Lažna Demokratija Upropastila Srbiju - I Deo istina ima samo jedno lice Tekst je preuzet od Instituta Paralaks ŠTA

RECI KAO UVOD U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izucava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na odredene licnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguce je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remecenja zakljucka koji se namece. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ogranicio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moci, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podredenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovica bio je, posle americkog i francuskog, treci gradanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u cijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i nacinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona ocigledno nije u institucijama. Ovaj zakljucak proizilazi iz cinjenice da je odredenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, pocetkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tacnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvanicnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Videni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a medu prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da medu srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza cak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugacije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogucavanje gradanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija ucinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo gradana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji pocela tranzicija, strucnjaci su upozoravali da ce prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da ce samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da ce u drugoj fazi tranzicije mnogo više gradana postati dobitnici reformskih procesa. Medutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi strucnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo politicko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena

je ideja tranzicije. Slucajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istocnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije iskljucivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su strucnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog veceg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeca i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnicka klasa postaje pobednicka. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog politickog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujuci politickim vezama, i na taj racun žive dobro. U dobitnike bi se mogao uracunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzecima koji zaraduju više od zaposlenih u kompanijama. Vecina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Prakticno sve velike reforme uradene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada prakticno nije sproveden ni jedan veci reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ogranicenja. Cak i ogranicene i nevoljne reforme doprinele su povecanju standarda prosecnog gradanina. U poredenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statisticke metodologije, bila trecina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetnicke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okoncana privatizacija društvenih preduzeca, privatizacija državnih preduzeca nije ni pocela, ne funkcioniše zakon o stecaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike. NOKTOM PO POVRŠINI Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvecana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno izmedu državljana, uklapaju se u šeme medunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novcanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans placanja sa Kiprom beleži znacajne deficite; d) medunarodni tokovi pokazuju krajnju neobicnost velicine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom izmedu zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Medutim, istraživaci makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suoceni su sa nedostatkom, nepouzdanošcu i neuskladenošcu podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja placanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetnickih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprecila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu odredenog preduzeca, da li je preduzece subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvanicnih racunovodstvenih podataka preduzeca, vec i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne cini, a pomenuti iznos morao je od negde doci i negde da završi.

Od i kod najširih slojeva gradana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ogranicena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje ocigledno. Država pocinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogucen rad. Vecinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševica stajao iza 8 of šor firmi na Kipru ciji su racuni u grckim i kiparskim bankama korišceni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije . Pošto je Beogradska banka osnovala svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na cijim racunima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti cetiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na racune tih of šor firmi ude u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševica definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Rec je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Miloševic bio im je potreban za održavanje moci, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja . Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno ucešce u politickoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moc. Zahvaljujuci politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moci, stara garda osecala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogacenja bio: sediš na celu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije vecinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu politicke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbedivala novac za Miloševiceve politicke projekte, ali i politicki uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radovic, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveci “legalisti” medu novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija . Nisu osecali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta vecno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karic, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorovic Kundak, Miroslav Miškovic, Milan Beko, Marko Miloševic, ubijeni Vlada Kovacevic Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševica. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politicki udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veci . Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogucicu ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševica nije zanimao njihov politicki uticaj, ali jeste gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oploduju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipicnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Miškovic i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karic nastavlja da se koprca, a Marka Miloševica pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodicne veze. Treca vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašcu: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju

zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s politicarima, ali one su iskljucivo tehnicke: oni su politicarima dobri ukoliko im povremeno uskoce s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s politicarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, vec na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i vece zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog cega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti . FILIP CEPTER roden je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek zapoceo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru zapoceo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naucio je nemacki i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posudu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posude“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovici su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošace u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Istice da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuda, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za precišcavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bracni par Cepter vraca se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Jankovic i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi , i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom cetiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Ðindic obezbedio licnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Jankovic nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, vec samo sumnjicavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIC roden je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu prica on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom letovalištu Marbelji. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. U Francusku je otišao 1979, kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. U Jugoslaviji je 1988. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije, a 1990/’91. godine poceo je da se bavi i maloprodajom. Subotic se potom dao na trgovinu. Uvozio je perjane jakne za Robne kuce Beograd, aluminijumski prah za proizvodnju gradevinskih blokova, herbicide, hemikalije, metražu, izvozio tešku konfekciju. Njegova firma, MIA, 1993. godine zaradila je oko milion maraka. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca, dali su mi cigarete Makedonija tabaka. Uvezao sam ih prema važecim propisima. Kasnije sam imao najveci lanac menjacnica u gradu. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa, jedan na prelazu Ðeneral Jankovic, drugi u luci Bar. Imao sam i dva bescarinska magacina, jedan u Ubu, drugi u luci Bar”. Jula 1997. u Suboticev fri-šop na prelazu Ðeneral Jankovic upala je godine policija . MIA je potom

bivšeg predsednika. Marko je bio clan Kovacevicevog trkackog automobilskog tima. s premijerom Srbije Zoranom Ðindicem: “Ðindica sam upoznao 1997. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada precutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. tehnickom robom. trude se da dokažu elitizam. Posle oktobarskih dogadaja 2000. pravi nosilac bogatstva. Najveci udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. ciji je ortak bio Vlada Kovacevic Tref. Doselili su iz Peci u Beograd. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim cesto rucao i igrao karte. Kasnije. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. sa kojom sam u odlicnim poslovnim odnosima”. pocelo je “nošenjem gajbi u kafani”. a firma je promenila ime u D-trade. uspeo je da ostvari americki san u Srbiji i to sve. Vec tada braca su stekla „mercedese“ i po kucu u Peci i Tivtu. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. koja je 5. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogucio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. S jedne strane. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. direktor Savezne uprave carina. Tokom 1998/’99. i u vecini poslova se ne pojavljuje. Vlast je uvek rado saradivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karici. opremljenu najsavremenijim tehnickim uredajima. biznismena jugoslovenskog porekla u Grckoj. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanovic. otvorio pekaru i piceriju. Ðindic se sudario s praznim budžetom. ako je verovati njegovom ocu. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. u novembru smo se sreli u Beogradu. otišao u Moskvu. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Miloševic najcešce se misli na njegovog oca. Iako nije služio vojsku. a bio je i kandidat za predsednika . Kazahstanu ili Jermeniji. MARKO MILOŠEVIC je. Azerbejdžanu. Iz nekog razloga. Rekao sam mu da može da racuna na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tice preporoda Srbije. podigao je zabavni park „Bambilend“. Iako obe strane to poricu. a potom ministar bez portfelja. u vreme protesta Koalicije Zajedno. radio-stanicu i Internet centar. Osnovali su 1970. Kao vrlo mlad. godine. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. gorivom. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. niko nije objasnio. trgovinu cigaretama. U Požarevcu je imao najvecu balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. prodavnicu tehnicke robe „Sajbernet“. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. pokojnog Vladimira Bokana. BRACA KARIC imaju brojnu familiju. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. Subotic je postao poznat javnosti. a na jednoj slici vidi se službena znacka MUP Srbije 014119 . Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250.000 maraka. kada ga je zagrebacki „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Ðukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišicem preko Crne Gore švercovao cigarete . Jedini konkretan podatak do koga je došla nemacka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tice se. Posao je obnovljen. Slobodana. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojicic Badža i Mihalj Kertes. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim.prestala da radi. ubijen u februaru 1997. Cim je formirao vladu. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. Rusiji.-ih „Kosovouniverzum“. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovicem. da bi ubrzo poceli da se šire Dedinjem. godine. Pravi razlog pokretanja afere su Suboticeve poslovne veze. Dok je zemlja propadala. drugim svetskim proizvodacem cigareta. kafom. A s druge. oktobra uništena. pa guraju novokomponovani grb kao porodicni i druže se s politickim i kulturnim kremom . njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. izgleda da je Subotic igrao znacajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. parfemima.

vec o povlašcenim pojedincima.je u 2000.Srbije. u kojoj postaje generalni sekretar. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. Rukovodio je rotari klubom u . skoro clan porodice Miloševic. Bogoljub . da oni koji su se u Miloševicevom režimu obogatili nece polagati racune o nacinu sticanja bogatstvu. Nasuprot izjavama nje i Dinkica. Hasanovic je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovica. Njegov stav o odustajanju od istraga o nacinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuce tajkuna Miodraga Kostica (M&V Investments). a to treba iskoristiti za povecanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. a posebno „Astra Simit“. kao decko Marije Miloševic. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogucio Miloševicu da posle prvih višestranackih izbora SPS formira Vladu Srbije. Dušanu Mihajilovicu. Oženio je Srpkinju s Kosova. Dragijana Radonjic-Petrovic. imao je važnu ulogu u ustolicenju Miloševica na vlast. Zoran na 2. U inostranstvu imaju 41 preduzece. njegova cerka Danica na 1. Tahir je. Njihovo bogatstvo ce se i dalje uvecavati. Njen otac tugovao je što mu se kcerka udaje za Hasanovica. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet clanova porodice Karic. godine. “Lutra”. Pomogao je da 1999. tako da izvorna „BK kompanija“ vec godinama ne postoji. o ljudima izuzetnog preduzetnickog duha. uglavnom u trgovini i gradevinarstvu. a što se manje zna. tada.200 kvadrata (od cega je 658 bez dozvole). tobože uspeo da umilostivi Miloševica da ga pusti iz pritvora. ali nije državni cinovnik. Kao clan Univerzitetske konferencije SSO Beograda. godini ostvarila najvecu dobit u Srbiji zato što je na njene racune prebacen najveci deo prihoda „Mobtela“. Mihalj Kertes ga je uhapsio. Po nalogu Porodice predao je Republicku konferenciju Saveza omladine Srbije. namestio Dušana Mihajilovica da 1991. ali nije tajkun ni oligarh. Mladan Dinkic izjavio je. TAHIR HASANOVIC bio je u vreme moci Mirjane Markovic. utoliko je uspešniji. blizak i s Mirjanom i s njenom kcerkom Marijom. s tim što je Mihajilovic prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. a Tahir je.100 kvadrata. Bio je jedini gost iz Srbije na rodendanu Bila Klintona 1996. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. kao ministar finansija. Niko ne zna šta tacno radi. ali nije funkcioner stranke. Prema njenom mišljenju deset najvecih domacih tajkuna. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivackog kapitala. c) pripada miljeu moci koji kadrira državne službe. da osnuje Novu demokartiju. a krivicni progon brace Karic objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševica nastupila nova pravila igre. ako budu redovno placali porez. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. godine iznese iz zemlje 12. Marinu Gadžic iz Sreske kod Prizrena. okupljenih u Klubu privrednika. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. Karici stalno gase i osnivaju firme. Karici su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. istice ona. godine u Beograd dode misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševica da oslobodi zarobljene americke vojnike. domaca privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujuci naklonosti politicke elite koja zazire od stranih ulaganja. Rec je. „Astra grupa“. sa svom imovinom.5 miliona maraka. Nije rec o sposobnim i darovitim preduzetnicima.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan nacin. koji su zadržali status iz Miloševicevog vremena i u sadašnjim politickim strukturama .

kao šef kabineta predsednika SRJ. kako kaže. ali nije želeo da komentariše pisanja da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. Fadilj Hodža. na montiranim sudskim postupcima. Jula 2002. I dalje je na celu uvoznickog lobija. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i politickim progonom. Ljiljana Nedeljkovic je obavestila Komisiju da se nece odazvati pozivu i da nece dati iskaz. našao se medu prvima. To društvo. medutim. stradali mnogi nevini rodoljubi. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moci. Potpredsednik Vlade Srbije. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavicajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetnicko društvo “Španac”. Vodio je partijsku službu bezbednosti. na pocetku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. Markovic navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševica. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. Protežira preduzeca iz Slovenije i uvozi njihovu robu. LJILJANA NEDELJKOVIC. Radomir Markovic. Kad je pocela pljacka bivše republicke omladine pod vodstvom Dušana Mihailovica. prema mišljenju mnogih. osetio “zahtev vremena”. nekome je još onda bilo muka od njega. u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. a ne republickih organa. bivši nacelnik RDB MUPR Srbije. i spektakularno oduzimanje ormana. Tema je bila bezvlašce nastalo posle 1945. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. trebalo je da nestane iz politike. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Curuvije predati Ljiljani Nedeljkovic. Medutim. Za vreme sankcija Hasanovic je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. avgusta 2001. jednog trenutka je briznula u plac izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hladen’ u samici. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. zastupnik je preduzeca “Radenska”. planirani upad u Vladu Srbije. Gavrilovic. Mihajilovic mu je ustupio dosijea srpskih politicara i privrednika. kako bi prikrio svoje bogatstvo. gospoda Nedeljkovic mi je poslala jednu knjigu. naša svakodnevica . poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. da ce se sve raspraviti javno i da Koštunica nece dopustiti da se zloupotrebljava vlast. u kojem su. Zbog nevidene servilnosti. niko ne zna. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republicke Skupštine koja ne odražava izbornu volju gradana Srbije. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljkovic”.Mihajilovicevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. Koštunice. Ljiljana Nedeljkovic me je ubedivala da do toga nece doci. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. da su dogadaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Državne bezbednosti Momira Gavrilovica “skandal”. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošcu u razne afere: Perišic. Gospoda Nedeljkovic mi je nagovestila buducu sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. Pocetkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanovic bio uzoran Titov omladinac. Od tada pocinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. poklona Fadilja Hodže. Ostalo je istorija i. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. drži znacajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. Mihajilovic mu je. na žalost. Uoci Osme sednice. Tahir je. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. Njegov ugled kod bracnog para Markovic-Miloševic otišao je dotle da je bio medu prvim kandidatima za zeta. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. Cedomir Jovanovic rekao je na sednici Odbora za pravosude i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih celnika DOS. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. Tahir Hasanovic krece u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. Koliko Hasanovic ima firmi na svoje i tuda imena. godine. i trece je da sam vec u predistražnom postupku dala . koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. Tahir Hasanovic.

jedna od kljucnih tacaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštunicinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovica sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome ucestvovali i penzionisani. ovaj ga ne prima. Posle tog sastanka. do marta 2008. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu.” Nezadovoljstvo politickim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. jer ga predsednik zove na razgovor. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. se ne uklapa. Aleksandar Tijanic. Posebna prica su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. preko “Blica”. ko odlucuje. a to što je sa Koštunicinom ženom. Gavra odlazi kod Koštunice. a posebno posle ubistva Prike. Gavra je mnogo znao. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljkovic. oktobra poceli cistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. Ratomir Milikic (29) koji je 2008. kao. koji je opstanak vladajuce koalicije uslovio zahtevima da Milikic obavezno putuje sa delegacijom. desne ruke Frenkija Simatovica. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudic. spremao puc u policiji i DB-u. svedoceci na sudenju za .izjavu policiji povodom tvrdnji cetvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da ucinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“.000 dinara. od državne televizije. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljkovic da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. Skoro isti oni koji su kasnije ucestvovali i u ubistvu Zorana Ðindica. taj je znao da ce biti ubijen. Od septembra 2007. do Slaviše Lekica koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanica da se. bio je samo dodatni razlog. samo osam godina kasnije. Gavra je postao uznemiren. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljkovic. To su cinjenice. a ko presuduje”. makar su tako oni rekli. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. Vladimir Beba Popovic analizirao je u magazinu “Status” kako je moguce da se istraga ubistva Momira Gavrilovica. Kad su posle 5. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan covek iz Koštunicinog kabineta znao da ce se Gavrilovicu desiti to što mu se desilo. Dodatno me u ovom uverenju drži i cinjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puca. njega na stepeništu srece kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vracam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljkovic i Gavrilovica? “Postoje izjave Gavriloviceve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljkovic odložio put u Bec i taj dan je ubijen. On sam. Grada Nalic i Rade Bulatovic.5 miliona dinara. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmocniji. Onaj ko je Nedeljkovicevu naterao da Gavru zove. ali je znao da je Vlada bila slaba.5 miliona i napravio telefonski racun od 800. Tako je i bilo. ZORAN JANJUŠEVIC je 1992. Kako je Zoran Janjuševic iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Ðindica? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. šef poslanickog kluba DSS. Sin Ljiljane Nedeljkovic. ko je odmah do njega. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. Takode. Aprila 2007. po nalogu Stanišica. koji nije clan DSS. Momir Gavrilovic je imao rezervisanu kartu za Bec kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljkovic i zahtevala od njega da otkaže let. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske politicke prilike. godine bio obican operativac (ili vozac) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. do tada medijski savetnik. Press je utvrdio da je Milikic kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1. ali i aktivni pripadnici DB-a.

Predvideno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. Šef BIA. Srbija bi. Aleksic osniva i svoju „ALCO . U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Cupic (Hipo Alpe grup).atentat na Zorana Ðindica. „Alco Group“ danas ima cetiri segmeta: a) proizvodni. Takode bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi. godine Aleksic osniva „Alco banku“. Od 1994. Zoran Drakulic ("Ist point"). dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. Zoran Obradovic ("Petrobart"). a u planu je još hotela. Diplomirani je inženjer. a nije poslao ni svog izaslanika. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slucajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju gradana clanarina je 100. Clan Odbora za bezbednost Aleksandar Cotric otkrio je da mu je receno da BIA nikada nece prihvatiti temeljno reorganizovanje.1957. Saša Vukadinovic. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksica je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’). b) trgovinski. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. godine. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. 1995. i d) hoteli: ‘Izvor’ (Arandelovac). a skupštinski odbor nadzire. koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina. do hiperinflacije 1994. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca. a 1998.000 evra godišnje i 10. ni drugu. a zatim i u hotele. u Vranju. izmedu ostalog. ‘Sloboda’ (Šabac). ukljucujuci i na Adi ciganliji. a šefovi vojnih službi nikad. Prve cetiri godine poslovanja firme. . a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosice i Izvršni odbor: Miodrag Babic ("Hemofarm"). Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. Po zakonu. vec po ustolicenju. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slucajno? Kasnije. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžica. na javnoj licitaciji kupuje preduzece „Pionir“ u stecaju. i zajmom Republike Srbije. rad sa komercijalnim i blagajnickim zapisima. smatra on. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. ‘Hissar’ iz Prokuplja. kada je socijalisticki sistem poceo da se menja u kapitalisticki. Mica Micic ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). jer niko ne želi da ostane bez posla. dužan je da pošalje svog zamenika. umesto obrnuto. Zanimljivo bi bilo znati da li clanovi placaju clanarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja. predsednik “ALCO GROUP” doo Roden je 26. neko skupo placao clanstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbedeni kroz komorsko udruženje. Zakon o osnovama uredenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi.03. c) gradevinarski. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Ðunic ("Eki investments"). ‘Amasis’ iz Beograda. službe su podredene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. koga cine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. ali to dosad nikada nije uradio.Aleksic Company“. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu. Janjuševic se sasvim lepo snašao i u Sloveniji.000 evra mesecno. Toplica Spasojevic ("ITM") i Dragoljub Vukadinovic ("Metalac"). koji cine 3 fabrike ‘Pionir’-a. CLANOVI MIROLJUB ALEKSIC. a ako je sprecen. godine radio je u PKB banci. Miroslav Miškovic ("Delta"). Slede godine investiranja u „Pionir“. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. i uskladenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. Prvi poslovi preduzeca bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. pored smanjenja poreske osnove. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. U vreme Ante Markovica. do 1998. Šef BIA Rade Bulatovic izlazio je pred odbor godišnje.

24%.. bingo. godine sagraden je u centru Šapca hotel „Sloboda”. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. a kada se pojavi državni paket bice jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu.670 evra. a njegov vlasnik Aleksic i direktor Denic predstavljali su dva kupca samo formalno. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. ruleti. predsednik ACMER-M doo Najveci akcionar Neoplante. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima.. Klub dovodi anonimna pojacanja. koja malo ili ništa ne koštaju. Dragan Vignjevic direktor JP Elektromreže Srbije. što je prevara i sukob interesa. upravi Partizana ocigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi.000 kvadrata.000 evra. i na aukciji je ucestvovalo samo preduzece „Amazis”. a Fond PIO oko 10%. manjinski akcionari imaju 7. iz praktickih razloga . Bjekovicevim zetom. u kojoj 78. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS. Nenada Bjekovica. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. Umesto navijaca. Svoju vecinu ACMER-M postiže na tri nacina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. predsednik Holdinga Metalac. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). a danas poseduju velika privatna bogatstva. Tako su stvorili privid vecine u skupštini. a 21. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “vecinu” prakticno cini samo 42% glasova.9% udruženi mali akcionari Neoplante. ACMER-M ce u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dode do što veceg dela od preostalih akcija ili kada na drugi nacin dodu do vecinskog paketa. MIROSLAV ATELJEVIC. društveni kapital ima 16. površine 9. a firma Neoatal 2.255 akcija Neoplante kao suvlasnicki udeo u Neoplanti Zajedno doo. savetnik u Hemofarmu. Draginja . a da im niko nije rekao ko je doticna. je firma Neoplanta zajedno. reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksica. ACMER-M tako obezbeduje prolaz svojih odluka. U Neoplanti Zajedno. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. vec po knjigovodstvenim vrednostima. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. U prvom timu igraju samo igraci koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevicem.. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. Najveci ugostiteljski objekat u šabackom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti. U Partizan su 1980.03%. cime su mali akcionari ošteceni za preko 1. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara.554.965 akcija. predsedniku Borisu Tadicu. hot-lajn.700. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1. Hotel je prodat po 9. ACMER-M ima 424. Procena kapitala nije izvršena realno. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašcenje da ih zastupa na Skupštini. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbedenju. Akcijski fond ima 16. ili su to Nenad Popovic. auto škole.13% akcija. rent a car. zahtev za novu procenu kapitala. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zecevica. sa 48.11% kapitala. Da li su pioni Zecevic i Bjekovic. neki suptilnije.51%.374 evra.. sa 100 soba i 5 restorana. a “bez obeštecenja” pušta najtalentovanije fudbalere. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. c) iz neobjašnjivih razloga. „Amazis”. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. poker aparati .1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. sve su to delovi sistema Partizana. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava.da bi nejavno kontrolisali 166. Dragoljub Vukadinovic. fonto. Avgusta 2003. premijeru Vojislavu Koštunici.-tih došli skromnog finansijskog stanja. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod cudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. Nebojša Vujovic. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima. vec i mediji. Ivana Curkovica i njihovih pomagaca. otvaranje sumnjivih kompanija. U Neoplanti. gradevinska preduzeca. godine prodat je za 25 miliona dinara.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno.1977. a Aleksic ga je kupio za 383. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti.67 puta nižoj ceni od tržišne.

Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. Školovanje je nastavio u Vršcu. Andelic. koji deluju kao lovci. nekad Miloševicev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. Radmila Babic. a onda i Hemopharm USA. Dušan Pavlovic. nekad pomocnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovica. terete se samo Karici. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. Tadic ga je vodao po svetu. Za iznošenje para.Branislav Andelic. Tu je i “Hemofarm” ciji je direktor Miodrag Babic. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). Nisu SID-ovci. Nebojša Vujovic. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadica. a sada. U pljacki Hemofarma. 17. Nebojša Vujovic. Kljucne licnosti su Babic. gde je završio prve razrede osnovne škole. Bio je prvi na takmicenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. Nikola Stankovic i Nebojša Vujovic. U slucaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. Koreni Miodraga Babica vuku poreklo iz sela Dobrun. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadica i direktor konsultantske firme Božidara Ðelica . Dušan Stupar. Ne cudi da je Srdan Ðuric sa mesta baš Koštunicinog savetnika prešao za direktora TV Avala. Prvi je u generaciji završio fakultet. godini života. Obrad Sikimic.Radonjic. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivaca ove televizijske kuce. preko svojih konsultantskih kuca. kod Vršca. Ovaj metod izmislio je Miodrag Babic: Hemofarm Vršac . predsednik HEMOFARM KONCERN ad Roden je 29. a Mladan Dinkic zna za ovo. godine. još 1989. Babic i Ðunic deluju kao braca blizanci. grobar srpske privrede. pored Babica. Na celo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. direktor Diners Club International. 1974. direktor M&V investments. MILIJA BABOVIC. sa 23 godine. Oktobra 2000. u Zrenjaninu. MIODRAG BABIC. januara 2006. generalni direktor Univerzal Holdinga. aprila 1951.Hemopharm GmbH. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzece u vlasnistvu italijanskih gradana Marka i Alberta Vakija. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. Miodrag Babic je jedan od ljudi iz konzorcijuma. ciji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. vlasnik FASHION CO doo Milija Babovic je od butika “Atila” u garaži porodicne kuce u Beranama došao do suvlasništva u . Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se placa iz Srbije. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. Bojan Radovanovic pomocnik direktora Dipos. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. odsek Organska hemija. Babicev eksponent. kao “privrednika”. Glavni titular TV “Avala” je Danko Ðunic. kum Radeta Bulatovica. fakturama za ‘marketinske usluge’. koji posluju u Srbiji. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. finansijski direktor Minel trafo. u trecoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. Miroslav Ateljevic vlasnik AcmerM. Za ceo slucaj 2006. Od 2003. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. godine. ministar Rasim Ljajic. poput Andelica. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadic nije znao da mu je saradnik. sa kalašnjikovim je “oslobadao” preduzeca. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. u kome je Nebojša Vujovic. pa u Pancevu gde je završio srednju hemijsku školu. pa je Ðunic bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videce se kad Partizan dobije vlasnika. Manojlo Vukotic direktor “Novosti”. direktor Petrobart-Avia. a on i Ðelic jadili su Srbiju. Ratko Zatezalo. JUL-ovac. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. u 31. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. pare se iznose u SAD tako što Babic zakljucuje ugovore sa Nebojšom Vujovicem. jadili samo Mobtel. ucestvuje udbaš iz SID. kod Višegrada. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca.

Cane je Željku Maksimovicu Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Maticevim avionom. “Riplej”. trideset drugi stepen. “Armal”. Kole Kostovski i Željko Maksimovic pristupili formiranju nove stranke ciji je . glumac Dragan Nikolic. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunovic koji je 5. 1999. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjekovic napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. kuma Radeta Bulatovica. “Levis”. što je treca funkcija. “Gudjir” guma.. generalni sekretar FK Partizan.. godine. Stanišicev sin zaposlio se kod Petra Matica. Vuksanovicu dodelio treci stepen. postao je prvi nadzornik.. Vuk Bojovic. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševica Tapija. i akcija je propala. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina.. ciji vlasnik nije hteo da mu je proda. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku.. od Dragutina Zagorca. “Gorenje”. “04.. benzinske pumpe “Ciklon”. koji ima funkciju cuvara maca lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanovic je pripreman za to. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlucili su da Slobodan Vuksanovic ide kod Momcila Perišica.. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. Kako do jeseni 2000. Dragan Maleševic Tapi. u smislu objavljivanja podataka. i izvesni Danko Mladenovic. u odmazdu.” “Novi predsednik Partizana bice Milija Babovic. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovica i Vuka Bajruševica. Milija Babovic…” “Predsednika Jelica i slavodibitnika Marica docekali su vodeci ljudi OFK Beograda: Moma Minic.. Predsednik je Unije poslodavaca. odmah posle glumca Mikija Manojlovica. pred mec.. i vozi njegov avion. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. U “masonskoj” loži.” Slobodan Vuksanovic je bio prijatelj Dragana Maleševica Tapija. iako je još u junu podneo ostavku. da ce ga osloboditi optužbe za ratne zlocine. a zatim podmetuno eksploziv u poslasticarnicu kod železnicke stanice. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovica Legije isplaceno deset miliona evra. glumac Dragan Bjelogrlic. Ðindic je ostao predsednik. koje su nekada nosile Ininu firmu.. jer mu je iz Hrvatske bilo obecano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”. Slobodana Vuksanovica u masonskoj loži videli su pevac Vladimir Savcic Cobi. on i Dragan Kopcalic primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. Jedan do drugog sjedimo Darko Pancev i ja. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenkovic Bagzi na sudenju pripadnicima zemunskog klana. “Bata”. Uspeli su da pridobiju vecinu u rukovodstvu stranke. da bi se Maka sklonio na sigurno. Te pare predali su Legiji licno Žarko Zecevic. Milija Babovic. Miki Manojlovic. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišicem. pogotovo kad se Stanišicev sin zabavljao s njegovom cerkom. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i maceve. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Pericic izvisio. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Ðindic kompromitovan. U istoriji srpskog kriminala najveci otkup za otmicu placen je za Miliju Babovica. koji je brojao glasacke listice. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo.. Svojevremeno Perišic je bio veoma blizak Koštunici. Sin Stanišica bio je pilot kod Stanka Subotica Caneta.. Let iz Beograda u Glazgov. novinar Milovan Brkic. a i zbog nekih drugih razloga.“Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. Vuksanovic je dobio zaštitni status. Babovic je odustao u korist Karadžica. Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. što je kod pravih masona nemoguce. Kada Cane je prodao avion. VIP rentakar. a posle mesec dana. konkurentsku Mihajlovicevoj. godine nisu bili u stanju da sklone Ðindica. Dragoljub Lekic. Zagorac je. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. “Soni”. direktor zooloskog vrta. Dragan Maleševic. Na kraju su Dušan Zabunovic. ali su zanemarili Gorana Vesica. i 67% akcija “Banjalucke banke”). i neku lentu. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. “Masoni” i Oleg Golubovic uložili su u akciju dovodenja Slobodana Vuksnovica na celo DS pola miliona dolara. avgust 2007.

odnosno njegove firme DiBek. Tada je došlo do razlaza izmedu njih. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od kljucnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim racunima. kao direktor marketinga. „Rapid“ i „Dimont“.. ali taj slucaj obraduje MUP Srbije”. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da ce pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. Na tom mestu se ne zadržava dugo. godine Beko bio srpski pregovarac u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grckom Oteu.3 milijardi maraka. firmu Nebojše Covica. kojom se navodno nije bavio. LADERNA Roden je 1961. Jovica Stanišic. zvanim Plavi. u cijem su vlasništvu „DiBek“. Željko Maksimovic Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. koja je trgovala proizvodima od drveta. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republickog ministra bez portfelja. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Markovic. Milorad Vucelic. i oglasio da se povlaci iz politike. Milan Beko je 18. Kao suvlasnik „DiBek“. 1997. Radni vek poceo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. Premijer Zoran Ðindic naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. Pred 5. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. Poslednja Bekova funkcija u Miloševicevoj vlasti je savezni ministar za privredu. Politicki prostor nalaze u Koštunicinom politickom krugu. smer vazdušni saobracaj u Beogradu. Zlatan Perucic. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. a Milija Babovic pokušava da nade druge poluge moci. jer dobija zadatak da vodi kragujevacku „Zastavu“. o kojoj Babovic cuti. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrecama iz Atine u Beograd. Radomir Živanic. Od arkanovaca se culo da su Baja Plavi i Andrija Draškovic organizatori Arkanove likvidacije. Slobodan Lalovic. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. Škrbom. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio narocito interesantan. godine Beko ulazi u republicku vladu i to predstavlja kao patriotski cin. Završio je Saobracajni fakultet. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. pogotovo posle otmice Milija Babovica. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da cuva Covica. Telekom je prodat za oko 1. Slobodan Radulovic. “Pricalo da je on bio jedan od bitnih ucesnika operacije „Telekom“. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Ðunic. Baja Plavi sada je vezan za Covica. sa Cukarice. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grcku banku gde su racune držale srpske of šor firme. i tada je Baji pripao Veranomotors. Milan Beko.. za Marfin fond (Laiki banka. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanicem. Plavi i Babovic danas su neprijatelji. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. Pored Andrije Draškovica. iako je 1997. Kada je agencija zapala u finansijske teškoce. nikada nije bio formalni clan neke stranke.predsednik Slobodan Vuksanovic. ali nikada nije radio u struci. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjicenih za zaveru protiv Arkana. godine u Herceg-Novom. poput Milovana Brkica i Milorada Crnjanina. Tu leži kljuc otmice Milija Babovica. Maka je narucio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. rekao je sekretar ove Komisije. Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševicev bankar u prodaji „Telekoma“. koji je poslovni partner Nebojše Covica. a Covicev je najbolji prijatelj. novi vlasnik Verano Motors. jer nije platio 1. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševicev covek za osetljive ekonomske transakcije. Komisija je u slucaju privatizacije . ali nije se desilo ništa od toga. kao Mladana Dinkica i Žarka Zecevica. Aleksandra Tijanica i još nekih. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. MILAN BEKO. oktobra 2000. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u vec postojeci obracun izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice. osnovao je firmu „DiBek“. vratio poslanicki mandat JUL u Vecu gradana Savezne skupštine. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. Srdan Nikolic (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju).

Slicnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. Pod njegovom vlašcu obavljena je prodaja dela “Telekoma”. sa Miškovicem. kao predsednik UO “Zastave”. banke (kcerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). mnogo toga zna. u cijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. Beograd. Beko je 2005. Poslovnog savetodavnog veca Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. iza kog stoji Milan Beko. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. i rukovodilac u Deloitte & Touche. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. clan U O Metalac ad. zadužen za privatizaciju. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji nacin se može doci i kako sa može manipulisati . bio je zvanicno savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. nisu dugo ostali u Vladi. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%.5 milijardi maraka. interne revizije. Ni on ni Ðunic. Clan je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. pokušao da preuzme “Merkator”. Miškovic i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševica. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. potpredsednik Smucarskog saveza Beograda i clan UO JSD “Partizan”. Vladimir Cupic je rekao da su preduzeca obavezna da Agenciji za privatizaciju. preko fondova sa egzoticnih ostrva.firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. kao ni Miškovic desetak godina ranije. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. Krajem devedesetih. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). Od maja 2003. iako izbegava javnost.d. Vecinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. koji ima oko 38% vlasništva. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na izborima 2000. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. Slobodana Radulovica. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. Najpre je ucestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. Olivera Savovic. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. godine bio je clan Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. prinudeni da se služe opisom “senka”. ali nisu uspeli. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. do decembra 2006. Dankom Ðunicem. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. pravnih poslova. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. a zatim jeste kaznila konkurenta. jer se posle privatizacije cesto pojavljivao u ovoj fabrici vode. Milana Beka. Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovica. Sve promene u knjizi akcionara. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da nece biti konkurent vecinskom vlasniku. Dok se cak i o Miškovicu. Od 2007. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. što je u budžet Srbije unelo 1. U februaru. o Milanu Beku nema mnogo informacija. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. odnosno da nisu vlasnici Rapida. Mali akcionari tog preduzeca dokazuju da su ošteceni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. Guverner Americke privredne komore u Srbiji. VLADIMIR CUPIC. Beograd. a ne više od 50%. poslova upravljanja sredstvima. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. Od tada povezuje se s više privatizacija. nije uspeo da pronade strateškog partnera. Potom je. ali se pricalo da je njegova uloga mnogo znacajnija. moraju se pravno obrazložiti. objasnio je Lalovic. preko “Primer C”. Slobodan Radulovic. marketing. dostave ažurirane knjige akcionara. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. Govoreci o akcionarima “Dijamanta”.

. ZORAN DRAKULIC. godine. i ja tu ocekujem pomoc od potpredsednika Cupica. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. Goran Mrda. u kome je najveci poverilac bila Beobanka. Mirko Cvetkovic je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. godine pomocnici ministra za privatizaciju Goran Petrovic i Vladimir Cupic potvrdili su da ce se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stecaju. godine.. to nije dosta. Vladimiru Cupicu. do 2004. 2001. pa je Bogdan Petrovic. u koji je Cvetkovic došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. i ekonomista Nebojša Savic. kao i savetnik u agenciji. i potonja direktorka Katarina Toncic došli su iz ove revizorske kuce. Mladan Dinkic. Novembra 2001. Slobodan Milosavljevic (ministar trgovine). Bajec. samovoljom guvernera NBJ. CesMekon je za racun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Grada sa 31. AD Grada je za samo pola godine prikazala poslovni minus. godine. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. U Agenciji za privatizaciju skoncala su najbolja srpska preduzeca. rekao je Dinkic. Gordana Matkovic (ministar za socijalna pitanja). Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Ðunic. mada je dokument bio spreman.. direktori Vladimir Cupic. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahovic (ministar privatizacije). koji je blizak Velimiru Ilicu. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veci. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. Cvetkovic je od 2003. Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. Na celo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog coveka beogradskog skijaškog saveza. bivši direktor za tendere.akcijama. vec je i predsednik Skijaškog saveza Srbije. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetkovic nije pokvario odnose sa Vlahovicem i društvom iz Ekonomskog instituta. što je sukob interesa. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. I Siniša Mali. Goran Pitic (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic i TV voditelj Petar Lazovic. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. medu kojima i “Beobanka”. Savic. I potpredsednici Saveza poznati su politickoj javnosti.. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari. godine kao prvi covek Agencije za privatizaciju ucestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija.. razmotricemo mogucnost da javno preduzece Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. Mirko Cvetkovic je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezica. a uskocio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajica. a treci izvor finansiranja ce biti sponzorstva. Nije cudno što ga je ministar Vlahovic uzeo za svog zamenika. likvidirane su 4 velike srpske banke. Ali 4. Jedan od njegovih najvecih grehova je to što je dok je bio na celu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon. Nepodnošljiv pritisak politicke oligarhije malo je ko mogao da podnese. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuce Deloitte Touche.. funkcioner “Telenor”. Pocetkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahovic je bio asistent Mirku Cvetkovicu za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranackog aparatcika Sašu Vitoševica. Dinkica. Cvijeticanin. pa Mirko Cvetkovic. . Dalje. Pitic.. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. Reputaciju konsultanta broj jedan. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa cela Saveza. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuce. CesMekon. Labus.12. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Ðunic.. Niz poslova na pocetku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetkovic. poslao nalog direktoru Culibrku. koju je Agencija cesto angažovala. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. U svom prvom obracanju Dinkic je porucio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. januara 2002. a ni kada su napustili državnu službu 2004. tvrdio je Cupic.

koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. Zoran Drakulic je bio ukljucen u politiku kroz finansiranje DSS. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. niti otvarao nove fabrike. Za vreme njegovog vodstva Energodata je razvila prvi domaci sistem personalnih racunara. odmah po diplomiranju. godine. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. prvo u Beogradu. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle. Vuk je roden u Beogradu 1949. žitaricama. sa Zoranom Drakulicem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoce i magistrirao je 1974.-1992. Od trece godine živi u Beogradu. VUK HAMOVIC nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. kroz prebijanja dugova razlicitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. Zoran Drakulic. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. Drakulicu. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. godine. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panica 1992. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševiceve vlasti u Srbiji. poceo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. do oktobra 2000. godine. savetujuci centralno i istocnoevropske vlade o dugovima. za bagatelu. a bio je ukljucen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. 1987. gde je imao intenzivne kontakte sa vodecim bankama i finansijskim institucijama. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini medunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. U periodu 1989. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. 1989. odakle je pokrivala Bliski istok. Kao akcionar i direktor. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodecim evropskim komercijalnim bankama. Vuk je napustio Beograd. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. Bio je uspešan sportista. koji je Hamovic podržavao finansijski. obojenim metalima. Od 1968. napustio je firmu i postao saosnivac “Ist Point Holdings”. Neki pricaju da je za vladavine Slobodana Miloševica. a otac je do smrti 2002. Nije ništa gradio. sticuci iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. Od 1982. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. U Srbiji. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. Vuk Hamovic živi u Londonu. tekstilom itd. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. Po povratku sa Kipra. Dok je nakon obaranja Miloševica bio u milosti DOS. reprezentativac a kasnije i trener plivacke reprezentacije. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatickog ogranka – Energodate. Iz ove ideje razvio se. EFT. Njegov otac bio je nacelnik GŠ JNA. profitabilna preduzeca. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate medunarodnih potraživanja. Karijeru je. . Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. 2000. godine. Njegov otac bio je pukovnik JNA. kupovao je po Srbiji. i preselio se u London. 1978. na Kipru. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. u 12 zemalja.-tih više transakcija. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama. godine živeo u Sloveniji. i uveo je mladog Hamovica u strukture svih Republika SFRJ. TIM 011. a zatim napustio taj ortakluk. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom.Zoran Drakulic je roden u Ljubljani 1953. firmu za investiciono bankarstvo. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. “Jugo-Arab”. širom sveta. do 1989. umeo je da naplati svoju podršku Koštunicinoj partiji. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. gde je pohadao osnovnu školu. Zbog rata u Libanu. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. na privatan racun njegovog oca Radeta Hamovica prebaceno 500 miliona dolara državnih para. Vuk je poceo da radi za “GML International”. plemenitim metalima. naftnim preradevinama.

preko Geneksa. Solunu. Što se nuklearnog otpada tice. Cede Kneževica iz RTB-a). . Birklinu. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanovic. Krajem 1988. Kao njeni vlasnici. Vladan Batic. prof. Milija Grujicic. Klagenfurtu. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. Radmilo Bogdanovic. da li je slucajno Šainovic postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izrucenju Hagu. . Manje problema bilo je sa izrucenjem Miloševica nego Šainovica. . dr Rade Colic dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. Direktor komercijalnih poslova RTB. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (clanovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. Njegov šef partije. a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. svojevremeno je bio nacelnik SUP-a u Boru. odbio je da potpiše nalog. vec je.Jova Miloševic. . ostvarivali su visoka primanja kao clanovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta). u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. i dalje je zvanicno ostao na toj funkciji. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije. ili bar pogone za preradu bakra. i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. pa je sredinom 1989.Dr Filimonovic iz Zajecara. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. Ist Point u Londonu.Prof. otvara nove filijale: Vest Point. . Rivieru i Glenkor u Njujorku. 2 u Srbiji. Bivši rektor. tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. do tada pred bankrotom. Kneževica i Šainovica) postao je pomocnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do pocetka 2001).Prof. .Tomica Raicevic je promenio nekoliko funkcija. postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. imao uticaj na pocetak. da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka. zadržao se na toj funkciji.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. Što se RTB-ovih direktora i ostalih ucesnika tice: . iz Amerike. . koje se odužilo preko godinu dana. Cirihu i Srbiji i otkup preduzeca. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji.Ninoslav Cvetanovic ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). ministar pravde.Kosta Prstic (kum prof. dr Ceda Kneževic je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB.NIKOLA ŠAINOVIC. a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kuci do pocetka sudenja. . Atini. Nakon ovog posla firma Mark Ric. Miloš Perovic i Zoran Drakulic i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Ric. . RTB-u taj isti koncentrat. . u Moskvi. Njegov rodeni brat Raka Kneževic (tast bivšeg ministra zdravlja. Ponovo se obraca starom partneru.Zoran Mladenovic (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munda”) postao je direktor marketinga RTB. .Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. generalni direktor. Šainovic.mr Miroslav Jakovljevic. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt. spominju se Bora i Marko Miloševic. Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. dr Rajko Vracar. u Racku. Obrena Joksimovica). jedno vreme covek br. . . nije se pitao kako je Zoran Drakulic za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu).Nikola Šainovic je meteorskom brzinom napredovao do coveka br. otvaranje privatnih banaka na Kipru. Firma “Mark Ric” ponudila je kasnije. a oktobra 2000. Ju-Point u Beogradu itd. Miki Manzalovic (do penzije. kao potpredsednik DHSS. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savicevic (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a. da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. 2 u Srbiji.Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Ric u Londonu.000 tona koncentrata bakra. Trstu. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave.

“Sartida” i “Zastave”. na Kipru. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. kao “treca ruka”.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. Vlasnik firme (Mark Ric) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. Ðunic je kao revizor ucestvovao u privatizaciji ‘Jugopetrola Kotor’. posle Glenkor i Ist Point. Šainovic i najvažniji clanovi SPS. godine u Herceg Novom. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). pod imenom Ju Point. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. i svako ko im se pridružio iz DOS. a Milan Beko poceo je rasprodaju srpskih preduzeca. Dankova supruga. Simbolicno. U takve spadaju Miloševic. nakon uvida u poslovanje odredene firme. Ocigledno nije bila u pitanju samo živa. od Ðevdelije do Banja Luke. JUL i SRS. u Makedoniji. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. . pod punom odgovornošcu garantuje za uspešnost svojih klijenata. Sve ovo. ima banku na Kipru. “Beogradska banka’. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. vodila je Akcijski fond iz Grcke i uvozila je skupu polovnu opremu. Za vreme Slobodana Miloševica. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao vecinski vlasnik Trepce. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. Zoran Drakulic stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. Osnovana je filijala Drakulicevog Ist Pointa u Beogradu. a iz revizorskih kuca “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetkovic i Jelena Milenkovic. Ðunic nije se uzbudio. “Srbi su najveci neprijatelji srpskog naroda”. uz pomoc dr Miodraga Zecevica. Vladimir Cupic je direktor Agencije za privatizaciju. supruga Mikija Manzalovica. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istocnu Evropu. Republici Srpskoj i SRJ. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. Kada je došla nova vlast. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. Kadrovi “Dilojt end Tuša” rasporeduju se na kljucna mesta: Gordana Matkovic za socijalna pitanja.predstavnik RTB u Moskvi). guverner Dinkic poslao je te 4 banke u stecaj. Verovatno je Marko slucajno našao utocište baš u Kazahastanu. Švajcarskoj. Ti isti ljudi. Borka Vucic je kontrolisala banke. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. Cak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara.000 tona bakra (oko 6. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajaci i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzecima. Pava Zecevic (sestra Žarka Zecevica). Aleksandar Vlahovic preuzima Ministarstvo za privatizaciju. cetiri najvece srpske banke (‘Beobanka’. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Ðunic je roden 1949. Ðunic je za potpredsednka vlade došao iz americke revizorske kuce “Delojt & Tuš”. Oni zaraduju. godine. Borka Vucic i direktori Jugobanke (medu kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinovic) odigrali su odlucujucu ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grcke u trgovini sa RTB. Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. . DANKO ÐUNIC. Danko Ðunic postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. Revizorska kuca. S pecatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Ðunica. Goran Pitic resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala).Seka Manzalovic. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Toncic. preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. Firma Mark Ric je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. Engleskoj.

generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zecevica. grobar srpske privrede. kao i nacin na koji je to uradeno. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Ðunica. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Ðunicem.. direktorom “Hemofarma”. kako. Ðunic je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. na primer. Iz te filijale.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. uz pomoc svog šuraka. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeca. godine. hapšenjem isluženih lopova. željni brze zarade. u trenerci i sa tamnim naocarima. Beogradski “Diloit”. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. pa su pitanje prosledili u Prag. Ðunic je prijatelj sa Miodragom Babicem. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji.. godine. Srbija nema izgleda da postane clanica zajednice evropskih zemalja. Danko zaradi i od države koja placa neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u ciju korist pakuje izveštaje. dok je Danko Ðunic pocasni predsednik. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. Nacin na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim gradanima ne može se podvesti pod normalane nacine bogacenja ambicioznih pojedinaca. takoreci bez uloženog dinara. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. Po dolasku DOS-a na vlast. vojni deo Ade ciganlije.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvecih svetskih firmi u 150 zemalja. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i . kao poznata istraživacka kuca. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Ðunicem srozava im ugled. Aleksandar Vlahovic. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. pronašao strateškog partnera u americkoj firmi Diloit & Tuš. Skoro dve decenije. a pre svih Danko Ðunic. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. . Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je pocasni predsednik. Ðunic je uspeo da osigura pozicije u svetu. tako što je kritikovao Miloševicevu vladu i odnosio državna dokumenta. hara srpskom privredom. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. To je nacin da se odbiju potencijalni kupci. Ðunic pripojio sebi. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. koji je crna ovca po profesionalnosti.. Aleksandar Vlahovic i Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. bio je dugo skrivan. Te procene ce biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. a Babic i Ðunic smenjuju se na mestu predsednika Kluba. Ðunic je zakljucio da ce mladi “strucnjaci”. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeca po tako povlašcenoj ceni višestruko isplati. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura.pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. Vlada pokušava da zamaže oci evropskim izaslanicima i narodu.. Ministar Vlahovic poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeca svojoj bivšoj firmi. Jedan od slucajeva sukoba interesa Danka Ðunica je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kuci. Kao potpredsednik savezne vlade. Ekonomski institut je 1991. ali najveci ostaju pod okriljem države. gde je Veslacki klub “Partizan”.Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. iz Ðunicevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. Siniša Mali. jer neko vreme licno nisam upucen u naše poslove u Srbiji. a tom timu prikljucio se Predrag Bubalo. ulazi u kafic “Ke pasa”. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeca koja idu na tender. uz proviziju onome ko to sredi. u senci. Mirko Cvetkovic. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. Ministar Bubalo primecen je. koju je sprovodio Aleksandar Vlahovic. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”.

Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Medunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. Grupa advokata prikuplja ovlašcenja oštecenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. nakon cega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeca. banda gospodina Ðunica uspela je da potpuno izoluje Srbiju. što znaci da je Dodik i njen suvlasnik. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujic (rodena Dedijer). postane vlasnik vecine srpskih banaka. koji bi najstariju revizorsku kucu na svetu naterali da utvrdi odgovornost pocasnog predsednika njihove firme u Beogradu. Veterinarskog zavoda. ali zbog uticaja Ðunica i Vojislava Koštunice. Baranin. Ubrzo. 1978. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeca. 1984. osiguravajucih društava i sportskih klubova. koje predvodi šef kabineta. da preda premijeru Koštunici kao Ðunicev “znak male pažnje za pružene usluge”. a od svoje trece godine živi u Zemunu. Vojinom Lazarevicem.Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast.pravno pitanje odgovornosti americke kompanije za štetu koju je ucinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. godine. Roden je 14. godine . izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. postao suvlasnik “Agroprom banke“. “Nolita”. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. Kao student. nemackih i drugih investitora. zajedno sa Draganom Ðuricem. Dragan Ðuric je stalno napredovao. Ðuniceva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i znacajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju. Ðuric je vlasnik “Zekstre”. DRAGAN ÐURIC. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog nacina. Milorad Dodik je. Vukom Hamovicem. koji je postao prepreka da Ðunic. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuce “Boska“ u centru Banjaluke. koristio zajednicke prostorije kucnih saveta širom Beograda. godine u Derventi. poceo je privatni posao u Staroj Pazovi. kupujuci tridesetak procenata državnog kapitala. pod pritiskom svog okruženja. postavio je advokata Branka Pavlovica za direktora Agencije za privatizaciju. Od samog pocetka svog preduzetništva. Zahvaljujuci premijeru Koštunici. navodno. jula 1961. BRANISLAV GRUJIC.D. Danka Ðunica. Uspela je da je potpuno opljacka. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. Zahvaljujuci bandi Danka Ðunica. Danko Ðunic je Aleksandru Nikitovicu predao dva miliona evra. U to vreme. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka.. godine. godine. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. Formalno .. smenjuje Pavlovica. Aleksandar Nikitovic. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujic. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Ðuric je roden 1954. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. postupak bi unapred bio osuden na propast. Tokom svog prvog mandata. Sa svojim šurakom Žarkom Zecevicem Ðunic je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. Branislav Grujic je Beogradanin. kompanija. Grupa srpskih intelektualaca odlucila je da u SAD pokrene postupak protiv americke revizorske kuce “Diloit & Tuš” iz Njujorka. Aleksandrom Nikitovicem. Nema ruskih. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. “Šumadije”. i tako premijer državne i svoje pare cuva u svojoj banci. sa svojom mafijom. uz proviziju za gospodina Ðunica. Vlada Srpske drži na racunima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow racuna. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. Sve je prodavala i pokupovala Ðuniceva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. Dragan Ðuric ce biti predsednik FK Partizan bar do 2010. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. Ðuric je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovica i Radomira Živanica. Osnovnu školu završio je u Nemackoj.

. tj. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujic. odgovorila je malim akcionarima. mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujic . 1992. posle pada Berlinskog zida. i da iza njih iz licnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. Brokerska kuca ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare.. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. godine. ciji je jedan od osnivaca i generalni direktor Arkadije Blank. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomocja’. Grujic istice da ga je tržišno otvaranje Rusije. 1994. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrovic. Kompanija je ubrzo postala znacajan partner mnogim svetskim velikim firmama. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujicu protivzakonita. U januaru 1985.. Ona je danas postala znacajno ime u svojoj delatnosti.. koji su pretrpeli štetu: “. Brokerska kuca “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomocja. godine. smer mehanizacija. predstavnik službe za kontakt s javnoscu je putem telefona osporio navode. pocne stvaranje nove firme.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kuci: “U tom. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove.” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuce “Stockbroker”. prva velika transformacija je 1997. tako kažete. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep.. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrovic prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujica. trgovano je na aukciji 07.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kucu s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizickim licem. sa nekolicinom istomišljenika. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. Usavršavanje je odmah pocelo ucešcem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji.. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašcenje potpisano s Vaše strane. godine. Znajuci da akcije vrede više. godine u Beogradu. godine. koje glase na moje ime. Kad brokerska kuca primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje. da tako dode do akcija mimo berze.. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. godine krenuli u akciju.d. Ona se samo nasmejala. regularno sudski overenom ovlašcenju potpisanom s naše strane. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. nigde ne piše da opunomocenik može prodavati akcije na berzi. kako bi se zaštitili mali akcionari. Posle formiranja sopstvene firme. Marta 2005. u 24.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kuci “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujica: “S akcijama preduzeca ‘Jugodrvo’ a. podstaklo da. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevicem. pokazala se kao ispravna. jula 2003. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujic “prodao na berzi”. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”. pitala sam Ivonu Petovic da li ce mi isplatiti razliku. da je protivzakonit. rekavši da su na zlonameran nacin plasirani podaci iz Bele knjige. otisnuo u privatni posao. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. koje je Ivona Petrovic u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. Zato je vecina malih akcionara potpisala izjave. slucaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze.ilegalna. a Grujic i Blank postali su dva kopredsednika. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja.diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. posle prvih preduzetnickih koraka dok je još radio u Jugodrvu. Mali akcionari su u septembru 2003.. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima. u prostorijama kompanije o cijim se akcijama radi . i Komisiji za hartije od vrednosti... koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. Od tada se. nalog za prodaju je dao Branislav Grujic. Umesto mene. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu.

prikupljene u vreme kada je Branislav Grujic bio predsednik Upravnog odbora. maja 2008. poceo je distribuciju prvih personalnih racunara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. Na zahtev malih akcionara. i zaobilazeci nezakonitosti. “Jevrosimovic je (bivši) sportaš. stonog racunara nema. godine u Nemackoj. Predsednik “Komtrejd grupe” pocetkom maja boravio je u Bostonu i najavio da ce u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. “Grujicevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. clanice “Komtrejd grupe”. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veci iznos od onog koji je isplacivan malim akcionarima. Mali akcionari nisu bili iznenadeni. “Komtrejd grupa” je na americko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. Na konkursu su ucestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”.01. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. buduci da su dva clana Komisije bili osnivaci brokerske kuce “Stockbroker” preko koje je Grujic sprovodeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. Za vreme Branislava Grujica. Stekao sam utisak da ga racunari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. Veselin Jevrosimovic. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada. U slucaju “Jugodrva”. bile su nepotpune i obmanjujuce? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. kao što odreduje zakon. informacije u prospektu. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponudac ispunio sve uslove konkursa. a 1998. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi.000 racunara za škole u Srbiji bio neregularan.1965. Com Trade Group brzo postaje vodeca IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistocnoj Evropi. Veselin Jevrosimovic. Firma cijim se akcijama trguje na berzi. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. Kao student. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije.nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. 5.” 5. Na primer. dobio je povelju pocasnog gradanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimovic izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. . direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slucaj Komisiji za hartije od vrednosti. ne malim akcionarima. kako je uobicajeno za poslovne ljude. vec drugom licu cije ime nije otkrila. VESELIN JEVROSIMOVIC. kako nalaže zakon. Ista brokerska kuca odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujica i potom prebacila novac. u Srbiji osniva ComTrade Group. Osnivanjem kompanije u Bostonu. saopštivši da nije nadležna. roden 28. uz golem rast cene nekretnina u kvartu. ne ostavlja utisak coveka koji se ugodno osjeca za radnim stolom vec u “akciji”. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. 1986. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”. prodaji njegovoj licnoj of-šor kompaniji”.2006. “Jugodrvo” nije prijavilo. mora da ima validan i istinit prospekt informacija. Širenje te kompanije obezbedice i nova radna mesta za tamošnje lokalne strucnjake. isplacivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. i da “Spinnaker New Technologies” poveca prisutnost u americkoj državi Masacusets. koji predvida da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponudaca. predsednik “Komtrejd grupe”.12.

Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. kojom rukovodi general Damir Krsticevic. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. godini.. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. kod Novog Sada. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama cinjenica da su dve firme ispunile uslove. cime je onemogucena licitacija. vrednim 10 miliona dolara. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za ucešce na tenderu bili loše postavljeni. “MP soft”. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. godine. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. dok po 25% imaju Bojan Milanovic i Andrej Jovanovic. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. godine postaje generalni direktor banke. U 2007. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovica za finansijske malverzacije.. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. Albaniji. godine. Do 1973. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanovic. Nezvanicno se pominje 210 miliona evra.“Pakom”.. Od 1968. „Pepsi“. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. distribuciju i dostavu. do 1970. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. oktobra. Od stranih jezika govori nemacki. godine. i tri godine bio je direktor za investicije. godine radi kao asistent za medunarodna tržišta u aleksinackom “Fradu”. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. medu kojima i “King ICT”. Raniji vlasnici. Hadži Antica i Ljubiše Jovanovica. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzecu „Anbo“. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije naznaceno koja je original. godine. predsednik AIK BANKA ad. Radosav Milanovic je i na celu preduzeca „Anbo“. budi sumnju u regularnost. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. godine. General Krsticevic. godine bio je direktor u preduzecu “Moravica”. a koja kopija! Mi smo bili najznacajniji pretendenti.000 racunara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. u cijem sastavu su 4 informaticke kompanije. dve firme iz Lihtenštajna. AIK banka je bila prinudena da pristupi . kada je Krsticevic poceo da radi u “M San grupi”. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). mi i “Pakom”. „Marbo“ ima fabriku u Backom Maglicu. U AIK banku prelazi 1985. medu kojima i opremanje Banskih dvora laptop racunarima.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole. a 1988. Niš Roden je 20. Od 2000. Ukupni prihodi u 2007. Za koliko novca su Amerikanci. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. To je potvrdeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. proizvodnju. kupili našu industriju cipsa. LJUBIŠA JOVANOVIC. osim fabrike u Srbiji. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. Predsednik Komisije procitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13. što je za 50% više nego u 2006. i poceo je s radom 1995. ANDREJ JOVANOVIC.5 milijardi dolara godišnje”. je tajna.000 ljudi. Grckoj. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. Ova industrija cipsa ima preduzeca i distributivne centre u Hrvatskoj. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. juna 1945. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. Antic je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju.. a raniji direktor Radosav Milanovic. Bivši direktor „Marbo“. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. godini ostvario je profit od milijardu dinara. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajednickom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. zbog cega tri clana komisije nisu potpisala zapisnik. i to bez tendera. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. koja ima obrt od 2. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate.

vec banka koja na zakonit i uspešan nacin vodi racuna o interesima svojih akcionara. Karic (Bogoljub Karic). Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševiceve diktature profitirale od neformalnih monopola. kada nismo bili u likvidacionom postupku.000 dinara. koji navodi da je vlasnik 82. Preko advokatske kancelarije Ðorda Sibinovica iz Beograda. I najpovršnijem posmatracu politickih prilika u Srbiji 1990. YU POINT (Zoran Drakulic). . AIK je lici na ozbiljnu banku. Simpo (Dragan Tomic). Krmivoprodukt (Dragoljub Markovic). Tako. neplacanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. Beograd. ili nad kojom je pokrenut stecajni postupak”. On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovica za clana Upravnog odbora. juna 2001. glavni podupiraci. iako ima mali broj ekspozitura. autobiografske podatke. naime ako je vrednost akcije bila 11. AIK banka je na dve bila prva. koja je u postupku likvidacije. nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karic. Toza Markovic (Dmitar Šegrt). a poznato je da se clan takvog odbora postaje uz licnu izjavu. Milan Jankovic. a da ja to ne znam”. Miodrag Kostic.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. poput da smo mi zelenaši. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. niti ucestvovao u radu UO. Pošto nije pozivan. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanovic “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplacivana nikakva naknada”. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlovic). MK Komerc (Miodrag Kostic). Pink (Željko Mitrovic). FMP (Nebojša Covic). Po clanu 41. Mene je neko mogao da imenuje. naveo je dr Crnogorac. ABC (Radisav Rodic). tvrdi Ljubiša Jovanovic. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila clanovi upravnog odbora. Hemofarm (Miodrag Babic). ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. Dibek (Milan Beko). Vecina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševicevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. što je Borka Vucic jedva docekala zbog problema sa likvidnošcu.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne racunajuci one bez prava glasa). saglasnost. U izveštaju se navode neki od Miloševicevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Miškovic). koja zastupa “AIK banku”. C-market (Slobodan Radulovic). Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševicevog režima kao Mirko Marjanovic. Milan Beko. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. a zauzvrat finansirale Miloševicev režim. Progres (Mirko Marjanovic). prema podacima NBJ. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanovicu. i promoteri Miloševicevog režima. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvanicen za clana UO neke druge banke. izmena i dopuna Zakona o bankama. je svega oko 5% ukupnog broja. ratni profiteri. i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodece politicke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. Jovanovica smo razrešili mesta clana UO i o tome obavestili NBJ. povlašcenih kurseva razmene deviza. vec investicioni fond”. Zepter (Milan Jankovic). Milorad Miškovic. list “Glas” je dobio pismo. 350 hiljada obicnih akcija AIK banke sa pravom glasa. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanovic). Dragan Tomic. Nebojša Covic i drugi. te da nismo banka. “AIK banka nije niciji. bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. ukoliko guverner NBJ Mladan Dinkic ne da saglasnost na njegov izbor. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. pa ni državni ili politicki eksponent. “Nikada nisam bio clan UO te banke. rekao je direktor Jovanovic. Po clanu 13. Ljubomir Mihajlovic. Kapital Banka (Ðorde Nicovic). Dmitar Šegrt. Novokabel (Ðorde Širadovic). njegove paralelne strukture i bracni par Miloševic licno. A direktor Jovanovic je. preživele Miloševicev pad. Željko Mitrovic i drugi. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke).Beogradskoj bankarskoj grupi. i to dve bitnije. i dokaz da niste krivicno gonjeni. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. Od tri liste po kojima se banke rangiraju.

rekao je Labus. kao što se i Miloševicu redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o . pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šecera sa zapadnog balkana u zemlje EU. koji imaju toliko šecera da ga izvoze u EU. Ova vest nagovestila je moguci skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. ako su kako Kostic kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šecer od repe. piše Tabloid. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. uz menadžerski posao. Nije teško pretpostaviti da se šecer uvozi i za srpske trgovce. Ta zgrada trebalo je. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. zato što se potencijalni investitor suocio sa cinjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. zaboravivši da je vecina velikih srpskih šecerana vec u privatnim rukama. pljackao je samo po nalogu države. koja je vec bila prodata na javnom tenderu grckom vlasniku. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu poceo se baviti odžacarskim zanatom. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predvidenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šecerane. na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. Dragan Veselinov. U prilog ovoj tvrdnji ide i cinjenica da je Kostic pokazao veliki interes i za šeceranu u Kovinu. Poslednjih 20 godina. podgoricke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šecera u Crnoj Gori. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šecera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. U prvom talasu privatizacije. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagradeni. Kao predsednik FK “Vojvodina”. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domacih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih politickih partija koje gube tlo pod nogama”. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. Kada je. Ima osnovane sumnje da smo neki šecer kupili od EU po povoljnijoj ceni. MK Komerc kupio je tri velike vojvodanske šecerane. Neposredno pre Kosticeve price. što je stavilo šecer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. prepakovala ga u kese od kilogram. i onda izvezla. a onda se oteo i državnom kriminalu. Miodrag Kostic pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. prema uslovima tendera za privatizaciju. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. godine uvezla 28 miliona kilograma šecera. EU suspendovala povlašceni uvoz šecera iz Srbije i Crne Gore. Kostic je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. koji je skuplji od šecera od trske. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušce”). Milan Prostran. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. ona je samo obnovljena što svedoci i o moci njenog novog vlasnika. Clanovi vlade požurili su da demantuju Labusa. tvrdi da Kostic kupuje najbolje šecerane u Vojvodini. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. ministar poljoprivrede. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. republicki ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljevic reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šecera povezan sa procesom privatizacije šecerana u Srbiji”. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da ce Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraceni preferencijali EU za izvoz šecera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvodanska šecerana uvezla šecer u vrecama.MIODRAG KOSTIC. Dakle. Medutim. Niko od naših zvanicnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. je iz dodoške familije u Vojvodinu. Ove šecerane trebalo je prvo staviti u stecaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. “investicije” ce otici ce na dubiozu! Socijalni program za zaposlene (Kostic je obecao da nijedan radnik njegovih šecerana nece biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da ce investirati. Veselinov je zaboravio. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šecera. roden u Nikšicu. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu.

Bilo je ocigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajuci nacin da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odluceno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. Proverama je utvrdeno da je firma Koprom iz Beca u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. Ta cetiri preduzeca imala su racune u banci Euro aksis. stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostic. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja mocnicima u EU. gde je racun imala i Nacionalna štedionica. Istog dana. kada je “Sablja” sekla kriminalce. Medu najvecim poveriocima su “Invej”. zatim.000 dolara.. Iza te “likvidacije”. jer tamo proizvodnja šecera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matkovic. bivši direktor Hajduka Rodic MB Radomir Curovic. a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivaniševic. Sve cetiri uplate izvršilo je preduzece Koprom iz Beca. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. Najveci kupci akcija bila su cetiri preduzeca iz Beograda. Stecajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. pa je u ovo sremacko selo poslao mašine i obezbedenje kako bi mogao da povadi repu. I Hrvatsku je potresla “šecerna afera”. Principal export-import i Dajners klub. Proverama je utvrdeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potice sa britanskih Devicanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid.000 tona šecera. Firma Pluto .. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o cemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šecer koji se izvozi u EU proizveden u domacim šeceranama. Postavlja se pitanje kako je moguce da Srbija svoje potrebe za šecerom podmiri sa cetvrtinom godišnje proizvodnje. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsic (danas predsednik OFS Subotica). NLB banka i AIK banka. Posle godinu dana. septembra 2002. Skvadra. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic postali pojedinacno vlasnici najveceg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje.” Medutim. predali su Toletu Karadžicu fudbalsku organizaciju Vojvodine. Tomislav Karadžic povlacio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. “Žitomlin”. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj kolicini . onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimic. Novac su dobili Dajners klub i Principal.45%. i pošto nemate zajednicku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. voda veternickog klana Nenad Opacic. na racun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. “Sada je šecer glavni izvozni artikal Srbije. “Dunavka”. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se. Preduzece Pima registrovano je 1995. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih racuna. “Delta agrar”. dok je novac u korist preduzeca Skvadra i Pima uplacen kao avans za robu. gazda kulskog Hajduka Džomba. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. 13. Pima. U takvoj konkurenciji zelenaša. Koletov kum. izmedu Srbije i Crne Gore. VOJIN LAZAREVIC.000 evra i dve uplate od po 600. To je bio najveci argument zbog kojeg su ga smenili 2001. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. godine. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Moraca… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igraca Vojvodine. “Šecerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja. Veselinov ce izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šecera u EU obicne glasine.istraživanom. Iz Novog Sada on je povlacio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). Miodrag Kostic odlucio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što ce sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. Ministar Milovanovic priznao je da je iz Srbije izvezeno 180.

koja takode radi puteve. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. preduzece Pima kupilo je akcije Toze Markovica. Firma Elim iz Beca osnovana je 1995. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v. U januaru 2003. Rusija Šef ekonomskog tima Koštunicine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popovic Savetnici Olivera Božic. a u kojoj rade njegovi sinovi. preduzece Dajners klub. Preduzece Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” rade na izgradnji autoputa Beograd .83%. „ABB Automatizacija” Moskva.05%. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. Medutim. Moskva.5 miliona evra.000. predsednik Branko Terzic. placeno je 41 milion. opremu i telefone. Odluka o trecoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. a osnivaci su Vladan. „Deloitte and Touche” SAD. VASILIJE MICIC. Micic je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. kanalizacije i gasovode. vlasnicka struktura Nacionalne štedionice je takva da cetiri privatna preduzeca postaju vlasnici 37% akcija. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. a država koja je svoj udeo uvecala na 37% prodajuci 2005. GORAN MALBAŠIC. koji je do 1998. Privredna komora Srbije. energetski strucnjak Dragoljub Vukadinovic. dr Stojan Jevtic. MMF.international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva.Novi Sad. „Clyde&CO“ Beograd. kao direktor je upisan Stevan Aksentijevic. potpredsednik Goran Malbašic. on gradi puteve. a deo krajem 2002. student na London School of Economics MICA MICIC. spajanjem gradevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrovic” niskogradnje. „Farman” Moskva. Fond za razvoj Republike Srbije. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. vodovode. predsednik ABB AUTOMATION. sedišta preduzeca Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. direktor Radoje Stefanovic. direktor preduzeca “Jedinstvo” iz Užica. grcka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovica i Vojina Lazarevica. gde je postao najveci akcionar.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrovic”. i koriste zajednicki poslovni prostor. Pocetkom 2003. Kupci su bili preduzeca Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beca uloživši po 2. i 2006. bio direktor Pime. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašic. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Pešcar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu.d. a Srbija poseduje 13. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamovic. Osnivac preduzeca je takode firma sa Grenadirskih Ostrva. koji su uložili 6. a uplata je vršena u septembru 2003. Tokom 2002. Posle kupovine akcija dva preduzeca postala su vlasnici po 13. a “Jedinstvo” izraduje termo i hidro izolacije. Preduzece Skvadra registrovano je 1999. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sociju. došlo je do sekundarne prodaje akcija. direktor Branislav Grujic. Koste Glavinica 8a. „Metalac ” Gornji Milanovac.2 miliona evra i 1.88%. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanovic. predsednikom Srbije Natašom Micic.67% akcija. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rodeni brat Vasilija Micica. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. udeo cetiri preduzeca koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26.2 miliona dolara. Olivera i Vojin Lazarevic. Mica. a vlasnicki udeo države pao na 10. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. direktor Srboljub Antic. a sa 3. kao podizvodaci . registrovane na britanskim Devicanskim Ostrvima. Kada je tokom 2005. predstavnik SCG Prof. Vasilije Micic postaje vlasnik najveceg preduzeca za izgradnju puteva na Balkanu.

i na desetak deonica širom Srbije. Povecanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. prvi se zapitao Mladan Dinkic. Vasilijem Micicem. i na koju je preneo poslove i opremu.. koja je od pocetka godine u vlasništvu užickih Puteva. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sociju. a akcija Putevi iz Požege. koja je vlasnik 42% akcija užickih Puteva. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija.. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Horgoš-Beograd-Požega. kaže Jarakovic i napominje da je vlasniku Vasliliju Micicu teško je da donese takvu odluku. a ako se mora. deluje kao gospodin. Poduhvati u Rusiji poceli su još 1992.” Psovka po psovka. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. Alžira. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. Menadžment kompanije na celu sa vlasnikom Vasilijem Micicem. Ohrabren nastupom svog gazde. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. Mica. Podrugljivi smešak njegovog podredenog. u napade se ukljucio i njegov podredeni. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. godine. Da li ce menadžment pristati na vecinskog vlasnika. “Šta je toliko cudno što sam ja bogat? Cim neko u Srbiji zaradi pare. “Ko su braca Micic i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Vasilije Micic je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice.austrijske “Alpina Majreder”. Pa taj Dinkic nema pojma ni o cemu. Oktobra 2006. nek nas i kupi“. pa Bogoljub Karic je bogatiji od mene!”. iako imaju ponude iz Dubaija. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nade u rukama novog vlasnika. i opaska “ma šefe pusti novinara.. „Glavna ogranicenja jesu resursi i kapaciteti“. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. a sa njim i imamo predugovor o izvodenju radova ukoliko dobiju koncesiju. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkicem. na medunarodnom tenderu dobili su užicki Putevi. „Sve to može da bude tacno“. Micic koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. direktor je užickog preduzeca “Jedinstvo”. „Vinci je tu ozbiljan kandidat. ti hoceš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkic platio da me napadaš? Što napadaš mene. Kompanija uglavnom obezbeduje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. direktor “Puteva Užice” Dušan Jarakovic: “Pitaš odakle Vasiliju Micicu tri miliona evra za “Ratka Mitrovica”? Pa. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinci i Bujik. betonjerke. Libije. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji. Vasilijev rodeni brat. mora i on od neceg da živi”. kaže Jarakovic. Ako nisi ti. Pracen direktorom preduzeca “Putevi Užice” Draganom Jarakovicem. jadnik. On je uspešan covek. Stav kompanije je da povezivanje sa jacima nije loše sa stanovišta buducnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazecoj konkurenciji... zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jarakovic. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je vec u predstavništvu u Rusiji. govori da je Srbija tužna zemlja. Ako ja krenem da se bavim politikom. menadžment užickih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni. asfaltne baze i . narodu odmah oci porastu. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. Micic je. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. Dok ne progovori. oteracu ga u politicki podrum i to mu slobodno prenesi”. skocila je više od 100%. razdrao se Vasilije cim mu se novinar Kurira predstavio. Akcije firme naglo su skocile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sociju vrednom 100 miliona dolara. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. “Šta. neprekidno se unoseci u lice novinaru Kurira. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. istovremeno.. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. direktora Jarakovica. Kompanija je posebno usmerena na Soci. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra. Vasilije Micic. uvreda po uvreda. u koji ce narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. bre. za dva dana oko 15%. Priželjkujemo njegovu pobedu. ima sopstvene kamenolome. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade.

i desetak radio-stanica.14 milijardi dolara. a tek oko 6.kompanija „JCS Koks“. za šta je prošle godine placeno oko 2. dilema i sumnji sprecava u uspehu u životu. Program “Pinka” je srpski Nešvil.. a slede ABS holding (Nenad Popovic). On gotovo i ne zna u cemu je ucestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao.. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru.. „PSP Farman“ (Branislav Grujic). u vlasništvu nemacke „Štade“. Ako je vec bio od poverenja Miri Markovic i Bebi Popovicu.naftna kompanija „Lukoil“.moskovska kompanija „Harvinter“. producirao je film „Andeli 3“. Karijeru je poceo kao basista grupe „Oktobar 1864“. „Rekord“ Rakovica . fabriku za štampanje CD i DVD izdanja. „Pink BiH“. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoce. a otvorice veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda. iako nam je Rusija dala mogucnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. „Goša FOM“ . Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema cemu da se nada. vlasnik. HTP „Putnik“ . Ne treba precenjivati Željka Mitrovica. udelio za dalju prodaju tri-cetiri nacionalne televizije. Iz svoje ružicaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. avioni. nekoliko regionalnih i lokalnih. od sramote. Svejedno mu je bilo što je u meduvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. A nije ni smeo! Svi njegovi . zbog toga što je Vasilije vecinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradnicke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. „Fadip“ Becej moskovska kompanija „Metaloruan“. Njemu. a upuceni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Jankovic Cepter. Bio bi cak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. ŽELJKO MITROVIC. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. Iz braka sa Hani Mitrovic ima dvoje dece. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrovic ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene. bili su dovoljni samo pare. Ružicasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji. „Termoelektro“ . „Metalac“ Gornji Milanovac. i fabriku žvaka.5%. Mitrovic poseduje izdavacku kucu „Siti rekords“. dok voce i povrce cine oko 7..5% robe široke potrošnje.kompanija „Viza“. Nije nikakvo iznenadenje što je Koštunica Željku Mitrovicu. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. Putevi Užice ucestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domace serije. Najvece stavke su sirovine i repromaterijal. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije.. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. U Rusiji. Van gradevinarstva. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija.. U isto vreme. muzickom urednicom kompanije „Pink“. kao nacionalnom dobru.finansijska korporacija „Metropol“. prema podacima PKS. „Target“ Backa Palanka. vode „Hemofarm“. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. kuce. Ucinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stecaj u „Rekordu“.transport. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. uprkos povlašcenom carinskom režimu za Srbiju. i radnici „Goše“.000 radnika. vec i ojadenih srpskih duša. takode ima dvoje dece. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrovic. Vlasnik je najvece medijske korporaciji u Srbiji koja ukljucuje televizije „Pink“. Mitrovic je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. Na gradevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. Niko sa malo pameti. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. „Putevi Užice“ (Vasilije Micic). dotle jednom od “Rokera s Moravu”. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovica. Željko Mitrovic nije samo gospodar srpskog neba. a u sektoru trgovine „Delta“. Užicki Putevi su jedna od najuposlenijih gradevinskih firmi u Srbiji.

Nije iznenadenje što je. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljkovic) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. ali verovatno jeste neke druge. Kad je nacuo za to. Aleksandar Lupšic je sa Manjom Vukoticem pokrenuo “Blic”. koji se u meduvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. On i Mitrovic su bili rivali oko Mire Markovic. koje je. Željko Mitrovic je zgrabio “kalašnjikov”. Zapalio je studio. nalazili se oni na ovom ili su vec na onom svetu. ako je ranije Mariji Miloševic napravio TV “Košavu”. Mitrovic je na celu patriotske estrade. Tijanic je izgubio. To je Lupšica preporucilo još više za poverljivog svetskog coveka Vlajka Stojiljkovica i Radeta Markovica. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. koji sa Cumetom asfaltira puteve po Srbiji. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. Bagzi i Kum Lukovic. a da ce mu se to kasnije nadoknaditi. Sada ne može više da placa rate kredita. Covek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. koje ce liciti na opozicione. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. pošto su postali preveliki za Srbiju. Tijanic se pokolebao. Boris Bizetic i Ruška Jakic. koji je i “zemuncima” obecavao da ce da ih vodi u Holivud. Ulicarska bistrina. Kad mu je zatrebalo još para. bio je dužan da pomogne i Lupšicu. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanovic zapeva u beckoj Operi i probije sankcije. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. Samo su obicni.drugovi i poslovni partneri dobili su metak. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki nacin uvuce. Planira da se izvuce. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da ce da puca na neprijatelje. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” cešce je boravio Vlada Budala. cije su zvezde tada bili Kleopatra. on je bio uticajniji i bogatiji. ukljucujuci i ratnog ministra Aleksandra Vucica. Svi oni optuženi su za atentat . nego režima Slobodana Miloševica. Nije Aleksandar Tijanic baš neupucen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. sa Lupšicem i ostalim Miloševicevim ljudima (Danko Ðunic). pa je Lupšic stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Ðindica kao mafijaša i švercera cigareta. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševica. koji nije bio njegov. Zoran Ðindic je pobesneo. licno poslužuju. Što je Srbija postajala razrušenija i opljackanija. Legija. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. taj Lupšic radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Becu. Iako se natcovecanski trudio. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovica. pa u tim hangarima proizvodi žvake. A kad su dolazili Cume. Vidovita Zorka. pošto su Miloševic i Mira Markovic pokrali izgubljene lokalne izbore. U bivšoj Jugoslaviji. bili su to holivudski spektakli. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. Milana Beka i Milorada Vucelica. dobio na RRA lutriji. kao nagrada Lupšicu. Koštunica je tu bio od reci. Prodavao je naftu i oružje. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i poceo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. Željko Mitrovic je krenuo da osvoji Holivud. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšica. Trebalo je unapred naoružati buduce zaracene strane. A Željko je investirao u njega. A Željko Mitrovic. Željko je tako postao Veliki Željko. Cecom. kulturni. Mira Markovic mu je rekla da je najobicnija picka. kao nacionalno dobro. Dušan Spasojevic. kao drage goste. na kome je odluceno da Lupšic isplati Mariji Miloševic pet miliona maraka za TV “Košavu”. iako je. Za razliku od njega. U vreme višemesecnih demonstracija ‘97. cak i od Bebe. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov kljucni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. Beba Popovic je organizovao je sastanak Željka Mitrovica. Pošto je sa Arkanom. inace uglavnom gledaoce “Pink”-a. On je ostao u Beogradu kao cuvar njihove zaostavštine.

Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronadene. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitovic. Kao i Ðunic. Mitrovic je i opremu koju je uzeo u najam . “osiguranje prenosivih uredaja. televizijom Pink i Željkom Mitrovicem.000 nemackih maraka. godine izbio je. sa povecanjem od cak 500%! Željko Mitrovic je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvecao za 500%. ili 800. Iz sleda dogadaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti. godine. odrekao se Bebe.. bilo je jasno da sa naplatom nece biti problema. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušicevoj ulici. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braca Stamenkovic” Mitrovic potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku.. sa ugovorenim uvecanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obracuna premije. godinu. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. Posle atentata na premijera Ðindica. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99.12. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikacevica ondašnje vladajuce partije. 22. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. Nebojša Covic je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrovic. a Željko Mitrovic se našao u narucju . i Željko Mitrovic pomalja se na površini tih “crnih fondova”. u studiju ove televizije. Tu se znaju stroga pravila igre. da ih slisti. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. ta kuca i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja. kako je to predvideno u osiguravajucim kucama. u rano jutro. ma šta se desilo posle Miloševica. Vec tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. uživo. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilicno neopranih para.12. Osiguranje je uradeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. uvecana na 2. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. Željko Mitrovic je jeftino prošao. ali na štetu gradana. godinu. požar u televiziji Pink.. pošto ih niko. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo mocniji. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuca potpisala polisu osiguranja sa osiguravajucom kucom “Dunav”. Da ne bude suviše sumnjivo. Pink televizija nije radila. godine. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001.. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba.”.5 miliona dinara. decembra 1999.. Željko Mitrovic. decembra 1999.1999. aparata i instrumenata.” Bilo je to u oktobru 1998. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. uradeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31. Šestog oktobra ujutro.5 miliona. bivši miljenik bivše prve drugarice. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa. a Željko Mitrovic omiljen u podmlatku njene partije. Po nacinu na koji je osiguravajuca kuca “Dunav” postupala. Petog oktobra 2000. za koje ne mora da zna Koštunica. Željko Mitrovic je samo vešti “stilista”. Žarko Zecevic. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. Posle Petog oktobra profesor Cedomir Cupic predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši.Koštunice. pojavio se Mladan Dinkic u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovicem. Cinjenice govore suprotno. pa je ta cena bila uvecana za 100%. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. Samo godinu dana pre bio je skromniji. osim Tijanica. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Markovic. Televizija Pink i Željko Mitrovic. kao bespravno podignut objekat. koje su želele da nesmetano vladaju. godina. nije ni tražio u televiziji “Pink”.1997. 24. a javnim igracima su dati na licno korišcenje iskljucivo luksuzni stan i hrana. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. uradene na osnovu nabavne. Bila je to 1999..i na gradevinske objekte. Mladan Dinkic. godine. Milan Beko. ali nije Vlade Budale i ostalih. ali . Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti.na premijera Ðindica. Sa osiguranikom.”.

