ POCETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši nacelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavkovic je potvrdio da je u noci izmedu 4. i 5. jula 2001. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. Pavkovic je izjavio da naredenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ, vec da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ, Gradimir Nalic. Oko jedan posle ponoci u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i, prema njegovim recima, tamo zatice: „Koštunicu, šefa kabineta Ljiljanu Nedeljkovic, generala Acu Tomica i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalica... Nalic me je, pod uticajem alkohola,

koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomic. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novcano obeštecenje. zakljucili smo da bi upad bio neovlašcen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. koliko je ljudi obezbeduje. i prikrivao ubistva gradana u prostorijama SUP. zapleniti aparate“. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. i dodao da je Nalic rekao da se „upad mora izvršiti iste veceri jer ce u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Ðakovic. Medutim. Pored Pavkovica. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. kada sam video da Tomic ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuce u sukob unutar DOS i na taj nacin napravi neka vrsta udara u zemlji . odgovarajuci na pitanja sudije. zgradi kod ‘Beogradanke’. U višecasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. što bi bilo logicno.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkica. niti je bilo price o istrazi. vec se govorilo o „nekakvim kablovima.rekao je Pavkovic.docekao recima da sam covek od akcije i da konacno za mene ima zadatak. da je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkica da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovica tvrdnjama da je ucestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševica Tapija. On je naglasio da se od tada. da je utvrdeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj clanova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlucili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. advokat Nalic predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkiceve odbrane. da im na službene telefone šalje iritirajuce poruke. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. . Milena Simica i Milana Ðakovica. Nakon cetvorocasovnog ispitivanja. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkic neopravdano proganja. pa do smene s mesta nacelnika GŠ. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na prici o prisluškivanju. koji je vodio glavnu rec“. rasturiti je i videti šta ona radi . rekao je Pavkovic i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. general Obradovic je negirao svoje ucešce u navedenim dogadajima. Izgovor Tomica za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljevic otišao i sve ispricao premijeru Ðindicu i tako onemogucio akciju“. neovlašceno prisustvovao i Gradimir Nalic. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novcane naknade. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešica. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noci. sem Ljiljane Nedeljkovic. bivši nacelnik Uprave vojne bezbednosti. ali nije osuden. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. Pavkovic je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevica. Pavkovic je svedocio da je na tom sastanku Nalic istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. I inspektor Slobodan Pešic nije priznao da je ucestvovao u ubistvu privedenog mladica Milana Jezdovica. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatovic. Brkiceve tvrdnje nisu se ispostavile kao tacne. vec i šta je u njoj. On je rekao da je Nalic zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. što je Pavkovic odbio recima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu cu izvestiti samo predsednika Koštunicu. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. a novinar Brkic ostao je pri navodima iz svojih tekstova. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je nacelnika SUP Beograda Milana Obradovica. dao sam znak glavom generalu Pavkovicu da od akcije nema ništa”. u kojima su ucestvovali radnici policije. a da Tomic predložio i hapšenje Vladimira Popovica Bebe. okrivljenog Brkica i njegovog advokata Gradimira Nalica.

Po profesiji je novinar. Posle skupštinskih izbora 2007. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatovic postavljen je na mesto direktora BIA. Ristivojevic je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprecavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. dok je bio šef poslanicke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. Ovi ljudi i dalje imaju znacajnu poziciju i cesto su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetnickim mestima. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadica. Iako zvanicno nisu ni na jednom položaju. u javnosti su se pojavljivali i Koštunicini šefovi kabineta. rekao je da su radikali uvek dobro saradivali s njim. optužio Nalica za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalovic. Osim savetnika. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. a kasnije je osnovao firmu za obezbedenje. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. Koštunica se ne odrice lako ljudi u koje ima poverenja. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžic. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. U Koštunicinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodic. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljkovic. Napustio je Karica 2001. izuzev savetnika Vladimira Galica. proizvede u ministra policije. Cinjenica da su nakon odlaska iz savetnicke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. Oni koji su odlazili. Gradimir Nalic. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulica za koga je tvrdila da je štetan za stranku. Koštunica je nameravao da Nalica. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoci i podatak da je njegov licni sekretar vec godinama Mirela Vasic.Kada je stupio na vlast. 2000. Bio je urednik spoljnopoliticke rubrike na Studiju B. Cedomir Jovanovic je. Ðuric je Koštunicu upoznao 1990. Savetnik za medije Srdan Ðuric postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. potpredsednik SRS. godine. . Petar Ladevic. filozof Mile Savic. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politicka pitanja. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. Dugo uz Koštunicu i covek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simic. Odlazak Ðurica usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. Kada se sredinom februara 2008. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. Iz prve Koštunicine savetnicke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalic. Branislav Ristivojevic.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoc u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. Rade Bulatovic. Nalic je bio advokat Radeta Bulatovica kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Ðindica. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što ce biti napadnut neko ko mu je blizak”. mahom su to cinili svojom voljom. Željku Mitrovicu. a Aleksandar Tijanic je imenovan za direktora državne televizije. godine kao clan DS. Njegovo mesto nezvanicno je zauzeo pravnik. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštunicinoj vladi). Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. Aleksandar Tijanic. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. izdvaja se Slobodan Samardžic. što je ovaj negirao. da kupi 4. ciji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. lojalnu Koštunici. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljkovic. karijerni diplomata Miroslav Šestovic i pravnik Aleksandar Simic. Leona Kojena i književnika Matije Beckovica. godine kao predsednik SRJ. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Ðuric izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. Medu onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. pre svega o kosovskom pitanju.

Braun je odmah zvao Željka Mitrovica. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. Srdana Darmanovica i ostale. “ANTI-HAŠTVO” . Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovica . i “informisao” o tome da je ovde vest dana. . shodno Ustavu SRJ. vlasnika PINK. znacajno. OBRAD KESIC je covek za koga je teško reci šta u stvari radi. pre svega. u kojem je bilo reci o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. i nije mogla biti delegirana republickom. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. nekadašnjeg Koštunicinog savetnika za ljudska prava. NEBOJŠA VUJOVIC je kum Radeta Bulatovica. Branku Prpu. ta materija bila u iskljucivoj nadležnosti saveznog parlamenta. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. Vujovic je bio JUL-ovac. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeduju srpski tajkuni. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji.oktobra 2000. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujacic malo što i pita na mestu koje pokriva. i to na preporuku kuma Bulatovica i Gradimira Nalica. unutrašnjopoliticki. nekad ne. o cemu je tadašnja urednica Tamara Nikcevic progovorila. Tako je bio pregovarac sa Karlom del Ponte oko izrucenja Ratka Mladica. preko sandžackih kombinacija. od izvorne (republicke) ka delegiranoj (savezni). ali je “spektar” njegovih poslova i duži i cudniji od funkcije koju ima. Slavka Curuviju.Kada je 2004.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. a kažu da je imao znacajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. iako je. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevicem ostalo je u domenu nagadanja. On je za srpsku opoziciju. koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštunicinog kandidata za ministra policije u Ðindicevoj Vladi. susreo se sa Legijom. do politickih igara koje se nekad otkriju. kada je. aktuelnog šefa BIA. Bulatovic je bio medu prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. kao i kum. a onda je licno Miri Markovic ispricao šta su tamo oni govorili. Nebojša Medojevic ga je pozvao u Vašington. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. ali i problem koji. bio je. a ovaj Tamaru Nikcevic. organizovao ucešce u Molitvenom dorucku. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naci u svakoj “mucki”. pa je tako savetovao i Radovana Karadžica. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitovic koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. Njegov kum Nebojša Vujovic je nominalno zastupnik vršackog “Hemofarma” u Vašingtonu. u vreme Slobodana Miloševica. u svojstvu medijskog “eksperta”. Nikitovic je roden u Baru. u vreme dok je bio predsednik SRJ. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom politickom krugu. pre 5. ali da to nece dugo trajati. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. otišao u Kulu.ZAVERA ILI POLITIKA Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. jer ce državom brzo upravljati patriotske snage”. pocev protiv Crne Gore. Navodno je bio vrlo uticajan kada je rec o odnosima s Crnom Gorom. odreduje našu sudbinu u svetu. Buduci da je DSS zastupao “legalizam” iznenadujuce je bilo insistiranje da taj zakon donese republicka skupština. za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matica i Ivana Markovica… Vujovica u srpskoj politici zovu “Koštunicin ambasador u Americi”.

zakljucio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. rekao je: „To je prakticno rušenje Srbije i meni se cini da je to istovremeno politicki manevar kojem je bio sklon Miloševic. s druge strane SNP se konfrontira sa medunarodnom zajednicom u procesu koji ce za finalnu cenu dobiti iznos koji nece placati ni predstavnici SNP ni gradani Crne Gore vec pre svega Srbija. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izrucivanje tumaci se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. Stav da naši sudovi ne treba da ucestvuju. šef poslanicke grupe DOS-a u republickom parlamentu. Kada to nije prihvaceno. Haški tribunal je medunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija clan UN. Nalic je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije clan tima. Moc je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajduciju. Na prvom sastanku Gradimir Nalic se deklarisao da on nastupa u ime DSS. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi strucni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na politicko opredeljenje clanova. Vesna Rakic-Vodinelic. sadržavao je i odredbu o izrucenju. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. i kombinujuci pravne i partijske interese. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. onda je automatski i naš sud. u potpunosti podržava politika Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. jer dok se. savetnik predsednika Koštunice. Koliko se secam. s tim što predvida odredene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri. je preglasan rad grupe je nastavljen. Nalic je onda zatražio da se sastanak odloži. priznajuci kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". Na taj sastanak.saveznog i republickog. direktorka Instituta za uporedno pravo.Dejan Mihajlov. pošto je obavio konsultacije. DOS je formirao strucni tim: Momcilo Grubac (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). zamenik generalnog sekretara savezne vlade. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo. Dan kasnije. republicki javni pravobranilac i Igor Jovicic. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagodavanje Grubaceve verzije.. da treba imati u vidu za šta ce da glasa SNP. Savezni daje samo okvir a republicki ureduje izrucenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. Nalic je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubaca uvrsti ekspert iz SNP.." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatovic saopštio je da ce SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. Kada se sve ove cinjenice uzmu u obzir. rekao je da se izuzima iz rada ali da hoce bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaceno.“ Mihajlov je izneo politicku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. zakljucila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrdena zakonom. Gradimir Nalic. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija. Cedomir Jovanovic. šef poslanicke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogucnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubaca. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . ali o kojem bi odlucivala republicka vlada." . DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politicka realnost. kojim se u suštini teži obmani. Treci predlog je profesora Grubaca u kome je sadržano izrucenje. odnosno izrucenje. Sve ostalo vodi ka hajduciji kakvu sada imamo. taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. hapsi gradane po pijacama. Da bi se sacinio nacrt zakona. Sead Spahovic. ne preostaje nam ništa drugo nego da ucinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republickom nivou. s jedne strane.

Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što ce delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. i koji su napori cinjeni da se održi. onda cemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. koji ni po cemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. To je paradoks politickog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP vec zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. oktobra. Pera Peric na osnovu ovog rešenja . Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinacne interese. moramo da uvažavamo tu realnost ako hocemo da budemo i prakticni i reformisti i legalisti. Ako cemo praviti ekspertski zakon. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštunicin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od gradana Srbije. garantovao da ce on u potpunosti moci da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina gradana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne politicke snage. Vesna Rakic-Vodinelic: Mislim da o tome treba da odlucuje Okružni sud Srbije. Ne sme se zaboraviti da je ovde rec o nekolicini Miloševicevih najbližih saradnika.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlucivanje od strane Vrhovnog suda. Vesna Rakic-Vodinelic: Ne. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. Da bi se neko priveo. DSS ce podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj nacin dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. godine. svedoci i sledeca rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakic-Vodinelic: Ponavljam što sam prošli put rekla. Politicki rizik takve odluke Cedomir Jovanovic je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajednicke države tj. On podnosi zahtev državi da se privede odredeno lice. jednostavno. i da „taj zakon nece proci u Skupštini Jugoslavije. što znaci da državni organ mora da kaže. Sead Spahovic: Dobro. ali nije odlucio o lišenju slobode. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i politickog rizika koji taj posao prati. nacin na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on ce samo izazvati nove sukobe. a ko je protiv saradnje sa svetom. Tribunal je odlucio. Sead Spahovic: Ovde je sud odlucio o lišenju slobode. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5. Tribunal je sud.“ O pravnoj i politickoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. bili su kocnica buducnosti cele nacije. to je nesporno. mora ta naredba o privodenju da bude implementirana. Sead Spahovic: Kažite kako da glasi. da se zapitamo šta je njima interes. Ali je. Na osnovu cega tako mislite? Vesna Rakic-Vodinelic: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluci organ koji ima svojstvo suda.Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. Da li je njima interes jedna pravno uredena država koja ce imati pravnu i zakonom uredenu saradnju sa Tribunalom gde ce postojati pravila i procedura ili ce oni tu saradnju vršiti tako što ce se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde ce se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni cinili odredene usluge. Vlada Republike Srbije naucila je lekciju da u interesu naših gradana moramo biti kooperativni sa medunarodnom zajednicom. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju.

rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike . Sudsko vece kojim predsedava Dejan Dobrosavljevic odredilo je nakon toga pauzu. I to da ostavimo. Ratko Vucetic. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. Sead Spahovic: O tome odlucuje Tribunal. Dok se ne uhvati 'hajduk'. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Markovic). Sead Spahovic: Da ga uhapse i da ga predaju. Haški sud se obraca organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veca. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovica. Borislav Ivanovic i Tatjana. Optuženi Jovo Ðogo rekao je u obracanju sudskom vecu da "živ nece prisustvovati tajnom sudenju". Za pomaganje Ratku Mladicu u skrivanju optuženi su Jovo Ðogo. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa . ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaceno. Bojan i Ljiljana Vaskovic. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. Sead Spahovic: Slažem se. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovica i da zna da je Gradimir Nalic. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakic-Vodinelic: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Saša Badnjar. da ga isporuci. važno je ono što se sada dogada. Vesna Rakic-Vodinelic: Nije odlucio o lišenju slobode. Cedomir Jovanovic je rekao da se Rusija "cudno" ponašala u svim dogadajima od promena. i da tako Akcioni plan. Sead Spahovic: To je sad drugo pitanje. i da privede ovo lice. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak ni to nije bitno. Stanko i Predrag Ristic. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema znacaja kada je u pitanju potraga za Mladicem. Sudenje pomagacima haškog optuženika Ratka Mladica u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. da bi se on uhapsio.ide. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo znacaja. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlucuje sud. Ðogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. U CIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Ðindica pred Specijalnim sudom. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladica. Cedomir Jovanovic izjavio je kao svedok da je Radomir Markovic „preko jednog coveka porucio da ce dati ostavku. Marko Lugonja . obracajuci se pripadnicima JSO na slavi jedinice. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Ðogo. Blagoje Govedarica. 2001. koji je potpuno nejasan. ne podrazumeva bilo koji. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. Naveo je da su predlagali da Miloševic bude premijer. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaci sud. Sead Spahovic: Sud je Tribunal. a to Vlada Srbije ne zna. zato što traje istraga protiv osumnjicenog Blagoja Govedarice. nije postojala država. kako su nazvali sudenje zatvoreno za javnost. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. Novinarima nije omoguceno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. mora neko o tome da odlucuje. direktora BIA Radeta Bulatovica. a u nastavku sudenja odlucilo je da postupak zatvori za javnost. To je Haški sud. Sead Spahovic: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlucio. Tim pre. ministre policije i odbrane Dragana Jocica i Zorana Stankovica. Saša Badnjar. traži da ga uhapse i da ga predaju. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladicu Ljubodrag Stojadinovic objasnio je zašto nema razloga da sudenje bude zatvoreno za javnost: „To sudenje nece imati puno znacaja na sudbinu Ratka Mladica i pregovaracku sudbinu Srbije. pa bi javnim sudenjem bila ugrožena istraga. vec je država bio JSO. Ali. Ljiljana Vaskovic i Stanko Ristic rekli da "nece da ucestvuju u farsi".

Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete.vojnom bezbednošcu. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Ðindica. on je nekoga zvao i receno mu je da nisu restrikcije. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Ðindica. gde nema novca da plati neke racune. 12. oko toga vrlo aktivno ucestvuju i rade.“ Popovic je prozvao i bivšeg nacelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomica i direktora BIA Radeta Bulatovica. Razgovor Mire Markovic i sina Marka. da to rade neki nezadovoljnici tzv. 1995..000 apoena nepoznate valute. Dok smo stajali na ulici. Mira: Da i mama vecera na miru. ali da je Bracanovic imenovan za nacelnika uprave za prisluškivanje. Naime. struje. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. bre! Mira: Ne mogu. Mira Markovic urgirala je kod Bogoljuba Karica da pokuša da otvori racun u Nacionalnoj banci Grcke. . ali Grci ne priznaju tu karticu. vec smo to radili kompromisima . Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. sedam ili osam meseci pre ubistva Ðindica. Dodao je da se premijer Ðindic nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko ce biti ministar policije. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. a kada to kažem ne mislim na zvanicnu.rekao je Jovanovic i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savic i Milorad Bracanovic budu novi celnici DB i da je to odbijeno. Marko: Slušaj. na koji ce sa racuna Mire Markovic u kiparskoj banci prebaciti 100. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvucen i da su ozvuceni mobilni telefoni. nego na neke delove ruske obaveštajne službe. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. frakcije. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalic. Marko: Što si poludela.. 1996. jer bismo izgubili kontrolu. Ispred stana Mihajlovica uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. jedem prase ovde. Tu sam kod Zokija.. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti. zamenik Markovica bude šef DB. a da je Koštunica "organizovanom politickom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprecio da oni budu optuženi". Jedem se. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . necu 10 puta isto. koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljevic zalagao za njih. shvati. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. 12. gde je tata? Mira: Tata šeta. Vladimir Beba Popovic izneo je na TV B92. Marko: Evo me u Požarevcu. koje je sacinila hrvatska obaveštajna služba: 27.. nego neke sanacije. na rucak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. Prema njegovim recima Koštunica je predlagao da Branko Crni. moje slatko! Marko: Ej.. sekiram se za tebe. strašno. Miloševiceve patriote. ali ne tako da je u to umešana zvanicno. 30.. Pre tri dana su ovde poceli sa restrikcijama struje. što je odbijeno. Ja sam to tati javio. vidi o cemu se radi.VI Deo istina ima samo jedno lice DEMOKRATIJA OD LAŽI JE UPROPASTILA SRBIJU VI DEO KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karadordeva. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Ðindica: „U septembru 2002. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. na šta mislite?". Posle završenog rucka zamolio me je da izademo na ulicu.

Pošto ja ne nosim papuce. to nisam znao. na 38 stepeni. divno! Divno. Miloševic: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. Evo. svaka cast. a mi pricamo ovde. Drugo je tuširanje. to je prava stvar. kako cu ja da se ugojim u ovoj kuci.. Miloševic: Da. Miloševic: Pa znam. Marko: Ovde opet pola grada nema struju.. dok se ne istušira hladnom. ja nisam mogao jedan korak da napravim. Miloševic: Zdravo. izadeš. pa se kupam 42. jagnjici i ostalo. to može covek šok da dobije. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali." Miloševic: Sad cu da vidim. Bila je temperatura 28. Mira: Jao. ledena kiša pada napolju. Reguliši to i nemoj da se zezaš.31. Mira: Mili! Marko: Znaš. a ovo da je potpuno covek potopljen u vrelu vodu. I uopšte više necu da se zajebavam. Mira: Šta cemo. Miloševic: Ma. neka je sa srecom. lepi! Marko: Milica je unela jelku. tajkice? Miloševic: Evo leškarimo u krevetu. grejanje. A drugo. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. nama se to iz Beograda odlucuje. Marko: Šta radite. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. Veruj mi. Miloševic: Pa nemoj. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom Miloševicem. Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kucu. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. Krevet i muziku sam uneo.. divno mili. 12. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. mama. Marko! Nemoj nikako iznad 31. Nemoj. Pusti te brojeve. divno! Je l’ da je carobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. Marko: Pazi. ima jedno pet santimetara. Sad ima klope na sve strane. bre. kupam se na 40. u njoj ima topla voda. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa Markom o useljenju u novi stan. 1996.. to je iznad normalne temperature coveka. lepi moj. kažu: "Mi smo distributeri. Mama je gore. sad ce u Dnevniku da bude da nema ogranicenja. nije moguce! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. kad ih pozovemo. na 30 je vec vrucina. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. bre. Miloševic: Pa znam. pa seti se prošle godine u Karadordevu. 3. Miloševic: Na 32 najviše. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuce. Kako dodem u dakuzi. ovoliko leda nisam vid’o u životu..3. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Miloševic: Ti si budala. bez veze. Treba da bude 18. lepi! Marko: Šta radite? Miloševic: Evo. ali ne plivaš u dakuziju. Miloševic: E. pada neko cudo. 'Ajde. Marko: Dobro šta me plašiš sada. Ne može da se vrši razmena toplote. nešto ovde razgovaramo. sve. evo cekacu da padne na 32. to je nedopustivo. Ljubiša me pitao dva dana . ne može da se prode. kuco. Miloševic: Evo ti da cuješ mamu. Tu smo negde. Svi živi donose klopu. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme.2. I to je nezdravo. Miloševic: Pa ne.. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. Miloševic: E. bre! Kako može u vrucoj vodi. ali ne sme preko 30. bre. Ima raznorazne sarme. da smo sve na foru ulazili. Šta sad imate kod kuce za jelo? Marko: U. Marko: Dobro. okitila i tako. da pitamo. može samo covek da padne. Secaš se da niko nije mogao da ude u vodu. prasici. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. 1.

koja traje 3. nosi papuce. pa naravno. jer imam podno grejanje pa mogu bos. a istovremeno društveno korisne. mama. ovde po Požarevcu. Kiretaža košta 150 maraka. bre. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. 3. kako ti kažeš. Ej. nemoj ni da krociš ni u Austriju. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. Miloševic: Marko. imam ideju. bice Dojcilo kod nas veceras. onako tipican konzervativan. bre. nego se radaju deca. Tata. Miloševic: Nemoj da se zajebavaš. cuj. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. a kamoli da je nešto inteligentnije. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Miloševic: Ne „žabari“. Marko: Šta. molim te. Marko: Ma. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme.. pravi. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Miloševic: Ne zajebavam te. hocu da pitam mamu. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. ali to hocu da ti kažem. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. bolje ti je drži “Madonu”. Nego se istim putem vrati. ogradeno travnjakom. tata. To je k’o Marinko Rokvic. bre. u svinjcima. Miloševic: Pa. sa kompletnim komoditetom. je l’ ima opet frka neka? Miloševic: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. zar to nije divno? 15. Marko: A pa onda ne moram. To je seljacki. bar me ti razumeš na tu temu. nego Francuzi. Marko: Ima i kiretarnica pored. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Miloševic: Kakvo. Medijski su zloupotrebljavali. znaš kako izgleda porodilište? Miloševic: Znam. što se kaže. samo ne od srca nego od kuge. 1. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srecni da oni dobiju nešto tako. ali u porodilištima nema kiretaže.. ništa više. bre.. ne bi ih koštalo ništa. rekla je super.pred Novu godinu šta hocu da mi kupi za Novu godinu. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. zaposlim renomirane požarevacke ginekologe. Miloševic: Kaži. a da ne budeš baš.. porodilište? Marko: Porodilište. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. o porodilištu? Jedno divno porodilište. Marko: A Francuzi? . naravno. Hteo sam tebi da predložim. tamo je izvanredno. Ko sekirama da me biju po glavi. da idu u bolnicu. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. Miloševic: Dobro. Mira: Nemoj. lepi. Miloševic: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. i po kuci sam u cistim patikama. 1. ti si moja mama. šta misliš. nemoj da planiraš.. pa udem u patike. on se vraca u ponedeljak ujutro tamo. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. Zamisli. pasivan.5 minuta. 1997. molim te! Pa uvece kad legneš onda moraš da imaš papuce pored sebe. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad udem u kucu odmah se izujem. Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. Mislim. ni u Francusku.. sine. zamisli kad za kiretažu. nego voleo bih da. to je nepristojno. Marko: Pa. ej. Miloševic: Razumem te ja. koje ce mi i onako trebati za po kuci i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove.. da ti odsedneš kod njega. to je zato što idu na kiretažu. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. dobro ajde. u centru pažnje. muž ti je jedan muškarac. Ali. Hoceš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. kad ideš da piškiš. Mira: Ali. necu tebe da pitam. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. nezavisno od diskoteke.

