P. 1
Časopis+Javni+bilježnik+br+37

Časopis+Javni+bilježnik+br+37

|Views: 797|Likes:
Published by Selma Fetahovic
Javni bilježnik
Javni bilježnik

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Selma Fetahovic on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

javni biljeŽnik

godina Xvi / studeni 2012 / broj 37

JAVNI BILJEŽNIK
broj 37/2012.

JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 3

Poštovani čitatelji, Ovih dana, kada smo se na Dan notarijata (2. listopada) prisjetili Prvoga međunarodnog kongresa koji je održan 2. listopada 1948. u Buenos Airesu (Argentina) i jedne od prvih udruga koja je okupljala, štitila i borila se za interese bilježništva, vjerujemo da su mnogi to povezali sa značenjem koje javni bilježnici dobivaju u asocijacijama Europe u ovome stoljeću. Podsjetilo je to i mnoge koji djeluju u pravnom sustavu Hrvatske na aktualni zadatak, kako će dovršetkom procesa pregovaranja i utvrđivanjem datuma prijema Hrvatske u punopravno članstvo u EU (1. srpnja 2013.) i hrvatsko javno bilježništvo ostvariti pretpostavke da tim datumom ostvari punopravno članstvo Vijeća javnih bilježnika EU-a (CNUE). Poznato je da smo u ovoj bilježničkoj asocijaciji Europe u statusu promatrača od rujna 2004. godine, a već tada ispunili smo i prve dvije pretpostavke. Hrvatska javnobilježnička komora član je Međunarodne unije latinskog notarijata (UINL), a Republika Hrvatska te godine potpisala je Sporazum o pridruživanju i stekla status države kandidata za prijem u punopravno članstvo Europske unije. Upravo u ovim jesenskim danima, dok se okupljamo u Zadru za Dan javnih bilježnika, teku pripreme i niz poslova kako bismo proceduru prijema u punopravno članstvo obavili na vrijeme. Prvi korak bilo je pismo predsjednika HJK, kojim se ukratko opisuje status promatrača, a pozivom na Statut CNUE-a predlaže da se na sjednici Glavne skupštine CNUE-a (12. listopada 2012. u Bruxellesu) objavi taj prijedlog hrvatskoga javnog bilježništva te da se od strane njemačkog predsjedništva najavi kako će se o tom prijedlogu odlučivati na sjednici Glavne skupštine (14. prosinca 2012. u Bruxellesu). Kako je napomenuo Denis Krajcar, predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju HJK i predstavnik HJK u CNUE-u: “… prijemom HJK u punopravno članstvo CNUE-a ostvaruje se jedan od strateških ciljeva, a istodobno započinje izazovno i zahtjevno razdoblje u kojem Hrvatska javnobilježnička komora, kao punopravna članica, treba nastaviti aktivnosti u toj, za notarijat važnoj asocijaciji. Razdoblje u kojem će kao članica moći glasovati o svim odlukama CNUE-a, gdje će sukladno Statutu moći predlagati i biti birana u tijela CNUE.” Notari Europe, a ovom asocijacijom i naši bilježnici, i formalno se čvrsto opredjeljuju za izgradnju pravne Europe i međusobnu suradnju. U tome nam svakako u nizu pravnih poslova (nasljeđivanja, nekretnina, obiteljskog prava, poslovima poduzetništva i gospodarstva i dr.), a posebno nizu poslova vezanih za baze podataka i elektroničko poslovanje, CNUE kao službeno tijelo koje predstavlja bilježničku struku u odnosima s nizom europskih institucija, značajno pomaže i unapređuje naše poslovanje. No misija CNUE je i promicati javno bilježništvo koje sve više doprinosi svim procesima donošenja odluka europskih institucija, pravnoj sigurnosti i zaštite građana. CNUE je tako prisutan u svim političkim i tehničkim pitanjima koja utječu na javnobilježničku struku. Nadalje, CNUE putem svojih predstavnika aktivno sudjeluje u praćenju i stvaranju europskog zakonodavstva i svim inicijativama koje poduzimaju institucije EU-a. Posebno valja spomenuti kako se ova asocijacija zalaže za izgrađivanje zajedničke europske pravosudne kulture zasnovane na međusobnom povjerenju, kao i sudjelovanjem u osposobljavanju bilježnika za pravne poslove, vodeći se načelima praktične metodologije izobrazbe i evaluacije. U tom smislu posebno veseli što se ove pozitivne inicijative oslanjaju na nove tehnologije, kako bi se olakšao

dobitnik „Rektorove nagrade“ za ovaj istraživački rad. Radi toga je pitanje uredne dostave u ovršnom postupku posebno značajno. odnosno ulozi stvarnopravnih osiguranja u kreditiranju gospodarske djelatnosti.” Bavit ćemo se. u novije vrijeme postali su uobičajena pojava i sve ih je više. nastavljajući na temu europskog prava. I kao što je naglasio Tilman Götte. promjena. zajedno sa službama u Komori nastojali smo da za kontinuiranu suradnju pridobijemo profesore s pravnih fakulteta u Hrvatskoj. budući da se tamo tumače nacionalni propisi. . u ovom vremenu mobilnosti gdje različita prekogranična prava ne bi smjela biti preprekom za pravnu sigurnost i poslovanje u bilo kojoj zemlji Europske unije. Mlada suradnica Iva Kemec. suda kao i drugih subjekata s kojima komuniciraju. ovaj put obradio je temu “Zaštita knjižnih prava od nevaljalog upisa”. najbržega te najjeftinijeg puta i sredstva kojim bi se stvarnopravno osigurala tražbina vjerovnika. Razmatrajući parnice u kojima se traži zaštita od nevaljane uknjižbe. O teorijskim i praktičnim aspektima hipoteke i fiducije na nekretnini. s javnim bilježnicima. S obzirom na današnje stanje integracije možemo ustanoviti da javni bilježnik pri primjeni prava mora voditi računa o sudskoj praksi na europskoj razini. Također. slobode i sigurnosti. godini: “… bilježništvo je institucija koja ulijeva povjerenje i jamči pravnu sigurnost. prema recentnim istraživanjima. Bilježnici Europe žele ukazati na značaj i vrijednost naše struke za dobrobit svih građana i gospodarstva. bitno je razlučiti koja prava se tužbom štite. Njegovi se ugovori svakoga dana moraju ravnati prema pravnim pojmovima nacionalnog prava koje je obilježilo europsko pravo”. ukazati na svoje postupke te postupke stranaka. Brakovi s međunarodnim elementom. sc. I dalje ćemo nastojati poticati suradnju s vama. kao i bitno razlučiti odnos između osoba koje su stekle određena knjižna prava u odnosu na onog koji tvrdi da su njegova knjižna prava povrijeđena. polazeći od njegova tumačenja od strane europskih institucija. Primjerice. U prethodno spominjanoj asocijaciji bilježnika (CNUE) i o učincima europskog prava na zvanje javnog bilježnika i njegov posao govorio nam je u prostorima HJK Michael Becker. što činiti kod ovakvih registriranih partnerstva s međunarodnim elementom kod razvoda braka. U svom radu fokusirao se na istraživanja s ciljem pronalaženja najefikasnijega. Tako su se i u ovom broju upravo mladi suradnici odazvali našem pozivu i svojim radovima obogatili sadržaj naše edicije. Ovo zanimljivo predavanje prenosimo u cijelosti u ovom broju. dr. smrti jednoga od supružnika. u članku pod istoimenim naslovom. Jedan od redovnih suradnika. pod mentorstvom prof. a bilježnici moraju pratiti te promjene i primjenjivati novo pravo. Značajne su riječi na samom početku kako „… javni bilježnik primjenjuje pravo u onoj mjeri u kojoj europsko pravo utječe na izmjene materijalnih propisa. Ponekad komplicirani postupak dostave u svom zaključku autorica je pregledno sažela tako da se svatko može snaći i uredno izvršiti dostavu pismena. prisjednicima. neka su od pravnih pitanja koja u okolnostima sve učestalije međunarodne/ europske interakcije u okvirima nacionalnih prava zasigurno ne dobivaju odgovarajući odgovor. javni bilježnik iz Dresdena. utvrđivanja bračne stečevine ili sklapanja bračnih ugovora. uredna dostava pretpostavka je nastupanja i čas ostvarenja određenoga materijalnopravnog učinka. savjetnicima i vježbenicima koji pojedina od naših forumskih pitanja i odgovore mogu stručno obraditi. Dakle. Stjecanje. odnosno brakovi u kojima su supružnici državljani različitih država. Tatjane Josipović. život nosi sa sobom različita životna događanja. Goran Milaković. ovlaštenika prava na tu zaštitu. dr. Vrlo iscrpno o novim pravnim temeljima i regulaciji odredaba europskoga obiteljskog prava naći ćete u ovom zanimljivom članku. Gabrijeli Mihelčić koja nas ovaj put podsjeća na nova (stara) pravila o javnobilježničkoj dostavi u ovršnom postupku. U tom smislu izvanrednu suradnicu našli smo u doc. kojima bi ovaj časopis trebao biti prvo mjesto za objavu rada koji se tematikom veže za javno bilježništvo. poštovani čitatelji. predsjednik CNUE-a u 2012. poništenju braka. piše student Emil Cetina.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 4 život građanima. piše o potrebi reguliranja obiteljskog prava na europskoj razini. Nastojimo međusobnom suradnjom pronaći praktična pravna rješenja za probleme koji proizlaze izgradnjom europskog područja pravde. prestanak knjižnih prava i njihova zaštita predmet su zemljišnoknjižnog postupka. sve više zajedničkim europskim temama i nastojati da sve značajnije informacije objavimo i u našem časopisu. dakle. Naravno.

kolovoza 2012. Pozivamo vas također da i nadalje svojim stručnim prilozima i zanimljivostima iz prakse sadržajno obogatite sljedeća izdanja. Prilog je priredila Marija Butković. 29. supruge trogirskog notara Bernarda pok. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ODLUKE O PRIJEMU HRVATSKOG NOTARIJATA U PUNOPRAVNO ČLANSTVO VIJEĆA NOTARIJATA EU (CNUE) Veoma poštovani predsjedniče Götte.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 5 Renata Pražetina Kaleb razmatra pojam “trgovac pojedinac”. tema iz povijesti javnog bilježništva dr. Uza zapis i slike o sjednici Skupštine javnih bilježnika u Malom Lošinju. a uvelike je vezan na odredbe o obrtniku prema Zakonu o obrtu. supruge notara Bernarda pohranjena je u Državnom arhivu u Zadru u fondu Arhiv Trogira. s tim da njegova imovina nije odvojena od njegove osobne imovine. hrvatski Notarijat (HJK) je stekao status promatrača u Vijeću notarijata EU (CNUE) u rujnu 2004. i ovaj put uz časopis imamo i prilog koji vam može poslužiti u svakodnevnoj praksi. u ovom broju pregled je oporuke Marice. Filipa iz Lodija. podsjećamo vas na neka od proteklih događanja. Prema viziji koju je zacrtalo novo Uredništvo. Pri tom su bile ispunjene dvije formalne . a radi se o fizičkoj osobi koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost. Naša. Tilman Götte-a U Zagrebu. Branke Grbavac iz Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU.g.. u kratkim vijestima i uz fotografije. koja je službeno objavljena sredinom 14. naglašavajući kako je institut trgovca pojedinca definiran odredbama ZTD-a. Oporuka Marice. stoljeća. dragi kolega. već stalna. kada je na Generalnoj Skupštini pod predsjedanjem grčkog Notarijata (predsjednik Nikolas Stasinopulos) jednoglasno odlučeno o prijemu HJK u status promatrača. Uredništvo časopisa Javni bilježnik Napomena: Hrvatski prijevod Prijedloga za donošenje Odluke o prijemu u punopravno članstvo CNUE Hrvatska Javnobilježnička Komora Radnička cesta 34 10000 Zagreb Hrvatska Predsjednik VIJEĆE NOTARIJATA EU (CNUE) Avenue de Cortenbergh 52 1000 Brussels Belgium na pažnju njemačkog Predsjedništva i predsjednika gosp. javnobilježnička prisjednica iz Rijeke o temi: „Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju u sudskoj praksi“.

kao punopravni član.status promatrača u Europskoj mreži Registara oporuka (ARERT). .. kako bi sa istim Prijedlogom bile upoznate sve članice CNUE-a. stekla status Države kandidata za prijem u punopravno članstvo u EU.g.sudjelovanje u projektu „Nasljednopravne stranice“ . kao i da se nakon izjašnjavanja svih članica predloži da se o Prijedlogu hrvatskog Notarijata pod točkom 1. a istovremeno bi započelo izazovno i zahtijevno razdoblje u kojem bi hrvatski Notarijat. te da se Odlukom Generalne Skupštine CNUE-a. temeljem odredbi Statuta CNUE-a. da se na sjednici Izvršnog Savijeta CNUE-a. Prijemom HJK u punopravno članstvo CNUE-a ostvario bi se jedan od naših glavnih strateških ciljeva. predlažem Vam: 1. do danas. u skladu sa svojim ovlastima.01. održani su mnogobrojne sjednice (u pravilu četiri puta godišnje) Generalne Skupštine CNUE-a na kojima se razgovaralo o mnogobrojnim temama važnim za status i razvoj Notarijata u svim državama članicama.aktivno članstvo u Europskoj notarskoj mreži (ENN). da se uz uvažavanje propisanih kriterija za plaćanje članarine.00 EUR-a. kao i Hrvatskoj. uvršten na toj web stranici i hrvatski jezik. a posebice Europskoj komisiji. sazvanu za 12..g. a to su: . listopada 2012. koja će se održati 14. pod Vašim predsjedanjem. sazvanoj za 14. kojim je utvrđen datum prijema Hrvatske u punopravno članstvo u EU: 01. sa Europskom unijom potpisala Ugovor o pristupanju. kao i u ime svih hrvatskih javnih bilježnika.-tu Grupu članica.. prosinca 2012. upućujem izraze našeg osobitog poštovanja. Zahvaljujem njemačkom Notarijatu i njemačkom Predsjedništvu CNUE-a za čvrstu podršku i vrlo korisne inicijative u vezi sa postupkom prijema hrvatskog Notarijata u punopravno članstvo CNUE-a. 4. ravnopravno sa ostalim službenim jezicima u EU. ostvareni su mnogobrojni i za nas vrlo korisni kontakti sa kolegama iz svih članica CNUE-a.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 6 pretpostavke iz Statuta CNUE-a: hrvatski Notarijat bio je član Međunarodne unije notarijata (UINL) i hrvatska Država je potpisom Sporazuma o pridruživanju EU u svibnju 2004. Predsjednik Hrvatske javnobilježničke komore (HJK) Ivan Maleković . Odlukom o prijemu u punopravno članstvo CNUE-a hrvatski Notarijat rasporedi u 4. ostvaruju pretpostavke da sa istim datumom hrvatski Notarijat ostvari punopravno članstvo u CNUE-u. koji su uglavnom sufinancirani od strane Europske komisije. rujna 2012. srpnja 2013. prosinca 2012. da se provede Statutom CNUE-a propisana procedura. . te se aktivno uključio u važne projekte.u kojem je po prvi puta. poštovani predsjedniče Götte. Dovršetkom procesa pregovaranja Hrvatska je dana 09. sa utvrđenom godišnjom članarinom od 23. U opisanom razdoblju od rujna 2004..800.europski Direktorij notara – koji sadrži podatke o oko 40.g. srpnja 2013.000 notara na područiju EU – uključujući i hrvatske notare. U statusu promatrača hrvatski Notarijat postepeno se integrirao u rad i aktivnosti CNUE-a. Europskom vijeću i EU Parlamentu. Time se – sukladno Statutu CNUE-a.g.. utvrdi da će hrvatski Notarijat postati punopravni član Vijeća notarijata EU (CNUE) sa danom prijema Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije . mogao nastaviti aktivnosti u toj izuzetno važnoj notarskoj instituciji. Odluka donese na sjednici Generalne Skupštine CNUE-a dana 14. prosinca 2012. uvrsti ovaj Prijedlog na slijedeću sjednicu Generalne Skupštine CNUE-a. 2.g. Slijedom do sada navedenog. na kojima se kreirala „notarska politika“ prema Tijelima EU. raspravi o ovom Prijedlogu hrvatskog Notarijata – kao promatrača u CNUE-u. .g.g. da Izvršni Savijet. te Vam dragi predsjedniče Götte u svoje ime.g. 3.

42/00. Ova pravila ne će biti predmet analize. Smatra se provedenom danom dostave rješenja o ovrsi ovršenikovu dužniku (čl. ako nije drukčije određeno. Zbog toga je pitanje uredne dostave u ovršnom postupku posebno značajno. a. OZ-a kojim je određeno da se u ovršnom postupku i postupku osiguranja na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZPP-a. 10 Inače. sc. ali nije jedina.5 Dakle. 2 Narodne novine br. Pravila ZPP-a vrijedit će u slučaju kada neko pitanje nije uređeno ovršnim pravilima i pod pretpostavkom da ovršna pravila ne određuju drugačije. 9 Primjena pravila lex specialis derogat legi generali zahtijeva da u ovršnom postupku javni bilježnik (kao i sva tijela dostavljanja) postupaju na način kako to predviđaju posebna pravila o dostavi iz OZ-a. 2. dalje: OZ.3. 53/91. supstancijalnih učinaka. ibidem. dr. Narodne novine. DIKA. npr. Gabrijela Mihelčić Katedra za građansko pravo. ZPP-a kojim je uređena tzv. čl. 1. DIKA.... inauguriranog u Ovršni zakon2 iz 1996. 176. na prijedlog stranke. No prije svega treba naglasiti kako „uredna dostava“ ne znači i ne podrazumijeva da su adresati uistinu upoznati sa sadržajem pismena. odnosno mjere kako bi 1 Narodne novine br. Samo kada takvih pravila nema (ili ako ona upućuju na primjenu općih pravila). V. Ona samo implicira da je nadležno tijelo dostave poduzelo sve radnje.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 7 Doc. 84/08. 112/12. i kao takvog pretočenog u novi OZ. 29/99. 133. 2004. Što se tiče primjene i važenja pravila ZPP-a o dostavi i njihova odnosa spram pravila OZ-a o dostavi. tada nedostaci u dostavi nemaju značenje bitne povrede odredaba parničnog postupka onemogućavanja raspravljanja u postupku. u st. 42. 173/03. OZ-a kojim je određeno da Zakon stupa na snagu 15. 67/08. 96/08. ZPP-a) riječ je o dostavi koju bilježnici obavljaju u slučaju i pod pretpostavkama predviđenim čl. a. zakonom predviđenih.. ZPP-a kada ima tu dužnost. M. 2011. Pž-2215/10 od 9. UVOD Novi Ovršni zakon stupio je na snagu 15. 121/05 i 67/08. 3. još Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2008. dalje: OZ/96. 5 Čl.. povjere sudovi u parničnom postupku. OZ-a). OZ-a određeno je da se pljenidba provodi dostavom ovršenikovu dužniku rješenja o ovrsi kojim mu se zabranjuje da ovršeniku ispuni novčanu tražbinu. 367. koji stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. listopada 2012. travnja 2010.. 88/05. 112/99. kako je to npr. a. osim odredaba čl. Pravila nisu radikalnije izmijenjena. S.. OZ-a. 88/01. –– 149. S. Zapravo. Predmet rada je analiza pravila o dostavi u ovršnom postupku s naglaskom na javnobilježničku dostavu u ovom postupku. dalje: ZPP.. 133. g. 8 Narodne novine br. osim u mjeri potrebnoj za razjašnjenje posebnih pravila. . ona stoje u klasičnom režimu općih i posebnih pravila koji regulira pravilo lex specialis derogat legi generali. OZ-a ovrhovoditelj pljenidbom stječe založno pravo na ovršenikovoj tražbini. 356. 91/92. st. str. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Nova (stara) pravila o javnobilježničkoj dostavi u ovršnom postupku I. 57/11 I 148/11-pročišćeni tekst. dalje: ZIDOZ/08 ili Novela OZ/08. nova pravila slijede strukturu i uređenje dosadašnjega ovršnopravnog režima. 151/04. 1 se stekle zakonom predviđene pretpostavke da adresati budu u mogućnost upoznati se sa sadržajem pismena koje im se dostavlja. U smislu navedene odredbe (čl.“ VTS. 88/05. 1. v. 133. Pored te funkcije (omogućavanja adresatima da saznaju sadržaj pismena). čl. 7 „Ako je stranka unatoč nedostatku u dostavnoj proceduri pravodobno primila sudsko (javnobilježničko) pismeno i u potpunosti se upoznala s njegovim sadržajem. čl. 5998-5999.10 6 TRIVA. Zagreb.4 To je klasična funkcija ili uloga dostave u postupku (v. slučaj i što određuje čl. za primjenu pravila ZPP-a o dostavi. 133. st. dostava se obavlja prema općim pravilima o dostavi iz ZPP-a. 176. b. – 364. Dostava ili dostavljanje «zakonom je propisana aktivnost nadležnih tijela usmjerena na to da se adresatima pruži mogućnost upoznati se sa sadržajem pismena koja im se upućuju». Što nas dovodi do pitanja javnobilježničke dostave uopće.9 Primarno se. 21. u ovršnom postupku dostava ima još jednu značajnu ulogu. 123/08. dakle. U radu se ne će analizirati niti ovaj institut. Tko je proveo i najkraće vrijeme u praksi znade koliko je važna i koliko muke zadaje uredna dostava. 3 Narodne novine br. 4 TRIVA. a time i nova pravila koja uređuju dostavu u ovršnom postupku. Među navedenim pravilima ZPP-a nalazi i ono iz čl. M. Prema čl. 57/96. Njome se (dostavom pismena adresatu) u ovršnom postupku omogućuje i ostvarenje određenih. javnobilježnička dostava u parničnom postupku. 176. ZPP-a. 176. Informator. OZ-a). 117/03. st. 02/07.6 7 Opća pravila koja uređuju dostavu nalaze se u Zakonu o parničnom postupku8 i to u čl. listopada 2012. Građansko parnično procesno pravo. 371. uredna dostava pretpostavka je nastupanja i čas ostvarenja određenoga materijalnopravnog učinka. 194/03. a ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače raspolaže njome i zalogom koji je dan za njezino osiguranje. za sva pitanja u vezi s dostavom u ovršnom postupku primjenjuju ovršnopravna pravila o dostavi.

Opće građansko ovršno pravo. kao nadležni za obavljanje dostave u ovršnom postupku. nadležnog tijela uprave. OZ-a među pravilima koja uređuju sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi. (točnije dijelu st. . uočljivo da bilježnik u ovršnom postupku ima drugačiji položaj od onoga što ga. Ovdje su nam. 108. s posebnim naglaskom na bilježničku dostavu. ili b) kada se dostava obavlja putem javnog bilježnika. 1. opća pravila o dostavi iz čl. a koji determiniraju njegove funkcije u ovom postupku. 1. kako je već navedeno. OZ-a sadržana su posebna pravila koja se odnose na dostavu u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. te c) asekurativnoj funkciji. OZ/96.-8. Rješenja koja su bila predviđena u čl. 252. – 10. čl. 21.11 Nastavno će se pravila o dostavi. unutar ovršnopravnih pravila. izuzev kod ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Odredba čl. ZPP-a i određuje da se pismena dostavljaju putem pošte ili određenoga sudskog službenika. Za st... U tom će se pravcu analizirati opća i posebna pravila. a koja su jednaka novim pravilima). OZ/96. – 8. čl. pravila su organizirana tako da postoje opća i posebna. kada je bilježniku povjereno provođenje određenih ovršnih radnji (npr. 4. U tim se postupcima nadalje razlikuje je li riječ o slučaju: a) kada je OZ-om predviđeno da se dostava obavlja putem javnog bilježnika. OZ-a Prvo opće pravilo o dostavi. Za pitanja javnobilježničke dostave u ovršnom postupku važno je uočiti da položaj i postupanje bilježnika nije jednako kada obavlja dostavu u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. str. te c) u vezi sa ulogom (funkcijom) javnih bilježnika u ovršnom postupku. Odnos ovih pravila. OZ/96. OZ stara je blanketna odredba kojom je određeno da će se u ovršnom postupku i postupku osiguranja na odgovarajući se način primjenjivati odredbe ZPP-a. 4. da opća pravila vrijede neovisno o tome obavlja li dostavu sud ili javni bilježnik (ili drugo tijelo ili osoba).) dijelom su kolidirala s onima iz čl. Ovim. st. st. 2007. zanimljivi javni bilježnici. OZ-a vrijede za dostavu od strane svih tijela dostave u ovršnom postupku. S tim. odnosno fiducijarnog osiguranja na temelju sporazuma stranaka. OZ-a primjenjuju se za pitanja dostave u svim slučajevima kada se bilježnici pojavljuju kao tijelo dostave. 8. dok se posebna pravila odnose samo na dostavu koju obavljaju bilježnici u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. 8. 8. Građansko ovršno pravo. OZa. 4.. ovakvo uređenje može zbuniti. odnosno sudskog namještenika. čl. navedene osobe i tijela biti ovlaštena obavljati dostavu. OZ-a nije homogeno opće pravilo. a što treba naglasiti. 281. OZ/96. i čl. 8. koja se ostvaruje u osnivanju i provođenju dobrovoljnoga javnobilježničkoga založnopravnog. 8. b) kriterija obavlja li se dostava u ovršnom postupku na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave. Uz odgovarajuću mjeru prilagodbe. a što je bio i st... 5. toga članka.d. međutim. 6. naime. promatrati kombiniranjem više kriterija: a) kriterija adresata dostave.. Postoje i posebna pravila o dostavi u ovršnom postupku. odnosno u ostalim ovršnim postupcima u kojima nema jurisdikcijsku funkciju. OZ/96. OZ-a. 8. značenje općeg pravila.3. Opća pravila iz čl. imaju samo st. usporedi li se položaj bilježnika kao tijela (osobe) dostave u ovršnom postupku s onim u parničnom postupku. 8. OZ/96. 8 OZ-a. nije završeno raslojavanje općih i posebnih pravila o dostavi u ovršnom postupku. (kojim je tada bila uređena ovrha na temelju vjerodostojne isprave i postupanje javnih bilježnika povodom prijedloga. 133. OZ-a. 13 DIKA. kao tijelo dostave. 8. ima u parničnom postupku. ako OZ-om ili drugim zakonom nije drukčije određeno. Zagreb. b) funkciji povjerenika suda. 1. d. odnosno elektroničkim putem u skladu s posebnim zakonom. putem javnog bilježnika ili neposredno u sudu. Stoga će i u ovom postupku. Prema njemu.. koja proizlazi iz zakonom predviđene ovlasti bilježnicima da postupaju kao ovlašteno tijelo za određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. općim pravilom o dostavi u ovršnom postupku treba držati pravilo iz čl.. OZ/96. 2. prodaja nekretnine na dražbi). odnosno određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Obilježja općeg pravila. Nalaze se u čl. Promatraju li se samo kroz prizmu bilježničke dostave. OZ/96. i dijelom st. OZ-a moglo bi se reći da imaju. kao novopropisane norme.). 281. čl. jednako kao i u parničnom postupku. Tako je. 6. – 3. st. 1. i to s obzirom na to komu se u ovršnom postupku dostava obavlja (kriterij adresata) sadržano je u čl. već to pitanje uređuje čl. Po ovom pitanju neujednačenost se pojavila i u korelaciji između uređenja iz čl. 8. a koje su se već tada pokazale nedovoljno jasne. 1. čl.. 8. opsežnije izmjene i dopune koje su pretočene u novo ovršno pravilo čl. st. 5. ali to nije izrijekom predviđeno ovršnopravnim pravilima. 8.-3. pravila iz čl. Posljedica je to posebnog položaja koji bilježnik ima u ovršnom postupku. kada je riječ o pravilima o bilježničkoj dostavi. U st. Dakle. pa je ostalo nejasno zašto ih je zakonodavac izabrao uvrstiti u sadržaj čl. 11 Odredba čl. Tako Dika govori o tri funkcije bilježnika u ovršnom postupku: 13 a) jurisdikcijskoj funkciji. Koja su sve tijela nadležna dostavljati pismena nije određeno OZ-om. JAVNOBILJEŽNIČKA DOSTAVA U OVRŠNOM POSTUPKU 1.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 8 Ostavljajući po strani pravila ZPP-a. . Narodne novine d. 21.d. 8. 8. a pozivom na čl. 1. i 5.. Općenito Neovisno o tome kojim se adresatima obavlja dostava. OZ-a. 252. 1. M. čl.. Znajući da se posebna pravila o dostavi u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave nalaze u čl.. Tim više što je. II. a tako je i sada. 8. (koji je po svojoj naravi bio posebna odredba. (koji gotovo i nisu izmijenjeni izuzev dijela kojim se predviđala dostava na oglasnoj ploči odgovornoj osobi u pravnoj osobi pod određenim pretpostavkama) i preostalog dijela odredbe koji su činili st. kada je riječ o uređenje načina dostave određenim (kvalificiranim) adresatima (a s obzirom na posebne-kvalificirane postupke) kod ovrhe na temelju vjerodostojne isprave došlo do gubitka nomotehničkoga kontinuiteta između «starih» st.. dostava pravnoj osobi koja je upisana u sudski ili drugi upisnik i 12 Čl. 8. st.12 ovo pravilo vrijedit će i u ovršnom postupku. dakle odgovor na pitanje primjenjuju li se opća ili posebna pravila rješava tradicionalni ključ koji uređuju odnos općih i posebnih pravila. OZ/96. st. Za dostavu u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave postoje posebna pravila i sadrži ih. doživjela je stupanjem na snagu Novele OZ/08. 281. ponovo. Knjiga I.

nja pismena na oglasnoj ploči. Ovo je pravilo svojevrsna kombinacija kriterija iz st. za zaključiti je da je st. 3. U st. Informator. „običnim“ ovršenicima. st.“ VTS. Ne uspije li dostava niti na adresi sjedišta upisanoga u upisnik (u slučaju kada je ona različita od naznačene u prijedlogu za ovrhu). OZ-a. 8. konačno. i za dostavu ovim osobama na oglasnoj ploči vrijedi predmnjeva da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana isticanja pismena na oglasnoj ploči. te 3. je li riječ o dostavi ovrhovoditelju. – 4. Pravila o dostavi iz st.obrtnika nalaze na adresi iz ovršnog prijedloga. Riječ je o neposrednoj dostavi. ali u vezi sa svojstvom odgovorne osobe. zatim na adresu sjedišta iz upisnika te isticanjem na oglasnoj ploči dostava obaviti odgovornoj osobi u pravnoj osobi u slučajevima: a) kada se ovrha prema njoj provodi u vezi sa svojstvom odgovorne osobe. Naime. pa nije dopušteno dokazivati suprotno. uređena dostava odgovornoj osobi u pravnoj osobi u slučajevima kada se ovrha provodi u vezi s pravnom osobom. „Dostava rješenja o ovrsi pravnoj osobi. putem oglasne ploče suda. da pismeno nije istaknuto na oglasnoj ploči suda ili da uopće nije istaknuto ili sl. međutim. b) ovršeniku koji je odgovorna osoba u pravnoj osobi. OZ-a obavlja: a) ovršeniku koji je pravna osoba koja je upisana u sudski ili drugi upisnik i odgovornoj fizičkoj osobi u toj pravnoj osobi: 1. 1. . odnosno b) drugog bilježnika. te ponovno pokušati dostavu rješenja o ovrsi. ili b) kada joj se izriče novčana kazna ili kazna zatvora. pa nije dopušteno dokazivati suprotno. Što znači da se dostava ovršeniku u smislu pravila čl.15 Jednako kao i u prethodno navedenim slučajevima. dostava ovršeniku može obaviti putem javnog bilježnika. i st. 2005.. Što ne znači. ako dostavu treba obaviti izvan službenog područja javnog bilježnika koji odlučuje u postupku. 5402. obavlja se na adresi sjedišta upisanoga u upisnik. isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda. 2. liječnici itd. a s obzirom na to kome se dostava obavlja. 1. 2006. Odnosno ovršenicima koji nemaju neko od svojstava adresata za koje se primjenjuju pravila iz čl.obaviješten«) proizlazi da se prostorije ovršenika . primjenjuje se i kada je riječ o dostavi odgovornoj osobi u pravnoj osobi kada se u vezi s tim svojstvom ovrha provodi prema toj osobi i kada joj se izriče novčana kazna ili kazna zatvora. Pravila o dostavi u ovršnom postupku na temelju vjerodostojne isprave 3. trgovci pojedinci. 8. ovršeniku ili sudioniku u ovršnom postupku. i 5. OZ-a U odredbi čl. Informator. 1. – 3. pravilo iz st. 2. trgovcu pojedincu.. 1. 8. Predmnjeva je preasumptio iuris et de iure. U slučaju da dostava na adresi naznačenoj u prijedlogu za ovrhu ne uspije.. isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda. 1. Pž-3694/04 od 8. Pž-6238/03 od 4.obaviješten« ili »stan zatvoren . javni bilježnici. studenoga 2003. i b) kada joj izriče novčana kazna ili kazna zatvora. na zahtjev ovrhovoditelja. ali nije uspjela jer se obrtnik ne nalazi u sjedištu svoje obrtničke radnje. Informator. 2. st. Sljedeće opće pravilo o dostavi. 8. pa nije dopušteno dokazivati suprotno. dakle na adresu iz prijedloga za ovrhu. sud nije dužan pozvati ovrhovoditelja da dostavi adresu ovršenika koja je upisana u registar obrtnika. sadržano je u čl. Pri tome nije od značenja koju ulogu u samom postupku imaju te osobe.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 9 odgovornoj fizičkoj osobi u toj pravnoj osobi obavlja se na adresu navedenu u prijedlogu za ovrhu.. I to: a) bilježnika koji odlučuje u postupku. st. Usporede li se pravila iz st. Kada su te osobe pravne osobe upisane u sudski ili drugi upisnik i odgovorne fizičke osobe u toj pravnoj osobi.14 U slučaju dostave isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda vrijedi predmnjeva da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana isticanja pismena na oglasnoj ploči. veljače 2006. ovo se pravilo odnosi na dostavu tzv. na adresu navedenu u prijedlogu za ovrhu. dostava se ne ponavlja. a ne neurednoj dostavi. To vrijedi u slučaju kada je riječ o različitim adresama. Prema njemu. 5454. st. st. a kada je riječ o ovrsi u vezi sa svojstvom odgovorne osobe i kada se izriče novčana kazna ili kazna zatvora: 1. Dostava se obavlja tako da se najprije pismeno pokuša dostaviti na adresu naznačenu na prijedlogu za ovrhu. dostava im se obavlja na adresu koju je ovrhovoditelj naznačio u prijedlogu za ovrhu. c) ovršeniku fizičkoj osobi koja obavljaju određenu upisanu djelatnost-obrtniku. te 3. 1. Premda to u samom pravilu ne stoji. Kada je adresa sjedišta upisanoga u upisnik jednaka onoj koja je naznačena u prijedlogu za ovrhu. a nakon toga niti na adresi sjedišta upisanog u upisnik. Dakle. I to: a) kada ona ima svojstvo ovršenika (protiv nje se provodi ovrha). 4. da nije dopušteno dokazivati npr. naime. 1. 4. na adresu navedenu u prijedlogu za ovrhu. st. OZ-a.1. prema kojem se način dostave ravna određenim svojstvima adresata i kriterija uloge koju adresat ima u ovršnom postupku. javnom biljež15 „Ako iz napomene dostavljača (»odsutan . isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda. već ga može dostaviti putem oglasne ploče suda. primjenjuju se i na dostavu fizičkim osobama koje obavljaju određenu upisanu djelatnost (obrtnici. 2007. na adresu sjedišta upisanoga u upisnik. Svejedno je. valjana je u slučaju ako dostava prethodno nije uspjela na adresi navedenoj u prijedlogu za ovrhu. uređeno je pitanje dostave kada se ovrha provodi u vezi s odgovornom osobom. lipnja 2004. 8. OZ-a određuje da će se na način iz st. Predmnjeva je preasumptio iuris et de iure.“ VTS. Njime se predviđa da se u predmetnim postupcima nakon dvije neuspjele dostave putem davatelja poštanskih usluga. Ta je predmnjeva preasumptio iuris et de iure. pravilo iz čl. Ovo pravilo vrijedi neovisno o tome koju ulogu u ovršnom postupku ima adresat. 8. na adresu sjedišta upisanoga u upisnik. 2.) kad im se dostava obavlja u vezi s tom djelatnošću. pa su stoga ispunjeni zakonski uvjeti za dostavu putem oglasne ploče. radi se o neuspjeloj. potom na adresu naznačenu u odgovarajućem upisniku te. dostava se obavlja tako da se pismeno koje treba dostaviti istakne na oglasnoj ploči suda.5579.“ VTS. Pž-1188/06 od 22. Posebna pravila iz čl. 2. pa se može zaključiti da je dostava pokušana na pravilnu adresu. 1. I za dostavu ovim osobama putem oglasne ploče vrijedi predmnjeva da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana istica14 „Ako je dostavnica rješenja o ovrsi s adrese upisane u sudski registar vraćena sudu s naznakom »obaviješten-nije podigao pošiljku«. OZ-a sadržano je pravilo o tome kako se obavlja dostava ovršeniku u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. nije dopušteno dokazivati da pismeno koje je istaknuto na oglasnoj ploči suda istekom roka od osam dana nije uredno dostavljeno.. odvjetnici. 2. 5578 .

). st. na adresu sjedišta upisanoga u upisnik. 281. 1. 4. Prva od njih je da je ovrhovoditelj bilježniku koji odlučuje u postupku stavio takav prijedlog. 17 Po svemu čl. te d) ovršeniku koji nema niti jedno naprijed navedeno svojstvo. tako da se nakon dvije neuspjele dostave putem davatelja poštanskih usluga. 7. st. odnosno predlagatelj osiguranja mogu već u ovršnom prijedlogu ili prijedlogu za osiguranje zatražiti da se. ali samo u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. te b) s obzirom na određena svojstva ovršenika kao adresata dostave. odnosno protivnika osiguranja. 6. – 10. Pravilo iz čl. a ne drugih pismena u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. st. U odnosu na ove troškove primijenila bi se odredba iz čl.“ Misli se na pružanje pomoći neposredne dostave pismena ovršeniku u postupcima ovrhe. OZ-a uređuje tzv.18 U slučaju kada dostavu treba obaviti izvan službenog područja javnog bilježnika koji odlučuje u postupku. čl. neposrednu dostavu bilježnik može obaviti adresatu koji se nalazi na njegovu službenom području. te 3. 8. S tim da se troškovi izazvani javnobilježničkom dostavom izravno podmiruju bilježniku koji obavlja dostavu. 179. 281. OZ-a i ova je predmnjeva preasumptio iuris et de iure. st. vratiti molbu. – 10. st. 1. Kako bi se dostava obavila putem javnog bilježnika u smislu čl. 7. treba imati u vidu i da ti troškovi nisu tzv. Opće pravilo primjenjuje se kada neko pitanje nije riješeno posebnim pravilima i pod pretpostavkom da ta pravila ne uređuju drugačije. odnosno protivnika osiguranja zasnivaju prava koja osiguravaju buduće namirenje troškova postupka. 18 Javni bilježnik u obavljanju dostave ima prava i dužnosti sudskog dostavljača. Na radnje poduzete u vezi dostave ne plaća se javnobilježnička pristojba (čl. 5. OZ-a uređuje dostavu i to rješenja o ovrsi „običnom“ ovrhovoditelju u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. ZPP-a kojim je uređena pravna pomoć koju su sudovi u parničnom postupku. OZ-a da troškovi dostave putem javnoga bilježnika ulaze u troškove ovrhe.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 10 niku. na zahtjev ovrhovoditelja. dok pravila iz čl. st. 18. I dok sudovi međusobno mogu tražiti poduzimanje određenih parničnih radnji (npr. molba za davanje pravne pomoći dostave može se podnijeti bilo kojem od tih bilježnika. odvjetniku. otpravak kojega dostavlja bilježniku koji ga je zamolio pravnu pomoć dostave (čl. S druge strane. Dostava se obavlja tako da javni bilježnik neposredno dostavi pismeno i o tome sastavi zapisnik. 1. itd. odredi ovrha protiv ovršenika. isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda. OZ-a). «pravnu pomoć dostave». odnosno drugom državnom tijelu i o tome obavijestiti bilježnika od koga je primio molbu. 8. i na temelju ovršne i na temelju vjerodostojne isprave). Jednako kao i u slučajevima iz čl. Treba 16 Zakonodavac je naziva “pravna pomoć dostave. odnosno predlagatelja osiguranja na dijelovima imovine ovršenika. a ne bilježniku koji odlučuje u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. st.17 Naime. troškovi dostave (i njihov predujam) pripadaju njemu. 281. Postoji li u jednome mjestu više javnih bilježnika. 8. st. ustupanje radi razmatranja određenog spisa i sl. OZ-a i u njoj sadržano pravilo prema kojem se naknada troškova može zahtijevati najkasnije u roku od trideset dana od dana završetka postupka. bilježnik kojem nisu predujmljena sredstva za troškove dostave nije dužan obaviti dostavu. OZ-a sadržana su posebna pravila o dostavi u ovršnom postupku na temelju vjerodostojne isprave. međutim. na adresu sjedišta upisanoga u upisnik. 8. saslušanje svjedoka. isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda. st. te 3.2. b) ako mu nije poznato tko je nadležan obaviti dostavu. zakonodavac ovdje ne određuje. st. To bi vrijedilo i u konkretnom slučaju. na adresu navedenu u prijedlogu za ovrhu. pa nije dopušteno dokazivati suprotno. st. 14. Također. Najprije treba uočiti da se ova pravila odnose na dostavu rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. pri tome ne predviđaju ništa posebno u vezi s dostavom s obzirom na posebna svojstva ovrhovoditelja kao adresata. 6.” Potrebno je uočiti da odredba čl. 8. bilježnik rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave istaknuti na oglasnoj ploči u čekaonici u svom uredu. st. Međutim. Određuju li posebna pravila drugačije kada predviđaju da se dostava obavlja na oglasnoj ploči javnog bilježnika i uz tako obavljenu dostavu vežu presumpciju izvršene dostave? Istina. st. 6. liječniku. Postavlja se pitanje u kojem odnosu stoji pravilo iz čl. 6. 8. 8. st. 8. Određeno je da će nakon dvije uzastopne neuspjele dostave. radi naplate predvidivih troškova postupka. U slučaju da zamoljeni javni bilježnik nije nadležan obaviti dostavu može: a) ustupiti molbu nadležnom bilježniku. st. OZ-a. 2. Vrijedit će predmnjeva da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana isticanja rješenja na oglasnoj ploči. predvidivi troškovi u smislu čl. I predviđaju dostavu: 1. 3. OZ-a trebaju se steći određene pretpostavke. st. st. OZ-a uređena je dostava rješenja o ovrsi ovrhovoditelju. dužni pružati jedni drugima. OZ-a predstavlja «suženu inačicu» čl. OZ-a s pravilima iz čl. 2. 281. OZ-a posebno je pravilo i kao takvo uvijek ima prednost pred općim pravilima. kada bi predmetnim pravilima bila uređena ista pitanja. OZ-a U odredbi čl. savjetnik i vježbenik (čl. 281. uza zamolbu za dostavu prosljeđuje se bilježniku na čijem se službenom području nalazi ovršenikova adresa. 8. na adresu navedenu u prijedlogu za ovrhu. OZ-a uređuju dostavu „posebnim“ kategorijama ovrhovoditelja u svim ovršnim postupcima (dakle. pravilo iz čl. Ova su pravila ustrojena: a) ovisno o tome dostavlja li se pismeno ovrhovoditelju ili ovršeniku. dakle kada taj bilježnik nije ovlašten obaviti dostavu. odnose se na dostavu 19 Ova odredba određuje da ovrhovoditelj. OZ-a19 koje bi ovrhovoditelj mogao zatražiti već u prijedlogu za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. . Čl. 8. 6. – 3. U čl. Posebna pravila iz čl. Izričito je propisano u čl. 5. OZ-a). dostava obavi putem javnog bilježnika. 8. OZ-a). OZ-a usporedno govori o „zamoljenoj radnji“ i „pravnoj pomoći dostave. 6. OZ-a bilježnike u ovršnom postupku ovlašćuje samo na tzv. 5. 6. – 3. Na temelju takvoga rješenja o ovrsi sud će provesti mjere kojima se u korist ovrhovoditelja. 6. pismeno koje treba dostaviti. – 3. 8. st. Kakve će posljedice za ovršni postupak (i da li će ikakve druge posljedice osim neuredne dostave) proizići iz činjenice što ovrhovoditelj nije predujmio troškove dostave. Naime. st. Druga je pretpostavka da je ovrhovoditelj predujmio javnom bilježniku sredstva za pokriće troškova dostave. javnobilježničku pomoć dostave16 koju su bilježnici dužni ukazivati jedan drugome u ovršnom postupku. 8. a mogu ga u obavljanju dostave zamjenjivati javnobilježnički prisjednik. 5. u slučaju kada se dostava obavlja u vezi s tom djelatnošću: 1. 8. 281. da u slučaju kada dostavu obavlja zamoljeni bilježnik. st. uočiti.