”.od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara. Prethodno u zapisniku. Uprkos tome što je ova oprema spasena. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”. Srdanu Ðuricu.. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. iz kog ce Željko Mitrovic izaci bogatiji za skoro milion nemackih maraka. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike. pa je na osnovu toga i utvrdena visina štete. Surcina i Batajnice. Željko Mitrovic ce i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvecanoj od nabavne za 500%. Ovu drsku pljacku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrecni slucaj.nakon takozvanih oktobarskih promena.. i Koštunica je zažmurio. u selu Bošnjanu. Mitrovic je ustupao glavarima.ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža. po recima strucnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. na kraju pljackajuci se uzajamno. nekretninama. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu. gde je do tada bio pomocnik generalnog direktora za finansije. Mitrovic podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje.. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševicevih s vlasti.. U vlasništvu Miroslava Miškovica je veci deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. uslugama inženjeringa i konsaltinga. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera. Prigovor su prihvatili clanovi veca “Dunav osiguranja”. godine .do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. uvozom. ali da “nije korišcena”. izvozom. notni zapisi. Mitrovic je mogao da sprovede samo uz pomoc vlasti. Njegova Delta bavi se proizvodnjom.. Mitrovic je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni. koja je i propala pljackajuci vlastitu državu.” Milicevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo. piše da “Objekat nije pokriven uredajima za zaštitu od požara. Nakon požara od 22. a da to ona “dva lica” nisu primetila.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izradene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. decembra 1999. Miroslav Miškovic vlasnik je najvece kompanije u Srbiji. maloprodajom. Milicev beleži i nešto što bi osiguravajucem društvu trebalo da “bode oci”. distribucijom. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”.5 milijardi dolara i raste. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor. strucna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. zastupanjem stranih firmi. Kada nije bio zadovoljan programom Cume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. Ima u dokumentu jedna recenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. Završio je Ekonomski fakultet.. pa je narucila vozila Zemuna. MIROSLAV MIŠKOVIC. godine. Dakle. Mitrovic se stavlja na raspolaganje Goranu Vesicu. deset kamera i druga oprema. koji je potpisao Dušan Milicev. kod Varvarina. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. u delu “Razvoj i gašenje požara”. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zakljucenja osiguranja pred kraj decembra 2000. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. Zakon je tu postojao za humor. Cedi Jovanovicu. Potporucnik Milicev u izveštaju beleži kako su culi da nešto u studiju “puca”. . a Ljubiša Buha Cume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojcuraka. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”.. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar veceg obima”. Uobicajeno je u ovakvim slucajevima da se zapisnici i obracuni obostrano potpisuju. piše kako je “zbog vece kolicine zapaljivog materijala i visine studija od 9. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovica koji je zaradio otimajuci od države i uz pomoc države. i zapošljava 16.200 ljudi. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja.. U ovom slucaju. Veci deo novca koji je zaradio naplacivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama. predsednik DELTA HOLDING Roden je 1945.

mineralna dubriva. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji ce posle sportskog dogadaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. godine obezbedivala Miškovicevu eksploataciju šumske grade iz sremsko-baranjske oblasti. došlo je do otmice nakon koje je placeno tih 7 miliona maraka. Istog dana je otet je. Miškovic je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. proizvodima od uljarica i stocne hrane. Vec sledece godine osnovao je “Delta holding”. vlasnik banke Delta. Sibir. Vladimira Cupica.000 hektara zemlje kroz vojvodanske poljoprivredne kombinate. beogradske Obuce. Za Miškovicevo ime poceli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. u društvu ljudi iz vrha vlasti. kozmetika nivea. 7 miliona maraka. i po izrucenju “grupe gradana” od strane francuske policije srpskoj policiji. uz Hipo Alpe Adrija.. od Mirjana. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. sportska oprema nike. nije mogao sve to da finansira. motorna ulja. celuloza. bavi se i preradom mesa. Proizvodi i trguje kukuruzom. BMW. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlovic. Londonski Sandej tajms je pisao da je Miškovic svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. jecmom. Kao direktor HI “Župa”. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. Neki izvori smatraju da su na to racunali oni koji su ga kidnapovali 2001. da bi se placao manji porez. trgovinske firme Namateks iz Subotice. Milano. a novac je završio na Kipru. trgovina. Kako je dogovor bio prekršen. Miškovic je došao do vlasništva Preduzeca za puteve Beograd. a koje je Miškovic kupio. gume. granulate. U prolece 2001. Nikozija. bicikli. poljoprivrednih preduzeca Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. Miškovic je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. hladnjace. firme Seme iz Sombora. lancia. O otmici Miroslava Miškovica i danas se malo zna. Gradi multipleks bioskop. Cena njegovog otkupa. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. akumulatore i rezervne delove za bicikle. Pocetkom 1990. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. Strateški je partner s grupom Ðenerali i preko Delta Ðenerali prodaje razna osiguranja. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Miškovic imao neizmirene obaveze JSO. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzece s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. te gradovi Moskva. koja je u jesen 1995. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. pšenicom. garderoba zara i jana. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom . pecurke. banke. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. Na dan otmice. protivno zakonu. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzecu Autokomanda. Jedan od najvecih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. Miškovic je otet po nalogu Dušana Spasojevica i Mileta Lukovica Kuma. reno. ekspresno je placena. Miškovic je sve to stvorio novcem Miloševiceve države. bivši ministar policije. Dobio je. godine. otkup stoke. Logicno. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. alfa romeo. ne znaci “Delta M”. Miškoviceve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. tematske restorane i kafice. Vecinski je vlasnik i novosadskog Bazara. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih strucnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. U dogovoru oko dobiti za tu gradu ucestvovali su Radovan Stojicic Badža i Željko Ražnatovic Arkan. antifriz. kuglanu. Peking. Ivice Todorica. godine. Marko (Miloševic). a Miškovic nije platio “partnerima”. poslovni prostori. Od 2007. Otkud pare da zapocne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. Cinjenica je da državni službenik sa cinovnickom platom. i ministra policije Dušana Mihajlovica. Otmica se pamti po tome što je Dušan Mihailovic ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slucaj ne reši. sirovim i jestivim uljem. Firma Delta brokers zauzima trece mesto po tržišnom ucešcu trgovinom na beogradskoj berzi. igraonice za decu i fitnes centar. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. nego “Delta 3 M”. Automobili fiat. hipermarketi Tempo.Pekabeta i C market. prerada drveta. Marija. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovicevih firmi. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala.. suncokretom. honda. Gradu je izvozio u Grcku. Iza svih Miškovicevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. viljuškare. na primer.

cijim parama je Miškovic raspolagao. koliko je u njegovim rukama. da plati neplaceni porez. “Delta Invest”. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. Miškovic je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. Iako iz socijalisticke direktorske strukture. da radi sa Dragoljubom Markovicem. “Detmile”. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševicu pripisivano do oktobra 2000. Munjeviti uspon imperije Miškovic pocinje 1993. “Delta holding” osnovana je pocetkom februara 1991. Dok Karici. objektivno nije ni osetio. Posebne špekulativne poslove Miškovic je obavljao uz pomoc Ljubomira Mihajlovica. naucio je da za odnose sa javnošcu ima svog menadžera. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahovic optužio sve koji su posumnjali u njegov model . nema kult brojne porodice . Miškovic je nastavio. prebacen na racun Miškoviceve banke. preko Slobodana Radulovica. “Delta Internacional”. saveznim ministrom za telekomunikacije. Miškovic drži ministre. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. penzioni fond Srbije je. “Delta Auto”. “Madži”. odnosno Telekom. kao Moravac. Kada je Miloševic izgubio vlast. uz posrednicku ulogu Dušana Mihajlovica. Ostaju tajne: ko su osnivaci kompanije “Delta M”. Postojali su planovi da on postane premijer. Dolaskom Mirka Marjanovica za predsednika Vlade Srbije. poreklom iz Peci. Miroslav Miškovic zapoceo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševica i Mirjane Markovic. Samo “Deltu M”. ali najviše sa firmama ciji je vlasnik Dušan Mihajlovic. “Delta osiguranje”. Miroslav Miškovic je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševica. “Delta Agrar”. Miškovic nije davao izjave. u kome je imao 25%. Miškovic dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veca Srbije. godine i imala je pet clanica “Delta M”. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na racun “Delta banke”. “Delta banku”. Miškovic. izvršnu vlast. Niko nije osporio da su ljudi izruceni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. oktobra. kada je “Delta” pod cudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. Miškovica niko ga nije gurao u vrh sumnjivih.. godine. Kontakt sa Ðindicem ostvario je preko Milke Forcan. kada se porodica preselila na Dedinje. Miškovic. logicno je da se utvrdi koliko je Miškovic platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. policiju. teže brojnoj porodici. tužioce.CZ. “Delta Agrohemija”. da dokaže poreklo imovine. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. Miškovic je osnovao preduzece “Delta Holding”. DMD. “Delta Funghi”. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mladan Dinkic nastojao je da to prikrije i omogucio je Miškovicu i njegovim saradnicima da ga sakriju. cine “Delta In”. Kao kadar JUL-a. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronade. U stanu porodice Miloševic. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. Mihajlovic nije dao ostavku. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. kao što je to radio Bogoljub Karic sa “BK Kompanijom”. sudije. krijuci kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevacku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. Od Narodne banke Jugoslavije Miškoviceva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadicem. na primer.. Miškovic. direktora “Komercijalne banke”. godine u vreme hiperinflacije. Miškovic je dosledno oprezan u publicitetu. vlasnikom “Krmivo produkt”. kako je stvarno pocela i kako je Miškovic utrostrucio bogatstvo posle 5. kceri Jovana Mileusnica. uz odobrenje Mirjane Markovic i Slobodana Miloševica. pa pušteni na slobodu. “Delta sport” i “Delta MC”. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg nacelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. Ono što mu je razrezano. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. koji je bio koalicioni partner SPS. “Difashion”. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. Svi oni bili su i na listi osumnjicenih za atentat na premijera Ðindica. što je premijer Ðindic kasnije osporio i najavio Tadicevu smenu. nešto ispod pet miliona maraka. ali Miloševic je od te namere odustao.

jer Miškovicu ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. Zemlja je i dalje zaparložena. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. juna 2001. Glavno bogatstvo Miškovic je stekao posle 5. Tako je “Anteksolu”. preko Kolesara. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevac Beograda i Srbije. možda i zbog cinjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. Posle Petog oktobra nagadalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovica. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. a zatim “Delta banku”. koristeci težak ekonomski položaj seljaka. Miškovic je. . a Vesna Arsic instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. Zorana Mijatovica. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. dobrih i uspešnih firmi. godine. Poceo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. smišljeno. koje su imale fiktivne vlasnike. Slobodan Miloševic izrucen Tribunalu u Hagu. Miroslav Miškovic i Dušan Mihajlovic. Novac je iznošen u džakovima i uplacivan na racune “Popular banke” na Kipru i u Grckoj. Ministru Vukovicu rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Markovic. a da mu je ministar finansija cestitao? Miškovic danas pocinje da deluje kao klasican siledžija. oktobra. To je godilo Mirjaninoj sujeti. Nemanja Kolesar. On je. Miškovic je sa ministrom Borišom Vukovicem. Javnost o tome cuti. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševicevog režima je Miroslav Miškovic. Miškovic je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega isticu u javnosti. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. Kada je 28. bez uloženih para. dva bliska Miloševiceva saradnika.Dušana Mihajlovica. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovica u “Pekabeti”. šefa kabineta nacelnika RDB. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. on ceka bolja vremena da zemlju preproda . priredili su veceru u restoranu Miškoviceve “Delte”. U vreme Miloševiceve vladavine. Mladan Dinkic morao bi da javno progovori o Miškovicevim kvotama i dozvolama. kome se trag gubi u Iraku. Poslednjih godina Miškovic je. koji nije viden u Evropi. menjaju svoja kola uz simbolicnu doplatu kod Miškovica. ubacen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Ðindicu. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mladana Dinkica. Entoni Monktona. i vecinu pripadnika “sedme sile”. Onda je otvorio svoju banku. ukljucujuci i neke PR strucnjake. ali je oteta od Miškovicevih dželata. šefa poslanickog kluba DOS u Skupštini Srbije. Miškovic i Mihajlovic nazdravljali su izrucenju bivšeg predsednika SRJ.Mira. a posebno kako je i za koliko Miškovic prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. Kada su ga Miloševicevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. Marija i Marko. Posebno je Miškovic uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. kao najjeftinijom robom”. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znaci . kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. Ti racuni glasili su na kiparske ofšor firme. Miškovic je licno docekivao goste . Mijatovicevog sestrica. a Miškovic je gazdi Slobi davao do znanja da je samo cinovnik. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. Pojavio se sa nizom velikih.privatizacije. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuce. jer je preko Miškovica obezbedivao sredstva za rad ove organizacije. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplacuju taj novac. Miškovic je bio uspešniji od “Geneksa”. Boru Galica. predsednik kompanije “Delta”. I najzad. Cedu Jovanovica. poucen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovica Peconija. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. zamenika nacelnika Resora državne bezbednosti Srbije. Njegov covek. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD.

generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . zajedno sa grupom partnera koje su cinili Zoran Vujovic. Kada je Mladan Dinkic posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru. na tri zavisna preduzeca. kupio je Fabriku maziva Kruševac. blizu Novog Sada i Zrenjanina. bivšeg direktora “Požarevacke banke”. UO FK Partizan predsednik.735. Milo Ðuraškovic. Dragan Vasiljkovic (kapetan Dragan). a preduzecu “DELTA M” 659. godine preduzecu “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemackih maraka u gotovini. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. koje je privatizovano. vecinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Ðuric. “Bigz graficko preduzece” je još uvek društveno preduzece jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara.66 u današnjim evrima. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštecen. tajkuni na celu sa Miškovicem ponudili su mu da radi za njih. Tomislav Karadžic potpredsednik Dragoljub Vukadinovic. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivicna prijava protiv Dinkica. što se nece desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. Beogradski izdavacki graficki zavod. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovicic. Miroljuba Labusa. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitica. podeljen je 29. Dinkic je ugasio cetiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. BB COBU davala naloge za uplatu na racun mnogih srpskih firmi. Raško Moskovljevic. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slucajevima nalozi glasili na “Hemslejd”. omogucio 1992. Miškovic ni u ovom slucaju nije seo na optužentcku klupu. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizickoj deobi. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradovic predsednik je kompanije. pomocnik direktora preduzeca “Dipos” . predsednik Holdinga “Metalac” G. Tužilaštvo ceka da je aktivira. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzecu” 1. Žužul je kupio samo 2. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradovic). vodeceg snabdevaca Srbije sirovom naftom i derivatima. Dragomir Petrovic i Saša Jokic. direktor SCP. Jedna od najvecih izdavackih kuca u SFRJ. Na aukciji.195 kvadrata. kao naslednik holdinga. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca.482 kvadrata na trecem spratu višespratnice BIGZ. Mladena Spasica i još cetvoro aktera zataškavanja krade para. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIC. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Miškovic. jer je. posle NIS.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajic. prvi asfalter Srbije. po kome je “Bigz grafickom preduzecu” pripalo 18. formiran je Golf Centar u Žablju. GOJKO MUHADINOVIC. Trece tuženo preduzece je “Slovo”. time i njegov “Bigz pablišing”.sadašnjeg predsednika Kipra. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzece koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljevic za 220 miliona dinara. novembra 2002. novembra 2002. izmedu ostalog. pa rukom prepravljani na “Delta banku”. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001.433 kvadrata. a medu njima najviše je bilo Miškovicevih. RAŠKO MOSKOVLJEVIC.Avia” Radovanovic Bojan. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko.

koji pojedinacno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazecim multinacionalnim kompanijama. Obrnut primer imamo u Sloveniji. Slicno se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. koji su važili za domace distributere. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. Na domacem tržistu privatni trgovci ucestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. To i te kako osecaju medunarodni finansijski akteri-banke. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na medunarodnom tržištu nafte i derivata. proizvodima i uslugama. generalni direktor i vlasnik “SMB . vecinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petricevic. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugorocne strategije poslovanja na naftnom tržištu. koji posluju na domacem tržištu. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. u Srbiji. . bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. svih preradivaca sirove nafte u Srbiji. zbog cega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. posle 2000. od strane vlasti. godine.M. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojeceg domaceg kapitala i inostranog investitora. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovica.prerada. Podsecamo i na nestašice derivata u prolece prošle godine i probleme. proizvodnju i preradu sirove nafte u domacim rafinerijama. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. imaju velike šanse i njihova buducnost je sasvim izvesna. iznose cca 150 miliona americkih dolara. otvorio kompaniju i u Srbiji. To oseca novi vlasnik Beopetrola. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. Crnoj Gori i BiH. vec i direktan gubitak od preko tri miliona americkih dolara. vec je traženo da prethodno zadovolji i uslove. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih medunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. na najatraktivnijim lokacijama. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom.Miroslav Ateljevic. vlasnik i direktor firme “Akmer . generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Mitar Nikolic. Pocetni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. Svedoci smo iste prakse.” Švajcarska Predrag Ðurovic. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile znacajan broj benzinskih stanica. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskracen. Ukupni gubici. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugorocnog karaktera. koristeci sa jedne strane domace resurse. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. naše pumpe. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. kao predsednika Pemed Group Ltd. Razlog: nesprovodenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inace tu uredbu sami doneli. Petrobart – AVIA je u 2005.gradnja” Radule Karadžic. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. opremom. da bi od 2000. bez validne dokumentacije. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. dostignu vrhunske svetske standarde. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškic. u nameri da proširi poslove na region jugoistocne Evrope. a ostvarili smo samo 50% od toga. posebno u poslednje dve godine. To je veliki minus kada se u Srbiji istice. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica ukljucenih za kratko vreme u našu mrežu. ozbiljno su ugroženi. gubitke je inkasirala i država. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica. jer je ostvaren znatno manji promet tj. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babic Duško Jovanovic. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. godine. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. kada je INA. Mi smo. Cilj nam je da u 2006. To je izuzetan kapital. u ovom slucaju Petrobarta.000 maloprodajnih objekata. Pored ovoga. otvorenost i regularnost .

Epilog ce biti neminovno štetan po sve – potrošace i privredu. Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve.000 ljudi i posluje u Srbiji. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. koje zapošljava 200 radnika. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. Clan je DSS. Od 2000. otkazuje godišnju preradu u domacim rafinerijama i traži uvoz derivata. i predsednik je i osnivac fonda “Slavijanski”. Rusiji i Kini.tržišta za inostrana ulaganja. ali istice da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. jer nece ispuniti poslovne planove tj. i po državu koja ce na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. godine. Bilo je i pameti i kapitala na domacem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. Bujanovacko preduzece “Lagado”. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. godine on i njegov tadašnji šef odlucili su da krenu u privatni posao. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. koji su uz pomoc stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. isuviše vremena je izgubljeno. beležice i dalje gubitke. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. po naftne kompanije a posebno preradivace i trgovce. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. strucnog tima za razvoj bilateralnih odnosa izmedu vlada ove dve zemlje. Neko vreme bio je na celu FK Partizan. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. Što se tice modernizacije rafinerija NIS-a. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. . završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. Autor je više od 30 naucnih radova i dve knjige. pre svega preradivaca nafte. 1992. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. NENAD POPOVIC. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. osniva Istocnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. Od ruskog patrijarha Alekseja. Jedan je od suosnivaca i potpredsednik Srpsko-americkog centra. dobio je posao u Moskvi. godine u Tuzli. Pokrice i priznavanje realnih troškova proizvodnje. a 2005. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira izmedu SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. U obrnutoj situaciji. jer na pumpama nece biti dovoljno goriva. predsednik ABS-HOLDINGS Roden je 30. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. na teret nafte privrede.” SLOBODAN PETROVIC. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. bio je kategorican u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. koji danas zapošljava više od 5. Dolazeci na tu funkciju. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato strucnim ljudima u NIS. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. ni jednom od aktera na domacem naftnom tržištu nece padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. Poznat je kao humanitarni radnik. a sa šesnaest godišna postao je najmladi republicki košarkaški sudija. septembra 1966. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. Verujemo da ce kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. potencijal i kapital. i ekonomicno poslovanje naftne privrede sa druge. Na njegov predlog. možemo da naslucujemo. Šta ce za domace rafinerije znaciti ovakvo ponašanje. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. Imamo vrlo ambiciozne planove. 1994. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. ciji je cilj razvoj regionalne saradnje. a od 2001. Lukoil za 2006. mora važiti i u naftnoj privredi. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. Popovic u ulaganjima u jug Srbije vidi nacin za rešavanje problema u tom regionu. na cijem je celu bio dve godine.

Oženjen je i ima dva sina i cerku. Oktobra 2003. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”, Pjotra Prjanišnjikova, sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovicem u glavnoj ulozi. Clanak “Verzije” razoblicava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovica ucinilo uglednim širom sveta, a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”, nego i kao partner. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpaticna coveka, koji su se predstavili kao Nenad Popovic i Miladin Randelovic. “Teški biznis put” u Rusiji, koji su prošli ovi državljani Jugoslavije, bio je veoma upecatljiv. Po njihovim recima, sa njima su imali cast da rade takve kompanije kao “Mark Ric AG”, “Euramin”, “Koalco”, “Mark Ric investments AG” i “Trans vorld grup”. Kao što je normalno u ruskom biznisu, kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Autor piše da su se Popovic i Radenovic u fabrici silicijum gvožda, bez koga ne može da se dobije celik, pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. Nisu došli “praznih ruku”, vec sa predlozima i privlacnim obecanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za racun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude, pa su Popovica i Radenovica prihvatili za ravnopravne partnere. Pojacanje sa stranim pasošima bavilo se više licnim nego problemima proizvodnje. Paralelno s obecanjima, dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”, kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajucih akcija jednog od najvecih preduzeca crne metalurgije. Odmah posle toga prijateljske reci zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se necemo mešati u upravljanje kompanije, a vi cete nam za to placati 50 odsto dobiti preduzeca”. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popovic i Radenovic su našli i kompanjone - sunarodnike Gorana Malbašica, Nebojšu Vlahovica i Branislava Medakovica, pod zajednickom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Ceboksari”, koja pokušava da ude u preduzeca ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije, sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slucaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeca u sudske sporove. Vrlo cesto kao takvi pojavljuju se bivši sitni cinovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik, nego se prilicno dobro snalaze i u našim zakonima, ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog cinovnika i rukovodioca preduzeca, pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. DRAGIJANA RADONJIC PETROVIC, predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rodena je 1.10.1970. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Karijeru pocinje u Beogradskom eskontnom centru 1995, a posle dve godine prelazi u MK Komerc, Miodraga Kostica (u zvanicnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Arandelovac, clan Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin, FK Partizan, i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika, kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. Pohadala je konferencije “Euromoney”, radne grupe EBRD, i berze i druge institucije u inostranstvu, u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. Ucestvovala je kao predavac, moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Milocerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu, i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. Vecinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Arandelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac, a Centralni registar hartija od vrednosti, jedini nadležan da proglasi vlasnika, cuti. Istog dana, kad je to desilo, Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona, ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. Predsednik Komisije Milko Štimac uvece je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili, mada bi to, prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije, bilo uputno. I u

ovoj prici jedan od aktera je Milan Beko. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponudaca za kupovinu arandelovacke punionice minerlane vode, investicionog fonda FPP Balkan iimitid. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda vec samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. U ulozi savetnika Beko se, potom, pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije, koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin clanovi Miškoviceve porodice i Bekove inostrane firme. Interesantno je da se u Luksemburgu, na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduce firma Nordfin, preko koje je prodat C market. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je, kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznacio Goran Mrda. Time je, upozoravali su strucnjaci, pred svršen cin doveo sve ostale male akcionare. Taj isti covek je sada clan Upravnog odbora Luke Beograd. Agencija za privatizaciju je, izgleda, dobar rasadnik specijalnih kadrova jer, i Vuk Delibašic je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners, koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. Interesantno je, takode, otkud Goran Mrda na funkciji clana Upravnog odbora kompanije Novosti, gde je Beko, kao i u slucaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. Zvanicno, vecinski vlasnik Novosti (63,5 % akcija) nije Miškovic vec firme Štadluks i Ardos. Pored clanova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrda , kao predstavnik Milana Beka. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. To je 14. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji, a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostic i direktorka brokerske kuce MV investments Dragijana Radonjic-Petrovic. Direktor Društva je Goran Mrda, bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i clan UO Luke Beograd, ciji je suvlasnik Beko. Brokerska kuca MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda, a ne da bude jedan od suvlasnika, izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjic-Petrovic. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14,24% te kompanije. Dragijana Radonjic-Petrovic je kao fizicko lice kupila 60, odnosno 0,8% akcija Novosti. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore, ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao, ali da uskoro to nece biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”, rekla je. Ta brokerska kuca kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima, i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. OBRAD SIKIMIC, predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. Obrad Sikimic je roden u Beogradu 1961. godine. Završio je Višu turisticku školu u Beogradu. Pocinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982, da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. U meduvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. „Dajners klub” Beograd je 2001. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”. Izabran je 2002. godine za predsednika odbora za karticarstvo u Privrednoj komori Srbije, i za potpredsednika Americke privredne komore Jugoslavije. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”, registrovana u Becu, postala vlasnik 37,1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”, “Pima”, “Principal” i “Dajners klub”. Ova dokapitalizacija izvršena je preko racuna NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi, ciji su suvlasnici Vojin Lazarevic i Vuk Hamovic. Dana 13.09.2002. firma “Koprom”, ciji su osnivaci firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”, a direktor Jovanka Lajtfut Ivaniševic, platila je po 600.000 evra na racun “Principala” i “Dajners kluba” za

dokapitalizaciju firme, kojima su kupljene akcije NŠ. Kao jedan od upravljaca i osnivaca “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimic. “Napominjemo da se Obrad Sikimic, kao suvlasnik preduzeca “Pincipal” i “Dajners”, vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. Najveci akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. Vlasnik EFT, Vuk Hamovic izašao je pre tri godine iz ove banke, a Vojin Lazarevic je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije, kao Toplica Spasojevic (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimic (Dajners klub). Akcije ove banke imaju i Erste banka, Hipo RS, Nacionalna banka Grcke, Univerzal banka, NLB banka... Decembra 2006. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popovic. Podpredsednici su Dragan Vasiljevic, Nebojša Vujovic, Dragoljub Vukadinovic i Dragijana Radonjic Petrovic. Clanovi upravnog odbora su: Radomir Antic, Maks Vinterfild, Miroslav Ataljevic, Obrad Sikimic, Dušan Stupar, Igor Milanovic, Bojan Radovanovic i Ratko Zatezalo. Vec u junu 2007. Nebojša Vujovic, Obrad Sikimic i Igor Milanovic podneli su ostavke na clanstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlucili jer se ne slažu sa zakljuccima Skupštine FK “Partizan”. RANKO SOCANAC, genaralni direktor NELT Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovica za predsednika kluba. Danilovic je imenovao i upravni odbor kluba, koji sada cine: Vlade Divac, Dragan Todoric, Mladan Šilobad, Živomir Novakovic, Ðorde Colovic, Budimir Krstovic i Ranko Socanac. Potpredsednici su Ðorde Colovic, Živomir Novakovic i Andreja Mladenovic. TOPLICA SPASOJEVIC, predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojevic, predsednik FK „Crvena zvezda“, predsednik ITM „Group“, Udruženja korporativnih direktora, clan Upravnog odbora kluba „Privrednik“, guverner u Privrednoj komori Japana, potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije, clan predsedništva Saveza ekonomista Srbije, poslovni covek 2006. godine, jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji, ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. Toplica Spasojevic roden je 1956. godine u Svilajncu. U Beograd dolazi na studije ekonomije, koje završava 1980. posle cega se, aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Od 1981. godine do 1992. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanovic bio predsednik UO), gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. 1992. godine sa kolegom Sinišom Rakovicem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodecih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope, poslovima urušene Jugoslavija komerc. ITM grup ima, prema izveštaju revizorske kuce Dilojt end Tuš, godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvecih svetskih robnih marki, brokerskim poslovima, konsultacijama, poljoprivrednim i drugim delatnostima. ITM je jedan od clanova konzorcijuma osnivaca TV Avala. Osim u Srbiji, „ITM” ima cerke firme u Austriji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Makedoniji, Kipru, BiH i Crnoj Gori. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija, a vlasnik je i brokerske kuce “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”, “Sinerdži” i “Ros saut ist”, firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka, koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. Kada je Dragan Stojkovic otišao, a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojevic, što se povezuje s željom Delte i Miškovica. Toplica Spasojevic je od 1994. vlasnik firme ITM. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije, ali se proculo da je predstavnik Miroslava Miškovica, koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevica). Miškovic je zamoljen da odustane od toga, pa je Spasojevic došao na celo Zvezde. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki, koju ekskluzivno zastupa Delta.

IVAN STANKOVIC, predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIC, direktor HEMOPHARM GmbH, Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. kao dvoclano društvo. Osnivaci su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara, koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stankovic. Na taj nacin je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”, Akcijski fond i PIO fond imaju 40%, a kod malih akcionara je 7,52%. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. Trgovinski sud u Beogradu je 27. februara 2006. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otudenje i opterecenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”, uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. marta 2007. godine Nikolu Dobrijevic za privremenog upravnika deonicarskog društva “Trudbenik konzorcijum”, ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da ude u ovu firmu, da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji, pa godinu dana ne može da se spreci dalje uništavanje akcionarskog kapitala. Ovakav nacin kupovine akcija, odnosno udela, dugo je osporavan, pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. Odluka, medutim, ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da ce se politi benzinom, a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”, u Agenciji za privredne registre, namerno promenio sedište firme. Kljucne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. Njih ne zanima proizvodnja gradevinskog materijala, cime se “IGM Trudbenik” bavi, vec samo da preuzmu 100 hektara gradevinskog zemljišta preko puta Višnjicke banje ciji je korisnik ovo preduzece. Glavni je Nikola Stankovic, potpredsednik “Hemofarma”, koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi, na opisani nacin, akcije “IGM Trudbenika”. BRANISLAV STOJAKOVIC, generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. Stojkovic je od 1989. godine ušao privatni biznis, od kada se bavi prodajom nameštaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobracaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljevic i više direktora Aerodroma Beograd osumnjicenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzece za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivicnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovica, zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa, bivšeg pomocnika gen. direktora Aerodroma Sladana Ikovica i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Ðordevica”. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popovic, vlasnik i direktor preduzeca “Eurosalon” Branislav Stojakovic, direktor preduzeca “Termoenergo inženjering”, Jovan Ðenadic direktor preduzeca “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišovic, zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Buncic i direktor preduzeca “Abies sistem” Predrag Vukovic. Citavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma, generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljkovic, koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartcika-lopova, pod zaštitom Mladana Dinkica: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju, uocio sam, pregledajuci dokumentaciju o investicijama koje su u toku, da su investicije za VIP salon isuviše velike. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u, UBPOK-u, da ispita te navode”. Stojkovica istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. Slican model, prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama, primenjen je i pri opremanju BIA, za vreme Radeta Bulatovica, samo što je, zbog blokade racuna Evrosalona, isporucilac bila Stojakoviceva firma Evrolak.

lekarom dermatovenerologom. Oženjen je i ima dvoje dece. cetiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Panceva. do 1990. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. do 1988. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševicima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”. Oženjen je Vericom. na kom je diplomirao 1973. a u Somboru prati utakmice Radnickog.2008. Medutim. gde i danas živi. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. a planiraju da kupe pancevacku Azotaru. godine zaposlen je u preduzecu “Univerzal” iz Beograda. a u fioke smešta zalihe slatkiša. bliži nego njenom mužu. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. voleli se i pazili. godine u Krajišniku. i krace vreme bio je u fudbalskim telima. a slucajno ili ne. Rade je bio veoma blizak Miri Miloševic. Radomir Markovic i Dušan Stupar. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu politickih nauka u Beogradu. kada je Slobodan Miloševic sa cela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolica. direktora firme “Univerzal holding”. “Delta broker” i fizicko lice Dušan Petrovic medu deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Panceva. u banatskoj opštini Secanj.Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Muškovic kaže da je sa Branislavom Stojakovicem provela “13 magarecih godina”. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. Šetku prvi generalni direktor iz . kao i trgovinskog preduzeca “Tamiš” iz Secnja. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Stupara i Bore Miloševica koji je od 1992. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevica vodili su Marka u lov. a od 1997. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. 06. preduzeca za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Indije. Od 1990. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. od 1997. a od 1988. koji mu je bio komšija na Banjici. DUŠAN STUPAR. Beograd. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . Nakon osnovne škole u Jaši Tomicu i gimnazije u Zrenjaninu. Iako starijeg Miloševica nema na spisku akcionara.D. RADE SVILAR. indikativno je da je Stupar fizicko lice sa najvecim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. ima dva sina. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pancevo. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Curcica.prolaze samo oni koje ona propusti. nacelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeca u Srbiji. godine. Tako su “MV investments”. Borislav Miloševic i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. “Citadel sekjuritis”. Njih dvojica preko Dušana Stupara. gde je od 1990. smenjen je i Stupar.10. Dušan Stupar je roden 1947. brat i sin Slobodana Miloševica. “Univerzal holding” ima vecinsko ucešce u kapitalu nekoliko preduzeca po Srbiji: ugostiteljskog preduzeca “Kaštel” u Eckoj. Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji cas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). kao i neka putarska preduzeca u Vojvodini. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti.secka voce i pravi camcice od kajsija i jabuka. Mnogi u firmi bi do direktora . Borislav i Marko Miloševic. a rezultat je udeo Bore Miloševica u vlasništvu “Univerzal holdinga”. godine. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. Zaljubljenik je u fudbal. jer je bio blizak poraženom taboru. godine radio je u Republickom MUP-u. Miloševici su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeca u Vojvodini. vec kontrolišu ovo jako preduzece za unutrašnju i spoljnu trgovinu. Od 1973.

septembar 2003. Izbor za predsednika “kuce fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajica. direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIC. Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahovic. vlasnik kiparske firme „Kapa star“. plativši oko 350 miliona dinara. Ljubiša Mitic (“Tigar”). Miroslav Miškovic (Delta). Radenko Marjanovic (“Knjaz Miloš”). Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. Karadžicu protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazeceg Miljana Miljanica.. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. NEBOJŠA ŠAPONJIC. po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. Miodrag Kostic (“MK komerc”). A onda je sve krenulo korakom kornjace. Milorad Savicevic (“Geneks”). u kojoj znacajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“.Srbije na celu Apatinske pivare posle Radeta Svilara.. koja se bavi proizvodnjom toalet papira. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanica. ciji je bio “veciti” predsednik. pa tek onda na red dolazi izbor prvog coveka FSJ. godine Prvobitna izborna procedura za 32. od tela romboidnog oblika. Dalje. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. Slobodan Dragicevic (DIN). sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”.2000. Džajic je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. Rade Svilar (“Apatinska pivara”). Nikola Pavicic (“Sintelon”). “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanicno priznaje”. Šaranovicu bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. Gojko Muhadinovic (“Topola”). Svojevremeno.12. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranovic. Ucinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. Dmitar Šegrt (“Toza Markovic”). ali se (ne)ocekivano. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji porucili Miljanu Miljanicu da se mane “coravih poslova”. da obecanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine.. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“. sa najvecim domacim privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. maramica i slicnih artikala.državnog. Na jugu se nisu opredelili. Tomislava Karadžica i drugog .. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za celnim covekom u FSJ iz njegovih redova. Dragan Kostic (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Ðuricic (“Hemofarm”). izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve nacine želi da postane fudbalska vlast. Slobodan Radulovic (“C market”). Ljubomir Mihajlovic (Komercijalna banka). salveta. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša cute. Delegaciju privrednika cinili su Bogoljub Karic (BK). nazivaju ga “Jelence”. 26. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Curkovic. Protivnici Svilara isticu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. vec zbog kase. U ovoj izbornoj kampanji vanstranacka organizacija “Otpor” nece imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. jednog . Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. 7. predsednik Upravnog odbora kluba. ukljucujuci „Jafu“ iz Crvenke. predsednika FSJ bila je predvidena po ubrzanom toku. Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata. odnosno 10 puta više od pocetne aukcijske cene. preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. Ljubiša Jovanovic (AIK banka). Radeta Svilara. Mica Micic (“Jedinstvo” Užice). na severu je “mrtva trka” dva vojvodanska biznismena. Dragomir Tomic (“Simpo”). Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv nacin došli do novca. Koliko je Šaranovic duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”.000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju . bez njegovog licnog pristanka.privatnog. ministar trgovine Slobodan Milosavljevic i direktor Uprave carina Aleksandar Krstic. predvodenih premijerom Zoranom Živkovicem i potpredsednikom Vlade Cedomirom Jovanovicem. direktora “Apatinske pivare”.

NENAD ŠARENAC. .god.god. “Dao sam joj novac bez problema. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeca potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica.d. godine. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom pred Cetvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem.2006. u Beogradu. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog coveka „Delte“. Ovo preduzece kupio je „Univerzal holding“ ad. Beograd. predhodnom kupovinom deonica. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponudaca“ za društveni kapital kompanije Novi dom .god. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeca u Srbiji sve moguce.V.2006.. Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. I pored cinjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upuceno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje.). Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic. zvani Tender za prodaju kapitala. nastavlja se ucešcem Kompanije „Simpo“ a. a koja je imala poslednji sastanak 02. cija se vecina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu.12. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora). “U sefu sam imala oko 105. još 1998.11.d. Na sudenju Nemanji Kolesaru.000 evra.prvi cin. a za ostatak sam pitala Šaranovica. zvan pokušaj otimacine vrlo vrednog objekta od preko 2. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeca „Tehnopromet“ a. uspešnim preduzecima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju. zapoceo je saradnju sa Heinekenom 1990.000 evra za gradnju kuce.d. Ivana mi je vratila dug”. koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. Šaranovic je ranije radio kod Miškovica.d. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi vecinski vlasnici. Tu se.„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov.d. na ocigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. Kulise kupcima. inace njegova drugarica.2007.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona ocigledno ima više. gde je preko 700 fizickih lica postalo akcionar „Novog doma“ a.01. od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na ocuvanju pozicija jednog od najvecih svetskih brendova na tržištu Srbije. kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani. Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara.12. vlasnici Aleksandar Vlahovic i Danko Ðunic . direktor UNIGROUP. vlasnik Neregelia trading limited Kipar . svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic. preko puta crkve Svetog Marka. odigran je još u septembru 2005. generalni direktor kompanije Heineken Import doo.. cijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani. niti pozivani da u odlucivanju ucestvuju. pa i na silu.2006. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne ucestvuju u ovako režiranoj predstavi: . Nedokucivo je .god.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjic. Posle dve-tri nedelje.000m2.konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: .drugi cin predstave.. a završava njenim izlaskom 15. rekao je Šaranovic. ova praksa se nastavila i 16. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjaca (u kom je trenutku bio „Simpo“).god. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru.000 evra.centra papirne industrije. u konzorcijumu. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeca Kane Export-Import. koju poseduje još od 1966. koji je poceo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „mocnih“ firmi.god.god. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. vec je preduzecem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200. .

000 dolara za izgradnju novog preduzeca u Srbiji. a “La meson” je dao strucnjake i odao tajnu proizvodnje.treci cin predstave zvane „Privatizacija“ pocinje potpisom Ugovora. oslobodi radnika bez da to košta. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju. objavljeno. ili ovaj: „Najbolji lopov najbolje zna kako da organizuje ostale lopove“. Tomic je odlucio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzecem dok „mocni“ kupci ne dodu u poziciju da to mogu i po zakonu. godini procenjena na 80 miliona evra. ionako jeftino placeno preduzece (17. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeca „Eki investment“ koje je ucesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. pocetkom aprila 1990. KRAJ PRVOG DELA Prigodni aforizam za opštu upotrebu glasi: „U državi u kojoj vecina krade najveci ugled uživa najveci lopov. .godine). godine.. iako su po socijalnom programu. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od cetiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašcenja sprovode šta im se cefne. vec se izvršavaju nalozi novih vecinskih vlasnika. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26. “Simpo” se obavezao da ce da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo. izvršava naloge maminog sina. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju.II Deo DRAGAN TOMIC.04. sa 01.2006.09.2007. S Borkom Vucic predstavnici “Simpa” otputovali su.07.09.15mil evra za 70%) sa preko 36. koju je zastupala gospoda Vucic licno i koje je. Dragan Tomic uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem cija je vrednost u 2002. godine. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da predu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra. a nastavlja se periodom od cetiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a. Vodeci kompaniju cetiri decenije. a sve iz „viših“ interesa. Pri tom.2006. “jer su tamo manji porezi”. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomic je roden u Žbevcu 1937.produženje roka za ponude na tender: prvo. neobjavljeno. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. jer u ovakvoj konstalaciji „mocnih“ kupaca. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je pocetkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahovic. U svojoj 29-toj godini. vec tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora. . a sve zajedno sa direktorom tog preduzeca Popov Andrejom. trebalo da obezbedi 130. u Nikoziju.“. dužni da isplate otpremninu od 250 evra. koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. koji su isti „kupci“ potpisali. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. sa 15.500 ljudi. i drugo. prema slovu ugovora. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . na 29. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu. dok su ovde jasni licni interesi da se..09.000 m2 u Beogradu). ali tek po danu ispunjenosti uslova. Na preduzece u Nikoziji . sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogacarevic”. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30.2006. Napravljen je ugovor izmedu “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. 1967. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju. stvarno se može pohvaliti „transparentošcu“ (providnost).09. na 01. u kome je zaposleno preko 6.Cyprus investment and finance.d. a srednju ekonomsku u Vranju. više ne upravlja ni generalni direktor.

Dragana u Švajcarskoj osniva. Ali. avgusta 1997. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. I slagali ga. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomic je pustio pricu o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. Deset godina fabrika. Branka Stankovic. rodaka Dragane Tomic. što je nekih šet miliona dolara. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. video da se srpski partner pravi lud i ne uplacuje ni dolara na njegov racun. kulturno zatražio svoj deo profita.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuce. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomic. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeca s Miroslavom Miškovicem. Tada je izjavila: . udata je za njegovog sina Gorana. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovica. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”. rekla je Veselinovic i dodala da ce narocitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. a Džordžis na Kipru cekao svoj deo kolaca. i firmu “Food industries”. obrazlažuci spajanje. ako vas interesuje ko je vlasnik . Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaceno dovoljno novca na racun. pravila je stvari od bambusa. hrvatske i srpske proizvodace.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj cokoladi koja je najbolja u zemlji. Kao ovlašceno lice. Posle dve-tri nedelje. u nastupu na tržištima obe zemlje. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomica i “Simpo” sudu u Beogradu. bilo je reci i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. LUKA BEOGRAD a. Goran. posle nekoliko godina. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. Na sudenju Nemanji Kolesaru. Uplatili su mu samo 90. koja je smeštena u Bujanovcu. . Vlasnik “La mesona” opet je. IVANA VESELINOVIC.d.” Simptomaticno je da je i 1997. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. Vecinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”.stavljen je katanac. familije Tomic. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. Umesto da negira. „I Delta i Agrokor brane domace proizvodace. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac.000 evra. Ali je Vladimiru Arsicu. a trebalo je. šaranovic je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Ðindica optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševicem. Ljerka Puljic je istakla da dve kompanije vec podržavaju svoje partnere. naravno. rekla je ona. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. a za ostatak sam pitala Šaranovica. to bilo u dubokoj ilegali. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplacenih dažbina. izletelo: “Završena je prva faza fabrike cokolade i uposleno je 60 novih radnika”. Prvo je u Beogradu 1997. svedocili su Nebojša Šaranovic i Ivana Veselinovic. inace njegova drugarica. u nerezvijenom delu Srbije. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. nadgledao je proizvodnju. “U sefu sam imala oko 105. “Simpo” ih je prodavao. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje ce takav potez imati na potrošace. kada je fabrika cokolade osnovana. Branka je uvek nedostupna. Šaranovic je izjavio da je Ivana Veselinovic. tada potpredsedniku kompanije. Dragana Tomic.000 evra. bez prethodne provere knjiga. Sin Dragana Tomica. direktora kompanije “Simpo”. Direktorka “Dunje” je Branka Stankovic. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika cokolade “Simka”. koji su optuženom pozajmili novac. Tek 2003. kapitalom od 100. isticuci samo koristi koje ce od spajanja imati srpski i hrvatski proizvodaci. deset odsto od prodtae robe.000 dolara. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. 20 procenata. Ivana Veselinovic ispricala je da je Kolesar zamolio da da mu ucini i pozajmi oko 200. sa najlepšom ambalažom. Rodaka Dragane Tomic. Goruce pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. Kad je. Predstavnice Delte i Agrokora. 2005. snaje Dragana Tomica.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. snaja Dragana Tomica. Ivana mi je vratila dug”. predvidenih ugovorom. kako kaže njegov radnik.

i poceo da kupuje trgovinske firme. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. Na mesto Savicevica došao je Andreja Dozet. Premijer Koštunica. potpredsednik Ivan Ðurovic. 17. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. Na taj nacin Delta je otela oko 1. Delta je pocela ni iz cega. sa jednakim delovima.. koji su radili u tim lokalima. Milan Beko. Ko mu se u poslu ispreci. kakav je Miškovic. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. Dušan Mihajlovic. Gradanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovica.06. partner EKI Investment 26. proveo je šest meseci u zatvoru.. ciji su vlasnici. godine. Mirka Cvetkovica i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. gospodin Miškovic krece u surovu pljacku. pola-pola.. Danko Ðunic. vec je prepolovio preduzece. predsednica Saveta Verica Barac rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. Ivanu Veselinovic. što je i ucinjeno. SD je uverena da su cinjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. i da je u prodaji Luke Beograd država oštecena za najmanje 21 milion evra. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. Ivana Miškovic-Karic i Marko Miškovic. zasnovano je na otimanju. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovodenju pljackaške privatizacije u Srbiji. ali se na tome završilo. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. To je prvi zvanican podatak o vlasništvu nad Lukom. Božidar Ðelic.Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. Mirko Cvetkovic. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. vodi na Miškoviceve sina i cerku. i deca Miroslava Miškovica. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. Na konferenciji Saveta ovim povodom. koji je dostupan javnosti. Miloševicu se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. . Osnovno opredeljenje Miškovica nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika.. Izgradice ga tako što ce angažovati druge neimare.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. Slobodan Miloševic je tražio velike pare za finansiranja SPS. godine. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. ”Zahvaljujuci poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nakon atentata na premijera Ðindica. upitan od predstavnika medunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. Vlasnik gradevinske firme “Gemaks” Ðordo Antelj. potpredsednik Goran Pitic. Do sada se spekulisalo da to preduzece pripada Beku i porodici Miškovic. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahovic. cinili su: predsednik Aleksandar Vlahovic. i posao je dobio Miškovic. radi monopola. potpredsednik Slobodan Miloševic. 2008. Bekovo preduzece „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. Miškovic je ostao nedodirljiv. pljackajuci imovinu Geneksa. on ga skloni ili uhapsi. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog coveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. odgovorio je da on kupuje srpske firme. i sprecava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIC. Dok je Savicevic bio na celu Geneksa. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinovic. za male pare. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinovic dala je povodom krivicne prijave izjavu policiji 27. mart 2007. i blisku saradnicu. Miki Savicevic je odbio da ih plati. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeca „Vorldfin“. koja se uselila u zgradu Geneksa. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmocnije srpske firme. Ono se gradi parama iz budžeta. jula 2001. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahovic. Sve što ucini gospodin Miškovic. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. jer je Miškovic nameracio da bez gradevinske mehanizacije. stvarajuci trgovinsku mrežu. razoblicava se uloga Aleksandra Vlahovica.2007.

Koga zastupa poslanik Vlahovic? Uprava za sprecavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o nacinima nesprecavanja pranja novca od 2000. Tomica Milosavljevic i Aleksandar Vlahovic. Paketi su tako veliki da ih jedna prosecna porodica ne može pojesti za mesec dana. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. Pancevo. Goran Pitic. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahovic. JSD Partizan Danko Ðunic. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahovic . ucestvovali Aleksandar Vlahovic. do danas. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka. sa šesnaestoclanom pobednickom koalicijom DOS. U tu vladu. i Mladan Dinkic. drugi sprat. Svi sa spiska dobijali su na kucne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. clan uprave Košarkaškog kluba Partizan. na mestu broj 134. sadrži ime Aleksandra Vlahovica. kao i da Zakon labavo odreduju ko može biti ucesnik u postupku. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu clanovi partija. ušle su i tada nestranacke licnosti kao Božidar Ðelic. To su pileci bataci. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stecajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. bila stvarno transparentna. nalazi se ime Dragana Veselinova. To skrece pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u politicku stranku. Glavni razlog. a posle atentata na Zorana Ðindica visoki funkcioneri Demokratske stranke. pored paketa. Ova adresa je u Sopotu. cemu se Ðelic protivi jer se boji da njegov stranacki kolega zajedno s Mladanom Dinkicem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Srbije i Elektroprivrede Srbije.2007. Mandatar Zoran Ðindic suocio se 2000. saznaje agencija SINA. bivši ministar za . salame. Aleksandar Vlahovic i Dragan Veselinov. Neki od partnera dobijali su.. 05. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. bivši ministar poljoprivrede. a tom timu se prikljucio i Bubalo.clan Politickog saveta DS. bude nemacka elektroenergetska korporacija RWE. Aleksandar Vlahovic i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitic bili su Ðunicevi ucenici. pod rednim brojem 132. Medutim. nije obavezana da daje ove informacije. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Ðelic i Aleksandar Vlahovic nekadašnji nestranacki ministri.godine bavila restrukturiranjem. Oni su predvodili grupu koja se 2001. navodno. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuce “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. cija se privatizacija ocekuje.02. mesni proizvodi. žestoko su se posvadali na sastanku partijskog vrha. Aleksandar Vlahovic je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenovic. bili su „kucni partneri“ industrije mesnih preradevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. Dva broja ispred Vlahovica. koja je imala kljucnu ulogu u ovom procesu. i koverte sa „cestitkama“. a to je bila po zakonu iz 2001. Dokument „Kucni adresar poslovnih partnera“. radi lakšeg snalaženja dostavljaca. kobasice. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da ucestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav nacin povezani s vlašcu. jeste Vlahoviceva želja da dobije Ministarstvo energetike. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi.. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovica i Mladana Dinkica SINA je otkrila pre desetak dana. jer je to idealan nacin pranja novca. a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. pa je njegov kabinet imao cak šest potpredsednika. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprecavanju pranja novca iz 2005. Kovilj. od dotadašnjih deset.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. nekim cudom. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahovic prešao je u Demokratsku stranku i postao clan Glavnog odbora.“.

Vlahovic je clanovima vlade precutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. terete se da su se. Tu planira da na oko 20. na poluostrvu Luštica. roden 28. na kojima je razmatrana privatizacija. suvlasnik londonske firme EFT koja je. Milena Dravic. u Beogradu i Smederevu. Roden 1950. Novakovic. koji je pružao mogucnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeca putem neposredne pogodbe bez ukljucenja drugih potencijalnih kupaca. Branislav Ignjatovic. stecajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnovic. do septembra 2003. godine. Miroslav Živanov. generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO.. Koristeci svoj položaj Vlahovic je na sednicama vlade. Kljajevic. Uz obalu naselja Savina. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. Nedavno je proširio plac.Herceg Novi . takode ima vilu u blizini hotela Plaža. prema revizorskim izvještajima..Trebinje. aprila 1951. Pored njih.000 kvadrata.500 kvadrata zemlje i kucu od šezdesetak kvadrata. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. Živomir Novakovic. kojom je predsedavao pocela da daje rezultate). Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižic preselio se u klanicu. Hamovicev kolega iz beogradskog Genexa. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takode ima kucu u Herceg Novom. vlada prihvatila zakljucak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”.. pa je 23. ima imanje u zašticenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Vecernjih novosti. bivši predsednik Trgovinskog suda. kuce imaju mnoge poznate domace licnosti: Dragan Nikolic. godine. Na pomenutim sastancima dogovoreno je da to realizuju kroz stecajni postupak. U Perastu kucu ima Goran Bregovic. U njegovom komšiluku je vila Petra Matica. godine. SPS je vladao u Žitištu. ministar u Vladi Slobodana Miloševica. od februara 2002. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. Na Savini. Marcicevic. Kolesar. Preko Kolesara i Ignjatovica. i. U blizini je Vuk Hamovic. koncentriše se bogato društvo. nakon što je komisija o poreklu kapitala.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine. Seka Sabljic. bankama i dogovarali kako ce prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. U njegovom komšiluku. uspeo je da od 1992. i Nemanja Kolesar. On je u Miloševicevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševica. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Miškovic podigao kucu od oko 300 kvadrata. Trojica direktora društvenih preduzeca . godine. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. tvrdi se u dokumentu.Beograd . atraktivnom delu Herceg Novog.. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade. kada je registrovao firmu „Agroživ“. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajevic. Agenciji za sanaciju. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradicu. Aleksandar Vlahovic je kao „republicki ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjicenih”. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . I nekadašnji genexovac Zoran Obradovic. Pored vile i bazena posadeni su vinogradi i izgradeni teniski tereni. koji je prodavao po pancevackim pijacama pilice na komad. Informativna služba Socijaldemokratije (ciji je predsednik Vuk Obradovic pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. Gradonacelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ogradenog imanja na Luštici. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. sa Milanom Anticem.privredu i privatizaciju. sastajali u zgradi vlade. Vlahovic. Dušan Marcicevic. MIROSLAV ŽIVANOV. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. Miškovic na Malim Rosama ima oko 1. Bojana Maljevic. na Toploj. januara 2003. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. kucu ima Milan Beko. DRAGOLJUB VUKADINOVIC. bivši direktor „Sartida”. a poceo je da kupuje placeve i na Rosama. bivši sudija ovog suda. na Rosama. Vlahovic je.

. 3.. Nijedan cas prakse niti bilo cega primenjenog u toku obrazovanja. Posle privatizacije društvenog preduzeca. saopštava da odlazi u penziju.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima.. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. godine... Akcijski fond Republike Srbije prodao 41. i 4. a da li im je nešto isplaceno u kešu ili na racune .. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosecna cena po knjizi je 10 EUR). koji je bio aktivno ukljucen u pripreme za prodaju akcija fabrike. Petnaestak dana po aukciji.množite to sa 14. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”. savetovao je radnike da što hitnije skupe vecinski paket akcija. Cinjenica je da su krivci ostajali na funkcijama..000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po recima dekana.. Megatrend broji 14. septembra 2002. prof. nemogucnost zaposlenja. neadekvatnu struktura kadra koji predaje.. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadic bio na otvaranju nove zgrade 2008. tadašnji direktor Srdan Kamenkovic... sa prosekom od 10. kojeg cini 7 clanova. Deuric dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja. a ostali akcionari sa 3 predstavnika. Kako društvena preduzeca nisu bila u mogucnosti da isplate ugovorenu sumu.nije utvrdeno. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaci univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nadu posao.. oktobra predlaže tri clana UO ispred malih akcionara. Kamenkovic na poziv Jovice Stefanovica putuje za Skopje.. cak i po nekoliko desetina miliona dinara. Kamenkovic pristaje bez konsultacija sa radnicima. PRIDRUŽENI CLANOVI SRÐAN KAMENKOVIC. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzece. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog.. Loši kadrovi znace lošije obrazovne mogucnosti i skromno znanje studenata.... Dok je on na putu. pripadne Živanovu. Kamenkovic mu. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se . “Jaka” bude zastupljena sa 4. Kljucna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta. na aukciji 10. Direktori društvenih preduzeca potpisali bi ugovore. (Makedonija). radnici prikupljaju zastupnicke izjave kako bi formirali vecinski paket akcija. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIC. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi. ukljucujuci cak i školovanje u inostranstvu. Sami možete da pretpostavite gde i na koji nacin se troši ostatak novca. Agroživ ih je tužio.. Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore ciji rad odgovara profesionalnim standardima.. uz sve. da se dogovore o daljim koracima.00 u II i 9.000 studenata. teorija apsolutno dominira. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. Prva je takode neistina – 2007. Da je druga cinjenica neistina dokazao sam licnim primerom. i biraju Zdravka Deurica za svog zastupnika. Radnici – akcionari “Jugoremedije” secaju se da im je bivši direktor septembra 2002. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”.. Sreca ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju. zbog duga. Kome se polažu racuni za trošenje novca . nemogucnost javne kontrole trošenja novca.U Srbiji nikome. oktobra. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedocim iz licnog primera.. bez obrazloženja. prema svedocenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurica. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl.. Živanov i Prebiracevic dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeca da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta..60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija.terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate.

U optužnici se navodi da je u maju 1995. Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. DB preko Radosava Lukica u "Grmecu" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. novembra 1996.. pisao je "Vasington tajms". Druga cinjenica jeste da je Rajko Uncanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. inace bi posledice bile još teže. u Privrednoj komori Srbije . predvoden potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najvece svetke inflacije od 318. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. Zvanicnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zakljucio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehnickoj podršci u razvoju raketnog programa. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Cernobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u cernobiljskoj katastrofi 1986. Ova kompanija pominje se i u izveštajima americke obavestajne službe CIA. Pozivajuci se na zapadne obaveštajne službe. Milo Ðukanovic. RAJKO UNCANIN jedan je od predavaca ovog “fakulteta”. 40 000 tona tehnicke soli i 30 000 tona karbamida. Dan posle demantija saveznih vlasti.000. Ova pomoc je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmecu". kumove i ostale. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je.. “Rajko Uncanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". godine. koji ga je preko svog pomocnika Lukica. Veliki broj profesora (i dekan medu njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševica. rodake. To su ljudi koji studente treba da uce tržišnom privredivanju i koji grade buducnost kompanija kroz studente koje obrazuju. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. inženjer zaštite na radu. Tragedija u "Grmecu" se nikako ne može posmatrati izvan politike.. naveo je "Vasington tajms". ogradena takvim zidom cutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna".. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobicajeni vojni teret bio namenjen Libiji". najveceg diktatora u Evropi. Prica o nesreci u "Grmecu" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao narucilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. juna 1995. tvrde zvanicnici Agencije". kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija. rekao je u razgovoru za NIN 28..000%.decu. ili brzo odlaze ali zato je vecina njih iz vremena netržišne privrede. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeduje tehnicku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeci da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. i tada i danas. Taj posao je Slobodan Miloševic dao Jovici Stanišicu. Optuženima u slucaju "Grmec" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti.zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-vec koga znam”. prosledio u "Grmec". Materijal je dovezen cak iz Sente. Najboljih kadrova nema. Ovo ne važi za vecinu drugih . na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu. Aprila 1998. Cinjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanicno i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slucaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zakljucen krajem marta. Kako drugacije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni zapoceli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivicne prijave i zahtevi da pokrenu istragu. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12..

koja je preko Našicecement pojedinacno najveci vlasnik (30. viski. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u meduvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. što ih poseduju tri preduzeca iz holdinga Delta. Državni paket. a u toku je kupovina preostalih 13. Sa porezom od 19. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji.8% vlasništva. a da ce uvoz biti obezbeden preko društvenog preduzeca "So produkt". odmah iza „Progresa“. bivšeg ministra za privatizaciju. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. Na taj nacin IHT ce s 34. Zahvaljujuci debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. je Dmitar Šegrt. Metod lici na onaj kojim je slovenacki Merkator onemogucen da kupi C market. vlasnik IHT. pronašao kupca akcija TM Investa. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije. Njima treba da se “pridruži” 11. AD “MINPROJEKT” Maja 2006. So nije pomenuo.). Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa. vlasnik Delta M. Kao . LUKA BEOGRAD ad Najveci broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vukovic i Ðorde Širadovic. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video nacin da ostane na celu fabrike. direktor “Toze Markovic” i prvi covek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deonicara. placajuci svaku manje od Nexe. sinteticka vlakna i polietilen visoke gustine. u zamenu za traktore. vec i u Kikindi. direktor fabrike Toza Markovic. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dionicara. deterdženti. sadrži 15. Prica bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevic. Šegrt se pozvao na patriotski cin jer.. generalni direktor MLEKOPRODUKT DMITAR ŠEGRT.1% tako da ce se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT.4 %. Rajko Uncanin. u Kikindi su smislili kako da se spreci da Nexe grupa. po njemu.1 milion maraka. osim Miškovica. ali je kao predsednik Skupštine deonicara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deonicara prodao beogradskoj kompaniji IHT. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. glavnog protivnika da Nexe grupa postane vecinski vlasnik. Nicovic je vec kupio 10% akcija TM Investa. DRAGAN NIKOLIC. u kome su Miroslav Miškovic. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane vecinski vlasnik najvece srpske fabrike opeke i keramickih plocica. smenjen je s te dužnosti. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavlicevic ostavio je poruku za NIN. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujuci bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševicem i visokoj poziciji u SPS bio prvi covek ne samo fabrike. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”. Zamisao je potekla od Šegrta. 3. avgusta 2006. Svi putevi vode do Rajka Uncanina. generalni direktor TIGAR ad PAVICIC NIKOLA. Šegrt je u Nicovicu. pivo. postane vecinski vlasnik fabrike. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Uncanina.. generalni direktor "Grmeca" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. sir. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. koji još nije ponuden na prodaju. samo što su u ovom slucaju drugi “igraci”. ÐORÐE ŠIRADOVIC.3%) industrije gradevnog materijala “Toza Markovic”. koji je. votka. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. Dmitar Šegrt.8 % postati najveci pojedinacni vlasnik “Toze Markovic”.(PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. Vukovic je od promene režima u inostranstvu. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehnicke soli. a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANCEV. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. i Ðorde Nicovic. a Širadovic je generalni direktor novosadskog preduzeca „Novkabel“. Na celu tima.

CLANOVI PO POZIVU prof. cesto se kvare.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. bivšoj direktorki “Metalurgije”. „Cmarket“ (3. para ima. javlja se samo na vrucu liniju.da. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. gde je bio komandir voda. dr MIODRAG JEVTIC. kada je general Jeftic u pitanju.ne“.5). Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. imao ceste sukobe sa Mihailom Milojevicem i Vlajkom Stojiljkovicem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore. na seminare. Sve ostalo je sredivao tast. obecavajuci da ce se glavari stranke kod njega leciti uz punu diskreciju. „MK Komerc“ (1.8) (deterdženti). odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi. porucnik Nenad Burnjakovic. Nacelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šcekic. Na simpozijume i strucna usavršavanja šalju se mladi lekari. ostali . tenderi. Po recima Ðelica. „Nelt“ (1. On se mlad oženio. Kako je najavio Ðelic svim firmama sa ovog spiska rešenja ce biti urucena u narednih 15 dana. Širadovica. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Andelki Popovic. delovi kompanije „Delta“ (1.4). Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta. General je dva puta operisao Borisa Tadica. Zar makar na Vojnomedicinskoj akademiji njen nacelnik ne može da bude najstrucniji lekar.. Važno je da general vidi belog sveta. i troje rukovodilaca iz ekipe Ðorda Širadovica. Bio je skoro bez šansi. „Beopetrol“ (7. tu je završio medicinski fakultet. a novopecenog savetnika. nabavke. Na telefonske pozive ne odgovara. D. nacelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftic je solidan hirurg. studenta medicine. covek koji ce makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftica za nacelnika. koji je na medicinu upisan preko reda. Za njegovog sina. obukao je svecano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke.. ministri Ðorde Širadovic i Boriša Vukovic svojevoljno i neovlašceno prepravljali su odluke komisije i kolicine i vrednosti kontigenata po nahodenju. general major. s obezbedenjem. kako priznaje. lekari teško utvrduju dijagnoze. svuda u svetu. Nema para za hranu bolesnika.. „Autotrend“ (1. nije imao doktorat. On putuje na kongrese. prvom klasom.. Ipak. mora da se nade dovoljno deviza. nesmotreno je izjavio da nacelnik VMA mora da bude general. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomocnika. prema nezvanicnim informacijama. V.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. Tadašnji ministar odbrane i bivši nacelnik ove ustanove. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. kupovina lekova. general Jevtic je stavio ulazna vrata sa šifrom. Na VMA su aparati stari. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca. nije saopšteno. Širadovic je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. general-major Zoran Stankovic. i vracen kada je Jeftic postao nacelnik.. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftic nije ispunjavao. Ðorde Širadovic vracen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. a vodi i svog sina. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. A Boris Tadic je predsednik Republike i gradani.7) (automobili).. Pukovnik je unapreden u cin general-majora i postavljen je za nacelnika Vojnomedicinske akademije. Širadovic je. Preporucivao se. postavio je za vodu smene kuhinje svog kuma Selejmana . a kabinet cuva vojnik. odluke potpisivao mimo zvanicne evidencije.najupecatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoci zapisnik o kontigentima za uvoz žvakacih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . O kakvoj se operaciji radilo. koji je otpušten sa VMA zbog nedolicnog ponašanja.2) itd. u prostorijama JUL-a. A. Cim je ušao u kabinet. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomocnik Boriša Vukovic koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i.

u DSS je i dalje trajala rasprava o Markovicu i Pavkovicu. i u Zoranovoj krvi oni su videli nacin da ponovo budu vlast. za dva sata im je ona bila urucena i oni su postali deo istorije. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. Živkovic: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovica. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje ce Miloševic sigurno da pokrade. Hasanovica i Stojakovica. Zoran Živkovic: Da. vecne krize. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. oktobra nego i u pripremama za 5. .Hasanovica. plan dijetalne ishrane se pravi. To je i za demokrate. 22. “Danas” : Kakva je bila Koštunicina uloga u 5. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . pokrene.od onih koji su ubili Zorana Ðindica i od onih koji su to želeli. I ko je onda imao veze sa kriminalom. Od kada su u kuhinju dovedeni. na dnevnom redu su bili Pavkovic i Rade Markovic. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. Braneci mesto Ðindica u srpskoj istoriji. straha. Pet puta je glasano 17:1. nasilja.. sa njegovim „snom o Srbiji“. Živkovic: Ðindic. Protic. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva. Kada smo se vratili.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Ðindica sa liste znacajnih licnosti nove srpske istorije. Koštunica još uvek nije izjavio saucešce. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedocili da je Koštunica maltene cekao kod kuce da mu se saopšti šta se dešava. Za dva sata smo doneli odluku. To je bilo dvovlašce gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Ðindic. kuvara. Nisu samo tu Crvene beretke. VASILEIOS ENTERTILIS..ne mogu da se setim ko. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. Sat vremena smo izgubili vozeci se po Beogradu kako bismo zavarali trag. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. Ne samo 5. Imali ste sijaset i biznismena i politickih licnosti koje su to radile. previše posla. jedno vreme Svilanovic. oktobra. Gde je sastanak održan? Živkovic: Kod Covica u jednoj hali u Železniku. . oktobar. neki od nas iz DOS. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Ðindica Živkovic: I to za jedno poslepodne. Ljudima je bilo jasno da pobedujemo na izborima i da Miloševic to nece priznati. ko je sprecio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. previše aktivizma za njega. pa Šcekic. željom da je promeni. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. Covic. što su verovatno najobuceniji vojnici na Balkanu. neizvesnosti. Ko je bio na tom sastanku? . od haosa. Odlucili smo da u tom slucaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. Takode je u kuhinju doveo i verne poslušnike. Na sednici Predsedništva DOS 6. s njegovom energijom... Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Ðindica. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. Perišic. korupcije. koje bije glas da su pragmaticni. Crvene beretke su bile osudene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreci da se oni kriju iza bilo koga. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. oktobar. pet-šest dana pred 5. Janoševic. ništa od svega ne bi bilo! Kako? Živkovic: Tako što je to previše opasno. javnost Srbije branila je sebe od ideja oceva nacije. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. oktobar. Micunovic. Ðindic i ja smo otišli kod Mila Ðukanovica u Podgoricu. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. decembar 2003. bilo previše. ili 7. generalni direktor Viohalco Group za jugoistocnu Evropu OLIVER ROEGL. Da je on odlucivao da li ce se desiti 5. Labus. u reforme. Milan St. ja i još . Nakon nešto manje od dva sata rasprave. ili možda cak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. Ako je Ðindic uterivao u red i poštovanje zakona.

partijske drugove. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. šef kabineta vodi poslovne knjige. pominju se: njegov savetnik. nadležno telo za plovidbu Dunavom. unapreduje i amnestira od grešaka. Napredujuci iza Tadica. Nismo znali gde je odvežen. Rakic je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadica i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadic bio ministar odbrane. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. on rukovodi Kabinetom predsednika. Miodrag Rakic.siva eminencija. bugarski mediji lansirali su pricu da bugarske brodove izmedu Golupca i Smedereva presrecu “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu. U recnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekriticki? Leta 1992. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. Rakic je iz Žitorade. Rakic kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. neki „dvorjani“.. On kupuje ljude. Kao clan izvršnog saveta opštine Palilula. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. IMA ZAŠTO U jesen 2008. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. odnosno sprovodenja politike. Dok se predsednik slika za novine. zacetnici gusarstva. Srdan Šaper. Kako god bilo. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrdivanja stavova i kreiranja. Dunavska komisija. Iz te škole poticu neki od njegovih najlojalnijih saradnika. oktobra. Miodrag Rakic je imao ambiciju da postane šef BIA. i predsednicke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. medu kojima i Miodrag Rakic. u Smederevu. camcima svojih placanih “patriota” blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. ciji je direktor bio Boris Tadic. U svakoj državi.srbija. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovica. tajkune. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. marta pucano na Ðindica? Supruga. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde cemo na veceru. Pancevu i u drugim lukama. imaju kljucni uticaj i u donošenju krupnih odluka. ali prvi do glavne figure . iako se sami bugarski mediji ograduju da su glasine o “38 opljackanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i cak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajucih društava. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. Naši tabloidi preuzeli su pricu. Prema mnogim izvorima. I-mejl adresa: mrakic@predsednik.. a medu onima. Bio je potrebniji u Kabinetu. ali nije. Iz perioda Ðindicevog rukovodenja DS-om. šef kabineta predsednika države ima vrlo znacajnu ulogu .. osnivac ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. desna ruka Tadica i generalni sekretar predsedništva DS. Rakic je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe..yu sve govori. znacajnu pomoc pruža šef kabineta predsednika Srbije. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakic približio njihove lidere. Zvanicno. i šef kabineta.Ko je vama saopštio da je 12. i . a ne piraterija. Dunav je vitalna veza izmedu Crnog mora i zapadne Evrope. mada ko hoce može da ukrade sa barže.” Sedam-osam minuta posle ubistva. ali to je krada ili razbojništvo. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. i šeta po svetu. Saši Vukadinovicu. dok covek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskucnik. Tog dana je slavila rodendan. za kratko vreme se skucio i obogatio. Direktoru BIA. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. potice politicka škola DS.. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanic. posle 5. Miodrag Rakic nije poznat javnosti. Miodrag Rakic. Njegov školski drug je Ivica Dacic. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. njegova ambicija ocigledno je da bude u senci. koji crpu licnu moc iz blizine sa Borisom Tadicem.

Sa 2500 zaposlenih. prilicno jasno. do 1970. Zaposleni u Montaži. ali samo radnicima. 1992. bez cijih organa bezbednosti to nije moglo proci. Uz dozvolu Državne bezbednosti. Tehnološki fakultet u Beogradu. Ako je bilo koji od ova tri. sa 5 zaposlenih. Rekord u Rakovici. pošte u Dizeldorfu. a naplatu vrši preko MontažeMontenegro. godine. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. Miomir Pajkovic postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. Cehoslovackoj. Van Evrope. Radenovica.. bolnicu u Podgorici. ili da taj trenutak cekaju sa odgovarajucom otpremninom. Pajkovicevo bogatstvo danas se ne može proceniti. Pajkovic je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. Pajkovica. Montaža krece na evropsko tržište pa ucestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu.253 kvadrata. skladišta površine 1. imajuci u vidu zajednicki imenitelj. IMT u Zemunu. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. i ne ocekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplacenih potraživanja u inostranstvu. U maju 2002. ali to je bio drugi. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinicki centar Srbije. Milenkom Milisavljevicem. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. bez ozbiljne istrage. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sociju…).. Jaka firma postaje plen klanova. Tada. Libiji. alati. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pancevacku luku.. finansira sa racuna Montaže iz Beograda. primili su u novembru 2008. sa direktorom Montaže. nego da potežu pitanje. Pajkovic zavodi teror i otpušta radnike. sportsku halu “Pionir”. Sadašnja prica je samo bleda senka tadašnje velike price. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. stambene objekte na Novom Beogradu.257 i kancelarijskog prostora od 1. Krajem sedamdesetih godina poceli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. tokom “nezasluženih i nicim izazvanih” sankcija. i da je Pajkovic iskoristio odnos sa Ðordijem Nicovicem i njegovom privatnom bankom. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. njih oko 350. državni posao.vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate. zgradu Vojno medicinske akademije.. objekata u Bohumu. IMA RAŠTA Krajem 1950. proizvodne površine 2. Pravio je dvojne ugovore. Železara-Smederevo. prvi deo plate za mart. Alžiru. ali moguce je plod aktiviranja neke veze bugarskih ladara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. a mali na manje. U tom trenutku. Angoli. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. i preprodaje.. gde je. nijedan znacajniji objekat nije se gradio bez ucešca Montaže: Dom sindikata. u istocnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje camce i mini tankere. Ladari na Dunavu bili su. a srpska policija i carina nisu se mešali. Uvidevši da može da kupi preduzece ciji je direktor. ili u kešu. plus mašine.561 kvadrata. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemackoj. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” .. Poslove u Crnoj Gori. na celu sa Miomirom Pajkovicem. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je pocetna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. Samo cena gradevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veca od one koju je Pajkovic platio za celu firmu. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemackoj. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. Od 1960. tokom sankcija. razlog. i tako ostvario transakciju ciji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu licnog profita. preko kojih je ugovarao i naplacivao Montažine poslove.. putnicka vozila. Muzej savremene umetnosti. bio raj i za krijumcare. Od tada Pajkovic isplacuje plate preko objekata i gradilišta.-tih preduzece Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. SR Jugoslavija bila je izvan svih medunarodnih ugovora. novo rukovodstvo. koji su mu neophodni. nego zakonsko pravo na penziju. Pocetkom osamdesetih. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. Slovensku plažu u Budvi.. uz Dunav. zgrada Savezne skupštine. veliki šverceri radili su na veliko. Kapital seli u Crnu Goru. Direktor Pajkovic zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. Dunav je. oprema. to bi. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 40-45.–1995. Montaža je firma ciji su radnici u odmakloj dobi života. godine. Zmaj u Zemunu. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji.

poreska i finansijska policija žmure. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda.600. zakona o carinskoj tarifi. opljackanim milionima uništene firme. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak gradana odredenih prihoda. takode iz vojno-gradevinskog kompleksa. godinu. a koji je potom prešao u LDP. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje.000 dinara. godini. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe ciji je posao da sprovode zakon. inspektor odlazi na odmor u Pajkovicev hotel u Budvi. postavljen je za generalnog direktora novinske kuce ‘Borba’. menja naziv). da bi se izdvojio sektor kioska. piše list Blic. Postavljenje novog . i 1950. kumovi. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. zakona o republickim i administrativnim taksama. Cedomira Jovanovica. koje placa beogradska Montaža. IMA S KIM Nebojša Nedeljkovic. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. Pajkovic u Crnoj Gori daruje škole. i da se donesu prateci zakoni kojima se obezbeduje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. Cudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. a da je osim Nedeljkovica. Ištvan Pastor je izjavio da SVM nece dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišcena u 2009. ne cudi sudbina ove firme. rodaci. Po prijavi radnika. covek koji je radio kampanju za LDP. plasman i transport. a u “Skijalištima Srbije” 1. koje nisu mogle da bude privatizovane. zakona o akcizama. dolazi na celo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu izmedu 16. i poneko spreman da robuje iz straha da nece naci posao. crkve i bolnice. na štetu radnika kojima uskracuje zakonska prava. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. Bio je to kraj nada u službeno lice. što G17 plus demantuje. Nebojša Nedeljkovic smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. Porodicni klan i direktor Milisavljevic letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. zbog nezakonitog korišcenja novca na objektu Duvanske industrije. kupuje deci kuce i stanove. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzece Svetlost (iste godine seli se u Beograd. “Duvanskoj industriji Vranje”. u Aerodromu “Beograd” 800. Montaža je osnovana 14. objektu novog “Merkatora”. Nedeljkovic koji je imao astronomske plate. godini. Medutim.000 i 17. njegovi sinovi. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Dok organi gonjenja. Pajkovic.000 dinara mesecno. Oni su omogucili da privatni kapital ude u državnu “Borbu”. IMA KO Mladan Dinkic insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojic.000 dinara. i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Ðordije Nicovic je vlasnik ‘Napred’. godine. Politicko imenovanje prvog coveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. U leto 2006.investitora. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanovic. a radila je na palati “Ušce”. Osim što je na celo novinske kuce postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. radi se o coveku kojeg je Mladan Dinkic izbacio iz G17. jula 1949. Tu privatizaciju omogucili su Sveta Marovic i Slobodan Orlic. o trošku Montaže. Pajkovic kupuje. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovicevi ljudi. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. a na kraju i novine. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. uslovio ovaj zahtev povlacenjem svojih poslanika i ministara. dolazio je izvesni inspektor. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. Dinkic je.

godine vlasnik sam firme Buana. koju nije prihvatio. kao i da je. i dodao da nikada nije bio clan Vlade. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovica. vlasnik lista rekao je da je direktor sprecen zbog bolesti i da mu je Nedeljkovic ponudio ostavku. odnosno 40. novembra 2008. za racun Radmila Bogdanovica uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. i . i ko je režiser. a izabrala ga je Vlada.direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova. nema nikakav odnos. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije. u dnevnom listu “Kurir” od 28. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. uredivacki kolegijum i koncepciju novina. kandidat bio i Ivan Radovanovic. godine i misli da zna kako je moguce osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. koja je. Radovanovic je istakao da je Borbu kupio iz razloga . Izbor Nebojše Nedeljkovica za direktora “Novine Borba”.000 kvadrata u samom centru Beograda.jer se medijima bavi od 1984. Povodom izjave potpredsednika vlade Mladana Dinkica da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotic Cane. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašica 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. U ‘Borbi’... ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanovic (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. vec samo osnivacki ulog. vrši izbor i razrešen je direktora. istovremeno da se na ovaj nacin povredi ugled “Novine Borba”. Svako dovodenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotic (covek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. sa Srdanom Ðuricem imao zajednicku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. To znaci da Skupština. Radovanovic je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. odnosno 40. osim Nedeljkovica. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. kako je naveo list “Kurir”. generalni direktor. decembra 2008. radili za Milana Beka) Mladan Dinkic (covek koga je saradnik Radmila Bogdanovica.000 kvadrata u samom centru Beograda. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogicno: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. novinar G. godine. vec je on to postao na predlog G17. nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovica u javnim preduzecima. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevica. a sve je ocigledno sracunato da kod citalaca stvori pogrešnu predstavu. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za politicke konotacije iskljuceni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. jedini i stoprocentni.2008. covek koji je odradio kampanju za LDP. kada je to vec bio”. odnosno clan društva. Što se tice zarada zaposlenih u “Borbi”. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. Radovanovic je naveo da je to ucinio u ubedenju da je on dobar menadžer. Krajnje je netacan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio licno Zoran Ostojic. pozivajuci se na “dobro obavešteni izvor”. Urednik Aleksandar Vasovic zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje. godine. zlonamerno je. Katic i odgovorni urednik Rade Jerinic nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. iako je najavljen.. broj 1. sa Tijanicem i Tirnanicem.08. Objašnjavajuci zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljkovic.” Teško je znati šta je istina. sa borbom za osam spratova. jer ne predstavljaju informaciju od javnog znacaja. Slavko Curuvija. kapetan Dragan. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. Nebojša Nedeljkovic piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. vec su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanovic predstavio je 2. Komentarišuci postavljenje Nebojše Nedeljkovica za generalnog direktora Borbe. i rodake Vlade Velebita. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevica. vlasnik Ivan Radovanovic saopštio je 1. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše.. decembra 2008: “Od septembra 2008.

pokušana je moja diskreditacija. Ocigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moci. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova. A sredstva od privatizacije ce otici u kasu države Srbije. kao igrac. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. vec naprotiv.. i uplacivali im ugovorne obaveze legalno. naravno. A mi smo stvorili novu vrednost. Slobodan Penezic Krcun. vodio savezne organe.. Crni fondovi su stvarani na razne nacine.. Kada dode vreme za privatizaciju klubova. Da nismo radili na takav nacin. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netacna. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. radio sam u interesu kluba. ili ne bi postojao na ovakvom nivou. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Cedomir Jovanovic (u politici.. sigurno je da ce OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997.... Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. a sve sa ciljem da više ostane za sport. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. Zvezdan Terzic. Boriša Vukovic.. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. stavljali u službu .. i država je na precutan nacin aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu. u kome izmedu ostalog piše: „.. Za svaki utrošen dinar od 1997. OFK Beograd kao klub ne bi postojao... nije proknjižena u klubu. Ivica Dacic . i zvanicne institucije. krucijalno pitanje. iz begstva. Na taj nacin država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista.. Pre nego se realizuje neki transfer..neki su od mocnika koji su svoje društvene pozicije. i možda cinili privredne prekršaje. a ne navode da. Tada smo po prvi put igracima otvorili racune u poslovnim bankama. i da je to uradeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana vec 60 godina predstavljaju stecište politicke. oktobra zajednicki nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilica) Slobodan Orlic (saradnik vojnog saradnika Nebojše Covica.. Slavko Zecevic. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda.. koji sam i ja zatekao. Radmilo Bogdanovic. Iako je osnovno nacelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica. opstaje zahvaljujuci Milanu Beku.Vanje Bokana. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedocenja koja dokazuju moju nevinost.. veoma sam ponosan. policijske i ekonomske elite. Nede Boškovica) Zoran Ostojic (sa Radovanovicem imao posle 5. . Od pravosudnih organa ocekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. do danas postoji uredna dokumentacija koja. zeta nacelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Ðukanovica. I ne da se ne osecam krivim. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto... Nikola Bugarcic. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke.. Miloševicevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katic (covek zadužen za propagandu kriminala. kroz medije. Ovako se poslovalo do 2003. umesto dotadašnjih 73 odsto. Mirko Marjanovic. otvoreno pismo. Za ovo spreman sam da odgovaram. kao i Toma Nikolic. Goran Vesic. na koji nije placen porez. ali sve što sam radio. poslao je. neevidentiran. Zdravko Loncar. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra. sportisti placani gotovinom na ruke.. koji je neizvestan.. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugaciji nacin. uz placen porez. i omoguce mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto receno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjiceni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. i kao sportski rukovodilac. nije rešeno do danas. bio je u Telegrafu kada su poceli) Nebojša Nedeljkovic (Dufri je svima bo oci.

DHSS. a „Delta“ je protiv Verice Barac. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. mogu sve. potvrduje i lista najmocnijih za 2007. Po podacima za 2006. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007. godine izdržao je bez poteškoca neprijatan napad. dokle god je on na snazi i da necu prigrabiti nijedno ovlašcenje koje iz njega izricito ne proistice". 2007. pod imenom Demokratska stranka Srbije. Narod u Srbiji. Miroslav Miškovic. Srpski narod gledao je od 1990. Cedomir Jovanovic. dok u košarkaškim klubovima Zvezda i Partizan taj podatak kriju. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). koju je tužilaštvo odbacilo. do 1997. uprkos ociglednim nedostacima. medijima. Cak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštunicin „pecat“. koji je bio željan da se što pre izvuce iz zaostalosti. ne diskutujuci previše o njima. i da se u meduvremenu bavio naucnim radom u dva instituta. “Veciti” su pokriveni u politici.. cas dramatizujuci tu stvar. ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. privredi. godine. Pregovore s politickim neistomišljenicima završavao je maksimalnim ucinkom po DSS. zbog cega je predsednik LDP. a kompromise je pravio iskljucivo sa „stranim faktorom“. na razne nacine. U pocetku se kao moguci koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radovic. Mimo obicaja. Nakon toga se buka u javnosti slegla. stao je jula 1992. i u svoje uprave regrutovali su iskljucivo po politickoj liniji. neki su pasionirani navijaci. na celo otrgnute struje Demokratske stranke. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjacu podršku. Taj ustav sa "ociglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. godine. ostvario je prihod od 53. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. a neki su želeli da svoju moc prošire na sve segmente društva. Za neke to je bio hobi. Svoje stavove saopštava. izmedu ostalog. Zakljucak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“. a cas je potpuno zanemarujuci. cak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. „Delta“ je protekle godine. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima.2008. Mada mu kao manu pripisuju politicku tvrdokornost. Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zakljucili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. godine. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. a u Sofiji „Pikadili“. Pravilo: bogatite se i radite šta hocete. potpuno je prestao da mu veruje. što visi kao mac nad vratom demokratskog birackog tela.” 2. poštovati važeci ustav.crveno-belih i crno-belih imperija.1. cime je prakticno izašla na tržište EU. Predsednik vlade retko odgovara na pitanja. da su cesto prevazilazili državne institucije. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. kako sedi u Miloševicevoj skupštini i ceka svojih pet minuta. Iz njegove stranke nastace. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva. U jednom obracanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. VOJISLAV KOŠTUNICA. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. koji je napustio DS vec 1992. Pocetkom 2008. da bi celokupnu pricu pretvorio u alat za politicku kampanju svoje stranke. da je vracen na posao ali je to odbio. Koštunica balansira medu nezamislivim politickim opcijama. Predlog je odbijen jer je u Skupštini. Idilicna freska bice zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov".3 milijarde dinara. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“. Miškovic se oglasio pismom u kome je Jovanovica povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002. mada su mnogi važni za sadašnjost i buducnost Srbije. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem rec da cu. koju je 17. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko mocni. predvodena Vladanom Baticem. U više navrata pokazao je prakticno da snaga politicke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa medu gradanima. plasirao list “Blic”: 1.. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije izmedu ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. podnela krivicnu prijavu. jedino se na zvanicnom sajtu FK Partizana i FK Crvene zvezde nalazi sastav upravnog odbora. Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” . . policiji. U periodu nakon preuzimanja vlasti. Vojislav Koštunica. „vlasnik najvece kompanije u Srbiji. Licni PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio clan Saveza komunista.

Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doci kod premijera bez Nikitovicevog blagoslova. Cim je otišao sa mesta predsednika SRJ. izrucio tom istom Tribunalu kompletan politicki i armijski vrh bivše SRJ. a s druge strane. Velike donatore . Njegove izjave i postupci pokazuju da je rec o podeljenoj licnosti. želeci da na taj nacin bude sa svima na distanci. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljkovic. Kada se izvrši uvid u spisak clanova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. rec reforma u njegovom recniku više ne postoji. Zvanicnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleci što Vojislav Koštunica nije izjavio da ce "Srbi zauvek ostati na Kosovu". Na isti nacin kako je i Miloševic radio. Nikitovic je. Nedeljkovicka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. pa srpske vlade. izjavljuje kako ce "Kosovo uvek biti Srbija". godinama bio prva licnost stranke. ali i o slucaju teškog autizma. Koštunica ume da vlada. i kao stari doušnik tajne policije. Koštunica je rekao svoje. ciji otac je bio deklarisani ibeovac. u Gracanici. Od kada je postao premijer. Od otvorene mržnje prema nekim politickim oponentima. ministre da dodu do njenog šefa. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je cesto skandalozna. Demokratska stranka Srbije pociva na autoritetu svog vode. lako se zakljucuje da svi oni koji su naivno poverovali u cestitost. Umesto Ljiljane Nedeljkovic. jer na Kosovu. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti nacin. Koštunica se na taj nacin štitio od mnogobrojnih sastanaka. dok citava medunarodna zajednica pokušava da nade manje bolan nacin kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. tako slicnog pocivšem diktatoru cija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala.Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodeceg coveka. Na ovaj nacin Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog coveka. od osnivanja. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. Poniznost je jedini nacin opstanka u izvršnoj vlasti i clanstvu Demokratske stranke Srbije. koji su na najbestijalniji nacin opljackali Srbiju. nepotkupljivost i pravicnost Vojislava Koštunice. Vukom Hamovicem i biznismenima iz Miloševiceve ere. pod palicom Ljiljane Nedeljkovic. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. pravnika iz Bara. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. poput Slobodana Miloševica. u stranci nisu imali šta da traže. Ova gospoda. a onda. Clanovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su iskljucivo na zahtev vode. unuk ratnog zlocinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. došao uz pomoc spleta istorijskih okolnosti. sprecavala je stranacke kolege. pa do još otvorenijeg gadenja prema medunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom saraduje samo kad mora. pre svega prema onima sa kojima je poceo da živi životom politicara. Recenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je citav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. a Aleksandar Nikitovic njegov šef administracije. smatrajuci sebe iznad svih. Osim Dragana Jocica i Nebojše Bakareca. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". Svi osnivaci i clanovi stranke koji su na bilo koji nacin protivurecili svom vodi odmah su odstranjeni. Svoj politicki manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio cim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševica. Koštunica je svojoj kamarili omogucio najbesprizornije pljackanje. predvodenu Vojinom Lazarevicem. Tako je Nebojša Bakarec. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustolicili i održali. i Koštunicine malobrojne prijatelje. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i nacina življenja. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. sa 150 kilograma. jer je to model koji je prihvatljiv svima. Demokratska stranka Srbije nema mnogo clanova. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovica. Ali su oni dobro rasporedeni. jednog po jednog. ustolicio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. Vodi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najludi.