Miloševic: Pre svega oni, to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. Austrijanci su pisali svašta. Marko: Da, da, da. Dobro, bre, ništa, nema frke, razumeo sam sve. Miloševic: Pa sam mislio, ti ako se tu nadeš koliko se nadeš nije bitno, al’ se vrati istim putem... Pa, i veceras cemo se cuti. Evo da ti dam mamu da je cuješ. Pošto si još u sobi, sad nisi u kolima, ne voziš. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima, jer se boji da negde ne skreneš, a evo sad si u krevetu. Evo dacu ti je sad. Ajd, cao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. Blejim, uživam, sad sam se probudio i cekam. Sinoc bila buka, kafane, diskoteke, crkla baterija i jebi ga. Evo sad sam se sredio, sad cu da pokušam. Slušaj, mama, ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene, odnosno na moj šarm. To ti nije baš neka pozitivna strana, da ti kažem. Slušaj, zvacu Milicu kad-tad. Tvoja rec je za mene zapoved, šta ti je... poslacu joj faks, pa onda telegram, razglednicu, i to, pa cu da je nazovem. Slušaj, ne daj bože da dodemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja, znaš. To je ozbiljna tema, i mora da zvuci tragicno. Mama, ne zajebavaj me više. U redu, skratio sam ti, zvacu Milicu i bicu sve kul. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. I eto tako. 15. 3. 1997. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom o kcerki Mariji. Marko: Pa šta si rekao Mariji, majke ti? Pa, jesam te zamolio da, da joj javiš, a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k.... da li sam umešan ili nisam. Ne, bolje nek budem ja umešan, da se ne pomirimo još narednih godinu dana, nego ti kažem stvar... imace posledice za taj njen popizditis? Miloševic: Ona, Marko, rekao sam lepo da si joj porucio da ceš ti da joj rešiš problem džipa. Marko: Dobro, i šta ti je ona rekla? Miloševic: Da ne ulazi u sumnjive rabote, jer je rec o prljavoj stvari, jer je rec o stvari i tako sve ono što si ti rekao. Ona je rekla: „Jao, kako cu ja, veceras covek treba da putuje za Nemacku, treba da mu dam danas pare.“ Marko: Ni slucajno! Miloševic: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa, kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira, a ti nisi ni krimos, nego si Marija Miloševic. Prema tome baš sve legalno, cisto, normalno!“ Ej, Marko, je l’ se secaš ti naše babe Jele? Marko: Secam se, ona je imala macke. Miloševic: E, sad Marija, pocinje da je hvata sindrom usedelice, samo to nemoj da joj kažeš. Pocela je da skuplja kucice. 26. 4. 1997: Razgovor Marka Miloševica s Nenadom Batocaninom Nešom (ubijen je 26. 11. 2002. godine u Beogradu), covekom iz licnog obezbedenja Slobodana Miloševica i pripadnika MUP Srbije, i Markovim instruktorom za vatreno oružje. Marko mu prepricava svoje doživljaje s vežbi na streljackom poligonu, na kome je ocigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i, pred kraj razgovora, o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea, u šta su obojica dobro upuceni. Marko Miloševic se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života." Marko: Dva tipa koje sam provalio, da im idem na ku..., što sam stalno naoružan do zuba, jer u glavi im je verovatno ona varijanta, kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera", ono u varijanti "šta ce mu sve to, kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz cega prvo da puca". Znaš kako idu ta pljuvanja, interna, znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i cestog menjanja oružja, to su Aca i Gavra. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba, s tim što Aca, naravno, nije prokomentarisao ništa, jer to mu sujeta ne dozvoljava, a Gavro je rekao: "Ajde, malo ti da nas pratiš." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije, razumeš, ja kažem: "Drugovi, ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane, mirno mi srce, cistim pištolj i dolaze neki indijanci. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo, to treba zabraniti! Nešo: Da, da. Marko: Dolazi neka konjina koji, pazi niti me pita, bre, je l' umem, je l' ne umem, ko sam, šta sam. Ne, nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno, kao da, j.... li ga, ko kaže da, da taj "glok"

mali, dobar je, ali samo sa dve ruke, sa jednom nije baš nešto. Nešo: Pa, ne znam o cemu je rec? MARKO: Slušaj, bre, seljacino, opali. I da, znaš šta mi je veceras bio vrhunac. Kad sam ukapirao da me kenja, jer ja sam se plašio, pošto sam cesto menjao oružje, pucao sam iz uzija, iz pumpe, iz "heklera", i ceko sam da me ne zajebe negde, da ne pocnem negde da promašujem, jer vidim da me jedva cekaju. I kad sam provalio da me sere, onda je krenulo klasicno uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "cetrdesetpeticom", ali da ga repetiram jednom rukom. Nešo: Da, da. Marko: I to je, znaš, to je onda bilo "ajmo kuci". Zaista, mislim, bez ikakve prepotencije, da sam malo merodavniji od Sente za to. Ja sam rekao, ako cu vec da se cuvam, daj da se cuvam. Vozilo ispred, vozilo iza, po dva coveka unutra, dugo naoružanje, interna veza. Javljam se kad izlazim, kad ulazim, svi vi pancire, to je naredenje. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. Sinoc, jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. Hteo sam da dodem u Karadordevo da pricam s tobom i sa šefom. Pa da li znaš od koga sam ja sinoc cuo, na primer, celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao strogo poverljivu? Verovali ili ne, od Lile (zapravo - Jelke). Pazi, ti znaš koji je Jelke idiot. On nije kalibar, on nije tigar koji je upucen. Kao potpuno javnu stvar mi je ispricao: "Evo, jebo te bog, ovaj, gadan tip, mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. Al', roknula ga murija." Ja njega gledam belo, reko: "Da izvineš, o cemu pricaš? Nisam cuo za coveka nikad u životu". Isprica mi brate, i da su sinoc našli leš u Savi i da je najverovatnije on, i da je nestao, i da je roknuo Popa, i ovo i ono. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. Nasra se. Ja muvam Ljubišu, reko: "Je l' cuješ ti ovoga šta prica?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis, "s njim je sve strogo poverljivo", meni kaže Bojana Tref, Bojana Vladina i Fiškal. Posle tri dana, ja došao iz Londona, kaže: "Tref, ovaj Oliver Denis, što ga roknula murija prošle nedelje...", a ja kao znam pouzdanu informaciju. Nešo: Ha, ha! Marko: Pa, sine, u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa, bre! Nešo: Nije on ubio njih. On je samo Popa. Secaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim, bermudama, i imao je decje rifle. Imao je decje rifle zato što je imao facu decju, imao je masku decju koju je kupio u Americi. Necu ti pricati, kad se budemo videli, onda cu ti ispricati! Marko: Cekaj, pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam cuo za tog coveka. Nešo: Vojo Raicevic, zvani Vojo Amerikanac. Marko: Vojo Amerikanac, da. I cuo sam samo... To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovicem držao "Stupicu". Pa slušaj, ako te nešto greje, mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simic u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa, naravno, da znam da je tacno, ali hocu da ti kažem da je to neverovatno nešto. Mi kao baratamo nekim podacima. Idioti, bre, po ulici ispiraju usta time. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovica. Marko: Pa, dobro, to je isti k...! Hocu da ti kažem generalno, ne znam je l' pocimamo da otkrivamo rupu na saksiji. Jesi li cuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva ucukaju, tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. I ukucaju, zezanja radi, da vide da l' se negde pominje Badža. 20 sati posle Badžinog ubistva, na pejdžer taj i taj stigne poruka. Provalili su da Badža beži iz grada. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao, "Bel padžet"... ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio, prosledio i nikom nije prijavio. Mislim, to je morbidno, to je neverovatno! Ja kažem, da nije neki drugi Badža. Pošto ne mogu, što se kaže, previše je lepo da bi bilo istinito. Ne mogu, Nešo, možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije, koji jedini u zemlji ima takav nadimak, neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. Nešo: Kažem... rokne nekog, pa i Vojo i naš Amerikanac... Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu, ali koji je lik bio Pop, keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar, koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. Ja stvarno ne zamišljam svoju buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. Ja

bih da prebrinemo te probleme što imamo, pa da se vratimo normalnom životu. Nešo: Bio jedan... kod mene... Marko: Pa, znam, brate, al' mi ovde ne treba da se branimo vec da se odbranimo, razumeš? Pita me Piper veceras: "Je li, brate, a dokle ce ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. E, onda cu sve da vas pustim da idete da cuvate diskoteke." Pazi, kad me decko pita veceras da li bi treb'o da ide u XL, i pazi kad jedna pickurina Mesic, razumeš, rek'o da mora da pita Sentu dokle ce da traje ovo sa mnom. Je l' treba Višnjic da ode u diskoteku? Je l' on normalan, bre, strašno! Sve komarac do komarca. Meni malo neprijatno, pocinjem da razmišljam, daj da ih uzmem ja da ih placam onda. I nek se zovu privatno obezbedenje i ja, u p.... materinu! Zamisli budalu, Piper me lepo, pazi Piper: " kad mi možemo da palimo veceras?" Kažem: "Pa gde radiš veceras?" Piper: "Pa, u XL-u!" "Pa, idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi, a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi... namesti i puca na mene. On je nepouzdana budala. Pa, da li znaš šta je uradio neku noc? Na mesto gde sam ja bio, a oni obezbedivali ispred, pošto sam se ja malo duže zadržao, pozvao je Marinu da dode da mu pravi društvo. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noc. Nešo: Da. Marko: Al', dobro ona nije pricljiva, to ko u crnu zemlju zakopano, to nikada da procuri nece, budi siguran. Znaš kad potegnemo Ljupce i ja valjda ce i oni da opale neki metak bar da drže govna glavu dole, razumeš? A drugo, znaš, plaše ljude. Ipak, kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama, e j... ga, da li ce da te ubiju ili nece. BOŠKO RADONJIC roden je u Užicu. Otac Dragomir, ucitelj, za vreme okupacije bio je clan Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovica, zbog cega je streljan. 1970. godine pobegao je preko Austrije i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu, u Hol Skicneju, u kojoj se godišnje dogadalo po 500 ubistava. Odmah je stupio u SOPO, teroristicku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (vencao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. Boško Radonjic je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. Brzo su se sprijateljili. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bucera (kasapina) 1977, na celo "Vestijes" došao je Mark Splen, koga je brzo zadesila ista sudbina. Tada je došao red na Džona Kupina, koji je izbegao smrt, ali ne i 75 godina robije. Kada je krenuo u zatvor, postavio je Radonjica za šefa irske mafije u Njujorku. Po dolasku 1990. godine, otvorio je na Zlatiboru kockarnicu, u hotelu "Palisad", a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". U Ameriku nije smeo, ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike. U americkom zatvoru Boško Radonjic se našao 31. decembra 1999. godine. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi, odakle je produžio u Kankun. Registrovan je medu putnicima, i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmicivanje porote na sudenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. Radonjic je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode. Americka štampa špekulisala je da su kod njega pronadene fotografije iracke ambasade u Havani, i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji. Posle godinu i po, izašao je kao slobodan covek. Jedini svedok protiv njega, Salvatore Gravano, izgubio je status zašticenog svedoka. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. Docekao ga je Boško Radonjic... „Ubeduju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem, šefom Koza Nostre.“ - Imamo zajednickog prijatelja. Bio sam sa Džonom 1989, u Maloj Italiji u Njujorku, otkrio je Emir Kusturica. „Ja sam ga upoznao pocetkom sedamdesetih, dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. Pomogao sam mu da se prikrije. Tako sam stekao poverenje, koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. Bio sam kum irskog klana. Ja sam jedini stranac,

koji je bio šef u Koza Nostri, i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u americkom podzemlju. Posle smrti Džona, i hapšenja njegovog brata Pitera, koji je jedno vreme bio kum Koza nostre, organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjic. Boška Radonjica i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik, kojim Boško Radonjic nudi svoje goste, bilo da su to Velja Ilic, Vladan Batic, Milovan Ðoric, Dragan Kicanovic, Seka Aleksic, Džej, Petar Panic Pana, Emir Kusturica ili Boškov kum. „Napravicu testament u kome cu reci ko je bio i šta je radio Boško Radonjic u Americi. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i clanovima porodice Gambino, o mom antikomunistickom radu u Srpskom oslobodilackom pokretu Otadžbina, mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi, i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš, jer u Americi nikada nisam bio osudivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa clanovima porodice Gambino. Ja sam samo covek sa jakim vezama u Koza Nostri. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj, koji živi i radi po svojim specificnim pravilima.” “Kao clan Koza Nostre nisam se bavio kriminalom vec organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata, koji su bili pod uticajem komunista. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je mafija, jer su je koristili za obracun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. U meduvremenu klan Gambino, kome sam pripadao, je proširio poslove na organizovanje sindikata vozaca i sindikata glumaca i filmskih radnika. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda.“ „Goti je pao kada su americki politicari odlucili da ga ruše. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonacelniku Njujorka Ðulijaniju da iskoreni Koza Nostru. Reganu je stalo da ga Ðulijani nasledi na mestu predsednika SAD. FBI je pocetkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da ce biti uhapšen. Ðulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija, jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. Zato se Ronald Regan odrekao Ðulijanija. Ja sam u to vreme, krajem 1990. vec bio u Beogradu. Kada su me 2000. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu, i odveli u Njujork, tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubacen Sami Bono, jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI, državni tužilac i americki predsednik. FBI mi je nudila status zašticenog svedoka i vilu na Floridi. Ništa nisam priznao, i Amerikanci su me oslobodili, pa sam se vratio u Beograd.“ - Tu te docekala srpska policija. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš, jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovecuju sa ovdašnjim kriminalcima. Srbija ima banditizam, koji je opasan, jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. Najžalosnije je što je država, umesto da hvata te bandite, od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Ðindica, sa kojim sam mnogo puta caskao u bašti Lotos bara. Ðindic bi svratio na kafu. Jednom je naišao Legija, da valjda vidi šta radi Ðindic sa mnom, pa sam ga ja oterao. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje, a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovica Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. Navodno su imali dokaze da je Maka, kog sam znao petnaestak godina, sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo, u vreme dok sam ja boravio u SAD. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj, koji je tvrdio da sam ja covek Velje Ilica, koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dode na vlast. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilica. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe, pa su proširili na generala Badžu, ministra Pavla Bulatovica i nacelnika policije Vlahovica. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunisticki izrodi ubili mog oca, rodake, prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja, Gišku i Arkana? Tada su islednici ucutali. Pustili su me iz CZ, s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. Ne želim da se svetim zbog zlocina koji su pocinjeni mojoj porodici, jer sam se kao pravoslavac i clan SOPO zavetovao da necu

Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžica. oduzela. Boško Radonjic izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. godine umro. Napravili smo paklenu mašinu. . koji je trebalo da pogada ciljeve na 3. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine.“ Milomir Maric . raden top. obucavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. mada sam zatekao užasno loše stanje. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu.dozvoliti da udari Srbin na Srbina. Bošku Radonjicu. Jovicom Stanišicem. Tesla. koji je gradio najveci top na svetu za Sadama Huseina. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin.“ „Mi antikomunisti. Dana i Vuk Draškovic. Jovanovic. 48 Kao najznacajnijeg coveka koga je upoznao.“ „Sa Brozom sam se sreo kao decak. to nije bio interes Amerike. Ali. dok ga niži šefovi CIA traže. dok je bio jedan od kljucnih ljudi njujorške mafije. ali se nadam bez novog rata.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovicem. „Nisam clan nijedne stranke. gde je u fabrici "Vitez".“ „Razocaran sam u Ameriku. jer jedino preko nje naši politicari mogu da vladaju. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. Boško Radonjic. jer smo se deca cetnika i deca ibeovaca igrala rata. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. ali smo odustali od upotrebe. Naši su obecali Amerikancima 1995.” “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim politickim emigrantima. Nebojšom Pavkovicem. godine da ce u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da ce da podrže novu zagrebacku vlast. Predragom Rankovicem Peconijem. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. To je moj nacin nacionalnog pomirenja potomaka cetnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kuci. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. izraelski Mosad ubio u Briselu. okupljeni oko Srpskog oslobodilackog pokreta Otadžbina. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gadanje. Milovan Ðoric i Momo Kapor. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politicki emigrant i državni neprijatelj. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana porucila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. U Srbiji se podstice anarhija.Profil br. a potom mi je. Crna Gora ce se odvojiti. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. Frenkijem Simatovicem. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno.“ Boško Radonjic se u Srbiju vratio 15. razvodnila je naš antikomunizam dovodenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. i sa njima izveli operaciju Oluja. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. koji nisu bili antikomunisti.“ „Kad je najveci americki prijatelj Tito 1980. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom.500 milja. u Bosni. služba ga nije dirala. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. Osuden sam pocetkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula. i Cecom. marta 1990. Acom Tomicem. Draškovic. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obecanja. jer je kako Boško Radonjic otkriva. kada sam se vratio u Srbiju. Docekali su ga Ðorde Božovic Giška. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. iracki predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na celu americke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. a naša vlast se bavi progonom porodice Karic. Posle nekoliko godina. decembra 1990. od Jovice Stanišica dobila takvo naredenje. usred unosnih poslova u proizvodnji. zbog cega ga je 23. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjicem i SFR Jugoslavijom. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Ilicu. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. koji mogu da nas uvedu u rat. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA. je americki general Trudo.

i u poteri za Ce Gevarom u Boliviji). upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. ispred luksuzne robne kuce. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristicne ruske kape. poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". koja nam nije bila naklonjena. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku.“ Poseta Kartera Karadžicu uplašila je Slobodana Miloševica nagodbe bosanskih Srba mimo njega. formiranoj u vreme Staljina. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. jer je svoje protivnike kasapio nožem. a da Karadžic bude iskljucen iz politickog života. ali niko nije saznao o cemu su pricali. osuden je na 75 godina robije. A novi kum Džon Kunin.000 dolara. Edi je ubijen u obracunu izmedu irske i italijanske mafije. koji je bio clan Porote. od kojih su neki. pre bekstva na Zapad. ženi državnom tužiocu smo namestili tipa. Boško Radonjic je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu pricu. ni džak cementa. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). ugledni "Cikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžic idol . lececi se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naucnike na pragu epohalnih otkrica u naoružanju. Zvali su ga Edi Bucer. potplatio sa 60. brzo ga smotamo. Dragan Džajic je Arnejcica zamolio da Boška Radonjica preveze preko granice. predložio sam mu da bratski saradujemo… „Umeli smo. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. U to vreme. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruce: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora izmedu Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao pricu da Nikola Kavaja (iako je kao komandos ucestvovao u americkom iskcravanju u Zalivu svinja. A ona je upala u zamku. i Boško Radonjic. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gacice tužioca. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. inace jedan od mojih najboljih prijatelja. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. Boško se još više zbližio sa svojim nesudenim ubicama. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog sudenja Gotiju. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. Boško Radonjic je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. Cinjenica je da je Kavaja. uložila u Slobodana Miloševica blizu milijardu dolara. i da otmemo coveka na sred otmene Pete avenije. pa se sa Ricardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna podrucja.Boška Radonjica je amnestirao nacelnik Generalštaba Petar Gracanin.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Ðoric. Clanovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". Tražio je da mu ona pokloni svoje gacice. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. voleo bih te još više . koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjic. Izrael je od pocetka bio u toku sa otkricima profesora Bula. tobože da bi joj ocinkario Džana. Bošku Radonjicu je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. preko Boška Radonjica. Boško Radonjic negira da se ikada sastao sa Miloševicem. u slucaju potrebe. proglašeni su za "crnorukaše". Pred odlazak u zatvor. da ga u zatvoru želja mine. što ne bi moglo da kompromituje SAD. Ubrzo smo se sprijateljili. Boško Radonjic je prvo postao šef irske mafije "Vesties". Boško ne priznaje da je on Miloševicu odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. mnogo te volim! Ali. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj licno podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se cuju srpski argumenti bez posredništva administracije. jer je i tada imao legalni pasoš. koji je izdržavao višegodišnju kaznu. na Kubi. Razvijemo tepih. Pocetkom devedesetih. On nikad nije hapšen kao mafijaš. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. „Igrom slucaja. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. On je pijan govorio: "Druže Tito. Od Krcuna je prvi put cuo da Tita neizostavno treba ubiti. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. Nije morao da ilegalno beži. kao Mustafa Golubic. niti kilogram gvožda za armaturu. iako su ga svedoci vidali u njegovom kabinetu. .“ Ðulijano je okrivio Boška Radonjica da je svog vencanog kuma Džordža Pejpa.

oktobra. od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medakovic. Posle toga. Inace on je kum Kavaje…” B92: Koji je takode šef irske mafije u Americi i jedan od kljucnih ljudi… Ilic: „Ko.. kada je došao u društvu Boška Buhe.Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjic mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku. godine. mislim. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševica. Suprotno ocekivanjima. U Srbiju se vratio krajem 1997. iz zatvora u Luizijani. kome je doneo trenerku da se presvuce. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. pošto ispred naše stranke nema parkirališta. (Brankica Stankovic) Ilic: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. Boško Radonjic.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukic Šljuka bio clan Vaše stranke. ni Milorada Lukovica Legiju. po cijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne teroristicko-mafijaške akcije.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi. Vi ste se ukljucili u program. Posle je 1978.Velimir Ilic u emisiji "Kažiprst". Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševiceve vlasti za ucešce u operacijama u južnoj pokrajini. Milovan Ðilas i još jedan.” B92: U istrazi ubistva Zorana Ðindica medu prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Cacka..” B92: A otkud prica da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilic: „Jedino što su Boškovi momci cuvali parking. od coveka koji se celog svog života borio protiv komunista. *Koje smislio plan akcije? . Stoiljko Kajevic hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moci. na Televiziji Cacak. niti je Boško Radonjic bio moj savetnik. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišic je navratio da poseti Kusturicu. godine. a ubrzo je deportovan. u Crnoj Gori. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Ðuro Ðurovic. niti u bilo kakvom poslu bili. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojkovic . Od Los Andelesa do Vankuvera i Njujorka. Ja sam cuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišica. Popili smo pice i to je bio jedini kontakt. bio sam u vojnoj .Pop Kajevic. gde je rucao Jovica Stanišic kad je dolazio. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. a da se ne otkrije. družili su se svi. u Pivi.“ „Restoran gde je rucao Legija. koji je izgraden posle mog bekstva iz zemlje. Boško Radonjic je covek koga smo mi ovde znali. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5.” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukic Šljuka bio kriminalac? Ilic: „Ja sam Šljukica samo jednom u životu video. u 'Nacionalu'. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. Ja poticem iz partizanske porodice. Taj moj rodak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišic. jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK.Broj 616) . Komunista se nisam bojao. formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu. slucajno. Boško Radonjic je u Cacku završio školu. ko je sve sedeo. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? . i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO.“ NIKOLA KAVAJA pušten je 1995. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. nikakav posao nikada nismo radili. aprila 2003.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilic: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. Nije hteo da izade iz zatvora i da mi se pridruži. proglašen je za americkog neprijatelja broj jedan. Ilic: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. Akcija je propala. U prolece 1998. Koliko je poznato. 3. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje cete licno oterati da cuvaju ovce? Ilic: „Informacija da je Sredoje Šljukic clan Nove Srbije objavljena je.

