Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“ Beograd

Asepsa, antisepsa i sterilizacija
Seminarski rad

Predmet: Zdravstvena nega

Profesor: Prof. dr sc. med. Ljiljana Kulić

Student: Katarina Nikolić br. indeksa с68

.........................11 2 ..Beograd..................................................................... Antisepsa........................................ 2012............................................................................4 1........................................................10 Literatura................................................................... Asepsa................1 Antiseptici..............4 2...........................3 1.... Sadržaj Uvod.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 Zaključak........

U postupku antisepse se koriste razne supstancije hemijskog ili biološkog porekla. što neposredno utiče na život mikroorganizama te ih ubija ili umanjuje njihovu virulence. Za ostvarenje istog koriste se antiseptici. dehidracije. Antiseptici su sredstva koja koristimo za uništavanje mikroorganizama na koži pacijenata za vreme pripreme pacijenta za operaciju. Nikako ne možemo reći da se koža steriliše. 3 . kateteri). a zasniva se na principima osmoze. Sterilizacija se sprovodi na predmetima koji dolaze u kontakt sa tkivom ili ulaze u krvne sudove (instrumenti. a da ne izazivaju oštećenja. U svrhu poboljšanja operativnih tehnika i sprečavanja nastanka hirurških infekcija treba poštovati principe asepse i antisepse. Delovanje antiseptika je fizičko i hemijsko. taloženja belančevina i promeni pH. igle. Sterilizacija podrazumeva uništavanje svih mikroorganizama uključujući vegetativne oblike i spore. Antisepsa je postupak uništavanja prouzrukovača infekcije u tkivima organizama ili sa instrumenata i aparata koji su zagađeni mikroorganizmima. Asepsa predstavlja odsustvo patogenih mikroorganizama ili infekcije u živom tkivu.Uvod S razvojem tehnike i drugih biomedicinskih nauka omogućen je i razvoj novih hirurških metoda. prekrivači-komprese. a sprovodi se fizikalnim i hemijskim metodama. Antiseptici su najčešće razređeni dezinficijensi koji se mogu koristiti na živom tkivu. adsorpcije.

U smislu antisepse se sprovodi isecanje kontaminirane rane.razvoj i razmnožavanje. pripremanje operativnog polja. taloženja belančevina. apsorpcije. a neka mogu da se rastvore u tkivu. anti-protiv. Antisepsa Antisepsa (gr. promene pH. pa deluju toksično. aparata i instrumenata. Odnosno. Hemijski antiseptici su ona sredstva koja se u hirurgiji koriste za hirurško pranje ruku. Kako će oni delovati zavisi od njihove koncetracije. posebno ukoliko nemamo mogućnost korišćenja antibiotika. b) bakteriostatsko-samo sprečavaju njihov rast. antisepsa je postupak suzbijanja i uništavanja patogenih bakterija u rani ili predmetima koji dolaze u dodir s ranom. Asepsa se postiže fizikalnim metodama. Sva hemijska sredstva deluju delimično nepovoljno tako što pojačavaju sekreciju. demarkaciju rane granulacijom. Antiseptici deluju na principu osmoze. bez da ih nužno ubije. a rane tretiramo antisepticima. pa povećavaju prijemljivost okolnog tkiva za infekcije. Primenjuju se hipertonične otopine. Za dezinfekciju hirurškog materijala danas koristimo asepsu. Za njeno postizanje se koristimo hemijskim sredstvima. sušenje rane. Antiseptici mogu ubrzati pojavu demarkacione upale. Aseptic je bez infekcije i sterilan…“ Njihovo dejstvo može da bude: a) baktericidno-potpuno odstranjuju patogene mikroorganizme. dehidracije. sepsis-truljenje) označava prevenciju sepse antiseptičkim sredstvima. Dorland's kaže: „Antiseptik inhibira rast i razvoj mikroorganizama. ali i temperature koja pojačava i ubrzava njihovo dejstvo.1. Materijal pripremljen anti-odnosno aseptički je dezinficiran. materijala za šivenje. Neka antiseptična sredstva mogu da deluju nadražajno na tkivo.1 Antiseptici U hirurgiji su najviše u upotrebi: 4 . 1. rana.