Dobracinoj 10. sloboda govora i ispovedanja drukcijeg mišljenja. tvorci su "otacastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. što u nedostatku kvalitetnih strucnjaka. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. nalazimo se medu tri najkorumpiranije države kontinenta. Postoje slucajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. Ali vec sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim režimom i dalje na gubitku. i tu smo predzadnji u Evropi. dakle. Nezaposlenost se nije smanjila. Koštunicin otac Jovan Damjanovic bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. ova stranka i njen nesumnjivi voda. Prema važecem indeksu. pokazuju sve simptome vlastoljublja. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodica "Pasja groblja Miloša Radovica''. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. u vrlo širokoj koaliciji. Kralja Petra 10. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. Ako podela državnog blaga po stranackim interesima bude kako treba. rezultati su poražavajuci. Ali nakon desetak prilika da casno odstupi iz vlade. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opacica broj 16. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potice iz privatizacija. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. opstanka na vrhu po svaku cenu i slicnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne ucine svoje. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. Posle 4 godine njegove vlasti. Ti pokreti. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svade i nove podele.inadžijska prema ostatku sveta. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajuci svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom coveku nigde ne žuri. Palmoticevoj 33. Direktne strane investicije su zanemarljive. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. ništa cega vec nije bilo.DSS-a. dosadašnja trula koalicija podržace dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veca. što u okolnostima neodržive koalicije. sa njegovim blagoslovom. U slucaju Vojislava i Zorice potvrduje se izreka da iver ne pada dalje od klade. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovica. glavni poslodavac je i dalje država. sve dok jedna glava nije pala. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. uprkos cinjenici da zvanicno postoji sloboda štampe. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. dramaticne transformacije u jedno moderno društvo. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumacenju pravoslavlja i svetosavlja. Sa samo 16% osvojenih glasova. i placa kod Klinickog centra Srbije. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radovic imaju mracne biografije. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoci. postala vladajuca snaga. a isti ti saradnici. Koste Glavinica 25a. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja pociva na autoritetu Vojislava Koštunice. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. Zoricin otac. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljacki stroj. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo cemu lici na Miloševicevu guberniju: . Privid da Koštunica ''ocima ne može da vidi novac'' prica je za malu decu. slicno ekstremistickoj organizaciji Narodni front iz 1945. Miloš Radovic. Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotic. ali je u osnovi ista . Ucinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih gradana tek ce biti pravilno ocenjen. postavilo se i pitanje tih sloboda. licno je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. DSS i njen osnivac najbolji su nastavljaci destruktivne politike. manifestaciju apsolutne nemoci da upravlja državom. a da ce Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. imaju snažnu podršku medu ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici.

1962. Nevenka je Milovana Brkica. u Sarajevu. cemu je uspela da nauci svoju kcerku Vjeru. Mlada i lepa Osjecanka bila je vec aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. Mihajlom Markovicem. a dogurao je do pukovnika Ozne). Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kcerkom iz podoficirske porodice. a majka Nevenka Kicanovic u Bijeljini. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. jer je bio mlak. Borisova majka je neuropsihijatar. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. zbog konspiracije. s Dragoljubom Micunovicem. Bracni par izdržavao se tako što su prodavali decje lutke koje je Vesela pravila. u stan kod Dragomira Olujica. godine. za profesora filozofije. U protekloj godini je cesto saradivao s Koštunicom. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). Boris odlazi od kuce. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. koja je tri godine starija. pocetkom osamdesetih godina. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. i iz bolje stojece porodice. Disidentske vode prihvatale su Borisa iskljucivo po tom osnovu. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna licnost. Nebojšom Popovim i Trivom Indicem. 3. Otvorena ignorancija govori da je rec o tihom buntu protiv cinjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. Otac Ljubomir roden je u Crnoj Gori. G17. Miladinom Životicem. Pavluško Imširovic i Dragomir Olujic.” BORIS TADIC je roden 15. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. “predsednik Srbije zapoceo je predsednicku kampanju upozorenjem da ce gradani na izborima odluciti da li žele u EU ili u novu izolaciju. Njihove svirke za ploce izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipovic. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. Borisovi roditelji. bolešljiv. narocito njegova majka Nevenka. U suterenu u ulici Koce Kapetana broj 47. godine) iz Osijeka. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". Ljubomira. koji je s Dragomirom Olujicem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. po nagovoru žene. kao drugo dete bracnog para Ljubomira Tadica i Nevenke Kicanovic-Tadic. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmoticevoj ulici u Beogradu. Disidenti ga primaju i 1981. LDP i NS. studentkinju novinarstva na Fakultetu politickih nauka. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploce. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasaca DSS. Boris Tadic. januara 1958. u kojem su živeli duže od godinu dana. Zagorkom Golubovic. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu.izolovana od ostatka Evrope. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osijecanke. upoznaje Veselinku Zastavnikovic (rodena 1955. godine: Vlada Mijanovic. danas novinara. U Beograd je poslat 1955. u pivljanskom kraju. gde su stanovali Vesela i Boris. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. detinjast. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. Posle završene Prve beogradske gimnazije. Njegov otac. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovicem. . najjaceg protivkandidata.. Tadic je svestan da. Svetozarom Stojanovicem. bio podeljen na više odvojenih grupa.. a 1962. Ona je više bila sklona komfornom životu. nisu odobravali njihovu vezu. Mladi bracni par Tadic oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. u Knez Miletinoj 40. na cijem celu su bile vode studentskog pokreta iz 1968. da bi savladao Tomislava Nikolica. Boris Tadic. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. niti moralni kapacitet. Ljubomir Tadic pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji ucestvuju u politickom životu Hrvatske. Idoli su mu bili clanovi muzicke grupe "Idoli''. Borisov otac bio je ucesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u cinu kapetana. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. Veselinka je bila najradikalnija medu ženskim pripadnicima pokreta.

u kojem Boris Tadic. izabran za sekretara Glavnog odbora. Na racun Borisa Tadic pristižu velike pare. On putuje po svetu. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora.. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. bliskom prijateljicom Slobodana Miloševica i Dušana Mihajlovica. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadicevih momaka od kojih . jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. oktobra 2000. Boris Tadic dobija resor ministra odbrane! Klinicki psiholog je univerzalan. nije pomenuo Legijino ime. Za svoje pomocnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesica. Premijer Srbije. Ljubomirov kolega s fakulteta. zahvaljujuci uticaju svog oca. Iz omanje kuce nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. Bogoljub Karic je u narednim godinama sacuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. zamenik Ðindica u DS-u. Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. Izraelske i grcke banke su sigurne od provera iz Beograda. Boris Tadic pocinje da oponaša Zorana Ðindica. prisilno ih smeštaju u staracke domove. Život Borisa Tadica menja se iz osnova. ultimativno tražio od premijera Ðindica da ministar odbrane ne bude Zoran Živkovic. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. a sam tvrdi da je najveci politicki uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Cavoškog "Stranacki pluralizam ili monizam". koji nemaju ni trideset godina. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uredenje ovog rezidencijalnog objekta. Kada je 5. tražio je adekvatan smeštaj. U Demokratskoj stranci Boris Tadic je. po uputstvu Dobrice Cosica (koji je paralelno bio i na osnivackom skupu SPS. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. koji je u meduvremenu unapreden u cin kapetana i penzionisan. Slobodana Miloševica). postao je predsednik Srpsko-jevrejskog društva. i s njom dobija dve kcerke.Boris Tadic ušao je u politiku pocetkom 90-ih. za šta je izabran 27. “zbog bezbednosti”. marta 2003. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. U oktobru 2000. a potom Zoran Ðindic. pod pritiskom stranackih kolega. Veza s Klarom trajala je kratko. Zahvaljujuci Borisu. Pokojni Ðindic je protežirao mlade. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovicem Ulemekom Legijom. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. kada je izvršen atentat na premijera Ðindica. samo da je na vlasti. Predsednik stranke je u pocetku Dragoljub Micunovic. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Cosicem. kako da se oblace. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. Cim je postao ministar odbrane. Mašu i Vanju. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. Bojana Dimitrijevica. gde da se sastaju. tek izašle iz fakultetskih sala. i ceka novu priliku. Ðindic ga upoznaje s grckim milionerom Kokalisom. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". odbranu. februara iste godine na Skupštini DS. Vodi telekomunikacije. Novi ministar odmah prihvata Miloševicevog tajkuna Bogoljuba Karica kao svog prijatelja. koji je vanbracno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandic. osnovao Demokratsku stranku. godine. Otac Ljubomir. Boris je finansijski ojacao. Njegov otac Ljubomir zamenio je kucu u Gospodar Jovanovoj za dva stana. Boris odlazi u Izrael. kako je obrazložio. Godine 1999. oboren Miloševic s vlasti. Pravdajuci se da je bez stana. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavnikovic 2. Boris Tadic postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. Pokojni Ðindic je na Borisa Tadica uticao i s preporukom. gradevinskim inženjerom. s još 11 istomišljenika. Kada Ðindic krece da modernizuje partiju. septembra 1997. i danas živi. Želeci da sacuva bliskost s Ðindicem. Živorada Andelkovica. da se ''nauci zanatu'' kako se postaje bogat. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. Tada. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistocne Evrope. kome je Ljubomir Tadic bio uzor. smenjuje Tadica s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. koliko da provode u teretani. kao potpredsednik Demokratske stranke. da "otkaci ženu Veselinku". Vuka Jeremica. godine. Branka Rakica. kada njegov otac Ljubomir. Boris nikada posle 12. u polušali. u kabinetu Svetozara Marovica. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. Nije to više bio isti covek. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Cosica. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''.. cuvan jakim policijskim snagama.

a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. zbog pada imunološkog sistema. što je bio i stranacki dogovor. Simic je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. kada mu je jedan momak nešto dobacio. sproveo je na nezakonit nacin. Eto. godine uselio u novi dvor na Andricevom vencu. U vreme kada je Ðindic bio gradonacelnik Beograda. Presudnu ulogu na njega imaju Srdan Šaper i lekar Nebojša Krstic.. moraju to da završe preko Rakica. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. Bivši direktor Agencije za privatizaciju vecinu privatizacija. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunisticke nomenklature) je teško frustriran svojim fizickim hendikepom. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. predsednik Srbije za najznacajnije savetnike postavlja Vuka Jeremica. tek svršeni student. sikce iz kola ostalim vozacima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. na celu s mandatarom Koštunicom. a narocito biznismeni. kaže da je nocu oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvucnika. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. odmah po imenovanju. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simic. Kada se 11. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou ulicnog žargona. Boris je i javna licnost. Tako smo cesto obaveštavani saopštenjima da je na lecenju na VMA. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. kako se nisam setio coveka! A družio sam se s njim. depresiju. Prisutni su vec videli Božu Ðelica na ovoj funkciji. ali se Boris udario rukom po celu nakon završenog razgovora i obratio stranackim kolegama: "Au. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. Ðindic je smenio Tadica s mesta ministra za telekomunikacije. u banku "Berkli". Dan uoci izbora nove vlade Srbije. Predsednik Tadic je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstica. koji se zabavljao sa kcerkom predsednika kompanije. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. Stranackim poslovima Boris Tadic. koji svakodnevno pomaže Tadicu da ostane "u sedlu". Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. otišao u vojsku. predsednik Srbije zatrcao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladica za gušu. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. Boris Tadic je na bio jedini kandidat. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. ministre. Cesto. godine. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. ministar nije mogao da dokuci. Šta su razgovarali.neki nisu ni vojsku služili. on sam pada u apatiju. Svi. potpredsednicom najjace srpske kompanije. Jedan od njegovih ministara posvedocio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. se . Radni dan predsednika Tadica zavisi od njegovog raspoloženja. Dok je pokojni Zoran Ðindic na izborima u stranci imao protivkandidate. bivši clanovi grupe "Idoli". imamo ministra finansija. koji žele da se sretnu s Borisom. tek svršeni student. tužioce. doneo drugaciju odluku. koji se u civilu zatekao u Zemunu. Kako kaže jedan od clanova Tadicevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. ukljucujuci i cementare iz Paracina. nije nam objašnjeno. Jedan od policajaca. Mirka Cvetkovica". predstavljao kao Ðindicev šef kabineta. jer se Vuk Jeremic. u broju od 2. takode aktivista Crvenog univerziteta. Od kojih bolesti. jula 2004. skloni se". list Tabloid piše da Boris Tadic održava odnose i s lepuškastom gospodom. jer rotaciona svetla nisu bila ukljucena. PR ministra odbrane bila je Ana Uroševic. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. Boris Tadic je bio direktor Demokratske stranke. bavi se kao diktator.. koji naplacuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. ali je Boris. Tadic je licno odredivao ministre. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. Srdan Šaper.000 miligrama C vitamina i antioksidante. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simica koji je bio Borisov drug iz mladosti. koji mu je prenosio novac u London. Boris Tadic. da njen sin svakog dana uzima 1. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. U Guci. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašcenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakic. jula 2004. Kao predsednik.

zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. Dušan Gamaser. niti mogucnosti da se to proveri. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao coveka nauke i struke. ko su osnivaci. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe . sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka decji psihijatar). prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. Ne znaci da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. bilo politicki svakako delikatnije.. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". kojoj se potom izgubio trag. Kljucno pitanje je da li je Boris obmanuo gradane. U biografiji. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavnikovic hapšenja. Iz biografskog navoda zakljucuje se da je Boris Tadic magistrirao na navedenu temu. ljudi uvek solidnih primanja. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadic poslao te 1984. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadic radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema politicke edukacije u zemljama jugoistocne Evrope. Nebojša Popov. Vojni psiholog u to vreme. nije moguce utvrditi. godine. Svi ga se secaju kao dobrostojeceg mladica. nije bio u formacijskom sastavu. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ljubomir Tadic je. godine u Capljini i u Sarajevu. Evo nelogicnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. Milan Nikolic. jer je mesto profesora u gimnaziji. Službena biografija pobednickog kandidata Borisa Tadica na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. jer nema nijednog svedoka koji se toga seca. jer je to prirodno mesto rada za jednog klinickog psihologa? Klinicki psiholog koji prede u gimnaziju za profesora psihologije.postoji samo smer psihologija. i u svim medijima. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. ali nema nikakvih dokaza. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i coveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . sa privilegijama. godine.zašto je napustio tu ustanovu.kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. Na internetu ne može da se nade nikakav trag o delatnosti takvog centra. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. ili nije? Da li je Boris Tadic kao student radio kao kolporter nije moguce utvrditi. Kazna je izvršena odmah . dalje. Boris Tadic je uhapšen 30. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venca sa Veselinkom. Biografija je lažna i da smo demokratska država. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadica. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseci majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. postavlja se logicno pitanje . Razlozi ne mogu biti politicke prirode. Koji je to sistem. U vojsci je bio obican redov. predsednika bi optužili za krivokletstvo. U registrima udruženja gradana nema traga gde je taj centar osnovan.zbog ''povrede nacionalnih osecanja gradana''. Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . godine. i tražena je moralno-politicka podobnost kandidata za mesto za katedrom. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivac i prvi direktor Centra za demokratiju i politicke veštine. jula 1982. vec su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama iskljucivo vojna lica! Kada je Boris Tadic bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. u to vreme. propali glumac. U stvari. Srdan Šaper.Uprave za analitiku i evidenciju. Boris Tadic je vojsku služio 1984. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekic tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadic! U bolnici "Laza Lazarevic" u kadrovskoj evidenciji nema imena klinickog psihologa Borisa Tadica! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. a predsednik istice u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz politickih razloga. Tadic je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešic. On je napisao i predsednikovu biografiju. preko starih partizanskih veza.. oslonio se na drugove iz detinjstva. kada. osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadica na izborima koji su održani. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. Ako je radio u Institutu.

isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Curuvije. Cetvrti zaverenik je Mile Zaric. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. Pavluško Imširovic. u timu. piše u biografiji. sinovac pokojnog Ivana. je i Zoran Zagorac. dobio od Kostunicinog pravosuda nadoknadu od 1. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukica i Dejana Carevica.000 evra. Veselinka Zastavnikovic (tada Borisova devojka). a pomocni deo u Centru "Sava". Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadica odjednom navedeno da ima 50. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . godine izabrali smo za predsednika Srbije coveka koji. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu.04. Jovica Mihajilovic. Boris Tadic nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. Istoga dana kada je osumnjiceni za ubistvo Slavka Curuvije. Otkud mu ta uštedevina? Ako je poseduje od ranije. pojavio se sledeci tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadica. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. udarili su na one koji su 2001. zbog cega ima nadimak Manijak. Kao strucnjak za te poslove. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letic. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovica. Ranko Tadic. Ratko Romic. Prvi Bulatovicevi reformatori. 14.politiku i advertajzing! Juna 2004. Od 2003. koji nije stekao svoj stan.2008. bez valjanog objasnjenja. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. Radmila Karajovic. koji služi za prisluškivanje njegovih politickih protivnika. od cega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. Sada. u centru BIA Beograd je sa mesta nacelnika Odeljenja smenjen Srdan Stambolic. nedodirljivi kadrovi Miodraga Bracanovica. “radi” kao profesor.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava". prave reformu kojoj je cilj da se ni slucajno ništa ne promeni. Istog tog dana. Mile Zaric je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišica i sreo se sa Karlom del Ponte. navodno. gde. Sa njim. inace vlasnik hiperbaricne komore u Klinickom centru na Banjici. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu. koji mu je poklonio otac Ljubomir. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zlocinackoj kamarili. godini života. Srdan Šaper radio je kampanju i 2008. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadica. Miša Vilotic i Cvijetin Milinkovic. Da li je to iz neznanja. u 46. pod okriljem Radeta Bulatovica. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili. Ari je.koja je 9. u kojoj su bili Dragomir Olujic. slucajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadic naveo u biografiji.” Bulatovicev naslednik. Milorada Ulemeka i Radeta Markovica. piše u službenoj biografiji. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. koji su bili osudeni na po 60 dana zatvora. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Markovic. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskucnika u 50. a radio je tako mnogo. nema rešeno stambeno pitanje. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. inace rodak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadica.05. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. inace. Izraelca Arija. godine. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševica.000. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. je. i to su uocili. godini života. Milorada Ulemeka Legije. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. o cemu svedoci biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. koji je prijatelj i Jovice Stanišica. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišica i Franka Simatovica. godine.2004. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. Biografi su zaboravili da je Boris Tadic bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. Saša Vukadinovic. dva . Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. Gordan Jovanovic i Branislava Katic. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavnikovic. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadica. godine.

a u planu im je kupovina silosa u Srbiji. Uprkos verbalnih duela sa clanovima vladajuce koalicije.000 evra. ali je za izbore 1993. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni gradanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1.7 miliona evra. Filip Cepter. Tomislav Nikolic je odgovorio: “Bliski rodak Borisa Tadica. “ko je Ranko Tadic. ekonomski odnosi sa inostranstvom.” 7.” 5. godine komercijalno radio kampanju DS.2 miliona evra za investicije.” O opštem uticaju Radeta Bulatovica.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeca. Zoran Drakulic. Živi u Monte Karlu.. iz penzije. a širice i maloprodajnu mrežu. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. svedoci cinjenica da je i ministar Jocic imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopionicarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina. turizam i privatizacija. ponudio je 121. sa vecinom odlicno saraduje. Drakulic se u regionu ucvrstio kao lider u recnom brodarstvu. “cesto se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti. Mladan Dinkic.” 6.1 milon evra za kapital preduzeca i 10. inace šef centra za prisluškivanje politickih suparnika DS i gradana Srbije. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova.54% vlasništva Fabrike šecera „Zrenjanin“ ponudio je jedan evro. „Ist point“ zapošljava 3. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi cetiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja. a za još nerealizovanu kupovinu 60. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistocnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. Cepter je na 23.. koja je kuma Radeta Bulatovica. a malo rade“. za šta ce investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz politickog i privrednog života. uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. Dinkic je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve. kupio je „Centrotekstil“ za 18. najavljujuci planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. silosa u rumunskoj Konstanci. a za kupovinu 94. dostigla skoro milijardu dolara. Rade Bulatovic slucajno. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija. Bio je u vladi Slobodana Miloševica. Za slogan svoje stranke da je strucnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji strucnjaci nego klasicni politicari koji lepo pricaju. izjavio je u Drakulic. ali Dinkic se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarac . Da li je. za koga tvrdite da prisluškuje politicare po Srbiji?”. Roden je u Bosanskoj Dubici kao Milan Jankovic. Njegova uloga strucnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme . Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100.meseca pred imenovanje Saše Vukadinovica. u koje spadaju ekonomija. a da li slucajno nije otkrio ni jedan? 4. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5. Bugarskoj i Rumuniji.000 radnika.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP.9 miliona evra. U 2007. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. uz investicije i ulaganje u ekologiju. Milan Beko. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. a njenog muža. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. u kojem udeo ima i Cepter. „Bogat sam koliko mi treba. ali zvanicno nije vlasnik nijedne. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. julovac. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuca „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio.4 milijarde dolara. pricao o privatnim prislušnim centrima.. regionalni razvoj. Nazivaju ga covekom iz senke kome su sva vrata otvorena. Drakulic je prodao Zajecarsku fabriku kablova kako bi kupio cetiri puta veci „Novkabel“.

tvrdi da bez takvog rešenja nece biti stabilnosti na Balkanu...“. Branislav Grujic i Toplica Spasojevic. iponovo zagovarajuci podelu Kosova. Rec je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se zacudio što je Manter„obodrio” SPS da ude u vladu sa Demokratskom strankom. zatim prilikom preuzimanja arandelovackog „Knjaza Miloša“ 2005. Siguran sam da cemo i dalje saradivati“.” Americki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa clanovima Kluba „Privrednik” i porucio im da treba da podrže „proevropsku vladu”.” 8. a dobrovoljno je radio kao prvi voda Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istocnu Evropu. a americki ambasador im je rekao da se od privredne elite ocekuje da ima stav o politickim dogadajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od cetrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. a na mitinge vodi sportiste i estradu”. Miodrag Babic. zahvaljujuci Poltu. Prvom sastanku prisustvovala je vecina clanova. dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. avgusta 2007. nije baš omiljen. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“. Danko Ðunic. Sadašnji americki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama. studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemackoj. dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Miškovic. Kameron Manter.. kupovini „Vecernjih novosti“ i „C marketa“. pa Robnih kuca „Beograd“. U komentaru za „Independent” Roberts. a ambasador SAD u Srbiji. a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. “uloga SAD u rešenju statusa Kosova bice presudna. A tu Miškovic. a Srbiji nije cak olakšala ni vizni režim”. a najviše uvozila žvake. navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi. godine. Americki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta. da „stalno govori o novim radnim mestima. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor. kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice. ali cemo i ovaj period prevazici.. u privatizaciji Luke Beograd. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Ðindica. zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode. Clanovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. na primer – stavio na „crnu listu”. godine od strane FPP „Balkan limitida“. je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprecilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine. pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara. zabranivši mu izdavanje americke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju.u Srbiji. koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt departmenta. vec da izaberu na koju ce stranu. kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim americkim kompanijama. Kako navodi naš izvor. kao što smo prevazišli i ranije periode. Karijeru je poceo u marketinškoj agenciji „Spektra“. koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15. kritikujuci EU koja je „primila Rumune. koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema americkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost izmedu dve . koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovica. DS-u su prigovorili „da hoce privatizaciju bez privatnika”. ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji. vec su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veci Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. Svestan cinjenice da se sa takvim stavom vecina ovdašnjih politicara i veci deo javnosti ne slažu.rekli su oni. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“. prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju.

. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najvece firme u Srbiji. „On je odlucio. Hegel. izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. ono je samo cinjenica po kojoj se ljudi razlikuju. ne mešajuci se mnogo u politicke sporove. Copic.škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo iskljucivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. Inace. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. to nije moj. do 1997. Naše društvo pociva na cinjenici da li ste bogati ili niste. On je cak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slucaju strpljive tolerancije. Stekao je nadimak Boža Derikoža. bar do sada. rekao je Manter.interesi trajni. i nove „intervencionisticke” u kojoj diplomata koristeci znacaj svoje zemlje pokušava da direktno utice na politiku manje države. Crnjanski. verovatno su imucni samo manama. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg americkog ambasadora Vilijema Montgomerija. Gradanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak. njegovi politicki protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Ðelicev licni imetak. Aristotel.vodi poslove evropskih integracija. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševica i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima. ništa. Bio je direktor najvece evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistocnu Evropu. a uživa poštovanje i Katolicke crkve. Božidar Ðelic. Patrijarh Pavle. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. Dostojevski. koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. Van Gog. Ðelic je parafirao sporazum sa EU i veruje da ce ga uskoro i potpisati. vec njegov izbor”. po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. nikoga ne odreduju pare vec pamet i dostignuce. Ako bi neko osporio neku od vrednosti ceka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. Andric. a u vreme protesta zbog krade glasova na izborima 1996. 9. Položaji na celu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u meduvremenu od DS. dok je njegov americki kolega Ricard Majls obišao „Sartid” – „tvrdavu socijalisticke privrede”. ušavši u direktan sukob sa premijerom. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajucu ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari. Kocic. “.. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima. opozicija se žalila na njegovo ponašanje. Došao nam je u pomoc i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i politickih struktura. Opametio se medu nama. ne razlikuju se mnogo . Božidar Ðelic nije postao bogat u inostranstvu. 10. Ima nešto i u pitanju kako ste postali bogati. Dakle. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na pocetku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali medu nama. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje. Pun samopouzdanja i energije. Marks. Potpuno je drugacija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na celu britanske misije u Beogradu od 1992. bio kandidovan za premijera. i covek se meri po bogatstvu. pitanje ne zaslužuje odgovor.” BOŽIDAR ÐELIC je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“. iz perspektive Božidara Ðelica. da mi ogranici kontakte. jer ovo je doba Ðelica. “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju. i pored razlike u stilu. kao i deo njegove vlade. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”. koje su napustili da bi pomogali Srbiji. ministar finansija u vladi Zorana Ðindica i bavio se nezahvalnim poslom sredivanja stanja u finansijama. Kant. a prestižni „Forbs“ ga je svrstao medu 100 mladih svetskih lidera. kojoj je pristupio po atentatu na Ðindica. . Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava strucnost. a šta je metafizika prema Ðelicu. oktobra 2000. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pamecu vec su i siromašni vrlinama a. „Magnohrom” i „Trajal”.

“u okviru svoje kompanije „MK grupa“. “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik medunarodne grupacije ABS holding.u Rusiji. Crnu Goru i Sloveniju. i da ce u fokusu njenog rada bice trgovina i poljoprivreda. „Sunce“.. Kostic je postao i ozbiljan medunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. Privatnim poslom bavi se od 1989. restorani „London“. „Ratar“. “vlasnik preduzeca „Invej“. a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. a od 1992. pristao bih da nestanem a da ne bude zlocina“. Vuk Hamovic. nema ni iza jedne privatizacije preduzeca u Srbiji. ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. Makedoniju. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu. hoteli „Kasina“ i „Park“. a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta. “kao i vecina modernih biznismena. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“. živi i radi u Londonu. Albaniju.” 15. ne pojavljuje se cesto u javnosti. navodeci da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara.„Medela“. Poceo je sa proizvodnjom cigareta. Njegovog imena. Kupio je „Rubin“.” 12. „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“. mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. U školi je imao dvojku iz veronauke. septembra 1914.” 13. izbegava pojavljivanje u javnosti. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu. posle iskustva sa trgovinom strujom. ciji je vlasnik ili zakupac. „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“. a na austrijskoj berzi energije je medu tri vodece firme po obimu transakcija. po istom principu ponaša se i u biznisu. spavanju i u radu. zvanicno. U Hrvatskoj i Madarskoj se takode smatra vodecim trgovcem. preko svoje trgovinske kuce „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Cesto su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim politicarima. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine . „Srbolek“. novembra je na lecenju u VMA i redovno se pricešcuje. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja. podvigu. cerke firme Energoprojekta. a pokriva znacajan deo uvoza elektricne energije u Grcku. u slavonskom selu Kucanci kao Gojko Stojcevic.000 radnika i posluje na tri najveca svetska tržišta . pa sva posluju sa velikim uspehom. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeca i uspeo da ih podigne na noge. „Vital“. u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemackim gigantom „Nordcuker“. procenjuje se na 75 miliona evra.” 11. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti. kao suvlasnik firme EFT. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeca „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta. misli su koje patrijarh cesto izgovara. Jedni kažu da se travama sam izlecio od tuberkuloze koju je dobio kada je skocio u nabujalu Drinu da spase svog daka. drži najvece šecerane. molitvi. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu.. a drugi da se molio. Vojin Lazarevic. koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5. „Budimo ljudi“. zatim „Albus“. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grcke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa.” . najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. a promet firme je oko 20 miliona evra. Roden je 11.Šta o njemu misle drugi poglavari. do kada je bio direktor „Energodate“. “jedan od kljucnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeca iz „Minel holding“.” 14. Miodrag Kostic. obrazlažuci da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“. „Kada bih bio i poslednji Srbin. Nenad Popovic. fabriku šporeta „Milan Blagojevic“. Predrag Rankovic Peconi. Kostic poseduje još nekoliko preduzeca i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. Od 13. Najznacajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju. SAD i Kini.

“Grand kafa” nije imala nijednog dinara.” 18. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog coveka 2006. sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta. godine. dostigla skoro šest milijardi dinara. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika. kupio je 350 hektara zemljišta. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom racunu iz 2005. Preduzece je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara. Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. godine. “predsednik „Droga Kolinska“.. a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. „Telenor“ je jedan od vodecih svetskih mobilnih operatera. onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. a vrednost akcije pala je na 261 dinar. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“. Rešenjem iz juna 2005. a onda i clanova komisije. Ovo je trebalo da povuce krivicnu odgovornost. u saradnji sa lokalnom opštinom. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. Toplica Spasojevic. pre svega Milka Štimca. Slobodan Vucicevic. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22. a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“. Babic kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove. godine isplatila 480. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. predsednika komisije. što je najvrednija kupovina u istoriji nemacke kompanije stare 111 godina.8% ukupnog kapitala preduzeca. dve najvece prehrambene industrije u Sloveniji. golf i teniske terene“. “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca.4 miliona evra. pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca. Stajn Erik Velan. Za pola godine.” 17. Kako je slovenacka firma “Droga Kolinska” . Ova firma osnovana je 2004. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda.” Kako je preduzece “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. Miodrag Babic. pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. Na Srebrnom jezeru. u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. U ovom slucaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”.” 19. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu. godine i nije imala promena na racunu kao da nije poslovala.16. mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od licnih dohodaka 1990. kaže.513 milijardi evra. za koji je nemacka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. Mada nije bilo moguce zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okoncanja sudskog postupka. da izgradim hotele. “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe cija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Bec-Moskva. ali nije.8 miliona korisnika u Srbiji. Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. „Želim da napravim turisticki brend. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. što znaci i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1. kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“. ukljucujuci i više od 2. te da je vršacko preduzece preuzelo vodecu stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“. novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu ucestvovale poznate licnosti. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”.. odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što cine. i sekretara Olivere Savovic. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. Još 1989. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeca “Soko Štark”.

Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zaric. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji.. “Soko Štark” je mogao biti otuden po zakonu ove zemlje samo na Berzi ili putem Ponude za preuzimanje.” 22.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu.postala vlasnik vecinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Cosic izjavio je da zna za . 2. Milana Zarica. Napravio je grešku u prezimenu i sledeci dan ispostavilo se da se radi o Puhalu. u našoj dijaspori u Evropi. potpukovnik Branislav Puhac. u tacki 2-3 (za ubistvo) navodi: “33.. MILAN ZARIC prisustvovao je. clan Drinske grupe VRS. a optužuju ga da je 2005. ukljucujuci. Volfgang Išinger. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. Makedoniji. Vucicevic je samo najamni radnik mnogo jaceg “konzorcijuma”.. ucestvovali su u napadu na Glogovo. 50. kao pomocnik ministra odbrane SRJ. a on je podveo “Soko Štark” slovenackom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popovic optužio je Vojsku da je cuvala Mladica. nacelnik ABHO.. licni telohranitelj Mladica poslednjih desetak godina. Australiji i Kanadi. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“. Krajem 2000. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naredenje za napad i spaljivanje Glogova. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vucicevica. Cesto se pominje po aferam. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala ciji su programi veoma gledani u Sloveniji.to je državna tajna. vlasnik je izdavacke kuce „Siti rekords“. godine je ucestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okoncan rat u Bosni. Pošto je objavljeno da je na sudenju za atentat na premijera Srbije Zorana Ðindica vojnik po ugovoru Siniša Glišic svedocio da je 12. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca.. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom americke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovica tokom posete Vašingtonu. fabrike za štampanje CD i DVD izdanja.” 21. decembra 2000. Pocetkom 2005.. Trenutno je ambasador Nemacke u Londonu. U vreme sukoba na Kosovu 1999. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. velicine bataljona (250 ljudi) u Avganistan. “vlasnik najvece televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“.. ali su celnici Vojske negirali njegovo postojanje. marta bio u kasarni "Topcider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu.” General. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . Tokom napada. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjica. Mitrovic je pokrenuo sopstvenu produkciju. godine.. do 2006. Ovo drugo uradeno je mimo zakona. “predstavnik EU u posrednickoj trojci Kontakt grupe koja je sacinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN.. Miroslav Deronjic. Bugarskoj. avio-kompaniju „Er Pink“. navodeci da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topcideru. 20.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. bio je nemacki ambasador u Vašingtonu. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. Rade Bulatovic .. osoba koja ce razgovarati sa Amerikancima”. mada su analiticari tvrdili da to nece biti moguce. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. Od 2001. jer je višestruko kompromitovan. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio.. ali vecinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. Željko Mitrovic. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije. SAD. 9 maja 1992. 1995. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora..

Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. Ratko Mladic je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. osmislili i montirali licno Vojislav Koštunica. u intervjuu. Optuženi Ljiljana i njena deca su rodaci Jove Ðoga. u javnosti. Medutim. Citav taj period on to nije radio iz ubedenja i patriotskih razloga. Akcija skrivanja Mladica od Haškog tribunala pocinje u junu 2002. Tada se Mladicu gubi trag. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oci. preko svojih ljudi. a i rešio problem za koji je on bio ubeden da se "jednom mora rešiti". godine bio je Vojislav Koštunica. koja bi kao formalno nestranacka institucija bila izvršilac tog prljavog posla. u kojoj Puhalo radi. iz jedne kasarne u Kraljevu. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". da formalno. cime bi ga dalje kompromitovao. nalaze se i u kasarni u "Tocideru". haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševica i direktora policije Dragomira Andana. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristic. Stanarinu i sve racune placao je vojni pilot u penziji Stanko Ristic. Cilj je bio prinuditi Ðindica da krene u hapšenje generala Mladica. Ðogo je Mladica dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. kao predsednik SRJ i glavnokomandujuci u Vojsci. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbedenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. na Bežanijskoj kosi. pozadina slucaja: “Prava je istina da su slucaj "Mladicevi jataci". do pocetka 2005. vec iskljucivo iz licnih interesa. jer "do izbora ima još dve godine". odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine.kad su ga postavili. Dok je na celu Vlade bio Zoran Ðindic.” Imate li dokaze za optužbe na Koštunicin racun? . da dode do sukoba i krvoprolica. a potajno. logisticke brigade. Rade Bulatovic i Dragan Jocic. gde su bili njihovi ljudi. otkrio je šta je. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rodak. Penzionisani pukovnik VSCG. jer su pod vidom "pomoci onom coveku" od dobrostojecih pojedinaca i preduzeca. Radi istine treba reci da Zoran Ðindic nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. Zato je na celo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stankovic. delovi 46. Drugi problem rešen je na nacin na koji se u realizaciju zadatka uvlaci Vojska. a odatle u Crnotravsku. licno je odobravao zaštitu i pomoc generalu Mladicu. a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. prikriju svoju stvarnu ulogu. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on licno i njegova partija ostanu cisti. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. Kljucna licnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladica od oktobra 2000. u stan sina optuženog Marka Lugonje. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. Poslednji dan 2005. uz pomoc dva najveca špijuna iz Republike Srpske. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. jun 2006. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. Koštunica. treba naci nacin da se to nikada ne desi".” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reci .. Mladic se ponovo prebacuje na Novi Beograd.Puhala. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. Mladic je odande prebacen na drugu lokaciju u Novom Beogradu. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. Potom Mladic biva smešten u stanu optuženog Ratka Vucetica u Ulici Pede Milosavljevica 24. preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. što mogu da posvedoce najveci funkcioneri iz Republike Srpske. 28. penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Jovo Ðogo. iskljucivo s ciljem ocuvanja svojih pozicija. Oni su živi i mogu da to posvedoce. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da pocne. Na toj adresi je Mladic bio mesec dana. Jovo Ðogo. kod porodice Vaskovic. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio licno uvredenim i koji je vec i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. ali da ga nije vidao u Topcideru. a zatim u Jurija Gagarina 134.. Takode. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladicev jatak. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladic. po njemu. Citav "slucaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i ucešce u "slucaju general Mladic". u Treci bulevar.

godine proizveo 2 miliona tona celika. general Milan Zaric ucestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO.” Pukovnik Ðogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladic koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadredeni silnim generalima? Ko je. u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . U suprotnom. . “najozbiljniji protivkandidat Borisu Tadicu za predsednika Srbije. godine Zoran Stankovic. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. general pukovnik Milan Zaric je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije. Istina je da je general Mladic bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002. cije je sedište u po tajnovitosti vec cuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju.. koga je licno Boris Tadic progurao na to mesto . Utvrdeno je. ni ja ni moja odbrana necemo pristati na bilo kakvo sudenje. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kucevu.. Danko Ðunic je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone.. general Savetnik Miodrag Panceski Prvi sekretar Marija Trifunovic-Ljubojevic Treci sekretar Marina Milanovic-Ilic Menadžer kancelarije Branislav Zdravkovic 11. Tomislav Nikolic.” 25. godine. On je bio jedan od najbližih Mladicevih saradnika.10 maja 2007. Da li je tacno da se sve do 2005. Zdravka Ponoša. sada jedan od glavnih progonitelja. Evo. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvucen iz aviona na liniji za Moskvu. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu.2008. do 2007. na Aerodromu Nikola Tesla sprecen je beg Marka Lugonje. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim medunarodnim organizacijama u Becu: Šef Misije Miroslava Beham. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladica da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica.2006. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen nacin njegovog penzionisanja i njegov dalji status.. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvic. da je general Mladic i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. kome je trebalo da pocne sudenje za pomaganje. prvi covek „Dilojta“ za Srbiju i region. Od 2003. Vic istice da je namera ovog giganta.” . 23.Nikolic je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj. o cemu je uredno obavešten Hag. najveceg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao celik u vrednosti od 664. general Milan Zaric je zamenik nacelnika Generalštaba. Ricard Vic. novembra 2007. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zaric. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. Nikolicevu kampanju radi americka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. Danko Ðunic. Ðunic je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade..2009. da stvori uslove kako bi tokom 2008. godine.02. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmocnijih.” 24. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN receno da su dobili dokumentaciju od zvanicnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladic zvanicno penzionisan u maju 2002. pod uslovom da bude javno.. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva. septembra 2006. Oni su savetovali Nikolicu da bude mekši i. “od 6. vidao s generalom Mladicem.“Postoje svi materijalni dokazi i njih cu izneti na sudenju.

kojom rukovodi guverner Radovan Jelašic. navedeni zemljoradnici. clanovi ove organizacije. Karakteristicno za ovu. Matic je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. godine i Petar Matic.do 10 hektara zemlje? Da li ce. godine u Hrvatskoj. da se cesto ne zna ko je stvarno kupac. a potom. i mnoge druge transakcije. „NBS ce biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprecavanja rasta inflacije. sa komadom hleba u torbici. Radovan Jelašic. Roden je u selu Baja u Madarskoj. posle održanog 14. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. Kao vlasnik kompanije MPC Matic se svrstava medu 10 najbogatijih ljudi Srbije. U njegovom posedu su „Imo centri“. Procene upucenih kažu da spada medu pet najbogatijih ljudi u Srbiji.. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Medunarodnom monetarnom fondu u martu 2007. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devicanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara .” 27. Družini srpskih biznismena. Tek ce se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. Matic nikada nije dao intervju.000 kvadrata u Beogradu. Za razliku od svojih kolega. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zecevicem. zgrada BIGZ-a. vlasnik i predsednik "MPC holdinga". Vlasnik bivše zgrade CK na Ušcu zida šoping mol od 131. Ovo zdanje izgradeno iz sredstava clanarine koju su placali clanovi SKJ. Umesto toga. Internešnel trejding partners iz Londona. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. ponovo postati bezemljaši. pre nekoliko godina.. Ko je. niti je njegova fotografija ikad objavljena. ova politicka organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. Naime. gde je u dosta slucajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. bogataš je cija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju. društvena svojina je degradirana. godine.26. najznacajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. Matic je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. Matic je vrlo kratko živeo u Sloveniji. robne kuce „Planet“ u Beogradu i „Niš“. Medutim. godine. koji su tokom tranzicije pokupovali veci deo srpske privrede. Roditelji su se preselili u Benkovac. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu poceli su je "arciti" i prodavati.. Petar Matic. Roden je u Mariboru septembra 1966. kongresa obnove. koji ce graditi na svom delu. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. stoji neko drugi.. Bio je najmladi guverner Narodne banke Jugoslavije. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajucim sudom u Srbiji. Majka i otac su mu stomatolozi. pa kao takvi.200 ljudi. osujetio je plan najbogatijeg coveka u Srbiji Miroslava Miškovica da na tom mestu.. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. i on to ne krije. Da li su to možda seljaci. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. zabeležila prethodne godine. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. Peter Matic. pridružio se do marta 2007. “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1. “stabilan dinar.” U knjizi rodenih upisan kao PETER MATIC. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. Petar Matic kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. na novom Beogradu. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. kaže Jelašic. posednici manjih imanja . niti je fotografisan. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. zbog "uspešnosti" buducih veleposednika. vlasnik MPC holdinga. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji. Miškoviceva "Delta" ce morati da se zadovolji samo šoping molom. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. izmedu niškog autoputa i Bulevara oslobodenja. poslovna zgrada u Novom Beogradu. Iz mladalackog perioda upamcen je kao najbrži vozac motora od Šibenika do Benkovca.. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. gde i on ostaje sve do pred sam rat.“. Navija za Crvenu zvezdu. prvo su brutalno izbaceni od strane JUL-a. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji cine MPC kompa-nija.

suvlasnik „Eki investments“. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. kupac Robnih kuca „Beograd“. i zašto nije poštovana zakonska procedura. za koju je platio 360 miliona evra. Aleksandar Vlahovic.” 29. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara. u ulici Dušana Vukasovica. kada je sa svojom bandom . I dalje ne želi da kaže o cemu su on i Rade Bulatovic razgovarali s Miloradom Lukovicem Legijom u noci njegove predaje.” 30. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. Zadru i Šibeniku. gradi novi tržni centar. Promenu vlasti 2000.. 1991.000 kvadrata uz zgradu CK. Strucnjaci. Miodraga Kostica. aprila 1998. Na Novom Beogradu. a potom kupuje celu zgradu. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Ðindica. jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“. Matic je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovicem. godine. Petar Matic otvara cetiri fri-šopa. sa Milijom Babovicem.” 31. supermoderan poslovni objekt. cak su ga Amerikanci dizajnirali. poznat pod nadimkom Baja Plavi. mestu najbogatijih ljudi jugoistocne Evrope. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovica. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini americke ambasade. Saveza ekonomista Srbije. Ali. od 28. Matic kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. juna raspisana Interpolova poternica. Osumnjicen je da je voda jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile medunarodnim švercom cigareta. Radomir Živanic.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. a kasnije je snabdevao citavu Dalmaciju. uložio 4 miliona evra. Kupuje fabriku carapa "Partizanka" i tu gradi apartmane.5 miliona evra. “poslanik Demokratske stranke. a firmu "Progres" još cuvaju ljudi iz Maticevog obezbedenja. Matic je izgradio nov. Stanko Subotic Cane. sin predsednika. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. Filipa Ceptera. u koji je. godine Matic je docekao spremno. Medunarodnog udruženja racunovoda. Dobro upuceni tvrde . ciji je clan od osnivanja. Clan je Udruženja americkih procenitelja.. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice. i uz pomoc Zorana Janjuševica nesmetano nastavio svoj posao. nekoliko medija objavilo je da je 1981. nalazi se van Srbije. Centar ce koštati 120 miliona evra. tvrde da bi najniža realna cena bila izmedu 15 i 20 miliona evra. Poslovnu karijeru Petra Matica pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. 28. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kucu "Planet". „Meril Linc“. i prodaje Slovencima.” Tabloid 135. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. UO „Erste banke“.600 kvadrata platio je 4. “Dragan Jocic roden je u Beogradu. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na granicnim prelazima bio i Marko Miloševic. U ovu kaznu uracunata je i osuda zbog krivicnog dela ucestvovanja u tuci. godine bio umešan u pljacku kioska i zbog toga osuden na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. Ovaj beogradski biznismen. Na Novom Beogradu. Maticeva firma je pocela sa izgradnjom šoping centra od 120. Od kada je za njim 15. Matic u Beograd dolazi pred pocetak rata. Za 2.otkupi u bomba-rdovanju oštecenu zgradu Poslovnog centra "Ušce" i tu izgradi biznis kompleks. Petera Matica. a bice izgraden uz pomoc "sindiciranog kredita". "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti.08. Graden je po uzoru na americke centre. “nalazi se na 96. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. Taj centar ce biti duplo veci od Miškovicevog i najveci na Balkanu. Sa Miodragom Kosticem. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Iza njegove kupovine stoji grcki investicioni fond „Marfin“. godine. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. cigaretama i stranim picima. “vlasnik „Verano motorsa“. Dragan Jocic .2007. 23.

S njim je Jocic. koje je zaposlio ministar Dragan Jocic. Tako tragikomicno zapocece svoj prvi mandat. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbedenje a potom u Specijalnoj antiteroristickoj jedinici. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. narodni poslanik u tri mandata. Gospoda Šulajic je iz Zrenjanina. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. sve je to Jocic bio. Izazvao je pometnju u redovima policije. Ocito. Potpredsednik DSS. Dejan Matic je diplomirani ekonomista. a Jocic ga je potom penzionisao na mestu nacelnika OUP Vracar. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batica. Ona se žalila kako tog coveka ne vida i ne zna kako izgleda. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. za nacelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. a potom postavio za nacelnika Uprave za zajednicke poslove MUP-a Srbije. I ona je. komandira ove policijske stanice. a potom u “Metalimpeks”. oslobodio je Batica odgovornosti. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Baticeve zloupotrebe. kao mlad. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. spremna da se zakune kako Jocic ispija oštra pica u kafanama u radno vreme ali i posle njega. a konacno. Na ovoj teritoriji je. Jocic je poceo da pljacka fondove ministarstva. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajuci se mladošcu. Nacelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevica Gurija. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. i predsednik Odbora za bezbednost. pobegao u Nemacku. nakon razbijanja njihove grupe. Bio je u Jocicevoj grupi na Zvezdari. Imenovanjem Suzane Šulejic na mesto nacelnika Uprave za ljudske resurse. Loleta je ministar Jocic zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. Kada je Vladan Batic privoden u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. oružje. poznatijeg kao Vlada Klej (licni taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). od koga se razvela. Jocic mu je grubo okrenuo leda. . a Nikolu Popovca. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. godine. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanovic. zvani Lole. Cesto se tukla sa svojim mužem. nacelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. General Suzana Šulajic ostace upamcena i po nesvakidašnjem potezu. U policiji je njen karton debeo. kao i Vladan Batic. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. da pokrije kriminal svoje rodake Snežane Šulejic i ministra Jocica. Vec sutradan istražni sudija. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. U njegovoj kriminalnoj grupi. kad ga je zapamtila. zapošljavajuci ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. i da nastavlja intenzivnu istragu. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. nabavljajuci opremu. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukica postavio potpukovnika Miroslava Miloševica. i pored cinjenice da je više puta krivicno osudivan. Ispostavilo se da je vecina rukovodilaca koje je ministar Jocic doveo na kljucne funkcije. Dragan Jocic primio je u policiju. Mladena Kuribaka. koji se trudio da od njega napravi advokata i coveka. na predlog javnog tužioca. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. zloupotrebio službeni položaj. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragica. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. samo nije velika politicka zvezda. Svog pašenoga. gde su našli utocicte u grupi Ljube Zemunca. vozila i odevne predmete za potrebe policije. Šulajicka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevica. u cinu pukovnika.uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladic izgubio oko. postavio je za nacelnika Uprave policije MUP Srbije. vladavinom uredbama. postavio je svog rodaka Borivoja Tešica. Unapredio ga je u cin majora. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 nacelnika sekretarijata i 15 nacelnika uprava policije. iste veceri oglasio se ministar Jocic. preduzecu za trgovinu otpadnim materijalom. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. ordinirao i Dragan Jocic. U Smederevu je radio u preduzecu “Fagram”. bio je i Zoran Amidžic. navodno.

Ministar je narocito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. a nacelnika odeljenja je poslao. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljovic. Okružen je svitom telohranitelja.. Ministar Jocic. Tahir Hasanovic uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. Jocicem. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. koji je veštacio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovica. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jocic ucini. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. za velike pare. nacelnikom Dejanom Svilarom. Zbog muževljeve zauzetosti. a nakon štrajka policajaca. Ulagivao mu se. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasic. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. preko specijalnog tužilaštva. Na celu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radovic. ministar Jocic zahteva da budu fiokirane. Jocic drži sve poluge rukovodenja. neovlašceno. Oni koji ih bolje poznaju. Ministar Jocic javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštacenje u Beogradu. odlazi u lovišta. U sukob je ministar došao i sa smirenim covekom. Kada mu nacelnici kriminalistickih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljacki srpskih oligarha. na rad u Obrenovac. ministar mesecno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. a o tome svedoce kamere vojno-bezbednosne službe. Protivteroristicku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlucio da on licno njome komanduje. Na sastancima kolegijuma Jocic vreda prisutne. Najveci broj kršenja zakona tajkuna pretocen u krivicne prijave. jer ministar Jocic pokriva sve tajkune. inspektori ovog odeljenja. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. odmah je reagovao penzionišuci inspektora Damjanca. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. Jocic je. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica . podneli su tužiocu i zvanicnu krivicnu prijavu. Po zakonu o policiji.d. General je odbio da ucestvuje u pljackanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. koji otvoreno. svojim rodakom Borivojem Tešicem. Jocic kaže . uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu.. Unizan je pred Miroslavom Miškovicem. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsicem.“nemojte to nikome da kažete. da premijer Koštunica to ne opravda. koje mu Miškoviceva svita prenosi na inostrane racune. gospoda Milana Jocic. Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovica. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovicem. Bolje upuceni znaju da ministar Jocic nije izlazio iz pantalona bivšem americkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu. ponašajuci se kao ulicar. Supruga ministra policije. Na ovoj krivicnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu. stavlja ad akta. Ministar Jocic je agresivno primitivan covek. Vecina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima politickih stranaka debelo placa ministra Jocica. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jociceve naloge o progonu policajaca. Posebno ogorcenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. ima Voja da me kara”. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševicem. Ludo se provode. na celu s Petrom Damjancem i v. komandantom Žandarmerije. rodak Koštunicine službene žene. sve clanove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. služi svom sunarodniku Vojinu Lazarevicu.Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. opija se do besvesti. Milana Jocic odala se životu. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivicnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a. Kada je on unapreden. ili ih. i pravi terevenke vikendima. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. po kazni. Inspektori kriminalisticke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeca mesta u javnim preduzecima. Dragan Jocic je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bracnog para Jocic. Narcisoidan je. rodaka Koštunicne žene.

” Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. informiše o dogadajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. Jocic je toliko daleko od stvarnog obracuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. posle državnog PKB. Ðordije Nicovic poceo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije. Upravo Jocic je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. a Pravni fakultet u Beogradu. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja odredenu kakofoniju informacija.7 miliona evra.III Deo 32. Vrlo brzo je umesto pravnim poceo da se bavi ekonomskim poslovima. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. “vlasnik preduzeca „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Becej“. Velimir Ilic. Školovao se i obucavao za dilera i brokera. Hteo je. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovica koga su Grci uhapsili. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. od Njujorka i Londona. jer ce se na taj nacin posle 20.1 milion evra.” Dragan Jocic je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovica. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. Dejan Cvetkovic. rece Dragan Jocic. Jocic smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. u vreme pobune “crvenih beretki”. Srednju školu je završio u Peci. Nakon što je pocelo sudenje Ulemeku. osim Miloša Simovica. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji.” 34. januara tacno znati koliko u Srbiji ima narkomana“. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i clan Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera. može da šteti pogotovo MUP-u i. Ne odustaje od svoje teške retorike. Bio je gradonacelnik Cacka. Jocic je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. i predsednik Americke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvecih stranih kompanija u Srbiji. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Svi pripadnici zemunskog klana. pravosudu. uopšte. Ubijen je jedan zašticeni svedok u procesu za Ðindicevo ubistvo. a konferencije po “potrebi”. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. po ceni od 30. drugi po velicini u Srbiji. Boravio je i radio nekoliko godina na vodecim svetskim berzama.” 33. godine. gde je i magistrirao. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. prvi opozicioni gradonacelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševica. Pohadao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodecih svetskih banaka. Ðordije Nicovic.(SAJ) obavi vežbu oslobadanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. Po završetku Pravnog fakulteta. kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. i dalje su u bekstvu. i jedan od kandidata na predsednickim izborima. Bio je to prvi slucaj da je policija zemlje domacina ušla u neku zgradu americke ambasade u njenoj istoriji. Jocic je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumacio kao “vojnicko pismo”. drži ministar Jocic. da mu se ovde nema šta zameriti. godine u Kolašinu. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih politickih nalogodavaca. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. U Narodnoj banci je prešao put od . do Ciriha i Tokija. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Cedomir Jovanovic kandidovao za predsednika.” ÐORÐIJE NICOVIC je roden 1951. Druga velika Nicoviceva kupovina u 2007.

U „Delti“ je punih 15 godina. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma. godini. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000. Proglašen je za bankara 2006. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi.000 evra. Od 2002. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih clanova Saveta da se nadu pod njenim vodstvom. “generalni direktor Duvanske industrije Niš. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moci ce da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. Draško Petrovic. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske. Žarko Zecevic. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije. kako mnogi navode. Raspadom bivše Jugoslavije 1992. Oliver Regl. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije vidale ili Bubala ili clanove njegove porodice kako u razlicitim periodima dolazi u "svoje" stanove. najvece kompanije u regionu. Skip Bornhiter.000 i 200. Za sada. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada. i dalje slovi za jednog od najmocnijih ljudi srpskog sporta. ali i da privatizacije javnih preduzeca Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. Vecina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u .” 41. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu.. Ðordije Nicovic napušta Narodnu banku i pocinje da se bavi privatnim biznisom. ciji proizvodi cine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. U poslednje cetiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. Ni prica o planiranoj izgradnji stadiona nije završena. godine u Vladicinom Hanu. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog. Milka Forcan. “bivši generalni sekretar FK Partizan.. tako da postoji velika verovatnoca da bi Zecevic kroz sportsko društvo mogao da bude ukljucen u jedan od najvecih projekata Partizana. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je casopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u citavoj prestonici.” 40. zbog cega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. koja je vlasnik najveceg trgovackog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. najvece hrvatske privatne firme. To su najskuplji stanovi u Beogradu. Završila je Ekonomski fakultet. jedini clan Koštunicine vlade sa privrednickim iskustvom.dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje. DIN.. Zecevic nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji.” 39. “potpredsednica „Delte“. Druga lokacija na kojoj je vidan Bubalo ili clanovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorcolu. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije. Ivica Todoric. “ministar trgovine i usluga. izmedu 150. U Srbiji saraduje s mnogim privrednicima. istovremeno i najveceg centra moci u Srbiji. “predsednik koncerna „Agrokor“.” 37..” PREDRAG BUBALO roden je 1954.” 36.700 ljudi. 35. U 1995. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. zrenjaninskog „Dijamanta“. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. godne. eticko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. Predrag Bubalo. Novaka Ðokovica i Jelene Jankovic. i bio je clan menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog pocetka.” 38. Olimpijskog komiteta.

Nešto ranije. Vec 2001. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu vec nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzecu.stanu broj 2. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. Od te 2004. Brava je nova. Tek 2005. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Prema svim istraživanjima. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovodenje Nacionalnog investicionog plana. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševicem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata protiv ondašnjeg režima. Druga kamera. izabran za clana Predsedništva za Beograda. koja deluje prilicno novo. ne vecem od par hiljada evra. nego su mu otvorili vrata medija. a bice finansiran 971 projekat. Vrata su okrecena u belo. Nije Ðilas imao novac. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. za razliku od vrata stanara preko puta. godine. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. i da je odmah postao clan Izvršnog i Glavnog odbora. a drugi u Vuka Karadžica. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. Neslužbena biografija govori nešto drugo. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenaden: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. 42. februara 2006. iznosi 47 milijardi dinara. rejting vlade i samog Zorana Živkovica je bio izuzetno nizak. navodeci kao razlog optužnicu protiv Subotica . imao je marketinšku agenciju Ovejšn.. Pa i samo clanstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živkovic vec Tadic". Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. godine. advokatski tim Stanka Subotica Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. Svojevremeno je Dragan Ðilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao peruci prozore u Londonu.” DRAGAN ÐILAS. specijalna. odluci mimo nas da taj stan izda ili proda”. Multikom . Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. a zapravo lovca na visoku funkciju:". Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skocila vrednost. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. 24. S druge strane. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji.. Budžet NIP za 2008. Od osnivackog uloga. do jula 2008. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. Božidar Ðurkovic. Dragan Ðilas osniva firmu Dajrekt medija. godine osnovao je poslovni sistem. se nakon izbora za gradonacelnika Beograda našao u sukobu interesa. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. Ðilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivac „Dajrekt medije“. Dragan Ðilas. Vlada koju je predvodio g. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih dogadaja i jednog od najvecih oglašivaca u pisanim medijima. Jedino je moguce da vlasnik. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. a da je 40 miliona dinara minimum koji ce opštine dobiti. a od maja 2007. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. godine. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu.koja je podignuta tek 2006. novembra 2008. Ðilas je najavio da ce ove godine novcana sredstva biti direktno rasporedena i lokalnim samoupravama. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Suboticem. tokom 2004. Srucio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovica iz pozicije simpatizera stranke. koja su vremenom požutela. godine. Službena biografija gradonacelnika Beograda Dragana Ðilasa govori o mladom i uspešnom coveku cija slava tece od 1991. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. Zato je sasvim logicno da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS Boris Tadic. Živkovic izgubila je poverenje gradana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. Neverovatno zvuci da je ovaj covek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. To je cinjenica i gotovo. država Srbija. zatražio da mu Ambasada Nemacke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC. zvanicno smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrica da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Panceva.

Dragoslav Ilic i Nebojša Garic. u kojima ga je Ilic redovno nazivao lopovom i prevarantom. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. godine. Multikom group je vec 2006. Ðilasom nema šale. Deo Multikom group cine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn.5 miliona evra. mogao je samo neko ko je imao politicke koncesije. Nektar. pre svega kroz podršku koju pruža politickoj opciji Borisa Tadica. Ðilas je zaradio 83. Dragan Ðilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. nocu. niti Ðilas progovara o Ilicu.group. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). Sa g. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. MDI internacional Prag (28%). Dragan Ðilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. Osim kontrole elektronskog prostora. Posle mesec dana. i ceo tiraž "Kurira" je isecen. godine. Aleksandar Tijanic. a Garic oko 200 hiljada evra. Ðilas. Dnevnik "Kurir" je odlucio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Ðilasa od supruge Milice Delevic-Ðilas. a vodio Dragan Ðilas.4 miliona evra. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. Apatinsku pivaru. Kraftfuds. EFG Eurobank. Njegova supruga ima kucu od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". Tokom 2007. Ružica Ðindic. Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006. Niti Ilic više pominje Ðilasa. novi gradonacelnik je covek cije su graditeljske ambicije ocigledne. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i clan je Predsedništva DS. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštunicinoj vladi bio je ministar. BBDO Sarajevo (48%). koji su odjednom prestali.8 miliona evra.. a njegova supruga Milica. Bajersdorf Hamburg. ili 49 % vlasništva. cime je ušao medu nekoliko najprofitabilnijih firmi. a prihod njegove kompanije povecan je za skoro 50% u odnosu na 2006. Firma Dragana Ðilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. a ostali su i u Cvetkovicevoj (Tadicevoj). sa osnivackim ulogom od blizu 1. otvarajuci širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. i firma Emoušn prodakšn.3 miliona. doduše kao razvedeni. zvanicno. “samo povremeno se ukljucuje u aktivni politicki život Srbije.. Henkel. godine. Loreal. automobil "SAAB" iz 2003. a osnivaci su bili Dragan Ðilas. poseduje stan na Vracaru od 110 kvadrata. Efes Vajfert. Cuveni su njegovi televizijski obracuni sa Velimirom Ilicem. godinu. Bilo je za ocekivati da taj monopol ima na televiziji B92 ciji je bio suosnivac. Štark. Da li je Dragan Ðilas studirao na Mašinskom. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeci ovu budžetsku ustanovu za licnu promociju. Bambi. Ðilasova. Zašto je baš Ðilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. godine zaradio tacno 55 miliona evra. Multikom group je osnovan 2005. ciji je prihod 2006. Knjaz Miloš. i sadašnji. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji poceo je da širi i na druge države u regionu. Delta DMD. Cak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. Ðilas je uložio oko 1. godine bio oko cetiri miliona evra. Imlek. 43. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate gradani. razoblicavajuci njegove poslovne i politicke manipulacije. pretvorila se u sprdnju sa gradanima. pomocnik ministra. Džonson i Džonson i mnoge druge. ali doci u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze. Anemicna Antimonopolska komisija ne može Ðilasu ništa. Frikom. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Ðilas. Banka Inteza.u Srbiji. Osnivac je i predsednica Udruženja . Ilic 1. a odštampano. novo izdanje. Ðilas je. Podravka. uštedevinu od 799 evra i oko milion dinara. Njegova sloboda da bira koga ce da reklamira stvorena je protivzakonito. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra.

kako kaže. Jevrosimovic je odnedavno sponzor zagrebacke Cibone. Ivana Veselinovic. a trenutno ima više od 1. Ljajic je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. MP3 plejere i navigacione uredaje. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa. Madlen Cepter. “prvi covek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treci covek naše najvece kompanije. Cedomir Jovanovic. prema podacima Agencije za privredne registre. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veca Vojvodine. podrška na tom putu nece izostati. Veselin Jevrosimovic. Stefanos Vafidis. “direktor Javnog servisa RTS. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autisticne dece. Rasim Ljajic. Možda sam i zbog toga veci optimista kada je u pitanju buducnost Srbije nego mnogi Srbi“. izjavio je. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da ce najveci poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistocnoj Evropi. Sigurno. Kapital novosadske pivare. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujuceg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinaci ga u „preporuku“.” 45. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuce TV pretplate. Takode je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju racunara.” 51. vlasnika najvecih mlekara u Srbiji koji je . godine.” 49.” 50. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da ce penzije u Srbiji uskoro biti povecane. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom. Branislav Grujic.” 48. „Tempo pridruživanja EU diktirace Srbija.” 47. “generalni direktor „Salforda“. Od 2003. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. Bojan Pajtic. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuce. koja na tržištu Rusije. kandidat na predstojecim predsednickim izborima.„Prvo deca“. “mecena umetnika.500 zaposlenih i 5.” 55.” 53.000 poslovnih partnera. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Ðindica. Milan Rodic. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. Volfram Mas. Aleksandar Tijanic. jedan od najpoznatijih novinara. Jedan od najoštrijih kriticara SRS i. Donedavno je bila jedina žena clan kluba „Privrednik“. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžacke demokratske partije. procenjen je na oko 145 miliona evra. najviše u Francuskoj. Kuca na cijem je celu „uporno“ proizvodi gubitke. Slobodan Petrovic. “lider Liberalno-demokratske partije.” 46.” 52. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog coveka 2007.” 44. ali i da znacajno podigne gledanost. “ambasador Nemacke u Srbiji. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore.” 54. i da bi trebalo da bude promenjen nacin na koji ce se utvrdivati visina penzija.

koji je vec prisutan na tom tržištu preko trgovackog lanca Konzum.” 57. Sajmon Grej. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji. Radun je jedan od najmladih izvršnih direktora u zemlji. koji nisu bili vezani uz državni aparat. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. ili ce te Mlada odmah uhapsiti “ . koja se bavi preradom voca i povrca i proizvodnjom biskvita. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Markovic prodao ovo preduzece jesu finansijske poteškoce. 2008. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surcinu.” 61.kupio „Bambi“ i fabriku cokolade „Banat“. trgovacki deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo ciji je vlasnik Rodoljub Draškovic.000 evra. koji nisu dobijali povoljne kredite.” 62. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. postavši vlasnik „Voda vode“. Rodoljub Draškovic kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. i namjerava ojacati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. “vecinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. Rodeni brat Vuka Draškovica koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. naftom. Dušan Petrovic. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike. Bojan Radun. osim uspešnih humanitarnih akcija ukljucio se i u biznis. Rodoljub Draškovic. Miroslav Miškovic je od Rodoljuba Draškovica.bio je Miškovicev ultimatum Rodoljubu Draškovicu. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. zbog sumnje da su monopolisti.” 60.” 56. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. Iako su procenitelji ove osiguravajuce kuce. “ministar pravde. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Backe Palanke. regionalnog lidera u proizvodnji vocnih sokova.oni su sacuvali slobodu i mogli da posluju”. “prva žena na celu RZZO u istoriji. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. Ivica Todoric kupio je SL Gros. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenacki Merkator. nekadašnjeg „Krmivo produkta“. Posebno ce se ispitati okolnosti vezane za . skoro bez naknade. drogama. “proslavljeni košarkaš. koji se nisu bavili alkoholom. jedne od vodecih firmi srpske konditorske industrije. Markovic je Draškovicu prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“. Vlade Divac. prema kojoj ce Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. Ili ceš da mi ustupiš prodavnice ‘Takova’. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstice ili precutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogucila svim osiguranicima u Srbiji da se lece i na VMA. cigaretama. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoricu. oteo sve prodajne objekte. izjavio je). Sulejman Ugljanin.” 58. cije je predsedništvo najavilo je da ce zajedno sa DSS i NS na predsednickim izborima podržati Velimira Ilica. isplaceno je svega 100. prodajom oružja . Od prošle godine je clan Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Svetlana Vukajlovic.000 evra. Istice da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. Markovic je imao problema sa naplatom osiguranja.” 59.” Dragoljub Markovic ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškovicu. godina. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”.

. marta 2005. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . U maju 2008. dok je drugooptuženi Ðuro Kesic. Beograd Vam nudi sledece moguce opcije sanacije: . supruga Save Kneževica.Takovo preko svog podredenog društva Takovo Agrar d. Optužnica protiv Sava Kneževica. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. anonimne firme DSDB. uz discount. Naime. Kneževic je u julu 2001. materijalnu štetu ce neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a.d.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. koristeci položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima. Cajetina. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovcani kapital preduzeca upisane su 81. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. što je osnov za pokretanje stecajnog postupka. Borivoje Beštic ucio se u Sarajevu. Iza Beštica su u Beogradu. Cajetina..872 akcije „Dijamanta“. u meduvremenu.d. kao magacioner u Beku. Beograd“. neposredno pre Todoricevog preuzimanja vecinskog vlasništva. aditiva. d. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Kneževic i Todoric prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili nacin kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljaca. Kakav je kvalitete mesnih preradevina koje Beštic prodaje po Srbiji.o.preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d.o. na ime isporucene robe. godine. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih preradevina. da bi izbegao porez. kojima duguje oko 15 miliona evra. cija vrednost prelazi 10 miliona evra. ali nažalost. ostale mnogobrojne afere. preko. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa.o. uslovno na tri godine. Ova firma je osnovana 31. navodno.D.o. odbacena je zbog zastarelosti. Prema obrazloženju ove prvostepene presude.d. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a. kupio 20.o. Cajetina. spreman da ucestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a. na osnovu kojih su raspolagali daleko vecim brojem akcija od stvarnog. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževica. Fabrika iz Cajetine. u koji je došao kao izbeglica. a vlasnik je Ljiljana Kneževic. ciji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštic. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. osnivac ovog preduzeca je firma „Adison intertrejd inc. u slucaju pokretanja stecajnog postupka.o.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“. godine. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza. Na toj listi. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. Pretpostavlja se da je Ivica Todoric. Koncern Swisslion Takovo. Evo originalnog rešenja koje je Draškovic ponudio dobavljacima u “pismu o dobrim namerama” 10. Beštic se sastaje sa Božidarom Ðelicem i Rodoljubom Draškovicem. ali je Beštic. Trident trust kompani limited“ sa Devicanskih ostrva. preko svog podredenog Društva Takovo Agrar d.. ciji je vlasnik bila Ljiljana Kneževic. Industrija mesa Zlatibor a.i 24. zloupotreba dvojice osudenih u vezi je s komisionim poslovima izmedu Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštecena za 1. jer Beštic ima ogromne pare. Beograd. bilo je i osam pokojnika.pretvaranje potraživanja u dugorocni kredit sa . po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. jer je od cinjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. Cajetina. koju je kupio Rodoljub Draškovic je u blokadi. koje je odvezao u Cajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeca Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljaca. Poslednja velika prevara tandema Beštic-Janjic je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek. bivši direktor Dijamant banke. Podsecam da su svi brujali da je Kneževic mimo berze prodao Todoricu akcije.o. Kneževica su teretili da je.otkup potraživanja. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovicem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovicem. Zvanicno. Lopovskoj umetnosti. Medutim.o.. Kneževic je osuden na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine. Cak je i sedište kompanije registrovano na kucnoj adresi Kneževicevih u Beogradu. Beograd. Novac je Beštic prebacivao na svoju firmu A. godine. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. podneta maja 2003. Cajetina je u finansijskoj blokadi vec više od 60 dana. vecinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. Gospodin Draškovic je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor. Kontrole nema. pozvao 27 deonicara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave. mašina.2 miliona dinara. . dobio kaznu od osam meseci zatvora.336 deonica.

. U stvari.” .06. Miodrag Kostic. . ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu. imaju vrlo jake pozicije. na cije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. "modela" pomažu sami roditelji. “najpopularnija pevacica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji. bliski saradnik predsednika Borisa Tadica. Cajetina. uz minimalnu kamatnu stopu.. Kako je ekonomsko i politicko stanje u državi bivalo sve gore. inace.” 66. Dragan Ðilas poveo se za predlogom bracnog para Živojinovic . “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistocnu Evropu i clan Glavnog odbora DS.” Da li su Fahreta Jahic. “predsednica Vrhovnog suda Srbije. koja je. 67. uz pomoc Verice Rakocevic i slicnih.Jahic da poseti njihove terevenke. gde se cesto u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od moguceg "skretanja s pravog puta" angažovanih. „Metalac“ je 2007. taj posao bivao je sve unosniji. a sa Sašom Popovicem osnovala je „Grand“. ispred studija TV Pink. Vida Petrovic-Škero. guralo se 26. podvodenja u prostituciju i drugih nepodopština. poput "Elita" i slicnih. gde mu je bracni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. Cinjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-cetiri devojke.grejs periodom.2005. a koji ce neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog. Rodoljub Draškovic. zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delevic-Ðilas. Poslednjih desetak godina domace agencije aktivno ucestvuju u medunarodnoj trgovini "novih lica". agencije peru ruke od seks trafikinga. medu kojima i Milorad Vucelic. Sa suprugom Slobodanom Živojinovicem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. Fahreta Živojinovic. Uz atmosferu koja prilici balkanskim snobovima. Gde su one završile i ko je u javnosti cuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome cuti. najvecu produkcijsku kucu u regionu. cega u ovom poslu uvek ima.otpis potraživanja. ocekujuci pocetak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”. Dragoljub Vukadinovic. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. Slobodan Živojinovic. U Beogradu i Srbiji mnogo toga pocinje preko modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugovic (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). Mladic koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlacnijih sportova za mlade u Srbiji. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i decaka. Rec je o vrlo rizicnim grupama. pomocnik ministra inostranih poslova. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". Emir Kusturica. Starost devojaka cesto ne prelazi 16 godina.konverzija potraživanja u kapital. koje price o slavi.” Mnogo ljudi. Aleksandar Vulin. pune tri decenije je u preduzecu. Nenad Canak. Miroslav Miškovic i Milija Babovic imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je placen porez na prihod gradana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije.d. Takode je cinjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo.. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. Milan Gutovic. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. na osnovu ugovora o buducoj poslovnoj saradnji. U dobrom broju slucajeva ulazak u svet modne industrije. 63.” 64. jedna je od osnivaca Društva sudija Srbije. Tahir Hasanovic. A to nije najsrecniji nacin da se uspe u životu. Novak Ðokovic.” 65. “treci teniser sveta. samo ne u meri i na nacin na koji se to danas dešava. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“. Srdan Šaper.” 68. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znaci da dovoljno zaraduju i za sebe i za druge). .

koji .SONJA MANOJLOVIC. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. 69. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. voda Munove sekte u Srbiji. vrši opite. sprovodi reforme u zdravstvu. odobrio je. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevica. Srpski lekari.” TOMICA MILOSAVLJEVIC. za racun stranih kompanija. Mentor gospodina Milosavljevica. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevica ima dvadesetak profesora univerziteta. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo. koji je pre dvadeset godina. Tada je Rakicev tim uzeo ogromne pare. Sudija Ðordevic bio je i predsednik veca koje je ukinulo presudu navijacu "Crvene zvezde" Urošu Mišicu. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. Posle žalbe. specijalista interne medicine . izmedu ostalih i ICN Milana Panica. Ovaj mladic je bio osuden na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovica na beogradskoj "Marakani".endokrinolog u Klinickom centru Zvezdara. Te eksperimente odobravaju Eticki komiteti Klinickog centra Srbije. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. Tomica Milosavljevic. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakic. koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. obavljeno istraživanja novih lekova. VSS je preinacio odluku i rešenje. Clanovi veca su bile i sudije Sonja Manojlovic i Miodrag Vicentijevic. koji se uglavnom završavaju smrcu pacijenata. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. cijih pet spratova još nije u upotrebi. u 43 odsto slucajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". zapoceo je gradnju zgrade Klinickog centra Srbije. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. na cijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuca da ''nisu za javnu upotrebu''. Farmaceutske kuce. poput . Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakic. Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovica osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolica i pokušaja ubistva Vuka Draškovica. Medutim. Nikoli Curcicu i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. pokušao da u Srbiji. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. Ministar nije odgovorio. za njegovih mandata. Sonju Manojlovic i Miodraga Vicentijevica zbog nesavesnog i nestrucnog vršenja sudijske dužnosti. odbio njegovu molbu za uslovni otpust.” Sudija Dragiša Ðordevic je bio i predsedavajuci sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Ðindica. kao ministar zdravlja. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. Ovaj lek farmaceutske kuce iz Filadelfije (SAD). i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove cije delovanje nije ispitano. koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. clan Munove sekte. u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. i osposobi zgradu KCS. Zahvaljujuci ministru zdravlja Milosavljevicu. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg nacelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovica iz zatvora "Zabela". a to piše na kutijama u koje su pakovani. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanoviceva molba."avandia" i "actos". odnosno stvaranje novih lekova. Oni se prihvataju da godišnje vrše. za racun farmaceutskih kuca. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Ðordevica. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markovicu. koji nije odobren za prodaju u apotekama.

mada takva oprema ne postoji u Klinickom centru u Kragujevcu. A Srbija još uvek nije clanica organizacije "Eurotransplant". Iz donacije je obezbeden milion dolara. kako tvrdi. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. a ministar zdravlja Tomica Milosavljevic imao je dogovor s proizvodacem "Simensom" (rec je o kvalitetnijem skeneru). banka je odobrila kredit. oprema je vredna milion evra. . Tomica Milosavljevic je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. Odlaskom ambasadora Polta. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. ništa nije uradeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. izazvana prvenstveno hronicnim nezaraznim bolestima. a u Rusiji cak i zabranjen. ljubavnica profesora Ljubisava Rakica. bez imalo stida i srama zapoceo je i svoj cetvrti mandat. Prema potpisanom ugovoru. koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. taj metod lecenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. zbog provizije. a "Simens" ministru uobicajeno odobrava proviziju od deset odsto. Doskorašnji americki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". što je. Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Klinickog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. da bude pod njenom kontrolom. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. Podseca li Tomica Milosavljevica na savremenu verziju nacistickog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevica. Naime. Covek koji je. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. rec je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. Bolje je proverenim i efikasnim merama spreciti obolevanje ljudi. i to odmah posle ubistva premijera Ðindica i raspada narko-tržišta. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. izgleda. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. zbog cega nam je tržište organa ograniceno. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. vratio je terapiju opijatom "metodanom". Milosavljevic nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. i placaju se velike pare za njihovo usavršavanje. Primera radi. Srbija od medunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lecenje. nacelnik Klinike za bolesti zavisnosti Klinickog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost gradana Srbije. ostali nedoreceni. Na nabavkama skupih medicinskih uredaja zgrcu se velike pare. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. docent Svetlana Žunic. favorizujuci "Simens". Novosadski lekar Nikola Vuckovic. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava.uglavnom pokrivaju najvažnije klinicke centre i institute. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeca "Maksi tim". navodimo slucaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. i tako pomažu Milosavljevicu da nabavkama opreme i lekova zgrce velika sredstava. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" ciji se metod vec sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama.odeljenje radioterapije. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlacio kupovinu. kontroverznih lekara i farmakomafije. U Klinickom centru u Kragujevcu. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. za potrebe centra za onkologiju . Inace. Jer. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. Reforma zdravstva nije uspešna. Milosavljevic je ponovo ministar zahvaljujuci jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moci i finansijskim centrima u zemlji. pa su kljucni problemi. radi obuke za primenu BRAHI terapije.

Zatražio je da mu clanovi zemunskog klana. „Levis“. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. Pobedivao je na opštinskim. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. Republika Srpska.” 71. “vlasnik. blok iz sveta. Dragan Nikolic. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana.” ALEKSANDAR VUCIC roden je 5. Lihteštajnu. isplate 10.” 80. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. bio je savetnik pri NATO. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji. Radio je 1992. Miljko Radisavljevic. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. Školovao se u inostranstvu.” 75. Aleksandar Vucic.” 74. a posluje u Austriji. intervjue i reportaže. kao novinar na „Kanalu S“ na Palama. Aleksandar Karadordevic. Nata Mesarovic. Vuk Jeremic. Milija Babovic. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. Stiven Džon Vordsvort. a u Srbiju se vratio 2001. “predsednica sudskog veca koja je osudila ubice dr Zorana Ðindica. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja. Kao i Marko Miloševic. izmedu ostalog. Sloveniji. Milosavljevic je imao. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. jednog od najvecih izvoznika u Srbiji. “Bata“ i „Cezare Pacoti“. i bio stipendista Fondacije za razvoj naucnog podmlatka. “krunski princ. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22.” 79.” 72. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku. godine u Beogradu. Nenad Vucinic. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. i 1993. u Vucicevoj biografiji piše da “vec od petnaeste godine paralelno sa ucenjem obavlja i razne poslove. od fizickog rada na gradevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. usavršavao se u Brajtonu.Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. Bugarskoj. U prošloj godini preduzece je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. Sa odlicnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radicevic“ i Zemunsku gimnaziju. marta 1970. „Fešn kompani“ u cijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odece i obuce najpoznatijih proizvodaca: „Riplej“. “potpisao cek na 320 miliona evra za treceg operatera mobilne telefonije u Srbiji. gradskim i republickim takmicenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala.” 76.” 77. sin kralja Petra II. Srdan Bošnjakovic. “britanski ambasador u Srbiji od 2006. „Džeger“. Kompanija vec godinama povecava proizvodnju i proširuje delatnost. Boris Nemšic.5 miliona evra koliko je platio za oslobadanje nakon otmice 2002. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara. Nemšic je prvi covek „Mobilkom grupe“.” 73. “ministar inostranih poslova Srbije. u Engleskoj. Hrvatskoj. Kao i veliki broj privilegovane dece komunisticke nomenklature.” 78. Tu pare same stižu. 70. . mestu medu 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistocne Evrope prema listi revizorske kuce „Dilojt“. u vlasništvu „Telekom Austrija“.

koji je uveo visoke novcane kazne za novinare cije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“. godine. U martu 2002.400. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. Njegov ministarski angažman ostaje upamcen po kontroverznom Zakonu o informisanju. Vucic je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. aprila 1999. cime je „ugrozio sve gradane. godine. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. drugi put u maju 2000. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluce u roku od 24 casa.000. i ukinuo elementarne demokratske principe i medunarodno prihvacene norme. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. SRS.200. i konacno na saveznim izborima 24. retroaktivnim dejstvom Zakona. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. kada mu je Telekom Srbije iskljucio telefon zbog neizmirenog telefonskog racuna u iznosu od 150. postao je direktor Sportsko-poslovnog centra „Pinki“. istice da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih mocnika u vodenju specijalnog rata protiv Srbije“. 24. koji je proglašen za pocasnog gradanina Zemuna. i JUL. Dve godine kasnije. Sa svojom SRS. Ukupne kazne izrecene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24. U hali Pinki održani su neki videni mitinzi Srpske radikalne stranke. godine dodelila Vlada. te oko oglasa u stranackom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. godine Vucic pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. nedeljniku „Evropljanin“ odredena je. juna 1998. pozivajuci se na „protivdržavno i podrivajuce delovanje“ raznih vrsta. kao i miting u cast Žan-Mari Le Pena. „Dnevni telegraf“. 13 dana pre Zakona. kao student trece godine Pravnog fakulteta. Vucic je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina. koji nije . a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. po tužbi tzv. godine. žene i decu“. i. Danasa. U maju 2000. septembra 2000. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. Aleksandar Vucic postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovica koju cine SPS. U julu 2004.000 dinara. sa 24 godine. a sam Curuvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. prolazio je kroz naizmenicne periode saradnje sa i opozicije socijalistima. marta 1998. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalistickoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. kako je navedeno.500 evra. Vucic je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Vece Republika prvi put u februaru 1998. godine Aleksandru Vucicu je odreden porez na ekstraprofit u iznosu od 48. podnosili gradani ili organizacije. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. sa 1. Vucic na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. „veceg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. za vreme cijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. Ovaj slucaj nikada nije do kraja rasvetljen.000 tadašnjih dinara zbog. postaje i njen generalni sekretar. Dve nedelje kasnije. Niz kazni se nastavlja. Aleksandar Vucic izabran je za clana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU.1993. a na osnovu tužbi koje bi.758 dinara. Dok je bio direktor Hale Pinki. godine bio je predmet javnog skandala. Slavka Curuvije.000 dinara. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takode donela ova Vlada. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za clana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen.

dobili uzorke kakve su želeli. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolica. ali izabrano je finsko. koji je ispunio sve uslove. Naruceno je 150. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste.5 miliona evra. Posao nije dobio jeftiniji ponudac "Novatel". nakon sukoba izmedu celnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. Vucic je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlacenje iz politickog života. 15. promovisao je Nikcevica kao ''coveka od poverenja''. godine sa 500 evra. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. Vucic je potom brzo pokrio dug. za "Zastavu" pet miliona. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". penzionisani general Božidar Delic: “Ocigledno da Ponoš nije želeo da ucestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. Iracani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. i Dragan Šutanovac. Sva vozila su kvalitetna. 81. septembra 2008. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. Rodeni brat Stevana Nikcevica. Zatim. Prve godine se isporucuju cetiri vozila. osnovana 2006. Na osnivackoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. saopštio je da se prikljucuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolica. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. preduzece "Mile Dragic" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. kum Borisa Tadica. Pri tom. godine. posao nabavke relejne i optotehnicke opreme. koja direktno utice i na borbenu gotovost vojske. Nabavku borbenih oklopnih tockaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. I kako sve ide preko SDPR. na šta je skrenuta pažnja ministru. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. a za finsko moramo i to da kupujemo. ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i narucili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragic". Iracani su bili u Zrenjaninu. vredan 50 miliona. finska "patrija" i ruski BTR-90. jedan vredan 4.000 pancira i 300. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomocnik i kum Ilija Pilipovic nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili takticko-tehnicke zahteve. a vec pocetkom oktobra.placao 15 meseci. Da ne pricam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog cijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali.000 radnika u uslovima svetske krize. imali su zajednicku firmu koja se bavi prodajom oružja. drugi 50 miliona evra. nekadašnji izbacivac iz diskoteka. odakle je Šutanovac doveo Pilipovica.000 ploca koje proizvodi "Mile Dragic". a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. a za ostatak od 65 miliona se ne zna. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. i tako dalje.” . Na lokalnim izborima 2004. koji je tragicno nastradao u saobracajnoj nesreci. Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". Iako ništa nije radio. švajcarska "pirana". Nikcevic ga je placao kao specijalnog savetnika. "Utvu" iz Panceva 20 miliona. Dragan Šutanovac. Ti ljudi su penzionisani. kome tamo miruje status. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. Prvi posao je dobila firma "Megalink". Potom u mestu Kisac u firmi "Novoteks" prepakuju. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. kum Borisa Tadica. Vucic se kandiduje za gradonacelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog coveka sa idejom i energijom. za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. a kao razlog neplacanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. sledece 16. Ne samo da su Iracani prevareni vec je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. mada je duplo skuplje od ruskog.

a grad je postao poznat po velikim investicijama. Dušan Stupar. prvi covek opštine Indija. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. Jovica Stefanovic .” 22. Nataša Kandic. „Prins“. 91. Francusku i u skandinavske zemlje. preduzeca koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na podrucja koja su najjaca u proizvodnji nameštaja . 95. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Indije. generalni direktor Elektroprivrede Srbije. Dragica Pilipovic Cefi. Maja Gojkovic.. Ana Ivanovic. Vladimir Ðordevic. odakle je odvezen za Beograd. 89. cije ucešce u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. Zdravko Ponoš je bio svestan da ce istupom u javnosti ispasti žrtva. 90. direktorka Fonda za humanitarno pravo. 87. a ne za Srbiju. zaštitno lice „Hjundai“. maja 2003. Dragan Tomic.Italiju.Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG. Stefanovic se sredinom februara vratio u . generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. ali time je ipak uspeo da spase cast oficirskog poziva. koje mu je bilo prvo radno mesto. Njegov advokat Ljiljana Živkovic kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. To što imamo odavno je prevazideno i važi za teritoriju SCG. vlasnik „Vinarije Coka“. gradski menadžer Beograda. Nemacku. preduzeca koje beleži dvocifreni rast. „Telekom“. 86. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. “direktorka brokerske kuce „M&V investments“. predsednik „Simpa“ iz Vranja. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. 97. Dragijana Radonjic-Petrovic. 98. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Cili Pepersa“. vlasnik kompanije „Univerzal holding“.” 92. Darko Babic. 84. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. bivši nacelnik DB Beograda. 96. 88. Bojan Krišto. Željko Kneževic. Jelena Jankovic. gradonacelnica Novog Sada. 83. direktor JKP „Parking servis“. direktor „Donkafe“. Živorad Andelkovic. Goran Ješic. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Secnja. „Mone“. „Ribok“. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. 94. Bojan Stanojevic.. Privredna komora Srbije uvrstila ga je medu 20 najuspešnijih privrednika Srbije. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. cetvrta teniserka na svetu. Vlasnik suboticke „Super TV“. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treca je na svetu. tekstilno preduzece „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. 85. “vlasnik pet privatizovanih firmi. 93. Milan Petrovic. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. direktor DHL u Beogradu. 82. Jovica Stefanovic Nini.

direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okoncanja spora izmedu menadžmenta i akcionara. Stefanovic je 1998. zatim kupca akcija te farmaceutske kuce firme “Menta” iz Padeja. pravda konacno trijumfuje. u vlasništvu “Jugoremedije”. posle koje je “Jaka 80”. Prema izvodu iz Centralnog registra. odluceno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuca. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. Stefanovic se sumnjici da je izvesne kolicine lekova. Stefanovic je 2. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasnickom statusau u “Jugoremediji”. i drugim bankama i firmama u gradu. kojim se potvrduje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. godine. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. na cijem celu je Stefanovic. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. koji su to i bili pre fiktivnog uvecanja kapitala. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. da krši sudske odluke. kao i Vide Uzelac. oktobra prodao deo akcija “Medele”. niškog biznismena Jovice Stefanovica Ninija. Medela iz Vrbasa. “nesmetano prelazio granicu”. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. Jovica Stefanovic Nini i pored upozorenja Aleksandra Gracanca. ciji je vlasnik Stefanovic. neposredno nakon dve krivicne prijave zbog privrednog kriminala. koja poseduje 36. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzecu “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otudenje i opterecenje. postala vecinski vlasnik “Jugoremedije”. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. Kupac je opet “Menta”.Niš. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deuric podneo krivicne prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. u ovom slucaju. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrecne informacije. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. pošto se uverio da Beogradska berza. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeca “Medela”. godine osumnjicen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašcenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. koji cine apoteke. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar nece preduzeti ništa da sprece nepoštovanje sudske presude. Prilikom kupovine državnog dela kapitala . kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. drogerije. septembra 2002. oktobra 2006. i da je za ovu robu utajio porez. Od sada. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. benzinska pumpa i druge firme. Carsija je pricala da je pre ukidanja poternice. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. Na sednici Upravnog odbora “Medele”.72% akcija ovog preduzeca. Govorilo se da je Stefanovic bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. Vetprom iz Novog Sada. pošto je Stefanovicev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. dokaz je da. izdati još 1998. nafte. Srpskom komercijalnom bankom. dok zvanicno nije potvrdeno da je u Makedoniji. i “vidan u Nišu”. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. prodao sebi. i raspolaganje na drugi nacin imovinom fabrike lekova. Time je potvrdena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. u vlasništvu “Jugoremedije”. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševicem. U vlasništvu Stefanovica su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. Nini je akcije “Medele”. Žitomlin iz Niša. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. Deuric upozorava da Stefanovic ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljacka imovinu “Jugoremedije”. i Željkom Ražnatovicem Arkanom. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. kaže Zdravko Deuric. mali akcionari preduzeca “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. Drugim recima.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeca zalihe vredne 11 miliona evra.

. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. doneta je juna 2006. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. “Stari” šestoclani UO. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajednickim delovanjem onemoguce Ninija i Peconija da im na bilo koji nacin obezvredi vlasništvo. “Vetproma” i “Luksola”. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. “Sigmapharm”. decembra 2007. upošljavanje novih 100 radnika i uvodenje standarda za izvoz u EU. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. jer cim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. Predraga Rankovica Peconija. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzecu. medu kojima je sa 1. Sve je uradeno posredstvom firme . I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. koji iako je dobio privremene mere. a to je dokapitalizacija. on je to i ucinio.Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana.. On je preko “zatecenog” Upravnog odbora pre tri dana cak dobio svog coveka za generalnog direktora. godine i njom je uvedena privremena mera do okoncanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnicka struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. Decembra 2005. Jovica Stefanovic Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. brokerskoj kuci koja zastupa firmu “Nini”. gde je postao vlasnik 50. Mali akcionari podnose tužbu 9. Ovom radnjom Nini postaje vecinski vlasnik preduzeca. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. koliko su znali da ima. Medutim u “MV investmentu”. Nini. da bi prešli polovinu neko ce morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva. godine protiv Ninija. rekli su da je ovaj niški biznismen vecinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. oktobra 2002. opterecenje i raspolaganje imovinom preduzeca “Jugoremedija” AD do okoncanja sudskog spora. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. Medutim. Mali akcionari znaju da je 31. posle “Jugoremedije”. koji je prisustvovao sednici. verovatno da se pokaže pred Ninijem.77% akcija pošto ih je u meduvremenu van berze otkupio od Kostica. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. a u tome mu pomoc daje Agencija za privredne registre. vecinom glasova smenio je Ilica. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. na celu sa Oliverom Marcetom. Jovica Stefanovic Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”.99%.5% i ova brokerska kuca. Potpuna promena vlasništva. nego cak za 48. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji nacin da postanu apsolutne gazde. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. Malverzacije Ninija razoblicene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. ponovo krši zakon. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” cime preuzima 20% kapitala malih akcionara. Drugacije po zakonu i nije moglo. 25.99%. kojom se zabranjuje otudenje. sve iz Niša. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini kozmetika” i “Nini farmacija”. godine takode izmedu gorepomenutih strana. koji ce izabrati i prvog coveka firme. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. februara 2004. maja 2006. Ova dvojica biznismena verovatno ce neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajednicku upravu.05% akcija. imajuci u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzece nije dobilo strateškog partnera. septembra 2002. Nini je samo simbolicno kažnjen za prekršaj. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zakljucen izmedu “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. “Medele”.

Kada je Arkan ubijen. Nenad Cekic. vlasnica „Štampe“. suprug cerke bivšeg šefa VOS. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrduje da je on preko povezanih firmi. koje je uz pomoc Gorana Obradovica iz Agencije za privatizaciju kupovao . cena naglo pala.„Marko plus“. uz naduvavanje cene do 1. cim je stekao 40%.970 dinara. koju su maja 2006. 99. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske maticne celije. koji su svi bili manje ili više neuspešni. Draginja Ðuric.069 akcija. zloupotreba službenog položaja. Sanja Bokan. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija. Po rešenju Komisije. a u Istocnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. koja je vecinom kupio za 18 meseci. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). Jerkovic je i cuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. ocevu. Sve je stekao otimajuci preduzeca u kojima bi na sumnjiv nacin došao do polovine vlasnickog udela. Miodrag Stojkovic. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevoznickih preduzeca. Kupovinu „Srboleka“. Jerkoviceva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. O tome svedoci preko 20 pokrenutih alii nikada okoncanih krivicnih prijava (krada i nelegalno posedovanje oružja. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. nudenje i primanje mita. izdavanje menica bez pokrica direkciji za robne rezerve. Vojin Ðordevic. predsednik Republicke radiodifuzne agencije 104. medunarodni šverc cigaretama. bratovu i vlastitu imovinu. Veselin Simonovic.410 dinara. bez saglasnosti. Zdravko Colic. krada i švercovanje motornih vozila. glavni i odgovorni urednik „Blica“.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Backoj Topoli. još 1978. Radoslav Veselinovic. 100. Nedeljka Boškovica 108. Mile Jerkovic. falsifikovanje službenih isprava. niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. 101. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. Nedeljka Boškovica 103. udovica Vanje Bokana. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. Na taj nacin se ovaj covek naglo obogatio. da bi. godine osnovali Kostic i Nini i u nju. deo klana Makse Catovica 102. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. Nini je bio prinuden da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. kupio deset firmi MILE JERKOVIC je sinonim za divljacku tranziciju u Srbiji. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. založivši. Petar Petrov. direktorka „Banke Inteze“ 107. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. i dizanjem kredita od 200. podižuci ogromne kredite u “Metals banci”. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera. Posle ubistva Arkana. godine poceo se baviti privatnim preduzetništvom. predsednik „Galeb grupe“ 105. najpopularniji domaci pevac. kao kapital. Punih 20 godina Jerkovic je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih mocnika. U njegovom vlasništvu je cak 17 preduzeca. cerka bivšeg šefa VOS. geneticar.

Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomocni radnik u Industriji mesa u Backoj Topoli. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mircic. vozacem u “Topolatransu” je 1991. Na kraju je uz pomoc mocnika uspeo da otme ovo preduzece. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerkovic kupovao izabrana preduzeca. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. Zatim je sa Arkanom ucestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilicno zadužio.4 miliona evra. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovicev dugogodišnji zakup. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. samo u poslednjih 18 meseci. Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. apostrofirajuci albanski lobi iz Crne Gore i nemacke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. policija. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. Jerkovic je kupio po pocetnoj ceni od 561. koji su uspeli da preko nekoliko razlicitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeca po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. juli iz Šapca. dižuci nicim pokrivene kredite iz “Metals banke”.2 miliona dinara na 1. Preduzece “Topolatrans” iz Backe Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” ciji je direktor Ananije Pavicevic svesno odobrio ovoliko zaduženje. do onih koji preko veza i uticaja obezbeduju da lokalne vlasti. pocevši od onih koji obezbeduju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkovicu i slicnima za kupovinu svega i svacega. a od linca radnika spasila ga je policija.04% akcija). odnosno davanje jemstva pravnim i fizickim licima…”). tužilaštva i sudovi ništa ne cine da poremete ove planove. unapreden u vozaca viljuškara. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije.jednu po jednu. veliki broj krivicnih prijava i sudenja koja su u toku i po nekoliko godina. Preduzece za prevoz putnika 7. kod koje je nastavio zaduživanje bez ogranicenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašcenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zakljucivanje Ugovora za neograniceno finansiranje i davanje jemstva…. po odluci direktora. gde je uz naoružano obezbedenje preoteo vlast.000 hektara vojvodanskih oranica. Sigurno je da je u ovom delu angažovan veci broj lica. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. Deo ovih planova razotkrili su Ðorde Ðordevic. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeca “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. ali je sigurno da su ili iz najviših politickih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. tako da je Ražnatovicevo ubistvo za Mileta bilo kao . dok je Jerkovic komentarisao da ce kada Srbija ude u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeca. cetvrti po velicini poseda u vlasništvu . godine. pre svega po Vojvodini. gde je ubrzo. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodicne imperije Matijevic podigao cenu s pocetnih 256. Pavicevic je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkovicu nikada nije falilo para. Slicno je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takode kupio kao jedini ponudac i po pocetnoj ceni. Treci u plejadi je Ananije Pavicevic koji je kao direktor Metals banke obezbedio. u saradnji sa lokalnim mocnicima i upravom preduzeca nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. S naoružanim obezbedenjem zauzeo je upravnu zgradu firme. na novosadskim televizijama. Drugi u grupi je Milanko Grbic „zaštitnik radnickih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobracaja koji se kod svake otimacine ili upada u novoosvojeno preduzece pojavljuje da bi ovoj otimacini dao kakav takav legitimitet. postao vlasnik oko 8. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Backa u Sivcu kod Sombora. U svim novokupljenim preduzecima je potpuno nezakonito.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujuci ih i do petostruke vrednosti. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerkovic je vlasnik 50. Ko je (ili ko su) cetvrti sa cuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi.000 evra) pošto mu je prethodno. “Backe” u Sivcu. a oni zaradili velike pare. Sa svojim bratom. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Backu Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. Mile Jerkovic je po završetku šestog razreda osnovne škole odlucio da više da ide u školu. sencanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte.15 milijardi ili 14.

Pored toga. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivicnih dela. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzece DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. u stvari. jedan džip i jedan kombi. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu. godine osnovala preduzece “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivackim kapitalom od 500 evra (od cega je uplaceno samo pola). nije okoncano. Ostaje nejasno ko. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa. Višnja produkt je uz pomoc kredita od „cika Aneta”. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. U preduzecu u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putnickih automobila. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovica. Pošto je pritisak kredita u svim preduzecima postao pretežak.000 akcija “Autobanata”. godine ali je zataškan. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. podržava Ananija i Mileta i omogucava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja . Ali.5 miliona dinara mesecne kamate. ponovo od kredita Metals banke. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. Mile je odmah sve racune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrecinske vecine stavio hipoteku na imovinu preduzeca kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeca. Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. Cim je novac pristigao preusmeren je na racune “Višnja produkta” i “Dumetika”. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. oteo dokumenta i pecate. u septembru 2005. pošto je postao biznismen. a koristi se preko 70 miliona kratkorocnih kredita u Metals banci. Vec postojeca preduzeca daju fiktivne garancije. Mile je uspeo da osvoji 50. a potom na više drugih racuna. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kucu na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. po recima Jerkovica. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkorocnih kredita i Metals banci placa preko 3. i uz pritiske i pretnje akcionarima da vec prodate akcije ponovo prodaju njemu. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i poceli su da kupuju i najrazlicitija preduzeca. i to po istom scenariju. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Backe Topole i oko 53. godine kupila 170. ali ga je. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grkovic odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkorocnom kreditu od 45 miliona dinara. godine uz ogromnu pomoc Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. zamenio sa „Kamel”. uz strašne pritiske. godine sa cerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovicem osnovao je preduzece “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo placeno samo pola). odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzece. Jedino što je obavezno kod cika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. Za to se. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeca. Najpre je Miletova cerka Višnja u martu 2005. Mile je 2000. koji su odobravani preko noci i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. gde je trgovao akcijama izmedu svojih preduzeca.nagrada teška nekoliko miliona maraka. ni tužilaštvo. ni sudstvo. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeca oko 50 miliona dinara. Ni policiju za privredni kriminal. što je pokrio fiktivnim placanjem neke robe.04% vlasništva nad “Autobanatom”. pobrinuo Željko Malušic. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. Krajem aprila i pocetkom maja 2006. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrica u vrednosti od oko 60 miliona dinara. 2004. U novembru 2005. nije mogao da ceka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzece. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. sudenje na kome je prvooptuženi. do maja 2006. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavicevicu (G17 plus). godine ucestvovao u medunarodnom švercu cigareta i bio uhvacen. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu.

“U gardu nije mogao svako da ude! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. licno je odredio kriterijume po kojima ce se u izbornoj godini prepoznavati “placenicki” i “patriotski” mediji. Slobodan Miloševic. pa naknadno naplacujuci od opštine. Za mene je bila cast služiti u Titovoj gardi” . u Jagodini se gaji kult nasilja. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. Tu su sve bili zreli mladici od 25 do 26 godina. posle brojnih provera i komplikovane procedure. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . programski se prikljucuje i TV Jagodina. ostati dužnik coveku koji ga je stvorio.s ponosom prica Palma. Saša Vlaisavljevic. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. Nebojša Covic. Zoološki vrt nosi naziv. opštinska kuca nešto slabijeg kvaliteta. zašta se potrudio Goran Obradovic iz Agencije za privatizaciju) 109. Pod paravanom sporta i zdravog života. Dragan Markovic Palma je politicku i poslovnu karijeru napravio kao clan SSJ. Mirko Cvetkovic.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. iz zahvalnosti. Nije cudo što ce. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. A. Dragan Markovic Palma. izvodeci radove.“Tigar”. direktor „Jat ervejz“ 117. u vlasništvu Dragana Markovica Palme. kaže Miloševic u listu Politika. Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprecavali su “patriotski” organi SPS. formira vecinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. Aleksandar Pravdic. doživotno. Slobodan Petrovic. ministar finansija 112. Nikola Hajdin. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. Vladika Amfilohije. pradeda. Cudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIC zv. Bivši predsednik SRJ. jednog iz DS i jednog iz SRS. Na celu opštine Palma se pokazao kao sposoban. dobrovoljno. 111. uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. predsednik Srpske akademije nauka 113.. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji.. da li sam osudivan. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. mitropolit crnogorsko-primorski . cukundeda. Zahvaljujuci brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. savezni ministri za informacije i telekomunikacije. Išak Šeps. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. Ištvan Pastor. a posebno Goran Matic i Ivan Markovic. Palma je u JNA bio Titov gardista. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trecinu realne cene. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Milocevicevih ministara. “pod potpunom je finansijskom i politickom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podsticu destabilizaciju Jugoslavije”. predsednik SVM 110. a ja sam sa 19 bio najmladi. JUL i SRS. regionalni direktor „Karlzberg“ 118.kupovinu novih preduzeca. sklon samoubistvu. godine. Markovic je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. ko mo je bio deda.

i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare.9 miliona USD. sagradena u drugoj polovini '70-tih. Aleksandar Vlahovic.1 miliona evra). a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. 1997. za 51% BFC-a. U decembru 2001. danas direktor madarskog Trigranita. bez stolica i stolova. da je prethodnih godina uradeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM). transport. godine postojale su mnogo bolje ponude.. a za nju je placeno . godine. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. da je linija za proizvodnju cementa. marta 2002.. koštala je oko 300 miliona DEM.119. bice mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljackani. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto nece biti tehnološki višak! U jesen 2002. vec su stavili "blanko" potpise. 70% BFC-a prodato je za nekih 51. godine. Aleksandar Vlahovic daje izjavu: ". i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. a cak ga ni potpisnici nisu videli. Lafarž "ulazi u posed" BFC.manje. u jesen 2001. Širak tada dolazi sa ciljem: Beocinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora . Kamil Befa. Moglo se zakljuciti da se radi o potrccima centrale Lafarža. Martin Turecki. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. pogoni za proizvodnju. Da li je za beocinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša. a Londonski klub ce doci na red 2010. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplacen sredstvima BFC. u pratnji dva Ceha: Martin Turecki i Ivan Mareš. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). Ugovor 5 interesnih strana potpisan je izmedu 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beocinu). godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. na cijem se celu nalazio Džordž Bobvoš. godine.Ako Beocinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina nece otpuštati tehnološki višak. Rase Starcanin. kako posluje ta kompanija ce sama sebe zatvoriti"! Vlahovic je prenebregao cinjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda. Ministar Vlahovic dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. iz menadžerske cetvorka Lafarža. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. ali vec u aprilu 2002. po kapacitetu i stanju ove dve cementare. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. 28. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre odredivala država. na stotine ocajnih radnika uzima mizernu otpremninu. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno žurio da ovaj "posao" privede kraju. Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu povecu prostoriju. a cesto i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio medu prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). Posle ove posete. BFC je bila "teža" za oko trecinu. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. održavanje i cinjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138.neko je to krio sve vreme pregovora. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. u Beocin stiže ekipa Lafarža. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. da su kupljeni brojni kamioni za transport. pod pritiskom i torturom. inace nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplacuje Pariskom klubu.” Po privatizaciji Beocinske fabrike cementa Nenad Canak oštro istupa u javnosti pretnjama . godine. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti.

takode. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno. koji su ostali bez licne imovine. ali je u septembru 2003. neko je naneo štetu i malim akcionarima. samo je jedno od otvorenih. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. godine vec je izvršeno tajno probno spaljivanje medicinskog otpada u BFC. van berze. Podaci Doma zdravlja u Beocinu i Instituta za plucne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povecanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. ali ta mogucnost nije omogucena nijednom gradaninu beocinske opštine. godine opštinu Beocina prekrio sloj prašine. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. Vlada Srbije je u 2008. i to zatrpavanje prašinom 2003. Ovde je u pitanju ocita laž. godine. tokom 2002. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" .). beogradski nadbiskup . godini prodala svojih 15% akcija Beocinske fabrike cementa . Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagaduju covekovu okolinu u Beocinu i šire. i kakav je uticaj sumporne kiseline. Osim što je oštetio državu Srbiju. bez Lafarža. Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeca" sa Lafaržom je odbijen. manja je opasnosti od organizovanih protesta gradana. što je. s druge strane. U ovom periodu je bilo više teško povredenih radnika.6 miliona tona ostvarena još 1984. Lafarž se. na žalost. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. tipa petrol-koks sa vodom.. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19. ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beocinu i isplatu dividende malim akcionarima. gradanima Srbije.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beocinske opštine. a Bojan Pajtic nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najvece cementare na Balkanu. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1.popadale. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kucama. Tako je Lafarž. Istina je bila na drugoj strani. godine. godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . 121. osim za vreme bombardovanja i sankcija.otpada.3 miliona tona cementa u 2002. godini. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti.. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova. Na stotine radnika sa prebivalištem van beocinske opštine radi u remontima BFC.6 miliona USD deficita BFC. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je placena malim akcionarima. Stanislav Hocevar. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž placala je jeftinije nego gradani Srbije za domacinstva. ostvarivala svake godine. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beocin. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je. To je to krivicno delo. Kome je pretio Nenad Canak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepter-naselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je. a pozivali su se na taj dug."bukagijama".francuskom Lafaržu. Što manje gradana Beocina u fabrici. Cak su i strucnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odlicnom stanju . Tanja Mišcevic. što znaci da su krenuli od nule.

uclanio se u decembru 2004. godine Srbija nije. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. „O sinema“. irski pabovi u Beogradu. beogradski muftija 124. Nišu. 2005.000 evra. jer ga se pravosude plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci. Bogoljuba Karica. „Rio Bravo“. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. morao da uzme otpremnine od 8. Maja Kovacevic-Tomic. iako mu nikada nije produžen mandat. Izdavacku kucu „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. Tužio sam ga. „Ðardino“ i „Kuba libre“ u Podgorici. .123. kada je izgledao perspektivan. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. strucnjak za transplantaciju jetre 133. Mirko Petrovic. jednoj od najekskluzivnijih. sa ogromnim dvorištem i bazenom. Miroljub Jeftic. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobicniji kriminalac! Radi se o lažovu. godine na svojoj kucnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. Božina Radevic. ekspert za EU 130. direktor Klinickog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. Best hom. vecinu svog života bavio sam se uredenjem enterijera za kafice i klubove. prvi covek Radio i TV B92 131. portparol Specijalnog suda 132. Hamdija Jusufspahic. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. Jahting end sejling vorld. koji je “po Zakonu o radu”. godine: “Iako sam završio medicinu. Boris Stajkovac. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. profesor Dušan Šcepanovic. Berner Kisler. restoran „Mediteraneo“. Petar Matijevic. Glam šoping i Men. ambasador Rusije u Srbiji 134. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. U Pokret snaga Srbije. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. U stranku Bogoljuba Karica. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. i napustio ga je tiho. Izdaje casopise Best šop. razrešen je “velikan sporta”. dobila svoje šampione u školskom sportu. potrebno je oko 5. i to je maltene ostao do danas. direktor „Dunav osiguranja“ 127. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. „Kalemegdanska terasa“. Vojko Ðukic. Miroslav Bogicevic. po 35-godišnjoj tradiciji. nacelnik VMA 128.1 milion dinara. Stajkovac je prešao iz DS. na Zlatiboru. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodicne fotografije snimljene u njegovoj. Secam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. Aleksandar Aleksejev. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. predsednik UO u ostavci decje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. Covek je sve vreme u protivzakonitom statusu. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. godine. i ubrzo je postao clan Predsedništva PSS. Veran Matic. Milica Delevic. Gustavo Navaro. Jagodini. dedinjskoj kuci od oko 400 kvadrata. vlasnik mesare „Matijevic“ i veliki zemljoposednik 129. Bivši direktor Decije klinike. što je vrlo profitabilan posao.

o. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. 13. Kori Udovicki. po prijavi cine: 1. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara. cime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Miškovic i Vojislav Koštunica izvršili krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. Jano Kuraji. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. i to Zloupoteba monopolistickog položaja iz clana 232. Olivera Radonjic. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. Njemu su pomagali Miša Stojanovic. vlasnica agencije „Hedi“. Enisa Kucevic. do 31. KZ. KZ.2007 . Atila Mihok. a ostali prijavljeni ucestvovali kao pripadnici u vršenju krivicnih dela za koje se može izreci kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. Ðoko Kesic. Predrag Jevtovic. koje.. direktor „Železnica Srbije“ 137. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. stav 2. U zajednickoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. direktor „Petrohemije Pancevo“ 140. Miroslav Miškovic. Željko Cvijanovic. Manojlo Vukotic.o. Slobodan Milosavljevic. glavni i odgovorni urednik lista Press 12. direktor i odgovorni urednik Vecernjih novosti 9. Zloupotreba ovlašcenja u privredi iz clana 238. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. KZ. U obrazloženju se navodi: “. predsednik Vlade Republike Srbije 3. direktorka UNDP za Evropu 138. Poreska utaja iz clana 229. vlasnik agencije „Darko“. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11. ministar poljoprivrede 23. „džipom“ ili motorima. januara 2006. odgovorno lice preduzeca „Protekta“. Cedomir Jovanovic podneo je krivicnu prijavu protiv zlocinackog udruženja. Darko Belišic. Slobodan Milosavljevic. Vojislav Koštunica. Ðuro Bilbija. Milanko Šarancic. predsednik LDP. Vojislav Koštunica organizovali zlocinacko udruženje. potpredsednik Vlade 4. Zloupotreba službenog položaja iz clana 359. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5.“.„audijem TT“. 136. Krivicnog zakonika. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142..11.. Predrag Bubalo. Velimir Pantovic. Takav položaj Delti su omogucili predstavnici Vlade omogucavanjem . vlasnica agencije „Lazana“. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojece usluga. ministar ekonomije u Vladi 8. Obrad Sikimic. direktor „Blic Pressa“ 139. decembra 2008. stav 1. Miroslav Miškovic i. Mladan Dinkic. samo u periodu od 1. vlasnik agencije „Vesko“. Asmir Kucevic. Delta je postala „vlasnik Srbije". vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. direktor javnog servisa RTS 10. ministar poljoprivrede. glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od pocetka 2004. Dragan Jocic.. Aleksandar Popovic. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kucevic.. Antonije Kovacevic. Božidar Ðelic. vlasnica agencije „Ena“. KZ. Verica Barac. godine. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeca „Media maks d. Aleksandar Tijanic. a ostali prijavljeni krivicno delo zlocinacko udruživanje iz clana 346. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovica sa predstavnicima vlasti u doba Miloševicevog režima kao i kroz identican odnos sa obe Koštunicine vlade.. KZ i Pranje novca iz clana 231. ministar energetike 143. vlasnik agencije „Jevtovic“.

oktobra Miloševicev režim urušen. Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. direktor „Politika . Vladana Batica. kada je zapocet unutarstranacki udar na sve pristalice Ðindiceve vizije. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. koje je bilo monopolska roba. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljevic dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što ce ukinuti Savet. što nedvosmisleno ukazuje na vezu izmedu Demokratske stranke i Delta holdinga.. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte.. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije. Pitic. zet matije Beckopvica 146.novine i magazini“. .. zaštitom od krivicnog gonjenja za najteža krivicna dela iz oblasti privrednog kriminala. zvani . Advokat Draganic. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotic. U Demokratsku stranku uclanio se tek nakon atentata na Zorana Ðindica (kao uostalom i svi “nestranacki” ministri Vlahovic. koji je pripadnik istog zlocinackog udruženja. godine oznacen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina. Tomislav Karadžic.nelegalnog poslovanja. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujuci za njihovu kooperativnost. vec je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike.. godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka ciji je vlasnik Miroslav Miškovic bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. Srdan Janjicijevic.II odeljenje. Vladimir Velickovic. direktorka Beogradske berze 151. predsednik FK Partizan 150.Miroslav Miškovic je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. Slobodan Milosavljevic. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade. i bio je ucesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije. Gordana Dostanic.” Milosavljevic je 5. Manojlo Vukotic. direktor i urednik „Vecernjih novosti“ Kada je 5. javno su poznate. oktobar 2000. broj Po-392/01 od 08. Goran Pitic. Miroslav Miškovic šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. godine docekao kao sveži clan DHSS. UKP .06.2001. pretio je javno nezavisnim institucijama.. clan Francuske akademije nauka 148. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). a odakle potice i znacajan deo njegovog bogatstva. Lecic i Ðelic). slikar. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovica štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jocic. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. ministar poljoprivrede. Dokaz za ucešce ministra Jocica u zlocinackom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.. Slobodan Milosavljevic je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoc preduzeca Konzit ciji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andric Milosavljevic uradio naruceno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zlocinackog udruženja Božidar Ðelic. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". šef misije MMF u Srbiji 149. Harald Hiršhofer. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga.

ali je bio pošten i castan covek. 152. Manojlo Vukotic ima preko 70 godina života. remeteci poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. Posle dolaska Zorana Stankovica. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotic poklanja samom sebi. Na konto Manojla Vukotica slilo se nekoliko miliona evra. godine. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljacka Srbiju. Milutin Mrkonjic. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. sa platom od nekoliko hiljada maraka. podigla je diplomu. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. a istraga još uvek stoji u mestu. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog dogadaja odnosi izmedu Srbije i Crne Gore su bili na granici kljucanja.. stavljajuci ih u svoj džep. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovica. iz Bara. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. U tom trenutku Manojlo Vukotic imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. poarcio hiljade evra. godine. Aleksandru Nikitovicu. Pavle Bulatovic je bio protivnik politike Mila Ðukanovica. direktorka Državne lutrije Srbije 154. u jednom momentu. odnosno Mira Markovic. Ima njegov Aca da odluci kome ce ga dati. koji je morao da pokrene nakon što su doušnicke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. u kojem je. do izdavanja knjiga. Covek koji se u mladosti odrekao oca cetnika i nikada se sa njim nije sreo u životu.Manjo. Bio je novinar i doušnik tajne policije. Svetko Kovac je kao general penzionisan 6. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatovic. ali ga je vec dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno . imao cak tri važne funkcije: bio je direktor VBA. Radio je paralelne poslove. otimaju sve što im pod ruku dode.000. Ostareli Manojlo Vukotic javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. Svetko Kovac. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanovic. poceo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. Nosio je papir sa pecatom Demohrišcanske stranke. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i clan Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. osnivajuci novo preduzece. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori.. da ga DOS postavlja za prvog coveka svih izdanja “Borbe”. ciji otac je takode bio pod udarom zakona. Pavle Bulatovic jeste bio protivnik režima Mila Ðukanovica. koju kontroliše Vojska. i vec sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadica. Tijana Andelic. U vreme najvecih sukoba Srbije i Crne Gore preduzece Habit farm trguje sa VMA. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. U novembru 2007. i bio je u izuzetnim odnosima sa Miloševicem i Mirom Markovic. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatovic je ubijen! Izvesni major Saša Anovic. Laletom Sekulicem.bezbednosne agencije. koja ga je slala na specijalne zadatke. . pod zaštitom Vojislava Koštunice. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. godine. oktobra 2005. nacelnik VBA SVETKO KOVAC je da je pocetkom 2006. predsednicki kandidat SPS 153. Crnogorci u Beogradu. Kovaceva cerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu politickih nauka. takode. ciji je vlasnik. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodic potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotica postavi na mesto glavnog urednika ovog lista.000 DEM. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekuliceve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. i isporucuje lekove. U saradnji sa najvecim miljenikom Mire Markovic i direktorom carine. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta.

Sutradan je Ojdanic. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovica. krajem 2008. Kada je ovaj covek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. Saša Anovic je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulica. godine poklonio je letacki znak ministru odbrane Šutanovcu. Avgusta 2007. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. po Katanicu. verovatno po necijem nalogu. kao gest kojim se zahvaljuje. u penziju. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. preuzeo dužnost ministra. Coveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. Trecu. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. januara 1956. komandanta RV i PVO. Njemu je sugerisano da cuti. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. marta 1999. srušili su novinari sa kojima je pio. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevica. a drugi. posle razbijanja SFRJ. jedina od grupe žurnalista koji su ga posecivali. Ovakvo ponašanje generala Jurjevica neki tumace kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim kljucevima u JNA. da spreci razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. pre svega u ime roda RV i PVO. General Aleksandar Vasiljevic odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. modelom i nacinom izvršenja prvog udara. . General Nedeljko Boškovic dobio je ponudu da casno ode. uspeo je da sacuva svoj bezbednosni integritet. neuspešnih. KOS VJ. pre. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. Kao komandant RV i PVO. DRAGAN KATANIC roden je 14. znacilo je olakšanje u radu KOS. od 2000. covek Aleksandra Vasiljevica. kroz koje je on proveo radeci u ovom rodu. bile su od minornog znacaja. Ostale struje. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. general-pukovnik u penziji. Pukovnici Svetozar Matic i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. “Niko u RV i PVO nije bio iznenaden sa pocetkom. U prvoj su bili admirali Petar Simic i Božidar Grubešic. ali to predsednik SRJ nije odobrio. Bozidar Stevanovic. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. kao izvršenje naredenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. marta dali informaciju da ce bombardovanje poceti tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanic. a Pavkovic mesto nacelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slucajnosti. Slobodan Miloševic naredio je da prestanu obracuni unutar KOS. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžic. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gracanin. prijatelj Mirjane Markovic. Krajem osamdesetih i pocetkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje.Bulatovicev telohranitelj. general Veljko Kadijevic i general Canadi. pre komemoracije. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. Stevan Mirkovic. Katanic je bio kandidat za nacelnika Generalštaba Vojske Srbije. koji je podneo ostavku. baš te kobne veceri razboli se i ne dode na posao. Katanic je na dodeli rekao da je 2008. u Becnju kod Cacka. opet. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanica zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanica da ne dodeli pocasni znak ministru. dok je general Božidar Stevanovic to tvrdoglavo odbijao. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjic. posle sastanka sa Miloševicem. uspeo je ovim presecanjem sukoba izmedu dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovac. General Aleksandar Dimitrijevic. Dada Vujasinovic iz lista Duga je. Sašu Anovica posle tri meseci Svetko Kovac unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. godine General Katanic izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. nacelnika ove uprave.

a danas je prvi covek Novinsko-izdavacke i Radio-TV kuce "Politika". samo su slušali. Struja slovi kao Njen covek. Sonja Liht. Nosio je burek Vibu. Dušana Mitevica i urednike TV-Bastilje. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. i koji. Struja predstavlja sebe kao buduceg zeta. Ureduje i "Pravoslavlje". mada živi bezbožnickim životom. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. na celu je "Politike". Struja. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanic i Bogdan Tirnanic redovni gosti. predsednica Fonda za politicku izuzetnost Sonja Liht je rodena u Subotici. Slobodan Miloševic je. odrekli su se moralnih nacela i svojih stavova. Njegov vozac prima 4. zvanim “Joca Amsterdam”. danima je plakala. piše da ga je stipendirala americka Vlada.000 maraka za iznajmljivanje stana. avgusta 1996. Da li svi oni imaju veze sa gospodom Markovic. ne racunajuci pijacne izveštaje. na javnoj sceni. ali uši su ga dobro služile. Lidiji Vukicevic. dobro obavešteni Milovan Brkic u broju 157. videla ga je kao “uplašenog starca” koji vuce Soroša za ruku i objašnjava da su cak i Slovenci obicne barabe. Bio je elektricar u "Elektrodistribuciji". Mesecna plata Dragana Hadži Antica je 15. a Dragan Milanovic. odlazi na Svetu Goru. Minovica… U svojoj istoriji kuca "Politika" nikada na svom celu nije imala coveka kao što je Dragan Hadži Antic. Smiljko Kostic. direktor kuce "Politika". gradonacelnik Niša 156. Njena pojava na prijemima smatrana je znacajnim društvenim dogadajem. pa Radio TV-Politike. Oni koji su krenuli za Miloševicem i njegovom ženom. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumac svih poslanica o ljudskim pravima. iz obezbedenja Kompanije "Braca Karic". koštaju "Politiku" mesecno oko 65. bio stipendista americke Vlade . iz kojih Struja ne izbija. zvanog Struja. plus honorari za clanstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. i pred njim ce se otvoriti sva vrata. Ima i svog telohranitelja. Zavladala je jedna . u ime svoje ideologije.000 dinara. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. cesto se vida sa Marijom Miloševic. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. od viskija smrdi na kilometar. Kada je na vlast došao Miloševic. dele na Njegove i Njene ljude. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. Posle Njujorka. I bi tako. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove cerke Marije". sa neogranicenim ovlašcenjima. i od svetih otaca dobija ono "hadzi". U službenoj biografiji Dragana Antica.000 maraka. ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj cerki? 26. a ne ljubitelji reformi.godinu dana je proveo u Americi. milijarder. Susret sa mladalackim zabludama Sonja Liht ce doživeti u dogadajima od 1968. a nije lako ceo dan cucati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. koji prima platu od svega 700 dinara. Iako izmedu njih ništa nije bilo. Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Markovic. bio je glavni urednik dnevne "Politike". u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocicem. Elektricar za niski napon. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. poslednjeg premijera Jugoslavije. Hjustona. mesecno 5. Kad je cula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. Polupismeni covek pocinje da se penje u kuci "Politika". poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovica. lista ‘Srpska rec’ piše: “Po dolasku na celo Saveza komunista Srbije. Tu su i izdaci za placanje devojkama iz agencije za pružanje usluga.DRAGAN HADŽI ANTIC danas ima firmu “Treci milenijum”. Upravo taj berzanski mešetar. ukinuo sve novine. Kao dak osnovne škole. postala je aktivista Crvenog krsta. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. postavice Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. San Diega. Škola mu nije išla. "Politika" mesecno placa 1. Srbija je 9. Dragan Hadži Antic i Aleksandar Tijanic gori od Mitevica. Danas se oni. Cutao i slušao. Covek koji lici na bure. kažu. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". i to je sasvim dovoljno da radi šta hoce. Marta 1991. Stefan Grubac.000 dinara. i tajanstveni filantrop Soroš. u to vreme sporni novinar "Politike". popravljao osvetljenje. Posle je.” 155. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovica. povremeno zamenjujuci Zorana Todorovica – Kundaka.000 dinara.

Saveta Evropske fondacije za kulturu. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. da se izdržavaju. ujedno je i clan Upravnog odbora East-West Instituta. Kao istraživacica. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki moguci pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. godine. Sonja Liht. medu kojima nekoliko ženskih. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovica. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. Centra za profesionalizaciju medija. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovencana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. cime je postala vitez. Poceli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. predsednica Fonda za politicku izuzetnost. gde sam dospeo po Titovom naredenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. bila je kopredsednica Helsinške skupštine gradana. Soroševim stipendistom. povukao je svoje svedocenje. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolicevu majku koja je u sud došla na štakama. Grupe 484. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . dugo godina je radila u Institutu za medunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. koalicije razlicitih gradanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-americkih zemalja. U tom periodu bila je clanica više upravnih odbora medunarodnih institucija. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatovic. Autorka je brojnih tekstova u domacim i medunarodnim casopisima. Sonja Liht se nalazila na celu institucije. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. orden Legije casti. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu. za doprinos. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajicImširovic. a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. Uplašen mogucnošcu da ga rodena majka optuži za laž. odlucile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije.. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. kako bi “dobili” mene i “grupu”. godinu. Niko nema pojma o cemu je rec. Otpor je bio žestok. Od 1991.jednog od najvecih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. Istina je da smo je mi osnovali. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalisticke omladine Jugoslavije. koristeci se institutom slobodnog . drugarica Liht je dobila i najviše odlicje Francuske. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolica da je bio saosnivac. i tako održi kontinuitet totalitarizma. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. izjavom da literatura koju sam citao. Sudu to nije smetalo da. kada sam izašao iz zatvora. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radnicku partiju. Konacno. Sa mnom i Milanom Nikolicem. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju. naravno u dogovoru sa Udbom.deo Mreže škola za politicke studije Saveta Evrope. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija. Sredinom osamdesetih ucestvuje u osnivanju više lokalnih i medunarodnih nevladinih organizacija. Pavluško Imširovic: Miloševic je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. danas suprugom Sonje Liht. posebno 1974. kada osniva Fond za politicku izuzetnost . Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. Drugarica Liht postala je u meduvremenu fenomen “politicke izuzetnosti”.postkomunisticka dekadencija.cemu god. Sonja Licht (kako piše na zvanicnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. zbornicima i drugim publikacijama. vlasti su odmah posle 1968. do 1995. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. Nagrade za ljudska prava Medunarodne lige za ljudska prava.. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991.

Saša Popovic. Curguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. jednog od najvecih uvoznika 159. A onda je s nama hapšen 1984. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. Za odbranu politike Vlade Srbije. UN i raznih CIA-ških organizacija. Soroševe fondacije. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. Onda je sve je zaboravljeno. Podredene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. Pred njim su u Politici cutali. ambasador Francuske u Srbiji 160. Veran Matic je angažovao svog druga Velimira Curguza Kazimira. Nebojša Šaranovic. odnosno Aliji Izetbegovicu i grupi. dolazi 1986. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. svetski priznati slikar 165. najigranija srpska dramska spisateljica 163. vlasnik firme „Nelt“. predsednik „Petrobart-Avia“ . direktor JP „Srbijavode“ 161. vec naš. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antica i Dušana Mitevica. SKJ osniva Odbor za ljudska i gradanska prava pri SSRN. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. On je prvobitno oznacavao intelektualnu i politicku nezavisnost od totalitarizma. pre svega sindikata. koji je bio clan Helsinške federacije za ljudska prava. 157. Gotovca. direktor „Kapa Star Limited“ 168.. Curguza krenula je kad je uhvacen da kao ovisnik krade po apotekama. osnovana oko odbrane Gojka Ðoga.sudijskog uverenja. Uzlaznom linijom karijera g. Šešelj je s nama 1983. stavljaju u dosijea. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. Žan-Fransoa Teral. branili Paragu. Zoran Obradovic. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Demacija.. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala.. Uprkos tri decenije u novinarstvu. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. Neko je brinuo. celni covek producentske kuce „Emoušn“ 164. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Ðilas. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetnickih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. direktor agencije „Komjunis“ 158. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. Nikola Marjanovic. Ali. Kao pandan. suvlasnik „Grand produkcije“ 162. prezentujuci ga kao NVO. Biljana Srbljanovic. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. Ivan Stankovic. Vasilije Micic. Velimir Kazimir poceo je u Marksistickom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. Šeksa. uglavnom. Ljuba Popovic. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. Dimitrijevic je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. Nebojša Nedeljkovic. Goran Stamenkovic. nije poznat široj javnosti. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijevic. jer mi smo pratili sve politicke procese u SFRJ. Njegovi izveštaji se. Znali su kuda ce to što kažu otici. Nebojša Šaponjic. cetvoricu u Ljubljani. takozvani Dobricin (Cosicev) odbor. Dok je Politika u Miloševicevo vreme cišcena od nepodobnih.

predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. direktor JP „Srbijašume“ 191. direktor „Medijum Galupa“ 194. pravnik i filozof . Aleksandar Andrejevic. direktor „Nisala“ iz Niša 176. Ernst Bode. Jirgen Bakeberg. Srdan Bogosavljevic. direktor „Stratedžik marketinga“ 193. Andrej Jovanovic. Goran Vukovic. direktor ARRI. Boško Ðukanovic. sandžacki muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. direktor KBC „Dedinje“ 180. Goran Paskaljevic. predsednik LSV 170. direktor TV Avala 181. Dejan Ilic. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. Dragan Ðuric. kupac nekoliko preduzeca 184. najuspešniji srpski reditelj 187. Srbobran Brankovic. Nenad Canak. Stavros Joanu. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. proizvodac i trgovac vojnom opremom 177. Mile Dragic. Vladan Živadinovic. Goran Bregovic. Bora Stankovic. Vidoje Vujic. vlasnik fabrike „Vujic“ Valjevo 188. Dušan Dunjic. Srdan Ðuric. Ðura Obradovic. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošcu. generalni direktor Novosadskog sajma 185. pocasni predsednik FIBA 192. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. Ljubomir Tadic. Miroslav Živanov. Aleksandar Nikitovic. veliki tranzicioni gazda 172. Ðordo Antelj.169. naš najpoznatiji muzicar u svetu 182. posle Kusturice. Muamer Zukorlic. vlasnik gradevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. najveci akcionar „Agroživa“ iz Panceva 175. šef kabineta premijera Koštunice 173.

U Francuskoj je poceo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. kojima se Stevan Nikcevic pere. Svi napori da se ubica Slavka Curuvije izvede pred sud ostaju uzaludni. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Race. Ali vec je bilo kasno. najuticajniji domaci estradni menadžer 198. Beograd je specijalizovano preduzece za izgradnju svih vrsta mostova. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. direktor JP PTT Srbije 200. Vec u februaru Nikcevic zaboravlja da se upoznao sa Danom Draškovic i postaje clan Demokratske stranke. I onda pocinju da se redaju afere. Kako je ovaj covek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. Kao cetrnaestogodišnji decak.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. Bio je jedan od rukovodilaca. Nikcevic vrbuje drugog Živkovicevog pomocnika. U Srbiju se vraca 2003. februara 1955. Dragana Solomon. apostrofirajuci vec dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Race. Kasnije ce se ispostaviti da je Nikcevicev udeo u Curuvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. Kada je DOS preuzeo vlast. zao. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minic. “Intermost” a. informacijama i dosijeima. Stevan Nikcevic je radni vek poceo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. Den Bejts. ciji je predsednik Mladan Dinkic. ali ne dobijamo ništa . Goran Ciric. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvodanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. Srpska javnost. Nikcevic se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije.kaže Miloševic. Rene Miloševic. Nikcevic instalira svoju bandu. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. direktor ''Jugoimport SDPR". Zahvaljujuci ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKCEVIC.195. Danica Draškovic ga u oktobru 2000. osniva u Beogradu preduzece “Intermost”. nezaježljiv. direktor „Intermosta“ Rene Miloševic roden je 26. ubrzo je bila usporena. Raspolažuci ogromnim kolicinama novca. Podmece dokument o pracenju novinara Slavka Curuvije. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. Banda Stevana Nikcevica sve uspešno sabotira. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mladan Dinkic izjavio je da ce novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapredenje saobracajne infrastrukture. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Miloševic. godine u Žabarima kod Velike Plane. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. d. prihvata dokument RDB o pracenju Curuvije na dan ubista. Kao takav brzo je napredovao u službi. Stevan Nikcevic. . dok nam naši dužnici stalno obecavaju isplatu potraživanja. Nije samo Curuvija stradao od Nikceviceve ruke. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. Sa tog mesta. sve do smaknuca. što su za nas velike pare. Savezna vlada imenuje ga za pomocnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica. Raka Maric. Danica Draškovic naseda na ovu provokaciju. Rene Miloševic je sponzor Ski festa. s roditeljima je otišao u Francusku. Rade Šerbedžija. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. i vredi rasvetliti ucinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. Podmukao. a bice i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvodacu. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. koji organizuje Skijaški savez Srbije. Sredinom 2006. hidrotehnickih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. koju je nekoliko meseci ranije napustio. godine. posle koje radi u gradevinskom gigantu “VINCI”. žedna pravih informacija o likvidaciji Curuvije.

predsednika Upravnog odbora ove ustanove. koristeci se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . Ministar Davinic. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic i ministar odbrane Prvoslav Davinic. 22. Njegov ministar Dragan Jocic je državljanin Crne Gore. morala. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogucila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. Stevan Nikcevic je dobio zadatak da od vezanog Stanišica ukrade tašnu. Stevan Nikcevic predaje tadašnjem americkom ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. Traži da ga Izraelci podrže u americkom kongresu kao demokratskog vodu u Srbiji. Smena Stevana Nikcevica je bila vec gotova stvar. septembra 2004. Ministar Tadic obecava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. Nakon tih konsultacija. kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. Ipak niko nije ocekivao da Stevan Nikcevic postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. . Smišljeno. 20. Od ocekivanih Koštunicinih poteza nema ništa. sa Nikcevicem. General policije Snežana Šulajic sa svojim sugradaninom Miletom Dragicem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. što gospodina Nikcevica strašno brine. Za svoje savetnike Boris Tadic dovodi kumove.tehnickoj saradnji sa drugim vojnim silama. Njegova osionost toliko se smucila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. kada je smena Nikcevica trebalo da se obavi. cinicno i surovo. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehnicke saradnje sa Irakom. a Jocic cuti. Prvoslav Davinic je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikcevica i Dragana Šutanovca. I bi tako. iskustva. prijatelje. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinicevo pracenje i razgovore sa americkim ambasadorom Majklom Poltom.Cak se i Momir Gavrilovic. Nikcevic je preko svojih ljudi. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. Nakon streljanja premijera Ðindica. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovica. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinica. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. Boris odlucuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Americkih Država. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. U "Jugoimportu SDPR" Nikcevic kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. prekidajuci vec cvrste i zapocete ugovore o vojno .. jer to nije dobro zbog javnosti. Jocic o muckama cuti kao. I novac i imovina ove ustanove bice meta Nikceviceve bande. koji je obecao svojim pretpostavljenima da ce smeniti i uhapsiti Nikcevica menja odluku i Nikcevic ostaje. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. Na dan kada je sprovoden u Hag. Stevan Nikcevic na racunu "Jugoimporta SDPR-a" zatice 200 hiljada dolara. insistirajuci da se Stevan Nikcevic ne smenjuje. on izricito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. Danas je Stanišic na slobodi.jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. Taj dan ostace upisan crnim slovima u istoriji vojske. Stevan Nikcevic pocinje da uništava namensku industriju. Stanišic je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. Ali. i prima lepe pare. obilazi ambasadore.tehnickoj saradnji. posebno namenske. septembra 2004. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". godine. ljude bez staža. sklapa neizvršive ugovore o vojno . Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadica tražeci od njega da utice da Stevan Nikcevic ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPRa". Boris Tadic postaje ministar odbrane. A Stevan Nikcevic se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domacim mafijašima da je organizovao i kradu tašne Jovice Stanišica.. U pljackanje "Jugomiporta SDPR-a" ukljucen je ministar policije Dragan Jocic. hladno. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadic. navodno slucajno.

u svojim cestim obracanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. a prvi ozbiljniji politicki angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. godine u Prizrenu. Bio je savezni je poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ od 1992. za clana Izvršnog odbora Glavnog odbora. poslanik je u republickom parlamentu i predsednik poslanicke grupe SPS. Na toj funkciji ostaje do do 1992.Jovo Curuvija. Ivica Dacic. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. kao saucesnike u ubistvu svoga brata oznacava Stevana Nikcevica. je bio clan Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veca Savezne skupštine. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Curuvije. odlukom tadašnjeg nacelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovica. godine. godine poslednjem radnom danu. koji je proveo kao portparol stranke. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. u februaru 2000. a prekinuo ga nekoliko minuta uoci streljanja. predsednik SPS IVICA DACIC roden je 1. Od 2000. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitoradu kod Prokuplja. U istrazi povodom Curuvijinog ubistva. a od juna 1997. godine. koji se ubrzo ugasio. izabran je na Drugom kongresu 26. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. izjavio je 11. svi osim Stevana Nikcevica. „Teško je ocekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. koji je u toku svih operativnih poslova". Govori ruski i služi se engleskim jezikom. bivšeg zamenika nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. januara 1966. godine. godine. Savezni poslanik u Vecu gradana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. Medutim. i decembru 2002. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Ðindica. On je na saslušanjima. gde je išao u osnovnu školu. pre svega SAD. Clan SPS-a je od sredine 1991. januara 2003. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko pracenja Slavka Curuvije. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. postavljen za nacelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. februara 2000. Uzalud Jovo Curuvija moli da se Stevan Nikcevic makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po cijem je nalogu naredio višemesecno pracenje njegovog brata. godine postavljen za nacelnika Centra RDB-a Beograda. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. 202. Gimnaziju je završio u Nišu. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren nacin završetka ovog procesa. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore slicnim recnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se . na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve zapocete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikcevicem. ukidanjem sankcija za medunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je medunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. godine do januara 2001. Na Šestom kongresu SPS. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veca gradana Savezne skupštine. i 1993. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. Milan Radonjic je pocetkom aprila 1999. Iste godine postaje portparol SPS i clan Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. izmedu ostalog. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. iako sam poznavao vecinu zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. oktobra 1992.Na izborima 1992. održanom 18. U najuže rukovodstvo stranke. Novinar Slavko Curuvija pracen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikcevic. Predsednik Socijalisticke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševica. a Fakultet politickih nauka u Beogradu 1989. i clan Odbora za spoljnopoliticke odnose. uvek tvrdio i sledece: "Iako sam pocetkom aprila 1999.

uz podršku SAD. po trostruko vecoj ceni državnim preduzecima. da ga obavesti o dramaticnim dogadajima koji predstoje. On je naterao Ivicu Dacica da ude u koaliciju sa Tadicem i Dinkicem. a i na Arkanovoj sahrani. i uz pomoc Dacica preprodavao je. i legalizovace biznis. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva.. maja) 1995. Onom podzemnom. Jagodina. nažalost. vlasnik fudbalskog kluba "Obilic'' i više stambenih i poslovnih objekata. a mislim da je još jasnije. Tako ce Jovanovic povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. i posvetio se biznisu.branila zemlja. . Nego. u formiranju vlade sa Tadicevom i Dinkicevom partijom? Dacic je. i predsedniku Lilicu saopštio informacije o pokretima hrvatske vojske. Uoci napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1. boli me .. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. Po nalogu Slobodana Miloševica. oženio mladom novinarkom. Zoran Lilic je oduvek bio poznat kao ništarija. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona. opisao nelagodu u kojoj se našao nacelnik general-štaba Momcilo Perišic. Arkanovim saborcem. Kada je dobio vezu. tek svršena srednjoškolka Sanja. Pronadena je brzo devojka za njega. kao i svi njegovi saradnici. gde je i on odrastao. Ogromne pare Palma i Ivica Dacic zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". družio se i sa Arkanom. ne zbog inacenja svetu. Palma je pripadao svetu podzemlja. nakon završetka studija. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilic i Mica Jovanovic. iz Žitorade. Jovanovic je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez". pošalji mi po adutantu hiljadu metaka. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišic dobio je zadatak da oženi Ivicu Dacica. Tadašnji nacelnik Uprave za moral i informisanje. Poseban biznis poceo je sa Draganom Markovicem Palmom. Svetlana Velickovic udala se za Željka Ražnatovica Arkana. Ovih dana. Malo ko se danas seca Zorana Lilica. Takozvani cuvari nacionalnih interesa dobro su izracunali koliko ce svoj patriotizam naplatiti. politikologa Žarka Obradovica. Njegova zemljakinja. Nacelnik General-štaba general Momcilo Perišic pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilica. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. pa je staro društvo na celu sa Ivicom Dacicem i Zoranom Lilicem krenulo u novo zaludivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. Zoran Lilic ponovo meša karte.. postavljajuci ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. postao portparol SPS-a. ciji direktori su morali da slušaju Daciceve naloge. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. za Srbe iz Krajine. da je u stvari Srbija bombardovana 1999. On se razveo od žene Ljubice. Jasno je bilo i tada. i danas. predsednika Socijalisticke partije Srbije. koji je zajedno sa Lilicem vlasnik "Megatrend" univerziteta. Mica Jovanovic. Miloševic ga je koristio kao krpu. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. Ivica je bio blizak Ceci. bez ikakvih ovlašcenja. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. Zoran Lilic je iz Brze Palanke."Momo. secajuci se ovog mucnog dogadaja. Tandem Lilic-Jovanovic vuce konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Miloševic postupao sa Lilicem. Trudio se i da svojim stasom i glasom lici na Miloševica. pukovnik Ljubodrag Stojadinovic posvedocio je da je nacelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. predsednik Lilic mu je hladno odbrusio . Pukovnik Stojadinovic je. godine. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. ne zbog egzodusa Albanaca. Policija je Miloševicu opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. Kakva je uloga Ivice Dacica. a bio je prisutan i na njenoj svadbi. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. idem u lov na patke''. koji je bio komadant Srpske dobrovoljacke garde. Ivica Dacic je polako ulazio i u veliki biznis..

i Dragan Markovic je poceo da popravlja svoj imidž .. Upuceni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. zamenik ministra policije Radovan Stojcic Badža. 01. Gradski sekretar za životnu sredinu. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. pod optužbom da se nalazi na groblju.. Funkcioner SPS. Dacic mu je omogucio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. ministar odbrane Pavle Bulatovic. Palma je našao momke da ga prebiju.726. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantica. a sva su bila politicki motivisana. Posebno je zanimljiv slucaj ubistva cetvoroclane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. odlucuje u ime stranke. Dacic nije podneo ostavku na partijsku funkciju. U to vreme Dacic je saradivao sa Dinkicevim pljackašima. nacelnik uprave kriminalisticke policije Beograda Milorad Vlahovic. nacelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simic. . narodnog poslanika. Ministar Dragan Jocic sakrio je ovaj predmet. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. Za vreme Miloševiceve vlasti pobijeno je mnogo ljudi. godine od predvidenih 728. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatovic. na celu sa Lilicem i Dacicem. dao je mnogo obecanja. ???????? 2010. kada je zakon poceo da se primenjuje. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini. prema nalazima srpske policije. Ivica je Ceci preporucio da na vreme pobegne na Kipar. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova.742 evra. LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU IV DEO GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. godine.. ali su oni u tome preterali i Milan Pantic je na licu mesta ostao mrtav.od nasilnika i ubojice do politicara. na inostranim racunima ostavila 26 miliona evra. Dva ratna druga odlucili su da osiguraju svoj kapital. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dacica je impresivan. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere.582 naplaceno je 57. U toj akciji policije uhapšen je Dacicev kum Vladan Zagradanin. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stecenu imovinu legalizuje. umešao se Ivica Dacic. u koalicionoj administraciji sa DS. do kraja juna 2002. u periodu od 26. sekretar JUL-a Zoran Todorovic Kundak. i tužen je zbog klevete. Nije slucajno Palma ušao u koaliciju sa Dacicevim SPS-om.IV Deo istina ima samo jedno lice ?????????.Cuprija i Paracin postali su Palmina "zona interesa''. U Socijalistickoj partiji Srbije mala grupa ljudi.000 maraka. Pantic je istraživao njegove kriminalne radnje. Goran Trivan. nije platio dug od 88. koji je u to vreme bio i direktor SPS. Sva ova ubistva Ivica Dacic treba da ucini trajnim misterijama. jer je istraga pokazala da je nalog za Panticevo ''privodenje razumu'' dao Dragan Markovic Palma. Njen brat je naden mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. Kako ce Ivica Dacic uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova narocito brine poruka. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu osloboden od krivicne odgovornosti. Novinar Slavko Curuvija.530. juna 2001. Kada je pokrenuta prica da se sruši stadion "Obilica". Nijedna ova smrt nije rasvetljena. i tako. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stecenu iskorišcavanjem posebnih pogodnosti. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. Glavna preokupacija Dacica bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova..

ubedenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Markovic. tako mu i sada obezbeduje odstupnicu dnevnickim beleškama. bliski prijatelj sa Mirjanom Markovic. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. I tako dalje. Mirjana Markovic je vodu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. Kasnije sam razumeo . Mirjana levo. Rat bi bio završen. U delegaciji su bili Uroš Šuvakovic. Utisak.8%). aktivista SKPJ. nebrojenim intervjuima. u roku od dva sata povucen je general Pavlovic i doveden na celo RV i PVO Ljubiša Velickovic.. Duvaju mirnodopski vetrovi. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. Nema razlike u doktrini Miloševiceva i njegove supruge. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. Da u toj prici ima istine pokazuje i nacin na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. kada se govorilo da su to "njegovi" generali.sve je bilo u funkciji Miloševiceve vlasti. Ne treba je potceniti. švercera i Karadžica licno. ali iz starog centra moci. sposobna. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani. Jula 1994. u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu.grupom za pritisak. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžica i Mladica u Bosni. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posecuju ga inostrane delegacije. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. a supružnici su od prvog trenutka na zajednickom zadatku. Zoran Cicak. okuplja grupa problematicnih ljudi koja piše saopštenja medijima. Vecernjih novosti.. sasvim suprotna .. niti stvarnog pomaka u levo. Isto je uradila Mirjana Markovic“. Za Mirkovica . pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima".da ga supruga sada vraca na pravi." Kada predsednik Zoran Lilic kritikuje "samozvane lidere". a kratkovidi tumaci politickih zbivanja. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike. U to ime menja se ratnicka "košulja". oblacima i cvrcku u rodnoj požarevackoj kuci.000 ljudi (0.. u SKPJ došlo je do sukoba izmedu utemeljivaca ove stranke. koji srpski narod drže kao taoce ratne . Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. „To je žena iz senke. Zadaci u skupljanju glasova su bili razlicito rasporedjeni. Samo politickim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo. generala Stevana Mirkovica. Ili. komunisticki put. Licno mi je žao što nije urodio plodom. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. Po recima generala Mirkovica. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševica i položila venac. jer je vešta. Miloš Aleksic i Goran Trivan. partijski ideolog dr Mirjana Markovic beleži u svoj dnevnik impresije o cvecu. Duge. stice se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. Tu je i Slavko Biga. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševica. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. Karadžic je za nas saucesnik i treba da odgovara. samo da mu nema žene komuniste. Ekspres Politike. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sacuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takode nisu eksponirali. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. ili knjigom "Odgovori". Savez komunista .SKPJ je grupa aktivista koja prakticno servisira vladajucu partiju. pametna i retko gubi koncentraciju. iz Nevesinja. što nisam mogao da prihvatim. Medu njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. decembra 1993. da je rec o partiji u ofanzivi. TV Politike. On tokom celog rata ostaje u drugom planu. Nacionalnim elitama odgovara rat. komandant VO.19. sadašnji SKPJ nema ni clanstvo. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. Da bi se postigao utisak o promeni politike. godišnjim dobima. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. kaže general Mirkovic. vrši kadrovske popravke sistema. ni organizaciju. godine. godine. Sukob je razrešen odlaskom generala. Kao što je Miloševicu svojevremno supruga pripremila klimu za obracun sa Stambolicem. avgusta 2008. 29. Pokusaj puca u Banja Luci nije samo uvredeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. A pre toga. da opljackaju svoje podanike. RTS. Miloševic je držao centar. ali su se brave "uticajnih vojnih.

ili kada direktor kompanije "Politika". ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. analizirao je general Mirkovic. Bora je bio najveci Jugosloven. ministar rudarstva bio je clan SKPJ. Slicno se desilo i sa Borom Mikelicem. koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. protresen je i Kosovski Okrug. iznudivanjem i razbijanjem štrajkova. osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je clan SKPJ“. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naruceno ubistvo. što je tada iznosilo više od milion maraka. kleo se u Hrvatsku. Andra Milosavljevic . u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". Posle intervjua koji je Mirjana Markovic dala listu na albanskom jeziku Bujku. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". deluje sa tih pozicija u Banja Luci. za druge je to firma koja obavlja poslove obezbedenja ambasada i drugih objekata. nema clanova ove partije. kompromituju opozicione vode. Dragan Hadži Antic osuduje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zlocinima i ratnom profiterstvu. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. Zoran Todorovic je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovicem i Aleksandrom Bakocevicem. Radoš Smiljkovic je ambasador u Bugarskoj“. nipošto nije u društvenom zapecku. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. o formiranju SPS u RSK. oformila teroristicku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. bio direktor mocne firme "Gavrilovic". prilagodavamo se novom vremenu“. svojevrsni politicki aktiv Mirjane Markovicc. „Veljka Kneževica je progurala Mirjana Markovic. sasvim suprotnog je mišljenja Cicak. U Vladi. na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. Mica Carevic. kaže Mirkovic. u njihovoj kuci. ne eksponirajuci se do sada. „Nikola Dobrijevic. Ni grupa"Metropol". Preduslov za tako mirno "cišcenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovicev program. Zlatan Perucic smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". rekao mi je da se dogovarao sa Miloševicem. infiltriranu u sve pore privrede i društva".a tu se opet neminovno nailazi na pripomoc SKPJ. miroljubivi gradanin trebalo bi da zaboravi kako su do juce isti lideri "uživali apsolutnu podršku gradana Srbije". Ipak. Kada je SPS formirao vladu. kao clanarina. kadar SKPJ. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. Sada. u Srbiji režim ih je sacuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. pocelo se govoriti o cetvorici ministara iz senke. Rodeni brat ministra pravde. Oni su veoma slicni. Slobodan Cerovic. a Radovan Bijelic. Miodrag Tomaševic i nista nismo dobili“. ali su u stvari delovali iz senke. ministar za lokalnu samoupravu. otuda se smatra da je ministar pravosuda tim kanalom dobio prolaznost. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseca i unutrašnjost. izbor Bore Mikelica za predsednika vlade RSK. Iako me je još 1990. nema veceg Srbina od njega. Miloš Simovic.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne.politike. Šešelj kaže da je SKPJ "zlocinacka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bracni par Miloševic-Markovic. sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima. Kad je rec o svežim kadrovima. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila vec poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. Krajem 1991. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. opasan tip. želeli su da budu u našem pokretu. „Od "Kometa" smo trebali da živimo. Tahir Hasanovic je generalni sekretar Nove Demokratije. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ pocetkom 1991. medutim. takode kadar RSK. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. kaže Mirkovic. pod komandom SKPJ. on je sada njen covek. Snežana Aleksic je pomocnik ministra za trgovinu i turizam. poput Knezevica. a na racunu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševicu i SPS. uz put. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. bio je na listi SKPJ. godine isknjižena je . a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". Arandela Markicevica. ali i dalje ima znacajan uticaj. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viden" za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS . Cak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. Dragan Kostic. a smenjen je nacelnik. zajedno sa Zoranom Todorovicem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". godine.

Onima koji nemaju tako kratko pamcenje ostalo je da prebrojavaju mrtve. koji su bez predaha proživeli prethodnu deceniju... te se otvorenim pismom. pao je kao žrtva intriga. pre svega u sopstvenoj partiji.juna RTV Politika vidi se i sluša do Cacka. a Miodrag Tomaševic (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao ucešce "Kometa" u zajednickim projektima sa raznim firmama. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". sa njim imamo dobre odnose. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašic. Licno se nadam da Vucelic nece biti direktor Televizije. pa je "Komet" postao vlasnik 15. prostor na prvom spratu postaje osnivacki ulog u Polikliniku "Ušce". novinaru koga njena ruka vodi. Nebojša Covic. Pored kovcega. mediji moraju biti na usluzi.. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristic predsednik JUL... ali bolje nego Grudenka. „Nije tacno da sve držimo u rukama.. Milan Milutinovic. ciji je Ðurkovic generalni sekretar. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kicanovic saopštio je da ce na olimpijskim igrama u Sidneju ucestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije. koje su bili tumaci nove politike starog supružnickoh para.. Nikola Šainovic. SNEŽANA ALEKSIC. Gorica Gajevic. usprotivila se Snežana Aleksic. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz licne simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje. a prostor na XXIII spratu. Ne možemo raditi sa Vucelicem ili Mihajlom Markovicem koji je zagazio u nacionalizam. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe.. Izbor nije lak. Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalistickim krugovima ili kriminalom“. Snežana Aleksic podsetila je na pocetke politicke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio.celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobracaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora.nismo zadovoljni. na primer. koji si ovom timu davao nesebican doprinos. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilic. jer bi se smanjila ratna propaganda." Od 28. ali se pokazalo . nije morao da vodi pravu borbu za medije. Velibor Veljkovicc. Mirko Marjanovic. Rudnika i Fruške Gore. Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf". jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) cija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara. clanica Direkcije JUL. obratila predsedniku JOK-a Draganu Kicanovicu zahtevajuci . prvi covek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antic. Milorad Vucelic. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije.. gradonacelnik. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice. On je karijeru poceo u SDB. Dragan "Jugopetrol" Tomic. u Atlanti. U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku izmedu TV Politike i NTV Studija B... sa terasom . Milorad Vucelic. direktor državne televizije. Kada je Predsedništvo JOK odlucilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Ðurkovic.. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". ako ne žele Šešelja ili Arkana. govorili su aktivisti SKPJ. retki su. Gornjeg Milanovca. što je znacilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goca. Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs.. i da prihvate nove stare usrecitelje. partijski drugovi držali su neku vrstu pocasne straže u kapeli. u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. Kraljeva. "Komet" prelazi u Holding kompaniju . oko 150 kvadrata preduzece "PhilipWilson". Siniša Vucinic. objavljenim u “Politici”. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“..svi smo mi pomalo socijalisti. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996. direktor RTS Dragoljub Milanovic. Zorane. Studio B je poklonio Tijanicu lutku.. je svakako medu pet najmocnijih ljudi u Srbiji.. Tijanic. snagu i posebnu boju”. poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovica.5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. Tako je. urednik "televizije kojoj se veruje". Vlasnik firme BTC je dr Nenad Ðordevic. postaje vlasništvo preduzeca "Komet-BTC". komentarisao je Cicak. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. iako nema svoje glasilo. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije. Kragujevca. Tijanic prijatelj naše partije. a ne voli nas.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicovic.

. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. generalni direktor „Ikarbusa“ . Vukoje Muhadinovic. Dragutin Milovanovic. Ona ne može nekontrolisano ciniti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. predsedniku JOK. Dušan Bajatovic and Branko Ružic ispred SPS. Srecko Nijemcevic. nece poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej.” Snežana Aleksic. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjic.. Rodoljub Šabic. Vlada Mikic. Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo. vratila 2000. kako tvrdi u pismu upucenom Draganu Kicanovicu.. uvoznik cigareta 207. “Drugarica Snežana Aleksic bira za koje novine želi da govori. Žarko Obradovic. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. Vladimir Kršljanin. Rodena sam u Tuzli. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza. visoko profesionalni nacin.. Milorad Vucelic. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Ðurkovica nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. Vladimir Lucic. U tom gradu mi i sad žive roditelji. savezni ministar za sport. a krajem 2006.” Bolje srece bili smo u razgovoru sa Radetom Ðurdicem. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radnickog. Posle mnogih životnih razocaranja u Tuzlu sam se. Rukovodstvo SPS izrazilo je pocast SLOBODI za dosledne i odlucne aktivnosti i obecalo punu podršku u buducnosti. Snežana Aleksic mi je kuma.” 203. moj prijatelj iz Radnickog. nekada najbolja rukometašica sveta. saradivala kao direktor Radnickog i direktor državnog tima. direktor „Topole“ iz Backe Topole 204.. direktor MTS 205. septembra glasaju na izborima. Velizar Ðeric. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam. Sigurna sam da cete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja ce na dostojanstven..hitan opoziv svog generalnog sekretara. sa Goricom Gajevic sam bila nerazdvojna. o nacinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševica. predsednik UO RSJ i clan Direkcije JUL-a. jer nije dobila pismeno. poverenik za informacije od javnog znacaja 209.. Oktobra 2003. jula. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. “Ja vec mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksic. godine. Džemail Šahovic. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omoguci ispunjenje patriotske i gradanske dužnosti” . iz Beograda. clan gradske vlade Beograda 206. Gorica Mojovic... istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zakljucilo 31. kad je bio direktor CIP. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala cast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a. savezni rukometni selektor.. a ni usmeno obaveštenje. profesor Mirko Zurovac. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvanicnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica.da im se omoguci da 24. Zoran Andelkovic.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Ðeric bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksic. Od 14.” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. Putovao je Rade Bulatovic – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. ne obaziruci se na svoja stvarna ovlašcenja i realne moci. Svetlana Kitic. Snežana Aleksic and Uroš Šuvakovic ispred SLOBODE a Ivica Dacic. casno obavljati profesionalnu dužnost. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ. 2007. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod.

Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestic. predsednik FSS 216. Dobrica Cosic osuduje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o buducnosti svoga naroda. Ivan Antic. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. koji ce potpaliti maštu radoznalih.. cuveni fizicar i Vasa Cubrilovic. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno clanova SANU.? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. on nije bio clan Odbora. Olga Jevric i Irena Grickat. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. Bili su to Pavle Savic. rejting Akademije dignut u nebesa. Ostvarena je kompromitacija postojeceg politickog poretka. Krestic kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. neka vrsta kriticke analize postojeceg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. a i akademici. Milka Ivic. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. Tamo nije receno ništa od onoga što javnost nije vec znala. Dragoslav Srejovic. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU.Radulovic. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". pisac i akademik MATIJU BECKOVICA je svojevremeno. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvucenom stanu. Pismo je procitao Matija Beckovic. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. Bili su to Desanka Maksmovic. Vladika Artemije. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. Zvezdan Terzic. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. tako je i završio. Postoji teza da je Cosic ipak bio ucesnik na izradi ovog dokumenta. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". predsednik OKS 213. Matija Beckovic. Za predsedavajuceg ovog odbora izabran je Antonije Isakovic. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. Vec u decembru 1986. knji?evnik i potpredsednik SANU. U junu 1985. a Dobrica Cosic javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obilicu. bitan iz inata. posebno birokratskom haosu.. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma". episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. Mada mnogi danas misle da je glavna licnost u toj prici bio Dobrica Cosic. Slobodan Ivanovic. kao mladog pesnika. "spolja" sugerišuci šta treba da piše.210.da ne bi provocirao vlast". Robert Coban. Ovaj dokument napali su svi.. "Memorandum" nikada nije objavljen. a politicko rukovodstvo Srbije cekalo je da dokument bude osuden. SANU je svesno pomogla ustolicenje Slobodana Miloševica kao neprikosnovenog vladara. Nastao kao fantomski. Kosta Mihailovic i Mihailo Markovic. te ". Nemanja Vidic. Miša Lukic. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. Stevan Raickovic. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik casopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. direktor agencije „Leo Barnet“ 217. . To se nije dogodilo. Ivan Curkovic. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševica odsvirana. a naivnih falilo. vlasnik klinike „Anlave“ 214. nije uzet u krug izabranih. zakazana je vanredna skupština SANU. Odbor je imao 16 clanova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. nevažan po sadržaju.

VAC-u. SANU je na izvestan nacin rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit).5 miliona evra. analiticar koji je. zajedno sa direktorom "Politike" a. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno . i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovica. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna politickim elitama. Pocev od Emira Kusturice kao predsednika UO. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilic o cerki Mariji. koji je baš Branko Pavlovic podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike". Celu ovu mutljavinu transparentnom je ucinio Marko Hinic. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. Zgodan primer je porodica Beckovic. U javnosti Beckovici su. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i politicari i javnost Srbije obicno svrstavaju u tabor DS. Kad se u politicko. a akademik Beckovic clan je UO Politika a.d. jula 2005. duhovno.o.6 miliona evra).d. generalni je direktor Politike. Taj kapital procenjen je na 2. Da bi uspeli u pljacki teškoj više miliona evra. Aleksandrom Simicem.o.2%. Svi oni. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. prodaja duvanskih proizvoda imala ucešce od 34. izabran u novom sastavu na celu sa predsednikom Emirom Kusturicom i clanovima Matijom Beckovicem. dakle tadicevaca. a sada svega 24 odsto akcija na papiru.Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politicka linija prijema u clanstvo ove institucije. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivackog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji".6 miliona evra. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. Akademik Matija Beckovic je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice.d. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004. Ako ne drugacije. Zet Matije Beckovica (suprug druge akademikove kceri). Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU.o. moraju da odu. do Matije Beckovica koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srdana Janicijevica. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki clanovi SPS po partijskoj liniji. negdašnjeg poverioca "Politike". Aleksandra Simica koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplacene clanarine od po 1. novine i magazini d.7%) i ostala izdanja (28. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne politicke faktore. Posle 5. dok su izdanja PNM-a (15. koga su za isplacenih 1. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadicu). Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora izmedu "Politike" i VAC-a.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. Gde je onda "nestala" razlika od 5.366 akcionara koji su nekada imali više od trecine. Hinic je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30.4 %) u prihodu zajedno imala 44. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvecih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. iako se sama nikada nije izjasnila. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. suprotnih interesima 6.o. ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). godine premijer srpske vlade Zoran Ðindic postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. Njegovu kcer. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovicem. za razliku od Ilica.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi.1%. estradno. a pokojni književnik Miodrag Bulatovic pravdao je svoje clanstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". i Predraga Mihajlovica koji zastupa interese Komercijalne banke. zubarom Zoranom Vacicem. juna 2005. prisilicemo ih na taj cin štrajkom gladu”. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a.umetnicko društvo. a koji je na Skupštini od 30. oktobra 2000. . Olju Beckovic.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8.medijsko zamešateljstvo ukljuce i porodicni odnosi. Kako je dug "Politike"a. a on ugovornu obavezu nije ispunio. navodno.d. Predragom Mihajlovicem i drugima. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimacine.

Goran Stojiljkovic. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i deciji vrtic. inace zemljak i prijatelj Milenka Kostica Koleta. budu iskljucivo marke “škoda”. Aleksandar Boricic. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. najbolja atleticarka Srbije 219. jer je Milenko Kostic u rodnom selu pored Cacka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. Kole je pušten posle nekoliko nedelja. 218. Milenko Kostic. Ljiljana Smajlovic. Borislav Radosavljevic. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonacelnik Cacka. Olivera Jevtic. direktor OMV u Srbiji 224. iako . Vojin Starcevic. konzervativnog DSS-a.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. Branka Vidic. ukoliko cacanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je vec potpisan. veka. tako da necemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . po mišljenju mnogih.. Zvonimir Nikezic. gradsku kucu. To je javni restoran. vlasnik „Polimarka“ 221. zbog potkradanja ovog javnog preduzeca. u žestokoj konkurenciji zvucnih imena iz automobilskog biznisa. a direktorka muzeja Nevenka Bojovic uzalud upozoravala da ce. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostica narucio 6 kamiona “mercedes”. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljac limuzina za državu.. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga.sam “ktitor” sa porodicom! Kostic je iste godine kupio i tzv.poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. za ugovor težak oko 2. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. direktor „Zdravlja aktivis“ 220. a Kosticu morati da placa ekonomsku cenu zakupa. ovaj Cacanin. Kao što je poznato. a time i liferant vozila za državne organe. vlasnika “Auto Cacka”. Ljuboja Stefanovic. glavna urednica „Politike“ 222. U emisiji RTV B92 Velja Ilic je rekao da “nije on (Kostic) kriv što je Legija rucao u njegovom restoranu prilikom boravka u Cacku. Milorad Lukovic Legija. Kostic je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovica. DSS podržava Velju Ilica. on ih je porušio. Dok pojedini ucesnici upozoravaju da je nemoguce da jedan ponudac bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe. Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” vec hapšen u policijskoj akciji Sablja. bar u prvom izbornom krugu. Ove godine. Posebno ako se ima na umu Koštunicino slikanje sa Zdravkom Colicem. direktor „Ces Mekona“ 226. “Auto Cacak”. vlasnik preduzeca „Steko“ 225. pa koncert Cece Ražnatovic koji je izazvao buru i u samom DSS. posle atentata na premijera Zorana Ðindica. vlasnik „Auto Cacka“ Uprava za javne prihode je odlucila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. Ipak. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Cacka. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilic. kod njega je rucao Jovica Stanišic za vreme jednog boravka pre atentata. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”.

Predrag Ejdus. kompozitorka i najmladi akademik 240. Zoran Višnjic. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. najprevodeniji srpski pisac 232. Aca Bulic. 228. vlasnik “Auto Cacka” pobeduje na tenderima. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. Aleksandar Stojanovic. trener Panatinaikosa. Vasiljka Radulovic. Kosticu je zabranjeno i da bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. najbolji srpski plivac i evropski rekorder . selektor košarkaške reprezentacije 243. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. Miroslav Ðukic. fudbalska legenda 236. Aleksandar Milicevic. pomocnik ministra za omladinu i sport 251. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. najpoznatiji dramski pisac 238. Milorad Pavic. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. generalni menadžer „Egzita“ 247. biznismen iz Novog Sada 246. Dušan Ivkovic. Slobodan Micic. Dušan Kovacevic. Jovan Cirilov. upravnik Narodnog pozorišta 234. Ratko Butorovic. Dragan Džajic. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. Bosa Nenadic. Vladimir Cupic. Željko Obradovic. Ljubica Markovic. prvaka Evrope u košarci 245. dramaturg 239. Aleksandar Šoštar. Isidora Žebeljan. predsednik Zajednice prvoligaša 241. vlasnica agencije „Publicis“ 244. Uprkos svega. direktor agencije Beta 235. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. U meduvremenu. Milorad Cavic. Radislav Rodic. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250.nisu bili potrebni EDB-u. Žaklina Nikolic-Kušic. Bojan Boškovic.

pobednica „Evrosonga“ 2007. marta 1998.. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. verovatno.covek je imao restoran u Zagrebu. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektic. Milorad Majkic. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. novembra. pored menjacnice pokojnog Arkana. Majkic je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom". godine.600. pa ih je pozajmio od onih koji su imali. godine. Milorad Majkic. tadašnji direktor "Interkontinentala". augusta 2004. gde je živeo do pocetka raspada Titove Jugoslavije. Majkicu su cvetale ruže. . a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". Kupio je za 2. Ulici 29 novembra. na Terazijama i u Ulici 29.4. Široke narodne mase culi su za njega posle spektakularnog hapšenja. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. tvrdio je da je Majkic bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševica. Tako je otvorio prvi lokal . godine.000 dolara). i 17. Marija Šerifovic. kada je izvršio dela silovanja. falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. a zagrebacki biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkic. 330. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojic. placati 500. najplaceniji vaterpolista na svetu 254. Lepo je proširio posao. obavezao se da ce hotelu. godine. Milorad Savicevic. u Cumicevom sokacetu. poznato je. godine. Uprkos spornim detaljima o Majkicu. Osim lanca kazina "Aleksandar". na Terazijama 43. Njegove su kockarnice. otuda ne cudi što se izjašnjava kao Bosanac. a Majkica nije bilo ni u krivicnoj evidenciji beogradske policije. imenovan je za pocasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini.252. Ono što je procurelo u javnost . koji je je zapoceo 18. ali i u JU Biznis centru. oktobra 1989. Vece ministara odobrilo je Majkicevo imenovanje 26. Takvom odlukom Majkic je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Beckom konvencijom o olakšicama.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. Ali. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novcane kazne. radio je do sankcija. Direktor "Genexa". prevare. Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIC roden je 1950. uz odobrenje Milorada Savicevica. niti Ministarstva pravosuda Hrvatske. Po dolasku u Srbiju. u Cumicevom sokacetu. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. Za 1. narušavanje javnog reda i mira. Šta je sve radio. u noci izmedu 16. januara 2002. (isplaceno mu je 1. godine 253. mogli da ulaze samo stranci.000 dolara Majkic je od Jablana (inace Jugovica po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. do 1983. i vredanje policajca. s Kojicem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica.300. samo njemu. uz pomoc srpskih zvanicnika u organima vlasti BiH. pokojni Žorž Jablan. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji.kockarnicu "Aleksandar". Prica izmedu "Geneksa" i "Kin Stiba" pocela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". Vlasnik "Kin Stiba". vlasnik modne konfekcije „Todor“ 255. stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost pocasnog konzula Konga. onda je zatvoren. umesto da dobije odštetu . prijavljivan kao višestruki ucinilac krivicnih dela u periodu od 1975. Mirko Todorovic. u pritvoru je odležao ceo mesec. dobio je zatvorsku kaznu.000 dolara. državljanin BiH i SCG. prvog coveka "Geneksa". demolirane. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu zapocelo je akciju za imenovanje Majkica 2002. u Višegradu.. po tadašnjem zakonu. Završio je srednju školu. privilegijama i imunitetu.000 dolara godišnje i 20% od zarade. narednih pet godina. Kazino u koji su. kada su napadaci s automatskim puškama izrešetali automate za igru. Aleksandar Šapic.