pukovnik Dragiša Bojovic. januara 2004. nisam bio protiv Tita. Za Amerikance sam radio od 1957. Mlad sam upao u osinjak špijuna .radiš posao koji UDB ne može. Do 1949. godine.. da li ste promenili mišljenje? . nijednog u cetnicima. nemoguce ih je potkupiti. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. Aljendea. Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. TrojIca su poginula. Izveo sam 28 akcija po naredenju. Prvo su nam svakog dana komesari na politickoj nastavi u vojnoj školi pricali. na šta je mafija imala tapiju. godine sam uhapšen sa tri rodena brata i poslat na Goli otok... ciji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradovic. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva americka aviona. a sa federalnim sudovima nema šale. zvani Majk. Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju. sa osam godina. Poslednju 29. U Evropi.Par ludaka. * Kako ste dokazali da niste ubaceni ruski agent? . Bio sam zadužen za Austriju. prešao iz Grcke u SAD). Odmah bi ga ja skinuo. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. svuda gde je išao službeno. . Za Miljanicem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao . * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjicem. Boška sam ja ubacio u CIA. vec kada je dobio azil od SAD i ispricao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . Mileta Miljanic.akademiji. Radio sam i u obezbedenju Kenedija. general Kovacevic. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . Necu da napadam Kajevica što je ispao kukavica. jer su mi udbaši odveli brata. Južnoafrickoj republici. Bili smo 7-8 puta zajedno. do trenutka kada sam došao kuci i zatekao majku kako place. Sva braca su mi otišla u partizane. To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kuci primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. Tri brata su mi poginula u ratu. da ce Staljin da živi 300 godina. Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? . u Africi kao legionar.. Da je komunizam bio u Nemackoj.Predrag Radojkovic. godine u Švajcarskoj. U pocetku Boško Radonjic je radio na parkingu na Osmoj aveniji. kada je posecivao izbeglicke kampove. Da ga nisam upoznao. Nemacku i Italiju. kao i svaki Srbin iz Crne Gore. Cuvao sam kralja Petra po naredenju Amerikanaca. SOPO i neki organi unutar CIA. bio sam u Cadu. od 1941.Ne. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). u okviru organizacije “Omega 7”.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. i sestra. nikada on ne bi pao u zatvor. prva je bila napad na jugoslovenske turiste.Samo akcijama u Nemackoj. Dražin komandant. protiv Kastra. Sa Ivom sam saradivao i ranije.Ivo Lazarevic. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . bio sam pitomac u vojnoj školi. ciji je otac držao “odnošenje smeca” na Menhetenu.. uhapšen je 10. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? .. Za CIA su uglavnom radili stranci. Uspeo je preko žene Karin. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mladenovica (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. Jakov Dragovic. a 1948. Austriji. a Boško ih je odmah sve potkupio.Ne. sve je odjedamput bilo obrnuto. posle u Južnoj Americi i SAD.Amerikanac u SAD i u Evropi. Do 1961. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. Zbog federalnog prekršaja. Ivo Lazarevic je bio je šofer coveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu. ubijen je na 120 metara od mene. do 1944. tada jednim od šefova njujorške mafije? . Kljukao je lažnim podacima o Istocnom bloku. ali sam se radovao.U Zapadnoj Evropi. najveci diler droge u Evropi. Ja sam rusofil. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. do 1971. te kukuruz je u Rusiji ovoliki. Posle za Kubance.Uglavnom za CIA. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana).. ali sam to odbio. Kongu. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa.

23.. oružje i hapsile kriminalce. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašcenih službenih lica MUP. Boško . ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije. Velimir Ilic je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. kad sam video Legiju. sa ljudima sa kojima je bio.” O Bošku Radonjicu. i Velimiru Ilicu. 21. u Cacku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanovic. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovica. zbog koje je bio prisluškivan. poklanjao mu je trofejno oružje. Van politike. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Ðindica. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjicevom restoranu "Lotos bar". nije mogao to da radi cacanski SUP. što je bio razlog da u Cacak dodu inspektori iz Beograda. Željko Maksimovic Maka i Nikola Maljkovic planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe. General Lazarevic je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. kao i da su clanovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. iz Cacka je. ja sam im rekao da vide medu onima koji su ga nosili. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovica. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. Bošku Radonjicu i Željku Maksimovicu Maki. Bane Svinjar je jedan od osnivaca SPO. MUP Srbije je saopštio da su. kod jednog broja clanova organizovanih kriminalnih grupa pronadene legitimacije Nezavisnog sindikata policije. i Strahinje Ilica (Bane Svinjar). Na konferenciji za novinare lider SRS. koji je bio general policije. sadrži neke politicke instrukcije Radonjicu. marta 2003.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim medunarodnim kriminalom? Ilic: „Ja ne znam šta je on radio napolju.” Velimir Ilic o Spasojevicu: „Dušana Spasojevica nisam poznavao. Bio je blizak Voji Raicevicu Amerikancu. i sa celnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. dovodeci gradane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. a kasnije i Nove Srbije. moja prijateljica. u njegovoj kuci pronadeno je oružje. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slucajno vida sa Radonjicem. 17. Boško Radonjic. otkud auto gospode Cume tu na periferiji. a. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su videni Legija. To su price. Jovicu Stanišica nikada nisam video s njim. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. Dejan Pitulic. koji optužen za ubistvo Zorana Ðindica. covekom “bogate prošlosti”. medu kojima su Boško Radonjic i Voja Raicevic. ulaženje u stanove i vršenje krivicnih dela. i otkud to da je u Cacak morala da dode specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. Miljanicev prijatelj. otkud to da su roditelji ubice premijera Cacani. Daniel Bukumirovic) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice.americko i naše. Veze Legije i Cacka ("Kažiprst" Radija B92.prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. Jovica Stanišic i Boško Radonjic.. general Pavkovic nije silazio s lokalne televizije. navodi se saopštenju MUP. i drugi . veceravao tamo gde je veceravao. Glavna su hapšenja cetvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeca ''Auto Cacak'' Milenka Kostica.2003. prijatelj pokojnog Giške. pitali su me gde se krije Karadžic. Prema Šešeljevoj tvrdnji. Zvonka Osmajlica i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Cacak. Vojislav Šešelj. “Pojedini clanovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje gradana.04. s kim od njih se vidao… Oko ubistva gospodina Ðindica. stajala je na bini Olivera Katarina. (Srboljub Bogdanovic – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanica. gde su se ljudi zaklinjali da ce vratiti Kosovo… Strahinja Ilic: „Ja sam uhapšen jer sam vecerao sa Emirom Kusturicom. sa Boškom Radonjicem. koji je registrovan kao udruženje gradana. prethodno je pricao da ga proganja ta ista vojska. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. godine . Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. u istom razgovoru. ova grupa je formirala odrede smrti. gde je Veljo. maja 2003. U selu nadomak ovog grada pronaden je automobil Ljiljane Buhe. Ima dvojno državljanstvo . tvrdio je da su Jovica Stanišic i ljudi iz državne bezbednosti pocetkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. nisam video ni Puza. ni Legiju nisam video. Ja sam ga vidao kao i svi ostali.

ti bi danas imao svoju vilu. ne izlazi mi na oci kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništacoveku cvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalisticki zloupotrebio meni iza leda. svoje adutante. kao i sve cega se dohvatio Vuk Draškovic. pojavila se 1991. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. ali jesam principijelan covek da ti saopštin istinu oci: prevrtljivi ljigavce. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. godine peticiju za oslobadanje Nikole Kavaje iz americkog zatvora. Ti si se odlicno uklopio u tu tragikomediju. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekica koji je zloupotrebio gostoprimstvo. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na celo srpskih patriota. jun 2007. Tu peticiju je potpisalo 450. „Nikola.000 Srba. partizanski sin i bivši komunisticki pisar kod Špiljka. i 1999. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatovic. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. Draškovicev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. koju sam pripremio. ciji si pilot bio. da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovica. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba. Tu laž podlo širiš meni iza leda po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan rucak. okrivljuješ mene . izdavac je ''Dosije'' iz Beograda. a ja sam priredivac. Bec.5 miliona Srba. 15. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. urednik ISTINE. ni vojvoda. ti si pušten iz americkog zatvora. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politicki profitira. Posle nekoliko godina. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. vojvodom. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalovic. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Bec jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. Došao si iz americkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. bio bi na celu srpske nacionalne armije. besramnice. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreci Vuk Draškovic šest meseci posle pocetka štampanja. nazivajuce me serdarom. Knjiga o tebi. Pokrenuo sam 1991. Umesto lovca na Tita ti si postao najobicniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovackim pricama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. svoje šofere.je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. što dovoljno govori o tebi samom. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. Nisi imao kuraži. niti potencijala jer si najobicnija puna praznina! Umesto toga docekao si da zavisiš ko ce ti udeliti milostinju. nemacku. a zlotovori ti pred tvojim ocima otimaju zavicaj – Kosovo i Metohiju. šepureci se nepostojecim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovicevog SPO. Izdavac mi je urucio odreden broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. O kakvim knjigama. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si poceo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicistickim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavaca ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. godine i štampana je u požarevackoj štampariji ''Prosveta''. junakom i tako dalje. govoriš? Je li o primercima koje je izdavac ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priredivacu dela Lov na Tita. došao si u Srbiju i vec 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavace sobe zahvaljujuci nacionalnom štetocinstvu i politickom diletantizmu haških janicara koji vode americku.

o Beograd. prenosi red iz Amerike u Evropu. Austriji. u SAD. na prvi pogled podseca na gradansku verziju Malteških vitezova. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko. Beograd Direktor : Vojislav Miloševic Izvršni direktor: Predrag Martinovic Strucnjaci Centra : prof. a najveci akcionar je: Bujkovic Nenad Upravni odbor Bujkovic Nenad. osnovana 2003.2007. visokomoralne osobe sa profesijom i licnim težnjama koje se ne kose sa . Ustanovljen je 1961. rasne i nacionalne razlike. Kruševac.o. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti.08. direktor ''M-C group'' Petrovic Milorad. Mogucnost prijema u red dobijaju ugledne. u Austriju. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. „Prefekata”.Filip Miloševic Analiticar Centra: Tomislav Kresovic “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu medu narodima”). dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja. Od tada. Zaista je duboka tvoja plitkoca Nikola. Prof. biraju clanovi u skupštini. odakle red širi delatnost. tako cu ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlucnosti za to.625.2006. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”.dipl. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. Sve funkcioniše po nacelima drevnih viteških bratstava. Niš Ekonomista.maš. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. saopšteno je u srpskoj vladi. d. Tatjana Cerovic. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja gradana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju cini rukovodstvo reda i skupština. jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raicevic zvani Meda.12.Balkanska 40/15 U Kruševcu.ing. Vojvodina (2004. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. Francuskoj. „Majora”.). ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi. Mr. Madarskoj. Kao takvi nalaze se u Nemackoj. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo. Srbiji i dr. U potrazi za clanovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Ðindica i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 voda i clanova sedam najvecih mafijaških klanova. Generalnog Prefekta”. sa crvenim malteškim krstom na grudima. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petkovic Zoran.godine . SAŠA VUJKO. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem.godine Generalni direktor. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za ocekivati. Dragan Simeunovic. Delatnost: prodaja delova. Mileta Miljanic i Saša Vujko. koji je najviši cin na nivou bratstva zemlje. slobizma. Ekonomski tehnicar. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. 13. „Juristicijara” i „Riznicara”. dr Fronz. koji je znak ovog reda. Agropromet AD Kruševac.što sam kao priredivac knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavaca odreden broj primeraka po Zakonu o izdavackoj delatnosti. na Fruškoj Gori.). pa imajuci u vidu cinjenicu da je tako. penzioner Marinkovic Jugoslav. Clan IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP).) i Niš (2005. Nikole Ðurkovica 24. navodno.

Posle mesec dana slike su pronadene. Sledece godine organizovali smo Udruženje gradana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. Tada.000 franaka. bila je prinudena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. Ovaj dogadaj ima tradiciju od 146 godina. godine u Segedinu. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su clanovi reda. Ovom konvencijom se preko zajednickog statuta regulišu i medusobni odnosi bratstava. clanovi madarske sekcije IBSSA. a od novog clana se ocekuje. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. godine. Oni. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. zajedno sa Nemackom. Po zanimanju saobracajni inženjer. Vojvodina i Niš. donirala tamošnje vitezove. u Prefekta Beograda. koja ce se registrovati u Strazburu. „Riznicarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) cine vrhovno rukovodstvo Medunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. Dokument je stigao posle tri dana. i 2005. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. od apoteke predvidene za rušenje. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braca” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. „Juristicijarom” Albertom Almošem. pa je bio i „domacin” beogradskog okupljanja. tada. koja. Madarske. do danas. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. uzajamno pomaganje. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. koja se vratila posle cetrdeset godina provedenih u Parizu. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. a za kradu su optuženi Duško Mijanovic radnik obezbedenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardaševic. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. treba da bude sledeca. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. stekli su se uslovi da budem unapreden. godine. koje su tada bile na snazi. umetnici iz Srbije prisutni su na Božicnoj izložbi u Luvru. Odeljenju gerijatrije. Naši predstavnici vodeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovicem i Zoricom Ðordevic („Comandeur” reda „Pro Concordatia. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. Krada ovih slika nije bila narucena. a izmedu vitezova Srbije. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Medunarodne asocijacije redova. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). Aprila 2008. Bugarske i Rumunije. Nedeljko Gardaševic je postavljen za „Velikog Majstora”. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. odlazi 90% ukupne pomoci.osnovnim nacelima reda. a veliku podršku imala je u francuskim vozacima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. Rusije. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlovic.”). iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. redu pristupa 2001. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno ucestvuje „Veliki Majstor”. gradske bolnice na Zvezdari.. po pravilu. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. od 1992. Zalaganjem njenog sina Patrika. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uredaj. Vodena ocevim idejama da sve cega imaju previše treba podeliti s drugima. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. kada sam primljen u clanstvo. te se utvrduju diplomatski i kulturni odnosi. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja gradana. s namerom da ih prosledi kao pomoc Srbiji. Jedna od najspektakularnijih krada se desila pocetkom 98. Bugarske i Rusije. svoj humanitarni rad zapocinje 1992. S obzirom na sankcije. Madarske. Svake godine ucestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. je Aleksandar Vojnovic. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu. Oba su osudena na po tri i po godine zatvora.. U Francuskoj je 1995. podrška. koji su takode vitezovi Reda Svetog Ðorda primili su svoja pisma o imenovanju u Vece Reda Svetog Ðorda. vec su Mijanovic i Gardaševic došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. Rumunije. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. medunarodni nivo dogadaja bio je kroz . Danas nosi najviši cin na nivou reda naše zemlje. a otvoreno pismo je vec poslato Austriji. Kasnije su formirane još dve prefekture. „Generalni Prefekt” SCG. i 2006. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). 2004.

Za takav pocetak zatvor je dobra škola. godine. U filmu se pojavljuju Kiš. i da mogu nešto da urade. koji je takode clan IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehnickog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. Ovaj ce im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret.“ A kako se zove to kada neciji sin odluci da napravi najvecu diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kcerka jednog njegovog prijatelja. kao azilanti.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uredivati "Politiku" nego ici u zatvor. Žilnik. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. svesni da im u komunistickom. Bila je to žešca revolucija. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. Prema izjavama clanova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja.“ Stevo Žigon se narocito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševicu. prosovjetskom. Oni moraju da pocnu od nule. ovih dana. To znaci da oni dobro rade i da nerviraju režim. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na dubrištu istorije. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. Znaci: dete je iz bolje kuce. Prele. propustio da odem u zatvor. Svi su se obogatili preko svake mere. Medunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvanican zahtev da se što pre okonca podela sindikalne imovine. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. koja je iskljucivo u posedu Saveza . Zato je prirodno da današnja deca. dopao u ruke jedan nemacki dokumentarni film snimljen pre tri decenije. Mira Trailovic. „Tako mi je. poput mnogih drugih. Milja Vujanovic i moja malenkost.prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. sa metkom u potiljku. inace svetski poznatog umetnika. Šejka. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. Bio je to trenutak kada sam. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. staljinistickom. Vreme je da naucimo da cerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnicki odnosi. Pravi revolucionari su završili sa zatvorskim presudama. To su godine koje su pojeli skakavci. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. Postoji tu i cuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". Pocetak rada grupe obecava ali je konacni cilj daleko. Oni koji su osudeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. Pekic. nepotistickom. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. da to znaci da je revolucija na pomolu. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. najeli i napili. prostackom režimu Slobodana Miloševica nema mesta. Kasno se kaje Tirke. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. genocidnom. studenti su citali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrdivanja reprezentativnosti. pretpostavljam imucnijeg.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. gašenja firmi. godine. Samo što od toga nece biti nove avangardne umetnosti. Nece biti! Revolucija pocinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. Organizacija "Otpor" nastavice sa deljenjem DT dok list ne pocne ponovo da izlazi. Podelu sindikalne imovine. nacionalistickom. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. „Nemacki autor je umetnicku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. Velikog priora Srbije Medunarodnog viteškog reda Svetog Ðorda.

smatrao je. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. bez prethodne sukcesije.ne važi. Slobodan Lalovic. Mile Isakov. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajednicke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanicno potraživala . Do februara 2007. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapredenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanovic. Njima toliki prostor nije potreban. SSS. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. dao JUL ili SPS. predmet razmatranja dve najvece medunarodne sindikalne organizacije. a onda bi se.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujuci rentiranju ogromne imovine koju poseduje. Vrednost 19. to je Mika. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašcivanje imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. bio je ministar za rad i zapošljavanje. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . na nacionalnom nivou. i brojnih odmarališta širom bivše zajednicke države. jer je to princip koji važi za citavu EU. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol. dogovorili su se. nije mala. ili neovlašceno iznajamio. ASNS i UGS "Nezavisnost". a neki ne. Ljubisav Orbovic. Pitanje centralne imovine nije pokretano. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore.000 kvadrata. vec to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. Najveca ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojece države Srbije i Crne Gore . ili prodao. ministar za rad. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. bez utvrdivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. Sudski spor o reprezentativnosti vuce se na sudu tri i po godine. Kao clanica MOR. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". Ocekivao se popis sindikalnih kvadrata. na kome su ucestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. ali deo ne bi bio vracen sindikatima.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu.000m2. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog politickih razloga . O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. od cega je u posedu SSS oko 3. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. da u nije potrebno ukljucivati medunarodne organizacije. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da ce država konacno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušicevoj. Zika ili Laza. Do kraja 2006. Ako nešto fali. Postignut je nacelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. mora se pitati gde je to. koje oni i sada koriste. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. U korišcenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi zapocela podela imovine. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. Ukoliko je to tacno. iako su je stvarali svi radnici. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina.u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. a sve preko toga . tražila rešenja. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. Oni kažu. dok su ostale zemlje u okruženju vec podelile svoju sindikalnu imovinu. Kada radnici odluce u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu rasporedena pravedno i proporcionalno clanstvu. Rešavanje tog problema pocelo je sastankom u Vladi Srbije. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. i cak 90% iznajmljuju. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovica da je 94% sindikalne imovine u državnom.sindikata Srbije i SSSSCG. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18.000 metara kvadratnih prostora. Srbija ima i neke obaveze. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. privatno. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da ce iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni nacin. osnivac ASNS.

ima na raspolaganju oko 13. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. Slobodan Miloševic se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežicni prisluškivac na zidu. Šef beogradske policije Branko Kostic imao je Odsek za politicki kriminal. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguca podela sindikalne imovine pre okoncanja sukcesije bivše Jugoslavije. kod garnišne iznad prozora.5 miliona evra. prenošenja penzija. oni su zato i dobili procent. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. i da armija ima Miloševicev dosije. navodno. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali deobu zajednicke imovine. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. Ne postoji ni precizan popis te imovine. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela izmedu nekadašnjih republickih sindikata. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. zlato. U komisiji su bili Milo Savkovic. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašica. Ima za državnu imovinu. a drugi je udeo novonastalih organizacija. smatrajuci takav potez nedopustivim. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. i nije poznato za Makedoniju.000 kvadratnih metara. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestoclane Jugoslavije. Slobodan Miloševic je od šefa državne bezbednosti. jer ih Mitrovic ne zna. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. kao samoproglašeni sukcesor. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrovic. imovina u Hrvatskoj. kada su po naredenju generala KOS. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševica u njegovom stanu. i u Sloveniji jedan deo. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlovic još 1986. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašica. a ni Stupar.. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali podelu zajednicke imovine. radnog staža. pa je zato formirala komisiju za utvrdivanje odgovornosti nacelnika Dušana Stupara. a posredovace i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih gradana u Srbiji. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašica. a i da ih zna. Predmet te sukcesije. dok u Crnoj Gori. Dragana Mitrovica. od 4. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. 1988. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. Dom sidikata. Vecernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Cim je. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. i admirala Branka Mamule. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore. Ilije Ceranica.. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. sin Ranke Cicak. pratili razgovore novog srpskog partijskog vode Slobodana Miloševica. Dom sindikata u Sarajevu. predsednik. ni Mitrovic nisu videli dosije. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. Milan Tepcevic i Miodrag Pavlovic. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. penzionisanja.deo imovine nekadašnjeg zajednickog sindikata. koga je najviše prozivao Zoran Cicak. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obracuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci obavili su u februaru 1987. postao prvi covek Srbije. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolica. u tom trenutku. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbovic izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. tvoraca Memoranduma SANU. da li je to moguca pre sukcesije država. clanovi. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. medutim. Bosne i Hercegovine. jedan hotel na Hvaru. za ambasade. najavljenaa je zajednicka inicijativa sindikata Hrvatske. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. zahtevao da mu dostavi imena agenata. U užem centru Beograda SSS Srbije.000 kvadratnih metara. ali i kao jezgro buduce saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona.000 kvadratnih metara prostora. nema ništa. vredi oko 7. jer je to najveca tajna službe. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. koji ce najvjerovatnije biti iskorišceni za formiranje Agencije koja ce se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. . ne sme da ih da.