2009. OZ-a. 6. na adresu navedenu u prijedlogu za ovrhu. st. liječniku. Njime je predviđeno da. 8. otpravak kojeg će dostaviti ovlaštenoj osobi ili tijelu koji su zamolili pravnu pomoć dostave. i to kao preasumptio iuris et de iure. čl. 9. 281. može se zaključiti da je: a) nakon druge neuspjele poštanske dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovršeniku. Ovaj komplicirani hodogram općih i posebnih (i posebnijih pravila) ne završava čl. b) ovrhovoditelj u roku od 15 dana dužan zahtijevati poduzimanje daljnjih radnji dostave. OZ-a. trgovcu pojedincu. 9. naime. i 10. 7. itd. OZ-a. a na njegovu adresu iz prijedloga za ovrhu. OZ-a uređuje obavljanje dostave odnosno druge radnje putem javnog bilježnika u slučajevima kada je OZ-om predviđeno da se dostava ili koja druga radnja obavlja putem javnog bilježnika. čl. st. st. uočiti dio odredbe koji kaže „… nakon dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelju … Znači li to da je pretpostavka svakoj daljnjoj aktivnosti u pravcu dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave to da je o no dostavljeno ovrhovoditelju? Reklo bi se da jest. st. odnosno 281. OZ-a. 215. Prva je ona iz čl. u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. d) zamoljeni bilježnik dužan u slučaju kada mu nisu predujmljena sredstva potrebna za obavljanje dostave o toj činjenici obavijestiti bilježnika koji odlučuje u postupku. 281. te c) ovršeniku fizičkoj osobi koja obavljaju određenu upisanu djelatnost-obrtniku. a u svjetlu pravila iz čl. OZ-a. 281. Treba. izda potvrdu da je postupak obustavljen. st. na zahtjev ovlaštene osobe ili tijela. 8. Druga je predmnjeva predviđena u čl. Predviđena je dužnost bilježnika da u tom slučaju. st. st. 281. OZ-a iz kojeg proizlazi da će se postupak obustaviti. (TS Zagreb Ovrv-1758/07 od 22. rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave dostavlja se tako da se nakon dvije neuspjele dostave putem davatelja poštanskih usluga. 8. 2. 10. Važno je da u toj obavijesti bilježnik upozori ovrhovoditelja na pravne posljedice predviđene u čl. st. dostava obavlja: 1. iz bilo kojih razloga dostava ove obavijesti ovrhovoditelju.“ VTS. OZ-a. Javnobilježnička dostava – kada je OZ-om predviđeno da se dostava obavlja putem bilježnika21 Kako je prethodno navedeno. st. 281. na zahtjev ovrhovoditelja ili ovršenika. st. OZ-a. 281. OZ-a javni bilježnik je dužan obavijest o tome da je u dva navrata dostava ostala bezuspješna uputiti ovrhovoditelju 20 „Rješenje o ovrsi može biti dostavljeno ovršeniku putem oglasne ploče samo ako sud odnosno javni bilježnik nema saznanja o adresi ovršenika. Dakle. OZ-a. a kada je riječ o ovrsi u vezi s njihovim svojstvom odgovorne osobe i kada im se izriče novčana kazna ili kazna. One su u vezi s dvije predmnjeve predviđene u ovim odredbama. 281. pod prijetnjom obustave postupka u suprotnom. isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda. ako u tom roku ovrhovoditelj nije od bilježnika zahtijevao poduzimanje daljnjih radnji dostave. OZ-a. OZ-a. putem pošte ili neposredno dostaviti pismeno i o tome sastaviti zapisnik. Pž-4344/07 od 16. st. 5738. Njome je propisano da će bilježnik. st. bilježnik o toj činjenici dužan izvijestiti ovrhovoditelja. te e) tu činjenicu bilježnik koji odlučuje u postupku dužan prosuđivati primjenom čl. b) ovršeniku koji je odgovorna osoba u pravnoj osobi. st. neovisno o tome što ta adresa nije adresa ovršenika upisana u sudskom registru. 3. Bilježnik je u ovim slučajevima dužan do21 Dostava putem javnog bilježnika u OZ-u predviđena je npr. na zahtjev ovrhovoditelja. sud odnosno javni bilježnik mora pokušati dostavu i na tu adresu. javni bilježnik sve daljnje radnje dostave obavlja na pisani zahtjev ovrhovoditelja. te 3. svibnja 2007. a nakon što je dostava u dva navrata ostala bezuspješna. bilježnik će obavijest istaknuti na oglasnoj ploči u čekaonici u svojem uredu. javnom bilježniku. nakon dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelju te dva bezuspješna pokušaja dostave rješenja na adresu ovršenika fizičke osobe koja ne obavlja registriranu djelatnost. 214. 8. OZ-a. daljnje aktivnosti u pogledu dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovršeniku doći će u obzir samo ako ovrhovoditelj to predloži. OZ-a i čl. 4. premda takvo što ne predviđa čl. osobnom dostavom putem davatelja poštanskih usluga. Informator. 10. smatra se da je ovršni postupak obustavljen nakon što istekne rok od 15 dana od dana kada je ovrhovoditelju dostavljena obavijest o neuspjeloj dostavi rješenja o ovrsi ovršeniku. 1. 281. 281. 2. 4. st. 8. odredba čl. dostava obavlja putem javnog bilježnika (neposredno). U skladu s njom. u čl. 7. može se u odnosu na dostavu rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave zaključiti da se: a) ovršeniku koji je pravna osoba koja je upisana u sudski ili drugi upisnik i odgovornoj fizičkoj osobi u toj pravnoj osobi.20 te d) ovršeniku koji nema niti jedno naprijed navedeno svojstvo. Čl. zapravo kaže: „… nakon dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelju te dva bezuspješna pokušaja dostave rješenja na adresu ovršenika fizičke osobe koja ne obavlja registriranu djelatnost …“ . OZ-a. siječnja 2008. . – 4. 202. Rekapitulira li se rečeno uz čl. 7. predmnjeva da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana isticanja obavijesti na oglasnoj ploči. st. OZ-a. U slučaju da je iz vraćene dostavnice vidljiva adresa na koju je ovršenik odselio. odvjetniku. OZ-a i u vezi je s neuspjelom dostavom ovrhovoditelju obavijest o neuspjeloj dostavi rješenja o ovrsi ovršeniku poduzetoj osobnom dostavom putem pošte na adresu iz prijedloga za ovrhu. Prema čl. Postoji i posebno pravilo o dostavi rješenja o ovrsi ovršeniku fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost i nalazi se u čl. 8.). st. u slučaju kad im se dostava obavlja u vezi s tom djelatnošću. Iz navedenog. Ne uspije li. c) ovrhovoditelj ovlašten zahtijevati da se dostava izvrši ili putem bilježnika koji odlučuje u postupku ili putem bilježnika na čijem se službenom području nalazi ovršenikova adresa i u tu svrhu predujmiti sredstva. 3. sintezom odgovarajućih pravila čl. 6.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 11 posebnog pismena-rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i vrijede samo u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. 4. na adresu sjedišta upisanoga u upisnik. Vrijedi.

dakle kada se tim osobama obavlja dostava. kada je riječ o adresatima za koje postoje pravila o dostavi s obzirom na njihova posebna svojstva kako se predviđa u čl. – 149. Dakle. odnosno c) ako ne uspije ni na toj adresi. ga dana od dana isticanja pismena na oglasnoj ploči. Njima je uređena dostava pismena u ovršnom postupku i vrijede neovisno o tome je li riječ o osobi ovrhovoditelja. Da je tome tako proizlazi i iz čl.) kad im se dostava obavlja u vezi s tom djelatnošću. 2. st. a samo ako njima nisu uređena određena pitanja i pod pretpostavkom da ta pravila ne određuju drugačije. st. na koji način.a. OZ-a vrijede za sve ovršne postupke.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 12 stavu obaviti na način kako to predviđaju pravila OZ-a. ZPP-a. ovrhovoditelj može predložiti neposrednu bilježničku dostavu ili putem bilježnika 22 Pravilo se nalazi među onima kojima je čl. 2. pa je jasno da se odnosi na oglašavanje u slučajevima dostave u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. isticanjem pismena koje je trebalo dostaviti na oglasnoj ploči suda. 1. Svim ostalim ovršenicima. pod pretpostavkom da posebnim ovršnim pravilima nije što drugo predviđeno. b. ako za to postoje pretpostavke iz čl. zakonodavac nije razlučio ovršenike kao adresate dostave s obzirom na njihova posebna svojstva po uzoru na uređenje koje je predviđeno u čl. 133. 8. ništa o tome može li se dostava obaviti putem javnog bilježnika u slučajevima kada OZ-om to nije izrijekom određeno te. OZ-a uputila bi na zaključak da će se u slučajevima kada OZ-om nije predviđena javnobilježnička dostava. ovršenika ili sudionika u postupku dostava se obavlja primjenom općih pravila o dostavi u parničnom postupku. b) ako na toj adresi ne uspije. – 149. Uređujući u predmetnoj odredbi dostavu ovršeniku u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. st. 8. trgovci pojedinci. savjetnik ili vježbenik). obavlja na oglasnoj ploči općinskog suda na čijem je području adresa sjedišta upisanog u upisnik. 8. u smislu čl. Odnose se samo na određene kategorije adresata koji imaju svojstva: a) pravne osobe upisane u sudski ili drugi upisnik i odgovorne fizičke osobe u toj pravnoj osobi. kako se dostava obavlja u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. 4. III. st. primjenom općih odredbi ZPP-a (čl. Pretpostavka je za ovu dostavu.Najprije postoje opća pravila koja se odnose na sve ovršne postupke neovisno o tome je li riječ o ovrsi koja se određuje i provodi na temelju vjerodostojne ili ovršne isprave. st. st. OZ-a. st. liječnici itd. . I. OZ-a. Opća pravila iz čl. OZ-a. i c) fizičke osobe koje obavljaju određenu upisanu djelatnost (obrtnici. 1. ova se pravila ne odnose na sve adresate pismena. 1. 133. ona se treba obaviti na taj način. 8. obavlja se na adresu sjedišta upisanoga u upisnik. Ono uređuje pretpostavke za neposrednu bilježničku dostavu i određuje da dostavu može obaviti neposredno bilježnik koji odlučuje u postupku (kojeg može zamijeniti prisjednik. 133. ako se radi o posebnim kategorijama ovršenika (v. i 3. 1. OZ-a. To su pravila iz čl. st. 21. kada se u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave obavlja dostava ovršeniku ona se obavlja na način kako je opisano u toč. ZPP-a. postoji posebno pravilo o dostavi pismena ovršeniku u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave koje se nalazi u čl. 287. b. odnosno na sve ovrhovoditelje. st. . a pozivom na čl. 1. ovršenike ili sudionike. 8. 21. ovog zaključka. st. javni bilježnici. – 3. 8. b. II. 8. 4. Ta pravila vrijede samo kada je riječ o dostavi u ovim postupcima i ne mogu se primijeniti kod dostave u ovršnim postupcima koji se vode na temelju ovršne isprave. III. 1. . pa i za postupke ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. 133. OZ-a. 5. 1. Da bi došlo do takve dostave potrebno je da u tom pravcu postoji prijedlog stranke. IV. S tim da u slučaju ako ostane dvaput bezuspješna.Kada je riječ o ostalim kategorijama ovrhovoditelja. 1. međutim. st. ovršenika ili sudionika u postupku kao adresatima. odnosno kada im se izriče novčana kazna ili kazna zatvora. naravno. predviđaju da se ovim osobama dostava obavlja tako da se: a) najprije obavlja na adresu navedenu u prijedlogu za ovrhu. 1. točnije pozicije ove odredbe u ovršnopravnom sustavu. odnosno bilježnik na čijem se području nalazi ovršenikova adresa u slučaju kada se nalazi izvan sjedišta bilježnika koji odlučuje u postupku. 21. a pozivom na čl. OZ-a. Vrijede i za sve adresate neovisno o njihovoj ulozi u postupku.Najprije. b) odgovorne osobe u pravnoj osobi kada se u ovrha provodi prema njima u vezi s tim svojstvom. st. – 3. st. Naravno. 278. OZ-a. OZ-a. da pravila iz čl. 287. odvjetnici. pak. – 3. Pravilo se nalazi u čl. odnosno određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Dakle. supra). ZPPa. međutim. 4. U navedenom slučaju smatra se da je dostava obavljena istekom osmo- . . OZ-a. 8. Javnobilježnička dostava – kada se OZ-om izrijekom ne predviđa dostava putem bilježnika U slučajevima kada je pravilima OZ-a predviđeno da se dostava obavlja putem javnog bilježnika. – 289.22 Određuje da se dostava. dostava obaviti na način kako to predviđa ova odredba. Kazano je. OZ-a uređeno sudjelovanje bilježnika u ovrsi. dostava se obavlja prema općim pravilima čl. prema odredbi čl. OZ-a koji uređuje nadležnost suda za postupanje u različitim slučajevima u vezi s postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.. odnosno primjenom kojih pravila? Primjena čl. u skladu s odredbama čl. OZ-a. ZPP-a). – 3. – 149. ZAKLJUČAK Pravila kojima je uređena dostava u novome ovršnopravnom režimu moguće je grupirati na sljedeći način i zaključno navesti kako slijedi: I. – 3. da je dostava u dva navrata ostala bezuspješna te da je ovrhovoditelj stavio takav zahtjev. ukoliko može. 8. iako po svojoj naravi opća pravila. Ne govori se. u skladu s čl.Posebnim je pravilima određeno. Međutim.

– 10. Dakle. VI. ovrhovoditelj ovlašten predložiti neposrednu javnobilježničku dostavu putem bilježnika koji odlučuje u postupku. 7. a pozivom na čl. st. st. – 149. odnosno ako ne uspije ni na toj adresi. a pozivom na čl. postoji i posebno pravilo o dostavi rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelju i predviđeno je u čl. 8. st.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 13 koji odlučuje u postupku. . OZ-a (uz odgovarajuću mjeru prilagodbe) tako da se: najprije obavlja na adresu navedenu u prijedlogu za ovrhu. po svojoj naravi. 1. b.Konačno. 281. b) Kada je ovršenik bilo koja druga osoba (dakle. uopće. OZ-a). OZ-a. st. 4. kada je riječ o dostavi rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelju dostava se obavlja na sljedeće načine: a) Kada je ovrhovoditelj neka od osoba navedena u čl. OZ-a jer se odnosi na dostavu rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovršeniku. 8. st. 281. 1. na adresu sjedišta upisanoga u upisnik. kada je riječ o dostavi rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovršeniku. OZ-a određuje da. st. 133. 281. – 3. 4. 6. rješenje istaknuti na oglasnoj ploči u čekaonici u svojem uredu. . S tim da će. OZ-a. st. S tim da je. OZ-a (uz odgovarajuću mjeru prilagodbe) tako da se: najprije obavlja na adresu navedenu u prijedlogu za ovrhu. st.Daljnja posebna pravila o dostavi ovršeniku u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave postoje u čl. . Ona uređuju dostavu rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovršeniku. javni bilježnik sve daljnje radnje dostave obavlja na pisani zahtjev ovrhovoditelja. 281. 1. Pravilo čl. 7. 281. 7. st. ako dostava ostane dvaput bezuspješna. ZPP-a. odnosno isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda. ako na adresu navedenu u prijedlogu ne uspije. 8. isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda. OZ-a. OZ-a) da je: a) rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave dostavljeno ovrhovoditelju. OZ-a. ili putem zamoljenog bilježnika. st. 8. Ovo je pravilo (pravilo iz čl. Pretpostavka je za dostavu rješenja o ovrsi ovršeniku na navedeni način (čl. dok se pravilo iz čl. st. posebnije od onog iz čl. dostava se obavlja na sljedeće načine: a) Kada je ovršenik neka od osoba navedena u čl. b) Kada je ovrhovoditelj bilo koja druga osoba tako da se obavlja u skladu s pravilima čl. 21. st. nakon dvije uzastopne neuspjele dostave. OZ-a odnosi na dostavu pismena ovršeniku u postupcima ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. ako dostava ostane dvaput bezuspješna. 133. bilježnik rješenje istaknuti na oglasnoj ploči u čekaonici u svojem uredu. zatim na adresu sjedišta upisanoga u upisnik. V. 1. 7. ZPP-a. odnosno putem zamoljenog bilježnika (čl. OZ-a). 4. 8. fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost) tako da se obavlja u skladu s pravilima čl. te b) da je za provođenje daljnjih radnji dostave ovrhovoditelj bilježniku podnio pisani zahtjev. – 149. – 3. Prema njemu će bilježnik. nakon dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelju te dva bezuspješna pokušaja dostave rješenja na adresu ovršenika fizičke osobe koja ne obavlja registriranu djelatnost. Dakle. 21. b.

1 UoEZ. Ugovora o Europskoj zajednici (UoEZ) utvrđeno je da poslovi koji su u državi članici stalno ili privremeno povezani s obnašanjem javnih ovlasti ne podliježu UoEZ. tako i za veliki broj bilježnika koji bi željeli koristiti slobodu pružanja usluga. Pod time se podrazumijevaju propisi koji određuju gdje i na koji način bilježnik može obavljati svoj posao prema nacionalnom pravu. UVOD Opisati sve učinke europskog prava na zvanje i posao javnog bilježnika izašlo bi iz okvira ovog kratkog predavanja i o tome bi se dale napisati knjige. st. Tim je teže osigurati efikasnu kontrolu za poslove izvan vlastitog teritorija. Uistinu. 45. U onoj mjeri u kojoj europsko pravo utječe na izmjene materijalnih propisa i bilježnici moraju pratiti te promjene te primjenjivati novo pravo polazeći od njegova tumačenja od strane europskih institucija. Iz toga proizlazi da time za bilježnike u Europi ne započinje era sveobuhvatne slobode pružanja usluga i zasnivanja poslovnog nastana. S obzirom na današnje stanje integracije možemo ustanoviti da javni bilježnik prilikom primjene prava mora voditi računa o sudskoj praksi na europskoj razini. budući da se tamo tumače nacionalni propisi. Europski sud je. PRIMARNO PRAVO EU I OSNOVNA PRAVILA O OBAVLJANJU BILJEŽNIČKIH POSLOVA Sada ćemo se osvrnuti na učinke europskog primarnog prava na osnovna pravila o obavljanju bilježničkih poslova. U članku 45. Međutim. III. mogu se prepoznati neke glavne linije kojima se može opisati utjecaj na javne bilježnike i njihov djelokrug rada. presudio da bilježnički poslovi u skladu s konkretnim odredbama nacionalnog zakonodavstva nisu povezani s obnašanjem javnih ovlasti u smislu čl. u nizu odluka vezanih uz pitanje može li pristup bilježničkom zvanju biti pridržan samo državljanima pojedine države članice.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 14 Michael Becker Javni bilježnik iz Dresdena Učinci europskog prava na zvanje javnog bilježnika i njegov posao I. Osim toga. U većini država članica stručna kontrola i kontrola pridržavanja nacionalnih propisa o pristupu (pravnom) zvanju potpadaju pod nadležnost sudova. propisi nacionalnog prava kojima se ograničava sloboda pružanja usluga i zasnivanja poslovnog nastana bilježnika u pojedinoj državi članici mjerit će se po tome je li konkretan nacionalni propis o obavljanju bilježničkog zvanja nužan kako bi se zajamčila pravovaljanost i pravna sigurnost bilježničkih usluga ili proizvoda. bilo bi svakako zamislivo da neka država članica svojim bilježnicima dopusti da sastavljaju isprave u inozemstvu u skladu s vlastitim pravnim sustavom. Znači li to da bilježnici od sada odmah mogu imati poslovni nastan bilo gdje u Europi ili barem pružati svoje usluge izvan teritorija države u kojoj su imenovani za bilježnika? . Pa ipak. MATERIJALNI PROPISI EU U PRAKTIČNOM RADU JAVNIH BILJEŽNIKA Javni bilježnik primjenjuje pravo. To bi iziskivalo previše resursa. pa time i odgovarajuću primjenu stranog prava. Preduvjet za to je samo taj da je ograničenje slobode pružanja usluga i prava na poslovni nastan koje nalaže nacionalno zakonodavstvo primjereno i nužno radi ostvarivanja navedenih ciljeva. s druge strane. Bilježnički posao služi prije svega tomu da se zajamči pravovaljanost i pravna sigurnost akata između privatnih osoba. II. Njegovi se ugovori svakoga dana moraju ravnati prema pravnim pojmovima nacionalnog prava koje je obilježilo europsko pravo. Time može doći do obrnute diskriminacije vlastitih bilježnika ili do situacija koje bi bilježnici u toj zemlji mogli smatrati slučajevima nelojalne konkurencije. provjera pravovaljanosti od strane nacionalnog suda u mjestu u kojem je bilježnik imenovan morala bi obuhvaćati i sadržaj bilježničkog akta. Takvi „putujući bilježnici“ tada bi zbilja mogli biti konkurencija bilježnicima iz neke druge države članice. Europski sud u svojim odlukama u svezi s pitanjem dopuštenosti pridržaja državljanstva kod imenovanja bilježnika navodi da se bilježničkim poslovima nastoje ostvariti ciljevi koji su od općeg interesa. Upravo pravna sigurnost predstavlja kongentnu osnovu za opći interes na temelju kojeg bi se mogla opravdati eventualna ograničenja prava na poslovni nastan. kako za nacionalne sudove. to ne znači da u pojedinim državama članicama ne bi trebalo razmisliti o nacionalnim sustavima kontrole. U velikim državama ili državama članicama koje imaju federalni ustroj teško je obavljati efikasnu kontrolu već izvan vlastitog sudskog okruga. sukladno odlukama Europskog suda. Štoviše.

zaštiti potrošača i kontroli legaliteta kod prometa nekretnina. Povelje temeljnih prava Europske unije i člankom 8. Iz takvog postupanja ne proizlaze znatni nedostaci za imatelja imena. . Građanskog zakonika (Code Civil) definirano je da javne isprave stranih bilježnika u Francuskoj općenito nemaju učinak u zemljišnim knjigama. To načelno predstavlja veliki nedostatak. Pa ipak. Značaj njezine primjene sve više raste time što se razabiru i njezini učinci na građansko pravo. članak 295. Europski sud je najprije naglasio da je ime osobe dio njezina identiteta i privatnog života. st. POVELJA TEMELJNIH PRAVA EUROPSKE UNIJE Na posao bilježnika ipak sve više utječu druge temeljne norme koje potječu iz europskog zakonodavstva. Pozivanje na pojam javnog poretka pritom se može razlikovati od države članice do države članice. nacionalni propis mora biti takav da se njime može osigurati ostvarenje cilja kojemu služi. UoEZ. faktički u pravnim poslovima na francuskom tržištu nekretnina vodi do isključenja sudionika koji nisu Francuzi. budući da ne može doći do preuranjene odluke. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. IV. kao i učinkovita organizacija takvih poslova. Kao rezultat možemo predvidjeti da se i kod načelne primjenjivosti temeljnih sloboda iz UoEZ na zvanje javnog bilježnika uslijed toga neće značajno povećati njegovo pravo na zasnivanje poslovnog nastana ili sloboda pružanja usluga. uvedeno zbog organizacijskih razloga. Kao primjer za takvo postupanje država članica naveo bih zakon o novom ustroju zemljišnih knjiga koji je usvojen u Francuskoj u ožujku 2011. Razlike između dva imena koja se odnose na istu osobu pak mogu dovesti do nesporazuma i nedostataka. Tako ovdje valja navesti Europsku povelju temeljnih prava. zapravo se ne može razabrati na koji bi se način zabranom stranih bilježničkih isprava u zemljišnim knjigama ostvarila efikasna zaštita potrošača. Realno je da zaštitu koja proizlazi iz takvih odredaba stoga mogu ostvariti samo bilježnici iz vlastite zemlje. nenavođenje tih dvaju pojmova faktički vodi do toga da osoba ima dva imena. dopušteno je da se učinak ugovora zbog zaštite potrošača općenito veže uz sastavljanje isprave od strane bilježnika koji poznaje vlastiti pravni poredak. Stoga nadležnim nacionalnih službama treba dati diskreciono pravo unutar granica postavljenih Ugovorom o EZ. dok nisu ispunjeni određeni preduvjeti. ne smije izlaziti iz okvira onoga što je nužno za ostvarenje tog cilja. Stoga će daljnji razvoj ovisiti o tome hoće li se takva ograničenja s gledišta europskog prava smatrati razmjernima. U odluci u premetu Sayn-Wittgenstein Europski sud se morao pozabaviti odbijanjem službi jedne države članice da prizna sve sastavne dijelove imena vlastitog državljana koje je on stekao posvojenjem u drugoj državi članici. ili kongetnim razlozima koje naleže opći interes. dakle. Kao što je poznato. Kao primjer ovdje navodimo sudsku praksu Europskog suda u svezi učinaka Povelje temeljnih prava kod prava na ime. Zaštita službenog jezika države članice tu je u suprotnosti s privatnim interesom za nesmetanim korištenjem vlastitog imena na drugom jeziku. ako je to opravdano razlozima navedenim u čl. U mnogim je pravnim porecima zaštita od preuranjenih odluka zajamčena time što bilježnik ne smije sastaviti ispravu. Nadalje. već takve dijelove imena može transliterirati na službeni jezik te zemlje. a samo je učinak na treće povezan sa sastavljanjem isprave od strane bilježnika. te da njihova zaštita utemeljene člankom 7. Tom se odredbom očito htjelo osigurati pridržavanje nacionalnih francuskih propisa o državnoj upravi. Ono što iznenađuje jest da se ta pitanja ne uređuju u nacionalnim strukovnim propisima. Stoga i u svakodnevnoj bilježničkoj praksi treba voditi računa o daljnjem razvoju prava. Stoga napeto očekujemo ishod. U konkretnom slučaju Europski sud je odbijanje nacionalnih službi proglasio razmjernim. već sastavnim dijelom imena koje je osoba pravovaljano stekla u zemlji gdje je boravila. Te presude u odnosu na posao bilježnika potvrđuju da Povelja temeljnih prava ima neposredne učinke na građansko pravo domicilne zemlje. možemo ustanoviti da su države članice počele revidirati svoje nacionalne propise o vlasništvu. Aktualna verzija Direktive o pružanju usluga ne primjenjuje se na poslove javnih bilježnika koji su im povjereni od strane državnih tijela. Samo je on pozvan i u stanju osigurati kontrolu pravovaljanosti u skladu s nacionalnim pravom. Novim člankom 710. U jednom je drugom slučaju Europski sud donio odluku da građanin EU mora prihvatiti da njegova domicilna zemlja dijelove imena koji su stečeni u inozemstvu u matičnim knjigama ne mora preuzeti na jeziku zemlje podrijetla.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 15 Države članice stoga su već počele poduzimati protumjere kako se na njihovom teritoriju ne bi proširile aktivnosti stranih bilježnika. Članak 295. Pritom će svakako igrati ulogu mogu li se i do koje mjere ciljevi države ostvariti drugim mehanizmima koji predstavljaju manje ograničenje. Za razliku od toga. UoEZ državama članicama ostavlja slobodu po pitanju ustroja propisa o vlasništvu. takva regulacija može biti protivna javnom poretku neke druge države članice. UoEZ međutim ne vodi do toga da vlasnički propisi koji postoje u državama članicama više ne podliježu osnovnim načelima Ugovora. Budući da je prema francuskom pravu ugovorni odnos između dvije stranke obvezujući i bez da je ispravu sastavio bilježnik. Budući da se u konkretnom slučaju prema mjerodavnom pravu riječi “kneginja od” ne smatraju plemićkom titulom. 58. To vrijedi prije svega onda kada se zaštita potrošača osigurava propisima čiji su predmet proceduralne odredbe. Temeljne slobode UoEZ stoga se mogu ograničiti nacionalnim propisima. Država članica stoga može sama odlučiti koji preduvjeti moraju biti ispunjeni kako bi građansko-pravni ugovori polučili učinak. gdje je u tom trenutku živio. 1. Pridržavanje odredaba zaštite potrošača također je izvorna zadaća bilježnika. pa stoga i opravdanima. Stoga kod ugovora koje je sastavio bilježnik nije potrebna naknada „cooling-off“ faza. On. ili ne protekne rok za premišljanje. Štoviše. To ograničenje pravnih posljedica koje se odnose na strane isprave. ili – ukratko rečeno – mora biti u skladu s načelom razmjernosti.

kao što smo pokazali na primjeru Francuske. to ipak vodi do isključenja stranih bilježnika s pravnih tržišta u drugim zemljama. Uredba Europskog vijeća 881/2002 od 27. Pranje novca Trećom Direktivom EU o pranju novca i Provedbenom direktivom bilježnici zajedno sa slobodnim pravnim zanimanjima i poreznim savjetnicima uključeni u područje primjene tog propisa. a čija dokazna snaga i) se odnosi na potpis i na sadržaj javne isprave ii) i ustanovljena je od strane nadležne službe ili drugog ovlaštenog tijela. . Uredbe o uzdržavanju1 izričito predviđa priznavanje javnih isprava iz drugih država članica. to valja razlikovati od prekogranične dopuštenosti ovrhe na temelju vjerodostojnih bilježničkih isprava. osim ako on nije van sumnje razvidan iz samog posla. 2 njemačkog Zakona o javnim bilježnicima (BnotO) moraju odbiti sastaviti ispravu ako je ugovorna strana osoba koja se vodi na gore navedenom popisu. te valja poduzeti odgovarajuće mjere za utvrđivanje podrijetla imovine koja se koristi u okviru poslovnog odnosa ili transakcije. Pritom se navodi posebna definicija javne isprave. koje potpadaju pod čl. bilježnik utvrđuje identitet osobe za koju sastavlja ispravu. dokazna snaga tih isprava mora biti neupitna. On te podatke ne pohranjuje samo u roli isprave. sastavlja javne isprave. zabranjuje prijenos novca. vrijede dodatne obveze brižnog postupanja.10. pravu koje se primjenjuje. Na temelju njih se može provesti ovrha u drugoj zemlji. 2. bilježnik ima obvezu prikupiti informacije o svrsi i vrsti poslovnog odnosa u koji se namjerava ući. Zakonodavstvu u drugim državama članicama je prepušteno da odluči hoće li ta dokazna snaga u njihovom pravnom sustavu imati usporediv učinak. Bilježničke isprave koje imaju prekogranični učinak Bilježnik. ili njemu podređenih rukovoditelja. svrsi obrade za koju podaci služe te o primatelju ili vrstama primatelja podataka. prema kojoj bilježnik osobi čiji se podaci prikupljaju mora dati relevantne informacije o prikupljanju. OSTALI STRUKOVNI PROPISI U SVJETLU EUROPSKOG PRAVA Pored ovih načelnih pitanja na propise naše struke uvelike su utjecali poticaji koji su došli od europskog prava. Bilježnici imaju specifične obveze vezane uz utvrđivanje identiteta sudionika i prijavu sumnjivih slučajeva. Radi se o pismenu u predmetu vezanom uz uzdržavanje koje je sastavljeno u skladu s propisanom formom ili registrirano kao javna isprava u zemlji podrijetla. no nije nužno da se ti podaci navode i u samoj ispravi. Borba protiv terorizma Europski sud je dana 11. Sporazuma o sudskoj nadležnosti i izvršenju sudskih odluke iz Bruxellesa od 27. 4/2009 Europskog vijeća o nadležnosti. imaju ovršnu snagu pod istim uvjetima koji vrijede za izvršenje sudskih presuda.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 16 V. Bilježnici stoga u skladu s čl. kao što je to slučaj kod odredbe francuskog prava koju smo uvodno opisali. Službena obveza utvrđivanja identiteta „ugovornog partnera“ i provjera identiteta ovdje su stavljene u službu borbe protiv pranja novca. a tiču se svakodnevnog rada bilježnika. Javne isprave u pravilu imaju posebnu zakonsku dokaznu snagu. Premda ju nezavisni odvjetnik smatra ništetnom. rujna 1968. koja obnaša ili je obnašala važnu funkciju. st. 1. Uredba EU je nacionalno pravo koje se neposredno primjenjuje. ili tko je fizička osoba na čiju se inicijativu transakcija provodi ili zasniva poslovni odnos. 4. Privatne isprave nemaju takvu dokaznu snagu. Osim toga. 4 Zakona o sastavljanju isprava (BeurkG) i čl. kako bi se sud države u kojoj se provodi ovrha u to mogao pouzdati. Zaštita podataka Kao što je poznato.05. ili koja naposljetku kontrolira ugovornog partnera. 2 Direktive 2006/70/EZ („politički izložena osoba“). Članak 48. robe ili druge imovine na osobe osumnjičene za terorizam. 50. Međutim. Ta dokazna snaga proizlazi iz nacionalnog zakonodavstva. ne utječe na stvarnu dokaznu snagu.2007. tako da one mogu postati javne isprave samo ako se uključi služba ili neko drugo tijelo koje ima odgovarajuća ovlaštenja u zemlji iz koje potječu. priznavanju i izvršenju odluka i suradnji u predmetima vezanim uz uzdržavanje. 3. on mora ustanoviti u čiju se ekonomsku korist određeni posao sklapa. Isključenje pojedinačne isprave iz područja primjene u drugim pravnim porecima. Nadalje.2002. ako bi takav učinak imale i prema nacionalnom domicilnom pravu. već i u samim ispravama. 14. dakle tko je fizička osoba u čije vlasništvo prelazi predmet transakcije. Međutim. Budući da isprave. To ćemo pojasniti na nekoliko primjera. Zasnivanje „poslovnog odnosa“ od strane suradnika ili nekog predstavnika osobe koja ulazi u obveze koje potpadaju pod Direktivu o pranju novca treba uvjetovati suglasnošću neposrednog pretpostavljenog. ili se pak radi o bliskom članu njezine obitelji ili osobi s kojom je ona – koliko je poznato – bliska u smislu čl. 1 Uredba (EZ) br. u postupku prethodnog pitanja višeg suda u Berlinu odlučio da one osobe koje se vode na UN-ovom Popisu osoba osumnjičenih za terorizam (Prilog I uz Uredbu EZ 881/2002) u Njemačkoj ne mogu biti upisane u zemljišne knjige kao vlasnici. Tu posebice treba voditi računa o pravu osobe za koju se isprava sastavlja na tajnost podataka. Ukoliko se podaci koriste u pravnom prometu. kao što je poznato. Ukoliko se radi o fizičkoj osobi koja nema sjedište u tuzemstvu. Tako ima smisla samo u roli isprave navesti podatke o adresi stanovanja i datumu rođenja. treba odvagnuti hoće li se podaci preuzeti u ispravi i koji podaci će se preuzeti. 10 Direktive o zaštiti podataka. Ta spoznaja znači da će bilježnik morati detaljno savjetovati stranke i to im pojasniti kada mu se obrate za pomoć želeći sastaviti ispravu koja bi trebala imati učinak u inozemstvu. Pritom mora voditi računa o čl.

2012. 4 Prilog VII (Dokumenti i potvrde koje se mogu tražiti sukladno čl. U kontekstu praktičnog rada ovdje su posebice značajne 2 Uredba (EZ) br. toč. ako ne odabere mjerodavno pravo. Međutim. c Uredba (EU) br. ukoliko barem jedan od njih još uvijek tamo boravi (čl. Primjerice.2010. U tu se svrhu sastavljaju ovršne isprave na više jezika koje u inozemstvu mogu poslužiti kao ovršni naslov bez da je potrebna neka daljnja sudska odluka. doduše.2012. ako se njegovo zadnje uobičajeno boravište nalazilo u Španjolskoj. U pojedinim zemlja on čak umjesto suda kontrolira pravovaljanost u skladu s pravom koje važi za pravni subjekt koji prenosi svoje udjele. gdje na temelju njih također mora biti moguća ovrha. d Direktive 2005/36 (EZ) Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 7. toč. a služe za ovrhu u inozemstvu. Ukoliko se uobičajeno boravište bračnih drugova nalazi u različitim državama članicama. mogu odabrati mjerodavno pravo koje će se primjenjivati u slučaju rastave ili brakorazvodne parnice.06. a Uredba (EU) br. 5. vrijedit će dakle njemačko nasljedno pravo. bez obzira kojeg su državljanstva. 4 Ti primjeri potvrđuju da se bilježnicima u procesu integracija dodjeljuju nove zadaće kod kojih imaju aktivnu ulogu. međutim. na snagu je stupila Uredba (EU) br. Stranke mogu odabrati a) pravo mjesta (države) uobičajenog boravišta (čl. Opće pravilo glasi: primjenjuje se nasljedno pravo države u kojoj se nalazilo zadnje uobičajeno boravište ostavitelja. listopada 2001. obrasce predviđene prilozima uz Uredbu. u budućnosti će se primjenjivati španjolsko nasljedno pravo. Ostavitelj sada samo u oporuci ili ugovoru o nasljeđivanju može odabrati nasljedno pravo zemlje čiji je državljanin. 1259/2010) c) pravo mjesta (države) u kojem se nalazi sud kojemu su se obratili (čl. koji svoje sjedište može premjestiti u neku drugu državu članicu bez da pritom izgubi pravnu osobnost. Uredba o nasljednom pravu Dana 08. BILJEŽNIK U PROCESU EUROPSKE INTEGRACIJE Međutim. ako oba bračna druga imaju svoje uobičajeno boravište u toj državi članici prilikom sklapanja takvog sporazuma. Naposljetku. već i u državi članici gdje će spajanje poduzeća također imati učinke. 1) i Prilog I. o priznavanju stručnih kvalifikacija – Službeni list br L 255/22 od 30. Kod monogamnih i poligamnih brakova između muškarca i žena stranke od 21. Uvođenjem Europskog dioničkog društva2 osnivanjem takvog društva na temelju bilježničke isprave stvara se novi pravni subjekt.09. 1259/2010 Europskog vijeća za bolju suradnju na području prava koje se primjenjuje kod razvoda braka i rastave bez raskida braka.2005. bilježnik dobiva aktivnu ulogu kod realizacija prekograničnog spajanja poduzeća. 1 i dalje. europske norme kojima se građanima EU izričito dopušta mogućnost odabira mjerodavnog prava. 1259/2010) Za odabir prava propisana je pismena forma. Time se. Time što se u svim državama članicama EU (osim Danske. Uredba definira jedinstvena pravila o tome koje se nasljedno pravo primjenjuje kod prekograničnih ostavina (ujednačavanje međunarodnog privatnog prava). . st. 5. mogu predvidjeti još striktnije formalne kriterije. Za sve ljude koji trajno borave u Njemačkoj i tamo umru.Službeni list br. U međuvremenu je u bilježničkom poslu postala svakodnevna praksa da se sastavljaju isprave koje imaju ovršnu snagu. godine o spajanju društava kapitala iz raznih država članica . Pritom se u manjoj mjeri radi o uvjetima za obavljanje bilježničkog posla. VII. načelno ne mijenja materijalno nasljedno pravo dotične zemlje. 1. ako se u državi članici iz koje potječu ne mogu izdati dokumenti potrebni za priznavanje njihovih stručnih kvalifikacija. tada je dovoljno da se vodi računa o formi propisanoj u jednoj od država članica. Odabir režima bračne imovine Dana 20. listopada 2005. Na temelju njegovih isprava dolazi do pravnih promjena. Nadležna služba države podrijetla na zahtjev stranke koje se to tiče sastavit će izvod iz javne isprave koristeći. ne samo u domicilnoj zemlji. 50. Direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija poziva se na bilježnike kada podnositelju zahtjeva izričito dopušta mogućnost da potrebne izjave predaju u obliku prokazne izjave. već prvenstveno o materijalno-pravnim odredbama koje u sadržajnom smislu utječu na promjene u radu bilježnika. značaj europskog prava izlazi iz okvira praktičnih pravila struke. 2157/2001 Europskog vijeća od 8. toč. NOVI HORIZONTI ZA BILJEŽNIKE Nedavni razvoj na području sekundarnog prava EU ima znatne učinke na posao bilježnika. 5. Europsko vijeće usvojilo je Uredbu o nasljednom pravu.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 17 Javne isprave koje imaju ovršnu snagu u državi iz koje potječu moraju se priznati i u drugoj državi članici. Irske i Velike Britanije) mjerodavno pravo određuje prema istim pravilima. L 310 od 25/11/2005. pri čemu sporazum mora sadržavati datum i potpis bračnih drugova. rujna 2005. ovisno o slučaju. str. Države članice. Tada će se ostavinski postupak provoditi prema hrvatskom pravu. otklanja se problem trenutačne partikularne primjene prava kod prekograničnih ostavinskih postupaka.06. godine o statutu Europskog društva (SE) 3 Direktiva 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 26. b Uredba (EU) br. 2.12. 1259/2010) b) pravo mjesta (države) u kojem se nalazilo zadnje zajedničko prebivalište. Hrvat koji se trajno nastanio u Španjolskoj može odabrati hrvatsko nasljedno pravo. U Direktivi o spajanju poduzeća3 iz 2005. VI.

a koji cilj „nije toliko važan“. . Ciljevi Europske notarske mreže (ENN) stoga su vezani prije svega uz tehničku podršku kod rješavanja prekograničnih postupaka. Zbog takve komparacija prava bilježnici će se svakako morati suočiti s načelnim problemima i postavit će se pitanje odgovornosti. Osim toga. U tom ugovoru o nasljeđivanju jedino moraju kao mjerodavno odabrati njemačko pravo. ili nije nevjerojatno da će se ostavitelj preseliti u neku drugu zemlju. U obzir dolaze uvijek samo pravo mjesta (države). On je sada izričito pozvan da državljanima EU kod prekograničnih pitanja u raznim životnim situacijama omogući da uživaju u plodovima integracije. ali i pred francuskim bilježnikom. koji te institute do sada ne samo da nisu poznavali. pružit će se podrška kod potrage za kolegama koji raspolažu odgovarajućim jezičnim kompetencijama nužnim za rješavanje nekog predmeta. to se pravo može se odabrati kao mjerodavno. Rezultat Slijedom mogućnosti odabira mjerodavnog prava koje su znatno proširene bilježnici će se sada morati pozabaviti jednim pravnim područjem prema kojemu su se do sada ponašali kao maćeha: komparacijom prava. Tako će se preko Europske notarske mreže (ENN). Dok smo u prvoj dekadi učinke mogli osjetiti u vidu stalnih izmjena materijalnog prava. ZAVRŠNE NAPOMENE Na kraju ovog izlaganja možemo ustanoviti da je europsko pravo prodrlo i u bilježničku praksu. Pored odabira prava sada se u neke pravne poretke faktički „importiraju“ pravni instituti kao što je zajednička oporuka ili ugovor o nasljeđivanju. CNUE je u međuvremenu uspostavio internetsku stranicu s detaljnim informacijama o nasljednom pravu na adresi www. Dakle.successions-europe. sporazum o nužnom dijelu ili sporazum o odricanju od nasljedstva. dati sastaviti ugovor o nasljeđivanju u skladu s njemačkim nasljednim pravom. Europsko rješenje o nasljeđivanju. najprije prema pravu pojedinih zemalja koje dolazi u obzir treba utvrditi mogu li se i u kojoj mjeri ostvariti ti ciljevi. Europska notarska mreža (ENN) neće preuzeti funkciju pravnog savjetovanja. Ukoliko se mogu odabrati i pravni poreci koji poznaju zajedničku oporuku ili ugovor o nasljeđivanju. dakle. Njih treba navesti prema prioritetima tako da je razvidno koji je cilj najvažniji. sada su bilježnici neposredno uključeni u proces integracije.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 18 Učinci te uredbe s gledišta materijalnog prava idu još dalje. Tu se na 23 jezika mogu naći informacije o nasljednom pravu u zemljama Europske unije. već ga treba sagledati i s procesno-tehničkog gledišta. Bilježnik je. ili ih još uvijek odbijaju. može očekivati temeljna promjena metoda. nasljednici ubuduće neće morati u svakoj državi članici tražiti izdavanje (novog) rješenja o nasljeđivanju.  Kada se ispostavi koje pravo omogućava optimalno ostvarivanje ciljeva ostavitelja. koje ciljeve neće ostvariti.  U slučajevima kada postoji imovina u inozemstvu. uvijek najprije treba postaviti pitanje koji će pravni poredak klijentu omogućiti da u najvećoj mjeri ostvari željene ciljeve. primjerice njemačko rješenje o nasljeđivanju. priznaju se u drugim državama članicama u skladu s odredbama Uredbe. nego materijalno pravo u kojem su odredbe o nužnom dijelu povoljnije od pravnog poretka koji omogućuju ugovorne odredbe (europskog) nasljednog prava. Tu se. gdje se nalazi prebivališta ili pravo zemlje čiji je ostavitelj državljanin. 3. ili će se samo uspostaviti kontakt s određenim kolegom u drugoj državi članici. moći dobiti informacije o tomu je li nužna ili moguća forma javne isprave. od sada pozvan i prisiljen pozabaviti se stranim pravom. te u tom ugovoru definirati na koji će se način raspolagati nekretninama u Francuskoj. primjerice. nego su ih čak načelno ili u cijelosti odbijali. Na temelju te potvrde nasljednici i izvršitelji oporuka mogu dokazati svoj pravni status u svim državama članicama u kojima vrijedi Uredba. Naposljetku.eu kojoj mogu pristupiti bilježnici i građani. Budući da se na temelju odabira prava u skladu s načelom „sve ili ništa“ primjenjuje pravo određene zemlje. Poput Europske pravosudne mreže za suradnju u građanskim i trgovačkim predmetima (EJN). možda će strateški biti povoljnije odabrati takvo pravo. Pritom pojam „optimalno“ ne treba shvatiti samo u materijalno-pravnom smislu. godine osnovale Europsku notarsku mrežu (ENN).  Kod planiranja ostavine sada će kao prvi korak trebati formulirati ciljeve koje klijent želi ostvariti svojom oporukom. odnosno postavke koje je dao bilježniku. jer su protivni javnom poretku (ordre public). Uredba predviđa tzv. VIII. Osim toga. a kod bračnih drugova i pravo zemlje iz koje potječe supružnik. dakle. Te nadalje. Bilježničke komore koje su članice Vijeća notarijata EU (CNUE) u tu su svrhu potkraj 2007. Uvođenjem opcije odabira prava u građanskom pravu bilježnik čak štoviše postaje motor europske integracije. čime se itekako mogu kompenzirati deficiti kod slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga. uloga bilježnika kao posrednika između građana i prava „na terenu“ bit će sve značajnija. nacionalna rješenja o nasljeđivanju. a mogao bi ih ostvariti odabirom drugog prava. S obzirom na taj razvoj. Cilj te mreže je da se kod svih prekograničnih pravnih pitanja na europskoj razini ostvari koordinirana suradnja notarijata članica CNUE-a. Europski zakonodavac sve češće poseže za uslugama javnih bilježnika i njihovim proizvodima. Njemačko-francuski bračni par koji stanuje u Francuskoj sada može pred njemačkim. Preko nje će se pružati podrška uključenim bilježnicima kod rješavanja prekograničnih predmeta.