U NIS-u a.. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. kreira raspored i stepen opremljenosti. Živorad Mihajlovic. pre svega Tomic. Slican rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. Stankom je 2004.256. reorganizovana Naftna industrija Srbije pocela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovicevog SPO. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minic predloži za predsednika prelazne republicke vlade. predsednik Teniskog saveza Srbije 257. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da ce završiti samo grube radove. Sastanak je vodio predsednik stranke Slobodan Miloševic. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. Medutim. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. po pravili nejasni. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. Cinjenica je da je najveci broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgradenih stanova. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek poceli da se kopaju temelji. Zoran Andelkovic i Željko Simic.2000. prema svojim mogucnostima. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reci clanovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševica. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlovic zvani Žika muštikla. pa je poslanik Sanja Cekovic (koja je stavljala. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailovic zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. firma Darka Mladica se sumnjici da je bila finansijer mreže pomagaca Ratka Mladica u njegovom bekstvu. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. poznatiji kao Žika Muštikla. Oktobra 2005. 19. vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlovic. NIS je podeljen na dva javna preduzeca i jedno akcionarsko društvo. proizvodnju. preradu. takode. dogada se da investitor.000 kvadrata sa 1. To ima svojih prednosti. prevareni kupci ugovorenih i uplacenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba izmedu investitora i podizvodaca. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božica na dužnosti clana UO JP za istraživanje. cija se firma bavi gasifikacijom. Branislav Stojakovic. Minic. Tako je. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladica. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na celu sa Verkom Stevanovicem. pošto uspešno okonca fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem. pa i kada se takav stan nade u posedu kupca. Dragan Tomic. Najsvežiji i najdrasticniji primer. Inace. proizvodnju. koji je udružio oko hiljadu nesudenih vlasnika stanova. dok kupac. Marjanovic. d. pa nije mali broj gradana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. Nije redak slucaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na odredenoj lokaciji. ciji je vlasnik Mladicev sin Darko.105 jedinica medu kojima dominiraju stanovi. Ipak..10. ali ima i garaža i . Sednica je prošla tzv. godine poceo izgradnju blokova na pet lokacija. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su ukljuceni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom. Milomir Minic. u poslednje vreme. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. jeste slucaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu... direktor „Eurosalona“ 258. Slobodan Živojinovic. Naime. ukupne površine koja premašuje 40. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbaceni iz stranke.

Sumiks i Pionir invest. Živadina Mihajlovica. pa ošteceni smatraju da je mala verovatnoca da cetiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. direktor Poreske uprave 264. koje bi trebalo da reaguju. Stankom ogradio od prodaje stanova na drugim lokacijama. Jelena Drakulic. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. koji su takode svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. U to zamešateljstvo uvlace se i brojni podizvodaci. Srdan Golubovic. to je moguce samo od Stankoma. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. Rec je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše.032 evra). Zbog te cudne koincidencije. mi smo upuceni jedino na pojedinacne sudske sporove.Urban legal (vlasnik tog preduzeca je firma iz Vašingtona. predsednik opštine Lucani i organizator Sabora u Guci 262. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. Iako je rec o velikom broju prevarenih gradana. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. direktor Uprave carine 268. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeci da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. sa osnivackim ulogom od 2. ali koji „nekom slucajnošcu“ nisu preneti tim preduzecima. koji se. jer jedino ta firma. bez tendera. Branko Kovacevic. direktorka kuce „Adrenalin“ 266. reditelj „Klopke“ ciji su scenario otkupili Amerikanci 260. Zapanjujuca je i inertnost državnih institucija. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arcibalda Rajsa. što se po istoj formuli.lokala. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagica 54). Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. Veselin Veskovic. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. potpredsednik „Intela“ . Predrag Petronijevic. gde su mu partneri bili Kuming. Medutim. dobija dozvole za gradnju na tom podrucju. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. a ukupna vrednost naplacenih kvadtrata krece se oko 43 miliona evra. gle slucajnosti. Dejan Stojanovic. 259. Slobodan Jolovic. direktor Zavoda za izradu novcanica i kovanog novca 267. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice izmedu Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. Džon Dejvis. još nisu primili svoje stanare. i pored toga što je vecina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. direktor „Tarketa“ iz Backe Palanke 261. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivackim ulogom od 4. ali je cudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. pa kupce koji u svojim stanovima žive vec dve godine. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Cukarica. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog slicnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava.527 evra) a ugovorom izmedu ta dva pravna lica precizirano je da ce za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrdeni broj kvadrata. bivšim vlasnicima zemlje na cijim parcelama se grade ova naselja. poznatijeg kao „Žika muštikla“. rektor BU 263. Veliki broj kupaca obratio se sudu. Ljubiša Vuletic. Aneta Ivanovic. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . Po istom principu. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. Artcom LLC. godine.

direktorka Agencije za privatizaciju 280. ekspert za pitanja EU 272. sada je šef poslanicke grupe DS u Skupštini Srbije. najveceg kablovskog operatera 270. Vladika Grigorije. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. Zlata Stepanov. Zvonimir Ðukic Ðule. Marijana Pajvancic. Mirjana Savic-Udovicic. najpoznatiji domaci kantautor 287. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. lider benda „Van Gog“. Hristos Panagopulos. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. olimpijski prvak u matematici 286. Nada Kulundžija. Vesna Džinic. ambasadorka Srbije u EU 279. direktor „Erport siti Beograd“ 274. ambasador Grcke 290. šef Unmika na Kosovu 284. pravni ekspert 289. direktor SBB. Vuk Draškovic. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dacicem i Palmom? 285. jedan og najvecih donatora u Srbiji 278. Sreten Mitrovic. Damir Firšt. episkop zahumskohercegovacki i primorski 271. Roksanda Nincic. Joakim Riker. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. dobitnik MTV nagrade 276. nagoveštavajuci vecinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalisticke partije Srbije. Nada Kolundžija. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). uspešni režiser 288. bivši maticar u mesnoj zajednici Palic i aktivista Saveza sindikata. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. bivši šef diplomatije 283. direktor ocne klinike ABM 273.269. šef OEBS-a u Beogradu 282. ambasador Japana. Entoni Barnet. Hans Ole Urstad. Gili Deker. Radmila Marinkovic-Neducin. vlasnica „M plasta“ . Dragan Šolak. Marina Abramovic. Tadaši Nagai. šef poslanicke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i ocekujemo da ce tako biti”. Jelica Minic. Ðorde Balaševic. bila je leva i desna ruka druga Covica. Srdan Dragojevic. Mladen Radojevic. lider SPO.

Ana Pešikan. sa komunistima. ministarka nauke 298. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. Nikola Pilic.. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. ako covek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. Tada ga je krenulo: sa troškovima. 1973). malo Markuze. disidenta. Pitanje se odnosilo na 800. sa akreditivima liberala. da se nekome preporucuje za cuvara. sa umetnicima. ha!".000 evra. svacijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. zapošljavanjima. sa disidentima. Politicki je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. ali "levicar" svakako cupav i glasan. vezanom za Dušana Bogavca. Vucela je: umetnicki direktor Zvezdara teatra. bistri i vredni. srpski fudbalski menadžer 295. sa Patrijaršijom. potpisnici su bili svecano najureni iz Saveza komunista. ha. Odmah je stavio do znanja ogorcenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". Jovica se odlucuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. malo Dobrica. projektima. sa nacionalistima. umetnicki direktor Grada teatra u Budvi. misterioznim putevima. Milorad Vucelic. naša najuglednija književnica 294. demokrate. Od 1973. sa svojom americkom vojnickom torbicom o ramenu. sa NIN-om. sa novinarima. Obojica su dodoši crnogorskog porekla iz moralno-politicki besprekornih porodica. sa Francuskom 7. i vec 1973. dok ga Milan St.293. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. Neki ninovci to nisu razumeli. Vucela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književnicko-intelektualno-umetnicarski polusvet koji je parazitirao na komunistickim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radovic. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. Dragoljub Žarkovic. Pocetkom osamdesetih Vucela je bio spreman. Bane Stojanovic. Jovica i Vucela idu u Beograd na studije. u svojstvu sekretara. Protic nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vucela nije imao odgovor. Pratio je modu: malo "Praksis". pojavljuje se. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u realsocijalistickoj kulturi. iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. kao glavni urednik "Studenta". ali tadašnji glavni . što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da ce se Milorad Vucelic ikada postideti i prestati da vice. levicara i šarmera. osim da potpiše neke peticije. savetnik teniske reprezentacije 297. glavni urednik "Književnih novina". osim Milorada Vucelica. Milan Calasan. Backopalanacka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišic. Sredinom osamdesetih. sa pesnicima i sa celokupnom politickom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. investirane u školarinu Vuceline cerke. Milorad Vucelic. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a.. vredno glodao. Vucela je diskretno. Vucela se pokazao kao prorok. ambiciozni. I dalje se oblaci "levicarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". Mihalj Kertes. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-politicke osetljivosti. medu "disidentima". Bilo ga je svud. Vec je bio ljubimac intelektualno-politicke Caršije. malo Kardelj. nešto manje medu pravim disidentima. odgovorio je: "Ha. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". Mile Isakov. bivšem Domu Udbe. urednik kulturne rubrike "NIN"-a. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa cetiri pune plate. Radovan Pankov. U jednom od tih slucajeva. direktor „Siti rekordsa“ 296. Svetlana Velmar-Jankovic. Vucela se odlucuje za javnu karijeru. ali torbica mu je vec ušla u legendu.

Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. Vladimir Beba Popovic optužio ga je da je od Službe ukrao cetrdesetak miliona maraka. Jovica postaje Nacelnik. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. ušao je cak i u estradu i tamo ostavio utisak. Sve se placa u gotovom. kao i sve za Vucelu ako nije novac. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma izmedu tri strane umešane u izvestan posao. pa i saveznici iz dva svetska rata. od kada je vecina ovih ljudi postala elitni segment društva. To stanje. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmocnijih i raznih apartcika . bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. U jednom trenutku 1997. Vucela je propovedao 1988. a ne mi. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Ðindica. Vucelic se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišica s jedne i izvesnih medunarodnih veletrgovaca duvanom. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. da Srbe svi mrze itd. lepe sankcije. koji je i sam bio u toj prici. Kao trenutno marginalizovan iz politike. kvota i kontingenata. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmocnijima. jeste.. zato što su on i Vucela radili zajedno na istom projektu. Cak se i Miloradu Vucelicu mogu zacepiti usta. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. RADMILO BOGDANOVIC roden je 7. Potom je završio Uciteljsku školu. da ce se Srbija otcepiti. tecnih goriva i strateških roba svih vrsta. a zajednica vec trecu deceniju. trebalo bi da se secamo da je ista novina. najveci proizvodac jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva. 300. kada okonca “privatizacija” države i. bilo ga je svuda. koji su neumitni. Iz izbledele americke jakne M-65 Vucela prelazi u odela i kravate. Vozilo je pripadalo Miloradu Vucelicu. ili ce biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. Po prirodi stvari. onda su stavili na šverc cigareta. Vucela se smejao: "Vi cete da ginete u tom ratu. s druge strane. ali ne i neke licnosti za koje svi znaju da su veoma mocne i ciji pipci nisu preseceni. i 1989. ocigledno. kraj Svetozareva. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. sa pokricem suvlasnika producentske kuce Komuna. opisao je Brana Crncevic. Slucajno ili ne. partitokratija. RTS itd.povlašcenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. vozao se u crnim limuzinama i leteo. oružje i heroin bili su sledeci. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u . Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. ako treba.urednik. Vucela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. Vikao je Vucela sa TV ekrana tih godina. u Koncarevu. sa njom povezana. Vucelica je krenulo: SPS. a oni nek' vide šta ce. pa je sve dozvoljeno". Treca strana je kasnila. ne samo u vlasništvu Igora Lupšica. iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". Služba državne bezbednosti vec je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". majka Desanka domacica. vidno stagnira.. dva nepoznata pocinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnicki automobil "audi". To je doba sankcija. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis mocnih listova poput Blica. Teodor Andelic. zanimanje Madar. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. oktobra 1934. Iz Backe Palanke dolazi Bracika Kertes. treba samo argumenata. "nema Boga. Dragoljub Markovic. Na pitanje šta se nas ticu njihove komunisticke svade izmedu republickih partija. ciji je predmet irelevantan. dok su u milosti. Vucela se tu ugraduje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. da ce se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. Opredelio se za duvan. Bracikina carina pleni i isporucuje heroin Stanišicevoj Službi. u Budvi. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Miloševic ga izbacuje iz SPS iz razloga neke politicke svade. Jedna strana trebalo je da drugoj strani posredstvom trece strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu .

iako sam bio dobar clan i nisam stigao da budem clan CK”.. govoreci o 9. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju . bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. Jednom. Poceo je kao ucitelj u pešterskim selima. Kada su odlazili Draža Markovic i Petar Stambolic. Poslednjih tridesetak godina. februara 1966. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugacije da reagujemo. pa nacelnik Uprave za strance. U Glavnom odboru je SPS-a. koje je imala svake republika bivše SFRJ. onda on. Deveti mart nije moja rana. Na napade da ima ogromnu kucu u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao srece ni da školujem decu. clan je uprave “Crvene zvezde”. Prijatelji ga znaju kao društvenog. žalio se. cemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. ni da pravim svadbe. optužbama inspektora Dragana Mladenovica (1996. ima da podnese ostavku. Ako narod tri puta juriša na Televiziju. došli su i Radmilo Bogdanovic i Zoran Janackovic. opštinski funkcioner iz Arandelovca.. Viobran Stanojevic. Prema recima Bože Spasica. ništa nije dokazao”. i Marka Nicovica. Zbog ovog slucaja nastali su veliki problemi medu tajnim policijama. s uzimanjem para od Dafine. ako narod nece Mitevica. Upuceni tvrde da Bogdanovica na mesto ministra policije nije “lansirao” Miloševic. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moc i dalje velika. Vojvodini i na Kosmetu. Zatim je 7 godina bio sekretar republicke Uprave za unutrašnje poslove. Oženjen je Živkom. Zbog dogadaja od 9. Vršene su promene svih nacelnika SUP-a”. to mi je sve. s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku.. nastavnicom. Jagodina nije darežljiva po pitanju pocasnih gradana i dodeljene su tek cetiri titule. “Jugoslavija komerc”. ga.. drugovi pozvali da prede u policiju: “Nacelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. martu.) da je policija organizator kriminala. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. i da je “Šešelj bez bontona.poslanik u republickom i saveznom parlamentu. sekretar OK SK Zajecar. stalno me napadao.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rodendan kad je postao pocasni gradanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblacio”. iz politicke garniture Kragujevca. Onda je postao zamenik republickog sekretara za ONO i DSZ. Radmilo Bogdanovic nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolovic. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. Fonda kapetan Dragan. ja bih ih. bio kriv ili ne. marta 1991. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Ðokica (nedavno ubijenog u Stokholmu). tako su se menjali i ministri policija i nacelnici tajnih službi. Ðokic se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kaficu u Malmeu. Svetislav Lalovic. vec general Petar Gracanin. Sasvim slucajno. j. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”. otac Žarka Zecevica. da su kriminalci veci profesionalci od policije. Biran je i za clana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. kad je sklonjen Rankovic. To je cena službe”. Kada je dolazio Slobodan Miloševic. Kada su pali Ivan Stambolic i Dragisa Pavlovic pomereni su i Svetislav Lalovic i Branko Kostic. Radmilo Bogdanovic. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”.. kako kaže. smenjivao”. a danas je miran ko jagnje”. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. Govorio je da je “Vuk Draškovic pre na rumunski nacin jurišao na “TV Bastilju. Znam koliko je cesto svima opraštao greške. Bogdanovic je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK.Beogradu i diplomirao 1976. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo. povukli su se i Slavko Zecevic i Viobran Stanojevic. tada clana Direkcije JUL. onda su ga.. izborom Milana Martica. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. došao za ministra policije. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. da bi 1988. funkcioner iz Zajecara. koju je obavljao 8 godina. Kako su se menjale politicke garniture u Srbiji. srpski ministri policije bili su Slavko Zecevic. Pocasni gradani Jagodine su narodni heroj general Petar Gracanin. brate. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešica. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojovic. Za Slobodana Miloševica je tvrdio: “Mnogo je mekan. ni da ispracam u vojsku. “SK me cesto držao na nišanu. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja .

kako tvrdi Spasic.pominju se . Jovi Simendi i Mirku Vasiljevicu. nocni klub „Amadeus“. u želji da izbegne sukob. Rat u Hrvatskoj zapoceo je bez opaljenog metka. Ðorde Božovic Giška i Dragan Maleševic Tapi otvorili su. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. Služba nije mogla da dozvoli. Ubistvo Andrije Lakonica u kaficu „Nana“ na Senjaku. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreoristicke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojicic Badža. Božidar Andrejic piše: “Da li je zapoceo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno zapoceli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . koji više nisu medu živima. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. predsednik krajiškog SDS. koji je 2003. Služba je u to vreme pocela da gubi kontrolu nad kriminalcima. Vojnoj liniji je bilo jasno da u istocnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. cigareta i slicne robe. “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. pored Stanišica i Frenkija. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemacku. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. U Bosni iste jeseni. uz pomoc Službe. Ali. Prema Spasicevim recima.Stjepana Ðurekovica. ucestvovali i saradnici DB-a koji ce kasnije ciniti jezgro Jedinice? Ili je Stanišic tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slucaju. krajem osamdesetih godina. U Nemackoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. Radmilo Bogdanovic. tu bi pala krv. koji pocinju da se vracaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. Spekulisalo se i da je glavni „cistac“ u ubistvu Ðurekovica bio kasnije poznati srpski slikar. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. 1994. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubic? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Ðorda Božovica Giške i da je za to imala logisticku pomoc nekog nemackog kriminalca. srpski ministar policije. koje. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. predlaže Babicu da narod legne pred vozila hrvatske policije. 9. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znaci kada pocne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. Jovan Raškovic. dva dana ranije. direktora INA. Badža se nametnuo kao izbor. Giška je tada bio u zatvoru. mogao sam lako da izvršim Tudmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. odgovorio je Babic. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. za koje je bio optužen pa osloboden Darko Ašanin sa svojom grupom. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. na cijem celu se nalazio Hrvat Zdravko Mustac. oko Miloševica se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najveceg poverenja. maj. Bogdanovic je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. Energican. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mladih kriminalaca. Zato je na to podrucje morao biti upucen neko s mnogo vecim ovlašcenjima od onih koje je imao Frenki. Ta grupa nezvanicno je nazvana vojna linija i cinili su je. Oni ce uz pomoc Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomocu državnog šverca oružja. Podrucja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanovic. Solo-igrac Ranko Rubežic zapoceo je prvi vatreni obracun u Beogradu. klub je zatvoren. Radmilo. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežica. U Hrvatskoj ce se ginuti tek u proljece naredne godine. necu krv! Da sam htio. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. 23. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. “Nemamo vremena za mirne proteste”. gde je dogovorena njegova likvidacija. prepricao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. a Tapi je bio glavni menadžer.04. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanovic iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obracunao sa tajnom policijom. On i Arkan u to vreme vidani su zajedno u loži Crvene zvezde. iako nikada nisu imali potvrdu za to. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. nafte. godine. “Ja. Babic je proglasio ratno stanje. opsedenut borilackim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. Željko Ražnatovic Arkan. Dragan Maleševic Tapi. Posle ove informacije. Stvaranjem kriminalnih organizacija zapocinju i prvi medusobni obracuni. marta 1990.

ozbiljnom policijskom i sudskom istragom. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojcic. Šainovic. Zna se ciji je klub Zvezda bila i koliko je znacilo biti blizak njenoj upravi. Ove beleške potpisivao je zapisnicar koji je prošlog cetvrtka Mladanu Dinkicu. u svojstvu vode “Delija”. bude na tom mestu covek kome nije nepoznata ta oblast. Radmilo Bogdanovic je. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom. za njega su filter tužioci i sud. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. koja ukazuje da su Stanic. Mihalj Kertes i Nikola Šainovic. Visoki funkcioner Socijalisticke partije Srbije. januara 2001. tu treba da bude covek koji ce cetiri godine da radi. bili su Milutin Mrkonjic. rekao je Borovic. pored Dafine Milanovic. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. Zoran (Todorovic). Otvara poslasticarnicu u okviru svog imanja.i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima ucestvuju (Radmilo Bogdanovic). Analiticari se slažu da srpsko-albanski dijalog nece biti ekskluzivno pravo dveju strana. navodno “po zvezdaškoj liniji”. On treba da bude pošten. potvrdio autenticnost dokumenata. Redovni ucesnici ovih stanaka. onda tu postoje normalni uslovi izvodenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. Tada nastaje Srpska dobrovoljacka garda. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-politickog establišmenta Srbije. Radmilo moli Arkana da uvede red. 12. Po mom mišljenju nema te cene za koju covek treba da izgubi glavu. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. Arkanova zvezda raste. guverneru NBJ. Miodrag Zecevic. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovicem. Trece opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivicnog gonjenja Ražnatovica koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuce navijaca Obilica i OFK Beograda. Nikola Stanic. na utakmicama. To orocavanje mi se ne dopada. 2001. Milomir Minic. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. formalne vlasnice „Dafiment banke“. Arkan se. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. poceli da skrecu politicki ka SPO i radikalstvu. zna onoliko koliko mu treba. On to postiže veoma efikasno. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“.. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. o izboru Dušana Mihajlovica za republickog ministra unutrašnjih poslova. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovica Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. kazao je Borovic i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašcu bili izvanredni. “Cinjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zakljucak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. “Delije”. ali nema ni demantija. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahovic i mnogi drugi. Kada se 1989. Sastancima su cesto prisustvovali Radmilo Bogdanovic. Mrkonjic. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što ce . Prava prilika otvara se 1990. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševicu. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanovic. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju gradane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. polako javlja politicki pluralizam. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošceno znaci “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. direktor „Simpa“ iz Vranja. nije covek koji prvi put tu dolazi. Radmilo Bogdanovic. “kreirali” “Dafiment banku”. uz pomoc zvezdaša. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronadena je arhiva. Ako je ucinio i neku grešku cak i stvari koje su protivzakonite. strucan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. Operiše se sa tzv. kada Miloševicev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj.” Advokat Borivoje Borovic izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovica “izvedeno na visoko profesionalan nacin” i izrazio sumnju u pogledu mogucnosti da ce MUP “doci do pravih tragova o naruciocu i organizatoru ubistva”. a cesto i Dragomir Tomic. Pošto su Zvezdini navijaci.. Rec je o ubistvu šefa politicke partije. Ministar policije je covek koji treba da primeni zakon.

kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševicevog režima. JNA je 3. novembra 1991. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“, Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar, od koga su napravili Staljingrad. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara, Života Panic i Blagoje Adžic, bezbedno uživaju generalske penzije. Celnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar, Radmilo Bogdanovic i Zoran Sokolovic, takode nisu kažnjeni. Radmilo Bogdanovic izjavio je 15. maja 2003. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala, ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. maja 1991. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševica, dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u necemu ucestovao”. Bogdanovica Tužilastvu Haškog suda pominje kao clana grupe, u kojoj su Jovica Stanišic i Franko Simatovic, osumnjicene “za udruživanje radi zajednickog zlocinackog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. On je rekao da je vec bio u penziji kada je Stanišic došao ne celo Državne bezbednosti, kada je sa Simatovicem formirana specijalna jedinica i kada je poceo rat. Bogdanovic je ocenio je da je Slobodan Miloševic mogao da spreci prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. “Njemu nije imao ko da se usprotivi, on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. Miloševic nije prihvatao nicije savete, a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”, rekao je Bogdanovic. Za rezultate istrage atentata na Zorana Ðindica, kazao je da nije ocekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolica. Jugoslovenska i srpska štampa, pocetkom devedesetih godina, dovodila je Stanišica u vezu: za dovodenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu, za aktiviranje Sime Dubajica, generala Dušana Pekica, Željka Ražnatovica, za naoružavanje Srba u Bosni, za vodenje rata preko generala Božidara Stevanovica u RV i PVO JNA, kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. Sam Stanišic govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovica poslao u Knin po naredenju Radmila Bogdanovica, ministra srpske policije: “Posle mesec-dva, gospodin Vasiljkovic je napravio neki politicki problem u tom kampu, može se reci neku pobunu protiv politickog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. Ja sam boravio u Kninu 1. avgusta 1991. i povukao sam gospodina Vasiljkovica”. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanovic kao ministar prisluškivao jer se 1990. sumnjalo da je on doušnik CIA. Osloboden je tih sumnji i Zoran Sokolovic ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. Radmilo Bogdanovic deceniju i po se držao “zakona cutanja”, jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”, kako od protivnika, tako i od svojih, pa i Slobodana Miloševica... Bogdanovic je bio ministar policije iz najmocnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševica. Posle nereda 9. marta ‘91. Radmilo Bogdanovic je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. Arkan je tada bio voda navijaca Zvezde. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. marta 1991, ministar policije Radmilo Bogdanovic izjavljuje: “Ne osecam se krivim i ne mislim o ostavci”, a ostao je upamcen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. marta 1991. godine, zbog cega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. Miloševic ga je, koju godinu kasnije, izbacio iz Izvršnog odbora SPS, posle cega se Bogdanovic povukao iz partije, bez obzira što je bio jedan od osnivaca, i približio JUL-u. Razgovor za Kurir, jula 2007. godine, Bogdanovic je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu, navodeci da kao policajac “tacno zna genezu ovog pred cim smo danas kao narod i država… u cemu smo grešili, u vreme Tita, pa Miloševic, i ovi danas”. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovica, 1968, na Kosovu je to iskorišceno za jednu vrstu obracuna sa Službom državne bezbednosti, na koju su bili ogorceni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981. godine nisu bile toliko nasilne, ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj nacin ispoljavali. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovica? Ja to sada citam u novinama. To su pricali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Rankovic

sprovodio na Kosovu. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu, ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu, jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugradana. Secate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin... U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turcin... Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija... Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je, ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana, mada ih nije bilo u nekoj vecoj meri. Možda kasnije... Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. godine niko nije ni spominjao samostalnost, ali je vec 1981. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo - republika”! Pozivajuci se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. godine, oni su tražili otcepljenje od Srbije. Da li je policija u periodu 1968-1981. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republicki organi vlasti. Tada smo mogli da dodemo sa ekipom i da pružimo pomoc u sprovodenju zakonitosti. Postojala je vertikalna hijerarhija. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. godine. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni, posle smene Rankovica. Njihova vertikalna hijerarhija je jaca od javne bezbednosti, ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade, recimo, na nekom krupnijem predmetu... Oni su obezbedili pobunom iz 1968. godine, posebno posle 1981. godine, da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. Moj pomocnik Boro Tomic je 1989/90. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram, gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite, ubijte njega, a ne nekoga ko ne puca... Cim je uzvracena vatra, oni su prestali. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. Nije li to legalno razvlašcivanje službi bezbednosti? Da. Kad se vidi Ustav iz 1974. godine, mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. Jer, i kad su dolazile delegacije u Beograd, u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo, da se žale na stanje na Kosovu, mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. Sve se ostavljalo lokalnim organima. Ispada da su to, u stvari, legalni zaceci rada na “njihovoj stvari”, institucionalno i vaninstitucionalno, gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbedivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima... Sve do 1981. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina, kada mi prakticno nismo više ni imali prave ingerencije. Ali, osecalo se šta se sprema. Godine 1981, kada sam ja bio na Kosovu, njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malici. Kasnije je bio Karakuši. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu... Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. Što se tice javne, sve je bilo na lokalnim organima vlasti, koji su mogli da traže samo pomoc od nas. Kad su tražili našu pomoc, dobijali su je, ali su sve manje to od nas tražili. Mi smo 1981. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora, koji su bili naša veza dole na terenu. To je bila naša pomoc, ali smo time imali i uvid na terenu. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slucaj Martinovic”) i Miloševiceva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova cuvena recenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta recenica, ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija, Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivicnim prijavama... A oni dolaze ispred savezne skupštine, Miloševic dolazi u pola noci i kaže da

ce on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. Nama koji smo radili na tom slucaju. Kako se desilo da je baš Miloševic otišao medu Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam, jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Naravno, jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku, koji su stalno dolivali na postojece informacije i podigli su atmosferu. Ne kažem da nije bilo incidenata... Bilo je teških slucajeva. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe, toliko je sve to iritiralo Šiptare. I posle, koliko se dalje išlo... Ali, do 1989. godine nije bilo pucnjave. Kako-tako, ali smo držali red. Šta zamerate Miloševicu? Miloševic je nastojao da u Beogradu drži vezu sa odredenim brojem Šiptara. Medutim, kad sad analiziramo, shvatam da su to bili probrani Šiptari, koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. To su bili Memet Ajeti, Lugici, Ilijaz Kurteši, koji je bio više u Beogradu nego tamo, pa Ali Šukrija takode. Sad vidim da je to bila velika greška, prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva, što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogucili da oni odaberu svoje rukovodstvo, nego da im ih iz Beograda namecemo. I ti koji su ovde bili, oni nisu imali uporište tamo. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoce da podrže Beograd i vezu sa njim. To Slobodan nije uspeo. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vicuci “Mi smo za vas!”, a nisu imali uporište na terenu. U Prvom opštinskom sudu 1998. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku, Šefku Alomerovicu, po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Cosica i njegovog savetnika Vladimira Matovica. Alomerovic je izjavio da je otmica planirana u Cosicevom kabinetu i na sudenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Cosicevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava, otmica, diverzija, paljenja kuca. Posle otkazivanja sudenja Alomerovic je izjavio kako vec peti put izlazi na sud “koji bi, da je bio tako revnostan u vreme dok je Cosic bio na vlasti, vec odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljevicu, jednom od optuženih za ucešce u otmici. Njemu se sudenje umesto u Bijelom Polju, gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica, zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potice nekoliko ucesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanovic takode iz Jagodine, a zna se Bogdanovicev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukica, jednog od prvooptuzenih u ovom slucaju, Radimilo Bogdanovic castio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Agencija “Bina” je 30. januara 1993. godine objavila studiju, prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju, a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti... Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljacke nije nimalo važno kojih ce dimenzija Srbija na kraju biti. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadice im gubitak teritorije i propast otadžbine... Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativisticka, definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Novac, mediji i delegiranje autoriteta politickog vrha odreduje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. Prema ovoj analizi, vrh srpskog politickog lobija tada cinili su Slobodan Miloševic, Dobrica Cosic, Mihajlo Markovic i akademik Ljubiša Rakic, za koga je navedeno da je mason. Složenim sistemom, za taj vrh su bile vezane SPS, medu cijim tadašnjim bitnim clanovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanovic, DEPOS, medu cijim znacajnim clanovima je kao mason oznacen Dušan Mihajlovic, a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadic, takode imenovan kao mason. Od uticajnih pojedinaca izvan politickih stranaka u strukturi srpskog politickog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije, kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karadordevic, Zoran Nenezic, Milan Panic i Željko Ražnatovic Arkan. U strukturi finansijskog lobija, na cijem se vrhu pominje Slobodan Miloševic, prema istoj analizi, kao masoni se navode Ðorde Zecevic, Dušan Mihajlovic, braca Karic, Zoran Ðindic, Desimir Tošic, Jovica

Stanišic, Vladislav Jovanovic i Vladimir Cvetkovic. U istrazi u kojoj se Džajic, Cvetkovic i Marinkovic sumnjice za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci, a medu njima i Radmilo Bogdanovic, koji je bio clan UO Crvene zvezde. Vecina svedoka izjavila je da se ne seca pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. Bivši celnici crveno-belih osumnjiceni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. Da li je Naser Oric bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republickog MUP-a? Bice Republickog. Da li je Naser Oric napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog, Hamdije Jusufspahica? Da li je Hamdija Jusufspahic prijatelj Radmila Bogdanovica, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Oric održavao vezu sa Markom Miloševicem? Da li je tacna tvrdnja Sretena Jocica da je Naseru Oricu isplaceno, preko Pala, 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”, za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca), kojoj pripada i Radmilo Bogdanovic? Danica Draškovic bila je siromašna gradanka, sve dok nisu poceli da se bave politikom. Ona je radila najprljavije poslove stranke. Tajno se sastajala sa Mirom Markovic, sa Stanišicem, sa Legijom, sa Radmilom Bogdanovicem. Njen pokojni brat Veselin, rekatirao je vlasnike kioska, prodavnica, pumpi, kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Kada je postao nacelnik opštinske službe u SO Savski venac, nije imao ni pristojno odelo. Za samo nekoliko godina postao je bogat. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve, od opljackanog novca podigao je crkvu, u koju su, suprotno kanonu, preneti njegovi posmrtni ostaci. Vojislav Šešelj je 9. avgusta 2002. optužio policiju da se ne trudi da pronade ubicu Boška Buhe iako ministar i kljucni policijski generali znaju da je to Željko Maksimovic Maka. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovica da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvoricemo Nicovicev dosije, pa cemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. Nicovic je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom, ali je prerastao u najveceg trgovca. On zapleni drogu, pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. Radmilo Bogdanovic, bivši ministar MUP-a, licno mi je pricao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovica. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajuci da se domogne funkcije ministra MUP-a. Miloševicu je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije, pa je od toga odustao. Nakon toga Nicovic napušta funkciju”, podseca Šešelj upozoravajuci da ce rasvijetliti Nicovicevu ulogu u privatizaciji preduzeca “Zetatrans”, trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. ŽIVORAD KOVACEVIC roden u Jagodini 30. maja 1930. Novinarska i diplomatska visoka škola, Univerzitet u Beogradu, 1952. Magistratura, Politicke nauke, Kalifornijski univerzitet, Berkli, 1960. Specijalizacija, Meduodnosi, Harvardski univerzitet, 1963. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, 1967.-1972. Potpredsednik Skupštine grada Beograda, 1973.-1974. Predsednik Skupštine grada Beograda, 1974.-1982. Clan Saveznog izvršnog veca, predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom, 1982.-1986. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Americkim Državama, 1987-1989. - povucen na pritisak Slobodana Miloševica i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”, 1989-1991. Otišao u prevremenu penziju 1991. Potpredsednik Medunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti, 1975.-1982.

7. Alibi diplomatija Rešavanje granicnih sporova.Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. Beograd. 1993-1995. pored nesumnjivog liderstva u vodenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo ucestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. godine bio je direktor . Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeci. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. Posrednici Metodi pregovaranja. i uz vedu pažnju i delotvorniju podršku medunarodne zajednice. 2000. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. Ne samo „plišani razvod“ Ceške i Slovacke. Pregovaracko umece Pregovaracki proces Jezik pregovaraca i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. vec još ubedljivije. predsednica Beogradskog fonda za politicku izuzetnost Nenad Milenkovic. 2000.Clan Saveta Igmanske inicijative. Istu ocenu ponovio je obracajuci se clanovima Rotari kluba Zrenjanin. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. do 1987. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. da od jedne lepe i mirne zemlje nacini razbojište i groblje”. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. Prvi predsednik je Živorad Kovacevic. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Ðukic Dejanovic. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. septembar 2007. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovacevic. Objašnjavajuci svoj pokušaj naucnog osvetljavanja ove teme. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Ðelic. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU cine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju. Osnovan Spoljnopoliticki savet Ministarstva spoljnih poslova. Pregovori o disoluciji. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija.Predsednik Diplomatske akademije. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi covek Spoljnopolitickog saveta i Diplomatske akademije. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delevic. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Sonja Licht. koja je uspela. Od 1985. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. 1996-1999. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovacevic. uverljivo ukazuje da je to bilo moguce i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugacijim liderima. ali definitivno nije morao biti krvav. Živorada Kovacevica. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. 1999. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. LJUBOMIR MIHAJLOVIC roden je 1941. za istorijski vrlo kratko vreme. Oni. Predsednik Foruma za medunarodne odnose. bivši gradonacelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. Koordinator kursa medunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP.

nije se uclanio u ND. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunistickog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. napisao takode prijatelj Ljuba Tadic. gde je bio potpredsednik. Prve ozbiljne politicke funkcije Mihajlovic je zabeležio u takode u Valjevu.02.filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraca u Beogradu. Ime stranci dao je Mihajlovicev licni prijatelj Dobrica Cosic. gde živi i radi više od godinu dana. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. kao ni drugi Mihajlovicevi prijatelji zvucnih imena. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. umesto za nekoliko godina. Mihajlovic im preko novina porucuje da ko god želi da ga nade može to da uradi vrlo lako. oktobra. a onda i gradonacelnik. istakao je i dodao da ce cim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. isterao bih i njega i sebe”. Mihajlovic se iz javnosti povukao u maju 2004. kao što su Ljuba Popovic. imenovan je za potpredsednika Republickog izvršnog veca. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja celnika „Crvene zvezde”. Ispostavlja se da je to mudra odluka. legao na racun za nekoliko meseci. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog racuna na ime fudbalera Gorana Drulica u Komercijalnoj banci na cijem se celu Mihajlovic tada nalazio. a medu 4 poslanicka glasa koji su obezbedili SPS-u vecinu za izbor . koji se. Prve politicke lekcije Mihajlovic je savladao u rodnom Valjevu. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajlovicu ponudeno da se sam povuce. Slobodan Miloševic. Niko od njih. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. suprotno Mihajlovicevom (Dobrice Cosica) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševica i. gde i sada boravi. Ljubomir Mihajlovic jedna je od najkontroverznijih finansijsko-politickih figura protekle decenije. jula 1990. a na osnivackoj skupštini govorio je Mihajlovicev prijatelj – Matija Beckovic. pa istraživac) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimirovicu i Crkvi. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. Dok u policiji nezvanicno najavljuju mogucnost podizanja krivicne prijave. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. septembra 1948. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske.2008. Saradnju sa Miloševicem obnovio je u februaru 1994. Pocetkom 1990. u vreme sankcija. zahvaljujuci ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. i novac je. Bankar Ljubomir Mihajlovic. potom. Vest da je obuhvacen istragom zatekla ga je u Skoplju. a da se imovina Socijalistickog saveza dâ opoziciji. deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. Mihajlovic je osnovao jednu od prvih politickih partija osnovanih u Srbiji po uvodenju politickog pluralizma. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. pa predsednik gradske vlade. Partijsku knjižicu zaslužio je u trecem razredu gimnazije. Njegova izjava kada je u sefu. najvecim delom. U stvari. od kojih je najveci nastao u Valjevu). a u suprotnom mu je poslata poruka da ce biti smenjen. policija odnela”. Posle 12 godina provedenih na celu ove banke podneo je ostavku. iz koje je nastala Komercijalna banka. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. U vreme završetka Mihajlovicevog gradonacelnickog mandata. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanicni poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojce banci. Desanka Maksimovic ili Brana Crncevic. 10. godine. ali van Srbije. bila je: „Policija donela. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Miškovic. Program je. 11. DUŠAN MIHAJLOVIC roden je 27. Prva saradnja sa Miloševicem završila se relativno brzo. vec duže vreme je u inostranstvu. u drugom razredu je bio izvidac. a potom i u Makedoniju. posle 5. medutim porice da se našao s druge strane zakona. zbog stvaranja Socijalisticke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalistickog saveza. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao clanica opozicionog DEPOS. poznatiji kao Ljuba Šiptar.

na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela.’. Tih godina. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalic odbijen. razrešen je sudijske funkcije zbog clanstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivaca i clan Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. u cijem je delu. funkcioner LS. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. za koju se veruje da je pre interesna organizacija. poslednjih godina. Sudija Ustavnog suda postao je 1991. kojim se traži provera nekih transakcija sa racuna Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševica. ciji je vecinski vlasnik Miroslav Stefanovic. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. Mihajlovic je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala madarske policije. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžicem i Rašom Lazarevicem. Sloga je trajala do sledecih izbora. godine protivkandidat Slobodanu Miloševicu za predsednika Predsedništva Srbije. godine kao udruženje strucnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i UBPOK.000 DEM. Bio je kandidat SPS na prvim višestranackim izborima.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima.predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. godine u Vilusima. Malo je poznato da je. Mihajlovic je u aprilu 2001. dok je opisujuci drugu naveo imena niz poznatih politicara. i ta kompanija ucestvovala. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. cisto kriminalnu. godine lider DHSS Vladan Batic najavio je podnošenje krivicne prijave protiv Slobodana Vucetica: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000. u ciju je cast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Cist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesacice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. dobijen od Karic banke. Sa opozicione liste. Bio je u novembru 1989. oznacila kraj participacije ND u vlasti. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vuceticevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Ðukanovic. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. koja je nastala 1999. gde je bio i odreden krug politicara”. ali nije izabran.000 na 287. Zloupotrebljavajuci službeni položaj. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. Lutra (formirana 1991. u Crnoj Gori. Gimnaziju je završio u Vrbasu. pa je napustio 1991. otudio svojih 6% u firmi Arius. i drugih clanova stranke. Krajem 1999. po stupanju na dužnost ministra. koji je valjalo vratiti). Mihajlovic je bio prinuden da ude u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500. tako što je Miloševicev ulazak u savez sa radikalima. omogucio je firmi Arius. kao i da su za njega “masoni udruženje gradana. iako nema položen cak ni pravosudni ispit. pod njegovom vlasnickom kontrolom. a manjinski – Dušan Mihajlovic. bude vracen. vezanom za nabavku 23.000 evra prilikom sprovodenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. Posao je dobila Lutra iz Valjeva. medu kojima i Mihajlovicevo.000 džepnih višenamenskih peroreza. a Pravni fakultet u Beogradu. Mileta Tomica. dve masonske lože”. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovica. Otvoreno se spekuliše da je preko. obezbedio sebi novcanu nadoknadu za lansiranje price o Vladimiru Popovicu kao ucesniku atentata na Zorana Ðindica. Broj Mihajlovicevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na cak 36 ili više. iako je imala ponudu skuplju za cetiri marke po komadu. pri cemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. da na tenderu za nabavku informaticke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. Kao ministar unutrašnjih poslova. koja je organizovala hapšenje . kao i društvo golubara”. najavio novu ratnu fazu. koji podseca na tender za nabavku i opremanje policije s pocetka 2002. U oktobru 2005. oktobra 1941. Mihajlovic bio predlog DSS. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. SLOBODAN VUCETIC roden je 10. i tako je pokušao da zataška pranje novca. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. ND je ušla u vladu. direktora republicke direkcije za imovinu iz DSS. godine. Tezu o Mihajlovicevom poslovnom “umecu” potvrduju i “naduvavanje” faktura sa 140. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. Mionica. a profitirala je samo na cementu. Sam Mihajlovic rekao je da “u masoneriji nije bilo necasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”.

doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. stupilo na snagu ne 5. protivustavno ovlašcenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinovic na mesto urednika Studija B 1990. nakon indicija o politickoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. prešao kod Borisa Tadica u kabinet. roden je 1974. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. a Studio B do finansijskog kraha. juna 2003. odakle su je najurili. doktora nauka Zorana Ðindica! Branko je. odgovoran je za programski. dok još nije postao penzioner. Koliko je meni poznato. zahvaljujuci svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milica. Vucetic je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. nije mi poznato”. juna 2003. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. O kakvom je strucnjaku rec. Ustavni sud. Boris Tadic dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka. kao prvog coveka njegove administracije! Kada je Boris Tadic odlucio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo.. ne želeci da objašnjava o cemu je rec.. vodila se istraga o tome. kada je pala vlada premijera Živkovica. 5. da li ce JP Telekom Srbija postati lider u regionu.Sestra gospodina Branka. Arkanovu i Karadžicevu televiziju. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. jer je Jezda Vasiljevic prvi telefon. godine da su ga u junu 2001. i istog dana pocelo je puštanje iz pritvora. Cesto je dolazio u Komesarijat za izbeglice. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. kad je doneto. godine. postao je clan UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. proglasio kao protivustavnu. Oduzimanje mandata poslanika. Bila je jako uspešna. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993. pretvarajuci Studio B u Šešeljevu. ciji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe..Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. kojim je odredeno ukidanje policijskog pritvora. poput one na pitanje. kao izbeglice. napisala je novinarka Lila Radonjic u otvorenom pismu Vuku Draškovicu još 1997. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . Branko savetuje predsednika vlade. kao savetnik za Kosovo. a šta je sada s njom. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa racuna Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog racuna. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan.. svedoce njegove izjave.predsednika DHSS. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. Vucetic ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvodenju vanrednog stanja. Renata Radujko-Milic. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovicem. kome je on bio šef kabineta. DRAGAN KOJADINOVIC. sa nepunih 26 godina. pod njegovim predsedništvom. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju.” Problem je što covek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. BRANKO RADUJKO. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Ðindica. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojic je izdeklamovao broj krivicne prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". Kao sudija USS. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). do 1996. godine u Kninu.. Privatizujuci program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. kada . pokojnog Zorana Todorovica Kundaka.. ali kao loš poreznik ona.. vec 10. prostor i promociju dobio u Studiju B. Bez završene visoke škole. . svi su bili šokirani. svi su je u JUL-u voleli. Posle godinu dana predsednikovanja. pa je postao lak plen za tadašnju Covicevu gradsku skupštinu. juna 2003.

Palavestra. dolazi do politickog rascepa u SANU. Ne verujemo u one koji ga vode. svesno ili nesvesno. Pavlovic. medutim. oktobra 1941. Na Skupštini 4. Naucnim radom pocinje da se bavi u Institutu za medunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Antic. I. roden je 1938. U toku 1985. kao i za UNDP u Somaliji. magistrirao. Akademik Mihailo Markovic minimizirao je. Ucestvovao je na medunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti u periodu od 1976. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. Diplomirao je. kao portparoli politickog establišmenta. vec nedelikatno je u banjaluckim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isakovic "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". godine u Zajecaru. Na redovnoj sednici. Bojan Milic. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na . Simic. clan G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. Simovic. do 1998. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. Objavio je veliki broj naucnih radova u domacim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i medunarodne bezbednosti. Lj. B. Rajcic. M. godine. S. vec samo potpisnika”.Posle završetka gimnazije. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. godine radi u Ujedinjenim nacijama. Dobio je ime po svom dedi. Dušan Kanazir. Popovic. D. Stefanovic i N. P. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševica i. M. na cije celo ga 1991. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševiceva ostavka cini . koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. M. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. Gašic. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. Garašanin. Selenic. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. Andus. NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isakovic. Tasic. juna 1992. B. Pekic. Predsednik SANU. "zbog delikatnosti tematike". godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova. a generalni sekretar SANU. a nastavlja ga u Stokholmskom medunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). Reljic. Dejan Medakovic. potpiruju. da se diskusija zatvori za javnost. godine postavlja generalni sekretar UN. bezuspešno je tražio. rascep. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na vecem broju projekata u Pakistanu. PRVOSLAV DAVINIC. Od 1976. godine. 2006. titulu doktora nauka iz oblasti medunarodnih odnosa. kragujevackom nastavniku koga su Nemci streljali 20. godine kao istraživac je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mancester u Velikoj Britaniji. S. gde upisuje Ekonomski fakultet.Suprug gospode Renate. MIRKO CVETKOVIC je roden 16. Dobrica Cosic i Milorad Ekmecic još pocetkom 1992. Srbinovic. Pantic. M. ne samo znacaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trecina SANU-a izgleda "šacica"). godine na temu medunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja.suviše blaga. odlazi u Beograd. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! .” Apel su potpisali R. do 1999.. Ne verujemo u one koji ga. D. avgusta 1950. Indiji i Turskoj. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševica potpisala su mnoga poznata imena. u okviru Departmana za razoružanje. Srejovic. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela. M. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. M. B.to DS odluci. Od 1999. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. kada je procitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševica. Peticija je ponudena na potpis i Dobrici Cosicu. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje mede". dokazivali su: da je donošenje novog ustava prece od prvih višestranackih izbora. godine u Beogradu. tokom „Krvave bajke“. godine optužen je za ucešce u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. jedan od osnivaca Socijalisticke partije Srbije. kada je 18 clanova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata.. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj".

ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. Diplomirao je. od tada. gde radi šest godina. do 2004. Januara 1975. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije clan). zato što je 1948. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. godine. U poslovnim krugovima. Diplomirao je 1954. a ne . polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. DRAGOLJUB MICUNOVIC roden je 1930. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. (po sopstvenom priznanju. U mladosti je robijao na Golom otoku. Nakon toga Micunovic odlazi u Nemacku na Univerzitet u Konstancu. Kao naucni saradnik. gde je pohadao gimnaziju. Micunovic. Clan je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. Nakon isteka tri godine vraca se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. Sa šesnaest godina prikljucio se partizanskom pokretu. podrži studentski protest 1968. njegova porodica je proterana u Srbiju. Roden je 21. Nakon toga vodi agenciju za konsalting „Intercon“. Godine 1988. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i politickih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. S Golog Otoka vraca se 1950. gde mu je otac bio u državnoj službi. Radni staž zapoceo je u Rudarskom institutu. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. bio je clan Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. i još sedam profesora. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. Nakon rata. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. maja 2007. U periodu od 2003. Redovni je profesor tog fakulteta i pocasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobodenja". magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prvi od 8 izbacenih profesora bio je vracen. U politicke vode ušao je 1968. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. elaborata i projekata. Aktivan je u redakciji casopisa Filozofija. Prvotno je izbacen iz komunisticke partije. februara 1947. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rodaku ciji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. LJUBOMIR TADIC roden 1925. a zatim osuden na 20 meseci zatvora. Od 1998. iako nije clan. 2008. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Micunovica. godine kao jedan od voda studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. po dolasku Miloševica. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Uciteljskoj školi i gimnaziji. Clan je više strukovnih udruženja i redakcija strucno-naucnih casopisa. Bio je jedan je od osnivaca i prvi generalni sekretar SPS. inace clan KPJ. Objavio je više od 200 naucnih i strucnih radova. PETAR ŠKUNDRIC je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije ciji je predsednik dr Mirko Cvetkovic. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. u Crnoj Gori. postaje clan državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. upamcen po govoru na Kontramitingu na Ušcu 1991. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. Potom prelazi u Ekonomski institut. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. Nakon povratka u Beograd 1983. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. godine. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kuci „CES Mecon“. studija. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. godine. u Smrijecnu. kao profesor Beogradskog univerziteta. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. S grupom intelekturalaca pokrece list Bagdala. na rad na fakultetu sa trecinom radnog vremena. Nakon bugarske okupacije Makedonije. do 2001.projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). politicki nepodobnim za profesorski rad. studirao je u Sarajevu i Beogradu. on. na jugu Srbije. izabran je 15. savetu casopisa Praxis i u odboru korculanske filozofske škole. Na dužnost ministra finansija. godine u Topolici. gde je radio deset godina. godine predsednik Republike Boris Tadic poverio je Mirku Cvetkovicu mandat za sastav Vlade Srbije. opsovao je majku starešini. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. Od januara 2001. Kriticko pisanje za casopis "Praxis" i odluka da.

savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovica. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja.Kad je došlo vreme za višestranacje u Srbiji.000 evra.930 evra mesecno. Takva pozicija mu je. pitanje da li se apartcici. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA CAUŠIMA Imajuci u vidu.640 EUR.500 evra. ucešce javnih preduzeca i agencija u BDP i u novcanom toku. a predsednik Upravnog odbora 27. godine.049.760 evra.400 evra. sa mesecnom zaradom od 2. koga je Miloševic želeo da vidi na tom mestu. Šef je Tijanic.600 evra za godinu dana.Dragoljub Micunovic.4. Prema zvanicnom sajtu beogradskom aerodroma. Iako je imao primedbe na nacin na koji je Zoran Ðindic došao na mesto predsednika DS. Clanovi i saradnici prime za 12 meseci 168. kritikuje "konfederalisticki karakter Ustava iz 1974. Ljubomir Tadic. 1989. ima 2. To ne ometa Nikšu Stipcevica da operiše pojmovima: vecina. devet clanova UO po 1. Ucestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokrece inicijativu za kriticko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. ostalo su sitnice. preporucuje: „pogledajte Službeni glasnik. omogucila i da nastavi i spisateljski rad. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju clanova UO.550 evra. Predsednik UO Nikša Stipcevic – 1. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru. njegovom predsedniku i broju clanova nema ni reci. Alije Izetbegovica i Dobroslava Parage. broju clanova i sastavu. "ima višak strasti i višak ambicija"). dvotrecinska vecina. ucestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševica navukao na osnivackoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Micunovica za predsednika DS. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanic. postavljaju tamo samo zarad licne blagodeti ili i zarad neceg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma . ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Micunovicem.390 evra. jedna trecina clanova. u toku mandata 675. a za mandat 110. Ipak. a u zemlji sa Dobricom Cosicem pokušava da pokrene casopis "Javnost". ocenivši da Kosta Cavoški. devet clanova UO po 1. Uprkos cinjenici da je jedan od osnivaca DS. Anamarija Matic. Na zvanicnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu. bivši fudbaler. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet clanova medu kojima je i nacionalni radnik Dušan Savic. Ukupno: 1. zato što je video da kod Micunovica "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Gradanskog saveza".680 evra. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruci javnosti. godine izbaceni sa Filozofskog fakulteta. kvorum. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2. komunisticki režim držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. ukupan broj clanova. osim ucešca u brojnim politickim polemikama. za pet godina 263. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunistickog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog clana Glavnog odbora.400 evra. O Upravnom odboru. Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokrece u Engleskoj "Praxis International". menadžerka za odnose sa javnošcu. nakon 26-godišnjeg clanstva u tada jedinoj partiji.840 evra. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otudene i postvarene dominacije" autor koga je. dovoljan broj clanova. aktuelni desnicarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za .960 evra.300 evra.

160 EUR. diplomirani pravnik iz Kraljeva“.200 EUR. Gavrilovic godišnje košta državu 34. cime se zabavljaju istražni organi. Na Upravni odbor ode 96. sanaciju stecaja i banaka. bliska saradnica Mladana Dinkica prima 3. opet necete saznati ko upravlja agencijom.400 evra za 4 godine.832 evra godišnje i 164. . Od 2003.640 evra za godinu i naplatice 208.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. Vesna Džinic je u vreme kada je Dinkic bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu. Predsednik UO dr Vukašin Pavlovic prima – 1. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“. što je 74.000 evra i 384.820 evra. Gavrilovic se iskazao. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore. potom još tri godine strucni konsultant necega što se zove STW Fondacije-Nemacka. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164.160 evra za mandata..160 evra.300 EUR. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. Ukupno: 634. odnosno 175.“. Na zvanicnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi.104 evra tokom mandata. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradovic– 2.može se procitati sledece: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojecim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradovic.000 evra tokom mandata. Predsednik UO ce primiti 12.srpsku stvar. Svestrani Obradovic bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 . Ukupno: 439.023 evra. „Službeni glsnik“. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat. U izveštaju za poslovnu 2007.736 evra. Tijanicu dajemo godišnje 35.470 evra. zato. do neke nove funkcije 104.839 evra. svoje usluge naplacuje 41. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis necitak). Legalno je da direktor Obradovic17+ prihoduje 32.068 evra i dok ga ne zamene ceh ce dostici 170.276 evra za godinu dana ili 49. Ovaj kolekcionar funkcija.200 evra ukoliko patrona Mladana ne oteraju pre vremena. APR omogucava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“.476 EUR. štampa knjige Slaviše Lekica.100 evra.600 evra. Upravni odbor staje 55. Ukupno: 312. niti podataka o Upravnom odboru. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo.008 evra godišnje i 220. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinic. U okviru pretrage privrednih subjekata. Zvonko Obradovic je roden 1966. pomocnim poslovima za funkcionisanje države. Žena od Dinkicevog poverenja. svoje parce slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanovicu i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Ðindica. Na zvanicnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu. bivši marksista.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. Clan je najužeg rukovodstva G17+. a 7 clanova UO po 764 evra. a Stipcevic nas godišnje košta 18. Napokon. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600.340 evra. to je godišnje 20. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zaraduje dvostruko manje od vecne pratilje.032 evra dok ne dode nova kožna garnitura.. izbacujuci mrtvog Ðindica sa spiska najznacajnih Srba. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilovic ima mesecnu platu od 2. tj.

563 evra. pripadalo 30. REPUBLICKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u licnost dr Jovana Radunovica cija je plata 2. decembra. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja.756 evra godišnje i 123.336 evra. racunica je sledeca: Na direktora i predsednika UO.. kada bi imao samo 5 clanova bila bi 91.780 evra. Za godinu dana nadoknada UO. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 clanova i njime predsedava zamenik.000 evra.804 EUR. poreski obveznici izdvoje godišnje 27. Prosvetni pregled nema Upravni odbor. razume se. Polazeci od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanicevih prihoda a naknade clanova UO iz redova partijskih cetvrtinu. Predstavnicima stranaka je do 1.756 evra. Radoša Ljušica.820 EUR. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda.584 evra. Za Albijanica je pocela nova era.000 evra.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138. po uzoru na Gavrilovica. Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a clanovi UO cetiri puta manje od. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme. Ukupno: 276. Bar da su nam udžbenici dobri. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22. Za clanove UO godišnje treba spremiti 27. nema nijedne reci.024 evra za pun mandat. Tu su još i izvršni direktor i 4 clana Upravnog odbora. U slucaju tajne organizacije AKL cak i internet posustaje.897 evra. može se utvrditi da za Zavod vreme pocinje da tece od 1. izvedena racunica pokazuje da se na Albijanica godišnje baci 30. koji se citaju izmedu redova ograde: „napominjemo da clanovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu.600 evra a dok ne dodu neki drugi. a koliko novca primaju.300 evra. Nije moguce doci do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2.764 što za pet godina iznosi: 113. Podatka o broju clanova Upravnog odbora nema nigde. Na upit o podacima koji se ticu primanja clanova UO.416 evra. Ukupno: 688. Izvršni direktor vredi godišnje 13.908 evra. Ni clanstvo u UO nije za bacanje. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika. ŽELEZNICE SRBIJE . za cetiri godine 366. izbace da je Zoran Ðindic ubijen u nerazjašnjenom atentatu. odnosno u petogodišnjem mandatu 153. decembra 2008.200 EUR. Ukupno: 331.800 evra. dok clanovi UO dobijaju po 1. što na petogodišnjem nivou iznosi 322.080 evra. što se za cetiri godine penje do 55. Stankov godišnje zaradi 64. još 138. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1. Odjednom je prosecna neto zarada postala Albijaniceva biblija sa tri sveta slova RZS (Republicki zavod za statistiku).. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga.AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5.200 evra.368 evra. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanic nasledio je decembra 2007.416 EUR. Još kad iz njih.

260 evra. zamenik predsednika Odbora za saobracaj i veze.530 evra. kad su svi vec poceli da spajaju praznike. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesecno zaraduje do 14. i 60. istovremeno kao predsednica UO prima – 4. Za cetiri godine unapredivanja železnickog saobracaja suma je 172. Zamenik direktora primi 15. na sajt Centralnog registra volšebno se. Reanimirani Andelkovic štrpne 16.400 evra. Samo je pao sistem. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu. Predsednik UO – 356 evra. .960 za ceo mandat.168 evra tokom godine i 75. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu. 66.380 evra.724 evra.440 evra. ali je uvek bila protežirana. i druženju s Dinkicevom suprugom Tanjom. Roditelji su joj bili cuveni crnogorski komunisti.240 evra za godinu i 120. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obracun i placanja). vraca zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda). Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slucaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda. Predsedniku UO se nadoknadi 15.000 evra. rekla je Vida Uzelac. clan skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103.080 evra. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda. Za cetiri godine 513. kao prijatelj njenih roditelja. Ukupno: 360.120 evra za jednu.968 EUR. kako je i nestala. Dva dana nakon što je pocela da radi u SDK. TANJUG Direktor – 1. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkaci samo „Novosti“. šta joj drugo. zamenik direktora – 1. iz cega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železnickom saobracaju. Clanovima UO se za godinu dana nadoknadi 128. Ukupno: 751.Direktor Milovan Markovic zaraduje 3. Godišnja zarada direktora iznosi 20. clanovi UO ne primaju nadoknadu za rad.264 evra a predsednik UO – 1.840 za vreme trajanja mandata. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu. Njeno devojacko prezime je Zec.480 evra za cetiri godine. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da ce sacekati zvanicno obaveštenje.720 EUR.600 evra.128 evra. bivši diplomata SFRJ Budimir Loncar. Clanovima UO sleduje 30. naprasno je ozdravila.070 evra.560 evra godišnje. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koca Popovic ucio da skace na glavu. navodno zbog problema sa srcem. REPUBLICKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zaraduje 1. Uzelceva nikada nije bila rukovodilac. Pretpostavka je da clanovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajuceg i da ih ima ne manje od pet. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu. Na veliki cetvrtak. ili. radila je cetiri sata dnevno. Dok traje razjašnjavanje.586 evra.240 evra dok ne ode u neki novi UO. Markovic je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predsednik UO Zoran Andelkovic – 1. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju.032 evra. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. 11 clanova UO po – 1. Do 1996.

000 evra EPS – 253.000 evra .000 evra SRBIJAGAS – 184.604. Plate direktora i nadoknade clanova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog cega bi poreski obveznici trebalo da brinu .800 evra za ceo mandat.600 evra. svaki cent je bacen novac.272 evra i 17. TELEKOM SRBIJE – 850. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed.954 evra.000 evra PTT SRBIJE – 483.888 EUR. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i pice 2.d.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2.360 evra godišnje i 91.000 evra.6.000 evra AERODROM NT – 126.000 evra TANJUG – 17. SRBIJAŠUME – 550.602 prosecne plate .000 evra ELEKTROMREŽA – 150. Godišnja nadoknada predsednika UO je 4. Medutim. direktor ce zaradivati 18. zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije : Pomocnik direktora Beogradske banke Slobodan Acimovic Gradonacelnik Suve Reke Stanislav Andelkovic Generalni direktor “Politika” a. Do tada.Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeca.000 evra JAT – 195. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i cije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševica. Hadži Dragan Antic Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanovic Gradonacelnik Lipljana Ljubinko Božic Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirovic Zvanicnik Jugoimport SPDR Jovan Cekovic Gradonacelnik Kline Sveta Dabišljevic Portparol SPS Ivica Dacic Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanovic Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilovic Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Ðedovic Direktor “Takova” Ivko Ðonovic Direktor Komercijalne banke Ljubiša Ðordevic Glavni urednik “Borbe” Živorad Ðordevic Gradonacelnik Decana Milivoje Ðurkovic Zvanicnik Beogradske banke Aleksandar Dobric Gradonacelnik Vucitrna Slobodan Doknic Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišic Clan Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajevic .000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76. Ukupno: 108.091. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije.088 evra u cetvorogodišnjem mandatu.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95.000 evra ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69.000 evra RTS – 287.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50.

Sreten i Zoran Karic Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgovic Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanovic Direktor “Galenike” Marija Krstajic Zvanicnik Beogradske banke Ivan Lazarevic Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješevic Zvanicnik Beogradske banke Vladimir Lincevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubicic Direktor “Slobode” iz Cacka Radomir Ljujic Clan Direkcije JUL Nebojša Maljkovic Predsednik Osiguravajuce kompanije “Dunav” Nebojša Maljkovic Portparol JUL Ivan Markovic Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Markovic Zvanicnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvanicnik Beogradske banke Olivera Matic Direktor Železare Smederevo Dušan Matkovic Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlovic Menadžer u EPS Radoslav Mihajlovic Direktor “Pekabete” Nena Mihaljevic Urednik TV BK-Telekom Dejan Milekovic Clan Glavnog odbora SPS Milivoje Miletic Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojevic Gradonacelnik Obilica Zoran Miloševic Clan Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanovic Clan Glavnog odbora SPS Milomir Minic Direktor Delta banke Miroslav Miškovic Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrovic Direktor CIP Milutin Mrkonjic Direktor B-92 Aleksandar Nikacevic Gradonacelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojic Clan Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reci” Bogoljub Pejcic Clan Glavnog odbora SPS Goran Percevic Gradonacelnik Gnjilana Bogdan Peric Predsednik Beogradske banke Zlatan Perucic Zvanicnik Beogradske banke Gordana Popovic Šef Peckog okruga Jovo Popovic Spiker Televizije “Politika” Sanja Puric Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radevic .Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Sladana Ivancevic Potpredsednik SPS Živorad Igic Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivkovic Gradonacelnik Leposavica Dragan Jablanovic Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljevic Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšic Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanovic Šef JUL Jagodine Životije Jovanovic Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanovic Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljcanin Clanovi porodice Karic: Dragomir. Milanka.

koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševicevih para). Te firme osnovala je Borka Vucic preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa.. pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. predsednik Laiki banke. Radoman Božovic savetnik direktora Beogradske banke. ugrožavaju i sudski sporovi . Ðorde Nicovic predsednik SPS u Nišu. U spajanju sa “Marfinom” ucestvuje Kikis Lazarides. Božidar Vucurevic Zbog nelegalnog držanja para Srbije.. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvanicnika nije reagovao . poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa. suvlasnik “Nivade”.Clan Glavnog odbora SPS Dejan Radenkovic Direktor “C-marketa” Slobodan Radulovic Clan Glavnog odbora SPS Tomica Raicevic Clan Glavnog odbora SPS Aleksandar Raicevic Predsednik JUL Ljubiša Ristic Vlasnik “Rodic MB” Milan Rodic Clan Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotovic Clan Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonacelnik Prištine Dušan Simic Gradonacelnik Srbice Sima Simic Clan Direkcije JUL Živko Šoklovacki Clan Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanic Clan Direkcije JUL Srboljub Stankovic Gradonacelnik Ðakovice Momcilo Stanojevic Zvanicnik Beogradske banke Vesna Stevovic Direktor “C-marketa” Tihomir Todorovic Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomaševic Gradonacelnik Podujeva Milovan Tomic Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajkovic Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojevic Direktor “Grmeca” Rajko Uncanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinovic Guverner NBJ Dušan Vlatkovic Direktor Beogradske banke Borka Vucic Bankar Milija Zecevic Bankar Miodrag Zecevic Direktor “GSB” Milan Živanovic Clan Glavnog odbora SPS Života Živkovic Clan SPS Života Cvetkovic direktor “Geneksa”. Celni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”. Medutim. koji dokazuju osnivanje osam “Miloševicevih” of-šor kompanija. a sada Laiki banke. Braunkort. njihovim posredstvom. traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima. koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular. naneta do 2000. Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. Zoran Cicak privatni bankar. Dušan Radovanovic biznismen iz Ženeve. sada predsednika Kipra . Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode placanja štete koja je Srbiji. i cutanje finansijskih vlasti Srbije. koje su imale preko 250 takode nelegalnih racuna u Popular banci. Ideju Lazaridesa.

i da je svaka vlast data od Boga narodu. na kome iz Srbije. jer.Anteksol. Laiki Popular banka. ponudom za preuzimanje. a treci sa celim covecanstvom. te bi hrišcani trebalo da poštuju svetovnu vlast.Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. bez obzira na suštinska neslaganja. Pavle. od tada federalnih elemenata. i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje. preko Gospoda Isusa Hrista. bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševica. Marijan Zovic”. prepuštajuci njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoreticari i prakticari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci. stvorio tri zasebna Zaveta sa covekom . uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za licnosti koje vrše vlast. nisu ucestvovali civilni predstavnici. dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišcani i nije to zahtevao od drugih naroda. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram. jeste na Laiki banci. Na sajtu Laiki grupe. kao i postojanje establišmenta koji. u svojoj poslenici Rimljanima. bavi se i odnosom hrišcana prema svetovnoj vlasti. važne su Božije reci Noji. Prvi Zavet bio je sa Nojom. Velika odgovornost za sav novac Srbije. drugi sa Avramom. Mojsijem i ostalim Jevrejima. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije.. za politicke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politicki deluju.ali tek posle Velikog potopa. ali da je ne pomešaju sa božanskom. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka. otprilike jednom nedeljno. tokom istorije. tokom i nakon II Svetskog rata. advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. pored potreba vojske i policije. uspeva da se održi.. koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija. Zebica ili Šainovica. carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. u suštini. 1943. upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije. Vremenom.4% akcija srpske Centrobanke za 33. zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo covecanstvo. koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija. od kojih je najznacajnija bila . koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. a medu njima i Radomira Markovica. Bio je to Rade Markovic. Tacni ili ne. kojoj ne dozvoljava da razvija i unapreduje društvene odnose. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševica i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca. za razliku od drugih. On. jer suzbija pojave zla. pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima. i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije. Sveti apostol Pavle. dolazio saradnik Radeta Markovica. Markovic mi je rekao kako je Miloševic naredio da. i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala racune. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedocio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batic. Taj sudski spor sprecava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije. koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji. a drugi primerak je ostajao nama.5 miliona evra. iz sopstvenih interesa. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Antifašistickog veca u Jajcu. bili oni hrišcani . deponovan pa skinut sa racuna. Bilo da se prati Nova srpska politicka misao ili Evropski pokret. po tumacenju svih jevrejskih ucitelja. uci da svaka vlast ima pozitivnu ulogu. Ocigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da ocuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. bez obzira na lica i partije. U Starom zavetu. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj covek daj mu iznos koji traži’. kupila je 90.protiv Popular banke na Kipru. U kontekstu shvatanja vlasti.. novopostavljeni šef Državne bezbednosti. godine. jedan onome koje novac uzeo. pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro cetiri decenije. a da se vodeca elita regrutuje iz istog kruga. NOKTOM PO DUBINI Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi. Bog je. onemogucava normalno funkcionisanje države.

Zakon je dat od Boga. U interesnoj simbiozi. Rasporedivanjem u više partija. jer tiranin. nego tiranija. u partijskoj državi. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitickoj). po Hobsu. iznutra. i ekskluzivitet. interesnoj grupi. makar oni bili loši i nepravedni. progon ne vrši vlast. kao metod. niti po medunarodnom pravu. cak ni one koje je sam doneo. pa i samog Boga. Ono što je važilo tada. nego zato što nije poštovao zakone. dovodi preduzetne ljude i radništvo da licni napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih iskljucuju iz preraspodele društvenog blagostanja. korisno je prisetiti se vladavine porodice Medici u Ðenovi. Društveni sukob iz takvog iskljucivanja stanovništva.ili ne. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. koja prakticno koci. Diktatura. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. zbog same cinjenice da neka kuca ne pripada nekoj interesnoj grupi. koja je 1981. Stavljajuci se tako iznad svakog coveka. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. ova grupa je bila prinudena da nešto stvara. Za primer današnje Srbije. U situaciji jednopartijske države. ni po domacem. važice za sva vremena. Kome ovo nije jasno. sa voljom Tvorca). Slucaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj. jer vladajuca kuca bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. bez zakonskog osnova koji bi opravdao upotrebu sredstava. koja je opisana kao „kartel porodica“. jer Bog ne poznaje samovlašce kao kategoriju vlasti. svetovnog i svetog. neka pogleda ima li ideoloških razlika izmedu partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. a ne vlast. ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti licnosti. vec da je nezakonita. cime je imala dodirnih tacaka sa radnim i stvaralackim delom stanovništva. prema spolja. poštuje zakone. odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. Car Irod bio je tiranin. koje listom pocivaju na tzv. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga. Takva vlast ne mora se trpeti. U smislu navedenog. ne zato što je bio loš ili dobar. ali i poreklo vodeceg nevladinog sektora. verovao neko u Boga ili ne. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti). uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe. i kad je najgora. ne kao javne funkcije. koji ne oznacava da je neka vlast loša ili nedemokratska. na legalan nacin. koja je ostvarena medu grupom porodica. U Srbiji. predstavnici nomenklature. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje cine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. U šestoj zapovesti Noji. jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. pojavljuje se progon. policentrickom etatizmu i tzv. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. iako zagovara prelazak u kapitalizam. interesantan za današnju situaciju u Srbiji. Progon. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. protiv svakog. nego samovlašce pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. izgubio je zaštitu svakog zakona. zapocela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo covecanstvo. vec kao kanalisanja koristi. “Tiranicid” se cak nije tretirao kao kažnjivo delo. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moc uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moc izraženu u finansijskoj moci. a to su izolacionizam. u nelegitimnom i nelegalnom vidu. izuzev privilegovane grupe. Bog takvu vlast ne poznaje. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije. Pitanje je samo da li ce taj scenari biti voden jasnom ideološkom alternativom ili. demokratskom centralizmu. drugi je istorijski primer organizovanog progona. Tiranija zapravo nije vlast. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo pocetkom sedamdesetih. a cega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da . U antickoj Grckoj pojavio se izraz “tiranija”. Bavljenje pojedinacnim slucajevima progona samo maskira suštinu sukoba.

Ilija Ivanovic. srpski vicekonzul u Skoplju. pocelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji.Dragutin Dimitrijevic Apis. 6. Milan Vasic. LAŽNA DEMOKRATIJA UPROPASTILA SRBIJU V DEO TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. maja 1903. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) . Ljubomir Jovanovic Cupa.. U Srbiji. Imajuci u vidu prisnost koju je imao s vecim brojem pripadnika ‘Crne ruke’. Voja Tankosic. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. pronaden je kompletan spisak clanova organizacije. ???????? 2010. 01. koji su istoricari. Željko Zirojevic i Miodrag Jankovic prvi put objavili u srpskoj javnosti . teroristicku. godine. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. koji pocinje ubistvom srpskog kraljevskog bracnog para Obrenovic. zauvek.svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka.. i u inostranstvu. . maja 1911. Pojedini clanovi Uprave otpoceli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvecao. Nasuprot tome. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . Dragutin Dimitrijevic Apis. i pitanje je da li i dalje. preneo je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosicu. Uvidom u licni notes Aleksandra Karadordevica. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. Bogdan Radenkovic. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. po svemu sudeci. snage željne da se suprotstave osvajackoj politici Beca. Imao je jak uticaj na politicare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont".V Deo. bio državni projekat. gde je teško ranjen. Na spisku clanova koje je popisao Aleksandar. nastaju komiteti ove organizacije ciji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojevic. kasnije cetnicki komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. Najnovija istraživanja ukazuju da je to. Cedomir Popovic. pretorijansku. Ubistvo kraljevskog para Obrenovic. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. osmislio je i organizovao oficirski puc 1903. 9.Spasoje Tadic . Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašica. major Dragutin Gavrilovic (upamcen po zapovesti braniocima Beograda). oktobra 1908. nije uspelo. i regent Aleksandar je. ako budu zarobljeni. drugi anarhisticku. u krajevima gde žive Srbi. mogli da se ubiju. Velimir Vemic.txt istina ima samo jedno lice ?????????. To potvrduju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. izmedu ostalih su: vojvoda Vojin Popovic Vuk. kada su komitske vode iz Makedonije zatražili pomoc Beograda od tursko-bugarskog zuluma. Tadic je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. izgleda. bio pripadnik ove tajne organizacije. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima . bomba i otrov . Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . ali je u noci 29. ukrštene kosti. Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine . Simboli organizacije bili su lobanja. Bogdan Radenkovic. nož. kapetanu Velimiru Vemicu i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanovicu. i Milan Gr. uprkos pritiscima. uz saglasnost vlasti . da neguju borbenost. major Vladimir Tucovic (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovica. cuveni komita iz sela Smrijecna (Piva). a seže do cistki srpskih kadrova u Komunistickoj partiji. Milovanovic. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera . ali mu to. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom . godinom. Širom zemlje. nije bila njegova ideja.

Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo iskljucivo o srpskoj stvari. Pronaden je clan Crne ruke. u službi sovjetske obaveštajne službe. kralj Aleksandar bio je politicki i na druge nacine vezan za Petra Živkovica. "namestio" Solunski proces. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. 6. . juna 1914. Nisu bili clanovi. a ovaj Aleksandru Rankovicu. Decembra 1916. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku. Živkovic je. ‘Belu ruku’. atentator. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živkovic naterao na homoseksualni odnos s njim. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala cast srpske vojske". kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. zatim je bio nacelnik štaba Užicke i Timocke vojske. šef špijunske mreže. Posedovao je kompromitujuca dokumenta o buducem kralju. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. poput Save Popovica. Smenio je vojvodu Putnika. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovica. a posebno prema Apisu. s Drugom armijom. Kada je. ali je ipak prihvacen kao zaverenik kraljeubica. Imajuci u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu . Hrvata i Slovenaca. . i tako je postao voda Aleksandrove kamarile. clan Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. januara 1929. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovicem i Radetom Malobabicem. na zahtev regenta Aleksandra. Radomir Putnik i Stepa Stepanovic simpatisali su organizaciju Crna ruka . ali njihov odnos prema oficirima. kada zemlja bude slobodna. Od stvaranja države Srba. koga su se mnogi plašili. Osuden je na smrt i streljan 14. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. Ljube Vulovica i Radeta Malobabica. 1914. Živkovic mu se odužio tako što je. Crnorukaši su.obaveštajnom službom. na zahtev kralja. sklonio Dimitrijevica iz Vrhovne komande. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hodera. predvodio je pukovnik Petar Živkovic (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politicki sudski proces i oznacio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašce. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. pred streljanje. Živkovic i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. rodom iz Stoca. . do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u cemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). Staljinov kadar. Aleksandar je poceo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande.Mustafa Golubic. Aleksandru. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. preda nekome ko ce time moci da se pozabavi. godine. bili u ilegali ili. Ostali optuženi osudeni su na kazne zatvopra. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i cekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio . rodom iz Stoca (Hercegovina). Cim je postao regent. je uhapšen je kao clan organizacije Ujedinjenje ili smrt.Mehmed Mehmedbašic. da otkljuca kapiju dvora. juna 1917. Mustafe Golubica i Božina Simica. po naredbi Tita i dojavom Milovana Ðilasa. Dalji sled dogadaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. Prota ih je predao Todoru Mihailovicu u Beogradu. dva pisma o tome šta se dogadalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunovicu zamolivši ga da ih. a potom pomocnik nacelnika štaba Trece armije. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosica. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. 1931. Komandant Druge armije Stepa Stepanovic zatražio je da Živkovic bude izveden pred vojni sud. juna 1941. otac Vladimira Dedijera. postavio je Petra Živkovica za predsednika vlade. Major Ljubomir Vulovic napisao je. godine. pukovnik u . koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. govore za sebe . sudenje i streljanje Apisa. Rankovic je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. major Živkovic bio je odreden da komanduje konjicom Timocke divizije. Optužnica ga je teretila za "prevratnicko delovanje". Njegova jedinica poslata je da. godine izdan Gestapou i streljan. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. general NKVD. lažni svedoci. U majskom prevratu imao je minornu ulogu. U egzilu.Jefto Dedijer.

blokirali hamerima autoput kroz Beograd. U to doba UDB. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. predvodena Rankovicevim saradnicima. na vezi majora Kempa. Rad službe bezbednosti do 1966. artiljerija. padobranci – 100. teroristima. Po njihovom odlasku. navodno zbog prisluškivanja Broza. godine. Pred vecem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. Boca. Narucena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada). a posebno na Kosovu i Metohiji. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristicka dejstva Druge uprave RDB MUPRS. pljackaša i sklonih terorizmu. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. Ovo ce omoguciti da se 1974. alpinisti. padobranci. ubica. “rankovicevaca”. vazduhoplovci – 200. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. 1966. novembra 2001. Ovoj grupi i njihovim pomagacima sudeno je u Prizrenu 12. To su sprecili neki iz vrha KPJ . pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omoguceno da udu u bazu JSO. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. Penezicem. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. Bio je to uvod u fizicko-politicke likvidacije tzv. regrutni prihvatni centar za izbeglice. Niko od njih nije bio osuden. vec su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i cinjenica da je sastav ovih jedinica najvecim delom na okupu i da su vec ugradeni u "biznis". godine. telohranitelji i slicno). RM – ronilacka jedinica i službe – sanitetska. 1965. veza. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovica Arkana . u "saobracajnoj nesreci" poginuli Svetolik Lazarevic i Slobodan Penezic. Crnogorac. kojim je predsedavao Svetolik Lazarevic (prijatelj Slobodana Penezica Krcuna). specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovica. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68.7. detektivske agencije. zv.1956. do 1996. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. IMA LI SLICNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebacene na teritoriju R. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. U izboru modela uniformi.“ Opremanje JSO predvideno je na principu vojne organizacije: „Bice obuhvacena sva tri vida. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osudene i svima su bile isplacene odštete. tehnicka služba 300 i sanitetska služba – 60)“ . Da bi ublažili utisak o pobuni. i paravojnu jedinicu Medic Slobodana.Srbije ili je ta akcija u toku“. legionarima okorelim u zlocinima i da su spremni za novac . tehnicka služba). Avdija Bakalija. kopce za ešarpu kao i VJ. veza 100. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. maja 1996. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovica. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematicnih lica. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. kao i VJ. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. politicki je uklonjen Aleksandar Rankovic. radila je intenzivno na sprecavanju diverzantsko-špijunskih i teroristickih akcija. Stefanovicem i Lukicem. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od pocetka rata na prostorima RSK i RS. Prvo su. pa su svi osudeni rehabilitovani 1953. razne privatne agencije (za obezbedenje. Mehmeta Hodžu. i dva svedoka koji su lažno svedocili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanovic (Temeljko Veljanovski) i Ðorde Konstantinovic (Konstantinovski Georgi). U drugom dokumentu piše da je od pocetka rata 1991. godine. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake cinova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. Kao bitno. "Vukovi". JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4.penziji Radoje Lazic. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. Radi se o jedinici ciji su pripadnici. istaknuto je da je rec o "profesionalnim ubicama. pod komandom nacelnika FRANKA SIMATOVICA. artiljerija 500. alpinisti 100. pod punom ratnom opremom. zv. Na Brionskom plenumu. dokazano je da je Solunski proces bio montiran. ronioci – 100. godine. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. Dževdeta Hamzu.

tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija. nestao je i sledeci put viden je sa natpisom "Starac Vujadin". Flota je kasnije dopunjena. formirana je avio-helikopterska eskadrila. a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na placenom cuvanju aeodromu Pancevo. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. U sklopu priprema za sukob na Kosovu. koji su 2000. (nerazumljivo). jeste." Pocetkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". a po vracanju u Beograd. Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997.. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla.) Takode 1992. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. pred ratove 1991.Zvezdan Jovanovic. Medu oznacenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Ðindica . 1992. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. Radomir Markovic svedocio je u . sa još nekoliko. ratnih profitera. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". i pocetkom 1998. Treci dokument svedoci da je Obaveštajna uprava RDB sacinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvecim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“.. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševicem: „Maja 1991. U prilog tome istice se cinjenica veceg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat medusobnih obracuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. adaptiran za bacanje rucnih i improvizovanih avio-bombi. Prema svedocenju Radomira Markovica „predsednik Miloševic ga je koristio samo jednom ili dvaput“. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. jedan Republici Srpskoj. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "letece topovnjace" Mi-24V. Sledece godine. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. iznad Bosne. Velika Popina. omogucilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. neobicnim putevima. neki cak opremljeni topovima i raketama. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. izvidackih. U to vreme nabavljen je luksuzni americki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih licnosti. zabeležio je reci Franka Simatovica Frenkija. uz logisticku pomoc Mihalja Kertesa. ljudstva. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbedenju mreže malih aerodroma. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naidu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. ali jeste vecina njene logistike. Slobodan Miloševic se 1996. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. vraceni. laki trasport i izvidanje korišceni su "Cesna 172". Sa aerodroma u Bratuncu. je „zaokružen proces medusobnog povezivanja mafije. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. Za vezu. U leto 1992. Preuzimanje Saveznog od republickog MUP. ta 2 helikoptera. kao i formiranju borbene eskadrile. a drugi Federaciji BiH. Rogatici i drugim. Petrovac.za izvršenje i najokorelijih teroristickih akcija. Po direktivama Jovice Stanišica i Franka Simatovica. izvršeno je oko hiljadu borbenih. Sredinom proleca 1996. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. penzionisani pilot RV i PVO. u luku Bar. oduzeta iz Tuzle. (. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. uvezao je. Sarajevsko 'Oslobodenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u cetnickoj avijaciji". septembra 1996. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodecem kadru. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. ukljucen je u JSO. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. Sokocu. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". iz bivše JNA. opreme. nije pojavio u Kuli. nokomponovanih "biznismena" i klasicnih kriminalaca veceg "ugleda"“. transportnih i humanitarnih letova. brodovima iz Libana. Vecina helikoptera JSO. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. Mamucovski. helikopterima i avionima.

U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Miloševic. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. prijatelj Franka Simatovica. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na racune firme Aviatrend. a Stanišic. Pogibijom. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobadanje. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaceni živi. izgubljen je insajder . a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). nije poznato. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. gadan je ali bez posledica po tehniku. Dušan Spasojevic i Mile Lukovic lišeni su života. gde su takode bili helikopteri JSO. Posle naizgled pasivne uloge dogadajima iz oktobra 2000. Sportski aerodrom kod Padinske Skele. koji je smirivao pobunu u zatvorima.Hagu da je novac za tehnicko održavanje. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikcevic". Leta 1998. Anteksol.. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. u pokušaju proboja iz opkoljene kuce u Meljaku. Novac je uplacivan od firmi Neokom. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovica Bagzija. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. PIPCI “SLICNOSTI” Po policijskim saopštenjima. uplaceno 3. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti vec oktobra 2001. pred napad na Jugoslaviju. ali je nekako pobegao. nego pravi. sa sedištem u Gibraltaru. Bugarskoj i preusmeravan na racune Aviatrend. Prema Torkildsenu. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. Nauru i of-šor i države treceg sveta. Iz tajne baze kod Bratunca. Nakon reorganizacije 2002. Oni su evakuisani.418. Švajcarskoj. Krajem 1998.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišic predstavili su se javno tek maja 1995. a hangar je. ambasador SRJ u Moskvi. "NIN" je objavio reci ocevica „nisu poljoprivredni avioni. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". Lamoral i Braunkort na racune Aviatrend u Madarskoj. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. Najupamcenija akcija helikoptera DB bila je 28. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. u Gibraltar. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevodenim raketama. smešteni su u veliki hangar JAT. borbeni. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševica. pogotkom u polovinu koju je koristio DB. posebno Spasojevica.026 dolara. Delta i Astra Banka. Prateci tokove novca. Na izvidackim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". JSO polako izlazi u javnost. Mi-24 i Mi-17.. Po završetku NATO bombardovanja. sa oružjem u ruci. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševica do baze SFOR u Tuzli . "Sikorski S-76" postao je omiljeno letece prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno izmedu saveznih i republickih izbora 2000. Oznake na letelicama skrivale su ucešce "crvenih beretki". Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. uništen aprila 1999. kao izaslanik Miloševica. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske. juna 2001. Najcešci putnik bio je koministar Sead Spahovic. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. Valerija Cernija i Aleksandra Cegoljeva.