pre svih ministra policije Radmila Bogdanovica i profesora Radoša Smiljkovica. Balkan. Branislav Nešic. Prema podacima Mustaca. Kako su svi oni tu ponudu odbili. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. kome se žurilo da uzme policiju. mimo RSUP Srbije. Beograda i Jugoslavije ocekivali su kako ce se Dragutin Mitrovic. strucnjak za elektroniku i poliglota. Zoran Janackovic. po njemu. d. Branka Mikulica. bivši v. simpatizeri Moskve. gde je SSUP imao dobre veze. Najaktivniji je bio KOS JNA. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. Dolanc i Mikulic. Šešelj je od pocetka bio miloševicevac koga je licno Miloševic pomogao na svakom koraku. specijalac.“ . Ratko Markovic. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. Stanišic se oslobodio starih kadrova jer. Jugoslavije. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. šef gradske policije. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševica da mu ustupi Dragana Mitrovica za nacelnika Službe državne bezbednosti SSUP. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutic. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politicka policija. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. U RDB je 1995. a kako je dr Borislav Jovic podržavao rad Dragana Mitrovica. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. kao Jugosloven. nacelnik tajne službe SFRJ. Prema podacima Zdravka Mustaca. i KGB. koja je u vreme Gorbacova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". a ne nacionalnost. Bio je to izbor Slobodana Miloševica i Radmila Bogdanovica. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubicica. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. bivši direktor kazneno-popravnog doma.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. ovaj je. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovica. ministar srpske policije. radilo oko dve stotine inspektora. Mnogi unutar Srbije. Posle nekoliko meseci Janackovic je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. preko GSUP Beograd. Na mesto Mitrovica došao je 1990. cak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljkovic. Cak je Slobodan Miloševic 1987. borac za srpstvo sa juga Srbije. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševica prema nacelniku njegove tajne službe. karate majstor. tek oporavljen od teške bolesti. vršena su cesta Šešeljeva hapšenja. za šefa SDB došao je Jovica Stanišic. nezvanicno telohranitelj nacelnika RDB Srbije. jer Stanišic ceni profesionalnost. Takva politicko-policijska igra oko nacelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. Jovica Stanišic je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. i Nikola Curcic. Vlada Dragicevic. dr Dragan Simeunovic. organizatori specijalnih akcija. Tajno. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. Bilo je ideja i da Mitrovic postane nacelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora.Mnogi su uvereni da je politicka zvezda Miloševica pocela na Kosmetu. Evropu i svet. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. godine nije poceo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. i pored ponudene ostavke Slobodanu Miloševicu. po naredenju Staneta Dolanca. Kad je sam procenio. Otvoreno se stvarala sumnja da je nacelnik Dragan Mitrovic. i reaktivirani penzioner SSUP-a. Mile Gajic i Dragan Filipovic Fica. Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politicki progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalovic. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. a istovremeno širio glasine da to Mitrovic radi Slobodanu Miloševicu. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovica. Bosne. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovica. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Miloševic. godine politicar. Stanišicevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojevic. u situaciju da ramišlja o novom coveku. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenacko rukovodstvo. nacelnik SDB Srbije izjasniti . Dobrosav Culafic Toro. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i naoružanih državnih neprijatelja Srbije. nacelnika SDB Srbije. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševica. bili su dvojica srpskih politicara. godine.

svedok saradnik na sudenju za ubistvo premijera Zorana Ðindica. svedocio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romica i Kuraka. a da je njega i pripadnika RDB. Suocen sa time da je prekršio zakon. Greh koji se Jocicu može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. Vucelic je saslušan u istrazi kao svedok. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. ali ne i iz policijske. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naredenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok.2007 Dragan Jocic predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. za koga kažu da je pošten covek“. Ratko Romic. Simatovic je poslao Kurka da bude u obezbedenju Vucelica.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. Miroslava Mikija Kurka.Ocevidac ubistva Slavka Curuvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovica. Romic je koristio svoj telefon. Nacin na koji su pripadnici DB pratili Curuviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišcen jedino kada se neko hapsi. optuživši štampu za senzacionalizam. pocela je policijska istraga ubistva Curuvije i objavljen je dosije „Curan“. Znate kako. Dobio je uslovnu kaznu. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vucelica. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Curuvije. podjednako odane. utvrdeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. tvrdeci da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. bio je vec punoletan. a Jocic i društvo nisu odneli samo cigarete vec i vecu kolicinu robe široke potrošnje. Pre njegove likvidacije. u vreme ubistva Curuvije. Prisustvo Romica i Kurka. Romic i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Curuvije. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalistickih interesa na Balkanu i Evropi. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. Sumnja se da je Pejovic angažovan za ubistvo Curuvije. Razlog za Pejovicevu likvidaciju u decembru 2000. Postavši ministar policije u martu 2004. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda.) kod premijera stekao toliki kredit i preskocio iskusnije. nije primetio: . Sve drugo je Dragan Jocic. Jocic je. Jocic se ucvrstio kao covek broj dva u DSS. Pejovic je u važio za pripadnika crnogorskog klana. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz politickog u antiteroristicki. pod Jovicom Stanišicem. NE iz 1948. Bivši zamenik nacelnika RDB i osnivac JSO Franko Simatovic odbio je da svedoci o okolnostima da je ubistvo Curuvije izvedeno pod okriljem DB. svako od nas je imao decacke nestašluke. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevicem. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. U javnost je procurilo da je u mladosti osudivan kao obijac trafika. Jocic je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog coveka ne bi . Koncepcija je komunisticka (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalisticki interesi Rusije. a u policiji je imao dosije narko-dilera.Marko Lopušina. izabrao da uz Radeta Bulatovica provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. Kako nije ponovio delo. Dejan Milenkovic Bagzi. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjic. vec o montažnoj samoposluzi. Vreme. prešlo je u odlucno DA! . Ministar je tada izgovorio cuvenu recenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. jer u vreme bombardovanja vecina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. 01. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. a Koštunica ga je podržao. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. Nije jasno cime je ovaj mlad politicar (1960. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. Jocic je odmah upao u nepriliku. Jocic je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadicu po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. koga je pred ubistvo Curuvije na mesto nacelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Markovic. u noci u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Ðindica predao. namerno ili slucajno. partijske kolege.03. Nije rec o trafici.

nije kriminogeno. u sudnici Haškog tribunala. potvrden je dogovor dva Vojislava. Jocic je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda caskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu. Pre ili kasnije Šešelj ce odgovarati pred sudom ove zemlje zbog ucešca u atentatu na Zorana Ðindica. Ovo su neki od komentara sa foruma.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. Jocic je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijuceg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrica u proceduri".Zavisi koje oci gledaju na to.“ Jocic je pomenut u cuvenom transkriptu izmedu Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik u pokušaju da se Milenkovic nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovica.70% stanovnika države misli tako. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane vecina". a da nije . Jocic je najavio da ce policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Ðindica. i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju. dotakli su se i Apisa: . ako su kukavicke gledaju na krivca. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio politicke stavove koji su neprihvatljivi za vecinu gradana Srbije. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zlocin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. Nedugo pošto je postao ministar. Kako narodnjacka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju. što bi pravno bilo moguce jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine. Ostace nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i ocuvanje države.“ . javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. Da li pakt Šešelj . Jocic je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojnicko. Ako su patriotske gledaju na heroja. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. . A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajucem DOS-u. Jocic je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica.izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te veceri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". Podržavam svaku Šešeljevu rec.“ U istrazi za atentat na Ðindica. On je sada u Hagu pošteden svega sa cim ce morati da se suoci kada bude dostupan sudovima ove zemlje. kako je nagovestio Tomislav Nikolic? Na internet forumu vodena je rasprava o tome. od kojih su neki bili u Žandarmeriji. niti se odreduju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman nacin politicke borbe. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Pošto kukavica time opravdava sebe. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. nakon višekratnog odbijanja. Zoran Ðindic je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zlocin. i mogli su se videti sledeci stavovi : . koji je i ranije izjavljivao da Ðindica treba ubiti.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera.Cedomir Jovanovic kaže: „Šešelj je uporište zlocinacke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. Kada se u novembru 2001. a slucajno ili ne. izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanovic lažno optužen.ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju . JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava". Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe.Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograduju se od takvih izjava.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Licno sam bio srecan kada sam cuo o Ðindicevoj smrti“ . Kada je dve godine kasnije. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu. Kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. Srbi su poznati na zapadu po blacenju . Ne misli samo Voja tako . To je politicka analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5.

pošto ga ni sad nemaju. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). Povratak u 90-te. Ono „nismo imali izbora“. Svojevremeno to se odnosilo na SPS.Šešelj je sramota i štetocina za srpski narod i Srbiju. jer žele vlast po svaku cenu. Bajatovicevu izjavu da je "jedan vec platio glavom" .Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je. Setimo se advokata Barovica. isti Šešelj pricao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS. a Marko bi bio „premijer“. pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. Još davno je Nenad Canak rekao da treba zabraniti rad SRS. . a ne uzrok tog rata.. Iskompleksirani novo Srbin. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo ocekivati. a skoro sva politicka ubistva odigrala su se pod patronatom DB. a sada Šešelj kao antidemokratska politicka licnost brani nezavisno sudstvo od tzv.da nije bilo atentata našli bi drugi povod. Ako politicki preživi. demokrata. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio. .Mora da se reši taj slucaj! To je sramota za Srbiju! . kada je u pitanju ubistvo Ðindica. Danas DSS kontroliše te službe. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on.Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? . Šta je bilo ne povratilo se. samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tacno. a sada na Koštunicu. Oni koji nose bedž sa njegovim likom vredaju i sramote Srbiju. koje nisu lustrirane. Šešelj i njegovi su najveca sramota Srbije. nemoralnim i nenormalnim izjavama. svežeg hrvatskog porekla. Ucinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. Šešelj ustvari razbija tvrdavu nacionalizma svojim rasistickim. Za Šešelja i za . Onda ce ono da svaka država ima mafiju. On je politicku scenu u Srbiji toliko zagadio da da ce proci decenije da se to ocisti.500. ... godina poceo. ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju..000 gradana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB. A pitanje je da li ce ikad. . bio farsa. Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija.. To je povod za pocetak rata. Da Zoran nije isporucio Miloševica. Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog coveka za premijera. Zašto bi se Koštunica ogradivao od Šešelja? U cemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. Slaviti smrt jednog coveka. bice to raspad srpske države. kao u komunisticka vremena..svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95.ozbiljno od strane vlastodržaca. To treba da shvate i socijalisti. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave. i siluje DSS. da bi se dokazao kao najveci i najpravoverniji Srbin. Neka izade iz te partije i napravi svoju. . atmosferu i masu koja ce slaviti šta god on da kaže. on im je bio realna opasnost. . zajedno sa Koštunicom. kako je moguce da je gospodin Janjuševic koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruovic ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . S kim si onakav si... ovaj bi i danas vladao. a ubicu nagradivati je umobolno. A Šešeljeva izjava je odvratna. Politicka pozadina ubistva Zorana Ðindica nije rasvetljena.Stvari su tragicne utoliko što je sudski postupak protiv Z. 2..Treba da se stide njegovi glasaci! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram. taj isti covek izjavio jje da ce samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ. Ne ocekujte da se iko iz DSSNS izvini zbog ispada Šešelja. Jovanovica i dr. pa istorijski . Proci ce i te cetiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke. 2003.Nema Koštunjavi šta da se ograduje od tog stava kada je on ucestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem. kulminacija nasilja koja ce sem nevinih znaciti i krvav kraj svih celnika sadašnje srpske državne bezbednosti.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu. jer je neko ubio srpskog svata na Bašcaršiji. Šta je odvratnije. Ko ude sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. Za njega je vreme stalo. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš.

Šešelj. A on iz zatvora glumi predsednika. Ovako. Miloševica. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav nacin. Pogledajte Vucica kakve nebuloze prica sa konstantnim cinizmom. oktobra borio protiv ovakvog nacina razmišljanja? Da se ogradi. ako hoce da postanu mudra partija.Da živimo u pravnoj državi. nije galamio. Toma i Vucic se zalecu da uzmu vlast. Ja razumem njih. Da hoce da ga stvarno puste. .Oktobra ustala Srbija! Još cemo Miloševica da pravimo od blata. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. Mi se pravismo ludi. Lako je lupati po televizijama. podržali Antu Markovica. im je bolje. Ide vojvoda do predsednicke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu. Legija rešila 1992 godine kad su pljackali i silovali po Zvorniku. . PUPS i JS. i predstavlja najavu obracuna sa svim neistomisljenicima. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. Nije krao.Citava njegova politika i život se svode na laži. a posle sve ostalo.Da li je moguce da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. Šešelja. danas bi i zemlja bila veca. Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. Bijeljini itd. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". a zna da je samo haški zatvorenik. ali više brinu ovi što vide idola u njemu. . Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Ðindica. 1991: Bošnjaci Karadžic i Mladic napravili sranje. uvrede i klevete. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Macvi kotrljale srpske glave od strane nemacke vojske. onda ce se dosta njih pokajati što su im glas dali. Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izade. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka. ali ih gazda opominje. Sigurno da ce jedan deo sugradana apladuirati. Ne vidim gde je unapredio Srbe. a izgleda da ih je on jedini i citao.Gavrilo nije znamenita licnost u srpskoj istoriji nego poznata licnost što su dva razlicita pojma. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji.sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor vec LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. 1941. ali je nece pisati pa nece uci "Šešeljevi heroji". Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i . Šta covek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. nego civilizacija DA ili NE. onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode. za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je vec odležao pa ce ga pustiti odmah) on ce biti predsednik Srbije. . koji je po prezimenu Hrvat. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica .Zoran se zalagao za opštu dobrobit. Karadžica. ali kad se vodi država nema zezanja. . nema griže savesti. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. demagogija i primitivizam vladaju. zato što je bio veliki Jugosloven. a nisu nigde. Teško nama.Cim radikali zaoštravaju retoriku znaci da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. Jedan loš dak uvek upropasti ceo razred. tada zamena teza. . Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. kao neko ko se 5. Šešelj ce uci u istoriju. a najgore je kada covek izgubi idetitet. tu su. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju. . i ponos neoštecen. Slavljenje cina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj covek da nam ponovo kroji buducnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. . pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obecao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o coveku protiv koga je 5. a glupo je da sva kljucna mesta uzmu DSS i SPS.Da se Srbija ovakvih Šešelja. ukinuli bi stranku. Ništa nije sveto. vec ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. godina. Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju. Radikali bi. Arkana. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemacki bio opasan za Nemacku i za svet). Ovo nije pitanje Evrope. Kamo srece da smo svi 89. Šešelj je covek pun nekog ponosa. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linc svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. Treba da se stidi svojih glupih izjava.

U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. Aleksandar Vucic potvrdio je susret. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grckoj. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skoncaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. januara Vojin Lazarevic došao u Vladu Srbije. kao i ulogu obaveštajnih službi. Da li su Karadžic i Mladic deo iste price? Uveren sam da jesu. uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. Gavrilo Princip je svojim "herojskim cinom" unazadio Srbiju 100 godina. U to sam sasvim siguran“. gde se Karadžic krio neko vreme. tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžic u njemu nalazio apsolutno je istinit. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. Što se tice odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije . Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolica. nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. a u stvarnosti su to bili Englezi. ne treba ni komentarisati. . One koji traže njihovo oslobadanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. napisao izjavu i bice prosledena u Hag. ali nije sigurno gde je on sada. List Kurir objavio je da je 8.rekao je Vilijer. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj nacin da nateraju Radovana Karadžica da izade iz manastira. Cin ubistva vlastitog Premijera. za razliku od Mladica koji nije imao potrebe za tim.. u leto 2005. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Ðindica isti? Sve više sam uveren da jeste. a zatim je došlo do svade Lazarevica i Nikitovica s jedne i Mihajlova s druge strane. zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga velicaju i slave. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. i u manastiru Ostrog . Juna 2007. Lazarevic se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovicem.Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. specijalni tužilac Slobodan Radovanovic najavio je da je pocela istraga o pozadini atentata. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. posle posete. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. Karadžic je stalno menjao mesto boravka. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna. Bio je. ali do avgusta 2008. a gde ce Srbi iz Srbije. Potrebno je istražiti koje su stranke.. jer je imao zaštitu. Karadžic se uvek puno kretao. Karadžic je tamo boravio više puta. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". grupe i centri moci stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Ðindica što je rezultiralo ubistvom premijera.što gore narodu. ali ne na Svetoj Gori. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih vampira? Šeki nikad nije bio cetnik i rojalista. osuden za ubistvo premijera Ðindica. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanovic. nije lepo ubiti coveka. pojedinci. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovica. ali je naveo da Legija nece biti svedok odbrane.drcni). Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. Usput. i video koliko je manastir oštecen. clanovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. Ulemek je. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. jer prvo. a drugo. . U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojic. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. na zahtev SRS. a radikali su u skupštini Zorana Ðindica nazivali „mafijaškim premijerom“. pored ostalog. Postoji srpska zajednica na Peloponezu.

morao da opozove operaciju. Umro je od srcanog udara pre godinu i po dana. Bivšeg predsednika Širaka moci ce da ispitaju posle 16. procurila je vest o tajnom Širakovom racunu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". godine. Dr. kao i u skandal oko izborne krade u istom periodu. do 1995. veliku ulogu u Karadžicevom životu igra cerka lekara iz Foce. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak nece sukobe sa Srbima.) Od optužnice protiv Radovana Karadžica. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. koji cuva sve svoje beleške. godine potresala Francusku. preneo svojoj kuci. Ona je vrlo privržena Karadžicu . Njen otac je bio u Beogradu.Prema Vilijerovom saznanju. njegova cerka je putovala u Focu da ga vidi. pokušavajuci da ga vrbuju. ali ne znaju tacno šta. ali ih je general Rondo. naloženo mu je da uništi sve fajlove. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. On nije vidao Karadžica u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. Kada je Rondo otkrio ovaj racun 1996. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. koji je bio njegov najbolji prijatelj. godine. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. Specijalne snage iz Floride slecu na vojni aerodrom u Tuzli. zajednicki uhapse vojno.tvrdi Vilijer. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. marta 2006. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. a drugi o tome ne znaju. Medutim. Francuski general Filip Rondo. Otkad su papiri zaplenjeni. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžica i sagledala njihovo prijateljstvo. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. a on u Foci. . Ali. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapreden. i da ce istražne sudije na osnovu ovih papira doci na trag svim kolovodama. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. cija je kci u Parizu. Papiri. General Rondo je svedok u politickokorupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašcenja i u svemu slobodne ruke. biznismena bliskog Radovanu. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonacelnik Pariza. juna kada mu istekne imunitet. 1998. Prilikom pretresa kuce generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. pa ce se istraga fokusirati na ta dva pitanja. Koriste i jednog tzv. gde su zaplenjeni. jul 2008. godine.Upoznao sam i njenu majku i nju. MILA ALECKOVIC NIKOLIC (24. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. prošle su tri godine. pokazuju da je Širak otvorio racun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. O tome su svi cutali jer za one koji su dali obecanje bilo bi kompromitujuce. sudije rade na istraživanju diskretno. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. . kako Karadžic to traži. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžica. americki izaslanik u Bosni tvrdi da ce on brzo biti uhvacen i da ce mu biti sudeno. U vreme njegovog saslušanja. glasine o tajnom racunu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog racuna. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžicu nešto obecao. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. niti za šta je upotrebljen. pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. od 1977. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. ako su ga dali. bivšeg celnika francuske obaveštajne službe. 1997. Amerikanci zatim pronalaze Karadžicevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovica koji je estetski hirurg u Americi. U meduvremenu. Tajni kod operacije: «Amber Star».

I. 28. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžica pretpostavljali su da ce se najtraženiji „ratni zlocinac“ pojaviti na podrucju Foce i sela Celebici. a K. sa sedištem u Frankfurtu. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. ni Mladica nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». ponovo trijumfalno propada. opet nestaje. Tu je. Krajem leta 2000. Francuzi su ubedeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. Amerikanci krecu bez Francuza u Celebice. Rondo je rekao da je hapšenje . drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabica je protiv njega. Medutim. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi voda bosanskih Srba. zbog ljudskog faktora. K. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. 23. ništa. koji je 10 godina bio na tragu Karadžica u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. general Rondo. pucaju i razbijaju po kuci. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. i uz pomoc informacija izvesnog M. i operacija u selu Zaovine. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. opet zajedno.10. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. ali on je vec nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a. jul 2008. nigde ni traga... npr. on stvara price za decu. biti u kuci popa sa Pala. Pop i sin su povredeni. profit i osvetu. ne verujuci Francuzima. u zoni koju kontrolišu Francuzi. kljucna dva coveka su njima na vezi. definitivno nestaje. nameravaju da sprece Amerikance. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika.. Evropske snage više nece da rizikuju. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra. April 2004. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. u inat. Drugo ništa ne mogu. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. Ali. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i cuvaju brojni prijatelji od kojih se vecina nalazi u Parizu. menja stav i porucuje Amerikancima da se nikada nece predati. Kvislinzi to uvek rade bolje. Iste godine 1998. Zajednicki uspevaju jedino da naprave mrežu ciji je skriveni kod: «Fervant Arcer». praveci plan kako da dojave K..” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžic dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. krecu na Radovana i Mladica.. a od K. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogucavaju hapšenje! Krajem 2004. godine njegovog telohranitelja kao agenta. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. Borba za trofej. Francuski obaveštajac. u januaru 2000. bili su toliko jaka... SFOR saznaje da ce K. februara 2002. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foce na crnogorskoj granici. imaju pouzdane informacije. oportunizam. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moc tokom više od jedne decenije. još jedna loša psihološka procena. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. (2000. koji je vec deset godina u timu za "nalaženje" dr. da se spasava dok mornaricke „Foke“ krece u napad.. nece ni da pokušavaju. medu samim Francuzima. Opet promašaj! Ni Radovana. U meduvremenu.Radovana. godine su ga locirali na Trebinju. Francuzi to otkrivaju i. 2001. aprila K. generala Filipa Rondoa. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. Amerikanci u akciju ulaze sami.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogucila neka strana zapadna služba. pozorišnu predstavu i roman. najverovatnije CIA. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. godine. NATO napušta Bosnu. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. Pocetkom 2004. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. odnosno na drugoj zaracenoj strani. Sami Srbi ce to bolje odraditi. Drugom prilikom. Njihova strategija sada je: zamrzavati racune u banci i kupovati ljude oko begunca. sve propada. Dva momka iz obezbedenja ipak pucaju. Alibabica. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžicevo prebivalište. Francuzi spasavaju Radovana.