1. 173/03. 6 Narodne novine (u daljnjem tekstu: NN). 57/96. razna prava intelektualnog vlasništva. za poljoprivredna zemljišta i za šume).. Naš pravni poredak sadrži temelje rimskog privatnog prava. OPĆENITO O ZALOŽNOM PRAVU I FIDUCIJI U subjektivnom smislu založno pravo na nekretnini (hipoteka) jest besposjedovno stvarno pravo koje založnom vjerovniku kao svome nositelju pruža ovlast da namiri svoju tražbinu iz vrijednosti nečije stvari ili prava koje služe kao osiguranje ne bude li po dospijeću tražbina ispunjena.. Uz opće zakone tako postoje i drugi brojni propisi koji uređuju različite slučajeve nastanka i prestanka stvarnopravnih osiguranja (npr. Naime. prava na poslovnim udjelima u nekom trgovačkom društvu i sl. 105.. Nikola. Ovo je neizravna posljedica određenih načela i odredbi prema kojima su instituti založnog prava i fiducije komplementarni.. Pomponije u Digesta 50. Cilj provedenog empirijskog istraživanja jest pronalaženje najefikasnijeg. 194/03. 5 Vidi opširnije Romac. podrazumijeva korištenje zajmova ili kredita kao jedinih instrumenata za ostvarenje postavljenih ciljeva. br.). str. 137/99. najbržeg te najjeftinijeg puta i sredstva kojim bi se stvarnopravno osigurala tražbina vjerovnika.. prava (npr.. sv.. . dionice. Zagreb. označava povjerenje. Banke ili druge institucije koje daju kredite ili pozajmljuju novac nastoje svoje tražbine što je moguće bolje osigurati. no jednako tako promatrajući iz perspektive njihovih specifičnosti dijametralno različiti. str. Latinskohrvatski rječnik. vidi opširnije Gavella. odnosno smatra se da je založno pravo nastalo na temeljima fiducije. Hrvatski pravni sustav sadrži dva vrlo važna realna instituta kojima se vjerovnici najčešće služe za stvarnopravno osiguranje svojih tražbina. Fiducija na latinskom jeziku označava povjerenje jer se radi o institutu prema kojem dužnik prenosi svoje vlasništvo na vjerovnika kao osiguranje da će mu vratiti njegovu tražbinu. Zagreb.) te nekretnine (npr. 3. U ovom radu fokus istraživanja u pogledu predmeta kojim se tražbina osigurava su nekretnine radi njihove velike vrijednosti i učestale upotrebe pri osiguravanju tražbina.. 3 U pravnoj doktrini naziv fiducija koristi se kao viši rodni pojam u odnosu na pojmove prethodnog i potonjeg vlasništva i prijenosa vlasništva radi osiguranja. 224. odnosno hipoteka.. zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. iz kojeg je preuzeta većina instituta.. UVOD Osnovni način funkcioniranja suvremenog tržišnog gospodarstva jest neprestano ulaganje..com 2 Fiducija u lat. Prema tome. Prikaz istraživanja sadrži pitanja i odgovore o primjeni navedenih instituta u praksi koji su dobiveni provedbom empirijskog istraživanja na sudionicima postupka osiguranja i namirenja kroz institute založnog prava i fiducije. fiducija u rimskom pravu prethodi samom založnom pravu. a u kojem je kao instrument osiguranja prvotno nastala fiducija. Zajam ili kredit ovlaštena je u pravilu dati banka ili neka druga kreditna odnosno financijska institucija..). Stvarno pravo. zemljišta i sl.. 68/98. stanovi. 42/00. Takav ciklus kojem nema kraja.4 U našem pravnom poretku založno pravo prepoznato je kao glavna vrsta stvarnopravnog osiguranja tražbina premda promatrajući povijesni kontekst njegovog podrijetla nije uvijek tako bilo. Milan. propisi o izvlaštenju. Nikola et al. motori i sl.. 114/01. kuće. Založno pravo.5 Međutim. 1 „Bolje je osiguranje stvar nego osoba. 473. To su založno pravo. otkud potječe i sam naziv. 1998. 91/96. 29/99. 79/06. to mogu biti razne pokretnine (npr. i prijenos vlasništva radi osiguranja. br.. pročišćeni tekst 7 NN. Pod stvarnopravnim osiguranjem se podrazumijeva primjena instituta kojima bi banke prije svih mogle zahtijevati namirenje na točno određenoj stvari u slučaju da njihova tražbina ne budu po dospijeću ispunjena. 141/06.. str. povjerenje – Žepić. str.. odnosno fiducija2. 100/04. 2000.. Zagreb... Prema svom uređenju posebni propisi ne sadrže posebne odredbe o stvarnopravnom osiguranju već samo općenite norme koje na specifičan način reguliraju pravne režime pojedinih vrsta 4 Gavella. 151/04. 68/98. Ovršnom zakonu7 (u daljnjem tekstu: OZ) te Zakonu o zemljišnim knjigama8 (u daljnjem tekstu: ZZK). 17.thelatinlibrary. 2. 107/07. Rimsko pravo. 43. tražbine. automobili.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 19 Emil Cetina Student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dobitnik Rektorove nagrade za ovaj rad Uloga stvarnopravnih osiguranja u kreditiranju gospodarskih djelatnosti Teorijski i praktični aspekti hipoteke i fiducije na nekretnini „Plus cautionis in re est. prema današnjem hrvatskopravnom uređenju moglo bi se reći da je institut prijenosa vlasništva radi osiguranja više okrenut prema uređenju založnog prava nego promatrajući cijeli povijesni aspekt nastanka samih instituta... Zagreb. jer se zahtjevi svode na neprestano stvaranje nove vrijednosti. 73/00. Ante. http://www.. 25. 88/05. pročišćeni tekst 8 NN. 137/99. 22/00... 114/01. Svoje tražbine vjerovnici mogu osigurati raznim predmetima i pravima.. quam in persona. 2007.“. br. 91/96.“1 2. Uređenje stvarnopravnih osiguranja na nekretninama u najvećem dijelu nalazi se u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima6 (u daljnjem tekstu: ZV). 1992.

JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 20 nekretnina. One smatraju kako je institut prijenosa vlasništva radi osiguranja još uvijek nedovoljno zastupljen u praksi budući da je u više navrata mijenjan izmjenama OZ što ga je učinilo nesigurnim jer se ne zna u potpunosti dokle seže odgovornost predlagatelja osiguranja. dok su ostala pitanja opisnog tipa pa se stoga teško mogu izraziti jednoznačnim odgovorima te nisu prikazana u slikama. tj. pri čemu se rasprava često iscrpljivala u pitanju primjene mjerodavnog zakona na dotični institut. godine pa sve do danas neprestano sklon promjenama kroz česte izmjene i dopune OZ. a koji se u principu ne razlikuju. Prema tome primjetno je da prijenos vlasništva radi osiguranja ne nudi osobite Slika 1.33%) pokazuje koliko je založno pravo faktično prevladalo i ustalilo se u praksi kao primjenjivaniji oblik stvarnopravnog osiguranja na nekretninama. te još poboljšana. dok se posljednja pitanja tiču samo fiducije. njih trideset. Struktura pitanja određena je po institutima. banke). provedeno je malo empirijsko istraživanje. Javni bilježnici odgovaraju kako je stvar poslovne prakse i odluke banaka koji će se institut upotrijebiti. a najčešće u smjeru ograničavanja raspolaganja istih. Drugi razlog slabe primjene prijenosa vlasništva radi osiguranja jest što preuzimanje vlasništva za banke nije atratktivna opcija iz razloga njihove ograničenosti ulaganja u nekretnine. u odnosu na ugovorene prijenose vlasništva radi osiguranja koji su već bili provedeni prije primjene novele OZ/03. REZULTATI I RASPRAVA PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA 3. pet javnih bilježnika te četiri banke. te se daje sažet prikaz teza i rezultata koji proizlaze iz navedenog istraživanja. 3. te zbog postojanja raznolike sudske prakse na tom području. Tako su svoje odgovore dala četiri suca. na koja su svoje odgovore dali suci. ali su kao što se vidi dali odgovore na prethodno pitanje s napomenom da je to njihovo mišljenje. Banke su svoje odgovore potpunije obrazložile. intervjua i ankete. Razlog tome jest što je novelom OZ/03 institut prijenosa vlasništva radi osiguranja izmijenjen na štetu fiducijarnog vjerovnika.1. banke se moraju pridržavati pravila o kreditnim institucijama i upravljanju kreditnim rizicima koji ograničavaju opseg imovine banke. Po redoslijedu prvo se nalaze pitanja koja su zajednička u odnosu na fiduciju i založno pravo jer vrijede jedinstveno za sve navedene institute. Zašto se institut založnog prava odnosno prijenosa vlasništva radi osiguranja koristi više odnosno manje? Navedeno pitanje bilo je postavljeno svim grupama ispitanika (javni bilježnici. u 95% predmeta. 3. Prijenos vlasništva radi osiguranja ugovarao se do primjene novele OZ/03 odnosno preciznije do 8. Većina odgovora ispitanika prikazana je u grafovima radi lakšeg pregleda. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U sklopu obrađivanja dobrovoljnog stvarnopravnog osiguranja tražbina na nekretninama. a nakon toga se jednostavno prestao ugovarati. Istraživanje je bazirano na upitniku koji sadrži određeni fundus pitanja. Druga pitanja se odnose isključivo na založno pravo. Učestalim izmjenama OZ kroz nekoliko prošlih godina toliko se promijenio režim realizacije prijenosa vlasnišva radi osiguranja da je došlo do slučajeva u kojima su vjerovnici postali nesigurni i izloženi većem broju prigovora za slučaj realizacije svojih prava. ZAJEDNIČKA PITANJA (ZALOŽNO PRAVO/FIDUCIJA) U kojem omjeru se u praksi koriste instituti dobrovoljnog založnog prava i prijenosa vlasništva radi osiguranja? Odnos upotrebe založnog prava i prijenosa vlasništva radi osiguranja na nekretninama iz prikazane slike odražava realno stanje u praksi. Veoma visok postotak založnog prava (86. suci. Naime. čak i retroaktivno. Metodologija koja koristila se prilikom istraživanja jest u znanstvenom pogledu jedan od oblika između. javni bilježnici i banke kao glavni sudionici i prvenstveno najbolji poznavatelji stvarnopravnog osiguranja tražbina može se zaključiti da se u znatno većoj mjeri koristi založno pravo. javni bilježnici te banke. U slučaju da im se stranke obrate za savjet sa željom da svoje odnose urede javnobilježničkim aktom.2. .66%) u odnosu na prijenos vlasništva radi osiguranja (13. pozicija predlagatelja osiguranja nastavilo se ugovarati založna prava na nekretnini.2. Bez obzira što je novelom OZ/05 vraćena prvotna. studenog 2003. dok je hipoteka postojaniji institut s kojim je poslovni svijet bolje upoznat. odnosno fiduciji i založnom pravu. kategorički rečeno. odnosno nisu se ponovno počeli ugovarati prijenosi vlasništva radi osiguranja na nekretnini. Svi ispitani suci nisu mogli odgovoriti na ovo pitanje obrazlažući da se kod njih gotovo uopće više ne ugovaraju dobrovoljna stvarnopravna osiguranja. uvijek im preporučaju da zasnuju založno pravo iz razloga što se radi o potpuno jasno uređenom i u praksi provjerenom institutu. založnog prava i fiducije. Budući da su odgovore na ovo pitanje dali ovršni suci. Na samom kraju nalazi se zaključak provedenog istraživanja. dok je institut prijenos vlasništva radi osiguranja od 1996.1. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE O PRIMJENI INSTITUTA 3.

pri čemu su pravila zasnivanja i realizacije založnih prava godinama ustaljenja i vjerovnicima načelno prihvatljivija. Koliki je omjer sklapanja sporazuma vjerovnika i dužnika o osiguranju tražbine založnim pravom ili prijenosom vlasništva radi osiguranja u obliku javnobilježničkog akta i solemnizirane privatne isprave? Slika 4. Suci i javni bilježnici odgovorili su na postavljeno pitanje. 97/01. Troje ispitanika je odgovorilo kako nema podataka o slučajevima namirenja više vjerovnika što govori da postoji svijest vjerovnika o riziku nenamirenja nekretninom osigurane tražbine. Kao što se iz grafičkog prikaza se može primijetiti vrlo je mali broj izrade javnobilježničkih akata što nije nimalo neobično s obzirom da je u prethodnom pitanju prikazano kako su troškovi sastavljanja javnobilježničkog akta u odnosu na solemnizaciju privatne isprave dvostruko manji. Koliki su troškovi sklapanja sporazuma u obliku javnobilježničkog akta. Četiri ispitanika su odgovorila kako više vjerovnika svoje osigurane tražbine niti jednom nije uspjelo namiriti što u prikazanom grafikonu jasno odražava dominaciju u odnosu na ostale odgovore. jest da je solemnizirana privatna isprava za 50% (pedeset posto) jeftinija od sklapanja javnobilježničkog akta. Konkretne odgovore nisu mogli dati s obzirom da kalkulacija troškova ovisi o vrijednosti tražbine te im je stoga bilo teško iznositi određene brojke. Veći dio slučajeva u kojima se sastavlja forma javnobilježnikog akta jest ako su vjerovnici strane fizičke ili pravne osobe odnosno banke koje uglavnom inzistiraju na najvećem mogućem stupnju zaštite i najstrožoj formi bez obzira na troškove. dok su javni bilježnici odgovarali vezano za prijenos vlasništva radi osiguranja s obzirom da se namirenje provodi izvansudskim putem. premda ni njegovo cjelokupno namirenje nije u potpunosti izgledno. 9 NN. pitanje je bilo postavljeno samo javnim bilježnicima. Ono što su napomenuli. Odgovori sudaca odnose se na založno pravo budući da se namirenje provodi sudskim putem. Naime. Ukupni troškovi provođenja postupka namirenja. Slučajevi u kojim je više tražbina osigurano hipotekom. Slika 3. a to je propisano Pravilnikom o privremenoj javnobilježničkoj tarifi9. Vjerovniku koji se u takvim slučajevima nalazi u prvenstvenom redu na ranijem mjestu rizik će biti manji u odnosu na vjerovnika koji se nalazi na kasnijem mjestu u prvenstvenom redu. Grafički je prikazan primjer odnosa troškova javnobilježničkog akta i solemnizirane privatne isprave. Koliki broj puta se uspjelo više vjerovnika namiriti iz nekretninom osigurane tražbine kod založnog prava ili prijenosa vlasništva radi osiguranja? Slika 2.10 Dvostruko manji troškovi solemnizacije privatne isprave u odnosu na izradu javnobilježničkog akta potvrđuju razloge iz kojih banke pri ugovaranju stvarnopravnih osiguranja solemniziraju privatne isprave. koje solemniziraju. pročišćeni tekst 10 Čl. kamate te glavnica kada se odnose na više vjerovnika nedostatni su da svaki od njih u cijelosti bude namiren. Pojam više vjerovnika se odnosi na dva ili više vjerovnika odnosno više od jednog vjerovnika. odnosno postoji veći broj vjerovnika. br. Prema prikazanom grafikonu odgovori se razlikuju iako je vidljiva dominacija odgovora kako se više vjerovnika koji svoje tražbine osiguravaju na jednoj nekretnini nikada dosad nije uspjelo namiriti. Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi . Bitno je spomenuti kako banke imaju svoje pravne službe ili odvjetnike koji prate pravno stanje u zakonodavstvu i praksi te je prema tome nepotrebno da dodatne troškove stvaraju javnobilježničkim aktom kada im je dovoljna zaštita pružena u privatnim ispravama. 16/1. a koliko u obliku solemnizirane privatne isprave kod zasnivanja založnog prava ili prijenosa vlasništva radi osiguranja? Pitanje je bilo upućeno isključivo javnim bilježnicima jer u njihovu dužnost ulazi izrada javnobilježničkog akta i solemnizacija privatne isprave. unaprijed pripremeljnim ugovorima. proporcionalan je s povećanjem rizika nenamirenja svih vjerovnika. Namirenje više vjerovnika ‘preko tri puta’ ili ‘do tri puta’ pokazuje kako takvih slučajeva ima ali da je njihova pojava više rijetkost nego pravilo.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 21 prednosti u odnosu na založno pravo..

što predstavlja broj dana u kojem bi se vjerojatno sklopio navedeni sporazum. U grafikonu s lijeve strane prikazan je broj dana koji služi kao mjerna jedinica prema kojoj se iskazuje vrijeme trajanja procesa sklapanja navedenog sporazuma. kako kod navedenog puta postoji veća tehnička fleksibilnost. Razlozi za takav odabir se u biti ne razlikuju. kako se time dobiva ušteda na vremenu jer klijent sam dogovara s javnim bilježnikom solemnizaciju sporazuma o osiguranju. .JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 22 Koliko vremenski traje kod suda. a nije brisano prije nego što je stupio na snagu trenutni Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima?11 11 Čl. ako se njime stječe nekretnina na kojoj je bilo upisano društveno vlasništvo. definitivno brži. siječnja 2015. Javni bilježnici odgovorili su da proces sklapanja traje od jednog do najviše tri dana. Rezultat prosječnog broja dana koji se dobije iz navedenih odgovora jest dvadeset dana. ZV Slika 7. dok se u malim mjestima sporazumi čak više sklapaju pred sudom iz razloga što stranke imaju veće povjerenje u suce te suci u malim mjestima ročište za sklapanje navedenog sporazuma mogu vlo brzo zakazati jer nemaju puno predmeta.. Banke smatraju da je javnobilježnički put brži i efikasniji. Upozoravate li stranke na neprimjenjivost zaštite povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga u korist stjecanja do kojih dođe sve do 1. Slika 6. Split. Broj dana koje su iznijeli suci dosta su veći u odnosu na dane javnih bilježnika. Pri ovakvim odgovorima može se sa sigurnošću reći da je najdulje vrijeme potrebno za sklapanje takvog ugovora kod javnog bilježnika tri dana.Svi navedni razlozi jasno upućuju zašto se banke odlučuju na sklapanje sporazuma o stvarnopravnom osiguranju tražbina pred javnim bilježnikom budući da je njegov put. Suci su pri odgovaranju napomenuli da sklapanja dobrovoljnih sporazuma kod njih u praksi nema te se njihovi odgovori temelje na vlastitoj slobodnoj procjeni. Sve u svemu kada se dobiveni rezultati općenito pogledaju egzaktan broj nije toliko ni bitan koliko je bitna činjenica da kod suda u vremenski znatno većoj mjeri traje sklapanje sporazuma o dobrovoljnom osnivanju stvarnopravnih osiguranja u odnosu na javne bilježnike gdje se navedeni sporazum praktički može sklopiti odmah ako stranke imaju svu potrebnu dokumentaciju. Odluke stranaka da svoje sporazume o stvarnopravnom osiguranju tražbina sklope pred javnim bilježnikom vrijedi u pravilu za velike hrvatske gradove kao što su Zagreb. a koje su po slobodnoj ocjeni dali ispitanici. Iz grafikona se jasno može vidjeti kako su sve banke odgovorile da upotrebljavaju javnobilježnički put kojim stvarnopravno osiguravaju svoje tražbine. dogovor o terminu. kao što je potvrđeno u prijašnjem pitanju. 388/5. a koliko kod javnog bilježnika proces sklapanja sporazuma o stvarnopravnom osiguranju tražbina? Upotrebljavate li sudski ili javnobilježnički put za stvarnopravno osiguravanje svojih tražbina? Slika 5. Odgovore na navedeno pitanje dali su javni bilježnici i suci zbog toga što se isključivo kod njih vrši sklapanje sporazuma o stvarnopravnom osiguranju tražbina. Rijeka i Osijek. te povjerenje klijenta koji preferira suradnju s izvjesnim njemu poznatim bilježnikom. iako je u grafikonu prikazan dobiveni prosječni rezultat od jednog i pol dana. Rezultat odgovora jest prosječan broj dana koji se dobije izračunom odgovora. Pitanje je bilo postavljeno isključivo bankama s obzirom da su oni aktivni subjekti koji imaju pravo izbora između suda i javnog bilježnika pred kime žele sklapati sporazum o stvarnopravnom osiguranju tražbina.

Njihovi odgovori prikazani su u tablici kao najniži i najviši iznosi vrijednosti tražbine koju se obično ugovara za hipoteku. Iz toga proizlazi kako su rijetki slučajevi u kojima se osigurava tražbina na nekretnini za koju ne vrijedi zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga. PITANJA O HIPOTECI Uspijeva li se vjerovnik u cijelosti namiriti iz zalogom osigurane nekretnine? Slika 9.2. Pretežnost odgovora upućuje na veću vjerojatnost slučajeva u kojima se vjerovnici ne namiruju iz zalogom osigurane tražbine u odnosu na odgovore kako se namiruju. kod založnog prava?12 Odgovore na postavljeno pitanje pružili su javni bilježnici jer su oni moraju primijetiti iznos tražbine budući da je ona u izravnoj korelaciji s odnosom njihovih troškova prilikom sastavljanja javnobilježničkog akta ili solemniziranja privatne isprave. Iz dobivenih odgovora vidljivo je kako nitko nije odgovorio da ne upozorava stranke na navedenu zakonsku normu.. Međutim. Najbolja ilustracija svih odgovora bio bi odgovor jednog javnog bilježnika koji navodi kako nijedan javnobilježnički akt koji je sam sastavio kao javni bilježnik ili isprave o osiguranju koje je solemnizirao nisu bile bez navedene klauzule. Ugovara li se u principu clausulu exequendi. Kao što se iz grafičkog prikaza može vidjeti najmanja vrijednost tražbine za koje se ugovaraju stvarnopravna 12 Čl. pristanak dužnika da se na temelju akta nakon dospjelosti provede postupak neposredne prisilne ovrhe na nekretnini radi namirenja vjerovnika. treba spomenuti kako velike banke minimaliziraju svoje rizike da se namire u cijelosti iz zalogom osigurane tražbine te u tom kontekstu treba promatrati navedene odgovore. Svi ispitanici su odgovorili potvrdno što navodi na zaključak kako je clausula exequendi stalan dio prakse prilikom sklapanja sporazuma o stvarnopravnom osiguranju tražbina na nekretninama. Odgovor ‘nema slučajeva’ dominira u grafikonu. U kojem rasponu se najčešće kreće vrijednost tražbine koja se osigurava hipotekom na nekretnini? Slika 8. 54/ 1. Slika 10.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 23 Pitanje je upućeno javnim bilježnicima i sucima budući da se pred njima sklapaju sporazumi o stvarnopravnom osiguranju tražbina. Prema priloženom grafikonu može se zaključiti kako je praksa različita i kako sve ovisi od slučaja do slučaja. ZJB . Odgovore na ovo pitanje dale su banke kao hipotekarni vjerovnici te suci jer se namirenje vjerovnika iz zalogom osigurane tražbine na nekretnini obavlja sudskim putem.2. 6. što bi moglo značiti da dotični kod kojih je bilo slučajeva savjesno obavljaju svoju dužnost. budući da se u sporazume u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave uvrštava clausula exequendi odnosno izvršna klauzula. Grafikon prikazuje broj odgovora. Navedeno pitanje bilo je upućeno javnim bilježnicima i bankama. 3. tj. te posredno usporedno odnos samih pozitivnih te negativnih odgovora.

Također nekretnina kao stvar ima gotovo neograničen rok trajanja što sigurno pridonosi njenoj vrijednosti. Ovakve zaključke potvrđuje jedan javni bilježnik koji navodi kako vjerojatno pravnici u kreditnim institucijama kojima bi ovo moglo biti najinteresantnije nemaju dovoljno znanja. Bitna karatkeristika nekretnina kao osiguranja tražbina jest što im je cijena tržišno prilično stabilna. Prema grafikonu jasno se može vidjeti kako se vlasnik ni ovim pravom ne koristi. Na ovo pitanje također su svoje odgovore dali javni bilježnici te suci. 347/2. Navedeno pitanje u uskoj je vezi sa prethodna dva. preciznije trgovačkih društava.00 (sto trideset i pet tisuća) EUR u protuvrijednosti kuna. odnosno običnih građana. a i ostali uključujući javne bilježnike. tj. ZV . tj. U odnosu na prethodna dva ovo pitanje je zanimljivo iz razloga što je na njega dan jedan odgovor kako se vlasnik koristi pravom da se upiše nova hipoteka na mjesto stare pod ograničenjem da se stara izbriše u roku od godine dana.00 (deset tisuća) EUR u protuvrijednosti kuna. Prema prethodna dva pitanja koja jedanko tako sadrže određeno raspolaganje vjerovnika očita je dominacija 14 Čl. Ispitanik koji je dao svoj odgovor na navedeno pitanja napomenuo je kako su ovakvi slučajevi rijetki. Upravo stoga kada bi se vlasnik odlučio na takvo što postupak upisa bi mu otežavao poslovanje jer često zbog poslovnih razloga mora tražiti i brisanje istoga što dodatno produžuje postupak. oni najčešće zalažu svoja prava. ZV 15 Čl. dok je najviša vrijednost tražbine 135. odnosno udjele u trgovačkim društvima ili neke slične oblike.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 24 osiguranja na nekretninama jest 10. raspolaže li neizbrisanom hipotekom?13 Koristi li se vlasnik pravom zabilježbe pridržaja prvenstvenog reda na vrijeme od 3 godine?14 Slika 12. Što se tiče pravnih osoba. Iz prikazanog se može vidjeti kako se vlasnik ne koristi svojim pravo raspolaganja neizbrisanom hipotekom. Niti jedan odgovor nije upućen prema slučaju u kojem bi se vlasnik svojim pravom koristio. Prema izraženima iznosima za koje se tražbina osigurava može se zaključiti kako se najčešće radi o stambenim kreditima koje banke sklapaju sa građanima. Slika 13. odvjetnike i suce također nisu dovoljno o tome educirani kako bi svoje klijente mogli o tome upoznati. o mogućnosti raspolaganja svojom neizbrisanom hipotekom. što je u intervjuu potvrdio i jedan javni bilježnik. Koristi li se vlasnik pravom da prenese hipoteku na novu tražbinu kada stara prestane. odnosno nema velikih odstupanja. 348/2. ZV Slika 11. Najmanji iznos je po prirodi stvari logičan s obzirom da banke za manje iznose prije uzimaju kao zalog pokretnine koje su u principu niže vrijednosti u odnosu na nekretnine. Pitanje je bilo upućeno javnim bilježnicima te sucima iz istih razloga kao i prethodno pitanje.000. Koristi li se vlasnik pravom da se upiše nova hipoteka na mjesto stare ali pod ograničenjem da se stara izbriše u roku od godine dana?15 13 Čl. Jedan od vjerojatnih zaključaka koji se ovdje nameće jest nedovoljna educiranost vlasnika. Osim razloga nedovoljne educiranosti jedan javni bilježnik navodi kako su postupci upisa zabilježbe u zemljišnim knjigama često spori i dugotrajni. 348/1.000. Pitanje je postavljeno javnim bilježnicima i sucima koji bi trebali znati što radi založni dužnik ili treća osoba odnosno vlasnik nekretnine nakon što jedna tražbina prestane a nekretnina je opterećena sa više hipoteka.

Suci su odgovorili kako nemaju saznanja s obzirom da se kod njih uopće više ne ugovaraju stvarnopravna osiguranja tražbina na nekretninama. 298/3. Odgovori ne upućuju niti na jedan konkretan zaključak. budući da sve ovisi o odnosu iznosa tražbine i vrijednosti nekretnine koja treba osiguravati određenu tražbinu. Jedan od ispitanika odgovara potvrdno na dio koji se odnosi na obvezu (inter partes). Neki od razloga zašto se uopće ni ne ugovara obveza brisanja jest mogućnost upisa hipoteke za novu tražbinu u prvenstvenom redu stare hipoteke. Ugovara li se simultana hipoteka. ZV 18 Čl. odnosno slučaj kada više nekretnina zajednički osigurava određenu tražbinu?16 Pitanje je upućeno javnim bilježnicima i sucima jer se kod njih treba sklapati sporazum o podzaložnopravnom osiguranju tražbina na nekretninama budući da se sklapa i na založnopravnom osiguranju. te prema tome ne smatraju da navedena obveza mora biti upisana u zemljišne knjige. ZV 17 Čl. Samo je jedan odgovor prema kojem vjerovnici ne ugovaraju simultanu hipoteku. Koristi li se založni vjerovnik pravom na osnivanje podzaložnog prava na nekretnini?17 Slika 16. Zaključak bi se mogao svesti na konstataciju kako sve ovisi od slučaja do slučaja te kako ugovaranja podzaložnog prava ima. ali nitko od njih navedenu obvezu ne upisuje u zemljišnu knjigu. a navedena grupa ispitanika su bili suci. Četiri ispitanika je odgovorilo kako nema saznanja. S obzirom da je dotični odgovor u manjini nije od posebne važnosti. Ovakav odgovor upućuje na zaključak kako se vjerovnici koriste navedenim pravom te kako svoje tražbine osiguravaju s više nekretnina što povećava vjerojatnost kako će svoju tražbinu po dospijeću moći uredno i po svom izboru namiriti. premda vrlo vjerojatno nije učestalo. Pitanje je upućeno javnim bilježnicima i bankama kao vjerovnicima koji bi trebali brisati upisana založna prava u svoju korist. dok negativno odgovara na upis takve zabilježbe u zemljišne knjige. iako primjećuju da odredba često nedostaje. U pravilu nemaju saznanja suci budući da se kod njih dobrovoljna stvarnopravna osiguranja uopće više ne sastavljaju. Pogledom na grafikon može se primijetiti kako većina ugovara navedenu obvezu. a kao razlog tome navodi kao problem kod sudova zbog upisivanja zabilježbe. 348/2. ZV . 347/3.19 Također razlog zašto se ne ugovara jest što se ta hipoteka može ponovno iskoristiti do upisanog iznosa. 315/2. 16 Čl.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 25 kako ili ‘nema saznanja’ ili vlasnik ne koristi navedenim pravom. ZV 19 Čl. Međutim. Neki ispitanici u svojim obrazloženjima naveli su kako smatraju da je to zakonska obveza. Odgovori koje su dali suci i javni bilježnici pokazuju kako ugovaranja simultanih hipoteka ima. Ugovara li se obveza brisanja založnog prava iz zemljišne knjige i upisuje li se navedena obveza u zemljišnu knjigu? Slika 14.18 jer se obveza brisanja založnog prava ne može upisati istovremeno s uknjižbom tog založnog prava nego tek naknadno nakon što je založno pravo već upisano u zemljišnu knjigu. Slika 15. bitno je spomenuti kako takvih slučajeva nema puno.

dok je u više navrata prikazano kako se kod suda navedena dobrovoljna osiguranja tražbina ne ugovaraju. što znači da bi se trebalo doći do određenih promjena kako bi se proces vremenski ubrzao. ili slučaj ako procijenjena vrijednost nekretnine pokriva iznos tražbina koje su osigurane založnim pravom na prvom i drugom mjestu u prvenstvenom redu. Drugi slučaj jest kada više vjerovnika financira istog dužnika. Cijela grupa banaka je odgovorila kako ugovaraju promjenu prvenstvenog reda. Pitanje se odnosi isključivo na banke s obzirom da su one u pravilu vjerovnici te o njhovoj poslovnoj politici ovisi hoće li pristati na upis kao drugi u prvenstvenom redu. Svoje odgovore banke obrazlažu na primjerima. Tako spominju slučaj kada klijent prelazi iz jedne banke u drugu. Druga banka navodi kako je to poslovna odluka. . ZZK Slika 19. Treća banka navodi kako je to iznimka. a nakon toga se sklapa ugovor o ustupu prvenstvenog reda između založnih vjerovnika i dužnika te se podnosi sudu na provedbu. za kojeg je dogovoreno da će biti upisan na drugom mjestu u prvenstvenom redu. odnosno banke. imaju višestrukih razloga i koristi od takvog raspolaganja. Konkretno je ukupno ovakvih slučajeva bilo dva do tri što znači da se navedeno raspolaganje rijetko pojavljuje. Pitanje je upućeno javnim bilježnicima te bankama budući da se kod njih sklapaju sporazumi o stvarnopravnom osiguranju tražbina. Koliko vremenski traje prodaja nekretnine na temelju založnog prava na javnoj dražbi putem suda? Na ovo pitanje svoje odgovore dali su samo suci. koji ponekad traje i preko dvije godine.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 26 Ugovara li se promjena prvenstvenog reda kod založnog prava?20 Slika 18. Koliko ste dosad puta u založnom ugovoru ovjeravali samo potpis založnog dužnika radi osnivanja dobrovoljnog založnog prava na nekretnini? Odgovore na navedeno pitanje dale su isključivo banke budući da o njima ovisi na koji će način sporazum o osiguranju tražbine biti potvrđen. ali kada to čine sve ovisi o prvoj tražbini. Iz svega navedenog može se zaključiti kako navedenih promjena prvenstvenog reda ima i kako vjerovnici. ta banka sama sebi ugovara promjenu prvenstvenog reda kako bi preskočila drugog vjerovnika koji se nalazi u prvenstevnoom redu između njenih dviju tražbina. 20 Čl. Grafikon jasno prikazuje kako su sve banke odgovorile da pristaju na upis na drugom mjestu u prvenstvenom redu. dosta je dug. Jeste li ikada u praksi pristali na upis kao drugi u prvenstvenom redu kod založnog prava na nekretnini? Slika 17. 46. Jedna velika domaća banka navodi načelno da pristaje ako vrijednost nekretnine to dopušta s obzirom na zaduženost i stanje otplaćenosti ranije uknjiženih tražbina. Ako je založni vjerovnik. već ishodio upis u zemljišnoj knjizi na prvom mjestu u prvenstvenom redu. kako su objasnili suci. Četvrta banka spominje kao razloge slučajeve ako je založno pravo na nekretnini upisano na drugom mjestu u prvenstvenom redu onda služi kao dodatno osiguranje provođenje založnog prava i na drugoj nekretnini koja nije opterećena založnim pravom u korist drugih vjerovnika. tada se to založno pravo ne briše nego se u zemljišnu knjigu upisuju i ostala založna prava. te se postigne dogovor između vjerovnika i dužnika koji će od vjerovnika biti upisan sa založnim pravom na prvom mjestu u prvenstvenom redu a koji na drugom. a pristaje se na navedeni upis u slučaju da je dovoljna vrijednost nekretnine za namirenje. Kao što se iz grafikona može primijetiti svi suci su odgovorili kako prodaja nekretnine na javnoj dražbi putem suda traje preko godinu dana. Navedeni minimalni prodajni period preko jedne godine.

javnim bilježnicima. banke idu na ovršnu ispravu te se isključivo radi solemnizacija. 3. 274. kako same navode. Sudeći prema rezultatima ovisi od slučaja do slučaja hoće li se više vjerovnika uspjeti namiriti. fiduciju po Ovršnom zakonu budući da je ona lex specialis u odnosu na ZV kao lex generalis.2. 34/4. Ugovara li se u principu kod prijenosa vlasništva radi osiguranja zabrana opterećenja hipotekom iste nekretnine?22 Slika 20. da više vjerovnika niti nema jer vlasnik na koga je nekretnina prenesena radi osiguranja ugovara zabranu daljnjeg opterećenja nekretnine. pitanju. bankama te sucima.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 27 Pitanje se odnosi na banke kao vjerovnike te javne bilježnike kao osobe ovlaštene da provode izvansudsko namirenje. Kao što se iz grafikona može vidjeti samo je jedna banka odgovorila kako je više puta pri sklapanju založnog ugovora ovjeravala samo potpis založnog dužnika dok kao razlog navodi kako je to poslovna odluka. Banke se očituju kako uglavnom koriste. Jedno od obrazloženja odgovora u kojem se ugovara zabrana opterećenja hipotekom iste nekretnine jest što banka u tom slučaju ima donekle mogućnost kontrole kod pokretanja ovrhe.3. ZV 22 čl. što se može zaključiti prema omjeru pozitivnih i negativnih odgovora. PITANJA O FIDUCIJI Je li dosad bilo slučajeva da se fiducija na nekretninama ugovara prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima?21 Svi ispitanici su dali odgovore na navedeno pitanje. Od svih odgovora dominira odgovor da namirenje više vjerovnika nije poznato što upućuje na zaključak. Prema dobivenim rezultatima teško je navesti jednostrani zaključak. Ostale banke nisu nikada samo ovjeravale potpise iz razloga. pošto se radi o fiduciji. Javni bilježnici navode kako nikada nisu ugovarali fiduciju prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima jer nije bilo interesa stranaka. Zanimljivo je spomenuti obrazloženje koje navodi kako najčešće takvu klauzulu u ugovor stavljaju vjerovnici pa se dužniku odnosno založnom dužniku daje zabrana daljnjeg stvarnopravnog raspolaganja ili opterećenja predmetnom nekretninom dok traje tražbina banke. ali u slučaju da dužnik želi dalje opteretiti svoju nekretninu uvjet je da se od banke pribavi prethodna suglasnost. Suci su općenito odgovorili da nemaju saznanja o ugovaranju fiducije jer se dotični institut u praksi ne ugovara kod njih. u slučaju da je rade. 21 čl. Uspijeva li se vjerovnik najčešće u cijelosti namiriti iz prijenosom vlasništva nekretnine radi osiguranja? Slika 22. Slika 21. Navedeno pitanje je postavljeno svim ispitanicima. što bi u konkretnom slučaju značilo da hipotekarni vjerovnik nema mogućnost pokrenuti ovrhu dok oni primjerice nemaju dospjelih tražbina. što je vidljivo iz odgovora u 25.i OZ . Prema prikazu grafikona može se protumačiti kako se zabranu opterećenja nekretnine hipotekom kod fiducije u većini slučajeva ugovara.

U slučaju da navedene klauzule nema u ugovoru. Koristi li vjerovnik pravo da zahtijeva prodaju predmeta osiguranja. 277. pokretnina. Oni koji se možda nadaju da će na ime namirenja tražbine steći vlasništvo nekretnine. Gospodarsko iskorištavanje jest u interesu vlasnika a ne banke i u slučaju da se preuzume iskorištavanje time bi se preuzela nepotrebna odgovornost. Bez obzira što se pitanje i odgovori koji su prikazani u grafikonu odnose samo na javne bilježnike u razgovoru sa bankama došao sam do još jedne potvrde kako oni ovaj oblik prodaje koriste. tj. Banke kao razlog navode da im ne odgovara biti u posjedu nekretnina i brinuti se za iste jer im to nije djelatnost.h OZ . 274. Ugovara li se pravo vjerovnika na preuzimanje posjeda nekretnine kako bi se ovrha mogla provesti temeljem sporazuma o osiguranju prijenosom vlasništva?24 Slika 25.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 28 Ugovara li se u principu način korištenja nekretnine u korist vjerovnika kod prijenosa vlasništva radi osiguranja?23 Kao i u prethodna dva pitanja odgovore su dali svi ispitanici. Ovršnog zakona. Na ovo pitanje odgovarali su isključivo javni bilježnici te su kao što se može vidjeti u grafikonu svi odgovorili potvrdno. njima nije u prvenstvenom interesu steći vlasništvo nekretnine budući da su oni prije svega kreditna institucija. Jednako tako u pravilu se radi o nekretninama koje založni dužnik koristi kao svoj poslovni prostor ili u njima stanuje te mu je stoga posjed prijeko potreban. Međutim.f Ovršnog zakona jer je istu nekretninu lakše prodati ukoliko je u posjedu vjerovnika koji je prodaje. 274. Koji je najčešći način namirenja prijenosa vlasništva nekretnine radi osiguranja? 25 Čl. Iz grafikona se može iščitati kako nitko nije odgovorio kako ne ugovara. 274. odnosno u pravilu svi ugovaraju klauzulu o pravu vjerovnika na preuzimanje posjeda nekretnine. Kao razlog navode da se u pravilu ovim pozivom želi potaknuti dužnika da eventualno u kraćem budućem vremenskom periodu vrati dug. te da odnos njihove imovine (bilo nekretnina. mora biti usklađen sa zahtjevima Hrvatske narodne banke. OZ Slika 24. Ako se tražbina u roku ne podmiri vjerovniku ništa drugo ne preostaje nego se pokušati namiriti iz predmeta osiguranja. odnos aktive i pasive. tj.e OZ 24 Čl. 277. raznih udjela). traže primjenu čl. Odgovore na navedeno pitanje dali su svi ispitanici. Banke uglavnom traže prodaju po čl. Iz priloženog grafikona očito je kako se uglavak o načinu korištenja nekretnine u korist vjerovnika kod fiducije ne ugovara.f Ovršnog zakona jer im nije cilj steći nekretninu nego dobiti određeni novčani iznos. Ukoliko se dužnik-protivnik osiguranja pozove da sam proda stvar vjerovniku ostaje na raspolaganju mogućnost da uzme nekretninu za iznos neispunjene tražbine. pravo pozivanja dužnika da predmet osiguranja unovči preko javnog bilježnika?25 Slika 23. 274. 23 Čl. Prema tome čini se kako je to lakši put ako dođe do prodaje nekretnine po čl. odnosno zahtijevalo bi se dodatno provođenje postupka predaje u posjed radi prodaje. bilo bi teško prodati nekretninu.