Svetozara Simovica. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu pricu. dugo nedostupnog istrazi. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o pociniocima krivicnog dela.. „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Curuviju“ i druge. u cijem su vrhu tada bili . Policija je zatražila pomoc i Mire Markovic. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. novembra 2001. iz JUL. Goran Matic je. Milorad Ulemek/Lukovic Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolica. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. Ako je pitati "ko je ubio Curuviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". Spasojevic je. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". imao legitimaciju RDB MUP Srbije. i "navodno vodeni". koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. ali ona je 23. Oni. bivšeg pomocnika ministra SMUP iz JUL. ekipa koja je u novembru 2000. žena koju traže bice u Alma Ati. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. Tek tada. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. Posle nestanka Ivana Stambolica. pravosuda i nekih politickih stranaka. kao i još neki. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevica "navodni". Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjic. oznacili su Radomira Markovica kao naredbodavca. tvrdio je Matic.. Stevana Baste. generala Nebojše Pavkovica. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. iako je MUP Srbije potvrdio autenticnost prepisa. kad joj je istekao poslanicki imunitet. februara. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). pet osumnjicenih pripadnika JSO. bivši nacelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. ukljucujuci i komandanta jedinice Dušana Maricica Gumara. Ivan Markovic i Nebojša Pavkovic. Goran Matic.“ Na tom sastanku su. u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. Nakon ubistva Slavka Curuvije. general Dragan Ilic. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. Milorada Bracanovica. Matic i Markovic. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. koji je slican fotografiji. potkradao je fond za pomoc udovicama i sirocadi poginulih pripadnika JSO itd. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu.mafije pod sistemom bezbednosti. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. rekao je da se taj i još neki slucajevi „nece rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. Profesorka je. Legije s naocarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. Nacelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagic. Branko Ðuric. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. Dok se to razjasni preko poslovicno sporog Interpola. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. Kazahstan. To su pokazala privodenja: Uroša Šuvakovica. Gorana Matica i Ivana Markovica. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. kao savezni sekretar za informacije. rekla da ce "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovica i još nekih. avgusta 2002. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je docekao neko iz JSO: jedno od tih lica slicno je objavljenom foto-robotu. organi koji istražuju ko je ubio Slavka Curuviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj nacin Goran Matic . sredila boravak i pasoš Marku Miloševicu u Moskvi). Ivan Markovic istakao se bestidnim i cinicnim izjavama. nacelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Curuvije i zlocina na Ibarskoj magistrali. pocetkom aprila. Privedeni su Bogoljub Bjelica. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. maja 2000. Ratka Romica i Milana Radonjica o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. bivši nacelnik SUP Beograd. Kada je otvoren slucaj Stambolic. bivšeg nacelnika Generalštaba. bivšeg zamenika nacelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. u vezi ubistava Ivana Stambolica i Slavka Curuvije. Stevan Nikcevic i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Curuvije i Ivana Stambolica. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševica".

RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. i prebacio uz još neke kolicine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. ekipa se naucila taktici . nije istražen. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojevic poginuo? Može se reci da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". preko 550 kilograma heroina. za koje su bili JSO i frakcije koje ce ubiti Zorana Ðindica. Suprotno razumu. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. To odobrenje moralo je ici preko nacelnika GŠ Nebojše Pavkovica. zloupotrebu službenog položaja itd. umesto nadležnim pravosudnim organima. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. od njega je preuzeo recenu kolicinu opojne droge. Jovica Stanišic. 2. te je zamenik Andreje Savica. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojnih droga. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zlocina. niti prilikom formiranja BIA. Branko Crni. Milorad Bracanovic. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. prikrivali postojanje velike kolicine opojnih droga i tako pocinili krivicna dela zloupotrebe službenog položaja. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. To nije njegovo privatno mišljenje . 3. Pokušaj Matica da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Curuviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekace. svejedno da li mu je bilo naredeno. 5. Mihalj Kertes. podstrekace. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. Stanišic Jovici. rukovali velikom kolicinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. 4. cime je ucinio krivicno delo zloupotrebe službenog položaja. cime je pocinio krivicno delo držanja vece kolicine opojnih droga namenjene prodaji. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. Ta istraga bila je sabotirana. i cuvao je. da ne propadnu u ocekivanom bombardovanju NATO 1999. kao naslednik Stanišic Jovice na mestu nacelnika RDB MUP Srbije. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg cistog heroina i. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. Vuk Draškovic je odmah ukazao da su osumnjiceni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoci do Berana u bazu 7. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. ni odmah. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. po identifikaciji i veštacenju. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. Slucaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. Oktobra 2000. Kadrovski. nadenog u martu 2001. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. Pravosude Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevica . organizatore i izvršioce. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovica u Budvi saznalo se da su atentatori izvuceni iz Crne Gore vojnim helikopterom. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. zloupotrebu službenog položaja itd. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. Ta kolicina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. komisijski uništavaju. organizatore i izvršioce ubistva. i krivicno delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. smestio je najmanje 600 kilograma cistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio kljuc i ovlašcenje za sef i sadržaj. zaplenjenog u dve akcije na granicnom prelazu Gradina. kao nacelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. i da li je bio svestan posledica. Radomir Markovic. cime je pocinio krivicno delo nabavljanja i držanja opojne droge. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. su predali veliku kolicinu heroina neovlašcenim licima. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleden.je štitio narucioce. a na celo RDB dovedeni su Savic i Bracanovic. ciju je upotrebu odobrio Slobodan Miloševic. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. Napori da se ocuva kadrovska struktura bili su ocigledni: nacelnik RDB Goran Petrovic naglašavao je u prolece 2001.

a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Markovic. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine.. pre atentata na Zorana Ðindica. RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. Mikelic krajem 1993. kod Mirka Marjanovica. godine uspeo je. ko je trgovao heroinom i naftom. poceo 1999. Ko je ubio koga. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL. koji je uz pomoc Mangotica. Mikelic je postao premijer. bivši nacelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. Tokom 1993. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. Bracanovic novembra 2001. u koju ce pred bombardovanje NATO Aco Tomic regrutovati Radeta Bulatovica i Gradimira Nalica). Mikelic odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. doturati prave informacije. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. kao jedan od retkih. U Beogradu se politicki angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i saraduje sa Mirom Markovic i Slobodanom Miloševicem. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu. Onda je primljen u SDB. zahvaljujuci vezama sa JNA. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . bio je operativac. mimo legalnih. Oni imaju šta da cuvaju . sretali sa Lukovicem i Spasojevicem. Pali su i Aco Tomic i Rade Bulatovic. Maticevo objašnjenje. Kad je Tudman došao na vlast u Hrvatskoj. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovica. Mikelic je roden u opštini Bosanska Kostajnica. ubistva Ivana Stambolica. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. bivši direktor RTS. BORISLAV MIKELIC. koja stoji iza Gorana Matica. i u vreme oružane pobune JSO). Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. kako su to zvali. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovica". ali je opstao neko vreme. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babicem. Mikelic je po naredenju Miloševica izbegavao. preko Mire Markovic. MILORAD BRACANOVIC je pocetkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". sa mnogo najsavremenije tehnike. i sa Republikom Srpskom. presreo i posvadao se oko nekog naftnog aranžmana. Trulim kompromisom. Njegov uspon vezuje se za Petrinju. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martica. Bracanovic je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. ko je koga štitio i gurao u napredovanju. bivši premijer Republike Srpske Krajine. Do 1995. kada su on i trust mozgova iz JUL. postaje zamenik nacelnika RDB Andreje Savica. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan. U akciji “Sablja” pali su. ko je krao. lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. a onda je Jovica Stanišic doveo Milana Babica u Beograd. u januaru 1991. bila je u vili na Dedinju. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilovic". blizu Belog dvora (gde je inace beogradski centar obavestajne uprave Vojske. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. Nakon toga. juna 1995. Razrešen je nakon 14 meseci. Andreja Savic smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. . Unutar RDB Mangotic je izašao na glas kao kanal Mire Markovic. Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martica. izmedu ostalih. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. "Agencija". "cija cestitost je duga prica". i udomljuje se u Beogradu. ovaj je predložio Mikelica za premijera. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. Onda ga je uzeo Franko Simatovic i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovica.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. ZORAN MANGOTIC.. nakon nerazjašnjene saobracajke.raspršivanja i ponovnog pregrupisanja.same sebe. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. ciji je "Gavrilovic" bio važan snabdevac. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja ce Miloševicu. bio je prijatelj i saradnik Gorana Matica. i: Dragoljub Milanovic. u Progresu. ali ga je. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Miloševic je pao pod uticaj Rada Markovica i njegovih. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici.

uz podršku DB Srbije. neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. velicaju JSO. kao savetnik u Progresu. neke stranke izmicu se iz važnih politickih poteza Vlade Srbije. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovica (RTS). jer je drvo bilo besplatno. sacinio je "Spisak pokretne imovine sa podrucja RSK". Banije. blizak Arkanu. ugradivši se za 50%. Ovi napori da se atentat na Zorana Ðindica olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. Kad je presušio s gotovinom. bavio se kradom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. Njih dvojica prisvojili su maticne i zemljišne knjige iznete iz Krajine. lansirao pricu kako ce "Duca postati premijer. opranim u Bijeljini. Tu konturu. preko koga je još 1995. koji je preko Dragana Garica iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. stotine putnickih vozila Vlade i opština RSK. objavljivao svoje stavove u "Svetu". medutim. pokušavajuci da saraduje sa "Lastom". neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojacao vec postojeci strah "crvenih beretki". Najsladi posao izveo je sa Draganom Cicicem iz JUL. Tošo Rajic i Ðuro Škaljac. "Nedeljni telegraf" je cak. pa se sklonio u Srpsku. njegovim parama." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogacenje od narodne muke: Mikelic je punio budžet Komiteta.Slom RSK docekao je u Beogradu. pokrenut je list "Nacional". bivši Marticev covek. koja je vec otvorila neke teme u tom pravcu: . i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdica 1994. 40 kamionahladnjaca "Gavrilovica". Arkanovoj SDG itd. Sa Arkanom i Goranom Hadžicem pokrali su ogromne kolicine kvalitetne hrastovine iz Istocne Slavonije. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilicem. ali invalidnine i pomoc isplacivao je samo kad je morao. oktobra 2000. ali je odustao uvidevši da nema šanse. Mikelicevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilovic" u Beogradu. Ovi koincidirajuci potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevica koristio za uterivanje dugova. kada su se posvadali. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. 1995. i pljackali su izbeglice izdajuci im potvrde za pasoše.. koje u Hrvatskoj nisu važile. Mikelicevi i Ilicevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. Imao je 1996–7. trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. Dragoljubu Milanovicu dao je VMW. za odredene tarife. Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. bili su zaduženi za lažne saobracajne i vozacke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. dezavuiše istragu. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovica. Mikelicev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševica i Zorana Lilica i Goricu Gajevic u upravnom odboru. neki mediji i stranke. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. bez ograde. Od novembra 2001.. "Sombortrans" itd. kojim je popisao i vozni park i gradevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". narocito u banjaluckoj regiji. Ima indicija da se Mikelic. Nakon 5. pa je Mikelic bio istisnut uz pomoc Mire Markovic i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". vencanice. davao je vozila Kertesu. Cicic je to izvozio u Italiju. naizgled nevezano. a ostali su se ozbiljno ugradivali. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. sa Predragom Popovicem. U jesen 1995. a Ceca ministar kulture". bio je drugar. poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. krštenice. Radeta Brajovica ("Novosti") i Dragana Antica ("Politika"). agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima namece se JSO. RDB Srbije. stotine kamiona i autobusa. ambicije da postane predsednik Srpske. umrlice itd. Korduna i Like. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. cime je i pao u oci policiji u akciji "Sablja". To je išlo do 1998. pa je veštacko dubrivo iz Kutine Mikelicevim vezama išlo u Kladušu.. Sa Jovicom Stanišicem. Legija ministar unutrašnjih poslova. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. DSS blokira pokušaje razoblicavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. "Kulatrans". i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavicaj". vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. Njegov telohranitelj Dragan Vujicic Bego iz Gline.

i rekao: “pitaj Gorana. Ljiljana Nedeljkovic. hirurg iz Sremske Kamenice. Ja sam ga video zbog toga što je izmedu Zorana Ðindica i Vojislava Koštunice vec izbio sukob oko Gradimira Nalica. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. SVEDOCENJE VLADIMIRA BEBE POPOVICA “Saznao sam od Dušana Mihajlovica da postoji Goran Petrovic. Zoran mi je dao papiric na kome je pisalo to ime. Hapšenje i izrucenje Miloševica je bila kap koja ih je uspanicila. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u buducnost. da li može ovaj covek da postane neki nacelnik. . je rešenje Ibarske magistrale. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. Pominje se Miroljub Savic. pa je. emitovale su reklamne spotove JSO. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. oni se ljute. sklonicemo to”. da je ukljucen u to. kad Radeta Markovica stave u zatvor. kada se rukovao sa Slobom. bila prica da je on izdajnik. kako koju fioku otvorite. Tada je Ljiljana Nedeljkovic koja je kucni prijatelj sa Radetom Markovicem i njegovom ženom. znak da se nece libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu.. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajloviceva plata. u novembru 2001. Razne televizije. i da treba da obavimo razgovor sa njim. što da zaoštravamo. Ne umeju da kažu ko je platio. u smislu da je bilo jasno da tu nece da završi. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997. kada se utvrdilo da nije to on. da li ce propevati. Kroz istu Miloševicevu i Bulatovicevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i kojecega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. Najveci problem bili su Petrovic i Mijatovic. i da oni nemaju ništa protiv. Ako to nije neki problem i ako je cist. nego ko je kritikovao Ðindica. ili 7. ili povezanosti sa JSO. Dva visoka oficira JSO. .. iz politickih struktura uz Koštunicu iz Miloševiceve strukture vlasti. Zašto su neki biznismeni. da je on brat Munje.. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivicnu evidenciju. Važnije je naci one koji su placali i obecavali plate. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. a MUP tvrdi da nije. Tog trenutka pocinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. ispadaju leševi. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovica.. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske brace u Hristu poznati su. lopova sa Novog Beograda. neka ga postave. a svaki drugi ce dovesti do JSO. i krivicne prijave koje su ti ljudi podneli. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. jer "imaju sponzore koji ce ih placati i hraniti". bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. protiv funkcionera državne bezbednosti. i zlato koje je nadeno. a niz novina ih je štampao. svih koji su se plašili otkrivanja istine. uz pomoc Gorana Petrovica. Najveci udarac koji su oni doživeli. kao nismo ih konsultovali.Izvestan broj Crnogoraca u meduvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. medijski radnici i strucnjaci osecali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost. negodovala zbog toga. a u Crnoj Gori nema istraga. oktobra. jer i pored toga što je Zoran Ðindic objasnio Vojislavu Koštunici zbog cega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. a do bekstva Legije uredivala mu je kucu. koje je rešeno policijski .ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišcen. Od tog trenutka pocinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Ðindic i Dušan Mihajlovic uradili. Tokom oružane pobune JSO. Postavljenje Gorana Petrovica je iznerviralo Milorada Lukovica. a ni u to se ne ulazi. Radojica Rajo Božovic i Vasilije Vaso Mijovic. Rade Markovic je bio uhapšen i tad pocinju problemi. Prilikom izrucenja Miloševica. da radi za Amerikance. pre toga me je pozvao 6. našli coveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. više od 50. koji su u meduvremenu bilo postali clanovi DOS. Koštunica je rekao: “kakve veze ima.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. Nije prošlo 15–20 dana. Od tog trenutka pocinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Ðindica pricom da je kriminalac. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovica? Spasojevic je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. Tada je bilo jasno.. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojevicu. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanovic za šefa Sedme uprave. posle pola sata. da me pita da li znam ko je Goran Petrovic.

Savetnici Vojislava Koštunice. gde je glavni akter Zoran Ðindic i njegov poznanik koga je upoznao cetiri meseca pre toga. i Bulatovic. koji organizuje Dušan Mihajlovic. Karadžic. zamenik nacelnika državne bezbednosti Zoran Mijatovic”. i tako. s obzirom da se bave bezbednošcu predsednika države. održavaju kontakte sa Bracanovicem i Savicem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlovic. covek koji je bio nacelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. bivšeg nacelnika policije Republike Srpske. Gradimir Nalic je seirio: “evo. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Ðindica. To su ljudi koji od tog trenutka. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. On je te veceri pozvao. i Vojislav Koštunica. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on poceo da se raspituje – Hag. koju navodno vode njegovi ljudi. kcerka – stipendiju. Milorad Lukovic (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). cim su i pored toga što je vojska pretila da ce “migovi” srušiti helikopter. pod utiskom prica svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. prvi put od pocetka Zoranove vlade. ja bih mogao možda da ubedim Martica. medijski linc koji je zapoceo – to je vec treci mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. Gradimir Nalic. ali svejedno. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tacno. i traže smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tacno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. Aco Tomic šefa državne bezbednosti. To je bila udarna vest u svim medijima. Martic i tako dalje. Vojislav Koštunica izjavio je te veceri. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili uradena. izuzev Gorana Vesica. da je sledeci korak hapšenje Koštunice. Zaoštravanje te atmosfere. Ibarska. znam zato što mi je pricao svedok tog sastanka koji je bio na toj veceri. uz pomoc ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Ðindica i Jovice Stanišica. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševica. na kome su bili prisutni ministar policije. Ali. Micu Stanišica. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišic i struktura oko njega. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. mislim . žena – penziju. okružni tužilac Rade Terzic. rekao je: “Pa. Franko Simatovic. Zoran je zvao Karlu del Ponte. Stambolic.komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. Zoran je bio u Parizu. u zemlji gde Miloševic još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže coveka koga je Zoran Ðindic postavio na mesto zamenika nacelnika – nije on. Zoran Mijatovic zamenik nacelnika državne bezbednosti. Ponudio je Martica. U januaru 2002. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. koji je politicar i mora da vodi racuna i o sebi i o stranci. uz institucije kakve u državi imate. to znaci rušenje države i Zorana Ðindica. sutradan izade kao informacija. Hapšenje Miloševica bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Ðindic i njegova vlada. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. da je sledeci potez Zorana Ðindica hapšenje Vojislava Koštunice. su direktni pokrovitelji JSO. Cak je i njegova stranka bežala od sukoba. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. na koji poziva Zorana Ðindica.. on mora da se okrece nekome drugome. je skup državne bezbednosti na Kolarcevom univerzitetu. i nekoliko najintimnijih prijatelja. on malo. da je to državni puc. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. rasturanje DOS. šef BIA Goran Petrovic. a savetnik Vojislava Koštunice. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. Tu su i Tomic. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruce Jovica Stanišic. Zoranov je kadar. Za vreme Radeta Markovica su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Curuvija. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kucu jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Savicu i Bracanovicu. Tu je. Branu Crncevica. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Ðindic organizovao za borbu protiv trgovine drogom. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. napuštanje vlade. i Nalic.. ali su brzo stavljeni u isti koš. nacelnik Kneževic. Rade Bulatovic. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. Cedomira Jovanovica i eventualno Zorana Živkovica. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžic”? I šta Zoran misli o Karadžicu.

Poslednja prica koju je pokušavao. o nekom zlatu. oni su znali. ako želite. ko god da ima veze. Na toj kaseti Predrag Popovic kaže da to nije decija igra i da zbog toga Pavkovic ne treba da brine. Zoranu Janjuševicu ili nekom drugom. Zorana Ðindica. gde ce da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. da su to ljudi. jako aktivni. Predraga Popovica. materijalni dokaz. šef beogradske policije. Zoran Ðindic je izmedu ostalog rekao. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavkovic snimao tajno. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. Kada je bilo hapšenje Šešelja. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. ali mislim da sam bio i prisutan. Minhen. znam da Šešelj drži cetrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. dao sam policiji i Karleuši. vec uveliko pocela ta saradnja. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora izmedu Nebojše Pavkovica. znam da je došla do Nenada Milica. na sastanak. oktobra. da to radi Aca Tomic. u Kotoru – neki iracki dinari. Boro Banjac koji je smenio Kneževica. “ tamo je”. Tu kasetu. šta je to sada. jer oduzima glasove od Koštunice. šta njemu treba da prica na sastanku da je Cume kriminalac. ne mogu da se setim tacno kome. da im je zasmetao jer im je politicki protivnik. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandic i tako dalje. ciji je vlasnik bio Momo Mandic. lociran je u Becu. Nebojša Pavkovic je preko tog svog pobratima došao do Popovica. Od stranih službi koje su radile. oktobra ih je bilo tri ili cetiri. glavnog urednika Nacionala. ne interesuje me. posle 3 dana cete stupiti u kontakt sa njim. koga god. Cumeta. kao “nije to u redu.da je bio Vladan Batic i bio sam prisutan ja. mislim preko Veruovica. od kojih sam spomenuo Engleze. koju mi je Nebojša Pavkovic predao. Aca Tomic ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. i Pavkovic. svi o tome imaju podatak vec 2 meseca. ako hocete da znate gde su Simovici ili ne znam još ko. analizi. dovoljno je da odete u Beograd cetiri dana u neki kafic u Zemunu ili u Stahinjica Bana ili u inostranstvo. ali je zadovoljena forma. u novembru 2001. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Ðindica. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. kako god da se to zove. njegov zamenik Nenad Milic. Dragoljuba. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. milionima. a dopis je stigao pocetkom . Do juce. Ništa nije uradeno. Sutradan je Dragoljub. Naravno. do trenutka pocetka price o njemu kao zašticenom svedoku. pohapsite. sa UBPOK. jer je sa Cumetom. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. Na tom sastanku. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako ce se to dogovoriti. tražio novu adresu. Bebu. O tome su obavešteni državni organi Srbije. Gorana Bojica pobratima Nebojše Pavkovica iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovica. on je na tom sastanku rekao: “Ej. Bec. kao. za vreme sankcija. Mislim na bandu Dušana Spasojevica. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. Milan Obradovic. sa Popovicem. BMV M5. pošto je vec postojala ta prica koja je izašla iz policije. optuživani da štitimo Cumeta. to nije bila jedina služba koja je radila na pracenju. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. znaci sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. Odlucnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlovic. da je o tome obavešten MUP. Vladimir Milosavljevic. Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. formalnog vlasnika lista Nacional. Posle 5. sve ih bre. vi posle terate po svome. i predsednik Boris Tadic. a štiti Cumeta”. nije ni svestan kakav je to mrak. Svako to može da uradi. da to radi njegov štab. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojica zbog toga što su u vreme Koštunicine predsednicke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. Tom prilikom. ali ne može naša policija i vlast. Dušan Spasojevic. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. kao i danas. a da se to ne bi na njega Zorana slucajno odnosilo. Zoranu preneo. državna bezbednost. znaci. Mile Novakovic glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruc oko te grupe. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osecaj napetosti trenutka i ne skriva. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. to je sve ološ!”. pošto je Zoran znao da se to prica i pošto je video oni se kao gurkaju. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. SID. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašceno.

Ne ulazim u to da li su to bili ratni zlocinci ili nisu. MUP. Oni imaju. ili za kabinet Radovana Karadžica u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. napadali su Miloševica. bez znanja nacelnika RDB i bez znanja ministra policije. I. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. Zvezdan Jovanovic.. Onda su našli povod da to može da bude prilika. Najcešce. oni su prekomandovani u medije. “nije Goran Petrovic DB.. i nije slucajno baš ta osoba koja je dovedena. pisao isti covek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. kao Željko Cvijanovic za vojsku Republike Srpske. Hag. po principu pisma Dejana Mihajlova. nego zato što je uveo blokadu na Drini.novembra. a sa druge strane. Zorana Ðindica. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkic. “Nemojte da ostavljate ljude”. kada je došlo do blokade na Drini. Vladana Batica. U DB radi 3000 ljudi. gde podmetnu neke. i spisak od jedno 140 imena medu kojima su Milorad Lukovic. Jovicu Stanišica. kao i “Ju–info”. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišica. iz vojne obaveštajne Službe. pošto je posle akcija sledio medijski napad. Te noci i tokom sutrašnjeg dana. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju.. koji je držao pres–konferencije u Kuli. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispricao o zlocinima koje je ucinio i dobio je 15 godina. da joj dostave u najkracem roku podatke koji se odnose na te i te periode. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovica imate izjave da je list “Dan” osnovan. “. da on okupi ljude. sve ono što je ona imala priliku da cuje ili što je neko ko je svedocio rekao. ili pocetkom oktobra 2001. tužioca Terzica. jer. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. kada nema vesti. kao vlasnika “Nacionala”. DB. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševica da pomogne “casni deo crnogorske javnosti”. Da li su to bile znacke vojske. ne zato što je tukao “Otpor”. vladu. Ti politicki zahtevi nisu pisani u Kuli. znaci Dušana Spasojevica. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. dok Zoran Ðindic nije u zemlji. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovica. Onda se deo rukovodstva SNP posvadao pa su najurili Momira. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoc vojske i vojne obaveštajne Službe. i “izdajnika” Mila. pod izmišljenim imenom Major Batic. i operativno ureduje dnevnik BK televizije. video sam se sa Ljubišom Buhom. on je jedan nacelnik i njegov zamenik nacelnika”. i izrucenja Slobodana Miloševica. koji je potpisala Karla del Ponte. i evo. a ne Gorana Petrovica. slali smo vam poruke. Ko bi zapalio Vuksanovicev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netacan. Meni je jasno receno “igrali ste se sa vatrom. ili za kabinet Biljane Plavšic. je. Pošto su ovde imali medijski monopol. dovoljno da ga pošaljete do Legije. pa nisu doveli majora Batica da se izvini javnosti što je lagao da su to obicni gradani. da li su bile prave. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti.. ali to je list vojne Službe bezbednosti.. pa u deset tacaka. protiv “lopova”. koji je takode osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. jer “Jovica drži sve”. Gorana Petrovica. držao pres–konferenciju i objašnjavao i citao politicke zahteve. koje je pocinjalo sa “Kako se krsti. vi ne znate šta znaci vlast. Od tih 3000. Vlast znaci da morate da imate ulicu na svojoj strani. Dobili su nalog od nacelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. Oni su dobili nalog da uhapse dva coveka. jesu ljudi koji su radili. Pismo je na engleskom. Covek. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. a ostao je militantniji deo ali su se posvadali i sa Bulatovicem. kao posle paljenja Vuksanovicevog automobila. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovicev automobil” i njegovu izjavu. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. ali je slucajno. rekli smo vam nemojte. tvoje ime”. da ga ne cudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. Oni su ga sproveli. Dušana Mihajlovica. jedinicu kao JSO. dve nedelje pre pobune. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. SNP. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. doveden je osoba. a onda su neke . Prorokovicevo pismo izmedu pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovica. koju u to vreme ureduje savetnik predsednika Koštunice za medije. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. osoba koja je izmislila cin i ime. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. Kada se završio rat. pošto je to bila nedelja. kao i “Reporter” u Banjaluci. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”.

on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i clanaka. ti samo cuti ako te zovu. gde su postavili svoje ljude. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadica. Stanka Subotica – ko se vozio avionom. U “Danu” ste tokom 2001.” što nije tacno. videli smo u novinama informaciju.. jer nisam želeo sa njim da se vidim. bili mediji gde su svaki dan. narocito da je povezan sa medunarodnim švercerima cigareta. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilic. Zoranu Ðindicu. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to ce vam reci svaki službenik strane ambasade u Beogradu. ti kaži – to je u redu’”. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. pa je tako “Reporter” u 5. ili me je zvao Ivan Ðordevic iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. naprotiv. gde ovaj što se zove direktor. koristeci svoje pozicije i funkcije.neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševica. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batic. i tako dalje. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juce u nekoj akciji uhapšeni Lukovic i Spasojevic. zbog cega on daje svaki drugi–treci dan izjave oko toga da je Zoran Ðindic švercer cigareta i da je vlada švercerska. njegovi napadi na Zorana Ðindica. Gradimira Nalica. a on je tražio je da se sa mnom vidi. ili. vrlo prikriven. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli . sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. i cetiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. bivši savetnik Mila Ðukanovica. navodno. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Ðindica. videni su. i Vladanu Baticu. Urednik je bio Slavoljub Kacarevic. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. Aleksandrom Tijanicem. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. Aleksandra Tijanica. Kao. Na tom sastanku.. ali to nosi Kosta Cavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. da su pitali on bi to sam objavio.. U kampanju su se ukljucili savetnici Vojislava Koštunice. razradivali temu Zorana Ðindica. gde je po 30..”. Za šefa tehnike dobili su coveka iz vojske i na sva kljucna mesta postavili su ljude iz vojske. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milic došao sa Cedom u moju kancelariju. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. a posle toga pojavila se informacija da je Ceda na Kopaoniku sa Legijom. pri cemu. tako što su. Onda sam poslao poruku Cedi: “više nemoj da mi se javlja”. kakav je “Dan”. ne znam mu ime. mislim na savetnika za ljudska prava. ili. ali. mislim na clanove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obracali se javnosti: na Dušana Prorokovica. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilic to radi. Jovaševica. Njima su listovi. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i . Mene Ratko Kneževic zovne iz Londona i kaže: Veljo. šta je rekao Ratko Kneževic. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila prica da ti ljudi sa Kipra nisu proizvodaci. gde otprilike piše “prema nepotvrdenim informacijama”. zato što se druži i dalje sa Ducom i Legijom”. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. oktobar 2000. napao sam ove iz vlade. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Ðindicu i Baticu. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. za tebe. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze.. nego šverceri cigareta. ali sam ga onda pitao i rekao mu. Ilic je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milic. šta je rekao Ivo Pukanic. U isto vreme se taj Ratko Kneževic svakodnevno cuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije.mogucnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. koliko je cigareta Zoran Ðindic prošvercovao. Secate se otvaranja one njegove fabrike. predstavlja njihovog zaposlenika. ispred kuce u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevica i onda videli Cedu kada izlazi. i tako dalje). Bio sam ubeden da je tako. mogli da citate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Ðindica. to ti je super za stranku. Vladan Batic.. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama. kakvo mišljenje ima Ratko Kneževic. godine ušao kao “osvedoceno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. koji je trajao 15 minuta. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. “iz izvora bliskih istrazi”. ja sam se sa Cedom pre ubistva pomirio. Dragana Jocica. To je rekao meni. Oni su. u periodu od 10 meseci.

Milan Veruovic jeste bio u agenciji “Spektra”. ko ti je rekao ”? “Aajoj. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sacekujem te ljude. otkud znam šta je. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veca: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevica zato što je pravno nedozvoljeno. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevica i Lukovica. ili mu . Pa nisu imali dokaz. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. Božo Prelevic: Da li ste 21. da li sam mu davao izjavu. sa Cedomirom Jovanovicem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i.. Vladimir Popovic: Zašto vam Veruovic i Vrzic sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšica. od tog dana pa do dana kada sam procitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovicem na temu atentata.” Advokat Božo Prelevic: Nakon atentata na premijera Ðindica. pored mene. ja sam 13. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivicnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. stranka. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. pa ne znam. ne da ne zna za tri metka. i pitao ga: “Milane. Nikada niko od njih nije postavio ne pricu da postoji treci metak. nego nije znao ništa. Zoran je slao svoje obezbedenje. tako da to. Ja sam zvao Milana Veruovica da ga pitam. došao u njegovu sobu. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “nocas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. gde je rekao da je cuo treci metak. Na tom sastanku su bili. kao što se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanica i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tacna. Pozvali smo Kacarevica: “Odakle ti to. i tada sam sa njim razgovarao. i na Kopaoniku. vec se ne secam. da se okrenuo cuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. koga je takode išao da ceka na aerodrom. pošto sam procitao u novinama njegovu izjavu. Sa vozacem Sašom Bijelicem. 2003. marta tako što sam došao medu prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. kada se pojavio sa štakama. Božo Prelevic: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obucavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa dogadajima oko Ljiljane Buhe. Ja sam rekao: “Što ne dodeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. Od prvog razgovora. prodavali sa nama tona droge. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzic to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popovic: Sa atentatom. da je vlada ubila.da je po 20. bio operisan i u komi. Zna samo. vlasnika “Blica”. šta je ovo”? I onda je on meni poceo da objašnjava nemušto. Onda sam ja pozvao Milana Veruovica. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. pošto je 12. a deset dana pre Zoranovog ubistva. meni i Cedi rekao. 10. ono”. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. Mi to nismo demantovali. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevicem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. da nije bilo u drugom. što je 13. mi smo ih ubili. ustvari. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu cekali na aerodromu. To je sve što se toga tice i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pricao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubacenih lažnih tema. sem tog jednog stupca. i pitao ga: “Šta ovo Milance prica u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. provericu. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruovicu pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popovic: Ne. mi nismo bili sami. i mi smo rekli šta je bilo. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbedenja zgrade. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. znali smo da je tokom “Limesa” bio pracen. I onda kada sam to procitao u novinama pozvao sam Cedu Jovanovica za koga sam znao da su bliski. uz pomoc tih specijala. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovicem video prvi put 13. nego bilo šta slicno. pa iz straha da oni to ne urade. pa nije imao razlog da mu ne veruje. izvinjavam se”.. Zbog cega je to pitanje postavljeno. i Nenad Milic i Ceda Jovanovic. izmedu predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. ovo. i sa svima. to je naša greška”. Mislim da je tada Kacarevic rekao: “Izvinjavam se. Dobio je od jednog clana vlade. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojevic i Lukovic da ne bi živi ispricali kako su.

On svima prica kako mu preti glava. da. On je sebe velicao time što nas nije ubio. Momcilo Bulatovic: To je jedan. kao i posle svake bitke kada se pobedi. a ne daj Bože JSO i Legije. dobro. Jeste. Ne znam da li je izlecen. Momcilo Bulatovic: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popovic: Da. ciju on stranu zastupa. . ne posle 5. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. Milane. Radi ovde kao pilot. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogucava ovoj drugoj strani. ali je bio lecen. kako si saznao da su ti drugi. i tako dalje. Zoran se vida sa njim tada. Zorana ubili neki drugi. ustvari. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševica i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. navukli su me ovi. – “Koji. Momcilo Bulatovic: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO.nisam davao izjavu. drugi. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. oktobra. Rade Markovic. i tako dalje. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Ðindica. Vraca se nazad. gde je bila izjava Milana Veruovica da postoji treci metak. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. Momcilo Bulatovic: Govorite da je Gradimir Nalic trebalo da bude ministar policije. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševicem. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. kako da izvucem štetu”. kako sada to pocinje da se para. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treci metak. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišic za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. Branko Crni i cela ta ekipa.. Predsednik veca: Po vašoj oceni. ma kakvi. ko je stvorio tu Jedinicu. bez obzira što je penzioner. kako to da si se posle 8 meseci setio da si cuo treci metak”? On je rekao: “Pa. oktobra Gradimir Nalic. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. su advokati optuženih jedva docekali i poceli da razraduju kako iza ubistva Zorana Ðindica nema nikakvog klana. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od kljucnih ljudi koji je pomogao pozadinski. godine. Jasno je da u tim režimima istrocnoevropskim kao što je bio i naš. jer ste. Pošto u novinama. kako su. Nije sporno da su ovi u tome ucestvovali. Ali imate cinjenice koje pokazuju da to nije tako. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. kakve on to savete deli. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre dogadaja 5. on ima zasluge za to što se desilo 5. to rušenje Miloševica i to da jedinice nisu izašle na ulice. nego i u onom periodu kada je smenjen. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. ono što mi ustvari nismo videli. oktobra.. On je smenjen 1998. Nismo ni znali gde je. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševicem i dalje cuvaju pripadnici JSO. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popovic: Gradimir Nalic. Vladimir Popovic: Odlazio je na proslavu novembra 2000. Predstavljen je Jedinici kao buduci ministar policije. ako budu sa Koštunicom nema Haga. odakle ti ti drugi. Ja sam bio prisutan. dva meseca posle 5. To se odnosi na to. da bi video zbog cega ga ovaj zove i šta ovaj traži. Cuva ga JSO. On se pojavljuje posle 5. oni su ubice. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu kljucni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude dogadalo. na osnovu cega. da mu pokojni Zoran Ðindic nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. kakva je motivacija Jovice Stanišica da se on raspituje o tim stvarima. On. narocito u vreme protesta. Koji su to razlozi? Vladimir Popovic: On je leceni narkoman. godine. oni su klošari. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvuceš tako što ceš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. na osnovu cega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popovic: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko.

godine sa informacijom da je nešto video. godine. pošto su advokati Miroslav Šera Todorovic i Mirko Tripkovic demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao. godine pismo Radomira Markovica. ja sam to rekao. Momcilo Bulatovic: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišicem. Markovic je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. I to je na tome ostalo. pa je pita da li je to tacno ili nije tacno. loš covek. Vladimira Milisavljevica. Momcilo Bulatovic: Govorite o veceri. i sada vi ne znate da li je to tacno ili nije tacno. pa u konkretnom slucaju i JSO. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. Formalno. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. i ponovo je prekinut. Posle ubistva Kriještorca. Vece je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Ðindica. igra za ocuvanje sopstvene glave i ocuvanje jedinice. da ce protiv Jovice Stanišica. jer je izložen pretnjama smrcu. i neposredno pre toga. kada smo saznali da se dva puta tajno vidao sa Koštunicom. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. rekao mi je da je ta njegova igra. ili najavljuje. koji samo gleda kako da dode do vlasti i kada dode na vlast svoje ljude je u stanju da izda. ali je ponovo prekinut. i tako dalje. Posle slucaja Gavrilovic bilo je jasno da nikakve. maja 2004. februara 2004. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Cume. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovica. to je hitno videnje sa pokojnim predsednikom vlade. Sudija Kljajevic je doneo odluku da se advokatu Todorovicu dodeli obezbedenje MUP Srbije. Pozvani su Brana Crncevic. ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. Milan Veruovic je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. Mica Stanišic. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na nacin koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Ðindica. Stanišic traži. Možemo li da dobijemo ime tog coveka? Vladimir Popovic: Samo znam nadimak – Mrgud. je bio “umeren. marta 2004. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. jednog od ljudi. 1. komandant JSO je bio Legija. Tu je pored Jovice bio jedan covek koji se praticno zvao neki njegov prijatelj i saradnik.. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. za razliku od Badže koji je bio radikalan. Franka Simatovica.. dobijao direktno od Miloševica da on rašcisti opoziciju i da. da li znate? Vladimir Popovic: To nije tacno. Glavni razlog je bio. ali je Jovica Stanišic bio neko pred kim su stajali mirno. Pretres je nastavljen 17.. da se izruce Jovica Stanišic Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Ðindic zove Karlu del Ponte. bivšeg nacelnika DB. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovica. i 9. godine. u nekoj kuci u Ubu. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog . jer je advokat Miroslav Todorovic Šera izjavio da ne može da brani klijenta. Frenkija i svih koji su tamo bili. To su razlozi zbog kojih se Zoran vidao sa njima. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio.. da je to koristoljubiv. Momcilo Bulatovic: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedocio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata vidao okrivljenog. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micic. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kuci: Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sacekali. Kakav je odgovor dobijen. Martovski pretres trajao je samo 8. Cija je to kuca? Vladimir Popovic: Tog gospodina Mrguda.jer on posle toga više nije bio tu.

godine pola sata pred ponoc. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. predao jedan od okrivljenih. To je bio razlog što je Cedomir Jovanovic sa Spasojevicem i Ljubišom Buhom Cumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. Vece je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znaci da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. “SLUCAJNI” IZVOÐACI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. Dana 19. Ulemek je pristao da prenese poruku. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. jula 2004. jer je njen klijent Dejan Milenkovic hapšenjem u Solunu. a drugi o oružiju nadenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. Dušan Spasojevic je dobio zaštitu Crvenih beretki. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Ðindica. 9. Dejan Milenkovic – Bagzi. preko susednih zemalja: Hrvatske. marta 2001. u Solunu. MUP Srbije je 16. jedan o drogi. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. ali. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. Kada je Ulemek ušao u kucu. juna 2004. godine. prema recima Ulemeka. dostavio tek u septembru. kako bi se istog dana sa Milenkovicem. iz Grcke vratili u Srbiju. Casopis Reporter objavio je u martu 2004. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. za kojim je raspisana medunarodna poternica. 16. Cedomir Jovanovic je prema Ulemekovim recima. U izveštaju je potvrdeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. Milorad Ulemek je izjavio da je Cedomir Jovanovic preko Vladana Batica izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevica iz pritvora i da mu je Spasojevic rekao da je za tu uslugu Batic od njega tražio da uloži pare u renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. Grcka policija je. pak. postojala je ocigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. prema Ulemekovim recima Ivkovic se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. septembra.coveka” i da ocekuje da ce Legija potvrditi navode njegove odbrane. Preko ministra policije Dušana Mihajlovica. zajedno sa Milenkovicem liše slobode. Advokati Slobodan i Marko Milivojevic brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za . Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. u kasnim vecernjim casovima 16. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganic. dobrovoljno se grckoj policiji. pa je Milenkovic. Grcka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. Vladimira Bebu Popovica. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. Na pretresu. Milorad Ulemek je optužio Cedomira Jovanovica. pošiljku je preuzeo Zoran Janjuševic. Dragoljuba Markovica da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je naden u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbedivale telesnu zaštitu licima. Miloševic je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkovicu. Povodom špekulacija oko toga. advokat Biljana Kajganic zatražila je odlaganje pretresa. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševica. kako bi se “saznala istina”. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Markovic pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je ukljucen i Dušan Spasojevic. maja poslalo molbu Interpolu Grcke za informacije o Dejanu Milenkovicu. 6. BiH i Rumunije. juna poslata je zamolnica grckom Interpolu za pružanje medunarodne pravne pomoci u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovica. jula poslao obaveštenje grckim kolegama da postoje indicije da odredena lica tog dana treba da iz Srbije predu u Grcku.

bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. Goran Petronijevic. Poznat je po spisateljskim afinitetima. Posle uvidaja. godine. ostao je upamcen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Curuviju. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. zato što “nije proverena profesionalna strucnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uvidaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. iako je za uvidaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. godine. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevackom tužilaštvu. Bio je decembar. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Cume. To je trajalo satima. a obrt se nazire u panicnim izjavama bivših državnih funkcionera. Mile Lukovic Kum me je kao branio. Po njegovim recima. Vukasovic je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. Nenad Vukasovic umeo je i ovako .” Nenad Vukasovic. Pored ovog postupka u kome je sudio. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Ðindica. Ocekujem da ce sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. Miroslava Šeru Todorovica. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. Zorana Lukovica i Srdana Jankovica osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno..ubistvo Ivana Stambolica i pokušaj atentata na Vuka Draškovica u Budvi. Ðakovackoj grupi. Goran Petronijevic je otpao. bivši sudija. ima još jednog branioca advokata Momcila Bulatovica. koji se vodi protiv Veselina Šljivancanina pred Haškim tribunalom. Momcilo Bulatovic. a oni su primenjivali klasicne policijske metode. Krsto Bobot. i sada se ocekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti ukljucujuci i Demokratsku stranku”. a Momcilo Bulatovic je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivancanina. iako je “Veselin Šljivancanin želeo da uzme drugog advokata. U tekstu Reportera piše da je Vukasovica kao branioca Zvezdanu Jovanovicu preporucio Jovica Stanišic. Gospodin Zoran Ðindic je pao zbog svog okruženja. pored pomenute dvojice. krivicar. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. Advokat Todorovic je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. Ostace upamcen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoci. Goran Petronijevic je bio clan sudskog veca u postupku. koji je voden u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. da Berbati to delo nije mogao uciniti. “Slucajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevicem u procesu. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovica u postupku za atentat na premijera Ðindica. i naslucuje da ce Legijina predaja doneti veliki obrt na sudenju. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke.. što je advokat Todorovic demantovao. Rastezali su me nekim spravama. branilac Zvezdana Jovanovica je. samo na osnovu spisa. koga je osudio na 12 godina zatvora. takode bivši sudija. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. ali mu je naredeno da uzme Momcila Bulatovica”. Goran Petronijevic je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoci u sudu u Peci i da je tzv. Nenad Vuksovic je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Ðindica i jedan od najoštrijih kriticara sudija iz Veca i tužilacke strane i predstavnika bivše vlasti... je u advokaturu otišao iz suda. a neki od njih morace da sednu na optuženicku klupu. Nakon provere. protiv Ismeta Berbatija. a oni su me skinuli golog. brani okrivljenog Radeta Markovica. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojica”. a Dušan Spasojevic napadao i šutirao. godine. Todorovica su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000.

da vaši advokati sutra izmišljenu pricu sa. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku.”. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga . Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojevic naplatio 250. Draganu Jocicu. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasica pod nazivom “Saradnici. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. Vladimir Popovic: Nisu mi loše informacije. locirala Dejana Milenkovica u Grckoj. advokati i stari drugari. u aprilu 2004.. ali ga je tom prilikom predsednik Veca Dragoljub Albijanic upozorio da okrivljenog oslovljava iskljucivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda srocila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševicu postave barnioca u postupku. godine. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dodete sutra ili prekosutra ovde.. Vladimir Popovic: Tacne su mi informacije i. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenkovic vodio sa advokatom Biljanom Kajganic. doprinelo je i pitanje. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noci kada ste dovedeni. podnošenju krivicnih prijava protiv sudije predsednika Veca Marka Kljajevica. Zoranu Stojkovicu i nacelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševicu. zahteva. pa kao sekretar saveznog MUP. šta ce im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. i te gluposti.da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenkovic Bagzi išao da ubije kamionom. godine. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta nacelnika UBPOK. Vojslav Nedic. žalbi. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izadu Guri i Miloševic i ostali ste u kabinetu sami sa Jocicem i sa Bulatovicem. koje je Marko Milivojevic uputio jednom od svedoka na sledeci nacin: “Koliko dugo poznajete NAJVECEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti nacin advokat Marko Milivojevic oslovio je Milorada Ulemeka i na sudenju za ubistvo Ivana Stambolica i za pokušaj atentata na Vuka Draškovica. Biljana Kajganic radila je kao sekretar Skupštine grada. U maju. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovica. SUOCENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popovic: Na ministra policije Jocica i na Bulatovica. U postupku za atentat na Zorana Ðindica istakla se po velikom broju prigovora. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. napišite da sam rekao da je Prijiceva optužnica za obdanište”. odakle je otišla u advokaturu. Ej. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. budalo!” Tadašnji nacelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. a da je to stav vecine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda. ona je odgovrila: “Ma. U tom tekstu Miloš Vasic je napisao da je UBPOK. ova dvojica su najmocniji ljudi u državi. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popovicu. organizovao ubistvo Momira Gavrilovica koga je ubio Teca. zahvaljujuci tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Zorana Ðindica.. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovica da je ona sa “starim drugarima” (Jocicem i Bulatovicem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Cumeta. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno.000 eura od Dušana Spasojevica za nekoliko sitnijih usluga. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. Advokati Slobodan Boban Milivojevic i njegov sin Marko Milivojevic predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka. Slobodan Milivojevic je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”.

pri tome ste našli vrlo jaku kariku. na pitanje novinara Borisa Aleksica: “da li je moguce da je premijer Ðindic stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. sa izmišljenim doušnicima. Oroz snajpera vuku dva prsta. Odmaknut od Bebe i Cede. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zlocine pocinjene u Drugom svetskom ratu. Pred smrt. u Surcinu na veceri. da ste se bolje raspitali. objavljuju pricu o fotorobotu i kako je premijera Ðindica ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. Zbog važnosti tih podataka i mogucnosti da se njima manipuliše. Jedan pripada andelu pakla. Pred smrt. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradnickih mreža sacuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovica. Prilikom pravljenja novog registra. Šalju dve poruke. Dok su cekani rezultati iz Visbadena. Pred smrt. iza kovcega. pa ste zato to rekli. našao se i intervju Milana Vidojevica u listu Svedok 18. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanovic. Možda ce neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napacene Srbije. Preseljen iz Berlina u Vašington. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU.danas ispaštate. Da nije streljan zbog onog što se znalo. da je tacno. saznali biste da je ta stvar nemoguca i nikada ne biste imali potrebu da pricate. moguce bivši pripadnik Legije stranaca. vec mrtav. Odmaknut od kriminala. svako naslucuje da Ðindic nije bio samo ono što se videlo. Pred smrt. objavljen nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netacna. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. možda. To sa drogom. Vidojevic. Pred smrt. predvodeni nedeljnikom NIN. tvrdi RTV B92. a 2001. CEMU VEROVATI Registar saradnicke mreže državne bezbednosti od 1945. a onda je premijer Ðindic izašao. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. Mudar. godine.. Milorad Ulemek: Ja se toga ne secam. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. Kome je i zbog cega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pricali sa mnom o drogi. Verovatno ste pretpostavili da jesam. Odmaknut od stranaca. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. pojedini mediji. U moru tekstova u tabloidima. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Ðindic–Srbin pred smrt“. Vladimir Popovic: Sada cu vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. koji nikada sa vama u Surcinu nije bio. razgovarali ste sa njim. ali. To je rekao na srpskom. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. Odmaknut iz Zemuna. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevicem i koji nikada nije bio u Šilerovoj.. Drugi prst? Taj je bio protiv da Ðindic postane Srbin. To nije rekao na srpskom”. Ovaj podatak ne sprecava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijica. ali upravo jedna takva mala zemlja. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. Ali. jeste srušila mocnu prvu Habsburšku monarhiju”. napravljen je novi. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju . Moguce je da se registri nalaze u posedu neovlašcenog lica. odgovara: “To je veoma opširna tema. U povorci.. Došli ste. godine uništen je ili sklonjen. Nemam šta više da razgovaram.. Aleksandar Tijanic napisao je: ”Srbin pred smrt. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. maja 2004. a to sam ja. koji su se bavili ulogom bivših Ðindicevih saradnika i stranih službi u atentatu.

dokumentacije. U tom dokumentu navedeno je da su celni ljudi RDB posle 5. oktobra 2000. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. godine. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOS-a i Otpora, mikrofilmovi, pomocni dosijei, izveštaji o radu za te dve godine, i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. To je utvrdeno istragom operativaca službe, a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Curcica, Branka Crnog, Miloša Teodorovica i Milana Ðurovica dostavljena je 2001. godine MUP-u i Vladi Srbije. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovica. Nikola Curcic je na sopstveni zahtev otišao u penziju, a Miloš Teodorovic i Milan Ðurovic ostali su rukovodioci u BIA. Državni tužilac nije reagovao. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatovic je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Ðindica i osumnjicen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti, a krivicne odgovornosti osloboden je, kako je obrazloženo, „na osnovu odgovarajucih zakonskih razloga“. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije, iako nije ispunjavao osnovne uslove. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe, ali njegovim imenovanjem sve je vraceno u politicke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po politickoj podobnosti. Bulatovic nije radio u obaveštajnim službama, nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova, i tako BIA je data amateru. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi, i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države, a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje, ko ce kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih politickih protivnika trebalo bi iskoreniti. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete, jer je rec o specificnom zanatu. Ako je bilo razloga da se na celu agencije nade neko ko nije iz bezbednosne strukture, onda je pitanje da li je licnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. Hapšenje Bulatovica u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata medu ljude bliske predsedniku DSS. Cinjenica da je Bulatovic bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vodama zemunskog klana povlaci sumnju. Advokat Božo Prelevic smatra da privodenje Bulatovica u akciji "Sablja" nema formalnog znacaja u slucaju njegovog imenovanja za šefa BIA, jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu, što jeste problem prethodnih vlasti. Generalni sekretar, za divno cudo, navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet, Veljko Kadijevic, rekao je, na opšte cudenje, da je Bulatovic covek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. On je naglasio da Bulatovic nije laik vec covek koji se bavi tom oblašcu i dobro je upucen u bezbednosnu problematiku. Cinjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova, prema Kadijevicu je još jedan plus, jer Bulatovic uživa ugled u inostranstvu, a funkcija direktora BIA delimicno je i politicka: „Bulatovic se visoko kotira u ovoj politickoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenadenje. Predstoji mu ozbiljan rad, jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebace mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim nacinom rada. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“, ocenio je Kadijevic. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. Preuzimanje tajne službe, bilo mu je neophodno, samo da nastavi "neomiloševicizam". Danica Draškovic tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatovic obecao da ce podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovicem o prislušnim uredajima koji se još nalaze u mojoj kuci. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. Rekla sam mu da, po koalicionom dogovoru, SPO-u pripada to mesto. Bulatovic je rekao da nema ništa protiv

mog izbora. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završicemo to.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Draškovic za šefa Instituta bezbednosti, ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u cemu je problem... Ocigledno postoji problem kada on ceka toliko...“, rekla je Danica Draškovic. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovica, da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije, pošto je njihov kadar Vladimir Božovic postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije, pa smo odbijeni. Tražili smo zamenika ministra policije, ali koalicioni partneri nisu pristali. Na kraju smo dobili obecanje da ce nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. Božovic je odmah postavljen, dok smo sa Institutom cekali…“ Direktor BIA Rade Bulatovic nije odgovarao na pozive. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srdan Ðuric tvrdio je da imenovanja Danice Draškovic na celo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. Ministar Bojan Dimitrijevic rekao je da se to pitanje rešava izmedu lidera DSS i SPO. Clan kadrovske komisije iz SPO, ministar za dijasporu, Vojislav Vukcevic rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada ceka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. Kako je Bulatovic kadar DSS, iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog.“ Portparol DSS Andreja Mladenovic objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatovicu imenovanje Danice Draškovic u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam, BIA ce ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. Kada je dogovor propao, list SPO, “Srpska rec” opisao je pocetAk rada Bulatovica: “Direktor BIA, sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom, i bivšim zamenikom nacelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savica, Miloradom Bracanovic koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije, i operativni organizator politickih zlocina pocinjenih za vreme Slobodana Miloševica, i posle njegovog pada. O cemu pricaju može se zakljuciti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali, za ubistva Zorana Ðindica i Ivana Stambolica. Ocigledni su napori izvršne i sudske vlasti, potpomognute državnom bezbednošcu, da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku, a procesi dovedu u sumnju. Jasno je zašto to radi Bracanovic, ali zašto i u cije ime to radi Rade Bulatovic? Rade Bulatovic je, kao novi direktor BIA, promivisao i novi dan bezbednosti - 17. oktobar (namerno ili slucajno iz doba kralja Aleksandra). Na toj svecanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševicevu pretorijansku gardu, sacuva sve saborce Milorada Lukovica i Milorada Bracanovica, i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud nece dugo rešiti. Do njega su, kako piše “Srpska rec” na toj proslavi stajali Radiša Roksic - clan JUL-a i tajni policajac Mire Markovic, Miša Vilotic - oslonac Radeta Markovica u borbi protiv domacih izdajnika, Cviko Milinkovic - pijani kum Milorada Bracanovica, Mica Jovanovic - glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševica, julovac Mile Jovanovic - ekspert za privatne zabave direktora, Vojislav Mrakovic - pobednik na takmicenju "ko ce pre doneti tortu za rodendan direktoru BIA", Slobodan Mirkovic i Nikola Milenkovic - zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA, Slaviša Miloševic - najbogatiji tajni policajac u Srbiji, i tako redom. Posebnu pažnju na proslavi Bulatovic je poklonio svojoj ekipi iz Carine, iz vremena kada je, kao Mirin dipolomata, švercovao iz Turske i Italije. Tu je predvodnik Predrag Petronijevic, svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova, koji je kredit kod Bulatovica stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovica, kojom je, zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ, lažno optužio svog šefa - Gorana Petrovica. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulic, alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe, i Ðoka Antic iz Niša, "Radetov carinik" iz vremena "krmaca" iz Turske i Italije, nagraden mestom nacelnika niškog centra BIA. Za medijsko pokrivanje svecanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan", uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. Za ovu svecanost preureden je kabinet Radeta Bulatovica, postavljen mermer na ulaznim stepenicama, a hrana i pice pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajic,

leceni alkoholicar nakon krize posle sloma Trece linije 5. oktobra 2000. Na proslavu treba dovuci i politicki krem, ako je moguce i Borisa Tadica, pa je preko Stevana Nikcevica, direktora "Jugoimport SDPR", Bulatovic bio u komunikaciji sa predsednikom. UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovica i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomica, otvoreno je pitanje, ko se i kojim povodom vidao sa osumnjicenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Ðindica. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, Gradimir Nalic, rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. godine, i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza izmedu države, oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovacevic-Vuco demantovala je da je advokat Gradimir Nalic, nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. godine Gradimir Nalic nije izvršni direktor JUKOM-a, i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatovic, a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanovic. Znaci, Gradimir Nalic u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio, neko spajanje sa Unmikom, pre svega zato što nije bio izvršni direktor, a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme, JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih politickih osudenika i nije radio nikakve poslove na oslobadanju zatvorenika, pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". Gradimir Nalic je ponovio da je od oktobra 2000. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM, i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovica, Fljoru Brovinu i maloletnog Vucetica iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. Cedomir Jovanovic u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošcu" piše: “Kampanja protiv nas se pojacava. Stalno je tema bila Hag. Legiju sve vreme toksira Koštunicin kabinet da ce biti izrucen Tribunalu. I pre republickih izbora u decembru 2000. godine, na slavi JSO, na Arandelovdan, Gradimir Nalic, savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice, vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota, a ne Ðindicu jer ce ih sve prodati Hagu. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar", porucio im je Nalic. Zbog te smotre, a ne zbog sklonosti krizama, nismo prihvatili Koštunicin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. Tek naknadno smo saznali da Nalic ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujuci za svakoga ko ima profesionalne ambicije. To su problemi prema kojima su Jocicevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. godine.“ Na sudenju optuženim pripadnicima tzv. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS, Gradimir Nalic, ispricao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS, 28. februara 2002, policija je saopštavala da “prevrce nebo i zemlju” ne bi li uhvatila pocinioce, ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo ucinio. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžica u Beogradu. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškacke politike. DHSS je saopštila, što je krunisano kasnije u “Sablji”, da napadaci žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. DSS se pridružuje krivicnom gonjenju protiv ovde optuženih, jer novih dokaza nemamo“. Predsednik sudskog veca Marko Kljajevic pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo

Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam, to može da kaže samo Vojislav Koštunica”, odgovorio je Nalic. U istrazi ste, 8. jula 2003, rekli da je Ljiljana, supruga Ljubiše Buhe, u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovica i Milana Jurišica, da je to uradio “surcinski”, a ne “zemunski klan”. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajevic. “Osvežili ste mi secanje. Dobijena su njena pisma, pretpostavljam da ih imate”, vadio se Nalic. Kad je sudija Kljajevic rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe, Nalic se obavezao da ih nade u stranackoj arhivi i dostavi sudu. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice izmedu DSS i DS, i unutar celog DOS, oko daljeg toka reformi i politike države. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim politickim faktorima. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama, ali nismo išli u revanšizam“, dodao je Nalic Na pitanje advokata Slobodana Milivojevica, branioca prvooptuženog Legije, Nalic je bio izricit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još veceg razdora u DOS. ŽIVOT TECE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. tender po kome je ministarstva privrede, za ekonomske odnose sa inostranstvom, i kulture trebalo da cuvaju privatna obezbedenja. Pocetkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti", ciji je suvlasnik Gradimir Nalic, da preuzmu obezbedenje nekih vladinih zgrada, ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. Neuspelo angažovanje Nalicevog obezbedenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. decembra ujutru došao je jedan covek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbedenje ovog ministarstva". Ja ga pitam gde si radio ranije, a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. Ministri Milan Parivodic, Dragan Kojadinovic i Predrag Bubalo culi su za angažovanje privatnog obezbedenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dode da nas zameni. Kako smo kasnije saznali, Predrag Bubalo, ministar privrede, pogrešno je razumeo da hoce da zamene i njegovo licno obezbedenje, pa je otišao kod ministra policije Dragana Jocica. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate, a nama hoceš da ukineš i ovih nekoliko policajaca." Posle toga, Jocic je odustao od promene i mi smo ostali ovde. “ Angažovanje privatnih obezbedenja u vladinim institucijama nije novost. Vec drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". Oni su na tim poslovima bili rasporedeni u vreme vlasti Slobodana Miloševica, ali ih je nova vlast zamenila policijom. Informacije o nastavku trenda iz Miloševicevog režima potvrdio je Gradimir Nalic: „Taj tender je postojao, ali... nije prošao. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbedenje. Trebalo je da se promeni izmedu cetiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva, ljudi koji rade na portirnici ili neke slicne poslove. Nije bilo predvideno da se zamene policajci koji obezbeduju ministre... Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera, ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. DA LI JE SVE SLUCAJNO I BEZ POCETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši nacelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavkovic je potvrdio da je u noci izmedu 4. i 5. jula 2001. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. Pavkovic je izjavio da naredenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ, vec da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ, Gradimir Nalic. Oko jedan posle ponoci u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i, prema njegovim recima, tamo zatice: „Koštunicu, šefa kabineta Ljiljanu Nedeljkovic, generala Acu Tomica i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalica... Nalic me je, pod uticajem alkohola,

da je utvrdeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkica. ali nije osuden. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. Brkiceve tvrdnje nisu se ispostavile kao tacne. Pavkovic je svedocio da je na tom sastanku Nalic istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. u kojima su ucestvovali radnici policije. dao sam znak glavom generalu Pavkovicu da od akcije nema ništa”. zapleniti aparate“. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. niti je bilo price o istrazi. zakljucili smo da bi upad bio neovlašcen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“.rekao je Pavkovic. vec i šta je u njoj. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. a da Tomic predložio i hapšenje Vladimira Popovica Bebe. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj clanova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlucili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. pa do smene s mesta nacelnika GŠ. bivši nacelnik Uprave vojne bezbednosti. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noci. i dodao da je Nalic rekao da se „upad mora izvršiti iste veceri jer ce u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomic. i prikrivao ubistva gradana u prostorijama SUP. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkica da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovica tvrdnjama da je ucestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševica Tapija.docekao recima da sam covek od akcije i da konacno za mene ima zadatak. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuce u sukob unutar DOS i na taj nacin napravi neka vrsta udara u zemlji . Nakon cetvorocasovnog ispitivanja. rasturiti je i videti šta ona radi . On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je nacelnika SUP Beograda Milana Obradovica. U višecasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na prici o prisluškivanju. rekao je Pavkovic i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkic neopravdano proganja. . neovlašceno prisustvovao i Gradimir Nalic. Pavkovic je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevica. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. što bi bilo logicno. general Obradovic je negirao svoje ucešce u navedenim dogadajima. advokat Nalic predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkiceve odbrane. Medutim. On je naglasio da se od tada. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešica. da im na službene telefone šalje iritirajuce poruke. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. da je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. vec se govorilo o „nekakvim kablovima. Milena Simica i Milana Ðakovica. odgovarajuci na pitanja sudije. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. a novinar Brkic ostao je pri navodima iz svojih tekstova. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novcano obeštecenje. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Ðakovic. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novcane naknade. Pored Pavkovica. kada sam video da Tomic ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. što je Pavkovic odbio recima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu cu izvestiti samo predsednika Koštunicu. Izgovor Tomica za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljevic otišao i sve ispricao premijeru Ðindicu i tako onemogucio akciju“. koji je vodio glavnu rec“. sem Ljiljane Nedeljkovic. koliko je ljudi obezbeduje. I inspektor Slobodan Pešic nije priznao da je ucestvovao u ubistvu privedenog mladica Milana Jezdovica. On je rekao da je Nalic zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatovic. okrivljenog Brkica i njegovog advokata Gradimira Nalica. zgradi kod ‘Beogradanke’.

Medu onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. Cedomir Jovanovic je. mahom su to cinili svojom voljom. Petar Ladevic. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžic. pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. izdvaja se Slobodan Samardžic. U Koštunicinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodic. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. lojalnu Koštunici. Cinjenica da su nakon odlaska iz savetnicke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. godine kao predsednik SRJ. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadica. Ovi ljudi i dalje imaju znacajnu poziciju i cesto su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetnickim mestima. Leona Kojena i književnika Matije Beckovica. Gradimir Nalic. što je ovaj negirao. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. Ristivojevic je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprecavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno.Kada je stupio na vlast. da kupi 4. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. filozof Mile Savic. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što ce biti napadnut neko ko mu je blizak”. rekao je da su radikali uvek dobro saradivali s njim. potpredsednik SRS. izuzev savetnika Vladimira Galica. Njegovo mesto nezvanicno je zauzeo pravnik. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. Dugo uz Koštunicu i covek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simic. Branislav Ristivojevic. a Aleksandar Tijanic je imenovan za direktora državne televizije. Po profesiji je novinar.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoc u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. Ðuric je Koštunicu upoznao 1990. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulica za koga je tvrdila da je štetan za stranku. u javnosti su se pojavljivali i Koštunicini šefovi kabineta. Iz prve Koštunicine savetnicke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalic. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Ðuric izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljkovic. Iako zvanicno nisu ni na jednom položaju. Odlazak Ðurica usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštunicinoj vladi). pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoci i podatak da je njegov licni sekretar vec godinama Mirela Vasic. Aleksandar Tijanic. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politicka pitanja. Koštunica je nameravao da Nalica. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. . ciji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. Oni koji su odlazili. godine kao clan DS. optužio Nalica za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. dok je bio šef poslanicke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. proizvede u ministra policije. Bio je urednik spoljnopoliticke rubrike na Studiju B. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalovic. Osim savetnika. Rade Bulatovic. Savetnik za medije Srdan Ðuric postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. Kada se sredinom februara 2008. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. Napustio je Karica 2001. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatovic postavljen je na mesto direktora BIA. Koštunica se ne odrice lako ljudi u koje ima poverenja. Nalic je bio advokat Radeta Bulatovica kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Ðindica. karijerni diplomata Miroslav Šestovic i pravnik Aleksandar Simic. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. Posle skupštinskih izbora 2007. a kasnije je osnovao firmu za obezbedenje. pre svega o kosovskom pitanju. 2000. Željku Mitrovicu. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. godine. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljkovic.

Bulatovic je bio medu prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštunicinog kandidata za ministra policije u Ðindicevoj Vladi. susreo se sa Legijom. u vreme Slobodana Miloševica. bio je. pre svega. OBRAD KESIC je covek za koga je teško reci šta u stvari radi. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovica . nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. On je za srpsku opoziciju. znacajno. od izvorne (republicke) ka delegiranoj (savezni). iako je. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . nekad ne. i nije mogla biti delegirana republickom. o cemu je tadašnja urednica Tamara Nikcevic progovorila. organizovao ucešce u Molitvenom dorucku. i “informisao” o tome da je ovde vest dana. a ovaj Tamaru Nikcevic. kao i kum. u vreme dok je bio predsednik SRJ. jer ce državom brzo upravljati patriotske snage”. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. Nikitovic je roden u Baru. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom politickom krugu. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeduju srpski tajkuni. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. nekadašnjeg Koštunicinog savetnika za ljudska prava. ali i problem koji. u svojstvu medijskog “eksperta”.Kada je 2004. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. shodno Ustavu SRJ. vlasnika PINK. preko sandžackih kombinacija. Tako je bio pregovarac sa Karlom del Ponte oko izrucenja Ratka Mladica. Vujovic je bio JUL-ovac. Nebojša Medojevic ga je pozvao u Vašington. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i cudniji od funkcije koju ima. a onda je licno Miri Markovic ispricao šta su tamo oni govorili. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naci u svakoj “mucki”.ZAVERA ILI POLITIKA Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom.oktobra 2000. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. kada je. za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matica i Ivana Markovica… Vujovica u srpskoj politici zovu “Koštunicin ambasador u Americi”. unutrašnjopoliticki. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitovic koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. “ANTI-HAŠTVO” . ali da to nece dugo trajati. a kažu da je imao znacajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. do politickih igara koje se nekad otkriju. pocev protiv Crne Gore. Njegov kum Nebojša Vujovic je nominalno zastupnik vršackog “Hemofarma” u Vašingtonu. Buduci da je DSS zastupao “legalizam” iznenadujuce je bilo insistiranje da taj zakon donese republicka skupština. Braun je odmah zvao Željka Mitrovica. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. pa je tako savetovao i Radovana Karadžica. i to na preporuku kuma Bulatovica i Gradimira Nalica. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. NEBOJŠA VUJOVIC je kum Radeta Bulatovica. Navodno je bio vrlo uticajan kada je rec o odnosima s Crnom Gorom. ta materija bila u iskljucivoj nadležnosti saveznog parlamenta. Srdana Darmanovica i ostale. aktuelnog šefa BIA.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. Branku Prpu. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevicem ostalo je u domenu nagadanja. odreduje našu sudbinu u svetu. otišao u Kulu. u kojem je bilo reci o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. . pre 5. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. Slavka Curuviju. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujacic malo što i pita na mestu koje pokriva.

" . Moc je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajduciju. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagodavanje Grubaceve verzije. Vesna Rakic-Vodinelic. Kada to nije prihvaceno. taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. s tim što predvida odredene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri.saveznog i republickog. zamenik generalnog sekretara savezne vlade. Stav da naši sudovi ne treba da ucestvuju. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada. pošto je obavio konsultacije. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politicka realnost. onda je automatski i naš sud. Nalic je onda zatražio da se sastanak odloži. Nalic je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije clan tima. DOS je formirao strucni tim: Momcilo Grubac (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). Haški tribunal je medunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija clan UN. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi strucni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na politicko opredeljenje clanova. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . ali o kojem bi odlucivala republicka vlada. direktorka Instituta za uporedno pravo. Na taj sastanak. Koliko se secam. sadržavao je i odredbu o izrucenju. ne preostaje nam ništa drugo nego da ucinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republickom nivou. s druge strane SNP se konfrontira sa medunarodnom zajednicom u procesu koji ce za finalnu cenu dobiti iznos koji nece placati ni predstavnici SNP ni gradani Crne Gore vec pre svega Srbija. Sead Spahovic. zakljucio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatovic saopštio je da ce SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. rekao je: „To je prakticno rušenje Srbije i meni se cini da je to istovremeno politicki manevar kojem je bio sklon Miloševic. rekao je da se izuzima iz rada ali da hoce bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaceno. Cedomir Jovanovic. šef poslanicke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogucnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubaca. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izrucivanje tumaci se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. Da bi se sacinio nacrt zakona. i kombinujuci pravne i partijske interese. priznajuci kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". s jedne strane. u potpunosti podržava politika Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. šef poslanicke grupe DOS-a u republickom parlamentu. Treci predlog je profesora Grubaca u kome je sadržano izrucenje. je preglasan rad grupe je nastavljen. kojim se u suštini teži obmani. Na prvom sastanku Gradimir Nalic se deklarisao da on nastupa u ime DSS.. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. odnosno izrucenje. Sve ostalo vodi ka hajduciji kakvu sada imamo. da treba imati u vidu za šta ce da glasa SNP. hapsi gradane po pijacama.. Kada se sve ove cinjenice uzmu u obzir. Nalic je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubaca uvrsti ekspert iz SNP. Savezni daje samo okvir a republicki ureduje izrucenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. zakljucila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrdena zakonom. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija.Dejan Mihajlov. jer dok se. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo.“ Mihajlov je izneo politicku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. Dan kasnije. Gradimir Nalic. savetnik predsednika Koštunice. republicki javni pravobranilac i Igor Jovicic.

Sead Spahovic: Kažite kako da glasi. Ne sme se zaboraviti da je ovde rec o nekolicini Miloševicevih najbližih saradnika. Vlada Republike Srbije naucila je lekciju da u interesu naših gradana moramo biti kooperativni sa medunarodnom zajednicom.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. bili su kocnica buducnosti cele nacije. godine. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom. to je nesporno. Pera Peric na osnovu ovog rešenja . što znaci da državni organ mora da kaže. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštunicin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od gradana Srbije. Tribunal je odlucio. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i politickog rizika koji taj posao prati. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlucivanje od strane Vrhovnog suda. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajednicke države tj. oktobra. Tribunal je sud. a ko je protiv saradnje sa svetom. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5. Sead Spahovic: Dobro.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. Vesna Rakic-Vodinelic: Ne. Sead Spahovic: Ovde je sud odlucio o lišenju slobode. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. i da „taj zakon nece proci u Skupštini Jugoslavije. DSS ce podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. garantovao da ce on u potpunosti moci da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina gradana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne politicke snage. jednostavno.Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj nacin dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. koji ni po cemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. svedoci i sledeca rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakic-Vodinelic: Ponavljam što sam prošli put rekla. i koji su napori cinjeni da se održi. Ako cemo praviti ekspertski zakon. Ali je. On podnosi zahtev državi da se privede odredeno lice. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. Da li je njima interes jedna pravno uredena država koja ce imati pravnu i zakonom uredenu saradnju sa Tribunalom gde ce postojati pravila i procedura ili ce oni tu saradnju vršiti tako što ce se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde ce se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni cinili odredene usluge. nacin na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on ce samo izazvati nove sukobe. To je paradoks politickog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP vec zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. Politicki rizik takve odluke Cedomir Jovanovic je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. Vesna Rakic-Vodinelic: Mislim da o tome treba da odlucuje Okružni sud Srbije. da se zapitamo šta je njima interes. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što ce delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. Da bi se neko priveo. moramo da uvažavamo tu realnost ako hocemo da budemo i prakticni i reformisti i legalisti.“ O pravnoj i politickoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Na osnovu cega tako mislite? Vesna Rakic-Vodinelic: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluci organ koji ima svojstvo suda. mora ta naredba o privodenju da bude implementirana. ali nije odlucio o lišenju slobode. onda cemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinacne interese.

Sead Spahovic: Sud je Tribunal. Ratko Vucetic. Blagoje Govedarica. Borislav Ivanovic i Tatjana. kako su nazvali sudenje zatvoreno za javnost. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaci sud. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakic-Vodinelic: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Haški sud se obraca organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. Vesna Rakic-Vodinelic: Nije odlucio o lišenju slobode. To je Haški sud. Bojan i Ljiljana Vaskovic. Ðogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovica i da zna da je Gradimir Nalic. I to da ostavimo. direktora BIA Radeta Bulatovica. Novinarima nije omoguceno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. mora neko o tome da odlucuje. Cedomir Jovanovic izjavio je kao svedok da je Radomir Markovic „preko jednog coveka porucio da ce dati ostavku. a u nastavku sudenja odlucilo je da postupak zatvori za javnost. 2001. koji je potpuno nejasan. Sead Spahovic: To je sad drugo pitanje. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo znacaja. Optuženi Jovo Ðogo rekao je u obracanju sudskom vecu da "živ nece prisustvovati tajnom sudenju". i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa . ne podrazumeva bilo koji. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema znacaja kada je u pitanju potraga za Mladicem. Marko Lugonja . Sead Spahovic: Da ga uhapse i da ga predaju. Dok se ne uhvati 'hajduk'. da ga isporuci. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. Za pomaganje Ratku Mladicu u skrivanju optuženi su Jovo Ðogo. da bi se on uhapsio. Ali. Sudsko vece kojim predsedava Dejan Dobrosavljevic odredilo je nakon toga pauzu. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladicu Ljubodrag Stojadinovic objasnio je zašto nema razloga da sudenje bude zatvoreno za javnost: „To sudenje nece imati puno znacaja na sudbinu Ratka Mladica i pregovaracku sudbinu Srbije. nije postojala država. Saša Badnjar. Sead Spahovic: O tome odlucuje Tribunal. Cedomir Jovanovic je rekao da se Rusija "cudno" ponašala u svim dogadajima od promena.ide. Sead Spahovic: Slažem se. zato što traje istraga protiv osumnjicenog Blagoja Govedarice. pa bi javnim sudenjem bila ugrožena istraga. Stanko i Predrag Ristic. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Markovic). rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike . važno je ono što se sada dogada. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veca. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. Ljiljana Vaskovic i Stanko Ristic rekli da "nece da ucestvuju u farsi". Tim pre. Naveo je da su predlagali da Miloševic bude premijer. ministre policije i odbrane Dragana Jocica i Zorana Stankovica. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovica. Sead Spahovic: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlucio. U CIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Ðindica pred Specijalnim sudom. Sudenje pomagacima haškog optuženika Ratka Mladica u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak ni to nije bitno. i da tako Akcioni plan. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaceno. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladica. a to Vlada Srbije ne zna. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Ðogo. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. Saša Badnjar. Vesna Rakic-Vodinelic: Cak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlucuje sud. obracajuci se pripadnicima JSO na slavi jedinice. vec je država bio JSO. traži da ga uhapse i da ga predaju. i da privede ovo lice.

Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. oko toga vrlo aktivno ucestvuju i rade. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Ðindica.... sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Ðindica. Marko: Evo me u Požarevcu.. struje. sekiram se za tebe. zamenik Markovica bude šef DB. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. ali Grci ne priznaju tu karticu. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. Posle završenog rucka zamolio me je da izademo na ulicu. Lažna Demokratija Upropastila Srbiju . jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. 30.vojnom bezbednošcu. Razgovor Mire Markovic i sina Marka. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalic.. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. 12. Pre tri dana su ovde poceli sa restrikcijama struje. Jedem se. a da je Koštunica "organizovanom politickom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprecio da oni budu optuženi". koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljevic zalagao za njih. Ja sam to tati javio. 12. frakcije. na rucak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države.VI Deo istina ima samo jedno lice DEMOKRATIJA OD LAŽI JE UPROPASTILA SRBIJU VI DEO KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karadordeva. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. Prema njegovim recima Koštunica je predlagao da Branko Crni.rekao je Jovanovic i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savic i Milorad Bracanovic budu novi celnici DB i da je to odbijeno. na šta mislite?".. koje je sacinila hrvatska obaveštajna služba: 27. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Ðindica: „U septembru 2002. 1996. nego na neke delove ruske obaveštajne službe. sedam ili osam meseci pre ubistva Ðindica. strašno. vidi o cemu se radi.“ Popovic je prozvao i bivšeg nacelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomica i direktora BIA Radeta Bulatovica. vec smo to radili kompromisima . jer bismo izgubili kontrolu. što je odbijeno. Ispred stana Mihajlovica uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. necu 10 puta isto. ali da je Bracanovic imenovan za nacelnika uprave za prisluškivanje. gde je tata? Mira: Tata šeta. jedem prase ovde. da to rade neki nezadovoljnici tzv. a kada to kažem ne mislim na zvanicnu. Tu sam kod Zokija. Dodao je da se premijer Ðindic nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko ce biti ministar policije. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". Dok smo stajali na ulici. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. Vladimir Beba Popovic izneo je na TV B92. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. Naime. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. moje slatko! Marko: Ej. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti. gde nema novca da plati neke racune. shvati. Mira: Da i mama vecera na miru.000 apoena nepoznate valute. on je nekoga zvao i receno mu je da nisu restrikcije. Marko: Slušaj. na koji ce sa racuna Mire Markovic u kiparskoj banci prebaciti 100. . jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvucen i da su ozvuceni mobilni telefoni. bre! Mira: Ne mogu. Marko: Što si poludela. Mira Markovic urgirala je kod Bogoljuba Karica da pokuša da otvori racun u Nacionalnoj banci Grcke. nego neke sanacije. Miloševiceve patriote. ali ne tako da je u to umešana zvanicno. 1995.

Miloševic: Zdravo. a mi pricamo ovde. kako cu ja da se ugojim u ovoj kuci. jagnjici i ostalo. Pošto ja ne nosim papuce. I to je nezdravo. Miloševic: Pa znam. mama. Ljubiša me pitao dva dana . prasici. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. Sad ima klope na sve strane. nama se to iz Beograda odlucuje. lepi moj.. Svi živi donose klopu. Pusti te brojeve." Miloševic: Sad cu da vidim. izadeš. Mira: Jao. Nemoj. ali ne sme preko 30. Miloševic: Da. 1.2. ali ne plivaš u dakuziju. Marko: Dobro šta me plašiš sada. da pitamo.. to može covek šok da dobije. dok se ne istušira hladnom. Marko! Nemoj nikako iznad 31. Krevet i muziku sam uneo. kupam se na 40. pada neko cudo. Marko: Pazi. bre. neka je sa srecom. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. divno! Je l’ da je carobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. Secaš se da niko nije mogao da ude u vodu. okitila i tako. 'Ajde. Miloševic: Evo ti da cuješ mamu. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuce. Ne može da se vrši razmena toplote. tajkice? Miloševic: Evo leškarimo u krevetu. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom Miloševicem. evo cekacu da padne na 32. Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kucu. 1996. svaka cast. bez veze. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Miloševic: Ti si budala. to nisam znao. 12. Evo. Mira: Mili! Marko: Znaš. to je nedopustivo. nije moguce! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. Reguliši to i nemoj da se zezaš. divno! Divno.. Marko: Dobro. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. kad ih pozovemo. kažu: "Mi smo distributeri. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. pa se kupam 42.31. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. lepi! Marko: Milica je unela jelku. Miloševic: Pa nemoj. Kako dodem u dakuzi. Treba da bude 18. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. Mira: Šta cemo. na 38 stepeni. 3. Miloševic: Na 32 najviše. bre. Miloševic: Pa znam. u njoj ima topla voda. Miloševic: E. bre.. Miloševic: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. Miloševic: Pa ne. Veruj mi. Ima raznorazne sarme. ima jedno pet santimetara. ja nisam mogao jedan korak da napravim. može samo covek da padne. lepi! Marko: Šta radite? Miloševic: Evo. kuco. ledena kiša pada napolju. grejanje. A drugo. Mama je gore. to je prava stvar. bre! Kako može u vrucoj vodi. ovoliko leda nisam vid’o u životu. a ovo da je potpuno covek potopljen u vrelu vodu. nešto ovde razgovaramo. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. sad ce u Dnevniku da bude da nema ogranicenja. pa seti se prošle godine u Karadordevu. Šta sad imate kod kuce za jelo? Marko: U. divno mili. sve. ne može da se prode..3. Tu smo negde. Drugo je tuširanje. Miloševic: Ma. I uopšte više necu da se zajebavam. na 30 je vec vrucina. to je iznad normalne temperature coveka. Marko: Šta radite.. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. da smo sve na foru ulazili. Miloševic: E. Bila je temperatura 28. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa Markom o useljenju u novi stan.

. i po kuci sam u cistim patikama. molim te. jer imam podno grejanje pa mogu bos. zar to nije divno? 15. ni u Francusku. muž ti je jedan muškarac. bice Dojcilo kod nas veceras. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. mama. ali u porodilištima nema kiretaže. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Miloševic: Ne zajebavam te. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. Hoceš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. 1. ti si moja mama. a kamoli da je nešto inteligentnije. Miloševic: Dobro. šta misliš.. je l’ ima opet frka neka? Miloševic: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. Tata. koje ce mi i onako trebati za po kuci i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. pa udem u patike. Marko: Ima i kiretarnica pored. 1997. što se kaže. Zamisli. nego Francuzi. Ej. Marko: A pa onda ne moram. Mira: Ali. To je seljacki. imam ideju. znaš kako izgleda porodilište? Miloševic: Znam. kako ti kažeš. Miloševic: Pa. bolje ti je drži “Madonu”. Kiretaža košta 150 maraka. ogradeno travnjakom. sine. zamisli kad za kiretažu. koja traje 3.. kad ideš da piškiš. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. cuj. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Miloševic: Ne „žabari“. ovde po Požarevcu. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srecni da oni dobiju nešto tako. lepi. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. porodilište? Marko: Porodilište. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. da ti odsedneš kod njega. Ali. Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. rekla je super. Nego se istim putem vrati. necu tebe da pitam. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Miloševic: Kakvo. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. 1. sa kompletnim komoditetom. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. Miloševic: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. ali to hocu da ti kažem. ništa više. a istovremeno društveno korisne. Miloševic: Kaži. hocu da pitam mamu. nego voleo bih da. bre. Miloševic: Nemoj da se zajebavaš. Miloševic: Marko. u svinjcima. nego se radaju deca. tata. to je nepristojno.pred Novu godinu šta hocu da mi kupi za Novu godinu. Marko: Šta. nemoj da planiraš. ej. onako tipican konzervativan. bre. bre. molim te! Pa uvece kad legneš onda moraš da imaš papuce pored sebe. pasivan.. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad udem u kucu odmah se izujem. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. samo ne od srca nego od kuge. Mislim. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. Mira: Nemoj. 1997: Razgovor Slobodana Miloševica i Mire Markovic sa sinom Markom. Hteo sam tebi da predložim. zaposlim renomirane požarevacke ginekologe. To je k’o Marinko Rokvic.5 minuta. Marko: Pa. bre. Miloševic: Razumem te ja. Ko sekirama da me biju po glavi. to je zato što idu na kiretažu. bar me ti razumeš na tu temu. da idu u bolnicu. pa naravno. u centru pažnje. nezavisno od diskoteke. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju.. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. Marko: Ma. tamo je izvanredno.. naravno. dobro ajde. ne bi ih koštalo ništa. Marko: A Francuzi? .. a da ne budeš baš. on se vraca u ponedeljak ujutro tamo. pravi. Medijski su zloupotrebljavali. o porodilištu? Jedno divno porodilište. nosi papuce. 3. nemoj ni da krociš ni u Austriju.

