P. 1
Pedologija - hemijske osobine zemljista

Pedologija - hemijske osobine zemljista

|Views: 921|Likes:
Published by Dragan ItakoTo
Pedologija
Pedologija

More info:

Published by: Dragan ItakoTo on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

Hemijske osobine zemljišta

U okviru hemijskih osobina će se govoriti:

- organske materije - organski ostaci - humus (sastav, oblik i uticaj na zemljište)

- koloidi i njihove osobine
- sorpcija - hemijske reakcije i bufernost zemljišta - plodnost zemljišta

osnovni izvor org.humusne materije .živi organizmi .Organske materije i produkti njihove transformacije . ostataka su više biljke .organski ostaci .

smole i terpeni .organske kiseline .U sastav organskih ostataka ulaze sledeće materije: Rastvorljive u vodi: .Lignin i proteini .šećeri .voskovi .Masti .Celuloza i hemiceluloza .aminokiseline i rastvorljive bjelančevine Rastvorljive u organskim rastvaračima: .

Procesi transformacije organskih ostataka: HUMIFIKACIJA . Dejstvo zemljišne faune 3.humusne materije MINERALIZACIJA – neorganska jedinjenja i mineralne soli Humifikacija ima 3 faze: 1. Dejstvo mikroorganizama . Organski ostaci izloženi dejstvu atmosferilija i O2 2.

Humus Sastav humusa: .nespecifične materije .specifične. humusne materije .

gliceridi .vitamini .smole . Značajne za genezu.ugljeni hidrati . teramicin) itd.proteini i amino kiseline .antibiotici (penicilin.Nespecifične humusne materije obuhvataju: .holin .azotna jedinjenja . plodnost. rast i razviće biljaka Njihov udio varira (10-15% pa čak do 70%) .lignin .organske kiseline .

složena visokomolekularna jedinjenja obrazovana procesom humifikacije organskih ostataka biljaka i pedofaune Obuhvataju 2 grupe jedinjenja: .Specifične humusne materije .humusne kiseline .humini .

visokomolekularna azotna jedinjenja Prema boji i rastvorljivosti dijele se na: 1. svijetlo obojene humusne ili fulvo kiseline . tamno obojene humusne ili huminske kiseline 2.Humusne kiseline .

sa katjonima grade soli humate (stabilni strukturni agregati) C – 58-62% O – 30-40% H – 4-5.5% N – 3-5% .Huminske kiseline Složeni višebazni heteropolikondenzati (dimenzije koloidne čestice) Najznačajnije grupe: karboksilne (COOH) i fenol hidroksilne (OH) Nerastvorljive u vodi. etil alkoholu i kiselinama Boja – tamno siva ili crna .

apokrenska (žuto smeđe boje. dobro rastvorljiva u vodi) .Fulvo kiseline Obrazuju se mikrobnom sintezom prostih organskih jedinjenja Lako se rastvaraju u vodi.krenska (svetlo žute boje. alkoholu. slabije rastvorljiva u vodi) . razblaženim rastvorima jakih baza i mineralnim kiselinama Sa katjonima grade soli koje se zovu fulvati Postoje 2 fulvo kiseline: .

dio specifičnih humusnih materija zemljišta koji se ne rastvara u razblaženim rastvorima jakih baza Sadržaj humina varira u zavisnosti od mehaničkog sastava (20-40%) Kopnene vrste humusa (Miller.prelazni .Humini zemljišnog humusa .sirovi . 1879): .zreli .

najčešće tip podzola Predstavnici faune koji se javljaju su grinje a mikroflora acidofilne gljive Preovlađuju fulvo kiseline .5-4.Sirovi humus (Rohhumus) .zemljišta su kisele reakcije (pH 3.5).nastaje u uslovima hladne i vlažne klime .

dok je mikroflora predstavljena bakterijama Bogat huminskim kiselinama i Ca humatima . tipa černozem Od predstavnika faune ima: lumbricide. insekte.zemljišta su neutralne do umjereno kisele reakcije. krtice.Zreli humus (Mullhumus) Nastaje u uslovima umjereno tople. semihumidne i semiaridne klime . i dr.

Prelazni humus (Moderhumus) Prelazni oblik između prethodna 2 tipa . plitka zemljišta praškaste strukture i promjenjive pH. flora: bakterije . tip crnice Fauna: insekti. pauk. stonoge.nastaje u uslovima hladne i vlažne planinske klime Rastresita.

blagi 3.Prema stepenu zasićenosti baznim katjonima humus se dijeli na: 1. kiseli 2.polublagi . prelazni . neutralni .

nepovoljno utiče na uspijevanje gajenih biljaka .Kiseli humus Obuhvata: rohhumus. najveći dio moderhumusa. dio mullhumusa (kiseli mullhumus i kiseli treset) Zemljišta siromašna bazama.

blagi Dominiraju Ca-humati (90% katjona) Karbonatna i beskarbonatna zemljišta. neutralne reakcije .Neutralni humus .

Polublagi humus Nastaje u uslovima sličnim uslovima obrazovanja Mullhumusa Slaba i srednja kisela reakcija (pH 5-6.5) .

trajni (Dauerhumus) . butumeni. humini itd.) Povoljno utiče na hem. i fizičke osobine zemljišta Unošenje treseta i višegodinje trave . štavne materije.hranjivi (Nahrhumus) Trajni humus Sporo se razlaže (lignin.Prema otpornosti na razlaganje humus se dijeli na: .

organske i specifične humusne materije (svježi organski ostaci flore i faune. mikroflore i viših biljaka) Nakupljaju se na površini zemljišta ili Ah horizontu Izvor hranjivog humusa: zelenišno đubrivo i zgoreli stajnjak .Hranjivi humus .

1-0. materija u orničnom sloju <1 1-2 2-4 4-8 8-15 15-30 >30 .Sadržaj humusa u zemljištu Smanjuje se od površine zemljišta prema dubljim delovima profila 0-20 cm sadržaj humusa 0.5% pa do 50% Klasifikacija Veoma slabo humozna Slabo humozna Srednje humozna Jako humozna Veoma jako humozna Polutresetna Tresetna zemljišta %org.

Uloga humusa u plodnosti zemljišta .biološke osobine .hemijsko raspadanje minerala .mineralizacija humusa .fizičke osobine zemljišta .hemijske osobine .geneza zemljišta .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->