U njemačkom jeziku postoje četiri padeža. To su: nominativ, genitiv, dativ i akuzativ.

Sada ćemo deklinirati po jednu imenicu za svaki rod. der Garten (dvorište) N der Garten G des Gartens D dem Garten A den Garten (možemo primijetiti da se određeni član muškoga roda mijenja u svim padežima, te da imenica muškog roda u genitivu uvijek dobiva nastavak -s ili -es) ___________________________________________________________________________ _____ die Sonne (sunce) N die Sonne G der Sonne D der Sonne A die Sonne (kod imenica ženskog roda primjećujemo da su nominativ i akuzativ jednaki, te da su genitiv i dativ jednaki; imenica ne dobiva nikakve nastavke) ___________________________________________________________________________ _____ das Haus (kuća) N das Haus G des Hauses D dem Haus A das Haus (kod imenica srednjega roda primjećujemo da su nominativ i akuzativ jednaki, te da imenica dobiva -s ili -es u genitivu)