Kao obrazloženje navode da dužnik u pravilu kroz to vrijeme pokušava povoljnije prodati predmet osiguranja. najčešće pojaviti na drugoj javnoj dražbi jer se nekretnina na toj dražbi ne smije prodati ispod jedne trećine utvrđene vrijednosti. Koristi li dužnik pravo da zahtijeva prodaju nekretnine koja služi kao osiguranje određene tražbine kod instituta prijenosa vlasništva radi osiguranja?27 Slika 28. Neki od ispitanika nemaju saznanja što također upućuje na činjenicu da se prijenos vlasništva radi osiguranja ili ne ugovara ili dužnici uredno ispunjavaju tražbine vjerovnika pa do namirenja iz nekretnine čije je vlasništvo preneseno radi osiguranja niti ne dolazi. odnosno vjerovnike. Svi javni bilježnici.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 29 pravom. Koliko vremenski traje prodaja nekretnine temeljem prijenosa vlasništva radi osiguranja na javnoj dražbi izvansudskim putem odnosno putem javnog bilježnika? Slika 26. one koji se namiruju. ali bi po logici stvari vjerovnici što je moguće više puta trebali pokušati prodati nekretninu prije nego se odluče na stjecanje punopravnog vlasništva. bez troškova javnog bilježnika te drugih troškova. 97/3. ako ih ima.c OZ 28 Čl.28 Odgovor ‘dosta duže’ ponudio je samo jedan ispitanik iz čega proizlazi da ni navedeni slučaj nije pravilo. OZ 27 Čl. Vrijeme između dviju javnih dražbi prema odredbama Ovršnog zakona ne smije biti kraće od trideset dana. Pitanje se odnosi isključivo na javne bilježnike. OZ . ‘Do dva mjeseca’ odgovorio je jedan ispitanik što znači da ima slučajeva u kojima se postupak prodaje nekretnine na jvnoj dražbi izvansudskim putem može obaviti. Međutim. te banke. 277/7.26 Bitno je spomenuti kako slučajeva namirenja vjerovnika iz prijenosom vlasništva nekretnine radi osiguranja ima jako malo. Stoga će se većina kupaca. osim jednog koji je odgovorio da nema podataka. Neki javni bilježnici najčešće provode javnobilježničku prodaju jer vjerovnici nemaju interesa postati punopravni vlasnici budući da su banke vjerovnici. Ponuđeni odgovor ‘do mjesec dana’ nije nitko odabrao što implicite upućuje na zaključak kako je to prekratak rok za prodaju. ali se čini kako to nije pravilo. 277. već više iznimka. Odgovore su dali isključivo javni bilježnici. Prema svemu sudeći vremensko razdoblje po kojem se postupak prodaje nekretnine putem javnog bilježnika na jvnoj dražbi u pravilu jest ‘do tri mjeseca’. Sudeći prema grafikonu teško je dati konkretan zaključak. Pitanje se odnosi na javne bilježnike. Do tri mjeseca jest i realno razdoblje budući da se nekretnina vrlo rijetko prodaje na prvoj dražbi gdje se ne smije prodati ispod dvije trećine utvrđene vrijednosti. odgovorili su potvrdno da se dužnik koristi navedenim 26 Čl. bitno je spomenuti kako će tom prilikom stjecanja punopravnog vlasništva vjerovnik morati platiti porez i druga javna davanja što mu također povećava troškove. vratiti dug ili postići sporazum s vjerovnikom. Jedan ispitanik odgovorio je kako vjerovnik češće pristaje postati punopravni vlasnik. Jedini razlog koji se nameće za takav čin jest da vjerovnik ne želi postupak dodatno odužiti jer će mu biti jednostavnije prodati tu nekretninu kasnije putem oglasa. one koji su ovlašteni provoditi namirenje vjerovnika izvansudskim putem. Slika 27.

Razlozi tome mogu biti ili neukost stranke ili dugotrajnost postupka upisa u zemljišne knjige takvih raspolaganja koje provodi zemljišnoknjižni sud. Bankama kao vjerovnicima u najvećem je interesu da namire svoje tražbine iz vrijednosti zaloga u slučaju da dužnik nije po dospijeću ispunio svoju obvezu prema njima. Može se konstatrati da se javnobilježnički put isključivo koristi jer se pokazao brži kada je riječ o velikim gradovima gdje je pravni promet veći a i opterećenost sudova je veća. Založni dužnik ovaj postupak može ishoditi putem suda. Založno pravno na nekretnini prestaje tek brisanjem toga prava iz zemljišne knjige a ne prestankom tražbine. jer ako budu drugi ili treći teže će se uspjeti namiriti. Stoga se čini kako sustav prodaje nekretnina putem suda nije efikasan i brz. Sljedeće što se može konstatirati jest da se pri osnivanju bilo kojeg stvarnopravnog instituta kojim se osigurava neka tražbina nesumnjivo više solemniziraju privatne isprave u odnosu na izradu javnobilježničkih akata jer su nesumnjivo dvostruko manji troškovi. no kako bi mu se skratilo dugotrajno postupanje suda stranke ugovaraju obvezu brisanja založnog prava pošto tražbina prestane. Obveza brisanja se u većini slučajeva ugovara dok se zabilježba te obveze u zemljišnim knjigama u pravilu ne upisuje. Razlog tome je funkcionalno-racionalan. Osnivanje dobrovoljnog stvarnopravnog osiguranja tražbina na nekretninama može se odvijati na dva načina. Sve ispitane banke su potvrdile kako pristaju na upis kao druge u prvenstvenom redu u slučaju da vrijednost nekretnine osigurava i njihovu tražbinu koja se nalazi na drugom mjestu u prvenstvenom redu. Stoga postoji mogućnost da se fiducijar i fiducijant mogu sporazumjeti oko određenog prava na korištenje nekretnine čije je vlasništvo preneseno radi osiguranja određene tražbine. Odredba o promjeni prvenstvenog reda nije mrtvo slovo zakona već radnja koju banke ugovaraju.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 30 3. Neupisivanje takve obveze vjerojatno je posljedica sporosti provedbe takvih upisa u zemljišne knjige koje provodi zemljišnoknjižni sud.000. Mogućnost ubrzanja navedenog postupka možda će opravdati javnoovršiteljska služba čije je formiranje još u tijeku. Razlozi promjene prvenstvenog reda su prije svega interesi banaka. upisana na prvom i trećem ili daljnjem mjestu u prvenstvenom redu. koji je proizašao iz odgovora svih ispitanika. želi promjenom prvenstvenog reda preskočiti drugog vjerovnika čija je osigurana tražbina upisana između navedene dvije tražbine banke koja želi promjenu prvenstvenog reda. U sporazumima o prijenosu vlasništva nekretnine radi osiguranja tražbine često se nalaze uglavci kojima se zabranjuje daljnje opterećenje hipotekom iste nekretnine. premda ne učestalo. Isključiva ovjera potpisa dužnika je nedostatan oblik za eventualene daljnje olakšavanje budućih radnji koje odugovlače postupak. Prijenos vlasništva na nekretnini radi osiguranja pruža vjerovniku ugovaranje ograničenja da istu nekretninu fiducijant dalje opterećuje hipotekom. Izvršna klauzula ili clausula exequendi postala je gotovo sastavni dio sporazuma o stvarnopravnom hipotekarnom osiguranju tražbina na nekretninama koji se sklapaju u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave. U slučaju da dužnik uredno ispunjava svoje obveze njima nije u interesu da se takav tijek stvari prekine. Založni dužnik ili treći koji je založio svoju stvar u principu se ne koriste svojim pravom zabilježbe pridržaja prvenstvenog reda na vrijeme od tri godine i pravom da se upiše nova hipoteka na mjesto stare ali pod ograničenjem da se stara izbriše u roku od godine dana. . nakon dospjelosti obveze. Dovoljan dokaz jest rezultat od 86.66% (osamdeset šest zarez šezdeset šest posto) upotrebe založnog prava na nekretninama u odnosu na prijenos vlasništva radi osiguranja. Iznosi tražbina za koje se sklapaju stvarnopravna osiguranja na nekretninama izražena su u nemalim iznosima. dok ovo pravilo možda ne bi u potpunosti vrijedilo za manja mjesta.00 (deset tisuća) EUR. a razlog tome jest što banke imaju interes da kontroliraju stanje na nekretnine. ZAKLJUČAK Slijedom provedenog istraživanja koje se odnosi na založno pravo i fiduciju na nekretninama u praksi dolazi se do mnogih zanimljivih zaključaka koji svaki za sebe ima posebnu vrijednost. Najčešće se radi o slučajevima u kojima ista banka. dok najviši iznosi sežu najčešće do 135. te stoga smatram da se trebaju tražiti alternativni modeli ubrzanja navedenog postupka. može se sa sigurnošću zaključiti kako banke u pravilu ne ugovaraju uglavak o načinu korištenja nekretnine kod fiducije. bankama kao predlagateljima osiguranja nije u interesu ugovarati pravo korištenja na nekretnini čije je vlasništvo preneseno radi osiguranja jer im to povećava opseg odgovornosti što ih dodatno opterećuje. u protuvrijednosti kuna. Sklapanjem sporazuma o hipotekarnom osiguranju na nekretninama cilj im je u principu doći na prvo mjesto u prvenstvenom redu kako bi se što bolje osigurali. Prema tome.00 (sto trideset pet tisuća) EUR.000. Prodaja nekretnine koja je osigurana založnim pravom prodaje se putem suda na javnoj dražbi. neposredno provesti prisilna ovrha. što potvrđuje činjenica ovisnosti od slučaja do slučaja kada se više vjerovnika uspije u cijelosti namiriti. jer se skraćuje vrijeme kojim bi založni vjerovnik morao tražiti izjavu založnog dužnika ili trećeg o tome da se na temelju navedenih akata može radi ostvarenja dužne činidbe. javnobilježničkim i sudskim. Međutim. stoga se banke u pravilu odlučuju na sklapanje javnobilježničkog akta ili solemnizaciju privatne isprave. onda je prilično jasno kako se radi o osiguranjima koja u značajnoj mjeri sudjeluju u pravnom prometu nekretnina. Prvi takav zaključak jest da se institut založnog prava na nekretninama upotrebljava mnogo više nego fiducija. Banke prodaju novac i zarađuju na kamatama te im je u interesu da takav proces traje izvjesno vrijeme jer u slučaju da će se morati prije dospijeća namiriti neće imati pravo na preostale kamate od dana ispunjenja tražbine do dana dospijeća. Kada minimalna vrijednost tražbine koja se osigurava iznosi 10.3. Ispitani suci su jasno potvrdili kako u praksi takve prodaje traju preko godinu dana a ponekad i više od dvije godine. u protuvrijednosti kuna. Prijenos vlasništva radi osiguranja ne uključuje prava kojima raspolaže punopravni vlasnik sa svojom stvari.

ili postići neki drugi sporazum s vjerovnikom. SAŽETAK Glavna orijentacija tržišnog gospodarstva jest stvaranje nove vrijednosti. Svaki od navedenih instituta pruža u nekim pogledima prednosti a u nekim drugima pak nedostatke. kojeg prava određenih ovlaštenika ostaju tek ‘mrtvo slovo’ zakona budući da nema njihove primjene. Odredbama OZ koje se odnose na fiduciju dužniku je omogućeno da zahtijeva prodaju predmet osiguranja što on u pravilu i čini ukoliko se traži namirenje iz njegove nekretnine. U slučaju namirenja tražbine iz vrijednosti nekretnine čije je vlasništvo preneseno radi osiguranja vjerovnik ima mogućnost prodavati nekretninu na dva načina. To su ubrzanje zemljišnoknjižnog postupka i ovršnog postupka namirenja. Pri tome su mu izrazito važni brzina. te samim time nema mogućnosti da se određena prava kojima ovlaštenici mogu raspolagati razviju u praksi kao jedni od oblika raspolaganja koji će biti od koristi istima. Novi Ovršni zakon29 u pogledu uređenja dobrovoljnog stvarnopravnog osiguranja nije donio značajne izmjene. Jednako tako može se reći kako se vjerovnik koristi pravom pozivanja dužnik da predmet osiguranja unovči preko javnog bilježnika odnosno čl. no u pravilu on nema interesa za stjecanje punopravnog vlasništva već predmetnu nekretninu koja osigurava određenu tražbinu prodaje putem javnog bilježnika na javnoj dražbi. no ono što je važno spomenuti. Causa postojanosti navedenog uglavka u praksi jest olakšanost puta kojim se traži prodaja nekretnine.f i čl. Praksa također pokazuje kako je solemnizacija privatnih isprava daleko učestaliji oblik u kojem se nalaze sporazumi o stvarnopravnom osiguranju tražbina na nekretninama u odnosu na sklapanje javnobilježničkog akta. te pokazala da je hipoteka daleko korišteniji institut od fiducije.3. 277. Razlog njegovog postupanja jest u tome što ima mogućnost eventualno povoljnije prodati predmet osiguranja.f i 274.) 31 Vidi opširnije Mihelčić. Istraživanje o primjeni. Vjerovnik se najčešće koristi prodajom prema čl. siječnja 2012. PRIJEDLOZI IZMJENA PROPISA Pravci u kojima bi se izmjene trebale kretati procesnopravne su prirode. Bez odgovora iz prakse teško je reći kojem bi se institutu dala prednost. postavlja se pitanje zašto je tome tako?31 Navedeno pitanje ostaje otvoreno za javne i stručne rasprave. budući da je u području dobrovoljnog stvarnopravnog osiguranja zakonodavac ostavio provođenje ovrhe sudu i javnim bilježnicima a nije delegirao određene ovlasti javnim ovršiteljima. troškovi i efikasnost kojim će se provesti postupak prodaje 29 NN. na što kao krajnju opciju upućuje čl. učincima i efikasnosti instituta hipoteke i fiducije na nekretninama u praksi pokazalo je dobre i loše strane pojedinog instituta. OZ. 277. Novo ovršno pravo – provedba u praksi. zakonodavac je očito napravio propust u tom pogledu te bi bilo poželjno da u svojim eventualnim izmjenama i dopunama razmotri pitanje javnih ovršitelja u postupku ovrhe doborovoljnih stvarnopravnih osiguranja budući da je javnoovršiteljska služba uvedena s ciljem kako bi postupak ovrhe bio znatno efikasniji.g OZ jer je i sam postupak jednostavniji. Instituti založno pravo i prijenos vlasništva radi osiguranja nasljeđe su rimskog privatnog prava te vjerojatno nema pravnog poretka u kojem nisu zastupljeni. 277. Instrumenti kojima se brže i lakše dolazi do novih vrijednosti jest posuđivanje novčanih sredstava odnosno kreditiranje od strane banaka ili drugih kreditnih institucija. Prema tome zakonski instrumenti u hrvatskom pravu kojima banke osiguravaju svoja novčana sredstva su najčešće založno pravo i prijenos vlasništva radi osiguranja tražbine uređeni u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Ovršnom zakonu. Jedan je način prema čl. odnosno u navedenom području nije došlo do izmjena. odnosno koje bi se time prilagodile potrebama prakse. 274. Naime. br. Kako bi bile sigurne da će njihov novac biti uredno vraćen banke traže određena sredstva osiguranja a među njima posebnu važnost ima nekretnina zbog svoje vremenski konstantne i visoke vrijednosti. čime bi se znatno poboljšao ne samo položaj vjerovnika već i dužnika. 340. 139/10. praksa je odgovorila. kako su banke najčešće vjerovnici. 274. br. Time bi se moglo utjecati na gospodarstvo a ono indirektno na daljnji ekonomski razvoj bez kojeg niti jedna zajednica ne može zamisliti svoj pogled prema boljoj budućnosti. Prema tome provedeno emprijisko istraživanje pokazalo je kako sud nije mjesto na kojem se sklapaju sporazumi o stvarnopravnom osiguranju tražbina već javnobilježnički ured. „Postupci osiguranja prema novom Ovršnom zakonu“. 274. Zagreb. OZ. 30 Čl. OZ. a stupanje na snagu njegovih odredaba o stvarnopravnom osiguranju predviđeno je tek 1. 2011.1. Od njihove pravilne primjene kao instrumenata osiguranja tražbina velikim dijelom ovisi stabilnost bankarskog odnosno financijskog sektora. 139/10. Međutim. U slučajevima kada dužnik ne može po dospijeću ispuniti svoju obvezu vjerovnik mora tražiti adekvatan način kojim će iz predmeta osiguranja namiriti svoju tražbinu. u interesu prodati nekretninu kako bi se namirio a ne postati njenim punopravnim vlasnikom. odnosno u međuvremenu vratiti dug. te jer mu je. Slijedom navedenog može se zaključiti da su dobiveni rezultati ukazali na daljnji moguće promjene u zakonodavstvu. godine.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 31 Pravo na preuzimanje posjeda nekretnine kako bi se ovrha mogla provesti temeljem sporazuma o osiguranju prijenosom vlasništva radi osiguranja jest u pravilu stalan uglavak sporazuma o fiducijarnom osiguranju tražbina na nekretninama. Gabrijela. OZ (NN. Iz svega prikaznog čini se kako je neophodno potrebno ubrzati zemljišnoknjižni postupak budući da on neposredno utječe na primjenu određenih odredaba.30 Najveća novina koju novi OZ donosi jest uvođenje javnoovršiteljske službe kao glavnog generatora ubrzanja ovršnog postupka. Sporost zemljišnoknjižnog postupka jedan je od razloga zbog .g a drugi po čl. u: Skupina autora. 3. Navedeni prijedlozi trebali bi prije svega ići u pravcu neposrednog ubrzanja postupka što bi posredno dovelo do veće efikasnosti te smanjenja troškova.

Navedeni putevi propisani su u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Ovršnom zakonu te je u njima dispozicija stranaka vrlo uska. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. brzini. provedbi. založno pravo. Provedbom empirijskog istraživanja u kojem je razgovarano sa glavnim sudionicima osnivanja i provedbe instituta osiguranja (javni bilježnici. Dobiveni rezultati mogli bi pripomoći zakonodavcu pri sljedećim izmjenama i dopunama spomenutih zakona usmjerenima na bolje uređenje. Istraživanje u formi intervjua i ankete pokazalo je zanimljive rezultate o troškovima.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 32 predmeta osiguranja te namirenja njegove tražbine. prijenos vlasništva radi osiguranja tražbine. Ključne riječi: nekretnina. Time se postavlja pitanje pruža li trenutno zakonsko uređenje najbolje rješenje ili postoje bolja rješenja koja se jedino mogu ponuditi analiziranjem problema s kojima se praksa susreće. suci i banke) dobiveni su pokazatelji koji upućuju na određene probleme u praksi. te o razlozima veće upotrebe jednog instituta osiguranja u odnosu na drugi. efikasnosti. Ovršni zakon .

Primjerice. dolazi se do zaključka da Europska unija nema isključive ovlasti uređivati materiju obiteljskog prava. prema anketi talijanskog demografa Giampaola Lanzieria1. procesnim ili kolizijskim odredbama obiteljskog prava. gdje je čak kod polovine sklopljenih brakova prisutan međunarodni element. Stoga pojedina pitanja i dalje otvaraju mogućnost različitih rješidbi primjenom često suštinski različitih rješenja nacionalnih zakonodavstava. naravno uz 5 Official Journal C 83 of 30. Odgovor na to pitanje ovisi o tome radi li se o materijalnim. kada je iznosio svega 10% od ukupnog broja sklopljenih brakova. str. registrirano partnerstvo. 3 Idem. zaštita morskih bioloških resursa. Manje zemlje. Prema važećim podacima. Nadalje. 2. prema recentnim istraživanjima. u novije vrijeme postali su uobičajena pojava. smrt jednoga od supružnika. 88. s druge strane da su osigurani pravna predvidljivost. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union 7 Uovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije. jasnoća i sigurnost. a koja se nameću pri reguliranju predmetnog područja. podijeljene ovlasti su regulirane člankom 4. listopada 2011. st. u vrijeme izrade ovog rada. uspostavljanje pravila tržišnog natjecanja. PRAVNI TEMELJ REGULACIJE KOLIZIJSKOPRAVNIH I PROCESNOPRAVNIH ODREDABA EUROPSKOGA OBITELJSKOG PRAVA Odmah uvodno valja ukazati na pitanje je li europski zakonodavac uopće ovlašten regulirati materiju obiteljskog prava. nakon Lisabonskog ugovora5. applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes“ and the „Proposal for a Council Regulation on jurisdiction. 2. tzv. u određenim slučajevima. sklapanje međunarodnih ugovora. Unija se obvezala osigurati svojim državljanima područje slobode. kao neka od pravnih pitanja koja u okolnostima sve učestalije međunarodne/europske interakcije u okvirima nacionalnih prava zasigurno ne dobivaju odgovarajući odgovor. nesigurnost. ovlasti Europske unije su po prvi put doživjele podjelu na isključive. str. Uređivanjem 1 Herr and Madame. 9. a za koje moraju biti izričito ovlaštene Osnivačkim ugovorima7. istoga ugovora. UVODNO O POTREBI REGULIRANJA OBITELJSKOG PRAVA NA EUROPSKOJ RAZINI Brakovi s međunarodnim elementom. Uzimajući u obzir navedeno. dostupno na www. Registrirano partnerstvo s međunarodnim elementom u Europi broji 41. a. .JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 33 Iva Kemec. unutar kojih države članice imaju isključivu nadležnost. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU)6. zadnji posjet 6. Señor and Mrs. monetarna politika. različitost. u Europi postoji 16 milijuna brakova s međunarodnim elementom2. Consolidated version of the Treaty on European Union. Naime. odnosno brakovi u kojima su supružnici državljani različitih država. 88.3. 3. a to su: carinska unija.2010 6 OJ C 83/01. U daljnjem tekstu bit će riječi o dosadašnjim postignućima europskog obiteljskog prava te tendencijama daljnjeg razvitka. vezano uz osnovne institute obiteljskog prava. 2 C 376/87 Opinion of the European Economic and Social Committee on the „Proposal for a Council Regulation on jurisdiction. razvod braka. zajednička trgovinska politika te. Tako su isključive ovlasti nabrojane taksativno u čl. materije obiteljskog prava svakako pridonosi ostvarenju područja slobode. broj takvih brakova u Francuskoj je porastao za 6% od 1996. godine.com. U Republici Hrvatskoj još uvijek nije poznat oblik udruživanja partnera.. Primjerice.000 registriranih partnerstava3. applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property concequences of registered partnerships. sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica. Ugovora o Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: UEU)4. s posebnim osvrtom na kolizijske i procesne odredbe europskoga imovinskog prava bračnih drugova te registriranih partnerstva. podijeljene i komplementarne ovlasti. poništaj braka. ali europski zakonodavac još uvijek nema pravnu legitimaciju kako bi riješio sva pitanja obiteljskog prava na europskoj razini. utvrđivanja bračne stečevine ili sklapanja bračnih ugovora. nepredvidivost. kao što su Švicarska i Cipar. 4 OJ C 83/01. imaju izrazito velik broj takvih brakova. Takav prostor moguće je osigurati jedino ako on bude popraćen i pravnom regulativom kojom su uklonjene zapreke kao što su spor birokratski aparat. od 12. sigurnosti i pravde. javnobilježnička savjetnica kod javne bilježnice Nade Kemec Reguliranje obiteljskog prava na europskoj razini 1. Tako značajan broj brakova s međunarodnim elementom te registriranih partnerstva s međunarodnim elementom svakako zahtijevaju pozornost kao i potrebu da se pravno reguliraju situacije u kojima se takvi partneri mogu naći.000 od ukupno 211. 2012. Člankom 3. sve dok institucije Europske unije ne preuzmu reguliranje određenog područja.economist.

nonetheless. Iz navedenoga članka proizlazi da tijela Europske unije imaju ovlast regulirati obiteljsko pravo.. Pretpostavka neophodnosti zahtijeva da tijela EU-a mogu poduzimati mjere i donositi akte samo ako se na razini država članica ne mogu postići zadovoljavajući učinci postavljeni u Osnivačkim ugovorima. iako različiti u pristupu. pravni teoretičari kao što su Katharina Boele-Woelki10 i Dieter Martiny11 smatraju da su tijela Europske unije ipak 8 Europska unija je ograničena u svome djelovanju načelom prenesenih ovlasti. The Union has not been granted the responsibility for the transliteration of foreign names or for domestic civil process law. Što se tiče mjerodavnog prava. a koje su potrebne kako bi se zadovoljili ciljevi postavljeni samim Osnivačkim ugovorima.. Zagreb. Luksemburg te Nizozemska. hcch. In order to guarantee the free movement of persons in Europe the EU Commission should take appropriate steps to avoid a loss of legal position. Na taj se način smanjuje odnosno nestaje potreba za nacionalnim odredbama međunarodnoga privatnog prava. which. s jedne strane pojedini teoretičari tumače da bez izričitih ovlasti u Osnivačkim ugovorima. prema tekstu odredbe proizlazi da je Vijeće ovlašteno regulirati samo kolizijske i procesne odredbe obiteljskog prava. štoviše. 6-7. nego i regulatori drugih grana prava. ako se odredbe Osnivačkih ugovora protumače na nešto širi način. koje moraju biti kumulativno ispunjene. Opisana situacija je razlogom da pravni teoretičari dolaze do različitih zaključaka. prosinca 2011. načelom supsidijarnosti te načelom proporcionalnosti. Zaključno se u ovom dijelu navodi da s ovim problemom nisu suočeni samo oni koji se bave obiteljskim pravom. koju su potpisale Francuska. but whether Community freedoms set forth in the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (the former EC Treaty) are impacted. a što po njemu nije zadovoljeno jer države članice mogu ostvariti višu razinu pravne zaštite u području materijalnog prava od tijela EU-a. str. Osim navedenoga autor navodi da Europska unija ne može biti nadležna uređivati materiju obiteljskoga materijalnog prava zbog toga što u tom području postoji podijeljena ovlast između država članica i EU-a. Rodin: Osnove prava Europske unije. held that in discriminating against foreign nationals certain national laws violate the non-discrimination clause. the freedom of establishment as well as the freedom to provide services. daljnji razvoj europskog zakonodavstva pokazat će koji stav će zaživjeti. 21. dok s druge strane. str. Narodne novine.net> . europski zakonodavac ne nože regulirati materiju obiteljskoga materijalnog prava9. (T. a u tom slučaju institucije EU-a mogu pristupiti reguliranju samo u slučaju ako je zadovoljeno načelo supsidijarnosti i načelo proporcionalnosti. Naime. upravo Haška konvencija po prvi put uvodi autonomiju stranka pri odabiru mjerodavnog prava. According to this broad interpretation of Article 65 EC Treaty the European Union could even take measures in order to harmonize or unify substantive family law in Europe“.org> 11 „Merely because the European Union does not have the express com- ovlaštena uređivati materiju obiteljskoga materijalnog prava.).. U svakom slučaju.K. Načelo proporcionalnosti zahtijeva od tijela Unije da sadržaj i forma mjera koje poduzima ne smiju prijeći granicu koja je potrebna kako bi se ostvarili ciljevi postavljeni Osnivačkim ugovorima. the European Court of Justice has. ratificirana je u samo nekoliko država te nije postigla značajnije rezultate. uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta. Zagreb. issuse (December) 2005.). izrazito skromnog sadržaja (svega 15 članaka). 162. Ćapeta i S. can arise with a change of residence if the connecting factor is not immutable. često dolaze do zaključka da je materijalni dio određene grane prava bolje ostaviti nacionalnom zakonodavcu.net> 13 Convention of 14 March1978 on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes. prema: Boele-Woelki. kako međusobno tako i prema trećima12. Stoga je Haška konferencija 1978. definicija braka nije u svim zemljama ista. predstavlja podijeljenu ovlast između država članica i Europske unije. nego da se on uređuje na razini Europske unije. seminarski rad za kolegij Europsko privatno pravo. dostupno na SSRN: www. Ta konvencija. petence for family law questions does not mean that national legislatures are unrestrained in how they proceed with such matters. Jedan od akata donesenih na toj konferenciji je i Haška konvencija u pogledu kolizijskih pravila koja uređuju utjecaj braka na prava i dužnosti bračnih drugova. Prema načelu prenesenih ovlasti Unija će djelovati samo u granicama ovlasti koje su na nju prenijele države članice u Osnivačkim ugovorima. kako je već rečeno. dok se nigdje ne spominju materijalne odredbe. Drugim riječima. prosinac 2011. dok druge ne priznaju itd. Potvrda takva stava nalazi se u tome da države članice mogu znatno bolje regulirati kulturološke različitosti koje se javljaju u državama članicama. a posebice unifikacijom dolazi do ujednačavanja odredaba nacionalnih zakonodavstava.: The principles of European family law: its aims and prospects. iako do danas u tim državama ona nije stupila na snagu.. Hašku konvenciju o mjerodavnom pravu u pogledu bračne imovine13 (u daljnjem tekstu: Haška konvencija). Razvoj pravnih temelja za reguliranje obiteljskog prava na razini Europske unije. vol. odnosno u skladu s doktrinom impliciranih ovlasti. bila je aktualna još u vrijeme Haške konferencije 1905. 15. 9 Ivan Šimović. 10 „Article 65 of the EC Treaty speaks of measures in the field of judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. Ideja unifikacije imovinskih odnosa u obiteljskim stvarima nije novijeg datuma. Nadalje. te samo u mjeri koja je potrebna kako bi se ti ciljevi ostvarili8 (načelo proporcionalnosti). godine donijela novu konvenciju. Razvoj pravnih temelja za reguliranje obiteljskog prava na razini Europske unije. dostupno na <www. In a number of cases involving these matters. September 1992. Poštivanje načela supsidijarnosti sastoji se od dvije pretpostavke: pretpostavke neophodnosti te pretpostavke učinkovitosti. dok su Austrija i Portugal pristupile kasnije. dostupno na <www. the following view can be taken.become a cross-border relationship. for instance. a koje mjere Vijeće donosi u posebnom zakonodavnom postupku.-20. 2010. but where the applicable law is based on the habitual residence in question. entry into force 1. str.ssrn. 3. Drugim riječima. jednoglasno. Zagreb. budući da usklađivanjem. str.utrechtlawreview. (npr. odnosno navedena odredba Osnivačkog ugovora daje tijelima Europske unije izričitu ovlast koja. UNIFIKACIJA I USKLAĐIVANJE OBITELJSKOGA IMOVINSKOG PRAVA Cilj unifikacije i usklađivanja obiteljskog prava je ujednačavanje odredaba obiteljskog prava. lipnja 2011. UFEU-a ovlašćuje se Vijeće na donošenje mjera koje se odnose na obiteljsko pravo s prekograničnim učincima. dok pretpostavka učinkovitosti traži da se takvi ciljevi mogu bolje ostvariti na razini EU-a nego na razini država članica. Ivan Šimović.“ Prema Dieter Martiny: Is Unification of Family Law Feasible or even Desirable? May. Each internal relationship which is only connected to one national jurisdiction can hypothetically . godine.com/abstract=1612157 12 The Hague Convention of 17 July 1905 relating to conflicts of laws with regard to the effects of marriage on the rights and duties of the spouses in their personal relationship and with regard to their estates. niti je svi narodi razumijevaju na isti način. 18. takvo uređenje mora biti neophodno na razini Europske unije jer države članice nisu/ne mogu na zadovoljavajući način ostvariti ciljeve propisane Osnivačkim ugovorima ili se ti ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Europske unije (načelo supsidijarnosti). Teoretičari. Due to the fact that no time indication is provided regarding the required crossborder implications.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 34 ograničenja načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti. neke države članice priznaju istospolne brakove.-24. Člankom 81..hcch. Utrecht law review. dostupno na <www. seminarski rad za kolegij Europsko privatno pravo. It is not the legal subject matter itself which is the controlling factor in the determination of whether a situation is within or outside the jurisdiction of the Union. str.

p. 23. Nakon sklapanja braka odabir mjerodavnog prava je ograničen na: a) pravo bilo koje zemlje čiji su državljani oba bračna druga u vrijeme odabira mjerodavnog prava. listopada 2003. UFEU-a. a kasnije Haškim te Stockholmskim programima19 uređenje takvih odnosa postavlja kao prioritet.2005. europski zakonodavac 22 COM(2011) 126 23 COM(2011) 127 24 Draft report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction.).nl/law/2012-0802-200437/Boele-Woelki-Property%20relations%20of%20international%20couples%20in%20 Europe-2012. dostupno na < http://eur-lex. to će u daljnjem dijelu teksta uslijediti usporedba toga nacrta s dosadašnjim prijedlozima Europske komisije te postojećim rješenjima Haške konvencije. priznanja i ovrhe u bračnim stvarima te u pitanjima roditeljske skrbi. kojim se ovlašćuje Vijeće na donošenje mjera. 27 Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. Nadalje. Haške konvencije 16 Članak 3. a koji se razlikuje od razvoda braka po tome što ne dolazi formalno do razvoda.1.2003. bis Uredba)26 te Rim III.3. kako bi se u posebnom zakonodavnom postupku mogla donijeti odluka.do ?uri=SEC:2011:0327:FIN:EN:PDF> je zbog izraženije mobilnosti njezinih državljana. Sukladno tome. Prijedlog uredbe o nadležnosti. bis Uredbu od 27. Iz daljnjeg teksta vidi se kako je europski zakonodavac danas više naklonjen. uslijed čega se postavljaju pitanja nadležnosti.12. (u daljnjem tekstu: Rim III. 2. Europski zakonodavac usvojio je nekoliko instrumenata kojima se uređuju kolizijskopravna pitanja obiteljskog prava.2012. uključujući Brisel II.1. mjerodavnog prava.2012. s objašnjenjem kako je bit poveznice da pronađe najbližu vezu između konkretne pravne situacije i mjerodavnog prava. uz uređenje imovinskopravnih posljedica u slučaju razlaza nevjenčanih parova. bez obzira je li izbor izvršen prije sklapanja braka ili nakon sklapanja braka. odnosno daje prednost prebivalištu prije negoli državljanstvu. jednoglasno.eu/ LexUriServ/LexUriServ.eu> 25 čl. Freedom and Security of the European Commission.eu/LexUriServ/LexUriServ. applicable law and the recognition and enforcement of decisions on the property concequences of registered partnerships od 25. iz obrazloženja navedenih programa stoji kako istraživanja20 pokazuju da je sve veći broj „parova s međunarodnim elementom“. 4. ili b) pravo bilo koje zemlje čije prebivalište imaju bračni drugovi u vrijeme odabira mjerodavnog prava.7. dok Rim III. Prijedlog uredbe o nadležnosti.)27. zatim smrti jednoga od supružnika.. UREDBA I. Naime. kao jedan od većih problema također se navode i visoki trošak kojima su takvi parovi izloženi21. godine Bečkim akcijskim planom18 poziva na uređenje imovinskopravnih odnosa bračnih drugova. Europska komisija je dužna izmijeniti nacrt svoga prijedloga te ga usuglasiti s prijedlozima Europskog parlamenta25. koje se odnose na obiteljsko pravo s prekograničnim učincima.2001. europa. ili b) pravo bilo koje zemlje čije prebivalište imaju oba bračna druga u vrijeme odabira mjerodavnog prava15. ocijenjeno je da prebivalište kao poveznica upućuje na pravo za koje je „prirodnije“ da regulira analiziranu situaciju. 19 OJ L 53.do?uri=SEC:2011:0327:FIN:EN:PDF> 21 The estimates come from the “Impact Assessment Study on Community Instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements”.). Ukoliko se Europski parlament složi s nacrtom odluke. godine uputila Vijeću ministara dva prijedloga uredbi: 1. Mjerodavno pravo. Haške konvencije 17 K. dostupno na < http://eur-lex. koji zajedno predstavljaju osnovni raison d’être Europske unije.europa. Osim toga. 293(2) TFEU 26 Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility. nego partneri samo . Iako je prema mišljenju nekih teoretičara17 Haška konvencija neuspješna. 81. primjenjuje se na cjelokupnu imovinu bračnih drugova16. prosinca 2010. Europskoj uniji je svakako u interesu regulirati ovo područ14 Članak 3. Te uredbe pravnu osnovu nalaze u čl. i Draft report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction. repealing Regulation (EC) No 1347/2000. priznanja i ovrhe odluka u slučaju razvoda takvih parova te imovinskopravnih posljedica razvoda. mjerodavnom pravu te priznanju i ovrsi odluka u pogledu bračne imovine22 (u daljnjem tekstu: Uredba I. U vrijeme pisanja ovog rada još uvijek se čeka prvo čitanje Europskog parlamenta.europa. uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta. Boele-Woelki: Property relations of international couplesin Europe: the interaction between unifying and harmonizing instruments. 28 Institut koji ne postoji u hrvatskom pravu. Takav usuglašeni prijedlog uredbi Europska komisija dostavlja Vijeću ministara.1. ili c) pravo zemlje u kojoj jedan od supružnika ima prebivalište nakon braka14. određuje mjerodavno pravo u slučaju razvoda i pravne odvojenosti28. Europska unija još 1998. 15. pitanje utvrđivanja bračne imovine takvih parova itd. 20 Eurostat.uu. commissioned by Directorate-General Justice. (u daljnjem tekstu Brisel II. odnosno glasanje o „nacrtu odluke Europskog parlamenta24 (u daljnjem tekstu: nacrt odluke)“.library. bis uredbom uređuje se područje nadležnosti.7. Haške konvencije 15 Članak 6.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 35 bračni drugovi mogu odabrati mjerodavno pravo koje će se primjenjivati na njihove imovinskopravne odnose prije sklapanja braka te nakon sklapanja.pdf> 18 OJ L 12. International marriages and divorces in the Member States and National Statistical Offices. dostupno na < http://eur-lex. OJ L 338. Iz citiranih članka vidljivo je kako je već tada postojalo pitanje je li poveznica državljanstvo ili poveznica prebivalište bolje rješenje. pri čemu postoje neke bitne razlike. odnosno kako ostvariti ravnotežu između njih. applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonila property regimes od dana 25. a koji je sastavila izvjestiteljica Alexandra Thein. Europska komisija je u ožujku 2011. dostupno na < http://igitur-archive. p. od 20. u kojem slučaju Vijeće donosi mjere u posebnom zakonodavnom postupku. Brisel II. Prije sklapanja braka bračni drugovi mogu izabrati: a) pravo bilo koje zemlje čiji su državljani bračni drugovi u vrijeme odabira mjerodavnog prava. Drugim riječima. 3. ipak je dala temelje za daljnji razvoj predmetne materije. Kako je izvjestiteljica Europskog parlamenta Alexandra Thein u nacrtu odluke Europskog parlamenta unijela značajne novine. mjerodavnom pravu te priznaju i ovrsi odluka u pogledu imovinskopravnih posljedica registriranih partnerstva23 (u daljnjem tekstu: Uredba II. a na taj način će osigurati slobodu kretanja kapitala.

They then decide to go and live in Hungary.148. Međutim. darovanje među supružnicima. Amendment 5 i 63. bilješka 22. te na taj način oštetiti drugog supružnika31. obveze uzdržavanja. the European economic and social committee and the Committee of the regions. primjenjuje samo na „parove s međunarodnim elementom“. the Council. primjenjuju se na režim bračne imovine33. Prethodno bi moglo predstavljati neopravdanu diskriminaciju. kako bi se omogućilo supružnicima koji su stekli određena prava na stvarima da ta prava ostvaruju i u drugim državama članicama. a ne primjenjuju se na poreze.30“ Postavlja se pitanje koji sud će biti nadležan u konkretnom slučaju? Je li grčki ili mađarski sud nadležan rješavati imovinskopravna pitanja. pp.2008. Sljedeći primjer ilustrira problem koji se često javlja: „A Greek-Hungarian couple marry in Greece and live there together for three years. a to su: a) nadležnost suda. što znači da se primjenjuje kako na bračne drugove različitog spola tako i na bračne drugove istoga spola32.1. 30 COM(2011) 125.(3) Uredba I. however. donošenjem Uredbe o nadležnosti. Također.. 34 Ibid. nakon razvoda braka ili smrti jednoga od supružnika. Europska komisija tumači Uredbu I. podijeljena je na tri dijela koja odgovaraju na tri glavna pitanja međunarodnog privatnog prava. a) Područje primjene Uredbe I.2011. 1. isključeno i pitanje postojanja. p. Takav dodatak potreban je kako bi se naglasilo da Europska unija neće zadirati u materijalno obiteljsko pravo. Takvo priznanje osigurava se pronalaskom najbližeg odnosno najsrodnijeg prava na stvarima koje je pozitivno u državi članici. odnosno buduće bračne drugove. Bringing legal clarity to property rights for international couples 31 Ibid. kao spolno neutralnu. 32 Commission’s communication COM(2011)125 final 33 čl. 1. Communication from the Commission to the European parliament. 4. str. Iz toga proizlazi da će oni koji budu primjenjivali Uredbu I. a koji kasnije može postati podloga za donošenje odluke o razvodu braka.. Stoga. priznanju i ovrsi odluka te prihvaćanju i ovrsi vjerodostojnih isprava u nasljednopravnim stvarima. c) pitanja priznanja i ovrhe odluka. Uredba I. carinu te administra- tivne stvari34. the liquidation of the matrimonial property is subject to Greek law (the connecting factor that decides the law that applies is the common habitual residence of the spouses at the time of their marriage). smatra da će mu više koristiti mađarsko pravo kao mjerodavno. 38 Ibid. isključena su i sljedeća pitanja: poslovna sposobnost supružnika.. 29 OJ C 44. i II. Odgovor na analizirana pitanja. Stoga. Naime.. U navedenom slučaju. on bi se mogao požuriti i podnijeti zahtjev za razvod pred mađarskim sudom (tzv. Spomenuto rješenje zahtijeva iznimnu stručnost sudaca odnosno tijela koja odlučuju u ovakvim situacijama. 20. After two years in Hungary the marriage breaks up. No u nacrtu odluke uvodi se znatna novina38. ove uredbe ne daju nam odgovor.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 36 uredio je i područje nasljednog prava. kada se odlučuje o bračnoj imovini. U duhu navedenoga bitno je istaknuti da je iz primjene Uredbe I. 36 čl..7. (ratione materiae) Odredbe Uredbe I. budući da nigdje nije izričito propisano da se Uredba I. valjanosti te priznanja braka. ako suprug koji ima mađarsko državljanstvo. . Međutim. According to the Hungarian conflict-of-law rule. stvarna prava („rights in rem“) u odnosu na imovinu te objava takvih prava35. it is Hungarian law which governs the liquidation of the marriage (the connecting factor being the common habitual residence of the spouses at the time of their divorce). gdje se priznanje traži. Regulation (EC) 593/2008 of 17 June 2008 of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations [Rome I] (OJ L 177. 4. U pitanjima bračne imovine Uredba I. ne primjenjuje se samo na bračne drugove. 1. ‘rush to court’). According to the conflict-of-law rule that applies in Greece. 1. anglosaksonski „trust“ nije poznat u državama kontinentalno-europskoga pravnog kruga. morati poznavati i strano pravo kako bi mogli naći zamjenu za određene institute u nacionalnom zakonodavstvu. a postavlja se i daljnje pitanje mjerodavnog prava. dao je europski zakonodavac uredbama I. već u preambuli dodaje se recital u kojem se navodi kako se Uredba I. 35 čl. odnosno utvrđivati bračnu stečevinu. osigurat će priznanje takvih prava. mjerodavnom pravu. gdje je njemačko pravo mjerodavno. je definira kao skup pravila u pogledu imovinskih odnosa bračnih drugova te žive odvojenim životima te ugovorom ili odlukom suda uređuju način života. Uredba I. gdje još uvijek svaka pojedina država članica zadržava isključivo pravo regulacije tog područja. U nekim drugim uredbama36 zakonodavac je izričito uključio u polje primjene situacije koje uključuju sukob prava. Alexandra Thein u nacrtu odluke Europskog parlamenta37 dodaje da je iz primjene Uredbe I. nego predstavljaju i problem u pronalasku instituta koji bi najviše odgovarao. Uredba I. sudac će morati pronaći najbližu vezu između „trust“ i određenoga njemačkog instituta. također država članica neće biti obvezna da prizna neko pravo na stvari koje ona ne poznaje. isključena i ocjena prava na stvarima („rights in rem“) te se ta materija i dalje ostavlja državama članicama da je urede. prema sadašnjim pravilima supružnik koji je bolje informiran može iskoristiti situaciju te podnijeti zahtjev pred sudom čije pravo njemu ide više u korist. kada se postavi pitanje o imovinskim odnosima bračnih drugova. trgovačka društva koja su osnovali supružnici. jer bi se time moglo dirati u stečena prava određenih subjekata. 6-16) 37 Ibid. te o stvaranju europske potvrde o nasljeđivanju (u daljnjem tekstu: Uredba o nasljednom pravu)29.(1) Uredba I. nasljedna prava živućega bračnog druga. b) mjerodavno pravo. Takve situacije ne samo da bi iziskivale vrsno poznavanje nacionalnoga i stranog prava. a gdje takva prava nacionalni zakonodavni sustav ne poznaje. U svakom slučaju ostaje nam da pričekamo praksu nacionalnih sudova u primjeni Uredbe I. a ujedno i osiguranje pravne sigurnosti i predvidivosti. Stoga se postavlja pitanje optimalnosti analiziranog rješenja. koji su državljani različitih država članica (slučajevima s međunarodnim elementom). neće odnositi na uređivanje pitanja prava na stvarima. Npr. nego se primjenjuju i na unutarnje situacije.2. iz primjene Uredbe I.

JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 37

bračnih drugova u odnosu na treće39. Nadalje, definiran je i bračni ugovor kao ugovor kojim bračni drugovi ili budući bračni drugovi40 uređuju imovinskopravne odnose između sebe te u odnosu na treće. Osim toga, u nacrtu izvještaja dana je i definicija „suda“ koja je izmijenjena u odnosu na prijedlog Uredbe I., odnosno Uredbom o nasljednom pravu definiciji suda je dano šire značenje, uzimajući u obzir različite modele rješavanja imovinskopravnih pitanja u državama članicama. U nekim državama članicama sudovi nisu jedina tijela nadležna za rješavanje imovinskopravnih pitanja bračnih drugova, nego su to i javni bilježnici, čija nadležnost se s vremenom širi u sve većem broju država članica i na rješavanje sporazumnih razvoda brakova, rješavanje pravnog odvajanja, ostavinskih postupaka, sastavljanje bračnih ugovora. Stoga definicija suda obuhvaća sudska tijela te sva druga tijela i pravne stručnjake koji su nadležni u rješavanju imovinskopravnih pitanja bračnih drugova. Radi se o subjektima koji provode sudbenu vlast ili koji djeluju sukladno delegiranoj nadležnosti od strane suda ili koji djeluju pod kontrolom sudskih tijela koja osiguravaju nepristranost, pravo na saslušanje te čije su odluke podložne pravnim lijekovima i reviziji od strane sudbenih tijela, a imaju sličnu snagu i učinak kao sudske odluke u istim stvarima. S prethodnim u vezi, države članice se obvezne dostaviti Europskoj komisiji popis drugih tijela i pravnih stručnjaka koji su nadležni odlučivati u predmetnim stvarima41. 4.2. b) Prostorno važenje Uredbe I. (ratione loci) Uredba I. se primjenjuje u državama članicama uz iznimku Danske, [Ujedinjenog Kraljevstva i Irske], što znači da danski, engleski i irski sudovi neće primjenjivati Uredbu I., nego nacionalno međunarodno privatno pravo. 4.3. c) Vremensko važenje Uredbe I. (ratione temporis) Uredba I. počinje se primjenjivati godinu dana nakon što stupi na snagu (čl. 40.). Poglavlja II. i IV. Uredbe I. primjenjivat će se na započete postupke, primljene vjerodostojne isprave, zaključne sudske nagodbe te odluke donesene nakon početka primjene Uredbe I. Također, u postupcima koji su pokrenuti u polaznoj državi članici prije primjene Uredbe I., za odluke donesene u tim postupcima moći će se tražiti priznanje i ovrha u skladu s poglavljem IV. sve dok se pravila o nadležnosti slažu s onima uređenima u poglavlju II. Uredbe I. Treće poglavlje Uredbe I. primjenjivat će se samo na supružnike koji sklope brak ili odrede mjerodavno pravo na imovinskopravne odnose nakon početka primjene Uredbe I. 4.4. Nadležnost U pogledu nadležnosti jedan od ciljeva je bio omogućiti da ne dolazi do odvajanja postupaka u slučaju odlučivanja o imovini bračnih drugova nakon smrti jednoga od supružnika, odnosno nakon razvoda braka, s obzirom na to da postoji mogućnost da jedan sud raspravlja o nasljednom pravu, a drugi o imovini bračnih drugova. Stoga je čl. 3.
39 čl. 2.(a) Uredbe I. 40 Ibid. bilješka 22., Amendment 33 41 Ibid., Amendment 39.

Uredbe I. uređeno da će sud koji odlučuje o nasljeđivanju, sukladno Uredbi o nasljednom pravu, biti također nadležan za raspravljanje o imovinskopravnim stvarima bračnih drugova koji su u vezi s već pokrenutim ostavinskim postupkom. U slučaju razvoda braka, kako bi isti sud odlučivao o razvodu te imovinskopravnim pitanjima bračnih drugova, potrebno je da se bračni drugovi o tome izričito dogovore. Takav ugovor može biti zaključen bilo kada pa čak i tijekom postupka. Ako se ugovor zaključuje prije pokretanja postupka onda se zahtijeva pisana forma, navođenje nadnevka kao i potpisi obiju strana42,43. U slučaju da bračni drugovi ne ugovore primjenu Brisel II. bis Uredbe, nadležnost se određuje sukladno čl. 5. Uredbe I. S obzirom na to da naslov članka 5. glasi: „Nadležnost u drugim slučajevima“, ovaj članak obuhvaća određivanje nadležnosti u svim onim slučajevima koji nisu obuhvaćeni člankom 3. Uredbe I. (nadležnost u slučaju smrti) i čl. 4. Uredbe I. (nadležnost u slučaju razvoda braka, pravnog odvajanja i poništaja braka), a da nije ugovorena primjena Brisel II. bis Uredbe. Dakle, riječ je o slučajevima utvrđivanja bračne stečevine i dr. Europska komisija je predložila slična rješenja koja sadrži i Brisel II. bis Uredba. Nadležni sud će biti sud države članice: a) zajedničkog prebivališta bračnih drugova, podredno; b) posljednjega zajedničkog prebivališta, ako jedan od bračnih drugova još uvijek živi tamo, podredno; c) tuženikova prebivališta, podredno; d) državljanstva oba bračna druga ili u slučaju Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, njihovog zajedničkog ‘domicile’. U odnosu na Brisel II. bis Uredbu ispuštena je mogućnost podnošenja sporazumnog zahtjeva za razvod braka te mogućnost da se nadležnost odredi prema tužiteljevu prebivalištu, naravno uz ispunjenje dodatnih uvjeta44. Prednost Brisel II. bis Uredbe u odnosu na Uredbu I. je u tome što je redoslijed nadležnih sudova određen na alternativan način, dok u Uredbi I. prvo mora otpasti mogućnost da se primjeni solucija pod a), a tek onda dolazi solucija pod b). Bračni drugovi također mogu izabrati da bude nadležan sud one države čije su pravo kao mjerodavno stranke izabrale45. Takav ugovor se može zaključiti cijelo vrijeme pa čak i za vrijeme trajanja postupka. U slučaju da se ugovor sklapa prije, mora biti sklopljen u pisanom obliku, datiran i potpisan od oba bračna druga. U ovom dijelu Alexandra Thein u svom izvještaju predlaže usklađivanje s Rimom III.46.
42 Čl. 4. Uredbe I. 43 U nacrt izvještaja u amandmanu 42., predloženo je da umjesto riječi “ako se bračni drugove slože“, stoji „ako su bračni drugovi izričito ugovorili nadležnost u skladu s briselskom Uredbom II. bis ili na neki drugi jasan način koji oba bračna druga priznaju.“ 44čl. 3. Brisel II. bis Uredba. 45 čl.5(2) Uredbe I. 46 U nacrtu izvještaja u amandmanu 43. dodan je poseban članak kojim se uređuje ugovor o izboru nadležnog suda, stranke mogu izabrati nadležnost suda one države čije pravo su odredile kao mjerodavno, kao što je i u prvotnom prijedlogu Uredbe I. Međutim, dodan je stavak da takav izbor može biti učinjen najkasnije do početka postupka, ako lex fori ne

JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 38

Supsidijarna nadležnost uređena je na način da u slučaju da nije ustanovljena nadležnost sukladno čl. 3., 4. i 5., nadležan će biti sud države članice u kojoj se nalazi imovina jednoga ili oba supružnika, s tim da sud pred kojim je tako pokrenut postupak ima nadležnost samo u odnosu na stvari koje se nalaze na području toga suda. U svome nacrtu izvještaja Alexandra Thein predlaže da umjesto „bilo koje imovine“ stoji samo „nekretnina te registriranih pokretnina“47. Iznimno važan dio o nadležnostima uređen je člankom 6. Uredbe I. pod nazivom „forum necessitatis“, odnosno nadležnost u slučaju da sud niti jedne države članice nije nadležan po prethodnim članicama. U tom slučaju nadležan će biti sud one države članice koja ima dovoljno veze s predmetom te će taj sud suditi o bračnoj imovini, ako bi postupak bio nemoguć u drugoj državi ili se ne bi moglo razumno očekivati da se takav postupak pokrene ili završi u drugoj državi. Takva mogućnost svakako je dobra jer štiti državljane Europske unije, tako da se ne dogodi slučaj da niti jedan sud nije nadležan odlučivati o njihovu predmetu. U svakom slučaju Uredbom I. se uvodi pravna sigurnost, što je i bila glavna namjera zakonodavca pri njezinu donošenju. U pogledu rješavanja tih pitanja s međunarodnim elementom, situacija je sljedeća. Kada se u Republici Hrvatskoj postavi pitanje imovinskopravnih odnosa bračnih drugova s međunarodnim elementom, sudovi primjenjuju Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima iz 1991. godine (u daljnjem tekstu: ZRS)48. S obzirom na to da ne postoji multilateralni niti bilateralni ugovor koji regulira ovu materiju, hrvatski sudovi dužni su primjenjivati svoje nacionalno međunarodno privatno pravo odnosno ZRS. Istim zakonom određena je opća nadležnost suda, u slučaju da tuženik ima prebivalište odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj49. Posebna nadležnost u sporovima o imovinskim odnosima bračnih drugova određena je čl. 59. kojim je propisano sljedeće: „U sporovima o imovinskim odnosima bračnih drugova, što se tiče imovine u Republici Hrvatskoj, nadležnost suda Republike Hrvatske postoji i kada tuženik nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, a tužitelj u vrijeme podnošenja tužbe ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj. Ako se veći dio imovine nalazi u Republici Hrvatskoj, a drugi dio u inozemstvu, sud Republike Hrvatske može odlučivati o imovini koja se nalazi u inozemstvu samo u sporu u kojemu se odlučuje i o imovini u Republici Hrvatskoj, i to samo kad tuženik pristaje da sudi sud Republike Hrvatske. Iz toga proizlazi da odredbe ZRS-a, koje uređuju imovinske odnose bračnih drugova, uvelike odstupaju od prijedloga Uredbe I. odnosno europskoga međunarodnoga privatnog prava.

4.5. Mjerodavno pravo U pogledu mjerodavnog prava, uređenog poglavljem III. Uredbe I., najvažnije je istaknuti kako je i dalje, po uzoru na Uredbu Rim III.50, očuvana autonomija stranaka što se tiče izbora mjerodavnog prava (čl. 16.). Bračni drugovi odnosno budući bračni drugovi mogu izabrati jedno od sljedećih mjerodavnih prava, a koje će se primjenjivati na njihovu bračnu imovinu: a) pravo zemlje zajedničkog prebivališta bračnih drugova ili budućih bračnih drugova, ili b) pravo zemlje čije prebivalište ima jedan od supružnika u trenutku izbora, ili c) pravo zemlje čije državljanstvo ima jedan od bračnih drugova ili budućih bračnih drugova u trenutku izbora51. Takvo rješenje daje bračnim drugovima mogućnost izbora mjerodavnog prava države s kojom imaju najbližu vezu, a oni u trenutku izbora moraju imati prebivalište ili državljanstvo države čije pravo namjeravaju izabrati kao mjerodavno. Takva bliska veza ne mora se odnositi na oba bračna druga. Dodatan uvjet za izbor mjerodavnog prava države mora biti i to da jedan od supružnika u trenutku izbora mora imati prebivalište u toj državi ili državljanstvo. Kao glavni nedostatak analiziranog rješenja o izboru mjerodavnog prava je nedostatak vremenskog ograničenja, a isti problem postoji i u uredbi Rim III. Naime, bračni drugovi odnosno budući bračni drugovi prije sklapanja braka ili neposredno nakon sklapanja braka sastave bračni ugovor te odrede kao mjerodavno pravo, pravo države zajedničkog prebivališta ili pravo prebivališta jednoga od supružnika ili pravo države čiji su državljani. Ako nakon sklapanja braka bračni drugovi promijene prebivalište i državljanstvo, u postupku razvoda odnosno odlučivanja o imovini bračnih drugova primjenjivat će se mjerodavno pravo koje uopće nije u bliskoj vezi sa supružnicima, budući da supružnici nemaju fizički više nikakve veze s državom čije su mjerodavno pravo stipulirali, osim ako oba supružnika ne pristanu na promjenu mjerodavnog prava52. Nizozemska je ovaj problem u svom međunarodnom privatnom pravu riješila na način da bračni drugovi mogu odabrati mjerodavno pravo tek nakon pokretanja postupka53. Razumljivo je da će bračni drugovi donijeti puno promišljeniju odluku o izboru mjerodavnog prava u trenutku kada to pravo bude trebalo i primjenjivati, nego u trenutku kada su ušli u brak koji je vjerojatno nastao znatno prije. Osim toga, problem se javlja i u odnosu na poslovne odnose s trećima. Naime, svaki treći će razumno i očekivano pretpostaviti da kada ulazi u određene poslovne odnose s bračnim drugovima ili jednim od njih da se na bračnu imovinu (koja bi jedan dan mogla postati predmet ovrhe) primjenjuje pravo države gdje bračni drugovi prebivaju. Međutim, kako postoji mogućnost izbora mjerodavnog prava bez vremenskog ograničenja, na njihove odnose se
50 Čl. 5. Rim III. 51 Čl. 16. Uredbe I. 52 čl. 18. Uredbe I. 53 K. Boele-Woelki: For Better or for worse: The europaniazation of international divorce law; Yearbook of Private International Law, Volume 12 (2010), str. 31.

dopušta promjenu, ako dopušta. Također, dodana je mogućnost sastavljanja ugovora u elektroničnom obliku. Bračni drugovi se također mogu dogovoriti kako u slučaju da ne izaberu nadležni sud, da će biti nadležan sud države članice čije mjerodavno pravo se bude primjenjivalo u skladu s čl. 17. Uredbe I. 47 Ibid. bilješka 22., Amnedment 46 48 NN 53/91.- redakcijski pročišćeni tekst, u bivšoj Jugoslaviji navedeni zakon (ZRS) donesen je 1982 godine, a stupio je na snagu 1. siječnja 1983. 49 Ibid. čl. 46.

JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 39

može primjenjivati pravo koje uopće nije u najbližoj vezi s bračnim drugovima, a ujedno je u nepovoljno za poštenoga trećega. Takvo rješenje dovodi do pravne nesigurnosti i nepredvidivosti, što europski zakonodavac svakako nastoji izbjeći pa bi stoga možda bilo oportuno detaljnije raspraviti o nizozemskim rješenjima. Nadalje, formalnosti koje su predviđene Uredbom I. pri ugovaranju mjerodavnog prava ne odgovaraju svrsi zbog koje su postavljeni. Pretpostavke su da ugovor bude sastavljen u pisanom obliku, datiran i potpisan od oba bračna druga (čime se željelo postići da bračni drugovi budu svjesni svoga zbora54), a u slučaju da nacionalna zakonodavstva traže ispunjenje dodatnih pretpostavki da i takve pretpostavke budu ispunjene. U Republici Hrvatskoj, primjerice, Obiteljski zakon ne traži ispunjenje dodatnih pretpostavki. Prema članku 255. st. 3. Obiteljskog zakona55 bračni ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni, pa se stoga postavlja jesu li stranke doista u dovoljnoj mjeri upoznate s pravom koje ugovaraju kao mjerodavno. Europska komisija je za ovakve situacije osmislila Europsku sudačku mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima, no koliko je ta mreža od pomoći laicima? Naime, K. Boele-Woelki navodi da mreža pokriva prava 27 država članica, ne ažurira se redovno, dobivene informacije su nepotpune, informacije o pravu zemlje nečlanice EU-a nisu dostupne te su općenito podaci preteški za nepravnika da ih razumije56. Sigurno bi većoj pravnoj sigurnosti pridonijela pretpostavka da se bračni drugovi prije sastavljanja ugovora moraju savjetovati s pravnim savjetnikom koji će im najbolje obrazložiti pravne posljedice izbora određenog prava. Budući da se nacionalna zakonodavstva država članica uvelike razlikuju u obiteljskom materijalnom pravu (npr., pojam bračne imovine), možda bi bilo učinkoviti načiniti mrežu po uzoru na onu o nasljednom pravu57, a gdje bi se svaki subjekt mogao informirati o stranom mjerodavnom pravu. U slučaju propuštanja bračnih drugova da izaberu mjerodavno pravo Uredba I. ima sljedeća rješenja. Primjenjuje se pravo države: a) prvog zajedničkog prebivališta nakon sklapanja braka, podredno; b) zajedničkog državljanstva u vrijeme braka, podredno (neće se primjenjivati ako supružnici imaju više od jednoga zajedničkog prebivališta); c) s kojim supružnici zajednički imaju najbližu vezu, uzimajući u obzir sve okolnosti, posebno mjesto gdje je brak sklopljen58. Prva poveznica za određivanje mjerodavnog prava je „prvo zajedničko prebivalište“. Postavljajući ovakvo rješenje, europskom zakonodavcu je bila intencija ostvariti pravnu predvidivost i sigurnost, uzimajući u obzir aktualni
54 Recital (24) Uredbe I. 55 ( NN br.116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11) 56 K. Boele-Woelki: For Better or for worse: The europaniazation of international divorce law; Yearbook of Private International Law, Volume 12 (2010), str. 32. 57 http://www.successions-europe.eu/ 58 čl.17 Uredbe I.

život bračnih drugova59. Očito je da se takvim rješenjem upravo dolazi do suprotnih učinaka. Naime, parovi danas mijenjaju mjesto svoga stanovanja pa je izvjesno da u slučaju promjene prebivališta izvan države prvoga zajedničkog prebivališta navedena poveznica neće upućivati na pravo najbliže veze. Alexandra Thein u svom nacrtu izvještaja60 prednost daje „zajedničkom prebivalištu u vrijeme braka“ ili „prvom zajedničkom prebivalištu nakon sklapanja braka“. Postavlja se pitanje pravo koje zemlje će se primjenjivati u slučaju da bračni drugovi tijekom braka promijene prebivalište nekoliko puta, pravo zemlje posljednjeg prebivališta, pretposljednjega ili nekog ranijeg prebivališta. Rim III. svakako pruža jedno od boljih rješenja kada daje primat poveznici „prebivalište bračnih drugova u trenutku pokretanja postupka“ podredno „posljednje zajedničko prebivalište, uz uvjet da prebivalište nije prestalo prije više od godinu dana od pokretanja postupka, te uz uvjet da jedan od supružnika i dalje tamo prebiva“. Slijedom toga pred europskim zakonodavcem je težak zadatak – kako pronaći poveznicu koja će predstavljati najbližu vezu između konkretnog predmeta i mjerodavnog prava. 4.6. Priznanje i ovrha Pitanje priznanja i ovrhe odluka određuju se sukladno Brisl II. bis Uredbi. Alexandra Thein61 u nacrtu izvještaja predlaže da se zadrži uređenje postupka ovrhe u samoj Uredbi I., budući da je riječ o izrazito kompleksnom postupku te je pokušala inkorporirati odgovarajuće odredbe Uredbe o nasljednom pravu (poglavlje IV. – Priznanje i ovrha) u nacrt odluke Europskog parlamenta.

5. UREDBA O IMOVINSKOPRAVNIM POSLJEDICAMA REGISTRIRANOG PARTNERSTVA
Paralelno s prijedlogom Uredbe I. donesena je i Uredba II. koja uređuje imovinskopravne posljedice registriranog partnerstva. Tehnički, dvije uredbe koje uređuju istu materiju nisu bile potrebne, budući da su rješenja gotovo identična. Objema uredbama uređeni su nadležnost, mjerodavno pravo te ovrha i priznanje, a razlikuju se odredbe o području primjene te pojedine odredbe koje se specifične za registrirano partnerstvo. Odluka o dvije uredbe bila je više političkog karaktera. Naime, danas u svijetu postoje zemlje koje ne poznaju registrirano partnerstvo te je izvjesno da te zemlje ne bi dale glas pri izglasavanju predmetne uredbe, a sukladno čl. 81.(3) za takvu odluku potrebna je jednoglasnost u Vijeću ministara. U hrvatskom zakonodavstvu ne postoji registrirano partnerstvo. Riječ je o institutu anglosaksonskog prava kojega su prihvatile i neke zemlje kontinentalnoeuropskoga pravnoga kruga, koje ne razlikuju brak, registrirano partnerstvo i kohabitaciju. Brak ima isto značenje kao i u kontinentalnom pravnom krugu, a registrirano partnerstvo i kohabitacija predstavljaju nekakav oblik izvanbračne zajednice. Primjerice, u Republici Hrvatskoj, sukladno čl.
59 Recital (21) Uredbe I. 60 Ibid. bilješka 22., Amendment 58 61 Ibid. bilješka 22., Amendment 31.a – 31.o

Uredba II. regulacija materije obiteljskog prava je od iznimne važnosti u pogledu „najosjetljivije“ od svih – slobode kretanja ljudi. još će malo pričekati. moraju registrirati svoje partnerstvo. koje u slučaju ispunjenja životnu zajednicu automatski kvalificiraju kao izvanbračnu te izvanbračni drugovi imaju sva prava i obveze kao bračni. Stoga je od iznimne važnosti njihova unifikacija. pravo zemlje u kojoj je partnerstvo registrirano. unifikacija i usklađivanje. Europska agencija za temeljna prava zaključuje da nije dovoljno opravdanje navedeno u Uredbi II. proizvela i daljnji učinak – organizacija života u mjestu različitom od mjesta rođenja. ali koji ne žele da se na njih primjenjuju nikakva prava i obveze. državljanstva. Europska unija prema UFEU-u ima izričitu ovlast regulirati kolizijskopravne i procesnopravne odredbe obiteljskog prava. ako je u njoj rođeno zajedničko dijete. Jedna od glavnih kritika Uredbe II. eur-lex. dok partneri koji ne žele nikakva prava i obveze ostaju u kohabitaciji. Analizom Uredbe I. izvjestiteljica Europskog parlamenta Alexandra Thein u „nacrtu odluke Europskog parlamenta“ obratila je pozornost na većinu nedostataka Uredbe I. izgleda. Europska komisija uputila je Vijeću ministara dva prijedloga o uređenju imovinskopravnih odnosa bračnih drugova i registriranog partnerstva: Prijedlog Uredbe o nadležnosti. i II. Naravno. Naime. 20. . 21. determinirana pravima stečenima u pravnim sustavima jedne ili različitih država članica. te dala prijedloge koji su u skladu s ostalim relevantnim kolizijskopravnim rješenjima na razini Europske unije.eu.. Ta sloboda je. dok za uređenje materijalnih pitanja obiteljskog prava nema izričitih ovlasti. rješenje. Sve reperkusije netom navedenoga kao i zahtjev pravne sigurnosti traže da se pravna pozicija pojedinca. 1/2012. očuva. izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškaraca koja traje najmanje tri godine ili kraće.europa. Kako bi se doskočilo problemu osmišljeno je registrirano partnerstvo i kohabitacija. mjerodavnom pravu te priznanju i ovrsi odluka o bračnoj imovini kao i Prijedlog Uredbe o nadležnosti. bračne imovine itd. Materijalne odredbe obiteljskog prava uvelike se razlikuju u nacionalnim zakonodavstvima Europske unije.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 40 3. applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property concequences of registered partnerships. donesene su odvojeno iz političkih razloga. Naime. 31 May 2011. predviđa kao mjerodavno pravo. mjerodavnom pravu. pojedine države članice ne poznaju registrirano partnerstvo pa se očekuje da se one neće pozitivno očitovati o tim prijedlozima u Vijeću ministara. S prethodnim u vezi. Povelje o ljudskim pravima) te zabranom diskriminacije (čl. Kako je izloženo. Iz toga proizlazi da su zakonom propisane pretpostavke za izvanbračnu zajednicu. Partneri. sudske nadležnosti i mjerodavnog prava u slučaju razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice i utjecaja tih pravnih činjenica na imovinu bračnih ili izvanbračnih drugova. dolazi se do zaključka kako o svim analiziranim pitanjima još uvijek ne može biti načelne suglasnosti jer ne postoji jasno određenje pojmova braka. uvažavajući u svemu Lisabonskim ugovorom uređenu podjelu ovlasti u Europskoj uniji. Jednostavnije. ZAKLJUČAK U okolnostima željenog ostvarenja četiriju sloboda Europske unije. te da se na zakonodavnoj razini osigura da se svaki državljanin Unije može pravodobno i na nedvosmislen način izvijestiti o eventualnim pravnim posljedicama koje će proizvesti migracija u drugu članicu Unije. Uredbe koje u značajnijem dijelu uređuju istu materiju. kao razlog isključenja mogućnosti izbora mjerodavnog prava te također ističe da takvo uređenje nije u skladu s načelom jednakosti (čl. Sve navedeno ostavlja dovoljno prostora za zaključak da će goruća pitanja europskog zakonodavstva u području obiteljskog prava dobiti svoj epilog u odgovarajućem aktu. dostupno na www. pred institucijama Europske unije se 62 Opinion of the European Agency for Fundamental Rights on the Proposal for a regulation on jurisdiction. Međutim. je nemogućnost izbora mjerodavnog prava. 6. Pri regulaciju ove materije postavlja se pitanje je li Europska unija ovlaštena regulirati obiteljsko pravo. otvaranjem tržišta i migracijama državljana Europske unije uvjetovana najčešće mjestom rada. primjerice. Budući da još uvijek nije zauzet konkretan stav o tome je li Europska ovlaštena regulirati materijalnopravne odredbe obiteljskog prava. nalazi zadatak. prebivališta. sve to vrijedi za pravne odnose koji su naizgled interni pa i za odnose s međunarodnim elementom. što su preduvjeti cjelovitih rješenja pitanja kojima su ovi pojmovi sastavni dio odgovora. žele neformalnu zajednicu. i II. neovisno o tome hoće li do toga doći materijalnopravnim prilagodbama instituta ili na nekakav okolni način. Obiteljskog zakona. naravno. Vienna. postoje parovi koji žele živjeti zajedno. Povelje o ljudskim pravima)62. Međutim. odnosno različitom od mjesta zasnivanja braka i sl. ako žele da se na njih primjenjuju prava i obveze koji proizlaze iz braka ali ne žele sklopiti brak. Drugima riječima. u kojemu bi u kontekstu europeizacije obiteljskog prava trebalo dati odgovore na pitanja. zatim priznanju i ovrsi odluka o imovinskopravnim posljedicama registriranih partnera.

Tužbom za brisanje nositelj knjižnog prava ovlašten je zahtijevati brisanje nevaljane. Činjenica upisa ne čini to pravo istinitim. kao i to da je pitanje zastare kod brisovne tužbe različito određeno. 2 Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima (Narodne novine. ali i u pogledu zastarnih rokova koji su prekluzivni i na koje sud pazi po službenoj dužnosti. SADRŽAJ BRISOVNE TUŽBE PREMA VAŽEĆEM ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Neistinit upis može nastati na dva načina: netko je upisan kao nositelj stvarnog prava. nevaljanim upisom zamjene reda prvenstva i slično. Taj postupak je specifičan u odnosu na druge sudske postupke. pa čak niti odredbe o višestrukom ugovaranju otuđenja nekretnina i brisanju upisa u tim slučajevima. povjerenje u zemljišne knjige. zastara. KLJUČNE RIJEČI Brisovna tužba.. konstitutivnoj ili kondemnatornoj sudskoj zaštiti. aktivna legitimacija. No zaštita od nevaljanog upisa predviđena je i odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kod višestrukog ugovaranja otuđenja. U ovom radu osvrnut ćemo se na bitne razlike ova dva instituta za zaštitu prava vlasništva. prijenosom tereta ili njegovim brisanjem. NORMATIVNO UREĐENJE PRAVA NA BRISOVNU TUŽBU Prije stupanja na snagu Zakona o zemljišnim knjigama postupanje po brisovnoj tužbi bilo je propisano Zakonom o zemljišnim knjigama1 koji se primjenjivao sve do donošenja Zakona o zemljišnim knjigama iz 1996. broj 146-LIII iz 1930. promjena.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 41 Goran Milaković. a on to uistinu nije3 ili nečiji istiniti upis naknadno postaje neistinit. 3. da je vlasnik nekretnine onaj koji je kao takav uknjižen. a za razliku od ovih postupaka u zemljišnoknjižnom postupku donosi se rješenje o uknjižbi te se prije njegove pravomoćnosti provodi to rješenje pa dolazimo do toga da prije pravomoćnosti rješenja ono proizvodi određene pravne učinke. ovisno o tome radi li se o deklaratornoj. ali se kupac ipak upisao kao vlasnik nekretnine 4 Npr. kakvo je bilo 1 Službene novine. u sudskoj praksi je zamijećeno da se ponekad ne pravi razlika između ove dvije vrste tužbi. izvlaštenjem 5 Npr. 4. UVOD Stjecanje. Do povrede knjižnog prava može doći nevaljanim upisom prava vlasništva u korist druge osobe. sada kao neistinito.. Naime. kupcu prodavatelj nije dao klauzulu intabulandi. Kada dođe do ovakva nevaljana upisa tada nositelj knjižnog prava ima pravo tražiti sudsku zaštitu ovog svog prava koje je povrijeđeno nevaljanim upisom. čime je dosadašnje pravo prestalo. . 2. 3 Npr. brisanje upisa prava vlasništva. dosjelošću 1. kao Pravna pravila. broj 53/91. Sudska zaštita od nevaljanog upisa osigurana je i brisovnom tužbom prema odredbama Zakona o zemljišnim knjigama.. jer je netko to pravo stekao izvanknjižno na temelju odluke vlasti4. U drugim sudskim postupcima sudska odluka prethodi određenim pravnim promjenama. neistinite uknjižbe i uspostavljanje prijašnjega zemljišnoknjižnog stanja.). Sudska zaštita prava vlasništva osigurana je podnošenjem redovnih pravnih lijekova protiv rješenja o upisu ili protiv rješenja kojim se odbija ili odbacuje prijedlog za upis. ali pravni poredak radi zaštite povjerenja u zemljišne knjige stvara predmnjevu da to pravo postoji. prestanak knjižnih prava i njihova zaštita predmet su zemljišnoknjižnog postupka. Brisovna tužba sadržajno predstavlja zahtjev za zaštitu od provedbe nevaljanog odnosno neistinitog upisa. Takvu pravnu zaštitu pružaju odredbe Zakona o zemljišnim knjigama. ali i podnošenjem brisovne tužbe. aktivnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva i rokove zastare. Ove dvije vrste tužbi imaju svojih razlika koje determiniraju njihova bitna svojstva i važno ih je razlikovati s obzirom na aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe. nasljeđivanjem ili na temelju zakona5. ali i zahtjevom za brisanje upisa vlasništva prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. nevaljani upis. Odredbe Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima2 nisu sadržavale posebne odredbe o brisovnoj tužbi. Provedbom takvog upisa dolazi do povrede upisanoga knjižnog prava. ovisno o tome radi li se o neposrednom stjecanju prava na uknjižbu ili je stjecatelj treća osoba koja u tom slučaju ima drugačiji pravni položaj. sudac Županijskog suda u Bjelovaru Zaštita knjižnih prava od nevaljanog upisa Zaštita knjižnih prava u zemljišnoknjižnom postupku osigurana je podnošenjem redovnih pravnih lijekova. ali je i nadalje ostalo upisano u zemljišnoj knjizi.

U našem pravnom sustavu nasljeđivanja nasljednik prima cjelokupni pravni položaj ostavitelja.6 Zaštitu toga svoga subjektivnog prava može ostvarivati i prije nego što svoje pravo vlasništva upiše u zemljišne knjige nakon provedenoga ostavinskog postupka. pravni učinci i prestanak stvarnih prava do stupanja na snagu ovog zakona prosuđuju prema pravilima koja su se primjenjivala u trenutku stjecanja. Prema toj odredbi nasljednik stječe vlasništvo naslijeđenih stvari u času otvaranja nasljedstva. promjena. Tužbeni zahtjev ima dijelom konstitutivni. stavak 2. 8 Članak 128. koje je povrijeđeno nevaljanim upisom. činjenica upisa nasljednikova prava vlasništva ne utječe na njegovo pravo da podnosi brisovnu tužbu i prije toga konstitutivnog čina. Drugim dijelom zahtjeva. a dijelom kondemnatorni učinak. ako zakonom nije drukčije određeno.) 9 Odredbom članka 388. odnosno 7. lipnja 2004. na određene pravne odnose koji su nastali prije stupanja na snagu tog zakona trebat će primjenjivati i Pravna pravila odnosno Zakon o zemljišnim knjigama iz 1930. Upravo takav položaj nasljednika dovodi do zaključka da on. tako i na pasivnoj strani može zbog smrti osobe koja je ishodila određeno knjižno pravo nevaljanim ili neistinitim upisom doći do univerzalne sukcesije. ZASTARA PODNOŠENJA BRISOVNE TUŽBE PREMA PRAVNIM PRAVILIMA (Zakona o zemljišnim knjigama iz 1930. To je ona osoba koja je prije nevaljanog upisa bila upisana u zemljišnim knjigama i provedbom nevaljanog upisa to njeno pravo je brisano. Zakona o nasljeđivanju ( NN 48/03. siječnja 1997. jer prihvaćanjem ovog dijela zahtjeva nastaje promjena stanja nastalog provedbom nevaljanog upisa. iz zakonskog određenja proizlazi da je nositelj knjižnog prava ovlašten na podnošenje brisovne tužbe. Dakle. Zakona o vlasništvu i dr. Dvojbe u postupanju u ovakvim slučajevima polaze od primjene članka 128.7 6. pa je iz same činjenice upisa vidljivo tko je pasivna strana u takvim parnicama. Iz te odredbe vidljivo je da nasljednik trenutkom otvaranja nasljedstva postaje vlasnik ostavinske imovine i za stjecanje njegovog prava vlasništva nije potreban upis prava vlasništva u zemljišne knjige. traži se kondemnatorna zaštita. promjene i prestanka prava i njihovih pravnih učinaka. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE BRISOVNE TUŽBE Aktivna legitimacija za podnošenje brisovne tužbe proizlazi iz sadržaja zakonske odredbe o brisovnoj tužbi.. PASIVNA LEGITIMACIJA U BRISOVNIM TUŽBAMA Pasivno legitimirana osoba u parnicama radi brisanja upisa je ona osoba u čiju korist je upisano određeno knjižno pravo koje je prema tvrdnjama nositelja knjižnog prava nevaljano. kojim se traži da se naloži uspostavljanje prijašnjega zemljišnoknjižnog stanja. Naime. Kao i što na aktivnoj strani može doći do univerzalne sukcesije. No na njihov pravni položaj utjecat će činjenica jesu li oni postupali s povjerenjem u zemljišne knjige i jesu li bili pošteni stjecatelji. ali i biti tužen umjesto nasljednika. Rezultati parničnog postupka radi brisanja takvog upisa određene posljedice imat će i u odnosu na daljnje stjecatelje knjižnih prava..163/03. Prihvaćanjem ovog dijela zahtjeva mijenja se sadržaj postojećih građanskopravnih odnosa. ali to ne znači i da je prestalo. pa tako stječe pravo vlasništva svake pojedine ostaviteljeve stvari bez potrebe predaje. određuje sadržaj zaštite svoga upisanog prava. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Dokazivanje ove činjenice može biti dodatno otežano i zbog toga što tužitelj u takvim parnicama nema mogućnosti sudjelovati u ostavinskim postupcima i na taj način saznati tko je nasljednik osobe koja je povrijedila knjižno pravo ranijem nositelju tog prava. njegova prava i obveze. Svojim činjeničnim navodima i dokazima kojima se potvrđuju te činjenice. U određenim situacijama nositelju knjižnog prava ne mora biti poznata činjenica tko je zakonski nasljednik osobe u čiju je korist proveden nevaljani upis. 2. U takvim situacijama nositelj knjižnog prava koje je povrijeđeno nevaljanim upisom može predložiti ostavinskom sudu postavljanje privremenog skrbnika ostavine. Dosljednim i pretjerano formalističkim pristupom može doći i do pogrešnog zauzimanja stava o tome jesu li zakonski nasljednici nositelja knjižnog prava koje je povrijeđeno nevaljanim upisom ovlašteni na podnošenje takve tužbe. st. kao univerzalni pravni sljednik. Za podnošenje brisovne tužbe aktivno je legitimiran nositelj knjižnog prava. Dakle. ali i pravilnim postavljanjem tužbenog zahtjeva nositelj knjižnog prava. O ishodu parnice ovisi njezin daljnji zemljišnoknjižni status. pa tako stječe pravo vlasništva svake pojedine ostaviteljeve stvari. 7 Vidjeti odluku Ustavnog suda U-III/1729/2008.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 42 prije provedbe nevaljane odnosno neistinite uknjižbe. . Pitanje aktivne legitimacije za podnošenje brisovne tužbe veže se i uz određena izvanknjižna prava.9 U pogledu zastare brisovne tužbe ta pravila su propisivala da kada se tužba za 6 Vidjeti odluku Županijskog suda u Koprivnici Gž-937/04 od 9. godine. Za brisovnu je tužbu bitno da je došlo do promjene upisanog nositelja knjižnog prava.) Iako je važeći Zakon o zemljišnim knjigama stupio na snagu 1. Ta činjenica bitna je i za zastarne rokove kod podnošenja tih tužbi. tako da će pasivno legitimirana osoba u toj vrsti parnice biti nasljednik te osobe. Zbog toga može biti i pasivno legitimiran u parnicama radi brisovne tužbe. uzimanja u posjed ili upisa prava vlasništva u zemljišne knjige jer hrvatsko nasljedno pravo ne poznaje institut ležeće ostavine. Prvi dio zahtjeva kojim se traži brisanje nevaljane uknjižbe ima konstitutivni učinak. njegova prava i obveze. tom univerzalnom sukcesijom stupa u prava i obveze ostavitelja trenutkom njegove smrti pa je stoga ovlašten i podnositi brisovnu tužbu. stvarnim pravima određeno je da se stjecanje. zasnovan na tužiteljevom pravu da traži određenu promjenu.8 5. Taj privremeni skrbnik ostavine ovlašten je podnositi tužbe u korist nasljednika. Nasljednik je ovlašten ishoditi upis prava vlasništva nekretnine u zemljišnoj knjizi. upis prava vlasništva nema konstitutivni učinak jer se vlasništvo stječe otvaranjem nasljedstva. Zato je vrlo bitno u takvim parnicama pravilno postaviti tužbeni zahtjev koji određuje daljnji tijek sudskog postupka i omogućuje potpunu pravnu zaštitu.

pa je uz primjenu pravnih pravila OGZ-a u istom roku zastarijevala brisovna tužba. ili kad se tužba osniva na takvim odnosima koji postoje neposredno između tužitelja i tuženika. ipak postoje izuzeci od tog pravila. Tužba za brisanje može se s uspjehom podići dok ne nastupe činjenice na temelju kojih bi se povrijeđeno knjižno pravo ionako brisalo iz zemljišne knjige. neistinit (nepoštena treća osoba. To će biti onda kada je osoba u čiju je korist provedena nevaljana uknjižba raspolagala knjižnim pravom u korist poštenog stjecatelja koji je postupajući u dobroj vjeri s povjerenjem u zemljišne knjige upisao svoje pravo izvodeći ga iz nevaljano uknjiženog prava prednika. Tužba za brisanje uknjižbe kojom je povrijeđeno založno pravo ne bi se s uspjehom mogla podići ako je založno pravo prestalo plaćanjem duga. Kada ova pravna pravila upućuju u pogledu trajanja tužbenog prava na postojeća građanskopravna naređenja o zastari. Tužba za brisanje uknjižbe kojom je povrijeđeno pravo služnosti ne bi se s uspjehom mogla podići ako je u međuvremenu služnost prestala nevršenjem.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 43 brisanje treba podignuti protiv osoba koje su stekle prava ili su bile oslobođene tereta neposredno zbog uknjižbe. dok je u odnosu na treće osobe bio propisan kraći rok. koje je povrijeđeno nevaljanom uknjižbom. s obzirom na to da je njegovo pravo izvanknjižno prestalo nastupom nekih činjenica za koje zakon veže prestanak tog prava. jer je prestalo nastupom određenih činjenica za koje zakon vezuje izvanknjižni prestanak knjižnog prava. stjecatelja u dobroj vjeri ili poštenoga singularnog sljednika neposrednog stjecatelja. ako zakonom nije drukčije određeno. stjecatelj koji nije u dobroj vjeri. tada se pitanje zastare prosuđivalo prema odredbama Općega građanskog zakonika (dalje: OGZ). Izuzetak od pravila nezastarivosti brisovne tužbe potrebno je radi zaštite povjerenja u zemljišne knjige. ako netko hoće uknjižbu o čijem je dopuštenju po propisu obaviješten osporavati kao nevaljanu i protiv trećih osoba. što dovodi do zaključka da ne zastarijeva. Taj rok za zastaru primjenjivao se samo u odnosu na neposrednog stjecatelja nekretnine. nevaljanoga prednikovog upisa koja je znala ili je s obzirom na okolnosti imala dovoljno razloga posumnjati da je upis njezina prednika nevaljan. Nastupanje takvih slučajeva u ovim različitim pravnim situacijama koje dovode do promjene knjižnog prava dovodi do toga da nositelj knjižnog prava. više nije nositelj spornoga knjižnog prava pa njegov zahtjev za brisanje ne bi bio osnovan. Tako je u odnosu na treće osobe koje su na uknjiženom pravu stekle daljnja knjižna prava u dobroj vjeri taj rok za podnošenje brisovne tužbe bio 3 (tri) godine od trenutka kada je za pobijenu uknjižbu bilo zamoljeno kod zemljišnoknjižnog suda. pravo na brisovnu tužbu pod određenim pretpostavkama vremenski je ograničeno. nepošteni singularni sljednik neposrednog stjecatelja). onda će se o trajanju tužbenog prava prosuđivati prema postojećim građanskopravnim odredbama o zastari. . Taj stjecatelj ima svojstvo poštene treće osobe. čije se brisanje traži tužbom. No tu treba uzeti u obzir bitnu okolnost koja utječe na ocjenu zastarivosti brisovne tužbe i treba razlikovati situacije podnosi li se brisovna tužba protiv osobe u čiju je korist neposredno provedena nevaljana odnosno neistinita uknjižba. OGZ-a 9. odnosno protiv osobe koja je glede nevaljane uknjižbe u neposrednom pravnom odnosu s osobom čije je knjižno pravo uknjižbom povrijeđeno te njezinih univerzalnih sljednika i to neovisno o tome jesu li oni glede valjanosti uknjižbe bile u dobroj vjeri ili ne. čije je vlasništvo povrijeđeno nevaljanom uknjižbom kojom je vlasništvo preneseno na neku drugu osobu. poštenog stjecatelja. OGZ-a 11 Paragraf 1478. To će biti slučaj u onim okolnostima kada vlasnik nekretnine. nepošteni stjecatelj. 8. ZASTARA PODNOŠENJA BRISOVNE TUŽBE PREMA VAŽEĆEM ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Pravo na podnošenje brisovne tužbe u određenim situacijama ne zastarijeva. VREMENSKO OGRANIČENJE ZA PODNOŠENJE BRISOVNE TUŽBE Iako je brisovna tužba jedan od oblika pravne zaštite vlasnika nekretnine i kao vlasnička tužba u naprijed navedenim okolnostima ne zastarijeva. odnosno pravo na brisovnu tužbu vremenski je neograničeno. Dok ne nastupe okolnosti uslijed kojih bi povrijeđeno knjižno pravo ionako prestalo. To pravilo vrijedi i onda kada se brisovna tužba podnosi protiv osobe koja je upisala svoje pravo izvodeći ga iz 10 Paragraf 1478. a taj rok za gubitak vlasničkog prava iznosio je 30 godina11. zamoliti zemljišnoknjižni sud za zabilježbu da je ta uknjižba prijeporna i u isto doba ili najdalje za 60 dana od trenutka kad proteče rok za priziv doista predati tužbu za brisanje protiv osoba koje su osporavanom uknjižbom stekle koje knjižno pravo ili na njemu postigle daljnje uknjižbe ili predbilježbe. Upravo radi zaštite povjerenja u zemljišne knjige. koji bi mu pristojao za priziv zbog dopuštenja te uknjižbe. Načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige jedno je od najvažnijih načela u zemljišnoknjižnom pravu i tek provedba ovog načela dovodi i do vladavine prava kao temeljnog stupa demokratske države. ne bi s uspjehom mogao podići tužbu za brisanje. taj mora u roku. ako je ta ili neka druga osoba u međuvremenu dosjelošću stekla vlasništvo te nekretnine. Ali. Prema propisima OGZ-a zastara je imala značenje gubitka samog prava koje se nije izvršavalo u zakonom ustanovljenim rokovima10. a to su da stjecatelj u trenutku sklapanja pravnog posla ni u trenutku podnošenja prijedloga za upis nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati u to da je prednikova uknjižba nevaljana. neistinitoga. Podnošenje brisovne tužbe u zakonom određenim rokovima vezano je za određene pretpostavke. dok u onim drugima se pravo na brisovnu tužbu veže uz protijek određenog vremena koje dovodi i do prestanka tog prava. pravo na podnošenje tužbe. Brisovna tužba može se s uspjehom podnijeti sve dok ne nastupe činjenice na temelju kojih bi povrijeđeno knjižno pravo i tako trebalo prestati. Protijek zakonom predviđenog roka za podnošenje brisovne tužbe u takvim situacijama dovodi do toga da nastupaju pravni učinci zaštite povjerenja u istinitost upisa i više se ne može osporavati upis zbog nevaljanosti prednikove uknjižbe.