Miloševic: Pre svega oni, to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. Austrijanci su pisali svašta. Marko: Da, da, da. Dobro, bre, ništa, nema frke, razumeo sam sve. Miloševic: Pa sam mislio, ti ako se tu nadeš koliko se nadeš nije bitno, al’ se vrati istim putem... Pa, i veceras cemo se cuti. Evo da ti dam mamu da je cuješ. Pošto si još u sobi, sad nisi u kolima, ne voziš. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima, jer se boji da negde ne skreneš, a evo sad si u krevetu. Evo dacu ti je sad. Ajd, cao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. Blejim, uživam, sad sam se probudio i cekam. Sinoc bila buka, kafane, diskoteke, crkla baterija i jebi ga. Evo sad sam se sredio, sad cu da pokušam. Slušaj, mama, ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene, odnosno na moj šarm. To ti nije baš neka pozitivna strana, da ti kažem. Slušaj, zvacu Milicu kad-tad. Tvoja rec je za mene zapoved, šta ti je... poslacu joj faks, pa onda telegram, razglednicu, i to, pa cu da je nazovem. Slušaj, ne daj bože da dodemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja, znaš. To je ozbiljna tema, i mora da zvuci tragicno. Mama, ne zajebavaj me više. U redu, skratio sam ti, zvacu Milicu i bicu sve kul. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. I eto tako. 15. 3. 1997. Razgovor Slobodana Miloševica sa sinom Markom o kcerki Mariji. Marko: Pa šta si rekao Mariji, majke ti? Pa, jesam te zamolio da, da joj javiš, a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k.... da li sam umešan ili nisam. Ne, bolje nek budem ja umešan, da se ne pomirimo još narednih godinu dana, nego ti kažem stvar... imace posledice za taj njen popizditis? Miloševic: Ona, Marko, rekao sam lepo da si joj porucio da ceš ti da joj rešiš problem džipa. Marko: Dobro, i šta ti je ona rekla? Miloševic: Da ne ulazi u sumnjive rabote, jer je rec o prljavoj stvari, jer je rec o stvari i tako sve ono što si ti rekao. Ona je rekla: „Jao, kako cu ja, veceras covek treba da putuje za Nemacku, treba da mu dam danas pare.“ Marko: Ni slucajno! Miloševic: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa, kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira, a ti nisi ni krimos, nego si Marija Miloševic. Prema tome baš sve legalno, cisto, normalno!“ Ej, Marko, je l’ se secaš ti naše babe Jele? Marko: Secam se, ona je imala macke. Miloševic: E, sad Marija, pocinje da je hvata sindrom usedelice, samo to nemoj da joj kažeš. Pocela je da skuplja kucice. 26. 4. 1997: Razgovor Marka Miloševica s Nenadom Batocaninom Nešom (ubijen je 26. 11. 2002. godine u Beogradu), covekom iz licnog obezbedenja Slobodana Miloševica i pripadnika MUP Srbije, i Markovim instruktorom za vatreno oružje. Marko mu prepricava svoje doživljaje s vežbi na streljackom poligonu, na kome je ocigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i, pred kraj razgovora, o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea, u šta su obojica dobro upuceni. Marko Miloševic se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života." Marko: Dva tipa koje sam provalio, da im idem na ku..., što sam stalno naoružan do zuba, jer u glavi im je verovatno ona varijanta, kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera", ono u varijanti "šta ce mu sve to, kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz cega prvo da puca". Znaš kako idu ta pljuvanja, interna, znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i cestog menjanja oružja, to su Aca i Gavra. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba, s tim što Aca, naravno, nije prokomentarisao ništa, jer to mu sujeta ne dozvoljava, a Gavro je rekao: "Ajde, malo ti da nas pratiš." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije, razumeš, ja kažem: "Drugovi, ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane, mirno mi srce, cistim pištolj i dolaze neki indijanci. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo, to treba zabraniti! Nešo: Da, da. Marko: Dolazi neka konjina koji, pazi niti me pita, bre, je l' umem, je l' ne umem, ko sam, šta sam. Ne, nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno, kao da, j.... li ga, ko kaže da, da taj "glok"

mali, dobar je, ali samo sa dve ruke, sa jednom nije baš nešto. Nešo: Pa, ne znam o cemu je rec? MARKO: Slušaj, bre, seljacino, opali. I da, znaš šta mi je veceras bio vrhunac. Kad sam ukapirao da me kenja, jer ja sam se plašio, pošto sam cesto menjao oružje, pucao sam iz uzija, iz pumpe, iz "heklera", i ceko sam da me ne zajebe negde, da ne pocnem negde da promašujem, jer vidim da me jedva cekaju. I kad sam provalio da me sere, onda je krenulo klasicno uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "cetrdesetpeticom", ali da ga repetiram jednom rukom. Nešo: Da, da. Marko: I to je, znaš, to je onda bilo "ajmo kuci". Zaista, mislim, bez ikakve prepotencije, da sam malo merodavniji od Sente za to. Ja sam rekao, ako cu vec da se cuvam, daj da se cuvam. Vozilo ispred, vozilo iza, po dva coveka unutra, dugo naoružanje, interna veza. Javljam se kad izlazim, kad ulazim, svi vi pancire, to je naredenje. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. Sinoc, jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. Hteo sam da dodem u Karadordevo da pricam s tobom i sa šefom. Pa da li znaš od koga sam ja sinoc cuo, na primer, celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao strogo poverljivu? Verovali ili ne, od Lile (zapravo - Jelke). Pazi, ti znaš koji je Jelke idiot. On nije kalibar, on nije tigar koji je upucen. Kao potpuno javnu stvar mi je ispricao: "Evo, jebo te bog, ovaj, gadan tip, mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. Al', roknula ga murija." Ja njega gledam belo, reko: "Da izvineš, o cemu pricaš? Nisam cuo za coveka nikad u životu". Isprica mi brate, i da su sinoc našli leš u Savi i da je najverovatnije on, i da je nestao, i da je roknuo Popa, i ovo i ono. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. Nasra se. Ja muvam Ljubišu, reko: "Je l' cuješ ti ovoga šta prica?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis, "s njim je sve strogo poverljivo", meni kaže Bojana Tref, Bojana Vladina i Fiškal. Posle tri dana, ja došao iz Londona, kaže: "Tref, ovaj Oliver Denis, što ga roknula murija prošle nedelje...", a ja kao znam pouzdanu informaciju. Nešo: Ha, ha! Marko: Pa, sine, u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa, bre! Nešo: Nije on ubio njih. On je samo Popa. Secaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim, bermudama, i imao je decje rifle. Imao je decje rifle zato što je imao facu decju, imao je masku decju koju je kupio u Americi. Necu ti pricati, kad se budemo videli, onda cu ti ispricati! Marko: Cekaj, pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam cuo za tog coveka. Nešo: Vojo Raicevic, zvani Vojo Amerikanac. Marko: Vojo Amerikanac, da. I cuo sam samo... To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovicem držao "Stupicu". Pa slušaj, ako te nešto greje, mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simic u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa, naravno, da znam da je tacno, ali hocu da ti kažem da je to neverovatno nešto. Mi kao baratamo nekim podacima. Idioti, bre, po ulici ispiraju usta time. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovica. Marko: Pa, dobro, to je isti k...! Hocu da ti kažem generalno, ne znam je l' pocimamo da otkrivamo rupu na saksiji. Jesi li cuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva ucukaju, tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. I ukucaju, zezanja radi, da vide da l' se negde pominje Badža. 20 sati posle Badžinog ubistva, na pejdžer taj i taj stigne poruka. Provalili su da Badža beži iz grada. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao, "Bel padžet"... ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio, prosledio i nikom nije prijavio. Mislim, to je morbidno, to je neverovatno! Ja kažem, da nije neki drugi Badža. Pošto ne mogu, što se kaže, previše je lepo da bi bilo istinito. Ne mogu, Nešo, možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije, koji jedini u zemlji ima takav nadimak, neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. Nešo: Kažem... rokne nekog, pa i Vojo i naš Amerikanac... Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu, ali koji je lik bio Pop, keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar, koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. Ja stvarno ne zamišljam svoju buducnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. Ja

bih da prebrinemo te probleme što imamo, pa da se vratimo normalnom životu. Nešo: Bio jedan... kod mene... Marko: Pa, znam, brate, al' mi ovde ne treba da se branimo vec da se odbranimo, razumeš? Pita me Piper veceras: "Je li, brate, a dokle ce ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. E, onda cu sve da vas pustim da idete da cuvate diskoteke." Pazi, kad me decko pita veceras da li bi treb'o da ide u XL, i pazi kad jedna pickurina Mesic, razumeš, rek'o da mora da pita Sentu dokle ce da traje ovo sa mnom. Je l' treba Višnjic da ode u diskoteku? Je l' on normalan, bre, strašno! Sve komarac do komarca. Meni malo neprijatno, pocinjem da razmišljam, daj da ih uzmem ja da ih placam onda. I nek se zovu privatno obezbedenje i ja, u p.... materinu! Zamisli budalu, Piper me lepo, pazi Piper: " kad mi možemo da palimo veceras?" Kažem: "Pa gde radiš veceras?" Piper: "Pa, u XL-u!" "Pa, idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi, a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi... namesti i puca na mene. On je nepouzdana budala. Pa, da li znaš šta je uradio neku noc? Na mesto gde sam ja bio, a oni obezbedivali ispred, pošto sam se ja malo duže zadržao, pozvao je Marinu da dode da mu pravi društvo. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noc. Nešo: Da. Marko: Al', dobro ona nije pricljiva, to ko u crnu zemlju zakopano, to nikada da procuri nece, budi siguran. Znaš kad potegnemo Ljupce i ja valjda ce i oni da opale neki metak bar da drže govna glavu dole, razumeš? A drugo, znaš, plaše ljude. Ipak, kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama, e j... ga, da li ce da te ubiju ili nece. BOŠKO RADONJIC roden je u Užicu. Otac Dragomir, ucitelj, za vreme okupacije bio je clan Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovica, zbog cega je streljan. 1970. godine pobegao je preko Austrije i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu, u Hol Skicneju, u kojoj se godišnje dogadalo po 500 ubistava. Odmah je stupio u SOPO, teroristicku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (vencao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. Boško Radonjic je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. Brzo su se sprijateljili. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bucera (kasapina) 1977, na celo "Vestijes" došao je Mark Splen, koga je brzo zadesila ista sudbina. Tada je došao red na Džona Kupina, koji je izbegao smrt, ali ne i 75 godina robije. Kada je krenuo u zatvor, postavio je Radonjica za šefa irske mafije u Njujorku. Po dolasku 1990. godine, otvorio je na Zlatiboru kockarnicu, u hotelu "Palisad", a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". U Ameriku nije smeo, ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike. U americkom zatvoru Boško Radonjic se našao 31. decembra 1999. godine. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi, odakle je produžio u Kankun. Registrovan je medu putnicima, i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmicivanje porote na sudenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. Radonjic je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode. Americka štampa špekulisala je da su kod njega pronadene fotografije iracke ambasade u Havani, i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji. Posle godinu i po, izašao je kao slobodan covek. Jedini svedok protiv njega, Salvatore Gravano, izgubio je status zašticenog svedoka. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. Docekao ga je Boško Radonjic... „Ubeduju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem, šefom Koza Nostre.“ - Imamo zajednickog prijatelja. Bio sam sa Džonom 1989, u Maloj Italiji u Njujorku, otkrio je Emir Kusturica. „Ja sam ga upoznao pocetkom sedamdesetih, dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. Pomogao sam mu da se prikrije. Tako sam stekao poverenje, koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. Bio sam kum irskog klana. Ja sam jedini stranac,

koji je bio šef u Koza Nostri, i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u americkom podzemlju. Posle smrti Džona, i hapšenja njegovog brata Pitera, koji je jedno vreme bio kum Koza nostre, organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjic. Boška Radonjica i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik, kojim Boško Radonjic nudi svoje goste, bilo da su to Velja Ilic, Vladan Batic, Milovan Ðoric, Dragan Kicanovic, Seka Aleksic, Džej, Petar Panic Pana, Emir Kusturica ili Boškov kum. „Napravicu testament u kome cu reci ko je bio i šta je radio Boško Radonjic u Americi. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i clanovima porodice Gambino, o mom antikomunistickom radu u Srpskom oslobodilackom pokretu Otadžbina, mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi, i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš, jer u Americi nikada nisam bio osudivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa clanovima porodice Gambino. Ja sam samo covek sa jakim vezama u Koza Nostri. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj, koji živi i radi po svojim specificnim pravilima.” “Kao clan Koza Nostre nisam se bavio kriminalom vec organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata, koji su bili pod uticajem komunista. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je mafija, jer su je koristili za obracun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. U meduvremenu klan Gambino, kome sam pripadao, je proširio poslove na organizovanje sindikata vozaca i sindikata glumaca i filmskih radnika. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda.“ „Goti je pao kada su americki politicari odlucili da ga ruše. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonacelniku Njujorka Ðulijaniju da iskoreni Koza Nostru. Reganu je stalo da ga Ðulijani nasledi na mestu predsednika SAD. FBI je pocetkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da ce biti uhapšen. Ðulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija, jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. Zato se Ronald Regan odrekao Ðulijanija. Ja sam u to vreme, krajem 1990. vec bio u Beogradu. Kada su me 2000. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu, i odveli u Njujork, tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubacen Sami Bono, jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI, državni tužilac i americki predsednik. FBI mi je nudila status zašticenog svedoka i vilu na Floridi. Ništa nisam priznao, i Amerikanci su me oslobodili, pa sam se vratio u Beograd.“ - Tu te docekala srpska policija. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš, jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovecuju sa ovdašnjim kriminalcima. Srbija ima banditizam, koji je opasan, jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. Najžalosnije je što je država, umesto da hvata te bandite, od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Ðindica, sa kojim sam mnogo puta caskao u bašti Lotos bara. Ðindic bi svratio na kafu. Jednom je naišao Legija, da valjda vidi šta radi Ðindic sa mnom, pa sam ga ja oterao. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje, a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovica Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. Navodno su imali dokaze da je Maka, kog sam znao petnaestak godina, sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo, u vreme dok sam ja boravio u SAD. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj, koji je tvrdio da sam ja covek Velje Ilica, koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dode na vlast. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilica. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe, pa su proširili na generala Badžu, ministra Pavla Bulatovica i nacelnika policije Vlahovica. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunisticki izrodi ubili mog oca, rodake, prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja, Gišku i Arkana? Tada su islednici ucutali. Pustili su me iz CZ, s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. Ne želim da se svetim zbog zlocina koji su pocinjeni mojoj porodici, jer sam se kao pravoslavac i clan SOPO zavetovao da necu

a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. izraelski Mosad ubio u Briselu. okupljeni oko Srpskog oslobodilackog pokreta Otadžbina. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obecanja. obucavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjicem i SFR Jugoslavijom.“ „Sa Brozom sam se sreo kao decak. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. Frenkijem Simatovicem. zbog cega ga je 23.“ „Kad je najveci americki prijatelj Tito 1980.dozvoliti da udari Srbin na Srbina. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA.Profil br. Boško Radonjic izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. Napravili smo paklenu mašinu. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. i Cecom. 48 Kao najznacajnijeg coveka koga je upoznao. u Bosni. Acom Tomicem. mada sam zatekao užasno loše stanje. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine. koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. . jer jedino preko nje naši politicari mogu da vladaju. to nije bio interes Amerike.“ Boško Radonjic se u Srbiju vratio 15. iracki predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na celu americke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. služba ga nije dirala. Bošku Radonjicu. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana porucila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. Tesla. Jovicom Stanišicem. koji mogu da nas uvedu u rat. godine umro. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. Posle nekoliko godina. koji je gradio najveci top na svetu za Sadama Huseina. Predragom Rankovicem Peconijem. Draškovic. raden top. gde je u fabrici "Vitez".“ „Razocaran sam u Ameriku. kada sam se vratio u Srbiju. usred unosnih poslova u proizvodnji. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. marta 1990. a potom mi je. Boško Radonjic. dok je bio jedan od kljucnih ljudi njujorške mafije.500 milja. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Ilicu. Nebojšom Pavkovicem. ali smo odustali od upotrebe. U Srbiji se podstice anarhija. jer smo se deca cetnika i deca ibeovaca igrala rata. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gadanje. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžica. Jovanovic. To je moj nacin nacionalnog pomirenja potomaka cetnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kuci. Dana i Vuk Draškovic. jer je kako Boško Radonjic otkriva. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politicki emigrant i državni neprijatelj. godine da ce u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da ce da podrže novu zagrebacku vlast. Crna Gora ce se odvojiti. i sa njima izveli operaciju Oluja.” “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim politickim emigrantima. razvodnila je naš antikomunizam dovodenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. dok ga niži šefovi CIA traže.“ Milomir Maric . U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima.“ „Mi antikomunisti. Docekali su ga Ðorde Božovic Giška. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. koji nisu bili antikomunisti. od Jovice Stanišica dobila takvo naredenje.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovicem. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. Osuden sam pocetkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. Ali. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. „Nisam clan nijedne stranke. oduzela. je americki general Trudo. Milovan Ðoric i Momo Kapor. decembra 1990. ali se nadam bez novog rata. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin. koji je trebalo da pogada ciljeve na 3. Naši su obecali Amerikancima 1995. a naša vlast se bavi progonom porodice Karic.

Pre nego što je upoznao Džona Gotija. Boško se još više zbližio sa svojim nesudenim ubicama. „Igrom slucaja. On nikad nije hapšen kao mafijaš.“ Poseta Kartera Karadžicu uplašila je Slobodana Miloševica nagodbe bosanskih Srba mimo njega. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. Ubrzo smo se sprijateljili. mnogo te volim! Ali. da ga u zatvoru želja mine. Zvali su ga Edi Bucer. Bošku Radonjicu je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. Boško Radonjic je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu pricu. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog sudenja Gotiju. i da otmemo coveka na sred otmene Pete avenije. ispred luksuzne robne kuce. pa se sa Ricardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjic. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruce: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora izmedu Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao pricu da Nikola Kavaja (iako je kao komandos ucestvovao u americkom iskcravanju u Zalivu svinja. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gacice tužioca.000 dolara. Clanovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". ženi državnom tužiocu smo namestili tipa. brzo ga smotamo.Boška Radonjica je amnestirao nacelnik Generalštaba Petar Gracanin. proglašeni su za "crnorukaše". a da Karadžic bude iskljucen iz politickog života. Izrael je od pocetka bio u toku sa otkricima profesora Bula. Nije morao da ilegalno beži. uložila u Slobodana Miloševica blizu milijardu dolara. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. On je pijan govorio: "Druže Tito. Cinjenica je da je Kavaja. ali niko nije saznao o cemu su pricali. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. inace jedan od mojih najboljih prijatelja. na Kubi. koja nam nije bila naklonjena. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. predložio sam mu da bratski saradujemo… „Umeli smo. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. U to vreme. niti kilogram gvožda za armaturu. koji je izdržavao višegodišnju kaznu. Tražio je da mu ona pokloni svoje gacice. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristicne ruske kape. poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. od kojih su neki. Pocetkom devedesetih. preko Boška Radonjica. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj licno podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se cuju srpski argumenti bez posredništva administracije. jer je i tada imao legalni pasoš. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna podrucja. što ne bi moglo da kompromituje SAD. Boško Radonjic je prvo postao šef irske mafije "Vesties". u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. kao Mustafa Golubic. A ona je upala u zamku. tobože da bi joj ocinkario Džana. Od Krcuna je prvi put cuo da Tita neizostavno treba ubiti. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. A novi kum Džon Kunin. voleo bih te još više . Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. i Boško Radonjic. osuden je na 75 godina robije. potplatio sa 60. . ni džak cementa. ugledni "Cikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Ðoric. u slucaju potrebe. pre bekstva na Zapad. Dragan Džajic je Arnejcica zamolio da Boška Radonjica preveze preko granice. Boško ne priznaje da je on Miloševicu odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. koji je bio clan Porote.“ Ðulijano je okrivio Boška Radonjica da je svog vencanog kuma Džordža Pejpa. formiranoj u vreme Staljina. Edi je ubijen u obracunu izmedu irske i italijanske mafije. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. Boško Radonjic negira da se ikada sastao sa Miloševicem. Boško Radonjic je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. iako su ga svedoci vidali u njegovom kabinetu. lececi se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naucnike na pragu epohalnih otkrica u naoružanju. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). Razvijemo tepih. Pred odlazak u zatvor. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžic idol . i u poteri za Ce Gevarom u Boliviji). jer je svoje protivnike kasapio nožem. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata.

oktobra. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišic je navratio da poseti Kusturicu.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilic: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. družili su se svi. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Ðuro Ðurovic. Akcija je propala.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukic Šljuka bio clan Vaše stranke. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. *Koje smislio plan akcije? . Popili smo pice i to je bio jedini kontakt. Ilic: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. Milovan Ðilas i još jedan. Ja sam cuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišica. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje cete licno oterati da cuvaju ovce? Ilic: „Informacija da je Sredoje Šljukic clan Nove Srbije objavljena je. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševiceve vlasti za ucešce u operacijama u južnoj pokrajini. na Televiziji Cacak.Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjic mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. u 'Nacionalu'. mislim. po cijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne teroristicko-mafijaške akcije.. a da se ne otkrije. Posle toga. Ja poticem iz partizanske porodice. koji je izgraden posle mog bekstva iz zemlje. niti je Boško Radonjic bio moj savetnik. kada je došao u društvu Boška Buhe.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi. Boško Radonjic je covek koga smo mi ovde znali.Velimir Ilic u emisiji "Kažiprst". Od Los Andelesa do Vankuvera i Njujorka. godine. Vi ste se ukljucili u program. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Cacka. u Crnoj Gori. od coveka koji se celog svog života borio protiv komunista. Posle je 1978. U Srbiju se vratio krajem 1997.“ „Restoran gde je rucao Legija. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? .” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukic Šljuka bio kriminalac? Ilic: „Ja sam Šljukica samo jednom u životu video.Broj 616) . gde je rucao Jovica Stanišic kad je dolazio. Boško Radonjic. nikakav posao nikada nismo radili. a ubrzo je deportovan. (Brankica Stankovic) Ilic: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. slucajno.“ NIKOLA KAVAJA pušten je 1995. niti u bilo kakvom poslu bili. Suprotno ocekivanjima. Boško Radonjic je u Cacku završio školu. u Pivi. proglašen je za americkog neprijatelja broj jedan. iz zatvora u Luizijani. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. Koliko je poznato. Taj moj rodak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišic. Nije hteo da izade iz zatvora i da mi se pridruži. od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medakovic. U prolece 1998. pošto ispred naše stranke nema parkirališta. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojkovic . Inace on je kum Kavaje…” B92: Koji je takode šef irske mafije u Americi i jedan od kljucnih ljudi… Ilic: „Ko. godine. Komunista se nisam bojao. bio sam u vojnoj . Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševica.” B92: A otkud prica da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilic: „Jedino što su Boškovi momci cuvali parking..Pop Kajevic. formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu. ni Milorada Lukovica Legiju. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. aprila 2003.” B92: U istrazi ubistva Zorana Ðindica medu prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. 3. kome je doneo trenerku da se presvuce. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO. ko je sve sedeo. Stoiljko Kajevic hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moci.

Za Amerikance sam radio od 1957. Dražin komandant.Ne. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. kada je posecivao izbeglicke kampove. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . svuda gde je išao službeno. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjicem. Za Miljanicem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao . jer su mi udbaši odveli brata. nikada on ne bi pao u zatvor. U pocetku Boško Radonjic je radio na parkingu na Osmoj aveniji.. bio sam pitomac u vojnoj školi. zvani Majk. Izveo sam 28 akcija po naredenju. Za CIA su uglavnom radili stranci. a 1948. general Kovacevic. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . kao i svaki Srbin iz Crne Gore. Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju. posle u Južnoj Americi i SAD. SOPO i neki organi unutar CIA. U Evropi. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . * Kako ste dokazali da niste ubaceni ruski agent? . Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos.Uglavnom za CIA. pukovnik Dragiša Bojovic. u Africi kao legionar. te kukuruz je u Rusiji ovoliki. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). Radio sam i u obezbedenju Kenedija. Kongu. Ja sam rusofil. ubijen je na 120 metara od mene. ali sam se radovao. Bio sam zadužen za Austriju. ciji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradovic. godine sam uhapšen sa tri rodena brata i poslat na Goli otok. tada jednim od šefova njujorške mafije? . Sva braca su mi otišla u partizane. do 1944. To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kuci primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. . da li ste promenili mišljenje? . od 1941..Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961.U Zapadnoj Evropi. Ivo Lazarevic je bio je šofer coveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu.radiš posao koji UDB ne može..Amerikanac u SAD i u Evropi. a Boško ih je odmah sve potkupio.Par ludaka. prešao iz Grcke u SAD). u okviru organizacije “Omega 7”. Aljendea.Ne.Predrag Radojkovic. Do 1961.Ivo Lazarevic. januara 2004. ciji je otac držao “odnošenje smeca” na Menhetenu. nijednog u cetnicima. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? .. sa osam godina. Jakov Dragovic. nisam bio protiv Tita. i sestra. Zbog federalnog prekršaja.Samo akcijama u Nemackoj. Cuvao sam kralja Petra po naredenju Amerikanaca. Odmah bi ga ja skinuo. Sa Ivom sam saradivao i ranije. vec kada je dobio azil od SAD i ispricao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . Necu da napadam Kajevica što je ispao kukavica. Kljukao je lažnim podacima o Istocnom bloku. Boška sam ja ubacio u CIA. Uspeo je preko žene Karin. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. da ce Staljin da živi 300 godina. Južnoafrickoj republici. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. nemoguce ih je potkupiti.akademiji.. Mlad sam upao u osinjak špijuna . na šta je mafija imala tapiju. Tri brata su mi poginula u ratu. Bili smo 7-8 puta zajedno. do 1971. ali sam to odbio. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa.. Da je komunizam bio u Nemackoj. Posle za Kubance. uhapšen je 10. Austriji. do trenutka kada sam došao kuci i zatekao majku kako place. protiv Kastra. Nemacku i Italiju. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva americka aviona.. godine. Prvo su nam svakog dana komesari na politickoj nastavi u vojnoj školi pricali. sve je odjedamput bilo obrnuto. Poslednju 29. najveci diler droge u Evropi. a sa federalnim sudovima nema šale. bio sam u Cadu. Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? . Da ga nisam upoznao. prva je bila napad na jugoslovenske turiste. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). godine u Švajcarskoj. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mladenovica (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. Do 1949. Mileta Miljanic. TrojIca su poginula.

americko i naše. pitali su me gde se krije Karadžic. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. “Pojedini clanovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje gradana. otkud to da su roditelji ubice premijera Cacani. Miljanicev prijatelj.prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su videni Legija. nisam video ni Puza. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. Bošku Radonjicu i Željku Maksimovicu Maki. i Velimiru Ilicu. U selu nadomak ovog grada pronaden je automobil Ljiljane Buhe. godine .” Velimir Ilic o Spasojevicu: „Dušana Spasojevica nisam poznavao. nije mogao to da radi cacanski SUP. gde su se ljudi zaklinjali da ce vratiti Kosovo… Strahinja Ilic: „Ja sam uhapšen jer sam vecerao sa Emirom Kusturicom. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju.2003. prethodno je pricao da ga proganja ta ista vojska. ulaženje u stanove i vršenje krivicnih dela. 21. Veze Legije i Cacka ("Kažiprst" Radija B92. Bane Svinjar je jedan od osnivaca SPO. Daniel Bukumirovic) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. Ja sam ga vidao kao i svi ostali. (Srboljub Bogdanovic – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanica. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slucajno vida sa Radonjicem. veceravao tamo gde je veceravao. ja sam im rekao da vide medu onima koji su ga nosili. kao i da su clanovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. Velimir Ilic je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. Van politike. MUP Srbije je saopštio da su. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovica. Vojislav Šešelj. kad sam video Legiju. Zvonka Osmajlica i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Cacak. navodi se saopštenju MUP.. 23. što je bio razlog da u Cacak dodu inspektori iz Beograda. marta 2003. i otkud to da je u Cacak morala da dode specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. covekom “bogate prošlosti”. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašcenih službenih lica MUP. ova grupa je formirala odrede smrti. ni Legiju nisam video. sa Boškom Radonjicem. u Cacku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanovic. General Lazarevic je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. Jovica Stanišic i Boško Radonjic. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije. Prema Šešeljevoj tvrdnji. s kim od njih se vidao… Oko ubistva gospodina Ðindica.. u njegovoj kuci pronadeno je oružje. a kasnije i Nove Srbije. zbog koje je bio prisluškivan. tvrdio je da su Jovica Stanišic i ljudi iz državne bezbednosti pocetkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. moja prijateljica. a. general Pavkovic nije silazio s lokalne televizije. koji optužen za ubistvo Zorana Ðindica.” O Bošku Radonjicu. Na konferenciji za novinare lider SRS.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim medunarodnim kriminalom? Ilic: „Ja ne znam šta je on radio napolju. maja 2003. Jovicu Stanišica nikada nisam video s njim. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. Glavna su hapšenja cetvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeca ''Auto Cacak'' Milenka Kostica. iz Cacka je. i Strahinje Ilica (Bane Svinjar). u istom razgovoru.04. kod jednog broja clanova organizovanih kriminalnih grupa pronadene legitimacije Nezavisnog sindikata policije. 17. Dejan Pitulic. dovodeci gradane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. To su price. prijatelj pokojnog Giške. poklanjao mu je trofejno oružje. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Ðindica. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovica. i drugi . Ima dvojno državljanstvo . i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. oružje i hapsile kriminalce. Boško Radonjic. koji je bio general policije. Željko Maksimovic Maka i Nikola Maljkovic planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe. stajala je na bini Olivera Katarina. sa ljudima sa kojima je bio. Boško . koji je registrovan kao udruženje gradana. sadrži neke politicke instrukcije Radonjicu. otkud auto gospode Cume tu na periferiji. Bio je blizak Voji Raicevicu Amerikancu. i sa celnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. gde je Veljo. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjicevom restoranu "Lotos bar". medu kojima su Boško Radonjic i Voja Raicevic.

Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. godine i štampana je u požarevackoj štampariji ''Prosveta''. govoriš? Je li o primercima koje je izdavac ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priredivacu dela Lov na Tita. partizanski sin i bivši komunisticki pisar kod Špiljka. kao i sve cega se dohvatio Vuk Draškovic. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. Tu laž podlo širiš meni iza leda po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan rucak. izdavac je ''Dosije'' iz Beograda. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. ti si pušten iz americkog zatvora. godine peticiju za oslobadanje Nikole Kavaje iz americkog zatvora. „Nikola. šepureci se nepostojecim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovicevog SPO. koju sam pripremio. urednik ISTINE. a zlotovori ti pred tvojim ocima otimaju zavicaj – Kosovo i Metohiju. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekica koji je zloupotrebio gostoprimstvo. Posle nekoliko godina. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatovic. ni vojvoda. Došao si iz americkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. a ja sam priredivac. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si poceo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politicki profitira. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalovic. Bec. O kakvim knjigama. besramnice. što dovoljno govori o tebi samom. Draškovicev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. svoje adutante. Tu peticiju je potpisalo 450.5 miliona Srba. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreci Vuk Draškovic šest meseci posle pocetka štampanja. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavace sobe zahvaljujuci nacionalnom štetocinstvu i politickom diletantizmu haških janicara koji vode americku. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na celo srpskih patriota. Ti si se odlicno uklopio u tu tragikomediju. pojavila se 1991. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. došao si u Srbiju i vec 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj.je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Bec jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. svoje šofere. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. ti bi danas imao svoju vilu. Izdavac mi je urucio odreden broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. okrivljuješ mene . da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovica. i 1999. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. nazivajuce me serdarom. ciji si pilot bio. nemacku. junakom i tako dalje. Umesto lovca na Tita ti si postao najobicniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovackim pricama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. Knjiga o tebi. niti potencijala jer si najobicnija puna praznina! Umesto toga docekao si da zavisiš ko ce ti udeliti milostinju. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicistickim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavaca ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. Nisi imao kuraži. vojvodom. ne izlazi mi na oci kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništacoveku cvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalisticki zloupotrebio meni iza leda. Pokrenuo sam 1991. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. ali jesam principijelan covek da ti saopštin istinu oci: prevrtljivi ljigavce.000 Srba. bio bi na celu srpske nacionalne armije. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. 15. jun 2007.

osnovana 2003. Ustanovljen je 1961. u SAD. jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma.godine . Sve funkcioniše po nacelima drevnih viteških bratstava. „Juristicijara” i „Riznicara”. koji je znak ovog reda. Clan IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za ocekivati. Mogucnost prijema u red dobijaju ugledne. SAŠA VUJKO. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. Srbiji i dr. na prvi pogled podseca na gradansku verziju Malteških vitezova. Tatjana Cerovic. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva.Filip Miloševic Analiticar Centra: Tomislav Kresovic “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu medu narodima”). Mr. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo.08. Madarskoj. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raicevic zvani Meda.12. slobizma. Niš Ekonomista.) i Niš (2005. Prof. navodno. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petkovic Zoran. tako cu ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlucnosti za to. rasne i nacionalne razlike. Kruševac. Dragan Simeunovic.maš. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi. Francuskoj.Balkanska 40/15 U Kruševcu. u Austriju. Zaista je duboka tvoja plitkoca Nikola. 13.godine Generalni direktor. dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. pa imajuci u vidu cinjenicu da je tako. odakle red širi delatnost. penzioner Marinkovic Jugoslav. sa crvenim malteškim krstom na grudima. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. Mileta Miljanic i Saša Vujko. Austriji. saopšteno je u srpskoj vladi. Vojvodina (2004.).ing. „Majora”. d. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”.što sam kao priredivac knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavaca odreden broj primeraka po Zakonu o izdavackoj delatnosti. direktor ''M-C group'' Petrovic Milorad. koji je najviši cin na nivou bratstva zemlje.2006. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja gradana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju cini rukovodstvo reda i skupština. a najveci akcionar je: Bujkovic Nenad Upravni odbor Bujkovic Nenad. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti. visokomoralne osobe sa profesijom i licnim težnjama koje se ne kose sa .).2007. Beograd Direktor : Vojislav Miloševic Izvršni direktor: Predrag Martinovic Strucnjaci Centra : prof. na Fruškoj Gori. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. „Prefekata”. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem. Agropromet AD Kruševac. dr Fronz.o. Ekonomski tehnicar. prenosi red iz Amerike u Evropu. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. biraju clanovi u skupštini. Generalnog Prefekta”.625. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. U potrazi za clanovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Ðindica i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 voda i clanova sedam najvecih mafijaških klanova. Delatnost: prodaja delova. Nikole Ðurkovica 24. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske.o Beograd. Kao takvi nalaze se u Nemackoj.dipl. Od tada. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja.

a za kradu su optuženi Duško Mijanovic radnik obezbedenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardaševic. Vodena ocevim idejama da sve cega imaju previše treba podeliti s drugima. Vojvodina i Niš. te se utvrduju diplomatski i kulturni odnosi. Bugarske i Rumunije. koji su takode vitezovi Reda Svetog Ðorda primili su svoja pisma o imenovanju u Vece Reda Svetog Ðorda. Danas nosi najviši cin na nivou reda naše zemlje. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. godine. od apoteke predvidene za rušenje. a izmedu vitezova Srbije. tada.000 franaka. pa je bio i „domacin” beogradskog okupljanja. gradske bolnice na Zvezdari. godine. Svake godine ucestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno ucestvuje „Veliki Majstor”. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. Rusije. Kasnije su formirane još dve prefekture.osnovnim nacelima reda. Bugarske i Rusije. Tada. 2004. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). stekli su se uslovi da budem unapreden. Jedna od najspektakularnijih krada se desila pocetkom 98. u Prefekta Beograda. Ovom konvencijom se preko zajednickog statuta regulišu i medusobni odnosi bratstava. vec su Mijanovic i Gardaševic došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. Oba su osudena na po tri i po godine zatvora. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su clanovi reda.. redu pristupa 2001. clanovi madarske sekcije IBSSA. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. umetnici iz Srbije prisutni su na Božicnoj izložbi u Luvru. uzajamno pomaganje. Ovaj dogadaj ima tradiciju od 146 godina. Odeljenju gerijatrije. Nedeljko Gardaševic je postavljen za „Velikog Majstora”. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu. podrška.. S obzirom na sankcije. donirala tamošnje vitezove. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. Zalaganjem njenog sina Patrika. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uredaj. do danas. koje su tada bile na snazi. godine u Segedinu. i 2006. Dokument je stigao posle tri dana. po pravilu. treba da bude sledeca. zajedno sa Nemackom. „Generalni Prefekt” SCG. je Aleksandar Vojnovic. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. koja se vratila posle cetrdeset godina provedenih u Parizu. Madarske. koja ce se registrovati u Strazburu. Naši predstavnici vodeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovicem i Zoricom Ðordevic („Comandeur” reda „Pro Concordatia. bila je prinudena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. Madarske. Sledece godine organizovali smo Udruženje gradana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. Aprila 2008. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. s namerom da ih prosledi kao pomoc Srbiji. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braca” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Medunarodne asocijacije redova. odlazi 90% ukupne pomoci. Krada ovih slika nije bila narucena. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). od 1992. kada sam primljen u clanstvo. a veliku podršku imala je u francuskim vozacima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. Po zanimanju saobracajni inženjer. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. a otvoreno pismo je vec poslato Austriji. Rumunije. U Francuskoj je 1995. medunarodni nivo dogadaja bio je kroz . Posle mesec dana slike su pronadene.”). a od novog clana se ocekuje. „Riznicarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) cine vrhovno rukovodstvo Medunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlovic. Oni. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. „Juristicijarom” Albertom Almošem. koja. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. svoj humanitarni rad zapocinje 1992. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. i 2005. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja gradana.

godine. Za takav pocetak zatvor je dobra škola. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnicki odnosi. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije.prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. nepotistickom. ovih dana. sa metkom u potiljku. staljinistickom. studenti su citali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. poput mnogih drugih. prostackom režimu Slobodana Miloševica nema mesta. Medunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvanican zahtev da se što pre okonca podela sindikalne imovine. To znaci da oni dobro rade i da nerviraju režim. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na dubrištu istorije. To su godine koje su pojeli skakavci.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uredivati "Politiku" nego ici u zatvor. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrdivanja reprezentativnosti. Milja Vujanovic i moja malenkost. Pravi revolucionari su završili sa zatvorskim presudama. Prema izjavama clanova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. Vreme je da naucimo da cerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. svesni da im u komunistickom. Podelu sindikalne imovine. inace svetski poznatog umetnika. propustio da odem u zatvor. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. Organizacija "Otpor" nastavice sa deljenjem DT dok list ne pocne ponovo da izlazi. Oni moraju da pocnu od nule. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. Znaci: dete je iz bolje kuce. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. Kasno se kaje Tirke. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. Prele. i da mogu nešto da urade. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. Pocetak rada grupe obecava ali je konacni cilj daleko. nacionalistickom. Nece biti! Revolucija pocinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. Bio je to trenutak kada sam. gašenja firmi. Mira Trailovic. Samo što od toga nece biti nove avangardne umetnosti. „Tako mi je. da to znaci da je revolucija na pomolu. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. Velikog priora Srbije Medunarodnog viteškog reda Svetog Ðorda. kao azilanti. Ovaj ce im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. Zato je prirodno da današnja deca. Žilnik. Oni koji su osudeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. Šejka.“ A kako se zove to kada neciji sin odluci da napravi najvecu diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kcerka jednog njegovog prijatelja. pretpostavljam imucnijeg. Postoji tu i cuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". koji je takode clan IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehnickog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. dopao u ruke jedan nemacki dokumentarni film snimljen pre tri decenije. Svi su se obogatili preko svake mere. Pekic. genocidnom. „Nemacki autor je umetnicku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. Bila je to žešca revolucija. koja je iskljucivo u posedu Saveza . U filmu se pojavljuju Kiš. najeli i napili. godine.“ Stevo Žigon se narocito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševicu. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom. prosovjetskom. Zemlja se raspala u krvi i plamenu.

Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog politickih razloga . iako su je stvarali svi radnici. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapredenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanovic. nije mala.ne važi. Njima toliki prostor nije potreban. Ocekivao se popis sindikalnih kvadrata. predmet razmatranja dve najvece medunarodne sindikalne organizacije. Ukoliko je to tacno. Ako nešto fali. ASNS i UGS "Nezavisnost". Zika ili Laza. Do kraja 2006. ministar za rad. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu. bez utvrdivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovica da je 94% sindikalne imovine u državnom. Postignut je nacelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. da u nije potrebno ukljucivati medunarodne organizacije. U korišcenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi zapocela podela imovine. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije .000m2. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni nacin. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. bio je ministar za rad i zapošljavanje. Oni kažu. Sudski spor o reprezentativnosti vuce se na sudu tri i po godine. Do februara 2007. vec to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. koje oni i sada koriste. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. privatno. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. ili neovlašceno iznajamio. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. to je Mika. i brojnih odmarališta širom bivše zajednicke države. smatrao je. dogovorili su se.000 metara kvadratnih prostora. a onda bi se.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujuci rentiranju ogromne imovine koju poseduje. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. Mile Isakov. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da ce država konacno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušicevoj. dao JUL ili SPS. Srbija ima i neke obaveze. a neki ne. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašcivanje imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Kao clanica MOR. Slobodan Lalovic. jer je to princip koji važi za citavu EU. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. SSS. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. na nacionalnom nivou. dok su ostale zemlje u okruženju vec podelile svoju sindikalnu imovinu. osnivac ASNS. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. Kada radnici odluce u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu rasporedena pravedno i proporcionalno clanstvu. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. ali deo ne bi bio vracen sindikatima. Ljubisav Orbovic. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol.sindikata Srbije i SSSSCG. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. Rešavanje tog problema pocelo je sastankom u Vladi Srbije.000 kvadrata. i cak 90% iznajmljuju. ili prodao. od cega je u posedu SSS oko 3. tražila rešenja. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajednicke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanicno potraživala .u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. na kome su ucestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da ce iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. Pitanje centralne imovine nije pokretano. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. a sve preko toga . mora se pitati gde je to. Najveca ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojece države Srbije i Crne Gore . bez prethodne sukcesije. Vrednost 19.

deo imovine nekadašnjeg zajednickog sindikata. ne sme da ih da. medutim. Ne postoji ni precizan popis te imovine. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji.5 miliona evra. ima na raspolaganju oko 13. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestoclane Jugoslavije. U komisiji su bili Milo Savkovic. i u Sloveniji jedan deo. ni Mitrovic nisu videli dosije. i da armija ima Miloševicev dosije. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela izmedu nekadašnjih republickih sindikata. dok u Crnoj Gori. a drugi je udeo novonastalih organizacija. najavljenaa je zajednicka inicijativa sindikata Hrvatske. navodno. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna.000 kvadratnih metara prostora. koga je najviše prozivao Zoran Cicak. zlato. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašica. vredi oko 7. i nije poznato za Makedoniju.000 kvadratnih metara. Dragana Mitrovica. da li je to moguca pre sukcesije država. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševica u njegovom stanu. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguca podela sindikalne imovine pre okoncanja sukcesije bivše Jugoslavije. predsednik. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. kada su po naredenju generala KOS. a posredovace i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih gradana u Srbiji. Ima za državnu imovinu. Dom sidikata. Dom sindikata u Sarajevu. jer ih Mitrovic ne zna. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. pa je zato formirala komisiju za utvrdivanje odgovornosti nacelnika Dušana Stupara. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. u tom trenutku. za ambasade. clanovi. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbovic izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. Slobodan Miloševic je od šefa državne bezbednosti. kod garnišne iznad prozora. zahtevao da mu dostavi imena agenata. a ni Stupar. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašica. jedan hotel na Hvaru. a i da ih zna. U užem centru Beograda SSS Srbije. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašica. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlovic još 1986. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. tvoraca Memoranduma SANU. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obracuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. kao samoproglašeni sukcesor. koji ce najvjerovatnije biti iskorišceni za formiranje Agencije koja ce se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. Šef beogradske policije Branko Kostic imao je Odsek za politicki kriminal. oni su zato i dobili procent. Slobodan Miloševic se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežicni prisluškivac na zidu. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrovic. od 4. Vecernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Cim je. nema ništa. imovina u Hrvatskoj. pratili razgovore novog srpskog partijskog vode Slobodana Miloševica. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali deobu zajednicke imovine. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. 1988. sin Ranke Cicak. . smatrajuci takav potez nedopustivim... ali i kao jezgro buduce saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona. Predmet te sukcesije. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. Ilije Ceranica. radnog staža. jer je to najveca tajna službe. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolica. penzionisanja. i admirala Branka Mamule. Milan Tepcevic i Miodrag Pavlovic. Sindikati Crne Gore i Srbije su okoncali podelu zajednicke imovine. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. Bosne i Hercegovine. postao prvi covek Srbije. prenošenja penzija.000 kvadratnih metara. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci obavili su u februaru 1987. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu.

Stanišic se oslobodio starih kadrova jer. Tajno. mimo RSUP Srbije. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubicica. Evropu i svet. bivši direktor kazneno-popravnog doma. karate majstor. Otvoreno se stvarala sumnja da je nacelnik Dragan Mitrovic. Cak je Slobodan Miloševic 1987.“ . a istovremeno širio glasine da to Mitrovic radi Slobodanu Miloševicu. d. radilo oko dve stotine inspektora. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševica prema nacelniku njegove tajne službe. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalovic. organizatori specijalnih akcija. gde je SSUP imao dobre veze. godine nije poceo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. cak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljkovic.Mnogi su uvereni da je politicka zvezda Miloševica pocela na Kosmetu. a kako je dr Borislav Jovic podržavao rad Dragana Mitrovica. Stanišicevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojevic. Zoran Janackovic. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. bivši v. borac za srpstvo sa juga Srbije. specijalac. Prema podacima Zdravka Mustaca. i pored ponudene ostavke Slobodanu Miloševicu. a ne nacionalnost. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. Mile Gajic i Dragan Filipovic Fica. po naredenju Staneta Dolanca. preko GSUP Beograd. godine. Bilo je ideja i da Mitrovic postane nacelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. tek oporavljen od teške bolesti. Mnogi unutar Srbije. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovica. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutic. Najaktivniji je bio KOS JNA. nezvanicno telohranitelj nacelnika RDB Srbije. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politicka policija. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovica i profesora Radoša Smiljkovica. ovaj je. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. Beograda i Jugoslavije ocekivali su kako ce se Dragutin Mitrovic. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenacko rukovodstvo. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševica da mu ustupi Dragana Mitrovica za nacelnika Službe državne bezbednosti SSUP. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i naoružanih državnih neprijatelja Srbije. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. Ratko Markovic. i KGB. i Nikola Curcic. Jovica Stanišic je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. i reaktivirani penzioner SSUP-a. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. za šefa SDB došao je Jovica Stanišic. jer Stanišic ceni profesionalnost. Balkan. Jugoslavije. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. bili su dvojica srpskih politicara. Šešelj je od pocetka bio miloševicevac koga je licno Miloševic pomogao na svakom koraku. Vlada Dragicevic. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Miloševic.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. Branka Mikulica. ministar srpske policije. vršena su cesta Šešeljeva hapšenja. Dobrosav Culafic Toro. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovica. Kad je sam procenio. Dolanc i Mikulic. Bosne. nacelnik tajne službe SFRJ. Bio je to izbor Slobodana Miloševica i Radmila Bogdanovica. strucnjak za elektroniku i poliglota. šef gradske policije. Posle nekoliko meseci Janackovic je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. kao Jugosloven. dr Dragan Simeunovic. po njemu. nacelnika SDB Srbije. U RDB je 1995. godine politicar. koja je u vreme Gorbacova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". u situaciju da ramišlja o novom coveku. Branislav Nešic. nacelnik SDB Srbije izjasniti . godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovica. simpatizeri Moskve. Na mesto Mitrovica došao je 1990. Prema podacima Mustaca. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. Takva politicko-policijska igra oko nacelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. Kako su svi oni tu ponudu odbili. Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politicki progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. kome se žurilo da uzme policiju. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševica.

Znate kako. svedok saradnik na sudenju za ubistvo premijera Zorana Ðindica. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naredenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. Miroslava Mikija Kurka. za koga kažu da je pošten covek“. namerno ili slucajno. Koncepcija je komunisticka (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalisticki interesi Rusije. Jocic je odmah upao u nepriliku. svedocio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romica i Kuraka. partijske kolege. nije primetio: . izabrao da uz Radeta Bulatovica provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. Suocen sa time da je prekršio zakon. svako od nas je imao decacke nestašluke. koja je pod sumnjom da je naredbodavac.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. Vucelic je saslušan u istrazi kao svedok. a da je njega i pripadnika RDB. Prisustvo Romica i Kurka. a u policiji je imao dosije narko-dilera. Vreme. Bivši zamenik nacelnika RDB i osnivac JSO Franko Simatovic odbio je da svedoci o okolnostima da je ubistvo Curuvije izvedeno pod okriljem DB. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjic. tvrdeci da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. Razlog za Pejovicevu likvidaciju u decembru 2000. podjednako odane. koga je pred ubistvo Curuvije na mesto nacelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Markovic. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalistickih interesa na Balkanu i Evropi. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Curuvije. Simatovic je poslao Kurka da bude u obezbedenju Vucelica. U javnost je procurilo da je u mladosti osudivan kao obijac trafika.Marko Lopušina. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud. Nije rec o trafici.) kod premijera stekao toliki kredit i preskocio iskusnije. Sve drugo je Dragan Jocic. Postavši ministar policije u martu 2004.Ocevidac ubistva Slavka Curuvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovica. Ministar je tada izgovorio cuvenu recenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. optuživši štampu za senzacionalizam. pocela je policijska istraga ubistva Curuvije i objavljen je dosije „Curan“. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz politickog u antiteroristicki. u vreme ubistva Curuvije. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. Sumnja se da je Pejovic angažovan za ubistvo Curuvije. Jocic je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadicu po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. Greh koji se Jocicu može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. vec o montažnoj samoposluzi. Dobio je uslovnu kaznu. Kako nije ponovio delo. Nije jasno cime je ovaj mlad politicar (1960. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevicem. 01. a Jocic i društvo nisu odneli samo cigarete vec i vecu kolicinu robe široke potrošnje. Jocic se ucvrstio kao covek broj dva u DSS. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. Pre njegove likvidacije. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije.2007 Dragan Jocic predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. u noci u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Ðindica predao. Pejovic je u važio za pripadnika crnogorskog klana. prešlo je u odlucno DA! . a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vucelica. jer u vreme bombardovanja vecina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. Romic i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Curuvije. Ratko Romic. utvrdeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. bio je vec punoletan. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda. Romic je koristio svoj telefon. pod Jovicom Stanišicem. ali ne i iz policijske. NE iz 1948.03. a Koštunica ga je podržao. Nacin na koji su pripadnici DB pratili Curuviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišcen jedino kada se neko hapsi. Dejan Milenkovic Bagzi. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. Jocic je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog coveka ne bi . To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. Jocic je.

i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju.Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograduju se od takvih izjava. Ne misli samo Voja tako . On je sada u Hagu pošteden svega sa cim ce morati da se suoci kada bude dostupan sudovima ove zemlje.ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju . Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke. A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajucem DOS-u. u sudnici Haškog tribunala. nakon višekratnog odbijanja. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. Da li pakt Šešelj . nije pismo nekog ko je s druge strane zakona. niti se odreduju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman nacin politicke borbe. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zlocin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. To je politicka analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5.“ U istrazi za atentat na Ðindica.Cedomir Jovanovic kaže: „Šešelj je uporište zlocinacke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. Ostace nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i ocuvanje države. nije kriminogeno. javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. Kada su u sudnici poceli da se pojavljuju mladici u majicama sa oznakama JSO. a da nije .“ Jocic je pomenut u cuvenom transkriptu izmedu Dejana Milenkovica Bagzija i advokata Biljane Kajganic kao ucesnik u pokušaju da se Milenkovic nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovica. Kako narodnjacka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju. Jocic je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijuceg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrica u proceduri".Zavisi koje oci gledaju na to. Pre ili kasnije Šešelj ce odgovarati pred sudom ove zemlje zbog ucešca u atentatu na Zorana Ðindica. koji je i ranije izjavljivao da Ðindica treba ubiti. Ako su patriotske gledaju na heroja. Kada se u novembru 2001. . Podržavam svaku Šešeljevu rec. ako su kukavicke gledaju na krivca. Jocic je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojnicko. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio politicke stavove koji su neprihvatljivi za vecinu gradana Srbije. dotakli su se i Apisa: . a slucajno ili ne. Nedugo pošto je postao ministar. i mogli su se videti sledeci stavovi : . Ovo su neki od komentara sa foruma.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji.70% stanovnika države misli tako. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane vecina". izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanovic lažno optužen. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. Jocic je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica.izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te veceri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Jocic je najavio da ce policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Ðindica. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Licno sam bio srecan kada sam cuo o Ðindicevoj smrti“ . Srbi su poznati na zapadu po blacenju . Zoran Ðindic je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zlocin. Pošto kukavica time opravdava sebe. od kojih su neki bili u Žandarmeriji.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. što bi pravno bilo moguce jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine. JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava".“ . Jocic je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda caskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu. kako je nagovestio Tomislav Nikolic? Na internet forumu vodena je rasprava o tome. Kada je dve godine kasnije. potvrden je dogovor dva Vojislava.

jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on...Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. i siluje DSS. nemoralnim i nenormalnim izjavama.Mora da se reši taj slucaj! To je sramota za Srbiju! . A Šešeljeva izjava je odvratna.000 gradana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio. . . To je povod za pocetak rata.Stvari su tragicne utoliko što je sudski postupak protiv Z. bice to raspad srpske države. . svežeg hrvatskog porekla. .ozbiljno od strane vlastodržaca. a sada Šešelj kao antidemokratska politicka licnost brani nezavisno sudstvo od tzv. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. jer je neko ubio srpskog svata na Bašcaršiji. a Marko bi bio „premijer“.Šešelj je sramota i štetocina za srpski narod i Srbiju. Šta je bilo ne povratilo se. Neka izade iz te partije i napravi svoju. bio farsa. S kim si onakav si. Oni koji nose bedž sa njegovim likom vredaju i sramote Srbiju. ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju. Setimo se advokata Barovica. Šta je odvratnije.Nema Koštunjavi šta da se ograduje od tog stava kada je on ucestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem.Treba da se stide njegovi glasaci! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija. da bi se dokazao kao najveci i najpravoverniji Srbin. samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tacno. kulminacija nasilja koja ce sem nevinih znaciti i krvav kraj svih celnika sadašnje srpske državne bezbednosti. Slaviti smrt jednog coveka. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog coveka za premijera. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. . Ne ocekujte da se iko iz DSSNS izvini zbog ispada Šešelja.. godina poceo. zajedno sa Koštunicom. on im je bio realna opasnost. isti Šešelj pricao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS. ovaj bi i danas vladao. Ko ude sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. To treba da shvate i socijalisti. 2003.. Ucinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. pošto ga ni sad nemaju. Jovanovica i dr. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš.. Bajatovicevu izjavu da je "jedan vec platio glavom" . Onda ce ono da svaka država ima mafiju. koje nisu lustrirane. Iskompleksirani novo Srbin. Za njega je vreme stalo. a ne uzrok tog rata. . Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je. 2. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo ocekivati. a ubicu nagradivati je umobolno.500. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ. atmosferu i masu koja ce slaviti šta god on da kaže.Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? . Šešelj ustvari razbija tvrdavu nacionalizma svojim rasistickim.svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner. Još davno je Nenad Canak rekao da treba zabraniti rad SRS. demokrata. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB. kada je u pitanju ubistvo Ðindica.. Politicka pozadina ubistva Zorana Ðindica nije rasvetljena.. Ono „nismo imali izbora“. taj isti covek izjavio jje da ce samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave. kako je moguce da je gospodin Janjuševic koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruovic ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . kao u komunisticka vremena. pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. Povratak u 90-te. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu. Proci ce i te cetiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke. Šešelj i njegovi su najveca sramota Srbije. A pitanje je da li ce ikad. Danas DSS kontroliše te službe. Ako politicki preživi. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95. Da Zoran nije isporucio Miloševica. Za Šešelja i za .da nije bilo atentata našli bi drugi povod... jer žele vlast po svaku cenu. pa istorijski . a skoro sva politicka ubistva odigrala su se pod patronatom DB. a sada na Koštunicu. Zašto bi se Koštunica ogradivao od Šešelja? U cemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. On je politicku scenu u Srbiji toliko zagadio da da ce proci decenije da se to ocisti.

im je bolje. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece. a najgore je kada covek izgubi idetitet. Ovo nije pitanje Evrope. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linc svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka. . A on iz zatvora glumi predsednika.Gavrilo nije znamenita licnost u srpskoj istoriji nego poznata licnost što su dva razlicita pojma. Ne vidim gde je unapredio Srbe. Da hoce da ga stvarno puste. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. . Slavljenje cina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj covek da nam ponovo kroji buducnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. ukinuli bi stranku. i ponos neoštecen. Šta covek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. Arkana. Ja razumem njih. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. . Lako je lupati po televizijama. Karadžica. ali je nece pisati pa nece uci "Šešeljevi heroji".Zoran se zalagao za opštu dobrobit. . Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izade.Cim radikali zaoštravaju retoriku znaci da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu.Citava njegova politika i život se svode na laži. za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je vec odležao pa ce ga pustiti odmah) on ce biti predsednik Srbije. demagogija i primitivizam vladaju. Ovako. pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obecao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o coveku protiv koga je 5. Kamo srece da smo svi 89. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Macvi kotrljale srpske glave od strane nemacke vojske. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju.Da li je moguce da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. Mi se pravismo ludi. ali više brinu ovi što vide idola u njemu. Toma i Vucic se zalecu da uzmu vlast. koji je po prezimenu Hrvat. Jedan loš dak uvek upropasti ceo razred. Šešelja. Šešelj ce uci u istoriju. Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. Nije krao. . tada zamena teza. a posle sve ostalo. zato što je bio veliki Jugosloven. a izgleda da ih je on jedini i citao. Ide vojvoda do predsednicke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. Ništa nije sveto. a glupo je da sva kljucna mesta uzmu DSS i SPS. .Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode.Da živimo u pravnoj državi. Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. nije galamio. onda ce se dosta njih pokajati što su im glas dali. ali ih gazda opominje.Da se Srbija ovakvih Šešelja. Miloševica. PUPS i JS. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji.Oktobra ustala Srbija! Još cemo Miloševica da pravimo od blata. godina. Bijeljini itd. ali kad se vodi država nema zezanja.Šešelj. tu su. uvrede i klevete. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". i predstavlja najavu obracuna sa svim neistomisljenicima. Sigurno da ce jedan deo sugradana apladuirati. vec ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. 1941. Pogledajte Vucica kakve nebuloze prica sa konstantnim cinizmom. Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju.sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor vec LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. danas bi i zemlja bila veca. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . a nisu nigde. Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i . Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. oktobra borio protiv ovakvog nacina razmišljanja? Da se ogradi. . Treba da se stidi svojih glupih izjava. a zna da je samo haški zatvorenik. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav nacin. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. Legija rešila 1992 godine kad su pljackali i silovali po Zvorniku. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. . ako hoce da postanu mudra partija. Šešelj je covek pun nekog ponosa. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemacki bio opasan za Nemacku i za svet). Radikali bi. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Ðindica. nego civilizacija DA ili NE. Teško nama. nema griže savesti. kao neko ko se 5. podržali Antu Markovica. 1991: Bošnjaci Karadžic i Mladic napravili sranje.

kao i ulogu obaveštajnih službi. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. januara Vojin Lazarevic došao u Vladu Srbije. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. a radikali su u skupštini Zorana Ðindica nazivali „mafijaškim premijerom“.što gore narodu. Što se tice odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije . . uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. a drugo. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. One koji traže njihovo oslobadanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanovic. Cin ubistva vlastitog Premijera. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga velicaju i slave. i u manastiru Ostrog . ali nije sigurno gde je on sada. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. jer prvo. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj nacin da nateraju Radovana Karadžica da izade iz manastira. za razliku od Mladica koji nije imao potrebe za tim. ali ne na Svetoj Gori. Lazarevic se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovicem. Juna 2007. pored ostalog. gde se Karadžic krio neko vreme. a gde ce Srbi iz Srbije. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". Ulemek je. pojedinci. Da li su Karadžic i Mladic deo iste price? Uveren sam da jesu. zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti.. na zahtev SRS. Aleksandar Vucic potvrdio je susret. ali je naveo da Legija nece biti svedok odbrane. nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. a u stvarnosti su to bili Englezi. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih vampira? Šeki nikad nije bio cetnik i rojalista. Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. ali do avgusta 2008. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. ne treba ni komentarisati. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grckoj. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojic.drcni). to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. clanovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžic u njemu nalazio apsolutno je istinit. i video koliko je manastir oštecen. napisao izjavu i bice prosledena u Hag. List Kurir objavio je da je 8. U to sam sasvim siguran“. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolica. posle posete. Potrebno je istražiti koje su stranke.Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. Bio je. Karadžic se uvek puno kretao. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skoncaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. . Usput. jer je imao zaštitu. specijalni tužilac Slobodan Radovanovic najavio je da je pocela istraga o pozadini atentata.rekao je Vilijer. Karadžic je stalno menjao mesto boravka. a zatim je došlo do svade Lazarevica i Nikitovica s jedne i Mihajlova s druge strane. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. osuden za ubistvo premijera Ðindica. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Ðindica isti? Sve više sam uveren da jeste. Karadžic je tamo boravio više puta. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovica.. grupe i centri moci stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Ðindica što je rezultiralo ubistvom premijera. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. u leto 2005. nije lepo ubiti coveka. Gavrilo Princip je svojim "herojskim cinom" unazadio Srbiju 100 godina.

glasine o tajnom racunu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak nece sukobe sa Srbima. ako su ga dali. biznismena bliskog Radovanu. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog racuna. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. kao i u skandal oko izborne krade u istom periodu.tvrdi Vilijer. do 1995. Tajni kod operacije: «Amber Star». pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju.Prema Vilijerovom saznanju. jul 2008. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžica i sagledala njihovo prijateljstvo. procurila je vest o tajnom Širakovom racunu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. preneo svojoj kuci. koji cuva sve svoje beleške. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. O tome su svi cutali jer za one koji su dali obecanje bilo bi kompromitujuce. kako Karadžic to traži. U meduvremenu. Kada je Rondo otkrio ovaj racun 1996. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžica. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. morao da opozove operaciju. cija je kci u Parizu. On nije vidao Karadžica u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. zajednicki uhapse vojno. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K.) Od optužnice protiv Radovana Karadžica. Umro je od srcanog udara pre godinu i po dana. . General Rondo je svedok u politickokorupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. Francuski general Filip Rondo. gde su zaplenjeni. pokazuju da je Širak otvorio racun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžicu nešto obecao. Njen otac je bio u Beogradu. 1997. marta 2006. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašcenja i u svemu slobodne ruke. Dr. Prilikom pretresa kuce generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. koji je bio njegov najbolji prijatelj. godine. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapreden. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". MILA ALECKOVIC NIKOLIC (24. sudije rade na istraživanju diskretno. Amerikanci zatim pronalaze Karadžicevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovica koji je estetski hirurg u Americi. ali ih je general Rondo. Papiri. Medutim. Ali. njegova cerka je putovala u Focu da ga vidi. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. niti za šta je upotrebljen. pa ce se istraga fokusirati na ta dva pitanja. Otkad su papiri zaplenjeni. Bivšeg predsednika Širaka moci ce da ispitaju posle 16. Koriste i jednog tzv. pokušavajuci da ga vrbuju. godine. juna kada mu istekne imunitet. Specijalne snage iz Floride slecu na vojni aerodrom u Tuzli. 1998. i da ce istražne sudije na osnovu ovih papira doci na trag svim kolovodama. godine potresala Francusku. a drugi o tome ne znaju. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonacelnik Pariza. Ona je vrlo privržena Karadžicu . U vreme njegovog saslušanja. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. veliku ulogu u Karadžicevom životu igra cerka lekara iz Foce. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. naloženo mu je da uništi sve fajlove. od 1977. bivšeg celnika francuske obaveštajne službe. americki izaslanik u Bosni tvrdi da ce on brzo biti uhvacen i da ce mu biti sudeno. prošle su tri godine. godine. . a on u Foci.Upoznao sam i njenu majku i nju. ali ne znaju tacno šta. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996.

Rondo je rekao da je hapšenje . Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foce na crnogorskoj granici. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. jul 2008. Pocetkom 2004. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžica pretpostavljali su da ce se najtraženiji „ratni zlocinac“ pojaviti na podrucju Foce i sela Celebici. Iste godine 1998. opet nestaje. i uz pomoc informacija izvesnog M. nece ni da pokušavaju. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. Pop i sin su povredeni. pozorišnu predstavu i roman. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moc tokom više od jedne decenije. u januaru 2000. a K. odnosno na drugoj zaracenoj strani. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. on stvara price za decu... tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra.. februara 2002. Krajem leta 2000. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. još jedna loša psihološka procena. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. Njihova strategija sada je: zamrzavati racune u banci i kupovati ljude oko begunca. Opet promašaj! Ni Radovana. Drugo ništa ne mogu. Borba za trofej. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi voda bosanskih Srba. K. 28. oportunizam. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i cuvaju brojni prijatelji od kojih se vecina nalazi u Parizu. Ali. U meduvremenu. ništa. nameravaju da sprece Amerikance. Francuzi spasavaju Radovana. ali on je vec nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a. aprila K. SFOR saznaje da ce K.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogucila neka strana zapadna služba. sa sedištem u Frankfurtu. biti u kuci popa sa Pala. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. Medutim. I. i operacija u selu Zaovine. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogucavaju hapšenje! Krajem 2004. najverovatnije CIA. medu samim Francuzima.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžic dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. godine su ga locirali na Trebinju.. praveci plan kako da dojave K. godine.. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. generala Filipa Rondoa. imaju pouzdane informacije. (2000. ni Mladica nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. zbog ljudskog faktora. sve propada. Drugom prilikom. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. Evropske snage više nece da rizikuju. 23. Francuzi su ubedeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. npr. general Rondo. krecu na Radovana i Mladica. profit i osvetu. nigde ni traga. Tu je.. u inat. 2001. ponovo trijumfalno propada. Zajednicki uspevaju jedino da naprave mrežu ciji je skriveni kod: «Fervant Arcer». koji je vec deset godina u timu za "nalaženje" dr. Amerikanci krecu bez Francuza u Celebice. Sami Srbi ce to bolje odraditi. Francuzi to otkrivaju i. Alibabica.. Francuski obaveštajac. bili su toliko jaka. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžicevo prebivalište. ne verujuci Francuzima. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabica je protiv njega. da se spasava dok mornaricke „Foke“ krece u napad. a od K. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. kljucna dva coveka su njima na vezi. NATO napušta Bosnu. menja stav i porucuje Amerikancima da se nikada nece predati..10. Amerikanci u akciju ulaze sami. godine njegovog telohranitelja kao agenta. koji je 10 godina bio na tragu Karadžica u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. u zoni koju kontrolišu Francuzi.Radovana. opet zajedno. Dva momka iz obezbedenja ipak pucaju. definitivno nestaje. April 2004. pucaju i razbijaju po kuci. Kvislinzi to uvek rade bolje. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio.

oktobra. Koren price upucuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. takode je smatrao da prica o vojnom udaru nije realna. a novi nacelnici bili su bliski saradnici bivših nacelnika.nacelnik Generalštaba. A imenovani su Pavkovicevi ljudi. ljudi iz Uprave za bezbednost. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti.vojsku i policiju. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. Dragan Vukšic. Nacrt preuredenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. a da nedeljnik koji je Cankovom opažanju posvetio prostor. Dve stvari su kljucne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. a Nenad Canak raspirio je sukob u DOS. on se ponašao potpuno samostalno. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. Personalne uprave.olakšano zahvaljujuci Americkoj obaveštajnoj agenciji. Ostala je sumnja. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. Medutim. “TEORIJA” ZAVERE Banjalucki "Reporter" objavio je 30. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševica. odnosno da se vojska sama transformiše. a smene starih i postavljenja novih nacelnika uprava koje su usledile. a i koji je cilj”. To ne bi moglo da prode nezapaženo. Nisu aktivirani cak ni postojeci mehanizmi parlamentarne kontrole. danima držan na "slucaju Gavrilovic". Pavkovic je ostao. koji bi bio kontrola postavljenja i unapredenja i ogranicenje za zloupotrebe. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. avgusta 2001. Pavkoviceva moc u vreme Slobodana Miloševica bila je ogranicena. bila je osnova za sve dalje promene.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. oktobra nije uradio ništa da promeni nasledene civilno-vojne odnose. direktor Centra za civilno-vojne odnose. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševicevog režima. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. cime je potvrdeno da je on jedini nadležan da odluci šta ce raditi s vojskom. Jedan od Koštunicinih argumenata za zadržavanje kljucnih ljudi koje je Miloševic izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za gradane i za najveci deo pripadnika VJ. zapravo priželjkuje puc. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovica na mestu nacelnika Generalštaba VJ. kojim se Pavkovic okružio i tek tada mogle su da se ocekuju suštinske promene. CIA. tekst pod naslovom “Vojni udar”. što jeste element. Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Trece armije. Uprave za moral. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. sa zatecenim aparatom. zatim javna polemika nacelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. dva centra moci DOS prigrabila su instrumente sile . nerealno zvuci Cankova pretpostavka da je trebalo održati zajednicke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. Pitanje je da li ostanak Pavkovica i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovica. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica cuvao armijske strukture. oktobra. Zato . Miroslav Hadžic. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. opaskom da su izjave Canka “spoj diletantizma i neodgovornosti”. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. što je potvrdilo internu raspodelu moci. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovica. a posebno tokom 2001. otkrile su da ce promene ici teško. Posle obaranja Miloševica. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. Tvrdnje Pavkovica da nije ucestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlucuje . koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. Posle 5.

“Krga nije smeo da služi Miloševicu u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. mogli da budu zloupotrebljeni. Rukovodio je Pavkovic. podela cinova. i pojedinci narocito. U tom kontekstu. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od ucesnika. Bio je pomocnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. padobranskom i 72. u nekoj situaciji. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. Vojna služba bezbednosti. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . S obzirom da je Rade Bulatovic potpuno anoniman. U Bulatovicevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momcila Perišica.je zadatak DOS. Druge znacajne dužnosti nije obavljao.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIC? 20. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca politickih funkcija. koji su. koji može na silu da bitno odredi nacin razrešenja krize. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. a narocito u prvoj. specijalnom brigadom. koji bi definisao kontrolu ove službe. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. stanova i privilegija. Slicno je bilo i sa promena na celu Vojnoobaveštajne službe. a to znaci. Za Radeta Bulatovica. a prisustvovali su bivši i sadašnji nacelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". Vukšic je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i medunarodnih odnosa. uz krizu u politici i ekonomiji. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. strucnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topcideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatovic. položaja. VOS je vec duže vreme okrenut prema istoku. Vladan Batic i Zoran Živkovic izjavili su da je Rade Bulatovic organizovao akciju pracenja i hapšenja. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomicem odgovoran za moguci sukob Jugoslavije sa svetom. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo nacelno iskljuciti mogucnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politicki cinilac. Drugi skup. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatovic saopštio je da je podneo krivicne prijave zbog klevete protiv republickog ministra pravde Vladana Batica. s tim što je bivši nacelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapreden u zamenika nacelnika Generalštaba. odbrane i bezbednosti i autoritet . Oni su radili po njegovim direktivama. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. marta 2002. odlikovanja. Posledice su devijacije u VSB i VOS. Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. koje su podredene nacelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. Novi nacelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škoric nije trebalo da se nade na tom mestu. Akt uvodenja vanrednog stanja može se opravdati sprecavanjem unutrašnjih sukoba.” objasnio je Vukšic Pocetkom avgusta 2001. Pored toga. posle hapšenja Momcila Perišica. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno uticu na politicke odnose u zemlji. Da nije tako.63. Umesto da se bavi svojim zadacima. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovica i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. Dragan Vukšic je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom nacelnika Generalštaba. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. savetnika za nacionalnu bezbednost. Pavkovicem licno”. Naime. upozorio je Dragan Vukšic. uz moje ime su izrecene brojne neistine . u užem krugu. morao je da se distancira kada je pocela sramna proslava pobede nad NATO. Ako ne pre. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. bio je delikatniji i trajao je do jutra. General Milan Ðakovic (bivši nacelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomic su Pavkovicevi ljudi. što nije dobro i ne može da prode neopaženo.teorijski i prakticki. pitanje je da li je on adekvatna licnost za taj posao.

aprila da je.i insinuacije. kao i sprovedena akcija. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovica. Stojkovic je pitao: “Je l’ vi znate. to sam cuo iz usta generala Pavkovica. koji su nastavili da prikrivaju tragove zlocina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovica: “Rade Bulatovic je covek koji ne da se ne razume u taj posao. republickog premijera i više lica. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. ucvrstiti poverenje gradana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju buducnost nade zemlje i svih gradana”. do suda Saveta Evrope. ako mu nešto bude zatrebalo. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. MUP Srbije saopštio je 8. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jocic razgovarao sa Ulemekom. da je Rade Bulatovic. omoguciti upoznavanje sa stvarnim cinjenicnim stanjem koje ce utvrditi nadležni državni organi. Bulatovic je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Ðindica. To je uradio Rade Bulatovic kad je odlazio u Ameriku. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice.. Amnesti internešenel. zbog “licne. Utvrdeno je da je izjava koju je Bulatovic prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. neka izvole organi i neka postupe”. To ce. to je takode istina. Ako ima nešto. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politicki zatvorenik. polovinom maja. kako bi bili iskompromitovani. i da ce se u nastavku krivicnog postupka braniti od krivicne prijave koja ga sumnjici za krivicno delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. To je sad izašlo na videlo. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorovic.. koji su zabrinuti za sudbinu države. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatovic bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. Za hapšenje Bulatovica. u prisustvu saveznog premijera. a što se tice uloge Bulatovica u akciji hapšenja Momcila Perišica. godine je ili uništen ili sklonjen. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Ðindica. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima.. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. koji je takode još jedan od nezabeleženih slucajeva u istoriji službe. Ako ima necega on je dužan da pokrene postupak.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovica: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. celokupnu. Bio je u pritvoru od 8. godine. Vlada nema ovlašcenja.. u okviru istrage protiv organizovanog kriminala. da je nacelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe. Vladimir Božovic. da je Borislav Mikelic posredovao u organizovanju sastanka Bulatovica i generala Ace Tomica sa vodama zemunskog klana.. izašao na slobodu. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju.” . i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac cim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea. uhapšen Bulatovic zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vodama zemunskog klana Miloradom Lukovicem Legijom i Dušanom Spasojevicem Šiptarom.po cinu veleizdaje. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovica sacuvani i da su u posedu neovlašcenog lica. zainteresovao se.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živkovic ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. Kad su ga ovi pitali o cemu se radi. aprila. Nadležni organ neka radi svoj posao. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. pitanje je cemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. kao i gradanima Jugoslavije.. Ovo ce meni. nego jedino što je uradio i po cemu ce ostati upamcen to je . kao Nikola Curcic. Vecernje novosti objavile su 04. pri cemu su mnogi saradnici izmišljeni. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi cemo se u to ukljuciti. Uoci hapšenja.07. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovica i mnoge druge. a novi registar saradnka sacinjen je 2001. Vladan Batic je izjavio: “Ono što sam rekao. potpredsednika savezne vlade.” Moglo se videti da su koreni Miloševicevog režima ostali. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. ja ne znam.2003.

hrvatskih. da bi sa Aleksandrom Nikitovicem. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije . Nakon toga dobio je pristojnu novcanu odštetu. koji terorišu pola grada jurcajuci Legijinim džipovima. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja cuda. zabranjuje ukljucivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. Držeci se ove stare obaveštajne veze. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. vodi Bezbednosno . takode JUL-ovskim diplomatom. po cenama vecim od prosecne plate u Srbiji. Takode. tako da prica o depolitizaciji Agencije ceka novi pocetak.nacelnik za kontakte sa stranim službama. bilo bi zanimljivo uci mu u trag. bivši JUL-ovac. Reakcije vlasti nije bilo. za koji niko osim Amerikanaca ne zna.Bulatovic zapošljava preko hiljadu novih radnika. redakcije). Rade Bulatovic okrece leda svom saborcu Aci Tomicu i svim svojim drugovima. koju Aco Tomic nikada nije uspeo da naplati.” Oni opisuju i nacin na koji rukovodi direktor Bulatovic. s tim da to sada ne radi srpska. “Uz posredovanje Vojina Lazarevica. Bulatovic spopada sekretarice i okružen je poltronima koji velicaju njegov ogroman uspeh. prim. nije cudno da Rade Bulatovic. Rade Bulatovic za potrebe Amerikanaca obezbeduje izvoz oružja Gruziji. Ne mrda bez 6 . koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu americkih obaveštajnih službi.Ukoliko postoji CD sa Arhivom.” Sastavljaci pisma navode Bulatoviceve ucinke u Agenciji. pored hotela Jugoslavija. vec americka obaveštajna služba”. Bulatovic nareduje korišcenje rezidencija iskljucivo za njegove licne potrebe. Bulatovic je. dobijajuci pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. Poput šefova službi klasicnih banana država. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladica i kome to ide u prilog? Usput.ko je on i odakle dolazi . obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na cijem je celu bio Zoran Živkovic. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). Bulatovic obilazi strane ambasade otkrivajuci im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uredaje. zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. misleci da tako obezbedi svoj reformski imidž.informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku buducnost. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Curuvije u vreme atentata na njega .7 telohranitelja. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa. U pismu se navode i drugi detalji. I to preko Bert Brauna. Lukavi Bulatovic je medu tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su clanovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. vecera iskljucivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Curuvije). tražeci samo jednu protivuslugu .podršku za njegovo buduce ambasadorsko imenovanje. Bulatovic Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. Gospodin Braun je kljucni diplomata na ciju se urgenciju Bulatovic izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Ðindica. Tajna Bulatovicevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovicem. “U samoj Agenciji Rade Bulatovic zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. zajedno sa trecim Crnogorcem. ureduje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". Stevanom Nikcevicem i kumom Nebojšom Vujovicem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštunicinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. Izigravši svoje dojucerašnje najbliže saradnike i prijatelje. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. zaustavlja zapocete akcije otkrivanja teroristicke mreže na jugu Srbije. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao nacelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). Da bi izbrisao secanja u Agenciji .omogucuje americkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. americkih i ko zna cijih interesa. tako da je vecina naših politicara konacno u pravu kada paranoicno tvrde da su prisluškivani. Crnogorac iz Berana. Vojinom Lazarevicem. a u potragu za Ratkom Mladicem uvodi svoj tim. Stevanom Nikcevicem.

Crnogorac iz Berana. bio je osumnjicen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Ðindica. kao i na dogovor prilikom predaje. Predsednik Srbije Boris Tadic . ocekuje rusku pomoc oko rešavanja statusa Kosova. U Jasenovu je primljen na visokom nivou. pa ukoliko ne ispuniti obecano.” Direktor BIA gospodin Bulatovic je.Crnogorac. "Politika" je u martu 2004. Bulatovic zapocinje projekat izgradnje stanova na Banjickom visu. Bilo je reci i o novcanoj naknadi za Mihajlovica. državljanin BiH. Srbijom su vladali. razara. što su službenici ove službe na vreme uradili. kao savetnik predsednika SRJ. teroriše. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. Premijer Koštunica. garantovan mu je nemiran san. kada je ušao u politiku. roden je 19. Kako zvanicna biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. od oca Mila. Jedino cega se Bulatovic plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžicem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžica. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Ulemekom Legijom. Nakon "Sablje". pa zato nije potvrdeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. Gradani mogu zakljuciti da je Bulatovic potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. odmah po postavljenju. godine pisala da. Gospodin Tomic je obecao Dušanu Mihajlovicu da ce DSS apsolutno zaštiti Mihajlovica nakon promene vlasti. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomic uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovica. (mada on pouzdano nije clan ove organizovane kriminalne grupe). koja. uz debelu proviziju za njih dvojicu. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). Zvanicno prebivalište mu je u Beogradu.koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije. pljacka. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladica i gospoda Senka Jovanovic. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. Svi državljani Crne Gore i novopeceni državljani Srbije. godine. Upuceni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takode nešto nudio. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima.. Sa njim su u delegaciji putovali i nacelnik Pete uprave BIA Rajko Savic. Crnogorci. Koštunice.. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. Direktor tajne službe Rade Bulatovic iz Berana. . jer je napravio dogovor sa njim. Bulatovicu je to pošlo za rukom. Ne cudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji. iz zatvora je pušten u julu 2003.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vracen za Beograd. Štampa se bavila onim što je Bulatovic radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovica odlukom suda proglašen za službenu tajnu. Biografija Radeta Bulatovica nikada nije objavljena. koja je bila prevodilac. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jocic . U dilu sa školskim drugom Srbom Panicem. da mu je nestalo oko 50. Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitovic iz Bara. Crnogorac. otputovao u zvanicnu posetu CIA u Lengliju. godine. pak. ali njegova pratnja u to nije upucena. da je bio clan JUL. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. zamenikom direktora za imovinu Srbije. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. poput organizovane kriminalne grupe. marta 1958. Kad je Bulatovic postavljen na funkciju direktora BIA. Glavni finansijer Vojin Lazarevic iz Kotora. po ocu Damjanovic. U aprilu 2003. da je na strucni vojni skup na Topcideru došao u ime "vrhovnog komandanta". protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. Dobro obavešteni izvori iz CZa tvrde da je Legija uputio poruku Bulatovicu kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. godine. da je 2002. u Zmaj Jovinoj broj 39. Gospoda Jovanovic je ljubavnica i gospodina Savica i gospodina Bulatovica. Direktor BIA Rade Bulatovic. Šta je sve Bulatovic predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati.

umesto da se bave istraživanjem . itd. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. napominjem. On Ljajicu otima rec da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. gradani. mirovnih snaga na KiM. marta 2002. po njihovom mišljenju. njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu licnost. njihova fotelja i neograniceno podaništvo prema onima koji. Iz njegovog teksta upecatljive su konstatacije da je presecanje tzv. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih dogadaja koji. Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. Zašto baš njih? . vec da svi dogadaji imaju svoje uzroke. Istakao bih trojicu kljucnih . Savic je postavljen na zahtev Crvenih beretki.Da bi se ovo desilo. vidi da je bolestan. po njenoj licnoj izjavi. Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? . ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladica.Stvari nikada nisu proste. nacija. godine. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slucaju napravljena je klasicna zamena teza . u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije. nadu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znace država. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti cinjenicu da je licno prikrivao dokaze o zlocinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orica i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. Spadam u one koji ne priznaju slucajnosti. cijim dolaskom “pocinje proces depolitizacije” ove službe. predstavljaju centre moci. u kome piše da je u RDB Srbije postignut narocito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savica. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadic i Vladimir Vukcevic. uhapšen je Radovan Karadžic. Vladimira Vukcevica i Radeta Bulatovica.Mediji su cesto citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. na što mu je. ako se malo više udubite. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. On trlja nogu o nogu kada govori. Na šta mislite? . Koji su to uzroci? . do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. kao što ponekad izgledaju. i da ce se “ova akcija izucavati u buducim udžbenicima bezbednosti”. Da li ste ikada nešto od toga videli ili procitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. Kako objasniti da je licno prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doci bez lekarskog pregleda. afere Perišic “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”. intervju Dejana Lucica Pukovnik Jovan Ðogo. uopšte nisu slucajni. Iz njegovih ociju izbija samo mržnja i zlo. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. od njegovog obracanja u noci izbora da nece dozvoliti formiranje vlade i skupštinske vecine u skladu sa voljom gradana. Samo sa takvim predsednikom Srbije moguce je da na mesto tužioca za ratne zlocine dode licnost kao što je Vladimir Vukcevic. Hapšenje dr Karadžica nije jedini negativan potez Borisa Tadica. od zakonodavne i izvršne do sudske. nakon njihovog protesta. Njima je bitan samo licni interes. Iz njegovih ociju i pogleda vidi se ludilo. Mladic je na slobodi.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP.Srbija je docekala da na njeno celo dode covek za koga se.Jad i beda. vec po njegovom ukusu. državni i nacionalni interesi. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje ce Srbija izruciti. Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim dogadajima? . odlicno je radio posao jataka. on se na taj nacin prosto samozadovoljava.Borisa Tadica. pa cak ni za zlocine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled.

Njima ce biti dovoljno da procitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. samo što ce posledice Tadiceve saradnje imati daleko tragicniji znacaj za srpski narod. Pored toga. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su ucestvovale u sukobima. godine. uhapsio je Stojana Župljanina. s obzirom na cinjenicu da je znao kompletan scenario. Boris Tadic je to odlicno znao i zato je povukao ovaj potez koji je kljucni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. oni istražuju šta je dr Karadžic jeo. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. servirao je Borisu Tadicu informaciju o dr Karadžicu. Ministar unutrašnjih poslova.Rade Bulatovic i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. Oni prosto mogu da kažu . i o zlocinima. Oni su Gorbacovu obecali da nece rasporedivati vojne snage na prostoru zemalja bivših clanica Varšavskog ugovora. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. Za šta optužujete Bulatovica? . A sporazum Karadžic .Tacno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu ucestvovali jer za to nije bilo potrebe. I tu ce biti kraj. Rajko Savic. o cemu je vec izvestila Nataša Kandic. bio je kljucni momenat da se ovo desi. ugraden je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog coveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja americke ambasade. Kako to mislite? .pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje.Rade Bulatovic je zavrbovan od strane americkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. nasilnim putem. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. Rade Bulatovic. formiranoj vladi. .znacaja ovog dogadaja i njegovim posledicama. šta je citao. U završnoj fazi pravljenja nove vlade. Tu se treba vratiti malo unazad.svoju politicku odgovornost. priprema medijske propagande itd. a nije ništa ucinio na kompromitaciji suprotne strane. Ostalo je poznato . sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubedivanje da ce podici svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. Verovatno bi to ucinili da su Veran Matic i Aleksandar Tijanic mogli zbog velicine glave da istu gurnu u šolju. cak mu se nije javljao na telefon. ali u velikoj meri i po sudbinu svih gradana u Srbiji. niti da ce ih primati u vojne asocijacije.Srbi nikada nece shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. tvrdi da ništa nije znao o akciji. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. oblacio i slicne gluposti. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. Dacic pokušava da sakrije nešto drugo . vec da su se svi „dobrovoljno predali". Šta mislite. on je naneo više zla od Tadica. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer sudenje. eksperata i svedoka. a poznato je i šta se sada dešava. kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžica? . Da li mu verujete? . Ivica Dacic. a prvenstveno SAD. I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. a posebno srpskog naroda. Kao takav. prekid rada Skupštine. a kasnije i za direktora BIA. iako mu je to obecao. Zapadne sile. Isto to ocekujem i za Vojislava Šešelja.Holbruk? . vec izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžicu.Ubeden sam da ce dr Karadžic doživeti sudbinu Slobodana Miloševica. Kako vidite tok i ishod sudenja dr Karadžicu? . To samo potvrduje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada.nacin i vreme hapšenja. Preko njihovih drugih saradnika. kao ulog za svoj dalji status. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. ali i ono što ce poslužiti da se dokaže „ucešce Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. Sve poteze Bulatovic je vukao u dogovoru sa Tadicem.Hapšenje dr Karadžica je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanicno zatražilo ukidanje Republike Srpske. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. Kada se uverio da je nova vlada formirana. definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu.

Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilovic u njegovom kabinetu. 15. Bulatovic. premijer Mirko Cvetkovic rekao je da na sednici nije bilo reci o eventualnoj smeni šefa BIA i da ce javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena. General Nebojša Pavkovic. avgusta 2001. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. marta 2002.afera Gavrilovic: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilovic ubijen je 3. Nakon ubistva Zorana Ðindica. Od novembra 2000. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. Svi su vraceni za Beograd. . bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsednickom kabinetu. kaže jedan njegov bivši nadredeni. ucenu i eliminaciju politickih protivnika. Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korac). Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali cekali mesecima". jula. Gradani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i orude za obracun s politickim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. Jula 2008. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatovic je politicki zatvorenik. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. . razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. Bulatovic se na funkciji direktora BIA nalazio više od cetiri godine. Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatovic bio clan JUL-a. te da su bili deo zavere da se ubije Ðindic. mimoilazeci službene vojne kanale.VREME 688 (Dejan Anastasijevic) Iako zvanicna biografija nikada nije objavljena. a u vezi sa clanom 125. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomic i Bulatovic tajno sastajali sa Dušanom Spasojevicem i Miloradom Lukovicem Legijom. posle je tvrdio da je Bulatovic samostalno koordinirao hapšenje. vec zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. koji je najveci deo karijere proveo u diplomatiji. nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovicem i savetnikom Gradimirom Nalicem. do marta 2003. Za službovanje u Rimu vezana je afera s kradom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i racunopolagaca nalazio i Bulatovic. kada se ocekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovica. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlicne odnose s policijom. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca.afera Perišic: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momcila Perišica u restoranu motela "Šaric". Bulatovic je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade. Posle sednice Vlade Srbije. Rade Bulatovic i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomic uhapšeni su na osnovu clana 122. . trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. ne zato što ga je neko naterao." Bulatovic je posle nepuna tri meseca pušten. Vlada Vojislava Koštunice ocekuje da ce Bulatovic razotkriti vezu izmedu vlasti i neformalnih centara moci koje su Službu koristile za progon. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. nacelnik Generalštaba.afera "cetvorožilni kabl": Rade Bulatovic je uz kolegu savetnika Gradimira Nalica i šeficu Koštunicinog kabineta Ljiljanu Nedeljkovic optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. a Bulatovic je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Canak). zna se da se Bulatovic krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. Slucaj nikada nije do kraja rasvetljen. što on nije demantovao. Taj period obeležili su: . tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. bez istrage optužbe protiv njega su povucene. Sam Bulatovic je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišica kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". na dan ubistva. na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. Dnevnik "Blic" piše da ce Bulatovic na funkciji najverovatnije ostati do 17. KZJ (udruživanje radi neprijateljske delatnosti). Rade Bulatovic podneo je ostavku novom premijeru Srbije.

Hadžic je pobegao. cime mi je život bio ugrožen. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. Bulatovic odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. pretpostavljam. Za razliku od prethodnog perioda. nalaze i dosijei takozvanih politickih neprijatelja. Vracao je iz penzije. tvrdi Bulatovic. Nije niko iz BIA ili MUP. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. a primao je "mlade i obrazovane" po rodackoj i partijskoj liniji. Nemamo cak ni saznanja o autenticnosti razgovora”. BIA. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. godinom. i kod gradana Srbije. oko 700 ljudi je napustilo BIA. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali znacku: „Bilo je zloupotreba. jer. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. odnosno Raškoj. u kojoj ga je ona optuživala: „Citao sam delove objavljene u štampi. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jocicu da je stigla jedna zapecacena optužnica. Bulatovic tvrdi: „Zna se ko je to uradio. Bulatovic je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih politicara. U periodu u kojem sam bio na celu agencije. Momira Gavrilovica. Za dojavu haškom beguncu. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. znajuci šta o tom licu misle zaposleni. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. jer su joj se prikljucili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takode. „Apsolutno nismo ucestvovali u tome. Najveci deo navoda koje je iznela je autentican. a siguran sam da je to najveci doprinos koji smo mogli da damo jacanju demokratije u Srbiji”. u dane glasanja u BIA se cak i ne dežura. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatovic 2004. stabilna i pored pojave vehabija. rekao je. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobodena kadrova Slobodana Miloševica. da izbegne hapšenje. Ne vidim ništa sporno u tome”.Analizirajuci cetvorogodišnje rukovodenje srpskom "tajnom policijom". efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. Goranu Hadžicu. izmedu ostalog. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. ne želeci da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slucaju. ali i ozbiljnih krivicnih dela. Takvih tamo ima. Predali smo arhivsku gradu zakljucno sa 1980. kako ne bi ugrozio istragu. To smo saznali tek posle nekoliko dana. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne tocak sa automobila u toku vožnje. zbog jasne linije subordinacije. do kulturnih ustanova. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. Bulatovic je rekao da su najveci rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. prema Bulatovicu. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. Pozivajuci se na pravila tribunala. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dode do savremene. u meduvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. kaže Bulatovic. Dakle. nije želeo da nam kaže ko je optužen. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. škola. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu bice od koristi. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima saradujemo. Inteligentna. Bulatovic je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. nije ucestvovala u predizbornim kampanjama. Posao je kreativan i rizican. Bile su to nedelje. Uz to. Dosadašnji šef BIA priznao je da je citao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. . U meduvremenu. od nevladinih organizacija. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. ali ga je držao neformalno. Rade Bulatovic vodio je cudnu kadrovsku politiku: nije imenovao kljucno operativno mesto. demistifikacija službe je znacajno relaksirala odnose sa gradanima. Bulatovic kaže da je situacija u Sandžaku. odgovornosti i zaštite od politicke zloupotrebe. BIA je na osnovu utvrdene bezbednosne politike Vlade aktivno saradivala sa Tribunalom. u kojoj se. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. kao i kadrovska obnova agencije. trecina ljudi je otišla. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. „Nijednom svojom aktivnošcu BIA nije uticala na izbornu volju gradana. i još više zbog demistifikacije. kao i svake druge. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladicem. zamenika.

drugo.pod uslovom da novi direktor bude imao politicku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. obaveštajnu i logisticku podršku. Agencija se neizbežno menjala. ali treba reci da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. zavisno od svoje volje i spremnosti. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovica. S druge strane. Kljucno je da li Vlada želi time da se pozabavi s obzirom da je direktor BIA državni funkcioner. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. agencija. na cijem je celu. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. saopštila je da on nikada nije ni pominjao Petrovica. I samo Vlada je ta koja. može da da nalog da se ta prica proveri i dovede do kraja.Beba Popovic jeste ili nije dao dokaze. ta prica dobila veliki publicitet. nego moj prethodnik. misleci da se ništa nece desiti. Bulatovica i Stojkovica sa Legijom u noci predaje. Kao nacelnik SUP Kruševac. a mnogo mocnih. godinu isporucio CIA. Stvara se neka pogrešna slika da ja ratujem protiv Bulatovica i on protiv mene". Goran Petrovic.” NN: Koliko je za vas uvjerljiva prica vladimira Bebe Popovica? PETROVIC: Neki sada govore da li Vladimir . i na cinjenicu da su i radikali kao . Politicari su onda od Službe tražili još. kaže Petrovic u intervjuu za "Nezavisne". radeni s one strane zakona i pristojnosti. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. septembar 2006. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. plašeci ih i nudeci se kao prijatelj i zaštitnik. Docekace ga front solidarnih rutinera. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. Popovic je optužio Bulatovica da je izvještaj BIA za 2003. Popovic ne može da pruži neke dokaze jer se ti dokazi nalaze u BIA . Nezavisne 24. medusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da politicare snabdeva onim što bi oni najviše vole da cuju. našao se kao kolateralna šteta obracuna Vladimira Popovica. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. Sve što Saša Vukadinovic bude radio bice predmet politickih nagodbi i stranackih cenjkanja.Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštacki i apstraktni proizvod. On je ukazao na jednu stvar i otvorio jednu temu i nije na njemu da to dokazuje. a Bulatoviceva odbrana bila je: nisam ja. A onda je. a ni Jocicev MUP nije bio najsrecniji. Ono za šta su placeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitickih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja medu vladajucim strankama. Zloupotreba BIA u politicke svrhe postajala je sve teža i rizicnija: prvo. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije. naviknutih da malo rade. pod pritiskom javnosti. niti je Služba ista kao tada. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije. šefa Biroa za informisanje u Ðindicevoj vladi. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . Niti je Bulatovic Stanišic. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovica 1998. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "procitaj pa vrati" izveštaji. Upravo s politicke strane preti mu najveca opasnost . ljudi su naucili da je to opasno i nezdravo za karijeru. Vukadinovic je bio uspešan. “Verujem da je on to izjavio. Pošto su Popoviceve tvrdnje bile ubitacnije nego što je direktor BIA planirao. pa su oni to demantovali. naglašavajuci da je za njega sadašnji šef BIA potpuno beznacajna figura i da se njime ne bi ni bavio da nije one narodne: "Pustio bih ja njega. i Radeta Bulatovica. Saša Vukadinovic je u Agenciju ušao bez hipoteke. jer se taj sud kod njih loše kotirao. ali nece on mene". do maja 2008. šverca narkotika i ljudi i slicne aktivnosti. Saša Vukadinovic bio je na celu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". jer je viden kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal.i covek koji je nosio lap top i sam lap top i ljudi koji su to snimali se nalaze u BIA. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobice manje nego što je procitao kod Karle del Ponte. što je mesto koje je postalo veoma znacajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedece sledecih 40 godina u zatvorima. a ta ekipa ima jaku spoljnu politicku. Saša Vukadinovic od Rada Bulatovica sigurno nece dobiti snimak razgovora Jocica.

isto kao i epizoda sa snom o ambasadorskoj dužnosti u Rimu. I on je rekao: Ja mislim da on nije! To je privatno mišljenje i mogao je da ga da na konferenciji DSS. NN: Cesto se tvrdi da Rade Bulatovic nema kompetencije da obavlja dužnost šefa BIA. to je verovatno želja da se on mocnim zapadnim krugovima.000 clanova svih mogucih partija. ovo je jedan politicki test za Vladu. vaš izraz je preblag. NN: Ako je Bulatovic iznio i predao arhivu BIA uz asistenciju i znanje tolikog broja ljudi. Onda bi svi u Vladi mogli da rade šta god im padne pamet. Postoje pokušaji pojedinaca i stranaka vladajuce koalicije da se i DS uvuce u Vladu cime bi se samo betonirala ova prica. NN: Kako komentarišete Jocicevu odbranu Bulatovica tezom da Beba Popovic talasa kako bi zaljuljao jednu novu politicku opciju u Srbiji? PETROVIC: To je Popovicevo legitimno pravo. koja se ne oglašava. ali da se još ceka objava? PETROVIC: Miroslav Lazanski je u nekom svom nastupu rekao da je ovo neka partiokratija. nametne kao neki iskreni prijatelj i saradnik. NN: Hocete reci . NN: Ali. to su vaše reci. i nema tog cinovnika koji ce odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije. bilo bi jasno da ulazimo u jedan totalitarni sistem i da postoje interesi odredenih grupa i stranaka i da nema nikakvog državnog interesa u svemu tome.najbrojnija opoziciona partija protivnici Bebe Popovica. ako je vec takav amater. Prica se završava u medijima. To je oprobani trik Vlade da se ni o cemu ne izjašnjava. kako se usudio da arhivu BIA preda Americi? PETROVIC: Ne treba zato biti veliki maher. Jedino ako ste clan partije vi možete . to ce znaciti da Vlada gradanima šalje jasnu poruku. Nespretna Jociceva prica govori o odsustvu želje Vlade. On je šef BIA. a Vlada na to ne reaguje.on je dobija odmah. NN: Da li to znaci da je Srbija u diktaturi. Nema nikakve kontrole. Ipak. NN: Kako mislite da ce se završiti ova prica koja bi u svakoj drugoj zemlji bila skandal? PETROVIC: Videli ste da se ministar policije Dragan Jocic. Ali. NN: Da li Jocicev trapavi nastup. Mi sada imamo politicku kombinatoriku i mi ne možemo da znamo kojim se motivima on rukovodio. NN: Šta je Demokratska stranka ako nije opozicija? PETROVIC: Demokratska stranka je statista.da im se uvuce. Neko moje licno ubedenje je zato potpuno nebitno. cisto sumnjam jer je ova vlada prelazila i preko mnogo važnijih i vecih stvari. NN: Da li bi to bilo obznanjivanje diktature? PETROVIC: Pa.000 do 300. da li bilo kakva državna komisija ima interesa da riješi tu stvar? PETROVIC: Pa. Ne verujem da u Srbiji postoji više od 200. Znaci. jer tada ni formalno-pravno ne bi bilo nikoga ko bi to posmatrao sa strane i mogao da kaže: moje ruke su ciste .nisam u Vladi.na politickoj sceni Srbije ne postoji opozicija. da reši taj slucaj. usudio da iznese svoje mišljenje. racunajuci da ce stvari pasti u zaborav. pa je to otpalo. Nije tajna da je covek želeo da bude ambasador u Atini. jer ce Vlada uvek stati iza njih. Pravo svakog gradanina i politickog subjekta je da talasa. to znaci da svi drugi clanovi vladajuce koalicije i funkcioneri mogu da rade šta hoce. zar to nije ludilo? PETROVIC: Dobro.da im se dodvori? PETROVIC: Narodski receno . ako jedan državni funkcioner može da bude optužen za veleizdaju. obaveštajnim pre svega. NN: Kojim motivima se ljudi u takvim situacijama najcešce rukovode? PETROVIC: U Bulatovicevom slucaju. a na drugoj strani je 10 miliona gradana Srbije koji nemaju ama baš nikakva prava. ako se sve ovo slegne. pa je i to otpalo. Sada se zavrtela prica da Bulatovic želi da bude predstavnik BIA u Vašingtonu. PETROVIC: Partijski aparatcik je pravi izraz za njega. Jer. kome je ocigledno skinuta zabrana javnih nastupa koju ima od premijera. Mi živimo u vremenu apsolutne dominacije partija i ja se kao gradanin protiv toga bunim. zavjera cutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popoviceve optužbe? PETROVIC: To je vec analiza politicke scene u Srbiji . ako direktor traži izveštaj ili bilo kakvu informaciju . Imate Demokratsku stranku koja je nazovi opozicija.

Tako da naravno da oni koji su cuvali Ratka Mladica kao što su Vojislav Koštunica i Rade Bulatovic.nešto da postignete. tako da mislim da bi se vrlo lako ustanovila istina jer ne verujem da je bilo ko toliko zaljubljen u Bulatovica da bi ga štitio. Znaci. Mada postoje indicije da Rade Bulatovic sada silom svog autoriteta vrši pritisak da se ta stvar zataška. ne verujem da bi neko bio toliko lud da to radi. jer sam dobio nalog od nacelnika uprave". politicki. duboko sam uveren da je i ova prica tacna . Jer. Naglasio sam mu da ne sme da dozvoli sebi da kaže 99 stvari koje su prave i tacne i onda da saopšti jednu koja nije proverena jer ce se svi uhvatiti za tu jednu i po starom sistemu lakirane bubašvabe osporiti tu celu pricu. Neko ce sutra to da tretira na drugaciji nacin. gde nema mesta za Ðindica. NN: Da li vjerujete da je Bulatovic iznio arhivu BIA? Ili možda znate da je to uradio? PETROVIC: Da ne postoje jake indicije. tajni. svi su govorili isto: biceš bombardovan i Rusija nece moci da pomogne. rekao bi: "Da. koga bi pitali. a ovaj bi rekao: "Da. bivšeg službenika americke ambasade. Taj. sudstvu i službama bezbednosti postoji potpuna apatija u radu. Da to nije bez pokrica? PETROVIC: Pa. To. S obzirom da znaš kako si medijski tretiran. I ova ministarstva sile su zato stavili pod svoje: Jocic i Bulatovic su tu gde jesu iz dva razloga . I tada. kada sam ja razgovarao sa gospodinom Popovicem pred njegov intervju u emisiji TVB92 "Insajder". pošto sam dobio nalog od direktora Bulatovica. ako je to radio. Medutim. kratko sam mu rekao: ti ne smeš da imaš procenat šuta 99 odsto. Nije dobio nijednu informaciju: bice treci svetski rat ako ovu zemlju bombarduju. coveka koji je nosio lap top. snimao sam. svi obaveštajni izvori. javni. obavite razgovor sa 10 do 15 ljudi i na bazi tih izjava imate kompletnu pricu. Treba da postoji neka politicka volja i da dobijem nalog i ovlašcenje da to uradim. ljude koji su snimali. ocigledno. Jer. NN: Da li vam je poznato ime Berta Brauna. i gomila u svim drugim strankama.da slucajno neko ne bi uhapsio nekog haškog optuženika i da slucajno neko nešto ne bi radio na rasvetljavanju ubistva Zorana Ðindica. prosto odete u BIA i krenete da razgovarate sa ljudima. antihackog i anticivilizacijskog. a njegovu zaštitu je organizovao takode Rade Bulatovic po nalogu svog vrhovnog komandanta Vojislava Koštunice . odnosno direktor je odseka za jugoistocnu Evropu. NN: Šta ocekujete od sudenja za ubistvo Zorana Ðindica? PETROVIC: Lomljenje kopalja oko tužioca Prijica je samo jedan poligon na kome se vodi rat dva nacina mišljenja u Srbiji . za kojeg Popovic tvrdi da je organizovao Bulatovicevu posjetu SAD kada je sadašnji šef BIA dokumente te službe predao CIA? Popovic tvrdi i da je Braun bio kažnjen zbog bliskih veza sa licima uhapšenim u akciji "Sablja"? PETROVIC: Tu nema dileme. jedino Vlada može da reši slucaj jer se svi dokazi nalaze u BIA. ne može . Bulatovic i Jocic su partijski aparatcici.evropskog i antievropskog. Znaci. ti moraš da imaš procenat šuta 100 odsto. oni. To je naša tragedija i naša stvarnost. imate upravu informatike. Ne verujem da bi bilo ko bio lud da kaže da nije snimao. Znajuci sa koliko se entuzijazma pripremao za celu pricu i znajuci mnoge druge stvari koje su apsolutno tacne. nasnimavali. svako ko svedoci zna da su se za tri-cetiri godine promenila tricetiri direktora i da u policiji. Za pocetak imate cetiri imena.oni koji su takve stvari radili. ne verujem da bi se ta prica otvarala. NN: Ovih dana ste ustvrdili da bi aferu "Bulatovic" riješili za 24 casa. oni koji su cuvali Šljivancanina. Te institucije ne funkcionišu jer profesionalci u tim službama shvataju da im se ne isplati da bilo šta ozbiljno rade. davno pre njegove ideje da da taj intervju. Vrlo jednostavno. Onda se postavlja pitanje na bazi cega je taj ludak procenio da Rusi nece moci da ostanu neutralni i da ce izazvati treci svetski rat. Braun je americki diplomata koji je radio u Ambasadi SAD u Beogradu i jeste na visokom mestu u Savetu za nacionalnu bezbednost. potpuno bezvredni ljudi koji nikada ništa u životu ne bi mogli da budu da nisu clanovi partije. neke cinjenice i neki detalji. to je potpuno imaginarno i to je psiha jednog pojedinca. jesam dao nalog". I tu je kraj! NN: Kako je moguce da Bulatovic u to ukljuci tolike ljude i na cemu njegov mozak radi? PETROVIC: Kratko i jasno: Slobodan Miloševic je godinama pred bombardovanje dobijao informacije da ce ova zemlja biti bombardovana. nije. njima nije problem da se umešaju i u sudenje. To je Rade Bulatovic u svom obracanju za Novu godinu potvrdio kada je rekao da su prioriteti u radu Službe rasvetljavanje ubistava novinara Curuvije i Pantica.

kada je svrgnut Sadam Husein. za to nije postojala politicka volja koje u Srbiji ima. tehnologiju. To nije narušavanje suvereniteta zemlje. Ko može da zabrani tim ljudima da se školuju. jer onog trenutka kada smo potpisali povelju UN.Dopis je poslat sa Fakulteta politickih nauka. uplašila akademije koja je tek osnovana. Sadam je tada imao veliki broj pristalica. pak. To je trebalo marketinški iskoristiti. I Ðindic. i verovatno je bio.da funkcioniše bez skupštinske komisije ili nekog anketnog odbora ili. Ovo je formalizovanje odnosa sa stranim službama. obavila razgovor sa tim ljudima i saopštila istinu. Akcioni plan ce nam samo koristiti. Vreme je vrlo brzo pokazalo koliku vrednost imaju njegove misli. to je najrealniji završetak celog slucaja. direktor Medunarodnog instituta za bezbednost SCG. . kojim je legalizovana saradnja izmedu te zemlje i americkih obaveštajnih službi. izveli njegovo hapšenje u Španiji. Neki državni fakulteti izdali su dopis u kojem se potencijalni kandidati upozoravaju da je vaš Fakultet za diplomatiju i bezbednost "fantomska akademija koja na najsramniji nacin obmanjuje javnost". Ispred nas su Britanci i Amerikanci. One poticu od ekstremistickih grupa iznutra. godine intervju. Zainteresovani mogu da našu validnost provere u Ministarstvu prosvete i sporta. Bitno im je samo da Mladic ode u Hag.000 evra i do sada se prijavilo više od 70 studenata. Kod nas je problem tehnicko pitanje. koja postoji 50 godina. nema ni približno materijala o liderima DOS-a koliko su oni mislili. Svi iz DOS su želeli da imaju šest tomova svaki. ali su oni. Ovaj Akcioni plan mogu da uporedim s kolumbijskim. Osnivac ste Akademije za diplomatiju i bezbednost. a kod nas je 5. njeno stavljanje u zakonske okvire i mogucnost da naše bezbednosne službe udruže svoje snage. Ne verujem da ce se plan ograniciti samo na hvatanje Mladica. ali nisu uspeli jer smo mi maticni fakultet za to. Njime treba da se bavi neuropsihijatar. ali bez potpisa. Strane službe su. Drago mi je da se jedna važna institucija. Ne vidim da se povecala opasnost od terorizma spolja zbog naše saradnje s NATO. da bi opravdali trogodišnju nesaradnju sa Tribunalom. ali je zajednickim snagama on za nekoliko meseci uhapšen. Stranci ce svojom opremljenošcu pomoci u skidanju omce oko naše zemlje koja se zove Ratko Mladic. a zahvaljujuci svojim kadrovima Srbija može da bude bezbednosni lider u regionu. vec ce on biti primenjen i u slucaju svih optuženika za koje je. ukoliko je država izdala sertifikat? Na FPN su nedavno probali da uvedu katedru za bezbednost. i svi ostali. Nedavno je vojni analiticar britanskog Tajmsa rekao da su srpske specijalne snage trece u svetu po obucenosti za borbu protiv terorizma. Da li je to najrealniji scenario u slucaju "Mladic"? . ORHAN DRAGAŠ. Koliko bi. Mi imamo sva potrebna rešenja. Ako mesto lidera ne zauzmemo mi. kada smo bili deo državne zajednice. prema vašim procenama. tehniku i iskustvo s njima. Medunarodna zajednica ne bi imala ništa protiv da se to desi u ovom slucaju. vrlo brzo ce ga zauzeti neko drugi. iako je jasno da su kamione dosijea imali Dobrica Cosic kojeg je tadašnji režim oznacio kao glavnog neprijatelja i Vuk Draškovic zbog fascinacije jednog bracnog para drugim bracnim parom. prema medunarodnoj zajednici. odgovorna naša zemlja. jer cemo dobiti i finansijska sredstva od država ciji ce predstavnici ucestvovati u programu.Srbija je za hapšenje optuženika mnogo pristupacnija od Iraka jer. komisije Vlade koja bi došla sa strane. to moglo da traje? . Hrvati su optuživani da je Ante Gotovina u Hrvatskoj.Prema mom mišljenju. Njima je svejedno da li cemo i mi uspeti da se opravdamo. a ne ozbiljna državna služba. preko legalnih predstavnika u ambasadama i preko svojih mreža na Balkanu sigurno i dosad ucestvovale u u lociranju haških optuženika. iako sam ja rekao da se u životu ne bih bavio Vukom Draškovicem. NN: Svojevremeno ste izjavili da su politicari u Srbiji beznadežno fascinirani tajnim službama i dosijeima u kojima. Terorizam postoji kao globalni problem. Kod njih je školovanje besplatno. dao je 2006. Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju u Srbiji? Bezbednosne pretnje Srbiji su iste kao i pre godinu dana. Pravljenje akcionog plana je . kako ste tvrdili. deo svog suvereniteta smo izgubili. a o Koštunici i njegovoj fascinaciji Vojskom i ministarstvima sile da ne govorimo. Ko je prednjacio? PETROVIC: Svi do jednog su bili fascinirani.

U novom odnosu snaga jedino rešenje je da se formira obaveštajno-bezbednosna zajednica. Ali. Pružanje podrške Mladicu je i to što ništa ne rade na njegovom lociranju i hapšenju. Naša služba je loše tehnicki opremljena i to je njen najveci problem. Srbija nije tolika da jedan covek ne bi mogao da se pronade.BIA od svih šest bezbednosnih službi. Cesi su otpustili sve ljude koji su imali veze s Komunistickom partijom i izgubili su veliki broj vrsnih profesionalaca. ZAVRŠNA REC SRÐE POPOVICA NA SUÐENJU ZA ATENTAT NA ZORANA ÐINÐICA „Poštovani Sude. funkcionišu ostale bezbednosne službe u zemlji? .ubrzavanje tehnickog pitanja i mislim da ce. ali je ponovo postavljen kao civilno lice.Ako me pitate kao gradanina. ne znam. Naša firma "Komora sistem" je najozbiljnija firma za promet i razvoj kontraobaveštajne tehnike i naravno da nam je interes da plasiramo svoje uredaje. prema vašem mišljenju. Tvrdim da BIA. radi veoma dobro. najbolje funkcioniše. obe vojne službe stavio je pod svoju kontrolu i to je hrabar potez jer ce on biti odgovoran za njihovo cinjenje. prema mojim saznanjima. To je posledica loše finansijske situacije u kojoj su bili. u Ministarstvu spoljnih poslova imamo dve SID. Obe službe imaju obavezu da saraduju u hapšenju Mladica. Sve te službe su. odnosno služba je odbacivala samo one koji su cinili greške. Ostali su mnogi kompromitovani kadrovi. Zaista ne znam na koga je konkretno mislio. To što BIA nece da opremu kupi od nas njihova je stvar. Ceški model uspeo je u nekim zemljama jer su kadrovi selektivno odstranjivani. Kao direktor Medunarodnog instituta za bezbednost mogu da kažem da se Institut ne bavi operativnim. osim BIA. ali nije nikakva novost. nemam nikakva saznanja o tome. vec naucnim radom. On je prvi koji je skinuo anatemu sa BIA kao zlocinacke organizacije. on u narednih nekoliko meseci biti uhvacen. ali. Da bi se služba ocistila. Videci šta radi i na koji nacin pokušava da reformiše službu. kao neko ko je u sektoru bezbednosti želim da verujem da je Bulatovic to rekao na osnovu operativnih podataka koje BIA ima. u poslednjih godinu dana ništa ne cine na tom planu. . Direktor BIA Rade Bulatovic izjavio je da ekstremisti u Vojvodini iz nacionalnih manjina zloupotrebljavaju aktuelne politicke procese kako bi prikriveno ostvarili separatisticke zahteve.Sadašnji nacelnik VBA Svetko Kovac nije imao mnogo vremena da razmišlja o promenama u agenciji jer je morao da brine da li ce ostati na funkciji. koja ce ih sve objediniti. otkad je na njeno celo došao Bulatovic. ali on sam ne može da uhapsi Mladica. Osim BIA. Da li imaju podatke ili ne. VBA ima ozbiljne terete iz prošlosti i veze s ratovima na prostoru bivše SFRJ. To je zabrinjavajuce. Kako ocenjujete rad vojnih obaveštajnih službi? . Pridružujem se u potpunosti završnoj reci zamenika specijalnog tužioca. i Službu bezbednosti. imam visoko mišljenje o njemu kao profesionalcu koji nije iz te struke. Tek od ove godine BIA ima dobar budžet i nadam se da ce se kvalitetno opremiti. tu su kriminalistickoobaveštajna služba u MUP-u. Hvalite rad direktora BIA Bulatovica. Pošto je Mladic bio vojno lice te. informacije mogu biti dragocene. što je dobar nacin. Da li niste zadovoljni radom BIA zato što nisu želeli da opremu nabave preko vaše firme? . a dobro je shvatio proces reforme bezbednosnih službi. Kako BIA dobro radi a ne može da pronade Mladica? .. Ali je cinjenica da nisu dobro opremljeni. Kako. koja deluje u inostranstvu. Osnovni razlog je licni strah pripadnika VBA da bi i oni mogli biti predmet istrage. ukoliko se Mladic nalazi u Srbiji. Na koga je mislio? . Ministar Stankovic je uradio odlicnu stvar. ali ih ne prosleduju. u zemlji.Zadovoljan sam radom Bulatovica. dve vojne. Ovo što me pitate bio bi rezultat obaveštajnog rada. On je na sednici VSO penzionisan. Mi smo zakasnili za primenu ovog modela jer je to trebalo uciniti najviše pola godine posle smene prethodnog režima. izgubile i smisao i znacaj. a to zakonu ne bismo smeli da radimo.Mi nemamo mehanizam prisile da prodajemo opremu. potrebno je primeniti "ceški model". Bulatovic se opredelio za "cišcenje" po nivoima.. VOA i VBA.

Pokušacu da ovo svoje stanovište obrazložim i dokažem. i .povredom nacela kontradiktomosti postupka. Drugo. godine. Vi se secate da sam pokušao da stavim primedbu na tu Vašu odluku. Svaka odluka zasnovana na neistinitim premisama je manjkava.. Potpuno mi je nejasno na osnovu cega Sud ovo tvrdi. marta zasnovani su: . godine. naravno da je meni poznato da se oružana pobuna okrivljenima ne stavlja na teret. Citiracu: "Javnosti radi. ZKP) može predložiti i optužnica može proširiti samo na osnovu vec izvedenih dokaza na glavnom pretresu. Buduci da su ove konstatacije date u kontekstu obrazlaganja odluke Suda o odbijanju mojih dokaznih predloga. nego se proširenje optužnice PO ZAKONU (clan 342.na pogrešnom tumacenju odredaba Zakonika o krivicnom postupku. Zašto se nešto ovako tvrdi? Meni to nije jasno. . a da sam bio upozoren da to mogu da ucinim "u žalbi"... naravno.. februara.. .kako su se ove dve neistinite konstatacije našle u obrazloženju odluke Suda? Nemam odgovor. predsednik Veca iznela dve konstatacije koje su suprotne sadržini spisa: Prvo.. naravno da to nije istina.netacno interpretiram da je tužilac u optužnici stavio na teret (okrivljenima) u opisu krivicnog dela delovanje oružane formacije JSO kroz pobunu". ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci da je optužnicom. niti da "pogrešno smatram" da se oružana pobuna optuženima stavlja na teret. Niti sam predlagao ikakve dokaze u predlogu za proširenje optužnice.na netacnim cinjenicnim konstatacijama koje su u protivrecnosti sa sadržinom spisa. marta. obrazlažuci odbijanje ovih predloga na glavnom pretresu 20. st. niti sam ih onda mogao tobože PONOVITI u predlogu za dopunu dokaznog postupka 14. Razlozi dati za odluku na glavnom pretresu 20. izuzuzev onaj za saslušanje svedoka ACE TOMICA.. Predlozi koji se odnose na oružanu pobunu Medu predlozima za dopunu dokaznog postupka koje sam stavio 14. ne bih predlagao proširenje optužnice na ovo delo. Ne samo da je ova konstatacija netacna (u predlogu za proširenje optužnice ne nudim ni jedan jedini dokaz). februara 2007. Prema tome. Smatram da su predloženi dokazi odbijeni sa neodrživim obrazloženjem. nalazi se i izvestan broj predloga koji se odnose na dogadaj koji specijalni tužilac u optužnici naziva oružanom pobunom. Bilo je vrlo lako iz spisa utvrditi da ja niti ponavljam dokazne predloge iz predloga za proširenje. ne pominje se niti se optuženima stavlja na teret da su svoju delatnost . moram da kažem da je. Mnogo veci problem jesu dalji razlozi koje Sud navodi odbijajuci ove predloge koji se odnose na oružanu pobunu. Kada bih smatrao da im se to stavlja na teret. februara o. optuženima stavljeno na teret da su delovali samo u jednom kracem vremenskom periodu i to kako se navodi pod tackom 1 optužnice krajem 2002. ali to je najmanji problem..l. pravno manjkavo.na medusobno protivrecnim razlozima.. g. Sud je odbio sve te predloge. ni u jednom segmentu dispozitiva.Upravo zato sam specijalnom tužiocu i predložio proširenje optužnice na krivicno delo oružane pobune. U narednih par minuta ja cu ispitati osnovanost odluke kojom su moji dokazni predlozi odbijeni. Ostali razlozi To je ozbiljno. što je svakako bila omaška. kao i obrazloženje te odluke. Sud takode tvrdi da je "punomocnik oštecenih" "U predlogu za dopunu dokaznog postupka ponovio predloge koje je izneo u predlogu za proširenje optužnice". Netacne konstatacije Prvo. i pocetkom 2003. u obrazloženju odluke Suda se tvrdi: Da ja svojim predlogom: .Moja rec ce se odnositi na ispitivanje Vaše odluke o odbijanju svih dokaznih predloga koje sam stavio na glavnom pretresu 14. Ja sam siguran da Sud poznaje spis . jer znamo da ošteceni nemaju pravo na žalbu. obrazloženje Suda u ovom delu protivreci sadržini spisa i utoliko je. te da se verovatno želelo reci "u završnoj reci".

To je podrazumevalo najpre.i onda kada se govori da se u realizaciju toga plana ukljuci JSO. po principu supsidijariteta. . promenu personalne strukture u bitnim segmentima vlasti. . smatra nekažnjivom pripremnom radnjom. Nesporno je da se na strani 32. . obrazloženja ove optužnice u jednoj jedinoj recenici nakon opisa radnji pominje da je priprema tog dela pocela sa pobunom Jedinice za specijalne operacije. atentata.. kao i optužnica da se u toj pobuni-protestu radi o "pripremi" osnovnog dela. Nije Sud u pravu ni kada je obrazlažuci svoju odluku o odbijanju dokaza predloženih na cinjenice vezane za pobunu. To sada nije tema.Legije i Dušana Spasojevica) bila je koncipirana tako da nakon sticanja odredene finansijske i društvene moci. . mart 2007). kao što su ubistva. ali su i takvi dometi ohrabrili Spasojevica i Legiju da osnovnu ideju osvajanje vlasti . Koliko puta treba da bude pomenuta neka cinjenica da bi bila smatrana važnom i vrednom dokazivanja. drugim recima. ne stavljaju na teret prvookrivljenom. pozivajuci se u tome na optužnicu. Sud tvrdi nešto suprotno sadržini spisa. ali kao što svi znamo Vece je vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice" (gl.Sticanje finansijske moci. U celoj toj ideji iskorišcena je i cinjenica postojanja haških optužnica protiv odredenih lica da bi front delatnosti. tj. politickim. . 20. buduci da je ta "priprema" konzumirana višom fazom izvršenja. Legija dolazi na ideju da u realizaciju tog plana bude ukljucena i JSO kao oružana formacija koja je dobro utrenirana i poslušna u odnosu na Legiju. pretres.Promena personalne strkture u bitnim segmentima vlasti (MUP.. Evo te “jedne jedine recenice”.. imao podršku veceg broja ljudi. jer su iznudene samo neke personalne promene u MUP Srbije. Ali to je sada potpuno nevažno.i onda kada se govori o tome da cilj osvajanja vlasti "najpre podrazumeva promenu personalne strukture vlasti u bitnim segmentima vlasti".pocinili organizovano i zapoceli organizovanjem oružane pobune Jedinice za specijalne operacije. . Sud nasuprot meni smatra. S obzirom da se legalnim putem vlast nije moga osvojiti. pravosudnim i dr. To je nešto o cemu treba razgovarati s Tužilaštvom. Sofizam je tvrditi da se u svim citiranim iskazima same reci "oružana pobuna" pominju samo jednom.. kada se na citavoj toj strani govori o važnom mestu i ulozi oružane pobune u ukupnom planu osvajanja vlasti i pripremanju ubistva premijera..U tom cilju ukljucivanje JSO. o pripremnim radnjima koje se. svoju aktivnost usmeri u pravcu osvajanja vlasti. sa strane 32 optužnice: "Cela ta organizacija (Lukovica .i onda kada se govori da je u toj ideji iskorišcena cinjenica postojanja haških optužica..Sticanje pozicija u politickim. ." U celom pasusu govori se o oružanoj pobuni kao delu ukupnog plana po kome postupaju optuženi Ulemek i Dušan Spasojevic: . Drugim recima. kako je optužnice i naziva) jeste osvajanje vlasti.I tek onda (buduci ohrabreni uspehom pobune) organizovanje zavere za osvajanje vlasti i "drugim sredstvima". ... Kakvo je to pravilo? Ili je bitan smisao. znacaj i kontekst u kome se ona pominje? Pripremne radnje Dakle. Sud. pogotovo ne od kriminalne organizacije Spasojevica i Lukovica. . Služba).. Ja mislim da se radi o oružanoj pobuni kao samostalnom krivicnom delu za koje bi (bar) prvookrivljeni trebalo da odgovara u realnom sticaju sa delom koje mu se stavlja na teret.Korišcenje price o haškim optužnicama. strukturama. ubistvom premijera. tj. cilj prvookrivljenog i Spasojevica (dok još funkcionišu kao kriminalna organizacija. ono što ja smatram samostalnim krivicnim delom oružane pobune.i onda kada se govori kako je uspeh pobune ohrabrio optuženog Ulemeka i Spasojevica da nastave svoju delatnost i drugim sredstvima. a sredstva koja planiraju (po optužnici) jesu sledeca: .. uz korišcenje pozicija koje bi banda ostvarila u odredenim društvenim. ustvrdio da se pobuna pominje samo u jednoj jedinoj recenici na str.forsiraju. 32 optužnice. Prvi test tih ambicija bila je pobuna JSO koja je imala politicku pozadinu kroz svoje zahteve za smenu ministra policije i drugih lica. Ova akcja je imala ogranicen domet. pravosudnim i drugim ciniocima. drugim sredstvima. ali sada na drugi nacin.

Isto se odnosi na saslušanje MIHAJLOVICA.. zakonodavac u cl. ZKP. koji odreduje da Sud može optuženog osuditi samo za ono delo za koje je optužen tj. Zar za njih ne bi morali važiti isti razlozi koji važe za svedoka KOŠTUNICU I BULATOVICA? . POPOVICA. Uostalom kako bi Sud objasnio zašto je u ovom postupku utvrdivao more cinjenica koje se ne pominju u dispozitivu optužnice? Zašto smo danima ispitivali sve one peripetije oko kupovine raznih kamiona upotrebljenih za pokušaj atentata kod "Limesa"? Ili porekla puške? Ili gradevinskih radova u zgradi Vlade 12. Vece vezano i Sud je vezan dispozitivom optužnice". koji je ispitan iskljucivo na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu (a odbijaju se svedoci BULATOVIC i MIKELIC. 2. marta? Ili spaljivanja droge? Da ne nabrajam dalje. a nipošto time da bi tobož bio ogranicen na dokazivanje samo onih cinjenica koje se pominju u dispozitivu. stav 1. odreduje ovako predmet dokazivanja "dokazivanje obuhvata sve cinjenice. Naravno. Ono što posebno zabrinjava jeste što ovo potpuno pogrešno tumacenje ZKP Sud. gde se govori o razlozima za pobijanje presude ("kad je sud neku odlucnu cinjenicu pogrešno utvrdio"). odluka o ispitivanju ACE TOMICA. vezan optužnicom u pogledu identiteta optužbe i presude. pa i samih okrivljenih. Pa u najvecem delu postupka upravo se te cinjenice i dokazuju. U delu ZKP koji je naslovljen sa "Dokazni postupak". marta da je.tako Sud pocinje ovo svoje neobicno tumacenje vezanosti Suda optužnicom. Sud nije vezan dispozitivom optužnice u smislu da ne sme ispitivati cinjenice koje se pominju van dispozitiva optužnice. Protivrecnost razloga Protivrecna je ova odluka i njeni razlozi drugim dokaznim rešenjima Suda. kako Sud sugeriše kada kaže da je "vezan dispozitivom optužnice". JOVANOVICA. 2. Bitno je da sud nije vezan za dokazivanje samo onih cinjenica koje se kao odlucne cinjenice navode u dispozitivu optužnice. Sudenje je javno. važne za pravilno presudenje". može ga osuditi samo za ono delo koje se opisuje u dispozitivu optužnice. Odlucne cinjenice moraju biti obuhvacene dispozitivom optužnice. "Odlucne cinjenice" se.. recimo. Ova tvrdnja je formalno tacna. "Javnosti radi. ali uprkos tome smatra da cinjenice koje se odnose na pripremne radnje ne mogu ili ne treba da budu predmet dokazivanja? Zakon razlikuje dve vrste cinjenica: "odlucne cinjenice" i "važne cinjenice". JANjUŠEVICA. Pa isti ovaj Sud je ovde izveo brojne dokaze na takve cinjenice i okolnosti o kojima nema ni pomena u dispozitivu optužnice. kada kaže na glavnom pretresu 20.. Sud NIJE NA TAJ NACIN VEZAN DISPOZITIVOM OPTUŽNICE. MIJATOVICA. O tome razlikovanju postoji ogromna literatura. dakle. Sud je. izricito upucuje laickoj javnosti.javnosti radi". prilikom odbijanja predloga koje sam stavio u odnosu na pobunu. “kao što znamo. Važne cinjenice Pogotovo je neshvatljivo da Sud prihvata stav optužnice da se pobuna Jedinice tretira kao priprema kasnijeg atentata. cak i usvajajuci stav optužnice i Suda da se radi samo o pripremnim radnjama. Nema osnova u Zakonu za razlog koji iznosi Sud. Recimo. ali ona znaci: Sud je vezan dispozitivom optužnice jedino odredbom clana 351. ZKP. u njenom obrazloženju. pominju u clanu 370. iako treba da svedoce o istom konkretnom dogadaju! )." . citiram. Svi su oni danima ispitivani s obzirom na cinjenice i okolnosti vezane za pobunu. 326" st. ja kao predsednik Veca a u ime Veca moram reci. ZKP."Sud je vezan dispozitivom optužnice" Medutim. Predlog za utvrdivanje cinjenica vezanih za radnje kojima se priprema delo uvek je umestan i te cinjenice su važne cinjenice. PETROVICA. kako Vece netacno tvrdi i pogrešno poducava javnost.. predmet dokazivanja u postupku NIKADA NISU samo odlucne cinjenice. Medutim. Za odnose sa javnošcu Sud ima svog portparola. pripremne radnje uvek predstavljaju važne cinjenice u smislu clana 326~ st. ali Sud ne cini nikada i ništa . sa svim svojim autoritetom.

postoji od 2000. isprobavana šest meseci pre atentata. Sud je. godine. Tužilac onda opširno analizira dokaze i zakljucuje: Zemunska banda. rekao je juce u svojoj reci zamenik specijalog tužioca. javnog servisa. Sud navodi. Ja upucujem na završnu rec zamenika specijalog tužioca.da je "zvanicna verzija optužnice. Kolizioni dokazi Nezavisno od prednjeg. prema optužnici.generalnom direktoru RTS. Ovo tužilac utvrduje na osnovu iskaza svedoka Šare Nenada.000 evra i da on "zna ko je to platio". "i [da svedok poseduje] nova saznanja [o cinjenicama] kojih nema u optužnici i drugim zvanicnim spisima" (Miloševic). Time se narušava sama ideja i nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka. Pretpostavka je.da u optužnici postoji mnogo propusta. Sud netacno tvrdi da se optuženima stavlja na teret samo delatnost u vremenskom periodu izmedu "kraja 2002. godine". odbio ove predloge sa paušalnim obrazloženjem da je njihovo izvodenje suvišno. Prema tome. Tu je napravljena vrlo ozbiljna greška. takode. godine". da pobuna. svedoke i krivce". koje. Na primer: . kao i svim drugim izvedenim dokazima. i pocetka 2003. MIROSLAVA MILOŠEVICA i ALEKSANDRA TIJANICA. vrlo verovatno mogla raspolagati saznanjima o cinjenicama o kojima govore. daleko od istine" (Nalic). "Važno pitanje jeste kada kriminalni klan prerasta u neprijateljsko zlocinacko udruženje". protivdokaza. a to je saslušanje svedoka i citanje javno objavljenih izjava GRADIMIRA NALICA. Prema tome." i da su ista lica "pripremila ubistvo. Kolizioni dokaz nikada ne može biti odbijen kao suvišan..da predloženi svedok Tijanic ima saznanja o tome da je neko platio pripadnicima jedinice koja je ubila Kuma i Šiptara u Meljaku sumu od 50. Dakle. februara postoji jedan broj predloga. on je u koliziji sa do tada izvedenim dokazima. i . koji su tvrdili da imaju posebno važna i bitna saznanja o odlucujucnim cinjenicama za ovaj postupak. .. ako je odbio izvodenje kolizionog dokaza. Po toj logici Sud je mogao . jer navodno zlocinacko udruženje još nije ni stvoreno u doba pobune. godine.savetniku za bezbednost predsednika Koštunice i kandidatu DSS za položaj ministra unutrašnjih poslova. da se radi o odgovonim licima koja vrše važne javne funkcije i cije se izjave O VRLO VAŽNIM CINjENICAMA moraju uzimati ozbiljno. predloženi dokaz njihovog saslušanja je takozvani kolizioni dokaz. Ne može biti nikakve sumnje da bi sva tri predložena svedoka. Tako. kao zlocinacko udruženje nastala je na osnovu dokaza izvedenih na glavnom pretresu pocetkom 2000. svojim javno iznetim tvrdnjama protivrece i dispozitivu i obrazloženju optužnice. ne može biti plod delovanja organizovanog zlocinackog udruženja. . videli smo. na primer. Ovakva interpretacija optužnice je netacna. a to je bitno za odluku o njima. godine. medutim. Sud nikada ne može uzeti bilo koju važnu cinjenicu za utvrdenu. . dok je "verzija data u optužnici. Zašto? Ova tri predložena svedoka. Tužilac cak eksplicitno i uspešno dokazuje da je pobuna nastala i odvijala se zajednickim organizovanim delovanjem dvojice voda zlocinackog udruženja.. samim tim što im se stavlja na teret zlocinacko udruživanje.nacelniku Resora javne bezbednosti. po svojoj funkciji. Funkcija kolizionog dokaza jeste da se njime osporava do tada utvrdeno cinjenicno stanje. tj. koji je juce detaljno razmotrio i obrazložio datum nastanka zlocinackog udruženja. Vukašinovica. buduci da se radi o: . tzv. novembra 2001. optuženog Krsmanovica i Pejakovica. podsecam da medu predlozima koje sam stavio 14. Apsolutno je nezakonito da kolizioni dokazi budu odbijeni kao suvišni. Tipican kolizioni dokaz je dokaz alibija. To je teška povreda postupka. i pocetka 2003.Sud odbija moje dokazne predloge koji se odnose na dogadaje pre "kraja 2002.. ne stoji razlog Suda da se moji predlozi koji se odnose na cinjenice vezane za pobunu odnose na vremenski period kada zlocinacko udruženje nije ni postojalo.

sa obrazloženjem da je vec ranije saslušao veliki broj svedoka iz javnog i politickog života Srbije upravo na okolnosti sa kojih politickih pozicija se delovalo preko JSO.. mislim na pripadnike JSO.. u kojim politickim uslovima. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Zbog neuspeha. nema ovoga. 05) . Nije on rekao da je to državni puc zbog toga što je njemu bilo žao Miloševica. od obezbedenja.[Deo] politickih struktura koji su uz Vojislava Koštunicu. i tako dalje. Janjuševica. ako budu sa Koštunicom. motiva koje sam predložio 14. 13.. Branko Crni i cela ta ekipa. smenjen je general Ðakovic i na to mesto protivzakonito postavljen general Tomic i ja sam u razgovoru sa Miloradom Ulemekom u jesen 2001. jer je izvedenim dokazima iz optužnice "dovoljno razjasnio cinjenicno stanje". odbija predloge za saslušanje Koštunice. na racun Vojislava Koštunice. Smatram da je Sud doneo pogrešnu odluku. Jovanovica. 05. Nalica itd. Mijatovica. Drugim recima. 05) VLADIMIR POPOVIC: U toj atmosferi Koštunica ruši vladu. Znaci on. Ace Tomica. Nemam dilemu koji su ti drugi i nemam nikakvu sumnju u pozadinu kontakata koji su razvijani od tog trenutka pa prakticno sve do 12. Sud navodi svedoke Mihajlovica. da li ce Rade propevati ili nece. 13. da sledeci potez Zorana Ðindica jeste hapšenje Vojislava Koštunice. koja je bila licna. Rade Markovic. Mijatovic. Otišao je u kabinet.. od njega cuo da su uspostavljeni kontakti i sa generalom Tomicem i sa vojnom službom bezbednosti i da ce ono što mi nismo bili spremni da uradimo. 05) Znaci. Koštunicinoj strani. kakva je klima prethodila itd. 11. kao suvišne. iz istih razloga. 82-83. 29-30. (str. ali je. šta ce reci ili nece reci. U odsustvu ovih dokaza Sud sada mora prihvatiti sliku politicke pozadine atentata koju su dali svedoci Mihajlovic. i JSO i njemu licno uraditi sada neki drugi. koji su postali clanovi DSS u meduvremenu. nema Haga. da je to državni puc. svi oni. Bulatovica. a to je: što pre rasturiti vrh državne bezbednosti. pokušavaju da iskoriste onu fotografiju objavljenu u .. marta.. oktobra Gradimir N alic.. Jocica i Bulatovica. (str. Jovanovic. odn..mi smo predložili drugu.. vojske i civilnih i vojnih organa bezbednosti: VLADIMIR POPOVIC: Vojislav Koštunica je proglašen za predsednika. 54. 04. njena saznanja i njene argumente . i tako dalje. Ispravno je Sud pozvao svedoka Mihajlova. Petrovica. Poceo je da dovodi u svoj kabinet ljude kojima je jedina zajednicka crta bila mržnja prema Zoranu Ðindicu. mislim i na pripadnike SAJ i na druge delove policije. pa do ostalih saradnika po kabinetima... dva meseca posle 5. odnosno nesposobnosti vojske da spreci ekstradiciju. kao izaslanik Vojislava Koštunice.odbiti i sve dokazne predloge odbrane. Znaci. 27. A evo zašto: Atentat na premijera Ðindica dogodio se. mislim na Miloševiceve strukture vlasti.. Saslušali ste jednu stranu. koji je javno optuživao Ðindiceve saradnike za atentat. okružio se ljudima Slobodana Miloševica koji su bili u toj zgradi. da. 46. Popovic. nema onoga. 04.. Postao je predsednik. 04. po povratku iz Grcke. a on je održao njima patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. su se plašili saznanja istine i otkrivanja šta ce se desiti kad se otvori. (str. 04. (str. i sve optužbe koje su izrekli. (str. verovao. Jocica. godine... što je notorno. "Politicka pozadina" Sud je odbio da izvede dokaze ponudene na cinjenice tzv. 05) Vi se secate izjave Vojislava Koštunice te veceri [kada je Miloševic predat Haškom tribunalu]. politicke pozadine. odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovica. u ambijentu žestoke politicke borbe dve politicki strasno sukobljene strane" sa oprecnim politickim ciljevima" oprecnim politickim pogledima" dve strane koje se javno uzajamno optužuju i proglašavaju uzajamno odgovornim za ubistvo.. i zakljucuje: "smatramo da su motivi i politicka pozadina delovanja ove kriminalne grupe za sada dovoljno rasvetljeni". Petrovic. iz razloga što nisu uspeli da ostvare neke funkcije koje su želeli da ostvare. kad Radeta Markovica stave u zatvor. 16. napušta vladu. nego što je upravo pod utiskom prica svojih saradnika iz struktura koje su ranije 10 godina vladale.. kako je to definisano. februara 2007. Predstavljen je toj Jedinici kao buduci ministar policije.... Tog trenutka postoji samo jedan cilj. morao pozvati i predložene svedoke Koštunicu. razgovoru koji je organizovan na njegov zahtev. 13.

15. Pružana su uveravanja da se vojska nece mešati.. da je u svemu tome Jedinica imala podršku i Vojske Jugoslavije odnosno pojedinaca ili pojedinih delova službi bezbednosti. 18. a o preuzimanju vlasti da i ne govorimo. To su njegovi politicki zahtevi. ako je posle toga pitao: "Šta ako dodu u Vladu i izbace me na ulicu. I Gavrilovic je bio potreban da bi se dokazalo. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . (str... 05) VLADIMIR POPOVIC: Iz tog razloga kažem da je pobuna "Crvenih beretki" bio samo krajnji. i da je onda ta pobuna zbog toga takva i bila. Znaci.. poslednji cin jedne sinhronizovane akcije koja je trajala od 5.Ako oni krenu iz Kule i dodu u ministarstvo. da se može pociniti nekažnjeno bilo kakvo krivicno delo. Planovi koji su se vezivali za zauzimanje televizije.. kao što sam rekao da ni Vojislav Koštunica ni Demokratska stranka nisu nevini u svemu tome. (str. Pokušano je pošto ne može da se uradi to sa Ðindicem.. da nece pokušati da utice putem sile na prekid tog protesta. da sa tom pobunom . i to je kulminiralo onda ubistvom Gavrilovica. Koštunica je ocajnicki želeo da smeni rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova zbog toga što je to definisao kao jedan od svojih politickih prioriteta. bave i takvim stvarima. (str. 04. 05. planovi koji su se vezivali za nasilan ulazak u republicku vladu. to nisu neke formulacije bez neke specificne težine.. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Onda oni (JSO) prave paralelne strukture moci.. Pošto je nemocan da te zahteve ostvari. 04. da mnogi vode nekakve prljave politicke igre i to na bazi tih cinjenica. šta cete Vi uraditi?" – “Ništa". 71-72. to nisu neke puke izmišljotine.. 49. 05. otvoreno Vojska Jugoslavije sa svojim specijalizovanim institucijama podržavala je taj protest. (str. 10.. odnosno njene službe bezbednosti ili. 54.. 11. puc. (str.. ja sam siguran da su oni ubili Gavrlovica. kabinet Vojislava Koštunice i te politicke strukture.Nismo imali mogucnosti da se suprotstavimo tom protestu. 35. 59.. 04... da ne uvredim nikoga od poštenih pripadnika tih formacija. 18. znaci. To je dva meseca bila tema u Srbiji. a da su se onda oni prirodno okrenuli tamo gde i treba da se okrenu. 04. 03. niti ce se suprotstaviti eventualno novim pokretima Jedinice za specijalne operacije.. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: .Tada smo znali na osnovu informacija koje su pristizale da se razraduju planovi koji su se vezivali za zauzimanje beogradskog aerodroma. gde su prepoznali tradicionalnu Srbiju i srpstvo i junaštvo i cojstvo. da je kriminalac. tada je traženo da mora da se smene Petrovic i Mijatovic zbog toga što se ta fotografija pojavila. šta cete vi uraditi?" a oni odgovorili: "Ništa". ajde da uradimo to sa Koštunicom. (str. (str."Nedeljnom telegrafu". Nije postojala nikakva spremnost nijednog državnog organa da nam u tome pomogne. Održavani su konstantni kontakti sa komandom JSO... apsolutno su ga podržavali. 13. 13. 05) GORAN PETROVIC: .. 05) GORAN PETROVIC: Ako je pokojni premijer pitao ministra i nacelnika Resora javne bezbednosti: . neki ljudi iz tih službi. gde su prepoznali prave vrednosti. 04. da nam je neko iza leda pripremio pobunu jedne.. 19.Bilo je dosta tih nekih sitnih detalja koji su ukazivali da cela ta prica.ali da sa tom pobunom koketiraju mnogi. tu se pojavljuju oni (JSO) koji ce mu u tome pomoci. da je Zoran Ðindic mafijaš.ja ne mogu da tvrdim da je nju organizovao Vojislav Koštunica ili njegovo okruženje .. elitne jedinice u službi Državne bezbednosti i da je stvar ozbiljna . onda je jasno da postoji i te kakva realna ili osnovana pretpostavka da se u svakom trenutku može izvesti državni udar. 11.. 15.. 11. i da se ni Vojska Jugoslavije. 05) DUŠAN MIHAJLOVIC: Shvatio sam da je stvar izmakla kontroli. a ostavke koje traži godinama su ostavke ministra Mihajlovica. Znaci.. oktobra. 05) . nego se upravo zasnivaju na tim i takvim informacijama i podacima do kojih smo mi dolazili i tako se došlo do toga da su Jedinicu organizovali Ulemek i Spasojevic i Buha.. (str. [Legija je smatrao] da je Ðindic taj koji je jednog trenutka njih izdao. ministra pravde Vladana Batica i istovremeno smenu Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. iz te vojske.

da ce Mihajlovic i Petrovic biti smenjeni. koji su bili u tonu: "To. nazovite to kako god hocete. Srda Popovic: Da. mislim na sve njih ostale i na prvooptuženog. pošto ako sam do sada bio dovoljno jasan. postojao sukob. Srda Popovic: Onda bi takav apel bio. (str. s obzirom na ovo što sada kažete. ostavljao prostor ni za kakve nedoumice. Koštunica i DSS ne samo da ništa nisu radili. pojedinih medija. "molim Vas. prakticno od pobune "Crvenih beretki". 05) VLADIMIR POPOVIC: Znaci. ili "Vojo". Kada kažem "nas". 05) CEDOMIR JOVANOVIC: . nego su aktivno sprecavali Ðindica i vladu Srbije da bilo šta rade. tako sam i ja to shvatio.U tom trenutku Vojska Jugoslavije. ta pobuna je uspela." I u jednom od tih razgovora koji sam ja izneo u javnost (neko od tih pripadnika. ali da li je bilo tada.. 05) GORAN PETROVIC: Zbog sramnog ponašanja Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije i podrške koju su dali pobuni te Jedinice. 04. dakle. da li neko ko je razgovarao recimo sa Cumetom i Spasojevicem. da utice na njih da se ta pobuna završi. Jasno je [stavljeno] do znanja da je. nije pravio. godine. da je to ucinila Demokratska stranka Srbije.. (str. pored onoga koji je javno poznat. kontakti koji su bili u funkciji davanja garancija i cvrstih uveravanja da se vojska nece umešati u taj sukob. da u tome imaju što manje uspeha. od 2001. da ce sigurno dobiti podršku Srpske radikalne stranke. 18. Ja nisam cuo za takvu ideju jer je bilo svima jasno da je tokom te. sad ih imamo. 11. bilo je nekoliko serija tih razgovora pripadnika Jedinice sa Cumetom ili sa Spasojevicem. kada kažem “njih”. kao što sam rekao. 7. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: C. nego tajne. 50. Rekao je da ih podržavaju Pavkovic i Tomic. 05. Održavani su redovni kontakti izmedu vrha vojske i komande Jedinice za specijalne operacije. mislim na onaj deo vlasti oko Zorana Ðindica. medijski rat. Adv. nezavisnih intelektualaca ili ne znam sve koga. 2001. otvoreno je podržavala i logisticki na otvoren nacin koordinirala takode taj protest. 05. zbog podrške. 34. a mislim i na Vojislava Koštunicu. 11. sa svim svojim bezbednosnim strukturama i prakticno nacelnikom Genralštaba i prvim covekom vojne bezbednosti. recimo. 18.. Socijalisticke partije Srbije i da protest može da prekine iskljucivo Vojislav Koštunica.") možete da izvucete taj zakljucak koji je više nego jasan da se organizatori pobune i te kako uzdaju u Vojislava Koštunicu i da njega doživljavaju kao taj neki autoritet koji bi jedini mogao. 05. 18. zvao generala Pavkovica i pitao ga da li ce vojska da se meša. da je predsednik Savezne Republike Jugoslavije podržao tu oružanu pobunu. došlo do polarizacije na politickoj sceni na one koji su znali i bili svesni da moraju da menjaju.. On je rekao: "Ne pada nam na pamet. pojedinih lidera DOS i pojedinih clanova vlade Srbije. da imaju podršku svih drugih i tu. jasno vam je da je to jedan isti . Svedok Goran Petrovic: Taj apel bi bio kontraproduktivan. i da su te strane bile direktno suprotstavljene jedna drugoj. doduše. 51. 23. zaustavite ovo". 05) GORAN PETROVIC: . 04. vec su se aktivno ukljucili na sve moguce nacine u onemogucavanje ovih koji su nešto hteli da rade." (str. tadašnji komandant. (str. a ako ne.. ne javne. kao što sam rekao. i ovaj mu je rekao doslovce: "To sada nema prekidanja dok ne kaže Koštunica. (str. da bi po Vašem mišljenju oni jedino poslušali Koštunicu? Da li je postojala ideja da se. od tada. da li Gumar. Rekao je da postoji jasan dogovor sa vojskom. nema popuštanja. tu postoji jedna medusobna igra izmedu nas i njih. da je u nekim medijima objavljeno kako je Maricic. ako bi hteo. ne znam kako se oni oslovljavaju. zbog podrške Vojske Jugoslavije. (str. 18. Jovanovic (citirajuci Dušana Spasojevica): Rekao je da ce protest ici do kraja. i mnogo i brzo. ali to su sada spekulacije. nema prekidanja. izdržite još malo.. Ja sam to otprilike shvatio da bi oni jedino Koštunicu poslušali kada bi im rekao da tu pobunu prekinu. zašto ne? Svedok Goran Petrovic: Ne. to sam vec rekao malopre. 9. politicka borba. i na one koji ne samo da to nisu shvatali ili da to nisu hteli. 05) Adv. godine. premijeru javi: "Gospodine predsednice". 05. uslovno receno.GORAN PETROVIC: Ono što je možda interesantno kada govorim o tom politickom kontekstu.Znaci. pri tome.

Nisam toliko kontaktirao. pošto su se svi sastanci održavali na Institutu za bezbednost. objasni i tako dalje. Ja sam kasnije bio u vezi sa gospodinom Nenadom Milicem. više nego aktivna. a jednim delom usmeno. kao clan Saveta za državnu bezbednost. Ja sam se pojavio da dobijem neke informacije. odnosno u vojsci. znate šta. 04.. 13. mnoge stvari koje je on pokušao na neki nacin meni da kaže. 04. ovako da kažem. dobijali smo informacije. znajuci da tako predaje Službu njima i zbog toga što je znao da je javnost tog trenutka bila apsolutno na strani Vojislava Koštunice i Jedinice koja je izašla naoružana i zapretila celoj državi. tako nešto da sprovedemo. Demokratska stranka Srbije je protiv Specijalnog suda. pa su i oni protiv Specijalnog suda. Znaci. znaci organizovanje države. povremeno sam kontaktirao sa gospodinom Savicem. 05) CEDOMIR JOVANOVIC Oni su pronašli u Vojislavu Koštunici. 14. ne zbog toga što je morao da smeni Gorana Petrovica i Zorana Mijatovica. gospodin Bracanovic je prezentirao druge podatke i ja sam tada video da to nešto nije u redu. Prirodno je da se onda dogovaraju Bulatovic. Znaci. dok nisam shvatio da on mene neke stvari laže i da on pravi budalu od mene. 20. godine. (str. 72.. Demokratska stranka Srbije [je] protiv Zakona o organizovanom kriminalu. 13. da prenesem premijeru eventualno šta se dešava i tako. 05) ZORAN JANjUŠEVIC Predsednik Veca: Kakav je odnos bio u profesionalnom smislu i saradnja sa Miloradom Bracanovicem tokom Vašeg rada? Svedok Zoran Janjuševic: ja sam se gore pojavio kao covek koji ce da kontaktira sa njima. 11. tada tokom cele te 2002. profesionalni odnos je bio cisto profesionalan. znaci. jednim delom kroz. 8-9. moj. 76. 05) Pobuna "Crvenih beretki" je poraz Zorana Ðindica (i on je toga bio svestan) i njegove Vlade. posebno vojne službe bezbednosti. Javna bezbednost je imala druge podatke o nekim stvarima. 59. pošto premijer nije imao vremena. da nam na nešto ukaže. pošto je on mislio verovatno da ja sam baš toliko nepismen u tome svemu. koji je bio zamenik ministra unutrašnjih poslova. (str. Predsednik Veca: Na osnovu cega ste utvrdili da Vas Milorad Bracanovic laže dok je radio u Resoru državne bezbednosti kao zamenik nacelnika? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. da isprica. Nismo imali podršku drugih institucija u društvu. (str. Kao izbor druge strane i to nije na osnovu ne znam nekog mog politickog stava prema Demokratskoj stranci Srbije. 13. 03. Jedno vreme smo bili na "Vi". a sa gospodinom Bracanovicem cešce sam se vidao.. osim kada sam dolazio kao clan Saveta za državnu bezbednost na sastanke. zbog toga što je bio prinuden da postavi Bracanovica na to mesto. godine najjasnija je slika naših medusobnih odnosa. 05) CEDOMIR JOVANOVIC: Taj protest Jedinice za specijalne operacije u novembru mesecu 2001. što je bio prinuden da ih smeni. (str. Jocic i Ulemek oko strategije daljeg rušenja ove institucije. DOS ili republickoj vladi. za tu vrstu obracuna. koji je i dalje funkcionisao i dalje postojao. tako da smo morali sami. 05) VLADIMIR POPOVIC Znaci. (str. u meri u kojoj je to bilo moguce. u stvari.U novembru mesecu 2001. ja sam odlucio da poptuno prestanem da dolazim gore. godine nama je postalo jasno da se moramo sa tim ljudima obracunati i zapoceta je priprema. 05) Sudija Milimir Lukic: Kako su Vam saopštavane te cinjenice od strane Bracanovica? Svedok Zoran Janjuševic: Pa. tako da i premijer. Kada sam shvatio da u stvari on mnoge stvari mene laže. kasnije smo bili na "Ti". dobijem ekstemo informisanje. .. pošto je on imao obicaj da nas pozove na sastanak. nego na osnovu tih realnih interesa koji su postali kompatibilni. dok sedim tu. 04. Nakon toga su u potpunosti bile prekinute sve komunikacije [sa JSO]. (str. Bukvalno tako. 26. a i oni su protiv tog zakona jer taj zakon ih žulja. 04. 14. gore kod sebe.front.. kljucno u tome je bilo što premijer više to nije ni citao i što je to dao meni zato što on to više nije mogao da proguta te papire i laži. . 03. nisu se poklapale sa onim što je u stvarnosti. da ta je veza izmedu te grupe i Koštunicinog kabineta. ona utocišta koja nisu mogli da imaju u Demokratskoj stranci.

sledeci datum u tom kalendaru je 12. 70. Ako ne može da se sudi.. Ne smemo da zaboravimo da je prethodni predsednik Veca Marko Kljajevic u ovom predmetu demisionirao sa javno datim obrazloženjem da je na njega vršen pritisak. RADE BULATOVIC. tako što se koriste izjave onih koji su optuženi za najteža krivicna dela. Milorada Bracanovica i Andrije Savica. GRADIMIR NALIC. 05) VLADIMIR POPOVIC: Vracam se na ono što sam malopre rekao da cu se vratiti. zasnivajuci svoju odluku na pogrešnom pravnom tumacenju ZKP. u isto vreme je znao da nema mehanizme vlasti da to može da uradi. februara 1. 04. Da rezimiram: S obzirom da je Sud odbio predloge koje sam stavio na glavnom pretresu 14. radi? Po mom mišljenju. "dovoljno rasvetljena" politicka pozadina atentata. zasnivajuci svoju odluku na protivrecnim i nerazumljivim razlozima. 4. s druge strane. O cemu se onda ovde. Takode je bio svestan da u toj državi ne postoji nijedan mehanizam. Sud mora odluciti o svim predlozima koji stranke daju tokom postupka pre nego što okonca dokazni postupak. Da se osporava Prijic. ako se 20. Podsecam Sud da nije nikada odlucio po mom predlogu da se izvede dokaz citanjem Informacije UBPOK koja protivreci razlozima Suda iznetim u odluci o odbijanju moga predloga za citanje transkripta presretnutog razgovora izmedu svedoka Dejana Milenkovica i Biljane Kajganic. 11. U odnosu na ostale izvedene dokaze.Ako Sud pokloni punu veru ovim svedocima i njihovom prikazu politicke pozadine ovog dela. to profesionalno zamerio sudiji Kljajevicu. prirodno. (str. MIROSLAV MILOŠEVIC. DRAGAN JOCIC. Svojevremeno sam. Kada je Zoran Ðindic rešio i doneo definitivno odluku da sa njima mora da se obracuna. februara 2007. danas moram da priznam da je možda bio u pravu. 13. mislim. godine. Sud tim iskazima ne pokloni veru koje ce dokaze suprotstaviti saslušanim svedocima? Takvih dokaza u spisu nema. priznajem. ni o odbijanju ovog predloga. šefa državne bezbednosti. mislim na Radeta Bulatovica. Odluka koju je Sud doneo po mojim predlozima može biti formalno ispravna jedino ako Sud smatra da je iskazima ovih svedoka tacno i istinito opisana politicka pozadina. odbijanjem ovih predloga sudenje je politizovano. ustvari odbio da ove iskaze proveri. u stvari. kako tvrdi svedok Goran Petrovic. mart. na Gradimira Nalica. ili iz nekog drugog razloga. tu nema šta mnogo da se prica. Sud je izbegao da visoke predstavnike izvršne vlasti dovede u situaciju u koju je bio doveden svedok Dejan Mihajlov. (str. bio pod utiskom povike da se time "politizuje sudenje". naprotiv. novembra okoncala pobuna JSO. i ne mora da se sudi. da poreknu svoje izjave i da moraju da objašnjavaju zašto su takve izjave davali i zašto su radili ono što su radili. BORISLAV MIKELIC. jesu ljudi koji su direktni ji pokrovitelji JSO. Acu Tomica. odbijajuci moje predloge. i da je svojom odlukom povredio nacelo kontradiktornosti krivicnog postupka – ponavljam svoj predlog da se u ponovo otvorenom glavnom pretresu ispitaju kao svedoci: VOJISLAV KOŠTUNICA. sa podacima i na okolnosti kao iz predloga za dopunu dokaznog postupka podnetog na glavnom pretresu 14. (str. a. Ovaj dopis UBPOK je citan na glavnom pretresu ali nije izveden kao dokaz jer Sud nije doneo rešenje ni o citanju. 04.Ako. politicku pozadinu opisuju jedini svedoci koje je Sud na ove okolnosti saslušao i cijim iskazima je. narocito i posebno iz razloga jer u to vreme više to nije tajna i više se to ne radi krišom. 05) Novembar je konacan rastanak. savetnici Vojislava Koštunice. 04.Prirodno je da se tako nešto radi. . Da li zato što sa optuženima predstavljaju “jedinstven front". 3. mislim tu na ubistvo generala Boška Buhe i sve ono što je posle toga usledilo. 69. zasnivajuci svoju odluku na netacnim tvrdnjama o sadržini spisa. ali je ona i u tom slucaju materijalno manjkava kada je Sud. 69. 2.. Sud je. 05) Ovako tzv. Znaci. 11. Naime: . kako ce u presudi objasniti da je odbio da proveri njihove iskaze? . a dalji dokazi postaju suvišni. ALEKSANDAR TIJANIC. Medutim. po oceni Suda. institucija ili grupa ljudi na koju može da se osloni i sa kojom može njima da se suprotstavi.

ne mnogo sposobni ali veoma lojalni. Predlažem Da optužene proglasi krivim i osudi po zakonu.ovom Sudu. * Ceda Jovanovic. koji su oduvek poštovali zakon. * svedoci su nauceni da lažu. U okviru tog poretka. kroz partijski sistem nomenklature koji je lokalnim partijskim šefovima omogucio kontrolu nad svim važnim nameštenjima i zaposlenjima. Drugacije sam zamišljao svoju završnu rec kada sam ulazio u ovaj postupak. kako rece prvooptuženi.” ht:bold. Kao i uvek. . Ali vidim da za tu drugaciju rec nema potrebe.Da su optuženi izvršioci krivicnog dela koje im se stavlja na teret u potpunosti je dokazano. kao klijenta. Oni se time samo izruguju: . * Albanci. kada je u Jugoslaviji (i u Srbiji) uspostavljena vlast Komunisticke partije (a još perfidnije kada je partija postala Savez komunista). Upoznao sam Zorana Ðindica. Na sceni je “nomenklatura” .pravdi. pre 39 godina. u partitokratskoj državi. omladine i socijalisti. Dozvolite da u jednoj jedinoj recenici iznesem svoje videnje ovog dela.kog saveza. * foto-robot. i tim mehanizmima. Problem je što danas taj stalež više nema snažnu partijsku državu iznad sebe.oštecenoj porodici Ðindic. Da li optuženi i oni koji im pomažu da lansiraju ovakve teorije stvarno misle da to neko može poverovati? Pa naravno da ne. koji servisiraju interese plutokratije. Tokom postupka je nagoveštavano da su to "u stvari" trecim metkom ucinili: * narkodileri. Krivica ovih ljudi koje sede na optužnickoj klupi je banalna. Ona je i sama postala sredstvo nasilja. kao i da ih obaveže da svi solidarno oštecenoj naknade troškove postupka po troškovniku koji prilažem. nešto napakovalo. Za drugaciju završnu rec možda cu imati priliku na nekom sledecem sudenju za ubistvo premijera Ðindica. * veštaci su pristrasni. dok u odnosu na imovinskopravni zahtev zadržavamo pravo da isti ostvarujemo u parnici. uradili su ono što im je receno da urade. kroz mehanizma poput politicke policije. ipak. kao i kroz masovne organizacije poput sindikata. Ta laž je izgubila casnu svrhu obmanjivanja.poštovaocima premijera Ðindica. . * strane obaveštajne službe.">ŠTA RECI ZA KRAJ? Demokratija je umrla kada su ljudi na vlasti shvatili da državna sredstva mogu da koriste nekažnjeno u privatne svrhe. Ne tako davno. Ukoliko bi Sud odlucio da. samo da bi se ovim nevinim ljudima. znam da ga je celog života UDBA proganjala i vidim: UDBA ga je na kraju i ubila. . Šta o tome reci? To je nekakva zavera u kojoj ucestvuju stotine i stotine ljudi. * priznanja su iznudena. zastupao sam ga u više navrata. Odbrana optuženih prilicno je ocajnicka i može se sažeti u tri reci: "sve je montirano": * materijalni dokazi su podmetnuti. nametnuta je partijska kontrola nad svakim aspektom života. koja samo simulira demokratske procese. i . uspostavljen je u Srbiji stalež koji je održao tu kontrolu nad društvenim procesima. ne otvara ponovo postupak. * dokazi o njihovoj nevinosti su uništeni. Kada se bude sudilo onima koji su ovo organizovali i naredili. Ocekujem da cemo sada cuti i ko je "u stvari" ubio premijera.

ostaje tek da se vidi".. zajedno su se kroz život probijali. zastali su pred jednim izlogom u kojem je na pocasnom mestu stajala uramljena Titova slika. direktor Direkcije JUL-a. koji je brzopleto i olako dao razna obecanja Srbima na cuvenom zboru u Kosovu Polju. i to u vreme njihove najvece moci. ni napretka u Srbiji. pisac nekoliko izvanrednih i smelih knjiga o porodici Miloševic i Markovic. . koji je nastao i pociva na licnom i grupnom interesu “prepiraca” novca i njihovih saucesnika.. nije samo tada povukla nevidljive konce U javnosti se u poslednje vreme sve cešce govori o tome da li ce doktorka Mira Markovic. Svi njeni ljudi radili neumorno Valjda je jedinstven slucaj u svetu da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u drumskoj kafani. objavljenoj u jesen 1999... Ipak. socijalnoj. radnickom i preduzetnickom sloju preostaje samo da nude društvu alternativu sa stanovišta svojih potreba i da shvate cinjenicu: preduzetnici – da nisu i nece biti deo staleža vladajuce “aristokratije”. tadašnjeg predsednika CK Saveza komunista Srbije... doživeti sudbinu svoga supruga bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševica.. Na kraju je privoleo tada ne baš tako poznatog novinara "Ekspresa" Dragoljuba Milanovica da to ucini.Stvaralackom. koji bi “aristokratiju”.. stvaralacki. Posetila ga je 1968. radnicki i preduzetnicki sloj sebe prepušta na milost i nemilost odlukama zatvorenog kruga.... Sudeci po nekim dogadajima. prema svedocenju te njene rodake. nece biti ni tranzicije. Mirino prorocanstvo se ispunilo. Niko nije hteo. nastalim na pranju novca i pratecoj korupciji . Štab u "Carapicevom brestu" Dok je njen suprug Slobodan bio još vojnik. Samo tako progon bi postao društveni sukob. Bez nametanja alternativa. osvojili vlast i vladali Srbijom.. A Mira Markovic je upravo to ucinila kad je trebalo da makne Momcila Perišica. državi sa “aristokratijom”. a onda se okrece i.. i Mira Markovic ce možda doživeti slicnu sudbinu. na kraju kaže: "NJih dvoje su mladost proveli zajedno. gde je služio vojsku.. Žika Minovic je dugo po "Ekspresu" tražio novinara koji ce to zajednicko "delo" potpisati. primorao da se prikloni realnim društvenim grupama ili da trpi posledice svojih izbora i dela.. godine... Šetajuci zajedno zadarskim trgom i caskajuci. U okvir alternativa spada i razlucivanje nomenklature i njihovih medupovezanosti od gradana i njihove. Kraj Slobodana Miloševica se nazire... godine u Zadru sa jednom svojom rodakom. prepušteni politici i “eliti”. Mirjana dugo zagleda izlog.. A kakav ce biti kraj. Mira ga je proglasila za drugog .. Zajedno ce okoncati i svoju vladavinu..maršala. a radnici – da nisu više jedno u zajednickoj. u svojoj poslednjoj knjizi o njima "Kraj srpske bajke". Bez uspostavljanja stvarne elite.. kaže: "Ovako ce jednoga dana stajati i Slobodanova slika".. Dr Mirjana Markovic je vodila kadrovsku politiku Slavoljub Ðukic. i realnih kriterijuma u društvu. a još tragicnije. Postao je sekretar za informisanje . Posle objavljivanja teksta Milanovic je doživeo vrtoglavi uspon. Pred Osmu sednicu Mira Markovic je sa ondašnjim direktorom "Politike" Živoradom Minovicem napisala za "Ekspres" onaj cuveni clanak u kojem se oštro napada ondašnji predsednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda Dragiša Buca Pavlovic zbog toga što je na konferenciji za štampu kritikovao Slobodana Miloševica. zbog malobrojnosti..

vodili su politicke. sedela u hotelu "Carapicev brest" na Avali. u vili u Ulici Ðure Ðakovica. Tako su jednom gotovo celu noc raspravljali o generalu Momcilu Perišicu. Mira Markovic je pozvala svog poslušnika. Pred prošlogodišnje izbore na jednom sastanku u Direkciji JUL-a. Hadži Antic je to preneo glavnom uredniku "Ekspresa" Ðordu Marticu. Ne samo u svojoj nego i u Miloševicevoj stranci. U vreme održavanja cuvene Osme sednice Mirjana Markovic je sa svojim "štabom". . Poznat je po dobroj usluzi. Miri se. To se brzo i dogodilo. i nedugo zatim u tom listu je objavljen komentar pod naslovom: "Curuvija docekao bombe". kako nam je rekao u nedavnom intervjuu. iz restorana "Dva brata" na Ibarskoj magistrali. Drži se. pa cak i u državi. rekao da "Jugoslaviju treba bombardovati". obožavala jagnjetinu. Mira Markovic je izgleda volela da deluje i "iz pozadine". Na njegovo mesto je došao general Ojdanic. vratio se u "Ekspres" za glavnog urednika. pred samo bombardovanje. navodno. Uz jagnjetinu. izmedu ostalog. kažu.ondašnjeg CK Saveza komunista Srbije. Dolazila je ovamo cesto. pa i o uglednoj gošci Miri Markovic. u slucaju generala Perišica.vojsci. ali i zbog lepog unutrašnjeg izgleda. uz svesrdnu pomoc svog "licnog ministra policije" Vlajka Stojiljkovica. Slavko Curuvija je mucki ubijen na ulazu zgrade u kojoj je stanovao. kako iz pouzdanih izvora doznajemo. Kako je otkrila ovu kafanu nije nam poznato. Ubrzo posle toga. I slucaj Stambolic je slican. ispred samog Ljiga. cinila sa jednog za takve poslove neobicnog mesta. Kad je pocelo bombardovanje. Narocito zbog potpuno zasebnog i luksuzno opremljenog separea-salona. navodno. na Uskrs pretprošle godine. A Mira Markovic je. Kad je ono smenjivala i hapsila direktora "Politike" Živorada Minovica. Mira se mešala i u vojsku. postoji restoran "Dva brata" koji po svom spoljnom. Na Ibarskoj magistrali. ali je on. i na kraju otišao za generalnog direktora Radio-televizije Srbije i postao clan Glavnog odbora SPS-a. istina ne sa "jagnjecom brigadom" vec sa nekoliko svojih najbližih i najodanijih partijskih drugova i saradnika na takozvane "radne vecere" koje su trajale do kasno u noc. Onda je stizala Mira sa saradnicima. ovaj restoran svideo zbog dobrog pecenja. Mladani vlasnik kafane Peda Jeremic o svojim gostima. Prvo bi stigli momci iz obezbedenja. kaže. Slavko Curuvija je. ubrzo pao u nemilost Mire Markovic. Mira Markovic je svojevremeno bila dobar prijatelj sa pokojnim Slavkom Curuvijom i u jednoj drugarskoj raspravi o politickoj situaciji. Mira Markovic je. Curuvija rekao i zatražila da se o tome napiše komentar. u svetu jedinstven slucaj da supruga jednog predsednika države smenjuje nacelnika Generalštaba u jednoj drumskoj kafani. koji su sacinjavali neki clanovi ondašnjeg Univerzitetskog komiteta Saveza komunista. valjda. tadašnjeg direktora "Politike". a pogotovu unutrašnjem izgledu. ispricala mu šta joj je. i da ustupi generalu Ojdanicu. nego šta cemo sa ovim avetima Osme sednice koji su se iznenada pojavili na politickoj sceni Srbije". Komentar za odstrel Nedavno je obelodanjena afera. iz kafane. Omiljena kafana Zna se da je Mira Markovic vodila i kadrovsku politiku. iz principa ne želi da kaže ni rec. etike poput lekara. Otuda vešto i uspešno vuce konce vrlo dramaticne Osme sednice na kojoj je s teškom mukom satanizovan sada nestali Ivan Stambolic. a i u . Blokirali bi onaj separe i u njega iz restorana premestili telefon. ali i jagnjecem pecenju sa ražnja. a kad mu je istekao mandat. može da stoji usred Pariza. o tim Mirinim dolascima doznali smo od drugih. Sad. Mira je te noci zatražila da se general Perišic što pre smeni. što mu je nudeno. pa je umesto njega doveden general Nebojša Pavkovic. Nedugo posle ovih njenih reci Ivan Stambolic je otet i o njemu do danas nema ni traga ni glasa. vernika i nesudenog zeta Hadži Dragana Antica. da je Mira Markovic bila inicijator i onog teksta o Slavku Curuviji objavljenog u "Ekspresu" pred njegovo ubistvo. rekla: "Lako cemo mi sa opozicijom. cinila je to iz svoje kuce u Požarevcu. i o tome istražni sudija vodi istragu. eto. uglavnom kadrovske razgovore. kažu. Ovo je. Ali. Pošto nije dobrovoljno hteo da napusti mesto nacelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije. Cesto je to. "politicki otac" Slobodana Miloševica.

Setio sam se. To me je nateralo na razmišljanje nije li taj atentat na moju "tojotu".posle ubistva generala policije Radovana Stojicica Badže.. . Po gradu se pricalo da mu je to priredila bivša supruga Marija iz osvete što se s njom razveo. mene na ulici ispred zgrade Ministarstva srete jedan milicioner-pozornik i u prolazu mi dobaci: "Je li. Na istrazi i sudijama je. toliko su ubedljivi da ne mogu da budu slucajni.Ja stalno .NIKADA NIJE KRAJ . nemoguce je da Mira Markovic nije poznavala dosadašnjeg šefa Državne bezbednosti Srbije Radeta Markovica. naime. U nedavnom intervjuu Mire Markovic nedeljnom listu "Vreme" ima dosta neistina. Mira Markovic. policijskom istragom. Medutim. Ispred kuce na Crvenom krstu neko je na njegovu "tojotu" bacio "Molotovljev koktel" i auto je potpuno izgoreo.. posle smenjivanja Stanišica..kaže Ivanova supruga Katarina Stambolic .seca se Nikola Mišljenovic .. bre. Zna se da je zahvaljujuci tome i na njen predlog. zaista bila necija osveta. Sve ove price i dogadaji. zna se da je ona bila inicijator smene Jovice Stanišica jer je nije poslušao i poslao svoje specijalce da rasture one svakodnevne demonstracije po beogradskim ulicama zbog krade na lokalnim izborima u Srbiji. došao za šefa tajne policije Srbije koja je od tada bila podredena bracnom