“TEORIJA” ZAVERE Banjalucki "Reporter" objavio je 30. što jeste element. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. nerealno zvuci Cankova pretpostavka da je trebalo održati zajednicke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. kojim se Pavkovic okružio i tek tada mogle su da se ocekuju suštinske promene. koji bi bio kontrola postavljenja i unapredenja i ogranicenje za zloupotrebe. bila je osnova za sve dalje promene. Posle obaranja Miloševica. zatim javna polemika nacelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. Jedan od Koštunicinih argumenata za zadržavanje kljucnih ljudi koje je Miloševic izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za gradane i za najveci deo pripadnika VJ. koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. A imenovani su Pavkovicevi ljudi. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. oktobra. Pavkovic je ostao. Dve stvari su kljucne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. CIA. ljudi iz Uprave za bezbednost. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševica. što je potvrdilo internu raspodelu moci. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. takode je smatrao da prica o vojnom udaru nije realna. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . a smene starih i postavljenja novih nacelnika uprava koje su usledile. oktobra nije uradio ništa da promeni nasledene civilno-vojne odnose. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovica. otkrile su da ce promene ici teško. Personalne uprave. sa zatecenim aparatom. on se ponašao potpuno samostalno. oktobra. a Nenad Canak raspirio je sukob u DOS. danima držan na "slucaju Gavrilovic". koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. opaskom da su izjave Canka “spoj diletantizma i neodgovornosti”. avgusta 2001. tekst pod naslovom “Vojni udar”. Dragan Vukšic. a da nedeljnik koji je Cankovom opažanju posvetio prostor. Koren price upucuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. Posle 5. a novi nacelnici bili su bliski saradnici bivših nacelnika. Pitanje je da li ostanak Pavkovica i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovica. Tvrdnje Pavkovica da nije ucestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlucuje . To ne bi moglo da prode nezapaženo.vojsku i policiju.nacelnik Generalštaba. Zato . a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica cuvao armijske strukture. Nisu aktivirani cak ni postojeci mehanizmi parlamentarne kontrole. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. zapravo priželjkuje puc. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovica na mestu nacelnika Generalštaba VJ. dva centra moci DOS prigrabila su instrumente sile . Uprave za moral. cime je potvrdeno da je on jedini nadležan da odluci šta ce raditi s vojskom. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševicevog režima. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. Nacrt preuredenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. direktor Centra za civilno-vojne odnose. Ostala je sumnja. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. a posebno tokom 2001. odnosno da se vojska sama transformiše. Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Trece armije. Pavkoviceva moc u vreme Slobodana Miloševica bila je ogranicena.olakšano zahvaljujuci Americkoj obaveštajnoj agenciji. Medutim. Miroslav Hadžic. a i koji je cilj”.

upozorio je Dragan Vukšic. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. koji su. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. uz krizu u politici i ekonomiji. Slicno je bilo i sa promena na celu Vojnoobaveštajne službe. Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od ucesnika. bio je delikatniji i trajao je do jutra. Naime. odbrane i bezbednosti i autoritet . Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo nacelno iskljuciti mogucnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politicki cinilac. mogli da budu zloupotrebljeni. Dragan Vukšic je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom nacelnika Generalštaba. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. stanova i privilegija. Oni su radili po njegovim direktivama. savetnika za nacionalnu bezbednost. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomicem odgovoran za moguci sukob Jugoslavije sa svetom. Da nije tako. specijalnom brigadom. General Milan Ðakovic (bivši nacelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomic su Pavkovicevi ljudi. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. S obzirom da je Rade Bulatovic potpuno anoniman. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. s tim što je bivši nacelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapreden u zamenika nacelnika Generalštaba. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. položaja. što nije dobro i ne može da prode neopaženo. U tom kontekstu. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. Pavkovicem licno”. Novi nacelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škoric nije trebalo da se nade na tom mestu. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. u nekoj situaciji. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. Rukovodio je Pavkovic. u užem krugu.teorijski i prakticki. odlikovanja. pitanje je da li je on adekvatna licnost za taj posao. Vojna služba bezbednosti. podela cinova. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatovic saopštio je da je podneo krivicne prijave zbog klevete protiv republickog ministra pravde Vladana Batica. a prisustvovali su bivši i sadašnji nacelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". uz moje ime su izrecene brojne neistine . stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno uticu na politicke odnose u zemlji. a to znaci. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. marta 2002. i pojedinci narocito. koje su podredene nacelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. Drugi skup.” objasnio je Vukšic Pocetkom avgusta 2001. Za Radeta Bulatovica. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca politickih funkcija. Pored toga.je zadatak DOS.63. Posledice su devijacije u VSB i VOS. morao je da se distancira kada je pocela sramna proslava pobede nad NATO.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIC? 20. koji može na silu da bitno odredi nacin razrešenja krize. padobranskom i 72. Vukšic je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i medunarodnih odnosa. posle hapšenja Momcila Perišica. strucnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topcideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatovic.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . U Bulatovicevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momcila Perišica. VOS je vec duže vreme okrenut prema istoku. Vladan Batic i Zoran Živkovic izjavili su da je Rade Bulatovic organizovao akciju pracenja i hapšenja. Druge znacajne dužnosti nije obavljao. a narocito u prvoj. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. Ako ne pre. “Krga nije smeo da služi Miloševicu u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. Umesto da se bavi svojim zadacima. Bio je pomocnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. Akt uvodenja vanrednog stanja može se opravdati sprecavanjem unutrašnjih sukoba. koji bi definisao kontrolu ove službe.

Vladan Batic je izjavio: “Ono što sam rekao. u prisustvu saveznog premijera. ja ne znam.. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima. polovinom maja. do suda Saveta Evrope. To je sad izašlo na videlo. Uoci hapšenja. da je nacelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe. Vlada nema ovlašcenja.” . Ako ima nešto. Amnesti internešenel. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovica i mnoge druge. Ako ima necega on je dužan da pokrene postupak. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovica sacuvani i da su u posedu neovlašcenog lica. zbog “licne.. Utvrdeno je da je izjava koju je Bulatovic prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. kao i sprovedena akcija. Stojkovic je pitao: “Je l’ vi znate. To ce. celokupnu. godine. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. godine je ili uništen ili sklonjen. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi cemo se u to ukljuciti. a što se tice uloge Bulatovica u akciji hapšenja Momcila Perišica. Ovo ce meni. omoguciti upoznavanje sa stvarnim cinjenicnim stanjem koje ce utvrditi nadležni državni organi. ako mu nešto bude zatrebalo. aprila da je. koji su zabrinuti za sudbinu države.. Bulatovic je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Ðindica. neka izvole organi i neka postupe”. Za hapšenje Bulatovica. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. da je Rade Bulatovic. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politicki zatvorenik. MUP Srbije saopštio je 8. nego jedino što je uradio i po cemu ce ostati upamcen to je . kao i gradanima Jugoslavije. pri cemu su mnogi saradnici izmišljeni. to sam cuo iz usta generala Pavkovica. Kad su ga ovi pitali o cemu se radi. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. Nadležni organ neka radi svoj posao. To je uradio Rade Bulatovic kad je odlazio u Ameriku. izašao na slobodu. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. pitanje je cemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorovic. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovica. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatovic bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere.07..” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živkovic ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. a novi registar saradnka sacinjen je 2001. ucvrstiti poverenje gradana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju buducnost nade zemlje i svih gradana”.po cinu veleizdaje. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. Bio je u pritvoru od 8. koji je takode još jedan od nezabeleženih slucajeva u istoriji službe. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jocic razgovarao sa Ulemekom. to je takode istina. aprila. Vecernje novosti objavile su 04.. uhapšen Bulatovic zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vodama zemunskog klana Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom. kao Nikola Curcic. zainteresovao se. koji su nastavili da prikrivaju tragove zlocina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovica: “Rade Bulatovic je covek koji ne da se ne razume u taj posao.2003. da je Borislav Mikelic posredovao u organizovanju sastanka Bulatovica i generala Ace Tomica sa vodama zemunskog klana. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. kako bi bili iskompromitovani. u okviru istrage protiv organizovanog kriminala. Vladimir Božovic. i da ce se u nastavku krivicnog postupka braniti od krivicne prijave koja ga sumnjici za krivicno delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac cim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea.i insinuacije..” Moglo se videti da su koreni Miloševicevog režima ostali.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovica: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. potpredsednika savezne vlade. republickog premijera i više lica. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Ðindica.

Izigravši svoje dojucerašnje najbliže saradnike i prijatelje.informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku buducnost.ko je on i odakle dolazi . sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. s tim da to sada ne radi srpska. bivši JUL-ovac.podršku za njegovo buduce ambasadorsko imenovanje. Bulatovic je.” Sastavljaci pisma navode Bulatoviceve ucinke u Agenciji.” Oni opisuju i nacin na koji rukovodi direktor Bulatovic. Bulatovic spopada sekretarice i okružen je poltronima koji velicaju njegov ogroman uspeh. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa. I to preko Bert Brauna. bilo bi zanimljivo uci mu u trag. tako da je vecina naših politicara konacno u pravu kada paranoicno tvrde da su prisluškivani. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja cuda. U pismu se navode i drugi detalji. da bi sa Aleksandrom Nikitovicem. “Uz posredovanje Vojina Lazarevica. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). dobijajuci pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. tražeci samo jednu protivuslugu . u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao nacelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). Ne mrda bez 6 .7 telohranitelja. prim. Bulatovic obilazi strane ambasade otkrivajuci im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uredaje. Da bi izbrisao secanja u Agenciji . zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladica i kome to ide u prilog? Usput. Rade Bulatovic za potrebe Amerikanaca obezbeduje izvoz oružja Gruziji. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. Reakcije vlasti nije bilo. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na cijem je celu bio Zoran Živkovic. za koji niko osim Amerikanaca ne zna. Lukavi Bulatovic je medu tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su clanovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. pored hotela Jugoslavija. zajedno sa trecim Crnogorcem. tako da prica o depolitizaciji Agencije ceka novi pocetak. Rade Bulatovic okrece leda svom saborcu Aci Tomicu i svim svojim drugovima.omogucuje americkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. koji terorišu pola grada jurcajuci Legijinim džipovima. takode JUL-ovskim diplomatom.nacelnik za kontakte sa stranim službama. Bulatovic Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. vodi Bezbednosno . vecera iskljucivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi. Gospodin Braun je kljucni diplomata na ciju se urgenciju Bulatovic izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Ðindica. koju Aco Tomic nikada nije uspeo da naplati. americkih i ko zna cijih interesa. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Curuvije u vreme atentata na njega . vec americka obaveštajna služba”.Ukoliko postoji CD sa Arhivom. Crnogorac iz Berana. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. Bulatovic nareduje korišcenje rezidencija iskljucivo za njegove licne potrebe. Držeci se ove stare obaveštajne veze. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu americkih obaveštajnih službi. po cenama vecim od prosecne plate u Srbiji. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Curuvije). Stevanom Nikcevicem i kumom Nebojšom Vujovicem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštunicinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. Poput šefova službi klasicnih banana država. Nakon toga dobio je pristojnu novcanu odštetu. nije cudno da Rade Bulatovic. misleci da tako obezbedi svoj reformski imidž. Takode. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije . Vojinom Lazarevicem. ureduje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". Tajna Bulatovicevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovicem.Bulatovic zapošljava preko hiljadu novih radnika. redakcije). a u potragu za Ratkom Mladicem uvodi svoj tim. Stevanom Nikcevicem. hrvatskih. zaustavlja zapocete akcije otkrivanja teroristicke mreže na jugu Srbije. “U samoj Agenciji Rade Bulatovic zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. zabranjuje ukljucivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana.

odmah po postavljenju. Ne cudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji.Crnogorac. Šta je sve Bulatovic predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovica odlukom suda proglašen za službenu tajnu.” Direktor BIA gospodin Bulatovic je. kao savetnik predsednika SRJ. Jedino cega se Bulatovic plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitovic iz Bara.Crnogorac iz Berana. godine pisala da. U Jasenovu je primljen na visokom nivou. Premijer Koštunica. uz debelu proviziju za njih dvojicu. Direktor tajne službe Rade Bulatovic iz Berana. jer je napravio dogovor sa njim. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima. da je na strucni vojni skup na Topcideru došao u ime "vrhovnog komandanta". Nakon "Sablje". ali njegova pratnja u to nije upucena. da mu je nestalo oko 50. Crnogorac. U dilu sa školskim drugom Srbom Panicem. po ocu Damjanovic. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. pak. zamenikom direktora za imovinu Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic . Gospodin Tomic je obecao Dušanu Mihajlovicu da ce DSS apsolutno zaštiti Mihajlovica nakon promene vlasti. Glavni finansijer Vojin Lazarevic iz Kotora. Upuceni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takode nešto nudio. ocekuje rusku pomoc oko rešavanja statusa Kosova. u Zmaj Jovinoj broj 39. teroriše. da je bio clan JUL. godine. Koštunice. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Ulemekom Legijom. godine. Kad je Bulatovic postavljen na funkciju direktora BIA. .koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. Svi državljani Crne Gore i novopeceni državljani Srbije. što su službenici ove službe na vreme uradili. pa zato nije potvrdeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. Sa njim su u delegaciji putovali i nacelnik Pete uprave BIA Rajko Savic. Kako zvanicna biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. Štampa se bavila onim što je Bulatovic radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000.. Bulatovic zapocinje projekat izgradnje stanova na Banjickom visu. (mada on pouzdano nije clan ove organizovane kriminalne grupe). koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladica i gospoda Senka Jovanovic. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomic uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovica. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). garantovan mu je nemiran san. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. "Politika" je u martu 2004. Dobro obavešteni izvori iz CZa tvrde da je Legija uputio poruku Bulatovicu kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. pljacka. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. otputovao u zvanicnu posetu CIA u Lengliju. iz zatvora je pušten u julu 2003. razara. Biografija Radeta Bulatovica nikada nije objavljena. kada je ušao u politiku. bio je osumnjicen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Ðindica. Crnogorci. roden je 19. poput organizovane kriminalne grupe. Predsednik Srbije Boris Tadic . marta 1958. koja. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. kao i na dogovor prilikom predaje. da je 2002.. od oca Mila. Gradani mogu zakljuciti da je Bulatovic potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžicem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžica. Bilo je reci i o novcanoj naknadi za Mihajlovica. godine. pa ukoliko ne ispuniti obecano. U aprilu 2003. Gospoda Jovanovic je ljubavnica i gospodina Savica i gospodina Bulatovica.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vracen za Beograd. Bulatovicu je to pošlo za rukom. Zvanicno prebivalište mu je u Beogradu. Direktor BIA Rade Bulatovic. koja je bila prevodilac. Srbijom su vladali. državljanin BiH.

on se na taj nacin prosto samozadovoljava. On trlja nogu o nogu kada govori. u kome piše da je u RDB Srbije postignut narocito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savica. Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim dogadajima? . uopšte nisu slucajni. On Ljajicu otima rec da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. Da li ste ikada nešto od toga videli ili procitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. po njihovom mišljenju. pa cak ni za zlocine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. vec da svi dogadaji imaju svoje uzroke. Iz njegovih ociju i pogleda vidi se ludilo. marta 2002. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih dogadaja koji. itd. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. nadu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znace država. Spadam u one koji ne priznaju slucajnosti. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slucaju napravljena je klasicna zamena teza . ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti cinjenicu da je licno prikrivao dokaze o zlocinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orica i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom. nacija.Stvari nikada nisu proste. od njegovog obracanja u noci izbora da nece dozvoliti formiranje vlade i skupštinske vecine u skladu sa voljom gradana. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. i da ce se “ova akcija izucavati u buducim udžbenicima bezbednosti”. Istakao bih trojicu kljucnih . odlicno je radio posao jataka. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. napominjem. Iz njegovog teksta upecatljive su konstatacije da je presecanje tzv. Vladimira Vukcevica i Radeta Bulatovica.Jad i beda. afere Perišic “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”. njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu licnost. vec po njegovom ukusu.Srbija je docekala da na njeno celo dode covek za koga se. Na šta mislite? . državni i nacionalni interesi. Samo sa takvim predsednikom Srbije moguce je da na mesto tužioca za ratne zlocine dode licnost kao što je Vladimir Vukcevic.Borisa Tadica. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. ako se malo više udubite. Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. predstavljaju centre moci.Da bi se ovo desilo. intervju Dejana Lucica Pukovnik Jovan Ðogo. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadic i Vladimir Vukcevic. uhapšen je Radovan Karadžic. Savic je postavljen na zahtev Crvenih beretki. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije. kao što ponekad izgledaju. Mladic je na slobodi.umesto da se bave istraživanjem . Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? . Hapšenje dr Karadžica nije jedini negativan potez Borisa Tadica. po njenoj licnoj izjavi. njihova fotelja i neograniceno podaništvo prema onima koji. gradani. od zakonodavne i izvršne do sudske. Njima je bitan samo licni interes. Koji su to uzroci? . bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije.Mediji su cesto citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. nakon njihovog protesta. Zašto baš njih? . Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. cijim dolaskom “pocinje proces depolitizacije” ove službe. godine. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladica. na što mu je. Kako objasniti da je licno prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje ce Srbija izruciti. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. Iz njegovih ociju izbija samo mržnja i zlo. mirovnih snaga na KiM. vidi da je bolestan. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doci bez lekarskog pregleda.

Pored toga. I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. Šta mislite. Preko njihovih drugih saradnika. Tu se treba vratiti malo unazad.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje. vec izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžicu. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog coveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja americke ambasade. oni istražuju šta je dr Karadžic jeo. U završnoj fazi pravljenja nove vlade. tvrdi da ništa nije znao o akciji. a posebno srpskog naroda. Rajko Savic. cak mu se nije javljao na telefon. samo što ce posledice Tadiceve saradnje imati daleko tragicniji znacaj za srpski narod. formiranoj vladi.svoju politicku odgovornost. definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. I tu ce biti kraj.znacaja ovog dogadaja i njegovim posledicama. Boris Tadic je to odlicno znao i zato je povukao ovaj potez koji je kljucni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. A sporazum Karadžic . Kako to mislite? .Rade Bulatovic i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. nasilnim putem.Holbruk? . servirao je Borisu Tadicu informaciju o dr Karadžicu. šta je citao. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su ucestvovale u sukobima.Rade Bulatovic je zavrbovan od strane americkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. Zapadne sile. Ministar unutrašnjih poslova. oblacio i slicne gluposti. prekid rada Skupštine. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. s obzirom na cinjenicu da je znao kompletan scenario. uhapsio je Stojana Župljanina. a nije ništa ucinio na kompromitaciji suprotne strane.Ubeden sam da ce dr Karadžic doživeti sudbinu Slobodana Miloševica. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. Za šta optužujete Bulatovica? . kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžica? .Hapšenje dr Karadžica je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanicno zatražilo ukidanje Republike Srpske. Oni prosto mogu da kažu .nacin i vreme hapšenja. ali i ono što ce poslužiti da se dokaže „ucešce Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. eksperata i svedoka. iako mu je to obecao. o cemu je vec izvestila Nataša Kandic. niti da ce ih primati u vojne asocijacije. Isto to ocekujem i za Vojislava Šešelja. a poznato je i šta se sada dešava. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer sudenje. a prvenstveno SAD. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu.Tacno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu ucestvovali jer za to nije bilo potrebe. To samo potvrduje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. kao ulog za svoj dalji status. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. Rade Bulatovic. ugraden je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. ali u velikoj meri i po sudbinu svih gradana u Srbiji. priprema medijske propagande itd. on je naneo više zla od Tadica. a kasnije i za direktora BIA. Verovatno bi to ucinili da su Veran Matic i Aleksandar Tijanic mogli zbog velicine glave da istu gurnu u šolju. Ostalo je poznato . Ivica Dacic. vec da su se svi „dobrovoljno predali". . Kako vidite tok i ishod sudenja dr Karadžicu? . umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. bio je kljucni momenat da se ovo desi. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubedivanje da ce podici svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. i o zlocinima.Srbi nikada nece shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. Kada se uverio da je nova vlada formirana. godine. Oni su Gorbacovu obecali da nece rasporedivati vojne snage na prostoru zemalja bivših clanica Varšavskog ugovora. Kao takav. Dacic pokušava da sakrije nešto drugo . Njima ce biti dovoljno da procitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. Sve poteze Bulatovic je vukao u dogovoru sa Tadicem. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. Da li mu verujete? .

"Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali cekali mesecima".afera "cetvorožilni kabl": Rade Bulatovic je uz kolegu savetnika Gradimira Nalica i šeficu Koštunicinog kabineta Ljiljanu Nedeljkovic optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. na dan ubistva. koji je najveci deo karijere proveo u diplomatiji. Bulatovic je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade." Bulatovic je posle nepuna tri meseca pušten. .VREME 688 (Dejan Anastasijevic) Iako zvanicna biografija nikada nije objavljena. nacelnik Generalštaba. Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatovic bio clan JUL-a. General Nebojša Pavkovic. Dnevnik "Blic" piše da ce Bulatovic na funkciji najverovatnije ostati do 17. kaže jedan njegov bivši nadredeni. Taj period obeležili su: . KZJ (udruživanje radi neprijateljske delatnosti). Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatovic je politicki zatvorenik. bez istrage optužbe protiv njega su povucene. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilovic u njegovom kabinetu. avgusta 2001. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. Bulatovic. ne zato što ga je neko naterao. kada se ocekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovica. što on nije demantovao. Bulatovic se na funkciji direktora BIA nalazio više od cetiri godine. Sam Bulatovic je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišica kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". Gradani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i orude za obracun s politickim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsednickom kabinetu.afera Perišic: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momcila Perišica u restoranu motela "Šaric". Nakon ubistva Zorana Ðindica. Rade Bulatovic i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomic uhapšeni su na osnovu clana 122. nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovicem i savetnikom Gradimirom Nalicem. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. Za službovanje u Rimu vezana je afera s kradom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i racunopolagaca nalazio i Bulatovic. tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. vec zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korac). Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomic i Bulatovic tajno sastajali sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Lukovicem Legijom. Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. Vlada Vojislava Koštunice ocekuje da ce Bulatovic razotkriti vezu izmedu vlasti i neformalnih centara moci koje su Službu koristile za progon. te da su bili deo zavere da se ubije Ðindic. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. Posle sednice Vlade Srbije. marta 2002. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. a Bulatovic je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Canak). premijer Mirko Cvetkovic rekao je da na sednici nije bilo reci o eventualnoj smeni šefa BIA i da ce javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena.afera Gavrilovic: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilovic ubijen je 3. Rade Bulatovic podneo je ostavku novom premijeru Srbije. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlicne odnose s policijom. na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. zna se da se Bulatovic krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. ucenu i eliminaciju politickih protivnika. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. Svi su vraceni za Beograd. mimoilazeci službene vojne kanale. a u vezi sa clanom 125. 15. Jula 2008. Od novembra 2000. Slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. . do marta 2003. jula. posle je tvrdio da je Bulatovic samostalno koordinirao hapšenje. .

To smo saznali tek posle nekoliko dana. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatovic 2004. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. Bulatovic je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. Bulatovic kaže da je situacija u Sandžaku. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. Bulatovic tvrdi: „Zna se ko je to uradio. cime mi je život bio ugrožen. „Nijednom svojom aktivnošcu BIA nije uticala na izbornu volju gradana. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne tocak sa automobila u toku vožnje. zamenika. Nije niko iz BIA ili MUP. Bulatovic je rekao da su najveci rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. u meduvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. Goranu Hadžicu. u kojoj ga je ona optuživala: „Citao sam delove objavljene u štampi. odgovornosti i zaštite od politicke zloupotrebe. a primao je "mlade i obrazovane" po rodackoj i partijskoj liniji. Posao je kreativan i rizican. Predali smo arhivsku gradu zakljucno sa 1980. do kulturnih ustanova. „Apsolutno nismo ucestvovali u tome. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. godinom. kao i kadrovska obnova agencije. jer. BIA. Rade Bulatovic vodio je cudnu kadrovsku politiku: nije imenovao kljucno operativno mesto. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu bice od koristi. Ne vidim ništa sporno u tome”. znajuci šta o tom licu misle zaposleni. Najveci deo navoda koje je iznela je autentican. zbog jasne linije subordinacije. ali i ozbiljnih krivicnih dela. Takvih tamo ima. kako ne bi ugrozio istragu. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. oko 700 ljudi je napustilo BIA. ali ga je držao neformalno. stabilna i pored pojave vehabija. trecina ljudi je otišla. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. nalaze i dosijei takozvanih politickih neprijatelja. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. kao i svake druge. jer su joj se prikljucili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takode. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dode do savremene. Hadžic je pobegao. i kod gradana Srbije. škola. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. rekao je. tvrdi Bulatovic. Momira Gavrilovica. Inteligentna. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. u dane glasanja u BIA se cak i ne dežura. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. Uz to. odnosno Raškoj. izmedu ostalog. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladicem. i još više zbog demistifikacije. Dakle. U periodu u kojem sam bio na celu agencije. kaže Bulatovic. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. Dosadašnji šef BIA priznao je da je citao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte.Analizirajuci cetvorogodišnje rukovodenje srpskom "tajnom policijom". . U meduvremenu. Bulatovic odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. Bile su to nedelje. demistifikacija službe je znacajno relaksirala odnose sa gradanima. ne želeci da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slucaju. nije ucestvovala u predizbornim kampanjama. Za dojavu haškom beguncu. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. nije želeo da nam kaže ko je optužen. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jocicu da je stigla jedna zapecacena optužnica. a siguran sam da je to najveci doprinos koji smo mogli da damo jacanju demokratije u Srbiji”. BIA je na osnovu utvrdene bezbednosne politike Vlade aktivno saradivala sa Tribunalom. prema Bulatovicu. Za razliku od prethodnog perioda. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. Pozivajuci se na pravila tribunala. Bulatovic je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih politicara. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima saradujemo. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali znacku: „Bilo je zloupotreba. da izbegne hapšenje. Vracao je iz penzije. u kojoj se. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. od nevladinih organizacija. Nemamo cak ni saznanja o autenticnosti razgovora”. pretpostavljam. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobodena kadrova Slobodana Miloševica.

