P. 1
Pedologija - hemijske osobine zemljista

Pedologija - hemijske osobine zemljista

|Views: 923|Likes:
Published by Dragan ItakoTo
Pedologija
Pedologija

More info:

Published by: Dragan ItakoTo on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

Hemijske osobine zemljišta

U okviru hemijskih osobina će se govoriti:

- organske materije - organski ostaci - humus (sastav, oblik i uticaj na zemljište)

- koloidi i njihove osobine
- sorpcija - hemijske reakcije i bufernost zemljišta - plodnost zemljišta

Organske materije i produkti njihove transformacije .osnovni izvor org. ostataka su više biljke .humusne materije .živi organizmi .organski ostaci .

aminokiseline i rastvorljive bjelančevine Rastvorljive u organskim rastvaračima: .organske kiseline .Celuloza i hemiceluloza .Masti .Lignin i proteini .U sastav organskih ostataka ulaze sledeće materije: Rastvorljive u vodi: .šećeri .voskovi .smole i terpeni .

Dejstvo mikroorganizama .humusne materije MINERALIZACIJA – neorganska jedinjenja i mineralne soli Humifikacija ima 3 faze: 1. Organski ostaci izloženi dejstvu atmosferilija i O2 2.Procesi transformacije organskih ostataka: HUMIFIKACIJA . Dejstvo zemljišne faune 3.

specifične.Humus Sastav humusa: . humusne materije .nespecifične materije .

gliceridi .organske kiseline .lignin .proteini i amino kiseline . plodnost.holin .azotna jedinjenja .Nespecifične humusne materije obuhvataju: .smole .antibiotici (penicilin. rast i razviće biljaka Njihov udio varira (10-15% pa čak do 70%) . Značajne za genezu.vitamini . teramicin) itd.ugljeni hidrati .

humusne kiseline .složena visokomolekularna jedinjenja obrazovana procesom humifikacije organskih ostataka biljaka i pedofaune Obuhvataju 2 grupe jedinjenja: .Specifične humusne materije .humini .

tamno obojene humusne ili huminske kiseline 2.visokomolekularna azotna jedinjenja Prema boji i rastvorljivosti dijele se na: 1.Humusne kiseline . svijetlo obojene humusne ili fulvo kiseline .

etil alkoholu i kiselinama Boja – tamno siva ili crna .5% N – 3-5% .Huminske kiseline Složeni višebazni heteropolikondenzati (dimenzije koloidne čestice) Najznačajnije grupe: karboksilne (COOH) i fenol hidroksilne (OH) Nerastvorljive u vodi.sa katjonima grade soli humate (stabilni strukturni agregati) C – 58-62% O – 30-40% H – 4-5.

Fulvo kiseline Obrazuju se mikrobnom sintezom prostih organskih jedinjenja Lako se rastvaraju u vodi.apokrenska (žuto smeđe boje. alkoholu. slabije rastvorljiva u vodi) .krenska (svetlo žute boje. dobro rastvorljiva u vodi) . razblaženim rastvorima jakih baza i mineralnim kiselinama Sa katjonima grade soli koje se zovu fulvati Postoje 2 fulvo kiseline: .

Humini zemljišnog humusa . 1879): .dio specifičnih humusnih materija zemljišta koji se ne rastvara u razblaženim rastvorima jakih baza Sadržaj humina varira u zavisnosti od mehaničkog sastava (20-40%) Kopnene vrste humusa (Miller.zreli .sirovi .prelazni .

najčešće tip podzola Predstavnici faune koji se javljaju su grinje a mikroflora acidofilne gljive Preovlađuju fulvo kiseline .5).5-4.Sirovi humus (Rohhumus) .zemljišta su kisele reakcije (pH 3.nastaje u uslovima hladne i vlažne klime .

dok je mikroflora predstavljena bakterijama Bogat huminskim kiselinama i Ca humatima .zemljišta su neutralne do umjereno kisele reakcije. semihumidne i semiaridne klime . tipa černozem Od predstavnika faune ima: lumbricide. insekte. krtice.Zreli humus (Mullhumus) Nastaje u uslovima umjereno tople. i dr.

stonoge. tip crnice Fauna: insekti. flora: bakterije . plitka zemljišta praškaste strukture i promjenjive pH.Prelazni humus (Moderhumus) Prelazni oblik između prethodna 2 tipa .nastaje u uslovima hladne i vlažne planinske klime Rastresita. pauk.

Prema stepenu zasićenosti baznim katjonima humus se dijeli na: 1.polublagi . neutralni . prelazni . kiseli 2.blagi 3.

najveći dio moderhumusa. dio mullhumusa (kiseli mullhumus i kiseli treset) Zemljišta siromašna bazama. nepovoljno utiče na uspijevanje gajenih biljaka .Kiseli humus Obuhvata: rohhumus.

Neutralni humus .blagi Dominiraju Ca-humati (90% katjona) Karbonatna i beskarbonatna zemljišta. neutralne reakcije .

Polublagi humus Nastaje u uslovima sličnim uslovima obrazovanja Mullhumusa Slaba i srednja kisela reakcija (pH 5-6.5) .

i fizičke osobine zemljišta Unošenje treseta i višegodinje trave . butumeni.) Povoljno utiče na hem. humini itd. štavne materije.hranjivi (Nahrhumus) Trajni humus Sporo se razlaže (lignin.trajni (Dauerhumus) .Prema otpornosti na razlaganje humus se dijeli na: .

Hranjivi humus . mikroflore i viših biljaka) Nakupljaju se na površini zemljišta ili Ah horizontu Izvor hranjivog humusa: zelenišno đubrivo i zgoreli stajnjak .organske i specifične humusne materije (svježi organski ostaci flore i faune.

5% pa do 50% Klasifikacija Veoma slabo humozna Slabo humozna Srednje humozna Jako humozna Veoma jako humozna Polutresetna Tresetna zemljišta %org. materija u orničnom sloju <1 1-2 2-4 4-8 8-15 15-30 >30 .1-0.Sadržaj humusa u zemljištu Smanjuje se od površine zemljišta prema dubljim delovima profila 0-20 cm sadržaj humusa 0.

hemijske osobine .fizičke osobine zemljišta .geneza zemljišta .biološke osobine .hemijsko raspadanje minerala .mineralizacija humusa .Uloga humusa u plodnosti zemljišta .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->