neistiniti upis. on nije zaštićen u svom pravu u zakonom predviđenom roku za podnošenje brisovne tužbe od tri godine. utvrđivanju zastarnih rokova. Naime. oštećeni nositelj knjižnog prava mora u roku za žalbu zatražiti zabilježbu da je upis sporan. tužba za brisanje mora se podići u roku od tri godine od kada je zatražen odnosno proveden nevaljani. Međutim.)13 . za postupanje u zemljišnom knjižnom postupku odluka bi ipak trebala biti takvog sadržaja da se izvrši upis zabilježbe da je upis sporan. Učinci zabilježbe da je upis sporan jednaki su pravnim učincima zabilježbe spora. kao i odgovor na pitanje u kojim rokovima pravo na brisovnu tužbu zastarijeva. ZABILJEŽBA BRISOVNE TUŽBE Brisovnoj tužbi ne može se udovoljiti protiv osobe koja je postupajući s povjerenjem u istinitost zemljišnih knjiga. zatražio zabilježbu da je sporan te podnio brisovnu tužbu u roku od šezdeset dana od isteka roka za tu žalbu. za ocjenu je li podnošenje brisovne tužbe zastarijeva i u kojim rokovima. ali neistinitoga prava prednika. ako se nakon upisa ove zabilježbe ne podnese brisovna tužba. upisao svoje pravo izvodeći ga iz nevaljano uknjiženog prava prednika. Zakona o zemljišnim knjigama određuje da se na zabilježbu brisovne tužbe primjenjuju pravila o zabilježbi spora. članka 129. Dok ne nastupe okolnosti zbog kojih bi povrijeđeno knjižno pravo ionako prestalo pravo na podizanje brisovne tužbe vremenski je neograničeno odnosno ne zastarijeva. njezino pravo koje je bilo povrijeđeno uknjižbom biti zaštićeno onim prvenstvenim redom koji joj čuva upisana zabilježba i svi . Kada se radi o neposrednom stjecatelju koji svoju uknjižbu temelji na nevaljanom upisu. Iz ovih različitih situacija u kojima može doći do nevaljane uknjižbe vidljivo je da u odnosu na nositelja knjižnog prava koje je povrijeđeno uknjižbom u korist treće osobe. Ako je nositelju povrijeđenog knjižnog prava bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika poštenog stjecatelja. Prema tome. jer je zakonom određeno da se može tražiti upis zabilježbe da je upis sporan. do toga dolazi zbog toga što se ne pravi razlika u odnosu na osobu stjecatelja. no može se zabilježiti da je taj upis sporan. Ako nositelju povrijeđenog knjižnog prava nije bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika poštenog stjecatelja. O njegovu pravnom položaju ovisit će odgovor na pitanje zastarivosti brisovne tužbe. U tom slučaju onaj tko ishodi ovu zabilježbu. iz ove odredbe je vidljivo da se zapravo radi o zabilježbi brisovne tužbe. uzima se da su i one u neposrednom pravnom odnosu. bitno je razlikovati pravni položaj stjecatelja. U odnosu na univerzalne pravne sljednike stjecatelja kao i osobe čija su knjižna prava povrijeđena. ako zakonom nije drukčije određeno.protiv poštenoga trećeg stjecatelja pravo na podnošenje brisovne tužbe vremenski je ograničeno u zakonom određenim rokovima14 Nerazlikovanje ovih različitih pravnih situacija redovito u sudskoj praksi dovodi i do pogrešnoga pravnog pristupa u 12 Članak 129.12 Dakle. To znači da će u slučaju uspjeha u parnici osobe koja je podnijela brisovnu tužbu i ishodila upis zabilježbe da je upis sporan. tada se u odnosu na tog trećeg poštenog stjecatelja pravna zaštita podnošenjem brisovne tužbe može tražiti u zakonom predviđenim rokovima. Protijekom trogodišnjeg roka u odnosu na stjecanje određenoga knjižnog prava poštenog stjecatelja njegovo pravo vlasništva bit će zaštićeno u toj mjeri da nitko više neće moći osporavati njegovo pravo. pitanje zastarijevanja brisovne tužbe veže se uz određene pretpostavke i to: .u odnosu na poštenoga i nepoštenoga neposrednog stjecatelja pravo na podnošenje brisovne tužbe vremenski je neograničeno sve dok ne nastupe okolnosti na temelju kojih bi povrijeđeno knjižno pravo ionako prestalo (dosjelost i slično. iako u trenutku dostave rješenja o uknjižbi u tom roku za žalbu protiv te odluke brisovna tužba nije još podnesena. Kada se radi o nepoštenom stjecatelju tada podnošenje brisovne tužbe ne zastarijeva u zakonom određenom roku od tri godine. a nakon toga u roku od 60 dana od isteka roka za žalbu podnijeti tužbu za brisanje. postupajući u dobroj vjeri s povjerenjem u zemljišne knjige. tada podnošenje brisovne tužbe nije vremenski ograničeno. Smatramo da bi tako trebalo postupiti i zbog toga što zakon predviđa određene pravne posljedice. odgovara za štetu koju je zbog toga pretrpjela osoba u čiju je korist provedena uknjižba. Kada se radi o nepoštenom stjecatelju. on će biti zaštićen u svojem pravu na uknjižbu protijekom određenih rokova. ZZK-a 13 Radi se o situacijama kada se tužba za brisanje podnosi protiv osobe u čiju je korist neposredno provedena nevaljana uknjižba odnosno protiv osobe koja je glede nevaljane uknjižbe u neposrednom pravnom odnosu s osobom čije je knjižno pravo uknjižbom povrijeđeno (neposredni stjecatelj) te njezinih univerzalnih sljednika. u trenutku kada se traži upis zabilježbe da je određeni upis sporan. dok se u stavku 3. stavak 1. 10. S obzirom na ovu zakonsku nedorečenost. odnosno tužba za brisanje može se s uspjehom podići sve dok ne nastupe činjenice na temelju kojih bi povrijeđeno knjižno pravo i tako trebalo prestati. nevaljan. a bez opravdanog razloga propusti podnijeti tu tužbu. Zakonom nije jasno određeno koja vrsta zabilježbe se u ovom slučaju upisuje. osim ako je nositelj knjižnog prava. 14 Radi se o situaciji kada je osoba u čiju je korist provedena nevaljana uknjižba raspolagala knjižnim pravom u korist poštenog stjecatelja koji je. kada se radi o tome da stjecatelj svoje knjižno pravo stječe od knjižnog prednika čiji je upis bio nevaljan. kojemu je bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika te osobe u roku za žalbu na taj upis. Na tog stjecatelja primjenjuje se ono vremensko ograničenje koje se veže uz ispunjenje pravnog učinka vezanog za okolnosti uslijed kojih bi povrijeđeno knjižno pravo ionako prestalo. a u dobroj vjeri uknjižila svoje pravo izvodeći ga iz uknjiženoga. no kada se radi o poštenom stjecatelju koji je pravo na uknjižbu u zemljišne knjige stekao makar i od osobe čiji je upis nevaljan.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 44 Kod odlučivanja o tome je li zastarjelo pravo podnošenja brisovne tužbe bitno je razlikovati situacije je li nositelju povrijeđenoga knjižnog prava dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika poštenog stjecatelja. tada još nije podignuta brisovna tužba pa se takva tužbe ne može niti zabilježiti. radi se o neposrednom pravnom odnosu stjecatelja i osobe čije je knjižno pravo povrijeđeno. a imajući u vidu da u trenutku traženja da se upiše zabilježba da je upis sporan nije podnesena brisovna tužba. Dakle. Dakle.

a to je uknjižba. ali i u odnosu na zabilježbu. Dakle. Takvo postupanje ne bi bilo u skladu s načelom učinkovitosti i ekonomičnosti u postupanju. pa se pravni učinci uknjižbe odgađaju do ispunjenja svih onih pretpostavki koje mora imati isprava da bi bila podobna za uknjižbu. stvar pripada onoj koja je ranije zaiskala uknjižbu. Radi se o zaštiti subjektivnog prava od nevaljanog upisa kod višestrukog ugovaranja otuđenja. mora svoju zaštitu knjižnog prava ostvarivati novom brisovnom tužbom ili proširenjem zahtjeva u parnici. Kada govorimo o knjižnim pravima tada se radi o određenju predmeta uknjižbe i predbilježbe. zakonom se određuje da je protiv nevaljane uknjižbe dopuštena pravna zaštita podnošenjem brisovne tužbe. ograničuju ili prestaju bez posebnoga naknadnog opravdanja.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 45 daljnji upisi u zemljišne knjige će se u tom slučaju brisati. stvarnih tereta. nadopunila njegove odredbe u tom pogledu. Predmet uknjižbe i predbilježbe su pravo vlasništva i ostala stvarna prava na nekretninama. Pod ostalim stvarnim pravima razumijeva se stjecanje prava vlasništva uz ograničenje. pa stoga ne bi bila osnovana brisovna tužba protiv upisane predbilježbe. Odredbe Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima (dalje: ZOVO) nisu sadržavale odredbe o višestrukom ugovaranju otuđenja. Zakonom o zemljišnim knjigama određene su tri vrste upisa: uknjižba. no ovaj put protiv nevaljane uknjižbe do koje je došlo upravo opravdanjem ove predbilježbe. Višestruko ugovaranje otuđenja propisano je odredbama važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.kada su svi kupci savjesni. ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnog opravdanja i u opsegu u kojemu naknadno budu opravdana. No s obzirom na zakonsku odredbu da se zaštita brisovnom tužbom omogućuje zaštita od nevaljane uknjižbe. U ODNOSU NA KOJE VRSTE UPISA JE DOPUŠTENA BRISOVNA TUŽBA Zakon podnošenje brisovne tužbe veže uz jednu vrstu upisa u zemljišne knjige. Brisovna tužba može se podnijeti protiv nevaljane uknjižbe. već je za vrijeme važenja tog zakona sudska praksa. Dakle. pa se ona ne može podnijeti i protiv nevaljane zabilježbe. predbilježba i zabilježba. Time se niti knjižna prava upisanog nositelj tih prava u zemljišnoj knjizi ne ugrožavaju potpuno i do povrede tih knjižnih prava doći će tek onda kada predbilježba bude opravdana u uknjižbu stvarnog prava. KVAZIBRISOVNA TUŽBA U odnosu na zaštitu od nevaljanog upisa takva zaštita predviđena je i za osobe koje nisu bile upisane kao nositelji knjižnih prava.kada je više osoba zaključilo posebne pravne poslove radi stjecanja prava vlasništva na istu nekretninu. brisovna tužba se može tražiti radi zaštite navedenih stvarnih prava. dakle stjecanjem prethodnoga odnosno potonjeg vlasništva ili fiducijarnog prava vlasništva. pa stoga smatramo da su to jedni od razloga da se brisovna tužba može podnijeti samo u odnosu na nevaljanu uknjižbu. već samo pokretnina. . prenose. zatim pravo nazadkupa. Dakle. oročenje i uvjetovanjem prava. sudska praksa bila je prilično neujednačena pa je nadopunjeno pravilo iz paragrafa 440. a te su da isprava na temelju koje se zahtijeva upis ne odgovara svim posebnim pretpostavkama za uknjižbu. Tako se uknjižbom knjižna prava stječu. U tom trenutku još nisu ostvarene sve pretpostavke za ocjenu dopuštenosti uknjižbe. Kada se radi o upisanoj predbilježbi tada i u odnosu na ovu vrstu upisa onaj kojemu je njegovo knjižno pravo povrijeđeno nezakonitom predbilježbom može zaštitu svojeg subjektivnog prava ostvariti podnošenjem redovnoga pravnog lijeka. Dakle. nakon opravdanja predbilježbe koja može realno uslijediti i za vrijeme parnice u kojoj se traži zaštita tom brisovnom tužbom. zakonodavac je zaštitu knjižnog prava podnošenjem brisovne tužbe predvidio samo u odnosu na uknjižbu. OGZ-a primjenom načela savjesnosti i poštenja i načela zabrane zloupotrebe prava. tada se ta zaštita ostvaruje podnošenjem redovnoga pravnog lijeka. Predbilježbom se knjižna prava stječu. jaču pravnu osnovu ima raniji kupac. ali ispunjava opće pretpostavke za zemljišnoknjižni upis. Za dopustivost upisa predbilježbe zakon zahtijeva ispunjenje određenih pretpostavki. Pod stjecanjem stvarnih prava razumijevamo i stjecanje prava služnosti. bez obzira na to kad je sklopio pravni posao stječe pravo vlasništva. najma. prenose. o jačem pravu sud odlučuje primjenom načela morala društva. a ni jednom od njih nekretnina nije predana u posjed niti je ishodio upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu. Zabilježbom se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama. moglo doći do toga da nositelj knjižnog prava koje je povrijeđeno predbilježbom najprije ostvaruje zaštitu svog prava podnošenjem brisovne tužbe a potom. Kada se radi o zaštiti povrijeđenih prava u zemljišnoknjižnom postupku. prvokupa. S obzirom na nepostojanje u to vrijeme važenja odredbi ZOVO-a o višestrukom ugovaranju otuđenja nekretnina. savjesnosti i poštenja i načela zabrane zloporabe prava.15 12. primjenjujući odredbe Pravnih pravila bivšeg OGZ-a. studenoga 2004. postavlja se pitanje je li takva zaštita dopuštena i u odnosu na predbilježbu kao vrstu upisa. Gž-1051/04 od 17. 15 Vidjeti odluku Županijskog suda u Rijeci. OGZ je propisivao da ako je vlasnik istu nepokretnu stvar ostavio dvjema različitim osobama. Zabilježena su stajališta sudske prakse prema kojima: . ali i podnošenjem brisovne tužbe. prava građenja i založnog prava. 11. Ovo zakonsko rješenje ima svoje opravdanje u tome što bi omogućavanjem brisovne tužbe protiv upisane predbilježbe. jer u tom slučaju onaj upisani nositelj knjižnog prava tu zaštitu od nezakonitog upisa zabilježbe može ostvariti samo podnošenjem žalbe. zakupa kao i koncesije te ostala prava na nekretninama za koja je to posebnim zakonom određeno. tko prvi zatraži uknjižbu prava vlasništva. . Te tri vrste upisa daju određena knjižna prava osobama u čiju su korist upisana i uz njihovo stjecanje vežu se i određeni pravni učinci.

Dakle. Nikola Gavella i dr. odnosno ovlašteniku podnošenja zahtjeva brisanja upisa. Taj rok je prekluzivnoga karaktera i na njega sud pazi po službenoj dužnosti. Sve ove okolnosti dovode i do primjene načela povjerenja u pravni promet nekretnina i zaštitu prava vlasništva. dok se kod ove vrste tužbe na traži postojanje ove pretpostavke. Sljedeća je bitna pretpostavka ove tužbe da je za njezino podnošenje određen zastarni rok od tri godine od upisa čije se brisanje zahtijeva. Literatura Prof. već valjano otuđena i predana u samostalni posjed drugome. jaču pravnu osnovu ima kupac koji je ishodio upis u zemljišnu knjigu. ZZK-a . Pretpostavke za ovakvu vrstu zaštite od nevaljanog upisa iz instituta višestrukog ugovaranja otuđenja nekretnine bitno se razlikuju od „klasične“ brisovne tužbe kojom se može poslužiti nositelj knjižnog prava povrijeđenog nevaljanom uknjižbom. Naime. jer je u trenutku kad je sklopio pravni posao s otuđivateljem znao da je nekretnina koju stječe.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 46 . ZAKLJUČAK U parnicama u kojima se traži zaštita od nevaljane uknjižbe bitno je razlučiti koja prava se tužbom štite. Brisanje upisa vlasništva i uknjižbu u svoju korist može zahtijevati osoba kojoj je otuđivatelj otuđio nekretninu i predao joj u samostalni posjed. Ova odredba uređuje odnose koji nastaju između više osoba u slučaju kada se vlasnik sukcesivno obveže pravnim poslom prenijeti pravo vlasništva iste nekretnine dvjema ili većem broju različitih osoba..) 16 Članak 81. ali i mogućnost daljnjeg raspolaganja stečenim nekretninama. vlasništvo će steći ona koja je u dobroj vjeri prva zatražila upis u zemljišnu knjigu. Stvarno pravo. a od valjane primjene zakona koji propisuju te rokove ovisi i pravilnost primjene materijalnog prava i pružanje pravne zaštite sudionicima pravnog posla čija je svrha stjecanje prava vlasništva. To je bitno zbog prosudbe o tome zastarijeva li pravo na podnošenje brisovne tužbe i u kojim rokovima. 1998. ako dokaže da stjecatelj. Informator. Daljnja pretpostavka za pružanje pravne zaštite od nevaljanog upisa ovom vrstom tužbe je da stjecatelj kojem je otuđivatelj otuđio nekretninu nije bio u dobroj vjeri. Zahtjev za brisanje može se postaviti u roku od tri godine od upisa čije se brisanje zahtjeva. ako su ispunjene i sve ostale pretpostavke za stjecanje vlasništva. i 82. ako dokaže da stjecatelj nije postupio u dobroj vjeri.kada su svi kupci savjesni. koji je na temelju takvoga pravnog posla upisao svoje pravo vlasništva nije bio u dobroj vjeri. pravna zaštita se ostvaruje samo u odnosu na nepoštenog stjecatelja. nevaljanom uknjižbom odnosno njezin univerzalni pravni sukcesor. Zakoni: Zakon o zemljišnim knjigama (1930. jer je u trenutku kad je sklopio pravni posao s otuđivateljem znao da je nekretnina drugomu već valjano otuđena i predana u samostalni posjed. odnosno da se radi o nepoštenom stjecatelju. Prema važećem Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kada je više osoba sklopilo s otuđivateljem pravne poslove radi stjecanja vlasništva iste nekretnine. dr. kao i bitno razlučiti odnos između osoba koje su stekle određena knjižna prava u odnosu na onog koji tvrdi da su njegova knjižna prava povrijeđena. ovlaštenik za podnošenje brisovne tužbe je osoba koja je upisana u zemljišnoj knjizi kao nositelj knjižnog prava i čije je knjižno pravo povrijeđeno neistinitom.. Ti su rokovi za pružanje pravne zaštite prekluzivni i na njih sud pazi po službenoj dužnosti. 13. ovlaštenika prava na tu zaštitu. a ako ni jedan od njih nije ishodio upis u zemljišnu knjigu. no u ovom slučaju može se zahtijevati upis zabilježbe spora16 čije je pravni učinak jednak kao i zabilježbe da je upis sporan. jači je u pravu kupac kojem je nekretnina predana u posjed. Pravo zahtijevati brisanje upisa prava vlasništva pripada isključivo onoj osobi kojoj je otuđivatelj otuđio istu nekretninu i predao joj u samostalni posjed (a nije u zemljišnoj knjizi upisala svoje pravo).) Opći građanski zakonik Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zemljišnim knjigama (1996. Zakon u ovom slučaju nije predvidio mogućnost zabilježbe da je upis sporan.

a kada pade ispod 2 milijuna obavezno se biše iz sudskog registra. Ako njegov godišnji promet padne ispod 15 milijuna kuna može se brisati iz sudskog registra trgovaca. temeljem ugovora ili odlukom i sa zajedničkim ciljem osnivača. Prag između dobrovoljnog i obvezatnog upisa u trgovački registar postavljen je iz razloga da bi se i malim obrtnicima omogućio izbor između statusa obrtnika i statusa trgovca pojedinca...2 Posebnost tog zakonskog termina proizlazi iz okolnosti da ZTD regulira ustrojstvo pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost. Zakon o trgovačkim društvima je onim obrtnicima koje se objektivno mogu smatrati velikim. 152/11 – pročišćeni tekst i 111/12 (u daljnjem tekstu ZTD). neovisno da li obavlja gospodarsku djelatnost. 111/93. bez obzira obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost. . Rječnik trgovačkog prava. Svojstvo trgovca. Zagreb. Kada njegov godišnji promet padne ispod 15 milijuna kuna može se brisati iz sudskog registra. reguliranu odredbama Zakona o obrtu i upisana je u sudski registar kao trgovac pojedinac. trgovaca pojedinaca je ukupno devetnaest (0. Obrtnik čiji godišnji promet u prethodnoj godini prelazi 2 milijuna kuna može se upisati kao trgovac pojedinac..802 trgovačkih subjekta upisanih u sudski registar trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj prema podacima iz 2009.Važnost razlike od trgovca u pravnim odnosima se sastoji u tome da se na njega primjenjuju odredbe ZTD-a te ostale norme trgovačkog prava za razliku od propisa koji se primjenjuju na fizičke osobe.fizička osoba. za razliku od obrtnika koji ostvaruje promet preko 15 milijuna kuna u prethodnoj godini. Osim trgovačkih društava pravnih osoba. dok se podredno primjenjuju odredbe Zakona o obrtu i Zakona o obveznim odnosima. Od ukupno upisanih 143. prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Narodne novine br. Trgovac pojedinac je obrtnik koji se može upisati kao trgovac pojedinac ako njegov godišnji promet u prethodnoj godini premašuje 2 milijuna kuna. U sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu registriranio je četiri trgovca pojedinca. koji se obligatorno mora upisati u sudski registar. odredio veličinom godišnjeg prihoda stjecanje statusa trgovca. ali je razlika među njima da je trgovačko društvo trgovac. 146/08. 2 Vidi Gorenc. 525.. Svaki obrtnik nije obvezan upisati se u sudski registar. Masmedia. i trgovac pojedinac. UVODNA RAZMATRANJA Trgovinu kao važnu gospodarsku djelatnost možemo definirati kao ukupnost svih oblika trgovačkih aktivnosti. TRGOVAC POJEDINAC ZTD definira pojam trgovca kao pravnu ili fizičku osobu koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom. 1. Iz navedenog proizlazi da je trgovac i trgovačko društvo. u našem pravnom sustavu. ZTD-a te se radi o fizičkoj osobi koja obavlja gospodarsku djelatnost samostalno. Trgovačkog suda u Varaždinu tri a u ostalim trgovačkim sudovima u RH još dvanaest. Zakon o trgovačkim društvima sadrži osnovne odredbe o trgovcu pojedincu. što je uvjet za trgovca pojedinca. a time i njegov nastup prema potencijanim poslovnim partnerima i bankama. Dok je trgovačko društvo uvijek trgovac.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 47 Renata Pražetina Kaleb. a kada pade ispod 2 milijuna obavezno ga trgovački sud briše iz sudskog registra. Trgovac mora kumulativno ispuniti više uvjeta –gospodarsku djelatnost obavlja samostalno. V. udruženje osoba . 2. Iz navedenog proizlazi da je upis u registar konstitutivnog značaja. za razliku od trgovca pojedinca. Trgovačko društvo je prema Zakonu o trgovačkim društvima1 (dalje: ZTD-u) trgovac. subjekt trgovačkog prava. može biti i trgovac pojedinac kao obrtnik . trgovac pojedinac mora samostalno obavljati gospodarsku djelatnost da bi imao svojstvo trgovca. sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Trgovac pojedinac Naš Zakon o trgovačkim društvima sadrži osnovne odredbe o trgovcu pojedincu.. 34/99. dakle trgovac. 107/07. 137/09.013 %). 52/00. 1 Zakon o trgovačkim društvima. 1997. trajno. radi stjecanja dobiti a ne u cilju obavljanja samo jednog ili nekoliko poslova. trgovac pojedinac stječe upisom u trgovački registar nadležnog trgovačkog suda. str. a obavezno se mora upisati ako premašuje 15 milijuna kuna. 118/2003. Upisom obrtnika u sudski registar kao trgovca pojedinca mijenja se režim njegove odgovornosti. a fizičke osobe samo ako ispunjava uvjete propisane za trgovca pojedinca. Opisanom zakonskom regulacijom obrtnicima koji se ističu u gospodarskom prometu se omogućuje da steknu status pravog trgovca sa svim učincima tog položaja čime se štite interesi navedenog obrtnika i ostalih sudionika koji s njim posluju.osniva se. Pojam trgovca pojedinca definiran je u hrvatskom pravu člankom 3.

Specifično je da prema čl. Prema članku 3. zaštitu tvrtke. Također.3 Nadalje. U sudski registar se upisuje tvrtka. te odredbe o sudskom registru. 18. i ono se upisuje u sudski registar. trgovačku punomoć i punomoć trgovačkom putniku. a gubi brisanjem iz njega.. a dopuštena je svaka djelatnost koja nije zakonom zabranjena ili nije suprotna moralu društva. dio Vodič za čitanje zakona. suda o brisanju .naziv registra i broj pod kojim je fizička osoba upisana kao obrtnik.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 48 Pojam trgovca definiran je djelatnostima koje obavlja pa je potrebno da se radi o gospodarskom karakteru istih. ZTD-a trgovačko društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. pa tako ista uživa zaštitu prema načelima zakonitosti. str. Prijava za upis mora sadržavati: .. ustanovama s javnopravnim ovlastima. dakle ne može se raditi o neprofitnoj djelatnosti. . U slučaju da neka osoba poduzima radnje vezane uz gospodarsku djelatnost kao zaposlenik druge pravne ili fizičke osobe neće se raditi o trgovcu jer je ne obavlja samostalno. a osniva je odlukom koju mora ovjeriti javni bilježnik. s tim da može imati samo jedno sjedište. i o punomoćniku po zaposlenju. Prema čl. Zakon o trgovačkim društvima. manji je od 15 milijuna kuna. 1997. prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti ni opteretiti nekretnine trgovačkoga društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni 2. Međutim. V. . 9. Zagreb 2008. U tom slučaju obrtnik mora zatražiti upis u sudski registar u roku od 60 dana od podnošenja Financijskoj agenciji godišnjih financijskih izvješća u kojima je takav prihod iskazan.a u slučaju da fizička osoba obavlja gospodarsku djelatnost samostalno i trajno u skladu s propisima o obrtu. ako njegov godišnji u prethodnoj godini prihod prelazi 15 milijuna kuna. te zastupanje koje uključuje prokuru. trgovca pojedinca i podružnice. odlukom 3 Vidi: Barbić. s tim da predmet poslovanja trgovačkoga društva može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti. Parać. B. Odredba čl. st. Z. B. te državnim i izbranim sudovima. ako fizička osoba samo povremeno poduzme neku aktivnost koja ima karakter gospodarske djelatnosti neće udovoljavati pojmu trgovca jer je potrebno da se ista obavlja trajno.stavku 8. pa tako i odredbe o zastupnicima po zakonu. Međutim. istog članka regulira obveze trgovca pojedinca na način da isti odgovara za svoje obveze. ako se na temelju financijskog izvješća trgovca pojedinca utvrdi da on više ne ispunjava uvjete da bude upisan u registar kao trgovac pojedinac. ZTD-a trgovac pojedinac daje prokuru osobno i ovlast davanja prokure ne može prenijeti na drugu osobu. prema čl. Osnove prava društava.”. a stavak 2. 53. predmet poslovanja i sjedište trgovačkog društva. Organizator. Odredbe Glave IV o zastupanju se smisleno primjenjuju i na trgovca pojedinca. Gorenc.4 Prag između fakultativnog i obligatornog upisa u sudski registar postoji u cilju omogućavanja izbora obrtnicima između statusa obrtnika i statusa trgovca pojedinca. 16. Trgovac pojedinac briše se iz registra kada to sam zatraži jer mu je prihod toliki da ne postoji obveza da bude upisan u registru kao trgovac pojedinac. 4 Petrović. i po službenoj dužnosti. uključujući i obveze nastale u obavljanju obrta prije upisa u sudski registar kao trgovca pojedinca. ZTD. prvenstva i zaštitu prava imatelja ranije prijavljene tvrtke.podatak o godišnjem prihodu i . a opseg njezina poslovanja je toliki da joj zakon daje svojstvo trgovca. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. a prokurist se upisuje u sudski registar. što je još jedan uvjet za trgovca. po punomoći. ZTD-a regulira sadržaj tvrtke trgovca pojedinca koja mora sadržavati njegovo ime i prezime. II. obrtnik mora zatražiti upis u sudski registar i postaje trgovac pojedinac. Porobija. Petrović. Prokura ovlašćuje opunomoćenika da sklapa sve ugovore i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun trgovca pojedinca i zastupa ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima. sukladno Čl. J. cijelom svojom imovinom. Cilj postupanja trgovca je ostvarivanje dobiti. Odredbe o sjedištu trgovačkog društva znače da će sjedište trgovca pojedinca biti mjesto odakle se upravlja poslovima ili mjesto u kojemu trgovac pojedinac trajno obavlja svoju djelatnost. . Vukmir. Fizička osoba koja ima svojstvo trgovca je trgovac pojedinac definiran člankom 3. str.p. UPIS TRGOVCA POJEDINCA U SUDSKI REGISTAR Obrtnik može steći status trgovca ako njegov godišnji prihod u prethodnoj godini prelazi iznos od 2 milijuna kuna. Sloboda obavljanja djelatnosti se odnosi i na trgovca pojedinca kao i na svako drugo trgovačko društvo. S. ZTD-a na trgovca pojedinca se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prvoga dijela ZTD-a koje reguliraju između ostalog tvrtku trgovačkog društva. 7. Gospodarske djelatnosti se obavljaju “proizvodnjom i prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu”. S. Svojstvo trgovca pojedinca stječe se uvijek upisom u sudski registar. a takva prokura ne prestaje u slučaju smrti vlastodavca niti ako je vlastodavcu oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost. jer ne ostvaruje zakonom propisan minimalni godišnji prihod.. 24.1. osobno.1. Zagreb. Vezano za odgovornost za obveze trgovačkog društva.. 44.. ZTD-a trgovac pojedinac može izvan sjedišta imati podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti.sjedište i predmet poslovanja trgovca pojedinca.tvrtku. ali i naznaku “t. U tom slučaju fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtništvu može zatražiti da se upiše u sudski registar kao trgovac pojedinac. a također se na tvrtku trgovca pojedinca na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZTD-a o tvrtki trgovačkoga društva. tj. ZTD-a trgovac pojedinac može dati prokuru.trgovačku punomoć čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni ZTD-om. isključivosti. sjedište i predmet poslovanja trgovca pojedinca.

uključujući i obveze nastale u obavljanju obrta prije upisa u sudski registar kao trgovca pojedinca. bilo upisano 118. Trgovac pojedinac se briše iz trgovačkog registra u dva slučaja i to: a) kada to sam zatraži jer mu je prihod toliki da ne postoji obveza da bude upisan u registru kao trgovac pojedinac (godišnji prihod u prethodnoj godini je pao ispod 15 milijuna kuna). Uspoređujući nadalje odgovornost trgovca pojedinca s odgovornošću članova npr. Uspoređujući odgovornost trgovca pojedinca i obrtnika za zaključiti je da je varijanta obrtnika povoljnija.p. članovi društva s ograničenom odgovornošću ne odgovaraju za obveze društva osim ako član društva zloupotrebljava okolnost da kao član trgovačkoga društva ne odgovara za obveze društva i tada se ne može pozvati na to da po zakonu ne odgovara za te obveze. 4.00 kuna. a često postoje i olakšanja kod osnivanja i to posebno vezano za poreznu regulativu. prokurist se potpisuje svojim imenom i prezimenom. ali uzima u obzir i mjesto odakle vodi svoje poduzeće. ukoliko isto želi.. tražiti upis u sudski registar kao trgovac pojedinac. .. obrtnik za obveze nastale u obavljanju obrta odgovara samo unesenom imovinom potrebnom za obavljanje obrta u skladu sa člankom 21. osobno. unatoč prednostima koje nudi status trgovca pojedinca. 49/03. 77/93.373 društava s ograničenom odgovornošću. cijelom svojom imovinom prema odredbi članka 9. 71/01. – pročišćeni tekst. st. vrlo rijetko neki obrtnik. INOZEMNI TRGOVAC POJEDINAC Inozemni trgovac pojedinac definiran je člankom 611. 2. 3. trgovac pojedinac ima tvrtku i uživa zaštitu iste. što znači da prihvaća teoriju stvanog sjedišta. BRISANJE TRGOVACA POJEDINCA IZ TRGOVAČKOG REGISTRA Svojstvo trgovaca pojedinca se gubi brisanjem iz trgovačkog registra.. 8 Ibid.6 5. Za određenje inozemnog trgovca pojedinca bitno da on u Hrvatskoj nema registrirano i stvarno sjedište. Narodne novine.. Knjiga prva. Navedenim prednostima konkuriraju nedostaci i to prvenstveno neograničena odgovornost trgovca pojedinca prema trećima. 18. Naime. stavak 2.”. trgovac pojedinac odgovara za svoje obveze.64/01. odnosno da li trgovac pojedinac neposredno obavlja djelatnosti u Hrvatskoj. str..: Pravo društava. Slijedom navedenog očito je da će.00 kuna.000. uz naznaku iz koje je vidljiv njegov položaj prokuriste ili uz oznaku “p. U praksi se kao problem poslovanja trgovca pojedinca najčešće javljaju teškoće kod kreditiranja. 102/98. Također.000. Nalazi li se registrirano i stvarno sjedište u Hrvatskoj. i b) kada to učini sud po službenoj dužnosti jer na temelju financijskog izvješća trgovca pojedinca utvrdi da on više ne ispunjava uvjete da bude upisan u registar kao trgovac pojedinac ni ukoliko to ne želi je mu prihod godišnji prihod u prethodnoj godini ne premašuje iznos od 2 milijuna. 562. U pogledu trgovca pojedinca Zakon polazi od registriranog sjedišta. 5 Smisao navedene odredbe je razlikovanje podružnice inozemne ili domaće osobe. društva s ograničenom odgovornošću također proizlazi da je varijanta trgovca pojedinca nepovoljnija. J. Organizator. pa je i odgovoran samo sebi za rezultate poslovanja. a s obzirom na teoriju stvarnog sjedišta. ZTD-a. 2. može koristiti prednosti zastupanja i osnivanja podružnica koje mu daje ZTD. no bitno je da nijedno od njih nije u Hrvatskoj. KARAKTERISTIKE TRGOVCA POJEDINCA Trgovac pojedinac vodi vlastiti posao. ODGOVORNOST TRGOVCA POJEDINCA ZA NASTALE OBVEZE Upisom u sudski registar obrtnik postaje trgovac pojedinac i njegova odgovornost za nastale obveze se bino mijenja jer je kao obrtnik za obveze nastale u obavljanju obrta odgovarao imovinom potrebnom za obavljanje obrta. 6 Ibid. Zagreb 2006. Navedeno podrazumijeva da je trgovac pojedinac osobno odgovoran za sve dugove koji proistječu iz poslovanja pa međuostalim vjerovnici mogu ostvarivati svoja potraživanja iz poduzetnikove privatne imovine. osobno. Prethodni zaključak potvrđuje činjenica da je u RH u sudskom registru 2009.. 68/07. takav se trgovac pojedinac ne smatra inozemnim te se neće raditi o inozemnom trgovcu pojedincu. 90/96.Registrirano i stvarno sjedište se može nalaziti u različitim državama. Postupak osnivanja je jednostavniji od osnivanja trgovačkih društava.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 49 postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka društva kao niti davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama. Iz navedene definicije proizlazi da isti ne smije imati u Hrvatskoj registrirano i stvarno sjedište. 5 Vidi o tome opširnije u: Barbić. Temeljem navedenog za pretpostaviti je da će obrtnik rijetko zatražiti upis u sudski registar kao trgovac pojedinac (osim ako upis nije obligatoran). koji zbog visine svojeg prihoda to ne mora učiniti. stavkom 1. Izuzetak 7 Zakon o obrtu. Međutim.8 U prvom slučaju trgovac pojedinac će podneskom od nadležnog trgovačkog suda zatražiti u koji je upisan da ga briše iz trgovačkog registra. br. od čega samo upisano devetnaest trgovaca pojedinaca. ZTD-a kao fizička osobu kojoj se to svojstvo priznaje izvan Republike Hrvatske u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište i gdje vodi poduzeće što posluje u Republici Hrvatskoj. ali ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od 10. i 79/07 – ispravak. Nadalje.2. Zakona o obrtu7.. s tim da prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje četvrtinu temeljenoga uloga kojega uplaćuje u novcu. Analizirajući odredbe ZTD-a o odgovornosti trgovca pojedinca proizlazi da isti odgovara za svoje obveze. str. cijelom svojom imovinom s tim da obveze uključuju i one nastale u obavljanju obrta prije upisa u sudski registar kao trgovca pojedinca. Naime. Trgovac pojedinac prestaje smrću poduzetnika. Nasuprot tome. najmanji iznos temeljnog kapitala za osnivanje društva s ograničenom odgovornosti je 20.

Naime. Prednost prelaska iz režima obrtnika u sustav trgovca pojednica obrtnik može vidjeti jedino u ozbiljnijoj percepciji potencijalnih poslovnih partnera i banaka trgovca pojedinca. Mali broj trgovaca pojedinaca upisanih u sudski registar (19 u cijeloj RH) vjerojatno je posljedica odgovornosti trgovca pojedinca prema ZTD-u. ali u praksi je najčešće situacija da se provodi likvidaciju jer nema tko nastaviti poslovanje. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Institut trgovca pojedinca je definiran odredbama ZTD-a. Očito u praksi obrtnik koji ne prelazi zakonski maksimum godišnjeg prihoda predviđen ZTD-om neće zatražiti upis u sudski registar kao trgovac pojedinac. a radi se o fizičkoj osobi koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost. članova društva s ograničenom odgovornošću. s tim da njegova imovina nije odvojena od njegove osobne imovine. a uvelike je vezan na odredbe o obrtniku prema Zakonu o obrtu.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 50 će biti ako je nasljednik spreman i obučen preuzeti posao. Na trgovca pojedinca se odnosi veći dio odredbi općeg dijela ztd-a koje se smisleno primjenjuju i to odredbe o tvrtki. a ako je to slučaj odabrat će opciju otkazivanja obrta te će osnovati društvo s ograničenom odgovornošću. kojima je prednost suradnje s trgovcem pojedincem upravo veće razina odgovornosti od obrtnika. trgovačku punomoć i punomoć trgovačkom putniku. isti odgovara cijelom svojom imovinom. 6. te neće odgovarati za obveze društva osim do visine unesenog temeljnog kapitala. zaštiti tvrtke. . za razliku i od obrtnika i od npr. te odredbe o sudskom registru. te zastupanju koje uključuje prokuru. predmetu poslovanja i sjedištu trgovačkog društva.

fol. sv. 11. bio i kancelar. 11 CD 13. dok. 53. Splitski spomenici.10 Iz Bernardovog privatnog života poznato je da je imao sina Stjepana koji je također obavljao notarsku djelatnost. 2 Državni arhiv u Zadru (dalje: DAZd). 9 CD 12. str. 92. str. 2. 434. AT. 12 CD 13. 7: Albertolus de Bassanega.3 Iza njega se kao trogirski notar spominje i Ivan pok. 572-573). Trogiranka te da je prema društvenom statusu bila pučanka. supruge trogirskog notara Bernarda pok. sv. str. Zanimljivo je da se iz dokumenta doznaje kako je Bernard u to doba obavljao službu kancelara kneza Franje Jurjevića. koji glasi: Ego Stephanus filius Bernardi condam Philipi Tiçoni de Laude imperiali auctoritate notarius nec non canonicus ciuitatis Tragurii. bio u službi trogirskog biskupa.1 On je ujedno i notar s najdužim stažem te je boravio i radio u Trogiru punih 25 godina. Kao trogirski notar posljednji se put spominje u lipnju 1359. Dio prvi. sc. dok. godine (CD 13. 138-139).. sv. str. str. fol. Godinu dana kasnije uz Bernarda je kao trogirski notar djelovao Gabrijel pok. 192. 10 DAZd. Ivana iz Bologne (Iacobus condam domini Iohannis de Bononia).11 Prema sačuvanim dokumentima može se zaključiti da je Stjepan za razliku od oca. 3. 438. Çove iz Ankone od 1341.9 U Državnom arhivu u Zadru u fondu Arhiv Trogira sačuvan je i dio njegovog notarskog registra. Codex diplomaticus Regni Croatiae. 159. 269. str. 7 U listopadu 1366. i 1371.. sv.2 Zbog nedostatka diplomatičke građe od četrdesetih godina pa sve do kraja 14. dok. kut. sv. budući da njegova posljednja sačuvana isprava datira iz 1367 godine. 366. str. 8 DAZd.1344. dok. koji je bio komunalni notar. Zanimljivo je kako je Stjepan postao i trogirskim kanonikom što je razvidno iz njegovog potpisa iz veljače 1366. 503-506. kutija 66. On je ujedno obavljao i službu kancelara. 1362. Na tom se položaju prvi put spominje u prosincu 1365.4 U šezdesetim godinama istog stoljeća uz notara Bernarda djelovali su Ruđer iz Parme (Rugerius de Parma. U vrijeme sastavljanja oporuke Bernard se navodi kao pokojni što je značilo da između 1367. dok. 1. Dalmatiae et Slavoniae [dalje CD].5 Oliver pok. 200). Filipa iz Lodija Trogirski notar Bernard pokojnog Filipa Tiçonija iz talijanskog grada Lodija (Bernardus condam Philipi Tiçoni de Laude ) svoju je službu obavljao sredinom 14. str. 6. godine. Branka Grbavac Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu Oporuka Marice. Kao trogirski notar djelovao je do 1381. 2. 576-578). Tako se uz Bernarda 1348. dok. . 1Jakov Stipišić i Ante Nazor. Spisi splitske općine. dok.8 Godine 1359. kutija 66. godine. godine prvi se puta spominje kao kancelar (CD 13. str. 2002. 100-101 i dok. MSHSM. 3. 91. MSHSM. sv. 9. dok. Splitski bilježnički spisi. 101 i dok. Jakova de Zavarino iz Padove (Vliuerius filius condam domini Iacobi de Zauarino ciuis Paduanus. 6 Kao trogirski notar spominje se u srpnju 1362. Zagreb. 409. Filipa Tiçonija iz Lodija Bernardovo prisustvo u trogirskoj komuni zabilježeno je i je kroz isprave koje govore o njegovoj poslovnoj i društvenoj djelatnosti. Zagreb.12 Stjepan je najvjerojatnije bio Bernardov sin iz prvog braka (onog koji je sklopio u Italiji) budući da se u oporuci njegove supruge Marice koju ovdje donosimo uopće ne spominje.). 84’. godine. sv.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 51 Dr. 4. str. Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. 484. dok. Čini se da je Marica bila Bernardova druga supruga i mlađa osoba domaćeg porijekla.7 Sl. sv. godine (Tadija Smočiklas. spominje Jakov pok. godine (CD 12. 3 Šime Ljubić. 367. 92. 170. Bernard se na položaju trogirskog notara prvi put spominje 1342. Pizakomina de Pizachominis iz Padove (Gabriel condam filius domini Pizachomini de Pizachominis de Padua). Blancija iz Bologne (Iohannes filius condam domini Blanci de Bononia) koji je u službi ostao do 1359. godine (CD 13.. 124-126. 71. dok. Bernard se spominje kao svjedok u ispravi u kojoj trogirski kaptol ulaže prosvjed što je ban Nikola Seč njihovom poslaniku k papi zabranio izlazak iz banovine. stoljeća nije moguće utvrditi točan broj notara koji su istodobno obavljali službu gradskih notara. godine (CD 16. 138-139). 1361. 1.)6 i Vannes Dominikov iz Ferma (Vannes Dominici Iohannis de Firmo) koji je ujedno 1366. 71. str. str. dok. Arhiv Trogira (dalje AT). fasc. 577-578). Dalmacije i Slavonije. ali u tom razdoblju u službi su zasigurno bila dvojica notara. Notarski znak Bernarda pok. Tako se primjerice u ispravi iz prosinca 1346. 4 Prva njegova isprava potječe iz veljače 1350. tj. doznaje kako je Bernard od Andrije Lučića posudio 115 libara i 4 solida za mošt koji je kupio te je iste obećao vratiti do blagdana Uskrsa. 1872. 642-644. str. Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske. 5 Poznate su dvije njegove isprave nastale 1361. Listine o odnošajih izmedju južnoga slavenstva i Mletačke Republike. godine umire. stoljeća i pripadao je onom krugu profesionalnih talijanskih notara koji su se u službi zadržali duži niz godina.

godine . Stranica bilježničkog registra sa zadužnicom notara Bernarda iz prosinca 1346.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 52 Sl. 2.

str.. knjiga 3. mogao zapisati bilo tko. egzaminatora i komunalnog notara. ili u sakristiji crkve Braće propovjednika. gl. AT. dan. vol. indikciju. 14’. Maričina oporuka sadržajno je vrlo škrta te nam ne otkriva mnogo podataka. supruge notara Bernarda pohranjena je u Državnom arhivu u Zadru u fondu Arhiv Trogira.15 Da bi se stalo u kraj prevarama i da se ne bi izigrala posljednja volja oporučitelja kasnijom reformacijom iz 1346. Pri tome su. 15 TS. gl.16 Istom reformacijom bilo je određeno da je oporuka bila nevažeća ako nije bila načinjena u prisustvu dvojice svjedoka. 1-25. Svaki notar trebao je imati jednu posebnu bilježnicu u koju je morao zabilježiti godinu. a ne neke druge osobe kako je prije bilo određeno. 7. uvjetovano poslovnim ili religioznim razlozima. 1-28. gl. stoljeća karakteristična je bila pojava da su oporučitelji ostavljali određeni dio svoje pokretne i nepokretne imovine raznim crkvenim institucijama u svrhu lakšeg prelaska iz ovozemaljskog u zagrobni život. knjiga 3. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU.. Male braće ili sv. odlazeći na neko duže putovanje. osim u slučaju da se oporučitelj nađe na putu gdje nema dva svjedoka. Vrlo zanimljiv oporučni legat predstavlja onaj vezan uz franjevce sv. Split. gl. Lovre kojoj za rad i održavanje ostavlja 10 libara. Lovre. Isti. Za izvršitelje oporuke postavljeni su Maričin sin Nikola i ugledni trogirski plemić Augustin Kažotić. 3. dok su s druge strane dio legata donirali u pobožne svrhe odnosno ad pias causas i pro anima sua. 18 TS. 33. osobito oni iz bogatijih gradskih slojeva u svojim posljednjim voljama iskazivali su milosrđe prema slugama 20 O pobožnim legatima i onodobnom sistemu oporučivanja u Dalmaciji vidi opširnije u: Zoran Ladić. nollens intestata decedere. svjedoke i egzaminatora koji su bili nazočni pri sastavljanju oporuke te ime oporučitelja. Legati kasnosrednjovjekovnih dalmatinskih oporučitelja kao izvor za proučavanje nekih vidova svakodnevnog života i materijalne kulture. mjesec. Poslije oporučiteljeve smrti komunalni notar mogao je sadržaj oporuke unijeti u svoj notarski registar.18 Oporuka Marice. str.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 53 Jedan od važnih izvora za proučavanje svakodnevnog života trogirskih notara i njihovih obitelji. Oporučni legati pro anima i ad pias causas u europskoj historiografiji Usporedba s oporukama dalmatinskih komuna. vol. Taj slučaj zabilježen je u Maričinoj oporuci koja svećenicima Mihoju. odjeći ili drugo. fol. U slučaju da je nije želio ili mogao vlastoručno zapisati ona se trebala zapisati isključivo rukom zakletog komunalnog notara. Iako bilježenje oporuke od strane tjelesno zdravih osoba nije bio rijedak slučaj među dalmatinskim oporučiteljima ipak je većina njih to činila iz nekog jasno određenog razloga. ožujka 1371. Već od druge polovine 13.19 Oporuka je sastavljena 15. npr. godine bilo je određeno da se osim pismenog mogao sastaviti i usmeni testament per modum breviarii odnosno putem izjave trojice svjedoka. Sadržaj oporuke notar je mogao unijeti u svoj notarski registar te je ona mogla ostati zapečaćena kod komunalnog notara ako je oporučitelj tako odlučio. Prema Trogirskom statutu oporuku je mogla sastaviti muška osoba s navršenih 14 i ženska s navršenih 12 godina života. 1999. gl. Statut grada Trogira (dalje: TS). Oporučitelj je takvu oporuku trebao zapečatiti svojim pečatom te je pohraniti u sakristiji crkve Braće propovjednika (fratrum predicatorum) ili Male braće (fratrum minorum).17 Reformacijom iz 1425. Knjiga reformacija I. godine u domu same oporučiteljice u Trogiru u prisutnosti dvojice svjedo13 Marin Berket. 14 TS. vezan zakletvom sadržaj oporuke nije mogao nikome otkriti. zauzvrat. Diplomatički gledano. 1988. 2002. Ivanu Chatoliche i Barti de Pulastro ostavlja po tri libre za mise koje će služiti. Također u nastojanju da se osigura što brži prelazak duše u drugi svijet dalmatinski su oporučitelji za svoju dušu (pro anima sua) tražili od lokalnog svećenstva da mole i služe mise u raznim crkvama i samostanima. Osim vlastoručno. stoljeća. a isto tako i oporučitelj ukoliko je imao pečat. liturgijskim predmetima.17-29. Antun Cvitanić i Vedran Gligo. kut. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 34. većina dalmatinskih oporučitelja toga doba veliku pažnju posvećivala je raspodjeli legata članovima svojih obitelji. pa je zatražila da joj pripadnu sva dobra koja je posjedovao njezin brat te da se dio dobara podjeli za duše njezinih pokojnika. 2003. vol. a kao egzaminator spominje se Jakov Andrijin. Tada je oporuka bila pravovaljana i s jednim svjedokom. oporuku je. Isti. Knjiga reformacija II. ka – Petra Mavra Mirše i Marina Dese Maroja. O nekim oblicima brige za siromašne i marginalne pojedince i grupe u dalmatinskim komunama u kasnom srednjem vijeku. U slučaju da građanin Trogira načini oporuku izvan Trogira i njegova distrikta da bi bila pravovaljana trebala je biti zapisana u obliku i prema propisima mjesta u kojem se oporučitelj zatekao. bolesti. tim crkvenim osobama ostavljali vrijedne legate u novcu. Marica se u oporuci prisjetila i članova svoje najuže obitelji. U oporukama dalmatinskih gradova već od druge polovine 13. Na koji način su se sastavljale da bi bile pravovaljane određeno je statutom. Urban Last Wills from Late Medieval Dalmatia. sensu. 4. Last Will: Passport to Heaven. Knjiga reformacija I. Zagreb. Kao razlog sastavljanja oporuke Marica navodi strah od činjenice da umre bezoporučno koji je izražen formulacijom timens periculum mortis et iudicium Dei. 21. str. a komunalni notar i egzaminator trebali su je zapečatiti svojim pečatom. Antuna u Vienni u Francuskoj kojima oporučuje 40 solida. 19 DAZd. knjiga 3. ali i ondašnjih općih društvenih odnosa su oporuke. corpore et intellectu. Naime. stoljeća dalmatinski oporučitelji. U slučaju ako bi se našla druga oporuka poslije one koju je načinio oporučitelj trebala je vrijediti i važiti ona posljednja. Notar. Ona se sadržajno ne razlikuje od većine oporuka dalmatinskih građana jer izražava uobičajenu dvosmjernu strategiju u izboru primatelja legata. gl. 17. Isti. 46. 17 TS. godine bilo je određeno da je svatko tko je znao pisati mogao vlastoručno sastaviti oporuku te je zatvoriti i pohraniti kod zakletog notara trogirske komune.. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 16 TS. sv.14 Statutom je nadalje bilo određeno da oporuka mora imati barem dva vjerodostojna svjedoka svećenika ili svjetovnjaka. Njezina prva oporučna odredba vezana je uz crkvu sv.13 Oporuka se mogla sastaviti vlastoručno od strane samog oporučitelja na listu papira ili pergameni. 1.20 Na početku oporuke Marica navodi svoje psihičko i tjelesno stanje u trenutku sastavljanja oporuke ističući pritom da je sana mente. po nalogu oporučitelja. oporuka sadrži sve uobičajene formule koje nalazimo u oporukama koje su sastavljali ostali dalmatinski notari u drugoj polovini 14. 20. 7. 2012. One su ujedno i jedan od najznačajnijih dokumenata privatnog prava. .

1371. kutija 46. Jedina imovina koju posebice ističe vezana je uz kuću koju je posjedovala u Trogiru. indictione. quod distribuantur pro animabus suorum mortuorum libras L paruorum. sensu. residuis antedictis legatis in hoc testamento contentis. tunc reliquit tamen XXV. viam publicam ex duobus lateribus et altera lateribus et unam cuoquinam iuxtapositam domum. 14’) (In margine): Domine Mariçe vxoris condam magistri Bernardi testamentum sancti Laurentii libras X paruorum pro anima sua. Glavnim nasljednicima (heredes universales) svih svojih pokretnih i nepokretnih dobara imenovala je svoje sinove Nikolu i Lovru da ih raspodijele na jednake dijelove. sv. Eodem anno. Trogir. a koju ostavlja svojim sinovima kao i kuhinju koja se nalazila pored dotične kuće. Item reliquit pro anima sua dompno Barthe de Pulastro libras III paruorum pro misis canendis. Item reliquit filiis suis Nicholao et Laurentio solummodo unam suam domum positam Tragurii iuxta Qualiçam vxorem Stipe sartoris. vxor condam magistri Bernardi de Laude. Item reliquit dompno Michoy pro misis canendis libras tres paruorum. corpore et intellectu. 1. testibus ad hoc vocatis et rogatis et ser Iacobo Andree examinatore. Tako Marica oporučuje svojoj služavki Radoslavi 5 libara.3. fol. Item voluit dicta testatrix. Item reliquit Fusce filie sue agnetinuum mantellum femeninum et unam coperliçam. (Državni arhiv u Zadru. sine autem. 15. O Maričinom imetku teško je iznijeti opće stajalište budući da se u njezinoj oporuci ne navode nekretnine i pokretnine posebno nego se o stečenim dobrima govori skupno (omnia bona mobilia et stabilia). timens periculum mortis et iudicium Dei. supruge pokojnog magistra Bernarda iz Lodija zaposlenim u njihovim kućama ili na zemljišnim posjedima u gradskim distriktima. Item reliquit dompno Iohanni Chatholice pro misis dicendis libras tres paruorum. die XV mensis Marcii Domina Mariça. Actum Tragurii in domo ipsius testatricis. Faksimil oporuke gospođe Marice. dok njezinoj kćerki Fuski daruje jedan janjeći ogrtač i ukras za kosu. disposuit et ordinauit duos suos filios. Prilog: Oporuka gospođe Marice. Inprimis reliquit pro laborereio ecclesie . quod si bona omnia fratris sui venerint ad manus suas. In omnibus autem aliis bonis suis tam mobilibus quam stabilibus tam presentibus quam futuris. quam valere voluit vero iure testamenti uel codicillorum seu cuiuscumque alterius ultime uoluntatis. Item reliquit Radoslaue famule sue libras V paruorum. nolens intestata decedere dispositionem omnium bonorum suorum seu rerum per presens nuncupatiuum testamentum in hunc modum facere procurauit. actionibus et rationibus dicte testatrici competentibus et competituris. supruge pokojnog magistra Bernarda iz Lodija. Arhiv Trogira. millesimo. presentibus Petro Mauri Mirsce et Marino Desse Maroy. videlicet Nicholaum et Laurentium heredes suos legitimos et vniuersales pari portione et ad executionem omnium predictorum voluit dicta testatrix et esse constituit suos fideicomissarios Nicholaum dictum filium suum et Augustinum Casoti et hanc esse uoluit suam ultimam uoluntatem. 14’) (fol.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 54 Sl. Item reliquit pro anima sua fratribus sancti Antonii de Vienna soldorum XL paruorum. sana mente. reliquit et constituit. 3.

suca Vrhovnog suda. Predsjednika HJK Ivana Malekovića Adele Budinić Kušeta.DRUŠTVENA DOGAĐANJA Skupština Hrvatske javnobilježničke komore Mali Lošinj. Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Komore Ivan Maleković te pozdravio nazočne goste i članove HJK. Božo Marković. član Upravnog odbora. 12. savjetnika i vježbenika. član Upravnog odbora. godinu. U nazočnosti više od 160 članova Skupštine te gostiju: Ante Galića.. godinu. potpredsjednica Komore i Željena Biuk. podnio je izvješće o radu ovoga tijela. koje je podnio rizničar Vlasto Podgajski. predsjednika Visokoga upravnog suda. mr. sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu. svibnja 2012. svibnja 2012. Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije. Jadranka Juga. odvjetnice Adele Budinić Kušeta iz Malog Lošinja – predstavnice Hrvatske odvjetničke komore te Garija Capellija. Istodobno je održana i godišnja sjednica Skupštine Udruge javnobilježničkih prisjednika. koji su priredili tradicionalne sportske igre. Jadranko Jug i Lucija Popov Gari Capelli i Božo Marković . a članice radnog predsjedništva bile su: Lucija Popov. Željke Bregeš. predsjednik Nadzornog odbora. malološinjskoga gradonačelnika. predsjednica Zajedničkog javnobilježničkog zbora Splitsko-dalmatinske. sc.) 17. Na sjednici Skupštine usvojeno je izvješće predsjednika Komore o njezinu radu i godišnje izvješće o financijskom stanju Komore za 2011. u ovome gradu održana je (12. Donesen je i proračun HJK za 2012. Skupštinu je vodio predsjednik radnog predsjedništva Pero Džankić. redovna sjednica Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore.

Željena Biuk. predsjednik Nadzornog odbora . Gordana Hanžek. Pero Džankić i Lucija Popov Ante Galić.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 56 Stručna služba HJK i Radno predsjedništvo Skupštine: Đorđe Maravić. rizničar Božo Marković. sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Vlasto Podgajski. predsjednika Visokog upravnog suda Željka Bregeš.

Bilježnici Zajedničkog javnobilježničkog zbora Koprivničko-križevačke. Posebno je naglasio kako je forma javnobilježničkog akta obvezatna za ugovore temeljem kojih se prenose prava vlasništva na nekretninama. 10. a to uključuje i podatak o vrijednosti nekretnine prema evidenciji porezne uprave. U ugovorima se obvezatno detaljno opisuje i način plaćanja kupovnine (na primjer. Upoznao ih je s nadležnostima talijanskih javnih bilježnika u svezi prometa nekretnina. Međimurske i Varaždinske županije posjetili su uglednoga kolegu notara Paola Pasqualisa u njegovu sjedištu. nakon čega notar i uplaćuje porez (kojeg su mu predujmile stranke). kako glede upoznavanja nadležnosti talijanskih notara.ovisno o vrsti nekretnine. kao i poreznu prijavu. Notar ima uvid u podatke o nekretnini u javnom registru. u Italiji. Paolo Pasqualis ima zajednički ured s kolegom Antoniom Michielanom. u Portogruaru.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 57 Skupština Udruge javnobilježničkih prisjednika. javna bilježnica . broj čekova. tako da odmah nakon zaključenja ugovora notar podnosi poreznu prijavu i prijavu za upis prava vlasništva na kupca. savjetnika i vježbenika Posjet uredu kolege Paola Pasqualisa Portogruaro. provodi elektroničkim putem. tako i organizacije ureda i dužnosti notara prema propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. broj bankovnih računa). prosinca 2011. Promjenu podataka temeljem ugovora notar. Posjet je bio izuzetno poticajan. Od trenutka potpisa ugovora notar jamči državi plaćanje porezne obveze i to tako da on sam sastavlja obračun po veoma složenoj metodi (budući da u Italiji ima više različitih poreznih stopa . svojstvu stranaka i vrsti transakcije). Jagoda Vajdić Sevšek. Ovim putem najljepše zahvaljujemo kolegi Paolu Pasqualisu.

Kratak posjet francuskih bilježnika iskoristili smo kao prigodu da se međusobno bolje upoznamo. Željana Biuk i Teo Karabotić Milovac. ali i da oni upoznaju Dubrovnik obilaskom brodom kao i turističkim razgledavanjem ovoga prekrasnoga grada. Između delegacija razmijenjene su pozdravne riječi te prigodni darovi.pokrajine Jura. 19. Nikša Viđen. bez obzira na naciju i nakon toliko stoljeća od ispisivanja na vratima Dvora. goste su dočekali predstavnici Povjerenstva za međunarodnu suradnju. I naše goste Dubrovnik je zadivio svojom ljepotom i tradicijom. svibnja 2012. Zorka Čavajda i Alemka Gajski Francuski notari iz pokrajine Jura u Dubrovniku Dubrovnik. Luce Bronzan. Posebno su bili oduševljeni natpisom na Kneževu dvoru: OBLITI PRIVATORUM/ CURATE PUBLICA. hrvatski javni bilježnici: Anđelko Stanić. Sa zanimanjem smo slušali o njihovim kompetencijama u vezi s nekretninama kao i da očekuju povećanje javnobilježničke tarife tijekom ove godine u Francuskoj. 5. Razmijenjena su iskustava naših službi kao i komparacija nadležnosti.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 58 Prisustvo Kongresu notarijata Albanije Tirana. S hrvatske strane istaklnuli smo poziciju javnog bilježništva u RH te položaj HJK u međunarodnim asocijacijama. Nikša Mozara. javni bilježnik . Predvođeni predsjednikom Pokrajinskog ogranka javnobilježničke komore Francuske . motom koji je još uvijek aktualan u svim javnim službama. svibnja 2012. Kongresu su prisustvovale predstavnici povjerenstva za međunarodnu suradnju javne bilježnice: Obrenija Ribarić. Teo Karabotić Milovac.

član Povjerenstva za međunarodnu suradnju HJK. Slovenije. Počasni predsjednik Heksagonale i predsjednik Austrijske notarske komore u mirovini. predsjednik Austrijske notarske komore. zatim Zorica Pulejkova. upoznao je sudionike s razvojem elektroničke zemljišne knjige u Austriji. dr. predsjednik Notarske komore FBiH. Češka notarska komora uputila je pisano izvješće o temi sastanka. potpredsjednica HJK i Stjepan Šaškor. potpredsjednik slovenske Komore.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 59 Sastanak predsjednika regionalnih notarskih komora Zagreb. Nazočili su i Andrej Šoemen. Sastanak predsjednika notarijata Austrije. dr. svibnja 2012. uvodno je izlagao o Notarijatu i zemljišnoj knjizi u Republici Austriji. 16. Doc. O posebnostima zemljišnoknjižnog prava govorili su: Marijana Tičar-Bešter. Makedonije i Hrvatske održan je u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori 16. Ivan Maleković. nakon pozdravnih riječi iznio je pregled stanja upisnika nekretnina u Republici Hrvatskoj.. Klaus Woschnak. predsjednica Notarske komore Makedonije i Sefedin Suljević. svibnja 2012. predsjednica Notarske zbornice Slovenije. . a predsjednik dr. predsjednik HJK. zatim notar Marjan Kocevski te Lucija Popov. Martin Foukal uputio je pismo podrške suradnji oko razmjene informacija. Bosne i Hercegovine – Federacije BIH. Ludwig Bittner. s temom razmatranja posebnosti pravnog uređenja zemljišnih knjiga i drugih evidencija o nekretninama u ovim zemljama.

bilježnica Željena Biuk. 10. Slovenija i Slovačka) u okviru Srednjoeuropske inicijative bilježnika tzv. Poznato je da Austrijska bilježnička komora usko surađuje s notarskim organizacijama u zemljama srednje i istočne Europe (Austrija. Dio fotografija sa svečanog dijela sastanka na kojem je predsjednica Zbora. Darko Rom Sastanak članova Hexagonale u Zagrebu Zagreb. koliko je to moguće. na tehničkoj razini radi zajedno razmotrena je i na sastanku u Zagrebu gdje se posebno razgovaralo o mogućim zajedničkim elektroničkim obrascima i formama. .JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 60 Skupština zajedničkog javnobilježničkog zbora Split Split. srpnja 2012. Inicijativa da se. 6. podijelila zahvale članovima javnobilježničkog Zbora. Heksagonale. Češka. Hrvatska. prosinca 2011. Snimio.

IT menadžer. mag. Imajući u vidu informatizaciju u državnoj i javnoj upravi. registar anticipiranih izjava i punomoći). Alfred Moser. Reinhold Plach. 25. . uz visoke standarde pravne i tehničke sigurnosti. Sustav cyberDOC su prezentirali: dr. rujna 2012. direktor Društva za digitalnu komunikaciju u notarijatu Republike Austrije. sudskog registra te Porezne uprave) koji u našoj zemlji još nisu u primjeni. Alexander Winkler. CyberDOC sustav je u uspješnoj duljoj primjeni u austrijskom pravnom poretku. Usto raspravljalo se i o novinama u elektroničkom arhiviranju isprava te vezama između javnih registara (posebno zemljišne knjige. te je u suradnji s Austrijskom notarskom komorom organizirala ovu prezentaciju radi upoznavanja stručne javnosti s uspješnim funkcioniranjem tog sustava u susjednoj Republici Austriji. ing. a uvedeni su u velikoj mjeri u EU-u (npr. a vodi ga tvrtka u okviru austrijskog Notarijata u sustavu kojeg objedinjavaju nadležna tijela Vlade i sudova Republike Austrije. a pogotovo u pravosuđu te programe povezivanja baza podataka u Republici Hrvatskoj. notar u Kirchbergb/Pielach. Hrvatska javnobilježnička komora nastoji unaprijediti korištenje IT-a u pravnom sustavu.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 61 Informatička tehnologija u sustavu javnih registara Zagreb.

sc. dr. Predavači na savjetovanju bili su: prof. . dr. Siniša Petrović i doc. sc. objavljenima u Narodnim novinama. rujna 2012. 15. U predavanju i raspravi bilo je niz zanimljivih tema vezano uz dopune koje se odnose na usklađivanje Zakona o sudskim pristojbama i Zakona o javnobilježničkim pristojbama s nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. 111/12. u dijelu koji se odnosi na osnivanje jednostavnih društava s ograničenom odgovornošću. održano je savjetovanje o temi “Pravo društava u javnobilježničkoj praksi”.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 62 Savjetovanje o temi: Pravo društva u javnobilježničkoj praksi Zagreb. u prostorijama Hrvatske javnobilježničke komore. Hrvoje Markovinović.. br. U organizaciji Hrvatske javnobilježničke akademije.

htnet.t-com. 663 62 70 e-mail: barbaric. jb prisjednik Svjetlana Pleić. 483 00 96 e-mail: nenad.t-com. Ilica 253.hr Gordana Relić-Gutenberger. jb vježbenik Filip Milak. jb vježbenik .hr Martina Šugar. jb savjetnik Gajski Alemka. jb prisjednik Mija Žužul. jb vježbenik Barbarić Sanja. 618 09 56 e-mail:notar. fax. fax. jb prisjednik Viktorija Nikolić.dolinar@zg. fax. 234 57 17 e-mail: alemka. 373 13 76.hjk. Jurišićeva 21. jb vježbenik Čerić Velimir. 370 30 35. fax. 655 59 05.t-com. jb prisjednik Valentino Koščak. fax. faks 01/4551-544 E-mail: hjk@hjk.caklovic@zg.sanja@zg. 483 00 95. Korčulanska 3E/II tel.hr Dolores Svitlanović. 292 30 89 e-mail: biljeznik.hr Renata Marković.htnet. M.ceric@zg. jb savjetnik Jelena Gvozdanović.481 32 01.hr Snježana Torić. 604 04 45 e-mail:notar-cavajda@zg. fax. 373 59 25 e-mail: jb-m.hr http://www. jb vježbenik Dabelić Marina.hr Božo Miletić.burec@zg. tel/fax. jb prisjednik Martina Jankač. jb prisjednik Nadija Jeić. fax. jb prisjednik Melita Čondrić.hr Tatjana Kralj.brozovic@zg. jb prisjednik Baković Marija.hr Milijana Baburić. tel. Prilaz Ivana Visina 5 tel. 301 76 93. jb prisjednik Dolinar Nenad.htnet. jb prisjednik Dubravka Rakitničan.htnet. jb savjetnik Lana Puljčan. Hrvat.hr Duje Ordulj. Poljička 27 tel. fax. Radnička cesta 48. fax. 655 58 28 e-mail: damir. 481 34 02 e-mail:javni.hr 10000 ZAGREB (01) Andrašić Damir. 298 98 22. fax. fax.lada.hr Jadranka Kuić Humek.hr Dražen Markuš. 618 03 50.biljeznik. Radnička cesta 34/II Tel. jb prisjednik Blaženka Plećaš. 618 07 10.andrasic@zg. jb prisjednik Ivana Džankić. jb prisjednik Dragana Bošnjak Kovačević. tel. jb prisjednik Čavajda Zorka. 239 55 44 fax. 614 13 85 e-mail:javni. Matošeca 3 tel.ankon@zg. 231 13 32.hr Aleksandra Martinović.t-com. jb prisjednik Ankon Jasminka. v.t-com.bakovic@zg. jb prisjednik Džankić Pero. 230 30 58 e.gajski1@zg. tel/fax.t-com.hr Ana Škarić.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 63 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ZAGREB. fax.jb.draskic@zg.htnet. Lastovska 12 tel.zdespot@gmail. Mandrovićeva 17 tel. jb vježbenik Burec Mladen Trg Stjepana Konzula 1.biljeznik. jb savjetnik Darja Bošnjak. Frana Petrića 1 tel. Nehajska 22 tel.htnet. 301 76 93 e-mail: jasminka.hr Boža Svedrec. jb savjetnik Marko Reš. fax. Ul.d. jb prisjednik Brozović Škrinjarić Štefica Remetinečki gaj 2F.hr Daniela Božić. jb vježbenik Iva Kralj. tel. 234 45 35 e-mail: mladen.mail:biljeznik-dabelic@email. 370 33 97 e-mail:notar.hr Martina Plastić. 615 43 23 e-mail: zdenko.htnet. 481 45 19 e-mail:javni-biljeznik-iva-dujmovi@zg. jb prisjednik Vedran Horvat. Varšavska 4/II tel.483 16 70. jb prisjednik Ivana Baburić. Ivana Šibla 13 tel. jb savjetnik Nikica Matan. jb vježbenik Dujmović Iva.htnet.com Davor Dukat. jb prisjednik Despot Zorka. 618 03 61 e-mail:notar@notardzankic. jb vježbenik Čaklović Ljubica. 615 43 22. jb prisjednik Draškić Lada. proljeća 65 tel. Vukovarska 284.htnet.frid@zg. 663 61 70. jb prisjednik Doroteja Filipović.: 01/4556-566. tel. jb prisjednik Ivana Kozar.

tel. 481 99 51 e-mail: notar-hukelj@zg. fax. 617 09 34 e-mail: nevenka. jb vježbenik Ivan Jakić.galovic@hi. 387 80 88. Dubrovnik 12 tel.htnet. jb prisjednik Božica Jagoić Tukša. jb vježbenik Horvat-Pernar Željka. jb prisjednik Mirna Ivković.t-com. 481 04 93. 655 13 73.htnet. fax. jb prisjednik Ivana Drnić. 239 59 85 e-mail: renata-kutija-kuspilic@zg.hr Vedrana Jaković.sc. jb prisjednik Krešimir Rogina. jb prisjednik Lisonek Ilinka. 345 19 46. jb prisjednik Luka Glibota.hr Tanja Kapitan. 295 52 12 e-mail: biserka. 482 95 70 e-mil:notar-pernar@zg. jb savjetnik Marina Mesić. 615 19 60 e-mail: notar-glibota@zg. jb prisjednik Iva Kršić. jb vježbenik Ježek Mladen. jb prisjednik Suada Jašarević. fax. jb vježbenik Petra Kaleb Čerber. jb savjetnik Marija Streny. 492 12 20. jb vježbenik Grladinović Dubravka. Savska cesta 56 tel. jb prisjednik Gorana Blaić Hebrang. jb prisjednik Zvjezdana Popović . jb savjetnik Lea Vrščaj. jb prisjednik Sandra Nikolov. e-mail: j. velikana 4 tel. Dankovečka 8. Grižanska 6 tel. jb vježbenik Ivana Gulić.htnet. fax. jb savjetnik Galović Stanislava.htnet. fax.t-com.knego@gmail. jb prisjednik Jelavić Zoran. 481 99 55. fax.hr Franka Kralj.hr Marija Bartolić.kelecic@post. fax.hr Ernita Obuljen.hr Marko Elijaš.hr Gordana Manojlović. fax. jb vježbenik Juroš Alen. Hrvatskog proljeća 40. Palmotićeva 43a tel. Zelinska 3.t-com.hr Tamara Kaiser. 617 71 34. jb prisjednik Mihovil Vukša.t-com. jb vježbenik Maroslavac Željka.htnet.htnet. 230 36 24.jukic@zg./fax. 230 36 62 e-mail: galicr@zg. 492 12 21 e-mail: ljiljana.jezek2@zg. 461 23 16 e-mail:biljeznik-grladinovic@email. Ilica 176. Savska cesta 9 tel/fax. jb prisjednik Tomislav Žabek.hr Ivana Macanić.com Vika Despot Roso.hr Danaja Debicki. 492 96 41 e-mail: mladen. tel/fax.hr Kelečić Vesna.hr Tomislav Garofulić.lisonek@zg. 388 17 80 e-mail:notar.Knego-Rogina Jadranka. 487 15 48 e-mail: ilinka.lovric@zg. jb prisjednik Sinja Maja Oštrek. jb prisjednik Ivan Jurić. fax. jb prisjednik Glibota Milan.htnet.hr Sanja Kodrnja.juric2@zg.htnet. Trg Hrvat. jb vježbenik Jakobović Gordana. jb prisjednik Marija Pezer.htnet. Zagrebačka avenija 104 c/III tel.hr Tina Petrić. Miroslava Milića 4 tel.hr Kristian Hukelj . jb prisjednik Zrinka Akalović. jb prisjednik Valerija Pernar. fax. jb prisjednik Marina Bukovčak.herceg-milicevic@zg. jb vježbenik mr. jb prisjednik Maja Peris. jb vježbenik Marčinko Vladimir.t-com. 617 09 33. jb prisjednik Marija Ćatić. Šoštarićeva 8/III. tel/fax. 377 73 17 e-mail:notar-jakobovic@zg.hr Ljerka Gec. 492 11 20 e-mail: vladimir.hr Ivana Herceg. Av. jb savjetnik Herceg-Miličević Ljiljana. tel/fax. jb prisjednik Matej Herceg.hr Jurić Marijan. 387 81 07 e-mail:biljeznik. 611 46 44 e-mail: branko.jakic@notar-jakic. 298 94 94 e-mail:notarjuros@zg. 388 17 57. jb vježbenik Kutija-Kušpilić Renata. jb vježbenik Lovrić Biserka.b.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 64 Jelena Gajski. Draškovićeva 13 tel/fax. 291 36 08 e-mail:zoran. jb savjetnik Jukić Nevenka.hr Nikolina Milešević.htnet. jb prisjednik Željka Štefanić. fax. Jurišićeva 1 tel. Trnjanska cesta 23. 654 81 51 e-mail: zmaroslav@inet. Unska 2a tel. 295 52 10.t-com. Mrazovićeva 6/I tel. jb vježbenik Galić Radojka. Čikoševa 5 tel.t-com. jb prisjednik Marija Soko. 239 59 84. jb prisjednik .hr Goranka Mališa. tel. jb vježbenik Hukelj Anica. tel/fax. Argentinska 4 tel/fax.jelavic@zg. Maksimirska 3 tel.t-com. jb vježbenik Margareta Žabčić. jb vježbenik Jakić Branko. 483 96 27.marcinko@zg. jb prisjednik Tena Genc. 617 72 07 e-mail: marijan.

Draškovićeva 8. 615 51 94. 466 50 78 e-mil: senija. jb vježbenik Škrinjar Kos Senija. Vukovićeva 11. 231 01 30 e-mail:suzana. jb prisjednik Katarina Sokić.485 50 84 e-mail: jb-ribaric@zg. tel. Trg J. Škrlčeva 39. tel/fax. 309 83 33 e-mail: notar-parlov@zg. 377 65 60. jb prisjednik Matko Ruždjak Jožica. fax. jb savjetnik Šarčević Vladimir. 370 01 99 e-mail:tomislav. 309 73 33. 242 28 66 e-mail: jasna. Turinina 5 tel.svedrovic@zg. jb vježbenik Popov Lucija. jb prisjednik Parlov Ivan. jb vježbenik mr. jb prisjednik Medina Karahasanović. Ozaljska 21 tel.hr Željka Belić. Ilica 139a tel.hr Mirela Kovačević. fax. 482 65 12 e-mail: jb-nikola.mail:zeljka. Iblerov trg 2/II.hr Vesna Lelas.trkmanpajic@yahoo. 484 78 69.t-com. jb savjetnik Pejović-Fumić Lidija. jb prisjednik Borna Balta.hr Ivana Vrcić. fax. Nikole Tesle 16. 238 36 41 e-mail: biljeznik-rotim@biljeznik-rotim. Tratinska 79/I tel.hr Snježana Pavlović Rajčević. 481 00 95 e. tel/fax. 377 95 00 e-mail: biljeznik-lj.htnet. jb vježbenik Ranogajec Branko. Frankopanska 2A tel. 309 43 32 e-mail: biljeznik-sarcevic@zg. jb vježbenik Nevena Cota. 377 93 00.hr Tadić Nikola.htnet. jb prisjednik Šaškor Stjepan. jb savjetnik Ivana Cicvarić.t-com.htnet. jb prisjednik Ivana Jerković.com . 450 08 88 e-mail: notar-ranogajec@zg. jb prisjednik Jan Mikuličić. jb prisjednik Nataša Marijanović. jb vježbenik Matijević Tomislav.hr Tea Pavičić Gracin. 461 17 60. 482 64 40. jb savjetnik Igor Sudar. 484 63 37 e-mail: ured@notar-pandza. Vlaška 103. Deželića 23 tel.serda-pavlovic1@zg. Petrinjska 14. jb prisjednik Željka Rebić. Maksimirska 38. Prilaz Đ.saskor@zg. 230 23 35 e-mail: notar.htnet.hr Pandža Sanda.t-com.Kennedyja 6b tel. 480 20 80. 492 03 99 e-mail: igor.t-com.htnet. tel.t-com. fax.htnet.mail:notar.hr Tina Čepo. 615 51 91. 302 26 12. 484 67 95 fax. jb prisjednik Vanja Popov. jb savjetnik mr. Ilica 297 tel. fax. jb prisjednik Sandra Bednaršek.htnet. 484 07 03. tel/fax. jb vježbenik Trkman Pajić Mirjana. jb prisjednik Marijana Ćosić.hr Ivica Vuković.hr Picukarić Željka. jb savjetnik Serda Pavlović Suzana.matos@notar-matos. fax. Gundulićeva 31 tel. 615 51 90 e-mail: v. jb savjetnik Marina Tremac. 660 39 92 e. jb prisjednik Tihana Sudar.hr Iva Glamočak. fax. fax.picukaric@zg.htnet. 377 92 06.sabol@gmail. Heinzelova 40.hr Domagoj Ranogajec. Kneza Višeslava 2 tel. tel.modrusan@zg.sc. F. tel.Svedrović-Kilibarda Ljubinka. fax.matko-ruzdjak@zg. 481 05 35 e-mail: stjepan. jb savjetnik Matoš Mladen. 455 27 02 e-mail: notar-popov@zg. jb prisjednik Modrušan Kornelija.hr Marija Antolin. Kačićeva 9 tel. 481 43 53 e-mail: kornelija. jb prisjednik Maša Morić. fax.hr Jelena Maržić Benzia. jb prisjednik Vida Baranović.hr Katarina Dilber.pucar@notar-pucar. tel/fax. jb prisjednik Suzana Ilić Musić. Boškovićeva 12.martinovic6@zg.Rotim Jozo.hr Mate Juroš.t-com.com Marina Babić Katić.sc. jb prisjednik Vedran Vujanović.hr Biserka Hrvatin. jb savjetnik Matea Radišić. jb vježbenik Sabol Terezija-Zinka. tel/fax. 492 02 51. 238 36 40. tel.hr Boro Bubnjić. tel.hr Sanja Vladušić.tadic@zg. 374 56 78 e-mail: mladen.t-com. jb prisjednik Ivana Blaić. fax. jb savjetnik Sudar Duško. jb vježbenik Pučar Vesna. tel/fax.stefcic@zg.hr Ozren Ivković.hr Marijana Dekanić. jb prisjednik Ivan Rotim. Miramarska 24 tel. 481 53 18 e-mail: notar-sudar@zg.matijevic3@zg.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 65 Irena Marić. fax. Zajčeva 1. jb vježbenik Štefčić Jasna. 485 46 90 e-mail: lpejovic@inet. 462 28 33 e-mail: jozica.skrinjar@zg. Petrinjska 4. jb prisjednik Ribarić Obrenija.htnet. jb prisjednik Andrijana Plenča.htnet. jb savjetnik Martinović Igor.

jb savjetnik Petar Kvakan. K. jb vježbenik Živković Iva i Škaričić-Sinčić Lada.t-com.hr Kvakan Ivan. 242 145 e-mail: jb. jb prisjednik Margita Kozina Ištuk. 310 688 jb. 241 553. 390 477 e-mail: ivan. 388 85 16. jb vježbenik 31300 BELI MANASTIR (031) Milas David.notar. jb prisjednik Natalija Batinac. Gajeva 2/IV. tel. jb savjetnik Hrvoje Benković.t-com. 390 750 e-mail: zvonarek.t-com. fax.biljeznik.hr Dada Žitko. Poljička 12. 742 240 e-mail: notar-milas@os. jb prisjednik Sandra Marodi.hr Sandra Naumovska. Trg Alojzija Stepinca 14 tel.marija.hr Dijana Akrap. Krešimira IV bb.biljeznik@cj. tel. Dugoselska 12.sanda@ck. 485 27 08 e-mail: vlastazajec@inet.t-com.hr Nada Jukić. fax. fax. jb vježbenik Vodopija Čengić Ljiljana. jb vježbenik Zajec Vlasta.hr Dujmović Martina. 390 733 e-mail: kvakan.htnet.hr 43000 BJELOVAR (043) Čulo Poljak Marija.drazina@zd. Zvonimira 29. Boškovića 21.poljak@bj.d.crncec@ck.jb.ivan. jb prisjednik Nikolina Gažić jb prisjednik Ivana Galić.m.culo. Zrinskog 17 tel.617 64 71 e-mail: javnibin@inet.hr Marina Sente. jb vježbenik Ivona Tomičić.t-com. 241 250 e-mail: notar.hr Kustić Marija.hr Katarina Posavec. fax. 695 712.481 01 65.javni. Kovačića 6. 742 242 .cengic.b.682261 e-mail: javni.hr 23210 BIOGRAD NA MORU (023) Kvartuč Dušan.biljeznik. fax. fax. 487 30 60. Trg Fontana 2.seskar@ri. G. jb prisjednik Tatjana Pavlic Blažon. Matice hrvatske 14.zitko@zg.biljeznik@ck. jb prisjednik Anita Škurjanec. 545 326 e-mail.t-com. tel/fax. jb prisjednik Marodi Ivan. jb vježbenik Katarina Krznarić. tel.kustic@bj. tel. Trg E. Ul.t-com. tel/fax. jb savjetnik Kristina Mikulić. tel. jb vježbenik Zvonarek Mirjana. Trg J. Kralja Tomislava 39 tel.ured. jb prisjednik Domagoj Balentin. jb savjetnik Tena Crnčec. tel.nazarevic@pu. Čavle 78.hr Nevenka Šimac. 481 29 67 e-mail:javnobiljeznicki. jb vježbenik Lovro Tomičić.htnet. Valenta Morandinija 13.zoric@zg. fax.t-com. Trg N. 721 743. jb prisjednik Alen Alić. Starčevića 5b.htnet. tel.Kvaternika 2. Broza Tita 1 tel.ljiljana. Ul.hr Jelena Bogdan Kvakan. jb prisjednik Jelena Papić. tel. tel.javni.htnet. fax.hr 40000 ČAKOVEC (040) Crnčec Jasenka. Trg kralja Tomislava 4 tel. 231 13 31 e-mail: jb-j. fax.koko. jb vježbenik Žitko Janko. 311 507 e-mail: jb-jasenka. Obala P.zivkovic-sincic@email. Rudeška cesta 173 tel.boras@ri. 611 73 03. tel. tel/fax. Park Rudolfa Kropeka 2. tel/fax. R. fax. 221 252 e-mail: biljeznik-markovic@bj.682264. A. Preradovića 8/I. tel/fax.t-com. jb prisjednik 52420 BUZET (052) Ivković Miodrag. jb prisjednik Kristijan Krznarić.marodi@ck. P.481 31 66 e-mail:notar.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 66 Jana Pajić. K. 487 30 51 e-mail: ured@notar-valic.htnet.hr Sabrina Kafedžić. 487 60 71.htnet. 662 929 e-mail: notar-ivkovic@pu.htnet. 388 85 17 e-mail:vodopija.martina. 241 952 e-mail: javni. I.jasna. fax. Milana Amruša 7/II.hr Krešimir Milas. Miošića 28a tel. jb vježbenik 51250 CRIKVENICA (051) Boras Koko. 485 27 07.dujmovic@gmail.hr Željka Tuškan Bregovac./fax. A. jb savjetnik .biljeznik@zg.t-com. jb prisjednik Zorić Jasna.jalsovec.t-com. tel/fax.hr 51219 ČAVLE (051) Vesna Šeškar. jb vježbenik Žitko Jasna. jb prisjednik Valić Katica.martina.hr Marijela Antonac.com Ivana Mrsin. jb prisjednik Mario Franjić. 383 021 e-mail: javni-biljeznik-dusan-kvartuc@zd. jb prisjednik Tomislav Knez. jb savjetnik Barbara Živković.t-com.hr Latinka Ivošević.hr Anamarija Baljkas Hrgić.javni. jb vježbenik Jalšovec Sanda. 721 744 e-mail: snjezana. jb prisjednik 23420 BENKOVAC (023) Dražina Martina. 220 696 e-mail: j. Š. v.hr Sanja Lovrić. jb savjetnik 52460 BUJE (052) Nazarević Snježana.

882 625 e-mail: marina. Ul.david. tel.hr 44430 HRVATSKA KOSTAJNICA (044) Pličanić Gordana.Jurja 1.dijana.hr 20000 DUBROVNIK (020) Bronzan Luce. tel/fax.hr Šimčić Ankica. J. 227 040 e-mail: ljerko.bilandzija@hi. fax. 573 337 e-mail:mile. 638 574 e-mail: jb.hr Marija Grivičić. Vukovarska 17 tel.htnet. jb vježbenik 47250 DUGA RESA (047) Bišćanin Pešut Zdravka. 886 593 e-mail: buva. Sv.biljeznik.Pape Ivana Pavla II 9/I.htnet.htnet. Dragutina Domjanića 1. fax. branitelja 1. Kralja Tomislava 2. Popa Frana Biničkog 10.hr 44400 GLINA (044) Bukovac Marina.hr 49240 DONJA STUBICA (049) Cividini Marija. 811 812 e-mail: javni-biljeznik-nikola-mihelcic@ri. fax. fax. jb vježbenik Marijana Živković. 277 56 21 e-mail: notar-slavica. Kaniška 9. tel/fax. Starčevića 11.hr Maja Baković.luketic@bj. Starčevića 20 tel.brac@os. Nikole Tesle 17a tel. i A.com Iva Carić.htnet. 822 186 e-mail: jb-pavao. 357 777. tel/fax. 333 512 e-mail: notar.ankica.t-com. 411 292. jb prisjednik Ines Matijević.bronzan@gmail. tel/fax.hr Crnov David. 485 025 e-mail: ivo.peric@zg.biljeznik@si.hr Nina Burić.darko.javni. 286 268 e-mail: jbm-cividini@kr. jb savjetnik Vesna Stručić. Trg Hrv. jb prisjednik 31540 DONJI MIHOLJAC (031) Đurđević Dinko. 772 342.t-com. tel/fax. Vukovarska 24 tel. jb prisjednik Ksenija Borček-Ptiček. tel/fax. tel/fax. jb vježbenik 43200 GRUBIŠNO POLJE (043) Luketić Ivo.hr 51300 DELNICE (051) Mihelčić Nikola. tel/fax. 813 891 e-mail: notar. tel/fax. tel/fax.t-com.bukovac. fax. jb vježbenik Matea Šagarjelo. 638 570. jb prisjednik Iva Radović. jb prisjednik Perić Slavica. Ulica pape Ivana Pavla II 8. Vukovarska 19.htnet. Zorića 8 tel. Stjepana Radića 4.biljeznik@gmail. Dr A. 632 527 e-mail: javni-biljeznik-d-djurdjevic@os. Trg čazm. A. 357 946 e-mail: andjelko. 851 229 e-mail: javni.ratincevic@os.ured@biljeznik-mozara. kaptola 9 tel. tel/fax.Ivana Krstitelja 91. jb prisjednik Marijana Milković. 311 943 e-mail: luce. fax.hr Renata Koščević.javni. jb prisjednik Mozara Nikša.hr Anto Lozančić.biljeznik.hr Iva Markov. 275 44 79 e-mail: kresimircopic@yahoo. tel.htnet. jb savjetnik .htnet.vidjen@du. fax. S.com Natalija Pavlović.hr 53000 GOSPIĆ (053) Fajdić Mile.javni.G. tel/fax.841075.741 151 e-mail: mkovac. tel/fax.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 67 43240 ČAZMA (043) Torbašinović Ljerko. tel/fax.com 43500 DARUVAR (043) Čop Mladen.htnet. jb vježbenik Viđen Nikša. Bana Josipa Jelačića 7. Trg K. Tomislava 1.javni. jb vježbenik Dejan Elveđi.htnet.stanic@du.torbasinovic@bj. jb prisjednik Mirna Franić. Nine Marakovića 69. 492 050 e-mail: biljeznik.Matoša 3. 532 476 e-mail: notar. 810 605 e-mail:javni. Amerikanska 3. 311 566 e-mail: niksa. jb vježbenik 31400 ĐAKOVO (031) Brač Nikola. Trg A.t-com. tel. jb savjetnik Radović Ivo. Trg Sv.hr 48350 ĐURĐEVAC (048) Matulec Darko. 574 862 e-mail: javni-biljeznik-zdunic@gs. 811 811 e-mail:simcic. 815 136 e-mail:crnov. jb vježbenik Stanić Anđelko.hr Zdunić Boris.cop@bj. jb vježbenik 22320 DRNIŠ (022) Buva Dijana.hr Ratinčević Pavao. Trg M.t-com.hr Belma Pličanić. tel/fax. Gupca 25.biljeznik@kc.t-com.com 10370 DUGO SELO (01) Copić Krešimir.htnet.hr Andreja Tanasković. fax.t-com.hr Zrnka Stamatoska. 886 749.biljeznik@os.fajdic@gs. 277 56 20.hr Nada Pirjać.8410079 e-mail: notar.pesut@gmail.plicanic@sk.hr Jelena Škrabo.ivoradovic@optinet. jb vježbenik 43280 GAREŠNICA (043) Marko Bilandžija.matulec@hi.t-com. Radića 12.biljeznik@sk. 412 644. Vukovarska 22 tel. jb savjetnik Marija Dajak. tel/fax. jb vježbenik 31326 DARDA (031) Marija Kovač.t-com.t-com.