Upravo s politicke strane preti mu najveca opasnost . saopštila je da on nikada nije ni pominjao Petrovica.Beba Popovic jeste ili nije dao dokaze. Nezavisne 24. a ni Jocicev MUP nije bio najsrecniji. Agencija se neizbežno menjala. medusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. a mnogo mocnih. niti je Služba ista kao tada. na cijem je celu. Saša Vukadinovic bio je na celu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. Ono za šta su placeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitickih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja medu vladajucim strankama. ali nece on mene". Popovic je optužio Bulatovica da je izvještaj BIA za 2003.i covek koji je nosio lap top i sam lap top i ljudi koji su to snimali se nalaze u BIA. Zloupotreba BIA u politicke svrhe postajala je sve teža i rizicnija: prvo. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. Saša Vukadinovic je u Agenciju ušao bez hipoteke. Bulatovica i Stojkovica sa Legijom u noci predaje. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovica. obaveštajnu i logisticku podršku. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "procitaj pa vrati" izveštaji. šverca narkotika i ljudi i slicne aktivnosti. A onda je. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da politicare snabdeva onim što bi oni najviše vole da cuju. što je mesto koje je postalo veoma znacajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedece sledecih 40 godina u zatvorima. može da da nalog da se ta prica proveri i dovede do kraja. Sve što Saša Vukadinovic bude radio bice predmet politickih nagodbi i stranackih cenjkanja. ta prica dobila veliki publicitet. nego moj prethodnik. šefa Biroa za informisanje u Ðindicevoj vladi. do maja 2008. On je ukazao na jednu stvar i otvorio jednu temu i nije na njemu da to dokazuje. Stvara se neka pogrešna slika da ja ratujem protiv Bulatovica i on protiv mene". za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. I samo Vlada je ta koja. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. “Verujem da je on to izjavio.” NN: Koliko je za vas uvjerljiva prica vladimira Bebe Popovica? PETROVIC: Neki sada govore da li Vladimir . i Radeta Bulatovica. našao se kao kolateralna šteta obracuna Vladimira Popovica. radeni s one strane zakona i pristojnosti. godinu isporucio CIA. Kao nacelnik SUP Kruševac. Goran Petrovic. Niti je Bulatovic Stanišic. jer se taj sud kod njih loše kotirao.Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštacki i apstraktni proizvod. Popovic ne može da pruži neke dokaze jer se ti dokazi nalaze u BIA . S druge strane. a Bulatoviceva odbrana bila je: nisam ja. zavisno od svoje volje i spremnosti. ali treba reci da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. Kljucno je da li Vlada želi time da se pozabavi s obzirom da je direktor BIA državni funkcioner. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. Saša Vukadinovic od Rada Bulatovica sigurno nece dobiti snimak razgovora Jocica. jer je viden kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. septembar 2006. Pošto su Popoviceve tvrdnje bile ubitacnije nego što je direktor BIA planirao. kaže Petrovic u intervjuu za "Nezavisne". pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". naglašavajuci da je za njega sadašnji šef BIA potpuno beznacajna figura i da se njime ne bi ni bavio da nije one narodne: "Pustio bih ja njega. ljudi su naucili da je to opasno i nezdravo za karijeru. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . bivši šef Državne bezbjednosti Srbije.pod uslovom da novi direktor bude imao politicku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. misleci da se ništa nece desiti. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. Politicari su onda od Službe tražili još. agencija. drugo. Vukadinovic je bio uspešan. a ta ekipa ima jaku spoljnu politicku. i na cinjenicu da su i radikali kao . pa su oni to demantovali. naviknutih da malo rade. plašeci ih i nudeci se kao prijatelj i zaštitnik. pod pritiskom javnosti. Docekace ga front solidarnih rutinera. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobice manje nego što je procitao kod Karle del Ponte. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovica 1998.

NN: Ako je Bulatovic iznio i predao arhivu BIA uz asistenciju i znanje tolikog broja ljudi. to je verovatno želja da se on mocnim zapadnim krugovima. zar to nije ludilo? PETROVIC: Dobro.najbrojnija opoziciona partija protivnici Bebe Popovica. I on je rekao: Ja mislim da on nije! To je privatno mišljenje i mogao je da ga da na konferenciji DSS. pa je i to otpalo. jer ce Vlada uvek stati iza njih. da reši taj slucaj. Sada se zavrtela prica da Bulatovic želi da bude predstavnik BIA u Vašingtonu. On je šef BIA. Nespretna Jociceva prica govori o odsustvu želje Vlade. NN: Šta je Demokratska stranka ako nije opozicija? PETROVIC: Demokratska stranka je statista. Prica se završava u medijima. Nije tajna da je covek želeo da bude ambasador u Atini. ovo je jedan politicki test za Vladu. racunajuci da ce stvari pasti u zaborav. ako se sve ovo slegne. ali da se još ceka objava? PETROVIC: Miroslav Lazanski je u nekom svom nastupu rekao da je ovo neka partiokratija. Neko moje licno ubedenje je zato potpuno nebitno. To je oprobani trik Vlade da se ni o cemu ne izjašnjava. isto kao i epizoda sa snom o ambasadorskoj dužnosti u Rimu. Ali. Nema nikakve kontrole. kome je ocigledno skinuta zabrana javnih nastupa koju ima od premijera. NN: Da li Jocicev trapavi nastup. NN: Cesto se tvrdi da Rade Bulatovic nema kompetencije da obavlja dužnost šefa BIA. to su vaše reci. pa je to otpalo. a Vlada na to ne reaguje. Pravo svakog gradanina i politickog subjekta je da talasa. ako je vec takav amater. cisto sumnjam jer je ova vlada prelazila i preko mnogo važnijih i vecih stvari.na politickoj sceni Srbije ne postoji opozicija. NN: Hocete reci . to ce znaciti da Vlada gradanima šalje jasnu poruku.nisam u Vladi. Imate Demokratsku stranku koja je nazovi opozicija. NN: Kako komentarišete Jocicevu odbranu Bulatovica tezom da Beba Popovic talasa kako bi zaljuljao jednu novu politicku opciju u Srbiji? PETROVIC: To je Popovicevo legitimno pravo. Jer. zavjera cutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popoviceve optužbe? PETROVIC: To je vec analiza politicke scene u Srbiji . Ne verujem da u Srbiji postoji više od 200. da li bilo kakva državna komisija ima interesa da riješi tu stvar? PETROVIC: Pa.000 clanova svih mogucih partija. NN: Ali. i nema tog cinovnika koji ce odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije. bilo bi jasno da ulazimo u jedan totalitarni sistem i da postoje interesi odredenih grupa i stranaka i da nema nikakvog državnog interesa u svemu tome.da im se uvuce. Jedino ako ste clan partije vi možete . Mi živimo u vremenu apsolutne dominacije partija i ja se kao gradanin protiv toga bunim. Mi sada imamo politicku kombinatoriku i mi ne možemo da znamo kojim se motivima on rukovodio. a na drugoj strani je 10 miliona gradana Srbije koji nemaju ama baš nikakva prava. ako jedan državni funkcioner može da bude optužen za veleizdaju. obaveštajnim pre svega. koja se ne oglašava. Onda bi svi u Vladi mogli da rade šta god im padne pamet. vaš izraz je preblag. Znaci.on je dobija odmah. usudio da iznese svoje mišljenje. kako se usudio da arhivu BIA preda Americi? PETROVIC: Ne treba zato biti veliki maher. to znaci da svi drugi clanovi vladajuce koalicije i funkcioneri mogu da rade šta hoce. PETROVIC: Partijski aparatcik je pravi izraz za njega. NN: Kako mislite da ce se završiti ova prica koja bi u svakoj drugoj zemlji bila skandal? PETROVIC: Videli ste da se ministar policije Dragan Jocic.000 do 300. Postoje pokušaji pojedinaca i stranaka vladajuce koalicije da se i DS uvuce u Vladu cime bi se samo betonirala ova prica. ako direktor traži izveštaj ili bilo kakvu informaciju . jer tada ni formalno-pravno ne bi bilo nikoga ko bi to posmatrao sa strane i mogao da kaže: moje ruke su ciste .da im se dodvori? PETROVIC: Narodski receno . NN: Da li to znaci da je Srbija u diktaturi. NN: Kojim motivima se ljudi u takvim situacijama najcešce rukovode? PETROVIC: U Bulatovicevom slucaju. Ipak. nametne kao neki iskreni prijatelj i saradnik. NN: Da li bi to bilo obznanjivanje diktature? PETROVIC: Pa.

odnosno direktor je odseka za jugoistocnu Evropu. prosto odete u BIA i krenete da razgovarate sa ljudima. nasnimavali. Znaci. Jer. a ovaj bi rekao: "Da. oni koji su cuvali Šljivancanina. Nije dobio nijednu informaciju: bice treci svetski rat ako ovu zemlju bombarduju. NN: Da li vam je poznato ime Berta Brauna. koga bi pitali. Da to nije bez pokrica? PETROVIC: Pa. Medutim. a njegovu zaštitu je organizovao takode Rade Bulatovic po nalogu svog vrhovnog komandanta Vojislava Koštunice . Taj.nešto da postignete. I ova ministarstva sile su zato stavili pod svoje: Jocic i Bulatovic su tu gde jesu iz dva razloga .da slucajno neko ne bi uhapsio nekog haškog optuženika i da slucajno neko nešto ne bi radio na rasvetljavanju ubistva Zorana Ðindica. kada sam ja razgovarao sa gospodinom Popovicem pred njegov intervju u emisiji TVB92 "Insajder". kratko sam mu rekao: ti ne smeš da imaš procenat šuta 99 odsto. To je naša tragedija i naša stvarnost. Vrlo jednostavno. ako je to radio. nije. to je potpuno imaginarno i to je psiha jednog pojedinca. potpuno bezvredni ljudi koji nikada ništa u životu ne bi mogli da budu da nisu clanovi partije. svi obaveštajni izvori. antihackog i anticivilizacijskog. Znaci. Znajuci sa koliko se entuzijazma pripremao za celu pricu i znajuci mnoge druge stvari koje su apsolutno tacne. gde nema mesta za Ðindica. svi su govorili isto: biceš bombardovan i Rusija nece moci da pomogne. Mada postoje indicije da Rade Bulatovic sada silom svog autoriteta vrši pritisak da se ta stvar zataška. davno pre njegove ideje da da taj intervju. To je Rade Bulatovic u svom obracanju za Novu godinu potvrdio kada je rekao da su prioriteti u radu Službe rasvetljavanje ubistava novinara Curuvije i Pantica. Jer. ocigledno. za kojeg Popovic tvrdi da je organizovao Bulatovicevu posjetu SAD kada je sadašnji šef BIA dokumente te službe predao CIA? Popovic tvrdi i da je Braun bio kažnjen zbog bliskih veza sa licima uhapšenim u akciji "Sablja"? PETROVIC: Tu nema dileme.evropskog i antievropskog. NN: Šta ocekujete od sudenja za ubistvo Zorana Ðindica? PETROVIC: Lomljenje kopalja oko tužioca Prijica je samo jedan poligon na kome se vodi rat dva nacina mišljenja u Srbiji . jesam dao nalog". sudstvu i službama bezbednosti postoji potpuna apatija u radu. I tada. S obzirom da znaš kako si medijski tretiran. imate upravu informatike. politicki. ne može . njima nije problem da se umešaju i u sudenje. coveka koji je nosio lap top. Naglasio sam mu da ne sme da dozvoli sebi da kaže 99 stvari koje su prave i tacne i onda da saopšti jednu koja nije proverena jer ce se svi uhvatiti za tu jednu i po starom sistemu lakirane bubašvabe osporiti tu celu pricu. neke cinjenice i neki detalji. Za pocetak imate cetiri imena. jer sam dobio nalog od nacelnika uprave". tako da mislim da bi se vrlo lako ustanovila istina jer ne verujem da je bilo ko toliko zaljubljen u Bulatovica da bi ga štitio. javni. Onda se postavlja pitanje na bazi cega je taj ludak procenio da Rusi nece moci da ostanu neutralni i da ce izazvati treci svetski rat. Braun je americki diplomata koji je radio u Ambasadi SAD u Beogradu i jeste na visokom mestu u Savetu za nacionalnu bezbednost. snimao sam. Bulatovic i Jocic su partijski aparatcici. Ne verujem da bi bilo ko bio lud da kaže da nije snimao. ljude koji su snimali. NN: Da li vjerujete da je Bulatovic iznio arhivu BIA? Ili možda znate da je to uradio? PETROVIC: Da ne postoje jake indicije. ti moraš da imaš procenat šuta 100 odsto. Te institucije ne funkcionišu jer profesionalci u tim službama shvataju da im se ne isplati da bilo šta ozbiljno rade. Neko ce sutra to da tretira na drugaciji nacin. obavite razgovor sa 10 do 15 ljudi i na bazi tih izjava imate kompletnu pricu. ne verujem da bi se ta prica otvarala. tajni. svako ko svedoci zna da su se za tri-cetiri godine promenila tricetiri direktora i da u policiji. duboko sam uveren da je i ova prica tacna . Tako da naravno da oni koji su cuvali Ratka Mladica kao što su Vojislav Koštunica i Rade Bulatovic. i gomila u svim drugim strankama. To. I tu je kraj! NN: Kako je moguce da Bulatovic u to ukljuci tolike ljude i na cemu njegov mozak radi? PETROVIC: Kratko i jasno: Slobodan Miloševic je godinama pred bombardovanje dobijao informacije da ce ova zemlja biti bombardovana. rekao bi: "Da.oni koji su takve stvari radili. NN: Ovih dana ste ustvrdili da bi aferu "Bulatovic" riješili za 24 casa. jedino Vlada može da reši slucaj jer se svi dokazi nalaze u BIA. ne verujem da bi neko bio toliko lud da to radi. oni. Treba da postoji neka politicka volja i da dobijem nalog i ovlašcenje da to uradim. pošto sam dobio nalog od direktora Bulatovica. bivšeg službenika americke ambasade.

Vreme je vrlo brzo pokazalo koliku vrednost imaju njegove misli. a o Koštunici i njegovoj fascinaciji Vojskom i ministarstvima sile da ne govorimo.Srbija je za hapšenje optuženika mnogo pristupacnija od Iraka jer. Hrvati su optuživani da je Ante Gotovina u Hrvatskoj. a kod nas je 5. odgovorna naša zemlja. iako je jasno da su kamione dosijea imali Dobrica Cosic kojeg je tadašnji režim oznacio kao glavnog neprijatelja i Vuk Draškovic zbog fascinacije jednog bracnog para drugim bracnim parom. jer cemo dobiti i finansijska sredstva od država ciji ce predstavnici ucestvovati u programu. Ako mesto lidera ne zauzmemo mi. Koliko bi. Akcioni plan ce nam samo koristiti. ali bez potpisa. Terorizam postoji kao globalni problem. iako sam ja rekao da se u životu ne bih bavio Vukom Draškovicem. koja postoji 50 godina. godine intervju. ali su oni. kako ste tvrdili. . kada smo bili deo državne zajednice. ORHAN DRAGAŠ. prema medunarodnoj zajednici. Bitno im je samo da Mladic ode u Hag. Njime treba da se bavi neuropsihijatar.Prema mom mišljenju. Ispred nas su Britanci i Amerikanci. Ko je prednjacio? PETROVIC: Svi do jednog su bili fascinirani. pak. Pravljenje akcionog plana je . a ne ozbiljna državna služba. Nedavno je vojni analiticar britanskog Tajmsa rekao da su srpske specijalne snage trece u svetu po obucenosti za borbu protiv terorizma. to je najrealniji završetak celog slucaja.da funkcioniše bez skupštinske komisije ili nekog anketnog odbora ili. Ovaj Akcioni plan mogu da uporedim s kolumbijskim. jer onog trenutka kada smo potpisali povelju UN. Medunarodna zajednica ne bi imala ništa protiv da se to desi u ovom slucaju. Mi imamo sva potrebna rešenja. Ne vidim da se povecala opasnost od terorizma spolja zbog naše saradnje s NATO. dao je 2006. preko legalnih predstavnika u ambasadama i preko svojih mreža na Balkanu sigurno i dosad ucestvovale u u lociranju haških optuženika. kada je svrgnut Sadam Husein. To nije narušavanje suvereniteta zemlje.000 evra i do sada se prijavilo više od 70 studenata. ali nisu uspeli jer smo mi maticni fakultet za to. uplašila akademije koja je tek osnovana. tehniku i iskustvo s njima. Ovo je formalizovanje odnosa sa stranim službama. a zahvaljujuci svojim kadrovima Srbija može da bude bezbednosni lider u regionu. ukoliko je država izdala sertifikat? Na FPN su nedavno probali da uvedu katedru za bezbednost. Kod nas je problem tehnicko pitanje. NN: Svojevremeno ste izjavili da su politicari u Srbiji beznadežno fascinirani tajnim službama i dosijeima u kojima. i verovatno je bio. to moglo da traje? . njeno stavljanje u zakonske okvire i mogucnost da naše bezbednosne službe udruže svoje snage.Dopis je poslat sa Fakulteta politickih nauka. I Ðindic. za to nije postojala politicka volja koje u Srbiji ima. da bi opravdali trogodišnju nesaradnju sa Tribunalom. prema vašim procenama. komisije Vlade koja bi došla sa strane. izveli njegovo hapšenje u Španiji. Da li je to najrealniji scenario u slucaju "Mladic"? . Ne verujem da ce se plan ograniciti samo na hvatanje Mladica. To je trebalo marketinški iskoristiti. i svi ostali. Njima je svejedno da li cemo i mi uspeti da se opravdamo. Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju u Srbiji? Bezbednosne pretnje Srbiji su iste kao i pre godinu dana. deo svog suvereniteta smo izgubili. vec ce on biti primenjen i u slucaju svih optuženika za koje je. tehnologiju. obavila razgovor sa tim ljudima i saopštila istinu. kojim je legalizovana saradnja izmedu te zemlje i americkih obaveštajnih službi. Zainteresovani mogu da našu validnost provere u Ministarstvu prosvete i sporta. Kod njih je školovanje besplatno. One poticu od ekstremistickih grupa iznutra. Ko može da zabrani tim ljudima da se školuju. vrlo brzo ce ga zauzeti neko drugi. ali je zajednickim snagama on za nekoliko meseci uhapšen. Osnivac ste Akademije za diplomatiju i bezbednost. Neki državni fakulteti izdali su dopis u kojem se potencijalni kandidati upozoravaju da je vaš Fakultet za diplomatiju i bezbednost "fantomska akademija koja na najsramniji nacin obmanjuje javnost". direktor Medunarodnog instituta za bezbednost SCG. Strane službe su. Drago mi je da se jedna važna institucija. nema ni približno materijala o liderima DOS-a koliko su oni mislili. Svi iz DOS su želeli da imaju šest tomova svaki. Sadam je tada imao veliki broj pristalica. Stranci ce svojom opremljenošcu pomoci u skidanju omce oko naše zemlje koja se zove Ratko Mladic.

Kako. koja deluje u inostranstvu. To što BIA nece da opremu kupi od nas njihova je stvar. prema vašem mišljenju. Kako ocenjujete rad vojnih obaveštajnih službi? .ubrzavanje tehnickog pitanja i mislim da ce. Kako BIA dobro radi a ne može da pronade Mladica? . radi veoma dobro. . Na koga je mislio? . Pridružujem se u potpunosti završnoj reci zamenika specijalnog tužioca. u zemlji.BIA od svih šest bezbednosnih službi. Sve te službe su. On je prvi koji je skinuo anatemu sa BIA kao zlocinacke organizacije. Tek od ove godine BIA ima dobar budžet i nadam se da ce se kvalitetno opremiti.Mi nemamo mehanizam prisile da prodajemo opremu. Tvrdim da BIA. Osnovni razlog je licni strah pripadnika VBA da bi i oni mogli biti predmet istrage. Obe službe imaju obavezu da saraduju u hapšenju Mladica. Ali je cinjenica da nisu dobro opremljeni. potrebno je primeniti "ceški model". ali ih ne prosleduju. Naša firma "Komora sistem" je najozbiljnija firma za promet i razvoj kontraobaveštajne tehnike i naravno da nam je interes da plasiramo svoje uredaje. najbolje funkcioniše. ne znam. nemam nikakva saznanja o tome. Ceški model uspeo je u nekim zemljama jer su kadrovi selektivno odstranjivani. VOA i VBA..Ako me pitate kao gradanina. otkad je na njeno celo došao Bulatovic. Ministar Stankovic je uradio odlicnu stvar. Da li imaju podatke ili ne. Pružanje podrške Mladicu je i to što ništa ne rade na njegovom lociranju i hapšenju. Ali. To je zabrinjavajuce. tu su kriminalistickoobaveštajna služba u MUP-u. Cesi su otpustili sve ljude koji su imali veze s Komunistickom partijom i izgubili su veliki broj vrsnih profesionalaca. funkcionišu ostale bezbednosne službe u zemlji? . Direktor BIA Rade Bulatovic izjavio je da ekstremisti u Vojvodini iz nacionalnih manjina zloupotrebljavaju aktuelne politicke procese kako bi prikriveno ostvarili separatisticke zahteve. ali je ponovo postavljen kao civilno lice. što je dobar nacin. i Službu bezbednosti. Osim BIA. a to zakonu ne bismo smeli da radimo. koja ce ih sve objediniti. on u narednih nekoliko meseci biti uhvacen. u poslednjih godinu dana ništa ne cine na tom planu. odnosno služba je odbacivala samo one koji su cinili greške. kao neko ko je u sektoru bezbednosti želim da verujem da je Bulatovic to rekao na osnovu operativnih podataka koje BIA ima. ali. To je posledica loše finansijske situacije u kojoj su bili. Mi smo zakasnili za primenu ovog modela jer je to trebalo uciniti najviše pola godine posle smene prethodnog režima. U novom odnosu snaga jedino rešenje je da se formira obaveštajno-bezbednosna zajednica. obe vojne službe stavio je pod svoju kontrolu i to je hrabar potez jer ce on biti odgovoran za njihovo cinjenje. ukoliko se Mladic nalazi u Srbiji. imam visoko mišljenje o njemu kao profesionalcu koji nije iz te struke. On je na sednici VSO penzionisan. osim BIA. vec naucnim radom. Bulatovic se opredelio za "cišcenje" po nivoima. a dobro je shvatio proces reforme bezbednosnih službi. Naša služba je loše tehnicki opremljena i to je njen najveci problem. Videci šta radi i na koji nacin pokušava da reformiše službu. ZAVRŠNA REC SRÐE POPOVICA NA SUÐENJU ZA ATENTAT NA ZORANA ÐINÐICA „Poštovani Sude. ali nije nikakva novost. Da bi se služba ocistila. Pošto je Mladic bio vojno lice te. VBA ima ozbiljne terete iz prošlosti i veze s ratovima na prostoru bivše SFRJ. Srbija nije tolika da jedan covek ne bi mogao da se pronade. prema mojim saznanjima. izgubile i smisao i znacaj. Zaista ne znam na koga je konkretno mislio.Zadovoljan sam radom Bulatovica. ali on sam ne može da uhapsi Mladica. dve vojne. u Ministarstvu spoljnih poslova imamo dve SID. Ovo što me pitate bio bi rezultat obaveštajnog rada.. Ostali su mnogi kompromitovani kadrovi. Hvalite rad direktora BIA Bulatovica. informacije mogu biti dragocene.Sadašnji nacelnik VBA Svetko Kovac nije imao mnogo vremena da razmišlja o promenama u agenciji jer je morao da brine da li ce ostati na funkciji. Da li niste zadovoljni radom BIA zato što nisu želeli da opremu nabave preko vaše firme? . Kao direktor Medunarodnog instituta za bezbednost mogu da kažem da se Institut ne bavi operativnim.