telesnih šupljina. Meša se u svakoj razmeri sa vodom. opreme i uređaja za njegu i lečenje bolesnika. Iz toga razloga ne sme se koristiti za dezinfekciju rana u blizini krvnih sudova(mogućnost nastanka vazdušne embolije). karakterističnog mirisa. u tečnom stanju. primenjuje pri i . bezbojan. Povidon pena-Izosept) P – 7. izvrstan je za uništavanje anaerobnih (koji se razvijaju bez kiseonika) mikroorganizama u rani. Benzin se koristi za skidanje nečistoća na koži. glicerinom i etrom. nije toksičan. pa se koristi pre operacije i pri previjanju rane.Hidrogen (H2O2)3%)-bistar. Koristi se za dezinfekciju ruku. zadužena dezinfekciji okoline i same rane. bez mirisa. ne usporava zaraštanje rana. Na kolicima za previjanje obavezno se nalaze ova antiseptična sredstva koja medicinska sestra-tehničar. zagnojenih i inficiranih rana.9% NaCl-om (fiziološki rastvor). U kontaktu sa sadržajem iz rane. tetanus. npr. rana. Alkohol (spiritus concentratus) je lako isparljiva bezbojna tečnost. razlaže se na vodu i kiseonik. U kontaktu sa bakterijama taloži proteine. kože pre punkcije i operacije. ne oštećujeciju kožu i sluzokožu. gangrena. peni i na taj način mehanički izbacuje mikroorganizme preko rubova rane i na taj način deluje baktericidno. On u kontaktu sa ranom. Međutim. 5 za previjanje pacijenata. čija se pena ispira 0. fiziološka otopina nije dezinfekciono sredstvo. ali se obavezno nalazi na kolicima za previjanje. Za samu ranu najčešće se koriste: • • 3% hidrogen. Brzo deluje.5 %. opekotina. Za okolinu rane koristi sledeće antiseptike : • • • benzin alkohol povidon jodid rastvor Svaki od njih sipa na sterilan tupfer i u jednom pravcu „čisti“okolinu rane i tako 3 puta. vagine i rektuma. ne izaziva alergiju i nema kontraindikacija za njihovu upotrebu. Povidon jodid je 1% vodeni rastvor organski vezanog joda. sadrži pomoćne supstance anjonske nejonske deterdžente koji stvaraju obilnu penu pri čišćenju kože. pošto služi za ispiranje kao destilovana voda. ali što dalje od rane.

viruse i spore. Sanitarne prostorije se prskaju sprejom izosana. i to tako što se u 1l vode sipa se 20ml omnisana. nije toksičan. Ovde se potapa kuhinjsko posuđe i pribor za jelo 1. U 0. • • Asepsol-bistar. Biološki antiseptici se primjenjuju: • • za sprečavanje razvoja infekcije u rani kao metod lečenja 6 .. vagine. opekotina. Rastvor je žute boje. deterdženti. Desol 1% koristi se za dezinfekciju površinskih rana. ruku.• povidon jodid-rastvor Na kolicima za previjanje rana još se nalaze: • • Rivanol kao rastvor od 1gr praha na 1l destilovane vode. a deluje i na gram pozitivne i gram negativne bakterije. Sapuni se koriste za dezinfekciju ruku i operativnog polja. Služi za ispiranje rana. bez boje i mirisa. Resorbuje se u tkivima. uha. ruku (hibisept rastvor 5%) sluzokože.. prostorije intenzivne njege. instrumenata i rublja. dezinfikuju bolesničke sobe. mokraćne bešike i vagine (hibisept tinktura). nosa. mokraćne bešike. ne nadražuje tkiva.operacioni blok. Omnisan 5% koriste pomoćne radnice na klinikama kada peru. a zatim se peru u mašini za pranje rublja. Rublje i posteljina se potapaju u rastvor u kome ostaju do 60min. tj..a izlučuje se urinom. Hibisept je antiseptično sredstvo koje uništava bakterije. U primjeni su i razni sapuni.5-2h. Slabo je toksičan. Zatim se isperu pod mlazom tekuće vode i osuše. rana. U skorije vreme u svakodnevnoj praksi na hirurgiji se koriste različita antiseptična sredstva. Koristi se za dezifekciju kože. kuhinje.5% rastvoru koristi se za ispiranje očiju. kupatila sa wc-om. Izosan je rastvor koji se napravi tako što se 2gr ovoga praha sipa u 5l vode. ne nadražuje kožu i sluzokožu. rektuma. Razmekšavaju sloj kože i pomažu odstranjenje površinskog sloja epitela sa prljavštinom i mikroorganizmima.