622 440 e-mail:notar-pavlovic@kc. 271 218 e-mail: visnja.hr Tatjana Perić.tusek@gmail. 676 500 e-mail: jb-mira.blanka.papac@kc. Trg bana J. tel/fax.flego.htnet. jb prisjednik Bubaš-Magličić Nina. jb prisjednik Tušek Višnja. tel.ujevic@st. jb prisjednik Kristijan Trinajstić.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 68 32236 ILOK (032) Šimunić Tomislav. tel.htnet.htnet.hr 22400 KNIN (022) Čujec Josip.biljeznik.hr Ana Benko Budja.hr Andrej Pavešić. Bernardina bb tel/fax. jb prisjednik 51215 KASTAV (051) Mavrinac Radosna.htnet.simunic. jb prisjednik Martina Mrzlečić. 691 070 e-mail: notar. Obala kralja Tomislava 26 tel.bubas-maglicic@ka. jb savjetnik Dijana Radečić.volaric@zg. tel. Trg mira 11. tel. fax.mavrinac@ri. Josipa Šipuša 1.hr Ivana Širanović Vulić. Dr Franje Tuđmana 50.biljeznik@ri. fax.Ladislava Šabana 5. 232 333 e-mail:j avni-biljeznik-donika@st. tel.augustinovic@ka.hr 20260 KORČULA (020) Kaliman Ivna.tranfic@hi.t-com. jb vježbenik 48260 KRIŽEVCI (048) Jelić-Veršić Nataša.htnet.htnet. I. 615 920. 844 262 e-mail: notar. jb prisjednik Rozika Dajak. fax. jb prisjednik 51500 KRK (051) Katunar Zrinski Miljenka. Jelačića 5 tel/fax. Opatička 5.htnet. jb vježbenik 51221 KOSTRENA (051) Flego Davorka. fax.t-com. jb prisjednik Augustinović Marina. tel. 289 007 e-mail:davorka.hr Papac Ljubica.versic@kc.t-com.t-com. 622 755 e-mail: notar-bakrac@kc. Braće Kazić 7.hr Tranfić Željka. Ružić Mirko.hr Andrea Nikolić. 782 104 e-mail: nada. Tvrtkova 3.hr Martina Lučić. Šetalište Sv.miskovic@vk. tel. tel. 373 064 e-mail: damir.biljeznik@ri. 681 700.malacic@sk. 520 536 e-mail: katunar.hr Ostović Marina. jb savjetnik Pavlović Ronald. Hrvat.htnet.petar. 615 466 e-mail: jb-marina.hr Martina Majcen.t-com. 590 300 e-mail: javni. Trg Matka Laginje 1. tel. 271 340 e-mail: jb-natasa-jelic. tel. Ljudevita Gaja 8.zrinski@hi.hr Tina Puškaš. Ak. A.htnet.t-com.hr Žaja Blanka. 616 111 e-mail: nina.htnet. A.hr Ivana Lipošćak. Moslavačka 12. Križevačka 5. jb savjetnik . tel/fax. Ante Starčevića 17. jb vježbenik 10310 IVANIĆ GRAD (01) Mišković Marijan.hr Marko Šimunić. 289 700. Baltićeva 4 tel. I. Nazora 6. jb vježbenik 44320 KUTINA (044) Malačić Mira.htnet.hr Morana Kasun. G.hr 10450 JASTREBARSKO (01) Volarić Stjepan. 550 331 e-mail: mirko. jb savjetnik 49290 KLANJEC (049) Čižmek Mirko. Kovačića 2. 615 466 e-mail: jb-zeljka.hr Antonia Torma. tel. 626 817 e-mail: ljubica.cizmek@kr. jb savjetnik 21216 KAŠTEL STARI (021) Donika-Stanojević Joško. jb vježbenik 49000 KRAPINA (049) Bjelčić Damir. tel.hr Sandra Rekaš.ostovic@kc.branitelja 11 tel. 628 39 69 e-mail: notar-stjepan. jb prisjednik 47000 KARLOVAC (047) Antić Ivanka.cujec@si. 682 890. jb vježbenik mr.hr Petra Fabijanović. Nazora 6. tel. Nemčića 1/I.htnet.zaja@ka.sagi-belcar@vz. jb prisjednik Emina Vukelić. tel. Z.t-com.ilok@email. 221 674 e-mail: ruzic.681 500.hr 48000 KOPRIVNICA (048) Bakrač Nikola. V.hr Ines Antić. V.mirkojavni. Dijankovečkog 9 tel.htnet. jb vježbenik 21260 IMOTSKI (021) Ujević Petar.bjelcic@kr.biljeznik.t-com. 662 673 e-mail: josip.htnet.hr Danijela Marković. 670 001 e-mail: javni.hr 42240 IVANEC (042) Šagi-Belcar Nada. Gundulićeva 8 tel. Domobranska 6.htnet. Nemčića 4a. jb vježbenik Plavetić Snježana. Žuknica 1b. 623 820 e-mail: marina. jb prisjednik Vedrana Žitnjak. fax. tel/fax. tel.javni. 615 940 e-mail: notar. Kovački prolaz 25.com Željkica Skalički.t-com. 715 758 e-mail: ivna-kaliman-javni-biljeznik@du. 600 605 e-mail:jb-plavetic@ka.antic@post.sc.htnet. tel. tel.htnet.hr Sandra Turčić. 288 86 88 e-mail: marijan.

683 525 e-mail: javni.htnet.brcic@ka.radasic. Karla Dieneša 3.hr 47300 OGULIN (047) Brčić Mirjana.tus@ri. tel/fax.biljeznik.hr Lana Kusturić Škurla.hr Anamarija Arapović Vranješ.djerek@sk. 50A.841 126 e. 612 093.mato@.hr Hrvojka Kuzle. Zagrebačka 2 tel. jb savjetnik 42240 LUDBREG (042) Radašić Kruno.Tomislava 3/I.htnet. 612 092 j. 851 141.com Jure Plećaš. fax. Starčevića 9. 674 336 e-mail: jb-antun-novacic@vt. 284 362 e-mail: petar.neven. v. tel. Šetalište M. tel/fax.kucar@ri. Braće Vidulić 2-6.v.hr Lejla Ritoša Horvat.hr 49243 OROSLAVJE (049) Tadić Petar. Trg L. Pejačevićev trg 11. jb prisjednik Marta Jakotić. tel. 851 142 e-mail:javni. Vladimira Nazora 23. 272 939. Put mora 1. tel. tel. 615 500 e-mail: notar-a. Maršala Tita 80 tel. tel. tel.b. tel. Milana Prpića 65. fax.htnet. Trg kralja Tomislava 7. jb prisjednik Zima Dražen. tel/fax. Tita 35.hr Morana Čavka Markiš.hr Hana Hoblaj.vidovic-dzidic1@vz. jb prisjednik 51259 NOVI VINODOLSKI (051) Tus Jelena.suran@ri. jb prisjednik Antonija Škarda. Trg K.hr Filip Marković.htnet.d. Ul.pejkovic@inet. 272 955 . fax. 361 961 e-mail: notar. jb prisjednik 52466 NOVIGRAD (052) Aleksandra Micelli . jb vježbenik Marija Habuda. Braće Radića 6.t-com.j. jb savjetnik 21300 MAKARSKA (021) Barbić Ante. 852 013 e-mail: notar-udovicic@pu.htnet.branko. jb vježbenik 42220 NOVI MAROF (042) Vidović-Džidić Nada. jb vježbenik 33515 ORAHOVICA (033) Novačić Antun.medic. 711 280 e-mail: javni-biljeznik-kuzle@ri.t-com.htnet.htnet. 612 244.hr Čekada Lara.mail: javni. tel/fax.mokry-uroic@sk.hr Domagoj Strinavić. jb savjetnik 40315 MURSKO SREDIŠĆE (040) Hoblaj Ruža.mandic@hit-com.htnet. Miroslava Krleže 27.hr Anja Pejković.htnet.htnet. fax. 630 288 e-mail: dubravka. 543 300 e-mail: notar. Trg braće Radića 8a. 615 100 e-mail: boris. Četvrt Ž.zima@sb.hoblaj@ck. Ul. Mihalovića 2. e-mail: jelena.hr Nino Rojnić.hr Valentina Žugec. jb vježbenik Šuran Nataša. Dražojevića bb tel/fax.htnet. jb vježbenik Mokry-Uroić Dubravka. jb vježbenik 31500 NAŠICE (031) Godžirov Boris. Rudarska 7 .barbic@hi. jb savjetnik 35400 NOVA GRADIŠKA (035) Jelinić Stanka. 810 125 e-mail: kruno. 271 738 e-mail: jb-natasa. tel/fax.htnet.biljeznik. tel. 520 401 e-mail: bozo.hr Patricija Radetić. jb vježbenik Terković Branko. tel/fax. tel/fax.ljerka. Ul. fax.markovic@ri.drazen. 1.hr 52220 LABIN (052) Udovičić Rita.jb A. Korzo Vinodolskog zakona br.jelinic@sb. Trg kralja Tomislava 5.t-com. fax. 615 257 e-mail: notar. jb vježbenik Mandić Ljerka.hr Kenan Hadžiomerović. 4. tel. Zelenice 18/I. 293 426 e-mail: notarlovran@ri. 681 177 e-mail: notarvedranplecas@gmail. jb savjetnik Ana Maria Micelli. tel. Maršala Tita 75/I tel.t-com. 245 503. 233 047.htnet.hr Dražen Orešković.htnet. jb vježbenik 20350 METKOVIĆ (020) Pandža Joško.htnet.ante. 205 244. tel. 601 515 e-mail: javni.hr 21310 OMIŠ (021) Vuković Radoslav. 205 243 e-mail: nada.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 69 Medić Mato.hr 44330 NOVSKA (044) Ante Đerek.hr Ivna Godžirov.jb.hr 51513 OMIŠALJ (051) Kućar Neven. 757 043. 681 154 e-mail: biljeznik-nikolic@du.b@vz.hr Plećaš Vedran.biljeznik. 861 753 e-mail: jb-radoslav. tel.hr Iva Medić. jb prisjednik Pejković Ante.htnet. Trg pl. 726 232 e-mail: info@notar-micelli. tel/fax.vukovic@st. jb prisjednik Lora Pejković.htnet.godzirov@os. Trg Pozzetto 19 tel. tel. I. Kneza Trpimira 2a.htnet. jb vježbenik 51419 OPATIJA (051) Hrvojka Kuzle. 525 444 e-mail: biljeznik-m.hr Lidija Bačani.hr . jb prisjednik 51415 LOVRAN (051) Radmila Mandić. tel.sk. Stjepana Radića 7. jb vježbenik 51550 MALI LOŠINJ (051) Marković Božo.terkovic@hi. fax.d.biljeznik.tadic1@kr. Oriovčanina 18/1. svibnja 533 br. 363 388 e-mail: javni-biljeznik-s.htnet.

biljeznik. Podmir bb tel.hr Janjić Dora. Dr.popovic@os. 272 551 e-mail: niko.htnet.verica@gmail.mandica.hr Tijana Belac. jb prisjednik Jasminka Pavlov.hr Marijana Perić.hr Sumba Peček.t-com.hr Marina Mlinarić.ante.t-com.hr 20340 PLOČE (020) Žderić Tomislav.skunca@zd.hr Ljiljana Vodopija.hr 23290 PAG (023) Škunca Elizabeta. jb prisjednik Borić Mirjana. tel/fax. jb savjetnik Popović Mandica. jb prisjednik . 215 650 e. tel/fax. prisjednik Pahović Đordano. 412 905 e-mail: dubravka. Kapucinska broj 23/I . Truhelke 3.hr Ksenija Hudeček.htnet.biljeznik@os. fax. 251 640 e-mail: biljeznik-vcelik@po.ivic.zderic@gmail. 428 210 e-mail: jb-tanja. Kapucinska 17/I tel. tel/fax.t-com.greblo2@optinet.hr Šustić Hrvatin.hr Kovačev Tatjana. 814 587 e-mail: jb-visnja.hr Rok Verica. 801 561 e-mail: jburedbam@email.hr Vjenceslav Arambašić. Europske avenije 4. Trg A.Starčevića 10. jb vježbenik Jeromela Mauša Nataša. Trg bana Jelačića 6.blecic@pu. Sv. tel. 670 771 e-mail: vladimir. tel/fax. jb vježbenik Hrvatin Marija. 201 110 e-mail: lidija.fax.javni.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 70 31000 OSIJEK (031) Arambašić Biserka. tel.rok.hr 33405 PITOMAČA (033) Anđal-Mlinarić Brigita. jb prisjednik Perić Lidija.com Lana Albert Majstorović.t-com.t-com. 621 111 e-mail: biljeznik.hr 34550 PAKRAC (034) Grgurić-Rukavina Dubravka.marta 1. 670 323 e-mail: biljeznik. Trg Joakima Rakovca 5. 612 281. Vrt J. Neretvanskih gusara 12. 202 204 e-mail: notar-mirjana. Trg slobode 2. 205 211 e-mail: javni. jb prisjednik Brekalo Ante. jb prisjednik Pavelić-Musa Zdenka. jb prisjednik Antonija Rako.hr Ivana Kovačević.Včelik Mario. Jakova Gotovca 13 tel.brekalo@po. jb vježbenik Dumančić Dragica.hr 52440 POREČ (052) Ferenc Tanja. jb prisjednik Maksimiljan Pahović. 8. jb prisjednik Vedran Borić.petarjavni. 732 048 e-mail: javni. jb savjetnik Kokić Anamarija. jb vježbenik mr. 201 277 e-mail: jbdumancic@yahoo.hr Marjana Kirin. 204 027 e-mail: amkjavni.zlatko. 442 163 e-mail: notar-pahovic@pu.biljeznik.htnet.tea@ka. jb prisjednik 47280 OZALJ (047) Tea Ivić. Zrinskih i Frankopana 15. 650211 e-mail: javni. tel. 616 905 e-mail: elizabeta.htnet. 629 18 69 e-mail: barbaric. fax. jb prisjednik Šimašek Zlatko.hr 52000 PAZIN (052) Blečić Marija. Dinka Trinajstića 2 tel/fax.com Marijan Dumančić. Trg grofa Erdedya 28. jb savjetnik Morena Gojtanić. Trg slobode 3/I. fax. Ul.biljeznik. 206 605 e-mail: tatjana. tel/fax.t-com. jb vježbenik 34000 POŽEGA (034) Bagarić Niko.kovacev@os. Županijska 13.javni.natasa@hi.t-com.htnet. tel/fax. Jože Šurana 6. tel/fax.hrvatin@os. Kapucinska 25/I. fax.hr Sabina Parencan.t-com. tel/. 200 808 e-mail: pavelic-musa. 313 152 e-mail: javni.biljeznik@os. Trg Kralja Tomislava bb tel/fax. tel/fax. jb vježbenik 10451 PISAROVINA (01) Barbarić Petar.hr Marijan Paulišić.hrvatin@pu. 621 544 e-mail: jb-marija.biljeznik@os.com 44317 POPOVAČA (044) Greblo Vladimir.peric@inet.t-com.boric@os. tel. jb prisjednik Aleksandra Kolev. Primorska 2. 214 661 e-mail: notar. 433 258 e-mail: marija. Franje Tuđmana 7 tel/fax.hr Tina Kalac.grguric-rukavina@po.arambasic@os.htnet. tel/fax. Hrvatske Republike 31b.Trg Stjepana Radića 4/I.biljeznik@zg.htnet.t-com.hr Domagoj Brekalo.htnet.htnet. Vijenac Paje Kolarića 2. 214 660. jb prisjednik Rahela Kovačić. jb vježbenik Ivana Kronšteter.mail: simasek.213 213 e-mail: sustic.biljeznik. 202 200.bagaric@po. Dragutina Lermana 6 tel. 700 707. tel/fax. jb prisjednik 44250 PETRINJA (044) Antoš-Kovačićek Višnja. jb prisjednik Marija Šarić. tel. tel/fax. tel/fax.antos-kovacicek@sk. 272 332.htnet. tel. tel/fax.hr Mijo Perić. fax.t-com. 452 905.htnet. Florijana 6.sc.ferenc@pu. jb prisjednik Deana Matković.

645 062 e-mail: ljiljana. fax. Anticova 9/I. jb vježbenik Marinković Žaklina. 494 169 e-mail: biljeznik.blazeka@inet. Rudolfa Strohala 3. jb prisjednik 51000 RIJEKA (051) Banić Miroslav. 522 316 e-mail: notar.hr Željko Bašić. jb prisjednik Kukučka Ivan. Glavna 26. Ante Starčevića 4.t-com. Trg Sv.htnet. Ribarska 2/2.t-com.htnet. Korzo 22. jb vježbenik Ćuzela Vesna.skira@pu. jb prisjednik Željko Valenta. 215 625 e-mail: notar-crljenica@pu.pejnovic@ri.hr Loris Baričević.krajcar@pu. jb prisjednik Mario Brajdić. jb prisjednik Miroslav Kutlača. jb prisjednik 49218 PREGRADA (049) Gordana Večerić. jb savjetnik Martina Klarin. Mali Palit bb.htnet.javni bilježnik.t-com. 645 155 e-mail: marijan. tel. Olge Ban 8. br. fax.v.perkovic@pu.t-com.hr Jelena-Kristina Cindrić Bačac. 377 884 e-mail: irpaveli@inet. Gnambova 2/II.balaban@optinet.nansi@pu. Mletačka 2. Ćirilometodske družbe 1.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 71 40323 PRELOG (040) Balaban Marijan. 336 727 e-mail: notar.hr Duško Bambić.htnet. M. tel. 335 890 e-mail: jb-andjelka-smojver-basic@ri.t-com.hr Milena Čehajić.hr Pliško Mirna. jb prisjednik Vesna Perković.hr Blažeka Ljiljana. Smareglina ul. jb prisjednik Sunčica Žužić Kovačić. Ciottina 5. 213 097 e.htnet. Fiorello la Guardia 25 tel/fax. jb vježbenik Lovrović Lečić Vera. tel/fax. jb prisjednik Maja Crljenica. Flanatička 10. tel/fax. jb prisjednik Amira Predovan. jb savjetnik Kopić Nansi.plisko@hi.hr Snježana Horvat Paliska. tel/fax. 725 498 e-mail: javnibin@inet. tel. tel/fax. tel/fax. jb prisjednik Silvija Perišić. fax. 380 804 e-mail: marina. 212 665 e-mail: jbvll@ri.paic-cerin@notar-cerin. jb vježbenik Grozdanić-Dekleva Marija. jb prisjednik Branka Šarić. jb prisjednik Blanka Kosjek Rumora. fax. jb prisjednik Danijela Duran Šunić.htnet.htnet. jb prisjednik Nikolina Božić.panjkovic@ri. 338 114 e-mail: miroslavbanic@inet. 330 532 e-mail: jb-paravic@ri. jb savjetnik Obrovac Skira Sonja. jb savjetnik Andrej Pudelko.hr Vesna Matković.hr Draženka Pičuljan. 522 377 e-mail: jb-mirna.t-com. 646 200.hr Danijela Diković Komadina. fax. jb savjetnik 51280 RAB (051) Radić Ermina. tel. jb savjetnik Smojver-Bašić Anđelka. tel/fax. fax. 322 922. 317 076 e-mail: velibor. tel. 339 686.obrovac. 544 755. 317 370. jb prisjednik Katarina Datković. jb prisjednik . tel/fax. jb vježbenik Branka Ramić. tel/fax.d.com Panjković Velibor. jb prisjednik Marko Vitasović. 215311. jb savjetnik Marin Jugovac.7 tel.sablic-dorcic@optinet. 321 052 e-mail: notar.d. jb savjetnik Marina Paić-Čerin. 214 783 e-mail: notar. jb prisjednik Kristina Jurčić. jb savjetnik Ivan Dobrović. jb vježbenik Krajcar Denis. tel.hr Nada Jovanić. jb savjetnik Borčić Jadranka i Sokolić-Ožbolt Olga Užarska 28-30/II. jb vježbenik Tena Kopić. jb prisjednik Sablić Dorčić Marina. jb vježbenik Pejnović Stevan.hr Marija Butković. tel/fax.Laginje 2.hr 52100 PULA (052) Crljenica Alida. 217 505. fax. jb savjetnik Perković Divna.hr Vedran Franković.hr Veronika Fućak Zvonarić.hr Mladen Meničanin.mail: notarpula@pu. 211 260 e-mail:sonja. 210 511. Kostelgradska 9 tel/fax.t-com. jb vježbenik Paravić Darko. 215 315 e-mail: notar. jb vježbenik Legović Gordana.zaklinamarinkovic@hotmail. jb savjetnik Nataša Babić.hr Danijela Miloš. 323 409 e-mail:notar.Florijana 20. tel/fax.legovic@ri. tel. Korzo 4/II. tel. Korzo 35/I.grozdanic-dekleva@ri. jb prisjednik Ana Sabljak. 217 808 e-mail: notar.cuzela@globalnet. jb prisjednik Zvonka Beg Kvaternik.hr Petar Banić. tel. jb prisjednik Ivan Beletić-Tatić. tel.hr Sandra Bilić. tel. Korzo 18. jb savjetnik Marin Bartulović. fax.hr Andreja Pavleković.htnet. Školjić 2. 322 969 e-mail: notar. 212 513 e-mail: notari-borcic-sokolic@ri. Jurja Žakna 4b.hr Robert Beletić.hr Ivan Regvat.

3 tel.hr Ana Podoreški. tel/fax. jb prisjednik Kristina Župančić. jb prisjednik Andrija Vuger. Trg kraljaTomislava 10 tel.Quarantotto bb.hr Joško Pervan. 404 140 e-mail: robert-anton.hr Leo-Mario Pavić.markovic@sk. tel/fax. jb prisjednik 53270 SENJ (053) Vrban Zvonimir. Trg Sv. jb prisjednik Marija Čukelj.biljeznici. Carera 20. 445 833 e-mail: lukacevic. Gajeva 35 tel.simac. Karlovačka c.t-com.cergar@zg.t-com.htnet. 200 55 17 e-mail: jav.htnet. jb prisjednik Marković Ivan.t-com.stojanovic@sk.hr Maja Tomazinić Grahovac. Trg pobjede 19 tel. fax. P.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 72 Švegović Vesna.brisevac.biljeznik.htnet. jb vježbenik 21230 SINJ (021) Delonga Vladimir. fax. jb prisjednik Kraljičković Ivica . 522 723 e-mail:natalija. 830 008.t-com. fax.htnet.delonga@st.htnet. jb prisjednik Palinić-Čulin Sandra. Trg Lj. 449 467.vuger@zg. jb prisjednik Stojanović Natalija.cubelic.htnet. Put Petrovca 12/2 tel. jb prisjednik Zvonimir Bračun. Pavlinski trg 17. Vladimira Ruždjaka 8 tel.Ante Kravar. jb vježbenik Čergar Milka. tel.Radića 6/6 tel. Ul. jb vježbenik Ledić Sanja. 825 900 e-mail: vladimir. jb prisjednik Darja Kaleb Gavran.ruza medunic@sb. 840 197 e-mail: rino. fax. tel/fax.cecatka@st.t-com.hr Blanka Marjanac. 523 363 e-mail: ivica. fax.htnet.Posavskog 3 tel. 200 55 52.Jožinec Ljubica Trg K.hr Ana Huserik Zujić. S.zoran.tel.t-com. 410 299 e-mail:nada. fax.sanja@sk.hr Katarina Oreč. jb prisjednik 33520 SLATINA (033) Krpačić Mato. Trg pobjede 22. Titov trg 10.hr Dragutin Habulin.javni. 521 228 e-mail: j.remenaric@email.batusic-slogar1@zg. 322 211. jb prisjednik Daniela Vuković.hr Morana Erak Dušić. jb savjetnik Čubelić Šimac Sanja. tel/fax. jb savjetnik 44000 SISAK (044) Briševac Imprić Gordana. S. jb prisjednik Čečatka Robert-Anton. S.ledic@zg. fax.hr Mira Relić. 449 468 e-mail: mioslav. tel/fax. tel/fax. tel/fax. 338 72 45 e-mail:biljeznik.t-com.t-com.samobor@zg. 826 022 e-mail: ANAROMAC971@gmail.hr Tatjana Burić. jb prisjednik Iva Kemec.hr Dubravka Leljak Hršak..hr Elvira Belošević. tel. 2.hr mr.t-com. 522 909 e-mail:gordana. 338 72 43. Trg dr. jb vježbenik 52210 ROVINJ (052) Dušić Davor. jb vježbenik Katarina Ivančić.hr Medunić Ruža. Tomislava 13/I. 449 498. 332 65 87 e-mail:notar-palinic@zg. Ul. jb prisjednik 10430 SAMOBOR Frković Gordana . jb vježbenik Vuger Ignac.hr Vrsalović Zoran. 200 55 50.t-com.sc.htnet. 335 753 e-mail: javni-biljeznik-vesna-svegovic@ri.hr Eda Biondić. Franje Tuđmana 7 tel/fax. jb prisjednik 10360 SESVETE (01) Batušić-Šlogar Zinka . fax.t-com. 445 805.hr Romac Ana. 336 62 10 e-mail: javni.com Marijana Buljan. 200 88 28 e-mail: ignac. fax.mario@sb.htnet.bracun@sb. Korzo 40. Matije Gupca 30 tel.b. jb prisjednik Zujić Rino. 818 051 e-mail: notar-dusic@pu. Ninska 1.hr Javorka Zaplatić. 523 694 e-mail: ivan.t-com. tel. Trg pobjede 10. jb prisjednik Valentin Jakovac. jb savjetnik Lukačević Mario. fax.t-com.biljeznik@sk. 322 393 e-mail:javni.impric. 881 759 e-mail: notar-vrban@gs. N.biljeznik. 332 65 86.kemec@sb. fax. Radića 34 tel/fax. jb vježbenik Kemec Nada . jb prisjednik Andrea Batelić. i A. Radića 25 tel/fax. tel. 823 081. Josipa 9.vrsalovic@ri.hr .zujic@pu. 440 616 e-mail: javni biljeznik. i A. fax.hr 35000 SLAVONSKI BROD (035) Bračun Miroslav. S i A. 200 05 82.i A. 205 82 88. 522 708. 205 82 99 e-mail: zinka. jb savjetnik Ana Žigrović. Radića 1 tel/fax.htnet. Krešimira IV br.hr Remenarić Slavko.hr Domagoj Ocvarek.htnet. 550 665 e-mail: biljeznik-krpacic@vt.hr Ana Gerić.kraljickovic@sk. 201 02 91 e-mail: milka. jb vježbenik Mirjana Škarica. Ninska 3.

hr Dražen Makelja. Ivana Gundulića 44/II tel/fax.t-com.t-com.hr Vesna Ogorevc. jb vježbenik Ana Čvrljak. tel/fax.hr Ivana Barišić. 530 988 e-mail:javni. tel/fax. tel. 772 948. Vladimira Nazora 15 tel.malenica@si. jb vježbenik Kekez Nevenka. Šimićeva 2. 322 455 e-mail: javni.javni. 13. 345 859 e-mail: notar-ivan-bradaric@st. jb prisjednik 21300 SUPETAR (021) Kuzmanić Ervin. jb vježbenik Ivana Brkljačić Malenica. 482 509 e-mail: jasna. 317 401 e-mail: javni-biljeznik-m.hr 10380 SVETI IVAN ZELINA (01) Rački Branka. jb vježbenik Popovac Mirjana.hr Karabotić-Milovac Teo. Ratac 2.kuzmanic@st. tel/fax. fax.hr Makelja-Šuljić Jagoda.Starčevića 5. jb savjetnik 21460 STARI GRAD (021) Plenković Jadranka. Posavskog 17/I. jb vježbenik 21000 SPLIT (021) Bilan Vedrana. Škrape 53. tel/fax. jb prisjednik Matačić Jasna. 339 890 e-mail: teo.hr Damir Mikolčević. 362 497 e-mail: jb-borica. jb prisjednik Kovačević Borica. jb prisjednik Ivana Bradarić. 322 495. 348043 e-mail: jb-mira.hr Sandra Jelavić.milic-strkalj@st. fax.htnet. tel/fax. jb prisjednik Marinko Šutić.draun@st.biljeznik.t-com.karabotic-milovac@st. fax. jb savjetnik Nakić Nevenka. tel.vuletin@si.kekez@st. jb prisjednik Sunčica Vuletin.hr Pero Berić.htnet.hr Kornelija Valjan. jb savjetnik Mr. jb prisjednik Vuletin Vojislav.htnet. tel/fax. fax.susko@hi.htnet.biljeznik. jb prisjednik Lucija Bulja. 213 190 e-mail: javnibiljeznik. tel/fax. Hrvatske mornarice 1B tel.jurisic@st.hr Matijana Paradžik.htnet.rubic@st. jb prisjednik Dragun Helena. 485 776.hr Ana Zaninović Popovac. jb vježbenik . jb prisjednik Irena Šimunović.helena.htnet. 765 547 e-mail: jadranka. Klaićeva poljana 3 tel. jb prisjednik Maja Maleš Talaja. tel/fax.plenkovic@st.htnet.hr Dinko Martinović . 371 442 e-mail: biljeznik-makelja-suljic@st. jb prisjednik Vesna Radovan. jb prisjednik Lučev Igor. fax. 212 265 e-mail: nevenka. tel/fax. Obala Hrv.htnet. 330 025 e-mail: notar-lucev@si. fax. S.htnet.hr Snježana Felzer-Puljiz. tel/fax.biljeznik.t-com. Kneza Lj. 331 819 e-mail: javni. 347 000 e-mail: jb. e-mail: ervin. jb prisjednik Šuško Ante.hr Marko Vuletin. 339 888. tel/fax. 480 341.biljeznik. A. jb prisjednik Ivana Miletić.hr Šarić Ilija. jb prisjednik Igor Buzdovačić. Mažuranićevo šet.htnet. jb prisjednik Jagoda Vuković. Kralja Zvonimira 85.hr Dunja Brajčić.bosko. 485 255. fax.t-com. Domovinskog rata 3. Kavanjinova 4 tel.htnet. 380 122 e-mail: notar.hr Ivan Rački. Rok bb.popovac@st.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 73 21210 SOLIN (021) Ivančić Marija. jb prisjednik Jurišić Boško. 213 286 e-mail: javni.t-com. Mažuranićevo šetalište 14. 321 505 e-mail: jb. jb prisjednik Zlokić Ante.Radića 79a. fax.hr Vesna Maretić.hr Yvonne Zlatar Šunjić.pavlovic@st. Fra Stjepana Zlatovića 18.hr Vinko Bukić.htnet.bilan@st.t-com. tel.ilija. sc. jb vježbenik Milić-Štrkalj Zrinka.htnet. 322 361 e-mail: biljeznik.matacic@st. Velebitska 26. 534 528 e-mail:jb-slobodan-zlokic@st. jb savjetnik 22000 ŠIBENIK (022) Malenica Ljiljanka.puljiz@hi. 772 943 e-mail:dalibor. 480 358 e-mail: saric.htnet.kovacevic@st.v.nakic@hi. Gundulićeva 20. rata 27b tel. 212 096 .cipcic@email.zoja.hr Ana Vukojević.hr Snježana Ludvajić.htnet.t-com.t-com. tel. Domovinskog rata 11 tel/fax. Kralja Zvonimira 75. jb prisjednik Bradarić Ivan. Sv. Hrvatske bratske zajednice 3a tel.t-com.ivancic@st. jb vježbenik Rubić Mira. nar.hr Neven Nakić. Poljana kneza Trpimira 6 tel/fax. 331 812.mila.biljeznik@st. Trg Ante Starčevića 14/II. Domov. jb prisjednik Čipčić Mila.ljiljanka. 530 902.racki@zg.hr Marko Pavičić. jb savjetnik Pavlović Dalibor. 210 548 e-mail: jb. 630 555. Puljiz Zoja.htnet.hr Nenad Bekavac. 348 104 e-mail: jb. tel. preporoda 9 tel/fax. 206 09 37 e-mail: branka.marija.

jb prisjednik 10410 VELIKA GORICA (01) Jurlina Marko.t-com.800-635 e-mail: nadj.brigade HV 3 tel. 625 11 06 e-mail: jb.t-com. jb savjetnik Štimac Bojana.mladineo@hi.mail:notar-marko. 338 118 e-mail:javni.hr Zvjezdana Tafra Roguljić.Tomislava 39 tel. J. Matije Gupca 1/I tel/fax. Matije Gupca 1/II.ema. Andrije Kačića Miošića 2 tel/fax.biljeznik@vt.m. 212 812. jb vježbenik Martina Galeković. tel/fax.gagro@os.hr Željka Brlek-Margetić. tel/fax.javni. Kapucinski trg 2/I tel. 885 397 e-mail: zeljana. jb savjetnik Mendeš Marijan. Trg slobode 1 tel. tel/fax.bojana. 622 10 97.com Vulić Nikola. 211 662. jb savjetnik Martina Ivek.hr Bernarda Meštrović.dubravka.cmrlec-kisic@vz. 300 552 e-mail: stjepan.alen. jb prisjednik Mirna Rob. fax.ranka.htnet. 212 214 e-mail: melanija. jb savjetnik Mađarić Koraljka. jb prisjednik 32100 VINKOVCI (032) Kovač Mirodar.javni.duic@vz. Mihanovićeva 2 tel.htnet.hr Lidija Metlikovec. jb savjetnik Sabine Živković.htnet.biljeznik@vz.tel/fax. Anina 2 tel.t-com. 622 15 52 e. jb prisjednik Željka Poljak Tuholjak.hr Lana Mihinjač.hr Ema Nađ.htnet.benc@vz.hr Maja Gagro Bošnjak. jb vježbenik Maleković Ivan. Trgovačka 1.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 74 21220 TROGIR(021) Biuk Željena. tel. Trg kralja Tomislava 7 tel.biuk@st. jb prisjednik Anica Krnić. fax. 650 190 e-mail: jelena.htnet. fax.com Ana Brezovec. jb prisjednik Barbara Viličić.petar. tel.hr Nikola Perković. fax. jb prisjednik Iva Zadrović. jb savjetnik Vajdić-Sevšek Jagoda.javni.hr Velebita Erkapić.107. Vij. 201 323. fax.jurlina@zg. Šokčevića 1.hr Andreja Levatić Marin. Trg K. Vladimira Nazora 13. jb vježbenik Duić Melanija. 650 100.t-com.hr Jasminka Vrba. tel/fax.biljez@vt. fax. Pavlinska 5. jb prisjednik Lana Pavković Rendić.biljeznik.t-com. jb prisjednik Bojana Štrlek Voćanec. jb vježbenik Žanko Petar. 338 285. 320 015 e-mail: jagoda.vajcl@gmail.t-com.r.spevec@zg.stimac@vz. jb prisjednik Emilija Ivetić. Šopa 41. tel. 622 21 23. fax.hr Tomislava Komesarović. 200 672 e-mail: zvjezdana-raus. 622 52 66 e-mail: notar-malekovic@zg. jb prisjednik 52470 UMAG (052) Krajina Željko. 743 464.hr Jasenka Pjevac. 663 555 e-mail:notar. tel/fax.grgic-notar@email.t-com. jb prisjednik 31550 VALPOVO (031) Gagro Ružica. tel/fax. Trg B. 300 550.t-com.htnet. 885 330 e-mail: notar.sevsek-vajdic@vz.htnet. jb vježbenik Rauš-Klier Zvijezdana. jb prisjednik Ivana Švegar. fax.htnet. jb savjetnik Anita Krvavica. 726 850 filipovic-kovacic. jb vježbenik Mirčetić Nives. fax. tel/fax.htnet. tel/fax. Vrazova 8c tel. jb vježbenik Čmrlec-Kišić Biserka. 334 221 e-mail: jb-miric-zelimir@vk. 211 400 e-mail: rankica.koraljka. jb vježbenik Trstenjak Stjepan.htnet. jb vježbenik Vajcl Alen. jb prisjednik Ana Pavković. 212 558. fax. 210 329 e-mil:madjaric. jb prisjednik Anita Lovrić. Šetalište Stare Isse 2. jb savjetnik Grgić Jelena. 621 38 69. 211 400. tel. jb vježbenik .htnet. jb vježbenik Maja Grgurić. N.zanko@st. Duga ulica 8. jb savjetnik Natalija Kaselj.hr 42000 VARAŽDIN (042) Benc Rankica. 622 52 77. Slavka Kolara 1 tel/fax. jb prisjednik Jelena Plantak.trstenjak@gmail. 211 699 e-mail: biserka. 338 050 e-mail:nikola.hr Janica Plantak.hr Marija Peručić Jošić. 212 833 e-mail: jb. 718 088 e-mail: jb. fax.vulic@vu.com Fabiana Kliman.htnet. 334 235 e-mail: kovac-mirodar-javni-biljeznik@vk.hr Iva Brazda. 623 25 83 e-mail: nives.hr Martina Begović.Antuna Mihanovića 26. 743 463 e-mail: notarumag@gmail.hr 21480 VIS (021) Mladineo Margarita. Duga ulica broj 10/I.htnet. Franjevački trg 17. jb prisjednik Blanka Štivičić. jb prisjednik Sunčica Gložinić.hr Danira Margeta-Nuber.mircetic@zg. 6. Trg kralja Tomislava 10. fax. jb vježbenik Spevec Ranka.klier@vz.hr 33000 VIROVITICA (033) Filipović-Kovačić Dubravka. Braće Radića br.

hr Mišković Pavica.grigillo-ramljak@zd.dubravka.hr Podgajski Vlasto. 331 45 94. 112.hr Duška Uzelac. jb prisjednik 22211 VODICE (022) Gojanović Aljoša.javni. Tina Ujevića 13. 311 111 e-mail: notar-davor-miskovic@zd. 413 304. tel/fax.hr Lidija Kolombo. jb savjetnik Kovačić Jelica.hr Ivana Gadža Beganović.koretic@si. 466 808 e-mail: javni. jb prisjednik Ana Svorcina. Zrinsko Frankopanska 38 tel. jb vježbenik Igor Bojić. tel/fax.t-com. 231 383. Trg Slobode 2.hr Dragana Marčina.hrabra@zd.300648 e-mail: silvana.biljeznik@vu.t-com. 331 08 76 e-mail: ivan.arambasic@vk. jb prisjednik Ana Ramov. tel/fax.hr Sanja Tokić. jb vježbenik 10290 ZAPREŠIĆ (01) Adžija Ivan.3. fax.300646.hr Kolega-Zubčić Alkica. tel.bartolek. 213 000 e-mail: darija. Trg Kralja Tomislava 1. Matije Gupca 47/I.kristic@st.pozaic@kr.brkic@zd. jb prisjednik Grdović Silvana. 441 989 e-mail: jb-boro.hr Marija Karalić. poginulih branitelja bb tel/fax. fax. tel/fax. tel/fax. jb vježbenik . jb prisjednik 49210 ZABOK (049) Martinić Javorka.Domovin.marcina@zadar.t-com.gojanovic@si. Stjepana Radića 42b tel/fax. tel/fax.net Jelena Skoblar. jb prisjednik 23000 ZADAR (023) Emil Brkić. 443 331 e-mail: notar.hr 10340 VRBOVEC (01) Koretić Dubravka.poropat@hi. Veliki Kraj 54.hr Jadranka Kramar. Mihovila Klaića 7 tel/fax. jb prisjednik Goran Marčina.t-com. fax. Don Ive Prodana 4.biljeznik. Pazinska 2/h. jb vježbenik Marošević Kata.htnet. Dr Franje Tuđmana 5 tel. 331 08 75. fax. tel/fax. jb prisjednik Ivana Stočko. 221 168. Davor. 421 278 e-mail: kovacic. Krčelića 15 tel. 830 130 e-mail: kaludjer. jb savjetnik Hrabra Suzana. 221 152 e-mail:javni.htnet. tel/fax.t-com. fax. 501 197 e-mail: vlasto.rata 3 tel. 441 644. 279 28 92 e-mail: javni.t-com.biljeznik@vk.biljeznik. fax.htnet. 300 900 e-mail: notar-zubcic@zd. 098 448 795 e-mail: ivan. Tržna 12.estera. jb vježbenik Marčina Vera.htnet. jb prisjednik Filip Zubčić. tel/fax. fax.htnet.hr Pozaić Đurđica.vore@vu.hr Josipa Zubčić. 231 481 e-mail: emil.pucic@pu. Baltazara A. Ul. fax. tel.hr Konstantin Dika.podgajski@kr. 675 160. I. Trg slobode 1. 441 988.hr Branislava Jovanović.mladen. Dalmat.jelica. 846 530 e-mail: biljeznik.hr Doroteja Mendek. jb prisjednik Ore Vojislav. tel.htnet. jb vježbenik 52341 ŽMINJ (052) Patricia Pucić.brigade br.biljeznik. Veliki Kraj 59.javni.hr Grigillo-Ramljak Darija.t-com. 467 077 e-mail: djurdjica.t-com.hr Ana Mikulić.grdovic@zd.hr Hrvoje Marošević. G.t-com.t-com. jb vježbenik Tereza Jurlina.zvonimir@kr. 319 167 e-mail: pavica. 331 45 93 e-mail:javni. Ul.t-com.hr 32000 VUKOVAR (032) Arambašić Boro. Obala Juričev Ive Cote 27 tel.martinic@kr. jb vježbenik Mišković mr. Braće Vranjanin 9. jb prisjednik 49250 ZLATAR (049) Bartolek Zvonimir.htnet.hr Ksenija Gambiroža.t-com. 832 793 e-mail: marosevic-kata-jb@vk. tel.htnet. jb savjetnik 32270 ŽUPANJA (032) Kaluđer Mladen.t-com.htnet. Matije Gupca 70 tel.hr Vedrana Kliman. Zagrebačka 15a. sc.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 75 52463 VIŠNJAN (052) Poropat Anka. tel/fax. fax.t-com. 312 166 e-mail:suzana. 440 944 e-mail: aljosa.biljeznik.sabora 5. jb prisjednik Mirta Adžija. 427 854 e-mail: notar.miskovic@zd. Ul. 314 665 e-mail: notar.adzija@zg. jb prisjednik Poljak Estera. Kovačića 2/I tel.hr 21276 VRGORAC (021) Kristić Ivan. 427 852.poljak@os.

 Irma Pavelić. javna bilježnica iz Pregrade. na gradskom groblju u Vinkovcima. u 73. preminuo 15. godini. kolovoza 2012. na Mirogoju u Zagrebu. . pokopana 27.. lipnja 2012. Pokopan 18. javni bilježnik u miru.JAVNI BILJEŽNIK 37 2012 | 77 IN MEMORIAM   Želimir Mirić. lipnja 2012. iz Vinkovaca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->