.povredom nacela kontradiktomosti postupka. u obrazloženju odluke Suda se tvrdi: Da ja svojim predlogom: . Pokušacu da ovo svoje stanovište obrazložim i dokažem.. ne pominje se niti se optuženima stavlja na teret da su svoju delatnost .Upravo zato sam specijalnom tužiocu i predložio proširenje optužnice na krivicno delo oružane pobune. nego se proširenje optužnice PO ZAKONU (clan 342. Mnogo veci problem jesu dalji razlozi koje Sud navodi odbijajuci ove predloge koji se odnose na oružanu pobunu. Citiracu: "Javnosti radi. Niti sam predlagao ikakve dokaze u predlogu za proširenje optužnice. Kada bih smatrao da im se to stavlja na teret. ne bih predlagao proširenje optužnice na ovo delo.netacno interpretiram da je tužilac u optužnici stavio na teret (okrivljenima) u opisu krivicnog dela delovanje oružane formacije JSO kroz pobunu". g.. Ostali razlozi To je ozbiljno.Moja rec ce se odnositi na ispitivanje Vaše odluke o odbijanju svih dokaznih predloga koje sam stavio na glavnom pretresu 14.. jer znamo da ošteceni nemaju pravo na žalbu.. Svaka odluka zasnovana na neistinitim premisama je manjkava.. naravno. a da sam bio upozoren da to mogu da ucinim "u žalbi". U narednih par minuta ja cu ispitati osnovanost odluke kojom su moji dokazni predlozi odbijeni. ZKP) može predložiti i optužnica može proširiti samo na osnovu vec izvedenih dokaza na glavnom pretresu. Potpuno mi je nejasno na osnovu cega Sud ovo tvrdi. kao i obrazloženje te odluke.na medusobno protivrecnim razlozima. godine. izuzuzev onaj za saslušanje svedoka ACE TOMICA. obrazlažuci odbijanje ovih predloga na glavnom pretresu 20.na pogrešnom tumacenju odredaba Zakonika o krivicnom postupku.kako su se ove dve neistinite konstatacije našle u obrazloženju odluke Suda? Nemam odgovor.na netacnim cinjenicnim konstatacijama koje su u protivrecnosti sa sadržinom spisa. i pocetkom 2003. Vi se secate da sam pokušao da stavim primedbu na tu Vašu odluku.l. ali to je najmanji problem. Prema tome. niti sam ih onda mogao tobože PONOVITI u predlogu za dopunu dokaznog postupka 14. naravno da je meni poznato da se oružana pobuna okrivljenima ne stavlja na teret. Sud je odbio sve te predloge. Ja sam siguran da Sud poznaje spis . naravno da to nije istina.. februara o. Ne samo da je ova konstatacija netacna (u predlogu za proširenje optužnice ne nudim ni jedan jedini dokaz). niti da "pogrešno smatram" da se oružana pobuna optuženima stavlja na teret. februara. st. što je svakako bila omaška. marta zasnovani su: . obrazloženje Suda u ovom delu protivreci sadržini spisa i utoliko je. moram da kažem da je.. marta. i . Smatram da su predloženi dokazi odbijeni sa neodrživim obrazloženjem. Netacne konstatacije Prvo. Drugo. Buduci da su ove konstatacije date u kontekstu obrazlaganja odluke Suda o odbijanju mojih dokaznih predloga. Bilo je vrlo lako iz spisa utvrditi da ja niti ponavljam dokazne predloge iz predloga za proširenje. godine. Razlozi dati za odluku na glavnom pretresu 20. te da se verovatno želelo reci "u završnoj reci". pravno manjkavo. Predlozi koji se odnose na oružanu pobunu Medu predlozima za dopunu dokaznog postupka koje sam stavio 14. optuženima stavljeno na teret da su delovali samo u jednom kracem vremenskom periodu i to kako se navodi pod tackom 1 optužnice krajem 2002. nalazi se i izvestan broj predloga koji se odnose na dogadaj koji specijalni tužilac u optužnici naziva oružanom pobunom. Sud takode tvrdi da je "punomocnik oštecenih" "U predlogu za dopunu dokaznog postupka ponovio predloge koje je izneo u predlogu za proširenje optužnice". Zašto se nešto ovako tvrdi? Meni to nije jasno. ni u jednom segmentu dispozitiva. februara 2007. predsednik Veca iznela dve konstatacije koje su suprotne sadržini spisa: Prvo. . .. ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci da je optužnicom.

kada se na citavoj toj strani govori o važnom mestu i ulozi oružane pobune u ukupnom planu osvajanja vlasti i pripremanju ubistva premijera.. Drugim recima.Sticanje pozicija u politickim. imao podršku veceg broja ljudi. Koliko puta treba da bude pomenuta neka cinjenica da bi bila smatrana važnom i vrednom dokazivanja. To je nešto o cemu treba razgovarati s Tužilaštvom.Promena personalne strkture u bitnim segmentima vlasti (MUP. 20. 32 optužnice.Korišcenje price o haškim optužnicama. . S obzirom da se legalnim putem vlast nije moga osvojiti. obrazloženja ove optužnice u jednoj jedinoj recenici nakon opisa radnji pominje da je priprema tog dela pocela sa pobunom Jedinice za specijalne operacije. znacaj i kontekst u kome se ona pominje? Pripremne radnje Dakle. Legija dolazi na ideju da u realizaciju tog plana bude ukljucena i JSO kao oružana formacija koja je dobro utrenirana i poslušna u odnosu na Legiju. Ova akcja je imala ogranicen domet.I tek onda (buduci ohrabreni uspehom pobune) organizovanje zavere za osvajanje vlasti i "drugim sredstvima". Evo te “jedne jedine recenice”. . U celoj toj ideji iskorišcena je i cinjenica postojanja haških optužnica protiv odredenih lica da bi front delatnosti.Sticanje finansijske moci. tj. Ali to je sada potpuno nevažno.. pravosudnim i drugim ciniocima. . jer su iznudene samo neke personalne promene u MUP Srbije.. To sada nije tema... promenu personalne strukture u bitnim segmentima vlasti. ali kao što svi znamo Vece je vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice" (gl. Nije Sud u pravu ni kada je obrazlažuci svoju odluku o odbijanju dokaza predloženih na cinjenice vezane za pobunu. ustvrdio da se pobuna pominje samo u jednoj jedinoj recenici na str." U celom pasusu govori se o oružanoj pobuni kao delu ukupnog plana po kome postupaju optuženi Ulemek i Dušan Spasojevic: . kako je optužnice i naziva) jeste osvajanje vlasti. ali sada na drugi nacin. strukturama.. tj. smatra nekažnjivom pripremnom radnjom. svoju aktivnost usmeri u pravcu osvajanja vlasti. Kakvo je to pravilo? Ili je bitan smisao.. kao što su ubistva. ali su i takvi dometi ohrabrili Spasojevica i Legiju da osnovnu ideju osvajanje vlasti . ubistvom premijera. atentata.pocinili organizovano i zapoceli organizovanjem oružane pobune Jedinice za specijalne operacije. To je podrazumevalo najpre. . politickim. ono što ja smatram samostalnim krivicnim delom oružane pobune. Ja mislim da se radi o oružanoj pobuni kao samostalnom krivicnom delu za koje bi (bar) prvookrivljeni trebalo da odgovara u realnom sticaju sa delom koje mu se stavlja na teret. a sredstva koja planiraju (po optužnici) jesu sledeca: . Sud. .. . ne stavljaju na teret prvookrivljenom. cilj prvookrivljenog i Spasojevica (dok još funkcionišu kao kriminalna organizacija. drugim sredstvima.i onda kada se govori kako je uspeh pobune ohrabrio optuženog Ulemeka i Spasojevica da nastave svoju delatnost i drugim sredstvima. . drugim recima.Legije i Dušana Spasojevica) bila je koncipirana tako da nakon sticanja odredene finansijske i društvene moci. Sud nasuprot meni smatra.i onda kada se govori da se u realizaciju toga plana ukljuci JSO. Nesporno je da se na strani 32. Sud tvrdi nešto suprotno sadržini spisa. o pripremnim radnjima koje se.U tom cilju ukljucivanje JSO. po principu supsidijariteta. sa strane 32 optužnice: "Cela ta organizacija (Lukovica . .i onda kada se govori da je u toj ideji iskorišcena cinjenica postojanja haških optužica. Sofizam je tvrditi da se u svim citiranim iskazima same reci "oružana pobuna" pominju samo jednom.i onda kada se govori o tome da cilj osvajanja vlasti "najpre podrazumeva promenu personalne strukture vlasti u bitnim segmentima vlasti". . pravosudnim i dr. mart 2007). Prvi test tih ambicija bila je pobuna JSO koja je imala politicku pozadinu kroz svoje zahteve za smenu ministra policije i drugih lica. pogotovo ne od kriminalne organizacije Spasojevica i Lukovica. kao i optužnica da se u toj pobuni-protestu radi o "pripremi" osnovnog dela. pozivajuci se u tome na optužnicu. uz korišcenje pozicija koje bi banda ostvarila u odredenim društvenim. buduci da je ta "priprema" konzumirana višom fazom izvršenja.forsiraju.. pretres.. Služba).

u njenom obrazloženju. 2. kako Sud sugeriše kada kaže da je "vezan dispozitivom optužnice". ali uprkos tome smatra da cinjenice koje se odnose na pripremne radnje ne mogu ili ne treba da budu predmet dokazivanja? Zakon razlikuje dve vrste cinjenica: "odlucne cinjenice" i "važne cinjenice". Sudenje je javno. kako Vece netacno tvrdi i pogrešno poducava javnost. izricito upucuje laickoj javnosti. odreduje ovako predmet dokazivanja "dokazivanje obuhvata sve cinjenice. Medutim. JANjUŠEVICA.tako Sud pocinje ovo svoje neobicno tumacenje vezanosti Suda optužnicom. Svi su oni danima ispitivani s obzirom na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu. Važne cinjenice Pogotovo je neshvatljivo da Sud prihvata stav optužnice da se pobuna Jedinice tretira kao priprema kasnijeg atentata. Zar za njih ne bi morali važiti isti razlozi koji važe za svedoka KOŠTUNICU I BULATOVICA? . O tome razlikovanju postoji ogromna literatura. predmet dokazivanja u postupku NIKADA NISU samo odlucne cinjenice. prilikom odbijanja predloga koje sam stavio u odnosu na pobunu. stav 1. recimo. Ono što posebno zabrinjava jeste što ovo potpuno pogrešno tumacenje ZKP Sud. PETROVICA. odluka o ispitivanju ACE TOMICA. Sud NIJE NA TAJ NACIN VEZAN DISPOZITIVOM OPTUŽNICE."Sud je vezan dispozitivom optužnice" Medutim. marta da je.. 2. Ova tvrdnja je formalno tacna. ali ona znaci: Sud je vezan dispozitivom optužnice jedino odredbom clana 351. "Odlucne cinjenice" se. gde se govori o razlozima za pobijanje presude ("kad je sud neku odlucnu cinjenicu pogrešno utvrdio"). Pa u najvecem delu postupka upravo se te cinjenice i dokazuju. Sud nije vezan dispozitivom optužnice u smislu da ne sme ispitivati cinjenice koje se pominju van dispozitiva optužnice. Nema osnova u Zakonu za razlog koji iznosi Sud. Sud je. ali Sud ne cini nikada i ništa . vezan optužnicom u pogledu identiteta optužbe i presude. JOVANOVICA. pominju u clanu 370. POPOVICA.. važne za pravilno presudenje".. kada kaže na glavnom pretresu 20. ZKP. 326" st. U delu ZKP koji je naslovljen sa "Dokazni postupak". Recimo. cak i usvajajuci stav optužnice i Suda da se radi samo o pripremnim radnjama. MIJATOVICA. Za odnose sa javnošcu Sud ima svog portparola. Isto se odnosi na saslušanje MIHAJLOVICA. Uostalom kako bi Sud objasnio zašto je u ovom postupku utvrdivao more cinjenica koje se ne pominju u dispozitivu optužnice? Zašto smo danima ispitivali sve one peripetije oko kupovine raznih kamiona upotrebljenih za pokušaj atentata kod "Limesa"? Ili porekla puške? Ili gradevinskih radova u zgradi Vlade 12. Pa isti ovaj Sud je ovde izveo brojne dokaze na takve cinjenice i okolnosti o kojima nema ni pomena u dispozitivu optužnice. iako treba da svedoce o istom konkretnom dogadaju! ).javnosti radi". ZKP. ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci. pa i samih okrivljenih. “kao što znamo. citiram. koji je ispitan iskljucivo na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu (a odbijaju se svedoci BULATOVIC i MIKELIC. a nipošto time da bi tobož bio ogranicen na dokazivanje samo onih cinjenica koje se pominju u dispozitivu. "Javnosti radi.. Bitno je da sud nije vezan za dokazivanje samo onih cinjenica koje se kao odlucne cinjenice navode u dispozitivu optužnice. dakle. ZKP. koji odreduje da Sud može optuženog osuditi samo za ono delo za koje je optužen tj. Naravno." . marta? Ili spaljivanja droge? Da ne nabrajam dalje. pripremne radnje uvek predstavljaju važne cinjenice u smislu clana 326~ st. Odlucne cinjenice moraju biti obuhvacene dispozitivom optužnice. Vece vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice". sa svim svojim autoritetom. može ga osuditi samo za ono delo koje se opisuje u dispozitivu optužnice. Protivrecnost razloga Protivrecna je ova odluka i njeni razlozi drugim dokaznim rešenjima Suda. zakonodavac u cl. Predlog za utvrdivanje cinjenica vezanih za radnje kojima se priprema delo uvek je umestan i te cinjenice su važne cinjenice.

ne može biti plod delovanja organizovanog zlocinackog udruženja. predloženi dokaz njihovog saslušanja je takozvani kolizioni dokaz. Kolizioni dokaz nikada ne može biti odbijen kao suvišan. MIROSLAVA MILOŠEVICA i ALEKSANDRA TIJANICA. daleko od istine" (Nalic). videli smo. buduci da se radi o: ." i da su ista lica "pripremila ubistvo.da u optužnici postoji mnogo propusta.nacelniku Resora javne bezbednosti. Po toj logici Sud je mogao .da predloženi svedok Tijanic ima saznanja o tome da je neko platio pripadnicima jedinice koja je ubila Kuma i Šiptara u Meljaku sumu od 50. podsecam da medu predlozima koje sam stavio 14. postoji od 2000.000 evra i da on "zna ko je to platio". Funkcija kolizionog dokaza jeste da se njime osporava do tada utvrdeno cinjenicno stanje.Sud odbija moje dokazne predloge koji se odnose na dogadaje pre "kraja 2002. Tužilac cak eksplicitno i uspešno dokazuje da je pobuna nastala i odvijala se zajednickim organizovanim delovanjem dvojice voda zlocinackog udruženja. javnog servisa. Prema tome. Sud je. vrlo verovatno mogla raspolagati saznanjima o cinjenicama o kojima govore... i pocetka 2003. februara postoji jedan broj predloga. svojim javno iznetim tvrdnjama protivrece i dispozitivu i obrazloženju optužnice. na primer. protivdokaza.da je "zvanicna verzija optužnice. godine. takode. . Time se narušava sama ideja i nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka. ne stoji razlog Suda da se moji predlozi koji se odnose na cinjenice vezane za pobunu odnose na vremenski period kada zlocinacko udruženje nije ni postojalo. Ja upucujem na završnu rec zamenika specijalog tužioca. Ovo tužilac utvrduje na osnovu iskaza svedoka Šare Nenada. Ne može biti nikakve sumnje da bi sva tri predložena svedoka. prema optužnici. jer navodno zlocinacko udruženje još nije ni stvoreno u doba pobune. kao i svim drugim izvedenim dokazima. Tipican kolizioni dokaz je dokaz alibija. godine". medutim. Na primer: . godine". svedoke i krivce". on je u koliziji sa do tada izvedenim dokazima.savetniku za bezbednost predsednika Koštunice i kandidatu DSS za položaj ministra unutrašnjih poslova. koji je juce detaljno razmotrio i obrazložio datum nastanka zlocinackog udruženja. Kolizioni dokazi Nezavisno od prednjeg. i pocetka 2003. a to je saslušanje svedoka i citanje javno objavljenih izjava GRADIMIRA NALICA. Sud nikada ne može uzeti bilo koju važnu cinjenicu za utvrdenu. isprobavana šest meseci pre atentata. godine. a to je bitno za odluku o njima.generalnom direktoru RTS. Vukašinovica. Tu je napravljena vrlo ozbiljna greška. Sud netacno tvrdi da se optuženima stavlja na teret samo delatnost u vremenskom periodu izmedu "kraja 2002. rekao je juce u svojoj reci zamenik specijalog tužioca. samim tim što im se stavlja na teret zlocinacko udruživanje. novembra 2001. Apsolutno je nezakonito da kolizioni dokazi budu odbijeni kao suvišni. Tužilac onda opširno analizira dokaze i zakljucuje: Zemunska banda. da se radi o odgovonim licima koja vrše važne javne funkcije i cije se izjave O VRLO VAŽNIM CINjENICAMA moraju uzimati ozbiljno. kao zlocinacko udruženje nastala je na osnovu dokaza izvedenih na glavnom pretresu pocetkom 2000. ako je odbio izvodenje kolizionog dokaza. da pobuna. Tako. tj. "Važno pitanje jeste kada kriminalni klan prerasta u neprijateljsko zlocinacko udruženje". . koje. "i [da svedok poseduje] nova saznanja [o cinjenicama] kojih nema u optužnici i drugim zvanicnim spisima" (Miloševic). godine. To je teška povreda postupka. Dakle. koji su tvrdili da imaju posebno važna i bitna saznanja o odlucujucnim cinjenicama za ovaj postupak. Prema tome. Pretpostavka je.. . tzv. Zašto? Ova tri predložena svedoka. po svojoj funkciji.. i . dok je "verzija data u optužnici. optuženog Krsmanovica i Pejakovica. Ovakva interpretacija optužnice je netacna. odbio ove predloge sa paušalnim obrazloženjem da je njihovo izvodenje suvišno. Sud navodi.

. svi oni. nego što je upravo pod utiskom prica svojih saradnika iz struktura koje su ranije 10 godina vladale.. da li ce Rade propevati ili nece. smenjen je general Ðakovic i na to mesto protivzakonito postavljen general Tomic i ja sam u razgovoru sa Miloradom Ulemekom u jesen 2001.. mislim na Miloševiceve strukture vlasti.[Deo] politickih struktura koji su uz Vojislava Koštunicu. nema Haga. (str. motiva koje sam predložio 14. 16. i JSO i njemu licno uraditi sada neki drugi. mislim i na pripadnike SAJ i na druge delove policije. Saslušali ste jednu stranu. u kojim politickim uslovima. od obezbedenja.. 04. da je to državni puc. kao izaslanik Vojislava Koštunice.. a on je održao njima patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. U odsustvu ovih dokaza Sud sada mora prihvatiti sliku politicke pozadine atentata koju su dali svedoci Mihajlovic. 05) VLADIMIR POPOVIC: U toj atmosferi Koštunica ruši vladu. Tog trenutka postoji samo jedan cilj. Nije on rekao da je to državni puc zbog toga što je njemu bilo žao Miloševica. što je notorno. politicke pozadine. Postao je predsednik.odbiti i sve dokazne predloge odbrane. kako je to definisano. da sledeci potez Zorana Ðindica jeste hapšenje Vojislava Koštunice. Ispravno je Sud pozvao svedoka Mihajlova. Drugim recima. pa do ostalih saradnika po kabinetima. Mijatovic. morao pozvati i predložene svedoke Koštunicu. kad Radeta Markovica stave u zatvor. A evo zašto: Atentat na premijera Ðindica dogodio se. napušta vladu. Jovanovic... Sud navodi svedoke Mihajlovica. u ambijentu žestoke politicke borbe dve politicki strasno sukobljene strane" sa oprecnim politickim ciljevima" oprecnim politickim pogledima" dve strane koje se javno uzajamno optužuju i proglašavaju uzajamno odgovornim za ubistvo.. 27. verovao.. kao suvišne. Popovic. 13. a to je: što pre rasturiti vrh državne bezbednosti. su se plašili saznanja istine i otkrivanja šta ce se desiti kad se otvori. nema ovoga.. i tako dalje.. Ace Tomica.. Znaci. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Zbog neuspeha. 46. 11. okružio se ljudima Slobodana Miloševica koji su bili u toj zgradi. (str. Bulatovica. Mijatovica. odnosno nesposobnosti vojske da spreci ekstradiciju. 13. Smatram da je Sud doneo pogrešnu odluku. koji su postali clanovi DSS u meduvremenu. ako budu sa Koštunicom. Petrovica. Koštunicinoj strani. koja je bila licna.. koji je javno optuživao Ðindiceve saradnike za atentat. Branko Crni i cela ta ekipa. (str.. nema onoga. Poceo je da dovodi u svoj kabinet ljude kojima je jedina zajednicka crta bila mržnja prema Zoranu Ðindicu. šta ce reci ili nece reci. 04. 29-30. da. vojske i civilnih i vojnih organa bezbednosti: VLADIMIR POPOVIC: Vojislav Koštunica je proglašen za predsednika. njena saznanja i njene argumente . 05) . februara 2007. Jocica.. godine. 05. po povratku iz Grcke. 05) Znaci.. Otišao je u kabinet. Rade Markovic. 82-83.mi smo predložili drugu. i sve optužbe koje su izrekli. Nemam dilemu koji su ti drugi i nemam nikakvu sumnju u pozadinu kontakata koji su razvijani od tog trenutka pa prakticno sve do 12. Jocica i Bulatovica. oktobra Gradimir N alic.. i tako dalje. od njega cuo da su uspostavljeni kontakti i sa generalom Tomicem i sa vojnom službom bezbednosti i da ce ono što mi nismo bili spremni da uradimo. jer je izvedenim dokazima iz optužnice "dovoljno razjasnio cinjenicno stanje".. sa obrazloženjem da je vec ranije saslušao veliki broj svedoka iz javnog i politickog života Srbije upravo na okolnosti sa kojih politickih pozicija se delovalo preko JSO. iz istih razloga. Janjuševica. 54. Petrovic. ali je. i zakljucuje: "smatramo da su motivi i politicka pozadina delovanja ove kriminalne grupe za sada dovoljno rasvetljeni". Nalica itd. kakva je klima prethodila itd. (str.. Jovanovica. na racun Vojislava Koštunice. marta. iz razloga što nisu uspeli da ostvare neke funkcije koje su želeli da ostvare. razgovoru koji je organizovan na njegov zahtev. 13. odn. Predstavljen je toj Jedinici kao buduci ministar policije. "Politicka pozadina" Sud je odbio da izvede dokaze ponudene na cinjenice tzv. 05) Vi se secate izjave Vojislava Koštunice te veceri [kada je Miloševic predat Haškom tribunalu]. pokušavaju da iskoriste onu fotografiju objavljenu u . odbija predloge za saslušanje Koštunice. 04. Znaci on. mislim na pripadnike JSO. 04. odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica.. (str. dva meseca posle 5.