peroralno i parenteralno (intravenski) iv i 2. U hirurgiji danas. antibiotik u prašku. Asepsa 7 . rastvori se u 500ml 0.od velike važnosti je njihova primena. daje se seroprofilaksa-250-500 IJ humanog antitetanusnog imunoglobulina. po pismenom nalogu u svrhu prevencije postoperativnih komplikacija. kao infuzija. antigene (živi mikroorganizmi sa oslabljenom virulencijom) koje se unose organizam da bi se stvorila specifična antitela koja će da štite organizam od određenih zaraznih bolesti. Mogu se primenjivati (intramuskularno)-im. U organizam se unose gotova antitela koja neutrališu toksine i izlučuju se za dve do tri nedelje. b)Vakcine To su imunobiološke supstance.U postoperativnom toku se nastavlja primjena antibiotika.9% NaCl i to se priključuje pacijentu iv. Ovo je aktivni vid imunizacije-organizam se sam „bori“da stvori antitela na unete antigene. Daju se preoperativno (2h pre operacije) npr.1-2gr Cefazolin-po nalogu hirurga.• za povećavanje imunobioloških snaga organizma U ovu vrstu spadaju: a) Antibiotici U velikoj meri su suzbijene infekcije. c) Serumi Ovo je pasivni vid imunizacije ljudi za određene bolesti. 1ml anatoksina. Kod pacijenata koji nisu vakcinisani.Zaštita se daje intramuskularno u roku 2448h od nastanka povrede. infekcije. U hirurgiji se primenjuje antitetanusna zaštita kod svih politrauma.u svakodnevnoj praksi. Hirurg na temperaturnoj listi ordinira vakcinu i serum . a smanjene su mogućnosti postoperativnih komplikacija. proširene su indikacije za operativni rad i omogućeno primarno zarastanje rane.

Osnovni metod asepse kojim se ovo postiže je sterilizacija. Sterilizacija se odvija na temperaturi od 160-180o 60 minuta. Stavlja se 6-8 tableta koje 8 . a zatim se hladi na vazduhu. fini gumeni i plastični instrumenti koji bi se oštetili drugim vidovima sterilizacije b) Suva hemijska sterilizacija (formalinskim tabletama) U posebnim plastičnim ili metalnim kasetama se stavljaju predmeti koji se žele sterilisati (obično od gume)-sonde. 160o Vreme sterilizacije:7-10 minuta. Predmeti se predhodno peru pod mlazom tekuće vode. Drugi sterilizator ima pokretnu traku na kojoj prolaze predmeti ispod grejača sa infracrvenim zrakama.tubusi ili od plastike.Suva sterilizacija sredstvo sterilizacije:vreo vazduh mesto sterilizacije:sterilizator Postoje dva tipa sterilizatora. Jedan je čiji se zid zagreva i pomoću termostata se održava temperatura. osuše. porcelana. potapaju u dezinfekciono sredstvo. Sterilizacija može da se primenjuje na više načina: 1. kao i svega ostalog što dolazi u dodir sa pacijentom i operativnim poljem. Ovaj metod se koristi najviše u mikrobiološkim laboratorijama. Sterilizator radi na 180o u trajanju 7. To su: a) Vlažna hemijska sterilizacija Ovim načinom se potapaju predmeti i materijali kao što su optički instrumenti. ponovo peru.aspiracioni kateteri. 1-2 sata Ova sterilizacija može da se izvede i žarenjem.Predstavlja skup mera kojima se postiže potpuno uništavanje mikroorganizama sa predmeta.5 min. 170o. instrumenata i materijala. zajedno sa formalinskim tabletama. Temperatura u sterilizatoru: 180o. stakla. Hemijska sterilizacija Postoje 2 vida ove sterilizacije. Predmet se zagreva nad plamenom dok se ne užari. Materijal koji se steriliše može biti od metala.