a o preuzimanju vlasti da i ne govorimo.. (str. 11. (str. I Gavrilovic je bio potreban da bi se dokazalo. oktobra. (str. Znaci. a ostavke koje traži godinama su ostavke ministra Mihajlovica. 04.. nego se upravo zasnivaju na tim i takvim informacijama i podacima do kojih smo mi dolazili i tako se došlo do toga da su Jedinicu organizovali Ulemek i Spasojevic i Buha. 04."Nedeljnom telegrafu". apsolutno su ga podržavali.. tada je traženo da mora da se smene Petrovic i Mijatovic zbog toga što se ta fotografija pojavila. da sa tom pobunom .ja ne mogu da tvrdim da je nju organizovao Vojislav Koštunica ili njegovo okruženje .. kao što sam rekao da ni Vojislav Koštunica ni Demokratska stranka nisu nevini u svemu tome. da mnogi vode nekakve prljave politicke igre i to na bazi tih cinjenica. 15. Pokušano je pošto ne može da se uradi to sa Ðindicem.. 05. poslednji cin jedne sinhronizovane akcije koja je trajala od 5. elitne jedinice u službi Državne bezbednosti i da je stvar ozbiljna . 11.. 04. 54. 05) GORAN PETROVIC: . 15. [Legija je smatrao] da je Ðindic taj koji je jednog trenutka njih izdao.. da je u svemu tome Jedinica imala podršku i Vojske Jugoslavije odnosno pojedinaca ili pojedinih delova službi bezbednosti. da ne uvredim nikoga od poštenih pripadnika tih formacija.. puc. (str. 19. ja sam siguran da su oni ubili Gavrlovica.. da nece pokušati da utice putem sile na prekid tog protesta. ako je posle toga pitao: "Šta ako dodu u Vladu i izbace me na ulicu.. da je Zoran Ðindic mafijaš. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . Znaci. To su njegovi politicki zahtevi. niti ce se suprotstaviti eventualno novim pokretima Jedinice za specijalne operacije.. odnosno njene službe bezbednosti ili. 35. To je dva meseca bila tema u Srbiji. to nisu neke formulacije bez neke specificne težine... da se može pociniti nekažnjeno bilo kakvo krivicno delo... 04. Koštunica je ocajnicki želeo da smeni rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova zbog toga što je to definisao kao jedan od svojih politickih prioriteta. 11. 18.. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: .. 05) DUŠAN MIHAJLOVIC: Shvatio sam da je stvar izmakla kontroli. 03. da je kriminalac.. (str. Pružana su uveravanja da se vojska nece mešati.Nismo imali mogucnosti da se suprotstavimo tom protestu.Ako oni krenu iz Kule i dodu u ministarstvo. to nisu neke puke izmišljotine. otvoreno Vojska Jugoslavije sa svojim specijalizovanim institucijama podržavala je taj protest.Bilo je dosta tih nekih sitnih detalja koji su ukazivali da cela ta prica. i da je onda ta pobuna zbog toga takva i bila. šta cete vi uraditi?" a oni odgovorili: "Ništa". znaci. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Onda oni (JSO) prave paralelne strukture moci.. Planovi koji su se vezivali za zauzimanje televizije. (str. kabinet Vojislava Koštunice i te politicke strukture. 49.. onda je jasno da postoji i te kakva realna ili osnovana pretpostavka da se u svakom trenutku može izvesti državni udar. 59.. da nam je neko iza leda pripremio pobunu jedne.. Nije postojala nikakva spremnost nijednog državnog organa da nam u tome pomogne.. (str. ministra pravde Vladana Batica i istovremeno smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. planovi koji su se vezivali za nasilan ulazak u republicku vladu. 71-72. 05) VLADIMIR POPOVIC: Iz tog razloga kažem da je pobuna "Crvenih beretki" bio samo krajnji. iz te vojske. bave i takvim stvarima. gde su prepoznali prave vrednosti. (str. tu se pojavljuju oni (JSO) koji ce mu u tome pomoci. a da su se onda oni prirodno okrenuli tamo gde i treba da se okrenu. neki ljudi iz tih službi. 18. gde su prepoznali tradicionalnu Srbiju i srpstvo i junaštvo i cojstvo.. i da se ni Vojska Jugoslavije. 10. šta cete Vi uraditi?" – “Ništa".. 05) . 04. 13. 13. ajde da uradimo to sa Koštunicom. Održavani su konstantni kontakti sa komandom JSO. 05) GORAN PETROVIC: Ako je pokojni premijer pitao ministra i nacelnika Resora javne bezbednosti: . Pošto je nemocan da te zahteve ostvari. i to je kulminiralo onda ubistvom Gavrilovica.ali da sa tom pobunom koketiraju mnogi.Tada smo znali na osnovu informacija koje su pristizale da se razraduju planovi koji su se vezivali za zauzimanje beogradskog aerodroma. 05.

zašto ne? Svedok Goran Petrovic: Ne. Održavani su redovni kontakti izmedu vrha vojske i komande Jedinice za specijalne operacije. kada kažem “njih”. recimo.." (str. (str. 7. tako sam i ja to shvatio. Koštunica i DSS ne samo da ništa nisu radili. 11. to sam vec rekao malopre. 05. 11. pojedinih lidera DOS i pojedinih clanova vlade Srbije. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . Adv. da u tome imaju što manje uspeha. ne znam kako se oni oslovljavaju. zvao generala Pavkovica i pitao ga da li ce vojska da se meša. premijeru javi: "Gospodine predsednice". da utice na njih da se ta pobuna završi. i da su te strane bile direktno suprotstavljene jedna drugoj. nego tajne. Ja sam to otprilike shvatio da bi oni jedino Koštunicu poslušali kada bi im rekao da tu pobunu prekinu. nazovite to kako god hocete. 05) GORAN PETROVIC: . dakle. mislim na onaj deo vlasti oko Zorana Ðindica. ili "Vojo". kao što sam rekao. kao što sam rekao. 50. 51. s obzirom na ovo što sada kažete. postojao sukob. 04. i ovaj mu je rekao doslovce: "To sada nema prekidanja dok ne kaže Koštunica. da li Gumar. ostavljao prostor ni za kakve nedoumice. vec su se aktivno ukljucili na sve moguce nacine u onemogucavanje ovih koji su nešto hteli da rade. ali to su sada spekulacije. 05. prakticno od pobune "Crvenih beretki". tu postoji jedna medusobna igra izmedu nas i njih. pojedinih medija. 18. da ce Mihajlovic i Petrovic biti smenjeni. (str. "molim Vas. On je rekao: "Ne pada nam na pamet. 2001. 18. bilo je nekoliko serija tih razgovora pripadnika Jedinice sa Cumetom ili sa Spasojevicem. koji su bili u tonu: "To. da imaju podršku svih drugih i tu. 05) GORAN PETROVIC: Zbog sramnog ponašanja Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije i podrške koju su dali pobuni te Jedinice. ne javne. da je predsednik Savezne Republike Jugoslavije podržao tu oružanu pobunu. zaustavite ovo"." I u jednom od tih razgovora koji sam ja izneo u javnost (neko od tih pripadnika. pošto ako sam do sada bio dovoljno jasan. nego su aktivno sprecavali Ðindica i vladu Srbije da bilo šta rade.") možete da izvucete taj zakljucak koji je više nego jasan da se organizatori pobune i te kako uzdaju u Vojislava Koštunicu i da njega doživljavaju kao taj neki autoritet koji bi jedini mogao.. (str. nije pravio. zbog podrške. došlo do polarizacije na politickoj sceni na one koji su znali i bili svesni da moraju da menjaju. kontakti koji su bili u funkciji davanja garancija i cvrstih uveravanja da se vojska nece umešati u taj sukob. Svedok Goran Petrovic: Taj apel bi bio kontraproduktivan. Socijalisticke partije Srbije i da protest može da prekine iskljucivo Vojislav Koštunica. mislim na sve njih ostale i na prvooptuženog. 18. politicka borba. od tada. ta pobuna je uspela. 04. i mnogo i brzo. a mislim i na Vojislava Koštunicu. pri tome. od 2001. i na one koji ne samo da to nisu shvatali ili da to nisu hteli. godine. Jovanovic (citirajuci Dušana Spasojevica): Rekao je da ce protest ici do kraja. jasno vam je da je to jedan isti . 05) CEDOMIR JOVANOVIC: C. 05.. pored onoga koji je javno poznat. tadašnji komandant. ako bi hteo. medijski rat. uslovno receno. sad ih imamo. nema prekidanja. da bi po Vašem mišljenju oni jedino poslušali Koštunicu? Da li je postojala ideja da se. zbog podrške Vojske Jugoslavije. izdržite još malo. (str. 05. da li neko ko je razgovarao recimo sa Cumetom i Spasojevicem. Srda Popovic: Da. sa svim svojim bezbednosnim strukturama i prakticno nacelnikom Genralštaba i prvim covekom vojne bezbednosti.. otvoreno je podržavala i logisticki na otvoren nacin koordinirala takode taj protest. da je to ucinila Demokratska stranka Srbije.Znaci.U tom trenutku Vojska Jugoslavije.. 05) Adv. doduše. 05) VLADIMIR POPOVIC: Znaci. Srda Popovic: Onda bi takav apel bio.GORAN PETROVIC: Ono što je možda interesantno kada govorim o tom politickom kontekstu. Jasno je [stavljeno] do znanja da je. 34. Rekao je da postoji jasan dogovor sa vojskom. Ja nisam cuo za takvu ideju jer je bilo svima jasno da je tokom te. ali da li je bilo tada. da je u nekim medijima objavljeno kako je Maricic.. Rekao je da ih podržavaju Pavkovic i Tomic. 9. godine. (str. 23. nema popuštanja. Kada kažem "nas". nezavisnih intelektualaca ili ne znam sve koga. a ako ne. 18. da ce sigurno dobiti podršku Srpske radikalne stranke.

dobijem ekstemo informisanje.. kao clan Saveta za državnu bezbednost. 72. da isprica. 03. 05) Sudija Milimir Lukic: Kako su Vam saopštavane te cinjenice od strane Bracanovica? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. Javna bezbednost je imala druge podatke o nekim stvarima. pošto je on mislio verovatno da ja sam baš toliko nepismen u tome svemu. da nam na nešto ukaže. Nakon toga su u potpunosti bile prekinute sve komunikacije [sa JSO]. osim kada sam dolazio kao clan Saveta za državnu bezbednost na sastanke. (str. 13. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Taj protest Jedinice za specijalne operacije u novembru mesecu 2001. godine. ne zbog toga što je morao da smeni Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. dok nisam shvatio da on mene neke stvari laže i da on pravi budalu od mene. Demokratska stranka Srbije [je] protiv Zakona o organizovanom kriminalu. 11. tada tokom cele te 2002.front. Znaci. 20. 59.U novembru mesecu 2001. 04. Ja sam kasnije bio u vezi sa gospodinom Nenadom Milicem. koji je i dalje funkcionisao i dalje postojao. jednim delom kroz. dok sedim tu. godine nama je postalo jasno da se moramo sa tim ljudima obracunati i zapoceta je priprema. 03. 76. u stvari.. Nismo imali podršku drugih institucija u društvu. 14. Ja sam se pojavio da dobijem neke informacije. 26. kljucno u tome je bilo što premijer više to nije ni citao i što je to dao meni zato što on to više nije mogao da proguta te papire i laži. više nego aktivna. 14. 05) Pobuna "Crvenih beretki" je poraz Zorana Ðindica (i on je toga bio svestan) i njegove Vlade. što je bio prinuden da ih smeni. Bukvalno tako. Kao izbor druge strane i to nije na osnovu ne znam nekog mog politickog stava prema Demokratskoj stranci Srbije. posebno vojne službe bezbednosti. (str. povremeno sam kontaktirao sa gospodinom Savicem. ovako da kažem. . 04.. 8-9. pošto premijer nije imao vremena. Prirodno je da se onda dogovaraju Bulatovic. tako nešto da sprovedemo. tako da i premijer. Jocic i Ulemek oko strategije daljeg rušenja ove institucije. Nisam toliko kontaktirao. nisu se poklapale sa onim što je u stvarnosti. Kada sam shvatio da u stvari on mnoge stvari mene laže. (str. Znaci. tako da smo morali sami. pošto su se svi sastanci održavali na Institutu za bezbednost.. 05) VLADIMIR POPOVIC Znaci. kasnije smo bili na "Ti". profesionalni odnos je bio cisto profesionalan. (str. 13. gore kod sebe. godine najjasnija je slika naših medusobnih odnosa. pošto je on imao obicaj da nas pozove na sastanak. pa su i oni protiv Specijalnog suda. ja sam odlucio da poptuno prestanem da dolazim gore. Demokratska stranka Srbije je protiv Specijalnog suda. 05) CEDOMIR JOVANOVIC Oni su pronašli u Vojislavu Koštunici. 13. moj. a jednim delom usmeno. mnoge stvari koje je on pokušao na neki nacin meni da kaže. nego na osnovu tih realnih interesa koji su postali kompatibilni. Predsednik Veca: Na osnovu cega ste utvrdili da Vas Milorad Bracanovic laže dok je radio u Resoru državne bezbednosti kao zamenik nacelnika? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. (str. odnosno u vojsci. ona utocišta koja nisu mogli da imaju u Demokratskoj stranci. (str. znajuci da tako predaje Službu njima i zbog toga što je znao da je javnost tog trenutka bila apsolutno na strani Vojislava Koštunice i Jedinice koja je izašla naoružana i zapretila celoj državi. znaci. zbog toga što je bio prinuden da postavi Bracanovica na to mesto. 04. Jedno vreme smo bili na "Vi". dobijali smo informacije. znaci organizovanje države. u meri u kojoj je to bilo moguce. . koji je bio zamenik ministra unutrašnjih poslova. da ta je veza izmedu te grupe i Koštunicinog kabineta. 05) ZORAN JANjUŠEVIC Predsednik Veca: Kakav je odnos bio u profesionalnom smislu i saradnja sa Miloradom Bracanovicem tokom Vašeg rada? Svedok Zoran Janjuševic: ja sam se gore pojavio kao covek koji ce da kontaktira sa njima. gospodin Bracanovic je prezentirao druge podatke i ja sam tada video da to nešto nije u redu. 04. DOS ili republickoj vladi. objasni i tako dalje. znate šta. a i oni su protiv tog zakona jer taj zakon ih žulja. za tu vrstu obracuna. da prenesem premijeru eventualno šta se dešava i tako.. a sa gospodinom Bracanovicem cešce sam se vidao.

Naime: . ni o odbijanju ovog predloga. 04. Znaci. naprotiv. Ovaj dopis UBPOK je citan na glavnom pretresu ali nije izveden kao dokaz jer Sud nije doneo rešenje ni o citanju. Ako ne može da se sudi. radi? Po mom mišljenju. u stvari. Da se osporava Prijic. kako ce u presudi objasniti da je odbio da proveri njihove iskaze? . u isto vreme je znao da nema mehanizme vlasti da to može da uradi. to profesionalno zamerio sudiji Kljajevicu. mislim. ili iz nekog drugog razloga. na Gradimira Nalica. ali je ona i u tom slucaju materijalno manjkava kada je Sud. Da li zato što sa optuženima predstavljaju “jedinstven front". Svojevremeno sam.. godine. savetnici Vojislava Koštunice. narocito i posebno iz razloga jer u to vreme više to nije tajna i više se to ne radi krišom.. s druge strane. 3. priznajem. 69. Takode je bio svestan da u toj državi ne postoji nijedan mehanizam. sledeci datum u tom kalendaru je 12. 04. Odluka koju je Sud doneo po mojim predlozima može biti formalno ispravna jedino ako Sud smatra da je iskazima ovih svedoka tacno i istinito opisana politicka pozadina. a dalji dokazi postaju suvišni. zasnivajuci svoju odluku na pogrešnom pravnom tumacenju ZKP. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. politicku pozadinu opisuju jedini svedoci koje je Sud na ove okolnosti saslušao i cijim iskazima je. O cemu se onda ovde. 04. 05) VLADIMIR POPOVIC: Vracam se na ono što sam malopre rekao da cu se vratiti. danas moram da priznam da je možda bio u pravu. (str. 11. mislim na Radeta Bulatovica.Prirodno je da se tako nešto radi. 13. 05) Ovako tzv. MIROSLAV MILOŠEVIC. U odnosu na ostale izvedene dokaze. Ne smemo da zaboravimo da je prethodni predsednik Veca Marko Kljajevic u ovom predmetu demisionirao sa javno datim obrazloženjem da je na njega vršen pritisak. ustvari odbio da ove iskaze proveri. (str. Acu Tomica. (str. i ne mora da se sudi. 11. RADE BULATOVIC. 69. odbijajuci moje predloge. Sud je. februara 1. Kada je Zoran Ðindic rešio i doneo definitivno odluku da sa njima mora da se obracuna. ako se 20. . odbijanjem ovih predloga sudenje je politizovano. Da rezimiram: S obzirom da je Sud odbio predloge koje sam stavio na glavnom pretresu 14. BORISLAV MIKELIC. zasnivajuci svoju odluku na protivrecnim i nerazumljivim razlozima. Sud tim iskazima ne pokloni veru koje ce dokaze suprotstaviti saslušanim svedocima? Takvih dokaza u spisu nema. GRADIMIR NALIC. 70. Sud je izbegao da visoke predstavnike izvršne vlasti dovede u situaciju u koju je bio doveden svedok Dejan Mihajlov. novembra okoncala pobuna JSO. šefa državne bezbednosti.Ako. kako tvrdi svedok Goran Petrovic. DRAGAN JOCIC. jesu ljudi koji su direktni ji pokrovitelji JSO. mislim tu na ubistvo generala Boška Buhe i sve ono što je posle toga usledilo. 4. i da je svojom odlukom povredio nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka – ponavljam svoj predlog da se u ponovo otvorenom glavnom pretresu ispitaju kao svedoci: VOJISLAV KOŠTUNICA. Podsecam Sud da nije nikada odlucio po mom predlogu da se izvede dokaz citanjem Informacije UBPOK koja protivreci razlozima Suda iznetim u odluci o odbijanju moga predloga za citanje transkripta presretnutog razgovora izmedu svedoka Dejana Milenkovica i Biljane Kajganic. a. Sud mora odluciti o svim predlozima koji stranke daju tokom postupka pre nego što okonca dokazni postupak. februara 2007. institucija ili grupa ljudi na koju može da se osloni i sa kojom može njima da se suprotstavi. prirodno. mart. 2. "dovoljno rasvetljena" politicka pozadina atentata. da poreknu svoje izjave i da moraju da objašnjavaju zašto su takve izjave davali i zašto su radili ono što su radili. po oceni Suda.Ako Sud pokloni punu veru ovim svedocima i njihovom prikazu politicke pozadine ovog dela. 05) Novembar je konacan rastanak. ALEKSANDAR TIJANIC. sa podacima i na okolnosti kao iz predloga za dopunu dokaznog postupka podnetog na glavnom pretresu 14. tako što se koriste izjave onih koji su optuženi za najteža krivicna dela. zasnivajuci svoju odluku na netacnim tvrdnjama o sadržini spisa. Medutim. tu nema šta mnogo da se prica. bio pod utiskom povike da se time "politizuje sudenje".

Ta laž je izgubila casnu svrhu obmanjivanja. . Drugacije sam zamišljao svoju završnu rec kada sam ulazio u ovaj postupak.” ht:bold. samo da bi se ovim nevinim ljudima.Da su optuženi izvršioci krivicnog dela koje im se stavlja na teret u potpunosti je dokazano.ne mnogo sposobni ali veoma lojalni. Predlažem Da optužene proglasi krivim i osudi po zakonu.kog saveza. kroz mehanizma poput politicke policije. * strane obaveštajne službe. Tokom postupka je nagoveštavano da su to "u stvari" trecim metkom ucinili: * narkodileri. nametnuta je partijska kontrola nad svakim aspektom života.ovom Sudu. Ne tako davno. i .">ŠTA RECI ZA KRAJ? Demokratija je umrla kada su ljudi na vlasti shvatili da državna sredstva mogu da koriste nekažnjeno u privatne svrhe. koji servisiraju interese plutokratije. Kada se bude sudilo onima koji su ovo organizovali i naredili. . Krivica ovih ljudi koje sede na optužnickoj klupi je banalna. koji su oduvek poštovali zakon. Odbrana optuženih prilicno je ocajnicka i može se sažeti u tri reci: "sve je montirano": * materijalni dokazi su podmetnuti. kroz partijski sistem nomenklature koji je lokalnim partijskim šefovima omogucio kontrolu nad svim važnim nameštenjima i zaposlenjima. Problem je što danas taj stalež više nema snažnu partijsku državu iznad sebe. kao i da ih obaveže da svi solidarno oštecenoj naknade troškove postupka po troškovniku koji prilažem. Ukoliko bi Sud odlucio da. . ipak. * Ceda Jovanovic. koja samo simulira demokratske procese. omladine i socijalisti. * priznanja su iznudena. ne otvara ponovo postupak. Kao i uvek. zastupao sam ga u više navrata. Upoznao sam Zorana Ðindica. * dokazi o njihovoj nevinosti su uništeni. Ona je i sama postala sredstvo nasilja. * foto-robot. dok u odnosu na imovinskopravni zahtev zadržavamo pravo da isti ostvarujemo u parnici. U okviru tog poretka. Šta o tome reci? To je nekakva zavera u kojoj ucestvuju stotine i stotine ljudi. Ali vidim da za tu drugaciju rec nema potrebe.poštovaocima premijera Ðindica. Oni se time samo izruguju: . Na sceni je “nomenklatura” . Dozvolite da u jednoj jedinoj recenici iznesem svoje videnje ovog dela. uspostavljen je u Srbiji stalež koji je održao tu kontrolu nad društvenim procesima. Za drugaciju završnu rec možda cu imati priliku na nekom sledecem sudenju za ubistvo premijera Ðindica. kao klijenta. kada je u Jugoslaviji (i u Srbiji) uspostavljena vlast Komunisticke partije (a još perfidnije kada je partija postala Savez komunista). * svedoci su nauceni da lažu.pravdi.oštecenoj porodici Ðindic. Ocekujem da cemo sada cuti i ko je "u stvari" ubio premijera. kao i kroz masovne organizacije poput sindikata. uradili su ono što im je receno da urade. u partitokratskoj državi. znam da ga je celog života UDBA proganjala i vidim: UDBA ga je na kraju i ubila. * veštaci su pristrasni. pre 39 godina. kako rece prvooptuženi. i tim mehanizmima. * Albanci. nešto napakovalo. Da li optuženi i oni koji im pomažu da lansiraju ovakve teorije stvarno misle da to neko može poverovati? Pa naravno da ne.

.Stvaralackom.. ostaje tek da se vidi". objavljenoj u jesen 1999.. nece biti ni tranzicije. u svojoj poslednjoj knjizi o njima "Kraj srpske bajke".. Dr Mirjana Markovic je vodila kadrovsku politiku Slavoljub Ðukic.. godine u Zadru sa jednom svojom rodakom.. Žika Minovic je dugo po "Ekspresu" tražio novinara koji ce to zajednicko "delo" potpisati. Svi njeni ljudi radili neumorno Valjda je jedinstven slucaj u svetu da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u drumskoj kafani.. pisac nekoliko izvanrednih i smelih knjiga o porodici Miloševic i Markovic. Šetajuci zajedno zadarskim trgom i caskajuci. Posetila ga je 1968.. A kakav ce biti kraj. stvaralacki. tadašnjeg predsednika CK Saveza komunista Srbije. koji je nastao i pociva na licnom i grupnom interesu “prepiraca” novca i njihovih saucesnika. prepušteni politici i “eliti”.. U okvir alternativa spada i razlucivanje nomenklature i njihovih medupovezanosti od gradana i njihove.. Ipak. koji je brzopleto i olako dao razna obecanja Srbima na cuvenom zboru u Kosovu Polju. Na kraju je privoleo tada ne baš tako poznatog novinara "Ekspresa" Dragoljuba Milanovica da to ucini.... radnicki i preduzetnicki sloj sebe prepušta na milost i nemilost odlukama zatvorenog kruga. na kraju kaže: "NJih dvoje su mladost proveli zajedno. godine. Kraj Slobodana Miloševica se nazire.. prema svedocenju te njene rodake.