Sterilizacija traje 72 sata. Plinska sterilizacija Etilen-oksidom (hemijska materija u gasovitom stanju) na 55o. Pore na filteru su manje od većine mikroorganizama i na taj način tečnost prolazi kroz njih. Sterilizacija filtriranjem Ovaj vid sterilizacije se prvenstveno koristi u farmaceutskoj industriji kojim se sterilišu različiti infuzioni rastvori koji se ne mogu izlagati visokim temperaturama. a manje je toksičan od etilenoksida. Na ovaj način se sterilišu laboratorijski aparati. a pri tom ga ne oštećuje. a mikroorganizmi ostaju na filteru. Sterilizacija ultraljubičastim zracima Ostvaruje se pomoću tzv. Sterilizacija traje 12-18 časova. pa se nastoji izbaciti iz upotrebe i zameniti drugim metodama.isparavaju. mikrohirurški instrumenti. previjalištima. podova i zidova u operacionim salama. Ova metoda se koristi za sterilizaciju vazduha. Proces se odvija u sterilizatoru na temperaturi od 60o-70o tokom 1-3 sata. rađaonama. 9 .Ovom metodom se uspešno uništavaju svi oblici mikroba i pri tom ne izazivaju koroziju i menja strukturu materijala koji se steriliše. bolesničkim sobama i dr. tj. Za vreme ove sterilizacije ne sme se boraviti u prostoriji zbog štetnog dejstva ultraljubičastih zraka na vid. 5. Ovi zraci oštećuju ćelijske nukleinske kiseline. Pre upotrebe ovi predmeti se uvek isperu fiziološkim rastvorom. kvarcnih lampi koje emitujuultraljubičaste zrake koje su baktericidne. Sprovodi se u aseptičnim uslovima na sterilnim filterima.5 bara 30-60 minuta. Formaldehid je plin koji nije eksplozivan i manje je toksičan čije pare vrše sterilizaciju. kancerogen. zamenjuju se novim.Gas prodire u sve pore materijala koji se steriliše. Formalinski prah je toksičan.bolničkim prostorijama. Ako dođe do raspada tableta.

i tom smislu pripremamo zavojni materijal i instrumente tako da budu sterilni (aseptični). Aseptičan rad u medicini je onaj pri kome se upotrebljava samo material koji je prethodno potpuno očišćen od klica. 10 . ako je potrebno. Ovaj materijal postaje takav pošto smo uništili sve klice u njemu. u kom slučaju ga valja. materijal koji ne sadrži nikakve. Primenom aseptičkih metoda sprečavamo da klice prodru u organizam. one su tako oslabljene da ne mogu izazvati infekciju. a tekovine antisepse se primenjuju kad je potrebno. ponovo sterilisati. tako da se ove dve metode dopunjuju. Antisepsa je postupak kod kojeg se hemijskim sredstvima uništavaju svi oblici mikroorganizama. kad je jedna od ovih dveju metoda dominirala. Asepsa je metoda profilakse (prevencije). Materijal pripremljen metodama antisepse je dezinfikovan i ostaje i posle eventualnog prodora klica u njega jer antiseptička sredstva kojim je pripremljen deluju i dalje ukoliko ima uslova za to. U savremenoj medicini (hirurgiji) rad se odvija pretežno pod uslovima asepse. ni patogene ni apatogene klice. zračenjem ili gasom). Pojam dezinfikovana je. Predmet koji je podvrgnut pravilnoj sterilizaciji postaje sterilan i ne sme da sadrži nikakve klice.Zaključak Asepsa je postupak kojim se služimo u profilaktičkom uništavanju klica i kojim sprečavamo njihov prodor u organizam. Tako pripremljen materijal ostaje sterilan sve dok ne dođe do ponovnog zagađenja. time se ona razlikuje od antisepse. koja služi hemijskim metodama. relativan: klice ne postoje ili ako postoji. sprečava rast i razmnožavanje. smanjuje njihov broj. a ne isključuju jedna drugu kao ranije. Postupak kojim se služimo u asepsi zove se sterilizacija (priprema materijala fizičkim metodama-toplotom. Tako je pojam aseptičan (sterilan) apsolutan pojam: ne sme postojati nikakva klica na sterilnom predmetu. mikroorganizme. Cilj asepse je potpuno uništenje klica i u tome smislu se služimo fizičkim metodama (toplota). a antisepsa je metoda profilakse i terapije. da zagade ranu. međutim. odnosno sterilan ili aseptičan tj.

scribd. http://skriptice9.ba 4.pdf 2.blogger. http://www.wikipedia. http://www. http://sh.Literatura 1.com/doc/4385506/Naela-rada-i-pravila-ponaanja-uoperacijskoj-sali 3.net/studentski_radovi/Kirurgija-cijela.hlede.org/wiki/Op%C5%A1ta_hirurgija 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful